View original HTML file with complete header information
śrīpāda dhyāna-candra gosvāmī / sādhako brāhma-muhūrte cotthāya nijeṣṭa-nāmāni smaret kīrtayed vā--
śrīpāda dhyāna-candra gosvāmī / sādhako brāhma-muhūrte cotthāya nijeṣṭa-nāmāni smaret kīrtayed vā--
sa jayati viśuddha-vikramaḥ / kanakābhaḥ kamalāyatekṣaṇaḥ /
vara-jānu-lambi-sad-bhujo / bahudhā bhakti-rasābhinartakaḥ // GGS_1 //
śrī-rāmeti janārdaneti jagatāṃ nātheti nārāyaṇe-*
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7927978 (0.0):
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ ||32|| tasyaiva || (CC 3.20.21) / śrī-rāmeti janārdaneti jagatāṃ nātheti nārāyaṇe-
tyānandeti dayāpareti kamalākānteti kṛṣṇeti ca / / śrīman nāma-mahāmṛtābdhi-laharī-kallola-magnaṃ muhur
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7927981 (0.0):
śrī-rāmeti janārdaneti jagatāṃ nātheti nārāyaṇe- / tyānandeti dayāpareti kamalākānteti kṛṣṇeti ca |
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7927992 (0.0):
śrī-man-nāma-mahāmṛtābdhi-laharī-kallolamagnaṃ muhu-
muhyantaṃ galad-aśru-netram avaśaṃ māṃ nātha nityaṃ kuru // GGS_2 //
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928001 (0.0):
śrī-man-nāma-mahāmṛtābdhi-laharī-kallolamagnaṃ muhu- / rmuhyantaṃ galad-aśru-netramavaśaṃ māṃ nātha nityaṃ kuru ||33||
śrī-kānta kṛṣṇa karuṇāmaya kañjanābha
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928013 (0.0):
śrī-lakṣmīdharāṇām || (DCP 2) / śrī-kānta kṛṣṇa karuṇāmaya kañjanābha
kaivalya-vallabha mukunda murāntaketi / / nāmāvalīṃ vimala-mauktika-hāra-lakṣmī-
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928024 (0.0):
śrī-kānta kṛṣṇa karuṇāmaya kañjanābha / kaivalyavallabha mukunda murāntaketi |
lāvaṇya-vañcana-karīṃ karavāṇi kaṇṭhe // GGS_3 //
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928027 (0.0):
nāmāvalīṃ vimalamauktikahāralakṣmī- / lāvaṇya-vañcanakarīṃ karavāṇi kaṇṭhe ||34||
kṛṣṇa rāma mukunda vāmana vāsudeva jagadguro
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928036 (0.0):
teṣāmeva || (DCP 3) / kṛṣṇa rāma mukunda vāmana vāsudeva jagadguro
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093212 (0.019):
bhūyāt sarvātmanā viṣṇo madīyaṃ tvayi ceṣṭitam // Hbhv_8.431 // / kṛṣṇa rāma mukunda vāmana vāsudeva jagad guro |
matsya kacchapa narasiṃha varāha rāghava pāhi mām /
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928043 (0.0):
kṛṣṇa rāma mukunda vāmana vāsudeva jagadguro / matsya kacchapa nārasiṃha varāha rāghava pāhi mām |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093217 (0.016):
kṛṣṇa rāma mukunda vāmana vāsudeva jagad guro | / matsya kacchapa nārasiṃha varāha rāghava pāhi mām // Hbhv_8.432 //
deva-dānava-nāradādi munīndra-vandya dayānidhe
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928046 (0.0):
matsya kacchapa nārasiṃha varāha rāghava pāhi mām | / devadānavanāradādimunīndravandya dayānidhe
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093221 (0.037):
matsya kacchapa nārasiṃha varāha rāghava pāhi mām // Hbhv_8.432 // / deva dānava nāradādi vandya dayā nidhe |
devakī-suta dehi me tava pāda-bhaktim acañcalām // GGS_4 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093232 (0.0):
deva dānava nāradādi vandya dayā nidhe | / devakī suta dehi me tava pāda bhaktim acalām // Hbhv_8.433 //
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928054 (0.0):
devadānavanāradādimunīndravandya dayānidhe / devakīsuta dehi me tava pādabhaktimacañcalām ||35||
he gopālaka he kṛpā-jala-nidhe he sindhu-kanyā-pate
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928070 (0.0):
kasyacit || (DCP 4) / he gopālaka he kṛpā-jala-nidhe he sindhu-kanyā-pate
Kulasekhara: Mukundamala (kumukumu.htm.txt) 27679353 (0.055):
satataṃ sampadyatāṃ jīvitam // KMukm_20 // / he gopālaka he kṛpājalanidhe he sindhukanyāpate he kaṃsāntaka he
he kaṃsāntaka he gajendra-karuṇā-pārīṇa he mādhava /
Kulasekhara: Mukundamala (kumukumu.htm.txt) 27679367 (0.0):
he gopālaka he kṛpājalanidhe he sindhukanyāpate he kaṃsāntaka he / gajendrakaruṇāpārīṇa he mādhava /
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928078 (0.0):
he gopālaka he kṛpā-jala-nidhe he sindhu-kanyā-pate / he kaṃsāntaka he gajendra-karuṇā-pārīṇa he mādhava |
he rāmānuja he jagattraya-guro he puṇḍarīkākṣa māṃ
Kulasekhara: Mukundamala (kumukumu.htm.txt) 27679376 (0.0):
gajendrakaruṇāpārīṇa he mādhava / / he rāmānuja he jagattrayaguro he puṇḍarīkākṣa māṃ he gopījananātha pālaya
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928088 (0.0):
he kaṃsāntaka he gajendra-karuṇā-pārīṇa he mādhava | / he rāmānuja he jagat-traya-guro he puṇḍarīkākṣa māṃ
he gopī-jana-nātha pālaya paraṃ jānāmi na tvāṃ vinā // GGS_5 //
Kulasekhara: Mukundamala (kumukumu.htm.txt) 27679382 (0.0):
he rāmānuja he jagattrayaguro he puṇḍarīkākṣa māṃ he gopījananātha pālaya
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928096 (0.0):
he rāmānuja he jagat-traya-guro he puṇḍarīkākṣa māṃ / he gopījana-nātha pālaya paraṃ jānāmi na tvāṃ vinā ||36||
śrī-nārāyaṇa puṇḍarīka-nayana śrī-rāma sītā-pate
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928110 (0.0):
śrī-vaiṣṇavasya || (KK 2.108, DCP 5) / śrī-nārāyaṇa puṇḍarīka-nayana śrī-rāma sītā-pate
govindācyuta nanda-nandana mukundānanda dāmodara /
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928117 (0.0):
śrī-nārāyaṇa puṇḍarīka-nayana śrī-rāma sītā-pate / govindācyuta nanda-nandana mukundānanda dāmodara |
viṣṇo rāghava vāsudeva nṛhare devendra-cūḍāmaṇe
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928118 (1.192):
govindācyuta nanda-nandana mukundānanda dāmodara | / viṣṇo rāghava vāsudeva nṛ-hare devendra-cūḍāmaṇe
saṃsārārṇava-karṇa-dhāraka hare śrī-kṛṣṇa tubhyaṃ namaḥ // GGS_6 //
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928132 (0.0):
viṣṇo rāghava vāsudeva nṛ-hare devendra-cūḍāmaṇe / saṃsārārṇava-karṇa-dhāraka hare śrī-kṛṣṇa tubhyaṃ namaḥ ||37||
bhāṇḍīreṇa śikhaṇḍa-maṇḍana vara śrīkhaṇḍa-liptāṅga he
vṛndāraṇya-purandara sphurad-amandendīvara śyāmala /
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928151 (0.011):
vṛndārarṇya-purandara sphurad-amandendīvara-śyāmala |
kālindī-priya nanda-nandana parānandāravindekṣaṇa
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928159 (0.0):
vṛndārarṇya-purandara sphurad-amandendīvara-śyāmala | / kālindī-priya nanda-nandana parānandāravindekṣaṇa
śrī-govinda mukunda sundara-tano māṃ dīnam ānandaya // GGS_7 //
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928165 (0.0):
kālindī-priya nanda-nandana parānandāravindekṣaṇa / śrī-govinda mukunda sundara-tano māṃ dīnam ānandaya ||38||
(Padyāvalī 33-38) / samudra-mekhale devi parvata-stana-maṇḍale /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15918337 (1.192):
tataḥ śvāsānusāreṇa datvā pādaṃ mahītale / / samudramekhale devi parvatastanamaṇḍale // NarP_1,66.1 //
viṣṇu-patni namas tubhyaṃ pāda-sparśaṃ kṣamasva me // GGS_8 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15918346 (1.192):
viṣṇuvatni namastubhyaṃ pādasparśaṃ kṣamasva me /
tato bahir gatvā maitra-kṛtyādi-vidhiṃ kuryāt, danta-dhāvanādim ācaret,
śuddhaāsane pūrvābhimukhī upaviśya niścala-manāḥ -
smaret śrīmad gaura-candraṃ svardhunyā dakṣiṇe taṭe /
cintāmaṇi-citta-dhāmni śrī-navadvīpa-nāmake // GGS_9 //
svardhunyāṃ cāru-tīre sphuritam atibṛhat-kurma-pṛṣṭhābha-gātraṃ
ramyārāmāvṛtaṃ sanmaṇi-kanaka-mahā-sadma-ṣaṇḍaiḥ parītam /
nityaṃ pratyālayodyat-praṇaya-bhara-lasat-kṛṣṇa-saṃkīrtanāṭyaṃ
śrī-vṛndāṭavy abhinnaṃ tri-jagad anupamaṃ śrī-navadvīpam īḍe // GGS_10 //
phullac-chrīmad druma-vallī-tallaja-lasat-tīrā taraṅgāvalī-
ramyā manda-marum-marāla-jalaja-śreṇiṣu bhṛṅgāspadam /
sad-ratnācita-divya-tīrtha-nivahā śrī-gaura-pādāmbuja-
dhūli-dhūsaritāṅga-bhāva-nicitā gaṅgāsti sampāvanī // GGS_11 //
tasyās tīra-suramya-hema-surasā-madhye lasac chrī-nava-
dvīpo bhāti sumaṅgalo madhu-ripor ānanda-vanyo mahān /
nānā-puṣpa-phalāḍhya-vṛkṣa-latikāramyo mahat sevito
nānā-varṇa-vihaṅgamāli-ninadair hṛt-karṇa-hārī hi yaḥ // GGS_12 //
kāṇḍaṃ mārakataṃ prabhūta-viṭapī-śākhā suvarṇātmikā
patrāliḥ kuruvinda-komala-mayī prāvālikāḥ korakāḥ /
puṣpāṇāṃ nikaraḥ suhīraka-mayo vaidūryakīyā phala-
śreṇī yasya sa ko 'pi śākhi-nikaro yatrātimātrojjvalaḥ // GGS_13 //
tan madhye dvija-bhavya-loka-nikarāgārāli-ramyāṅganam
ārāmopavanāli-vilasad vedī-vihārāspadam /
sad-bhakti-prabhayā virājita-mahā-bhaktāli-nityotsavaṃ
praty āgāram aghāri-mūrti-sumahad-bhātīha yat pattanam // GGS_14 //
evaṃbhūte śrī-navadvīpa-madhye manasi nivāsaṃ kṛtvā tatra śrī-gurudevasya
śayyotthāna-mukha-prakṣālana-danta-dhāvanādi-krameṇa yathā-yogyaṃ sevāṃ
kuryāt sevānantaraṃ dhyāyet yathā yāmale-- / tatra śrī-guru-dhyānam--
kṛpā-marandānvita-pāda-paṅkajaṃ / śvetāmbaraṃ gaura-ruciṃ sanātanam /
śandaṃ sumālyābharaṇaṃ guṇālayaṃ / smarāmi sad-bhaktam ahaṃ guruṃ harim // GGS_15 //
śrī-guru-parama-guru-parātpara-guru-parameṣṭhi-gurūṇām anugāmitvena śrīman
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413432 (0.0):
iti mantraṃ paṭhitvā śrī-guruṃ daṇḍavat praśamya evaṃ / parama-guru-parātpara-guru-parameṣṭhi-guru-gosvāmi-caraṇān krameṇa
mahāprabhor mandiraṃ gacchet / / tatra tad-ājñayā śrī-navadvīpa-candrasya śayyotthānaṃ suvāsita-jalena
śrī-mukha-prakṣālanādi-krameṇa sevāṃ kuryāt /
tatra śrīman mahāprabhor dhyānaṃ yathā ūrddhvāmnāye (3.15)--
dvi-bhujaṃ svarṇa-ruciraṃ varābhaya-karaṃ tathā /
premāliṅgana-sambaddhaṃ gṛṇantaṃ hari-nāmakam // GGS_16 //
anantaraṃ śrī-vṛndāvanaṃ dhyāyet-- / vṛndāvanaṃ divya-latā-parītaṃ
latāś ca puṣpa-sphuritāgra-bhājaḥ / / puṣpāṇy api sphīta-madhu-vratāni
madhu-vratāś śruti-hāri-gītāḥ // GGS_17 //
madhye vṛndāvane ramye pañcāśat-kuñja-maṇḍite /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805646 (0.0):
atha niśānta-sevā-- / madhye vṛndāvane ramye pañcāśat-kuñja-maṇḍite /
kalpa-vṛkṣa-nikuñje tu divya-ratna-maye gṛhe // GGS_18 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805652 (0.0):
madhye vṛndāvane ramye pañcāśat-kuñja-maṇḍite / / kalpa-vṛkṣa-nikuñje tu divya-ratna-maye gṛhe // RKK_22 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806807 (0.032):
kalpa-vṛksa-nikuñje 'smin divya-ratna-maye gṛhe /
tatra siddha-dehena śrī-rādhā-kṛṣṇayor niśānta-līlāṃ smared yathā--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413398 (0.0):
evaṃ krameṇa śrī-gauracandrasya śrī-rādhā-kṛṣṇayor līlāṃ smaret / / niśānta-līlā-smaraṇānantaraṃ gurv-ādīn daṇḍavat praṇamet yathā--
niśāvasāne śrī-rādhā-kṛṣṇau / śrī-vṛndā-niyukta-rasamaya-parama-vidagdha-śuka-śāri-vṛnda-padya-paṭhana-janita-prabodhāv
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413397 (0.049):
evaṃ krameṇa śrī-gauracandrasya śrī-rādhā-kṛṣṇayor līlāṃ smaret / / niśānta-līlā-smaraṇānantaraṃ gurv-ādīn daṇḍavat praṇamet yathā--
api gāḍhopagūhana-sukha-bhaṅgād asahiṣṇutayā kṣaṇam avakāśyamāna-jāgarau
tat-tat-padya-prapaṭhita-niśāvasāna-sātaṅkau puṣpamayānanda-talpotthitau
sva-sva-kuñjāt / tat-kālāgata-śrīmal-lalitā-viśākhādi-priya-sakhī-vṛnda-sanarma-vāg-vilāsena
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415678 (0.0):
lalitādi-priya-sakhī-vṛnda-sanarma-vāg-vilāsena janita-paramānandau
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269897 (0.040):
evopaśāya viśāya valitābhiḥ kalyam ākalya militābhir / lalitā viśākhādi sakhibhiḥ sārdhaṃ śrī vrajādhīśvaryā dhāma jagāma | gatvā
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25796313 (0.059):
suvarṇa-sampuṭe nidhāya tan-nāma-mudrayā cihnitīkṛtya / lalitā-viśākhādi-sakhī-maṇḍalīnāṃ ca bhūṣaṇāni tathaiva nirmāya pṛthak
sāntarānandau kakkhaṭy-udita-jaṭilā-śravaṇāt sa-śaṅkau saṅga-tyāga-bhayam
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415679 (0.052):
lalitādi-priya-sakhī-vṛnda-sanarma-vāg-vilāsena janita-paramānandau
asahamānau tau bhītyotkaṇṭhākulau sva-sva-gṛhaṃ gacchataḥ /
evaṃ krameṇa śrī-gauracandrasya śrī-rādhā-kṛṣṇayor līlāṃ smaret /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413317 (0.0):
tatra siddha-dehena śrī-rādhā-kṛṣṇayor niśānta-līlāṃ smared yathā--
niśānta-līlā-smaraṇānantaraṃ gurv-ādīn daṇḍavat praṇamet yathā--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413313 (0.040):
tatra siddha-dehena śrī-rādhā-kṛṣṇayor niśānta-līlāṃ smared yathā--
ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā /
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8447045 (0.0):
18,005.054x*0062_02 vastrālaṃ * * * * * * * * * * sarvadā / 18,005.054x*0062_03 ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112517 (0.0):
Bhss_1.1: / ajñāna-timirāndhasya / jñānāñjana-śalākayā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917715 (0.0):
tatpadaṃ darśitaṃ yena tasmai śrīgurave namaḥ // NarP_1,65.55 // / ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829520 (0.026):
ajñānatimirāndhasya jñānāṃjanaśalākayā // RKV_43.25 //
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20902545 (0.043):
brahmavidyāsvarūpāyai tasyai nityaṃ namo namaḥ // MBhT_7.15 / ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622563 (0.063):
kasyājñānatimirapaṭalaparyavanaddhanetrasya jñānāñjanaśalākayā cakṣur
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629919 (0.063):
pratiṣṭhāpayeyam*, kasyānavaropitāni kuśalamulāny
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663295 (0.063):
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545395 (0.063):
kasya pakvāni vimocayeyam, kasyājñānatimirapaṭalaparyavanaddhanetrasya / jñānāñjanaśalākayā cakṣurviśodhayeyam/
cakṣur unmīlitaṃ yena tasmai śrī-gurave namaḥ // GGS_19 //
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8447047 (0.0):
18,005.054x*0062_03 ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā / 18,005.054x*0062_04 cakṣur unmīlitaṃ yena tasmai śrīgurave namaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112521 (0.0):
ajñāna-timirāndhasya / jñānāñjana-śalākayā / cakṣur unmīlitaṃ yena
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917719 (0.0):
ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā / / cakṣurunmīlitaṃ yena tasmai śrīgurave namaḥ // NarP_1,65.56 //
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20902545 (0.037):
ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā / / yayā cakṣur unmīlitaṃ tasyai nityaṃ namo namaḥ // MBhT_7.16
iti mantraṃ paṭhitvā śrī-guruṃ daṇḍavat praśamya evaṃ
parama-guru-parātpara-guru-parameṣṭhi-guru-gosvāmi-caraṇān krameṇa
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413222 (0.0):
śrī-guru-parama-guru-parātpara-guru-parameṣṭhi-gurūṇām anugāmitvena śrīman
daṇḍavat praṇamet / / tataḥ śrī-gauracandraṃ praṇamet--
viśvambharāya gaurāya caitanyāya mahātmane / / śacī-putrāya mitrāya lakṣmīśāya namo namaḥ // GGS_20 //
nityānandam ahaṃ vande karṇe lambita-mauktikam /
caitanyāgraja-rūpeṇa pavitrī-kṛta-bhūtalam // GGS_21 //
nistāritāśeṣa-janaṃ dayāluṃ / premāmṛtābdhau parimagna-cittam /
caitanya-candrādṛtam arcitaṃ tam / advaita-candraṃ śirasā namāmi // GGS_22 //
gadādhara namas tubhyaṃ yasya gaurāṅgo jīvanam /
namas te śrī-śrīnivāsa-paṇḍita prema-vigraha // GGS_23 //
evaṃ krameṇa gaura-bhakta-gaṇān daṇḍavat praṇamet /
śrī-navadvīpa-dhāmne namaḥ / / śrī-gaṅgāyai namaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24945958 (0.051):
śrīlakṣmīnṛsiṃhāya namaḥ / / śrīdattātreyāya namaḥ / / śrīvedavyāsāya namaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413632 (0.059):
śrī-rāsa-maṇḍalāya namaḥ / / śrī-yamunāyai namaḥ / / śrī-rādhā-kuṇḍa-śyāma-kuṇḍābhyāṃ namaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8464673 (0.060):
śrīgaṇeśāya namaḥ / śrīsarasvatyai namaḥ
śrī-saṅkīrtanāya namaḥ / / śrī-gauḍa-maṇḍalāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24945958 (0.051):
śrīlakṣmīnṛsiṃhāya namaḥ / / śrīdattātreyāya namaḥ / / śrīvedavyāsāya namaḥ /
kandarpa-koṭi-ramyāya sphurad-indīvara-tviṣe /
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25780588 (0.0):
namaḥ śrī-gāndharvikā-giridharābhyām / kandarpa-koṭi-ramyāya sphurad-indīvara-tviṣe |
jagan-mohana-līlāya namo gopendra-sūnave // GGS_24 //
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25780591 (0.0):
kandarpa-koṭi-ramyāya sphurad-indīvara-tviṣe | / jagan-mohana-līlāya namo gopendra-sūnave ||
tapta-kāñcana-gaurāṅgi rādhe vṛndāvaneśvari /
vṛṣabhānu-sute devi praṇamāmi hari-priye // GGS_25 //
śrī-rādhikā-prāṇa-samāṃ kanīyasīṃ / viśākhikā-śikṣita-saukhya-sauṣṭhavām /
līlāmṛtenocchalitāṅga-mādhurīm / anaṅga-purvāṃ praṇamāmi mañjarīm // GGS_26 //
lalitādi-parama-preṣṭha-sakhī-vṛndebhyo namaḥ /
kusumikādi-sakhī-vṛndebhyo namaḥ / / kastūryādi-nitya-sakhī-vṛndebhyo namaḥ /
śaśimukhyādi-prāṇa-sakhī-vṛndebhyo namaḥ /
kuraṅgākṣyādi-priya-sakhī-vṛndebhyo namaḥ /
śrī-rūpādi-mañjarībhyo namaḥ / / śrīdāmādi-sakhi-vṛndebhyo namaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24367154 (0.049):
om namaḥ śrīratnatrayāyaḥ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869807 (0.060):
namaḥ | (14) kamalekṣaṇāya namaḥ | (15) viśvarūpāya namaḥ | (16) / śrīmahāviṣṇave namaḥ || / iti ṣoḍaśamantrasamaṣṭirūpiṇī dūradṛṣṭipradā cākṣuṣmatī vidyā ||
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700232 (0.060):
yā devī sarvapīṭheśī kṣetrarūpopachandikā / / namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ // BuSto_35.22 //
sarva-gopa-gopībhyo namaḥ / / vraja-vāsibhyo namaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413648 (0.060):
śrī-dvādaśa-vipinebhyo namaḥ / / śrī-vraja-maṇḍalāya namaḥ /
śrī-vṛndā-vipinebhyo namaḥ / / śrī-rāsa-maṇḍalāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24945958 (0.064):
śrīdattātreyāya namaḥ / / śrīvedavyāsāya namaḥ / / śrīhayagrīvāya namaḥ /
śrī-yamunāyai namaḥ / / śrī-rādhā-kuṇḍa-śyāma-kuṇḍābhyāṃ namaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413653 (0.058):
śrī-vraja-maṇḍalāya namaḥ / / śrī-mathurā-maṇḍalāya namaḥ / / sarvāvatārebhyo namaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413518 (0.059):
śrī-navadvīpa-dhāmne namaḥ / / śrī-gaṅgāyai namaḥ / / śrī-saṅkīrtanāya namaḥ /
śrī-govardhanāya namaḥ / / śrī-dvādaśa-vipinebhyo namaḥ /
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5517867 (0.054):
śrīmadanapāda / / śrībhaṭṭapāda / / śrīkālavyā /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5329089 (0.056):
bhavati . sasthānatvam namaḥ khyātre . namaḥ khyātre iti sasthānatvam na
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818773 (0.056):
jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namonamaḥ // NarP_1,4.61 // / namo hikṣamagarbhāya namo brahmādirupiṇe /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566172 (0.057):
āyacchadbhyo namo 'syadbhyo visṛjadbhyo namo namaḥ / / vidhyadbhyaśca svapadbhyaśca jāgradbhyaśca namonamaḥ // Valc_2,20.30 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566346 (0.057):
namo vandyāya kakṣyāya śravāya ca namonamaḥ / / pratiśravāya ca namaḥ āśuṣeṇāya te namaḥ // Valc_2,20.45 //
Sivamahimnastava (sivmstau.htm.txt) 9510379 (0.057):
namo nediṣṭhāya priyadava daviṣṭhāya ca namo / namaḥ kṣodiṣṭhāya smarahara mahiṣṭhāya ca namaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566196 (0.057):
aśvebhyo 'śvapatibhyaścāvyādhinībhyo namonamaḥ / / vividhyantībhyaśca namaḥ ugaṇābhyo namonamaḥ // Valc_2,20.32 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566415 (0.057):
avarṣyāya ca varṣāya vātyāya ca namonamaḥ / / namo brātyāya reṣmāya vāstavyāya namonamaḥ // Valc_2,20.51 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4887636 (0.057):
kheca hṛdayāya namaḥ / khecaryai namaḥ / oṃ caṇḍāyai namaḥ / chedanyai / namaḥ kṣepaṇyai namaḥ /striyai hrūṃ kāryai namaḥ / kṣemaṅkaryai jayāyai
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566335 (0.057):
namo yāmyāya kṣemyāya ślokyāya ca namonamaḥ / / urvaryyāyāvasānyāya khalyāya ca namastu te // Valc_2,20.44 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566481 (0.057):
namo vrajyāya goṣṭhāya talpāya ca namonamaḥ // Valc_2,20.57 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566512 (0.057):
parṇaśadāya parṇāya namaścābhighnate namaḥ / / nama udguramāṇāya namaḥ ākhidate namaḥ // Valc_2,20.60 //
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039907 (0.057):
maitreyapramukhānāṃ bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ, namo 'nāgāmināṃ, namaḥ / sakṛdāgāmināṃ, namaḥ śrotāpannānāṃ, namo loke samyaggatānāṃ, namaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24945958 (0.057):
śrīdattātreyāya namaḥ / / śrīvedavyāsāya namaḥ / / śrīhayagrīvāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704335 (0.057):
aiṃ hrīṃ śrīṃ hrīṃ sphaiṃ namo bhagavate sphaiṃ kubjīkāyai namaḥ /
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4195699 (0.058):
asyai avicāritamanoharāyai namaḥ astu daśakaraṇyai | / atha aparaḥ api uddeśakaḥ ã
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299674 (0.061):
namo gārgyai girīśaye HV_App.I,30.363b / namo godharadhāriṇe *HV_62.10ab*721A:8b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25074843 (0.061):
namo gārgyai girīśaye HV_App.I,30.363b / namo goptre jagannātha HV_App.I,42.613**33:11a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25074894 (0.061):
namo dharaṇīdharāya HV_App.I,37.73a / namo namaḥ satyajagatpate te HV_App.I,42B.2855**199:11
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22128862 (0.061):
namaḥ kumāragurave pradyumnagurave namaḥ / HV_App.I,37.72 / / namo dharaṇīdharāya ganṅgādharāya vai namaḥ // HV_App.I,37.73 //
śrī-vraja-maṇḍalāya namaḥ / / śrī-mathurā-maṇḍalāya namaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413632 (0.058):
śrī-rāsa-maṇḍalāya namaḥ / / śrī-yamunāyai namaḥ / / śrī-rādhā-kuṇḍa-śyāma-kuṇḍābhyāṃ namaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413621 (0.060):
sarva-gopa-gopībhyo namaḥ / / vraja-vāsibhyo namaḥ / / śrī-vṛndā-vipinebhyo namaḥ /
sarvāvatārebhyo namaḥ / / ananta-koṭi-vaiṣṇavebhyo namaḥ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165197 (0.041):
8.1.42.4 ādhāra śaktyai namaḥ / 8.1.42.5 anantāsanāya namaḥ / 8.1.42.6 kūrmāsanāya namaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4836001 (0.057):
anantarūpe viniyojayasva anantarūpāya namo namaste /AP_192.010ab/ / anena pūjayitvātha sūtraṃ baddhā tu mantritaṃ //AP_192.010cd/
Yamuna: Stotraratna (yamsr_au.htm.txt) 27739705 (0.061):
namo namo 'nanta-mahā-vibhūtaye namo namo 'nanta-dayai2ka-sandhive ||
vāñchā-kalpa-tarubhyaś ca kṛpā-sindhubhya eva ca / / patitānāṃ pāvanebhyo vaiṣṇavebhyo namo namaḥ // GGS_27 //
atha snānam ācaret yathā--nady ādau pravāhābhimukhe taḍāgādiṣu
pūrvābhimukhī tīrthāni āhvayed yathā-- / gaṅge ca yamune caiva godāvari sarasvati /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21067738 (0.020):
āvāhana mantraś cāyam / gaṅge ca yamune caiva godāvari sarasvati | / narmade sindhu kāveri jale'smin sannidhiṃ kuru // Hbhv_4.102 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25269464 (0.020):
adhunā tīrtha mantraṃ darśayati / gaṅge ca yamune caiva godāvari sarasvati | / narmade sindhu kāveri jale 'smin sannidhiṃ kuru // Krd_3.45 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15848745 (0.030):
snāyānmantrānsmaranpuṇyāṃstīrthāni ca viriñcija // NarP_1,27.32 // / gaṅge ca yamune caiva godāvari sarasvati /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15918702 (0.030):
tena satyena me deva dehi tīrthaṃ divākara // NarP_1,66.26 // / gaṅge ca yamune caiva godāvari sarasvati /
narmade sindho kāveri jale 'smin sannidhiṃ kuru // GGS_28 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21067741 (0.021):
āvāhana mantraś cāyam / gaṅge ca yamune caiva godāvari sarasvati | / narmade sindhu kāveri jale'smin sannidhiṃ kuru // Hbhv_4.102 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25269469 (0.021):
adhunā tīrtha mantraṃ darśayati / gaṅge ca yamune caiva godāvari sarasvati | / narmade sindhu kāveri jale 'smin sannidhiṃ kuru // Krd_3.45 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15848749 (0.031):
snāyānmantrānsmaranpuṇyāṃstīrthāni ca viriñcija // NarP_1,27.32 // / gaṅge ca yamune caiva godāvari sarasvati / / narmade siṃdhukāveri jale 'sminsannidhiṃ kuru // NarP_1,27.33 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15918705 (0.031):
tena satyena me deva dehi tīrthaṃ divākara // NarP_1,66.26 // / gaṅge ca yamune caiva godāvari sarasvati / / narmade siṃdhukāveri jale 'sminsaṃnidhiṃ kuru // NarP_1,66.27 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512930 (0.059):
