View original HTML file with complete header information
(Vaidya 95) / Kauśikaprajñāpāramitāsūtram | / namo sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ ||
Aryacaturdharmanirdesasutra (bsu013_u.htm.txt) 18130108 (0.0):
mahāyānasutram / / namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ evaṃ mayā śrutam - ekasmin samaye
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404762 (0.0):
oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutamekasamaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma karīramaṇḍale
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587884 (0.0):
// om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11331358 (0.0):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavāṃ śuddhāvāsopari
Sagaranagarajapariprccha (bsu038_u.htm.txt) 8513173 (0.0):
Punaruddhṛtam namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam - ekasmin samaye bhagavān buddhaḥ sāgaranāgarājāvasathe
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693787 (0.0):
oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam / ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma,
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7925999 (0.0):
om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutamekasamaye bhagavān sukhāvatyāṃ viharati sma mahatā
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444251 (0.0):
Svalpākṣarā prajñāpāramitā | / namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324446 (0.015):
(MDh_114v2) namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559331 (0.035):
Saddharmapuṇḍarīkasūtram | / || namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ | namaḥ
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311379 (0.037):
om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān deveṣu trāyastriṃśeṣu viharati
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27453481 (0.061):
Adhyardhaśatikā Prajñāpāramitā / namo namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || namo bhagavatyā
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820780 (0.063):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / [SaSū 1] evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
(Vaidya 95) / Kauśikaprajñāpāramitāsūtram | / namo sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ ||
Aryacaturdharmanirdesasutra (bsu013_u.htm.txt) 18130108 (0.0):
mahāyānasutram / / namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ evaṃ mayā śrutam - ekasmin samaye
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404762 (0.0):
oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutamekasamaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma karīramaṇḍale
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587884 (0.0):
// om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11331358 (0.0):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavāṃ śuddhāvāsopari
Sagaranagarajapariprccha (bsu038_u.htm.txt) 8513173 (0.0):
Punaruddhṛtam namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam - ekasmin samaye bhagavān buddhaḥ sāgaranāgarājāvasathe
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693787 (0.0):
oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam / ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma,
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7925999 (0.0):
om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutamekasamaye bhagavān sukhāvatyāṃ viharati sma mahatā
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444251 (0.0):
Svalpākṣarā prajñāpāramitā | / namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324446 (0.015):
(MDh_114v2) namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559331 (0.035):
Saddharmapuṇḍarīkasūtram | / || namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ | namaḥ
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311379 (0.037):
om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān deveṣu trāyastriṃśeṣu viharati
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27453481 (0.061):
Adhyardhaśatikā Prajñāpāramitā / namo namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || namo bhagavatyā
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820780 (0.063):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / [SaSū 1] evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500386 (0.0):
namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe
Aryacaturdharmanirdesasutra (bsu013_u.htm.txt) 18130110 (0.0):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ evaṃ mayā śrutam - ekasmin samaye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994763 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhakūṭe
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138007 (0.0):
namassarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / 1. evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249922 (0.0):
evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583208 (0.0):
195.002. ekasmin samaye bhagavān bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714634 (0.0):
namo bhagavate āryamahāgaṇapatihṛdayāya / namo ratnatrayāya // / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587886 (0.0):
// om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714761 (0.0):
namo buddhāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635747 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687259 (0.0):
siddham evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789304 (0.0):
C.1.1.a. evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938340 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛdhrakūṭe parvate dakṣiṇe pārśve buddhagocare ratnavṛkṣe prabhāse
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477261 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / śītavane
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11331360 (0.0):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavāṃ śuddhāvāsopari
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888786 (0.0):
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711383 (0.0):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036199 (0.0):
namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051468 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūte
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590488 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamanekaiśca
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500392 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe / parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583211 (0.0):
195.002. ekasmin samaye bhagavān bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe / parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśābhirbhikṣuśataiḥ/
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635752 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888790 (0.0):
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / 00402 gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711388 (0.0):
ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036204 (0.0):
namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe / viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590494 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ mahatā ca
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669583 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatābhikṣusaṃghena
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524235 (0.0):
evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe / viharati sma, gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559360 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735937 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010528 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ paripūrṇena
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444262 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820792 (0.006):
[SaSū 1] evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛddhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhaṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086683 (0.007):
[SaSū(C) 1] evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati / sma / gṛddhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena;
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249931 (0.009):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham anekair bhikṣusahasraiḥ,
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9781752 (0.012):
1 siddham* evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛddhakūṭe parvate / 2 mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhir bhikṣusahasraiḥ ṣoḍaśabhiś ca
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687262 (0.012):
siddham evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛddhakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārddham aṣṭābhirbhikṣusahasraiḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614910 (0.022):
evaṃ mayā śrutamekasmiṃ samaye bhagavāṃ rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe / parvate // atha khalv āyuṣmān mahāmaudgalyāyano kālyam eva nivāsayitvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994770 (0.023):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhakūṭe / parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ,
bodhisattvaśatasahasraiḥ sarvaiḥ kumārabhūtaiḥ | tatra khalu bhagavān
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250188 (0.019):
bodhisattvena, maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena, evaṃpramukhair / anekabodhisattvasahasraiḥ, sarvaiḥ kumārabhūtaiḥ sārdham.
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1160475 (0.028):
mahāsaṃnāhasaṃnaddhānāṃ paripūrṇairdaśabhirbodhisattvaśatasahasraiḥ / sārdhaṃ sarvairavinivartanīyairanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ | tadyathā -
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088713 (0.038):
anekairyakṣaśatasahasrairebhiśca sarvaiḥ sārdhaṃ samagrā bhaviṣyāmastasya
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14250965 (0.042):
caturaśītibhir bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham / sarvair / ekajātibhir avaivartikair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau mahāsthāmaprāptair
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830603 (0.043):
evaṃpramukhairdvādaśabhirbhikṣusahasraiḥ sārdhaṃ dvātriṃśatā ca / bodhisattvasahasraiḥ sarvairekajātipratibaddhaiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249932 (0.054):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham anekair bhikṣusahasraiḥ, / sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101718 (0.054):
dūrata evāgacchantaṃ paśyati sma / dṛṣṭvā ca sāntaḥpuraparivāraiḥ / sārdhamanekairasuraśatasahasraiḥ kubjavāmanakādibhiḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251063 (0.055):
evaṃ pramukhair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ saṃbahulaiś ca / mahāśrāvakaiḥ sarvair arhadbhir kṣīṇāsravair ucchinnabhavasaṃyojanaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888849 (0.056):
00407 māṇairś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair / dhāraṇīpratilabdhaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711446 (0.056):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051534 (0.056):
dṛṣṭadharmair aparimāṇaiś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ / sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ śūnyatāvihāribhir ānimittagocaraiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559497 (0.057):
yaśodharayā ca bhikṣuṇyā rāhulamātrā saparivārayā | aśītyā ca / bodhisattvasahasraiḥ sārdhaṃ / sarvairavaivartikairekajātipratibaddhairyaduta anuttarāyāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088582 (0.057):
anekairyakṣaśatasahasraiḥ sārdhaṃ svabhavanagatā
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26663986 (0.058):
evaṃ pramukhair bodhisattvair mahāsattvaiḥ śatasahasraiḥ sārdhaṃ parivṛtaḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097578 (0.059):
sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ saṃbahulaiśca / bodhisattvaśatasahasraiḥ / tadyathā - vajrapāṇinā ca bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036263 (0.060):
bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264264 (0.061):
ca devaputro 'nekair devaputraśatasahasraiḥ sārdhaṃ bhagavantam etad
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5194823 (0.064):
mahāsattvaiḥ koṭīnaytutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ
śakraṃ devānāmindramāmantrayate sma || / ayaṃ kauśika prajñāpāramitāyāḥ arthaḥ - prajñāpāramitā na dvayena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4005141 (0.0):
svādhyātavyā mārṣa prajñāpāramitā / atha khalu bhagavān śakraṃ / devānāmindramāmantrayate sma udgṛhāṇa tvaṃ kauśika prajñāpāramitām /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4008411 (5.960):
punaraparaṃ bhagavān śakraṃ devānāmindramāmantrayate sma sacetkauśika
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308875 (5.960):
atha bhagavān śakraṃ devānām indram āmantrayate sma: evam etat kauśikaivam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999271 (1.192):
atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindramāmantrayate sma tena hi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004862 (0.021):
atha khalu bhagavān śakraṃ devānāmindrametadavocat evametatkauśika, evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15244622 (0.021):
atha khalu bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: yo hi kaścit
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248243 (0.021):
atha khalu bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: udgrahāṇa tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252303 (0.021):
atha khalu bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: yady ayaṃ kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616774 (0.021):
atha khalu bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: evam etat
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6161693 (0.024):
atha bhagavāñ chakraṃ devānām indram āmantrayate: udgṛhāṇa tvaṃ kauśikemāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18780137 (0.030):
dharmacakrapravartane // atha khalu mahābrahmā śakraṃ devānām indram etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250834 (0.031):
evam ukte bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: teṣāṃ punaḥ kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250561 (0.031):
evam ukte bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: na punaḥ kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059152 (0.032):
vyākurvan vyākaromi? evamukte bhagavān śakraṃ devānāmindrametadavocat / yatkhalu (Vaidya 225) tvaṃ kauśika evaṃ bhāṣase evametatkauśika, evam
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9895481 (0.032):
devānāmindrastenopasaṃkrāmat / upasaṃkramya śakraṃ devānāmindrametadavocat / yatkhalu kauśika jānīyāstathāgatasyārhataḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23353075 (0.045):
sākṣiṇaṃ kṛtvā śakradevānām indram āmantrayate sma.
