View original HTML file with complete header information
daśakumāracaritam / pūrvapīṭhikā / prathamocchvāsaḥ
daśakumāracaritam / pūrvapīṭhikā / prathamocchvāsaḥ
START Dkc 1,1.1: / brahmāṇḍacchatradaṇḍaḥ śatadhṛtibhavanāmbhoruho nāladaṇḍaḥ
kṣoṇīnaukūpadaṇḍaḥ kṣaradamarasaritpaṭṭikāketudaṇḍaḥ /
jyotiścakrākṣadaṇḍastribhuvanavijayastambhadaṇḍo 'ṅghridaṇḍaḥ
śreyastraivikramaste vitaratu vibudhadveṣiṇāṃ kāladaṇḍaḥ //
asti samastanagarīnikaṣāyamāṇā / śaśvadagaṇyapaṇyavistāritamaṇigaṇādivastujātavyākhyātaratnākaramāhātmyā
magadhadeśaśekharībhūtā puṣpapurī nāma nagarī // Dkc_1,1.1 //
START Dkc 1,1.2: / vīrabhaṭapaṭalottaraṅgaturaṅgakuñjaramakarabhīṣaṇasakalaripugaṇakaṭakajalanidhi
mathanamandarāyamāṇasamuddaṇḍabhujadaṇḍaḥ, / purandarapurāṅgaṇavanaviharaṇaparāyaṇataruṇagaṇikāgaṇajegīyamānayātimānayā
śaradindukundaghanasāranīhārahāramṛṇālamarālasuragajanīrakṣīragiri
śāṭṭahāsakailāsakāśanīkāśamūrtyā racitadigantarālapūrtyā kīrtyābhitaḥ
surabhitaḥ / svarlokaśikharoruruciraratnaratnākaravelāmekhalāyitadharaṇīramaṇīsaubhāgyabhogabhāgyavān,
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19851295 (0.058):
03,126.036c nirjitā śāsanād eva saratnākarapattanā / 03,126.037a tasya cityair mahārāja kratūnāṃ dakṣiṇāvatām
anavaratayāgadakṣiṇārakṣitaśiṣṭaviśiṣṭavidyāsambhārabhāsurabhūsuranikaraḥ,
viracitārātisaṃtāpena pratāpena satatatulitaviyanmadhyahaṃsaḥ, rājahaṃso
nāma ghanadarpakandarpasaundaryasodaryahṛdyaniravadyarūpo bhūpo babhūva //
Dkc_1,1.2 // / START Dkc 1,1.3: / tasya vasumatī nāma sumatī līlāvatīkulaśekharamaṇī ramaṇī babhūva //
Dkc_1,1.3 // / START Dkc 1,1.4: / roṣarūkṣeṇa niṭilākṣeṇa bhasmīkṛtacetane makaraketane tadā bhayenānavadyā
vaniteti matvā tasya rolambāvalī keśajālam, premākaro rajanīkaro
vijitāravindavadanam, jayadhvajāyamāno mīno jāyāyuto 'kṣiyugalam,
sakalasainikāṅgavīro malayasamīro niḥśvāsaḥ, pathikahṛddalanakaravālaḥ
pravālaścādhārabimbam, jayaśaṅkho bandhurā lāvaṇyadharā kandharā,
pūrṇakumbhau cakravākānukārau payodharau;jyāyamāne mārdavāsamāne bilasate
ca bāhūr, iṣadutphullalīlāvataṃsakahlārakorakau gaṅgāvartasanābhirnābhiḥ,
dūrīkṛtayogimanoratho jaitraratho 'tighanaṃ jaghanam, jayastambhabhūte
saundaryabhūte vighnitayatijanārambhe rambhe coruyugam,
ātapatrasahasrapatraṃ pādadvayam astrabhūtāni prasūnāni tānītarāṇyaṅgāni
ca samabhūvanniva // Dkc_1,1.4 // / START Dkc 1,1.5: / vijitāmarapure puṣpapure nivasatā sānantabhogalālitā vasumatī vasumatīva
magadharājena yathāsukhamanvabhāvi // Dkc_1,1.5 // / START Dkc 1,1.6:
tasya rājñaḥ paramavidheyā dharmapālapadmodbhavasitavarmanāmadheyā
dhīradhiṣaṇāvadhīritavibudhācāryavicāryakāryasāhityāḥ kulāmātyāstrayo
'bhūvan // Dkc_1,1.6 // / START Dkc 1,1.7: / teṣāṃ sitavarmaṇaḥ sumatī satyavarmāṇau, dharmapālasya
sumantra sumitra kāmapālāḥ padmodbhavasya suśruta ratnodbhavāviti tanayāḥ
samabhūvan // Dkc_1,1.7 // / START Dkc 1,1.8: / teṣu dharmaśīlaḥ satyavarmā saṃsārāsāratāṃ buddhvā tīrthayātrābhilāṣī
deśāntaramagamat // Dkc_1,1.8 // / START Dkc 1,1.9:
viṭanaṭavāranārīparāyaṇo durvinītaḥ kāmapālo janakāgrajanmanoḥ
śāsanamatikramya bhuvaṃ babhrāma // Dkc_1,1.9 // / START Dkc 1,1.10:
ratnodbhavo 'pi vāṇijyanipuṇatayā pārāvārataraṇamakarot // Dkc_1,1.10 //
START Dkc 1,1.11: / itare mantrisūnavaḥ purandarapurātithiṣu pitṛṣu yathāpūrvamanvatiṣṭhan //
Dkc_1,1.11 // / START Dkc 1,1.12: / tataḥ / kadācinnānāvidhamahadāyudhanaipuṇyaracitāgaṇyajanyarājanyamaulipālinihi
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441109 (0.035):
sakalalokaikakāraṇaṃ nirantaramarcayāmāsa // Dkc_1,1.16 // / START Dkc 1,1.17: / atha kadācittadagramahiṣī devi! devena kalpavallīphalamāpnuhi' iti"
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6442051 (0.051):
Dkc_1,1.51 // / START Dkc 1,1.52: / atha kadācidekena tāpasena rasena rājalakṣaṇavirājitaṃ
taniśitasāyako magadhanāthako mālaveśvaraṃ pratyagrasaṅgrāmaghasmaraṃ
samutkaṭamānasāraṃ mānasāraṃ prati sahelaṃ
nyakkṛtajaladhinirghoṣāhaṅkāreṇa bherījhaṅkāreṇa
haṭhikākarṇanākrāntabhayacaṇḍimānaṃ digdantāvalavalayaṃ
vighūrṇannijabharanamanmedinībhareṇākrāntabhujagarājamastakabalena
caturaṅgabalena saṃyutaḥ saṅgrāmābhilāṣeṇa roṣeṇa mahatāviṣṭo niryayau //
Dkc_1,1.12 // / START Dkc 1,1.13: / mālavanātho 'pyanekānekayūthapasanātho vigrahaḥ savigraha iva sāgraho
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441484 (0.060):
daivagatyāntaḥpuraśaraṇyaṃ mahāraṇyaṃ prāviśan // Dkc_1,1.32 // / START Dkc 1,1.33: / mālavanātho jayalakṣmīsanātho magadharājyaṃ prājyaṃ samākramya
'bhimukhībhūya bhūyo nirjagāma // Dkc_1,1.13 // / START Dkc 1,1.14: / tayoratha rathaturagakhurakṣuṇṇakṣoṇīsamudbhūte
karighaṭākaṭasravanmadadhārādhautamūle
navyavallabhavaraṇāgatadivyakanyājanajavanikāpaṭamaṇḍapa iva
viyattalavyākule dhūlīpaṭale diviṣaddhvani
dhikkṛtānyadhvanipaṭahadhvānabadhiritāśeṣadigantarālaṃ śastrāśastri
hastāhasti parasparābhihatasainyaṃ janyamajani // Dkc_1,1.14 //
START Dkc 1,1.15: / tatra magadharājaḥ prakṣīṇasakalasainyamaṇḍalaṃ mālavarājaṃ
jīvagrāhamabhigṛhya kṛpālutayā punarapi svarājye pratiṣṭhāpayāmāsa //
Dkc_1,1.15 // / START Dkc 1,1.16: / tataḥ sa ratnākaramekhalāmilāmananyaśāsanāṃ śāsadanapatyatayā nārāyaṇaṃ
sakalalokaikakāraṇaṃ nirantaramarcayāmāsa // Dkc_1,1.16 //
START Dkc 1,1.17: / atha kadācittadagramahiṣī devi! devena kalpavallīphalamāpnuhi' iti
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6442051 (0.031):
rājavāhano mantriputrairātmamitraiḥ saha bālakelīranubhavannavardhata // / Dkc_1,1.51 // / START Dkc 1,1.52: / atha kadācidekena tāpasena rasena rājalakṣaṇavirājitaṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6440940 (0.035):
itare mantrisūnavaḥ purandarapurātithiṣu pitṛṣu yathāpūrvamanvatiṣṭhan // / Dkc_1,1.11 // / START Dkc 1,1.12: / tataḥ / kadācinnānāvidhamahadāyudhanaipuṇyaracitāgaṇyajanyarājanyamaulipālinihi
prabhātasamaye susvapnamavalokitavatī // Dkc_1,1.17 //
START Dkc 1,1.18: / sā tadā dayitamanorathapuṣpabhūtaṃ garbhamadhatta // Dkc_1,1.18 //
START Dkc 1,1.19: / rājāpi sampannyakkṛtākhaṇḍalaḥ suhṛnnṛpamaṇḍalaṃ samāhūya
nijasampanyanorathānurūpaṃ devyāḥ sīmantotsavaṃ vyadhatta // Dkc_1,1.19 //
START Dkc 1,1.20: / ekadā hitaiḥ suhṛnmantripurohitaiḥ sabhāyāṃ siṃhāsanāsīno guṇairahīno
lalāṭataṭanyastāñjalinā dvārapālena vyajñāpi deva!
devasandarśanalālasamānasaḥ ko 'pi devena viracyārcanārhe
yatirdvāradeśamadhyāste'iti // Dkc_1,1.20 //
START Dkc 1,1.21: / tadanujñātena tena saṃyamī nṛpasamīpamanāyi // Dkc_1,1.21 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445353 (0.059):
kṣaṇamātram bhavatā sthīyatām'iti // Dkc_1,4.5 // / START Dkc 1,4.6: / tadanu so 'haṃ tvarayā kiñcidantaramagamam /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6442837 (0.063):
bhavannikaṭamānītavānasmi'iti // Dkc_1,1.71 // / START Dkc 1,1.72: / sarveṣāṃ suhṛdāmekadaivānukūladaivābhāvena mahadāścaryaṃ vibhrāṇo rājā
START Dkc 1,1.22: / bhūpatirāyāntaṃ taṃ vilokya samyagjñātatadīyagūḍhacārabhāvo
nikhilamanucaranikaraṃ visṛjya mantrijanasametaḥ praṇatamenaṃ
mandahāsamabhāṣata nanu tāpasa! deśaṃ sāpadeśaṃ bhramanbhavāṃstatra tatra
bhavadabhijñātaṃ kathayatu'iti // Dkc_1,1.22 // / START Dkc 1,1.23:
tenābhāṣi bhūbhramaṇabalinā prāñjalinā deva! śirasi devasyājñāmādāyainaṃ
nirdeṣaṃ veṣaṃ svīkṛtya mālavendranagaraṃ praviśya tatra gūḍhataraṃ
vartamānastasya rājñaḥ samastamudantajātaṃ viditvā pratyāgamam //
Dkc_1,1.23 // / START Dkc 1,1.24: / mānī mānasāraḥ svasainikāyuṣmattāntarāye saṃparāye bhavataḥ
parājayamanubhūya vailakṣyalakṣyahṛdayo vītadayo mahākālanivāsinaṃ
kālīvilāsinamanaśvaraṃ maheśvaraṃ samārādhya tapaḥ / prabhāvasantuṣṭādasmādekavīrārātighnīṃ bhayadāṃ gadāṃ
labdhvātmānamapratibhaṭaṃ manyamāno mahābhibhāno
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15414662 (0.038):
BhP_03.27.014/2 līneṣv asati yas tatra vinidro nirahaṅkriyaḥ / BhP_03.27.015/1 manyamānas tadātmānam anaṣṭo naṣṭavan mṛṣā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2663181 (0.048):
līneṣv asati yas tatra vinidro nirahaṅkriyaḥ // BhP_03.27.014 // / manyamānas tadātmānam anaṣṭo naṣṭavan mṛṣā /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2012797 (0.051):
(pṛ) dṛṣṭiparāmarśasya ke doṣāḥ | (u) sa puruṣo nyūnaguṇaṃ labdhvā ātmānaṃ / pūrṇaṃ manyate | tasya guṇañcātivakti | kasmāt | akuśale vastuni
bhavantamabhiyoktumudyuṅkte / / tataḥ paraṃ deva eva pramāṇam' iti // Dkc_1,1.24 //
START Dkc 1,1.25: / tadālocya niścitatatkṛtyairamātyai rājā vijñāpito 'bhūt deva, nirupāyena
devasahāyena yoddhumarātirāyāti / / tasmādasmākaṃ yuddhaṃ sāṃpratamasāmpratam /
sahasā durgasaṃśrayaḥ kāryaḥ'iti // Dkc_1,1.25 //
START Dkc 1,1.26: / tairbahudhā vijñāpito 'pyakharveṇa garveṇa virājamāno rājā
tadvākyamakṛtyamityanādṛtya pratiyoddhumanā babhūva // Dkc_1,1.26 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446989 (0.020):
viṣamaśarasya śaravyāyamāṇamānaso babhūva // Dkc_1,5.8 // / START Dkc 1,5.9:
START Dkc 1,1.27: / śitikaṇṭhadattaśaktisāro mānasāro yoddhumanasāmagrībhūya sāmagrīsameto
'kleśaṃ magadhadeśaṃ praviveśa // Dkc_1,1.27 // / START Dkc 1,1.28:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445472 (0.054):
soḍhumakṣamā samujjvalite vaiśvānare śarīramāhutīkartumudyuktāsīt' iti // / Dkc_1,4.7 // / START Dkc 1,4.8: / tadākarṇya nijajananīṃ jñātvā tāmahaṃ daṇḍavatpraṇamya tasyai
tadā tadākarṇya mantriṇo bhūmahendraṃ magadhendraṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446388 (0.061):
paśyatemam iti // Dkc_1,4.24 // / START Dkc 1,4.25: / tadākarṇya militā janā samudyadvāṣpā hāhānidānena diśo badhirayantaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445472 (0.062):
soḍhumakṣamā samujjvalite vaiśvānare śarīramāhutīkartumudyuktāsīt' iti // / Dkc_1,4.7 // / START Dkc 1,4.8: / tadākarṇya nijajananīṃ jñātvā tāmahaṃ daṇḍavatpraṇamya tasyai
kathañcidanunīyaripubhirasādhye vindhyāṭavīmadhye
'varodhānmūlabalarakṣitānniveśayāmāsuḥ // Dkc_1,1.28 //
START Dkc 1,1.29: / rājahaṃsastu praśastavītadainyasainyasametastīvragatyā nirgatyādhikaruṣaṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6447236 (0.048):
svecchayānena gamyatām'iti // Dkc_1,5.12 // / START Dkc 1,5.13: / so 'pi rājahaṃsaḥ śāmbamaśapat mahīpāla
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6448259 (0.058):
visasarja // Dkc_1,5.23 // / START Dkc 1,5.24: / atha rājavāhano vidyeśvarasya kriyāpāṭavena phalitamiva manorathaṃ
dviṣaṃ rurodha // Dkc_1,1.29 // / START Dkc 1,1.30: / parasparabaddhavairayoretayoḥ śūrayostadā
tadālokanakutūhalāgatagaganacarāścaryakāraṇe raṇe vartamāne jayākāṅkṣī
mālavadeśarakṣī vividhāyudhasthairyacaryāñcitasamaratulitāmareśvarasya
magadheśvarasya tasyopari purā purārātidattāṃ gadāṃ prāhiṇot // Dkc_1,1.30
START Dkc 1,1.31: / niśitaśaranikaraśakalīkṛtāpi sā paśupatiśāsanasyāvandhyatayā sūtaṃ nihatya
rathasthaṃ rājānaṃ mūrchitamakārṣīt // Dkc_1,1.31 //
START Dkc 1,1.32: / tato vītapragrahā akṣatavigrahā vāhā rathamādāya
daivagatyāntaḥpuraśaraṇyaṃ mahāraṇyaṃ prāviśan // Dkc_1,1.32 //
START Dkc 1,1.33: / mālavanātho jayalakṣmīsanātho magadharājyaṃ prājyaṃ samākramya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441004 (0.060):
caturaṅgabalena saṃyutaḥ saṅgrāmābhilāṣeṇa roṣeṇa mahatāviṣṭo niryayau // / Dkc_1,1.12 // / START Dkc 1,1.13: / mālavanātho 'pyanekānekayūthapasanātho vigrahaḥ savigraha iva sāgraho
puṣpapuramadhyatiṣṭhat // Dkc_1,1.33 // / START Dkc 1,1.34: / tatra hetitatihatiśrāntā amātyā daivagatyānutkrāntajīvitā
niśāntavātalabdhasaṃjñāḥ kathañcidāśvasya rājānaṃ
samantādanvīkṣyānavalokitavanto dainyavanto devīmavāpuḥ // Dkc_1,1.34 //
START Dkc 1,1.35: / vasumatī tu tebhyo nikhilasainyakṣatiṃ rājño 'dṛśyatvaṃ cākarṇyodvignā
śokasāgaramagnā ramaṇānugamane matiṃ vyadhatta // Dkc_1,1.35 //
START Dkc 1,1.36: / `kalyāṇi, bhūramaṇamaraṇamaniścitam /
kiñca daivajñakathito mathitoddhatārātiḥ sārvabhaumo 'bhirāmo bhavitā
sukumāraḥ kumārastvadudare vasati / / tasmādadya tava maraṇamanucitam' iti
bhūṣitabhāṣitairamātyapurohitairanunīyamānayā tayā kṣaṇaṃ kṣaṇahīnayā
tūṣṇīmasthāyi // Dkc_1,1.36 // / START Dkc 1,1.37: / athārdharātre nidrānilīnanetre parijane vijane
śokapārāvāramapāramuttartumaśaknuvatī senāniveśadeśaṃ niḥśabdaleśaṃ
śanairatikramya yasmin rathasya saṃsaktatayā tadānayanapalāyanaśrāntā
gantumakṣamāḥ kṣamāpatirathyāḥ pathyākulāḥ pūrvamatiṣṭhaṃstasya
nikaṭavaṭataroḥ śākhāyāṃ mṛtirekhāyāmiva kvaciduttarīyārddhena bandhanaṃ
mṛtisādhanaṃ viracya martukāmābhirāmā
vāṅmādhurīvirasīkṛtakala kaṇṭha kaṇṭhā sāśrukaṇṭhā
vyalapat lāvaṇyopamitapuṣpasāyaka, bhūnāyaka, bhavāneva bhāvinyapi
janmani vallabho bhavatu' iti // Dkc_1,1.37 // / START Dkc 1,1.38:
tadākarṇya nīhārakarakiraṇanikarasaṃparkalabdhāvabodho māgadho
'gādharudhiravikṣaraṇanaṣṭaceṣṭo devīvākyameva niścinvānastanvānaḥ
priyavacanāni śanaistāmāhvayat // Dkc_1,1.38 // / START Dkc 1,1.39:
sā sasaṃbhramamāgatyāmandahṛdayānandasaṃphullavadanāravindā
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445826 (0.051):
vyalokayam // Dkc_1,4.14 // / START Dkc 1,4.15: / tasyāḥ sasaṃbhramapremalajjākautukamanoramaṃ līlāvilokanasukhamanubhavan
tamupoṣitābhyāmivānimiṣitābhyāṃ locanābhyāṃ pibantī vikasvareṇa svareṇa
purohitāmātyajanamuccairāhūya tebhyastamadarśayat // Dkc_1,1.39 //
START Dkc 1,1.40: / rājā niṭilataṭacumbitanijacaraṇāmbujaiḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445066 (0.061):
tasminnavasare purataḥ puṣpodbhavaṃ vilokya sasaṃbhramaṃ / nijaniṭilataṭaspṛṣṭacaraṇāṅgulimudañjalimamuṃ
praśaṃsitadaivamāhātmyairamātyairabhāṇi deva, rathyacayaḥ sārathyapagame
rathaṃ rabhasādaraṇyamanayat'iti // Dkc_1,1.40 //
START Dkc 1,1.41: / `tatra nihatasainikagrāme saṃgrāme mālavapatinārādhitapurārātinā prahitayā
gadayā dayāhīnena tāḍito mūrchāmāgatyātra vane niśāntapavanena bodhito
'bhavam' iti mahīpatirakathayat // Dkc_1,1.41 // / START Dkc 1,1.42:
tato viracitamahena mantrinivahena viracitadaivānukūlyena kālena
śiviramānīyāpanītāśeṣaśalyo vikasita nijānanāravindo rājā sahasā
viropitavraṇo 'kāri // Dkc_1,1.42 // / START Dkc 1,1.43:
virodhidaivadhikkṛtapuruṣakāro dainyavyāptākāro
magadhādhipatiradhikādhiramātyasaṃmatyā mṛdubhāṣitayā tayā vasumatyā matyā
kalitayā ca samabodhi // Dkc_1,1.43 // / START Dkc 1,1.44: / `deva, sakalasya bhūpālakulasya madhye tejovariṣṭho gariṣṭho bhavānadya
vindhyavanamadhyaṃ nivasatīti jalabudbudasamānā virājamānā
sampattaḍillateva sahasaivodeti naśyati ca /
tannikhilaṃ daivāyattamevāvadhārya kāryam // Dkc_1,1.44 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6442526 (0.064):
śabarasainye maddayitenāpahṛtya kumāra eṣa mahyamarpito vyavardhata iti // / Dkc_1,1.64 // / START Dkc 1,1.65: / tadavadhārya kāryajño rājā munikathitaṃ dvitīyaṃ rājakumārameva niścitya
START Dkc 1,1.45: / kiñca purā hariścandrarāmacandramukhyā asaṃkhyā mahīndrā
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6442527 (0.062):
śabarasainye maddayitenāpahṛtya kumāra eṣa mahyamarpito vyavardhata iti // / Dkc_1,1.64 // / START Dkc 1,1.65: / tadavadhārya kāryajño rājā munikathitaṃ dvitīyaṃ rājakumārameva niścitya
aiśvaryopamitamahendrā daivatantraṃ duḥkhayantraṃ samyaganubhūya
paścādanekakālaṃ nijarājyamakurvan /
tadvadeva bhavānbhaviṣyati / / kañcana kālaṃ viracitadaivasamādhirvigalitādhistiṣṭhatu tāvat iti //
Dkc_1,1.45 // / START Dkc 1,1.46: / tataḥ sakalasainyasamanvito rājahaṃsastapovibhrājamānaṃ vāmadevanāmānaṃ
tapodhanaṃ nijābhilāṣāvāptisādhanaṃ jagāma // Dkc_1,1.46 //
START Dkc 1,1.47: / taṃ praṇamya tena kṛtātithyastasmai kathitakathyastadāśrame dūrīkṛtaśrame
kañcana kālamuṣitvā nijarājyābhilāṣī mitabhāṣī somakulāvataṃso rājahaṃso
munimabhāṣata bhagavan, mānasāraḥ prabalena daivabalena māṃ nirjitya
madbhogyaṃ rājyamanubhavati / / tadvadahamapyugraṃ tapo viracya tamarātimunmūlayiṣyāmi lokaśaraṇyena
bhavatkāruṇyeneti niyamavantaṃ bhavantaṃ prāpnavam' iti // Dkc_1,1.47 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443202 (0.040):
bhavantamenamānayam' iti // Dkc_1,1.78 // / START Dkc 1,1.79:
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243846 (0.041):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532051 (0.044):
035.013. pramattāḥ kauśalika devā ratibahulāḥ/ / 035.013. evametanmārṣa/ / 035.013. tathāpi tvahaṃ bhavantaṃ smārayāmi/
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22458979 (0.047):
Nar_8.28.1-2 amarastutivādamodanighno niriśastannipapau bhavatpriyārtham
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7727416 (0.057):
evantāvannāhaṃ bhavadviruddo / tataśca yadi bhavān māṃ khaṇḍayati, tarhi
START Dkc 1,1.48: / tatastrikālajñastapodhano rājānamavocat sakhe! śarīrakārśyakāriṇā
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443202 (0.020):
bhavantamenamānayam' iti // Dkc_1,1.78 // / START Dkc 1,1.79:
tapasālam / / vasumatīgarbhasthaḥ sakalaripukulamardano rājanandano nūnaṃ sambhaviṣyati,
kañcana kālaṃ tūṣṇīmāssva'iti // Dkc_1,1.48 //
START Dkc 1,1.49: / gaganacāriṇyāpi vāṇyā satyametat' iti tadevāvāci /
rājāpi munivākya maṅgīkṛtyātiṣṭhat // Dkc_1,1.49 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446330 (0.028):
muhūrtadvayamātraṃ hāsavacanaiḥ saṃlapannatiṣṭhat // Dkc_1,4.23 // / START Dkc 1,4.24:
START Dkc 1,1.50: / tataḥ sampūrṇagarbhadivasā vasumatī sumuhūrte sakalalakṣaṇalakṣitaṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446331 (1.192):
muhūrtadvayamātraṃ hāsavacanaiḥ saṃlapannatiṣṭhat // Dkc_1,4.23 // / START Dkc 1,4.24:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6448259 (0.063):
visasarja // Dkc_1,5.23 // / START Dkc 1,5.24: / atha rājavāhano vidyeśvarasya kriyāpāṭavena phalitamiva manorathaṃ
sutamasūta / / brahmavarcasena tulitavedhasaṃ purodhasaṃ puraskṛtya kṛtyavinmahīpatiḥ
kumāraṃ sukumāraṃ jātasaṃskāreṇa bālālaṅkāreṇa ca virājamānaṃ
rājavāhananāmānaṃ vyadhatta // Dkc_1,1.50 // / START Dkc 1,1.51:
tasminneva kāle sumatisumitrasumantrasuśrutānāṃ mantriṇāṃ
pramatimitraguptayantraguptaviśrutākhyā mahābhikhyāḥ sūnavo
navodyadindurucaścirāyuṣaḥ samajāyanta /
rājavāhano mantriputrairātmamitraiḥ saha bālakelīranubhavannavardhata //
Dkc_1,1.51 // / START Dkc 1,1.52: / atha kadācidekena tāpasena rasena rājalakṣaṇavirājitaṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441109 (0.031):
sakalalokaikakāraṇaṃ nirantaramarcayāmāsa // Dkc_1,1.16 // / START Dkc 1,1.17: / atha kadācittadagramahiṣī devi! devena kalpavallīphalamāpnuhi' iti"
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6440939 (0.051):
itare mantrisūnavaḥ purandarapurātithiṣu pitṛṣu yathāpūrvamanvatiṣṭhan // / Dkc_1,1.11 // / START Dkc 1,1.12: / tataḥ / kadācinnānāvidhamahadāyudhanaipuṇyaracitāgaṇyajanyarājanyamaulipālinihi
kaccinnayanānandakaraṃ sukumāraṃ kumāraṃ rājñe samarpyāvoci bhūvallabha,
kuśasamidānayanāya vanaṃ gatena mayā kācidaśaraṇyā vyaktakārpaṇyāśru
muñcantī vanitā vilokitā // Dkc_1,1.52 // / START Dkc 1,1.53:
nirjane vane kiṃnimittaṃ rudyate tvayā iti pṛṣṭā sā karasaroruhairaśru
pramṛjya sagadgadaṃ māmavocat mune, lāvaṇyajitapuṣpasāyake mithilānāyake
kīrtivyāptasudharmaṇi nijasuhṛdo magadharājasya
sīmantinīsīmantamahotsavāya putradārasamanvite puṣpapuramupetya kañcana
kālamadhivasati samārādhitagirīśo mālavādhīśo magadharājaṃ yoddhumabhyagāt
// Dkc_1,1.53 // / START Dkc 1,1.54: / tatra prakhyātayoretayorasaṅkhye saṅkhye vartamāne suhṛtsāhāyyakaṃ kurvāṇo
nijabale sati videhe videheśvaraḥ prahāravarmā jayavatā ripuṇābhigṛhya
kāruṇyena puṇyena visṛṣṭo hatāvaśeṣeṇa śūnyena sainyena saha
svapuragamanamakarot // Dkc_1,1.54 // / START Dkc 1,1.55:
tato vanamārgeṇa durgeṇa gacchannadhikabalena śabarabalena
rabhasādabhihanyamāno mūlabalābhirakṣitāvarodhaḥ sa mahānirodhaḥ palāyiṣṭa
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11851682 (0.052):
tataś cavedanāsañjñāsadbhāvāt sañjñāveditanirodha eva na syāt / yo 'pimanyate sūtrevedanāpratyayā tṛṣṇāuktā na ca sarvā vedanātṛṣṇāyāḥ pratyayaḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404316 (0.053):
tatsukhaprayogaprāptipadasthānatāmupādāya // kimupādāya sa nirodhaḥ / punarogyamityucyate / sarvāvaraṇaro gavirahatāmupādāya // kimupādāya sa
tadīyārbhakayoryamayordhātrībhāvena parikalpitāhaṃ madduhitāpi tīvragatiṃ
bhūpatimanugantumakṣame abhūva / / tatra vivṛtavadanaḥ ko 'pi rūpīkopa iva vyāghraḥ śīghraṃ
māmāghrātumāgatavān / / bhītāhamudagragrāvṇi skhalantī paryapatam /
madīyapāṇibhraṣṭo bālakaḥ kasyāpi kapilāśavasya kroḍamabhyalīyata //
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904040 (0.019):
tatra ca me śārdūlanakhāvalīḍhanipatitāyāḥ / pāṇibhraṣṭaḥ sa bālakaḥ kasya api / kapilāśavasya kroḍam abhyalīyata |
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454923 (0.019):
tatra ca me śārdūlanakhāvalījhanipatitāyāḥ pāṇibhraṣṭaḥ sa bālakaḥ kasyāpi / kapilāśavasya kroḍamabhyalīyata /
Dkc_1,1.55 // / START Dkc 1,1.56: / tacchavākarṣiṇo 'marṣiṇo vyāghrasya prāṇānbāṇo bāṇāsanayantramukto
'pāharat / / lolālako bālako 'pi śabarairādāya kutracidupānīyata /
kumāramaparamudvahantī madduhitā kutra gatā na jāne /
sāhaṃ mohaṃ gatā kenāpi kṛpālunā vṛṣṇipālena svakuṭīramāveśya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758375 (0.017):
vṛṣṇi-pāleno7panīya svaṃ kuṭīram āveśya
viropitavraṇābhavam / / tataḥ svasthībhūya kṣmābharturantikamupatiṣṭhāsurasahāyatayā
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454956 (0.035):
kuṭīramāveśyakṛpayopakrāntavraṇā svasthībhūya / svabharturantikamupatiṣṭhāsurasahāyatayā yāvadvyākulībhavāmi tāvanmamaiva
duhituranabhijñatayā ca vyākulībhavāmi ityabhidadhānā ekākinyapi svāminaṃ
gamiṣyāmi' iti sā tadaiva niragāt // Dkc_1,1.56 // / START Dkc 1,1.57:
ahamapi bhavanmitrasya videhanāthasya vipannimittaṃ
viṣādamanubhavaṃstadanvayāṅkuraṃ kumāramanviṣyaṃstadaikaṃ caṇḍikāmandiraṃ
sundaraṃ prāgām // Dkc_1,1.57 // / START Dkc 1,1.58: / tatra saṃtatamevaṃvidhavijayasiddhaye kumāraṃ devatopahāraṃ kariṣyantaḥ
kirātāḥ mahāruhaśākhāvalambitamenamasilatayā vā, saikatatale
khanananikṣiptacaraṇaṃ lakṣīkṛtya śitaśaranikareṇa vā, anekacaraṇaiḥ
palāyamānaṃ kukkurabālakairvā daṃśayitvā saṃhaniṣyāmaḥ' iti bhāṣamāṇā mayā
samabhyabhāṣanta nanu kirātottamāḥ, ghorapracāre kāntāre skhalitapathaḥ
sthavirabhūsuro 'haṃ mama putrakaṃ kvacicchāyāyāṃ nikṣipya mārgānveṣaṇāya
kiñcidantaramagaccham // Dkc_1,1.58 // / START Dkc 1,1.59:
sa kutra gataḥ, kena vā gṛhītaḥ, parīkṣyāpi na vīkṣyate tanmukhāvalokanena
vinānekānyahānyatītāni / / kiṃ karomi, kva yāmi bhavadbhirna kimadarśi iti // Dkc_1,1.59 //
START Dkc 1,1.60: / `dvijottama! kaścidatra tiṣṭhati /
kimeṣa tava nandanaḥ satyameva / / tadenaṃ gṛhāṇa' ityuktvā daivānukūlyena mahyaṃ taṃ vyataran // Dkc_1,1.60
START Dkc 1,1.61: / tebhyo dattāśīrahaṃ bālakamaṅgīkṛtya śiśirodakādinopacāreṇāśvāsya
niḥśaṅkaṃ bhavadaṅkaṃ samānītavānasmi / / enamāyuṣmantaṃ pitṛrūpo bhavānabhirakṣatāt'iti // Dkc_1,1.61 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6447235 (0.048):
svecchayānena gamyatām'iti // Dkc_1,5.12 // / START Dkc 1,5.13: / so 'pi rājahaṃsaḥ śāmbamaśapat mahīpāla
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6442837 (0.061):
bhavannikaṭamānītavānasmi'iti // Dkc_1,1.71 // / START Dkc 1,1.72: / sarveṣāṃ suhṛdāmekadaivānukūladaivābhāvena mahadāścaryaṃ vibhrāṇo rājā
START Dkc 1,1.62: / rājā suhṛdāpannimittaṃ śokaṃ tannandanavilokanasukhena kiñcidadharīkṛtya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6447235 (0.037):
svecchayānena gamyatām'iti // Dkc_1,5.12 // / START Dkc 1,5.13: / so 'pi rājahaṃsaḥ śāmbamaśapat mahīpāla
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6442837 (0.064):
bhavannikaṭamānītavānasmi'iti // Dkc_1,1.71 // / START Dkc 1,1.72: / sarveṣāṃ suhṛdāmekadaivānukūladaivābhāvena mahadāścaryaṃ vibhrāṇo rājā
tamupahāravarmanāmnāhūya rājavāhanamiva pupoṣa // Dkc_1,1.62 //
START Dkc 1,1.63: / janapatirekasmin puṇyadivase tīrthasnānāya pakvaṇanikaṭamārgeṇa
gacchannabalayā kayācidupalālitamanupamaśarīraṃ kumāraṃ kañcidavalokya
kutūhalākulastāmapṛcchat bhāmini! ruciramūrtiḥ
sarājaguṇasaṃpūrtirasāvarbhako bhavadanvayasaṃbhavo na bhavati kasya
nayanānandaḥ, nimittena kena bhavadadhīno jātaḥ kathyatāṃ yāthātathyena
tvayā' iti // Dkc_1,1.63 // / START Dkc 1,1.64: / praṇatayā tayā śabaryā salīlamalāpi rājan! ātmapallīsamīpe padavyāṃ
vartamānasya śakrasamānasya mithileśvarasya sarvasvamapaharati
śabarasainye maddayitenāpahṛtya kumāra eṣa mahyamarpito vyavardhata iti //
Dkc_1,1.64 // / START Dkc 1,1.65: / tadavadhārya kāryajño rājā munikathitaṃ dvitīyaṃ rājakumārameva niścitya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441830 (0.062):
tannikhilaṃ daivāyattamevāvadhārya kāryam // Dkc_1,1.44 // / START Dkc 1,1.45:
sāmadānābhyāṃ tāmanunīyāpahāravarmetyākhyāya devyai vardhaya' iti
samarpitavān // Dkc_1,1.65 // / START Dkc 1,1.66: / kadācidvāmadevaśiṣyaḥ somadevaśarmā nāma kañcidekaṃ bālakaṃ rājñaḥ puro
nikṣipyābhāṣata deva! rāmatīrthe snātvā pratyāgacchatā mayā kānanāvanau
vanitayā kayāpi dhāryamāṇamenamujjvalākāraṃ kumāraṃ vilokya
sādaramabhāṇi sthavire! kā tvam? etasminnaṭavīmadhye bālakamudvahantī
kimarthamāyāsena bhramasi' iti // Dkc_1,1.66 // / START Dkc 1,1.67:
vṛddhayāpyabhāṣi munivara! kālayavananāmni dvīpe kālagupto nāma dhanāḍhyo
vaiśyavaraḥ kaścidasti / / tannandinīṃ nayanānandakāriṇīṃ suvṛttāṃ nāmaitasmād dvīpādāgato
magadhanāthamantrisaṃbhavo ratnodbhavo nāma ramaṇīyaguṇālayo
bhrāntabhūvalayo manohārī vyavahāryupayamya suvastusaṃpadā śvaśureṇa
saṃmānito 'bhūt / / kālakrameṇa natāṅgī garbhiṇī jātā // Dkc_1,1.67 //
START Dkc 1,1.68: / tataḥ sodaravilokanakautūhalena ratnodbhavaḥ kathañcicchvaśuramanunīya
capalalocanayā saha pravahaṇamāruhya puṣpapuramabhipratasthe /
kallolamālikābhihataḥ potaḥ samudrāmbhasyamajjat // Dkc_1,1.68 //
START Dkc 1,1.69: / garbhabharālasāṃ tāṃ lalanāṃ dhātrībhāvena kalpitāhaṃ karābhyāmudvahantī
phalakamekamadhiruhya daivagatyā tīrabhūmimagamam /
suhṛjjanaparivṛto ratnodbhavastatra nimagno vā kenopāyena tīramagamadvā na
jānāmi / / kleśasya parāṃ kāṣṭhāmadhigatā suvṛttāsminnaṭavīmadhye 'dya sutamasūta /
prasavavedanayā vicetanā sā pracchāyaśītale tarutale nivasati /
vijane vane sthātumaśakyatayā janapadagāminaṃ mārgamanveṣṭumudyuktayā mayā
vivaśāyāstasyāḥ samīpe bālakaṃ nikṣipya gantumanucitamiti kumāro 'pyanāyi
iti // Dkc_1,1.69 // / START Dkc 1,1.70: / tasminneva kṣaṇe vanyo vāraṇaḥ kaścidadṛśyata /
taṃ vilokya bhītā sā bālakaṃ nipātya prādravat / / ahaṃ samīpalatāgulmake praviśya parīkṣamāṇo 'tiṣṭham, nipatitaṃ bālakaṃ
pallavakavalamivādadati gajapatau kaṇṭhīravo mahāgraheṇa nyapatat /
bhayākulena dantāvalena jhaṭiti viyati samutpātyamāno bālako nyapatat /
cirāyuṣmattayā sa connatataruśākhāsamāsīnena vānareṇa
kenacitpakvaphalabuddhyā parigṛhya phaletaratayā vitataskandhamūle
nikṣipto 'bhūt / / so 'pi markaṭaḥ kvacidagāt // Dkc_1,1.70 //
START Dkc 1,1.71: / bālakena sattvasaṃpannatayā sakalakleśasahenābhāvi /
kesariṇā kariṇaṃ nihatya kutracidagāmi / / latāgṛhānnirgato 'hamapi tejaḥpuñjaṃ bālakaṃ śanairavanīruhādavatārya
vanāntare vani tāmanviṣyāvilokyainamānīya gurave nivedya tannideśena
bhavannikaṭamānītavānasmi'iti // Dkc_1,1.71 //
START Dkc 1,1.72: / sarveṣāṃ suhṛdāmekadaivānukūladaivābhāvena mahadāścaryaṃ vibhrāṇo rājā
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6442429 (0.061):
enamāyuṣmantaṃ pitṛrūpo bhavānabhirakṣatāt'iti // Dkc_1,1.61 // / START Dkc 1,1.62:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441187 (0.063):
yatirdvāradeśamadhyāste'iti // Dkc_1,1.20 // / START Dkc 1,1.21: / tadanujñātena tena saṃyamī nṛpasamīpamanāyi // Dkc_1,1.21 //
ratnodbhavaḥ kathamabhavat' iti cintayaṃstannandanaṃ
puṣpodbhavanāmadheyaṃ vidhāya tadudantaṃ vyākhyāya suśrutāya
viṣādasaṃtoṣāvanubhavaṃstadanujatanayaṃ samarpitavān // Dkc_1,1.72 //
START Dkc 1,1.73: / anyedyuḥ kañcana bālakamurasi dadhatī vasumatīvallabhamabhigatā /
tena kutratyo 'yam iti pṛṣṭā samabhāṣata rājan! atītāyāṃ rātrau kācana
divyavanitā matpurataḥ kumāramenaṃ saṃsthāpya nidrāmudritāṃ māṃ vibodhya
vinītābravīt devi! tvanmantriṇo dharmapālanandanasya kāmapālasya vallabhā
yakṣakanyāhaṃ tārāvalī nāma, nandinī maṇibhadrasya /
yakṣeśvarānumatyā madātmajametaṃ
bhavattanūjasyāmbhonidhivalayaveṣṭitakṣoṇīmaṇḍaleśvarasya bhāvino
viśuddhayaśonidhe rājavāhanasya paricaryākaraṇāyānītavatyasmi /
tvamenaṃ manojasaṃnibhamabhivardhaya, iti vismayavikasitanayanayā mayā
savinayaṃ satkṛtā svakṣī yakṣī sāpyadṛśyatāmayāsīt' iti // Dkc_1,1.73 //
START Dkc 1,1.74: / kāmapālasya yakṣakanyāsaṃgame vismayamānamānaso rājahaṃso rañjitamitraṃ
sumitraṃ mantriṇamāhūya tadīyabhrātṛputramarthapālaṃ vidhāya tasmai sarvaṃ
vārtādikaṃ vyākhyāyādāt // Dkc_1,1.74 // / START Dkc 1,1.75:
tataḥ parasmin divase vāmadevāntevāsī tadāśramavāsī samārādhitadevakīrtiṃ
nirbhartsitamāramūrtiṃ kusumasukumāraṃ kumāramekamavagamayya
narapatimavādīt deva! vilolālakaṃ bālakaṃ nijotsaṅgatale nidhāya rudatīṃ
sthavirāmekāṃ vilokyāvocam sthavire! kā tvam, ayamarbhakaḥ kasya
nayanānandakaraḥ kāntāraṃ kimarthamāgatā, śokakāraṇaṃ kim'iti //
Dkc_1,1.75 // / START Dkc 1,1.76: / sā karayugena vāṣpajalamunmṛjya nijaśokaśaṅkūtpāṭanakṣamamiva māmavalokya
śokahetumavocat dvijātmaja! rājahaṃsamantriṇaḥ sitavarmaṇaḥ kanīyānātmajaḥ
satyavarmā tīrthayātrāmiṣeṇa deśamenamāgacchat /
sa kasmiṃścidagrahāre kālīṃ nāma kasyacid bhūsurasya nandinīṃ vivāhya
tasyā anapatyatayā gaurīṃ nāma tadbhaginīṃ kāñcanakāntiṃ pariṇīya
tasyāmekaṃ tanayamalabhata / / kālī sāsūyamekadā dhātryā mayā saha bālamenamekena miṣeṇānīya
taṭinyāmetasyāmakṣipat / / kareṇaikena bālamuddhṛtyāpareṇa plavamānā nadīvegāgatasya kasyacittaroḥ
śākhāmavalambya tatra śiśuṃ nidhāya nadīvegenohyamānā kenacittarulagnena
kālabhogināhamadaṃśi / / madavalambībhūto bhūruho 'yamasmin deśe tīramagamat /
garalasyoddīpanatayā mayi mṛtāyāmaraṇye kaścana śaraṇyo nāstīti mayā
śocyate iti // Dkc_1,1.76 // / START Dkc 1,1.77: / tato viṣamaviṣajvālāvalīḍhāvayavā sā dharaṇītale nyapatat /
dayāviṣṭahṛdayo 'haṃ mantrabalena viṣavyathāmapanetumakṣamaḥ
samīpakuñjeṣvauṣadhiviśeṣamanviṣya pratyāgato vyutkrāntajīvitāṃ tāṃ
vyalokayam // Dkc_1,1.77 // / START Dkc 1,1.78: / tadanu tasyāḥ pāvakasaṃskāraṃ viracya śokākulacetāḥ bālamenamagatimādāya
satyavarmavṛttāntavelāyāṃ tannivāsāgrahāranāmadheyasyāśrutatayā
tadanveṣaṇamaśakyamityālocya bhavadamātyatanayasya bhavānevābhirakṣiteti
bhavantamenamānayam' iti // Dkc_1,1.78 // / START Dkc 1,1.79:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441937 (0.020):
bhavatkāruṇyeneti niyamavantaṃ bhavantaṃ prāpnavam' iti // Dkc_1,1.47 // / START Dkc 1,1.48:
tanniśamya satyavarmasthiteḥ samyaganiścitatayā khinnamānaso narapatiḥ
sumataye mantriṇe somadattaṃ nāma tadanujatanayamarpitavān /
so 'pi sodaramāgatamiva manyamāno viśeṣeṇa pupoṣa // Dkc_1,1.79 //
START Dkc 1,1.80: / evaṃ militena kumāramaṇḍalena saha bālakelīranubhavannadhirūḍhānekavāhano
rājavāhano 'nukrameṇa caulopanayanādisaṃskārajātamalabhata /
tataḥ sakalalipijñānaṃ / nikhiladeśīyabhāṣāpāṇḍityaṣaḍaṅgasahitavedasamudāyakovidatvaṃ
kāvyanāṭakākhyānakākhyāyiketihāsacitrakathāsahitapurāṇagaṇanaipuṇyaṃ
dharmaśabdajyotistarkamīmāṃsādi samastaśāstranikaracāturyaṃ
kauṭilyakāmandakīyādinītipaṭalakauśalaṃ vīṇādyaśeṣavādyadākṣyaṃ
saṃgītasāhityahāritvaṃ maṇimantrauṣadhādimāyāprapañcacuñcutvaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20995913 (0.055):
tadabhāvaviśiṣṭo yo maṇyādistadabhāvetyarthaḥ / maṇyādyuktaṃ / maṇimantrauṣadhādyabhāvānāṃ kūṭastha 7 kāraṇatvaṃ śaṅkottarābhyāṃ vyanakti
mātaṅgaturaṅgādivāhanārohaṇapāṭavaṃ vividhāyudhaprayogacaṇatvaṃ
cauryadurodarādikapaṭakalāprauḍhatvaṃ ca tattadācāryebhyaḥ samyaglabdhvā
yauvanena vilasantaṃ kumāranikaraṃ nirīkṣya mahīvallabhaḥ saḥ ahaṃ
śatrujanadurlabhaḥ' iti paramānandamamandamavindata // Dkc_1,1.80 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18623131 (0.058):
ātmadamathe pravartayate cittaṃ paramamahājanahitāna /
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kumārotpattirnāma prathama
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7908272 (0.0):
aikṣata kṣitīśaputraḥ | / / iti śrī daṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite / pramaticaritaṃ nāma pañcama ucchvāsaḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7912001 (0.0):
niroṣṭhyavarṇam ātmacaritam ācacakṣe / / iti śrī daṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite / mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha ucchvāsaḥ /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6444374 (0.0):
savinayamātmīyapracāraprakāramavocat // Dkc_1,2.22 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite dvijopakṛtirnāma dvitīya ucchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445142 (0.0):
so 'pi lalāṭataṭacumbadañjalipuṭaḥ savinayamalapat // Dkc_1,3.13 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite somadattacaritaṃ nāma tṛtīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6448576 (0.0):
caturdaśabhuvanavṛttāntaṃ śrāvayāmāsa // Dkc_1,5.25 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'vantisundarīpariṇayo nāma pañcama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454776 (0.0):
so 'pi sasmitaṃ praṇasyārabhatābhidhātum // Dkc_2,2 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'pahāravarmacaritaṃ nāma dvitīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6464793 (0.0):
// Dkc_2,6 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466732 (0.0):
devo rājavāhanaḥ // Dkc_2,7 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mantraguptacaritaṃ nāma saptama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449859 (0.027):
teṣu prathamaṃ prāha sma kilāpahāravarmā // Dkc_2,1 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite rājavāhanacarita nāma prathama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6461078 (0.028):
athedānīmatrabhavānpraviśatu' iti mitraguptamaikṣata kṣitīśaputraḥ // / Dkc_2
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6470693 (0.036):
iti śradaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite viśrutacaritaṃ nāmāṣṭama ucchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446522 (0.053):
majjanabhojanādikamanudinaṃ svamandire kārayāmāsa // Dkc_1,4.27 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite puṣpodbhavacaritaṃ nāma caturtha
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457173 (0.056):
so 'pi baddhāñjalirabhidadhe // Dkc_2,3 // / iti śrīdaṇḍinaḥ katau daśakumāracarite upahāravarmacaritaṃ nāma tṛtīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6471354 (0.057):
vartamānāḥ purandaraprabhṛtibhirapyatidurlabhāni rājyasukhānyanvabhūvan // / Dkc_2,8 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kathopasaṃhāraḥ
ucchvāsaḥ / dvitīyocchvāsaḥ / START Dkc 1,2.1: / athaikadā vāmadevaḥ sakalakalākuśalena kusumasāyakasaṃśayitasaundaryeṇa
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449869 (1.192):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite rājavāhanacarita nāma prathama / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,2: / dvitīyocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454780 (0.015):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'pahāravarmacaritaṃ nāma dvitīya / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,3: / tṛtīyocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6444378 (0.021):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite dvijopakṛtirnāma dvitīya ucchvāsaḥ / tṛtīyocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445151 (0.027):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite somadattacaritaṃ nāma tṛtīya / ucchvāsaḥ / caturthocchvāsaḥ / START Dkc 1,4.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457177 (0.027):
iti śrīdaṇḍinaḥ katau daśakumāracarite upahāravarmacaritaṃ nāma tṛtīya / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,4: / caturthocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446531 (0.028):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite puṣpodbhavacaritaṃ nāma caturtha / ucchvāsaḥ / pañcamocchvāsaḥ / START Dkc 1,5.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466737 (0.032):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mantraguptacaritaṃ nāma saptama / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,8: / aṣṭamocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6459264 (0.041):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracariter'thapālacaritaṃ nāma caturtha / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,5: / pañcamocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6464798 (0.046):
ucchvāsaḥ / START Dkc 2,7: / saptamocchvāsaḥ / rājādhirājanandana, nagarandhragatasya te gatiṃ jñāsyannahaṃ ca gataḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6461083 (0.055):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracaritaṃ nāma pañcama ucchvāsaḥ / START Dkc 2,6: / ṣaṣṭhocchvāsaḥ
kalpita sodaryeṇa sāhasāpahasitakumāreṇa sukumāreṇa
jayadhvajātapavāraṇakuliśāṅkitakareṇa kumāranikareṇa pariveṣṭitaṃ
rājānamānataśirasaṃ samabhigamya tena tāṃ kṛtāṃ paricaryāmaṅgīkṛtya
nijacaraṇakamalayugalamilanmadhukarāyamāṇakākapakṣaṃ vidaliṣyamāṇavipakṣaṃ
kumāracayaṃ gāḍhamāliṅgya mitasatyavākyena vihitāśīrabhyabhāṣata //
Dkc_1,2.1 // / START Dkc 1,2.2: / bhūvallabha, bhavadīyamanorathaphalamiva samṛddhalāvaṇyaṃ tāruṇyaṃ
nutamitro bhavatputro 'nubhavati / / sahacarasametasya nūnametasya digvijayārambhasamayaḥ eṣaḥ /
tadasya sakalakleśasahasya rājavāhanasya digvijayaprayāṇaṃ kriyatām iti //
Dkc_1,2.2 // / START Dkc 1,2.3: / kumārā mārābhirāmā rāmādyapauruṣā ruṣā bhasmīkṛtārayo rayopahasitasamīraṇā
raṇābhiyānena yānenābhyudayāśaṃsaṃ rājānamakārṣuḥ /
tatsācivyamitareṣāṃ vidhāya samucitāṃ buddhimupadiśya śubhe muhūrte
saparivāraṃ kumāraṃ vijayāya visasarja // Dkc_1,2.3 //
START Dkc 1,2.4: / rājavāhano maṅgalasūcakaṃ śubhaśakunaṃ vilokayandeśaṃ kañcidatikramya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6448258 (0.031):
visasarja // Dkc_1,5.23 // / START Dkc 1,5.24: / atha rājavāhano vidyeśvarasya kriyāpāṭavena phalitamiva manorathaṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446196 (0.059):
tadanu madanugamyamāno bandhupālo nijāvāsaṃ praviśya māmapi nilayāya / visasarja // Dkc_1,4.20 // / START Dkc 1,4.21:
vindhyāṭavīmadhyamaviśat / / tatra hetihatikiṇāṅkaṃ kālāyasakarkaśakāyaṃ yajñopavītenānumeyaviprabhāvaṃ
vyaktakirātaprabhāvaṃ locanaparuṣaṃ kamapi puruṣaṃ dadarśa // Dkc_1,2.4 //
START Dkc 1,2.5: / tena vihitapūjano rājavāhano 'bhāṣata nanu mānava, janasaṅgarahite
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6448259 (0.057):
visasarja // Dkc_1,5.23 // / START Dkc 1,5.24: / atha rājavāhano vidyeśvarasya kriyāpāṭavena phalitamiva manorathaṃ