yamuneti tataḥ paścād $ godāvari sarasvati & / narmadeti samuccārya % sindhukāverisaṃyutam // ToT_3.36 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437761 (0.059):
yamuneti tataḥ paścād godāvari sarasvati / / narmadeti samuccārya sindhukāverisaṃyutam // ToT_3.36 //
mahā-pāpa-bhaṅge dayālo nu gaṅge
maheśottamāṅge lasac citta-raṅge / / drava-brahma-dhāmācyutāṅghryabjaje mā
punīhīna-kanye pravāhormi-dhanye // GGS_29 //
viṣṇor nābhy-ambu-madhyād vara-kamalam abhūt tasya nālī-sumeror
madhye niḥsyandamānā tvam asi bhagavati brahma-lokāt prasūtā /
khād-bhraṣṭā rudra-mūrdhni praṇipatita-jalā gāṃ gatāsīti gaṅgā
kas tvāṃ yo nābhivanden madhu-mathana-hara-brahma-samparka-pūtām // GGS_30
gaṅgā gaṅgeti yo brūyāt yojanānāṃ śatair api /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20671249 (0.0):
13,027.042d*0234_01 gaṅgā gaṅgeti yo brūyād yojanānāṃ śatair api
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856438 (0.0):
ya enāṃ gautamīṃ gaṅgāṃ % daṇḍakāraṇyam āpnuyāt // BrP_175.81 // / gaṅgā gaṅgeti yo brūyād $ yojanānāṃ śatair api &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11127749 (0.0):
ya enāṃ gautamīṃ gaṅgāṃ daṇḍakāraṇyam āpnuyāt // BrP_175.81 // / gaṅgā gaṅgeti yo brūyād yojanānāṃ śatair api /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820749 (0.036):
gaṅgābindvabhiṣekasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // NarP_1,6.11 // / gaṅgā gaṅgeti yo brūyādyojanānāṃ śate sthitaḥ /
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // GGS_31 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20671253 (0.0):
13,027.042d*0234_01 gaṅgā gaṅgeti yo brūyād yojanānāṃ śatair api / 13,027.042d*0234_02 mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26782287 (0.0):
vimuktaḥ sarvapāpebhyo $ viṣṇulokaṃ sa gacchati &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26782353 (0.0):
nirmuktaḥ sarvapāpebhyo $ viṣṇulokaṃ sa gacchati &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856443 (0.0):
gaṅgā gaṅgeti yo brūyād $ yojanānāṃ śatair api & / mucyate sarvapāpebhyo % viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_175.82 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11053601 (0.0):
vimuktaḥ sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11053667 (0.0):
nirmuktaḥ sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11127754 (0.0):
gaṅgā gaṅgeti yo brūyād yojanānāṃ śatair api / / mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_175.82 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728595 (0.0):
iti viprakṛtaṃ stotraṃ tri-sandhyaṃ yaḥ paṭhen naraḥ / / mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23936427 (0.0):
yamāṣṭakam idaṃ puṇyaṃ $ paṭhate yaḥ śṛṇoti vā & / mucyate sarvapāpebhyo % viṣṇulokaṃ sa gacchati // NsP_9.9 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17001414 (0.0):
yamāṣṭakam idaṃ puṇyaṃ paṭhate yaḥ śṛṇoti vā / / mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati // NsP_9.9 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18810117 (0.0):
rudrādhyāyaṃ sakṛjjaptvā vipro vedasamanvitaḥ / / mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati // RKV_11.70 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18810131 (0.0):
mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati // RKV_11.71 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10775429 (0.0):
ekādaśyāṃ samabhyarcya snātvā yas tu narādhipa / / mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati // RKS_10.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786126 (0.008):
vimuktaḥ sarvapāpebhyo % viṣṇulokaṃ ca gacchati // BrP_63.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11057441 (0.008):
vimuktaḥ sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ ca gacchati // BrP_63.20 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14211078 (0.021):
gaṅgā gaṅgā japannāma yojanānāṃ śate sthitaḥ // NarP_2,39.21 // / mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ ca gacchati /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074342 (0.034):
mucyate sarvapāpebhyo rudralokaṃ sa gacchati // KūrmP_1,37.17 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8898184 (0.034):
mucyate sarvapāpebhyo rudralokaṃ sa gacchati // MatsP_112.6 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18822394 (0.034):
mucyate sarvapāpebhyo rudralokaṃ sa gacchati // RKV_28.132 //
cidānanda-bhānoḥ sadā nanda-sūnoḥ
para-prema-pātrī drava-brahma-gātrī /
aghānāṃ lavitrī jagat-kṣema-dhātrī / pavitrī-kriyān no vapur mitra-putrī // GGS_32 //
rādhikā-sama-saubhāgya sarva-tīrtha-pravandita /
prasīda rādhikā-kuṇḍa snāmi te salile śubhe // GGS_33 //
tataḥ śukla-vastre paridhāya śrī-hari-mandira-dhāraṇaṃ kṛtvā
śrī-hari-nāmākṣaram aṅkayed gātre--
lalāṭe keśavaṃ dhyāyen nārāyaṇam athodare /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21068756 (0.0):
lalāṭe keśavaṃ dhyāyen nārāyaṇam athodare |
vakṣaḥ-sthale mādhavaṃ tu govindaṃ kaṇṭha-kūpake // GGS_34 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21068763 (0.0):
lalāṭe keśavaṃ dhyāyen nārāyaṇam athodare | / vakṣaḥ sthale mādhavaṃ tu govindaṃ kaṇṭha kūpake // Hbhv_4.170 //
viṣṇuṃ ca dakṣiṇe kukṣau bāhau ca madhusūdanam / / trivikramaṃ kandhare tu vāmanaṃ vāma-pārśvake // GGS_35 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21068775 (0.0):
vakṣaḥ sthale mādhavaṃ tu govindaṃ kaṇṭha kūpake // Hbhv_4.170 // / viṣṇuṃ ca dakṣiṇe kukṣau bāhau ca madhusūdanam |
śrīdharaṃ vāma-bāhau tu hṛṣīkeśaṃ ca kandhare /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21068782 (5.960):
trivikramaṃ kandhare tu vāmanaṃ vāma pārśvake // Hbhv_4.171 // / śrīdharaṃ vāma bāhau tu hṛṣīkeśaṃ tu kandhare |
pṛṣṭhe tu padma-nābhaṃ ca kaṭyāṃ dāmodaraṃ nyaset /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21068789 (0.039):
śrīdharaṃ vāma bāhau tu hṛṣīkeśaṃ tu kandhare | / pṛṣṭhe tu padmanābhaṃ ca kaṭyāṃ dāmodaraṃ nyaset // Hbhv_4.172 //
tat prakṣālana-toyaṃ tu vāsudeveti mūrdhani // GGS_36 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21068793 (0.027):
pṛṣṭhe tu padmanābhaṃ ca kaṭyāṃ dāmodaraṃ nyaset // Hbhv_4.172 // / tat prakṣālana toyaṃ tu vāsudeveti mūrdhani // Hbhv_4.173 //
pūrvavat sthirāsane sthira-cittaḥ tatrādau śrī-navadvīpa-madhye
śrī-ratna-mandire ratna-siṃhāsanopari bhakta-vṛnda-parisevitaṃ
śrī-śrī-kṛṣṇa-caitanya-devaṃ gurvādi-krameṇa dhyātvā pūjayet /
tatrādau śrī-jagannātha-miśrasya mandiraṃ dhyāyet /
yathā caitanyārcana-candrikāyām-- / śrī-jagannātha-miśrasya mandirāṅganam uttamaiḥ /
nānā-ratna-maṇi-yuktair vicitra-mandira-puram // GGS_37 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413998 (0.064):
sac-candrātapa-padma-rāga-vidhu-ratnālambiyan-mandiram // GGS_39 // / tan-madhye maṇi-citra-hema-racite mantrārṇa-yantrānvite
tan-madhye ravi-kānti-nindi-kanaka-prākāra-satoraśaṃ
śrī-nārāyaṇa-geham agra-vilasat saṃkīrtana-prāṅgaṇam /
lakṣmy-antaḥpura-pāka-bhoga-śayana-śrī-candraśālaṃ puraṃ
yad-gaurāṅga-harer vibhāti sukhadaṃ svānanda-saṃvṛhitam // GGS_38 //
tan-madhye nava-cūḍa-ratna-kalasaṃ vrajendra-ratnāntarā*
muktā-dāma-vicitra-hema-paṭalaṃ sad-bhakti-ratnācitam /
veda-dvāra-sad-aṣṭa-mṛṣṭa-maṇi-ruṭ-śobhā-kavāṭānvitaṃ
sac-candrātapa-padma-rāga-vidhu-ratnālambiyan-mandiram // GGS_39 //
tan-madhye maṇi-citra-hema-racite mantrārṇa-yantrānvite
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413923 (0.064):
nānā-ratna-maṇi-yuktair vicitra-mandira-puram // GGS_37 // / tan-madhye ravi-kānti-nindi-kanaka-prākāra-satoraśaṃ
ṣaṭ-koṇāntara-karṇikāra-śikhara-śrī-keśaraiḥ sannibhe /
kūrmākāra-mahiṣṭha-yoga-mahasi śrī-yoga-pīṭhāmbuje
rākeśāvali-sūrya-lakṣa-vimale yad-bhāti siṃhāsanam // GGS_40 //
pārśvādhaḥ-padma-paṭi-ghaṭita-hari-maṇi-stambha-vaidūrya-pṛṣṭhaṃ
citra-chādāvalambi-pravara-maṇi-mahā-mauktikaṃ kānti-jālam /
tūlāntaś cīna-celāsanam-uḍupa-mṛdu-prānta-pṛṣṭhopadhānaṃ
svarṇāntaś citra-mantraṃ vasu-hari-caraṇa-dhyāna-gamyāṣṭa-kośam // GGS_41
tan-madhye śrī-gaura-candraṃ vāme śrīla-gadādharam /
tad-dakṣiṇe 'vadhūtendraṃ śrīlādvaitaṃ tataḥ smaret // GGS_42 //
tad-dakṣiṇe śrīnivāsaṃ smaret śrī-paṇḍitottamam /
smaret śrī-bhakta-vṛndaṃ ca catur-dikṣu suveṣṭitam // GGS_43 //
śrīmad-gaura-bhakta-vṛnde svīya-svīya-gaṇānvite /
rūpa-svarūpa-pramukhe sva-gaṇa-sthān gurūn smaret // GGS_44 //
tatrādau śrī-guru-smaraṇaṃ yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām--
śaśāṅkāyuta-saṃkāśaṃ varābhaya-lasat-karaṃ /
śuklāmbara-dharaṃ divya-śukla-mālyānulepanam // GGS_45 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13790682 (0.031):
divyalokamaye rathe HV_32.28d / divyaśuklāmbaradharam HV_62.67c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20102006 (0.031):
06,033.011a divyamālyāmbaradharaṃ divyagandhānulepanam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25626098 (0.031):
divyamālyāmbaradharaṃ divyagandhānulepanam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17835923 (0.031):
divya mālyāmbara dharaṃ divya gandhānulepanam |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15627337 (0.031):
divyamālyāmbaradharaṃ divyagandhānulepanam Bhg_11.011a [=MBh_06,033.011a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22926508 (0.031):
dhriyante yeneśvareṇa taṃ divya mālyāmbara dharam, divya gandhānulepanaṃ
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14659761 (0.031):
divya-mālyāmbara-dharaṃ divya-gandhānulepanam |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 557658 (0.031):
divyamālyāmbaradharaṃ $ divyagandhānulepanam // HV_App.I,20.627 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22043216 (0.031):
divyamālyāmbaradharaṃ divyagandhānulepanam // HV_App.I,20.627 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7049518 (0.031):
divyamālyāmbaradharaṃ divyagandhānulepanam // KūrmP_1,11.70 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451139 (0.031):
divyamālyāmbaradharaṃ divyagandhānulepanam |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430967 (0.032):
divyamālyāmbaradharaṃ divyasraganulepanam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20656251 (0.032):
13,014.116c aṣṭādaśabhujaṃ sthāṇuṃ sarvābharaṇabhūṣitam / 13,014.117a śuklāmbaradharaṃ devaṃ śuklamālyānulepanam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16277191 (0.033):
divyamālyāmbaradharaṃ HV_App.I,20.627a / divyamālyāmbaradharaṃ HV_106.27a
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3284925 (0.035):
tataḥ śuklāmbaradharaḥ śuklamālyānulepanaḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16019336 (0.035):
Yāj1.292a/ tatah śukla.ambara.dharah śukla.mālya.anulepanah /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3834667 (0.035):
śuklamālyāmbaradharaḥ $ śuklagandhānulepanaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8874181 (0.035):
evamāsādya tatsarvam ādāveva viśāṃ pate // MatsP_58.18 // / śuklamālyāmbaradharaḥ śuklagandhānulepanaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15840986 (0.035):
śuklamālyāmbaradharaḥ śuklagandhānulepanaḥ // NarP_1,17.89 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11719032 (0.037):
tadyathā svapne śuklāmbaradharaḥ śuklamālyānulepano brāhmaṇāyanaḥ
prasanna-vadanaṃ śāntaṃ bhajanānanda-nirvṛtam /
divya-rūpa-dharaṃ dhyāyed varadaṃ kamalekṣaṇam // GGS_46 //
rūpa-pūrva-guru-gaṇān-ugataṃ sevanotsukam /
evaṃ rūpaṃ guruṃ dhyāyen manasā sādhakaḥ śuciḥ // GGS_47 //
tat-samīpe sevotsukam ātmānaṃ bhāvayed yathā-- / divya-śrī-hari-mandirāḍhya-tilakaṃ kaṇṭhaṃ sumālānvitaṃ
vakṣaḥ śrī-hari-nāma-varṇa-subhagaṃ śrīkhaṇḍa-liptaṃ punaḥ /
śuddhaṃ śubhra-navāmbaraṃ vimalatāṃ nityaṃ vahantīṃ tanuṃ
dhyāyec-chrī-guru-pāda-padma-nikaṭe sevotsukāṃ cātmanaḥ // GGS_48 //
śrīman-mauktika-dāma-baddha-cikuraṃ susmera-candrānanaṃ
śrīkhaṇḍāguru-cāru-citra-vasanaṃ srag-divya-bhūṣāñcitam /
nṛtyāveśa-rasānumoda-madhuraṃ kandarpa-veśojjvalaṃ
caitanyaṃ kanaka-dyutiṃ nija-janaiḥ saṃsevymānaṃ bhaje // GGS_49 //
kañjārendra-vinindi-sundara-gatiṃ śrī-pādam indīvara*
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419310 (0.056):
rūpākhyakāṃ mañjarikāṃ bhaje 'ham // GGS_299 //
śreṇī-śyāma-sad-ambaraṃ tanu-rucā sāndhyendu-saṃmardakam /
premodghūrṇa-sukañja-khañjana-madā-jin-netra-hāsyānanaṃ
nityānandam ahaṃ smarāmi satataṃ bhūṣojjvalāṅga-śriyam // GGS_50 //
sad-bhaktāli-niṣevitāṅghri-kamalaṃ kundendu-śuklāmbaraṃ
śuddha-svarṇa-ruciṃ subāhu-yugalaṃ smerānanaṃ sundaram /
śrī-caitanya-dṛśaṃ varābhaya-karaṃ premāṅga-bhūṣāñcita*
madvaitaṃ satataṃ smarāmi paramānandaika-kandaṃ prabhum // GGS_51 //
kāruṇyaika-maranda-padma-caraṇaṃ caitanya-candra-dyutiṃ
tāmbūlārpaṇa-bhaṅgi-dakṣiṇa-karaṃ śvetāmbaraṃ sad-varam /
premānanda-tanuṃ sudhā-smita-mukhaṃ śrī-gaura-candrekṣaṇaṃ
dhyāyec chrīla-gadādharaṃ dvija-varaṃ mādhurya-bhūṣojjvalam // GGS_52 //
śri-caitanya-padāravinda-madhu-pāḥ sat-prema-bhūṣojjvalāḥ
śuddha-svarṇa-ruco dṛg-ambu-pulaka-svedaiḥ sad-aṅga-śriyaḥ /
sevopāyana-pāṇayaḥ smita-mukhāḥ śuklāmbarāḥ sad-varāḥ
śrīvāsādi-mahāśayān sukha-mayān dhyāyema tān pārṣadān // GGS_53 //
iti smaraṇānantaraṃ śrī-guror ājñayā śrīman-mahāprabhuṃ ṣoḍaśopacārādibhiḥ
tan-mūla-mantreṇaiva pūjayet / / śrīman-mahāprabhu-mantroddhāro yathā ūrddhvāmnāye śrī-vyāsaṃ prati
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414646 (0.026):
śrī-guru-devaṃ tu tan-mūla-mantreṇaiva pūjayet / / śrī-guru-mantroddharo yathā bṛhad-brahmāṇḍa-purāṇe sūta-śaunaka-samvāde--
śrī-nārada-vākyam (3.14-16) / aho gūḍhatamaḥ praśno bhavatā parikīrtitaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414569 (0.061):
atha śrī-advaita-prabhor mantroddhāro yathā pādme-- / aho gūḍhatamaḥ praśno nārada muni-sattama /
mantraṃ vakṣyāmi te brahman mahā-puṇya-pradaṃ śubham // GGS_54 //
klīṃ gaurāya nama iti sarva-lokeṣu pūjitaḥ /
māyā-ramānaṅga-bījaiḥ vāg-bījena ca pūjitaḥ /
ṣaḍakṣaraḥ kīrtito 'yaṃ mantra-rājaḥ sura-drumaḥ // GGS_55 //
mantro yathā--kliṃ gaurāya namaḥ; hrīṃ, śrīṃ, klīṃ, aiṃ gaurāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709236 (0.059):
oṃ vaiṃ (raiṃ) jayāyai namaḥ / / oṃ vauṃ (rauṃ) vibūtyai namaḥ /
etat pādyam, etad arghyam, etad ācamanīyam, eṣa gandhaḥ, etat puṣpam, eṣa
dhūpaḥ, eṣa dīpaḥ, etan naivedyam, etat pānīya-jalam, idam ācamanīyam,
etat tāmbūlam, etad gandha-mālyam, eṣa puṣpāñjalir ityādi /
evaṃ śrī-nityānanda-prabhuṃ pūjayet, śrīman-nityānanda-prabhor
mantroddhāro yathā (brahmāṇḍa-purāṇe dharaṇī-śeṣa-samvāde)--
iti nāmāṣṭa-śatakaṃ mantraṃ niveditaṃ śṛṇu /
mayā tvayi purā proktaṃ kāma-bījeti saṃjñakam // GGS_56 //
vahni-bījena pūtānte cādau deva namas tathā /
jāhnavī-padaṃ tatraiva vallabhāya tataḥ param / / iti mantro dvādaśārṇaḥ sarvatraiva manoharaḥ // GGS_57 //
mantro yathā--kliṃ deva-jāhnavī-vallabhāya svāhā /
iti mantreṇaiva pūjayet / / evaṃ śrī-advaita-prabhuṃ pūjayet /
atha śrī-advaita-prabhor mantroddhāro yathā pādme--
aho gūḍhatamaḥ praśno nārada muni-sattama /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414435 (0.061):
śrī-nārada-vākyam (3.14-16) / aho gūḍhatamaḥ praśno bhavatā parikīrtitaḥ /
na prakāśyas tvayā hy etad guhyād guhyataraṃ mahat // GGS_58 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805634 (0.013):
rahasyaṃ tvāṃ pravakṣyāmi kṛṣṇa-bhakto 'si nārada / / na prakāśyaṃ tvayā hy etad guhyād guhyataraṃ mahat // RKK_21 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146916 (0.059):
śṛṇu nārada vakṣyāmi sādhūktaṃ yat tvayādhunā / / guhyādguhyataraṃ caiva na prakāśyaṃ tapodhana // Vis_10.140 //
kāma-bīja-samāyuktā advaita-vahni-nāyikā /
ṅe 'ntā vai ṛṣi-varṇo 'yaṃ mantraḥ sarvātidurlabhaḥ // GGS_59 //
mantro yathā--klīṃ advaitāya svāhā / / tad-anantaraṃ śrīman-mahāprabhoḥ śeṣa-nirmālyena śrī-gadādhara-paṇḍitaṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418124 (0.040):
mantro 'yaṃ citrikā-nāmnyāḥ kṛṣṇa-sakhyā udīritaḥ // GGS_235 // / mantro yathā--śrīṃ citrāyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419957 (0.050):
svāhānta iti vai prokto navārṇa-mantra ucyate // GGS_340 // / mantro yathā --śrīṃ kastūrī-mañjaryai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415015 (0.056):
mantro yathā -klīṃ advaitāya svāhā / / gāyatrī yathā -klīṃ advaitāya vidmahe mahā-viṣṇave dhīmahi tan no advaitaḥ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417848 (0.062):
aṣṭākṣaro viśākhāyā mantro 'yaṃ prema-vṛddhi-daḥ // GGS_220 // / mantro yathā -aiṃ sauṃ viśākhāyai svāhā /
pūjayet tan-mantreṇaiva, śrī-gadādhara-paṇḍita-mantro yathā--śrīṃ
gadādharāya svāhā / / atha tathaiva śrī-śrīvāsādi-bhaktān guru-vargādīn
mahāprabhu-nirmālya-prasādena pūjayet, sva-sva-nāma-caturthyantena
śrī-guru-devaṃ tu tan-mūla-mantreṇaiva pūjayet /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414422 (0.026):
iti smaraṇānantaraṃ śrī-guror ājñayā śrīman-mahāprabhuṃ ṣoḍaśopacārādibhiḥ / tan-mūla-mantreṇaiva pūjayet / / śrīman-mahāprabhu-mantroddhāro yathā ūrddhvāmnāye śrī-vyāsaṃ prati
śrī-guru-mantroddharo yathā bṛhad-brahmāṇḍa-purāṇe sūta-śaunaka-samvāde--
śrīṃ gum ity eva bhagavad-gurave vahni-vallabhā /
daśārṇa-mantra-rājaś ca sarva-kāryeṣu rakṣitā // GGS_60 //
mantro yathā--śrīṃ guṃ bhagavad-gurave svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414922 (0.0):
śrī-gurudevasya mantro yathā--śrīṃ guṃ bhagavad-gurave svāhā /
tato 'vaśeṣa-nirmālyādikaṃ gṛhṇīyāt; sthānāntare ca saṃsthāpya
prabhupāda-padme puṣpāñjaliṃ dattvā ārātrikaṃ kuryāt /
tad-antaraṃ cāmara-vyajanādikaṃ kṛtvā śrī-guru-pārśve tiṣṭhan
dhyānānukrameṇa nirīkṣaṇaṃ kṛtvā tato bahiḥ-pūjayet /
bahiḥ-pūjāṃ kṛtvānantaraṃ sva-sva-gāyatrī-mantrān japet kramāt--
tatrādau śrī-guru-gāyatrī yathā pādme--śrīṃ gurudevāya vidmahe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414930 (0.0):
atha gāyatrī--śrīṃ gurudevāya vidmahe, gaura-priyāya dhīmahi, tan no guruḥ
gaura-priyāya dhīmahi tan no guruḥ pracodayāt /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414934 (0.0):
atha gāyatrī--śrīṃ gurudevāya vidmahe, gaura-priyāya dhīmahi, tan no guruḥ
prathamaṃ mantra-guroḥ pūjā paścāc caiva mamārcanam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21071592 (0.061):
prathamaṃ tu guruṃ pūjya tataś caiva mamārcanam | / kurvan siddhim avāpnoti hy anyathā niṣphalaṃ bhavet // Hbhv_4.344 //
kurvan siddhim avāpnoti hy anyathā niṣphalaṃ bhavet // GGS_61 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21071596 (0.0):
prathamaṃ tu guruṃ pūjya tataś caiva mamārcanam | / kurvan siddhim avāpnoti hy anyathā niṣphalaṃ bhavet // Hbhv_4.344 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13927386 (0.0):
prathamaṃ tu guruḥ pūjyaḥ tataś caiva mamārcanam | / kurvan siddhim avāpnoti hy anyathā niṣphalaṃ bhavet || iti |
dhyānādau śrī-guror mūrtiṃ pūjādau ca guroḥ pūjām /
japādau ca guror mantraṃ hy anyathā niṣphalaṃ bhavet // GGS_62 //
tato japa-lakṣaṇaṃ yathā (śrī-hari-bhakti-vilāsaḥ 17.143, 129)--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414806 (0.057):
atha japāṅgulyādi-niyamaḥ (śrī-hari-bhakti-vilāsaḥ 17.116-120)--
na kampayec chiro grīvāṃ dantān naiva prakāśayet /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13434674 (0.0):
japakāle na bhāṣeta nānyāni prekṣayed budhaḥ / / na kampayecchirogrīvāṃ dantānnaiva prakāśayet // KūrmP_2,18.79 //
manaḥ-saṃharaṇaṃ śaucaṃ maunaṃ mantrārtha-cintanam // GGS_63 //
mano-madhye sthito mantro mantra-madhye sthitaṃ manaḥ /
mano-mantraṃ samāyuktam etad dhi japa-lakṣaṇam // GGS_64 //
atha japāṅgulyādi-niyamaḥ (śrī-hari-bhakti-vilāsaḥ 17.116-120)--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414768 (0.057):
tato japa-lakṣaṇaṃ yathā (śrī-hari-bhakti-vilāsaḥ 17.143, 129)-- / na kampayec chiro grīvāṃ dantān naiva prakāśayet /
tatrāṅguli-japaṃ kurvan sāṅguṣṭhāṅgulibhir japet /
aṅguṣṭhena vinā karma kṛtas tad aphalaṃ bhavet // GGS_65 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346674 (0.051):
aṅguṣṭhena japejjapyam % anyairaṅgulibhiḥ saha // LiP_1,85.115 // / aṅguṣṭhena vinā karma $ kṛtaṃ tadaphalaṃ yataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240439 (0.051):
aṅguṣṭhena japejjapyam anyairaṅgulibhiḥ saha // LiP_1,85.115 // / aṅguṣṭhena vinā karma kṛtaṃ tadaphalaṃ yataḥ /
kaniṣṭhānāmikā madhyā caturthī tarjanī matā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4766919 (0.064):
dairghyaṃ saptāṅgulaṃ kāryaṃ madhyā pajcāṅgulā matā //AP_44.030cd/ / tarjanyanāmikā caiva tasmādardhāṅgulaṃ vinā /AP_44.031ab/
tisro 'ṅgulyas tri-parvā syur madhyamā caika-parvikā // GGS_66 //
parva-dvayaṃ madhyamāyā japa-kāle vivarjayet /
evaṃ meruṃ vijānīyād brahmaṇā dūṣitaṃ svayam // GGS_67 //
ārabhyānāmikā-madhyāt pradakṣiṇam anukramāt / / tarjanī-mūla-paryantaṃ kramād daśasu parvasu // GGS_68 //
aṅgulir na viyuñjīta kiñcit saṅkocayet talam /
aṅgulīnāṃ viyoge tu chidreṣu sravate japaḥ // GGS_69 //
madhyamā caika-parvikā ity ukteḥ kecit madhyamā-madhya-parva gṛhṇanti tan
atha japa-kramo yathā-- / prathamaṃ gurudevasya mantra-gāyatrīṃ saṃsmaret /
tataḥ śrī-gauracandrasya gāyatry uccāraṇaṃ tathā // GGS_70 //
śrīlāvadhūtendrādvaita-mantra-gāyatrīṃ saṃsmaret /
tataḥ śrī-gadādharasya śrīvāsa-paṇḍitasya ca // GGS_71 //
śrī-gurudevasya mantro yathā--śrīṃ guṃ bhagavad-gurave svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414674 (0.0):
daśārṇa-mantra-rājaś ca sarva-kāryeṣu rakṣitā // GGS_60 // / mantro yathā--śrīṃ guṃ bhagavad-gurave svāhā /
atha gāyatrī--śrīṃ gurudevāya vidmahe, gaura-priyāya dhīmahi, tan no guruḥ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414732 (0.0):
tatrādau śrī-guru-gāyatrī yathā pādme--śrīṃ gurudevāya vidmahe
pracodayāt / / iti śrī-guru-gāyatrī-smaraṇānantaraṃ guru-vargān smaret; smaraṇa-kramo
śrī-guru-parama-gurur ityādi-krameṇa sva-sva-praṇāly-anusāreṇa
sva-sva-parivāreśvara-parama-parameṣṭhi-guru-paryantaṃ dhyānaṃ kṛtvā
svīya-svīya-nāmāni caturthyantaṃ kṛtvā japānantaraṃ
śrī-śrī-caitanya-mahāprabhor mantraṃ gāyatrīṃ ca smaret /
mantro yathā -klīṃ gaurāya svāhā / / gāyatrī yathā -klīṃ caitanyāya vidmahe viśvambharāya dhīmahi tan no gauraḥ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415020 (0.038):
mantro yathā -klīṃ advaitāya svāhā / / gāyatrī yathā -klīṃ advaitāya vidmahe mahā-viṣṇave dhīmahi tan no advaitaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4886970 (0.038):
śāraṅgāya saśarāya hūṃ phaṭ / bhūtagrāmāya vidmahe caturvidhāya dhīmahi / tanno brahma pracodayāt / sambartaka śvasana pothaya 2 hūṃ phaṭ svāhā /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175199 (0.045):
8.1.197.7 rāja rājāya vidmahe dhanādhyakṣyāya dhīmahi / tan nas somaḥ pracodayāt
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535563 (0.046):
tat kumārāya vidmahe kārttikeyāya dhīmahi / / tan naḥ skandaḥ pracodayāt // / tat karāṭāya vidmahe hastimukhāya dhīmahi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535554 (0.048):
tat puruṣāya vidmahe mahādevāya dhīmahi / / tan no rudraḥ pracodayāt // / tad gāṅgaucyāya vidmahe girisutāya dhīmahi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535592 (0.049):
tad bhāskarāya vidmahe prabhākarāya dhīmahi / / tan no bhānuḥ pracodayāt // / tat somarājāya vidmahe mahārājāya dhīmahi /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174838 (0.049):
8.1.191.1 nārāyaṇāya vidmahe vāsudevāya dhīmahi / tan no visṇuḥ pracodayāt
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535607 (0.053):
taj jvalanāya vidmahe vaiśvānarāya dhīmahi / / tan no vahniḥ pracodayāt // / tat tyajapāya vidmahe mahājapāya dhīmahi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535618 (0.053):
tat tyajapāya vidmahe mahājapāya dhīmahi / / tan no dhyānaḥ pracodayāt // / tat paramātmāya vidmahe vainateyāya dhīmahi /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175129 (0.055):
8.1.196.4 ojo balāya vidmahe atyucchrayāya dhīmahi / taṃ no dhvajaḥ pracodayāt
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418805 (0.056):
kātyāyanyai vidmahe kanyākumāryai dhīmahi / / tanno durgā pracodayāt // LiP_2,48.26 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21326292 (0.056):
aiṃ raseśvarāya vidmahe rasāṅkuśāya dhīmahi / / tannaḥ sūtaḥ pracodayāt /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175047 (0.060):
tan no ādityaḥ[*947] pracodayāt / 8.1.195.3 vaiśvānarāya vidmahe lālīlāya[*948] dhīmahe / taṃ no agniḥ pracodayāt
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175176 (0.063):
