View original HTML file with complete header information
Oṃ namo bhagavate śrīguṇasāgarāya //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285558 (0.0):
Oṃ namo bhagavate śrīguṇasāgarāya //
Oṃ namo bhagavate śrīguṇasāgarāya //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285558 (0.0):
Oṃ namo bhagavate śrīguṇasāgarāya //
natvā śrīśākyaketuṃ suragaṇasahitaṃ devadevādhidevaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285566 (0.0):
Oṃ namo bhagavate śrīguṇasāgarāya // / natvā śrīśākyaketuṃ suragaṇasahitaṃ devadevādhidevaṃ
saṃsārābdheḥ plavantaṃ sakalaguṇanidhiṃ gautamaṃ buddhanātham /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285574 (0.0):
natvā śrīśākyaketuṃ suragaṇasahitaṃ devadevādhidevaṃ / saṃsārābdheḥ plavantaṃ sakalaguṇanidhiṃ gautamaṃ buddhanātham /
saṃsāre siṃhanādaṃ sakalabhayaharaṃ dharmacchatraṃ munīndraṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285584 (0.0):
saṃsārābdheḥ plavantaṃ sakalaguṇanidhiṃ gautamaṃ buddhanātham / / saṃsāre siṃhanādaṃ sakalabhayaharaṃ dharmacchatraṃ munīndraṃ
vakṣye 'haṃ dharmaratnaṃ munivarakathitaṃ sarvalokābhilāṣam // Dak_O.1 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285595 (0.0):
saṃsāre siṃhanādaṃ sakalabhayaharaṃ dharmacchatraṃ munīndraṃ / vakṣye 'haṃ dharmaratnaṃ munivarakathitaṃ sarvalokābhilāṣam // Dak_O.1 //
tadyathāśokabhūmīndraḥ kukkuṭārāmasaṃśritam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285601 (0.0):
vakṣye 'haṃ dharmaratnaṃ munivarakathitaṃ sarvalokābhilāṣam // Dak_O.1 // / tadyathāśokabhūmīndraḥ kukkuṭārāmasaṃśritam /
upaguptaṃ punaḥ prāha dvāviṃśatikathotsukaḥ // Dak_O.2 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285608 (0.0):
tadyathāśokabhūmīndraḥ kukkuṭārāmasaṃśritam / / upaguptaṃ punaḥ prāha dvāviṃśatikathotsukaḥ // Dak_O.2 //
bhadanta śrotum icchāmi caityasevākathāṃ śubhām /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285615 (0.0):
upaguptaṃ punaḥ prāha dvāviṃśatikathotsukaḥ // Dak_O.2 // / bhadanta śrotum icchāmi caityasevākathāṃ śubhām /
apy evaṃ dharmapīyuṣaṃ tvanmukhāmbujanirgatam // Dak_O.3 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285622 (0.0):
bhadanta śrotum icchāmi caityasevākathāṃ śubhām / / apy evaṃ dharmapīyuṣaṃ tvanmukhāmbujanirgatam // Dak_O.3 //
iti vijñaptim ākarṇya upaguptaḥ samādiśat / / śṛṇv aśoka pravakṣyāmi dvāviṃśatyavadānakam // Dak_O.4 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285632 (0.0):
apy evaṃ dharmapīyuṣaṃ tvanmukhāmbujanirgatam // Dak_O.3 // / iti vijñaptim ākarṇya upaguptaḥ samādiśat /
I. puṇyaprotsāhanakathā / viharati bhagavāñ chāstā saṃbuddho lokanāyakaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285640 (0.0):
śṛṇv aśoka pravakṣyāmi dvāviṃśatyavadānakam // Dak_O.4 // / I. puṇyaprotsāhanakathā
rājagṛhe mahodbhāse gṛddhakūṭe sukhālaye // Dak_1.1 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285649 (0.0):
viharati bhagavāñ chāstā saṃbuddho lokanāyakaḥ / / rājagṛhe mahodbhāse gṛddhakūṭe sukhālaye // Dak_1.1 //
mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhiḥ śataiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285655 (0.0):
rājagṛhe mahodbhāse gṛddhakūṭe sukhālaye // Dak_1.1 // / mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhiḥ śataiḥ /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559363 (0.028):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830517 (0.035):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / dvādaśabhirbhikṣusahasraiḥ / tadyathā āyuṣmatā ca jñānakauṇḍinyena /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693801 (0.035):
gṛdhrakūṭe mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhir bhikṣuśatair evaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635756 (0.042):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747781 (0.047):
___atha bhagavāṃ nyagrodhārāme viharati mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / aṣṭādaśabhir bhikṣuśatehi // aśroṣī rājā śuddhodano bhagavān kośaleṣu
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747796 (0.047):
cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭādaśabhir bhikṣuśatehi
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500396 (0.053):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairanekairbrahmaśakralokapālairdevanāgayakṣagandharvāsuragarūḍakinnaramahoragairūpāsakopāsikābhiḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097573 (0.053):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ saṃbahulaiśca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741527 (0.053):
veṇuvane kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir / bhikṣuśataiḥ // atha khalv āyuṣmān upaseno kalyasyaiva nivāsayitvā
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285688 (0.053):
kalandakanivāse mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir / bhikṣuśataiḥ //
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499130 (0.053):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairabhijñātābhijñātaiḥ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687434 (0.053):
sma jetavane 'nāthapiṃḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir / bhikṣuśatair abhijñānābhijñātaiḥ sthavirair mahāśrāvakaiḥ sarvair
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679868 (0.053):
jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ / atha khalu bhagavān pūrvāhṇakālasamaye
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607240 (0.058):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārddhaṃ / trayodaśabhirbhikṣuśataiḥ / tatra khalu bhagavān bhikṣūnāmantrayate sma -
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9781753 (0.059):
2 mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhir bhikṣusahasraiḥ ṣoḍaśabhiś ca
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911692 (0.059):
āmrapālīvane mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhirbhikṣusahasraiḥ,
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472926 (0.060):
vyākalantakanivāpe sārdhaṃ mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasraiḥ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141859 (0.062):
nānāvṛkṣasamalaṅkṛte / mahatābhikṣusaṃghena / sārddhamaṣṭādaśabhirbhikṣusahasraiḥ / navanavatibhiśca
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994320 (0.064):
anekaśālatālatamālacampakāśokātimuktakanānāratnavṛkṣasamalaṅkṛte mahatā / bhikṣusaṅghena sārdham aṣṭādaśabhir bhikṣusahasraiḥ navanavatibhiś ca
mahadbhir bodhisattvaiś ca aśītyā ca sahasrakaiḥ // Dak_1.2 // / devadānavagandharvayakṣakiṃnaramānujaiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285666 (0.0):
mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhiḥ śataiḥ / / mahadbhir bodhisattvaiś ca aśītyā ca sahasrakaiḥ // Dak_1.2 //
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912372 (0.028):
devabhavanāni ca nāgapurāṇi ca / yakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāvāsāśva caturmahārājaprāsādāśva
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6173089 (0.028):
daśadiglokadhātuṣu devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11760565 (0.032):
5.008.018a uttamastrīvimṛditau gandhottamaniṣevitau / 5.008.018c yakṣapannagagandharvadevadānavarāviṇau
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27950906 (0.034):
devadānavagandharvayakṣarakṣomahoragaiḥ /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27048627 (0.037):
6.053.013a indrāśanisamaṃ bhīmaṃ vajrapratimagauravam / 6.053.013c devadānavagandharvayakṣakiṃnarasūdanam
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488954 (0.039):
śakrabrahmālokapāladeva-nāgayakṣa-gandharvāsuragaruḍakinnara-mahoragendrāṇāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11422543 (0.039):
āhvānanavisarjanagandhapuṣpadhūpasarvamālyopahārāvidyāvidyāveśanadarśanasarvakāryārthasādhanasarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragayakṣarākṣasapiśācakūṣmāṇḍaraudrasaumyabhāvadamakādhyakṣabhūtādhipatisarvakāryasandarśanajvalanākāśagamanāntarddhānavaśīkaraṇabodhisambhāranimittāścaryādbhutaṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693815 (0.039):
cānekamahāśrāvakādibodhisattvabhikṣubhikṣuṇyupāsikopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyarājāmātyapaurajānapadaparivāraiḥ
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531121 (0.039):
devanāgayakṣagandharvāsuragarṣakimmaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśatasahasraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237604 (0.039):
bhikṣubhikṣuṇībhir upāsakopāsikābhir / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ parivṛtaṃ puraskṛtaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12480289 (0.039):
yāvadevāsmiṃścāturdvīpike / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnara-mahoraga-preta-piśāca-kumbhāṇḍā
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5187810 (0.039):
ye cāsmiṃś cāturdvīpike / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragapretapiśācakumbhāṇḍā
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 548271 (0.040):
yakṣāś cāpsarasaś caiva $ samājagmuḥ sahasraśaḥ // HV_App.I,18.900 // / tad devayakṣagandharva+ $ +maharṣibhir alaṃkṛtam / HV_App.I,18.901 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22033828 (0.040):
yakṣāś cāpsarasaś caiva samājagmuḥ sahasraśaḥ // HV_App.I,18.900 // / tad devayakṣagandharva+ +maharṣibhir alaṃkṛtam / HV_App.I,18.901 /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7078502 (0.040):
devadānavagandharvayakṣarākṣasakiṃnaraiḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25042605 (0.042):
tad deyaṃ devatātithau HV_App.I,29C.95**3:1b / tad devayakṣagandharva+ HV_App.I,18.901a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20724298 (0.042):
13,110.137d@011_0145 devadānavagandharvayakṣarākṣasakiṃnarāḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334166 (0.044):
tāṃ siddhagandharvapiśācayakṣa $ vidyādharāhīndrasurendramukhyāḥ &
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555202 (0.046):
devadānavagandharva- sayakṣoragarakṣasām // Vdha_3,351.20 //
puraskṛtyārcitas tasthau pūrṇenduḥ khe grahair iva // Dak_1.3 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285674 (0.0):
devadānavagandharvayakṣakiṃnaramānujaiḥ / / puraskṛtyārcitas tasthau pūrṇenduḥ khe grahair iva // Dak_1.3 //
bhāsayan mahatā dīptyā parṣadgaṇaṃ vilokayan /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285679 (0.0):
puraskṛtyārcitas tasthau pūrṇenduḥ khe grahair iva // Dak_1.3 // / bhāsayan mahatā dīptyā parṣadgaṇaṃ vilokayan /
trikālakalyāṇaṃ dharmaṃ dideśa parṣadāṃ punaḥ // Dak_1.4 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285688 (0.0):
bhāsayan mahatā dīptyā parṣadgaṇaṃ vilokayan / / trikālakalyāṇaṃ dharmaṃ dideśa parṣadāṃ punaḥ // Dak_1.4 //
ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svartham suvyañjanaṃ
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27453640 (0.0):
dharmaṃ deśayati sma | ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ
Adhyardhasatika prajnaparamita (bsu056_u.htm.txt) 6686593 (0.0):
evaṃpramukhairaṣṭābhirbodhisattvakoṭibhiḥ* * * ādau kalyāṇaṃ madhye / kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ sadarthaṃ supadākṣaraṃ paryavadātam,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2959513 (0.0):
yaduktaṃ bhagavatā - dharmaṃ vo bhikṣavo deśayiṣyāmi ādau kalyāṇaṃ madhye / kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ savyañjanam, kevalaṃ paripūrṇaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285696 (0.0):
trikālakalyāṇaṃ dharmaṃ dideśa parṣadāṃ punaḥ // Dak_1.4 // / ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svartham suvyañjanaṃ
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664001 (0.0):
puraskṛto bhagavān dharmaṃ deśayati sma / ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ / paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ (Gmdh 172) suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1947548 (0.0):
madhye 'vasāne ca kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830813 (0.0):
ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848738 (0.0):
sukhāya dharmaṃ deśayiṣyati ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne / kalyāṇam / svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251604 (0.0):
ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ / kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305774 (0.0):
deśayati sma ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220140 (0.0):
NidSa 15.3 dharmaṃ vo deśayiṣye ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne / kalyāṇaṃ yāvat prakāśayiṣye | yad uta mahāśūnyatānāma dharmaparyāyas tac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953528 (0.0):
21812 kalpāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775044 (0.0):
sattvānāṃ dharmaṃ deśayati ādau kalyāṇaṃ madhye kalpāṇaṃ paryavasāne / kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111443 (0.0):
sattvānāṃ dharmaṃ deśayati, ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669798 (0.0):
sarvadharmaparamapāramiprāptaḥ parṣadgato dharmaṃ deśayati sma ādau / kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇam, svarthaṃsuvyañjanaṃ kevalaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561463 (0.0):
devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho bhagavān | sa dharmaṃ deśayati sma ādau / kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇam |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561593 (0.0):
'pi dharmaṃ deśitavān ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇam |
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010819 (0.0):
deśayati sma ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇam | svarthaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015342 (0.0):
deśayati, ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27448979 (0.0):
2r5) dharmadeśanāṃ deśayati | ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne
kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2959517 (0.0):
kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ savyañjanam, kevalaṃ paripūrṇaṃ / pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ prakāśayāmi - yaduta arthaviniścayaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578393 (0.0):
180.012. svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613555 (0.0):
307.012. svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285703 (0.0):
ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svartham suvyañjanaṃ / kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848742 (0.0):
kalyāṇam / svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251611 (0.0):
ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ / kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305781 (0.0):
deśayati sma ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ / suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953533 (0.0):
21812 kalpāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ / paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775049 (0.0):
kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111448 (0.0):
kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ saṃprakāśayati, yad uta sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇam itivṛttakaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561469 (0.0):
svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561597 (0.0):
svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010826 (0.0):
deśayati sma ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇam | svarthaṃ / suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750724 (0.0):
kalyāṇaṃ paryavaśāne kalyāṇaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845437 (0.0):
| ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ / kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12026967 (0.0):
madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ / paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayiṣyāmiti, atra
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27453643 (5.960):
svarthaṃ suvyañjanam kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1947551 (5.960):
madhye 'vasāne ca kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ / pariśuddhaṃ paryavadātamanulomakaṃ brahmacaryamiti | ādau madhye 'vasāne
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830816 (5.960):
ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ / kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ vrahmacaryaṃ saṃprakāśayati
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015343 (5.960):
deśayati, ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ / suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ; brahmacaryaṃ
sma // / tadāhānanda ātmajñaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285712 (0.0):
kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati / sma // / tadāhānanda ātmajñaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā /
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251611 (0.047):
kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati / sma // / atha khalu bhagavān mūrdhna ūrṇakeśāt sarvabuddhasaṃdarśanaṃ nāma
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305781 (0.047):
suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ / saṃprakāśayati sma | / [12] atha khalu bhagavān mūrdhnaḥ saṃdher ūrṇākośāt sarvabuddhasaṃdarśanaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010826 (0.047):
suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ / saṃprakāśayati sma || / tena khalu punaḥ samayena tasminneva parṣatsaṃnipāte candraprabho nāma
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845437 (0.047):
kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati / sma | / tena khalu punaḥ samayena kauśāmbyāṃ mahānagaryāṃ sucandro nāma gṛhapatiḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12609451 (0.057):
tatra te samupāsṛtya dṛṣṭvā taṃ nṛpatiṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayann evam ādarāt // Rm_14.127{27} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12606927 (0.058):
tataḥ sa gṛhabhṛc chreṣṭhī dṛṣṭvā taṃ sugataṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_13.210{210} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575367 (0.062):
athānandaḥ samutthāya kṛtāñjalipuṭo mudā // Rm_1.227{17} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607089 (0.062):
tatra sa samupāviṣṭo dṛṣṭvā taṃ śrīghanaṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_13.223{223} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623564 (0.062):
atha sa pārthivo 'sokaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_20.1{1} //
sarvajñaṃ dharmarājaṃ taṃ natvā bhaktipuraḥsaraḥ // Dak_1.5 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285717 (0.0):
tadāhānanda ātmajñaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā / / sarvajñaṃ dharmarājaṃ taṃ natvā bhaktipuraḥsaraḥ // Dak_1.5 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623565 (0.053):
atha sa pārthivo 'sokaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_20.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12609451 (0.054):
tatra te samupāsṛtya dṛṣṭvā taṃ nṛpatiṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayann evam ādarāt // Rm_14.127{27} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12606927 (0.054):
tataḥ sa gṛhabhṛc chreṣṭhī dṛṣṭvā taṃ sugataṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_13.210{210} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12612932 (0.059):
athāśoko mahārājaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ yatiṃ natvā punar eva samabravīt // Rm_16.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12670653 (0.059):
athāśoko maharājaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ yatiṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_38.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575371 (0.059):
athānandaḥ samutthāya kṛtāñjalipuṭo mudā // Rm_1.227{17} // / bhagavantaṃ praṇamyaivaṃ papraccha smitakāraṇaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12573666 (0.060):
iti tena samādiṣṭaṃ śrutvā gṛhapatir mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā taṃ guruṃ samabhāṣata // Rm_1.95{84} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607090 (0.061):
tatra sa samupāviṣṭo dṛṣṭvā taṃ śrīghanaṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_13.223{223} //
bhagavañ chrotum icchāmi narāṇāṃ hitakāmyayā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285723 (0.0):
sarvajñaṃ dharmarājaṃ taṃ natvā bhaktipuraḥsaraḥ // Dak_1.5 // / bhagavañ chrotum icchāmi narāṇāṃ hitakāmyayā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28898894 (0.055):
nānādharmapratiṣṭhānaṃ lokānāṃ hitakāmyayā / / jñātum icchāmi bhagavan tvattaḥ saṃdehaśāntaye // Paus_41.42 //
dharmāṇām uttamaṃ dharmaṃ vada vādīndra vādirāṭ // Dak_1.6 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285732 (0.0):
bhagavañ chrotum icchāmi narāṇāṃ hitakāmyayā / / dharmāṇām uttamaṃ dharmaṃ vada vādīndra vādirāṭ // Dak_1.6 //
iti saṃprārthite tena śākyasiṃhas tataḥ svayam / / samādhiṃ vidadhe tatra dharmasaṃdarśanaṃ varam // Dak_1.7 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285743 (0.0):
dharmāṇām uttamaṃ dharmaṃ vada vādīndra vādirāṭ // Dak_1.6 // / iti saṃprārthite tena śākyasiṃhas tataḥ svayam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24373721 (0.058):
lokasaṃsarjanaṃ nāma samādhiṃ vidadhe svayam // / tatastasyātmasaṃbhūto divyārupaḥ śubhāṃśabhṛt /
athāsya subhrūvivarād babhūva vinirgatā sā prahatāndhakārā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285750 (0.0):
samādhiṃ vidadhe tatra dharmasaṃdarśanaṃ varam // Dak_1.7 // / athāsya subhrūvivarād babhūva vinirgatā sā prahatāndhakārā /
sarvāsu dikṣu pratibhāsiteva madhyāhnasūryasya gabhastimālā // Dak_1.8 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285757 (0.0):
athāsya subhrūvivarād babhūva vinirgatā sā prahatāndhakārā / / sarvāsu dikṣu pratibhāsiteva madhyāhnasūryasya gabhastimālā // Dak_1.8 //
athāsya śiṣyāḥ parṣadbhir bhagavantam avākiran / / supuṣpair vāyunā ghūrṇā nagaṃ bālalatā iva // Dak_1.9 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285764 (0.0):
sarvāsu dikṣu pratibhāsiteva madhyāhnasūryasya gabhastimālā // Dak_1.8 // / athāsya śiṣyāḥ parṣadbhir bhagavantam avākiran /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285771 (0.0):
athāsya śiṣyāḥ parṣadbhir bhagavantam avākiran / / supuṣpair vāyunā ghūrṇā nagaṃ bālalatā iva // Dak_1.9 //
cacāla vasudhā sābdhiḥ ṣaḍvikārātha sācalā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285779 (0.0):
supuṣpair vāyunā ghūrṇā nagaṃ bālalatā iva // Dak_1.9 // / cacāla vasudhā sābdhiḥ ṣaḍvikārātha sācalā /
papāta puṣpaṃ meghebhyo nedur vādyaṃ surarṣayaḥ // Dak_1.10 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285787 (0.0):
cacāla vasudhā sābdhiḥ ṣaḍvikārātha sācalā / / papāta puṣpaṃ meghebhyo nedur vādyaṃ surarṣayaḥ // Dak_1.10 //
atha devagaṇāḥ sarve cāyānti gṛddhakūṭake /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285795 (0.0):
papāta puṣpaṃ meghebhyo nedur vādyaṃ surarṣayaḥ // Dak_1.10 // / atha devagaṇāḥ sarve cāyānti gṛddhakūṭake /
brahmaśaṃkaraśakrāś ca hariḥ kāmeśvarādayaḥ // Dak_1.11 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285802 (0.0):
atha devagaṇāḥ sarve cāyānti gṛddhakūṭake / / brahmaśaṃkaraśakrāś ca hariḥ kāmeśvarādayaḥ // Dak_1.11 //
asurāḥ khagagandharvāḥ kiṃnarāś ca mahoragāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285808 (0.0):
brahmaśaṃkaraśakrāś ca hariḥ kāmeśvarādayaḥ // Dak_1.11 // / asurāḥ khagagandharvāḥ kiṃnarāś ca mahoragāḥ /
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28311382 (0.028):
te ca sarve mahānāgā devatā ṛṣayas tathā || 2 || / asurā garuḍā gandharvāḥ kiṃnarāś ca mahoragāḥ |
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680311 (0.037):
samādhinā ye sahe lokadhātau maharddhikayakṣarākṣasā vāsurā vā garuḍā vā / kinnarā vā mahoragā vā gandharvā vā sarve kāmāvacarā devā sarve rūpāvacarā
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15478490 (0.039):
05,129.013f@008_0003 tato devāḥ sagandharvāḥ kiṃnarāś ca mahoragāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007844 (0.039):
nāgā yakṣā gandharvā asurā garuḍāḥ kinnarā mahoragā manuṣyā amanuṣyā vā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114530 (0.039):
yakṣā gandharvā asurā garuḍāḥ kinnarā mahoragā manuṣyāḥ, sarve te
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14257578 (0.039):
asurā garuḍā gandharvāḥ kinnarāś ca mahoragāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 636430 (0.048):
iti te devagandharvāḥ $ siddhā yakṣā mahoragāḥ / HV_App.I,31.3340 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22121988 (0.048):
iti te devagandharvāḥ siddhā yakṣā mahoragāḥ / HV_App.I,31.3340 /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306286 (0.051):
gṛddhakūṭe samāyanti / tasmin parṣadi ye ca devā nāgā asurā yakṣā / gandharvāḥ kinnarā mahoragāḥ saṃnipatitā abhūvan sā ca parṣadā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114015 (0.051):
gandharvā asurā garūḍāḥ kinnarā mahoragā manuṣyāmanuṣyāḥ prakrāntāḥ //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27058177 (0.051):
6.066.024a devadānavagandharvāḥ kiṃnarāś ca mahoragāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007759 (0.052):
caukṣasamudācāratayā śucisamudācāratayā te devā nāgā yakṣā gandharvā asurā / garuḍāḥ kinnarā mahoragā manuṣyā amanuṣyā vā āgantavyaṃ maṃsyante / ye ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6563883 (0.052):
devā nāgāśca yakṣāśca gandharvāśca mahoragāḥ // Saddhp_2.26 //
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407326 (0.052):
api māṃ paśyanti / nāgāḥ yakṣāḥ gandharvāḥ kinnarāḥ mahoragāḥ pretāḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18705252 (0.054):
lokadhātūye devā nāgā yakṣā gandharvā asurā garuḍā kinnarā mahoragā te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007601 (0.055):
gandharvā vā asurā vā garuḍā vā kinnarā vā mahoragā va manuṣyā vā amanuṣyā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26781913 (0.056):
gandharvāḥ kiṃnarā yakṣā $ vidyādharamahoragāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11053227 (0.056):
gandharvāḥ kiṃnarā yakṣā vidyādharamahoragāḥ /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039944 (0.057):
pṛthivīcarāḥ khacarā jalacarā devā nāgā asurā marutā garuḍā gandharvāḥ / kinnarā mahoragā yakṣā rākṣasāḥ pretāḥ piśācā bhūtāḥ kumbhāṇḍāḥ pūtanāḥ
lokapālās tathānye 'pi dhṛtarāṣṭrādayas tathā // Dak_1.12 // / tatra pradakṣiṇīkṛtya bhagavantaṃ nipatya ca /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285816 (0.0):
asurāḥ khagagandharvāḥ kiṃnarāś ca mahoragāḥ / / lokapālās tathānye 'pi dhṛtarāṣṭrādayas tathā // Dak_1.12 //
devāś cānye gaṇāḥ sarve pratasthur vismayāt puraḥ // Dak_1.13 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285824 (0.0):
lokapālās tathānye 'pi dhṛtarāṣṭrādayas tathā // Dak_1.12 // / tatra pradakṣiṇīkṛtya bhagavantaṃ nipatya ca / / devāś cānye gaṇāḥ sarve pratasthur vismayāt puraḥ // Dak_1.13 //
atha śrībhagavāñ chāstā vyutthāya ca samādhinā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285830 (0.0):
devāś cānye gaṇāḥ sarve pratasthur vismayāt puraḥ // Dak_1.13 // / atha śrībhagavāñ chāstā vyutthāya ca samādhinā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288203 (0.062):
saṃbodhau vyākaroṣi tvaṃ yācayāmīty ahaṃ prabho // Dak_5.62 // / atha śrībhagavāñ chāstā jñātvā tasyāśayaṃ śubham /
parṣadgaṇaṃ samālokya prahasan tūṣṇīm abhūt tadā // Dak_1.14 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285838 (0.0):
atha śrībhagavāñ chāstā vyutthāya ca samādhinā / / parṣadgaṇaṃ samālokya prahasan tūṣṇīm abhūt tadā // Dak_1.14 //
athānando mahāvijñaḥ jñātvādhivāsanaṃ muneḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285845 (0.0):
parṣadgaṇaṃ samālokya prahasan tūṣṇīm abhūt tadā // Dak_1.14 // / athānando mahāvijñaḥ jñātvādhivāsanaṃ muneḥ /
āsanāt sahasotthāya bhagavantam uvāca saḥ // Dak_1.15 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285851 (0.0):
athānando mahāvijñaḥ jñātvādhivāsanaṃ muneḥ / / āsanāt sahasotthāya bhagavantam uvāca saḥ // Dak_1.15 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297190 (0.063):
(Dak: 112) / atha sa bodhisattva utthāyāsanād bhagavantaṃ tridhā pradakṣinīkṛtya
bhagavan pātum icchāmi tvanmukhāmbhojanirgatam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285858 (0.0):
āsanāt sahasotthāya bhagavantam uvāca saḥ // Dak_1.15 // / bhagavan pātum icchāmi tvanmukhāmbhojanirgatam /
vākpīyūṣaṃ tṛṣārto 'pi girijaṃ kam ivārditaḥ // Dak_1.16 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285865 (0.0):
bhagavan pātum icchāmi tvanmukhāmbhojanirgatam / / vākpīyūṣaṃ tṛṣārto 'pi girijaṃ kam ivārditaḥ // Dak_1.16 //
kaś cin mahādhano loke vidvān bhogī ca bhāgyavān /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285872 (0.0):
vākpīyūṣaṃ tṛṣārto 'pi girijaṃ kam ivārditaḥ // Dak_1.16 // / kaś cin mahādhano loke vidvān bhogī ca bhāgyavān /
daridro vyādhito duḥkhī śilpavān ko 'pi bāliśaḥ // Dak_1.17 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285877 (0.0):
kaś cin mahādhano loke vidvān bhogī ca bhāgyavān / / daridro vyādhito duḥkhī śilpavān ko 'pi bāliśaḥ // Dak_1.17 //
suraloke gataḥ kaś cin niraye cātidāruṇe /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285882 (0.0):
daridro vyādhito duḥkhī śilpavān ko 'pi bāliśaḥ // Dak_1.17 // / suraloke gataḥ kaś cin niraye cātidāruṇe /
kena karmavipākena tādṛk syād bhagavan katham // Dak_1.18 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285890 (0.0):
suraloke gataḥ kaś cin niraye cātidāruṇe / / kena karmavipākena tādṛk syād bhagavan katham // Dak_1.18 //
tat sarvaṃ brūhi vādīndra sarvalokahitārthaka /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285899 (0.0):
kena karmavipākena tādṛk syād bhagavan katham // Dak_1.18 // / tat sarvaṃ brūhi vādīndra sarvalokahitārthaka /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307170 (0.0):
bhagavaṃś caityabimbasya bhajanodbhava kiṃ phalam / / tat sarvaṃ brūhi vādīndra sarvalokābhibodhane // Dak_20.1 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299170 (0.036):
tat sarvaṃ vada vādīndra sarvalokābhibhodhane // Dak_13.1 //
mayi cānugrahaṃ kṛtvā bhavāmbhodhinimagnake // Dak_1.19 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285905 (0.0):
tat sarvaṃ brūhi vādīndra sarvalokahitārthaka / / mayi cānugrahaṃ kṛtvā bhavāmbhodhinimagnake // Dak_1.19 //
evam ukte 'tha bhagavān uvāca bhikṣusattamam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285911 (0.0):
mayi cānugrahaṃ kṛtvā bhavāmbhodhinimagnake // Dak_1.19 // / evam ukte 'tha bhagavān uvāca bhikṣusattamam /
sarvalokahitārthāya svaṃ prabhāvaṃ pradarśayan // Dak_1.20 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285919 (0.0):
evam ukte 'tha bhagavān uvāca bhikṣusattamam / / sarvalokahitārthāya svaṃ prabhāvaṃ pradarśayan // Dak_1.20 //
mahābhāgeti sattvānāṃ yat tac ced dhṛdi rocate /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285925 (0.0):
sarvalokahitārthāya svaṃ prabhāvaṃ pradarśayan // Dak_1.20 // / mahābhāgeti sattvānāṃ yat tac ced dhṛdi rocate /
ṣaṭsu gatiṣu magnānāṃ tac chṛṇuṣva śubhāśubham // Dak_1.21 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285933 (0.0):
mahābhāgeti sattvānāṃ yat tac ced dhṛdi rocate / / ṣaṭsu gatiṣu magnānāṃ tac chṛṇuṣva śubhāśubham // Dak_1.21 //
śrutapūrvaṃ mahābhāga sadasac ceti jīvinām /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285938 (0.0):
ṣaṭsu gatiṣu magnānāṃ tac chṛṇuṣva śubhāśubham // Dak_1.21 // / śrutapūrvaṃ mahābhāga sadasac ceti jīvinām /
caturyoniṣu saṃjātāḥ pṛthakkarmagatāḥ sadā // Dak_1.22 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285944 (0.0):
śrutapūrvaṃ mahābhāga sadasac ceti jīvinām / / caturyoniṣu saṃjātāḥ pṛthakkarmagatāḥ sadā // Dak_1.22 //
aṇḍajāḥ svedajā aupapādukāś ca jarāyujāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285950 (0.0):
caturyoniṣu saṃjātāḥ pṛthakkarmagatāḥ sadā // Dak_1.22 // / aṇḍajāḥ svedajā aupapādukāś ca jarāyujāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285962 (0.0):
aṇḍajāḥ svedajā aupapādukāś ca jarāyujāḥ / / khagādyā aṇḍajāḥ proktā mānavādyā jarāyujāḥ // Dak_1.23 //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602178 (0.016):
sattvāḥ santaḥ saṃvidyamānāḥ ṣaṭsu gatiṣūpapannāḥ, aṇḍajā vā jarāyujā vā / saṃsvedajā vā aupapādukā vā rūpiṇo vā arūpiṇo vā saṃjñino vā asaṃjñino vā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18634131 (0.021):
nāgarājādhipatayo aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā aupapādukā vā te
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781662 (0.021):
yāvat suvarṇānām adhipatayo suvarṇarājāno aṇḍajā vā jarāyujā vā aupapādukā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781683 (0.021):
nāgarājāno aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā aupapādukā vā te mahatīṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10331020 (0.022):
12,160.020a audbhidāḥ svedajāś caiva aṇḍajāś ca jarāyujāḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332810 (0.022):
udbhijjāḥ svedajāścaiva aṇḍajāśca jarāyujāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357237 (0.022):
udbhijjāḥ svedajāścaiva aṇḍajāśca jarāyujāḥ // GarP_2,31.42 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15944049 (0.022):
udbhijjāścāṇḍajāścaiva svedajāśca jarāyujāḥ // NarP_1,77.88 //
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721982 (0.027):
saṃvidyante, aṇḍajā vā, jarāyujā vā, saṃsvedajā vā, opapādukā vā, rūpiṇo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18634240 (0.037):
suvarṇarājāno suvarṇādhipatayo aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680049 (0.040):
cittam utpādayitavyam / yāvaṃtaḥ satvāḥ satvasaṃgraheṇa saṃgṛhītaḥ aṇḍajā / vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā upapādukā vā rūpiṇo vā arūpiṇo vā saṃjñino vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087625 (0.040):
sattvasaṃgraheṇa saṃgṛhītā aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā aupapādukā
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12648542 (0.053):
paśavaḥ pakṣiṇaś cāpi krimikīṭādayo 'pi ca // Rm_30.49{48} // / aṇḍajāḥ svedajāś caiva sarve 'pi prāṇino 'pi te /
khagādyā aṇḍajāḥ proktā mānavādyā jarāyujāḥ // Dak_1.23 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285962 (0.0):
caturyoniṣu saṃjātāḥ pṛthakkarmagatāḥ sadā // Dak_1.22 // / aṇḍajāḥ svedajā aupapādukāś ca jarāyujāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357238 (0.036):
udbhijjāḥ svedajāścaiva aṇḍajāśca jarāyujāḥ // GarP_2,31.42 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15944049 (0.043):
udbhijjāścāṇḍajāścaiva svedajāśca jarāyujāḥ // NarP_1,77.88 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18634130 (0.043):
nāgarājādhipatayo aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā aupapādukā vā te
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332810 (0.046):
udbhijjāḥ svedajāścaiva aṇḍajāśca jarāyujāḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 3 (amark3_u.htm.txt) 943864 (0.046):
(3.1.102) divyopapādukā devā nṛgavādyā jarāyujāḥ / (3.1.103) svedajāḥ kṛmidaṃśādyāḥ pakṣisarpādayo 'ṇḍajāḥ |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18634239 (0.051):
suvarṇarājāno suvarṇādhipatayo aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721981 (0.052):
saṃvidyante, aṇḍajā vā, jarāyujā vā, saṃsvedajā vā, opapādukā vā, rūpiṇo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781682 (0.052):
nāgarājāno aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā aupapādukā vā te mahatīṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602176 (0.052):
sattvāḥ santaḥ saṃvidyamānāḥ ṣaṭsu gatiṣūpapannāḥ, aṇḍajā vā jarāyujā vā / saṃsvedajā vā aupapādukā vā rūpiṇo vā arūpiṇo vā saṃjñino vā asaṃjñino vā
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11280375 (0.053):
tatra sūkṣmā nāma ceṣṭāśritaṃ prāṇāṣṭakaṃ saṃsarati / mātṛpitṛjāstu / dvividhāḥ / jarāyujā aṇḍajāśca / teṣāṃ kośopahṛtāḥ kośāḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343982 (0.057):
svedajāśca tathā proktā udbhijjāśca krameṇa tu // GarP_2,12.3 // / jarāyujāstathā proktā manuṣyādyāstathā pare /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10331021 (0.058):
12,160.020a audbhidāḥ svedajāś caiva aṇḍajāś ca jarāyujāḥ / 12,160.020c jajñe tāta tathā sarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20516045 (0.058):
12,160.020a audbhidāḥ svedajāś caiva aṇḍajāś ca jarāyujāḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781661 (0.059):
yāvat suvarṇānām adhipatayo suvarṇarājāno aṇḍajā vā jarāyujā vā aupapādukā
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343972 (0.062):
ekaviṃśatilakṣāṇi aṇḍajāḥ parikīrtitāḥ / / svedajāśca tathā proktā udbhijjāśca krameṇa tu // GarP_2,12.3 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18661184 (0.063):
punar mātuḥ kukṣigate yavattā nāgarājāno nāgādhipatayo aṇḍajā vā jarāyujā
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12648541 (0.063):
paśavaḥ pakṣiṇaś cāpi krimikīṭādayo 'pi ca // Rm_30.49{48} // / aṇḍajāḥ svedajāś caiva sarve 'pi prāṇino 'pi te /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15915329 (0.063):
sthāvarā girivṛkṣādyā jaṅgamastrividhaḥ punaḥ // NarP_1,63.92 // / svedajāścāṇḍajāścaiva tathaiva ca jarāyujāḥ /
svedajāḥ kṛmikīṭādyā devādyā aupapādukāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285970 (0.0):
khagādyā aṇḍajāḥ proktā mānavādyā jarāyujāḥ // Dak_1.23 // / svedajāḥ kṛmikīṭādyā devādyā aupapādukāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285947 (0.062):
caturyoniṣu saṃjātāḥ pṛthakkarmagatāḥ sadā // Dak_1.22 // / aṇḍajāḥ svedajā aupapādukāś ca jarāyujāḥ /
dṛśyante karmaṇā caite vrataśīlena dhīmatā // Dak_1.24 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285975 (0.0):
svedajāḥ kṛmikīṭādyā devādyā aupapādukāḥ / / dṛśyante karmaṇā caite vrataśīlena dhīmatā // Dak_1.24 //
teṣāṃ gativiśeṣeṇa jāyante prāṇinas tathā / / caturdvīpe mahotsāhe pūrvakarmavipākagāḥ // Dak_1.25 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285989 (0.0):
dṛśyante karmaṇā caite vrataśīlena dhīmatā // Dak_1.24 // / teṣāṃ gativiśeṣeṇa jāyante prāṇinas tathā /
ṣaḍgatau saṃbhavā bhūtā adhamottamamadhyamāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285995 (0.0):
caturdvīpe mahotsāhe pūrvakarmavipākagāḥ // Dak_1.25 // / ṣaḍgatau saṃbhavā bhūtā adhamottamamadhyamāḥ /
bhikṣo karmavipākena gatis teṣāṃ pṛthak pṛthak // Dak_1.26 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286002 (0.0):
ṣaḍgatau saṃbhavā bhūtā adhamottamamadhyamāḥ / / bhikṣo karmavipākena gatis teṣāṃ pṛthak pṛthak // Dak_1.26 //
śubhāśubham idaṃ karma kāyavākcittajaṃ tataḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286009 (0.0):
bhikṣo karmavipākena gatis teṣāṃ pṛthak pṛthak // Dak_1.26 // / śubhāśubham idaṃ karma kāyavākcittajaṃ tataḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343886 (0.064):
dehe yatra vasejjantustatra bhuṅkte śubhāśubham // GarP_2,11.10 // / manovākkāyajāndoṣāṃstathāṃ bhuṅkte khageśvara /
phalaṃ bhukte janas tasya lokottare ca laukike // Dak_1.27 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286015 (0.0):
śubhāśubham idaṃ karma kāyavākcittajaṃ tataḥ / / phalaṃ bhukte janas tasya lokottare ca laukike // Dak_1.27 //
athāha punar ānando bhagavantaṃ jagadgurum / / pāpānāṃ mūlalokānāṃ vyaktayas tvaṃ pradarśaya // Dak_1.28 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286027 (0.0):
phalaṃ bhukte janas tasya lokottare ca laukike // Dak_1.27 // / athāha punar ānando bhagavantaṃ jagadgurum /
kāyavāṅmanasā karma kāni kāni kṛtāni ca / / yat sarvaṃ tad viśeṣaṃ ca vada me vādipuṃgava // Dak_1.29 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286041 (0.0):
pāpānāṃ mūlalokānāṃ vyaktayas tvaṃ pradarśaya // Dak_1.28 // / kāyavāṅmanasā karma kāni kāni kṛtāni ca /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14302199 (1.192):
tathāgatānām anyeṣāṃ vada me vādipuṃgava // Dak.15_47 //
bhagavān āha // / śubhāśubhaphalaṃ nṝṇāṃ yac chṛṇuṣva sphuṭaṃ tataḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286050 (0.0):
yat sarvaṃ tad viśeṣaṃ ca vada me vādipuṃgava // Dak_1.29 // / bhagavān āha // / śubhāśubhaphalaṃ nṝṇāṃ yac chṛṇuṣva sphuṭaṃ tataḥ /
dharmeṇa prāpyate modam amodam aśubhodbhavam // Dak_1.30 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286057 (0.0):
śubhāśubhaphalaṃ nṝṇāṃ yac chṛṇuṣva sphuṭaṃ tataḥ / / dharmeṇa prāpyate modam amodam aśubhodbhavam // Dak_1.30 //
punaś ca vistareṇa // / kāyaduścaritaṃ karma tridhā bhinnaṃ prakāśitam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286065 (0.0):
dharmeṇa prāpyate modam amodam aśubhodbhavam // Dak_1.30 // / punaś ca vistareṇa //
adattaprāṇātipātaḥ kāmamithyā tathaiva ca // Dak_1.31 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286071 (0.0):
kāyaduścaritaṃ karma tridhā bhinnaṃ prakāśitam / / adattaprāṇātipātaḥ kāmamithyā tathaiva ca // Dak_1.31 //
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401895 (0.040):
ca / akuśalāni katamāni daśākuśalakarmapathāḥ / prāṇātipātaḥ adattādānam / kāmamithyācāraḥ mṛṣāvādaḥ piśunavāk paruṣavāk saṃbhinnapralāpaḥ abhidyā
Dipankarasrijnana (bsa038_u.htm.txt) 28587551 (0.040):
pañcaprāṇātipāto 'dattādānam kāmamithyācāro mṛṣāvādo madyapānaṃ ca /
Dipankarasrijnana (bsa039_u.htm.txt) 6979333 (0.040):
ete pravibhāgaśaḥ vyākhyāyante tatra tāvat kāyikam prāṇātipātaḥ, / adattādānam, kāmamithyācāraśceti / vācikam mṛṣāvādaḥ, paiśunyam,
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216242 (0.040):
56. daśākuśalāni / tadyathā prāṇātipātaḥ, adattādānam, kāmamithyācāraḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937040 (0.040):
16513 prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758894 (0.040):
dharmāḥ subhūtir āha katame bhagavan laukikā akuśalā dharmāḥ bhagavān āha / prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096870 (0.040):
bhagavān āha: prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776985 (0.040):
ayaṃ manoduścaritasya vipākaḥ, ayaṃ prāṇātipātaḥ, idam adattādānam, ayaṃ / kāmamithyācāraḥ, ayaṃ mṛṣāvādaḥ, iyaṃ piśunā vāk / iyaṃ paruṣā vācā, ayaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11955923 (0.040):
prāṇivadhādivat. caturvidhaṃ hi nandikasūtrādiṣu kāyaduścaritam uktam. / prāṇātipātaḥ adattādānaṃ kāmamithyācāraḥ surāmaireyamadyapramādasthānam
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520223 (0.041):
akuśala-kāyakarmata ātmano jñānasya ca paritrāṇārtha prāṇātipātaḥ / adattādānaṃ, kāmamithyācāraḥ, unmādahetukaṃ madyapānam
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23926622 (0.041):
prāṇātipātaḥ, iyamadattādānaṃ, ayaṃ kāmamithyācāraḥ, ayaṃ mṛṣāvādaḥ, ayaṃ
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5495894 (0.059):
prāṇātipāta-adattādānakāmamithyācāramṛṣāvādasurāmaireyamadyasthānakebhyo
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955052 (0.062):
trividham - prāṇātipātādadattādānātkāmamithyācārādviratiḥ | vācikaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242550 (0.062):
prāṇātipātād adattādānāt kāmamithyācārāt prativirataḥ mṛṣāvādāt
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242588 (0.062):
bhavati prāṇātipātād adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt prativirataḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24028049 (0.062):
prāṇātipātādadattādānātkāmamithyācārāt mṛṣāvādātsurāmaireyamadyapānācca /
vākduścaritaṃ karma caturvidhaṃ prakāśitam / / mṛṣāpiśunapāruṣyaṃ saṃbhinnety āha dhīmatā // Dak_1.32 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286082 (0.0):
adattaprāṇātipātaḥ kāmamithyā tathaiva ca // Dak_1.31 // / vākduścaritaṃ karma caturvidhaṃ prakāśitam /
manoduścaritaṃ karma tridhā bhinnaṃ vidur budhāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286089 (0.0):
mṛṣāpiśunapāruṣyaṃ saṃbhinnety āha dhīmatā // Dak_1.32 // / manoduścaritaṃ karma tridhā bhinnaṃ vidur budhāḥ /
abhidhyā caiva vyāpādamithyādṛṣṭi trayovidhāḥ // Dak_1.33 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286094 (0.0):
manoduścaritaṃ karma tridhā bhinnaṃ vidur budhāḥ / / abhidhyā caiva vyāpādamithyādṛṣṭi trayovidhāḥ // Dak_1.33 //
yo dayāṃ saṃtyajed drohī paraprāṇivadhādinā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286103 (0.0):
abhidhyā caiva vyāpādamithyādṛṣṭi trayovidhāḥ // Dak_1.33 // / yo dayāṃ saṃtyajed drohī paraprāṇivadhādinā /
tāḍanahiṃsakarmādiḥ prāṇipātas tad ucyate // Dak_1.34 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286110 (0.0):
yo dayāṃ saṃtyajed drohī paraprāṇivadhādinā / / tāḍanahiṃsakarmādiḥ prāṇipātas tad ucyate // Dak_1.34 //
paraviṣayalobhena anyāyena balena ca / / cauryāsatya-adharmeṇa adattagrahaṇaṃ viduḥ // Dak_1.35 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286122 (0.0):
tāḍanahiṃsakarmādiḥ prāṇipātas tad ucyate // Dak_1.34 // / paraviṣayalobhena anyāyena balena ca /
vratinī dharmacāriṇyo 'śucī veśyāḥ parastriyaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286130 (0.0):
cauryāsatya-adharmeṇa adattagrahaṇaṃ viduḥ // Dak_1.35 // / vratinī dharmacāriṇyo 'śucī veśyāḥ parastriyaḥ /
saṃbandhini prasaṅgādi kāmamithyā tad ucyate // Dak_1.36 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286137 (0.0):
vratinī dharmacāriṇyo 'śucī veśyāḥ parastriyaḥ / / saṃbandhini prasaṅgādi kāmamithyā tad ucyate // Dak_1.36 //
viṣayeṣu ca lobheṣu sneheṣu ca bhayeṣu ca / / asatyena probodhāya mṛṣāvādas tad ucyate // Dak_1.37 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286146 (0.0):
saṃbandhini prasaṅgādi kāmamithyā tad ucyate // Dak_1.36 // / viṣayeṣu ca lobheṣu sneheṣu ca bhayeṣu ca /
svadoṣam guptavān yena paradoṣaḥ prakāśyate /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286153 (0.0):
asatyena probodhāya mṛṣāvādas tad ucyate // Dak_1.37 // / svadoṣam guptavān yena paradoṣaḥ prakāśyate /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3358159 (0.058):
pūrvoktaviparītāḥ kalahinaḥ kalahaśīlāḥ piśunāḥ paradoṣodbhāsakā / upavādinaḥ paradoṣaṃ sāmīpyayuktameva vadituṃ śīlaṃ yoṣāṃ ta upavādinaśca
śāpayen marmadigdhena pāruṣyavacanaṃ viduḥ // Dak_1.38 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286159 (0.0):
svadoṣam guptavān yena paradoṣaḥ prakāśyate / / śāpayen marmadigdhena pāruṣyavacanaṃ viduḥ // Dak_1.38 //
durvṛttivyavahāreṇa bandhumitraṃ virudhyate / / svena ca guṇalabdhāya paiśunyaṃ vidadhā mataḥ // Dak_1.39 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286165 (0.0):
śāpayen marmadigdhena pāruṣyavacanaṃ viduḥ // Dak_1.38 // / durvṛttivyavahāreṇa bandhumitraṃ virudhyate /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286172 (0.0):
durvṛttivyavahāreṇa bandhumitraṃ virudhyate / / svena ca guṇalabdhāya paiśunyaṃ vidadhā mataḥ // Dak_1.39 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286185 (0.048):
parasparavidveṣaṃ syāt saṃbhinna vidadhā mataḥ // Dak_1.40 //
yasyāgre bhinnavādena paracittam adhīrayan /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286179 (0.0):
svena ca guṇalabdhāya paiśunyaṃ vidadhā mataḥ // Dak_1.39 // / yasyāgre bhinnavādena paracittam adhīrayan /
parasparavidveṣaṃ syāt saṃbhinna vidadhā mataḥ // Dak_1.40 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286187 (0.0):
yasyāgre bhinnavādena paracittam adhīrayan / / parasparavidveṣaṃ syāt saṃbhinna vidadhā mataḥ // Dak_1.40 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286170 (0.047):
svena ca guṇalabdhāya paiśunyaṃ vidadhā mataḥ // Dak_1.39 //
paradravyādisaṃpattiṃ lobhacittena tarkayan /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286194 (0.0):
parasparavidveṣaṃ syāt saṃbhinna vidadhā mataḥ // Dak_1.40 // / paradravyādisaṃpattiṃ lobhacittena tarkayan /
tad abhidhyā iti jñeyaṃ durjanaḥ parisevyate // Dak_1.41 // / paradehādisaṃpattau kucittena sa śāpayet /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286206 (0.0):
paradravyādisaṃpattiṃ lobhacittena tarkayan / / tad abhidhyā iti jñeyaṃ durjanaḥ parisevyate // Dak_1.41 //
amaṅgalaṃ bhavatv iti vyāpādo 'yaṃ sa ucyate // Dak_1.42 // / paratra pāpapuṇyaṃ na sukhaduḥkhaṃ na vidyate /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286211 (0.0):
paradehādisaṃpattau kucittena sa śāpayet / / amaṅgalaṃ bhavatv iti vyāpādo 'yaṃ sa ucyate // Dak_1.42 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286219 (0.0):
amaṅgalaṃ bhavatv iti vyāpādo 'yaṃ sa ucyate // Dak_1.42 // / paratra pāpapuṇyaṃ na sukhaduḥkhaṃ na vidyate /
durbodhaśāstraṃ śrutvā ca mithyādṛṣṭiḥ sa nāstikaḥ // Dak_1.43 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286225 (0.0):
paratra pāpapuṇyaṃ na sukhaduḥkhaṃ na vidyate / / durbodhaśāstraṃ śrutvā ca mithyādṛṣṭiḥ sa nāstikaḥ // Dak_1.43 //
evaṃ daśākuśalena pāpenaiva sa bāliśaḥ / / paratra yamadūtena nānāpīḍāṃ pratapyati // Dak_1.44 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286238 (0.0):
durbodhaśāstraṃ śrutvā ca mithyādṛṣṭiḥ sa nāstikaḥ // Dak_1.43 // / evaṃ daśākuśalena pāpenaiva sa bāliśaḥ /
tasmāc coktaṃ mayānanda dehavṛkṣaphalodayam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286244 (0.0):
paratra yamadūtena nānāpīḍāṃ pratapyati // Dak_1.44 // / tasmāc coktaṃ mayānanda dehavṛkṣaphalodayam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611907 (0.063):
301.002. tatra bhagavbānāyuṣmantamāmantrayate sma āgamaya ānanda yena / śrāavastīti/ / 301.002. evaṃ bhadantetyāyucmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/
yena yena kṛtaṃ karma tena tena prabhuñjate // Dak_1.45 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286250 (0.0):
tasmāc coktaṃ mayānanda dehavṛkṣaphalodayam / / yena yena kṛtaṃ karma tena tena prabhuñjate // Dak_1.45 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12597144 (0.058):
yenaivaṃ yat kṛtaṃ karma tenaiva bhuṃjyate phalaṃ /
janmanāśajarāvīcau nimagnāḥ prāṇino hrade /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286256 (0.0):
yena yena kṛtaṃ karma tena tena prabhuñjate // Dak_1.45 // / janmanāśajarāvīcau nimagnāḥ prāṇino hrade /
tasmād bhīyā mahābhīme bhujaṅge bhītimān iva // Dak_1.46 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286262 (0.0):
janmanāśajarāvīcau nimagnāḥ prāṇino hrade / / tasmād bhīyā mahābhīme bhujaṅge bhītimān iva // Dak_1.46 //
devāsuramanuṣyāś ca tiryakpretāś ca nārakāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286269 (0.0):
tasmād bhīyā mahābhīme bhujaṅge bhītimān iva // Dak_1.46 // / devāsuramanuṣyāś ca tiryakpretāś ca nārakāḥ /
ṣagatau jāyate tasmiñ śubhāśubhena karmaṇā // Dak_1.47 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286275 (0.0):
devāsuramanuṣyāś ca tiryakpretāś ca nārakāḥ / / ṣagatau jāyate tasmiñ śubhāśubhena karmaṇā // Dak_1.47 //
iti śrutvā athānando lokānām anuśocayan / / bhītasaṃsāradurvāraḥ saṃharṣitatanuruhaḥ // Dak_1.48 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286286 (0.0):
ṣagatau jāyate tasmiñ śubhāśubhena karmaṇā // Dak_1.47 // / iti śrutvā athānando lokānām anuśocayan /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287428 (0.002):
bhītisaṃsāradurvāraḥ saṃharṣitatanuruhaḥ // Dak_5.13 //
athāsanāt samutthāya maitreyo damitendriyaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286292 (0.0):
bhītasaṃsāradurvāraḥ saṃharṣitatanuruhaḥ // Dak_1.48 // / athāsanāt samutthāya maitreyo damitendriyaḥ /
lokānāṃ ca hitārthāya avocaj jagatāṃ prabhum // Dak_1.49 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286299 (0.0):
athāsanāt samutthāya maitreyo damitendriyaḥ / / lokānāṃ ca hitārthāya avocaj jagatāṃ prabhum // Dak_1.49 //
bhagavan buddha vīreśa jagadānandavardhana /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286305 (0.0):
lokānāṃ ca hitārthāya avocaj jagatāṃ prabhum // Dak_1.49 // / bhagavan buddha vīreśa jagadānandavardhana /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288189 (0.025):
prasanno bhagavati buddhe cakāra śaraṇaṃ punaḥ // Dak_5.61 // / bhagavan buddha vīreśa śrutvā me rocate manaḥ /
dākṣiṇyam phalasaṃpūrṇaṃ bhāṣasva vividhaṃ varam // Dak_1.50 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286313 (0.0):
bhagavan buddha vīreśa jagadānandavardhana / / dākṣiṇyam phalasaṃpūrṇaṃ bhāṣasva vividhaṃ varam // Dak_1.50 //
puṇyotsāhanaṃ śravaṇaṃ durlabhaṃ tyāgapuṇyayoḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286319 (0.0):
dākṣiṇyam phalasaṃpūrṇaṃ bhāṣasva vividhaṃ varam // Dak_1.50 // / puṇyotsāhanaṃ śravaṇaṃ durlabhaṃ tyāgapuṇyayoḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604594 (0.0):
Saṃgrahaślokāḥ / puṇyotsāhanaṃ śravaṇaṃ durlabhaṃ tyāgapuṇyayoḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309070 (0.032):
saṃgrahaślokāḥ // / puṇyotsāhanaṃ śravaṇaṃ durlabhaṃ tyāgapuṇyayoḥ /
bimbasnānam tathā gandhaṃ chattram dhātvāvaropaṇam // Dak_1.51 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286326 (0.0):
puṇyotsāhanaṃ śravaṇaṃ durlabhaṃ tyāgapuṇyayoḥ / / bimbasnānam tathā gandhaṃ chattram dhātvāvaropaṇam // Dak_1.51 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604596 (0.039):
puṇyotsāhanaṃ śravaṇaṃ durlabhaṃ tyāgapuṇyayoḥ / / bimbaṃ snānaṃ tathā gandhaś chattraṃ dhātoś ca ropaṇam // 1 //
maṇḍalaṃ bhojanaṃ pānaṃ vastraṃ puṣpādivarṇanam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286333 (0.0):
bimbasnānam tathā gandhaṃ chattram dhātvāvaropaṇam // Dak_1.51 // / maṇḍalaṃ bhojanaṃ pānaṃ vastraṃ puṣpādivarṇanam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309083 (0.0):
bimbasnāmaṃ tathā gandhaṃ chattraṃ dhātvāvaropaṇam // 1 // / maṇḍalaṃ bhojanaṃ pānaṃ vastraṃ puṣpādivarṇanam /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604607 (0.0):
bimbaṃ snānaṃ tathā gandhaś chattraṃ dhātoś ca ropaṇam // 1 // / maṇḍalaṃ bhojanaṃ pānaṃ vastraṃ puṣpādivarṇanam /
praṇāmojjvālikādīpaṃ vihāraṃ śayanāsanam // Dak_1.52 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286340 (0.0):
maṇḍalaṃ bhojanaṃ pānaṃ vastraṃ puṣpādivarṇanam / / praṇāmojjvālikādīpaṃ vihāraṃ śayanāsanam // Dak_1.52 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309085 (0.0):
maṇḍalaṃ bhojanaṃ pānaṃ vastraṃ puṣpādivarṇanam / / praṇāmojjvālikādīpaṃ vihāram avataṃsakam // 2 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604611 (0.030):
maṇḍalaṃ bhojanaṃ pānaṃ vastraṃ puṣpādivarṇanam / / praṇāmojjvālikādīpavihāraśayanāsanam // 2 //
kṣetraṃ vicitraṃ caivāntam ity etā bahudhā bhṛśam / / kathā dvāviṃśatiḥ saṃkhyā vada me vādirāṭ prabho // Dak_1.53 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286354 (0.0):
praṇāmojjvālikādīpaṃ vihāraṃ śayanāsanam // Dak_1.52 // / kṣetraṃ vicitraṃ caivāntam ity etā bahudhā bhṛśam /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604618 (0.027):
kṣetraṃ vicitraṃ caivānta ity etā bahudhā bhṛśam / / kathā dvāviṃśatiḥ proktā bhūyo dānasya varṇane // 3 //
śīlakṣāntiṃ tathā vīryaṃ dhyānaṃ prajñā tathaiva ca / / ṣaḍ eva pāramitāḥ sarvā bhāṣasva bhagavan mune // Dak_1.54 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286359 (0.0):
kathā dvāviṃśatiḥ saṃkhyā vada me vādirāṭ prabho // Dak_1.53 // / śīlakṣāntiṃ tathā vīryaṃ dhyānaṃ prajñā tathaiva ca /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286366 (0.0):
śīlakṣāntiṃ tathā vīryaṃ dhyānaṃ prajñā tathaiva ca / / ṣaḍ eva pāramitāḥ sarvā bhāṣasva bhagavan mune // Dak_1.54 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795085 (0.050):
dānaṃ śīlaṃ kṣāntiṃ vīryaṃ dhyānaṃ prajñā ca tataś caiva kuśalamūlāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15025482 (0.054):
śīlaṃ kṣānti vīryaṃ dhyānaṃ prajñā tata eva (AdSPG II 10) vipākīyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795182 (0.061):
yeṣāṃ khalu punaḥ subhūte 'nupaliptaṃ dānaṃ śīlaṃ kṣāntiṃ vīryaṃ dhyānaṃ / prajñābhijñā ca teṣāṃ nānākaraṇaṃ nirdiṣṭam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264861 (0.062):
yathādhimuktis tathā dānam, evaṃ śīlaṃ kṣāntiṃ vīryaṃ dhyānaṃ / yathādhimuktis tathā prajñā, yathādhimuktis tathā rūpaṃ
bhagavān āha // / sādhu sādhu tva maitreya lokānāṃ hitakāraka /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286374 (0.0):
ṣaḍ eva pāramitāḥ sarvā bhāṣasva bhagavan mune // Dak_1.54 // / bhagavān āha // / sādhu sādhu tva maitreya lokānāṃ hitakāraka /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14302368 (0.0):
tāthāgate praṇāmasya phalaṃ teṣāṃ vada prabho // Dak_16.1 // / bhagavān āha // / sādhu sādhu tva maitreya pṛcchitaṃ yan mayi tvayā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14302587 (0.054):
saṃbodhijñānaṃ jina dehi me mune tenaiva sattvān parimocayeyam // Dak_16.6 / bhagavān āha / / sādhu sādhu dvijaśreṣṭha sādhu sādhu subhāṣitaḥ /
puṇyotsāhakathāṃ bhavyāṃ śṛṇuṣva maitramānasa // Dak_1.55 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286381 (0.0):
sādhu sādhu tva maitreya lokānāṃ hitakāraka / / puṇyotsāhakathāṃ bhavyāṃ śṛṇuṣva maitramānasa // Dak_1.55 //
mānuṣyaṃ samavāpya duṣkaraśatair labdhvā durāpaṃ kṣaṇaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286384 (0.0):
puṇyotsāhakathāṃ bhavyāṃ śṛṇuṣva maitramānasa // Dak_1.55 // / mānuṣyaṃ samavāpya duṣkaraśatair labdhvā durāpaṃ kṣaṇaṃ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600867 (0.0):
I. Puṇyaprotsāhanakathā / mānuṣyaṃ samavāpya duṣkaraśatair labdhvā durāpaṃ kṣaṇaṃ
mṛtyau niṣpratikāradāruṇatare nityaṃ puraḥsthāyini /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600872 (0.0):
mānuṣyaṃ samavāpya duṣkaraśatair labdhvā durāpaṃ kṣaṇaṃ / mṛtyau niṣpratikāradāruṇatare nityaṃ puraḥsthāyini /
pātheyaṃ damadānasaṃyamamayaṃ yair na prabhūtaṃ kṛtaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286403 (0.0):
pātheyaṃ damadānasaṃyamamayaṃ yair na prabhūtaṃ kṛtaṃ / saṃsārogramaruprapātapatitāḥ prāpsyanti duḥkhāni te // Dak_1.56 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600881 (0.0):