mṛgahite ghorapracāre kāntāre vindhyāṭavīmadhye bhavānekākī kimiti
nivasati / / bhavadaṃsopanītaṃ yajñopavītaṃ bhūsurabhāvaṃ dyotayati /
hetihatibhiḥ kirātarītiranumīyate / / kathaya kimetat' iti // Dkc_1,2.5 //
START Dkc 1,2.6: / `tejomayo 'yaṃ mānuṣamātrapauruṣo nūnaṃ na bhavati' iti matvā sa
puruṣastadvayasya mukhānnāmajanane vijñāya tasmai
nijavṛttāntamakathayat rājanandana, kecidasyāmaṭavyāṃ
vedādividyābhyāsamapahāya nijakulācāraṃ dūrīkṛtya satyaśaucādidharmavrātaṃ
parihṛtya kilviṣamanviṣyantaḥ pulindapurogamāstadannamupabhuñjānābahavo
brāhmaṇabruvā nivasanti teṣu kasyacitputro nindāpātracāritro
mātaṅgonāmāhaṃ sahakirātabalena janapadaṃ praviśya grāmeṣu dhaninaḥ
strībālasahitānānīyāṭavyāṃ bandhane nidhāya teṣāṃ
sakaladhanamapaharannuddhato vītadayo vyacaram /
kadācidekasmin kāntāre madīyasahacaragaṇena jighāṃsyamānaṃ
bhūsuramekamavalokya dayāyattacitto 'bravam nanu pāpāḥ, na hantavyo
brāhmaṇa' iti // Dkc_1,2.6 // / START Dkc 1,2.7: / te roṣāruṇanayanā māṃ bahudhā nirabhartsayan /
teṣāṃ bhāṣaṇapāruṣyamasahiṣṇurahamavanisurarakṣaṇāya ciraṃ prayudhya
tairabhihato gatajīvito 'bhavam // Dkc_1,2.7 // / START Dkc 1,2.8:
tataḥ pretapurīmupetya tatra dehadhāribhiḥ puruṣaiḥ pariveṣṭitaṃ
sabhāmadhye ratnakhacitasiṃhāsanāsīnaṃ śamanaṃ vilokya tasmai
daṇḍapraṇāmamakaravam / / so 'pi māmavekṣya citraguptaṃ nāma nijāmātyamāhūya tamavocat saciva,
naiṣo 'muṣya mṛtyusamayaḥ / / ninditacarito 'pyayaṃ mahīsuranimittaṃ gatajīvito 'bhūt /
itaḥprabhṛti vigalitakalmaṣasyāsya puṇyakarmakaraṇe rucirudeṣyati /
pāpiṣṭhairanubhūyamānamatra yātanāviśeṣaṃ vilokya punarapi
pūrvaśarīramanena gamyatām' iti // Dkc_1,2.8 // / START Dkc 1,2.9:
citragupto 'pi tatra tatra santapteṣvāyasastambheṣu badhyamānān, / atyuṣṇīkṛte vitataśarāve taile nikṣipyamāṇān, laguḍairjarjarīkṛtāvayavān,
niśitaṭaṅkaiḥ paritakṣyamāṇānapi darśayitvā puṇyabuddhimupadiśya
māmamuñcat / / tadeva pūrvaśarīramahaṃ prāpto mahāṭavīmadhye śītalopacāraṃ racayatā
mahīsureṇa parīkṣyamāṇaḥ śilāyāṃ śayitaḥ kṣaṇamatiṣṭham // Dkc_1,2.9 //
START Dkc 1,2.10: / tadanu viditodanto madīyavaṃśabandhugaṇaḥ sahasāgatya mandiramānīya
māmapakrāntavraṇamakarot / / dvijanmā kṛtajño mahyamakṣaraśikṣāṃ vidhāya vividhāgamatantramākhyāya
kalmaṣakṣayakāraṇaṃ sadācāramupadiśya jñānekṣaṇagamyamānasya
śaśikhaṇḍaśekharasya pūjāvidhānamabhidhāya pūjāṃ matkṛtāmaṅgīkṛtya niragāt
// Dkc_1,2.10 // / START Dkc 1,2.11: / tadārabhyāhaṃ kirātakṛtasaṃsargaṃ bandhuvargamutsṛjya
sakalalokaikagurumindukalāvataṃsaṃ cetasi smarannasminkānane
dūrīkṛtakalaṅko vasāmi / / deva, bhavate vijñāpanīyaṃ rahasyaṃ kiñcidasti /
āgamyatām iti // Dkc_1,2.11 // / START Dkc 1,2.12: / sa vayasyagaṇādapanīya rahasi punarenamabhāṣata rājan, atīte niśānte
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6447233 (0.062):
svecchayānena gamyatām'iti // Dkc_1,5.12 // / START Dkc 1,5.13:
gaurīpatiḥ svapnasannihito nidrāmudritalocanaṃ vibodhya
prasannavadanakāntiḥ praśrayānataṃ māmavocat mātaṅga,
daṇḍakāraṇyāntarālagāminyāstaṭinyāstīrabhūmau siddhasādhyārādhyamānasya
sphaṭikaliṅgasya paścādadripatikanyāpadapaṅkticihnitasyāśmanaḥ savidhe
vidherānanamiva kimapi bilaṃ vidyate / / tatpraviśya tatra nikṣiptaṃ tāmraśāsanaṃ śāsanaṃ vidhāturiva samādāya
vidhiṃ tadupadiṣṭaṃ diṣṭavijayamiva vidhāya pātālalokādhīśvareṇa bhavatā
bhavitavyam / / bhavatsāhāyyakaro rājakumāro 'dya śvo vā samāgamiṣyati' iti /
tadādeśānuguṇameva bhavadāgamanamabhūt /
sādhanābhilāṣiṇo mama toṣiṇo racaya sāhāyyam' iti // Dkc_1,2.12 //
START Dkc 1,2.13: / `tathā' iti rājavāhanaḥ sākaṃ mātaṅgena namitottamāṅgena vihāyārdharātre
nidrāparatantraṃ mitragaṇaṃ vanāntaramavāpa /
tadanu tadanucarāḥ kalyena sākalye rājakumāramanavalokayanto
viṣaṇṇahṛdayāsteṣu teṣu vaneṣu samyaganviṣyānavekṣamāṇā
etadanveṣaṇamanīṣayā deśāntaraṃ cariṣṇavo 'tisahiṣṇavo
niścitapunaḥsaṃketasthānāḥ parasparaṃ viyujya yayuḥ // Dkc_1,2.13 //
START Dkc 1,2.14: / lokaikavīreṇa kumāreṇa rakṣyamāṇaḥ santuṣṭāntaraṅgo mātaṅgo 'pi bilaṃ
śaśiśekharakathitābhijñānaparijñātaṃ niḥśaṅkaṃ praviśya gṛhītatāmraśāsano
rasātalaṃ pathā tenaivopetya tatra kasyacitpattanasya nikaṭe
kelīkānanakāsārasya vitatasārasasya samīpe / nānāvidheneśaśāsanavidhānopapāditena haviṣā homaṃ viracya
pratyūhaparihāriṇi savismayaṃ vilokayati rājavāhane samidhājyasamujjvalite
jvalane puṇyagehaṃ dehaṃ mantrapūrvakamāhutīkṛtya taḍitsamānakāntiṃ divyāṃ
tanumalabhata // Dkc_1,2.14 // / START Dkc 1,2.15: / tadanu maṇimayamaṇḍanamaṇḍalamaṇḍitā sakalalokalalanākulalalāmabhūtā
kanyakā kācana vinītānekasakhījanānugamyamānā kalahaṃsagatyā
śanairāgatyāvanisurottamāya maṇimekamujjvalākāramupāyanīkṛtya tena kā
tvam' iti pṛṣṭā sotkaṇṭhā kalakaṇṭhasvanena mandaṃ mandamudañjalirabhāṣata
// Dkc_1,2.15 // / START Dkc 1,2.16: / `bhūsurottama, ahamasurottamanandinī kālindī nāma /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6448259 (0.057):
visasarja // Dkc_1,5.23 // / START Dkc 1,5.24: / atha rājavāhano vidyeśvarasya kriyāpāṭavena phalitamiva manorathaṃ
mama pitāsya lokasya śāsitā mahānubhāvo nijaparākramāsahiṣṇunā viṣṇunā
dūrīkṛtāmare samare yamanagarātithirakāri /
tadviyogaśokasāgaramagnāṃ māmavekṣya ko 'pi kāruṇikaḥ siddhatāpaso
'bhāṣata // Dkc_1,2.16 // / START Dkc 1,2.17: / `bāle, kaściddivyadehadhārī mānavo navo vallabhastava bhūtvā sakalaṃ
rasātalaṃ pālayiṣyati' iti / / tadādeśaṃ niśamya ghanaśabdonmukhī cātakī varṣāgamanamiva
tavālokanakāṅkṣiṇī ciramatiṣṭham / / manmanorathaphalāyamānaṃ bhavadāgamanamavagamya
madrājyāvalambabhūtāmātyānumatyā madanakṛtasārathyena manasā
bhavantamāgaccham / / lokasyāsya rājalakṣmīmaṅgīkṛtya māṃ tatsapatnīṃ karotu bhavān' iti //
Dkc_1,2.17 // / START Dkc 1,2.18: / mātaṅgo 'pi rājavāhanānumatyā tāṃ taruṇīṃ pariṇīya divyāṅganālābhena
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443933 (0.051):
sādhanābhilāṣiṇo mama toṣiṇo racaya sāhāyyam' iti // Dkc_1,2.12 // / START Dkc 1,2.13: / `tathā' iti rājavāhanaḥ sākaṃ mātaṅgena namitottamāṅgena vihāyārdharātre
hṛṣṭataro rasātalarājyamurarīkṛtya paramānandamāsasāda // Dkc_1,2.18 //
START Dkc 1,2.19: / vañcayitvā vayasyagaṇaṃ samāgato rājavāhanastadavalokanakautūhalena bhuvaṃ
gamiṣṇuḥ kālindīdattaṃ kṣutpipāsādikleśanāśanaṃ maṇiṃ
sāhāyyakaraṇasantuṣṭānmataṅgāllabdhvā kañcanādhvānamanuvartamānaṃ taṃ
visṛjya bilapathena tena niryayau / / tatra ca mitragaṇamavalokya bhuvaṃ babhrāma // Dkc_1,2.19 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6440917 (0.046):
śāsanamatikramya bhuvaṃ babhrāma // Dkc_1,1.9 // / START Dkc 1,1.10:
START Dkc 1,2.20: / bhramaṃśca viśālopaśalye kamapyākrīḍamāsādya tatra
viśaśramiṣurāndolikārūḍhaṃ ramaṇīsahitamāptajanaparivṛtamudyāne
samāgatamekaṃ puruṣamapaśyat / / so 'pi paramānandena pallavitacetā vikasitavadanāravindaḥ mama svāmī
somakulāvataṃso viśuddhayaśonidhī rājavāhanaḥ eṣaḥ /
mahābhāgyatayākāṇḍa evāsya pādamūlaṃ gatavānasmi /
samprati mahānnayanotsavo jātaḥ' iti sasaṃbhramamāndolikāyā avatīrya
sarabhasapadavinyāsavilāsiharṣotkarṣacaritastricaturapadānyudgatasya
caraṇakamalayugalaṃ galadullasanmallikāvalayena maulinā pasparśa //
Dkc_1,2.20 // / START Dkc 1,2.21: / pramodāśrupūrṇo rājā pulakitāṅgaṃ taṃ gāḍhamāliṅgya aye saumya
somadatta!' iti vyājahāra / / tataḥ kasyāpi punnāgabhūruhasya chāyāśītale tale saṃviṣṭena manujanāthena
sapraṇayamabhāṇi sakhe! kālametāvantaṃ, deśe kasmin, prakāreṇa kenāsthāyi
bhavatā, saṃprati kutra gamyate, taruṇī keyaṃ, eṣa parijanaḥ sampāditaḥ
kathaṃ, kathaya iti // Dkc_1,2.21 // / START Dkc 1,2.22: / so 'pi mitrasaṃdarśanavyatikarāpagatacintājvarātiśayo mukulitakarakamalaḥ
savinayamātmīyapracāraprakāramavocat // Dkc_1,2.22 //
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite dvijopakṛtirnāma dvitīya ucchvāsaḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7908274 (0.0):
aikṣata kṣitīśaputraḥ | / / iti śrī daṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite / pramaticaritaṃ nāma pañcama ucchvāsaḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7912001 (0.0):
niroṣṭhyavarṇam ātmacaritam ācacakṣe / / iti śrī daṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite / mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha ucchvāsaḥ /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443350 (0.0):
śatrujanadurlabhaḥ' iti paramānandamamandamavindata // Dkc_1,1.80 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kumārotpattirnāma prathama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445142 (0.0):
so 'pi lalāṭataṭacumbadañjalipuṭaḥ savinayamalapat // Dkc_1,3.13 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite somadattacaritaṃ nāma tṛtīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6448576 (0.0):
caturdaśabhuvanavṛttāntaṃ śrāvayāmāsa // Dkc_1,5.25 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'vantisundarīpariṇayo nāma pañcama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454776 (0.0):
so 'pi sasmitaṃ praṇasyārabhatābhidhātum // Dkc_2,2 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'pahāravarmacaritaṃ nāma dvitīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6464793 (0.0):
// Dkc_2,6 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466732 (0.0):
devo rājavāhanaḥ // Dkc_2,7 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mantraguptacaritaṃ nāma saptama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6470694 (0.019):
iti śradaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite viśrutacaritaṃ nāmāṣṭama ucchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449859 (0.027):
teṣu prathamaṃ prāha sma kilāpahāravarmā // Dkc_2,1 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite rājavāhanacarita nāma prathama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6461080 (0.028):
athedānīmatrabhavānpraviśatu' iti mitraguptamaikṣata kṣitīśaputraḥ // / Dkc_2
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457173 (0.041):
so 'pi baddhāñjalirabhidadhe // Dkc_2,3 // / iti śrīdaṇḍinaḥ katau daśakumāracarite upahāravarmacaritaṃ nāma tṛtīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446522 (0.049):
majjanabhojanādikamanudinaṃ svamandire kārayāmāsa // Dkc_1,4.27 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite puṣpodbhavacaritaṃ nāma caturtha
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6471354 (0.051):
vartamānāḥ purandaraprabhṛtibhirapyatidurlabhāni rājyasukhānyanvabhūvan // / Dkc_2,8 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kathopasaṃhāraḥ
tṛtīyocchvāsaḥ / START Dkc 1,3.1: / `deva, bhavaccaraṇakamalasevābhilāṣībhūto 'haṃ bhramannekasyāṃ vanāvanau
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449869 (0.009):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite rājavāhanacarita nāma prathama / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,2: / dvitīyocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445151 (0.011):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite somadattacaritaṃ nāma tṛtīya / ucchvāsaḥ / caturthocchvāsaḥ / START Dkc 1,4.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457178 (0.011):
iti śrīdaṇḍinaḥ katau daśakumāracarite upahāravarmacaritaṃ nāma tṛtīya / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,4: / caturthocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443353 (0.021):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kumārotpattirnāma prathama / ucchvāsaḥ / dvitīyocchvāsaḥ / START Dkc 1,2.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454780 (0.021):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'pahāravarmacaritaṃ nāma dvitīya / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,3: / tṛtīyocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446531 (0.034):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite puṣpodbhavacaritaṃ nāma caturtha / ucchvāsaḥ / pañcamocchvāsaḥ / START Dkc 1,5.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6459264 (0.034):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracariter'thapālacaritaṃ nāma caturtha / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,5: / pañcamocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466737 (0.041):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mantraguptacaritaṃ nāma saptama / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,8: / aṣṭamocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6461083 (0.048):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracaritaṃ nāma pañcama ucchvāsaḥ / START Dkc 2,6: / ṣaṣṭhocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6464798 (0.048):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,7: / saptamocchvāsaḥ
pipāsākulo latāparivṛtaṃ śītalaṃ nadasalilaṃ pibannujjvalākāraṃ ratnaṃ
tatraikamadrākṣam / / tadādāya gatvā kañcanādhvānamambaramaṇeratyuṣṇatayā gantumakṣamo vane
'sminneva kimapi devatāyatanaṃ praviṣṭo dīnānanaṃ bahutanayasametaṃ
sthaviramahīsuramekamavalokya kuśalamuditadayo 'hamapṛccham // Dkc_1,3.1
START Dkc 1,3.2: / kārpaṇyavivarṇavadano madāśāpūrṇamānaso 'vocadagrajanmā mahābhāga
sutānetānmātṛhīnānanekairupāyai rakṣannidānīmasminkudeśe bhaikṣyaṃ
saṃpādya dadadetebhyo vasāmi śivālaye 'smin'iti // Dkc_1,3.2 //
START Dkc 1,3.3: / `bhūdeva, etatkaṭakādhipatī rājā kasya deśasya, kiṃ nāmadheyaḥ,
kimatrāgamanakāraṇamasya' iti pṛṣṭo 'bhāṣata mahīsuraḥ saumya, mattakālo
nāma lāṭeśvaro deśasyāsya pālayiturvīraketostanayāṃ vāmalocanāṃ nāma
taruṇīratnamasamānalāvaṇyāṃ śrāvaṃ śrāvamavadhūtaduhitṛprārthanasya tasya
nagarīmarautsīt / / vīraketurapi bhīto mahadupāyanamiva tanayāṃ mattakālāyādāt /
taruṇīlābhahṛṣṭacetā lāṭapatiḥ pariṇeyā nijapura eva' iti niścitya
gacchannijadeśaṃ prati saṃprati mṛgayādareṇātra vane sainyāvāsamakārayat
// Dkc_1,3.3 // / START Dkc 1,3.4: / kanyāsāreṇa niyukto mānapālo nāma vīraketumantrī mānadhanaścturaṅgabala
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6469916 (0.030):
yastvayamāryaketurnāma mitravarmamantrī sa
samanvito 'nyatra racitaśibirastaṃ nijanāthāvamānakhinnamānaso
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4436837 (0.058):
rucitaṃ yadi te rājañ jñeyo vīryabalānvitaḥ // HV_108.97 // / [k: K2 V2.3 D2 4.6 G3 ins. (K1.4 Ñ2.3 V1 B Dn Ds D1.5 T4 G2.4.5 after
'ntarbibheda iti // Dkc_1,3.4 // / START Dkc 1,3.5: / vipro 'sau bahutanayo vidvānnirdhanaḥ sthaviraśca dānayogya iti tasmai
karuṇāpūrṇamanā ratnamadām / / paramāhlādavikasitānano 'bhihitānekāśīḥ kutracidagrajanmā jagāma /
adhvaśramakhinnena mayā tatra niraveśi nidrāsukham /
tadanu paścānnigaḍitabāhuyugalaḥ sa bhūsuraḥ kaśāghātacihnitagātro
'nekanaistriṃśikānuyāto 'bhyetya mām asau dasyuḥ' ityadarśayat //
Dkc_1,3.5 // / START Dkc 1,3.6: / parityaktabhūsurā rājabhaṭā ratnāvāptiprakāraṃ maduktamanākarṇya
bhayarahitaṃ māṃ gāḍhaṃ niyamya rajjubhirānīya kārāgāram ete tava
sakhāyaḥ' iti nigaḍitānkāṃścinnirdiṣṭavanto māmapi / nigaḍitacaraṇayugalamakārṣuḥ /
kiḍkartavyatāmūḍhena nirāśakleśānubhavenāvāci mayā nanu puruṣā
vīryaparuṣāḥ, nimittena kena niviśatha kārāvāsaduḥkhaṃ dustaram /
yūyaṃ vayasyā iti nirdiṣṭametaiḥ, kimidam iti // Dkc_1,3.6 // / START Dkc 1,3.7:
tathāvidhaṃ māmavekṣya bhūsurānmayā śrutaṃ lāṭapativṛttāntaṃ vyākhyāya
coravīrāḥ punaravocan mahābhāga! vīraketumantriṇo mānapālasya kiṅkarā
vayam / / tadājñayā lāṭeśvaramāraṇāya rātrau suraṅgadvāreṇa tadagāraṃ praviśya tatra
rājābhāvena viṣaṇṇā bahudhanamāhṛtya mahāṭavīṃ prāviśāma /
aparedyuśca padānveṣiṇo rājānucarā bahavo 'bhyetya
dhṛtadhanacayānasmānparitaḥ parivṛtya dṛḍhataraṃ baddhvā nikaṭamānīya
samastavastuśodhanavelāyāmekasyānarghyaratnasyābhāvenāsmadvadhāya
māṇikyādānādasmān kilāśṛṅkhalayan iti // Dkc_1,3.7 //
START Dkc 1,3.8: / śrutaratnaratnāvalokasthāno 'ham idaṃ tadeva māṇikyam' iti niścitya
bhūdevadānanimittāṃ duravasthāmātmano janma nāmadheyaṃ
yuṣmadanveṣaṇaparyaṭanaprakāraṃ cābhāṣya samayocitaiḥ
saṃlāpairmaitrīmakārṣam / / tator'dharātre teṣāṃ mama ca śṛṅkhalābandhanaṃ nirbhidya tairanugamyamāno
nidritasya dvāḥsthagaṇasyāyudhajālamādāya purarakṣānpurato
'bhimukhāgatānpaṭuparākramalīlayābhidrāvya mānapālaśibiraṃ prāviśam /
mānapālo nijakiṅkarebhyo mama kulābhimānavṛttāntaṃ tatkālīnaṃ vikramaṃ ca
niśamya māmārcayat // Dkc_1,3.8 // / START Dkc 1,3.9:
paredyurmattakālena preṣitāḥ kecana puruṣā mānapālamupetya mantrin,
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24380429 (0.060):
śrutvā te pureṣāḥ sarve prābhinandanti bodhitāḥ // / tataste puruṣāḥ sarve dhṛtvā tatsūtramādarāt /
madīyarājamandire suraṅgayā bahudhanamapahṛtya coravīrā bhavadīyaṃ kaṭakaṃ
prāviśan tānarpaya / / no cenmahānanarthaḥ bhaviṣyati iti krūrataraṃ vākyamabruvan /
tadākarṇya roṣāruṇitanetro mantrī lāṭapatiḥ kaḥ, tena maitrī kā, punarasya
varākasya sevayā kiṃ labhyam iti tānnirabhartsayat, te ca mānapālenoktaṃ
vipralāpaṃ mattakālāya tathaivākathayan / / kupito 'pi lāṭapatirdervīryagarveṇālpasainikasameto yoddhumabhyagāt /
pūrvameva kṛtaraṇaniścayo mānī mānapālaḥ saṃnaddhayodho yuddhakāmo bhūtvā
niḥśaṅkaṃ niragāt / / ahamapi sabahumānaṃ mantridattāni bahulaturaṅgamopetaṃ caturasārathiṃ
rathaṃ dṛḍhataraṃ kavacaṃ madanurūpaṃ cāpaṃ ca vividhabāṇapūrṇaṃ
tūṇīradvayaṃ raṇasamucitānyāyudhāni gṛhītvā yuddhasaṃnaddho
madīyabalaviśvāsena ripūddharaṇodyuktaṃ mantriṇamanvagām /
parasparamatsareṇa tumulasaṅgarakaramubhayasainyamatikramya
samullasadbhujāṭopena bāṇavarṣaṃ tadaṅge vimuñcannarātīn prāharam //
Dkc_1,3.9 // / START Dkc 1,3.10: / tato 'tirayaturaṅgamaṃ madrathaṃ tannikaṭaṃ nītvā
śīghralaṅghanopetatadīyaratho 'hamarāteḥ śiraḥkartanamakārṣam /
tasminpatite tadavaśiṣṭasainikeṣu palāyiteṣu / nānāvidhahayagajādivastujātamādāya paramānandasaṃbhṛto mantrī
mamānekavidhāṃ saṃbhāvanāmakārṣīt // Dkc_1,3.10 //
START Dkc 1,3.11: / mānapālapreṣitāttadanucarādenamakhilamudantajātamākarṇya santuṣṭamanā
rājābhyudgato madīyaparākrame vismayamānaḥ / samahotsavamamātyabāndhavānumatyā śubhadine nijatanayāṃ mahyamadāt /
tato yauvarājyābhiṣikto 'hamanudinamārādhitamahīpālacitto vāmalocanayānayā
saha nānāvidhaṃ / saukhyamanubhavanbhavadvirahavedanāśalyasulabhavaikalyahṛdayaḥ
siddhādeśena suhṛjjanāvalokanaphalaṃ pradeśaṃ mahākālanivāsinaḥ
parameśvarasyārādhanāyādya patnīsametaḥ samāgato 'smi /
bhaktavatsalasya gaurīpateḥ kāruṇyena / tvatpadāravindasaṃdarśanānandasaṃdoho mayā labdhaḥ' iti // Dkc_1,3.11 //
START Dkc 1,3.12: / tanniśamyābhinanditaparākramo rājavāhanastanniraparādhadaṇḍe
daivamupālabhya tasmai krameṇātmacaritaṃ kathayāmāsa /
tasminnavasare purataḥ puṣpodbhavaṃ vilokya sasaṃbhramaṃ
nijaniṭilataṭaspṛṣṭacaraṇāṅgulimudañjalimamuṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441703 (0.061):
rājā niṭilataṭacumbitanijacaraṇāmbujaiḥ
gāḍhamāliṅgyānandabāṣpasaṃkulasaṃphullalocanaḥ saumya somadatta, ayaṃ saḥ
puṣpodbhavaḥ' iti tasmai taṃ darśayāmāsa // Dkc_1,3.12 // / START Dkc 1,3.13: / tau ca ciravirahaduḥkhaṃ visṛjyānyonyāliṅganasukhamanvabhūtām /
tatastasyaiva mahīruhasya chāyāyāmupaviśya rājā / sādarahāsamabhāṣata vayasya, bhūsurakāryaṃ kariṣṇurahaṃ mitragaṇo
viditārthaḥ sarvathāntarāyaṃ kariṣyatīti nidritānbhavataḥ parityajya
niragām / / tadanu prabuddho vayasyavargaḥ kimiti niścitya madanveṣaṇāya kutra gatavān
bhavānekākī kutra gataḥ' iti / / so 'pi lalāṭataṭacumbadañjalipuṭaḥ savinayamalapat // Dkc_1,3.13 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577067 (0.060):
Par1.8cd/.sukha.āsīnaṃ.mahā.tejā.muni.mukhya.gaṇa.āvṛtaṃ.// / Par1.9ab/.kṛta.añjali.puṭo.bhūtvā.vyāsas.tu.ṛṣibhiḥ.saha./
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite somadattacaritaṃ nāma tṛtīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443346 (0.0):
śatrujanadurlabhaḥ' iti paramānandamamandamavindata // Dkc_1,1.80 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kumārotpattirnāma prathama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6444371 (0.0):
savinayamātmīyapracāraprakāramavocat // Dkc_1,2.22 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite dvijopakṛtirnāma dvitīya ucchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6448573 (0.0):
caturdaśabhuvanavṛttāntaṃ śrāvayāmāsa // Dkc_1,5.25 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'vantisundarīpariṇayo nāma pañcama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454773 (0.027):
so 'pi sasmitaṃ praṇasyārabhatābhidhātum // Dkc_2,2 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'pahāravarmacaritaṃ nāma dvitīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466730 (0.027):
devo rājavāhanaḥ // Dkc_2,7 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mantraguptacaritaṃ nāma saptama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6464791 (0.027):
// Dkc_2,6 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449861 (0.027):
teṣu prathamaṃ prāha sma kilāpahāravarmā // Dkc_2,1 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite rājavāhanacarita nāma prathama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6461077 (0.028):
athedānīmatrabhavānpraviśatu' iti mitraguptamaikṣata kṣitīśaputraḥ // / Dkc_2
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7912000 (0.040):
niroṣṭhyavarṇam ātmacaritam ācacakṣe / / iti śrī daṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7908270 (0.040):
aikṣata kṣitīśaputraḥ | / / iti śrī daṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite / pramaticaritaṃ nāma pañcama ucchvāsaḥ |
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446525 (0.045):
majjanabhojanādikamanudinaṃ svamandire kārayāmāsa // Dkc_1,4.27 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite puṣpodbhavacaritaṃ nāma caturtha
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6459256 (0.052):
ityājñāpayat // Dkc_2,4 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracariter'thapālacaritaṃ nāma caturtha
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457169 (0.056):
so 'pi baddhāñjalirabhidadhe // Dkc_2,3 // / iti śrīdaṇḍinaḥ katau daśakumāracarite upahāravarmacaritaṃ nāma tṛtīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6471354 (0.060):
vartamānāḥ purandaraprabhṛtibhirapyatidurlabhāni rājyasukhānyanvabhūvan // / Dkc_2,8 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kathopasaṃhāraḥ
ucchvāsaḥ / caturthocchvāsaḥ / START Dkc 1,4.1: / `deva, mahīsuropakārāyaiva devo gatavāniti niścityāpi devena gantavyaṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457178 (0.0):
iti śrīdaṇḍinaḥ katau daśakumāracarite upahāravarmacaritaṃ nāma tṛtīya / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,4: / caturthocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6444378 (0.011):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite dvijopakṛtirnāma dvitīya ucchvāsaḥ / tṛtīyocchvāsaḥ / START Dkc 1,3.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454780 (0.012):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'pahāravarmacaritaṃ nāma dvitīya / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,3: / tṛtīyocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449869 (0.015):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite rājavāhanacarita nāma prathama / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,2: / dvitīyocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446531 (0.021):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite puṣpodbhavacaritaṃ nāma caturtha / ucchvāsaḥ / pañcamocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6459264 (0.021):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracariter'thapālacaritaṃ nāma caturtha / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,5: / pañcamocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443353 (0.027):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kumārotpattirnāma prathama / ucchvāsaḥ / dvitīyocchvāsaḥ / START Dkc 1,2.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466737 (0.036):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mantraguptacaritaṃ nāma saptama / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,8: / aṣṭamocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6464798 (0.049):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,7: / saptamocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6461083 (0.062):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracaritaṃ nāma pañcama ucchvāsaḥ / START Dkc 2,6: / ṣaṣṭhocchvāsaḥ
deśaṃ nirṇetu maśaknuvāno mitragaṇaḥ parasparaṃ viyujya dikṣu
devamanveṣṭumagacchat // Dkc_1,4.1 // / START Dkc 1,4.2:
ahamapi devasyānveṣaṇāya mahīmaṭankadācidambaramadhyagatasyāmbaramaṇeḥ
kiraṇamasahiṣṇurekasya giritaṭamahīruhasya pracchāyaśītale tale
kṣaṇamupāviśam / / mama purobhāge dinamadhyasaṃkucitasarvāvayavāṃ kūrmākṛtiṃ mānuṣacchāyāṃ
nirīkṣyonmukho gaganatalānmahārayeṇa patantaṃ puruṣaṃ kañcidantarāla eva
dayopanatahṛdayo 'hamavalambya śanairavanitale nikṣipya
dūrāpātavītasaṃjñaṃ taṃ śiśiropacāreṇa vibodhya
śokātirekeṇodgatabāṣpalocanaṃ taṃ bhṛgupatanakāraṇamapṛccham // Dkc_1,4.2
START Dkc 1,4.3: / so 'pi kararuhairaśrukaṇānapanayannabhāṣata saumya,
magadhādhināthāmātyasya padmodbhavasyātmasaṃbhavo ratnodbhavo nāmāham /
vāṇijyarūpeṇa kālayavanadvīpamupetya kāmapi vaṇikkanyakāṃ pariṇīya tayā
saha pratyāgacchannambudhau tīrasyānatidūra eva pravahaṇasya bhagnatayā
sarveṣu nimagneṣu kathaṅkathamapi daivānukūlyena tīrabhūmimabhigamya
nijāṅganāviyogaduḥkhārṇave plavamānaḥ kasyāpi siddhatāpasasyādeśādareṇa
ṣoḍaśa hāyanāni kathañcinnītvā duḥkhasya pāramanavekṣamāṇaḥ
giripatanamakārṣam' iti // Dkc_1,4.3 // / START Dkc 1,4.4:
tasminnevāvasare kimapi nārīkūjitamaśrāvi nakhalu samucitamidaṃ
yatsiddhādiṣṭe patitatanayamilane virahamasahiṣṇurvaiśvānaraṃ viśasi' iti
// Dkc_1,4.4 // / START Dkc 1,4.5: / tanniśamya manoviditajanakabhāvaṃ tamavādiṣam tāta, bhavate vijñāpanīyāni
bahūni santi / / bhavatu / / paścādakhilamākhyātavyam /
adhunā nārīkūjitamanupekṣaṇīyaṃ mayā / / kṣaṇamātram bhavatā sthīyatām'iti // Dkc_1,4.5 //
START Dkc 1,4.6: / tadanu so 'haṃ tvarayā kiñcidantaramagamam /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6447334 (0.028):
labhasva'iti // Dkc_1,5.13 // / START Dkc 1,5.14: / tadanu jātismaratvamapi tayoranvagṛhṇāt /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441187 (0.059):
yatirdvāradeśamadhyāste'iti // Dkc_1,1.20 // / START Dkc 1,1.21: / tadanujñātena tena saṃyamī nṛpasamīpamanāyi // Dkc_1,1.21 //
tatra purato bhayaṅkarajvālākulahutabhugavagāhanasāhasikāṃ
mukulitāñjalipuṭāṃ vanitāṃ kāñcidavalokya saṃbhramamanalādapanīya kūjantyā
vṛddhayā saha matpiturabhyarṇamabhigamayya sthavirāmavocam vṛddhe,
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5745258 (0.054):
pānopakaraṇaṃ sarvaṃ |sajjam evety avocatām ||2.27| / vyāhārya sa tatas tatra |sabālasthavirāṃ purīm |
bhavatyau kutratye / / kāntāre nimittena kena duravasthānubhūyate /
kathyatām' iti // Dkc_1,4.6 // / START Dkc 1,4.7: / sā sagadgadamavādīt putra, kālayavanadvīpe kālaguptanāmno vaṇijaḥ
kasyacideṣā sutā suvṛttā nāma ratnodbhavena nijakāntenāgacchantī jaladhau
magne pravahaṇe nijadhātryā mayā saha phalakamekamavalambya daivayogena
kūlamupetāsannaprasavasamayā kasyāñcidaṭavyāmātmajamasūta /
mama tu mandabhāgyatayā bāle vanamātaṅgena gṛhīte maddvitīyā paribhramantī
ṣoḍaśavarṣānantaraṃ bhartṛputrasaṅgamo bhaviṣyati' iti
siddhavākyaviśvāsādekasminpuṇyāśrame tāvantaṃ samayaṃ nītvā śokamapāraṃ
soḍhumakṣamā samujjvalite vaiśvānare śarīramāhutīkartumudyuktāsīt' iti //
Dkc_1,4.7 // / START Dkc 1,4.8: / tadākarṇya nijajananīṃ jñātvā tāmahaṃ daṇḍavatpraṇamya tasyai
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6447079 (0.043):
paricaryārhe bhavatyā pūjyatām' iti // Dkc_1,5.10 // / START Dkc 1,5.11: / tadākarṇya nijamanorathamanuvadantyā bālacandrikayā santuṣṭāntaraṅgā
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441370 (0.054):
'kleśaṃ magadhadeśaṃ praviveśa // Dkc_1,1.27 // / START Dkc 1,1.28: / tadā tadākarṇya mantriṇo bhūmahendraṃ magadhendraṃ
madudantamakhilamākhyāya dhātrībhāṣaṇaphullavadanaṃ vismayavikasitākṣaṃ
janakamadarśayam / / pitarau tau sābhijñānamanyonyaṃ jñātvā muditāntarātmānau vinītaṃ
māmānandāśruvarṣeṇābiṣicya gāḍhamāśliṣya śirasyupāghrāya
kasyāñcinmahīruhacchāyāyāmupāviśatām // Dkc_1,4.8 // / START Dkc 1,4.9:
`kathaṃ nivasati mahīvallabho rājahaṃsaḥ' iti janakena pṛṣṭo 'haṃ tasya
rājyacyutiṃ tvadīyajananaṃ sakalakumārāvāptiṃ tava digvijayārambho
bhavataḥ mātaṅgānuyānamasmākaṃ yuṣmadanveṣaṇakāraṇaṃ sakalamabhyadhām /
tatastau kasyacidāśrame munerasthāpayam / / tato devasyānveṣaṇaparāyaṇo 'hamakhilakāryanimittaṃ vittaṃ niścitya
bhavadanugrahāllabdhasya sādhakasya sāhāyyakaraṇadakṣaṃ śiṣyagaṇaṃ
niṣpādya vindhyavanamadhye purātanapattanasthānānyupetya vividhasūcakānāṃ
mahīruhāṇāmadhonikṣiptān vasupūrṇān kalaśān siddhāñjanena jñātvā rakṣiṣu
paritaḥ sthiteṣu khananasādhanairutpāṭya dīnārānasaṃkhyān rāśīkṛtya
tatkālāgatamanatidūre niveśitaṃ vaṇikkaṭakaṃ kañcidabhyetya tatra balino
balīvardān goṇīṃśca krītvānyadravyamiṣeṇa vasu tadgoṇīsañcitaṃ
tairuhyamānaṃ śanaiḥ kaṭakamanayam // Dkc_1,4.9 // / START Dkc 1,4.10:
tadadhikāriṇā candrapālena kenacidvaṇikputreṇa viracitasauhṛdo
'hamamunaiva sākamujjayinīmupāviśam / / yatpitarāvapi tāṃ purīmabhigamayya sakalaguṇanilayena bandhupālanāmnā
candrapālajanakena nīyamāno mālavanāthadarśanaṃ vidhāya tadanumatyā
gūḍhavasatimakaravam / / tataḥ kānanabhūmiṣu bhavantamanveṣṭumudyuktaṃ māṃ paramamitraṃ bandhupālo
niśamyāvadat sakalaṃ dharaṇitalamapāramanveṣṭumakṣamo bhavānmanoglāniṃ
vihāya tūṣṇīṃ tiṣṭhatu / / bhavannāyakālokanakāraṇaṃ śubhaśakunaṃ nirīkṣya kathayiṣyāmi, iti //
Dkc_1,4.10 // / START Dkc 1,4.11: / tallapitāmṛtāśvāsitahṛdayo 'hamanudinaṃ tadupakaṇṭhavartī
kadācidindumukhīṃ navayauvanālīḍhāvayavāṃ nayanacandrikāṃ bālacandrikāṃ
nāma taruṇīratnaṃ vaṇiṅmandiralakṣmīṃ mūrtāmivāvalokya
tadīyalāvaṇyāvadhūtadhīrabhāvo latāntabāṇabāṇalakṣyatāmayāsiṣam //
Dkc_1,4.11 // / START Dkc 1,4.12: / cakitabālakuraṅgalocanā sāpi kusumasāyakasāyakāyamānena kaṭākṣavīkṣaṇena
māmasakṛnnirīkṣya mandamārutāndolitā latevākampata /
manasābhimukhaiḥ samākuñcitai rāgalajjāntarālavartibhiḥ
sāṅgavartibhirīkṣaṇaviśeṣairnijamanovṛttimakathayat // Dkc_1,4.12 //
START Dkc 1,4.13: / caturagūḍhaceṣṭābhirasyā mano 'nurāgaṃ samyagjñātvā
sukhasaṃgamopāyamacintayam / / anyadā bandhupālaḥ śakunairbhavadgatiṃ praikṣiṣyamāṇaḥ
puropāntavihāravanaṃ mayā sahopetya kasmiṃścinmahīruhe śakuntavacanāni
śṛṇvannatiṣṭhat // Dkc_1,4.13 // / START Dkc 1,4.14: / ahamutkalikāvinodaparāyaṇo vanāntare paribhramansarovaratīre
cintākrāntacittāṃ dīnavadanāṃ manmanorathaikabhūmiṃ bālacandrikāṃ
vyalokayam // Dkc_1,4.14 // / START Dkc 1,4.15: / tasyāḥ sasaṃbhramapremalajjākautukamanoramaṃ līlāvilokanasukhamanubhavan
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441676 (0.051):
priyavacanāni śanaistāmāhvayat // Dkc_1,1.38 // / START Dkc 1,1.39: / sā sasaṃbhramamāgatyāmandahṛdayānandasaṃphullavadanāravindā
sudatyā vadanāravinde viṣaṇṇabhāvaṃ madanakadanakhedānubhūtaṃ tannimittaṃ
jñāsyaṃllīlayā tadupakaṇṭhamupetyāvocam sumukhi, tava mukhāravindasya
dainyakāraṇaṃ kathaya' iti // Dkc_1,4.15 // / START Dkc 1,4.16:
sā rahasyasaṃjātaviśrambhatayā vihāya lajjābhaye śanairabhāṣata saumya,
mānasāro mālavādhīśvaro vārdhakyasya prabalatayā nijanandanaṃ
darpasāramujjayinyāmabhyaṣiñcat / / sa kumāraḥ saptasāgaraparyantaṃ mahīmaṇḍalaṃ pālayiṣyannijapaitṛṣvasreyā
uddaṇḍakarmāṇau caṇḍavarmadāruvarmāṇau dharaṇībharaṇe niyujya
tapaścaraṇāya rājarājagirimabhyagāt // Dkc_1,4.16 //
START Dkc 1,4.17: / rājyaṃ sarvamasapatnaṃ śāsati caṇḍavarmaṇi dāruvarmā mātulāgrajanmanoḥ
śāsanamatikramya pāradāryaparadravyāpaharaṇādiduṣkarma kurvāṇo
manmathasamānasya bhavato lāvaṇyāttacittāṃ māmekadā vilokya
kanyādūṣaṇadoṣaṃ dūrīkṛtya balātkāreṇa rantumudyuṅkte /
taccintayā dainyamagaccham' iti// Dkc_1,4.17 //
START Dkc 1,4.18: / tasyā manogatam, rāgodrekaṃ manmanorathasiddhyantarāyaṃ ca niśamya
vāṣpapūrṇalocanāṃ tāmāśvāsya dāruvarmaṇo maraṇopāyaṃ ca vicārya
ballabhāmavocam taruṇi, bhavadabhilāṣiṇaṃ duṣṭahṛdayamenaṃ nihantuṃ
mṛdurupāyaḥ kaścin mayā cintyate / / yakṣaḥ kaścidadhiṣṭhāya bālacandrikāṃ nivasati /
tadākārasaṃpadāśāśṛṅkhalitahṛdayo yaḥ saṃbandhayogyaḥ sāhasiko ratimandire
taṃ yakṣaṃ nirjitya tayā ekasakhīsametayā mṛgākṣyā
saṃlāpāmṛtasukhamanubhūya kuśalī nirgamiṣyati, tena
cakravākasaṃśayākārapayodharā vivāhanīyeti siddhenaikenāvādīti purajanasya
purato bhavadīyaiḥ satyavākyairjanairasakṛt kathanīyam /
tadanu dāruvarmā vākyānītthaṃvidhāni śrāvaṃśrāvaṃ tūṣṇīṃ yadi bhiyā
sthāsyati tarhi varam, yadi vā daurjanyena tvayā saṃgamaṅgīkariṣyati, tadā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647607 (0.006):
451.026. yāsāvayaskāraduhitā, eṣaivāsāvanupamā tena kālena tena samayena/ / 451.027. tadāpyeṣā mayā labhyamānā na pratigṛhītā/
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1990455 (0.009):
pūrvādhvakṛtapratyayānāmapi sattvānāṃ vadhitā pāpavān syāditi | / yadyupyuktaṃ tvayā pāpiyān na kiñcitsādhayatīti | tadayuktam | caṇḍālādayo
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15761618 (0.009):
evaṃ śāpa-duḥkhā3viṣṭayā tu mayā tadā na
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 542357 (0.012):
iṣupātena nagaraṃ $ kṛtaṃ sūrpārakaṃ tvayā // HV_App.I,18.317 // / [k: K Ñ V B D T2 4 G1 M4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22027915 (0.012):
iṣupātena nagaraṃ kṛtaṃ sūrpārakaṃ tvayā // HV_App.I,18.317 // / [k: K Ñ V B D T2 4 G1 M4 ins. :k]
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581320 (0.012):
buddhapramukhaṃ bhikṣusaṃghaṃ bhojayiṣyāmi, tato deveṣūpapatsyāmīti/ / 188.032. tāni <189>na paripūrṇāni/ / 189.001. punarapi mayā anyatra bhṛtikayā karma kartavyamiti/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843114 (0.012):
svasurārāthaṃ tu tadbhamirmayā litpā munīśvara /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633726 (0.012):
prārthanayā svayam eva kṣamāpitaḥ | tathā hi / yad etat tu mayā kṣudratareṇa taralāyitaṃ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904817 (0.027):
neṣṭavantaṃ taṃ prati vajraṃ samudyatavān | tadāpi taṃ varaṃ nāṅgīkṛtavati / tasmin suprasanno bhūvā tad rūpam antardhāpya svarūpam āvirbhāvayann
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12672166 (0.034):
ahodyānaṃ manoramyaṃ suramyaṃ ca saro varaṃ / / nedaṃ vidhvaṃsanīyaṃ hi kathaṃ vidhvaṃsayevahi // Rm_38.122{21!} //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21965006 (0.034):
tatra sārasvateyastāmaumeyīṃ gandharvavatpariṇināya / / tatastadūdhūvaraṃ vinivṛttya teṣu pradeśeṣu viharamāṇaṃ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19032402 (0.034):
sarvapāpāni nāśaya / dehi me yathepsitaṃ varam / mama / nātsehaṃ mārapati śulkṣiṇasya āyaṣādika śulivajrasya""
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12353953 (0.037):
mṛgāṅkadattādvṛtavānvaraṃ tadanuyāyitām // SoKss_12,3.38 // / tato nītvā niśāṃ prātastena śrutadhinā saha /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6240872 (0.038):
saṅgamavirahayoḥ vikalpe varantvavicāre ityarthaḥ / / varaṃ manāgiṣṭam / / na cātrāpi tribhuvane tatsādṛśyabhramāttadbhrama iti vācyam /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 1 (bahcar1u.htm.txt) 1704141 (0.039):
sakalāśca kalā matprabhāvātṝ svayamāvirbhaviṣyanti' iti varamadātṝ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16309261 (0.039):
nininda bahudhātmānaṃ *HV_8.14*145:2a / nindatī tasya taṃ varam HV_73.30b / nindanīyaṃ purā vapuḥ *HV_65.42*749:1b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13802032 (0.039):
nininda bahudhātmānaṃ HV_8.14*145:2a / nindatī tasya taṃ varam HV_73.30b / nindanīyaṃ purā vapuḥ HV_65.42*749:1b
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1401860 (0.040):
9. tvabuddhiktāda^ / 10. kevalaṃ 50 / 11. reṇatdyavaraṃ / 12. dhanañjapa
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13232219 (0.041):
te tam abruvan bhavatā mukhenemān asurān jayemeti / sa hovāca kiṃ me / pratīvāho bhaviṣyatīti varaṃ vṛṇīṣyeti vṛṇā iti sa varam avṛṇīta na mām
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27601011 (0.042):
hiḍimbarākṣaso'pi yaḥ purā'pa śaṅkarād varam | 17.245 | / na jīyase na vadhyase kutaścaneti toṣit āt |
sa bhavadīyairitthaṃ vācyaḥ // Dkc_1,4.18 // / START Dkc 1,4.19:
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9981468 (0.036):
jātaḥ stanam ichati stanaṃ kumāra ichati cid asīti yad vāva cikitsata / ittham asā3d ittham asā3d iti tad asyāś cittvam, manāsīti yad dhi manasā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3554976 (0.036):
kumāra ichati cid asīti yad vāva cikitsata ittham asā3d ittham asā3d iti / tad asyāś cittvaṃ manāsīti yad dhi manasā manyate yan manasābhigachati tad
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15761618 (0.038):
evaṃ śāpa-duḥkhā3viṣṭayā tu mayā tadā na
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9981409 (0.039):
juhuyāt, jūr asīti yad vāva javata ittham asā3d ittham asā3d iti tad asyā / jūtvam, dhṛtā manaseti manasā hi vācaṃ dādhāra juṣṭā viṣṇavā iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3554917 (0.039):
asīti yad vāva javata ittham asā3d ittham asā3d iti tad asyā jūtvaṃ dhṛtā
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12199282 (0.044):
kriyate kathamudbandhastvayā medarśyatāmiti // SoKss_2,5.100 // / tataḥ sa ḍombas taṃ dattvā mṛdaṅgaṃ pādayoradhaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10554104 (0.045):
na coddeśyaviśeṣaṇaṃ darśanaṃ vivakṣitaṃ havirubhayatvavadavi vakṣitatvāt / nanvitthaṃ vyākulayato darśanasya māstu nimittatvaṃ kintu
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686307 (0.046):
athātaḥ samavamṛśantyeva | etaddha devā bhūyaḥ samāmira itthaṃ naḥ so / 'muthāsadyo na etadatikrāmāditi tatho evaita etatsamamanta itthaṃ naḥ so
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686315 (0.046):
'muthāsadyo na etadatikrāmāditi tatho evaita etatsamamanta itthaṃ naḥ so / 'muthāsadyo na etadatikrāmāditi
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5785809 (0.047):
saṃdiśed yadi nāmāsāv |ahaṃ duhitṛvān iti | / tadā kiṃ pratisaṃdeśyaṃ |mayāhaṃ putravān iti ||22.26|
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451904 (0.048):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647607 (0.048):
451.026. yāsāvayaskāraduhitā, eṣaivāsāvanupamā tena kālena tena samayena/ / 451.027. tadāpyeṣā mayā labhyamānā na pratigṛhītā/
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28579407 (0.050):
[123] yadi mad uṭaja kuṭajam etām ekākinīṃ yāma mātrāyāmam avasaraṃ / vāsayatha, tadā mayā nātivirāmayā pratikartavyam iti |
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21817271 (0.051):
Bhk_1.23-2 itthaṃ nṛpaḥ pūrvamavāluloce, tato'nujajñe gamanaṃ sutasya.