8.1.197.4 niśā carāya vidmahe khaḍga hastāya dhīmahi / tan no nirṛtiḥ pracodayāt / 8.1.197.5 sudhīśvarāya vidmahe pāśa hastāya dhīmahi
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617326 (0.064):
śrīṃ rādhikāyai vidmahe klīṃ vṛṣabhānujāyai dhīmahi tan no gopī pracodayāt
pracodayāt / / mantro yathā -klīṃ deva-jāhnavī-vallabhāya svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415025 (0.062):
gāyatrī yathā -klīṃ advaitāya vidmahe mahā-viṣṇave dhīmahi tan no advaitaḥ / pracodayāt / / mantro yathā -śrīṃ gadādharāya svāhā /
gāyatrī yathā -klīṃ nityānandāya vidmahe saṅkarṣaṇāya dhīmahi tan no balaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174970 (0.038):
8.1.193.4 jvālā cakrāya vidmahe mahā cakrāya dhīmahi / tan naś cakraḥ pracodayāt / 8.1.193.5 dāmodarāya vidmahe vāsudevāya dhīmahi
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4761365 (0.042):
oṃ nārāyaṇāya vidmahe vāsudevāya dhīmahi //AP_33.008cd/ / tanno viṣṇuḥ pracodayāt devadevānurūpataḥ /AP_33.009ab/
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8627770 (0.042):
ityekadeśagrahaṇena nārāyaṇāya vidmahe vāsudevāya dhīmahi
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416548 (0.042):
nārāyaṇāya vidmahe vāsudevāya dhīmahi / / tanno viṣṇuḥ pracodayāt // LiP_2,44.3 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418674 (0.042):
nārāyaṇāya vidmahe vāsudevāya dhīmahi / / tanno viṣṇuḥ pracodayāt // LiP_2,48.12 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165829 (0.042):
8.1.53.9 nārāyaṇāya vidmahe vāsudevāya dhīmahi / tan no viṣṇuḥ pracodayāt
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174838 (0.049):
8.1.191.1 nārāyaṇāya vidmahe vāsudevāya dhīmahi / tan no visṇuḥ pracodayāt
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535618 (0.049):
tan no dhyānaḥ pracodayāt // / tat paramātmāya vidmahe vainateyāya dhīmahi / / tan naḥ sṛṣṭiḥ pracodayāt //MS_2,9.1//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535585 (0.053):
tac caturmukhāya vidmahe padmāsanāya dhīmahi / / tan no brahmā pracodayāt // / tat keśavāya vidmahe nārāyaṇāya dhīmahi /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175007 (0.055):
8.1.194.4 tat puruṣāya vidmahe mahā devāya dhīmahi / tan no rudraḥ pracodayāt / 8.1.194.5 tat puruṣāya vidmahe vakra tuṇḍāya dhīmahi
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174948 (0.057):
8.1.193.2 dhanur dharāya vidmahe rāma bhadrāya dhīmahi / tan no rāmaḥ pracodayāt / 8.1.193.3 sudarśanāya vidmahe heti rājāya dhīmahi
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4886829 (0.058):
trailokyamohanāya vidmahe smarāya dhīmahi tanno viṣṇuḥ pracodayāt
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535559 (0.060):
tan no gaurī pracodayāt // / tat kumārāya vidmahe kārttikeyāya dhīmahi / / tan naḥ skandaḥ pracodayāt //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175106 (0.063):
8.1.196.1 śabda rāśāya vidmahe vāyu putrāya dhīmahi / taṃ no hanumat pracodayāt / 8.1.196.2 tat puruṣāya vidmahe cakra tuṇḍāya dhīmahi
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418630 (0.063):
tatpuruṣāya vidmahe mahādevāya dhīmahi / / tanno rudraḥ pracodayāt // LiP_2,48.7 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961968 (0.063):
tat puruṣāya vidmahe mahādevāya dhīmahi / / tan no rudraḥ pracodayāt //
pracodayāt / / mantro yathā -klīṃ advaitāya svāhā / / gāyatrī yathā -klīṃ advaitāya vidmahe mahā-viṣṇave dhīmahi tan no advaitaḥ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415046 (0.014):
gāyatrī yathā -gāṃ gadādharāya vidmahe paṇḍitākhyāya dhīmahi tan no / gadādharaḥ pracodayāt / / mantro yathā -śrīṃ śrīvāsāya svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414995 (0.038):
mantro yathā -klīṃ gaurāya svāhā / / gāyatrī yathā -klīṃ caitanyāya vidmahe viśvambharāya dhīmahi tan no gauraḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12755618 (0.042):
yantrarājāya vidmahe mahāyantrāya dhīmahi / tanno yantraḥ pracodayāt.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535596 (0.042):
tan no bhānuḥ pracodayāt // / tat somarājāya vidmahe mahārājāya dhīmahi /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174839 (0.042):
8.1.191.1 nārāyaṇāya vidmahe vāsudevāya dhīmahi / tan no visṇuḥ pracodayāt
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13412693 (0.046):
prāgādyaṃ brahmabhiḥ proktaṃ sarvadravyairyathākramam // LiP_2,27.244 // / tatpuraṣāya vidmahe mahādevāya dhīmahi / / tanno rudraḥ pracodayāt // LiP_2,27.245 //.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165827 (0.046):
8.1.53.8 brahmaṇo mantrair īśasyojasā bhṛgūṇām aṅgirasāṃ tapasā sarvam / ātanomi / 8.1.53.9 nārāyaṇāya vidmahe vāsudevāya dhīmahi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535618 (0.052):
tan no dhyānaḥ pracodayāt // / tat paramātmāya vidmahe vainateyāya dhīmahi / / tan naḥ sṛṣṭiḥ pracodayāt //MS_2,9.1//
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4886970 (0.053):
śāraṅgāya saśarāya hūṃ phaṭ / bhūtagrāmāya vidmahe caturvidhāya dhīmahi / tanno brahma pracodayāt / sambartaka śvasana pothaya 2 hūṃ phaṭ svāhā /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174926 (0.054):
8.1.192.5 haṃsa haṃsāya vidmahe parama haṃṣāya dhīmahi / tan no haṃsaḥ pracodayāt
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414597 (0.056):
ṅe 'ntā vai ṛṣi-varṇo 'yaṃ mantraḥ sarvātidurlabhaḥ // GGS_59 // / mantro yathā--klīṃ advaitāya svāhā / / tad-anantaraṃ śrīman-mahāprabhoḥ śeṣa-nirmālyena śrī-gadādhara-paṇḍitaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617325 (0.057):
śrīṃ rādhikāyai vidmahe klīṃ vṛṣabhānujāyai dhīmahi tan no gopī pracodayāt
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535552 (0.058):
tat puruṣāya vidmahe mahādevāya dhīmahi / / tan no rudraḥ pracodayāt // / tad gāṅgaucyāya vidmahe girisutāya dhīmahi /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175198 (0.058):
8.1.197.7 rāja rājāya vidmahe dhanādhyakṣyāya dhīmahi / tan nas somaḥ pracodayāt
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418664 (0.061):
harivaktrāya vidmahe rudravaktrāya dhīmahi / / tanno nandī pracodayāt // LiP_2,48.11 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418709 (0.062):
padmodbhavāya vidmahe vedavaktrāya dhīmahi / / tannaḥ sraṣṭā pracodayāt // LiP_2,48.16 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418803 (0.063):
tanno rudraḥ pracodayāt // LiP_2,48.25 // / kātyāyanyai vidmahe kanyākumāryai dhīmahi / / tanno durgā pracodayāt // LiP_2,48.26 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175128 (0.063):
8.1.196.4 ojo balāya vidmahe atyucchrayāya dhīmahi / taṃ no dhvajaḥ pracodayāt
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24133770 (0.064):
oṃ aiṃ skīṃ klīṃ klīṃ sahavallari klīṃ kāmapiśāca klīṃ hrīṃ kāmapiśāca
mantro yathā -śrīṃ gadādharāya svāhā / / gāyatrī yathā -gāṃ gadādharāya vidmahe paṇḍitākhyāya dhīmahi tan no
gadādharaḥ pracodayāt / / mantro yathā -śrīṃ śrīvāsāya svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415015 (0.014):
gāyatrī yathā -klīṃ nityānandāya vidmahe saṅkarṣaṇāya dhīmahi tan no balaḥ / pracodayāt / / mantro yathā -klīṃ advaitāya svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417154 (0.061):
mantro yathā -śrīṃ rāṃ rādhikāyai svāhā / / gāyatrī yathā -śrī-rādhikāyai vidmahe, prema-rūpāyai dhīmahi, tan no rādhā
gāyatrī yathā -śrīṃ śrīvāsāya vidmahe nāradākhyāya dhīmahi tan no bhaktaḥ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415018 (0.041):
mantro yathā -klīṃ advaitāya svāhā / / gāyatrī yathā -klīṃ advaitāya vidmahe mahā-viṣṇave dhīmahi tan no advaitaḥ
pracodayāt / / śrī śrī gaura-gadādhara mantro yathā -klīṃ śrīṃ gaura-gadādharāya svāhā /
anantaraṃ stava-praṇāmādi kṛtvā śrī-gauracandrāṣṭa-kālīya-sūtrānusareṇa
smaret-- / gaurasya śayanotthānāt punas tac-chayanāvadhi /
nānopakaraṇaiḥ kuryāt sevanaṃ tatra sādhakaḥ // GGS_72 //
śrī-navadvīpa-candrasya caritāmṛtam adbhutam /
cintyatāṃ cintyatāṃ nityaṃ mānasa-sevanotsukaḥ // GGS_73 //
niśānte gauracandrasya śayanaṃ ca nijālaye /
prātaḥ-kāle kṛtotthānaṃ snānaṃ tad-bhojanādikam // GGS_74 //
pūrvāhna-samaye bhakta-mandire paramotsukam /
madhyāhne paramāścarya-keliṃ sura-sarit-taṭe // GGS_75 //
aparāhne navadvīpa-bhramaṇaṃ bhūri-kautukam / / sāyāhne gamanaṃ cāru-śobhanaṃ nija-mandire // GGS_76 //
pradoṣe priya-vargāḍhyaṃ śrīvāsa-bhavane tathā /
niśāyāṃ smared ānandaṃ śrīmat-saṃkīrtanotsavam // GGS_77 //
evaṃ śrī-caitanya-devaṃ niṣevya siddha-dehena śrī-kṛṣṇa-sevāṅgaṃ vidadhyāt
atra kārikā-- / tac cintanādi-samaye kuryāt tad anusārataḥ /
cintanaṃ tu tayos tatra vasan guru-gaṇānvitaḥ // GGS_78 //
punaś cākṣuṣa-līle 'smin siddha-dehena sādhakaḥ /
manasā mānasīṃ sevām aṣṭa-kālocitāṃ vrajet // GGS_79 //
sādhakaḥ siddha-dehena kuryāt kṛṣṇa-priyā-gṛhe /
guru-rūpa-priyā-pārśve lalitādi sakhī-gaṇe // GGS_80 //
nivāsaṃ yāvaṭe nityaṃ guru-rūpā-sakhī-yutaḥ /
śrī-yāvaṭa-pure śrīmad-vṛṣabhānu-pure 'pi ca // GGS_81 //
nandīśvara-pure rādhā-kṛṣṇa-kuṇḍa-taṭa-dvaye /
śrīmad-vṛndāvane ramye śrīmad-vṛndāvaneśayoḥ // GGS_82 //
prātar ādyaṣṭa-samaye sevanaṃ tu krameṇa ca /
nānopakaraṇair divyair bhakṣya-bhojyādibhiḥ sadā /
cāmara-vyajanādyaiś ca pāda-saṃvāhanādibhiḥ // GGS_83 //
kiśorī gopa-vanitā sarvālaṅkāra-bhūṣitā /
pṛthu-tuṅga-kuca-dvandvā catuḥṣaṣṭi-guṇānvitā // GGS_84 //
nigūḍha-bhāvā govinde madanānanda-mohinī /
nānā-rasa-kalālāpa-śālinī divya-rūpinī // GGS_85 //
saṅgīta-rasa-saṃjāta-bhāvollāsa-bharānvitā /
divā-niśaṃ mano-madhye dvayoḥ premā-bharākulā // GGS_86 //
sarva-lakṣana-sampannā bhāva-hāvādi-bhūṣitā /
guru-prasāda-jananī guru-rūpā-priyānugā /
gāndharvikā-sva-yūtha-sthā lalitādi-gaṇānvitā // GGS_87 //
sva-yūtheśvary-anugatā yāvaṭa-grāma-vāsinī /
cintanīyākṛtiḥ sā ca kāma-rūpānugāminī // GGS_88 //
cid-ānanda-rasamayī druta-hema-sama-prabhā /
sucīna-nīla-vasanā nānālaṅkāra-bhūṣitā // GGS_89 //
śrī-rādhā-kṛṣṇayoḥ pārśva-vartinī nava-yauvanā /
guru-dattasya nāmno 'syā mātā vargādya-mañjarī /
pitā varga-tṛtīyākhyo vargāntāhvayakaḥ patiḥ // GGS_90 //
nivāso yāvaṭe tasyā dakṣiṇā mṛdvikā hi sā / / śrī-rādhā-vastra-sevāḍhyā nānālaṅkāra-bhūṣitā // GGS_91 //
asyaiva siddha-dehasya sādhanāni yathā-kramam / / ekādaśa-prasiddhāni lakṣyante 'timanoharam // GGS_92 //
nāma rūpaṃ vayo veśaḥ sambandho yūtha eva ca /
ājñā sevā parākāṣṭhā pālya-dāsī nivāsakaḥ // GGS_93 //
eteṣāṃ viśeṣa-lakṣaṇāny ucyante-- / śrī-rūpa-mañjarītyādi-nāmākhyānānurūpataḥ /
cintanīyaṃ yathā-yogyaṃ svanāma vraja-subhruvām // GGS_94 //
rūpaṃ yūtheśvarī-rūpaṃ bhāvanīyaṃ prayatnataḥ / / trailokya-mohanaṃ kāmod-dīpanaṃ gopikā-pateḥ // GGS_95 //
vayo nānā-vidhaṃ tatra yat tu tridaśa-vatsaram /
mādhuryādbhuta-kaiśoraṃ vikhyātaṃ vraja-subhruvām // GGS_96 //
veśo nīla-paṭādyaiś ca vicitrālaṅkṛtais tathā /
svasya dehānurūpeṇa svabhāva-rasa-sundaraḥ // GGS_97 //
sevya-sevaka-sambandhaḥ svamanovṛtti-bhedataḥ /
prāṇātyaye 'pi sambandhaṃ na kadā parivartayet // GGS_98 //
yathā yūtheśvarī-yūthaḥ sadā tiṣṭhati tad-vaśe / / tathaiva sarvathā tiṣṭhe-dbhūtvā tad-vaśa-vartinī // GGS_99 //
yūtheśvaryāḥ śirasy ājñā-mādāya hari-rādhayoḥ /
yathocitāṃ ca śuśrūṣāṃ kuryād ānanda-saṃyutā // GGS_100 //
cāmara-vyajanādīnāṃ sarvājñā-pratipālanam /
iti sevā parijñeyā yathā-mati vibhāgaśaḥ // GGS_101 // / śrī-rādhā-kṛṣṇayor yadvad rūpa-mañjarikādayaḥ /
prāpta nitya-sakhītvaṃ ca tathā syām iti bhāvayet // GGS_102 //
pālya-dāsī ca sā proktā paripālyā priyaṃvadā / / sva-mano-vṛtti-rūpeṇa yā nitya-paricārikā // GGS_103 //
nivāso vraja-madhye tu rādhā-kṛṣṇa-sthalī matā /
vaṃśī-vaṭaś ca śrī-nandī-śvaraś cāpy atikautukaḥ // GGS_104 //
anaṅga-mañjarī proktā vilāsa-mañjarī tathā / / aśoka-mañjarī ceti rasa-mañjarikā tathā // GGS_105 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419819 (0.040):
vilāsānandado nāmnā-trāste vilāsa-mañjarī // GGS_331 // / vilāsa-mañjarī rūpa-mañjarī-sakhyam āśritā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419513 (0.054):
kuñjo 'sti tatra vasati sarvadā rasa-mañjarī // GGS_311 // / śrī-rūpa-mañjarī-samyag-jivātu sā prakīrtitā /
rasāla-mañjarī nāmnā tathā kamala-mañjarī / / karuṇā-mañjarī khyātā vikhyātā guṇa-mañjarī // GGS_106 //
evaṃ sarvāś ca vikhyātāḥ sva-sva-nāmākṣaraiḥ parāḥ /
mañjaryo bahuśaḥ rūpa-guṇa-śīla-vayo 'nvitāḥ // GGS_107 //
nāma-rūpādi tat sarvaṃ guru-dattaṃ ca bhāvayet /
tatra tatra sthitā nityaṃ bhajet śrī-rādhikā-harī // GGS_108 //
bhāvayan sādhako nityaṃ sthitvā kṛṣṇa-priyā-gṛhe /
tad ājñā-pālako bhūtvā kāleṣv aṣṭasu sevate // GGS_109 //
sakhīnāṃ saṅginī-rūpām ātmānaṃ bhāvanā-mayīm /
ājñā-sevā-parākāṣṭhā-kṛpālaṅkāra-bhūṣitām /
tataś ca mañjarī-rūpān gurvādīn api saṃsmaret // GGS_110 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22420014 (0.052):
saṃsmaret siddha-dehena sādhakaḥ sādhanair yutaḥ // GGS_343 // / tatrādau mañjarī-rūpān gurvādīn tu svīyān svīyān praṇāly-anusāreṇa
atha prātaḥ-pūrvāhna-līlāṃ smṛtvā madhyāhne saṅga-mitau rādhā-kṛṣṇau
paraspara-saṅga-janita-nānā-sāttvika-vikāra-bhūṣitau
lalitādi-priya-sakhī-vṛnda-sanarma-vāg-vilāsena janita-paramānandau
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413370 (0.0):
tat-kālāgata-śrīmal-lalitā-viśākhādi-priya-sakhī-vṛnda-sanarma-vāg-vilāsena
nānā-rasa-vilāsa-cihnau sammagna-mānasau vihitāraṇya-līlau vṛndāraṇye
sumahīruha-mūle yoga-pīṭhopari upaviṣṭau evambhūtau rādhā-kṛṣṇau saṃsmaret
prathamaṃ ṣaḍ-dalaṃ padmaṃ tad-bahir vasu-patrakam /
tad-bahir daśa-patraṃ ca daśopadala-saṃyutam // GGS_111 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21326211 (0.027):
ṣaṭkoṇaṃ vasupatraṃ ca tadbahiścāṣṭapatrakam // Āk_1,2.38 //
śrīmad-rādhā-kṛṣṇa-līlā-rasa-pūrita-vigraham /
tat-tad-icchā-vaśenaivon-mīlitaṃ bhāti mudritam // GGS_112 //
prākārās tad-bahis tatra dikṣu dvāra-catuṣṭayam /
catuṣ-koṇāś ca ṣaḍ-dalyāṃ ṣaṭ-pady-aṣṭādaśākṣarī // GGS_113 //
yathā brahma-saṃhitāyām (2-4) / sahasra-patraṃ kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736813 (0.0):
sahasra-patra-kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414380 (0.0):
sahasra patra kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265890 (0.0):
ṣahasra patra kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613743 (0.025):
nāga vistāra viṣṭambhaṃ rahasya drumam īritam | / sahasra patra kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam ||23||
tat-karṇikāraṃ tad-dhāma tad-anantāṃśa-sambhavam // GGS_114 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414384 (0.025):
sahasra patra kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam | / tat karṇikāraṃ tad dhāma tad anantāṃśa sambhavam ||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736816 (0.026):
sahasra-patra-kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam | / tat-karṇikāraṃ tad-dhāma tad-anantāṃśa-sambhavam ||2|| // BrS_5.2 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265894 (0.026):
ṣahasra patra kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam | / tat karṇikāraṃ tad dhāma tad anantāṃśa sambhavam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613745 (0.041):
sahasra patra kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam ||23|| / karṇikā tan mahad dhāma govinda sthānam uttamam |
karṇikāraṃ mahad yantraṃ ṣaṭ-kośaṃ vajra-kīlakam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414390 (0.060):
tat karṇikāraṃ tad dhāma tad anantāṃśa sambhavam || / karṇikāraṃ mahad yantraṃ ṣaṭ koṇaṃ vajra kīlakam
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736933 (0.062):
karṇikāraṃ mahad yantraṃ ṣaṭ-koṇaṃ vajra-kīlakam | / ṣaḍ-aṅga-ṣaṭ-padī-sthānaṃ prakṛtyā puruṣeṇa ca || // BrS_5.3 //
ṣaḍ-aṅgaṃ ṣaṭ-padī-sthānaṃ prakṛtyā puruṣeṇa ca // GGS_115 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736942 (0.022):
karṇikāraṃ mahad yantraṃ ṣaṭ-koṇaṃ vajra-kīlakam | / ṣaḍ-aṅga-ṣaṭ-padī-sthānaṃ prakṛtyā puruṣeṇa ca || // BrS_5.3 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414399 (0.022):
karṇikāraṃ mahad yantraṃ ṣaṭ koṇaṃ vajra kīlakam / ṣaḍ aṅga ṣaṭ padī sthānaṃ prakṛtyā puruṣeṇa ca ||
premānanda-mahānanda-rasenāvasthitaṃ hi yat /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736949 (0.0):
ṣaḍ-aṅga-ṣaṭ-padī-sthānaṃ prakṛtyā puruṣeṇa ca || // BrS_5.3 // / premānanda-mahānanda-rasenāvasthitaṃ hi yat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414405 (0.0):
ṣaḍ aṅga ṣaṭ padī sthānaṃ prakṛtyā puruṣeṇa ca || / premānanda mahānanda rasenāvasthitaṃ hi yat
jyotī-rūpeṇa manunā kāma-bījena saṅgatam // GGS_116 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736954 (0.0):
premānanda-mahānanda-rasenāvasthitaṃ hi yat | / jyotī-rūpeṇa manunā kāma-bījena saṅgatam ||3|| // BrS_5.4 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414411 (0.0):
premānanda mahānanda rasenāvasthitaṃ hi yat / jyotī rūpeṇa manunā kāma bījena saṅgatam ||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737296 (0.055):
tad-ātmakena tathā jyotī-rūpeṇa sva-prakāśakena manunā mantra-rūpeṇa / kāma-bījena saṅgatam iti mūlāntargatatve'pi kāma-bījasya pṛthag-uktiḥ
tat-kiñjalkaṃ tad-aṃśānām tat-patrāṇi śriyām api // GGS_117 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737312 (0.041):
tat-kiñjalkaṃ tad-aṃśānāṃ tat-patrāṇi śriyām api ||4|| // BrS_5.5 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414415 (0.054):
jyotī rūpeṇa manunā kāma bījena saṅgatam || / tat kiñjalkaṃ tad aṃśānāṃ tat patrāṇi śriyām api ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265898 (0.054):
tat kiñjalkaṃ tad aṃśānāṃ tat patrāṇi śriyām api || / catur asraṃ tat paritaḥ śvetadvīpākhyam adbhutam |
evambhūta yoga-pīṭhe śrī-śrī-rādhā-kṛṣṇau smaret /
atha śrī-kṛṣṇa-candrasya vayo-veśādayo 'khilāḥ /
rasa-śāstrānusāreṇa nirūpyante yathāmati // GGS_118 //
(bhakti-rasāmṛta-sindhu 2.1.308, 9)-- / vayaḥ kaumāra-paugaṇḍa-kaiśoram iti tat tridhā // GGS_119 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7606738 (0.024):
dharmī kiśora evātra nitya nānā vilāsavān || / tad yathā (BRS 2.1.308 312) / vayaḥ kaumāra paugaṇḍa kaiśoram iti tat tridhā ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13130560 (0.024):
eṣām ālambanatvaṃ ca tathoddīpanatāpi ca || RBhrs_2,1.307 || / tatra vayaḥ / vayaḥ kaumāra paugaṇḍa kaiśoram iti tat tridhā || RBhrs_2,1.308 ||
kaumāraṃ pañcamābdāntaṃ paugaṇḍaṃ daśamāvadhi /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 838770 (0.0):
yuvā pañcāśatā varṣair vṛddhaḥ syādata uttaraiḥ // Rajni_18.20 / kaumāraṃ pañcamābdāntaṃ paugaṇḍaṃ daśamāvadhi /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7606745 (0.0):
vayaḥ kaumāra paugaṇḍa kaiśoram iti tat tridhā || / kaumāraṃ pañcamābdāntaṃ paugaṇḍaṃ daśamāvadhi |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13130567 (0.002):
vayaḥ kaumāra paugaṇḍa kaiśoram iti tat tridhā || RBhrs_2,1.308 || / kaumāraṃ pañcamābdāntaṃ paugaṇḍaṃ daśamāvadhi |
āṣoḍaśāc ca kaiśoraṃ yauvanaṃ syāt tataḥ param // GGS_120 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7606748 (0.002):
kaumāraṃ pañcamābdāntaṃ paugaṇḍaṃ daśamāvadhi | / ā ṣoḍaśāc ca kaiśoraṃ yauvanaṃ syāt tataḥ param ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13130571 (0.002):
kaumāraṃ pañcamābdāntaṃ paugaṇḍaṃ daśamāvadhi | / ā ṣoḍaśāc ca kaiśoraṃ yauvanaṃ syāt tataḥ param || RBhrs_2,1.309 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 838773 (0.020):
kaumāraṃ pañcamābdāntaṃ paugaṇḍaṃ daśamāvadhi / / kaiśoram ā pañcadaśād yauvanaṃ tu tataḥ param // Rajni_18.21
ādya-madhyānta-bhedena kaumārādīni ca tridhā /
aṣṭa-māsādhikaṃ varṣaṃ bhāgatvena ca kīrtitam // GGS_121 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415882 (0.063):
ādya-paugaṇḍam aṣṭa-māsādhikam eka-varṣam; evaṃ madhya-paugaṇḍam; evaṃ ca
tad yathā--ādya-kaumāram aṣṭa-māsādhikam eka-varṣam evaṃ madhya-kaumāram,
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415907 (0.048):
ādya-kaiśoraṃ sārdha-dina-dvayottaraikādaśa-māsādhikam eka-varṣam; evaṃ / madhya-kaiśoram; evaṃ śeṣa-kaiśoram; krameṇaikādaśa-varṣam ārabhya
evaṃ ca śeṣa-kaumāram; evaṃ pañcama-varṣa-paryantaṃ kaumāraṃ jñeyam /
ādya-paugaṇḍam aṣṭa-māsādhikam eka-varṣam; evaṃ madhya-paugaṇḍam; evaṃ ca
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415907 (0.048):
ādya-kaiśoraṃ sārdha-dina-dvayottaraikādaśa-māsādhikam eka-varṣam; evaṃ / madhya-kaiśoram; evaṃ śeṣa-kaiśoram; krameṇaikādaśa-varṣam ārabhya
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415856 (0.063):
aṣṭa-māsādhikaṃ varṣaṃ bhāgatvena ca kīrtitam // GGS_121 //
śeṣa-paugaṇḍam; evaṃ ca krameṇa ṣaṣṭha-varṣam ārabhya daśa-varṣa-paryantaṃ
paugaṇḍaṃ jñeyam / / ādya-kaiśoraṃ sārdha-dina-dvayottaraikādaśa-māsādhikam eka-varṣam; evaṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416658 (0.042):
sārdhatayā pañca-daśa-dinottara-māsa-dvayādhika-caturdaśa-varṣa parimitaṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415866 (0.048):
tad yathā--ādya-kaumāram aṣṭa-māsādhikam eka-varṣam evaṃ madhya-kaumāram,
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415882 (0.048):
ādya-paugaṇḍam aṣṭa-māsādhikam eka-varṣam; evaṃ madhya-paugaṇḍam; evaṃ ca
madhya-kaiśoram; evaṃ śeṣa-kaiśoram; krameṇaikādaśa-varṣam ārabhya
pañca-daśa-varṣa-nava-māsa-sārdha-sapta-dina-paryantaṃ kaiśoraṃ jñeyam /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415974 (0.043):
sārdha-sapta-dinottara-nava-māsādhika-pañca-daśa-varṣa-parimitaṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416652 (0.053):
vayaḥ (9-5-20); rāja-kumārītvād bhogātiśayena samṛddhyā varṣa-māsa-dinānāṃ / sārdhatayā pañca-daśa-dinottara-māsa-dvayādhika-caturdaśa-varṣa parimitaṃ
atha śrī-kṛṣṇasya vraja-līlā--tatra śrī-kṛṣṇasya vraja-līlā
pañca-dinottara-ṣaḍ-māsādhika-daśa-varṣīyā jñeyā (10-6-5) atha ca (BhP
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416634 (0.039):
viṃśati-dinottara-pañca-māsādhika-nava-varṣa-parimitaṃ madhya-kaiśoraṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415972 (0.040):
sārdha-sapta-dinottara-nava-māsādhika-pañca-daśa-varṣa-parimitaṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416657 (0.046):
sārdhatayā pañca-daśa-dinottara-māsa-dvayādhika-caturdaśa-varṣa parimitaṃ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542395 (0.054):
BhP_12.01.028/1 tato 'ṣṭau yavanā bhāvyāś caturdaśa turuṣkakāḥ / BhP_12.01.028/3 bhūyo daśa guruṇḍāś ca maulā ekādaśaiva tu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838784 (0.062):
bhūyo daśa guruṇḍāś ca maulā ekādaśaiva tu // BhP_12.01.028 //
ekādaśa-samās tatra gūḍhārciḥ sabalo 'vasat // GGS_122 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15396838 (0.0):
BhP_03.02.026/1 tato nanda-vrajam itaḥ pitrā kaṃsād vibibhyatā / BhP_03.02.026/2 ekādaśa samās tatra gūḍhārciḥ sa-balo 'vasat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2646616 (0.0):
tato nanda vrajam itaḥ pitrā kaṃsād vibibhyatā / / ekādaśa samās tatra gūḍhārciḥ sa balo 'vasat // BhP_03.02.026 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428868 (0.0):
ataeva ekādaśa samās tatra gūḍhārciḥ sabalo'vasad [BhP 3.2.26] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19340596 (0.0):
tato nanda vrajam itaḥ pitrā kaṃsād vibibhyatā | / ekādaśa samās tatra gūḍhārciḥ sa balo 'vasat ||
mahārāja-kumāratayā bhogātiśayena samṛddhyā varṣa-māsa-dinānāṃ sārdhatayā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416652 (0.0):
vayaḥ (9-5-20); rāja-kumārītvād bhogātiśayena samṛddhyā varṣa-māsa-dinānāṃ
sārdha-sapta-dinottara-nava-māsādhika-pañca-daśa-varṣa-parimitaṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416636 (0.0):
viṃśati-dinottara-pañca-māsādhika-nava-varṣa-parimitaṃ madhya-kaiśoraṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415942 (0.040):
pañca-dinottara-ṣaḍ-māsādhika-daśa-varṣīyā jñeyā (10-6-5) atha ca (BhP
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416657 (0.042):
vayaḥ (9-5-20); rāja-kumārītvād bhogātiśayena samṛddhyā varṣa-māsa-dinānāṃ / sārdhatayā pañca-daśa-dinottara-māsa-dvayādhika-caturdaśa-varṣa parimitaṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415924 (0.043):
madhya-kaiśoram; evaṃ śeṣa-kaiśoram; krameṇaikādaśa-varṣam ārabhya / pañca-daśa-varṣa-nava-māsa-sārdha-sapta-dina-paryantaṃ kaiśoraṃ jñeyam /
śrī-kṛṣṇasya vayo jñeyam (15-9-7 1/2) / / atraiva śeṣa-kaiśore ṣoḍaśa-hāyane sadā /
vraje vihāraṃ kurute śrīman nandasya nandanaḥ // GGS_123 //
vaṃśī-pāṇiḥ pīta-vāsā indranīla-maṇi-dyutiḥ /