mṛtyau niṣpratikāradāruṇatare nityaṃ puraḥsthāyini / / pātheyaṃ damadānasaṃyamamayaṃ yair na prabhūtaṃ kṛtaṃ
saṃsārogramaruprapātapatitāḥ prāpsyanti duḥkhāni te // Dak_1.56 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286412 (0.0):
pātheyaṃ damadānasaṃyamamayaṃ yair na prabhūtaṃ kṛtaṃ / saṃsārogramaruprapātapatitāḥ prāpsyanti duḥkhāni te // Dak_1.56 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600889 (0.0):
pātheyaṃ damadānasaṃyamamayaṃ yair na prabhūtaṃ kṛtaṃ / saṃsārogramaruprapātapatitāḥ prāpsyanti duḥkhāni te // SRKK_1 //
mānuṣyaṃ durlabhaṃ prāpya vidyutphenormibhaṅguram /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286419 (0.0):
saṃsārogramaruprapātapatitāḥ prāpsyanti duḥkhāni te // Dak_1.56 // / mānuṣyaṃ durlabhaṃ prāpya vidyutphenormibhaṅguram /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600891 (0.025):
saṃsārogramaruprapātapatitāḥ prāpsyanti duḥkhāni te // SRKK_1 // / mānuṣyaṃ durlabhaṃ prāpya vidyutsaṃpātacañcalam /
mānusye 'py akṣaṇaprāpte tadā puṇyaṃ kathaṃ smaret // Dak_1.57 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286428 (0.0):
mānuṣyaṃ durlabhaṃ prāpya vidyutphenormibhaṅguram / / mānusye 'py akṣaṇaprāpte tadā puṇyaṃ kathaṃ smaret // Dak_1.57 //
mānuṣyatvaṃ samāsādya tara duḥkhamahānadīm /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286434 (0.0):
mānusye 'py akṣaṇaprāpte tadā puṇyaṃ kathaṃ smaret // Dak_1.57 // / mānuṣyatvaṃ samāsādya tara duḥkhamahānadīm /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153282 (0.052):
mānuṣyaṃ nāvamāsādya tara duḥkhamahānadīm /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16590214 (0.052):
mānuṣyaṃ nāvamāsādya $ tara duḥkhamahānadīm &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6334740 (0.056):
mānuṣyaṃ nāvamāsādya tara duḥkhamahānadīm / / mūḍha kālo na nidrāyā iyaṃ naurdurlabhā punaḥ // Bca_7.14 //
puṇyam evātra kurvīta yataś cintāmaṇir nṛṇām // Dak_1.58 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286440 (0.0):
mānuṣyatvaṃ samāsādya tara duḥkhamahānadīm / / puṇyam evātra kurvīta yataś cintāmaṇir nṛṇām // Dak_1.58 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600915 (0.038):
puṇyam evātra kurvīta yataś cintāmaṇir nṛṇām // SRKK_3 //
yasyānubhāvān mānuṣyaṃ prāptaṃ bhūyo 'pi sāṃpratam / / puṇyaṃ tad vardhayasveha yasmād dhetuḥ sukhasya te // Dak_1.59 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286453 (0.0):
puṇyam evātra kurvīta yataś cintāmaṇir nṛṇām // Dak_1.58 // / yasyānubhāvān mānuṣyaṃ prāptaṃ bhūyo 'pi sāṃpratam /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600920 (0.0):
puṇyam evātra kurvīta yataś cintāmaṇir nṛṇām // SRKK_3 // / yasyānubhāvān mānuṣyaṃ prāptaṃ bhūyo 'pi sāṃpratam /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600927 (0.033):
yasyānubhāvān mānuṣyaṃ prāptaṃ bhūyo 'pi sāṃpratam / / puṇyaṃ tad vardhyasveha yasmād dhetuḥ sukhasya te // SRKK_4 //
mānuṣyaṃ yadupāśrayeṇa bhavatā labdhaṃ punaḥ sāṃprataṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286455 (0.0):
puṇyaṃ tad vardhayasveha yasmād dhetuḥ sukhasya te // Dak_1.59 // / mānuṣyaṃ yadupāśrayeṇa bhavatā labdhaṃ punaḥ sāṃprataṃ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600934 (0.0):
puṇyaṃ tad vardhyasveha yasmād dhetuḥ sukhasya te // SRKK_4 // / mānuṣyaṃ yadupāśrayeṇa bhavatā labdhaṃ punaḥ sāṃprataṃ
rūpaudāryakulonnatiprabhṛtibhir yuktaṃ vicitrair guṇaiḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600943 (0.0):
mānuṣyaṃ yadupāśrayeṇa bhavatā labdhaṃ punaḥ sāṃprataṃ / rūpaudāryakulonnatiprabhṛtibhir yuktaṃ vicitrair guṇaiḥ /
tat puṇyaṃ suhṛd eka eva jagatāṃ bandhuś ca janmāntare
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286474 (0.0):
tat puṇyaṃ suhṛd eka eva jagatāṃ bandhuś ca janmāntare / tasmāt tūrṇam idaṃ kuru tvam asakṛt sarvārthasaṃpatkaram // Dak_1.60 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600949 (0.0):
rūpaudāryakulonnatiprabhṛtibhir yuktaṃ vicitrair guṇaiḥ / / tat puṇyaṃ suhṛd eka eva jagatāṃ bandhuś ca janmāntare
tasmāt tūrṇam idaṃ kuru tvam asakṛt sarvārthasaṃpatkaram // Dak_1.60 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286483 (0.0):
tat puṇyaṃ suhṛd eka eva jagatāṃ bandhuś ca janmāntare / tasmāt tūrṇam idaṃ kuru tvam asakṛt sarvārthasaṃpatkaram // Dak_1.60 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600958 (0.0):
tat puṇyaṃ suhṛd eka eva jagatāṃ bandhuś ca janmāntare / tasmāt tūrṇam idaṃ kuru tvam asakṛt sarvārthasaṃpatkaram // SRKK_5 //
lakṣmīniketaṃ yadupāśrayeṇa prāpto 'si lokābhimataṃ prabhutvam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286485 (0.0):
tasmāt tūrṇam idaṃ kuru tvam asakṛt sarvārthasaṃpatkaram // Dak_1.60 // / lakṣmīniketaṃ yadupāśrayeṇa prāpto 'si lokābhimataṃ prabhutvam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286492 (0.0):
tasmāt tūrṇam idaṃ kuru tvam asakṛt sarvārthasaṃpatkaram // Dak_1.60 // / lakṣmīniketaṃ yadupāśrayeṇa prāpto 'si lokābhimataṃ prabhutvam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14294089 (0.0):
vṛddhā tvadīyena tṛṇodakena kathaṃ hi rājan tvayi khedayatnaḥ // Dak_8.70 / lakṣmīniketaṃ yadupāśrayeṇa prāpto 'si lokābhimataṃ nṛpatvam /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600967 (0.0):
tasmāt tūrṇam idaṃ kuru tvam asakṛt sarvārthasaṃpatkaram // SRKK_5 // / lakṣmīniketaṃ yadupāśrayeṇa prāpto 'si lokābhimataṃ prabhutvam /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9313122 (0.016):
lakṣmīniketaṃ yadapāśrayeṇa prāpto 'si lokābhimataṃ nṛpatvam /
tāny eva puṇyāni vivardhayethā na karṣaṇīyo hy upakāripakṣaḥ // Dak_1.61
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286499 (0.0):
lakṣmīniketaṃ yadupāśrayeṇa prāpto 'si lokābhimataṃ prabhutvam / / tāny eva puṇyāni vivardhayethā na karṣaṇīyo hy upakāripakṣaḥ // Dak_1.61
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600973 (0.0):
lakṣmīniketaṃ yadupāśrayeṇa prāpto 'si lokābhimataṃ prabhutvam / / tāny eva puṇyāni vivardhayethā na karṣaṇīyo hy upakāripakṣaḥ // SRKK_6 //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9313126 (0.052):
tānyeva puṇyāni vivardhayethā na karśanīyo hyupakāripakṣaḥ // Jm_25.28 //
viramata pāpataḥ kuruta puṇyam udārataraṃ / damayata durdamaṃ viṣayalolamanasturagam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286501 (0.0):
tāny eva puṇyāni vivardhayethā na karṣaṇīyo hy upakāripakṣaḥ // Dak_1.61 / viramata pāpataḥ kuruta puṇyam udārataraṃ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600985 (0.0):
tāny eva puṇyāni vivardhayethā na karṣaṇīyo hy upakāripakṣaḥ // SRKK_6 // / viramata pāpataḥ kuruta puṇyam udārataraṃ
bhavata munīndravat parahitābhiratāḥ satataṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286518 (0.0):
bhavata munīndravat parahitābhiratāḥ satataṃ / daśati na yāvad eva maraṇāhir asahyaviṣaḥ // Dak_1.62 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600993 (0.0):
damayata durdamaṃ viṣayalolamanasturagam / / bhavata munīndravat parahitābhiratāḥ satataṃ
daśati na yāvad eva maraṇāhir asahyaviṣaḥ // Dak_1.62 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286525 (0.0):
bhavata munīndravat parahitābhiratāḥ satataṃ / daśati na yāvad eva maraṇāhir asahyaviṣaḥ // Dak_1.62 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8600999 (0.0):
bhavata munīndravat parahitābhiratāḥ satataṃ / daśati na yāvad eva maraṇāhir asahyaviṣaḥ // SRKK_7 //
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyaprotsāhanakathā prathamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286536 (0.0):
daśati na yāvad eva maraṇāhir asahyaviṣaḥ // Dak_1.62 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyaprotsāhanakathā prathamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288270 (0.033):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyakāmakathā pañcamaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14311352 (0.033):
tatheti prativanditvā prābhyanandat prabodhitāḥ // Dak_24.14 // / iti śrīdvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyotsāhāvadānasūtraṃ samāptam //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287197 (0.036):
tribhavāgramahābhaye narāṇāṃ na hi dānāt param asti bandhur anyaḥ // / Dak_4.13 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dānakathā caturthaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286711 (0.036):
tad idam evam avetya muner vacaḥ śṛṇuta saṃprati nirmalamānasāḥ // Dak_2.7 / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dharmaśravaṇaprotsāhanakathā dvitīyaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290625 (0.054):
na śakyate jinaiḥ sarvair vaktuṃ sarvaṃ mayā katham // Dak_6.87 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ jīrṇoddhāraṇabimbakathā ṣaṣṭamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292208 (0.057):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ snānakathāparivarto nāma saptamaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305076 (0.057):
hemantaśīte 'gnimaṭhāni kṛtvā bhikṣvādaye cāryagaṇāya nityam // Dak_17.19 / iti dvāviṃśatyavadānakathāyām ujjvālikādānakathā saptadaśamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299143 (0.064):
tasmāt sarvaṃ prayatnena annadānaṃ tu cīyase // Dak_12.13 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ bhojanakathā dvādaśaḥ paricchedaḥ //
II. dharmaśravaṇaprotsāhanakathā / jalanidhikūrmakarṇayugarandhrasamāgamavat
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286545 (0.0):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyaprotsāhanakathā prathamaḥ paricchedaḥ / II. dharmaśravaṇaprotsāhanakathā
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601015 (1.788):
// iti puṇyaprotsāhanakathā // / II. Dharmaśravaṇaprotsāhanakathā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286710 (0.030):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dharmaśravaṇaprotsāhanakathā dvitīyaḥ
kṣaṇam anavāpyam adbhutam imaṃ samavetya calam / / praśamapuraikavarma vinipātabhayāpaharaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286557 (0.0):
jalanidhikūrmakarṇayugarandhrasamāgamavat / kṣaṇam anavāpyam adbhutam imaṃ samavetya calam /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601021 (0.0):
jalanidhikūrmakanṭhayugarandhrasamāgamavat / kṣaṇam anavāpyam adbhutam imaṃ samavetya calam /
śṛṇuta sudurlabhaṃ kṣaṇam apīha muner vacanam // Dak_2.1 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286566 (0.0):
praśamapuraikavarma vinipātabhayāpaharaṃ / śṛṇuta sudurlabhaṃ kṣaṇam apīha muner vacanam // Dak_2.1 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601035 (0.0):
praśamapuraikavartma vinipātabhayāpaharaṃ / śṛṇuta sudurlabhaṃ kṣaṇam apīha muner vacanam // SRKK_8 //
yad durlabhaṃ kalpaśatair anekair mānuṣyam aṣṭākṣaṇadoṣamuktam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286576 (0.0):
śṛṇuta sudurlabhaṃ kṣaṇam apīha muner vacanam // Dak_2.1 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601045 (0.0):
śṛṇuta sudurlabhaṃ kṣaṇam apīha muner vacanam // SRKK_8 // / yad durlabham kalpaśatair anekair mānuṣyam aṣṭākṣaṇadoṣamuktam /
tat sāmprataṃ prāptam ato bhavadbhiḥ kāryo hi dharmaśravaṇāya yatnaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286582 (0.0):
yad durlabhaṃ kalpaśatair anekair mānuṣyam aṣṭākṣaṇadoṣamuktam / / tat sāmprataṃ prāptam ato bhavadbhiḥ kāryo hi dharmaśravaṇāya yatnaḥ //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601052 (0.0):
yad durlabham kalpaśatair anekair mānuṣyam aṣṭākṣaṇadoṣamuktam / / tat sāṃprataṃ prāptam ato bhavadbhiḥ kāryo hi dharmaśravaṇāya yatnaḥ //
Dak_2.2 // / pallavāgrajalabinducañcale kleśajālapariveṣṭite bhave /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286584 (0.0):
tat sāmprataṃ prāptam ato bhavadbhiḥ kāryo hi dharmaśravaṇāya yatnaḥ // / Dak_2.2 // / pallavāgrajalabinducañcale kleśajālapariveṣṭite bhave /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286592 (0.0):
tat sāmprataṃ prāptam ato bhavadbhiḥ kāryo hi dharmaśravaṇāya yatnaḥ // / Dak_2.2 // / pallavāgrajalabinducañcale kleśajālapariveṣṭite bhave /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601062 (0.0):
tat sāṃprataṃ prāptam ato bhavadbhiḥ kāryo hi dharmaśravaṇāya yatnaḥ // / SRKK_9 // / pallavāgrajalabinducañcale kleśajālapariveṣṭite bhave /
yo na cintayati karmasatpathaṃ tasya janma bhavatīha niṣphalam // Dak_2.3
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286604 (0.0):
pallavāgrajalabinducañcale kleśajālapariveṣṭite bhave / / yo na cintayati karmasatpathaṃ tasya janma bhavatīha niṣphalam // Dak_2.3
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601073 (0.0):
pallavāgrajalabinducañcale kleśajālapariveṣṭite bhave / / yo na cintayati karmasatpatham tasya janma bhavatīha niṣphalam // SRKK_10
na narakagataiḥ pretais tiryaggatair vikalendriyair
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286606 (0.0):
yo na cintayati karmasatpathaṃ tasya janma bhavatīha niṣphalam // Dak_2.3 / na narakagataiḥ pretais tiryaggatair vikalendriyair
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601082 (0.0):
yo na cintayati karmasatpatham tasya janma bhavatīha niṣphalam // SRKK_10 / na narakagataiḥ pretais tiryaggatair vikalendriyair
amaragurubhiḥ pratyantasthaiḥ kudṛkkaravikṣataiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286618 (0.0):
amaragurubhiḥ pratyantasthaiḥ kudṛkkaravikṣataiḥ / / munisavitari prajñāloke na cānudite jine
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601088 (0.0):
na narakagataiḥ pretais tiryaggatair vikalendriyair / amaragurubhiḥ pratyantasthaiḥ kudṛkkaravikṣataiḥ /
munisavitari prajñāloke na cānudite jine
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286624 (0.0):
amaragurubhiḥ pratyantasthaiḥ kudṛkkaravikṣataiḥ / / munisavitari prajñāloke na cānudite jine
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601092 (0.0):
amaragurubhiḥ pratyantasthaiḥ kudṛkkaravikṣataiḥ / / munisavitari prajñālokena cānudite jine
sanaravibudhaiḥ śakyam pātuṃ munīndravaco 'mṛtam // Dak_2.4 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286635 (0.0):
munisavitari prajñāloke na cānudite jine / sanaravibudhaiḥ śakyam pātuṃ munīndravaco 'mṛtam // Dak_2.4 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601100 (0.0):
munisavitari prajñālokena cānudite jine / sanaravibudhaiḥ śakyaṃ pātuṃ munīndravacomṛtam // SRKK_11 //
tasmāt kukāryaṃ vyapahāya sarvaṃ matvā svakāryaṃ paramāryadharmam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286644 (0.0):
sanaravibudhaiḥ śakyam pātuṃ munīndravaco 'mṛtam // Dak_2.4 // / tasmāt kukāryaṃ vyapahāya sarvaṃ matvā svakāryaṃ paramāryadharmam /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601113 (0.0):
sanaravibudhaiḥ śakyaṃ pātuṃ munīndravacomṛtam // SRKK_11 // / tasmāt kukāryam vyapahāya sarvaṃ matvā svakāryaṃ paramāryadharmam /
śrotavya eva prayatena dharmo yasmād ataḥ sarvaguṇā bhavanti // Dak_2.5 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286652 (0.0):
tasmāt kukāryaṃ vyapahāya sarvaṃ matvā svakāryaṃ paramāryadharmam / / śrotavya eva prayatena dharmo yasmād ataḥ sarvaguṇā bhavanti // Dak_2.5 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601120 (0.0):
tasmāt kukāryam vyapahāya sarvaṃ matvā svakāryaṃ paramāryadharmam / / śrotavya eva prayatena dharmo yasmād ataḥ sarvaguṇā bhavanti // SRKK_12 //
maunīndraṃ vākyaratnaṃ janayati sudhiyām etad ādau pramodaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286660 (0.0):
śrotavya eva prayatena dharmo yasmād ataḥ sarvaguṇā bhavanti // Dak_2.5 // / maunīndraṃ vākyaratnaṃ janayati sudhiyām etad ādau pramodaṃ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601129 (0.0):
śrotavya eva prayatena dharmo yasmād ataḥ sarvaguṇā bhavanti // SRKK_12 // / maunīndraṃ vākyaratnam janayati sudhiyām etad ādau pramodaṃ
śrotrāpāte tataś ca prabalagurughanadhvāntavṛndaṃ nihanti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286668 (0.0):
maunīndraṃ vākyaratnaṃ janayati sudhiyām etad ādau pramodaṃ / śrotrāpāte tataś ca prabalagurughanadhvāntavṛndaṃ nihanti /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601137 (0.0):
maunīndraṃ vākyaratnam janayati sudhiyām etad ādau pramodaṃ / śrotrāpāte tataś ca prabalagurughanadhvāntavṛndaṃ nihanti /
cintādhyānāvasāne sphuṭayati sakalaṃ janmacakraprabandhaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286677 (0.0):
śrotrāpāte tataś ca prabalagurughanadhvāntavṛndaṃ nihanti / / cintādhyānāvasāne sphuṭayati sakalaṃ janmacakraprabandhaṃ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601146 (0.0):
śrotrāpāte tataś ca prabalagurughanadhvāntavṛndaṃ nihanti / / cintādhyānāvasāne sphuṭayati sakalam janmacakraprabandhaṃ
niḥśeṣātaṅkapaṅktiṃ vighaṭayati sadā sarvasaṃpannidhānam // Dak_2.6 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286686 (0.0):
cintādhyānāvasāne sphuṭayati sakalaṃ janmacakraprabandhaṃ / niḥśeṣātaṅkapaṅktiṃ vighaṭayati sadā sarvasaṃpannidhānam // Dak_2.6 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601155 (0.0):
cintādhyānāvasāne sphuṭayati sakalam janmacakraprabandhaṃ / niḥśeṣātaṅkapaṅktiṃ vighaṭayati sadā sarvasaṃpannidhānam // SRKK_13 //
harati tīvrabhavaprabhavāpadaṃ diśati nirvṛtisaukhyam anuttaram /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286695 (0.0):
niḥśeṣātaṅkapaṅktiṃ vighaṭayati sadā sarvasaṃpannidhānam // Dak_2.6 // / harati tīvrabhavaprabhavāpadaṃ diśati nirvṛtisaukhyam anuttaram /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601164 (0.0):
niḥśeṣātaṅkapaṅktiṃ vighaṭayati sadā sarvasaṃpannidhānam // SRKK_13 // / harati tīvrabhavaprabhavāpadaṃ diśati nirvṛtisaukhyam anuttaram /
tad idam evam avetya muner vacaḥ śṛṇuta saṃprati nirmalamānasāḥ // Dak_2.7
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286703 (0.0):
harati tīvrabhavaprabhavāpadaṃ diśati nirvṛtisaukhyam anuttaram / / tad idam evam avetya muner vacaḥ śṛṇuta saṃprati nirmalamānasāḥ // Dak_2.7
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601170 (0.0):
harati tīvrabhavaprabhavāpadaṃ diśati nirvṛtisaukhyam anuttaram / / tad idam evam avetya muner vacaḥ śṛṇuta saṃprati nirmalamānasāḥ // SRKK_14
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dharmaśravaṇaprotsāhanakathā dvitīyaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286711 (0.0):
tad idam evam avetya muner vacaḥ śṛṇuta saṃprati nirmalamānasāḥ // Dak_2.7 / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dharmaśravaṇaprotsāhanakathā dvitīyaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286536 (0.030):
daśati na yāvad eva maraṇāhir asahyaviṣaḥ // Dak_1.62 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyaprotsāhanakathā prathamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287194 (0.049):
tribhavāgramahābhaye narāṇāṃ na hi dānāt param asti bandhur anyaḥ // / Dak_4.13 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dānakathā caturthaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14308480 (0.050):
babhūvus te 'pi cātyarthaṃ stūpabhaktiparāyaṇāḥ // Dak_21.6 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ vapuṣmānavadāna ekaviṃśatitamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14311350 (0.051):
tatheti prativanditvā prābhyanandat prabodhitāḥ // Dak_24.14 // / iti śrīdvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyotsāhāvadānasūtraṃ samāptam //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299143 (0.056):
tasmāt sarvaṃ prayatnena annadānaṃ tu cīyase // Dak_12.13 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ bhojanakathā dvādaśaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14294508 (0.057):
śṛṇoti śabdān suramānuṣāṇāṃ śrotraṃ ca divvaṃ labhate viśiṣṭam // Dak_8.88 / iti śrīdvāviṃśatyavadānakathāyāṃ kuṅkumādidānakathāparivarto nāmāṣṭamaḥ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601006 (0.058):
// iti puṇyaprotsāhanakathā // / II. Dharmaśravaṇaprotsāhanakathā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290625 (0.059):
na śakyate jinaiḥ sarvair vaktuṃ sarvaṃ mayā katham // Dak_6.87 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ jīrṇoddhāraṇabimbakathā ṣaṣṭamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305074 (0.064):
hemantaśīte 'gnimaṭhāni kṛtvā bhikṣvādaye cāryagaṇāya nityam // Dak_17.19 / iti dvāviṃśatyavadānakathāyām ujjvālikādānakathā saptadaśamaḥ paricchedaḥ
paricchedaḥ // / III. manuṣyadurlabhakathā / yat prāpya janmajaladher api yānti pāram āropayanti śivam uttamabodhibījam
Candragomin: Sisyalekha (cansisyu.htm.txt) 18131491 (0.0):
yatprāpya janmajaladherapi yānti pāramāropayanti śivamuttamabodhibījam | / cintāmaṇerapi samabhyadhikaṃ guṇaughairmānuṣyakaṃ ka iha tadviphalīkaroti
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286718 (0.0):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dharmaśravaṇaprotsāhanakathā dvitīyaḥ / paricchedaḥ // / III. manuṣyadurlabhakathā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286727 (0.0):
yat prāpya janmajaladher api yānti pāram āropayanti śivam uttamabodhibījam / cintāmaṇer api samabhyadhikaṃ guṇaughair mānuṣyakaṃ ka iha tad
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601191 (0.0):
III. Durlabhamanuṣyakatha / yat prāpya janmajaladher api yānti pāram āropayanti śivam uttamabodhibījam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286829 (0.017):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ manuṣyadurlabhakathā tṛtīyaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286533 (0.049):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyaprotsāhanakathā prathamaḥ paricchedaḥ / II. dharmaśravaṇaprotsāhanakathā
cintāmaṇer api samabhyadhikaṃ guṇaughair mānuṣyakaṃ ka iha tad
Candragomin: Sisyalekha (cansisyu.htm.txt) 18131496 (0.0):
yatprāpya janmajaladherapi yānti pāramāropayanti śivamuttamabodhibījam | / cintāmaṇerapi samabhyadhikaṃ guṇaughairmānuṣyakaṃ ka iha tadviphalīkaroti
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286731 (0.0):
yat prāpya janmajaladher api yānti pāram āropayanti śivam uttamabodhibījam / cintāmaṇer api samabhyadhikaṃ guṇaughair mānuṣyakaṃ ka iha tad
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601195 (0.0):
yat prāpya janmajaladher api yānti pāram āropayanti śivam uttamabodhibījam / cintāmaṇer api samabhyadhikaṃ guṇaughair mānuṣyakaṃ ka iha tad viphalī
viphalīkaroti // Dak_3.1 // / yo mānuṣyaṃ kuśalavibhavaiḥ prāpya kalpair analpair
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286742 (0.0):
cintāmaṇer api samabhyadhikaṃ guṇaughair mānuṣyakaṃ ka iha tad / viphalīkaroti // Dak_3.1 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601207 (0.0):
yo manuṣyaṃ kuśalavibhavaiḥ prāpya kalpair analpair
mohāt puṇyadraviṇam iha na svalpam apy ācinoti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286744 (0.0):
yo mānuṣyaṃ kuśalavibhavaiḥ prāpya kalpair analpair / mohāt puṇyadraviṇam iha na svalpam apy ācinoti /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601215 (0.0):
yo manuṣyaṃ kuśalavibhavaiḥ prāpya kalpair analpair / mohāt puṇyadraviṇam iha na svalpam apy ācinoti /
so 'smāl lokāt param upagatas tīvram abhyeti śokaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286755 (0.0):
so 'smāl lokāt param upagatas tīvram abhyeti śokaṃ / ratnadvīpād vaṇig iva gataḥ svaṃ gṛhaṃ śūnyahastaḥ // Dak_3.2 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601220 (0.0):
mohāt puṇyadraviṇam iha na svalpam apy ācinoti / / so 'smāl lokāt param upagatas tīvram abhyeti śokaṃ
ratnadvīpād vaṇig iva gataḥ svaṃ gṛhaṃ śūnyahastaḥ // Dak_3.2 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286765 (0.0):
so 'smāl lokāt param upagatas tīvram abhyeti śokaṃ / ratnadvīpād vaṇig iva gataḥ svaṃ gṛhaṃ śūnyahastaḥ // Dak_3.2 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601229 (0.0):
so 'smāl lokāt param upagatas tīvram abhyeti śokaṃ / ratnadvīpād vaṇig iva gataḥ svaṃ gṛhaṃ śūnyahastaḥ // SRKK_16 //
nākuśalaiḥ karmapathair mānuṣyaṃ labhyate punaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286772 (0.0):
nākuśalaiḥ karmapathair mānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye duḥkham eva kutaḥ sukham // Dak_3.3 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601237 (0.0):
nākuśalaiḥ karmapathair mānuṣyaṃ labhyate punaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413814 (0.040):
na hīdṛśairmaccaritairmānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye pāpameva kutaḥ śubham // Bca_4.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149312 (0.040):
na hīdṛśairmaccaritairmānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye pāpameva kutaḥ śubham // SBca_4.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586266 (0.040):
nahīdṛśairmaccaritair $ mānuṣyaṃ labhyate punaḥ & / alabhyamāne mānuṣye % pāpameva kutaḥ śubhaṃ // Bca_4.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330794 (0.040):
nahīdṛśairmaccaritair mānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye pāpameva kutaḥ śubhaṃ // Bca_4.17 //
alabhyamāne mānuṣye duḥkham eva kutaḥ sukham // Dak_3.3 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286777 (0.0):
nākuśalaiḥ karmapathair mānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye duḥkham eva kutaḥ sukham // Dak_3.3 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601242 (0.0):
nākuśalaiḥ karmapathair mānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye duḥkham eva kutaḥ sukham // SRKK_17 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413815 (0.035):
na hīdṛśairmaccaritairmānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye pāpameva kutaḥ śubham // Bca_4.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149313 (0.035):
na hīdṛśairmaccaritairmānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye pāpameva kutaḥ śubham // SBca_4.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586267 (0.035):
nahīdṛśairmaccaritair $ mānuṣyaṃ labhyate punaḥ & / alabhyamāne mānuṣye % pāpameva kutaḥ śubhaṃ // Bca_4.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330795 (0.035):
nahīdṛśairmaccaritair mānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye pāpameva kutaḥ śubhaṃ // Bca_4.17 //
nātaḥ paraṃ vañcanāsti na ca moho 'sty ataḥ param /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286786 (0.0):
alabhyamāne mānuṣye duḥkham eva kutaḥ sukham // Dak_3.3 // / nātaḥ paraṃ vañcanāsti na ca moho 'sty ataḥ param /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601251 (0.0):
alabhyamāne mānuṣye duḥkham eva kutaḥ sukham // SRKK_17 // / nātaḥ paraṃ vañcanāsti na ca moho 'sty ataḥ param /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149384 (0.032):
nātaḥ parā vañcanāsti na ca moho 'styataḥ paraḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586339 (0.032):
nātaḥparā vañcanāsti $ na ca moho 'styataḥparaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330867 (0.032):
nātaḥparā vañcanāsti na ca moho 'styataḥparaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413886 (0.055):
nātaḥ parā vañcanāsti na ca moho 'styataḥ paraḥ / / yadīdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya nābhyastaṃ kuśalaṃ mayā // Bca_4.23 //
yad īdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya na kuryāt kuśalaṃ bahu // Dak_3.4 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286794 (0.0):
nātaḥ paraṃ vañcanāsti na ca moho 'sty ataḥ param / / yad īdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya na kuryāt kuśalaṃ bahu // Dak_3.4 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601259 (0.0):
nātaḥ paraṃ vañcanāsti na ca moho 'sty ataḥ param / / yad īdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya na kuryāt kuśalaṃ bahu // SRKK_18 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413889 (0.036):
nātaḥ parā vañcanāsti na ca moho 'styataḥ paraḥ / / yadīdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya nābhyastaṃ kuśalaṃ mayā // Bca_4.23 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149389 (0.036):
nātaḥ parā vañcanāsti na ca moho 'styataḥ paraḥ / / yadīdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya nābhyastaṃ kuśalaṃ mayā // SBca_4.23 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586344 (0.036):
nātaḥparā vañcanāsti $ na ca moho 'styataḥparaḥ & / yadīdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya % nābhyastaṃ kuśalaṃ mayā // Bca_4.23 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330872 (0.036):
nātaḥparā vañcanāsti na ca moho 'styataḥparaḥ / / yadīdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya nābhyastaṃ kuśalaṃ mayā // Bca_4.23 //
ekakṣaṇakṛtāt pāpāt avīcau kalpam āsyate /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286802 (0.0):
yad īdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya na kuryāt kuśalaṃ bahu // Dak_3.4 // / ekakṣaṇakṛtāt pāpāt avīcau kalpam āsyate /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383476 (0.0):
eke kṣaṇakṛtāt pāpādavīcau kalpamāsyate //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149360 (0.0):
mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam // SBca_4.20 // / ekakṣaṇakṛtāt pāpādavīcau kalpamāsyate /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601267 (0.0):
yad īdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya na kuryāt kuśalaṃ bahu // SRKK_18 // / ekakṣaṇakṛtāt pāpād avīcau kalpam āsyate /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413862 (0.027):
mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam // Bca_4.20 // / ekakṣaṇakṛtāt pāpādavīcau kalpamāsyate /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586314 (0.031):
ekakṣaṇātkṛtātpāpād $ avīcau kalpamāpsyate &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330842 (0.031):
ekakṣaṇātkṛtātpāpād avīcau kalpamāpsyate /
naikajanmakṛtāt pāpāt kā punaḥ sugatau kathā // Dak_3.5 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286811 (0.0):
ekakṣaṇakṛtāt pāpāt avīcau kalpam āsyate / / naikajanmakṛtāt pāpāt kā punaḥ sugatau kathā // Dak_3.5 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601276 (0.0):
ekakṣaṇakṛtāt pāpād avīcau kalpam āsyate / / naikajanmakṛtāt pāpāt kā punaḥ sugatau kathā // SRKK_19 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10581542 (0.056):
saptajanmakṛtātpāpānmucyate nātra saṃśayaḥ /
ata evāha bhagavān mānuṣyam atidurlabham / / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam // Dak_3.6 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3680421 (0.0):
so 'haṃ prāpya manuṣyatvaṃ sasaddharmamahotsavam / / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam // BuSto_1.5 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286823 (0.0):
naikajanmakṛtāt pāpāt kā punaḥ sugatau kathā // Dak_3.5 // / ata evāha bhagavān mānuṣyam atidurlabham /
Matrceta: Prasadapratibhodhava (= Satapancasatka) (matpra_u.htm.txt) 26625568 (0.0):
so 'haṃ prāpya manuṣyatvaṃ sasaddharmamahotsavam | / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam || 5
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413854 (0.0):
ata evāha bhagavānmānuṣyamatidurlabham / / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam // Bca_4.20 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19433557 (0.0):
vṛthīkṛtamiti yāvat / kathaṃcillabdhaṃ / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇavat sucireṇa prāptam / ata eva
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475226 (0.0):
kṣaṇasya daurlabhyaṃ paramadurlabhatvam / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149352 (0.0):
ata evāha bhagavān mānuṣyamatidurlabham / / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam // SBca_4.20 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586306 (0.0):
ata evāha bhagavān $ mānuṣamatidurlabhaṃ & / mahārṇavayugacchidra- % kūrmagrīvārpaṇopamaṃ // Bca_4.20 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330834 (0.0):
ata evāha bhagavān mānuṣamatidurlabhaṃ / / mahārṇavayugacchidra-kūrmagrīvārpaṇopamaṃ // Bca_4.20 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601284 (0.0):
naikajanmakṛtāt pāpāt kā punaḥ sugatau kathā // SRKK_19 // / ata evāha bhagavān mānuṣyam atidurlabham /
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19189118 (0.031):
calārṇavayugacchidrakūrmagrīvāpraveśavat /
Nagarjuna: Suhrllekha (bsa015_u.htm.txt) 16706393 (0.040):
mahārṇavayugacchidre hi kūrmagrīvārpaṇācca mānuṣaṃ janma /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404054 (0.060):
mahārṇavayugacchidrakurmagrīvārpaṇopamā /
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ manuṣyadurlabhakathā tṛtīyaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286832 (0.0):
mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam // Dak_3.6 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ manuṣyadurlabhakathā tṛtīyaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286714 (0.017):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dharmaśravaṇaprotsāhanakathā dvitīyaḥ / paricchedaḥ // / III. manuṣyadurlabhakathā
IV. dānakathā / annapānaśayanāsanasaṃpad ratnamālyavasanābharaṇāni /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286835 (0.0):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ manuṣyadurlabhakathā tṛtīyaḥ paricchedaḥ // / IV. dānakathā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286843 (0.0):
IV. dānakathā / annapānaśayanāsanasaṃpad ratnamālyavasanābharaṇāni /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601303 (0.0):
IV. Dānakathā / annapānaśayanāsanasaṃpad ratnamālyavasanābharaṇāni /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1955794 (0.043):
cīvarārthatṛṣṇayā kliśyate | nānnapānaśayanāsanārthaṃ kāyikatṛṣṇayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795109 (0.056):
annapānayānaśayanāsanavastragandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākābhirūpāśrayeṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796093 (0.056):
annapānavastrayānaśayanāsanahiraṇyasuvarṇamaṇimuktāvaiḍūryaśaṅkhaśilāpravāḍajātarūparajatapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākopāśrayān
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095451 (0.056):
nānānnapānavastrayānaśayanāsanabhavanavimānārāmapuṣkariṇītaḍāgāḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095535 (0.057):
annapānavastraśayanāsanabhavanavimānārāmodyānapuṣkariṇīhastigavāścavaḍavādāsīdāsaparityāgāni
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991833 (0.057):
lokasvabhāvaḥ; tvaṃ ca pravarānnapānaśayanāsanasaṃvasanopacitā
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28312105 (0.057):
eṣa hi lokasvabhāvaḥ. tvaṃ ca pravarānnapānaśayanāsanasaṃvasanopacitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15129934 (0.058):
'nnapānayānavasanaśayanāsanagandhamālyavilepanapuṣpadhūpacūrṇavāsopāśrayapratiśrayānyatarānyatarajīvitapariṣkāropakaraṇabhaiṣajyadātā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091763 (0.061):
nānāvicitrānnapānabhojyavastraśayanāsanavasanabhavanavimānodyānanadīpuṣkariṇyutsarohradataḍāgādīnīmānyevaṃrūpāṇi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287196 (0.062):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dānakathā caturthaḥ paricchedaḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412404 (0.062):
śayanāsanavasanabhojanābharaṇavilepanaprabhṛti yadyadabhilaṣanti sattvāḥ,
kīrtir uttamaguṇāś ca yuvatyo dānataḥ kathitam etad aśeṣam // Dak_4.1 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286851 (0.0):
annapānaśayanāsanasaṃpad ratnamālyavasanābharaṇāni / / kīrtir uttamaguṇāś ca yuvatyo dānataḥ kathitam etad aśeṣam // Dak_4.1 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601307 (0.0):
annapānaśayanāsanasaṃpad ratnamālyavasanābharaṇāni / / kīrtir uttamaguṇāś ca yuvatyo dānataḥ kathitam etad aśesam // SRKK_21 //
ājñādīptir bhogasaṃpat prakṛṣṭā rūpaudāryaṃ varṇamādhuryam ojaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286853 (0.0):
kīrtir uttamaguṇāś ca yuvatyo dānataḥ kathitam etad aśeṣam // Dak_4.1 // / ājñādīptir bhogasaṃpat prakṛṣṭā rūpaudāryaṃ varṇamādhuryam ojaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286860 (0.0):
kīrtir uttamaguṇāś ca yuvatyo dānataḥ kathitam etad aśeṣam // Dak_4.1 // / ājñādīptir bhogasaṃpat prakṛṣṭā rūpaudāryaṃ varṇamādhuryam ojaḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601319 (0.0):
kīrtir uttamaguṇāś ca yuvatyo dānataḥ kathitam etad aśesam // SRKK_21 // / ājñādīptir bhogasaṃpat prakṛṣṭā rūpaudāryaṃ varṇamādhuryam ojaḥ /
vākṣaubhāgyaṃ kāntir ārogyam āyur etad dānād iṣṭam iṣṭaṇ phalaṃ ca //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286867 (0.0):
ājñādīptir bhogasaṃpat prakṛṣṭā rūpaudāryaṃ varṇamādhuryam ojaḥ / / vākṣaubhāgyaṃ kāntir ārogyam āyur etad dānād iṣṭam iṣṭaṇ phalaṃ ca //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601326 (0.040):
ājñādīptir bhogasaṃpat prakṛṣṭā rūpaudāryaṃ varṇamādhuryam ojaḥ / / vāksaubhāgyaṃ kāntir ārogyam āyus tat tad dānād iṣṭam iṣṭaṃ phalaṃ ca //
Dak_4.2 // / aśvāḥ kṣaumāṇi nāgā bahukusumasitaṃ cāmaraṃ cātapatraṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286871 (0.0):
vākṣaubhāgyaṃ kāntir ārogyam āyur etad dānād iṣṭam iṣṭaṇ phalaṃ ca // / Dak_4.2 // / aśvāḥ kṣaumāṇi nāgā bahukusumasitaṃ cāmaraṃ cātapatraṃ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601338 (0.0):
vāksaubhāgyaṃ kāntir ārogyam āyus tat tad dānād iṣṭam iṣṭaṃ phalaṃ ca // / SRKK_22 // / aśvāḥ kṣaumāṇi nāgā bahukusumasitaṃ cāmaraṃ cātapatraṃ
saudhaṃ saṃgītigarbhaṃ madhupaṭaharavāḥ puṣpamālā yuvatyaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286886 (0.0):
saudhaṃ saṃgītigarbhaṃ madhupaṭaharavāḥ puṣpamālā yuvatyaḥ / / bhojyaṃ ratnādihārāḥ puranagaramahī ceśitā devalokaṃ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601346 (0.0):
aśvāḥ kṣaumāṇi nāgā bahukusumasitaṃ cāmaraṃ cātapatraṃ / saudhaṃ saṃgītigarbhaṃ madhupaṭaharavāḥ puṣpamālā yuvatyaḥ /
bhojyaṃ ratnādihārāḥ puranagaramahī ceśitā devalokaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286895 (0.0):
saudhaṃ saṃgītigarbhaṃ madhupaṭaharavāḥ puṣpamālā yuvatyaḥ / / bhojyaṃ ratnādihārāḥ puranagaramahī ceśitā devalokaṃ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601349 (0.049):
saudhaṃ saṃgītigarbhaṃ madhupaṭaharavāḥ puṣpamālā yuvatyaḥ / / bhojyaṃ ratnāni hārāḥ puranagaramahīṃ kuṅkumaṃ devalokaḥ
saṃbuddhatvaṃ ca buddhaiḥ kathitam iha phalaṃ dānakalpadrumasya // Dak_4.3
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286904 (0.0):
bhojyaṃ ratnādihārāḥ puranagaramahī ceśitā devalokaṃ / saṃbuddhatvaṃ ca buddhaiḥ kathitam iha phalaṃ dānakalpadrumasya // Dak_4.3
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601364 (0.0):
bhojyaṃ ratnāni hārāḥ puranagaramahīṃ kuṅkumaṃ devalokaḥ / saṃbuddhatvaṃ ca buddhaiḥ kathitam iha phalaṃ dānakalpadrumasya // SRKK_23
yan nīlotpalakomalāmaladalapraspardhinetrāḥ striyaś
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286907 (0.0):
saṃbuddhatvaṃ ca buddhaiḥ kathitam iha phalaṃ dānakalpadrumasya // Dak_4.3 / yan nīlotpalakomalāmaladalapraspardhinetrāḥ striyaś
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601373 (0.0):
saṃbuddhatvaṃ ca buddhaiḥ kathitam iha phalaṃ dānakalpadrumasya // SRKK_23 / yan nīlotpalakomalāmaladalapraspardhinetrāḥ striyaś
cañcanmekhalacumbitorujaghanā visrastaraktāṃśukāḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601381 (0.0):
yan nīlotpalakomalāmaladalapraspardhinetrāḥ striyaś / cañcanmekhalacumbitorujaghanā visrastaraktāṃśukāḥ /
dāsyaṃ yānti vikampitastanataṭā vyāvalgitabhrūlatās
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286929 (0.0):
dāsyaṃ yānti vikampitastanataṭā vyāvalgitabhrūlatās / tan mātsaryakapāṭapāṭanapaṭor dānasya visphūrjitam // Dak_4.4 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601389 (0.0):
cañcanmekhalacumbitorujaghanā visrastaraktāṃśukāḥ / / dāsyaṃ yānti vikampitastanataṭā vyāvalgitabhrūlatās
tan mātsaryakapāṭapāṭanapaṭor dānasya visphūrjitam // Dak_4.4 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286935 (0.0):
dāsyaṃ yānti vikampitastanataṭā vyāvalgitabhrūlatās / tan mātsaryakapāṭapāṭanapaṭor dānasya visphūrjitam // Dak_4.4 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601395 (0.0):
dāsyaṃ yānti vikampitastanataṭā vyāvalgitabhrūlatās / tan mātsaryakapāṭapāṭanapaṭor dānasya visphūrjitam // SRKK_24 //
aśvaiś cāmarabhāranāmitaśirorūpaiḥ khalīnonmukhair
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286938 (0.0):
tan mātsaryakapāṭapāṭanapaṭor dānasya visphūrjitam // Dak_4.4 // / aśvaiś cāmarabhāranāmitaśirorūpaiḥ khalīnonmukhair
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601405 (0.0):
tan mātsaryakapāṭapāṭanapaṭor dānasya visphūrjitam // SRKK_24 // / aśvaiś cāmarabhāranāmitaśirorūpaiḥ khalīnonmukhair
nāgair bhinnamadaiś ca yan naravarā gacchanti chattrocchrayaiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286952 (0.0):
nāgair bhinnamadaiś ca yan naravarā gacchanti chattrocchrayaiḥ / / bhṛtyaiḥ sābharaṇaiḥ kṛtāñjalipuṭair abhyarcyamānāḥ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601412 (0.0):
aśvaiś cāmarabhāranāmitaśirorūpaiḥ khalīnonmukhair / nāgair bhinnamadaiś ca yan naravarā gacchanti chattrocchrayaiḥ /
bhṛtyaiḥ sābharaṇaiḥ kṛtāñjalipuṭair abhyarcyamānāḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286960 (0.0):
nāgair bhinnamadaiś ca yan naravarā gacchanti chattrocchrayaiḥ / / bhṛtyaiḥ sābharaṇaiḥ kṛtāñjalipuṭair abhyarcyamānāḥ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601420 (0.0):
nāgair bhinnamadaiś ca yan naravarā gacchanti chattrocchrayaiḥ / / bhṛtyaiḥ sābharaṇaiḥ kṛtāñjalipuṭair abhyarcyamānāḥ sadā
sadā tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // Dak_4.5 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286969 (0.0):
bhṛtyaiḥ sābharaṇaiḥ kṛtāñjalipuṭair abhyarcyamānāḥ / sadā tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // Dak_4.5 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287026 (0.0):
yac chakro ramate śacīsahacaro yoṣitsahasrākule / tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // Dak_4.7 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601428 (0.0):
bhṛtyaiḥ sābharaṇaiḥ kṛtāñjalipuṭair abhyarcyamānāḥ sadā / tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // SRKK_25 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601486 (0.0):
yac chakro ramate śacīsahacaro yoṣitsahasrākule / tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // SRKK_27 //
hārair vajravicitrahemavalayair yat pārthivā bhūṣitāḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286971 (0.0):
sadā tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // Dak_4.5 // / hārair vajravicitrahemavalayair yat pārthivā bhūṣitāḥ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601438 (0.0):
tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // SRKK_25 // / hārair vajravicitrahemavalayair yat pārthivā bhūṣitāḥ
keyūrair mukuṭaiś ca ratnakhacitaiḥ siṃhāsanasthāḥ sadā /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601443 (0.0):
hārair vajravicitrahemavalayair yat pārthivā bhūṣitāḥ / keyūrair mukuṭaiś ca ratnakhacitaiḥ siṃhāsanasthāḥ sadā /
madhye 'ntaḥpurikājanasya vividhaiḥ krīḍanti vikrīḍitais
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286989 (0.0):
madhye 'ntaḥpurikājanasya vividhaiḥ krīḍanti vikrīḍitais / tad dānasya phalam vadanti munayaḥ śārdūlavikrīḍitam // Dak_4.6 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601449 (0.0):
keyūrair mukuṭaiś ca ratnakhacitaiḥ siṃhāsanasthāḥ sadā / / madhye 'ntaḥpurikājanasya vividhaiḥ krīḍanti vikrīḍitais
tad dānasya phalam vadanti munayaḥ śārdūlavikrīḍitam // Dak_4.6 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286997 (0.0):
madhye 'ntaḥpurikājanasya vividhaiḥ krīḍanti vikrīḍitais / tad dānasya phalam vadanti munayaḥ śārdūlavikrīḍitam // Dak_4.6 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601456 (0.0):
madhye 'ntaḥpurikājanasya vividhaiḥ krīḍanti vikrīḍitais / tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ śārdūlavikrīḍitam // SRKK_26 //
prāsāde maṇiratnahemakhacite chattradhvajālaṃkṛte
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287005 (0.0):
tad dānasya phalam vadanti munayaḥ śārdūlavikrīḍitam // Dak_4.6 // / prāsāde maṇiratnahemakhacite chattradhvajālaṃkṛte
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601464 (0.0):
tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ śārdūlavikrīḍitam // SRKK_26 // / prāsāde maṇiratnahemakhacite chattradhvajālaṃkṛte
vīnāvallariveṇugītamudite ratnaprabhodbhāsite /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287012 (0.0):
prāsāde maṇiratnahemakhacite chattradhvajālaṃkṛte / vīnāvallariveṇugītamudite ratnaprabhodbhāsite /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601472 (0.0):
prāsāde maṇiratnahemakhacite chattradhvajālaṃkṛte / vīṇāvallariveṇugītamudite ratnaprabhodbhāsite /
yac chakro ramate śacīsahacaro yoṣitsahasrākule
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287020 (0.0):
vīnāvallariveṇugītamudite ratnaprabhodbhāsite / / yac chakro ramate śacīsahacaro yoṣitsahasrākule
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601480 (0.0):
vīṇāvallariveṇugītamudite ratnaprabhodbhāsite / / yac chakro ramate śacīsahacaro yoṣitsahasrākule
tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // Dak_4.7 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286966 (0.0):
sadā tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // Dak_4.5 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287029 (0.0):
yac chakro ramate śacīsahacaro yoṣitsahasrākule / tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // Dak_4.7 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601426 (0.0):
bhṛtyaiḥ sābharaṇaiḥ kṛtāñjalipuṭair abhyarcyamānāḥ sadā / tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // SRKK_25 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601489 (0.0):
yac chakro ramate śacīsahacaro yoṣitsahasrākule / tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // SRKK_27 //
dātā priyatvam upayāti janasya śaśvat saṃsevyate ca bahubhiḥ samupetya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287037 (0.0):
tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // Dak_4.7 // / dātā priyatvam upayāti janasya śaśvat saṃsevyate ca bahubhiḥ samupetya
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601496 (1.192):
tad dānasya phalaṃ vadanti munayaḥ pūrvārjitasyedṛśam // SRKK_27 // / dātā priyatvam upayāti janasya śaśvat saṃsevyate ca baḥubhiḥ samupetya
sadbhiḥ / / kīrtiś ca dikṣu visaraty amalaṃ yaśo 'sya tat tat padaṃ samupayāti
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287045 (0.0):
dātā priyatvam upayāti janasya śaśvat saṃsevyate ca bahubhiḥ samupetya / sadbhiḥ / / kīrtiś ca dikṣu visaraty amalaṃ yaśo 'sya tat tat padaṃ samupayāti
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601504 (0.0):
dātā priyatvam upayāti janasya śaśvat saṃsevyate ca baḥubhiḥ samupetya / sadbhiḥ / / kīrtiś ca dikṣu visaraty amalaṃ yaśo 'sya tat tat padaṃ samupayāti
viśārado 'sau // Dak_4.8 // / bhedāt kāyasya deveṣv avikalavividhottaptabhogāspadeṣu
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287049 (0.0):
kīrtiś ca dikṣu visaraty amalaṃ yaśo 'sya tat tat padaṃ samupayāti / viśārado 'sau // Dak_4.8 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601515 (0.0):
kīrtiś ca dikṣu visaraty amalaṃ yaśo 'sya tat tat padaṃ samupayāti / viśārado 'sau // SRKK_28 // / bhedāt kāyasya deveṣv avikalavividhottaptabhogāspadeṣu
prāpyotpattiṃ vicitrastabakakusumitasphītakalpadrumeṣu /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601522 (0.0):
bhedāt kāyasya deveṣv avikalavividhottaptabhogāspadeṣu / prāpyotpattiṃ vicitrastabakakusumitasphītakalpadrumeṣu /
udyāneṣu prakāmaṃ suciram atisukhaṃ nandanādiṣv akhinnaḥ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601530 (0.0):
prāpyotpattiṃ vicitrastabakakusumitasphītakalpadrumeṣu / / udyāneṣu prakāmaṃ suciram atisukhaṃ nandanādiṣv akhinnaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287070 (1.192):
udyāneṣu prakāmaṃ suciram atisukhaṃ nandanādiṣv akhinnaḥ / prāpnoty utkṛṣṭarūpāmarayuvatijanaiḥ sevyamānaḥ pradānāt // Dak_4.9 //
prāpnoty utkṛṣṭarūpāmarayuvatijanaiḥ sevyamānaḥ pradānāt // Dak_4.9 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287079 (0.0):
udyāneṣu prakāmaṃ suciram atisukhaṃ nandanādiṣv akhinnaḥ / prāpnoty utkṛṣṭarūpāmarayuvatijanaiḥ sevyamānaḥ pradānāt // Dak_4.9 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601538 (0.0):
udyāneṣu prakāmaṃ suciram atisukhaṃ nandanādiṣv akhinnaḥ / prāpnoty utkṛṣṭarūpāmarayuvatijanaiḥ sevyamānaḥ pradānāt // SRKK_29 //
dānaṃ nāma mahānidhānam anugaṃ caurādyasādhāraṇaṃ
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24475366 (0.0):
dānaṃ nāma mahānidhānam anugaṃ caurādyasādhāraṇaṃ dānaṃ
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9285014 (0.0):
dānaṃ nāma mahānidhānamanugaṃ caurādyasādhāraṇaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287086 (0.0):
prāpnoty utkṛṣṭarūpāmarayuvatijanaiḥ sevyamānaḥ pradānāt // Dak_4.9 // / dānaṃ nāma mahānidhānam anugaṃ caurādyasādhāraṇaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297961 (0.0):
(Dak: 119) / dānaṃ nāma mahānidhānam anugaṃ caurādyasādhāraṇaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309136 (0.0):
bhikṣavaḥ śrūyatāṃ puṇyaṃ lokānāṃ puṇyavṛddhaye // Dak_23.2 // / dānaṃ nāma mahānidhānam anugaṃ caurādyasādhāraṇaṃ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601546 (0.0):
prāpnoty utkṛṣṭarūpāmarayuvatijanaiḥ sevyamānaḥ pradānāt // SRKK_29 // / dānaṃ nāma mahānidhānam anugaṃ caurādyasādhāraṇaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27676563 (0.063):
dānaṃ nāma mahānidhānam anugaṃ caurādyasādhāraṇaṃ
dānaṃ matsaralobhadoṣarajasaḥ prakṣālanaṃ cetasaḥ /
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24475373 (0.0):
dānaṃ nāma mahānidhānam anugaṃ caurādyasādhāraṇaṃ dānaṃ / matsaralobhadoṣarajasaḥ prakṣālanaṃ cetasaḥ /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9285021 (0.0):
dānaṃ nāma mahānidhānamanugaṃ caurādyasādhāraṇaṃ / dānaṃ matsaralobhadoṣarajasaḥ prakṣālanaṃ cetasaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287088 (0.0):
dānaṃ nāma mahānidhānam anugaṃ caurādyasādhāraṇaṃ / dānaṃ matsaralobhadoṣarajasaḥ prakṣālanaṃ cetasaḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601552 (0.0):
dānaṃ nāma mahānidhānam anugaṃ caurādyasādhāraṇaṃ / dānaṃ matsaralobhadoṣarajasaḥ prakṣālaṇaṃ cetasaḥ /
saṃsārādhvapariśramāpanayanaṃ dānaṃ sukhaṃ vāhanaṃ
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24475380 (0.0):
matsaralobhadoṣarajasaḥ prakṣālanaṃ cetasaḥ / / saṃsārādhvapariśramāpanayanaṃ dānaṃ sukhaṃ vāhanaṃ dānaṃ
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9285028 (0.0):
dānaṃ matsaralobhadoṣarajasaḥ prakṣālanaṃ cetasaḥ / / saṃsārādhvapariśramāpanayanaṃ dānaṃ sukhaṃ vāhanaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287100 (0.0):
saṃsārādhvapariśramāpanayanaṃ dānaṃ sukhaṃ vāhanaṃ / dānam naikasukhopabhogasumukhaṃ sanmitram ātyantikam // Dak_4.10 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297979 (0.0):
saṃsārādhvapariśramāpanayanaṃ dānaṃ sukhaṃ vāhanaṃ / dānaṃ naikasukhopadhānasumukhaṃ sanmitram ātyantikam // Dak_11.7 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309155 (0.0):
saṃsārādhvapariśramāpanayanaṃ dānaṃ sukhaṃ vāhanaṃ / dānaṃ naikasukhopadhānasumukhaṃ sanmitram ātyantikam // Dak_23.3 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601560 (0.0):
dānaṃ matsaralobhadoṣarajasaḥ prakṣālaṇaṃ cetasaḥ / / saṃsārādhvapariśramāpanayanaṃ dānaṃ sukhaṃ vāhanaṃ
dānam naikasukhopabhogasumukhaṃ sanmitram ātyantikam // Dak_4.10 //
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24475381 (0.0):
saṃsārādhvapariśramāpanayanaṃ dānaṃ sukhaṃ vāhanaṃ dānaṃ / naikasukhopadhānasumukhaṃ sanmitram ātyantikam // AJm_3.21 //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9285029 (0.0):
saṃsārādhvapariśramāpanayanaṃ dānaṃ sukhaṃ vāhanaṃ / dānaṃ naikasukhopadhānasumukhaṃ sanmitramātyantikam // Jm_3.21 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287110 (0.0):
saṃsārādhvapariśramāpanayanaṃ dānaṃ sukhaṃ vāhanaṃ / dānam naikasukhopabhogasumukhaṃ sanmitram ātyantikam // Dak_4.10 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297980 (0.0):
saṃsārādhvapariśramāpanayanaṃ dānaṃ sukhaṃ vāhanaṃ / dānaṃ naikasukhopadhānasumukhaṃ sanmitram ātyantikam // Dak_11.7 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309156 (0.0):
saṃsārādhvapariśramāpanayanaṃ dānaṃ sukhaṃ vāhanaṃ / dānaṃ naikasukhopadhānasumukhaṃ sanmitram ātyantikam // Dak_23.3 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601561 (0.0):
saṃsārādhvapariśramāpanayanaṃ dānaṃ sukhaṃ vāhanaṃ / dānaṃ naikasukhopadhānasumukhaṃ sanmitram ātyantikam // SRKK_30 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601570 (0.033):
dānaṃ naikasukhopadhānasumukhaṃ sanmitram ātyantikam // SRKK_30 // / śroṇīsaṃgatamekhalāḥ kalagiro līlācalaikabhruvaḥ
śroṇīsaṃgatamekhalāḥ kalagiro līlācalaikabhruvaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287117 (0.0):
dānam naikasukhopabhogasumukhaṃ sanmitram ātyantikam // Dak_4.10 // / śroṇīsaṃgatamekhalāḥ kalagiro līlācalaikabhruvaḥ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601578 (0.0):
dānaṃ naikasukhopadhānasumukhaṃ sanmitram ātyantikam // SRKK_30 // / śroṇīsaṃgatamekhalāḥ kalagiro līlācalaikabhruvaḥ
karṇāsannaviśālacārunayāḥ keśāntasaktasrajaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287126 (0.0):
śroṇīsaṃgatamekhalāḥ kalagiro līlācalaikabhruvaḥ / karṇāsannaviśālacārunayāḥ keśāntasaktasrajaḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601587 (0.0):
śroṇīsaṃgatamekhalāḥ kalagiro līlācalaikabhruvaḥ / karṇāsannaviśālacārunayanāḥ keśāntasaktasrajaḥ /
yad dāsyaṃ svayam aṅganāḥ sukṛtinām āyānti pīnoravas
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287133 (0.0):
karṇāsannaviśālacārunayāḥ keśāntasaktasrajaḥ / / yad dāsyaṃ svayam aṅganāḥ sukṛtinām āyānti pīnoravas
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601594 (0.0):
karṇāsannaviśālacārunayanāḥ keśāntasaktasrajaḥ / / yad dāsyaṃ svayam aṅganāḥ sukṛtinām āyānti pīnoravas
tan māhātmyam uvāca saṃbhṛtaphalaṃ dānasya śauddhodaniḥ // Dak_4.11 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287141 (0.0):
yad dāsyaṃ svayam aṅganāḥ sukṛtinām āyānti pīnoravas / tan māhātmyam uvāca saṃbhṛtaphalaṃ dānasya śauddhodaniḥ // Dak_4.11 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601601 (0.0):
yad dāsyaṃ svayam aṅganāḥ sukṛtinām āyānti pīnoravas / tan māhātmyam uvāca saṃbhṛtaphalaṃ dānasya śauddhodaniḥ // SRKK_31 //
paryasyatsahakārabhaṅgasurabhi preṅkhannimagnotpalaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287147 (0.0):
tan māhātmyam uvāca saṃbhṛtaphalaṃ dānasya śauddhodaniḥ // Dak_4.11 // / paryasyatsahakārabhaṅgasurabhi preṅkhannimagnotpalaṃ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601608 (0.0):
tan māhātmyam uvāca saṃbhṛtaphalaṃ dānasya śauddhodaniḥ // SRKK_31 // / paryasyatsahakārabhaṅgasurabhi preṅkhannimagnotpalaṃ
śrīmatkāñcanabhājane vinihitaṃ bhandhūkatāmraṃ madhu /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287155 (0.0):
paryasyatsahakārabhaṅgasurabhi preṅkhannimagnotpalaṃ / śrīmatkāñcanabhājane vinihitaṃ bhandhūkatāmraṃ madhu /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601615 (0.0):
paryasyatsahakārabhaṅgasurabhi preṅkhannimagnotpalaṃ / śrīmatkāñcanabhājane vinihutaṃ bandhūkatāmraṃ madhu /
kāminyā śapathopanītam asakṛd yat pīyate kāminā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287161 (0.0):
śrīmatkāñcanabhājane vinihitaṃ bhandhūkatāmraṃ madhu / / kāminyā śapathopanītam asakṛd yat pīyate kāminā
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601622 (0.0):
śrīmatkāñcanabhājane vinihutaṃ bandhūkatāmraṃ madhu / / kāminyā śapathopanītam asakṛd yat pīyate kāminā
hetuṃ tatra vadanti śuddhamatayo dānaṃ paraṃ śreyasaḥ // Dak_4.12 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287169 (0.0):
kāminyā śapathopanītam asakṛd yat pīyate kāminā / hetuṃ tatra vadanti śuddhamatayo dānaṃ paraṃ śreyasaḥ // Dak_4.12 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601630 (0.0):
kāminyā śapathopanītam asakṛd yat pīyate kāminā / hetuṃ tatra vadanti śuddhamatayo dānaṃ paraṃ śreyasaḥ // SRKK_32 //
iti dānaguṇān niśamya saumya prayatātmā kuru dāna eva yatnam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287172 (0.0):
hetuṃ tatra vadanti śuddhamatayo dānaṃ paraṃ śreyasaḥ // Dak_4.12 // / iti dānaguṇān niśamya saumya prayatātmā kuru dāna eva yatnam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287179 (0.0):
iti dānaguṇān niśamya saumya prayatātmā kuru dāna eva yatnam / / tribhavāgramahābhaye narāṇāṃ na hi dānāt param asti bandhur anyaḥ //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601640 (0.0):
hetuṃ tatra vadanti śuddhamatayo dānaṃ paraṃ śreyasaḥ // SRKK_32 // / iti dānaguṇān niśamya saumya prayatātmā kuru dāna eva yatnam /
tribhavāgramahābhaye narāṇāṃ na hi dānāt param asti bandhur anyaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287190 (0.0):
iti dānaguṇān niśamya saumya prayatātmā kuru dāna eva yatnam / / tribhavāgramahābhaye narāṇāṃ na hi dānāt param asti bandhur anyaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309305 (0.0):
iti matvā narās tasmād dānaiva prayatāṃ kuru / / tena dānāt paraṃ bandhur anyo nāsti bhavālaye // Dak_23.11 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601650 (0.0):
iti dānaguṇān niśamya saumya prayatātmā kuru dāna eva yatnam / / tribhavogramahābhaye narāṇāṃ na hi dānāt param asti bandhur anyaḥ //
Dak_4.13 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dānakathā caturthaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287200 (0.0):
tribhavāgramahābhaye narāṇāṃ na hi dānāt param asti bandhur anyaḥ // / Dak_4.13 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dānakathā caturthaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300242 (0.030):