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27846221 (0.046):
155. atha khalu bhagavāṃ śakraṃ devānām indraṃ samanvāharati sma | atha
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18763478 (0.050):
āttamanā pramuditāḥ prītisaumanasyajātāḥ śakraṃ devānām indram / āmantrayanti // tena hi mārṣā kauśika punar evaṃ pratibhātu te tasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192399 (0.053):
saṃprakāśayiṣyaty arthaṃ cāsya upadekṣyati, tatrāyaṃ kauśika / prajñāpāramitāyā arthaḥ, na prajñāpāramitādvayeṇa draṣṭavyā na dvayena na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171735 (0.056):
atha bhagavāñ chakraṃ devānām indram āmantrayata: sacet tvaṃ kauśikemaṃ
draṣṭavyā na advayena | na nimittato na animittataḥ | na āyūhato na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257084 (0.019):
prajñāpāramitārtho 'dvaye na prajñāpāramitāṃ drakṣyati na dvaye, na / nimittato nānimittataḥ nāyūhato na niryūhataḥ, notkṣepato na prakṣepataḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192401 (0.029):
prajñāpāramitāyā arthaḥ, na prajñāpāramitādvayeṇa draṣṭavyā na dvayena na / nimittato nāyuhato nāniryūhataḥ, notkṣepato na prakṣepataḥ, na saṃkreśato
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569955 (0.056):
9 jñāsaṃskārān vijñānaṃ śunyato vā aśunyato /// / 10 n vijñānam nimittato vā animittato vā /// / 11 naṃ praṇihitato vā apraṇihitato ///
nirāyūhataḥ | notkṣepato na prakṣepataḥ | na saṃkleśato na asaṃkleśataḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257094 (0.0):
nimittato nānimittataḥ nāyūhato na niryūhataḥ, notkṣepato na prakṣepataḥ, / na saṃkleśato na vyavadānataḥ, notpādato na nirodhataḥ, na grāhato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899569 (0.015):
03813 svabhāvasya hi notpādo na nirodhaḥ/ na saṃkleśo na vyavadānam/ evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192413 (0.024):
nimittato nāyuhato nāniryūhataḥ, notkṣepato na prakṣepataḥ, na saṃkreśato / na vyavadānato notpādato na nirodhataḥ, na grahato nāgrahato nodgrahato
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986596 (0.026):
upaśamânukūlāny etāni | / na saṃkleśasaṃdhukṣaṇânukūlāni |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628640 (0.036):
sāvadyānavadyānāṃ sakleśaniḥkleśāṇāṃ saṃkleśavyavadānānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042384 (0.039):
abaddhaḥ amuktaḥ, sattva abaddha amokṣayā asaṃkleśāvyavadānaṃ, / asaṃkleśāvyavadānena na gatisaṃbhedaḥ prajñāyate. gatyasaṃbhedatāyāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6962429 (0.047):
24017 lokottaram/ na saṃkleśa {upalabhyate} na vyavadānam/ na saṃsāra
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1945120 (0.051):
samāpattayaścaturdhā vibhaktāḥ saṃkleśataḥ sthitita upacayato / vyavadānataśceti | saṃkleśajñāninaḥ saṃkleśataḥ samādhiḥ | sthitijñāninaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815892 (0.064):
sattvābandhāmokṣād asaṃkleśāvyavadānam asaṃkleśāvyavadānān na
na vyavadānato na avyavadānataḥ | notsargato na anutsargataḥ | na sthānato
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192428 (0.0):
na vyavadānato notpādato na nirodhataḥ, na grahato nāgrahato nodgrahato / notsargato na sthānato nāsthānato na bhūtato nābhūtataḥ, na yogato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257094 (0.009):
nimittato nānimittataḥ nāyūhato na niryūhataḥ, notkṣepato na prakṣepataḥ, / na saṃkleśato na vyavadānataḥ, notpādato na nirodhataḥ, na grāhato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6925533 (0.025):
13501 sa nirvāṇenāpi na manyate sarvadharmānudgrahānutsargatām upādāya/ / 13502 hetoḥ/ yaḥ sarvadharmāṇām aparigraho 'nutsargaḥ sā prajñāpāramitā/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815892 (0.048):
sattvābandhāmokṣād asaṃkleśāvyavadānam asaṃkleśāvyavadānān na
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1945120 (0.051):
samāpattayaścaturdhā vibhaktāḥ saṃkleśataḥ sthitita upacayato / vyavadānataśceti | saṃkleśajñāninaḥ saṃkleśataḥ samādhiḥ | sthitijñāninaḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24872713 (0.062):
saṃkleśa vyavadānaśca saṃkliśyante viśuddhante ca yatpratiyusaṃktena
na asthānataḥ | na yogato na ayogataḥ | na saṃbandhato na asaṃbandhataḥ |
na pratyayato na apratyayataḥ | na dharmato na adharmataḥ | na tathata(yā)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257126 (0.0):
nāyogataḥ, na śeṣato nāśeṣataḥ, na pratyaṃśato nāpratyaṃśataḥ na dharmato / nādharmataḥ, na tathatāto nātathatātaḥ, na bhūtakoṭito nābhūtakoṭitaḥ.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192452 (0.0):
nāyogato na śleṣmato nāśleṣmato na pratyayato nāpratyayato na dharmato
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4963280 (0.033):
*{3/129: E2,4: jvalanapratyayaṃ}* / *{3/130: E2: 4,127; E4: 4,2; E6: 1,168}* / *{3/131: E1 (v.l.): notsrakṣyante}*
na atathata(yā) na bhūtakoṭyā na abhūtakoṭyā(vedi)tavyā ||
Ratnagunasamcayagatha (bsu028au.htm.txt) 6812903 (0.028):
atikrānta yā tathata yā tathatā aprāptā $ pratyutpanna yā tathata yā
Ratnagunasamcayagatha (bsu028pu.htm.txt) 27720947 (0.028):
atikrānta yā tathata yā tathatā aprāptā pratyutpanna yā tathata yā
Ratnagunasamcayagatha (bsu028iu.htm.txt) 8440196 (0.031):
pratyantamlecchajanavarjitaantadeśāḥ Rgs_17.7a / pratyutpanna yā tathata yā tathatārhatānām Rgs_16.2b
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924915 (0.032):
prajñāpāramitāyāṃ caratā dharmaniyāmatāyāṃ na sthātavyam/ bhūtakoṭyāṃ na / sthātavyam/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi bhūtakoṭir bhūtakoṭisvabhāvena śūnyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192455 (0.033):
nādharmataḥ, na tathāgatato nātathāgatato na bhūtakoṭīto nābhūtakoṭītaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6925082 (0.038):
yāvad / 13222 bhūtakoṭir aparigṛhītā/ tat kasya hetoḥ/ yaś ca bhāutakoṭyā
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14528751 (0.048):
tathatā yā sarva dharma tathatā sā tathāgata tathatā yā ca ta= / thāgata tathatā yā ca sarva dharma tathatā saiva subhūteḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24895155 (0.052):
bhūtakoṭiśūnyatā yā ca bhūtakoṭiviviktatā yā ca bhūtakoṭyasvabhāvatā yaś
evamevāyaṃ sa kauśika prajñāpāramitāyāḥ arthaḥ | tadyathā / sarvadharmasamatvāt prajñāpāramitā samā | sarvadharmaviviktatvāt
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070119 (0.023):
mahāsattvasya prajñāpāramitādeśanāyaduta sarvadharmasamatayā / prajñāpāramitāsamatā / sarvadharmaviviktatayā prajñāpāramitāviviktatā /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836204 (0.023):
sarvadharmasamatayā prajñāpāramitāsamatā, sarvadharmaviviktatayā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192395 (0.037):
saṃprakāśayiṣyaty arthaṃ cāsya upadekṣyati, tatrāyaṃ kauśika / prajñāpāramitāyā arthaḥ, na prajñāpāramitādvayeṇa draṣṭavyā na dvayena na
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703314 (0.038):
samudrāparyantatvāt prajñāpāramitā aparyantā | vajrasamatvāt / prajñāpāramitā samā | sarvadharmābhedatvāt prajñāpāramitā abhedā |
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556751 (0.044):
khalu prajñāpāramitā | tan na punaḥ sarvadharmasamatāṃ samādhinā jānāti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100516 (0.048):
vijñānaviviktatayā sattvaviviktatā. rūpaviviktatayā / prajñāpāramitāviviktatā. rūpaviviktatayā yāvat sarvākārajñātāviviktatā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246213 (0.048):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaviviktatayā sattvaviviktatā, / prajñāpāramitāviviktatayā rūpaviviktatā yāvad vistareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247301 (0.048):
kasyacid dharmasyāhārikā prajñāpāramitātyantaviviktatvād, yady / atyantaviviktā prajñāpāramitā tat kathaṃ bhagavan prajñāpāramitam āgamya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021010 (0.055):
prajñāpāramitāsvabhāvatā veditavyā / sattvaviviktatayā / prajñāpāramitāviviktatā veditavyā / sattvācintyatayā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875625 (0.056):
api prakṛtiviviktāḥ / yā teṣāṃ prakṛtiviviktatā sā prajñāpāramitā / yato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070227 (0.057):
prajñāpāramitāparyantatā / vajropamadharmasamatayā prajñāpāramitāsamatā / / sarvadharmāsaṃbhedanatayā prajñāpāramitāsaṃbhedanatā /
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22998654 (0.059):
sarvadharmaśūnyatā viviktety avivikteti na sthātavyam upalambhayogena,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964363 (0.060):
pūrvāntāparāntamadhyato bodhisattvo nopaiti/ prajñāpāramitāśūnyatayā / prajñāpāramitāviviktatayā prajñāpāramitāsvabhāvatayā / pūrvāntāparāntamadhyato bodhisattvo nopaiti/}}
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122912 (0.060):
pūrvāntāparāntamadhyato bodhisattvo nopaiti, prajñāpāramitāśūnyatayā / prajñāpāramitāviviktatayā prajñāpāramitāsvabhāvatayā / pūrvāntāparāntamadhyato bodhisattvo nopaiti. tat kasya hetoḥ? na hy
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703140 (0.062):
ayaṃ kauśika prajñāpāramitāyāḥ arthaḥ - prajñāpāramitā na dvayena
prajñāpāramitā viviktā | sarvadharmācalatvāt prajñāpāramitā acalā |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070121 (0.023):
prajñāpāramitāsamatā / sarvadharmaviviktatayā prajñāpāramitāviviktatā /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836206 (0.023):
sarvadharmasamatayā prajñāpāramitāsamatā, sarvadharmaviviktatayā / prajñāpāramitāviviktatā, sarvadharmācalatayā prajñāpāramitācalatā,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100516 (0.048):
vijñānaviviktatayā sattvaviviktatā. rūpaviviktatayā / prajñāpāramitāviviktatā. rūpaviviktatayā yāvat sarvākārajñātāviviktatā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246213 (0.048):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaviviktatayā sattvaviviktatā, / prajñāpāramitāviviktatayā rūpaviviktatā yāvad vistareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247301 (0.048):