kaṇṭhe kaustubha-śobhāḍhyo mayūra-dala-bhūṣaṇaḥ // GGS_124 //
guñjā-hāra-lasad-vakṣā ratna-hāra-virājitaḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10864456 (0.058):
virājita-mahā-vakṣā vana-mālā-vibhūṣitaḥ // Lbh_1,5.268 //
vana-mālā-dharo niṣka śobhollasita-kaṇṭhakaḥ // GGS_125 //
vāma-bhāga-sthita-svarṇa-rekhā-rājad-uraḥ-sthalaḥ /
vaijayantī-lasad-vakṣā gaja-mauktika-nāsikaḥ // GGS_126 //
karṇayor makarākāra-kuṇḍalābhyāṃ virājitaḥ / / ratna-kaṅkana-yug ghastaḥ kauṅkumaṃ tilakaṃ dadhat // GGS_127 //
kiṅkiṇī-yukta-kaṭiko ratna-nūpura-yuk-padaḥ /
mālatī-mallike jāti-yūthī ketakī-campake // GGS_128 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21326093 (0.061):
dhātrīnyagrodhavaraṇamadhūkāmrātamaṇḍite / / ketakīmallikājātīyūthikāmālatīyute // Āk_1,2.28 //
nāgakeśara ityādi puṣpa-mālā-svalaṅkṛtaḥ /
iti veśa-dharaḥ śrīmān dhyeyaḥ śrī-nandanandanaḥ // GGS_129 //
śṛṅgaṃ vāmodara-parisare tunda-bandhāntara-sthaṃ
dakṣe tadvan nihita-muralīṃ ratna-citrāṃ dadhānaḥ /
vāmenāsau sarala-laguṇaṃ pāṇinā pīta-varṇaṃ
līlāmbhojaṃ kamala-nayanaḥ kampayan dakṣiṇena // GGS_130 //
asyaiva kṛṣṇa-candrasya mantrāḥ santi trayo 'malāḥ /
siddhāḥ kṛṣṇasya sat-prema-bhakti-siddhi-karā matāḥ // GGS_131 //
tatrādau mantroddhāro yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22420041 (0.046):
atha yugala-mantroddhāro yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām--
hare-kṛṣṇau dvir āvṛttau / kṛṣṇa tādṛk tathā hare /
hare rāma tathā rāma / tathā tādṛg ghare manuḥ // GGS_132 //
hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16200174 (0.005):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_111.7a / kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare HV_App.I,31.235b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 611545 (0.007):
nārāyaṇa namo deva $ kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare / HV_App.I,31.235 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25013059 (0.007):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_App.I,38.23a / kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare HV_App.I,31.235b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097098 (0.007):
nārāyaṇa namo deva kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare / HV_App.I,31.235 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16788833 (0.063):
kṛṣṇa kṛṣṇa jagannātha BrP_206.41a / kṛṣṇa kṛṣṇa śṛṇuṣvedaṃ BrP_188.29a
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare // GGS_133 //
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19047914 (0.044):
morike morike morike kevaṇṭu maṇḍitike, hare hare hare hare hare hare,
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16200173 (0.064):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_111.7a / kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare HV_App.I,31.235b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 611545 (0.064):
nārāyaṇa namo deva $ kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare / HV_App.I,31.235 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25013058 (0.064):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_App.I,38.23a / kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare HV_App.I,31.235b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097098 (0.064):
nārāyaṇa namo deva kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare / HV_App.I,31.235 /
asya dhyānaṃ yathā tatraiva-- / dhyāyed vṛndāvane ramye / gopa-gobhir alaṅkṛte /
kadamba-pādapa-cchāye / yamunā-jala-śītale // GGS_134 //
rādhayā sahitaṃ kṛṣṇaṃ / vaṃśī-vādana-tat-param /
tribhaṅga-lalitaṃ devaṃ / bhaktānugraha-kārakam // GGS_135 //
viśeṣato daśārṇo 'yaṃ / japa-mātreṇa siddhi-daḥ /
pañcāṅgāny asya mantrasya / vijñeyāni manīṣibhiḥ // GGS_136 // / iti gautamīya-tantra-vākyāt rāga-mārge daśākṣara-gopāla-mantrasya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260615 (0.046):
nyāsaḥ kārya iti sūcitaṃ prapañca sāre | tathā vidhānāt prayogaś ca / daśākṣara gopāla mantrasya nārada ṛsaye namaḥ śirasi | virāṭ chandase namo
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261920 (0.063):
athānantaraṃ pūrvatarasya manor / daśākṣara gopāla mantrasyākhila siddhi karaṃ samasta siddhi dāyakaṃ nyāsaṃ
prasiddhiḥ; tad-uddhāro likhyate, sa yathā gautamīya-tantre--
khāntākṣaraṃ samuddhṛtya / trayodaśa-svarānvitam /
pārṇaṃ turya-svara-yutaṃ / chāntaṃ dhāntaṃ tathā dvayam // GGS_137 //
amṛtārṇaṃ māṃsa-yugmaṃ / mukha-vṛttena saṃyutam /
bhārśaṃ tu mukha-vṛttāḍhyaṃ / pavanārṇaṃ tathaiva ca // GGS_138 //
bīja-śakti-samāyukto / mantro 'yaṃ samudāhṛtaḥ / / gupta-bīja-svabhāvatvād
daśārṇaḥ khalu kathyate // GGS_139 // / brahmārṇaṃ turya-saṃyuktaṃ
māṃsa-dvaya-samanvitam / / nāda-bindu-samāyuktaṃ
jagad-bījam udāhṛtam // GGS_140 // / śukrārṇam amṛtārṇena
mukha-vṛttena saṃyutam / / gaganaṃ mukha-vṛttena
proktā śaktiḥ parātparā // GGS_141 // / daśākṣaro mantro, yathā --klīṃ gopījana-vallabhāya svāhā /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7609543 (0.040):
vāg bhavaṃ kāma kṛṣṇāya hrīṃ govindāya tataḥ param || / śrīṃ gopī jana vallabhāya svāhā iti tataḥ param |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25290073 (0.052):
vimarśaḥ oṃ namo bhagavate nanda putrāya ānanda vapuṣe śrīṃ / gopī jana vallabhāya svāhā || KrdC_7.76 ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7609314 (0.053):
klīṃ kṛṣṇāya sadā ghrāṇaṃ govindāyeti jihvikām | / gopī jana padaṃ vallabhāya svāhānanaṃ mama ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4882702 (0.060):
gopījanavallabhāya svāhā sarvārthasādhakaḥ //AP_296.002cd/
aṣṭādaśākṣaro mantro, yathā --klīṃ kṛṣṇāya govindāya gopījana-vallabhāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25290086 (0.0):
nanda putrāya śyāmalāṅgāya bāla vapuṣe kṛṣṇāya govindāya / gopījanavallabhāya svāhā || KrdC_7.77 ||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25296974 (0.036):
nirantara krīḍāsakta pramudita cetase nitya priyāya kṛṣṇāya krīṃ / gopī jana vallabhāya svāhā śrīṃ hrīṃ aiṃ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983222 (0.053):
kāmaḥ kṛṣṇāya govindāya gopī jana ity api || / vallabhāya priyā vahner ayaṃ te dāsyati priyam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7609543 (0.061):
śrīṃ gopī jana vallabhāya svāhā iti tataḥ param |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261871 (0.062):
| prayogaś ca klīṃ kṛṣṇāya hṛdayāya namaḥ govindāya śirase svāhā, / gopī jana śikhāyai vaṣaṭ, vallabhāya kavacāya huṃ, svāhā astrāya phaṭ ||
svāhā / / phullendīvara-kāntim indu-vadanaṃ barhāvataṃsa-priyaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062252 (0.0):
vilobhayantīr vividhair vibhramair bhāva garbhitaiḥ // Hbhv_3.113 // / phullendīvara kāntim indu vadanaṃ barhāvataṃsa priyaṃ
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928316 (0.0):
atha śrī-kṛṣṇadhyānam | / phullendīvara-kāntim indu-vadanaṃ barhāvataṃsa-priyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414301 (0.023):
vallavī vallabhaṃ kṛṣṇaṃ gopa kanyāḥ sahasraśaḥ || ity ādi | / phullendīvara kāntim indu vadanam [Pv 46] ity ādi ca | etad anantaraṃ
śrīvatsāṅkam udāra-kaustubha-dharaṃ pītāmbaraṃ sundaram /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062263 (0.0):
śrī vatsāṅkam udāra kaustubha dharaṃ pītāmbaraṃ sundaram |
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928327 (0.0):
śrī-vatsāṅkam udāra-kaustubha-dharaṃ pītāmbaraṃ sundaram |
gopīnāṃ nayanotpalārcita-tanuṃ go-gopa-saṅghāvṛtaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062272 (0.0):
śrī vatsāṅkam udāra kaustubha dharaṃ pītāmbaraṃ sundaram | / gopīnāṃ nayanotpalārcita tanuṃ go gopa saṅghāvṛtaṃ
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928336 (0.0):
śrī-vatsāṅkam udāra-kaustubha-dharaṃ pītāmbaraṃ sundaram | / gopīnāṃ nayanotpalārcita-tanuṃ go-gopa-saṅghāvṛtaṃ
govindaṃ kala-veṇu-vādana-paraṃ divyāṅga-bhūṣaṃ bhaje // GGS_142 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062279 (0.0):
gopīnāṃ nayanotpalārcita tanuṃ go gopa saṅghāvṛtaṃ / govindaṃ kala veṇu vādana paraṃ divyāṅga bhūṣaṃ bhaje // Hbhv_3.114 //
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928343 (0.0):
gopīnāṃ nayanotpalārcita-tanuṃ go-gopa-saṅghāvṛtaṃ / govindaṃ kala-veṇu-vādana-paraṃ divyāṅga-bhūṣaṃ bhaje ||46 ||
atha kāma-gāyatrī-mantroddhāro yathā svāyambhuvāgame--
klīṃ tataḥ kāma-devāya vidmahe ca padaṃ tataḥ /
tataś ca puṣpa-bāṇāya dhīmahīti padaṃ tataḥ // GGS_143 //
tatas tan no 'naṅga iti tataś caiva pracodayāt / / eṣā vai kāma-gāyatrī caturviṃśākṣarī mātā // GGS_144 //
kāma-gāyatrī, yathā -klīṃ kāmadevāya vidmahe puṣpa-bāṇāya dhīmahi tan no
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7609581 (0.023):
klīṃ kāma devāya vidmahe puṣpa bāṇāya dhīmahi |
'naṅgaḥ pracodayāt / / krīḍāsakto madana-vaśa-go rādhayāliṅgitāṅgaḥ
sa-bhrū-bhaṅgaḥ smita-suvadano mugdha-nepathya-śobhaḥ /
vṛndāraṇye prati-nava-latā-sadmasu prema-pūrṇaḥ
pūrṇānando jayati muralīṃ vādayāno mukundaḥ // GGS_145 //
yathā bṛhad-gautamīya-tantre-- / devī kṛṣṇa-mayi proktā rādhikā para-devatā /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737410 (0.0):
rādhāditvaṃ ca - / devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā para-devatā |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557561 (0.0):
devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā para devatā | / sarva lakṣmī mayī sarva kāntiḥ sammohinī parā ||iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7615029 (0.0):
devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā para devatā |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616369 (0.0):
devī kṛṣṇa mayī proktā rādhikā para devatā |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435856 (0.053):
devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā para-devatā ||97||
sarva-lakṣmī-mayī sarva-kāntiḥ sammohinī parā // GGS_146 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737414 (0.0):
devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā para-devatā | / sarva-lakṣmī-mayī sarva-kāntiḥ sammohinī parā || iti bṛhad-gautamīyāt |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557566 (0.0):
devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā para devatā | / sarva lakṣmī mayī sarva kāntiḥ sammohinī parā ||iti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435870 (0.0):
varābhaya-karā dhyeyā sevitā sarva-devataiḥ | / sarva-lakṣmī-mayī sarva-kāntiḥ sammohinī parā ||98||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7615033 (0.0):
devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā para devatā | / sarva lakṣmī mayī sarva kāntiḥ sammohinī parā || iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616373 (0.0):
devī kṛṣṇa mayī proktā rādhikā para devatā | / sarva lakṣmī mayī sarva kāntiḥ saṃmohinī parā || iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7621411 (0.025):
sarva lakṣmī mayī sarva kāntiḥ saṃmohinī parā || iti | / śrī brahma saṃhitāyām ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437181 (0.054):
sarva lakṣmī mayī sarva kāntiḥ saṃmohinī parā || iti | / ṛk pariśiṣṭa śrutiś ca tathaivāha rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva
ṛk-pariśiṣṭe ca-- / rādhayā mādhavo devo / mādhavenaiva rādhikā
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435757 (0.0):
api ṛk-pariśiṣṭe śrutyā varṇitam rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva rādhikā
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436877 (0.0):
darśiteṣu ca śāstreṣu tad-yugmaṃ tat tad-īśituḥ || / rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva rādhikā |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737436 (0.008):
rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane || iti matsya-purāṇāt | / rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva rādhikā | vibhrājante janeṣv ā iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437191 (0.008):
ṛk pariśiṣṭa śrutiś ca tathaivāha rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326846 (0.028):
tathā devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā ity ādi bṛhad gautamīyānusāreṇa, / rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva rādhikā ity ādi ṛk pariśiṣṭānusāreṇa
vibhrājante janeṣv ā // GGS_147 // / mātsye ca-- / vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737423 (0.0):
sarva-lakṣmī-mayī sarva-kāntiḥ sammohinī parā || iti bṛhad-gautamīyāt | / vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7615042 (0.0):
tathā mātsya skāndābhyām / vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616382 (0.0):
yathā mātsya skāndābhyām / vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435757 (0.039):
api ṛk-pariśiṣṭe śrutyā varṇitam rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva rādhikā / vibhrājante janeṣv ā iti | vibhrājante vibhrājate ā samyak iti
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436877 (0.039):
rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva rādhikā | / vibhrājante janeṣveti pariśiṣṭa-vacas tathā ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436892 (0.041):
śrī rādhikaivety arthaḥ | evaṃ skānde / vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737435 (0.053):
rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva rādhikā | vibhrājante janeṣv ā iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437191 (0.053):
ṛk pariśiṣṭa śrutiś ca tathaivāha rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva / rādhikā | vibhrājante janeṣv ā | vibhrājante vibhrājate | ā sarvata iti
rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane // GGS_148 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737426 (0.0):
vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame | / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane || iti matsya-purāṇāt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437001 (0.0):
yat tu mātsye devyā dakṣaṃ prati / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326799 (0.0):
śriyo'ṅga [BhP 10.47.60] ity ādinā tato'pi paramādhikya śravaṇāt | tasmād / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane iti mātsyānusāreṇa
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436624 (0.0):
'pi paramādhikya-śravaṇāt | tasmād rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12508759 (0.0):
rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane |5 iti.
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3804112 (0.0):
śivakuṇḍe śivānandā $ nandinī devikātaṭe & / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu % rādhā vṛndāvane vane // MatsP_13.37 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8843637 (0.0):
śivakuṇḍe śivānandā nandinī devikātaṭe / / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane // MatsP_13.37 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7615046 (0.0):
vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame | / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18897984 (0.0):
śivacaṇḍe sabhānandā nandinī devikātaṭe // RKV_198.75 // / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616387 (0.009):
vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame | / rukmiṇī dvāravatyāṃ ca rādhā vṛndāvane vane || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436898 (0.022):
rukmiṇī dvāravatyāṃ ca rādhā vṛndāvane vane || iti | / tathā mātsye'pi | śaktitva mātra sādhāraṇyenaiva lakṣmī sītā rukmiṇī
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435686 (0.040):
yathoktaṃ matsya-purāṇe dakṣaṃ prati devī-vacanam - / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane |
pādme ca (UN 4.5)-- / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326960 (0.0):
pādme kārttika māhātmye / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804395 (0.0):
[83] kiṃ bahunā ? tatreyam api purāṇānāṃ gāthā / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869549 (0.0):
sarvādhikyena kathitā yat purāṇāgamādiṣu // Lbh_2,1.44 // / yathā pādme -- / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533173 (0.0):
atas tadīya māhātmyaṃ pādme devarṣiṇoditam // RUnm_4.4 // / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā |
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25788158 (0.024):
govardhana-girau ramye rādhā-kuṇḍaṃ priyaṃ hareḥ | / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616287 (0.055):
yathā rādhā tathā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā | / sarva gopīṣu saivaikā viṣṇor atyanta vallabhā || iti pādmoktāt |
sarva-gopīṣu saivaikā viṣṇor atyanta-vallabhā // GGS_149 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326963 (0.0):
yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā | / sarva gopīṣu saivaikā viṣṇor atyanta vallabhā || iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804398 (0.0):
yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā | / sarva gopīṣu saivaikā viṣṇor atyanta vallabhā ||iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616290 (0.0):
yathā rādhā tathā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā | / sarva gopīṣu saivaikā viṣṇor atyanta vallabhā || iti pādmoktāt |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869552 (0.0):
yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā | / sarva-gopīṣu saivaikā viṣṇor atyanta-vallabhā // Lbh_2,1.45 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533176 (0.0):
yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā | / sarva gopīṣu saivaikā viṣṇor atyanta vallabhā // RUnm_4.5 //
(UN 4.3-4, 6-7)-- / mahā-bhāva-svarūpeyaṃ guṇair ativarīyasī /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533148 (0.037):
mahā bhāva svarūpeyaṃ guṇair ativarīyasī // RUnm_4.3 //
gopālottara-tāpanyāṃ yad gāndharveti viśrutā // GGS_150 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533153 (0.015):
mahā bhāva svarūpeyaṃ guṇair ativarīyasī // RUnm_4.3 // / gopālottara tāpanyāṃ yad gāndharveti viśrutā |
hlādinī yā mahā-śaktiḥ sarva-śakti-varīyasī /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807110 (0.0):
hlādinī ya mahā-śaktiḥ sarva-śakti-varīyasī /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533185 (0.0):
sarva gopīṣu saivaikā viṣṇor atyanta vallabhā // RUnm_4.5 // / hlādinī yā mahā śaktiḥ sarva śakti varīyasī |
tat-sāra-bhāva-rūpeyam iti tantre pratiṣṭhitā // GGS_151 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533191 (0.0):
hlādinī yā mahā śaktiḥ sarva śakti varīyasī | / tat sāra bhāva rūpeyam iti tantre pratiṣṭhitā // RUnm_4.6 //
suṣṭhu-kānta-svarūpeyaṃ sarvadā vārṣabhānavī / / dhṛta-ṣoḍaśa-śṛṅgārā dvādaśābharaṇānvitā // GGS_152 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533203 (0.0):
tat sāra bhāva rūpeyam iti tantre pratiṣṭhitā // RUnm_4.6 // / suṣṭhu kānta svarūpeyaṃ sarvadā vārṣabhānavī |
tatra suṣṭhu-kānta-svarūpā, yathā śrī-kṛṣṇa-vākyam (UN 4.8)--
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533210 (0.0):
dhṛta ṣoḍaśa śṛṅgārā dvādaśābharaṇānvitā // RUnm_4.7 // / tatra suṣṭhu kānta svarūpā, yathā śrī kṛṣṇa vākyam
kacās tava sukuñcitā mukham adhīra-dīrghekṣaṇaṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533218 (0.0):
tatra suṣṭhu kānta svarūpā, yathā śrī kṛṣṇa vākyam / kacās tava sukuñcitā mukham adhīra dīrghekṣaṇaṃ
kaṭhora-kuca-bhāg-uraḥ kraśima-śāli madhya-sthalam /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533226 (0.0):
kacās tava sukuñcitā mukham adhīra dīrghekṣaṇaṃ / kaṭhora kuca bhāg uraḥ kraśima śāli madhya sthalam |
nate śirasi dorlate karaja-ratna-ramyau karau
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533234 (0.0):
kaṭhora kuca bhāg uraḥ kraśima śāli madhya sthalam | / nate śirasi dorlate karaja ratna ramyau karau
vidhūnayati rādhike tri-jagad eṣa rupotsavaḥ // GGS_153 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533242 (0.0):
nate śirasi dorlate karaja ratna ramyau karau / vidhūnayati rādhike tri jagad eṣa rupotsavaḥ // RUnm_4.8 //
dhṛta-ṣoḍaśa-śṛṅgārā yathā (UN 4.9)-- / snātā nāsāgra-jāgran-maṇi-rasita-paṭā sūtriṇī baddha-veṇī
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7602810 (0.0):
(UN 4.9 10) / snātā nāsāgra jāgran maṇi rasita paṭā sūtriṇī baddha veṇī
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533256 (0.0):
snātā nāsāgra jāgran maṇi rasita paṭā sūtriṇī baddha veṇī
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7620817 (0.032):
atha śṛṅgāraḥ (UN 4.9) / snātā nāsāgra jāgran maṇi rasita paṭā sūtriṇī baddha veṇī
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533242 (0.060):
vidhūnayati rādhike tri jagad eṣa rupotsavaḥ // RUnm_4.8 // / atha dhṛta ṣoḍaśa śṛṅgārā
sottaṃsā carcitāṅgī kusumita-cikura sragviṇī padma-hastā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533265 (0.0):
snātā nāsāgra jāgran maṇi rasita paṭā sūtriṇī baddha veṇī / sottaṃsā carcitāṅgī kusumita cikura sragviṇī padma hastā |
tāmbūlāsyoru-bindu-stavakita-cibukā kajjalākṣī sucitrā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7602836 (0.0):
tāmbūlāsyoru bindu stavakita cibukā kajjalākṣī sucitrā / rādhālaktojjvalāṅghriḥ sphuriti tilakinī ṣoḍaśā kalpinīyam ||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533274 (0.0):
sottaṃsā carcitāṅgī kusumita cikura sragviṇī padma hastā | / tāmbūlāsyoru bindu stavakita cibukā kajjalākṣī sucitrā
rādhālaktojjvalāṅghriḥ sphuriti tilakinī ṣoḍaśā-kalpinīyam // GGS_154 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7602843 (0.0):
tāmbūlāsyoru bindu stavakita cibukā kajjalākṣī sucitrā / rādhālaktojjvalāṅghriḥ sphuriti tilakinī ṣoḍaśā kalpinīyam ||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533283 (0.0):
tāmbūlāsyoru bindu stavakita cibukā kajjalākṣī sucitrā / rādhālaktojjvalāṅghriḥ sphuriti tilakinī ṣoḍaśā kalpinīyam // RUnm_4.9 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7620850 (0.032):
rādhālaktojjvalāṅghriḥ sphuriti tilakinī ṣoḍaśā kalpinīyam || / atha ābharaṇam (UN 4.10)
dvādaśābharaṇāśritā yathā (UN 4.10)-- / divyaś cūḍāmaṇīndraḥ puraṭa-viracitāḥ kuṇḍala-dvandva-kāñci*
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7602853 (0.0):
dvādaśābharaṇaṃ yathā / divyaś cūḍāmaṇīndraḥ puraṭa viracitāḥ kuṇḍala dvandva kāñci
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533295 (0.0):
divyaś cūḍā maṇīndraḥ puraṭa viracitāḥ kuṇḍala dvandva kāñci
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533283 (0.063):
rādhālaktojjvalāṅghriḥ sphuriti tilakinī ṣoḍaśā kalpinīyam // RUnm_4.9 // / atha dvādaśābharaṇāśritā
niṣkāś cakrī-śalākā-yuga-valaya-ghaṭāḥ kaṇṭha-bhūṣormikāś ca /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7602856 (0.0):
divyaś cūḍāmaṇīndraḥ puraṭa viracitāḥ kuṇḍala dvandva kāñci / niṣkāś cakrī śalākā yuga valaya ghaṭāḥ kaṇṭha bhūṣormikāś ca |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533304 (0.0):
divyaś cūḍā maṇīndraḥ puraṭa viracitāḥ kuṇḍala dvandva kāñci / niṣkāś cakrī śalākā yuga valaya ghaṭāḥ kaṇṭha bhūṣormikāś ca |
hārās tārānukāra bhuja-kaṭaka-tulākoṭayo ratna-k ptā*
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533313 (1.192):
niṣkāś cakrī śalākā yuga valaya ghaṭāḥ kaṇṭha bhūṣormikāś ca | / hārās tārānukāra bhuja kaṭaka tulākoṭayo ratna k ptās
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7602871 (0.052):
hārās tārānukāra bhuja kaṭaka tulākoṭayo ratna k ptās / tuṅgā pādāṅgurīya cchavir iti ravibhir bhūṣaṇair bhāti rādhā ||
stuṅgā pādāṅgurīya-cchavir iti ravibhir bhūṣaṇair bhāti rādhā // GGS_155
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7602878 (0.0):
hārās tārānukāra bhuja kaṭaka tulākoṭayo ratna k ptās / tuṅgā pādāṅgurīya cchavir iti ravibhir bhūṣaṇair bhāti rādhā ||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533320 (0.0):
hārās tārānukāra bhuja kaṭaka tulākoṭayo ratna k ptās / tuṅgā pādāṅgurīya cchavir iti ravibhir bhūṣaṇair bhāti rādhā // RUnm_4.10
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7620887 (0.034):
tuṅgā pādāṅgurīya cchavir iti ravibhir bhūṣaṇair bhāti rādhā || / anyac ca (ViM 1.10)
madhye vayasi kaiśora eva tasyāḥ sthitiḥ / / pūrvavad divasa-gaṇanayā
viṃśati-dinottara-pañca-māsādhika-nava-varṣa-parimitaṃ madhya-kaiśoraṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415975 (0.0):
sārdha-sapta-dinottara-nava-māsādhika-pañca-daśa-varṣa-parimitaṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415942 (0.039):
pañca-dinottara-ṣaḍ-māsādhika-daśa-varṣīyā jñeyā (10-6-5) atha ca (BhP
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416657 (0.063):
sārdhatayā pañca-daśa-dinottara-māsa-dvayādhika-caturdaśa-varṣa parimitaṃ
vayaḥ (9-5-20); rāja-kumārītvād bhogātiśayena samṛddhyā varṣa-māsa-dinānāṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415966 (0.0):
mahārāja-kumāratayā bhogātiśayena samṛddhyā varṣa-māsa-dinānāṃ sārdhatayā
sārdhatayā pañca-daśa-dinottara-māsa-dvayādhika-caturdaśa-varṣa parimitaṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415904 (0.042):
ādya-kaiśoraṃ sārdha-dina-dvayottaraikādaśa-māsādhikam eka-varṣam; evaṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415972 (0.042):
mahārāja-kumāratayā bhogātiśayena samṛddhyā varṣa-māsa-dinānāṃ sārdhatayā / sārdha-sapta-dinottara-nava-māsādhika-pañca-daśa-varṣa-parimitaṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415942 (0.046):
pañca-dinottara-ṣaḍ-māsādhika-daśa-varṣīyā jñeyā (10-6-5) atha ca (BhP
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415922 (0.053):
pañca-daśa-varṣa-nava-māsa-sārdha-sapta-dina-paryantaṃ kaiśoraṃ jñeyam /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416634 (0.063):
viṃśati-dinottara-pañca-māsādhika-nava-varṣa-parimitaṃ madhya-kaiśoraṃ
vayo 'syāḥ jñeyam (14-2-15) / / asyā madīyatā-bhāvo madhu-snehas tathaiva ca /
mañjiṣṭhākhyo bhaved rāgaḥ samarthā kevalā ratiḥ // GGS_156 //
kandarpa-kautukaṃ kuñjaṃ gṛham asyās tu yāvaṭe /
mātāsyāḥ kīrtidā proktā vṛṣabhānuḥ pitā smṛtaḥ // GGS_157 //
abhimanyuḥ patis tasyā durmukho devaraḥ smṛtaḥ / / jaṭilākhyā smṛtā śvaśrūr nanandā kuṭilā matā // GGS_158 //
yathā syur nāyakāvasthā nikhilā eva mādhave / / tathaiva nāyikāvasthā rādhāyāṃ prāyaśo matāḥ // GGS_159 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536609 (0.0):
triśatī spaṣṭam uktātra ṣaṣṭyā yuktā manīṣibhiḥ // RUnm_5.102 // / yathā syur nāyakāvasthā nikhilā eva mādhave |
(UN 4.50-54)-- / tasyā vṛndāvaneśvaryāḥ sakhyaḥ pañca-vidhā matāḥ /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534269 (0.0):
samantān mādhavākarṣi vibhramāḥ santi subhruvaḥ // RUnm_4.49 // / tās tu vṛndāvaneśvaryāḥ sakhyaḥ pañca vidhā matāḥ |
sakhyaś ca nitya-sakhyaś ca prāṇa-sakhyaś ca kāścana /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534276 (0.0):
tās tu vṛndāvaneśvaryāḥ sakhyaḥ pañca vidhā matāḥ | / sakhyaś ca nitya sakhyaś ca prāṇa sakhyaś ca kāścana |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6539995 (0.046):
yāḥ pūrvaṃ prāṇa sakhyaś ca nitya sakhyaś ca kīrtitāḥ |
priya-sakhyaś ca parama-preṣṭha-sakhyaś ca viśrutāḥ // GGS_160 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534280 (0.0):
sakhyaś ca nitya sakhyaś ca prāṇa sakhyaś ca kāścana |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6540063 (0.031):
rādhāyā vayam ity uccair abhimānam upāśritāḥ | / parama preṣṭha sakhyaś ca priya sakhyaś ca tā matāḥ // RUnm_8.137 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416785 (0.041):
mādhavī mālatī kāma-latā śaśikalādayaḥ // GGS_163 // / parama-preṣṭha-sakhyas tu lalitā sa-viśākhikā /
sakhyaḥ kusumikā-vindhyā-dhaniṣṭhādyāḥ prakīrtitāḥ /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534286 (0.0):
priya sakhyaś ca parama preṣṭha sakhyaś ca viśrutāḥ // RUnm_4.50 // / sakhyaḥ kusumikā vindhyā dhaniṣṭhādyāḥ prakīrtitāḥ |
nitya-sakhyaś ca kastūrī-maṇi-mañjarikādayaḥ // GGS_161 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534293 (0.0):
sakhyaḥ kusumikā vindhyā dhaniṣṭhādyāḥ prakīrtitāḥ | / nitya sakhyaś ca kastūrī maṇi mañjarikādayaḥ // RUnm_4.51 //
prāṇa-sakhyaḥ śaśimukhī-vāsantī-lāsikādayaḥ /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534301 (0.0):
nitya sakhyaś ca kastūrī maṇi mañjarikādayaḥ // RUnm_4.51 // / prāṇa sakhyaḥ śaśimukhī vāsantī lāsikādayaḥ |
gatā vṛndāvaneśvaryāḥ prāyeṇemāḥ svarūpatām // GGS_162 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534306 (0.0):
prāṇa sakhyaḥ śaśimukhī vāsantī lāsikādayaḥ | / gatā vṛndāvaneśvaryāḥ prāyeṇemāḥ svarūpatām // RUnm_4.52 //
priya-sakhyaḥ kuraṅgākṣī sumadhyā madanālasā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534315 (0.0):
gatā vṛndāvaneśvaryāḥ prāyeṇemāḥ svarūpatām // RUnm_4.52 // / priya sakhyaḥ kuraṅgākṣī sumadhyā madanālasā |
kamalā mādhurī mañju-keśī kandarpa-sundarī /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534321 (0.0):
priya sakhyaḥ kuraṅgākṣī sumadhyā madanālasā | / kamalā mādhurī mañju keśī kandarpa sundarī |
mādhavī mālatī kāma-latā śaśikalādayaḥ // GGS_163 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534328 (0.0):
kamalā mādhurī mañju keśī kandarpa sundarī | / mādhavī mālatī kāma latā śaśikalādayaḥ // RUnm_4.53 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418701 (0.039):
kalakaṇṭhī śaśikalā kamalā prema-mañjarī / / mādhavī madhurā kāma-latā kandarpa-sundarī // GGS_267 //
parama-preṣṭha-sakhyas tu lalitā sa-viśākhikā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534336 (0.0):
mādhavī mālatī kāma latā śaśikalādayaḥ // RUnm_4.53 // / parama preṣṭha sakhyas tu lalitā sa viśākhikā |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416734 (0.041):
priya-sakhyaś ca parama-preṣṭha-sakhyaś ca viśrutāḥ // GGS_160 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616682 (0.051):
ābhīra subhruvāṃ śreṣṭhā rādhā vṛndāvaneśvarī | / asyāḥ sakhyaś ca lalitā viśākhādyāḥ suviśrutāḥ ||
sa-citrā campakalatā tuṅgavidyendulekhikā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534343 (0.0):
parama preṣṭha sakhyas tu lalitā sa viśākhikā | / sa citrā campakalatā tuṅgavidyendulekhikā |
raṅgadevī sudevī cetyaṣṭau sarva-gaṇāgrimāḥ // GGS_164 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534347 (0.0):
sa citrā campakalatā tuṅgavidyendulekhikā | / raṅgadevī sudevī cetyaṣṭau sarva gaṇāgrimāḥ // RUnm_4.54 //
(UN 3.61)-- / yūthādhipātve 'py aucityaṃ dadhānā lalitādayaḥ /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533088 (0.0):
yūthādhipātve æpy aucityaṃ dadhānā lalitādayaḥ |
sveṣṭa-rādhādi-bhāvasya lobhāt sakhya-ruciṃ dadhuḥ // GGS_165 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533097 (0.0):
yūthādhipātve æpy aucityaṃ dadhānā lalitādayaḥ | / sveṣṭa rādhādi bhāvasya lobhāt sakhya ruciṃ dadhuḥ // RUnm_3.61 //
madīyatā-bhāva-lakṣaṇaṃ yathā-- / śṛṅgāra-rasa-sarvasvaḥ kṛṣṇaḥ priyatamo mama /
iti yaḥ prauḍha-nirbandho bhāvaḥ sa syān madīyatā // GGS_166 //
udāharaṇaṃ yathā - / śikhi-piñcha-lasan-mukhāmbujo
muralīvān mama jīvaneśvaraḥ / / kva gato 'tra vihāya mām ito
vada nārāyaṇa sarva-vittama // GGS_167 // / bhuja-catuṣṭayaṃ kvāpi narmaṇā darśayann api /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534474 (0.0):
ryāsāṃ hanta caturbhir adbhuta ruciṃ rāgodayaḥ kuñcati // RUnm_5.5 // / bhujā catuṣṭayaṃ kvāpi narmaṇā darśayann api |
vṛndāvaneśvarī-premṇā dvi-bhujaḥ kriyate hariḥ // GGS_168 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534480 (0.0):
bhujā catuṣṭayaṃ kvāpi narmaṇā darśayann api | / vṛndāvaneśvarī premṇā dvibhujaḥ kriyate hariḥ // RUnm_5.6 //
yathā (UN 5.7)-- / rāsārambha-vidhau nilīya vasatā kuñje mṛgākṣī-gaṇai-*
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534487 (0.0):
vṛndāvaneśvarī premṇā dvibhujaḥ kriyate hariḥ // RUnm_5.6 // / rāsārambha vidhau nilīya vasatā kuñje mṛgākṣī gaṇair
rdṛṣṭaṃ gopayituṃ samuddhura-dhiyā yā suṣṭhu saṃdarśitā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534499 (0.022):
dṛṣṭaṃ gopayituṃ svam uddhura dhiyā yā suṣṭhu sandarśitā |
rādhāyāḥ praṇayasya hanta mahimā yasya śriyā rakṣituṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534506 (0.0):
dṛṣṭaṃ gopayituṃ svam uddhura dhiyā yā suṣṭhu sandarśitā | / rādhāyāḥ praṇayasya hanta mahimā yasya śriyā rakṣituṃ
sā śakyā prabhaviṣṇunāpi hariṇā nāsīc catur-bāhutā // GGS_169 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534511 (0.0):
rādhāyāḥ praṇayasya hanta mahimā yasya śriyā rakṣituṃ / sā śakyā prabhaviṣṇunāpi hariṇā nāsīc catur bāhutā // RUnm_5.7 //
madhu-sneha-lakṣaṇaṃ yathā (UN 14.93-94)-- / madīyatātiśaya-bhāk
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6551153 (0.034):
ratyādau sad api snehe suvyaktatvād ihocyate // RUnm_14.92 // / madīyatātiśaya bhāk priye sneho bhaven madhu |
priye sneho bhaven madhu / / svayaṃ prakaṭa-mādhuryo
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6551159 (0.0):
ratyādau sad api snehe suvyaktatvād ihocyate // RUnm_14.92 // / madīyatātiśaya bhāk priye sneho bhaven madhu |
nānā-rasa-samāhṛtiḥ // GGS_170 // / mattatoṣma-dharaḥ sneho
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6551169 (0.0):
svayaṃ prakaṭa mādhuryo nānā rasa samāhṛtiḥ // RUnm_14.93 //
madhu-sāmyān madhūcyate // GGS_171 // / udāharaṇaṃ yathā (UN 14.95)--
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6551171 (0.0):
mattatoṣma dharaḥ sneho madhu sāmyān madhūcyate // RUnm_14.94 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416979 (0.063):
bhaven māñjiṣṭha-rāgo 'sau / rādhā-mādhavayor yathā // GGS_173 // / udāharaṇaṃ yathā (UN 14.141)--
rādhā snehamayena hanta racitā mādhurya-sāreṇa sā
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6551180 (0.0):
mattatoṣma dharaḥ sneho madhu sāmyān madhūcyate // RUnm_14.94 // / rādhā snehamayena hanta racitā mādhurya sāreṇa sā
saudhīva pratimā ghanāpy uru-guṇair bhāvoṣmaṇā vidrutā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6551187 (0.0):
rādhā snehamayena hanta racitā mādhurya sāreṇa sā / saudhīva pratimā ghanāpy uru guṇair bhāvoṣmaṇā vidrutā |
yan-nāmany api dhāmani śravaṇayor yāti prasaṅgena me
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6551194 (0.0):
saudhīva pratimā ghanāpy uru guṇair bhāvoṣmaṇā vidrutā | / yan nāmany api dhāmani śravaṇayor yāti prasaṅgena me
sāndrānandamayī bhavaty anupamā sadyo jagad-vismṛti // GGS_172 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6551202 (0.0):
yan nāmany api dhāmani śravaṇayor yāti prasaṅgena me / sāndrānandamayī bhavaty anupamā sadyo jagad vismṛti // RUnm_14.95 //
māñjiṣṭha-rāga-lakṣaṇaṃ yathā (UN 14.139)-- / ahāryo 'nanya-sāpekṣo
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6552009 (0.0):
ahāryo'nanya sāpekṣo yaḥ kāntyā varddhate sadā |
yaḥ kāntyā varddhate sadā / / bhaven māñjiṣṭha-rāgo 'sau
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6552017 (0.0):
ahāryo'nanya sāpekṣo yaḥ kāntyā varddhate sadā |
rādhā-mādhavayor yathā // GGS_173 // / udāharaṇaṃ yathā (UN 14.141)-- / dhatte drāg anupādhi janma vidhinā kenāpi nākampate
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6552027 (0.0):
ahāryo'nanya sāpekṣo yaḥ kāntyā varddhate sadā | / bhaven māñjiṣṭha rāgo'sau rādhā mādhavayor yathā // RUnm_14.139 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416930 (0.063):
madhu-sāmyān madhūcyate // GGS_171 // / udāharaṇaṃ yathā (UN 14.95)-- / rādhā snehamayena hanta racitā mādhurya-sāreṇa sā
sūte 'ty āhita-sañcayair api rasaṃ te cen mitho vartmane /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6552034 (0.0):
dhatte drāg anupādhi janma vidhinā kenāpi nākampate / sūte'ty āhita sañcayair api rasaṃ te cen mitho vartmane |
ṛddhiṃ sañcinute camatkṛti-karoddāma-pramodottarāṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6552041 (0.0):
sūte'ty āhita sañcayair api rasaṃ te cen mitho vartmane | / ṛddhiṃ sañcinute camatkṛti karoddāma pramodottarāṃ
rādhā-mādhavayor ayaṃ nirupamaḥ premānubandhotsavaḥ // GGS_174 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6552045 (0.0):
ṛddhiṃ sañcinute camatkṛti karoddāma pramodottarāṃ / rādhā mādhavayor ayaṃ nirupamaḥ premānubandhotsavaḥ // RUnm_14.140 //
samarthā-rater lakṣaṇaṃ yathā (UN 14.52-53)-- / kañcid viśeṣam āyāntyā sambhogecchā yayābhitaḥ /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550389 (0.0):
kaṃcid viśeṣam āyantyā sambhogecchā yayābhitaḥ |
ratyā tādātmyam āpannā sā samartheti bhaṇyate // GGS_175 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550394 (0.0):
kaṃcid viśeṣam āyantyā sambhogecchā yayābhitaḥ | / ratyā tādātmyam āpannā sā samartheti bhaṇyate // RUnm_14.52 //
sva-svarūpāt tadīyād vā jātā yat kiñcid anvayāt /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550400 (0.031):
ratyā tādātmyam āpannā sā samartheti bhaṇyate // RUnm_14.52 // / sva svarūpāt tadīyād vā jātā yat kiṃcid anvayāt |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629244 (0.037):
sva svarūpāt tadīyād vā jātā yat kiṃcid anvayāt | / samarthā sarva vismāri gandhā sāndratamā matā ||
samarthā sarva-vismāri-gandhā sāndratamā matā // GGS_176 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629249 (5.960):
sva svarūpāt tadīyād vā jātā yat kiṃcid anvayāt | / samarthā sarva vismāri gandhā sāndratamā matā ||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550406 (5.960):
sva svarūpāt tadīyād vā jātā yat kiṃcid anvayāt | / samarthā sarva vismāri gandhā sāndratamā matā // RUnm_14.53 //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2411003 (0.063):
atha santānavṛttistathā 'pi sarva eva tatsantatipatitāḥ samarthā / ityādyenaiva sarve vyajyeran na tu samānadeśānāṃ samānendriyagrāhyāṇāṃ
udāharaṇaṃ yathā (UN 14.54, 55, 57)-- / prekṣyāśeṣe jagati madhurāṃ svāṃ vadhūṃ śaṅkayā te
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550416 (0.0):
samarthā sarva vismāri gandhā sāndratamā matā // RUnm_14.53 // / prekṣyāśeṣe jagati madhurāṃ svāṃ vadhūṃ śaṅkayā te
tasyāḥ pārśve gurubhir abhitas tvat-prasaṅgo nyavāri /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550423 (0.0):
prekṣyāśeṣe jagati madhurāṃ svāṃ vadhūṃ śaṅkayā te / tasyāḥ pārśve gurubhir abhitas tvat prasaṅgo nyavāri |
śrutvā dūre tad api bhavataḥ sā tulā-koṭi-nādaṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550428 (0.0):
tasyāḥ pārśve gurubhir abhitas tvat prasaṅgo nyavāri | / śrutvā dūre tad api bhavataḥ sā tulā koṭi nādaṃ
hā kṛṣṇety aśruta-caram api vyāharanty unmadāsīt // GGS_177 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550436 (0.0):
śrutvā dūre tad api bhavataḥ sā tulā koṭi nādaṃ / hā kṛṣṇety aśruta caram api vyāharanty unmadāsīt // RUnm_14.54 //
sarvādbhuta-vilāsormi-camatkāra-kara-śriyaḥ /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550444 (0.0):
hā kṛṣṇety aśruta caram api vyāharanty unmadāsīt // RUnm_14.54 // / sarvādbhuta vilāsormi camatkāra kara śriyaḥ |
sambhogecchā-viśeṣo 'syā rater jātu na bhidyate /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550451 (0.0):
sarvādbhuta vilāsormi camatkāra kara śriyaḥ | / sambhogecchā viśeṣo'syā rater jātu na bhidyate |
ity asyāṃ kṛṣṇa-saukhyārtham eva kevalam udyamaḥ // GGS_178 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550454 (0.0):
sambhogecchā viśeṣo'syā rater jātu na bhidyate | / ity asyāṃ kṛṣṇa saukhyārtham eva kevalam udyamaḥ // RUnm_14.55 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123586 (0.044):
yad asyāṃ kṛṣṇa saukhyārtham eva kevalam udyamaḥ || RBhrs_1,2.283 ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629697 (0.049):
yad asyāṃ kṛṣṇa saukhyārtham eva kevalam udyamaḥ ||
iyam eva ratiḥ prauḍhā mahābhāva-daśāṃ vrajet / / yā mṛgyā syād vimuktānāṃ bhaktānāṃ ca varīyasām // GGS_179 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550474 (0.0):
pūrvasyāṃ sva sukhāyāpi kadācit tatra sambhavet // RUnm_14.56 // / iyam eva ratiḥ prauḍhā mahābhāva daśāṃ vrajet |
yathā śrī-daśame (10.47.58)-- / etāḥ paraṃ tanu-bhṛto bhuvi gopa-vadhvo
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389364 (0.0):
BhP_10.47.058/1 etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787129 (0.0):
uddhavaḥ parama prītas tā namasyann idaṃ jagau // BhP_10.47.057 // / etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvo $ govinda eva nikhilātmani
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941786 (0.0):
uddhavādīnāṃ parama bhaktānām api ca tac chlāghā śrūyate etāḥ paraṃ / tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvaḥ [BhP 10.47.51] ity ādau | kiṃ bahunā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28559276 (0.0):
| śrīmān uddhavas tu, etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvaḥ [BhP
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869272 (0.0):
yad āsāṃ prema-mādhuryaṃ sa eṣo'py abhiyācate // Lbh_2,1.29 // / tathā hi śrī-daśame (10.47.58) / etāḥ paraṃ tanu-bhṛto bhuvi gopa-vadhvo
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550483 (0.0):
yā mṛgyā syād vimuktānāṃ bhaktānāṃ ca varīyasām // RUnm_14.57 // / yathā śrī daśame (10.47.58) / etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvo
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789984 (0.021):
prathayiṣyate śrīmad uddhavena / etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvo
govinda eva nikhilātmani rūḍha-bhāvāḥ / / vāñchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaṃ ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787140 (0.0):
etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvo $ govinda eva nikhilātmani
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325474 (0.0):
vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca / kiṃ brahma janmabhir ananta kathā rasasya || [BhP 10.47.57 58]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789995 (0.0):
govinda evam akhilātmani rūḍha bhāvāḥ | / vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca kiṃ brahma janmabhir
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432423 (0.0):
vāñchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaṃ ca / kiṃ brahma-janmabhir ananta-kathā-rasasya ||38|| [BhP 10.47.58]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869283 (0.0):
govinda evam akhilātmani rūḍha-bhāvāḥ | / vāñchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaṃ ca
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550494 (0.0):
etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvo / govinda eva nikhilātmani rūḍha bhāvāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389377 (1.192):
BhP_10.47.058/1 etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvo / BhP_10.47.058/2 govinda eva nikhilātmani rūḍha bhāvāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321494 (1.192):
prema jātiṣu tasya paramtvād eva śrīmad uddhavenāpy evam uktam / vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca [BhP 10.47.58] iti | tasmāt
kiṃ brahma-janmabhir ananta-kathārasasya // GGS_180 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787143 (0.0):
vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca % kiṃ brahma janmabhir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325477 (0.0):
vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca / kiṃ brahma janmabhir ananta kathā rasasya || [BhP 10.47.57 58]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789998 (0.0):
vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca kiṃ brahma janmabhir
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432426 (0.0):
vāñchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaṃ ca / kiṃ brahma-janmabhir ananta-kathā-rasasya ||38|| [BhP 10.47.58]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869287 (0.0):
vāñchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaṃ ca / kiṃ brahma-janmabhir ananta-kathā-rasasya // Lbh_2,1.30 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550498 (0.0):
vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca / kiṃ brahma janmabhir ananta kathārasasya // RUnm_14.58 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389381 (0.043):
BhP_10.47.058/3 vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca / BhP_10.47.058/4 kiṃ brahma janmabhir ananta kathā rasasya
śrī-rādhā-mantroddhāro yathā gaurī-tantre--
śrī-nāda-bindu-saṃyuktā tathāgnir mukha-vṛtta-yuk /
caturthī vahni-jāyāntā rādhikāṣṭākṣaro manuḥ // GGS_181 //
mantro yathā -śrīṃ rāṃ rādhikāyai svāhā / / gāyatrī yathā -śrī-rādhikāyai vidmahe, prema-rūpāyai dhīmahi, tan no rādhā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417631 (0.030):
eṣo 'ṣṭārṇo mahā-mantro lalitāyās tu rāga-daḥ // GGS_208 // / mantro yathā--śrīṃ lāṃ lalitāyai svāhā /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617460 (0.055):
sarvāṅge | śrī rādhikāyai vidmahe kṛṣṇa vallabhāyai dhīmahi tan no gopī
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419287 (0.059):
ayam aṣṭākṣaro rūpa-mañjaryā mantra īritaḥ // GGS_298 // / mantro yathā--śrīṃ rūpa-mañjaryai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418730 (0.060):
raṅgadevyās tu mantro 'yam aṣṭārṇo rāga-bhakti-daḥ // GGS_268 // / mantro yathā--śrīṃ rāṃ raṅgadevyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415043 (0.061):
mantro yathā -śrīṃ śrīvāsāya svāhā / / gāyatrī yathā -śrīṃ śrīvāsāya vidmahe nāradākhyāya dhīmahi tan no bhaktaḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617219 (0.063):
klīṃ śrīṃ rādhikāyai svāhā | asya śrī rādhikā mantrasyāgastya ṛṣir jagatī
pracodayāt / / asyā dhyānaṃ yathā tatraiva-- / smerāṃ śrī-kuṅkumābhāṃ sphurad-aruṇa-paṭa-prānta-k ptāvaguṇṭhāṃ
ramyāṃ veśena veṇī-kṛta-cikura-śikhālambi-padmāṃ kiśorīm /
tarjjany-aṅguṣṭha-yuktyā hari-mukha-kamale yuñjatīṃ nāgavallī-*
parṇaṃ karṇāyatākṣīṃ tri-jagati madhurāṃ rādhikām arcayāmi // GGS_182 //
tapta-hema-prabhāṃ nīla-kuntala-baddha-mallikām /
śarac-candra-mukhīṃ nṛtya-cakorī-cañcalekṣaṇām // GGS_183 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617523 (0.038):
tapta hema prabhāṃ nīla kuñcitābaddha maulikām | / śarac candra mukhīṃ nṛtyac cakorī cāru locanām ||
bimbādhara-smita-jyotsnāṃ jagaj-jīvana-dāyikām /
cāru-ratna-stanālambi-muktādāma-vibhūṣaṇām // GGS_184 //
nitamba-nīla-vasanāṃ kiṅkiṇī-jāla-maṇḍitām /
nānā-ratnādi-nirmāṇa-ratna-nūpura-dhāriṇīm // GGS_185 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28684712 (0.061):
ratnavṛkṣapaṅktisamalaṃkṛtavicitraratnavedikāparivṛtaḥ / upari / ratnakiṅkiṇījālasaṃchanno vividharatnavitatapratimaṇḍito
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667249 (0.062):
vividhamuktāhārābhipralambitaṃ samantānnānāratnajālasaṃchāditaṃ / ratnakiṅkiṇījālasuvarṇamaṇighaṇṭāratnasūtradāmopanibaddhābhipralambitaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667007 (0.064):
nānāratnapatākāpralambitavicitravyūhaṃ ratnakiṅkiṇījālapariṣkṛtaṃ / nānādivyamaṇivicitrahemajālavitataṃ
sarva-lāvaṇya-mugdhāṅgīṃ sarvāvayava-sundarīm /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22420287 (0.028):
lāvaṇya-sāra-mugdhāṅgīṃ sarvāvayava-sundarīm // GGS_359 //
kṛṣṇa-pārśva-sthitāṃ nityaṃ kṛṣṇa-premaika-vigrahām /
ānanda-rasa-sammagnāṃ kiśorīm āśraye vane // GGS_186 //
saurīṃ raktāmbarāṃ ramyāṃ sunetrāṃ susmitānanām /
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25786778 (0.0):
sabhyānālī-gaṇān bhaṅgyā dhinvantīṃ narma-nartanaiḥ || / gaurīṃ raktāmbarāṃ ramyāṃ sunetrāṃ susmitānanām |
śyāmāṃ śyāmākhilābhīṣṭāṃ rādhikām āśraye vane // GGS_187 //
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25786780 (0.0):
gaurīṃ raktāmbarāṃ ramyāṃ sunetrāṃ susmitānanām | / śyāmāṃ śyāmākhilābhīṣṭa-sādhikāṃ rādhikāṃ śraye ||
vinā rādhā-prasādena kṛṣṇa-prāptir na jāyate /
tataḥ śrī-rādhikā-kṛṣṇau smaraṇīyau susaṃyutau // GGS_188 //
yathā bhaviṣyottare-- / prema-bhaktau yadi śraddhā mat-prasādaṃ yadīcchasi /
tadā nārada bhāvena rādhāyārādhako bhava // GGS_189 //
tathā ca nāradīye-- / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ satyam eva punaḥ punaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19232981 (0.0):
nāghorasadṛśo mantro $ mantrakoṭiśatair api & / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ % bhūyaḥ satyaṃ punaḥ punaḥ // KubjT_9.83 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469846 (0.0):
nāghorasadṛśo mantro mantrakoṭiśatair api / / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ bhūyaḥ satyaṃ punaḥ punaḥ // KubjT_9.83 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16950938 (0.007):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ BrP_70.3a / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ BrP_75.47a
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14816469 (0.008):
<3.67/1> satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ satyam uktaṃ maheśvara !
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10196181 (0.008):
<3.66/2> saḥ ca brahmā sṛṣṭi+ +kārī !yaḥ mudrām vetti śāṃbhavīm !!3.66! / <3.67/1> satyam satyam punaḥ satyam !satyam uktam mahā+ +īśvara !