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686592 (0.052):
te hocuḥ | apītthaṃ tvāmagne 'vādiṣūriti naivāhamanyaṃ na māmanya iti
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7842928 (0.053):
śariṣyate ghuṇirvā bhaviṣyatītīśvaro ha tathaiva syāt / itthameva kuryāt prācīmeva srucamupāvahṛtya hutvā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21143542 (0.056):
kkactprāmāṇyasaṃśayodayātprāmāṇyamapi na svataḥ iti sāram / ityaparaḥ / pratyudgamaḥ / tasyetthaṃ parāvartanam / atra / sādhye svāśrayagrāhakayāvajjñānapadaṃ sveṣṭāmanumitimapi saṅgṛhṇātīti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739490 (0.058):
vācye 'rthe tu dhvanau vācyaśabdena svātmā tenāvivakṣito 'pradhānīkṛtaḥ / svātmā yenetyavivaśritavācyo vyañjako 'rthaḥ /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9683678 (0.060):
yaditthaṃ na bhavati, taditthamapi na bhavati, yathāloka eva / / anye tu tama ālokābhāvaḥ, ālokānapekṣacakṣuṣi satyevāsati ca liṅgādau
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9981489 (0.060):
dhyāyatīittham asā3d ittham asā3d iti tad asyā dhītvam, dakṣiṇāsīti yat
`saumya, darpasāravasudhādhipāmātyasya bhavato 'smannivāse
sāhasakaraṇamanucitam / / paurajanasākṣikabhavanmandiramānītayā anayā toyajākṣyā saha krīḍannāyuṣmān
yadi bhaviṣyati tadā pariṇīya taruṇīṃ manorathān nirviśa' iti /
so 'pyetadaṅgīkariṣyati / / tvaṃ sakhīveṣadhāriṇā mayā saha tasya mandiraṃ gaccha /
ahamekāntaniketane muṣṭijānupādāghātaistaṃ rabhasānnihatya punarapi
vayasyāmiṣeṇa bhavatīmanuniḥśaṅkaṃ nirgamiṣyāmi / / tadenamupāyamaṅgīkṛtya vigatasādhvasalajjā bhavajjanakajananīsahodarāṇāṃ
purata āvayoḥ premātiśayamākhyāya sarvathāsmatpariṇayakaraṇe tānanunayeḥ /
te 'pi vaṃśasaṃpallāvaṇyāḍhyāya yūne mahyaṃ tvāṃ dāsyantyeva /
dāruvarmaṇo māraṇopāyaṃ tebhyaḥ kathayitvā teṣāmuttaramākhyeyaṃ mahyam'
iti // Dkc_1,4.19 // / START Dkc 1,4.20: / sāpi kiñcidutphullasarasijānanā māmabravīt subhaga, krūrakarmāṇaṃ
dāruvarmāṇaṃ bhavāneva hantumarhati / / tasmin hate sarvathā yuṣmanmanorathaḥ phaliṣyati /
evaṃ kriyatām / / bhavaduktaṃ sarvamahamapi tathā kariṣye' iti māmasakṛdvivṛttavadanā
vilokayantī mandaṃ mandamagāramagāt / / ahamapi bandhupālamupetya śakunajñāttasmāt triṃśaddivasānantarameva
bhavatsaṅgaḥ saṃbhaviṣyati ityaśṛṇavam / / tadanu madanugamyamāno bandhupālo nijāvāsaṃ praviśya māmapi nilayāya
visasarja // Dkc_1,4.20 // / START Dkc 1,4.21: / manmāyopāyavāgurāpāśalagnena dāruvarmaṇā ratimandire rantuṃ samāhūtā
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443470 (0.059):
saparivāraṃ kumāraṃ vijayāya visasarja // Dkc_1,2.3 // / START Dkc 1,2.4: / rājavāhano maṅgalasūcakaṃ śubhaśakunaṃ vilokayandeśaṃ kañcidatikramya
bālacandrikā taṃ gamiṣyantīdūtikāṃ mannikaṭamabhipreṣitavatī /
ahamapi maṇinūpuramekhalākaṅkaṇakaṭakataṭaṅkahārakṣaumakajjalaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7102489 (0.050):
maulīkuṇḍalasragdāmaparikṣepikāṇāṃ / keyūrakaṭakanūpurakaṭimekhalāhastottaryā karṇapṛṣṭhottaryā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25278772 (0.052):
pītāmbaraṃ rucira nūpura hāra kāñcī / keyūrakomikaṭakādibhir ujjvalāṅgam |
vanitāyogyaṃ maṇḍanajātaṃ nipuṇatayā tattatsthāneṣu nikṣipya
samyagaṅgīkṛtamanojñaveśo vallabhayā tayā saha tadāgāradvāropāntamagaccham
// Dkc_1,4.21 // / START Dkc 1,4.22: / dvāḥsthakathitāsmadāgamanena sādaraṃ vihitābhyudgatinā tena
dvāropāntanivāritāśeṣaparivāreṇa madanvitā bālacandrikā
saṅketāgāramanīyata / / nagaravyākulāṃ yakṣakathāṃ parīkṣamāṇo nāgarikajano 'pi kutūhalena
dāruvarmaṇaḥ pratīhārabhūmimagamat // Dkc_1,4.22 // / START Dkc 1,4.23:
vivekaśūnyamatirasau rāgātirekeṇa ratnakhacitahemaparyaṅke
haṃsatūlagarbhaśayanamānīya taruṇīṃ, tasyai mahyaṃ
tamisrāsamyaganavalokitapuṃbhāvāya manoramastrīveśāya ca
cāmīkaramaṇimaṇḍanāni sūkṣmāṇi citravastrāṇi kastūrikāmilitaṃ haricandanaṃ
karpūrasahitaṃ tāmbūlaṃ surabhīṇi kusumānītyādivastujātaṃ samarpya
muhūrtadvayamātraṃ hāsavacanaiḥ saṃlapannatiṣṭhat // Dkc_1,4.23 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441982 (0.036):
rājāpi munivākya maṅgīkṛtyātiṣṭhat // Dkc_1,1.49 // / START Dkc 1,1.50:
START Dkc 1,4.24: / tato rāgāndhatayā sumukhīkucagrahaṇe matiṃ vyadhatta /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441982 (1.192):
rājāpi munivākya maṅgīkṛtyātiṣṭhat // Dkc_1,1.49 // / START Dkc 1,1.50:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6448259 (0.063):
visasarja // Dkc_1,5.23 // / START Dkc 1,5.24: / atha rājavāhano vidyeśvarasya kriyāpāṭavena phalitamiva manorathaṃ
roṣāruṇito 'hamenaṃ paryaṅkatalānniḥśaṅko nipātya muṣṭijānupādaghātaiḥ
prāharam / / niyuddharabhasavikalālaṅkāraṃ pūrvavanmelayitvā bhayakampitāṃ
natāṅgīmupalālayanmandirāṅgaṇamupetaḥ sādhvasakampita
ivoccairakūjamaham hā, bālacandrikādhiṣṭhitena ghorākāreṇa yakṣeṇa
dāruvarmā nihanyate / / sahasā samāgacchata / / paśyatemam iti // Dkc_1,4.24 //
START Dkc 1,4.25: / tadākarṇya militā janā samudyadvāṣpā hāhānidānena diśo badhirayantaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441370 (0.061):
'kleśaṃ magadhadeśaṃ praviveśa // Dkc_1,1.27 // / START Dkc 1,1.28: / tadā tadākarṇya mantriṇo bhūmahendraṃ magadhendraṃ
bālacandrikāmadhiṣṭhitaṃ yakṣaṃ balavantaṃ śṛṇvannapi dāruvarmā
madāndhastāmevāyācata / / tadasau svakīyena karmaṇā nihataḥ /
kiṃ tasya vilāpena' iti mitho lapantaḥ prāviśan / / kolāhale tasmiṃścalalocanayā saha naipuṇyena sahasā nirgato
nijānuvāsamagām // Dkc_1,4.25 // / START Dkc 1,4.26:
tato gateṣu katipayadineṣu paurajanasamakṣaṃ siddhādeśaprakāreṇa vivāhya
tāmindumukhīṃ pūrvasaṃkalpitān surataviśeṣān yatheṣṭamanvabhūvam /
bandhupālaśakunanirdiṣṭe divase 'sminnirgatya purādbahirvartamāno
netrotsavakāri bhavadavalokanasukhamanubhavāmi iti // Dkc_1,4.26 //
START Dkc 1,4.27: / evaṃ mitravṛttāntaṃ niśamyāmlānamānaso rājavāhanaḥ svasya ca somadattasya
ca vṛttāntamasmai nivedya somadattaṃ mahākāleśvarārādhanānantaraṃ
bhavadvallabhāṃ saparivārāṃ nijakaṭakaṃ prāpayyāgaccha' iti niyujya
puṣpodbhavena sevyamāno bhūsvargāyamānamavantikāpuraṃ viveśa /
tatra ayaṃ mama svāmikumāraḥ' iti bandhupālādaye bandhujanāya kathayitvā
tena rājavāhanāya bahuvidhāṃ saparyāṃ kārayan sakalakalākuśalo
mahīsuravara iti puri prakaṭayan puṣpodbhavo 'muṣyarājño
majjanabhojanādikamanudinaṃ svamandire kārayāmāsa // Dkc_1,4.27 //
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite puṣpodbhavacaritaṃ nāma caturtha
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6448572 (0.032):
caturdaśabhuvanavṛttāntaṃ śrāvayāmāsa // Dkc_1,5.25 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'vantisundarīpariṇayo nāma pañcama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445145 (0.045):
so 'pi lalāṭataṭacumbadañjalipuṭaḥ savinayamalapat // Dkc_1,3.13 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite somadattacaritaṃ nāma tṛtīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6471354 (0.046):
vartamānāḥ purandaraprabhṛtibhirapyatidurlabhāni rājyasukhānyanvabhūvan // / Dkc_2,8 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kathopasaṃhāraḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6444370 (0.049):
savinayamātmīyapracāraprakāramavocat // Dkc_1,2.22 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite dvijopakṛtirnāma dvitīya ucchvāsaḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7911998 (0.050):
niroṣṭhyavarṇam ātmacaritam ācacakṣe / / iti śrī daṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449862 (0.052):
teṣu prathamaṃ prāha sma kilāpahāravarmā // Dkc_2,1 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite rājavāhanacarita nāma prathama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443345 (0.053):
śatrujanadurlabhaḥ' iti paramānandamamandamavindata // Dkc_1,1.80 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kumārotpattirnāma prathama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466728 (0.064):
devo rājavāhanaḥ // Dkc_2,7 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mantraguptacaritaṃ nāma saptama
ucchvāsaḥ / pañcamocchvāsaḥ / START Dkc 1,5.1: / atha mīnaketanasenānāyakena
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6459264 (0.0):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracariter'thapālacaritaṃ nāma caturtha / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,5: / pañcamocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445151 (0.021):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite somadattacaritaṃ nāma tṛtīya / ucchvāsaḥ / caturthocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457177 (0.021):
iti śrīdaṇḍinaḥ katau daśakumāracarite upahāravarmacaritaṃ nāma tṛtīya / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,4: / caturthocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466737 (0.027):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mantraguptacaritaṃ nāma saptama / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,8: / aṣṭamocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443353 (0.028):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kumārotpattirnāma prathama / ucchvāsaḥ / dvitīyocchvāsaḥ / START Dkc 1,2.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6444378 (0.034):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite dvijopakṛtirnāma dvitīya ucchvāsaḥ / tṛtīyocchvāsaḥ / START Dkc 1,3.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454780 (0.036):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'pahāravarmacaritaṃ nāma dvitīya / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,3: / tṛtīyocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6461083 (0.036):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracaritaṃ nāma pañcama ucchvāsaḥ / START Dkc 2,6: / ṣaṣṭhocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6464798 (0.040):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,7: / saptamocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449869 (0.045):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite rājavāhanacarita nāma prathama / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,2: / dvitīyocchvāsaḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906461 (0.062):
upahāravarma caritaṃ nāma tṛtīya ucchvāsaḥ / / / pañcama ucchvāsaḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760879 (0.062):
upahāra-varma caritaṃ nāma tṛtīya ucchvāsaḥ / / / pañcama ucchvāsaḥ /
malayagirimahīruhanirantarāvāsibhujaṅgamabhuktāvaśiṣṭeneva sūkṣmatareṇa
dhṛtaharicandanaparimalabhareṇeva mandagatinā dakṣiṇānilena
viyogihṛdayasthaṃ manmathānalamujjvalayan,
sahakārakisalayamakarandāsvādanaraktakaṇṭhānāṃ madhukarakalakaṇṭhānāṃ
kākalīkalakalena dikcakraṃ vācālayan māninīmānasotkalikāmupanayan
mākandasinduvāraraktāśokakiṃśukatilakeṣu kalikāmupapādayan,
madanamahotsavāya rasikamanāṃsi samullāsayan, vasantasamayaḥ samājagāma //
Dkc_1,5.1 // / START Dkc 1,5.2: / tasminnatiramaṇīye kāle 'vantisundarī nāma mānasāranandinī priyavayasyayā
bālacandrikayā saha nagaropāntaramyodyāne vihārotkaṇṭhayā
paurasundarīsamavāyasamanvitā kasyaciccūtapotakasya chāyāśītale
saikatatale gandhakusumaharidrākṣatacīnāmbarādinānāvidhena
parimaladravyanikareṇa manobhavamarcayantī reme // Dkc_1,5.2 //
START Dkc 1,5.3: / tatra ratipratikṛtimavantisundarīṃ draṣṭukāmaḥ kāma iva vasantasahāyaḥ
puṣpodbhavasamanvito rājavāhanastadupavanaṃ praviśya tatra tatra
malayamārutāndolitaśākhānirantarasamudbhinnakisalayakusumaphalasamullasiteṣu
rasālataruṣu kokilakīrālikulamadhukarāṇāmālāpāñśrāvaṃ śrāvaṃ
kiñcidvikasadindīvarakahlārakairavarājīvarājīkelilola kalahaṃsa sārasa kāraṇḍava cakravāka cakravāla kalaravavyākulavimalaśītalasal
ilalalitāni sarāṃsi darśandarśamamandalīlayā lalanāsamīpamavāpa //
Dkc_1,5.3 // / START Dkc 1,5.4: / bālacandrikayā 'niḥśaṅkamita āgamyatām' iti hastasaṃjñayā samāhūto
nijatejonirjitapuruhūto rājavāhanaḥ kṛśodaryā avantisundaryā antikaṃ
samājagāma // Dkc_1,5.4 // / START Dkc 1,5.5: / yā vasantasahāyena samutsukatayā rate kelīśālabhañjikāvidhitsayā kañcana
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446596 (0.047):
madanamahotsavāya rasikamanāṃsi samullāsayan, vasantasamayaḥ samājagāma // / Dkc_1,5.1 // / START Dkc 1,5.2:
nārīviśeṣaṃ viracyātmanaḥ krīḍākāsāraśāradāravindasaundaryeṇa pādadvayam,
udyānavanadīrghikāmattamarālikāgamanarītyā līlālasagativilāsam,
tūṇīralāvaṇyena jaṅghe, līlāmandiradvārakadalīlālityena manojñamūruyugam,
jaitrarathacāturyeṇa ghanaṃ jaghanam / kiñcidvikasallīlāvataṃsakahlārakorakakoṭarānuvṛttyā gaṅgāvartasanābhiṃ
nābhim, saudhārohaṇaparipāṭyā valitrayam,
maurvīmadhukarapaṅktinīlimalīlayā romāvalim pūrṇasuvarṇakalaśaśobhayā
kucadvandvam,(latāmaṇḍapasaukumāryeṇa bāhū), jayaśaṅkhābhikhyayā kaṇṭham,
kamanīyakarṇapūrasahakārapallavarāgeṇa pratibimbīkṛtabimbaṃ
radanacchadanaṃ bāṇāyamānapuṣpalāvaṇyena śuci smitam,
agradūtikākalakaṇṭhikākalālāpamādhuryeṇa vacanajātam,
sakalasainikanāyakamalayamārutasaurabhyeṇa niḥśvāsapavanam
jayadhvajamīnadarpeṇa locanayugalam, cāpayaṣṭiśriyā bhrūlate,
prathamasuhṛdasudhākarasyāpanītakalaṅkayā kāntyā vadanam,
(līlāmayūrabarhabhaṅgyā keśapāśaṃ) ca vidhāya
samastamakarandakastūrikāsammitena malayajarasena prakṣālya
karpūraparāgeṇa sammṛjya nirmiteva rarāja // Dkc_1,5.5 //
START Dkc 1,5.6: / sā mūrtimatīva lakṣmīrmālaveśakanyakā svenaivārādhyamānaṃ
saṅkalpitavarapradānāyāvirbhūtaṃ mūrtimantaṃ manmathamiva tamālokya
mandamārutāndolitā lateva madanāveśavatī cakampe /
tadanu krīḍāviśrambhānnivṛttā lajjayā kāni kānyapi bhāvāntarāṇi vyadhatta
// Dkc_1,5.6 // / START Dkc 1,5.7: / lalanājanaṃ sṛjatā vidhātrā nūnameṣā ghuṇākṣaranyāyena nirmitā /
no cedabjabhūrevaṃvidho nirmāṇanipuṇo yadi syāttarhi
tatsamānalāvaṇyāmanyāṃ taruṇīṃ kiṃ na karoti' iti savismayānurāgaṃ
vilokayatastasya samakṣaṃ sthātuṃ lajjitā satī kiñcitsakhījanāntaritagātrā
tannayananābhimukhaiḥ / kiñcidākuñcitabhrūlatairapāṅgavīkṣitairātmanaḥkuraṅgasyānāyamānalāvaṇyaṃ
rājavāhanaṃ vilokayantyatiṣṭhat // Dkc_1,5.7 // / START Dkc 1,5.8:
so 'pi tasyāstadotpāditabhāvarasānāṃ sāmagryā labdhabalasyeva
viṣamaśarasya śaravyāyamāṇamānaso babhūva // Dkc_1,5.8 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441350 (0.020):
tadvākyamakṛtyamityanādṛtya pratiyoddhumanā babhūva // Dkc_1,1.26 // / START Dkc 1,1.27:
START Dkc 1,5.9: / sā manasītthamacintayat ananyasādhāraṇasaundaryeṇānena kasyāṃ puri
bhāgyavatīnāṃ taruṇīnāṃ locanotsavaḥ kriyate / / putraratnenāmunā purandhrīṇāṃ putravatīnāṃ sīmantinīnāṃ kā nāma
sīmantamauktikīkriyate / / kāsya devī / / kimatrāgamanakāraṇamasya /
manmatho māmapahasitanijalāvaṇyamenaṃ vilokayantīmasūyayevātimātraṃ
mathnannijanāma sānvayaṃ karoti /
kiṃ karomi / / kathamayaṃ jñātavya' iti // Dkc_1,5.9 // / START Dkc 1,5.10:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6447716 (0.061):
so 'pi labdhumaśakyo mayā / / kiṃ karomi' iti // Dkc_1,5.18 // / START Dkc 1,5.19:
tato bālacandrikā tayorantaraṅgavṛttiṃ bhāvavivekairjñātvā
kāntāsamājasannidhau rājanandanodantasya samyagākhyānamanucitamiti
lokasādhāraṇairvākyairabhāṣata bhartṛdārike, ayaṃ sakalakalāpravīṇo
devatāsānnidhyakaraṇa āhavanipuṇo bhūsurakumāro maṇimantrauṣadhijñaḥ
paricaryārhe bhavatyā pūjyatām' iti // Dkc_1,5.10 // / START Dkc 1,5.11:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445473 (0.048):
soḍhumakṣamā samujjvalite vaiśvānare śarīramāhutīkartumudyuktāsīt' iti // / Dkc_1,4.7 // / START Dkc 1,4.8: / tadākarṇya nijajananīṃ jñātvā tāmahaṃ daṇḍavatpraṇamya tasyai
tadākarṇya nijamanorathamanuvadantyā bālacandrikayā santuṣṭāntaraṅgā
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445473 (0.043):
soḍhumakṣamā samujjvalite vaiśvānare śarīramāhutīkartumudyuktāsīt' iti // / Dkc_1,4.7 // / START Dkc 1,4.8: / tadākarṇya nijajananīṃ jñātvā tāmahaṃ daṇḍavatpraṇamya tasyai
taraṅgāvalī mandānileneva saṅkalpajenākulīkṛtā rājakanyā jitamāraṃ kumāraṃ
samucitāsīnaṃ vidhāya sakhīhastena śastena
gandhakusumākṣataghanasāratāmbūlādinānājātivastunicayena pūjāṃ tasmai
kārayāmāsa / / rājavāhano 'pyevamacintayat nūnameṣā pūrvajanmani me jāyā yajñavatī /
no cedetasyāmevaṃvidho 'nurāgo manmanasi na jāyeta /
śāpāvasānasamaye taponidhidattaṃ jātismaratvamāvayoḥ samānameva /
tathāpi kālajanitaviśeṣasūcakavākyairasyā jñānamutpādayiṣyāmi'iti //
Dkc_1,5.11 // / START Dkc 1,5.12: / tasminneva samaye ko 'pi manoramo rājahaṃsaḥ kelīvidhitsayā
tadupakaṇṭhamagamat / / samutsukayā rājakanyayā marālagrahaṇe niyuktāṃ bālacandrikāmavalokya
samucito vākyāvasara iti sambhāṣaṇanipuṇo rājavāhanaḥ
salīlamalapat sakhi, purā śāmbo nāma kaścinmahīvallabho manovallabhayā
saha vihāravāñchayā kamalākaramavāpya tatra kokanadakadambasamīpe
nidrādhīnamānasaṃ rājahaṃsaṃ śanairgṛhītvā bisaguṇena tasya caraṇayugalaṃ
nigaḍayitvā kāntāmukhaṃ sānurāgaṃ / vilokayanmandasmitavikasitaikakapolamaṇḍalastāmabhāṣata indumukhi, mayā
baddho marālaḥ śānto munivadāste /
svecchayānena gamyatām'iti // Dkc_1,5.12 // / START Dkc 1,5.13:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6442429 (0.037):
enamāyuṣmantaṃ pitṛrūpo bhavānabhirakṣatāt'iti // Dkc_1,1.61 // / START Dkc 1,1.62:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441391 (0.060):
'varodhānmūlabalarakṣitānniveśayāmāsuḥ // Dkc_1,1.28 // / START Dkc 1,1.29: / rājahaṃsastu praśastavītadainyasainyasametastīvragatyā nirgatyādhikaruṣaṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443839 (0.062):
deva
so 'pi rājahaṃsaḥ śāmbamaśapat mahīpāla, yadasminnambujakhaṇḍe
'nuṣṭhānaparāyaṇatayā paramānandena tiṣṭhantaṃ naiṣṭhikaṃ māmakāraṇaṃ
rājyagarveṇāvamānitavānasi tadetatpāpmanā ramaṇīvirahasantāpamanubhava'
viṣaṇṇavadanaḥ śāmbo jīviteśvarīvirahasahiṣṇurbhūmau daṇḍavatpraṇamya
savinayamabhāṣata mahābhāga, yadajñānenākaravam tatkṣamasva' iti /
sa tāpasaḥ karuṇākṛṣṭacetāstamavadat rājan !iha janmani bhavataḥ
śāpaphalābhāvo bhavatu / / madvacanasyāmoghatayā bhāvini janane śarīrāntaraṃ gatāyāḥ asyāḥ
sarasijākṣyā rasena ramaṇo bhūtvā muhūrtadvayaṃ
maccaraṇayugalabandhakāritayā māsadvayaṃ śṛṅkhalānigaḍitacaraṇo
ramaṇīviyogaviṣādamanubhūya paścādanekakālaṃ vallabhayā saha rājyasukhaṃ
labhasva'iti // Dkc_1,5.13 // / START Dkc 1,5.14: / tadanu jātismaratvamapi tayoranvagṛhṇāt /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445353 (0.028):
kṣaṇamātram bhavatā sthīyatām'iti // Dkc_1,4.5 // / START Dkc 1,4.6: / tadanu so 'haṃ tvarayā kiñcidantaramagamam /
tasmānmarālabandhanaṃ na karaṇīyaṃ tvayā' iti / / sāpi bhartṛdārikā tadvacanākarṇanābhijñātasvapurātanajananavṛttāntā
nūnamayaṃ matprāṇavallabhaḥ' iti manasi jānatī rāgapallavitamānasā
samandahāsamavocat saumya, purā śāmbo yajñavatīsandeśaparipālanāya
tathāvidhaṃ haṃsabandhanamakārṣīt / / tathāhi loke paṇḍitā api dākṣiṇyenākāryaṃ kurvanti' iti /
kanyākumārāvevamanyonyapurātanajanananāmadheye paricite parasparajñānāya
sābhijñamuktvā manojarāgapūrṇamānasau babhūvatuḥ // Dkc_1,5.14 //
START Dkc 1,5.15: / tasminnavasare mālavendramahiṣī parijanaparivṛtā duhitṛkelīvilokanāya taṃ
deśamavāpa / / bālacandrikā tu tāṃ dūrato vilokya sasambhramaṃ rahasyanirbhedabhiyā
hastasaṃjñayā puṣpodbhavasevyamānaṃ rājavāhanaṃ / vṛkṣavāṭikāntaritagātramakarot /
sā mānasāramahiṣī sakhīsametāyā duhiturnānāvidhāṃ vihāralīlāmanubhavantī
kṣaṇaṃ sthitvā duhitrā sametā nijāgāragamanāyodyuktā babhūva /
mātaramanugacchantī avantisundarī rājahaṃsakulatilaka, vihāravāñchayā
kelivane madantikamāgataṃ bhavantamakāṇḍe eva visṛjya mayā samucitamiti
jananyanugamanaṃ kriyate tadanena bhavanmanorāgo 'nyathā mā bhūt' iti
marālamiva kumāramuddiśya samucitālāpakalāpaṃ vadantī punaḥ punaḥ
parivṛttadīnanayanā vadanaṃ vilokayantī nijamandiramagāt // Dkc_1,5.15 //
START Dkc 1,5.16: / tatra hṛdayavallabhakathāprasaṅge bālacandrikākathitatadanvayanāmadheyā
manmathabāṇapatanavyākulamānasā virahavedanayā dine dine
bahulapakṣaśaśikaleva kṣāmakṣāmāhārādisakalaṃ vyāpāraṃ parihṛtya
rahasyamandire / malayajarasakṣālitapallavakusumakalpitatalpalatāvartitanulatā babhūva //
Dkc_1,5.16 // / START Dkc 1,5.17: / tatra tathāvidhāvasthāmanubhavantīṃ manmathānalasantaptāṃ sukumārīṃ
kumārīṃ nirīkṣya khinno vayasyagaṇaḥ kāñcanakalaśasañcitāni
haricandanośīraghanasāramilitāni tadabhiṣekakalpitāni salilāni
bisatantumayāni vāsāṃsi ca nalinīdalamayāni tālavṛntāni ca santāpaharaṇāni
bahūni saṃpādya tasyāḥ śarīramaśiśirayat / / tadapi śītalopacaraṇaṃ salilamiva taptataile tadaṅgadahanameva
samantādāviścakāra / / kiṅkartavyatāmūḍhāṃ viṣaṇṇāṃ bālacandrikāmīṣadunmīlitena kaṭākṣavīkṣitena
bāṣpakaṇākulena virahānaloṣṇaniḥśvāsaglapitādharayā natāṅgyā śanaiḥ śanaiḥ
sagadgadaṃ vyalāpi priyasakhi !' kāmaḥ kusumāyudhaḥ pañcabāṇa iti
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25793239 (0.064):
bhavan-mānasa-sañcārī babhūva ? / madhumaṅgala sa-gadgadaṃ - priyasakhi satye!
nūnamasatyamucyate / / iyamahamayomayairasaṃkhyairiṣubhiranena hanye /
sakhi, candramasaṃ vaḍavānalādatitāpakaraṃ manye /
yadasminnantaḥpraviśati śuṣyati pārāvāraḥ, sati nirgate tadaiva vardhate /
doṣākarasya duṣkarma kiṃ varṇyate mayā / / yadanena nijasodaryāḥ padmālayāyāḥ gehabhūtamapi kamalaṃ vihanyate //
Dkc_1,5.17 // / START Dkc 1,5.18: / virahānalasaṃtaptahṛdayasparśena nūnamuṣṇīkṛtaḥ svalpībhavati malayānilaḥ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21364546 (0.063):
vasante vimalā dikkāḥ sūryaścāruṇadīdhitaḥ / / malayānilasañcāro navapallavaśobhitāḥ // Āk_1,19.20 //
navapallavakalpitaṃ talpamidamanaṅgāgniśikhāpaṭalamiva santāpaṃ
tanostanoti / / haricandanamapi purā / nijayaṣṭisaṃśleṣavaduragaradanaliptolvaṇagaralasaṃkalitamiva tāpayati
śarīram / / tasmādalamalamāyāsena śītalopacāre /
lāvaṇyajitamāro rājakumāra evāgadaṅkāro manmathajvarāpaharaṇe /
so 'pi labdhumaśakyo mayā / / kiṃ karomi' iti // Dkc_1,5.18 // / START Dkc 1,5.19:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6447034 (0.061):
kiṃ karomi / / kathamayaṃ jñātavya' iti // Dkc_1,5.9 // / START Dkc 1,5.10:
bālacandrikā manojajvarāvasthāparamakāṣṭhāṃ gatāṃ komalāṅgīṃ tāṃ
rājavāhanalāvaṇyādhīnamānasāmananyaśaraṇāmavekṣyātmanyacintayat kumāraḥ
satvaramānetavyo mayā / / no cedenāṃ smaraṇīyāṃ gatiṃ neṣyati mīnaketanaḥ /
tatrodyāne kumārayoranyonyāvalokanavelāyāmasamasāyakaḥ samaṃ muktasāyako
'bhūt / / tasmātkumārānayanaṃ sukaram' iti / / tato 'vantisundarīrakṣaṇāya samayocitakaraṇīyacaturaṃ sakhīgaṇaṃ niyujya
rājakumāramandiramavāpa / / puṣpabāṇabāṇatūṇīrāyamānamānaso
'naṅgataptāvayavasaṃparkaparimlānapallavaśayanamadhiṣṭhito rājavāhanaḥ
prāṇeśvarīmuddiśya saha puṣpodbhavena saṃlapannāgatāṃ priyavayasyāmālokya
pādamūlamanveṣaṇīyā lateva bālacandrikāgateti saṃtuṣṭamanā
niṭilataṭamaṇṅanībhavadambujakorakākṛtilasadañjalipuṭām ito niṣīda' iti
nirdiṣṭasamucitāsanāsīnāmavantisundarīpreṣitaṃ sakarpūraṃ tāmbūlaṃ
vinayena dadatīṃ tāṃ kāntāvṛttāntamapṛcchat / / tayā savinayamabhāṇi deva, krīḍāvane bhavadavalokanakālamārabhya
manmathamathyamānā puṣpatalpādiṣu tāpaśamanamalabhamānā
vāmanenevonnatataruphalamalabhyaṃ tvaduraḥ sthalāliṅganasaukhyaṃ
smarāndhatayā lipsuḥ sā svayameva patrikāmālikhya vallabhāyaināmarpaya'
iti māṃ niyuktavatī' / / rājakumāraḥ patrikāṃ tāmādāya papāṭha // Dkc_1,5.19 //
START Dkc 1,5.20: / `subhaga kusumasukumāraṃ jagadanavadyaṃ vilokya te rūpam /
mama mānasamabhilaṣati tvaṃ cittaṃ kuru tathā mṛdulam' // Dkc_1,5.20 //
START Dkc 1,5.21: / iti paṭhitvā sādaramabhāṣata sakhi, chāyāvanmāmanuvartamānasya
puṣpodbhavasya vallabhā tvameva tasyā mṛgīdṛśo bahiścarāḥ prāṇā iva
vartase / / tvaccāturyamasyāṃ kriyālatāyāmālavālamabhūt /
yattavābhīṣṭaṃ yena priyāmanorathaḥ phaliṣyati tadakhilaṃ kariṣyāmi /
natāṅgyā manmanaḥ kāṭhinyamākhyātam /
yadā kelivane kuraṅgalocanā locanapathamavartata tadaiṣāpahṛtamadīyamānasā
sā svamandiramagāt / / sā cetaso mādhuryakāṭhinye svayameva jānāti /
duṣkaraḥ kanyāntaḥpurapraveśaḥ / / tadanurūpamupāyamupapādya śvaḥ paraśvo vā matāṅgīṃ saṅgamiṣyāmi /
madudantamevamākhyāya śirīṣakusumasukumārāyā yathā śarīrabādhā na jāyeta
tathāvidhamupāyamācara' iti // Dkc_1,5.21 // / START Dkc 1,5.22:
bālacandrikāpi tasya premagarbhitaṃ vacanamākarṇya saṃtuṣṭā
kanyāpuramagacchat / / rājavāhano 'pi yatra hṛdayavallabhāvalokanasukhamalabhata tadudyānaṃ
virahavinodāya puṣpodbhavasamanvito jagāma / / tatra cakoralocanāvacitapallavakusumanikurambaṃ mahīruhasamūhaṃ
śaradindumukhyā manmathasamārādhanasthānaṃ ca natāṅgīpadapaṅkticihnitaṃ
śītalasaikatatalaṃ ca sudatībhuktamuktaṃ
mādhavīlatāmaṇḍapāntarapallavatalpaṃ ca
vilokayaṃllalanātilakavilokanavelājanitaśeṣāṇi smāraṃsmāraṃ
mandamārutakampitāni navacūtapallavāni madanāgniśikhā iva cakito
darśandarśaṃ manojakarṇejapānāmiva kokilakīramadhukarāṇāṃ kvaṇitāni śrāvaṃ
śrāvaṃ māravikāreṇa kvacidapyavasthātumasahiṣṇuḥ paribabhrāma //
Dkc_1,5.22 // / START Dkc 1,5.23: / tasminnavasare dharaṇīsura ekaḥ sūkṣmacitranivasanaṃ
sphuranmaṇikuṇḍalamaṇḍito muṇḍitamastakamānavasametaścaturaveśamanoramo
yadṛcchayā samāgataḥ samantato 'bhyullasattejomaṇḍalaṃ
rājavāhanamāśīrvādapūrvakaṃ dadarśa / / rājavāhanaḥ sādaram ko bhavān, kasyāṃ vidyāyāṃ nipuṇaḥ' iti taṃ papraccha
sa ca vidyeśvaranāmadheyo 'hamaindrajālikavidyākovido vividhadeśeṣu
rājamanorañjanāya bhramannujjayinīmadyāgato 'smi' iti śaśaṃsa /
punarapi rājavāhanaṃ samyagālokya asyāṃ līlāvanau pāṇḍuratānimittaṃ kim'
iti sābhiprāyaṃ vihasyāpṛcchat / / puṣpodbhavaśca nijakāryakaraṇaṃ tarkayannenamādareṇa babhāṣe nanu satāṃ
sakhyasyābhāṣaṇapūrvatayā ciraṃ rucirabhāṣaṇo bhavānasmākaṃ priyavayasyo
jātaḥ / / suhṛdāmakathyaṃ ca kimasti? kelivane 'sminvasantamahotsavāyāgatāyā
mālavendrasutāyā rājanandanasyāsya cākasmikadarśane 'nyonyānuragātirekaḥ
samajāyata / / satatasaṃbhogasiddhyapāyābhāvenāsāvīdṛśīmavasthāmanubhavati iti /
vidyeśvaro lajjābhirāmaṃ rājakumāramukhamabhivīkṣya viracitamandahāso
vyājahāra deva !bhavadanucare mayi tiṣṭhati tava kāryamasādhyaṃ kimasti /
ahamindrajālavidyayā mālavendraṃ mohayan paurajanasamakṣameva
tattanayāpariṇayaṃ racayitvā kanyāntaḥpurapraveśaṃ kārayiṣyāmīti vṛttānta
eṣa rājakanyakāyai sakhīmukhena pūrvameva kathayitavyaḥ' iti /
saṃtuṣṭamanā mahīpatiranimittaṃ mitraṃ prakaṭīkṛtakṛtrimakriyāpāṭavaṃ
vipralambhakṛtrimapremasahajasauhārdavedinaṃ taṃ vidyeśvaraṃ sabahumānaṃ
visasarja // Dkc_1,5.23 // / START Dkc 1,5.24: / atha rājavāhano vidyeśvarasya kriyāpāṭavena phalitamiva manorathaṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443471 (0.031):
saparivāraṃ kumāraṃ vijayāya visasarja // Dkc_1,2.3 // / START Dkc 1,2.4: / rājavāhano maṅgalasūcakaṃ śubhaśakunaṃ vilokayandeśaṃ kañcidatikramya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443507 (0.057):
vyaktakirātaprabhāvaṃ locanaparuṣaṃ kamapi puruṣaṃ dadarśa // Dkc_1,2.4 // / START Dkc 1,2.5: / tena vihitapūjano rājavāhano 'bhāṣata nanu mānava
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6444082 (0.057):
tvam' iti pṛṣṭā sotkaṇṭhā kalakaṇṭhasvanena mandaṃ mandamudañjalirabhāṣata / // Dkc_1,2.15 // / START Dkc 1,2.16: / `bhūsurottama, ahamasurottamanandinī kālindī nāma /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441391 (0.058):
'varodhānmūlabalarakṣitānniveśayāmāsuḥ // Dkc_1,1.28 // / START Dkc 1,1.29: / rājahaṃsastu praśastavītadainyasainyasametastīvragatyā nirgatyādhikaruṣaṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6442136 (0.063):
kālamadhivasati samārādhitagirīśo mālavādhīśo magadharājaṃ yoddhumabhyagāt / // Dkc_1,1.53 // / START Dkc 1,1.54: / tatra prakhyātayoretayorasaṅkhye saṅkhye vartamāne suhṛtsāhāyyakaṃ kurvāṇo
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6441982 (0.063):
rājāpi munivākya maṅgīkṛtyātiṣṭhat // Dkc_1,1.49 // / START Dkc 1,1.50: / tataḥ sampūrṇagarbhadivasā vasumatī sumuhūrte sakalalakṣaṇalakṣitaṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446330 (0.063):
muhūrtadvayamātraṃ hāsavacanaiḥ saṃlapannatiṣṭhat // Dkc_1,4.23 // / START Dkc 1,4.24: / tato rāgāndhatayā sumukhīkucagrahaṇe matiṃ vyadhatta /
manyamānaḥ puṣpodbhavena saha svamandiramupetya sādaraṃ
bālacandrikāmukhena nijavallabhāyai mahīsurakriyamāṇaṃ saṃgamopāyaṃ
vedayitvā kautukākṛṣṭahṛdayaḥ kathamimāṃ kṣapāṃ kṣapayāmi' ityatiṣṭhat /
paredyuḥ prabhāte vidyeśvaro rasabhāvarītigaticaturastādṛśena mahatā
nijaparijanena saha rājabhavanadvārāntikamupetya
dauvārikaniveditanijavṛttāntaḥ sahasopagamya sapraṇāmam aindrajālikaḥ
samāgataḥ' iti dvāsthairvijñāpitena taddarśanakutūhalāviṣṭena
samutsukāvarodhasahitena mālavendreṇa samāhūyamāno vidyeśvaraḥ kakṣāntaraṃ
praviśya savinayamāśiṣaṃ dattvā tadanujñātaḥ parijanatāḍyamāneṣu vādyeṣu
nadatsu gāyakīṣu madanakalakokilāmañjuladhvaniṣu,
samadhikarāgarañjitasāmājikamanovṛttiṣu picchikābhramaṇeṣu, saparivāraṃ
parivṛttaṃ bhrāmayanmukulitanayanaḥ kṣaṇamatiṣṭhat /
tadanu viṣamaṃ viṣamulbaṇaṃ vamantaḥ phaṇālaṅkaraṇā
ratnarājinīrājitarājamandirābhogā bhogino bhayaṃ janayanto niśceruḥ /
gṛdhrāśca bahavastuṇḍairahipatīnādāya divi samacaran // Dkc_1,5.24 //
START Dkc 1,5.25: / tato 'grajanmā narasiṃhasya hiraṇyakaśipordaityeśvarasya vidāraṇamabhinīya
mahāścaryānvitaṃ rājānamabhāṣata rājan !avasānasamaye bhavatā śubhasūcakaṃ
draṣṭumucitam / / tataḥ kalyāṇaparamparāvāptaye bhavadātmajākārāyāstaruṇyā
nikhilalakṣaṇopetasya rājanandanasya vivāhaḥ kāryaḥ' iti /
tadavalokanakutūhalena mahīpālenānujñātaḥ saḥ / saṃkalpitārthasiddhisaṃbhāvanasamphullavadanaḥ sakalamohajanakamañjanaṃ
locanayornikṣipya parito vyalokayat / / sarveṣu tadaindrajālikameva karma' iti sādbhutaṃ paśyatsu
rāgapallavitahṛdayena rājavāhanena / pūrvasaṅketasamāgatāmanekabhūṣaṇabhūṣitāṅgīmavantisundarīṃ
vaivāhikamantratantranaipuṇyenāgniṃ sākṣīkṛtya saṃyojayāmāsa /
kriyāvasāne sati indrajālapuruṣāḥ, sarve gacchantu bhavantaḥ' iti
dvijanmanoccairucyamāne sarve māyāmānavā yathāyathamantarbhāvaṃ gatāḥ /
rājavāhano 'pi pūrvakalpitena / gūḍhopāyacāturyeṇendrajālikapuruṣavatkanyāntaḥpuraṃ viveśa /
mālavendro 'pi tadadbhutaṃ manyamānastasmai vāḍavāya pracurataraṃ dhanaṃ
dattvā vidyeśvaram idānīṃ sādhaya' iti visṛjya svayamantarmandiraṃ jagāma
tato 'vantisundarī priyasahacarīvaraparivārā ballabhopetā sundaraṃ
mandiraṃ yayau / / evaṃ daivamānuṣabalena manorathasāphalyamupeto rājavāhanaḥ
sarasamadhuraceṣṭābhiḥ śanaiḥśanairhariṇalocanāyā lajjāmapanayan
suratarāgamupanayan raho viśrambhamupajanayan saṃlāpe
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11104686 (0.052):
bhavāṅgasaṃsargasusaṃprahāsa BrP_129.79a / susvedasaṃlāparahaḥprakāraiḥ BrP_129.79b
tadanulāpapīyūṣapānalolaścitracitraṃ cittahāriṇaṃ
caturdaśabhuvanavṛttāntaṃ śrāvayāmāsa // Dkc_1,5.25 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'vantisundarīpariṇayo nāma pañcama
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7908272 (0.0):
aikṣata kṣitīśaputraḥ | / / iti śrī daṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite / pramaticaritaṃ nāma pañcama ucchvāsaḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7912001 (0.0):
niroṣṭhyavarṇam ātmacaritam ācacakṣe / / iti śrī daṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite / mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha ucchvāsaḥ /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443349 (0.0):
śatrujanadurlabhaḥ' iti paramānandamamandamavindata // Dkc_1,1.80 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kumārotpattirnāma prathama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6444374 (0.0):
savinayamātmīyapracāraprakāramavocat // Dkc_1,2.22 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite dvijopakṛtirnāma dvitīya ucchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445142 (0.0):
so 'pi lalāṭataṭacumbadañjalipuṭaḥ savinayamalapat // Dkc_1,3.13 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite somadattacaritaṃ nāma tṛtīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454775 (0.0):
so 'pi sasmitaṃ praṇasyārabhatābhidhātum // Dkc_2,2 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'pahāravarmacaritaṃ nāma dvitīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6464793 (0.0):
// Dkc_2,6 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466732 (0.0):
devo rājavāhanaḥ // Dkc_2,7 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mantraguptacaritaṃ nāma saptama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449859 (0.027):
teṣu prathamaṃ prāha sma kilāpahāravarmā // Dkc_2,1 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite rājavāhanacarita nāma prathama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6461080 (0.028):
athedānīmatrabhavānpraviśatu' iti mitraguptamaikṣata kṣitīśaputraḥ // / Dkc_2
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6470693 (0.030):
iti śradaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite viśrutacaritaṃ nāmāṣṭama ucchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446522 (0.032):
majjanabhojanādikamanudinaṃ svamandire kārayāmāsa // Dkc_1,4.27 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite puṣpodbhavacaritaṃ nāma caturtha
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6471354 (0.051):
vartamānāḥ purandaraprabhṛtibhirapyatidurlabhāni rājyasukhānyanvabhūvan // / Dkc_2,8 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kathopasaṃhāraḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457172 (0.056):
so 'pi baddhāñjalirabhidadhe // Dkc_2,3 // / iti śrīdaṇḍinaḥ katau daśakumāracarite upahāravarmacaritaṃ nāma tṛtīya
ucchvāsaḥ / iti pūrvapīṭhikā / śrīḥ / daśakumāracaritam uttarapīṭhīkāyāḥ
START Dkc 2,1: / prathamocchvāsaḥ / śrutvā tu bhuvanavṛttāntamuttamāṅganā vismayavikasitākṣī
sasmitamidamabhāṣata dayita, tvatprasādādadya me caritārthā śrotravṛttiḥ
adya me manasi tamo 'pahastvayā datto jñānapradīpaḥ /
pakkamidānāṃ tvatpādapadmaparicaryāphalam /
asya ca tvatprasādasya kimupakṛtya pratyupakṛtavatī bhaveyam / / abhavadīyaṃ hi naiva kiñcinmatsaṃbaddham /
athavāstyevāsyāpijanasya kvacitprabhutvam /
aśakyaṃ hi mādicchayā vinā sarasvatīmukhagrahaṇoccheṣaṇīkṛto daśanacchada
eṣa cumbayitum / / ambujāsanāstanataṭopabhuktamuraḥsthalaṃ cedamāliṅgayitum' iti priyorasi
prāvṛḍiva nabhasyupāstīrṇagurupayodharamaṇḍalā prauḍhakandalīkuḍmalamiva
rūḍharāgarūṣitaṃ cakṣurullāsayantī varhivarhāvalīṃ viḍambayatā
kusumacandrakaśāreṇa madhukarakulavyākulena keśakalāpena
sphuradaruṇakiraṇakesarakarālaṃ kadambamukulamiva
kāntasyādharamaṇimadhīramācucumba /
tadārambhasapharitayā ca rāgavṛttyā bhūyo
'pyāvartatātimātracitropacāraśīpharo ratiprabandhaḥ /
suratakhedasuptayostu tayoḥ svapne bisaguṇanigaḍitapādo jaraṭhaḥ
kaścijjālapādo 'dṛśyata / / pratyabudhyetāṃ caubhau / / atha tasya rājakumārasya kamalamūḍhaśaśikiraṇarajjudāmanigṛhītamiva
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21414543 (0.040):
enaṃ tato bandhanāgārātparimocayeyuḥ | kiṃcāpi bhagavaṃstasya / rājakumārasya tatra bandhānāgāre nābhiratiḥ, nātra parimucyate, yāvanna
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112322 (0.058):
atha Vipaśyinaḥ samyaksaṃbuddhasyaitad abhavat yanv ahaṃ Khaṇḍasya ca / rājakumārasya Tiṣyasya ca purohitaputrasya prathamato dharman deśayeyam
rajataśṛṅkhalopagūḍhaṃ caraṇayugalamāsīt /
upalabhyaiva ca kimetat' ityatiparitrāsavihvalā muktakaṇṭhamācakranda
rājakanyā / / yana ca tatsakalameva kanyāntaḥpuramagniparītamiva piśācopahatamiva
vepamānamanirūpyamāṇatadātvāyativibhāgamagaṇyamānarahasyarakṣāsamayamavanitalavipravidhyamānagātramākrandavidīryamāṇakaṇṭhamaśrusroto
'vaguṇṭhitakapolatalamākulībabhūva / / tumule cāsminsamaye 'niyantritapraveśāḥ kiṃ kim' iti sahasopasṛtya
viviśurantarvaṃśikapuruṣāḥ / / dadṛśuśca tadavasthaṃ rājakumāram /
tadanubhāvaniruddhanigrahecchāstu sadya eva te tamarthaṃ caṇḍavarmaṇe
nivedayāñcakruḥ / / so 'pi kopādāgatya nirdahanniva dahanagarbhayā dṛśā
niśāmyotpannapratyabhijñaḥ kathaṃ sa evāṣa madanujamaraṇanimittabhūtāyāḥ
pāpāyā bālacandrikāyāḥ patyuratyabhiniviṣṭavittadarpasya
vaideśikavaṇikputrasya puṣpodbhavasya mitraṃ rūpamattaḥ kalābhimānī
naikavidhaviparalambhopāyapāṭavāvarjitamūḍhapaurajanamithyāropitavitathadevatānubhāvaḥ
kapaṭadharmakañcuko nigūḍhapāpaśīlaścapalo brāhmaṇabruvaḥ /
kathamivainamanuraktā mādṛśeṣvapi puruṣasiṃheṣu sāvamānā
pāpeyamavantisundarī / / paśyatu patimadyaiva śūlāvataṃsitamiyamanāryaśīlā kulapāṃsanī' iti
nirbhartsayanbhīṣaṇabhrukuṭidūṣatalalāṭaḥ kāla iva kālalohadaṇḍakarkaśena
bāhudaṇḍenāvalambya hastāmbuje rekhāmbujarathāṅgalāñchane rājaputraṃ
sarabhasamācakarṣa / / sa tu svabhāvadhīraḥ sarvapauruṣātibhūmiḥ sahiṣṇutaikapratikriyāṃ
daivīmeva tāmāpadamavadhārya smara tasyā haṃsagāmini, haṃsakathāyāḥ /
sahasva vāsu, māsadvayam'iti prāṇaparityāgarāgiṇīṃ prāṇasamāṃ
samāśvāsyārivaśyatāmayāsīt / / atha viditavārtāvārtau mahādevīmālavendrau
jāmātaramākārapakṣapātināvātmaparityāgopanyāsenāriṇā jighāṃsyamānaṃ
rarakṣatuḥ / / na śekatustu tamaparabhutvāduttārayitumāpadaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16302116 (0.040):
na śūṣkeṇārdrakena ca HV_App.I,20.129b / na śekatus tau calituṃ **HV_App.I,41.419**33:3a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25076482 (0.040):
na śūṣkeṇārdrakena ca HV_App.I,20.129b / na śekatus tau calituṃ HV_App.I,41.419**33:3a
sa kila caṇḍaśīlaścaṇjavarmā sarvamidamudantajātaṃ rājarājagirau tapasyate
darpasārāya saṃdiśya sarvameva puṣpodbhavakuṭumbakaṃ / sarvasvaharaṇapūrvakaṃ sadya eva bandhane kṣiptvā kṛtvā ca rājavāhanaṃ
rājakesarikiśorakamiva dārupañjaranibaddhaṃ / mūrdhajajālavalīnacūḍhāmaṇiprabhāvavikṣiptakṣutpipāsādikhedaṃ ca
tamavadhūtaduhitṛprārthanasyāṅgarājasyoddharaṇāyāṅgānabhiyāsyannyaviśvāsānnināya
rurodha ca balabharadattakampaścampām /
campeśvaro 'pi siṃhavarmā siṃha ivāsahyavikramaḥ prākāraṃ bhedayitvā
mahatā balasamudāyena nirgatya svaprahitadūtavrātāhūtānāṃ
sāhāyyadānāyātisatvaramāpatatāṃ dharāpatīnāmacirakālabhāvinyapi
saṃnidhāvadattāpekṣaḥsa sākṣādivāvalepo vapuṣmānakṣamāparītaḥ pratibalaṃ
pratijagrāhaḥ / / jagṛhe ca mahati saṃparāye kṣīṇasakalasainyamaṇḍalaḥ
pracaṇḍapraharaṇaśatabhinnamarmā siṃhavarmā kariṇaḥ
kariṇamavaplutyātimānuṣaprāṇabalena caṇḍavarmaṇā /
sa ca tadduhitaryambālikāyāmabalāratnasamākhyātāyāmatimātrābhilāṣaḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7593864 (0.056):
viṣṭhalam / / kuṣṭhalam / / śamiṣṭhalam / / pariṣṭhalam // / amba āmba go bhūmi savya apa dvi tri ku śeku śaṅkv aṅgu mañji puñji parame barhir divy agnibhyaḥ
prāṇairenaṃ na vyayūyujat / / avapi tvanīnayadapanītāśeṣaśalyamakalyasaṃdho bandhanam /
ajīgaṇacca gaṇakasaṃghaiḥ adyaiva kṣapāvasāne vivāhanīyā rājaduhitā' iti
kṛtakautukamaṅgale ca tasminnekapiṅgācalātpratinivṛttyaiṇajaṅgho nāma
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714861 (0.055):
dinedine kalpam utthāya sarvasaptavārānucārayitavyaṃ mahāsaubhāge / bhaviṣyati / (Gph_12) rājakulagamanakāle mahāprāsādo bhaviṣyanti /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774576 (0.057):
ihātrabhavatī magadharājaputrī anena visrambheṇotpāditavisrambhā / dharmārtham arthenopanimantrayate (BhSv_1.7:29)
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28655556 (0.064):
samantajñānārciḥpadmabhadrābhirāmanetraśrīcandrā nāma rājaduhitā abhūvam /
jaṅghākarikaḥ prabhavato darpasārasya pratisaṃdeśamāvedayat ayi mūḍha,
kimasti kanyāntaḥpuradūṣake 'pi kaścitkṛpāvasāraḥ /
sthaviraḥ sa rājā jarāviluptamānāvamānacitto duścaritaduhitṛpakṣapātī
yadeva kiñcitpralapati tvayāpi kiṃ tadanumatyā sthātavyam /
avilambitameva tasya kāmonmattasya citravadhavārtāpreṣaṇena śravaṇotsavo
'smākaṃ vidheyaḥ / / sā ca duṣṭakanyā sahānujena kīrtisāreṇa nigaḍitacaraṇā cārake niroddhavyā'
taccākarṇya prātareva rājabhavanadvāre sa ca durātmā kanyāntaḥpuradūṣakaḥ
saṃnidhāpayitavyaḥ / / caṇḍapotaśca mātaṅgapatirupacitakalpanopapannastatraiva samupasthāpanīyaḥ
kṛtavivāhakṛtyaścotthāyāhameva tamanāryaśīlaṃ tasya hastinaḥ kṛtvā
krīḍanakaṃ tadadhirūḍha eva gatvā śatrasāhāyyakāya pratyāsīdato
rājanyakasya sakośavāhanasyāvagrahaṇaṃ kariṣyāmi' iti
pārśvacarānavekṣāñcakre / / ninye cāsāvahanyanyasminnunmiṣatyevoṣāroge rājaputro rājāṅgaṇaṃ rakṣibhiḥ
utasthe ca kṣaritagaṇḍaścaṇḍapotaḥ / / kṣaṇe ca tasminmumuce tadaṅghriyugalaṃ rajataśṛṅkhalayā /
sā cainaṃ candralekhācchaviḥ kācidapsarā bhūtvā pradakṣiṇīkṛtya
prāñjalirṃvyajijñapat deva, dīyatāmanugrahārdraṃ cittam /
ahamasmi somaraśmisaṃbhavā suratamañjarī nāma surasundarī /
tasyā me nabhasi nalinalubdha / mugdhakalahaṃsānubaddhavaktrāyāstannivāraṇakṣobhavicchinnavigalitā
hārayaṣṭiryadṛcchayā jātu haimavate mandodake magnonmagnasya
maharṣermārkaṇḍeyasya mastake maṇikiraṇadviguṇitapalitamapatat /
pātitaśca kopitena ko 'pi tena mayi śāpaḥ pāpe, bhajasva
lohajātimajātacaitanyā satī' iti / / sa punaḥ prasādyamānastvatpādapadmadvayasya māsadvayamātraṃ saṃdānatāmetya
nistaraṇīyāmimāmāpadamaparikṣīṇaśaktitvaṃ cendriyāṇāmakalpayat /
analpena ca pāpmanā rajataśṛṅkhalībhūtāṃ māmaikṣvākasya rājño vegavataḥ
pautraḥ, putro mānasavegasya, vīraśekharo nāma vidyādharaḥ śaṅkaragirau
samadhyagamat / / ātmasātkṛtā ca tenāhamāsam / / athāsau pitṛprayuktavaire pravartamāne vidyādharacakravartini
vatsarājavaṃśavardhane naravāhanadatte virasāśayastadapakārakṣamo 'yamiti
tapasyatā darpasāreṇa saha samasṛjyata / / pratiśrutaṃ ca tena tasmai svasuravantisundaryāḥ pradānam /
anyadā tu viyati vyavadāyamānacandrike manorathapriyatamāmavantisundarīṃ
didṛkṣuravaśendriyastadindramandiradyuti kumārīpuramupāsarat /
antaritaśca tiraskariṇyā vidyayā / / sa ca tāṃ tadā tvadaṅkāpāśrayāṃ suratakhedasuptagātrīṃ
tribhuvanasargayātrāsaṃhārasaṃbaddhābhiḥ kathābhiramṛtasyandinībhiḥ
pratyānīyamānarāgapūrāṃ nyarūpayat / / sa tu prakupito 'pi tvadanubhāvapratibaddhaniprahāntarādhyavasāyaḥ
samāliṅgyetaretaramatyantasukhasuptayoryuvayordaivadattotsāhaḥ
pāṇḍulohaśṛṅkhalātmanā mayā pādapadmayoryugalaṃ tava nigaḍayitvā
saroṣarabhasamapāsarat / / avasitaśca mamādya śāpaḥ /
tacca māsadvayaṃ tava pāratantryam / / prasīdedānīm /
kiṃ tava karaṇīyam' iti praṇipatantī vārtayānayā matprāṇasamāṃ
samāśvāsaya' iti vyādiśya visasarja / / tasminneva kṣaṇāntare hato hataścaṇḍavarmā siṃhavarmaduhiturambālikāyāḥ
pāṇisparśarāgaprasārite bāhudaṇḍa eva balavadalambya sarabhasamākṛṣya
kenāpi duṣkarakarmaṇā taskareṇa nakhaprahāreṇa rājamandiroddeśaṃ ca
śavaśatamayamāpādayannacakitagatirasau viharati' iti vācaḥ samabhavan /
śrutvā caitattameva mattahastinamudastādhoraṇo rājaputro 'dhiruhya
raṃhasottamena rājabhavanamabhyavartata / / stamberamarayāvadhūtapadātidattartmā ca praviśya
veśyābhyantaramadabhrābhranirghoṣagambhīreṇa svareṇābhyadhāt kaḥ sa
mahāpuruṣo yainaitanmānuṣamātraduṣkaraṃ mahatkarmānuṣṭhitam /
āgacchatu / / mayā sahemaṃ mattahastinamārohatu /
abhayaṃ madupakaṇṭhavartino devadānavairapi vigṛhṇānasya' iti /
niśamyaivaṃ sa pumānupoḍhaharṣo nirgatya kṛtā ñjalirākramya
saṃjñāsaṃkucitaṃ kuñjaragātramasaktamadhyarukṣat /
ārohantamevainaṃ nirvarṇyaharṣotphulladṛṣṭiḥ aye, priyasakho
'yamapahāravarmaiva' iti paścānniṣīdato 'sya / bāhudaṇḍayugalamubhayabhujamūlapraveśitamagre 'valambya
svamaṅgamāliṅgayāmāsa / / svayaṃ ca pṛṣṭhato valitābhyāṃ bhujābhyāṃ paryaveṣṭayat /
tatkṣaṇopasaṃhṛtāliṅganavyatikaraścāpahāravarmā
cāpacakrakaṇapakarpaṇaprāsapaṭṭiśamusalatomarādipraharaṇajātamupayuñjānān
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22245418 (0.053):
7.015.002c vṛto yakṣasahasraiḥ sa caturbhiḥ samayodhayat / 7.015.003a te gadāmusalaprāsaśaktitomaramudgaraiḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9489085 (0.054):
hastipramāṇā aśvāḥ / tato / nānākhaḍgamusalatomaraprāsacakraśaktiśaraparaśvadhaḥ śastraviśeṣeṇa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9881416 (0.059):
asidhanuśaraśaktitomarakuṭhārapaṭṭisabhuśuṇḍimusaladaṇḍapāśagadācakravajrakaṇayadharāṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098957 (0.062):
atha te yamapālapurūṣā / asimusalabhindipālatomaragadācakratriśūlādīnupasaṃgṛhya sarvaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20253025 (0.063):
07,129.029a ṛṣṭiśaktigadābāṇamusalaprāsapaṭṭiśāḥ
balāvaliptānpratibalavīrānbahuprakārāyodhinaḥ parikṣipataḥ kṣitau
vicikṣepa / / kṣaṇena cādrākṣīttadapisainyamanyena samantato 'bhimukhamabhidhāvatā