pāraṃ yānti bhavārṇavasya niyataṃ dattvā śubhaṃ pānakam // Dak_13.11 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ pānakathā trayodaśamaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286531 (0.036):
daśati na yāvad eva maraṇāhir asahyaviṣaḥ // Dak_1.62 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyaprotsāhanakathā prathamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305078 (0.038):
hemantaśīte 'gnimaṭhāni kṛtvā bhikṣvādaye cāryagaṇāya nityam // Dak_17.19 / iti dvāviṃśatyavadānakathāyām ujjvālikādānakathā saptadaśamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14311147 (0.042):
iti dvāviṃśatikāvadānakathāyāṃ dānakathā // / (Dak: 238)
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288270 (0.044):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyakāmakathā pañcamaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14302340 (0.047):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṣpakathā pañcadaśaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301120 (0.048):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ vastrakathā caturdaśamaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286705 (0.049):
tad idam evam avetya muner vacaḥ śṛṇuta saṃprati nirmalamānasāḥ // Dak_2.7 / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dharmaśravaṇaprotsāhanakathā dvitīyaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14295475 (0.052):
iti puṇyaprasādanadvāviṃśatyavadānakathāyāṃ chattradānakathā navamaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292208 (0.052):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ snānakathāparivarto nāma saptamaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299145 (0.052):
tasmāt sarvaṃ prayatnena annadānaṃ tu cīyase // Dak_12.13 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ bhojanakathā dvādaśaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290625 (0.053):
na śakyate jinaiḥ sarvair vaktuṃ sarvaṃ mayā katham // Dak_6.87 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ jīrṇoddhāraṇabimbakathā ṣaṣṭamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286831 (0.062):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ manuṣyadurlabhakathā tṛtīyaḥ paricchedaḥ // / IV. dānakathā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14311350 (0.062):
tatheti prativanditvā prābhyanandat prabodhitāḥ // Dak_24.14 // / iti śrīdvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyotsāhāvadānasūtraṃ samāptam //
V. puṇyakāmakathā / yad dṛśyate jagati cārutaraṃ priyaṃ vā rūpaṃ kulaṃ priyajano vibhavāḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287204 (0.0):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dānakathā caturthaḥ paricchedaḥ // / V. puṇyakāmakathā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287211 (0.0):
yad dṛśyate jagati cārutaraṃ priyaṃ vā rūpaṃ kulaṃ priyajano vibhavāḥ / sukhaṃ vā / / tat puṇyaśilpikṛtam eva vadanti santaḥ kalyāṇakāripuruṣasya tu puṇyam etat
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601666 (0.0):
V. Puṇyakathā / yad dṛśyate jagati cārutaraṃ priyaṃ vā rūpaṃ kulaṃ priyajano vibhavāḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288271 (0.031):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyakāmakathā pañcamaḥ paricchedaḥ //
sukhaṃ vā / / tat puṇyaśilpikṛtam eva vadanti santaḥ kalyāṇakāripuruṣasya tu puṇyam etat
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287222 (0.0):
yad dṛśyate jagati cārutaraṃ priyaṃ vā rūpaṃ kulaṃ priyajano vibhavāḥ / sukhaṃ vā / / tat puṇyaśilpikṛtam eva vadanti santaḥ kalyāṇakāripuruṣasya tu puṇyam etat
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601675 (0.0):
yad dṛśyate jagati cārutaraṃ priyaṃ vā rūpaṃ kulaṃ priyajano vibhavāḥ / sukhaṃ vā / / tat puṇyaśilpikṛtam eva vadanti santaḥ kalyāṇakāripuruṣasya na puṇyatulyam
// Dak_5.1 // / atyucchritonnatasitadhvajapaṅkticitrair nāgāśvapattirathasaṃkuṣubhitair
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287235 (0.0):
tat puṇyaśilpikṛtam eva vadanti santaḥ kalyāṇakāripuruṣasya tu puṇyam etat / // Dak_5.1 // / atyucchritonnatasitadhvajapaṅkticitrair nāgāśvapattirathasaṃkuṣubhitair
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12812933 (0.0):
MSS_0694 1 atyucchritonnatasitadhvajapaṅkticitrair
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601691 (0.0):
// SRKK_34 // / atyucchritonnatasitadhvajapaṅkticitrair nāgāśvapattirathasaṃkṣubhitair
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583421 (0.027):
vīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu vāyavo vāyanti sma/ / 195.019. hastyaśvarathapattibalakāyasampannā yugyayānopaśobhitā
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5611316 (0.027):
sāra.phalgu.bala.vibhāgah patty.aśva.ratha.hasti.yuddhāni)
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20183768 (0.044):
07,035.016a taṃ praviṣṭaṃ parān ghnantaṃ śatrumadhye mahābalam / 07,035.016c hastyaśvarathapattyaughāḥ parivavrur udāyudhāḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1520773 (0.048):
08,065.007c mahendravajrapratimaiś ca sāyakair; mahendravṛtrāv iva / saṃprajahratuḥ / 08,065.008a sanāgapattyaśvarathe ubhe bale; vicitravarṇābharaṇāmbarasraje
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26872903 (0.049):
hatvā balaṃ sa nāgāśva $ pattisyandanasaṃkulam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11144213 (0.049):
hatvā balaṃ sa nāgāśva pattisyandanasaṃkulam /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5610982 (0.052):
(yuddha.bhūmayah patty.aśva.ratha.hasti.karmāṇi)
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27438806 (0.061):
hastyaśvarathapattībhiḥ NsP_48.129c / hastyaśvarathapattyoghair NsP_24.4c
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12775579 (0.062):
yo yo 'śvarathanāgāḍhyassa sa rājā bhaviṣyati /
balaughaiḥ / / uddhūtacāmaravirājitagātraśobhāḥ puṇyādhikāḥ kṣitibhujo bhuvi saṃcaranti
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287237 (0.0):
atyucchritonnatasitadhvajapaṅkticitrair nāgāśvapattirathasaṃkuṣubhitair / balaughaiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287246 (0.0):
uddhūtacāmaravirājitagātraśobhāḥ puṇyādhikāḥ kṣitibhujo bhuvi saṃcaranti / // Dak_5.2 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601702 (0.0):
atyucchritonnatasitadhvajapaṅkticitrair nāgāśvapattirathasaṃkṣubhitair / balaughaiḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12812940 (0.020):
nāgāśvapattirathasaṃkṣubhitairbalaughaiḥ /
// Dak_5.2 // / kauśeyakāśikadukūlavicitravastrā muktāvalīkanakaratnavibhūṣitāṅgāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287250 (0.0):
uddhūtacāmaravirājitagātraśobhāḥ puṇyādhikāḥ kṣitibhujo bhuvi saṃcaranti / // Dak_5.2 // / kauśeyakāśikadukūlavicitravastrā muktāvalīkanakaratnavibhūṣitāṅgāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287258 (0.0):
kauśeyakāśikadukūlavicitravastrā muktāvalīkanakaratnavibhūṣitāṅgāḥ / / yat ke cid eva puruṣāḥ śriyam udvahanti puṇyasya pūrvacaritasya
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601714 (0.0):
uddhūtacāmaravirājitagātraśobhāḥ puṇyādhikāḥ kṣitibhujo bhuvi saṃcaranti / // SRKK_35 // / kauśeyakāśikadukūlavicitravastrā muktāvalīkanakaratnavibhūṣitāṅgāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 674633 (0.048):
cīnāṃśukābhogavibhūṣitāṅgāḥ | HV_App.I,42A.272 | / muktāvalīdāmavibhūṣitāṅgā @ HV_App.I,42A.273 @
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16380091 (0.061):
muktāyugmena saṃyuktāṃ **HV_App.I,29A.405**4:4a / muktāvalīdāmavibhūṣitāṅgā HV_App.I,42A.273
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25125315 (0.063):
muktāyugmena saṃyuktāṃ HV_App.I,29A.405**4:4a / muktāvalīdāmavibhūṣitāṅgā HV_App.I,42A.273
yat ke cid eva puruṣāḥ śriyam udvahanti puṇyasya pūrvacaritasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287266 (0.0):
kauśeyakāśikadukūlavicitravastrā muktāvalīkanakaratnavibhūṣitāṅgāḥ / / yat ke cid eva puruṣāḥ śriyam udvahanti puṇyasya pūrvacaritasya
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601721 (0.0):
kauśeyakāśikadukūlavicitravastrā muktāvalīkanakaratnavibhūṣitāṅgāḥ / / yat ke cid eva puruṣāḥ śriyam udvahanti puṇyasya pūrvacaritasya kṛtajñatā
kṛtapraśaṃsā // Dak_5.3 // / āyuḥ sudīrghaṃ sukule ca janma kāntaṃ vapur vyādhibhayaṃ na cāsti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287272 (0.0):
yat ke cid eva puruṣāḥ śriyam udvahanti puṇyasya pūrvacaritasya / kṛtapraśaṃsā // Dak_5.3 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287281 (0.0):
āyuḥ sudīrghaṃ sukule ca janma kāntaṃ vapur vyādhibhayaṃ na cāsti / / dhanaṃ prabhūtaṃ parivārasaṃpad bhavanti puṇyasya mahāvipākāt // Dak_5.4
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601737 (0.0):
sā // SRKK_36 // / āyuḥ sudīrghaṃ sukule ca janma kāntaṃ vapur vyādhibhayaṃ na cāsti /
dhanaṃ prabhūtaṃ parivārasaṃpad bhavanti puṇyasya mahāvipākāt // Dak_5.4
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287290 (0.0):
āyuḥ sudīrghaṃ sukule ca janma kāntaṃ vapur vyādhibhayaṃ na cāsti / / dhanaṃ prabhūtaṃ parivārasaṃpad bhavanti puṇyasya mahāvipākāt // Dak_5.4
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601744 (0.0):
āyuḥ sudīrghaṃ sukule ca janma kāntaṃ vapur vyādhibhayaṃ na cāsti / / dhanaṃ prabhūtaṃ parivārasaṃpad bhavanti puṇyasya mahāvipākāḥ // SRKK_37
yac cakravartī pravarais tu ratnaiḥ sahasraputraiś ca samanvito 'pi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287299 (0.0):
dhanaṃ prabhūtaṃ parivārasaṃpad bhavanti puṇyasya mahāvipākāt // Dak_5.4 / yac cakravartī pravarais tu ratnaiḥ sahasraputraiś ca samanvito 'pi
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601755 (0.0):
dhanaṃ prabhūtaṃ parivārasaṃpad bhavanti puṇyasya mahāvipākāḥ // SRKK_37 / yac cakravartī pravarais tu ratnaiḥ sahasraputraiś ca samanvito 'pi
samudrasīmāṃ bubhuje dharitrīṃ tat puṇyaratnasya phalaṃ viśālam // Dak_5.5
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287307 (0.0):
yac cakravartī pravarais tu ratnaiḥ sahasraputraiś ca samanvito 'pi / samudrasīmāṃ bubhuje dharitrīṃ tat puṇyaratnasya phalaṃ viśālam // Dak_5.5
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601762 (0.0):
yac cakravartī pravarais tu ratnaiḥ sahasraputraiś ca samanvito 'pi / samudrasīmāṃ bubhuje dharitrīṃ tat puṇyaratnasya phalaṃ viśālam // SRKK_38
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287347 (0.041):
saṃpūjyate devaguruḥ sadaiva tat puṇyaratnasya phalaṃ viśālam // Dak_5.7
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601802 (0.057):
saṃpūjyate devaguruḥ sadaiva tat puṇyaratnasya phalaṃ viśālam // SRKK_40
vicitrapadmottamamadhyasaṃsthitaḥ surāsurendrādisadānamaskṛtaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287318 (0.0):
samudrasīmāṃ bubhuje dharitrīṃ tat puṇyaratnasya phalaṃ viśālam // Dak_5.5 / vicitrapadmottamamadhyasaṃsthitaḥ surāsurendrādisadānamaskṛtaḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601770 (1.788):
vicitrapadmāsanamadhyasaṃsthitaḥ surāsurendrādinamaskṛtaḥ sadā /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5886141 (0.055):
sarvāṃśca kāmān, tamātmānaṃ vividiṣantau surāsurarājavindravirocanau
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25375455 (0.063):
divyaśuklāṃbaradharaṃ divyamālāvibhūṣitam // ŚivP_7.1,2.15ab/ / surāsurendrayogīṃdravaṃdyamānapadāṃbujam // ŚivP_7.1,2.15cd/
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10513337 (0.064):
te ha devā ūcuranyonyaṃ, tata indravirocanau surāsurarājau prajāpatiṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13333385 (0.064):
te ha devā ūcuranyonyaṃ, tata indravirocanau surāsurarājau prajāpatiṃ
yad brahmalokaṃ tv abhibhūya tejasā brahmā sadā bhāti tad eva puṇyataḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287320 (0.0):
vicitrapadmottamamadhyasaṃsthitaḥ surāsurendrādisadānamaskṛtaḥ / / yad brahmalokaṃ tv abhibhūya tejasā brahmā sadā bhāti tad eva puṇyataḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287329 (0.0):
yad brahmalokaṃ tv abhibhūya tejasā brahmā sadā bhāti tad eva puṇyataḥ // / Dak_5.6 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601783 (0.0):
yad brahmalokaṃ tv abhibhūya tejasā brahmā sadā bhāti tad eva puṇyataḥ //
Dak_5.6 // / yad devanāgāsurasiddhasaṃghair gandharvayakṣottamakinnaraiś ca /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287331 (0.0):
yad brahmalokaṃ tv abhibhūya tejasā brahmā sadā bhāti tad eva puṇyataḥ // / Dak_5.6 // / yad devanāgāsurasiddhasaṃghair gandharvayakṣottamakinnaraiś ca /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287340 (0.0):
Dak_5.6 // / yad devanāgāsurasiddhasaṃghair gandharvayakṣottamakinnaraiś ca /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601795 (0.0):
yad brahmalokaṃ tv abhibhūya tejasā brahmā sadā bhāti tad eva puṇyataḥ // / SRKK_39 // / yad devanāgāsurasiddhasaṃghair gandharvayakṣottamakinnaraiś ca /
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1519609 (0.006):
08,064.001 saṃjaya uvāca / 08,064.001a tad devanāgāsurasiddhasaṃghair; gandharvayakṣāpsarasāṃ ca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816267 (0.032):
brahmendrarudrānilavāyumartyagandharvayakṣāsuradevasaṃghaiḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3687023 (0.033):
brahmādibhiḥ parivṛtaṃ / surasiddhasaṃghairgandharvakinnaramahoraganāgayakṣaiḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252120 (0.038):
sadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāḥ ojaḥ kāye prakṣipanti.
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28045498 (0.038):
sa devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaparigṛhītaḥ punareva
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865382 (0.038):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśakrabrahmalokapālātirekavyūhālaṃkāraviṭhapanāprāptaśca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640245 (0.038):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālānāmagnimaṇijyotiṣāṃ
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477914 (0.038):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādibhir vanditvā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11430178 (0.038):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyā
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926312 (0.038):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāvarjanākarṣaṇakarāṇi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592595 (0.038):
sattvāḥ, te sarve taṃ tathāgataṃ paśyanti sma, sarvaiśca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramanuṣyāmanuṣyairnamasyamānaṃ
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917130 (0.040):
yakṣair asurair garuḍair gandharvaiḥ kinnarair mahoragair iti / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bhagavān
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771485 (0.040):
na cāturmahādvīpikasya kiṃcid āvaraṇam, na / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāṇām āvaraṇaṃ kṛtam /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28026430 (0.041):
evāsane nyaṣīdat | bhikṣusaṃghaparivṛto / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyanamaskṛtaḥ
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2170335 (0.041):
brahmārkavaiśvānaraśakracandrair $ jaleśavittādhipavāyubhiśca & / gandharvayakṣoragasiddhasaṃghaiḥ % sārdhaṃ sadā sevitametadagryam //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19180409 (0.041):
brahmārkavaiśvānaraśakracandrair jaleśavittādhipavāyubhiśca / / gandharvayakṣoragasiddhasaṃghaiḥ sārdhaṃ sadā sevitametadagryam //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3686298 (0.046):
ārādhito 'si bhujagāsuralokasaṃghairgandharvayakṣamunibhiḥ parivanditāya /
saṃpūjyate devaguruḥ sadaiva tat puṇyaratnasya phalaṃ viśālam // Dak_5.7
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287348 (0.0):
yad devanāgāsurasiddhasaṃghair gandharvayakṣottamakinnaraiś ca / / saṃpūjyate devaguruḥ sadaiva tat puṇyaratnasya phalaṃ viśālam // Dak_5.7
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601803 (0.0):
yad devanāgāsurasiddhasaṃghair gandharvayakṣottamakinnaraiś ca / / saṃpūjyate devaguruḥ sadaiva tat puṇyaratnasya phalaṃ viśālam // SRKK_40
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287306 (0.041):
samudrasīmāṃ bubhuje dharitrīṃ tat puṇyaratnasya phalaṃ viśālam // Dak_5.5
rūpaṃ vīryaṃ ca śilpaṃ ca vihāya vivaśā narāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287354 (0.0):
saṃpūjyate devaguruḥ sadaiva tat puṇyaratnasya phalaṃ viśālam // Dak_5.7 / rūpaṃ vīryaṃ ca śilpaṃ ca vihāya vivaśā narāḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601809 (0.0):
saṃpūjyate devaguruḥ sadaiva tat puṇyaratnasya phalaṃ viśālam // SRKK_40 / rūpaṃ vīryaṃ ca śilpaṃ ca vihāya vivaśā narāḥ /
paralokam ito yānti karmavāyubhir īritāḥ // Dak_5.8 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287363 (0.0):
rūpaṃ vīryaṃ ca śilpaṃ ca vihāya vivaśā narāḥ / / paralokam ito yānti karmavāyubhir īritāḥ // Dak_5.8 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601817 (0.0):
rūpaṃ vīryaṃ ca śilpaṃ ca vihāya vivaśā narāḥ / / paralokam ito yānti karmavāyubhir īritāḥ // SRKK_41 //
puṇyaṃ tv ekam ihātyantam anugāmi sukhodayam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287371 (0.0):
paralokam ito yānti karmavāyubhir īritāḥ // Dak_5.8 // / puṇyaṃ tv ekam ihātyantam anugāmi sukhodayam /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601826 (0.0):
paralokam ito yānti karmavāyubhir īritāḥ // SRKK_41 // / puṇyaṃ tv ekam ihātyantam anugāmi sukhodayam /
puṇyam anyair ahāryatvād dhanānāṃ paramaṃ dhanam // Dak_5.9 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287378 (0.0):
puṇyaṃ tv ekam ihātyantam anugāmi sukhodayam / / puṇyam anyair ahāryatvād dhanānāṃ paramaṃ dhanam // Dak_5.9 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601830 (0.0):
puṇyaṃ tv ekam ihātyantam anugāmi sukhodayam / / puṇyam anyair ahāryatvād dhanānāṃ pravaraṃ dhanam // SRKK_42 //
ye merum api vegena vikiranti diśo daśa /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287384 (0.0):
puṇyam anyair ahāryatvād dhanānāṃ paramaṃ dhanam // Dak_5.9 // / ye merum api vegena vikiranti diśo daśa /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601839 (0.0):
puṇyam anyair ahāryatvād dhanānāṃ pravaraṃ dhanam // SRKK_42 // / ye merum api vegena vikiranti diśo daśa /
te 'pi puṇyasya bhaṅgāya nālaṃ pralayavāyavaḥ // Dak_5.10 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287391 (0.0):
ye merum api vegena vikiranti diśo daśa / / te 'pi puṇyasya bhaṅgāya nālaṃ pralayavāyavaḥ // Dak_5.10 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601845 (0.0):
ye merum api vegena vikiranti diśo daśa / / te 'pi puṇyasya bhaṅgāya nālaṃ pralayavāyavaḥ // SRKK_43 //
saṃvartasalilodvṛttaniraṅkuśavisarpiṇā / / puṇyaṃ na kledam āyāti catuḥsāgaravāriṇā // Dak_5.11 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287403 (0.0):
te 'pi puṇyasya bhaṅgāya nālaṃ pralayavāyavaḥ // Dak_5.10 // / saṃvartasalilodvṛttaniraṅkuśavisarpiṇā /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601858 (0.0):
saṃvartasalilodvṛttaniraṅkuśavisarpiṇā/ / puṇyaṃ na kledam āyāti catuḥsāgaravāriṇā // SRKK_44 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601847 (0.027):
te 'pi puṇyasya bhaṅgāya nālaṃ pralayavāyavaḥ // SRKK_43 // / saṃvartasalilodvṛttaniraṅkuśavisarpiṇā/
pradīptakiraṇāṅgāraiḥ saptabhir bhāskarānalaiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287410 (0.0):
puṇyaṃ na kledam āyāti catuḥsāgaravāriṇā // Dak_5.11 // / pradīptakiraṇāṅgāraiḥ saptabhir bhāskarānalaiḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601865 (0.0):
puṇyaṃ na kledam āyāti catuḥsāgaravāriṇā // SRKK_44 // / pradīptakiraṇāṅgāraiḥ saptabhir bhāskarānalaiḥ /
kṣitau vā dahyamānāyāṃ puṇyam ekaṃ na dahyate // Dak_5.12 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287416 (0.0):
pradīptakiraṇāṅgāraiḥ saptabhir bhāskarānalaiḥ / / kṣitau vā dahyamānāyāṃ puṇyam ekaṃ na dahyate // Dak_5.12 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601869 (0.0):
pradīptakiraṇāṅgāraiḥ saptabhir bhāskarānalaiḥ / / kṣitau vā dahyamānāyāṃ puṇyam ekaṃ na dahyate // SRKK_45 //
iti śrutvātha maitreyaḥ satyam eva muner vacaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287422 (0.0):
kṣitau vā dahyamānāyāṃ puṇyam ekaṃ na dahyate // Dak_5.12 // / iti śrutvātha maitreyaḥ satyam eva muner vacaḥ /
bhītisaṃsāradurvāraḥ saṃharṣitatanuruhaḥ // Dak_5.13 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287428 (0.0):
iti śrutvātha maitreyaḥ satyam eva muner vacaḥ / / bhītisaṃsāradurvāraḥ saṃharṣitatanuruhaḥ // Dak_5.13 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286285 (0.002):
bhītasaṃsāradurvāraḥ saṃharṣitatanuruhaḥ // Dak_1.48 //
tataḥ sa maitreyo harṣaiḥ śrutvātha vacanaṃ muneḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287436 (0.0):
bhītisaṃsāradurvāraḥ saṃharṣitatanuruhaḥ // Dak_5.13 // / tataḥ sa maitreyo harṣaiḥ śrutvātha vacanaṃ muneḥ /
jinapādāmbujaṃ natvā idam āha tathāgatam // Dak_5.14 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287443 (0.0):
tataḥ sa maitreyo harṣaiḥ śrutvātha vacanaṃ muneḥ / / jinapādāmbujaṃ natvā idam āha tathāgatam // Dak_5.14 //
sthāpanaṃ buddhabimbānāṃ jīrṇoddhārādikaṃ punaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287449 (0.0):
jinapādāmbujaṃ natvā idam āha tathāgatam // Dak_5.14 // / sthāpanaṃ buddhabimbānāṃ jīrṇoddhārādikaṃ punaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287458 (0.064):
kīdṛśaṃ syāt phalaṃ teṣāṃ caityānāṃ jinadhātukām // Dak_5.15 // / bhagavān āha // / jīrṇoddhāraka stūpānāṃ bimbānāṃ sugatasya ca /
kīdṛśaṃ syāt phalaṃ teṣāṃ caityānāṃ jinadhātukām // Dak_5.15 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287456 (0.0):
sthāpanaṃ buddhabimbānāṃ jīrṇoddhārādikaṃ punaḥ / / kīdṛśaṃ syāt phalaṃ teṣāṃ caityānāṃ jinadhātukām // Dak_5.15 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290461 (0.058):
tathāgatastūpabiṃbānāṃ sthāpanānāṃ yataḥ katham / / kīdṛśaṃ syāt phalaṃ teṣāṃ tat sarvaṃ deśaya prabho // Dak_6.79 //
bhagavān āha // / jīrṇoddhāraka stūpānāṃ bimbānāṃ sugatasya ca /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287462 (0.0):
kīdṛśaṃ syāt phalaṃ teṣāṃ caityānāṃ jinadhātukām // Dak_5.15 // / bhagavān āha // / jīrṇoddhāraka stūpānāṃ bimbānāṃ sugatasya ca /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287445 (0.064):
jinapādāmbujaṃ natvā idam āha tathāgatam // Dak_5.14 // / sthāpanaṃ buddhabimbānāṃ jīrṇoddhārādikaṃ punaḥ /
ṛddhibalasamāyuktaś cakravartisamo bhavet // Dak_5.16 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287469 (0.0):
jīrṇoddhāraka stūpānāṃ bimbānāṃ sugatasya ca / / ṛddhibalasamāyuktaś cakravartisamo bhavet // Dak_5.16 //
puṇyavān balavān bhūtvā na tasya vikalendriyaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287474 (0.0):
ṛddhibalasamāyuktaś cakravartisamo bhavet // Dak_5.16 // / puṇyavān balavān bhūtvā na tasya vikalendriyaḥ /
tataś cānte sukhaṃ bhuktvā saṃbuddhatvaṃ prajāyate // Dak_5.17 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287483 (0.0):
puṇyavān balavān bhūtvā na tasya vikalendriyaḥ / / tataś cānte sukhaṃ bhuktvā saṃbuddhatvaṃ prajāyate // Dak_5.17 //
maitreya āha // / bhagavañ jinaśārdūla sādhu ślāghyo 'si yad vibho /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287492 (0.0):
tataś cānte sukhaṃ bhuktvā saṃbuddhatvaṃ prajāyate // Dak_5.17 // / maitreya āha // / bhagavañ jinaśārdūla sādhu ślāghyo 'si yad vibho /
kena cit kṛtam astīti vada me jñānasāgara // Dak_5.18 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287500 (0.0):
bhagavañ jinaśārdūla sādhu ślāghyo 'si yad vibho / / kena cit kṛtam astīti vada me jñānasāgara // Dak_5.18 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14295508 (0.063):
phalaṃ teṣāṃ kathaṃ nātha vada tvaṃ jñānasāgara // Dak_10.1 //
evam ukte 'tha bhagavāṃl lokānāṃ vismayāya ca / / nimittam ekam akarot tūṣṇīṃ bhūtvātra tiṣṭhati // Dak_5.19 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287512 (0.0):
kena cit kṛtam astīti vada me jñānasāgara // Dak_5.18 // / evam ukte 'tha bhagavāṃl lokānāṃ vismayāya ca /
tadā vidyud ivākāśād āgataḥ kiraṇojjvalaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287519 (0.0):
nimittam ekam akarot tūṣṇīṃ bhūtvātra tiṣṭhati // Dak_5.19 // / tadā vidyud ivākāśād āgataḥ kiraṇojjvalaḥ /
avabhāsya sabhāṃ sarvāṃs teṣāṃ kautūhalam abhūt // Dak_5.20 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287525 (0.0):
tadā vidyud ivākāśād āgataḥ kiraṇojjvalaḥ / / avabhāsya sabhāṃ sarvāṃs teṣāṃ kautūhalam abhūt // Dak_5.20 //
maitreya āha // / bhagavann idam āścaryaṃ ko hetur idam adbhutam / / kasyaiṣa viṣayābhāsa āgataḥ kiraṇojjvalaḥ // Dak_5.21 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287529 (0.0):
avabhāsya sabhāṃ sarvāṃs teṣāṃ kautūhalam abhūt // Dak_5.20 // / maitreya āha // / bhagavann idam āścaryaṃ ko hetur idam adbhutam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287537 (0.0):
bhagavann idam āścaryaṃ ko hetur idam adbhutam / / kasyaiṣa viṣayābhāsa āgataḥ kiraṇojjvalaḥ // Dak_5.21 //
bhagavān āha // / maitreya ratnavyūhasya vimānasya nṛpasya ca /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287543 (0.0):
kasyaiṣa viṣayābhāsa āgataḥ kiraṇojjvalaḥ // Dak_5.21 // / bhagavān āha // / maitreya ratnavyūhasya vimānasya nṛpasya ca /
prabhā āgatya sarvatra bhāsayanti samantataḥ // Dak_5.22 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287549 (0.0):
maitreya ratnavyūhasya vimānasya nṛpasya ca / / prabhā āgatya sarvatra bhāsayanti samantataḥ // Dak_5.22 //
maitreya āha // / bhagavan nūnam asyeyaṃ prabhayāgatam īdṛśam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287555 (0.0):
prabhā āgatya sarvatra bhāsayanti samantataḥ // Dak_5.22 // / maitreya āha // / bhagavan nūnam asyeyaṃ prabhayāgatam īdṛśam /
kenedṛśaprabhāṃ prāpto hetubhūtaṃ ca me hṛdi // Dak_5.23 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287562 (0.0):
bhagavan nūnam asyeyaṃ prabhayāgatam īdṛśam / / kenedṛśaprabhāṃ prāpto hetubhūtaṃ ca me hṛdi // Dak_5.23 //
bhagavān āha // / atredānīn tu maitreya darśayiṣyāmy amuṃ nṛpam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287571 (0.0):
kenedṛśaprabhāṃ prāpto hetubhūtaṃ ca me hṛdi // Dak_5.23 // / bhagavān āha // / atredānīn tu maitreya darśayiṣyāmy amuṃ nṛpam /
pūrvasya kuśalenāpi prabhāvo 'sya maharddhikaḥ // Dak_5.24 // / atha sa rājā ratnavyūho ratnavimānam āruhya gaganadeśād ṛddhyā yena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287588 (0.0):
atredānīn tu maitreya darśayiṣyāmy amuṃ nṛpam / / pūrvasya kuśalenāpi prabhāvo 'sya maharddhikaḥ // Dak_5.24 //
bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya sahasā tatrānuprāpto 'bhūt //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287593 (0.0):
atha sa rājā ratnavyūho ratnavimānam āruhya gaganadeśād ṛddhyā yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya sahasā tatrānuprāpto 'bhūt //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479586 (0.050):
śrāvastyāṃ viharati jetavane asmākam evārāme iti / śrutvā ca punar yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480284 (0.050):
prasenajitā kosalena śrutam* / śrutvā ca punar yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6580180 (0.058):
dṛṣṭvā ca punaryena sa bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ | upasaṃkramya tasya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581589 (0.058):
dṛṣṭvā ca punaryena sa bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845468 (0.059):
bahubhṛtyajanasaṃpannaḥ śrāddho mahāśrāddhaḥ | tena khalu punaḥ samayena / yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17995716 (0.059):
142) sa tair avasphaṇḍito yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635430 (0.061):
tūṣṇībhāvena, athāyuṣmān mahāmaudgalyāyanas taṃ gṛhapatim ādāya yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14298461 (0.061):
athāyuṣmān mahāmaudgalyāyanas taṃ gṛhapatim ādāya yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498943 (0.061):
gṛhītvā paṃcaguḍasthālīśatāny ādāya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavantam idam avocat* / niṣīdatu bhagavān gautamaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508056 (0.061):
bhadantānanda / athāyusmān ānando rocaṃ mallamahāmātram ādāya yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavantam idam avocat* / ayaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641845 (0.061):
atha sa ārāmiko dantakāṣṭham ādāya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473258 (0.061):
syām iti / athāyuṣmān ānando yavān parikarmitān ādāya yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavato yavān upanāmayati / jānakāḥ
atha sa rājā bhagavantaṃ dvātriṃśatā lakṣaṇaiḥ samanvāgataṃ suvarṇavarṇaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287603 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya sahasā tatrānuprāpto 'bhūt // / atha sa rājā bhagavantaṃ dvātriṃśatā lakṣaṇaiḥ samanvāgataṃ suvarṇavarṇaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296685 (0.045):
tataḥ sa dadarśa buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ / samanvāgatam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyomaprabhālaṃkṛtaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14294688 (0.054):
atha śakro devānām indro bhagavantaṃ dadarśa / dvātriṃśatā / mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samanvāgataṃ kāñcanaparvatam iva śriyā jvalantaṃ
sūryasahasrātirekaprabhāvirājitagātraṃ bhagavantaṃ dṛṣṭvā prasādajāto
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287614 (0.0):
atha sa rājā bhagavantaṃ dvātriṃśatā lakṣaṇaiḥ samanvāgataṃ suvarṇavarṇaṃ / sūryasahasrātirekaprabhāvirājitagātraṃ bhagavantaṃ dṛṣṭvā prasādajāto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634265 (0.049):
vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657693 (0.049):
cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658135 (0.049):
aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668179 (0.049):
samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669333 (0.049):
{c}ānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679331 (0.049):
virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470830 (0.049):
vyomaprabhālaṃkṛtaṃ sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529875 (0.049):
samalaṃkṛtamaśītyānuvyañjanairvirājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamamiva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533936 (0.049):
vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamamiva ratnaparvataṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296695 (0.049):
samanvāgatam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyomaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300817 (0.049):
samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27668226 (0.049):
samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ (Dak: 146) samantato
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27668971 (0.049):
samalaṃkṛtam aśītya cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27675481 (0.049):
cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636967 (0.051):
samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641224 (0.051):
cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5642511 (0.051):
aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669915 (0.051):
aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ / sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676318 (0.051):
virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva
vimānād avatīrya tripradakṣiṇīkṛtya bhagavataḥ pādayoḥ praṇipatyaikānte
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287621 (0.0):
sūryasahasrātirekaprabhāvirājitagātraṃ bhagavantaṃ dṛṣṭvā prasādajāto / vimānād avatīrya tripradakṣiṇīkṛtya bhagavataḥ pādayoḥ praṇipatyaikānte
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9841385 (0.060):
pratyasthāt / sa bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantaṃ / tripradakṣiṇīkṛtyaikānte 'sthāt prāñjalībhūto bhagavantaṃ namasyan / tatra
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14302480 (0.060):
bhagavantaṃ tripradakṣiṇīkṛtya bhagavataḥ pādāv abhivanditvā ekānte
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477327 (0.064):
tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantaṃ / tripradakṣiṇīkṛtya bhagavataḥ purato rudann aśrūṇi pravartayati sma /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082886 (0.064):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantaṃ tripradakṣiṇīkṛtyaikānte
sthitavān // / atha papraccha bhagavāñ jānann eva nṛpāgamam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287628 (0.0):
vimānād avatīrya tripradakṣiṇīkṛtya bhagavataḥ pādayoḥ praṇipatyaikānte / sthitavān // / atha papraccha bhagavāñ jānann eva nṛpāgamam /
kuśalaṃ tava rājendra bāhyābhyantaram eva ca // Dak_5.25 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287635 (0.0):
atha papraccha bhagavāñ jānann eva nṛpāgamam / / kuśalaṃ tava rājendra bāhyābhyantaram eva ca // Dak_5.25 //
vadeti tvaṃ mahābhāga saṃgataṃ dharmavatsalaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287641 (0.0):
kuśalaṃ tava rājendra bāhyābhyantaram eva ca // Dak_5.25 // / vadeti tvaṃ mahābhāga saṃgataṃ dharmavatsalaḥ /
mokṣadaṃ nṛpaśārdūla hitaiṣī sattvavallabhaḥ // Dak_5.26 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287649 (0.0):
vadeti tvaṃ mahābhāga saṃgataṃ dharmavatsalaḥ / / mokṣadaṃ nṛpaśārdūla hitaiṣī sattvavallabhaḥ // Dak_5.26 //
atha so 'ñjalim ābadhya kṛtvā pradakṣiṇatrayam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287656 (0.0):
mokṣadaṃ nṛpaśārdūla hitaiṣī sattvavallabhaḥ // Dak_5.26 // / atha so 'ñjalim ābadhya kṛtvā pradakṣiṇatrayam /
nivedya copahārāṇi praṇamyovāca taṃ gurum // Dak_5.27 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287662 (0.0):
atha so 'ñjalim ābadhya kṛtvā pradakṣiṇatrayam / / nivedya copahārāṇi praṇamyovāca taṃ gurum // Dak_5.27 //
evaṃ vicintyamānasya bhagavan kuśalaṃ tvayā / / śreyo 'rthinā me sarvatra guruṇaivāntyavāsinaḥ // Dak_5.28 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287673 (0.0):
nivedya copahārāṇi praṇamyovāca taṃ gurum // Dak_5.27 // / evaṃ vicintyamānasya bhagavan kuśalaṃ tvayā /
nānyakāryaṃ me bhagavan tat tava darśanecchayā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287682 (0.0):
śreyo 'rthinā me sarvatra guruṇaivāntyavāsinaḥ // Dak_5.28 // / nānyakāryaṃ me bhagavan tat tava darśanecchayā /
śravaṇāya sadā dharmaṃ tenāham iha āgataḥ // Dak_5.29 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287689 (0.0):
nānyakāryaṃ me bhagavan tat tava darśanecchayā / / śravaṇāya sadā dharmaṃ tenāham iha āgataḥ // Dak_5.29 //
bhagavān āha // / deśayiṣyāmi te samyak tvam asi nṛpasattama /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287695 (0.0):
śravaṇāya sadā dharmaṃ tenāham iha āgataḥ // Dak_5.29 // / bhagavān āha // / deśayiṣyāmi te samyak tvam asi nṛpasattama /
dharmāṇāṃ nītibhūtānāṃ bhājanatvaṃ mahībhuja // Dak_5.30 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287702 (0.0):
deśayiṣyāmi te samyak tvam asi nṛpasattama / / dharmāṇāṃ nītibhūtānāṃ bhājanatvaṃ mahībhuja // Dak_5.30 //
śṛṇu rājan mahābāho rājñāṃ dharmavarottamam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287709 (0.0):
dharmāṇāṃ nītibhūtānāṃ bhājanatvaṃ mahībhuja // Dak_5.30 // / śṛṇu rājan mahābāho rājñāṃ dharmavarottamam /
rājadharmabalaṃ rakṣa nītimārgaṃ samācara // Dak_5.31 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287718 (0.0):
śṛṇu rājan mahābāho rājñāṃ dharmavarottamam / / rājadharmabalaṃ rakṣa nītimārgaṃ samācara // Dak_5.31 //
yathaiva vṛkṣaṃ phalinaṃ sapuṣpaṃ saṇrakṣayet paurajanān ajasram /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287725 (0.0):
rājadharmabalaṃ rakṣa nītimārgaṃ samācara // Dak_5.31 // / yathaiva vṛkṣaṃ phalinaṃ sapuṣpaṃ saṇrakṣayet paurajanān ajasram /
ādhārabhūtān nṛpateś ca nityaṃ bhūpāla itthaṃ kuru sarvataḥ syāt //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287734 (0.0):
yathaiva vṛkṣaṃ phalinaṃ sapuṣpaṃ saṇrakṣayet paurajanān ajasram / / ādhārabhūtān nṛpateś ca nityaṃ bhūpāla itthaṃ kuru sarvataḥ syāt //
Dak_5.32 // / phalodayaṃ pākavaśād yathaiva guṇo 'sti svādaṃ ca rasaṃ tathaiva /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287744 (0.0):
ādhārabhūtān nṛpateś ca nityaṃ bhūpāla itthaṃ kuru sarvataḥ syāt // / Dak_5.32 // / phalodayaṃ pākavaśād yathaiva guṇo 'sti svādaṃ ca rasaṃ tathaiva /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9310815 (0.031):
yathā tu saṃpūrṇaguṇo mahoruhaḥ phalodayaṃ pākavaśātprayacchati /
balo jayaśrī na bhaven nareśa itthaṃ pi te ca prabalo janānām // Dak_5.33
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287755 (0.0):
phalodayaṃ pākavaśād yathaiva guṇo 'sti svādaṃ ca rasaṃ tathaiva / / balo jayaśrī na bhaven nareśa itthaṃ pi te ca prabalo janānām // Dak_5.33
punaś ca śṛṇu mahārāja[n] // / pāpe pravartate bālo janaḥ śūnyaṃ vilokayan /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287765 (0.0):
balo jayaśrī na bhaven nareśa itthaṃ pi te ca prabalo janānām // Dak_5.33 / punaś ca śṛṇu mahārājan //
rātrau ghanāndhakārāyāṃ kālo 'yaṃ pāpakarmaṇaḥ // Dak_5.34 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287772 (0.0):
pāpe pravartate bālo janaḥ śūnyaṃ vilokayan / / rātrau ghanāndhakārāyāṃ kālo 'yaṃ pāpakarmaṇaḥ // Dak_5.34 //
kṛtātmāno 'bhisanty eva munayo divyacakṣuṣaḥ / / kva cit kiṃ cana śūnyaṃ vā dikṣu pūrṇās tapodhanaiḥ // Dak_5.35 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287777 (0.0):
rātrau ghanāndhakārāyāṃ kālo 'yaṃ pāpakarmaṇaḥ // Dak_5.34 // / kṛtātmāno 'bhisanty eva munayo divyacakṣuṣaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287784 (0.0):
kṛtātmāno 'bhisanty eva munayo divyacakṣuṣaḥ / / kva cit kiṃ cana śūnyaṃ vā dikṣu pūrṇās tapodhanaiḥ // Dak_5.35 //
tatas tx x niratātmā bhava bhūmipasattama /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287792 (0.0):
kva cit kiṃ cana śūnyaṃ vā dikṣu pūrṇās tapodhanaiḥ // Dak_5.35 // / tatas tx x niratātmā bhava bhūmipasattama /
varaṃ kapālam ādāya dviṣadveśmaniveśana // Dak_5.36 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287799 (0.0):
tatas tx x niratātmā bhava bhūmipasattama / / varaṃ kapālam ādāya dviṣadveśmaniveśana // Dak_5.36 //
pāpakārī sukhecchaś ca yatra yatrābhigacchati / / tatra tatraiva tatpāpair duḥkhaśastrair vihanyate // Dak_5.37 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287810 (0.0):
varaṃ kapālam ādāya dviṣadveśmaniveśana // Dak_5.36 // / pāpakārī sukhecchaś ca yatra yatrābhigacchati /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383808 (0.0):
duḥkhāni daurmanasyāni bhayāni vividhānyapi // / pāpakārī sukhecchaśca yatra yatrābhigacchati /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19433888 (0.031):
pāpakārisukhecchā tu yatra yatraiva gacchati / / tatra tatraiva tatpāpairduḥkhaśastrairvihanyate // Bca_7.43 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153685 (0.031):
pāpakārisukhecchā tu yatra yatraiva gacchati / / tatra tatraiva tatpāpairduḥkhaśastrairvihanyate // SBca_7.43 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16590616 (0.031):
pāpakārisukhecchā tu $ yatra yatraiva gacchati & / tatra tatraiva tatpāpair % duḥkhaśastrairvihanyate // Bca_7.43 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6335143 (0.031):
pāpakārisukhecchā tu yatra yatraiva gacchati / / tatra tatraiva tatpāpair duḥkhaśastrairvihanyate // Bca_7.43 //
manorathaḥ śubhakṛtāṃ yatra yatraiva gacchati / / tatra tarāpi tatpuṇyaiḥ phalārgheṇābhipūjyate // Dak_5.38 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287821 (0.0):
tatra tatraiva tatpāpair duḥkhaśastrair vihanyate // Dak_5.37 // / manorathaḥ śubhakṛtāṃ yatra yatraiva gacchati /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383815 (0.059):
manorathaṃ śubhakṛtāṃ yatra yatraiva gacchati / / tatra tatrāpi tatpuṇyaiḥ phalārghyenābhipūjyate //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153671 (0.059):
manorathaḥ śubhakṛtāṃ yatra yatraiva gacchati / / tatra tatraiva tatpuṇyaiḥ phalārgheṇābhipūjyate // SBca_7.42 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16590605 (0.059):
manorathaḥ śubhakṛtāṃ $ yatra yatraiva gacchati & / tatra tatraiva tatpuṇyaiḥ % phalārgheṇābhipūjyate // Bca_7.42 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6335132 (0.059):
manorathaḥ śubhakṛtāṃ yatra yatraiva gacchati / / tatra tatraiva tatpuṇyaiḥ phalārgheṇābhipūjyate // Bca_7.42 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19433843 (0.063):
sukṛtakarmaṇo vipākaphalamāha / manorathaḥ śubhakṛtāṃ yatra yatraiva gacchati / / tatra tatraiva tatpuṇyaiḥ phalārgheṇābhipūjyate // Bca_7.42 //
tasmāt sarvaṃ prayatnena tyaktavyaṃ pāpasaṃcayam / / nirjitya dveṣasaṃrambhaṃ śubhe karma samācara // Dak_5.39 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287832 (0.0):
tatra tarāpi tatpuṇyaiḥ phalārgheṇābhipūjyate // Dak_5.38 // / tasmāt sarvaṃ prayatnena tyaktavyaṃ pāpasaṃcayam /
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287841 (0.0):
nirjitya dveṣasaṃrambhaṃ śubhe karma samācara // Dak_5.39 // / na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14302635 (0.0):
anugrahaś ca jñānaṃ ca, śīlam etat dvijottama // Dak_16.9 // / na ca dveṣasamaṃ pāpaṃna ca kṣāntisamaṃ tapaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384736 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmāt kṣāntiṃ prayatnena bhāvayedvividhairnayaiḥ //
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3421824 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmātkṣāntiṃ prayatnena bhāvayedvividhairnayaiḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422745 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmātkṣāntiṃ prayatnena bhāvayedvividhairnayaiḥ // Bca_6.2 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151310 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588249 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ $ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332776 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmāt kṣāntiṃ prayatnena bhāvayedvividhairnayaiḥ // Bca_6.2 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604829 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmāt kṣāntiṃ prayatnena bhāvayed vividhair nayaiḥ // SRKK_168 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28911904 (0.064):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca maitrīsamaṃ tapaḥ /
tasmāt kṣāntiṃ prayatnena bhāvayed vividhair nayaiḥ // Dak_5.40 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287847 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmāt kṣāntiṃ prayatnena bhāvayed vividhair nayaiḥ // Dak_5.40 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14302639 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃna ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmāt kṣāntiṃ prayatnena bhāvayed vividhair nayaiḥ // Dak_16.10 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384741 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmāt kṣāntiṃ prayatnena bhāvayedvividhairnayaiḥ //
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3421827 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmātkṣāntiṃ prayatnena bhāvayedvividhairnayaiḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422748 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmātkṣāntiṃ prayatnena bhāvayedvividhairnayaiḥ // Bca_6.2 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151315 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmātkṣāntiṃ prayatnena bhāvayedvividhairnayaiḥ // SBca_6.2 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588254 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ $ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ & / tasmāt kṣāntiṃ prayatnena % bhāvayedvividhairnayaiḥ // Bca_6.2 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332781 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmāt kṣāntiṃ prayatnena bhāvayedvividhairnayaiḥ // Bca_6.2 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604834 (0.0):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmāt kṣāntiṃ prayatnena bhāvayed vividhair nayaiḥ // SRKK_168 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412618 (0.023):
buddhvā kṣāntiṃ prayatnena bhāvayedvividhairnayaiḥ //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412554 (0.038):
tasmātkṣāntiṃ prayatnena bhāvayedvividhairnayaiḥ // / manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśnute /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27670051 (0.060):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃna ca kṣāntisamaṃ tapaḥ / / tasmāt kṣāntiṃ prayatnena bhāvayed vividhair nayaiḥ // Dak_16.10 //
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukham aśnute /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287855 (0.0):
tasmāt kṣāntiṃ prayatnena bhāvayed vividhair nayaiḥ // Dak_5.40 // / manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukham aśnute /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384745 (0.0):
tasmāt kṣāntiṃ prayatnena bhāvayedvividhairnayaiḥ // / manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśrūte /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412562 (0.0):
tasmātkṣāntiṃ prayatnena bhāvayedvividhairnayaiḥ // / manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśnute /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28911922 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukham aśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // KDA_370 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422796 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśrute /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151324 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśnute /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588263 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti $ na prītisukhamaśnute &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332790 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // Bca_6.3 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604843 (0.0):
tasmāt kṣāntiṃ prayatnena bhāvayed vividhair nayaiḥ // SRKK_168 // / manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukham aśnute /
na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // Dak_5.41 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287864 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukham aśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // Dak_5.41 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412568 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśasye hṛdi sthite //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28911931 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukham aśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // KDA_370 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151331 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // SBca_6.3 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588270 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti $ na prītisukhamaśnute & / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti % dveṣaśalye hṛdi sthite // Bca_6.3 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332797 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // Bca_6.3 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604852 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukham aśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // SRKK_169 //
na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti durjanā gaganopamāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287872 (0.0):
na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // Dak_5.41 // / na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti durjanā gaganopamāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384790 (0.0):
saṃkṣepānnāsti tatkiṃcitkrodhano yena susthitaḥ // / na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti durjanā gaganopamāḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604854 (0.044):
na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // SRKK_169 // / na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti yāvajjīvam api ghnataḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28911933 (0.056):
na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // KDA_370 // / na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti yāvajjīvam api ghnataḥ /
mārite krodhacitte tu naśyante sarvaśatravaḥ // Dak_5.42 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287879 (0.0):
na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti durjanā gaganopamāḥ / / mārite krodhacitte tu naśyante sarvaśatravaḥ // Dak_5.42 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384794 (0.0):
na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti durjanā gaganopamāḥ / / mārite krodhacitte tu naśyante sarvaśatravaḥ //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386459 (0.028):
kiyato mārayiṣyāmi durjanān gaganopamān / / mārite krodhacitte tu māritāḥ sarvaśatravaḥ //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411495 (0.028):
kiyato mārayiṣyanti durjanān gaganopamān / / mārite krodhacitte tu māritāḥ sarvaśatravaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149976 (0.028):
kiyato mārayiṣyāmi durjanān gaganopamān / / mārite krodhacitte tu māritāḥ sarvaśatravaḥ // SBca_5.12 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586919 (0.028):
kiyato mārayiṣyāmi $ durjanān gaganopamān & / mārite krodhacitte tu % māritāḥ sarvaśatravaḥ // Bca_5.12 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331447 (0.028):
kiyato mārayiṣyāmi durjanān gaganopamān / / mārite krodhacitte tu māritāḥ sarvaśatravaḥ // Bca_5.12 //
vikalpendhanadīptena jantuḥ krodhahavirbhujā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287886 (0.0):
mārite krodhacitte tu naśyante sarvaśatravaḥ // Dak_5.42 // / vikalpendhanadīptena jantuḥ krodhahavirbhujā /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604874 (0.0):
krodham ekaṃ tu yo hanyāt tena sarvadviṣo hatāḥ // SRKK_170 // / vikalpendhanadīptena jantuḥ krodhahavirbhujā /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28911953 (0.030):
vikalpen dhanadīptena jantuḥ krodhahavir bhujā / / dahaty ātmānam evādau parān dhakṣyati vā na vā // KDA_372 //
dahaty ātmānam evādau paraṃ dhakṣyati vā na vā // Dak_5.43 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287893 (0.0):
vikalpendhanadīptena jantuḥ krodhahavirbhujā / / dahaty ātmānam evādau paraṃ dhakṣyati vā na vā // Dak_5.43 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384806 (0.0):
vikalpedhanadiptena jantuḥ krodhāgninā kila / / dahatyātmānamevādau paraṃ dhakṣyati vā na vā //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604881 (0.0):
vikalpendhanadīptena jantuḥ krodhahavirbhujā / / dahaty ātmānam evādau paraṃ dhakṣyati vā na vā // SRKK_171 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28911957 (0.037):
vikalpen dhanadīptena jantuḥ krodhahavir bhujā / / dahaty ātmānam evādau parān dhakṣyati vā na vā // KDA_372 //
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14768717 (0.059):
api prakāśayaty agnir iti | nanu yathā parātmānaṃ dahati | evam eva / svātmānam api dhakṣyatīti | na caitad evaṃ | tatra yad uktaṃ parātmānam
jarā rūpavatāṃ krodhaḥ tamaś cakṣuṣmatām api / / vadho dharmārthakāmānāṃ tasmāt krodhaṃ nivārayet // Dak_5.44 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287906 (0.0):
dahaty ātmānam evādau paraṃ dhakṣyati vā na vā // Dak_5.43 // / jarā rūpavatāṃ krodhaḥ tamaś cakṣuṣmatām api /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384820 (0.0):
jarā rupavatāṃ krodhaḥ tamaścakṣuṣmatāmapi / / vadho dharmārthakāmānāṃ tasmāt krodhaṃ nivārayet //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604892 (0.0):
dahaty ātmānam evādau paraṃ dhakṣyati vā na vā // SRKK_171 // / jarā rūpavatāṃ krodhaḥ tamaś cakṣuṣmatām api/
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28911965 (0.039):
dahaty ātmānam evādau parān dhakṣyati vā na vā // KDA_372 // / jarā rūpavatāṃ krodhas tamaś cakṣuṣmatām api /
aniṣṭakaraṇāj jātam iṣṭasya ca vighātanāt / / krodhaṃ yo hanti nirbandhāt sa sukhīha paratra ca // Dak_5.45 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287911 (0.0):
vadho dharmārthakāmānāṃ tasmāt krodhaṃ nivārayet // Dak_5.44 // / aniṣṭakaraṇāj jātam iṣṭasya ca vighātanāt /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287920 (0.0):
aniṣṭakaraṇāj jātam iṣṭasya ca vighātanāt / / krodhaṃ yo hanti nirbandhāt sa sukhīha paratra ca // Dak_5.45 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384830 (0.0):
vadho dharmārthakāmānāṃ tasmāt krodhaṃ nivārayet // / aniṣṭakaraṇājjātamiṣṭasya ca vighātanāt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412606 (0.0):
yaḥ krodhaṃ hanti nirbandhāt sa sukhīha paratra ca //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151370 (0.0):
yaḥ krodhaṃ hanti nirbandhāt sa sukhīha paratra ca // SBca_6.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588309 (0.0):
yaḥ krodhaṃ hanti nirbandhāt % sa sukhīha paratra ca // Bca_6.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332836 (0.0):
yaḥ krodhaṃ hanti nirbandhāt sa sukhīha paratra ca // Bca_6.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151378 (1.192):
yaḥ krodhaṃ hanti nirbandhāt sa sukhīha paratra ca // SBca_6.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588317 (1.192):
yaḥ krodhaṃ hanti nirbandhāt % sa sukhīha paratra ca // Bca_6.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332844 (1.192):
yaḥ krodhaṃ hanti nirbandhāt sa sukhīha paratra ca // Bca_6.6 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422987 (0.041):
idānīṃ dveṣopaghātāya tatkāraṇamupahantuṃ vyavasthāṃ kurvannāha / aniṣṭakaraṇājjātamiṣṭasya ca vighātanāt /
tasmād dveṣaṃ vinirjitya cittaṃ rakṣa prayatnataḥ / / na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittam arakṣatā // Dak_5.46 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287932 (0.0):
krodhaṃ yo hanti nirbandhāt sa sukhīha paratra ca // Dak_5.45 // / tasmād dveṣaṃ vinirjitya cittaṃ rakṣa prayatnataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386315 (0.0):
śikṣāṃ rakṣitukāmena citta rakṣayaṃ prayatnataḥ / / na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411365 (0.0):
śikṣāṃ rakṣitukāmena cittīrakṣyaṃ prayatnataḥ / / na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149834 (0.0):
śikṣāṃ rakṣitukāmena cittaṃ rakṣyaṃ prayatnataḥ / / na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā // SBca_5.1 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586777 (0.0):
śikṣāṃ rakṣitukāmena $ cittaṃ rakṣyaṃ prayatnataḥ & / na śikṣā rakṣituṃ śakyā % calaṃ cittamarakṣatā // Bca_5.1 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331305 (0.0):
śikṣāṃ rakṣitukāmena cittaṃ rakṣyaṃ prayatnataḥ / / na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā // Bca_5.1 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414990 (0.045):
śikṣārakṣaṇādhikāre kimiti cittaṃ rakṣyata ityāha na śikṣeti / anyathā / śikṣaiva rakṣitumaśakyā calamanāyattaṃ cittamarakṣatā / cittasya calatāyāṃ
adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287940 (0.0):
na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittam arakṣatā // Dak_5.46 // / adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149844 (0.0):
na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā // SBca_5.1 // / adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586787 (0.0):
na śikṣā rakṣituṃ śakyā % calaṃ cittamarakṣatā // Bca_5.1 // / adāntā mattamātaṅgā $ na kurvantīha tāṃ vyathām &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331315 (0.0):
na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā // Bca_5.1 // / adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386324 (1.192):
adāntā mattamātaṃgā na kurvantīha tāṃ vyathām /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415003 (0.045):
ito 'pi cittameva rakṣaṇīyamityāha / adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām /
karoti yām avīcyādau muktaś cittamataṅgajaḥ // Dak_5.47 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287950 (0.0):
adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām / / karoti yām avīcyādau muktaś cittamataṅgajaḥ // Dak_5.47 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149851 (0.025):
adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām / / karoti yāmavīcyādau muktaścittamataṅgajaḥ // SBca_5.2 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586795 (0.025):
adāntā mattamātaṅgā $ na kurvantīha tāṃ vyathām & / karoti yāmavīcyādau % muktaścittamataṅgajaḥ // Bca_5.2 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331323 (0.025):
adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām / / karoti yāmavīcyādau muktaścittamataṅgajaḥ // Bca_5.2 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386327 (0.026):
adāntā mattamātaṃgā na kurvantīha tāṃ vyathām / / karoti yāmavīcyādau muktaścittamataṃgajaḥ //
baddhaś cec cittamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287956 (0.0):
karoti yām avīcyādau muktaś cittamataṅgajaḥ // Dak_5.47 // / baddhaś cec cittamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149860 (0.0):
baddhaśceccittamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415052 (1.192):
baddhaśceccittamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ / / bhayamastaṃgataṃ sarvaṃ kṛtsnaṃ kalyāṇamāgatam // Bca_5.3 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586802 (0.035):
karoti yāmavīcyādau % muktaścittamataṅgajaḥ // Bca_5.2 // / baddhaśceccitamātaṅgaḥ $ smṛtirajjvā samantataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331330 (0.035):