kasyacid dharmasyāhārikā prajñāpāramitātyantaviviktatvād, yady / atyantaviviktā prajñāpāramitā tat kathaṃ bhagavan prajñāpāramitam āgamya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021010 (0.055):
prajñāpāramitāsvabhāvatā veditavyā / sattvaviviktatayā / prajñāpāramitāviviktatā veditavyā / sattvācintyatayā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875625 (0.056):
api prakṛtiviviktāḥ / yā teṣāṃ prakṛtiviviktatā sā prajñāpāramitā / yato
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22998654 (0.059):
sarvadharmaśūnyatā viviktety avivikteti na sthātavyam upalambhayogena,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964363 (0.060):
pūrvāntāparāntamadhyato bodhisattvo nopaiti/ prajñāpāramitāśūnyatayā / prajñāpāramitāviviktatayā prajñāpāramitāsvabhāvatayā / pūrvāntāparāntamadhyato bodhisattvo nopaiti/}}
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122912 (0.060):
pūrvāntāparāntamadhyato bodhisattvo nopaiti, prajñāpāramitāśūnyatayā / prajñāpāramitāviviktatayā prajñāpāramitāsvabhāvatayā / pūrvāntāparāntamadhyato bodhisattvo nopaiti. tat kasya hetoḥ? na hy
sarvadharmāmanyatvāt prajñāpāramitā amanyatā | sarvadharmābhīrutvāt
prajñāpāramitā abhīru | sarvadharmācchambhitatayā prajñāpāramitā acchambhī
| sarvadharmaikarasatvāt prajñāpāramitā ekarasā | sarvadharmānutpādatvāt
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070146 (0.009):
prajñāpāramitāstambhitatā / savadharmaikarasatayā prajñāpāramitaikarasatā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836231 (0.009):
prajñāpāramitāstambhitatā, sarvadharmaikarasatayā prajñāpāramitaikarasatā,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070158 (0.026):
/ sarvadharmāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā / / sarvadharmānutpādatayā prajñāpāramitānutpādatā / sarvadharmānirodhatayā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836243 (0.026):
sarvadharmāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā, sarvadharmānutpādatayā / prajñāpāramitānutpādatā, sarvadharmānirodhatayā prajñāpāramitānirodhatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23335583 (0.044):
prajñāpāramitā nānyatra rasatathatāyāḥ prajñāpāramitā, na rasadharmatā / prajñāpāramitā nānyatra rasadharmatāyāḥ prajñāpāramitā, na sparśaḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7902971 (0.055):
tasmādaparyantāḥ sarvadharmāḥ / tadvatprajñāpāramitāpi / prajñāpāramitāyā / anutpādatā / kutaḥ? sarvadharmānutpādatayā / tathāhi niḥsvabhāvāḥ
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454553 (0.057):
prajñāpāramitānekatayā sarvadharmānekatā | prajñāpāramitāpariniṣṭhatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1615255 (0.058):
subhūtir āha: anutpattipāramiteyaṃ bhagavan yad uta prajñāpāramitā. / bhagavān āha: sarvadharmāṇām anutpādānirodhatām upādāya.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623110 (0.060):
hi subhūte prajñāpāramitā, anutpādānirodhā hi subhūte prajñāpāramitā, / asaṃkleśā avyavadānā hi subhūte prajñāpāramitā, (PSP_4:41) avikṣepā hi
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861347 (0.062):
sārvayānikī yānatrayasādhāraṇī / yaścaiṣā prajñāpāramitaiva / na / taharyasyetyata āha / sarvadharmetyādi sugamam / iti hīti yata evaṃ tasmāt
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1380553 (0.064):
tasyaivaṃbhūtasyātmano bhagavaccheṣataikarasatā tanniyāmyatā tadekādhāratā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067931 (0.064):
notpadyate na nirūdhyate, anutpādānirodhadharmatvāt, yasya ca notpādo na
prajñāpāramitā anutpādā | sarvadharmānirodhatvāt prajñāpāramitā anirodhā |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070162 (0.026):
/ sarvadharmāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā / / sarvadharmānutpādatayā prajñāpāramitānutpādatā / sarvadharmānirodhatayā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836247 (0.026):
sarvadharmāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā, sarvadharmānutpādatayā / prajñāpāramitānutpādatā, sarvadharmānirodhatayā prajñāpāramitānirodhatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1615255 (0.039):
subhūtir āha: anutpattipāramiteyaṃ bhagavan yad uta prajñāpāramitā. / bhagavān āha: sarvadharmāṇām anutpādānirodhatām upādāya.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274344 (0.057):
subhūtir āha: kathaṃ bhagavan sarvadharmāṇām anutpādānirodhatvād
gaganakalpatvāt sarvadharmāṇāṃ prajñāpāramitā gaganakalpā |
rūpāparyantatvāt prajñāpāramitā aparyantā | evaṃ / vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāparyantatvāt prajñāpāramitā aparyantā |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022846 (0.004):
ātmāparyantatayā bhagavan vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāparyantatā?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964047 (0.017):
24512 sattvāparyantatā veditavyā {{evaṃ / vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāparyantatayā bodhisattvāparyantatā veditavyā/}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 785381 (0.017):
madhyato bodhisattvo nopaiti rūpāparyantatayā bodhisattvāparyantatā / veditavyā evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāparyantatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 785528 (0.017):
bodhisattvāparyantatā veditavyā evaṃ / vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāparyantatayā bodhisattvāparyantatā veditavyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 786572 (0.017):
kena kāraṇena rūpāparyantatayā bodhisattvāparyantatā veditavyā / vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāparyantatayā bodhisattvāparyantatā veditavyeti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123654 (0.017):
anenāyuṣman śāriputra paryāyeṇa rūpāparyantatayā bodhisattvāparyantatā / veditavyā, vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāparyantatayā bodhisattvāparyantatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270428 (0.017):
subhūtir āha: ātmāparyantatayā bhagavan vedanāsaṃjñāsaṃskārā / vijñānāparyantatā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270443 (0.017):
subhūtir āha: kena kāraṇena bhagavann ātmāparyantatayā / vedanāsaṃjñāsaṃskārā vijñānāparyantatāviśuddhiḥ?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070198 (0.019):
rūpāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā / evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897613 (0.020):
puṇyajñānasambhāraḥ / tayoraparyantatayā / pṛthivīdhātvaparyantatayā / prajñāpāramitāparyantatānugantavyā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963895 (0.021):
24420 veditavyā/ evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāparyantatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965100 (0.021):
24723 bodhisattvāparyantatā veditavyā/ / vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāparyantatayā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558999 (0.027):
peyālam / evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāparyantatayā śāradvatīputra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062590 (0.028):
prajñāpāramitāparyantatā anugantavyā / pṛthivīdhātvaparyantatayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062547 (0.029):
prajñāpāramitāparyantatā (Vaidya 236) anugantavyā / evaṃ vedanā saṃjñā / saṃskārāḥ / vijñānāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā anugantavyā /
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122593 (0.031):
bodhisattvāparyantatā veditavyā, evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123551 (0.031):
bodhisattvāparyantatā veditavyā, vedanā saṃjñā saṃskārā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24898530 (0.043):
yat punar evaṃ vadasi, kena kāraṇena pṛthivīdhātvaparyantatayā / bodhisattvāparyantatā veditavyeti, pṛthivīdhātur āyuṣmañ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24898593 (0.043):
paryāyeṇa pṛthivīdhātvaparyantatayā bodhisattvāparyantatā veditavyā.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062946 (0.046):
śūnyamaparyantadharmatā / evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / vijñānaṃ
pṛthivīdhātvaparyantatvāt prajñāpāramitā aparyantā | evamabdhātu -
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897618 (0.020):
puṇyajñānasambhāraḥ / tayoraparyantatayā / pṛthivīdhātvaparyantatayā / prajñāpāramitāparyantatānugantavyā /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062596 (0.028):
prajñāpāramitāparyantatā anugantavyā / pṛthivīdhātvaparyantatayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070198 (0.028):
vijñānāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā / pṛthivīdhātvaparyantatatā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070210 (0.033):
prajñāpāramitāparyantatā / / evamabdhātutejodhātuvāyudhātvākāśadhātvaparyantatayā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24898530 (0.043):
yat punar evaṃ vadasi, kena kāraṇena pṛthivīdhātvaparyantatayā / bodhisattvāparyantatā veditavyeti, pṛthivīdhātur āyuṣmañ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24898593 (0.043):
paryāyeṇa pṛthivīdhātvaparyantatayā bodhisattvāparyantatā veditavyā.
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558956 (0.061):
pṛthivīdhātvanantatayā śāradvatīputra prajñāpāramitānantatā draṣṭavyā / / abdhātvanantatayā tejodhātvanantatayā vāyudhātvanantatayā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558613 (0.061):
prajñāpāramitā / aptejovāyudhātupariśuddhitaḥ pariśuddhā prajñāpāramitā /
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24898811 (0.062):
yat punar evaṃ vadasi, kena kāraṇenākāśadhātvaparyantatayā / bodhisattvāparyantatā (ŚsP_II 1_53) veditavyeti, ākāśadhātur āyuṣmañ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24898874 (0.062):
paryāyeṇākāśadhātvaparyantatayā bodhisattvāparyantatā veditavyā.