balanikāyena parikṣiptam / / anantaraṃ ca kaścitkarmikāragauraḥ kuruvindasavarṇakuntalaḥ
kamalakomalapāṇipādaḥ karṇacumbidugdhadhavalasnigdhanīlalocanaḥ
kaṭitaṭaniviṣṭaratnanakhaḥ paṭṭanivasanaḥ kṛśākṛśodaroraḥsthalaḥ
kṛtahastatayā / ripukulamiṣuvarṣeṇābhivarṣanpādāṅguṣṭhaniṣṭharāvaghṛṣṭakarṇamūlena
prajavinā gajena saṃnikṛṣya pūrvopadeśapratyayāt ayameva sa devo
rājavāhanaḥ' ti prāñjaliḥ praṇamyāpahāravarmaṇi / niviṣṭadṛṣṭirācaṣṭatvadādiṣṭena mārgeṇa
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6459231 (0.049):
siṃhaghoṣaḥ' ityarthapālaḥ prāñjaliḥ praṇanāma / / devo 'pi rājavāhanaḥ bahu parākrāntam /"
saṃnipātitametadaṅgarājasahāyyadānāyopasthitaṃ rājakam /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6453680 (0.044):
vasūni labhamānā rājaduhiturambālikāyā dhātrīṃ māṅgalikāṃ tvadādiṣṭena / mārgeṇānvarañjayam /
aribalaṃ ca vihitavidhvastaṃ strībālahāryaśastraṃ vartate /
kimanyatkṛtyam' iti / / hṛṣṭastu vyājahārāpahāraṃvarmā deva, dṛṣṭidānenānugṛhyatāmayamājñākāraḥ
so 'yameva hyamunā rūpaṇe dhanamitrākhyayā cāntarito mantavyaḥ sa evāyaṃ / nirgamapyabandhanādaṅgarājamapavarjitaṃ ca
kośavāhanamekīkṛtyāsmadgṛhyeṇāmunā saha rājanyakenaikānte sukhopaviṣṭamiha
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18731410 (0.061):
pravāritvā āmuktābharaṇo śvasureṇa sārdhaṃ ekāsane upaviṣṭo / paṃcāṃgikena
devamupatiṣṭhatu yadi na doṣaḥ' iti / / devo 'pi yathā te rocate' iti tamābhāṣya gatvā ca tannirdiṣṭena mārgeṇa
nagarādvahiratimahato rohiṇadrumasya kasyacitkṣaumāvadātasaikate
gaṅgātaraṅgapavanapātaśītale tale dviradādavatatara /
prathamasamavatīrṇenāpahāravarmaṇā ca svahastasatvarasamīkṛte mātaṅga iva
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18271485 (0.021):
temanāni pariveṣyantām | yāny eva vārṣabhānavy ādi sva hasta prayastatayā
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5576473 (0.027):
KAZU2.24.17/ yathā^iṣṭam anavasita.bhāgaṃ dadyuḥ, anyatra kṛcchrebhyaḥ // / KAZU2.24.18/ sva.setubhyo hasta.prāvartimam udaka.bhāgaṃ pañcamaṃ dadyuḥ,
bhāgīrathīpulinamaṇaaḍale sukhaṃ niṣasāda /
tathā niṣaṇmaṃ ca / tamupahāravarmārthapālapramatimitrraguptamantraguptaviśrutairmaithilena ca
prahāravarmaṇā, kāśībhartrā ca kāmapālena campeśvareṇa siṃhavarmaṇā
sahopāgataya dhanamitraḥ praṇipapāta / / devo 'pi harṣāviddhamabhyutthitaḥ kathaṃ samasta eṣa mitragaṇaḥ samāgataḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148439 (0.028):
eso kkhu vikkamabāhuṇo padhāṇo amacco vasubhūdī kañcuiṇā saha aṇuppesido | / taṃ arihadi devo imassiṃ jevva sundaramuhuttae pekkhiduṃ | ahaṃ pi
ko nāmāyamabhyudayaḥ' iti kṛtayathocitopacārānnirbharataraṃ parirebhe /
kāśapitimaithilāṅgarājāṃścasuhṛnniveditānpitṛvadapaśyat /
taiśca harṣakampitapalitaṃ sarabhasopagūḍhaḥ paramabhinananda /
tataḥ pravṛttāsu prītisaṃkathāsu priyavayamyagaṇānuyuktaḥ svasya ca
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059100 (0.058):
bhḥrḥvaharaṇam || dharmaprītyanubhavanatḥ? yadidaṃ / avavḥdasaṃtoṣaṇḥnutsargasvayḥnḥnuśaṃsḥpaśyanḥ || ḥrjavatḥ? yadidaṃ
somadattapuṣpodbhevayāścaritamanuvaraṇya suhṛdāmapi vṛttāntaṃ krameṇa
śrotuṃ kṛtaprastāvastāṃśca taduktāvanvayuṅkta /
teṣu prathamaṃ prāha sma kilāpahāravarmā // Dkc_2,1 //
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite rājavāhanacarita nāma prathama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454773 (0.0):
so 'pi sasmitaṃ praṇasyārabhatābhidhātum // Dkc_2,2 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'pahāravarmacaritaṃ nāma dvitīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6464791 (0.0):
lalitavallabhārabhasadattadantakṣatavyasanavihvaladharamaṇirniroṣṭhyavarṇamātmacaritamācacakṣe / // Dkc_2,6 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466730 (0.0):
devo rājavāhanaḥ // Dkc_2,7 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mantraguptacaritaṃ nāma saptama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443346 (0.027):
śatrujanadurlabhaḥ' iti paramānandamamandamavindata // Dkc_1,1.80 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kumārotpattirnāma prathama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6444371 (0.027):
savinayamātmīyapracāraprakāramavocat // Dkc_1,2.22 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite dvijopakṛtirnāma dvitīya ucchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445143 (0.027):
so 'pi lalāṭataṭacumbadañjalipuṭaḥ savinayamalapat // Dkc_1,3.13 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite somadattacaritaṃ nāma tṛtīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6448573 (0.027):
caturdaśabhuvanavṛttāntaṃ śrāvayāmāsa // Dkc_1,5.25 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'vantisundarīpariṇayo nāma pañcama
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7912000 (0.038):
niroṣṭhyavarṇam ātmacaritam ācacakṣe / / iti śrī daṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite / mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha ucchvāsaḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7908270 (0.038):
aikṣata kṣitīśaputraḥ | / / iti śrī daṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite / pramaticaritaṃ nāma pañcama ucchvāsaḥ |
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446524 (0.052):
majjanabhojanādikamanudinaṃ svamandire kārayāmāsa // Dkc_1,4.27 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite puṣpodbhavacaritaṃ nāma caturtha
ucchvāsaḥ / START Dkc 2,2: / dvitīyocchvāsaḥ / deva, tvayi tadāvatīrṇe dvijopakārāyāsuravivaraṃ tvadanveṣaṇaprasṛte ca
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443353 (1.192):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kumārotpattirnāma prathama / ucchvāsaḥ / dvitīyocchvāsaḥ / START Dkc 1,2.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6444378 (0.009):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite dvijopakṛtirnāma dvitīya ucchvāsaḥ / tṛtīyocchvāsaḥ / START Dkc 1,3.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445151 (0.015):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite somadattacaritaṃ nāma tṛtīya / ucchvāsaḥ / caturthocchvāsaḥ / START Dkc 1,4.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457178 (0.015):
iti śrīdaṇḍinaḥ katau daśakumāracarite upahāravarmacaritaṃ nāma tṛtīya / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,4: / caturthocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454780 (0.015):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'pahāravarmacaritaṃ nāma dvitīya / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,3: / tṛtīyocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446531 (0.045):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite puṣpodbhavacaritaṃ nāma caturtha / ucchvāsaḥ / pañcamocchvāsaḥ / START Dkc 1,5.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6459264 (0.045):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracariter'thapālacaritaṃ nāma caturtha / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,5: / pañcamocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466737 (0.045):
ucchvāsaḥ / START Dkc 2,8: / aṣṭamocchvāsaḥ / atha so 'pyācacakṣe deva
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6464798 (0.054):
ucchvāsaḥ / START Dkc 2,7: / saptamocchvāsaḥ / rājādhirājanandana, nagarandhragatasya te gatiṃ jñāsyannahaṃ ca gataḥ
mitragaṇa ahamapi mahīmaṭannaṅgeṣu gaṅgātaṭe bahiścampāyāḥ kaścidasti
tapaḥprabhāvotpannadivyacakṣurmarīcirnāma maharṣiḥ' iti /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563260 (0.032):
marīcirasipāścaiva mahā māyo 'śirā bhṛśī // BndP_2,6.5 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947061 (0.058):
19622 {tatra katamā} anavakāraśūnyatā/ yasya dharmasya na kaścid avakāraḥ/ / avakāraṃ nāma / 19701 avikiraṇaṃ choraṇam utsargaḥ/ anavakāro 'navakāreṇa śūnyo
kutaścitsaṃlapato janasamājādupalabhyāmutobubhutsustvadgatiṃ
tamuddeśamagamam / / nyaśāmayaṃ ca tasminnāśrame kasyāciccūtapotakasya chāyāyāṃ
kamapyudvignavarṇaṃ tāpasam / / amunā cātithivadupacaritaḥ kṣaṇaṃ viśrāntaḥ kvāsau bhagavānmaraciḥ,
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28074650 (0.051):
sa hovāca | videgho māthavaḥ kvāham bhavānītyata eva te prācīnam
tasmādahamupalipsuḥ prasaṅgaproṣitasya suhṛdo gatima āścaryajñānavibhavo
hi sa maharṣirmahyāṃ viśrutaḥ' ityavādipam /
athāsāvuṣṇamāyataṃ ca niḥśvasyāśaṃsata āsīttādṛśo munirasminnāśrame /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905515 (0.025):
kṣaṇam avātiṣṭhāvahi | / punar aham uṣṇam āyataṃ ca niḥśvasya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6456239 (0.025):
ciraparicitāvivātirūḍhaviśrambhau kṣaṇamavātiṣṭhāvahi / / punarahamuṣṇamāyataṃ ca niḥśvasya kiñciddīna dṛṣṭiḥ sacakitaprasāritābhyāṃ
tamekadā kāmamañjarī nāmāṅgapurīvataṃsasthānīyā
bārayuvatiraśrubindutārakitapayodharā sanirvedamabhyetya
kīrṇaśikhaṇḍāstīrṇabhūmirabhyavandiṣṭa / / tasminneva ca kṣaṇe mātṛpramukhastadāptavargaḥ
sānukrośamanupradhāvitastatraivāvicchinnapātamapatat /
sa kila kṛpālustaṃ janamārdrayā girāśvāsyārtikāraṇaṃ tāṃ gaṇikāmapṛcchat /
sā tu savrīḍeva sārvapādeva sagāraiveva cāvravīt /
bhagavan! aihikasya sukhasyābhājanaṃ jano 'yamāmuṣmikāya
śvovasīyāyārtābhyupapattivittayorbhagavatpādayormūlaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574800 (0.054):
169.002. yadi tvaṃ kumāreṇārthī, bhagavatsakāśaṃ gaccheti/ / 169.002. sa bhagavatsakāśaṃ gataḥ/ / 169.003. pādayor nipatya kathayati bhagavan, mama jñātaya evaṃ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524719 (0.061):
BhP_04.09.008/3 tasyāpavargya-śaraṇaṃ tava pāda-mūlaṃ
śaraṇamabhiprapannaḥ' iti / / tasyāstu jananyudañjaliḥ / paritaśāraśikhaṇḍabandhaspṛṣṭamuktabhūmirabhāṣata bhagavan, asyā me
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3280075 (0.032):
pūtatarā pūtatarāṇāṃ | pavitratarā pavitratarāṇāṃ | dhanyatamā / dhanyatamānāṃ | māṅgalyatamā sarvamāṅgalyatamānāṃ | śaraṇaṃ śaraṇārthināṃ
doṣameṣā vo dāsī vijñāpayati / / doṣaśca mama svādhikarārānuṣṭhā panam /
eṣa hi gaṇikāmāturadhikāro yadduhiturjanmanaḥ prabhṛtyevāṅgakriyā,
tejobalavarṇamedhāsaṃvardhanena doṣāgnidhātusāmyakṛtā mitenāhāreṇa
śarīrapoṣaṇam, āpañcamādvarṣātpiturapyanatidarśanam, janmadine pumyadine
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12578939 (0.054):
arjanopāyamaṃdasya kevalaṃ vyayakurvataḥ // Rm_3.20{20} // / dine dine kraṃān nityaṃ ativyayān nirāgamat /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20837820 (0.056):
14,096.015d@004_2047 dīyamānāni viprāya prahṛṣyanti dine dine / 14,096.015d@004_2048 atha tv aśrotriyebhyo vai tāni dattāni pāṇḍava
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24373421 (0.056):
evaṃ sa śrīguṇādhāraḥ saddharmasukhadārayakaḥ / / dine dine 'pyapremeyān sattvānuddhṛtya bodhayan //
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22462749 (0.062):
Nar_10.41.5-2 iti praśaṃsan kila gopaloko bhavanmukhālokarase nyamāṅkṣīt / Nar_10.41.6-1 dine dine'tha prativṛddhalakṣmīrakṣīṇamaṅgalyaśato vrajo'yam
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469356 (0.063):
prāyaścittaṃ dadāti yaḥ YS182v_4.29b / prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126746 (0.064):
carvan tu paricoṣyanti / na pitur janma-koṭibhiḥ
cotsavottaro maṅgalavidhiḥ, adhyāpanamanaṅgavidyānāṃ sāṅgānām,
nṛtyagītavādyanāṭyacitrāsvādyagandhapuṣpakalāsu lipijñānavacanakauśalādiṣu
ca samyagvinayanam, śabdahetusamayavidyāsu vārtāmātrāvabodhanam,
ājīvajñāne krīḍākauśale sajīvanirjīvāsu ca dyūtakalāsvabhyantarīkaraṇam,
abhyantarakalāsu vaiśvāsikajanātprayatnena prayogagrahaṇam,
yātrotsavādiṣvādaraprasādhitāyāḥ sphītaparibarhāyāḥ prakāśanam,
prasaṅgavatyāṃ saṃgītādipriyāyāṃ pūrvasaṃgṛhītairgrāhyavāgbhiḥ
sidvilambhanam, diṅmukheṣu tattacchilpavittakairyaśaḥprakhyāpanam,
kārtāntikādibhiḥ kalyāṇalakṣaṇoddhoṣaṇam,
pīṭhamardaviṭavidūṣakairbhikṣukyādibhiśca nāgarikapuruṣasamavāyeṣu
rūpaśīlaśilpasaundaryamādhuryaprasthāvanā, yuvajanamanorathalakṣyabhūtāyāḥ
prabhūtatamena śulkenāvasthāpanam svato rāgāndhāya
tadbhāvadarśanonmāditāya vā / jātirūpavayor'thaśaktiśaucatyāgadākṣiṇyaśilpaśīlamādhuryopapannāya
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1709618 (0.047):
nidarśanārthatvāt / ekasminnapi cānekadoṣajātyupanipātanāt / tadbhedadarśanārthatvānna doṣa iti / āha evamaviruddhabhāvaḥ sarvatra
svatantrāya pradānam, adhikaguṇāyāsvatantrāya prājñatamāyālpenāpi
bahuvyapadeśenārpaṇam, asvatantreṇa vā gandharvasamāgamena tadgurubhyaḥ
śulkāpahaṇam, alābher'thasya kāmasvīkṛte svāminyadhikaraṇe ca sādhanam,
raktasya duhitraikacāriṇīvratānuṣṭhāpanam, nityanaimitikaprītidāyakatayā
hṛtaśiṣṭānāṃ gamyadhanānāṃ citrairupāyairapaharaṇam, adadatā lubdhaprāyeṇa
ca vigṛhyāsanam pratihastiprotsāhanena lubdhasya / rāgiṇastyāgaśaktisaṃdhukṣaṇam, asārasya
vāksaṃtakṣaṇairlokopakrośanairduhitṛnirodhanaivrīḍotpādanairanyābhiyogairavamānaiścāpavāhanam,
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5015150 (0.058):
*{5/199: E2: atirathaṃ duhitṛmṛte}* / *{5/200: E2: gomithunām}* / tathā cānyārthadarśanam//6.1.11//
arthadairanarthapratighātibhiścānindyairibhyairanubaddhārthānarthasaṃśayānvicārya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18667800 (0.037):
[_Mvu_2.67_] kṛtānukāryasya kareya arthaṃ / / asaṃbhajantaṃ ca na saṃbhajeya / nānarthakāmasya kareya arthaṃ //
bhūyobhūyaḥ saṃyojanamiti / / gaṇikāyāśca gamyaṃ prati sajjataiva na saṅgaḥ /
satyāmapi prītau na māturmātṛkāyā vā śāsanātivṛttiḥ /
evaṃ sthite 'nayā prajāpativihitaṃ svadharmamullaṅghya kvacidāgantukaṃ
rūpamātradhane viprayūni svenaiva dhanavyayena ramamāṇayā
māsamātramatyavāhi / / gamyajanaśca bhūyānarthayogyaḥ pratyācakṣaṇayānayā prakopitaḥ /
svakuṭumbakaṃ cāvasāditam eṣā kumatirna kalyāṇo' iti nivārayantyāṃ mayi
vanavāsāya kopāt prasthitā / / sā cediyamahāryāniścayā sarva eṣa jano 'traivānanyagatiranaśanena
saṃsthāsyate' ityarodīt / / atha sā vārayuvatistena tāpasena bhadre! nanu duḥkhīkare 'yaṃ vanavāsaḥ /
tasya phalamapavargaḥ svargo vā / / prathamastu tayoḥ prakṛṣṭajñānasādhyaḥ prāyo dussaṃpāda eva, dvitīyastu
sarvamasyaiva sulabhaḥ kuladharmānuṣṭhāyinaḥ / / tadaśakyārambhāduparamya māturmate vartasva' iti sānukampamabhihitā yadiha
bhagavatpādamūlamaśaraṇam, śaraṇamastu mamama kṛpaṇāyā hiraṇyaretā deva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673498 (0.057):
bhavat prapannaḥ & / tasyāpavargya śaraṇaṃ tava pāda mūlaṃ % vismaryate kṛta vidā katham
eva ityudamanāyata / / sa tu muniranuvimṛśya gaṇikāmātaramavadat saṃprati gaccha gṛhān /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1401304 (0.019):
9. rajastamasotūtkāṭe / 10. tatparyārthaḥ / 11. tvaṃ munistraiguṇyo bhava
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 650522 (0.024):
agādhe salile stabdhe $ mārkaṇḍeyaḥ plavan muniḥ / HV_App.I,41.228 / / [k: T1.2 G1.3.5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22136080 (0.024):
agādhe salile stabdhe mārkaṇḍeyaḥ plavan muniḥ / HV_App.I,41.228 / / [k: T1.2 G1.3.5 M2.4 ins. :k]
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482789 (0.027):
Manu1.59c/ etadd hi matto 'adhijage) sarvam eṣo 'akhilaṃ muniḥ || / Manu1.60a/ tatas tathā sa tena ukto) maharṣi.manunā bhṛguḥ |
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5123057 (0.030):
śiśiraḥ pañcamaś cāsīt maitreya sumahāmuniḥ // ViP_3,4.22 // / D3,T1.3,G3 ins.:
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342885 (0.034):
muṣṭiprahārair ahanann unmimeṣa tadā muniḥ | *HV_10.48*212:5 | / [k: D6 T1.2 G M ins.: :k]
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16150288 (0.034):
anāyuḥ siṃhikā muniḥ HV_App.I,41.497b / anāropyam asaṃbhedyaṃ HV_71.40c
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394223 (0.041):
saparvato brahmavidāṃva riṣṭho mahāmunirnārada ājagāma // LiP_2,5.87 //
pratīkṣamva kāni cihināni yāvadiyaṃ sukumārā sukhopabhogasamucitā
satyaraṇyavāsavyasanenodvejitā bhūyobhūyaścāsmābhirvibodhyamānā
prakṛtāveva sthāmyati' iti / / tathā' iti tasyāḥ pratiyāte svajane sā gaṇikā
tamṛṣimalaghubhaktirdhautodgamanīyavāsinī nātyādṛtaśarīrasaṃskārā
vanatarupotālavālapūraṇairdevatarcanakusumoccayāvacayaprayāsairnaikavikalpopahārakarmabhiḥ
kāmaśāsanārthe ca gandhamālyadhūpadīpanṛtyagītavādyādibhiḥ kriyābhirekante
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10149846 (0.051):
munivaraiḥ ṛgyajusāmātharvaiḥ saṃstūyamāno / nṛtyagītavādyādyakhilalokamaṅgalavādyaurvīṇāveśumṛdaṅgabherīpaṭahaśaṅkhakāhalagomukhaprabhṛtibhiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6601324 (0.060):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhirvividhamadhuramanojñapaṭupaṭahadundubhimahādundubhibhirvādyatālaninādarnirghoṣaśabdairnānāvidhaiśca / gītanṛtyalāsyaprakārairbahubhiraparimitairbahvaprameyāṇi
ca trivargasaṃbandhanībhiḥ kathābhiradhyātmavādaiścānurūpairalpīyasaiva
kālenānvarañjayat / / ekadā ca rahasi raktaṃ tamupalakṣya mūḍhaḥ khalu loko yatsaha
dharmeṇārthakāmāvapi gaṇayati' iti kiñcidasmayata /
kathaya vāsu, kenāṃśenārthakāmātiśāyī dharmastavābhipretaḥ' iti preritā
marīcinā lajjāmantharamārabhatābhidhātum itaḥ kima
janādbhagavatastrivargabalābalajñānam /
athavaitadapi prakārāntaraṃ dāsajanānugrahasya /
bhavatu, śrūyatām / / nanu dharmādṛter'thakāmayoranutpattireva /
tadanapekṣa eva dharmo nivṛttisukhaprasūtiheturātmasamādhānamātrasādhyaśca
sor'thakāmavadbāhyasādhaneṣu nātyāyatate /
tattvadarśanopabṛṃhitaśca yathākathañcidaṣyanuṣṭhīyamānabhyāṃ
nārthakāmābhyāṃ bādhyate / / bādhito 'pi cālpāyāsapratisamāhitastamapi doṣaṃ nirhṛtya śreyase 'nalpāya
kalpate / / tathāhi pitāmahasaya tilottamābhilāṣaḥ, / bhavānīpatermunipatnīsahasrasaṃdrūṣaṇam, padmanābhasya
ṣoḍaśamahasrāntaḥpuravihāraḥ, prajāpateḥ svaduhitaryapi praṇayapravṛttiḥ,
śacīpaterahalyājāratā, śaśāṅkasya gurutalpagamanam, aṃśumālino
vaḍavālaṅghanam, anilasya kesarikalatrasamāgamaḥ, / bṛhaspaterutathyabhāryābhisaraṇam, parāśarasya dāśakanyādūṣaṇam,
pārāśaryasya bhrātṛdārasaṃgatiḥ, atrermṛkagīsamāgama ti /
amarāṇāṃ ca teṣu teṣu kāryeṣvāsuravipralambhanāni jñānabalānna
dharmapīḍāmāvahanti / / dharmapūte ca manasi nabhasīva na jātu rajo 'nuṣajyate /
tanmanye nārthakāmau dharmasya śatatamīmapi kalāṃ spṛśataḥ' iti /
śrutvaitadṛṣirudīrṇarāgavṛttirabhyadhāt ayi vilāsin, sādhu paśyasi na
dharmastattvadarśināṃ viṣayopabhogenoparudhyata iti /
kintu janmanaḥ prabhṛtyarthakāmavārtānabhijñā vayam /
jñeyau cemau kiṃrūpau kiṃparivārau kiṃphalau ca' iti / / sātvavādati arthastāvadarjanavardhanarakṣaṇātmakaḥ,
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5367232 (0.001):
tyūṅoḥ ca grahaṇam kartavyam . yuvatikā brahmabandhukā iti . ūṅgrahaṇena / tāvat na arthaḥ . na asti atra viśeṣaḥ ukārāntāt utpattau satyām ūṅantāt
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4993936 (0.004):
śrapyamāṇāyā abhighāraṇa udvāsitāyāś ca, yat tāvac chrapyamāṇāyāḥ, tad
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15762650 (0.004):
citā2dhirohaṇāyo7pakramiṣyase | / sa tāvad eva tvat-pādayor nipatya sā1mātyo
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5811546 (0.004):
yavann āśnāsi mātas tvam iti niśamaye hanta nāśnāni tāvad / yady aśnāmīva tarhy apy anubhavad asu me ye'savaḥ śoṣamīyuḥ |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7473975 (0.004):
akāntāt tāvat ārīhaṇakīyam / / draughaṇakīyam / / ikāntāt āśvapathikīyam / / śālmalikīyam /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24512791 (0.004):
kiñ caitasmin svalakṣaṇe vijñāṇam asvalakṣaṇaṃ syāt | tasyā''stāṃ tāvad / asannihitasyāsphuṭajñānajanakatvaṃ sannihitasyāpi sphuṭajñānajanakatvaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4945999 (0.005):
*{2/203: E2,4 (v.l.): kiṃ tāvat}* / *{2/204: E2,4 (v.l.): ucyate}* / *{2/205: E2: 3,23; E4: 3,37; E5: 2,421; E6: 1,96}*
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 357539 (0.005):
(P_7,4.2) KA_III,345.24 346.16 Ro_V,247.4 249.4 {27/28} yat tāvat / ucyate ādīdhayateḥ ādīdhakaḥ , āvevayateḥ āvevakaḥ , yīvarṇayoḥ iti lopaḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5471211 (0.005):
svaraḥ na prāpnoti . na eṣaḥ doṣaḥ . yat tāvat ucyate ādīdhayateḥ / ādīdhakaḥ , āvevayateḥ āvevakaḥ , yīvarṇayoḥ iti lopaḥ na prāpnoti iti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018642 (0.005):
yasteṣāmupalambhasaṃjñināṃ bodhisattvānāṃ tāvaccirarātrasaṃcitamam api / tathā mahāvistarasamudānītam api puṇyaskandhamabhibhavati //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5351963 (0.006):
viśeṣaṇārthena arthaḥ . kañkvarap iti . kankvarap iti ucyāmāne yācitikā / atra api prasajyeta ..
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3314933 (0.006):
upasaraṇānyupasartavyānyupagantavyāni dhyeyānītyarthaḥ / / katham, ityupāsīta, evamupāsīta /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4952805 (0.007):
*{2/331: E2: 3,175; E4: 3,375; E2: 2,577; E6: 1,125}* / yāvad uktaṃ vā, karmaṇaḥ śrutimūlatvāt // MS_2,3.13 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11938390 (0.007):
punaḥpunar ity upaśabdasyārthaḥ. / nāpy upavicāriketi. asantīrikety arthaḥ. ayoga ity asaṃbhavaḥ. yadi mana
kṛṣipāśupālyavāṇijyasaṃdhivigrahādiparivāraḥ tīrthapratipādanaphalaśca /
kāmastu viṣayātisaktacetasoḥ strīpuṃsayorniratiśayasukhamparśaviśeṣaḥ /
parivārastvasya yāvadiha ramyamujjavalaṃ ca /
phalaṃ punaḥ paramāhlādanam paramparavimardajanma, smaryamāṇamadhuram,
udīritābhimānamanuttamam lukhamaparokṣaṃ svasaṃvedyameva /
tasyaiva kṛte viśiṣṭasthānavartinaḥ kaṣṭāni taṣāṃsi, mahānti dānāni,
dāruṇāni yuddhāni, bhīmāni samudralaṅghanādīni ca narāḥ samācaranti' iti /
niśasyaitanniyativalānnu tatpāṭavānnu svabuddhimāndyānnu
svaniyamamanādṛtya tasyāmasau prāsajat / / sā sudūraṃ mūḍhātmānaṃ ca taṃ pravahaṇena nītvā puramudāraśobhayā
rājavīthyā svabhavanamanaipīt / / abhūcca ghoṣaṇā śvaḥ kāmotsavaḥ' iti /
uttare dyuḥ snātānulipramāracitamañjumālamārabdhakāmijanavṛttaṃ
nivṛttasvavṛttābhilāṣaṃ kṣaṇamātre gate 'pi tayā vinā dūyamānaṃ
tamṛddhimatā rājamārgeṇotsavasamājaṃ nītvā kvacidupavanoddeśe
yuvatijanaśataparivṛtasya rājñaḥ saṃnidhau smitamukhena tena bhadre,
bhagavatā saha niṣīda' ityādiṣṭā savibhramaṃ kṛtapraṇāmā sasmitaṃ nyaṣīdat
tatra kācidutthāya baddhāñjaliruttamāṅganā deva, jitānayāham, asyai
dāsyamadyaprabhṛtyabhyupetaṃ mayā' iti prabhuṃ prāṇaṃsīt /
vismayaharṣamūlaścakolāhalo lokasyodajihīta /
hṛṣṭena ca rājñā mahārhai ratnālaṅkārermahatā ca paribarheṇānugṛhya
visṛṣṭā vāramukhyābhiḥ pauramukhyaiśca gaṇaśaḥ praśasyamānā
svabhavanamagatvaiva tamṛṣimabhāṣata bhagavan, ayamañjaliḥ,
ciramanugṛhīto 'yaṃ dāsajanaḥ, svārtha idānīmanuṣṭheyaḥ' iti /
sa tu rāgādaśanihata ivodbhāmyābravīt priye' kimetat /
kuta idamaudāsīnyam / / kva gatastava mayyasādhāraṇo 'nurāgaḥ' iti /
atha sā sasmitamavādīt bhagavan, yayādya rājakale mattaḥ parājayo
'byupetastasyāśca mama ca kasmiṃścitsaṃgharṣe marīcimāvarjitavatīva
ślāghase' iti tayāsmyahamadhikṣiptā / / dāsyaṇṇabandhena cāsminnarthe prāvartiṣi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16643817 (0.027):
dvitīyaṃ yatkārikārdhaṃ tatsvīkṛtāṃstaduktānityarthaḥ / / 'prātum' iti / / 'asmī'tyavyayamahamarthe /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083303 (0.030):
tasyaivāhamasmīti tasyāmapitvamīṣāte tadvā jajñau tadvā na jajñāvati
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8643931 (0.033):
pūrṇatvādbrahma / asanānminuterasmi / yadvā sumitatvāt smītyukto jīvaḥ,
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13154812 (0.034):
svasāsmi tava nirdaye paricinoṣi na tvaṃ kutaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15776240 (0.036):
<12329.34/3> uvāca cai7nām iyam asmi tvayo9pahūto9pasthitā kiṃ te priyaṃ
Yamuna: Stotraratna (yamsr_au.htm.txt) 27740580 (0.038):
nanu prapannas sakṛd eva nātha tavā7haṃ asmī7ti ca yācamānaḥ | / tavā7nukampyas smartaḥ pratijñānāṃ mad-eka-varjaṃ kim idaṃ vrataṃ te ||
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451202 (0.039):
navagraho balavatībhiryantraṇābhirudvejitaḥ pratyavāmṛśam / / ahamasmi dvijātiḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893032 (0.039):
vilokanenaiva tavāmunā mune ? kṛtaḥ kṛtārtho 'smi nibarhitāṃhasā / / tathāpi śuśraṣurahaṃ garīyasīrgiro 'thavā śreyasi kena tṛpyate" //"
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18914577 (0.040):
(AVŚ_1,34.4a) madhor asmi madhutaro madughān madhumattaraḥ | / (AVŚ_1,34.4c) mām it kila tvaṃ vanāḥ śākhāṃ madhumatīm iva ||4||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12871886 (0.042):
MSS_3955 1 asmi vīrajananīti jananyām asmi vīraramaṇīti ramaṇyām /
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324988 (0.042):
GautAA_3,7.4 / GautSt_25.4: kāmāvakīrṇo 'smy avakīrṇo 'smi kāmakāmāyasvāhā / | kāmābhidugdho 'smi abhidugdho 'smi kāmakāmāya svāhetisamidham ādhāya
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452845 (0.062):
praguṇīkṛtāḥ santi | aham apy āyuḥ śeṣatayā pāśena baddha uddharito 'smi | / etad virakteḥ kāraṇam æ| tenāhaṃ videśaṃ calita iti bāṣpa mokṣaṃ karomi |
siddhārthā cāsmitvatprasādāt' iti / / samasthā tathāvadhūto durmatiḥ kṛtānuśayaḥ śūnyavananyavartiṣṭa /
yastayaivaṃ kṛtastapasvī tameva māṃ mahābhāga, manyasva /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23574585 (0.045):
dehād* apacayas* tena |tapasā tasya yaḥ kṛtaḥ | / sa* eva*upacayo* bhūyas* |tejasā*asya kṛto* *abhavat ||12.97|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13690788 (0.052):
dehād apacayas tena $ tapasā tasya yaḥ kṛtaḥ & / sa evo7pacayo bhūyas % tejasā9sya kṛto 'bhavat // 12.97 //
svaśaktiniṣiktaṃ rāgamuddhṛtya tatyaiva banadhakyā mahadvairāgyamarpitam /
acirādeva śakya ātmā tvadarthasādhanakṣamaḥ kartum /
asyāmeva tāvadvasāṅgapuryāṃ campāyām' iti / / atha tanamanaścyutatamaḥsparśabhiyevāstaṃ raviragāt /
ṛṣimuktaśca rāgaḥ saṃdhyātvenāsphurat /
tatkathādattavairāgyāṇīva kamalavanāni samakucan /
anumatamuniśāsanastvamamunaiva sahopāsya saṃdhyāmanurūpābhiḥ
kathābhistamanuśayya nītarātriḥ pratyunmiṣatyudayaprasthadāvakalpe
kalpadrumakisalayāvadhīriṇyaruṇārciṣi taṃ namaskṛtya nagarāyodacalam /
adraśaṃ ca mārgābhyāśavartinaḥ kasyāpi kṣapaṇakavihārasya bahirvivikte
raktāśokaṣaṇḍe niṣaṇṇamaspṛṣṭasamādhimādhikṣīṇamagragaṇyamanabhirūpāṇāṃ
kṛpaṇavarṇaṃ kamapi kṣapaṇakam / / urasi cāsya śithilitamalanicayānmukhānnipatato 'śrubindūnalakṣayam /
aprākṣaṃ cāntikopaviṣṭaḥ kva tapaḥ, kva ca ruditam /
na cedrahasyamicchāmi śrotuṃ śokahetum' iti /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457265 (0.035):
na cedgopyamicchāmi śrotuṃ śokahetum' iti /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23263307 (0.061):
kadā śāntikaraṃ nāma tasyābhavat kathaṃ punaḥ / / taddhetuṃ śrotumicchāmi samupādeṣṭumarhati // SvayambhuP_9.2 //
so 'brūta saumya, śrūyatām / / ahamasyāmeva campāyāṃ nidhipālitanāmnaḥ śroṣṭhino jyeṣṭhasūnurvasupālito
vairūpyānmama nirūpaka iti prasiddhirāsīt / / anyaścātra sundaraka iti yathārthanāmākalāguṇaiḥ samṛddho vasunā nātipuṣṭo
'bhavat / / tasya ca mama ca vapurvasunī nimittīkṛtya vairaṃ vairopajīvibhiḥ
pauradhūrtairudapādyata / / ta eva kadācidāvayorutsavasamāje
svayamutpāditamanyonyāvamānamūlamadhikṣepavacanavyatikaramupaśamayya na
vapurvasu vā puṃstvamūlam, api tu prakṛṣṭagaṇikāprārthyayauvano hi yaḥ sa
pumān / / ato yuvatilalāmabhūtā kāmamañjarī yaṃ vā kāmayate sa haratu
subhagapatakām' iti vyavāsthāpayan / / abhyupetyāvāṃ prāhiṇuva tasyai dūtān /
ahameva kilāmuṣyāḥ smaronmādaheturāsam / / āsīnayoścāvayormāmevāpagamya sā nīlotpalamayamivāpāṅgadāmāṅge mama
muñcantī taṃ janamapatrapayādhomukhaṃ vyadhatta / / subhagaṃmanyena ca mayā svadhanasya svagṛhasya svagaṇasya svadehasya
svajīvitasya ca saiveśvarīkṛtā / / kṛścāhamanayā malamallakaśeṣaḥ hṛtasarvasvatayā cāpavāhitaḥ prapadya
madhyantavibhagatika.html 19098404 (0.058):
katham āgantukībhāva iti ? / yā malavigamatātmatayā viśuddhiḥ sātra vivakṣiteti nāyaṃ doṣaḥ /
lokopahāsalakṣyatāmakṣamaśca soḍhuṃ dhikvṛ tāni pauravṛddhānāmiha
jaināyatane muninaikenopadiṣṭamokṣavartmā sukara eṣa veṣo
veśanirgatānāmityudīrṇavairāgyastadapi kauṣīnamajahām /
atha punaḥ prakīrṇamalapaṅkaḥ prabalakeśaluñcanavyathaḥ
prakṛṣṭatamakṣutpipāsādiduḥkhaḥ sthānāsanaśayanabhojaneṣvapi dvipa iva
navagraho balavatībhiryantraṇābhirudvejitaḥ pratyavāmṛśam /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083303 (0.032):
tasyaivāhamasmīti tasyāmapitvamīṣāte tadvā jajñau tadvā na jajñāvati
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407522 (0.036):
cayutyupahānasya anarhanneva samāno 'hamasmi aṣṭavimokṣadhyāyī ityātmānaṃ
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16728096 (0.037):
mahā.havir.hotā.|.satya.havir.adhvaryuḥ.|.acitta.pājā.agnīt.|.acitta.manā.upavaktā.|.anādhṛṣyaś.ca.apratidhṛṣyaś.ca.abhigarau.|.ayāsya.udgātā.|.iti.hotāraḥ / ŚŚS_10.18.5: atha.grahaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893032 (0.038):
vilokanenaiva tavāmunā mune ? kṛtaḥ kṛtārtho 'smi nibarhitāṃhasā / / tathāpi śuśraṣurahaṃ garīyasīrgiro 'thavā śreyasi kena tṛpyate" //"
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6450888 (0.039):
'byupetastasyāśca mama ca kasmiṃścitsaṃgharṣe marīcimāvarjitavatīva / ślāghase' iti tayāsmyahamadhikṣiptā / / dāsyaṇṇabandhena cāsminnarthe prāvartiṣi /"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12871886 (0.040):
MSS_3955 1 asmi vīrajananīti jananyām asmi vīraramaṇīti ramaṇyām /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18914577 (0.044):
(AVŚ_1,34.4a) madhor asmi madhutaro madughān madhumattaraḥ | / (AVŚ_1,34.4c) mām it kila tvaṃ vanāḥ śākhāṃ madhumatīm iva ||4||
ahamasmi dvijātiḥ / / asvadharmo mamaiṣa pākhāṇḍipathāvatāraḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28200650 (0.031):
pratyekapratiyogikaikasaṃyogaghaṭitasamudāyavattvaṃ taditi naiṣa / doṣaḥ/ na ca mūrtatvajātipakṣe
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407780 (0.035):
grāhayiṣyanni / samānopādhyāyāḥ samānācāryāḥ āptakāḥ saṃlaptakāḥ saṃsutakā / sapremakāḥ / eṣa tvamupasaṃpanno varaprajñasya śāsane / yathemāṃ na
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076484 (0.042):
taddha mana uvāca | ahameva tvacreyo 'smi na vai mayā tvaṃ kiṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618001 (0.042):
320.025. caṇḍālayonibhūtastvamahamasmi dvijātijaḥ/ / 320.026. na hi śreṣṭhaḥ prahīnena saṃbandhaṃ kartumicchati/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626586 (0.042):
p.17.3ab/.caṇḍāla^yonibhūtas tvam aham asmi dvijātijaḥ/ / p.17.3cd/.na hi śreṣṭhaḥ prahīnena sambandhaṃ kartum icchati//
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083302 (0.045):
tasyaivāhamasmīti tasyāmapitvamīṣāte tadvā jajñau tadvā na jajñāvati
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21853345 (0.047):
hṛdayena, upakaraṇībhūtāsmi <5> <5.aśaraṇībhūtāsmi> / / na me kāryaṃ tena capaleneti kṣaṇamiva saṅkalpakarot /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22392401 (0.050):
kuśalaprayuktasyotpannotpanneṣu vediteṣvahamiti vā mameti vā asmīti vā / udgraho vyavakiraṇā nimittīkāraḥ // manasikāravikṣepaḥ katamaḥ /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6458918 (0.050):
sātu mayā pratyavādi sudatyaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076507 (0.051):
atha ha vāguvāca | ahameva tvacreyasyasmi yadvai tvaṃ vetthāhaṃ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8631646 (0.052):
atrābhimataḥ / 'śuṣkatarkaṃ'; śrutismṛtisahāyarahitaṃ tannirapekṣaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076498 (0.052):
vadasi sā yanmama tvaṃ kṛtānukarānuvartmāsyahameva tvacreyo 'smīti
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6564384 (0.054):
bhūtavādyahamasmi, tathāvādyahamasmi, ananyathāvādyahamasmi | durbodhyaṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13154812 (0.055):
svasāsmi tava nirdaye paricinoṣi na tvaṃ kutaḥ
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24431493 (0.055):
* evaṃ tattvābhyāsān nāsmi na me nāham ity apariśeṣāt // MrgTV_1,2.13:23
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3307208 (0.056):
na muktirnityasiddhatvāt , na brahmāsmītidhīrapi / / na hi brahmāya(ha)masmīti saṃvitpuṣkalakāraṇam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16459927 (0.056):
sadā saṃpraṇato 'smy aham HV_App.I,4.146b / sadāhaṃ hṛdayaṃ śṛṇu HV_App.I,32.72b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12871886 (0.056):
MSS_3955 1 asmi vīrajananīti jananyām asmi vīraramaṇīti ramaṇyām /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893032 (0.057):
vilokanenaiva tavāmunā mune ? kṛtaḥ kṛtārtho 'smi nibarhitāṃhasā / / tathāpi śuśraṣurahaṃ garīyasīrgiro 'thavā śreyasi kena tṛpyate" //"
śrutismṛtivihitenaiva vartmanā mama pūrvajāḥ prāvartanta /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25328330 (0.057):
etaccābhyupagamavādenoktam / / na tu śrutismṛtyatirekīṇi jalpākavacanāni gauṇatvādibhi' samīkartuṃ
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11683186 (0.057):
etac cābhyupagamavādenoktam. na tu śrutismṛtyatirekīṇi jalpākavacanāni
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8631646 (0.059):
atrābhimataḥ / 'śuṣkatarkaṃ'; śrutismṛtisahāyarahitaṃ tannirapekṣaṃ
mama tu mandabhāgyasya nindyaveṣamamandaduḥsvāyatanaṃ
hariharahiraṇyagarbhādidevatāpavādakṣaśravaṇanairantaryātpretyāpi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20917545 (0.048):
sādhyasādhakhasyābhāvāt/ anena sapakṣasyāpītyetadapi vyākhyātaprāyam/ / tadabhāvepīti// śravaṇādirūpasādhakasyaiva tatra satvenābhāvadvayābhāvepi
nirayaphalam aphalaṃ vipralambhaprāyamīdṛśamidamadharmavartma
dharmavatsamācaraṇīyamāsīt' iti pratyākalitasvadurnayaḥ piṇḍīṣaṇḍaṃ
viviktametadāsādya paryāptamaśrumuñcāmi' iti / / śrutvā caitadanukampamāno 'bravam bhadra, kṣamasva /
kañcitkālamatraiva nivasa / / nijena dyumnenāsāveva veśyā yathā tvāṃ yojayiṣyati tathā yatiṣye /
santyupāyāstādṛśāḥ' ityāśvāsya tamanutthito 'ham /
nagaramāviśanneva copalabhya lokavādāllubdhasamṛddhapūrṇaṃ
puramityarthānāṃ naśvaratvaṃ ca pradarśya / prakṛtisthānamūnvidhāsyankarmīsutaprahite tathi matimakaravam /
anupraviśya ca dyūtasabhāmakṣadhūrtaiḥ samagaṃsi /
teṣāṃ ca pañcaviṃśatiprakārāsu sarvāsu dyūtāśrayāsu kalāsu
kauśalamakṣabhūmihastādiṣu cātyantadurupalakṣyāṇi kūṭakarmāṇi tanmūlāni
sāvalepānyadhikṣepavacanāni jīvitanirapekṣāṇi saṃrambhaviceṣṭitāni
sabhikapratyayavyavahārānnyāyabalapratāpaprāyānaṅgīkṛtārthasādhanakṣamānbaliṣu
sāntvanāni durbaleṣu bhartsitāni pakṣaracanānaipuṇamuccāvacāni
pralobhanāni glahaprabhedavarṇanāni / dravyasaṃvibhāgaudāryamantarāntarāśvīlaprāyānkalakalānityetāni cānyāni
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20921461 (0.040):
nanu śuddhasādhyaprayoge 'vacchinnasādhyavyāpakopādhyuktau / prakṛtanupayuktānvitoktirūpārthāntaratādoṣaḥ syādityāśaṅkāmanūdya
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28766691 (0.041):
aśumbhadambhonidhirantarāntarāvirbhavantībhirivāpsarobhiḥ // 7.40 //
cānubhavanna tṛptimadhyagaccham / / ahasaṃ ca kiñcitpramādadattaśāre kvacitkitave /
pratikitavastu nirdahanniva krodhatāmrayā dṛśā māmabhivīkṣya śikṣayasi re
dyūtavartma hāsavyājena / / āstāmayamaśikṣito varākaḥ /
tvayaiva tāvadvicakṣaṇena deviṣyāmi' iti dyūtādhyakṣānumatyā vyatyaṣajat /
mayā jitaścāsau ṣoḍaśasahasrāṇi dīnārāṇām / / tadardhaṃ sabhikāya sabhyebhyaśca dattvārdhaṃ svīkṛtyodatiṣṭham /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25428556 (0.046):
ācāryātpādamardhaṃ vā hotḥṇāṃ sthapaterapi // ŚivP_7.2,36.29ab/ / tadardhaṃ deyamanyebhyaḥ sadasyebhyaśca śaktitaḥ // ŚivP_7.2,36.29cd/
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8057218 (0.047):
tato 'rdhamarpayitvādāvekaṃ sādhvyai svakoṣataḥ / / śīlavatyai dvijebhyo 'rdhaṃ dattvānyadbhoganispṛhaḥ // SoKss_7,2.108 //
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4197339 (0.048):
pūrvaiḥ ca ṣaḍbhiḥ ūnam prathamam cāpajyārdham pañcamajyārdham bhavati |
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020405 (0.048):
Yāj1.366c/ tad.ardham madhyamah proktas tad.ardham adhamah smṛtah //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11226639 (0.050):
BP1.9.019b/ aṅgacchedārhakas tv ardhaṃ sadaṃśaśaś tadardhakam // / BP1.9.020a/ tāḍanaṃ bandhanaṃ ca^ eva tathā^eva ca viḍannakam / [p.97]
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703767 (0.055):
aṣṭalakṣaṃ mahābhogaiḥ kṛḍate sa śive pure // 6.13 // / bījapūreṣu tasyārdhaṃ tadardhaṃ likuceṣu ca /
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13707127 (0.060):
punarlabdho gurudvayoḥ samatvāt / tadardhe laghuḥ prāpyate punareko 'rdhaṃ / na prayacchati / saikordvyaḥ tadardhe punarapi gurureva labhyate / itthaṃ
udatiṣṭhaṃśca tatragatānāṃ harṣagarbhāḥ praśaṃsālāpāḥ /
prārthayamānasabhikānurodhācca tadagāre 'tyudāramabhyavahāravidhimakaravam
yanmūlaśca me durodarāvatāraḥ sa me vimardako nāma viśvāsyataraṃ dvitīyaṃ
hṛdayamāsīt / / tanmukhena ca sārataḥ karmataḥ śīlataśca sakalameva nagaramavadhārya
dūrjaṭikaṇṭhakalmāṣakālatame tamasi nīlanivasanārdhorukaparihito
badadhatīkṣṇakaukṣeyakaḥ / phaṇimukhakākalīsaṃdaṃśakapuruṣaśīrṣakayogacūrṇayogavartikāmānasūtrakarkaṭakarajjudīpabhājanabhramarakaraṇḍhakaprabhṛtyanekopakaraṇayukto
gatvā kasyacillabdheśvarasya gṛhe saṃdhiṃ chittvā
paṭabhāsasūkṣmācchidrālakṣitāntargṛhapravṛttiravyatho
nijagṛhamivānupraviśya nīvīṃ sāramahatīmādāya niragām /
nīlanīradanikarapīvaratamonibiḍitāyāṃ rājavīthyāṃ jhaṭiti
śatahradāsaṃpātamiva kṣaṇamālokamalakṣayam /
athāsau nagaradevateva nagaramoṣaroṣitā niḥsaṃbādhavelāyāṃ niḥsṛtā
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6452369 (0.0):
sāmagryātsamuditabala iva māmatimātramavyathayat / / athāsau nagaradevateva nagaramoṣaroṣitā
saṃnikṛṣṭā kācidunmiṣadbhūṣaṇā yuvatirāvirāsīt /
kāsi vāsu, kvayāsi' iti sadayamuktā trāsagadgadamagādīt ārya,
paryusyāmaryavaryaḥ kuberadattanāmā vasati /
āsmyahaṃ tasya kanyā / / māṃ jātamātrāṃ dhanamitranāmne 'tratyāyaiva
kasmaicidibhyakumārāyānvajānādbhāryāṃ me pitā /
sa pinarasminnatyudāratayā pitrorante vittairnijaiḥ
krītvevārthivargāddāridṣaṃ daridrati satyathodāraka iti ca
prītalokādhiropitāparaślādhyanāmani varayatyeva tasminmāṃ
taruṇībhūtāmadhana ityadattvārthapatināmne kasmaiciditarasmai
yathārthanāmne sārthavāhāya ditsati me pitā /
tadamaṅgalamadya kila prabhāte bhāvīti jñātvā prāgeva
priyatamadattasaṃketā vañcitasvajanā nirgatya bālyābhyastena vartmanā
manmathābhisarātadagāramabhisarābhi tanmāṃ muñca /
gṛhāṇaitadbhāṇḍam' ityunmucya mahyamarpitavatī / / dayamānaścāhamabravam ehi sādhvi, tvāṃ nayeyaṃ tvatpriyāvasatham' iti
tricaturāṇi padānyudacalam / / āpatacca dīpikālokaparilupyamānatimirabhāraṃ yaṣṭikṛpāṇapāṇi
nāgārikabalamanalpam / / dṛṣṭvaiva pravepamānāṃ kanyakāmavadam bhedre, mā bhaiṣīḥ /
astyayamasidvitīyo me bāhuḥ api tu mṛdurayamupāyastvadapekṣayā cintitaḥ /
śaye 'haṃ bhāvitaviṣavegavikriyaḥ /
tvayāpyamī vācyāḥ niśi vayamimāṃ purī praviṣṭāḥ /
daṣṭaśca mamaiṣa nāyako darvīkareṇāmuṣminsabhāgṛhakoṇe /
yadi vaḥ kaścinmantravit kṛpāluḥ sa enamujjīvayanmama
prāṇānāharedanāthāyāḥ' iti / / sāpi bālā gatyantarābhāvādbhayagadgadasvarā bāpyadurdinākṣī baddhavepathuḥ
kathaṅkathamapi gatvā maduktamanvatiṣṭhan, aśayiti cādaṃ
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5759661 (0.057):
mayā kaliṅgasenāyai |tayā gatvā rumaṇvate | / tenāpi bhūmipataye |vṛttānto 'yaṃ niveditaḥ ||11.61|
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21646227 (0.060):
'śvājāneyaḥ syāt? tattāvadgatvā paśyāmi/ / 445.017. sa tasya sakāśaṃ gataḥ/
bhāvitaviṣavikriyaḥ teṣu kaścannirendrābhimānī māṃ nirṇyaṃ
mudrātantatramantradhyānādibhiścopakramyākṛtārthaḥ gata evāyaṃ kāladaṣṭaḥ
tathā hi stabdhaśyāvamaṅgam, ruddhā dṛṣṭiḥ, śānta evopmā /
śucālaṃ vāsu, śvo 'gnisātkariṣyāmaḥ /
ko 'tivartate daivam' iti sahetaraiḥ prāyāt / / utthitaścāhamudārakāya tāṃ nītvābravam ahamasmi ko 'pi taskaraḥ /
tvadgatenaiva cetasā sahāyabhūtena tvāmimāmabhisarantīmantaropalabhya
kṛpayā tvatsamīpamanaiṣam / / bhūṣaṇamidamasyāḥ' ityaṃśupaṭalapāṭitadhvāntajālaṃ tadapyarpitavān /
udārakastu tadādāya salajjaṃ ca saharṣaṃ ca sasaṃbhramaṃ ca
māmabhāṣata ārya, tvayeveyamasyāṃ niśi priyā me dattā /
vākpunarmamāpahṛtā / / tathā hi na jāne vaktuṃ tvatkarmaitadadbhutamiti /
na te svaśīlamadbhutavatpratibhāti /
naivamanyenāpi kṛtapūrvamiti pratiniyataiva vastuśaktiḥ /
na hi tvayyanyadīyā lobhādayaḥ / / tvayādya sādhutonmīliteti tatprāyastvatpūrvāvadānebhyo na rocate /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.048):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.050):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16386611 (0.054):
yat tvayā dhāryate kiṃcit *HV_42.13*542:3a / yat tvayā nānudhāryate *HV_42.13*542:6b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4373114 (0.062):
na hi tad vidyate bhūtaṃ yat tvayā nānudhāryate || *HV_42.13*542:6 | / tvam eva kuruṣe deva nārāyaṇa yuge yuge | *HV_42.13*542:7 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13830680 (0.063):
yat tvayā dhāryate kiṃcit HV_42.13*542:3a / yat tvayā nānudhāryate HV_42.13*542:6b
tvayāmunā sukṛtena krīto 'yaṃ dāsajana ityasāramatigarīyasā krīṇāsīti sa
te prajñādhikṣepaḥ / / priyādānasya pratidānamidaṃ śarīramiti tadalābhe nidhanonmukhamidamapi
tvayaiva dattam / / athavaitāvadatra prāptarūpam /
adyaprabhṛti bharatavyo 'yaṃ dāsajanaḥ' iti mama pādayorapat /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364138 (0.057):
macchāpenādyaprabhṛti kālarūpo 'traiva majjalāśayasamīpe bhaviṣyasi |
atthāpya cainamurasopaśliṣyābhāṣiṣi bhadra, kādya te pratipattiḥ' iti /
so 'bhyadhatta na śaknomi caināmatra pitroranabhyanujñayopayamya jīvitum
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi'
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243848 (0.008):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi, / [yanmayā] pūrvamuktaṃ tasmādetanna bhidyate / tadā vacanasya
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5785809 (0.012):
saṃdiśed yadi nāmāsāv |ahaṃ duhitṛvān iti | / tadā kiṃ pratisaṃdeśyaṃ |mayāhaṃ putravān iti ||22.26|
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7949992 (0.018):
jijñāsārthamathābhyāṃ me prātiśākhyamapaṭhyata / / tathaiva tanmayā sarvaṃ paṭhitaṃ paśyatostayoḥ // SoKss_1,2.38 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252634 (0.020):
candrasyaivādhikyamiti mayā vāyakhyāyate, tenātra yatkiñcidāhuḥ tanna
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581300 (0.020):
188.030. tāt, mahātmā tvam, kiṃ māṃ vyaṃsayiṣyasi? api tu ahameva / mandabhāgyaḥ/ / 188.031. mayā pañcānāṃ kārṣāpaṇaśatānāmarthāya bhṛtikayā karma prārabdhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557672 (0.020):
viheṭhayāmi, api tu tvameva māṃ viheṭhayasi/ / 115.027. yadi mayā evaṃvidhā guṇagaṇā nādhigatā abhaviṣyan, adyāhaṃ tvayā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27872572 (0.020):
pratyodhāvita | āha | nāhaṃ pratyodhāvitā api tu mama devaro
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396417 (0.020):
kathaṃ punar asyāvināśitvam ity utsāhayitum āha5 / na tv evāhaṃ jātu nāsaṃ na tvaṃ neme janādhipāḥ /
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26481729 (0.022):
abhyantaravyayārthaṃ na vilabdho yo mayā mahodraṅgaḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15761618 (0.022):
evaṃ śāpa-duḥkhā3viṣṭayā tu mayā tadā na
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633726 (0.023):
prārthanayā svayam eva kṣamāpitaḥ | tathā hi / yad etat tu mayā kṣudratareṇa taralāyitaṃ |
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25772709 (0.024):
loke tvamapi rakṣārthaṃ mamājñāma nuvartaya / / ahaṃ tvamiti ko bhedastvamevāhaṃ na saṃśayaḥ // BndP_3,40.28 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463477 (0.024):
śāstram, tvam anaghatayā yogyatamaḥ" iti kṛtvā mayā tavoktam / etad"
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27932058 (0.025):
vāritāyāṃ ca nāham atra nirbandhanīyeti tad-vacaso nivartanam.