karoti yāmavīcyādau muktaścittamataṅgajaḥ // Bca_5.2 // / baddhaśceccitamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386337 (0.039):
baddhaśceccittamātaṃgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ /
bhayam astaṃgataṃ sarvaṃ sarvakalyāṇam āgatam // Dak_5.48 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287963 (0.0):
baddhaś cec cittamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ / / bhayam astaṃgataṃ sarvaṃ sarvakalyāṇam āgatam // Dak_5.48 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415055 (0.0):
baddhaśceccittamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ / / bhayamastaṃgataṃ sarvaṃ kṛtsnaṃ kalyāṇamāgatam // Bca_5.3 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149863 (0.0):
baddhaśceccittamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ / / bhayamastaṃgataṃ sarvaṃ kṛtsnaṃ kalyāṇamāgatam // SBca_5.3 //
tasmāc cittaṃ samādhāya smṛtvā rakṣa prayatnataḥ / / cittād eva hi sarvatra bhayaṃ bhadraṃ ca jāyate // Dak_5.49 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287973 (0.0):
bhayam astaṃgataṃ sarvaṃ sarvakalyāṇam āgatam // Dak_5.48 // / tasmāc cittaṃ samādhāya smṛtvā rakṣa prayatnataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386387 (0.0):
tasmāccittaṃ samādhāya smṛtvā rakṣan prayatnataḥ / / cittādeva hi sarvatra bhayaṃ bhadraṃ ca jāyate //
cittarakṣāvrataṃ tyaktvā kim anyair bahubhir vrataiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287981 (0.0):
cittād eva hi sarvatra bhayaṃ bhadraṃ ca jāyate // Dak_5.49 // / cittarakṣāvrataṃ tyaktvā kim anyair bahubhir vrataiḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12576627 (0.0):
prajārakṣāvrataṃ tyaktvā kim anyair bahubhir vrataiḥ // Rm_2.75{76} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386536 (0.037):
cittarakṣāvrataṃ muktvā kimanyairbahubhirvrataiḥ //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411577 (0.049):
tasmāt svadhiṣṭhitaṃ cittam sadā kāryaṃ surakṣitam // / cittarakṣāvrataṃ tyaktvā bahubhiḥ kiṃ tapovrataiḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416088 (0.054):
ataścittarakṣaṇameva pradhānaṃ vratam / tadvihāya / kimanyairvratairbahubhirapi mama prayojanam? na kiṃcit / tadrahitasya
evaṃ buddhvā sadā rājan dharmeṇa pālaya prajāḥ // Dak_5.50 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287988 (0.0):
cittarakṣāvrataṃ tyaktvā kim anyair bahubhir vrataiḥ / / evaṃ buddhvā sadā rājan dharmeṇa pālaya prajāḥ // Dak_5.50 //
punaś ca mahārāja // / yo 'sau drumo dāmaphalaṃ cinoti na vindati svādu ca hanti bījam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288000 (0.0):
evaṃ buddhvā sadā rājan dharmeṇa pālaya prajāḥ // Dak_5.50 // / punaś ca mahārāja //
kṣiṇoti deśaṃ karadurvahatvāt dharmaṃ nṛpo vai na ca nandatīti // Dak_5.51
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288011 (0.0):
yo 'sau drumo dāmaphalaṃ cinoti na vindati svādu ca hanti bījam / / kṣiṇoti deśaṃ karadurvahatvāt dharmaṃ nṛpo vai na ca nandatīti // Dak_5.51
tasmād anītyā na daṇḍayet prajā nyāyena rājyaṃ pratipālayasva /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288019 (0.0):
kṣiṇoti deśaṃ karadurvahatvāt dharmaṃ nṛpo vai na ca nandatīti // Dak_5.51 / tasmād anītyā na daṇḍayet prajā nyāyena rājyaṃ pratipālayasva /
nṛpāś ca yeṣāṃ guṇam āvahanti teṣāṃ prajānāṃ pravahanti duḥkham //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288026 (0.0):
tasmād anītyā na daṇḍayet prajā nyāyena rājyaṃ pratipālayasva / / nṛpāś ca yeṣāṃ guṇam āvahanti teṣāṃ prajānāṃ pravahanti duḥkham //
Dak_5.52 // / punaś ca mahārāja // / svaduḥkhaduḥkhī paraduḥkhato 'pi sukhī svasaukhyaiś ca paraiḥ samānam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288040 (0.0):
nṛpāś ca yeṣāṃ guṇam āvahanti teṣāṃ prajānāṃ pravahanti duḥkham // / Dak_5.52 // / punaś ca mahārāja //
itthaṃ nṛpā ye satataṃ bhavanti rājñāṃ sadā sarvaguṇā bhavanti // Dak_5.53
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288051 (0.0):
svaduḥkhaduḥkhī paraduḥkhato 'pi sukhī svasaukhyaiś ca paraiḥ samānam / / itthaṃ nṛpā ye satataṃ bhavanti rājñāṃ sadā sarvaguṇā bhavanti // Dak_5.53
dharmeṇa rājyaṃ paripūrayanti dharmeṇa lakṣmīḥ satataṃ vahanti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288059 (0.0):
itthaṃ nṛpā ye satataṃ bhavanti rājñāṃ sadā sarvaguṇā bhavanti // Dak_5.53 / dharmeṇa rājyaṃ paripūrayanti dharmeṇa lakṣmīḥ satataṃ vahanti /
dharmeṇa lokān paritarpayanti dharmeṇa kāmān sahasā labhante // Dak_5.54
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288066 (0.0):
dharmeṇa rājyaṃ paripūrayanti dharmeṇa lakṣmīḥ satataṃ vahanti / / dharmeṇa lokān paritarpayanti dharmeṇa kāmān sahasā labhante // Dak_5.54
punaś ca // / dānena bhogā na paropatāpān nājñānamohāt paralokavantaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288077 (0.0):
dharmeṇa lokān paritarpayanti dharmeṇa kāmān sahasā labhante // Dak_5.54 / punaś ca // / dānena bhogā na paropatāpān nājñānamohāt paralokavantaḥ /
parapratāpād yad ihaiva bhogās te prāpnuvante paralokaduḥkhāḥ // Dak_5.55
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288087 (0.0):
dānena bhogā na paropatāpān nājñānamohāt paralokavantaḥ / / parapratāpād yad ihaiva bhogās te prāpnuvante paralokaduḥkhāḥ // Dak_5.55
ātmā nadī bhārata puṇyatīrthā satyodakā śīlataṭā dayormiḥ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15441741 (0.0):
'sti / 05,040.019a ātmā nadī bhārata puṇyatīrthā; satyodakā dhṛtikūlā damormiḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288097 (0.0):
parapratāpād yad ihaiva bhogās te prāpnuvante paralokaduḥkhāḥ // Dak_5.55 / ātmā nadī bhārata puṇyatīrthā satyodakā śīlataṭā dayormiḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12884913 (0.0):
MSS_4638 1 ātmā nadī bhārata puṇyatīrthā satyodakā dhṛtikūlā damormiḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13486562 (0.0):
ātmā nadī saṃyam apuṇya-tīrthā / satyodakā śīla-taṭā dayormiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12884935 (0.049):
MSS_4639 1 ātmā nadī saṃyamapuṇyatīrthā satyodakā śīlasamādhiyuktā /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781800 (0.054):
ātmā nadī saṃyamapuṇyatīrthā satyodakā śīlamādhiyuktā /
atrābhiṣekaṃ kurute pravīṇa na vāriṇā śudhyati cāntarātmā // Dak_5.56 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288107 (0.0):
ātmā nadī bhārata puṇyatīrthā satyodakā śīlataṭā dayormiḥ / / atrābhiṣekaṃ kurute pravīṇa na vāriṇā śudhyati cāntarātmā // Dak_5.56 //
satyena śaucyaṃ na jalapraveśād dehasya bāhyamalam eva nāśam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288116 (0.0):
atrābhiṣekaṃ kurute pravīṇa na vāriṇā śudhyati cāntarātmā // Dak_5.56 // / satyena śaucyaṃ na jalapraveśād dehasya bāhyamalam eva nāśam /
satyena tiṣṭhanti sadaiva devāḥ sthitiḥ pṛthivyāḥ khalu eva satyaiḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288123 (0.0):
satyena śaucyaṃ na jalapraveśād dehasya bāhyamalam eva nāśam / / satyena tiṣṭhanti sadaiva devāḥ sthitiḥ pṛthivyāḥ khalu eva satyaiḥ //
Dak_5.57 // / śīlena svargā na giriprapātāt śīlena tulyā na bhavanti rakṣāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288134 (0.0):
satyena tiṣṭhanti sadaiva devāḥ sthitiḥ pṛthivyāḥ khalu eva satyaiḥ // / Dak_5.57 // / śīlena svargā na giriprapātāt śīlena tulyā na bhavanti rakṣāḥ /
duḥśīlaśailāt skhalitā manuṣyāḥ patanti duḥkheṣu mahārṇaveṣu // Dak_5.58
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288144 (0.0):
śīlena svargā na giriprapātāt śīlena tulyā na bhavanti rakṣāḥ / / duḥśīlaśailāt skhalitā manuṣyāḥ patanti duḥkheṣu mahārṇaveṣu // Dak_5.58
jñānena mokṣaṃ na śarīraśoṣāt varṣeṇa ārdraṃ na paraṃ nidāghaiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288153 (0.0):
duḥśīlaśailāt skhalitā manuṣyāḥ patanti duḥkheṣu mahārṇaveṣu // Dak_5.58 / jñānena mokṣaṃ na śarīraśoṣāt varṣeṇa ārdraṃ na paraṃ nidāghaiḥ /
jñānair vihīnaḥ puruṣaḥ sa eva yathaiva paṅkasya sarassu snātaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288160 (0.0):
jñānena mokṣaṃ na śarīraśoṣāt varṣeṇa ārdraṃ na paraṃ nidāghaiḥ / / jñānair vihīnaḥ puruṣaḥ sa eva yathaiva paṅkasya sarassu snātaḥ //
Dak_5.59 // / iti śrutvātha rājendraḥ saṃharṣitatanūruhaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288167 (0.0):
jñānair vihīnaḥ puruṣaḥ sa eva yathaiva paṅkasya sarassu snātaḥ // / Dak_5.59 // / iti śrutvātha rājendraḥ saṃharṣitatanūruhaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10835470 (0.061):
saro dṛṣṭvā tu rājendraḥ saṃprahṛṣṭatanūruhaḥ // RKS_89.29 //
saṃsāre ca mahāghore katham uttārayāmy aham // Dak_5.60 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288175 (0.0):
iti śrutvātha rājendraḥ saṃharṣitatanūruhaḥ / / saṃsāre ca mahāghore katham uttārayāmy aham // Dak_5.60 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288243 (0.059):
buddhakāryaṃ tataḥ kṛtvā dīrghakālaṃ ca sthāsyati // Dak_5.65 // / atha sa bhūpatīndreśas tasya satyāśiṣaṃ pratigrāhyādau praṇamya pramodād
athāsau bhūpatīndreśaḥ saṃsārabhayabhītayā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288180 (0.0):
saṃsāre ca mahāghore katham uttārayāmy aham // Dak_5.60 // / athāsau bhūpatīndreśaḥ saṃsārabhayabhītayā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288243 (0.059):
buddhakāryaṃ tataḥ kṛtvā dīrghakālaṃ ca sthāsyati // Dak_5.65 // / atha sa bhūpatīndreśas tasya satyāśiṣaṃ pratigrāhyādau praṇamya pramodād
prasanno bhagavati buddhe cakāra śaraṇaṃ punaḥ // Dak_5.61 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288186 (0.0):
athāsau bhūpatīndreśaḥ saṃsārabhayabhītayā / / prasanno bhagavati buddhe cakāra śaraṇaṃ punaḥ // Dak_5.61 //
bhagavan buddha vīreśa śrutvā me rocate manaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288196 (0.0):
prasanno bhagavati buddhe cakāra śaraṇaṃ punaḥ // Dak_5.61 // / bhagavan buddha vīreśa śrutvā me rocate manaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286301 (0.025):
lokānāṃ ca hitārthāya avocaj jagatāṃ prabhum // Dak_1.49 // / bhagavan buddha vīreśa jagadānandavardhana /
saṃbodhau vyākaroṣi tvaṃ yācayāmīty ahaṃ prabho // Dak_5.62 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288202 (0.0):
bhagavan buddha vīreśa śrutvā me rocate manaḥ / / saṃbodhau vyākaroṣi tvaṃ yācayāmīty ahaṃ prabho // Dak_5.62 //
atha śrībhagavāñ chāstā jñātvā tasyāśayaṃ śubham /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288209 (0.0):
saṃbodhau vyākaroṣi tvaṃ yācayāmīty ahaṃ prabho // Dak_5.62 // / atha śrībhagavāñ chāstā jñātvā tasyāśayaṃ śubham /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285825 (0.062):
devāś cānye gaṇāḥ sarve pratasthur vismayāt puraḥ // Dak_1.13 // / atha śrībhagavāñ chāstā vyutthāya ca samādhinā /
vyākārṣīd acireṇaiva tathāgato bhaviṣyasi // Dak_5.63 // / arhan ratnākaro nāma saṃbuddho lokanāyakaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288220 (0.0):
atha śrībhagavāñ chāstā jñātvā tasyāśayaṃ śubham / / vyākārṣīd acireṇaiva tathāgato bhaviṣyasi // Dak_5.63 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297413 (0.059):
sādhu sādhu kulaputra, asmiṃs tava lokadhātau candraprabho nāma tathāgato / 'rhan bhaviṣyatīti // / (Dak: 114)
dharmarājo jagannāthaḥ sarvajño 'rhan munīśvaraḥ // Dak_5.64 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288226 (0.0):
arhan ratnākaro nāma saṃbuddho lokanāyakaḥ / / dharmarājo jagannāthaḥ sarvajño 'rhan munīśvaraḥ // Dak_5.64 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12658412 (5.960):
tadyathā bhagavāc chāstā śākyasiṃho munīśvaraḥ / / sarvajño 'rhañ jagannātho dharmarājas tathāgataḥ // Rm_35.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12660014 (0.023):
tadyathābhūt purā śāstā krakuchandas tathāgataḥ / / sarvajño 'rhaṃ jagannātho dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_35.128{28} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12663949 (0.023):
tad yathābhūt purā śāstā kāśyapākhyamunīśvaraḥ / / sarvajño 'rhaṃ jagannātho dharmarājas tathāgataḥ // Rm_36.209{7} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23245384 (0.028):
tadā cāsau jagacchāstā śākyamunistathāgataḥ // SvayambhuP_1.106 // / sarvajño dharmarājo 'rhan munīśvaro vināyakaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12652892 (0.040):
sarvajño 'rhañ jagacchāstā dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_32.122{21} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12576496 (0.041):
puraikasamaye buddhaś caṃdano nāma dharmarāṭ // Rm_2.65{66} // / sarvajño 'rhañ jagannāthaḥ śāstā lokādhipeśvaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637534 (0.044):
pūjanīyaḥ kathaṃ nāthaṃ dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_26.43{43} // / buddha eva jagannātho dayāluḥ sadguṇākaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610236 (0.044):
sarvajñaḥ sugataḥ śāstā dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_14.192{92} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618258 (0.044):
puraikasamaye sa śrīśākyasiṃho munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ śāstā dharmarājo vināyakaḥ // Rm_18.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623618 (0.044):
tadyathā bhagavān buddhaḥ śākyasiṃho munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ śāstā dharmarājo vināyakaḥ // Rm_20.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12628950 (0.044):
purā sa bhagavān buddhaḥ śākyasiṃho munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ śāstā dharmarājo vināyakaḥ // Rm_23.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634472 (0.044):
tadyathā bhagavān buddhaḥ śrīghanaḥ sa munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ śāstā dharmarājo vināyakaḥ // Rm_25.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639423 (0.044):
tadyathā bhagavān buddhaḥ śākyasiṃho jagadguruḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ śāstā dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_27.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645106 (0.044):
tadyathā bhagavān buddhā śākyasiṃho munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ śāstā dharmarājo vināyakaḥ // Rm_29.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657258 (0.044):
tadyathā bhagavān buddhaḥ śākyasiṃho munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugato śāstā dharmarājas tathāgataḥ // Rm_34.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650457 (0.044):
tataḥ sa sugataḥ śāstā jagannātho vināyakaḥ / / sarvajño 'rhan mahābhijñas tathāgato munīśvaraḥ // Rm_31.101{94} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657461 (0.045):
jagacchāstā jagannātho dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_34.22{22} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637573 (0.047):
nirjitakleśa ātmajñaḥ ṣaḍabhijño jagadguruḥ / / saṃbuddho 'rhañ jinas trāyī dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_26.46{46} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12656750 (0.047):
tataḥ sa bhagavāñ chāstā sarvajño 'rhan munīśvaraḥ /
sarvavidyādhipaḥ śāstā guṇākaro bhaviṣyasi /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288233 (0.0):
dharmarājo jagannāthaḥ sarvajño 'rhan munīśvaraḥ // Dak_5.64 // / sarvavidyādhipaḥ śāstā guṇākaro bhaviṣyasi /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575530 (5.960):
sarvadharmādhipaḥ śāstā sarvavidyāguṇākaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12644882 (0.034):
bodhim āsādya sarvajñas tathāgato munīśvaraḥ // Rm_28.220{41} // / sarvavidyādhipaḥ śāstā dharmarājo vināyakaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610240 (0.037):
sarvajñaḥ sugataḥ śāstā dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_14.192{92} // / sarvavidyādhipo nāthas tathāgato vināyakaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386739 (0.043):
dharmarājo jagannāthaḥ sarvajñorhanmunīśvaraḥ // / sarvavidyādhipaḥ śāstā mahābhijño vināyakaḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23251152 (0.045):
dharmmarājo jagannāthaḥ krakuchando munīśvaraḥ // SvayambhuP_4.5 // / sarva vidyādhipaḥ śāstā traidhātuka vināyakaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12597005 (0.052):
purāsīd bhagavān buddhaḥ kāśyapo 'rhan munīśvaraḥ / / sarvavidyādhipaḥ śāstā tathāgato vināyakaḥ // Rm_10.238{38} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24405484 (0.061):
(Gkv 233) / sarvavidyādhipaḥ śāstā sarvadharmādhipaḥ prabhuḥ /
buddhakāryaṃ tataḥ kṛtvā dīrghakālaṃ ca sthāsyati // Dak_5.65 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288240 (0.0):
sarvavidyādhipaḥ śāstā guṇākaro bhaviṣyasi / / buddhakāryaṃ tataḥ kṛtvā dīrghakālaṃ ca sthāsyati // Dak_5.65 //
atha sa bhūpatīndreśas tasya satyāśiṣaṃ pratigrāhyādau praṇamya pramodād
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288251 (0.0):
buddhakāryaṃ tataḥ kṛtvā dīrghakālaṃ ca sthāsyati // Dak_5.65 // / atha sa bhūpatīndreśas tasya satyāśiṣaṃ pratigrāhyādau praṇamya pramodād
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288174 (0.059):
saṃsāre ca mahāghore katham uttārayāmy aham // Dak_5.60 // / athāsau bhūpatīndreśaḥ saṃsārabhayabhītayā /
gamisyāmīty ārocya vimānam āruhya ṛddhyā labdhalābha iva vaṇik svagṛhaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288260 (0.0):
atha sa bhūpatīndreśas tasya satyāśiṣaṃ pratigrāhyādau praṇamya pramodād / gamisyāmīty ārocya vimānam āruhya ṛddhyā labdhalābha iva vaṇik svagṛhaṃ
prākramat śrīsvam eva rājyam // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyakāmakathā pañcamaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288273 (0.0):
gamisyāmīty ārocya vimānam āruhya ṛddhyā labdhalābha iva vaṇik svagṛhaṃ / prākramat śrīsvam eva rājyam //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287200 (0.031):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dānakathā caturthaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286531 (0.033):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyaprotsāhanakathā prathamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292208 (0.060):
praṇidhānavaśās ratnakūṭāgāreṇa saha svargeṣūpapannaḥ // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ snānakathāparivarto nāma saptamaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305076 (0.060):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyām ujjvālikādānakathā saptadaśamaḥ paricchedaḥ
VI. jīrṇoddhāraṇabimbakathā / tataḥ kautūhalajātā bhikṣavo bhagavantam etad avocat //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288284 (0.0):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyakāmakathā pañcamaḥ paricchedaḥ // / VI. jīrṇoddhāraṇabimbakathā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290631 (0.059):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ jīrṇoddhāraṇabimbakathā ṣaṣṭamaḥ paricchedaḥ
bhagavan kena puṇyena kuśalena ca karmaṇā / / sa rājātyabhirūpo 'yaṃ darśanīyamanoharaḥ // Dak_6.1 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288294 (0.0):
tataḥ kautūhalajātā bhikṣavo bhagavantam etad avocat // / bhagavan kena puṇyena kuśalena ca karmaṇā /
kasyā nagaryāḥ sarūpo mānujasyedṛśaṃ varam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288300 (0.0):
sa rājātyabhirūpo 'yaṃ darśanīyamanoharaḥ // Dak_6.1 // / kasyā nagaryāḥ sarūpo mānujasyedṛśaṃ varam /
lāvaṇyarddhisamāpanno devasyāpi sudurlabhaḥ // Dak_6.2 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288306 (0.0):
kasyā nagaryāḥ sarūpo mānujasyedṛśaṃ varam / / lāvaṇyarddhisamāpanno devasyāpi sudurlabhaḥ // Dak_6.2 //
bhagavan āha // / bhikṣavo 'sau mahīpālo mahāpuṇyaprabhojjvalaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288314 (0.0):
lāvaṇyarddhisamāpanno devasyāpi sudurlabhaḥ // Dak_6.2 // / bhagavan āha // / bhikṣavo 'sau mahīpālo mahāpuṇyaprabhojjvalaḥ /
vaiśālyāś ca nagaryāś ca ratnavyūho nṛpottamaḥ // Dak_6.3 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288321 (0.0):
bhikṣavo 'sau mahīpālo mahāpuṇyaprabhojjvalaḥ / / vaiśālyāś ca nagaryāś ca ratnavyūho nṛpottamaḥ // Dak_6.3 //
nagarī kīdṛśī syāc ca ṛddhā sphītamanoramā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288327 (0.0):
vaiśālyāś ca nagaryāś ca ratnavyūho nṛpottamaḥ // Dak_6.3 // / nagarī kīdṛśī syāc ca ṛddhā sphītamanoramā /
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528613 (0.061):
nāma lokadhātur, ṛddhā ca, sphītā ca, kṣemā ca, subhikṣā / ca, ramaṇīyā ca, bahudevamanuṣyākīrṇā ca. tatra khalv
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409962 (0.061):
lokadhāturṛddhā ca sphītā ca kṣemā ca subhikṣā ca ramaṇīyā ca / bahudevamanuṣyākīrṇā ca | tatra khalvānanda lokadhātau na nirayāḥ santi na
subhikṣā ramaṇīyā ca sujanaiḥ kovidair vṛtā // Dak_6.4 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288334 (0.0):
nagarī kīdṛśī syāc ca ṛddhā sphītamanoramā / / subhikṣā ramaṇīyā ca sujanaiḥ kovidair vṛtā // Dak_6.4 //
ṣoḍaśayojanāyāmavyāyāmaṃ ca tathaiva ca / / nānotsavasamāyuktā dūrād dūragadurjanā // Dak_6.5 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288345 (0.0):
subhikṣā ramaṇīyā ca sujanaiḥ kovidair vṛtā // Dak_6.4 // / ṣoḍaśayojanāyāmavyāyāmaṃ ca tathaiva ca /
yathā paurajanacittaṃ tathā rājñaḥ samaṃ manaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288350 (0.0):
nānotsavasamāyuktā dūrād dūragadurjanā // Dak_6.5 // / yathā paurajanacittaṃ tathā rājñaḥ samaṃ manaḥ /
viśālodyānasaṃpannā puṣkariṇīsuśobhitā //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288356 (0.0):
yathā paurajanacittaṃ tathā rājñaḥ samaṃ manaḥ / / viśālodyānasaṃpannā puṣkariṇīsuśobhitā //
pārśve tu vāditā eva pakṣiṇo bhṛṅganisvanaiḥ // Dak_6.6 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288364 (0.0):
viśālodyānasaṃpannā puṣkariṇīsuśobhitā // / pārśve tu vāditā eva pakṣiṇo bhṛṅganisvanaiḥ // Dak_6.6 //
mahiṣī tasya saṃpannā śubhavyūhaḥ sa tatsutaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288370 (0.0):
pārśve tu vāditā eva pakṣiṇo bhṛṅganisvanaiḥ // Dak_6.6 // / mahiṣī tasya saṃpannā śubhavyūhaḥ sa tatsutaḥ /
darśanīyo 'bhirūpaś ca puṣpadhanveva rūpavān // Dak_6.7 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288377 (0.0):
mahiṣī tasya saṃpannā śubhavyūhaḥ sa tatsutaḥ / / darśanīyo 'bhirūpaś ca puṣpadhanveva rūpavān // Dak_6.7 //
sakropacārakaṃ sarvaṃ rājalakṣmīṃ ca prāptavān /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288383 (0.0):
darśanīyo 'bhirūpaś ca puṣpadhanveva rūpavān // Dak_6.7 // / sakropacārakaṃ sarvaṃ rājalakṣmīṃ ca prāptavān /
dhanurvidyāsamāyuktaḥ śāstravidyāsupāragaḥ // Dak_6.8 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288390 (0.0):
sakropacārakaṃ sarvaṃ rājalakṣmīṃ ca prāptavān / / dhanurvidyāsamāyuktaḥ śāstravidyāsupāragaḥ // Dak_6.8 //
maharddhibalasaṃpannaś cakravartisamaprabhaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288397 (0.0):
dhanurvidyāsamāyuktaḥ śāstravidyāsupāragaḥ // Dak_6.8 // / maharddhibalasaṃpannaś cakravartisamaprabhaḥ /
śāstrāgamavidhijñaś ca kṛtakṛtyaḥ sa vijñavān // Dak_6.9 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288405 (0.0):
maharddhibalasaṃpannaś cakravartisamaprabhaḥ / / śāstrāgamavidhijñaś ca kṛtakṛtyaḥ sa vijñavān // Dak_6.9 //
īdṛśo rājaratneśaḥ sarvaloke pratāpavān /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288411 (0.0):
śāstrāgamavidhijñaś ca kṛtakṛtyaḥ sa vijñavān // Dak_6.9 // / īdṛśo rājaratneśaḥ sarvaloke pratāpavān /
pūrvakuśalakarmaṇā prāptavān īdṛśaṃ phalam // Dak_6.10 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288419 (0.0):
īdṛśo rājaratneśaḥ sarvaloke pratāpavān / / pūrvakuśalakarmaṇā prāptavān īdṛśaṃ phalam // Dak_6.10 //
maitreya uvāca // bhagavann aparaṃ kena kuśalamūlena samanvāgataḥ sa rājā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288427 (0.0):
pūrvakuśalakarmaṇā prāptavān īdṛśaṃ phalam // Dak_6.10 // / maitreya uvāca // bhagavann aparaṃ kena kuśalamūlena samanvāgataḥ sa rājā
īdṛśo vibhūtir āsīt kena karmaṇeti // / bhagavān āha // maitreya śṛṇu /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288437 (0.0):
maitreya uvāca // bhagavann aparaṃ kena kuśalamūlena samanvāgataḥ sa rājā / īdṛśo vibhūtir āsīt kena karmaṇeti //
bhūtapūrvaṃ sa maitreya pūrvajanmani nāvikaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288441 (0.0):
īdṛśo vibhūtir āsīt kena karmaṇeti // / bhagavān āha // maitreya śṛṇu / / bhūtapūrvaṃ sa maitreya pūrvajanmani nāvikaḥ /
nityaṃ samudratīreṣu vasati nāvikaḥ sa ca // Dak_6.11 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288448 (0.0):
bhūtapūrvaṃ sa maitreya pūrvajanmani nāvikaḥ / / nityaṃ samudratīreṣu vasati nāvikaḥ sa ca // Dak_6.11 //
nāgatā vaṇijaḥ ke cit tasya durdaivayogataḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288455 (0.0):
nityaṃ samudratīreṣu vasati nāvikaḥ sa ca // Dak_6.11 // / nāgatā vaṇijaḥ ke cit tasya durdaivayogataḥ /
tasmād duḥkhī mahākaṣṭī tarapaṇyaṃ grahaṇaṃ na hi // Dak_6.12 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288460 (0.0):
nāgatā vaṇijaḥ ke cit tasya durdaivayogataḥ / / tasmād duḥkhī mahākaṣṭī tarapaṇyaṃ grahaṇaṃ na hi // Dak_6.12 //
atha sa cintayām āsa hā hā karma mamādhunā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288471 (0.0):
tasmād duḥkhī mahākaṣṭī tarapaṇyaṃ grahaṇaṃ na hi // Dak_6.12 // / atha sa cintayām āsa hā hā karma mamādhunā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289445 (0.0):
āsvasthyam agnidāheneva duḥkham eva prāptavān // Dak_6.37 // / atha sa cintayām āsa, hā hā kaṣṭataraṃ mama /
kiṃ kartavyam idānīṃ me na prāptam annam ādikam // Dak_6.13 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288478 (0.0):
atha sa cintayām āsa hā hā karma mamādhunā / / kiṃ kartavyam idānīṃ me na prāptam annam ādikam // Dak_6.13 //
kasyāpi īdṛśaṃ duḥkhaṃ mā bhavatu kadā cana /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288484 (0.0):
kiṃ kartavyam idānīṃ me na prāptam annam ādikam // Dak_6.13 // / kasyāpi īdṛśaṃ duḥkhaṃ mā bhavatu kadā cana /
ity evaṃ manasā cintya jinaṃ smaran sa tiṣṭhati // Dak_6.14 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288490 (0.0):
kasyāpi īdṛśaṃ duḥkhaṃ mā bhavatu kadā cana / / ity evaṃ manasā cintya jinaṃ smaran sa tiṣṭhati // Dak_6.14 //
tataḥ sa nāvikas tatra sthātuṃ na ramate manaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288497 (0.0):
ity evaṃ manasā cintya jinaṃ smaran sa tiṣṭhati // Dak_6.14 // / tataḥ sa nāvikas tatra sthātuṃ na ramate manaḥ /
tasmāt samudratīrād anucaṅkramyamāne kasmiṃś cit sthāne / tathāgatadhātustūpajīrṇanātivistaraṃ caityam ekaṃ dadarśa //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288510 (0.0):
tataḥ sa nāvikas tatra sthātuṃ na ramate manaḥ / / tasmāt samudratīrād anucaṅkramyamāne kasmiṃś cit sthāne
taṃ caityaṃ gopālakāḥ krīḍayā pāṣāṇeṣṭakācarcitabhagnitāścaityodaraṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288518 (0.0):
tathāgatadhātustūpajīrṇanātivistaraṃ caityam ekaṃ dadarśa // / taṃ caityaṃ gopālakāḥ krīḍayā pāṣāṇeṣṭakācarcitabhagnitāścaityodaraṃ
dṛṣṭvā vimṛśyety uvāca // / kena pāpātmanā yena caityabhaṅgaṃ ca yat kṛtam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288529 (0.0):
taṃ caityaṃ gopālakāḥ krīḍayā pāṣāṇeṣṭakācarcitabhagnitāścaityodaraṃ / dṛṣṭvā vimṛśyety uvāca //
aśobhanam idaṃ caityaṃ saṃskāraṃ kriyate mayā // Dak_6.15 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288535 (0.0):
kena pāpātmanā yena caityabhaṅgaṃ ca yat kṛtam / / aśobhanam idaṃ caityaṃ saṃskāraṃ kriyate mayā // Dak_6.15 //
tat saṃskāraṃ kṛtaṃ tena yatra bhagnādi tatra ca / / śīrṇacarcitasthāneṣu śilayeṣṭākayāpi ca //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288545 (0.0):
aśobhanam idaṃ caityaṃ saṃskāraṃ kriyate mayā // Dak_6.15 // / tat saṃskāraṃ kṛtaṃ tena yatra bhagnādi tatra ca /
nāvika iti kṛtvā ca pūrvavac chobhanaṃ kṛtam // Dak_6.16 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288550 (0.0):
śīrṇacarcitasthāneṣu śilayeṣṭākayāpi ca // / nāvika iti kṛtvā ca pūrvavac chobhanaṃ kṛtam // Dak_6.16 //
atha buddhaprabhāvena tasmin kāle ca tatra ye / / trayaḥśatavaṇikpaṇyāś cāyānti tasya saṃsadi // Dak_6.17 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288562 (0.0):
nāvika iti kṛtvā ca pūrvavac chobhanaṃ kṛtam // Dak_6.16 // / atha buddhaprabhāvena tasmin kāle ca tatra ye /
sārthavāhasamāyuktā nadīśottaraṇāya ca / / vaṇijas te tam āhūya cainam ūcur vaṇigjanāḥ // Dak_6.18 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288573 (0.0):
trayaḥśatavaṇikpaṇyāś cāyānti tasya saṃsadi // Dak_6.17 // / sārthavāhasamāyuktā nadīśottaraṇāya ca /
bho nāvika vayaṃ ratnadvīpaṃ gacchāmaḥ sarvathā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288579 (0.0):
vaṇijas te tam āhūya cainam ūcur vaṇigjanāḥ // Dak_6.18 // / bho nāvika vayaṃ ratnadvīpaṃ gacchāmaḥ sarvathā /
bhavān netātra saṃvīkṣya samudrāt pālayatv ataḥ // Dak_6.19 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288586 (0.0):
bho nāvika vayaṃ ratnadvīpaṃ gacchāmaḥ sarvathā / / bhavān netātra saṃvīkṣya samudrāt pālayatv ataḥ // Dak_6.19 //
ity ākarṇya sa dhīvaro dhīra āyavyayaṃ cābhivīkṣya vahanaṃ teṣāṃ purataḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288594 (0.0):
bhavān netātra saṃvīkṣya samudrāt pālayatv ataḥ // Dak_6.19 // / ity ākarṇya sa dhīvaro dhīra āyavyayaṃ cābhivīkṣya vahanaṃ teṣāṃ purataḥ
samāropyāha // / bhavanto 'tra vahaneṣu sthātum arhatha saṃprati /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288602 (0.0):
ity ākarṇya sa dhīvaro dhīra āyavyayaṃ cābhivīkṣya vahanaṃ teṣāṃ purataḥ / samāropyāha // / bhavanto 'tra vahaneṣu sthātum arhatha saṃprati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9622129 (0.056):
anapekṣyāpi yacchraleṣaṃ tathaiva sthātumarhati // / athāpahnutyai sūtram /
svadevatāṃ smṛtvā dhairyam ālambya dṛdhaṃ nivāsata // Dak_6.20 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288608 (0.0):
bhavanto 'tra vahaneṣu sthātum arhatha saṃprati / / svadevatāṃ smṛtvā dhairyam ālambya dṛdhaṃ nivāsata // Dak_6.20 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24395235 (0.063):
ityevaṃ prārthayantaste sarve smṛtvā svadevatām / / dhairyamālambya saṃtrastāstasthurjīvarāśitāḥ //
te tatheti kṛtvā trayaḥśata vāṇijā vahanaṃ praṇamya ca samudraṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288616 (0.0):
svadevatāṃ smṛtvā dhairyam ālambya dṛdhaṃ nivāsata // Dak_6.20 // / te tatheti kṛtvā trayaḥśata vāṇijā vahanaṃ praṇamya ca samudraṃ
saṃprārthya vahanam āruhya krameṇa saṃtartum ārabdhāḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288622 (0.0):
te tatheti kṛtvā trayaḥśata vāṇijā vahanaṃ praṇamya ca samudraṃ / saṃprārthya vahanam āruhya krameṇa saṃtartum ārabdhāḥ //
tadā pramuditamānasāḥ sarve ca te vaṇijo mahotsāhaṃ pramodavantaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288629 (0.0):
saṃprārthya vahanam āruhya krameṇa saṃtartum ārabdhāḥ // / tadā pramuditamānasāḥ sarve ca te vaṇijo mahotsāhaṃ pramodavantaḥ /
niyatam asmākam uttamayātrāsiddhir iti babhūvuḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288635 (0.0):
tadā pramuditamānasāḥ sarve ca te vaṇijo mahotsāhaṃ pramodavantaḥ / / niyatam asmākam uttamayātrāsiddhir iti babhūvuḥ //
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24488891 (0.030):
/ tadadhirohaṇāc ca pramuditamanasaḥ sarva eva te vaṇijo babhūvur niyatam / asmākam uttamā yātrāsiddhir iti / krameṇa cāvajagāhire
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9298558 (0.030):
babhūvurniyatamasmākamuttamā yātrāsiddhiriti / krameṇa cāvajagāhire
tataḥ krameṇa cāvajagāhire / vividhamīnakulavicaritataraṅgaphenāvalīagāḍhataraṃ samudraṃ nīlaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288649 (0.0):
niyatam asmākam uttamayātrāsiddhir iti babhūvuḥ // / tataḥ krameṇa cāvajagāhire
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24488897 (0.012):
asmākam uttamā yātrāsiddhir iti / krameṇa cāvajagāhire / vividhamīnakulavicaritam anibhṛtajalakalakalārāvam
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9298564 (0.012):
babhūvurniyatamasmākamuttamā yātrāsiddhiriti / krameṇa cāvajagāhire / vividhamīnakulavicaritamanibhṛtajalakalakalārāvamanilabalavilāsapravicalitataraṅgaṃ
vimalakhaḍgābhinīlam iva vigatameghaṃ sūryāṃśutāpād iva khaṃ vilīnaṃ
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24488939 (0.0):
athendranīlaprakarābhinīlaṃ sūryāṃśutāpād iva khaṃ vilīnam /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9298606 (0.0):
athendranīlaprakarābhinīlaṃ sūryāṃśutāpādiva khaṃ vilīnam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288659 (0.0):
vividhamīnakulavicaritataraṅgaphenāvalīagāḍhataraṃ samudraṃ nīlaṃ / vimalakhaḍgābhinīlam iva vigatameghaṃ sūryāṃśutāpād iva khaṃ vilīnaṃ
samantato 'ntarhitatīralekham agādham ambhonidhimadhyaṃ krameṇa prāptāḥ //
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24488944 (0.0):
athendranīlaprakarābhinīlaṃ sūryāṃśutāpād iva khaṃ vilīnam / / samantato 'ntarhitatīralekham agādham ambhonidhimadhyam īyuḥ // AJm_14.3
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288668 (0.0):
vimalakhaḍgābhinīlam iva vigatameghaṃ sūryāṃśutāpād iva khaṃ vilīnaṃ / samantato 'ntarhitatīralekham agādham ambhonidhimadhyaṃ krameṇa prāptāḥ //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9298608 (1.192):
athendranīlaprakarābhinīlaṃ sūryāṃśutāpādiva khaṃ vilīnam / / samantato 'ntarhitatīralekhamagādhamammonidhimadhyamīyuḥ // Jm_14.3 //
tadā sāyāhnasamayam abhūt, tīraṃ prāptuṃ sudurlabham /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288675 (0.0):
samantato 'ntarhitatīralekham agādham ambhonidhimadhyaṃ krameṇa prāptāḥ // / tadā sāyāhnasamayam abhūt, tīraṃ prāptuṃ sudurlabham /
mṛdukiraṇasavitari kāle, mahotpātaṃ paramabhīṣaṇaṃ garutmadāśīviṣabhīmam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288687 (0.0):
tadā sāyāhnasamayam abhūt, tīraṃ prāptuṃ sudurlabham / / mṛdukiraṇasavitari kāle, mahotpātaṃ paramabhīṣaṇaṃ garutmadāśīviṣabhīmam
ullolam abhūt // / vibhidyamānormivikīrṇaphenaś caṇḍānilāsphālanabhīmanādaḥ /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9298635 (0.0):
mahadautpātikaṃ paramabhīṣaṇaṃ prādurabhūt / / vibhidyamānormivikīrṇaphenaścaṇḍānilāsphālanabhīmanādaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288698 (0.0):
mṛdukiraṇasavitari kāle, mahotpātaṃ paramabhīṣaṇaṃ garutmadāśīviṣabhīmam / ullolam abhūt //
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24488968 (0.021):
mahad autpātikaṃ paramabhīṣaṇaṃ prādurabhūt / / vibhidyamānormivikīrṇaphenaś caṇḍānilāsphālanabhīmanādaḥ /
utpātavātākalitair mahadbhir yugāntakālam iva saṃkaṭo 'bhūt // Dak_6.21 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288707 (0.0):
vibhidyamānormivikīrṇaphenaś caṇḍānilāsphālanabhīmanādaḥ / / utpātavātākalitair mahadbhir yugāntakālam iva saṃkaṭo 'bhūt // Dak_6.21 //
vidyullatodbhāsuralolajihvā nīlā bhujaṃgā iva naikaśīrṣāḥ
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24489007 (0.0):
yugāntakālapracalācaleva bhūmir babhūvogravapuḥ samudraḥ // AJm_14.5 // / vidyullatodbhāsuralolajihvā nīlā bhujaṃgā iva naikaśīrṣāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288716 (0.0):
utpātavātākalitair mahadbhir yugāntakālam iva saṃkaṭo 'bhūt // Dak_6.21 // / vidyullatodbhāsuralolajihvā nīlā bhujaṃgā iva naikaśīrṣāḥ
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9298672 (5.960):
yugāntakālapracalācaleva bhūmirbabhūvogravapuḥ samudraḥ // Jm_14.5 // / vidyullatodbhāsuralolajihvā nīlā bhujaṅgā iva naikaśīrṣāḥ /
āvavrur ādityapathaṃ payodāḥ prasaktabhīmastanitānunādāḥ // Dak_6.22 //
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24489014 (0.0):
vidyullatodbhāsuralolajihvā nīlā bhujaṃgā iva naikaśīrṣāḥ / / āvavrur ādityapathaṃ payodāḥ prasaktabhīmastanitānunādāḥ // AJm_14.6 //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9298680 (0.0):
āvavrurādityapathaṃ payodāḥ prasaktabhīmastanitānunādāḥ // Jm_14.6 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288725 (0.0):
vidyullatodbhāsuralolajihvā nīlā bhujaṃgā iva naikaśīrṣāḥ / āvavrur ādityapathaṃ payodāḥ prasaktabhīmastanitānunādāḥ // Dak_6.22 //
tataḥ sa nāvikaḥ te vāṇijān svajīve nirāśino bhayavihvalāṃś cābhivīkṣya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288737 (0.0):
āvavrur ādityapathaṃ payodāḥ prasaktabhīmastanitānunādāḥ // Dak_6.22 // / tataḥ sa nāvikaḥ te vāṇijān svajīve nirāśino bhayavihvalāṃś cābhivīkṣya
dhairyam avalambya tān uvāca // avadhīrayatha mā sāhasaṃ mā bhaiṣī mā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288745 (0.0):
tataḥ sa nāvikaḥ te vāṇijān svajīve nirāśino bhayavihvalāṃś cābhivīkṣya / dhairyam avalambya tān uvāca // avadhīrayatha mā sāhasaṃ mā bhaiṣī mā
bhaiṣī buddhaṃ smaratha buddhaṃ smaratha, iti vāṇijāgre nivedayati // tac
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288754 (0.0):
dhairyam avalambya tān uvāca // avadhīrayatha mā sāhasaṃ mā bhaiṣī mā / bhaiṣī buddhaṃ smaratha buddhaṃ smaratha, iti vāṇijāgre nivedayati // tac
chrutvā te vāṇijā bauddheti nāmasmaraṇaṃ namaskāraṃ kṛtavantaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288761 (0.0):
bhaiṣī buddhaṃ smaratha buddhaṃ smaratha, iti vāṇijāgre nivedayati // tac / chrutvā te vāṇijā bauddheti nāmasmaraṇaṃ namaskāraṃ kṛtavantaḥ //
ity ukte sati buddhānubhāvena mahotpātaḥ kṣaṇād vilayaṃ gato 'bhūt // tad
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288770 (0.0):
chrutvā te vāṇijā bauddheti nāmasmaraṇaṃ namaskāraṃ kṛtavantaḥ // / ity ukte sati buddhānubhāvena mahotpātaḥ kṣaṇād vilayaṃ gato 'bhūt // tad
dṛṣṭvā tān sānandena tīraṃ tārayati sma //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288776 (0.0):
ity ukte sati buddhānubhāvena mahotpātaḥ kṣaṇād vilayaṃ gato 'bhūt // tad / dṛṣṭvā tān sānandena tīraṃ tārayati sma //
atha te vāṇijās tam āhuḥ // bho nāvika sādhu tava prasādāt tīram
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288786 (0.0):
dṛṣṭvā tān sānandena tīraṃ tārayati sma // / atha te vāṇijās tam āhuḥ // bho nāvika sādhu tava prasādāt tīram
anuprāptam // ity uktvā mahatā satkāreṇa bahumānapuraḥsaram atiśayena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288794 (0.0):
atha te vāṇijās tam āhuḥ // bho nāvika sādhu tava prasādāt tīram / anuprāptam // ity uktvā mahatā satkāreṇa bahumānapuraḥsaram atiśayena
tarapaṇyaṃ dattvā, gacchāmety ārocya tataḥ saṃkrāmanti sma // nāvikas tān
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288800 (0.0):
anuprāptam // ity uktvā mahatā satkāreṇa bahumānapuraḥsaram atiśayena / tarapaṇyaṃ dattvā, gacchāmety ārocya tataḥ saṃkrāmanti sma // nāvikas tān
samādāya (Dak: 34) vahanam āropya pratinivṛtya sthitaḥ // tadā nāvikas
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288808 (0.0):
tarapaṇyaṃ dattvā, gacchāmety ārocya tataḥ saṃkrāmanti sma // nāvikas tān / samādāya vahanam āropya pratinivṛtya sthitaḥ // tadā nāvikas
tarapaṇyakārṣāpaṇaṃ saṃprāpya vastrānnapānasusamṛddhaḥ sukhena tiṣṭhati //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288820 (0.0):
samādāya vahanam āropya pratinivṛtya sthitaḥ // tadā nāvikas / tarapaṇyakārṣāpaṇaṃ saṃprāpya vastrānnapānasusamṛddhaḥ sukhena tiṣṭhati //
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ sa ratnavyūho nāvikajanmani
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288828 (0.0):
tarapaṇyakārṣāpaṇaṃ saṃprāpya vastrānnapānasusamṛddhaḥ sukhena tiṣṭhati // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ sa ratnavyūho nāvikajanmani
tathāgatadhātustūpajīrṇoddhāraṇakuśalamūlena tasya rājña īdṛśaṃ rūpam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288836 (0.0):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ sa ratnavyūho nāvikajanmani / tathāgatadhātustūpajīrṇoddhāraṇakuśalamūlena tasya rājña īdṛśaṃ rūpam
manuṣyātikrāntam ṛddhipratibhānaṃ prāptam // / atha bhikṣava ūcuḥ // bhagavan sādhu sugata prabodhā vayaṃ sa rājā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288851 (0.0):
tathāgatadhātustūpajīrṇoddhāraṇakuśalamūlena tasya rājña īdṛśaṃ rūpam / manuṣyātikrāntam ṛddhipratibhānaṃ prāptam //
ślāghanīyaḥ, punas tasya kīdṛśaṃ pratibhānaṃ vada // / bhagavān āha // bhikṣavaḥ sa rājā dharmeṇa rājyaṃ kārayati / sarvapaurān
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288866 (0.0):
atha bhikṣava ūcuḥ // bhagavan sādhu sugata prabodhā vayaṃ sa rājā / ślāghanīyaḥ, punas tasya kīdṛśaṃ pratibhānaṃ vada //
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28311498 (0.031):
śālīkṣugomahiṣīsaṃpannaṃ. dhārmiko dharmarājā dharmeṇa rājyaṃ kārayati. sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486966 (0.032):
chālīkṣugomahiṣīsaṃpannā iti / sa kathayati / jāne / sa rājā dhārmiko / dharmeṇa rājyaṃ kārayati maitracitto hitacitto 'nukampācittaś ca rāṣṭraṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607141 (0.032):
śālīkṣugomahiṣīsampannā iti? sa kathayati jāne sa rājā dhārmiko dharmeṇa / rājyaṃ kārayati, maitracitto hitacitto 'nukmpācittaśca rāṣṭraṃ pālayatīti/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638400 (0.033):
taskararogāpagataṃ śālīkṣugomahiṣīsaṃpannam* | dhārmiko dharmarājo / dharmeṇa rājyaṃ kārayati | sa ca rājā aputraḥ putrābhinandī
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991257 (0.033):
śālīkṣugomahiṣīsaṃpannaṃ; dhārmiko dharmarājo dharmeṇa rājyaṃ kārayati; sa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848436 (0.045):
mahārāja, ciramāyuḥ pālaya, dharmeṇa rājyaṃ kārayeti // / atha sa rājā śuddhodano 'sitasya maharṣerarghapādyamarcanaṃ ca kṛtvā sādhu
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966197 (0.046):
nāmeti; rājā brahmadattaḥ dharmādharmeṇa rājyaṃ kārayati; kāśisundaraḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486576 (0.055):
kathayāmaḥ / dattaṃ bhavatu / tatas te kathayanti / deva uttarapaṃcālo / rājā dharmeṇa rājyaṃ kārayati / tasya janapadā ṛddhāś ca sphītāś ca kṣemāś
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24861246 (0.057):
kuprayukta karmāntaḥ / rājyaṃ vā punaḥ kārayan dharmeṇa kārayati / nāgharmeṇa / na ca daṇḍarucirbhavati / dauḥśīlyācca mahājanakāyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655795 (0.063):
477.025. dharmeṇa vā kārayati svarājyaṃ na cāsya / kaścitparatopasargaḥ//47// iti/
paripālayati piteva putraṃ sarvalokāḥ kīrtiyaśaḥśabdaṃ śṛṇvanti //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288875 (0.0):
bhagavān āha // bhikṣavaḥ sa rājā dharmeṇa rājyaṃ kārayati / sarvapaurān / paripālayati piteva putraṃ sarvalokāḥ kīrtiyaśaḥśabdaṃ śṛṇvanti //
yathānyāyaṃ kṛtaṃ kāryaṃ dānaṃ arthibhyo dattavān annam annārthikebhyaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288884 (0.0):
paripālayati piteva putraṃ sarvalokāḥ kīrtiyaśaḥśabdaṃ śṛṇvanti // / yathānyāyaṃ kṛtaṃ kāryaṃ dānaṃ arthibhyo dattavān annam annārthikebhyaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667846 (0.014):
mahātyāgaraśminā sarvasattvasamaprayogena tyāgamukhena / so / 'nnamannārthikebhyaḥ prādāt / pānaṃ pānārthikebhyo vastraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023896 (0.024):
vigatamatsareṇa cittena. annam annārthikebhyo pānaṃ pānārthikebhyo ///
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026269 (0.024):
dānaṃ dadāty annam annārthikebhyaḥ pānaṃ pānārthikebhyo yānaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031451 (0.024):
dānaṃ dadāty, annam annārthikebhyaḥ pānaṃ pānārthikebhyo mālyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728479 (0.024):
upasaṃhariṣyanti annam annārthikebhyaḥ pānaṃ pānārthikebhyaḥ evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068925 (0.024):
sarvasukhopadhānāny upasaṃhariṣyanti, annam annārthikebhyaḥ pānaṃ / pānārthikebhyaḥ, evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978531 (0.024):
bhavati dānapatiḥ śramaṇabrāhmaṇakṛpaṇavanīpakāyācanakebhyaḥ, annam / annārthikebhyaḥ pānaṃ pānārthikebhyo yānaṃ yānārthikebhyo vastraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105632 (0.026):
sattvebhya na mayā dānaṃ na dātavyaṃ. sa teṣāṃ sattvānām annam / annārthikebhyo dadāti. pānaṃ pānārthikebhyo dadāti. yāvad anyatarānyatarān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045145 (0.026):
dadāti parāṃś ca dāne samādāpayati. so 'nnam annārthikebhyo dadāti. pānaṃ / pānārthikebhyo, yāvad anyatarānyatarāṇy upakaraṇārthikebhyo dadāti. paraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802007 (0.026):
dānaṃ dadāty annam annārthikebhyo dadāti, pānaṃ pānārthikebhyo yānaṃ
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9675700 (0.032):
punaḥ sarvavīthīmukheṣu annamannārthikebhyo dīyate, pānaṃ pānārthikebhyaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906083 (0.033):
upasaṃhariṣyanti / 06708 annam annārthikebhyaḥ pānaṃ pānārthikebhyaḥ/ evaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21584901 (0.035):
yadahamannamannārthibhyo 'nuprayacchāmi, pānaṃ pānārthibhyo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105279 (0.037):
dānaṃ dadāty annam annārthakebhyaḥ pānaṃ pānārthakebhyo yānaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9477577 (0.043):
bhavadbhir āgatya paribhoktavyam iti / tato dānaśālā prajñaptā / annam / annārthibhyo dīyatāṃ pānaṃ pānārthibhyaḥ / tatrācāmena parisravamāṇena
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28622794 (0.044):
'hamannārthibhyo 'nnaṃ dadāmi, pānārthibhyaḥ pānam, rasāgrārthibhyo
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9282929 (0.045):
dānavarṣaṃ kṛtayugamegha iva vavarṣa / annamannārthibhyaḥ, pānaṃ / pānārthibhyaḥ, śayanāsanavasanabhojanagandhamātyarajatasuvarṇādikaṃ
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24473294 (0.052):
dānavarṣaṃ kṛtayugamegha iva vavarṣa / annam annārthibhyaḥ pānaṃ / pānārthibhyaḥ śayanāsanavasanabhojanagandhamālyasuvarṇarajatādi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583662 (0.052):
tadyathā annamannārthibhyaḥ, pānaṃ pānārthibhyaḥ,
pānaṃ pānārthikebhyo vastraṃ vastrārthikebhya itthaṃ bhikṣavaḥ sa rājā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023897 (0.0):
vigatamatsareṇa cittena. annam annārthikebhyo pānaṃ pānārthikebhyo ///
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026270 (0.0):
dānaṃ dadāty annam annārthikebhyaḥ pānaṃ pānārthikebhyo yānaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031454 (0.0):
dānaṃ dadāty, annam annārthikebhyaḥ pānaṃ pānārthikebhyo mālyaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288893 (0.0):
yathānyāyaṃ kṛtaṃ kāryaṃ dānaṃ arthibhyo dattavān annam annārthikebhyaḥ / pānaṃ pānārthikebhyo vastraṃ vastrārthikebhya itthaṃ bhikṣavaḥ sa rājā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667850 (0.0):
'nnamannārthikebhyaḥ prādāt / pānaṃ pānārthikebhyo vastraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728480 (0.0):
upasaṃhariṣyanti annam annārthikebhyaḥ pānaṃ pānārthikebhyaḥ evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068926 (0.0):
sarvasukhopadhānāny upasaṃhariṣyanti, annam annārthikebhyaḥ pānaṃ / pānārthikebhyaḥ, evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978532 (0.0):
bhavati dānapatiḥ śramaṇabrāhmaṇakṛpaṇavanīpakāyācanakebhyaḥ, annam / annārthikebhyaḥ pānaṃ pānārthikebhyo yānaṃ yānārthikebhyo vastraṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9840964 (0.013):
annamannārthikebhyaḥ, pānaṃ pānārthikebhyaḥ, vastrāṇi vastrārthikebhyaḥ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105633 (0.024):
sattvebhya na mayā dānaṃ na dātavyaṃ. sa teṣāṃ sattvānām annam / annārthikebhyo dadāti. pānaṃ pānārthikebhyo dadāti. yāvad anyatarānyatarān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045145 (0.024):
dadāti parāṃś ca dāne samādāpayati. so 'nnam annārthikebhyo dadāti. pānaṃ / pānārthikebhyo, yāvad anyatarānyatarāṇy upakaraṇārthikebhyo dadāti. paraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802008 (0.024):
dānaṃ dadāty annam annārthikebhyo dadāti, pānaṃ pānārthikebhyo yānaṃ
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9675701 (0.025):
punaḥ sarvavīthīmukheṣu annamannārthikebhyo dīyate, pānaṃ pānārthikebhyaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906082 (0.027):
upasaṃhariṣyanti / 06708 annam annārthikebhyaḥ pānaṃ pānārthikebhyaḥ/ evaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463068 (0.048):
sthāpitā (abhūvan) yā annam annārthibhyaḥ prayacchanti pānaṃ pānārthibhyo / vastraṃ vastrārthibhyaḥ || mālāgandhavilepanāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031464 (0.055):
mālyārthikebhyaḥ gandhaṃ gandhārthikebhyo vilepanaṃ vilepanārthikebhyo: / vastraṃ vastrārthikebhyaḥ śayyāsanaṃ śayyāsanārthikebhyo yāvad
svarājyaviṣaye sahasrākṣa iva svastyayanaṃ kṛtavān //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288899 (0.0):
pānaṃ pānārthikebhyo vastraṃ vastrārthikebhya itthaṃ bhikṣavaḥ sa rājā / svarājyaviṣaye sahasrākṣa iva svastyayanaṃ kṛtavān //
tataḥ sa rājā ekasmin samaye sarvaṃ saṃnipātya sabhāṃ kāritavān //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288909 (0.0):
svarājyaviṣaye sahasrākṣa iva svastyayanaṃ kṛtavān // / tataḥ sa rājā ekasmin samaye sarvaṃ saṃnipātya sabhāṃ kāritavān //
sadasi tasya nṛpater bhikṣur ekaḥ samāgataḥ / / duḥśīladuṣkṛtenaiva kuṣṭhāviṣṭena khañjakaḥ // Dak_6.23 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288920 (0.0):
tataḥ sa rājā ekasmin samaye sarvaṃ saṃnipātya sabhāṃ kāritavān // / sadasi tasya nṛpater bhikṣur ekaḥ samāgataḥ /
bībhatsarūpadurgandhamalinavastraprāvṛtaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288925 (0.0):
duḥśīladuṣkṛtenaiva kuṣṭhāviṣṭena khañjakaḥ // Dak_6.23 // / bībhatsarūpadurgandhamalinavastraprāvṛtaḥ /
nindāyāḥ sarvalokeṣu vāksiddhiś ca na vidyate // Dak_6.24 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288933 (0.0):
bībhatsarūpadurgandhamalinavastraprāvṛtaḥ / / nindāyāḥ sarvalokeṣu vāksiddhiś ca na vidyate // Dak_6.24 //
taṃ dṛṣṭvātha sa rājāpi vicāryainaṃ prapṛcchati /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288941 (0.0):
nindāyāḥ sarvalokeṣu vāksiddhiś ca na vidyate // Dak_6.24 // / taṃ dṛṣṭvātha sa rājāpi vicāryainaṃ prapṛcchati /
kasmād atrāgato bhikṣo kathaṃ te pādakhañjakaḥ // Dak_6.25 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288948 (0.0):
taṃ dṛṣṭvātha sa rājāpi vicāryainaṃ prapṛcchati / / kasmād atrāgato bhikṣo kathaṃ te pādakhañjakaḥ // Dak_6.25 //
bhikṣur uvāca // / anena kiṃ mahārāja mama duṣkṛtakarmaṇā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288955 (0.0):
kasmād atrāgato bhikṣo kathaṃ te pādakhañjakaḥ // Dak_6.25 // / bhikṣur uvāca //
bālye sapādakhañjo me kuṣṭhāviṣṭaśarīrakaḥ // Dak_6.26 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288963 (0.0):
anena kiṃ mahārāja mama duṣkṛtakarmaṇā / / bālye sapādakhañjo me kuṣṭhāviṣṭaśarīrakaḥ // Dak_6.26 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289671 (0.055):
evaṃ bhikṣavaḥ sa duḥśīlabhikṣus tena mātṛdoṣeṇa pātakena / kuṣṭhāviṣṭapādakhañjo bhavati / māyayā naiva tasya karmavipākena bhavati
rājovāca // / pravrajyāgrahaṇenāpi katham itthaṃ śarīrakaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288970 (0.0):
bālye sapādakhañjo me kuṣṭhāviṣṭaśarīrakaḥ // Dak_6.26 // / rājovāca // / pravrajyāgrahaṇenāpi katham itthaṃ śarīrakaḥ /
na daṇḍapātraṃ na ca cīvaraṃ te / nāmnaiva _ bhikṣur ihāgatas tvam // Dak_6.27 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288982 (0.0):
pravrajyāgrahaṇenāpi katham itthaṃ śarīrakaḥ / / na daṇḍapātraṃ na ca cīvaraṃ te
bhikṣur uvāca // / kathaṃ hi vedmi nararājarāja na daṇḍapātraṃ na ca cīvaraṃ me /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288994 (0.0):
nāmnaiva _ bhikṣur ihāgatas tvam // Dak_6.27 // / bhikṣur uvāca //
abhāgya evaṃ kuśalair vihīnaḥ kṛpāṃ kuru tvaṃ naradevadeva // Dak_6.28 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289002 (0.0):
kathaṃ hi vedmi nararājarāja na daṇḍapātraṃ na ca cīvaraṃ me / / abhāgya evaṃ kuśalair vihīnaḥ kṛpāṃ kuru tvaṃ naradevadeva // Dak_6.28 //
rājovāca // bhikṣo dakṣiṇīyo yaśasā suśīlo bhava śīlayuktenānucara / ity
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289014 (0.0):
abhāgya evaṃ kuśalair vihīnaḥ kṛpāṃ kuru tvaṃ naradevadeva // Dak_6.28 // / rājovāca // bhikṣo dakṣiṇīyo yaśasā suśīlo bhava śīlayuktenānucara / ity
uktvā sa rājā daṇḍapātracīvarādikaṃ dattvā mahatā satkāreṇa bhojayati sma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289026 (0.0):
rājovāca // bhikṣo dakṣiṇīyo yaśasā suśīlo bhava śīlayuktenānucara / ity / uktvā sa rājā daṇḍapātracīvarādikaṃ dattvā mahatā satkāreṇa bhojayati sma
// tato bhikṣo rājasaṃdarśanamātreṇa khañjapādasnāyunaḥ komalāṅgo jāto
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289036 (0.0):
uktvā sa rājā daṇḍapātracīvarādikaṃ dattvā mahatā satkāreṇa bhojayati sma / // tato bhikṣo rājasaṃdarśanamātreṇa khañjapādasnāyunaḥ komalāṅgo jāto
'bhūt // / kramataḥ kuṣṭhādi vilayaṃ gatam / kiṃciccheṣamātro nāsti // tataḥ sa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289050 (0.0):
// tato bhikṣo rājasaṃdarśanamātreṇa khañjapādasnāyunaḥ komalāṅgo jāto / 'bhūt // / kramataḥ kuṣṭhādi vilayaṃ gatam / kiṃciccheṣamātro nāsti // tataḥ sa
bhikṣus tasmāt sthānād anyapradeśaṃ gatavān // / tataḥ sarve janāś cāścaryaprāptā evam āhuḥ // aho mahārājaḥ puṇyavān
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289054 (0.0):
kramataḥ kuṣṭhādi vilayaṃ gatam / kiṃciccheṣamātro nāsti // tataḥ sa / bhikṣus tasmāt sthānād anyapradeśaṃ gatavān //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289064 (0.0):
bhikṣus tasmāt sthānād anyapradeśaṃ gatavān // / tataḥ sarve janāś cāścaryaprāptā evam āhuḥ // aho mahārājaḥ puṇyavān
dharmanidhānabhūtaḥ, tena darśanamātreṇa tasya bhikṣoḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289070 (0.0):
tataḥ sarve janāś cāścaryaprāptā evam āhuḥ // aho mahārājaḥ puṇyavān / dharmanidhānabhūtaḥ, tena darśanamātreṇa tasya bhikṣoḥ
kuṣṭhādipādakhañjapraśrabdho 'bhūt // tadā rājānuvicintayati // kiṃhetur
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289081 (0.0):
dharmanidhānabhūtaḥ, tena darśanamātreṇa tasya bhikṣoḥ / kuṣṭhādipādakhañjapraśrabdho 'bhūt // tadā rājānuvicintayati // kiṃhetur
māyā bhūto vā tasya bhikṣoḥ, mama vismayaḥ prāptavān //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289086 (0.0):
kuṣṭhādipādakhañjapraśrabdho 'bhūt // tadā rājānuvicintayati // kiṃhetur / māyā bhūto vā tasya bhikṣoḥ, mama vismayaḥ prāptavān //
maitreya uvāca // bhagavan kathaṃ hetubhūtaḥ sa bhikṣus tasmin
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289095 (0.0):
māyā bhūto vā tasya bhikṣoḥ, mama vismayaḥ prāptavān // / maitreya uvāca // bhagavan kathaṃ hetubhūtaḥ sa bhikṣus tasmin
māyayāvāgatāḥ // / bhagavān āha // / śṛṇu maitreya tasyedṛg nimittaṃ kathayāmi te /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289103 (0.0):
maitreya uvāca // bhagavan kathaṃ hetubhūtaḥ sa bhikṣus tasmin / māyayāvāgatāḥ //
na māyayā svabhāvikaiḥ sa bhikṣur yācituṃ gataḥ // Dak_6.29 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289112 (0.0):
śṛṇu maitreya tasyedṛg nimittaṃ kathayāmi te / / na māyayā svabhāvikaiḥ sa bhikṣur yācituṃ gataḥ // Dak_6.29 //
kiṃ tu bhikṣava etena bhikṣur darśanamātrakaiḥ / / pādakhañjavinirmukta itthaṃ dharmatanur nṛpaḥ // Dak_6.30 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289118 (0.0):
na māyayā svabhāvikaiḥ sa bhikṣur yācituṃ gataḥ // Dak_6.29 // / kiṃ tu bhikṣava etena bhikṣur darśanamātrakaiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289125 (0.0):
kiṃ tu bhikṣava etena bhikṣur darśanamātrakaiḥ / / pādakhañjavinirmukta itthaṃ dharmatanur nṛpaḥ // Dak_6.30 //
tato hi bhikṣavo 'vocan paramāścaryam adbhutam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289131 (0.0):
pādakhañjavinirmukta itthaṃ dharmatanur nṛpaḥ // Dak_6.30 // / tato hi bhikṣavo 'vocan paramāścaryam adbhutam /
bhikṣubhāve sthito vāpi pādakhañjam abhūt katham // Dak_6.31 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289138 (0.0):
tato hi bhikṣavo 'vocan paramāścaryam adbhutam / / bhikṣubhāve sthito vāpi pādakhañjam abhūt katham // Dak_6.31 //
rājāpi na devabhūto na ca ṛṣisiddharākṣasaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289147 (0.0):
bhikṣubhāve sthito vāpi pādakhañjam abhūt katham // Dak_6.31 // / rājāpi na devabhūto na ca ṛṣisiddharākṣasaḥ /
manuṣyabhūto rājāpi kathaṃ pratibhānām īdṛśam // Dak_6.32 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289154 (0.0):
rājāpi na devabhūto na ca ṛṣisiddharākṣasaḥ /
bhagavān uvāca // / mātrapakāriḥ sa bhikṣuḥ śrotum icchasi tatkathām /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289163 (0.0):
manuṣyabhūto rājāpi kathaṃ pratibhānām īdṛśam // Dak_6.32 // / bhagavān uvāca //
kathayāmy asya vṛttāntaṃ śṛṇutha bhikṣupuṅgavāḥ // Dak_6.33 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289168 (0.0):
mātrapakāriḥ sa bhikṣuḥ śrotum icchasi tatkathām / / kathayāmy asya vṛttāntaṃ śṛṇutha bhikṣupuṅgavāḥ // Dak_6.33 //
ye mānavāḥ pramādena mātrapakāram ācaran /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289174 (0.0):
kathayāmy asya vṛttāntaṃ śṛṇutha bhikṣupuṅgavāḥ // Dak_6.33 // / ye mānavāḥ pramādena mātrapakāram ācaran /
brahmabhūto hi pitarau devadevas tathā punaḥ // / tasmāt kāraṇān mā khedaṃ kārāyet pitarāv api // Dak_6.34 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289185 (0.0):
ye mānavāḥ pramādena mātrapakāram ācaran / / brahmabhūto hi pitarau devadevas tathā punaḥ //
ye kuleṣu mātāpitarau samyak mānyate samyak pūjyate samyak sukhena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289196 (0.0):
tasmāt kāraṇān mā khedaṃ kārāyet pitarāv api // Dak_6.34 // / ye kuleṣu mātāpitarau samyak mānyate samyak pūjyate samyak sukhena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646191 (0.054):
kuleṣu mātāpitarau samyaṅ mānyete, samyak pūjyete, samyak sukhena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646213 (0.054):
sahadharmeṇa | sācāryakāṇi tāni kulāni yeṣu kuleṣu mātāpitarau samyaṅ / mānyete, samyak pūjyete, samyak sukhena parihriyete | tat kasya hetoḥ?