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7903228 (0.063):
sattvānāmānantyāt vedanāparyantatayāpi saṃskāraparyantatayāpi / vijñānāparyantatayāpi pṛthivīdhātvaparyantatayāpi apdhātvaparyantatayāpi
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23350568 (0.064):
pṛthivīdhātvanantatām upādāya, abdhātvanantatām upādāya, / tejodhātvanantatām upādāya, vāyudhātvanantatām upādāya,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070343 (0.064):
evamabdhātutejodhātuvāyudhātvākāśadhātvaparyantaś ca nāma samādhiḥ,
tejodhātu - vāyudhātu - ākāśadhātu - vijñānadhātvaparyantatvāt
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062604 (0.012):
prajñāpāramitāparyantatā anugantavyā / / evamabdhātutejodhātuvāyudhātvākāśadhātuvijñānadhātvaparyantatayā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7903243 (0.012):
tejodhātvaparyantatayāpi vāyudhātvaparyantatayāpi / ākāśadhātvaparyantatayāpi vijñānadhātvaparyantatayāpi vyākhyātavyā / atha
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897626 (0.018):
puṇyajñānasambhāraḥ / tayoraparyantatayā / pṛthivīdhātvaparyantatayā / prajñāpāramitāparyantatānugantavyā /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070207 (0.020):
prajñāpāramitāparyantatā / / evamabdhātutejodhātuvāyudhātvākāśadhātvaparyantatayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070344 (0.020):
evamabdhātutejodhātuvāyudhātvākāśadhātvaparyantaś ca nāma samādhiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15269438 (0.020):
pṛthivīdhātvabdhātutejodhātuvāyudhātvākāśadhātuvijñānadhātuviśuddhatvād
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905143 (0.027):
vāyudhātur vāyudhātau na saṃvidyate nopalabhyate, / vāyudhātuḥ pṛthivīdhātvabdhātutejodhātuṣu na saṃvidyate nopalabhyate,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070216 (0.028):
evamabdhātutejodhātuvāyudhātvākāśadhātvaparyantatayā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567693 (0.038):
3 /// tu | vāyudhātu ākāśadhātur vijñānadhātu vi ///
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905155 (0.041):
pṛthivīdhātur abdhātutejodhātuvāyudhātur ākāśadhātau na saṃvidyate
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905188 (0.041):
pṛthivīdhātur abdhātutejodhātuvāyudhātur ākāśadhātur vā vijñānadhātau na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905213 (0.041):
vijñānadhātuḥ pṛthivīdhātvabdhātutejodhātuvāyudhātvākāśadhātuṣu na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24898885 (0.042):
yat punar evaṃ vadasi, kena kāraṇena vijñānadhātvaparyantatayā / bodhisattvāparyantatā veditavyeti, vijñānadhātur āyuṣmañ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24898946 (0.042):
paryāyeṇa vijñānadhātvaparyantatayā bodhisattvāparyantatā veditavyā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23350580 (0.046):
ākāśadhātvanantatām upādāya, vijñānadhātvanantatām upādāya, avidyānantatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739802 (0.046):
nābdhātutathatā na tejodhātutathatā na vāyudhātutathatā nākāśadhātutathatā / na vijñānadhātutathatā, na cakṣūstathatā na śrotratathatā na ghrāṇatathatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23336508 (0.047):
vijñānadhātutathatā prajñāpāramitā nānyatra vijñānadhātutathatāyāḥ / prajñāpāramitā, na vijñānadhātudharmatā prajñāpāramitā nānyatra
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557475 (0.048):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadharmadhātvasvabhāvato 'svabhāvā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494219 (0.049):
pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494344 (0.049):
pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamavāyādbije nirudhyamāne
prajñāpāramitā aparyantā | sumervaparyantatvāt prajñāpāramitā aparyantā |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070171 (0.011):
prajñāpāramitānirodhatā / gaganāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā / / samudrāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā / meruvicitratayā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7903216 (0.011):
/ tadvattadīyatathatāpratibhāsinī prajñāpāramitāpyaparyantatā / yathaiva / samudrāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatāsmābhirvyākhyātā tathaiva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070184 (0.018):
prajñāpāramitāvicitratā / gaganākalpanatayā prajñāpāramitākalpanatā / / rūpāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā / evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7903025 (0.036):
sarvadharmatathatāmātraprathanāt / samudrāparyantatayā / prajñāpāramitāparyantateti / yathā hyākāśasya nāstyantastathaiva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062520 (0.040):
sarvadharmāṇāmapraṇihitato 'pratihatita iti prajñāpāramitā anugantavyā / / samudrāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā anugantavyā /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836252 (0.041):
gaganāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā, yāvat / sarvadharmāsaṃbhedanatayā prajñāpāramitāsaṃbhedanatā,
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703367 (0.044):
dhyānapāramitā - prajñāpāramitātrimaṇḍalapariśuddhyaparyantatvāt / prajñāpāramitā aparyantā iti || / prajñāpāramitā ucyate yaduta aṣṭādaśaśūnyatā | tadyathā - ādhyātmaśūnyatā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062633 (0.044):
sarvadharmasamādhyaparyantatāpratilambhitayā prajñāpāramitāparyantatā
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454543 (0.047):
sarvatathāgatānantatā | prajñāpāramitāparyantatayā sarvadharmāparyantatā |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062646 (0.047):
anugantavyā / sarvadharmāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā anugantavyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070150 (0.047):
prajñāpāramitāstambhitatā / savadharmaikarasatayā prajñāpāramitaikarasatā / / sarvadharmāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836235 (0.047):
prajñāpāramitāstambhitatā, sarvadharmaikarasatayā prajñāpāramitaikarasatā, / sarvadharmāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā, sarvadharmānutpādatayā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896629 (0.048):
savabuddhadharmasamudāgamāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā /
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24898660 (0.051):
paryāyeṇābdhātvaparyantatayā bodhisattvāparyantatā veditavyā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24899014 (0.051):
chāradvatīputra paryāyeṇa vijdyāparyantatayā bodhisattvāparyantatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963887 (0.052):
rūpāparyantatayā bodhisattvāparyantatā / 24420 veditavyā/ evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāparyantatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965092 (0.052):
rūpāparyantatayā / 24723 bodhisattvāparyantatā veditavyā/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965297 (0.053):
buddhadharmāparyantatayā / 24817 bodhisattvāparyantatā veditavyā/ / 24818 yat punar āyuṣman {śāriputra} evaṃ vadasi/ kena kāraṇena rūpaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895677 (0.054):
samudrāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatānugantavyeti / atra
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7903230 (0.056):
vijñānāparyantatayāpi pṛthivīdhātvaparyantatayāpi apdhātvaparyantatayāpi
samudrāparyantatvāt prajñāpāramitā aparyantā | vajrasamatvāt
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7903216 (0.012):
/ tadvattadīyatathatāpratibhāsinī prajñāpāramitāpyaparyantatā / yathaiva / samudrāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatāsmābhirvyākhyātā tathaiva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070170 (0.025):
prajñāpāramitānirodhatā / gaganāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā / / samudrāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā / meruvicitratayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062520 (0.035):
sarvadharmāṇāmapraṇihitato 'pratihatita iti prajñāpāramitā anugantavyā / / samudrāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatā anugantavyā /
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703367 (0.045):
dhyānapāramitā - prajñāpāramitātrimaṇḍalapariśuddhyaparyantatvāt / prajñāpāramitā aparyantā iti || / prajñāpāramitā ucyate yaduta aṣṭādaśaśūnyatā | tadyathā - ādhyātmaśūnyatā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7903025 (0.049):
sarvadharmatathatāmātraprathanāt / samudrāparyantatayā / prajñāpāramitāparyantateti / yathā hyākāśasya nāstyantastathaiva
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895676 (0.055):
sarvamanāśravadharmasandohaṃ sakṛdevākarṣayatītyarthaḥ / ataḥ sūtraṃ / samudrāparyantatayā prajñāpāramitāparyantatānugantavyeti / atra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070218 (0.064):
prajñāpāramitāparyantatā / vijñānadhātvaparyantatayā / prajñāpāramitāparyantatā / vajropamadharmasamatayā prajñāpāramitāsamatā /
prajñāpāramitā samā | sarvadharmābhedatvāt prajñāpāramitā abhedā |
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703211 (0.038):
sarvadharmasamatvāt prajñāpāramitā samā | sarvadharmaviviktatvāt
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070225 (0.059):
prajñāpāramitāparyantatā / vajropamadharmasamatayā prajñāpāramitāsamatā / / sarvadharmāsaṃbhedanatayā prajñāpāramitāsaṃbhedanatā /
sarvadharma(svabhāvā)nupalabdhitvāt prajñāpāramitā anupalabdhiḥ |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070237 (0.021):
sarvadharmāsaṃbhedanatayā prajñāpāramitāsaṃbhedanatā / / sarvadharmānupalabdhitayā prajñāpāramitānupalabdhitā /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836266 (0.021):
sarvadharmāsaṃbhedanatayā prajñāpāramitāsaṃbhedanatā, / sarvadharmānupalabdhitayā prajñāpāramitānupalabdhitā,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7903308 (0.021):
samvedyamānenaiva rūpeṇa teṣāṃ tasyāmabhāvāt / sarvadharmānupalabdhitayā / prajñāpāramitānupalabdhiteti / sarvadharmā na kiñcidupalabhante / rūpasya
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24528687 (0.052):
[101] svabhāvānupalabdhirūpatā syāt | svabhāvānupalabdhirūpā cābhyupetā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12554174 (0.054):
sarvadharmayathāvattā sarvadharmaprakṛtiḥ sarvadharmānupalabdhiḥ, tathā / prajñāpāramitā // / na hi suvikrāntavikrāmin prajñāpāramitā rūpaniśritā, na vedanāniśritā, na
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12076035 (0.059):
tādātmyatadutpatti svabhāvakāryavyatirekiṇāmarthānāmiti vyāpakānupalabdhiḥ / | svabhāvānupalabdhistu svabhāvahetāvantarbhāviteti tasyāḥ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17288304 (0.059):
vyāpakānupalabdhiḥ | svabhāvānupalabdhis tu svabhāvahetāv antarbhāviteti
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24345076 (0.059):
vyāpakānupalabdhireṣā | / svabhāvānupalabdhistu --- / svabhāvahetāvantarbhāvitvāt tattādātmyalakṣaṇaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23337719 (0.061):
nābhāvasvabhāvaśūnyatādharmatā prajñāpāramitā
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24531437 (0.063):
svabhāvānupalabdher ātmā tadātmā tasya bhāvas tena svabhāvānupalabdhitvena / | anupalabdhisvabhāvā ity arthaḥ itīdaṃ spaṣṭīkaraṇam api
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24232056 (0.064):
svabhāvānupalabdhisvabhāvā ityarthaḥ || 42 || / nanu ca svabhāvānupalabdhiprayogād bhidyante kāryānupalbdhyādayaḥ, tat
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24531022 (0.064):
svabhāvānupalabdhisvabhāvā ity arthaḥ || nanu ca / svabhāvānupalabdhiprayogād bhidyante kāryānupalabdhyādayaḥ | tat katham
sarvadharmavibhāva(nā) - samatvāt prajñāpāramitā(a)vibhāva(nā) - samā |
sarvadharmaniśceṣṭatvāt prajñāpāramitā niśceṣṭā | sarvadharmācintyatvāt
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070255 (0.005):
sarvadharmābhibhāvanāsamatayā prajñāpāramitābhibhāvanāsamatā / / sarvadharmaniśceṣṭatayā prajñāpāramitāniśceṣṭatā / sarvadharmācintyatayā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836284 (0.005):
sarvadharmābhibhāvanāsamatayā prajñāpāramitābhibhāvanāsamatā, / sarvadharmaniśceṣṭatayā prajñāpāramitāniśceṣṭatā, sarvadharmācintyatayā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7903365 (0.013):
tadvatsarvālambaneṣu prajñāpāramitāyā avibhāvanāsamatā / / sarvadharmaniśceṣṭatayā prajñāpāramitāniśceṣṭateti / ceṣṭā īhāvyāpāraḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7903395 (0.047):
hetuphalabhāvaḥ / tasmādamī niśceṣṭāḥ tadvatprajñāpāramitāpi / / sarvadharmācintyatayāpi prajñāpāramitācintyateti / yathā hi dharmāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021016 (0.049):
prajñāpāramitāviviktatā veditavyā / sattvācintyatayā / prajñāpāramitācintyatā veditavyā / sattvāvināśadharmatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266644 (0.049):
veditavyā. sattvācintyatayā prajñāpāramitācintyatā veditavyā.
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12563852 (0.057):
prajñāpāramitācaryā / ātmācintyatayā, sattvācintyatayā, dānācintyatayā,
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12563979 (0.061):
prajñāpāramitācaryā / asaṅgajñānācintyatayā, nirvāṇācintyatayā, / buddhadharmācintyatayā acintyeyaṃ bodhisattvasya prajñāpāramitācaryā /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12563879 (0.063):
dhyānācintyatayā vikṣepācintyatayā, prajñācintyatayā, / dauṣprajñyācintyatayā acintyā bodhisattvasya prajñāpāramitācaryā /
prajñāpāramitā acintyeti || / evaṃ dānapāramitā - śīlapāramitā - kṣāntipāramitā - vīryapāramitā -
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104774 (0.0):
gacchati, evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253566 (0.0):
kṣāntipāramitā, vīryapāramitā, dhyānapāramitā, prajñāpāramitā. imā ucyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761585 (0.0):
dānapāramitā evaṃ kṣāntipāramitāyāṃ carataḥ śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā punar aparam āyuṣman śāriputra bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761698 (0.0):
vīryapāramitāyāṃ carataḥ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761808 (0.0):
dhyānapāramitāyāṃ carataḥ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768026 (0.0):
śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 778578 (0.0):
nopalabhyate atyantaviśuddhitām upādāya evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā nopalabhyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779449 (0.0):
imāḥ ṣaḍ pāramitā dānapāramitā (PSP1: 232) śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā idaṃ subhūte bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 785823 (0.0):
pūrvāntāparāntamadhyato bodhisattvo nopaiti evaṃ śīlapāramitā / kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitāsattayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270175 (0.0):
subhūtir āha: ātmaviśuddhyā bhagavan dānapāramitāviśuddhiḥ. evaṃ / śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā ātmaviśuddhyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625715 (0.0):
evaṃ dhyānapāramitā vīryapāramitā kṣāntipāramitā śīlapāramitā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635071 (0.0):
dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104312 (0.0):
dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15129869 (0.0):
evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā asti
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905678 (0.0):
dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303689 (0.0):
kṣāntipāramitā, vīryapāramitā, dhyānapāramitā, prajñāpāramitā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351275 (0.0):
dānapāramitā vā śīlapāramitā vā kṣāntipāramitā vā vīryapāramitā vā / dhyānapāramitā vā prajñāpāramitā vā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157406 (0.0):
tad yathā dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā prajñāpāramitā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6187617 (0.0):
kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6191152 (0.0):
katame ca te kauśikānāsravā dharmās tad yathā dānapāramitā, śīlapāramitā / kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā.
dhyānapāramitā - prajñāpāramitātrimaṇḍalapariśuddhyaparyantatvāt
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104775 (0.0):
gacchati, evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā. / prajñāpāramitā kathaṃ bhāvanāparipūriṃ gacchati? bhagavān āha: iha subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109042 (0.0):
prajñāyate iyan dānapāramitā iyaṃ śīlapāramitā iyaṃ kṣāntipāramitā iyaṃ / vīryapāramitā iyaṃ dhyānapāramitā iyaṃ prajñāpāramitā. tat kasya hetos?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121149 (0.0):
śīlapāramitākṣāntipāramitāvīryapāramitādhyānapāramitāprajñāpāramitāvibhāvanābhāvanā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026207 (0.0):
śīlapāramitākṣāntipāramitāvīryapāramitādhyānapāramitāprajñāpāramitāparipūrir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043125 (0.0):
bhagavān āha: dānapāramitā upakaraṇaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā upakaraṇaṃ. yāvad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023527 (0.0):
prajñāpāramitāyām / evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā / prajñāpāramitā sasaṅgāsaṅgeti na carati, carati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784884 (0.0):
śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792790 (0.0):
dānapāramitāyā anutpādo na sā dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā śūnyā prajñāpāramitayā yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233748 (0.0):
kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā, prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236665 (0.0):
kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237344 (0.0):
dānapāramitā, evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā prajñāpāramitā kauśika anirjātā yā cānirjātā na sā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247698 (0.0):
navānupūrvavihārasamāpattayaḥ dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā adhyātmaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264481 (0.0):
śīlapāramitākṣāntipāramitāvīryapāramitādhyānapāramitāprajñāpāramitānirjātaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828615 (0.0):
daśabodhisattvabhūmayo vā, dānapāramitā vā śīlapāramitā vā kṣāntipāramitā / vā vīryapāramitā vā dhyānapāramitā vā prajñāpāramitā vā, upāyapāramitā vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112297 (0.0):
uta ṣaṭ pāramitā dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā prajñāpāramitā, imāḥ ṣaṭ pāramitāḥ paripūrayitavyāḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15115916 (0.0):
evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā / prajñāpāramitānupalabdhyā nopalabhyate prajñāpāramitā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122896 (0.0):
kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitāsattayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127972 (0.0):
anutpādo na sā dānapāramitā, evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā, prajñāpāramitā prajñāpāramitayā śūnyā, yā ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303690 (0.0):
kṣāntipāramitā, vīryapāramitā, dhyānapāramitā, prajñāpāramitā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23304358 (0.0):
copadiśyate, yad uta dānapāramitā, śīlapāramitā, kṣāntipāramitā, / vīryapāramitā, dhyānapāramitā, prajñāpāramitā.
prajñāpāramitā aparyantā iti || / prajñāpāramitā ucyate yaduta aṣṭādaśaśūnyatā | tadyathā - ādhyātmaśūnyatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252328 (0.024):
[DsP_43] tatra katamā aṣṭādaśa śūnyatāḥ? yadutādhyātmaśūnyatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946594 (0.027):
yad uta adhyātmaśūnyatā / 19511 {{bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 767090 (0.027):
bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104557 (0.027):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad / utādhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905885 (0.027):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā / mahāśūnyatā paramārthaśūnyatāyāṃ na saṃvidyate nopalabhyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905964 (0.027):
saṃskṛtaśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906034 (0.027):
adhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906090 (0.027):
adhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatātyantaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906156 (0.027):
adhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatātyantaśūnyatānavarāgraśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906192 (0.027):
anavakāraśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatānavarāgraśūnyatāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906249 (0.027):
prakṛtiśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatānavarāgraśūnyatānavakāraśūnyatāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906274 (0.027):
adhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatātyantaśūnyatānavarāgraśūnyatānavakāraśūnyatāprakṛtiśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906311 (0.027):
sarvadharmaśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatānavarāgraśūnyatānavakāraśūnyatāprakṛtiśūnyatāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906372 (0.027):
svalakṣaṇaśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatātyantaśūnyatānavarāgraśūnyatānavakāraśūnyatāprakṛtiśūnyatāsarvadharmaśūnyatāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906393 (0.027):
adhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatātyantaśūnyatānavarāgraśūnyatānavakāraśūnyatāprakṛtiśūnyatāsarvadharmaśūnyatāsvalakṣaṇaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906431 (0.027):
anupalambhaśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāpramārthaśnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatātyantaśūnyatānavarāgraśūnyatānavakāraśūnyatāprakṛtiśūnyatāsarvadharmaśūnyatāsvalakṣaṇaśūnyatāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906513 (0.027):
adhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatātyantaśūnyatānavarāgraśūnyatānavakāraśūnyatāprakṛtiśūnyatāsarvadharmaśūnyatāsvalakṣaṇaśūnyatānupalambhaśūnyatābhāvaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906550 (0.027):
svabhāvaśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatātyantaśūnyatānavarāgraśūnyatānavakāraśūnyatāprakṛtiśūnyatāsarvadharmaśūnyatāsvalakṣaṇaśūnyatānupalambhaśūnyatābhāvaśūnyatāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351287 (0.027):
adhyātmasūnyatā vā bahirdhāśūnyatā vā adhyātmabahirdhāśūnyatā vā / śūnyatāśūnyatā vā mahāśūnyatā vā paramārthaśūnyatā vā saṃskṛtaśūnyatā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179990 (0.027):
adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā, / mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā,
bahirdhāśūnyatā ādhyātmābahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500511 (0.0):
vahirdhāśūnyatā adhyātmavahirdhāśūnyatā śūnyatā śūnyatā mahāśūnyatā / paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā atyanta śūnyatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121171 (0.0):
adhyātmabahirddhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatā (AdSPG
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971492 (0.0):
sā adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768280 (0.0):
mahāyānaṃ yad uta adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104559 (0.0):
utādhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905934 (0.0):
adhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905984 (0.0):
adhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906016 (0.0):
asaṃskṛtaśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906334 (0.0):
adhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatānavarāgraśūnyatānavakāraśūnyatāprakṛtiśūnyatāsarvadharmaśūnyatāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906376 (0.0):
svalakṣaṇaśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatātyantaśūnyatānavarāgraśūnyatānavakāraśūnyatāprakṛtiśūnyatāsarvadharmaśūnyatāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906493 (0.0):
abhāvaśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatātyantaśūnyatānavarāgraśūnyatānavakāraśūnyatāprakṛtiśūnyatāsarvadharmaśūnyatāsvalakṣaṇaśūnyatānupalambhaśūnyatāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179051 (0.0):
adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyatmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā, / mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179416 (0.0):
adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā, / mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991815 (0.0):
bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśikādhyātmaśūnyatā ca bahirdhāśūnyatā / cādhyātmabahirdhāśūnyatā ca śūnyatāśūnyatā ca mahāśūnyatā ca
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28798410 (0.0):
ayam aparaḥ prabhedaḥ ṣoḍaśavidhā śūnyatā / adhyātmaśūnyatā / / bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā / mahāśūnyatā / śūnyatāśūnyatā /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252336 (0.002):
bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā, mahāśūnyatā,
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215952 (0.002):
