View original HTML file with complete header information
Daśasāhasrikā Prajñāpāramitā / evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500386 (0.0):
namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994763 (0.0):
ASP_1: sarvākārajñatācaryā prathamaḥ parivartaḥ / / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhakūṭe
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138007 (0.0):
namassarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / 1. evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714636 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714760 (0.0):
namo buddhāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635747 (0.0):
karuṇāpuṇḍarīkākhyaṃ pravakṣye bodhisūtrakaṃ // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687258 (0.0):
siddham evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748010 (0.0):
(LPG 1r) siddhaṃ namaḥ sarvajñāya evaṃ mayā śrutam ekasamaye bhagavān
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789304 (0.0):
C.1.1.a. evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477260 (0.0):
namo bhagavatyai āryamahāśītavatyai / / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / śītavane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888785 (0.0):
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711383 (0.0):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036199 (0.0):
namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051470 (0.0):
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūte
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590487 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524228 (0.0):
prayāmi tāṃ bahuguṇaratnasaṃcayām. / evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820788 (0.0):
[SaSū 1] evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086679 (0.0):
[SaSū(C) 1] evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405511 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvātriṃśatā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549476 (0.0):
1 nidānaparivartaḥ / / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma veṇuvane
Daśasāhasrikā Prajñāpāramitā / evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500386 (0.0):
namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994763 (0.0):
ASP_1: sarvākārajñatācaryā prathamaḥ parivartaḥ / / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhakūṭe
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138007 (0.0):
namassarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / 1. evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714636 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714760 (0.0):
namo buddhāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635747 (0.0):
karuṇāpuṇḍarīkākhyaṃ pravakṣye bodhisūtrakaṃ // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687258 (0.0):
siddham evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748010 (0.0):
(LPG 1r) siddhaṃ namaḥ sarvajñāya evaṃ mayā śrutam ekasamaye bhagavān
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789304 (0.0):
C.1.1.a. evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477260 (0.0):
namo bhagavatyai āryamahāśītavatyai / / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / śītavane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888785 (0.0):
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711383 (0.0):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036199 (0.0):
namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051470 (0.0):
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūte
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590487 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524228 (0.0):
prayāmi tāṃ bahuguṇaratnasaṃcayām. / evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820788 (0.0):
[SaSū 1] evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086679 (0.0):
[SaSū(C) 1] evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405511 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvātriṃśatā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549476 (0.0):
1 nidānaparivartaḥ / / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma veṇuvane
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham anekair bhikṣusahasraiḥ,
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714640 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405519 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvātriṃśatā
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703125 (0.009):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamanekaiśca
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472929 (0.016):
vyākalantakanivāpe sārdhaṃ mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasraiḥ
Ahoratravratakatha (ahovk1_u.htm.txt) 15158152 (0.023):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham anekair
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830517 (0.023):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / dvādaśabhirbhikṣusahasraiḥ / tadyathā āyuṣmatā ca jñānakauṇḍinyena /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747782 (0.024):
___atha bhagavāṃ nyagrodhārāme viharati mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / aṣṭādaśabhir bhikṣuśatehi // aśroṣī rājā śuddhodano bhagavān kośaleṣu
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747797 (0.024):
cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭādaśabhir bhikṣuśatehi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559363 (0.025):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693801 (0.025):
evaṃ mayā śrutam / ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma, / gṛdhrakūṭe mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhir bhikṣuśatair evaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668244 (0.026):
vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ; (CPS 27c.1) atha bhagavān mahatā / bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasreṇa sarvaiḥ (SBV I 234) purāṇajaṭilaiḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668307 (0.026):
māgadhakānāṃ caitye; aśrauṣīd rājā māgadhaḥ śrainyo biṃbisāraḥ; bhagavān / mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasreṇa sarvaiḥ pūrvavad yāvat
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9781754 (0.027):
1 siddham* evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛddhakūṭe parvate / 2 mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhir bhikṣusahasraiḥ ṣoḍaśabhiś ca
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911695 (0.027):
āmrapālīvane mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhirbhikṣusahasraiḥ,
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714775 (0.029):
prāsāde mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcaviṃśatibhir bhikṣusahasraiḥ /
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524237 (0.030):
evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe / viharati sma, gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831455 (0.033):
4. atha khalu bhagavān kośaleṣu janapadeṣu cārikāṃ caramāno mahatā / bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcahi bhikṣuśatehi yena kośalānāṃ śrāvastīnagaraṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994321 (0.034):
bhikṣusaṅghena sārdham aṣṭādaśabhir bhikṣusahasraiḥ navanavatibhiś ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18650072 (0.035):
caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ saptahi bhikṣusahasrehi yena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18650837 (0.035):
___atha khalv ānanda bhagavān kāśyapo kāśīṣu cārikāṃ caramāṇo mahatā / bhikṣusaṃghena sārdhaṃ saptahi bhikṣusahasrehi yena kāśīnāṃ vārāṇāsī
sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103443 (0.0):
sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714785 (0.0):
prāsāde mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcaviṃśatibhir bhikṣusahasraiḥ / / sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748029 (0.0):
paṃcamātrair bhikṣusahasraiḥ sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472938 (0.0):
vyākalantakanivāpe sārdhaṃ mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasraiḥ / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniṣkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888805 (0.0):
00402 gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair / bhikṣusahasraiḥ sarvair arhadbhiḥ / 00403 kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711403 (0.0):
bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair bhikṣusahasraiḥ sarvair arhadbhiḥ / kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036218 (0.0):
viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair / bhikṣusahasrais sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051490 (0.0):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair bhikṣusahasraiḥ sarvair / arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524240 (0.0):
sārdhaṃ dvātriṃśatā bhikṣusahasraiḥ, sarvair arhadbhiḥ / kṣīṇāsravair niḥkleśair uṣitavadbhiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405522 (0.0):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvātriṃśatā / bhikṣusahasraiḥ, sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairuṣitavadbhiḥ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911698 (0.0):
āmrapālīvane mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhirbhikṣusahasraiḥ, / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994786 (5.960):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ, / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060935 (5.960):
sarvaiścārhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253908 (5.960):
niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559373 (5.960):
sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762307 (5.960):
sma, āmrapālīvane mahatā bhikṣusamghena sārdham aṣṭābhir bhikṣusahasraiḥ, / Vkn .1.2 sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635764 (0.016):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559366 (0.016):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19030878 (0.016):
sārdhaṃ mahatā bhikṣusaṅghena pañcamātrairbhikṣuśataiḥ sarvairarhadbhiḥ / kṣīṇāsravaiścetovaśitāprāptaiḥ saddharmapāraṃgataiśca sārdhaṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524264 (0.029):
vijitavadbhir, uttamadamane śamathaprāptaiḥ, / suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair mahānāgaiḥ, ṣaḍabhijñair
suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103451 (0.0):
sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ [f. 235b] kṛtakṛtyaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994795 (0.0):
sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñairājñairājāneyairmahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060943 (0.0):
sarvaiścārhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñairājāneyairmahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714792 (0.0):
sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748038 (0.0):
vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251079 (0.0):
(Mp_2) samyagājñāsuvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305275 (0.0):
ucchinnabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472946 (0.0):
sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniṣkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñairājāneyaiḥ mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888805 (0.0):
00403 kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñair ājāneyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888813 (0.0):
00404 r mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711411 (0.0):
kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253917 (0.0):
niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051498 (0.0):
arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524266 (0.0):
suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair mahānāgaiḥ, ṣaḍabhijñair
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559375 (0.0):
sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñairājāneyairmahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405549 (0.0):
suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñairmahānāgaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762315 (0.0):
suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ
apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103459 (0.0):
suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ [f. 235b] kṛtakṛtyaiḥ / kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994804 (0.0):
suvimuktaprajñairājñairājāneyairmahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ / kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060952 (0.0):
suvimuktaprajñairājāneyairmahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ / kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714802 (0.0):
suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair / apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748046 (0.0):
kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472955 (0.0):
suvimuktaprajñairājāneyaiḥ mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyaiḥ / apahṛtabhāraiḥ anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888821 (0.0):
anuprāprasvakārthaiḥ parikṣīṇa / 00405 bhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711419 (0.0):
anuprāprasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036236 (0.0):
kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ / parikṣīṇabhavasaṃyojanais samyagājñāsuvimuktacittais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253926 (0.0):
mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051507 (0.0):
suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair / apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559390 (0.0):
kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667542 (0.0):
kṣīṇāsravaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair avahṛtabhārair / anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668261 (0.0):
sarvaiś cārhadbhiḥ kṣīṇāsravaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair avahṛtabhārair / anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñayā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405536 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ parīkṣacittaiḥ / parikṣīṇabhavasaṃyojanairanuprāptasvakārthairvijitavadbhiruttamadamathaprāptaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762320 (0.0):
suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ / kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911720 (0.035):
kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / sabhyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśitāparamapāramitāprāptaiḥ /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667999 (0.037):
anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñayā
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramitāprāptair, ekaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103465 (0.0):
parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśitāparapāramiprāptair bodhisattvaiś ca mahāsattvaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994816 (0.0):
kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptairekaṃ pudgalaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060961 (0.0):
kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacitaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ //
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714810 (0.0):
apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635792 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśiparamapāramitāprāptairabhijñānābhijñātairmahāśrāvakaiḥ /
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748058 (0.0):
parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśitāparamapāramiprāptair ekapudgalaṃ sthāpayitvā yad
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305273 (0.0):
ucchinnabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472963 (0.0):
apahṛtabhāraiḥ anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśitāparamapāramitāprāptairekānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888830 (0.0):
anuprāprasvakārthaiḥ parikṣīṇa / 00405 bhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711428 (0.0):
anuprāprasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036245 (0.0):
parikṣīṇabhavasaṃyojanais samyagājñāsuvimuktacittais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253935 (0.0):
parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051516 (0.0):
apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559398 (0.0):
kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762333 (0.0):
parikṣīṇabhavasamyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251077 (0.011):
(Mp_2) samyagājñāsuvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936721 (0.012):
apahṛtabhārā anuprāptasvakārthāḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanāḥ / samyagājñāsuvimuktacittāḥ sarvacetovasiparamapāramitāprāptās, teṣām api
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6328246 (0.015):
parikṣīṇabhavasaṃyojanaḥ samyagājñāsuvimuktacittaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693217 (0.015):
'nuprāptasvakārthaḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaḥ samyagājñāsuvimuktacittaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693239 (0.015):
kṛtakaraṇīyāny apahṛtabhārāṇy anuprāptasvakārthaḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaḥ / samyagājñāsuvimuktacittāni ||
pudgalaṃ sthāpayitvā yadutāyuṣmantam ānandaṃ śaikṣaṃ srotaāpannaṃ;
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994819 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptairekaṃ pudgalaṃ / sthāpayitvā yaduta āyuṣmantamānandam //
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748066 (0.0):
sarvacetovaśitāparamapāramiprāptair ekapudgalaṃ sthāpayitvā yad
pañcamātraiś ca bhikṣuṇīśatair, upāsakair upāsikābhiś ca sārdhaṃ, sarvair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888839 (0.016):
sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ, / 00406 pañcamātrair bhikṣuṇīśatair upāsakair upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711437 (0.016):
sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ, pañcamātrair bhikṣuṇīśatair upāsakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036254 (0.016):
sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ pañcamātrair bhikṣuṇīśatair upāsakair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051525 (0.024):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ / pañcamātrair bhikṣunīśatair upāsakair upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748068 (0.028):
utāyuṣmantam ānandam* śaikṣaṃ srotāpannaṃ paṃcamātraiś ca bhikṣuṇīśatair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748079 (0.050):
yaśodharāmahāprajāpatīpramukhaiḥ saṃbahulaiś copāsakair upāsikābhiś ca / sarvair dṛṣṭadharmabhiḥ mahatā ca bodhisatvasaṃghena sārdham
dṛṣṭasatyair; anekasahasraiś ca bodhisattvair mahāsattvaiḥ sārdhaṃ,
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26663986 (0.051):
evaṃ pramukhair bodhisattvair mahāsattvaiḥ śatasahasraiḥ sārdhaṃ parivṛtaḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250182 (0.059):
bodhisattvena, maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena, evaṃpramukhair / anekabodhisattvasahasraiḥ, sarvaiḥ kumārabhūtaiḥ sārdham.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036255 (0.062):
upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair dṛṣṭadharmair anekaiś ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559497 (0.064):
bodhisattvasahasraiḥ sārdhaṃ / sarvairavaivartikairekajātipratibaddhairyaduta anuttarāyāṃ
sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ samādhipratilabdhaiḥ śūnyatāvihāribhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888856 (0.018):
00407 māṇairś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair / dhāraṇīpratilabdhaiḥ / 00408 śūnyatāvihāribhir animittagocaraiḥ praṇidhānākalpitaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711453 (0.018):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ / śūnyatāvihāribhir animittagocaraiḥ praṇidhānākalpitaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036269 (0.018):
bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ / śūnyatāvihāribhir animittagocaraiḥ praṇidhānākalpitaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051541 (0.019):
dṛṣṭadharmair aparimāṇaiś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ / sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ śūnyatāvihāribhir ānimittagocaraiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748092 (0.027):
aprameyāsaṃkhyeyair bodhisatvair mahāsatvaiḥ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830624 (0.051):
sarvabodhisattvadhāraṇīpratibhānapratilabdhaiḥ / sarvabodhisattvadhāraṇīpratilabdhaiḥ
animittagocarair avikalpitapraṇidhānaiḥ samatākṣāntipratilabdhair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888856 (0.027):
00407 māṇairś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair / dhāraṇīpratilabdhaiḥ / 00408 śūnyatāvihāribhir animittagocaraiḥ praṇidhānākalpitaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711453 (0.027):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ / śūnyatāvihāribhir animittagocaraiḥ praṇidhānākalpitaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036269 (0.027):
bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ / śūnyatāvihāribhir animittagocaraiḥ praṇidhānākalpitaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748106 (0.031):
samādhipratilabdhaiḥ śunyatāvihāribhir ānimittagocarair / akalpitapraṇidhānaiḥ sarvadharmasamatākṣāntipratilabdhaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051541 (0.032):
sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ śūnyatāvihāribhir ānimittagocaraiḥ
asaṃgapratibhāṇapratilabdhaiḥ sarvaiś ca pañcābhijñair ādeyavacanair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036283 (0.035):
kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair / ādeyavacanair akuhakair alapakair apagatajñātṛlābhacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888870 (0.049):
00409 labdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair ādeyavacanair / akuhakair alapakair arapagata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711466 (0.049):
kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair / ādeyavacanair akuhakair alapakair arapagatajñātralābhacittair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051554 (0.056):
acyutābhijñair ādeyavacanair akūhakair alapakair apagatajñātralābhacittair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748106 (0.060):
akalpitapraṇidhānaiḥ sarvadharmasamatākṣāntipratilabdhaiḥ / asaṃgapraṇidhānasamanvāgataiḥ akṣayanirdeśapratisaṃvinnayapratividdhaiḥ
akuhakair apagatajñānārthalābhasatkāracittair nirāmiṣadharmadeśakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036291 (0.0):
kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair / ādeyavacanair akuhakair alapakair apagatajñātṛlābhacittaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051563 (0.0):
acyutābhijñair ādeyavacanair akūhakair alapakair apagatajñātralābhacittair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748135 (0.017):
apagatajñātilābhacittair nirāmiṣadharmadeśakaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888879 (0.017):
akuhakair alapakair arapagata / 00410 jñātralābhacittair nirāmiṣadharmadeśakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711475 (0.017):
ādeyavacanair akuhakair alapakair arapagatajñātralābhacittair / nirāmiṣadharmadeśakair gaṃbhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradyaprāptair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888868 (0.055):
00409 labdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair ādeyavacanair / akuhakair alapakair arapagata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711464 (0.055):
kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair / ādeyavacanair akuhakair alapakair arapagatajñātralābhacittair
gambhīradharmakṣāntipāragatair vaiśāradyaprāptair mārakarmasamatikrāntaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051571 (0.0):
acyutābhijñair ādeyavacanair akūhakair alapakair apagatajñātralābhacittair / nirāmiṣadharmadeśakair gambhīradharmakṣāntipāraṅgatair vaiśāradyaprāptair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888888 (0.009):
00410 jñātralābhacittair nirāmiṣadharmadeśakair / gaṃbhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711484 (0.009):
nirāmiṣadharmadeśakair gaṃbhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradyaprāptair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748137 (0.017):
apagatajñātilābhacittair nirāmiṣadharmadeśakaiḥ / gaṃbhīradharmakṣāntiparamagatiṃgataiḥ mahāvaiśāradyaprāptaiḥ
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6847489 (0.045):
gambhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradyaprāptair /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036291 (0.062):
ādeyavacanair akuhakair alapakair apagatajñātṛlābhacittaiḥ / nirāmiṣadharmadeśakair gambhīradharmakṣāntipāraṅgatair vaiśāradyaprāptair
sarvakaraṇāvaraṇavimuktair dharmanirdeśasaṃcitair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748150 (0.025):
asaṃkucitamānasaiḥ sarvamārakarmasamatikrāntaiḥ / karmāvaraṇapratiprasrabdhaiḥ nihatakarmakleśapratyarthikaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888889 (0.041):
00411 prāptair mārakarmasamatikrāntaiḥ karmāvaraṇapratiprasrabdhair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711485 (0.041):
nirāmiṣadharmadeśakair gaṃbhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradyaprāptair / mārakarmasamatikrāntaiḥ karmāvaraṇapratiprasrabdhair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051571 (0.055):
nirāmiṣadharmadeśakair gambhīradharmakṣāntipāraṅgatair vaiśāradyaprāptair / mārakarmasamatikrāntaiḥ karmāvaraṇapratiprasrabdhair
asaṃkhyeyakalpasamārabdhapraṇidhānaiḥ smitamukhaiḥ pūrvābhilāpibhir
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748180 (0.0):
dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalaiḥ / asaṃkhyeyakalpasusamārabdhapraṇidhānaiḥ smitamukhaiḥ pūrvālāpibhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036317 (0.019):
asaṃkhyeyakalpapraṇidhānasusamārabdhaiḥ smitamukhaiḥ pūrvālāpibhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711498 (0.041):
asaṃkhyeyakalpapraṇidhānasusamārabdhaiḥ smitamukhaiḥ pūrvālāpibhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888901 (0.061):
00412 nirdeśakuśalair asaṃkhyeyakalpapraṇidhānasusamārabdhaiḥ smitamukhaiḥ
vyapagatabhrūkuṭīmukhair anantapariṣadabhibhavanavaiśāradyasamanvāgatair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036319 (0.022):
asaṃkhyeyakalpapraṇidhānasusamārabdhaiḥ smitamukhaiḥ pūrvālāpibhiḥ / apagatabhrūkuṭīmukhair gāthābhigītālapanakuśalair apagatalīnacittair
anekakalpakoṭinirdeśaniḥsaraṇakuśalair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748203 (0.039):
anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhavanair vaiśāradyasamanvāgatair / anantakalpakoṭīnirdeśajñānaniḥsaraṇakuśalaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711523 (0.061):
anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalair / māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036340 (0.061):
anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalair / māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktais
māyāmarīcisvapnodakacandrapratibhāsākāśagandharvanagarapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748217 (0.011):
anantakalpakoṭīnirdeśajñānaniḥsaraṇakuśalaiḥ / māyāmarīcidagacandrasvapnapratiśrutkapratibhāsagaganagandharvanagarapratibiṃbanirmāṇopamadharmādhimuktair
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9861473 (0.019):
satyānubodhādaparapratyayastrivimokṣasukhavikrīḍito / māyāmarīcisvapnodakacandrapratiśrutkāpratibhāsopamasarvadharmanayāvatīrṇaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9901051 (0.019):
ityucyate / / māyāmarīcisvapnodakacandrapratiśrutkapratibhāsasamatāsarvadharmavihāritvādamoghadarśanaśravaṇa
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1333591 (0.019):
tat pṛṣṭhalabdhena jñānena / māyāmarīcisvapnapratiśrutkodakacandranirmitasamān sarvadharmān pratyetīti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711534 (0.024):
anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalair / māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036351 (0.024):
anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalair / māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktais
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 863959 (0.024):
māyāmarīcisvapnapratibhāsapratiśrutkodakacandrapratibimbanirmāṇabhāvābhāvasvabhāvādvayānugataśca
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862546 (0.029):
sarvadharmamāyāsvapnapratibhāsapratiśrutkodakacandrapratibimbanirmāṇasamatayā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24831391 (0.032):
nirmāṇapratibimbapratiśrutkā pratibhāsodakacandrasvapnamāyopamaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051621 (0.033):
māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktaiḥ / sattvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair apratihatacittair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888931 (0.036):
anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalai / māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmā
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2895249 (0.038):
māyāsvapnapratibhāsapratibimbodakacandragatisamānutpādabhaṅgaśāśvatocchedarahitān
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2891482 (0.040):
niḥsvabhāvaghanālātacakragandharvanagarānutpādamāyāmarīcyudakacandrasvapnasvabhāvabāhyacittadṛśyavikalpānādikālaprapañcadarśanena
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9569494 (0.047):
māyāmarīcisvapnajalacandropamapratibhāsavad dṛṣṭvā īdṛśaṃ cintanīyam / amī
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6848116 (0.055):
māyāmarīcigandharvadakacandrasvapnapratibhāsapratiśrutkāpratibimbanirmāṇopamadharmādhimukter
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23927457 (0.061):
svapnapratibimbodakacandrapratiśrutkāmāyāmarīcyudāharaṇākṣaraniruktidarśanena
apramāṇavaiśāradyasamanvāgataiḥ / sarvasattvacittagatyadhimuktiparyāptikuśalaiḥ sarvasattvāpratihatacittair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748235 (0.054):
sarvasatvacittagatisūkṣmajñānacaryādhimuktyavatārakuśalaiḥ / sarvasatvāpratihatacittair adhimātrakṣāntisamanvāgataiḥ
mahākṣāntisamanvāgatair yāthātmyāvatāraṇakuśalair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051639 (0.004):
sattvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair apratihatacittair / adhimātrakṣāntisamanvāgatair yāthātmyāvatāraṇakuśalaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748237 (0.042):
sarvasatvāpratihatacittair adhimātrakṣāntisamanvāgataiḥ
anantabuddhakṣetravyūhaparigṛhītair / asaṃkhyeyalokadhātugatabuddhānusmṛtisamādhisatatasamitābhimukhībhūtair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748296 (0.0):
apramāṇadharmanayanirdeśaviśāradair yathātmyāvatāraṇakuśalair / anantabuddhakṣetravyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748310 (0.0):
anantabuddhakṣetravyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair / asaṃkhyeyalokadhātugatabuddhānusmṛtisamādhisatatasamitam abhimukhībhūtaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036386 (0.012):
sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair / asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamādhisatatasamitamabhimukhībhūtair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888972 (0.021):
00503 praṇidhānaprasthānaparigṛhītair / asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamāhita
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711570 (0.021):
sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051641 (0.022):
adhimātrakṣāntisamanvāgatair yāthātmyāvatāraṇakuśalaiḥ / sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711556 (0.023):
apratihatacittair adhimātraksāntisamanvāgatair yāthātmāvatāraṇakuśalaiḥ / sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036371 (0.023):
adhimātrakṣāntisamanvāgatair yathātmyāvataraṇakuśalais / sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762553 (0.048):
anantaguṇākarasamanvāgataiḥ, anantabuddhakṣetraguṇavyūhasamalaṃkṛtaiḥ,
aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair nānādṛṣṭisamutthitakleśapraśamanakuśalaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748325 (0.0):
sarvabuddhotpādopasaṃkramaṇakuśalair aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888976 (0.0):
asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamāhita / 00504 satatasamitābhimukhībhūtair aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711573 (0.0):
asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamāhitasatatasamitābhimukhībhūtair / aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036389 (0.0):
asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamādhisatatasamitamabhimukhībhūtair / aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711581 (0.039):
aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair / nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036397 (0.039):
aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair / nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalais
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051667 (0.039):
nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ. tadyathā bhadrapālena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888984 (0.054):
00505 sthānakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ tad yathā
samādhivikrīḍanaśatasahasranirhārakuśalais, tadyathā bhadrapālena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888991 (0.017):
00505 sthānakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ tad yathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711588 (0.017):
nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ tad yathā bhadrapālena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036401 (0.017):
nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalais / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ // tadyathā badhrapālena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051674 (0.017):
nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ. tadyathā bhadrapālena ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748329 (0.034):
nānādṛṣṭiparyutthānasatvakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhiśatasahasrābhinirhāraniṣkrīḍanajñānapraveśakuśalair
bodhisattvena mahāsattvena, ratnākareṇa ca, sārthavāhena ca, naradattena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711594 (0.0):
samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ tad yathā bhadrapālena ca / bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca sārthavāhena ca naradattena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051680 (0.0):
samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ. tadyathā bhadrapālena ca / bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca sārthavāhena ca naradattena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888995 (1.788):
samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ tad yathā / 00506 bhadrapālena ca bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036410 (0.018):
bodhisatvena mahāsatvena ratnākareṇa ca susārthavāhena ca naradattena ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636011 (0.063):
satpuruṣaiḥ sārdhaṃ / tadyathā, bhadrapālena ca ratnākareṇa ca / susārthavāhena ca naradattena ca guhaguptena ca varuṇadattena ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559622 (0.063):
satpuruṣaiḥ sārdham | tadyathā bhadrapālena ca ratnākareṇa ca / susārthavāhena ca naradattena ca guhyaguptena ca varuṇadattena ca
ca, varuṇadattena ca, indradattena ca, udāramatinā ca, viśeṣamatinā ca,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036412 (0.015):
bodhisatvena mahāsatvena ratnākareṇa ca susārthavāhena ca naradattena ca / varuṇadattena ca guhaguptena ca indradattena ca uttaramatinā ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748365 (0.022):
varuṇadevena cendradevena ca | bhadrapālena ca | uttaramatinā ca | / viśeṣamatinā ca | vardhamānamatinā ca | anantamatinā (LPG 2r) ca |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711594 (0.024):
bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca sārthavāhena ca naradattena ca / varuṇadattena ca śubhaguptena ca indradattena ca uttaramatinā ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051680 (0.024):
bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca sārthavāhena ca naradattena ca / varuṇadattena ca śubhaguptena ca (PvsP1 1: 2) indradattena ca uttaramatinā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889005 (0.034):
00507 dattena ca varuṇadattena ca śubhaguptena ca indradattena ca / uttaramatinā ca viśeṣa / 00508 matinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susamprasthitena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711603 (0.034):
bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca sārthavāhena ca naradattena ca / varuṇadattena ca śubhaguptena ca indradattena ca uttaramatinā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036420 (0.034):
varuṇadattena ca guhaguptena ca indradattena ca uttaramatinā ca / viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susaṃprasthitena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051690 (0.034):
varuṇadattena ca śubhaguptena ca (PvsP1 1: 2) indradattena ca uttaramatinā / ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susaṃprasthitena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559633 (0.034):
indradattena ca uttaramatinā ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636021 (0.040):
indradattena ca uttaramatinā ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca / amoghadarśinā ca susaṃprasthitena ca suvikrāntavikramiṇā (KpSū 4) ca
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669644 (0.043):
samantaraśminā ca samantaprabheṇa ca uttaramatinā ca vardhamānamatinā ca / anantamatinā ca vipulamatinā ca akṣayamatinā ca dharaṇīdhareṇa ca
vardhamānamatinā ca, amoghadarśinā ca, susaṃprasthitena cam,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636025 (0.0):
indradattena ca uttaramatinā ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca / amoghadarśinā ca susaṃprasthitena ca suvikrāntavikramiṇā (KpSū 4) ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889009 (0.0):
uttaramatinā ca viśeṣa / 00508 matinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susamprasthitena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711607 (0.0):
varuṇadattena ca śubhaguptena ca indradattena ca uttaramatinā ca / viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susamprasthitena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036424 (0.0):
varuṇadattena ca guhaguptena ca indradattena ca uttaramatinā ca / viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susaṃprasthitena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051694 (0.0):
varuṇadattena ca śubhaguptena ca (PvsP1 1: 2) indradattena ca uttaramatinā / ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susaṃprasthitena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559636 (0.0):
indradattena ca uttaramatinā ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748364 (0.037):
varuṇadevena cendradevena ca | bhadrapālena ca | uttaramatinā ca | / viśeṣamatinā ca | vardhamānamatinā ca | anantamatinā (LPG 2r) ca |
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748371 (0.058):
amoghadarśinā ca | anāvaraṇamatinā ca | susaṃprasthitena ca |
suvikrāntavikramiṇā ca, nityodyuktena ca, anikṣiptadhureṇa ca,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711616 (0.0):
viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susamprasthitena ca / suvikrāntavikramiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhureṇa ca sūryagarbheṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889018 (0.011):
suvi / 00509 krāntavikramiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhureṇa ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051702 (0.024):
ca suvikrāntavikrāmiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhūreṇa ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748384 (0.028):
suvikrāntavikrāmiṇā ca | anantavīryeṇa | nityodyuktena ca | / nityaprayuktena ca | anikṣiptadhureṇa ca | sūryagarbheṇa ca |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036434 (0.028):
suvikrāntavikrāmiṇa ca nityodyuktena ca nityaprayuktena ca / anikṣiptadhureṇa ca sūryagarbheṇa ca anupamamatinā ca avalokiteśvareṇa ca
ādityagarbheṇa ca, candragarbheṇa ca, anupamamatinā ca, avalokiteśvareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036439 (0.010):
suvikrāntavikrāmiṇa ca nityodyuktena ca nityaprayuktena ca / anikṣiptadhureṇa ca sūryagarbheṇa ca anupamamatinā ca avalokiteśvareṇa ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889021 (0.040):
00509 krāntavikramiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhureṇa ca / sūryagarbheṇa ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711619 (0.040):
suvikrāntavikramiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhureṇa ca sūryagarbheṇa
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748385 (0.048):
nityaprayuktena ca | anikṣiptadhureṇa ca | sūryagarbheṇa ca |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 853616 (0.060):
padmagarbheṇa ca / śrīgarbheṇa ca / padmaśrīgarbheṇa ca / ādityagarbheṇa / ca / sūryagarbheṇa ca / kṣitigarbheṇa ca / śaśivimalagarbheṇa ca /
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051706 (0.061):
sūryagarbheṇa ca anupamacintinā ca avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena
ca, mañjuśriyā ca, ratnamudrāhastena ca, nityotkṣiptahastena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051719 (0.0):
ca mañjuśriyā ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca nityotkṣiptahastena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036451 (0.013):
mahāsthāmaprāptena ca mañjuśriyā ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca / nityotkṣiptahastena ca maitreyeṇa ca bodhisatvena mahāsatvena //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711633 (0.019):
ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca nityokṣiptahastena ca maitreyeṇa ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748408 (0.027):
ca | vajramatinā ca | ratnamudrāhastena ca | nityotkṣiptahastena ca |
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762599 (0.036):
ratnakūṭena ca, pratibhānakūṭena ca, ratnamudrāhastena ca, / nityotkṣiptahastena ca, nityotpalakṛtahastena ca, nityotkaṇṭhitena ca,
bodhisattvena, maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena, evaṃpramukhair / anekabodhisattvasahasraiḥ, sarvaiḥ kumārabhūtaiḥ sārdham.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051723 (0.003):
ca mañjuśriyā ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca nityotkṣiptahastena / ca maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena, evaṃ pramukhair anekair
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703129 (0.019):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamanekaiśca / bodhisattvaśatasahasraiḥ sarvaiḥ kumārabhūtaiḥ | tatra khalu bhagavān
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097654 (0.023):
pṛthivīvaralocanena ca bodhisattvena mahāsattvena / āśvāsahastena ca / bodhisattvena mahāsattvena / maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711638 (0.024):
ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca nityokṣiptahastena ca maitreyeṇa ca / bodhisattvena mahāsattvena evam pramukhair anekair
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820881 (0.029):
bodhisattvena mahāsattvena / (vajrasenena ca bodhisattvena mahāsattvena /) / evaṃpramukhairdvāṣaṣṭibhirbodhisattvasahasraiḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16524104 (0.033):
bhāṣitam abhinandya utthāyāsanāt prakrānta ityuktam | maitreyeṇa / bodhisattvena mahāsattvena evamuktaṃ maitreyeṇa bodhisattvena, evamiti
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820842 (0.034):
[SaSū 3] dvāṣaṣṭibhiśca bodhisattvasahasraiḥ tadyathā maitreyeṇa ca / bodhisattvena mahāsattvena / sarvaśūreṇa ca bodhisattvena mahāsattvena /
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26663984 (0.035):
mahāsattvena / mañjuśriyā ca nāma bodhisattvena mahāsattvena / maitreyeṇa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830688 (0.035):
mahāsattvena / mahākaruṇācandriṇā ca bodhisattvena mahāsattvena / / evaṃpramukhairdvātriṃśatā ca bodhisattvasahasraiḥ //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889040 (0.040):
00512 yeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena evam pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyuta
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275703 (0.041):
mahāsthāmaprāptena ca bodhisattvena mahāsattvena / / evampramukhairdātriṃśatā bodhisattvasahasraiḥ / te sarve yena bhagavān
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635999 (0.043):
ratnavairocanena ca maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena siṃhena ca / bodhisattvena mahāsattvena / bhadrapālapūrvaṃgamaiśca ṣoḍaśabhiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559610 (0.043):
nakṣatrarājena ca maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena, siṃhena ca / bodhisattvena mahāsattvena | bhadrapālapūrvaṃgamaiśca ṣoḍaśabhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036452 (0.044):
nityotkṣiptahastena ca maitreyeṇa ca bodhisatvena mahāsatvena //
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275691 (0.045):
anikṣiptadhureṇa ca bodhisattvena mahāsattvena maitreyeṇa ca bodhisattvena
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926073 (0.048):
maṃjuśriyā ca kumārabhūtena ca bodhisattvena mahāsattvena / evaṃpramukhairbodhisattvairmahāsattvaiḥ / (Śmdv 94)
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305254 (0.049):
| suvajreṇa ca | vajraketunā ca bodhisattvena mahāsattvena | / evampramukhaiś caturaśītibhir bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ |
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097608 (0.051):
mahāsattvena / ratnapāṇinā ca bodhisattvena mahāsattvena / samantabhadreṇa / ca bodhisattvena mahāsattvena / mahāsthāmaprāptena ca bodhisattvena
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097580 (0.052):
bodhisattvaśatasahasraiḥ / tadyathā - vajrapāṇinā ca bodhisattvena / mahāsattvena / jñānardaśanena ca bodhisattvena mahāsattvena / vajrasenena
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12473013 (0.054):
varūṇakumārabhūtena vimalakumārabhūtena maitreyeṇa bodhisattvena / mahāsattvena / te sarve bodhisattvaniyutāḥ
tasyāṃ velāyāṃ bhagavān śakraṃ ca brahmāṇaṃ ca sarvāṃś ca lokapālān
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703130 (0.058):
bodhisattvaśatasahasraiḥ sarvaiḥ kumārabhūtaiḥ | tatra khalu bhagavān / śakraṃ devānāmindramāmantrayate sma ||
tejasābhibhūya tāsāṃ catasṛnāṃ parṣadāṃ purato virocamāna ṛddhyā
nānāvidhaṃ vikurvaṇaprātihāryaṃ saṃdarśayati sma. romakūpebhyo 'nekāni
raśmikoṭiniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ.
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444445 (0.0):
ūrṇākośavivarāllavādanekāni raśmikoṭiniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889380 (0.010):
00715 m akarot/ yato 'nekāni raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711977 (0.010):
sphuritvā tasmāj jihvendriyāt smitam akarot yato 'nekāni / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ raśmimukhe caikaikasminn
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052055 (0.010):
jihvendriyāt smitam akarot, yato 'nekāni raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889102 (0.010):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭī / 00603 niyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889164 (0.010):
00609 cakṣurbhyāṃ madhyādūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyuta / 00610 śatasahasrāṇi niśceruḥ yai raśmibhir ayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711701 (0.010):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711712 (0.010):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭigulphābhyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711761 (0.010):
dvābhyāṃ cakṣurbhyāṃ madhyādūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ yai raśmibhir ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711841 (0.010):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ yair ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051785 (0.010):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051796 (0.010):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051846 (0.010):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ. yai raśmibhir ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051927 (0.010):
ca romakūpāt ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, yair ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618854 (0.028):
anekāni sattvaśatasahasrāṇi anekāni sattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748578 (0.029):
raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaraṃti sma | sarvāṇi ca tāni / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi sarvāvantam imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8360976 (0.031):
anyāni ca anekāni ca devakoṭiniyutaśatasahasrāṇi upasaṃkramiṣyanti |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267178 (0.032):
buddhaśatāni bahūni buddhasahasrāṇi bahūni buddhaśatasahasrāṇi bahūni / buddhakoṭiniyutaśatasahasrāṇi dṛṣṭāni bhavanti. tebhyaś cāntike
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 858977 (0.032):
kalpakoṭiśatasahasrāni anekāni kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859023 (0.032):
vimalāyāṃ bodhisattvabhūmau sthito 'nekān kalpān yāvadanekāni / kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi mātsaryadauḥśīlyamalāpanītatayā
tena khalu samayenāyuṣmān śāradvatīputras tasyāṃ parṣadi saṃnipatito 'bhūt
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885584 (0.028):
tena khalu punaḥ samayena śroṇaḥ koṭīkarṇas tasyām eva parṣadi saṃniṣaṇṇo / 'bhūt saṃnipatitaḥ / athāyuṣmān śroṇaḥ koṭīkarṇa utthāyāsanād ekāṃsam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053075 (0.030):
tena khalu punaḥ samayena śakro devānāmindrastasyāmeva parṣadi / saṃnipatitaḥ saṃniṣaṇṇo 'bhūt / atha khalu śakro devānāmindro
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087501 (0.030):
tena khalu punaḥ samayenāyuṣmān subhutistasyāmeva parṣadi saṃnipatito
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9891168 (0.032):
atha khalu bhikṣavaḥ samantakusumo nāma devaputrastasyāmeva parṣadi / saṃnipatito 'bhūt / sa tathāgatasya caraṇayornipatya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608406 (0.033):
atha khalu virūḍhako mahārājo tasyāmeva parṣadi saṃnipatito 'bhūt / saṃniṣaṇṇaśca kumbhāṇḍakoṭīnayutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ | sa
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669820 (0.034):
atha khalu prāmodyarājo nāma bodhisattvo mahāsattvastasyāmeva parṣadi / saṃnipatito 'bhūt saṃniṣaṇṇaḥ / / sa bhagavantaṃ siṃhāsanasthaṃ sūryasahasrātirekayā prabhayā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9774460 (0.039):
Vkn .7.6 atha sarvarūpasaṃdarśano nāma bodhisatvas tasyām eva parṣadi / saṃnipatito 'bhūt saṃniṣaṇṇaḥ / sa vimalakīrtiṃ licchavim evam āha: kasmin
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475608 (0.050):
maraṇabhayam iti / tato 'sau karvaṭakanivāsī janakāyaḥ samāśvastaḥ / / tena khalu samayenāyuṣmān śāriputras tasyām eva parṣadi sanniṣaṇṇo 'bhūt
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999028 (0.051):
tena khalu punaḥ samayena śakro devānāmindrastasyāmeva parṣadi / saṃnipatitaḥ saṃniṣaṇṇo 'bhūt catvāriṃśatā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731777 (0.053):
Pāṇḍ-v § 3.4 tena khalu samayenodakaplotika upāsakas tasyām eva pariṣadi / saṃniṣaṇṇo 'bhūt saṃnipatitaḥ / athodakaplotika upāsika āyuṣmantam ānandaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012456 (0.054):
7. tena khalu samayena jīvakaḥ kumārabhṛtaḥ tasyām eva parṣadi / sanniṣaṇṇo 'bhūt sannipatitaḥ; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14252953 (0.055):
mahādhāraṇī tena khalu samayena tasyām eva pariṣadi mahābrāhmaṇaḥ / saṃnipatito 'bhūt / saṃniṣaṇṇaś ca // / tatra bhagavān mahābrāhmaṇam āmantrayate sma / asyā mahāpratisarāyā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11898380 (0.055):
vyuttiṣṭhate ca. asti caitat sthānam iti yathābhūtaṃ prajānāti. tena khalu / punaḥ samayenāyuṣmān udāyī tasyām eva parṣadi saṃniṣaṇṇo 'bhut
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470305 (0.059):
vinayed anukampām upādāyeti / tena khalu samayena gardabhako yakṣas tasyām / eva parṣadi sanniṣaṇṇo 'bhūt sannipatitaḥ / tatra bhagavān gardabhakaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23923980 (0.061):
tatassarvarūpasandarśano nāma bodhisattvastasyām parṣadi sannipatito / niṣaṇṇo ('bhūt) / sa licchavi vimalakīrtimetadavocat- gṛhapate
saṃniṣaṇṇaḥ. sa tathāgatasyedṛśam ṛddhivikurvaṇaprātihāryaṃ dṛṣṭvā tuṣṭa
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669820 (0.031):
atha khalu prāmodyarājo nāma bodhisattvo mahāsattvastasyāmeva parṣadi / saṃnipatito 'bhūt saṃniṣaṇṇaḥ /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053075 (0.032):
tena khalu punaḥ samayena śakro devānāmindrastasyāmeva parṣadi / saṃnipatitaḥ saṃniṣaṇṇo 'bhūt / atha khalu śakro devānāmindro
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087501 (0.032):
tena khalu punaḥ samayenāyuṣmān subhutistasyāmeva parṣadi saṃnipatito / 'bhūtsaṃniṣaṇṇaḥ | atha khalvāyuṣmān
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9891169 (0.034):
atha khalu bhikṣavaḥ samantakusumo nāma devaputrastasyāmeva parṣadi / saṃnipatito 'bhūt / sa tathāgatasya caraṇayornipatya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885584 (0.034):
tena khalu punaḥ samayena śroṇaḥ koṭīkarṇas tasyām eva parṣadi saṃniṣaṇṇo / 'bhūt saṃnipatitaḥ / athāyuṣmān śroṇaḥ koṭīkarṇa utthāyāsanād ekāṃsam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6615487 (0.034):
śubhavyūhastayordārakayostamṛddhiprātihāryaṃ dṛṣṭvā tasyāṃ velāyāṃ tuṣṭa / udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajāto daśanakhamañjaliṃ pragṛhya
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9774460 (0.036):
Vkn .7.6 atha sarvarūpasaṃdarśano nāma bodhisatvas tasyām eva parṣadi / saṃnipatito 'bhūt saṃniṣaṇṇaḥ / sa vimalakīrtiṃ licchavim evam āha: kasmin
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7681990 (0.047):
bhavantastathāgatasyaivamṛddhivikurvaṇaprātihāryaṃ yadasmākaṃ hitakaraḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11898381 (0.049):
punaḥ samayenāyuṣmān udāyī tasyām eva parṣadi saṃniṣaṇṇo 'bhut / saṃnipatitaḥ. athāyuṣmān udāyī āyuṣmaṃtaṃ śāriputram idam avocat. asthānam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608407 (0.051):
atha khalu virūḍhako mahārājo tasyāmeva parṣadi saṃnipatito 'bhūt / saṃniṣaṇṇaśca kumbhāṇḍakoṭīnayutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ | sa
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23923982 (0.055):
tatassarvarūpasandarśano nāma bodhisattvastasyām parṣadi sannipatito / niṣaṇṇo ('bhūt) / sa licchavi vimalakīrtimetadavocat- gṛhapate
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18642638 (0.059):
taṃ bhagavatas tādṛśaṃ buddhavikurvitaṃ ṛddhiprātihāryaṃ dṛṣṭvā atīva devā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999028 (0.062):
tena khalu punaḥ samayena śakro devānāmindrastasyāmeva parṣadi / saṃnipatitaḥ saṃniṣaṇṇo 'bhūt catvāriṃśatā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731777 (0.064):
Pāṇḍ-v § 3.4 tena khalu samayenodakaplotika upāsakas tasyām eva pariṣadi / saṃniṣaṇṇo 'bhūt saṃnipatitaḥ / athodakaplotika upāsika āyuṣmantam ānandaṃ
udagra āttamanaḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajāta utthāyāsanād ekāṃsam
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994361 (0.0):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102229 (0.0):
athāyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471625 (0.0):
athāgnidatto brāhmaṇarāja utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472497 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499810 (0.0):
atha dhanikaputraḥ utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500017 (0.0):
brāhmaṇagṛhapatayaḥ utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505491 (0.0):
atha kaineya ṛṣir utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9507968 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508112 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāṃjalīṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218066 (0.0):
'nanyaneyaḥ śāstuḥ śāsane dharmeṣu vaiśāradyaprāptaḥ utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantam idam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536365 (0.0):
051.008. anāthapiṇḍado gṛhapatih utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306875 (0.0):
atha sa rājā kṣatriyo mūrdhnābhiṣikta utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ / kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthvyāṃ pratiṣṭhāpya yena surendradamanaḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721229 (0.0):
atha khalu mañjuśrīḥ kumārabhūta utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732298 (0.0):
atha citro gṛhapatir utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yenāyuṣmān
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300033 (0.0):
Poṣ-v 65.2. athānyatamo bhikṣur utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821896 (0.0):
[SaSū 30] atha khalu sarvaśūro bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanād / (ekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7822318 (0.0):
[SaSū 35] atha khalu sarvaśūro bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanād / ekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828664 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828855 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyaṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17087718 (0.0):
[SaSū(C) 30] 1. atha khalu sarvaśūro bodhisatvo mahāsatva utthāyāsanād, / ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya,
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141906 (0.0):
samuttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavān tenāñjaliṃ kṛtvā praṇamya prahasitavadano bhūtvā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311006 (0.0):
punarupasaṃkramya kālenāvakāśaṃ kṛtvā, ekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā, dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, nīcataramevāsane niṣadya, sapratīśena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102122 (0.0):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102236 (0.0):
athāyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046842 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046927 (0.0):
atha khalvāyuṣmānānanda utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059595 (0.0):
atha khalvāyuṣmānānanda utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamayya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630988 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658975 (0.0):
saṃpraharṣya tūṣṇīm* | atha rājā bimbisāra utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359530 (0.0):
dharmarājaputro buddhānubhāvenotthāyāsanād ekaṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361551 (0.0):
mahāsattvaḥ saṃnipatito 'bhūt saṃniṣaṇṇaḥ | utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472502 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249114 (0.0):
ca bodhisattvānāṃ sāmīcīṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya utkuṭukena vā idam syādvacanīyam / ahamevaṃnāmā daśasu dikṣu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21544497 (0.0):
075.001. <74>upasaṃkramya ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552448 (0.0):
prāṇinām? atha rājā prasenajit kauśala utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552598 (0.0):
prasenajit kauśala utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306878 (0.0):
atha sa rājā kṣatriyo mūrdhnābhiṣikta utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ / kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthvyāṃ pratiṣṭhāpya yena surendradamanaḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721233 (0.0):
atha khalu mañjuśrīḥ kumārabhūta utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098763 (0.0):
mahāsattva utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100100 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat: sacen me bhagavān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658980 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat*: iha bhagavan
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552241 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantamidamavocat alpotsuko bhagavān bhavatu/
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721238 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya gāthābhir bhagavatam abhyaṣṭāvīt /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098765 (0.0):
pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100103 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat -
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636474 (0.0):
dṛṣṭvā sahasotthāyaikāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845806 (0.0):
dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantametadavocat sarvasattvānāṃ bhagavaṃstathāgata
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379854 (0.0):
kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya, triḥ pradakṣiṇīkṛtya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656659 (0.0):
pravaritvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs / tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252609 (0.0):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072986 (0.0):
dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayaḥ smitasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074187 (0.0):
janumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524368 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya / yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6572132 (0.0):
jānuṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608003 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat kiyad
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010872 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ prāvṛtya dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019186 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023685 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan yāvat subhāṣiteyaṃ
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1163865 (0.0):
jānumāṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085830 (0.0):
dakṣiṇajānumaṇḍalāni pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantametadavocan / ayaṃ bhagavan,
praśnavyākaraṇāyāvakāśaṃ kuryād ahaṃ bhagavantam kaṃcit pradeśaṃ
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9670720 (0.025):
samyaksaṃbuddhaṃ kaṃcideva pradeśam, sacenme bhagavānavakāśaṃ kuryātpṛṣṭaḥ / praśnavyākaraṇāya / evamukte bhagavānāyuṣmāntaṃ rāṣṭrapālametadavocat -
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7832892 (0.025):
samyaksaṃbuddhaṃ kaṃcideva pradeśaṃ sacenme bhagavān avakāśaṃ kuryāt / pṛṣṭaḥ praśnavyākaraṇāya / evamukte bhagavān bhaiṣajyasenaṃ bodhisattvaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549557 (0.025):
pṛccheyamahaṃ bhagavantaṃ tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ kaṃcideva / pradeśam, saced bhagavānavakāśaṃ kuryāt pṛṣṭaśca praśnavyākaraṇāya /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012954 (0.027):
vaidehīputraḥ bhagavantam idam avocat: pṛcchema vayaṃ bhadanta bhagavantaṃ / kaṃcid eva pradeśaṃ saced avakāśaṃ kuryāt praśnasya vyākaraṇāya; pṛccha
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28047880 (0.029):
samyaksaṃbuddhaṃ kaṃcideva pradeśaṃ sacenme bhagavānavakāśaṃ kuryāt / praṣṭavyapraśnavyākaraṇāya | evamukte bhagavānāyuṣmantamānandametadavocat
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010890 (0.035):
pradeśam, sacenme bhagavānavakāśaṃ kuryāt pṛṣṭapraśnavyākaraṇāya |
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28026548 (0.035):
bhagavānavakāśaṃ kuryāt pṛṣṭapraśnavyākaraṇāya | evamukte
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16511570 (0.035):
pradeśaṃ sacet me bhagavānavakāśaṃ kuryāt pṛṣṭapraśnavyākaraṇāya |
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845502 (0.035):
sacen me bhagavān avakāśaṃ kuryāt pṛṣṭapraśnavyākaraṇāya | evam ukte
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797314 (0.035):
pradeśaṃ praṣṭuṃ / sacen me bhagavān avakāśaṃ kuryāt / pṛṣṭapraśnavyākaraṇāya // evam ukte bhagavān sucandraṃ gṛhapatim etad
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651015 (0.037):
saced avakāśaṃ kuryāt praśnavyākaraṇāya | punar apy ānandaḥ subhadraṃ
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18534114 (0.037):
kacid eśaṃ sacen me bhagavān avakāśaṃ kuryāt pṛṣṛpraśnavyākaraṇāya | e ..
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7837197 (0.046):
samyaksaṃbuddhaṃ kañcideva pradeśaṃ sacenme bhagavān avakāśaṃ kuryāt / pṛṣṭaḥ praśnavyākaraṇāya; // evamukte bhagavāṃ bhaiṣajyasenaṃ bodhisattvaṃ
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13013305 (0.052):
pṛcchema kaṃcid eva pradeśaṃ saced avakāśaṃ kuryāt praśnavyākaraṇāya. / pṛccha māṇava yady evaṃ kāṅkṣasi. ko bho gautama hetuḥ kaḥ pratyayaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650862 (0.055):
kaṃcid eva pradeśam*, saced avakāśaṃ kuryāt praśnavyākaraṇāya | ānanda
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086970 (0.061):
arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ kaṃcid eva pradeśaṃ, sacen me bhagavān avakāśaṃ / kuryāt pṛṣṭapraśnavyākaraṇāya. 3. evam ukte bhagavāṃ sarvaśūrasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466747 (0.064):
pṛccheyaṃ kañcid eva pradeśam || saced avakāśaṃ kuryāt praśnasya / vyākaraṇāya ||) / 40.18 (punar a)py (ā)yuṣmān ān(andaḥ subhadraṃ parivrāja)k(a)m (i)dam
prakṣyāmi. / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: tathāgataṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250606 (0.0):
[DsP_1] evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: pañca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750814 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ yogaḥ karaṇīyaḥ evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ / śāradvatīputram etad avocat* iha śāradvatīputra bodhisatvena mahāsatvena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754900 (0.0):
anuprāpnoti | bodhisatvamārgaṃ ca pariśodhayati | // evam ukte bhagavān / āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat* iha śāradvatīputra bodhisatvo
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553848 (0.0):
acalākampyākṣobhyaparṣadiyaṃ bhagavan / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / śāradvatīputrametadavocat - guṇāṃstvaṃ śāradvatīputra parṣadaḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557103 (0.0):
prajñāpāramitā ca nirdiṣṭā, prajñāpāramitāyāśca apariniṣpattirnirdiṣṭā / / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ śāradvatīputrametadavocat -
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559699 (0.0):
bhagavan prajñāpāramitā? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / śāradvatīputrametadavocat - anantaviṣayagocarā śāradvatīputra
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254377 (0.005):
pratipadyante, 'pratipadyamānāś ca kathaṃ sarvajñatām anuprāpnuvanti? / evam ukte bhagavān ayuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: yad api
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252973 (0.014):
[DsP_44] tato bhagavān āyuṣmantaṃ śāradvatīputram avocat: tatra katamāni
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736032 (0.025):
evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ āyuṣmantaṃ / śāradvatīputrametadavocat - atra yaduktaṃ bhadanta śāriputra bhagavatā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559220 (0.030):
asādhāraṇacittaṃ | sarvaśrāvakapratyekabuddhair evam uktāyuṣmāṃ subhūtir / āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat / 8 ihāvusa śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prathamacittotpādam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954364 (0.030):
evam ukte āyuṣmān subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: yad
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1162718 (0.030):
| evamukte mañjuśrīḥ kumārabhūtaḥ āyuṣmantaṃ śāradvatīputrametadavocat - / nāhaṃ bhadanta śāradvatīputra tathā deśayāmi yathā kṛtāvino 'pyarhanta
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22972609 (0.030):
evam ukte āyuṣmān subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: nāham
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100258 (0.033):
evam ukte āyuṣmāṃ subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: asāre
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1162210 (0.041):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ śāradvatīputramāmantrayate sma -
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1160887 (0.042):
kumārabhūtaḥ āyuṣmantaṃ śāradvatīputrametadavocat - evametad bhadanta
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556617 (0.044):
4 kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyanti | athāyuṣmāṃ / subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat* vyākṛto batāyam āvusa
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559027 (0.044):
8 deśayati | tenārthena bodhisatvo mahāsatva ity ucyate | athāyuṣmāṃ / subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat* yady āvusa
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559691 (0.053):
atha khalvāyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - kiṃgocarā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750774 (0.056):
yadbhūyastvena kumārabhūtān tadā bhagavān āyuṣmantaṃ śāradvatīputram / āmantrayata : iha śāradvatīputra bodhisatvena mahāsatvena sarvākāram
praṣṭuṃ, śāradvatīputra, sadā kṛtāvakāśatvād yat kiṃcit tvaṃ tathāgataṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254377 (0.056):
evam ukte bhagavān ayuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: yad api / śāradvatīputra bodhisattvāḥ sarvadharmān pṛthak paśyanti tat saṃvṛtitaḥ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041685 (0.058):
athāyuṣmāñc chāradvatīputro bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750814 (0.060):
śāradvatīputram etad avocat* iha śāradvatīputra bodhisatvena mahāsatvena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754900 (0.060):
āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat* iha śāradvatīputra bodhisatvo
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557397 (0.061):
evamukte āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - durdṛśeyaṃ / bhagavan prajñāpāramitā / āha - tathā hi śāradvatīputra na
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1162639 (0.062):
apadasyaitadbhadanta śāradvatīputra adhivacanaṃ yaduta buddha iti | / tathāgataṃ bhadanta śāradvatīputra paryeṣitukāmena ātmā paryeṣitavyaḥ |
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559692 (0.063):
atha khalvāyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - kiṃgocarā / bhagavan prajñāpāramitā? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559221 (0.063):
āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat / 8 ihāvusa śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prathamacittotpādam
praṣṭum icchasi, tat prccha, praśnaprativacanena cāhaṃ tava cittam
ārādhayiṣye. / evam ukta āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantam etad avocat: prajñāpāramitā,
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1162701 (0.014):
atha khalvāyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - nāyaṃ bhagavan
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752445 (0.014):
prajñāpāramitāṃ paripūrayati | // athāyuṣmāṃc chāradvatīputro bhagavantam / etad avocat* kathaṃ bhagavaṃ bodhisatvena mahāsatvena dānaṃ dadatā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754879 (0.014):
abhisaṃbudhyāprameyāsaṃkhyeyāparimāṇān* satvān parinirvāpayati | evam ukte / āyuṣmāṃc chāradvatīputro bhagavantam etad avocat* kathaṃ bhagavaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250562 (0.014):
tata āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantam etad avocat: katame bhadanta
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254318 (0.014):
[DsP_58] tata āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantam etad avocat: saced
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753801 (0.015):
nābrahmacāriṇā : // evam ukte āyuṣmāṃc chāradvatīputro bhagavantam etad / avocat* kiṃ punar bodhisatvasya mahāsatvasyāvaśyaṃ bhāryaputraduhitṛbhir
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1160602 (0.015):
kutastvaṃ śāradvatīputra kalyamevāgatya tathāgatavihāradvāre sthitaḥ? / evamukte āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - sarvaprathamataraṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557393 (0.015):
evamukte āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - durdṛśeyaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559202 (0.015):
evamukte āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - kīdṛśānāṃ bhagavan
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557039 (0.017):
5 athāyuṣmāṃ śāradvatīputro bhagavantam etad avocat kiṃ asau bhadanta
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1162082 (0.021):
atha khalvāyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - niyatāste
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553815 (0.021):
atha khalvāyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - āścaryaṃ bhagavan
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559691 (0.021):
atha khalvāyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - kiṃgocarā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556843 (0.021):
buddhadharmeṣu śikṣitavyam iti | athāyuṣmāṃ śāradvatīputro bhagavantam / etad avocat* evaṃ śikṣamāṇo bhadanta
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556885 (0.021):
8 buddhadharmeṣu śikati | tac cānupalaṃbhayogeneti | athāyuṣmāṃ / śāradvatīputro bhagavantam etad avocat* evaṃ śikṣamāṇo bhadanta bhagavan
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558903 (0.021):
ity ucyate | // aupamyaparivarto nāmnaikādaśamaḥ samāptaḥ | // athāyuṣmāṃ / śāradvatīputro bhagavantam / 2 etad avocat | mamāpi bhadanta bhagavaṃ pratibhāti yenārthena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557378 (0.022):
abhiniviṣṭāḥ evam uktāyuṣmāṃ śāradvatīputro bhagavantam etad avocat* evaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557568 (0.027):
prajñāpāramitā // / evamukte āyuṣmān śāradvatīputra bhagavantametadavocat - neyaṃ bhagavan
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18566882 (0.033):
athāyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat : gaṃbhīreyaṃ bhadanta / bhagavan prajñāpāramitā paramaduṣkarakārakāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265685 (0.035):
atha khalv āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan / prajñāpāramitābhinirhartavyā?
bhadanta bhagavan, prajñāpāramitety ucyate; katamā bhadanta bhagavan sā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114542 (0.021):
pratyekabuddhadharmeṣu vā. evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad / avocat: prajñāpāramitā prajñāpāramiteti bhagavann ucyate, kenārthena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265610 (0.021):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: prajñāpāramitā / prajñāpāramiteti bhagavann ucyate, kenārthena prajñāpāramitety ucyate?
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549596 (0.021):
evamukte suvikrāntavikrāmī bodhisattvo mahāsattvo bhagavantametadavocat - / prajñāpāramitā prajñāpāramiteti bhagavannucyate / kiyatā bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265687 (0.028):
atha khalv āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan / prajñāpāramitābhinirhartavyā?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795527 (0.034):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan / prajñāpāramitāparigṛhīto bodhisattvo mahāsattva ekacittena ṣaṭpāramitāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035280 (0.036):
(Vaidya 140) atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat gambhīrā / bhagavan prajñāpāramitā / mahākṛtyena bateyaṃ bhagavan prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630999 (0.036):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: gambhīreyaṃ bhagavan / prajñāpāramitā, mahākṛtyeneyaṃ bhagavan prajñāpāramitā pratyupasthitā,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18566882 (0.038):
athāyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat : gaṃbhīreyaṃ bhadanta / bhagavan prajñāpāramitā paramaduṣkarakārakāś
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557569 (0.038):
evamukte āyuṣmān śāradvatīputra bhagavantametadavocat - neyaṃ bhagavan / prajñāpāramitā kasyaciddharmasya pariniṣpattaye pratyupasthitā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022633 (0.038):
atha khalvāyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat gambhīrā bhagavan / prajñāpāramitā / bhagavānāha viśuddhatvācchāriputra / āha avabhāsakarī
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025760 (0.038):
atha khalvāyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat gambhīrā bhagavan / prajñāpāramitā / duravagāhā bhagavan prajñāpāramitā / durudgrahā bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025844 (0.038):
evamukte āyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat gambhīrā bhagavan / prajñāpāramitā avinivartanīyasya vyākṛtasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1617480 (0.038):
atha khalv āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad avocat: gambhīrā bhagavan / prajñāpāramitā.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068023 (0.039):
evam ukte āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad avocat: yo bhagavan / bodhisattvo 'nena prajñāpāramitāvihāreṇa viharati sa kutaś cyuta
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6173010 (0.040):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: namaskaraṇīyeyaṃ / bhagavan prajñāpāramitā sadevamānuṣāsureṇa lokeṇa yatra śikṣitvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024684 (0.040):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat mahāpāramiteyaṃ / bhagavaṃstasya bodhisattvasya mahāsattvasya, yasyāsaṅgatā sarvadharmeṣu,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239894 (0.041):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kiṃlakṣaṇā (PSP_5:12) / bhagavan prajñāpāramitā?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031589 (0.041):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yadbhagavānevamāha / prajñāpāramitā tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmasya lokasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266097 (0.041):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kena kāraṇena bhagavan / prajñāpāramitā nānarthakarī nārthakarī?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024320 (0.041):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat pariśuddhā bateyaṃ / bhagavan prajñāpāramitā? bhagavānāha rūpaviśuddhitaḥ subhūte pariśuddhā
bodhisattvānaṃ prajñāpāramitā? kasya dharmasya pāramitāyāṃ bodhisattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250379 (0.0):
ucyate yad idaṃ sarvadharmānabhiniveśaḥ. anabhiniviṣṭāḥ śāradvatīputra / bodhisattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250555 (0.0):
anuvyañjānāni ca. ete te sarvadharmā yeṣv anabhiniviṣṭā bodhisattvā / mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25255024 (0.0):
nābhiniviśanti, dharmeṣv anabhiniviṣṭāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ / kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252951 (0.015):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gataḥ kṣipram anuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052061 (0.038):
syādanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ, kṣipraṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeta / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999262 (0.038):
saṃparivāritāś ca kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante // / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindramāmantrayate sma tena hi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4065040 (0.038):
kalyāṇamitraparigṛhītā hi bodhisattvā mahāsattvāḥ kṣiprameva anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante // / atha khalu sadāprarudito bodhisattvo mahāsattvastāṃstathāgatānetadavocat
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549786 (0.040):
pratyekabuddhayānena niryāsyanti / ye anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ / saṃprasthitāḥ, te kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante / ye
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109241 (0.041):
'vaivartikādhisattvā bhavanti, kṣipraṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante / ye kecidvastrasparśanenāpi spṛśanti,
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2904055 (0.043):
ca anye ca bodhisattvā mahāsattvā nāstyastitvavarjitāḥ kṣipramanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeran / bhagavānāha tena hi mahāmate śṛṇu,
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2895382 (0.045):
ca anye ca bodhisattvā mahāsattvā nāstyastivikalpavarjitāḥ / kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeran // / atha khalu bhagavān mahāmatiṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat tena hi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757620 (0.049):
ca paripācayati | kṣipraṃ cānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate ye / kecic chāradvatīputra yogāḥ prajñāpāramitāyogas teṣām agrya-m-ākhyāyate |
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067816 (0.049):
pariśodhayati sattvān paripācayati kṣipraṃ cānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate. / ye kecic chāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya yogās teṣāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28011206 (0.049):
bodhisattvo mahāsattva etān guṇān pratilabhate kṣipraṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ candraprabhaṃ kumārabhūtaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28015847 (0.049):
kṣipraṃ cānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ candraprabhasya kumārabhūtasya etadeva
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28034728 (0.049):
bodhisattvo mahāsattvaḥ kṣipramimaṃ samādhiṃ pratilabhate,kṣipraṃ / cānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254698 (0.054):
śakra āha: mahāpāramiteyaṃ bhagavan yad uta prajñāpāramitā. atra hi / bhagavan bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6177068 (0.054):
śakra āha: mahāpāramiteyaṃ bhagavan yad uta prajñāpāramitā, atra bhagavan / bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ sarvasattvānāṃ
abhisaṃbudhyante? / evam ukte bhagavān āyuṣmate śāradvatīputrāya sādhukāram adāt: sādhu,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052063 (0.005):
syādanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ, kṣipraṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeta / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047361 (0.020):
paripūrya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sarvakuśaladharmāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052683 (0.020):
prajñāpāramitayā bodhaye samudāgacchati, kathaṃ ca anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056986 (0.020):
subhūtirāha kathaṃ ca bhagavan māyopamaṃ cittamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247088 (0.020):
māyopamaṃ cittam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: tat kiṃ manyase?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9792574 (0.020):
prajñāyate yayānupūrvakriyayānupūrvaśikṣayānupūrvapratipadānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: iha subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822009 (0.020):
dharmair anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: prathamacittotpādam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 750622 (0.023):
adhimātrāgradharmasyālambanākāraviśeṣaḥ atha khalu bhagavān āyuṣmate / subhūtaye sādhukāram adāt sādhu sādhu subhūte yathāpi nāma te mayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795999 (0.023):
āyuṣmate shūtaye sādhukāram adāt sādhu sādhu subhūte evaṃ hi subhūte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15090404 (0.023):
atha khalu bhagavān āyuṣmate subhūtaye sādhukāram adāt, sādhu sādhu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130929 (0.023):
atha khalu bhagavān āyuṣmate subhūtaye sādhukāram adāt: sādhu sādhu
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984591 (0.023):
atha bhagavān āyuṣmate subhūtaye sādhukāram adāt: sādhu sādhu subhūte,
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359572 (0.024):
mañjuśriye kumārabhūtāya sādhukāram adāt - sādhu sādhu mañjuśrīḥ,
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721812 (0.024):
atha khalu bhagavān mañjuśriye kumārabhūtāya sādhukāram adāt / sādhu sādhu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999263 (0.025):
saṃparivāritāś ca kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante // / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindramāmantrayate sma tena hi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4065040 (0.025):
kalyāṇamitraparigṛhītā hi bodhisattvā mahāsattvāḥ kṣiprameva anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante // / atha khalu sadāprarudito bodhisattvo mahāsattvastāṃstathāgatānetadavocat
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454635 (0.025):
apratihatāśusiddhyarthaṃ vajrapāṇaye sādhukāram adāt* / sādhu sādhu mahāsattva sādhu sādhu mahāsukha |
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8362210 (0.025):
bhagavāṃs teṣāṃ yakṣasenāpatīnāṃ sādhukāram adāt - sādhu sādhu / mahāyakṣasenāpatayaḥ, yad yūyaṃ tasya bhagavato
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250557 (0.026):
mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante. / tata āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantam etad avocat: katame bhadanta
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6172507 (0.026):
atha bhagavāñ chakro devānām indrāya sādhukāram adāt: sādhu sādhu
sādhu, śāradvatīputra, yat tvaṃ tathāgatasyādhiṣṭhānād evaṃ praśnaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7655096 (0.034):
sādhukāramadāt, sādhu sādhu kulaputra
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9775964 (,0.034):
atha mañjuśrīḥ kumārabhūto vimalakīrter licchaveḥ sādhukāram adāt: sādhu / sādhu kulaputra ayaṃ bodhisatvānām advayadharmamukhapraveśo yatra"
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063778 (0.050):
tathotkaṇṭhitasya tathāgatavigrahaḥ purataḥ sthitvā sādhukāramadāt sādhu / sādhu kulaputra, yastvamenāṃ vācaṃ bhāṣase / evaṃ hi kulaputra paurvakair
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7108008 (0.050):
sādhukāramadāt - sādhu sādhu kulaputra, yastvamevaṃ punaḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112811 (0.050):
karmabhūmirniṣpāditā / atha bhagavān sādhukāramadāt - sādhu sādhu / kulaputra, yastvayā īdṛśā karmabhūmirniṣpāditā / athāvalokiteśvaro
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444358 (0.050):
mahākaruṇikāya sādhukāramadāt - sādhu sādhu kulaputra, yastvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069273 (0.055):
atha khalu śakro devānāmindrastasmai kulaputrāya sādhukāramadāt sādhu / sādhu kulaputra / bodhisattvairmahāsattvaiḥ
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590761 (0.055):
bodhisattvasya sādhukāramadāt - sādhu sādhu kulaputra | evametat
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19033392 (0.055):
bodhisattvadarśanaṃ bhavati / tad bhagavān sādhukāramadāt / sādhu sādhu / kulaputra pravartaya adhiṣṭhitaṃ tathāgatena /
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19034071 (0.055):
bodhisattvāya mahāsattvāya] sādhukāramadāt / sādhu sādhu kulaputra /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23925493 (0.056):
tato maṃjuśrīkumārabhūto licchavivimalakīrtaye sādhukāram adāt- sādhu
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405196 (0.060):
39) buddhabodhirbhaviṣyati / bhagavānāha / sādhu sādhu kulaputra yat
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540524 (0.061):
bhagavān āha / / sādhu sādhu kula-putra yat te\var{yat te\lem \cod; yat \Dutt}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 750623 (0.064):
subhūtaye sādhukāram adāt sādhu sādhu subhūte yathāpi nāma te mayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15090405 (0.064):
atha khalu bhagavān āyuṣmate subhūtaye sādhukāram adāt, sādhu sādhu / subhūte yathāpi nāma te mayā araṇāvihāriṇām agratāyāṃ nirdiṣṭasya
pṛcchasi, sādhu; sundaras te saṃkalpaḥ, tena hi tvaṃ śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999276 (0.023):
kauśika śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru, bhāṣiṣye 'haṃ te yathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001913 (0.023):
parigṛhṇāti / tān kauśik sarvān śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru, / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti śakro devānāmindro bhagavataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049489 (0.023):
nimittāni deśayiṣyāmi / tatsādhu ca suṣṭhu ca śṛṇu, manasi kuru, bhāṣiṣye
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652700 (0.023):
karmaplotiṃ śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi maudgalyāyana śṛṇu, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuru, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653665 (0.023):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi maudgalyāyana śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuru, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656016 (0.023):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi nandaka śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuru, bhāṣiṣye ||
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28681864 (0.023):
ayaṃ praśnodāhāraḥ / tena hi kulaputra śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuru, bhāṣiṣye buddhānubhāvena / daśabhiḥ kulaputra dharmaiḥ samanvāgatā
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664124 (0.023):
samyaksaṃbuddhaṃ paripṛcchasi / tac chṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / grahāṇām ugrarūpāṇāṃ krūrātibhīṣaṇamukhānāṃ
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012901 (0.023):
...... māṇava śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru. bhāṣiṣye. yas te māṇava
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13013372 (0.023):
te māṇavaka dharmaparyāyaṃ deśayiṣyami. tenahi (MKV 30) śṛṇu sādhu suṣṭhu / ca manasi kuru. bhāṣiṣye. evaṃ bhagavann iti śuko māṇavakas taudeyaputro
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11331424 (0.023):
sarvasattvānāṃ hitāya bhāṣiṣye / taṃ śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11347380 (0.023):
idānīṃ bhāṣiṣye / anāgatajanatāpekṣāya taṃ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / katamaṃ ca tat //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11348250 (0.023):
/ taṃ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru bhāṣiṣye / sarvasattvānāmarthāya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11351438 (0.023):
bhāṣiṣye / taṃ śṛṇu / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye / atha
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11356325 (0.023):
/ taṃ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye / evamukte mañjuśrīḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11361152 (0.023):
sarvavidyāsādhakānāmarthāya / taṃ śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru, / bhāṣiṣye 'haṃ te //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11366107 (0.023):
sarvamantracaryārthasādhanopayikapaṭalavisaram / bhāṣiṣye, taṃ śṛṇu, sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuru //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367585 (0.023):
paripṛcchase / tena hi śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11370041 (0.023):
tena hi mañjuśrīḥ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru bhāṣiṣye 'haṃ te //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11373841 (0.023):
/ ta śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru te bhāṣiṣye //
ca manasi kuru, bhāṣiṣye 'haṃ prajñāpāramitām. / evam astu bhadanta bhagavann ity āyuṣmān śāradvatīputro bhagavataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999278 (0.0):
kauśika śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru, bhāṣiṣye 'haṃ te yathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001915 (0.0):
parigṛhṇāti / tān kauśik sarvān śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru, / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti śakro devānāmindro bhagavataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049490 (0.0):
nimittāni deśayiṣyāmi / tatsādhu ca suṣṭhu ca śṛṇu, manasi kuru, bhāṣiṣye
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652700 (0.0):
karmaplotiṃ śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi maudgalyāyana śṛṇu, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuru, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653665 (0.0):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi maudgalyāyana śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuru, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656016 (0.0):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi nandaka śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuru, bhāṣiṣye ||
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28681864 (0.0):
ayaṃ praśnodāhāraḥ / tena hi kulaputra śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuru, bhāṣiṣye buddhānubhāvena / daśabhiḥ kulaputra dharmaiḥ samanvāgatā
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664125 (0.0):
samyaksaṃbuddhaṃ paripṛcchasi / tac chṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / grahāṇām ugrarūpāṇāṃ krūrātibhīṣaṇamukhānāṃ
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012902 (0.0):
...... māṇava śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru. bhāṣiṣye. yas te māṇava
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13013373 (0.0):
te māṇavaka dharmaparyāyaṃ deśayiṣyami. tenahi (MKV 30) śṛṇu sādhu suṣṭhu / ca manasi kuru. bhāṣiṣye. evaṃ bhagavann iti śuko māṇavakas taudeyaputro
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11331426 (0.0):
sarvasattvānāṃ hitāya bhāṣiṣye / taṃ śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11347381 (0.0):
idānīṃ bhāṣiṣye / anāgatajanatāpekṣāya taṃ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / katamaṃ ca tat //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11348250 (0.0):
/ taṃ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru bhāṣiṣye / sarvasattvānāmarthāya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11351440 (0.0):
bhāṣiṣye / taṃ śṛṇu / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye / atha
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11356325 (0.0):
/ taṃ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye / evamukte mañjuśrīḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11361154 (0.0):
sarvavidyāsādhakānāmarthāya / taṃ śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru, / bhāṣiṣye 'haṃ te //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11366107 (0.0):
sarvamantracaryārthasādhanopayikapaṭalavisaram / bhāṣiṣye, taṃ śṛṇu, sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuru //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367585 (0.0):
paripṛcchase / tena hi śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11370043 (0.0):
tena hi mañjuśrīḥ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru bhāṣiṣye 'haṃ te //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11373841 (0.0):
/ ta śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru te bhāṣiṣye //
pratyaśroṣīt. / bhagavāṃs tasyaitad avocat: śāradvatīputra prajñāpāramitā prajñāpāramitety
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557419 (0.028):
anidarśaneyaṃ bhagavan prajñāpāramitā / āha - tathā hi śāradvatīputra / prajñāpāramitā na kasyaciddharmasya nidarśanena pratyupasthitā / āha -
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558650 (0.028):
prajñāpāramitā / āha - arūpiṇyanidarśanā bhagavan prajñāpāramitā / āha - / tathā hi śāradvatīputra prajñāpāramitā na kasyaciddharmasya
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558662 (0.028):
rūpapariniṣpattyā vā nidarśanena vā pratyupasthitā / āha - apratihateyaṃ / bhagavan prajñāpāramitā / āha - tathā hi śāradvatīputra prajñāpāramitā na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558681 (0.028):
asamavasaraṇeyaṃ bhagavan prajñāpāramitā / āha - tathā hi śāradvatīputra / prajñāpāramitā na kaṃciddharmaṃ yena dharmeṇa sārdhaṃ samavasaret / āha -
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558694 (0.028):
aprajñapanīyeyaṃ bhagavan prajñāpāramitā / āha - tathā hi śāradvatīputra / prajñāpāramitā na kaṃciddharmamupalabhate yena dharmeṇa prajñapyeta / āha
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558707 (0.028):
- asādhāraṇeyaṃ bhagavan prajñāpāramitā / (āha - tathā hi śāradvatīputra / prajñāpāramitā na kaṃciddharmamupalabhate yena dharmeṇa sādhāraṇā bhavet
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560825 (0.030):
prajñāpāramitā / na hi āyuṣman śāradvatīputra prajñāpāramitā atītā vā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558979 (0.034):
anantamadhyaparyantatā hi śāradvatīputra prajñāpāramitā anuboddhavyā / na / hi śāradvatīputra prajñāpāramitā deśasthā na pradeśasthā /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559843 (0.037):
bahgavan prajñāpāramitā? bhagavānāha - alakṣaṇā hi śāradvatīputra / prajñāpāramitā, yato tna saṅgalakṣaṇena saṃvidyate / tadyathāpi nāma
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557105 (0.038):
evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ śāradvatīputrametadavocat - / evametacchāradvatīputra, evametat / apariniṣpannā prajñāpāramitā
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13013382 (0.042):
ca manasi kuru. bhāṣiṣye. evaṃ bhagavann iti śuko māṇavakas taudeyaputro / bhagavataḥ pratyaśrauṣīt. bhagavān idam avocat. karmasvakān ahaṃ māṇava
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560803 (0.043):
nirdekṣyāmi, kiṃ me ārabhya pratibhāsyati / eṣaivātra āyuṣman / śāradvatīputra prajñāpāramitā yo 'vyāhāraḥ, anudāhāraḥ, anabhihāraḥ,
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558931 (0.043):
vā upalabhyate, nāpi kenacidupalabdhāḥ / anantāparyantapāramiteyaṃ / śāradvatīputra yaduta prajñāpāramitā / tadyathāpi nāma śāradvatīputra
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326253 (0.043):
atha khalu śakro devānām indra āyuṣmantaṃ chāradvatīputram etad avocat: / prajñāpāramitā bhadanta śāradvatīputra bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kuto
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559811 (0.045):
āha - kiṃlakṣaṇeya bhagavan prajñāpāramitā? bhagavānāha - alakṣaṇeyaṃ / śāradvatīputra prajñāpāramtiā / tadyathāpi nāma śāradvatīputra
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955040 (0.045):
āramitaiṣāyuṣmañ chāradvatīputra yad ucyate prajñāpāramitā. kasmād / āramitā? āramitāyuṣmañ chāradvatīputra skandhebhyas tad ucyate.
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557397 (0.046):
evamukte āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - durdṛśeyaṃ / bhagavan prajñāpāramitā / āha - tathā hi śāradvatīputra na
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250299 (0.050):
evam ukta āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantam etad avocat: prajñāpāramitā,
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560889 (0.050):
anāgatalakṣaṇaṃ vā pratyutpannalakṣaṇaṃ vā sā prajñāpāramitā / yacca / āyuṣman śāradvatīputra atītānāgatapratyutpannarūpalakṣaṇasya tathatā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557407 (0.051):
kasyaciddarśanamupaiti / āha - duranubodhā bhagavan prajñāpāramitā / āha - / tathā hi śāradvatīputra nāsyāṃ kaścidupalabhyate yo 'bhisaṃbuddhaḥ / āha -
ucyate yad idaṃ sarvadharmānabhiniveśaḥ. anabhiniviṣṭāḥ śāradvatīputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912304 (0.040):
10201 evam eva subhūte yad ucyate prajñāpāramiteti {{yad ucyate / prajñāpāramiteti bodhsiattva iti bodhisattvanāmeti ca sarva ete
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 734570 (0.040):
nāmasaṅketamātreṇa vyavahriyate (PSP1: 102) evam eva subhūte yad ucyate / prajñāpāramiteti yad ucyate prajñāpāramiteti bodhsiattva iti
Adhyardhasatika prajnaparamita (bsu056_u.htm.txt) 6687180 (0.041):
sarvasamatayā prajñāpāramitāsamatā, sarvārthatayā prajñāpāramitārthatā, / sarvadharmatayā prajñāpāramitādharmatā, sarvakarmatayā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6205132 (0.046):
so 'bhāvo yo 'bhāvaḥ sā prajñāpāramitā yā prajñāpāramitā tatra na / sarvadharmaśūnyatā nityeti vā anityeti vopalabhyate. sarvadharmaśūnyataiva
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23335637 (0.047):
prajñāpāramitā nānyatra dharmatathatāyaḥ prajñāpāramitā, na dharmadharmatā / prajñāpāramitā nānyatra dharmadharmatāyāḥ prajñāpāramitā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23339069 (0.047):
prajñāpāramitā nānyatra dharmatathatāyāḥ prajñāpāramitā, na dharmadharmatā / prajñāpāramitā nānyatra dharmadharmatāyāḥ prajñāpāramitā.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114544 (0.051):
avocat: prajñāpāramitā prajñāpāramiteti bhagavann ucyate, kenārthena / prajñāpāramitety ucyate? bhagavān āha: paramapāramiprāptaiṣā subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265612 (0.051):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: prajñāpāramitā / prajñāpāramiteti bhagavann ucyate, kenārthena prajñāpāramitety ucyate?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098586 (0.051):
bhavati: neyaṃ prajñāpāramitā neha prajñāpāramitā, na anayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244930 (0.052):
sacet punar asyaivaṃ bhavati, neyaṃ prajñāpāramitā nāmuṣmin prajñāpāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22955040 (0.053):
āramitaiṣāyuṣmañ chāradvatīputra yad ucyate prajñāpāramitā. kasmād / āramitā? āramitāyuṣmañ chāradvatīputra skandhebhyas tad ucyate.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18566551 (0.054):
7 /// vann ucyate. kena kāraṇena prajñāpāramitety ucyate. bhagavān āha : / parama / 8 /// prajñāpāramitety ucyate. api tu subhūte etayā prajñāpāramitayā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098548 (0.056):
sacet punar asyaivaṃ bhavati. iyaṃ prajñāpāramitā, iha prajñāpāramitā, / anayā prajñāpāramitayā sarvākārajñātām āhariṣyāmi iti, saced evaṃ jānāti
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23335503 (0.058):
prajñāpāramitā nānyatra rūpatathatāyāḥ prajñāpāramitā, na rūpadharmatā / prajñāpāramitā nānyatra rūpadharmatāyāḥ prajñāpāramitā, na śabdaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338639 (0.058):
prajñāpāramitā nānyatra rūpatathatāyāḥ prajñāpāramitā, na rūpadharmatā / prajñāpāramitā nānyatra rūpadharmatāyāḥ prajñāpāramitā, na vedanā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23337504 (0.058):
prakṛtiśūnyatādharmatāyāḥ prajñāpāramitā, / na sarvadharmaśūnyatā prajñāpāramitā nānyatra sarvadharmaśūnyatāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23340936 (0.058):
prajñāpāramitā nānyatra prakṛtiśūnyatādharmatāyāḥ prajñāpāramitā, / na sarvadharmaśūnyatā prajñāpāramitā nānyatra sarvadharmaśūnyatāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 747709 (0.060):
mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā evaṃ vyupaparīkṣitavyaṃ, katamaiṣā / prajñāpāramitā, kasya vaiṣā prajñāpāramitā, kim eṣā prajñāpāramitā, / kenaiṣā prajñāpāramitā, sacet punaḥ bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244889 (0.060):
sacet punas tasyaivaṃ bhavati, iyaṃ prajñāpāramitā, amuṣmin / prajñāpāramitā, imāyai prajñāpāramitāyai sarvākārajñatām āvahiṣyāmīti,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024238 (0.061):
yathaiva nāma, tathaiva prajñāpāramitā / yathā prajñāpāramitā tathā nāma / / dharmadvayametanna vidyate nopalabhyate / kiṃ kāraṇaṃ bhagavan maitreyo
bodhisattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250318 (0.0):
bodhisattvānaṃ prajñāpāramitā? kasya dharmasya pāramitāyāṃ bodhisattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250554 (0.0):
anuvyañjānāni ca. ete te sarvadharmā yeṣv anabhiniviṣṭā bodhisattvā / mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25255024 (0.0):
nābhiniviśanti, dharmeṣv anabhiniviṣṭāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ / kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252951 (0.015):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gataḥ kṣipram anuttarāṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549786 (0.056):
pratyekabuddhayānena niryāsyanti / ye anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ / saṃprasthitāḥ, te kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante / ye
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109241 (0.063):
'vaivartikādhisattvā bhavanti, kṣipraṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante / ye kecidvastrasparśanenāpi spṛśanti,
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante. / āha: katame bhadanta bhagavaṃs te sarvadharmā yeṣu bodhisattvā mahāsattvā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250554 (0.026):
anuvyañjānāni ca. ete te sarvadharmā yeṣv anabhiniviṣṭā bodhisattvā / mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25255024 (0.027):
nābhiniviśanti, dharmeṣv anabhiniviṣṭāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ / kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante.
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24868184 (0.030):
śikṣamāṇaḥ kṣipramevānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante / katame
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250318 (0.032):
prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyante?
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109242 (0.036):
'vaivartikādhisattvā bhavanti, kṣipraṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante / ye kecidvastrasparśanenāpi spṛśanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 750367 (0.042):
mahāsattvāḥ kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante tatra / katamaḥ śūraṅgamo nāma samādhiḥ yena samādhinā sarvasamādhīnāṃ gocaram
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15090147 (0.042):
mahāsattvāḥ kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante. / tatra katamaḥ śūraṅgamo nāma samādhiḥ? yena samādhinā sarvasamādhīnāṃ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2904055 (0.046):
ca anye ca bodhisattvā mahāsattvā nāstyastitvavarjitāḥ kṣipramanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeran / bhagavānāha tena hi mahāmate śṛṇu,
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2895381 (0.046):
ca anye ca bodhisattvā mahāsattvā nāstyastivikalpavarjitāḥ / kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeran // / atha khalu bhagavān mahāmatiṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat tena hi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4065039 (0.048):
kalyāṇamitraparigṛhītā hi bodhisattvā mahāsattvāḥ kṣiprameva anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante // / atha khalu sadāprarudito bodhisattvo mahāsattvastāṃstathāgatānetadavocat
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250547 (0.048):
anuvyañjānāni ca. ete te sarvadharmā yeṣv anabhiniviṣṭā bodhisattvā / mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179390 (0.050):
avakramanty avakramiṣyanti ca, anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā / abhisaṃbudhyante 'bhisaṃbhotsyante ca. / katame ca te kauśikānāsravā dharmās tad yathā dānapāramitā śīlapāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6182301 (0.050):
avakrāmanty avakramiṣyanti, anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā / abhisaṃbudhyante abhisaṃbhotsyante ca. / katame ca te kauśikānāsravā dharmāḥtad yathā dānapāramitā, śīlapāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6182889 (0.050):
avakramiṣyanti ca, anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā / abhisaṃbudhyante 'bhisaṃbhotsyante ca. / katame ca te kauśikānāsravā dharmās tad yathā dānapāramitā śīlapāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6188194 (0.050):
avakrāmanty avakramiṣyanti, anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā / abhisaṃbudhyante abhisaṃbhotsyante ca. / katame te kauśikānāsrava dharmās tad yathā dānapāramitā, śīlapāramitā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549786 (0.052):
pratyekabuddhayānena niryāsyanti / ye anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ / saṃprasthitāḥ, te kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante / ye
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757620 (0.052):
ca paripācayati | kṣipraṃ cānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate ye / kecic chāradvatīputra yogāḥ prajñāpāramitāyogas teṣām agrya-m-ākhyāyate |
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067816 (0.052):
pariśodhayati sattvān paripācayati kṣipraṃ cānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate. / ye kecic chāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya yogās teṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256159 (0.052):
avakrāntā avakramiṣyanti ca avakrāmanti, anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhā abhisaṃbhotsyante abhisaṃbudhyante ca. katame ca te kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179008 (0.052):
samyaktvanyāmam avakrāntāś cāvakramanti cāvakramiṣyanti ca, anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā abhisaṃbudhyante 'bhisaṃbhotsyante. / katame ca te kauśika sāsravā dharmā vistareṇopadiṣṭāḥ? yad uta catvāri
anabhiniviṣṭāḥ? / bhagavān āha: sarvadharmāḥ śāradvatīputrocyante yaduta pañca skandhā,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254323 (0.048):
bhadanta bhagavan bodhisattvā mahāsattvāḥ sarvadharmeṣv anabhiniviṣṭās,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250612 (0.050):
skandhā iti, śāradvatīputra, ucyante yaduta rūpaṃ, vedanā, saṃjñā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937479 (0.051):
16803 subhūtir āha/ katame bhagavan sāsravā dharmāḥ/ bhagavān āha/ / pañcaskandhā / 16804 dvādaśāyatanāni aṣṭādaśa dhātavaś catvāri dhyānāni catvāry
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250547 (0.055):
anuvyañjānāni ca. ete te sarvadharmā yeṣv anabhiniviṣṭā bodhisattvā / mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252765 (0.055):
tatra katamā sarvadharmaśūnyatā? sarvadharmā ucyante pañca skandhā, / dvādaśāyatanāny, aṣṭādaśa dhātavo, rūpiṇo dharmā, arūpiṇo dharmāḥ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254645 (0.055):
[DsP_63] tatra katame sāsravā dharmāḥ? traidhatukaparyāpannāḥ pañca / skandhā, dvādaśāyatanāny, aṣṭādaśa dhātavaś, catvari dhyānāni, catvāry
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794895 (0.059):
bhagavān āha: yata eva subhūte 'bhāvasvabhāvāḥ sarvadharmās tata eva / bodhisattvā mahāsattvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058735 (0.060):
punaraparaṃ subhūte ye bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ / sarvadharmā anutpattikā ityadhimuñcanti, na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937118 (0.061):
16605 subhūtir āha/ katame bhagavan laukikāḥ kuśalā dharmāḥ/ bhagavān āha/ / 16606 pañca skandhā dvādaśāyatanāni aṣṭādaśa dhātavo daśa kuśalāḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252942 (0.061):
ete śāradvatīputra te sarvadharmā yeṣv anabhiniviṣṭo bodhisattvo
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557602 (0.061):
śāradvatīputra nirārambaṇāḥ sarvadharmāḥ / tathā hi ta eva dharmā na
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254793 (0.064):
ucyante 'sādhāraṇā dharmāḥ. / [DsP_69] yad api śāradvatīputra bodhisattvāḥ saṃvṛtitaḥ sarvadharmān evaṃ
dvādaśāyatanāny, aṣṭādaśa dhātavaś, catvāry āryasatyāni, dvādaśa
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252766 (0.0):
tatra katamā sarvadharmaśūnyatā? sarvadharmā ucyante pañca skandhā, / dvādaśāyatanāny, aṣṭādaśa dhātavo, rūpiṇo dharmā, arūpiṇo dharmāḥ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254646 (0.0):
[DsP_63] tatra katame sāsravā dharmāḥ? traidhatukaparyāpannāḥ pañca / skandhā, dvādaśāyatanāny, aṣṭādaśa dhātavaś, catvari dhyānāni, catvāry
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953723 (0.027):
dvādaśāyatanāni | dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādaḥ | catvāri āryasatyāni |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937481 (0.034):
16803 subhūtir āha/ katame bhagavan sāsravā dharmāḥ/ bhagavān āha/ / pañcaskandhā / 16804 dvādaśāyatanāni aṣṭādaśa dhātavaś catvāri dhyānāni catvāry
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937120 (0.041):
16605 subhūtir āha/ katame bhagavan laukikāḥ kuśalā dharmāḥ/ bhagavān āha/ / 16606 pañca skandhā dvādaśāyatanāni aṣṭādaśa dhātavo daśa kuśalāḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5192512 (0.041):
krīḍāpitā dhyānasaukhye / avabodhitāni catvāry āryasatyāni / samuttārito
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254557 (0.047):
pañcendriyāṇy, avyākṛtāḥ pañca skandhā, dvādaśāyatanāny, aṣṭādaśa dhātavo,
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24828808 (0.049):
mārgaśca / ityetāni catvāryāryasatyāni pravicinvato 'bhisamāgacchato / 'bhisamāgateṣu ca tajjñānamutpadyate / sa punaḥ satyābhisamayaḥ
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21815259 (0.052):
ṛtuśatāni jīvan dvādaśa māsaśatāni jīvati, catvāri hemantānāṃ, catvāri / grīṣmāṇāṃ, catvāri varṣāṇāṃ. dvādaśa māsaśatāni (GBM 1704.5) jīvaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250749 (0.055):
catvāry āryasatyāni. / [DsP_5] tatra katamāni dvādaśa pratītyasamutpādāṅgāni?
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985908 (0.059):
yojayanti | tān nirākurvann āha dvitīya-skandhoktānām iti | aṣṭādaśa- / sahasritvaṃ dvādaśa-skandhitvaṃ ca bhāgavata-lakṣaṇaṃ vyākupyeta |
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11520036 (0.061):
maṇibaṃdhe dvādaśadviskaṃdhe pañcaśataṃvahet // ŚivP_1,25.35ab/
madhyantavibhagatika.html 19090548 (0.064):
te punaḥ saptatriṃśat catvāri smṛtypasthānāni yāvadāryāṣṭā:nga
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758845 (0.064):
caturāryasatyāni uktāni / tatra heyapakṣastu saṃkleśaḥ / tatphalaṃ ca
pratītyasamutpādāṅgāni, catvāri smṛtyupasthānāni, catvāri samyakprahāṇāṇi,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029698 (0.0):
catvāri smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahaṇāni catvārardhipādā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937158 (0.0):
16609 subhūtir āha/ katame bhagavan lokottarāḥ kuśalā dharmāḥ/ bhagavān / āha/ / 16610 catvāri smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937507 (0.0):
16806 subhūtir āha/ katame bhagavan anāsravā dharmāḥ/ bhagavān āha/ / catvāri / 16807 smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963362 (0.0):
24311 bhagavān āha/ tad yathā catvāri smṛtyupasthānāni catvāri
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919837 (0.011):
11710 pattīś catvāri smṛtyupashānāni catvāri samyakprahāṇāni catura
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 741918 (0.011):
ārūpyasamāpattīś catvāri smṛtyupashānāni catvāri samyakprahāṇāni catura
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6184720 (0.011):
svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā. / catvāri smṛtyupasthanāni, catvāri samyakprahāṇāni, catvāra ṛddhipadaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974346 (0.012):
{bodhisattvasya} mahāsattvasya bodhi / 26702 mārgaḥ/ catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758355 (0.016):
dharmastu evam catvāri smṛtyupasthānāni, catvāri samyakprahāṇāni, catvāra
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239349 (0.021):
deśitā vo bhikṣavo mayā dharmāḥ skandhānāṃ pravicayāya / yad uta catvāri / smṛtyupasthānāni catvāri samyakpradhānāni (DhskD 11v1) catvāra ṛddhipādāḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953742 (0.021):
| catvāri smṛtyupasthānāni | catvāri samyakprahāṇāni | catvāra ṛddhipādāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118810 (0.021):
prapañcaḥ catasraḥ ārūpyasamāpattayo bhāvayitavyā iti prapañcaḥ. catvāri / smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni bhāvayiṣyāmi iti prapañcaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040296 (0.021):
(AdSPG II 80) ye 'pi te [f. 290a] anāsravā dharmās tadyathā catvāri / smṛtyupasthānāni. catvāri samyakprahāṇāni catvārarddhipādā pañcendriyāṇi
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254574 (0.021):
ete lokottarā dharmā yaduta catvāri smṛtyupasthānāni, catvāri / samyakprahāṇāni, catvāra ṛddhipādāḥ, pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24942472 (0.021):
catvāro ṛddhipādāḥ / catvāri samyakprahāṇāni / catvāri smṛtyupasthānāni /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216018 (0.021):
43. saptatriṃśadbodhipākṣikā dharmāḥ / catvāri smṛtyupasthānāni // 4 // / catvāri samyakprahāṇāni // 8 // catvāra ṛddhipādāḥ // 12 // pañcendriyāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246555 (0.021):
sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni catvāri smṛtyupasthānāni catvāri / samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañcabalāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795366 (0.021):
catvāri smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catura ṛddhipādān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813189 (0.021):
sarvadharmasaṃjñāyā mocayati, ye 'pi te anāsravā dharmās tad yathā catvāri / smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097332 (0.021):
bhagavān āha: catvāri smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra
catvāra ṛddhipādāḥ, pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta bodhyaṅgāny,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116196 (0.0):
samyakprahāṇāni catvārarddhipādā pañcendriyāṇi pañcabalāni / saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṇgo mārga śūnyatāsamādhiḥ ānimittasamādhiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15024763 (0.0):
caturarddhipādān pañcendriyāṇi pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṃgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15025698 (0.0):
caturarddhipādān pañcendriyāṇi pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028648 (0.0):
paripūrayati. catvāri samyakprahāṇāni. caturardhipādā pañcendriyāṇi / pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgaṃ mārgaṃ paripūrayati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032872 (0.0):
catvāra ṛddhipādāḥ, (1d) pañcendriyāṇi (1e)pañcabalāni, (1f) sapta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043807 (0.0):
catvārarddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañcabalāni. saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047469 (0.0):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgaḥ trīṇi vimokṣamukhāni.