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647607 (0.026):
451.026. yāsāvayaskāraduhitā, eṣaivāsāvanupamā tena kālena tena samayena/ / 451.027. tadāpyeṣā mayā labhyamānā na pratigṛhītā/
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25794600 (0.026):
nāndīmukhī sa-śiraś-cālanaṃ - nahi nahi | / tato'haṃ - āṃ brahmacāriṇyās tu viṣaya-sparśe kālūṣyam iti cet tadā
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15776240 (0.026):
<12329.34/3> uvāca cai7nām iyam asmi tvayo9pahūto9pasthitā kiṃ te priyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21616158 (0.026):
315.006. aśrūṇi pravartayamāna evamāha vyasanaprāpto 'hamasmi/ / 315.007. na ca me bhagavān samanvāharati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21542090 (0.027):
sādhitapūrvā/ / 068.012. ahamapi manuṣyaḥ/ / 068.012. taiḥ sādhitā/ / 068.012. kasmādahaṃ na sādhayiṣyāmītyanuvicintya supriyo mahāsārthavāho
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.027):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
atha mayoktam astyetat / / svadeśo deśāntaramiti neyaṃ gaṇanā vidagdhasya puruṣasya /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824162 (0.009):
14,093.087c āśayā parayā prāpto na cāhaṃ kāñcanīkṛtaḥ / 14,093.088a tato mayoktaṃ tad vākyaṃ prahasya dvijasattamāḥ
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16550473 (0.026):
arthasākṣātkāritvam iti // / etena yaduktaṃ pareṇaḥ / na so 'sti pratyayo loke yaḥ śabdānugamādṛte /
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5771568 (0.027):
mayā tūktaṃ tayokto 'haṃ |dārikāyā muhūrtakam |
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243851 (0.031):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi, / [yanmayā] pūrvamuktaṃ tasmādetanna bhidyate / tadā vacanasya
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26500958 (0.034):
nāstīti/] p.619 / tatra yad uktaṃ nāvaraṇānupapattir anupalambhād ity ayuktam iti//21//
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243755 (0.034):
vikalpānmayā bhavato dūṣaṇaṃ kṛtam / yadbhavatoktaṃ / dūṣayitavyabhavādastyātmeti / tato dūṣaṇānnāstyātmeti jñātam / bhavata
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097139 (0.035):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya tad aham atraiva vyāpadye tad aham atraiva / kṣubhyāmi na mayātra vyāpattavyaṃ na mayātra kṣubhitavyam. asya ānanda
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242983 (0.035):
abhisaṃbudhya tad aham atra vyāpadye tad aham atra kṣubhyāmi na mayātra
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25794629 (0.035):
dātavyam | tena tāvataiva vānayoḥ santoṣo bhaven na veti nirdhārayāmaḥ | / tadā mayoktaṃ - bhavatu | śrūyatām | vṛndāvana-rājasya mama vana-pālanam
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3644114 (0.038):
hi kim anyena labdhena , labdhatatparamārthasyāpi tadanyat nāsti yad / vāñchanīyam / yaduktaṃ granthakṛtaivaḥ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21302193 (0.038):
yattu sākāṃkṣatvamuktaṃ tadapi nānuṣaṅgahetuḥ sannidhimātreṇākāṅkṣāyā
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13240650 (0.038):
vacanamatīva mithyā / atha kasmādātmāmurta iti cenmayā pūrvamuktaṃ ghaṭo
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5020783 (0.038):
na kālebhya upadiśyante//6.2.25// / na caitad asti, yad uktam, arthāviruddheṣu kaleṣu satataṃ hotavyam iti,
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8116147 (0.039):
anicchantī haṭhānnītā vivāhy ahamihāmunā / / kiṃ tadā ca mayā noktaṃ nāsiṣye te gṛheṣviti // SoKss_9,2.53 //
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14604422 (0.039):
tanmātrāpahṛtahṛdayāḥ pratyabhijānīyuḥ | na caitad asti, tat katham evam / uktam ity āha na ce[86.8]ti |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174014 (0.040):
prajānāti / pratikramamāṇaḥ pratikramāmī"ti samyag eva prajānāti / "atra / mayābhikramitavyaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.041):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24509173 (0.042):
tasyāpy astitve ko virodhaḥ | na hy atra bādhakaṃ pramāṇaṃ dṛśyate, yena / tan nāstīti syāt | astive coktaṃ pramāṇam | tasmād
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7150962 (0.042):
viśeṣādekasya gamakatvamaparasya natyata āha na ceti / / yat tvatroktam, yathā hyanārdendhane vahnau na dhūma iti
kintu bāleyamanalpasaukumāryā / / kaṣṭāḥ pratyavapāyabhūyiṣṭhāśca kāntārapathāḥ /
śaithilyamiva kiñcitprajñāsattvayoranarthenedṛśena deśatyāgena saṃbhavyate
tatsahānayā sukhamihaiva vāstavyam / / ehi nayāvaināṃ svamevāvāsam' iti /
avicārānumatena tena sadya evaināṃ tadgṛhamupanīya tayaivāpasarpabhūtayā
tatra mṛdbhāṇḍāvaśeṣamacorayāva / / tato niṣpatya kvacinmuṣitakaṃ nidhāya samuccalantau nāgarikasaṃpāte
mārgapārśvaśāyinaṃ kañcinmattavārayaṇamuparipuruṣamākṛṣyādhyārohāva /
graiveyaprotapādayugalena ca mayotthāpyamāna eva
pātitādhoraṇapṛthuloraḥsthalapariṇataḥ purītallatāparīdantakāṇḍaḥ sa
rakṣikabalamakṣiṇot / / adhvaṃsayāva cāmunaivārthapatibhavanam /
apavāhya ca kvacana jīrṇodyāne śākhāgrāhikayā cāvātarāva /
svagṛhagatau ca snātau śayanamadhyīśaśriyāva /
tāvadevodagādudadherudayācalendrapadmarāgaśṛṅgakalpaṃ
kalpadrumahemapallavāpīḍapāṭalaṃ pataṅgamaṇḍalam /
utthāya ca dhautavaktrau pragetanāni maṅgalānyanuṣṭhāyāsmatkarmatumulaṃ
puramanuvicarantāvaśṛṇuva varavadhūgṛheṣu kolāhalam /
athārthairarthapatiḥ kuberadattamāśvāsya kulapālikāvivāhaṃ
māsāvadhikamakalpayat / / upahvare punarityaśikṣayaṃ dhanamitram upatiṣṭha sakhe, ekānta eva
carmaratnabhastrikāmimāṃ puraskṛtyāṅgarājam / / ācakṣva ca jānātyeva devo naikakoṭisārasya vasumitrasya māṃ dhanabhi
nāmaikaputram / / so 'haṃ mūlaharatvametyārthivargādasmyavajñātaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026758 (0.040):
putramatyā sadaiva hi YS182v_5.22b / putram antyāvasāyinam Mn_10.39b / putram utpādayed yadi Mn_9.120b
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10673302 (0.042):
(PB 14.3.13) viśvāmitro bharatānāṃ manassatyāyāt so 'dantibhir nāma / janatayāṃśaṃ prāsyate māṃ māṃ yūyaṃ astikāṃ jayāthemāni mahyaṃ yūyaṃ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8505871 (0.044):
styasravasamagryaṃ tu putraṃ sa tu mahāyaśāḥ /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9519930 (0.044):
tatra.apaśyam.sarvasya.pātāram.vā.pālayitāram.vā.viśpatim.sapta.putram.saptama.putram.saparṇa.putram.iti.vā/ / 4,26: sapta.sṛptā.saṅkhyā.sapta.āditya.raśmi1p.iti.vadanti/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4403994 (0.045):
hṛdayena vidīrṇena śrāmyamāṇā punaḥ punaḥ // HV_77.39 // / putraṃ samabhivīkṣantī hā hatāsmīti vāśatī /
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24790726 (0.045):
Ap1.2.8.24/ putram iva-enam [anukāṅkṣan[anu\kaṅkṣ] sarva.dharmeṣv
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7978181 (0.047):
ato 'dhikaṃ te kartāsmi na cedadyāpi śāmyasi / / svaputrapoṣiṇī kasmāttvaṃ māṃ kliśnāsi sarvadā // SoKss_2,6.51 //
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730339 (0.049):
(KauśS_11,9[88].24) ity / <ācāmata mama pratatāmahās tatāmahās tatāḥ sapatnīkās tṛpyantv ācāmantu
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1834001 (0.049):
[putraṃ pautramabhitarpayantīḥ (18.4.39) iti ācāmata mama / pratatāmahāstatāmahāstatāḥ sapatnīkāstṛpyantvācāmantu iti prasavyaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14191477 (0.056):
dāsyāmi cedaṃ na vicārayiṣye putraṃ vinā nāsti nadeyamasyāḥ //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546733 (0.057):
śālīkṣugomahiṣīsampannamakhilamakaṇṭakam/ / 082.014. ekaputramiva rājyaṃ pālayati/ / 082.015. tena khalu samayena vārāṇasyāṃ naimittikairdvādaśavarṣikā
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17091824 (0.061):
mā cāhaṃ putraṃ vadheyaṃ. 7. tat kasmāt? kadācit karhacil loke
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26676127 (0.061):
1.035.023c prāpsyasi tvaṃ sudurmedhe mama putram anicchatī / 1.035.024a tān sarvān vrīḍitān dṛṣṭvā surān surapatis tadā
madarthameva saṃvardhitāyāṃ kulapālikāyāṃ maddāridṣadoṣātpunaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418623 (0.014):
pratikṛtaṃ bhavatu | yuṣmat sauśīlyenaiva mamānṛṇyaṃ, na tu / matkṛtapratyupakāreṇety arthaḥ ||BhPC_10,32.22||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275460 (0.015):
sneha paramparāyāḥ parādhīnaḥ | sā ca sādguṇyasya, tac ca / sarva samañjasatāyāḥ | sā cātra yathā tathā na mad vidhe | saiva ca khalu
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25120983 (0.022):
mallasya mattraṇā cātra HV_App.I,44.28**4:1a / mallārir mallabhāvanaḥ HV_App.I,36.49b
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6456447 (0.023):
madanugrahalabdhenāpi rūpeṇa lokalocanotsavāyamānena / matsapatnīrabhiramayiṣyasi / / nāhamātmavināśāya vetālotthāpanamācareyam' iti /
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7946128 (0.029):
15 tatra gatā|| santa|| pāṃsunivāraṇaṃ, matsandeśai|| taccittāka[=] / 16 rṣaṇaṃ ca, kariṣyatha ity upakāre kṛte bhavatkāya|| prakāśa||
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12408942 (0.030):
tadāgacchāśramaṃ tāvannātidūramito mama // SoKss_12,34.157 // / tatrānayā matsutāyā sahāssva svagṛhe yathā /
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13702800 (0.031):
bhrātarvasaṃtatilakānatimuktakaṃ ca saṃdaśyate 'tra kimu / matparamastvametat /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24177441 (0.033):
bhagavān 'me sapatnīṃ'; madanyāṃ matpatipāṇigṛhītīṃ 'parādhama'; parāṇuda / / mama patiṃ 'kevalaṃ'; mayyevāsaktaṃ kuru / 'ahamuttarābhyaḥ';
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23826461 (0.034):
asmadādiprasādam antareṇa / ābhir matprattābhir mayā pradattābhiḥ / paricāriṇībhiḥ paricārayasvātmānam, pādaprakṣālanādiśuśrūṣāṃ kārayātmana
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033953 (0.034):
RV_10.010.10.2{07} upa barbṛhi vṛṣabhāya bāhumanyamichasva subhagepatiṃ / mat / RV_10.010.11.1{08} kiṃ bhratāsad yadanāthaṃ bhavāti kimu svasā yan
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4682400 (0.034):
te janā pāram ehiṃti maccudheyaṃ suduttaraṃ || / Uv29:34 / ye tarhi samyag ākhyāte dharme dharmānudarśinaḥ |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16907876 (0.036):
yat kṛtaṃ tv atra matprītyāai BrP_140.29a / yat kṛtaṃ rajanībhāge BrP_228.60c
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17800876 (0.038):
upaniṣan niṣṇātānām api mad bhakti riktānāṃ mat tattva dhīr na syād ity
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6354587 (0.038):
upaniṣan-niṣṇātānām api mad-bhakti-riktānāṃ mat-tattva-dhīr na syād ity
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3442494 (0.039):
sa tayā nirvighnayā śraddhayā yuktas tasya indrāder ārādhanaṃ pratīhate / / tataḥ mattanubhūtendrādidevatārādhanāt tān eva hi svābhilaṣitān kāmān
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242174 (0.040):
sihipiñchakaṇṇapūrā jāā vāhasya gavvirī bhamai / / bhuttāphalaraiapasāhaṇāṇaṃ macjhe savattīṇam //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759481 (0.040):
sīhupāṇu bejjidassa macchaāḍiā ubaṇadā | [āścaryaṃ āścaryaṃ vayasya etat
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8133287 (0.040):
ia jāṇiūṇa ṇiuṇaṃ ciṭṭhasu olambiūṇa ikkadaram / / uhaataadiṇṇapāo majjhaṇiviḍio dhuvaṃ viṇissihasi // SoKss_9,5.126 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3690149 (0.053):
aghore bhavāre smarāre tamore tavaivāsmi bhakto vapurvāṅmanobhiḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083302 (0.055):
tasyaivāhamasmīti tasyāmapitvamīṣāte tadvā jajñau tadvā na jajñāvati
kuberadattena duhitaryarthapataye / ditsitāyāmudvegādujjhitumasūnupanagarabhavaṃ jaradvanamavagāhya
kaṇṭhanyastaśastrikaḥ kenāpi jaṭādhareṇa nivāryaivamuktaḥ kiṃ te
sāhasasya mūlam' iti / / mayoktam avajñāsodaryaṃ dāridṣam' iti /
sa punarevaṃ kṛpāluranvagrahīt tāt, mūḍho 'si /
nānyatpāpiṣṭhatamamātmatyāgāt / / ātmānamātmanānavasādyaivoddharanti santaḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26456982 (0.046):
yadveva pratyavarohati | etadvā enānetatprīṇannanvavaiti tata / evaitadātmānamapoddharate jāvātvai tathā hānenātmanā sarvamāyureti
Panditasoka: Samanyadusanadikprasarita (bsa0555u.htm.txt) 16535157 (0.051):
doṣasaṅkaṭamatrabhavān dṛṣṭidoṣeṇa praviśyamāno 'pi nātmānamātmanā / sambedayate / tathāhi śālivījatadaṅkurayoradhyakṣānupalambhanibandhane
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2192888 (0.053):
"ātmā" | "ātmanā" svayam | "praharaty" ātmānaṃ | durvikalpair iti śeṣaḥ |"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17860137 (0.057):
agrimokter ātmani mansy ātmanā svayam eva na tv anyena kenāpy
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396400 (0.057):
na punar asyāyam arthaḥ1 paṇḍitā na śocanti tvaṃ tu mūḍho 'sīti / nehātivinītasya2 maurkhyaṃ3 sampādyaṃ tadapanayārthatvāt4 (...)
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4800357 (0.060):
1 sarvātmabhinnātmānaṃ svātmanā iti kha.. / sarvātmābhinnamātmā ca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875963 (0.061):
sahayajñāvaśiṣṭena sāmbunā ca phalādinā / / anuyāgaṃ ca taṃ viddhiṃ ātmanātmani yatkṛtam // Paus_31.172 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21508610 (0.062):
Manu9.12c/ ātmānam ātmanā yās tu rakṣeyus) tāḥ surakṣitāḥ ||
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3353173 (0.064):
ye tvito 'nye satsatyātmābhisaṃdhā yamaṇubhāvaṃ sadātmānaṃ praviśya
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15823888 (0.064):
dhyāyantamātmanātmānaṃ parānaidaikavigraham / / prāṇamya daṇḍavadrūmau tuṣṭuvuvridaśāstataḥ // NarP_1,8.81 //
santyupāyā dhanārjanasya bahavaḥ naiko 'pi
cchinnakaṇṭhapratisaṃdhānabūrvasya prāṇalābhasya /
so 'smyahaṃ mantrasiddhaḥ / / sādhiteyaṃ lakṣagrāhiṇī carmaratnabhastrikā /
ciramahamasyāḥ prasādātkāmarūpeṣu kāmapradaḥ prajānāmavātsam /
matsariṇyāṃ jarasi bhūmisvargamatroddeśe pravekṣyannāgataḥ /
tāmimāṃ pratigṛhāṇa / / madanyatra ceyaṃ vaṇigbhyo vāramukhyābhyo vā dugdhe iti hi tadgatā
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6452910 (0.060):
vaṇigbhyo vāramukhyābhyaśca dugdhe nānyebhya iti hi tadgatā pratītiḥ /
pratītiḥ / / kintu yatsakāśādanyāyāpahṛtaṃ tattasmai pratyarpaṇīyam /
nyāyārjitaṃ tu devabrāhmaṇebhyastyājyam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528599 (0.048):
024.029. sa kathayati yuvayoranyāyopārjitaṃ dhanam, mama nyāyopārjitam/
atheyaṃ devateva śucau deśe niveśyārcyamānā prātaḥ prātaḥ suvarṇapūrṇava
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5006558 (0.061):
ekasyāhnaḥ prātar anīkavantam upakraṃsyate, dvitīyasya prātar yakṣyeta.
dṛśyate / / iyaṃ ca ratnabhūtā carmabhastrikā devāyānivedya nopajīvyetyānītā /
parantu devaḥ pramāṇam' iti / / rājā ca niyatamevaṃ vakṣyati bhedra, prīto 'smi /
gaccha / / yatheṣṭamimāmupabhuṅkṣva' iti / / bhūyaśca brūhi yathā na kaścidenāṃ muṣṇāti tathānugṛhyatām' iti /
tadapyavaśyamasāvabhyupaiṣyati / / tataḥ svagṛhametya yathoktamarthatyāgaṃ kṛtvā dine dine varivasyamānāṃ
steyalabdhairarthairnaktamāpūrya prāhṇe lokāya darśayiṣyasi /
tataḥ kuberadattastṛṇāyamatvārthapatimarthalubdhaḥ kanyakayā svayameva
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13060092 (0.057):
RV_10.159.01.2{17} ahaṃ tadvidvalā patimabhyasākṣi viṣāsahiḥ
tvāmupsatāsyāti / / atha kupitor'thapatirvyavahartumarthagarvādabhiyokṣyate /
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9661676 (0.020):
4.1.26/.nāyakasya vratam upavāsaṃ ca svayam api karaṇena^anuvarteta/ / vāritāyāṃ ca na^aham atra nirbandhanīya^iti tad^vacaso nivartanam//(p.237)
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20964164 (0.021):
tadvyāptyādyabhāvānātmakatvādupādhipratikūlatarkādivadavyāptyunnāyakameva/ / na tu svayaṃ hetvābhāsaḥ/ yattu prahataṃ vipakṣamātravṛttitvaṃ 1 rūpaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789280 (0.021):
tyāga jāgarūka samayata eva, na tu tad vinimayata iti svayaṃ yan gacchann
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13155275 (0.022):
tat suteti bata sāhasikīṃ tvāṃ / vyāji hīrṣatu kathaṃ mama jihvā || RBhrs_4,8.57 ||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 674330 (0.024):
sabhāyāṃ bhajyamānāyāṃ $ hiraṃyakaśipuḥ svayam / HV_App.I,42A.235 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22159881 (0.024):
sabhāyāṃ bhajyamānāyāṃ hiraṃyakaśipuḥ svayam / HV_App.I,42A.235 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15598365 (0.054):
Subhv_0361-3 matto randhrudṛśosya bhīryadi na tallubdhaḥ kimeṣa tyajed-
taṃ ca bhūyaścitrairupāyaiḥ kaupīnāvaśeṣaṃ kariṣyāvaḥ / / svakaṃ cauryamanenaivābhyupāyena supracchannaṃ bhaviṣyati' iti /
hṛṣṭaśca dhanamitro yathoktamanvatiṣṭhat / / tadahareva manniyogādvimardakor'thapatisevābhiyuktastasyodārake
vairamabhyavardhayat / / athalubdhaśca kuberadatto nivṛttyārthapaterdhanamitrāyaiva tanayāṃ
sānunayaṃ prāditsata / / pratyabadhnāccārthapatiḥ /
eṣveva divaseṣu kāmamañjaryāḥ svasā yavīyasī rāgamañjarī nāma
pañcavīragoṣṭhe saṃgītakamanuṣṭhāsyatīti sāndrādaraḥ samāgamananāgarajanaḥ
sa cāhaṃ saha sakhyādhanamitreṇa tatra saṃnyadhiṣi /
pravṛttanṛtyāyāṃ ca tasyāṃ dvitīyaṃ raṅgapīṭhaṃ mamābhūnmanaḥ /
taddṛṣṭivibhramotpalavanasaccāpāśrayaśca pañcaśaro bhāvarasānāṃ
sāmagryātsamuditabala iva māmatimātramavyathayat /
athāsau nagaradevateva nagaramoṣaroṣitā
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451528 (0.0):
śatahradāsaṃpātamiva kṣaṇamālokamalakṣayam / / athāsau nagaradevateva nagaramoṣaroṣitā niḥsaṃbādhavelāyāṃ niḥsṛtā
līlākaṭākṣamālāśṛṅkhalābhirnīlotpalapalāśaśyāmalābhirmāmabadhnāt /
nṛtyotthitā ca sā siddhilābhaśobhinī kiṃ vilāsāt, kimabhilāṣāt,
kimakasmādeva vā, na jāne, asakṛtmāṃ / sakhībhirapyanupalakṣitenāpāṅgaprekṣitena
savibhramārecitabhrūlatamabhirvākṣya, sāpadesaṃ ca
kiñcidāviṣkṛtadaśanacandrikaṃ smitvā, lokalocanamānasānuyātā prātiṣṭhata /
so 'haṃ svagṛhametya durnivārayotkaṇṭhayā dūrīkṛtāhāraspṛhaḥ
śiraḥśūlasparśanamapadiśanvivikte talpe muktairavayavairaśayiṣi /
atiniṣṇātaśca madanatantre māmabhyupetya dhanamitro / rahasyakathayat sakhe, saiva dhanyā gaṇikādārikā, yāmevaṃ bhanmano
'biniviśate / / tasyāśca mayā sulakṣitā bhāvavṛttiḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683633 (0.048):
syādavaṇḍākūṭākāṇākarṇālakṣitāsaptaśaphā sā hyekarūpaikarūpā hīyaṃ vāk
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1398941 (0.054):
6. hatīti svayaṃ kartṛtvamayā paścātiṣidhyatenandyavinaścaye / bhāvobhicārādinā svahodyamanatipātanena vā vināśayitu śakyaḥ
tāmapyacirādayugmaśaraḥ śaraśayane śāyayiṣyati /
sthānābiniveśinośca vāmayatnasādhyaḥ samāgamaḥ / / kintu sā kila vārakanyakā gaṇikāsvadharmapratīpagāminā bhadrodāreṇāśayena
samagirata guṇaśulkāham, na dhanaśulkā /
na ca pāṇigrahaṇādṛte 'nyabhogyaṃ yauvanam' iti /
tacca muhuḥ pratiṣidhyākṛtārthā tadbhaginī kāmamañjarīmātā ca mādhavasenā
rājānamaśrukaṇṭhyau vyajijñapatām deva, yuṣmaddāsī rāgamañjaro
rūpānurūpaśīlaśilpakauśalā pūrayiṣyati
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6455367 (0.057):
atha tu yadyevaṃrūpo rūpānurūpaśilpaśīlavidayājñānakauśalo yuvā
manorathānityāsīdasmākamatimahatyāśā sādya mūlacchinnā /
yadiyamatikramya svakuladharmamarthanirapekṣā guṇebhya evaṃ svaṃ yauvanaṃ
vicikrīṣate kulastrīvṛttamevācyutamanutiṣṭhāsati /
sā cediyaṃ devapādājñayāpi tāvatprakṛtimāpadyeta tadā peśalaṃ bhavet' iti
rājñā ca tadanurodhāttathānuśiṣṭā satyapyanāśravaiva sā yadāsīt, tadāsyāḥ
svasā mātā ca ruditanirbandhena rājñe samagiratām yadi kaścidbhujaṅgo
'smadicchayā vinaināṃ bālāṃ vipralabhya nāśayiṣyati sa taskaravadvadhyaḥ'
tadevaṃ sthite dhanādṛtena tatsvatano 'numanyate /
na tu dhanadāyāsāvabhyupagacchatīti vicintyo 'trābhyupāyaḥ' iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3228731 (0.052):
naca taptereva taptimabhyupagacchati / / kathaṃ tavāpi tapyatāpakabhāvaḥ sattvaṃ tapyaṃ tāpakaṃ raja iti cet /
atha moyaktam kimatra cintyam / / guṇaistāmāvarjya gūḍhaṃ dhanaistatsvajanaṃ toṣayāvaḥ' iti /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10557600 (0.036):
yattvatra śrīdattenoktam abhinnāyāṃ tithau pūrvadinapūrvārdhe puṇyaṃ,
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28190887 (0.040):
sudhībhiḥ vibhāvanīyam/ [16] vastutastvityādi/ idamatra / cintyam padārthatvaṃ dravyādyanyatamatvavyāpyam, saptatvaṃ ca
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7517142 (0.040):
ukhāsrat, parṇadhvat ity atra apadantatvād dattvaṃ ca na syāt / / abhino 'tra ity atra ato roraplutādaplute (*6,1.113) ity uttvaṃ na syāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28141081 (0.040):
gandhavat yathā jalam/ na ceyaṃ tathā/ tasmāt na tathā iti/ atra yat
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17326355 (0.043):
tatsaṃyoge sad ity evaṃsadrūpatvaṃpratīyate | / nāsty atredam itītthaṃtu tadasaṃyogahetukam || [ŚlV abhāva
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2245820 (0.043):
vāsanā | nanu cidrūpānudayena katham atra jīvāditā nāsti | satyaṃ |"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6250167 (0.044):
prasiddhajitendriyatvena dhīro naiṣadhau'pītyarthaḥ / / atra prativastūpamāmāha atreti / / atra damayantī upameyā candrikā upamānaṃ tayordhorākarṣaṇameko
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1833513 (0.044):
[yadatropasamāhāryaṃ bhavati tadupasamāhṛtya ||
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7150962 (0.045):
viśeṣādekasya gamakatvamaparasya natyata āha na ceti / / yat tvatroktam, yathā hyanārdendhane vahnau na dhūma iti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230116 (0.046):
tadetyanvayaḥ/ na / cāstītyanvayaḥ/ atra sakriyasādharmyayaprayuktasakriyatvamātre,
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28192602 (0.047):
pañcāśannyāyena gavāderapyekaśaphavattvamakṣatam, tathāpyekatvamatra na / saḍkhyārūpam/ api tu svāśrayapādavṛttitvasvabhinnatvobhayasambandhena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351539 (0.047):
avicchedābhāvān nātirasādhāyakatvam iti nātroṭṭaṅkyate | / atha mahā tejasvitayā ṣṣṭha varṣam evārabhya kaiśorāvirbhāva vicchede sati
tataśca kāñcitkāmamañjaryāḥ pradhānadūtīṃ dharmarakṣitāṃ nāma
śākyabhikṣukīṃ cīvarapiṇḍadānādinopasaṃgṛhya tanmukhena tayā bandhakyā
paṇabandhamakaravam ajinaratnamudārakānmuṣitvā mayā tubhyaṃ deyam, yadi
pratidānaṃ rāgamañjarī' iti / / so 'haṃsaṃpratipannāyāṃ ca tasyāṃ tathā tadarthaṃ saṃpādyamadguṇonmāditāyā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17417211 (0.045):
(2.7.989) yautakādi tu yaddeyaṃ sudāyo haraṇaṃ ca tat
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28169828 (0.052):
sthitasthāpakavṛtti, na tadṛbhinnamiti na doṣa iti bhāvaḥ/ na / deyamiti/ tanmate sthitasthāpakādhikaraṇaṃ jalaṃ pṛthivī ca tadvṛttitvaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10006915 (0.056):
vareṇaivainā gṛhṇāti yat tatra dhanam adāsyant syāt tad deyam //MS_4,5.1// / pracaraṇyām agre gṛhṇāti, eṣā hy agre pracarati, apo vai somasya rasaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3580320 (0.056):
gṛhṇāti varo dakṣiṇā vareṇaivainā gṛhṇāti yat tatra dhanam adāsyant syāt / tad deyam //MS_4,5.1// / pracaraṇyām agre gṛhṇāty eṣā hy agre pracaraty apo vai somasya rasaḥ
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029535 (0.062):
Yāj3.296c/ vāso gṛha.antake (deyam annam vāsah sa.rakṣaṇam // / Yāj3.297a/ nīca.abhigamanam garbha.pātanam bhartṛ.himsanam /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24841790 (0.063):
sapratisaraṇamapahāya kṛpaṇāya varākāya anāthāyāpratisaraṇāya dānaṃ / deyamiti / sa evaṃ cittamabhisaṃskṛtya yathābhisaṃskārameva karmaṇā
rāgamañjaryāḥ karakisalayamagrahīṣam / / yasyāṃ ca niśi carmaratnasteyavādastasyāḥ prārambhe
kāryāntarāpadeśenāhūteṣu śṛṇvatsveva nāgaramukhyeṣu
matpraṇidhirvimardakor'thapatigṛhyo nāmabhūtvā dhanamitramullaṅghya
bahvartayat / / uktaṃ ca dhanamitreṇa bhedra, kastavārtho yatparasya hetormāmākrośasi /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.052):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12537780 (0.056):
paro 'nyaḥ saṃghātāt, citimattvāt svārtha iti mayaiva citimatātmany
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6453548 (0.060):
yathā tvayādaśye tathā dhanamitrametyātravam ārya tavaivamāpannaḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463478 (0.060):
śāstram, tvam anaghatayā yogyatamaḥ" iti kṛtvā mayā tavoktam / etad"
na smarāmi svalpamapi tavāpakāraṃ matkṛtam' iti /
sa bhūyo 'pi tarjayannivābravīt sa eṣa dhanagarvo nāma, yatparasya
bhāryāṃ śulkakrītāṃ punastatpitarau dravyeṇa vilobhya svīcikīrṣasi /
bravīṣi ca kastavāpakāro matkṛtaḥ' iti, nanu pratītamevaitat
sārthavāhasyārthapatervimardako bahiścarāḥ prāṇāḥ' iti / / so 'haṃ tatkṛte prāṇānapi parityajāmi /
brahmahatyāmapi na pariharāmi / / mamaikarātrajāgarapratīkārastavaiṣa carmaratnāhaṅkāradāhajvaraḥ' iti /
tathā bruvāṇaśca pauramukhyaiḥ sāmarṣaṃ niṣidhyāpavāhito 'bhūt /
iyaṃ ca vārtā kṛtrimārtinā dhanamitreṇa carmaratnanāśamādāvevopakṣipya
pārthivāya niveditā / / sa cārthapatimāhūyopahvare pṛṣṭavān aṅga, kimasti kaścidvimardako
nāmātrabhavataḥ' iti / / tena ca mūḍhātmanā asti deva, paraṃ mitram' /
kaśca tenārthaḥ' iti kathite rājñoktam api śaknoṣi tamāhvātum' iti /
bāḍhamasmi śaktaḥ' iti nirgatya svagṛhe veśavāṭe dyūtasabhāyāmāpaṇe ca
nipuṇamanviṣyannopalabdhavān / / kathaṃ vopalabhyeta sa varākaḥ /
sa khalu vimardako madgrāhitatvadabhijñānacihno
manniyogāttvadanveṣaṇāyojjayinīṃ tadahareva prātiṣṭhata /
arthapatistu tamadṛṣṭvā tatkṛtamaparādhamātmasaṃbaddhaṃ matvā
mohādbhayādvā pratyākhyāya punardhanamitreṇa vibhāvite kupitena rājñā
nigṛhya nigaḍabandhanamanīyata / / teṣveva divaseṣu vidhinā kalpoktena carmaratnaṃ dogdhukāmā kāmamañjarī
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 975284 (0.052):
svayaṃbhūsthāne, tathā [munisiddhaniṣevite] munisiddhaparyupāsite / [svakalpoktena vidhinā] svaśāstroktakrameṇa [svayaṃ vā parikalpite] svayaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11962036 (0.058):
cīvarapiṇḍapātaśayyāsanaglānapratyayabhaiṣajyalakṣaṇā yathoktena vidhinā / tasyopasaṃpāditasyārocyaṃte. tadadhiṣṭhānaṃ ca vijñapayati.
pūrvadugdhaṃ kṣaṇaṇībhūtaṃ virūpakaṃ rahasyupasṛtya tato 'pahṛtaṃ
sarvamarthajātaṃ tasmai pratyarpya sapraśrayaṃ ca bahvanunīya pratyāgamat
so 'pi kathañcinnirgranthikagrahānmocitātmā madanuśiṣṭo hṛṣṭatamaḥ
svadharmameva pratyapadyata / / kāmamañjaryapi katipayairevāhobhiraśmantakaśeṣamajinaratnadohāśayā
svamabhyudayamakarot / / atha matprayukto dhanamitraḥ pārthivaṃ bhitho vyajñāpayat deva, yeyaṃ
gaṇikā kāmamañjarī lobhotkarṣāllobhamañjarīti lokāvakrośapātramāsīt, sādya
musaloḷkhalānyapi nirapekṣaṃ tyajati / / tanmanye maccarmaratnālābhaṃ hetum /
tasya khalu kalpastādṛśaḥ / / vaṇigbhyo vāramukhyābhyaśca dugdhe nānyebhya iti hi tadgatā pratītiḥ /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6452186 (0.060):
madanyatra ceyaṃ vaṇigbhyo vāramukhyābhyo vā dugdhe iti hi tadgatā
ato 'muṣyāmasti me śaṅkā' iti / / sā sadya eva rājñā saha jananyā samāhūyata /
vyathitavarṇeneva mayopahvare kathitam nūnamārye,
sarvasvatyāgādatiprakāśādāśaṅkanīyacarmaratnalābhā /
tadanuyogāyāṅgarājena samāhūyase / / bhūyobhūyaśca nirbaddhayā tvayā niyatamasmi tadāgatitvenāhamapadeśyaḥ /
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5785809 (0.052):
saṃdiśed yadi nāmāsāv |ahaṃ duhitṛvān iti | / tadā kiṃ pratisaṃdeśyaṃ |mayāhaṃ putravān iti ||22.26|
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1502777 (0.054):
08,049.080d@021_0011 ekaḥ sahetāpratisahyapauruṣas / 08,049.080d@021_0012 tenāsmi vācyo na tvayā vai kadā cit
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15776240 (0.054):
<12329.34/3> uvāca cai7nām iyam asmi tvayo9pahūto9pasthitā kiṃ te priyaṃ
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243848 (0.055):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi, / [yanmayā] pūrvamuktaṃ tasmādetanna bhidyate / tadā vacanasya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451904 (0.055):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581300 (0.058):
188.030. tāt, mahātmā tvam, kiṃ māṃ vyaṃsayiṣyasi? api tu ahameva / mandabhāgyaḥ/ / 188.031. mayā pañcānāṃ kārṣāpaṇaśatānāmarthāya bhṛtikayā karma prārabdhaṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13154812 (0.059):
svasāsmi tava nirdaye paricinoṣi na tvaṃ kutaḥ
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8116147 (0.059):
anicchantī haṭhānnītā vivāhy ahamihāmunā / / kiṃ tadā ca mayā noktaṃ nāsiṣye te gṛheṣviti // SoKss_9,2.53 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.060):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21569440 (0.061):
ahaṃ tavaiva śrāvakaḥ syām/ / 151.027. tvayāhaṃ samanvāhartavyaḥ/
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18099804 (0.062):
nivedayitāsmi saṃvṛttaḥ / / yanmayā vijñāpitaiḥ śravaṇapriyaṃkaraṇairvārtāmṛtaiḥ svapnasākṣātkṛtādapi
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12632810 (0.062):
tāvat mātraṃ tavādhīnaṃ yāvat tvayā samarjitaṃ // Rm_24.118{18} // / yāvaj jivāmy ahaṃ tāta na te dāsyāmi kiṃ cana /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21592350 (0.063):
224.022. sa mayāyāsito nātho na cāhaṃ tena hiṃsitaḥ//30// / 224.023. tvayā punarahaṃ vīra tyaktvā (tu) sahajāṃ dāyām/
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24719103 (0.064):
03,252.013a mahābalā kiṃ tv iha durbaleva; sauvīrarājasya matāham asmi / 03,252.013c yāhaṃ pramāthād iha saṃpratītā; sauvīrarājaṃ kṛpaṇaṃ vadeyam
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21471952 (0.064):
vidyābhyāsena kauśalena vā hīnaḥ ? yena mām upahasataḥ | tan mayāvaśyam / etau vyāpādanīyau |
tataśca me bhāvī citravadhaḥ / / mṛte ca mayi na jīviṣyatyeva te bhaginī /
tvaṃ ca niḥsvībhūtā / / camaratnaṃ ca dhanamitrameva pratibhajiṣyati / / tadiyamāpatsamantato 'narthānubandhinī /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5577383 (0.031):
pratigaṇikām // / KAZ02.27.02/ niṣpatitā.pretayor duhitā bhaginī vā kuṭumbaṃ bhareta, mātā
tatkimatra pratividheyam' iti / / tayā tajjananyā cāśrūṇi / visṛjyoktam astyevaitadasmadvāliśyānnirbhinnaprāyaṃ rahasyam /
rājñaśca nirbandhāddviśtriścaturnihnutyāpi niyatamāgatirapadeśyaiva
coritasya tvayi / / tvayi tvapadiṣṭe sarvamasmatkuṭumbamavasīdet /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24360042 (0.028):
sā cānyairmantrikairnorujā na bhaviṣyati / / tattvayi samāgate tava darśanādevāhaṃ tyakṣyāmi /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760439 (0.036):
na ced anena rūpeṇa mat-sapatnīr abhiramayiṣyasi / tatas tvayī7daṃ rūpaṃ saṅkrāmayeyam ' iti |
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6456761 (0.037):
na cedanena rūpeṇa matsapatnīrabhiramayiṣyasi, tatastvayīdaṃ rūpaṃ / saṃkrāmayeyam' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906046 (0.037):
na ced anena rūpeṇa matsapatnīr abhiramayiṣyasi / tatas tvayīdaṃ rūpaṃ saṅkrāmayeyam ' iti | / sa tadaiva devy eveyam nopadhiḥ iti
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5464700 (0.038):
atitvat , atimat , atitava , atimama , atitvayoḥ atimayoḥ , atitvākam , / atimākam , atitvayi , atimayi , atitvayoḥ , atimayoḥ , atitvāsu , atimāsu
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071815 (0.051):
bata vīra tava dviṣatāṃ parāhnukhe tvayi paraṅbhukhaṃ sarvam // 82 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28950117 (0.051):
tvayi sarvārthadeśvara LiP_1,72.172b / tvayi snātvā naraḥ kaścit LiP_1,43.36a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25055077 (0.058):
tvayi lokāḥ pratiṣṭḥitāḥ HV_App.I,42B.2297b / tvayi sarvam idaṃ jagat HV_App.I,42B.2292b
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7658767 (0.058):
na hi anyu sattva vidyati tvayi samu tṛbhave tvayi adyi bahusattva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981663 (0.064):
tāvad ahaṃ mohapuruṣa peśalayoḥ sabrahmacāriṇor api bhikṣusaṃghaṃ na / pratinisṛjāmi; kutaḥ punas tvayi nisrakṣyāmi śave kheṭāśake?
arthapatau ca tadapayaśo rūḍham / / aṅgapuraprasiddhaṃ ca tasya kīnāśasyāsmābhiḥ saṃgatam /
amunaiva tadasmabhyaṃ dattamityapadiśya varamātmā gopāyitum' iti
māmabhyupagamayya rājakulamagamatām / / rājñānuyukte ca naiṣa nyāyo veśakulasaya yaddāturapadeśaḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18662710 (0.060):
[_Mvu_2.27_] rājakulaṃ kumārasmiṃ praviṣte avacat purohitaṃ nṛpatiḥ /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13658605 (0.062):
bhavanto rājakulaṃ śodhayata, antaḥpurāṇī ca; sarvārthasiddhaḥ kumārā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020523 (0.063):
idam avocat: kiṃ mayā tavāparāddhaṃ yena tvayā mama bhaikṣākakulaṃ / durīkṛtam iti; sa tāṃ praghātayitum ārabdhāḥ; sā praghātyamānā
na hyarthairnyāyārjitaireva puruṣā veśamupatiṣṭhanti'ityasakṛtatipraṇudya
karṇanāsācchedopakṣepabhīṣitābhyāṃ dagdhabandhakībhyāṃ sa eva tapasvī
taskaratvenārthapatiragrāhyata / / kupitena ca rājñā tasya prāṇeṣūdyato daṇḍaḥ /
prāñjalinā dhanamitreṇaiva pratyaṣidhyata ārya, mauryadatta eṣa varo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178114 (0.058):
hantuṃ nīyamānaṃ cārudattaṃ dṛṣṭvā cāṇḍālaka āha ityarthaḥ / / eṣa sagaradattasya suta āryaviśvadattasya naptā cārudattaḥ
vaṇijām ridṛśeṣvaparādheṣvasubhiraviyogaḥ / / yadi kupito 'si hṛtasarvasvo nirvāsanīyaḥ pāpa eṣaḥ' iti /
tanmūlā ca dhanamitrasya kīrtiraprathata / / aprīyata ca bhartā /
paṭaccaracchedaśeṣor'thapatirarthamattaḥ sarvapaurajanasamakṣaṃ
niravāsyata / / tasyaiva dravyāṇāṃ tu kenacidavayavena sā varākī kāmamañjarī
carmaratnamṛgatṛṣṇikāpaviddhasarvasvā sānukampaṃ dhanamitrābhinoditena
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6453486 (0.058):
yadyapi dadyāmājanmano mupitaṃ dhanaṃ na tvarthapatidārāpahāriṇaḥ śatrorme / mitramukharaya dhananitrasya carmaratnapratyāśāṃ pūrayeyam /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10249470 (0.059):
103.35ab/ janayati śukraḥ pañcamasaṃstho guru^paritoṣaṃ bandhujana^āptim/ / 103.35cd/ suta^dhana^labdhiṃ mitra^sahāyān anavasitatvaṃ ca ari^baleṣu//
bhūpenānvagṛhyata / / dhanamitraścāhani guṇini kulapālikāmupāyaṃsta /
tadevaṃ siddhasaṃkalpo rāgamañjarīgṛhaṃ hemaratnapūrṇamakaravam /
asmiṃśca pure lubdhasamṛddhavargastathā muṣito yathā kapālapāṇiḥ svaireva
dhanairmadviśrāṇitaiḥ samṛddhīkṛtasyārthavargasya gṛheṣu
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12838168 (0.032):
MSS_2086 1 api svaiḥ sarvasvaiḥ punarapadhanaiḥ kairapi dhanaiḥ / paritrāṇaiḥ prāṇairyadapi ca vidheyaṃ parahitam /
bhikṣārthamabhramat / / na hyalamatinipuṇo 'pi puruṣo niyatilikhitāṃ lekhāmatikramitum /
yato 'hamekadā rāgamañjaryāḥ pamāsvādamāsvādaṃ madenāspṛśye /
śīlaṃ hi madonmādayoramārgeṇāpyucitakarmasveva pravartanam /
yadahamupoḍhamadaḥ nagaramidamekayaiva śarvaryā nirdhanīkṛtya
tvadbhavanaṃ pūrayeyam' iti / pravyathitapriyatamāpraṇāmāñjaliśapathaśatātivartī mattavāraṇa iva
rabhasacchinnaśṛṅkhalaḥ kayāpi dhātryā śṛgālikāṅkhyayānugamyamāno
nātiparikaro 'siddhitīyo raṃhasā pareṇodacalam /
abhipatato 'pi nāgarikapuruṣānaśaṅkameva vigṛhya taskara iti
tairabhihanyamāno 'pi nātikupitaḥ krīḍanniva madāvasannahastapatitena
nistriṃśena dvitrāneva hatvāvaghūrṇamānatāmradṛṣṭirapatam /
anantaramārtaravānvisṛjantī śṛgālikā mamābhyāśamāgamat /
abadhye cāhamaribhiḥ / / āpadā tu madāpahāriṇyā sadya eva bodhitastatkṣaṇopajātayā pratibhayā
vyacīcaram aho, mameyaṃ mohamūlā mahatyāpadāpatitā /
prasṛtataraṃ ca sakhyaṃ mayā saha dhanamitrasya, matparigrahatvaṃ ca
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13479496 (0.044):
atha tayoktam-anabhijño 'si | yo 'sau mama prāṇeśvaro, yena mamākaumāraṃ / sakhyaṃ so 'dya grāmāntaraṃ gataḥ | tena vinā sakala-jana-pūrṇo 'pi grāmo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17841731 (0.053):
api tvayā saha mama yat sakhyaṃ tatra tava paitrika prabhāvo na hetuḥ |
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14665569 (0.053):
api tvayā saha mama yat sakhyaṃ tatra tava paitrika-prabhāvo na hetuḥ |
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23826461 (0.064):
asmadādiprasādam antareṇa / ābhir matprattābhir mayā pradattābhiḥ / paricāriṇībhiḥ paricārayasvātmānam, pādaprakṣālanādiśuśrūṣāṃ kārayātmana
rāgamañjaryāḥ / / madena sā ca tau prorṇutau śvo niyataṃ nigrahiṣyete /
tadiyamiha pratipattiryayānuṣṭhīyamānayā manniyogatastau paritrāsyete /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6455803 (0.052):
sā ca kadācinmadviloḍanāsahiṣṇurmāmaśapat ehi martyatvam' iti /"
madhyantavibhagatika.html 19092754 (0.059):
lokottarasya darśanamārgasya pṛṣṭhena balena labdhotpannetyarthaḥ / / sā punaḥ kiṃviṣayetyata āha yayā svādhigamam iti / / darśanamārgādhigamaṃ paricchinattyevaṃ mayādhigatam iti /
māṃ ca kadācidanarthāditastārayiṣyati' iti kamapyupāyamātmanaiva nirṇīya
śṛgālikāmargādiṣam apehi jaratike, yā tāmarthalubdhāṃ dagdhagaṇikāṃ
rājamañjarikāmajinaratnamattena śatruṇā me mitracachadmanā dhanamitreṇa
saṃgamitavatī, sā hatāsi / / tasya pāpasya carmaratnamoṣādduhituśca te sārābharaṇāpahārādahamadya
niḥśalyamutsṛjeyaṃ jīvitam' iti / / sā punaruddhaṭitajñā paramadhūrtā sāśrugadgadamudañjalistān
puruṣānsapraṇāmamāsāditavatī sāmapūrvaṃ mama purastādayācata bhadrakāḥ,
pratīkṣyatāṃ kañcitkālaṃ yāvadasmādasmadīyaṃ sarvaṃ
muṣitamarthajātamavagaccheyam' iti / / tatheti taiḥ pratipanne punarmatsamīpamāsādya saumya, kṣamasvāsya
dāsījanasyaikamaparādham / / astu sa kāmaṃ tvatkalatrābhimarśī vairāspadaṃ dhanamitraḥ /
smaraṃstu cirakṛtāṃ te paricaryāmanugrahītumarhasi dāsīṃ rāgamañjarīm /
ākalpasāro hi rūpājīvājanaḥ / / tadbrūhi kva nihitamasyāṃ bhūṣaṇam' iti pādayorapatat /
tato dayamāna ivāhamavravam bhavatu, mṛtyuhastavartinaḥ kiṃ mamāmupyā
vairānubandhena' iti tadvruvanniva karṇa evaināmaśikṣayam evamevaṃ
pratipattavyam' iti / / sā tu pratipannārtheva jīva ciram, prasīdantu te devatāḥ, devo
'pyaṅgarājaḥ pauruṣaprīto mocayatu tvām, ete 'pi bhadramukhāstava
dayantām, iti kṣaṇādapāsarat / / ānīye cāhamārakṣakanāyakasya śāsanāccārakam /
athottaredyurāgatya dṛptataraḥ subhagamānī sundaraṃmanyaḥ
pituratyayādacirādhiṣṭhatādhikārastāruṇyamadādanatipakvaḥ kāntako nāma
nāgārekaḥ kiñcidiva bhartsayitvā māṃ samabhyadhatta na
ceddhanamitrasyājinaratnaṃ pratiprayacchasi, na cedvā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24861201 (0.030):
drogdhā bhavati / upāttasya parata ṛṇasya na visaṃvādayitā bhavati / / dāyādasya ca na parivañcayitā bhavati / ratnaṃ vā ratnasammatamupādāya
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21401498 (0.031):
nīlastu sauriratnaṃ syānnīlāśmā nīlaratnakaḥ // Āk_2,8.139 // / nīlopalastṛṇagrāhī mahānīlaḥ sunīlakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 829155 (0.031):
nīlastu sauriratnaṃ syān nīlāśmā nīlaratnakaḥ / / nīlopalastṛṇagrāhī mahānīlaḥ sunīlakaḥ /
nāgarikebhyaścoritakāni paratyarpayasi, drakṣyasi pāramaṣṭādaśānāṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5031786 (0.0):
*{6/248: E1,6; E2: cen na}* / *{6/249: E1,6; E2: dāsyaṃ}*
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5042033 (0.0):
*{7/72: E2: 5,391; E6: 3,11}* / vihitāmnānān neti cet // MS_7,1.20 // / vihitāmnānād iti yad uktam, tasya kaḥ parihāraḥ. ābhāṣāntaṃ{*7/73*}
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13234426 (0.000):
cecchayānam ācāryo 'bhivadet sa pratisaṃhāya pratiśṛṇuyāt taṃ cecchayānam / upytāya taṃ ced utthitam abhiprakramya taṃ ced abhiprakrāntam
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28112078 (0.003):
laghutva kaṭhinatva mṛdutvādīnāṃ vidyamānatvāt kathaṃ / catuviṃśatirguṃṇāḥ iti cet na/ ladhutvasya gurutvābhāvarūpatvāt
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3653884 (0.003):
eṣaṇīyena sa parāmṛśyena aniyantritaḥ cet tataḥ paṭecchāpi sā na kasmāt
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311517 (0.005):
sānukāramanuprayacchati | sa cetpunarvicarito (rvicārānucarito) bhavati |
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5029044 (0.029):
*{6/175: E2: 5,304; E6: 2,173}* / sāṃnyāyye 'pi tatheti cet // MS_6,5.7 // / evaṃ cet paśyasi, sāṃnyāyye 'pi doṣaḥ. tad api hy abhyudaye
kāraṇānāmante ca mṛtyumukham' iti mayā tu smayamānenābhihitam saumya,
yadyapi dadyāmājanmano mupitaṃ dhanaṃ na tvarthapatidārāpahāriṇaḥ śatrorme
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16866088 (0.057):
paradāravimardakāḥ BrP_215.57d / paradāravivarjikāḥ BrP_224.10b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13526228 (0.063):
paradārābhimardane__Vdha_063.030 / paradārābhilāṣibhiḥ__Vdha_040.052
mitramukharaya dhananitrasya carmaratnapratyāśāṃ pūrayeyam /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6453110 (0.058):
carmaratnamṛgatṛṣṇikāpaviddhasarvasvā sānukampaṃ dhanamitrābhinoditena
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10234011 (0.058):
67.36cd/ medhāvinām ca sūkṣmāś cipiṭāḥ para^karma^niratānām// / 67.37ab/ sthūlābhir dhana^rahitā bahir^natābhiś ca śastra^niryāṇāḥ/
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10249470 (0.063):
103.35ab/ janayati śukraḥ pañcamasaṃstho guru^paritoṣaṃ bandhujana^āptim/ / 103.35cd/ suta^dhana^labdhiṃ mitra^sahāyān anavasitatvaṃ ca ari^baleṣu//
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16866088 (0.064):
paradāravimardakāḥ BrP_215.57d / paradāravivarjikāḥ BrP_224.10b
adattvaiva tadayutamapi yātanānāmanubhaveyam / / iyaṃ nesāthīyasī sandhā' iti /
tenaiva krameṇa vartamāne sāntnatarjanaprāye pratidinamanuyogavyatikare
'nuguṇānnapānalābhātkatipayairevahobhirviropi tatraṇaḥ prakṛtistho
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12006488 (0.061):
śīlasamādhiprajñānāṃ ca prāptayaḥ prakṛtisthasyāpy anuṣajyaṃte. tasmāt / prakṛtistho 'pi nāśikṣaṇaśīla eveti.