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646234 (0.054):
kulāni yeṣu kuleṣu mātāpitarau samyaṅ mānyete, samyak pūjyete, samyak
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646255 (0.054):
mātāpitarau sahadharmeṇa | sāgnikāni tāni kulāni yeṣu kuleṣu mātāpitarau / samyaṅ mānyete, samyak pūjyete, samyak sukhena parihriyete | tat kasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646277 (0.054):
tāni kulāni yeṣu kuleṣu mātāpitarau samyaṅ mānyete, samyak pūjyete, samyak
parihriyate // athavānnena pānena vastraśayyāsanena ca tayā saparicaryayā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289204 (0.0):
ye kuleṣu mātāpitarau samyak mānyate samyak pūjyate samyak sukhena / parihriyate // athavānnena pānena vastraśayyāsanena ca tayā saparicaryayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646324 (0.021):
udvartanena snānena pādānāṃ dhāvanena ca | / athavā annapānena vastraśayyāsanena ca || AVŚ_36.2||
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18739099 (0.034):
tarpito annapānena vastraśayyāsanena ca //
mātāpitroś cāninditena satkāraṃ kartavyam // tat kasya hetoḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289209 (0.0):
parihriyate // athavānnena pānena vastraśayyāsanena ca tayā saparicaryayā / mātāpitroś cāninditena satkāraṃ kartavyam // tat kasya hetoḥ //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17936150 (0.055):
mātāpitrorna satkāraṃ jāmātṝṇāṃ karoti ca // MarkP_43.36 //
candrānanāḥ pravaradehaviśālanetrā bālārkatulyavapuṣaḥ śubhakīrtiyuktāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289213 (0.0):
mātāpitroś cāninditena satkāraṃ kartavyam // tat kasya hetoḥ // / candrānanāḥ pravaradehaviśālanetrā bālārkatulyavapuṣaḥ śubhakīrtiyuktāḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8603595 (0.0):
putrabhṛtyaiḥ // SRKK_110 // / candrānanāḥ pravaradehaviśālanetrā bālārkatulyavapuṣaḥ śubhakīrtiyuktāḥ /
rājyaṃ narā vigataśatrubhayaṃ labhante sarvaṃ hi tat svagurumātṛjaneṣu
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289235 (0.0):
rājyaṃ narā vigataśatrubhayaṃ labhante sarvaṃ hi tat svagurumātṛjaneṣu / dānāt // Dak_6.35 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8603607 (0.0):
candrānanāḥ pravaradehaviśālanetrā bālārkatulyavapuṣaḥ śubhakīrtiyuktāḥ / / rājyaṃ narā vigataśatrubhayaṃ labhante sarvaṃ hi tat svagurumātṛjaneṣu
dānāt // Dak_6.35 // / bhikṣos tasya pūrvacaritāni śrūyatāṃ kathayāmi //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289242 (0.0):
rājyaṃ narā vigataśatrubhayaṃ labhante sarvaṃ hi tat svagurumātṛjaneṣu / dānāt // Dak_6.35 //
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ kāverī nāma nagaram āsīt / tasmin nagare sa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289250 (0.0):
bhikṣos tasya pūrvacaritāni śrūyatāṃ kathayāmi // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ kāverī nāma nagaram āsīt / tasmin nagare sa
pūrvakuśaladānahīnāt paramadāridraḥ kuśīdo nāma śreṣṭhī prativasati sma //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289262 (0.0):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ kāverī nāma nagaram āsīt / tasmin nagare sa / pūrvakuśaladānahīnāt paramadāridraḥ kuśīdo nāma śreṣṭhī prativasati sma //
(Dak: 38) / tasya dvau putrāv asti / eko bālaś caiko daharaḥ / tadā pitari kālagate,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289273 (0.0):
pūrvakuśaladānahīnāt paramadāridraḥ kuśīdo nāma śreṣṭhī prativasati sma // / (Dak: 38) / tasya dvau putrāv asti / eko bālaś caiko daharaḥ / tadā pitari kālagate,
daharaputreṇa mātaraṃ vidveṣitaḥ / nityaṃ krodhena paruṣavacanena vācayati
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289282 (0.0):
tasya dvau putrāv asti / eko bālaś caiko daharaḥ / tadā pitari kālagate, / daharaputreṇa mātaraṃ vidveṣitaḥ / nityaṃ krodhena paruṣavacanena vācayati
cānnapānaṃ parītamātraṃ dattvātmanā bhakṣitaṃ sadā // tadā mātā manasi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289293 (0.0):
daharaputreṇa mātaraṃ vidveṣitaḥ / nityaṃ krodhena paruṣavacanena vācayati / cānnapānaṃ parītamātraṃ dattvātmanā bhakṣitaṃ sadā // tadā mātā manasi
vyathayā tayā putram uvāca // putra te kiṃ kṛtaṃ tavānujabālo 'jānakaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289302 (0.0):
cānnapānaṃ parītamātraṃ dattvātmanā bhakṣitaṃ sadā // tadā mātā manasi / vyathayā tayā putram uvāca // putra te kiṃ kṛtaṃ tavānujabālo 'jānakaḥ
stanyaṃ pibaty alpānnena kathaṃ vartayiṣye // tac chrutvā tena mātur
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289310 (0.0):
vyathayā tayā putram uvāca // putra te kiṃ kṛtaṃ tavānujabālo 'jānakaḥ / stanyaṃ pibaty alpānnena kathaṃ vartayiṣye // tac chrutvā tena mātur
īrṣyayā krodhena mātaraṃ pādena pṛṣṭvā nirgataṃ vacanam āḥ kim // tathāpi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289318 (0.0):
stanyaṃ pibaty alpānnena kathaṃ vartayiṣye // tac chrutvā tena mātur / īrṣyayā krodhena mātaraṃ pādena pṛṣṭvā nirgataṃ vacanam āḥ kim // tathāpi
mātur hṛdaye duḥkhaśalyo 'pi svayaṃ praśāntya coktā / mā me putrakāsya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289328 (0.0):
īrṣyayā krodhena mātaraṃ pādena pṛṣṭvā nirgataṃ vacanam āḥ kim // tathāpi / mātur hṛdaye duḥkhaśalyo 'pi svayaṃ praśāntya coktā / mā me putrakāsya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834706 (0.038):
44. mā bhikṣudūṣikā | nahi | mā stainyasamvāsikā | nahi | mā / tirthikāpakrāntikā | nahi | mā svayaṃ sannaddhikā | nahi | mā dāsi | nahi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658638 (0.040):
ca vākkarma niścaritam*, mā asya karmaṇo vipākaṃ pratisaṃvedayeyam* | yat
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651002 (0.040):
kārtumārabdhāh yadasmābhirevaṃ sadbhūtadakṣiṇīye 'pakāraḥ kṛtaḥ, mā asya / karmaṇo vipākamanubhavema/ / 461.026. yattu kārāḥ kṛtāḥ, anena vayaṃ kuśalamūlenaivaṃvidhānāṃ dharmāṇāṃ
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029494 (0.048):
Yāj3.293c/ prāyaścittam (prakalpyam (syād yatra ca^uktā na niṣkṛtih // / Yāj3.294a/ dāṣī.kumbham bahir.grāmān (ninayeran sva.bāndhavāh /(p.502)
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230268 (0.056):
[340] varṇyasyeti/ evamagre 'pi/ etadudāharati yatheti/ pūrvokteti/ / ātmā sakriyaḥ kriyāhetuguṇavattvāt loṣṭavat ityevaṃrūpetyarthaḥ/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679304 (0.057):
etasyāṃ vṛddhāyāṃ kathaya: bhagavāṃs trṣitaḥ, pānīyam anuprayacchasveti | / sā ānandenoktā: ahaṃ svayam evāneṣyāmīti | yāvat kacaṅgalā pānīyaghaṭaṃ
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9661676 (0.057):
4.1.26/.nāyakasya vratam upavāsaṃ ca svayam api karaṇena^anuvarteta/ / vāritāyāṃ ca na^aham atra nirbandhanīya^iti tad^vacaso nivartanam//(p.237)
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633725 (0.059):
prārthanayā svayam eva kṣamāpitaḥ | tathā hi / yad etat tu mayā kṣudratareṇa taralāyitaṃ |
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17682388 (0.059):
tādṛktavaṃ mātratehoktā buddhirāhityameva tat // MAnuv_2,1.73 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23822681 (0.060):
anena parodāhṛtaśrutīnāṃ gatiścoktā bhavati / / kuta etadityata āha- aneneti // / anena devena tathāmunā ca hīṣye parārvāktanalokināmiti // MAnuv_4,4.5cd //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5047749 (0.060):
*{7/258: E2: 5,425; E6: 3,35}* / *{7/259: E2: yasmān noktā}* / *{7/260: E2: prajñātetikartavyatāko}*
karmaṇo vipākam anubhavethā iti cintya sthitā // / atha sa śreṣṭhiputro roṣaṇapraśrabdhābhūtatvāt saroṣeṇa tāṃ mātaram uvāca
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289338 (0.0):
mātur hṛdaye duḥkhaśalyo 'pi svayaṃ praśāntya coktā / mā me putrakāsya / karmaṇo vipākam anubhavethā iti cintya sthitā //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289345 (0.0):
atha sa śreṣṭhiputro roṣaṇapraśrabdhābhūtatvāt saroṣeṇa tāṃ mātaram uvāca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658639 (0.008):
ca vākkarma niścaritam*, mā asya karmaṇo vipākaṃ pratisaṃvedayeyam* | yat
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651002 (0.027):
kārtumārabdhāh yadasmābhirevaṃ sadbhūtadakṣiṇīye 'pakāraḥ kṛtaḥ, mā asya / karmaṇo vipākamanubhavema/ / 461.026. yattu kārāḥ kṛtāḥ, anena vayaṃ kuśalamūlenaivaṃvidhānāṃ dharmāṇāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582912 (0.044):
bhuṅkta iti? sā kathayati putra, mā evaṃ vocaḥ/ / 193.017. aniṣṭo 'sya karmaṇo vipāka iti/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647140 (0.059):
sārthasahāyaḥ saṃprasthitaḥ | mātrā coktaḥ: mā me putraka asya karmaṇo / vipākam anubhavethā iti ||
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9325678 (0.061):
vinā na karmāsti gatiprabandhaḥ śubhaṃ na cāniṣṭavipākamasti / / sa dharmasaṃjñīpi tu karmaleśāṃstāṃstān samāsādya tathā tathāsīt //
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22230686 (0.062):
mahādhane mahābhoge kule jāyeyahi / asya ca pāpasya vyaṃgīkaraṇasya / karmaṇo vipākam anubhaveyam iti (273v1 = GBM 6.859) / kiṃ manyadhve
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11912514 (0.063):
iti. tad idaṃ vicāryate. bhavaty evaṃ cāksepakasya karmaṇo jīviteṃdriyaṃ / vipāka iti. jīviteṃdriye ca vipacyamāne manaāyatanādīny api vipacyaṃte.
// re re māta mā tiṣṭha atra me gṛhe, yatrepsitaṃ tatra gaccheti // mātā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289355 (0.0):
atha sa śreṣṭhiputro roṣaṇapraśrabdhābhūtatvāt saroṣeṇa tāṃ mātaram uvāca / // re re māta mā tiṣṭha atra me gṛhe, yatrepsitaṃ tatra gaccheti // mātā
uvāca // / kutra gantavya me putra ko 'parādho 'sti me suta /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289365 (0.0):
// re re māta mā tiṣṭha atra me gṛhe, yatrepsitaṃ tatra gaccheti // mātā / uvāca // / kutra gantavya me putra ko 'parādho 'sti me suta /
mā vadasīdṛśaṃ vācaṃ mā krodhaṃ sahasā vraja // Dak_6.36 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289373 (0.0):
kutra gantavya me putra ko 'parādho 'sti me suta / / mā vadasīdṛśaṃ vācaṃ mā krodhaṃ sahasā vraja // Dak_6.36 //
tataḥ sa daharaputreṇa mātur vacanam avacanaṃ kṛtvā svādhīnenāvasthitaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289383 (0.0):
mā vadasīdṛśaṃ vācaṃ mā krodhaṃ sahasā vraja // Dak_6.36 // / tataḥ sa daharaputreṇa mātur vacanam avacanaṃ kṛtvā svādhīnenāvasthitaḥ //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528863 (0.038):
025.022. na tvayā kenacit prakāreṇa mahāsamudramavatartavyamiti/ / 025.023. so 'haṃ tasya vacanamavacanaṃ kṛtvā mahāsamudramavatīrṇaḥ/
atha sa tasya mātā kaniṣṭhaputraṃ pratipālya tiṣṭhati //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289390 (0.0):
tataḥ sa daharaputreṇa mātur vacanam avacanaṃ kṛtvā svādhīnenāvasthitaḥ // / atha sa tasya mātā kaniṣṭhaputraṃ pratipālya tiṣṭhati //
tadanantaraṃ tasya daharaputrasya gṛhācārakāviprahīnabhūtatvāt mahat
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289401 (0.0):
atha sa tasya mātā kaniṣṭhaputraṃ pratipālya tiṣṭhati // / tadanantaraṃ tasya daharaputrasya gṛhācārakāviprahīnabhūtatvāt mahat
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25619670 (0.047):
ity eṣa prakṛti-kṛto1 mahad-ādi-viśeṣa2-bhūta-pary-antaḥ3
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11840947 (0.057):
athavāsarvarūpādisamudāyeṣu kāṭhinyādisadbhāvān mahāsanniveśatvādmahattvam / bhūtatvaṃ tu punar eṣāṃ vividhopādāyarūpanirvṛttau tais taiḥ prakārair bhavantīti bhūtāni
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15783937 (0.063):
<12339.9/1> tasyai7katvaṃ mahattvaṃ hi !sa cai7kaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ !
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17683873 (0.063):
iti cenna mahattvaṃ ca paramāṇāvaṇāvapi / / kathaṃ tṛyaṇukapūrveṣu nāṇutvamapi kathyate // MAnuv_2,2.62 //
kaṣṭataraṃ duḥkham abhūt // tasya pāde vikāro bhūtvā kuṣṭhāviṣṭakhañjapādo
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289410 (0.0):
tadanantaraṃ tasya daharaputrasya gṛhācārakāviprahīnabhūtatvāt mahat / kaṣṭataraṃ duḥkham abhūt // tasya pāde vikāro bhūtvā kuṣṭhāviṣṭakhañjapādo
bhavati // kiṃ cit kāryakarmāṇi na sukarāṇi kartum // aśaktatvāt krameṇa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289420 (0.0):
kaṣṭataraṃ duḥkham abhūt // tasya pāde vikāro bhūtvā kuṣṭhāviṣṭakhañjapādo / bhavati // kiṃ cit kāryakarmāṇi na sukarāṇi kartum // aśaktatvāt krameṇa
svaduṣkṛtāni karmāṇi pariveṣṭya daridro bhavati //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289426 (0.0):
bhavati // kiṃ cit kāryakarmāṇi na sukarāṇi kartum // aśaktatvāt krameṇa / svaduṣkṛtāni karmāṇi pariveṣṭya daridro bhavati //
tato viṣayahīnatvāt sanmatihīnam eva ca /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289432 (0.0):
svaduṣkṛtāni karmāṇi pariveṣṭya daridro bhavati // / tato viṣayahīnatvāt sanmatihīnam eva ca /
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28752283 (0.049):
puṇyajñānasambhāramahākaruṇāsarvākāratādyabhāvāt sarvasamyaksambuddhebhyo / hīnatvāt madhyāḥ / tasmādeva te upadeśaṃ vinā jñānotpādād ātmamātrārthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17857261 (0.051):
jaḍam eva syāt, na syāt svayaṃjyotiṣo 'pi tasya / rūpādi hīnatvenendriyādy agrāhyatvopapatter ity āha jyotiṣām iti | taj
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26724832 (0.051):
jaḍam eva syāt, na syāt svayaṃjyotiṣo 'pi tasya / rūpādi-hīnatvenendriyādy-agrāhyatvopapatter ity āha jyotiṣām iti | taj
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10501259 (0.054):
pradhānaṃ mahadādikrameṇa kathaṃ pravartata iti tarkasyāviṣaya / ityāha apratarkyamiti / / rūpādihīnatvādavijñeyaṃ, sarvato dikṣu prasuptamiva tiṣṭhati
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13308859 (0.054):
pradhānaṃ mahadādikrameṇa kathaṃ pravartata iti tarkasyāviṣaya / ityāha apratarkyamiti / / rūpādihīnatvādavijñeyaṃ, sarvato dikṣu prasuptamiva tiṣṭhati
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27651174 (0.064):
viśiṣṭaveṣasya śaktiviṣayatvāt tattyoge kathaṃ na lakṣaṇeti cet,
āsvasthyam agnidāheneva duḥkham eva prāptavān // Dak_6.37 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289438 (0.0):
tato viṣayahīnatvāt sanmatihīnam eva ca / / āsvasthyam agnidāheneva duḥkham eva prāptavān // Dak_6.37 //
atha sa cintayām āsa, hā hā kaṣṭataraṃ mama /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288467 (0.0):
tasmād duḥkhī mahākaṣṭī tarapaṇyaṃ grahaṇaṃ na hi // Dak_6.12 // / atha sa cintayām āsa hā hā karma mamādhunā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289447 (0.0):
āsvasthyam agnidāheneva duḥkham eva prāptavān // Dak_6.37 // / atha sa cintayām āsa, hā hā kaṣṭataraṃ mama /
adhunā kiṃ kariṣyāmi kutra gacchāmy ahaṃ nu bho // Dak_6.38 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289455 (0.0):
atha sa cintayām āsa, hā hā kaṣṭataraṃ mama / / adhunā kiṃ kariṣyāmi kutra gacchāmy ahaṃ nu bho // Dak_6.38 //
kiṃ cid api bhikṣur ahaṃ bhaveyam iti vakṣyāmi, ity uktvā vrīḍayā tena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289461 (0.0):
adhunā kiṃ kariṣyāmi kutra gacchāmy ahaṃ nu bho // Dak_6.38 // / kiṃ cid api bhikṣur ahaṃ bhaveyam iti vakṣyāmi, ity uktvā vrīḍayā tena
mātaraṃ na saṃbhāṣya svagṛhāt prakrāntaḥ // tato pakṣatrayātyayena sa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289473 (0.0):
kiṃ cid api bhikṣur ahaṃ bhaveyam iti vakṣyāmi, ity uktvā vrīḍayā tena / mātaraṃ na saṃbhāṣya svagṛhāt prakrāntaḥ // tato pakṣatrayātyayena sa
kālagato 'bhūt // / tato mātary apakārakṛtena karmaṇo vipākena narakeṣūpapannaḥ // tato
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289483 (0.0):
mātaraṃ na saṃbhāṣya svagṛhāt prakrāntaḥ // tato pakṣatrayātyayena sa / kālagato 'bhūt //
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007177 (0.062):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta dhanapālakena karma kṛtaṃ (A 494b) yasya karmaṇo / vipākena tiryakṣūpapannaḥ; kiṃ karma kṛtaṃ yena cāturmahārājikeṣu
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007278 (0.063):
tatrānena kṣudrānukṣudreṣu śikṣāpadeṣu anādaraḥ (SBV II 192) kṛtaḥ; tasya / karmaṇo vipākena tiryakṣūpapannaḥ; yat tatrānena saṃghasya upasthānaṃ
yamadūtāḥ parigṛhyānyanarakeṣu kṣipanti // tasmād utkṣipya ayogṛhasamīpe
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289493 (0.0):
tato mātary apakārakṛtena karmaṇo vipākena narakeṣūpapannaḥ // tato / yamadūtāḥ parigṛhyānyanarakeṣu kṣipanti // tasmād utkṣipya ayogṛhasamīpe
nīyante paramavistaramahocchraya sa mātur apakārī dvārāt preṣyate //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289504 (0.0):
yamadūtāḥ parigṛhyānyanarakeṣu kṣipanti // tasmād utkṣipya ayogṛhasamīpe / nīyante paramavistaramahocchraya sa mātur apakārī dvārāt preṣyate //
tato 'bhyantaraṃ praviṣṭaḥ / tatrāsya dvāraṃ pihitam / tato 'bhyantaraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647484 (0.0):
api dakṣiṇena yathā gacchan paśyaty ayomayaṃ nagaram* | sa tatra praviṣṭaḥ / | praviṣṭamātrasya cāsya dvāraṃ pihitam* | tato 'bhyantaraṃ praviṣṭaḥ |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289511 (0.0):
nīyante paramavistaramahocchraya sa mātur apakārī dvārāt preṣyate // / tato 'bhyantaraṃ praviṣṭaḥ / tatrāsya dvāraṃ pihitam / tato 'bhyantaraṃ
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016712 (0.064):
paśyāmi. so 'ham atra praviṣṭaḥ. praviṣṭasya me dvāraṃ pihitam. atra ca
praviṣṭaḥ praviṣṭamātreṇa tasya mastake 'yomayam cakraṃ mahāpramāṇaṃ tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289519 (0.0):
tato 'bhyantaraṃ praviṣṭaḥ / tatrāsya dvāraṃ pihitam / tato 'bhyantaraṃ / praviṣṭaḥ praviṣṭamātreṇa tasya mastake 'yomayam cakraṃ mahāpramāṇaṃ tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647493 (1.192):
paśyati mahāpramāṇam* | mūrdhni cāsya ayomayaṃ cakraṃ bhramaty ādīptaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647477 (0.059):
| praviṣṭamātrasya cāsya dvāraṃ pihitam* | tato 'bhyantaraṃ praviṣṭaḥ |
mūrdhni prādurbhūtam // dvārakapāṭaṃ pihitam / tasmāt pāpād ādīptaṃ cakraṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289528 (0.0):
praviṣṭaḥ praviṣṭamātreṇa tasya mastake 'yomayam cakraṃ mahāpramāṇaṃ tasya / mūrdhni prādurbhūtam // dvārakapāṭaṃ pihitam / tasmāt pāpād ādīptaṃ cakraṃ
bhramati saṃprajvalitam ekajvālībhūtam / tasya śirasi yat pūyaśoṇitaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289537 (0.0):
mūrdhni prādurbhūtam // dvārakapāṭaṃ pihitam / tasmāt pāpād ādīptaṃ cakraṃ / bhramati saṃprajvalitam ekajvālībhūtam / tasya śirasi yat pūyaśoṇitaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647502 (0.027):
paśyati mahāpramāṇam* | mūrdhni cāsya ayomayaṃ cakraṃ bhramaty ādīptaṃ / pradīptaṃ saṃprajvalitam ekajvālībhūtam* | tasya śiraso yat pūyaśoṇitaṃ
prasarati, so 'syāhāraḥ // tataḥ sa kathayati // / aho hi vedanā kaṣṭaṃ kenaiva duṣkṛtena ca /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289545 (0.0):
bhramati saṃprajvalitam ekajvālībhūtam / tasya śirasi yat pūyaśoṇitaṃ / prasarati, so 'syāhāraḥ // tataḥ sa kathayati //
me rakṣakajanaḥ kaś cid āgacchati tv udīritaḥ // Dak_6.39 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289553 (0.0):
aho hi vedanā kaṣṭaṃ kenaiva duṣkṛtena ca / / me rakṣakajanaḥ kaś cid āgacchati tv udīritaḥ // Dak_6.39 //
dūraṃ hi karṣate karma dūrāt karma pravartate /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647597 (0.0):
brahmottaraṃ ca prāsādam icchayāham ihāgataḥ || AVŚ_36.2 || / dūraṃ hi karṣate karma dūrāt karma pravartate |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289559 (0.0):
me rakṣakajanaḥ kaś cid āgacchati tv udīritaḥ // Dak_6.39 // / dūraṃ hi karṣate karma dūrāt karma pravartate /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656321 (0.057):
pratisāmayya samādāya pātracīvaraṃ karmabalapreritam / 479.018. dūraṃ hi karṣate karma dūrātkarma prakarṣate/
tatra prakarṣate karma yatra karma vipacyate // Dak_6.40 // / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643221 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy api kalpaśatair api | *{auch: karmāṇi / kalpakoṭiśatair api|}* / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_31.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647599 (0.0):
dūraṃ hi karṣate karma dūrāt karma pravartate | / tatra prakarṣate karma yatra karma vipacyate || AVŚ_36.3 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650424 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651842 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_40.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665765 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_58.7 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667116 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668376 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_62.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669529 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_64.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671375 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_67.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671955 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_68.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672684 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_69.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673348 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_70.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674222 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_71.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674990 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_72.2 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675849 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_73.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676609 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_74.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677600 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_75.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678347 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_76.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678919 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_77.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679654 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_78.1 ||
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām // Dak_6.41 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634471 (0.0):
kalpaśatair api |}* / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_18.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643222 (0.0):
kalpakoṭiśatair api|}* / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_31.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650428 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_39.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651844 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_40.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658387 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi api kalpaśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_50.4 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664011 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi api kalpaśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_56.6 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667119 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_60.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668957 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_63.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669532 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_64.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670118 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_65.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670764 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_66.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671377 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_67.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672685 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_69.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675852 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_73.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676612 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_74.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677602 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_75.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678923 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_77.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679656 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_78.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5680555 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_79.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684461 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_84.1 ||
tena karmavipākena cakraṃ vahati mastake / / ādīptaṃ saṃprajvalitaṃ mama prāṇoparodhakam // Dak_6.42 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647611 (0.0):
tena karmavipākena cakraṃ vahati mastake | / ādīptaṃ saṃprajvalitaṃ mama prāṇoparodhakam* || AVŚ_36.4 || iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647640 (0.0):
kati varṣasahasrāṇi cakraṃ vartsyati mastake | / ādīptaṃ saṃprajvalitaṃ mama prāṇoparodhakam* || AVŚ_36.6 || iti
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289588 (0.0):
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām // Dak_6.41 // / tena karmavipākena cakraṃ vahati mastake /
atha tasmin gṛhe ākāśāc chabdo nirgataḥ // / kas tvāṃ rakṣati duṣṭatvaṃ pāpinaṃ mātṛdūṣiṇam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289600 (0.0):
ādīptaṃ saṃprajvalitaṃ mama prāṇoparodhakam // Dak_6.42 // / atha tasmin gṛhe ākāśāc chabdo nirgataḥ //
tvadvidha āgate cātra tasmād duḥkhāt pramucyate // Dak_6.43 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289606 (0.0):
kas tvāṃ rakṣati duṣṭatvaṃ pāpinaṃ mātṛdūṣiṇam / / tvadvidha āgate cātra tasmād duḥkhāt pramucyate // Dak_6.43 //
tadanantaraṃ śatavarṣaparyante tathāvidhapuruṣas tasminn ayomayagṛhaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289616 (0.0):
tvadvidha āgate cātra tasmād duḥkhāt pramucyate // Dak_6.43 // / tadanantaraṃ śatavarṣaparyante tathāvidhapuruṣas tasminn ayomayagṛhaṃ
samāgataḥ, praviṣṭamātreṇa tasmāc cyutvā tasya navāgatapuruṣasya mūrdhni
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289624 (0.0):
tadanantaraṃ śatavarṣaparyante tathāvidhapuruṣas tasminn ayomayagṛhaṃ / samāgataḥ, praviṣṭamātreṇa tasmāc cyutvā tasya navāgatapuruṣasya mūrdhni
cakraṃ prādurbhūtam // / sa kuśīdasya putras tasmān narakān muktvā punar eva daridrakule jātaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289635 (0.0):
samāgataḥ, praviṣṭamātreṇa tasmāc cyutvā tasya navāgatapuruṣasya mūrdhni / cakraṃ prādurbhūtam //
tatraiva mātāpitarau kālagatau, kālagate sati ekākībhūtaḥ punar eva
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289642 (0.0):
sa kuśīdasya putras tasmān narakān muktvā punar eva daridrakule jātaḥ / / tatraiva mātāpitarau kālagatau, kālagate sati ekākībhūtaḥ punar eva
pāpaśeṣaṃ na naśyati pādakhañjakuṣṭhāviṣṭo bhavati // ihaiva janmani
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289652 (0.0):
tatraiva mātāpitarau kālagatau, kālagate sati ekākībhūtaḥ punar eva / pāpaśeṣaṃ na naśyati pādakhañjakuṣṭhāviṣṭo bhavati // ihaiva janmani
yācako bhūtvā bhikṣur aham iti vakṣyāmīti cintayitvā svagṛhāt prakrāntaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289661 (0.0):
pāpaśeṣaṃ na naśyati pādakhañjakuṣṭhāviṣṭo bhavati // ihaiva janmani / yācako bhūtvā bhikṣur aham iti vakṣyāmīti cintayitvā svagṛhāt prakrāntaḥ
evaṃ bhikṣavaḥ sa duḥśīlabhikṣus tena mātṛdoṣeṇa pātakena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289668 (0.0):
yācako bhūtvā bhikṣur aham iti vakṣyāmīti cintayitvā svagṛhāt prakrāntaḥ / evaṃ bhikṣavaḥ sa duḥśīlabhikṣus tena mātṛdoṣeṇa pātakena
kuṣṭhāviṣṭapādakhañjo bhavati / māyayā naiva tasya karmavipākena bhavati
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289677 (0.0):
evaṃ bhikṣavaḥ sa duḥśīlabhikṣus tena mātṛdoṣeṇa pātakena / kuṣṭhāviṣṭapādakhañjo bhavati / māyayā naiva tasya karmavipākena bhavati
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288959 (0.055):
bālye sapādakhañjo me kuṣṭhāviṣṭaśarīrakaḥ // Dak_6.26 //
atha tasya bhrātā daharānujo bhūtvā mātaraṃ samyag mānitaḥ pūjitaḥ samyak
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289688 (0.0):
kuṣṭhāviṣṭapādakhañjo bhavati / māyayā naiva tasya karmavipākena bhavati / atha tasya bhrātā daharānujo bhūtvā mātaraṃ samyag mānitaḥ pūjitaḥ samyak
parihriyate sma // tena piṇḍapradānakṛtena pitṛlokān saṃtarpitaḥ // tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289696 (0.0):
atha tasya bhrātā daharānujo bhūtvā mātaraṃ samyag mānitaḥ pūjitaḥ samyak / parihriyate sma // tena piṇḍapradānakṛtena pitṛlokān saṃtarpitaḥ // tasya
puṇyānubhāvena mahati rājavaṃśe ratnavyūhasya nṛpateḥ putro bhūtvā sa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289707 (0.0):
parihriyate sma // tena piṇḍapradānakṛtena pitṛlokān saṃtarpitaḥ // tasya / puṇyānubhāvena mahati rājavaṃśe ratnavyūhasya nṛpateḥ putro bhūtvā sa
śubhavyūharājakumāra āsīt // tasmāt tarhi bhikṣavo yeṣāṃ mātāpitṛṣv
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289717 (0.0):
puṇyānubhāvena mahati rājavaṃśe ratnavyūhasya nṛpateḥ putro bhūtvā sa / śubhavyūharājakumāra āsīt // tasmāt tarhi bhikṣavo yeṣāṃ mātāpitṛṣv
apakāraṃ manasāpi mā cintayed iti // evam ukte sa maitreyaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289723 (0.0):
śubhavyūharājakumāra āsīt // tasmāt tarhi bhikṣavo yeṣāṃ mātāpitṛṣv / apakāraṃ manasāpi mā cintayed iti // evam ukte sa maitreyaḥ
saṃharṣitaromakūpajāto bhagavantam etad avocat // prab dho 'haṃ bhagavan
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289732 (0.0):
apakāraṃ manasāpi mā cintayed iti // evam ukte sa maitreyaḥ / saṃharṣitaromakūpajāto bhagavantam etad avocat // prab dho 'haṃ bhagavan
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19034518 (0.061):
pradakṣiṇīkṛtya pādaryonipatya bhagavantametadavocat / ahamapi / bhagavaṃstathāgatādhiṣṭhānena pratijñāṃ kariṣyāmi
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994380 (0.062):
bhagavāṃs tenāñjaliṃ kṛtvā praṇamya prahasitavadano bhūtvā bhagavantam / etad avocat* / asti mama bhagavan amoghapāśarājaṃ nāma hṛdayaṃ yan mayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18649770 (0.063):
[_Mvu_1.318_] bhagavantam etat avocat* // ihāhaṃ bhagavantaṃ addaśāmi
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19032287 (0.064):
bhagavantametadavocat / asti bhagavan abhayatejaṃ nāma dhāraṇī
prabodho 'haṃ sugata / īdṛkpāparatena, ittham anubhūtam / kenopāyena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289742 (0.0):
saṃharṣitaromakūpajāto bhagavantam etad avocat // prab dho 'haṃ bhagavan / prabodho 'haṃ sugata / īdṛkpāparatena, ittham anubhūtam / kenopāyena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299952 (0.060):
taḍāgavāpīkūpapuṣkariṇyādi kartavyam // bhikṣava ūcuḥ // prabodho 'haṃ / sugata prabodho 'haṃ bhagavan / athāpy anyā strī bhikṣubhyo mātsaryakāriṇī
yatnena tasya bhikṣoḥ pātakakṣayo bhavati // / bhagavān āha // yeṣāṃ manuṣyāṇām ihaiva saṃsāre yataś cyutvā mātuḥ kukṣāv
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289748 (0.0):
prabodho 'haṃ sugata / īdṛkpāparatena, ittham anubhūtam / kenopāyena / yatnena tasya bhikṣoḥ pātakakṣayo bhavati //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289755 (0.0):
yatnena tasya bhikṣoḥ pātakakṣayo bhavati // / bhagavān āha // yeṣāṃ manuṣyāṇām ihaiva saṃsāre yataś cyutvā mātuḥ kukṣāv
upapannaḥ sā mātā daśamāsaparyantaṃ dhṛtvā kaṣṭena prasūtā stanyapānena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289765 (0.0):
bhagavān āha // yeṣāṃ manuṣyāṇām ihaiva saṃsāre yataś cyutvā mātuḥ kukṣāv / upapannaḥ sā mātā daśamāsaparyantaṃ dhṛtvā kaṣṭena prasūtā stanyapānena
pratipālayati / īdṛśīmātari apakārakṛte duṣkarakṛtair na ca mucyate //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289773 (0.0):
upapannaḥ sā mātā daśamāsaparyantaṃ dhṛtvā kaṣṭena prasūtā stanyapānena / pratipālayati / īdṛśīmātari apakārakṛte duṣkarakṛtair na ca mucyate //
atha punar api bhagavān āha // maitreya ratnavyūho nāma bhūpālaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289782 (0.0):
pratipālayati / īdṛśīmātari apakārakṛte duṣkarakṛtair na ca mucyate // / atha punar api bhagavān āha // maitreya ratnavyūho nāma bhūpālaḥ
paramapuṇyavān sa punar api kasmiṃś cid dine cintayām āsa //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289789 (0.0):
atha punar api bhagavān āha // maitreya ratnavyūho nāma bhūpālaḥ / paramapuṇyavān sa punar api kasmiṃś cid dine cintayām āsa //
ahaṃ vṛddho 'tijīrṇāṅgaḥ sthāsyāmy eva kiyac ciram /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289796 (0.0):
paramapuṇyavān sa punar api kasmiṃś cid dine cintayām āsa // / ahaṃ vṛddho 'tijīrṇāṅgaḥ sthāsyāmy eva kiyac ciram /
avaśyaṃ daivayogena yāsyāmi maraṇaṃ dhruvam // Dak_6.44 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289803 (0.0):
ahaṃ vṛddho 'tijīrṇāṅgaḥ sthāsyāmy eva kiyac ciram / / avaśyaṃ daivayogena yāsyāmi maraṇaṃ dhruvam // Dak_6.44 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23263744 (0.027):
avaśyaṃ daivayogeṇa yāsyāmi maraṇaṃ dhruvaṃ // SvayambhuP_9.36 //
sarvam anarthaṃ rājyaṃ viṣayopabhogyaṃ mahāghorabhayakaraṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289812 (0.0):
avaśyaṃ daivayogena yāsyāmi maraṇaṃ dhruvam // Dak_6.44 // / sarvam anarthaṃ rājyaṃ viṣayopabhogyaṃ mahāghorabhayakaraṃ
mṛtyusarpabhayākulam anityam asārakam iti vicintyāgāra adhyāvasituṃ mano
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289822 (0.0):
sarvam anarthaṃ rājyaṃ viṣayopabhogyaṃ mahāghorabhayakaraṃ / mṛtyusarpabhayākulam anityam asārakam iti vicintyāgāra adhyāvasituṃ mano
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258529 (0.052):
anartharājyaṃ viṣayopabhogyaṃ bhayaṃkaraṃ sarpabhayākulaṃ yat / / anityamasāreti vicintya tatra āgāramadhyāvasituṃ na rocate //
na ramate // tadā sa rājaputraṃ śubhavyūhaṃ ca mantriṇaṃ samāmantryaivam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289833 (0.0):
mṛtyusarpabhayākulam anityam asārakam iti vicintyāgāra adhyāvasituṃ mano / na ramate // tadā sa rājaputraṃ śubhavyūhaṃ ca mantriṇaṃ samāmantryaivam
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21994737 (0.038):
anityaṃ tu jagamatvā nātra me ramate manaḥ // Bc_4.85 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563353 (0.056):
a+nityaṃ* tu jagan* matvā |na*atra me ramate manaḥ ||4.85| / jarā vyādhiś* ca mṛtyuś* ca |yadi na syād* idaṃ* trayam |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18956306 (0.056):
(AVŚ_10,7.37a) kathaṃ vāto nelayati kathaṃ na ramate manaḥ | / (AVŚ_10,7.37c) kim āpaḥ satyaṃ prepsantīr nelayanti kadā cana ||37||
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4678044 (0.057):
dhaṃdhaṃ hi karato puṃñaṃ pāpamhi ramate mano ||
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680190 (0.057):
a-nityaṃ tu jagan matvā % nā7tra me ramate manaḥ // 4.85 //
putra śubhavyūha / atrāhaṃ jarasākrānto nūnaṃ syāj jīrṇitendriyaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289843 (0.0):
na ramate // tadā sa rājaputraṃ śubhavyūhaṃ ca mantriṇaṃ samāmantryaivam / putra śubhavyūha
tadā rogābhibhūto 'pi vrajeyaṃ maraṇaṃ dhruvam // Dak_6.45 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289850 (0.0):
atrāhaṃ jarasākrānto nūnaṃ syāj jīrṇitendriyaḥ / / tadā rogābhibhūto 'pi vrajeyaṃ maraṇaṃ dhruvam // Dak_6.45 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258490 (0.033):
tadyathā jarāsākrānto vṛddhosyāṃ jīrṇitendriyaḥ / / tathā rogābhibhūto 'pi grasiṣye mṛtyunā dhruvaṃ // SvayambhuP_7.58 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258397 (0.051):
atrāhaṃ jalasāṃkrānto 'nu nasyāṃ jirṇṇitendriyaḥ / / tadārogābhibhūto 'pi vrajeyaṃmaṇaṃ dhruvaṃ // SvayambhuP_7.51 //
tat pravrajitum icchāmi śreyaḥ ślāghyena vartmanā / / purā mṛtyū ripuṃ hanti gṛhasaṃraktam eva vā // Dak_6.46 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289855 (0.0):
tadā rogābhibhūto 'pi vrajeyaṃ maraṇaṃ dhruvam // Dak_6.45 // / tat pravrajitum icchāmi śreyaḥ ślāghyena vartmanā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289862 (0.0):
tat pravrajitum icchāmi śreyaḥ ślāghyena vartmanā / / purā mṛtyū ripuṃ hanti gṛhasaṃraktam eva vā // Dak_6.46 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258629 (0.050):
puro mṛtyu ripuṃ hanti gṛhasaṃraktameva vā // SvayambhuP_7.68 //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9302325 (0.053):
tatpravrajitumicchāmi śreyaḥślādhyena vartmanā / / purā mṛtyuripurhanti gṛhasaṃraktameva mām // Jm_19.2 //
tasmāt saṃsārabhītān me bahudhā bhayaśaṅkayā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289867 (0.0):
purā mṛtyū ripuṃ hanti gṛhasaṃraktam eva vā // Dak_6.46 // / tasmāt saṃsārabhītān me bahudhā bhayaśaṅkayā /
nātra sthātuṃ mano ramya gacchāmi buddham āśrayam // Dak_6.47 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289876 (0.0):
tasmāt saṃsārabhītān me bahudhā bhayaśaṅkayā / / nātra sthātuṃ mano ramya gacchāmi buddham āśrayam // Dak_6.47 //
bho putra śubhavyūha mama pūrvapuṇyānubhāvena gautamena śauddhodanena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289887 (0.0):
nātra sthātuṃ mano ramya gacchāmi buddham āśrayam // Dak_6.47 // / bho putra śubhavyūha mama pūrvapuṇyānubhāvena gautamena śauddhodanena
mahyaṃ vyākaroti / acireṇa tathāgato bhaviṣyasi tena prabodhitaḥ / aham
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289894 (0.0):
bho putra śubhavyūha mama pūrvapuṇyānubhāvena gautamena śauddhodanena / mahyaṃ vyākaroti / acireṇa tathāgato bhaviṣyasi tena prabodhitaḥ / aham
eva buddho bhaveyamm, paścimāyāṃ campakavarṇāyāṃ lokadhātau buddhakṣetram
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289901 (0.0):
mahyaṃ vyākaroti / acireṇa tathāgato bhaviṣyasi tena prabodhitaḥ / aham / eva buddho bhaveyamm, paścimāyāṃ campakavarṇāyāṃ lokadhātau buddhakṣetram
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290408 (0.037):
atha sa rājā campakavarṇāyāṃ lokadhātau buddhakṣetraṃ prāptavān / tatra
ekam asti, tatra gacchāmīti // / tasmān mayā yathā proktaṃ tathā caritum arhasi /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289909 (0.0):
eva buddho bhaveyamm, paścimāyāṃ campakavarṇāyāṃ lokadhātau buddhakṣetram / ekam asti, tatra gacchāmīti //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258650 (1.192):
nātra sthātuṃ manoreme gacchāmi nirjanaṃ vanaṃ // SvayambhuP_7.69 // / tasmāt mayā yathā proktaṃ tathā caritumarhasi / / prajānāṃ pālanaṃ kṛtvā dharmanītyā samācara // SvayambhuP_7.70 //
prajānāṃ pālanaṃ kṛtvā dharmanītyāṃ samācara // Dak_6.48 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289915 (0.0):
tasmān mayā yathā proktaṃ tathā caritum arhasi / / prajānāṃ pālanaṃ kṛtvā dharmanītyāṃ samācara // Dak_6.48 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258651 (0.0):
tasmāt mayā yathā proktaṃ tathā caritumarhasi / / prajānāṃ pālanaṃ kṛtvā dharmanītyā samācara // SvayambhuP_7.70 //
lokān mā khedayet tāpaiḥ kuladharme samācara /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289922 (0.0):
prajānāṃ pālanaṃ kṛtvā dharmanītyāṃ samācara // Dak_6.48 // / lokān mā khedayet tāpaiḥ kuladharme samācara /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258664 (0.042):
lokān mā khekha yattāpaiḥ kuladharmma samācara / / pareṣvapi dayāyuktairdānaṃ hi śraddhayā kuru // SvayambhuP_7.71 //
pareṣv api dayāyuktair dānaṃ hi śraddhayā kuru // Dak_6.49 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289929 (0.0):
lokān mā khedayet tāpaiḥ kuladharme samācara / / pareṣv api dayāyuktair dānaṃ hi śraddhayā kuru // Dak_6.49 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258671 (0.0):
lokān mā khekha yattāpaiḥ kuladharmma samācara / / pareṣvapi dayāyuktairdānaṃ hi śraddhayā kuru // SvayambhuP_7.71 //
prāṇātipātādattādānakāmamithyādi mā kuru /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289938 (0.0):
pareṣv api dayāyuktair dānaṃ hi śraddhayā kuru // Dak_6.49 // / prāṇātipātādattādānakāmamithyādi mā kuru /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1992606 (0.0):
daśākuśalakarmapathasaṅgṛhītam | (SSS_243) yathā / prāṇātipātādattādānakāmamithyācārāḥ | aparaṃ tadasaṅgṛhītam | yathā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2040085 (0.0):
pariśuddhaśīlateti | akuśalakarmaṇo viratiḥ śīlam | akuśalakarmāṇi yāni / prāṇātipātādattādānakāmamithyācārāṇi trīṇi kāyikakarmāṇi | mṛṣāvāda
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258680 (0.0):
pareṣvapi dayāyuktairdānaṃ hi śraddhayā kuru // SvayambhuP_7.71 // / prāṇātipātādattādāna kāmamithyādiṃ mā kuru /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19373252 (0.0):
yastu prāṇātipātādattādānakāmamithyācāraviratyākhyo maulaḥ sa kuśalaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11919569 (0.0):
dhyānānāsravasaṃvarasaṃgṛhītaṃ trividhaṃ / prāṇātipātādattādānakāmamithyācāraviratibhedena. vākkarmāpi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11965288 (0.0):
vartate. kliṣṭāvyākṛtacittāvasthāyām api upāsakasaṃvarādiṣu / prāṇātipātādattādānakāmamithyācāramṛṣāvādānām avaśyaṃ sahabhāvāt. na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11965466 (0.0):
bhavati. upāsakaśrāmaṇerasaṃvarasamādāne ca. / prāṇātipātādattādānakāmamithyācāramṛṣāvādaviratilakṣaṇāś catvāra eva
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12003633 (0.0):
paṃcavidhasya pāpasya / prāṇātipātādattādānakāmamithyācāramṛṣāvādamadyapānalakṣaṇasyākaraṇenākriyayā
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5495895 (0.018):
prāṇātipāta-adattādānakāmamithyācāramṛṣāvādasurāmaireyamadyasthānakebhyo
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585921 (0.022):
kāmarāgānucaritāḥ pramattāste prāṇātipātādattādānakāmeṣu / mithyācārādyaṣṭākuśaladharmebhyo nivṛttāḥ āryāṣṭāṅgikamārge sthāpitāḥ /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2014600 (0.047):
prāṇātipātādattādānādi | mahākuśalaṃ yadātmahananaṃ,
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19381739 (0.048):
prāṇivadhādattādānakāmamithyācāramṛṣāvādānadhyāpadyetaitadvadhādyaprahīṇamapi
mā mṛṣāvādapaiśunyaṃ pāruṣyaṃ bhinnam eva ca // Dak_6.50 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289944 (0.0):
prāṇātipātādattādānakāmamithyādi mā kuru / / mā mṛṣāvādapaiśunyaṃ pāruṣyaṃ bhinnam eva ca // Dak_6.50 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258683 (0.017):
prāṇātipātādattādāna kāmamithyādiṃ mā kuru / / mā mṛṣāvāda paiśūnyaṃ pāruṣyaṃ saṃbhinnameva ca // SvayambhuP_7.72 //
mābhidhyāvyāpādadoṣair mithyādṛṣṭyādi saṃtyaja /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289950 (0.0):
mā mṛṣāvādapaiśunyaṃ pāruṣyaṃ bhinnam eva ca // Dak_6.50 // / mābhidhyāvyāpādadoṣair mithyādṛṣṭyādi saṃtyaja /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258694 (0.013):
mābhidhyā vyāpādadoṣairmithyādṛṣṭyādi saṃtyaja / / etāni tāni sarvāṇi dhāraya dṛḍhacetasā // SvayambhuP_7.73 //
etāni tāni sarvāni dhāraya dṛḍhacetasā // Dak_6.51 // / pāpānāṃ mūla eṣo hi sugateneti deśitaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289960 (0.0):
mābhidhyāvyāpādadoṣair mithyādṛṣṭyādi saṃtyaja / / etāni tāni sarvāni dhāraya dṛḍhacetasā // Dak_6.51 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258704 (0.0):
mābhidhyā vyāpādadoṣairmithyādṛṣṭyādi saṃtyaja / / etāni tāni sarvāṇi dhāraya dṛḍhacetasā // SvayambhuP_7.73 //
itthaṃ kṛte 'pi nṛpater ītir na ca bhaviṣyati // Dak_6.52 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289966 (0.0):
pāpānāṃ mūla eṣo hi sugateneti deśitaḥ / / itthaṃ kṛte 'pi nṛpater ītir na ca bhaviṣyati // Dak_6.52 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258704 (0.055):
pāpānāṃ mūla eṣo hi sugateneti deśitaḥ / / itthaṃ kṛte 'pi nṛpateritayo na bhaviṣyati // SvayambhuP_7.74 //
adyārabhyāsi sarveṣāṃ lokānām adhipaḥ prabhuḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289974 (0.0):
itthaṃ kṛte 'pi nṛpater ītir na ca bhaviṣyati // Dak_6.52 // / adyārabhyāsi sarveṣāṃ lokānām adhipaḥ prabhuḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258775 (0.0):
tyaktvā parigrahān sarvān punarevamabhāṣata / / adyārabhyāsi sarveṣāṃ lokānāmadhipaḥ prabhuṃ // SvayambhuP_7.79 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23263793 (0.0):
triratnabhajanaṃ kṛtvā saṃcarasva sadā śubhe // SvayambhuP_9.39 // / adyārabhyāsi sarveṣāṃ lokānāmadhipaḥ prabhuḥ /
sarvadharmānuśāstā ca sarvasattvahitārthabhṛt // Dak_6.53 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289982 (0.0):
adyārabhyāsi sarveṣāṃ lokānām adhipaḥ prabhuḥ / / sarvadharmānuśāstā ca sarvasattvahitārthabhṛt // Dak_6.53 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258783 (0.0):
sarvadharmānuśāstā ca sarvasattvahitārthabhṛt /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23263800 (0.0):
adyārabhyāsi sarveṣāṃ lokānāmadhipaḥ prabhuḥ / / sarvadharmānuśāstā ca sarvasattvahitārthabhṛt // SvayambhuP_9.40 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24374079 (0.028):
rajodharmādhipaḥ śāstā sarvasattvahitārthabhṛt //
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9712331 (0.034):
sādhu śṛṇu subhūte tvaṃ sarvasattvahitārthabhṛt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24367719 (0.037):
viśvarupo mahābhijñaḥ sarvasattvahitārthabhṛt //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24378264 (0.037):
bodhisattvo mahāsatvaḥ sarvasattvahitārthabhṛt / / sarvavidyādhipo dhīraḥ saṃbodhijñānabhāskaraḥ //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24373113 (0.041):
bhagavāṃyijagannāthaḥ sarvasattvahitārthabhṛt //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637870 (0.045):
tasmād atra jagacchāstā sarvasatvahitārthabhṛt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24405633 (0.045):
bhūtavādī śubhācārī sarvasattvahitārthabhṛt //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23264247 (0.047):
evaṃ sa triguṇācāryaḥ sarvasattvahitārthabhṛt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24399796 (0.048):
dayākāruṇyabhadrātmā sarvasattvahitārthabhṛt //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24374994 (0.049):
sadādānarato dhīraḥ sarvasattvahitārthabhṛt // / sadā sa śikhinastasya munīndrasya jagadguroḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24374747 (0.049):
bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvadharmahitārthabhṛt // / nāsti tasya samaṃ kaścit saddharmaguṇapuṇyavān /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24405487 (0.052):
sarvavidyādhipaḥ śāstā sarvadharmādhipaḥ prabhuḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23259887 (0.056):
iti dhyātvā sa śāntaśrīrācāryastriguṇārthabhṛt // SvayambhuP_7.163 // / sarvasattvahitārthena tathāvatraiva nanditaḥ /
tat kasmād dhetoḥ // / dharmeṇa vardhate rājyaṃ dharmeṇa vardhate dhanam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289991 (0.0):
sarvadharmānuśāstā ca sarvasattvahitārthabhṛt // Dak_6.53 // / tat kasmād dhetoḥ // / dharmeṇa vardhate rājyaṃ dharmeṇa vardhate dhanam /
dharmeṇa dhana sādhyante dharmeṇa kāmasiddhayaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289996 (0.0):
dharmeṇa vardhate rājyaṃ dharmeṇa vardhate dhanam / / dharmeṇa dhana sādhyante dharmeṇa kāmasiddhayaḥ /
kāmasiddhena mokṣaṃ ca prāpyate nātra saṃśayaḥ // Dak_6.54 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290004 (0.0):
dharmeṇa dhana sādhyante dharmeṇa kāmasiddhayaḥ / / kāmasiddhena mokṣaṃ ca prāpyate nātra saṃśayaḥ // Dak_6.54 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258729 (0.061):
kāmasidhyena mokṣaṃ ca prāpyate nātra saṃśayaḥ / / anena jñānamārgeṇa saśāsa nṛpatiḥ sutaṃ // SvayambhuP_7.76 //
anena jñānamārgeṇa śaśāsa nṛpatiḥ sutam / / jñānāṅkuśabhayenaiva kuñcitaḥ sa gajo yathā // Dak_6.55 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290015 (0.0):
kāmasiddhena mokṣaṃ ca prāpyate nātra saṃśayaḥ // Dak_6.54 // / anena jñānamārgeṇa śaśāsa nṛpatiḥ sutam /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258734 (0.052):
anena jñānamārgeṇa saśāsa nṛpatiḥ sutaṃ // SvayambhuP_7.76 //
nanāma pitaraṃ tena śrutvā vākyaṃ vaco'mṛtam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290022 (0.0):
jñānāṅkuśabhayenaiva kuñcitaḥ sa gajo yathā // Dak_6.55 // / nanāma pitaraṃ tena śrutvā vākyaṃ vaco'mṛtam /
dhṛtvājñāte yathā tāta prajānāṃ pratipālane // Dak_6.56 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290028 (0.0):
nanāma pitaraṃ tena śrutvā vākyaṃ vaco'mṛtam / / dhṛtvājñāte yathā tāta prajānāṃ pratipālane // Dak_6.56 //
iti praśāsya tato bhūpo ratnavyūho mahāmatiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290034 (0.0):
dhṛtvājñāte yathā tāta prajānāṃ pratipālane // Dak_6.56 // / iti praśāsya tato bhūpo ratnavyūho mahāmatiḥ /
prabodhya putrapatnyādīn buddhakṣetraṃ yayau mudā // Dak_6.57 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290043 (0.0):
iti praśāsya tato bhūpo ratnavyūho mahāmatiḥ / / prabodhya putrapatnyādīn buddhakṣetraṃ yayau mudā // Dak_6.57 //
śṛṇu maitreya punar bhūpamārgāṇāṃ gamanakathām /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290049 (0.0):
prabodhya putrapatnyādīn buddhakṣetraṃ yayau mudā // Dak_6.57 // / śṛṇu maitreya punar bhūpamārgāṇāṃ gamanakathām /
dadarśa bhūpatir jīrṇapraṇālīṃ mārgako 'tha saḥ // Dak_6.58 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290056 (0.0):
śṛṇu maitreya punar bhūpamārgāṇāṃ gamanakathām / / dadarśa bhūpatir jīrṇapraṇālīṃ mārgako 'tha saḥ // Dak_6.58 //
pravāhitaṃ na pānīyaṃ taddarśanena vāhitam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290063 (0.0):
dadarśa bhūpatir jīrṇapraṇālīṃ mārgako 'tha saḥ // Dak_6.58 // / pravāhitaṃ na pānīyaṃ taddarśanena vāhitam /
prāk na pravāhitaṃ kena, idānīṃ tu pravāhitam // Dak_6.59 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290069 (0.0):
pravāhitaṃ na pānīyaṃ taddarśanena vāhitam / / prāk na pravāhitaṃ kena, idānīṃ tu pravāhitam // Dak_6.59 //
āścaryeti sthite bhūpa ākāśād enam ūcivān /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290076 (0.0):
prāk na pravāhitaṃ kena, idānīṃ tu pravāhitam // Dak_6.59 // / āścaryeti sthite bhūpa ākāśād enam ūcivān /
puṇyavāṃs tvaṃ mahārāja tvatprabhāvāt pravāhitam // Dak_6.60 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290084 (0.0):
āścaryeti sthite bhūpa ākāśād enam ūcivān / / puṇyavāṃs tvaṃ mahārāja tvatprabhāvāt pravāhitam // Dak_6.60 //
bhagnabhūtā praṇālīyaṃ nūnam abhyantare yataḥ / / tvaṃ tu dharmatanur evaṃ jānīhi kila bhūpate // Dak_6.61 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290090 (0.0):
puṇyavāṃs tvaṃ mahārāja tvatprabhāvāt pravāhitam // Dak_6.60 // / bhagnabhūtā praṇālīyaṃ nūnam abhyantare yataḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290097 (0.0):
bhagnabhūtā praṇālīyaṃ nūnam abhyantare yataḥ / / tvaṃ tu dharmatanur evaṃ jānīhi kila bhūpate // Dak_6.61 //
rājovāca // na jñāto 'ham eva ca // / tasmāt pracarito rājā vanakhaṇḍaṃ mahattaram /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290107 (0.0):
tvaṃ tu dharmatanur evaṃ jānīhi kila bhūpate // Dak_6.61 // / rājovāca // na jñāto 'ham eva ca //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290143 (0.0):
pādapo 'yam acaitanya utthitaḥ san hi cāgataḥ // Dak_6.64 // / rājovāca // na jñāto 'ham eva tu //
tatrānuprāptavān dṛṣṭaṃ phalapuṣpamahiruhān // Dak_6.62 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290113 (0.0):
tasmāt pracarito rājā vanakhaṇḍaṃ mahattaram / / tatrānuprāptavān dṛṣṭaṃ phalapuṣpamahiruhān // Dak_6.62 //
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5575993 (0.047):
KAZO2.22.10/ khanibhyo dhātu.paṇyādāne ṣaṭ.chatam atyayaḥ// / KAZO2.22.11/ puṣpa.phala.vāṭebhyaḥ puṣpa.phala.ādāne catuṣ.pañcāśat.paṇo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652124 (0.054):
sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca/ / 465.005. sadāpuṣpaphalavṛkṣāḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652255 (0.054):
ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca/ / 465.015. tasyāpi sadāpuṣpaphalavṛkṣāḥ/
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272599 (0.056):
pidadhātu puṣpa phala taṇḍulakair / abhipūrṇayāpi śubha cakrikayā // Krd_4.22 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545801 (0.056):
078.032. sthaṇḍilāni pātayata/ / 078.032. puṣpaphalavṛkṣaṃ chedayata/ / 078.032. panīyāni <79>viṣeṇa dūṣayata/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25910709 (0.057):
hastādāna grahaṇena pratyāsattir ādeyasya lakṣyate / / puṣpapracāyaḥ / / phalapracāyaḥ / / hastādane iti kim ? vṛkṣaśikhare phalapracayaṃ karoti /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 876449 (0.059):
varakāvyanāṭakamatiṃ vividhapraharṣān nadyodiyānaphalapuṣpanipadyasthānān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652175 (0.059):
brāhmaṇo magadhamahāmātyo 'grāmātyaḥ/ / 465.009. sadāpuṣpaphalavṛkṣāḥ/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7444502 (0.061):
hastādāna grahaṇena pratyāsattir ādeyasya lakṣyate / / puṣpapracāyaḥ / / phalapracāyaḥ / / hastādane iti kim ? vr̥kṣaśikhare phalapracayaṃ karoti /
tadanyavṛkṣa ekas tu mūlotpātyaiva sthito yadā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290121 (0.0):
tatrānuprāptavān dṛṣṭaṃ phalapuṣpamahiruhān // Dak_6.62 // / tadanyavṛkṣa ekas tu mūlotpātyaiva sthito yadā /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655268 (0.033):
474.028. nirguṇasya śarīrasya eka eva mahāguṇaḥ/ / 474.029. yathā yathā vidhāryaṃ te tattathaivānuvartate//24//
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4195568 (0.034):
auvaṭṭi a dassakeṇa i mūlasamāsassamotthavat | / ovaṭṭaṇāyaguṇiyam karaṇisamāsam tu ṇāavvam ||
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488477 (0.034):
cacacaca na ca / amūla caca amūla cacaha māmūla cacaha mūla mūpaḍa mahā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18293246 (0.045):
sa vādyakaḥ punar akhilaṃ gilaḥ sthitaḥ ||JGc_1,9.19|| [*jabhajasaga]
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290159 (0.048):
kuṣṭhāviṣṭavihīnākṣī, āsvāsthyavapuṣuḥ sadā // Dak_6.65 // / tān dṛṣṭvā sa ca bhūpālo vicāryainān apṛcchata /
bhūpatidṛṣṭamātreṇa pūrvavad utthitāgataḥ // Dak_6.63 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290128 (0.0):
tadanyavṛkṣa ekas tu mūlotpātyaiva sthito yadā / / bhūpatidṛṣṭamātreṇa pūrvavad utthitāgataḥ // Dak_6.63 //
tadākāśād uvācainaṃ ślāghanīyo hi bhūpate /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290133 (0.0):
bhūpatidṛṣṭamātreṇa pūrvavad utthitāgataḥ // Dak_6.63 // / tadākāśād uvācainaṃ ślāghanīyo hi bhūpate /
pādapo 'yam acaitanya utthitaḥ san hi cāgataḥ // Dak_6.64 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290140 (0.0):
tadākāśād uvācainaṃ ślāghanīyo hi bhūpate / / pādapo 'yam acaitanya utthitaḥ san hi cāgataḥ // Dak_6.64 //
rājovāca // na jñāto 'ham eva tu //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290101 (0.0):
tvaṃ tu dharmatanur evaṃ jānīhi kila bhūpate // Dak_6.61 // / rājovāca // na jñāto 'ham eva ca //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290145 (0.0):
pādapo 'yam acaitanya utthitaḥ san hi cāgataḥ // Dak_6.64 // / rājovāca // na jñāto 'ham eva tu //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28943376 (0.064):
tadāpyahaṃ tvayā jñātaḥ LiP_1,23.23a / tadāpyahaṃ bhaviṣyāmi LiP_1,24.21a
tadanantaramārgeṣu brāhmaṇās traya āgatāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290151 (0.0):
rājovāca // na jñāto 'ham eva tu // / tadanantaramārgeṣu brāhmaṇās traya āgatāḥ /
kuṣṭhāviṣṭavihīnākṣī, āsvāsthyavapuṣuḥ sadā // Dak_6.65 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290159 (0.0):
tadanantaramārgeṣu brāhmaṇās traya āgatāḥ / / kuṣṭhāviṣṭavihīnākṣī, āsvāsthyavapuṣuḥ sadā // Dak_6.65 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290114 (0.048):
tatrānuprāptavān dṛṣṭaṃ phalapuṣpamahiruhān // Dak_6.62 // / tadanyavṛkṣa ekas tu mūlotpātyaiva sthito yadā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292678 (0.053):
vaidyena hastaṃ saṃgṛhya dhamanī vīkṣyate punaḥ // Dak_8.21 // / dṛṣṭvā uktaṃ tadā tena, praśrabdhā na cikitsayā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14294229 (0.058):
aparādhena lipto 'haṃ guror vacanaṃ nānyathā // Dak_8.78 // / kākatālīva yat prāpya pramodenābhinirmite /
tān dṛṣṭvā sa ca bhūpālo vicāryainān apṛcchata /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290165 (0.0):
kuṣṭhāviṣṭavihīnākṣī, āsvāsthyavapuṣuḥ sadā // Dak_6.65 // / tān dṛṣṭvā sa ca bhūpālo vicāryainān apṛcchata /
brāhmaṇāḥ kutra gantāraḥ katamabhūmyā ihāgatāḥ // Dak_6.66 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290173 (0.0):