41. viṃśatiḥ śūnyatāḥ / tadyathā adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, / adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā, mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905886 (0.002):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā / mahāśūnyatā paramārthaśūnyatāyāṃ na saṃvidyate nopalabhyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905965 (0.002):
saṃskṛtaśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906071 (0.002):
atyantaśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāsaṃskṛtaśūnyatāṣu
paramā(rtha)śūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252342 (5.960):
bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā, mahāśūnyatā, / paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatā,
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215960 (5.960):
adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā, mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6945395 (5.960):
śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 767102 (5.960):
bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā / paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302157 (5.960):
mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā, / atyantaśūnyatā, anavarāgrasūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160301 (5.960):
mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180000 (5.960):
mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā, / atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6181752 (5.960):
mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā, / atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6182337 (5.960):
mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991823 (5.960):
cādhyātmabahirdhāśūnyatā ca śūnyatāśūnyatā ca mahāśūnyatā ca / paramārthaśūnyatā ca saṃskṛtaśūnyatā cāsaṃskṛtaśūnyatā cātyantaśūnyatā
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28798419 (5.960):
bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā / mahāśūnyatā / śūnyatāśūnyatā / / paramārthaśūnyatā / saṃskṛtaśūnyatā / asaṃskṛtaśūnyatā / atyantaśūnyatā /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039982 (0.017):
śūnyatāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351295 (0.017):
śūnyatāśūnyatā vā mahāśūnyatā vā paramārthaśūnyatā vā saṃskṛtaśūnyatā vā / asaṃskṛtaśūnyatā vā atyantaśūnyatā vā anavarāgraśūnyatā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179061 (0.017):
mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6189995 (0.017):
śūnyatāśūnyatā, mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, / asaṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā,
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500521 (0.020):
paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā atyanta śūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157429 (0.020):
mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179421 (0.020):
mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946600 (0.020):
19511 {{bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā / paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792848 (0.020):
bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā / paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā
anādyagraśūnyatā (ana)pakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500531 (0.0):
anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6945406 (0.0):
prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946615 (0.0):
anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254478 (0.0):
anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307055 (0.0):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157440 (0.0):
atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā / sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180013 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6182347 (0.0):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185885 (0.0):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhavaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186474 (0.0):
aryantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190010 (0.0):
asaṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039995 (0.022):
atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā avakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā / sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā na prakṛtiśūnyā bhavet? tad vināśitā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252353 (0.022):
paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatā, / anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, sarvadharmaśūnyatā,
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215969 (0.022):
saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 767110 (0.022):
anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768297 (0.022):
atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā / sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302169 (0.022):
atyantaśūnyatā, anavarāgrasūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23306610 (0.022):
(ŚsP_II 3_53) atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, / prakṛtiśūnyatā, sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179434 (0.022):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971509 (0.022):
anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā / svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā
sarvadharmaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500539 (0.0):
anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā / svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252364 (0.0):
svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā, svabhāvaśūnyatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6945406 (0.0):
prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946615 (0.0):
anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763268 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatānupalabdhitām upādāya tathatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 767118 (0.0):
anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā / svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792868 (0.0):
anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā / anupalambhaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā abhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254478 (0.0):
anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262222 (0.0):
adhyātmabahirdhāśūnyatāsvabhāvena viviktā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā / abhāvasvabhāvaśūnyatāsvabhāvena viviktā, evaṃ saptatriṃśadbodhipakṣyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101134 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatānupalabdhitām upādāya,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104585 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā / abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126911 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatā iti hy abhāvasvabhāvaśūnyatā ca vyayaś cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24931265 (0.0):
yo bhagavan abhāvasvabhāvaśūnyatāyā anutpādo na sābhāvasvabhāvaśūnyatā, / iti hy abhāvasvabhāvaśūnyatā cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302411 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhasūṃyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303508 (0.0):
(ŚsP_II 3_41) sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23304622 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23306619 (0.0):
prakṛtiśūnyatā, sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, / abhāvaśūnyatā, svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307063 (0.0):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351320 (0.0):
svalakṣaṇaśūnyatā vā anupalambhaśūnyatā vā abhāvaśūnyatā vā / svabhāvaśūnyatā vā abhāvasvabhāvaśūnyatā vā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157447 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā
abhāvasvabhāvaśūnyatā iti | ayamucyate saṃkṣiptena prajñāpāramiteti ||
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500541 (0.0):
svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā / abhāvasvabhāvaśūnyatā / catvāri smṛutyupasthānāni / catvāri
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559428 (0.0):
7 sarvadharmaśūnyatā anupalaṃbhaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā / abhāvasvabhāvaśūnyatā ceti | tatra katamādhyātmaśūnyatādhyātmikā dharmā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302412 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhasūṃyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303955 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhasūṃyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351321 (0.0):
svalakṣaṇaśūnyatā vā anupalambhaśūnyatā vā abhāvaśūnyatā vā / svabhāvaśūnyatā vā abhāvasvabhāvaśūnyatā vā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157449 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā / svabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179081 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180604 (0.0):
abhāvaśūnyatā, svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185895 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhavaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6187071 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhāśūnyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6191196 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252365 (0.014):
svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā, svabhāvaśūnyatā, / abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307064 (0.014):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180022 (0.014):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
madhyantavibhagatika.html 19075496 (0.043):
adhyātmaśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyateti / / saiṣā samāsato veditavyā
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28798435 (0.044):
sarvadharmaśūnyatā / abhāvaśūnyatā / abhāvasvabhāvaśūnyatā ca / saiṣā / samāsato veditavyā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643555 (0.045):
adhyātmaśūnyatā bhāvayitavyā, yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvayitavyā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15275329 (0.046):
subhūtir āha: katamā bhagavann abhāvasvabhāvaśūnyatā yad iyaṃ / prajñāpāramitā na kasyacid dharmasya pravartanāya vā nivartanāya vā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252815 (0.046):
tatra katamābhāvaśūnyatā? yatra na kaścid bhāva upalabhyata iyam ucyate / 'bhāvaśūnyatā. / tatra katamā svabhāvaśūnyatā? yaḥ sāṃyogikasya svabhāvābhāva iyam ucyate
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559885 (0.046):
4 iyam ucyate 'bhāvaśūnyatā | tatra katamā svabhāvaśūnyatā. yatra
(Kauś, Vaidya 96) tārakā timiraṃ dīpo māyāvaśyāya buddhudam |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091327 (0.054):
prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam | kathaṃ ca saṃprakāśayet? tadyathākāśe - / tārakā timiraṃ dīpo māyāvaśyāya budbudam |
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051256 (0.061):
saṃprakāśayed yathā na prakāśayet tenocyate saṃprakāśaye iti // tārakā / timiraṃ dīpo māyāvaśyāya
supinaṃ vidyudabhraṃ ca evaṃ draṣṭavya saṃskṛtamiti || / anirodhamanutpādamanucchedamaśāśvatam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25798801 (0.0):
īpsitatamatvāt karmaṇā nirdeśaḥ || / anirodhamanutpādamanucchedamaśāśvatam |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494054 (0.0):
namo buddhāya || / anirodhamanutpādamanucchedamaśāśvatam | / anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam ||
Nagarjuna: Madhyamakasastra (Karika only!) (bsa027_u.htm.txt) 6618959 (0.0):
1 pratyayaparīkṣā nāma prathamaṃ prakaraṇam / anirodhamanutpādamanucchedamaśāśvatam / / anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam // Mś_1.1 //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25854568 (0.010):
kṣaṇānāmatisūkṣmatvāt | ekakṣaṇena ślokākṣarapadodāharaṇavat || / anirodhamanutpādamanucchedamaśāśvatam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859372 (0.021):
saddharmaḥ, sakalasaṃsāraduḥkhakṣayakaratvena praśaṃsanīyatvāt || yaḥ / saddharmam / anirodhamanutpādamanucchedamaśāśvatam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25798162 (0.022):