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396446 (0.063):
tv āsam eva / na tvaṃ nāsīr asīr evety arthaḥ /
'hamāsam / / atha kadācidacyutāmbarapītātapatvipi kṣayiṇi vāsare hṛṣṭavarṇā
śṛgālikojjvalena veṣeṇopasṛtya dūrasthānucarā māmupaśliṣyāvravīt ārya,
diṣṭyā vadhasa / / phalitā tava sunītiḥ / / yathā tvayādaśye tathā dhanamitrametyātravam ārya tavaivamāpannaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644189 (0.057):
439.004. śreṣṭhī kathayati tvaṃ mama vayasyaputro bhavasi/ / 439.005. mayaiva tava dātavyam/ / 439.005. tava pitrā gacchatā mama hasto kārṣāpaṇāḥ sthāpitāḥ/
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6452667 (0.060):
bahvartayat / / uktaṃ ca dhanamitreṇa bhedra
suhṛdityuvāca ahamadya veśasaṃsargasulabhātpānadoṣādvaddhaḥ /
tvayā punaraviśaṅkamadyaiva rājā vijñāpanīyaḥ deva, devaprasādādeva
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18680675 (0.036):
strīsaṃjño bhaveya yo atra rajyeyā kalpeyā pramadyeyā // rājā āha // tava
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603780 (0.036):
siṃhāsanopaviṣṭaṃ dṛṣṭvā kathayati adhyāpyahaṃ jīvāmi/ / 272.030. tvaṃ rājā saṃvṛttaḥ/ / 272.030. tato rājñā abhihitam ko 'tra? tato yāvadvadhyaghātakā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21195038 (0.038):
saḥ apratiṣṭo bhūyāditivācyastvayā madvavacanātsa rājā"iti hadhuvaṃśe ca"
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6538438 (0.038):
aghahara mama genād yāntam abhyarthaye tvāṃ / punar iyam atimugdhā na tvayā khedanīyā // RUnm_8.62 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537824 (0.041):
kathayati putra, yadeva prātidaivasikaṃ tadapyadya nāsti/ / 055.023. mayā ātmano 'rthe 'lavaṇikā kulmāṣapiṇḍikā sādhitā/
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7838833 (0.042):
devatvaṃ / yadasmai sasṛjānāya divevāsa / atha yo'yamavāṅ prāṇaḥ tenāsurānasṛjata ta imāmeva
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19738304 (0.043):
02,019.041c*0231_04 yūyaṃ mayā na yoddhavyā / 02,019.042a karma caitad viliṅgasya kiṃ vādya prasamīkṣitam
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8211897 (0.043):
saṃyogastu śanaiḥ samyakkrameṇa bhavitānayoḥ / / adyaiva tu sa nāstyeva bhavitavyaṃ hi tat tathā // SoKss_12,6.334 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7432954 (0.044):
brahma bhūyaṃ gataḥ brahaṃtvaṃ gataḥ / / deva bhūyaṃ, devatvaṃ gataḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579287 (0.044):
rākṣasa eva ojohāra ihāgacchati/ / 182.029. eṣo 'smākaṃ bhakṣayiṣyati/ / 182.030. atha rājā kanakavarṇa ubhābhyāṃ pāṇibhyāṃ mukhaṃ saṃparimārjya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608927 (0.045):
289.022. brāhmaṇa purohitaḥ saṃlakṣayati ayaṃ sa kumārasya vadhopāyakāla / iti/ / 289.022. tena rājā vijñaptah deva, naivamasau śakyaḥ saṃnāmayitum/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21584038 (0.045):
cāhuh devagarbho batāyaṃ rājā candraptabha iha jamudvīpe rājyaṃ kārayati/
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15426421 (0.046):
05,016.030a te cābruvan nahuṣo ghorarūpo; dṛṣṭīviṣas tasya bibhīma deva / 05,016.030c tvaṃ ced rājan nahuṣaṃ parājayes; tad vai vayaṃ bhāgam arhāma
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18102999 (0.046):
rājā (savinayaṃ) svayambhūcha devavarānukūlānāṃ bhavadāśīrvādānāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653885 (0.047):
tvayā dunṛtyam/ / 470.008. api tu mayā tava nṛtyantyā vināśalakṣaṇaṃ dṛṣṭam saptame divase
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647816 (0.047):
samudrareṇurbrāhmaṇo rājānamaraṇeminaṃ prāha anumodatu mahārājemaṃ / yacca tvayā māstrayaṃ bhagavataḥ upasthānaṃ kṛtaṃ sarvopakaraṇaiḥ"
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7832449 (0.047):
(70) asādhuste mahārāja yadbṛkṣa ccheditastvayā /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28794646 (0.047):
duryodhanasya jīvita katham iva nādyāpi niryāsi// / atra svāpakarṣaparotkarṣayor darśanaṃ vibhāvaḥ/ jīvitaniryāṇāśaṃsā
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15776240 (,0.048):
<12329.34/3> uvāca cai7nām iyam asmi tvayo9pahūto9pasthitā kiṃ te priyaṃ"
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18762563 (0.049):
tenaiva varṇena dhanaṃ pi arjyaṃ / parihīyase jīrṇatarāsi adya // / bhagavān āha // syāt khalu punar bhikṣavaḥ yuṣmākam evam asyād anyaḥ sa
purāpi tadajinaratnamarthapatimuṣitamāsāditam /
atha tu bhartā rāgamañjaryāḥ kaścidakṣadhūrtaḥ kalāsu kavitveṣu
lokavārtāsu cātivaicakṣaṇyānmayā samasṛjyata tatsambandhācca
vastrābharaṇapreṣaṇādinā tadbhāryāṃ pratidinamanvavarte /
tadasāvaśaṅkiṣṭa nikṛṣṭāśayaḥ kitavaḥ / / tena ca kupitena hṛtaṃ taccarmaratnamāmaraṇasamudgakaśca tasyāḥ /
sa tu bhūyaḥ steyāya bhramannagṛhyata nāgarikapuruṣaiḥ /
āpannaina cāmunānusṛtya rudatyai rāgamañjarīparicārikāyai
pūrvapraṇayānuvartinā tadbhāṇjanidhānoddeśaḥ kathitaḥ /
mamāpi carmaratnamupāyopakrānto yadi prayacchedaha deva pādaḥ prasādaḥ
kāryaḥ iti / / tathā niveditaśca narapatirasubhirmāmaviyojyopacchandanaireva saṃvaṃ te
dāpayituṃ prayatiṣyate tannaḥ pathyam' iti / / śrutvaiva ca tvadanubhāvapratyayādanatitrasnunā tena tattathaiva
saṃpāditam / / athāhaṃ tvadabhijñānapratyāyitāyā rāgamañjaryāḥ sakāśādyarthaṣsitāni
vasūni labhamānā rājaduhiturambālikāyā dhātrīṃ māṅgalikāṃ tvadādiṣṭena
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449687 (0.064):
niviṣṭadṛṣṭirācaṣṭatvadādiṣṭena mārgeṇa / saṃnipātitametadaṅgarājasahāyyadānāyopasthitaṃ rājakam /
mārgeṇānvarañjayam / / tāmeva ca saṃkramīkṛtya rāgamañjaryāścāmbālikāyāḥ sakhyaṃ paramavīvṛdham /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9541113 (0.043):
14,10: tasya.tapasā.sha.apramādam.ety.atha.aptavyo.bhavati/ / 14,10: tena.asaṃtatam.icchet/ / 14,10: tena.sakhyam.icchet/
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449687 (0.044):
niviṣṭadṛṣṭirācaṣṭatvadādiṣṭena mārgeṇa / saṃnipātitametadaṅgarājasahāyyadānāyopasthitaṃ rājakam /
aharaṅaśca navanavāni prābhṛtānyupaharantī kathāścitrāścittahāriṇīḥ
kathayantī tasyāḥ paraṃ prasādapātramāsam / / ekadā ca harmyagatāyāstasyāḥ sthānasthitamapi karṇakuvalayaṃ srastamiti
samādadhattī pramatteva pracyāvya punarutkṣiṣya bhūmestenopakanyāpuraṃ
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23018947 (0.063):
Vin_2.1424 / gocaraḥ śākhāmarkaṭānāṃ na tatas tān / pratyanabhisaṃbhavanīyatvaṃ bhūmeḥ /
kāraṇena kenāpi bhavanāṅgaṇaṃ praviṣṭasya kāntakasyopari
pravṛttikuharapārāvatatrāsanāpadeśātprahasantī prāhrṣam /
so 'pi te dhanyaṃmanyaḥ kiñcidunmukhaḥ smayamāno / matkarmaprahāsitāyārājaduhitārvilāsaprāyamākāramātmābhilāṣamūlamiva yathā
saṃkalpayettathā mayāpi saṃjñayaiva kimapi caturamāceṣṭitam / / ākṛṣṭadhanvanā ca manasijena viddhaḥ sandigdhaphalena patriṇātimugdhaḥ
kathaṅkathamapyapāsarat / / sāyaṃ ca rājakanyāṅgulīyakamudritāṃ
vāsatāmbūlapaṭṭāṃśukayugalabhūṣaṇāvayavagarbhāṃ ca vaṅgerikāṃ
kayācidvālikayā grāhayitvā rāgamañjaryā iti nītvā kāntakasyāgāramagām /
agādhe ca rāgasāgare magno nāvamiva māmupalabhya paramahṛṣyat
avasthāntarāṇi ca rājaduhituḥ sudāruṇāni vyāvarṇayantyā mayā sa durmatiḥ
sudūramudamādyata / / tatprārthitā cāhaṃ tvatpriyāprahitamiti mamaiva
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15766241 (0.047):
anunītā ca -- ' sundari tvad-ākāro1nmāditena mayā / tvad-āvarjane bahūn upāyān bhikṣukī-mukheno7panyasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20949913 (0.051):
tvaduktamityarthaḥ/ na syāditi// asatvāditi tvaduktahetoreveti bhāvaḥ//
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10152263 (0.055):
yadyevantvayāhaṃ pūrvameva coditaḥsyāṃ tanmayā tvadarthaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7908002 (0.055):
magnopasṛtas tvadabhyāsae evonmaṅkṣyāmi | / punas tvadupahṛte vāsasī paridhāya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15762476 (0.055):
magno1pasṛtas tvad-abhyāsae evo7nmaṅkṣyāmi | / punas tvad-upahṛte vāsasī paridhāya
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25772709 (0.062):
loke tvamapi rakṣārthaṃ mamājñāma nuvartaya / / ahaṃ tvamiti ko bhedastvamevāhaṃ na saṃśayaḥ // BndP_3,40.28 //
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15765467 (0.063):
priya-sakhīṃ manyamāno mām baddhā1ñjali / yācamānāyai mahyaṃ bhūyas tvat-prārthitaḥ / sā1bhilāṣam arpayiṣyati |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20963254 (0.064):
hiṃsātvamitrātanayatvādāviva sādhyābhāvasambandhona sphuṭaḥ/ yena / tatropādhinevātra tvaduktena viruddhatvena sa unnīya 1 te//
mukhatāmbūlocchiṣṭānulepanaṃ nirmālyaṃ malināṃśukaṃ cānyedyurupāharam /
tadīyāni ca rājakanyārthamityupādāya cchannamevāpoḍhāni /
itthaṃ ca sandhukṣitamanmathāgniḥ sa evaikānte mayopamantrito
'bhūt ārya, lakṣaṇānyeva tavāvisaṃvādīni / / tathā hi matprātiveśyaḥ kaścitkārtāntikaḥ kāntakasya ca tvāmiyaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21195038 (0.062):
saḥ apratiṣṭo bhūyāditivācyastvayā madvavacanātsa rājā"iti hadhuvaṃśe ca"
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13155274 (0.062):
tat suteti bata sāhasikīṃ tvāṃ / vyāji hīrṣatu kathaṃ mama jihvā || RBhrs_4,8.57 ||
rājakanyakā kāmayate / / tadekāpatyaśca rājā tayā tvāṃ samāgatamupalabhya kupito 'pi
duhiturmaraṇabhayānnocchetsyati / / pratyuta prāpayiṣyatyeva yauvarājyam /
itthaṃ cāyamarthor'thānubandhī / / kimiti tāt, nārādhyate /
yadi kumārīpurapraveśābhyupāyaṃ nāvabudhyase / / nanu bandhanāgārabhittevyamitrayamantarālamāramaprākārasya kenacittu
hastavataikāgārikeṇa tāvatīṃ suraṅgāṃ kārayitvā praviṣṭasyopavanaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289228 (0.053):
udbhāvayatā kenacid asādhyavyādhilakṣaṇapadāni paṭhatā kenacid duḥsvapnān / āvedayatā kenacit paśācavārtāṃ vivṛṇvatā kenacit kārtāntikādeśān
tavopariṣṭādasmadāyattaiva rakṣā / / raktataro hi tasyāḥ parijano na rahasyaṃ bhetsyati' iti /
so 'vravīt sādhu bhedra, darśitam / / asti kaścittaskaraḥ khananakarmaṇi sagarasutānāmivānyatamaḥ sa cellabdhaḥ
kṣaṇenaitatkarma sādhayiṣyati' iti / / katamo 'sau, kimiti labhyate iti mayokta yena taddhanamitrasya
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243848 (0.033):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi, / [yanmayā] pūrvamuktaṃ tasmādetanna bhidyate / tadā vacanasya
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843113 (0.034):
svasurārāthaṃ tu tadbhamirmayā litpā munīśvara /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451904 (0.035):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5783504 (0.036):
kṛtabrahmāstramokṣeṇa |droṇenāpi na yaḥ kṛtaḥ ||20.428| / mayāpi saturaṃgeṇa |tatra tatrābhidhāvatā |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633725 (0.036):
prārthanayā svayam eva kṣamāpitaḥ | tathā hi / yad etat tu mayā kṣudratareṇa taralāyitaṃ |
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27625337 (0.036):
ityukta ūce mādriputraṃ vihāya kuntīputro na mayotthāpanīyaḥ | / cccxxxiii.sa evamukto nitarāṃ prīyamāṇa utthāpayāmāsa ca tān samastān |
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23016845 (0.036):
Vin_2.1072 / kartṛtvaṃ prāptatāyām atra yena pratijñātaṃ / prakramiṣannāvasād asaṃkaṭaprāpto 'bhisaṃkṣipet śayanāsanam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252634 (0.036):
candrasyaivādhikyamiti mayā vāyakhyāyate, tenātra yatkiñcidāhuḥ tanna
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656493 (0.038):
kathayati bhadramukhāḥ, ahamasmi yadarthaṃ pravajitaḥ, so 'rtho mayā na / saṃprāptaḥ/
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7949992 (0.038):
jijñāsārthamathābhyāṃ me prātiśākhyamapaṭhyata / / tathaiva tanmayā sarvaṃ paṭhitaṃ paśyatostayoḥ // SoKss_1,2.38 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463478 (0.038):
śāstram, tvam anaghatayā yogyatamaḥ" iti kṛtvā mayā tavoktam / etad"
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15761618 (0.039):
evaṃ śāpa-duḥkhā3viṣṭayā tu mayā tadā na
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12537780 (0.039):
paro 'nyaḥ saṃghātāt, citimattvāt svārtha iti mayaiva citimatātmany
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.040):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24148342 (0.040):
atredaṃ bodhyam -- 'yenanāprapte' ityatra yenetyasya yadi / svetareṇetyarthaḥ, tadā sva viṣaye svataradyadyat prāpnoti tad bādhyam,
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.041):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5785809 (0.041):
saṃdiśed yadi nāmāsāv |ahaṃ duhitṛvān iti | / tadā kiṃ pratisaṃdeśyaṃ |mayāhaṃ putravān iti ||22.26|
DHARMAKIRTI: VADANYAYA (dhkvadnu.htm.txt) 10603975 (0.042):
06813 tasmād yatnaḥ kṛta iha mayā tat-samujjvālanāya //3// / 06814 vādanyāyo nāma prakaraṇaṃ samāptam.
Dharmakirti: Vadanyaya (Vn) (bsa064_u.htm.txt) 27916092 (0.042):
tasmādyatnaḥ kṛta iha mayā tatsamujjvālanāya // / vādanyāyo nāma prakaraṇaṃ samāptam /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352255 (0.042):
patirapi kimidami'ti bruvāṇo 'tyādarāt śṛṅgāradevyā uktaḥ-yattvayā etāni / jhiṇṭāni devyā upavanādānītāni tata iyaṃ grahilā sañjātā /"
carmaratnaṃ muṣitam' iti tvāmeva niradikṣat / / yadyevamehi, tvayāsminkarmaṇi sādhita citrairupāyaistvāmahaṃ mocayiṣyāmīti
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8142925 (0.061):
tvāṃ saṃtāpayatā yena vyamohādanalāyitam // SoKss_9,6.408 //
śapathapūrvaṃ tenābhisandāya siddher'the bhūyo 'pi nigaḍiyitvā yo 'sau
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7137569 (0.058):
'numānādiṣu nāsti, tena nānumānādiparicchinner'the ākākṣānivṛttiriti hi
cāreḥ sa sarvathopakrāntaḥ na tu dhārṣṭyabhūmiḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627397 (0.046):
ya evaṃ vetti puruṣaṃ prakṛtiṃ ca guṇaiḥ saha / sarvathā vartamānopi na sa bhūyobhijāyate 13.24
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860782 (0.049):
sarva yathā bhavati / vargāṇāṃ paripūrṇāvayavatvāt / punaḥsarva yathā / bhavati prativarga te sarva ityarthaḥ / sarvatheti / sarveṣu prabhedeṣu
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3094538 (0.060):
paścājjñeyatvādisadbhāve nivartata iti syāt / tathātve sati deśādiniṣedya / eva bhavenna tu sarvathoccheda iti /
prakṛṣṭavairastadajinaratnaṃ darśayiṣyati' iti rājñe vijñāpya citramenaṃ
hanipyasi, tathā ca satyarthaḥ siddhyati, rahasyaṃ ca na sravati' iti
mayokte so 'tihṛṣṭaḥ pratipadya māneva tvadupapralobhane niyujya
bariravasthitaḥ prāptamitaḥ paraṃ cintyatām' iti prītena ca mayoktam,
maduktamalpam, tvannaya evātra bhūyān ānayainam' iti /
athānītenāmunāmanmocanāya śapathaḥ kṛtaḥ, ahaṃ ca rahasyānirbhedāya
vinigajīkṛtaśca snānabhojanavilopanānyanubhūya / nityāndhakārādbhittikoṇādārabhyoragāsyena suraṅgāmakaratram /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6458815 (1.192):
asminnevāvakāśa pūrṇabhadramukhācca rājñaḥ śayyāsthānamavagasya tadaiva / svodavasitabhittikoṇādārabhyoragāsyena suraṅgāmakārṣam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827699 (0.028):
pracāre maithune caiva prasrāve dantadhāvane //AP_166.017cd/ / snānabhojanakāle ca paṭsu maunaṃ samācaret /AP_166.018ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4771814 (0.048):
abhyarcya paścādaiśānyāṃ catuṣkumbhe(2) savedike /AP_57.007ab/ / snānamaṇḍaṣake sarvadravyāṇyānīya nikṣipet //AP_57.007cd/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28231570 (0.052):
ityatrāha śaktimaditi/ taditi/ bhojanādiyapakāryetayarthaḥ/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4305056 (0.055):
Baudh2.3.6.39cd/ svādhyāya.utsarga.dāneṣu bhojana.ācāmayos / [K:bhojanācamanayos] tathā // / Baudh2.3.6.40ab/ havanaṃ bhojanaṃ dānam upahāraḥ pratigrahaḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15763704 (0.055):
nītvā co7pakāryām ātma-samena / snāna-bhojana-śayanā3di-vyatikareṇo7pācarat |
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_au.htm.txt) 9350423 (0.059):
abhyantara-niṣpatita-nikaṭa-varti-parijana-nivedyamāna-vārtair / vārtī-bhūta-snāna-bhojana-śayanair ujjhitâtma-saṃskāra-malina-veśair
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289193 (0.060):
abhyantaraniṣpatitanikaṭavartiparijananivedyamānavārtair / vārtībhūtasnānabhojanaśayanair ujjhitātmasaṃskāramalinaveśair likhitair
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189398 (0.063):
'snātvā bhuñjīta' ityādiḥ tatkartavyatābodhiketi vācyam/ tasyāḥ / bhojane snānottarakālīnatāmātravidhānaparatvāt/ bhojanasya
acintayaṃ caim hantumanasaivāmunā manmocanāya śapathaḥ kṛtaḥ tadenaṃ
hatvāpi nāsatyavādadoṣeṇa spṛśye' iti /
niṣpatataśca me nigajanāya prasāryamāṇapāṇestasya pādenorasi nihatya
patitasaya tasyaivāsidhenvā śiro nyakṛntam / / akathayaṃ ca śṛgālikām bhaṇa bhadre, kathaṃbhūtaḥkanyāpurasaṃniveśaḥ?
mahānayaṃ prayāso mā vṛthaiva bhūt / / amutra kiñciccorayitvā nivartiṣye' iti /
tadupadarśitavibhāge cāvagāhya kanyāntaḥpuraṃ prajvalatsu maṇipradīpeṣu
naikakrīḍākhedasuprasya parajanasya madhye
mahitamahārgharatnapratyuptasiṃhākāradantapāde
haṃsatūlagarbhaśayyopadhānaśālini kusumavicchuritaparyante paryaṅkagale
dakṣiṇapādapārpṇyadhobhāgānuvalitetaracaraṇāgrapṛṣṭam
riṣadvivṛttamadhuragulaphasaṃdhi, parasparāśliṣṭajaṅghākāṇḍam,
ākuñcitakomalobhayajānukiñcidvellitorudaṇḍayugalam,
adhinitambasrastamuktaikabhujalatāgrapeśalam,
apāśrayāntanimitākuñcitetarabhujalatottānatalakarakisalayam,
āmugnaśroṇimaṇḍalam, atiśliṣṭacīnāṃśukāntarīyam, anativalitatanutarodaram,
atanutaraniḥśvāsārambhakampamānakaṭhorakucakuṅmalam,
atiraścīnabandhuraśirodharoddeśadṛśyāmānaniṣṭaptatapanīyasūtraparyastapadmarāgarucakam,
ardhalakṣyādharakarṇapāśanibhṛtakuṇḍalam,
upariparāvṛttaśravaṇapāśaratnakarṇikākiraṇamañjarīpiñjaritaviṣayavyāviddhāśithilaśikhaṇḍabandham,
ātmaprabhāpaṭaladurlakṣyapāṭalottarādharavivaram,
gaṇḍasthalīsaṃkrāntahastapallavadarśitakarṇāvataṃsakṛtyam,
uparikapolādarśatalaniṣaktacitravitānapatrajātajanitaviśeṣakakriyam,
āmīlitalocanendīvaram, avibhrāntabhrūpatākam,
udbhidyamānaśramajalapulakabhinnaśithilacandanatilakam,
ānanendusaṃmukhālakalataṃ ca / viśrabdhaprasuptāmatidhavalottaracchadanimagnaprayaikapārśvatayā
ciravilasanakhedaniścalāṃ śaradambhodharotsaṅgaśāyinīmiva saudāminīṃ
rājakanyāmapaśyam / / dṛṣṭvai sphuradanaṅgarāgaścakitaścorayitavayanispṛhastayaiva
tāvacchoryamāṇahṛdayaḥ kiṅkartavyatāmūḍhaḥ kṣaṇamatiṣṭham /
atarkayaṃ ca na cedimāṃ vāmalocanāmāpnuyāṃ na mṛṣyati māṃ jīvitu
vasantabandhuḥ asaṃketitaparāmṛṣṭā ceyamatibālā vyaktamārtasvareṇa
nihanyānme manoratham / / tato 'hamevāhanyeya /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21584876 (0.060):
dīrghakālābhilaṣitaṃ manorathaṃ paripūrayiṣyamīti/ / 199.027. atha sā devatā rājñaścandraprabhasya idamevamrūpaṃ vyavasāyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21585184 (0.064):
agrāmātyau dūreṇa prakrośyaitadavocat ānīyatāmeṣa matsamīpam/ / 200.021. ahamasyaivaṃ manorathaṃ pūrayiṣyāmīti/
tadiyamatra pratipattiḥ' iti / / nāgadantalagnaniryāsakalkavarṇitaṃ phalakamādāya
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18080546 (0.026):
kuthena nāgendramivendravāhanam ityatra indravāhanaśabde
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9654344 (0.034):
bhūmau patad^grahaḥ/ nāga^danta^avasaktā vīṇā/citraphalakam/
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23088895 (0.041):
jāva luliālaamuhī gharammi parisakkae soṇhā // 528 // / hastidantavyādhrakṛttīnāmahamarthī tāḥ, mūlyena prayaccheti kreturvacanam
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3473123 (0.042):
atra nāgakuñjaraśabdau śitikaṇṭhakālagalaśabdau ca punaruktavadābhāsete / / nāgakuñcaraśabdayorupaktamāvasthāyāṃ gajavācitvena ekārthatvaṃ pratibhāti
maṇisamudgakādvarṇavartikāmuddhṛtya tāṃ tathāśayānāṃ tasyāśca / māmāvaddhañjāliṃ caraṇalagnamālikhamāryāṃ caitām tvāmayamābaddhāñjali
dāsajanastamimamarthamarthayate / / svapihi mayā saha suratavyatikarakhinneva mā maivam' //
hemakaraṇḍakāccavāsatāmbūlavīṭikāṃ kapūrasphuṭikāṃ pārijātakaṃ
copayujyālaktakapāṭalena tadrasena sudhābhitau cakravākamithunaṃ
niraṣṭhīvam / / aṅgulīyakavinimayaṃ ca kṛtvā kathaṅkathamapi niragām /
suraṅgayā ca pratyetya bandhāgāraṃ tatra baddhasya nāgarikavarasya
siṃhaghoṣanāmnasteṣveva dineṣu mitratvenopacaritasya evaṃ mayā
hatastapasvī kāntakaḥ, tattvayā pratibhidya rahasyaṃ labdhavyo mokṣaḥ'
ityupadiśya saha śṛgālikayā nirakrāmiṣam / / nṛpatipathe ca samāgatya rakṣikapuruṣairagṛhye /
acintayaṃ ca alamasmi javenāpasartumanāmṛṣṭa evaibhiḥ /
eṣā punarvarākī gṛhyeta / / tadidamatra prāptarūpam' iti tāneva capalamabhipatya
svapṛṣṭhasamarpitakūrparaḥ parāṅmukhaḥ sthitvā bhadrāḥ, yadyahamasmi
taskaraḥ badhnīta mām / / yuṣmākamayamadhikāraḥ, na punarasyā varṣiyasyāḥ' ityavādiṣam /
sā tu tāvataivonnītamadabhiprāyā tānsapraṇāmamabhyetya bhadramukhāḥ,
mamaiṣa putro vāyugrastaściraṃ cikitsitaḥ /
pūrvedyaḥ prasannakalpaḥ prakṛtiśtha eva jātaḥ /
jātāsthayā mayā bandhanānniṣkramayya snāpito
'nulepitaścaparidhāpyaniṣpravāṇiyugalamabhyavahārya paramānnamauśīre
'dyakāmacāraḥ kṛto 'bhūt / / atha niśīthe bhūya eva vāyunighnaḥ nihatya kāntakaṃ nṛpatiduhitrā rameya'
iti raṃhasā pareṇa rājapathamabhyapatat / / nirūpya cāhaṃ putramevaṅgatamasyāṃ velāyāmanudhāvāmi /
tatprasīdata / / baddhvainaṃ mahyamarpayata' iti yāvadasaukrandati tāvadahaṃ sthavire,
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454961 (0.040):
svabharturantikamupatiṣṭhāsurasahāyatayā yāvadvyākulībhavāmi tāvanmamaiva / duhītā saha yūnā kenāpi tamevoddeśamāgamat /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23749554 (0.045):
yāvannāhaṃ ca bhuñjāmi na tāvat kṣayameti vai /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191401 (0.046):
vakti yāvanna dehīti tāvadgavati vallabhah // KAvk_48.61 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069038 (0.046):
atrādya madhusamaye yadi vrajasi tadāhaṃ tāvat na bavāmi tava tu na jānāmi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613817 (0.048):
sphuṭati, hṛdayaṃ me dhūmāyati, diśo me na pratibhānti/ / 308.006. na tāvattvaṃ dvāraśālāyā nirgatā bhaviṣyasi yāvanme vāyava
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652144 (0.048):
paryaṃkaṃ eṣo hi paryaṅkaṃ bandhāmi tāvan na bhindāmi yāvan na imeṣāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526022 (0.049):
abhyudīrayeyur, na samudīrayeyur, mā tāvad aham anuttarāṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21407319 (0.049):
bhāṣeran, na praśaṃsāmabhyudīrayeran, na samudīrayeyuḥ,mā / tāvadahamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyam ||
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527099 (0.049):
P21 / na śṛṇuyur, mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13624847 (0.050):
satva svaṃ śālim; ānīto mayā sa dvaiyahnikaṃ traiyahnikaṃ yāvat / sāptāhnikaṃ śālir iti / atha tasya satvasyaitad abhavat: etad bata sādhv
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12632810 (0.052):
tāvat mātraṃ tavādhīnaṃ yāvat tvayā samarjitaṃ // Rm_24.118{18} // / yāvaj jivāmy ahaṃ tāta na te dāsyāmi kiṃ cana /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23913330 (0.052):
prayogastāvaccādhyāśayaḥ / tāvadadhyāśayastāvacca nidhyaptiaḥ / / yāvannidhyaptiatāvacca pratipattiaḥ / yāvat pratipattistāvacca pariṇāmanā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904078 (0.052):
kam upatiṣṭhāsur asahāyatayā yāvad / vyākulībhavāmi tāvan mamaiva duhitā saha yūnā kena
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5821796 (0.054):
aham | dām | gṛṇate | pūrvyam | vasu | aham | brahma | kṛṇavam | mahyam | / vadharnam | aham | bhuvam | yajamānasya | coditā | ayajvanaḥ | sākṣi |
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083247 (0.054):
santamudakamantaścaitsīdyāvadudakaṃ samavāyāttāvattāvadanvavasarpāsīti sa / tāvattāvadevānvavasasarpa tadapyetaduttarasya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758390 (0.055):
kam upatiṣṭhāsur a-sahāyatayā yāvad / vyākulībhavāmi tāvan mamai7va duhitā saha yūnā kena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18648918 (0.055):
brāhmaṇā parikupitā icchanti hanituṃ jīvantīṃ // mālinī prāṃjalīkṛtā // / kṣamatha tāvat saptāhaṃ yāvad dadāmi dānaṃ // dadanto brāhmaṇā kāmakāro
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9875207 (0.056):
atha śakro devarājo bodhisattvamevamāha dadasvedaṃ satpuruṣa mahyam / / ahaṃ prakṣālayiṣyāmīti / tato bodhisattvaḥ svayaṃkāritāṃ pravrajyāyāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694586 (0.056):
sthaviraḥ prāha: katham iti? lekuñcikaḥ kathayati: sthavira, yadāhaṃ / gandhakuṭīṃ na saṃmārjitavāṃs tadā piṇḍapātaṃ nāsādayāmīti | tataḥ
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 968499 (0.056):
sampādito hyanena niyogārthaḥ / / yāvadyāvaddhananasaṅkalpavān tāvattāvadviparītasaṅkalpenāpūrvaṃ"
kena devo mātariśvā baddhapūrvaḥ / / kimete kākāḥśauṅgeyasya me nigrahītāraḥ /
śāntaṃ pāpam' ityabhyadhāvam / / asāvapyamībhiḥ tvamevonmattā yānunmatta ityunmattaṃ muktadavatī /
kastamidānīṃ badhnāti' iti ninditā kadarthitā rudatyevamāmanvadhāvat /
gatvā ca rāgamañjarīgṛhaṃ ciravirahakhedavihvalāmimāṃ bahuvidhaṃ
samāśvāsya taṃ niśāśeṣamanayam / / pratyūṣe punarudārakeṇa ca samagacche /
atha bhagavantaṃ marīciṃ veśakṛcchudutthāya punaḥ
pratitaptatapaḥprabhāvapratyāpannādivyacakṣuṣamupasaṃgamya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28191644 (0.058):
sadāgatimattvabhāvene tyarthaḥ/ / mahāprabhāvatvāvacchinnapratiyogitākābhāva eva tamaḥ/
tenāsmyevaṃbhūtatvaddarśanamavagamitaḥ / / siṃhaghoṣaśca kāntakāpacāraṃ nirbhidya tatapade prasannena rājñā
pratiṣṭhāpitaḥ tenaiva cārakasuraṅgāpathena kanyāpurapraveśaṃ bhūyo 'pi me
samapādayat / / samagaṃsi cāhaṃ śṛgālikāmukhaniḥsṛtavārtānuraktayā rājaduhitrā /
taṣveve divaseṣu caṇḍavarmā siṃhavarmāvadhūtaduhitṛprārthanaḥ kupito
'bhiyujya puramavāruṇat / / amarṣaṇaścāṅgarājo yāvadariḥ pāragrāmikaṃ vidhimācikīrṣati tāvatsvayameva
prākāraṃ nirbhidya pratyāsannānapi sahāyānapratīkṣamāṇo
nirgatyābhyadhikabalena vidviṣā mahati saṃparāye bhinnavarmā siṃhavarmā
balādagṛhyata / / ambālikā ca balavadabhigṛhya caṇḍavarmaṇā
haṭhātpariṇetumātmabhavanamanīyat / / kautukaṃ ca sa kila kṣapāvasāne vivāha ityabadhnāt /
ahaṃ ca dhanamitragṛhe tadvivāhāyaiva / pinaddhamaṅgalapratisarastamevamavocam sakhe,
samāpatitamevāṅgarājābhisaraṃ rājamaṇḍalam /
sugūḍhameva saṃbhūya pauravṛddhaistadupāvartaya /
upāvṛttaśca kṛttaśirasameva śutruṃ drakṣyasi' iti / / tathā' iti tenābhyupagate gatāyuṣo 'muṣya
bhavanamutsavākulamupasamādhīyamānapariṇayopakaraṇamistataḥ
praveśanirgamapravṛttalokasaṃbādhamalakṣyaśastrikaḥ saha praviśya
maṅgalapāṭhakairambalikāpāṇipallavamagnau sākṣiṇyātharvaṇena
vidhinārpyamāṇamāditsamānasyāyāminaṃ bāhuduṇḍamākṛṣya cchurikayorasi
prāharṣam / / sphurataśca katipayānanyānapi yamaviṣayamagamayam /
hatavidhvastadaṃ ca tadgṛhaman vicaranvepamānamadhuragātrīṃ
viśālalocanāmabhiniśāmya tadāliṅganasukhamanububhūṣustāmādāya
garbhagṛhamavikṣam / / asminneva kṣaṇe tavāsmi navāmbuvāhastanitagambhīreṇa svareṇānugṛhītaḥ' iti
śrutvā ca smitvā ca devo 'pi rajavāhanaḥ kathamasi kārkasyena
karṇīsutamapyatikrāntaḥ' ityabhidhāya punaravekṣyopahāravarmāṇam ācakṣva,
tavedānīmavasaraḥ' ityabhāṣata / / so 'pi sasmitaṃ praṇasyārabhatābhidhātum // Dkc_2,2 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450624 (0.034):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209225 (0.034):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627193 (0.043):
bodhyabhilāṣam ālokya tadā smitaṃ vyamuṃcata // Rm_21.71{71} // / tatas tasya munīṃdrasya nānāvarṇā marīcayaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19953486 (0.057):
04,009.013d*0229_004 mahīṃ samagrām abhipātum arhasi / 04,009.013d*0229_005 atha tv idānīṃ tava rocitaṃ vibho
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'pahāravarmacaritaṃ nāma dvitīya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7908272 (0.0):
aikṣata kṣitīśaputraḥ | / / iti śrī daṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite / pramaticaritaṃ nāma pañcama ucchvāsaḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7912001 (0.0):
niroṣṭhyavarṇam ātmacaritam ācacakṣe / / iti śrī daṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite / mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha ucchvāsaḥ /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443349 (0.0):
śatrujanadurlabhaḥ' iti paramānandamamandamavindata // Dkc_1,1.80 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kumārotpattirnāma prathama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6444374 (0.0):
savinayamātmīyapracāraprakāramavocat // Dkc_1,2.22 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite dvijopakṛtirnāma dvitīya ucchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6448575 (0.0):
caturdaśabhuvanavṛttāntaṃ śrāvayāmāsa // Dkc_1,5.25 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite 'vantisundarīpariṇayo nāma pañcama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449860 (0.0):
teṣu prathamaṃ prāha sma kilāpahāravarmā // Dkc_2,1 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite rājavāhanacarita nāma prathama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6464794 (0.0):
lalitavallabhārabhasadattadantakṣatavyasanavihvaladharamaṇirniroṣṭhyavarṇamātmacaritamācacakṣe / // Dkc_2,6 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466733 (0.0):
devo rājavāhanaḥ // Dkc_2,7 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mantraguptacaritaṃ nāma saptama
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457173 (0.009):
iti śrīdaṇḍinaḥ katau daśakumāracarite upahāravarmacaritaṃ nāma tṛtīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445141 (0.027):
so 'pi lalāṭataṭacumbadañjalipuṭaḥ savinayamalapat // Dkc_1,3.13 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite somadattacaritaṃ nāma tṛtīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6470693 (0.035):
iti śradaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite viśrutacaritaṃ nāmāṣṭama ucchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6461078 (0.046):
Dkc_2,5 // / iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracaritaṃ nāma pañcama ucchvāsaḥ
ucchvāsaḥ / START Dkc 2,3: / tṛtīyocchvāsaḥ / eṣo 'smi paryaṭannekadā gato videheṣu /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7903901 (0.0):
/ daśakumāracaritam - tṛtīyocchvāsaḥ / / eṣo 'smi paryaṭann ekadā gato videheṣu |
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457177 (0.010):
iti śrīdaṇḍinaḥ katau daśakumāracarite upahāravarmacaritaṃ nāma tṛtīya / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,4:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6445151 (0.012):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite somadattacaritaṃ nāma tṛtīya / ucchvāsaḥ / caturthocchvāsaḥ / START Dkc 1,4.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6443353 (0.015):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite kumārotpattirnāma prathama / ucchvāsaḥ / dvitīyocchvāsaḥ / START Dkc 1,2.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449869 (0.015):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite rājavāhanacarita nāma prathama / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,2: / dvitīyocchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6459264 (0.018):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracariter'thapālacaritaṃ nāma caturtha / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,5:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6444378 (0.021):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite dvijopakṛtirnāma dvitīya ucchvāsaḥ / tṛtīyocchvāsaḥ / START Dkc 1,3.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6446531 (0.036):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite puṣpodbhavacaritaṃ nāma caturtha / ucchvāsaḥ / pañcamocchvāsaḥ / START Dkc 1,5.1:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466737 (0.037):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mantraguptacaritaṃ nāma saptama / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,8:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6464798 (0.039):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite mitraguptacaritaṃ nāma ṣaṣṭha / ucchvāsaḥ / START Dkc 2,7:
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758206 (0.040):
/ daśa-kumāra-caritam - tṛtīyo1cchvāsaḥ / / eṣo 'smi paryaṭann ekadā gato videheṣu |
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6461081 (0.042):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracaritaṃ nāma pañcama ucchvāsaḥ / START Dkc 2,6:
mitilāmapraviśyaiva bahiḥ kvacinmaṭhikāyāṃ viśramitumetya kayāpi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758207 (0.048):
eṣo 'smi paryaṭann ekadā gato videheṣu | / mithilām a-praviśyai7va bahiḥ kva=cin maṭhi kāyā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7903902 (0.062):
eṣo 'smi paryaṭann ekadā gato videheṣu | / mithilām apraviśyaiva bahiḥ kva=cin maṭhi kāyā
vṛddhatāpasyā dattapādyaḥ kṣaṇamalindabhūmāvavāsthiṣi /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7903918 (0.0):
viśramitum etya kayā api vṛddhatāpasyā / dattapādyaḥ kṣaṇam alindabhūmāv avāsthiṣi |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758223 (0.0):
viśramitum etya kayā api vṛddha-tāpasyā / datta-pādyaḥ kṣaṇam alinda-bhūmāv avāsthiṣi |
tasyāstu maddarśanādeva kimapyābaddhadhāramaśru prāvartata /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7903926 (0.0):
dattapādyaḥ kṣaṇam alindabhūmāv avāsthiṣi | / tasyās tu maddarśanād eva kim apy ābaddhadhāram
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758231 (0.0):
datta-pādyaḥ kṣaṇam alinda-bhūmāv avāsthiṣi | / tasyās tu mad-darśanād eva kim apy ābaddha-dhāram
kimetadamba, kathaya kāraṇam' iti pṛṣṭā sakaruṇamācaṣṭa jaivātṛka, nanu
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7903934 (0.0):
tasyās tu maddarśanād eva kim apy ābaddhadhāram / aśru prāvartata | / ' kim etad amba kathaya kāraṇam ' iti pṛṣṭā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758239 (0.0):
tasyās tu mad-darśanād eva kim apy ābaddha-dhāram / aśru prāvartata | / ' kim etad amba kathaya kāraṇam ' iti pṛṣṭā
śrūyate pātirasyā mithilāyāḥ prāharavarmā nāmāsīt /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7903942 (1.192):
sakaruṇam ācaṣṭa - 'jaivātṛka nanu śrūyate patir / asyā mithilāyāḥ prahāravarmā nāmāsīt |
tasya khalu magadharājo rājahaṃsaḥ paraṃ mitramāsīt /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7903943 (0.0):
asyā mithilāyāḥ prahāravarmā nāmāsīt | / tasya khalu magadharājo rājahamsaḥ paraṃ mitram
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758249 (0.061):
tasya khalu magadha-rājo rāja-hamsaḥ paraṃ mitram
tayośca vallabhe balaśambalayoriva vasumatīpriyaṃvade / sakhyamapratimamadhattām /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7903954 (0.0):
tasya khalu magadharājo rājahamsaḥ paraṃ mitram / āsīt | / tayoś ca vallabhe balaśambalayor iva
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758255 (0.0):
tasya khalu magadha-rājo rāja-hamsaḥ paraṃ mitram / āsīt | / tayoś ca vallabhe bala-śambalayor iva
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758262 (0.036):
tasya khalu magadha-rājo rāja-hamsaḥ paraṃ mitram / āsīt | / tayoś ca vallabhe bala-śambalayor iva / vasumatī-priyamvade sakhyam a-pratimam adhattām |
atha prathamagarbābhinanditāṃ tāṃ ca priyasakhīṃ didṛkṣuḥ priyaṃvadā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758270 (0.033):
vasumatī-priyamvade sakhyam a-pratimam adhattām | / atha prathama-garbhā1bhinanditāṃ tāṃ ca
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7903963 (0.033):
vasumatīpriyamvade sakhyam apratimam adhattām | / atha prathamagarbhābhinanditāṃ tāṃ ca
vasumatīṃ saha bhartrā puṣpapuramagamat / / tasminneva ca samaye mālavena magadharājasya mahajjanyamajani /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7903975 (0.0):
priyasakhīṃ didṛkṣuḥ priyamvadā vasumatīṃ saha / bhartrā puṣpapuram agamat |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758282 (0.017):
priya-sakhīṃ didṛkṣuḥ priyamvadā vasumatīṃ saha / bhartrā puṣpa-puram agamat |
tatra leśato 'pi durlakṣyāṃ gatimagamanmagadharājaḥ, maithilendrastu
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7903984 (0.0):
tasminn eva ca samaye mālavena magadharājasya mahaj / janyam ajani | / tatra leśato 'pi durlakṣāṃ gatim agaman
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758290 (0.057):
janyam ajani | / tatra leśato 'pi dur-lakṣāṃ gatim agaman
mālavendraprayatnaprāṇitaḥ svaviṣayaṃ pratinivṛtto jyeṣṭhasya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7903992 (0.0):
maithilendras tu mālavendraprayatnaprāṇitaḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758297 (0.025):
maithile1ndras tu mālave1ndra-prayatna-prāṇitaḥ / sva-viṣayaṃ prati nivṛtto jyeṣṭhasya
saṃhāravarmaṇaḥ sutairvikaṭavarmaprabhṛtibhirvyāptaṃ rājyamākarṇya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904000 (0.0):
svaviṣayaṃ prati nivṛtto jyeṣṭhasya / samhāravarmaṇaḥ sutair vikaṭavarmaprabhṛtibhir
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758308 (0.0):
samhāra-varmaṇaḥ sutair vikaṭa-varma-prabhṛtibhir / vyāptaṃ rājyam ākarṇya svasrīyāt suhma-pater
svasrīyātsuhyapaterdaṇḍāvayavamāditsuraṭavīpadamavagāhyalubdhakaluptasarvasvo
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758312 (0.048):
vyāptaṃ rājyam ākarṇya svasrīyāt suhma-pater
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904009 (0.050):
vyāptaṃ rājyam ākarṇya svasrīyāt suhmapater
'bhūt / / tatsutena ca kanīyasā hastavartinā sahaikākinā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904021 (0.0):
lubdhakaluptasarvasvo 'bhūt | / tatsutena ca kanīyasā hastavartinā sahaikākinī
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758326 (0.002):
lubdhaka-lupta-sarva-svo 'bhūt | / tat-sutena ca kanīyasā hasta-vartinā sahai7kākinī
vanacaraśaravarṣabhayapalāyitā vanamagāhiṣi /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904026 (1.192):
tatsutena ca kanīyasā hastavartinā sahaikākinī / vanacaraśaravarṣabhayapalāyitā vanam agāhiṣi |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758333 (1.192):
tat-sutena ca kanīyasā hasta-vartinā sahai7kākinī / vana-cara-śara-varṣa-bhaya-palāyitā vanam agāhiṣi |
tatra ca me śārdūlanakhāvalījhanipatitāyāḥ pāṇibhraṣṭaḥ sa bālakaḥ kasyāpi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904039 (0.0):
tatra ca me śārdūlanakhāvalīḍhanipatitāyāḥ / pāṇibhraṣṭaḥ sa bālakaḥ kasya api
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6442221 (0.019):
madīyapāṇibhraṣṭo bālakaḥ kasyāpi kapilāśavasya kroḍamabhyalīyata //
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758340 (0.056):
tatra ca me śārdūla-nakhā1valīḍha-nipatitāyāḥ
kapilāśavasya kroḍamabhyalīyata / / tacchavākarṣiṇaśca vyāghrasyāsūniṣuriṣvasanayantramuktaḥ kṣaṇādalikṣat /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904043 (0.0):
pāṇibhraṣṭaḥ sa bālakaḥ kasya api / kapilāśavasya kroḍam abhyalīyata |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758359 (0.0):
iṣv-asana-yantra-muktaḥ kṣaṇād alikṣat |
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6442222 (0.031):
madīyapāṇibhraṣṭo bālakaḥ kasyāpi kapilāśavasya kroḍamabhyalīyata //
bhilladārakaiḥsa bālo 'pāhāri / / sātvahaṃ mohasuptā kenāpi vṛṣṇipālenopanīya svaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904066 (0.0):
bhilladārakaiḥ sa bālo 'pāhāri | / sā tv ahaṃ mohasuptā kena api
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758374 (0.025):
bhilla-dārakaiḥ sa bālo 'pāhāri | / sā tv ahaṃ moha-suptā kena api
kuṭīramāveśyakṛpayopakrāntavraṇā svasthībhūya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904071 (0.0):
vṛṣṇipālenopanīya svaṃ kuṭīram āveśya
svabharturantikamupatiṣṭhāsurasahāyatayā yāvadvyākulībhavāmi tāvanmamaiva
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758389 (0.0):
kṛpayo9pakrānta-vraṇā svasthībhūya sva-bhartur anti / kam upatiṣṭhāsur a-sahāyatayā yāvad
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904078 (0.017):
kṛpayopakrāntavraṇā svasthībhūya svabhartur anti
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23913330 (0.020):
prayogastāvaccādhyāśayaḥ / tāvadadhyāśayastāvacca nidhyaptiaḥ / / yāvannidhyaptiatāvacca pratipattiaḥ / yāvat pratipattistāvacca pariṇāmanā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11898037 (0.023):
īdṛśāni kuśalamūlāni bodhisattvānāṃ yaiḥ saṃmukhībhūtais tāvan na / vyuttiṣṭhaṃte yāvad ekāsana evānuttarā samyaksaṃbodhiḥ prāpteti.