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26790866 (0.010):
kiṃ cātra bahunoktena % bhāṣitena punaḥ punaḥ // BrP_70.2 // / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ $ kṣetraṃ tat paramaṃ mahat &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11062180 (0.010):
kiṃ cātra bahunoktena bhāṣitena punaḥ punaḥ // BrP_70.2 // / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ kṣetraṃ tat paramaṃ mahat /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306778 (0.019):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ KubjT_9.83c / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ KubjT_18.82c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869220 (0.031):
satyaṃ satyaṃ na cānyathā KubjT_8.10d / satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ KubjT_5.47d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26795407 (0.035):
asyāḥ parataraṃ tīrthaṃ % na bhūtaṃ na bhaviṣyati // BrP_75.46 // / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ $ vede ca pariniṣṭhitam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11066721 (0.035):
asyāḥ parataraṃ tīrthaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati // BrP_75.46 // / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ vede ca pariniṣṭhitam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869240 (0.046):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ KubjT_9.83c / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ KubjT_18.82c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306752 (0.046):
satyaṃ satyaṃ na cānyathā KubjT_8.10d / satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ ToT_5.43d
vinā rādhā-prasādena mat-prasādo na vidyate // GGS_190 //
śrī-rādhikāyāḥ kāruṇyāt tat-sakhī-saṃgatim iyāt /
tat-sakhīnāṃ ca kṛpayā yoṣid-aṅgam avāpnuyāt // GGS_191 //
anaṅga-sukhadākhyo 'sti kuñjas tasyottare dale /
vijñeyo 'yaṃ taḍid-varṇo nānā-puṣpa-drumāvṛtaḥ // GGS_192 //
lalitānandado nityam uttare kuñja-rājakaḥ /
gorocanābhā lalitā tatra tiṣṭhati nityaśaḥ // GGS_193 //
mayūra-piñcha-sadṛśa-vasanā kṛṣṇa-vallabhā /
khaṇḍitā-bhāvam āpannā rati-yuktā harau sadā // GGS_194 //
candra-tāmbūla-sevāḍhyā divyābharaṇa-maṇḍitā /
sapta-viṃśaty-aho yuktāṣṭa-māsa-manu-hāyanā (14-8-27) // GGS_195 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418820 (0.032):
dvāviṃśati-dinair yuktā dvi-māsa-manu-hāyanāḥ (14-2-22) // GGS_274 // / asyā vayaḥ-pramāṇaṃ syād asau gaura-rase punaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419055 (0.062):
veda-vāsara-saṃyukta-dvi-māsa-manu-hāyanā (14-2-4) // GGS_286 // / asyā vayaḥ-parimāṇaṃ yāvaṭe tu niketanam /
asyā vayaḥ-pramāṇaṃ yat pitā mātā viśokakaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418820 (0.008):
dvāviṃśati-dinair yuktā dvi-māsa-manu-hāyanāḥ (14-2-22) // GGS_274 // / asyā vayaḥ-pramāṇaṃ syād asau gaura-rase punaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419056 (0.057):
veda-vāsara-saṃyukta-dvi-māsa-manu-hāyanā (14-2-4) // GGS_286 // / asyā vayaḥ-parimāṇaṃ yāvaṭe tu niketanam /
śāradā ca patir yasyā bhairavākhyo mato budhaiḥ // GGS_196 //
svarūpa-dāmodaratāṃ prāptā gaura-rase tv iyam /
iyaṃ tu vāma-prakharā gṛham asyās tu yāvaṭe // GGS_197 //
khaṇḍitā-lakṣaṇaṃ, yathā (UN 5.85-86)-- / ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536217 (0.0):
drāg iti klamam agān mṛgekṣaṇā // RUnm_5.84 // / ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728539 (0.0):
atha khaṇḍitā / ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān | 130cd
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230188 (0.0):
aratir bāṣpa-mokṣaś ca svāvasthā-kathanādayaḥ | / ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān ||SRs_1.130||
bhoga-lakṣmāṅkitaḥ prātar āgacchet sā hi khaṇḍitā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536222 (0.0):
ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān | / bhoga lakṣmāṅkitaḥ prātarāgacchet sā hi khaṇḍitā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728542 (0.031):
ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān | 130cd / bhoga lakṣmāñcitaḥ prātar āgacchet sā hi khaṇḍitā ||SRs_1.219||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230193 (0.038):
ullaṅghya samayaṃ yasyāḥ preyān anyopabhogavān ||SRs_1.130|| / bhoga-lakṣmāñcitaḥ prātar āgacchet sā hi khaṇḍitā |
eṣā tu roṣa-niḥśvāsa-tūṣṇīṃ-bhāvādi-bhāg bhavet // GGS_198 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536232 (0.0):
bhoga lakṣmāṅkitaḥ prātarāgacchet sā hi khaṇḍitā | / eṣā tu roṣa niḥśvāsa tūṣṇīṃ bhāvādi bhāg bhavet // RUnm_5.85 //
yāvair dhūmalitaṃ śiro bhuja-taṭīṃ tāṭaṅka-mudrāṅkitāṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536240 (0.0):
eṣā tu roṣa niḥśvāsa tūṣṇīṃ bhāvādi bhāg bhavet // RUnm_5.85 // / yāvair dhūmalitaṃ śiro bhuja taṭīṃ tāṭaṅka mudrāṅkitāṃ
saṃkrānta-stana-kuṅkumojjvala-muro mālāṃ parimlāpitām /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536246 (0.0):
yāvair dhūmalitaṃ śiro bhuja taṭīṃ tāṭaṅka mudrāṅkitāṃ / saṃkrānta stana kuṅkumojjvalam uro mālāṃ parimlāpitām |
ghūrṇā-kuḍmalite dṛśau vraja-pater dṛṣṭvā prage śyāmalā
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536254 (0.0):
saṃkrānta stana kuṅkumojjvalam uro mālāṃ parimlāpitām | / ghūrṇā kuḍmalite dṛśau vraja pater dṛṣṭvā prage śyāmalā
citte rudra-guṇaṃ mukhe tu sumukhī bheje munīnāṃ vratam // GGS_199 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536264 (0.0):
ghūrṇā kuḍmalite dṛśau vraja pater dṛṣṭvā prage śyāmalā / citte rudra guṇaṃ mukhe tu sumukhī bheje munīnāṃ vratam // RUnm_5.86 //
vāma-prakharā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 6.2-5)-- / saubhāgyāder ihādhikyād adhikā sāmyataḥ samā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536641 (0.0):
saubhāygāder ihādhikyād adhikā sāmyataḥ samā |
laghutvāl laghur ity uktās tridhā gokula-subhruvaḥ // GGS_200 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536649 (0.0):
saubhāygāder ihādhikyād adhikā sāmyataḥ samā | / laghutvāl laghur ity uktās tridhā gokula subhruvaḥ // RUnm_6.2 //
pratyekaṃ prakharā madhyā mṛdvī ceti punas tridhā // GGS_201 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536657 (0.0):
laghutvāl laghur ity uktās tridhā gokula subhruvaḥ // RUnm_6.2 // / pratyekaṃ prakharā madhyā mṛdvī ceti punas tridhā // RUnm_6.3 //
pragalbha-vākyā prakharā khyātā durlaṅghya-bhāṣitā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536660 (0.023):
pratyekaṃ prakharā madhyā mṛdvī ceti punas tridhā // RUnm_6.3 // / pragalbha vākyā prakharā khyātā dulaṅghya bhāṣitā |
tad ūnatve bhaven mṛdvī madhyā tat-sāmyam āgatā // GGS_202 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536670 (0.0):
pragalbha vākyā prakharā khyātā dulaṅghya bhāṣitā | / tad ūnatve bhaven mṛdvī madhyā tat sāmyam āgatā // RUnm_6.4 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537243 (0.0):
tad ūnatve bhaven mṛdvī madhyā tat sāmyam āgatā // RUnm_8.4 //
tatra laghu-prakharā (UN 8.31) -- / sā laghu-prakharā dvedhā bhaved vāmātha dakṣiṇā // GGS_203 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537784 (1.192):
bhrū dvandvā na hi gauravaṃ tvam akaroḥ kiṃ nādya rodiṣyasi // RUnm_8.30 / sā laghu prakharā dvedhā bhaved vāmātha dakṣiṇā // RUnm_8.31 //
tatra vāmā (UN 8.32)-- / māna-grahe sadodyuktā tac chaithilye ca kopanā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537794 (0.0):
tatra vāmā / māna grahe sadodyuktā tac chaithilye ca kopanā |
abhedyā nāyake prāyaḥ krūrā vāmeti kīrtyate // GGS_204 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537798 (0.0):
māna grahe sadodyuktā tac chaithilye ca kopanā | / abhedyā nāyake prāyaḥ krūrā vāmeti kīrtyate // RUnm_8.32 //
(UN 8.37)-- / yūthe 'tra vāma-prakharā lalitādyāḥ prakīrtitāḥ // GGS_205 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537919 (0.024):
kathaṃ tad api sāhasī śaṭha! jighṛkṣur enām asi // RUnm_8.36 // / yūthe ætra vāma prakharā lalitādyāḥ prakīrtitāḥ // RUnm_8.37 //
vāma-prakharodāharaṇaṃ, yathā (UN 8.36)-- / amūr vraja-mṛgekṣaṇāś catur-aśīti-lakṣādhikāḥ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537894 (0.0):
nāyake krūrā, yathā dāna keli kaumudyāṃ (57) / amūr vraja mṛgekṣaṇāś catur aśīti lakṣādhikāḥ
pratisvam iti kīrtitaṃ savayasā tavaivāmunā / / ihāpi bhuvi viśrutā priya-sakhī mahārghyety asau
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537906 (0.0):
amūr vraja mṛgekṣaṇāś catur aśīti lakṣādhikāḥ / pratisvam iti kīrtitaṃ savayasā tavaivāmunā |
kathaṃ tad api sāhasī śaṭha! jighṛkṣur enām asi // GGS_206 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537910 (0.0):
ihāpi bhuvi viśrutā priya sakhī mahārghyety asau / kathaṃ tad api sāhasī śaṭha! jighṛkṣur enām asi // RUnm_8.36 //
asyā yūtho, yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā 1.242)--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418094 (1.192):
asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā 1.245)-- / rasālikā tilakinī śaurasenī sugandhikā /
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118599 (0.039):
kṛṣṇaṃ draṣṭu-manās talpād udatiṣṭhad dvija-dhvanaiḥ / (Rādhā-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā 69)
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628106 (0.061):
yat tu śrī gaṇoddeśa dīpikādau dāsītvenoktam asti | tat tu svayaṃ
ratnarekhā (-prabhā) rati-kalā subhadrā candra (bhadra-) rekhikā /
sumukhī ca dhaniṣṭhā ca kalahaṃsī kalāpinī // GGS_207 // / asyā mantroddhāro, yathā sammohana-tantre--
lakṣmī līlā ca lalitā ṅe tato vahni-nāyikā /
eṣo 'ṣṭārṇo mahā-mantro lalitāyās tu rāga-daḥ // GGS_208 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418729 (0.029):
raṅgadevyās tu mantro 'yam aṣṭārṇo rāga-bhakti-daḥ // GGS_268 // / mantro yathā--śrīṃ rāṃ raṅgadevyai svāhā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15935421 (0.064):
tāro rāmaścaturthyanto varmāstraṃ vahnivallabhā / / aṣṭārṇo 'yaṃ mahāmantro munyādyarcā ṣaḍarṇavat // NarP_1,73.112 //
mantro yathā--śrīṃ lāṃ lalitāyai svāhā / / asyā dhyānaṃ, yathā tatraiva--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417153 (0.030):
caturthī vahni-jāyāntā rādhikāṣṭākṣaro manuḥ // GGS_181 // / mantro yathā -śrīṃ rāṃ rādhikāyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418729 (0.057):
raṅgadevyās tu mantro 'yam aṣṭārṇo rāga-bhakti-daḥ // GGS_268 // / mantro yathā--śrīṃ rāṃ raṅgadevyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419179 (0.059):
uktaḥ sudevyā mantro 'yam aṣṭārṇaḥ prema-bhakti-daḥ // GGS_292 // / mantro yathā--aiṃ sauṃ śrīṃ sudevyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419287 (0.061):
ayam aṣṭākṣaro rūpa-mañjaryā mantra īritaḥ // GGS_298 // / mantro yathā--śrīṃ rūpa-mañjaryai svāhā /
gorocanā-dyuti-viḍambi-tanūṃ suveśīṃ / mayūra-piñcha-vasanāṃ śubha-bhūṣaṇāḍhyām /
tāmbūla-sevana-ratāṃ vraja-rāja-sūnoḥ
śrī-rādhikā-priya-sakhīṃ lalitāṃ smarāmi // GGS_209 //
īśāna-dala ānanda-nāmakaṃ kuñjam asti hi /
megha-varṇaṃ śrī-viśākhā yatrāste kṛṣṇa-vallabhā // GGS_210 //
svādhīna-bhartṛkā-bhāvam āpannā hi harau sadā /
vastrālaṅkāra-sevāḍhyā gaurāṅgī tārakāmbarā // GGS_211 //
pakṣāhar-yug-yugma-māsa-saṃyukta-manu-hāyanā (14-2-15) /
asyā vayaḥ pitā mātā pāvano dakṣiṇā kramāt // GGS_212 //
patir yasyā bāhukākhyo 'py asau gaura-rase punaḥ /
rāya-rāmānandatayā vikhyātābhūt kalau yuge // GGS_213 //
iyaṃ tv adhika-madhyā hi gṛham asyās tu yāvaṭe // GGS_214 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417948 (0.053):
iyaṃ tv adhika-mṛdvī ca gṛham asyās tu yāvaṭe // GGS_227 //
svādhīna-bhartṛkā-lakṣaṇam (UN 5.91)-- / svāyattāsanna-dayitā bhavet svādhīna-bhartṛkā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536370 (0.0):
vidhatte pratyūhaṃ kim iha bhavitā hanta śaraṇam // RUnm_5.90 // / atha svādhīna bhartṛkā / svāyattāsanna dayitā bhavet svādhīna bhartṛkā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728975 (0.044):
tatra vā kim iti vivyathe vadhūḥ ||SRs_1.244|| / atha svādhīna bhartṛkā / svāyattāsanna patikā hṛṣṭā svādhīna vallabhā |
salilāraṇya-vikrīḍā-kusumāvacayādi-kṛt // GGS_215 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536375 (0.0):
svāyattāsanna dayitā bhavet svādhīna bhartṛkā | / salilāraṇya vikrīḍā kusumāvacayādi kṛt // RUnm_5.91 //
udāharaṇaṃ yathā (UN 5.92)-- / mudā kurvan patrāṅkuram anupamaṃ pīna-kucayoḥ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536384 (0.0):
salilāraṇya vikrīḍā kusumāvacayādi kṛt // RUnm_5.91 // / mudā kurvan patrāṅkuram anupamaṃ pīna kucayoḥ
śruti-dvandve gandhāhṛta-madhupam indīvara-yugmam /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536391 (0.0):
mudā kurvan patrāṅkuram anupamaṃ pīna kucayoḥ / śruti dvandve gandhāhṛta madhupam indīvara yugmam |
sakhelaṃ dhammillopari ca kamalaṃ komalam asau
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536397 (0.0):
śruti dvandve gandhāhṛta madhupam indīvara yugmam | / sakhelaṃ dhammillopari ca kamalaṃ komalam asau
nirāvādhāṃ rādhāṃ ramayati ciraṃ keśi-damanaḥ // GGS_216 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536403 (0.028):
sakhelaṃ dhammillopari ca kamalaṃ komalam asau / nirābādhāṃ rādhāṃ ramayati ciraṃ keśi damanaḥ // RUnm_5.92 //
(UN 8.19)-- / atra yūthe viśākhādyā bhavanty adhika-madhyamāḥ // GGS_217 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537557 (1.192):
kuraṅgākṣī keśopari paricitā sā srag adhunā // RUnm_8.18 // / atra yūthe viśākhādyā bhavanty adhika madhyamāḥ // RUnm_8.19 //
adhika-madhyodāharaṇaṃ yathā (UN 8.17)-- / dāmārpyatāṃ priya-sakhī-prahitāṃ tvayaiva
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537506 (0.0):
atha adhika madhyā / dāmārpyatāṃ priya sakhī prahitāṃ tvayaiva
dāmodare kusumam atra mayāvaceyam / / nāhaṃ bhramāc caturike sakhi sūcanīyā
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537517 (0.0):
dāmārpyatāṃ priya sakhī prahitāṃ tvayaiva / dāmodare kusumam atra mayāvaceyam |
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5785809 (0.045):
saṃdiśed yadi nāmāsāv |ahaṃ duhitṛvān iti | / tadā kiṃ pratisaṃdeśyaṃ |mayāhaṃ putravān iti ||22.26|
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451904 (0.045):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243848 (0.047):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi, / [yanmayā] pūrvamuktaṃ tasmādetanna bhidyate / tadā vacanasya
kṛṣṇaḥ kadarthayati mām adhikaṃ yad eṣaḥ // GGS_218 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537521 (0.0):
nāhaṃ bhramāc caturike sakhi sūcanīyā / kṛṣṇaḥ kadarthayati mām adhikaṃ yad eṣaḥ // RUnm_8.17 //
asyā yūtho yathā (kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā 1.243)-- / mālatī mādhavī candra-rekhā cāpi śubhānanā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418092 (0.016):
tanoty ayam adūrataḥ kim iha saṃvidheyaṃ mayā // GGS_233 // / asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā 1.245)--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418936 (0.054):
śītāṃśus tapano himaṃ hutavahaḥ krīḍā-mudo yātanāḥ // GGS_280 // / asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe 1.246)--
kuñjarī hariṇī caiva surabhiś capalāpi ca // GGS_219 // / asyā mantroddhāro, yathā bṛhad-gautamīye--
vāg-bhavaḥ sauṃ tato ṅe 'ntā viśākhā vahni-jāyikā /
aṣṭākṣaro viśākhāyā mantro 'yaṃ prema-vṛddhi-daḥ // GGS_220 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419177 (0.053):
uktaḥ sudevyā mantro 'yam aṣṭārṇaḥ prema-bhakti-daḥ // GGS_292 // / mantro yathā--aiṃ sauṃ śrīṃ sudevyai svāhā /
mantro yathā -aiṃ sauṃ viśākhāyai svāhā / / asyā dhyānaṃ, yathā tatraiva--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419182 (0.027):
uktaḥ sudevyā mantro 'yam aṣṭārṇaḥ prema-bhakti-daḥ // GGS_292 // / mantro yathā--aiṃ sauṃ śrīṃ sudevyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418318 (0.052):
mantraḥ syāc cendulekhāyā aṣṭārṇaḥ samudīritaḥ // GGS_246 // / mantro yathā--aim indulekhāyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414597 (0.062):
ṅe 'ntā vai ṛṣi-varṇo 'yaṃ mantraḥ sarvātidurlabhaḥ // GGS_59 // / mantro yathā--klīṃ advaitāya svāhā / / tad-anantaraṃ śrīman-mahāprabhoḥ śeṣa-nirmālyena śrī-gadādhara-paṇḍitaṃ
sac-campakāvali-viḍambi-tanuṃ suśīlāṃ
tārāmbarāṃ vividha-bhūṣaṇa-śobhamānām / / śrī-nandanandana-puro vasanādi-bhūṣā-*
dāne ratāṃ sukutukāṃ ca bhaje viśākhām // GGS_221 //
citraṃ pūrva-dale kuñjaṃ padma-kiñjalka-nāmakam /
śrī-citrā svāminī tatra vartate kṛṣṇa-vallabhā // GGS_222 //
abhisārikātvam āpannā harau rati-samanvitā /
lavaṅga-mālā-sevāḍhyā kāśmīra-varṇa-saṃyutā // GGS_223 //
kāca-tulyāmbarā cāsau sadā citra-guṇānvitā /
asyāś caiva vayomānaṃ manu-saṃkhyā-dinānvitam // GGS_224 //
ṛṣi-māsādhikaṃ śakra-hāyanaṃ ceti viśrutam (14-7-14) // GGS_225 //
caturo 'syāḥ pitā prokto janany asyāś ca carccikā / / patiḥ pīṭharakaś cāsyā asau gaura-rase punaḥ // GGS_226 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7621978 (0.047):
kahe vāsudeva ghoṣa yugala bhajana rase janame janame rahu āśe || / gaurāṅga vihara i parama ānande
govindānandatāṃ prāptā caturtha-yuga-madhyake /
iyaṃ tv adhika-mṛdvī ca gṛham asyās tu yāvaṭe // GGS_227 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417722 (0.053):
iyaṃ tv adhika-madhyā hi gṛham asyās tu yāvaṭe // GGS_214 //
abhisārikā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 5.71-72)-- / yābhisārayate kāntaṃ svayaṃ vābhisaraty api /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535925 (0.0):
proṣita preyasī caiva tathā svādhīna bhartṛkā // RUnm_5.70 // / tatra abhisārikā, yathā / yābhisārayate kāntaṃ svayaṃ vābhisaraty api |
sā jyotsnī tāmasī yāna-yogya-veṣābhisārikā // GGS_228 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535931 (0.0):
yābhisārayate kāntaṃ svayaṃ vābhisaraty api | / sā jyotsnī tāmasī yāna yogya veṣābhisārikā // RUnm_5.71 //
lajjayā svāṅga-līneva niḥśabdākhila-maṇḍanā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535938 (0.0):
sā jyotsnī tāmasī yāna yogya veṣābhisārikā // RUnm_5.71 // / lajjayā svāṅga līneva niḥśabdākhila maṇḍanā |
kṛtāvaguṣṭhā snigdhaika-sakhī-yuktā priyaṃ vrajet // GGS_229 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535944 (0.0):
lajjayā svāṅga līneva niḥśabdākhila maṇḍanā | / kṛtāvaguṣṭhā snigdhaika sakhī yuktā priyaṃ vrajet // RUnm_5.72 //
udāharaṇaṃ yathā tatra (1) jyotsny-abhisārikāyāḥ (UN 5.74)-- / indus tundila-maṇḍalaṃ praṇayate vṛndāvane candrikāṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535987 (0.0):
atha jyotsnyāṃ svayam abhisārikā, yathā / indus tundila maṇḍalaṃ praṇayate vṛndāvane candrikāṃ
sāndrāṃ sundari nandano vraja-pates tvad vīthim udvīkṣate /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535994 (0.0):
indus tundila maṇḍalaṃ praṇayate vṛndāvane candrikāṃ / sāndrāṃ sundari nandano vraja pates tvad vīthim udvīkṣate |
tvaṃ candrāñcita-candanena khacitā kṣaumeṇa cālaṅkṛtā
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536002 (0.0):
sāndrāṃ sundari nandano vraja pates tvad vīthim udvīkṣate | / tvaṃ candrāñcita candanena khacitā kṣaumeṇa cālaṅkṛtā
kiṃ vartmany aravinda-cāru-caraṇa-dvandvaṃ na sandhitsasi // GGS_230 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536008 (0.0):
tvaṃ candrāñcita candanena khacitā kṣaumeṇa cālaṅkṛtā / kiṃ vartmany aravinda cāru caraṇa dvandvaṃ na sandhitsasi // RUnm_5.74 //
(2) tāmasy-abhisārikāyāḥ (ViM 4.22, UN 5.75)-- / timira-masibhiḥ saṃvītāṅgyaḥ kadamba-vanāntare
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536019 (0.0):
tāmasyāṃ, yathā vidagdha mādhave (4.22) / timira masibhiḥ saṃvītāṅgyaḥ kadamba vanāntare
sakhi baka-ripuṃ puṇyātmānaḥ saranty abhisārikāḥ /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536026 (0.0):
timira masibhiḥ saṃvītāṅgyaḥ kadamba vanāntare / sakhi baka ripuṃ puṇyātmānaḥ saranty abhisārikāḥ |
tava tu parito vidyud-varṇās tanu-dyuti-sūcayo
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536035 (0.0):
sakhi baka ripuṃ puṇyātmānaḥ saranty abhisārikāḥ | / tava tu parito vidyud varṇās tanu dyuti sūcayo
hari hari ghana-dhvāntānyetāḥ svavairiṇi bhindate // GGS_231 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536041 (0.0):
tava tu parito vidyud varṇās tanu dyuti sūcayo / hari hari ghana dhvāntānyetāḥ svavairiṇi bhindate // RUnm_5.75 //
(UN 8.21)-- / adhikā mṛdavaś cātra citrā madhurikādayaḥ // GGS_232 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537592 (0.030):
tanoty ayam adūrataḥ kim iha saṃvidheyaṃ mayā // RUnm_8.20 // / adhikā mṛdavaś cātra citrā madhurikādayaḥ // RUnm_8.21 //
adhika-mṛdvy-udāharaṇaṃ, yathā (UN 8.20)-- / darāpi na dṛg-arpitā sakhi śikhaṇḍa-cūḍe mayā
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537569 (0.0):
darāpi na dṛg arpitā sakhi śikhaṇḍa cūḍe mayā
prasīda bata mā kṛthā mayi vṛthā purobhāgitām /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537574 (0.0):
darāpi na dṛg arpitā sakhi śikhaṇḍa cūḍe mayā / prasīda bata mā kṛthā mayi vṛthā purobhāgitām |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5807280 (0.058):
[39] cāṇūra uvāca,- etad apy apalapitaṃ vṛthā mā kṛthāḥ | yac chrutaṃ
naṭan-makara-kuṇḍalaṃ sapadi caṇḍi līlā-gatiṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537582 (0.0):
prasīda bata mā kṛthā mayi vṛthā purobhāgitām | / naṭan makara kuṇḍalaṃ sapadi caṇḍi līlā gatiṃ
tanoty ayam adūrataḥ kim iha saṃvidheyaṃ mayā // GGS_233 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537585 (0.0):
naṭan makara kuṇḍalaṃ sapadi caṇḍi līlā gatiṃ / tanoty ayam adūrataḥ kim iha saṃvidheyaṃ mayā // RUnm_8.20 //
asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā 1.245)--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417595 (1.192):
asyā yūtho, yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā 1.242)--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417812 (0.016):
kṛṣṇaḥ kadarthayati mām adhikaṃ yad eṣaḥ // GGS_218 // / asyā yūtho yathā (kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā 1.243)--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418283 (0.026):
vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā / śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikāyām (1.247)--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418936 (0.035):
śītāṃśus tapano himaṃ hutavahaḥ krīḍā-mudo yātanāḥ // GGS_280 // / asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe 1.246)--
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118599 (0.039):
kṛṣṇaṃ draṣṭu-manās talpād udatiṣṭhad dvija-dhvanaiḥ / (Rādhā-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā 69)
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628106 (0.061):
yat tu śrī gaṇoddeśa dīpikādau dāsītvenoktam asti | tat tu svayaṃ
rasālikā tilakinī śaurasenī sugandhikā / / vāmanī vāmanayanā nāgarī nāgavallikā // GGS_234 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418502 (0.064):
caṇḍikā candralatikā kandukākṣī sumandirā // GGS_256 // / asyā mantroddhāro yathā gāruḍe--
asyā mantroddhāro, yathā skānde-- / lakṣmīś citrā caturthyantā vahni-jāyā ṣaḍakṣaraḥ /
mantro 'yaṃ citrikā-nāmnyāḥ kṛṣṇa-sakhyā udīritaḥ // GGS_235 //
mantro yathā--śrīṃ citrāyai svāhā / / asyā dhyānaṃ, yathā tatraiva-- / kāśmīra-varṇāṃ sahitāṃ vicitra-*
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414597 (0.040):
ṅe 'ntā vai ṛṣi-varṇo 'yaṃ mantraḥ sarvātidurlabhaḥ // GGS_59 // / mantro yathā--klīṃ advaitāya svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419957 (0.050):
svāhānta iti vai prokto navārṇa-mantra ucyate // GGS_340 // / mantro yathā --śrīṃ kastūrī-mañjaryai svāhā /
guṇaiḥ smitā-śobhi-mukhīṃ ca citrām / / kācāmbarāṃ kṛṣṇa-puro lavaṅga*-
mālā-pradāne nitarāṃ smarāmi // GGS_236 // / āgneya-patre pūrṇendu-kuñja-svarṇābha-varṇake /
śrī-indulekhā vasaty atra haritāla-samāṅgikā // GGS_237 //
dāḍimba-kusumodbhāsi-vasanā kṛṣṇa-vallabhā /
proṣita-bhartṛkā-bhāvam āpannā rati-yug-gharau // GGS_238 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418369 (0.053):
asau vāsaka-sajjātvam āpannā rati-yug-gharau // GGS_249 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419032 (0.063):
kalahāntaritā-bhāvam āpannā rati-yug-gharau /
amṛtāśana-sevāḍhyā yāsau nandātmajasya vai /
vayomānaṃ bhavet tasyāḥ sarva-śāstreṣu sammatam // GGS_239 //
sārdha-dig-vāsarair yuktā dvi-māsa-manu-hāyanā (14-2-10 1/2) /
asau tu vāma-prakharā hareś cāmara-sevinī // GGS_240 //
gṛham asyās tu yāvaṭe pitā sāgara-saṃjñakaḥ // GGS_241 //
asyā mātā bhaved velā patir asyās tu durbalaḥ /
vasu-rāmānandatayā khyātā gaura-rase hy asau // GGS_242 //
proṣita-bhartṛkā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 5.89)-- / dūra-deśaṃ gate kānte bhavet proṣita-bhartṛkā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536325 (0.0):
manas tenedaṃ me sphuṭati puṭapākārpitam iva // RUnm_5.88 // / atha proṣita bhartṛkā / dūra deśaṃ gate kānte bhavet proṣita bhartṛkā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728351 (0.0):
tatra proṣita patikā / dūra deśaṃ gate kānte bhavet proṣita bhartṛkā | 123
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230093 (0.0):
dūra-deśaṃ gate kānte bhavet proṣita-bhartṛkā ||SRs_1.123||
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089738 (0.062):
deśāntaragate kānte khinnā proṣitabhartṛkā / / [1.5.7 proṣitabhartṛkā]
priya-saṃkīrtanaṃ dainyam asyās tānava-jāgarau / / mālinyam anavasthānaṃ jāḍya-cintādayo matāḥ // GGS_243 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536334 (0.0):
dūra deśaṃ gate kānte bhavet proṣita bhartṛkā | / priya saṃkīrtanaṃ dainyam asyās tānava jāgarau |
udāharaṇaṃ yathā (UN 5.90)-- / vilāsī svacchandaṃ vasati mathurāyāṃ madhu-ripu*
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536342 (0.0):
mālinyam anavasthānaṃ jāḍya cintādayo matāḥ // RUnm_5.89 // / vilāsī svacchandaṃ vasati mathurāyāṃ madhu ripu
rvasantaḥ santāpaṃ prathayati samantād anupadam / / durāśeyaṃ vairiṇy ahaha mad-abhīṣṭodyama-vidhau
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536354 (0.0):
vilāsī svacchandaṃ vasati mathurāyāṃ madhu ripu / rvasantaḥ santāpaṃ prathayati samantād anupadam |
vidhatte pratyūhaṃ kim iha bhavitā hanta śaraṇam // GGS_244 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536357 (0.0):
durāśeyaṃ vairiṇy ahaha mad abhīṣṭodyama vidhau / vidhatte pratyūhaṃ kim iha bhavitā hanta śaraṇam // RUnm_5.90 //
vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418488 (0.0):
samṛddhyanti rādhā madana-mada-mādyan matir abhūt // GGS_255 // / vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418688 (0.0):
vidhu-mukhi! na yan māṃ sasmāra vrajeśvara-nandanaḥ // GGS_266 // / vāma-madhyā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419140 (0.0):
manas tenedaṃ me sphuṭati puṭapākārpitam iva // GGS_290 // / vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe
śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikāyām (1.247)-- / tuṅgabhadrā citralekhā suraṅgī raṅgavāṭikā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418690 (1.192):
vāma-madhyā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419142 (1.192):
vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418092 (0.026):
asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā 1.245)--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418489 (0.058):
vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (kṛṣṇa-gaṇoddeśe
maṅgalā suvicitrāṅgī modinī madanāpi ca // GGS_245 //
asyā mantroddhāro yathā īśāna-saṃhitāyām-- / vāg-bhavaś cendulekhā ca caturthī vahni-jāyikā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419768 (0.063):
lakṣmī-yuktā mañjulālī mañjarī vahni-jāyikā / / caturthyantā bhaven mantro daśārṇaḥ khalu kathyate // GGS_329 //
mantraḥ syāc cendulekhāyā aṣṭārṇaḥ samudīritaḥ // GGS_246 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419768 (0.061):
lakṣmī-yuktā mañjulālī mañjarī vahni-jāyikā / / caturthyantā bhaven mantro daśārṇaḥ khalu kathyate // GGS_329 //
mantro yathā--aim indulekhāyai svāhā / / asyā dhyānaṃ yathā tatraiva--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417848 (0.052):
aṣṭākṣaro viśākhāyā mantro 'yaṃ prema-vṛddhi-daḥ // GGS_220 // / mantro yathā -aiṃ sauṃ viśākhāyai svāhā /
haritāla-samāna-deha-kāntiṃ / vikasad-dārima-puṣpa-śobhi-vastrām /
amṛtaṃ dadatīṃ mukunda-vaktre / bhaja ālīm aham indulekhikākhyām // GGS_247 //
dakṣiṇe 'smin dale kāma-latā-nāmāsti kuñjakam /
atyanta-sukhadaṃ tapta-jāmbūnada-sama-prabham // GGS_248 //
śrī-campakalatā tiṣṭha-tyamuṣmin kṛṣṇa-vallabhā /
asau vāsaka-sajjātvam āpannā rati-yug-gharau // GGS_249 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418175 (0.053):
proṣita-bhartṛkā-bhāvam āpannā rati-yug-gharau // GGS_238 //
vāma-madhyā campakābhā cātakābha-śubhāmbarā /
tat-sevā ratna-mālāyā dānaṃ cāmara-cālanam // GGS_250 //
sārdha-trayodaśa-dina-māsa-dvaya-samanvitāḥ /
manu-saṃkhyā-hāyanāś ca vayomānaṃ bhavet punaḥ (14-2-13 1/2) // GGS_251 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418589 (0.045):
gṛham asyā yāvaṭe tu vayomānaṃ bhavet punaḥ // GGS_261 //
mātāsyā vāṭikā khyātā pitā cārāma-saṃjñakaḥ /
asyāś ca bhartā caṇḍākhyas tathā gaura-rase hy asau / / śivānandatayā khyātim āgatā hi kalau yuge // GGS_252 //
vāsaka-sajjā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 5.76-77)-- / svavāsaka-vaśāt kānte sameṣyati nijaṃ vapuḥ /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536054 (0.0):
hari hari ghana dhvāntānyetāḥ svavairiṇi bhindate // RUnm_5.75 // / atha vāsaka sajjā / svavāsaka vaśāt kānte sameṣyati nijaṃ vapuḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230124 (0.046):
bharatādayair abhidadhe strīṇām vāras tu vāsakaḥ ||SRs_1.125|| / svavāsaka-vaśāt kānte sameṣyati gṛhāntaram |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728414 (0.057):
bharatādayair abhidadhe strīṇām vāras tu vāsakaḥ | 125cd / svavāsaka vaśāt kānte sameṣyati gṛhāntaram ||SRs_1.212||
sajjī-karoti gehaṃ ca yā sā vāsaka-sajjikā // GGS_253 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536061 (0.0):
svavāsaka vaśāt kānte sameṣyati nijaṃ vapuḥ | / sajjī karoti gehaṃ ca yā sā vāsaka sajjikā // RUnm_5.76 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728423 (0.045):
sajjī karoti cātmānaṃ yā sā vāsaka sajjikā | 126
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230132 (0.045):
sajjī-karoti cātmānaṃ yā sā vāsaka-sajjikā ||SRs_1.126||
ceṣṭāsyāḥ smara-saṃkrīḍā-saṅkalpa-vartma-vīkṣaṇam /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536066 (0.053):
sajjī karoti gehaṃ ca yā sā vāsaka sajjikā // RUnm_5.76 // / ceṣṭā cāsyāḥ smara krīḍā saṅkalpo vartma vīkṣaṇam |
sakhī-vinoda-vārttā ca muhur dūti-kṣaṇādayaḥ // GGS_254 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536072 (0.0):
ceṣṭā cāsyāḥ smara krīḍā saṅkalpo vartma vīkṣaṇam | / sakhī vinoda vārttā ca muhur dūti kṣaṇādayaḥ // RUnm_5.77 //
udāharaṇaṃ yathā (UN 5.78)-- / rati-krīḍā-kuñjaṃ kusuma-śayanīyojjvala-ruciṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536081 (0.0):
sakhī vinoda vārttā ca muhur dūti kṣaṇādayaḥ // RUnm_5.77 // / rati krīḍā kuñjaṃ kusuma śayanīyojjvala ruciṃ
vapuḥ sālaṅkāraṃ nijam api vilokya smita-mukhī /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536089 (0.0):
rati krīḍā kuñjaṃ kusuma śayanīyojjvala ruciṃ / vapuḥ sālaṅkāraṃ nijam api vilokya smita mukhī |
muhur dhyāyaṃ dhyāyaṃ kim api hariṇā saṅgama-vidhiṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536095 (0.0):
vapuḥ sālaṅkāraṃ nijam api vilokya smita mukhī | / muhur dhyāyaṃ dhyāyaṃ kim api hariṇā saṅgama vidhiṃ
samṛddhyanti rādhā madana-mada-mādyan matir abhūt // GGS_255 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536101 (0.0):
muhur dhyāyaṃ dhyāyaṃ kim api hariṇā saṅgama vidhiṃ / samṛddhyantī rādhā madana mada mādyan matir abhūt // RUnm_5.78 //
vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418282 (0.0):
vidhatte pratyūhaṃ kim iha bhavitā hanta śaraṇam // GGS_244 // / vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419142 (0.0):
manas tenedaṃ me sphuṭati puṭapākārpitam iva // GGS_290 // / vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418690 (0.017):
vidhu-mukhi! na yan māṃ sasmāra vrajeśvara-nandanaḥ // GGS_266 // / vāma-madhyā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418937 (0.061):
asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe 1.246)-- / mañjumedhā sumadhurā sumadhyā madhurekṣaṇā /
kuraṅgākṣī suracitā maṇḍalī maṇimaṇḍanā /
caṇḍikā candralatikā kandukākṣī sumandirā // GGS_256 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418103 (0.064):
vāmanī vāmanayanā nāgarī nāgavallikā // GGS_234 // / asyā mantroddhāro, yathā skānde--
asyā mantroddhāro yathā gāruḍe-- / ādau ca campakalatā ṅe 'ntā vaiśvānara-priyā /
mantro 'yaṃ campakalatā-premado vasu-varṇakaḥ // GGS_257 //
mantro yathā--campakalatāyai svāhā / / asyā dhyānaṃ yathā tatraiva-- / campakāvali-samāna-kāntikāṃ
cātakābha-vasanāṃ subhūṣaṇām / / ratna-mālya-yuta-cāmarodyatāṃ
cāru-campakalatāṃ sadā bhaje // GGS_258 //
rakṣodale śyāma-varṇe kuñje śrī-raṅgadevikā /
sukhadākhye nivasati nityaṃ śrī-hari-vallabhā // GGS_259 //
padma-kiñjalka-varṇābhā jabā-puṣpa-nibhāmbarā /
utkaṇṭhitā-bhāva-yuktā śrī-kṛṣṇe rati-bhāk sadā // GGS_260 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418782 (0.058):
vipralabdhātvam āpannā śrī-kṛṣṇe rati-yuk sadā // GGS_271 //
asau candana-sevāḍhyā vāma-madhyā bhavet punaḥ /
gṛham asyā yāvaṭe tu vayomānaṃ bhavet punaḥ // GGS_261 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418399 (0.045):
manu-saṃkhyā-hāyanāś ca vayomānaṃ bhavet punaḥ (14-2-13 1/2) // GGS_251 //
sārdha-veda-dinair yuktaṃ dvi-māsaṃ manu-hāyanam (14-2-4 1/2) /
mātā śrī-karuṇā proktā pitā śrī-raṅgasāgaraḥ // GGS_262 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419064 (0.053):
mātāsyāḥ karuṇā proktā janako raṅgasāgaraḥ // GGS_287 //
patir vakrekṣaṇaḥ prokto hy asau gaura-rase punaḥ /
govindānanda-ghoṣākhyām āpannā hi kalau yuge // GGS_263 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418831 (0.033):
vakreśvara iti khyātim āpannā hi kalau yuge // GGS_275 // / vipralabdhā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 5.83-84)--
utkaṇṭhitā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 5.79-80)-- / anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536111 (0.0):
samṛddhyantī rādhā madana mada mādyan matir abhūt // RUnm_5.78 // / atha utkaṇṭhitā / anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728484 (0.0):
atha virahotkaṇṭhitā / anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā | 128
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418832 (0.031):
vakreśvara iti khyātim āpannā hi kalau yuge // GGS_275 // / vipralabdhā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 5.83-84)--
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230158 (0.032):
priyābhigamana-mārgābhivīkṣaṇa-pramukhā matāḥ | / anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā ||SRs_1.128||
virahotkaṇṭhitā bhāva-vedibhiḥ sā samīritā // GGS_264 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536116 (0.0):
anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā | / virahotkaṇṭhitā bhāva vedibhiḥ sā samīritā // RUnm_5.79 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728489 (0.0):
anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā | 128 / virahotkaṇṭhitā bhāva vedibhiḥ sā samīritā ||SRs_1.216||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230165 (0.014):
anāgasi priyatame cirayaty utsukā tu yā ||SRs_1.128|| / virahotkaṇṭhitā bhāva-vedibhiḥ sā samīritā |
asyās tu ceṣṭā hṛt-tāpo vepathur hetu-tarkaṇam /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536123 (0.0):
virahotkaṇṭhitā bhāva vedibhiḥ sā samīritā // RUnm_5.79 // / asyās tu ceṣṭā hṛt tāpo vepathur hetu tarkaṇam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728493 (0.036):
virahotkaṇṭhitā bhāva vedibhiḥ sā samīritā ||SRs_1.216|| / asyās tu ceṣṭā hṛt tāpo vepathuś cāṅga sādanam | 129
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230170 (0.036):
virahotkaṇṭhitā bhāva-vedibhiḥ sā samīritā | / asyās tu ceṣṭā hṛt-tāpo vepathuś cāṅga-sādanam ||SRs_1.129||
aratir vāṣpa-mokṣaṇ ca svāvasthā-kathanādayaḥ // GGS_265 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536129 (0.025):
asyās tu ceṣṭā hṛt tāpo vepathur hetu tarkaṇam | / aratir vāṣpa mokṣaṇ ca svāvasthā kathanādayaḥ // RUnm_5.80 //
udāharaṇaṃ yathā (UN 5.81)-- / sakhi kim abhavad baddho rādhā-kaṭākṣa-guṇair ayaṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536137 (0.0):
aratir vāṣpa mokṣaṇ ca svāvasthā kathanādayaḥ // RUnm_5.80 // / sakhi kim abhavad baddho rādhā kaṭākṣa guṇair ayaṃ
samaram athavā kiṃ prārabdhaṃ surāribhir uddhuraiḥ / / ahaha bahulāṣṭamyāṃ prācī-mukhe 'py udite vidhau
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536150 (0.0):
sakhi kim abhavad baddho rādhā kaṭākṣa guṇair ayaṃ / samaram athavā kiṃ prārabdhaṃ surāribhir uddhuraiḥ |
vidhu-mukhi! na yan māṃ sasmāra vrajeśvara-nandanaḥ // GGS_266 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536155 (0.0):
ahaha bahulāṣṭamyāṃ prācī mukhe'py udite vidhau / vidhu mukhi! na yan māṃ sasmāra vrajeśvara nandanaḥ // RUnm_5.81 //
vāma-madhyā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418282 (0.0):
vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419143 (0.0):
vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418490 (0.017):
vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418937 (0.050):
śītāṃśus tapano himaṃ hutavahaḥ krīḍā-mudo yātanāḥ // GGS_280 // / asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe 1.246)--
kalakaṇṭhī śaśikalā kamalā prema-mañjarī / / mādhavī madhurā kāma-latā kandarpa-sundarī // GGS_267 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416776 (0.039):
kamalā mādhurī mañju-keśī kandarpa-sundarī / / mādhavī mālatī kāma-latā śaśikalādayaḥ // GGS_163 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6534322 (0.039):
kamalā mādhurī mañju keśī kandarpa sundarī | / mādhavī mālatī kāma latā śaśikalādayaḥ // RUnm_4.53 //
asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre-- / lakṣmīr agni-raṅgadevī ṅe 'ntā vahni-priyā tataḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418955 (0.025):
tanūmadhyā madhusyandā guṇacūḍā varāṅgadā // GGS_281 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419760 (0.025):
kalau gaura-rase loka-nātha-gosvāmitāṃ gatā // GGS_328 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419855 (0.032):
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419268 (0.040):
kalau gaura-rase rūpa-gosvāmitvaṃ samāgatā // GGS_297 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419460 (0.040):
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419941 (0.040):
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419563 (0.053):
sā kalau raghunāthākhyā-yukta-bhaṭṭatvam āgatā // GGS_315 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419357 (0.055):
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419669 (0.055):
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
raṅgadevyās tu mantro 'yam aṣṭārṇo rāga-bhakti-daḥ // GGS_268 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417629 (0.029):
eṣo 'ṣṭārṇo mahā-mantro lalitāyās tu rāga-daḥ // GGS_208 // / mantro yathā--śrīṃ lāṃ lalitāyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419176 (0.038):
uktaḥ sudevyā mantro 'yam aṣṭārṇaḥ prema-bhakti-daḥ // GGS_292 //
mantro yathā--śrīṃ rāṃ raṅgadevyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417630 (0.057):
eṣo 'ṣṭārṇo mahā-mantro lalitāyās tu rāga-daḥ // GGS_208 // / mantro yathā--śrīṃ lāṃ lalitāyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417153 (0.060):
caturthī vahni-jāyāntā rādhikāṣṭākṣaro manuḥ // GGS_181 // / mantro yathā -śrīṃ rāṃ rādhikāyai svāhā /
asyā dhyānaṃ ca tatraiva-- / rājīva-kiñjalka-samāna-varṇāṃ / jabā-prasūnopama-vāsas-āḍhyām /
śrīkhaṇḍa-sevā-sahitāṃ vrajendra- / sūnor bhaje rāsa-ga-raṅgadevīm // GGS_269 //
kuñjo 'sti paścime dale 'ruṇa-varṇaḥ suśobhanaḥ /
tuṅgavidyānandado nāmneti vikhyātim āgataḥ // GGS_270 //
nityaṃ tiṣṭhati tatraiva tuṅgavidyā samutsukā / / vipralabdhātvam āpannā śrī-kṛṣṇe rati-yuk sadā // GGS_271 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418574 (0.058):
utkaṇṭhitā-bhāva-yuktā śrī-kṛṣṇe rati-bhāk sadā // GGS_260 //
candra-candana-bhūyiṣṭha-kuṅkuma-dyuti-śālinī /
pāṇḍu-maṇḍana-vastreyaṃ dakṣiṇa-prakharoditā // GGS_272 //
medhāyāṃ pauṣkarājātā patir asyās tu bāliśaḥ /
nṛtya-gītādi-sevāḍhyā gṛham asyās tu yāvaṭe // GGS_273 //
dvāviṃśati-dinair yuktā dvi-māsa-manu-hāyanāḥ (14-2-22) // GGS_274 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417399 (0.026):
sapta-viṃśaty-aho yuktāṣṭa-māsa-manu-hāyanā (14-8-27) // GGS_195 // / asyā vayaḥ-pramāṇaṃ yat pitā mātā viśokakaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419055 (0.029):
veda-vāsara-saṃyukta-dvi-māsa-manu-hāyanā (14-2-4) // GGS_286 // / asyā vayaḥ-parimāṇaṃ yāvaṭe tu niketanam /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419648 (0.049):
śrī-kṛṣṇāmoda-dākṣiṇyam āśritā prakharoditā // GGS_320 // / vayo 'syā eka-māsāḍhyā hāyanās tu trayodaśa /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419342 (0.064):
dakṣiṇā mṛdvīkā khyātā tulasīti vadanti yām // GGS_301 // / asyā vayo dvi-māsāḍhya-hāyanās tu trayodaśa (13-2) /
asyā vayaḥ-pramāṇaṃ syād asau gaura-rase punaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417399 (0.008):
sapta-viṃśaty-aho yuktāṣṭa-māsa-manu-hāyanā (14-8-27) // GGS_195 // / asyā vayaḥ-pramāṇaṃ yat pitā mātā viśokakaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419056 (0.057):
veda-vāsara-saṃyukta-dvi-māsa-manu-hāyanā (14-2-4) // GGS_286 // / asyā vayaḥ-parimāṇaṃ yāvaṭe tu niketanam /
vakreśvara iti khyātim āpannā hi kalau yuge // GGS_275 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418623 (0.033):
govindānanda-ghoṣākhyām āpannā hi kalau yuge // GGS_263 // / utkaṇṭhitā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 5.79-80)--
vipralabdhā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 5.83-84)-- / kṛtvā saṅketam aprāpte daivāj jīvita-vallabhe /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536177 (0.0):
atha vipralabdhā / kṛtvā saṅketam aprāpte daivāj jīvita vallabhe |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418624 (0.031):
govindānanda-ghoṣākhyām āpannā hi kalau yuge // GGS_263 // / utkaṇṭhitā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 5.79-80)--
vyathamānāntarā proktā vipralabdhā manīṣibhiḥ / / nirveda-cintā-khedāśru-mūrchā-niḥśvasitādi-bhāk // GGS_276 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536189 (0.0):
kṛtvā saṅketam aprāpte daivāj jīvita vallabhe | / vyathamānāntarā proktā vipralabdhā manīṣibhiḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728948 (0.051):
vipralabdheti sā proktā budhair asyās tu vikriyā | / nirveda cintā khedāśru mūrcchā niḥśvasanādayaḥ ||SRs_1.243|| 149
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230439 (0.051):
vipralabdheti sā proktā budhair asyās tu vikriyā | / nirveda-cintā-khedāśru-mūrcchā-niḥśvasanādayaḥ ||SRs_1.149||
udāharaṇaṃ yathā-- / vindati sma divam indur indirā-*
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536197 (1.788):
nirveda cintā khedāśru mūrcchā niḥśvasitādi bhāk // RUnm_5.83 // / vindati sma divam indur indirā
nāyakena sakhi vañchitā vayam / / kurmahe kim iha śādhi sādaraṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536204 (0.0):
vindati sma divam indur indirā / nāyakena sakhi vañcitā vayam |
drāg iti klamamagān mṛgekṣaṇā // GGS_277 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536208 (0.0):
kurmahe kim iha śādhi sādaraṃ / drāg iti klamam agān mṛgekṣaṇā // RUnm_5.84 //
dakṣiṇā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 8.38, 42)-- / asahā māna-nirbandhe nāyake yukta-vādinī /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537928 (0.0):
asahā māna nirbandhe nāyake yukta vādinī |
sāmabhis tena bhedyā ca dakṣiṇā parikīrtitā // GGS_278 // / tuṅgavidyādikā cātra dakṣiṇa-prakharā bhavet // GGS_279 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537931 (0.0):
asahā māna nirbandhe nāyake yukta vādinī | / sāmabhis tena bhedyā ca dakṣiṇā parikīrtitā // RUnm_8.38 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6538043 (0.0):
kalyāṇībhir alaṃ kṛśodari dṛśor bhaṅgībhir aṅgīkuru // RUnm_8.41 // / tuṅgavidyādikā cātra dakṣiṇa prakharā bhavet // RUnm_8.42 //
udāharaṇaṃ yathā (śrī-gīta-govinde 9.10)-- / snigdhe yat paruṣāsi yat praṇamati stabdhāsi yad rāgiṇi
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12786924 (0.0):
sukhayatu rasika-janaṃ hari-caritaṃ || GG_9.9 || / snigdhe yat paruṣāsi praṇamati stabdhāsi yad rāgiṇi dveṣa-sthāsi yad
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537947 (0.0):
tatra māna nirbandhāsahā, yathā śrī gīta govinde (9.10) / snigdhe yat paruṣāsi praṇamati stabdhāsi yad rāgiṇi
Jayadeva: Gitagovinda-kavya (in pausa) (jaygit1u.htm.txt) 4255158 (0.019):
GG_9.10-1 snigdhe yat paruṣā asi yat praṇamati stabdhā asi yat rāgiṇi
dveṣaṃ yāsi yad unmukhe vimukhatāṃ yātāsi tasmin priye /
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12786934 (0.0):
snigdhe yat paruṣāsi praṇamati stabdhāsi yad rāgiṇi dveṣa-sthāsi yad / unmukhe vimukhatāṃ yātāsi tasmin priye |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537957 (0.0):
dveṣasthāsi yad unmukhe vimukhatāṃ yātāsi tasmin priye |
Jayadeva: Gitagovinda-kavya (in pausa) (jaygit1u.htm.txt) 4255168 (0.031):
GG_9.10-2 dveṣa-sthā asi yat unmukhe vimukhatām yātā asi tasmin priye /
tad yuktaṃ viparīta-kāriṇi! tava śrīkhaṇḍa-carcā viṣaṃ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12786941 (0.0):
unmukhe vimukhatāṃ yātāsi tasmin priye | / tad yuktaṃ viparīta-kāriṇi tava śrīkhaṇḍa-carcā viṣaṃ śītāṃśus tapano
Jayadeva: Gitagovinda-kavya (in pausa) (jaygit1u.htm.txt) 4255179 (0.0):
GG_9.10-2 dveṣa-sthā asi yat unmukhe vimukhatām yātā asi tasmin priye / / GG_9.10-3 yuktam tat viparīta-kāriṇi tava śrīkhaṇḍa-carcā viṣam
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537960 (0.0):
dveṣasthāsi yad unmukhe vimukhatāṃ yātāsi tasmin priye | / tad yuktaṃ viparīta kāriṇi tava śrī khaṇḍa carcā viṣaṃ
śītāṃśus tapano himaṃ hutavahaḥ krīḍā-mudo yātanāḥ // GGS_280 //
Jayadeva: Gitagovinda-kavya (in pausa) (jaygit1u.htm.txt) 4255185 (0.0):
GG_9.10-3 yuktam tat viparīta-kāriṇi tava śrīkhaṇḍa-carcā viṣam / GG_9.10-4 śītāṃśuḥ tapanaḥ himam hutavahaḥ krīḍā-mudaḥ yātanāḥ //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6537971 (0.0):
tad yuktaṃ viparīta kāriṇi tava śrī khaṇḍa carcā viṣaṃ / śītāṃśus tapano himaṃ hutavahaḥ krīḍā mudo yātanāḥ // RUnm_8.39 //
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12786947 (0.043):
tad yuktaṃ viparīta-kāriṇi tava śrīkhaṇḍa-carcā viṣaṃ śītāṃśus tapano / himaṃ hutavahaḥ krīḍā-mudo yātanāḥ || GG_9.10 ||
asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe 1.246)-- / mañjumedhā sumadhurā sumadhyā madhurekṣaṇā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418091 (0.035):
tanoty ayam adūrataḥ kim iha saṃvidheyaṃ mayā // GGS_233 // / asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā 1.245)--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418691 (0.050):
vāma-madhyā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419144 (0.050):
vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417810 (0.054):
kṛṣṇaḥ kadarthayati mām adhikaṃ yad eṣaḥ // GGS_218 // / asyā yūtho yathā (kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā 1.243)--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418489 (0.061):
vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (kṛṣṇa-gaṇoddeśe
tanūmadhyā madhusyandā guṇacūḍā varāṅgadā // GGS_281 //
asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre-- / lakṣmī-pūrvā tuṅgavidyā caturthī huta-bhuk-priyā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419760 (0.0):
kalau gaura-rase loka-nātha-gosvāmitāṃ gatā // GGS_328 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418707 (0.025):
mādhavī madhurā kāma-latā kandarpa-sundarī // GGS_267 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419855 (0.032):
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419268 (0.034):
kalau gaura-rase rūpa-gosvāmitvaṃ samāgatā // GGS_297 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419460 (0.034):
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419941 (0.034):
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419563 (0.051):
sā kalau raghunāthākhyā-yukta-bhaṭṭatvam āgatā // GGS_315 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419669 (0.055):
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419358 (0.058):
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
mantro 'yaṃ tuṅgavidyāyā vasu-varṇaḥ samīritaḥ // GGS_282 //
mantro yathā--śrīṃ tuṅgavidyāyai svāhā / / asyā dhyānaṃ, yathā tatraiva--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419287 (0.062):
ayam aṣṭākṣaro rūpa-mañjaryā mantra īritaḥ // GGS_298 // / mantro yathā--śrīṃ rūpa-mañjaryai svāhā /
candrāḍhyair api candanaiḥ sulalitāṃ śrī-kuṅkumābha-dyutiṃ
sad-ratnānvita-bhūṣaṇāñcita-tanuṃ śoṇāmbarollāsitām /
sad-gītāvali-saṃyutāṃ bahu-guṇāṃ ḍamphasya śabdena vai
nṛtyantīṃ purato hare rasavatīṃ śrī-tuṅgavidyāṃ bhaje // GGS_283 //
vāyavya-dalake kuñjam āste harita-varṇakam /
vasanta-sukhadam atra sudevī vartate sadā // GGS_284 //
kalahāntaritā-bhāvam āpannā rati-yug-gharau /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418173 (0.063):
proṣita-bhartṛkā-bhāvam āpannā rati-yug-gharau // GGS_238 //
padma-kiñjalka-rucirā jabā-puṣpa-nibhāmbarā // GGS_285 //
asau ca jala-sevāḍhyā vāmā prakharikā matā /
veda-vāsara-saṃyukta-dvi-māsa-manu-hāyanā (14-2-4) // GGS_286 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418820 (0.029):
dvāviṃśati-dinair yuktā dvi-māsa-manu-hāyanāḥ (14-2-22) // GGS_274 // / asyā vayaḥ-pramāṇaṃ syād asau gaura-rase punaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417399 (0.057):
sapta-viṃśaty-aho yuktāṣṭa-māsa-manu-hāyanā (14-8-27) // GGS_195 // / asyā vayaḥ-pramāṇaṃ yat pitā mātā viśokakaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419342 (0.060):
dakṣiṇā mṛdvīkā khyātā tulasīti vadanti yām // GGS_301 // / asyā vayo dvi-māsāḍhya-hāyanās tu trayodaśa (13-2) /
asyā vayaḥ-parimāṇaṃ yāvaṭe tu niketanam / / mātāsyāḥ karuṇā proktā janako raṅgasāgaraḥ // GGS_287 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418605 (0.053):
mātā śrī-karuṇā proktā pitā śrī-raṅgasāgaraḥ // GGS_262 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417399 (0.059):
sapta-viṃśaty-aho yuktāṣṭa-māsa-manu-hāyanā (14-8-27) // GGS_195 // / asyā vayaḥ-pramāṇaṃ yat pitā mātā viśokakaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418820 (0.063):
dvāviṃśati-dinair yuktā dvi-māsa-manu-hāyanāḥ (14-2-22) // GGS_274 // / asyā vayaḥ-pramāṇaṃ syād asau gaura-rase punaḥ /
bhrātrā vakrekṣaṇasyeyam pariṇītā kanīyasā / / śrī-vāsudeva-ghoṣākhyām āptā gaura-rase tv asau // GGS_288 //
kalahāntaritā-lakṣaṇaṃ yathā (UN 5.87)-- / yā sakhīnāṃ puraḥ pāda-patitaṃ vallabhaṃ ruṣā /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536276 (0.0):
citte rudra guṇaṃ mukhe tu sumukhī bheje munīnāṃ vratam // RUnm_5.86 // / atha kalahāntaritā / yā sakhīnāṃ puraḥ pāda patitaṃ vallabhaṃ ruṣā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728597 (0.0):
vidhatte niḥśvāsaṃ muhur api ca bāṣpaṃ visṛjati ||SRs_1.221|| / atha kalahāntaritā / yā sakhīnāṃ puraḥ pāda patitaṃ vallabhaṃ ruṣā | 132
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230217 (0.0):
kheda-bhrānty-asphuṭālāpā ity ādyā vikriyā matāḥ | / yā sakhīnāṃ puraḥ pāda-patitaṃ vallabhaṃ ruṣā ||SRs_1.132||
nirasya paścāt tapati kalahāntaritā hi sā / / asyāḥ pralāpa-santāpa-glāni-niḥśvasitādayaḥ // GGS_289 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536284 (0.0):
yā sakhīnāṃ puraḥ pāda patitaṃ vallabhaṃ ruṣā | / nirasya paścāt tapati kalahāntaritā hi sā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728600 (0.0):
yā sakhīnāṃ puraḥ pāda patitaṃ vallabhaṃ ruṣā | 132 / nirasya paścāt tapati kalahāntaritā hi sā ||SRs_1.222||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23230221 (0.033):
yā sakhīnāṃ puraḥ pāda-patitaṃ vallabhaṃ ruṣā ||SRs_1.132|| / nirasya paścāt tapati kalahāntaritā hi sā |
udāharaṇaṃ yathā (UN 5.88)-- / srajaḥ kṣiptā dūre svayam upahṛtāḥ keśi-ripuṇā
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536294 (0.0):
asyāḥ pralāpa santāpa glāni niḥśvasitādayaḥ // RUnm_5.87 // / srajaḥ kṣiptā dūre svayam upahṛtāḥ keśi ripuṇā
priya-vācas tasya śruti-parisarānte 'pi na kṛtāḥ /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536300 (0.0):
srajaḥ kṣiptā dūre svayam upahṛtāḥ keśi ripuṇā / priya vācas tasya śruti parisarānte'pi na kṛtāḥ |
namann eṣa kṣaunī-viluṭhita-śikhaṃ praikṣi na mayā
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536308 (0.0):
namann eṣa kṣauṇī viluṭhita śikhaṃ praikṣi na mayā / manas tenedaṃ me sphuṭati puṭapākārpitam iva // RUnm_5.88 //
manas tenedaṃ me sphuṭati puṭapākārpitam iva // GGS_290 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536313 (0.0):
namann eṣa kṣauṇī viluṭhita śikhaṃ praikṣi na mayā / manas tenedaṃ me sphuṭati puṭapākārpitam iva // RUnm_5.88 //
vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418282 (0.0):
vidhatte pratyūhaṃ kim iha bhavitā hanta śaraṇam // GGS_244 // / vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418490 (0.0):
samṛddhyanti rādhā madana-mada-mādyan matir abhūt // GGS_255 // / vāma-prakharā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418691 (0.0):
vidhu-mukhi! na yan māṃ sasmāra vrajeśvara-nandanaḥ // GGS_266 // / vāma-madhyā-lakṣaṇodāharaṇe tūkte; asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418938 (0.050):
asyā yūtho yathā (śrī-kṛṣṇa-gaṇoddeśe 1.246)-- / mañjumedhā sumadhurā sumadhyā madhurekṣaṇā /
kāverī cārukavarī sukeśī mañjukeśikā / / hārahirā hārakaṇṭhī hāravallī manoharā // GGS_291 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711694 (0.052):
tebhyaśca vaiḍūryamaṇihārajālebhyo dīrghapaṅktīn kṣarantīnapaśyat / tāni
Yamuna: Stotraratna (yamsr_au.htm.txt) 27739993 (0.053):
sphurat-kirīṭā1ṅgada-hāra-kaṇḍhikā-maṇī1ndra-kāñcīguṇa-nūpurā3di-bhiḥ |
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760348 (0.053):
ekām eva mayā labdhāṃ |sutāṃ durlabhikām iti ||12.13| / tataś carmāsikeyūra |hārādikarabhāsuraḥ |
asyā mantroddhāro yathā rudra-yāmale-- / dve vāg-bhave ramā ṅe 'ntā sudevī dahana-priyā /
uktaḥ sudevyā mantro 'yam aṣṭārṇaḥ prema-bhakti-daḥ // GGS_292 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418726 (0.038):
raṅgadevyās tu mantro 'yam aṣṭārṇo rāga-bhakti-daḥ // GGS_268 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417845 (0.053):
aṣṭākṣaro viśākhāyā mantro 'yaṃ prema-vṛddhi-daḥ // GGS_220 // / mantro yathā -aiṃ sauṃ viśākhāyai svāhā /
mantro yathā--aiṃ sauṃ śrīṃ sudevyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417849 (0.027):
aṣṭākṣaro viśākhāyā mantro 'yaṃ prema-vṛddhi-daḥ // GGS_220 // / mantro yathā -aiṃ sauṃ viśākhāyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417630 (0.059):
eṣo 'ṣṭārṇo mahā-mantro lalitāyās tu rāga-daḥ // GGS_208 // / mantro yathā--śrīṃ lāṃ lalitāyai svāhā /
asyā dhyānaṃ yathā tatraiva-- / ambhoja-keśara-samāna-ruciṃ suśīlāṃ
raktāmbarāṃ rucira-hāsa-virāji-vaktrām /
śrī-nandanandana-puro jala-sevanāḍhyāṃ
sad-bhūṣaṇāvali-yutāṃ ca bhaje sudevīm // GGS_293 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419313 (0.063):
rūpākhyakāṃ mañjarikāṃ bhaje 'ham // GGS_299 // / ratyambujākhyaḥ kuñjo 'sti indulekhā-kuñja-dakṣiṇe /
kuñjo 'sti rūpollāsākhyo lalitā-kuñjakottare /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419315 (0.026):
rūpākhyakāṃ mañjarikāṃ bhaje 'ham // GGS_299 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414254 (0.057):
caitanyaṃ kanaka-dyutiṃ nija-janaiḥ saṃsevymānaṃ bhaje // GGS_49 // / kañjārendra-vinindi-sundara-gatiṃ śrī-pādam indīvara*
sadā tiṣṭhati tatraiva suśobhā rūpa-mañjarī // GGS_294 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419719 (0.058):
līlānanda-prado nāmnā sudevyāḥ kuñjakottare / / tatraiva tiṣṭhati sadā mañjulālī sumañjarī // GGS_325 //
priya-narma-sakhī-mukhyā sundarī rūpa-mañjarī /
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115988 (0.044):
kañculīṃ rūpa-mañjarī / priyanarma-sakhī sakhyai
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628097 (0.044):
talpa prāntād upādāya kañculīṃ rūpa mañjarī | / priya narma sakhī sakhyai nirgatya nibhṛtaṃ dadau ||
gorocanā-samāṅga-śrīḥ keki-patrāṃśuka-priyā // GGS_295 //
sārdha-tridaśa-varṣāsau (13-6) vāma-madhyātvam āśritā /
raṅgaṇa-mālikā ceti pravadanti manīṣiṇaḥ // GGS_296 // / iyaṃ lavaṅga-mañjaryā ekenāhnā kanīyasī /
kalau gaura-rase rūpa-gosvāmitvaṃ samāgatā // GGS_297 //
asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre-- / śrī-bījena samāyuktā ṅe 'ntā vai rūpa-mañjarī /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419460 (0.0):
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419948 (0.0):
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419855 (0.012):
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419563 (0.024):
sā kalau raghunāthākhyā-yukta-bhaṭṭatvam āgatā // GGS_315 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419759 (0.027):
kalau gaura-rase loka-nātha-gosvāmitāṃ gatā // GGS_328 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418955 (0.034):
tanūmadhyā madhusyandā guṇacūḍā varāṅgadā // GGS_281 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419669 (0.039):