(Pp_2) / anirodhamanutpādamanucchedamaśāśvatam | / anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051263 (0.047):
2. budbudaḥ supinaṃ vidyud abhraṃ ca evaṃ draṣṭavya saṃskṛtaṃ // idam
anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25798171 (0.0):
anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam || / yaḥ pratītyasamutpādam
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25798808 (0.0):
īpsitatamatvāt karmaṇā nirdeśaḥ || / anirodhamanutpādamanucchedamaśāśvatam | / anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam || 1 ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25835692 (0.0):
anekārthamanānārthamanucchedamaśāśvatam |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494061 (0.0):
anirodhamanutpādamanucchedamaśāśvatam | / anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam ||
Nagarjuna: Madhyamakasastra (Karika only!) (bsa027_u.htm.txt) 6618966 (0.0):
anirodhamanutpādamanucchedamaśāśvatam / / anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam // Mś_1.1 //
Nagarjuna: Madhyamakasastra (Karika only!) (bsa027_u.htm.txt) 6621968 (0.0):
na cānyadapi tattasmānnocchinnaṃ nāpi śāśvatam // Mś_18.10 // / anekārthamanānārthamanucchedamaśāśvatam /
Nagarjuna: Mulamadhyamakakarika (nagmmk_u.htm.txt) 5509983 (0.014):
anekārtham anānārtham anucchedam aśāśvatam /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859379 (0.030):
saddharmam / anirodhamanutpādamanucchedamaśāśvatam | / anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25854568 (0.043):
kṣaṇānāmatisūkṣmatvāt | ekakṣaṇena ślokākṣarapadodāharaṇavat || / anirodhamanutpādamanucchedamaśāśvatam | / anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam ||
yaḥ pratītyasamutpādaṃ prapañcopaśamaṃ śivam | / deśayāmāsa saṃbuddhastaṃ vande vadatāṃ varam ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25798815 (0.0):
anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam || 1 || / yaḥ pratītyasamutpādaṃ prapañcopaśamaṃ śivam |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494068 (0.0):
anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam || / yaḥ pratītyasamutpādaṃ prapañcopaśamaṃ śivam |
Nagarjuna: Madhyamakasastra (Karika only!) (bsa027_u.htm.txt) 6618973 (0.0):
anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam // Mś_1.1 // / yaḥ pratītyasamutpādaṃ prapañcopaśamaṃ śivam /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859383 (0.020):
anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam || / prapañcopaśamaṃ śivaṃ pratītyasamutpādasaṃjñayā hi deśitavān
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25798171 (0.028):
anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam || / yaḥ pratītyasamutpādam
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25854579 (0.050):
yaḥ pratītyasamutpādaṃ prapañcopaśamaṃ śivam | / iti pāṭhādutpādanirodhayorasaṃbhava eva pratipāditaḥ śāstre madhyamake |
namo daśasu dikṣu sarveṣāmatītānāgatapratyutpannānāṃ trayāṇāṃ ratnānām |
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25302650 (0.013):
vistareṇa daśasu dikṣv atītānāgatapratyutpannānāṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249103 (0.020):
vacanīyam / evaṃ ca karaṇīyam / ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā daśasu / dikṣvatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ mahābhūmipraviṣṭānāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880603 (0.020):
pūjākarmaṇe bodhimaṇḍe 'bhisaṃkṛtā abhūvan / svayaṃ ca bodhisattvo yāvanto / daśasu dikṣvatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248510 (0.040):
ekāṃsamuttarāṅgaṃ kṛtvādaśasu dikṣvatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846162 (0.047):
bhagavatāmatītānāgatapratyutpannānāṃ daśamu dikṣu mahābhūmipraviṣṭānāñca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018931 (0.051):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yadbhagavānevamāha / atītānāgatapratyutpannānāṃ sarveṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1007879 (0.063):
yaduta trayāṇāmatītānāgatapratyutpannānāṃ kālānāṃ parijñānaṃ jāyate /"
namo bhagavatyai prajñāpāramitāyai sarvatathāgatasunibhāyai
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1871952 (0.011):
sarvatathāgatasukhasukhā, sarvatathāgatākarṣaṇī, sarvatathāgatānurāgiṇī, / sarvatathāgatasaṃtoṣaṇī ceti sarvatathāgatamahāpūjāḥ //
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1859616 (0.030):
vajradhātuntathāgataṃ sarvatathāgatatve 'dhiṣṭhya, sarvatathāgatasiṃhāsane
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28716344 (0.047):
sarvasattvarutāni ca sarvabuddhāghoṣāṃśca / sarvatathāgatadharmacakrapravartanāni ca sarvānuśāsanyādeśanaprātihāryāṇi
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4731029 (0.054):
vajravati | om trailokyādhiṣṭhite svāhā | sarvatathāgatamūrdhābhiṣikte / svāhā | sarvatathāgatahṛdayādhiṣṭhite hṛdaya svāhā | sarvatathāgatasamaye
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1873240 (0.057):
sarvatathāgatamahāyānābhisamayannāma sarvatathāgatahṛdayaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994749 (0.058):
// aṣṭasāhasrikā prajñāpāramitā // / om namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai /
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1160442 (0.058):
Mañjuśrīparivartāparaparyāyā Saptaśatikā prajñāpāramitā | / om namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28624017 (0.058):
sarvatathāgatapādamūlāsaṃbhinnaviṣayāṇāṃ sarvabuddhakāyasamavasaraṇānāṃ / sarvatathāgataparṣanmaṇḍalapūrvagamakathāpuruṣāṇāṃ bodhisattvānāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597459 (0.062):
kulaputrāstathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ sāṃprataṃ saṃprakāśayati, / tathāgatavṛṣabhitaṃ tathāgatakarma tathāgatavikrīḍitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087406 (0.062):
triśatikā prajñāpāramitā | / | namo bhagavatyā āryaprajñāpāramitāyai ||
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1872692 (0.063):
atha khalvakṣobhayastathāgataḥ sarvatathāgatādhiṣṭhānena / sarvatathāgatakulamutpādyāsya sarvatathāgatakulamahākalpavidhivistarasya
sarvatathāgatānujñātavijñātāyai |(oṃ) prajñe mahāprajñe prajñāvabhāse
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1871952 (0.054):
sarvatathāgatasaṃtoṣaṇī ceti sarvatathāgatamahāpūjāḥ //
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27874080 (0.062):
uddānaṃ | samatho [122] | śamathavastu [123] | damatho [124] | / damathavastu [124] | anujñātapratikṣiptapratisaṃyuktaṃ [126] |
prajñālokakāri ajñānavidhamane siddhe susiddhe siddhyamane(bha)gavate
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28165391 (0.059):
netyarthaḥ/ / tena na siddhyasiddhibhyāṃ vyāghātaḥ/ ayathārthatvasya tu
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25619535 (0.060):
1 -vighāta-trayaṃ V1, M 2 siddha-yogo K 3 siddhi V2; siddhe V1
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10242979 (0.062):
87.16cd/ kṣamāya[K.ū.kṣemāya] kevalaṃ karakara^iti na tv / artha^siddhi^karaḥ// / 87.17ab/ koṭukli^iti kṣemyaḥ svaraḥ kaṭukli^iti vṛṣṭaye tasyāḥ/
sarvāṅgasundari(bha)ktivatsale prasārahaste samāśvāsakare sidhya sidhya,
budhya budhya, kampa kampa, cala cala, rāva rāva, āgaccha bhagavate mā
vilamba svāhā || / namo dharmodgatasya bodhisattvasya mahāsattvasya mahākāruṇakasya ||
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070105 (0.021):
ekāgramanasikāro bhikṣuḥ / tatreyaṃ dharmodgatasya bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitādeśanāyaduta sarvadharmasamatayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064128 (0.034):
gambhīreṣu dharmeṣvadhimuktānām / tatra ca kulaputra gandhavatyāṃ nagaryāṃ / madhyeśṛṅgāṭakasya dharmodgatasya bodhisattvasya mahāsattvasya gṛhaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836101 (0.035):
pṛthivīpradeśa uddhatarajaskaḥ, mā rajodhāturito dharmodgatasya / bodhisattvasya mahāsattvasya śarīre nipatet | kimahamātmabhāvena kariṣyāmi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067432 (0.037):
anyatarānyataraṃ ca tataḥ pratyaṃśaṃ sthāpayāmāsuḥ yaduta dharmodgatasya / bodhisattvasya mahāsattvasya satkārāya //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031283 (0.041):
subhūtir āha: katamo bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya abdhutadharma / yaḥ sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ na saṃvidyate?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069953 (0.045):
prajñaptaṃ mayā dharmodgatasya bodhisattvasya mahāsattvasya dharmāsanam /
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22990908 (0.046):
na saṃvidyate nopalabhyate. iyaṃ kausika bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitā yad evaṃ sarvadharmāś ca pratyavekṣate na kvacid dharmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953549 (0.046):
21814 nidānam avadānaṃ tathā vaipulyādbhutadharmopadeśāḥ/ idaṃ {ucyate / bodhisattvasya mahāsattvasya dharmavivaraṇaparikarma}/ tatra {katamad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069483 (0.047):
'smātsamādhervyutthāsyati, yannu vayaṃ dharmodgatasya bodhisattva / mahāsattvasya dharmāsanaṃ prajñapayiṣyāmaḥ, yatrāsau kulaputro niṣadya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836172 (0.048):
atha khalu sadāprarudito bodhisattvo mahāsattvaḥ sahadarśanādeva / dharmodgatasya bodhisattvasya mahāsattvasya evaṃrūpaṃ sukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 747152 (0.048):
vyupacāro bhavet idaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya sarvadharmāparigṛhītaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238260 (0.048):
āpatsyate katham ayam amanuṣya ito 'pakrāmed iti, evaṃ mārādhiṣṭhānena sa / tato 'pakrāmiṣyati, evaṃ ca tasya bodhisattvasya mahāsattvasya bhaviṣyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974510 (0.050):
bhāṣyamāṇāyāṃ {bodhisattvasya} / 26721 mahāsattvasya na bhavati kāṃkṣāyitatvaṃ na bhavati dhanvāyitatvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795797 (0.050):
bhāṣyamāṇāyāṃ bodhisattvasya mahāsattvasya na bhavati kāṃkṣāyitatvaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953426 (0.051):
kalyāṇamitrasevanāparikarma}/ tatra {katamad bodhisattvasya mahāsattvasya} / dharmaparyeṣṭiparikarma/ yat sarvākārajñatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644550 (0.053):
ayaṃ sarvadharmatathatāyāṃ prabhāvyamānāyāṃ yasya bodhisattvasya / mahāsattvasya cittan nāvalīyate na saṃlīyate na vipratisārī bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644596 (0.053):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvadharmatathatāyāṃ prabhāvyamānāyāṃ / yasya bodhisattvasya mahāsattvasya cittan nāvalīyate na saṃlīyate na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120668 (0.054):
alakṣaṇadhātur. [f. 263a] āha: yadi bhagavann alakṣaṇāḥ sarvadharmāḥ na / vilakṣaṇas, tat kathaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitabhāvanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946537 (0.056):
19506 {subhūtir āha/ katamā bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitā}/ / 19507 {bhagavān āha/ iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070264 (0.058):
atha khalu sadāpraruditasya bodhisattvasya mahāsattvasya / tathāniṣaṇṇasyaiva tasyāṃ belāyāṃ sarvadharmasamatā nāma samādhirājo jātaḥ
namo prajñāpāramitāyai | tadyathā - munidharme saṃgrahadharme
anugrahadharme vimokṣadharme sattvānugrahadharme vaiśramaṇadharme
samantanuparivartanadharme guṇigrahasaṃgrahadharme sarvatrānugatadharme
sarvakālaparipūrṇadharme svāhā || / namo prajñāpāramitāyai | tadyathā - akhane nikhane mukhana
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949448 (0.035):
namo sabbasammasaṃbuddhāṇaṃ sijjhantu me mantapadāḥ svāhā ||
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13583565 (0.039):
(AVParis_36,1.12) athocchuṣmahṛdayam || dyurudyuru daradara / vidārayavidāraya milimili namaḥ svāhā ||
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142769 (0.040):
sarvasattvānāṃca sarvapāpaprasamane svāhā // // // namaḥ suparikīrttita / nāma dheyāya tathāgatāyā / namaḥ samantāvabhāsavijitasaṃgrāmaśriye
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12146352 (0.043):
5.1.89.9 jñāna rūpāya svāhā / 5.1.89.10 jñeyāya svāhā[*80] / [*80] jñātre sāvhā / 5.1.90.1 vijñātre svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12144582 (0.043):
5.1.41.4 suśākhine svāhā / 5.1.41.5 viriṃci nirmitāya svāhā / 5.1.41.6 supatrāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174719 (0.044):
8.4.7.8 vāsasthalāyai svāhā / 8.4.7.9 atikāntikāyai svāhā / 8.4.7.10 ādi mūrtyai svāhā
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7927037 (0.045):
sarvapavitramaṅgalahastāyai svāhā / siṃhavāhinyai svāhā / padmasaṃbhūtāyai / svāhā / sarvakṛtyakākhordavināśanyai svāhā / imāni
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154152 (0.045):
[*308] Text: nivṛtyai / 5.2.66.1 sugandhinyai svāhā / 5.2.66.2 sarva modāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174670 (0.045):
8.4.6.2 ambhudhi vardhinyai svāhā / 8.4.6.3 sarvāyai svāhā / 8.4.6.4 sarva kāma pradāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174784 (0.045):
8.4.10.1 ātmam bharāyai svāhā / 8.4.10.2 sarva sahāyai svāhā / 8.4.10.3 nirnidrāyai svāhā
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703622 (0.045):
karmāvaraṇane svāhā / || namaḥ prajñāpāramitāyai | tadyathā - oṃ orolik svāhā ||
nekhane(avaravandane) paṭane paṭane paṭare svāhā ||
namo prajñāpāramitāyai | tadyathā - gaṅgā gaṅgā na tīrāvabhāsa gaṅgā svāhā
namo prajñāpāramitāyai | tadyathā śrīye śrīye muni śrīye śrīyase svāhā ||
namo prajñāpāramitāyai | tadyathā - oṃ vajrabale svāhā ||
namo prajñāpāramitāyai | tadyathā - oṃ hrī śrī dhī śruti smṛti mati gati
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081205 (0.063):
om śrutismṛtigativijaye svāhā //
vijaye svāhā || / namo prajñāpāramitāyai | tadyathā - bambari bambari mahābambari būru būru
mahābūru svāhā || / namaḥ prajñāpāramitāyai | tadyathā - hūte hūte hūvitāśane sarva -
karmāvaraṇane svāhā / || namaḥ prajñāpāramitāyai | tadyathā - oṃ orolik svāhā ||
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21847728 (0.033):
oṃ sarvamahāmarutādhipataye namaḥ svāhā | oṃ sarvaḍākinībhyo namaḥ svāhā |
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21847747 (0.033):
oṃ sarvamahākālāya namaḥ svāhā | oṃ sarvamātaribhyo namaḥ svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21847759 (0.033):
(Vdh-DH_141) sarvapiśācanībhyo namaḥ svāhā | oṃ sarvayakṣiṇībhyo namaḥ
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703583 (0.037):
namo prajñāpāramitāyai | tadyathā śrīye śrīye muni śrīye śrīyase svāhā || / namo prajñāpāramitāyai | tadyathā - oṃ vajrabale svāhā ||
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286431 (0.040):
vajrāṅkuśajvālāya svāhā | / (Vvdh_163) / om namo ratnatrayāya | namaścaṇḍavajrapāṇaye mahāyakṣasenāpataye |
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3686878 (0.040):
hayagrīvāya sidhyantu mantrapadaiḥ svāhā / om amitodbhavāya huṃ phaṭ phaṭ / svāhā / om namo hayāya svāhā / om namo viśvamūrtaye svāhā / namaḥ
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714778 (0.044):
oṃ namo gaṇapataye svāhā / / oṃ gaṇeśvarāya svāhā /
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703555 (0.045):
sarvakālaparipūrṇadharme svāhā || / namo prajñāpāramitāyai | tadyathā - akhane nikhane mukhana
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6778975 (0.046):
oṃ pracaṇḍāya svāhā / oṃ pracaṇarūpāya svāhā / oṃ sarvāya svāhā /
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714694 (0.048):
oṃ namo gaṇapataye svāhā / / oṃ gaṇādhipataye svāhā / / oṃ gaṇeśvarāya svāhā /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153484 (0.053):
pātayedebhirmantraiḥ | oṃ pīṭhāya svāhā | oṃ upapīṭhāya svāhā | oṃ / kṣetrāya svāhā | oṃ upakṣetrāya svāhā | oṃ chandāya svāhā | oṃ upachandāya
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21847839 (0.054):
svāhā | oṃ subhadrādevī namaḥ svāhā | oṃ civikuṇḍaline svāhā | oṃ keli
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846599 (0.054):
śrīudbhedani svāhā | oṃ śrīudbhāṣiṇi svāhā | oṃ śrīudghoṣaṇi svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846612 (0.054):
śrīprīyaṅkari svāhā | oṃ śrīprītikari svāhā | oṃ śrīśriyaṅkari svāhā | oṃ / śrīśivaṅkari svāhā | oṃ śrīśubhaṅkari svāhā | oṃ śrīśrīkari svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846927 (0.054):
svāhā | oṃ śrīvasuṃ dade vasudhe kuru 2 svāhā | oṃ śrīṭakke 2 svāhā | oṃ / śrīṭhakke 2 svāhā | oṃ śrīḍakke 2 svāhā | oṃ śrīḍhakke 2 svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846591 (0.054):
svāhā | oṃ śrīacapale/śrīacalabale svāhā | oṃ śrīudghāṭani svāhā | oṃ / śrīudbhedani svāhā | oṃ śrīudbhāṣiṇi svāhā | oṃ śrīudghoṣaṇi svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846781 (0.054):
śrīviguṇiṣe svāhā | oṃ śrīaṅkure svāhā | oṃ śrīmaṅkure svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846809 (0.054):
śrīākarṣaṇi svāhā | oṃ śrīāveśani svāhā | oṃ śrīpraveśani svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846943 (0.054):
śrītukke 2 svāhā | oṃ śrībhukke 2 svāhā | oṃ śrībukke 2 svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21847311 (0.054):
vasudhāraṇīye svāhā | oṃ śrīlakṣmīye svāhā | oṃ śrīlakṣmīnivāsanīye svāhā
namo prajñāpāramitāyai | tadyathā - oṃ sarvavit svāhā ||
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703583 (0.026):
namo prajñāpāramitāyai | tadyathā śrīye śrīye muni śrīye śrīyase svāhā || / namo prajñāpāramitāyai | tadyathā - oṃ vajrabale svāhā ||
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21847728 (0.046):
oṃ sarvamahāmarutādhipataye namaḥ svāhā | oṃ sarvaḍākinībhyo namaḥ svāhā |
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21847747 (0.046):
oṃ sarvamahākālāya namaḥ svāhā | oṃ sarvamātaribhyo namaḥ svāhā | oṃ / sarvabhṛṅgaribhyo namaḥ svāhā | oṃ sarvabhūtanībhyo namaḥ svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21847759 (0.046):
(Vdh-DH_141) sarvapiśācanībhyo namaḥ svāhā | oṃ sarvayakṣiṇībhyo namaḥ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846500 (0.054):
svāhā | oṃ śrīrūpamate svāhā | oṃ śrīrūpaśobhe svāhā | oṃ śrīrūpamati / svāhā | oṃ śrīsuvarṇavapurūpe svāhā | oṃ śrījñānarūpe svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846550 (0.054):
svāhā | oṃ śrīale 2 svāhā | oṃ śrīamale svāhā | oṃ śrīvimale svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846584 (0.054):
svāhā | oṃ śrīacapale/śrīacalabale svāhā | oṃ śrīudghāṭani svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846600 (0.054):
śrīudbhedani svāhā | oṃ śrīudbhāṣiṇi svāhā | oṃ śrīudghoṣaṇi svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846613 (0.054):
śrīprīyaṅkari svāhā | oṃ śrīprītikari svāhā | oṃ śrīśriyaṅkari svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846631 (0.054):
śrīkīrtikari svāhā | oṃ śrīlakṣmīkari svāhā | oṃ śrīsatyavati svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846658 (0.054):
śrīdhanakari svāhā | oṃ śrīdhānyakari svāhā | oṃ śrīdhane 2 svāhā | oṃ / śrīdhaneśvare svāhā | oṃ śrīśrīmati svāhā | oṃ śrīprabhāmati svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846665 (0.054):
śrīdhaneśvare svāhā | oṃ śrīśrīmati svāhā | oṃ śrīprabhāmati svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846723 (0.054):
śrīsarvasukhaprade svāhā | oṃ śrīdhanade dhanapūjite (Vdh-DH_136) svāhā | / oṃ śrīapacāyanīye svāhā | oṃ śrīajamukhe svāhā | oṃ śrīarccanīye svāhā |
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846744 (0.054):
svāhā | oṃ śrīvinaste svāhā | oṃ śrīvinanaste svāhā | oṃ śrīviśvaste svāhā
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846755 (0.054):
svāhā | oṃ śrīvinaste svāhā | oṃ śrīvinanaste svāhā | oṃ śrīviśvaste svāhā / | oṃ śrīviśvakeśi svāhā | oṃ śrīviśuddhaśīle svāhā | oṃ śrīviśvaṛṣi svāhā
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846764 (0.054):
| oṃ śrīviśvakeśi svāhā | oṃ śrīviśuddhaśīle svāhā | oṃ śrīviśvaṛṣi svāhā / | oṃ śrīviśuddharūpe svāhā | oṃ śrīviguṇi viguṇiṣe viguṇe svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846790 (0.054):
śrīviguṇiṣe svāhā | oṃ śrīaṅkure svāhā | oṃ śrīmaṅkure svāhā | oṃ / śrīprabhaṅkure svāhā | oṃ śrīamoghāṅkuśe jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846804 (0.054):
śrīākarṣaṇi svāhā | oṃ śrīāveśani svāhā | oṃ śrīpraveśani svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846811 (0.054):
śrīākarṣaṇi svāhā | oṃ śrīāveśani svāhā | oṃ śrīpraveśani svāhā | oṃ / śrīririme svāhā | oṃ śrīrurume svāhā | oṃ śrīdhadhame svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846821 (0.054):
śrīririme svāhā | oṃ śrīrurume svāhā | oṃ śrīdhadhame svāhā | oṃ / śrīdhidhime svāhā | oṃ śrīdhudhume svāhā | oṃ śrīkhakhame svāhā | oṃ
namaḥ prajñāpāramitāyai | tadyathā - gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568937 (0.0):
18 ukto mantraḥ // tadyathā oṃ gate gate pāragate pārasaṃgate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830468 (0.0):
oṃ gate 2 pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā.
Prajnaparamitahrdayasutra (prajnhsu.htm.txt) 15419160 (0.0):
Oṃ gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā.
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618725 (0.0):
prajñāpāramitāyāmukto mantraḥ | tadyathā - gate gate pāragate pārasaṃgate
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590741 (0.0):
mantraḥ | tadyathā - gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā | evaṃ
svāhā || / idamavocadbhagavān | āttamanā āyuṣmān sāriputraḥ śakro devānāmindraste ca
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688618 (0.004):
deśitaḥ sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāye kleśakaṣāya āyuṣkaṣāye kalpakaṣāye / idam avocad bhagavān āttamanāḥ /(7) āyuṣmāñ śāriputras te ca bhikṣavas
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652964 (0.014):
eva karmasv ābhogaḥ karaṇīyaḥ | ity evaṃ te maudgalyāyana śikṣitavyam* || / idam avocad bhagavān | āttamanā āyuṣmān mahāmaudgalyāyano 'nye ca
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477948 (0.023):
bhavantu // / idam avocat bhagavān āttamanā āyuṣmān rāhulaḥ sā ca sarvāvatī parṣat
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19051066 (0.023):
(Mmvr Taku 61) / idam avocad bhagavān, āttamanā āyuṣmān ānanda āyuṣmāṃś ca svātir bhikṣur,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18653155 (0.023):
kālena tena samayena jyotipālo nāma bhikṣu abhūṣi // idam avocad bhagavān / āttamanā āyuṣmān ānando tāni sapta ca bhikṣusahasrāṇi bhagavato bhāṣitam
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21849185 (0.023):
vasudhārādhāraṇīkalpam ity api dhāraya | / idam avocad bhagavān āttamanā āyuṣmān ānandas te ca bhikṣavas te ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657438 (0.025):
pretyāḥ | ity evaṃ te nālada śikṣitavyam* || / idam avocad bhagavān | āttamanā āyuṣmān nālado 'nye ca
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26405472 (0.026):
adbhutam adbhutadharmaparyāyaṃ iti dhāraya. idam avocad bhagavān āttamanās / te bhikṣava āyuṣmāṃś cānando bhagavato bhāṣitam abhyanandan.
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653782 (0.029):
mātsaryaprahāṇāya vyāyaṃsyāmahe | ity evaṃ te maudgalyāyana śikṣitavyam* / idam avocad bhagavān | āttamanā āyuṣmān mahāmaudgalyāyano 'nye ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5654282 (0.029):
doṣā na syur ye tasyāḥ pretyā | evaṃ maudgalyāyana śikṣitavyam* || / idam avocad bhagavān | āttamanā āyuṣmān mahāmaudgalyāyano 'nye ca
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9679802 (0.030):
arthapāripūrī ca nāma dhāraya // / idamavocadbhagavān / āttamanā āyuṣmān rāṣṭrapālaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653387 (0.035):
idam avocad bhagavān | āttamanasa āyuṣmān mahāmaudgalyāyano 'nye ca
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24945922 (0.035):
sarvasatvānāṃ ca svāhā // / idam avocad bhagavān āttamanās te ca bhikṣavo bodhisatvā sā ca sarvāvatī
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068438 (0.035):
svāhā / / idam avocad bhagavān āttamanās te ca bhikṣavas te ca bodhisatvāḥ sā ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070755 (0.036):
mahāsattvāḥ āyuṣmāṃś ca subhūtirāyuṣmāṃś ca śāriputraḥ āyuṣmāṃścānandaḥ / śakraś ca devānāmindraḥ sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830423 (0.036):
āyuṣmāṃś ca subhūtir āyuṣmāṃś ca śāriputra āyuṣmāṃś cānandaḥ, śakraś ca / devānām indraḥ sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18615882 (0.037):
caranti // idam avocad bhagavān āttamano āyuṣmān mahāmaudgalyāyano
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590778 (0.041):
idamavocadbhagavān | ānandamanā āyuṣmān śāriputraḥ āryāvalokiteśvaraśca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000781 (0.042):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020499 (0.042):
jātā? atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat kuta