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821977 (0.0):
paṃca balāni sapta bodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561793 (0.0):
ṛddhipādāḥ, pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta bodhyaṅgāni, āryāṣṭāṅgo
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954426 (0.0):
smṛtyupasthānāni catvāri pradhānāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca / balāni saptabodhyaṅgāni aṣṭāvāryamārgāṅgāni iti | catvāri samyak
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750893 (0.0):
samyakprahāṇāni | catvāra ṛddhipādāḥ paṃcendriyāṇi paṃca balāni sapta / bodhyaṅgāny āryāṣṭāṃgo mārgaḥ paripūrayitavyaḥ śunyatāsamādhir ānimittaḥ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758366 (0.0):
ṛddhipādāḥ, pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta bodhyaṅgāni
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216027 (0.0):
catvāri samyakprahāṇāni // 8 // catvāra ṛddhipādāḥ // 12 // pañcendriyāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894749 (0.0):
01914 catvāri ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919847 (0.0):
11711 pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni āryāṣṭāṃgamārgā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937520 (0.0):
16807 smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ / pañcendriyāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6958004 (0.0):
pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni āryāṣṭāṃgamārgā catasraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6959352 (0.0):
samyakaprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi / 23303 pañcabalāni sapta bodhyaṅgāni/ sacet subhūte āryāṣṭāṅgamārgo bhāvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963368 (0.0):
24312 catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974351 (0.0):
26702 mārgaḥ/ catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi
āryāṣṭāṅgamārgaḥ, śūnyatāvimokṣamukham, animittavimokṣamukham,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953755 (0.0):
| pañcendriyāṇi | pañca balāni | sapta bodhyaṅgāni | āryāṣṭāṅgamārgaḥ |
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758368 (0.0):
ṛddhipādāḥ, pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta bodhyaṅgāni / āryāṣṭāṅgamārgaścetyuktāḥ / tatra catvāri smṛtyupasthānāni jinaputrā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937181 (,0.0):
16611 pañcendriyāṇi pañcabalāni saptabodhyaṅgāni āryāṣṭhāṅgo mārgaḥ/ / śūnyatā / 16612 vimokṣamukham animittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937521 (0.0):
16808 pañcabalāni sapta bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgamārgaḥ daśaḥtathāgatabalāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963373 (0.0):
24312 catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni / 24313 āryāṣṭāṅgamārgāḥ/ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhaṃ catvāry a
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974366 (0.0):
26703 bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgo mārgaḥ śūnyatā{vimokṣamukham}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717307 (0.0):
samyakprahāṇāni catvāri ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta / bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgamārgaḥ paripūrayitavyaḥ śūnyatāsamādhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759027 (0.0):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāni āryāṣṭhāṅgo mārgaḥ śūnyatāvimokṣamukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759363 (0.0):
samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañcabalāni sapta / bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgamārgaḥ daśaḥtathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784866 (0.0):
samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta / bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgamārgāḥ śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhaṃ catvāry
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795659 (0.0):
bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgo mārgaḥ śūnyatāvimokṣamukham animittavimokṣamukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233211 (0.0):
catvāri samyakprahāṇāni catura ṛddhipādān pañcendriyāṇi pañca balāni sapta / bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgamārgaṃ catvāry apramāṇāni catvāri dhyānāni catasra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631080 (0.0):
saptabodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgamārgaḥ samāyuktaḥ. atra hi subhūte gambhīrāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9793879 (0.0):
pañcendriyāṇi pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgamārgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795379 (0.0):
pañcendriyāṇi pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgamārgān trīṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799617 (0.0):
pañcabalāni sapta bodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgamārgaṃ trīṇi vimokṣamukhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812737 (0.0):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgamārgaḥ prakṛtiśūnya iti dharmaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817573 (0.0):
catura ṛddhipādān pañcendriyāṇi pañcabalāni saptabodhyaṅgāny / āryāṣṭāṅgamārgaṃ bhāvayanti, yena mārgeṇa bhāvitena yāvat saṃsārāt
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057529 (0.0):
catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni / āryāṣṭāṅgamārgaḥ paripūrayitavyaḥ, śūnyatāsamādhir bhāvayitavyaḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122008 (0.0):
catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni / āryāṣṭāṅgamārgaḥ, śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhaṃ catvāry apramāṇāni
apraṇihitavimokṣamukhaṃ, catvāri dhyānāni, catvāry apramānāni, catasra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937181 (0.013):
śūnyatā / 16612 vimokṣamukham animittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974366 (0.013):
26703 bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgo mārgaḥ śūnyatā{vimokṣamukham} / animitta{vimokṣamukham} apraṇihita{vimokṣamukham}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759027 (0.013):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāni āryāṣṭhāṅgo mārgaḥ śūnyatāvimokṣamukham / animittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ anājñātam ājñāsyāmīndriyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795659 (0.013):
bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgo mārgaḥ śūnyatāvimokṣamukham animittavimokṣamukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919829 (0.014):
11709 parijñātukāmena catvāri dhyātnāni catvāry apramāṇāni catasra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 741912 (0.014):
parijñātukāmena catvāri dhyātnāni catvāry apramāṇāni catasra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625794 (0.017):
ṛddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvaya śūnyatāvimokṣamukham / ānimittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ bhāvaya kiṃ te 'nuttarāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097001 (0.017):
śūnyatāvimokṣamukham ānimittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukham,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130583 (0.017):
śūnyatāvimokṣamukham ānimittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936990 (0.018):
16508 laukikāni catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937489 (0.018):
16804 dvādaśāyatanāni aṣṭādaśa dhātavaś catvāri dhyānāni catvāry / apramāṇāni catasra / 16805 ārūpyasamāpattayaḥ/ [ima ucyante sāsravā dharmāḥ//]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749319 (0.024):
vaiśāradyāni carasraḥ pratisaṃvidaś catvāry apramāṇāni catvāri dhyānāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927308 (0.024):
14005 ri vaiśāradyāni carasraḥ pratisaṃvidaś catvāry apramāṇāni catvāri / dhyānāni carasra
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24872456 (0.027):
catasra ārūpyasamāpattīrlaukikīścatvāryapramāṇāni pañca cābhijñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795683 (0.028):
sarvadhāraṇīmukhāni catvāry apramāṇāni catvāri dhyānāni catasra / ārūpyasamāpattayo daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124468 (0.028):
āryāṣṭāṅgo mārgaś catvāry apramāṇāni catvāri dhyānāni catasra / ārūpyasamāpattayo daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894769 (0.028):
01916 samādhir bhāvayitavyaḥ/ apraṇihitasamādhir bhāvayitavyaḥ/ evaṃ / catvāri / 01917 dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ aṣṭau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937620 (0.028):
16818 subhūtir āha/ katame bhagavan sādhāraṇā dharmāḥ/ bhagavān āha/ / catvāri / 16819 dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974388 (0.030):
26705 sarvadhāraṇīmukhāni catvāry apramāṇāni catvāri dhyānāni catasra / ārūpyasamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717322 (0.030):
bhāvayitavyaḥ evaṃ catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ aṣṭau vimokṣāḥ navānupūrvavihārasamāpattayaḥ navāśubhāḥ
ārūpyasamāpattayo, 'sṭau vimokṣā, daśānupūrvavihārasamāpattayo, nava
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803712 (5.960):
samādhayaś, catvāry āryasatyāny, aṣṭau vimokṣā, / navānupūrvavihārasamāpattayo, daśa kṛtsnāny, aṣṭāv abhibhvāyatanāny,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812753 (0.004):
deśayati, trīṇi vimokṣamukhāny aṣṭau vimokṣā navānupūrvavihārasamāpattayo / daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817442 (0.004):
vā śūnyatānimittāpraṇihitāni vāṣṭavimokṣā vā navānupūrvavihārasamāpattayo / vā daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmā vā srotaāpattiphalaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801042 (0.009):
vimokṣā navānupūrvavihārasamāpattayo daśa kṛtsnāyatanāni aṣṭāv
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896662 (0.009):
paṭhyante / saptatriṃśabdodhipakṣyā dharmāḥ / aṣṭau vimokṣāḥ / / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ / daśa kṛtsnāyatanāni /
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179089 (0.009):
aṣṭau vimokṣā navānupūrvavihārasamāpattayo daśatathāgatabalāni catvāri
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632327 (0.012):
āryasatyāni pañcābhijñāḥ śūnyatānimittāpraṇihitāni, aṣṭau vimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ sarvasamādhidhāraṇīmukhāni daśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247687 (0.015):
vimokṣamukhāni catvāry āryasatyāni ṣaḍ abhijñā aṣṭa vimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247847 (0.015):
'ṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāḥ pañca cakṣūṃṣi ṣaḍ abhijñā aṣṭa vimokṣā / navānupūrvavihāra samāpattayaḥ sattvaparipāko buddhakṣetrasaṃpat,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248696 (0.015):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattayaḥ, āryasatyāni aṣṭavimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ ṣaḍabhijñāḥ sarvasamādhayaḥ sarvaśūnyatāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262241 (0.015):
dharmāḥ catvāry āryasatyāny apramāṇadhyānārūpyasamāpattavo 'ṣṭavimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ śūnyatānimittāpraṇihitāni ṣaḍabhijñāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263087 (0.015):
aparyāpannāni kāmarūpārūpyadhātum, aṣṭavimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayo 'paryāpannāḥ kāmarūpārūpyadhātuṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263341 (0.015):
āryasatyāny apramāṇadhyānārūpyasamāpattayo 'ṣṭavimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ śūnyatānimittāpraṇihitāni ṣaḍabhijñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267931 (0.015):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny aṣṭavimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ ṣaḍabhijñāḥ pratibādhitā bhavanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270761 (0.015):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattayaḥ śūnyā iti saṃjñāsyate saṅgaḥ. aṣṭavimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ śūnyatānimittāpraṇihitāni śūnyānīti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272061 (0.015):
dharmā āryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattayo 'ṣṭavimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ śūnyatānimittāpraṇihitābhijñāḥ sarvaśūnyatāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273479 (0.015):
āryasatyāny apramāṇadhyānārūpyasamāpattayo 'ṣṭavimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ śūnyatānimittāpraṇihitāny abhijñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273905 (0.015):
bodhipakṣyadharmāryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattayo 'ṣṭavimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ śūnyatānimittāpraṇitābhijñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631429 (0.015):
āryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattayo 'ṣṭavimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ śūnyatānimittāpraṇihitābhijñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633092 (0.015):
apramāṇāni dhyānārūpyasamāpattayaḥ parigṛhītāḥ, yair aṣṭa vimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ śūnyatānimittāpraṇihitāni parigṛhītāni, yair
saṃjñā, daśānusmṛtayaḥ, ṣaṭ saṃjñākārā, dharmajñānam, anvayajñānaṃ,
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4525349 (0.023):
paracittajñānaṃ dharmajñānam anvayajñānaṃ duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090740 (0.023):
(EĀ.Trip 29.2) dve jñāne śaikṣasya bahukare bhavataḥ / dharmajñānam / anvayajñānaṃ ca / evaṃ / paracittajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ ca / duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ ca /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2058685 (0.023):
anāsravaṃ jñānaṃ kathamanvayajñānaṃ bhavati | (u) loke 'pyastyanvayajñānam / | kasmāt | dharmajñānamanvayajñānaṃ paracittajñānaṃ duḥkhajñānaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562383 (0.044):
anutpādajñānaṃ dharmajñānam anvayajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ paracittajñānaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217204 (0.044):
mārgajñānam, dharmajñānam, anvayajñānam, saṃvṛtijñānam, paracittajñānam,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24063206 (0.059):
dharmajñānapakṣyaṃ paracittajñānamanvayajñānapakṣyaṃ cittaṃ na jānāti /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12017010 (0.060):
dharmajñānaṃ. na tv anvayajñānabhāga iti. paracittajñānasya tu
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2048904 (0.060):
bhagavān svayamāha dharmajñānamanvayajñāna paracittajñānañca laukikaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19395896 (0.063):
rūpārūpyāvacaravipakṣapratipakṣo 'nvayajñānam | prayogataḥ paracittajñānaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090348 (0.064):
(EĀ.Trip 28.21) dharmajñānam anvayajñānaṃ ca / evaṃ / (EĀ.Trip 28.22) paracittajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ ca /
paracittajñānani, saṃvṛtijñānaṃ, duḥkhajñānaṃ, samudayajñānaṃ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2053498 (0.008):
darśanañcaikārthakamiti | kiñca bhagavānāha duḥkhajñānaṃ samudaya[jñānaṃ] / nirodha[jñānaṃ] mārgajñānam iti | na tvāha kṣāntiriti | ato jñāyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823002 (0.032):
bhagavān āha: yatra subhūte na duṣkhan na duṣkhajñānaṃ, yatra na samudayo / na samudayajñānaṃ, yatra na nirodho na nirodhajñānaṃ, yatra na mārgo na
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4525349 (0.033):
paracittajñānaṃ dharmajñānam anvayajñānaṃ duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090745 (0.033):
(EĀ.Trip 29.2) dve jñāne śaikṣasya bahukare bhavataḥ / dharmajñānam / anvayajñānaṃ ca / evaṃ / paracittajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ ca / duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ ca /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2058685 (0.033):
anāsravaṃ jñānaṃ kathamanvayajñānaṃ bhavati | (u) loke 'pyastyanvayajñānam / | kasmāt | dharmajñānamanvayajñānaṃ paracittajñānaṃ duḥkhajñānaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562383 (0.033):
anutpādajñānaṃ dharmajñānam anvayajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ paracittajñānaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217204 (0.033):
mārgajñānam, dharmajñānam, anvayajñānam, saṃvṛtijñānam, paracittajñānam,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12017455 (0.035):
'nātmataś ca manasikurvato yad anāsravaṃ jñānaṃ. idam ucyate duḥkhajñānaṃ. / samudayajñānaṃ katamat. sāsravaṃ hetukaṃ hetutaḥ samudayataḥ prabhavataḥ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19396191 (0.057):
duḥkhasamudayajñānayoḥ saṃvṛtijñānaṃ sāsravaṃ ca paracittajñānamālambanam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12017010 (0.057):
dharmajñānaṃ. na tv anvayajñānabhāga iti. paracittajñānasya tu
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2058559 (0.058):
daśa jñānāni dharmajñānaṃ anvayajñānaṃ, paracittajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24063206 (0.058):
dharmajñānapakṣyaṃ paracittajñānamanvayajñānapakṣyaṃ cittaṃ na jānāti /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24068150 (0.060):
cetaḥparyāyābhijñā pañca dharmānvayamārgasaṃvṛtiparacittajñānāni /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19398354 (0.060):
dharmānvayamārgasaṃvṛtiparacittajñānāni |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2048904 (0.061):
bhagavān svayamāha dharmajñānamanvayajñāna paracittajñānañca laukikaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12021009 (0.061):
saṃvṛtiparacittajñāne iti. duḥkhasamudayasatyāṃtarbhūte. paracittajñānaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19395896 (0.063):
rūpārūpyāvacaravipakṣapratipakṣo 'nvayajñānam | prayogataḥ paracittajñānaṃ
nirodhajñānaṃ, mārgajñānaṃ, kṣayajñānam, anutpādajñānaṃ, yathābhūtajñānaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2053499 (0.019):
darśanañcaikārthakamiti | kiñca bhagavānāha duḥkhajñānaṃ samudaya[jñānaṃ] / nirodha[jñānaṃ] mārgajñānam iti | na tvāha kṣāntiriti | ato jñāyate
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12017546 (0.025):
sabhāgahetunā sarvānāsravahetukam anutpādajñānaṃ. kṣayajñānaṃ tu na
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2053346 (0.028):
darśanamātraṃ na jñānam | kṣayajñānamanutpādajñānaṃ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12019571 (0.028):
dravyasvalakṣaṇasaṃtīraṇaparimārgaṇāśayaṃ paracittajñānaṃ. na caiva / kṣayajñānam anutpādajñānaṃ ceti tābhyām asaṃgṛhītaṃ. ānantaryamārgaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750992 (0.039):
| duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951140 (0.039):
uta duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ / 20824 kṣayajñānam anutpādajñānaṃ dharmajñānaṃ anvayajñānaṃ saṃvṛttijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772717 (0.039):
samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam anutpādajñānaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109111 (0.039):
yad uta duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24063443 (0.039):
paracittajñānaṃ kṣayajñānamanutpādajñānaṃ ca /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12564790 (0.040):
duḥkhasamudayanirodhamārgān bhāvayati na vibhāvayati / nānutpādajñānaṃ na / kṣayajñānaṃ nābhisaṃskārajñānaṃ bhāvayati na vibhāvayati / na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562377 (0.041):
9 jñānāni katamāny ekādaśa duḥkhajñānaṃ. peyālaṃ. yāvat kṣayajñānam / anutpādajñānaṃ dharmajñānam anvayajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ paracittajñānaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217209 (0.044):
mārgajñānam, dharmajñānam, anvayajñānam, saṃvṛtijñānam, paracittajñānam, / kṣayajñānam, anutpādajñānaṃ ceti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823002 (0.046):
bhagavān āha: yatra subhūte na duṣkhan na duṣkhajñānaṃ, yatra na samudayo / na samudayajñānaṃ, yatra na nirodho na nirodhajñānaṃ, yatra na mārgo na
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090393 (0.048):
(EĀ.Trip 28.28) mārge dharmajñānaṃ mārge 'nvayajñānaṃ ca / / (EĀ.Trip 28.29) kṣayajñānam anutpādajñānaṃ ca //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12020917 (0.049):
kāyālaṃbanaṃ. kadācid yāvad dharmālambanaṃ. evaṃ samudayajñānaṃ. / mārgajñānam api yad anāsravasaṃvarālambanaṃ kāyasmṛtyupasthānaṃ tad
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4525358 (0.051):
paracittajñānaṃ dharmajñānam anvayajñānaṃ duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ / nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayānutpādajñānaṃ mahāyānajñānaṃ ca / ete 'nye
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12017605 (0.061):
rūpārūpyadhātor api dharmajñānaṃ pratipakṣaḥ. katamat tad dharmajñānaṃ. / yan nirodhe mārge ca dharmajñānaṃ. nirodhamārgau hy adhātupatitau. tāv
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013642 (0.062):
prajānātīti. duḥkhaṃ me parijñātam ity anena kṣayajñānaṃ. na punaḥ / parijñātavyam ity anenānutpādajñānam. ity ubhayam api tīkṣṇendriyasya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12017196 (0.063):
bhāgo dharmānvayaduḥkhasamudayanirodhamārgajñānānāṃ. kṣayajñānaṃ duḥkhaṃ
ca; evam eva savitarkaḥ savicāraḥ samādhir, avitarko vicāramātraḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254611 (0.0):
anājñātamājñāsyāmīndriyam, ājñendriyam, ājñātāvīndriyaṃ, savitarkaḥ / savicāraḥ samādhir, avitarko vicāramātraḥ samādhir, avitarko 'vicāraḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751010 (0.011):
yathāvajjñānam* savitarkaḥ savicāraḥ samādhir avitarko vicāramātraḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24072447 (0.011):
punaḥ sarvasamādhīn saṃkalayya trayaḥ samādhayaḥ uktāḥ sūtre / / savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ / / avitarko vicāramātraḥ /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19401965 (0.011):
dhyānāntare sa cārodhaḥ sadvayo 'nyatra nirdvayaḥ // Abhidh d_580 // / savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ avitarko vicāramātro 'vitarko 'vicāraḥ" iti"
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562623 (0.012):
6 mahāyānaṃ yaduta trayaḥ samādhayaḥ. katame trayaḥ savitarkaḥ / savicāraḥ samādhiḥ avitarko vicāramātraḥ samādhiḥ avitarkāvicāraḥ samdhi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11917585 (0.017):
savitarkavicārādau ca samādhitraye asti savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ asti / avitarko vicāramātraḥ. asty avitarko 'vicāra iti. etasmiṃ samādhitraye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951371 (0.024):
uta savitarkaḥ savicāraḥ samādhir avitarko 'vicāramātraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772948 (0.024):
mahāyānaṃ yad uta savitarkaḥ savicāraḥ samādhir avitarko 'vicāramātraḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109343 (0.024):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ, yad uta / savitarkaḥ savicāraḥ samādhir avitarko 'vicāramātraḥ samādhir avitarko
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11311477 (0.025):
ebhiś caturbhiḥ ślokair ekādaśa manaskārā upadiṣṭāḥ | savitarkaḥ savicāraḥ / | avitarko vicāramātraḥ | avitarko 'vicāraḥ | śamathamanaskāraḥ |
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11314686 (0.025):
dhyāyiṣv iyam ādhāravṛttiḥ | trividhaś ca sa iti savitarkaḥ savicāraḥ / avitarko vicāramātraḥ | avitarko avicāraḥ | punaḥ prītisahagataḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4654888 (0.025):
ebhiścaturbhiḥ ślokairekādaśa manaskārā upadiṣṭāḥ | savitarkaḥ savicāraḥ | / avitarko vicāramātraḥ | avitarko 'vicāraḥ | śamathamanaskāraḥ | vipaśyanā
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4658160 (0.025):
dhyāyiṣviyamādhāravṛttiḥ | triviśca sa iti savitarkaḥ savicāraḥ avitarko / vicāramātraḥ | avitarko avicāraḥ | punaḥ prītisahagataḥ | sātasahagataḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759041 (0.031):
ājñendriyam ājñātāvīndriyam savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ avitarko
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097021 (0.037):
anājñātamājñāsyāmīndriyam ājñendriyam ājñātāvīndriyaṃ, savitarkaḥ / savicāraḥ samādhiḥ, avitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ, avitarko 'vicāraḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562655 (0.044):
dhyānam ayam ucyate savitarkaḥ savicāraḥ / 8 samādhiḥ. tatra katamo 'vitarko vicāramātraḥ samādhi
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562669 (0.046):
prathamadhyānasya dvitīyadhyānasya yāntarikāyam ucyate 'vitarko / vicāramātraḥ samādhiḥ tatra katamo / 9 'vitarkāvicāraḥ samādhiḥ. dvitīyadhyānād ārabhya yāvan naiva saṃjñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717424 (0.047):
bhāvayitavyam savitarkaḥ savicāraḥ samādhir bhāvayitavyaḥ / avitarko'vicāramātraḥ samādhir bhāvayitavyaḥ avitarko 'vicāraḥ samādhir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057648 (0.047):
bhāvayitavyam, savitarkaḥ savicāraḥ samādhir bhāvayitavyaḥ, avitarko
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109379 (0.051):
upasaṃpadya viharati, ayam ucyate savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ. tatra / katamo 'vitarko 'vicāramātraḥ samādhiḥ? yaḥ prathamasya dhyānasya
samādhir, avitarkāvicāraḥ samādhir, anājñātamājñāsyāmīndriyam,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254611 (0.003):
savicāraḥ samādhir, avitarko vicāramātraḥ samādhir, avitarko 'vicāraḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751018 (0.008):
yathāvajjñānam* savitarkaḥ savicāraḥ samādhir avitarko vicāramātraḥ / samādhiḥ avitarkaḥ (LPG 9r) avicāraḥ samādhir anājñātamājñāsyāmītīndriyam
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562624 (0.009):
savicāraḥ samādhiḥ avitarko vicāramātraḥ samādhiḥ avitarkāvicāraḥ samdhi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24072448 (0.015):
savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ / / avitarko vicāramātraḥ / / avitarko 'vicāra iti /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19401966 (0.015):
savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ avitarko vicāramātro 'vitarko 'vicāraḥ" iti"
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955653 (0.023):
samādhīndriyaṃ smṛtīndriyaṃ jñānendriyaṃ jīvitendriyam, / anājñātamājñāsyāmīndriyam, ājñendriyam, ājñātāvīndriyam | imāni bhikṣava
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11314688 (0.023):
dhyāyiṣv iyam ādhāravṛttiḥ | trividhaś ca sa iti savitarkaḥ savicāraḥ / avitarko vicāramātraḥ | avitarko avicāraḥ | punaḥ prītisahagataḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4658162 (0.023):
dhyāyiṣviyamādhāravṛttiḥ | triviśca sa iti savitarkaḥ savicāraḥ avitarko / vicāramātraḥ | avitarko avicāraḥ | punaḥ prītisahagataḥ | sātasahagataḥ |
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11311479 (0.024):
ebhiś caturbhiḥ ślokair ekādaśa manaskārā upadiṣṭāḥ | savitarkaḥ savicāraḥ / | avitarko vicāramātraḥ | avitarko 'vicāraḥ | śamathamanaskāraḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4654890 (0.024):
ebhiścaturbhiḥ ślokairekādaśa manaskārā upadiṣṭāḥ | savitarkaḥ savicāraḥ | / avitarko vicāramātraḥ | avitarko 'vicāraḥ | śamathamanaskāraḥ | vipaśyanā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254597 (0.026):
bodhyaṅgāny, āryāṣṭāṅgamārgas, trīṇi vimokṣamukhāny, / anājñātamājñāsyāmīndriyam, ājñendriyam, ājñātāvīndriyaṃ, savitarkaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759033 (0.026):
animittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ anājñātam ājñāsyāmīndriyam / ājñendriyam ājñātāvīndriyam savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ avitarko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772852 (0.026):
trīṇīndriyāni katamāni trīṇi anājñātam ājñāsyāmīndriyam ājñendriyam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11917588 (0.026):
avitarko vicāramātraḥ. asty avitarko 'vicāra iti. etasmiṃ samādhitraye
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15190984 (0.026):
trīṇīndriyāṇi / anājñātam ājñāsyāmīndriyam ājñendriyam ājñātavata indriyam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109344 (0.027):
savitarkaḥ savicāraḥ samādhir avitarko 'vicāramātraḥ samādhir avitarko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772882 (0.027):
vīryendriyaṃ smṛtīndriyaṃ samādhīndriyaṃ prajñendriyam idam ucyate / anājñātam ājñāsyāmīndriyaṃ tatra katamad ājñendriyaṃ yac chaikṣāṇāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109276 (0.027):
smṛtīndriyaṃ samādhīndriyaṃ prajñendriyam idam ucyate / anājñātamājñāsyāmīndriyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717438 (0.027):
avitarko'vicāramātraḥ samādhir bhāvayitavyaḥ avitarko 'vicāraḥ samādhir / bhāvayitavyaḥ anājñātam ājñāsyāmīndriyam bhāvayitavyam ājñendriyam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057663 (0.027):
'vicāramātraḥ (PvsP1 1: 30) samādhir bhāvayitavyaḥ, avitarko 'vicāraḥ / samādhir bhāvayitavyaḥ, anājñātamājñāsyāmīndriyaṃ bhāvayitavyam,
ājñendriyam, ājñātāvīndriyam, aṣṭāv abhibhvāyatanāni, daśa kṛtsnāyatanāny,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955654 (1.192):
samādhīndriyaṃ smṛtīndriyaṃ jñānendriyaṃ jīvitendriyam, / anājñātamājñāsyāmīndriyam, ājñendriyam, ājñātāvīndriyam | imāni bhikṣava
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254599 (1.192):
bodhyaṅgāny, āryāṣṭāṅgamārgas, trīṇi vimokṣamukhāny, / anājñātamājñāsyāmīndriyam, ājñendriyam, ājñātāvīndriyaṃ, savitarkaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751022 (1.192):
samādhiḥ avitarkaḥ (LPG 9r) avicāraḥ samādhir anājñātamājñāsyāmītīndriyam / ājñendriyam ājñātāvīndriyam abhibhvāyatanaṃ kṛtsnāyatanaṃ catvāri
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759035 (1.192):
animittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ anājñātam ājñāsyāmīndriyam / ājñendriyam ājñātāvīndriyam savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ avitarko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772854 (1.192):
trīṇīndriyāni katamāni trīṇi anājñātam ājñāsyāmīndriyam ājñendriyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951276 (0.006):
idaṃ trīṇīndriyāni/ katamāni trīṇi/ anājñātam ā / 20911 jñāsyāmīndriyam ājñendriyam ājñātāvīndriyaṃ/ {tatra katamat}
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11879700 (0.013):
anājñātamājñāsyāmīndriyam ājñendriyam ājñātāvīndriyam. itīmāni brāhmaṇa
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2053376 (0.017):
dharmajñānamājñendriyaṃ syāt | nājñāsyāmīndriyam | ato kṣāntirna jñānam |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22406657 (0.021):
trīṇīndriyāṇi / ajñātamājñāsyāmīndriyam ājñendriyam ājñātāvīndriyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109248 (0.021):
trīṇīndriyāni. katamāni trīṇi? anājñātamājñāsyāmīndriyam ājñendriyam / ājñātāvīndriyam.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11886883 (0.021):
ājñāta ity ucyate. tasyendriyaṃ ājñātendriyam iti. ya ājñendriyeṇa so
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1980254 (0.022):
anājñātamāsyāmindriyamājñendriyamājñātāvīndriyamiti sarvaṃ jñānākhyaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562530 (0.022):
mahāsatvasya mahāyānaṃ yaduta trīṇīndriyāni katamāni trīṇy anājñātam / ājñasyāmīndriyaṃ. ājñendriyam / 2 ājñātāvīndriyaṃ tatra katamam anājñātam ājñāsyāmīndriyaṃ yad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097010 (0.022):
anājñātamājñāsyāmīndriyam ājñendriyam ājñātāvīndriyaṃ, savitarkaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15190985 (0.022):
trīṇīndriyāṇi / anājñātam ājñāsyāmīndriyam ājñendriyam ājñātavata indriyam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11886863 (0.024):
indriyam ity arthaḥ. ājñendriyam api hi ājñāta indriyaṃ na tu niravaśeṣe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717438 (0.024):
bhāvayitavyaḥ anājñātam ājñāsyāmīndriyam bhāvayitavyam ājñendriyam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057663 (0.024):
samādhir bhāvayitavyaḥ, anājñātamājñāsyāmīndriyaṃ bhāvayitavyam, / ājñendriyaṃ bhāvayitavyam, ājñātāvīndriyaṃ bhāvayitavyam, abhibhvāyatanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772882 (0.028):
anājñātam ājñāsyāmīndriyaṃ tatra katamad ājñendriyaṃ yac chaikṣāṇāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109276 (0.028):
anājñātamājñāsyāmīndriyam. / tatra katamad ājñendriyam? yac chaikṣāṇāṃ pudgalānām ājñātavatāṃ
aṣṭādaśa śūnyatā, daśa tathāgatabalāni, catvāri vaiśāradyāni, catasraḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100022 (0.0):
śūnyatā ānimittam apraṇihitam apy avikalpaṃ? kiṃ punar / daśatathāgatabalāni. catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049548 (0.0):
mārgaṃ trīṇi vimokṣamukhāni aṣṭau vimokṣān navānupūrvasamāpattīn / daśatathāgatabalāni. catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938901 (0.0):
saptatriṃśad bodhipakṣā dharmā daśa tathāgatabalāni / 17410 {{catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvidaḥ trīṇi vimokṣamukhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963406 (0.0):
prajñā{pāramitā}/ daśa tathāgata / 24316 balāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī mahā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742690 (0.0):
mantavyam catvāri vaiśāradyāni daśatathāgatabalāni catasraḥ pratisaṃvido
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 760659 (0.0):
bodhipakṣā dharmā daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 760706 (0.0):
saptatriṃśad bodhipakṣā dharmā daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni / catasraḥ pratisaṃvidaḥ trīṇi vimokṣamukhāni aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784892 (0.0):
śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā / daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236693 (0.0):
ārūpyasamāpattayo 'bhijñāḥ satyāni daśatathāgatabalāni catvāri / vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237409 (0.0):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattayo daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247720 (0.0):
sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa tathāgatabalāni catvāri / vaiśāradyāni catasraḥ. pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā mahāmaitrī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256207 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatā sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa / tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626783 (0.0):
sarvadhāraṇīmukhāni, ato nirjātāni daśatathāgatabalāni catvāri / vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ, ato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632339 (0.0):
bodhisattvabhūmayo daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254454 (0.0):
kṣīyante na kṣeṣyante daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267644 (0.0):
sarvapāramitāḥ sarvaśūnyatāḥ sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni daśa / tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822167 (0.0):
daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122034 (0.0):
kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā, daśa / tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303139 (0.0):
sarvadhāraṇīmukhāni, daśatathāgatabalāni, catvāri vaiśāradyāni, catasraḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160373 (0.0):
daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī
pratisaṃvido, mahāmaitrī, mahākaruṇā, aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāś ca;
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723932 (0.0):
vāsanāsamudghātaḥ, (19) sakalajanahitāśayatā mahākaruṇā, (20) / aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ, (21) sarvākārajñatāditrisarvajñatā /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032901 (0.0):
catvāri vaiśāradyāni, (10)catasraḥ pratisaṃvido, (B) mahāmaitrī (19)
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254631 (0.0):
balāni, catvāri vaiśāradyāni, catasraḥ pratisaṃvido, mahāmaitrī,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812766 (0.0):
daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī / mahākaruṇā aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇāny
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308715 (0.0):
cāniryātā na sā mahākaruṇā, aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ kauśikāniryātā ye
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157509 (0.0):
catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvidaḥ mahāmaitri mahākaruṇā / aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260897 (1.788):
vaiśāradyāni tathā pratisaṃvidas tathā aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmās tathā / sarvajñatā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263359 (1.788):
daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido / 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ sarvajñatā asaṃpramuṣitadharmatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160382 (1.788):
daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100024 (0.002):
daśatathāgatabalāni. catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026952 (0.002):
vimokṣamukhāni daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ / pratisaṃvido mahāmaitrī mahākaruṇām aṣṭādaśāveṇikāṃ buddhadharmān. sa eṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039906 (0.002):
daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni. catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15051254 (0.002):
vimokṣamukhāni daśatathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ / pratisaṃvido mahāmaitrī mahākaruṇām aṣṭādaśāveṇika buddhadharmā, teṣāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963409 (0.002):
24316 balāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī mahā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784893 (0.002):
daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122040 (0.002):
tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido mahāmaitrī
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302243 (0.002):
sarvadhāraṇīmukhāni, daśatathāgatabalāni, catvāri vaiśāradyāni, catasraḥ / pratisaṃvidaḥ, mahāmaitrī, mahākaruṇā, aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāḥ.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302475 (0.002):
sarvadhāraṇīmukhāni, daśatathāgatabalāni, catvāri vaiśāradyāni, catasraḥ / pratisaṃvidaḥ, mahāmaitrī, mahākaruṇā, aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23305352 (0.002):
sarvadhāraṇīmukhāni, daśatathāgatabalāni, catvāri vaiśāradyāni, catasraḥ / pratisaṃvidaḥ, mahāmaitrī, mahākaruṇā, aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245750 (0.003):
sarvasamādhayo vā daśatathāgatabalāni vā catvāri vaiśāradyāni vā catasraḥ / pratisaṃvido vā mahāmaitrī vā mahākaruṇā vāvikalpā yāvad aṣṭādaśāveṇikā
evam eva sarvajñatā, mārgākārajñatā, sarvākārajñatā, ṣaṭ pāramitāḥ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109829 (0.0):
sarvākārajñateti na abhiniviśate idaṃ sarvākārajñatā asya / sarvākārajñateti. rūpaṃ nityato vā anityato vā na abhiniviśate.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113937 (0.0):
sarvākārajñatā sarvākārajñateti vadami. āha: yat punar bhagavaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114186 (0.0):
sthitvā bhūtakoṭiḥ sākṣātkartavyā. yat punaḥ subhūte sarvākārajñatā / sarvākārajñatety (AdSPG I 149) ucyate. ekena ākāreṇa sarvākārajñatety
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114235 (0.0):
ucyate. āha: yat punar bhagavaṃ sarvākārajñatā ca mārgākārajñatā ca
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18564990 (0.0):
1 /// .. mārgakārajñatā sarvākārajñatā ///
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6902959 (0.0):
05107 bodhir eva sarvākārajñatā sarvākārajñataiva bodhiḥ/ evaṃ yujyamānaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 725410 (0.0):
sarvākārajñatā sarvākārajñataiva bodhiḥ evaṃ yujyamānaḥ śāriputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791206 (0.0):
sarvākārajñateti hi sarvākārajñatā cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247735 (0.0):
mahākaruṇā mārgākārajñatā sarvajñatā sarvākārajñatā, idaṃ tad buddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247861 (0.0):
prajñāpāramitānirjātā hi kauśika mārgākārajñatā sarvajñatā sarvākārajñatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248605 (0.0):
vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā / mārgākārajñatā sarvajñatā sarvākārajñatā loke prajñāyate. dharmadhātur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640007 (0.0):
saṃjñā saṃskārā, vijñānam eva sarvākārajñatā sarvākārajñataiva vijñānam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640184 (0.0):
skandhadhātvāyatanapratītyasamutpāda eva sarvākārajñatā, sarvākārajñataiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640237 (0.0):
sarvākārajñatā sarvākārajñataiva devaputrāḥ prajñāpāramitā. tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640290 (0.0):
ekaivaiṣā tathatādvayādvaidhīkārā. adhyātmaśūnyataiva sarvākārajñatā / sarvākārajñataivādhyātmaśūnyatā, evaṃ yāvad abhāvasvabhāvaśūnyataiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640304 (0.0):
sarvākārajñatā sarvākārajñataivābhāvasvabhāvaśūnyatā. tat kasya hetoḥ? yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640352 (0.0):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgā eva sarvākārajñatā / sarvākārajñataiva samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgāḥ. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640410 (0.0):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattaya eva sarvākārajñatā / sarvākārajñataivāpramāṇadhyānārūpyasamāpattayaḥ. tat kasya hetoḥ? yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640496 (0.0):
anāgāmiphalam arhattvaṃ pratyekabuddhā, buddhā eva sarvākārajñatā / sarvākārajñataiva buddhāḥ. tat kasya hetoḥ? yā ca buddhānāṃ bhagavatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265040 (0.0):
bhagavān āha: sarvākārajñatā sarvākārajñateti vadāmi.
pañcābhijñāḥ, pañca cakṣūṃṣi, dvātriṃśan mahāpuruṣalakṣaṇāny, aśītir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15089057 (0.017):
sacet saptatriṃśadbodhipakṣān dharmān adhitiṣṭhati saṃjānīte 'dhimucyate, / evaṃ pañca cakṣūṃṣi ṣaḍ abhijñāḥ ṣaṭ pāramitāś catvāri vaiśāradyāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177011 (0.034):
[ Bendall ed p244 ---> ] / tukāmena dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇāny aśītiṃ cânuvyañjanāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032907 (0.043):
mahākaruṇā, (20) aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ, (C) dvātṛṃśan / mahāpuruṣalakṣaṇāny, (D) aśītim anuvyañjanāni, (E) / pañcadhāraṇīmukhaśatāni, (F) samādhimukhaśatāni. idam ucyate lokottaraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749308 (0.051):
saṃjānīte nādhimucyate evaṃ pañcacakṣūṃṣi ṣaḍabhijñāḥ ṣaṭpāramitāś catvāri
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927296 (0.054):
nādhimucyate}/ evaṃ pañcacakṣūṃṣi ṣaḍabhijñāḥ ṣaṭpāramitāś catvā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18632063 (0.060):
cyaviṣyati śuddhāvāsā devā brāhmaṇaveṣaṃ nirmiṇitvā mantrāṃś ca vedāṃś ca / dvātriṃśac ca mahāpuruṣalakṣaṇāni brāhmanānāṃ vācenti yathā bodhisatve
anuvyañjānāni ca. ete te sarvadharmā yeṣv anabhiniviṣṭā bodhisattvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032906 (0.033):
mahākaruṇā, (20) aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ, (C) dvātṛṃśan / mahāpuruṣalakṣaṇāny, (D) aśītim anuvyañjanāni, (E)
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250389 (0.048):
āha: katame bhadanta bhagavaṃs te sarvadharmā yeṣu bodhisattvā mahāsattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237421 (0.050):
catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikābuddhadharmāḥ kauśika anirjātā ye / cānirjātā na te buddhadharmāḥ. srotaāpattiphalaṃ kauśika anirjātaṃ yac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905346 (0.058):
06112 cābhimukhībhavanti// [iti bodhisattvadharmānusārī//] / 06113 santi śāriputra {bodhisattvā} mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909700 (0.058):
08903 kārajñatām arpayanti/ santi śāriputra {bodhisattvā} mahāsattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909802 (0.058):
atyantaśūnyatayā} avikṣiptacittatām upādāya/ santi {śāriputra bodhisattvā / mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {prajñāpāramitāyāṃ sthitvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101100 (0.059):
avyākṛtakā bodhisattvā (AdSPG I 65) mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780290 (0.060):
yacchīlametarhi daśasu dikṣu pratyutpannānāṃ sarvabodhisattvānāṃ bhavati / / yeṣu śikṣāpadeśu yacchīle 'tītāḥ sarvabodhisattvāḥ śikṣitavantaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906504 (0.060):
07007 bhūtvā dānaṃ sattvebhyo dattvā tān eva daśakuśalakarmapatheṣu / patiṣṭhāpayanti/ / 07008 santi {śāriputra bodhisattvā} mahāsattvā ye dānapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909720 (0.060):
08905 atyantaśūnyatayā na ca gṛhītatām upādāya/ santi {śāriputra / bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {śīlapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909741 (0.060):
08906 ttyanadhyāpattitām upādāya/ santi {śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909760 (0.060):
sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā} akṣobhaṇatām upādāya/ / 08907 santi {śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909782 (0.060):
atyantaśūnyatayā} kāyikacaitasikavīryyāsraṃsanatām upādāya/ santi / {śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ}
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28659038 (0.061):
mahāprabhāvabhāsā mahābhāgā mahāvibhāgā mahāsaṃbhavā mahāvibhavāḥ, yeṣu / pratipadyamānānāṃ bodhisattvānāmayamevaṃrūpo vimokṣaḥ saṃpadyate / katame
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28603882 (0.062):
buddhadharmā anuvartitavyāḥ? kathaṃ bodhisattvena buddhadharmāḥ / paripiṇḍayitavyāḥ? kathaṃ bodhisattvena buddhadharmāḥ paribhāvayitavyāḥ?
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11342990 (0.063):
prasaviṣyathe '; ti / sarva mantrāśca na pratikṣeptavyāḥ / / sarvabuddhabodhisattvāśca na visaṃvādanīyāḥ / gururārādhanīyaśceti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906026 (0.063):
06616 krāmanti/ avinivartanīyabhūmau vā avatiṣṭhante/ sarvabuddhadharmān / 06701 vā samudānayanti// santi {śāriputra bodhisattvā} mahāsattvā ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729227 (0.064):
bhādrakalpikā veditavyāḥ amī śāriputra vaivartikā bodhisattvā mahāsattvā / yeṣām ayam udayo buddhadharmeṣu tasmāt tarhi śāriputra bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6916118 (0.064):
10703 paripāke na buddhakṣetrapariśuddhau nopāyakauśalye 'bhinivekṣyate/ / 10704 kasya hetoḥ/ tathā hi te sarvadharmā na saṃvidyante yaś
mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250318 (0.0):
bodhisattvānaṃ prajñāpāramitā? kasya dharmasya pāramitāyāṃ bodhisattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250379 (0.0):
ucyate yad idaṃ sarvadharmānabhiniveśaḥ. anabhiniviṣṭāḥ śāradvatīputra / bodhisattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25255024 (0.0):
nābhiniviśanti, dharmeṣv anabhiniviṣṭāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ / kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252951 (0.015):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gataḥ kṣipram anuttarāṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549786 (0.056):
pratyekabuddhayānena niryāsyanti / ye anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ / saṃprasthitāḥ, te kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante / ye
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109241 (0.063):
'vaivartikādhisattvā bhavanti, kṣipraṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante / ye kecidvastrasparśanenāpi spṛśanti,
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante. / tata āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantam etad avocat: katame bhadanta
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254319 (0.0):
[DsP_58] tata āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantam etad avocat: saced
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752445 (0.002):
prajñāpāramitāṃ paripūrayati | // athāyuṣmāṃc chāradvatīputro bhagavantam
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753801 (0.002):
nābrahmacāriṇā : // evam ukte āyuṣmāṃc chāradvatīputro bhagavantam etad / avocat* kiṃ punar bodhisatvasya mahāsatvasyāvaśyaṃ bhāryaputraduhitṛbhir
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1162701 (0.002):
atha khalvāyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - nāyaṃ bhagavan
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1160602 (0.003):
evamukte āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - sarvaprathamataraṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754879 (0.005):
abhisaṃbudhyāprameyāsaṃkhyeyāparimāṇān* satvān parinirvāpayati | evam ukte / āyuṣmāṃc chāradvatīputro bhagavantam etad avocat* kathaṃ bhagavaṃ
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1162082 (0.009):
atha khalvāyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - niyatāste
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553815 (0.009):
atha khalvāyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - āścaryaṃ bhagavan
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559691 (0.009):
atha khalvāyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - kiṃgocarā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556843 (0.010):
buddhadharmeṣu śikṣitavyam iti | athāyuṣmāṃ śāradvatīputro bhagavantam
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556885 (0.010):
8 buddhadharmeṣu śikati | tac cānupalaṃbhayogeneti | athāyuṣmāṃ / śāradvatīputro bhagavantam etad avocat* evaṃ śikṣamāṇo bhadanta bhagavan
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557039 (0.010):
5 athāyuṣmāṃ śāradvatīputro bhagavantam etad avocat kiṃ asau bhadanta
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558903 (0.010):
ity ucyate | // aupamyaparivarto nāmnaikādaśamaḥ samāptaḥ | // athāyuṣmāṃ / śāradvatīputro bhagavantam / 2 etad avocat | mamāpi bhadanta bhagavaṃ pratibhāti yenārthena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557378 (0.012):
abhiniviṣṭāḥ evam uktāyuṣmāṃ śāradvatīputro bhagavantam etad avocat* evaṃ / punaḥ śikṣamāṇā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557393 (0.014):
evamukte āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - durdṛśeyaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559202 (0.014):
śāradvatīputra sarvadharmānantāparyantā anugantavyā / / evamukte āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantametadavocat - kīdṛśānāṃ bhagavan
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250300 (0.014):
evam ukta āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantam etad avocat: prajñāpāramitā,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25255024 (0.015):
nābhiniviśanti, dharmeṣv anabhiniviṣṭāḥ prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ / kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250321 (0.017):
prajñāpāramitāyāṃ pāraṃ gatāḥ kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyante?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999263 (0.018):
saṃparivāritāś ca kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante // / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindramāmantrayate sma tena hi
bhagavan pañca skandhāḥ, peyālaṃ yāvat katamāni dvādaśa
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250750 (0.064):
[DsP_5] tatra katamāni dvādaśa pratītyasamutpādāṅgāni? / yadutāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ,
pratītyasamutpādāṅgāni, katamāni catvāri smṛtyupasthānāni, peyālaṃ yāvat
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250412 (0.026):
dvādaśāyatanāny, aṣṭādaśa dhātavaś, catvāry āryasatyāni, dvādaśa / pratītyasamutpādāṅgāni, catvāri smṛtyupasthānāni, catvāri samyakprahāṇāṇi,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250750 (0.043):
catvāry āryasatyāni. / [DsP_5] tatra katamāni dvādaśa pratītyasamutpādāṅgāni?
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254666 (0.043):
[DsP_64] tatra katame 'nāsravā dharmāḥ? catvāri smṛtyupasthānāni peyālaṃ / yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā ete 'nāsravā dharmāḥ.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250870 (0.045):
pratilomaś ca. / [DsP_6] tatra katamāni catvāri smṛtyupasthānāni? yaduta kāye
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254699 (0.045):
apramāṇāni, catasra ārūpyasamāpattayaś, catvāri smṛtyupasthānāni peyālaṃ / yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā, ete saṃskṛtā dharmāḥ.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250896 (0.046):
dharmānupaśyanāsmṛtyupasthānam. etāny ucyante catvāri smṛtyupasthānāni. / [DsP_7] tatra katamāni catvāri samyakprahāṇāni? iha bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803863 (0.047):
viharati, aniścitaś ca viharati, na ca kañcil loke upādatte, imāny ucyante / catvāri smṛtyupasthānāni. / katamāni ca subhūte catvāri samyakprahāṇāni? anutpannānāṃ pāpakānām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032927 (0.050):
(la) katamāni ca subhūte catvāri smṛtyupasthānāni? yaduta (i) adhyātmakāye
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957140 (0.050):
vinīya loke abhidhyādaurmanasye | itīmāni catvāri smṛtyupasthānāni || / [14] tatra katamāni bhikṣavaścatvāri samyakprahāṇāni? iha bhikṣavo
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957050 (0.053):
[13] tatra katamāni bhikṣavaścatvāri smṛtyupasthānāni? iha bhikṣavo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803769 (0.054):
katamāni ca subhūte catvāri smṛtyupasthānāni? adhyātmakāye kāyānupaśyī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771318 (0.054):
aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam yad uta catvāri / smṛtyupasthānāni katamāni catvāri kāyasmṛtyupasthānānaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15107652 (0.054):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ, yad uta / catvāri smṛtyupasthānāni, katamāni catvāri? kāyasmṛtyupasthānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626730 (0.064):
adhyātmaśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā, ato nirjātāni catvāri / smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi
katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ, katamaṃ śūnyatāvimokṣamukhaṃ, peyālaṃ yāvat
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251071 (0.014):
[DsP_12] tatra katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ? yaduta samyagdṛṣṭiḥ,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954954 (0.028):
(7) tatra bhikṣavaḥ katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ? tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957548 (0.028):
[19] tatra bhikṣavaḥ katama āryāṣṭāṅga(mārgaḥ)? tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562284 (0.028):
4 subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya mahāyānaṃ yadutāryāṣṭāṅgamārgaḥ / katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108990 (0.028):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta / āryāṣṭāṅgamārgaḥ. katama āryāṣṭāṅgo mārgaḥ? yad uta samyagdṛṣṭiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772601 (0.036):
bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta āryāṣṭāṅgamārgaḥ katama
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803986 (0.037):
katamaś ca subhūte āryāṣṭāṅgamārgaḥ? samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12026978 (0.041):
deśanādharmaḥ. dharmaḥ katamaḥ. āryāṣṭāṃgamārga ity atra
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970382 (0.044):
chāradvatīputra paryāyeṇa yo 'yam ucyata āryāṣṭāṅgamārga ity advayasyaiṣā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250430 (0.045):
āryāṣṭāṅgamārgaḥ, śūnyatāvimokṣamukham, animittavimokṣamukham,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22968352 (0.047):
kṛtā, yad etad ucyate bodhyaṅgānīty advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā, yad etad / ucyate āryāṣṭāṅgamārga ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā, yad etad ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717307 (0.048):
bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgamārgaḥ paripūrayitavyaḥ śūnyatāsamādhir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057529 (0.048):
āryāṣṭāṅgamārgaḥ paripūrayitavyaḥ, śūnyatāsamādhir bhāvayitavyaḥ,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558232 (0.050):
śūnyātmanātmanīyena vā | evaṃ smṛtyupasthānāni | yāvad āryāṣṭāṅgo mārgo | / yāvat trīṇi vimokṣamukhāni śūnyāny
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6205947 (0.051):
iti vā anitya iti vopalabhyate. āryāṣṭāṅgamārga eva tatra na saṃvidyate.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122005 (0.052):
āryāṣṭāṅgamārgaḥ, śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhaṃ catvāry apramāṇāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23300179 (0.054):
nāryāṣṭāṅgaṃ mārgaṃ śūnyata iti vikalpayiṣyanti, na śūnyatām āryāṣṭāṅgaṃ / mārga iti vikalpayiṣyanti, nāryāṣṭāṅgaṃ mārgam ānimitta iti
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562420 (0.054):
11 nirodhajñānaṃ katamaṃ mārgajñānaṃ yad āryāṣṭāṅgamārgajñānaṃ katamaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23334403 (0.054):
kasya hetoḥ? tathā hi kauśika yaś cāryāṣṭāṅgamārgo yaś ca bodhisattvo yā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970368 (0.057):
anutpāda evāryāṣṭāṅgamārgaḥ āryāṣṭāṅgamārga evānutpādaḥ, anenāyuṣmañ
sarvākārajñatā, katamāḥ ṣaṭ pāramitāḥ, peyālaṃ yāvad aśītir anuvyañjanāni?
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18563178 (0.0):
7 hy antaviśuddhitām upādāya tathā srotaāpattiphalaṃ peyālaṃ yāvat / sarvākārajñatā nopalabhyate hy atyantaviśuddhitām upādāya anutpādo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 794385 (0.0):
samādhidhāraṇīmukhāny abhijñā aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ peyālam yāvat / sarvākārajñatāpy anutpādaḥ śāriputra āha kiṃ punar āyuṣman subhūte
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250532 (0.031):
evam eva sarvajñatā, mārgākārajñatā, sarvākārajñatā, ṣaṭ pāramitāḥ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253537 (0.039):
[DsP_52] tatra katamā sarvākārajñatā? yat tathāgatasya sarvadharmāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953492 (0.045):
21809 manasikāreṇa virahito bhavati yāvat sarvākārajñatā 'nuprāpto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775008 (0.045):
buddhamanasikāreṇa virahito bhavati yāvat sarvākārajñatā 'nuprāpto bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266240 (0.045):
bhavati yāvat sarvākārajñatānupalabdhyā prajñāpāramitā pratyarpitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17249493 (0.045):
aparigṛhītaṃ bhavati yāvat sarvākārajñatā parigṛhītā bhavati.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111408 (0.045):
buddhavigrahaṃ dṛṣṭvā na jātu buddha manasikāreṇa virahito bhavati, yāvat / sarvākārajñatānuprāpto bhavati, idaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099434 (0.046):
abhisaṃbudhyate. sacet subhūte prajñāpāramitā na atyantaviviktā syād yāvat / sarvākārajñatā na atyantaviviktā syāt na sā syāt prajñāpāramitā yāvan na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109321 (0.046):
vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ na manasikartavyaṃ yāvat sarvākārajñatā na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109820 (0.046):
vijñānam iti na abhiniviśate, idaṃ vijñānam asya vijñānam iti, yāvat / sarvākārajñateti na abhiniviśate idaṃ sarvākārajñatā asya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110403 (0.046):
yāvat sarvākārajñatā na saṃyuktā na visaṃyuktā. evaṃ khalu subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110441 (0.046):
karaṇīyaḥ, yāvan na sarvākārajñatā yāṃ sthāsyāmi iti yoga karaṇīyaḥ. tat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110466 (0.046):
na vijñānaṃ kvacit sthitaṃ. yāvan na sarvākārajñatā kvacit sthitā, evam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027732 (0.046):
anuprāpnoti. yāvan na sarvākārajñatājñānam anuprāpnoti. so 'tra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239266 (0.046):
yāvan na sarvākārajñatā prajñāpāramitā nānyatra sarvākārajñatāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266226 (0.046):
pratyarpitaṃ bhavati yāvad na sarvākārajñatā pratyarpitā bhavati?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266258 (0.046):
pratyarpitaṃ bhavati yāvad na sarvākārajñatā pratyarpita bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1627200 (0.046):
nāveṇikabuddhadharmā yāvan na sarvākārajñatāprajñaptir upalabhyate. evaṃ
[DsP_1] evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: pañca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250271 (0.0):
prakṣyāmi. / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: tathāgataṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750813 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ yogaḥ karaṇīyaḥ evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ / śāradvatīputram etad avocat* iha śāradvatīputra bodhisatvena mahāsatvena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754899 (0.0):
anuprāpnoti | bodhisatvamārgaṃ ca pariśodhayati | // evam ukte bhagavān / āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat* iha śāradvatīputra bodhisatvo
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553848 (0.0):
acalākampyākṣobhyaparṣadiyaṃ bhagavan / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / śāradvatīputrametadavocat - guṇāṃstvaṃ śāradvatīputra parṣadaḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557101 (0.0):
prajñāpāramitā ca nirdiṣṭā, prajñāpāramitāyāśca apariniṣpattirnirdiṣṭā / / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ śāradvatīputrametadavocat -
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559700 (0.0):
bhagavan prajñāpāramitā? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / śāradvatīputrametadavocat - anantaviṣayagocarā śāradvatīputra
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254374 (0.005):
pratipadyante, 'pratipadyamānāś ca kathaṃ sarvajñatām anuprāpnuvanti? / evam ukte bhagavān ayuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: yad api
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252971 (0.014):
[DsP_44] tato bhagavān āyuṣmantaṃ śāradvatīputram avocat: tatra katamāni
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736032 (0.025):
evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ āyuṣmantaṃ / śāradvatīputrametadavocat - atra yaduktaṃ bhadanta śāriputra bhagavatā
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1162718 (0.028):
| evamukte mañjuśrīḥ kumārabhūtaḥ āyuṣmantaṃ śāradvatīputrametadavocat - / nāhaṃ bhadanta śāradvatīputra tathā deśayāmi yathā kṛtāvino 'pyarhanta
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22972609 (0.028):
evam ukte āyuṣmān subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: nāham
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559218 (0.030):
asādhāraṇacittaṃ | sarvaśrāvakapratyekabuddhair evam uktāyuṣmāṃ subhūtir / āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat / 8 ihāvusa śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prathamacittotpādam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954364 (0.030):
evam ukte āyuṣmān subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: yad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100257 (0.033):
evam ukte āyuṣmāṃ subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: asāre
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1162210 (0.039):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ śāradvatīputramāmantrayate sma -
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254313 (0.055):
likhitānīva lakṣaṇāni. etany ucyante 'śītir anuvyañjanāni. / [DsP_58] tata āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantam etad avocat: saced
skandhā iti, śāradvatīputra, ucyante yaduta rūpaṃ, vedanā, saṃjñā,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252867 (0.0):
tatra katamo bhāvaḥ? bhāva ucyate pañca skandhā yaduta rūpaṃ, vedanā, / saṃjñā, saṃskārā, vijñānam. tatra bhāvo bhāvena śūnyaḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031629 (0.015):
loka ityākhyātāḥ / katame pañca? yaduta rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754280 (0.015):
caratīti | nāmamātram idaṃ yad uta rūpam iti | vedanā saṃjñā saṃskārā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640000 (0.018):
nirdiśanti, rūpam eva sarvākārajñatā sarvākārajñataiva rūpaṃ, vedanā / saṃjñā saṃskārā, vijñānam eva sarvākārajñatā sarvākārajñataiva vijñānam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264048 (0.019):
tathā hi subhūte yad buddhena pañcabhiś cakṣurbhir nopalabdhaṃ rūpaṃ, / vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ nopalabdhaṃ, skandhadhātvāyatanāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127922 (0.019):
rūpasyānutpādo na tad rūpaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ śūnyaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754133 (0.019):
yad uta rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ | tathā hi māyopamaṃ rūpam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808600 (0.019):
etan nāmadheyaṃ yad uta nāmanimittam iti, yad uta rūpaṃ vā vedanā vā / saṃjñā vā saṃskārā vā vijñānaṃ vā strī vā puruṣo (PSP_6 8:77) vā dārako vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908160 (0.019):
āgantukam etad āyuṣmañ chāradvatīputra nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ yad uta rūpam / iti vedaneti saṃjñeti saṃskārā iti vijñānam iti, tathā hi nāma na kutaścid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640124 (0.027):
sarvākārajñataiva devaputrā rūpaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārāḥ, vijñānam eva / devaputrāḥ sarvākārajñatā sarvākārajñataiva devaputrā vijñānam. tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258467 (0.030):
pratyavekṣamāṇasyaivaṃ bhavati, kasya vā rūpaṃ, kasya vā vedanā, kasya vā / saṃjñā, kasya vā saṃskārāḥ, kasya vā vijñānaṃ, tasyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9824852 (0.032):
rūpam ity, advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā yad uta vedaneti saṃjñeti saṃskārā iti / vijñānam iti yāvad buddhadharmā iti tad evaṃ rūpaprabhedaprajñaptau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9824887 (0.032):
advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā yad uta rūpam ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā yad / uta vedaneti saṃjñeti saṃskārā iti vijñānam iti yāvad buddhadharmā ity
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062387 (0.033):
idaṃ yad idaṃ rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ, tathā hi māyopamaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046002 (0.033):
iti? etadenamarthaṃ visarjayiṣyati, uta rūpaṃ visarjayiṣyati, uta vedanā / saṃjñā saṃskārāḥ, atha vijñānaṃ visarjayiṣyati, utāho varṇo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823775 (0.034):
anuvyavahāro bhavati, yad idaṃ rūpam iti yad idaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 789057 (0.036):
śāriputra paryāyeṇa yad anabhinivṛttaṃ na tad rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā / na vijñānam (PSP1: 254) yat punar āyuṣman śāriputra evam āha kena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122516 (0.048):
saṃjñā saṃskārāḥ katamat tad vijñānaṃ yad anabhinivṛttaṃ, na tad rūpaṃ / vedanā saṃjñā saṃskārā yac cānabhinivṛttaṃ na tad vijñānaṃ tat kim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823701 (0.048):
nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ tasmin saṃskāranimitte vastūni yad idaṃ rūpam iti, / yad idaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yad idaṃ yāvad buddhadharmā iti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823738 (0.048):
yad idaṃ rūpam iti, yad idaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yad idaṃ
saṃskārā, vijñānam. / [DsP_2] tatra katamāni dvādaśāyatanāni? ṣaḍ ādhyātmikāni, ṣaḍ bāhyāni.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252459 (0.009):
tatra katamādhyātmabahirdhāśūnyatā? adhyātmabāhyā dharmā ucyante ṣaḍ / ādhyātmikāny āyatanāni, ṣaḍ bāhyāny āyatanāni. tatrādhyātmikā dharmā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250655 (0.020):
śrotrāyatanaṃ, ghrāṇāyatanaṃ, jihvāyatanaṃ, kāyāyatanaṃ, manaāyatanam. / etāny ucyante ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni. / tatra katamāni ṣaḍ bāhyāny āyatanāni? yaduta rūpāyatanaṃ, śabdāyatanaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640000 (0.023):
nirdiśanti, rūpam eva sarvākārajñatā sarvākārajñataiva rūpaṃ, vedanā / saṃjñā saṃskārā, vijñānam eva sarvākārajñatā sarvākārajñataiva vijñānam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264048 (0.023):
tathā hi subhūte yad buddhena pañcabhiś cakṣurbhir nopalabdhaṃ rūpaṃ, / vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ nopalabdhaṃ, skandhadhātvāyatanāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127922 (0.023):
rūpasyānutpādo na tad rūpaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ śūnyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258468 (0.026):
pratyavekṣamāṇasyaivaṃ bhavati, kasya vā rūpaṃ, kasya vā vedanā, kasya vā / saṃjñā, kasya vā saṃskārāḥ, kasya vā vijñānaṃ, tasyaivaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252867 (0.028):
tatra katamo bhāvaḥ? bhāva ucyate pañca skandhā yaduta rūpaṃ, vedanā, / saṃjñā, saṃskārā, vijñānam. tatra bhāvo bhāvena śūnyaḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104712 (0.030):
tatra katamā adhyātmabahirdhāśūnyatā? ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni ṣaḍ / bāhyāny āyatanāni, iyam ucyate adhyātmabahirdhāśūnyatā.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24014669 (0.030):
jñāpakamānayanti ṣaṭṣaṭko dharmaparyāyaḥ katamaḥ / / ṣaḍādhyātmikānyāyatanāni / / ṣaṭ bāhyānyāyatanāni /"
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062387 (0.034):
idaṃ yad idaṃ rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ, tathā hi māyopamaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640124 (0.034):
sarvākārajñataiva devaputrā rūpaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārāḥ, vijñānam eva / devaputrāḥ sarvākārajñatā sarvākārajñataiva devaputrā vijñānam. tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17271578 (0.037):
prapañcayet. tasmāt tarhi subhūte niṣprapañcaṃ rūpaṃ, vedanā saṃjñā / saṃskārā, niṣprapañcaṃ vijñānaṃ, niṣprapañcāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261270 (0.038):
abhāvo, rūpaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārā vijñānam ity abhāvaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267687 (0.038):
bhagavān āha: sarvākārajñatāpi subhūte abhāvo, rūpaṃ vedanā saṃjñā / saṃskārā, vijñānam api subhūte abhāvaḥ, evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17271740 (0.038):
'prapañco 'nena subhūte kāraṇena niṣprapañcaṃ rūpaṃ, vedanā saṃjñā / saṃskārāḥ, niṣprapañcaṃ vijñānaṃ, niṣprapañcāḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250675 (0.039):
gandhāyatanaṃ, rasāyatanaṃ, spraṣṭavyāyatanaṃ, dharmāyatanam. etāny / ucyante ṣaḍ bāhyāny āyatanāni.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823587 (0.040):
savastukam idaṃ nāmadheyam upalabhyate yad idaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā / vijñānaṃ, savastukam idaṃ nāmadheyam upalabhyate yad idaṃ yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15268331 (0.040):
kasya hetoḥ? pratyutpannābhāvasvabhāvo hi subhūte rūpaṃ / vedanāsaṃjñāsaṃskārā, vijñānaṃ subhūte pratyutpannam abaddham amuktaṃ. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793618 (0.040):
āyuṣmataḥ subhūter bhāṣitasyārtham ājānāmi tathā rūpam anutpādo vedanā / saṃjñā saṃskārā vijñānam anutpādo yāvad vyastasamastā skandhā anutpādā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 794291 (0.040):
pratibhāti mantrayitum tat kasya hetoḥ tathā hy āyuṣman śāriputra rūpam / anutpādaḥ evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ vijñānam anutpādaḥ evaṃ
etāny ucyante dvādaśāyatanāni. / tatra katamāni ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni? yaduta cakṣurāyatanaṃ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250658 (0.009):
śrotrāyatanaṃ, ghrāṇāyatanaṃ, jihvāyatanaṃ, kāyāyatanaṃ, manaāyatanam. / etāny ucyante ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni. / tatra katamāni ṣaḍ bāhyāny āyatanāni? yaduta rūpāyatanaṃ, śabdāyatanaṃ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252459 (0.013):
tatra katamādhyātmabahirdhāśūnyatā? adhyātmabāhyā dharmā ucyante ṣaḍ / ādhyātmikāny āyatanāni, ṣaḍ bāhyāny āyatanāni. tatrādhyātmikā dharmā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104713 (0.033):
tatra katamā adhyātmabahirdhāśūnyatā? ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni ṣaḍ / bāhyāny āyatanāni, iyam ucyate adhyātmabahirdhāśūnyatā.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24014669 (0.033):
jñāpakamānayanti ṣaṭṣaṭko dharmaparyāyaḥ katamaḥ / / ṣaḍādhyātmikānyāyatanāni / / ṣaṭ bāhyānyāyatanāni /"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768462 (0.039):
bahirdāśūnyatā tatra katamā adhyātmabahirdhāśūnyatā ṣaḍādhyātmikāny / āyatanāni ṣaḍbāhyāny āyatanāni iyam ucyate adhyātmabahirdhāśūnyatā tatra
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559553 (0.043):
dharmā ucyante ṣaḍ ādhātmikāni / 14 āyatanāni ṣaḍ bāhyāni āyatanāni ime ucyante adhyātmabāhyā dharmāḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953880 (0.046):
(4) tatra bhikṣavaḥ katamāni dvādaśāyatanāni? yaduta / cakṣuradhyātmikamāyatanam | rūpamadhyātmikamāyatanam |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250675 (0.049):
gandhāyatanaṃ, rasāyatanaṃ, spraṣṭavyāyatanaṃ, dharmāyatanam. etāny / ucyante ṣaḍ bāhyāny āyatanāni.
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962088 (0.051):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti ṣaḍāyatanaṃ katamat? / ṣaḍādhyātmikānyāyatanāni | cakṣurādhyātmikamāyatanaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064613 (0.054):
cakṣurāyāyatanaṃ na rūpāyatanaṃ na śrotrāyatanaṃna śabdāyatanaṃ na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189335 (0.058):
dvādaśāyatanāni, cakṣurāyatanam, rūpāyatanam, śrotrāyatanam, śabdāyatanam,
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2471760 (0.058):
dvādaśāyatanāni / cakṣurāyatanam, rūpāyatanam, śrotrāyatanam,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954355 (0.061):
(u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam / | śrotrāyatanam | ghrāṇāyatanam | jihvāyatanam | kāyāyatanam |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301439 (0.061):
cakṣurāyatanaṃ, rūpāyatanaṃ | (Śbh_Sh 246) śrotrāyatanaṃ | śabdāyatanaṃ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220630 (0.063):
ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni | cakṣur ādhyātmikam āyatanaṃ / śrotraghrāṇajihvākāyamana ādhyātmikam āyatanam |
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853146 (0.064):
kaścāyatanārtha ity ata āha dvādaśāyatanānīti / tāni punaḥ / katamāni / cakṣurāyatanaṃ rūpāyatanaṃ yāvadmanaāyatanaṃ dharmāyatanaṃ caiti
śrotrāyatanaṃ, ghrāṇāyatanaṃ, jihvāyatanaṃ, kāyāyatanaṃ, manaāyatanam.
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954363 (0.025):
(u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam / | śrotrāyatanam | ghrāṇāyatanam | jihvāyatanam | kāyāyatanam |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390515 (0.032):
ghrāṇāyatanaṃ gandhāyatanaṃ jivhāyatanaṃ rasāyatanaṃ kāyāyatanaṃ / spraṣṭavyāyatanaṃ manaāyatanaṃ dharmāyatanaṃ ca //
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064617 (0.037):
cakṣurāyāyatanaṃ na rūpāyatanaṃ na śrotrāyatanaṃna śabdāyatanaṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064635 (0.037):
ghrāṇāyatanaṃ na gandhāyatanaṃ na jihvāyatanaṃ rasāyatanaṃ na kāyāyatanaṃ / spraṣṭavyāyatanaṃ na manaāyatanaṃ dharmāyatanam, na cakṣurdhātur na
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250670 (0.037):
gandhāyatanaṃ, rasāyatanaṃ, spraṣṭavyāyatanaṃ, dharmāyatanam. etāny / ucyante ṣaḍ bāhyāny āyatanāni.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901736 (0.047):
04615 gandhāyatanaṃ na jihvāyatanaṃ na rasāyatanaṃ na kāyāyatanaṃ na / spraṣṭavyāyatanaṃ na / 04616 manaāyatanaṃ na dharmāyatanam/ na cakṣurdhātur na rūpadhātur na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724189 (0.047):
gandhāyatanaṃ na jihvāyatanaṃ na rasāyatanaṃ na kāyāyatanaṃ na / spraṣṭavyāyatanaṃ na manaāyatanaṃ na dharmāyatanam na cakṣurdhātur na
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301460 (0.047):
spraṣṭavyāya tanaṃ, mana āyatanaṃ, dharmāyatanaṃ ca | imānyucyante / āyatanāni | katamadāyatanakauśalyaṃ | tatra cakṣuradhipatiḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301444 (0.048):
cakṣurāyatanaṃ, rūpāyatanaṃ | (Śbh_Sh 246) śrotrāyatanaṃ | śabdāyatanaṃ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809549 (0.049):
śūnyam, evaṃ śrotraghrāṇajihvākāyāyatanāni, manaāyatanaṃ / manaāyatanasvabhāvena śūnyam.
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189352 (0.050):
ghrāṇāyatanam, gandhāyatanam, jihvāyatanam, rasāyatanam, kāyāyatanam, / spraṣṭavyāyatanam, mana āyatanam, dharmāyatanaṃ ca / imāny ucyanta
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390501 (0.055):
dvadaśa / cakṣurāyatanaṃ rūpāyatanaṃ śrotrāyatanaṃ śabdāyatanaṃ / ghrāṇāyatanaṃ gandhāyatanaṃ jivhāyatanaṃ rasāyatanaṃ kāyāyatanaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189340 (0.055):
dvādaśāyatanāni, cakṣurāyatanam, rūpāyatanam, śrotrāyatanam, śabdāyatanam,
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2471765 (0.055):
dvādaśāyatanāni / cakṣurāyatanam, rūpāyatanam, śrotrāyatanam,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11864920 (0.058):
rūpāyatanaṃ yāvat kāyāyatanaṃ spraṣṭavyāyatanam iti. dhātuvyavasthāyāṃ ta
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220630 (0.058):
ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni | cakṣur ādhyātmikam āyatanaṃ / śrotraghrāṇajihvākāyamana ādhyātmikam āyatanam |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11912656 (0.062):
cakṣuḥkāyarūpaspraṣṭavyadharmāyatanāni. evaṃ yāvaj jihvāyatanaṃ. yasya / kāyāyatanaṃ. tasya catvāraḥ. kāyarūpaspraṣṭavyadharmāyanānīti.
etāny ucyante ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni. / tatra katamāni ṣaḍ bāhyāny āyatanāni? yaduta rūpāyatanaṃ, śabdāyatanaṃ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250636 (0.009):
[DsP_2] tatra katamāni dvādaśāyatanāni? ṣaḍ ādhyātmikāni, ṣaḍ bāhyāni.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250674 (0.024):
gandhāyatanaṃ, rasāyatanaṃ, spraṣṭavyāyatanaṃ, dharmāyatanam. etāny / ucyante ṣaḍ bāhyāny āyatanāni.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24014669 (0.025):
jñāpakamānayanti ṣaṭṣaṭko dharmaparyāyaḥ katamaḥ / / ṣaḍādhyātmikānyāyatanāni / / ṣaṭ bāhyānyāyatanāni /"
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252459 (0.026):
tatra katamādhyātmabahirdhāśūnyatā? adhyātmabāhyā dharmā ucyante ṣaḍ / ādhyātmikāny āyatanāni, ṣaḍ bāhyāny āyatanāni. tatrādhyātmikā dharmā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104713 (0.027):
tatra katamā adhyātmabahirdhāśūnyatā? ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni ṣaḍ / bāhyāny āyatanāni, iyam ucyate adhyātmabahirdhāśūnyatā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768462 (0.030):
bahirdāśūnyatā tatra katamā adhyātmabahirdhāśūnyatā ṣaḍādhyātmikāny / āyatanāni ṣaḍbāhyāny āyatanāni iyam ucyate adhyātmabahirdhāśūnyatā tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12028623 (0.043):
dvyāyatanam iti. rūpaspraṣṭavyāyatanaṃ. na gandharasāyatanaṃ.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559553 (0.048):
dharmā ucyante ṣaḍ ādhātmikāni / 14 āyatanāni ṣaḍ bāhyāni āyatanāni ime ucyante adhyātmabāhyā dharmāḥ
madhyantavibhagatika.html 19087657 (0.051):
tadāyadvārabhāvena bāhyānyāyatanānyuktāni na tvādhyātmikāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301460 (0.058):
spraṣṭavyāya tanaṃ, mana āyatanaṃ, dharmāyatanaṃ ca | imānyucyante / āyatanāni | katamadāyatanakauśalyaṃ | tatra cakṣuradhipatiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064617 (0.064):
cakṣurāyāyatanaṃ na rūpāyatanaṃ na śrotrāyatanaṃna śabdāyatanaṃ na / ghrāṇāyatanaṃ na gandhāyatanaṃ na jihvāyatanaṃ rasāyatanaṃ na kāyāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ, rasāyatanaṃ, spraṣṭavyāyatanaṃ, dharmāyatanam. etāny
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12028623 (0.010):
dvyāyatanam iti. rūpaspraṣṭavyāyatanaṃ. na gandharasāyatanaṃ.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250649 (0.037):
śrotrāyatanaṃ, ghrāṇāyatanaṃ, jihvāyatanaṃ, kāyāyatanaṃ, manaāyatanam. / etāny ucyante ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390515 (0.045):
ghrāṇāyatanaṃ gandhāyatanaṃ jivhāyatanaṃ rasāyatanaṃ kāyāyatanaṃ / spraṣṭavyāyatanaṃ manaāyatanaṃ dharmāyatanaṃ ca //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189354 (0.045):
ghrāṇāyatanam, gandhāyatanam, jihvāyatanam, rasāyatanam, kāyāyatanam, / spraṣṭavyāyatanam, mana āyatanam, dharmāyatanaṃ ca / imāny ucyanta
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301461 (0.051):
spraṣṭavyāya tanaṃ, mana āyatanaṃ, dharmāyatanaṃ ca | imānyucyante / āyatanāni | katamadāyatanakauśalyaṃ | tatra cakṣuradhipatiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064635 (0.054):
ghrāṇāyatanaṃ na gandhāyatanaṃ na jihvāyatanaṃ rasāyatanaṃ na kāyāyatanaṃ / spraṣṭavyāyatanaṃ na manaāyatanaṃ dharmāyatanam, na cakṣurdhātur na
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2471774 (0.057):
śabdāyatanam, ghrāṇāyatanam, gandhāyatanam, jihvāyatanam, rasāyatanam, / kāyāyatanam, spraṣṭavyāyatanam, mana āyatanam,dharmāyatanaṃ ca // 120 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809532 (0.058):
evaṃ śabdagandharasaspraṣṭavyāyatanāni, dharmāyatanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901736 (0.062):
04615 gandhāyatanaṃ na jihvāyatanaṃ na rasāyatanaṃ na kāyāyatanaṃ na / spraṣṭavyāyatanaṃ na / 04616 manaāyatanaṃ na dharmāyatanam/ na cakṣurdhātur na rūpadhātur na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724189 (0.062):
gandhāyatanaṃ na jihvāyatanaṃ na rasāyatanaṃ na kāyāyatanaṃ na / spraṣṭavyāyatanaṃ na manaāyatanaṃ na dharmāyatanam na cakṣurdhātur na
ucyante ṣaḍ bāhyāny āyatanāni. / [DsP_3] tatra katama aṣṭādaśa dhātavaḥ? yaduta cakṣurdhātū, rūpadhātuś,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250652 (0.024):
śrotrāyatanaṃ, ghrāṇāyatanaṃ, jihvāyatanaṃ, kāyāyatanaṃ, manaāyatanam. / etāny ucyante ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559554 (0.031):
dharmā ucyante ṣaḍ ādhātmikāni / 14 āyatanāni ṣaḍ bāhyāni āyatanāni ime ucyante adhyātmabāhyā dharmāḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250633 (0.039):
saṃskārā, vijñānam. / [DsP_2] tatra katamāni dvādaśāyatanāni? ṣaḍ ādhyātmikāni, ṣaḍ bāhyāni.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252459 (0.042):
tatra katamādhyātmabahirdhāśūnyatā? adhyātmabāhyā dharmā ucyante ṣaḍ / ādhyātmikāny āyatanāni, ṣaḍ bāhyāny āyatanāni. tatrādhyātmikā dharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768462 (0.053):
bahirdāśūnyatā tatra katamā adhyātmabahirdhāśūnyatā ṣaḍādhyātmikāny / āyatanāni ṣaḍbāhyāny āyatanāni iyam ucyate adhyātmabahirdhāśūnyatā tatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104713 (0.053):
tatra katamā adhyātmabahirdhāśūnyatā? ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni ṣaḍ / bāhyāny āyatanāni, iyam ucyate adhyātmabahirdhāśūnyatā.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24014669 (0.055):
jñāpakamānayanti ṣaṭṣaṭko dharmaparyāyaḥ katamaḥ / / ṣaḍādhyātmikānyāyatanāni / / ṣaṭ bāhyānyāyatanāni /"
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22397696 (0.057):
rūpaskandhaikadeśa (Abhidh-s 33) ekamāyatam // cakṣurdhātuvat / śrotradhrāṇajivhākāya rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyabhrātavaḥ //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301461 (0.059):
spraṣṭavyāya tanaṃ, mana āyatanaṃ, dharmāyatanaṃ ca | imānyucyante / āyatanāni | katamadāyatanakauśalyaṃ | tatra cakṣuradhipatiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901743 (0.060):
04616 manaāyatanaṃ na dharmāyatanam/ na cakṣurdhātur na rūpadhātur na
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19356939 (0.062):
aṣṭādaśa dhātavaḥ | cakṣurdhātū / rūpadhātuścakṣurvijñānadhāturyāvanmanodhāturdharmadhāturmanovijñānadhāturiti
cakṣurvījñānadhātuḥ; śrotradhātuḥ, śabdadhātuḥ, śrotravijñānadhātuḥ;
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390466 (0.0):
'ṣṭādaśa / cakṣurdhātū rūpadhātuścakṣurvijñānadhātuḥ śrotradhātuḥ / śabdadhātuḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301360 (0.0):
aṣṭādaśa dhātavaḥ | cakṣurdhātū rūpadhātuścakṣurvijñānadhātuḥ | / śrotradhātuḥ | śabdadhātuḥ | śrotravijñānadhātuḥ | ghrāṇadhātuḥ |
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720489 (0.0):
vyativartate / yathā hi mañjuśrīr bodhis tathā śrotradhātuḥ śabdadhātuḥ / śrotravijñānadhātuḥ, ghrāṇadhātur gandhadātur ghrāṇavijñānadhātuḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911972 (0.0):
10016 nobhayam antareṇopalabhyante/ śrotradhātuḥ śabdadhātuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 734243 (0.0):
śrotradhātuḥ śabdadhātuḥ śrotravijñānadhātur iti subhūte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15082977 (0.0):
avikāro 'vikalpaḥ, śrotradhātuḥ śabdadhātuḥ śrotravijñānadhātur avikāro
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189248 (0.0):
cakṣurdhātū rūpadhātuś cakṣurvijñānadhātuḥ śrotradhātuḥ śabdadhātuḥ
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2471899 (0.0):
śrotradhātuḥ, śabdadhātuḥ, śrotravijñānadhātuḥ, ghrāṇadhātuḥ,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755666 (0.005):
cakṣurvijñānadhātur na śrotradhātur na śabdadhātur na śrotravijñānadhātuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6913425 (0.005):
10309 dhātur nitya iti vā anitya iti vā samanupaśyati/ na śrotradhātur na / 10310 śabdadhātur na śrotravijñānadhātuḥ sukha iti vā duḥkha iti vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724215 (0.005):
rūpadhātur na cakṣurvijñānadhātuḥ na śrotradhātur na śabdadhātur na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 735689 (0.005):
śrotravijñānadhātur nitya iti vā anitya iti vā samanupaśyati na / śrotradhātur na śabdadhātur na śrotravijñānadhātuḥ sukha iti vā duḥkha iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064660 (0.005):
rūpadhātur na cakṣurvijñānadhātuḥ, na śrotradhātur na śabdadhātur na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076124 (0.005):
evaṃ na śrotradhātur na śabdadhātur na śrotravijñānadhātur nitya iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076164 (0.005):
na śrotradhātur na śabdadhātur na śrotravijñānadhātuḥ śānta iti vā aśānta
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076178 (0.005):
na śrotradhātur na śabdadhātur na śrotravijñānadhātuḥ śūnya iti vā aśūnya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076191 (0.005):
na śrotradhātur na śabdadhātur na śrotravijñānadhātur nimitta iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076258 (0.005):
(PvsP1 1: 119) / na śrotradhātur na śabdadhātur na śrotravijñānadhātur vivikta iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076271 (0.005):
na śrotradhātur na śabdadhātur na śrotravijñānadhātuḥ kuśala iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076284 (0.005):
na śrotradhātur na śabdadhātur na śrotravijñānadhātuḥ sāvadya iti vā
ghrānadhātur, gandhadhātur, ghrāṇavijñānadhātuḥ; jihvādhātū, rasadhātur,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920848 (0.0):
ghrāṇadhātur gandhadhātur ghrāṇavijñānadhātur avikāro 'vikalpo jihvādhātū / rasadhātur jihvāvijñānadhātur avikāro 'vikalpaḥ kāyadhātuḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720496 (0.019):
śrotravijñānadhātuḥ, ghrāṇadhātur gandhadātur ghrāṇavijñānadhātuḥ,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953854 (0.021):
śrotravijñānadhātuḥ | ghrāṇadhātuḥ | gandhadhātuḥ | ghrāṇavijñānadhātuḥ | / jihvādhātuḥ | rasadhātuḥ | jihvāvijñānadhātuḥ | kāyadhātuḥ | sparśadhātuḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189258 (0.021):
śrotravijñānadhātur ghrāṇadhātur gandhadhātur ghrāṇavijñānadhātur / jihvādhātū rasadhātur jihvāvijñānadhātuḥ kāyadhātuḥ spraṣṭavyadhātuḥ
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2471909 (0.021):
gandhadhātuḥ, ghrāṇavijñānadhātuḥ, jihvādhātuḥ, rasadhātuḥ,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755681 (0.022):
na ghrāṇadhātur na gandhadhātur na ghrāṇavijñānadhātur na jihvādhātur na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6914075 (0.022):
10314 na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātur nitya iti vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6914088 (0.022):
10315 iti vā samanupaśyati/ na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñāna
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724230 (0.022):
na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātuḥ na kāyadhātur na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 736339 (0.022):
jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātur nitya iti vā anitya iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064675 (0.022):
ghrāṇavijñānadhātuḥ, na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātuḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076584 (0.022):
na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātur nitya iti vā anitya iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076597 (0.022):
na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātuḥ sukha iti vā duḥkha iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076610 (0.022):
na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātur ātmeti vā anātmeti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076624 (0.022):
na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātuḥ śānta iti vā aśānta iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076638 (0.022):
na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātuḥ śūnya iti vā aśūnya iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076653 (0.022):
na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātur nimitta iti vā animitta
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076666 (0.022):
na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātuḥ praṇihita iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076679 (0.022):
na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātuḥ saṃskṛta iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076692 (0.022):
na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātur utpanna iti vā
jihvāvijñānadhātuḥ; kāyadhātuḥ, spraṣṭavyadhātuḥ, kāyavijñānadhātuḥ;
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390486 (0.0):
rasadhāturjivhāvijñānadhātuḥ kāyadhātuḥ spraṣṭavyadhātuḥ / kāyavijñānadhāturmanodhāturdharmadhāturmanovijñānadhātuśca // āyatanāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301381 (0.0):
gandhadhātuḥ | ghrāṇavijñānadhātuḥ | jihvadhātūrasadhātuḥ | / jihvavijñānadhātuḥ | kāyadhātuḥ, spraṣṭavyadhātuḥ,
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720505 (0.0):
jihvādhātū rasadhātur jihvāvijñānadhātuḥ, kāyadhātuḥ spraṣṭavyadhātuḥ / kāyavijñānadhātuḥ, manodhātur dharmadhātur manovijñānadhātus tathatān na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189268 (0.0):
jihvādhātū rasadhātur jihvāvijñānadhātuḥ kāyadhātuḥ spraṣṭavyadhātuḥ / kāyavijñānadhātur manodhātur dharmadhātur manovijñānadhātuḥ / ima ucyante
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2471914 (0.0):
gandhadhātuḥ, ghrāṇavijñānadhātuḥ, jihvādhātuḥ, rasadhātuḥ, / jihvāvijñānadhātuḥ, kāyadhātuḥ, spraṣṭavyadhātuḥ, kāyabijñānadhātuḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920848 (5.960):
ghrāṇadhātur gandhadhātur ghrāṇavijñānadhātur avikāro 'vikalpo jihvādhātū / rasadhātur jihvāvijñānadhātur avikāro 'vikalpaḥ kāyadhātuḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755694 (0.006):
rasadhātur na jihvāvijñānadhātuḥ na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901786 (0.006):
04619 dhātuḥ/ na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātuḥ/ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6914416 (0.006):
jihvāvijñānadhātuḥ saṃsāra iti vā nirvāṇa iti vā samanupaśyati}}/ na kāya / 10317 dhātur na spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātur nitya iti vā anitya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6914429 (0.006):
10318 vā samanupaśyati/ na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724243 (0.006):
śrotravijñānadhātuḥ na ghrāṇadhātur na gandhadhātur na ghrāṇavijñānadhātuḥ / na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātuḥ na kāyadhātur na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 736681 (0.006):
iti vā nirvāṇa iti vā samanupaśyati na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064688 (0.006):
ghrāṇavijñānadhātuḥ, na jihvādhātur na rasadhātur na jihvāvijñānadhātuḥ, / na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātuḥ na manodhātur na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076825 (0.006):
na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātur nitya iti vā anitya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076838 (0.006):
na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātuḥ sukha iti vā duḥkha
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076854 (0.006):
na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātur ātmeti vā anātmeti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076867 (0.006):
na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātuḥ śānta iti vā aśānta
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076881 (0.006):
na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātuḥ śūnya iti vā aśūnya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076894 (0.006):
na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātur nimitta iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15076907 (0.006):
na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātuḥ praṇihita iti vā
manodhātur, dharmadhātur, manovijñānadhātuḥ. eta ucyanta aṣṭādaśa
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755701 (0.040):
kāyavijñānadhātur na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātur na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901795 (0.040):
manodhātur na / 04620 dharmadhātur na manovijñānadhatuḥ/ nāvidyotpādo nāvidyānirodhaḥ/ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6914743 (0.040):
manodhātur na / 10320 dharmadhātur na manovijñānadhātur nitya iti vā anitya iti vā samanu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6914756 (0.040):
10401 paśyati/ na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātuḥ sukha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 737008 (0.040):
iti vā nirvāṇa iti vā samanupaśyati na manodhātur na dharmadhātur na / manovijñānadhātur nitya iti vā anitya iti vā samanupaśyati (PSP1: 104) na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 737021 (0.040):
manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātuḥ sukha iti vā duḥkha iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064695 (0.040):
na kāyadhātur na spraṣṭavyadhātur na kāyavijñānadhātuḥ na manodhātur na / dharmadhātur na manovijñānadhātuḥ, nāvidyotpādo nāvidyānirodhaḥ, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15077087 (0.040):
na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātur ātmeti vā anātmeti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15077100 (0.040):
na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātuḥ śānta iti vā aśānta iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15077124 (0.040):
na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātur nimitta iti vā animitta
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15077136 (0.040):
na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātuḥ praṇihita iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15077149 (0.040):
na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātuḥ saṃskṛta iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15077161 (0.040):
na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātur utpanna iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15077185 (0.040):
na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātur vivikta iti vā avivikta
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15077221 (0.040):
na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātuḥ sāsrava iti vā anāsrava
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15077237 (0.040):
na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātuḥ saṃkleśa iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15077249 (0.040):
na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātur laukika iti vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15077274 (0.040):
na manodhātur na dharmadhātur na manovijñānadhātuḥ saṃsāra iti vā nirvāṇam
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590660 (0.040):
cakṣurdhāturyāvanna manodhāturna dharmadhāturna manovijñānadhātuḥ | na
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953871 (0.053):
| kāyavijñānadhātuḥ | manodhātuḥ | dharmadhātuḥ | manovijñānadhātuḥ | ime / bhikṣava ucyante 'ṣṭādaśa dhātavaḥ ||
dhātavaḥ. / [DsP_4] tatra katamāni catvāry āryasatyāni? yaduta duḥkham āryasatyaṃ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1962624 (0.0):
tat satyamiti | (u) satyaṃ nāma catvāri [ārya]satyāni yaduta duḥkhaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898984 (0.035):
samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiriti / catvārīmāni / bhikṣava āryasatyāni / katamāni catvāri? duḥkhaṃ duḥkhasamudayo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804087 (0.035):
śūnyatānimittāpraṇihitasamādhayaḥ. / katamāni ca subhūte catvāry āryasatyāni? duṣkhaṃ samudayo nirodho mārga
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250748 (0.036):
catvāry āryasatyāni. / [DsP_5] tatra katamāni dvādaśa pratītyasamutpādāṅgāni?
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782816 (0.036):
___catvāri khalu punar imāni bhikṣavo āryasatyāni / katamāni catvāri /
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954730 (0.050):
(6) tatra katamāni catvāryāryasatyāni? tadyathā - duḥkhamāryasatyam |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050495 (0.052):
nirodhamātradarśanāt | kiñcāha bhagavānuttamadharmo yaduta / catvāryāryasatyāni iti | ato yogī sarvāṇi [satyāni] jānīyāt paśyecca | āha
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14512753 (0.057):
prasannacittasya catvāry āryasatyāni pradarśitāni duḥkham āryasatyaṃ / duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhani(34a7)rodham āryasatyaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954787 (0.057):
pañcopādānaskandhā duḥkham | idamucyate duḥkhamāryasatyam || tatra / duḥkhasamudayamāryasatyaṃ katamat? tadyathā - yeyaṃ tṛṣṇā paunarbhavikī
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782877 (0.061):
paṃcopādānaskaṃdhā duḥkhā / idaṃ bhikṣavaḥ duḥkham āryasatyaṃ // tatra / katamo duḥkhasamudayo āryasatyaṃ / yāyaṃ tṛṣṇā paunarbhavikā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303758 (0.062):
(ŚsP_II 3_42) catvāry āryasatyāni, catvāri dhyānāni, catvāry apramāṇāni,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23305313 (0.062):
(ŚsP_II 3_48) catvāry āryasatyāni, catvāri dhyānāni, catvāry apramāṇāni,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23306868 (0.062):
(ŚsP_II 3_54) catvāry āryasatyāni, catvāri dhyānāni, catvāry apramāṇāni,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679087 (0.064):
āryasatyaṃ duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ
samudaya āryasatyaṃ, nirodha āryasatyaṃ, mārga āryasatyam. etāny ucyante
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782821 (0.045):
sayyathīdaṃ duḥkham āryasatyaṃ duḥkhasamudayo āryasatyaṃ duḥkhanirodho
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679088 (0.047):
āryasatyaṃ duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3422285 (0.057):
duḥkhasamudayasatyaṃ nirodhasatyaṃ mārgasatyamityādyāryasatyāni catvāri
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804094 (0.061):
katamāni ca subhūte catvāry āryasatyāni? duṣkhaṃ samudayo nirodho mārga / imāny ucyante catvāry āryasatyāni.
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954735 (0.062):
duḥkhasamudayamāryasatyam | duḥkhanirodhamāryasatyam | duḥkhanirodhagāminī
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782894 (0.063):
āryasatyaṃ // tatra katamo duḥkhanirodho āryasatyo / yo etasyaiva tṛṣṇāye
catvāry āryasatyāni. / [DsP_5] tatra katamāni dvādaśa pratītyasamutpādāṅgāni?
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250727 (0.036):
dhātavaḥ. / [DsP_4] tatra katamāni catvāry āryasatyāni? yaduta duḥkham āryasatyaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804086 (0.038):
śūnyatānimittāpraṇihitasamādhayaḥ. / katamāni ca subhūte catvāry āryasatyāni? duṣkhaṃ samudayo nirodho mārga
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250573 (0.043):
bhagavan pañca skandhāḥ, peyālaṃ yāvat katamāni dvādaśa / pratītyasamutpādāṅgāni, katamāni catvāri smṛtyupasthānāni, peyālaṃ yāvat
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954727 (0.044):
(6) tatra katamāni catvāryāryasatyāni? tadyathā - duḥkhamāryasatyam |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1962621 (0.044):
tat satyamiti | (u) satyaṃ nāma catvāri [ārya]satyāni yaduta duḥkhaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898982 (0.046):
samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiriti / catvārīmāni / bhikṣava āryasatyāni / katamāni catvāri? duḥkhaṃ duḥkhasamudayo
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251248 (0.048):
caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. etāny ucyante catvāri dhyānāni. / [DsP_17] tatra katamāni catvāry apramāṇāni? yaduta maitrī, karuṇā, muditā,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899074 (0.049):
pratipadāryasatyamiti / imāni bhikṣavaścatvāryāryasatyāni / iti duḥkhamiti
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3422286 (0.049):
duḥkhasamudayasatyaṃ nirodhasatyaṃ mārgasatyamityādyāryasatyāni catvāri
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11906152 (0.050):
neṣyeran. yasmāt prakaraṇeṣūktaṃ. catvāry āryasatyāni duḥkhasatyaṃ yāvan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804096 (0.050):
katamāni ca subhūte catvāry āryasatyāni? duṣkhaṃ samudayo nirodho mārga / imāny ucyante catvāry āryasatyāni.
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782809 (0.050):
___catvāri khalu punar imāni bhikṣavo āryasatyāni / katamāni catvāri /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250409 (0.055):
dvādaśāyatanāny, aṣṭādaśa dhātavaś, catvāry āryasatyāni, dvādaśa / pratītyasamutpādāṅgāni, catvāri smṛtyupasthānāni, catvāri samyakprahāṇāṇi,
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14770720 (0.058):
prabhavati | yasya pratītyasamutpādaḥ prabhavati tasya catvāry āryasatyāni / prabhavanti | yasya catvāry āryasatyāni + + + + + + + maṇyaphalāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259933 (0.063):
dvādaśāṅgapratītyasamutpādam anulomapratilomaṃ pratyavekṣate. katamāni / dvādaśāṅgāni? iha subhūte bodhisattvo mahāsattvo 'vidyāpratyayāḥ saṃskārā
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14512749 (0.063):
prasannacittasya catvāry āryasatyāni pradarśitāni duḥkham āryasatyaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050629 (0.064):
uktamāryasatyam | tatra sarvatra catvāri satyānyuktāni | na
yadutāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301549 (0.0):
pratītyasamutpādakauśalyaṃ [|] āha | avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, / saṃskārapratyayamvijñānaṃ, vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ | vistareṇa
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28236165 (0.0):
(DhskD 5r2) prādurbhavanti ima ucyante avidyāpratyayās saṃskārāḥ // / 2. (saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646079 (1.788):
asmin sati idaṃ bhavati; asyotpādād idam utpadyate; yadutāvidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ; saṃskārapratyayaṃ vijñānam; vijñānapratyayaṃ nāmarūpam;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652495 (1.788):
159) asyotpādād idam utpadyate; yadutāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ; / saṃskārapratyayaṃ vijñānam; vijñānapratyayaṃ nāmarūpam; nāmarūpapratyayaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953930 (0.006):
(5) tatra bhikṣavaḥ katamo dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādaḥ? avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688319 (0.006):
asyotpādād idam utpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855578 (0.006):
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? / yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684926 (0.006):
pratyayāt | punar evam abhavat | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785523 (0.006):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887670 (0.006):
iti hi bhikṣavo bodhisattvasyaitadabhūt avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, / saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702202 (0.006):
utpadyate / imasya nirodhād idaṃ nirudhyati iti pi / avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514588 (0.006):
katama pratītyasamutpādo nāma | yadidam - avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518468 (0.006):
yattayormadhye syāt tat tu madhya iṣyate | tasmāt sūtre avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam,
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216387 (0.006):
avidyāpratyayāś ca punaḥ saṃskārāḥ | / NidSa 5.15 ity avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448955 (0.006):
buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānam / vijñānapratyayaṃ
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961882 (0.006):
asyotpādādidamutpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581987 (0.006):
pratītyasamutpādapravṛttiṃ ca vistareṇa saṃprakāśayāmāsa iti hi bhikṣavo / 'vidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010843 (0.006):
yaduta avidyāpratyāyāḥ saṃskārāḥ; saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ / vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189444 (0.006):
tatra katamaḥ pratītyasamutpādaḥ, katamat pratītyasamutpādakauśalyam / āha / / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097426 (0.006):
deśayati sma / yadutāsmādidaṃ bhavatyasyotpādādidamutpadyate / / yadutāvidyāpratyayā saṃskārā / saṃskārapratyayaṃ vijñānam /
vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ, nāmarūpapratyayāni ṣaḍ āyatanāni,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301551 (0.0):
saṃskārapratyayamvijñānaṃ, vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ | vistareṇa
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953934 (0.007):
saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688323 (0.007):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855582 (0.007):
yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, / vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684930 (0.007):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785527 (0.007):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887674 (0.007):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495017 (0.007):
pagameva vijñānaṃ bhavati | idamucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti || / tadevaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpam || nāmarūpavivṛddhyā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702206 (0.007):
saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799984 (0.007):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518472 (0.007):
saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam,
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216391 (0.007):
NidSa 5.15 ity avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | / vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233036 (0.007):
upadravataḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259947 (0.007):
iti pratyavekṣate, evaṃ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpamb nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448959 (0.007):
avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānam / vijñānapratyayaṃ / nāmarūpam / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460021 (0.007):
saṃskārāṇāmānañjyopagameva vijñānaṃ bhavati / idamucyate saṃskārapratyayaṃ / vijñānamiti / tadeva vijñānapratyayaṃ nāmarūpam / nāmarūpavivṛddhyā
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961886 (0.007):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581991 (0.007):
'vidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ / nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646083 (0.007):
saṃskārāḥ; saṃskārapratyayaṃ vijñānam; vijñānapratyayaṃ nāmarūpam;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652499 (0.007):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam; vijñānapratyayaṃ nāmarūpam; nāmarūpapratyayaṃ
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953949 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855597 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā,
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238508 (0.0):
/ trayāṇāṃ sannipātāt sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684945 (0.0):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785542 (0.0):
nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ / 2 ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111385 (0.0):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702221 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ sparśapratyayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799999 (0.0):
nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518487 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615413 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhava
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215046 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayātṛṣṇā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216406 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233051 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259965 (0.0):
nāmarūpamb nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ,
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434995 (0.0):
yad uta vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ / ṣaḍāyatanapratyayas sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646098 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam; ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ; sparśapratyayā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010861 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097445 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam / / ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455462 (5.960):
sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā ca tṛṣṇā / sā vedanā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688337 (1.192):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* |
tṛṣṇāpratyayam upādānam, upādānapratyayo bhavo, bhavapratyayā jātir,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688345 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855607 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, / tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ,
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111394 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702230 (0.0):
vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ upādānapratyayo bhavo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800007 (0.0):
sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514615 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615421 (0.0):
vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhava
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216412 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā / | tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jatiḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259974 (0.0):
sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayam upādānam,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448982 (0.0):
sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā / tṛṣṇāpratyayamupādānam /
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961907 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435005 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayas sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā / tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātir
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582014 (0.0):
sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736100 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646106 (0.0):
vedanā; vedanāpratyayā tṛṣṇā; tṛṣṇāpratyayam upādānam; upādānapratyayo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652522 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā; tṛṣṇāpratyayam upādānam; upādānapratyayo bhavaḥ;
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239237 (5.960):
vedanāsamavasaraṇe (DhskD 11r6) bhavataḥ / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā / 10. (tṛṣṇāpratyayam upādānam)
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684947 (5.960):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785544 (5.960):
2 ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā / tṛṣṇāpratyayam upādānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233053 (5.960):
vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsāḥ. evam asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699527 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ, visaṃyukto duḥkhād
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855612 (0.0):
tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ, / jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856636 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ prādurbhavanti /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250855 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsanirodhaḥ. evam asya kevalasya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241723 (0.0):
13. (jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ)
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28697123 (0.0):
cyutyupapattijātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān paśyāvaḥ /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684959 (0.0):
bhavapratyayā jātir jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785556 (0.0):
3 upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514624 (0.0):
jarāmaraṇapratyayāḥ śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ sambhavanti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518502 (0.0):
bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā / jarāmaraṇa-śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927147 (0.0):
13923 jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsakaram iti vadāmi/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938525 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsām upalabhya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965220 (0.0):
jarāmaraṇaśoka / 24811 paridevaduḥkhadaurmanasyopāyāseṣu/ smṛtyupasthānāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749158 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsakaram iti vadāmi punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 760342 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsām upalabhya dṛṣṭim utpādayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233065 (0.0):
bhavapratyayā jātir jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti. evam asya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1617146 (0.0):
bhave jātau jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāseṣu na tiṣṭhati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259982 (0.0):
jarāmaraṇapratyayāḥ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā iti pratyavekṣate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274224 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsabhāvanāvibhāvanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800114 (0.0):
tṛṣṇā upādānaṃ bhāvo jātir jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati.
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953977 (0.0):
saṃbhavanti | evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301560 (0.0):
yāvadevamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavatyayamucyate
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297295 (0.0):
evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / yad utāsmin
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684970 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690725 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785567 (0.0):
4 saṃbhavanty evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887713 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / samudayaḥ samudaya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702247 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / ity api / avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514634 (0.0):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518511 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ityuktam |
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27450245 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavaṃty evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati ─ //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215073 (0.0):
/ evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215422 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219706 (0.0):
saṃbhavanti | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444651 (0.0):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448999 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / evamasya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / tatra avidyānirodhāt saṃskārā
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961925 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6576714 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ ca nāmarūpam, yāvadevamasya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | evamavidyāndhāstiṣṭhanti sattvāḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582032 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736117 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | tatra avidyānirodhāt
avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ, saṃskāranirodhād vijñānanirodho,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953981 (0.0):
saṃbhavanti | evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / || avidyānirodhātsaṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhādvijñānānirodhaḥ |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297316 (0.0):
utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664716 (0.0):
nirudhyate / yad utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684976 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho vijñānanirodhān
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690736 (0.0):
KP.62 avidyānirodhā saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785574 (0.0):
4 saṃbhavanty evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / . 62 avidyānirodhā saṃskāranirodhaḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111705 (0.0):
udapādi / avidyāyām asatyāṃ saṃskārā na bhavaṃti avidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ / iti avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho:
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702254 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / ity api / avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800028 (0.0):
duḥkhaskaṃdhasya samudayo bhavati // iti pi avidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho vijñānanirodhān
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216753 (0.0):
NidSa 5.27 ity avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhād
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219045 (0.0):
āryaśrāvakasyāvidyā viraktā vidyotpannā tasyāvidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ pūrvavad yāvan nirodho
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435346 (0.0):
yad uta avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891669 (0.0):
avidyānirodhātsaṃskāranirodhaḥ / saṃskāranirodhādvijñānanirodho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582039 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736124 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | tatra avidyānirodhāt
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646139 (0.0):
idaṃ na bhavati; asya nirodhād idaṃ niruddhyate; yaduta avidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ; saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ; vijñānanirodhān
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652551 (0.0):
bhavati; asya nirodhād idaṃ niruddhyate; yadutāvidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ; saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ; vijñānanirodhān
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010904 (0.0):
avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097478 (0.0):
yadutāvidyānirodhātsaṃrakāranirodhaḥ / saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ / / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ / nāmarūpanirodhātṣaḍāyatananirodhaḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6300202 (5.960):
āśvāsapraśvāsāḥ | tatrāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ | saṃskāra / nirodhājjīvitendriyanirodhaḥ | jīvitendriyanirodhātkāyacittanirodhaḥ [|]
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho, nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953996 (0.0):
|| avidyānirodhātsaṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhādvijñānānirodhaḥ | / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhātṣaḍāyatananirodhaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688391 (0.0):
| saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ | vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297319 (0.0):
utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho / vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297328 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664728 (0.0):
nirudhyate / yad utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād / vijñānanirodho vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_au.htm.txt) 26435069 (0.0):
saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho vijñānanirodhān / nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684989 (0.0):
nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690742 (0.0):
KP.62 avidyānirodhā saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhātṣaḍāyatanani
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785579 (0.0):
5 saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111717 (0.0):
iti avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho: / vijñānanirodhān nāmarūpanirodho: nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702266 (0.0):
avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ / vijñānanirodhāt* nāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhāt* ṣaḍāyatananirodhaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800043 (0.0):
saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho vijñānanirodhān / nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt* ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615774 (0.0):
NagSū I.27 saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ vijñānanirodhān / nāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215144 (0.0):
bhavati nāmarupe / tasya nirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216765 (0.0):
NidSa 5.27 ity avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhād / vijñānanirodhaḥ | vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233127 (0.0):
'nimittato 'praṇihitato 'nabhisaṃskārataḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho / vijñānanirodhād nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435358 (0.0):
yad uta avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho / vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582050 (0.0):
saṃskāranirodhaḥ, saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ, / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ, nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736136 (0.0):
saṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ | / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646152 (0.0):
saṃskāranirodhaḥ; saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ; vijñānanirodhān / nāmarūpanirodhaḥ; nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ; ṣaḍāyatananirodhāt
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ, sparśanirodhād vedanānirodho,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954004 (0.0):
vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhātṣaḍāyatananirodhaḥ | / ṣaḍāyatananirodhātsparśanirodhaḥ | sparśanirodhādvedanānirodhaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688400 (0.0):
nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ | ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297336 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664736 (0.0):
vijñānanirodho vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt / ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684997 (0.0):
nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111725 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho: nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho:
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702271 (0.0):
vijñānanirodhāt* nāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhāt* ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800051 (0.0):
nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt* ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615783 (0.0):
nāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215145 (0.0):
bhavati nāmarupe / tasya nirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215152 (0.0):
sparśanirodaḥ / sparśanirodhād vedanānirodhaḥ / vedanānirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216773 (0.0):
vijñānanirodhaḥ | vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhāt / ṣaḍāyatananirodhaḥ | ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ | sparśanirodhād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233132 (0.0):
vijñānanirodhād nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435366 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582059 (0.0):
vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ, nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ, / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ, sparśanirodhād vedanānirodhaḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736144 (0.0):
vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ | / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ | sparśanirodhāt vedanānirodhaḥ |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646160 (0.0):
nāmarūpanirodhaḥ; nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ; ṣaḍāyatananirodhāt
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652573 (0.0):
nāmarūpanirodhaḥ; nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ; ṣaḍāyatananirodhāt / sparśanirodhaḥ; sparśanirodhād vedanānirodhaḥ; vedanārirodhāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010924 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097498 (0.0):
vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ / nāmarūpanirodhātṣaḍāyatananirodhaḥ / / ṣaḍāyatananirodhātsparśanirodhaḥ / sparśanirodhādvedanānirodhaḥ /
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas, tṛṣṇānirodhād upādānanirodha,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664745 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād / vedanānirodho vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas tṛṣṇānirodhād upādānanirodha
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954012 (5.960):
ṣaḍāyatananirodhātsparśanirodhaḥ | sparśanirodhādvedanānirodhaḥ | / vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688408 (5.960):
sparśanirodhād vedanānirodhaḥ | vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297344 (5.960):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho / vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas tṛṣṇānirodhād upādānanirodha upādānanirodhād
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6685005 (5.960):
sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111727 (5.960):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho: / vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ (MAV 134) tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615791 (5.960):
sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215160 (5.960):
sparśanirodaḥ / sparśanirodhād vedanānirodhaḥ / vedanānirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216781 (5.960):
ṣaḍāyatananirodhaḥ | ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ | sparśanirodhād / vedanānirodhaḥ | vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhād
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435374 (5.960):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ / vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhād
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582067 (5.960):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ, sparśanirodhād vedanānirodhaḥ, / vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ, tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ, upādānanirodhād
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736152 (5.960):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ | sparśanirodhāt vedanānirodhaḥ | / vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646168 (5.960):
sparśanirodhaḥ; sparśanirodhād vedanānirodhaḥ; vedanānirodhāt / tṛṣṇānirodhaḥ; tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ; upādānanirodhāt
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097506 (5.960):
ṣaḍāyatananirodhātsparśanirodhaḥ / sparśanirodhādvedanānirodhaḥ / / vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ / tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ /
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111734 (0.008):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ (MAV 134) tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād bhavanirodho: bhavanirodhāj jātinirodho: jātinirodhāj
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214890 (0.008):
| tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ| upādānanirodhād bhavanirodhāh |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214978 (0.008):
| tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād bhavanirodhaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215583 (0.008):
tṛṣṇā nirudhyate | tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652583 (0.008):
sparśanirodhaḥ; sparśanirodhād vedanānirodhaḥ; vedanārirodhāt / tṛṣṇānirodhaḥ; tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ; upādānanirodhād
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010934 (0.008):
vedanānirodhāt (SBV II 210) tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ
upādānanirodhād bhavanirodho, bhavanirodhāj jātinirodho, jātinirodhāj
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664756 (0.0):
vedanānirodho vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas tṛṣṇānirodhād upādānanirodha / upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111747 (0.0):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ (MAV 134) tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād bhavanirodho: bhavanirodhāj jātinirodho: jātinirodhāj
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954020 (0.005):
vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ | / upādānanirodhādbhavanirodhaḥ | bhavanirodhājjātinirodhaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688417 (0.005):
tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād bhavanirodhaḥ |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297355 (0.005):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas tṛṣṇānirodhād upādānanirodha upādānanirodhād / bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702294 (0.005):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ bhavanirodhāj jātinirodhaḥ jātinirodhāj
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214983 (0.005):
| tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād bhavanirodhaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215169 (0.005):
tṛṣṇānirodhaḥ / tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ / bhavanirodhāj jātinirodhaḥ / jātinirodhāj
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215592 (0.005):
tṛṣṇā nirudhyate | tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ | bhavanirodhāj jātinirodhaḥ | jātinirodhāj
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435386 (0.005):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhād / bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodhaḥ jātinirodhāj
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582075 (0.005):
vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ, tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ, upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ, bhavanirodhājjātinirodhaḥ,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646180 (0.005):
tṛṣṇānirodhaḥ; tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ; upādānanirodhāt / bhavanirodhaḥ; bhavanirodhāj jātinirodhaḥ; jātinirodhāj
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652588 (0.005):
tṛṣṇānirodhaḥ; tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ; upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ; bhavanirodhāj jātinirodhaḥ; jātinirodhāj
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010945 (0.005):
vedanānirodhāt (SBV II 210) tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodhaḥ jātinirodhāj
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097514 (0.005):
vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ / tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ / / upādānanirodhādbhavanirodhaḥ / bhavanirodhājjātinirodhaḥ /
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111441 (0.006):
udapādi / jātyām asatyāṃ jarāmaraṇaṃ na bhavati jātinirodhāj / jarāmaraṇanirodhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233154 (0.006):
bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6685013 (0.008):
tṛṣṇānirodhād upādānanirodha upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615799 (0.008):
tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhād bhavanirodhaḥ bhavanirodhāj
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216789 (0.008):
vedanānirodhaḥ | vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhād / upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād bhavanirodhaḥ | bhavanirodhāj
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsanirodhaḥ. evam asya kevalasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040750 (0.0):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyo, na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699527 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ, visaṃyukto duḥkhād
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855612 (0.0):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856636 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ prādurbhavanti /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250798 (0.0):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsāḥ. evam asya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583266 (0.0):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaur nistṛṣṇau
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297358 (0.0):
bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664758 (0.0):
upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28697123 (0.0):
cyutyupapattijātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān paśyāvaḥ /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684959 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785556 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702296 (0.0):
bhavanirodhaḥ bhavanirodhāj jātinirodhaḥ jātinirodhāj / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800015 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsā / evam asya mahato
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518502 (0.0):
jarāmaraṇa-śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927147 (0.0):
13923 jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsakaram iti vadāmi/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938525 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsām upalabhya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965220 (0.0):
jarāmaraṇaśoka / 24811 paridevaduḥkhadaurmanasyopāyāseṣu/ smṛtyupasthānāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749158 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsakaram iti vadāmi punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 760342 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsām upalabhya dṛṣṭim utpādayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 786692 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāseṣu smṛtyupasthānāni
duḥkhaskandhasya nirodho bhavati. eṣa ucyate pratītyasamutpādo 'nulomaś ca
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449010 (0.0):
nirudhyante / peyālaṃ / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho / bhavati / ayamucyate pratītyasamutpādaḥ / peyālaṃ / ya imaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736177 (0.0):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati | ayamucyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301562 (0.029):
yāvadevamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavatyayamucyate / pratītyasamutpādaḥ | yatpurardharmā eva dharmānabhiṣpandayati(nti) dharmā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514636 (0.029):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate / pratītyasamutpādo bhagavatā | tatra pratītyasamutpādo nāma sahetukaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189457 (0.029):
nāmarūpam / vistareṇa yāvat / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya / samudayo bhavati / ayam ucyate pratītyasamutpādaḥ /
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961926 (0.030):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate / pratītyasamutpādasyādiḥ ||
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954034 (0.038):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688431 (0.038):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati | svākhyāto me bhikṣavo
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297367 (0.038):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati / svākhyāto me bhikṣavo
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6685027 (0.038):
nirudhyante | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887823 (0.038):
/ evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavatīti //
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111760 (0.038):
asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati iyam atra dharmatā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702305 (0.038):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati // sarvasaṃskārā anityāḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615814 (0.038):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyaṃty evam asya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya nirodho bhavati //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214911 (0.038):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante | evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215184 (0.038):
evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215607 (0.038):
evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216804 (0.038):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasopāyāsā nirudhyante | evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233166 (0.038):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati tac ca nirātmataḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444717 (0.038):
nirudhyante / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati /
pratilomaś ca. / [DsP_6] tatra katamāni catvāri smṛtyupasthānāni? yaduta kāye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771318 (0.0):
aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam yad uta catvāri / smṛtyupasthānāni katamāni catvāri kāyasmṛtyupasthānānaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15107652 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ, yad uta / catvāri smṛtyupasthānāni, katamāni catvāri? kāyasmṛtyupasthānaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250897 (0.010):
dharmānupaśyanāsmṛtyupasthānam. etāny ucyante catvāri smṛtyupasthānāni. / [DsP_7] tatra katamāni catvāri samyakprahāṇāni? iha bodhisattvo mahāsattvo
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254573 (0.025):
ete lokottarā dharmā yaduta catvāri smṛtyupasthānāni, catvāri
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239348 (0.025):
deśitā vo bhikṣavo mayā dharmāḥ skandhānāṃ pravicayāya / yad uta catvāri / smṛtyupasthānāni catvāri samyakpradhānāni (DhskD 11v1) catvāra ṛddhipādāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561784 (0.025):
129.009. yaduta catvāri smṛtyupasthānāni, catvāri samyakprahāṇāni, catvāra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957991 (0.025):
bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam} yad uta / 23206 catvāri smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni {{catura ṛddhipādān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779518 (0.025):
bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam yad uta catvāri smṛtyupasthānāni / catvāri samyakprahāṇāni catura ṛddhipādān pañcendriyāṇi pañca balāni sapta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830123 (0.025):
lokottarā dharmā nirmitāḥ? yad uta catvāri smṛtyupasthānāni catvāri
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15116547 (0.025):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta / catvāri smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28055810 (0.025):
saptatriṃśadbodhipakṣān dharmān pratilabhate | katamān saptatriṃśat?yaduta / catvāri smṛtyupasthānāni | catvāri samyakprahāṇāni | catura ṛddhipādān |
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179021 (0.025):
katame ca te kauśika sāsravā dharmā vistareṇopadiṣṭāḥ? yad uta catvāri / smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032930 (0.027):
(la) katamāni ca subhūte catvāri smṛtyupasthānāni? yaduta (i) adhyātmakāye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803863 (0.030):
viharati, aniścitaś ca viharati, na ca kañcil loke upādatte, imāny ucyante / catvāri smṛtyupasthānāni. / katamāni ca subhūte catvāri samyakprahāṇāni? anutpannānāṃ pāpakānām
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957140 (0.035):
vinīya loke abhidhyādaurmanasye | itīmāni catvāri smṛtyupasthānāni || / [14] tatra katamāni bhikṣavaścatvāri samyakprahāṇāni? iha bhikṣavo
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957050 (0.037):
[13] tatra katamāni bhikṣavaścatvāri smṛtyupasthānāni? iha bhikṣavo
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561620 (0.043):
11 yaduta catvāri smṛtyupasthānāni. tatra katamaṃ kāyasmṛtyupasthānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803769 (0.045):
katamāni ca subhūte catvāri smṛtyupasthānāni? adhyātmakāye kāyānupaśyī
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250575 (0.045):
pratītyasamutpādāṅgāni, katamāni catvāri smṛtyupasthānāni, peyālaṃ yāvat
kāyānupaśyanāsmṛtyupasthānaṃ, vedanāsu vedanānupaśyanāsmṛtyupasthānaṃ,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26964340 (0.036):
| iha kulaputra bodhisatvo vedanāsu vedanānupaśyanāsmṛtyupasthānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3769452 (0.054):
ārya ratna cūḍa sūtre | iha kula putra bodhi satvo vedanāsu / vedanā anupaśyanā smṛty upasthānaṃ bhāvayan vedita sukha āśriteṣu satveṣu
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216046 (0.057):
kāyānudarśasmṛtyupasthānam, vedanāyāṃ vedanānudarśasmṛtyupasthānam, citte
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15194218 (0.061):
yathā kāye kāyānupaśyanā smṛtyupasthānam uktam evaṃ vedanāyāṃ citte
citte cittānupaśyanāsmṛtyupasthānaṃ, dharmeṣu
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25803550 (0.051):
prajānāti tathā paśyati | iyaṃ kulaputra [bodhisattvasya] citte / cittānupaśyanā smṛtyupasthānamiti ||
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216049 (0.063):
kāyānudarśasmṛtyupasthānam, vedanāyāṃ vedanānudarśasmṛtyupasthānam, citte / cittānudarśasmṛtyupasthānam, dharme dharmānudarśasmṛtyupasthānam //
dharmānupaśyanāsmṛtyupasthānam. etāny ucyante catvāri smṛtyupasthānāni.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250870 (0.017):
pratilomaś ca. / [DsP_6] tatra katamāni catvāri smṛtyupasthānāni? yaduta kāye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803863 (0.020):
viharati, aniścitaś ca viharati, na ca kañcil loke upādatte, imāny ucyante / catvāri smṛtyupasthānāni. / katamāni ca subhūte catvāri samyakprahāṇāni? anutpannānāṃ pāpakānām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032927 (0.047):
(la) katamāni ca subhūte catvāri smṛtyupasthānāni? yaduta (i) adhyātmakāye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771320 (0.050):
aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam yad uta catvāri / smṛtyupasthānāni katamāni catvāri kāyasmṛtyupasthānānaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15107654 (0.050):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ, yad uta / catvāri smṛtyupasthānāni, katamāni catvāri? kāyasmṛtyupasthānaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957139 (0.051):
vinīya loke abhidhyādaurmanasye | itīmāni catvāri smṛtyupasthānāni || / [14] tatra katamāni bhikṣavaścatvāri samyakprahāṇāni? iha bhikṣavo
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957050 (0.056):
|| imāścatasraḥ samādhibhāvanāḥ || / [13] tatra katamāni bhikṣavaścatvāri smṛtyupasthānāni? iha bhikṣavo
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24861736 (0.056):
smṛtyupasthānaṃ veditavyam / yathā kāye kāyānupaśyanā smṛtyupasthānaṃ / evamavaśiṣṭāni smṛtyupasthānāni aviśiṣṭāśca bodhipakṣyā dharmā veditavyāḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250575 (0.056):
pratītyasamutpādāṅgāni, katamāni catvāri smṛtyupasthānāni, peyālaṃ yāvat
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251248 (0.056):
caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. etāny ucyante catvāri dhyānāni. / [DsP_17] tatra katamāni catvāry apramāṇāni? yaduta maitrī, karuṇā, muditā,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1986390 (0.057):
[vadāmī]ti | sā smṛtiḥ catuḥsmṛtyupasthānagatā | catvāri smṛtyupasthānāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23321451 (0.058):
tathā hi smṛtyupasthānānāṃ parigraho nāsti, na hi smṛtyupasthānāni / smṛtyupasthānāni parigṛhṇāti, adhyātmabahirdhāśūnyatām upādāya, tathā hi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196576 (0.058):
tatra smṛtīndriyaṃ caturṣu smṛtyupasthāneṣu draṣṭavyam / itīmāni catvāri / smṛtyupasthānāny aśeṣaviparyāsaprahāṇāya saṃvartante /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555522 (0.059):
na hi suvikrāntavikrāmin rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni / smṛtyupasthānāni vā asmṛtyupasthānāni vā / yā ca
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11894037 (0.060):
āha. lobhena samanvāgataḥ abhavyaḥ ayogyaś catvāri smṛtyupasthānāni / kāyasmṛtyupasthānādīni utpādayitum iti. yadi bījaṃ prāptiḥ. bījaṃ nityam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803769 (0.061):
katamāni ca subhūte catvāri smṛtyupasthānāni? adhyātmakāye kāyānupaśyī
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19398479 (0.062):
paracittābhijñā trīṇi smṛtyupasthānāni kāyasmṛtyupasthānaṃ hitvā |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22411037 (0.062):
smṛtyupasthānāni katamāni / trīṇyeva smṛtyupasthānāni / gaṇaparikarṣaṇe
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24931301 (0.063):
yo bhagavan smṛtyupasthānānām anutpādo na tāni smṛtyupasthānānīti hi / smṛtyupasthānāni cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250964 (0.064):
pragṛhṇāti samyak pradadhāti. etāny ucyante catvāri samyakprahāṇāni. / [DsP_8] tatra katame catvāra ṛddhipādāh? yaduta
[DsP_7] tatra katamāni catvāri samyakprahāṇāni? iha bodhisattvo mahāsattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108723 (1.788):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ, yad uta / catvāri samyakprahāṇāni. katamāni catvāri? iha subhūte bodhisattvo
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250870 (0.010):
pratilomaś ca. / [DsP_6] tatra katamāni catvāri smṛtyupasthānāni? yaduta kāye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803864 (0.019):
viharati, aniścitaś ca viharati, na ca kañcil loke upādatte, imāny ucyante / catvāri smṛtyupasthānāni. / katamāni ca subhūte catvāri samyakprahāṇāni? anutpannānāṃ pāpakānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771318 (0.021):
aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam yad uta catvāri / smṛtyupasthānāni katamāni catvāri kāyasmṛtyupasthānānaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15107652 (0.021):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ, yad uta / catvāri smṛtyupasthānāni, katamāni catvāri? kāyasmṛtyupasthānaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957144 (0.023):
vinīya loke abhidhyādaurmanasye | itīmāni catvāri smṛtyupasthānāni || / [14] tatra katamāni bhikṣavaścatvāri samyakprahāṇāni? iha bhikṣavo
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216060 (0.032):
cittānudarśasmṛtyupasthānam, dharme dharmānudarśasmṛtyupasthānam // / 45. katamāni catvāri samyakprahāṇāni? tadyathā utpannānāṃ kuśalamūlānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032927 (0.037):
(la) katamāni ca subhūte catvāri smṛtyupasthānāni? yaduta (i) adhyātmakāye
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254573 (0.040):
ete lokottarā dharmā yaduta catvāri smṛtyupasthānāni, catvāri
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239348 (0.040):
deśitā vo bhikṣavo mayā dharmāḥ skandhānāṃ pravicayāya / yad uta catvāri / smṛtyupasthānāni catvāri samyakpradhānāni (DhskD 11v1) catvāra ṛddhipādāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561784 (0.040):
129.009. yaduta catvāri smṛtyupasthānāni, catvāri samyakprahāṇāni, catvāra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957991 (0.040):
bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam} yad uta / 23206 catvāri smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni {{catura ṛddhipādān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779518 (0.040):
bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam yad uta catvāri smṛtyupasthānāni / catvāri samyakprahāṇāni catura ṛddhipādān pañcendriyāṇi pañca balāni sapta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830123 (0.040):
lokottarā dharmā nirmitāḥ? yad uta catvāri smṛtyupasthānāni catvāri
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15116547 (0.040):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta / catvāri smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28055810 (0.040):
saptatriṃśadbodhipakṣān dharmān pratilabhate | katamān saptatriṃśat?yaduta / catvāri smṛtyupasthānāni | catvāri samyakprahāṇāni | catura ṛddhipādān |
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179021 (0.040):
katame ca te kauśika sāsravā dharmā vistareṇopadiṣṭāḥ? yad uta catvāri / smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272550 (0.041):
hetur jñātavyaḥ phalaṃ jñātavyam. catvāri smṛtyupasthānāni bhāvayitavyāni, / catvāri samyakprahāṇāni jñātavyāni, catvāra ṛddhipādāḥ jñātavyāḥ,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957050 (0.042):
[13] tatra katamāni bhikṣavaścatvāri smṛtyupasthānāni? iha bhikṣavo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759349 (0.044):
bhagavan anāsravā dharmāḥ bhagavān āha catvāri smṛtyupasthānāni catvāri / samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañcabalāni sapta
'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya chandaṃ janayati
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957154 (0.0):
bhikṣuranutpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya chandaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305288 (0.0):
kāyasmṛtyupasthānasya vedanācittadharmasmṛtyupasthānasya | anutpannānāṃ / dharmāṇāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya [c]chandaṃ janayati |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954513 (0.0):
tatprahāṇopāyo yat tatpratyayajñānadarśanapratyayaḥ | anutpannānāṃ / pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya chandaṃ janayati vīryamārabhate |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950770 (0.0):
20716 katamāni catvāri/ iha {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvo / 'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772349 (0.0):
catvāri samyakprahāṇāni katamāni catvāri iha subhūte bodhisattvo / mahāsattvo 'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya chandaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108730 (0.0):
catvāri samyakprahāṇāni. katamāni catvāri? iha subhūte bodhisattvo / mahāsattvo 'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya cchandaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013429 (0.0):
pragṛhṇāti. pradadhāti. anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām / anutpādāya chandaṃ janayatīti pūrvavat. anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860809 (0.004):
bahirdhā dharmeṣu ... / so 'nutpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ / dharmāṇāmanutpādāya cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryamārabhate cittaṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758450 (0.004):
catvāri samyakprahāṇāni yathā so 'nutpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ / dharmāṇāmanutpādāya cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryamārabhate cittaṃ"
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562034 (0.006):
katamāni catvāri iha subhūte bodhisatvo 'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250937 (0.007):
anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya chandaṃ janayati vyāyacchate / vīryam ārabhati cittaṃ pragṛhṇāti samyak pradadhāti;
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803871 (0.010):
katamāni ca subhūte catvāri samyakprahāṇāni? anutpannānāṃ pāpakānām / akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya chandañ janayati, utpannānāṃ prahāṇāya
madhyantavibhagatika.html 19091242 (0.010):
ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti samyakpradadhātīti / / evam anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950793 (0.011):
anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya chandaṃ {janayati vyāyacchate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772372 (0.011):
anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya chandaṃ janayati vyāyacchate
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957179 (0.011):
anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya chandaṃ janayati, vyāyacchati,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108758 (0.013):
praṇidadhāti, anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ utpādāya cchandaṃ janayati / vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pratigṛhṇāti samyak praṇidadhāti,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6307436 (0.014):
prayuktaṃ bhavati | anutpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195511 (0.014):
prayuktaṃ bhavati, anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2039701 (0.016):
pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya [chandaṃ janayati
vyāyacchate vīryam ārabhati cittaṃ pragrhṇāti samyak pradadhāti;
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250944 (5.960):
anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya chandaṃ janayati vyāyacchate / vīryam ārabhati cittaṃ pragṛhṇāti samyak pradadhāti;
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250958 (5.960):
paripūraṇāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhati cittaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305296 (0.007):
dharmāṇāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya [c]chandaṃ janayati | / vyāyacchate, vīryamārabhate | cittaṃ pragṛhṇāti | pradadhāti |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950776 (0.007):
20717 dharmāṇām anutpādāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772355 (0.007):
mahāsattvo 'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya chandaṃ / janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pratigṛhṇāti
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405989 (0.008):
taduktaṃ sūtre chandaṃ janayati vyāyacchate vīryamārabhate cittaṃ
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11321603 (0.008):
etena chandaṃ janayati | vyāyacchate vīryam ārabhate | cittaṃ pragṛhṇāti |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4665268 (0.008):
etena chandaṃ janayati | vyāyacchate vīryamārabhate | cittaṃ pragṛṇhāti |
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562080 (0.008):
7 bhūyobhāvāya. asaṃpramoṣāya. aparihāṇāya. paripūraye chandaṃ / janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ parigṛhṇāti samyak pradadhāti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108749 (0.008):
praṇidadhāti, utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāṃ yac / chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pratigṛhṇāti samyak
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193356 (0.008):
sthitaye 'saṃmoṣāya bhāvanāparipūraye bhūyobhāvavṛddhivipulatāyai chandaṃ / janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhātīti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990766 (0.008):
dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati vyāyacchate. vīryam ārabhate cittaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013420 (0.008):
dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati. vyāyacchate. vīryam ārabhate. cittaṃ
madhyantavibhagatika.html 19091238 (0.008):
tatrāyāṃ śeṣo granghaḥ prahāṇāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam / ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti samyakpradadhātīti /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193326 (0.009):
anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya cchandaiḥ janayati / vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhātīti
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957162 (0.010):
bhikṣuranutpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya chandaṃ / janayati, vyāyacchati, vīryamārabhate, cittaṃ saṃpratigṛhṇāti, samyak
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957173 (0.011):
praṇidadhāti | utpannānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati, / vyāyacchati, vīryamārabhate, cittaṃ pragṛhṇāti, saṃpraṇidadhāti |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957183 (0.011):
anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya chandaṃ janayati, vyāyacchati, / vīryamārabhate, cittaṃ pragṛhṇāti, samyak praṇidadhāti | utpannānāṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957202 (0.011):
bhūyobhāvāya vṛddhivipulatāyai pāripūryai chandaṃ janayati, vyāyacchati, / vīryamārabhate, cittaṃ pratigṛhṇāti samyak praṇidadhāti | imāni catvāri
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585938 (0.011):
akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāyâiva chandaṃ janayati vyāyacchati vīryam / ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti samyakpraṇidadhātîty anena rakṣā ||utpannānāṃ
utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2039701 (0.0):
prahāṇasaṃjñeti | yathā caturṣu samyakpradhāneṣūktam utpannānāṃ / pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya [chandaṃ janayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950783 (0.0):
cittaṃ pratigṛhṇāti / 20718 samyakpraṇidadhāti utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772362 (0.0):
janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pratigṛhṇāti / samyakpraṇidadhāti utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945566 (0.0):
tathākṣayamatisūtre 'pi darśitaṃ | pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ / prahāṇāya chandaṃ janayatīty atra prastāve yāni cānyāni punaḥ kānicid
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990764 (0.0):
vā vineyajanena sukham avabudhyate. katham utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ / dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati vyāyacchate. vīryam ārabhate cittaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013418 (0.0):
yathoktāni. catvāri samyakprahāṇāni. utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ / dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati. vyāyacchate. vīryam ārabhate. cittaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013735 (0.0):
iti. yasmād uktam utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3749507 (0.003):
tathā + akṣayamati sūtre * api darśitaṃ | pāpakānām a kuśalānāṃ dharmāṇāṃ / prahāṇāya chandaṃ janayati + ity atra prastāve yāni ca + anyāni punaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957167 (0.003):
janayati, vyāyacchati, vīryamārabhate, cittaṃ saṃpratigṛhṇāti, samyak / praṇidadhāti | utpannānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195602 (0.004):
tatraikaṃ saṃvaraṇaprahāṇam, yad utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ / dharmāṇāṃ prahāṇāya cchandaṃ janayatī"ti vistareṇa /"
madhyantavibhagatika.html 19091240 (0.005):
ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti samyakpradadhātīti / / evam anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860821 (0.011):
pragṛhṇāti samyakpraṇidadhāti / utpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758461 (0.011):
pragṛhṇāti samyakpraṇidadhāti / utpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ / prahāṇāya[itipūrvavat] / anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562043 (0.012):
5 chandaṃ janayati vyāyacchate cittaṃ pragṛhṇāti samyak pradadhāty / utpannānāṃ pāpakā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāc chandaṃ janayati vyāyamati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108745 (0.013):
janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pratigṛhṇāti samyak / praṇidadhāti, utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāṃ yac
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453854 (0.015):
10.10 iha bhikṣur utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇ(āṃ prahāṇāya / cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhāti
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957154 (0.016):
bhikṣuranutpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya chandaṃ / janayati, vyāyacchati, vīryamārabhate, cittaṃ saṃpratigṛhṇāti, samyak
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305287 (0.016):
dharmāṇāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya [c]chandaṃ janayati |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954511 (0.016):
pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya chandaṃ janayati vīryamārabhate |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950769 (0.016):
'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ / 20717 dharmāṇām anutpādāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate
vyāyacchate vīryam ārabhati cittaṃ pragṛhṇāti samyak pradadhāti;
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250959 (0.0):
paripūraṇāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhati cittaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990768 (0.007):
dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati vyāyacchate. vīryam ārabhate cittaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013424 (0.007):
dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati. vyāyacchate. vīryam ārabhate. cittaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013735 (0.007):
iti. yasmād uktam utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya / chandaṃ janayati. vyāyacchate. vīryam ārabhata iti sarvaṃ.
madhyantavibhagatika.html 19091238 (0.007):
tatrāyāṃ śeṣo granghaḥ prahāṇāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam / ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti samyakpradadhātīti /
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11321604 (0.007):
etena chandaṃ janayati | vyāyacchate vīryam ārabhate | cittaṃ pragṛhṇāti |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305293 (0.007):
dharmāṇāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya [c]chandaṃ janayati | / vyāyacchate, vīryamārabhate | cittaṃ pragṛhṇāti | pradadhāti |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860817 (0.007):
dharmāṇāmanutpādāya cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryamārabhate cittaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453861 (0.007):
10.10 iha bhikṣur utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇ(āṃ prahāṇāya / cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhāti
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193328 (0.007):
anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya cchandaiḥ janayati / vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhātīti
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193357 (0.007):
sthitaye 'saṃmoṣāya bhāvanāparipūraye bhūyobhāvavṛddhivipulatāyai chandaṃ / janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhātīti
madhyantavibhagatika.html 19091269 (0.007):
asampramoṣāya paripūraṇāya chandañjanayati vyāyacchate vīryam / ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405986 (0.008):
taduktaṃ sūtre chandaṃ janayati vyāyacchate vīryamārabhate cittaṃ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4665264 (0.008):
etena chandaṃ janayati | vyāyacchate vīryamārabhate | cittaṃ pragṛṇhāti |
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562083 (0.008):
7 bhūyobhāvāya. asaṃpramoṣāya. aparihāṇāya. paripūraye chandaṃ / janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ parigṛhṇāti samyak pradadhāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950773 (0.008):
20717 dharmāṇām anutpādāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772352 (0.008):
mahāsattvo 'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya chandaṃ / janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pratigṛhṇāti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108752 (0.008):
praṇidadhāti, utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāṃ yac / chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pratigṛhṇāti samyak
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305325 (0.008):
bhāvavṛddhivipulatāyai chandaṃ vyāyacchate | vīryamārabhate | cittaṃ / pragṛhṇāti, pradadhātīti samyakprahāṇasya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957170 (0.010):
praṇidadhāti | utpannānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati, / vyāyacchati, vīryamārabhate, cittaṃ pragṛhṇāti, saṃpraṇidadhāti |
anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya chandaṃ janayati vyāyacchate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950793 (5.960):
20719 {janayati vyāyacchate cittaṃ pratigṛhṇāti samyakpraṇidadhāti}/ / anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya chandaṃ {janayati vyāyacchate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772372 (5.960):
chandaṃ janayati vyāyacchate cittaṃ pratigṛhṇāti samyakpraṇidadhāti / anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya chandaṃ janayati vyāyacchate
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957180 (1.788):
vyāyacchati, vīryamārabhate, cittaṃ pragṛhṇāti, saṃpraṇidadhāti | / anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya chandaṃ janayati, vyāyacchati,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954527 (1.788):
anutpādopāyo yat jñānadarśanapratyayaḥ | anutpannānāṃ kuśalānāṃ / dharmāṇāmutpādāya chandaṃ janayati (SSS_56) vīryamārabhate | utpādopāyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585954 (1.788):
ca prahāṇāya chandaṃ janayatîty anena śuddhiḥ | / anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya chandaṃ janayati |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990778 (1.788):
pragṛhṇāti praṇidadhāti. anutpannānām anutpādāya chandaṃ janayatīti / pūrvavat. anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya chandaṃ janayatīti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013435 (1.788):
pragṛhṇāti. pradadhāti. anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām / anutpādāya chandaṃ janayatīti pūrvavat. anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3788788 (0.004):
an utpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya chandaṃ janayati | yāvad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108759 (0.004):
chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pratigṛhṇāti samyak / praṇidadhāti, anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ utpādāya cchandaṃ janayati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195362 (0.004):
tatrānutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya cchandaṃ janayatī"ti / ye"
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250912 (0.007):
'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya chandaṃ janayati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305289 (0.007):
dharmāṇāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya [c]chandaṃ janayati | / vyāyacchate, vīryamārabhate | cittaṃ pragṛhṇāti | pradadhāti |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950771 (0.007):
'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ / 20717 dharmāṇām anutpādāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772350 (0.007):
mahāsattvo 'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya chandaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3788769 (0.010):
tatra + an utpannānāṃ pāpakānām a kuśalānāṃ dharmāṇām an utpādāya + eva / chandaṃ janayati vyāyacchati vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957155 (0.011):
bhikṣuranutpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya chandaṃ / janayati, vyāyacchati, vīryamārabhate, cittaṃ saṃpratigṛhṇāti, samyak
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803879 (0.011):
chandañ janayati, anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya chandañ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860810 (0.013):
bahirdhā dharmeṣu ... / so 'nutpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ / dharmāṇāmanutpādāya cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryamārabhate cittaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108731 (0.013):
mahāsattvo 'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya cchandaṃ / janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pratigṛhṇāti samyak
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758450 (0.015):
catvāri samyakprahāṇāni yathā so 'nutpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ / dharmāṇāmanutpādāya cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryamārabhate cittaṃ"
vīryam ārabhati cittaṃ pragṛhṇāti samyak pradadhāti;
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250916 (5.960):
'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya chandaṃ janayati / vyāyacchate vīryam ārabhati cittaṃ pragrhṇāti samyak pradadhāti;
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11321604 (0.007):
etena chandaṃ janayati | vyāyacchate vīryam ārabhate | cittaṃ pragṛhṇāti |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305293 (0.007):
dharmāṇāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya [c]chandaṃ janayati | / vyāyacchate, vīryamārabhate | cittaṃ pragṛhṇāti | pradadhāti |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860817 (0.007):
dharmāṇāmanutpādāya cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryamārabhate cittaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453861 (0.007):
cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhāti
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193329 (0.007):
anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya cchandaiḥ janayati / vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhātīti
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193357 (0.007):
sthitaye 'saṃmoṣāya bhāvanāparipūraye bhūyobhāvavṛddhivipulatāyai chandaṃ / janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhātīti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990766 (0.007):
dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati vyāyacchate. vīryam ārabhate cittaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013424 (0.007):
dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati. vyāyacchate. vīryam ārabhate. cittaṃ
madhyantavibhagatika.html 19091238 (0.007):
tatrāyāṃ śeṣo granghaḥ prahāṇāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam / ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti samyakpradadhātīti /
madhyantavibhagatika.html 19091269 (0.007):
asampramoṣāya paripūraṇāya chandañjanayati vyāyacchate vīryam / ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405986 (0.008):
taduktaṃ sūtre chandaṃ janayati vyāyacchate vīryamārabhate cittaṃ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4665264 (0.008):
etena chandaṃ janayati | vyāyacchate vīryamārabhate | cittaṃ pragṛṇhāti |
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562083 (0.008):
7 bhūyobhāvāya. asaṃpramoṣāya. aparihāṇāya. paripūraye chandaṃ / janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ parigṛhṇāti samyak pradadhāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950776 (0.008):
20717 dharmāṇām anutpādāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate / cittaṃ pratigṛhṇāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772355 (0.008):
mahāsattvo 'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya chandaṃ / janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pratigṛhṇāti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108749 (0.008):
chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pratigṛhṇāti samyak
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305325 (0.008):
bhāvavṛddhivipulatāyai chandaṃ vyāyacchate | vīryamārabhate | cittaṃ / pragṛhṇāti, pradadhātīti samyakprahāṇasya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957170 (0.011):
praṇidadhāti | utpannānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati, / vyāyacchati, vīryamārabhate, cittaṃ pragṛhṇāti, saṃpraṇidadhāti |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957187 (0.011):
anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya chandaṃ janayati, vyāyacchati, / vīryamārabhate, cittaṃ pragṛhṇāti, samyak praṇidadhāti | utpannānāṃ
utpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ sthitaye 'saṃpramoṣāya bhūyobhāvanāyai
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957192 (0.008):
vīryamārabhate, cittaṃ pragṛhṇāti, samyak praṇidadhāti | utpannānāṃ / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ sthitaye bhāvanāyai asaṃmoṣāya aparihāṇāya
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860829 (0.017):
prahāṇāya ... / anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya ... / utpannānāṃ / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ sthitaye 'saṃpramoṣāya vaipulyāya bhūyobhāvāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305310 (0.018):
prahāṇāya | anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya | utpannānāṃ / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ sthitaye | asaṃmoṣāya bhāvanāparipūraye (ya yo)
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6307329 (0.018):
kṛ(ya)ttu utpannānāṃ ca kuśalānāṃ dharmāṇāṃ sthitaye, asaṃmoṣāya,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6307385 (0.018):
pratyupasthitā bhavati | ayamucyate | utpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ / sthitaye asaṃmoṣāya bhāvanāparipūraye [c]chandaḥ | tatra vyāyacchata iti |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6307474 (0.018):
evaṃ vistareṇa yāvadutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ sthitaye | asaṃmoṣāya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193343 (0.018):
anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya, utpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām / sthitaye 'saṃmoṣāya bhāvanāparipūraye bhūyobhāvavṛddhivipulatāyai chandaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195397 (0.018):
anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpattaye chandaḥ" / / "utpannānāṃ ca kuśalānāṃ dharmāṇām sthitaye 'saṃmoṣāya bhāvanāparipūraye"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195455 (0.018):
pratyupasthitā bhavati / ayam ucyata utpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ / sthitaye 'saṃmoṣāya bhāvanāparipūraye chandaḥ" //"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195520 (0.018):
(Śbh II 208) evaṃ vistareṇa yāvad utpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ sthitaye / 'saṃmoṣāya bhāvanāparipūraye tac ca tathādhyātmam abhisaṃkṣiptaṃ līnatvāya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013444 (0.018):
utpādāya chandaṃ janayatīti pūrvavat. utpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ / sthitaye asaṃmoṣāya bhāvanāparipūraye bhūyobhāvāya
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758473 (0.019):
prahāṇāya[itipūrvavat] / anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya / [itipūrvavat] / utpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ sthitaye 'saṃpramoṣāya
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405586 (0.027):
dharmāṇāmutpādāya yā bhāvanā // niṣevaṇabhāvanā katamā / utpannānāṃ / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ sthitaye asaṃmoṣāya bhūyobhāvāya vṛddhivipulatāyai yā
madhyantavibhagatika.html 19091239 (0.027):
ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti samyakpradadhātīti / / evam anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562042 (0.028):
5 chandaṃ janayati vyāyacchate cittaṃ pragṛhṇāti samyak pradadhāty / utpannānāṃ pāpakā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāc chandaṃ janayati vyāyamati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195682 (0.029):
apramādaniṣevaṇā ca sā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ sthitaye, asaṃmoṣāya, / bhāvanāparipūraye saṃvartate / evam utpannāḥ kuśalā dharmā anurakṣitā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453862 (0.031):
cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhāti / (a)nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpād(āya cchandaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013425 (0.032):
pragṛhṇāti. pradadhāti. anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860818 (0.033):
pragṛhṇāti samyakpraṇidadhāti / utpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250919 (0.033):
vyāyacchate vīryam ārabhati cittaṃ pragrhṇāti samyak pradadhāti; / utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati
paripūraṇāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhati cittaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250929 (0.0):
utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati / vyāyacchate vīryam ārabhati cittaṃ pragṛhṇāti samyak pradadhāti;
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250912 (5.960):
'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya chandaṃ janayati / vyāyacchate vīryam ārabhati cittaṃ pragrhṇāti samyak pradadhāti;
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11321603 (0.007):
etena chandaṃ janayati | vyāyacchate vīryam ārabhate | cittaṃ pragṛhṇāti |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305292 (0.007):
dharmāṇāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya [c]chandaṃ janayati | / vyāyacchate, vīryamārabhate | cittaṃ pragṛhṇāti | pradadhāti |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860813 (0.007):
dharmāṇāmanutpādāya cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryamārabhate cittaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453858 (0.007):
10.10 iha bhikṣur utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇ(āṃ prahāṇāya / cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhāti
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193326 (0.007):
anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya cchandaiḥ janayati / vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhātīti
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193356 (0.007):
sthitaye 'saṃmoṣāya bhāvanāparipūraye bhūyobhāvavṛddhivipulatāyai chandaṃ / janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhātīti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990766 (0.007):
dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati vyāyacchate. vīryam ārabhate cittaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013420 (0.007):
dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati. vyāyacchate. vīryam ārabhate. cittaṃ
madhyantavibhagatika.html 19091235 (0.007):
tatrāyāṃ śeṣo granghaḥ prahāṇāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam / ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti samyakpradadhātīti /
madhyantavibhagatika.html 19091267 (0.007):
asampramoṣāya paripūraṇāya chandañjanayati vyāyacchate vīryam / ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405986 (0.008):
taduktaṃ sūtre chandaṃ janayati vyāyacchate vīryamārabhate cittaṃ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4665264 (0.008):
etena chandaṃ janayati | vyāyacchate vīryamārabhate | cittaṃ pragṛṇhāti |
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562081 (0.008):
7 bhūyobhāvāya. asaṃpramoṣāya. aparihāṇāya. paripūraye chandaṃ / janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ parigṛhṇāti samyak pradadhāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950773 (0.008):
20717 dharmāṇām anutpādāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772352 (0.008):
mahāsattvo 'nutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya chandaṃ / janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pratigṛhṇāti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108749 (0.008):
praṇidadhāti, utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāṃ yac / chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pratigṛhṇāti samyak
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957170 (0.011):
praṇidadhāti | utpannānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati, / vyāyacchati, vīryamārabhate, cittaṃ pragṛhṇāti, saṃpraṇidadhāti |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957183 (0.011):
anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya chandaṃ janayati, vyāyacchati, / vīryamārabhate, cittaṃ pragṛhṇāti, samyak praṇidadhāti | utpannānāṃ
pragṛhṇāti samyak pradadhāti. etāny ucyante catvāri samyakprahāṇāni.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250930 (5.960):
vyāyacchate vīryam ārabhati cittaṃ pragṛhṇāti samyak pradadhāti;
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11321604 (0.008):
etena chandaṃ janayati | vyāyacchate vīryam ārabhate | cittaṃ pragṛhṇāti | / samyak pradadhāti | ity eṣāṃ padānām arthanirdeśaḥ | chandaṃ hi niśritya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305293 (0.008):
vyāyacchate, vīryamārabhate | cittaṃ pragṛhṇāti | pradadhāti |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305325 (0.008):
bhāvavṛddhivipulatāyai chandaṃ vyāyacchate | vīryamārabhate | cittaṃ / pragṛhṇāti, pradadhātīti samyakprahāṇasya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193327 (0.008):
vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhātīti
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193357 (0.008):
janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhātīti
madhyantavibhagatika.html 19091236 (0.008):
tatrāyāṃ śeṣo granghaḥ prahāṇāya chandaṃ janayati vyāyacchate vīryam / ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti samyakpradadhātīti /
madhyantavibhagatika.html 19091268 (0.008):
asampramoṣāya paripūraṇāya chandañjanayati vyāyacchate vīryam / ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti / / samyak pradadhāti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803894 (0.023):
janayati, utpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ bhūyobhāvāya chandañ janayati, / imāny ucyante catvāri samyakprahāṇāni. / katame ca subhūte catvāra ṛddhipādāḥ?
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957184 (0.026):
anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya chandaṃ janayati, vyāyacchati, / vīryamārabhate, cittaṃ pragṛhṇāti, samyak praṇidadhāti | utpannānāṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860814 (0.026):
dharmāṇāmanutpādāya cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryamārabhate cittaṃ / pragṛhṇāti samyakpraṇidadhāti / utpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3788773 (0.026):
chandaṃ janayati vyāyacchati vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti / samyak praṇidadhāti + ity anena rakṣā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26982494 (0.026):
janayati vyāyacchati vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti / samyakpraṇidadhātīty anena rakṣā ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453858 (0.031):
cchandaṃ janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti pradadhāti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013421 (0.031):
dharmāṇāṃ prahāṇāya chandaṃ janayati. vyāyacchate. vīryam ārabhate. cittaṃ / pragṛhṇāti. pradadhāti. anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11321638 (0.032):
pratipakṣeṇa vīryam ārabhate | cittaṃ pragṛhṇāti pradadhāti ca | śamathe
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562063 (0.033):
vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ parigṛhṇāti samyak pradadhāty
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562083 (0.033):
janayati vyāyacchate vīryam ārabhate cittaṃ parigṛhṇāti samyak pradadhāti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585937 (0.035):
akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāyâiva chandaṃ janayati vyāyacchati vīryam / ārabhate cittaṃ pragṛhṇāti samyakpraṇidadhātîty anena rakṣā ||utpannānāṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2039708 (0.058):
vyāyamati]vīryamārabhate | [cittaṃ pragṛhṇāti pradadhāti] iti | ime ca / pāpakā akuśalā dharmā narakādiduḥkhakleśānāṃ pratyayāḥ | pāpakīrtiśabdānāṃ
[DsP_8] tatra katame catvāra ṛddhipādāh? yaduta
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957212 (0.041):
vīryamārabhate, cittaṃ pratigṛhṇāti samyak praṇidadhāti | imāni catvāri / samyakprahāṇāni || / [15] tatra katame catvāra ṛddhipādāḥ? iha bhikṣavo bhikṣuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803895 (0.046):
imāny ucyante catvāri samyakprahāṇāni. / katame ca subhūte catvāra ṛddhipādāḥ?
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821969 (0.056):
DbSū(3) 8 yad uta catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādā paṃcendriyāṇi
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādo,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308223 (0.0):
prahāṇasaṃskārāḥ prahīṇeṣvanuśayeṣu, (Śbh_Sh 321) parikṣipte samādhau, / chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ityucyante(te) |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803903 (0.0):
katame ca subhūte catvāra ṛddhipādāḥ? / chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaś
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196290 (0.0):
ceme prahāṇasaṃskārāḥ prahīṇeṣv anuśayeṣu pariniṣpanne samādhau, / chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ity ucyate /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013464 (0.0):
ṛddhipādāḥ. chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ. evaṃ
madhyantavibhagatika.html 19091386 (0.012):
te punaścandasamādhiḥ prahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ / vīryasamādhiḥ prahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādā cittasamādhiḥ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216081 (0.014):
46. catvāraḥ ṛddhipādāḥ / tadyathā chandasamādhiprahāṇāya / saṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ / evaṃ cittaṛddhipādaḥ / vīryaṛddhipādaḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305331 (0.015):
pragṛhṇāti, pradadhātīti samyakprahāṇasya / chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya (|) ṛddhipādasya, (Śbh_Sh 291)
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193364 (0.015):
samyakprahāṇasya / / chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya ṛddhipādasya,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305343 (0.015):
śraddhāvīryacittamīmānsā(māṃsā) samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya / ṛddhipādasya, vīryacittamīmānsā(māṃsā)samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308234 (0.021):
vīryacittamīmānsā (māṃsā) samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda / ityucyate |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803911 (0.022):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaś / cittavīryamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ, ima ucyate
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957221 (0.024):
[15] tatra katame catvāra ṛddhipādāḥ? iha bhikṣavo bhikṣuḥ / chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatamṛddhipādaṃ bhāvayati
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860838 (0.024):
bhāvanāya paripūraye ... / chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562108 (0.024):
9 katame catvāraḥ iha subhūte chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758491 (0.024):
catvāro ṛddhipādāḥ chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ ṛddhipādaṃ"
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013746 (0.024):
iti. yasmād uktaṃ chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562124 (0.024):
10 vīryasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196298 (0.025):
vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ity ucyate /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013471 (0.027):
vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ. ṛddhipādā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950840 (0.028):
20723 katame catvāraḥ/ iha {subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvaś / chandasamādhiprahāṇaṃ saṃskārasamanvāgata
vīryasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaś,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013464 (0.0):
ṛddhipādāḥ. chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ. evaṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758515 (0.003):
vyavasargapariṇataṃ [tadvat] vīrya [samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ
madhyantavibhagatika.html 19091392 (0.012):
te punaścandasamādhiḥ prahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ / vīryasamādhiḥ prahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādā cittasamādhiḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305343 (0.015):
śraddhāvīryacittamīmānsā(māṃsā) samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya / ṛddhipādasya, vīryacittamīmānsā(māṃsā)samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193364 (0.015):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya ṛddhipādasya, / vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya ṛddhipādasya /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196290 (0.021):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ity ucyate /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308234 (0.021):
vīryacittamīmānsā (māṃsā) samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda / ityucyate |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803904 (0.022):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803911 (0.022):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaś / cittavīryamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ, ima ucyate
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562124 (0.024):
10 vīryasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196298 (0.025):
vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ity ucyate /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013471 (0.027):
vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ. ṛddhipādā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308223 (0.027):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ityucyante(te) |
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758523 (0.035):
ṛddhipādaṃ] bhāvayati citta [samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ / ṛddhipādaṃ] bhāvayati mīmāṃsā [samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033022 (0.046):
cchandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataś / cittavīryamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaḥ.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562131 (0.048):
10 vīryasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati / cittasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati
madhyantavibhagatika.html 19091400 (0.052):
prahāṇasaṃskārasamanavāgata ṛddhipādaḥ mīmāṃsāsamādhiḥ / prahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda iti / / tatra cchandsamādhir yadā chandādhipatyād vīryabhāvanāyāṃ sagauravaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957242 (0.056):
cittasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatamṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ
cittasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhīpādo,
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758523 (0.003):
ṛddhipādaṃ] bhāvayati citta [samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ / ṛddhipādaṃ] bhāvayati mīmāṃsā [samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758515 (0.004):
vyavasargapariṇataṃ [tadvat] vīrya [samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ / ṛddhipādaṃ] bhāvayati citta [samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196297 (0.039):
vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ity ucyate /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013470 (0.039):
vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ. ṛddhipādā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803910 (0.040):
cittavīryamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ, ima ucyate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033027 (0.044):
cchandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataś / cittavīryamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaḥ.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562131 (0.048):
10 vīryasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati / cittasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati
madhyantavibhagatika.html 19091400 (0.052):
prahāṇasaṃskārasamanavāgata ṛddhipādaḥ mīmāṃsāsamādhiḥ / prahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda iti / / tatra cchandsamādhir yadā chandādhipatyād vīryabhāvanāyāṃ sagauravaṃ
madhyantavibhagatika.html 19091392 (0.053):
vīryasamādhiḥ prahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādā cittasamādhiḥ / prahāṇasaṃskārasamanavāgata ṛddhipādaḥ mīmāṃsāsamādhiḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957242 (0.056):
cittasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatamṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ
mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ. eta ucyante catvāra
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308225 (0.0):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ityucyante(te) |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803914 (5.960):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaś
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196298 (5.960):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ity ucyate /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013473 (5.960):
ṛddhipādāḥ. chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ. evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033029 (0.003):
cittavīryamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaḥ.
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758523 (0.003):
vyavasargapariṇataṃ [tadvat] vīrya [samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ / ṛddhipādaṃ] bhāvayati citta [samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ
madhyantavibhagatika.html 19091398 (0.012):
prahāṇasaṃskārasamanavāgata ṛddhipādaḥ mīmāṃsāsamādhiḥ / prahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda iti /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193371 (0.014):
vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya ṛddhipādasya /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216092 (0.016):
saṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ / evaṃ cittaṛddhipādaḥ / vīryaṛddhipādaḥ / / mīmāṃsāsamādhiprahāṇāya saṃskārasamanvāgataṛddhipādaśceti //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430933 (0.022):
chandavīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatarddhipādākārāścatvāraḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957265 (0.023):
mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatamṛddhipādaṃ bhāvayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950860 (0.023):
20725 parigatam evaṃ vīryasamādhiś cittasamādhir / mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskāra{{samanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772439 (0.023):
nirodhaniśritaṃ vyavasarge parigatam evaṃ vīryasamādhiś cittasamādhir / mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308234 (0.025):
vīryacittamīmānsā (māṃsā) samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562140 (0.035):
mīmāṃsasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam / 11 ṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśṛtaṃ virāganiśṛtaṃ nirodhaniśṛtaṃ
madhyantavibhagatika.html 19091386 (0.046):
te punaścandasamādhiḥ prahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ / vīryasamādhiḥ prahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādā cittasamādhiḥ
ṛddhipādāḥ. / [DsP_9] tatra katamāni pañcendriyāṇi? śraddhendriyaṃ, vīryendriyaṃ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251806 (0.012):
pudgalānām anabhisamitānāṃ śraddhendriyaṃ, vīryendriyaṃ, smṛtīndriyaṃ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251856 (0.012):
tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ śraddhendriyaṃ, vīryendriyaṃ, / smṛtīndriyaṃ, samādhīndriyaṃ prajñendriyam idam ucyata ājñātāvīndriyam.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251828 (0.021):
abhisamitānāṃ śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ, smṛtīndriyaṃ, samādhīndriyaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803925 (0.027):
kamāni ca subhūte pañcendriyāni? śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ, smṛtīndriyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033037 (0.030):
(ld) katamāni ca pañcendriyāṇi? śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ smṛtīndriyaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562171 (0.030):
yaduta pañcendriyāṇi katamāni pañca | tadyathā śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772472 (0.030):
mahāyānaṃ yad uta pañcendriyāṇi katamāni pañca śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108860 (0.030):
pañcendriyāṇi. katamāni pañca? śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ (PvsP1 2: 81)
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782666 (0.030):
yathā + āha ārya akṣayamati sūtre pañca + imāni + indriyāṇi | katamāni / pañca | śraddhā indriyaṃ vīrya indriyaṃ smṛti indriyaṃ samādhi indriyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26976747 (0.030):
yathāha āryākṣayamatisūtre pañcemānīndriyāṇi | katamāni pañca | / śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ smṛtīndriyaṃ samādhīndriyaṃ prajñendriyam iti
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758541 (0.043):
vivekaniścitaṃ...vīryendriyaṃ....smṛtīndriyaṃ....samādhīndriyaṃ...prajñendriyaṃ...sa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11882338 (0.052):
katham. (Abhidh k vy 103) pañcemāni bhikṣava indriyāṇi. katamāni pañca. / śraddhendriyaṃ yāvat prajñendriyaṃ eṣāṃ paṃcānām indriyāṇāṃ tīkṣṇatvāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951318 (0.060):
20915 śraddhendriyaṃ {{vīryendriyaṃ smṛtīndriyaṃ samādhīndriyaṃ}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951345 (0.060):
20917 samyaksaṃbuddhānāṃ śraddhendriyaṃ {{vīryendriyaṃ smṛtīndriyaṃ / samādhīndriyaṃ}} prajñendriyam idam ucyate ājñātāvīndriyaṃ/
smṛtīndriyaṃ, samādhīndriyaṃ, prajñendriyam. etāny ucyante pañcendriyāṇi.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251808 (0.0):
pudgalānām anabhisamitānāṃ śraddhendriyaṃ, vīryendriyaṃ, smṛtīndriyaṃ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251830 (0.0):
abhisamitānāṃ śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ, smṛtīndriyaṃ, samādhīndriyaṃ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251858 (0.0):
tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ śraddhendriyaṃ, vīryendriyaṃ, / smṛtīndriyaṃ, samādhīndriyaṃ prajñendriyam idam ucyata ājñātāvīndriyam.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033047 (0.009):
(ld) katamāni ca pañcendriyāṇi? śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ smṛtīndriyaṃ / samādhīndriyaṃ prajñendriyam imāny ucyante pañcendriyāṇi.
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758543 (0.014):
vivekaniścitaṃ...vīryendriyaṃ....smṛtīndriyaṃ....samādhīndriyaṃ...prajñendriyaṃ...sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951322 (0.014):
20915 śraddhendriyaṃ {{vīryendriyaṃ smṛtīndriyaṃ samādhīndriyaṃ}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951349 (0.014):
20917 samyaksaṃbuddhānāṃ śraddhendriyaṃ {{vīryendriyaṃ smṛtīndriyaṃ / samādhīndriyaṃ}} prajñendriyam idam ucyate ājñātāvīndriyaṃ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803933 (0.025):
kamāni ca subhūte pañcendriyāni? śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ, smṛtīndriyaṃ / samādhīndriyṃ prajñendriyaṃ, imāny ucyante pañcendriyāni.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562564 (0.029):
vīryendriyaṃ smṛtīndriyaṃ samādhīndriyaṃ prajñendriyam idam ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772875 (0.029):
vīryendriyaṃ smṛtīndriyaṃ samādhīndriyaṃ prajñendriyam idam ucyate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108867 (0.029):
smṛtīndriyaṃ samādhīndriyaṃ prajñendriyaṃ tac cānupalambhayogena. idam api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26976753 (0.029):
śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ smṛtīndriyaṃ samādhīndriyaṃ prajñendriyam iti
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562178 (0.047):
smṛtendriyaṃ samādhendriyaṃ / 13 prajñendriyaṃ. idam api subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957395 (0.059):
pratyavekṣaṇajātīyo bhavati | idamucyate prajñendriyam || imāni bhikṣavaḥ / pañcendriyāṇi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782838 (0.063):
eteṣu dharmeṣu praty ātma jñānam a para pratyaya jñānam idam ucyate / prajñā indriyaṃ || / evam imāni pañca indriyāṇi sahitāny anuprabaddhāni sarva buddha dharmān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26976909 (0.063):
pratyātmajñānam aparapratyayajñānam idam ucyate prajñendriyaṃ || / evam imāni pañcendriyāṇi sahitāny anuprabaddhāni sarvabuddhadharmān
[DsP_10] tatra katamāni pañca balāni? śraddhābalaṃ, vīryabalaṃ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033054 (0.018):
samādhīndriyaṃ prajñendriyam imāny ucyante pañcendriyāṇi. / (le) katamāni ca pañcabalāni? śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562199 (0.018):
mahāsatvasya mahāyānaṃ yaduta / 14 pañca balāni. katamāni pañca. śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772500 (0.018):
bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta pañcabalāni katamāni pañca / śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ samādhibalaṃ prajñābalam tac
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108889 (0.018):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta / pañcabalāni. katamāni pañca? śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803940 (0.037):
samādhīndriyṃ prajñendriyaṃ, imāny ucyante pañcendriyāni. / katamāni ca subhūte pañca balāni? śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822049 (0.059):
DbSū(3) 13 paṃca śaikṣabalāni katamāni pañca śraddhābalaṃ śaikṣabalam*
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957400 (0.063):
pañcendriyāṇi || / [17] tatra bhikṣavaḥ katamāni pañca balāni? yaduta śraddhābalaṃ vīryabalaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562169 (0.063):
yaduta pañcendriyāṇi katamāni pañca | tadyathā śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772470 (0.063):
mahāyānaṃ yad uta pañcendriyāṇi katamāni pañca śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108858 (0.063):
pañcendriyāṇi. katamāni pañca? śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ (PvsP1 2: 81)
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782664 (0.063):
yathā + āha ārya akṣayamati sūtre pañca + imāni + indriyāṇi | katamāni / pañca | śraddhā indriyaṃ vīrya indriyaṃ smṛti indriyaṃ samādhi indriyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26976745 (0.063):
yathāha āryākṣayamatisūtre pañcemānīndriyāṇi | katamāni pañca | / śraddhendriyaṃ vīryendriyaṃ smṛtīndriyaṃ samādhīndriyaṃ prajñendriyam iti
smṛtibalaṃ, samādhibalaṃ, prajñābalam. etāny ucyante pañca balāni.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803950 (0.019):
katamāni ca subhūte pañca balāni? śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ / samādhibalaṃ prajñābalam, imāny ucyante pañca balāni.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033064 (0.020):
(le) katamāni ca pañcabalāni? śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ / samādhibalaṃ prajñābalaṃ, imāny ucyante pañcabalāni.
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957411 (0.059):
[17] tatra bhikṣavaḥ katamāni pañca balāni? yaduta śraddhābalaṃ vīryabalaṃ / smṛtibalaṃ samādhibalaṃ prajñābalam | ime ca bhṛtyārthe
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860881 (0.059):
vīryabalaṃ ... smṛtibalaṃ ... samādhibalaṃ ... prajñābalaṃ ... /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562205 (0.059):
14 pañca balāni. katamāni pañca. śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ / samādhibalaṃ prajñābalam idam api subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950929 (0.059):
20806 māni pañca/ śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ samādhibalaṃ / prajñābalam tac cānupalambha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772506 (0.059):
śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ samādhibalaṃ prajñābalam tac
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108895 (0.059):
pañcabalāni. katamāni pañca? śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ / samādhibalaṃ prajñābalaṃ tac cānupalambhayogena. idam api subhūte
[DsP_11] tatra katamāni sapta bodhyaṅgāni? yaduta smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957432 (1.192):
kleśairanavamṛdyatvāt(?) | imāni bhikṣavaḥ pañca balāni || / [18] tatra bhikṣavaḥ katamāni sapta bodhyaṅgāni? yaduta
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562227 (1.192):
1 punar aparaṃ subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya mahāyānaṃ yaduta / sapta bodhyaṅgāni | katamāni sapta iha subhūte bodhisatvo mahāsatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772531 (1.192):
punar aparam subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta / saptabodhyaṅgāni katamāni sapta smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108920 (1.192):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta / saptabodhyaṅgāni. katamāni sapta? smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033073 (0.025):
samādhibalaṃ prajñābalaṃ, imāny ucyante pañcabalāni. / (1f) katamāni ca subhūte saptabodhyaṅgāni? smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950957 (0.036):
uta saptabodhyaṅgāni/ katamāni sapta/ smṛti{saṃbodhyaṅgaṃ} / 20809 dharmapravicaya{saṃbodhyaṅgaṃ} vīrya{saṃbodhyaṅgaṃ}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17271338 (0.049):
prapañcaḥ, catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca / balāni sapta bodhyaṅgāni bhāvayitavyānīti prapañcaḥ, āryāṣṭāṅgamārgo
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251067 (0.050):
prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ, samādhisaṃbodhyaṅgam, upekṣāsaṃbodhyaṅgam. etāny / ucyante sapta bodhyaṅgāni. / [DsP_12] tatra katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ? yaduta samyagdṛṣṭiḥ,
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216119 (0.050):
48. pañca balāni / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñābalaṃ ceti // / 49. sapta bodhyaṅgāni / tadyathā smṛtisaṃbodhyaṅgam,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803960 (0.050):
katamāni ca subhūte sapta bodhyaṅgāni? smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24061752 (0.054):
śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñādravyāṇi ca smṛtyupasthānāni / dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ samyagṛṣṭiśca prajñaiva /
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758561 (0.054):
sapta bodhyaṅgāni tadyathā (sa) smṛti saṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15194179 (0.055):
prajānāti / / yathā smṛtisaṃbodhyaṅgam evaṃ / dharmapravicayavīryaprītipraśrabdhisamādhyupekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ veditavyam
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860886 (0.059):
smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati dharmapravicaya ... vīrya ... prīti ...
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15116559 (0.059):
pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāny āryāṣṭaṅgo mārgaḥ catvāry
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796774 (0.059):
caturarddhipādāni pañcendriyāṇi pañcabalāni saptabodhyaṅgāni (PSP_6 8:22)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966465 (0.060):
nāmadheyamātram etad yad uta bodhyaṅgāni na ca bodhyaṅgeṣu nāma na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787924 (0.060):
nopalabhyate āgantukam etan nāmadheyamātram etad yad uta bodhyaṅgāni na ca / bodhyaṅgeṣu nāma na ca nāmni bodhyaṅgāni tat kasya hetoḥ tatha hi yac ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24909626 (0.060):
āgantukam etad āyuṣmañ chāradvatīputra nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ yad uta / bodhyaṅgānīti na ca bodhyaṅgeṣu nāma na ca nāmni bodhyaṅgāni. tat kasya
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ, vīryasaṃbodhyaṅgaṃ, prītisaṃbodhyaṅgaṃ,
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758578 (0.0):
sapta bodhyaṅgāni tadyathā (sa) smṛti saṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950964 (0.0):
uta saptabodhyaṅgāni/ katamāni sapta/ smṛti{saṃbodhyaṅgaṃ} / 20809 dharmapravicaya{saṃbodhyaṅgaṃ} vīrya{saṃbodhyaṅgaṃ}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950973 (0.0):
prīti{saṃbodhyaṅgaṃ} prasrabdhi{saṃbodhyaṅgaṃ} samādhi{saṃbodhyaṅgaṃ}
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033079 (0.008):
(1f) katamāni ca subhūte saptabodhyaṅgāni? smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ / dharmavicayasaṃbodhyaṅgaṃ, vīryasaṃbodhyaṅgaṃ pritisaṃbodhyaṅgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772535 (0.014):
saptabodhyaṅgāni katamāni sapta smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ / dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803960 (0.014):
katamāni ca subhūte sapta bodhyaṅgāni? smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ / dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108920 (0.014):
saptabodhyaṅgāni. katamāni sapta? smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ / dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216127 (0.020):
49. sapta bodhyaṅgāni / tadyathā smṛtisaṃbodhyaṅgam, / dharmavicayasaṃbodhyaṅgam, vīryasaṃbodhyaṅgam, prītisaṃbodhyaṅgam,
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089160 (0.031):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgena vīryasaṃbodhyaṅgena prītisaṃbodhyaṅgena
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089132 (0.034):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgena na vīryasaṃbodhyaṅgena na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15194179 (0.042):
yathā smṛtisaṃbodhyaṅgam evaṃ / dharmapravicayavīryaprītipraśrabdhisamādhyupekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ veditavyam
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957443 (0.044):
smṛti(saṃ)bodhyaṅgaṃ dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ gāmbhīryasaṃbodhyaṅgaṃ / prītisaṃbodhyaṅgaṃ prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24061752 (0.046):
śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñādravyāṇi ca smṛtyupasthānāni / dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ samyagṛṣṭiśca prajñaiva /
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957433 (0.050):
smṛti(saṃ)bodhyaṅgaṃ dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ gāmbhīryasaṃbodhyaṅgaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860886 (0.050):
smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati dharmapravicaya ... vīrya ... prīti ...
prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ, samādhisaṃbodhyaṅgam, upekṣāsaṃbodhyaṅgam. etāny
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957450 (0.0):
smṛti(saṃ)bodhyaṅgaṃ dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ gāmbhīryasaṃbodhyaṅgaṃ / prītisaṃbodhyaṅgaṃ prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033091 (0.0):
dharmavicayasaṃbodhyaṅgaṃ, vīryasaṃbodhyaṅgaṃ pritisaṃbodhyaṅgaṃ / praśrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgam upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ, imāny
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216136 (0.0):
dharmavicayasaṃbodhyaṅgam, vīryasaṃbodhyaṅgam, prītisaṃbodhyaṅgam, / prasrabdhisaṃbodhyaṅgam, samādhisaṃbodhyaṅgam, upekṣāsaṃbodhyaṅgamiti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950970 (0.0):
uta saptabodhyaṅgāni/ katamāni sapta/ smṛti{saṃbodhyaṅgaṃ} / 20809 dharmapravicaya{saṃbodhyaṅgaṃ} vīrya{saṃbodhyaṅgaṃ}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772548 (0.0):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ / prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgaṃ upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803980 (0.0):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ / prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgam upekṣāsaṃbodhyaṅgam, imāny
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108937 (0.0):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ / praśrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgam upekṣāsaṃbodhyaṅgam. tatra
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758582 (0.019):
dharmapravicaya [bodhyaṅgaṃ] vīrya [saṃbodhyaṅgaṃ] prīti [saṃbodhyaṅgaṃ]
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22406375 (0.030):
smṛtisaṃbodhyaṅgam / yathā smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ tathā yāvat / upekṣāsaṃbodhyaṅgam // ebhiḥ catubhiḥ padairyathākramaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772555 (0.030):
katamat smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ yāvad upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ iha subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772568 (0.030):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ yāvad / upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108944 (0.030):
katamat smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ yāvad upekṣāsaṃbodhyaṅgam? iha subhūte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108957 (0.030):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ yāvad / upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ
ucyante sapta bodhyaṅgāni. / [DsP_12] tatra katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ? yaduta samyagdṛṣṭiḥ,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562284 (0.0):
4 subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya mahāyānaṃ yadutāryāṣṭāṅgamārgaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898965 (0.0):
deśayati yaduta samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951030 (0.0):
uta āryāṣṭāṅgamārgaḥ/ katama āryāṣṭāṅgo mārgaḥ/ yad uta / 20814 samyagdṛṣṭiḥ {samyak}saṃkalpaḥ {samyak}karmāntaḥ {samyag}ājīvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772607 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta āryāṣṭāṅgamārgaḥ katama
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108996 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta / āryāṣṭāṅgamārgaḥ. katama āryāṣṭāṅgo mārgaḥ? yad uta samyagdṛṣṭiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250582 (0.014):
pratītyasamutpādāṅgāni, katamāni catvāri smṛtyupasthānāni, peyālaṃ yāvat / katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ, katamaṃ śūnyatāvimokṣamukhaṃ, peyālaṃ yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803986 (0.014):
prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgam upekṣāsaṃbodhyaṅgam, imāny / ucyante sapta saṃbodhyaṅgāni.
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954954 (0.021):
(7) tatra bhikṣavaḥ katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ? tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957548 (0.021):
sapta saṃbodhyaṅgāni || / [19] tatra bhikṣavaḥ katama āryāṣṭāṅga(mārgaḥ)? tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033095 (0.028):
praśrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgam upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ, imāny / ucyante saptabodhyaṅgāni.
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616042 (0.029):
NagSū I.34 yad utāryāṣṭāṅgo mārgaḥ tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216957 (0.029):
NidSa 5.34 yad utāryāṣṭāṅgo mārgas tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkaIpaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222701 (0.029):
yadutāryāṣṭāṅgo mārgaḥ | tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435545 (0.029):
pūrvakair ṛṣibhir yātānuyātaṃ yad utāryāṣṭāṅgo mārgaḥ tadyathā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24909663 (0.029):
yad utāryāṣṭāṅgo mārga iti na cāryāṣṭāṅge marge nāma na ca nāmny
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12026978 (0.031):
deśanādharmaḥ. dharmaḥ katamaḥ. āryāṣṭāṃgamārga ity atra
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22966801 (0.033):
bodhyaṅgāni yac cādvaidhīkāraṃ, yaś ca vyayo yaś cāryāṣṭāṅgamārgo yac
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22968352 (0.033):
kṛtā, yad etad ucyate bodhyaṅgānīty advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā, yad etad / ucyate āryāṣṭāṅgamārga ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā, yad etad ucyate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970382 (0.035):
chāradvatīputra paryāyeṇa yo 'yam ucyata āryāṣṭāṅgamārga ity advayasyaiṣā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24935034 (0.040):
āryāṣṭāṅgamārgasya vyayo na sa āryāṣṭāṅgamārgaḥ, / yo bhagavann āryasatyānāṃ vyayo na tāny āryasatyāni, iti hi āryasatyāni ca
samyaksaṃkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ, samyagājīvaḥ, samyagvyāyāmaḥ,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954968 (0.0):
(7) tatra bhikṣavaḥ katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ? tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ | / samyaksaṃkalpaḥ | samyagvāk | samyakkarmāntaḥ | samyagājīvaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957562 (0.0):
[19] tatra bhikṣavaḥ katama āryāṣṭāṅga(mārgaḥ)? tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ / samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033114 (0.0):
samyaksaṃkalpa samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5503319 (0.0):
mārgaḥ tadyathā samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṃkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898975 (0.0):
deśayati yaduta samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467040 (0.0):
tadya)thā samyagd(ṛ)ṣ(ṭiḥ samyaksaṅkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ / samyagājīvaḥ) samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛt(i)ḥ samyaksam(ā)dh(iḥ || iha)
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782939 (0.0):
tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvācā samyakkarmāntaḥ / samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ iyaṃ bhikṣavaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616056 (0.0):
NagSū I.34 yad utāryāṣṭāṅgo mārgaḥ tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ / samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216970 (0.0):
samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222715 (0.0):
yadutāryāṣṭāṅgo mārgaḥ | tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951038 (0.0):
uta āryāṣṭāṅgamārgaḥ/ katama āryāṣṭāṅgo mārgaḥ/ yad uta / 20814 samyagdṛṣṭiḥ {samyak}saṃkalpaḥ {samyak}karmāntaḥ {samyag}ājīvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772615 (0.0):
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ yad uta samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyakkarmāntaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804000 (0.0):
katamaś ca subhūte āryāṣṭāṅgamārgaḥ? samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ / samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109005 (0.0):
āryāṣṭāṅgamārgaḥ. katama āryāṣṭāṅgo mārgaḥ? yad uta samyagdṛṣṭiḥ / samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435559 (0.0):
pūrvakair ṛṣibhir yātānuyātaṃ yad utāryāṣṭāṅgo mārgaḥ tadyathā / samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk* samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736197 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ / samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ | ayamukto bhagavatā āryāṣṭāṅgiko mārgaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647397 (0.0):
samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṅkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ, samyagājīvaḥ;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648105 (0.0):
tadyathā, samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṅkalpaḥ; samyagvāk, samyakkarmāntaḥ; / samyagājīvaḥ; samyagvyāyāmaḥ; samyaksmṛtiḥ; samyaksamādhiḥ; so 'pi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013535 (0.0):
(Abhidh k vy 600) upekṣāsaṃbodhyaṃgam iti. āryāṣṭaṃgo mārgaḥ. / samyagdṛṣṭiḥ. samyaksaṃkalpaḥ. samyagvāk. samyakkarmāntaḥ. samyagājīvaḥ.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562291 (0.010):
katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk
samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiḥ. eṣa ucyata āryāṣṭāngamārgaḥ.
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954969 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ | samyagvāk | samyakkarmāntaḥ | samyagājīvaḥ | / samyagvyāyāmaḥ | samyaksmṛtiḥ | samyaksamādhiriti || tatra bhikṣavaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957566 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ / samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ | ayamucyate bhikṣava āryāṣṭāṅgamārgaḥ ||
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22406420 (0.0):
samyakkarmmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiśca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033119 (0.0):
samyaksaṃkalpa samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ / samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ, ayam ucyate āryāṣṭāṅgo mārgaḥ.
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5503323 (0.0):
samyagājīvaḥ, samyagvyāyāmaḥ, samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiśca | tatra
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898976 (0.0):
samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiriti / catvārīmāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782942 (0.0):
samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ iyaṃ bhikṣavaḥ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216153 (0.0):
samyakkarmāntaḥ, samyagvyāyāmaḥ, samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiśceti / ete
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616057 (0.0):
samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ / samyaksamādhir evāṣṭamaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216971 (0.0):
samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ / samyaksamādhiḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222717 (0.0):
samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951038 (0.0):
20814 samyagdṛṣṭiḥ {samyak}saṃkalpaḥ {samyak}karmāntaḥ {samyag}ājīvaḥ / {samyag}vyāyāmaḥ {samyak } / 20815 smṛtiḥ {samyak}samādhiḥ/ tac cānupalambhayogena/ idam api {subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772616 (0.0):
samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ tac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804005 (0.0):
samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109007 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ / samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ tac cānupalambhayogena. idam api subhūte
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435560 (0.0):
samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk* samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ / samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhir ayam asau bhikṣavaḥ purāṇo
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736199 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ / samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ | ayamukto bhagavatā āryāṣṭāṅgiko mārgaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647398 (0.0):
samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṅkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ, samyagājīvaḥ; / samyagvyāyāmaḥ, samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiḥ; aśakad bhagavān pañcakān
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648109 (0.0):
samyagājīvaḥ; samyagvyāyāmaḥ; samyaksmṛtiḥ; samyaksamādhiḥ; so 'pi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24025863 (0.0):
samyagdṛṣṭirbhāvanāparipūriṃ gacchati samyak saṃkalpaḥ samyak vyāyāmaḥ / samyak smṛtiḥ samyak samādhiḥ /
[DsP_13] tatra katamac chūnyatāvimokṣamukham? yaduta
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251125 (0.0):
ucyate śūnyatāvimokṣamukham. / [DsP_14] tatra katamad animittaṃ vimokṣamukham? yaduta
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251147 (0.0):
animittavimokṣamukham. etad ucyate 'nimittaṃ vimokṣamukham. / [DsP_15] tatra katamad apraṇihitaṃ vimokṣamukham? yaduta
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251160 (0.045):
apraṇihitavimokṣamukham. etad ucyate 'praṇihitaṃ vimokṣamukham. / [DsP_16] tatra katamāni catvāri dhyānāni? yaduta viviktaṃ kāmair viviktaṃ
sarvadharmasvalakṣaṇatāśūnyapratyavekṣaṇacittasthitir vimokṣamukham. etad
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251135 (0.0):
[DsP_14] tatra katamad animittaṃ vimokṣamukham? yaduta / sarvadharmasvalakṣaṇatānimittapratyavekṣaṇacittasthitir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15082590 (0.013):
sarvadharmaśūnyatayā prakṛtiśūnyatāṃ samanupaśyati, na / sarvadharmaśūnyatayā svalakṣaṇaśūnyatāṃ samanupaśyati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951078 (0.017):
20818 sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ / śūnyatāvimokṣamukham ayam ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772655 (0.017):
śūnyatāsamādhiḥ svalakṣaṇena śūnyān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā / cittasya sthitiḥ śūnyatāvimokṣamukham ayam ucyate śūnyatāsamādhiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251155 (0.019):
sarvadharmānabhisaṃskāre 'nabhisaṃskāracittasthitir / apraṇihitavimokṣamukham. etad ucyate 'praṇihitaṃ vimokṣamukham.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951103 (0.038):
ucyate animittasamādhiḥ}}/ apraṇihitān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā / cittasya / 20821 {{sthitiḥ apraṇihitavimokṣamukham ayam ucyate apraṇihitasamādhiḥ}}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772680 (0.038):
sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ / apraṇihitavimokṣamukham ayam ucyate apraṇihitasamādhiḥ imāni trīṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951090 (0.041):
20820 {{pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ animittavimokṣamukham ayam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772667 (0.041):
animittān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ / animittavimokṣamukham ayam ucyate animittasamādhiḥ apraṇihitān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109072 (0.041):
apraṇihitān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitir / apraṇihitaṃ vimokṣamukham ayam ucyate apraṇihitaḥ samādhiḥ, imāni trīṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109059 (0.045):
śūnyatāsamādhiḥ, ānimittān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya / sthitir ānimittaṃ vimokṣamukham ayam ucyate ānimittaḥ samādhiḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109046 (0.047):
pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ śūnyatāvimokṣamukhamayam ucyate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026402 (0.050):
prakṛtiśūnyatayā śūnyaṃ sarvadharmaśūnyatayā śūnyaṃ. svalakṣaṇaśūnyatayā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23337572 (0.050):
svalakṣaṇaśūnyatātathatāyāḥ prajñāpāramitā, na svalakṣaṇaśūnyatādharmatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15082597 (0.055):
sarvadharmaśūnyatayā svalakṣaṇaśūnyatāṃ samanupaśyati, na / svalakṣaṇaśūnyatayā sarvadharmaśūnyatāṃ samanupaśyati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792487 (0.057):
sarvadharmaśūnyatā na svalakṣaṇaśūnyatā nānupalambhaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308460 (0.057):
sarvadharmaśūnyatā kauśikāniryātā yā cāniryātā na sā sarvadharmaśūnyatā, / svalakṣaṇaśūnyatā kauśikāniryātā yā cāniryātā na sā svalakṣaṇaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964500 (0.057):
anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yaḥ sarvadharmaśūnyatāyā anutpādo na / sā sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatāyuṣmañ chāradvatīputra śūnyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24909296 (0.061):
namadheyamātram etad yad uta svalakṣaṇaśūnyatā na ca svalakṣaṇaśūnyatāyāṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433469 (0.061):
iti / svalakṣaṇaśūnyatayā rūpādidharmāvabodhavyāvartanam,
ucyate śūnyatāvimokṣamukham. / [DsP_14] tatra katamad animittaṃ vimokṣamukham? yaduta
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251103 (0.0):
samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiḥ. eṣa ucyata āryāṣṭāngamārgaḥ. / [DsP_13] tatra katamac chūnyatāvimokṣamukham? yaduta
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251147 (0.0):
sarvadharmasvalakṣaṇatānimittapratyavekṣaṇacittasthitir / animittavimokṣamukham. etad ucyate 'nimittaṃ vimokṣamukham.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251160 (0.014):
sarvadharmānabhisaṃskāre 'nabhisaṃskāracittasthitir / apraṇihitavimokṣamukham. etad ucyate 'praṇihitaṃ vimokṣamukham.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118839 (0.019):
śūnyatāvimokṣamukham ānimittaṃ vimokṣamukham apraṇihitaṃ vimokṣamukhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119725 (0.019):
saptabodhyaṅgāni jñātavyāni yāvac śūnyatāvimokṣamukham ānimittaṃ / vimokṣamukham apraṇihitaṃ vimokṣamukhaṃ (AdSPG I 186) jñātavyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625794 (0.019):
ṛddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvaya śūnyatāvimokṣamukham / ānimittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ bhāvaya kiṃ te 'nuttarāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097001 (0.019):
śūnyatāvimokṣamukham ānimittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukham,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130585 (0.019):
śūnyatāvimokṣamukham ānimittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukham
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250433 (0.021):
āryāṣṭāṅgamārgaḥ, śūnyatāvimokṣamukham, animittavimokṣamukham,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937178 (0.021):
śūnyatā / 16612 vimokṣamukham animittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974368 (0.021):
26703 bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgo mārgaḥ śūnyatā{vimokṣamukham} / animitta{vimokṣamukham} apraṇihita{vimokṣamukham}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759024 (0.021):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāni āryāṣṭhāṅgo mārgaḥ śūnyatāvimokṣamukham / animittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ anājñātam ājñāsyāmīndriyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795661 (0.021):
bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgo mārgaḥ śūnyatāvimokṣamukham animittavimokṣamukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951079 (0.024):
20818 sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ / śūnyatāvimokṣamukham ayam ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772656 (0.024):
cittasya sthitiḥ śūnyatāvimokṣamukham ayam ucyate śūnyatāsamādhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048346 (0.033):
samādhivimokṣamukham, ānimittaṃ samādhivimokṣamukham, (Vaidya 186)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951104 (0.052):
cittasya / 20821 {{sthitiḥ apraṇihitavimokṣamukham ayam ucyate apraṇihitasamādhiḥ}}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772681 (0.052):
sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ / apraṇihitavimokṣamukham ayam ucyate apraṇihitasamādhiḥ imāni trīṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109046 (0.057):
pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ śūnyatāvimokṣamukhamayam ucyate
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24072615 (0.058):
anāsravāstvete trayaḥ samādhayastrīṇi vimokṣamukhānyucyante / / śūnyatā vimokṣamukhamapraṇihitamānimittaṃ vimokṣamukhamiti /
sarvadharmasvalakṣaṇatānimittapratyavekṣaṇacittasthitir
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251110 (0.0):
[DsP_13] tatra katamac chūnyatāvimokṣamukham? yaduta / sarvadharmasvalakṣaṇatāśūnyapratyavekṣaṇacittasthitir vimokṣamukham. etad
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23337572 (0.059):
svalakṣaṇaśūnyatātathatāyāḥ prajñāpāramitā, na svalakṣaṇaśūnyatādharmatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24909296 (0.061):
namadheyamātram etad yad uta svalakṣaṇaśūnyatā na ca svalakṣaṇaśūnyatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951088 (0.061):
20820 {{pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ animittavimokṣamukham ayam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772665 (0.061):
animittān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ / animittavimokṣamukham ayam ucyate animittasamādhiḥ apraṇihitān
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251147 (0.064):
[DsP_15] tatra katamad apraṇihitaṃ vimokṣamukham? yaduta / sarvadharmānabhisaṃskāre 'nabhisaṃskāracittasthitir
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24346178 (0.064):
[550] sparśasvarūpahetutvād nimittatā ||
animittavimokṣamukham. etad ucyate 'nimittaṃ vimokṣamukham.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951093 (0.008):
20820 {{pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ animittavimokṣamukham ayam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772670 (0.008):
animittān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ / animittavimokṣamukham ayam ucyate animittasamādhiḥ apraṇihitān
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251119 (0.020):
sarvadharmasvalakṣaṇatāśūnyapratyavekṣaṇacittasthitir vimokṣamukham. etad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118839 (0.027):
śūnyatāvimokṣamukham ānimittaṃ vimokṣamukham apraṇihitaṃ vimokṣamukhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119725 (0.027):
saptabodhyaṅgāni jñātavyāni yāvac śūnyatāvimokṣamukham ānimittaṃ / vimokṣamukham apraṇihitaṃ vimokṣamukhaṃ (AdSPG I 186) jñātavyaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24072618 (0.027):
śūnyatā vimokṣamukhamapraṇihitamānimittaṃ vimokṣamukhamiti /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250436 (0.029):
āryāṣṭāṅgamārgaḥ, śūnyatāvimokṣamukham, animittavimokṣamukham,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937181 (0.029):
16611 pañcendriyāṇi pañcabalāni saptabodhyaṅgāni āryāṣṭhāṅgo mārgaḥ/ / śūnyatā / 16612 vimokṣamukham animittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974366 (0.029):
26703 bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgo mārgaḥ śūnyatā{vimokṣamukham} / animitta{vimokṣamukham} apraṇihita{vimokṣamukham}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759027 (0.029):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāni āryāṣṭhāṅgo mārgaḥ śūnyatāvimokṣamukham / animittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ anājñātam ājñāsyāmīndriyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795659 (0.029):
bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgo mārgaḥ śūnyatāvimokṣamukham animittavimokṣamukham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048346 (0.030):
samādhivimokṣamukham, ānimittaṃ samādhivimokṣamukham, (Vaidya 186)
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251099 (0.033):
samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiḥ. eṣa ucyata āryāṣṭāngamārgaḥ. / [DsP_13] tatra katamac chūnyatāvimokṣamukham? yaduta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951104 (0.035):
ucyate animittasamādhiḥ}}/ apraṇihitān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā / cittasya / 20821 {{sthitiḥ apraṇihitavimokṣamukham ayam ucyate apraṇihitasamādhiḥ}}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772681 (0.035):
sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ / apraṇihitavimokṣamukham ayam ucyate apraṇihitasamādhiḥ imāni trīṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109060 (0.038):
śūnyatāsamādhiḥ, ānimittān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya / sthitir ānimittaṃ vimokṣamukham ayam ucyate ānimittaḥ samādhiḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109073 (0.040):
apraṇihitān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitir / apraṇihitaṃ vimokṣamukham ayam ucyate apraṇihitaḥ samādhiḥ, imāni trīṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951077 (0.042):
20818 sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ / śūnyatāvimokṣamukham ayam ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772654 (0.042):
cittasya sthitiḥ śūnyatāvimokṣamukham ayam ucyate śūnyatāsamādhiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251155 (0.043):
sarvadharmānabhisaṃskāre 'nabhisaṃskāracittasthitir / apraṇihitavimokṣamukham. etad ucyate 'praṇihitaṃ vimokṣamukham.
[DsP_15] tatra katamad apraṇihitaṃ vimokṣamukham? yaduta
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251103 (0.0):
samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiḥ. eṣa ucyata āryāṣṭāngamārgaḥ. / [DsP_13] tatra katamac chūnyatāvimokṣamukham? yaduta
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251125 (0.0):
sarvadharmasvalakṣaṇatāśūnyapratyavekṣaṇacittasthitir vimokṣamukham. etad / ucyate śūnyatāvimokṣamukham. / [DsP_14] tatra katamad animittaṃ vimokṣamukham? yaduta
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28058295 (0.050):
vimokṣamukhāni pratilabhate | śūnyatāmanimittamapraṇihitaṃ vimokṣamukhaṃ / pratilabhate | ayamucyate manaḥsaṃvaraḥ | yena manaḥsaṃvareṇaḥ samanvāgato
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118839 (0.056):
śūnyatāvimokṣamukham ānimittaṃ vimokṣamukham apraṇihitaṃ vimokṣamukhaṃ / bhāvayitavyam iti prapañcaḥ aṣṭau vimokṣā navānupūrvasamāpattayo
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24072616 (0.057):
anāsravāstvete trayaḥ samādhayastrīṇi vimokṣamukhānyucyante / / śūnyatā vimokṣamukhamapraṇihitamānimittaṃ vimokṣamukhamiti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937182 (0.059):
16612 vimokṣamukham animittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ / anājñātam ājñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759028 (0.059):
animittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ anājñātam ājñāsyāmīndriyam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097002 (0.059):
śūnyatāvimokṣamukham ānimittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukham, / anājñātamājñāsyāmīndriyam ājñendriyam ājñātāvīndriyaṃ, savitarkaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119726 (0.062):
vimokṣamukham apraṇihitaṃ vimokṣamukhaṃ (AdSPG I 186) jñātavyaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250437 (0.062):
āryāṣṭāṅgamārgaḥ, śūnyatāvimokṣamukham, animittavimokṣamukham, / apraṇihitavimokṣamukhaṃ, catvāri dhyānāni, catvāry apramānāni, catasra
sarvadharmānabhisaṃskāre 'nabhisaṃskāracittasthitir
apraṇihitavimokṣamukham. etad ucyate 'praṇihitaṃ vimokṣamukham.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109074 (0.003):
apraṇihitān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitir / apraṇihitaṃ vimokṣamukham ayam ucyate apraṇihitaḥ samādhiḥ, imāni trīṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951105 (0.004):
ucyate animittasamādhiḥ}}/ apraṇihitān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā / cittasya / 20821 {{sthitiḥ apraṇihitavimokṣamukham ayam ucyate apraṇihitasamādhiḥ}}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772682 (0.004):
sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ / apraṇihitavimokṣamukham ayam ucyate apraṇihitasamādhiḥ imāni trīṇi
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251121 (0.014):
sarvadharmasvalakṣaṇatāśūnyapratyavekṣaṇacittasthitir vimokṣamukham. etad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118839 (0.016):
śūnyatāvimokṣamukham ānimittaṃ vimokṣamukham apraṇihitaṃ vimokṣamukhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119727 (0.016):
saptabodhyaṅgāni jñātavyāni yāvac śūnyatāvimokṣamukham ānimittaṃ / vimokṣamukham apraṇihitaṃ vimokṣamukhaṃ (AdSPG I 186) jñātavyaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24072617 (0.016):
anāsravāstvete trayaḥ samādhayastrīṇi vimokṣamukhānyucyante / / śūnyatā vimokṣamukhamapraṇihitamānimittaṃ vimokṣamukhamiti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625794 (0.024):
ṛddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvaya śūnyatāvimokṣamukham / ānimittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ bhāvaya kiṃ te 'nuttarāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097001 (0.024):
śūnyatāvimokṣamukham ānimittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukham,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130583 (0.024):
śūnyatāvimokṣamukham ānimittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukham
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250435 (0.026):
āryāṣṭāṅgamārgaḥ, śūnyatāvimokṣamukham, animittavimokṣamukham, / apraṇihitavimokṣamukhaṃ, catvāri dhyānāni, catvāry apramānāni, catasra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937181 (0.026):
16612 vimokṣamukham animittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759027 (0.026):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāni āryāṣṭhāṅgo mārgaḥ śūnyatāvimokṣamukham / animittavimokṣamukham apraṇihitavimokṣamukhaṃ anājñātam ājñāsyāmīndriyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951093 (0.028):
20820 {{pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ animittavimokṣamukham ayam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772670 (0.028):
animittān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ / animittavimokṣamukham ayam ucyate animittasamādhiḥ apraṇihitān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974364 (0.030):
26703 bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgo mārgaḥ śūnyatā{vimokṣamukham} / animitta{vimokṣamukham} apraṇihita{vimokṣamukham}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795659 (0.030):
bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgo mārgaḥ śūnyatāvimokṣamukham animittavimokṣamukham / apraṇihitavimokṣamukham adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951078 (0.032):
20818 sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya sthitiḥ / śūnyatāvimokṣamukham ayam ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772655 (0.032):
cittasya sthitiḥ śūnyatāvimokṣamukham ayam ucyate śūnyatāsamādhiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109062 (0.033):
śūnyatāsamādhiḥ, ānimittān sarvadharmān pratyavekṣamāṇasya yā cittasya / sthitir ānimittaṃ vimokṣamukham ayam ucyate ānimittaḥ samādhiḥ,
[DsP_16] tatra katamāni catvāri dhyānāni? yaduta viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251392 (0.0):
[DsP_20] tatra katamā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ? yaduta / viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251251 (0.019):
caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. etāny ucyante catvāri dhyānāni. / [DsP_17] tatra katamāni catvāry apramāṇāni? yaduta maitrī, karuṇā, muditā,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11919674 (0.026):
(II.67) rūpadhātāv akuśalaṃ nāstīti. sa viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955519 (0.026):
bhikṣavo bhikṣuḥ viviktaṃ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955671 (0.026):
bhikṣavo bhikṣurviviktaṃ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302684 (0.026):
tatrādhiśīlaṃ (cittaṃ) śikṣā viviktaṃ kāmairviviktaṃ / pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ, savicāraṃ, vivekajaṃ, prītisukhaṃ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107898 (0.026):
bodhisattvo mahāsattvo viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251873 (0.026):
[DsP_38] tatra katamaḥ savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ? viviktaṃ kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562635 (0.026):
7 savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair / akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852760 (0.026):
bodhisattvaścittaikāgratāmāsādayati sma / āsādya ca viviktaṃ / kāmairviviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9874685 (0.026):
viviktaṃ kāmairviviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18677935 (0.026):
paryaṃkena niṣaṇṇo viviktaṃ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937307 (0.026):
16703 aṣṭamo vimokṣaḥ/ ima aṣṭau vimokṣāḥ/ navānupūrvavihārasamāpattayaḥ/ / 16704 catvāri dhyānāni viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940352 (0.026):
18003 dānapāramitāyāṃ caran viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951387 (0.026):
{subhūte} {bodhisattvo} mahāsattvo viviktaṃ / 20921 kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkasavicāraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762130 (0.026):
śāriputra bodhisattvo mahāsattvo dānapāramitāyāṃ caran viviktaṃ kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkasavicāraṃ vivekajaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772964 (0.026):
bodhisattvo mahāsattvo viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair / dharmaiḥ savitarkasavicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259770 (0.026):
ca. katamā navānupūrvavihārasamāpattīr? iha subhūte bodhisattvo mahāsattvo / viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17260127 (0.026):
iha subhūte bodhisattvo mahāsattvo viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair / akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17276075 (0.026):
anyatrābhāvasvabhāvāt, tasmād ahaṃ pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caran viviktaṃ / kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955524 (0.0):
bhikṣavo bhikṣuḥ viviktaṃ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955681 (0.0):
bhikṣavo bhikṣurviviktaṃ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278883 (0.0):
kāmairviviktampāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarka savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati [|] savitarkasavicārāṇāṃ
Asokavadana (bsa056_u.htm.txt) 13089812 (0.0):
asmin pradeśe jambucchāyāyāṃ niṣadya viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ / savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhamanāsravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1446954 (0.0):
asmin pradeśe jambucchāyāyāṃ niṣadya viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ / savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhamanāsravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105878 (0.0):
kṣāntipāramitāyāṃ sthito viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalaiḥ / dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106359 (0.0):
parigṛhṇāti? bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvo viviktam eva / kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106592 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106856 (0.0):
mahāsattvo dhyānapāramitāyāṃ sthitvā viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair / akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107845 (0.0):
katamā nava? iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ viviktam eva kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107903 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvo viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair / dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107965 (0.0):
savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya viharati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121937 (0.0):
viviktaṃ pāpakair akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23122149 (0.0):
viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya vyāharṣaṃ. evaṃ yāvat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027608 (0.0):
paripūrayati. sa viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033296 (0.0):
(4) katamāni ca navānupūrvasamāpattayaḥ? ihaikatyo (i) viviktam eva kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmair savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ.
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859785 (0.0):
pāpakairakuśaladharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251402 (0.0):
viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharatīyaṃ prathamā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251873 (0.0):
[DsP_38] tatra katamaḥ savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ? viviktaṃ kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235758 (0.0):
tatsaṃvartanīyaṃ viviktaṃ kāmair viviktaṃ (DhskD 4r4) pāpakair akuśalair / dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati; / sa vitarkavicārāṇām upaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvad
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955690 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278891 (0.0):
kāmairviviktampāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarka savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati [|] savitarkasavicārāṇāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027611 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859800 (0.0):
pāpakairakuśaladharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa vitarkavicārāṇāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251417 (0.0):
samāpattiḥ; / sa vitarkavicārāṇām upaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928497 (0.0):
savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105888 (5.960):
dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, yāvan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107848 (5.960):
viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac cathurthaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107911 (5.960):
dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati. yāvan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanād vyutthāya nirodhaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251404 (5.960):
vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharatīyaṃ prathamā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235765 (5.960):
dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati / tathā samāpannasya yat kāyasaṃvaro vāksaṃvaraḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852780 (5.960):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887025 (5.960):
pāpakairakuśalairdhamaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / savitarkasavicārāṇāṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124276 (5.960):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. rupyamayā paryaṃkād
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701802 (5.960):
savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vihare /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18765286 (5.960):
avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharati ekotībhūto ti vayaṃ bhavanto mahābrahmaṇo bhāṣamāṇasya etam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937328 (5.960):
16705 savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam {upasaṃpadya / viharati}/ vitarkavicārāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940363 (5.960):
18004 vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759174 (5.960):
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762143 (5.960):
viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkasavicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati evaṃ dvitīyaṃ tṛtīyaṃ
avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955548 (0.0):
ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955703 (0.0):
ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859809 (0.0):
vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa ekotībhāvādavitarkamavicāraṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251425 (0.0):
sa vitarkavicārāṇām upaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād / avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240936 (0.0):
vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād (DhskD 14v3) adhyātmasaṃprasādāc cetasa / ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2031717 (0.0):
cetasa ekotibhāvamavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2031972 (0.0):
caittā vitarkavicārasthāḥ | uta ucyate avitarkamavicāramiti | / samādhijaṃ prītisukhamiti | prathamadhyāne vivekātprītiṃ labhate | atra tu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852792 (0.0):
ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ / dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa prītervirāgādupekṣako viharati sma
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887046 (0.0):
vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ / samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757278 (0.0):
vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa ekotībhāvādavitarkamavicāraṃ / samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyadhyānamupasaṃpadya viharati / sa
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636525 (0.0):
viharesi // savitarkavicārāṇāṃ vyupasamād adhyātmasaṃprasādāc cetasaḥ / ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678169 (0.0):
prathamadhyānam upasaṃpadya viharāmi // savitarkavicārāṇāṃ / vyupasamādadhyātmasaṃprasādāc cetaso ekotibhāvā avitarkaṃ avicāraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701822 (0.0):
savitarkānāṃ savicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmasaṃprasādā cetaso ekotibhāvād / avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānaṃ upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937337 (0.0):
16706 vyupaśamād adhyātmaṃ samprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam / avicāraṃ samādhijaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759183 (0.0):
adhyātmaṃ samprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257726 (0.0):
adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ / prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. prīteś ca virāgād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258199 (0.0):
avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258556 (0.0):
adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259801 (0.0):
ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804225 (0.0):
vyupaśamād adhyātmasaṃprasādāc caitasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. prīteś ca
viharati; / sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan, sukhaṃ ca kāyena
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955707 (0.0):
ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ / dhyānamupasaṃpadya viharati | sa prītervirāgādupekṣako viharati, smṛtaḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859819 (0.0):
samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251438 (0.0):
sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757292 (0.0):
samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyadhyānamupasaṃpadya viharati / sa / prītervirāgādupekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan / sukhaṃ na kāyena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161635 (0.0):
avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharati / / sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12031870 (0.0):
uktaṃ. sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtimān saṃprajānamān. sukhaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955563 (5.960):
dvitīyadhyānamupasaṃpadyaṃ viharati | sa prītervirāgādupekṣako viharati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278919 (5.960):
15) samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānamupasampadya viharati | sa / prītervirāgādupekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajāna[n] sukhaṃ ca kāyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257733 (0.007):
prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. prīteś ca virāgād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258206 (0.007):
avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharati. prīteś ca virāgād upekṣako viharati, smṛtimān saṃprajānaṃ sukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258565 (0.007):
prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. prīteś ca virāgād / upekṣako viharati, smṛtimān saṃprajānaṃ sukhañ ca kāye na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937346 (0.007):
16707 prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam {upasaṃpadya viharati}/ prīter virāgād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759192 (0.007):
prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati prīter virāgād upekṣakaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259808 (0.007):
ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati, prīteś ca virāgād upekṣako viharati smṛtimān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097175 (0.007):
prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, prīter virāgād
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278912 (0.008):
15) samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānamupasampadya viharati | sa / prītervirāgādupekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajāna[n] sukhaṃ ca kāyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804233 (0.012):
vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. prīteś ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678172 (0.013):
[_Mvu_2.132_] samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharāmi / // sa prīter virāgād upekṣakaś ca viharāmi smṛtaś ca saṃprajānaṃ sukhaṃ ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852806 (0.017):
dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa prītervirāgādupekṣako viharati sma / smṛtimān saṃprajānan / sukhaṃ ca kāyena pratisaṃvedayati sma / yattadāryā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887060 (0.017):
prītervirāgādupekṣako viharati sma smṛtimān saṃprajānan sukhaṃ kāyena
pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate smṛtimān sukhī sukhavihāry upekṣaka
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955569 (0.001):
smṛtaḥ saṃprajānan, sukhaṃ ca kāyena pratisaṃvedayate - yattadāryā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955720 (0.001):
saṃprajanyaṃ ca(saṃprajānan) sukhaṃ kāyena pratisaṃvedayate - yattadāryā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868489 (0.001):
virāgādupekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena / pratisaṃvedayate / yattadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārīti
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161648 (0.001):
sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena / pratisaṃvedayate yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārīti"
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251447 (0.020):
sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena / pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate smṛtimān sukhavihāry upekṣaka iti
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636545 (0.022):
saṃprajānaṃ sukhaṃ ca kāyena pratisaṃvedayati / yat taṃ āryā ācakṣate
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018022 (0.024):
73. sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajānan sukhaṃ ca / kāyena> pratisaṃvedayate yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928883 (0.024):
yair nimittaiḥ prītivirāgād upekṣako viharati. smṛtaḥ saṃprajānan sukhaṃ / ca kāyena pratisaṃvedayate. yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12031881 (0.024):
uktaṃ. sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtimān saṃprajānamān. sukhaṃ / ca kāyena pratisaṃvedayate. yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852814 (0.031):
smṛtimān saṃprajānan / sukhaṃ ca kāyena pratisaṃvedayati sma / yattadāryā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278926 (0.031):
prītervirāgādupekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajāna[n] sukhaṃ ca kāyena / pratisamvedayate yat | tadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257744 (0.031):
pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate, upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258575 (0.031):
pratisaṃvedayati, yat tad āryā ācakṣate, upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937353 (0.037):
16708 saṃprajānan sukhañ ca kāyena pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759199 (0.037):
ca viharati smṛtimān saṃprajānan sukhañ ca kāyena pratisaṃvedayati yat tad / āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃś ca sukhavihārīti tṛtīyaṃ dhyānam
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859827 (0.040):
prītervirāgādupekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan / sukhaṃ ca kāyena / pratisaṃvedayati yattadāryā ācakṣante upekṣakaḥ smṛtimān / sukhavihārī
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887069 (0.040):
pratisaṃvedayate sma yattadāryā ācakṣate sma upekṣakaḥ smṛtimān / sukhavihārī, niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757300 (0.040):
prītervirāgādupekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan / sukhaṃ na kāyena / pratisaṃvedayati yattadāryā ācakṣante upekṣakaḥ smṛtimān / sukhavihārī
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241023 (0.042):
saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena pratisaṃvedayate / yat (DhskD 14v7) tad āryā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701837 (0.042):
kāye / yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃ sukhavihārī tṛtīyaṃ
iti, niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati; / sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955581 (0.0):
ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī - tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955732 (0.0):
ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī - tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya / viharati | sa sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇāt pūrvameva
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859839 (0.0):
pratisaṃvedayati yattadāryā ācakṣante upekṣakaḥ smṛtimān / sukhavihārī / niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa sukhasya ca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251459 (0.0):
sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241097 (0.0):
taddhetos tatsaṃvartanīyaṃ sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt / pūrvam eva ca saumanasyadaurmanasyayor astagamād aduḥkhāsukhaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852827 (0.0):
dhyānamusaṃpadya viharati sma / sa sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvameva ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887082 (0.0):
sukhavihārī, niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757310 (0.0):
niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamusaṃpadya viharati / sa sukhasya ca / prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937363 (0.0):
upekṣakaḥ smṛtimāṃś ca / 16709 sukhavihārīti tṛtīyaṃ dhyānam {upasaṃpadya viharati}/ sukhasya ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759209 (0.0):
āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃś ca sukhavihārīti tṛtīyaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258227 (0.0):
ca kāye na pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate upeksakaḥ smṛtimān / sukhavihārī tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sukhasya ca prahāṇāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258585 (0.0):
pratisaṃvedayati, yat tad āryā ācakṣate, upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī / tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097192 (0.0):
pratisaṃvedayate yat tadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃś casukhavihārīti / tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868500 (0.0):
niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamupasampadya viharati / sa sukhasya ca prahāṇāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018201 (0.0):
77. yasmin samaye mahārāja āryaśrāvakaḥ sukhasya ca prahāṇād / duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva ca saumanasyadaurmanasyayor aṣṭaṃgamād
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018247 (0.0):
yasmin samaye āryaśrāvakaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161659 (0.0):
pratisaṃvedayate yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārīti / tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati /"
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24071152 (0.0):
punaścoktaṃ sukhasya ca prahāṇāt duḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca"
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928963 (0.0):
sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor (Abhidh k vy 275) astaṃgamāt. aduḥkhāsukham
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11946662 (0.0):
kāyasthairyasyāpagamāt. duḥkhendriyanirodha uktaḥ. sukhasya ca prahāṇāt. / duḥkhasya ca prahāṇāt. pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955740 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamāda duḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati || imāni bhikṣavaścatvāri dhyānāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278948 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastagamā(rastaṅgamā)daduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasampadya viharati | ayamucyate samādhisanniśrayaḥ [|]
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859846 (0.0):
prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca / saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251463 (0.0):
sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upeksāsmṛtipariśuddhaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241105 (0.0):
pūrvam eva ca saumanasyadaurmanasyayor astagamād aduḥkhāsukhaṃ / upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati / (DhskD
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2032897 (0.0):
saumanasyadaurmanasyānāmastaṅgamādaduḥkhamasukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasampadya viharati | (pṛ) yadi pūrvameva (SSS_414)
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852834 (0.0):
dhyānamusaṃpadya viharati sma / sa sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvameva ca / saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757319 (0.0):
prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca / saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636564 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamāt* aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678204 (0.0):
prahāṇāṃ duḥkhasya ca prahāṇāt pūrve ca saumanasyadaurmanasyayor / astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937371 (0.0):
prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt / 16710 pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759217 (0.0):
upasaṃpadya viharati sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258233 (0.0):
sukhavihārī tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sukhasya ca prahāṇāt / duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258593 (0.0):
tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259668 (0.0):
tṛtīyo vimokṣaḥ. sukhasya ca prahāṇād duṣkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduṣkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097200 (0.0):
tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868508 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastaṅgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasampadya viharati iti //"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018122 (0.0):
75. sa sukhasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018209 (0.0):
duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva ca saumanasyadaurmanasyayor aṣṭaṃgamād
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018255 (0.0):
yasmin samaye āryaśrāvakaḥ
caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. etāny ucyante catvāri dhyānāni.
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955746 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamāda duḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati || imāni bhikṣavaścatvāri dhyānāni
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859848 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241107 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati / (DhskD
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852836 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma //
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757324 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937373 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ / 16711 dhyānam {upasaṃpadya viharati}/ sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759220 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258595 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259671 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduṣkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097202 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sa sarvaśo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018124 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayor aṣṭaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati; sa imam eva kāyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018211 (0.0):
aduḥkham asukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018257 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, tasya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161669 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati / ayam ucyate samādhisaṃniśrayaḥ //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928975 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa na haiva
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636565 (2.384):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamāt* aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharesi // so tathā samāhitena cittena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678206 (2.384):
astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharāmi // sa khalv ahaṃ bhikṣavaḥ tathā samāhitena cittena .
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11946672 (2.384):
aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257766 (0.004):
upekṣāsmṛtipariśuddhañ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa
[DsP_17] tatra katamāni catvāry apramāṇāni? yaduta maitrī, karuṇā, muditā,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251164 (0.019):
apraṇihitavimokṣamukham. etad ucyate 'praṇihitaṃ vimokṣamukham. / [DsP_16] tatra katamāni catvāri dhyānāni? yaduta viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254752 (0.038):
[DsP_67] tatra katame sādhāraṇā dharmāḥ? yaduta catvāri dhyānāni, catvāry / apramāṇāni, catasra ārūpyasamāpattayaḥ, pañcābhijñā, ete pṛthagjanaiḥ saha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951500 (0.038):
21009 punar {aparam subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ} yad / uta catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773078 (0.038):
mahāyānaṃ yad uta catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109473 (0.038):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ, yad uta / catvāri dhyānāni, catvāry apramāṇāni, catasra ārūpyasamāpattayo 'ṣṭau
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22410287 (0.041):
sarvākārajñatā ityevamādayo guṇā yathā sūtrāntareṣu nirdiṣṭāḥ // / apramāṇāni katamāni / catvāri apramāṇāni / maitrī katamā / dhyānaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2027377 (0.041):
159 caturapramāṇasamādhivargaḥ / maitrī karuṇā muditā upekṣā | [tatra] maitrī nāma vyāpādaviruddhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629379 (0.042):
tathāgatenālakṣaṇety abhisaṃbuddhā. avikopanalakṣaṇāni catvāri dhyānāni / catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayas (PSP_4:70) tās
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302208 (0.046):
āryasatyāni, catvāri dhyānāni, catvāry apramāṇāni, catasra
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303762 (0.046):
(ŚsP_II 3_42) catvāry āryasatyāni, catvāri dhyānāni, catvāry apramāṇāni, / catasra ārūpyasamāpattayaḥ, aṣṭau vimokṣāḥ, navānupūrvavihārasamāpattayaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23305317 (0.046):
(ŚsP_II 3_48) catvāry āryasatyāni, catvāri dhyānāni, catvāry apramāṇāni, / catasra ārūpyasamāpattayaḥ, aṣṭau vimokṣāḥ, navānupūrvavihārasamāpattayaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23306872 (0.046):
(ŚsP_II 3_54) catvāry āryasatyāni, catvāri dhyānāni, catvāry apramāṇāni, / catasra ārūpyasamāpattayaḥ, aṣṭau vimokṣāḥ, navānupūrvavihārasamāpattayaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157477 (0.046):
āryasatyāni catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804813 (0.047):
anterāyāyeti me kaścid yāvad dharmacakraṃ pravartayāmīmāny ucyante catvāri / vaiśāradyāni. / katamāni ca subhūte trīṇy ārakṣāṇi? pariśuddhaṃ kāyakarma pariśuddhaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250746 (0.048):
samudaya āryasatyaṃ, nirodha āryasatyaṃ, mārga āryasatyam. etāny ucyante / catvāry āryasatyāni. / [DsP_5] tatra katamāni dvādaśa pratītyasamutpādāṅgāni?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773222 (0.050):
bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta catvāri vaiśāradyāni / katamāni catvāri yad uta samyaksaṃbuddhasya vata me pratijānataḥ ime
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109622 (0.050):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ, yad uta / catvāri vaiśāradyāni. katamāni catvāri?
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250895 (0.056):
dharmānupaśyanāsmṛtyupasthānam. etāny ucyante catvāri smṛtyupasthānāni. / [DsP_7] tatra katamāni catvāri samyakprahāṇāni? iha bodhisattvo mahāsattvo
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215618 (0.057):
16. catvāro brahmavihārāḥ / maitrī, karuṇā, muditā, upekṣā ceti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759452 (0.058):
asaṃskṛtā dharmāḥ subhūtir āha katame bhagavan sādhāraṇā dharmāḥ bhagavān / āha catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ
upekṣā. etāny ucyante catvāry apramāṇāni. / [DsP_18] tatra katamāś catasra ārūpyasamāpattayaḥ?
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253344 (0.014):
māreṇa vā brahmaṇā vā kenacid vā loke saha dharmeṇeti. etāny ucyante / catvāri vaiśāradyāni. / [DsP_46] tatra katamāś catasraḥ pratisaṃvidaḥ? yaduta arthapratisaṃvid,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254654 (0.037):
skandhā, dvādaśāyatanāny, aṣṭādaśa dhātavaś, catvari dhyānāni, catvāry / apramāṇāni, catasra ārūpyasamāpattaya ete ucyante sāsravā dharmāḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097318 (0.037):
dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ, ima ucyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758849 (0.042):
catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ laukikyaḥ pañcābhijñāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096825 (0.042):
catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ, laukikyaḥ pañcābhijñāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626765 (0.043):
dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayo, ato nirjātā aṣṭau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759336 (0.044):
aṣṭādaśa dhātavaś catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ ima ucyante sāsravā dharmāḥ subhūtir āha katame
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11317723 (0.047):
brāhmyā vihārāś catvāry apramāṇāni | maitrī karuṇā muditopekṣā ca | te
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24072876 (0.047):
apramāṇāni catvāri / maitrī karuṇā muditopekṣā ca /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254755 (0.049):
[DsP_67] tatra katame sādhāraṇā dharmāḥ? yaduta catvāri dhyānāni, catvāry / apramāṇāni, catasra ārūpyasamāpattayaḥ, pañcābhijñā, ete pṛthagjanaiḥ saha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937133 (0.049):
16607 dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ pañcābhijñāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937623 (0.049):
16819 dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ / pañcābhijñāḥ// [ima
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758982 (0.049):
dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ pañcābhijñāḥ ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759456 (0.049):
āha catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ / pañcābhijñāḥ ima ucyante sādhāraṇā dharmāḥ subhūtir āha katame bhagavann
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096956 (0.049):
karmapathāś catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ / pañcābhijñāḥ ye cānye laukikā dharmāḥ, ima ucyante laukikāḥ kuśalā dharmāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629382 (0.050):
catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayas (PSP_4:70) tās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247670 (0.050):
tadyathā daśakuśalāḥ karmapathāś catvāri dhyānāṃ catvāry apramāṇāni / catasra ārūpyasamāpattayaḥ saptatriṃśadbodhipakṣyā dharmās trīṇi
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19402365 (0.050):
apramāṇāki catvāri maitrī karuṇā muditopekṣā ca | apramāṇāḥ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029722 (0.050):
vimokṣamukhāni catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasraḥ / ārūpyasamāpattayo 'ṣṭau vimokṣā navānupūrvasamāpattayo daśatathāgatabalāni
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750912 (0.050):
samādhir apraṇihitaḥ samādhiḥ paripūrayitavyaḥ catvāri dhyānāni catvāry / apramāṇāni | catasraḥ ārūpyasamāpattayaḥ aṣṭau vimokṣā
yadutākāśānantyāyatanaṃ, vijñānānantyāyatanam, ākiñcanyāyatanaṃ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029939 (5.960):
upekṣām upasaṃpadya viharati. ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharati. / vijñānānantyāyatanam ākiñcanyātanaṃ naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799846 (5.960):
upasaṃpadya viharati maitrīkaruṇāṃ muditām upekṣām ākāśānantyāyatanaṃ / vijñānānantyāyatanam ākiñcanyāyatanan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405092 (0.014):
caturthaṃ dhyānamākāśānattyāyatanaṃ vijñānānantyāyatanamākiñcatyāyatanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797205 (0.026):
vopekṣāṃ vākāśānantyāyatanaṃ (PSP_6 8:24) va vijñānānantyāyatanaṃ / vākiṃcanyāyatanaṃ vā naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanaṃ vā, smṛtyupasthānāni vā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6296839 (0.030):
sākṣātkṛtyopasampadya viharati | ākāśānantyāyatanaṃ, vijñānānantyāyatanaṃ, / ākiñcanyāyatanaṃ, naiva saṃjñā nāsaṃjñāyatanaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940373 (0.031):
dvitīyaṃ tṛtīyaṃ caturthaṃ dhyānam/ / 18005 evam ākāśānantyāyatanaṃ vijñānānantyāyatanam ākiñcanyāyatanaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24007464 (0.035):
yaduta ākāśānantyāyatanaṃ vijñānānantyāyatanamākiñcanyāyatanaṃ / naivarāñjñānāsaṃjñāyatanamiti /
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13015595 (0.036):
ākiṃcanyānantyāyatanam. naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam. etāḥ samāpattayo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937255 (0.036):
16620 vimokṣaḥ/ sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti / 16621 vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati/ ayaṃ pañcamo vimokṣaḥ/
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6322795 (0.039):
vijñānamanantākārākāśādhimokṣikaṃ | vijñānānantyāyatanaṃ samāpattukāmaḥ |
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407497 (0.039):
dhānayya maitryāḥ karuṇāyāḥ muditāyāḥ upekṣāyāḥ ākāśāntyāyatanasya / vijñānānantyāyatanasya akiñcinyāyatanasya naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868992 (0.041):
vijñānānantyāyatanamupasaṃpadya viharati / sa sarvaśa / vijñānānantyāyatanasaṃjñāsamtikramāt nāsti
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1956030 (0.041):
ākāśānantyāyatane rūpalakṣaṇam | vijñānānantyāyatana ākāśalakṣaṇam | / ākiñcanyāyatane vijñānalakṣaṇam | naivasaṃjñānāsaṃjñāyatana
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468087 (0.046):
vijñānānantyāyatanaṃ samāpannaḥ || vijñānānanty)āyatanād
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108047 (0.046):
vijñānanantyāyatanaṃ samāpadyate. vijñānānantyāyatanād vyutthāya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24830614 (0.051):
nākāśavijñānākiñcanyanaivasaṃjñānāsaṃjñāyatanaṃ nemaṃ lokaṃ na paraṃ lokaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467988 (0.053):
vijñānānantyāyatanaṃ samāpannaḥ || vijñānānantyāyatanād / vyutthāyākiñcanyāyatanaṃ) samāpann(aḥ || ā)k(i)ñcanyāyatan(ād vyutthāya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026607 (0.055):
ākāśānaṃtyāyatanaṃ vā. vijñānaṃtyāyatanaṃ vā ākiṃcanyānantyāyatanaṃ vā. / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanaṃ vā. srotaāpattiphalaṃ vā. sakṛdāgāmiphalaṃ vā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4529415 (0.056):
cittacaitasikānāmākāśavijñānānantyāyatanikānāṃ ca / abhisaṃkṣiptaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107766 (0.062):
vimokṣaḥ. sa sarvaśa ākāśānāntyāyatana samatikramād anantaṃ vijñānam iti / vijñānanantyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ paṃcamo vimokṣaḥ. sa
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam. etā ucyante catasra ārūpyasamāpattayaḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026608 (0.021):
asaṃjñikān vā aspṛhān vā atapān vā sudṛśān vā sudarśanān vā aghaniṣṭhān vā / ākāśānaṃtyāyatanaṃ vā. vijñānaṃtyāyatanaṃ vā ākiṃcanyānantyāyatanaṃ vā. / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanaṃ vā. srotaāpattiphalaṃ vā. sakṛdāgāmiphalaṃ vā
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405092 (0.044):
caturthaṃ dhyānamākāśānattyāyatanaṃ vijñānānantyāyatanamākiñcatyāyatanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038721 (0.044):
ākiñcanyāyatanopagānān naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagānān devānāṃ loke
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6296840 (0.046):
sākṣātkṛtyopasampadya viharati | ākāśānantyāyatanaṃ, vijñānānantyāyatanaṃ, / ākiñcanyāyatanaṃ, naiva saṃjñā nāsaṃjñāyatanaṃ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254655 (0.047):
apramāṇāni, catasra ārūpyasamāpattaya ete ucyante sāsravā dharmāḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097319 (0.047):
dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ, ima ucyante / sāsravā dharmāḥ.
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13015595 (0.049):
ākiṃcanyānantyāyatanam. naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam. etāḥ samāpattayo
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24007468 (0.050):
naivarāñjñānāsaṃjñāyatanamiti / / natveṣāṃ deśakṛtamauttarādharya bhidyate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937257 (0.051):
16621 vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati/ ayaṃ pañcamo vimokṣaḥ/
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029939 (0.051):
vijñānānantyāyatanam ākiñcanyātanaṃ naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799846 (0.051):
vijñānānantyāyatanam ākiñcanyāyatanan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797205 (0.052):
vopekṣāṃ vākāśānantyāyatanaṃ (PSP_6 8:24) va vijñānānantyāyatanaṃ / vākiṃcanyāyatanaṃ vā naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanaṃ vā, smṛtyupasthānāni vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759337 (0.054):
aṣṭādaśa dhātavaś catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ ima ucyante sāsravā dharmāḥ subhūtir āha katame
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937491 (0.055):
apramāṇāni catasra / 16805 ārūpyasamāpattayaḥ/ [ima ucyante sāsravā dharmāḥ//]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937624 (0.058):
16819 dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ / pañcābhijñāḥ// [ima
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467988 (0.058):
vijñānānantyāyatanaṃ samāpannaḥ || vijñānānantyāyatanād / vyutthāyākiñcanyāyatanaṃ) samāpann(aḥ || ā)k(i)ñcanyāyatan(ād vyutthāya
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2033331 (0.058):
nānātvasaṃjñānāmamanaskārā danantam ākāśam / ityākāśānantyāyatanamupasampadya viharati | rūpasaṃjñā nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937281 (0.060):
16701 saṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya viharati/ ayaṃ saptamo vimokṣaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759458 (0.060):
āha catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ / pañcābhijñāḥ ima ucyante sādhāraṇā dharmāḥ subhūtir āha katame bhagavann
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2034224 (0.060):
iti naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanamupasampadya viharati | śāntaṃ praṇītañca yat / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanamityucyate | pṛthagjanāḥ sadotrastā asaṃjñāṃ
[DsP_19] tatra katame 'ṣṭau vimokṣāḥ? yaduta rūpī rūpāṇi pasyaty, ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097039 (0.038):
samādhiḥ, vidyāvimuktiḥ smṛtiḥ saṃprajanyaṃ yoniśomanaskāraḥ, aṣṭau / vimokṣāḥ katame aṣṭau? rūpī rūpāṇi paśyati, (PvsP1 2: 26) ayaṃ prathamo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12035630 (0.042):
iti. yathāsūtraṃ. katham. aṣṭau vimokṣāḥ. katame 'ṣṭau. rūpī rūpāṇi
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22410350 (0.046):
vihārasamṛddhau samādhiḥ prajñā śeṣaṃ pūrvavat // / vimokṣāḥ katame / aṣṭau vimokṣāḥ / kathaṃ rūpī rūpāṇi paśyatīti / dhyānaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251382 (0.047):
upasaṃpadya viharaty, ayam aṣṭamo vimokṣaḥ. eta ucyante 'ṣṭau vimokṣāḥ. / [DsP_20] tatra katamā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ? yaduta
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22972048 (0.049):
anutpādaḥ, catvāry apramāṇāny anutpādaḥ, catasra ārūpyasamāpattayo / 'nutpādaḥ, aṣṭau vimokṣā anutpādaḥ, navānupūrvavihārasamāpattayo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937213 (0.051):
16615 manaskāraḥ/ aṣṭau vimokṣāḥ katame aṣṭau rūpī rūpāṇi paśyati/ ayaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547301 (0.054):
veditavyaḥ / sa ca hitāśayavihāra ityucyate // / aṣṭau vimokṣāḥ / rūpī rūpāṇi paśyatyayaṃ prathamo vimokṣa iti vistaraḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759055 (0.055):
'vicāraḥ samādhiḥ vidyā vimuktiḥ smṛtiḥ samprajanyaṃ yoniśo manaskāraḥ / aṣṭau vimokṣāḥ katame aṣṭau rūpī rūpāṇi paśyati ayaṃ prathamo vimokṣaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033176 (0.055):
(3) katame 'ṣṭau vimokṣā? (i) rūpīrūpāṇi paśyaty ayaṃ prathamo vimokṣaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626767 (0.056):
dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayo, ato nirjātā aṣṭau / vimokṣā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ, ato nirjātāḥ sarvasamādhayaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12012755 (0.057):
vimokṣāvaraṇavimuktatvāt. vimokṣāḥ punar aṣṭau vakṣyante rūpī rūpāṇi
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308605 (0.057):
kauśikāniryātā ye cāniryātā na tā ārūpyasamāpattayaḥ, aṣṭau vimokṣāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804100 (0.058):
katame ca subhūte aṣṭau vimokṣā? rūpī rūpāṇi paśyaty ayaṃ prathamo
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24073300 (0.059):
tribhistvapramāṇalābhī nityaṃ samanvāgato bhavati / / aṣṭau vimokṣāḥ / rūpī rūpāṇi paśyatīti prathamo vimokṣaḥ /
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155556 (0.060):
catvāri ārūpyasamāpattayaḥ, ato niryātā aṣṭau vimokṣāḥ, ato niryātā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351346 (0.061):
vā ārūpyasamāpattayo vā aṣṭau vimokṣā vā anupūrvavihārasamāpattayo vā
prathamo vimokṣaḥ; / adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyaty, ayaṃ dvitīyo vimokṣaḥ;
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759067 (0.0):
aṣṭau vimokṣāḥ katame aṣṭau rūpī rūpāṇi paśyati ayaṃ prathamo vimokṣaḥ / adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhārūpāṇi paśyati ayaṃ dvitīyo vimokṣaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259644 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvo 'dhyātmaṃ rūpasaṃjñī bahirdhārūpāṇi paśyaty, ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097049 (0.0):
vimokṣāḥ katame aṣṭau? rūpī rūpāṇi paśyati, (PvsP1 2: 26) ayaṃ prathamo / vimokṣaḥ, adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati, ayaṃ dvitīyo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12035642 (0.0):
iti. yathāsūtraṃ. katham. aṣṭau vimokṣāḥ. katame 'ṣṭau. rūpī rūpāṇi / paśyatīty ayaṃ prathamo vimokṣaḥ. adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19402640 (0.004):
rūpī rūpāṇi paśyatīti prathamo vimokṣaḥ | ādhyātmamarūpasaṃjñī bahirdhā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547620 (0.012):
/ idaṃ dvitīyamabhibhvāyatanam / ityete dve abhibhvāyatane rūpī rūpāṇi / paśyatītyetasmādvimokṣādabhinirhriyete / adhyātmamarūpasaṃjñī bahirdhā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547633 (0.012):
tṛtīyamabhibhvāyatanam / adhyātmamarūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547647 (0.012):
caturthamabhibhvāyatanam / ityete dve abhibhvāyatane adhyātmamarūpasaṃjñī / bahirdhā rūpāṇi paśyatītyeta smādvimokṣādabhinirhriyete / evaṃ kṛtvā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547732 (0.012):
pītavarṇamiti vistaraḥ / idaṃ ṣaṣṭhamabhibhvāyatanam / / adhyātmamarūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati lohitāni
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547753 (0.012):
saptamamabhibhvāyatanam / adhyātmamarūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251951 (0.012):
jānāty abhibhūya paśyaty, evaṃsaṃjñī bhavatīdaṃ prathamam abhibhvāyatanam; / adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati mahadgatāni
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251971 (0.012):
evaṃsaṃjñī bhavatīdaṃ dvitīyam abhibhvāyatanam; / adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati nīlāni nīlavarṇāni
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251996 (0.012):
vastraṃ nīlaṃ nīlavarṇaṃ nīlanidarśanaṃ nīlanirbhāsam, evam evādhyātmam / arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati nīlāni nīlavarṇāni nīlanidarśanāni
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252011 (0.012):
nīlanirbhasānīdaṃ tṛtīyam abhibhvāyatanam; / adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati pītāni pītavarṇāni
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252036 (0.012):
evādhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati pītāni pītavarṇāni
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252076 (0.012):
lohitanirbhāsam, evam evādhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252115 (0.012):
'vadātavarṇo 'vadātanidarśano 'vadātanirbhāsa, evam evādhyātmam / arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyaty avadātāny avadātavarṇāny
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2030788 (0.012):
dvitīya[mabhibhvāyatana]m | adhyātmamarūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2030812 (0.012):
[suvarṇadurvarṇānīti yāvat] idaṃ [caturthamabhibhvāyatana]m | / adhyātmamarūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati nīlāni nīlavarṇāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804381 (0.012):
abhibhūya jānāty abhibhūya paśyati tathā saṃjñī bhavati. adhyātmam / arūpasaṃjñī bahirdhārūpāṇi paśyati mahadgatāni suvarṇadurvarṇāni, tāni
śubham ity evādhimukto bhavaty, ayaṃ trtīyo vimokṣaḥ; / sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107749 (0.0):
bahirddhārūpāṇi paśyaty, ayaṃ (AdSPG I 108) dvitīyo vimokṣaḥ. śubhaṃ / cādhimukto bhavaty, ayaṃ tritīyo vimokṣaḥ. sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859857 (0.0):
caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251481 (0.0):
caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharatīyaṃ caturthī samāpattiḥ; / sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamān
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241292 (0.0):
taddhetos tatsaṃvartanīyaṃ sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt / pratighasaṃjñānām astagamān nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757336 (0.0):
catastra ārūpyasamāpattayastu tadyathā sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937383 (0.0):
16711 dhyānam {upasaṃpadya viharati}/ sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṅgamāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759229 (0.0):
caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṅgamāt nānātvasaṃjñānām amanasikārād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259680 (0.0):
caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamād nānātvasaṃjñānām amanasikārād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804126 (0.0):
tṛtīyo vimokṣaḥ. sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804271 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhañ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sarvaśo / rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamān nānātvasaṃjñānām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097060 (0.0):
vimokṣaḥ, śubhatāyām adhimukto bhavati, ayaṃ tṛtīyo vimokṣaḥ, sarvaśo / rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt, pratighasaṃjñānām astaṅgamāt, nānātvasaṃjñānām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097209 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sa sarvaśo / rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṅgamān nānātvasaṃjñānām
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11929028 (0.0):
yair liṃgair yair nimittaiḥ sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt / pratighasaṃjñānāṃ astaṃgamāt [Tib. 264b] nānātvasaṃjñānām amanasikārāt
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12035658 (0.0):
sākṣātkṛtvopasaṃpadya viharatīty ayaṃ tṛtīyo vimokṣaḥ. sarvaśo / rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamāt nānātvasaṃjñānām
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2033323 (0.016):
sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānāmastaṅgamāt
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868960 (0.016):
ārūpyasamāpattayaścatvāra ārūpyāḥ / teṣu sūtram sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramātpratighasaṃjñānāmastaṅgamāt nānātvasaṃjñānāmamanasikārāt"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759076 (0.024):
śūnyatāyām adhimukto bhavati ayaṃ tṛtīyo vimokṣaḥ sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12031090 (0.047):
rūpam avaśyaṃ saṃjānīrann iti sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramād iti / vacanaṃ noktaṃ syāt. uktaṃ tu. ato 'pi na tatra rūpam asti. audārikaṃ iti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12030209 (0.049):
sāsravabhūtasadbhāvād iti. sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramād iti vacanāt. / samāpattāv api tatpratiṣedha ukta ity apare. tad evaṃ nārūpyasamāpattiṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759132 (0.050):
upasaṃpadya viharati ayaṃ saptamo vimokṣaḥ sarvaśo naiva / saṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt saṃjñāvedayitanirodham upasaṃpadya
nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033214 (0.0):
sarvaśo rūpasaṃjñānāṃsamatikramāt pratighasaṃjñānām astaṅgamāt / nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251488 (0.0):
sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamān / nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252141 (0.0):
sa sarvaśo rūpasaṃjñānaṃ samatikramat pratighasaṃjñānām astaṃgamān / nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28236039 (0.0):
(DhskD 4v6) pratighasaṃjñānāṃ astaṃgamān nānātvasaṃjñānām amanasikārād
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241301 (0.0):
pratighasaṃjñānām astagamān nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam / ity ākāśānantyāyatanam (DhskD 15r10) upasaṃpadya viharati / tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937391 (0.0):
samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṅgamāt / 16712 nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam iti ākāśānantyāyatanam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759086 (0.0):
samatikramātu pratighasaṃjñānām astaṅgamāt nānātvasaṃjñānām amanasikārād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759237 (0.0):
samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṅgamāt nānātvasaṃjñānām amanasikārād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259687 (0.0):
caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamād nānātvasaṃjñānām amanasikārād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259857 (0.0):
samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamād nānātvasaṃjñānām amanasikārād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804136 (0.0):
tṛtīyo vimokṣaḥ. sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām / astaṅgamāṃ nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804278 (0.0):
rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamān nānātvasaṃjñānām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097070 (0.0):
rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt, pratighasaṃjñānām astaṅgamāt, nānātvasaṃjñānām / amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharati,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097220 (0.0):
rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṅgamān nānātvasaṃjñānām / amanasikārād anantam ākāśamiti ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharati, sa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11929039 (0.0):
pratighasaṃjñānāṃ astaṃgamāt [Tib. 264b] nānātvasaṃjñānām amanasikārāt / anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharati. sa na haiva
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12035667 (0.004):
rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamāt nānātvasaṃjñānām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107752 (0.006):
cādhimukto bhavaty, ayaṃ tritīyo vimokṣaḥ. sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamān nānātvasaṃjñānām amanasikārād
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868972 (0.010):
samatikramātpratighasaṃjñānāmastaṅgamāt nānātvasaṃjñānāmamanasikārāt / anantamākāśamiti ākāśānantyāyatanaṃ upasampadya viharati / sa sarvaśa
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859857 (0.025):
caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt / pratighasaṃjñānāmastaṃgamānnānātvasaṃjñānāmamanasikārādanantakamākāśamityākāśānantyāyatanamupasaṃpadya
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757336 (0.025):
catastra ārūpyasamāpattayastu tadyathā sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt / pratighasaṃjñānāmastaṃgamānnānātvasaṃjñānāmamanasikārādanantakamākāśamityākāśānantyāyatanamupasaṃpadya"
upasaṃpadya viharaty, ayaṃ caturtho vimokṣaḥ; / sa sarvaśa ākāśānantyāyatanaṃ samatikramyānantaṃ vijñānam iti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107760 (0.0):
anantam ākāśam ity ākāśānāntyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ caturtho
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251500 (0.0):
nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam / upasaṃpadya viharatīyaṃ pañcamī samāpattiḥ;
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252150 (0.0):
nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam / upasaṃpadya viharatīdaṃ saptamam abhibhvāyatanam;
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241387 (0.0):
taddhetos tatsaṃvartanīyaṃ sarvaśa ākāśānantyāyatanaṃ samatikramyānantaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2034068 (0.0):
170 ārūpyasamādhitritayavargaḥ / sarvaśa ākāśānantyāyatanaṃ samatikramya [anantaṃ vijñānamiti]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259691 (0.0):
anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ caturtho
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033220 (0.004):
nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam / upasaṃpadya viharaty ayaṃ caturtho vimokṣaḥ. (v) sa sarvaśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759089 (0.004):
anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharati ayaṃ caturtho
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097073 (0.004):
amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharati, / ayaṃ caturtho vimokṣaḥ, sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859877 (0.007):
(Dbh 21) viharati / sa sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramādanantaṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757355 (0.007):
viharati / sa sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramādanantaṃ vijñānamiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937253 (0.007):
16620 vimokṣaḥ/ sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759097 (0.007):
anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharati ayaṃ caturtho / vimokṣaḥ sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759247 (0.007):
anantam ākāśam iti ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharati sa sarvaśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259707 (0.007):
vimokṣaḥ. sa sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti / vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ pañcamo vimokṣaḥ. sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804144 (0.007):
astaṅgamāṃ nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity / ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharati. ākāśānantyāyatanasamatikramād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804286 (0.007):
amanasikārād anantam ākāśam iti, ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharati. / ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti, vijñānānantyāyatanam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097090 (0.007):
ayaṃ caturtho vimokṣaḥ, sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ / vijñānam iti vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati, ayaṃ pañcamo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097230 (0.007):
amanasikārād anantam ākāśamiti ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharati, sa
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868983 (0.007):
ākāśānantyāyatanasaṃjñāsamatikramādanantaṃ vijñānamiti / vijñānānantyāyatanamupasaṃpadya viharati / sa sarvaśa
vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ pañcamo vimokṣaḥ;
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033232 (0.0):
ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti vijñānānantyāyatanam / upasaṃpadya viharaty. ayaṃ pañcamo [f. 280a] vimokṣaḥ. (vi) sa sarvaśo
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859880 (0.0):
(Dbh 21) viharati / sa sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramādanantaṃ / vijñānamiti vijñānānantyāyatanamupasaṃpadya viharati / sa sarvaśo
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251503 (0.0):
sa sarvaśa ākāśānantyāyatanaṃ samatikramyānantaṃ vijñānam iti / vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharatīyaṃ ṣaṣṭhī samāpattiḥ;
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241388 (0.0):
taddhetos tatsaṃvartanīyaṃ sarvaśa ākāśānantyāyatanaṃ samatikramyānantaṃ / vijñānam iti vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati / tathā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2034070 (0.0):
sarvaśa ākāśānantyāyatanaṃ samatikramya [anantaṃ vijñānamiti] / vijñānānantyāyatanamupasampadya viharati | yogāvacaro rūpātparamanirviṇṇo
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757358 (0.0):
viharati / sa sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramādanantaṃ vijñānamiti / vijñānānantyāyatanamupasaṃpadya viharati / sa sarvaśo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937256 (0.0):
16620 vimokṣaḥ/ sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti / 16621 vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati/ ayaṃ pañcamo vimokṣaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759103 (0.0):
vimokṣaḥ sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti / vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati ayaṃ pañcamo vimokṣaḥ sarvaśo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759249 (0.0):
ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti vijñānānantyāyatanam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259705 (0.0):
vimokṣaḥ. sa sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti / vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ pañcamo vimokṣaḥ. sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259869 (0.0):
ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti vijñānānantyāyatanam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804148 (0.0):
ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharati. ākāśānantyāyatanasamatikramād / anantaṃ vijñānam iti vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804290 (0.0):
ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti, vijñānānantyāyatanam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097087 (0.0):
amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharati, / ayaṃ caturtho vimokṣaḥ, sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097232 (0.0):
sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti / vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati, sa sarvaśo
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868986 (0.0):
ākāśānantyāyatanasaṃjñāsamatikramādanantaṃ vijñānamiti / vijñānānantyāyatanamupasaṃpadya viharati / sa sarvaśa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12035688 (0.005):
vijñānam anaṃtaṃ vijñānam iti vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107760 (0.011):
anantam ākāśam ity ākāśānāntyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ caturtho / vimokṣaḥ. sa sarvaśa ākāśānāntyāyatana samatikramād anantaṃ vijñānam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259691 (0.011):
anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ caturtho / vimokṣaḥ. sa sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107787 (0.011):
sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramān nāsti kiṃcid ity ākiṃcanyāyatanam / upasaṃpadya viharaty, ayaṃ ṣaṣṭho vimokṣaḥ. sa sarvaśa
sa sarvaśo vijñānānantyātanaṃ samatikramya nāsti kiṃcid ity
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033240 (0.0):
upasaṃpadya viharaty. ayaṃ pañcamo [f. 280a] vimokṣaḥ. (vi) sa sarvaśo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259707 (0.0):
vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ pañcamo vimokṣaḥ. sa / sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramād ākiṃcanyāyatanam upasaṃpadya
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251516 (1.788):
sa sarvaśo vijñānānantyāyatanaṃ samatikramya nāsti kiṃcid ity
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11925493 (0.017):
vijñānasthitiḥ. arūpiṇaḥ santi sattvā ye sarvaśo vijñānānaṃtyāyatanaṃ / samatikramya nāsti kiṃcid ity ākiṃcanyāyatanam upasaṃpadya viharaṃti.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11929159 (0.017):
nimittaiḥ sarvaśo vijñānānaṃtyāyatanaṃ samatikramya nāsti kiṃcid ity
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12035704 (0.017):
tadyathā devā vijñānānaṃtyāyatanopagāḥ. ayaṃ paṃcamo vimokṣaḥ. punar / aparaṃ sarvaśo vijñānānaṃtyāyatanaṃ samatikramya nāsti kiṃcid ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759110 (0.023):
vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati ayaṃ pañcamo vimokṣaḥ sarvaśo / vijñānānantyāyatanasamatikramāt nāsti kiñcid ity ākiñcanyāyatanam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097094 (0.023):
vijñānam iti vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati, ayaṃ pañcamo / vimokṣaḥ, sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramāt, nāsti kiñcid ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759103 (0.024):
vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati ayaṃ pañcamo vimokṣaḥ sarvaśo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097087 (0.024):
vijñānam iti vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati, ayaṃ pañcamo / vimokṣaḥ, sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramāt, nāsti kiñcid ity
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107788 (0.026):
vijñānanantyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ paṃcamo vimokṣaḥ. sa / sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramān nāsti kiṃcid ity ākiṃcanyāyatanam
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859890 (0.028):
vijñānānantyāyatanasamatikramānnāsti kiṃcidityākiṃcanyāyatanamupasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259879 (0.028):
upasaṃpadya viharati. sa sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramād nāsti / kiṃcid ity ākiṃcanyāyatanam upasaṃpadya viharati. sa sarvaśa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107763 (0.031):
anantam ākāśam ity ākāśānāntyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ caturtho / vimokṣaḥ. sa sarvaśa ākāśānāntyāyatana samatikramād anantaṃ vijñānam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937266 (0.034):
16621 vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharati/ ayaṃ pañcamo vimokṣaḥ/ / sarvaśo / 16622 vijñānānantyāyatanasamatikramāt nāsti kiñcid ity ākiñcanyāyatanam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759258 (0.034):
upasaṃpadya viharati sa sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramān nāsti / kiñcid ity ākiñcanyāyatanam upasaṃpadya viharati sa sarvaśa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097241 (0.034):
vijñānānantyāyatanasamatikramān nāsti kiñcid ity ākiñcanyāyatanam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259717 (0.041):
sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramād ākiṃcanyāyatanam upasaṃpadya / viharaty, ayaṃ ṣaṣṭho vimokṣaḥ. sa sarvaśa ākiṃcanyāyatanasamatikramād
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107802 (0.042):
ākiṃcanyāyatanasamatikramān naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya / viharaty, ayaṃ saptamo vimokṣaḥ. sa sarvaśo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259729 (0.042):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ saptamo vimokṣaḥ. sa / sarvaśo naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt saṃjñāvedayitanirodham
ākiñcanyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ ṣaṣṭho vimokṣaḥ;
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251518 (0.0):
sa sarvaśo vijñānānantyāyatanaṃ samatikramya nāsti kiṃcid ity / ākiñcanyāyatanam upasaṃpadya viharatīyaṃ saptamī samāpattiḥ;
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107787 (5.960):
sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramān nāsti kiṃcid ity ākiṃcanyāyatanam / upasaṃpadya viharaty, ayaṃ ṣaṣṭho vimokṣaḥ. sa sarvaśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259717 (5.960):
sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramād ākiṃcanyāyatanam upasaṃpadya / viharaty, ayaṃ ṣaṣṭho vimokṣaḥ. sa sarvaśa ākiṃcanyāyatanasamatikramād
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097100 (0.004):
vimokṣaḥ, sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramāt, nāsti kiñcid ity / ākiñcanyāyatanam upasaṃpadya viharati, ayaṃ ṣaṣṭho vimokṣaḥ, sarvaśa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107801 (0.011):
ākiṃcanyāyatanasamatikramān naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya / viharaty, ayaṃ saptamo vimokṣaḥ. sa sarvaśo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259728 (0.011):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ saptamo vimokṣaḥ. sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033232 (0.011):
ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti vijñānānantyāyatanam / upasaṃpadya viharaty. ayaṃ pañcamo [f. 280a] vimokṣaḥ. (vi) sa sarvaśo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259705 (0.011):
vijñānānantyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ pañcamo vimokṣaḥ. sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107760 (0.012):
anantam ākāśam ity ākāśānāntyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ caturtho / vimokṣaḥ. sa sarvaśa ākāśānāntyāyatana samatikramād anantaṃ vijñānam iti
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251324 (0.012):
nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam / upasaṃpadya viharaty, ayaṃ caturtho vimokṣaḥ;
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259691 (0.012):
anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ caturtho / vimokṣaḥ. sa sarvaśa ākāśānantyāyatanasamatikramād anantaṃ vijñānam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759114 (0.014):
vijñānānantyāyatanasamatikramāt nāsti kiñcid ity ākiñcanyāyatanam / upasaṃpadya viharati ayaṃ ṣaṣṭho vimoṣaḥ sarvaśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937269 (0.015):
16622 vijñānānantyāyatanasamatikramāt nāsti kiñcid ity ākiñcanyāyatanam / upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759261 (0.015):
upasaṃpadya viharati sa sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramān nāsti / kiñcid ity ākiñcanyāyatanam upasaṃpadya viharati sa sarvaśa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097244 (0.015):
vijñānānantyāyatanasamatikramān nāsti kiñcid ity ākiñcanyāyatanam / upasaṃpadya viharati, sa sarvaśa ākiñcanyāyatanasamatikramān
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859892 (0.016):
vijñānānantyāyatanasamatikramānnāsti kiṃcidityākiṃcanyāyatanamupasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259881 (0.016):
upasaṃpadya viharati. sa sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramād nāsti / kiṃcid ity ākiṃcanyāyatanam upasaṃpadya viharati. sa sarvaśa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11925494 (0.016):
samatikramya nāsti kiṃcid ity ākiṃcanyāyatanam upasaṃpadya viharaṃti.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11929161 (0.016):
nimittaiḥ sarvaśo vijñānānaṃtyāyatanaṃ samatikramya nāsti kiṃcid ity / ākiṃcanyāyatanam upasaṃpadya viharati. sa na haiva tān ākārān iti pūrvavat
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12035707 (0.016):
aparaṃ sarvaśo vijñānānaṃtyāyatanaṃ samatikramya nāsti kiṃcid ity / ākiṃcanyāyatanam upasaṃpadya viharati. tadyathā devā ākiṃcanyāyatanopagāḥ.
sa sarvaśa ākiñcanyāyatanaṃ samatikramya naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6322980 (0.0):
tadāyatanādhimuktaḥ sasāmantakamaulamākiñcanyāyatanaṃ samatikramya naiva / saṃjñānāsaṃjñāyatanasāmantakasya yā vatprayoganiṣṭhānmanasikārāt
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107982 (0.0):
prathamadhyānād vyutthāya yāvan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027632 (0.0):
sarvāvantaṃ lokaṃ spharitvo 'pasaṃpadya viharati. yāvan / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya viharati. sa tatra
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029942 (0.0):
vijñānānantyāyatanam ākiñcanyātanaṃ naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya / viharati. śūnyatānimittāpraṇihitān samādhīn bhāvayati. vidyutopamaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033257 (0.0):
ākiṃcanyāyatanasamatikramān naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859902 (0.0):
ākiṃcanyāyatanasamatikramānnaivasaṃjñānāsaṃjñāyatanamupasaṃpadya viharati
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251530 (0.0):
ākiñcanyāyatanam upasaṃpadya viharatīyaṃ saptamī samāpattiḥ; / sa sarvaśa ākiñcanyāyatanaṃ samatikramya naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241552 (0.0):
(DhskD 16r1) naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya viharati / tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759277 (0.0):
ākiñcanyāyatanasamatikramān naiva saṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257852 (0.0):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya viharati. sa teṣām apramāṇānāñ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259892 (0.0):
ākiṃcanyāyatanasamatikramād naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797555 (0.0):
ākāśānantyāyatanaṃ vijñānānantyāyatanam ākiñcanyāyatanaṃ / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya viharati, sa tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799849 (0.0):
vijñānānantyāyatanam ākiñcanyāyatanan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam / upasaṃpadya viharati śūnyatānimittāpraṇihitasamādhīṃ bhāvayati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097112 (0.0):
ākiñcanyāyatanasamatikramāt, naiva saṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097260 (0.0):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya viharati, sa sarvaśo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100042 (0.0):
ākāśānantyāyatanaṃ vijñānānantyāyatanam ākiñcanyāyatanaṃ / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya viharati, imāni bodhisattvasya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11870086 (0.0):
asaṃjñisattvāḥ. idaṃ prathamam āyatanaṃ. arūpiṇaḥ santi sattvāḥ sarvaśa / ākiṃcanyāyatanaṃ samatikramya naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11925636 (0.0):
vijñānasthitivad vaktavyāḥ. caturthas tv ārūpyaḥ arūpiṇaḥ saṃti sattvāḥ / sarvaśa ākiṃcanyāyatanaṃ samatikramya naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11929182 (0.0):
sapta sūtrāṇi. 7. punar aparam iha bhikṣur yair iti yāvat sarvaśaḥ / ākiṃcanyāyatanaṃ samatikramya naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12035723 (0.0):
ayaṃ ṣaṣṭo vimokṣaḥ. punar aparaṃ sarvaśa ākiṃcanyāyatanaṃ samatikramya
upasaṃpadya viharaty,ayaṃ saptamo vimokṣaḥ; / sa sarvaśo naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanaṃ samatikramya saṃjñāvedayitanirodham
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033262 (0.0):
ākiṃcanyāyatanasamatikramān naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya / viharaty ayaṃ saptamo vimokṣaḥ. (viii) sa sarvaśo
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251544 (0.0):
upasaṃpadya viharatīyam aṣṭamī samāpattiḥ; / sa sarvaśo naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanaṃ samatikramya saṃjñāvedayitanirodham
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2034633 (0.0):
sarvaśonaivasaṃjñānāsaṃjñāyatanaṃ samatikramya saṃjñāvedayitanirodhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759138 (0.0):
ākiñcanyāyatanasamatikramāt naiva (PSP1: 167) saṃjñānāsaṃjñāyatanam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097119 (0.0):
ākiñcanyāyatanam upasaṃpadya viharati, ayaṃ ṣaṣṭho vimokṣaḥ, sarvaśa / ākiñcanyāyatanasamatikramāt, naiva saṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12035741 (0.0):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagāḥ. ayaṃ saptamo vimokṣaḥ. punar aparaṃ / sarvaśo naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanaṃ samatikramya saṃjñānirodhaṃ kāyena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107811 (0.004):
ākiṃcanyāyatanasamatikramān naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya / viharaty, ayaṃ saptamo vimokṣaḥ. sa sarvaśo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259738 (0.004):
viharaty, ayaṃ ṣaṣṭho vimokṣaḥ. sa sarvaśa ākiṃcanyāyatanasamatikramād / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya viharaty, ayaṃ saptamo vimokṣaḥ. sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107863 (0.011):
dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvat naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt / saṃjñāvedayitanirodham upasaṃpadya viharati. iha nava anupūrvasamāpattīr
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033324 (0.011):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamāpattim upasaṃpadya viharati. (ix) sa sarvaśo / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt saṃjñāvedayitanirodham upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937437 (0.011):
16716 nāsaṃjñāyatanam {upasaṃpadya viharati}/ sa sarvaśo / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt saṃjñāvedayita
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759282 (0.011):
ākiñcanyāyatanasamatikramān naiva saṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya / viharati sa sarvaśo naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097265 (0.011):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya viharati, sa sarvaśo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033218 (0.015):
nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam / upasaṃpadya viharaty ayaṃ caturtho vimokṣaḥ. (v) sa sarvaśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804122 (0.016):
vimokṣaḥ. śubhaṃ vimokṣaṃ kāyena sākṣātkṛtvopasaṃpadya viharaty ayaṃ / tṛtīyo vimokṣaḥ. sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107787 (0.018):
sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramān nāsti kiṃcid ity ākiṃcanyāyatanam / upasaṃpadya viharaty, ayaṃ ṣaṣṭho vimokṣaḥ. sa sarvaśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259721 (0.018):
sarvaśo vijñānānantyāyatanasamatikramād ākiṃcanyāyatanam upasaṃpadya / viharaty, ayaṃ ṣaṣṭho vimokṣaḥ. sa sarvaśa ākiṃcanyāyatanasamatikramād
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027632 (0.020):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya viharati. sa tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257852 (0.020):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya viharati. sa teṣām apramāṇānāñ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259892 (0.020):
ākiṃcanyāyatanasamatikramād naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam upasaṃpadya / viharati. sa sarvaśo naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikrayāt
upasaṃpadya viharaty, ayam aṣṭamo vimokṣaḥ. eta ucyante 'ṣṭau vimokṣāḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107815 (0.0):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt saṃjñāvedayitanirodham [f. 243a] / upasaṃpadya viharaty, ayam aṣṭamo vimokṣaḥ. imān aṣṭau vimokṣān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259741 (0.0):
sarvaśo naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt saṃjñāvedayitanirodham / upasaṃpadya viharaty, ayam aṣṭamo vimokṣaḥ. itīmān aṣṭau vimokṣān anulomaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759142 (0.004):
saṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt saṃjñāvedayitanirodham upasaṃpadya / viharati ayam aṣṭamo vimokṣaḥ ima aṣṭau vimokṣāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033281 (0.005):
naivasaṃjñānāsaṇijñāyatanasamatikramāt saṃjñāvedayitanirodham (AdSPG II / 48) upasaṃpadya viharaty ayam aṣṭamo vimokṣaḥ. ima ucyante 'ṣṭau vimokṣāḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097123 (0.031):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt saṃjñāvedayitanirodham upasaṃpadya / viharati, ayam aṣṭam vimokṣaḥ, ima aṣṭau vimokṣāḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107863 (0.035):
dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvat naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt / saṃjñāvedayitanirodham upasaṃpadya viharati. iha nava anupūrvasamāpattīr
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251545 (0.037):
sa sarvaśo naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanaṃ samatikramya saṃjñāvedayitanirodham / upasaṃpadya viharatīyaṃ navamī samāpattiḥ. etā ucyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937438 (0.040):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt saṃjñāvedayita / 16717 nirodham {upasaṃpadya viharati}/ etā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ/
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097266 (0.040):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt saṃjñāvedayitanirodham upasaṃpadya / viharati, etā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033325 (0.040):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt saṃjñāvedayitanirodham upasaṃpadya / viharati. imāny ucyante navānupūrvasamāpattaya.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759283 (0.040):
viharati sa sarvaśo naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt / saṃjñāvedayitanirodham upasaṃpadya viharati etā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937292 (0.043):
16702 saṃjñānāsaṃjñāyatanasamatikramāt saṃjñāvedayitanirodham upasaṃpadya / viharati/ ayam / 16703 aṣṭamo vimokṣaḥ/ ima aṣṭau vimokṣāḥ/ navānupūrvavihārasamāpattayaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804178 (0.044):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamāpattisamatikramāt saṃjñāvedayitanirodham / (PSP_6 8:58) upasaṃpadya viharati, ime ucyante aṣṭau vimokṣāḥ.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12036170 (0.045):
sākṣātkṛtvopasaṃpadya viharatīti. aṣṭamasyāpi. saṃjñāveditanirodhaṃ [Tib.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251283 (0.051):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam. etā ucyante catasra ārūpyasamāpattayaḥ. / [DsP_19] tatra katame 'ṣṭau vimokṣāḥ? yaduta rūpī rūpāṇi pasyaty, ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17260173 (0.059):
viharati, saṃjñāvedayitanirodhasamāpattim upasaṃpadya viharati,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12035747 (0.059):
sākṣātkṛtvopasaṃpadya [Tib. 355b] viharati. ayam aṣṭamo vimokṣa iti. rūpī
[DsP_20] tatra katamā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ? yaduta
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24909866 (0.0):
āgantukam etad āyuṣmañ chāradvatīputra nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ yad uta / navānupūrvavihārasamāpattaya iti na ca navānupūrvavihārasamāpattiṣu nāma
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24936463 (0.027):
gaṇanā kṛtā, yad ucyate navānupūrvavihārasamāpattaya ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804191 (0.030):
(PSP_6 8:58) upasaṃpadya viharati, ime ucyante aṣṭau vimokṣāḥ. / katamāś ca subhūte navānupūrvavihārasamāpattayaḥ? ihaikebhyo viviktaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626034 (0.034):
nāryasatyāni nāpramāṇadhyānārūpyasamāpattayaḥ nāṣṭavimokṣā na / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ na śūnyatānimittāpraṇihitābhijñāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626113 (0.034):
nāpramāṇadhyānārūpyasamāpattayo nāṣṭavimokṣā na / navānupūrvavihārasamāpattayo na śūnyatānimittāpraṇihitābhijñā na
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251553 (0.042):
upasaṃpadya viharatīyaṃ navamī samāpattiḥ. etā ucyante / navānupūrvasamāpattayaḥ. / [DsP_21] tatra katamā nava saṃjñāḥ? yaduta vidhmātakasaṃjñā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24916065 (0.044):
navānupūrvavihārasamāpattaya ānimittā na ca kasyacid vigamena,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24918053 (0.044):
vimokṣā anavadyā na ca kasyacid vigamena, navānupūrvavihārasamāpattayo / 'navadyā na ca kasyacid vigamena, śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāny
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24903774 (0.045):
saṃvidyante na bodhisattvaḥ. navānupūrvavihārasamāpattaya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120012 (0.045):
trivimokṣamukhāni ye [f. 262a] ca yāvad aṣṭau vimokṣā yāvan / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ ye ca yāvad daśatathāgatabalāni catvari
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24925519 (0.045):
na te vimokṣāḥ, yānabhisaṃskṛtā na tā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ, yāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804327 (0.045):
saṃjñāvedayitanirodhasamāpattim upasaṃpadya viharati, imā ucyante / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ. / katamāni ca subhūte daśa kṛtsnāni? pṛthivīkṛtsnam apkṛtsnan tejaḥkṛtsnaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24928214 (0.046):
nābhiniviśate na prajñapayati navānupūrvavihārasamāpattaya imā iti, tasmin
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23005703 (0.046):
(ŚsP II 2 193) nāṣṭau vimokṣāḥ prajñapitāḥ, na / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ prajñapitāḥ, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15275409 (0.046):
navānupūrvavihārasamāpattayo navānupūrvavihārasamāpattiśūnyatayā śūnyāḥ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251284 (0.047):
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanam. etā ucyante catasra ārūpyasamāpattayaḥ. / [DsP_19] tatra katame 'ṣṭau vimokṣāḥ? yaduta rūpī rūpāṇi pasyaty, ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626772 (0.048):
vimokṣā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ, ato nirjātāḥ sarvasamādhayaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24916734 (0.048):
kasyacid vigamena, navānupūrvavihārasamāpattayo 'praṇihitā na ca kasyacid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264905 (0.048):
yathādhimuktis tathāryasatyāny aṣṭavimokṣā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ, / yathādhimuktis tathā śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāni ṣaḍabhijñāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249069 (0.049):
na satyair nāṣṭavimokṣair na navānupūrvavihārasamāpattibhir na tribhir
viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955524 (0.0):
bhikṣavo bhikṣuḥ viviktaṃ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955676 (0.0):
bhikṣavo bhikṣurviviktaṃ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ
Asokavadana (bsa056_u.htm.txt) 13089806 (0.0):
asmin pradeśe jambucchāyāyāṃ niṣadya viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ / savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhamanāsravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1446953 (0.0):
asmin pradeśe jambucchāyāyāṃ niṣadya viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ / savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhamanāsravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105878 (0.0):
kṣāntipāramitāyāṃ sthito viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalaiḥ / dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106359 (0.0):
parigṛhṇāti? bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvo viviktam eva / kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106590 (0.0):
mahāsattvo viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akusalair dharmai
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106853 (0.0):
mahāsattvo dhyānapāramitāyāṃ sthitvā viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair / akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107841 (0.0):
katamā nava? iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ viviktam eva kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107903 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvo viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121933 (0.0):
bodhisattvacārikāṃ caraṃ, ṣaṭsu pāramitāsu caran, viviktam eva kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23122147 (0.0):
abhāvasvabhāvatvāt eva, tasmād ahaṃ pūrvaṃ bodhisattvacārikāṃ caran / viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027603 (0.0):
paripūrayati. sa viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033296 (0.0):
(4) katamāni ca navānupūrvasamāpattayaḥ? ihaikatyo (i) viviktam eva kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmair savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ.
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859783 (0.0):
pāpakairakuśaladharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251172 (0.0):
[DsP_16] tatra katamāni catvāri dhyānāni? yaduta viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251873 (0.0):
[DsP_38] tatra katamaḥ savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ? viviktaṃ kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235758 (0.0):
tatsaṃvartanīyaṃ viviktaṃ kāmair viviktaṃ (DhskD 4r4) pāpakair akuśalair / dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240847 (0.0):
tatprārthayamānas taddhetos tatsaṃvartanīyaṃ viviktaṃ kāmair viviktaṃ / pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ (DhskD 14r10)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21598487 (0.0):
249.032. asmin pradeśe jambucchāyāyāṃ niṣadya viviktam / <250>pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharatīyaṃ prathamā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955684 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278888 (0.0):
kāmairviviktampāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarka savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati [|] savitarkasavicārāṇāṃ
Asokavadana (bsa056_u.htm.txt) 13089812 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhamanāsravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106592 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107848 (0.0):
viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac cathurthaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107965 (0.0):
savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya viharati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121937 (0.0):
viviktaṃ pāpakair akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānaṃ yāvad caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23122149 (0.0):
viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya vyāharṣaṃ. evaṃ yāvat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027611 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251183 (0.0):
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati;
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21598489 (0.0):
<250>pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhamanāśravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ samāpannaḥ/
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562645 (0.0):
akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ / dhyānam ayam ucyate savitarkaḥ savicāraḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2030967 (0.0):
vivicyaiva kāmairvivicyākuśalai (SSS_406) dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasampadya viharatīti | (pṛ)
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852772 (0.0):
kāmairviviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9874694 (0.0):
viviktaṃ kāmairviviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya vyāhārṣaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887025 (0.0):
pāpakairakuśalairdhamaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757260 (0.0):
pāpakairakuśaladharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa vitarkavicārāṇāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701802 (0.0):
savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vihare /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18765286 (0.0):
avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937319 (0.0):
16705 savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam {upasaṃpadya
samāpattiḥ; / sa vitarkavicārāṇām upaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251189 (0.0):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati; / sa vitarkavicārāṇām upaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258549 (1.788):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād / adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097157 (1.788):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād / adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868462 (1.788):
prathamaṃ dhyānamupasampadya viharati / sa vitarkavicāraṇāṃ / vyupaśamādadhyātmaṃ saṃprasādāccetasa ekotībhāvādavitarkamavicāraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259792 (0.005):
viharati, vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017880 (0.005):
71. sa vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād> adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa / ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937328 (0.010):
viharati}/ vitarkavicārāṇāṃ / 16706 vyupaśamād adhyātmaṃ samprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759174 (0.010):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād / adhyātmaṃ samprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257716 (0.010):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād / adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278899 (0.010):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati [|] savitarkasavicārāṇāṃ / vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa ekotībhāvādavitarkamavicāraṃ (Śbh_Sh:
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859801 (0.010):
prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa vitarkavicārāṇāṃ / vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa ekotībhāvādavitarkamavicāraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636519 (0.010):
viharesi // savitarkavicārāṇāṃ vyupasamād adhyātmasaṃprasādāc cetasaḥ / ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18765278 (0.010):
ekotībhāvaṃ bhavanto mahābrahmaṇo etam artham ājānāma // yad ihaikatyo / vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmasaṃprasādāc cetasa ekotībhāvād
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161622 (0.010):
sa vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmasaṃprasādāc cetasa ekotībhāvād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258190 (0.015):
vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. / vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc caitasa ekotībhāvād
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240928 (0.017):
vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād (DhskD 14v3) adhyātmasaṃprasādāc cetasa
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955690 (0.023):
viharati | sa vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852780 (0.023):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa / vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887035 (0.023):
prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / savitarkasavicārāṇāṃ / vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804216 (0.024):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. vitarkavicārāṇāṃ / vyupaśamād adhyātmasaṃprasādāc caitasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ
avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955548 (0.0):
ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955703 (0.0):
ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859809 (0.0):
vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa ekotībhāvādavitarkamavicāraṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251201 (0.0):
avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharati;
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240936 (0.0):
vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād (DhskD 14v3) adhyātmasaṃprasādāc cetasa / ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2031717 (0.0):
cetasa ekotibhāvamavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2031972 (0.0):
caittā vitarkavicārasthāḥ | uta ucyate avitarkamavicāramiti | / samādhijaṃ prītisukhamiti | prathamadhyāne vivekātprītiṃ labhate | atra tu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852792 (0.0):
ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ / dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa prītervirāgādupekṣako viharati sma
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887046 (0.0):
vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa ekotibhāvādavitarkamavicāraṃ / samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757281 (0.0):
vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa ekotībhāvādavitarkamavicāraṃ / samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyadhyānamupasaṃpadya viharati / sa
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636525 (0.0):
viharesi // savitarkavicārāṇāṃ vyupasamād adhyātmasaṃprasādāc cetasaḥ / ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678168 (0.0):
[_Mvu_2.132_] samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharāmi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701821 (0.0):
savitarkānāṃ savicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmasaṃprasādā cetaso ekotibhāvād / avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānaṃ upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937337 (0.0):
16706 vyupaśamād adhyātmaṃ samprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam / avicāraṃ samādhijaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759183 (0.0):
adhyātmaṃ samprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257726 (0.0):
adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ / prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. prīteś ca virāgād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258199 (0.0):
vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc caitasa ekotībhāvād / avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258556 (0.0):
adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259801 (0.0):
viharati, vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād adhyātmaṃ saṃprasādāc cetasa / ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804225 (0.0):
vyupaśamād adhyātmasaṃprasādāc caitasa ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. prīteś ca
viharatīyaṃ dvitīyā samāpattiḥ; / sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859819 (0.0):
samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa / prītervirāgādupekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan / sukhaṃ ca kāyena
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251211 (0.0):
avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharati; / sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan, sukhaṃ ca kāyena
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757292 (0.0):
samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyadhyānamupasaṃpadya viharati / sa / prītervirāgādupekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan / sukhaṃ na kāyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937346 (0.0):
16707 prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam {upasaṃpadya viharati}/ prīter virāgād / upekṣakaś ca viharati smṛtimān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759192 (0.0):
prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati prīter virāgād upekṣakaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259808 (0.0):
ekotībhāvād avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati, prīteś ca virāgād upekṣako viharati smṛtimān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097175 (0.0):
prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, prīter virāgād / upekṣakaś ca viharati smṛtimān saṃprajānan sukhañ ca kāyena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868481 (0.0):
samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānamupasampadya viharati / sa prīte / virāgādupekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12031870 (0.0):
uktaṃ. sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtimān saṃprajānamān. sukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257733 (0.002):
prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. prīteś ca virāgād / upekṣako viharati, smṛtimān saṃprajānaṃ sukhaṃ ca kāye na (PSP_5:92)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258208 (0.002):
avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharati. prīteś ca virāgād upekṣako viharati, smṛtimān saṃprajānaṃ sukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258564 (0.002):
prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. prīteś ca virāgād / upekṣako viharati, smṛtimān saṃprajānaṃ sukhañ ca kāye na
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251453 (0.006):
niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharatīyaṃ tṛtīyā samāpattiḥ;
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852805 (0.017):
dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa prītervirāgādupekṣako viharati sma / smṛtimān saṃprajānan / sukhaṃ ca kāyena pratisaṃvedayati sma / yattadāryā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887059 (0.017):
prītervirāgādupekṣako viharati sma smṛtimān saṃprajānan sukhaṃ kāyena
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12029974 (0.024):
vicāralakṣaṇena varjitam iti. tṛtīyam apy evam ucyate. sa prīter virāgād / upekṣako viharati vistareṇa yāvat sukhavihārīti. tṛtīyaṃ dhyānam
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2032296 (0.024):
kāyamanugacchataḥ | kiñca tṛtīyadhyānagataḥ prītervirāgādupekṣako / viharatītyucyate | ato nāstyanāsravā prītiriti | yadyasti, kathaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241016 (0.024):
taddhetos tatsaṃvartanīyaṃ prīter virāgād upekṣako viharati / smṛtaḥ / saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena pratisaṃvedayate / yat (DhskD 14v7) tad āryā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018018 (0.024):
73. sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajānan sukhaṃ ca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161641 (0.024):
avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharati / / sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena
pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate smṛtimān sukhavihāry upekṣaka iti
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859828 (0.0):
prītervirāgādupekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan / sukhaṃ ca kāyena / pratisaṃvedayati yattadāryā ācakṣante upekṣakaḥ smṛtimān / sukhavihārī
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852815 (0.0):
smṛtimān saṃprajānan / sukhaṃ ca kāyena pratisaṃvedayati sma / yattadāryā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887070 (0.0):
prītervirāgādupekṣako viharati sma smṛtimān saṃprajānan sukhaṃ kāyena / pratisaṃvedayate sma yattadāryā ācakṣate sma upekṣakaḥ smṛtimān
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757301 (0.0):
prītervirāgādupekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan / sukhaṃ na kāyena / pratisaṃvedayati yattadāryā ācakṣante upekṣakaḥ smṛtimān / sukhavihārī
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636545 (0.0):
saṃprajānaṃ sukhaṃ ca kāyena pratisaṃvedayati / yat taṃ āryā ācakṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937354 (0.0):
16708 saṃprajānan sukhañ ca kāyena pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759200 (0.0):
ca viharati smṛtimān saṃprajānan sukhañ ca kāyena pratisaṃvedayati yat tad / āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃś ca sukhavihārīti tṛtīyaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259819 (0.0):
saṃprajānan sukhaṃ kāye na pratisaṃvedayate, yat tad āryā ācakṣate, / upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097183 (0.0):
upekṣakaś ca viharati smṛtimān saṃprajānan sukhañ ca kāyena / pratisaṃvedayate yat tadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃś casukhavihārīti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868490 (0.0):
virāgādupekṣako viharati smṛtimān saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena / pratisaṃvedayate / yattadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārīti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12031882 (0.0):
uktaṃ. sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtimān saṃprajānamān. sukhaṃ / ca kāyena pratisaṃvedayate. yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018023 (0.001):
73. sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajānan sukhaṃ ca / kāyena> pratisaṃvedayate yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928887 (0.001):
yair nimittaiḥ prītivirāgād upekṣako viharati. smṛtaḥ saṃprajānan sukhaṃ / ca kāyena pratisaṃvedayate. yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2032497 (0.014):
prītyāśca virāgādupekṣako viharati smṛtaḥ samprajānan sukhañca kāyena / pratisaṃvedayate yadāryā ācakṣante upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārīti
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955570 (0.016):
smṛtaḥ saṃprajānan, sukhaṃ ca kāyena pratisaṃvedayate - yattadāryā / ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī - tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955720 (0.016):
saṃprajanyaṃ ca(saṃprajānan) sukhaṃ kāyena pratisaṃvedayate - yattadāryā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278927 (0.016):
pratisamvedayate yat | tadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257745 (0.016):
pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate, upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258576 (0.016):
pratisaṃvedayati, yat tad āryā ācakṣate, upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161649 (0.016):
sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtaḥ saṃprajānan sukhaṃ ca kāyena / pratisaṃvedayate yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārīti"
niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharatīyaṃ tṛtīyā samāpattiḥ;
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251429 (0.006):
avitarkam avicāraṃ samādhijaṃ prītisukhaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharatīyaṃ dvitīyā samāpattiḥ;
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251225 (0.007):
pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate smṛtimān sukhī sukhavihāry upekṣaka / iti, niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati;
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859831 (0.016):
pratisaṃvedayati yattadāryā ācakṣante upekṣakaḥ smṛtimān / sukhavihārī / niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa sukhasya ca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251409 (0.017):
vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharatīyaṃ prathamā / samāpattiḥ;
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887073 (0.020):
pratisaṃvedayate sma yattadāryā ācakṣate sma upekṣakaḥ smṛtimān / sukhavihārī, niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636549 (0.020):
upekṣakaḥ smṛtimāṃ sukhavihārī niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868493 (0.021):
pratisaṃvedayate / yattadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārīti / niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamupasampadya viharati / sa sukhasya ca prahāṇāt
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852815 (0.023):
ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ / dhyānamusaṃpadya viharati sma / sa sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757301 (0.023):
pratisaṃvedayati yattadāryā ācakṣante upekṣakaḥ smṛtimān / sukhavihārī / niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamusaṃpadya viharati / sa sukhasya ca
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955573 (0.023):
ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī - tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278928 (0.023):
pratisamvedayate yat | tadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī / tṛtīyaṃ dhyānamupasampadya viharati sa sukhasya ca prahāṇāt pūrvameva
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2032498 (0.023):
pratisaṃvedayate yadāryā ācakṣante upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārīti / tṛtīyaṃ dhyānamupasampadya viharati |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937355 (0.023):
upekṣakaḥ smṛtimāṃś ca / 16709 sukhavihārīti tṛtīyaṃ dhyānam {upasaṃpadya viharati}/ sukhasya ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759202 (0.023):
āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃś ca sukhavihārīti tṛtīyaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257746 (0.023):
pratisaṃvedayati yat tad āryā ācakṣate, upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī / tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sukhasya ca prahāṇād duṣkhasya ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258577 (0.023):
pratisaṃvedayati, yat tad āryā ācakṣate, upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī / tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259821 (0.023):
upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804243 (0.023):
prativedayate, yat tadārya ācakṣate, upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārī / tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097184 (0.023):
pratisaṃvedayate yat tadāryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimāṃś casukhavihārīti / tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161650 (0.023):
pratisaṃvedayate yat tad āryā ācakṣate upekṣakaḥ smṛtimān sukhavihārīti / tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati /"
sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955581 (0.0):
viharati | sa sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇāt pūrvameva ca
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955732 (0.0):
viharati | sa sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇāt pūrvameva
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859839 (0.0):
niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa sukhasya ca / prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251232 (0.0):
iti, niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati; / sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241097 (0.0):
taddhetos tatsaṃvartanīyaṃ sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt / pūrvam eva ca saumanasyadaurmanasyayor astagamād aduḥkhāsukhaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852827 (0.0):
dhyānamusaṃpadya viharati sma / sa sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvameva ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887082 (0.0):
sukhavihārī, niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa / sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757310 (0.0):
niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamusaṃpadya viharati / sa sukhasya ca / prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937363 (0.0):
16709 sukhavihārīti tṛtīyaṃ dhyānam {upasaṃpadya viharati}/ sukhasya ca / prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759209 (0.0):
upasaṃpadya viharati sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258227 (0.0):
sukhavihārī tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sukhasya ca prahāṇāt / duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258585 (0.0):
tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097192 (0.0):
tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868500 (0.0):
niṣprītikaṃ tṛtīyaṃ dhyānamupasampadya viharati / sa sukhasya ca prahāṇāt / duḥkhasya ca pūrvameva prahāṇāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018201 (0.0):
77. yasmin samaye mahārāja āryaśrāvakaḥ sukhasya ca prahāṇād / duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva ca saumanasyadaurmanasyayor aṣṭaṃgamād
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018247 (0.0):
yasmin samaye āryaśrāvakaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161659 (0.0):
tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati / / sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva ca
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24071152 (0.0):
punaścoktaṃ sukhasya ca prahāṇāt duḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca"
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928963 (0.0):
sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor (Abhidh k vy 275) astaṃgamāt. aduḥkhāsukham
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11946662 (0.0):
kāyasthairyasyāpagamāt. duḥkhendriyanirodha uktaḥ. sukhasya ca prahāṇāt. / duḥkhasya ca prahāṇāt. pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upeksāsmṛtipariśuddhaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251240 (0.0):
sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258230 (0.0):
sukhavihārī tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sukhasya ca prahāṇāt / duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258593 (0.0):
tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161667 (0.0):
sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva ca / saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11946670 (0.0):
kāyasthairyasyāpagamāt. duḥkhendriyanirodha uktaḥ. sukhasya ca prahāṇāt. / duḥkhasya ca prahāṇāt. pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955583 (0.002):
viharati | sa sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇāt pūrvameva ca / saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957024 (0.002):
śūnyāgāragato vā sukhasya (duḥkhasya) ca prahāṇāt pūrvameva / saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859846 (0.002):
prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca / saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852834 (0.002):
dhyānamusaṃpadya viharati sma / sa sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvameva ca / saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887084 (0.002):
sukhasya ca prahāṇādduḥkhasya ca prahāṇātpūrvameva ca / saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937371 (0.009):
prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt / 16710 pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759217 (0.009):
upasaṃpadya viharati sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097200 (0.009):
tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca / prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018122 (0.011):
75. sa sukhasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018209 (0.011):
duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva ca saumanasyadaurmanasyayor aṣṭaṃgamād
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018255 (0.011):
yasmin samaye āryaśrāvakaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701854 (0.013):
dhyānaṃ upasaṃpadya vihare / so sukhasya ca prahāṇāt / sarvasaumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257760 (0.018):
tṛtīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sukhasya ca prahāṇād duṣkhasya ca / prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduṣkhāsukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259668 (0.018):
tṛtīyo vimokṣaḥ. sukhasya ca prahāṇād duṣkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduṣkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259834 (0.018):
sukhasya ca prahāṇād duṣkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva / saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduṣkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhiṃ
caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharatīyaṃ caturthī samāpattiḥ;
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636567 (0.0):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamāt* aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharesi // so tathā samāhitena cittena
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12030004 (0.036):
upekṣāsmṛtipariśuddaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharatīti. sukhenāpy
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955742 (0.042):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamāda duḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati || imāni bhikṣavaścatvāri dhyānāni
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859848 (0.042):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251242 (0.042):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. etāny ucyante catvāri dhyānāni.
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241107 (0.042):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati / (DhskD
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852836 (0.042):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma //
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757321 (0.042):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937373 (0.042):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ / 16711 dhyānam {upasaṃpadya viharati}/ sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759219 (0.042):
saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258595 (0.042):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259670 (0.042):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduṣkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097202 (0.042):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sa sarvaśo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018124 (0.042):
saumanasyadaurmanasyayor aṣṭaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati; sa imam eva kāyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018211 (0.042):
aduḥkham asukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018257 (0.042):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, tasya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161669 (0.042):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati / ayam ucyate samādhisaṃniśrayaḥ //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928975 (0.042):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa na haiva
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701855 (0.042):
sarvasaumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣya / smṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya vihare //
sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107749 (0.0):
cādhimukto bhavaty, ayaṃ tritīyo vimokṣaḥ. sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamān nānātvasaṃjñānām amanasikārād
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859857 (0.0):
caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251312 (0.0):
śubham ity evādhimukto bhavaty, ayaṃ trtīyo vimokṣaḥ; / sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamān
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241292 (0.0):
taddhetos tatsaṃvartanīyaṃ sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt / pratighasaṃjñānām astagamān nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757336 (0.0):
catastra ārūpyasamāpattayastu tadyathā sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937383 (0.0):
16711 dhyānam {upasaṃpadya viharati}/ sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṅgamāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759229 (0.0):
caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṅgamāt nānātvasaṃjñānām amanasikārād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259680 (0.0):
caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamād nānātvasaṃjñānām amanasikārād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804126 (0.0):
tṛtīyo vimokṣaḥ. sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804271 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhañ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sarvaśo / rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamān nānātvasaṃjñānām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097060 (0.0):
vimokṣaḥ, śubhatāyām adhimukto bhavati, ayaṃ tṛtīyo vimokṣaḥ, sarvaśo / rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt, pratighasaṃjñānām astaṅgamāt, nānātvasaṃjñānām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097209 (0.0):
upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sa sarvaśo / rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṅgamān nānātvasaṃjñānām
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11929028 (0.0):
yair liṃgair yair nimittaiḥ sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt / pratighasaṃjñānāṃ astaṃgamāt [Tib. 264b] nānātvasaṃjñānām amanasikārāt
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12035658 (0.0):
sākṣātkṛtvopasaṃpadya viharatīty ayaṃ tṛtīyo vimokṣaḥ. sarvaśo / rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamāt nānātvasaṃjñānām
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2033323 (0.016):
sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānāmastaṅgamāt
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868960 (0.016):
ārūpyasamāpattayaścatvāra ārūpyāḥ / teṣu sūtram sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ / samatikramātpratighasaṃjñānāmastaṅgamāt nānātvasaṃjñānāmamanasikārāt"
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12030209 (0.024):
sāsravabhūtasadbhāvād iti. sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramād iti vacanāt. / samāpattāv api tatpratiṣedha ukta ity apare. tad evaṃ nārūpyasamāpattiṣu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12031090 (0.051):
rūpam avaśyaṃ saṃjānīrann iti sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramād iti / vacanaṃ noktaṃ syāt. uktaṃ tu. ato 'pi na tatra rūpam asti. audārikaṃ iti
nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033214 (0.0):
sarvaśo rūpasaṃjñānāṃsamatikramāt pratighasaṃjñānām astaṅgamāt / nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251319 (0.0):
sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṃgamān / nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252141 (0.0):
sa sarvaśo rūpasaṃjñānaṃ samatikramat pratighasaṃjñānām astaṃgamān / nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam ity ākāśānantyāyatanam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28236039 (0.0):
(DhskD 4v6) pratighasaṃjñānāṃ astaṃgamān nānātvasaṃjñānām amanasikārād
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241301 (0.0):
pratighasaṃjñānām astagamān nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam / ity ākāśānantyāyatanam (DhskD 15r10) upasaṃpadya viharati / tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937391 (0.0):
samatikramāt pratighasaṃjñānām astaṅgamāt / 16712 nānātvasaṃjñānām amanasikārād anantam ākāśam iti ākāśānantyāyatanam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759086 (0.0):
samatikramātu pratighasaṃjñānām astaṅgamāt nānātvasaṃjñānām a