tān dṛṣṭvā sa ca bhūpālo vicāryainān apṛcchata / / brāhmaṇāḥ kutra gantāraḥ katamabhūmyā ihāgatāḥ // Dak_6.66 //
brāhmaṇā ūcuḥ // / kuśalaṃ te mahārājaratnavyūheti viśrutaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290182 (0.0):
brāhmaṇāḥ kutra gantāraḥ katamabhūmyā ihāgatāḥ // Dak_6.66 // / brāhmaṇā ūcuḥ // / kuśalaṃ te mahārājaratnavyūheti viśrutaḥ /
nānyat tu kāryam asmākaṃ gacchāmas tatra rājani // Dak_6.67 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290189 (0.0):
kuśalaṃ te mahārājaratnavyūheti viśrutaḥ / / nānyat tu kāryam asmākaṃ gacchāmas tatra rājani // Dak_6.67 //
sa rājadṛṣṭamātreṇa hīnākṣiḥ prāptacakṣuṣaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290198 (0.0):
nānyat tu kāryam asmākaṃ gacchāmas tatra rājani // Dak_6.67 // / sa rājadṛṣṭamātreṇa hīnākṣiḥ prāptacakṣuṣaḥ /
śubhāṅgā bhavanti puṣṭāṅgā muñcanti pāparāśayaḥ // Dak_6.68 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290206 (0.0):
sa rājadṛṣṭamātreṇa hīnākṣiḥ prāptacakṣuṣaḥ / / śubhāṅgā bhavanti puṣṭāṅgā muñcanti pāparāśayaḥ // Dak_6.68 //
tataḥ sakhā brāhmaṇa uvāca // / aho 'tyāścaryaprāpto 'haṃ sakhe kiṃ kena hetunā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290217 (0.0):
śubhāṅgā bhavanti puṣṭāṅgā muñcanti pāparāśayaḥ // Dak_6.68 // / tataḥ sakhā brāhmaṇa uvāca //
cakṣurvihīnena punaś cakṣuḥ prāptaṃ tvayādhunā // Dak_6.69 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290224 (0.0):
aho 'tyāścaryaprāpto 'haṃ sakhe kiṃ kena hetunā / / cakṣurvihīnena punaś cakṣuḥ prāptaṃ tvayādhunā // Dak_6.69 //
pratyaṅgakuṣṭhasaṅgas tvaṃ śubhāṅgo bhavate punaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290233 (0.0):
cakṣurvihīnena punaś cakṣuḥ prāptaṃ tvayādhunā // Dak_6.69 // / pratyaṅgakuṣṭhasaṅgas tvaṃ śubhāṅgo bhavate punaḥ /
anena puruṣenaiva dṛṣṭamātreṇa muñcati / / sakhe tathā vikārāṅgaḥ śubhāṅgo bhūyate 'dya hi // Dak_6.70 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290245 (0.0):
pratyaṅgakuṣṭhasaṅgas tvaṃ śubhāṅgo bhavate punaḥ / / anena puruṣenaiva dṛṣṭamātreṇa muñcati /
sāṃnidhyaṃ kurutedānīṃ pṛcchāmainaṃ vayaṃ sakhe /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290252 (0.0):
sakhe tathā vikārāṅgaḥ śubhāṅgo bhūyate 'dya hi // Dak_6.70 // / sāṃnidhyaṃ kurutedānīṃ pṛcchāmainaṃ vayaṃ sakhe /
hetubhūtam ayaṃ sa tvaṃ na ca prādeśikaḥ pumān // Dak_6.71 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290260 (0.0):
sāṃnidhyaṃ kurutedānīṃ pṛcchāmainaṃ vayaṃ sakhe / / hetubhūtam ayaṃ sa tvaṃ na ca prādeśikaḥ pumān // Dak_6.71 //
kasmād āgatas tvaṃ bho bhavan kiṃ puruṣarṣabhaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290266 (0.0):
hetubhūtam ayaṃ sa tvaṃ na ca prādeśikaḥ pumān // Dak_6.71 // / kasmād āgatas tvaṃ bho bhavan kiṃ puruṣarṣabhaḥ /
puṇyenopacitātmā te śriyābhiḥ prabhavojjvalaḥ // Dak_6.72 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290272 (0.0):
kasmād āgatas tvaṃ bho bhavan kiṃ puruṣarṣabhaḥ / / puṇyenopacitātmā te śriyābhiḥ prabhavojjvalaḥ // Dak_6.72 //
rājovāca // / brāhmaṇāḥ kiṃ na jānītha ratnavyūheti viśrutaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290281 (0.0):
puṇyenopacitātmā te śriyābhiḥ prabhavojjvalaḥ // Dak_6.72 // / rājovāca // / brāhmaṇāḥ kiṃ na jānītha ratnavyūheti viśrutaḥ /
katham itthām ahaṃ bhadra tatra gacchāmi sāṃpratam // Dak_6.73 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290288 (0.0):
brāhmaṇāḥ kiṃ na jānītha ratnavyūheti viśrutaḥ / / katham itthām ahaṃ bhadra tatra gacchāmi sāṃpratam // Dak_6.73 //
tadā brāhmaṇāḥ prītipramodyasaumanasyajātās tasmai rājñe āśīrvāṇīm abruvan
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290297 (0.0):
katham itthām ahaṃ bhadra tatra gacchāmi sāṃpratam // Dak_6.73 // / tadā brāhmaṇāḥ prītipramodyasaumanasyajātās tasmai rājñe āśīrvāṇīm abruvan
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9843559 (0.051):
abhūvan udagrā āttamanasaḥ pramuditāḥ prītisaumanasyajātāḥ / sa ca brahmā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613613 (0.055):
anuttarāye samyaksaṃbodhaye vyākaraṇaṃ śrutvā hṛṣṭāḥ tuṣṭāḥ pramuditāḥ / prītisaumanasyajātā evaṃ cittam utpādensuḥ // yadā abhiyo bhikṣuḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18763607 (0.057):
devā bhūyasyā mātrayā hṛṣṭā āttamanāḥ pramuditāḥ prītisaumanasyajātāḥ // / ___atha khalu bhagavan mahābrahmā trayastriṃśāṃ devāṃ bhūyasyā mātrayā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6585636 (0.058):
śrutvā tuṣṭā udagrā āttamanasa pramuditāḥ prītisaumanasyajātā yena / bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādayoḥ
jayo bhavatu bhūpendra tvayā yan manasepsitam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290305 (0.0):
tadā brāhmaṇāḥ prītipramodyasaumanasyajātās tasmai rājñe āśīrvāṇīm abruvan / jayo bhavatu bhūpendra tvayā yan manasepsitam /
tat sarvaṃ prāptam astv īti puṇyaśriyāsuśobhana // Dak_6.74 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290313 (0.0):
jayo bhavatu bhūpendra tvayā yan manasepsitam / / tat sarvaṃ prāptam astv īti puṇyaśriyāsuśobhana // Dak_6.74 //
brāhmaṇās tathāstu me, ity uktvā sa satkāraviśeṣaiḥ pūjayitvā visarjayati
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290321 (0.0):
tat sarvaṃ prāptam astv īti puṇyaśriyāsuśobhana // Dak_6.74 // / brāhmaṇās tathāstu me, ity uktvā sa satkāraviśeṣaiḥ pūjayitvā visarjayati
sma // tato brāhmaṇāḥ prasādapratilabdhāḥ svam āśramaṃ prakrāntā abhūvan
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290331 (0.0):
brāhmaṇās tathāstu me, ity uktvā sa satkāraviśeṣaiḥ pūjayitvā visarjayati / sma // tato brāhmaṇāḥ prasādapratilabdhāḥ svam āśramaṃ prakrāntā abhūvan
// maitreya āha // / kena pāpair bhavet kāṇaḥ kuṣṭhāviṣṭaḥ kathaṃ bhavet /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290338 (0.0):
sma // tato brāhmaṇāḥ prasādapratilabdhāḥ svam āśramaṃ prakrāntā abhūvan / // maitreya āha // / kena pāpair bhavet kāṇaḥ kuṣṭhāviṣṭaḥ kathaṃ bhavet /
itthaṃbhūtadvijāpyaiva, aho kaṣṭaṃ narasya ca // Dak_6.75 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290346 (0.0):
kena pāpair bhavet kāṇaḥ kuṣṭhāviṣṭaḥ kathaṃ bhavet / / itthaṃbhūtadvijāpyaiva, aho kaṣṭaṃ narasya ca // Dak_6.75 //
maitreyeṇa tathā pṛṣṭo bhagavān āha taṃ punaḥ // / dṛṣṭam adṛṣṭam uktaṃ te mithyayā śapathaṃ kṛtam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290356 (0.0):
itthaṃbhūtadvijāpyaiva, aho kaṣṭaṃ narasya ca // Dak_6.75 // / maitreyeṇa tathā pṛṣṭo bhagavān āha taṃ punaḥ //
cakṣuhīno 'bhavat tena svārthī na parakāryakṛt // Dak_6.76 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290366 (0.0):
dṛṣṭam adṛṣṭam uktaṃ te mithyayā śapathaṃ kṛtam / / cakṣuhīno 'bhavat tena svārthī na parakāryakṛt // Dak_6.76 //
rājakārye dhanaṃ hṛtvā bhāṇḍāgārīkṛto dvijaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290372 (0.0):
cakṣuhīno 'bhavat tena svārthī na parakāryakṛt // Dak_6.76 // / rājakārye dhanaṃ hṛtvā bhāṇḍāgārīkṛto dvijaḥ /
kiṃ cid dattvā parasyaiva svagṛhe nīyate punaḥ // Dak_6.77 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290379 (0.0):
rājakārye dhanaṃ hṛtvā bhāṇḍāgārīkṛto dvijaḥ / / kiṃ cid dattvā parasyaiva svagṛhe nīyate punaḥ // Dak_6.77 //
tena karmavipākena kuṣṭhāviṣṭatanur dvijaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290386 (0.0):
kiṃ cid dattvā parasyaiva svagṛhe nīyate punaḥ // Dak_6.77 // / tena karmavipākena kuṣṭhāviṣṭatanur dvijaḥ /
yat kṛtaṃ karma pākena tatphalam aśnute tathā // Dak_6.78 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290394 (0.0):
tena karmavipākena kuṣṭhāviṣṭatanur dvijaḥ / / yat kṛtaṃ karma pākena tatphalam aśnute tathā // Dak_6.78 //
maitreya uvāca // prabuddho 'haṃ bhagavan prabuddho 'haṃ sugata //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290402 (0.0):
yat kṛtaṃ karma pākena tatphalam aśnute tathā // Dak_6.78 // / maitreya uvāca // prabuddho 'haṃ bhagavan prabuddho 'haṃ sugata //
atha sa rājā campakavarṇāyāṃ lokadhātau buddhakṣetraṃ prāptavān / tatra
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290411 (0.0):
maitreya uvāca // prabuddho 'haṃ bhagavan prabuddho 'haṃ sugata // / atha sa rājā campakavarṇāyāṃ lokadhātau buddhakṣetraṃ prāptavān / tatra
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289900 (0.037):
eva buddho bhaveyamm, paścimāyāṃ campakavarṇāyāṃ lokadhātau buddhakṣetram
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675616 (0.059):
buddhānāṃ bhagavatāṃ paripūrṇābhiprāyāṇāṃ pariśuddhaṃ buddhakṣetraṃ / bhavati / na ca tatra buddhakṣetre āpattināma, na śikṣāgrahaṇasya, na ca
buddhakṣetre vimalaprabhā nāma caityaṃ manoramadarśanīyaprāsādikaṃ dṛṣṭvā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290420 (0.0):
atha sa rājā campakavarṇāyāṃ lokadhātau buddhakṣetraṃ prāptavān / tatra / buddhakṣetre vimalaprabhā nāma caityaṃ manoramadarśanīyaprāsādikaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941563 (0.041):
sattvāṃś ca paripācayati buddha / 18502 kṣetreṇa ca buddhakṣetraṃ saṃkrāmati/ buddhakṣetre buddhakṣetre ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905264 (0.042):
06101 buddhakṣetād buddhakṣetraṃ saṃkramiṣyati/ tatra buddhakṣetre buddhān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905601 (0.044):
06308 na rūpadhātau nārūpyadhātāv upapadyante/ api tu buddhakṣetreṇa / buddhakṣetraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 727673 (0.046):
ito buddhakṣetrāc cyutaḥ (PSP1: 61) buddhakṣetād buddhakṣetraṃ / saṃkramiṣyati tatra buddhakṣetre buddhān bhagavata ārāgayiṣyati na kadācid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905821 (0.051):
06506 tiṣṭhanti/ te tatra sthitvā buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ / saṃkrāmanti/ ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905989 (0.053):
06611 bhāṣante/ sattvānāṃ kṛtaśo nityam udyuktā buddhakṣetreṇa / buddhakṣetraṃ saṃkrā / 06612 manti/ te 'pi {bodhisattvā} mahāsattvāḥ sattvānāṃ kṛtaśo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775632 (0.055):
bodhisattvasya mahāsattvasya gṛhisaṃstavaparivarjanatā yā buddhakṣetrād / buddhakṣetraṃ saṃkramaṇatā upapādukatāpratilābhamuṇḍakāṣāyaprāvaraṇatā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7678100 (0.062):
yadahamasmin buddhakṣetre nidhidarśako nāma nāgarājā bhaveyaṃ / sarvatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254211 (0.062):
avakramya bodhisattvābhijñāḥ pratilabhya buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ / saṃkramiṣyati, samacintyātmabhāvān pratigṛhīṣyati, yair ātmabhāvaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112023 (0.062):
buddhakṣetrād buddhakṣetraṃ saṃkramaṇatā upapādukatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039476 (0.063):
kuśalagaveṣī sattvānām arthaṃ kurvaṃ. buddhakṣetrād buddhakṣetraṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11347215 (0.064):
riñcite sarvabuddhakṣetre sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhaiḥ
paramaprītamanās tasyāśramam upāśritavān // paryaṅkam ābhujya, ṛjukāyaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290429 (0.0):
buddhakṣetre vimalaprabhā nāma caityaṃ manoramadarśanīyaprāsādikaṃ dṛṣṭvā / paramaprītamanās tasyāśramam upāśritavān // paryaṅkam ābhujya, ṛjukāyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579083 (0.009):
182.008. upasaṃkramya tasmin vṛkṣamūle niṣaṇṇaḥ/ / 182.008. paryaṅkamābhujya ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtimupasthāpya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885835 (0.026):
vihārasya pādau prakṣālya vihāraṃ praviśya niṣaṇṇaḥ paryaṅkam ābhujya / yāvad ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpya / tāṃ khalu rātriṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6289646 (0.028):
yathāpīhaikatyo maṃce, vā, pīṭhe vā, tṛṇasaṃstaraṇe vā, sanniviśati vā, / sanniṣīdati vā | paryaṅkamābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya, pratimukhāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174659 (0.028):
yathāpīhaikatyo mañce vā pīṭhe vā tṛṇasaṃstarake vā saṃniviśati vā / saṃniṣīdati vā, paryaṅkam ābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya, pratimukhīṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175575 (0.028):
niṣattavyaṃ, paryaṅkam ābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya, pratimukhīṃ smṛtim
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112304 (0.029):
saṃvegamanuvicintya tadā te paryaṅkamābhujya ṛjukāyaṃ praṇidhāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036472 (0.041):
bhagavān svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat paryaṅkam ābhujya / ṛjukāyaṃ praṇidhānyā (PvSPL kā_a) abhūvan* sarvakṣaṇāś cāstamitā abhūvan*
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112110 (0.042):
gatvā ca paryaṅkamābhujya ṛjukāyaṃ praṇidhāya abhimukhāṃ smṛtimupasthāpya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652982 (0.043):
sarvakarmāntān pratiprasrabhya niṣaṇṇaḥ paryaṅkamābhujya ṛjukāyaṃ / praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtimupasthāpya/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21588247 (0.046):
praviśya niṣaṇṇaḥ paryaṅkamābhujya ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18698960 (0.053):
purimajinacittīkāreṇa triṣkṛtyo pradakṣiṇīkṛtvā niṣīdi paryaṃkam ābhujitvā / ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpayitvā ṛju prācīnābhimukho
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287625 (0.057):
dūrīkaraṇāya, niṣadya, paryaṅkamābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya, / pratimukhāṃ (khīṃ) smṛtimupasthāpya, vinīlakaṃ vā, vipūyakamvā,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287408 (0.058):
tṛṇasaṃstare vā niṣīdati | paryaṅkamābhujya | ṛjuṃ kāyaṃ / praṇidhāyābhimukhīṃ smṛtimupasthāpya [|] āvaraṇānyucyante pañca nivaraṇāni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172412 (0.058):
yathāpīhaikatyo mañce vā pīṭhe vā tṛṇasaṃstare vā niṣīdati, paryaṅkam / ābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāyābhimukhīṃ smṛtim upasthāpya / āvaraṇāny
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458622 (0.060):
pariṣiñcati || ato viśrāntaḥ sukhita utthāya nyaṣīdat paryaṅkam / ābhujyarjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpya ||)
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172641 (0.061):
dūrīkaraṇāya, niṣadya paryaṅkam ābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ
praṇidhāya dhyānārāme sthitaḥ / tatas tatkṣaṇaṃ pañcābhijñatvaṃ prāptah,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290440 (0.0):
paramaprītamanās tasyāśramam upāśritavān // paryaṅkam ābhujya, ṛjukāyaṃ / praṇidhāya dhyānārāme sthitaḥ / tatas tatkṣaṇaṃ pañcābhijñatvaṃ prāptah,
krameṇa ratnākaro nāma tathāgato 'rhan prāpto 'bhūt //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290447 (0.0):
praṇidhāya dhyānārāme sthitaḥ / tatas tatkṣaṇaṃ pañcābhijñatvaṃ prāptah, / krameṇa ratnākaro nāma tathāgato 'rhan prāpto 'bhūt //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11860999 (0.063):
atibahurūpatvenākhyānakaraṇayogyatvāt. evaṃ caivaṃ ca īpaṃkaras tathāgato / 'bhūt. evaṃ caivaṃ ca maitreyas tathāgato bhaviṣyati. evaṃ caivaṃ ca rājā
maitreya uvāca // bhagavamṣ tathāgatadhātustūpajīrṇoddhāraṇānāṃ kīdṛśaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290455 (0.0):
krameṇa ratnākaro nāma tathāgato 'rhan prāpto 'bhūt // / maitreya uvāca // bhagavamṣ tathāgatadhātustūpajīrṇoddhāraṇānāṃ kīdṛśaṃ
phalam // / tathāgatastūpabiṃbānāṃ sthāpanānāṃ yataḥ katham /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290460 (0.0):
maitreya uvāca // bhagavamṣ tathāgatadhātustūpajīrṇoddhāraṇānāṃ kīdṛśaṃ / phalam //
kīdṛśaṃ syāt phalaṃ teṣāṃ tat sarvaṃ deśaya prabho // Dak_6.79 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290468 (0.0):
tathāgatastūpabiṃbānāṃ sthāpanānāṃ yataḥ katham / / kīdṛśaṃ syāt phalaṃ teṣāṃ tat sarvaṃ deśaya prabho // Dak_6.79 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287452 (0.058):
sthāpanaṃ buddhabimbānāṃ jīrṇoddhārādikaṃ punaḥ / / kīdṛśaṃ syāt phalaṃ teṣāṃ caityānāṃ jinadhātukām // Dak_5.15 //
bhagavān āha // / āḍhyo nirnaṣṭaśokaḥ kṣatasakalakalir locanānandapātraṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290477 (0.0):
kīdṛśaṃ syāt phalaṃ teṣāṃ tat sarvaṃ deśaya prabho // Dak_6.79 // / bhagavān āha // / āḍhyo nirnaṣṭaśokaḥ kṣatasakalakalir locanānandapātraṃ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601885 (0.0):
VI. Bimbakathā / āḍhyo nirnaṣṭaśokaḥ kṣatasakalakalir locanānandapātraṃ
saubhāgyaśrīnidhānaṃ samupacitabalo kāntagātro yaśasvī /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290486 (0.0):
āḍhyo nirnaṣṭaśokaḥ kṣatasakalakalir locanānandapātraṃ / saubhāgyaśrīnidhānaṃ samupacitabalo kāntagātro yaśasvī /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601888 (0.0):
āḍhyo nirnaṣṭaśokaḥ kṣatasakalakalir locanānandapātraṃ / saubhāgyaśrīnidhānaṃ samupacitabalākrāntagātro yaśasvī/
tejasvī kāntarūpaḥ pravacanacaturo dāntasarvendriyāṅgo
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290494 (0.0):
saubhāgyaśrīnidhānaṃ samupacitabalo kāntagātro yaśasvī / / tejasvī kāntarūpaḥ pravacanacaturo dāntasarvendriyāṅgo
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601899 (1.192):
saubhāgyaśrīnidhānaṃ samupacitabalākrāntagātro yaśasvī/ / tejasvī kāntarūpaḥ pravacanacaturo dāntasarvendriyāśvo
'vyagro dhīmān pradātā bhavati bhagavato buddhabimbaṃ vidhāya // Dak_6.80
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290504 (0.0):
tejasvī kāntarūpaḥ pravacanacaturo dāntasarvendriyāṅgo / 'vyagro dhīmān pradātā bhavati bhagavato buddhabimbaṃ vidhāya // Dak_6.80
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601912 (0.0):
vyakto dhīmān pradātā bhavati bhagavato buddhabimbaṃ vidhāya // SRKK_46 //
yāvantaḥ paramāṇavo bhagavataḥ stūpeṣu bimbeṣu vā / tatkartur divi bhūtale ca niyataṃ tāvanti rājyāny api /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290506 (0.0):
'vyagro dhīmān pradātā bhavati bhagavato buddhabimbaṃ vidhāya // Dak_6.80 / yāvantaḥ paramāṇavo bhagavataḥ stūpeṣu bimbeṣu vā
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601924 (0.0):
vyakto dhīmān pradātā bhavati bhagavato buddhabimbaṃ vidhāya // SRKK_46 // / yāvantaḥ paramāṇavo bhagavataḥ stūpeṣu bimbeṣu vā
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27449547 (1.192):
tat kartum* divi bhūtale ca niyataṃ tāvanti rājyāni te |
rūpārūpyasamādhisaṃpad akhilaṃ bhuktvā ca sarvaṃ sukham
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290524 (0.0):
rūpārūpyasamādhisaṃpad akhilaṃ bhuktvā ca sarvaṃ sukham / ante janmajarāvipattirahitaṃ prāpnoti bauddhaṃ padam // Dak_6.81 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601932 (0.0):
tatkartur divi bhūtale ca niyataṃ tāvanti rājyāny api / / rūpārūpyasamādhisaṃpad akhilaṃ bhuktvā ca sarvaṃ sukham
ante janmajarāvipattirahitaṃ prāpnoti bauddhaṃ padam // Dak_6.81 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290534 (0.0):
rūpārūpyasamādhisaṃpad akhilaṃ bhuktvā ca sarvaṃ sukham / ante janmajarāvipattirahitaṃ prāpnoti bauddhaṃ padam // Dak_6.81 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601941 (0.0):
rūpārūpyasamādhisaṃpad akhilaṃ bhuktvā ca sarvaṃ sukham / ante janmajarāvipattirahitaṃ prāpnoti bauddhaṃ padam // SRKK_47 //
dvātriṃśatā bhūṣitacārugātraḥ sallakṣaṇair lakṣitacakravartī /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290542 (0.0):
ante janmajarāvipattirahitaṃ prāpnoti bauddhaṃ padam // Dak_6.81 // / dvātriṃśatā bhūṣitacārugātraḥ sallakṣaṇair lakṣitacakravartī /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601950 (0.0):
ante janmajarāvipattirahitaṃ prāpnoti bauddhaṃ padam // SRKK_47 // / dvātriṃśatā bhūṣitacārugātraḥ sallakṣaṇair lakṣitacakravartī /
bhavej jino 'nte jitadoṣaśatrus tāthāgatīṃ yaḥ pratimāṃ vidhatte //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290551 (0.0):
dvātriṃśatā bhūṣitacārugātraḥ sallakṣaṇair lakṣitacakravartī / / bhavej jino 'nte jitadoṣaśatrus tāthāgatīṃ yaḥ pratimāṃ vidhatte //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601959 (0.0):
dvātriṃśatā bhūṣitacārugātraḥ sallakṣaṇair lakṣitacakravartī / / bhavej jino 'nte jitadoṣaśatruḥ tāthāgatīṃ yaḥ pratimāṃ vidhatte //
Dak_6.82 // / indriyāṇām avaikalyaṃ strītvadurgatidūratā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290560 (0.0):
bhavej jino 'nte jitadoṣaśatrus tāthāgatīṃ yaḥ pratimāṃ vidhatte // / Dak_6.82 // / indriyāṇām avaikalyaṃ strītvadurgatidūratā /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601968 (0.0):
bhavej jino 'nte jitadoṣaśatruḥ tāthāgatīṃ yaḥ pratimāṃ vidhatte // / SRKK_48 // / indriyāṇām avaikalyaṃ strītvadurgatidūratā /
janma mānuṣyakaṃ vaṃśa uccair ādeyavākyatā // Dak_6.83 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290567 (0.0):
indriyāṇām avaikalyaṃ strītvadurgatidūratā / / janma mānuṣyakaṃ vaṃśa uccair ādeyavākyatā // Dak_6.83 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601974 (0.0):
indriyāṇām avaikalyaṃ strītvadurgatidūratā / / janma mānuṣyakaṃ vaṃśa uccair ādeyavākyatā // SRKK_49 //
jātiḥ śrutiḥ smṛtir dhairyam abhivāñcitasaṃpadaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290573 (0.0):
janma mānuṣyakaṃ vaṃśa uccair ādeyavākyatā // Dak_6.83 // / jātiḥ śrutiḥ smṛtir dhairyam abhivāñcitasaṃpadaḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601980 (0.029):
janma mānuṣyakaṃ vaṃśa uccair ādeyavākyatā // SRKK_49 // / jātiḥ śrutiḥ smṛtir dhairyam abhivāñchitasaṃpadaḥ /
sthāneṣv abhiniveśaś ca rāgādibhir abādhanā // Dak_6.84 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290579 (0.0):
jātiḥ śrutiḥ smṛtir dhairyam abhivāñcitasaṃpadaḥ / / sthāneṣv abhiniveśaś ca rāgādibhir abādhanā // Dak_6.84 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601986 (0.0):
jātiḥ śrutiḥ smṛtir dhairyam abhivāñchitasaṃpadaḥ / / sthāneṣv abhiniveśaś ca rāgādibhir abādhanā // SRKK_50 //
saṃbodhir iti jāyante viśeṣāḥ sādhusaṃmatāḥ / / vidhāya buddhapratimāṃ stūpaṃ vā prāṇināṃ mudā // Dak_6.85 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290590 (0.0):
sthāneṣv abhiniveśaś ca rāgādibhir abādhanā // Dak_6.84 // / saṃbodhir iti jāyante viśeṣāḥ sādhusaṃmatāḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601996 (0.0):
sthāneṣv abhiniveśaś ca rāgādibhir abādhanā // SRKK_50 // / saṃbodhir iti jāyante viśeṣāḥ sādhusaṃmatāḥ /
na yāti dāsyaṃ na daridrabhāvaṃ na preṣyatāṃ nāpi ca hīnajanma /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290593 (0.0):
vidhāya buddhapratimāṃ stūpaṃ vā prāṇināṃ mudā // Dak_6.85 // / na yāti dāsyaṃ na daridrabhāvaṃ na preṣyatāṃ nāpi ca hīnajanma /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290601 (0.0):
na yāti dāsyaṃ na daridrabhāvaṃ na preṣyatāṃ nāpi ca hīnajanma / / na cāpi vaikalyam ihendriyāṇāṃ yo lokanāthapratimāṃ karoti // Dak_6.86 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602009 (0.0):
vidhāya buddhapratimāṃ stūpaṃ vā prāṇināṃ sadā // SRKK_51 // / na yāti dāsyaṃ na daridrabhāvaṃ na preṣyatāṃ nāpi ca hīnajanma /
na cāpi vaikalyam ihendriyāṇāṃ yo lokanāthapratimāṃ karoti // Dak_6.86 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290611 (0.0):
na yāti dāsyaṃ na daridrabhāvaṃ na preṣyatāṃ nāpi ca hīnajanma / / na cāpi vaikalyam ihendriyāṇāṃ yo lokanāthapratimāṃ karoti // Dak_6.86 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602016 (0.0):
na yāti dāsyaṃ na daridrabhāvaṃ na preṣyatāṃ nāpi ca hīnajanma / / na cāpi vaikalyam ihendriyāṇāṃ yo lokanāthapratimāṃ karoti // SRKK_52 //
etat saṃkṣepataḥ puṇyaṃ jñātavyaṃ caityakarmasu / / na śakyate jinaiḥ sarvair vaktuṃ sarvaṃ mayā katham // Dak_6.87 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290625 (0.0):
na cāpi vaikalyam ihendriyāṇāṃ yo lokanāthapratimāṃ karoti // Dak_6.86 // / etat saṃkṣepataḥ puṇyaṃ jñātavyaṃ caityakarmasu /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24389463 (0.059):
aprameyaṃ jinaiḥ sarvaiḥ pramātuṃ naiva śakyate // / tasmāttasya jagadbhartuḥ smṛtvāpi nāma sarvadā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12584703 (0.062):
kenāpi gaṃtuṃ tasya puṇyaskaṃdhaṃ na śakyate / / mayāpi śakyate naivaṃ sarvaiś cāpi munīśvaraiḥ /
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ jīrṇoddhāraṇabimbakathā ṣaṣṭamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290635 (0.0):
na śakyate jinaiḥ sarvair vaktuṃ sarvaṃ mayā katham // Dak_6.87 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ jīrṇoddhāraṇabimbakathā ṣaṣṭamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14311350 (0.049):
tatheti prativanditvā prābhyanandat prabodhitāḥ // Dak_24.14 // / iti śrīdvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyotsāhāvadānasūtraṃ samāptam //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299144 (0.050):
tasmāt sarvaṃ prayatnena annadānaṃ tu cīyase // Dak_12.13 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ bhojanakathā dvādaśaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14294508 (0.052):
śṛṇoti śabdān suramānuṣāṇāṃ śrotraṃ ca divvaṃ labhate viśiṣṭam // Dak_8.88 / iti śrīdvāviṃśatyavadānakathāyāṃ kuṅkumādidānakathāparivarto nāmāṣṭamaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287194 (0.053):
tribhavāgramahābhaye narāṇāṃ na hi dānāt param asti bandhur anyaḥ // / Dak_4.13 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dānakathā caturthaḥ paricchedaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286528 (0.054):
daśati na yāvad eva maraṇāhir asahyaviṣaḥ // Dak_1.62 // / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyaprotsāhanakathā prathamaḥ paricchedaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286705 (0.059):
tad idam evam avetya muner vacaḥ śṛṇuta saṃprati nirmalamānasāḥ // Dak_2.7 / iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ dharmaśravaṇaprotsāhanakathā dvitīyaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14288275 (0.059):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ puṇyakāmakathā pañcamaḥ paricchedaḥ // / VI. jīrṇoddhāraṇabimbakathā
VII. snānakathā / athānantara maitreyo bhagavantam uvāca saḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290641 (0.0):
iti dvāviṃśatyavadānakathāyāṃ jīrṇoddhāraṇabimbakathā ṣaṣṭamaḥ paricchedaḥ / VII. snānakathā
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602123 (0.045):
// iti snānakathā // / VIII. Kuṅkumādikathā
caityānāṃ buddhabimbānāṃ snānānāṃ kathyatāṃ phalam // Dak_7.1 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290648 (0.0):
athānantara maitreyo bhagavantam uvāca saḥ / / caityānāṃ buddhabimbānāṃ snānānāṃ kathyatāṃ phalam // Dak_7.1 //
bhagavān āha // / ajita śṛṇu maitreya snānasya phalam uttamam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290655 (0.0):
caityānāṃ buddhabimbānāṃ snānānāṃ kathyatāṃ phalam // Dak_7.1 // / bhagavān āha // / ajita śṛṇu maitreya snānasya phalam uttamam /
caityāñāṃ buddhabimbānāṃ vakṣye lokārthahetave // Dak_7.2 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290664 (0.0):
ajita śṛṇu maitreya snānasya phalam uttamam / / caityāñāṃ buddhabimbānāṃ vakṣye lokārthahetave // Dak_7.2 //
nānāgandhaiḥ sugandhaiḥ snapayati sugataṃ puṣpadhūpāṅgarāgair
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290672 (0.0):
caityāñāṃ buddhabimbānāṃ vakṣye lokārthahetave // Dak_7.2 // / nānāgandhaiḥ sugandhaiḥ snapayati sugataṃ puṣpadhūpāṅgarāgair
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602032 (0.0):
VII. Snānakathā / nānāgandhaiḥ sugandhaiḥ snapayati sugataṃ puṣpadhūpāṅgarāgair
yo vā pūjaṃ karoti pramuditamanasā śravyavāditraśabdaiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290681 (0.0):
nānāgandhaiḥ sugandhaiḥ snapayati sugataṃ puṣpadhūpāṅgarāgair / yo vā pūjaṃ karoti pramuditamanasā śravyavāditraśabdaiḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602041 (0.0):
nānāgandhaiḥ sugandhaiḥ snapayati sugataṃ puṣpadhūpāṅgarāgair / yo vā pūjāṃ karoti pramuditamanasā śravyavāditraśabdaiḥ /
mandākinyāṃ vijṛmbhatkanakamayasarojasya kiñjalkareṇu-
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290688 (0.0):
yo vā pūjaṃ karoti pramuditamanasā śravyavāditraśabdaiḥ / / mandākinyāṃ vijṛmbhatkanakamayasarojasya kiñjalkareṇu-
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602048 (0.0):
yo vā pūjāṃ karoti pramuditamanasā śravyavāditraśabdaiḥ / / mandākinyāṃ vijṛmbhatkanakamayasarojasya kiñjalkareṇu-
vyāptāyāṃ snāti so 'nte sakalakalimalakṣālito yānti mokṣam // Dak_7.3 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290697 (0.0):
mandākinyāṃ vijṛmbhatkanakamayasarojasya kiñjalkareṇu- / vyāptāyāṃ snāti so 'nte sakalakalimalakṣālito yānti mokṣam // Dak_7.3 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602054 (0.0):
mandākinyāṃ vijṛmbhatkanakamayasarojasya kiñjalkareṇu- / vyāptāyāṃ snāti so 'nte sakalakalimalakṣālito yāti mokṣam // SRKK_53 //
divyastrīpīnatuṅgastanajaghanaghanāghātavikṣobhitāyāṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290700 (0.0):
vyāptāyāṃ snāti so 'nte sakalakalimalakṣālito yānti mokṣam // Dak_7.3 // / divyastrīpīnatuṅgastanajaghanaghanāghātavikṣobhitāyāṃ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602067 (0.0):
vyāptāyāṃ snāti so 'nte sakalakalimalakṣālito yāti mokṣam // SRKK_53 // / divyastrīpīnatuṅgastanajaghanaghanāghātavikṣobhitāyāṃ
jṛmbhajjāmbūnadābjacyutasurabhirasodgāragandhaṃ kṣipatyām /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602076 (0.0):
divyastrīpīnatuṅgastanajaghanaghanāghātavikṣobhitāyāṃ / jṛmbhajjāmbūnadābjacyutasurabhirasodgāragandhaṃ kṣipatyām /
mandākinyāṃ suraughāḥ pratidinam udakakrīḍayā yad ramante
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602084 (0.0):
jṛmbhajjāmbūnadābjacyutasurabhirasodgāragandhaṃ kṣipatyām / / mandākinyāṃ suraughāḥ pratidinam udakakrīḍayā yad ramante
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290724 (1.192):
mandākinyāṃ suraughāḥ pratidinam udakakrīḍayā yad ramante / nānāgandhodakena snapanaphalam idaṃ buddhabhaṭṭārakasya // Dak_7.4 //
nānāgandhodakena snapanaphalam idaṃ buddhabhaṭṭārakasya // Dak_7.4 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290732 (0.0):
mandākinyāṃ suraughāḥ pratidinam udakakrīḍayā yad ramante / nānāgandhodakena snapanaphalam idaṃ buddhabhaṭṭārakasya // Dak_7.4 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602089 (0.0):
mandākinyāṃ suraughāḥ pratidinam udakakrīḍayā yad ramante / nānāgandhodakena snapanaphalam idaṃ buddhabhaṭṭārakasya // SRKK_54 //
evaṃ maitreya mahānuśaṃsā tathāgateṣu kṛtapuṇyāni svalpam api bahu phalam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290742 (0.0):
nānāgandhodakena snapanaphalam idaṃ buddhabhaṭṭārakasya // Dak_7.4 // / evaṃ maitreya mahānuśaṃsā tathāgateṣu kṛtapuṇyāni svalpam api bahu phalam
atha tasmin samaye bhagavān sarvasabhāśritalokānāṃ kāṅkṣācchedanārtham
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290752 (0.0):
evaṃ maitreya mahānuśaṃsā tathāgateṣu kṛtapuṇyāni svalpam api bahu phalam / atha tasmin samaye bhagavān sarvasabhāśritalokānāṃ kāṅkṣācchedanārtham
ūrṇākośād bhrūvivarāntarād divyāṃ prabhām utsasarja / tayā prabhayā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290761 (0.0):
atha tasmin samaye bhagavān sarvasabhāśritalokānāṃ kāṅkṣācchedanārtham / ūrṇākośād bhrūvivarāntarād divyāṃ prabhām utsasarja / tayā prabhayā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880684 (0.014):
atha khalu bhikṣavo bodhisattva evamanuvicintya tasyāṃ velāyāṃ / bhrūvivarāntarādūrṇākośāt sarvamāramaṇḍalavidhvaṃsanakarīṃ nāmaikāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611500 (0.023):
velāyāṃ mahāpuruṣalakṣaṇād bhrūvivarāntarādūrṇākośāt prabhāṃ pramumoca,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559978 (0.027):
atha khalu tasyāṃ velāyāṃ bhagavato bhrūvivarāntarādūrṇākośādekā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28609107 (0.029):
sarvasattvadharmadhātuṃ spharamāṇānyapaśyat sudhanaḥ śreṣṭhidārakaḥ // / bhrūvivarāntarādūrṇākośādasaṃkhyeyabuddhakṣetraparamāṇurajaḥsamān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561875 (0.032):
tathāgatasya bhrūvivarāntarādūrṇākośādekā raśmirniścaritā | sā pūrvasyāṃ
trisāhasralokadhātum avabhāsya yāvad bhavāgraparyantam avabhāsayati sma //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290771 (0.0):
ūrṇākośād bhrūvivarāntarād divyāṃ prabhām utsasarja / tayā prabhayā / trisāhasralokadhātum avabhāsya yāvad bhavāgraparyantam avabhāsayati sma //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12612392 (0.047):
samārabhya trayastriṃśān sarvāṃś cāpi surālayāt // Rm_15.127{27} // / yāvad bhavāgraparyantam avabhāsya prasāritāḥ // Rm_15.128{27} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12638962 (0.047):
sarvān devālayāṃ lokān avabhāsya praserire // Rm_26.158{44} // / yāvad bhavāgraparyantam avabhāsya samaṃtataḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28641493 (0.059):
gambhīrajaladharanirnādaṃ janayitvā sarvaṃ trisāhasraṃ / lokadhātumudāreṇāvabhāsenāvabhāsya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11348322 (0.061):
parṣanmaṇḍalaṃ avabhāsya trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252578 (0.061):
māñjiṣṭhā rajatavarṇās trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsya punar
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12640567 (0.062):
yā cāpy ūrddhvaṃ gatābhāsas tāvabhāsya diśo 'ṣṭa ca / / yāvad bhavāgraparyantam avabhāsyābhiprāsaran // Rm_27.99{96} //
tatraikapradeśe dharmakośavatīmahānagaryāṃ dharmamatir nāma śreṣṭhī
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290780 (0.0):
trisāhasralokadhātum avabhāsya yāvad bhavāgraparyantam avabhāsayati sma // / tatraikapradeśe dharmakośavatīmahānagaryāṃ dharmamatir nāma śreṣṭhī
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14254331 (0.035):
kaścid mahāsatvo dharmamatir nāma śreṣṭhī prativasati / sa sarvasatvānām
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28308294 (0.035):
dharmacittakaḥ kaścin mahāsattvo dharmamatir nāma śreṣṭhī prativasati | sa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301361 (0.050):
lakṣaṇopetā vṛkṣaprākārāvṛtā // tasyāṃ nagaryāṃ ketuvikramo nāma śreṣṭhī / prativasati mahāḍhyo mahābhogo vistīrṇaparigraho dhanasamuditaḥ /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21475568 (0.064):
tatra maṇibhadro nāma śreṣṭhī prativasati sma | tasya ca / dharmārtha kāma mokṣa karmāṇi kurvato vidhi vaśād dhana kṣayaḥ sañjātaḥ |
prativasati sma // sa ca mahādhano mahābhogo vistīrṇaparivāro
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290788 (0.0):
tatraikapradeśe dharmakośavatīmahānagaryāṃ dharmamatir nāma śreṣṭhī / prativasati sma // sa ca mahādhano mahābhogo vistīrṇaparivāro
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14298413 (0.019):
tasminn avasare tatra anyataraḥ śreṣṭhī gṛhapatiḥ prativasati sma / āḍhyo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503499 (0.021):
ca samaye vārāṇasyām anyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparivāraḥ / vistīrṇaviśālas tena koṣṭhāgārika āhūyoktaḥ /
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14254331 (0.033):
kaścid mahāsatvo dharmamatir nāma śreṣṭhī prativasati / sa sarvasatvānām
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28308294 (0.033):
dharmacittakaḥ kaścin mahāsattvo dharmamatir nāma śreṣṭhī prativasati | sa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292109 (0.038):
babhūva / / mahādhano mahābhogo vistīrṇadhanadhānyasaṃpanna ihaiva janmani mayi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292299 (0.043):
tasminn avasare tadā tatra rājagṛhe 'nyatamaḥ sautīrṇo nāma vaṇig āsīt / / mahādhano mahābhogo vistīrṇaparivāraprāptaḥ / tadātmasadṛśāt kulāt
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21475568 (0.046):
tatra maṇibhadro nāma śreṣṭhī prativasati sma | tasya ca / dharmārtha kāma mokṣa karmāṇi kurvato vidhi vaśād dhana kṣayaḥ sañjātaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684890 (0.050):
śrāvastyām anyatamaḥ sārthavāha āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639712 (0.052):
śrāvastyāṃ anyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658838 (0.052):
rājagṛhe nagaradvāre 'nyataro gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682589 (0.052):
śrāvastyām anyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696037 (0.052):
saupārake nagare 'nyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696931 (0.052):
anyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697598 (0.052):
| vārāṇasyām anyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546864 (0.052):
082.026. tasminśca samaye vārāṇasyāmanyatamo gṛhapatirāḍhyo mahādhano / mahābhogo vistīrṇaparivāraḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576855 (0.052):
175.009. tasyānaṅgaṇo nāma gṛhapatirāḍhyo mahādhano mahābhogo / vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639039 (0.052):
gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301367 (0.052):
lakṣaṇopetā vṛkṣaprākārāvṛtā // tasyāṃ nagaryāṃ ketuvikramo nāma śreṣṭhī / prativasati mahāḍhyo mahābhogo vistīrṇaparigraho dhanasamuditaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307910 (0.053):
kapilavastuni mahānagare 'nyatamaḥ śākyaḥ prativasati / sa āḍhyo mahādhano / mahāparivāro vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
dhanadhānyasaṃpanno gṛhakṣetra-udyānadāsadāsīpreṣakajanasaṃpannaḥ / tatas
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290798 (0.0):
prativasati sma // sa ca mahādhano mahābhogo vistīrṇaparivāro / dhanadhānyasaṃpanno gṛhakṣetra-udyānadāsadāsīpreṣakajanasaṃpannaḥ / tatas
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292109 (0.026):
mahādhano mahābhogo vistīrṇadhanadhānyasaṃpanna ihaiva janmani mayi
tayā prabhayā sarvāvantaṃ gṛhaṃ bāhyābhyantaram avabhāsitam / tatas tayā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290805 (0.0):
dhanadhānyasaṃpanno gṛhakṣetra-udyānadāsadāsīpreṣakajanasaṃpannaḥ / tatas / tayā prabhayā sarvāvantaṃ gṛhaṃ bāhyābhyantaram avabhāsitam / tatas tayā
prabhayā tasya śarīraṃ spṛṣṭvā, prahlāditamanāḥ kathayati //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290812 (0.0):
tayā prabhayā sarvāvantaṃ gṛhaṃ bāhyābhyantaram avabhāsitam / tatas tayā / prabhayā tasya śarīraṃ spṛṣṭvā, prahlāditamanāḥ kathayati //
aho kasya prabhāva eṣa na bhūto na bhaviṣyati, hetubhūtaṃ kaṃ pṛccheyam //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290823 (0.0):
prabhayā tasya śarīraṃ spṛṣṭvā, prahlāditamanāḥ kathayati // / aho kasya prabhāva eṣa na bhūto na bhaviṣyati, hetubhūtaṃ kaṃ pṛccheyam //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16502281 (0.061):
hetubhūtas tvam eva hi *HV_48.47*615b / hetubhūtas tv ahaṃ teṣāṃ HV_48.40c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13873805 (0.061):
hetubhūtas tvam eva hi HV_48.47*615b / hetubhūtas tv ahaṃ teṣāṃ HV_48.40c
ity uktvā tūṣṇīm abhūt // / tato bhagavato raśmijālaprabhayā gāthām abhāṣata //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290832 (0.0):
aho kasya prabhāva eṣa na bhūto na bhaviṣyati, hetubhūtaṃ kaṃ pṛccheyam // / ity uktvā tūṣṇīm abhūt //
prabhāvaviṣaye hy eṣa buddhasya ca jagadguroḥ / / tasmāt sarvaprayatnena buddhe bhaktikriyāṃ kuru // Dak_7.5 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290844 (0.0):
tato bhagavato raśmijālaprabhayā gāthām abhāṣata // / prabhāvaviṣaye hy eṣa buddhasya ca jagadguroḥ /
buddhaṃ tena vijānāhi sattvānāṃ mokṣadāyakam / / bhavāmbhodhinimagnānāṃ kleśajālavimocakam // Dak_7.6 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290856 (0.0):
tasmāt sarvaprayatnena buddhe bhaktikriyāṃ kuru // Dak_7.5 // / buddhaṃ tena vijānāhi sattvānāṃ mokṣadāyakam /
śaraṇam anāthabūtānāṃ rogaśokavināśanam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290862 (0.0):
bhavāmbhodhinimagnānāṃ kleśajālavimocakam // Dak_7.6 // / śaraṇam anāthabūtānāṃ rogaśokavināśanam /
tāraṇaṃ sarvasattvānāṃ saṃsāraduḥkhasāgarāt // Dak_7.7 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290869 (0.0):
śaraṇam anāthabūtānāṃ rogaśokavināśanam / / tāraṇaṃ sarvasattvānāṃ saṃsāraduḥkhasāgarāt // Dak_7.7 //
ity uktvāntarhito 'bhūt // atha sa dharmamatiḥ śreṣṭhī buddhe bhagavati
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290879 (0.0):
tāraṇaṃ sarvasattvānāṃ saṃsāraduḥkhasāgarāt // Dak_7.7 // / ity uktvāntarhito 'bhūt // atha sa dharmamatiḥ śreṣṭhī buddhe bhagavati
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12186496 (0.043):
tato 'syāḥ śāpanirmuktiryuvayośca bhaviṣyati // SoKss_1,6.18 // / ityuktvāntarhitaḥ so 'bhūttataḥ stokaiśca vāsaraiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291724 (0.047):
buddhe bhaktiprasādo 'stu tena svargopapattaye // Dak_7.20 // / ity uktvāntarhito 'bhūt // atha tasya daridrasyaitad abhavat /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290919 (0.053):
atha sa śreṣṭhī buddhe bhagavati cittaṃ prasādya namaskāraṃ kṛtvā buddham
prasannapramodyajātena pūjāpuraḥsareṇa puṣpadhūpādinā pūjārghaṃ dattvā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290890 (0.0):
ity uktvāntarhito 'bhūt // atha sa dharmamatiḥ śreṣṭhī buddhe bhagavati / prasannapramodyajātena pūjāpuraḥsareṇa puṣpadhūpādinā pūjārghaṃ dattvā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11431815 (0.060):
tato maṇḍalācāryeṇa candanodakenābhyukṣya arghaṃ dattvā svamantreṇaiva / dhūpapuṣpādibhiḥ devatāṃ visarjayitavyā / sarvaṃ copakaraṇaṃ ātmanā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6609449 (0.062):
vīryārambhaḥ | iyaṃ sā bhūtā tathāgatapūjā dharmapūjā | na tathā / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāpūjā,
puṣpāñjaliṃ bhagavate prakṣiptavān // tato buddhānubhāvena sarvapuṣpāṇi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290898 (0.0):
prasannapramodyajātena pūjāpuraḥsareṇa puṣpadhūpādinā pūjārghaṃ dattvā / puṣpāñjaliṃ bhagavate prakṣiptavān // tato buddhānubhāvena sarvapuṣpāṇi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14294977 (0.034):
puṣpadhūpagandhacchattradhvajapaṭākāḥ sajjīkṛtya, puṣpāñjaliṃ prakṣiptavān / tato buddhānubhāvena tāni puṣpāṇi kṣemaṃkarasya tathāgatasya śirasi
puṣpamaṇḍapa iva tasthuḥ / dhūpo 'bhrakūṭavat saṃsthitaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290907 (0.0):
puṣpāñjaliṃ bhagavate prakṣiptavān // tato buddhānubhāvena sarvapuṣpāṇi / puṣpamaṇḍapa iva tasthuḥ / dhūpo 'bhrakūṭavat saṃsthitaḥ
sitanīlapītaharitāruṇacitra iva śirasi samalaṃkṛto 'bhūt //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290915 (0.0):
puṣpamaṇḍapa iva tasthuḥ / dhūpo 'bhrakūṭavat saṃsthitaḥ / sitanīlapītaharitāruṇacitra iva śirasi samalaṃkṛto 'bhūt //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602756 (0.040):
ye nīlapītaharitāruṇaśuklacitravarṇaprabhedaracitojjvalavastramālām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15924920 (0.063):
raktāruṇaśvetanīlapītadhūmrasitāsitāḥ // NarP_1,69.62 //
atha sa śreṣṭhī buddhe bhagavati cittaṃ prasādya namaskāraṃ kṛtvā buddham
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290926 (0.0):
sitanīlapītaharitāruṇacitra iva śirasi samalaṃkṛto 'bhūt // / atha sa śreṣṭhī buddhe bhagavati cittaṃ prasādya namaskāraṃ kṛtvā buddham
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290876 (0.053):
ity uktvāntarhito 'bhūt // atha sa dharmamatiḥ śreṣṭhī buddhe bhagavati
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297706 (0.063):
saṃbodhivyākaraṇaṃ pratilabheyam iti praṇidhānaṃ kṛtam // tataḥ sa buddhe / bhagavati manaḥ prasādya kālaṃ kṛtvā kauravyarājñaḥ mahiṣī tasyāḥ kukṣāv
anusmaran sukhena tiṣṭhati // tatas tasya śreṣṭhina alpāyutvāt kālaṃ gatvā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290935 (0.0):
atha sa śreṣṭhī buddhe bhagavati cittaṃ prasādya namaskāraṃ kṛtvā buddham / anusmaran sukhena tiṣṭhati // tatas tasya śreṣṭhina alpāyutvāt kālaṃ gatvā
tasya puṇyaprabhāvena trāyatriṃśeṣu deveṣūpapannaḥ // tato divyastrībhiḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290943 (0.0):
anusmaran sukhena tiṣṭhati // tatas tasya śreṣṭhina alpāyutvāt kālaṃ gatvā / tasya puṇyaprabhāvena trāyatriṃśeṣu deveṣūpapannaḥ // tato divyastrībhiḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292149 (0.045):
tatas tasya śreṣṭhina alpāyutvād bauddhe prasādya kālagataḥ praṇīteṣu / trāyatriṃśeṣu deveṣūpapannaḥ svapuṇyaphalavipākena ratnakūṭāgāre
saha mandākinyāṃ snātvā sukhalīlayā tiṣṭhati // tataḥ svapuṇyavipākena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290954 (0.0):
tasya puṇyaprabhāvena trāyatriṃśeṣu deveṣūpapannaḥ // tato divyastrībhiḥ / saha mandākinyāṃ snātvā sukhalīlayā tiṣṭhati // tataḥ svapuṇyavipākena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292153 (0.021):
trāyatriṃśeṣu deveṣūpapannaḥ svapuṇyaphalavipākena ratnakūṭāgāre
ratnakūṭāgāre niṣadya svargaṃ svargād bhramati ramitvā krīḍitvā kramataś
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290963 (0.0):
saha mandākinyāṃ snātvā sukhalīlayā tiṣṭhati // tataḥ svapuṇyavipākena / ratnakūṭāgāre niṣadya svargaṃ svargād bhramati ramitvā krīḍitvā kramataś
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292155 (0.019):
trāyatriṃśeṣu deveṣūpapannaḥ svapuṇyaphalavipākena ratnakūṭāgāre
ca sa ratnamatīti khyātavān // tataś ca śakro devānām indraḥ sudharmāyāṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290972 (0.0):
ratnakūṭāgāre niṣadya svargaṃ svargād bhramati ramitvā krīḍitvā kramataś / ca sa ratnamatīti khyātavān // tataś ca śakro devānām indraḥ sudharmāyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660826 (0.015):
tasmiṃś ca kāle śakro devendraḥ sudharmāyāṃ devasabhāyāṃ devagaṇasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18762821 (0.022):
bhagavan samayaṃ trayastriṃśā devā śakro ca devānām indro mahābrahmā ca / sudharmāyāṃ devasabhāyāṃ sanniṣaṇṇā abhūnsuḥ saṃnipatitā kenacid eva
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25716227 (0.025):
dharmānusmṛtimanasikārā bhavanti / te tataś cyutā viśeṣagāmino bhavanti / / śakraś ca devānām indras tasmin samaye sudharmāyāṃ devasabhāyāṃ praviśya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536837 (0.036):
052.019. tathā hyadhastāddevānāṃ jñānadarśanaṃ pravartate no tūpariṣṭāt/ / 052.020. atha śakro devānāmindro yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614143 (0.037):
śakraḥ, tenopasaṃkramya bhaikṣamupanāmayate/ / 309.003. atha sa śakro devānāmindro rūpāvatīṃ striyametadvocat satyaṃ te
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559258 (0.039):
120.021. dharmatā khalu adhastāddevānāṃ jñānadarśanaṃ pravartate nordhvam/ / 120.021. atha śakro devānāmindrastaṃ devaputramavalokayati kimasau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559295 (0.039):
120.024. cāturmahārājakāyikān devāṃstrāyastriṃśāṃścāvalokayitumārabdhaḥ/ / 120.025. tatrāpi nādrākṣīt/ / 120.025. atha śakro devānāmindraḥ kutūhalajāto yena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001786 (0.044):
na bhikṣavo brahmā sabhāṃpatiḥ na śakro devānām indraḥ nāpi catvāro
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25715739 (0.051):
prāsāde krīḍema ramema parivārayema yathāyaṃ śakro devānām indra iti / / na ca te sattvā evaṃ saṃjānanti sma / pratibhāso 'yaṃ vaiḍūryamayāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614111 (0.054):
utpalāvatyām <309>rājadhānyāṃ pratyasthāt/ / 309.001. atha śakro devānāmindra utpalāvatyāṃ rājadhānyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264199 (0.055):
atha khalu śakro devānām indras trāyastriṃśair devaputraiḥ sārdhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18700162 (0.055):
ovāhiyati tena bhaktaṃ sajjiyati // śakro devānām indro viśvakarmaṃ / devaputram āmantrayati // bhagavato ca bhikṣusaṃghasya ca mahantaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9842761 (0.055):
pratiroddhum / niṣīdati sma śakro devānāmindrastadanye ca devaputrā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9842838 (0.055):
bodhisattvasya / yadā ca bhikṣavaḥ śakro devānāmindrastadanye ca / devaputrāḥ prakramitukāmā bhavanti sma, tadā bodhisattvasteṣāṃ cetasaiva
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9870610 (0.056):
manuṣyā dṛṣṭvā vismitā abhūvan kiṃ svidayaṃ brahmā bhaviṣyati śakro / devānāmindra āhosvidvaiśravaṇo āhosvitkiṃcidgiridaivatam //
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2036546 (0.056):
śakro devānāmindro devendrādikāyabhāgaśca kṣīyate | ataḥpratītyasamutpannā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559176 (0.057):
120.014. atha śakro devānāmindraḥ kāruṇyatayā taṃ / devaputramidamavocat ehi tvaṃ mārṣa, buddhaṃ śaraṇaṃ gaccha
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568372 (0.057):
svakasvakaiścīvarairbhagavantamabhicchādayāmāsuḥ | śakraśca devānāmindro / brahmā ca sahāṃpatiranyāśca devaputraśatasahasrakoṭyo bhagavantaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310471 (0.057):
vyavasāyenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisamṃbuddhyase // ity uktvā śakro / devendras tatraivāntardadhāno 'bhūt //
devasabhāyāṃ buddhasya varṇaṃ bhāsantaṃ taṃ dadarśa //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290978 (0.0):
ca sa ratnamatīti khyātavān // tataś ca śakro devānām indraḥ sudharmāyāṃ / devasabhāyāṃ buddhasya varṇaṃ bhāsantaṃ taṃ dadarśa //
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28030763 (0.052):
śakrasya ca devānāmindrasya sudharmāyāṃ devasabhāyāmupasthānaparicaryāṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25716227 (0.054):
śakraś ca devānām indras tasmin samaye sudharmāyāṃ devasabhāyāṃ praviśya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660827 (0.062):
tasmiṃś ca kāle śakro devendraḥ sudharmāyāṃ devasabhāyāṃ devagaṇasya
atha śakro devendras taṃ devaputraṃ kūṭāgāra _ _ṃ sutaptaṃ kuśalamūlaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290989 (0.0):
devasabhāyāṃ buddhasya varṇaṃ bhāsantaṃ taṃ dadarśa // / atha śakro devendras taṃ devaputraṃ kūṭāgāra _ _ṃ sutaptaṃ kuśalamūlaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559259 (0.021):
120.021. atha śakro devānāmindrastaṃ devaputramavalokayati kimasau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660841 (0.035):
madhye buddhasya varṇaṃ bhāṣate, dharmasya saṃghasya ca varṇaṃ bhāṣate | / dadarśa śakro devendras tāṃ devakanyāṃ sālapuṣpavimānālaṃkṛtām
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734429 (0.037):
[3] adrākṣīc chakro devendras taṃ devaputraṃ cyavanadharmmāṇaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18700163 (0.042):
ovāhiyati tena bhaktaṃ sajjiyati // śakro devānām indro viśvakarmaṃ / devaputram āmantrayati // bhagavato ca bhikṣusaṃghasya ca mahantaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734640 (0.045):
bhavane tataḥ śakro devendras tasya devaputrasyaitat prakaraṇaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559177 (0.050):
120.014. atha śakro devānāmindraḥ kāruṇyatayā taṃ / devaputramidamavocat ehi tvaṃ mārṣa, buddhaṃ śaraṇaṃ gaccha
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559089 (0.050):
120.007. adrākṣīcchakro devānāmindrastaṃ devaputramatyarthaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301222 (0.062):
devasabhāyāḥ samīpam upasaṃkrāntā // atha dūrād dadarśa śakro devendras / tāṃ devakanyāṃ nānāpuṣpavimānālaṃkṛtām uttaptakuśalamūlāṃ dṛṣṭvā gāthayā
dṛṣṭvā ca gāthayā pratyabhāṣat // / gātraṃ kena vimṛṣṭakāñcananibhaṃ padmotpalābhaṃ tava
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660862 (0.0):
uttaptakuśalamūlām* | dṛṣṭvā ca gāthayā pratyabhāṣata: / gātraṃ kena vimṛṣṭakāñcananibhaṃ padmotpalābhaṃ tava
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291000 (0.0):
atha śakro devendras taṃ devaputraṃ kūṭāgāra _ _ṃ sutaptaṃ kuśalamūlaṃ / dṛṣṭvā ca gāthayā pratyabhāṣat //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585506 (0.024):
gātraṃ kena vimṛṣṭakāṃcananibhaṃ padmotpalābhaṃ tava /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661715 (0.039):
samantayojanaṃ dṛṣṭvā papraccha: / gātraṃ kena vimṛṣṭakāñcananibhaṃ padmotpalābhaṃ tava
gātraśrīr atulā kṛteyam iha te dehāt prabhā niḥsṛtā /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660870 (0.0):
gātraṃ kena vimṛṣṭakāñcananibhaṃ padmotpalābhaṃ tava / gātraśrīr atulā kṛteyam iha te dehāt prabhā niḥsṛtā |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291008 (0.0):
gātraṃ kena vimṛṣṭakāñcananibhaṃ padmotpalābhaṃ tava / gātraśrīr atulā kṛteyam iha te dehāt prabhā niḥsṛtā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585514 (0.061):
divyaśrīr atulākṛteyam iha te kena prabhā niḥsṛtā / / vaktraṃ kena vibuddhapadmasadṛśaṃ cāmīkarābhaṃ tava /
vaktraṃ kena vibuddhapadmasadṛśaṃ cāmīkarābhaṃ tava
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660877 (0.0):
gātraśrīr atulā kṛteyam iha te dehāt prabhā niḥsṛtā | / vaktraṃ kena vibuddhapadmasadṛśaṃ cāmīkarābhaṃ tava
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291015 (0.0):
gātraśrīr atulā kṛteyam iha te dehāt prabhā niḥsṛtā / / vaktraṃ kena vibuddhapadmasadṛśaṃ cāmīkarābhaṃ tava
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585520 (0.0):
divyaśrīr atulākṛteyam iha te kena prabhā niḥsṛtā / / vaktraṃ kena vibuddhapadmasadṛśaṃ cāmīkarābhaṃ tava /
brūhi tvaṃ mama devate phalam idaṃ yat karmajaṃ bhujyate // Dak_7.8 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660884 (0.0):
vaktraṃ kena vibuddhapadmasadṛśaṃ cāmīkarābhaṃ tava / brūhi tvaṃ mama devate phalam idaṃ yat karmajaṃ bhujyate ||
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291025 (0.0):
vaktraṃ kena vibuddhapadmasadṛśaṃ cāmīkarābhaṃ tava / brūhi tvaṃ mama devate phalam idaṃ yat karmajaṃ bhujyate // Dak_7.8 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585527 (0.0):
kasya tvaṃ varadevate phalam idaṃ yat karmajaṃ bhujyate // Rm_5.49{49} //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661743 (0.062):
brūhi tvaṃ mama devate phalam idaṃ yat karmajaṃ bhujyate || / AVŚ_54.1 ||
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12622126 (0.063):
rājan na te 'parādhatvaṃ mamaitat karmajaṃ phalaṃ / / tad atra mā kṛthāḥ kheṭaṃ saugata ātmavidyutaṃ // Rm_19.114{13} //
ratnamatidevaputra uvāca // / saśrāvako narāditya ākīrṇo varalakṣaṇaiḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660896 (0.0):
devatā prāha: / saśrāvako narāditya ākīrṇo varalakṣaṇaiḥ |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291036 (0.0):
brūhi tvaṃ mama devate phalam idaṃ yat karmajaṃ bhujyate // Dak_7.8 // / ratnamatidevaputra uvāca //
tat karma kuśalaṃ kṛtvā rājate 'bhyadhikaṃ mama /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660902 (0.0):
saśrāvako narāditya ākīrṇo varalakṣaṇaiḥ | / tat karma kuśalaṃ kṛtvā rājate 'bhyadhikaṃ mama |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291042 (0.0):
saśrāvako narāditya ākīrṇo varalakṣaṇaiḥ / / tat karma kuśalaṃ kṛtvā rājate 'bhyadhikaṃ mama /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585555 (0.040):
tatkarmakuśalaṃ kṛtvā rājate me 'dhikaṃ tanuḥ // Rm_5.51{51} //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661790 (0.042):
tatkarmaṇā śriyā dehaṃ rājate 'bhyadhikaṃ mama | / jalajenduviśuddhābhaṃ vadanaṃ kāntadarśanam* || AVŚ_54.4 ||
jalajenduviśuddhābhaṃ vadanaṃ kāntadarśanam // Dak_7.9 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660909 (0.0):
tat karma kuśalaṃ kṛtvā rājate 'bhyadhikaṃ mama | / jalajenduviśuddhābhaṃ vadanaṃ kāntadarśanam* || AVŚ_53.2 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661797 (0.0):
tatkarmaṇā śriyā dehaṃ rājate 'bhyadhikaṃ mama | / jalajenduviśuddhābhaṃ vadanaṃ kāntadarśanam* || AVŚ_54.4 ||
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291050 (0.0):
tat karma kuśalaṃ kṛtvā rājate 'bhyadhikaṃ mama / / jalajenduviśuddhābhaṃ vadanaṃ kāntadarśanam // Dak_7.9 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585564 (0.005):
tatkarmakuśalaṃ kṛtvā rājate me 'dhikaṃ tanuḥ // Rm_5.51{51} // / jalajenduviśuddhābhaṃ vadanaṃ me 'bhirocate /
śakraḥ prāha // / aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660919 (0.0):
jalajenduviśuddhābhaṃ vadanaṃ kāntadarśanam* || AVŚ_53.2 || / śakraḥ prāha: / aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661807 (0.0):
jalajenduviśuddhābhaṃ vadanaṃ kāntadarśanam* || AVŚ_54.4 || / śakraḥ prāha: / aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam* |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478280 (0.0):
aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam* /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21547434 (0.0):
084.017. aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612174 (0.0):
301.027. aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam/
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291059 (0.0):
jalajenduviśuddhābhaṃ vadanaṃ kāntadarśanam // Dak_7.9 // / śakraḥ prāha //
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105146 (0.0):
aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585592 (0.0):
dṛṣṭvā caināṃ subhadrāṅgīṃ praharṣayann abhāṣata // Rm_5.53{53} // / aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitaṃ /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28749190 (0.0):