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418707 (0.040):
mādhavī madhurā kāma-latā kandarpa-sundarī // GGS_267 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419358 (0.040):
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
ayam aṣṭākṣaro rūpa-mañjaryā mantra īritaḥ // GGS_298 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419474 (0.058):
svāhā lavaṅga-mañjaryā / mantro 'yaṃ daśa-varṇakaḥ // GGS_309 // / mantro yathā--śrīṃ lāṃ lavaṅga-mañjaryai svāhā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419579 (0.060):
svāhānta-sampradānānto mantro vai rasa-mañjarī // GGS_316 // / mantro yathā--rāṃ rasa-mañjaryai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419686 (0.063):
ṅe 'ntā vahni-priyāntā ca mantro vai guṇa-mañjarī // GGS_323 // / mantro yathā--gāṃ guṇa-mañjaryai svāhā
mantro yathā--śrīṃ rūpa-mañjaryai svāhā / / asyā dhyānaṃ yathā tatraiva--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419961 (0.034):
svāhānta iti vai prokto navārṇa-mantra ucyate // GGS_340 // / mantro yathā --śrīṃ kastūrī-mañjaryai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419584 (0.049):
svāhānta-sampradānānto mantro vai rasa-mañjarī // GGS_316 // / mantro yathā--rāṃ rasa-mañjaryai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419475 (0.055):
mantro 'yaṃ daśa-varṇakaḥ // GGS_309 // / mantro yathā--śrīṃ lāṃ lavaṅga-mañjaryai svāhā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419378 (0.059):
svāhāntā mañjarī ṅe 'ntā rati-mañjarikā-manuḥ // GGS_303 // / mantro yathā--rāṃ rati-mañjaryai svāhā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417153 (0.059):
caturthī vahni-jāyāntā rādhikāṣṭākṣaro manuḥ // GGS_181 // / mantro yathā -śrīṃ rāṃ rādhikāyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417631 (0.061):
eṣo 'ṣṭārṇo mahā-mantro lalitāyās tu rāga-daḥ // GGS_208 // / mantro yathā--śrīṃ lāṃ lalitāyai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419690 (0.062):
ṅe 'ntā vahni-priyāntā ca mantro vai guṇa-mañjarī // GGS_323 // / mantro yathā--gāṃ guṇa-mañjaryai svāhā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418974 (0.062):
mantro 'yaṃ tuṅgavidyāyā vasu-varṇaḥ samīritaḥ // GGS_282 // / mantro yathā--śrīṃ tuṅgavidyāyai svāhā /
gorocanā-nindi-nijāṅga-kāntiṃ / māyūra-piñchābha-sucīna-vastrām /
śrī-rādhikā-pāda-saroja-dāsīṃ / rūpākhyakāṃ mañjarikāṃ bhaje 'ham // GGS_299 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414255 (0.016):
caitanyaṃ kanaka-dyutiṃ nija-janaiḥ saṃsevymānaṃ bhaje // GGS_49 // / kañjārendra-vinindi-sundara-gatiṃ śrī-pādam indīvara*
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419797 (0.021):
śoṇāmbarāṃ cāru-subhūṣaṇāḍhyām / / śrī-rādhikā-pāda-saroja-dāsīṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419981 (0.044):
śrī-rādhikāyā nikaṭe vasantīṃ / bhajāmy ahaṃ kaustūrī-mañjarikām // GGS_341 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419211 (0.054):
sad-bhūṣaṇāvali-yutāṃ ca bhaje sudevīm // GGS_293 // / kuñjo 'sti rūpollāsākhyo lalitā-kuñjakottare /
ratyambujākhyaḥ kuñjo 'sti indulekhā-kuñja-dakṣiṇe /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419213 (0.026):
sad-bhūṣaṇāvali-yutāṃ ca bhaje sudevīm // GGS_293 // / kuñjo 'sti rūpollāsākhyo lalitā-kuñjakottare /
tatraiva tiṣṭhati sadā surūpā rati-mañjarī // GGS_300 //
tārāvalī-dukūleyaṃ taḍit-tulya-tanu-cchaviḥ /
dakṣiṇā mṛdvīkā khyātā tulasīti vadanti yām // GGS_301 //
asyā vayo dvi-māsāḍhya-hāyanās tu trayodaśa (13-2) /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419648 (0.055):
śrī-kṛṣṇāmoda-dākṣiṇyam āśritā prakharoditā // GGS_320 // / vayo 'syā eka-māsāḍhyā hāyanās tu trayodaśa /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419055 (0.060):
veda-vāsara-saṃyukta-dvi-māsa-manu-hāyanā (14-2-4) // GGS_286 // / asyā vayaḥ-parimāṇaṃ yāvaṭe tu niketanam /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418818 (0.064):
dvāviṃśati-dinair yuktā dvi-māsa-manu-hāyanāḥ (14-2-22) // GGS_274 // / asyā vayaḥ-pramāṇaṃ syād asau gaura-rase punaḥ /
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419458 (0.0):
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419667 (0.0):
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419939 (0.0):
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419852 (0.039):
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 //
asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre-- / nāda-bindu-yuto vahnir mukha-vṛtta-samanvitaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419460 (0.0):
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419668 (0.0):
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419941 (0.0):
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419569 (0.029):
sā kalau raghunāthākhyā-yukta-bhaṭṭatvam āgatā // GGS_315 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419855 (0.031):
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419268 (0.040):
kalau gaura-rase rūpa-gosvāmitvaṃ samāgatā // GGS_297 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418707 (0.055):
mādhavī madhurā kāma-latā kandarpa-sundarī // GGS_267 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre-- / lakṣmīr agni-raṅgadevī ṅe 'ntā vahni-priyā tataḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418955 (0.058):
tanūmadhyā madhusyandā guṇacūḍā varāṅgadā // GGS_281 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre-- / lakṣmī-pūrvā tuṅgavidyā caturthī huta-bhuk-priyā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419759 (0.058):
kalau gaura-rase loka-nātha-gosvāmitāṃ gatā // GGS_328 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
svāhāntā mañjarī ṅe 'ntā rati-mañjarikā-manuḥ // GGS_303 //
mantro yathā--rāṃ rati-mañjaryai svāhā / asyā dhyānaṃ yathā tatraiva--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419584 (0.027):
svāhānta-sampradānānto mantro vai rasa-mañjarī // GGS_316 // / mantro yathā--rāṃ rasa-mañjaryai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419287 (0.059):
ayam aṣṭākṣaro rūpa-mañjaryā mantra īritaḥ // GGS_298 // / mantro yathā--śrīṃ rūpa-mañjaryai svāhā /
tārālivāso-yugalaṃ vasānāṃ / taḍit-samāna-svatanu-cchaviṃ ca /
śrī-rādhikāyā nikaṭe vasantīṃ / bhaje surūpāṃ rati-mañjarīṃ tām // GGS_304 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419977 (0.048):
kāca-dyuti-cāru-manojña-celām / / śrī-rādhikāyā nikaṭe vasantīṃ / bhajāmy ahaṃ kaustūrī-mañjarikām // GGS_341 //
kuñjasya tuṅgavidyāyāḥ kuñjaḥ pūrvatra vartate /
lavaṅga-sukhado nāmnā sudṛśāṃ sumanoharaḥ // GGS_305 //
lavaṅga-mañjarī tatra mudā tiṣṭhati sarvadā / / sā tu rūpākhya-mañjaryā ekenāhnā varīyasī // GGS_306 //
udyad-vidyut-samāna-śrīs tārāvalī-paṭāvṛtā /
śrī-kṛṣṇānandadā nityaṃ dakṣiṇā mṛdvikā matā // GGS_307 //
vaya eka-dinaṃ sārdha-hāyanās tu trayodaśa (13-6-1) /
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419356 (0.0):
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419667 (0.0):
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419939 (0.0):
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419852 (0.038):
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre-- / śrī-līlābhyāṃ samāyuktā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419269 (0.0):
kalau gaura-rase rūpa-gosvāmitvaṃ samāgatā // GGS_297 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419358 (0.0):
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419669 (0.0):
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419946 (0.0):
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419855 (0.012):
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418955 (0.034):
tanūmadhyā madhusyandā guṇacūḍā varāṅgadā // GGS_281 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419761 (0.034):
kalau gaura-rase loka-nātha-gosvāmitāṃ gatā // GGS_328 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419563 (0.037):
sā kalau raghunāthākhyā-yukta-bhaṭṭatvam āgatā // GGS_315 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418707 (0.040):
mādhavī madhurā kāma-latā kandarpa-sundarī // GGS_267 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
ṅe 'ntā lavaṅga-mañjarī / / svāhā lavaṅga-mañjaryā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419948 (0.054):
śrī-bījena samāyuktā ṅe 'ntā kaustūrī-mañjarī /
mantro 'yaṃ daśa-varṇakaḥ // GGS_309 // / mantro yathā--śrīṃ lāṃ lavaṅga-mañjaryai svāhā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419958 (0.053):
svāhānta iti vai prokto navārṇa-mantra ucyate // GGS_340 // / mantro yathā --śrīṃ kastūrī-mañjaryai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419285 (0.055):
ayam aṣṭākṣaro rūpa-mañjaryā mantra īritaḥ // GGS_298 // / mantro yathā--śrīṃ rūpa-mañjaryai svāhā /
asyā dhyānaṃ yathā tatraiva-- / capalā-dyuti-nindi-kāntikāṃ / śubha-tārāvali-śobhitāmbarām /
vraja-rāja-suta-pramodinīṃ / prabhaje tāṃ ca lavaṅga-mañjarīm // GGS_310 //
rasānanda-prado nāmnā citrā-kuñjasya paścime /
kuñjo 'sti tatra vasati sarvadā rasa-mañjarī // GGS_311 //
śrī-rūpa-mañjarī-samyag-jivātu sā prakīrtitā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415577 (0.054):
anaṅga-mañjarī proktā vilāsa-mañjarī tathā / / aśoka-mañjarī ceti rasa-mañjarikā tathā // GGS_105 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419818 (0.057):
vilāsānandado nāmnā-trāste vilāsa-mañjarī // GGS_331 // / vilāsa-mañjarī rūpa-mañjarī-sakhyam āśritā /
haṃsa-pakṣa-dukūleyaṃ phulla-campaka-kānti-bhāk // GGS_312 //
lavaṅga-mañjarī-tulyā prāyeṇa guṇa-sampadā /
atīva priyatāṃ prāptā śrī-rūpa-mañjarī-śritā // GGS_313 //
sandhāna-caturā seyaṃ dautye kauśalam āgatā / / trayodaśa-śarad-yuktā (13) dakṣiṇā mṛdvikā matā // GGS_314 //
sā kalau raghunāthākhyā-yukta-bhaṭṭatvam āgatā // GGS_315 //
asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre-- / mukha-vṛtta-yuto vahni-nāda-bindu-samanvitaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419759 (0.018):
kalau gaura-rase loka-nātha-gosvāmitāṃ gatā // GGS_328 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419268 (0.024):
kalau gaura-rase rūpa-gosvāmitvaṃ samāgatā // GGS_297 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419363 (0.029):
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419855 (0.029):
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419460 (0.037):
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419941 (0.037):
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419671 (0.046):
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418955 (0.051):
tanūmadhyā madhusyandā guṇacūḍā varāṅgadā // GGS_281 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418707 (0.053):
mādhavī madhurā kāma-latā kandarpa-sundarī // GGS_267 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
svāhānta-sampradānānto mantro vai rasa-mañjarī // GGS_316 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419686 (0.026):
ṅe 'ntā vahni-priyāntā ca mantro vai guṇa-mañjarī // GGS_323 // / mantro yathā--gāṃ guṇa-mañjaryai svāhā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419283 (0.060):
ayam aṣṭākṣaro rūpa-mañjaryā mantra īritaḥ // GGS_298 // / mantro yathā--śrīṃ rūpa-mañjaryai svāhā /
mantro yathā--rāṃ rasa-mañjaryai svāhā / / asyā dhyānaṃ yathā tatraiva--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419379 (0.027):
svāhāntā mañjarī ṅe 'ntā rati-mañjarikā-manuḥ // GGS_303 // / mantro yathā--rāṃ rati-mañjaryai svāhā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419288 (0.049):
ayam aṣṭākṣaro rūpa-mañjaryā mantra īritaḥ // GGS_298 // / mantro yathā--śrīṃ rūpa-mañjaryai svāhā /
haṃsa-pakṣa-rucireṇa vāsasā / saṃyutāṃ vikaca-campaka-dyutim /
cāru-rūpa-guṇa-sampadānvitāṃ / sarvadāpi rasa-mañjarīṃ bhaje // GGS_317 //
aiśānye campakalatā-kuñjāt kuñjo 'sti śobhanaḥ /
guṇānanda-prado nāmnā tatrāste guṇa-mañjarī // GGS_318 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419910 (0.056):
kaustūryānandado nāmnā tatrāste kaustūrī-mañjarī // GGS_337 //
rūpa-mañjarikā-saukhyābhilāṣā sā prakīrtitā / / jabā-rāji-dukūleyaṃ taḍit-prakara-kānti-bhāk // GGS_319 //
kaniṣṭheyaṃ bhavet tasyās tulasyās tu tribhir dinaiḥ /
śrī-kṛṣṇāmoda-dākṣiṇyam āśritā prakharoditā // GGS_320 //
vayo 'syā eka-māsāḍhyā hāyanās tu trayodaśa /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418818 (0.049):
dvāviṃśati-dinair yuktā dvi-māsa-manu-hāyanāḥ (14-2-22) // GGS_274 // / asyā vayaḥ-pramāṇaṃ syād asau gaura-rase punaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419342 (0.055):
dakṣiṇā mṛdvīkā khyātā tulasīti vadanti yām // GGS_301 // / asyā vayo dvi-māsāḍhya-hāyanās tu trayodaśa (13-2) /
sapta-viṃśatibhir yuktaṃ dinaiś ca samudīritam (13-1-27) // GGS_321 //
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419356 (0.0):
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419458 (0.0):
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419939 (0.0):
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419852 (0.038):
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre-- / gaṇeśo mukha-vṛttāḍhyo nāda-bindu-samanvitaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419357 (0.0):
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419460 (0.0):
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419941 (0.0):
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419855 (0.031):
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419268 (0.039):
kalau gaura-rase rūpa-gosvāmitvaṃ samāgatā // GGS_297 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419565 (0.046):
sā kalau raghunāthākhyā-yukta-bhaṭṭatvam āgatā // GGS_315 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418955 (0.055):
tanūmadhyā madhusyandā guṇacūḍā varāṅgadā // GGS_281 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419759 (0.055):
kalau gaura-rase loka-nātha-gosvāmitāṃ gatā // GGS_328 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418707 (0.055):
mādhavī madhurā kāma-latā kandarpa-sundarī // GGS_267 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
ṅe 'ntā vahni-priyāntā ca mantro vai guṇa-mañjarī // GGS_323 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419579 (0.026):
svāhānta-sampradānānto mantro vai rasa-mañjarī // GGS_316 // / mantro yathā--rāṃ rasa-mañjaryai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419283 (0.063):
ayam aṣṭākṣaro rūpa-mañjaryā mantra īritaḥ // GGS_298 // / mantro yathā--śrīṃ rūpa-mañjaryai svāhā /
mantro yathā--gāṃ guṇa-mañjaryai svāhā / asyā dhyānaṃ yathā tatraiva--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419287 (0.062):
ayam aṣṭākṣaro rūpa-mañjaryā mantra īritaḥ // GGS_298 // / mantro yathā--śrīṃ rūpa-mañjaryai svāhā /
jabā-nibha-dukūlāḍhyāṃ taḍid-āli-tanu-cchavim /
kṛṣṇāmoda-kṛtāpekṣāṃ bhaje 'haṃ guṇa-mañjarīm // GGS_324 //
līlānanda-prado nāmnā sudevyāḥ kuñjakottare /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419908 (0.053):
kaustūryānandado nāmnā tatrāste kaustūrī-mañjarī // GGS_337 //
Aryabhatiya (aryabh_u.htm.txt) 24186758 (0.059):
AB_4.50a/ āryabhaṭīyam nāmnā pūrvam svāyambhuavam sadā nityam/
tatraiva tiṣṭhati sadā mañjulālī sumañjarī // GGS_325 // / rūpa-mañjarikā-sakhya-prāyā sā guṇa-sampadā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419218 (0.058):
kuñjo 'sti rūpollāsākhyo lalitā-kuñjakottare / / sadā tiṣṭhati tatraiva suśobhā rūpa-mañjarī // GGS_294 //
jabā-rāji-dukūleyaṃ tapta-hema-tanu-cchaviḥ // GGS_326 //
līlā-mañjarī nāmāsyā vāma-madhyātvam āśritā /
vayaḥ-saptāha-yuktāsau sārdha-tridaśa-hāyanā (13-6-7) // GGS_327 //
kalau gaura-rase loka-nātha-gosvāmitāṃ gatā // GGS_328 //
asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre-- / lakṣmī-yuktā mañjulālī mañjarī vahni-jāyikā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418956 (0.0):
tanūmadhyā madhusyandā guṇacūḍā varāṅgadā // GGS_281 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419563 (0.018):
sā kalau raghunāthākhyā-yukta-bhaṭṭatvam āgatā // GGS_315 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418708 (0.025):
mādhavī madhurā kāma-latā kandarpa-sundarī // GGS_267 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419268 (0.027):
kalau gaura-rase rūpa-gosvāmitvaṃ samāgatā // GGS_297 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419855 (0.031):
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419462 (0.034):
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419941 (0.034):
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419669 (0.055):
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419358 (0.058):
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
caturthyantā bhaven mantro daśārṇaḥ khalu kathyate // GGS_329 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22420074 (0.0):
pada-dvayātmako mantro daśārṇaḥ khalu kathyate // GGS_345 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418308 (0.061):
vāg-bhavaś cendulekhā ca caturthī vahni-jāyikā / / mantraḥ syāc cendulekhāyā aṣṭārṇaḥ samudīritaḥ // GGS_246 //
mantro yathā--śrīṃ mañjulālī-mañjaryai svāhā
asyā dhyānaṃ yathā tatraiva-- / pratapta-hemāṅga-ruciṃ manojñāṃ
śoṇāmbarāṃ cāru-subhūṣaṇāḍhyām /
śrī-rādhikā-pāda-saroja-dāsīṃ / tāṃ mañjulālīṃ niyataṃ bhajāmi // GGS_330 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419306 (0.021):
māyūra-piñchābha-sucīna-vastrām / / śrī-rādhikā-pāda-saroja-dāsīṃ
vaiśākha-kuñjād āgneye kuñjo 'sti sumanoharaḥ
vilāsānandado nāmnā-trāste vilāsa-mañjarī // GGS_331 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419910 (0.057):
kaustūryānandado nāmnā tatrāste kaustūrī-mañjarī // GGS_337 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415570 (0.061):
vaṃśī-vaṭaś ca śrī-nandī-śvaraś cāpy atikautukaḥ // GGS_104 // / anaṅga-mañjarī proktā vilāsa-mañjarī tathā /
vilāsa-mañjarī rūpa-mañjarī-sakhyam āśritā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415574 (0.040):
vaṃśī-vaṭaś ca śrī-nandī-śvaraś cāpy atikautukaḥ // GGS_104 // / anaṅga-mañjarī proktā vilāsa-mañjarī tathā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419514 (0.057):
kuñjo 'sti tatra vasati sarvadā rasa-mañjarī // GGS_311 // / śrī-rūpa-mañjarī-samyag-jivātu sā prakīrtitā /
svakāntyā sadṛśīṃ cakre yā divyāṃ svarṇa-ketakīm // GGS_332 //
cañcarīka-dukūleyaṃ vāmā mṛdvītvam āśritā
kaniṣṭhā rasa-mañjaryāś caturbhir divasair iyam (12-11-26) // GGS_333 //
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419457 (0.038):
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419666 (0.038):
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419355 (0.039):
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419938 (0.039):
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 //
asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre-- / śriyā pracetasā caiva nāda-bindv āsya-vṛtta-gā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419268 (0.012):
kalau gaura-rase rūpa-gosvāmitvaṃ samāgatā // GGS_297 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419460 (0.012):
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419941 (0.012):
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419563 (0.029):
sā kalau raghunāthākhyā-yukta-bhaṭṭatvam āgatā // GGS_315 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419358 (0.031):
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419669 (0.031):
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419759 (0.031):
kalau gaura-rase loka-nātha-gosvāmitāṃ gatā // GGS_328 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418707 (0.032):
mādhavī madhurā kāma-latā kandarpa-sundarī // GGS_267 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418955 (0.032):
tanūmadhyā madhusyandā guṇacūḍā varāṅgadā // GGS_281 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
vilāsa-mañjarī ṅe 'ntā svāhānto manur īritaḥ // GGS_335 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419949 (0.052):
śrī-bījena samāyuktā ṅe 'ntā kaustūrī-mañjarī / / svāhānta iti vai prokto navārṇa-mantra ucyate // GGS_340 //
mantro yathā--śrīṃ vāṃ vilāsa-mañjaryai svāhā
asyā dhyānaṃ yathā tatraiva-- / svarṇa-ketaka-vinindi-kāyakāṃ / nindita-bhramara-kāntikāmbarām /
kṛṣṇa-pāda-kamalopasevanīm / arcayāmi suvilāsa-mañjarīm // GGS_336 //
nairṛte śrī-raṅgadevī-kuñjāt kuñjo 'sti paścimaḥ /
kaustūryānandado nāmnā tatrāste kaustūrī-mañjarī // GGS_337 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419714 (0.053):
līlānanda-prado nāmnā sudevyāḥ kuñjakottare /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419616 (0.056):
guṇānanda-prado nāmnā tatrāste guṇa-mañjarī // GGS_318 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419814 (0.057):
vilāsānandado nāmnā-trāste vilāsa-mañjarī // GGS_331 //
kāca-tulyāmbarā cāsau śuddha-hemāṅga-kānti-bhāk /
vayas tridaśa-varṣāsau vāmā mṛdvītvam āśritā // GGS_338 //
śrī-kṛṣṇa-kavirājākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_339 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419356 (0.0):
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419458 (0.0):
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419667 (0.0):
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419852 (0.039):
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 //
asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre-- / śrī-bījena samāyuktā ṅe 'ntā kaustūrī-mañjarī /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419275 (0.0):
kalau gaura-rase rūpa-gosvāmitvaṃ samāgatā // GGS_297 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419358 (0.0):
iyaṃ śrī-raghunāthākhyāṃ prāptā gaura-rase kalau // GGS_302 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419467 (0.0):
śrī-sanātana-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_308 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419669 (0.0):
gopāla-bhaṭṭa-nāmāsau khyātā gaura-rase kalau // GGS_322 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419855 (0.012):
jīva-gosvāmitāṃ prāptā kalau gaura-rase tv asau // GGS_334 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418955 (0.034):
tanūmadhyā madhusyandā guṇacūḍā varāṅgadā // GGS_281 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419759 (0.034):
kalau gaura-rase loka-nātha-gosvāmitāṃ gatā // GGS_328 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419563 (0.037):
sā kalau raghunāthākhyā-yukta-bhaṭṭatvam āgatā // GGS_315 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418707 (0.040):
mādhavī madhurā kāma-latā kandarpa-sundarī // GGS_267 // / asyā mantroddhāro yathā kiśorī-tantre--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419868 (0.052):
vilāsa-mañjarī ṅe 'ntā svāhānto manur īritaḥ // GGS_335 //
svāhānta iti vai prokto navārṇa-mantra ucyate // GGS_340 //
Raghavacaitanya: Mahaganapatistotra, with a commentary by his disciple" (raggancu.htm.txt) 16704219 (0.049):
svāhādibhirityanena svāhānto mantraḥ | / atrādhipadaṃ sarvamiti ca padaṃ chandonurodhāduktam |"
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414597 (0.050):
ṅe 'ntā vai ṛṣi-varṇo 'yaṃ mantraḥ sarvātidurlabhaḥ // GGS_59 // / mantro yathā--klīṃ advaitāya svāhā / / tad-anantaraṃ śrīman-mahāprabhoḥ śeṣa-nirmālyena śrī-gadādhara-paṇḍitaṃ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418123 (0.050):
mantro 'yaṃ citrikā-nāmnyāḥ kṛṣṇa-sakhyā udīritaḥ // GGS_235 // / mantro yathā--śrīṃ citrāyai svāhā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15932918 (0.057):
mahābalāya svāhānto mantro vasudharākṣaraḥ // NarP_1,72.1 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419285 (0.058):
ayam aṣṭākṣaro rūpa-mañjaryā mantra īritaḥ // GGS_298 // / mantro yathā--śrīṃ rūpa-mañjaryai svāhā /
mantro yathā --śrīṃ kastūrī-mañjaryai svāhā / / asyā dhyānaṃ yathā tatraiva--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419288 (0.034):
ayam aṣṭākṣaro rūpa-mañjaryā mantra īritaḥ // GGS_298 // / mantro yathā--śrīṃ rūpa-mañjaryai svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419475 (0.053):
mantro 'yaṃ daśa-varṇakaḥ // GGS_309 // / mantro yathā--śrīṃ lāṃ lavaṅga-mañjaryai svāhā
viśuddha-hemābja-kalevarābhāṃ / kāca-dyuti-cāru-manojña-celām /
śrī-rādhikāyā nikaṭe vasantīṃ / bhajāmy ahaṃ kaustūrī-mañjarikām // GGS_341 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419394 (0.048):
taḍit-samāna-svatanu-cchaviṃ ca / / śrī-rādhikāyā nikaṭe vasantīṃ / bhaje surūpāṃ rati-mañjarīṃ tām // GGS_304 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580384 (0.060):
tato bhaktāḥ pūrve sukṛtam anu bhāktāḥ kila pare ||JGc_1,22.5|| / [7] atra vṛndāvana vāstavyatā punar eṣāṃ stavyatām apy atikrāmati iti
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419310 (0.062):
rūpākhyakāṃ mañjarikāṃ bhaje 'ham // GGS_299 //
atha vṛndāvanādhīśau padma-keśara-madhya-gau /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580384 (0.055):
tato bhaktāḥ pūrve sukṛtam anu bhāktāḥ kila pare ||JGc_1,22.5|| / [7] atra vṛndāvana vāstavyatā punar eṣāṃ stavyatām apy atikrāmati iti
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4383189 (0.064):
vatsayūthāni kālyantāṃ bhāṇd.aṃ samadhiropayatām / / vṛndāvanam itaḥ sthānān niveśāya ca gamyatām // HV_53.11 //
koṭi-kandarpa-lāvaṇyau dhyāyet priya-sakhī-vṛtau // GGS_342 //
ukta-veśa-vayo-rūpa-saṃyutau sumanoharau /
saṃsmaret siddha-dehena sādhakaḥ sādhanair yutaḥ // GGS_343 //
tatrādau mañjarī-rūpān gurvādīn tu svīyān svīyān praṇāly-anusāreṇa
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415649 (0.052):
tataś ca mañjarī-rūpān gurvādīn api saṃsmaret // GGS_110 //
saṃsmaret śrī-guru-parama-guru-krameṇeti tataḥ śrī-rādhikāṃ dhyāyet /
tataḥ śrī-nandanandanam / / atha yugala-mantroddhāro yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām--
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416128 (0.046):
tatrādau mantroddhāro yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām--
gopījana-vallabheti caraṇān iti ca kramāt / / śaraṇaṃ ca prapadye ca tata etat pada-dvayam // GGS_344 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22420081 (0.047):
mantro yathā--gāṃ gopījana-vallabha-caraṇān śaraṇaṃ prapadye,
pada-trayātmako mantraḥ ṣoḍaśārṇa udāhṛtaḥ /
namo gopījanety uktvā vallabhābhyāṃ vadet tataḥ /
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13240867 (0.043):
kāraṇantu na vadettadā taddhetunyūnatvamityucyate / yadi kaścidvadeheho
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21592729 (0.057):
'pyarkamayūkhajālamamalaṃ bhāmaṇḍalenākṣipan//42// / 226.018. atha sthavirah evamastu ityuktvā taṃ kuṇapamapanīya
pada-dvayātmako mantro daśārṇaḥ khalu kathyate // GGS_345 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419774 (0.0):
caturthyantā bhaven mantro daśārṇaḥ khalu kathyate // GGS_329 //
mantro yathā--gāṃ gopījana-vallabha-caraṇān śaraṇaṃ prapadye,
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22420047 (0.047):
gopījana-vallabheti caraṇān iti ca kramāt / / śaraṇaṃ ca prapadye ca tata etat pada-dvayam // GGS_344 //
namo gopījana-vallabhābhyām / / asya dhyānaṃ yathā tatraiva-- / atha dhyānaṃ pravakṣyāmi mantrasyāsya dvijottama /
pītāmbaraṃ ghana-śyāmaṃ dvi-bhujaṃ vana-mālinam // GGS_346 //
barhi-barha-kṛtāpīśaṃ śaśi-koṭi-nibhānanam /
ghūrṇāyamāna-nayanaṃ karṇikārāvataṃsinam // GGS_347 // / abhitaś candanenātha madhye kuṅkuma-bindunā /
vicitra-tilakaṃ bhāle vibhṛtaṃ maṇḍalākṛtim // GGS_348 //
taruṇāditya-saṅkāśa-kuṇḍalābhyāṃ virājitam / / gharmāmbu-kaṇikā-rājad-darpaṇābha-kapolakam // GGS_349 //
priyā-mukhe kṛtāpāṅga-līlayā connata-bhruvam /
agra-bhāga-lasan-muktā-sphurad-ucca-sunāsikam // GGS_350 //
daśana-jyotsnayā rājat-pakva-bimba-phalādharam /
keyūrāṅgada-sad-ratna-mudrikādi-lasat-karam // GGS_351 //
vibhṛtaṃ muralīṃ vāme pāṇau padmaṃ tathottare /
kāñcī-dāma-sphuran-madhyaṃ nūpurābhyāṃ lasat-padam // GGS_352 //
rati-keli-rasāveśa-capalaṃ capalekṣaṇam /
hasantaṃ priyayā sārdhaṃ hāsayantaṃ ca tāṃ muhuḥ // GGS_353 //
itthaṃ kalpa-taror-mūle ratna-siṃhāsanopari /
vṛndāraṇye smaret kṛṣṇaṃ saṃsthitaṃ priyayā saha // GGS_354 //
vāma-pārśve sthitāṃ tasya rādhikāṃ ca smaret tataḥ /
sucīna-nīla-vasanāṃ druta-hema-sama-prabhām // GGS_355 //
paṭāñcalenāvṛtāṅgāṃ sa-smitānana-paṅkajām /
kānta-vaktre nyasta-nṛtyac-cakorīṃ cañcalekṣaṇām // GGS_356 //
aṅguṣṭha-tarjjanībhyāṃ ca nija-priya-mukhāmbuje /
arpayantīṃ nāga-vallīṃ pūga-cūrṇa-samanvitām // GGS_357 //
muktāhāra-sphurac-cāru-pīnonnata-payodharām /
kṣīṇa-madhyāṃ pṛthu-śroṇiṃ kiṅkiṇī-jāla-maṇḍitām // GGS_358 //
ratna-tāḍaṅka-mañjīra-ratna-pādāṅgulīyakām /
lāvaṇya-sāra-mugdhāṅgīṃ sarvāvayava-sundarīm // GGS_359 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417253 (0.028):
sarva-lāvaṇya-mugdhāṅgīṃ sarvāvayava-sundarīm /
ānanda-rasa-sammagnāṃ prasannāṃ nava-yauvanam /
sakhyaś ca tasyā viprendra tat-samāna-vayo-guṇāḥ /
tat-sevana-parā bhāvyāś cāmara-vyajanādibhiḥ // GGS_360 //
atha ca-- / dīvyad-vṛndāraṇya-kalpa-drumādhaḥ-
śrīmad-ratnāgāra-siṃhāsana-sthau /