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21372699 (0.023):
naramūtre ṣoḍaśāṃśe kaṇṭakārīṃ samūlakām / / yāvad ghanībhavet tāvat kvāthanīyā prayatnataḥ // Āk_1,23.38 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28190963 (0.028):
nāma jātigatamekatvam? na tāvat guṇaḥ/ tatra tadanaṅgīkārāt/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20996743 (0.028):
liṅgatvamityāha tatra na tāvaditi // anyathāsiddhepīti // ghaṭākāraṇe / tadgatarūpakāraṇe mṛtpiṇḍarūpa ityarthaḥ / kāraṇa 5 tveneti //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13624847 (0.028):
satva svaṃ śālim; ānīto mayā sa dvaiyahnikaṃ traiyahnikaṃ yāvat / sāptāhnikaṃ śālir iti / atha tasya satvasyaitad abhavat: etad bata sādhv
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652144 (0.029):
paryaṃkaṃ eṣo hi paryaṅkaṃ bandhāmi tāvan na bhindāmi yāvan na imeṣāṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5875737 (0.030):
brahmaṇyeva pradhānaṃ hi brahmacchando na tatra tu // / 'autsargikaṃ tāvadyadaprasiddhārthānuvādakatvaṃ
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 968499 (0.030):
sampādito hyanena niyogārthaḥ / / yāvadyāvaddhananasaṅkalpavān tāvattāvadviparītasaṅkalpenāpūrvaṃ"
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28115499 (0.031):
śarīrendriyaviṣayeṣu kvacidantarbhāvo vācyamaḥ/ sa ca na sambabhavati/ / tathā hi na tāvat nityapṛthivyāḥ śarīre 'ntarbhāvaḥ sambhavati, nāpi
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5974695 (0.032):
yāvad dṛṣṭer na saṃbhrāntir yāvan na kṣobhate manaḥ | / tāvad eva virantavyaṃ madyād ātma vatā sadā || 94 ||
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27874345 (0.034):
mātraṃ | yāvat vāsādanā iha chadanā sahaśayyā ca | samvidhānañ ca vuccati
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5367232 (0.034):
tyūṅoḥ ca grahaṇam kartavyam . yuvatikā brahmabandhukā iti . ūṅgrahaṇena / tāvat na arthaḥ . na asti atra viśeṣaḥ ukārāntāt utpattau satyām ūṅantāt
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6442271 (0.035):
tataḥ svasthībhūya kṣmābharturantikamupatiṣṭhāsurasahāyatayā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10386271 (0.036):
12,259.017c sa tāvat procyate dharmo yāvan na pratilaṅghyate / 12,259.018a ahanyamāneṣu punaḥ sarvam eva parābhavet
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24045520 (0.036):
na tu vibhaktavyā yāvattūṣṇim vā tiṣṭhati svayaṃ vā vyākarotīti /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083247 (0.037):
santamudakamantaścaitsīdyāvadudakaṃ samavāyāttāvattāvadanvavasarpāsīti sa / tāvattāvadevānvavasasarpa tadapyetaduttarasya
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8332156 (0.037):
taṃ ca gṛhṇāmi dhāvitvā vipraṃ yāvajjighṛtsayā / / tāvac chrīvikramādityadevamākrandati sma saḥ // SoKss_18,2.206 //
duhītā saha yūnā kenāpi tamevoddeśamāgamat / / sā bhṛśaṃ rūroda /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758396 (0.037):
vyākulībhavāmi tāvan mamai7va duhitā saha yūnā kena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904086 (0.060):
vyākulībhavāmi tāvan mamaiva duhitā saha yūnā kena
ruditānte ca sā sārthaghāte svahastagatasya rājaputrasya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904098 (0.0):
api tam evoddeśam āgamat | / sā bhṛśaṃ ruroda | / ruditānte ca sā sārthaghāte svahastagatasya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758410 (0.0):
api tam evo7ddeśam āgamat | / sā bhṛśaṃ ruroda | / ruditā1nte ca sā sārtha-ghāte sva-hasta-gatasya
kirātabhartṛhastagamanam, ātmanaśca kenāpi vanacareṇa vraṇaviropaṇam,
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904106 (0.0):
ruditānte ca sā sārthaghāte svahastagatasya / rājaputrasya kirātabhartṛhastagamanam ātmanaś ca
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758418 (0.0):
ruditā1nte ca sā sārtha-ghāte sva-hasta-gatasya / rāja-putrasya kirāta-bhartṛ-hasta-gamanam ātmanaś ca
svasthāyāśca punastenopayantuṃ cintitāyā / nikṛṣṭajātisaṃsargavaiklavyātpratyākhyānapāruṣyam, tadakṣaṇeṇa cāmunā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904118 (0.003):
nikṛṣṭajātisamsargavaiklavyāt / pratyākhyānapāruṣyam tad akṣameṇa ca amunā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758427 (0.026):
nikṛṣṭa-jāti-samsarga-vaiklavyāt / pratyākhyāna-pāruṣyam tad a-kṣameṇa ca amunā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758419 (0.036):
kena api vana-careṇa vraṇa-viropaṇam svasthāyāś ca / punas teno7payantuṃ cintitā yā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904107 (0.036):
kena api vanacareṇa vraṇaviropaṇam svasthāyāś ca / punas tenopayantuṃ cintitā yā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230906 (0.063):
chalādāvityādinā prakaraṇasamārūpajātisaṅgrahaḥ/ / arthāntarādītyādinā hetvābhāsasaṅgrahaḥ/ nanu tarhi
vivikte vipine svaśiraḥ kartanodyamam, anena yūnā yadṛcchayā dṛṣṭena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904126 (0.0):
nikṛṣṭajātisamsargavaiklavyāt / pratyākhyānapāruṣyam tad akṣameṇa ca amunā / vivikte vipine svaśiraḥ kartanodyamam anena yūnā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758433 (0.0):
pratyākhyāna-pāruṣyam tad a-kṣameṇa ca amunā / vivikte vipine sva-śiraḥ kartano1dyamam anena yūnā
tasya durātmano hananam, ātmanaścopayamanamityakathayat /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904130 (0.060):
yadṛcchayā dṛṣṭena tasya durātmano hananam / ātmanaś copayamanam ity akathayat | / sa tu pṛṣṭo maithilendrasyaiva ko 'pi sevakaḥ
sa tu pṛṣṭo maithilendrasyaiva ko 'pi sevakaḥ kāraṇavilambī tanmārgānusāri
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904142 (0.0):
ātmanaś copayamanam ity akathayat | / sa tu pṛṣṭo maithilendrasyaiva ko 'pi sevakaḥ
jātaḥ / / saha tena bharturantikamupasṛtya putravṛttāntena śrotramasya devyāḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904147 (0.0):
kāraṇavilambī tanmārgānusārī jātaḥ | / saha tena bhartur antikam upasṛtya putravṛttā ntena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758459 (0.0):
kāraṇa-vilambī tan-mārgā1nusārī jātaḥ | / saha tena bhartur antikam upasṛtya putra-vṛttā ntena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758467 (0.046):
saha tena bhartur antikam upasṛtya putra-vṛttā ntena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904154 (0.053):
saha tena bhartur antikam upasṛtya putravṛttā ntena / śrotram asya devyāḥ priyamvadāyāś ca / adahāva | / sa ca rājā diṣṭadoṣāj jyeṣṭhaputraiś ciraṃ
priyaṃvadāyāścādahāva / / sa ca rājā diṣṭadoṣājjyeṣṭhaputraiściraṃ vigṛhya punarasahiṣṇutayātimātraṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904165 (0.0):
saha tena bhartur antikam upasṛtya putravṛttā ntena / śrotram asya devyāḥ priyamvadāyāś ca / adahāva |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758478 (0.0):
saha tena bhartur antikam upasṛtya putra-vṛttā ntena / śrotram asya devyāḥ priyamvadāyāś ca / adahāva |
ciraṃ prayudhya baddhaḥ / / devī ca bandhanaṃ gamitā /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904172 (0.0):
vigṛhya punar asahiṣṇutayā atimātraṃ ciraṃ / prayudhya baddhaḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758485 (0.0):
vigṛhya punar a-sahiṣṇutayā atimātraṃ ciraṃ / prayudhya baddhaḥ |
dagdhā punarahamasminnapivārdhake hatajīvitamapārayantī hātuṃ pravrajyāṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904180 (0.0):
prayudhya baddhaḥ | / devī ca bandhanaṃ gamitā | / dagdhā punar aham asminn api vārddhake hatajīvitam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758485 (1.788):
prayudhya baddhaḥ | / devī ca bandhanaṃ gamitā | / dagdhā punar aham asminn api vārddhake hata-jīvitam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758493 (0.005):
dagdhā punar aham asminn api vārddhake hata-jīvitam / a-pārayantī hātuṃ pravrajyāṃ kila agrahīṣam |
kilāgrahīpam / / duhītā tu mama hatajīvitākṛṣṭā vikaṭavarmamahādevī kalpasundarī
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904192 (0.0):
duhitā tu mama hatajīvitākṛṣṭā / vikaṭavarmamahādevīṃ kalpasundarīṃ kila
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22471764 (0.044):
Nar_10.79.11-2 ṛjumateḥ kila vakrāgirā bhavān varatanoratanodatilolatām //
kilāśiśriyat / / tau cedrājaputraunirupadravāvevāvardhiṣyetām, iyatā kālena tavemāṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904203 (1.192):
vikaṭavarmamahādevīṃ kalpasundarīṃ kila / aśiśriyat | / tau ced rājaputrau nirupadravāv eva avardhiṣyetām
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758519 (1.192):
vikaṭa-varma-mahā-devīṃ kalpa-sundarīṃ kila / aśiśriyat | / tau ced rāja-putrau nir-upadravāv eva avardhiṣyetām
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17997093 (0.041):
iti; sā kathayati: putra yady evam apaścimaṃ divasaṃ gṛhāṇa; tvam iyatā / kālena kiṃcit samudānayiṣyasi; gaṇasantakāc ca kiṃcid utsadanadharmakaṃ
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13220713 (0.063):
N1.114a/ naśyed ṛṇaparīmāṇaṃ kāleneha rṇikasya cet / / N1.114c/ jātisaṃjñādhivāsānām āgamo lekhyataḥ smṛtaḥ // 114
vayovasthāmamprakṣyetām / / tayośca satorna dāyādā narendrasya prasahyakāriṇo bhaveyuḥ' iti
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904212 (0.0):
tau ced rājaputrau nirupadravāv eva avardhiṣyetām / iyatā kālena tavemāṃ vayoavasthām asprakṣyetām |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758524 (0.013):
iyatā kālena tave7māṃ vayo-avasthām asprakṣyetām |
pramanyurabhiruroda / / śrutvā ca tāpasīgiramahamapi pravṛddhavāppo
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904217 (0.0):
prasahyakāriṇo bhaveyuḥ ' iti pramanyur abhiruroda | / śrutvā ca tāpasīgiram aham api pravṛddhabāṣpo
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758533 (0.0):
tayoś ca sator na dāyādā nare1ndrasya / prasahya-kāriṇo bhaveyuḥ ' iti pra-manyur abhiruroda |
nigṛḍhamabhyadhām yadyevamamba, samāśvasihi / / nanvanti kaścinmunistvayā tadavasthayā putrābhyupapādanārthaṃ yācitastena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904237 (0.0):
nanv asti kaś cin munis tvayā tadavasthayā / putrābhyupapādanārthaṃ yācitas tena sa labdho
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758554 (0.049):
nanv asti kaś cin munis tvayā tad-avasthayā / putrā1bhyupapādanā1rthaṃ yācitas tena sa labdho
sa labdho vardhataśca / / vārteyamatimahatī / / so 'hamasmi /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758559 (1.192):
putrā1bhyupapādanā1rthaṃ yācitas tena sa labdho / vardhitaś ca | / vārte9yam atimahatī |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904237 (0.040):
putrābhyupapādanārthaṃ yācitas tena sa labdho
śakyaśca mayāsau vikaṭavarmā yatākathañcidupaśliṣya vyāpādayitum /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904244 (1.192):
vārteyam atimahatī | / so 'ham asmi | / śakyaś ca mayā / asau vikaṭavarmā yathākathaṃcid upaśliṣya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758560 (0.038):
vārte9yam atimahatī | / so 'ham asmi | / śakyaś ca mayā / asau vikaṭa-varmā yathā-kathaṃ-cid upaśliṣya
anujāḥ punaratibahavaḥ, tairapi ghaṭante paurajānapadāḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904256 (0.0):
asau vikaṭavarmā yathākathaṃcid upaśliṣya / vyāpādayitum | / anujāḥ punar atibahavaḥ tair api ghaṭante
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758574 (0.0):
asau vikaṭa-varmā yathā-kathaṃ-cid upaśliṣya / vyāpādayitum | / anujāḥ punar atibahavaḥ tair api ghaṭante
māṃ tu na kaścidihatyarḥ idṛktayā jano jānāti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904257 (0.0):
anujāḥ punar atibahavaḥ tair api ghaṭante / paurajānapadāḥ | / māṃ tu na kaś=cid ihatya īdṛktayā jano jānāti |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758575 (0.0):
anujāḥ punar atibahavaḥ tair api ghaṭante / paura-jānapadāḥ | / māṃ tu na kaś=cid ihatya īdṛktayā jano jānāti |
pitarāvapi tāvanmāṃ na saṃvidāte, kimutetare tamenamarthamupāyena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904275 (0.0):
māṃ tu na kaś=cid ihatya īdṛktayā jano jānāti | / pitarāv api tāvan māṃ na samvidāte kim utetare |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758584 (0.0):
māṃ tu na kaś=cid ihatya īdṛktayā jano jānāti | / pitarāv api tāvan māṃ na samvidāte kim ute7tare |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758593 (0.0):
māṃ tu na kaś=cid ihatya īdṛktayā jano jānāti | / pitarāv api tāvan māṃ na samvidāte kim ute7tare |
sādhayiṣyāmi' ityagādipam / / sā tu harṣanirbharanipīḍitā ciraṃ prarudya bahuṃ vilapya śāntā punaḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904424 (0.0):
evam āgataḥ ' iti | / sā tu harṣanirbharanipīḍitā ciraṃ prarudya bahu
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758744 (0.0):
evam āgataḥ ' iti | / sā tu harṣa-nirbhara-nipīḍitā ciraṃ prarudya bahu
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904275 (5.960):
pitarāv api tāvan māṃ na samvidāte kim utetare | / tad enam artham upāyena sādhayiṣyāmi ' ity agādiṣam |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758593 (5.960):
pitarāv api tāvan māṃ na samvidāte kim ute7tare | / tad enam artham upāyena sādhayiṣyāmi ' ity agādiṣam |
svamātrā rājāntaḥpuravṛttāntākhyāne nyayujyata /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904431 (0.0):
sā tu harṣanirbharanipīḍitā ciraṃ prarudya bahu / vilapya śāntā punaḥ svamātrā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758745 (0.024):
sā tu harṣa-nirbhara-nipīḍitā ciraṃ prarudya bahu / vilapya śāntā punaḥ sva-mātrā
uktaṃ ca tayā kumāra,kāmarūpeśvarasya kalindavarmanāmnaḥ kanyā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904439 (0.0):
rājāntaḥpuravṛttāntākhyāne nyayujyata | / uktaṃ ca tayā -- 'kumāra kāmarūpeśvarasya
kalpasundarī kalāsu rūpe cāpsaraso 'payatikrāntā patimabhibhūya vartate /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904442 (0.0):
uktaṃ ca tayā -- 'kumāra kāmarūpeśvarasya / kalindavarmanāmnaḥ kanyā kalpasundarī kalāsu rūpe
tadekavallabhaḥ, sa tu bahvavarodho 'pi vikaṭavarmā' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904452 (0.0):
ca apsaraso 'py atikrāntā patim abhibhūya vartate | / tadekavallabhaḥ sa tu bahvavarodho 'pi vikaṭavarmā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758775 (0.0):
ca apsaraso 'py atikrāntā patim abhibhūya vartate | / tad-eka-vallabhaḥ sa tu bahv-avarodho 'pi vikaṭa-varmā
tāmavocam upasarpaināṃ matprayuktairgandhamālyaiḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904460 (0.0):
tadekavallabhaḥ sa tu bahvavarodho 'pi vikaṭavarmā / tām avocam -- ' upasarpaināṃ matprayuktair
upajanayacāsamānadoṣanindādinā svabhartari dveṣam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904468 (0.0):
upajanaya ca asamānadoṣanindādinā svabhartari
anurūpabhartṛgāminīnāṃ ca vāsavadattādīnāṃ varṇanena grāhayānuśayam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904478 (0.005):
anurūpabha rtṛgāminīnāṃ ca / vāsavadattādīnāṃ varṇanena grāhaya anuśayam |
avarodhanāntareṣu ca rājño vilasitāni sugūḍhānyapi prayatnenānvipya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904484 (0.0):
vāsavadattādīnāṃ varṇanena grāhaya anuśayam | / avarodhāntareṣu ca rājño vilasitāni su=gūḍhāny
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758808 (0.0):
vāsava-dattā4dīnāṃ varṇanena grāhaya anuśayam | / avarodhā1ntareṣu ca rājño vilasitāni su=gūḍhāny
prakāśayantī mānasasyā vardhaya' iti / / punaridamambāmavocam itthameva tvayāpyananyavyāpārayā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904493 (1.192):
api prayatnena anviṣya prakāśayantī mānam asyā / vardhaya ' iti | / punar idam ambām avocam -- ' ittham eva tvayā apy
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758817 (0.055):
punar idam ambām avocam -- ' ittham eva tvayā apy / an=anya-vyāpārayā nṛpā1ṅganā asāv upasthātavyā |
nṛpāṅganāsāvupasthātavyā / / pratyahaṃ ca yadyatra vṛttaṃ tadasmi tvayaiva bodhyaḥ, maduktā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904509 (0.0):
punar idam ambām avocam -- ' ittham eva tvayā apy / an=anyavyāpārayā nṛpāṅganā asāv upasthātavyā |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758835 (0.023):
praty-ahaṃ ca yad yat tatra vṛttaṃ tad asmi / tvayai9va bodhyaḥ |
punariyamudarkasvāduno 'smatkarmaṇaḥ prasādhanāya cchāyevānayāyinī
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904514 (0.0):
tvayaiva bodhyaḥ | / maduktā punar iyam udarkasvāduno 'smatkarmaṇaḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758840 (0.0):
tvayai9va bodhyaḥ | / mad-uktā punar iyam udarka-svāduno 'smat-karmaṇaḥ
kalpasundarīmanuvartatām' iti / / tena ca tamarthaṃ tathaivānvatiṣṭhatām / / keṣuciddineṣu gateṣvācaṣṭa māṃ madambā vatsa, mādhavīva picumandāśleṣiṇī
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904534 (0.0):
prasādhanāya cchāyeva an=apāyinī kalpasundarīm / anuvartatām ' iti | / te ca tam arthaṃ tathaiva anvatiṣṭhatām | / keṣucid dineṣu gateṣv ācaṣṭa māṃ madambā --
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758856 (1.788):
anuvartatām ' iti | / te ca tam arthaṃ tathai9va anvatiṣṭhatām | / keṣu-cid dineṣu gateṣv ācaṣṭa māṃ mad-ambā --
yathāsau śocyamātmānaṃ manyeta tathopapādya sthāpitā / / kiṃ bhūyaḥ kṛtyam' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904540 (0.0):
'vatsa mādhavīva picumandāśleṣiṇī yathā asau / śocyam ātmānaṃ manyeta tathopapādya sthāpitā |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758865 (0.051):
'vatsa mādhavī9va picumandā3śleṣiṇī yathā asau / śocyam ātmānaṃ manyeta tatho9papādya sthāpitā |
punarahamabhilikhyātmanaḥ pratikṛtam ityamamuṣyai neyā /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904543 (0.0):
śocyam ātmānaṃ manyeta tathopapādya sthāpitā | / kiṃ bhūyaḥ kṛtyam ' iti | / punar aham abhilikhyātmanaḥ pratikṛtim ' iyam amuṣmai
nītāṃ caināṃ nirvarṇya sā niyatamevaṃ vakṣyati / / nanvasti kaścidīdṛśākāraḥ pumān' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904555 (0.0):
punar aham abhilikhyātmanaḥ pratikṛtim ' iyam amuṣmai / neyā | / nītāṃ caināṃ nirvarṇya sā niyatam evaṃ vakṣyati
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758878 (0.039):
neyā | / nītāṃ cai7nāṃ nirvarṇya sā niyatam evaṃ vakṣyati
pratibrūhyenām yadi syāttataḥ kim' iti / / tasya yaduttaraṃ sā dāsyati tadahamasmi pratibodhanīyaḥ' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904567 (0.0):
pratibrūhy enām -- ' yadi syāt tataḥ kim ' iti | / tasya yad uttaraṃ sā dāsyati tad aham asmi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758892 (0.0):
tasya yad uttaraṃ sā dāsyati tad aham asmi / pratibodhanīyaḥ ' iti | / sā ' tathā ' iti rāja-kulam upasaṅkramya pratinivṛttā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2009553 (0.052):
(pṛ) vicikitsāyāḥ ke doṣāḥ | (u) vicikitsābahulasya laukikaṃ lokottaraṃ / sarvaṃ na sidhyati | kasmāt | sandidghaḥ pumān na kāryaṃ karma karoti |
sā tathā iti rājakulamupasaṃkramya pratinivṛttā māmekānte
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904573 (0.018):
tasya yad uttaraṃ sā dāsyati tad aham asmi / pratibodhanīyaḥ ' iti | / sā ' tathā ' iti rājakulam upasaṅkramya pratinivṛttā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758898 (0.018):
tasya yad uttaraṃ sā dāsyati tad aham asmi / pratibodhanīyaḥ ' iti | / sā ' tathā ' iti rāja-kulam upasaṅkramya pratinivṛttā
nyavedayat vatsa, darśito 'sau citrapaṭastasyai mattakāśinyai /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904574 (0.029):
sā ' tathā ' iti rājakulam upasaṅkramya pratinivṛttā / mām ekānte nyavedayat -- 'vatsa darśito 'sau
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758905 (0.029):
sā ' tathā ' iti rāja-kulam upasaṅkramya pratinivṛttā / mām ekānte nyavedayat -- 'vatsa darśito 'sau
citrīyamāṇā cāsau bhuvanamidaṃ sanāthīkṛtaṃ yaddeve 'pi kusumadhanvani
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904584 (0.0):
citrapaṭas tasyai mattakāśinyai | / citrīyamāṇā ca asau ' bhuvanam idaṃ / sanāthīkṛtaṃ yad deve 'pi kusumadhanvani
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758909 (0.001):
citra-paṭas tasyai matta-kāśinyai | / citrīyamāṇā ca asau ' bhuvanam idaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566651 (0.058):
143.024. tadidānīṃ bhavadbhiḥ kiṃ karaṇīyam? yasya vo yasmin deve bhaktiḥ / sa tamāyācatu/ / 143.025. yadi tenāpi tāvadāyācanena kāciddevatā
nedṛśī vapuḥśrīḥ saṃnidhatte / / citrametaccitrataram /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904586 (0.0):
sanāthīkṛtaṃ yad deve 'pi kusumadhanvani / nedṛśī vapuḥśrīḥ samnidhatte |
na ca tamavaimi yar idṛśamidamihatyo nirmimīte /
kenedamālikhitam, ityādṛtavatī vyāhṛtavatī ca / / mayā ca smerayodīritam devi, sadṛśamājñāpayasi /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904607 (0.0):
na ca tam avaimi ya īdṛśam ihatyo nirmimīte | / kenedam ālikhitam ' ity ādṛtavatī vyāhṛtavatī ca |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758928 (0.019):
na ca tam avaimi ya īdṛśam ihatyo nirmimīte | / kene7dam ālikhitam ' ity ādṛtavatī vyāhṛtavatī ca |
bhagavānmakaraketurapyevaṃsundaraṃ iti na śakyameva saṃbhavāyitum /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758934 (0.036):
mayā ca smerayo9dīritam -- ' devi sadṛśam / ājñāpayasi | / bhagavān makara-ketur apy evaṃ sundara iti na śakyam
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9574087 (0.049):
kalpamapi bhagavatā bhāṣamāṇena na śakyaṃ nāmaparikīrtnaṃ kathaṃ teṣāṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904607 (0.056):
mayā ca smerayodīritam -- ' devi sadṛśam / ājñāpayasi | / bhagavān makaraketur apy evaṃ sundara iti na śakyam
atha ca vistīrṇeyamarṇavanemiḥ / / kvacidīdṛśamapi rūpaṃ daivaśaktyā saṃbhavet /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904622 (0.050):
kvacid īdṛ śam api rūpaṃ daivaśaktyā sambhavet | / atha tu yady evaṃrūpo
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758952 (0.050):
kvacid īdṛ śam api rūpaṃ daiva-śaktyā sambhavet | / atha tu yady evaṃ-rūpo
atha tu yadyevaṃrūpo rūpānurūpaśilpaśīlavidayājñānakauśalo yuvā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904632 (0.0):
kvacid īdṛ śam api rūpaṃ daivaśaktyā sambhavet | / atha tu yady evaṃrūpo
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6452507 (0.052):
rājānamaśrukaṇṭhyau vyajijñapatām deva
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758960 (0.060):
rūpā1nurūpa-śilpa-śīla-vidyā-jñāna-kauśalo yuvā
mahākulīnaśca kaścitsaṃnihitaḥ syāt, sa kiṃ lapsyate' iti /
tayoktam amba, kiṃ bravīmi / / śarīraṃ hṛdayaṃ jīvitamiti sarvamidamalpamanarhaṃ ca /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904649 (0.0):
mahākulīnaś ca kaś=cit samnihitaḥ syāt sa kiṃ / lapsyate ' iti | / tayoktam -- ' amba kiṃ bravīmi |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15758973 (0.042):
mahā-kulīnaś ca kaś=cit samnihitaḥ syāt sa kiṃ / lapsyate ' iti | / tayo9ktam -- ' amba kiṃ bravīmi |
tato na kiñcillapsyate na cedayaṃ vipralambhastasyāmupya darśanānubhavena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904660 (0.041):
tato na kiñ=cil lapsyate | / na ced ayaṃ vipralambhas tasya amuṣya / darśanānubhavena yathedaṃ cakṣuś caritārthaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904650 (0.049):
śarīraṃ dṛdayaṃ jīvitam iti sarvam idam alpam / anarhaṃ ca | / tato na kiñ=cil lapsyate |
yathedaṃ cakṣuścaritārthaṃ bhavettathānugrahaḥ kāryaḥ' iti / / bhūyo 'pi mayā dṛḍhatarīkartumupanyastam asti ko 'pi rājasūnurnigūḍhaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904670 (0.0):
na ced ayaṃ vipralambhas tasya amuṣya / darśanānubhavena yathedaṃ cakṣuś caritārthaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759003 (0.0):
darśanā1nubhavena yathe9daṃ cakṣuś caritā1rthaṃ / bhavet tathā anugrahaḥ kāryaḥ ' iti | / bhūyo 'pi mayā dṛḍhatarīkartum upanyastam - ' asti
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13689529 (0.046):
avāpya kāle kṛta-kṛtyatām imāṃ % mamā7pi kāryo bhavatā tv anugrahaḥ //
caran / / amupya vasantotsave sahasakhībhirnagaropavanavihāriṇīratiriva vigrahiṇī
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904682 (0.0):
bhūyo 'pi mayā dṛḍhatarīkartum upanyastam - ' asti / ko 'pi rājasūnur nigūḍhaṃ caran | / amuṣya vasantotsave saha sakhībhir
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759013 (0.039):
bhūyo 'pi mayā dṛḍhatarīkartum upanyastam - ' asti / ko 'pi rāja-sūnur nigūḍhaṃ caran | / amuṣya vasanto1tsave saha sakhībhir
yadṛcchayā darśanapathaṃ gatāsi / / gataścāsau kāmaśaraikalakṣyatāṃ māmanvavartiṣṭa /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904694 (0.0):
nagaropavanavihāriṇī ratir iva vigrahiṇī / yadṛcchayā darśanapathaṃ gatā asi |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759018 (0.024):
nagaro1pavana-vihāriṇī ratir iva vigrahiṇī / yad-ṛcchayā darśana-pathaṃ gatā asi |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759026 (0.038):
gataś ca asau kāma-śarai1ka-lakṣya tāṃ mām / anvavartiṣṭa | / mayā ca vām anyo-anyā1nurūpair dur-labhair
mayā ca vāmanyonyānurūpairanyadurlabhairākārādibhirguṇātiśayaiśca
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904703 (1.192):
gataś ca asau kāmaśaraikalakṣya tāṃ mām / anvavartiṣṭa | / mayā ca vām anyoanyānurūpair durlabhair
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759026 (0.056):
gataś ca asau kāma-śarai1ka-lakṣya tāṃ mām / anvavartiṣṭa | / mayā ca vām anyo-anyā1nurūpair dur-labhair
preryamāṇayā tadracitaireva kusumaśekharasraganulepanādibhiściramupāsitāsi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904714 (0.0):
mayā ca vām anyoanyānurūpair durlabhair / ākārādibhir guṇātiśayaiś ca preryamāṇayā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759041 (0.0):
ākārā3dibhir guṇā1tiśayaiś ca preryamāṇayā / tad-racitair eva kusuma-śekhara-srag-anulepanā3dibhiś
sādṛśyaṃ ca svamanena svayamevābhilikhya tvatsamādhigāḍhatvadarśanāya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904720 (0.0):
tadracitair eva kusumaśekharasraganulepanādibhiś / ciram upāsitā asi | / sādṛśyaṃ ca svam anena svayam eva abhilikhya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759048 (0.036):
tad-racitair eva kusuma-śekhara-srag-anulepanā3dibhiś / ciram upāsitā asi | / sādṛśyaṃ ca svam anena svayam eva abhilikhya
preṣitam / / eṣa cedartho niścitastasyāmupyātimānuṣaprāṇasattavaprajñāprakarṣasya na
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759064 (1.192):
tvat-samādhi-gāḍhatva-darśanāya preṣi tam | / eṣa ced artho niścitas tasya amuṣya / atimānuṣa-prāṇa-sattva-prajñā-prakarṣasya na
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904726 (0.038):
tvatsamādhigāḍhatvadarśanāya preṣi tam | / eṣa ced artho niścitas tasya amuṣya / atimānuṣaprāṇasattvaprajñāprakarṣasya na
kiñcidduṣkaraṃ nāma / / tamadyaiva darśayeyam / / saṃketo deyaḥ' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904739 (0.016):
kiñ=cid duṣkaraṃ nāma | / tam adyaiva darśayeyam | / saṅketo deyaḥ ' iti |
tayā tadu kiñcidiva dhyātvā punarabhihitam amba, tava naitadidānīṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904752 (0.0):
tayā tu kiñ=cid iva dhyātvā punar abhihitam - ' amba / tava naitad idānīṃ gopyatamam |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759084 (0.003):
tayā tu kiñ=cid iva dhyātvā punar abhihitam - ' amba / tava nai7tad idānīṃ gopya-tamam |
gopyatam / / ataḥ kathayāmi / / mama tātasya rājña prahāravarmaṇā saha mahatī prītirāsīt /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904762 (0.0):
tayā tu kiñ=cid iva dhyātvā punar abhihitam - ' amba / tava naitad idānīṃ gopyatamam | / ataḥ kathayāmi |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759098 (1.192):
mama tātasya rājñā prahāra-varmaṇā saha mahatī / prītir āsīt | / mātuś ca me mānavatyāḥ priya-vayasyā devī
mātuśca me mānavatyāḥ priyavayasyā devī priyaṃvadāsīt /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904766 (0.0):
mama tātasya rājñā prahāravarmaṇā saha mahatī / prītir āsīt | / mātuś ca me mānavatyāḥ priyavayasyā devī
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759102 (0.0):
mama tātasya rājñā prahāra-varmaṇā saha mahatī / prītir āsīt | / mātuś ca me mānavatyāḥ priya-vayasyā devī
tābhyāṃ punarajātāpatyābhyāmevakṛtaḥ samayo 'bhūt āvayoḥ putramatyāḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904777 (0.0):
priyamvadāsīt | / tābhyāṃ punar ajātāpatyābhyām eva kṛtaḥ samayo
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759114 (0.029):
tābhyāṃ punar a-jātā1patyābhyām eva kṛtaḥ samayo / abhūt -- ' āvayoḥ putravatyāḥ putrāya duhitṛmatyā
putarāya duhitṛmatyā duhitā deyā' iti / / tātastu māṃ jātāṃ pranaṣṭāpatyā priyaṃvadeti prārthayamānāya vikaṭavarmaṇe
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904786 (0.0):
abhūt -- ' āvayoḥ putravatyāḥ putrāya duhitṛmatyā / duhitā deyā ' iti |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759123 (0.0):
abhūt -- ' āvayoḥ putravatyāḥ putrāya duhitṛmatyā / duhitā deyā ' iti | / tātas tu māṃ jātāṃ pranaṣṭā1patyā
daivāddattavān / / ayaṃ ca niṣṭhuraḥ pitṛdrohī nāpyupapannasaṃsthānaḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904799 (0.0):
priyamvadeti prārthayamānāya vikaṭavarmaṇe daivād / dattavān | / ayaṃ ca niṣṭhuraḥ pitṛdrohī na
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759137 (1.192):
priyamvade9ti prārthayamānāya vikaṭa-varmaṇe daivād / dattavān | / ayaṃ ca niṣṭhuraḥ pitṛ-drohī na
kāmopacāreṣvalabdhavaicakṣaṇyaḥ kalāsu kāvyanāṭakādiṣu mandābhiniveśaḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904809 (0.0):
ayaṃ ca niṣṭhuraḥ pitṛdrohī na / atyupasannasaṃsthānaḥ kāmopacāreṣv / alabdhavaicakṣaṇyaḥ kalāsu kāvyanāṭakādiṣu
sauryonmādī durvikatthano 'nṛtavādī cāsthānavarpī /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904812 (0.041):
alabdhavaicakṣaṇyaḥ kalāsu kāvyanāṭakādiṣu / mandābhiniveśaḥ śauryonmādī durvikatthano
nātirocate ma eṣa bhartā viśeṣataścaiṣu vāsareṣu yadayamudyāne
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904825 (0.0):
na atirocate me eṣa bhartā viśeṣataś caiṣu
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759166 (0.0):
na atirocate me eṣa bhartā viśeṣataś cai7ṣu
madantaraṅgabhūtāṃ puṣkarikāmapyupāntavartinīmanādṛtya mayi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904833 (0.0):
vāsareṣu | / yad ayam udyāne madantaraṅgabhūtāṃ puṣkarikām
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759171 (0.0):
vāsareṣu | / yad ayam udyāne mad-antaraṅga-bhūtāṃ puṣkarikām
baddhasāpatnyamatasarāmanātmajñāmātmanāṭakīyāṃ ramayantikāṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904842 (0.0):
apy upāntavartinīm anādṛtya mayi / baddhasāpatnyamatsarām anātmajñām
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759185 (0.0):
apy upānta-vartinīm an-ādṛtya mayi / baddha-sāpatnya-matsarām an-ātma-jñām
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2435787 (0.030):
prameyamātmādi manontaṃ parīkṣitaṃ, na punaḥ pravṛtteḥ svarūpaṃ vā kāryaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549889 (0.030):
na dṛṣṭivipannānām, na māragocaracāriṇām, nātmotkarṣakāṇām, na / parapaṃsakānām, na lābhasatkāragurukāṇām, na pātracīvarādhyavasitānām, na
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12531778 (0.031):
saṃbhāvyo gocare śabdaḥ pratyayo vā na cānyathā / / na saṃbhāvyau tadātmatvād ahaṃkartus tathaiva ca // SamUpad_I,18.24 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919182 (0.032):
śābdabodhaparaṃpareti cetsamamihāpītyāha liṅgaparāmarśasyeti// / jñānavajjñānasyeva/ ātmalābharūpajanmakṣaṇamapyupādāya vā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21150951 (0.033):
siddhasādhanatvavāraṇāya / dvitīyaṃ tu vyāpāranubandhitayā / tajjñānaviṣayakairātmādibhiḥ prāmāṇyajñānajananadvāra
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp08u.htm.txt) 26218461 (0.033):
847vaiśeṣikātmaguṇā7nā848 mātmamanassaṃyogenaivotpatteḥ /
Aryasura: Paramitasamasa (bsa050_u.htm.txt) 12050267 (0.036):
saṃsāradoṣabharanirmathito 'pi naiva prajñāvivecanatayā parikhīdyate yaḥ / / nātmābhikhedapariviklavatāṃ sa yāti yānasya buddhaguṇasaṃjananasya loke //
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1331134 (0.036):
uddharṣo harṣaviśeṣaḥ | yena harṣaviśeṣeṇa cittam asvatantrīkriyate tena / tadātmatantrīkaraṇāt paryāttaṃ bhavatīty etad uktañ cetasaḥ paryādānam iti
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026890 (0.038):
Yāj3.117c/ ātmanas tu jagat sarvam jagataś ca^ātma.sambhavah // / Yāj3.118a/ katham etad (vimuhyāmah sa.deva.asura.mānavam /
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3311255 (0.042):
atra śrīparaśarabhaṭṭāryaśrīsūktiranusandheyā / ahamidamabhivedmītyātmabittyorvibhede sphurati yadi tadaikyaṃ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21510957 (0.054):
Manu9.174a/ krīṇīyād) yas tv apatyārthaṃ mātā.pitror yam antikāt |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9375556 (0.057):
pārthivarūpasatattvaniścalatātmakalakāraśrutyanugame ḷ ḷ3 iti / tathā ca
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9769859 (0.061):
vihariṣyāmo vyādhimūlaparijñātāvinaḥ / tenātmasaṃjñāṃ viṣṭhāpya / dharmasaṃjñotpādayitavyā / dharmasaṃghāto 'yaṃ kāyaḥ / dharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924579 (0.061):
vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānaṃ anātmam iti sthātavyaṃ/ tat kasya / hetoḥ/ tathā hi rūpānātmatānātmatāsvabhāvena śūnyā/ yā ca bhagavan
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16856880 (0.064):
nātmārtham anuyācāvo BrP_125.35c / nātmārtham upasādhayet BrP_221.47d
nāmāpatyanirviśeṣaṃ matsaṃvardhitāyāścampakalatāyāṃ svayamavacitābhiḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904844 (0.024):
baddhasāpatnyamatsarām anātmajñām / ātmanāṭakīyāṃ ramayantikā nāma / apatyanir=viśeṣaṃ matsamvardhitāyāś
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759187 (0.024):
baddha-sāpatnya-matsarām an-ātma-jñām / ātma-nāṭakīyāṃ ramayantikā nāma / apatya-nir=viśeṣaṃ mat-samvardhitāyāś
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904851 (0.063):
campakalatāyāḥ svayam avacitābhiḥ su=manobhir alam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759194 (0.063):
campaka-latāyāḥ svayam avacitābhiḥ su=manobhir alam
sumanobhiralamakārṣit / / madupabhuktamukte citrakūṭagarbhavedikāgate ratnatasya tayā saha vyahārṣit
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904861 (0.0):
madupabhuktamukte citrakūṭagarbhavedikāgate
ayogyaśca pumānavajñātaṃ ca pravṛttaḥ / / tatkimityapekṣyate paralokabhayaṃ caihikena duḥkhenāntaritam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904878 (0.0):
ratnatalpe tayā saha vyahārṣīt | / ayogyaś ca pumān avajñātuṃ ca pravṛttaḥ | / tat kim ity apekṣyate |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759222 (0.0):
a-yogyaś ca pumān avajñātuṃ ca pravṛttaḥ | / tat kim ity apekṣyate | / para-loka-bhayaṃ ca aihikena duḥkhena antaritam |
aviṣahyaṃ hi / yoṣitāmanaṅgaśaraniṣaṅgībhūtacetasāmaniṣṭajanasaṃvāsayantraṇāduḥkham /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904878 (0.051):
paralokabhayaṃ ca aihikena duḥkhena antaritam | / a=viṣahyaṃ hi yoṣitām an=aṅgaśaraniṣaṅgī
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759222 (0.051):
para-loka-bhayaṃ ca aihikena duḥkhena antaritam | / a=viṣahyaṃ hi yoṣitām an=aṅga-śara-niṣaṅgī
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904891 (0.052):
bhūtacetasām an=iṣṭajanasamvāsayantraṇāduḥkham | / ato 'munā puruṣeṇa mām adyodyānamādhavīgṛhe
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759235 (0.052):
bhūta-cetasām an=iṣṭa-jana-samvāsa-yantraṇā-duḥkham | / ato 'munā puruṣeṇa mām adyo7dyāna-mādhavī-gṛhe
ato 'munā puruṣeṇa mamādyodyānamādhavīgṛhe samāgamaya /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904898 (0.005):
bhūtacetasām an=iṣṭajanasamvāsayantraṇāduḥkham | / ato 'munā puruṣeṇa mām adyodyānamādhavīgṛhe
tadvārthāśravaṇamātreṇaiva hi mamātimātraṃ mano 'nuraktam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904906 (1.192):
tadvārtāśravaṇamātreṇaiva hi mama atimātraṃ / mano 'nuraktam |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759251 (1.192):
tad-vārtā-śravaṇa-mātreṇai7va hi mama atimātraṃ / mano 'nuraktam |
asti cāyamartharāśiḥ / / anenāmupya pade pratiṣṭhāpya tamevātyantamupacarya jīviṣyāmi' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904913 (0.0):
tadvārtāśravaṇamātreṇaiva hi mama atimātraṃ / mano 'nuraktam | / asti ca ayam artharāśiḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759257 (0.0):
tad-vārtā-śravaṇa-mātreṇai7va hi mama atimātraṃ / mano 'nuraktam | / asti ca ayam artha-rāśiḥ |
mayāpi tadabhyupetya pratyāgatam / / ataḥ paraṃ bhartṛdārakaḥ pramāṇam' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904921 (0.0):
anena amuṣya pade pratiṣṭhāpya tam eva atyantam / upacarya jīviṣyāmi ' iti | / mayā api tad abhyupetya pratyāgatam |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759267 (0.0):
upacarya jīviṣyāmi ' iti | / mayā api tad abhyupetya pratyāgatam | / ataḥ paraṃ bhartṛ-dārakaḥ pramāṇam ' iti |
tatastasyā eva sakāśādantaḥpuraniveśamantarvaṃśikapuruṣasthān
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904924 (0.0):
ataḥ paraṃ bhartṛdārakaḥ pramāṇam ' iti | / tatas tasyā eva sakāśād antaḥpuraniveśam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759267 (0.059):
ataḥ paraṃ bhartṛ-dārakaḥ pramāṇam ' iti | / tatas tasyā eva sakāśād antaḥ-pura-niveśam
pramadavanapradeśānapi vibhāgenāvagamya, astagirikūṭapātakṣubhitaśoṇita
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904940 (0.0):
antarvamśikapuruṣasthānāni pramadavanapradeśān / api vibhāgena avagamya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759286 (0.0):
antar-vamśika-puruṣa-sthānāni pramada-vana-pradeśān / api vibhāgena avagamya
iva śoṇībhavati bhānubimbe, / paścimāmbudhiṣayaḥpātanirvāpitapataṅgāṅgāradhūmasaṃbhāra iva
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759297 (0.013):
asta-giri-kūṭa-pāta-kṣubhita-śoṇita iva / śoṇībhavati bhānu-bimbe
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904942 (0.015):
astagirikūṭapātakṣubhitaśoṇita iva / śoṇībhavati bhānubimbe
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904951 (0.018):
paścimāmbudhipayaḥpātanirvāpitapataṅgāṅgāradhūmasambhāra
bharitanabhasitamasi vijṛmbhate, paradāraparāmarśonmukhasya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904961 (0.0):
iva bharitanabhasi tamasi vijṛmbhite paradāraparāmarśonmukhasya / mamācāryakam iva kartum utthite
mamācāryakamiva kartumutthite guruparigrahaślāghini grahāgresare
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904970 (0.0):
iva bharitanabhasi tamasi vijṛmbhite paradāraparāmarśonmukhasya / mamācāryakam iva kartum utthite
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759312 (0.050):
mamā8cāryakam iva kartum utthite / guru-parigraha-ślāghini grahā1gre-sare kṣapā-kare
kṣapākare, kalpasundarīvadanapuṇḍarīkeṇeva
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904976 (0.0):
guruparigrahaślāghini grahāgresare kṣapākare
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759322 (0.0):
guru-parigraha-ślāghini grahā1gre-sare kṣapā-kare / kalpa-sundarī-vadana-puṇḍarīkeṇe7va
maddarśanātirāgaprathamopanatena smayamānena candramaṇḍalena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904984 (0.0):
kalpasundarīvadanapuṇḍarīkeṇeva / maddarśanātirāgaprathamopanatena smayamānena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759322 (0.050):
kalpa-sundarī-vadana-puṇḍarīkeṇe7va / mad-darśanā1tirāga-prathamo1panatena smayamānena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759332 (0.051):
mad-darśanā1tirāga-prathamo1panatena smayamānena / candra-maṇḍalena sandhukṣamāṇa-tejasi
saṃdhukṣyamāṇatejasi bhuvanavijigīṣodyate deve kusumadhanvani, yatocitaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904988 (0.0):
maddarśanātirāgaprathamopanatena smayamānena / candramaṇḍalena sandhukṣamāṇatejasi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759333 (0.0):
mad-darśanā1tirāga-prathamo1panatena smayamānena / candra-maṇḍalena sandhukṣamāṇa-tejasi
śayanīyamabhaje / / vyacīcaraṃ ca siddhaprāya evāyamarthaḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904997 (0.0):
yathocitaṃ śayanīyam abhaje | / vyacītaraṃ ca - ' siddhaprāya eva ayam arthaḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759345 (0.0):
yatho2citaṃ śayanīyam abhaje | / vyacītaraṃ ca - ' siddha-prāya eva ayam arthaḥ |
kintu parakalatralaṅghānāddharmapīḍā bhavet,
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7904998 (0.034):
vyacītaraṃ ca - ' siddhaprāya eva ayam arthaḥ | / kiṃ tu parakalatralaṅghanād dharmapīḍā bhavet |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759346 (0.034):
vyacītaraṃ ca - ' siddha-prāya eva ayam arthaḥ | / kiṃ tu para-kalatra-laṅghanād dharma-pīḍā bhavet |
sāpyarthakāmayordvayorupalambheśāstrakārairanumataiveti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905006 (0.0):
kiṃ tu parakalatralaṅghanād dharmapīḍā bhavet | / sā apy arthakāmayor dvayor upalambhe
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759354 (0.0):
kiṃ tu para-kalatra-laṅghanād dharma-pīḍā bhavet | / sā apy artha-kāmayor dvayor upalambhe
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21028007 (0.047):
dvayornimittatvopagamena dvayorapi tvapratyayabdārthatvāditi bhāvaḥ//
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3349298 (0.058):
ekaikasyāsrivṛtkaraṇa ekaikasyāḥ prādhānyaṃ dvayordvayorguṇabhāvo 'nthathā / hi rajjavā ivaikameva trivṛtkaraṇaṃ syāt na tu tisṛṇāṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6224034 (0.064):
taṃ haṭhādivākṛṣya tato bahiṣkaroti, iha tu dvayorarthayorekasya
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23061431 (0.064):
tvastyevetyāha---na taditi // / ekasacve 'pi dvayorabhāvena traidoṣyābhāvopapatterna taditi nāsaṃgatam /
gurujanabandhamokṣopāyasaṃdhinā mayā caipa vyatikramaḥ kṛtaḥ, tadapi pāpaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905023 (1.192):
śāstrakārair anumataiveti | / gurujanabandhamokṣopāyasandhinā mayā caiṣa
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759370 (0.042):
guru-jana-bandha-mokṣo1pāya-sandhinā mayā cai7ṣa / vyatikramaḥ kṛtas tad api pāpaṃ nirhṛtya kiyatyā
nirhṛtya kiyatyāpi dharmakalayā māṃ samagrayediti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905029 (0.0):
gurujanabandhamokṣopāyasandhinā mayā caiṣa / vyatikramaḥ kṛtas tad api pāpaṃ nirhṛtya kiyatyā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759376 (0.0):
guru-jana-bandha-mokṣo1pāya-sandhinā mayā cai7ṣa / vyatikramaḥ kṛtas tad api pāpaṃ nirhṛtya kiyatyā
api tvetadākarṇya devo rājavāhanaḥ suhṛdo vā kiṃ nu vakṣyanti' iti
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905035 (0.0):
api dharmakalayā māṃ samagrayed iti | / api tv etad ākarṇya devo rājavāhanaḥ suhṛdo vā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759378 (0.0):
api dharma-kalayā māṃ samagrayed iti | / api tv etad ākarṇya devo rāja-vāhanaḥ su-hṛdo vā
cintāparādhīna eva nidrayā parāmṛśye / / adṛsyata ca svapno hastivakro bhagavān /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905041 (0.0):
api tv etad ākarṇya devo rājavāhanaḥ suhṛdo vā / kiṃ nu vakṣyanti ' iti cintāparādhīna eva nidrayā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759388 (0.048):
kiṃ nu vakṣyanti ' iti cintā-parā1dhīna eva nidrayā
āhasma ca saumya upahāravarman, mā sma te durvikalpo bhūt /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905053 (1.192):
āha sma ca - ' saumya upahāravarman mā sma te / durvikalpo bhūt | / yatas tvam asi madamśaḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759398 (0.044):
adṛśyata ca svapne hasti-vaktro bhagavān | / āha sma ca - ' saumya upahāra-varman mā sma te
Yamuna: Stotraratna (yamsr_au.htm.txt) 27740351 (0.062):
tava dāsya-sukhai1ka-saṅghināṃ bhavaneṣu astv api kīṭa-janma me | / itarā1vasatheṣu mā sma bhūd api me janma catur-mukhā3tmanā || YStr_55 ||
yatastvamasi madaṃśaḥ / / śaṅkarajaṭābhāralālanocitā surasaridasau varavarṇinī /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905062 (0.0):
āha sma ca - ' saumya upahāravarman mā sma te / durvikalpo bhūt | / yatas tvam asi madamśaḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759409 (0.045):
dur-vikalpo bhūt | / yatas tvam asi mad-amśaḥ |
sā ca kadācinmadviloḍanāsahiṣṇurmāmaśapat ehi martyatvam' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905074 (0.0):
sā ca kadā=cin madviloḍanā=sahiṣṇur mām aśapat - / - ' ehi martyatvam ' iti |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759428 (0.0):
sā ca kadā=cin mad-viloḍanā1=sahiṣṇur mām aśapat -
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6453273 (0.052):
tadiyamiha pratipattiryayānuṣṭhīyamānayā manniyogatastau paritrāsyete / / māṃ ca kadācidanarthāditastārayiṣyati' iti kamapyupāyamātmanaiva nirṇīya
aśapyata mayā ca yatheha bahubhogyā tathā prāpyāpi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905077 (0.0):
sā ca kadā=cin madviloḍanā=sahiṣṇur mām aśapat - / - ' ehi martyatvam ' iti | / aśapyata mayā ca - ' yatheha bahubhogyā tathā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759432 (0.032):
sā ca kadā=cin mad-viloḍanā1=sahiṣṇur mām aśapat - / - ' ehi martyatvam ' iti | / aśapyata mayā ca - ' yathe9ha bahu-bhogyā tathā
mānupyakamanekasādhāraṇī bhava' iti / / abyarthitaścānayā ekapūrvā punastvāmevopacarya yāvajjīvaṃ rameyam' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905093 (0.0):
abhyarthitaś ca anayā ' ekapūrvāṃ punas tvām / evopacarya yāvajjīvaṃ rameyam ' iti | / tad ayam artho bhavya eva bhavatā nir=āśaṅkyaḥ ' iti |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18616848 (0.061):
[_Mvu_1.72_] śāsanaṃ śṛṇuyu sarvasamagryaṃ // / so hi 'nekabhavakalpaśatehi
tadayamartho bhavya eva bhavatā nirāśaṅkyaḥ' iti / / pratibudhya ca prītiyuktastadaharapi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905100 (0.0):
abhyarthitaś ca anayā ' ekapūrvāṃ punas tvām / evopacarya yāvajjīvaṃ rameyam ' iti | / tad ayam artho bhavya eva bhavatā nir=āśaṅkyaḥ ' iti |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759456 (0.032):
tad ayam artho bhavya eva bhavatā nir=āśaṅkyaḥ ' iti | / pratibudhya ca prīti-yuktas tad-ahar api
priyāsaṃketavyatikarādismaraṇenāhamanaiṣam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905108 (0.0):
pratibudhya ca prītiyuktas tadahar api / priyāsaṅketavyatikarādismaraṇena aham anaiṣam |
anyedyurananyathāvṛttiranaṅgo mayyeveṣuvarṣamavarṣat /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905116 (0.0):
priyāsaṅketavyatikarādismaraṇena aham anaiṣam | / anyedyur ananyathāvṛttir anaṅgo mayy
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759473 (0.055):
anye-dyur an-anyathā-vṛttir an-aṅgo mayy / eve7ṣu-varṣam avarṣat | / aśuṣyac ca jyotiṣmataḥ prabhā-mayaṃ saraḥ |
aśuṣyacca jyotiṣmataḥ prabhāmayaṃ saraḥ / / prāsaracca timiramayaḥ kardamaḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905124 (0.0):
anyedyur ananyathāvṛttir anaṅgo mayy / eveṣuvarṣam avarṣat | / aśuṣyac ca jyotiṣmataḥ prabhāmayaṃ saraḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759482 (0.0):
eve7ṣu-varṣam avarṣat | / aśuṣyac ca jyotiṣmataḥ prabhā-mayaṃ saraḥ |
kārdamikanivasanaśca dṛjhataraparikaraḥ khaṅgapāṇirupahṛtaprakṛtopaskaraḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905126 (0.047):
prāsarac ca timiramayaḥ kardamaḥ | / kārdamikanivasanaś ca dṛḍhataraparikaraḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759484 (0.047):
prāsarac ca timira-mayaḥ kardamaḥ | / kārdamika-nivasanaś ca dṛḍhatara-parikaraḥ
smaranmātṛdattānyabhijñānāni rājamandiraparikhāmudambhasamupātiṣṭham /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905141 (0.0):
khaḍgapāṇir upahṛtopaskaraḥ smaran mātṛdattāny / abhijñānāni rājamandiraparikhām udambhasam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759499 (0.0):
khaḍga-pāṇir upahṛto1paskaraḥ smaran mātṛ-dattāny / abhijñānāni rāja-mandira-parikhām ud-ambhasam
athopakhātaṃ mātṛgṛhadvāre puṣkarikayā prathamasaṃnidhāpitāṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905149 (0.0):
abhijñānāni rājamandiraparikhām udambhasam / upātiṣṭham | / athopa khātaṃ mātṛgṛhadvāre puṣkarikayā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759508 (0.0):
atho7pa khātaṃ mātṛ-gṛha-dvāre puṣkarikayā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5808519 (0.046):
vāma-kareṇa kaca-nikare vikṛṣya tad-vartma-parikhāṃ pari parihṛṣyal / loka-sārthāvṛta-pitṛ-dvayānugantṛkatayā viśrānti-tīrtham anu viśrāntim
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4309576 (0.057):
gṛha.dvāre.gṛha.dvāraātmānaṃ vīvadhena saha darśanāt saṃdarśanī^ity
vemuyaṣṭimādāya tayā śāyitayā ca parikhām, sthāpitayā ca
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905157 (1.788):
athopa khātaṃ mātṛgṛhadvāre puṣkarikayā / prathamasamnidhāpitāṃ veṇuyaṣṭim ādāya tayā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759516 (1.788):
atho7pa khātaṃ mātṛ-gṛha-dvāre puṣkarikayā / prathama-samnidhāpitāṃ veṇu-yaṣṭim ādāya tayā
prākārabhittimalaṅghayam / / adhiruhya pakveṣṭakacitena gopuroparitalādhiroheṇa sopānapathena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905162 (0.0):
prathamasamnidhāpitāṃ veṇuyaṣṭim ādāya tayā / śāyitayā ca parikhāṃ sthāpitayā ca prākārabhittim
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759517 (5.960):
prathama-samnidhāpitāṃ veṇu-yaṣṭim ādāya tayā / śāyitayā ca parikhāṃ sthāpitayā ca prākāra-bhittim
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759528 (1.192):
gopuro1pari-talā1dhirohiṇā sopāna-pathena bhuvam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905170 (0.046):
gopuroparitalādhirohiṇā sopānapathena bhuvam / avātaram |
bhuvamavātaram / / avatīrṇaśca bakulavīthīmatikramya campakāvalivartmanā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905177 (0.0):
gopuroparitalādhirohiṇā sopānapathena bhuvam / avātaram |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759529 (0.0):
gopuro1pari-talā1dhirohiṇā sopāna-pathena bhuvam / avātaram |
manāgivopasṛtyottarāhi karuṇaṃ cakravākamithunaravamaśṛṇavam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905184 (0.0):
avatīrṇaś ca vakulavīthīm atikramya / campakāvalivartmanā manāg ivopasṛtyottarāhi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759543 (0.052):
karuṇaṃ cakra-vāka-mithuna-ravam aśṛṇavam | / punar udīcā pāṭali-pathena
punarudīcā pāṭalipathena sparśalabhyaviśālasaudhakuḍyodareṇa śarakṣepamiva
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905195 (0.0):
sparśalabhyaviśālasaudhakuḍyodareṇa śarakṣepam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759550 (0.0):
karuṇaṃ cakra-vāka-mithuna-ravam aśṛṇavam | / punar udīcā pāṭali-pathena
gatvā punaḥ prācā piṇḍībhāṇḍīraṣaṇḍamaṇḍitobhayapārśvena saikatapathena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905202 (0.0):
sparśalabhyaviśālasaudhakuḍyodareṇa śarakṣepam / iva gatvā punaḥ prācā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759561 (0.0):
sparśa-labhya-viśāla-saudha-kuḍyo1dareṇa śara-kṣepam / iva gatvā punaḥ prācā / piṇḍī-bhāṇḍīra-khaṇḍa-maṇḍito1bhaya-pārśvena
kiñcidunttaramatikramya punaravācīṃ cūtavīthīmagāhiṣi /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759575 (0.0):
saikata-pathena kiñ=cid uttaram atikramya punar / avācīṃ cūta-vīthīm agāhiṣi |
tataśca gahanataramudaropacitaratnavedikaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759581 (0.0):
avācīṃ cūta-vīthīm agāhiṣi | / tataś ca gahanataram udaro1paracita-ratna-vedikaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905220 (0.032):
avācīṃ cūtavīthīm agāhiṣi | / tataś ca gahanataram udaroparacitaratnavedikaṃ
mādhavīlatāmaṇḍapamīṣadvivṛtasamudgakonmiṣitabhāsā dīpavartyā nyarūpayam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905231 (0.0):
tataś ca gahanataram udaroparacitaratnavedikaṃ / mādhavīlatāmaṇḍapam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759586 (0.0):
tataś ca gahanataram udaro1paracita-ratna-vedikaṃ / mādhavī-latā-maṇḍapam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759594 (0.026):
īṣad-vivṛta-samudgako1nmiṣita-bhāsā dīpa-vartyā / nyarūpayam | / praviśya cai7ka-pā rśve
praviśya caikapārśve phullapuṣpanirantarakuraṇṭapotapaṅktibhittiparigataṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905243 (0.0):
īṣadvivṛtasamudgakonmiṣitabhāsā dīpavartyā / nyarūpayam | / praviśya caikapā rśve
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759607 (0.0):
praviśya cai7ka-pā rśve / phulla-puṣpa-nirantara-kuraṇṭa-pota-paṅkti-bhitti-parigataṃ garbha-gṛham
garbhagṛham, / avanipatitāruṇāśokalatāmayamabhinavakusumakorakapulakalāñchitaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905255 (0.0):
phullapuṣpanirantarakuraṇṭapotapaṅktibhittiparigataṃ garbhagṛham / avanipatitāruṇāśokalatāmayam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759619 (0.0):
avani-patitā1ruṇā1śoka-latā-mayam / abhinava-kusuma-koraka-pulaka-lāñchitaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759607 (0.056):
phulla-puṣpa-nirantara-kuraṇṭa-pota-paṅkti-bhitti-parigataṃ garbha-gṛham / avani-patitā1ruṇā1śoka-latā-mayam
pratyagrapravālapaṭalapāṭalaṃ kapāṭamuddhāṭya prāvikṣam, tatra
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905261 (0.0):
abhinavakusumakorakapulakalāñchitaṃ / pratyagrapravālapaṭalapāṭalaṃ kapāṭam udghāṭya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759624 (0.0):
abhinava-kusuma-koraka-pulaka-lāñchitaṃ / pratyagra-pravāla-paṭala-pāṭalaṃ kapāṭam udghāṭya
cāsītsvāstīrṇaṃ kusumaśayanam, suratopakaraṇavastugarbhāścabhṛṅgārakaḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905269 (0.0):
pratyagrapravālapaṭalapāṭalaṃ kapāṭam udghāṭya / prāvikṣam | / tatra cāsīt svāstīrṇaṃ kusumaśayanam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759632 (0.054):
tatra cā8sīt sv-āstīrṇaṃ kusuma-śayanam / surato1pakaraṇa-vastu-garbhāś ca
samupaviśya muhūrtaṃ viśrāntaḥ parimalamatiśayavantamāghrāsiṣam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905287 (0.0):
surabhisalilabharitaś ca bhṛṅgārakaḥ | / samupaviśya muhūrtaṃ viśrāntaḥ parimalam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759652 (0.0):
surabhi-salila-bharitaś ca bhṛṅgārakaḥ | / samupaviśya muhūrtaṃ viśrāntaḥ parimalam
aśrauṣaṃ ca mandamandaṃ padaśabdam / / śrutvaiva saṃketagṛhānnirgatya raktāśokaskandhapārśvavyavahitāṅgayaṣṭiḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905295 (0.0):
samupaviśya muhūrtaṃ viśrāntaḥ parimalam / atiśayavantam āghrāsiṣam | / aśrauṣaṃ ca mandamandaṃ padaśabdam |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905303 (0.0):
śrutvaiva saṅketagṛhān nirgatya / raktāśokaskandhapārśvavyavahitāṅgayaṣṭiḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759656 (0.0):
samupaviśya muhūrtaṃ viśrāntaḥ parimalam / atiśayavantam āghrāsiṣam | / aśrauṣaṃ ca manda-mandaṃ pada-śabdam |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759668 (0.053):
raktā1śoka-skandha-pārśva-vyavahitā1ṅga-yaṣṭiḥ / sthito 'smi |
sthito 'smi / / sā ca subhrūḥ suṣīmakāmā śanairupetya tatra māmadṛṣṭvā balavadavyathiṣṭa /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905312 (0.0):
raktāśokaskandhapārśvavyavahitāṅgayaṣṭiḥ / sthito 'smi |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759679 (0.017):
sthito 'smi | / sā ca su-bhrūr a=suṣīma-kāmā śanair upetya tatra
vyasṛjacca mattarājahaṃsavi kaṇṭharāgavalgugadgadāṃ giram vyaktamasmi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905323 (0.0):
mām adṛṣṭvā balavad avyathiṣṭa | / vyasṛjac ca mattarājahamsīva
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759692 (0.0):
mām a-dṛṣṭvā balavad avyathiṣṭa | / vyasṛjac ca matta-rāja-hamsī9va
vipralabdhā / / nāstyupāyaḥ prāṇitum / / ayi hṛdaya, kimidamakāryaṃ kāryavadadhyavasāya tadasaṃbhavena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905330 (0.0):
kaṇṭharāgavalgugadgadāṃ giram -- ' vyaktam asmi / vipralabdhā | / na asty upāyaḥ prāṇitum |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759694 (0.0):
kaṇṭha-rāga-valgu-gadgadāṃ giram -- ' vyaktam asmi / vipralabdhā | / na asty upāyaḥ prāṇitum |
kimevamuttāmyasi / / bhagavanpañcabāṇa, kastavāparādhaḥ kṛto mayā yadevaṃ dahasi, na ca
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905344 (0.0):
bhagavan pañcabāṇakas tava aparādhaḥ kṛto mayā / yad evaṃ dahasi na ca bhasmīkaroṣi ' iti |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759715 (0.0):
bhagavan pañca-bāṇakas tava aparādhaḥ kṛto mayā / yad evaṃ dahasi na ca bhasmīkaroṣi ' iti |
bhasmīkaroṣi' iti / / athāhamāvirbhūya vivṛtadīpabhājanaḥ bhāmini, nanu bahvaparāddhaṃ bhavatyā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905357 (0.0):
bhagavan pañcabāṇakas tava aparādhaḥ kṛto mayā / yad evaṃ dahasi na ca bhasmīkaroṣi ' iti | / atha aham āvirbhūya vivṛtadīpabhājanaḥ ' bhāmini
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759728 (0.0):
bhagavan pañca-bāṇakas tava aparādhaḥ kṛto mayā / yad evaṃ dahasi na ca bhasmīkaroṣi ' iti | / atha aham āvirbhūya vivṛta-dīpa-bhājanaḥ ' bhāmini
cittajanmano yadamuṣya jīvitabhūtā ratirākṛtyā kadarthitā,
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905365 (0.0):
nanu bahv aparāddhaṃ bhavatyā cittajanmano yad
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759736 (0.0):
nanu bahv aparāddhaṃ bhavatyā citta-janmano yad
dhanuryaṣṭirbhrūlatābhyām, bhramaramālāmayī jyā nīlālakadyutibhiḥ,
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905369 (0.0):
amuṣya jīvitabhūtā ratir ākṛtyā kadarthitā / dhanuryaṣṭir bhrūlatābhyām bhramaramālāmayī
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759742 (0.0):
amuṣya jīvita-bhūtā ratir ākṛtyā kadarthitā / dhanur-yaṣṭir bhrū-latābhyām bhramara-mālā-mayī
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905376 (0.023):
dhanuryaṣṭir bhrūlatābhyām bhramaramālāmayī / jyā nīlālakadyutibhiḥ astrāṇy
astrāṇyapāṅgavīkṣitavṛṣṭibhiḥ, mahārajanarañjitadhvajapaṭāṃśukaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905380 (0.0):
jyā nīlālakadyutibhiḥ astrāṇy / apāṅgavīkṣitavṛṣṭibhiḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759750 (0.032):
jyā nīlā1laka-dyutibhiḥ astrāṇy / apāṅga-vīkṣita-vṛṣṭibhiḥ
dantacchadamayūkhajālaiḥ, prathamasuhṛnmalayamārutaḥ parimalapaṭīyasā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905393 (0.0):
dantacchadamayūkhajālaiḥ prathamasuhṛn / malayamārutaḥ parimalapaṭīyasā niḥśvāsapavanena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759766 (0.0):
danta-cchada-mayūkha-jālaiḥ prathama-suhṛn
niḥśvāsapavanena, parabhṛto 'timañjulaiḥ pralāpaiḥ, puṣpamayī patākā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905401 (0.009):
malayamārutaḥ parimalapaṭīyasā niḥśvāsapavanena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759774 (0.009):
malaya-mārutaḥ parimala-paṭīyasā niḥśvāsa-pavanena
bhujayaṣṭibhyām, digvijayārambhapūrṇakumbhamithunamurojakumbhayugalena,
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905410 (1.192):
parabhṛtarutam atimañjulaiḥ pralāpaiḥ puṣpamayī / patākā bhujayaṣṭibhyām / digvijayārambhapūrṇakumbhamithunam
krījāsaro nābimamḍalena, saṃnāhyarathaḥ śroṇimaṇḍalena,
bhavanaratnatoraṇastambhayugalamūruyugalena, līlākarṇakisalayaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905430 (0.0):
bhavaratnatoraṇasta mbhayugalam ūruyugalena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759805 (0.0):
bhava-ratna-toraṇa-sta mbha-yugalam ūru-yugalena / līlā-karṇa-kisalayaṃ caraṇa-tala-prabhābhiḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759794 (0.041):
samnāhya-rathaḥ śroṇi-maṇḍalena / bhava-ratna-toraṇa-sta mbha-yugalam ūru-yugalena
caraṇatalaprabhābhiḥ / / ataḥ sthāna eva tvāṃ dunoti mīnaketuḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905437 (0.0):
bhavaratnatoraṇasta mbhayugalam ūruyugalena / līlākarṇakisalayaṃ caraṇatalaprabhābhiḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759808 (0.0):
bhava-ratna-toraṇa-sta mbha-yugalam ūru-yugalena / līlā-karṇa-kisalayaṃ caraṇa-tala-prabhābhiḥ |
māṃ punaranaparādhamadhikamāyāsayatītyeṣa eva tasya doṣaḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905444 (0.038):
māṃ punar an=aparādham adhikam āyāsayatīty eṣa / eva tasya doṣaḥ | / tat prasīda sundari jīvaya māṃ jīvanauṣadhibhir
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557671 (0.042):
115.026. kiṃ māṃ viheṭhayasīti? sa kathayati jarādharmā nāhaṃ tvāṃ / viheṭhayāmi, api tu tvameva māṃ viheṭhayasi/
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905437 (0.043):
ataḥ sthānae eva tvāṃ dunoti mīnaketuḥ | / māṃ punar an=aparādham adhikam āyāsayatīty eṣa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9854647 (0.044):
te mayāpanītaṃ yastvaṃ māṃ vimānayasi? / āha nāhaṃ tvāṃ vimānayāmi, api tu khalu punastvamabhipaścādāgateti / sa
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759820 (0.047):
māṃ punar an=aparādham adhikam āyāsayatī7ty eṣa / eva tasya doṣaḥ | / tat prasīda sundari jīvaya māṃ jīvanau3ṣadhibhir
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9326362 (0.050):
vyādheṣuṇā vā / idaṃ tvasthiśakalaṃ galāntare vilagnaṃ śalyamiva māṃ / bhṛśaṃ dunoti / na hyenacchaknomya bhyavahartumudgarituṃ vā / tadeṣa kālaḥ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5079276 (0.051):
(GBr_2,3.5f) vaṣaṭkāra mā māṃ pramṛkṣo māhaṃ tvāṃ pramṛkṣaṃ bṛhatā mana
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10243464 (0.058):
87.43cd/ prātar āgamya pṛcche tvām āgneyīṃ diśam āśritaḥ// / 87.44ab/ pracodayāmy ahaṃ yat tvāṃ tan me vyākhyātum arhasi/
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1480107 (0.059):
08,029.003c saṃtāpayaty abhyadhikaṃ tu rāmāc; chāpo 'dya māṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23571950 (0.061):
(khalv* eṣa* yo* māṃ* prati niścayas* Cvibhāvya mām eva viniścayas* )te | / atra*anuneṣyāmi su+hṛttayā*eva |
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15777919 (0.061):
<12330.64/1> yas tvāṃ vetti sa māṃ vetti !yas tvām anu sa mām anu ! / <12330.64/2> nā8vayor antaraṃ kiṃ-cin !mā te bhūd buddhir anyathā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13155275 (0.063):
tat suteti bata sāhasikīṃ tvāṃ / vyāji hīrṣatu kathaṃ mama jihvā || RBhrs_4,8.57 ||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6538438 (0.063):
aghahara mama genād yāntam abhyarthaye tvāṃ / punar iyam atimugdhā na tvayā khedanīyā // RUnm_8.62 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11956764 (0.063):
prayogaḥ prayogam evaṃ bhavītīva tvām ahaṃ saṃvṛṇomi. mā tvam utthā iti.
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5474274 (0.063):
mahyam grahīṣyati . mām abhivyāhariṣyati mām abhvyāhariṣyati . katham ca / atra dvirvacanam . chāndasatvāt . svaraḥ api tarhi chāndasatvāt eva na
tatprasīda sundari, jīvaya māṃ / jīvanauṣadhibhiravāpāṅgairanaṅgabhujaṅgadaṣṭam' ityāśliṣṭavān /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905450 (0.0):
māṃ punar an=aparādham adhikam āyāsayatīty eṣa / eva tasya doṣaḥ | / tat prasīda sundari jīvaya māṃ jīvanauṣadhibhir
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759825 (0.0):
māṃ punar an=aparādham adhikam āyāsayatī7ty eṣa / eva tasya doṣaḥ | / tat prasīda sundari jīvaya māṃ jīvanau3ṣadhibhir
arīramaṃ cānaṅgarāgapeśalaviśālalocanām /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905464 (5.960):
arīramaṃ ca an=aṅgarāgapeśalaviśālalocanām |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759839 (0.021):
arīramaṃ ca an=aṅga-rāga-peśala-viśāla-locanām |
avasitārthāṃ / cāraktavalitekṣaṇāmīṣatsvedarekhodbhedajarjaritakapolamūlāmanargalakalakalapralāpinīmakaruṇadaśanakararuhārpaṇavyatikarāmatyarthapariślathāṅgīmārtāmiva
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905473 (0.0):
arīramaṃ ca an=aṅgarāgapeśalaviśālalocanām | / avasitārthāṃ cāraktavalitekṣaṇām
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905485 (0.0):
an=argalakalapralāpinīm / aruṇadaśanakararuhārpaṇavyatikarām
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759848 (0.057):
īṣat-sveda-rekho2dbheda-jarjarita-kapola-mūlām
lakṣayitvā mānasīṃ śārīrīṃ ca dhāraṇāṃ śithilayannātmānamapi tayā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905497 (0.0):
atyarthapariślathāṅgīm ārtām iva lakṣayitvā / mānasīṃ śārīrīṃ ca dhāraṇāṃ śithilayann
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759871 (5.960):
aruṇa-daśana-kara-ruhā1rpaṇa-vyatikarām / atyartha-pariślathā1ṅgīm ārtām iva lakṣayitvā
samānārthamāpādayam / / tatkṣaṇavimuktasaṃgatau ratāvasānakaṃ vidhimanubhavantau
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905506 (0.0):
mānasīṃ śārīrīṃ ca dhāraṇāṃ śithilayann / ātmānam api tayā samānārtham āpādayam |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759880 (0.022):
mānasīṃ śārīrīṃ ca dhāraṇāṃ śithilayann / ātmānam api tayā samānā1rtham āpādayam |
ciraparicitāvivātirūḍhaviśrambhau kṣaṇamavātiṣṭhāvahi /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905512 (0.031):
tatkṣaṇavimuktasaṅgatau ratāvasānikaṃ vidhim / anubhavantau ciraparicitāv iva atigūḍhaviśrambhau
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759886 (0.031):
tat-kṣaṇa-vimukta-saṅgatau ratā1vasānikaṃ vidhim / anubhavantau cira-paricitāv iva atigūḍha-viśrambhau
punarahamuṣṇamāyataṃ ca niḥśvasya kiñciddīna dṛṣṭiḥ sacakitaprasāritābhyāṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905516 (0.0):
anubhavantau ciraparicitāv iva atigūḍhaviśrambhau / kṣaṇam avātiṣṭhāvahi | / punar aham uṣṇam āyataṃ ca niḥśvasya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905524 (0.0):
kiñ=ciddīnadṛṣṭiḥ sacakitaprasāritābhyāṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759890 (0.0):
anubhavantau cira-paricitāv iva atigūḍha-viśrambhau / kṣaṇam avātiṣṭhāvahi | / punar aham uṣṇam āyataṃ ca niḥśvasya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759898 (0.0):
kiñ=cid-dīna-dṛṣṭiḥ sa-cakita-prasāritābhyāṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449946 (0.025):
hi sa maharṣirmahyāṃ viśrutaḥ' ityavādipam / / athāsāvuṣṇamāyataṃ ca niḥśvasyāśaṃsata āsīttādṛśo munirasminnāśrame /"
bhujābhyāmenāmanatipīḍaṃ pariṣvajya nātiviśadamacumbiṣam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905534 (5.960):
bhujābhyām enām an=atipīḍaṃ pariṣvajya na / ativiśadam acumbiṣam | / aśrumukhī tu sā ' yadi prayāsi nātha prayātam eṣa
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759908 (5.960):
bhujābhyām enām an=atipīḍaṃ pariṣvajya na / ativiśadam acumbiṣam | / aśru-mukhī tu sā ' yadi prayāsi nātha prayātam eṣa
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905525 (0.046):
kiñ=ciddīnadṛṣṭiḥ sacakitaprasāritābhyāṃ / bhujābhyām enām an=atipīḍaṃ pariṣvajya na
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759899 (0.046):
kiñ=cid-dīna-dṛṣṭiḥ sa-cakita-prasāritābhyāṃ / bhujābhyām enām an=atipīḍaṃ pariṣvajya na
aśrumukhī tu sā yadi prāyāsi nātha, prayātameva me jīvitaṃ gaṇaya /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905536 (0.0):
bhujābhyām enām an=atipīḍaṃ pariṣvajya na / ativiśadam acumbiṣam | / aśrumukhī tu sā ' yadi prayāsi nātha prayātam eṣa
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759910 (0.0):
bhujābhyām enām an=atipīḍaṃ pariṣvajya na / ativiśadam acumbiṣam | / aśru-mukhī tu sā ' yadi prayāsi nātha prayātam eṣa
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905544 (0.028):
aśrumukhī tu sā ' yadi prayāsi nātha prayātam eṣa
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759918 (0.028):
aśru-mukhī tu sā ' yadi prayāsi nātha prayātam eṣa
naya māmapi / / na cedasau dāsajano niṣprayojanaḥ' ityañjalimavataṃsatāmanaiṣīt /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905552 (0.0):
aśrumukhī tu sā ' yadi prayāsi nātha prayātam eṣa / me jīvitaṃ gaṇaya | / naya mām api |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759920 (0.0):
aśru-mukhī tu sā ' yadi prayāsi nātha prayātam eṣa / me jīvitaṃ gaṇaya | / naya mām api |
avādiṣaṃ ca tām ayi mugdhe, kaḥ sacetanaḥ striyamabhikāmayamānāṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905560 (0.0):
na ced asau dāsajano niṣprayojanaḥ | ' ity añjalim / avatamsatām anaiṣīt | / avādiṣaṃ ca tām -- ' ayi mugdhe kaḥ sacetanaḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759935 (0.0):
na ced asau dāsa-jano niṣ-prayojanaḥ | ' ity añjalim / avatamsatām anaiṣīt | / avādiṣaṃ ca tām -- ' ayi mugdhe kaḥ sa-cetanaḥ
nābhinandati / / yadi madanugrahaniścalastavābhisaṃdhirācarāvicāraṃ madupadiṣṭam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905563 (0.0):
avādiṣaṃ ca tām -- ' ayi mugdhe kaḥ sacetanaḥ / striyam abhikāmayamānāṃ na abhinandati |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759938 (0.0):
avādiṣaṃ ca tām -- ' ayi mugdhe kaḥ sa-cetanaḥ / striyam abhikāmayamānāṃ na abhinandati |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905570 (0.010):
striyam abhikāmayamānāṃ na abhinandati | / yadi madanugrahaniścalas tava abhisandhir ācara
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759945 (0.010):
striyam abhikāmayamānāṃ na abhinandati | / yadi mad-anugraha-niścalas tava abhisandhir ācara
ādarśaya rahasi rājñe matsādṛśyagarbhaṃ citrapaṭam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905577 (0.0):
a=vicāraṃ madupadiṣṭam | / ādarśaya rahasi rājñe matsādṛśyagarbhaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759950 (0.012):
a=vicāraṃ mad-upadiṣṭam | / ādarśaya rahasi rājñe mat-sādṛśya-garbhaṃ
ācakṣva ca kimiyamākṛtiḥ puruṣasaundaryasya pāramārūḍhā na vā' iti /
bāḍhamārūḍhā' iti nūnamasau vakṣyati / / brūhi bhūyaḥ yadyevam, asti kāpi tāpasī
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905592 (0.0):
' bāḍham ārūḍhā ' iti nūnam asau vakṣyati | / brūhi bhūyaḥ -- ' yady evam asti kā api tāpasī / deśāntarabhramaṇalabdhaprāgalbhyā mama ca
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759968 (0.0):
' bāḍham ārūḍhā ' iti nūnam asau vakṣyati | / brūhi bhūyaḥ -- ' yady evam asti kā api tāpasī / deśā1ntara-bhramaṇa-labdha-prāgalbhyā mama ca
deśāntarabhramaṇalabdhaprāgalbhyā mama ca mātṛbhūtā' /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905599 (0.0):
brūhi bhūyaḥ -- ' yady evam asti kā api tāpasī / deśāntarabhramaṇalabdhaprāgalbhyā mama ca
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759976 (0.0):
brūhi bhūyaḥ -- ' yady evam asti kā api tāpasī / deśā1ntara-bhramaṇa-labdha-prāgalbhyā mama ca
tayedamālekhyarūpaṃ puraskṛtyāhamuktā so 'sti tādṛśo mantro yena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905610 (0.0):
tayedam ālekhyarūpaṃ puraskṛtya aham uktā -- ' / so 'sti tādṛśo mantro yena tvam upoṣitā parvaṇi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759985 (0.0):
deśā1ntara-bhramaṇa-labdha-prāgalbhyā mama ca / mātṛ-bhūtā | / taye9dam ālekhya-rūpaṃ puraskṛtya aham uktā -- '
tvamupoṣitā parvaṇi viviktāyāṃ bhūmau purohitairhutamukte saptārciṣi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905614 (0.0):
so 'sti tādṛśo mantro yena tvam upoṣitā parvaṇi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15759991 (0.0):
so 'sti tādṛśo mantro yena tvam upoṣitā parvaṇi / viviktāyāṃ bhūmau puro-hitair huta-mukte saptā1rciṣi
naktamekākinī śataṃ candanasamidhaḥ, śatamagurusamidhaḥ karpūramuṣṭhiḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905623 (0.0):
viviktāyāṃ bhūmau purohitair hutamukte saptārciṣi / naktam ekākinī śataṃ candanasamidhaḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760001 (0.047):
viviktāyāṃ bhūmau puro-hitair huta-mukte saptā1rciṣi / naktam ekākinī śataṃ candana-samidhaḥ
paṭṭavastrāṇi ca prabhūtāni hutvā bhaviṣyasyevamākṛtiḥ / / atha cālayiṣyasi ghaṇṭām /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905634 (0.0):
karpūramuṣṭīḥ paṭṭavastrāṇi ca prabhūtāni / hutvā bhaviṣyasy evamākṛtiḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760014 (0.0):
karpūra-muṣṭīḥ paṭṭa-vastrāṇi ca prabhūtāni / hutvā bhaviṣyasy evam-ākṛtiḥ | / atha cālayiṣyasi ghaṇṭām |
ghaṇṭāpuṭakvaṇitāhūtaśca bhartā bhavatyai sarvarahasyamākhyāya nimīlitākṣo
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905646 (0.0):
atha cālayiṣyasi ghaṇṭām | / ghaṇṭāpuṭakvaṇitāhūtaś ca bhartā bhavatyai
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760023 (1.192):
ghaṇṭā-puṭa-kvaṇitā3hūtaś ca bhartā bhavatyai / sarva-rahasyam ākhyāya nimīlitā1kṣo yadi tvām
yadi tvāmāliṅget, iyamākṛtiramumupasaṃkrāmet / / tvaṃ tu bhaviṣyasi yathāpurākāraiva yadi bhavatyai bhavatpriyāya caivaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905659 (0.0):
tvaṃ tu bhaviṣyasi yathā purākāraiva | / yadi bhavatyai bhavatpriyāya caivaṃ roceta na ca
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905646 (0.041):
sarvarahasyam ākhyāya nimīlitākṣo yadi tvām / āliṅget iyam ākṛ tir amum upasaṅkrāmet |
roceta, na cāsminvidhau visaṃvādaḥ kāyaḥ' iti / / vapuścodidaṃ tavābhimataṃ saha suhṛnmantribhiranujaiḥ paurajānapadaiśca
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905675 (0.0):
vapuś ced idaṃ tava abhimataṃ saha / suhṛnmantribhir anujaiḥ paurajānapadaiś ca
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760053 (0.0):
vapuś ced idaṃ tava abhimataṃ saha / suhṛn-mantribhir anujaiḥ paura-jānapadaiś ca
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905661 (1.192):
yadi bhavatyai bhavatpriyāya caivaṃ roceta na ca / asmin vidhau visamvādaḥ kāryaḥ ' iti |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20787354 (0.061):
13,152.012c saha tair ṛṣibhiḥ sarvair bhrātṛbhiḥ keśavena ca / 13,152.013a paurajānapadaiś caiva mantrivṛddhaiś ca pārthivaḥ
saṃpradhārya teṣāmapyanumate karmaṇyabhimukhena steyam' iti / / sa niyatamabhyupaiṣyati /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905678 (5.960):
suhṛnmantribhir anujaiḥ paurajānapadaiś ca / saṃpradhārya teṣām apy anumate karmaṇy abhimukhena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760055 (5.960):
suhṛn-mantribhir anujaiḥ paura-jānapadaiś ca / saṃpradhārya teṣām apy anumate karmaṇy abhimukhena
punarasyāmeva pramadavanavāṭīśṛṅgāṭikāyāmātharvaṇikena vidhinā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905689 (0.0):
sa niyatam abhyupaiṣyati | / punar asyām eva pramadavanavāṭīśṛṅgāṭikāyām
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760066 (0.0):
sa niyatam abhyupaiṣyati | / punar asyām eva pramada-vana-vāṭī-śṛṅgāṭikāyām
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7610195 (0.064):
kṛtānanṅgārāti pramada vana bhaṅgī jaḍimabhiḥ |
saṃjñapitapaśunābhihutya mukte hiraṇyaretasi dhūmapaṭena saṃpraviṣṭena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905698 (0.0):
punar asyām eva pramadavanavāṭīśṛṅgāṭikāyām / ātharvaṇikena vidhinā sañjñapitapaśunā abhihutya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760078 (0.058):
mukte hiraṇya-retasi tad-dhūma-śamalena sampraviṣṭena / mayā asminn eva latā-maṇḍape sthātavyam |
mayāsminneva latāmaṇḍape sthātavyam / / tvaṃ punaḥ pragāḍhāyāṃ pradoṣavelāyāmālapiṣyasi karṇe kṛtanarmasmitā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905713 (0.0):
mukte hiraṇyaretasi taddhūmaśamalena sampraviṣṭena / mayā asminn eva latāmaṇḍape sthātavyam |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760091 (0.0):
mukte hiraṇya-retasi tad-dhūma-śamalena sampraviṣṭena / mayā asminn eva latā-maṇḍape sthātavyam |
vikaṭavarmāṇam dhūrto 'si tvamakṛtajñaśca / / madanugrahalabdhenāpi rūpeṇa lokalocanotsavāyamānena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905725 (0.0):
ālapiṣyasi karṇe kṛtanarmasmitā vikaṭavarmāṇam -- / ' dhūrto 'si tvam a=kṛtajñaś ca |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760106 (0.0):
' dhūrto 'si tvam a=kṛta-jñaś ca | / mad-anugraha-labdhena api rūpeṇa
matsapatnīrabhiramayiṣyasi / / nāhamātmavināśāya vetālotthāpanamācareyam' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905735 (0.0):
lokalocanotsavāyamānena matsapatnīr abhiramayiṣyasi |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760115 (0.021):
loka-locano1tsavāyamānena mat-sapatnīr abhiramayiṣyasi | / na aham ātma-vināśāya vetālo1tthāpanam ācareyam '
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418623 (0.023):
pratikṛtaṃ bhavatu | yuṣmat sauśīlyenaiva mamānṛṇyaṃ, na tu / matkṛtapratyupakāreṇety arthaḥ ||BhPC_10,32.22||
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6452092 (0.023):
madarthameva saṃvardhitāyāṃ kulapālikāyāṃ maddāridṣadoṣātpunaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275460 (0.025):
sneha paramparāyāḥ parādhīnaḥ | sā ca sādguṇyasya, tac ca / sarva samañjasatāyāḥ | sā cātra yathā tathā na mad vidhe | saiva ca khalu
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24751027 (0.027):
etadevopapādayati 'na khalu' iti / ahamidaṅkārau ahamidaṃpratyayau / / svātmagocaro 'haṃpratyayaḥ, svānyagocaraścedaṃpratyayaḥ ekasya puṃsa
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12408942 (0.032):
tadāgacchāśramaṃ tāvannātidūramito mama // SoKss_12,34.157 // / tatrānayā matsutāyā sahāssva svagṛhe yathā /
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23826460 (0.035):
asmadādiprasādam antareṇa / ābhir matprattābhir mayā pradattābhiḥ / paricāriṇībhiḥ paricārayasvātmānam, pādaprakṣālanādiśuśrūṣāṃ kārayātmana
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12978362 (0.036):
MSS_9234 1 kasmai hanta phalāya sajjana guṇagrāmārjane sajjasi / svātmopaskaraṇāya cen mama vacaḥ pathyaṃ samākarṇaya /
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10037132 (0.037):
māpagātetyātmana evaitadāha madeva māpagāteti / atha gāmabhimṛśati | saṃhitāsi viśvarūpīti viśvarūpā iva hi
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25120983 (0.038):
mallasya mattraṇā cātra HV_App.I,44.28**4:1a / mallārir mallabhāvanaḥ HV_App.I,36.49b
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13686427 (0.040):
tyajāmi // 9.32 // / mad-dhetukaṃ yat tu narā1dhipasya $ śokaṃ bhavān (āha na tat Carhati na
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7946127 (0.040):
15 tatra gatā|| santa|| pāṃsunivāraṇaṃ, matsandeśai|| taccittāka[=] / 16 rṣaṇaṃ ca, kariṣyatha ity upakāre kṛte bhavatkāya|| prakāśa||
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24177441 (0.040):
bhagavān 'me sapatnīṃ'; madanyāṃ matpatipāṇigṛhītīṃ 'parādhama'; parāṇuda / / mama patiṃ 'kevalaṃ'; mayyevāsaktaṃ kuru / 'ahamuttarābhyaḥ';
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23919450 (0.041):
dhyātmabahirdhāsamudācārābhāvaḥ kim? yaduta-samatāyā acalaṃ, svacalaṃ, / vyacalam / samatā kim? matsamatāyā yāvannirvāṇasamatām / tat kasya hetoḥ?"
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13702800 (0.043):
bhrātarvasaṃtatilakānatimuktakaṃ ca saṃdaśyate 'tra kimu / matparamastvametat /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760107 (0.043):
mad-anugraha-labdhena api rūpeṇa / loka-locano1tsavāyamānena mat-sapatnīr abhiramayiṣyasi |
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27609610 (0.043):
śivaṃ śeṣaṃ garuḍaṃ cā'ha sā'pi paravānāt parvatanāmadheyān | 20.68 | / tairevāhaṃ matsamāṇscaiva devyo dhriyanta ityeva ta ūcire'tha |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033953 (0.045):
RV_10.010.10.2{07} upa barbṛhi vṛṣabhāya bāhumanyamichasva subhagepatiṃ / mat / RV_10.010.11.1{08} kiṃ bhratāsad yadanāthaṃ bhavāti kimu svasā yan
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4682399 (0.046):
te janā pāram ehiṃti maccudheyaṃ suduttaraṃ || / Uv29:34 / ye tarhi samyag ākhyāte dharme dharmānudarśinaḥ |
śrutvedaṃ tvadvacaḥ sa yadvadiṣyati tanmahyamekākinyupāgatya nivedayiṣyasi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905745 (0.0):
na aham ātmavināśāya vetālotthāpanam ācareyam ' / śrutvedaṃ tvadvacaḥ sa yad vadiṣyati tan mahyam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760127 (0.0):
na aham ātma-vināśāya vetālo1tthāpanam ācareyam ' / śrutve9daṃ tvad-vacaḥ sa yad vadiṣyati tan mahyam
tataḥ paramahameva jñāsyāmi / / matpadacihnāni copavane puṣkarikayā pramārjaya' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905755 (0.0):
śrutvedaṃ tvadvacaḥ sa yad vadiṣyati tan mahyam / ekākiny upāgatya nivedayiṣyasi | / tataḥ param aham eva jñāsyāmi |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760132 (0.028):
śrutve9daṃ tvad-vacaḥ sa yad vadiṣyati tan mahyam / ekākiny upāgatya nivedayiṣyasi | / tataḥ param aham eva jñāsyāmi |
sā tathā' iti śāstropadeśamiva maduktamādṛtyātṛptasuratarāgaiva
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905760 (0.0):
matpadacihnāni copavane puṣkarikayā pramārjaya ' iti | / sā ' tathā ' iti śāstropadeśam iva maduktam ādṛtya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760143 (0.047):
mat-pada-cihnāni co7pavane puṣkarikayā pramārjaya ' iti | / sā ' tathā ' iti śāstro1padeśam iva mad-uktam ādṛtya
kathaṅkathamapyagādantaḥpuram / / ahamapi yathāpraveśaṃ nirgatya svamevāvāsamayāsipam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905769 (1.192):
a=tṛptasuratarāgaiva kathaṃ=katham apy agād / antaḥpuram |
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3xu.htm.txt) 13161004 (0.059):
aprāptasaṃtoṣam+asaṃvibhaktasambhuktasarvasvam+anuplaveṣu & / atha+ādiśati+arpitasārakośas+prakāmapātheyaparigrahāya // Rc_3.45 //
atha sā mattakāśinī tathā tamarthamanvatiṣṭhat / / atiṣṭhacca tanmate sa durmatiḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905782 (0.0):
ayāsiṣam | / atha sā mattakāśinī tathā tam artham anvatiṣṭhat | / atiṣṭhac ca tanmate sa durmatiḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760164 (0.042):
atha sā matta-kāśinī tathā tam artham anvatiṣṭhat | / atiṣṭhac ca tan-mate sa dur-matiḥ |
abhramacca paurajānapadeṣviyamadbhutāyamānā vārtā rājā kila vikaṭavarmā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905789 (0.0):
atiṣṭhac ca tanmate sa durmatiḥ | / abhramac ca paurajānapadeṣv iyam adbhutāyamānā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760175 (0.0):
atiṣṭhac ca tan-mate sa dur-matiḥ | / abhramac ca paura-jānapadeṣv iyam adbhutāyamānā / vārtā -- ' rājā kila vikaṭa-varmā devī-mantra-balena
devīmantrabalena devayogyaṃ vapurāsādayiṣyati /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905797 (0.0):
vārtā -- ' rājā kila vikaṭavarmā devīmantrabalena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760185 (0.0):
vārtā -- ' rājā kila vikaṭa-varmā devī-mantra-balena
nūnameṣa vipralambho nātikalyāṇa) / / kaiva kathā pramādasya /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905804 (0.0):
devayogyaṃ vapur āsādayiṣyati | / nūnam eṣa vipralambho na atikalyāṇaḥ |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760190 (0.0):
deva-yogyaṃ vapur āsādayiṣyati | / nūnam eṣa vipralambho na ati-kalyāṇaḥ |
svasminnevāntaḥpuropavane svāgramahiṣyaiva saṃpādyaḥ kilāyamarthaḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905806 (0.0):
nūnam eṣa vipralambho na atikalyāṇaḥ | / kaiva kathā pramādasya | / svasminn eva antaḥpuropavane svāgramahiṣyaiva
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760200 (0.029):
svasminn eva antaḥ-puro1pavane svā1gra-mahiṣyai9va / sampādyaḥ kila ayam arthaḥ | / tathā hi bṛhaspati-pratima-buddhibhir mantribhir apy
tathāhi bṛhaspatipratimabuddhibhirmantribhirapyabhyūhyānumataḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905819 (0.0):
sampādyaḥ kila ayam arthaḥ | / tathā hi bṛhaspatipratimabuddhibhir mantribhir apy
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760207 (0.0):
sampādyaḥ kila ayam arthaḥ | / tathā hi bṛhaspati-pratima-buddhibhir mantribhir apy
yadyevaṃ bhāvi nānyadataḥ paramasti kiñcidadbhutam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905822 (0.0):
tathā hi bṛhaspatipratimabuddhibhir mantribhir apy / abhyūhya anumataḥ | / yady evaṃ bhāvi na anyad ataḥ param asti kiñ=cid
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760207 (0.0):
tathā hi bṛhaspati-pratima-buddhibhir mantribhir apy / abhyūhya anumataḥ | / yady evaṃ bhāvi na anyad ataḥ param asti kiñ=cid
acintyo hi maṇimantraupadhīnāṃ prabhāvaḥ iti prasṛteṣu lokapravādeṣu
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905834 (0.0):
a=cintyo hi maṇimantrauṣadhīnāṃ prabhāvaḥ | / ' iti prasṛteṣu lokapravādeṣu prāpte parvadivase
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760222 (0.0):
yady evaṃ bhāvi na anyad ataḥ param asti kiñ=cid / adbhutam | / a=cintyo hi maṇi-mantrau3ṣadhīnāṃ prabhāvaḥ |
prāpte parvadivase, pragāḍhāyāṃ prauḍhatamasi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905841 (0.0):
' iti prasṛteṣu lokapravādeṣu prāpte parvadivase
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760229 (0.0):
' iti prasṛteṣu loka-pravādeṣu prāpte parva-divase
pradoṣavelāyāmantaḥpurodyānādudairayaddhūrjaṭikaṇṭhadhūmro dhūmodgamaḥ /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905851 (0.0):
' iti prasṛteṣu lokapravādeṣu prāpte parvadivase / pragāḍhāyāṃ prauḍhatamasi pradoṣavelāyām
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760229 (0.041):
' iti prasṛteṣu loka-pravādeṣu prāpte parva-divase / pragāḍhāyāṃ prauḍha-tamasi pradoṣa-velāyām
kṣīrājyadadhitilagaurasarpapavasāmāṃsarudhirāhutīnāṃ ca parimalaḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905853 (0.0):
dhūrjaṭikaṇṭhadhūmro dhūmodgamaḥ | / kṣīrājyadadhitilagaurasarṣapavasāmāmsarudhira
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905861 (0.057):
kṣīrājyadadhitilagaurasarṣapavasāmāmsarudhira / āhutīnāṃ ca parimalaḥ pavanānusārī diśi diśi
pavanānusārī diśidiśi prāvātsīt / / praśānte ca sahasā dhūmodgame tasminnahamaviśam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905870 (0.0):
kṣīrājyadadhitilagaurasarṣapavasāmāmsarudhira / āhutīnāṃ ca parimalaḥ pavanānusārī diśi diśi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760252 (0.046):
-āhutīnāṃ ca parimalaḥ pavanā1nusārī diśi diśi / prāvātsīt | / praśānte ca sahasā dhūmo1dgame tasminn aham aviśam |
niśāntodyānamagācca gajagāminī / / āliṅgya ca māṃ sasmitaṃ samabhyadhatta dhūrta, siddhaṃ te samīhetam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905885 (0.0):
niśāntodyānam āgamac ca gajagāminī | / āliṅgya ca māṃ sasmitaṃ samabhyadhatta -- ' dhūrta
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760269 (0.0):
niśānto1dyānam āgamac ca gaja-gāminī | / āliṅgya ca māṃ sa-smitaṃ samabhyadhatta -- ' dhūrta
avasitaśca paśurasau / / amuṣya pralobhanāya tvadādiṣṭayā diśā mayoktam kitava, na sādhayāmi te
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905897 (0.0):
āliṅgya ca māṃ sasmitaṃ samabhyadhatta -- ' dhūrta / siddhaṃ te samīhitam | / avasitaś ca paśur asau | / amuṣya pralobhanāya tvadādiṣṭayā diśā mayoktam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760280 (0.0):
āliṅgya ca māṃ sa-smitaṃ samabhyadhatta -- ' dhūrta / siddhaṃ te samīhitam | / avasitaś ca paśur asau | / amuṣya pralobhanāya tvad-ādiṣṭayā diśā mayo9ktam
saundaryam / / evaṃ sundaro hi tvamapsarasāmapi spṛhaṇīyo bhaviṣyasi, kimuta mānuṣīṇām /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905905 (0.0):
amuṣya pralobhanāya tvadādiṣṭayā diśā mayoktam / -- ' kitava na sādhayāmi te saundaryam | / evaṃ sundaro hi tvam apsarasām api spṛhaṇīyo
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760287 (0.032):
evaṃ sundaro hi tvam apsarasām api spṛhaṇīyo / bhaviṣyasi kim uta mānuṣīṇām | / madhu-kara iva nisarga-capalo yatra kva=cid āsajjati
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760280 (0.042):
amuṣya pralobhanāya tvad-ādiṣṭayā diśā mayo9ktam / -- ' kitava na sādhayāmi te saundaryam | / evaṃ sundaro hi tvam apsarasām api spṛhaṇīyo
madhukara iva nisargacapalo yatra kvacidasajjati bhavādṛśo nṛśaṃsaḥ' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905906 (2.384):
evaṃ sundaro hi tvam apsarasām api spṛhaṇīyo / bhaviṣyasi kim uta mānuṣīṇām | / madhukara iva nisargacapalo yatra kva=cid āsajjati
tena tu me pādayornipatyābhihitam rambhoru, sahasva matkṛtāni duścaritāni
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905923 (0.0):
bhavādṛśo nṛśamsaḥ ' iti | / tena tu me pādayor nipatya abhihitam -- ' rambhoru
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760308 (0.024):
bhavādṛśo nṛ-śamsaḥ ' iti | / tena tu me pādayor nipatya abhihitam -- ' rambho4ru
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21648033 (0.056):
453.001. sā rākṣasī sārthavāhasya pādayor nipatyāha sārthavāha, ahaṃ / tāmradvīpakasya rājño duhitā/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662736 (0.057):
nipateti; sa kathayati; tava kiṃ vidyate? nāham asya pādayor nipatāmīti; / sa na nipatatīti tatra devadattena bhagavatas tatprathamataḥ ājñā
manasāpi na cintayeyamitaḥparamitaranāram /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905930 (0.061):
manasā api na cintayeyam itaḥ param itaranārīm | / tvarasva prastute karmaṇi ' iti |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760316 (0.061):
manasā api na cintayeyam itaḥ param itara-nārīm | / tvarasva prastute karmaṇi ' iti |
tvarasva prastute karmaṇi' iti / / tadahamīdṛśenavaivāhikenanepathyena tvāmabhisṛtavatī /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905940 (0.0):
tvarasva prastute karmaṇi ' iti | / tad aham īdṛśena vaivāhikena nepathyena tvām
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760326 (0.0):
tad aham īdṛśena vaivāhikena nepathyena tvām / abhisṛtavatī | / prāg api rāgā1gni-sākṣikam an-aṅgena guruṇā
prāgapi rāgāgnisākṣikamanaṅgena guṇarūpā dattaiva tubhyameṣā jāyā /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905943 (1.192):
tad aham īdṛśena vaivāhikena nepathyena tvām / abhisṛtavatī | / prāg api rāgāgnisākṣikam anaṅgena guruṇā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760327 (0.045):
tad aham īdṛśena vaivāhikena nepathyena tvām / abhisṛtavatī | / prāg api rāgā1gni-sākṣikam an-aṅgena guruṇā
punarapīmaṃ jātavedasaṃ sākṣīkṛtya svahṛdayena dattā iti prapadena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905956 (0.0):
dattaiva tubhyam eṣā jāyā | / punar apīmaṃ jātavedasaṃ sākṣīkṛtya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760345 (0.0):
punar apī7maṃ jāta-vedasaṃ sākṣīkṛtya / sva-hṛdayena dattā ' iti prapadena caraṇa-pṛṣṭhe
caraṇapṛṣṭhe / niṣpīḍyotkṣiptapādapārpṇiritaretaravyatiṣaktakomalāṅgulidalena
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905967 (0.0):
svahṛdayena dattā ' iti prapadena caraṇapṛṣṭhe
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760348 (1.192):
sva-hṛdayena dattā ' iti prapadena caraṇa-pṛṣṭhe
bhujalatādvayena kandharāṃ mamāveṣṭya salīlamānanamānamayya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905973 (0.0):
itaretaravyatiṣaktakomalāṅgulidalena / bhujalatādvayena kandharāṃ mamāveṣṭya salīlam
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760358 (0.0):
itare1tara-vyatiṣakta-komalā1ṅguli-dalena / bhuja-latā-dvayena kandharāṃ mamā8veṣṭya sa-līlam
svayamunnamitamukhakamalā vibhrāntaviśāladṛṣṭirasakṛdabhyacumbat /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905986 (0.0):
ānanam ānamayya svayam / unnamitamukhakamalāvibhrāntaviśāladṛṣṭir
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760373 (0.035):
unnamita-mukha-kamalā1-vibhrānta-viśāla-dṛṣṭir
athainām ihaiva kuraṇṭakagulmagarbhe tiṣṭha yāvadahaṃ nirgatya sādhayeyaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905997 (0.0):
unnamitamukhakamalāvibhrāntaviśāladṛṣṭir / asakṛd abhyacumbat | / athainām ' ihaiva kuraṇṭakagulmagarbhe tiṣṭha
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760387 (0.0):
athai7nām ' ihai7va kuraṇṭaka-gulma-garbhe tiṣṭha
sādhyaṃ samyak' iti visṛjya tāmupasṛtya / homānalapradeśamaśokaśākhāvalambinīṃ ghaṇṭāmacālayam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906007 (0.0):
yāvad ahaṃ nirgatya sādhayeyaṃ sādhyaṃ samyak iti
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760389 (0.0):
yāvad ahaṃ nirgatya sādhayeyaṃ sādhyaṃ samyak iti / visṛjya tām upasṛtya homā1nala-pradeśam
akūjacaca sā taṃ janaṃ kṛtāntadṛtīvāhvayantī /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760403 (0.0):
aśoka-śākhā2valambinīṃ ghaṇṭām acālayam | / akūjac ca sā taṃ janaṃ / kṛtānta-dūtī9vā8hvayantī |
prāvartiṣi cāhamagurucandanapramukhāni hotum /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906019 (0.0):
kṛtāntadūtīvāhvayantī | / prāvartiṣi ca aham agurucandanapramukhāni hotum |
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11390980 (0.024):
ādau tāvat pūrvamevānāhate paṭe keśāpagate saptahastāyate tṛhastapṛthake / sadaśe kuṅkumacandanarasaparyuṣite buddhaṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ likhayet
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11462895 (0.034):
pūrṇakalaśā aṣṭau ca puṣpamālāgaruturuṣkacandanakundurudhūpaṃ duhatā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760409 (0.038):
kṛtānta-dūtī9vā8hvayantī | / prāvartiṣi ca aham a-guru-candana-pramukhāni hotum |
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10238399 (0.041):
76.28cd/ śrī^sarja^rasa^viyuktaiḥ snānāni sabālaka[K.savālaka]tvagbhiḥ// / rodhra^uśīra^nata^aguru^*mustā^patra[K.mustā]^priyaṅgu^vana^pathyāḥ/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847646 (0.045):
tathaiva kuṅkumaṃ lākṣā candanāgurunīradaṃ(1) //AP_223.023cd/ / saralaṃ devakāṣṭhañca(2) karpūraṃ kāntayā saha /AP_223.024ab/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26894269 (0.050):
nivedayec chucīn gandhāṃś % candanāgurukuṅkumān // BrP_220.160 // / kālaśākaṃ tandulīyaṃ $ vāstukaṃ mūlakaṃ tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11165576 (0.050):
nivedayec chucīn gandhāṃś candanāgurukuṅkumān // BrP_220.160 // / kālaśākaṃ tandulīyaṃ vāstukaṃ mūlakaṃ tathā /
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1664949 (0.052):
gaganapuraśriyaṃ patākābhir upaśobhamānaṃ, paṭṭāṅkaṇaprasṛtābhiḥ / karpūracandanakuṅkumailāgandhodakarasaparimalavāhinībhir vāhinībhis
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18530996 (0.057):
sarvacatvacaśṛ / 2531-5 /// .. nyapanīśatarkaraka % llāni | candanacūrṇāni |
āyāsīcca rājā yathoktaṃ deśam / / śaṅkāpannamiva kiñcitsavismayaṃ vicārya tiṣṭhantamabravam brūhi satyaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906034 (0.0):
prāvartiṣi ca aham agurucandanapramukhāni hotum | / āyāsīc ca rājā yathoktam deśam |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760423 (0.0):
śaṅkā4pannam iva kiñ-cit sa-vismayaṃ vicārya / tiṣṭhantam abravam - ' brūhi satyaṃ bhūyo 'pi me
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760410 (0.045):
prāvartiṣi ca aham a-guru-candana-pramukhāni hotum | / āyāsīc ca rājā yatho2ktam deśam |
bhūyo 'pi me bhagavantaṃ citrabhānumeva sākṣīkṛtya / / na cedanena rūpeṇa matsapatnīrabhiramayiṣyasi, tatastvayīdaṃ rūpaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906047 (0.0):
tiṣṭhantam abravam - ' brūhi satyaṃ bhūyo 'pi me / bhagavantaṃ citrabhānum eva sākṣīkṛtya |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760439 (0.0):
na ced anena rūpeṇa mat-sapatnīr abhiramayiṣyasi / tatas tvayī7daṃ rūpaṃ saṅkrāmayeyam ' iti |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071815 (0.032):
bata vīra tava dviṣatāṃ parāhnukhe tvayi paraṅbhukhaṃ sarvam // 82 // / (8) atra śabdaśaktimūlavirodhāṅgenārthāntaranyāsena vidhirapi"
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6452993 (0.037):
rājñaśca nirbandhāddviśtriścaturnihnutyāpi niyatamāgatirapadeśyaiva / coritasya tvayi / / tvayi tvapadiṣṭe sarvamasmatkuṭumbamavasīdet /
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21829153 (0.039):
Bhk_9.122-2 mukhamastītyabhāṣiṣṭhāḥ, kā ? mesā''śaṅkatā tvayi.
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22452922 (0.039):
Nar_2.5.3-2 bibhrāṇe tvayi cukṣume tribhuvanībhāvāya māyā svayam /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981663 (0.048):
tāvad ahaṃ mohapuruṣa peśalayoḥ sabrahmacāriṇor api bhikṣusaṃghaṃ na / pratinisṛjāmi; kutaḥ punas tvayi nisrakṣyāmi śave kheṭāśake?
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418623 (0.051):
pratikṛtaṃ bhavatu | yuṣmat sauśīlyenaiva mamānṛṇyaṃ, na tu / matkṛtapratyupakāreṇety arthaḥ ||BhPC_10,32.22||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19684539 (0.052):
01,151.001d@092_0039 tāvad eva hi bhokṣye 'haṃ durlabhaṃ vai punar bhavet / 01,151.001d@092_0040 viprakīryeta sarvaṃ hi prayuddhe mayi rakṣasā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760426 (0.056):
tiṣṭhantam abravam - ' brūhi satyaṃ bhūyo 'pi me / bhagavantaṃ citra-bhānum eva sākṣīkṛtya |
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12408942 (0.059):
tadāgacchāśramaṃ tāvannātidūramito mama // SoKss_12,34.157 // / tatrānayā matsutāyā sahāssva svagṛhe yathā /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2556125 (0.060):
sākṣānniyojyopādāne kāryatvaṃ labhante, adhyayananiyogasya tu / nānyaupayikatvaṃ yatastadrūpeṇoddeśyatā syāt /
saṃkrāmayeyam' iti / / sa tadaiva devyaiveyam, nopadhiḥ' iti sphuṭopajātasaṃpratyayaḥ prāvartata
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906048 (0.0):
na ced anena rūpeṇa matsapatnīr abhiramayiṣyasi / tatas tvayīdaṃ rūpaṃ saṅkrāmayeyam ' iti | / sa tadaiva devy eveyam nopadhiḥ iti
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906057 (0.016):
sphuṭopajātasampratyayaḥ prāvartata śapathāya | / smitvā punar mayoktam - ' kiṃ vā śapathena |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760439 (0.017):
na ced anena rūpeṇa mat-sapatnīr abhiramayiṣyasi / tatas tvayī7daṃ rūpaṃ saṅkrāmayeyam ' iti |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683521 (0.023):
kriyate tasmādenāṃ somakrayaṇyā saṃkhyāpayati / sa saṃkhyāpayati | samakhye devyā dhiyā saṃ dakṣiṇayorucakṣasā mā ma āyuḥ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424919 (0.027):
tasyātha pratyavekṣārtham Avatārādibhis saha / / vyasarji Koṭayā devyā sa śrīmān bhaṭṭaBhikṣaṇaḥ // JRt_275 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12677270 (0.036):
mātāmahi samāgacha bhavaṃtyā gaditaṃ yathā / / tathā devyā niveditvā sahasātrāvrajāmy ahaṃ // Rm_38.523{20} //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053047 (0.044):
nāmnāmaṣṭasahastraṃ tu devyā yat samudīritam / / jñātvār'kamaṇḍalagatāṃ saṃbhāvya parameśvarīm // KūrmP_1,11.327 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5140315 (0.053):
tayaiva devyā śaibyayāham anujñātaḥ samudvakṣyāmīty athaināṃ ratham āropya
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352256 (0.057):
patirapi kimidami'ti bruvāṇo 'tyādarāt śṛṅgāradevyā uktaḥ-yattvayā etāni / jhiṇṭāni devyā upavanādānītāni tata iyaṃ grahilā sañjātā /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071815 (0.060):
bata vīra tava dviṣatāṃ parāhnukhe tvayi paraṅbhukhaṃ sarvam // 82 // / (8) atra śabdaśaktimūlavirodhāṅgenārthāntaranyāsena vidhirapi"
śapathāya / / smitvā punarmayoktam kiṃ vā śapathena /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906060 (0.0):
sphuṭopajātasampratyayaḥ prāvartata śapathāya | / smitvā punar mayoktam - ' kiṃ vā śapathena |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760454 (0.022):
sphuṭo1pajāta-sampratyayaḥ prāvartata śapathāya | / smitvā punar mayo9ktam - ' kiṃ vā śapathena |
kaiva hi mānupī māṃ paribhaviṣyati / / yadyapsarobhiḥ saṃgacchase, saṃgacchasva kāmam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906070 (0.0):
smitvā punar mayoktam - ' kiṃ vā śapathena | / kaiva hi mānuṣī māṃ paribhaviṣyati | / yady apsarobhiḥ saṅgacchase saṅgacchasva kāmam |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760466 (0.0):
smitvā punar mayo9ktam - ' kiṃ vā śapathena | / kai9va hi mānuṣī māṃ paribhaviṣyati | / yady apsarobhiḥ saṅgacchase saṅgacchasva kāmam |
kathaya kāni te rahasyāni / / tatkathanānte hi tvatsvarūpabhraṃśaḥ' iti /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906074 (0.0):
yady apsarobhiḥ saṅgacchase saṅgacchasva kāmam | / kathaya kāni te rahasyāni |
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760468 (0.001):
yady apsarobhiḥ saṅgacchase saṅgacchasva kāmam | / kathaya kāni te rahasyāni | / tat-kathanā1nte hi tvat-sva-rūpa-bhraṃśaḥ ' iti |
so 'bravīt asti baddho matpituḥ kanīyānbhrātā prahāravarmā /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906085 (0.0):
so 'bravīt - ' asti baddho matpituḥ kanīyān bhrātā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760478 (0.022):
so 'bravīt - ' asti baddho mat-pituḥ kanīyān bhrātā
taṃ viṣānnena vyāpādyājīrṇadoṣaṃ khyāpayeyamiti mantribhiḥ sahā
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906091 (0.0):
so 'bravīt - ' asti baddho matpituḥ kanīyān bhrātā / prahāravarmā | / taṃ viṣānnena vyāpādya ajīrṇadoṣaṃ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760487 (0.062):
taṃ viṣā1nnena vyāpādya a-jīrṇa-doṣaṃ / khyāpayeyam iti mantribhiḥ saha adhyavasitam |
dhyavasitam / / anujāya viśālavarmaṇe daṇḍacakraṃ puṇḍradeśābhikramaṇāya ditsitam /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906103 (0.0):
khyāpayeyam iti mantribhiḥ saha adhyavasitam | / anujāya viśālavarmaṇe daṇḍacakraṃ / puṇḍradeśābhikramaṇāya ditsitam |