praharṣapūrṇavadanakamalaḥ prāha || / aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitaṃ |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291966 (0.026):
pratinivṛtya cintayann uvāca // / aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305846 (0.042):
aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam / / adyaivāropitaṃ bījam adyaiva prāpta saṃpadam // Dak_18.4 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386920 (0.042):
saṃbodhipraṇidhiṃ dhṛtvā punarevamabhāṣata // / aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24390305 (0.042):
sa ratnadakṣiṇāṃ datvā tasyaivaṃ ca prabhāṣate // / aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504084 (0.054):
aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam* / / yatroptaṃ bījam adyaiva adyaiva phaladāyakam* // iti /
yatra nyastaṃ tvayā bījam iṣṭaṃ svargopapattaye // Dak_7.10 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660923 (0.0):
aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam* | / yatra nyastaṃ tvayā bījam iṣṭaṃ svargopapattaye || AVŚ_53.3 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661811 (0.0):
aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam* | / yatra nyastaṃ tvayā bījam iṣṭaṃ svargopapattaye || AVŚ_54.5 ||
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291065 (0.0):
aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam / / yatra nyastaṃ tvayā bījam iṣṭaṃ svargopapattaye // Dak_7.10 //
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28749191 (0.009):
aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitaṃ | / yatra nyastaṃ mayā bījamadyaiva phaladāyakaṃ |1|
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585593 (0.031):
aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitaṃ / / yatra nyastaṃ tvayā vījam itthaṃ svargopapattaye // Rm_5.54{54} //
ko nārcayet pravarakāñcanarāśigauraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660933 (0.0):
Vaidya, p. 135 / ko nārcayet pravarakāñcanarāśigauraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661821 (0.0):
Vaidya, p. 138 / ko nārcayet pravarakāñcanarāśigauraṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291072 (0.0):
yatra nyastaṃ tvayā bījam iṣṭaṃ svargopapattaye // Dak_7.10 // / ko nārcayet pravarakāñcanarāśigauraṃ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585604 (0.031):
yatra nyastaṃ tvayā vījam itthaṃ svargopapattaye // Rm_5.54{54} // / ko nārcayet pravarakāṃcanarāśigauraṃ buddhaṃ vibuddhakamalāyatapatranetraṃ
buddhaṃ viśuddhakamalāyatacārunetram /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660939 (0.0):
ko nārcayet pravarakāñcanarāśigauraṃ / buddhaṃ viśuddhakamalāyatapatranetram* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661827 (0.0):
ko nārcayet pravarakāñcanarāśigauraṃ / buddhaṃ viśuddhakamalāyatapatranetram* |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291078 (0.0):
ko nārcayet pravarakāñcanarāśigauraṃ / buddhaṃ viśuddhakamalāyatacārunetram /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585610 (0.036):
ko nārcayet pravarakāṃcanarāśigauraṃ buddhaṃ vibuddhakamalāyatapatranetraṃ
yatrādhikārajanitāny amareṣu tasya / rejuḥ sukhāni gagaṇeṣv iva pūrṇacandram // Dak_7.11 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291087 (0.0):
buddhaṃ viśuddhakamalāyatacārunetram / / yatrādhikārajanitāny amareṣu tasya
dharmatā khalu devaputrasya aciropapannasya trīṇi cittāny utpadyante //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5654745 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyakāyā vā aciropapannasya trīṇi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657750 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyakāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti | te
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659212 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659898 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaś ca kena karmaṇeti |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660959 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663567 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666830 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | paśyanti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476486 (0.0):
cāturmahārājikeṣu deveṣūpapannāḥ / dharmatā khalv aciropapannasya / devaputrasya vā devakanyāyā vā trīṇi cittāny utpadyante / kutaś cyutaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654006 (0.0):
470.018. dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya, / trīṇi cittānyutpadyante kutaścyutaḥ, kutropapannaḥ, kena karmaṇeti/
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291095 (0.0):
rejuḥ sukhāni gagaṇeṣv iva pūrṇacandram // Dak_7.11 // / dharmatā khalu devaputrasya aciropapannasya trīṇi cittāny utpadyante //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14293237 (0.0):
dharmatā khalu aciropapannasya trīṇi cittāny utpadyante // kutaś cyutvā,
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438670 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001473 (0.0):
trayastriṃśeṣu deveṣu upapannaḥ; dharmatā khalu devaputrasya vā / devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006801 (0.0):
devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi cittāny utpadyante:
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11964433 (0.0):
karmaphale pratyakṣatvād iti. aciropapannasya devaputrasya trīṇi cittāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475768 (0.024):
pūrvavad yāvat suvimuktacittaḥ / / dharmatā aciropapannasya devaputrasya devakanyāyā vā trīṇi cittāny
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661846 (0.038):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476493 (0.042):
cāturmahārājikeṣu deveṣūpapannāḥ / dharmatā khalv aciropapannasya / devaputrasya vā devakanyāyā vā trīṇi cittāny utpadyante / kutaś cyutaḥ /
kutaś cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti // sa paśyati manuṣyebhyaś
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5654749 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyakāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti | paśyanti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657754 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyakāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti | te
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659220 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti | paśyati:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659906 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaś ca kena karmaṇeti |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660967 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663575 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664547 (0.0):
cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sa / paśyati: manuṣyebhyaś cyutaḥ praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannaḥ,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666834 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | paśyanti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475771 (0.0):
dharmatā aciropapannasya devaputrasya devakanyāyā vā trīṇi cittāny / utpadyante / kutaś cyutaḥ / kutropapannaḥ / kena karmaṇeti / maṇḍūkapūrvī
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476497 (0.0):
devaputrasya vā devakanyāyā vā trīṇi cittāny utpadyante / kutaś cyutaḥ / / kutropapannaḥ / kena karmaṇā iti / te paśyanti / tiryagbhyaś cyutāḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654010 (0.0):
trīṇi cittānyutpadyante kutaścyutaḥ, kutropapannaḥ, kena karmaṇeti/
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291105 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya aciropapannasya trīṇi cittāny utpadyante // / kutaś cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti // sa paśyati manuṣyebhyaś
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437360 (0.0):
samanvāharati | kuto 'haṃ cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sa paśyati
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438677 (0.0):
dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi / cittāny utpadyante | kutaś cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti sa paśyati
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001481 (0.0):
devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ / kutropapannaḥ kena karmaṇā iti sa paśyati: yakṣebhyaś cyutaḥ, praṇīteṣu
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006807 (0.0):
devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi cittāny utpadyante: / kutaś cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇā iti; sa paśyati nāgebhyaś (SBV II
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691423 (0.005):
tatra āyuṣmān subhūtiḥ samanvāhartuṃ pravṛttaḥ: kuto 'haṃ cyutaḥ, / kutropapannaḥ kena karmaṇeti | paśyati: pañca jātiśatāni nāgebhyaś cyuto
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11964441 (0.005):
samudācaraṃti. kuto 'haṃ cyutaḥ. kutropapannaḥ. kena karmaṇety evaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309694 (0.022):
vāciropasaṃpannasya trīṇi cittāny utpadyante / kutaś cyutāḥ kutropapannāḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299797 (0.025):
vā trīṇi cittāny utpadyante / kutaś cyutā kutropapannā kena karmaṇeti //
cyutaḥ praṇīteṣu deveṣu trāyatriṃseṣūpapannaḥ bhagavato 'ntike cittaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291112 (0.0):
kutaś cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti // sa paśyati manuṣyebhyaś / cyutaḥ praṇīteṣu deveṣu trāyatriṃseṣūpapannaḥ bhagavato 'ntike cittaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664554 (5.960):
cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sa / paśyati: manuṣyebhyaś cyutaḥ praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannaḥ,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659910 (0.017):
cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaś ca kena karmaṇeti | / paśyati manuṣyebhyaś cyutaḥ praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannāḥ,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663583 (0.018):
cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sa / paśyati: tiryagbhyaś cyutaḥ praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannaḥ,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665341 (0.018):
paśyati: tiryagbhyaś cyutaḥ praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannaḥ, / bhagavato 'ntike cittam abhiprasādyeti | atha mahiṣapūrviṇo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006819 (0.018):
190) cyutaḥ; praṇīteṣu cāturmahārājikeṣu deveṣūpapannaḥ; bhagavato 'ntike
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660975 (0.024):
cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sā / paśyati: manuṣyebhyaś cyutā praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannā,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661862 (0.024):
paśyati: manuṣyebhyaś cyutā praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannā, / bhagavato 'ntike cittaṃ prasādyeti | atha śrīmatyā devakanyāyā etad
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659227 (0.025):
cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti | paśyati: / āśīviṣebhyaś cyutaḥ, praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannāḥ, bhagavato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999872 (0.035):
sādhukāraḥ dattaḥ syād iti; tena bhagavato 'ntike cittam abhiprasādya / muravaḥ parāhataḥ; atha bhagavān smitam akārṣīt
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475786 (0.037):
devaputraḥ paśyati / tiryagbhyaś cyutaś cāturmahārājikeṣu deveṣūpapanno / bhagavato 'ntike cittam abhiprasādyeti / tasyaitad abhavat* / na mama
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666845 (0.040):
haṃsebhyaś cyutāḥ praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannāḥ, bhagavato / 'ntike cittam abhiprasādyeti | atha haṃsapūrviṇo devaputrāś
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001485 (0.045):
kutropapannaḥ kena karmaṇā iti sa paśyati: yakṣebhyaś cyutaḥ, praṇīteṣu / trayastriṃśeṣu deveṣūpapannaḥ bhagavato (SBV II 169) 'ntike cittam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309695 (0.048):
kena karmaṇeti / sā paśyati manuṣyebhyaś cyutā praṇīteṣu deveṣu
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672470 (0.051):
| sahadarśanāc cānena bhagavato 'ntike cittaṃ prasādya svaśirasi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659196 (0.055):
athāsāv āśīviṣaḥ svāśrayaṃ jugupsamāno 'nāhāratā pratipannaḥ | / bhagavato 'ntike cittaṃ prasādya kālagataḥ, praṇīteṣu deveṣu
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660439 (0.056):
svaveṣeṇa sthitvā pitaram āha: ahaṃ te sa ekaputrako bhagavato 'ntike / cittaṃ prasādya kālagataḥ | praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannaḥ | tava
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663551 (0.056):
śyenakenāpahṛtya pañcatvam āpāditaḥ | bhagavato 'ntike cittaṃ prasādya / kālagataḥ | praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannaḥ ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583118 (0.057):
194.005. yāvadetarhyapi bhṛtikayā karma kṛtam/ / 194.005. yat punastasyaivāntike cittamabhiprasādya praṇidhānaṃ kṛtam, tena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27677123 (0.059):
kena karmaṇeti / sā paśyati manuṣyebhyaś cyutā (Dak: 225) praṇīteṣu deveṣu
prasādyeti // / atha tasya devaputrasya cetasy etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097184 (0.0):
kṣubhitavyam. tat kasya hetoḥ? tathā hi naitan mama pratirūpaṃ syād yad / aham eṣām antike vyāpadyeyaṃ vā kṣubhyeyaṃ vā. tat kasya hetoḥ? tathā hy
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5623487 (0.0):
svacittaṃ paribhāṣitavān: naitan mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659240 (0.0):
'ntike cittaṃ prasādyeti || athāśīviṣapūrvakasya devaputrasyaitad abhavat: / na mama pratirūpaṃ syāt*, yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659927 (0.0):
devaputrasyaitad abhavat: na mama pratirūpaṃ syāt*, yad ahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661874 (0.0):
abhavat: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāsā bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663596 (0.0):
bhagavato 'ntike cittam abhiprasādyeti | atha śukapūrviṇo devaputrasyaitad / abhavat*: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665354 (0.0):
devaputrasyaitad abhavat*: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475794 (0.0):
bhagavato 'ntike cittam abhiprasādyeti / tasyaitad abhavat* / na mama
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498193 (0.0):
abhūtenābhyākhyātaḥ / so 'yam idānīṃ praghātyate / na mama pratirūpaṃ / syāt* / yad aham apy upekṣeya / iti viditvā parāvṛtya rājñaḥ sakāśam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501868 (0.0):
mahāmaudgalyāyanaḥ saṃlakṣayati / na mama pratirūpaṃ syād yad aham
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229502 (0.0):
kṛtam upārdhapiṇḍapātaś ca dattaḥ / na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525386 (0.0):
015.013. na mama pratirūpaṃ syād yadahaṃ svāminamadhyupekṣeyamiti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566773 (0.0):
144.004. na mama pratirūpaṃ syāt yadahaṃ buddhasya bhagavato nāmodghoṣaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654734 (0.0):
472.025. rājā bimbisāraḥ saṃlakṣayati na mama pratirūpaṃ syādyadahaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291123 (0.0):
cyutaḥ praṇīteṣu deveṣu trāyatriṃseṣūpapannaḥ bhagavato 'ntike cittaṃ / prasādyeti //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291836 (0.0):
manasi etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299826 (0.0):
atha sā pānadāyikādevakanyāyā etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17217037 (0.0):
4 stūpāt puṣpa + + + /// ti vyavasita .. + .. .. r.. .ir abhavat naitan / mama pratirūpaṃ syād yad aham upāsakakulaprasūto buddhaguṇānām upa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454882 (0.0):
14.17 (na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ vi)prakrānte bhikṣusaṃghe
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124150 (0.0):
devaḥ kālaṃ manyate. atha rājño mahāsudarśanasyaitad abhavan. na mama / pratirūpaṃ syād yad aham evam eva tatprathamato dharmyaṃ prāsādam
ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmayeyam / iti sa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659243 (0.0):
na mama pratirūpaṃ syāt*, yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659930 (0.0):
devaputrasyaitad abhavat: na mama pratirūpaṃ syāt*, yad ahaṃ / paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmeyam* | yanv aham
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663599 (0.0):
abhavat*: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665357 (0.0):
devaputrasyaitad abhavat*: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ / paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmeyam* | yanv aham
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475797 (0.0):
bhagavato 'ntike cittam abhiprasādyeti / tasyaitad abhavat* / na mama / pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291130 (0.0):
atha tasya devaputrasya cetasy etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad / ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmayeyam / iti sa
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438701 (0.0):
atha narakapūrviṇo devaputrasyaitad abhavan na mama pratirūpaṃ syād yad / ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrameyaṃ yanv aham
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006841 (0.0):
atha nāgapūrviṇo devaputrasyaitad bahavat: na mama pratirūpaṃ syād / yad ahaṃ paryuṣitaparivāsa eva bhagavantaṃ darśanāya upasaṃkrameyaṃ; yannv
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001506 (5.960):
abhiprasādya iti; atha yakṣapūrviṇo devaputrasya etad abhavan na mama / pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654041 (0.009):
470.021. tasyā etadabhavat tadapratirūpaṃ syādyadahaṃ paryuṣitaparivāsā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657783 (0.011):
etad abhavat: nāsmākaṃ pratirūpaṃ syāt, yad vayaṃ paryuṣitaparivāsā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5654779 (0.012):
abhavat: nāsmākaṃ pratirūpaṃ syāt, yad vayaṃ paryuṣitaparivāsā bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660987 (0.013):
na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāsā bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661876 (0.013):
abhavat: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāsā bhagavantaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299827 (0.014):
atha sā pānadāyikādevakanyāyā etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad / ahaṃ / paryuṣitaparivāsā, kāśyapabhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrameyam iti /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5654787 (0.021):
darśanāyopasaṃkrāmema | yan nu vayam aparyuṣitaparivāsā eva bhagavantaṃ / darśanāyopasaṃkrāmemeti | atha pretapūrviṇo devaputrāś
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657792 (0.021):
etad abhavat: nāsmākaṃ pratirūpaṃ syāt, yad vayaṃ paryuṣitaparivāsā / bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmema | yan nu vayam aparyuṣitaparivāsā eva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001513 (0.022):
pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ / darśanāyopasaṃkrameyaṃ (A 485a) yan nv aham aparyuṣitaparivāsa eva
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659251 (0.024):
na mama pratirūpaṃ syāt*, yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ / darśanāyopasaṃkrāmeyam* | yan nu aham aparyuṣitaparivāsa eva bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659937 (0.025):
paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmeyam* | yanv aham / aparyuṣitaparivāsa eva bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmeyam iti | atha
devaputraḥ sarvāṅgavirājitagātro ratnacūḍasugandhādisaṃsṛṣṭadeha
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291141 (0.0):
ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmayeyam / iti sa / devaputraḥ sarvāṅgavirājitagātro ratnacūḍasugandhādisaṃsṛṣṭadeha
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645891 (0.027):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhyeyañchakro mamādya devānāmindro / darśanāyopasaṃkrāmatu, suyamo devaputraḥ saṃtuṣito devaputraḥ sunirmito
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645905 (0.040):
devaputraḥ paranirmitavaśavartī ca devaputraḥ darśanāyopasaṃkrāmatu / / sahacittotpādādeva kulaputra samudrareṇorbrāhmaṇasya śakro devānāmindro"
anekadevaputrasahasraparivṛtas tenaiva ratnakūṭāgāreṇa saha bhagavataḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291152 (0.0):
devaputraḥ sarvāṅgavirājitagātro ratnacūḍasugandhādisaṃsṛṣṭadeha / anekadevaputrasahasraparivṛtas tenaiva ratnakūṭāgāreṇa saha bhagavataḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18777967 (0.063):
anekadevaputrasahasrehi parivṛtaḥ abhikrāntavarṇo abhikrāntavarṇena
sakāśam upasaṃkrāntaḥ / tato bhagavantaṃ divyapuṣpair avakīrya bhagavataḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291160 (0.0):
anekadevaputrasahasraparivṛtas tenaiva ratnakūṭāgāreṇa saha bhagavataḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ / tato bhagavantaṃ divyapuṣpair avakīrya bhagavataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656617 (0.027):
pūrayitvā sarvaṃ jetavanam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavataṃ puṣpair / avakīrya bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | bhagavatā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659301 (0.027):
veṇuvanaṃ kalandakanivāsam udāreṇāvabhāsenāvabhāsayan bhagavantaṃ puṣpair / avakīrya bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha bhagavān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659983 (0.027):
jetavanam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavataṃ puṣpair avakīrya bhagavataḥ / purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha bhagavān brāhmaṇapūrvakasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663653 (0.027):
jetavanam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ puṣpair avakīrya bhagavataḥ / purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha bhagavāṃś chukapūrviṇo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664624 (0.027):
jetavanam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ puṣpair avakīrya bhagavataḥ / purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha bhagavān dūtapūrviṇo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665412 (0.027):
pūrayitvā sarvaṃ taṃ vanaṣaṇḍam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ / puṣpair avakīrya bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001553 (0.027):
gṛdhrakūṭaṃ parvatam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavataṃ puṣpair avakīrya / bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya; tato bhagavatā āśayānuśayaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006882 (0.027):
veṇuvanaṃ kalandakanivāpam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavataṃ puṣpair / avakīrya bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya; tataḥ asya bhagavatā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972277 (0.040):
śrutaṃ; sa bhagavatsakāśam upasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya bhagavantam idam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670661 (0.045):
mahājanakāyenodvīkṣyamāṇo jihreti | atha sa padmākṣo bhagavataḥ sakāśam / upasaṃkramya bhagavantaṃ vijñāpayāmāsa: sādhu me bhagavāṃs tathā karotu
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661915 (0.049):
kalandakanivāpam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ puṣpair avakīrya / bhagavataḥ purastān niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya | atha bhagavāñ chrīmatyā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662707 (0.049):
jetavanam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ puṣpair avakīrya bhagavataḥ / purastān niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya | atha bhagavān paṭakapradāyikāyā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666891 (0.049):
jetavanam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ puṣpair avakīrya bhagavataḥ / purastān niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya | atha bhagavān haṃsapūrviṇāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654085 (0.049):
veṇuvanaṃ kalandakakanivāpamudāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ / puṣpairavakīrya bhagavataḥ purastānniṣaṇṇā dharmaśravaṇāya/
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309745 (0.049):
pūrayitvā sarvaṃ jetavanam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ puṣpair / avakīrya bhagavataḥ purastān niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya // atha bhagavān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657838 (0.049):
kūṭāgāraśālāṃ udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavataṃ puṣpair avakīrya / bhagavataḥ purastān niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya | atha bhagavān pretapūrviṇāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661037 (0.049):
tenaiva sālapuṣpavimānena saha bhagavatsakāśam upasaṃkrāntā | bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667555 (0.050):
dharmaṃ śrutvā pravrajyābhilāṣī saṃvṛttaḥ | yāvan mātāpitarāv anujñāpya / bhagavatsakāśam upasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307464 (0.050):
pravrajyābhilāṣī saṃvṛttaḥ / yāvan mātāpitarāv anujñāpya bhagavatsakāśam / upasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena bhagavāṃs
purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya // / atha khalu bhagavān sa devaputrasyāśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639878 (0.0):
nīcatarāsanaṃ gṛhītvā bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656619 (0.0):
pūrayitvā sarvaṃ jetavanam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavataṃ puṣpair / avakīrya bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | bhagavatā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659304 (0.0):
veṇuvanaṃ kalandakanivāsam udāreṇāvabhāsenāvabhāsayan bhagavantaṃ puṣpair / avakīrya bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha bhagavān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659315 (0.0):
āśīviṣapūrvikasya devaputrasyāśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659986 (0.0):
jetavanam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavataṃ puṣpair avakīrya bhagavataḥ / purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha bhagavān brāhmaṇapūrvakasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659997 (0.0):
purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha bhagavān brāhmaṇapūrvakasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663656 (0.0):
jetavanam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ puṣpair avakīrya bhagavataḥ / purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha bhagavāṃś chukapūrviṇo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664627 (0.0):
jetavanam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ puṣpair avakīrya bhagavataḥ / purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha bhagavān dūtapūrviṇo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665415 (0.0):
pūrayitvā sarvaṃ taṃ vanaṣaṇḍam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ / puṣpair avakīrya bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665426 (0.0):
bhagavān mahiṣapūrviṇo devaputrasyāśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666012 (0.0):
tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte / niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya | atha bhagavān upoṣadhasya devaputrasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474472 (0.0):
bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya / atha bhagavān agnidattaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475832 (0.0):
udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ puṣpair (MSV I 54) avakīrya / bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya / atha bhagavān maṇḍūkapūrviṇo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479712 (0.0):
nīcataram āsanaṃ gṛhītvā bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya / / athāyuṣmān mahākāśyapo 'nyatamasmād āraṇyakāc chayanāsanād
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499662 (0.0):
āsanaṃ gṛhītvā bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya / / atha dhanikapatnī utthāyāsanād yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499954 (0.0):
apanītapātraṃ nīcataram āsanaṃ gṛhītvā bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo / dharmaśravaṇāya / / atha dhanikasnuṣā utthāyāsanād yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291174 (0.0):
sakāśam upasaṃkrāntaḥ / tato bhagavantaṃ divyapuṣpair avakīrya bhagavataḥ / purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya //
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438774 (0.0):
tato bhagavatā narakapūrviṇo devaputrasyāśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001555 (0.0):
gṛdhrakūṭaṃ parvatam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavataṃ puṣpair avakīrya / bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya; tato bhagavatā āśayānuśayaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006884 (0.0):
veṇuvanaṃ kalandakanivāpam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavataṃ puṣpair / avakīrya bhagavataḥ purastān niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya; tataḥ asya bhagavatā
caturāryasatyaprativedhikīṃ dharmadeśanāṃ kṛtavān // yāṃ śrutvā tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657860 (0.0):
dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśīṃ caturāryatyasaṃprativedhikīṃ / dharmadeśanāṃ kṛtavān, yāṃ śrutvā pañcabhir devaputraśatair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659322 (0.0):
tādṛśīṃ caturāryatyasaṃprativedhikīṃ dharmadeśanāṃ kṛtavān, yāṃ śrutvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661057 (0.0):
bhagavāṃs tasyā devatāyā āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśīṃ / caturāryasatyasaṃprativedhikīṃ dharmadeśanāṃ kṛtavān, yāṃ śrutvā tayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661938 (0.0):
devakanyāyā āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśīṃ / caturāryasatyasaṃprativedhikīṃ dharmadeśanāṃ kṛtavān, yāṃ śrutvā srīmatyā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666022 (0.0):
caturāryasatyasaṃprativedhikīṃ dharmadeśanāṃ kṛtavān, yāṃ śrutvā / upoṣadhena devaputreṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677068 (0.0):
prakṛtiṃ ca jñātvā tāthavidhāṃ dharmadeśanāṃ kṛtavān*, yāṃ śrutvā kaiścid
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502853 (0.0):
bhagavān miṇḍhakasya gṛhapater aśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā / tādṛśīṃ caturāryasatyasaṃprativedhikīṃ dharmadeśanāṃ kṛtavān yāṃ śrutvā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502999 (0.0):
evāsane niṣadyānekasatvasantānakuśalamūlasamāropikāṃ dharmadeśanāṃ / kṛtavān* / yāṃ śrutvā kaiścit srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* / pūrvavat
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546489 (0.0):
prajñapta evāsane niṣadyānekasattvasaṃtānakuśalamūlasamāropikāṃ / dharmadeśanāṃ kṛtavān, yām <81>śrutvā kaiścicchrotāpattiphalaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559890 (0.0):
123.004. tayoścāyuṣmānānando 'bhīkṣṇamāgatya / caturāryasatyasamprativedhikīṃ dharmadeśanāṃ karoti yaduta idaṃ duḥkham,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291183 (0.0):
atha khalu bhagavān sa devaputrasyāśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā / caturāryasatyaprativedhikīṃ dharmadeśanāṃ kṛtavān // yāṃ śrutvā tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296721 (0.0):
atha bhagavān āśayaṃ jñātvā caturāryasatyaprativedhikī dharmadeśanā kṛtā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309767 (0.0):
caturāryasaṃpratibodhikīṃ dharmadeśanāṃ kṛtavān yāṃ śrutvā paṭapradāyikāyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553487 (0.018):
cānuśayaṃ ca dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśī / caturāryasatyasaṃprativedhakī dharmadeśanā kṛtā, yathā anekaiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529832 (0.018):
028.023. tasyā bhagavatā āśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśī / caturāryasatyasamprativedhakī dharmadeśanā kṛtā, yāṃ śrutvā tayā devatayā
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27921771 (0.018):
jñātvā tādṛśī caturāryasatyasaṃprativedhikā dharmadeśanā kṛtā, yāṃ śrutvā
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27922119 (0.018):
SumAv_239: tato bhagavatā teṣāṃ ca tādṛśī caturāryasatyasaṃpravedhikī / dharmadeśanā kṛtā, yāṃ śrutvā kaiścic chrotaāpattiphalaṃ sākṣāt kṛtaṃ,
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18164387 (0.030):
śāstā tu tasmai caturāryasatyaprabodhikāṃ dharmakathām dideśa /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560026 (0.031):
123.016. niṣadya bhagavatā śukaśāvakau caturāryasatyasamprativedhikayā / dharmadeśanayā śaraṇagamanaśikṣāpadeṣu pratiṣṭhāpitau/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628862 (0.031):
prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśīṃ caturāryasatyasaṃprativedhikīṃ dharmadeśanāṃ
devaputrasya viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631570 (0.0):
brāhmaṇasahasrair viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660496 (0.0):
dharmadeśanā kṛtā, yāṃ śrutvā tena brāhmaṇeṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ / satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalam prāptam* | sa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661065 (0.0):
devakanyayā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661946 (0.0):
devakanyāyā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664659 (0.0):
dūtapūrviṇā devaputreṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666032 (0.0):
upoṣadhena devaputreṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666926 (0.0):
haṃsapūrvibhir devaputrair viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668227 (0.0):
sugandhidārakeṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669378 (0.0):
viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670563 (0.0):
padmākṣeṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671214 (0.0):
dundubhisvareṇa dārakeṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673165 (0.0):
viditayaśasā dārakeṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673927 (0.0):
suprabhayā dārikayā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679436 (0.0):
kacaṅgalayā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681228 (0.0):
tato bhagavatā tasyā dārikāyās tathāvidhā dharmadeśanā kṛtā, yāṃ śrutvā / viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688634 (0.0):
aṣṭādaśāmātyagaṇasahasraparivāreṇa viṃśatiśikharasamudgataṃ / satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā srotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470925 (0.0):
dharmadeśanā kṛtā yāṃ śrutvā kacaṃgalayā viṃśatiśikharasamudgataṃ / satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā srotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* / sā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478467 (0.0):
dharmadeśanā kṛtā pūrvavad yāvad anādyakālopacitaṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ / jñānavajreṇa bhitvā srotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* / te dṛṣṭisatyā yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500361 (0.0):
dhanikasnuṣayā ca viṃśatiśikharaṃ samudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ / jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* / (MSV I 231) te
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529847 (0.0):
viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhittvā
bhittvā śrotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam, sa dṛṣṭasatyas trir udānam udānayati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659348 (0.0):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ prāptam* | sa dṛṣṭasatyas trir / udānam udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660030 (0.0):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalam prāptam* | sa dṛṣṭasatyas trir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663701 (0.0):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyas trir
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529848 (0.0):
viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhittvā / śrotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582478 (0.0):
192.007. sa dṛṣṭasatyastrirudānamudānayati idamasmākaṃ bhadanta na mātrā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654116 (0.0):
devakanyayā viṃśatiśikharasamudgataṃsatkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa / bhittvā śrotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam/
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291205 (0.0):
devaputrasya viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa / bhittvā śrotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam, sa dṛṣṭasatyas trir udānam udānayati
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14293523 (0.0):
strīpuruṣayor viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa / bhittvā śrotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam // sa dṛṣṭasatyas trir udānam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306630 (0.0):
satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhittvā śrotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14308114 (0.0):
viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhittvā / śrotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam / sa dṛṣṭasatyo mātāpitarāv anujñāpya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309789 (0.0):
devakanyāyā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa / bhittvā śrotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam // sā dṛṣṭasatyā trir udānam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27675535 (0.0):
vapuṣmatā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhittvā / śrotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam / sa dṛṣṭasatyo mātāpitarāv anujñāpya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438812 (0.0):
viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhittvā / srotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtaṃ |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13660803 (0.0):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣāktkṛtam; sa dṛṣṭasatyas trir / udānam udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtam; na pitrā, na
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001597 (0.0):
srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtaṃ; sa dṛṣṭasatyas trir udānam udānayati: idam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006922 (0.0):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtaṃ; sa dṛṣṭasatyas trir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5640537 (1.192):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ prāptam* | sa dṛṣṭasatyas trir
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21534778 (0.008):
viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhittvā / srotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam atikrānto 'haṃ bhadanta atikrāntaḥ/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672528 (0.008):
satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā srotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673172 (0.008):
jñānavajreṇa bhitvā srotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyaḥ
idam asmākaṃ bhadanta na mātrā na devatābhir na rājñā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659350 (0.0):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ prāptam* | sa dṛṣṭasatyas trir / udānam udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660032 (0.0):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalam prāptam* | sa dṛṣṭasatyas trir / udānam udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661081 (0.0):
bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sā dṛṣṭasatyā trir udānam / udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na devatābhir na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661962 (0.0):
bhitvā srotaāpattiphalaṃ prāptam* | sā dṛṣṭasatyā trir udānam udānayati: / idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā na devatābhir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662754 (0.0):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sā dṛṣṭasatyā trir / udānam udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663701 (0.0):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyas trir / udānam udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470939 (0.0):
dṛṣṭasatyā trir udānam udānayati / idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582480 (0.0):
192.007. sa dṛṣṭasatyastrirudānamudānayati idamasmākaṃ bhadanta na mātrā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654127 (0.0):
470.028. sā dṛṣṭasatyā trirudānamudānayati idamasmākaṃ bhadanta, na mātrā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291211 (0.0):
bhittvā śrotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam, sa dṛṣṭasatyas trir udānam udānayati / idam asmākaṃ bhadanta na mātrā na devatābhir na rājñā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309794 (0.0):
bhittvā śrotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam // sā dṛṣṭasatyā trir udānam / udānayati / idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā na
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438814 (0.0):
sa dṛṣṭasatyas trir udānam udānayati | idam asmākaṃ bhadanta na mātrā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13660805 (0.0):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣāktkṛtam; sa dṛṣṭasatyas trir / udānam udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtam; na pitrā, na
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001599 (0.0):
srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtaṃ; sa dṛṣṭasatyas trir udānam udānayati: idam / asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā kṛtaṃ; neṣṭena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006924 (0.0):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtaṃ; sa dṛṣṭasatyas trir / udānam udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā kṛtaṃ; na
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751874 (0.0):
tenāñjalīṃ praṇamya trir udānam udānayatīdaṃ bhadantāsmākaṃ na mātrā kṛtaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529951 (0.020):
029.003. tā dṛṣṭasatyās trirudānamudānayanti idamasmākaṃ bhadanta na
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001095 (0.020):
srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtaṃ; te dṛṣṭasatyās trir udānam udānayanti: idam / asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā; na rājñā neṣṭena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14293527 (0.022):
bhittvā śrotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam // sa dṛṣṭasatyas trir udānam / udānayati sma // / idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā kṛtaṃ na rājñā na devatābhir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666044 (0.028):
jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sa dṛṣṭasatyas trir / udānam udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā
neṣṭajanabandhuvargeṇa kṛtam / yad bhagavatā ucchoṣitā rudhirāśrusamudrā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291224 (0.0):
idam asmākaṃ bhadanta na mātrā na devatābhir na rājñā / neṣṭajanabandhuvargeṇa kṛtam / yad bhagavatā ucchoṣitā rudhirāśrusamudrā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309822 (0.005):
yad bhagavatāsmākaṃ kṛtam / ucchoṣitā rudhirāśrusamudrā laṅghitā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529964 (0.006):
mātrā kṛtaṃ na pitrā kṛtaṃ na rājñā neṣṭasvajanabandhuvargeṇa na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659378 (0.008):
śramaṇabrāhmaṇair yad bhagavatāsmākaṃ kṛtam* | ucchoṣitā / rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ, pihitāny apāyadvārāṇi,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13660833 (0.008):
svajanabandhuvargeṇa, yad bhagavatā asmākaṃ kṛtam; ucchoṣitā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5640570 (0.010):
bhagavatāsmākaṃ kṛtam* | ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661109 (0.010):
yad bhagavatāsmākaṃ kṛtam* | ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662785 (0.021):
kṛtam* | ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ, pihitāny
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529982 (0.021):
029.005. ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653061 (0.021):
467.030. ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654157 (0.021):
470.030. ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17998952 (0.021):
saṃsāraḥ; ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ; laṅghitā asthiparvatāḥ; pihitāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999075 (0.021):
devamanuṣyeṣu; paryantīkṛtaḥ saṃsāraḥ; ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ; / laṅghitā asthiparvatāḥ; pihitāny apāyadvārāṇi; vivṛtāni
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001132 (0.021):
devamanuṣyeṣu; paryantīkṛtaḥ saṃsāraḥ; ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ; / laṅghitā asthiparvatāḥ; pihitāny apāyadvārāṇi; vivṛtāni svargadvārāṇi;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484514 (0.021):
devamanuṣyeṣu, paryantīkṛtaḥ saṃsāraḥ, ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, / laṅghitā asthiparvatāḥ, anādikālopacitam satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavrajeṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001628 (0.023):
śramaṇabrāhmaṇaiḥ yad bhagavatā asmākaṃ kṛtam; ucchoṣitā / rudhirāśrusamudrāḥ; laṃghitā asthiparvatāḥ pihitāny apāyadvārāṇi vivṛtāni
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438839 (0.027):
neṣṭena svajanabandhuvargeṇa yad bhagavatāsmākaṃ kṛtam ucchoṣitā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14293542 (0.028):
idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā kṛtaṃ na rājñā na devatābhir / neṣṭasvajanabandhuvargeṇa na pūrvapretair na śramaṇabrāhmaṇair yad
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582492 (0.033):
kṛtaṃ na pitrā neṣṭena na svajanabandhuvargeṇa na rājñā na devatābhir na
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001611 (0.033):
asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā kṛtaṃ; neṣṭena / svajanabandhuvargeṇa; na rājñā na devatābhir na pūrvapretair na
laṅghitā asthiparvatāḥ pihitāny apāyadvārāṇi vivṛtāni svargadvārāṇi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5640578 (0.0):
bhagavatāsmākaṃ kṛtam* | ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā / asthiparvatāḥ, pihitāny apāyadvārāṇi, vivṛtāni svargamokṣadvārāṇi,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659386 (0.0):
rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ, pihitāny apāyadvārāṇi,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662793 (0.0):
kṛtam* | ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ, pihitāny
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529987 (0.0):
029.005. ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582517 (0.0):
192.009. ucchoṣitā rudhirāśrasamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ, / pihitānyapāyadvārāṇi, vivṛtāni svargamokṣadvārāṇi, pratiṣṭhāpitāḥ, smo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654166 (0.0):
470.030. ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659280 (0.0):
489.002. smucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291234 (0.0):
neṣṭajanabandhuvargeṇa kṛtam / yad bhagavatā ucchoṣitā rudhirāśrusamudrā / laṅghitā asthiparvatāḥ pihitāny apāyadvārāṇi vivṛtāni svargadvārāṇi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309829 (0.0):
yad bhagavatāsmākaṃ kṛtam / ucchoṣitā rudhirāśrusamudrā laṅghitā / asthiparvatāḥ pihitāny apāyadvārāṇi vivṛtāni svargamokṣadvārāṇi
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438850 (0.0):
rudhirāsrusamudrā laṃghitā asthiparvatāḥ pihitāny apāyadvārāṇi vivṛtāni
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13660841 (0.0):
rudhirāśrusamudrāḥ; laṅghitā asthiparvatāḥ; pihitāny apāyadvārāṇi;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17998960 (0.0):
saṃsāraḥ; ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ; laṅghitā asthiparvatāḥ; pihitāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999083 (0.0):
devamanuṣyeṣu; paryantīkṛtaḥ saṃsāraḥ; ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ; / laṅghitā asthiparvatāḥ; pihitāny apāyadvārāṇi; vivṛtāni
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001140 (0.0):
devamanuṣyeṣu; paryantīkṛtaḥ saṃsāraḥ; ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ; / laṅghitā asthiparvatāḥ; pihitāny apāyadvārāṇi; vivṛtāni svargadvārāṇi;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001636 (0.0):
rudhirāśrusamudrāḥ; laṃghitā asthiparvatāḥ pihitāny apāyadvārāṇi vivṛtāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661114 (0.006):
yad bhagavatāsmākaṃ kṛtam* | ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā / asthiparvatāḥ, pihitāny apāyadvārāṇi, vivṛtāni svargamokṣadvārāṇi,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653062 (0.009):
467.030. ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ,
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484515 (0.009):
devamanuṣyeṣu, paryantīkṛtaḥ saṃsāraḥ, ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, / laṅghitā asthiparvatāḥ, anādikālopacitam satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavrajeṇa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14293557 (0.024):
bhagavatāsmākaṃ kṛtam / apāyadvārāṇi pihitāni svargadvārāṇi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664707 (0.050):
rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ, pihitāny apāyadvārāṇi, / vivṛtāni svargamokṣadvārāṇi, pratiṣṭhāpitāḥ smo devamanuṣyeṣu | āha ca:
pratisthāpitāḥ smo devamānuṣyeṣv iti āha ca // / tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ /
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1438037 (0.0):
tato vāsavadattā dṛṣṭasatyā upaguptaṃ saṃrāgayantī uvāca / / tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro hyapāyamārgo bahudoṣayuktaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5640594 (0.0):
pratiṣṭhāpitāḥ smo devamanuṣyeṣu | āha ca: / tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531095 (0.0):
032.012. tavānubhāvātpihitaḥ sughoro hyapāyamārgo bahudoṣaduṣṭaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21591527 (0.0):
221.015. tato vāsavadattā dṛṣṭasatyā upaguptaṃ saṃrāgayantyuvāca / 221.017. tavānubhāvātpihitaḥ sughoro hyapāyamārgo bahudoṣayuktaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654176 (0.0):
471.001. tavānubhāvātpihitaḥ sughoro hyapāyamārgo bahuduḥkhayuktaḥ/
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291239 (0.0):
laṅghitā asthiparvatāḥ pihitāny apāyadvārāṇi vivṛtāni svargadvārāṇi / pratisthāpitāḥ smo devamānuṣyeṣv iti āha ca //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291247 (0.0):
pratisthāpitāḥ smo devamānuṣyeṣv iti āha ca // / tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14293569 (0.0):
tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309846 (0.0):
tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ /
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438870 (0.0):
svargamokṣadvārāṇi uddhṛto narakatiryakpretebhyaḥ pādaḥ pratiṣṭhāpito / devamanuṣyeṣv / tavānubhāvāt pihitas sughoro hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585968 (0.0):
asthimayo mahāchailo yad asmābhiś ca laṃghitaḥ // Rm_5.80{80} // / tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001652 (0.0):
svargamokṣadvārāṇi; pratiṣṭhāpitāḥ smo devamanuṣyeṣu āha ca / tavānubhāvāt pihitas sughoro
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006975 (0.0):
tavānubhāvāt pihitas sughoro / hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663748 (0.013):
vivṛtāni svargamokṣadvārāṇi, pratiṣṭhāpitāḥ smo devamanuṣyeṣu | āha ca: / tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662808 (0.013):
apāyadvārāṇi, vivṛtāni svargamokṣadvārāṇi, pratiṣṭhāpitāḥ smo / devamanuṣyeṣu | āha ca: / tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661131 (0.032):
pratiṣṭhāpitāḥ smo devamanuṣyeṣu | āha ca: / tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659398 (0.043):
vivṛtāni svargamokṣadvārāṇi, pratiṣṭhāpitāḥ smo devamanuṣyeṣu | āha ca: / Vaidya, p. 130 / tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664726 (0.049):
hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ | / apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27660960 (0.049):
tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ / / apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ // Dak_8.60 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27677275 (0.049):
tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ / / apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ // Dak_23.12 //
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaś ca mayopalabdaḥ // Dak_7.12 //
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1438043 (0.0):
tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro hyapāyamārgo bahudoṣayuktaḥ / / apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaśca mayopalabdhaḥ //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5640600 (0.0):
hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ | / apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659409 (0.0):
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā / nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_51.3 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660092 (0.0):
hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ | / apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661139 (0.0):
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā / nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_53.5 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662020 (0.0):
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā / nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_54.7 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662815 (0.0):
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā / nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_55.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663761 (0.0):
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā / nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_56.2 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664732 (0.0):
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā / nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_57.2 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665521 (0.0):
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā / nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_58.3 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666105 (0.0):
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā / nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_59.1 ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531101 (0.0):
032.012. tavānubhāvātpihitaḥ sughoro hyapāyamārgo bahudoṣaduṣṭaḥ/ / 032.013. apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaṃ ca mayopalabdham//16//
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291258 (0.0):
tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ / / apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaś ca mayopalabdaḥ // Dak_7.12 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14293575 (0.0):
tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ / / apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ // Dak_8.60 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309852 (0.0):
tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ / / apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ // Dak_23.12 //
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438876 (0.0):
tavānubhāvāt pihitas sughoro hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ / apāvṛtā svargagatis supuṇyā nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585974 (0.0):
tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ / / apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ // Rm_5.81{81}
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001658 (0.0):
hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ / / apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006981 (0.0):
hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ / / apāvṛtā svargagatiḥ supuṇya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21591535 (0.020):
221.019. apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaśca mayopalabdhaḥ//16//
tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5640613 (0.0):
nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_27.1 || / tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659425 (0.0):
nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_51.3 || / tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662828 (0.0):
nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_55.1 || / tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291269 (0.0):
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaś ca mayopalabdaḥ // Dak_7.12 // / tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14293582 (0.0):
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ // Dak_8.60 // / tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ nāv adya labdhaṃ suviśuddhacakṣuḥ / prāptaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309868 (0.0):
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ // Dak_23.12 // / tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ / prāptaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438891 (0.0):
tvadāśrayāc cāptaṃ apetadoṣaṃ mayādya śuddhaṃ suviśuddha cakṣuḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001673 (0.0):
tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ / mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531112 (0.008):
032.014. tvadāśrayāccāptamapetadoṣaṃ mamādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654197 (0.008):
471.003. apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā nirvāṇamārgaśca mayopalabdhaḥ//4// / 471.005. tvadāśrayādāptamapetadoṣaṃ mamādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006991 (0.023):
tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ / mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27677290 (0.023):
tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ / prāptaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660099 (0.035):
nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_52.1 || / tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661153 (0.035):
nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_53.5 || / tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662027 (0.035):
nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_54.7 || / tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663768 (0.035):
nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_56.2 || / tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664739 (0.035):
nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_57.2 || / tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665528 (0.035):
nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ || AVŚ_58.3 || / tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666113 (0.038):
Vaidya, p. 151 / tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662835 (0.039):
mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ | (Speyer:suviśuddha cakṣuḥ)
prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5640628 (0.0):
mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ | (Speyer: suviśuddha cakṣuḥ) / prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659433 (0.0):
mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ | / prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662843 (0.0):
mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ | (Speyer:suviśuddha cakṣuḥ) / prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654208 (0.0):
471.005. tvadāśrayādāptamapetadoṣaṃ mamādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ/ / 471.007. prāptaṃ ca śāntaṃ padamāryakāntaṃ tīrṇaśca
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291279 (0.0):
tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ / / prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14293600 (0.0):
tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ nāv adya labdhaṃ suviśuddhacakṣuḥ / prāptaṃ / ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ tīrṇaṃ ca duḥkhārṇavapāram asmin //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309878 (0.0):
tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ / prāptaṃ / ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ tīrṇā ca duḥkhārṇavapāram asmi //
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438899 (0.0):
tvadāśrayāc cāptaṃ apetadoṣaṃ mayādya śuddhaṃ suviśuddha cakṣuḥ / prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi |
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585998 (0.0):
bhavatprasādān nirupetadoṣaṃ mayādya labdhaṃ suviśuddhacakṣuḥ / / prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryyakāntaṃ tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi //
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001679 (0.0):
mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ / / prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660116 (0.024):
prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ / tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_52.2 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663789 (0.024):
prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ / tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_56.3 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664760 (0.024):
prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ / tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_57.3 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665549 (0.024):
mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ | (Speyer: suviśuddha cakṣuḥ) / prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666134 (0.024):
prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ / tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_59.2 ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531122 (0.027):
032.015. prāptaṃ ca kāntaṃ padamāryakāntaṃ tīrṇā ca / duḥkhārṇavapāramasmi//17//
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626927 (0.033):
bhagavan yat mayā prāptaṃ dharmacakṣuḥ sunirmalaṃ / / śāntaṃ padam āryakāntaṃ tīrṇaś cāpi bhavārṇavaḥ // Rm_21.51{51} //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661167 (0.039):
prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ / tīrṇā ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_53.6 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662048 (0.039):
prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ / tīrṇā ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_54.8 ||
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27660984 (0.057):
tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ nāv adya labdhaṃ suviśuddhacakṣuḥ / prāptaṃ / ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ tīrṇaṃ ca duḥkhārṇavapāram asmin //
Dak_7.13 // / naravarendra narāmarapūjita vigatajanmajarāmaraṇāmaya /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5640637 (0.0):
tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_27.2 || / naravarendra narāmarapūjita
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659446 (0.0):
tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_51.4 || / naravarendra narāmarapūjita
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665558 (0.0):
tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_58.4 || / naravarendra narāmarapūjita
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531133 (0.0):
032.016. jagati daityanarāmarapūjita vigatajanmajarāmaraṇāmaya/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654218 (0.0):
471.009. jagati daityanarāmarapūjita vigatajanmajarāmaraṇāmaya/
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291291 (0.0):
prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi // / Dak_7.13 // / naravarendra narāmarapūjita vigatajanmajarāmaraṇāmaya /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14293605 (0.0):
ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ tīrṇaṃ ca duḥkhārṇavapāram asmin // / Dak_8.61 // / naravarendra narāmarapūjita vigatajanmajarāmaraṇāmaya /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309881 (0.0):
ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ tīrṇā ca duḥkhārṇavapāram asmi // / Dak_23.13 // / naravarendra narāmarapūjita vigatajanmajarāmaraṇāmaya /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309890 (0.0):
naravarendra narāmarapūjita vigatajanmajarāmaraṇāmaya / / bhavasahasrasudurlabhadarśana saphalam adya mune tava darśanam //
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751911 (0.0):
jagati daityanarāmarapūjita vigatajanmajarāmaraṇāmaya |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14293612 (5.960):
naravarendra narāmarapūjita vigatajanmajarāmaraṇāmaya /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5640645 (0.017):
vigatajanmajarāmaraṇāmaya) / bhavasahasrasudurlabhadarśana
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438911 (0.019):
jagati daityanarāmarapūjitaṃ vigatajanmajarāmaraṇāmayaṃ |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001691 (0.019):
jagati daityanarāmarapūjitaṃ / vigatajanmajarāmaraṇāmayaṃ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660120 (0.034):
tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_52.2 || / naravarendra narāmarapūjita
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661171 (0.034):
tīrṇā ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_53.6 || / naravarendra narāmarapūjita
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662056 (0.034):
tīrṇā ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_54.8 || / naravarendra narāmarapūjita
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662852 (0.034):
tīrṇā ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_55.2 || / naravarendra narāmarapūjita
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663793 (0.034):
tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_56.3 || / naravarendra narāmarapūjita
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664764 (0.034):
tīrṇaś ca duḥkhārṇavapāram asmi || AVŚ_57.3 || / naravarendra narāmarapūjita
bhavasahasrasudurlabhadarśana saphalam adya mune tava darśanam // Dak_7.14
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5640654 (0.0):
vigatajanmajarāmaraṇāmaya) / bhavasahasrasudurlabhadarśana
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659454 (0.0):
vigatajanmajarāmaraṇāmayaṃ | / bhavasahasrasudurlabhadarśana
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660137 (0.0):
vigatajanmajarāmaraṇāmayaṃ | / bhavasahasrasudurlabhadarśana
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661188 (0.0):
bhavasahasrasudurlabhadarśana / saphalam adya mune tava darśanam* || AVŚ_53.7 || iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662069 (0.0):
bhavasahasrasudurlabhadarśana / saphalam adya mune tava darśanam* || AVŚ_54.9 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662864 (0.0):
bhavasahasrasudurlabhadarśana / saphalam adya mune tava darśanam* || AVŚ_55.3 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663810 (0.0):
bhavasahasrasudurlabhadarśana / saphalam adya mune tava darśanam* || AVŚ_56.4 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664781 (0.0):
bhavasahasrasudurlabhadarśana / saphalam adya mune tava darśanam* || AVŚ_57.4 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665569 (0.0):
bhavasahasrasudurlabhadarśana / saphalam adya mune tava darśanam* || AVŚ_58.5 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666154 (0.0):
bhavasahasrasudurlabhadarśana / saphalam adya mune tava darśanam* || AVŚ_59.3 ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531143 (0.0):
032.017. bhavasahasrasudurlabhadarśana saphalamadya mune tava
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291301 (0.0):
naravarendra narāmarapūjita vigatajanmajarāmaraṇāmaya / / bhavasahasrasudurlabhadarśana saphalam adya mune tava darśanam // Dak_7.14
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14293621 (0.0):
naravarendra narāmarapūjita vigatajanmajarāmaraṇāmaya / / bhavaśahasrasudurlabhadarśana saphalam adya mune tava darśanam // Dak_8.62
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309900 (0.0):
naravarendra narāmarapūjita vigatajanmajarāmaraṇāmaya / / bhavasahasrasudurlabhadarśana saphalam adya mune tava darśanam //
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751915 (1.192):
jagati daityanarāmarapūjita vigatajanmajarāmaraṇāmaya | / bhavasahasrasudurlabhaṃ darśana saphalam adya munes tava darśanaṃ |1| ity
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438919 (0.013):
jagati daityanarāmarapūjitaṃ vigatajanmajarāmaraṇāmayaṃ | / bhavasahasrasudurlabhadarśanaṃ saphalam adya mune tava darśanam* ||
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001699 (0.013):
vigatajanmajarāmaraṇāmayaṃ / / bhavasahasrasudurlabhadarśanaṃ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12586020 (0.017):
bhavasahasrasudullabhadarśane saphalam adya mune tava darśanaṃ //
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007014 (0.051):
vigatajanmajarāmaraṇāmayaṃ / / bhavasahasrasudurlabhadarśanaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007023 (0.053):
saphalam adya mune tava darśanam* // / avanamya tataḥ pralambahāraḥ
atha sa devaputro bhagavataś caraṇayoḥ praṇipatya saṃjātaharsaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291311 (0.0):
bhavasahasrasudurlabhadarśana saphalam adya mune tava darśanam // Dak_7.14 / atha sa devaputro bhagavataś caraṇayoḥ praṇipatya saṃjātaharsaḥ
suralokābhimukhaṃ divaṃ jagāma // / atha sa devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ sasyasaṃpanna iva karṣakaḥ śūra
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660171 (0.0):
atha brāhmaṇapūrvako devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661220 (0.0):
athāsau devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva karṣakaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662102 (0.0):
atha śrīmatī devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663845 (0.0):
atha śukapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664816 (0.0):
atha dūtapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291315 (0.0):
atha sa devaputro bhagavataś caraṇayoḥ praṇipatya saṃjātaharsaḥ / suralokābhimukhaṃ divaṃ jagāma //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291327 (0.0):
suralokābhimukhaṃ divaṃ jagāma // / atha sa devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ sasyasaṃpanna iva karṣakaḥ śūra
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309932 (0.0):
atha paṭapradāyikā devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ sasyasaṃpanna iva
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438950 (0.0):
atha narakapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ sasyasampanna iva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007056 (0.0):
atha nāgapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ sasyasaṃpanna iva kārṣakaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662898 (0.008):
atha paṭapradāyikā devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741758 (0.009):
srotaāpattiphala sākṣāt kṛtaṃ | atha suvarṇavarṇaḥ kumāro vaṇig iva / labdhalābhaḥ sasyasampanna iva karṣakaḥ | śūra iva vijitasaṃgrāmaś
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659487 (0.017):
athāśīviṣapūrvako devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ, saṃpannasasya iva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654258 (0.017):
471.017. atha candraprabhā devakanyā vaṇigiva labdhalābhaḥ, sasyasampanna
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001730 (0.020):
atha yakṣapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ saṃpannasasya iva
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438937 (0.023):
praṇipatya ca dakṣiṇaṃ jitāriṃ suralokābhimukho divaṃ jagāma | / atha narakapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ sasyasampanna iva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007043 (0.023):
parigamya ca dakṣiṇaṃ jitāriṃ / suralokābhimukho divaṃ jagāma //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475898 (0.032):
atha maṇḍūkapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ śasyasampanna iva
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309918 (0.040):
parigamya ca dakṣiṇaṃ jitāriṃ suralokābhimukhaṃ divaṃ jagāma // Dak_23.15
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660157 (0.044):
parigamya ca dakṣiṇaṃ jitāriṃ / suralokābhimukho divaṃ jagāma || AVŚ_52.4 ||
iva jitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā bhagavatsakāśam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659497 (0.0):
athāśīviṣapūrvako devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ, saṃpannasasya iva / karṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660181 (0.0):
atha brāhmaṇapūrvako devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna / iva karṣakaḥ śūra iva {vi}jitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661230 (0.0):
athāsau devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva karṣakaḥ / śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662112 (0.0):
atha śrīmatī devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva / karṣakaḥ śūra iva {vi}jitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662907 (0.0):
atha paṭapradāyikā devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna / iva karṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663855 (0.0):
atha śukapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva / karṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664825 (0.0):
atha dūtapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva / karṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā hi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475913 (0.0):
kārṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā / bhagavatsakāśam āgatas tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gataḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291337 (0.0):
atha sa devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ sasyasaṃpanna iva karṣakaḥ śūra / iva jitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā bhagavatsakāśam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309942 (0.0):
atha paṭapradāyikā devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ sasyasaṃpanna iva / karṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438961 (0.0):
kārṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001743 (0.0):
kārṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā / bhagavatsakāśam upasaṃkrāntaḥ tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gataḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007066 (0.0):
atha nāgapūrvī devaputro vaṇig iva labdhalābhaḥ sasyasaṃpanna iva kārṣakaḥ / śūra iva jitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654264 (5.960):
471.017. atha candraprabhā devakanyā vaṇigiva labdhalābhaḥ, sasyasampanna / iva karṣakaḥ, śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturaḥ, yayā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478247 (0.015):
kārṣikaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo bhagavato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657899 (0.017):
ivāturā yayā vibhūtyā bhagavatsakāśam āgatās tayaiva vibhūtyā bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666952 (0.017):
sarvarogaparimuktā ivāturāḥ yayā vibhūtyā bhagavatsakāśam āgatās tayaiva / vibhūtyā svabhavanaṃ gatāḥ ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612142 (0.033):
kṛṣīvalaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvaroganirmukta ivāturo bhagavato
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27677368 (0.039):
karṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā / bhagavatsakāśam āgatā tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gatā //
āgatas tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gataḥ // / yaṃ dṛṣṭvā saṃdigdhamanaso bhikṣavo bhagavantaṃ papracchuḥ / kāni karmāṇi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660184 (0.0):
iva karṣakaḥ śūra iva {vi}jitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā / hi vibhūtyā bhagavatsakāśam āgatas tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gataḥ ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663858 (0.0):
karṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā / vibhūtyā bhagavatsakāśam āgatas tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gataḥ ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475916 (0.0):
kārṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā / bhagavatsakāśam āgatas tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gataḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291350 (0.0):
iva jitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā bhagavatsakāśam / āgatas tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gataḥ //
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438964 (0.0):
kārṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā / bhagavatsakāśam āgataḥ tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666953 (0.019):
sarvarogaparimuktā ivāturāḥ yayā vibhūtyā bhagavatsakāśam āgatās tayaiva / vibhūtyā svabhavanaṃ gatāḥ ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664830 (0.021):
karṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā hi / vibhūtyā bhagavatsakāśam āgatas tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gataḥ ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661232 (0.022):
śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā / bhagavatsakāśam āgatā tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gatā ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662114 (0.022):
vibhūtyā bhagavatsakāśam āgatā tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gatā ||
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309944 (0.022):
karṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā / bhagavatsakāśam āgatā tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gatā //
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001746 (0.028):
kārṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā / bhagavatsakāśam upasaṃkrāntaḥ tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gataḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007067 (0.028):
śūra iva jitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā / bhagavatsakāśam upasaṃkrāntaḥ tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659497 (0.034):
karṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā / vibhūtyā bhagavatsakāśam upagatas tayaiva vibhūtyā tasyām eva rātrau rājño
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693934 (0.053):
papracchuḥ: kāni bhadanta hastakena karmāṇi kṛtāny upacitāni
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975052 (0.054):
vipākena pradhānapuruṣāṇāṃ rājā saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhadrikeṇaiva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974630 (0.057):
vipākena mātuḥ kukṣau ṣaḍvarṣāṇy avasthitaḥ iti; bhagavān āha: rāhulenaiva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāny
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678282 (0.061):
bhagavantaṃ papracchuḥ: kāni bhadanta kāśisundaryā karmāṇi kṛtāni,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670050 (0.062):
papracchuḥ: kāni bhadanta priyeṇa karmāṇi kṛtāny upacitāni yena
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300718 (0.062):
sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ // kāni bhadanta / śuklayā karmāṇi kṛtāni yanāḍhye kule jātābhirūpā darśanīyā prāsādikā
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6678025 (0.062):
bhagavataś ca prāk parinirvṛte tatra subhadre parivrājake bhikṣavaḥ / papracchuḥ | kāni punaḥ karmāṇi subhadreṇa kṛtāni yat sarvaśrāvakebhyaḥ
kṛtāny upacitāni sā devaputrasyedṛśī vibhūtir āsit // avarakeṇa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291358 (0.0):
yaṃ dṛṣṭvā saṃdigdhamanaso bhikṣavo bhagavantaṃ papracchuḥ / kāni karmāṇi / kṛtāny upacitāni sā devaputrasyedṛśī vibhūtir āsit // avarakeṇa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670050 (0.060):
papracchuḥ: kāni bhadanta priyeṇa karmāṇi kṛtāny upacitāni yena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669467 (0.064):
papracchuḥ: kāni bhadanta balavatā karmāṇi kṛtāny upacitāni yenāsyāśrayo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693934 (0.064):
papracchuḥ: kāni bhadanta hastakena karmāṇi kṛtāny upacitāni
kuśalamūlena samanvāgataḥ sa devaputra iti //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291363 (0.0):
kṛtāny upacitāni sā devaputrasyedṛśī vibhūtir āsit // avarakeṇa / kuśalamūlena samanvāgataḥ sa devaputra iti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241421 (0.062):
bhagavan prajñāpāramitātyantaviviktatvād, na te bhagavan sattvā avarakeṇa / kuśalamūlena samanvāgatā bhaviṣyanti, ya imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241451 (0.062):
bhagavān āha: evam etat kauśikaivam etat, na te kauśika sattvā avarakeṇa / kuśalamūlena samanvāgatā bhaviṣyanti, ya imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitām
atha bhagavān kṣaṇaṃ tūṣṇīm āsthāya sarvāvantaṃ bhikṣugaṇam āmantryaivam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291373 (0.0):
kuśalamūlena samanvāgataḥ sa devaputra iti // / atha bhagavān kṣaṇaṃ tūṣṇīm āsthāya sarvāvantaṃ bhikṣugaṇam āmantryaivam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14294545 (0.028):
evam ukte 'tha bhagavān kṣaṇam eva tūṣṇīm āsthāya, idaṃ mahānimittaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305109 (0.057):
bhagavān kṣaṇaṃ tūṣṇīm āsthāya parṣadaṃ samālokya ca maitreyam
āha // bhikṣavo vaḥ kim āścaryabhūtaṃ taddhetuṃ pravakṣyāmi śṛṇuta //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291380 (0.0):
atha bhagavān kṣaṇaṃ tūṣṇīm āsthāya sarvāvantaṃ bhikṣugaṇam āmantryaivam / āha // bhikṣavo vaḥ kim āścaryabhūtaṃ taddhetuṃ pravakṣyāmi śṛṇuta //
upte bīj[e] aṅkuraḥ syāt pṛthivyāṃ tasmād vallī suprajātā supuṣpā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291390 (0.0):
āha // bhikṣavo vaḥ kim āścaryabhūtaṃ taddhetuṃ pravakṣyāmi śṛṇuta // / upte bīje aṅkuraḥ syāt pṛthivyāṃ tasmād vallī suprajātā supuṣpā /
bahvī śākhā bahupattrā phalādyā loke tadvaj jñeyam evaṃ prakārāḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291399 (0.0):
upte bīje aṅkuraḥ syāt pṛthivyāṃ tasmād vallī suprajātā supuṣpā / / bahvī śākhā bahupattrā phalādyā loke tadvaj jñeyam evaṃ prakārāḥ //
Dak_7.15 // / bīja upte hi varo bījāṅkuro hi mahān, yathā bījāṅkuro pṛthivyāḥ,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291409 (0.0):
bahvī śākhā bahupattrā phalādyā loke tadvaj jñeyam evaṃ prakārāḥ // / Dak_7.15 // / bīja upte hi varo bījāṅkuro hi mahān, yathā bījāṅkuro pṛthivyāḥ,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9860395 (0.051):
bījasya sato yathāṅkuro na ca yo bīja sa caiva aṅkuro /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25835676 (0.054):
bījasya sato yathāṅkuro na ca yo bīja sa caiva aṅkuro |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3770393 (0.054):
bījasya sato yathā + aṅkuro na ca yo bīja sa ca + eva aṅkuro | na ca anya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26965230 (0.054):
bījasya sato yathāṅkuro na ca yo bīja sa caiva aṅkuro | na ca anya tato na
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10489044 (0.064):
aprāmāṇikītyarthaḥ / / na hi bījāṅkuraḥ tato bījāntaraṃ ca yathā pratyakṣeṇa dṛśyate tadvadātmano
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13283574 (0.064):
aprāmāṇikītyarthaḥ / / na hi bījāṅkuraḥ tato bījāntaraṃ ca yathā pratyakṣeṇa dṛśyate
dharaṇītalāl laṭā prajātānyaśeṣān mahāprajātānāṃ, bahuśākhāpattrā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291418 (0.0):
bīja upte hi varo bījāṅkuro hi mahān, yathā bījāṅkuro pṛthivyāḥ, / dharaṇītalāl laṭā prajātānyaśeṣān mahāprajātānāṃ, bahuśākhāpattrā
sapuṣpajātātrāntare phalaprasiddhā subahuprakārāt //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291427 (0.0):
dharaṇītalāl laṭā prajātānyaśeṣān mahāprajātānāṃ, bahuśākhāpattrā / sapuṣpajātātrāntare phalaprasiddhā subahuprakārāt //
tathā manuṣyā varaśreṣṭhabījaṃ supātrakṣetre pratiropayanti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291437 (0.0):
sapuṣpajātātrāntare phalaprasiddhā subahuprakārāt // / tathā manuṣyā varaśreṣṭhabījaṃ supātrakṣetre pratiropayanti /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6648332 (0.064):
u15.18ef/.varjayej janma^nakṣatraṃ saṃgrahaṃ ca vivarhayet// / u15.19ab/.grāma^kṣetre ca yad bījaṃ gṛhe ca gṛha^devatā/
tadubhavo vṛkṣa na nīca kaś cit kṣayaṃ na yānti satataṃ phalanti //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291446 (0.0):
tathā manuṣyā varaśreṣṭhabījaṃ supātrakṣetre pratiropayanti / / tadubhavo vṛkṣa na nīca kaś cit kṣayaṃ na yānti satataṃ phalanti //
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24228151 (0.057):
vṛkṣa iti, tadā asau jāḍayācciśapāyā uccatvamapi vṛkṣavyavahārasya
Dak_7.16 // / tasmāt kasya cid bhikṣo bījāṅkuraṃ mahattaram /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291452 (0.0):
tadubhavo vṛkṣa na nīca kaś cit kṣayaṃ na yānti satataṃ phalanti // / Dak_7.16 // / tasmāt kasya cid bhikṣo bījāṅkuraṃ mahattaram /
sarveṣāṃ caiva bījānāṃ puṇyabījaṃ subījakam // Dak_7.17 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291458 (0.0):
tasmāt kasya cid bhikṣo bījāṅkuraṃ mahattaram / / sarveṣāṃ caiva bījānāṃ puṇyabījaṃ subījakam // Dak_7.17 //
tat kasya hetoḥ // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asaṃkhyeya kalpair mallā nāma janapade
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291470 (0.0):
sarveṣāṃ caiva bījānāṃ puṇyabījaṃ subījakam // Dak_7.17 // / tat kasya hetoḥ // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asaṃkhyeya kalpair mallā nāma janapade
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14303483 (0.006):
bhagavān āha // / bhūtapūrvaṃ bhikṣava atīte 'dhvany asaṃkhyeyakalpe dīpaṃkareṇa pūrvaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578474 (0.015):
180.020. tatkasya hetoh? / 180.021. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani rājābhūt kanakavarṇo nāma
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048985 (0.017):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asaṃkhyeye 'nyatamasmin karvaṭakaviṣaye
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565616 (0.024):
vṛṣṭam? bhagavānāha / 140.004. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani sarvābhibhūr nāma tathāgato
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578929 (0.024):
bhūtapūrva bhikṣavo 'tīte 'dhvani asaṃkhyeyaiḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643989 (0.028):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* || / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani brahmadatto nāma rājā rājyaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644531 (0.028):
suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* || / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ brahmadatto
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306779 (0.028):
bhāṣiṣye 'ham // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani surendradamano nāma samyaksaṃbuddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591215 (0.028):
etadavocat bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ahamaprameyāsaṃkhyeyān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686849 (0.029):
yenopapādukaḥ saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565827 (0.029):
devāṃstrāyastriṃśānadhirūḍhah? bhagavānāha / 141.001. <141>bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vipaśyī nāma tathāgato
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296820 (0.029):
prāsādikas tejaḥ pravrajyārhattvaṃ sākṣātkṛtam iti // bhagavān āha // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavatikalpe vipaśvī nāma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297470 (0.029):
bodhisattvena karmāṇi kṛtāni, abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ // bhagavān / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavatikalpe vipaśvī nāma
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667785 (0.036):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688800 (0.036):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27448991 (0.037):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ atīte 'dhvani ekanavatime kalpe (Tbks 2r7)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617315 (0.039):
318.026. bhagavāṃstānidamavocat / 318.027. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani gaṅgātaṭe
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625899 (0.039):
tān idam avocat/ / p.12.1/.bhūta^pūrvaṃ bhikṣavo +atīte +adhvani gaṅgā^taṭe
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532921 (0.040):
037.028. kutra bhagavan praṇidhānaṃ kṛtam? / 037.029. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani madhyadeśe vāsavo nāma rājā
kuśinagarapattanavane bhagavataḥ prabhūtaratnasya tathāgatasya dhātustūpam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291479 (0.0):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asaṃkhyeya kalpair mallā nāma janapade / kuśinagarapattanavane bhagavataḥ prabhūtaratnasya tathāgatasya dhātustūpam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292184 (0.054):
bhutapūrvaṃ prabhūtaratnasya tathāgatasya dhātustūpe snānakṛtamātreṇa
ekam asti / tasmin nagare vibhavavihīnamahādīnaparamadaridraḥ śāntamatir
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291491 (0.0):
kuśinagarapattanavane bhagavataḥ prabhūtaratnasya tathāgatasya dhātustūpam / ekam asti / tasmin nagare vibhavavihīnamahādīnaparamadaridraḥ śāntamatir
nāma śreṣṭhī prativasati sma // tasyānujo vigatamatir nāma, tayor militvā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291498 (0.0):
ekam asti / tasmin nagare vibhavavihīnamahādīnaparamadaridraḥ śāntamatir / nāma śreṣṭhī prativasati sma // tasyānujo vigatamatir nāma, tayor militvā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290779 (0.063):
tatraikapradeśe dharmakośavatīmahānagaryāṃ dharmamatir nāma śreṣṭhī / prativasati sma // sa ca mahādhano mahābhogo vistīrṇaparivāro
tābhyām anekayatnena dhanārjanaṃ kṛtaṃ tathāpi na saphalam abhūt / tat
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291507 (0.0):
nāma śreṣṭhī prativasati sma // tasyānujo vigatamatir nāma, tayor militvā / tābhyām anekayatnena dhanārjanaṃ kṛtaṃ tathāpi na saphalam abhūt / tat
kasmād dhetoḥ pūrvakuśaladānahīnatvāt //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291514 (0.0):
tābhyām anekayatnena dhanārjanaṃ kṛtaṃ tathāpi na saphalam abhūt / tat / kasmād dhetoḥ pūrvakuśaladānahīnatvāt //
tataḥ prabhūtaratnatathāgatasya śāsane samutpannaḥ prakṛtipariśuddhir
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291521 (0.0):
kasmād dhetoḥ pūrvakuśaladānahīnatvāt // / tataḥ prabhūtaratnatathāgatasya śāsane samutpannaḥ prakṛtipariśuddhir
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14254322 (0.032):
asminn eva magadhaviṣaye mallā nāma janapade kuśinagare mahāpaṭṭanavare / bhagavataḥ prabhūtaratnasya tathāgatasya śāsane samutpanno dharmacittakaḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28308285 (0.046):
kuśinagare mahāpattanavare bhagavataḥ prabhūtaratnasya śāsane samutpanno
nāmopāsakaḥ prativasti sma // sa dharmacittakaḥ karuṇācittam upasthāpya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291532 (0.0):
tataḥ prabhūtaratnatathāgatasya śāsane samutpannaḥ prakṛtipariśuddhir / nāmopāsakaḥ prativasti sma // sa dharmacittakaḥ karuṇācittam upasthāpya
sarvasattvebhyo nityaṃ dharmaṃ deśayati // / ye ke cit paścime kāle sarṣapaphalamātraṃ tathāgatasya śarīradhātuṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291537 (0.0):
nāmopāsakaḥ prativasti sma // sa dharmacittakaḥ karuṇācittam upasthāpya / sarvasattvebhyo nityaṃ dharmaṃ deśayati //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291547 (0.0):
sarvasattvebhyo nityaṃ dharmaṃ deśayati // / ye ke cit paścime kāle sarṣapaphalamātraṃ tathāgatasya śarīradhātuṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291760 (0.0):
śrutaṃ me / ye ke cit paścime kāle sarṣapaphalamātraṃ tathāgatasya
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24942333 (0.0):
vicaritvovāca / ye kecit paścime kāle paścime samaye sarṣapaphalamātraṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299866 (0.027):
sānusmarati śrutaṃ mayā, sarṣapaphalamātraṃ tathāgatānāṃ śarīradhātuṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082362 (0.062):
bhaviṣyanti / tvaṃ kila bho litsavikumāra sarṣapaphalamātraṃ dhātuṃ / tathāgatasya yācitum / dhātuṃ ratnakaraṇḍake nikṣipya dhāraṇāt
pūjayiṣyanti / tathāgatadhātustūpaṃ pūjayiṣyanti / teṣāṃ sarvakarmabhayo
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291554 (0.0):
ye ke cit paścime kāle sarṣapaphalamātraṃ tathāgatasya śarīradhātuṃ / pūjayiṣyanti / tathāgatadhātustūpaṃ pūjayiṣyanti / teṣāṃ sarvakarmabhayo
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291764 (0.013):
śrutaṃ me / ye ke cit paścime kāle sarṣapaphalamātraṃ tathāgatasya / śarīradhātuṃ pūjayiṣyanti, tathāgatasya dhātustūpaṃ pūjayiṣyanti, teṣāṃ
'ntaśaḥ paiśunyapāpakā akuśalān duḥkhadharmān na kramiṣyanti // ye ye
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291565 (0.0):
pūjayiṣyanti / tathāgatadhātustūpaṃ pūjayiṣyanti / teṣāṃ sarvakarmabhayo / 'ntaśaḥ paiśunyapāpakā akuśalān duḥkhadharmān na kramiṣyanti // ye ye
mānavās tathāgatadhātustūpaṃ pradakṣiṇaṃ kurvanti pūjayanti
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291571 (0.0):
'ntaśaḥ paiśunyapāpakā akuśalān duḥkhadharmān na kramiṣyanti // ye ye / mānavās tathāgatadhātustūpaṃ pradakṣiṇaṃ kurvanti pūjayanti
svadoṣaparihārārtham, te pramādād gamyāgamya prāṇivadhādidoṣavilayaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291582 (0.0):
mānavās tathāgatadhātustūpaṃ pradakṣiṇaṃ kurvanti pūjayanti / svadoṣaparihārārtham, te pramādād gamyāgamya prāṇivadhādidoṣavilayaṃ
bhaveyuḥ // / śubhāni dharmaḥ pariśuddhadharmaḥ pūrvāṇi pāpāni viśuddhadharmaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291589 (0.0):
svadoṣaparihārārtham, te pramādād gamyāgamya prāṇivadhādidoṣavilayaṃ / bhaveyuḥ // / śubhāni dharmaḥ pariśuddhadharmaḥ pūrvāṇi pāpāni viśuddhadharmaḥ /
aho hi dharmaḥ paramāryadharmaḥ pavitradharmaḥ śubhakāridharmaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291602 (0.0):
śubhāni dharmaḥ pariśuddhadharmaḥ pūrvāṇi pāpāni viśuddhadharmaḥ / / aho hi dharmaḥ paramāryadharmaḥ pavitradharmaḥ śubhakāridharmaḥ //
Dak_7.18 / atha sa daridrapuruṣo buddhasya dharmaṃ śrutvā prasādajāto nityam eva
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291613 (0.0):
aho hi dharmaḥ paramāryadharmaḥ pavitradharmaḥ śubhakāridharmaḥ // / Dak_7.18 / atha sa daridrapuruṣo buddhasya dharmaṃ śrutvā prasādajāto nityam eva
dharmaṃ śrotuṃ gacchatīti // tadānujo vigatamaitr bhrātaraṃ uvāca / bhrāta
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291622 (0.0):
atha sa daridrapuruṣo buddhasya dharmaṃ śrutvā prasādajāto nityam eva / dharmaṃ śrotuṃ gacchatīti // tadānujo vigatamaitr bhrātaraṃ uvāca / bhrāta
ā kiṃ tava maryādaṃ vyapahāya kāryaṃ dharmaśrutena kim, tvayā saha
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291630 (0.0):
dharmaṃ śrotuṃ gacchatīti // tadānujo vigatamaitr bhrātaraṃ uvāca / bhrāta / ā kiṃ tava maryādaṃ vyapahāya kāryaṃ dharmaśrutena kim, tvayā saha
vartanaṃ na sukaraṃ kartum, parapreṣako bhūtvā vartayāmīty uktvā svagṛhān
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291641 (0.0):
ā kiṃ tava maryādaṃ vyapahāya kāryaṃ dharmaśrutena kim, tvayā saha / vartanaṃ na sukaraṃ kartum, parapreṣako bhūtvā vartayāmīty uktvā svagṛhān
niṣkramya svacchandena, anyasya preṣako 'bhūt // atha sa daridro bhrātā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291650 (0.0):
vartanaṃ na sukaraṃ kartum, parapreṣako bhūtvā vartayāmīty uktvā svagṛhān / niṣkramya svacchandena, anyasya preṣako 'bhūt // atha sa daridro bhrātā
viyoge sati cittavyākulībhūtvā tathāpi svayam eva manaḥ praśāntya dharmeṣu
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291659 (0.0):
niṣkramya svacchandena, anyasya preṣako 'bhūt // atha sa daridro bhrātā / viyoge sati cittavyākulībhūtvā tathāpi svayam eva manaḥ praśāntya dharmeṣu
cintāparo vyavasthitaḥ // athaikasmin dine raktakāṣāyavastrapātradhārī
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291669 (0.0):
viyoge sati cittavyākulībhūtvā tathāpi svayam eva manaḥ praśāntya dharmeṣu / cintāparo vyavasthitaḥ // athaikasmin dine raktakāṣāyavastrapātradhārī
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663127 (0.049):
yāvad asau bhagavaddarśanotkaṇṭhitaḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo / vyavasthitaḥ | tato 'mātyar uktaḥ: kimarthaṃ deva śokaḥ kriyata iti |
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213538 (0.057):
avakrāntas tasyāyam anubhāva iti / (MSV II 15) rājā cintāparo vyavasthitaḥ / / katham asyā dohadaḥ prativinodyata iti / aparaiḥ kuśalajātīyaiḥ
bhikṣur eko dvāramūleṣv athiṣṭhat piṇḍapātraṃ yācitum // taṃ dṛṣṭvā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291678 (0.0):
cintāparo vyavasthitaḥ // athaikasmin dine raktakāṣāyavastrapātradhārī / bhikṣur eko dvāramūleṣv athiṣṭhat piṇḍapātraṃ yācitum // taṃ dṛṣṭvā
śīghram eva gṛhaṃ praviśyādrākṣīt kiṃ cin na vidyate / ātmanāhārāya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291689 (0.0):
bhikṣur eko dvāramūleṣv athiṣṭhat piṇḍapātraṃ yācitum // taṃ dṛṣṭvā / śīghram eva gṛhaṃ praviśyādrākṣīt kiṃ cin na vidyate / ātmanāhārāya
parittāni taṇḍulāny eva santi, sa sahasā gṛhītvā tasmai prāyacchat //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291696 (0.0):
śīghram eva gṛhaṃ praviśyādrākṣīt kiṃ cin na vidyate / ātmanāhārāya / parittāni taṇḍulāny eva santi, sa sahasā gṛhītvā tasmai prāyacchat //
bhikṣur api tena yathā dattaṃ tathā gṛhītvā tam uvāca // / daridre 'pi ca puṇyātmā daridre tyāgadurlabhaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291705 (0.0):
parittāni taṇḍulāny eva santi, sa sahasā gṛhītvā tasmai prāyacchat // / bhikṣur api tena yathā dattaṃ tathā gṛhītvā tam uvāca //
tasmāt puṇyānubhāvena dāridryaṃ te praṇaśyatu // Dak_7.19 // / bhadraṃ bhavatu te bhadra nāśayatu abhadrakam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291715 (0.0):
daridre 'pi ca puṇyātmā daridre tyāgadurlabhaḥ / / tasmāt puṇyānubhāvena dāridryaṃ te praṇaśyatu // Dak_7.19 //
buddhe bhaktiprasādo 'stu tena svargopapattaye // Dak_7.20 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291722 (0.0):
bhadraṃ bhavatu te bhadra nāśayatu abhadrakam / / buddhe bhaktiprasādo 'stu tena svargopapattaye // Dak_7.20 //
ity uktvāntarhito 'bhūt // atha tasya daridrasyaitad abhavat /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291728 (0.0):
buddhe bhaktiprasādo 'stu tena svargopapattaye // Dak_7.20 // / ity uktvāntarhito 'bhūt // atha tasya daridrasyaitad abhavat /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290871 (0.047):
tāraṇaṃ sarvasattvānāṃ saṃsāraduḥkhasāgarāt // Dak_7.7 // / ity uktvāntarhito 'bhūt // atha sa dharmamatiḥ śreṣṭhī buddhe bhagavati
kiṃ kartavyam idānīṃ me hā dhig janma ca jīvitam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291734 (0.0):
ity uktvāntarhito 'bhūt // atha tasya daridrasyaitad abhavat / / kiṃ kartavyam idānīṃ me hā dhig janma ca jīvitam /
vibhavasya vihīnena maraṇaṃ śobhanaṃ bhavet // Dak_7.21 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291739 (0.0):
kiṃ kartavyam idānīṃ me hā dhig janma ca jīvitam / / vibhavasya vihīnena maraṇaṃ śobhanaṃ bhavet // Dak_7.21 //
punar api tasyaitad abhavat // prakṛtipariśuddhināmopāsakasakāśād dharma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291748 (0.0):
vibhavasya vihīnena maraṇaṃ śobhanaṃ bhavet // Dak_7.21 // / punar api tasyaitad abhavat // prakṛtipariśuddhināmopāsakasakāśād dharma
śrutaṃ me / ye ke cit paścime kāle sarṣapaphalamātraṃ tathāgatasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291544 (0.0):
ye ke cit paścime kāle sarṣapaphalamātraṃ tathāgatasya śarīradhātuṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291757 (0.0):
punar api tasyaitad abhavat // prakṛtipariśuddhināmopāsakasakāśād dharma / śrutaṃ me / ye ke cit paścime kāle sarṣapaphalamātraṃ tathāgatasya
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24942331 (0.0):
vicaritvovāca / ye kecit paścime kāle paścime samaye sarṣapaphalamātraṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299866 (0.027):
sānusmarati śrutaṃ mayā, sarṣapaphalamātraṃ tathāgatānāṃ śarīradhātuṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082362 (0.062):
bhaviṣyanti / tvaṃ kila bho litsavikumāra sarṣapaphalamātraṃ dhātuṃ / tathāgatasya yācitum / dhātuṃ ratnakaraṇḍake nikṣipya dhāraṇāt
śarīradhātuṃ pūjayiṣyanti, tathāgatasya dhātustūpaṃ pūjayiṣyanti, teṣāṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291551 (0.0):
ye ke cit paścime kāle sarṣapaphalamātraṃ tathāgatasya śarīradhātuṃ / pūjayiṣyanti / tathāgatadhātustūpaṃ pūjayiṣyanti / teṣāṃ sarvakarmabhayo
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291764 (0.0):
śrutaṃ me / ye ke cit paścime kāle sarṣapaphalamātraṃ tathāgatasya / śarīradhātuṃ pūjayiṣyanti, tathāgatasya dhātustūpaṃ pūjayiṣyanti, teṣāṃ
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24942333 (0.0):
vicaritvovāca / ye kecit paścime kāle paścime samaye sarṣapaphalamātraṃ / tathāgatasya śarīradhātuṃ pūjayiṣyanti / imāṃ ca mahāsāhasrapramardanīṃ
pūrvakarmāvaraṇāni kṣayo bhaviṣyatīti / pāpakṣayatvāc cittaṃ pariśudhyate,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291777 (0.0):
śarīradhātuṃ pūjayiṣyanti, tathāgatasya dhātustūpaṃ pūjayiṣyanti, teṣāṃ / pūrvakarmāvaraṇāni kṣayo bhaviṣyatīti / pāpakṣayatvāc cittaṃ pariśudhyate,
cittapariśuddhatvād dharma pariśudhyate, dharmapariśuddhatvāt tenaiva
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291782 (0.0):
pūrvakarmāvaraṇāni kṣayo bhaviṣyatīti / pāpakṣayatvāc cittaṃ pariśudhyate, / cittapariśuddhatvād dharma pariśudhyate, dharmapariśuddhatvāt tenaiva
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1947848 (0.057):
paryavadātam | vacanapariśuddhatvāt pariśuddham | arthapariśuddhatvāt
phalaṃ labhyate // tathā śrutaṃ me pariśuddhadharmeti //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291788 (0.0):
cittapariśuddhatvād dharma pariśudhyate, dharmapariśuddhatvāt tenaiva / phalaṃ labhyate // tathā śrutaṃ me pariśuddhadharmeti //
atha tasyaitad abhavat / tathā tathāgataṃ pūjayeyam iti so 'pi nirvāṇaṃ / gataḥ / tathāpy asya dhātustūpam asti tam ahaṃ pūjayeyam iti // punas
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291795 (0.0):
phalaṃ labhyate // tathā śrutaṃ me pariśuddhadharmeti // / atha tasyaitad abhavat / tathā tathāgataṃ pūjayeyam iti so 'pi nirvāṇaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291802 (0.0):
atha tasyaitad abhavat / tathā tathāgataṃ pūjayeyam iti so 'pi nirvāṇaṃ / gataḥ / tathāpy asya dhātustūpam asti tam ahaṃ pūjayeyam iti // punas
tasyaitad abhavat // / sāmagryāca vihīnena kiṃvidhair api pūjayet / / puṣpaṃ dhūpas tathā gandhaṃ dīpanaivedyam eva ca /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291811 (0.0):
gataḥ / tathāpy asya dhātustūpam asti tam ahaṃ pūjayeyam iti // punas / tasyaitad abhavat // / sāmagryāca vihīnena kiṃvidhair api pūjayet /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842115 (0.041):
nānāmaṇḍalakāryagre maṇḍalādhipatirbhavet(1) //AP_211.066cd/ / gandhaṃ puṣpaṃ dhūpadīpaṃ naivedyañca pradakṣiṇaṃ /AP_211.067ab/
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617926 (0.055):
gandha puṣpaṃ tathā dhūpaṃ dīpaṃ naviedya bhājanam ||23||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4780406 (0.056):
śivāya dadyāt pādyañca ācāmañcārghyameva ca /AP_74.075ab/ / gandhaṃ puṣpaṃ dhūpadīpaṃ naivedyācamanīyakaṃ //AP_74.075cd/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21082180 (0.057):
ācamanaṃ gandha puṣpaṃ dhūpa dīpaṃ prakalpayet | / naivedyaṃ punar ācāmaṃ natvā stutvā visarjayet // Hbhv_6.47 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6707838 (0.064):
devasya mūlamantreṇa pūjā kāryā vṛṣadhvaja // GarP_1,34.48 // / gandhaṃ puṣpaṃ tathā dhūpaṃ dīpaṃ naivedyameva ca /
etair vidhiṃ vinā pūjā kiṃ pūjāphalam āpyate // Dak_7.22 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291818 (0.0):
puṣpaṃ dhūpas tathā gandhaṃ dīpanaivedyam eva ca / / etair vidhiṃ vinā pūjā kiṃ pūjāphalam āpyate // Dak_7.22 //
iti daridraḥ samanuśocya tiṣṭhati dīnamānasaḥ // / atha tasya dharmaśrutasya puṇyānukūla pratodeneva pracodayati sma // tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291831 (0.0):
etair vidhiṃ vinā pūjā kiṃ pūjāphalam āpyate // Dak_7.22 // / iti daridraḥ samanuśocya tiṣṭhati dīnamānasaḥ //
manasi etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097184 (0.0):
kṣubhitavyam. tat kasya hetoḥ? tathā hi naitan mama pratirūpaṃ syād yad / aham eṣām antike vyāpadyeyaṃ vā kṣubhyeyaṃ vā. tat kasya hetoḥ? tathā hy
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5623487 (0.0):
svacittaṃ paribhāṣitavān: naitan mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659238 (0.0):
'ntike cittaṃ prasādyeti || athāśīviṣapūrvakasya devaputrasyaitad abhavat: / na mama pratirūpaṃ syāt*, yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659925 (0.0):
devaputrasyaitad abhavat: na mama pratirūpaṃ syāt*, yad ahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661872 (0.0):
abhavat: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāsā bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663594 (0.0):
bhagavato 'ntike cittam abhiprasādyeti | atha śukapūrviṇo devaputrasyaitad / abhavat*: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665352 (0.0):
devaputrasyaitad abhavat*: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475792 (0.0):
bhagavato 'ntike cittam abhiprasādyeti / tasyaitad abhavat* / na mama / pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498193 (0.0):
abhūtenābhyākhyātaḥ / so 'yam idānīṃ praghātyate / na mama pratirūpaṃ / syāt* / yad aham apy upekṣeya / iti viditvā parāvṛtya rājñaḥ sakāśam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501868 (0.0):
mahāmaudgalyāyanaḥ saṃlakṣayati / na mama pratirūpaṃ syād yad aham
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229502 (0.0):
kṛtam upārdhapiṇḍapātaś ca dattaḥ / na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525386 (0.0):
015.013. na mama pratirūpaṃ syād yadahaṃ svāminamadhyupekṣeyamiti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566773 (0.0):
144.004. na mama pratirūpaṃ syāt yadahaṃ buddhasya bhagavato nāmodghoṣaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654734 (0.0):
472.025. rājā bimbisāraḥ saṃlakṣayati na mama pratirūpaṃ syādyadahaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291838 (0.0):
atha tasya dharmaśrutasya puṇyānukūla pratodeneva pracodayati sma // tasya / manasi etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299825 (0.0):
atha sā pānadāyikādevakanyāyā etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27658512 (0.0):
atha tasya devaputrasya cetasy etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad / ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmayeyam / iti sa
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17217037 (0.0):
4 stūpāt puṣpa + + + /// ti vyavasita .. + .. .. r.. .ir abhavat naitan / mama pratirūpaṃ syād yad aham upāsakakulaprasūto buddhaguṇānām upa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454882 (0.0):
14.17 (na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ vi)prakrānte bhikṣusaṃghe
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124150 (0.0):
devaḥ kālaṃ manyate. atha rājño mahāsudarśanasyaitad abhavan. na mama / pratirūpaṃ syād yad aham evam eva tatprathamato dharmyaṃ prāsādam
tathāgatadhātustūpa upāsitavyaḥ pānīyamātreṇa snānaṃ kartavyam / iti matvā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291849 (0.0):
manasi etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ / tathāgatadhātustūpa upāsitavyaḥ pānīyamātreṇa snānaṃ kartavyam / iti matvā
mṛnmayaghataṃ gṛhītvā nadyāṃ tīre snātvā pariśuddhamānaso jalam ādāya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291859 (0.0):
tathāgatadhātustūpa upāsitavyaḥ pānīyamātreṇa snānaṃ kartavyam / iti matvā / mṛnmayaghataṃ gṛhītvā nadyāṃ tīre snātvā pariśuddhamānaso jalam ādāya
tasmin stūpe snāpayati sma // tato dinamāsātyāyād ekasmin dine
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291869 (0.0):
mṛnmayaghataṃ gṛhītvā nadyāṃ tīre snātvā pariśuddhamānaso jalam ādāya / tasmin stūpe snāpayati sma // tato dinamāsātyāyād ekasmin dine
caityabimbasnānāya jalam ādātuṃ gacchati //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291876 (0.0):
tasmin stūpe snāpayati sma // tato dinamāsātyāyād ekasmin dine / caityabimbasnānāya jalam ādātuṃ gacchati //
jalam ādāya tadā gatvā snānaṃ cāpi prakalpitam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291881 (0.0):
caityabimbasnānāya jalam ādātuṃ gacchati // / jalam ādāya tadā gatvā snānaṃ cāpi prakalpitam /
tadā ghaṭāt patitāni ratnāni vividhāni ca // Dak_7.23 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291886 (0.0):
jalam ādāya tadā gatvā snānaṃ cāpi prakalpitam / / tadā ghaṭāt patitāni ratnāni vividhāni ca // Dak_7.23 //
tataḥ sa śāntamatis tāni dṛṣṭvā prasādajāto manasīty abhūt //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291895 (0.0):
tadā ghaṭāt patitāni ratnāni vividhāni ca // Dak_7.23 // / tataḥ sa śāntamatis tāni dṛṣṭvā prasādajāto manasīty abhūt //
namaskaromi stūpāya caityāya dharmadhātave / / niryātayāmi ratnāni caityāya śuddhacetasā // Dak_7.24 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291906 (0.0):
tataḥ sa śāntamatis tāni dṛṣṭvā prasādajāto manasīty abhūt // / namaskaromi stūpāya caityāya dharmadhātave /
tataḥ sa pratinivṛtya nadyās tīre pragacchati /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291912 (0.0):
niryātayāmi ratnāni caityāya śuddhacetasā // Dak_7.24 // / tataḥ sa pratinivṛtya nadyās tīre pragacchati /
dadarśa sa daridreṇa ratnāni ca samākulā // Dak_7.25 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291918 (0.0):
tataḥ sa pratinivṛtya nadyās tīre pragacchati / / dadarśa sa daridreṇa ratnāni ca samākulā // Dak_7.25 //
vajravaiḍūryamasāramuktāmaṇikyabāhulam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291926 (0.0):
dadarśa sa daridreṇa ratnāni ca samākulā // Dak_7.25 // / vajravaiḍūryamasāramuktāmaṇikyabāhulam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917341 (0.051):
muktāmāṇikyavaiḍūryagomedānvajravidrumau // NarP_1,65.31 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3734474 (0.058):
ratna sūtra karṇa kaṇṭha āvalī vināmita vaiḍūrya maṇi hāra abhipralambitāni
karketanendranīlādi puṣparāgādinā tathā / / nadyāḥ pravāhaṃ kṣobhitvā sasāra sikatāsthale // Dak_7.26 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291936 (0.0):
vajravaiḍūryamasāramuktāmaṇikyabāhulam / / karketanendranīlādi puṣparāgādinā tathā /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5850587 (0.060):
evaṃ tadeva talamadhyasyanti / avāṅmukhībhūtamahendranīlamaṇimayamahākaṭāhakalpamityarthaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917341 (0.061):
muktāmāṇikyavaiḍūryagomedānvajravidrumau // NarP_1,65.31 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20764681 (0.064):
13,134.057d@015_3367 mahāntaṃ yadi vā stokaṃ nānādravyasamāyutam / 13,134.057d@015_3368 suvarṇarajatābhyāṃ ca maṇimuktāpravālakaiḥ
buddhapuṇyānubhāvena daridreṇācireṇa ca / / prāpyate ratnalābhāni svapnopameva īdṛśā // Dak_7.27 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291948 (0.0):
nadyāḥ pravāhaṃ kṣobhitvā sasāra sikatāsthale // Dak_7.26 // / buddhapuṇyānubhāvena daridreṇācireṇa ca /
tataḥ sa daridras tāni svecchayā gṛhya punar api / svaṃ bhavanaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291958 (0.0):
prāpyate ratnalābhāni svapnopameva īdṛśā // Dak_7.27 // / tataḥ sa daridras tāni svecchayā gṛhya punar api / svaṃ bhavanaṃ
pratinivṛtya cintayann uvāca // / aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660916 (0.0):
śakraḥ prāha: / aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvado