View original HTML file with complete header information
śrīgaruḍamahāpurāṇam / śrīgaṇeśāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6727543 (0.0):
sarvatīrtha māhātmyaṃ nāmaikāśītitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 82 / śrīgaṇeśāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24945950 (0.0):
śrīgaruḍamahāpurāṇam / śrīgaṇeśāyanamaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732723 (0.056):
'dhyāyaḥ / śrīgaṇeśāya namaḥ / / atha śrīlalitopākhyānaṃ prārabhyate /
śrīgaruḍamahāpurāṇam / śrīgaṇeśāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6727543 (0.0):
sarvatīrtha māhātmyaṃ nāmaikāśītitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 82 / śrīgaṇeśāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24945950 (0.0):
śrīgaruḍamahāpurāṇam / śrīgaṇeśāyanamaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732723 (0.056):
'dhyāyaḥ / śrīgaṇeśāya namaḥ / / atha śrīlalitopākhyānaṃ prārabhyate /
tatrādime dvitīyāṃśe pretakāṇḍo dharmakāṇḍanāmārabhyate /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348630 (0.052):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe / dharmadṛpretadṛśrīkṛṣṇagaruḍa saṃvāde
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14370359 (0.052):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dvitīyāṃśe / dharmakāṇḍe pretakalpe mokṣopāyanirūpaṇaṃ nāmaikonapañcāśattamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955344 (0.052):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe / pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948596 (0.060):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe kṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe / brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo
oṃ namo bhagavate vāsudevāya / / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19578007 (5.960):
01,001.000a nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 01,001.000c devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19726652 (5.960):
02,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 02,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19942566 (5.960):
04,001.000*0001_001 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 04,001.000*0001_002 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19998834 (5.960):
05,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 05,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20291524 (5.960):
08,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 08,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20422010 (5.960):
10,010.000*0050_01<>nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 10,010.000*0050_02<>devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20499141 (5.960):
12,128.049f*0301_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 12,128.049f*0301_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20865884 (5.960):
17,003.036c draupadī yoṣitāṃ śreṣṭhā yatra caiva priyā mama / 18,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 18,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26223506 (5.960):
13,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 13,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Asramavasikaparvan (mbh_15_u.htm.txt) 2613084 (5.960):
15,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 15,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Asvamedhikaparvan (mbh_14_u.htm.txt) 23612722 (5.960):
14,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 14,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15663719 (5.960):
09,029.000*0179_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 09,029.000*0179_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10335613 (5.960):
12,167.024c yudhiṣṭhiraḥ prītamanā babhūva janamejaya / 12,168.000*0455_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 12,168.000*0455_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14711637 (5.960):
11,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 11,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693199 (5.960):
oṃ nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayamudīrayet // GarP_Mang.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm06u.htm.txt) 1429766 (5.960):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_6.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm08u.htm.txt) 8597944 (5.960):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_8.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm09u.htm.txt) 18911450 (5.960):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_9.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm10u.htm.txt) 9101526 (5.960):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_10.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm11u.htm.txt) 3491170 (5.960):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_11.1 //
devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayamudīrayet // GarP_2,1.Mang //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19578009 (0.0):
01,001.000a nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 01,001.000c devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19726655 (0.0):
02,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 02,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19785819 (0.0):
03,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 03,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19942567 (0.0):
04,001.000*0001_001 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 04,001.000*0001_002 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20086073 (0.0):
06,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 06,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20162070 (0.0):
07,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 07,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20291526 (0.0):
08,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 08,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20368751 (0.0):
09,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 09,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20415331 (0.0):
10,000.000*0001_01<>nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 10,000.000*0001_02<>devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20422012 (0.0):
10,010.000*0050_01<>nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 10,010.000*0050_02<>devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20435861 (0.0):
12,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 12,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20499144 (0.0):
12,128.049f*0301_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 12,128.049f*0301_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20520640 (0.0):
12,168.000*0455_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 12,168.000*0455_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20635426 (0.0):
13,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 13,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20788599 (0.0):
14,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 14,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20846279 (0.0):
15,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 15,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20860213 (0.0):
16,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 16,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20865887 (0.0):
18,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 18,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26223509 (0.0):
13,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 13,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24587021 (0.0):
03,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 03,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
dharmandṛḍhabaddhamūlo vedaskandhaḥ purāṇaśākhāḍhyaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19577753 (0.0):
01,000.000*0002_01 dharmadṛḍhabaddhamūlo vedaskandhaḥ purāṇaśākhāḍhyaḥ
kratukusumo mokṣaphalo madhusūdanapādapo jayati // GarP_2,1.1 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19577755 (0.0):
01,000.000*0002_01 dharmadṛḍhabaddhamūlo vedaskandhaḥ purāṇaśākhāḍhyaḥ / 01,000.000*0002_02 kratukusumo mokṣaphalo jayati kalpadrumo viṣṇuḥ
naimiṣe 'nimiṣakṣetre śaunakādyā munīśvarāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162229 (0.057):
BhP_01.01.004/1 naimiṣe 'nimiṣakṣetre īśayaḥ śaunakādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627098 (0.057):
naimiṣe 'nimiṣakṣetre īśayaḥ śaunakādayaḥ /
karmaṇāmantare sūtaṃ svāsīnamidamabruvan // GarP_2,1.2 //
sūta jānāsi sakalaṃ vastu vyāsaprasādataḥ /
tena naḥ sandihānānāṃ sandehaṃ chettumarhasi // GarP_2,1.3 //
yathā tṛṇajalauketi nyāyamā śritya kañcana / / dehino 'nyatanuprāptiṃ kecittvevaṃ vadanti hi // GarP_2,1.4 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16202862 (0.062):
kecid uṣṭrāṃs tathā khaḍgān HV_App.I,42.501a / kecid evaṃ vadanti hi HV_App.I,31.3551b / kecid oghabalānvitāḥ HV_43.71b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25014464 (0.062):
kecid uṣṭrāṃs tathā khaḍgān HV_App.I,42.501a / kecid evaṃ vadanti hi HV_App.I,31.3551b / kecid dinakaraprabhāḥ HV_App.I,24.129b
kecitpunaryātanānāṃ yāmīnāmupabhogataḥ / / paścāddehāntaraprāptiṃ vadanti kimu tatrasat // GarP_2,1.5 //
sūta uvāca / / sādhu pṛṣṭaṃ mahābhāgāḥ śṛṇudhvaṃ bhavatāṃ punaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15914078 (0.047):
teṣāṃ samāgame bhadrā kā kathā lokapāvanī // NarP_1,63.4 // / sūta uvāca / sādhu pṛṣṭaṃ mahābhāga tvayā lokopakāriṇā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18802300 (0.059):
tatsaṃśritāni tīrthāni yāni tāni vadasva me // RKV_1.12 // / sūta uvāca: / sādhu pṛṣṭaṃ kulapate caritraṃ narmadāśritam /
sandeho nopapadyeta lokārthaṃ kila pṛcchatām // GarP_2,1.6 //
tadahaṃ kṛṣṇagaruḍasaṃvādadvārakaṃ dvijāḥ /
apākariṣye sandehaṃ bhavatāṃ bhāvitātmanām // GarP_2,1.7 // / namaḥ kṛṣṇāya munaye ya enaṃ samupāśritāḥ /
añjastaranti saṃsārasāgaraṃ kunadīmiva // GarP_2,1.8 // / ekadā vainateyasya lokānāṃ lokanaspṛhā /
babhūva so 'tha babhrāma teṣu nāma harergṛṇan // GarP_2,1.9 //
sa pātālaṃ bhuvaṃ svargaṃ bhrāntvālabdhaśamāśayaḥ /
lokaduḥ khenātiduḥ khī punarvaikuṇṭhamāgamat // GarP_2,1.10 //
na rajo na tamaścaiva sattvaṃ tābhyāṃ ca miśritam /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943306 (0.029):
BhP_02.09.010/1 pravartate yatra rajastamastayoḥ sattvaṃ ca miśraṃ na ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644148 (0.029):
BhP_02.09.009 // / pravartate yatra rajastamastayoḥ sattvaṃ ca miśraṃ na ca kālavikramaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981101 (0.029):
sva dṛṣṭavadbhir puruṣair abhiṣṭutam ||9|| / pravartate yatra rajas tamas tayoḥ / sattvaṃ ca miśraṃ na ca kāla vikramaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863625 (0.029):
sva-dṛṣṭavadbhir puruṣair abhiṣṭutam // Lbh_1,5.229 // / pravartate yatra rajas tamas tayoḥ / sattvaṃ ca miśraṃ na ca kāla-vikramaḥ |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938824 (0.041):
BhP_02.02.017/3 na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640012 (0.041):
na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān pradhānam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997463 (0.041):
na yatra sattvaṃ na rajas tamaś ca / na vai vikāro na mahān pradhānam ||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22938750 (0.046):
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata | / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā ||BhG_14.10||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3460530 (0.046):
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata | / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā || BhG_14.10 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103675 (0.048):
06,036.010a rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata / 06,036.010c rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627658 (0.048):
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629330 (0.048):
rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā Bhg_14.010c
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16033755 (0.048):
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata | / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā ||10||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9065505 (0.048):
sattvaṃ rajas tamaś caiva Mn_12.24a / sattvaṃ rajas tamaś caiva Yj_3.182a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16919650 (0.051):
rajasā rājasāṃś caiva BrP_241.44c / rajas tamaś ca sattvaṃ ca BrP_237.58a / rajas tamasi saṃmagnaṃ BrP_240.57c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16245660 (0.051):
tathā sati hṛṣīkeśa HV_App.I,31.2809a / tathā sattvaṃ rajas tamaḥ HV_App.I,24.12b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306610 (0.053):
sattvaṃ brahmā rajo viṣṇus SvaT_11.66a / sattvaṃ rajastamaścaiva SvaT_11.64c
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19457815 (0.055):
ito 'pi na pāramārthiko 'yaṃ vyapadeśa ityāha sattvaṃ raja iti / sattvaṃ rajastamo vāpi na putro na pitā yataḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986002 (0.056):
caitammāyādikaṃ niṣedhatā śrī śukadevena | / pravartate yatra rajas tamas tayoḥ / sattvaṃ ca miśraṃ na ca kāla vikramaḥ |
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812601 (0.060):
sattvaṃ rajastamaśceti Bca_9.128a / sattvaṃ rajastamo vāpi Bca_9.65a
yatra pravartate naiva sattvameva pravartate // GarP_2,1.11 // / na yatra māyā nāśaśca na cai rāgādayo malāḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943306 (0.059):
BhP_02.09.010/1 pravartate yatra rajastamastayoḥ sattvaṃ ca miśraṃ na ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644148 (0.059):
pravartate yatra rajastamastayoḥ sattvaṃ ca miśraṃ na ca kālavikramaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981101 (0.059):
pravartate yatra rajas tamas tayoḥ / sattvaṃ ca miśraṃ na ca kāla vikramaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863625 (0.059):
pravartate yatra rajas tamas tayoḥ / sattvaṃ ca miśraṃ na ca kāla-vikramaḥ |
śyāmāvadātāḥ surucaḥ śatapatravilocanāḥ // GarP_2,1.12 //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943325 (0.063):
BhP_02.09.011/1 śyāmāvadātāḥ śatapatralocanāḥ piśaṅgavastrāḥ surucaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644166 (0.063):
śyāmāvadātāḥ śatapatralocanāḥ piśaṅgavastrāḥ surucaḥ supeśasaḥ /
surāsurārcitā yatra gaṇā viṣṇoḥ supeśasaḥ /
piśaṅgavastrābhāraṇā maṇiyuṅniṣkabhūṣitāḥ // GarP_2,1.13 //
caturbhujāḥ kuṇḍalino maulino mālinastathā / / bhrājiṣṇubhirvimānānāṃ paṅkibhirye mahātmanām // GarP_2,1.14 //
dyotante dyotamānānāṃ pramadānāṃ ca paṅktibhiḥ / / śrīryatra nānāvibhavairhareḥ pādau mudārcati // GarP_2,1.15 //
hariṃ gāyati dolāsthaṃ gīyamānālibhiḥ svayam /
dadarśa śrīhariṃ tatra śrīpatiṃ sātvatāṃ patim // GarP_2,1.16 //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943396 (0.058):
BhP_02.09.014/1 dadarśa tatrākhilasātvatāṃ patiṃ śriyaḥ patiṃ yajñapatiṃ / jagatpatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644233 (0.058):
dadarśa tatrākhilasātvatāṃ patiṃ śriyaḥ patiṃ yajñapatiṃ jagatpatim /
jagatpatiṃ yajñapatiṃ pārṣadaiḥ pariṣevitam / / sunandanandaprabalārhaṇamukhyairnirantaram // GarP_2,1.17 //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943403 (0.045):
BhP_02.09.014/3 sunandanandaprabalārhaṇādibhiḥ svapārṣadāgraiḥ parisevitaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644239 (0.045):
dadarśa tatrākhilasātvatāṃ patiṃ śriyaḥ patiṃ yajñapatiṃ jagatpatim / / sunandanandaprabalārhaṇādibhiḥ svapārṣadāgraiḥ parisevitaṃ vibhum //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981191 (0.045):
sunanda nanda prabalārhaṇādibhiḥ / sva pārṣadāgraiḥ parisevitaṃ vibhum ||14||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403959 (0.045):
sunanda nanda prabalārhaṇādibhiḥ / sva pārṣadāgraiḥ parisevitaṃ vibhum || [BhP 2.9.14] iti |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863719 (0.045):
sunanda-nanda-prabalārhaṇādibhiḥ / sva-pārṣadāgraiḥ parisevitaṃ vibhum ||
bhṛtyaprasādasumukhamāyatāruṇalocanam /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943421 (0.057):
prasannahāsāruṇalocanānanam / BhP_02.09.015/3 kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ caturbhujaṃ pītāṃśukaṃ vakṣasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644257 (0.058):
bhṛtyaprasādābhimukhaṃ dṛgāsavaṃ prasannahāsāruṇalocanānanam / / kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ caturbhujaṃ pītāṃśukaṃ vakṣasi lakṣitaṃ śriyā //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863736 (0.058):
prasanna-hāsāruṇa-locanānanam | / kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ catur-bhujaṃ
kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ śriyā vakṣasi lakṣitam // GarP_2,1.18 //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943429 (0.022):
BhP_02.09.015/3 kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ caturbhujaṃ pītāṃśukaṃ vakṣasi / lakṣitaṃ śriyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644264 (0.022):
kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ caturbhujaṃ pītāṃśukaṃ vakṣasi lakṣitaṃ śriyā //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981215 (0.033):
kirīṃinaṃ kuṇḍalinaṃ catur bhujaṃ / pītāṃśukaṃ vakṣasi lakṣitaṃ śriyā ||15||
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863743 (0.033):
kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ catur-bhujaṃ / pītāṃśukaṃ vakṣasi lakṣitaṃ śriyā ||
pītāṃśukaṃ caturbāhuṃ prasannahasitānanam /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943428 (0.035):
BhP_02.09.015/3 kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ caturbhujaṃ pītāṃśukaṃ vakṣasi / lakṣitaṃ śriyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644263 (0.035):
kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ caturbhujaṃ pītāṃśukaṃ vakṣasi lakṣitaṃ śriyā //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981214 (0.035):
kirīṃinaṃ kuṇḍalinaṃ catur bhujaṃ / pītāṃśukaṃ vakṣasi lakṣitaṃ śriyā ||15||
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863742 (0.035):
kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ catur-bhujaṃ / pītāṃśukaṃ vakṣasi lakṣitaṃ śriyā ||
abhyarhaṇāsanāsīnaṃ tābhiḥ śaktibhirāvṛtam // GarP_2,1.19 //
pradhānapuruṣābhyāṃ ca mahatā cāhamā tathā / / ekādaśondriyaiścaiva pañcabhūtaistathaiva ca // GarP_2,1.20 //
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22296992 (0.023):
tā etā ekādaśādadhāti | akṣatriyasya vāpurohitasya vāsarvaṃ vai / tadyadekādaśāsarvaṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971904 (0.040):
puṣkarādririti prāhurevaṃ tattvārthavedinaḥ // GarP_3,26.30 // / śātakuṃbhasvarūpatvātkanakādriṃ ca taṃ viduḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364105 (0.056):
bhaktyā tatra prakurvīta śrāddhatyekādaśaiva tu // GarP_2,40.20 // / sarvakarmavipākena ekaikāgre samāhitaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966494 (0.056):
laṃbagulpho vakrapādaḥ kunakhī śyāvadantakaḥ // GarP_3,22.35 // / dīrghajaṅgho dīrghaśiśrastvekāṇḍaścaikanāsikaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951282 (0.063):
devasāvarṇisāvarṇirindrasāvarṇirevaca / / tathaiva dakṣasāvarṇirdharmabhāvarṇireva ca // GarP_3,5.48 // / ekādaśavidhā hyevaṃ manavaḥ parikīrtitāḥ /
svarūperamamāṇaṃ tamīśvaraṃ vinatāsutaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971904 (0.013):
puṣkarādririti prāhurevaṃ tattvārthavedinaḥ // GarP_3,26.30 // / śātakuṃbhasvarūpatvātkanakādriṃ ca taṃ viduḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966494 (0.015):
laṃbagulpho vakrapādaḥ kunakhī śyāvadantakaḥ // GarP_3,22.35 // / dīrghajaṅgho dīrghaśiśrastvekāṇḍaścaikanāsikaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723069 (0.017):
meṣyādyā daśa yā nāḍyo dakṣiṇā vāma saṃsthitāḥ // GarP_1,67.39 // / caresthire tadvimārge tādṛśetādṛśe kramāt /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339578 (0.020):
kāndiśīkaḥ samabhavaḍh yadbhaviṣyo yayau punaḥ // GarP_2,7.13 // / jhaṅkāreṣu ca jhillīnāṃ ghūkānāṃ ghūtkṛteṣvapi /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6764075 (0.020):
śvetāstāmrāvabhāsāśca nāmataḥ saptadhā tu te // GarP_1,165.6 // / antrādā udarāveṣṭā hṛdayādā mahāgudāḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959551 (0.029):
indrāyedaṃ dātukāmaḥ khagendra tadarthaṃ vai pāvituṃ sovituṃ ca // / GarP_3,15.20 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24977691 (0.049):
ārtikyakāle ca tathaiva viṣṇoḥ samyak smaretparśurāmākhyaviṣṇum // / GarP_3,29.53 // / apośanevaiśvadevasya kāle tadanyahomādiṣu bhasmadhāraṇe /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6710993 (0.056):
āvāhito 'si deveśa pūjārthaṃ parameśvara // GarP_1,43.28 // / tatprabhāter'cayiṣyāmi sāmagyāḥ sannidhau bhava /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801517 (0.062):
garuḍo bhagavānviṣṇudhyāṃyansarvavāptavān // GarP_1,240.33 //
taddarśanāhlādayutasvānto hṛṣyattanūruhaḥ // GarP_2,1.21 //
locanābhyāmaśru muñcanpremamagno nanāma ha /
namāgataṃ nataṃ svīya vāhanaṃ viṣṇurabravīt /
bhūmiḥ kā laṅghitā pakṣiṃstvayeyantamanehasam // GarP_2,1.22 //
garuḍa uvāca / / tava prasādādvaikuṇṭha trailokyaṃ sacarācaram // GarP_2,1.23 //
mayā vilokitaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20290708 (0.050):
07,173.062d*1465_03 tvayā sarvam idaṃ vyāptaṃ jagat sthāvarajaṅgamam
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15478529 (0.050):
05,129.013f@008_0011 tvayā vyāptam idaṃ sarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23741435 (0.050):
tvayā sarvamidaṃ vyāptaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // VamP_44.63 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15424820 (0.054):
05,012.029a tvayā jagad idaṃ sarvaṃ dhṛtaṃ sthāvarajaṅgamam
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2240851 (0.054):
yad idaṃ dṛśyate kiñcij jagat sthāvarajaṅgamam | / / sarvaṃ sarvaprakārāḍhyaṃ sasurāsurakiṃnaram // Mo_3
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4783751 (0.054):
tvayā pavitritaṃ sarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamaṃ /AP_79.020ab/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20250130 (0.055):
07,124.018d@018_0025 tvayā sṛṣṭam idaṃ sarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300603 (0.058):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ % jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 // / ahamagnirmahātejāḥ $ somaścaiṣā mahāṃbikā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194375 (0.058):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 // / ahamagnirmahātejāḥ somaścaiṣā mahāṃbikā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547080 (0.063):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ % jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe $ vyoma saṃkṣobhya līlayā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804282 (0.063):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe vyoma saṃkṣobhya līlayā /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2221743 (0.064):
yad idaṃ dṛśyate sarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam | /"
bhūrlokātsatyaparyantaṃ puraṃ yāmyaṃ vinā prabho // GarP_2,1.24 //
bhūrlokaḥ sarvalokānāṃ pracuraḥ sarvajantuṣu /
mānuṣyaṃ sarvabhūtānāṃ bhuktimuktyālayaṃ śubham // GarP_2,1.25 //
ataḥ sukṛtināṃ loko na bhūto na bhaviṣyati // GarP_2,1.26 //
gāyanti devāḥ kila gītakāni dhanyāstu ye bhāratabhūmibhāge /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11019818 (0.0):
kadācil labhate jantur mānuṣyaṃ puṇyasaṃcayan // BrP_19.24 // / gāyanti devāḥ kila gītakāni BrP_19.25a
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23405274 (0.0):
kadācil labhate jantur % mānuṣyaṃ puṇyasaṃcayāt // ViP_2,3.23 // / gāyanti devāḥ kila gītakāni $ dhanyās tu ye bhāratabhūmibhāge &
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7769048 (0.0):
dhanyās tu ye bhāratabhūmibhāge ViP_2,3.24b
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5111938 (0.0):
kadācil labhate jantur mānuṣyaṃ puṇyasaṃcayāt // ViP_2,3.23 // / gāyanti devāḥ kila gītakāni dhanyās tu ye bhāratabhūmibhāge /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10125271 (0.0):
kadācillabhate janturmānuṣyaṃ puṇyasaṃcayāt // ViP_2,3.23 // / gāyanti devāḥ kila gītakāni dhanyāstu te bhārata bhūmibhāge /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16847637 (0.006):
dhanyās tu ye bhāratabhūmibhāge BrP_19.25b / dhanyās te nātra saṃśayaḥ BrP_177.3d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16796753 (0.048):
gāyanti devagandharvā BrP_65.24a / gāyanti devāḥ kila gītakāni BrP_19.25a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26748482 (0.055):
kadācil labhate jantur % mānuṣyaṃ puṇyasaṃcayan // BrP_19.24 // / gāyanti devāḥ kila gītakāni BrP_19.25a
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7749408 (0.058):
gāyanti caitat pitaraḥ sadaiva ViP_3,14.19a / gāyanti devāḥ kila gītakāni ViP_2,3.24a
svargāpavargasya phalārjanāya bhavanti bhūyaḥ puruṣāḥ suratvāt //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10125272 (0.028):
gāyanti devāḥ kila gītakāni dhanyāstu te bhārata bhūmibhāge / / svargāpavargāspadamārgabhūte bhavanti bhūyaḥ puruṣāḥ suratvāt //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11019818 (0.032):
dhanyās tu ye bhāratabhūmibhāge BrP_19.25b / svargāpavargāspadahetubhūte BrP_19.25c
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23405275 (0.042):
gāyanti devāḥ kila gītakāni $ dhanyās tu ye bhāratabhūmibhāge & / svargāpavargāspadahetubhūte % bhavanti bhūyaḥ puruṣāḥ suratvāt //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5111939 (0.042):
gāyanti devāḥ kila gītakāni dhanyās tu ye bhāratabhūmibhāge / / svargāpavargāspadahetubhūte bhavanti bhūyaḥ puruṣāḥ suratvāt // ViP_2,3.24
GarP_2,1.27 // / pretaḥ kaukṣipyate kasmātpañcaratnaṃ mukhe katham /
adhastāccālitā darbhāḥ pādau yāmyāṃ vyavasthitau // GarP_2,1.28 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355017 (0.026):
adhastācca tilā darbhāḥ pādau yāmyāṃ vyavasthitāḥ // GarP_2,28.7 //
kimarthaṃ putrapautrāśca tasya tiṣṭhanti cāgrataḥ / / kimarthaṃ dīyate dānaṃ godānamapi keśava // GarP_2,1.29 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355033 (0.021):
kimarthaṃ smaryate viṣṇuḥ viṣṇusūktañca paṭhyate // GarP_2,28.8 // / kimarthaṃ putraputrāśca tasya tiṣṭhanti cāgrataḥ /
bandhumitrāṇyamitrāśca kṣamāpayanti tatkatham / / tilālohaṃ hiraṇyaṃ ca karpāsaṃ lavaṇaṃ tathā // GarP_2,1.30 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14334868 (0.013):
tilā lauhaṃ hiraṇyañca karpāsaṃ lavaṇaṃ tathā // GarP_2,4.151 // / saptadhānyaṃ kṣitirgāva ekaikaṃ pāvanaṃ smṛtam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345371 (0.022):
tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā // GarP_2,14.43 // / saptadhānyaṃ kṣitirgāvo hyekaikaṃ pāvanaṃ smṛtam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332939 (0.031):
tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca karpāsaṃ lavaṇaṃ tathā / / saptadhānyaṃ kṣitirgāva ekaikaṃ pāvanaṃ smṛtam // GarP_2,4.7 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355058 (0.055):
tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā / / saptadhānyaṃ kṣitirgāvo dīyate kena he tunā // GarP_2,28.11 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364647 (0.055):
(tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā / / saptadhānyaṃ kṣitirgāva ekaikaṃ pānaṃ samṛtam // GarP_2,40.61 //
saptadhānyaṃ kṣitirgāvo dīyante kenahetunā / / kathaṃ hi mriyate janturmṛto vai kutra gacchati // GarP_2,1.31 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14334869 (0.0):
tilā lauhaṃ hiraṇyañca karpāsaṃ lavaṇaṃ tathā // GarP_2,4.151 // / saptadhānyaṃ kṣitirgāva ekaikaṃ pāvanaṃ smṛtam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345372 (0.023):
tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā // GarP_2,14.43 // / saptadhānyaṃ kṣitirgāvo hyekaikaṃ pāvanaṃ smṛtam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332940 (0.040):
tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca karpāsaṃ lavaṇaṃ tathā / / saptadhānyaṃ kṣitirgāva ekaikaṃ pāvanaṃ smṛtam // GarP_2,4.7 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355060 (0.062):
tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā / / saptadhānyaṃ kṣitirgāvo dīyate kena he tunā // GarP_2,28.11 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14356084 (0.063):
tilā lauhaṃ hiraṇyañca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā / / saptadhānyaṃ kṣitirgāva ekaikaṃ pāvanaṃ smṛtam // GarP_2,30.13 //
ativāhaśarīraṃ ca kathaṃ hi śrayate tadā / / śavaṃ skandhe vahetputro agnidātā ca pautrakaḥ // GarP_2,1.32 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355080 (0.029):
ativāhaśarīraṃ ca kathaṃ viśramate tadā // GarP_2,28.12 // / śaṃva skandhe vahetputro vahnidātā ca pautrakaḥ /
ājyenābhyañjanaṃ kasmātkuta ekāhutikriyā /
vasundharā kimarthaṃ ca kutaḥ strīśabdakīrtanam // GarP_2,1.33 //
yamasūktaṃ kimarthaṃ ca udīcyā diśamāharet /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355097 (0.042):
kimarthaṃ deva deveśa ājyenābhyañjanaṃ kutaḥ // GarP_2,28.13 // / yamasūktaṃ kimarthaṃ ca udīcīṃ diśamāharet /
pānīyamekavastreṇa sūryabimbanirīkṣaṇam // GarP_2,1.34 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355105 (0.0):
yamasūktaṃ kimarthaṃ ca udīcīṃ diśamāharet / / pānīyamekavastreṇa sūryabimbanirīkṣaṇam // GarP_2,28.14 //
yavasarṣapadūrvāstu pāṣāṇe nimbapatrakam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355107 (0.054):
pānīyamekavastreṇa sūryabimbanirīkṣaṇam // GarP_2,28.14 // / yavasarṣapadūrvāścapāṣāṇe nimbacarvaṇam /
vastraṃ naraśca nārī ca vidadhyādadharottaram // GarP_2,1.35 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355117 (0.0):
yavasarṣapadūrvāścapāṣāṇe nimbacarvaṇam / / vastraṃ naraśca nārī ca vidadhyādadharottaram // GarP_2,28.15 //
annādyaṃ gṛhamāgatya na bhoktavyaṃ janaiḥ saha /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355121 (1.192):
vastraṃ naraśca nārī ca vidadhyādadharottaram // GarP_2,28.15 // / annādyaṃ gṛhamāgatya bhoktavyaṃ gotribhiḥ saha /
navakāṃścaiva piṇḍāṃśca kimarthaṃ dadate sutāḥ // GarP_2,1.36 //
kimarthaṃ catvare dugdhaṃ yātre pakve ca mṛnmaye /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355137 (0.048):
kimarthaṃ catvare dugdhaṃ pātre pakve ca mṛnmaye /
kāṣṭhatrayaṃ gaṇābaddhaṃ kṛtvā rātrau catuṣpathe // GarP_2,1.37 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355145 (0.0):
kāṣṭhatrayaṃ guṇe baddhvā kṛtvā rātrau catuṣpathe // GarP_2,28.17 // / niśāyāṃ dīyate dīpo yāvadabdaṃ dinedine /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355137 (0.056):
kimarthaṃ catvare dugdhaṃ pātre pakve ca mṛnmaye / / kāṣṭhatrayaṃ guṇe baddhvā kṛtvā rātrau catuṣpathe // GarP_2,28.17 //
niśāyāṃ dīyate dīpo yāvadabdaṃ dinedina /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355150 (0.0):
kāṣṭhatrayaṃ guṇe baddhvā kṛtvā rātrau catuṣpathe // GarP_2,28.17 // / niśāyāṃ dīyate dīpo yāvadabdaṃ dinedine /
dāhodakaṃ kimarthaṃ ca kimarthaṃ ca janaiḥ saha // GarP_2,1.38 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355151 (0.064):
niśāyāṃ dīyate dīpo yāvadabdaṃ dinedine / / dāhodakaṃ kimarthaṃ ca saṃvādaḥ svajanaiḥ saha // GarP_2,28.18 //
bhagavannāti vāhaśca nava piṇḍāḥ pradāpayet /
kathaṃ deyaṃ pitṛbhyaśca vāhasyāvāhanaṃ katham // GarP_2,1.39 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355168 (0.057):
bhagavannativāhasya navapiṇḍaistu kiṃ bhavet / / kathaṃ devapitṛbhyaśca vāhasyāvāhanaṃ katham /
idañcetkriyate deva kasmātpiṇḍaṃ pradāpayet / / kiṃ tatpradīyate tasya piṇḍadānādyanantaram // GarP_2,1.40 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355177 (0.033):
kathaṃ devapitṛbhyaśca vāhasyāvāhanaṃ katham / / idaṃ ca kriyate deva kasmātpiṇḍaṃ pradāpayet // GarP_2,28.19 //
asthisañcayanaṃ caiva ghaṭasphoṭaṃ tathaiva ca / / dvitīye 'hni kutaḥ snānaṃ caturthe sāgnike dvije // GarP_2,1.41 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355194 (0.0):
asthisañcayanaṃ caiva śayyādānaṃ kimarthakam // GarP_2,28.20 // / dvitīye 'hni kutaḥ snānaṃ caturthe sāgnike dvije /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1093903 (0.058):
paraśvaḥ śastanaṃ naiva__Vdha_038.047 / caturthe 'hni ca tanmayaḥ__Vdha_038.037
daśame kiṃ malasnānaṃ kāryaṃ sarvajanaiḥ saha /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355201 (0.0):
dvitīye 'hni kutaḥ snānaṃ caturthe sāgnike dvije / / daśame kiṃ malasnānaṃ kāryaṃ sarvajanaiḥ saha // GarP_2,28.21 //
kasmāttailodvartanaṃ ca skandhavāhagṛhaṃ nayet // GarP_2,1.42 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355205 (0.032):
daśame kiṃ malasnānaṃ kāryaṃ sarvajanaiḥ saha // GarP_2,28.21 // / kasmāttailodvartanaṃ ca skandhavāhān gṛhaṃ nayet /
tailodvartanakaṃ cāpi dadhuḥ sthūlajalāśaye /
daśame 'hani yatpiṇḍaṃ taddadyā dāmiṣeṇa tu // GarP_2,1.43 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6794181 (0.048):
bhurtuḥ piṇḍamupāśvasto vañjayitvā tameva yaḥ // GarP_1,225.15 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10141708 (0.061):
ayujo bhojayetkāmaṃ dvijānante tato dine / / dadyāddarbhaṣu piṇḍaṃ ca pretāyocchiṣṭasannidhau // ViP_3,13.20 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359810 (0.063):
yāte prathamayāme tu dadyādāpajalāñjaṃlīn // GarP_2,34.15 // / puttreṇa datte te sarve gotriṇo hitabāndhavāḥ /
piṇāñcaikādaśe kasmādvṛṣotsargādipūrvakam / / bhājanopānahau cchatraṃ vāsāṃsi tvaṅgulīyakam // GarP_2,1.44 //
trayodaśe 'hni deyaṃ syātpadadānaṃ kimarthakam /
śrāddhāni ṣoḍaśaitāni abdaṃ yāvatkuto ghaṭaḥ // GarP_2,1.45 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355229 (0.051):
piṇḍaṃ caikādaśe kasmād vṛṣotsargaḥ kathaṃ bhavet // GarP_2,28.23 // / śrāddhāni ṣoḍaśaitāni abdaṃ yāvatkuto vada /
annādyenodakenaiva ṣaṣṭyādhikaśatatrayam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355240 (0.051):
annādicodakenaiva ṣaṣṭyadhikaśatatrayam // GarP_2,28.24 // / dinedine ca dātavyaṃ ghaṭānnaṃ pretatṛptaye /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21380916 (0.061):
puṭaṃ dadyātprayatnena ṣaṣṭyādhikaśatatrayam // Āk_1,23.662 //
dinedine ca dātavyaṃ ghaṭānnaṃ pretatṛptaye // GarP_2,1.46 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355247 (1.192):
annādicodakenaiva ṣaṣṭyadhikaśatatrayam // GarP_2,28.24 // / dinedine ca dātavyaṃ ghaṭānnaṃ pretatṛptaye /
prāpte kāle vai mriyate anityā mānavāḥ prabho // GarP_2,1.47 //
chidraṃ tu naiva paśyāmi kuto jīvaḥ sa nirgataḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355261 (0.0):
prāpte kāle ca mriyate anityo mānavaḥ prabho // GarP_2,28.25 // / chidraṃ tu naiva paśyāmi kuto jīvaḥ sa nirgataḥ /
kuto gacchanti bhūtāni pṛthivyāpo manastathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355268 (0.0):
chidraṃ tu naiva paśyāmi kuto jīvaḥ sa nirgataḥ / / kuto gacchanti bhūtāni pṛthivyāpo manastathā // GarP_2,28.26 //
tejo vadasva me nātha vāyurākāśameva ca // GarP_2,1.48 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355273 (0.0):
kuto gacchanti bhūtāni pṛthivyāpo manastathā // GarP_2,28.26 // / tejo vadasva me nātha vāyurākāśameva ca /
kutaḥ karmendriyāṇīha pañcabuddhīndriyāṇi ca / / vāyavaścaiva pañcaite kathaṃ gacchanti cātyayam // GarP_2,1.49 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20713434 (0.057):
13,098.022d@010_0480 pañca buddhīndriyāṇīha pañca karmendriyāṇy api / 13,098.022d@010_0481 pañcabhūtaviśeṣāś ca manaś caiva tu ṣoḍaśa
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23932014 (0.060):
ekādaśaṃ manaś cātra % kīrtitaṃ tatra cintakaiḥ // NsP_1.53 // / buddhīndriyāṇi pañcātra $ pañca karmendriyāṇi ca &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16997004 (0.060):
ekādaśaṃ manaś cātra kīrtitaṃ tatra cintakaiḥ // NsP_1.53 // / buddhīndriyāṇi pañcātra pañca karmendriyāṇi ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297474 (0.060):
karmendriyāṇi pañcaiva % tathā buddhīndriyāṇi ca // LiP_1,28.8 // / manaś ca pañca bhūtāni $ śivaḥ ṣaḍviṃśakastataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191247 (0.060):
karmendriyāṇi pañcaiva tathā buddhīndriyāṇi ca // LiP_1,28.8 // / manaś ca pañca bhūtāni śivaḥ ṣaḍviṃśakastataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281146 (0.061):
sargas tathāpyahaṃkārād % evamatra prakīrtitaḥ // LiP_1,3.26 // / pañca buddhīndriyāṇyasya $ pañca karmendriyāṇi tu &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175179 (0.061):
sargas tathāpyahaṃkārād evamatra prakīrtitaḥ // LiP_1,3.26 // / pañca buddhīndriyāṇyasya pañca karmendriyāṇi tu /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7381627 (0.062):
nityam ity arthaḥ | pañca karmendriyāṇi pañca buddhīndriyāṇi pañca
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1668620 (0.064):
'ṣoḍaśakaśca vikāraḥ'; iti / ṣoḍaśa parimāṇamasyeti ṣoḍaśakaḥ / pañca / buddhīndriyāṇi, pañca karmendriyāṇi, manaścetyekādaśendriyāṇi, pañca
lobhamohādayaḥ pañca śarīre caiva taskarāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355287 (0.0):
vāyavaścaiva pañcaite kathaṃ gacchanti cāptaye // GarP_2,28.27 // / lobhamohādayaḥ pañca śarīre caiva taskarāḥ /
tṛṣṇā kāmo hyahaṅkāraḥ kuto yānti janārdanā // GarP_2,1.50 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355293 (0.0):
lobhamohādayaḥ pañca śarīre caiva taskarāḥ / / tṛṣṇā kāmo 'pyahaṅkāraḥ kuto yānti janārdana // GarP_2,28.28 //
puṇyaṃ vāpyathavāpuṇyaṃ yatkiñcitsukṛtaṃ tathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355300 (0.049):
puṇyaṃ vāpyatha vāpuṇyaṃ yatkiñcitsukṛtaṃ tathā /
naṣṭe dehe kuto yānti dānāni vividhāni ca // GarP_2,1.51 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355306 (0.0):
puṇyaṃ vāpyatha vāpuṇyaṃ yatkiñcitsukṛtaṃ tathā / / naṣṭe dehe kuto yānti dānāni vividhāni ca // GarP_2,28.29 //
sapiṇḍanaṃ kimarthaṃ ca pūrṇe saṃvatsare 'pi vā / / pretasya melanaṃ keṣāṃ kiṃvidhaṃ tatra kārayet // GarP_2,1.52 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355311 (0.0):
naṣṭe dehe kuto yānti dānāni vividhāni ca // GarP_2,28.29 // / sapiṇḍanaṃ kimarthaṃ ca pūrṇe saṃvatsare 'pi vā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10574169 (0.064):
yadā tu sapiṇḍīkaraṇetataḥ saṃvatsare pūrṇe / sapiṇḍīkaraṇam"itikātyāyanapakṣastadā tasminneva dine"
mūrchanātpananādvāpi vipattiryadi jāyate / / ye dagdhā ye tvadagdhāśca patitā ye narā bhuvi // GarP_2,1.53 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355321 (0.0):
pretasya melanaṃ sārdhaṃ kaiḥ samaṃ tatra ko vidhiḥ // GarP_2,28.30 // / ye dagdhā ye tvadagdhāśca patitā ye narābhuvi /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3806781 (0.059):
agnidagdhāstu ye jīvā $ ye 'pyadagdhāḥ kule mama &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8846309 (0.059):
agnidagdhāstu ye jīvā ye 'pyadagdhāḥ kule mama /
yāni cānyāni bhūtāni teṣāmante bhavecca kim / / pāpino ye durācārā ye cānye gatabuddhayaḥ // GarP_2,1.54 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355331 (1.192):
ye dagdhā ye tvadagdhāśca patitā ye narābhuvi / / yāni cānyāni bhūtāni teṣāmante bhavecca kim // GarP_2,28.31 //
ātmaghātī brahmahā ca steyī viśvāsaghātakaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355344 (0.0):
pāpino ye durācārā mudgalatvaṃ ca ye gatāḥ / / ātmaghātī brahmahā ca steyī viśvāsaghātakaḥ // GarP_2,28.32 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15287935 (0.051):
vīrahā gurughātī ca % mitraviśvāsaghātakaḥ // LiP_1,15.27 // / steyī suvarṇasteyī ca $ gurutalparataḥ sadā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7181966 (0.051):
vīrahā gurughātī ca mitraviśvāsaghātakaḥ // LiP_1,15.27 // / steyī suvarṇasteyī ca gurutalparataḥ sadā /
kapilāyāḥ pibecchūdro yaḥ paṭhedidamakṣaram // GarP_2,1.55 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355353 (0.063):
kapilāṃ yaḥ pibecchūdro yaḥ paṭhedvaidikākṣaram /
dhārayedbrahmasūtraṃ vā kā gatistasya mādhava / / śūdrasya brāhmaṇī bhāryā saṃgṛhītā yadā bhavet // GarP_2,1.56 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355362 (0.0):
kapilāṃ yaḥ pibecchūdro yaḥ paṭhedvaidikākṣaram / / dhārayedvā brahmasūtraṃ kā gatistasya mādhava // GarP_2,28.33 //
bhīto 'haṃ pāpinastasmāttanme vada jagatprabho /
anyacca śṛṇu viśvātmanmayā kautukinā rayāt // GarP_2,1.57 //
lokāṃllokayatā loke jagāhe viśvamaṇḍalam /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3334959 (0.061):
ChUpBh_4,8.4 taṃ pādaṃ tathaivopāste yaḥ sa āyatanavānāśrayavānasmiṃlloke / bhavati / / tathā'yatanavata eva sāvakāśāṃllokānmṛto jayati /
tatrājani janāndṛṣṭvā duḥ kheṣveva nimajjataḥ // GarP_2,1.58 //
svānte me durdharā pīḍā tatpīḍāto garīyasī /
tridive ditijātebhyo bhūmau mṛtyurugādibhiḥ // GarP_2,1.59 //
iṣṭavastuviyo gaiśca pātāle māmakaṃ bhayam /
evaṃ na nirbhayaṃ sthānamanyadīśa bhavatpadāt // GarP_2,1.60 //
asatyaṃ svapnamāyāvatkālena kavalīkṛtam / / tatrāpi bhārate varṣe bahuduḥ khasya bhāginaḥ // GarP_2,1.61 //
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11839595 (0.049):
eṣāmupari bhūlokaḥ sarvalokatamo mataḥ / / tasmin hi bhārate varṣe barhiṣmattākhyapattane // PS_2,6.2 //
janā dṛṣṭā mayā rāgadveṣamohādiviplutāḥ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11869542 (0.046):
rāgadveṣacaritāḥ. kecid rāgadveṣamohacaritāḥ. kecid rāgāśayā
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7119177 (0.057):
iha yadyapi rāgadveṣamohapravṛttayo 'pi / duḥkhatadanuḍgisādhanabhāvādindriyādivat duḥkhatvena
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401246 (0.060):
upāyāsāstrayaḥ / rāgopāyāso dveṣopāyāso mohopāyasaśca / / rāgadveṣamohasanniśrayeṇa tatra tatra ratiradhyavasānaṃ ca / tadvipariṇāme
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9316071 (0.062):
bodhisattvaḥ kilānekadoṣavyasanopasṛṣṭamarthakāmapradhānatvādanaupaśamikaṃ / rāgadveṣamohāmarṣasaṃrambhamadamānamātsaryādidoṣarajasāmāpātaṃ pātanaṃ
Utpaladeva: Sivastotravali (utsivsau.htm.txt) 11238858 (0.063):
etan mama na tv idam iti rāgadveṣādinigaḍadṛḍhamūle &
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1331372 (0.064):
pramādo yair lobhadveṣamohakausīdyaiḥ kleśād rāgadveṣamohādikāc cittaṃ na
kecidandhāḥ kekarākṣāskhaladvācastu paṅgavaḥ // GarP_2,1.62 //
khañjāḥ kāṇāśca badhirā mūkāḥ kuṣṭhāśca lomaśāḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329241 (0.061):
jambūkā ṛṣabhāḥ śvānaḥ klībāndhabadhirā jaḍāḥ // Āk_1,2.249 // / mūkāḥ kubjāḥ paṅgavaśca vyaṅgā vandhyāśca rogiṇaḥ /
nānārogaparītāśca khapuṣpāccābhimāninaḥ // GarP_2,1.63 //
teṣāṃ doṣasya vaicitryaṃ mṛtyorgocaratāmapi / / dṛṣṭvā prasumanāḥ prāptaḥ ko mṛtyuścitratā katham // GarP_2,1.64 //
mṛtiryasya vidhānena maraṇādapyanantaram / / vidhinābdakriyā yasya na sa durgatimāpnuyāt // GarP_2,1.65 //
ṛṣibhyastu mayā pūrvamiti sāmānyataḥ śrutam /
jñānāya taddviśeṣasya pṛcchāmīdamiti prabho // GarP_2,1.66 //
mriyamāṇasya kiṃ kṛtyaṃ kiṃ dānaṃ vāsavānuja / / vāhamṛtyorantarāle ko vidhirdahanasya ca // GarP_2,1.67 //
sadyo vilambato vā kiṃ dehamanyaṃ prapadyate / / saṃyamanyāṃ kramyamāṇamāvarṣaṃ kā mṛtikriyā // GarP_2,1.68 //
prāyaścittaṃ durmateḥ kiṃ pañcakādimṛtasya ca / / prasādaṃ kuru me mohaṃ chettumarhasyaśeṣataḥ // GarP_2,1.69 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343779 (0.0):
kva karmāṇi kṛtānīha kathaṃ bhuṅkte prasarpati // GarP_2,11.2 // / prasādaṃ kuru me mohaṃ chettumarhasyaśeṣataḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344662 (0.060):
etanme saṃśayaṃ deva cchetumarhasyaśeṣataḥ // GarP_2,13.17 //
sarvamantemayā pṛṣṭaṃ brūhi lokahitāya vai // GarP_2,1.70 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355379 (0.0):
sarvametanmayā pṛṣṭo vada lokahitāya vai // GarP_2,28.34 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6742064 (0.052):
niyoja yeddhisatataṃ gobrāhmaṇahitāya vai // GarP_1,112.25 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśākhye dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352258 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśākhye dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693682 (0.009):
purāṇaṃ gāruḍaṃ vyāsaḥ purāsau me 'bravīdidam // GarP_1,1.35 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye karmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694527 (0.009):
garuḍoktaṃ gāruḍaṃ hi śṛṇu rudra ! madātmakam // GarP_1,2.59 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695704 (0.009):
dhruvasyānvayasambhūto manuṣyastvaṃ bhaviṣyasi // GarP_1,5.38 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704493 (0.009):
evaṃ maṇḍalānāṃ dvādaśakaṃ krameṇa pūjyam // GarP_1,26.4 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe ācārakāṇḍe karanyāsādinirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6710614 (0.009):
baliṃ dattvā dvijān bhojya caṇḍaṃ prācyai visarjayet // GarP_1,42.25 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6716614 (0.009):
mriyamāṇeṣu vipreṣu brahmahā sa tu garhitaḥ // GarP_1,51.34 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717726 (0.009):
abhīṣāhāḥ sakāśmīrā udakparveṇa kīrtitāḥ // GarP_1,55.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717996 (0.009):
tamasā parvato vyāptastamo 'pyaṇḍakaṭāhataḥ // GarP_1,56.21 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6719203 (0.009):
āśleṣā kṛttikā rudra ! prasthāne maraṇapradāḥ // GarP_1,59.49 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6720150 (0.009):
ṣaṣṭhivarṣāyuṣaṃ kuryādāyūrekhā tu mānavam // GarP_1,63.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6720402 (0.009):
aromā trivalī nāryā hṛtstanau romavarjitau // GarP_1,64.16 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6722512 (0.009):
bhūrje tu dhāritāḥ kaṇṭhe bāhau ceti jayādidāḥ // GarP_1,66.23 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6726748 (0.009):
dūre bhūtānāṃ bahu kiñcinnikaṭaprasūtānām // GarP_1,76.8 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6728869 (0.009):
natvā devānvasiṣṭheśaprabhṛtīnṛṇasaṃkṣayam // GarP_1,83.78 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6730418 (0.009):
tasmindṛṣṭe śilā dṛṣṭā yataḥ sarvaṃ gadādharaḥ // GarP_1,86.40 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6749576 (0.009):
damanākhyā digdaśamī navamyekādaśī tathā // GarP_1,135.7 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750056 (0.009):
caturdaśyāṃ pañcadaśyāṃ brahmā ca pitaro 'pare // GarP_1,137.19 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6753745 (0.009):
mathurāyāṃ cograsenaṃ pālanaṃ ca divaukasām // GarP_1,144.11 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6756170 (0.009):
upadravāśca vikṛtiṃ phalatasteṣu sādhitam // GarP_1,148.17 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332840 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe dharmakāṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14350167 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakādṛpretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde svapnādhyāyo nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355396 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359597 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pratakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957705 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693693 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye karmakāṇḍe / etatpurāṇapravṛttihetunirūpaṇaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694538 (0.011):
śrīgaruḍamahāpurāṇotpattinirūpaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948599 (0.011):
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694678 (0.012):
viṣayanirūpaṇaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344796 (0.012):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargadānadharmaputrādipraśaṃsanaṃ nāma
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950697 (0.014):
brahmakāṇḍe guṇavaiṣamyabhedabrahmadehasvarūpaguṇasāmyanirūpaṇaṃ nāma / caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695224 (0.014):
sṛṣṭivarṇanaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695717 (0.020):
prajākartrādisṛṣṭirnāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337480 (0.020):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde varṣakṛtyayamalokamārgayātanādinirūpaṇaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951434 (0.020):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697438 (0.020):
viṣṇudīkṣānidṛ nāma navamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342418 (0.020):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde rājakṛtavṛṣotsargakriyādinirūpaṇaṃ nāma navamo / 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954590 (0.020):
devakṛtaviṣṇustutidevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697565 (0.021):
lakṣmyarcananirūpaṇaṃ nāma daśamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343741 (0.021):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde śrāddhasya tṛptidatvādinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
śrīgaruḍamahāpurāṇam 2 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693694 (0.0):
etatpurāṇapravṛttihetunirūpaṇaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332844 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335357 (0.0):
nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (0.0):
śravaṇamahātmyanirūpaṇaṃ nāma saptadaso 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355403 (0.0):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355895 (0.0):
nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359603 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24947410 (0.0):
nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948603 (0.0):
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949616 (0.0):
nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951438 (0.0):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952565 (0.0):
tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955353 (0.0):
pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955997 (0.0):
śrīkṛthṇagaruḍasaṃvāde 'jñānahetunirūpaṇaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959736 (0.0):
viṣṇoravatāranirūpaṇaṃ nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 16 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961749 (0.0):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964343 (0.0):
nīlāvivāhanirṇayo nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965881 (0.0):
kālindyā vivāhe hetunirūpaṇaṃ nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343939 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957713 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 13 / śrīkṛṣṇa uvāca /
sādhu pṛṣṭaṃ tvayā bhadra mānuṣāṇāṃ hitāya vai /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14353970 (0.0):
tanme kathaya deveśa mama cedicchasi priyam // GarP_2,27.2 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / sādhu pṛṣṭaṃ tvayā tārkṣya mānuṣāṇāṃ hitāya vai /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355411 (0.0):
śrīkṛṣṇa uvāca / / sādhu pṛṣṭaṃ tvayā bhadra mānuṣāṇāṃ hitāya vai /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3842360 (0.049):
*pippalāda uvāca / sādhu pṛṣṭaṃ tvayā bhadra $ idānīṃ kathayāmi te &
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16986885 (0.060):
śrīśiva uvāca / / sādhu pṛṣṭaṃ tvayā sādho paraṃ guhyatamaṃ yataḥ /
śṛṇuṣvāvahito bhūtvā sarvamevaurdhvadaihikam // GarP_2,2.1 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355417 (0.0):
sādhu pṛṣṭaṃ tvayā bhadra mānuṣāṇāṃ hitāya vai / / śṛṇuṣvāvahito bhūtvā sarvamevaurdhvadaihikam // GarP_2,29.1 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10372431 (0.060):
12,224.010d@026_0001 pṛcchatas tava satputra yathāvat kīrtayāmy aham / 12,224.010d@026_0002 śṛṇuṣvāvahito bhūtvā yathāvṛtam idaṃ jagat
samyagvibhedarahitaṃ śrutismṛtisamuddhṛtam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355423 (0.0):
śṛṇuṣvāvahito bhūtvā sarvamevaurdhvadaihikam // GarP_2,29.1 // / kamyagvibhedarahitaṃ śrutismṛtisamuddhṛtam /
yanna dṛṣṭaṃ suraiḥ sendrairyogibhiryogacintakaiḥ // GarP_2,2.2 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355433 (0.0):
kamyagvibhedarahitaṃ śrutismṛtisamuddhṛtam / / yanna dṛṣṭaṃ suraiḥ sendrairyogibhiryogacintakaiḥ // GarP_2,29.2 //
guhyadguhyataraṃ tacca nākhyātaṃ kasyacitkvacit /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355441 (0.0):
yanna dṛṣṭaṃ suraiḥ sendrairyogibhiryogacintakaiḥ // GarP_2,29.2 // / guhyādguhyataraṃ vatsa nākhyātaṃ kasyacitkvacit /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18858090 (0.063):
guhyādguhyataraṃ putra nākhyātaṃ kasyacinmayā // RKV_100.2 //
bhaktastvaṃ hi mahābhāga vainateyaṃ bravīmi te // GarP_2,2.3 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355442 (0.0):
guhyādguhyataraṃ vatsa nākhyātaṃ kasyacitkvacit / / bhaktastvaṃ hi mahābhāga sarvaṃ te kathayāmyaham // GarP_2,29.3 //
aputrasya gatirnāstu svargo naiva ca naiva ca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355454 (0.033):
bhaktastvaṃ hi mahābhāga sarvaṃ te kathayāmyaham // GarP_2,29.3 // / aputrasya gatirnāsti svargo naiva ca naiva ca /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12838236 (0.041):
MSS_2090 1 aputrasya gatirnāsti svargo naiva ca naiva ca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344672 (0.062):
aputtrasya gatirnāsti svargo naiva ca naiva ca /
yena kenāpyupāyena kāryaṃ janma sutasya hi // GarP_2,2.4 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355461 (0.0):
aputrasya gatirnāsti svargo naiva ca naiva ca / / yena kenāpyupāyena kāryaṃ janma sutasya ca // GarP_2,29.4 //
tārayennarakātputtro yadi mokṣo na vidyate /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355464 (0.014):
yena kenāpyupāyena kāryaṃ janma sutasya ca // GarP_2,29.4 // / tārayennarakātputro yadi mokṣo na vidyate /
skandhaḥ putreṇa kartavyo hyagnidātā ca pautrakaḥ // GarP_2,2.5 //
tiladarbhaiśca bhūmyāṃ vai kuṭī ṛtumatī bhavet /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355476 (0.028):
dāhaḥ putreṇa kartavyo deyaḥ pautreṇa pāvakaḥ // GarP_2,29.5 // / tilairdarbhaiśca bhūmyāṃ vai kuṭī dhātumatī bhavet /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359999 (0.028):
navakaiḥ ṣoḍaśaśrāddhaiḥ prayāti hi kuṭīṃ naraḥ // GarP_2,34.28 // / tilairdarbhaiśca bhūmyāṃ vai kuṭī dhātumayī bhavet /
pañca ratnāni vaktre tu yena jīvaḥ prarohati // GarP_2,2.6 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14360013 (0.0):
tilairdarbhaiśca bhūmyāṃ vai kuṭī dhātumayī bhavet / / pañca ratnāni vaktre tu yena jīvaḥ prarohati // GarP_2,34.29 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355487 (1.192):
pañcaratnāni vaktre tu yena jīvaḥ prarohati // GarP_2,29.6 //
yadā puṣpaṃ pranaṣṭaṃ hi kva tadā garbhadhāraṇam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14360014 (0.0):
pañca ratnāni vaktre tu yena jīvaḥ prarohati // GarP_2,34.29 // / yadā puṣpaṃ pranaṣṭaṃ hi tadā garbhaṃ na dhārayet /
ādarācca tato bhūmau yena garbhaṃ pradhāryate // GarP_2,2.7 //
lepyā tu gomayairbhūmistilāndarbhānviniḥ kṣipet /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355495 (0.045):
lipyāttu gomayairbhūmiṃ tilāndarbhāṃśca niḥ kṣipet / / tasyāmevāturo muktaḥ sarvaṃ dahati pātakam // GarP_2,29.7 //
tasyāmevāturo muktaḥ sarvaṃ dahati kilbiṣam // GarP_2,2.8 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355500 (0.033):
lipyāttu gomayairbhūmiṃ tilāndarbhāṃśca niḥ kṣipet / / tasyāmevāturo muktaḥ sarvaṃ dahati pātakam // GarP_2,29.7 //
darbhatūlī nayetsvargamāturasya na saṃśayaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14358544 (0.048):
tato viṣṇoḥ smṛtistasya jñānātsarvaphalapradā // GarP_2,32.95 // / darbhatūlī nayetsvargamāturaṃ tu na saṃśayaḥ /
darbhāṃstatra kṣipedvātha tūlīgendukamadhyataḥ // GarP_2,2.9 //
sarvatra vasudhāpūtā yatra lepo na vidyate /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355522 (0.023):
darbhāṃstatra hi ye bhūmyāṃ tilayuktāna saṃśayaḥ // GarP_2,29.8 // / sarvatra vasudhā pūtā yatra lepo na vidyate /
yatra lepaḥ sthitastatra punarlepena śudhyati // GarP_2,2.10 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355528 (0.0):
sarvatra vasudhā pūtā yatra lepo na vidyate / / yatra lepaḥ sthitastatra punarlepena śudhyati // GarP_2,29.9 //
yātudhānāḥ piśācāśca rākṣasāḥ krūrakarmiṇaḥ / / alepaṃ hyāturaṃ muktaṃ viśantyete viyonayaḥ // GarP_2,2.11 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355536 (0.0):
yatra lepaḥ sthitastatra punarlepena śudhyati // GarP_2,29.9 // / yātudhānāḥ piśācāśca rākṣasāḥ krūrakarmiṇaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367442 (0.044):
dharmavighnaṃ tadā kartuṃ % daityānāmabhavandvijāḥ // LiP_1,104.2 // / asurā yātudhānāś ca $ rākṣasāḥ krūrakarmiṇaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261204 (0.044):
dharmavighnaṃ tadā kartuṃ daityānāmabhavandvijāḥ // LiP_1,104.2 // / asurā yātudhānāś ca rākṣasāḥ krūrakarmiṇaḥ /
nityahomastathā śrāddhaṃ pādaśaucaṃ dvije tathā /
maṇḍalena vinā bhūmyāmāturo mucyate na hi // GarP_2,2.12 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355555 (0.058):
āturo mucyate naiva maṇḍalena vinā bhuvi /
brahmā viṣṇuśca rudraśca śrīrhutāśastathaiva ca / / maṇḍale copatiṣṭhanti tasmātkurvīta maṇḍalam // GarP_2,2.13 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14358565 (0.0):
tilairdarbhaiśca niḥ kṣiptaiḥ snānaṃ kratumayaṃ bhavet // GarP_2,32.96 // / brahmā viṣṇuśca rudraśca śrīrhutāśastathaiva ca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355567 (0.009):
āturo mucyate naiva maṇḍalena vinā bhuvi / / brahmā rudraśca viṣṇuśca śrīrhutāśana eva ca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364318 (0.060):
madhye maṇḍalakaṃ kṛtvā sthāpyo darbhamayo naraḥ // GarP_2,40.35 // / brahmā viṣṇustathā rudro yamaḥ pretaśca pañcamaḥ /
anyathā mriyate vālo vṛddhastārkṣyayuvāthavā /
yonyantaraṃ na gacchetsa krīḍate vāyunā saha // GarP_2,2.14 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355582 (0.008):
anyathā mriyate yastu bālo vṛddho yuvāpi vā / / yonyantaraṃ sa vai gacchetkrīḍate vāyunā saha // GarP_2,29.13 //
miśritaṃ lohitāmiśraṃ tadevaṃ janma jīyate / / tasyaiva vāyubhūtasya na śrāddhaṃ nodakakriyā // GarP_2,2.15 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355597 (0.0):
tasmaivaṃ vāyubhūtasya na śrāddhaṃ nodaka kriyā // GarP_2,29.14 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341760 (0.047):
yeṣāṃ naivāgnisaṃskāro na śrāddhaṃ nodakakriyāḥ // GarP_2,9.29 //
mama svedasamudbhūtāstilāstārkṣya pavitrakāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355604 (0.0):
tasmaivaṃ vāyubhūtasya na śrāddhaṃ nodaka kriyā // GarP_2,29.14 // / mama svedasamudbhūtāstilāstārkṣya pavitrakāḥ /
asurā dānavā daityā vidravanti tilaistathā // GarP_2,2.16 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355606 (0.0):
mama svedasamudbhūtāstilāstārkṣya pavitrakāḥ / / asurā dānavā daityāstṛpyanti tiladānataḥ // GarP_2,29.15 //
tilāḥ śvetāstilā kṛṣṇāstilā gomūtrasaṃnnibhāḥ /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13571812 (0.0):
(AVParis_9,1.1) om atha tiladhenuṃ pravakṣyāmi sarvapāpapraṇāśanīm | tilāḥ / śvetās tilāḥ kṛṣṇās tilā gomūtravarṇakāḥ ||
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355619 (0.0):
asurā dānavā daityāstṛpyanti tiladānataḥ // GarP_2,29.15 // / tilāḥ śvetāstilāḥ kṛṣṇāstilā gomūtrasannibhāḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18902008 (0.029):
tiladroṇapradānaṃ ca kuryānmantramudīrayan // RKV_209.136 // / tilāḥ śvetāstilāḥ kṛṣṇāḥ sarvapāpaharāstilāḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10849201 (0.043):
sā ca vikrayamāpannā dahed āsaptamaṃ kulam // RKS_106.83 // / tilāḥ śvetās tathā kṛṣṇās tilāḥ proktāś ca varṇataḥ /
dahantu te me pāpāni śarīreṇa kṛtāni vai // GarP_2,2.17 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355624 (0.054):
tilāḥ śvetāstilāḥ kṛṣṇāstilā gomūtrasannibhāḥ / / te me dahantu pāṣāni śarīreṇa kṛtāni ca // GarP_2,29.16 //
eka eva tilo datto hemadroṇatilaiḥ samaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355632 (1.788):
eka eva tiladroṇo hemadroṇatilaiḥ samaḥ / / tarpaṇe dānahome ca datto bhavati cākṣayaḥ // GarP_2,29.17 //
tarpaṇe dānahomeṣu datto bhavati cākṣayaḥ // GarP_2,2.18 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355637 (0.028):
eka eva tiladroṇo hemadroṇatilaiḥ samaḥ / / tarpaṇe dānahome ca datto bhavati cākṣayaḥ // GarP_2,29.17 //
darbhā romasamudbhūtāstilāḥ svedeṣu nānyathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355640 (0.064):
tarpaṇe dānahome ca datto bhavati cākṣayaḥ // GarP_2,29.17 // / darbhā mallomasambhūtāstilāḥ svedasamudbhavāḥ /
devatā dānavāstṛptāḥ śrāddhena pitarastathā // GarP_2,2.19 //
prayogavidhinā brahmā viśvaṃ cāpyupajīvanām / / apasavyādito brahmā pitaro devadevatāḥ // GarP_2,2.20 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4574405 (0.044):
manasā kāṅkṣate yadyattattadyadyuḥ pitamahāḥ // BndP_2,11.85 // / pitaro hṛṣṭamanaso rakṣāṃsi vimanāṃsi ca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355655 (0.046):
tṛptāḥ syurdevatā dānaiḥ śrāddhena pitarastathā / / prayogavidhinā brahmā viśvañcāpyupajīvanāt // GarP_2,29.18 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954457 (0.048):
tadanantarajānvakṣye śṛṇu samyak khageśvara // GarP_3,9.17 // / ājānebhyastu pitaraḥ saptabhyonye śatāvarāḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16357558 (0.058):
brahmā sabrahmacaraṇā HV_App.I,41.757a / brahmā samīṣṭe niyataṃ janārdana HV_App.I,27.71
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644104 (0.059):
gamanāya matiṃ cakre $ gantavyam iti niścitaḥ // HV_App.I,38.49 // / tatas tu bhagavān brahmā $ vardhāpya sa tu keśavam / HV_App.I,38.50 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22129660 (0.059):
gamanāya matiṃ cakre gantavyam iti niścitaḥ // HV_App.I,38.49 // / tatas tu bhagavān brahmā vardhāpya sa tu keśavam / HV_App.I,38.50 /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9541506 (0.064):
14,13: atha.adhyātmam/ / 14,13: brahmā.devānām.iti/ / 14,13: ayam.api.brahmā.bhavati.devānām.devana.karmaṇām.indriyānām/
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342695 (0.064):
tathānnaṃ nayate vipra janturyatrāvatiṣṭhate // GarP_2,10.20 // / pitaraḥ śrāddhamoktāro viśverdevaiḥ sadā saha /
tena te pitarastṛptā apasavye kṛte sati / / darbhamūle sthito brahmā madhye devo janārdanaḥ // GarP_2,2.21 //
darbhāgre śaṅkaraṃ vidyāttrayo devāḥ kuśe smṛtāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355682 (1.192):
apasavyādito brahmā darbhamadhye tu keśavaḥ / / darbhāgre śaṅkaraṃ vidyāttrayo devāḥ kuśe sthitāḥ // GarP_2,29.20 //
viprā mantrāḥ kaśā vahnistulasī ca khageśvara // GarP_2,2.22 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355692 (0.052):
viprā mantrāḥ kuśā vahnistulasī ca khageśvara /
naite nirmālyatāṃ yānti kriyamāṇāḥ punaḥ punaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355696 (0.0):
viprā mantrāḥ kuśā vahnistulasī ca khageśvara / / naite nirmālyatāṃ yānti kriyamāṇāḥ punaḥ punaḥ // GarP_2,29.21 //
tulasī brāhmaṇā gāvo viṣṇurekādaśī khaga // GarP_2,2.23 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355716 (0.0):
mantrāḥ śūdreṣu patitāścitāyāśca hutāśanaḥ // GarP_2,29.22 // / tulasī brāhmaṇā gāvo viṣṇurekādaśī khaga /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14358595 (0.0):
pañcaratne mukhe mukte jive jñānaṃ prarohati / / tulasī brāhmaṇā gāvo viṣṇurekādaśī khaga // GarP_2,32.99 //
pañca pravahaṇānye bhavābdhau majjatāṃ nṛṇām /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14358602 (0.0):
pañca pravahaṇānyeva bhavābdhau majjatāṃ nṛṇām / / viṣṇurekādaśī gītā tulasī vipradhenavaḥ // GarP_2,32.100 //
viṣṇurekādaśī gītā tulasī vipradhenavaḥ // GarP_2,2.24 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14358608 (0.0):
pañca pravahaṇānyeva bhavābdhau majjatāṃ nṛṇām / / viṣṇurekādaśī gītā tulasī vipradhenavaḥ // GarP_2,32.100 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355725 (0.048):
pañca pravahaṇānyeva bhavābdhau majjatāṃ satām // GarP_2,29.23 // / viṣṇurekādaśī gītā tulasīvipradhenavaḥ /
asāre durgasaṃsāre ṣaṭpadī muktidāyinī /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14358612 (0.0):
viṣṇurekādaśī gītā tulasī vipradhenavaḥ // GarP_2,32.100 // / asāre durgasaṃsāre ṣaṭpadī bhaktidāyinī /
tilāḥ pavitramatulaṃ darbhāścāpi tulasyatha // GarP_2,2.25 //
nivārayanti caitāni durgatiṃ yāntamāturam / / hastābhyāmuddhareddarbhāṃstoyena prokṣayedbhuvi // GarP_2,2.26 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355745 (0.0):
tilāḥ pavitrāstrividhā darbhāśca tulasīdālam / / nivārayanti caitāni durgatiṃ yāntamāturam // GarP_2,29.25 //
mṛtyukāle kṣipeddarbhānkarayorāturasya ca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355756 (0.047):
hastābhyāmuddhṛtairdarbhaistoyena prokṣayedbhuvam / / mṛtyukāle kṣipeddarbhānāturasya karadvaye // GarP_2,29.26 //
darbhaistu kṣipyate yo 'sau darbhaistu pariveṣṭitaḥ // GarP_2,2.27 //
viṣṇuloke sa vai yāti mantrahīno 'pi mānavaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355773 (1.192):
viṣṇulokaṃ sa vai yāti mantrahīno 'pi mānavaḥ // GarP_2,29.27 //
tūlīṃ kṛtvā kṛtau pādau saṃsthitau kṣitipṛṣṭhataḥ // GarP_2,2.28 //
prāyāścittaṃ viśuddhāgnau saṃsāre 'sārasāgare /
gomayenopalimpettu darbhāstaraṇasaṃsthite // GarP_2,2.29 //
yane dattena dānena sarvaṃ pāpaṃ vyapohati /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355802 (0.024):
gomayenopalipte tu darbhasyāstaraṇe sthitaḥ / / tatra dattena dānena sarvaṃ pāpaṃ vyapohati // GarP_2,29.29 //
lavaṇaṃ tadrasaṃ divyaṃ sarvakāmapradaṃ nṛṇām // GarP_2,2.30 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355811 (0.0):
tatra dattena dānena sarvaṃ pāpaṃ vyapohati // GarP_2,29.29 // / lavaṇaṃ tadrasaṃ divyaṃ sarvakāmapradaṃ nṛṇām /
yasmādannarasāḥ sarve notkaṭā lavaṇaṃ vinā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355819 (1.192):
lavaṇaṃ tadrasaṃ divyaṃ sarvakāmapradaṃ nṛṇām / / yasmādannarasāḥ sarve notkaṭā lavaṇaṃ vinā // GarP_2,29.30 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3846431 (1.192):
taddānakartṛkatvena % tvaṃ māṃ pāhi nagottama // MatsP_84.6 // / yasmādannarasāḥ sarve $ notkaṭā lavaṇaṃ vinā &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8885939 (1.192):
taddānakartṛkatvena tvaṃ māṃ pāhi nagottama // MatsP_84.6 // / yasmādannarasāḥ sarve notkaṭā lavaṇaṃ vinā /
pitṝṇāṃ ca priyaṃ bhavyaṃ tasmātsvargapradaṃ bhavet // GarP_2,2.31 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355826 (0.0):
yasmādannarasāḥ sarve notkaṭā lavaṇaṃ vinā // GarP_2,29.30 // / pitṝṇāṃ ca priyaṃ bhavyaṃ tasmātsvargapradaṃ bhavet /
viṣṇudehasamudbhūto yato 'yaṃ lavaṇo rasaḥ / / etatsalavaṇaṃ dānaṃ tena śaṃsanti yoginaḥ // GarP_2,2.32 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355829 (1.192):
pitṝṇāṃ ca priyaṃ bhavyaṃ tasmātsvargapradaṃ bhavet / / viṣṇudehasamudbhūto yato 'yaṃ lavaṇo rasaḥ // GarP_2,29.31 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355837 (0.022):
viṣṇudehasamudbhūto yato 'yaṃ lavaṇo rasaḥ // GarP_2,29.31 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14333036 (0.027):
svātantryeṇāpi lavaṇadānamicchanti sūrayaḥ // GarP_2,4.14 // / viṣṇudehasamutpanno yato 'yaṃ lavaṇo rasaḥ /
brāhmaṇakṣattriyaviśāṃ strīṇāṃ śūdrajanasya ca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355841 (0.0):
viśeṣāllavaṇaṃ dānaṃ tena śaṃsanti yoginaḥ / / brāhmaṇa kṣattriyaviśāṃ strīṇāṃ śūdrajanasya ca // GarP_2,29.32 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841375 (0.062):
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ sarvaduḥkhanibarhaṇam // NarP_1,18.1 // / brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ śūdrāṇāṃ yoṣitāṃ tathā /
āturasya yadā prāṇā na yānti vasudhātale // GarP_2,2.33 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14333046 (0.0):
āturasya yadā prāṇā na yānti vasudhātale // GarP_2,4.15 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355850 (0.060):
āturāṇāṃ yadā prāṇāḥ prayānti vasudhātale / / lavaṇaṃ tu tadā deyaṃ dbārasyoddhāṭanaṃ divaḥ // GarP_2,29.33 //
lavaṇaṃ tu tadā deyaṃ dvārasyodvāṭanaṃ divaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14333052 (0.016):
āturasya yadā prāṇā na yānti vasudhātale // GarP_2,4.15 // / lavaṇaṃ ca tadā deyaṃ dvārasyodvāṭanaṃ divaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355854 (0.052):
lavaṇaṃ tu tadā deyaṃ dbārasyoddhāṭanaṃ divaḥ // GarP_2,29.33 //
anyacca śṛṇu pakṣīndra mṛtyo rūpaṃ prapañcataḥ // GarP_2,2.34 //
yasya kālena no yāyādviyogaḥ prāṇadehayoḥ /
prāṇinaśca svasamaye mṛtyuratyantavismṛtiḥ // GarP_2,2.35 //
yathā vāyurjaladharānvikarṣati yatastataḥ / / tadvajjaladavattārkṣya kālasyaiva vaśānugāḥ // GarP_2,2.36 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20636267 (0.014):
13,001.044a yathā vāyur jaladharān vikarṣati tatas tataḥ / 13,001.044c tadvaj jaladavat sarpa kālasyāhaṃ vaśānugaḥ
sāttvikā rājasāścaiva tāmasā ye ca kecana / / bhāvāḥ kālātmakāḥ sarve pravartante hi jantuṣu // GarP_2,2.37 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20636291 (0.0):
13,001.045a sāttvikā rājasāś caiva tāmasā ye ca ke cana / 13,001.045c bhāvāḥ kālātmakāḥ sarve pravartante hi jantuṣu
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100190 (0.019):
06,029.011c dharmāviruddho bhūteṣu kāmo 'smi bharatarṣabha / 06,029.012a ye caiva sāttvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625079 (0.019):
ye caiva sāttvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye Bhg_07.012a
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1419378 (0.019):
(ye caiva sāttvikā bhāvās tāmasā rājasāś ca ye /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3441419 (0.019):
ye caiva sāttvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3442311 (0.019):
kiñcid asti dhanañjaya ity ārabhya
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624370 (0.025):
ye caiva sātvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6349333 (0.026):
BhG 7.12 / ye caiva sāttvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22917923 (0.036):
ye caiva sāttvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye | / matta eveti tān viddhi na tv ahaṃ teṣu te mayi ||BhG_7.12||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981984 (0.036):
ye caiva sāttvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye | / matta eveti tān viddhi na tv ahaṃ teṣu te mayi ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885766 (0.045):
madhusūdanaḥ : ye sāttvikās te devā ye tu rājasās tāmasāś ca te
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26757599 (0.057):
sāttvikā rājasāś cānye % tāmasāś ca gaṇāḥ smṛtāḥ // BrP_32.7 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11028928 (0.057):
sāttvikā rājasāś cānye tāmasāś ca gaṇāḥ smṛtāḥ // BrP_32.7 //
ādityaścandramāḥ śambhurāpo vāyuḥ śatakratuḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20636320 (0.021):
13,001.047c tāsāṃ vikṛtayo yāś ca sarvaṃ kālātmakaṃ smṛtam / 13,001.048a ādityaś candramā viṣṇur āpo vāyuḥ śatakratuḥ
agniḥ khaṃ pṛthivī mitra oṣadhyo vasavastathā // GarP_2,2.38 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20636326 (0.0):
13,001.048a ādityaś candramā viṣṇur āpo vāyuḥ śatakratuḥ / 13,001.048c agniḥ khaṃ pṛthivī mitra oṣadhyo vasavas tathā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19895560 (0.061):
03,201.016a mahābhūtāni khaṃ vāyur agnir āpas tathā ca bhūḥ / 03,201.016b*1029_01 vāyur ākāśasaṃyuktaḥ sarvabhūteṣu vartate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19929948 (0.064):
03,275.023c sa me vimuñcatu prāṇān yadi pāpaṃ carāmy aham / 03,275.024a agnir āpas tathākāśaṃ pṛthivī vāyur eva ca
saritaḥ sāgarāścaiva bhāvābhāvau ca sarpahan / / sarve kālena sṛjyante saṃkṣipyante yathā punaḥ // GarP_2,2.39 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20636330 (0.041):
13,001.048c agniḥ khaṃ pṛthivī mitra oṣadhyo vasavas tathā / 13,001.049a saritaḥ sāgarāś caiva bhāvābhāvau ca pannaga
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633552 (0.051):
rājānaḥ saṃpraṇaśyati kālenopahatāstadā / / kalkinā vyāhatāḥ sarve mlecchā yāsyanti saṃkṣayam // BndP_2,74.206 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 557565 (0.061):
narendrāś ca mahābhāgā $ yo 'bhiṣecitum āgatāḥ // HV_App.I,20.615 // / kālena te 'pi yāsyanto $ devalokaṃ triviṣṭapam // HV_App.I,20.616 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22043123 (0.061):
narendrāś ca mahābhāgā yo 'bhiṣecitum āgatāḥ // HV_App.I,20.615 // / kālena te 'pi yāsyanto devalokaṃ triviṣṭapam // HV_App.I,20.616 //
kālena saṃhriyante ca nṛnaṃ mṛtyāvupasthite / / daivayogāttdā vyādhiḥ kaścidutpadyate khaga // GarP_2,2.40 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345644 (0.040):
karmayogādyadā kaścidvyādhirutpadyate khaga // GarP_2,15.4 //
vaikalyamindriyāṇāṃ ca balau joraṃhasāṃ bhavet /
yugapadvaścikakoṭiśūkadaṃśo bhavedyadi // GarP_2,2.41 //
tadānumīyate tena pīḍā mṛtyubhavā khaga /
tataḥ kṣaṇena caitanye vikale jaḍatāṃ gate // GarP_2,2.42 //
pricālyante tataḥ prāṇā yāmyairnikaṭavartibhiḥ /
bībhatsaṃ tu tadā rūpaṃ prāṇaiḥ kaṇṭhagatairbhavet // GarP_2,2.43 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363037 (0.050):
sannyastamiti yo bruyāt prāṇaiḥ kaṇṭhagatairapi // GarP_2,38.6 //
phemudgirate so 'tha mukhaṃ lālākulaṃ bhavet /
aṅguṣṭhamātrapuruṣo hāhā kurvaṃstatastanoḥ // GarP_2,2.44 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345896 (0.062):
vakranetro 'tibhayado darśanaṃ yāti pāpinām / / aṅguṣṭhamātraḥ puruṣo hāhā kurvan kalevarāt // GarP_2,15.22 //
tadaiva nīyate dvatairyāmyairvokṣansvakaṃ gṛham /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345905 (0.061):
tadaiva nīyate dūtairyāmyairvokṣansvakaṃ gṛham /
bhūya eva hite tāta mṛtyukāladaśāmimām // GarP_2,2.45 //
aṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882632 (0.0):
ūṣmā prakupitaḥ kāye $ tīvravāyusamīritaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884307 (0.0):
ūṣmā prakupitaḥ kāye $ tīvravāyusamīritaḥ & / bhinatti marmasthānāni % dīpyamāno nirandhanaḥ // BrP_214*.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153944 (0.0):
ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155619 (0.0):
ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ / / bhinatti marmasthānāni dīpyamāno nirandhanaḥ // BrP_214*.32 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914168 (0.0):
ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ / / bhinatti marmasthānāni dīpyamāno nirindhanaḥ // MarkP_10.48 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20795304 (0.022):
14,017.020e śaityāt prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731126 (0.022):
ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ / / sa śarīramupāśritya kṛtsnāndoṣānruṇaddhi vai // BndP_3,3.65 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20795232 (0.048):
14,017.015a ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911067 (0.048):
ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ //AP_370.001cd/
bhinatti marmasthānāni dīpyamāno nirindhanaḥ // GarP_2,2.46 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882637 (0.0):
ūṣmā prakupitaḥ kāye $ tīvravāyusamīritaḥ & / bhinatti marmasthānāni % dīpyamāno nirandhanaḥ // BrP_214.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884312 (0.0):
ūṣmā prakupitaḥ kāye $ tīvravāyusamīritaḥ & / bhinatti marmasthānāni % dīpyamāno nirandhanaḥ // BrP_214*.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153949 (0.0):
ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ / / bhinatti marmasthānāni dīpyamāno nirandhanaḥ // BrP_214.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155624 (0.0):
ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ / / bhinatti marmasthānāni dīpyamāno nirandhanaḥ // BrP_214*.32 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914173 (0.0):
ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ / / bhinatti marmasthānāni dīpyamāno nirindhanaḥ // MarkP_10.48 //
udāno nāma pavanastataścordhvaṃ pravartate /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882641 (0.0):
bhinatti marmasthānāni % dīpyamāno nirandhanaḥ // BrP_214.32 // / udāno nāma pavanas $ tataś cordhvaṃ pravartate &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153953 (0.0):
bhinatti marmasthānāni dīpyamāno nirandhanaḥ // BrP_214.32 // / udāno nāma pavanas tataś cordhvaṃ pravartate /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914178 (0.0):
bhinatti marmasthānāni dīpyamāno nirindhanaḥ // MarkP_10.48 // / udāno nāma pavanastataścordhvaṃ pravartate /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884315 (0.032):
bhinatti marmasthānāni % dīpyamāno nirandhanaḥ // BrP_214*.32 // / udāno nāma pavanas $ tataś cordhvaṃ pravartate &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155627 (0.032):
bhinatti marmasthānāni dīpyamāno nirandhanaḥ // BrP_214*.32 // / udāno nāma pavanas tataś cordhvaṃ pravartate /
bhaktānāmabubhukṣāṇāmadhogatinirodhakṛt // GarP_2,2.47 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882650 (0.059):
bhujyatām ambubhakṣyāṇām % adhogatinirodhakṛt // BrP_214.33 // / tato yenāmbudānāni $ kṛtāny annarasās tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884325 (0.059):
bhujyatām ambubhakṣyāṇām % adhogatinirodhakṛt // BrP_214*.33 // / tato yenāmbudānāni $ kṛtāny annarasās tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153962 (0.059):
bhujyatām ambubhakṣyāṇām adhogatinirodhakṛt // BrP_214.33 // / tato yenāmbudānāni kṛtāny annarasās tathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155637 (0.059):
bhujyatām ambubhakṣyāṇām adhogatinirodhakṛt // BrP_214*.33 // / tato yenāmbudānāni kṛtāny annarasās tathā /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914186 (0.064):
bhuktānāmambubhakṣyāṇāmadhogatinirodhakṛt // MarkP_10.49 // / tato yenāmbudānāni kṛtānyannarasāstathā /
yairnānṛtāni coktāni prītibhedaḥ kṛto na ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882686 (0.0):
yenānṛtāni noktāni $ prītibhedaḥ kṛto na ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884361 (0.0):
yenānṛtāni noktāni $ prītibhedaḥ kṛto na ca & / āstikaḥ śraddadhānaś ca % sukhamṛtyuṃ sa gacchati // BrP_214*.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153998 (0.0):
yenānṛtāni noktāni prītibhedaḥ kṛto na ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155673 (0.0):
yenānṛtāni noktāni prītibhedaḥ kṛto na ca / / āstikaḥ śraddadhānaś ca sukhamṛtyuṃ sa gacchati // BrP_214*.36 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914222 (0.0):
yenānṛtāni noktāni prītibhedaḥ kṛto na ca / / āstikaḥ śraddadhānaśca sa sukhaṃ mṛtyumṛcchati // MarkP_10.52 //
āstikaḥ śraddadhānaśca sa sukhaṃ mṛtyumṛcchati // GarP_2,2.48 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914226 (0.0):
yenānṛtāni noktāni prītibhedaḥ kṛto na ca / / āstikaḥ śraddadhānaśca sa sukhaṃ mṛtyumṛcchati // MarkP_10.52 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882689 (0.022):
yenānṛtāni noktāni $ prītibhedaḥ kṛto na ca & / āstikaḥ śraddadhānaś ca % sukhamṛtyuṃ sa gacchati // BrP_214.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884364 (0.022):
yenānṛtāni noktāni $ prītibhedaḥ kṛto na ca & / āstikaḥ śraddadhānaś ca % sukhamṛtyuṃ sa gacchati // BrP_214*.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11154001 (0.022):
yenānṛtāni noktāni prītibhedaḥ kṛto na ca / / āstikaḥ śraddadhānaś ca sukhamṛtyuṃ sa gacchati // BrP_214.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155676 (0.022):
yenānṛtāni noktāni prītibhedaḥ kṛto na ca / / āstikaḥ śraddadhānaś ca sukhamṛtyuṃ sa gacchati // BrP_214*.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16960628 (0.051):
sa sukhaṃ mṛtyum ṛcchati BrP_214.38d / sa sukhaṃ mṛtyum ṛcchati BrP_214*.38d
yo na kāmānna saṃraṃbhānna dveṣāddharmamutsṛjet /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882713 (0.0):
yaḥ kāmān nāpi saṃrambhān $ na dveṣād dharmam utsṛjet &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884388 (0.0):
yaḥ kāmān nāpi saṃrambhān $ na dveṣād dharmam utsṛjet & / yathoktakārī saumyaś ca % sa sukhaṃ mṛtyum ṛcchati // BrP_214*.38 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11154025 (0.0):
yaḥ kāmān nāpi saṃrambhān na dveṣād dharmam utsṛjet /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155700 (0.0):
yaḥ kāmān nāpi saṃrambhān na dveṣād dharmam utsṛjet / / yathoktakārī saumyaś ca sa sukhaṃ mṛtyum ṛcchati // BrP_214*.38 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914252 (0.0):
yo na kāmānna saṃrambhānna dveṣāddharmamutsṛjet /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19893439 (0.035):
03,198.040c na ca kāmān na saṃrambhān na dveṣād dharmam utsṛjet
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10296939 (0.035):
12,094.009c na ca kāmān na saṃrambhān na dveṣād dharmam utsṛjet
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15463673 (0.041):
05,089.024a nāhaṃ kāmān na saṃrambhān na dveṣān nārthakāraṇāt
yathoktakārī saumyaśca sa sukhaṃ mṛtyumṛcchati // GarP_2,2.49 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882718 (0.0):
yaḥ kāmān nāpi saṃrambhān $ na dveṣād dharmam utsṛjet & / yathoktakārī saumyaś ca % sa sukhaṃ mṛtyum ṛcchati // BrP_214.38 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884393 (0.0):
yaḥ kāmān nāpi saṃrambhān $ na dveṣād dharmam utsṛjet & / yathoktakārī saumyaś ca % sa sukhaṃ mṛtyum ṛcchati // BrP_214*.38 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11154030 (0.0):
yaḥ kāmān nāpi saṃrambhān na dveṣād dharmam utsṛjet / / yathoktakārī saumyaś ca sa sukhaṃ mṛtyum ṛcchati // BrP_214.38 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155705 (0.0):
yaḥ kāmān nāpi saṃrambhān na dveṣād dharmam utsṛjet / / yathoktakārī saumyaś ca sa sukhaṃ mṛtyum ṛcchati // BrP_214*.38 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914256 (0.036):
yo na kāmānna saṃrambhānna dveṣāddharmamutsṛjet / / yathoktakārī somyaśca sa sukhaṃ mṛtyumṛcchati // MarkP_10.54 //
mohajñānapradātāraḥ prāpnuvanti mahattamaḥ / / kūṭasākṣī mṛṣāvādī ye ca viśvāsaghātakāḥ // GarP_2,2.50 //
te mohaṃ mṛtyumṛcchanti tathā ye vedanindakāḥ /
vibhīṣakāḥ pūtigandhā yaṣṭimudgarapāṇayaḥ // GarP_2,2.51 //
āgacchanti durātmāno yamasya puruṣāstadā / / prāpte tvīdṛkpathe ghore jāyate tasya vepathuḥ // GarP_2,2.52 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882778 (0.021):
vibhīṣaṇāḥ pūtigandhāḥ % kūṭamudgarapāṇayaḥ // BrP_214.42 // / āgacchanti durātmāno $ yamasya puruṣās tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884453 (0.021):
vibhīṣaṇāḥ pūtigandhāḥ % kūṭamudgarapāṇayaḥ // BrP_214*.42 // / āgacchanti durātmāno $ yamasya puruṣās tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11154090 (0.021):
vibhīṣaṇāḥ pūtigandhāḥ kūṭamudgarapāṇayaḥ // BrP_214.42 // / āgacchanti durātmāno yamasya puruṣās tathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155765 (0.021):
vibhīṣaṇāḥ pūtigandhāḥ kūṭamudgarapāṇayaḥ // BrP_214*.42 // / āgacchanti durātmāno yamasya puruṣās tathā /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914319 (0.023):
vibhīṣaṇāḥ pūtigandhāḥ kūṭamudgarapāṇayaḥ / / āgacchanti durātmāno yamasya puruṣāstadā // MarkP_10.59 //
krandatyavirataṃ so 'pi pitṛmātṛsutānapi / / sāsya vāgasphuṭā yatnenaikavarṇā vibhāsate // GarP_2,2.53 //
dṛṣṭirvai bhrāmyate trāsācchvāsācchuṣyati cānanam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914345 (0.002):
sāsya vāgasphuṭā tāta ekavarṇā vibhāvyate / / dṛṣṭiśca bhrāmyate trāsācchvāsācchuṣyatyathānanam // MarkP_10.61 //
sa tato vedanāviṣṭastaccharīraṃ vimuñcati // GarP_2,2.54 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914359 (0.0):
tataḥ sa vedanāviṣṭastaccharīraṃ vimuñcati // MarkP_10.62 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882810 (0.033):
dṛṣṭir vibhrāmyate trāsāt $ kāsāvṛṣṭy aty athānanam & / tataḥ sa vedanāviṣṭaṃ % tac charīraṃ vimuñcati // BrP_214.45 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884485 (0.033):
dṛṣṭir vibhrāmyate trāsāt $ kāsāvṛṣṭy aty athānanam & / tataḥ sa vedanāviṣṭaṃ % tac charīraṃ vimuñcati // BrP_214*.45 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11154122 (0.033):
dṛṣṭir vibhrāmyate trāsāt kāsāvṛṣṭy aty athānanam / / tataḥ sa vedanāviṣṭaṃ tac charīraṃ vimuñcati // BrP_214.45 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155797 (0.033):
dṛṣṭir vibhrāmyate trāsāt kāsāvṛṣṭy aty athānanam / / tataḥ sa vedanāviṣṭaṃ tac charīraṃ vimuñcati // BrP_214*.45 //
aspṛśyaṃ kutsanīyaṃ ca tatkṣaṇādeva jāyate / / uktaṃ mṛtyoḥ svarūpaṃ tu prasaṅgādanyadapyatha // GarP_2,2.55 //
vaicitryasyottaraṃ praśre dvitīyasya vadāmi te / / karmaṇāṃ prāktanānāṃ tu tadasattvenaṃ bhadetaḥ // GarP_2,2.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24947678 (0.057):
sarvopādhivi nāśe hi pratibiṃbaḥ kathaṃ bhavet // GarP_3,2.20 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21520080 (0.062):
Manu12.84a/ sarveṣām api ca eteṣāṃ śubhānām iha karmaṇām | / Manu12.84c/ kiṃ cit śreyaskarataraṃ karma uktaṃ puruṣaṃ prati |
bhavedbhogasya vaicitryaṃ bhrāmyatāṃ prāṇināmiha /
devatvamasuratvaṃ ca yakṣatvādisukhapradam // GarP_2,2.57 //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645428 (0.053):
tathā cāyaṃ praṇidhānaṃ saṃpadyate yad ahaṃ / devāsuragandharvayakṣarākṣasakumbhāṇḍān asmin mahāyajñe samādāpayāmi /"
mānuṣatvaṃ paśutvaṃ ca pakṣitvādyatiduḥ khadam /
karmaṇāṃ tāratamyena bhavatīha khageśvara // GarP_2,2.58 //
atra te kīrtayiṣyāmi vipākaṃ karmaṇāmaham / / vaicitryasya spuṭatvāyayairjovaḥ saṃsaratyayam // GarP_2,2.59 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7384937 (0.039):
mucyate | kasyābhuktena visūcī bhavati | na saṃsarati sarvagatatvāt |
Kapila (trad. author): Samkhyasutra, [including the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy (appended (samkhsuu.htm.txt) 3407590 (0.059):
(karmaṇāṃ jagadapādānātā nirāsaḥ) / nānuśravikādapi tatsiddhiḥ, sādhyatvenā'vṛttiyogādapuruṣārthatvaṃ |
mahāpātakajānghorānnarakānprāpya dāruṇān /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911397 (0.024):
hā tāteti krandamānāḥ svakannidanti karma te /AP_370.029ab/ / mahāpātakajānghorānnarakānprāpya garhitān //AP_370.029cd/
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292876 (0.025):
[5. prāyaścittaprakaraṇam] / mahāpātakajān ghorān narakān prāpya dāruṇān /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028155 (0.033):
Yāj3.206a/ mahā.pātakajān ghorān narakān (prāpya dāruṇān /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18603198 (0.048):
bahūn varṣagaṇān ghorān narakān prāpya tatkṣayāt / / saṃsārān pratipadyante mahāpātakinas tv imān // Mn_12.54 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015618 (0.058):
narakān prāpya tatkṣayāt Mn_12.54b / narakān prāpya dāruṇān Yj_3.206b
karmakṣayātprajāyante mahāpātakinaḥ kṣitau // GarP_2,2.60 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292878 (0.0):
mahāpātakajān ghorān narakān prāpya dāruṇān / / karmakṣayāt prajāyante mahāpātakinas tv iha // Yj_3.206 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911399 (0.032):
mahāpātakajānghorānnarakānprāpya garhitān //AP_370.029cd/ / karmakṣayātprajāyante mahāpātakinastviha /AP_370.030ab/
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028156 (0.058):
Yāj3.206a/ mahā.pātakajān ghorān narakān (prāpya dāruṇān / / Yāj3.206c/ karma.kṣayāt (prajāyante mahā.pātakinas tv iha //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015617 (0.062):
narakān prāpya tatkṣayāt Mn_12.54b / narakān prāpya dāruṇān Yj_3.206b
jāyante lakṣaṇairyaistutāni me śṛṇu sattama /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366336 (0.0):
śubhāśubhaphalaistārkṣya bhuktabhogā narāstviha / / jāyante lakṣaṇairyaistutāni me śṛṇu kāśyapa // GarP_2,46.7 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18878290 (0.050):
śubhāśubhaphalaistāta bhuktabhogā narāstviha / / jāyante lakṣaṇairyaistu tāni me vada sattama // RKV_159.3 //
mṛgāśvasūkaroṣṭrāṇāṃ brahmahā yonimṛcchati // GarP_2,2.61 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028170 (0.0):
Yāj3.206c/ karma.kṣayāt (prajāyante mahā.pātakinas tv iha // / Yāj3.207a/ mṛga.aśva[?].sūkara.uṣṭrāṇām brahmahā yonim (ṛcchati /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292889 (0.0):
karmakṣayāt prajāyante mahāpātakinas tv iha // Yj_3.206 // / mṛgāśvasūkaroṣṭrāṇāṃ brahmahā yonim ṛcchati /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911410 (0.019):
mṛgaśvaśūkaroṣṭrāṇāṃ brahmahā yonimṛcchati //AP_370.030cd/
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18603219 (0.028):
caṇḍālapukkasānāṃ ca brahmahā yonim ṛcchati // Mn_12.55 // / kṛmikīṭapataṅgānāṃ viḍbhujāṃ caiva pakṣiṇām /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21519688 (0.041):
Manu12.55c/ caṇḍāla.pukkasānāṃ ca brahmahā yonim ṛcchati) || / Manu12.56a/ kṛmi.kīṭa.pataṅgānāṃ viṣ.bhujāṃ ca eva pakṣiṇām |
kṛmikīṭapataṅgatvaṃ svarṇahārī samāpnuyāt /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911421 (0.0):
kharapukkaśamlecchānāṃ madyapaḥ svarṇahāryapi /AP_370.031ab/ / kṛmikīṭapataṅgatvaṃ gurugastṛṇagulmatāṃ //AP_370.031cd/
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028190 (0.0):
Yāj3.208a/ kṛmi.kīṭa.pataṅgatvam svarṇa.hārī (samāpnuyāt /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292907 (0.0):
kharapulkasavenānāṃ surāpo nātra saṃśayaḥ // Yj_3.207 // / kṛmikīṭapataṅgatvaṃ svarṇahārī samāpnuyāt /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18603220 (0.052):
caṇḍālapukkasānāṃ ca brahmahā yonim ṛcchati // Mn_12.55 // / kṛmikīṭapataṅgānāṃ viḍbhujāṃ caiva pakṣiṇām /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21519689 (0.055):
Manu12.55c/ caṇḍāla.pukkasānāṃ ca brahmahā yonim ṛcchati) || / Manu12.56a/ kṛmi.kīṭa.pataṅgānāṃ viṣ.bhujāṃ ca eva pakṣiṇām |
tṛṇagulmatātvaṃ ca kramaśo gurutalpagaḥ // GarP_2,2.62 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292914 (0.006):
kṛmikīṭapataṅgatvaṃ svarṇahārī samāpnuyāt / / tṛṇagulmalatātvaṃ ca kramaśo gurutalpagaḥ // Yj_3.208 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14165573 (0.025):
BhP_06.02.009/1 stenaḥ surāpo mitradhrug brahmahā gurutalpagaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781346 (0.028):
mātṛhā pitṛhā yaśca brahmahā gurutalpagaḥ // VamPSm_21.18 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028194 (0.029):
Yāj3.208a/ kṛmi.kīṭa.pataṅgatvam svarṇa.hārī (samāpnuyāt / / Yāj3.208c/ tṛṇa.gulma.latātvam ca kramaśo guru.talpagah //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4843572 (0.032):
goghnaḥ pitṛghno mātṛghno brahmahā gurutalpagaḥ /AP_215.011ab/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8985358 (0.040):
kramaśo guṇalakṣaṇam Mn_12.34d / kramaśo gurutalpagaḥ Yj_3.208d
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4831200 (0.041):
rukmasteyī surāpaś ca brahmahā gurutalpagaḥ /AP_173.042ab/
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5585979 (0.043):
KAZ03.14.37cd/ surāpo vṛṣalī.bhartā brahmahā guru.talpagaḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705907 (0.045):
stenaḥ surāpo mitradhrug brahmahā gurutalpagaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21115485 (0.045):
stenaḥ surā po mitra dhrug brahma hā guru talpa gaḥ |
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8817106 (0.046):
AbhT_28.73b/. surāpaḥ steyahārī ca brahmahā gurutalpagaḥ // 73
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20736202 (0.046):
13,125.038d@014_0377 aśraddadhāno mānī ca brahmahā gurutalpagaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4581383 (0.048):
unmatto 'pyatha ṣaṇḍhaśca bhrūṇahā gurutalpagaḥ // BndP_2,19.34 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1100434 (0.050):
surāpaḥ pāradārī ca__Vdha_054.006 / bhrūṇahā gurutalpagaḥ__Vdha_054.006
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13536539 (0.050):
bhrāmyante mānavā gātraiḥ__Vdha_023.013 / bhrūṇahā gurutalpagaḥ__Vdha_054.006
brahmahā kṣayarogī syātsurāpaḥ śyāvadantakaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911436 (0.0):
brahmahā kṣayarogī syāt surāpaḥ śyāvadantakaḥ /AP_370.032ab/
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292924 (0.0):
tṛṇagulmalatātvaṃ ca kramaśo gurutalpagaḥ // Yj_3.208 // / brahmahā kṣayarogī syāt surāpaḥ śyāvadantakaḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028203 (0.012):
Yāj3.209a/ brahmahā kṣaya.rogī (syāt surāpah śyāva.dantakah /(p.401)
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034926 (0.033):
brahmahā kṣayarogitvaṃ Mn_11.49[48M]c / brahmahā kṣayarogī syāt Yj_3.209a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2536176 (0.040):
brahmahā kṣayarogitvaṃ Mn_11.49[48M]c / brahmahā ca surāpaś ca Mn_9.235a
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23849881 (0.048):
brahmahatyāsamaṃ jñeyam Yj_3.228c / brahmahā kṣayarogī syāt Yj_3.209a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395639 (0.053):
surāpaḥ śyāvadantakaḥ // Vi_45.4 // / suvarṇahārī kunakhī // Vi_45.5 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 498604 (0.056):
brahmahā kṣayarogī syāt'; iti smaraṇātkṣayādikaṃ tāvadbrahmahatyādeḥ"
hemahārī tu kunakhī duścarmā gurutalpagaḥ // GarP_2,2.63 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028214 (0.0):
Yāj3.209c/ hema.hārī tu kunakhī duścarmā guru.talpagah //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292931 (0.0):
brahmahā kṣayarogī syāt surāpaḥ śyāvadantakaḥ / / hemahārī tu kunakhī duścarmā gurutalpagaḥ // Yj_3.209 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911441 (0.017):
brahmahā kṣayarogī syāt surāpaḥ śyāvadantakaḥ /AP_370.032ab/ / svarṇahārī tu kunakhī duś carmā gurutalpagaḥ //AP_370.032cd/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20705716 (0.031):
13,090.010c parivittiś ca yaś ca syād duścarmā gurutalpagaḥ
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395640 (0.047):
surāpaḥ śyāvadantakaḥ // Vi_45.4 // / suvarṇahārī kunakhī // Vi_45.5 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18202761 (0.049):
Viṣṇu 45.04 surā-paḥ śyāva-dantakaḥ // / Viṣṇu 45.05 suvarṇa-hārī kunakhī //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366408 (0.060):
kunakhī svarṇaharaṇādduścarmā gurutalpagaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6737510 (0.064):
brahmahā madyapaḥ steyī saṃyogī gurutalpagaḥ // GarP_1,105.6 //
yo yena saṃvasatyeṣāṃ sa talliṅgo 'bhijāyate /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292936 (1.788):
hemahārī tu kunakhī duścarmā gurutalpagaḥ // Yj_3.209 // / yo yena saṃvasaty eṣāṃ sa talliṅgo 'bhijāyate /
saṃvatsareṇa patati patitena sahācaran // GarP_2,2.64 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4829445 (0.043):
mahāpāpānuyuktānāṃ(1) prāyaścittāni(2) vacmite /AP_170.001ab/ / saṃvatsareṇa patati patitena sahācaran //AP_170.001cd/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517703 (0.043):
Manu11.180a[179ṃa]/ saṃvatsareṇa patati) patitena saha ācaran) |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10330263 (0.047):
12,159.034c acireṇa mahārāja tādṛśo vai bhavaty uta / 12,159.035a saṃvatsareṇa patati patitena sahācaran
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201820 (0.048):
Viṣṇu 35.03 saṃvatsareṇa patati\ patitena saha^ācaran //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394801 (0.049):
tatsaṃyogaś ca // Vi_35.2 // / saṃvatsareṇa patati patitena sahācaran // Vi_35.3 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601574 (0.049):
patitaiḥ saṃprayuktānām imāḥ śṛṇuta niṣkṛtīḥ // Mn_11.179[178M] // / saṃvatsareṇa patati patitena sahācaran /
saṃlāpasparśaniḥ śvāsasahayānāśanāsanāt /
yājanādhyāpanādyaunātpāpaṃ saṃkramate nṛṇām // GarP_2,2.65 //
gatvā dārānpareṣāñca brahmasvamapahṛtya ca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343804 (0.058):
parasya yoṣitaṃ hṛtvā brahmasvamapahṛtya ca // GarP_2,11.4 // / araṇye nirjane deśe jāyate brahmarākṣasaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911479 (0.060):
parasya yoṣitaṃ hṛtvā brahmasvamapahṛtya ca /AP_370.035ab/ / araṇye nirjane deśe jāyate brahmarākṣasaḥ //AP_370.035cd/
araṇye nirjane deśe jāyate brahmarākṣasaḥ // GarP_2,2.66 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911482 (0.0):
parasya yoṣitaṃ hṛtvā brahmasvamapahṛtya ca /AP_370.035ab/ / araṇye nirjane deśe jāyate brahmarākṣasaḥ //AP_370.035cd/
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343810 (1.192):
parasya yoṣitaṃ hṛtvā brahmasvamapahṛtya ca // GarP_2,11.4 // / araṇye nirjane deśe jāyate brahmarākṣasaḥ /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292971 (0.018):
parasya yoṣitaṃ hṛtvā brahmasvam apahṛtya ca / / araṇye nirjale deśe bhavati brahmarākṣasaḥ // Yj_3.212 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18876871 (0.048):
parasya yoṣitaṃ hṛtvā brahmasvamapahṛtya ca // RKV_155.103 // / araṇye nirjale deśe sa bhavetkrūrarākṣasaḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028259 (0.051):
Yāj3.212a/ parasya yoṣitam (hṛtvā brahma.svam (apahṛtya ca /(p.402) / Yāj3.212c/ araṇye nirjale deśe (bhavati brahma.rākṣasah //
hīnajātau prajāyeta ratnānāmapahārakaḥ / / patraṃ ca śākhino hṛtvā gandhāṃśchucchundarī pumān // GarP_2,2.67 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343813 (0.0):
araṇye nirjane deśe jāyate brahmarākṣasaḥ / / hīnajātau prajāyeta ratnānāmapahārakaḥ // GarP_2,11.5 //
mūṣako dhānyahārī syādyānamuṣṭraḥ phalaṃ kapiḥ /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292995 (0.0):
patraśākaṃ śikhī hatvā gandhān chucchundarī śubhān // Yj_3.213 // / mūṣako dhānyahārī syād yānam uṣṭraḥ kapiḥ phalam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911502 (0.030):
ajaḥ paśuṃpayaḥ kāko yānamuṣṭraḥ(1) phalaṃ kapiḥ /AP_370.037ab/
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028284 (0.053):
Yāj3.214a/ mūṣako dhānya.hārī (syād yānam uṣṭrah kapih phalam /
nirmantrabhojanātkāko gṛdhro hṛtvā hyupaskaram // GarP_2,2.68 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911502 (0.050):
ajaḥ paśuṃpayaḥ kāko yānamuṣṭraḥ(1) phalaṃ kapiḥ /AP_370.037ab/
madhudaṃśaḥ phalaṃ gṛdhro gāṃ godhāgniṃ bakastathā /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028305 (0.029):
Yāj3.215a/ madhu damśah palam gṛdhro gām godhā^agnim bakas tathā /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3293010 (0.034):
madhu daṃśaḥ palaṃ gṛdhro gāṃ godhāgniṃ bakas tathā /
syācchvetakuṣṭhī strīvastra hyarucī rasahārakaḥ // GarP_2,2.69 //
kāṃsyahārī tu haṃsaḥ syātparasvasya ca hārakaḥ /
apasmārī gurorhantā krūrakṛdvāmano bhavet // GarP_2,2.70 //
dharmapatnīṃ tyajañchabdavedhī prāṇī bhavetkṣitau /
devaviprasvāpahārī pāṇḍuraḥ paramāṃsabhuk // GarP_2,2.71 //
bhakṣyābhakṣyo gaṇḍamālī mahārogī prajāyate /
nyāsāpahārī kāṇaḥ syāstrījīvaḥ khañjako bhavet // GarP_2,2.72 //
kaumāradāratyāgī ca durbhago 'thai kamiṣṭabhuk /
vātagulmī viprayoṣidgāmī vā jambuko bhavet // GarP_2,2.73 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5984166 (0.047):
vāta gulmī pibed vāṭyam udāvarte tu bhojayet |
śayyāhartā kṣapaṇakaḥ pataṅgo vastrahārakaḥ /
mātsaryādapi jātyandho kapālī dīpahārakaḥ // GarP_2,2.74 //
kauśiko mitrahantā ca kṣayī pitrādinindakaḥ /
skhaladvāganṛtavādī kūṭasākṣī jalodarī // GarP_2,2.75 //
maśakaḥ so 'tha cachinnoṣṭho vivāhe vighnakṛdbhavet /
syādvātha vṛṣalaḥ so 'yaṃ catvare vai viṇmūtrakṛt // GarP_2,2.76 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6770731 (0.053):
śodhano jvaratṛṣṇāghno mūrchākaṇṭhārtikādijit // GarP_1,173.17 // / viṇmūtrakledasaṃśoṣo hyatyarthaṃ sa ca sevitaḥ /
mūtrakṛcchrī dūṣakastu kanyāyāḥ klībatāmiyāt /
dvīpī syādvedavikretā varāho 'yājyayājakaḥ // GarP_2,2.77 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332285 (0.041):
asatpratigrahī yastu tathaivāyājyayājakaḥ // GarP_2,3.63 // / na kṣattrairjovate yastu naro gacchedadhomukham /
yatastato 'śranmārjāro khadyoto vahadāhakaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332285 (0.039):
asatpratigrahī yastu tathaivāyājyayājakaḥ // GarP_2,3.63 // / na kṣattrairjovate yastu naro gacchedadhomukham /
kṛmiḥ paryuṣitādaḥ syānmatsarī bhramaro bhavet // GarP_2,2.78 //
agnyutsādī tu kuṣṭhī syādadattā'dānato vṛṣaḥ /
sarpo gohārako 'nnasya hārakaḥ syādajīrṇavān // GarP_2,2.79 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785179 (0.046):
vāṅmatī rajarā yaḥ syādayugme jarajā ragau // GarP_1,210.7 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6770683 (0.046):
eko 'tyarthaṃ sevyamānaḥ bhramadāhādikṛdbhavet // GarP_1,173.13 // / kṛtamālaḥ kīrāṇi haridrendrayavāstathā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6726389 (0.051):
āpītapāṇḍuruciraḥ pāṣāṇaḥ padmarāgasaṃjñastu / / kaukaṇṭakanāmā syātsa eva yadi lohitāpītaḥ // GarP_1,74.2 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782327 (0.059):
markaṭī cātmaguptā syādārṣeyī kapikacchukā // GarP_1,204.6 // / mudgaparṇo kṣudrasahā māṣaparṇo mahāsahā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702398 (0.064):
oṃ kāro brahma bījaṃ syāddhrīṅkāro viṣṇureva ca // GarP_1,20.3 // / hrīṅkā raśca śivaḥ śūle triśākhe tu kramānnyaset /
jalahārī tu matsyaḥ syātkṣīrahārī balākikā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20639074 (0.007):
13,004.058a śayoruhaś cārumatsyaḥ śirīṣī cātha gārdabhiḥ / 13,004.058c ujjayonir adāpekṣī nāradī ca mahān ṛṣiḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7593057 (0.021):
parisyandate / / abhisyandate / / nisyandate / / aprāṇiṣu iti kim / / anusyandate matsya udake /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 838093 (0.046):
kṛṣṇaḥ śalkī śvetakukṣistu matsyo yaḥ śreṣṭho'sau rohito vṛttavaktraḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785179 (0.049):
vāṅmatī rajarā yaḥ syādayugme jarajā ragau // GarP_1,210.7 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782327 (0.058):
markaṭī cātmaguptā syādārṣeyī kapikacchukā // GarP_1,204.6 // / mudgaparṇo kṣudrasahā māṣaparṇo mahāsahā /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16017506 (0.064):
Yāj1.168c/ go.ghrātam śakuna.ucchiṣṭam padā spṛṣṭam ca kāmatah // / Yāj1.169a/ annam paryuṣitam (bhojyam sneha.aktam cira.samsthitam /
annaṃ paryuṣitaṃ vipre pradadatkubjatāṃ vrajet // GarP_2,2.80 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366458 (0.018):
pātre vidyāpradātā yo balīvardo bhavettasaḥ / / annaṃ paryuṣitaṃ vipre pradadatkukkaro bhavet // GarP_2,46.16 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16017506 (0.059):
Yāj1.168c/ go.ghrātam śakuna.ucchiṣṭam padā spṛṣṭam ca kāmatah // / Yāj1.169a/ annam paryuṣitam (bhojyam sneha.aktam cira.samsthitam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21098713 (0.060):
vaiṣñavānāṃ hi bhoktavyaṃ prārthyānnaṃ vaiṣñavaiḥ sadā | / avaiṣñavānām annaṃ tu parivarjyam amedhyavat // Hbhv_9.279 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025359 (0.061):
Yāj3.15c/ samkaṭa.annam ca na^(aśnīyān na ca taih saha (samvaset //
phalāni harate yastu santatirmriyate khaga /
adattvā bhakṣyamaśrāti hyanapatyo bhavennaraḥ // GarP_2,2.81 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366487 (0.022):
mṛto vānaratāṃ yāti tanmukho gaṇḍavān bhavet / / adattvā bhakṣyamaśrāti anapatyo bhavettu saḥ // GarP_2,46.18 //
pravajyāgamanādrājan bhavenmarupiśācakaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18878512 (0.011):
haranvastraṃ bhavedgodhā garadaḥ pavanāśanaḥ / / pravrājī gamanād rājan bhaven marupiśācakaḥ // RKV_159.19 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366501 (0.047):
haranvastraṃ bhavedgodhā garadaḥ pavanāśanaḥ / / pravajyāgamanādrājan bhavenmarupiśācakaḥ // GarP_2,46.19 //
cātako jalahartā syājjanmāndhaḥ puṃstakaṃ haran // GarP_2,2.82 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18878513 (0.050):
pravrājī gamanād rājan bhaven marupiśācakaḥ // RKV_159.19 // / vātako jalahartā ca dhānyahartā ca mūṣakaḥ /
pratiśrutya dvijebhyor'thamadadajjambuko bhavet /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366558 (0.0):
mṛtasyaikādaśāhe tu bhuñjānaścābhijāyate / / pratiśrutya dvijebhyor'thamadadajjambuko bhavet // GarP_2,46.23 //
parivādādijātīnāṃ labhate kācchapīṃ tanum // GarP_2,2.83 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18878578 (0.057):
rājñīgamādbhavedduṣṭataskaro viḍvarāhakaḥ / / parivādī dvijātīnāṃ labhate kācchapīṃ tanum // RKV_159.24 //
durbhagaḥ phalavikretā vṛkaśca vṛṣalīpatiḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18878591 (0.042):
durbhagaḥ phalavikretā vṛściko vṛṣalīpatiḥ // RKV_159.25 //
mārjāro 'gniṃ padā spṛṣṭvā rogavānparamāṃsabhuk // GarP_2,2.84 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366579 (0.0):
mārjaro 'gniṃ padā spṛṣṭvā rogavānparamāṃsabhuk /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18878600 (0.0):
durbhagaḥ phalavikretā vṛściko vṛṣalīpatiḥ // RKV_159.25 // / mārjāro 'gniṃ padā spṛṣṭvā rogavānparamāṃsabhuk /
jalaprastravaṇaṃ yastu bhindyānmatsyo bhavennaraḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366531 (5.960):
jalaprastravaṇaṃ yastu bhindyānmatsyo bhavennaraḥ // GarP_2,46.21 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18878539 (5.960):
jalaprasravaṇaṃ yastu bhindyānmatsyo bhavennaraḥ // RKV_159.21 //
hareḥ kathāṃ na śṛṇvanti ye na sādhujanastavam // GarP_2,2.85 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24967790 (0.035):
divā rātrau ye na śṛṇvanti divyāṃ hareḥ kathāṃ tīrthamārge khagendra //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108726 (0.045):
ye śṛṇvanti kathāṃ viṣṇor ye paṭhanti hareḥ kathām |
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964931 (0.056):
soṣṇīṣakañcukayutāśca hareḥ kathāṃ vai śṛṇvanti yepi ca paṭhanti sadaiva
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108200 (0.062):
viprendra nāsti sandeho ye śṛṇvanti hareḥ kathām // Hbhv_10.418 //
tānnarānkarṇamūlo 'yaṃ vyāpnuyānnetarāñjanān /
parasyānanasaṃsthaṃ yo grāsaṃ hari mandadhīḥ // GarP_2,2.86 //
devopakaraṇānyenaṃ gaṇḍamālinamīhate / / dambhenācarate dharmaṃ gajacarmā bhavettu saḥ // GarP_2,2.87 //
śiro 'rtipramukhā rogā yānti viśvāsaghātakam /
liṅgapīḍī śivasvaṃ ca śivanirmālyameva ca // GarP_2,2.88 //
striyo 'pyanena mārgeṇa hṛtvā doṣamavāpnuyuḥ / / eteṣāmeva jantūnāṃ bhāryātvamupajāyate // GarP_2,2.89 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18603389 (0.0):
striyo 'py etena kalpena hṛtvā doṣam avāpnuyuḥ / / eteṣām eva jantūnāṃ bhāryātvam upayānti tāḥ // Mn_12.69 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395615 (0.0):
striyo 'py etena kalpena hṛtvā doṣam avāpnuyuḥ / / eteṣām eva jantūnāṃ bhāryātvam upayānti tāḥ || Vi_44.45 ||
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21519888 (0.025):
Manu12.69a/ striyo 'apy etena kalpena hṛtvā) doṣam avāpnuyuḥ) | / Manu12.69c/ eteṣām eva jantūnāṃ bhāryātvam upayānti) tāḥ ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18202732 (0.035):
Viṣṇu 44.45a/ striyo^apy etena kalpena hṛtvā\ doṣam avāpnuyuḥ\ / / Viṣṇu 44.45c/ eteṣām eva jantūnāṃ bhāryā-tvam upayānti\ tāḥ //
bhogānte narakasyaitatsarvamityavadhāraya / / khagha pradarśyametattu mayoktaṃ te samāsataḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7949993 (0.039):
jijñāsārthamathābhyāṃ me prātiśākhyamapaṭhyata / / tathaiva tanmayā sarvaṃ paṭhitaṃ paśyatostayoḥ // SoKss_1,2.38 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4585931 (0.043):
mayaivāvagataṃ sarvaṃ tdṛdi vatte 'dyavarttate /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463478 (0.044):
śāstram, tvam anaghatayā yogyatamaḥ" iti kṛtvā mayā tavoktam / etad"
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.046):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.047):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824161 (0.047):
14,093.087c āśayā parayā prāpto na cāhaṃ kāñcanīkṛtaḥ / 14,093.088a tato mayoktaṃ tad vākyaṃ prahasya dvijasattamāḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15779881 (0.047):
<12334.12/1> nārāyaṇīyam ākhyānam !etat te kathitaṃ mayā ! / <12334.12/101> [X K1.2.4.6.7 V1 Bo.6-9 Da3..a4 Dn1.ṇ4 Ds D2-5.7-9 T G1-3.6
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482909 (0.048):
Manu1.68a/ brāhmasya tu kṣapāhasya yat pramāṇaṃ samāsataḥ | / Manu1.68c/ ekaikaśo yugānāṃ tu kramaśas tan nibodhata) ||
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243848 (0.048):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi, / [yanmayā] pūrvamuktaṃ tasmādetanna bhidyate / tadā vacanasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796831 (0.049):
sādhvy etac chrotu kāmais tvaṃ rāja putrī pralambhitā / / mayoditaṃ yad anvāttha sarvaṃ tat satyam eva hi // BhP_10.60.049 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656493 (0.050):
kathayati bhadramukhāḥ, ahamasmi yadarthaṃ pravajitaḥ, so 'rtho mayā na / saṃprāptaḥ/
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252634 (0.050):
candrasyaivādhikyamiti mayā vāyakhyāyate, tenātra yatkiñcidāhuḥ tanna
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6512722 (0.051):
mahayānasaddharmasya ciramavasthānārtham | / samāsatastu sandigdhānāṃ samyak samprakāśanāya, puṇyābhikāṅkṣaṇām
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10147504 (0.052):
tadavagamātkiṅkibhetatkathadhametatkiṃ kiṃ karomi kiṃ / mayābhihitamityākulamatiranicchannapi kathamapi rājānumene // ViP_4,2.95
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1407622 (0.052):
12. hetanmayoktamaprakāśatīyamayibhakṣutva^
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6453922 (0.053):
katamo 'sau
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530136 (0.054):
tat te mano'bhituṣṭaye vakṣyāmy ahaṃ samāsataḥ // Svp_*184A* // / yo viśvaṃ sṛjati brahmā svayaṃbhūr vedabhṛd vidhiḥ /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451905 (0.054):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 645204 (0.054):
śrotuḥ śrāvayitā rājan $ kathayāmi samāsataḥ / **HV_App.I,40.36**4:1 / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
dravyaprakārā hi yathā tathaiva prāṇijātayaḥ // GarP_2,2.90 // / evaṃ vicitrairnijakarmabhirnṛṇāṃ sukhasya duḥ khasya ca janmanāmapi /
vaicitryamuktaṃ śubhakarmataḥ śubhaṃ tathāśubhāccāśubhamīrayanti //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145347 (0.064):
janmabhūmau janenātpaṃ yadyatkarma śubhāśubham / / tasya tasya sa tadrūpaṃ bhuṅkte pariṇataṃ phalam // KAvk_7.85 //
GarP_2,2.91 // / etatte sarvaṃmākhyātaṃ yatpṛṣṭo 'hamiha tvayā // GarP_2,2.92 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23389043 (0.040):
idaṃ ca śṛṇu maitreya $ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā & / śrīsaṃbaddhaṃ mayāpy etac % śrutam āsīn marīcitaḥ // ViP_1,9.1 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5095706 (0.040):
idaṃ ca śṛṇu maitreya yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā / / śrīsaṃbaddhaṃ mayāpy etac śrutam āsīn marīcitaḥ // ViP_1,9.1 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867365 (0.041):
tataḥ samabhavadviśvaṃ pṛṣṭo 'haṃ yadiha tvayā // NarP_1,42.23 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23424331 (0.045):
nagnasaṃbandhi maitreya % yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā // ViP_3,17.8 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5130993 (0.045):
nagnasaṃbandhi maitreya yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā // ViP_3,17.8 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368203 (0.045):
BhP_10.14.059/1 etat te sarvam ākhyātaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā / BhP_10.14.059/3 tat kaumāre hari kṛtaṃ paugaṇḍe parikīrtitam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410365 (0.045):
BhP_10.75.040/1 etat te 'bhihitaṃ rājan yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527531 (0.045):
BhP_04.12.044/1 etat te 'bhihitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117674 (0.046):
etad devi mayākhyātaṃ__Vdha_074.032 / yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā__Vdha_074.032
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13540730 (0.046):
yat pṛṣṭo 'si mayā dvija__Vdha_098.001 / yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā__Vdha_074.032
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2676107 (0.052):
etat te 'bhihitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23417307 (0.052):
etat tavoditaṃ sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5123965 (0.052):
etat tavoditaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1081956 (0.055):
etat tavoktaṃ yat pṛṣṭaṃ__Vdha_022.021 / tvayāhaṃ girinandini__Vdha_022.021
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357248 (0.057):
etatte sarvamākhyātaṃ yatpṛṣṭohaṃ tvayānagha // GarP_2,31.43 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439750 (0.059):
maitreya śrūyatām etad $ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā & / viṣṇor aṃśāṃśasaṃbhūti % caritaṃ jagato hitam // ViP_5,1.4 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5146411 (0.059):
maitreya śrūyatām etad yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā / / viṣṇor aṃśāṃśasaṃbhūticaritaṃ jagato hitam // ViP_5,1.4 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159935 (0.059):
maitreya śrūyatāmetadyatpṛṣṭo 'hamiha tvayā / / viṣṇoraṃśāṃśasaṃbhūticaritaṃ jagato hitam // ViP_5,1.4 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19916733 (0.059):
03,247.047d@025_0152 iti te 'bhihitaṃ rājan yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2806585 (0.059):
etat te 'bhihitaṃ rājan yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā /
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pratakā(kha)ṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352955 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dhamakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340883 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343915 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344393 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakādṛpretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348058 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretaklape
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348629 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349647 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pratakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355862 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357252 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693682 (0.009):
purāṇaṃ gāruḍaṃ vyāsaḥ purāsau me 'bravīdidam // GarP_1,1.35 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye karmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694527 (0.009):
garuḍoktaṃ gāruḍaṃ hi śṛṇu rudra ! madātmakam // GarP_1,2.59 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695704 (0.009):
dhruvasyānvayasambhūto manuṣyastvaṃ bhaviṣyasi // GarP_1,5.38 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704493 (0.009):
evaṃ maṇḍalānāṃ dvādaśakaṃ krameṇa pūjyam // GarP_1,26.4 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe ācārakāṇḍe karanyāsādinirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6710614 (0.009):
baliṃ dattvā dvijān bhojya caṇḍaṃ prācyai visarjayet // GarP_1,42.25 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6716614 (0.009):
mriyamāṇeṣu vipreṣu brahmahā sa tu garhitaḥ // GarP_1,51.34 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717726 (0.009):
abhīṣāhāḥ sakāśmīrā udakparveṇa kīrtitāḥ // GarP_1,55.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717996 (0.009):
tamasā parvato vyāptastamo 'pyaṇḍakaṭāhataḥ // GarP_1,56.21 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6719203 (0.009):
āśleṣā kṛttikā rudra ! prasthāne maraṇapradāḥ // GarP_1,59.49 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6720150 (0.009):
ṣaṣṭhivarṣāyuṣaṃ kuryādāyūrekhā tu mānavam // GarP_1,63.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6720402 (0.009):
aromā trivalī nāryā hṛtstanau romavarjitau // GarP_1,64.16 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde aurdhvadehikavidhikarmavipākayorvarṇanaṃ nāma
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330203 (0.028):
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332839 (0.028):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe dharmakāṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14350165 (0.028):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakādṛpretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde svapnādhyāyo nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355394 (0.028):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde / aurdhvadahikakarmakālakriyamāṇanānādānādiphalapraśranirūpaṇaṃ nāmāṣṭāviṃśo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359595 (0.028):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pratakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957705 (0.028):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde / brahmastutivarṇanaṃ nāma dvādaśo 'dyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344797 (0.030):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargadānadharmaputrādipraśaṃsanaṃ nāma
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748703 (0.037):
:ś atha pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīrāmāvatāravarṇanam
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817884 (0.038):
sṛṣṭibharatakhaṇḍaprāśastyabhūgolānāṃ varṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / sanaka uvāca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748923 (0.039):
:ś atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīrāmāvatāravarṇanaṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750711 (0.039):
:ś atha daśamo 'dhyāyaḥ / śrīrāmāvatāravarṇanaṃ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14353918 (0.040):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍedvitīyāṃśe dharmakāṇḍe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde pretakalpe sapiṇḍananirūpaṇaṃ nāma ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357259 (0.042):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dānapha lānyadehapraveśādinirūpaṇaṃ nāmai katriṃśo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362732 (0.042):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde 'naśanamṛta gatinirūpaṇaṃ nāma ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364730 (0.042):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde 'pamṛtyau sukhaduḥ khalābhālābhanirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343736 (0.042):
iti śrīgāruḍe mahāpu uttarakhaṇḍe dvitīdṛdharmadṛpretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde śrāddhasya tṛptidatvādinirūpaṇaṃ nāma daśamo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14365762 (0.042):
pretakalpe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde durmaraṇe kāryākāryakriyādinirūpaṇaṃ nāma
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827401 (0.045):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe śrīnarmadāmāhātmye kapilātīrthamāhātmyavarṇanaṃ / nāmaikonacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4751139 (0.046):
:ś atha ekādaśo 'dhyāyaḥ / śrīrāmāvatāravarṇanaṃ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829178 (0.048):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe narmadāmāhātmye pippalādatīrthamāhātmyavarṇanaṃ / nāma dvicatvāriṃśo 'dhyāyaḥ ||
dvitīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694539 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇotpattinirūpaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6701804 (5.960):
'mṛteśamṛtyuñjayapūjanaṃ nāmāṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 19 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704504 (5.960):
ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 27 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6712522 (5.960):
vāstumānalakṣaṇaṃ nāma ṣaṭcatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 47 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6725778 (5.960):
marakataparīkṣaṇaṃ nāmaikasaptatitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 72 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6726455 (5.960):
puṣparāgaparīkṣaṇaṃ nāma catuḥ saptatitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 75 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6726762 (5.960):
vaidūryaparīkṣaṇaṃ nāma ṣaṭsaptatitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 77 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6726868 (5.960):
pulakaparīkṣaṇaṃ nāma saptasaptatitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 78 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6727005 (5.960):
sphaṭikaparīkṣaṇaṃ nāmaikonāśītitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 80 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6731286 (5.960):
manutadvaṃśanirūpaṇaṃ nāma spatāśītitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 88 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6731689 (5.960):
karmajñānamā nāmāṣṭāśītitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 89
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739883 (5.960):
bṛhaspatiproktanītisāranirūpaṇaṃ nāmāṣṭottaraśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 109 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740743 (5.960):
nītisāre navottaraśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 110 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6742081 (5.960):
bṛhaspatyukta nītiptāre dvādaśottarakaśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 113 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6743016 (5.960):
nītisāre trayośottaraśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 114 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782256 (5.960):
nānauṣadhaprayoganirūpaṇaṃ nāma tryuttaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 204 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783660 (5.960):
vyākaraṇanirūpaṇaṃ nāma pañcottaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 206 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6784043 (5.960):
ṣaḍuttaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 207 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6784146 (5.960):
śāstrechandaḥsaṃjñāparibhāṣānirūpaṇaṃ nāma saptottaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 208 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6784423 (5.960):
śāstre āryāvṛttādichandolakṣaṇanirūpaṇaṃ nāmāṣṭottaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 209 / sūta uvāca /
evamutsāhitaḥ pakṣī svarūpaṃ nirayasya tu / / papracchanarakāṇyevaṃ śrutvā cotkūlitāntaraḥ // GarP_2,3.1 //
garuḍa uvāca / / narakāṇāṃ svarūpaṃ me vada yeṣu vikarmiṇaḥ /
pātyante duḥ khabhūyiṣṭhāsteṣāṃ bhedāṃśca kīrtaya // GarP_2,3.2 //
śrībhagavānuvāca / / narakāṇāṃ sahasrāṇi vartante hyaruṇānuja /
śakyaṃ vistarato naiva vaktuṃ prādhānyato bruve // GarP_2,3.3 //
rauravaṃ nāma narakaṃ mukhyaṃ tadvainibodha me /
raurave kūṭasākṣī tu yāti yaścānṛtī naraḥ // GarP_2,3.4 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914608 (0.0):
tannirdiṣṭāṃ tato yāti gatiṃ jantuḥ śubhāśubhām // MarkP_10.79 // / raurave kūṭasākṣī tu yāti yaścānṛto naraḥ /
yojanānāṃ sahasre dve rauravo hi pramāṇataḥ / / jānumātrapramāṇaṃ tu tatra gartaṃ sudustaram // GarP_2,3.5 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914622 (1.192):
tasya svarūpaṃ gadato rauravasya niśāmaya // MarkP_10.80 // / yojanānāṃ sahasre dve rauravo hi pramāṇataḥ /
tatrāṅgāracayaughena kṛtaṃ taddharaṇīsamam /
tatrāgninā sutīvreṇa tāpitāṅgārabhūminā // GarP_2,3.6 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914640 (0.033):
jājvalyamānastīvreṇa tāpitāṅgārabhūminā // MarkP_10.82 //
tanmadhye pāpakarmāṇaṃ vimuñcanti yamānugāḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914647 (0.0):
jājvalyamānastīvreṇa tāpitāṅgārabhūminā // MarkP_10.82 // / tanmadhye pāpakarmāṇaṃ vimuñcanti yamānugāḥ /
sa dahyamānastīvreṇa vahninā paridhāvati // GarP_2,3.7 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914651 (0.0):
tanmadhye pāpakarmāṇaṃ vimuñcanti yamānugāḥ / / sa dahyamānastīvreṇa vahninā tatra dhāvati // MarkP_10.83 //
padepade ca pādo 'sya sphuṭyate śīryate punaḥ / / ahorātreṇoddharaṇaṃ pādanyāsena gacchati // GarP_2,3.8 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914662 (0.035):
pade pade ca pādo 'sya śīryate jīryate punaḥ / / ahorātreṇoddharaṇaṃ pādanyāsaṃ ca gacchati // MarkP_10.84 //
evaṃ sahasraṃ vistīrṇaṃ yojanānāṃ vimucyate / / tato 'nyatpāpaśuddhyarthaṃ tādṛṅnirayamṛcchati // GarP_2,3.9 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914676 (0.0):
evaṃ sahasramuttīrṇo yojanānāṃ vimucyate / / tato 'nyaṃ pāpaśuddhyarthaṃ tādṛṅnirayamṛcchati // MarkP_10.85 //
rauravaste samākhyātaḥ prathamo narako mayā / / mahārauravasaṃjñaṃ tu śṛṇuṣva narakaṃ khaga // GarP_2,3.10 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915282 (0.0):
putra uvāca / rauravaste samākhyātaḥ prathamaṃ narako mayā /
yojanānāṃ sahasrāṇi santi pañca samantataḥ / / tatra tāmramayī bhūmiradhastasyā hutāśanaḥ // GarP_2,3.11 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915295 (0.0):
yojanānāṃ sahasrāṇi sapta pañca samantataḥ / / tatra tāmramayī bhūmiradhastasya hutāśanaḥ // MarkP_12.4 //
tayā tapantyā sā sarvā prodyadvidyutsamaprabhā /
vibhāvyate mahāraudrā pāpināṃ darśanādiṣu // GarP_2,3.12 //
tasyāṃ baddhakarābhyāṃ ca padbhyāṃ caiva yamānugaiḥ / / mucyate pāpakṛnmadhye luṇṭhamānaḥ sa gacchati // GarP_2,3.13 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915325 (0.0):
tasyāṃ baddhaḥ karābhyāñca padbhyāñcaiva yamānugaiḥ / / mucyate pāpakṛnmadhye luṭhamānaḥ sa gacchati // MarkP_12.6 //
kākairbakairvṛkolūkairmaśakairvṛścikaistathā / / bhakṣyamāṇaistathā raudrairgato mārge vikṛṣyate // GarP_2,3.14 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915331 (0.054):
mucyate pāpakṛnmadhye luṭhamānaḥ sa gacchati // MarkP_12.6 // / kākairvakairvṛkolūkairvṛścikairmaśakaistathā /
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477309 (0.055):
kumbhāṇḍagrahair dvīpibhiḥ kākair ulūkaiḥ kīṭaiḥ sarīsṛpair anyaiś ca
dahyamāno gatamatirbhrāntastāteti cākulaḥ /
vadatyasakṛdudvagno na śāntimadhigacchati // GarP_2,3.15 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915342 (0.033):
dahyamānaḥ pitarmātarbhrātastāteti cākulaḥ / / vadatyasakṛdudvigno na śāntimadhigacchati // MarkP_12.8 //
evaṃ tasmānnarairmokṣastvatikrāntairavāpyate / / varṣāyutāyutaiḥ pāpaṃ yaiḥ kṛtaṃ duṣṭabuddhibhiḥ // GarP_2,3.16 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915362 (0.0):
evaṃ tasmānnaraimarmokṣo hyatikrāntairavāpyate / / varṣāyutāyutaiḥ pāpaṃ yaiḥ kṛtaṃ duṣṭabuddhibhiḥ // MarkP_12.9 //
tathānyastu tato nāma so 'tiśītaḥ svabhāvataḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915369 (0.045):
tathānyastu tamo nāma so 'tiśītaḥ svabhāvataḥ /
mahārauravavaddīrghastathāndhatamasā vṛtaḥ // GarP_2,3.17 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915370 (0.0):
tathānyastu tamo nāma so 'tiśītaḥ svabhāvataḥ / / mahārauravavad dīrghastathā sa tamasā vṛtaḥ // MarkP_12.10 //
śītārtāstatra badhyante narāstamasi dāruṇe /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915381 (0.039):
śītārtāstatra dhāvanto narāstamasi dāruṇe /
parasparaṃ samāsādya parirabhyāśrayanti te // GarP_2,3.18 // / dantāsteṣāṃ ca bhajyante śītārtiparikampitāḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915390 (0.0):
śītārtāstatra dhāvanto narāstamasi dāruṇe / / parasparaṃ samāsādya parirabhyāśrayanti ca // MarkP_12.11 //
kṣutṛṣātibalāḥ pakṣinnatha tatrāpyupadavāḥ // GarP_2,3.19 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 849205 (0.027):
dūrvā niśā ṛddhivacā priyā ca sā māṣaparṇī śimirocanā tvatha / / trāyantikā jīvanikā mahābalā maṅgalyakāyām iti candramāhvayāḥ //
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15675814 (0.036):
09,045.035a yāmyo raudryas tathā saumyāḥ kauberyo 'tha mahābalāḥ / 09,045.035c vāruṇyo 'tha ca māhendryas tathāgneyyaḥ paraṃtapa
himakhaṇḍavaho vāyubhinattyasthīni dāruṇaḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915405 (0.027):
himakhaṇḍavaho vāyurbhinattyasthīni dāruṇaḥ /
majjāsṛgasthigalitamaśrantyatra kṣudhānvitāḥ // GarP_2,3.20 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915405 (0.063):
himakhaṇḍavaho vāyurbhinattyasthīni dāruṇaḥ / / majjāsṛggalitaṃ tasmādaśnuvanti kṣudhānvitāḥ // MarkP_12.13 //
āliṅgyamānā bhrāmyante parasparasamāgame / / evaṃ tatrāpi sumahānkleśastamasi mānavaiḥ // GarP_2,3.21 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915421 (0.0):
lelihyamānā bhrāmyante parasparasamāgame / / evaṃ tatrāpi sumahān kleśastamasi mānavaiḥ // MarkP_12.14 //
prāpyate śakuniśreṣṭha yo bahūkṛtasañcayaḥ /
nikṛntana iti khyātastato 'nyo narakottamaḥ // GarP_2,3.22 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915435 (0.0):
prāpyate brāhmaṇaśreṣṭha yāvadduṣkṛtasaṃkṣayaḥ / / nikṛntana iti khyātastato 'nyo narakottamaḥ // MarkP_12.15 //
kulālacakrāṇi tatra bhrāmyantyavirataṃ khaga / / teṣvāpāṣye nikṛṣyante kālasūtreṇa mānavāḥ // GarP_2,3.23 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915437 (0.034):
nikṛntana iti khyātastato 'nyo narakottamaḥ // MarkP_12.15 // / tasmin kulālacakrāṇi bhrāmyantyavirataṃ pitaḥ /
yamānumāṅgulisthena āpādatalamastakam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915452 (0.0):
yamānugāṅgulisthena āpādatalamastakam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1082357 (0.059):
kālāṅgulisthena sadā__Vdha_023.007 / āpādatalamastakāt__Vdha_023.007
na caiṣāṃ jīvitabhraṃśo jāyate pakṣisattama // GarP_2,3.24 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915454 (0.0):
yamānugāṅgulisthena āpādatalamastakam / / na caiṣāṃ jīvitabhraṃśo jāyate dvijasattama // MarkP_12.17 //
chinnāni teṣāṃ śataśaḥ khaṇḍānyaikyaṃ vrajanti hi / / evaṃ varṣasahasrāṇi bhrāmyante pāpakarmiṇaḥ // GarP_2,3.25 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915466 (0.0):
na caiṣāṃ jīvitabhraṃśo jāyate dvijasattama // MarkP_12.17 // / chinnāni teṣāṃ śataśaḥ khaṇḍānyaikyaṃ vrajanti ca /
tāvadyāvadaśeṣaṃ ca tatpāpaṃ saṃkṣayaṃ gatam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915478 (0.036):
evaṃ varṣasahasrāṇi chidyante pāpakarmiṇaḥ // MarkP_12.18 // / tāvad yāvadaśeṣaṃ vai tatpāpaṃ hi kṣayaṃ gatam /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13544231 (0.055):
yāvat pāpaṃ kṣayaṃ gatam__Vdha_024.004 / yāvatpramāṇaṃ na jalaṃ payodā__Vdha_094.100
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1082870 (0.063):
bhujyate tāvad akhilaṃ__Vdha_024.004 / yāvat pāpaṃ kṣayaṃ gatam__Vdha_024.004
aprātaṣṭhaṃ ca narakaṃ śṛṇuṣva gadato mama // GarP_2,3.26 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915482 (0.0):
tāvad yāvadaśeṣaṃ vai tatpāpaṃ hi kṣayaṃ gatam / / apratiṣṭhañca narakaṃ śṛṇuṣva gadato mama // MarkP_12.19 //
tatrasthairnārakairduḥ khamasahyamanubhūyate /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915490 (0.0):
atrasthairnārakairduḥ khamasahyamanubhūyate /
tānyeva tatra cakrāṇi ghaṭīyantrāṇi cānyataḥ // GarP_2,3.27 // / duḥ khasya hetubhūtāni pāpakarmakṛtāṃ nṛṇām /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915502 (0.0):
atrasthairnārakairduḥ khamasahyamanubhūyate / / tānyeva yatra cakrāṇi ghaṭīyantrāṇi cānyataḥ // MarkP_12.20 //
cakreṣvāropitāḥ kecidbhāmyante tatra mānavāḥ // GarP_2,3.28 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915503 (0.0):
duḥ khasya hetubhūtāni pāpakarmakṛtāṃ nṛṇām / / cakreṣvāropitāḥ kecid bhrāmyante tatra mānavāḥ // MarkP_12.21 //
yāvadvarṣasahasrāṇi na teṣāṃ sthitirantarā /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915512 (0.0):
cakreṣvāropitāḥ kecid bhrāmyante tatra mānavāḥ // MarkP_12.21 // / yāvadvarṣasahasrāṇi na teṣāṃ sthitirantarā /
ghaṭīyantreṣu badvā ye baddhā toyavaṭī yathā // GarP_2,3.29 //
bhrāmyante mānavā raktamudgirantaḥ punaḥ punaḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915523 (0.042):
ghaṭīyantreṣu caivānyo baddhastoye yathā ghaṭī // MarkP_12.22 // / bhrāmyante mānavā raktamudigarantaḥ punaḥ punaḥ /
antrairmukhaviniṣkrāntairnetrairantrāvalambibhaiḥ // GarP_2,3.30 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915527 (0.058):
bhrāmyante mānavā raktamudigarantaḥ punaḥ punaḥ / / astrairmukhaviniṣkrāntaiḥ netrairaśruvilambibhiḥ // MarkP_12.23 //
duḥ khāni prāpnuvantīha yānyasahyāni jantubhiḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915539 (0.014):
astrairmukhaviniṣkrāntaiḥ netrairaśruvilambibhiḥ // MarkP_12.23 // / duḥ khāni te prāpnuvanti yānyasahyāni jantubhiḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6742820 (0.058):
prāptavyānyeva prāpnāti duḥ khāni ca sukhāni ca // GarP_1,113.50 // / tattatprāpnoti puruṣaḥ ki pralāpaiḥ kariṣyati /
asipatravanaṃ nāma narakaṃ śṛṇu cāparam // GarP_2,3.31 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915544 (0.0):
duḥ khāni te prāpnuvanti yānyasahyāni jantubhiḥ / / asipatravanaṃ nāma narakaṃ śṛṇu cāparam // MarkP_12.24 //
yojanānāṃ sahasraṃ yo jvalatyagnyāśṛtāvaniḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915545 (0.036):
asipatravanaṃ nāma narakaṃ śṛṇu cāparam // MarkP_12.24 // / yojanānāṃ sahasraṃ yo jvaladagnyāstṛtāvaniḥ /
saptatīvrakarāścaiṇḍaryatra tīvra sudāruṇe // GarP_2,3.32 //
pratapanti sadā tatra prāṇino narakaukasaḥ / / tanmadhye caraṇaṃ śītasnigdhapatraṃ vibhāṣyate // GarP_2,3.33 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915565 (0.0):
prapatanti sadā tatra prāṇino narakaukasaḥ / / tanmadhye ca vanaṃ ramyaṃ snigdhapatraṃ vibhāvyate // MarkP_12.26 //
patrāṇi yatra khaṇḍāni phalānāṃ pakṣisattama / / śvānaśca tatra subalāścarantyāmiṣabhojanāḥ // GarP_2,3.34 //
mahāvaktrā mahādaṃṣṭrā vyāghrā iva mahābalāḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915588 (0.028):
śvānaśca tatra sabalāḥ svanantyayutaśobhitāḥ // MarkP_12.27 // / mahāvaktrā mahādaṃṣṭrā vyāghrā iva bhayānakāḥ /
tataśca vanamālokya śiśiracchāyamagrataḥ // GarP_2,3.35 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915597 (0.002):
tatastadvanamālokya śiśiracchāyamagrataḥ // MarkP_12.28 //
prayānti prāṇinastatra kṣuttāpaparipīḍitāḥ / / mātarbhrātastāta iti krandamānāḥ suduḥ khitāḥ // GarP_2,3.36 //
dahyamānāṅghriyugalā dharaṇisthena vahninā /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915616 (0.033):
hā mātarhā tāta ! iti krāndanto 'tīva duḥ khitā // MarkP_12.29 // / dahyamānāṅghrayugalā dharaṇīsthena vahninā /
teṣāṃ gatānāṃ tatrāpi ati śītiḥ samīraṇaḥ // GarP_2,3.37 // / pravāti tena pātyante teṣāṃ khaḍgāstathopari /
chinnāḥ patanti te bhūmau jvalatpāvakasaṃcaye // GarP_2,3.38 //
lelihyamāne cānyatra taptāśeṣamahītale /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915642 (0.046):
lelihyamāne cānyatra vyāptāśeṣamahītale / / sārameyāstataḥ śīghraṃ śātayanti śarīrataḥ // MarkP_12.32 //
sārameyāśca te śīghraṃ śātayanti śarīrataḥ // GarP_2,3.39 // / teṣāṃ khaṇḍānyanekāni rudatāmatibhīṣaṇe /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915651 (0.022):
lelihyamāne cānyatra vyāptāśeṣamahītale / / sārameyāstataḥ śīghraṃ śātayanti śarīrataḥ // MarkP_12.32 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915644 (0.023):
lelihyamāne cānyatra vyāptāśeṣamahītale / / sārameyāstataḥ śīghraṃ śātayanti śarīrataḥ // MarkP_12.32 //
asipatravanaṃ tāta mayaitatparikīrtitam // GarP_2,3.40 // / ataḥ paraṃ bhīmataraṃ taptakuṃbhaṃ nibodha me /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915652 (0.027):
teṣāmaṅgāni rudatāmanekānyatibhīṣaṇāḥ / / asipatravanaṃ tāta ! mayaitat kīrtitaṃ tava // MarkP_12.33 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915663 (0.034):
ataḥ paraṃ bhīmataraṃ taptakumbhaṃ nibodha me /
samantatastaptakumbhā vahnijvālāsamanvitāḥ // GarP_2,3.41 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915670 (0.0):
ataḥ paraṃ bhīmataraṃ taptakumbhaṃ nibodha me / / samantatastaptakumbhā vahnijvālāsamāvṛtāḥ // MarkP_12.34 //
jvaladagnicayāstaptatailāyaścūrṇapūritāḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915679 (0.0):
jvaladagnicayodvṛttatailāyaścūrṇapūritāḥ / / teṣu duṣkṛtakarmāṇo yāmyaiḥ kṣiptā hyadhomukhāḥ // MarkP_12.35 //
eṣu duṣkṛtakarmāṇo yāmyaiḥ kṣiptā hyadhomukhāḥ // GarP_2,3.42 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915684 (0.0):
jvaladagnicayodvṛttatailāyaścūrṇapūritāḥ / / teṣu duṣkṛtakarmāṇo yāmyaiḥ kṣiptā hyadhomukhāḥ // MarkP_12.35 //
kvāthyante visphuṭadgātrā galanmajjājalānvitāḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915685 (0.053):
teṣu duṣkṛtakarmāṇo yāmyaiḥ kṣiptā hyadhomukhāḥ // MarkP_12.35 // / kvāthyante visphuṭadgātra galanmajjajalāvilāḥ /
sphuṭatkapālenatrāsthicchidyamānā vibhīṣaṇaiḥ // GarP_2,3.43 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915698 (0.026):
sphuratkapālanetrāsthicchidyamānā vibhīṣaṇaiḥ // MarkP_12.36 // / gṛdhrairutpāṭya mucyante punasteṣveva vegitaiḥ /
gṛdhrairutpāṭya mucyante punasteṣveva vegitaiḥ / / punaścimacimāyante tailanaikyaṃ vrajanti ca // GarP_2,3.44 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915702 (1.192):
sphuratkapālanetrāsthicchidyamānā vibhīṣaṇaiḥ // MarkP_12.36 // / gṛdhrairutpāṭya mucyante punasteṣveva vegitaiḥ /
dravībhūtaiḥ śirogātraiḥ snāyumāṃsatvagāsthibhiḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915713 (0.060):
dravībhūtaiḥ śirogātra snāyu māṃsa tvagasthibhiḥ /
tato yāmyairnarairāśu darvyāghaṭṭanaghaṭṭitāḥ // GarP_2,3.45 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915720 (0.044):
dravībhūtaiḥ śirogātra snāyu māṃsa tvagasthibhiḥ / / tato yāmyairnarairāśu darvyā ghaṭṭanaghaṭṭitāḥ // MarkP_12.38 //
kṛtāvarte mahātaile kvāthyante pāpakarmiṇaḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915725 (0.032):
tato yāmyairnarairāśu darvyā ghaṭṭanaghaṭṭitāḥ // MarkP_12.38 // / kṛtāvarte mahātaile mathyante pāpakarmiṇaḥ /
eṣa te vistareṇoktastaptakumbho mayā khaga // GarP_2,3.46 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915734 (0.0):
kṛtāvarte mahātaile mathyante pāpakarmiṇaḥ / / eṣa te vistareṇoktastaptakumbho mayā pitaḥ // MarkP_12.39 //
ādimo rauravaḥ prokto mahārauravako 'paraḥ / / atiśītastṛtīyastu caturtho hi nikṛntanaḥ // GarP_2,3.47 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25999467 (0.027):
idaṃ prathamaṃ gamanaṃ bhojanaṃ vā yasya sa idaṃprathamaḥ / / idaṃdvitīyaḥ / / idaṃtṛtīyaḥ / / etatprathamaḥ / / etaddvitīyaḥ / / etattṛtīyaḥ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135406 (0.028):
eḍakalomānāṃ dve bhāgā ādayitavyās tṛtīyo odātikānāṃ caturtho gocarikāṇāṃ
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19505973 (0.029):
yaḥ prathamaḥsa tṛtīyaḥ / / pañcamaś ca yo dvitīyaḥsa caturthaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25764371 (0.033):
bhavantistu caturthaḥ syātpañcamo vārivastataḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7535828 (0.041):
idaṃ prathamaṃ gamanaṃ bhojanaṃ vā yasya sa idaṃprathamaḥ / / idaṃdvitīyaḥ / / idaṃtr̥tīyaḥ / / etatprathamaḥ / / etaddvitīyaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7864548 (0.043):
ratnākaraśāntiviracitāyāṃ dvitīyaḥ parivartaḥ // / 3. aprameyaguṇadhāraṇapāramitāstūpasatkāro nāma tṛtīyaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14183570 (0.045):
anumodayitā pūrvaṃ dvitīyo ghātakaḥ smṛtaḥ / / viśvāsakastṛtīyo 'pi caturtho bhakṣakastathā /
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7841450 (0.046):
aśanireva prathamo'nuyājaḥ hrādunirdvitīya ulkuṣī tṛtīyaḥ / sa prathamamanuyājamanumantrayeta aśanyamuṃ jahīti yaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9620374 (0.046):
bhedastṛtīyo yastatra paraṃparitasaṃjñakaḥ / / sādhārmyeṇāpi tatsidvirvaidharmyeṇāpi dṛśyate //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362670 (0.048):
iti kāvyaprakāśe śabdārthasvarūpanirṇayo nāma dvitīya ullāsaḥ ||2|| / tṛtīya ullāsaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577696 (0.050):
177.021. sa gatastāṃ vibhūtiṃ dṛṣṭvā vismayāvarjitamanāstatraivāvasthitaḥ/ / 177.022. evaṃ dvitīyaḥ, tṛtīyaḥ preṣitaḥ/ / 177.023. so 'pi tatraiva gatvā avasthitaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587178 (0.051):
206.012. eko 'bhihitah tvaṃ tāvat samyuktakamadhīṣva/ / 206.012. dvitīyo 'bhihitah tvamapi madhyamam/ / 206.013. tṛtīyo 'bhihitah tvamapi dīrghamamadhīṣva/
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361666 (0.051):
antimastyājako jñeyo lepakaḥ prathamo bhavet / / lepakastvantimo yastu sa bhavet paṅktisannidhaḥ // GarP_2,35.8 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7883282 (0.051):
iti naño sambandhādityarthaḥ / sa punarvihāraḥ 'skandhādau' prathamaḥ / / 'antarāyeṣu' dvitīyaḥ / 'sambhāre ' tṛtīyaḥ / 'sendriyādike samare '
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4856488 (0.053):
aṣṭānīko dvitīyastu prathamaḥ sarvatomukhaḥ /AP_241.058ab/ / ardhacandraka ūrdhvāṅgo vajrabhedāstu saṃhateḥ //AP_241.058cd/
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679085 (0.053):
[[iti (Cśrī-C)buddha-carite mahā-kāvye saṃvego1tpattir nāma tṛtīyaḥ sargaḥ / tatas tasmāt puro1dyānāt $ kautūhala-cale3kṣaṇāḥ $
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908426 (0.054):
sarvago magaṇaḥ prokto mukhalo yagaṇaḥ smṛtaḥ / / madhyalo ragaṇaśvaiva prāntyagaḥ sagaṇo mataḥ // NarP_1,57.3 //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7668876 (0.055):
mahāsattvāveko 'rajavairocano nāma dvitīyaḥ svargavairocano nāma,
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 488125 (0.056):
ata eva na tṛtīyo 'pi / / yattu niḥsvedatvādikaṃ liṅgamucyate tattāvatsandigdhāsiddham /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23707775 (0.056):
tato 'pi dviḥsthitaścānyastamisro narakaḥ smṛtaḥ / / andhatāmisrako nāma caturtho dvigumaḥ paraḥ // VamP_11.53 //
apratiṣṭhaḥ pañcamaḥ syādasipatravano 'paraḥ /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11235201 (0.053):
BP1.26.066a/ tṛtīyaḥ pañcamas ca^eva saptamas yas^api vā (bhavet /
saptamastaptakumbhastu saptaite narakā matāḥ // GarP_2,3.48 //
śrūyantenyānyapi tathā narakāṇi narādhamāḥ / / karmaṇāṃ tāratamyena teṣuteṣu patanti hi // GarP_2,3.49 //
tathā hi narako rodhaḥ śūkarastāla eva ca / / taptakumbho mahājvālaḥ śabalo 'tha vimohanaḥ // GarP_2,3.50 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728109 (0.0):
narako rauravo ghoraḥ śūkarastāla evaṃ ca // BndP_3,2.146 // / taptakumbho mahājvālaḥ śabalo 'tha vimohanaḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5113676 (0.041):
rauravaḥ sūkaro rodhas tālo viśasanas tathā / / mahājvālas taptakumbho lavaṇo 'tha vilohitaḥ // ViP_2,6.2 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10126936 (0.041):
rauravaḥ sūkaro rodhastālo viśasanas tathā / / mahājvālastaptakumbho lavaṇetha vilohitaḥ // ViP_2,6.2 //
krimiśca krimabhakṣaśca lālābhakṣo viṣañjanaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728115 (0.062):
kṛmī ca kṛmibhakṣaśca lālābhakṣo viśaṃsanaḥ // BndP_3,2.147 // / adhaḥśirāḥ pūyavaho rudhirāndhustathaivaca /
adhaḥ śirāḥ pūyavaho rudhirāndhaśca viḍrabhujaḥ // GarP_2,3.51 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728118 (0.048):
kṛmī ca kṛmibhakṣaśca lālābhakṣo viśaṃsanaḥ // BndP_3,2.147 // / adhaḥśirāḥ pūyavaho rudhirāndhustathaivaca /
tathā vaitaraṇī sū (mū) masipatravanaṃ tathā / / agnijvālo mahāghoraḥ sandaṃśo vāpyabhojanaḥ // GarP_2,3.52 //
tamaśca kālasūtraṃ ca lohaścāpyabhidastathā / / apratiṣṭho 'pyavīciśca narakā evamādayaḥ // GarP_2,3.53 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728150 (0.039):
apratiṣṭho 'tha vīciśca narakā hyevamādayaḥ // BndP_3,2.150 // / tāmasā narakāḥ sarve yamasya viṣaye sthitāḥ /
tāmasā narakāḥ sarve yamasya viṣaye sthitāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728156 (0.0):
apratiṣṭho 'tha vīciśca narakā hyevamādayaḥ // BndP_3,2.150 // / tāmasā narakāḥ sarve yamasya viṣaye sthitāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882402 (0.029):
dvāviṃśatiś ca narakā $ yamasya viṣaye sthitāḥ & / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo % vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884077 (0.029):
dvāviṃśatiś ca narakā $ yamasya viṣaye sthitāḥ & / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo % vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214*.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153714 (0.029):
dvāviṃśatiś ca narakā yamasya viṣaye sthitāḥ / / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155389 (0.029):
dvāviṃśatiś ca narakā yamasya viṣaye sthitāḥ / / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214*.14 //
yeṣu duṣkṛtakarmāṇaḥ patanti hi pṛthakpṛthak // GarP_2,3.54 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728158 (0.0):
tāmasā narakāḥ sarve yamasya viṣaye sthitāḥ / / yeṣu duṣkṛtakarmāṇaḥ patantīha vṛthakpṛthak // BndP_3,2.151 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882405 (1.788):
dvāviṃśatiś ca narakā $ yamasya viṣaye sthitāḥ & / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo % vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884080 (1.788):
dvāviṃśatiś ca narakā $ yamasya viṣaye sthitāḥ & / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo % vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214*.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153717 (1.788):
dvāviṃśatiś ca narakā yamasya viṣaye sthitāḥ / / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155392 (1.788):
dvāviṃśatiś ca narakā yamasya viṣaye sthitāḥ / / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214*.14 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1097746 (0.025):
ye tu duṣkṛtakarmāṇas__Vdha_045.009 / te patanti pṛthak pṛthak__Vdha_045.009
bhūmeradhastātte sarve rauravādyāḥ prakīrtitāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728165 (0.037):
yeṣu duṣkṛtakarmāṇaḥ patantīha vṛthakpṛthak // BndP_3,2.151 // / bhūmeradhastātte sarve rauravādyaḥ prakīrttitāḥ /
rogho goghno bhrūṇahā ca agnidātā naraḥ patet // GarP_2,3.55 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750227 (0.022):
yaś cānyad anṛtaṃ vakti % sa naro yāti rauravam // BrP_22.7 // / bhrūṇahā purahantā ca $ goghnaś ca munisattamāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11021553 (0.022):
yaś cānyad anṛtaṃ vakti sa naro yāti rauravam // BrP_22.7 // / bhrūṇahā purahantā ca goghnaś ca munisattamāḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5113751 (0.031):
yaś cānyad anṛtaṃ vakti sa naro yāti rauravam // ViP_2,6.7 // / bhrūṇahā guruhantā ca goghnaś ca munisattama /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14350370 (0.048):
bhrātṛdhrugbrahmahā goghnaḥ surāpo gurutalpagaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14210140 (0.050):
sa eva dravarūpeṇa gaṅgāṃbho nātra saṃśayaḥ // NarP_2,38.23 // / brahmahā guruḍā goghnaḥ steyī ca gurutalpagaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16357149 (0.053):
brahmahā bhrūṇahā goghnaḥ HV_App.I,45.31a
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407090 (0.059):
bhrūṇahā guruhantā ca $ goghnaś ca munisattama &
sūkare brahmahā majjetsurāpaḥ svarṇataskaraḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728199 (0.0):
rādho godhro bhrūṇahā ca hyagnidātā purasya ca // BndP_3,2.153 // / śūkare brahmahā majjetsurāpaḥ svarṇataskaraḥ /
tāle patetkṣattrahantā hatvā vaiśyaṃ ca durgatiḥ // GarP_2,3.56 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728202 (0.035):
śūkare brahmahā majjetsurāpaḥ svarṇataskaraḥ / / tāle patetkṣatriyahā hatvā vaiśyaṃ ca majjati // BndP_3,2.154 //
brahmahatyāṃ ca yaḥ kuryādyaśca syādgurutalpagaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728214 (0.0):
brahmahatyā ca yaḥ kuryādyaśca syādgurutalpagaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10267187 (0.048):
12,035.014a pitrā vibhajate putro yaś ca syād gurutalpagaḥ
svasṛgāmī taptakumbhī tathā rājabhaṭo 'nṛtī // GarP_2,3.57 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728216 (0.030):
brahmahatyā ca yaḥ kuryādyaśca syādgurutalpagaḥ / / saptakumbheṣvasau gāmī tathā rājabhaṭaśca yaḥ // BndP_3,2.155 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10267187 (0.061):
12,035.014a pitrā vibhajate putro yaś ca syād gurutalpagaḥ / 12,035.014c aprajāyann adharmeṇa bhavaty ādharmiko janaḥ
taptalohaiśca vikretā tathā bandhanarakṣitā / / mādhvī vikrayakartāṃ ca yastu bhaktaṃ parityajet // GarP_2,3.58 //
mahājvālī duhitaraṃ snuṣāṃ gacchati yastu vai /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728238 (1.788):
mahājvāle duhitaraṃ snuṣāṃ gacchati yastu vai /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5592391 (0.062):
KAZ04.13.30/ mātā.pitror bhaginīṃ mātulānīm ācāryāṇīṃ snuṣāṃ duhitaraṃ / bhaginīṃ vā^adhicaratas tri.liṅgac.chedanaṃ vadhaś ca //
vedo vikrīyate yaiśca vedaṃ dūṣayate tu yaḥ // GarP_2,3.59 //
guruṃ caivāvamanyante vākśaraistāḍayanti ca / / agamyāgāmī ca naro narakaṃ śabalaṃ vrajet // GarP_2,3.60 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728258 (0.017):
guruṃścaivāvamanyante vākśaraistāḍayanti ca / / agamyagāmī ca naro narakaṃ śabalaṃ vrajet // BndP_3,2.158 //
vimohe patate śūre maryādāṃ yo bhinatti vai /
duriṣṭaṃ kurute yastu kṛmibhakṣaṃ prapadyate // GarP_2,3.61 //
devabrāhmaṇavidveṣṭā lālābhakṣe patatyapi /
kuṇḍakartā kulālaśca nyāsahartā cikitsakaḥ // GarP_2,3.62 //
ārāmeṣvagnidātā ca ete yānti viṣañjane / / asatpratigrahī yastu tathaivāyājyayājakaḥ // GarP_2,3.63 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728318 (0.022):
ārāme 'pyagnidātā yaḥ patate sa viśaṃsani // BndP_3,2.162 // / asatpratigrahī yaśca tathaivāyājyayājakaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14331255 (0.039):
dvīpī syādvedavikretā varāho 'yājyayājakaḥ // GarP_2,2.77 // / yatastato 'śranmārjāro khadyoto vahadāhakaḥ /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802160 (0.057):
amedhyena sadā śuci YS99v_97b / ayājyānāñ ca yājakaḥ YS78v_30d / ayājyānāṃ ca yājakaḥ YS182v_3.35d
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366422 (0.058):
saṃyogī hīnayoniḥ syāddaridro 'dattadānataḥ // GarP_2,46.13 // / ayājyayājako yāti grāhamasūkaratāṃ dvijaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728308 (0.059):
kāṇḍakarttā kulālaśca niṣkahartā cikitsakaḥ / / ārāme 'pyagnidātā yaḥ patate sa viśaṃsani // BndP_3,2.162 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351164 (0.060):
durmṛtyunā mṛto yaśca sa preto jāyate naraḥ // GarP_2,22.68 // / ayājyayājakaścaiva yājyānāṃ ca vivarjakaḥ /
na kṣattrairjovate yastu naro gacchedadhomukham /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948038 (0.006):
na nārado nāpi bhṛgurvasiṣṭho na vighnapo nāpi balyādayaśca // GarP_3,2.40 / na vai virāṭo nāpi bhīmaḥ śaniśca na puṣkaro na kaśerustathaiva /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785180 (0.007):
vāṅmatī rajarā yaḥ syādayugme jarajā ragau // GarP_1,210.7 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6764075 (0.014):
śvetāstāmrāvabhāsāśca nāmataḥ saptadhā tu te // GarP_1,165.6 // / antrādā udarāveṣṭā hṛdayādā mahāgudāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782328 (0.016):
markaṭī cātmaguptā syādārṣeyī kapikacchukā // GarP_1,204.6 // / mudgaparṇo kṣudrasahā māṣaparṇo mahāsahā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971222 (0.017):
kalindakanyā yamunā ca narmadā kurva dṛ // GarP_3,25.53 // / vitastikāverisatuṅgabhadrāḥ suvañjarā bhīmarathī vipāśā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966494 (0.017):
laṃbagulpho vakrapādaḥ kunakhī śyāvadantakaḥ // GarP_3,22.35 // / dīrghajaṅgho dīrghaśiśrastvekāṇḍaścaikanāsikaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723069 (0.018):
meṣyādyā daśa yā nāḍyo dakṣiṇā vāma saṃsthitāḥ // GarP_1,67.39 // / caresthire tadvimārge tādṛśetādṛśe kramāt /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339578 (0.018):
kāndiśīkaḥ samabhavaḍh yadbhaviṣyo yayau punaḥ // GarP_2,7.13 // / jhaṅkāreṣu ca jhillīnāṃ ghūkānāṃ ghūtkṛteṣvapi /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366203 (0.018):
utpātādinimitteṣu nitya śrāddhavadeva tu // GarP_2,45.33 // / nityaṃ daivañca vṛddhiñca kāmyaṃ naimittikaṃ tathā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946890 (0.018):
teṣāṃ madhye sāttvikāṃśāśca saṃti teṣāṃ śrutergāruḍīyaṃ phalaṃ ca // / GarP_3,1.54 // / brahmāṇḍalaiṅgye brahmavaivartakaṃ vai mārkaṃṇḍeyaṃ brāhmamādityakaṃ ca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750740 (0.020):
sanadvājātkulirjāto 'nañjanastu kuleḥ sutaḥ // GarP_1,138.53 // / anañjanācca kulajittasyāpi cādhinemikaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957426 (0.021):
śaṃbarasya samo jñeyaḥ śālvo daityeṣu cādhamaḥ // GarP_3,12.90 // / śaṃbarāttu dviguṇato hiḍiṃbo nyūna ucyate /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959551 (0.021):
indrāyedaṃ dātukāmaḥ khagendra tadarthaṃ vai pāvituṃ sovituṃ ca // / GarP_3,15.20 //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591011 (0.021):
na duṣkaramidaṃ loke kalpadāhasmi yo naraḥ / / madhye gacchedadahyantastṛṇabhāraṃ vaheta ca // Saddhp_11.27 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6760016 (0.022):
aṣṭhīlābhaṃ ghanaṃ granthiṃ karotyaca (ba) lamunnatam // GarP_1,158.24 // / vātāṣṭhīleti sātmānaṃ viṣṇūtrānila (ti) sargakṛt /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24960793 (0.022):
striyau dve yamale caiva tayormadhye tu yadyikā // GarP_3,16.81 // / vāṇītisaṃjñakāṃ vīndra brahmāṇīsaṃjñakāṃ viduḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6760727 (0.025):
hāridraṃ raktavarṇaṃ vā mehaprāgrūpavarjitam // GarP_1,159.35 // / yo mūtrayeta tanmaheṃ raktapittantu tadviduḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6794181 (0.027):
bhurtuḥ piṇḍamupāśvasto vañjayitvā tameva yaḥ // GarP_1,225.15 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17923293 (0.041):
tanna hāpayate yastu sa naro madhyamaḥ smṛtaḥ // MarkP_21.93 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728326 (0.049):
nakṣatrairjīvate yaśca naro gacchatyadhomukham // BndP_3,2.163 // / kṣīraṃ surāṃ ca lavaṇaṃ lākṣāṃ gandhaṃ rasaṃ tilān evamādīni vikrīṇanghore
kṣīraṃ surāṃ ca māsaṃ lākṣāṃ gandhaṃ rasaṃ tilān // GarP_2,3.64 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728334 (0.035):
kṣīraṃ surāṃ ca lavaṇaṃ lākṣāṃ gandhaṃ rasaṃ tilān evamādīni vikrīṇanghore
evamādīni vikrīṇan ghore pūyavahe patet / / yaḥ kukkuṭānnibadhnāti mārjārān sūkarāṃśca tān /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728347 (0.041):
yaḥ kukkuṭānnibadnāti mārjārānsūkarāṃstathā / / pakṣiṇaśca mṛgāñchāgānso 'pyenaṃ narakaṃ vrajet // BndP_3,2.165 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728335 (0.044):
kṣīraṃ surāṃ ca lavaṇaṃ lākṣāṃ gandhaṃ rasaṃ tilān evamādīni vikrīṇanghore
pakṣiṇaśca mṛgāṃśchā gānso 'pyevaṃ narakaṃ vrajet // GarP_2,3.65 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728348 (0.020):
yaḥ kukkuṭānnibadnāti mārjārānsūkarāṃstathā / / pakṣiṇaśca mṛgāñchāgānso 'pyenaṃ narakaṃ vrajet // BndP_3,2.165 //
ājāviko māhiṣikastathā cakrī dhvajī ca yaḥ / / raṅgopajīviko vipraḥ śākunirgrāmayājakaḥ // GarP_2,3.66 //
agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20705679 (0.0):
13,090.006c grāmapreṣyo vārdhuṣiko gāyanaḥ sarvavikrayī / 13,090.007a agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15437235 (0.0):
05,035.038c etāni catvāry abhayaṃkarāṇi; bhayaṃ prayacchanty ayathākṛtāni / 05,035.039a agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728370 (0.0):
raṅgopajīvako vipraḥ śākanirgrāmayājakaḥ // BndP_3,2.166 // / agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489519 (0.0):
Manu3.158a[148ṃa]/ agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18578367 (0.0):
brāhmair yaunaiś ca saṃbandhaiḥ saṃyogaṃ patitair gataḥ // Mn_3.157[147M] / agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4581338 (0.034):
grāmapreṣyo vārdhuṣiko hyāpaṇo vaṇijastathā // BndP_2,19.30 // / agāra dāhī garado vṛṣalo grāmayājakaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16785740 (0.050):
kuṇḍāśī garadas tathā BrP_22.21b / kuṇḍāśī somavikrayī BrP_223.30b
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436834 (0.051):
madyapo vṛṣalīsakto vīrahā didhiṣūpatiḥ / / āgāradāhī kuṇḍāśī somavikrayiṇo dvijāḥ // KūrmP_2,21.38 //
surāpo māṃsabhakṣī ca tathā ca paśughātakaḥ // GarP_2,3.67 // / rudhirāndhe patantyete patantyete evamāhurmanīṣiṇaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728372 (0.0):
agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī / / surāpo māsabhakṣaśca tathā ca paśughātakaḥ // BndP_3,2.167 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20705679 (0.063):
13,090.007a agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī / 13,090.007c sāmudriko rājabhṛtyas tailikaḥ kūṭakārakaḥ
upaviṣṭantvekapaṅktyāṃ viṣaṃ sambhojayanti ye // GarP_2,3.68 //
patanti niraye ghore viḍbhuje nātra saṃśayaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728403 (0.030):
upaviṣṭaṃ bhoktumatha paṅktyāṃ vai vañcayanti ye // BndP_3,2.169 // / patanti narake ghore viḍbhuje nātra saṃśayaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912211 (0.046):
ye ye duṣṭāśayāḥ krūrāḥ svaparārthābhighātakāḥ / / patanti narake ghore te 'pi sarve ruṣāśrayāt* // KDA_391 //
madhugrāho vaitaraṇīmākrośī mūtrasaṃjñake // GarP_2,3.69 //
asipatravane 'saucī krodhanaśca etedapi / / agnijvālāṃ mṛgavyādho bhojyate yatra vāyasaiḥ // GarP_2,3.70 //
ijyāyāṃ vratalopācca sandaṃśe narake patet /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728471 (0.020):
iṣṭāpūrtavratālopātsaṃdaṃśe narake patet /
skandante yadi vā svapne yatino brahmacāriṇaḥ // GarP_2,3.71 // / putrairadhyāpitā ye ca putrairājñāpitāśca ye /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728481 (0.026):
iṣṭāpūrtavratālopātsaṃdaṃśe narake patet / / skandante ye divāsvapne vratino brahmacāriṇaḥ // BndP_3,2.175 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750491 (0.052):
divā svapneṣu syandante $ ye narā brahmacāriṇaḥ & / putrair adhyāpitā ye tu % te patanti śvabhojane // BrP_22.27 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11021817 (0.052):
divā svapneṣu syandante ye narā brahmacāriṇaḥ / / putrair adhyāpitā ye tu te patanti śvabhojane // BrP_22.27 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407362 (0.060):
divā svapneṣu skandante $ ye narā brahmacāriṇaḥ & / putrair adhyāpitā ye ca % te patanti śvabhojane // ViP_2,6.29 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5114021 (0.060):
divā svapneṣu skandante ye narā brahmacāriṇaḥ / / putrair adhyāpitā ye ca te patanti śvabhojane // ViP_2,6.29 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10127268 (0.060):
divā svapne ca skandante ye narā brahmacāriṇaḥ / / putrair adhyāpitā ye ca te patanti śvabhojane // ViP_2,6.29 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16872452 (0.063):
putrair adhyāpitā ye tu BrP_22.27c / putrair vā priyavastubhiḥ BrP_153.4d
te sarve narakaṃ yānti nirayaṃ cāpyabhojanam // GarP_2,3.72 //
varṇāśramaviruddhāni krodhaharṣasamanvitāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728499 (0.034):
varṇāśramaviruddhā ye krodhaharṣasamanvitāḥ /
karmāṇi ye tu kurvanti sarve nirayavāsinaḥ // GarP_2,3.73 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728506 (0.0):
varṇāśramaviruddhā ye krodhaharṣasamanvitāḥ / / karmāṇi ye tu kurvanti sarve nirayavāsinaḥ // BndP_3,2.177 //
upariṣṭātsthito ghora uṣṇātmā rauravo mahān /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728516 (0.0):
karmāṇi ye tu kurvanti sarve nirayavāsinaḥ // BndP_3,2.177 // / upariṣṭātsthito ghora uṣṇātmā rauravo mahān /
sudāruṇaḥ suśītātmā tasyā dhastāmasaḥ smṛtaḥ // GarP_2,3.74 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728516 (0.006):
upariṣṭātsthito ghora uṣṇātmā rauravo mahān / / sudāruṇastu śītātmā tasyādhastāttapaḥ smṛtaḥ // BndP_3,2.178 //
evamādikrameṇaiva sarve 'dho 'dhaḥ paristhitāḥ /
duḥ khotkarṣaśca sarveṣu karmasvapi nimittataḥ // GarP_2,3.75 //
sukhotkarṣaśca sarvatra dharmasyehanimitataḥ /
paśyantinarakāndevā hyadhovaktrānsudāruṇān // GarP_2,3.76 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728713 (0.052):
paśyanti nārakāndevā hyadhovaktrā hyaghogatān /
nārakāścāpi te devānsarvānpaśyanti ūrdhvagān /
etānyānyāni śataśo narakāṇi viyadgate // GarP_2,3.77 //
dinedine tu narake pacyate dahyatenyataḥ / / śīryate bhidyate 'nyatra cūryate klidyatenyataḥ // GarP_2,3.78 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705063 (0.035):
aṅgamāgamavistāro daṇḍabhedo 'piyojyate // BhS_3.21 // / anyatradaṇḍanechindyāccareṣutuviśeṣataḥ /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21302936 (0.045):
atha yadi tadudadhānāṃ bhidyate tatuttarayarcā
kvathyate dīpyate 'nyatra tathā vātahato 'nyataḥ /
ekaṃ dinaṃ varṣaśatapramāṇaṃ narake bhavet // GarP_2,3.79 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17911304 (0.028):
kṣāryate dīpyate 'nyatra śītavātāhato 'nyataḥ // MarkP_8.142 // / evaṃ dinaṃ varṣaśata pramāṇaṃ narake 'bhavat /
tataḥ sarveṣu nistīrṇaḥ pāpī tiryaktvamaśnate /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914681 (0.060):
tato 'nyaṃ pāpaśuddhyarthaṃ tādṛṅnirayamṛcchati // MarkP_10.85 // / tataḥ sarveṣu nistīrṇaḥ pāpī tiryakatvamaśnute /
kṛmikīṭapataṅgeṣu sthāvaraikaśapheṣu ca // GarP_2,3.80 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12749073 (0.048):
gonāgamahiṣādyeṣu tiryakṣu jananaṃ tathā // BhS_29.97 // / kṛmikīṭapataṅgeṣu viṣkireṣvaṇḍajādiṣu /
gatvā vanagajāḍhyeṣu goṣvaṣu tathaiva ca /
kharo 'śvo 'śvataro gauraḥ śarabhaścamarī tathā // GarP_2,3.81 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15402018 (5.960):
BhP_03.10.022/1 kharo 'śvo 'śvataro gauraḥ śarabhaś camarī tathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651440 (5.960):
dvi śaphāḥ paśavaś ceme avir uṣṭraś ca sattama // BhP_03.10.021 // / kharo 'śvo 'śvataro gauraḥ śarabhaś camarī tathā /
ete caikaśaphāḥ ṣaṭ ca śṛṇu pañcanakhānataḥ / / anyāsu bahupāpāsu duḥ khadāsu ca yo niṣu // GarP_2,3.82 //
mānuṣyaṃ prāpyate kubjo kutsito vāmano 'pi vā / / caṇḍālapukkasādyāsu narayoniṣu jāyate // GarP_2,3.83 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914713 (0.031):
mānuṣaṃ prāpya kubjo vā kutsito vāmano 'pi vā / / caṇḍālapukkasādyāsu naro yoniṣu jāyate // MarkP_10.88 //
muhurgarbhe vasantyeva mriyante ca muhurmuhuḥ /
avaśiṣṭena pāpena puṇyena ca samanvitaḥ // GarP_2,3.84 // / tataścārohiṇīṃ yoniṃ śūdravaiśyanṛpādikam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914726 (0.029):
caṇḍālapukkasādyāsu naro yoniṣu jāyate // MarkP_10.88 // / avaśiṣṭena pāpena puṇyena ca samanvitaḥ /
vipradevendratāṃ cāpi kadācidadhirohati // GarP_2,3.85 //
evaṃ tu pāpakarmāṇo nirayeṣu patantyadhaḥ /
yathā puṇyakṛto yānti tanme nigadataḥ śṛṇu // GarP_2,3.86 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914740 (0.044):
evantu pāpakarmāṇe narakeṣu patantyadhaḥ // MarkP_10.90 // / yathā puṇyakṛto yānti tanme nigatadaḥ śṛṇu /
te yamena vinirdiṣṭāṃ yoniṃ puṇyagatiṃ narāḥ /
pragītagandharvagaṇā nṛtyotsavasamākulāḥ // GarP_2,3.87 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914754 (0.060):
te yamena vinirdiṣṭāṃ yānti puṇyāṃ gatiṃ narāḥ // MarkP_10.91 // / pragītagandharvagaṇāḥ pravṛttāpsarasāṅgaṇāḥ /
hāranūpuramādhuryaiḥ śobhitānyamalāni tu /
prayāntyāśu vimānāni divyagandhasragujjvalāḥ // GarP_2,3.88 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914769 (0.062):
hāranūpuramādurya śobhitānyuttamāni ca // MarkP_10.92 // / prayāntyāśu vimānāni nānādivyastragujjvalāḥ /
tasmācca pracyutā rājñāmanyeṣāṃ ca mahātmanām / / jāyante nīrujāṃ gehe sa dvṛttipīrapālakāḥ // GarP_2,3.89 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914775 (0.026):
prayāntyāśu vimānāni nānādivyastragujjvalāḥ / / tasmācca pracyutā rājñāmanyeṣāṃ ca mahātmanām // MarkP_10.93 //
bhogānsamprāpnuvantyugrāṃstato yāntyūrdhvamanyathā /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914788 (0.0):
bhogān samprāpnuvantyugrāṃstato yāntyūrdhvamanyathā // MarkP_10.94 //
avarohiṇīṃ samprāpya pūrvavadyanti mānavāḥ // GarP_2,3.90 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914790 (0.032):
bhogān samprāpnuvantyugrāṃstato yāntyūrdhvamanyathā // MarkP_10.94 // / avarohaṇīṃ ca samprāpya pūrvavadyānti mānavāḥ /
jātasya mṛtyuloke vai prāṇino maraṇaṃ dhruvam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357017 (0.0):
adhunā kathayiṣye 'hamanyadehapraveśanam // GarP_2,31.24 // / jātasya mṛtyuloke vai prāṇino maraṇaṃ dhruvam /
pāpiṣṭhānāmadomārgājjīvo niṣkramate dhruvam // GarP_2,3.91 //
pṛthivyāṃ līyate pṛthvī āpaścaiva tathāpsu ca / / tejastejasi līyate samīre ca samīraṇaḥ // GarP_2,3.92 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357071 (0.0):
vātāhataḥ patatyeva nirādhāro yathā drumaḥ // GarP_2,31.28 // / pṛthivyāṃ līyate pṛthvī āpaścaiva tathāpsu ca /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3444363 (0.059):
varṣatāvasānarūpayugasahasrānte brahmalokaparyantā lokāḥ brahmā ca, / pṛthivyapsu pralīyate āpastejasi līyante" ityādikrameṇa"
ākāśe ca tathākāśaṃ sarvavyāpi niśākare / / tatra kāmastathā krodhaḥ kāye pañcendriyāṇi ca // GarP_2,3.93 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357083 (0.0):
ākāśe ca tathā kāśaḥ sarvavyāpī ca śaṅkare // GarP_2,31.29 // / tatra kāmastathā krodhaḥ kāye pañcendriyāṇi ca /
ete tārkṣya samākhyātā dehe tiṣṭhanti taskarāḥ / / kāmaḥ krodho hyahaṅkāro manastatraiva nāyakaḥ // GarP_2,3.94 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357092 (0.0):
tatra kāmastathā krodhaḥ kāye pañcendriyāṇi ca / / ete tārkṣya samākhyātā dehe tiṣṭhanti taskarāḥ // GarP_2,31.30 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12986502 (0.049):
MSS_9569A 1 kāmaḥ krodhaśca lobhaśca dehe tiṣṭhanti taskarāḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12986570 (0.049):
MSS_9572 1 kāmaḥ krodhas tathā lobho dehe tiṣṭhanti taskarāḥ /
saṃhāraścaiva kālo 'sau puṇyapāpena saṃyutaḥ / / pañcendriyasamāyuktaḥ sakalairvibudhaiḥ saha // GarP_2,3.95 //
praviśetsa nave dehe pṛhe daradhe guhī yathā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14250641 (0.034):
kuḍyamaye acaḍhcale / / ātmanisvaśarīre / / vicalateti / / sa caccalatetyarthaḥ /
śarīre ye samāsīnāḥ sarve vai sapta dhātavaḥ // GarP_2,3.96 //
ṣāṭkauśiko hyayaṃ kāyaḥ sarve vātāśca dehinām /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357145 (0.034):
sambhaveyustathā tārkṣya sarve vātāśca dehinām / / mūtraṃ purīṣaṃ tadyogā ye cānye vyādhayastathā // GarP_2,31.35 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357133 (0.061):
śarīre ye samāsīnā sambhavet sarvadhātavaḥ / / ṣāṭkauśiko hyayaṃ kāyo mātā pitrośca dhātavaḥ // GarP_2,31.34 //
mūtraṃ purīṣaṃ tadyogādye cānye vyādhayastathā // GarP_2,3.97 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357146 (0.0):
sambhaveyustathā tārkṣya sarve vātāśca dehinām / / mūtraṃ purīṣaṃ tadyogā ye cānye vyādhayastathā // GarP_2,31.35 //
pittaṃ śleṣmā tathā majjā māṃsaṃ vai meda eva ca /
Goraksanatha: Amaraughasasana (with commentary) (goramaru.htm.txt) 8434924 (0.019):
tvak asṛk māṃsaṃ medaḥ asthi majjā śukraṃ prāṇo jīvaḥ śaktiḥ iti daśa
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10407054 (0.034):
12,293.031a tvaṅ māṃsaṃ rudhiraṃ medaḥ pittaṃ majjāsthi snāyu ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10407103 (0.034):
12,293.035a tvaṅ māṃsaṃ rudhiraṃ medaḥ pittaṃ majjāsthi snāyu ca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26917371 (0.034):
tvaṅ māṃsaṃ rudhiraṃ medaḥ $ pittaṃ majjāsthi snāyu ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11188671 (0.034):
tvaṅ māṃsaṃ rudhiraṃ medaḥ pittaṃ majjāsthi snāyu ca /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296072 (0.042):
yakṛt purīṣam aśru svedaḥ kheṭaś śiṃghāṇako vasā lasīkā majjā medaḥ pittaṃ / śleṣmā pūyaḥ śoṇitaṃ mastakaṃ (54r = GBM 6.1058) mastakaluṅgaṃ mūtraṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5177672 (0.042):
vaśā lasikā majjā medaḥ pittaṃ śleṣmā pūyaḥ śoṇitaṃ kṣīraṃ prasrāvêty ādir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3771573 (0.042):
tat punaḥ katamat | tad yathā | aśru svedaḥ kheṭaḥ siṅghāṇakaṃ vaśā lasikā / majjā medaḥ pittaṃ śleṣmā pūyaḥ śoṇitaṃ kṣīraṃ prasrāva ity ādir ayam
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955493 (0.044):
siṃghāṇako vasā lasīkā majjā medaḥ pittaṃ śleṣmā pūyaṃ śoṇitaṃ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18843886 (0.052):
tvagasthi śoṇitaṃ māṃsaṃ medaḥsnāyustathaiva ca // RKV_67.100 // / majjāśukragataṃ pāpaṃ naśyate janmakoṭijam /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5946266 (0.056):
3.62dv māṃsān medo 'sthi medasaḥ / asthno majjā tataḥ śukraṃ śukrād garbhaḥ prajāyate |
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14551796 (0.059):
rasād raktaṃ tato māṃsaṃ māṃsānmedastato'sthi ca / / asthno majjā tataḥ śukraṃ śukrādgarbhaḥ prasādajaḥ // 19
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26917418 (0.061):
tvaṅ māṃsaṃ rudhiraṃ medaḥ $ pittaṃ majjāsthi snāyu ca &
asthi śukraṃ tathā snāyurdehena saha dahyati // GarP_2,3.98 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357159 (0.009):
mūtraṃ purīṣaṃ tadyogā ye cānye vyādhayastathā // GarP_2,31.35 // / asthi śukraṃ tathā snāyuḥ dehena saha dahyate /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18843886 (0.045):
tvagasthi śoṇitaṃ māṃsaṃ medaḥsnāyustathaiva ca // RKV_67.100 //
Goraksanatha: Amaraughasasana (with commentary) (goramaru.htm.txt) 8434924 (0.049):
tvak asṛk māṃsaṃ medaḥ asthi majjā śukraṃ prāṇo jīvaḥ śaktiḥ iti daśa
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 609422 (0.057):
naivāsya māṃsaṃ na snāyur $ nāsthi na tvaṅ na śoṇitam / HV_App.I,30.404 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22094975 (0.057):
naivāsya māṃsaṃ na snāyur nāsthi na tvaṅ na śoṇitam / HV_App.I,30.404 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888848 (0.062):
etaiś ca saha dharmo hi % taṃ jīvam anugacchati // BrP_217.15 // / tvag asthi māṃsaṃ śukraṃ ca $ śoṇitaṃ ca dvijottamāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11160157 (0.062):
etaiś ca saha dharmo hi taṃ jīvam anugacchati // BrP_217.15 // / tvag asthi māṃsaṃ śukraṃ ca śoṇitaṃ ca dvijottamāḥ /
eṣa te kathitastārkṣya vināsaḥ sarvadehinam /
kathayāmi punasteṣāṃ śarīraṃ ca yathā bhavet // GarP_2,3.99 // / ekastambaṃsnāyubaddhaṃ sthūṇātrayavibhūṣaṇam /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7157536 (0.053):
sāmarthyāvagamāt, tadadhiṣṭhānaśūnyatayā tasya nāgamakartṛtvaṃ bhavet / / na ca śarīramantareṇa tasya
indriyaiśca samāyuktaṃ navadvāraṃ śarīrakam // GarP_2,3.100 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357183 (0.0):
ekastambhaṃ snāyubaddhaṃ sthūṇādvayasamuddhṛtam // GarP_2,31.37 // / indriyaiśca samāyuktaṃ navadvāraṃ śarīrakam /
viṣayaiśca samākrāntaṃ kāmakrodhasamākulam / / rāgadveṣasamākīrṇaṃ tṛṣṇādurgamataskaram // GarP_2,3.101 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357192 (0.0):
indriyaiśca samāyuktaṃ navadvāraṃ śarīrakam / / viṣayaiśca samākrāntaṃ kāma krodhasamākulam // GarP_2,31.38 //
lobhajālaparicchinnaṃ mohavastreṇa veṣṭitam /
subaddhaṃ māyayā caitallobhenādhiṣṭhitaṃ puram // GarP_2,3.102 //
etadguṇasamākīrṇaṃ śarīraṃ sarvadehinām / / ātmānaṃ ye na jānanti te narāḥ paśavaḥ smṛtāḥ // GarP_2,3.103 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357221 (0.0):
ātmānaṃ ye na jānanti te narāḥ paśavaḥ smṛtāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357205 (0.046):
lobhajālasamāyuktaṃ puraṃ puruṣasaṃjñitam // GarP_2,31.39 // / etadguṇasamāyuktaṃ śarīraṃ sarvadehinām /
evameva samākhyātaṃ śarīraṃ te caturvidham / / caturaśītilakṣāṇi nirmitā yonayaḥ purā // GarP_2,3.104 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357231 (0.011):
ātmānaṃ ye na jānanti te narāḥ paśavaḥ smṛtāḥ / / evametanmayākhyātaṃ śarīraṃ te caturvidham // GarP_2,31.41 //
udbhijjāḥ svedajāścaiva aṇḍajāśca jarāyujāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10331021 (0.0):
12,160.020a audbhidāḥ svedajāś caiva aṇḍajāś ca jarāyujāḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343963 (0.0):
caturaśītilakṣāṇi caturbhedāśca jantavaḥ / / aṇḍajāḥ svedajāścaiva udbhijjāśca jārāyujāḥ // GarP_2,12.2 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357239 (0.0):
caturaśītilakṣāṇi nirmitā yonayaḥ purā / / udbhijjāḥ svedajāścaiva aṇḍajāśca jarāyujāḥ // GarP_2,31.42 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15944048 (0.0):
bheruṇḍā vāyasā gūdhrā haṃsādyāḥ pakṣijātayaḥ / / udbhijjāścāṇḍajāścaiva svedajāśca jarāyujāḥ // NarP_1,77.88 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20712088 (0.013):
13,098.022d@010_0244 jarāyujāṇḍajāś caiva udbhijjāḥ svedajāś ca ye
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721982 (0.017):
saṃvidyante, aṇḍajā vā, jarāyujā vā, saṃsvedajā vā, opapādukā vā, rūpiṇo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18634130 (0.017):
nāgarājādhipatayo aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā aupapādukā vā te
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781682 (0.017):
nāgarājāno aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā aupapādukā vā te mahatīṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602176 (0.017):
sattvāḥ santaḥ saṃvidyamānāḥ ṣaṭsu gatiṣūpapannāḥ, aṇḍajā vā jarāyujā vā / saṃsvedajā vā aupapādukā vā rūpiṇo vā arūpiṇo vā saṃjñino vā asaṃjñino vā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285949 (0.022):
aṇḍajāḥ svedajā aupapādukāś ca jarāyujāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10395850 (0.029):
12,274.060d@028_0257 jarāyujāṇḍajāś caiva svedajāś ca tathodbhijāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882496 (0.029):
jarāyujāṇḍajāś caiva % svedajāś codbhijās tathā // BrP_214.21 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884171 (0.029):
jarāyujāṇḍajāś caiva % svedajāś codbhijās tathā // BrP_214*.21 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153808 (0.029):
jarāyujāṇḍajāś caiva svedajāś codbhijās tathā // BrP_214.21 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155483 (0.029):
jarāyujāṇḍajāś caiva svedajāś codbhijās tathā // BrP_214*.21 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20516046 (0.030):
12,160.020a audbhidāḥ svedajāś caiva aṇḍajāś ca jarāyujāḥ / 12,160.020c jajñe tāta tathā sarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11280375 (0.030):
tatra sūkṣmā nāma ceṣṭāśritaṃ prāṇāṣṭakaṃ saṃsarati / mātṛpitṛjāstu / dvividhāḥ / jarāyujā aṇḍajāśca / teṣāṃ kośopahṛtāḥ kośāḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3818088 (0.033):
MatsP_38.9 // / saṃsvedajā hy aṇḍajā hy udbhidaśca $ sarīsṛpāḥ kṛmayo 'py apsu matsyāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14989953 (0.033):
saṃsmṛtāstu vayaṃ tvayā MatsP_154.311d / saṃsvedajā hy aṇḍajā hy udbhidaśca MatsP_38.10a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8857605 (0.033):
MatsP_38.9 // / saṃsvedajā hy aṇḍajā hy udbhidaśca sarīsṛpāḥ kṛmayo 'py apsu matsyāḥ /
etatte sarvamākhyātaṃ nirayasya prapañcataḥ // GarP_2,3.105 // / athayāmi kramaprāptaṃ praṣṭu vā vartate spṛhā // GarP_2,3.106 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357239 (0.051):
udbhijjāḥ svedajāścaiva aṇḍajāśca jarāyujāḥ // GarP_2,31.42 // / etatte sarvamākhyātaṃ yatpṛṣṭohaṃ tvayānagha // GarP_2,31.43 //
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe dharmakāṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357257 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957699 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337472 (1.192):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355866 (1.192):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362954 (1.192):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe dvitīyāṃśe pretakalpe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949595 (0.019):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951426 (0.019):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe tattvābhimāni
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348060 (0.020):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretaklape
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362726 (0.028):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde 'naśanamṛta gatinirūpaṇaṃ nāma ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363522 (0.028):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttamalokagatyāgatimokṣamānuṣyahetunirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801032 (0.032):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe prathamāṃśe ācārakāṇḍe brahmagītāsāro
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366228 (0.036):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde pratyābdikādiśrāddhanirūpaṇaṃ nāma pañcacatvāriṃśo
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693682 (0.037):
purāṇaṃ gāruḍaṃ vyāsaḥ purāsau me 'bravīdidam // GarP_1,1.35 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye karmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694527 (0.037):
garuḍoktaṃ gāruḍaṃ hi śṛṇu rudra ! madātmakam // GarP_1,2.59 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695704 (0.037):
dhruvasyānvayasambhūto manuṣyastvaṃ bhaviṣyasi // GarP_1,5.38 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704493 (0.037):
evaṃ maṇḍalānāṃ dvādaśakaṃ krameṇa pūjyam // GarP_1,26.4 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe ācārakāṇḍe karanyāsādinirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6710614 (0.037):
baliṃ dattvā dvijān bhojya caṇḍaṃ prācyai visarjayet // GarP_1,42.25 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6716614 (0.037):
mriyamāṇeṣu vipreṣu brahmahā sa tu garhitaḥ // GarP_1,51.34 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717726 (0.037):
abhīṣāhāḥ sakāśmīrā udakparveṇa kīrtitāḥ // GarP_1,55.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717996 (0.037):
tamasā parvato vyāptastamo 'pyaṇḍakaṭāhataḥ // GarP_1,56.21 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330204 (0.0):
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335335 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe pretakalpe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340891 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde pretakalpe pañcapretopākhyānaṃ nāma saptamo 'dyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343734 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpu uttarakhaṇḍe dvitīdṛdharmadṛpretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde śrāddhasya tṛptidatvādinirūpaṇaṃ nāma daśamo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344398 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakādṛpretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde mṛtasya dharmamātrānuyāyitvanirūpaṇaṃ nāma dvādaśo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344796 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargadānadharmaputrādipraśaṃsanaṃ nāma
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348965 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamamandirapraveśatadājñālabdhamanuṣyādi
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14350167 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakādṛpretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde svapnādhyāyo nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351566 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde pretakṛtitaduktitaccihnatadvimuktyupāyanirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352265 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśākhye dharmakāṇḍe / pretakalpe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde 'lpāyurmaraṇahe tubālāntyeṣṭyornirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354895 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde babhruvāhanapretasaṃvāde
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355396 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357260 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dānapha lānyadehapraveśādinirūpaṇaṃ nāmai katriṃśo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359597 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pratakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362732 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde 'naśanamṛta gatinirūpaṇaṃ nāma ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363526 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttamalokagatyāgatimokṣamānuṣyahetunirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364729 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde 'pamṛtyau sukhaduḥ khalābhālābhanirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14365762 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśākhye dharmakāṇḍe / pretakalpe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde durmaraṇe kāryākāryakriyādinirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368425 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde manuṣyasya sukhaduḥ khaprāpakadharmādharmanirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957705 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde / brahmastutivarṇanaṃ nāma dvādaśo 'dyāyaḥ
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330208 (0.0):
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335357 (0.0):
nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (0.0):
śravaṇamahātmyanirūpaṇaṃ nāma saptadaso 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355401 (0.0):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355894 (0.0):
nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359602 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948603 (0.0):
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949617 (0.0):
nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951438 (0.0):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952565 (0.0):
tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955353 (0.0):
pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955997 (0.0):
śrīkṛthṇagaruḍasaṃvāde 'jñānahetunirūpaṇaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 12
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959737 (0.0):
viṣṇoravatāranirūpaṇaṃ nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 16 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961749 (0.0):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964343 (0.0):
nīlāvivāhanirṇayo nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965882 (0.0):
kālindyā vivāhe hetunirūpaṇaṃ nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694679 (5.960):
viṣayanirūpaṇaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343940 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957713 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 13 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959194 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 15 / śrīkṛṣṇa uvāca /
jñānato 'jñānato vāpiyannaraiḥ kaluṣaṃ kṛtam /
tasya pāpasya śuddhyarthaṃ vidheyā niṣkṛtirnaraiḥ // GarP_2,4.1 //
bhasmādisnānadaśakamādau kuryādvicakṣaṇaḥ /
yathāśakti ṣaḍabdādipratyāmnāyāccaredapi // GarP_2,4.2 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6703414 (0.031):
chatracāmarapāvitraṃ paramīkaraṇaṃ caret // GarP_1,23.23 // / rūpakpena caikāhajapo jāpyasamarpaṇam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363590 (0.034):
deśaṃ kālaṃ tathātmānaṃ dravyaṃ dravyaprayājanam / / upapattiṃvmavasthāñca jñātvāṃ karma samācaret // GarP_2,39.4 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783722 (0.040):
taccarettallu nātīti tajjalaṃ tacchmaśānakam // GarP_1,206.5 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704159 (0.042):
karṇādipratiṣṭhāntaṃ karmakuryādvicakṣaṇaḥ / / athabhūmiṃparīkṣyaiva pūrvaṅkarṣaṇamārabhet // BhS_1.23 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783747 (0.044):
bhavāṇḍīnaṃ tvantarasi tvaṅkaroṣi sadārcanam // GarP_1,206.7 // / kaścaretkaṣṭakāreṇa ka kuryātka phale sthitaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25418819 (0.045):
niyogaḥ pradeśa sarvaṃ kuṃḍaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ // ŚivP_7.2,27.16ab/ / svanābhyaṃtaḥsthitaṃ vahniṃ tadraṃdhrādvisphuliṃgavad // ŚivP_7.2,27.16cd/
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27932941 (0.047):
4.2.67v puruṣas tu bahūn darān samāhṛtya samo bhavet. na cāvajnāṃ cared / āsu vyālikān na saheta ca..
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23019370 (0.049):
karakakuṇḍikābhyām etat tadvattvaṃ / nānena vinājanapadacārikañ caret /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841795 (0.050):
tiladānaṃ prakurvīta yathāśaktyā samāhitaḥ / / kuryādrangau ca vidhivatilahomaṃ vicakṣiṇaḥ // NarP_1,18.30 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6799292 (0.057):
sthityarthaṃ manasaḥ sarvaṃ sthūlarūpaṃ vicintayet // GarP_1,235.36 // / tadvrataṃ niścalībhūtaṃ sūyyasthaṃ sthiratāṃ vrajet /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339469 (0.059):
sa kadācit tīrthayātrāmuddiśya smāṭatidvijaḥ // GarP_2,7.4 // / pratyākṛṣṭendriyatvācca bahirvṛttinirodhakaḥ /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11515746 (0.062):
tataḥ pañcāṅgapāṭhaṃcakuryādvedavicakṣaṇaḥ // ŚivP_1,20.37ab/ / devāgātvitimaṃtreṇakuryācchaṃbhorvisarjanam // ŚivP_1,20.37cd/
tadardhaṃ vā tadardhaṃ vā tadardhārdhamathāpi vā /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415838 (0.015):
daśaniṣkaṃ tadardhaṃ vā tasyārdhārdhamathāpi vā // LiP_2,38.4 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25396448 (0.060):
tadardhaṃ vā tadardhaṃ vā māsadvādaśakaṃ tu vā // ŚivP_7.1,33.8ab/ / tadardhaṃ vā tadardhaṃ vā māsamekamathāpi vā // ŚivP_7.1,33.8cd/
yathāśaktyā tataḥ kuryāddaśa dānāni vai śṛṇu // GarP_2,4.3 //
gobhūtilahiraṇyājyavāsodhanyaguḍāstathā /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11508605 (0.0):
saṃbhūya vā puṇyakāle dadyādiṣṭasamṛddhaye // ŚivP_1,15.43ab/ / gobhūtilahiraṇyājyavāsodhānyaguḍāni ca // ŚivP_1,15.43cd/
rajataṃ lavaṇaṃ caiva dānāni daśa vai viduḥ // GarP_2,4.4 //
prāyaścitte tvāgatā ye tebhyo dadyānnaro daśa /
tato yamadvārapathe pūyaśoṇitasaṃkule // GarP_2,4.5 //
nadīṃ vaitaraṇīṃ tartuṃ dadyādvaitaraṇīṃ ca gām /
kṛṣṇastanī sakṛṣṇāṅgī sā vai vaitaraṇī smṛtā // GarP_2,4.6 //
tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca karpāsaṃ lavaṇaṃ tathā / / saptadhānyaṃ kṣitirgāva ekaikaṃ pāvanaṃ smṛtam // GarP_2,4.7 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14334872 (0.0):
tilā lauhaṃ hiraṇyañca karpāsaṃ lavaṇaṃ tathā // GarP_2,4.151 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345375 (0.0):
dharmaplavavihīnānāṃ tārako hi janārdanaḥ / / tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā // GarP_2,14.43 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14356089 (0.0):
tileṣu darbhānsaṃstīrya dānamuktaṃ tadakṣayam // GarP_2,30.12 // / tilā lauhaṃ hiraṇyañca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355060 (0.018):
bandhūnmitrāṇyamitrāṃśca kṣamāpayati tatkatham // GarP_2,28.10 // / tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364650 (0.019):
viṣṇumuddiśya dātavyā suśīlāgauḥ payasvinī // GarP_2,40.60 // / (tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329674 (0.031):
tilālohaṃ hiraṇyaṃ ca karpāsaṃ lavaṇaṃ tathā // GarP_2,1.30 // / saptadhānyaṃ kṣitirgāvo dīyante kenahetunā /
etānyaṣṭau mahādānānyuttamāya dvijātaye / / ātureṇa tu deyāni padarūpāṇi me śṛṇu // GarP_2,4.8 //
chatro pānahavastrāṇi mudrikā ca kamaṇḍaluḥ /
āsanaṃ bhājanaṃ padaṃ cāṣṭavidhaṃ smṛtam // GarP_2,4.9 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348278 (0.018):
chattropānahavastrāṇi mudrikā ca kamaṇḍaluḥ / / āsanaṃ bhājanaṃ caiva padaṃ saptavidhaṃ smṛtam // GarP_2,18.16 //
tilāpātraṃ sarpiḥ pātraṃ śayyā sopaskarā tathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14333018 (0.028):
dānaṃ gorvaitaraṇyāśca dānānyaṣṭau tathāpi vā / / tilapātraṃ sarpiḥ pātraṃ śayyādānaṃ tathaiva ca // GarP_2,4.13 //
etatsarvaṃ pradātavyaṃ yadiṣṭaṃ cātmano 'pi tat // GarP_2,4.10 //
aśvo rathaśca mahīṣī vyañjanaṃ vastrameva ca / / brāhmaṇebhyaḥ pradātavyaṃ brahmapūrvamapi svayam // GarP_2,4.11 //
dānā nyanyānyapi khaga tarpayetsvīyaśaktitaḥ /
prāyāścittaṃ kṛtaṃ yena daśa dānānyapi kṣitau // GarP_2,4.12 //
dānaṃ gorvaitaraṇyāśca dānānyaṣṭau tathāpi vā / / tilapātraṃ sarpiḥ pātraṃ śayyādānaṃ tathaiva ca // GarP_2,4.13 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332974 (0.028):
āsanaṃ bhājanaṃ padaṃ cāṣṭavidhaṃ smṛtam // GarP_2,4.9 // / tilāpātraṃ sarpiḥ pātraṃ śayyā sopaskarā tathā /
padadānaṃ ca vidhivannāsau nirayagarbhagaḥ /
svātantryeṇāpi lavaṇadānamicchanti sūrayaḥ // GarP_2,4.14 //
viṣṇudehasamutpanno yato 'yaṃ lavaṇo rasaḥ / / āturasya yadā prāṇā na yānti vasudhātale // GarP_2,4.15 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330652 (0.0):
āturasya yadā prāṇā na yānti vasudhātale // GarP_2,2.33 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330630 (0.027):
pitṝṇāṃ ca priyaṃ bhavyaṃ tasmātsvargapradaṃ bhavet // GarP_2,2.31 // / viṣṇudehasamudbhūto yato 'yaṃ lavaṇo rasaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355829 (0.027):
pitṝṇāṃ ca priyaṃ bhavyaṃ tasmātsvargapradaṃ bhavet / / viṣṇudehasamudbhūto yato 'yaṃ lavaṇo rasaḥ // GarP_2,29.31 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355850 (0.047):
āturāṇāṃ yadā prāṇāḥ prayānti vasudhātale / / lavaṇaṃ tu tadā deyaṃ dbārasyoddhāṭanaṃ divaḥ // GarP_2,29.33 //
lavaṇaṃ ca tadā deyaṃ dvārasyodvāṭanaṃ divaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330657 (0.016):
āturasya yadā prāṇā na yānti vasudhātale // GarP_2,2.33 // / lavaṇaṃ tu tadā deyaṃ dvārasyodvāṭanaṃ divaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355851 (0.024):
āturāṇāṃ yadā prāṇāḥ prayānti vasudhātale / / lavaṇaṃ tu tadā deyaṃ dbārasyoddhāṭanaṃ divaḥ // GarP_2,29.33 //
yānikāni ca dānāni svayaṃ dattāni mānavaiḥ // GarP_2,4.16 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344685 (0.014):
tasmātkenāpyupāyena puttrasya jananaṃ caret // GarP_2,13.18 // / yāni kāni ca dānāni svayaṃ dattāni mānavaiḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359184 (0.063):
yāniyāni ca dānāni dattāni bhuvi mānavaiḥ / / tānitānyupatiṣṭhanti yamaloke puraḥ pathi // GarP_2,33.12 //
tānitāni ca sarvāṇi upatiṣṭhanti cāgrataḥ / / prāyaścittaṃ kṛtaṃ yena sāṅgaṃ khaga sa vai pumān // GarP_2,4.17 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344688 (0.019):
yāni kāni ca dānāni svayaṃ dattāni mānavaiḥ / / tānitāni ca sarvāṇi tūpatiṣṭhanti cāgrataḥ // GarP_2,13.19 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359185 (0.061):
yāniyāni ca dānāni dattāni bhuvi mānavaiḥ / / tānitānyupatiṣṭhanti yamaloke puraḥ pathi // GarP_2,33.12 //
pāpāni bhasmasātkṛtvā svargaloke mahīyate /
amṛtaṃ tu gavāṃ kṣīraṃ yataḥ patagasattam // GarP_2,4.18 //
tasmāddadāti yo dhenumamṛtatvaṃ sa gacchati /
dānānyaṣṭau tu dattvā vai gandharvanilaye vaset // GarP_2,4.19 //
ālayastatra raudre hi dahyate yena mānavaḥ / / chatradānena succhāyā jāyate pathi tuṣṭidā // GarP_2,4.20 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348289 (0.0):
ātapastatra yo raudro dahyate yena mānavaḥ / / chatradānena succhāyā jāyate pretatuṣṭidā // GarP_2,18.17 //
asipatravanaṃ dhāramatikrāmati vai sukham / / aśvārūḍhaśca vrajati dadate yadyupānahau // GarP_2,4.21 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348296 (0.057):
chatradānena succhāyā jāyate pretatuṣṭidā // GarP_2,18.17 // / asipatravanaṃ ghoraṃ so 'tikrāmati vai dhruvam /
bhojanāsanadānena sukhaṃ mārge bhunakti vai /
pradeśe nirjale dātā sukhī syādvai kamaṇḍaloḥ // GarP_2,4.22 //
yamadūtā mahāraudrāḥ karālāḥ kṛṣṇapiṅgalāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348354 (0.0):
prapādānasahasrasya tatphalaṃ so 'śnute dhruvam // GarP_2,18.21 // / yamadūtā mahāraudrāḥ karālāḥ kṛṣṇapiṅgalāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14356957 (0.0):
udapātrasahasrasya phalamāpnoti mānavaḥ // GarP_2,31.20 // / yamadūtā mahāraudrāḥ karālāḥ kṛṣṇapiṅgalāḥ /
na pīḍayanti dākṣiṇyādvastrābharaṇadānataḥ // GarP_2,4.23 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348359 (0.0):
yamadūtā mahāraudrāḥ karālāḥ kṛṣṇapiṅgalāḥ / / na pīḍayanti dākṣiṇyādvastrābhāraṇadānataḥ // GarP_2,18.22 //
tilapātraṃ tu viprāya dattaṃ patraratha dhruvam /
nāśayettrividhaṃ ṣāpaṃ vāṅmanaḥ kāyasambhavam // GarP_2,4.24 //
ghṛtapātrapradāne rudraloke vasennaraḥ /
sarvopaskarasaṃyuktāṃ śayyāṃ dattvā dvijātaye // GarP_2,4.25 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3850865 (0.051):
sarvopaskarasaṃyuktāṃ % śayyāṃ dadyāt sakumbhakām // MatsP_95.28 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8890371 (0.051):
sarvopaskarasaṃyuktāṃ śayyāṃ dadyāt sakumbhakām // MatsP_95.28 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3840832 (0.058):
śayyāṃ dadyāddvijāteśca % sarvopaskarasaṃyutām // MatsP_69.54 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8880341 (0.058):
śayyāṃ dadyāddvijāteśca sarvopaskarasaṃyutām // MatsP_69.54 //
nānāpsarobhirākīrṇaṃ vimānamadhirohati / / ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi krīḍitvā śakramandire // GarP_2,4.26 //
indralokātparibhraṣṭa iha loke nṛpo bhavet /
sarvopaskaraṇopetaṃ yuvānaṃ doṣavarjitam // GarP_2,4.27 //
yo 'śvaṃ dadāti viprāya svargaloke ca tiṣṭhati /
yāvanti romāṇi haye bhavanti hi khageśvara // GarP_2,4.28 //
tāvato rājitāṃllokānāpnuvanti hi puṣkalān / / caturbhisturagairyuktaṃ sarvopakaraṇairyutam // GarP_2,4.29 //
rathaṃ dvijātaye dattvā rājasūyaphalaṃ labht // GarP_2,4.30 //
dugdhādhikāṃ ca mahiṣīṃ navameghavarṇāṃ santuṣṭatarṇakavalīṃ
jaghanābhirāmām / / dattvā suvarṇatilakāṃ dvijapuṅgavāya lokodayaṃ sa jayatīti kimatra citram
// GarP_2,4.31 // / tālavṛntasya dānena vāyunā vījyate pathi /
kāntiyuk subhagaḥ śrīmān bhavatyambaradānataḥ // GarP_2,4.32 //
rasānnopaskarayutaṃ gṛhaṃ viprāya yor'payet /
na hīyate tasya vaṃśaḥ svargaṃ prāpnotyanuttamam // GarP_2,4.33 //
bhavatyatra khagaśreṣṭha phalagaukhalāghavam /
śraddhāśraddhāvibhedena dānagauravalāghavāt // GarP_2,4.34 //
tato yenāmbudānāni kṛtānyatra rasāstathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882656 (0.016):
bhujyatām ambubhakṣyāṇām % adhogatinirodhakṛt // BrP_214.33 // / tato yenāmbudānāni $ kṛtāny annarasās tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884329 (0.016):
bhujyatām ambubhakṣyāṇām % adhogatinirodhakṛt // BrP_214*.33 // / tato yenāmbudānāni $ kṛtāny annarasās tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153968 (0.016):
bhujyatām ambubhakṣyāṇām adhogatinirodhakṛt // BrP_214.33 // / tato yenāmbudānāni kṛtāny annarasās tathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155641 (0.016):
bhujyatām ambubhakṣyāṇām adhogatinirodhakṛt // BrP_214*.33 // / tato yenāmbudānāni kṛtāny annarasās tathā /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914192 (0.032):
bhuktānāmambubhakṣyāṇāmadhogatinirodhakṛt // MarkP_10.49 // / tato yenāmbudānāni kṛtānyannarasāstathā /
tadā khaga tathāhlādamāpadi pratipadyate // GarP_2,4.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882664 (0.027):
dattāḥ sa tasyām āhlādam % āpadi pratipadyate // BrP_214.34 // / annāni yena dattāni $ śraddhāpūtena cetasā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884339 (0.027):
dattāḥ sa tasyām āhlādam % āpadi pratipadyate // BrP_214*.34 // / annāni yena dattāni $ śraddhāpūtena cetasā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153976 (0.027):
dattāḥ sa tasyām āhlādam āpadi pratipadyate // BrP_214.34 // / annāni yena dattāni śraddhāpūtena cetasā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155651 (0.027):
dattāḥ sa tasyām āhlādam āpadi pratipadyate // BrP_214*.34 // / annāni yena dattāni śraddhāpūtena cetasā /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914200 (0.032):
dattāḥ sa tasya āhlādamāpadi pratipadyate // MarkP_10.50 // / annāni yena dattāni śraddhāpūtena cetasā /
annāni yena dattāni śraddhāpūtena cetasā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882671 (0.0):
dattāḥ sa tasyām āhlādam % āpadi pratipadyate // BrP_214.34 // / annāni yena dattāni $ śraddhāpūtena cetasā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884346 (0.0):
dattāḥ sa tasyām āhlādam % āpadi pratipadyate // BrP_214*.34 // / annāni yena dattāni $ śraddhāpūtena cetasā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153983 (0.0):
dattāḥ sa tasyām āhlādam āpadi pratipadyate // BrP_214.34 // / annāni yena dattāni śraddhāpūtena cetasā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155658 (0.0):
dattāḥ sa tasyām āhlādam āpadi pratipadyate // BrP_214*.34 // / annāni yena dattāni śraddhāpūtena cetasā /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914207 (0.0):
dattāḥ sa tasya āhlādamāpadi pratipadyate // MarkP_10.50 // / annāni yena dattāni śraddhāpūtena cetasā /
so 'pi tṛptimavāpnoti vināpyannena vai tadā // GarP_2,4.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882675 (0.0):
annāni yena dattāni $ śraddhāpūtena cetasā & / so 'pi tṛptim avāpnoti % vināpy annena vai tadā // BrP_214.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884350 (0.0):
annāni yena dattāni $ śraddhāpūtena cetasā & / so 'pi tṛptim avāpnoti % vināpy annena vai tadā // BrP_214*.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153987 (0.0):
annāni yena dattāni śraddhāpūtena cetasā / / so 'pi tṛptim avāpnoti vināpy annena vai tadā // BrP_214.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155662 (0.0):
annāni yena dattāni śraddhāpūtena cetasā / / so 'pi tṛptim avāpnoti vināpy annena vai tadā // BrP_214*.35 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914211 (0.0):
annāni yena dattāni śraddhāpūtena cetasā / / so 'pi tṛptimavāpnoti vināpyannena vai tadā // MarkP_10.51 //
āsanne maraṇe kuryātsaṃnyāsaṃ cedvidhānataḥ /
āvarteta punarnāsau brahmabhūyāya kalpate // GarP_2,4.37 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10358696 (0.041):
12,208.019c etaiś cāpagataiḥ sarvair brahmabhūyāya kalpate / 12,208.020a atha vā na pravarteta yogatantrair upakramet
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2536124 (0.054):
brahmabhūtā hi te sadā Mn_5.93[92M]d / brahmabhūyāya kalpate Mn_1.98d / brahmabhūyāya kalpate Mn_12.102d
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4307760 (0.056):
Baudh2.7.13.13/ evam ācaran [K: evam evācaran] brahma.bhūyāya (kalpate / /brahma.bhūyāya (kalpata iti // / Baudh2.8.14.1/ pitryam āyuṣyaṃ svargyaṃ yaśasyaṃ puṣṭi.karma ca //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16887443 (0.057):
brahmabhūyāya kalpate BrP_223.64b / brahmabhūyāya kalpate BrP_238.31b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034741 (0.061):
brahmabhūyāya kalpate Mn_1.98d / brahmabhūyāya kalpate Mn_12.102d / brahmayajñādikaṃ tathā Ang_1.94d
āsannamaraṇo matyaścettīrthaṃ pratinayite /
tīrthaprāptau bhavenmuktirmriyate yadi mārgagaḥ /
padepade kratusamaṃ bhavettasya na saṃśayaḥ // GarP_2,4.38 //
gṛhṇīyāccedanaśanaṃ vrataṃ vidhivadāgate /
mṛtyau na so 'pi saṃsāre bhūyaḥ paryaṭati dvija // GarP_2,4.39 //
kiṃ dānamiti turyasya praśnasyottaramīritam / / dāhamṛtyorantare kimitipraśnottaraṃ śṛṇu // GarP_2,4.40 //
gataprāṇaṃ tato jñātvā snātvā putrādirāśu tam /
śavaṃ jalena śuddhena kṣālayedavicārayan // GarP_2,4.41 //
paridhāpyāhate vastre candanaiḥ prokṣayettanum /
tato mṛtasya sthāne vai ekoddiṣṭaṃ samācaret // GarP_2,4.42 //
prayogapūrvaṃ dāhasya yogyatādiryathā bhavet /
āṃsanaṃ prākṣaṇa ca syānna syādetaccatuṣṭayam // GarP_2,4.43 //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683144 (0.008):
syādvaruṇyā syādyadvanabhihitā syādayateva syādetadvā avaruṇyaṃ yanmaitraṃ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5366905 (0.014):
kṛkamikaṃsakumbha itha eva syāt ayaskumbhaḥ . ayaskumbhī iti atra na syāt
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504253 (0.014):
na bhaved dagdhuḥ/ / % na bhaved dagdhuḥ/] p.721
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21510284 (0.017):
Manu9.127c/ yad apatyaṃ bhaved) asyāṃ tan mama syāt) svadhākaram || / Manu9.128a/ anena tu vidhānena purā cakre) 'atha putrikāḥ |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5432872 (0.017):
uttarapadaviśeṣaṇam . tatra kaḥ doṣaḥ . iha eva syāt prataritā prataritum / . iha na syāt prakartā prakartum . tādau niti kṛdgrahaṇānarthakyam . tādau
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12247509 (0.020):
yathā syādupajīvyo me rājā sā cārṣikanyakā // SoKss_6,6.140 // / evaṃ ca nātipāpaṃ syādbhaveddirghā ca jīvikā /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7169857 (0.022):
bhavedevaṃ yadi vidhādvayaṃ syāt, na tvetadastītyarthaḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8042102 (0.022):
% | | v v % D correct / evaṃ ca nātipāpaṃ syādbhaveddirghā ca jīvikā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015292 (0.023):
na bhavaty eva cānyathā YS182v_4.48d / na bhavet sa parājitaḥ K_161d
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp13u.htm.txt) 12491589 (0.023):
vāṅniyamasya syāt / / tataśca 1394dīkṣitatvotpādikāyāṃ traidhātavīyāyāmapi syāt /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899795 (0.025):
na syāt prādeśikī syāt / yatastu na pradeśikī tataḥ sarvadharmāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7841514 (0.025):
sa yadanuyājānto yajñaḥ syāt aśanyantaḥ syāddhrādunyanta / utkuṣyantastasmādvai
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18310540 (0.026):
adhigatamevārthamadhigamayatā pramāṇena piṣyaṃ piṣyaṃ syāditi cet / / kimidaṃ piṣyapeṣaṇaṃ nāma /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 466765 (0.026):
tathāca tadanusandhāsyānkathaṃ mithyājñānī na bhavet /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015429 (0.027):
bhavet, so 'tra nāvaleṣyate na saṃleṣyate na vipatsyati na
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 174734 (0.028):
(P_3,1.83) KA_II,62.24 64.11 Ro_III,157 160 {50/58} evam api bhavet / pitkaraṇasāmarthyāt pitkṛtam syāt ṅitkaraṇasāmarthyāt ṅitkṛtam .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5344842 (0.028):
nyāse eva . evam api bhavet pitkaraṇasāmarthyāt pitkṛtam syāt / ṅitkaraṇasāmarthyāt ṅitkṛtam . yat tu khalu piti ṅitkṛtam prāpnoti ṅiti ca
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 342421 (0.028):
khalu etat adhikārthe ārambhe sati ṇyadhikasya bhaviṣyati na punaḥ / sanadhikasya vā syāt yaṅadhikasya vā iti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5461475 (0.028):
ṇyadhikasya bhaviṣyati na punaḥ sanadhikasya vā syāt yaṅadhikasya vā iti .
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24217451 (0.029):
'vyayobhāvaścennapusakaliṃgatā syāt / 3 pratyakṣama, anumānaṃ ceti ||
āvāhanārcana caiva pāntrālambhāvagāhane / / bhaveddānānnasaṅkalpaḥ piṇḍadānaṃ sadā bhavet // GarP_2,4.44 //
padārthapañcakaṃ na syādrekhā pratyavanejanam /
dadyādakṣayyamudakaṃ na syādetattrayaṃ punaḥ // GarP_2,4.45 //
svadhāvācanamāśīśca tilakaṃ ca khagottama /
ghaṭaṃ dadyātsamāṣānnaṃ dadyāllohasya dakṣiṇām // GarP_2,4.46 //
piṇḍasya cālanaṃ proktaṃ naiva proktamidaṃ trikam /
pracchādanavisargau ca svastivācanakaṃ tathā // GarP_2,4.47 // / eṣu ṣaṭsu vidhiḥ proktaḥ śrāddheṣu malineṣu te /
ṣaḍeva maraṇasthāne dvāri cātvarike tathā // GarP_2,4.48 // / viśrāme kāṣṭhacayane tathā sañcayane khaga /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346007 (0.038):
mṛtasthāne tathā dvāre catvare tārkṣya kāraṇāt // GarP_2,15.30 // / viśrāme kāṣṭhacayane tathā sañcayane ca ṣaṭ /
mṛtisthāne śavo nāma bhūmistuṣyati devatā // GarP_2,4.49 //
pāntho dvāri bhavettena prītā syādvāstudevatā /
catvare khecarastena tuṣyedbhṛtādidevatā // GarP_2,4.50 //
viśrāme bhūtasaṃjño 'yaṃ tuṣṭastena diśo daśa /
citāyāṃ sādhaka iti sañcitau preta ucyate // GarP_2,4.51 //
tiladarbhaghṛtedhāṃsi gṛhītvā tu sutādayaḥ /
gāthāṃ yamasya sūktaṃ vāpyadhīyānā vrajanti hi // GarP_2,4.52 //
aharaharnīyamāno gāmaśvaṃ puruṣaṃ vṛṣam /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170975 (0.053):
8.1.151.2 ahar ahar nayamāno gām aśvaṃ puruṣaṃ jagat / vaivasvato na tṛpyati pañcabhir mānavair yamaḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 130792 (0.057):
nayamānaḥ gām aśvam puruṣam paśum vaivasvataḥ na tṛpyati surāyāḥ iva
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5319459 (0.057):
asamāse api cārthasampratyayāt aniṣṭam prāpnoti . ahaḥ ahaḥ nayamānaḥ gām / aśvam puruṣam paśum vaivasvataḥ na tṛpyati surāyāḥ iva durmadī indraḥ
vaivasvato na tṛpyeta surayā tviva durmatiḥ // GarP_2,4.53 //
imāṃ gāthamapeteti sūktaṃ vā pathi saṃpaṭhet / / dakṣiṇasyāṃ diśyaraṇyaṃ vrajeyuḥ sarvabāndhavāḥ // GarP_2,4.54 //
pathi śrāddhadvayaṃ kuryātpūrvoktavidhinā khaga /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343872 (0.060):
mṛtāhe vārṣikaṃ yāvadyathoktavidhinā khaga // GarP_2,11.9 // / kuryātsarvāṇi karmāṇi nirdhano 'pi hi mānavaḥ /
tataḥ śanairbhūtale vai dakṣiṇāśirasaṃ śavam // GarP_2,4.55 //
sthāpayitvā citābhūmau pūrvoktaṃ śrāddhamācaret /
tṛṇakāṣṭhatilājyādi svayaṃ ninyuḥ sutādayaḥ // GarP_2,4.56 //
śūdrānītaiḥ kṛtaṃ karma sarvaṃ bhavati niṣphalam /
prācīnāvītinā bhāvyaṃ dakṣiṇābhimukena ca // GarP_2,4.57 // / vedī tatra prakartavyā yathāśāstramathāṇḍaja /
pratevastraṃ dvidhā kṛtvārdhena taṃ chādayettataḥ // GarP_2,4.58 //
ardhaṃ śmaśānavāsārthaṃ bhūmāveva viniḥ kṣipet /
tataḥ pūrvoktavidhinā piṇḍaṃ pretakare nyaset // GarP_2,4.59 //
ājyenābhyañjanaṃ kāryaṃ sarvāṅgeṣu śavasya ca /
dāhamṛtyorantarāle vidhiḥ piṇḍasya taṃ śṛṇu // GarP_2,4.60 //
pūrvoktaiḥ pañcabhiḥ piṇḍaiḥ śavasyāhutiyogyatā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346107 (0.0):
tadādi tatratatrāpi pretanāmnā pradīyate // GarP_2,15.38 // / ityevaṃ pañcabhiḥ piṇḍaiḥ śavasyāhutiyogyatā /
anyathā copaghātācca rākṣasādyā bhavanti hi // GarP_2,4.61 // / saṃmṛjya copalipyātha ullikhyoddhṛtya vedikām /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346156 (0.0):
ādhārabhūtajīvaścajvalanairjvālayeccitām // GarP_2,15.42 // / saṃmṛjya copalipyātha ullikhyoddhṛtya vedikām /
abhyukṣyopasamādhāya vahniṃ tatra vidhānataḥ // GarP_2,4.62 // / puṣpākṣataiśca saṃpūjya devaṃ kravyādasaṃjñakam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346166 (0.0):
saṃmṛjya copalipyātha ullikhyoddhṛtya vedikām / / abhyukṣyopasamādhāya vahniṃ tatraḥ vidhānataḥ // GarP_2,15.43 //
śrautena tu vidhānena hyāhitāgniṃ dahedvudhaḥ // GarP_2,4.63 //
caṇḍālāgniṃ citāgniṃ ca patitāgniṃ parityajet /
tvaṃ bhūtakṛjjagadyonistvaṃ lokaparipālakaḥ // GarP_2,4.64 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346174 (0.043):
tvaṃ bhūtakṛjjagadyone tvaṃ lokaparipālakaḥ // GarP_2,15.44 //
upasaṃhara tasmāttvamenaṃ svargaṃ nayāmṛtam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346181 (0.053):
upasaṃhārakastasmādenaṃ svargaṃ mṛtaṃ naya / / iti kravyādamabhyarcya śarīrāhutimācaret // GarP_2,15.45 //
iti kravyādamabhyarcya śarīrāhutimācaret // GarP_2,4.65 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346188 (0.0):
upasaṃhārakastasmādenaṃ svargaṃ mṛtaṃ naya / / iti kravyādamabhyarcya śarīrāhutimācaret // GarP_2,15.45 //
ardhadagdhe tathā dehe dadyādājyāhutiṃ tataḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346194 (0.0):
iti kravyādamabhyarcya śarīrāhutimācaret // GarP_2,15.45 // / ardhadagdhe tathā dehe dadyādājyāhutiṃ tataḥ /
asmāttvamadhijāto 'si tvadayaṃ jāyatāṃ punaḥ // GarP_2,4.66 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346231 (0.019):
ūrdhvaṃ tu jvālayedvahniṃ pūrvabhāge citāṃ punaḥ // GarP_2,15.48 // / asmāttvamadhijātosi tvadayaṃ jāyatāṃ punaḥ /
asau svargāya lokāya svāhetyuktvā tu nāmataḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346234 (0.059):
asmāttvamadhijātosi tvadayaṃ jāyatāṃ punaḥ / / asau svargāya lokāya svāhā jvalati pāvakaḥ // GarP_2,15.49 //
evamājyāhutiṃ dattvā tilamiśrāṃ samantrakam // GarP_2,4.67 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346244 (5.960):
asau svargāya lokāya svāhā jvalati pāvakaḥ // GarP_2,15.49 // / evamājyāhutiṃ dattvā tilamiśrāṃ samantrakām /
roditavyaṃ tato gāḍhamevaṃ tasya sukhaṃ bhavet / / dāhasyānantaraṃ tatra kṛtvā sañcayanikriyām // GarP_2,4.68 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346259 (0.0):
tato dāhaḥ prakartavyaḥ putreṇa kila niścitam // GarP_2,15.50 // / roditavyaṃ tato gāḍhamevaṃ tasya sukhaṃ bhavet /
pretapiṇḍaṃ pradadyācca dāhārtiśamanaṃ khaga /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346270 (0.0):
dāhasyānantaraṃ tatra kṛtvā sañcayanakriyām // GarP_2,15.51 // / pretapiṇḍaṃ pradadyācca dāhārtiśamanaṃ khaga /
tataḥ pradakṣiṇaṃ kṛktvā citāprasthānavīkṣakāḥ // GarP_2,4.69 //
kaniṣṭhapūrvāḥ snānārthaṃ gaccheyuḥ sūktajāpakāḥ /
tato jālasamīpe tu gatvā prakṣālya cāṃśukam // GarP_2,4.70 //
paridhāya punastacca brṛyustaṃ puruṣaṃ prati / / udakaṃ tu kariṣyāmaḥ sacailaṃ puruṣāstataḥ // GarP_2,4.71 //
kurudhvamityeva vadecchatavarṣāvare mṛte /
putrādyā vṛddhapūrvāste ekavastrāḥ śikhāṃ vinā // GarP_2,4.72 //
prācīnāvītinaḥ sarve viśeyurmaunino jalam / / apanaḥ śośucadaghamanena pitṛdiṅmukhāḥ // GarP_2,4.73 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738484 (0.0):
saptamāddaśamādvāpi jñātayo 'bhyupayāntyapaḥ // GarP_1,106.3 // / apanaḥ śośucadaghamanena pitṛdiṅmukhāḥ /
jalāvaghaṭṭanaṃ cava na kuryuḥ snānakārakāḥ /
tatastaṭe samāgatya śikhāṃ baddhvā ṛjūn kuśān // GarP_2,4.74 //
dakṣiṇāgrahastayostu kṛtvātha satilaṃ jalam /
ādāyāñjalinā yāmyāṃ duḥ khī paitṛkatīrthataḥ // GarP_2,4.75 //
ekavāraṃ trivāraṃ vā daśavāramathāpi vā /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711554 (0.023):
ekavāraṃ dvivāraṃ ca trivāraṃ yaḥ paṭhennaraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15949593 (0.044):
tayā yaḥ snāpayenmāṃsa japacudramukhāṃśca cā // NarP_1,79.275 // / ekavāraṃ trivāraṃ ca pañca sapta navāpi vā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841506 (0.045):
ekavāraṃ dvivāraṃ vātrivāraṃ vāpi śaktitaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289416 (0.062):
vāraṃ vāraṃ punaḥ punaḥ KubjT_11.39b / vāraṃ vāraṃ punaḥ punaḥ KubjT_16.19d
bhūmāvaśmani vā sarve kṣipeyurvāgyatāḥ khaga // GarP_2,4.76 //
tṛpyantu tṛpyatāṃ vāpi tarpayāmyupatiṣṭhatām / / pretaitadamukagotretyukteṣvevaṃ samuccaret // GarP_2,4.77 //
jalāñjalau kṛte paścādvidheyaṃ dantadhāvanam /
tyajanti gotriṇaḥ sarve dināni nava kāśyapa // GarP_2,4.78 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359897 (0.0):
datte jalāñjalau paścādvidadhyāddantadhāvanam / / tyajanti gotriṇaḥ sarve dināni nava kāśyapa // GarP_2,34.21 //
tata uttīryodakādvai vastrāṇi paridhāya ca /
snānavastraṃ sakṛtpīḍya viśeyuḥ śucibhūtale // GarP_2,4.79 //
aśrupātaṃ na kurvīta dattvā dāhajalāñjalim /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346340 (0.062):
keciddugdhena siñcanti citāsthānaṃ khageśvara / / aśrupātaṃ na kurvīta dadyādasmai jalāñjalīn // GarP_2,15.57 //
śleṣmāśru bāndhavairmuktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ // GarP_2,4.80 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346352 (0.0):
aśrupātaṃ na kurvīta dadyādasmai jalāñjalīn // GarP_2,15.57 // / śleṣmāśru bāndhavairmuktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446354 (0.0):
anyac ca / śleṣmāśru bāndhavair muktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ |
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025298 (0.0):
Yāj3.11a/ śleṣma.aśru bāndhavair muktam preto (bhuṅkte yato^avaśah
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290312 (0.0):
phenaprakhyaḥ kathaṃ nāśaṃ martyaloko na yāsyati // Yj_3.10 // / śleṣmāśru bāndhavair muktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ /
ato na roditavyaṃ hi kriyāḥ kāryāḥ svaśaktitaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346357 (0.0):
śleṣmāśru bāndhavairmuktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ / / ato na roditavyaṃ hi kriyāḥ kāryāḥ svaśaktitaḥ // GarP_2,15.58 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290317 (0.0):
śleṣmāśru bāndhavair muktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ / / ato na roditavyaṃ hi kriyāḥ kāryāḥ svaśaktitaḥ // Yj_3.11 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446358 (0.058):
śleṣmāśru bāndhavair muktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ | / tasmān na roditavyaṃ hi kriyāḥ kāryāś ca śaktitaḥ ||Panc_1.365||
tatasteṣūpaviṣṭeṣu purāṇajñaḥ sukṛtsvakaḥ // GarP_2,4.81 //
śokāpanodaṃ kurvīta saṃsārānityatāṃ bruvan /
mānuṣye kadalīstanbhe asāre sāramārgaṇam // GarP_2,4.82 //
karoti yaḥ sa saṃmūḍho jalabudvadrasannibhe /
pañcadhā saṃbhṛtaḥ kāyo yadi pañcatvamāgataḥ // GarP_2,4.83 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290286 (0.026):
karoti yaḥ sa sammūḍho jalabudbudasaṃnibhe // Yj_3.8 // / pañcadhā saṃbhṛtaḥ kāyo yadi pañcatvam āgataḥ /
karmabhiḥ svaśarīrotthaistatra kā paridevanā / / gantrī vasumatī nāśamudadhirdaivatāni ca // GarP_2,4.84 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290298 (0.028):
pañcadhā saṃbhṛtaḥ kāyo yadi pañcatvam āgataḥ / / karmabhiḥ svaśarīrotthais tatra kā paridevanā // Yj_3.9 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025284 (0.041):
Yāj3.9c/ karmabhih sva.śarīra.utthais tatra kā paridevanā // / Yāj3.10a/ gantrī vasumatī nāśam udadhir daivatāni ca /
phenaprakhyaḥ kathaṃ nāśaṃ martyaloko na yāsyati /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025291 (0.0):
Yāj3.10a/ gantrī vasumatī nāśam udadhir daivatāni ca / / Yāj3.10c/ phena.prakhyah katham nāśam martya.loko na (yāsyati //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290303 (0.0):
gantrī vasumatī nāśam udadhir daivatāni ca / / phenaprakhyaḥ kathaṃ nāśaṃ martyaloko na yāsyati // Yj_3.10 //
evaṃ saṃśrāvayettatra mṛduśādvalasaṃsthitān // GarP_2,4.85 // / te 'yi saṃśrutya gaccheyurgṛhaṃ bālapuraḥ sarāḥ /
vidaśya rnibapatrāṇi niyatā dvāri veśmanaḥ // GarP_2,4.86 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738547 (0.024):
vidaśya nimbapatrāṇi niyatā dvāri veśmanaḥ // GarP_1,106.8 // / ācamyāthāgnimudakaṃ gomayaṃ gaurasarṣapān /
ācamya vahnisalilaṃ gomayaṃ gaurasarṣapān / / dūrvāpravālaṃ vṛṣabhamanyadapyatha maṅgalam // GarP_2,4.87 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290335 (0.044):
ācamyāgnyādi salilaṃ gomayaṃ gaurasarṣapān /
praviśeyuḥ samālabhya kṛtvāśmani padaṃ śanaiḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825097 (0.0):
ācamya cāgnimudakaṃ gomayaṃ gaurasarṣapān //AP_158.057cd/ / praviśeyuḥ samālabhya kṛtvāśmani padaṃ śanaiḥ /AP_158.058ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738558 (0.0):
ācamyāthāgnimudakaṃ gomayaṃ gaurasarṣapān / / praviśeyuḥ samālabhya kṛtvāśmani padaṃ śanaiḥ // GarP_1,106.9 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290342 (0.0):
ācamyāgnyādi salilaṃ gomayaṃ gaurasarṣapān / / praviśeyuḥ samālabhya kṛtvāśmani padaṃ śanaiḥ // Yj_3.13 //
śrautena tu vidhānena āhitāgniṃ dehadvadhaḥ // GarP_2,4.88 //
ūnadvivarṣaṃ nikhanenna kuryādudakaṃ tataḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738453 (0.0):
ūnadvivarṣaṃ nikhanenna kuryādu dakaṃ tataḥ // GarP_1,106.1 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025149 (0.0):
[1. āśauca.prakaraṇam] / Yāj3.1a/ ūna.dvi.varṣam (nikhanen na (kuryād udakam tatah /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290183 (0.0):
ūnadvivarṣaṃ nikhanen na kuryād udakaṃ tataḥ /
yoṣitpativratā yā syādbhartāraṃ yānugacchati // GarP_2,4.89 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9036511 (0.049):
bhartāraṃ yānugacchati Par_4.32d / bhartāraṃ yānyam āśritā K_574b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302578 (0.049):
bhartāraṃ yānugacchati Par_4.32d / bhartāraṃ yāvamanyate Par_4.16b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26881672 (0.062):
pūrvoditā tu yā lakṣmīr % bhartāram anugacchati // BrP_213.129 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11152984 (0.062):
pūrvoditā tu yā lakṣmīr bhartāram anugacchati // BrP_213.129 //
prayoga pūrvaṃ bhartāraṃ namaskṛtyāruheccitim / / citibhraṣṭā tu yā mohātsā prājāpatyamācaret // GarP_2,4.90 //
tisraḥ koṭyordhakoṭī ya yāni lomāni mānuṣe /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26798277 (0.052):
tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca $ yāni romāṇi mānuṣe & / tāvatkālaṃ vaset svarge % bhartāraṃ yānugacchati // BrP_80.77 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11069592 (0.052):
tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca yāni romāṇi mānuṣe / / tāvatkālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yānugacchati // BrP_80.77 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984099 (0.052):
tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca yāni romāṇi mānuṣe / / tāvatkālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yānugacchati (II,1, p. 54) // Par_4.32
tāvatkālaṃ vasetsvarge bhartāraṃ yānugacchati // GarP_2,4.91 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26798281 (0.0):
tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca $ yāni romāṇi mānuṣe & / tāvatkālaṃ vaset svarge % bhartāraṃ yānugacchati // BrP_80.77 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11069596 (0.0):
tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca yāni romāṇi mānuṣe / / tāvatkālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yānugacchati // BrP_80.77 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984103 (0.0):
tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca yāni romāṇi mānuṣe / / tāvatkālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yānugacchati (II,1, p. 54) // Par_4.32
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10324113 (0.022):
12,144.011d*0376_06 tāvat kālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yānugacchati
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21464210 (0.022):
tisraḥ koṭyo 'rdha koṭī ca yāni romāṇi mānuṣe | / tāvat kālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yānugacchati ||Panc_3.182||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13479618 (0.043):
tāvat kālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yo 'nugacchati // Hit_3.29 //
vyālagrāhī yathā vyālaṃ bilāduddharate balāt /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10324119 (0.0):
12,144.011d*0376_06 tāvat kālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yānugacchati / 12,144.011d*0376_07 vyālagrāhī yathā vyālaṃ bilād uddharate balāt
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26798261 (0.0):
vede ca vihito mārgaḥ % sarvalokeṣu pūjitaḥ // BrP_80.75 // / vyālagrāhī yathā vyālaṃ $ bilād uddharate balāt &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11069576 (0.0):
vede ca vihito mārgaḥ sarvalokeṣu pūjitaḥ // BrP_80.75 // / vyālagrāhī yathā vyālaṃ bilād uddharate balāt /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13479628 (0.0):
anyac ca- / vyāla-grāhī yathā vyālaṃ balād uddharate bilāt |
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984111 (0.0):
tāvatkālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yānugacchati (II,1, p. 54) // Par_4.32 / vyālagrāhī yathā vyālaṃ balād uddharate bilāt /
tadvaduddhṛtya sā nārī tenaiva saha modate // GarP_2,4.92 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10324121 (0.031):
12,144.011d*0376_07 vyālagrāhī yathā vyālaṃ bilād uddharate balāt / 12,144.011d*0376_08 tadvad bhartāram uddhṛtya tenaiva saha modate
tatra sā bhartṛparamā stūyamānāpsarogaṇaiḥ / / krīḍate patinā sārdhaṃ yāvadindrāścaturdaśa // GarP_2,4.93 //
brahmaghno vā kṛghno vā mittrighno vā bhavetpatiḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810112 (0.051):
pāṇiyālur jalāluḥ syāt anupālur avālukaḥ / / pāṇiyālus tridoṣaghnaḥ saṃtarpaṇakaraḥ paraḥ // Rajni_7.76
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11232943 (0.052):
BP1.21.021a/ śrāntān kṣudhā.ārtān tṛṣitān akāle (vāhayet tu yaḥ / / BP1.21.021b/ sa go.ghnas niṣkṛtiṃ kāryas dāpyas vā^api athavā damam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14350369 (0.059):
adṛṣṭadoṣāṃ tyajati sa preto jāyatedhruvam // GarP_2,22.14 // / bhrātṛdhrugbrahmahā goghnaḥ surāpo gurutalpagaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351232 (0.059):
viśvāsaghātī kūṭaśca sa predṛ // GarP_2,22.73 // / bhrātṛdhrugbrahmahā goghnaḥ surāpo gurutalpagaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9585627 (0.059):
Par12.42cd(41cd)/.sa.mūḍhaḥ.sa.ca.pāpiṣṭho.brahmaghnaḥ.sa.khalu.ucyate.//
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6768760 (0.063):
niryantraṇo vibandhaghno vradhanagepaṇaḥ // GarP_1,170.77 //
punātyavidhavā nārī tamādāya mṛtā tu yā // GarP_2,4.94 //
mṛte bhartari yā nārī samāroheddhutāśanam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361153 (0.050):
samācārādbhavet pāpī pitṛhā cāpi jāyate // GarP_2,34.115 // / mṛte bhartari yā nārī prāṇāṃścaiva parityajet /
sārandhatīsamācārā svargaloke mahīyate // GarP_2,4.95 //
yāvaccāgnau mṛte patyau strī nātmānaṃ pradāhayet /
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22266115 (0.064):
7.078.012a kṛtvā strībhūtam ātmānam umeśo gopatidhvajaḥ
tāvanna mucyate sā hi strīśarīrātkathañcana // GarP_2,4.96 //
mātṛkaṃ paitṛkaṃ caiva yatra caiva pradīyate / / kulatrayaṃ punātyeṣā bhartāraṃ yānugacchati // GarP_2,4.97 //
ārtārte mudite hṛṣṭā proṣite malinā kṛśā /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11234193 (5.960):
BP1.25.012a/ ārta.ārte mudite hṛṣṭā proṣite malinā kṛśā /
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9427202 (5.960):
pānāṭanadivāsvapnam akriyā dūṣaṇaṃ striyāḥ // Brh_1,25.11 // / ārtārte mudite hṛṣṭā proṣite malinā kṛśā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897653 (5.960):
MSS_5261 1 ārtārte mudite hṛṣṭā proṣite malinā kṛśā /
mṛte mriyeta yā patyau sā strī jñeyā pativratā // GarP_2,4.98 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11234200 (0.0):
BP1.25.012a/ ārta.ārte mudite hṛṣṭā proṣite malinā kṛśā / / BP1.25.012b/ mrte (mriyeta yā patyau sā strī jñeyā pativratā //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9427207 (0.0):
ārtārte mudite hṛṣṭā proṣite malinā kṛśā / / mrte mriyeta yā patyau sā strī jñeyā pativratā // Brh_1,25.12 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897658 (0.0):
MSS_5261 1 ārtārte mudite hṛṣṭā proṣite malinā kṛśā / / MSS_5261 2 mṛte mriyeta yā patyau sā strī jñeyā pativratā //
pṛthak citāṃ samāruhya na priyā gantumarhati /
kṣattriyādyāḥ savarṇāśca āroheyurapīha tāḥ // GarP_2,4.99 //
cāṇḍālīmavadhiṃ kṛtvā brāhmaṇītaḥ samo vidhiḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25409547 (0.041):
mayi labdhe tu te labdhā maṃtreṣveṣu samo vidhiḥ // ŚivP_7.2,14.73cd/ / ye doṣāssarvamaṃtrāṇāṃ na te 'sminsaṃbhavaṃtyapi // ŚivP_7.2,14.74ab/
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26479281 (0.046):
brāhmaṇyena yayāce makhasamaye yaḥ Baliṃ Hṛṣīkeśaḥ / / na sa bhavati samo bhavatā dānaikaniṣaṇṇahṛdayena // DKuṭṭ_774 //
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27019804 (0.046):
dharmaḥ sādhyaḥ taṃ dṛṣṭānte prasañjayataḥ sādhyasamaḥ / yadi yathā loṣṭas / tathā0tmā prāptas tarhi yathā0tmā tathā loṣṭa iti / sādhyaś cā7yam ātmā
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13227877 (0.051):
N15-16.9c/ viśeṣaś cen na dṛśyeta vinayaḥ syāt samas tayoḥ // / N15-16.10a/ pūrvam ākṣārayed yas tu niyataṃ syāt sa doṣabhāk /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5372092 (0.055):
cit abahvac bahuvrīhiḥ yadarthaḥ vidhiḥ syāt . asti iti āha : svaḍā svaḍī
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5446848 (0.055):
cit iṭ anajādiḥ yadarthaḥ vidhiḥ syāt . asti iti āha : dāsīya dhāsīya .
agarbhiṇīnāṃ sarvāsāmabālatākme(kā)nāmapi // GarP_2,4.100 //
dahanasya vidhiḥ proktaḥ sāmānyena mayā khaga /
viśeṣamapi tasyāsya kañcitkiṃ śrotumicchati // GarP_2,4.101 // / garuḍa uvāca /
proṣite tu mṛte svāminyasthnināśamupeyuṣi /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352055 (0.058):
iti kṛṣṇavacaḥ śrutvā garuḍo vākyamabravīt // GarP_2,24.33 // / garuḍa uvāca / / mṛte bāle kathaṃ kuryātpiṇḍadānādikāḥ kriyāḥ /
kathaṃ dāhaḥ prakartavyastanme vada jagatpate // GarP_2,4.102 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340915 (0.040):
kriyāḥ katividhāḥ proktā vadaitatsarvameva me // GarP_2,8.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975515 (0.053):
tayormadhye grāhyabhāryāṃ vada tvamagrāhyabhāryāṃ cāpi samyagvada tvam // / GarP_3,28.84 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361606 (0.055):
kena sā melyate mātā etat kathaya me prabho // GarP_2,35.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975309 (0.061):
dvayostyāgaṃ kīdṛśaṃ me vadasva tyāgātsukhaṃ kīdṛśaṃ me vadasva // / GarP_3,28.74 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337521 (0.061):
ko vidhistasya nirdiṣṭaḥ sarvaṃ me kṛpayā vada // GarP_2,6.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363860 (0.063):
tadahaṃ śrotumicchāmi brūhi me madhusūdana // GarP_2,40.2 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
śrīkṛṣṇa uvāca / / asthīni cenna labhyante proṣitasya narasya ca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975515 (0.032):
tayormadhye grāhyabhāryāṃ vada tvamagrāhyabhāryāṃ cāpi samyagvada tvam // / GarP_3,28.84 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340915 (0.048):
kriyāḥ katividhāḥ proktā vadaitatsarvameva me // GarP_2,8.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361606 (0.050):
kena sā melyate mātā etat kathaya me prabho // GarP_2,35.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975309 (0.054):
dvayostyāgaṃ kīdṛśaṃ me vadasva tyāgātsukhaṃ kīdṛśaṃ me vadasva // / GarP_3,28.74 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948960 (0.057):
sthitau tatra nimittaṃ ca brūhi kṛṣṇa mama prabho // GarP_3,3.21 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337523 (0.058):
ko vidhistasya nirdiṣṭaḥ sarvaṃ me kṛpayā vada // GarP_2,6.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
teṣāñca hi gatisthānaṃ vidhānaṃ kathayāmyaham // GarP_2,4.103 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363876 (0.0):
teṣāṃ mārgagatisthānaṃ vidhānaṃ kathayāmyaham // GarP_2,40.3 //
śṛṇu tārkṣya paraṃ gopyaṃ patyurdurmaraṇeṣu yat /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363879 (0.0):
teṣāṃ mārgagatisthānaṃ vidhānaṃ kathayāmyaham // GarP_2,40.3 // / śṛṇu tārkṣya paraṃ gopyaṃ jāte durmaraṇe sati /
laṅghanairye mṛtā jīvāṃ daṃṣṭribhiścābhighātitāḥ // GarP_2,4.104 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363888 (0.057):
laṅghanairye mṛtā viprā daṃṣṭribhiścābhighātitāḥ // GarP_2,40.4 //
kaṇṭhagrahe vilagnānāṃ kṣīṇānāṃ tuṇḍaghātinām /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363896 (0.0):
laṅghanairye mṛtā viprā daṃṣṭribhiścābhighātitāḥ // GarP_2,40.4 // / kaṇṭhagrāha vimagnānāṃ kṣīṇānāṃ tuṇḍaghātinām /
viṣāgnivṛṣaviprebhyo viṣūcyā cātmaghātakāḥ // GarP_2,4.105 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363903 (0.0):
kaṇṭhagrāha vimagnānāṃ kṣīṇānāṃ tuṇḍaghātinām / / viṣāgnivṛṣaviprebhyo viṣūcyā cātmaghātakāḥ // GarP_2,40.5 //
patanodbandhanajalairmṛtānāṃ śṛṇu saṃsthitim /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363907 (0.018):
viṣāgnivṛṣaviprebhyo viṣūcyā cātmaghātakāḥ // GarP_2,40.5 // / patanodvandhanajalairmṛtānāṃ śṛṇu saṃsthitim /
sarpavyāghraiḥ śṛṅgibhiśca upasargopalodakaiḥ // GarP_2,4.106 //
brāhmaṇaiḥ śvāpadaiścaiva patanairvṛkṣavaidyutaiḥ / / nakhairlohairgireḥ pātairbhittipātairbhṛgostathā // GarP_2,4.107 //
kaṭvāyāmantarikṣe ca cauracāṇḍālatastathā / / udakyāśunakīśūdrarajakādivibhūṣitāḥ // GarP_2,4.108 //
ūrdhvocachiṣṭādharocchiṣṭobhayocchiṣṭāstu ye mṛtāḥ /
śastraghātairmṛtā ye cāsyaśvaspṛṣṭāstathaiva ca // GarP_2,4.109 //
tattu durmaraṇaṃ jñeyaṃ yacca jātaṃ vidhaiṃ vinā /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7483294 (0.040):
yasya adhyayanaprayuktasya parīkṣākāle paṭhataḥ skhalitam apapāṭharūpam / ekaṃ jātaṃ sa ucyate aikānyikaḥ iti / / evaṃ dvaiyanyikaḥ traiyanyika iti //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012170 (0.046):
aṃśajatvaṃ cety ādi trijagatvaṃ jñeyam | tatra tāsāṃ kevala śakti
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394509 (0.050):
tat katham asmād uktarūpāt pāpān nivartitum asmābhir na4 jñeyam / avaśyaṃ jñeyam ity arthaḥ5 / / kimbhūtair asmābhiḥ6 / kulakṣayakṛtadoṣam anvagacchadbhiḥ7 // 38 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10743526 (0.056):
asya jagataḥ 'purastāt'; pralaye babhūva / yataśca sṛṣṭau 'idaṃ'; jagat / 'babhūva'; jātam / atha yaścaiko bhavanasya 'gopāḥ'; goptā babhūva / yaṃ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 837065 (0.057):
dhānyaṃ vāpitamuttamaṃ tadakhilaṃ chinnodbhavaṃ madhyamaṃ jñeyaṃ / yadyadavāpitaṃ tadadhamaṃ niḥsāradoṣapradam /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28008217 (0.061):
ṣaṣṭhī vai pratiśuṣkā tvevaṃ jñeyaṃ karaṇajātam // BhN_29.113 //
tena pāpena narakān bhuktvā pretatvabhāginaḥ // GarP_2,4.110 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363961 (0.063):
tena pāpena narakānmuktāḥ pretatvabhāginaḥ /
na teṣāṃ kārayeddāhaṃ sūtakaṃ nodakakriyām /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363969 (0.0):
tena pāpena narakānmuktāḥ pretatvabhāginaḥ / / na teṣāṃ kārayeddāhaṃ sūtakaṃ nodakakriyām // GarP_2,40.10 //
na vidhānaṃ mṛtādyañca na kuryā daurdhvadaihikam // GarP_2,4.111 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14353246 (0.061):
yāvajjīva ca sadbhatryā na kuryātsahapiṇḍatām // GarP_2,26.20 //
na piṇḍadānaṃ kartavyaṃ pramādāccetkaroti hi /
nopatiṣṭhati tatsarvamantarikṣe vinaśyati // GarP_2,4.112 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14334944 (0.0):
nopatiṣṭhati tatsarvamantarikṣe vinaśyati // GarP_2,4.157 //
atastasya sutaiḥ pauttraiḥ sapiṇḍaiḥ śubhamicchubhiḥ / / nārāyaṇabaliḥ kāryo lokagarhābhiyā khaga // GarP_2,4.113 //
tathā teṣāṃ bhavecchaucaṃ nānyathetyabravīdyamaḥ / / kṛte nārāyaṇabalāvaurdhvadehikayogyatā // GarP_2,4.114 //
tasya suddhikaraṃ karma tadbhavenna tadanyathā / / nārāyaṇabaliṃ samyak tīrthe sarvaṃ prakpayet // GarP_2,4.115 //
kṛṣṇāgre kārayedbiprairyena pūto bhavennaraḥ /
pūrvantu tarpaṇaṃ kāryaṃ vipraiḥ paurāṇavaidikaiḥ // GarP_2,4.116 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364042 (0.035):
pretāya tarpaṇaṃ kāryaṃ mantraiḥ paurāṇavaidikaiḥ // GarP_2,40.15 //
sarvauṣadhyakṣatairmiśrairviṣṇumuddiśya tarpayet /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364050 (0.0):
pretāya tarpaṇaṃ kāryaṃ mantraiḥ paurāṇavaidikaiḥ // GarP_2,40.15 // / sarvauṣadhyakṣatairmiśrairviṣṇumuddiśya tarpayet /
kāryaṃ puruṣasūktena mantrairvā vaiṣṇavairapi // GarP_2,4.117 // / dakṣiṇābhimukho bhūtvā pretaṃ viṣṇumiti smaran /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364059 (0.0):
sarvauṣadhyakṣatairmiśrairviṣṇumuddiśya tarpayet / / kāryaṃ puruṣasūktena mantrairvā vaiṣṇavairapi // GarP_2,40.16 //
anādinidhano devaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ // GarP_2,4.118 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364067 (0.0):
dakṣiṇābhimukho bhūtvā pretaṃ viṣṇuriti smaret / / anādinidhano devaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ // GarP_2,40.17 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21111500 (0.0):
nārāyaṇa baliḥ kāryas tenāsyānugraho bhavet // Hbhv_11.66 // / anādi nidhano devaḥ śaṅkha cakra gadādharaḥ |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 613092 (0.019):
bheṣajaṃ sarvathā devaḥ $ śaṅkhacakragadādharaḥ / HV_App.I,31.427 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 671653 (0.019):
ity uktvāntarhito devaḥ $ śaṅkhacakragadādharaḥ / HV_App.I,42.635 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22098644 (0.019):
bheṣajaṃ sarvathā devaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ / HV_App.I,31.427 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22157205 (0.019):
ity uktvāntarhito devaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ / HV_App.I,42.635 /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10796134 (0.024):
śrutvā stotram idaṃ devaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ // RKS_34.114 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10355292 (0.025):
12,202.033d@017C_0052 ity uktvā bhagavān devaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26784385 (0.028):
ahaṃ nārāyaṇo devaḥ $ śaṅkhacakragadādharaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11055700 (0.028):
ahaṃ nārāyaṇo devaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26788900 (0.029):
sarvavyāpī jagannāthaḥ $ śaṅkhacakragadādharaḥ & / anādinidhano devaḥ % prīyatāṃ puruṣottamaḥ // BrP_67.48 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060215 (0.029):
sarvavyāpī jagannāthaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ / / anādinidhano devaḥ prīyatāṃ puruṣottamaḥ // BrP_67.48 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789045 (0.031):
yathā devo jagannāthaḥ % śaṅkhacakragadādharaḥ // BrP_67.59 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060360 (0.031):
yathā devo jagannāthaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ // BrP_67.59 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26902018 (0.033):
tatrāste bhagavān viṣṇuḥ % śaṅkhacakragadādharaḥ // BrP_228.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11173316 (0.033):
tatrāste bhagavān viṣṇuḥ śaṅkhacakragadādharaḥ // BrP_228.8 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18861959 (0.034):
evamuktastu deveśaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7059065 (0.036):
prasanno bhagavān viṣṇuḥ śaṅkhacakragadādharaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10796233 (0.036):
evamuktvā yayau devaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106630 (0.037):
ubhayor antarā viṣṇuḥ śaṅkha cakra gadādharaḥ // Hbhv_10.320 //
akṣayaḥ puṇḍarīkākṣaḥ pretamokṣaprado bhava /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364073 (0.023):
anādinidhano devaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ // GarP_2,40.17 // / avyayaḥ puṇḍarīkākṣaḥ pretamokṣaprado bhavet /
tarpaṇasyāvasāne syādvītarāgo vimatsaraḥ // GarP_2,4.119 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364080 (0.0):
avyayaḥ puṇḍarīkākṣaḥ pretamokṣaprado bhavet / / tarpaṇasyāvasāne ca vītarāgo vimatsaraḥ // GarP_2,40.18 //
jitendriyamanā bhūtvā śuciṣmāndharmatatparaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364085 (0.0):
tarpaṇasyāvasāne ca vītarāgo vimatsaraḥ // GarP_2,40.18 // / jitendriyamanā bhūtvā śucipmāndharmatatparaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16889121 (0.063):
bhaktyā taṃ puruṣottamam BrP_67.29b / bhaktyā tu tanmanā bhūtvā BrP_60.8c
bhaktyā tatra prakurvīta śrāddhānyekādaśaiva tu // GarP_2,4.120 //
sarvakarmavidhāne ekaikāgre samāhitaḥ /
toyavrīhiyavāndadyādgodhūmāṃśca priyaṅgavaḥ // GarP_2,4.121 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364114 (0.0):
sarvakarmavipākena ekaikāgre samāhitaḥ / / toyavrīhiyavān ṣaṣṭyā godhūmāṃśca priyaṅgukān // GarP_2,40.21 //
haviṣyānnaṃ śubhaṃ mudrāṃ chatroṣṇīṣe ca dāpayet /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364125 (0.0):
toyavrīhiyavān ṣaṣṭyā godhūmāṃśca priyaṅgukān // GarP_2,40.21 // / haviṣyānnaṃ śubhaṃ mudrāṃ chatroṣṇīṣe ca calekam /
dāpayetsarvasaṃsyāni kṣīraṃ kṣaudrasamānvitam // GarP_2,4.122 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364126 (0.057):
haviṣyānnaṃ śubhaṃ mudrāṃ chatroṣṇīṣe ca calekam / / dāpayetsarvasasyāni kṣīrakṣaudrayutāni ca // GarP_2,40.22 //
vastropānahasaṃyuktaṃ dadyādaṣṭavidhaṃ padam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364137 (0.0):
dāpayetsarvasasyāni kṣīrakṣaudrayutāni ca // GarP_2,40.22 // / vastropānahasaṃyuktaṃ dadyādaṣṭavidhaṃ padam /
dpayetsarvapāpebhyo na kuryātpaṅktivañcanam // GarP_2,4.123 //
bhūmau sthiteṣu piṇḍeṣu gandhapuṣpākṣatānvitam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364152 (0.0):
dāpayetsarvaviprebhyo na kuryātpaṅktibandhanam // GarP_2,40.23 // / bhūmau sthiteṣu piṇḍeṣu gandhapuṣpākṣatānvitam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21095869 (0.047):
tataḥ śuddhaṃ payaḥ pūrñaṃ gandha puṣpākṣatānvitam |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4762999 (0.063):
sampūjya dhūpadīpādyair vrajeddvārasamīpataḥ //AP_35.009cd/ / gandhapuṣpākṣatopetaṃ pavitrañcākhilerpayet (1) /AP_35.010ab/
dātavyaṃ sarvaṃviprebhyo vedaśāstravidhānataḥ // GarP_2,4.124 //
śaṅkhe khaḍge 'tha vā tāmre tarpaṇañca pṛthakpṛthak /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364160 (0.029):
śaṅkhapātre tathā tāmre tarpaṇañca pṛthakpṛthak // GarP_2,40.24 // / dhyānadhāraṇasaṃyukto jānubhyāmavaniṃ gataḥ /
dhyānadhāraṇasaṃyukto jānubhyāmavanīṃ gataḥ // GarP_2,4.125 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364164 (0.028):
śaṅkhapātre tathā tāmre tarpaṇañca pṛthakpṛthak // GarP_2,40.24 // / dhyānadhāraṇasaṃyukto jānubhyāmavaniṃ gataḥ /
ṛcā vai dāpayedarghamarghoddiṣṭaṃ pṛthakpṛthak /
brahmā viṣṇuśca rudraśca yamaḥ pretaśca pañcamaḥ // GarP_2,4.126 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364323 (0.0):
madhye maṇḍalakaṃ kṛtvā sthāpyo darbhamayo naraḥ // GarP_2,40.35 // / brahmā viṣṇustathā rudro yamaḥ pretaśca pañcamaḥ /
pṛthakkumbhe tataḥ sthāpyāḥ pañcaratnasamanvitāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364329 (0.0):
pṛthakkumbhe tataḥ sthāpyāḥ pañcaratnasamanvitāḥ // GarP_2,40.36 //
vastrayajñopavītāni pṛthaṅmudgāḥ padāni ca // GarP_2,4.127 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364331 (0.038):
pṛthakkumbhe tataḥ sthāpyāḥ pañcaratnasamanvitāḥ // GarP_2,40.36 // / vastrayajñopavītāni pṛthaṅmudrāparāṇi ca /
pañca śrāddhāni kurvīta devatānāṃ yathāvidhi / / jaladhārāṃ tataḥ kuryātpiṇḍepiṇḍe pṛthakpṛthak // GarP_2,4.128 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364356 (0.0):
japaṃ karyātpṛthaktatra brahmādau devatāsu ca // GarP_2,40.37 // / pañca śrāddhāni kurvīta devatānāṃ yathāvidhi /
śaṅkhe vā tāmrapātre vā alābhe mṛnmaye pi vā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364362 (0.0):
jaladhārāṃ tato dadyatpīṭhepīṭhe pṛthakpṛthak // GarP_2,40.38 // / śaṅkhe vā tāmrapātre vā alābhe mṛnmaye 'pi vā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16001088 (0.064):
sauvarṇe tāmrapātre vā mṛnmaye veṇupātrake // NarP_1,117.20 //
tilodakaṃ samādāya sarvoṣadhimasanvitam // GarP_2,4.129 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6772006 (0.026):
saindhaṃvaṃ kaṭutailaṃ ca apāmārgasya mūlakam // GarP_1,177.10 // / kṣīrakāñjikasaṃghṛṣṭaṃ tāmrapātre tu tena ca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364363 (0.028):
śaṅkhe vā tāmrapātre vā alābhe mṛnmaye 'pi vā / / tilodakaṃ samādāya sarvauṣadhisamanvitam // GarP_2,40.39 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783052 (0.044):
mākṣikaṃ madhu ca kṣaudraṃ tacca puṣparasaṃ smṛtam // GarP_1,204.66 // / jyeṣṭhantu sodakaṃ tatsyātkāñjikantu suvīrakam /
Camunda (Kayastha [= Kayasthacamunda], or Canda; around 1490 CE): Rasasamketakalika [=Rasasanketakalika] (rassanku.htm.txt) 15585424 (0.061):
kuṭṭanāt kuṭṭanāt piṣṭaṃ bhavedvā tāmrapātragam // Rsk_1.14 //
tāmrapātraṃ tilaiḥ pūrṇaṃ sahiraṇyaṃ sadakṣiṇam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364389 (0.0):
bhājanaṃ bhājanādhāraṃ vastrāṇyaṣṭavidhaṃ padam // GarP_2,40.40 // / tāmrapātraṃ tilaiḥ pūrṇaṃ sahiraṇyaṃ sadakṣiṇam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6772006 (0.047):
saindhaṃvaṃ kaṭutailaṃ ca apāmārgasya mūlakam // GarP_1,177.10 // / kṣīrakāñjikasaṃghṛṣṭaṃ tāmrapātre tu tena ca /
dadyādbrāhmaṇamukhyāya padadānaṃ tathaica // GarP_2,4.130 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364390 (1.192):
tāmrapātraṃ tilaiḥ pūrṇaṃ sahiraṇyaṃ sadakṣiṇam / / dadyādbrāhmaṇamukhyāya vidhiyuktaṃ khageśvara // GarP_2,40.41 //
yamoddeśetilāṃllauhaṃ tato dadyācca dakṣiṇām /
evaṃ viṣṇubaliṃ dattvā yathāśaktyā vidhānataḥ // GarP_2,4.131 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13575300 (0.063):
(AVParis_19b,5.4) dattvā ca dakṣiṇāṃ śaktyā dadyād gaṇabaliṃ niśi |
samuddharati tatkṣipraṃ nātra kāryā vicāraṇa nāgadaṃśānmṛto yastu
viśeṣastantu me śṛṇu // GarP_2,4.132 // / suvarṇabhāraniṣpannaṃ nāgaṃ kṛtvā tathaiva gām /
viprāya dattvā vidhivatpiturānṛṇyamāpnuyāt // GarP_2,4.133 //
evaṃ sarpabaliṃ dattvā sarpadoṣādvimucyate /
paścātputtalakaṃ kāryaṃ sarvoṣadhisamanvitam // GarP_2,4.134 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364424 (0.024):
paścātputtalakaṃ kāryaṃ sarvauṣadhisamanvitam /
palāśasya ca vṛntānāṃ vibhāgaṃ śṛṇu kāśyapa / / kṛṣṇājinaṃ samāstīrya kuśaiśca puruṣākṛtim // GarP_2,4.135 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364438 (0.0):
paścātputtalakaṃ kāryaṃ sarvauṣadhisamanvitam / / palāśasya ca vṛntānāṃ vibhāgaṃ śṛṇu kāśyapa // GarP_2,40.44 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984321 (0.020):
kṛṣṇājinaṃ samāstīrya kuśais tu puruṣākṛtim /
śatatrayeṇa ṣaṣṭyā ca vṛntaiḥ prokto 'sthisañcayaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364445 (0.0):
kṛṣṇājinaṃ samāstīrya kuśaiśca puruṣākṛtim / / śatatrayeṇa ṣaṣṭyā ca vṛntaiḥ prokto 'sthisañcayaḥ // GarP_2,40.45 //
vinyasya tāni vṛntāni aṅgeṣveṣu pṛthak pṛthak // GarP_2,4.136 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364451 (0.0):
śatatrayeṇa ṣaṣṭyā ca vṛntaiḥ prokto 'sthisañcayaḥ // GarP_2,40.45 // / vinyasya tāni vṛntāni aṅgeṣveṣu pṛthakpṛthak /
catvāriṃśacchirobhāge grīvāyāṃ daśa vinyaset /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364457 (0.044):
catvāriṃśacchirodeśe grīvāyāṃ daśa vinyaset // GarP_2,40.46 //
viṃśatyuraḥ sthale dadyādviṃśatiñjaṭhare tathā // GarP_2,4.137 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364459 (0.053):
catvāriṃśacchirodeśe grīvāyāṃ daśa vinyaset // GarP_2,40.46 // / viṃśatyuraḥ sthale dadyādviṃśatiṃ jaṭhare 'pi ca /
bāhudvaye śataṃ dadyātkaṭideśe ca viṃśatim /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364471 (0.034):
bāhuyugme śataṃ dadyātkaṭi deśe ca viṃśatim // GarP_2,40.47 //
ūrudvaye śatañcāpi triṃśajjaṅghādvaye nyaset // GarP_2,4.138 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364479 (0.0):
bāhuyugme śataṃ dadyātkaṭi deśe ca viṃśatim // GarP_2,40.47 // / ūrudvaye śatañcāpi triṃśajjaṅghādvaye nyaset /
dadyāccatuṣṭayaṃ śiśne ṣaḍ dadyādvṛṣāṇadvaye /
daśa pādāṅgulībhāge evamasthīni vinyaset // GarP_2,4.139 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364492 (0.0):
dadyāccatuṣṭayaṃ śiśre ṣaḍ dadyād vṛṣaṇadvaye / / daśa pādāṅgulībhāge evamasthīni vinyaset // GarP_2,40.48 //
nārikelaṃ śiraḥ sthāneṃ tumbaṃ dadyācca tāluke /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364498 (0.047):
daśa pādāṅgulībhāge evamasthīni vinyaset // GarP_2,40.48 // / nārikelaṃ śiraḥ sthāne tumbaṃ dadyācca tāluke /
pañcaratnaṃ mukhe dadyājjihvāyāṃ kadalīphalam // GarP_2,4.140 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364503 (0.0):
nārikelaṃ śiraḥ sthāne tumbaṃ dadyācca tāluke / / pañcaratnaṃ mukhe dadyājjihvāyāṃ kadalīphalam // GarP_2,40.49 //
antreṣu nālikaṃ tadyādvālukāṅghrāṇe eva ca / / vasāyāṃ mṛttikāṃ dadyāddharitālamanaḥ śilāḥ // GarP_2,4.141 //
pāradaṃ retasaḥ sthāne purīṣe pittalaṃ tathā / / manaḥ śilā tathā gātre tilapakvantu sandhiṣu // GarP_2,4.142 //
yavapiṣṭaṃ yathā māṃse madhu śoṇitameva ca / / keśeṣu ca jaṭājūṭaṃ tvacāyāñca mṛgatvacam // GarP_2,4.143 //
karṇayostālapatrañca stanayoścaiva guñjikāḥ / / nāsāyāṃ śatapatrañca kamalaṃ nābhimaṇḍale // GarP_2,4.144 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364560 (0.032):
karṇayostālapattrañca stanayoścaiva guñjikāḥ // GarP_2,40.53 //
vṛntākaṃ vṛṣaṇadvandve liṅge syādgṛñjanaṃ śubham /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364567 (0.0):
nāsāyāṃ śatapattraṃ ca kamalaṃ nābhimaṇḍale / / vṛntākaṃ vṛṣaṇadvandve liṅge syādgṛñjanaṃ śubham // GarP_2,40.54 //
ghṛtaṃ nābhyāṃ pradeyaṃ syātkau pīne ca trapusmṛtam // GarP_2,4.145 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364572 (0.023):
vṛntākaṃ vṛṣaṇadvandve liṅge syādgṛñjanaṃ śubham // GarP_2,40.54 // / ghṛtaṃ nābhyāṃ pradeyaṃ syātkaupīne ca trapu smṛtam /
mauktikaṃ stanayormūrdhni kuṅkumeva vilepanam / / karpūrāgurudhūpaiśca śubhairmālyaiḥ sugandhibhiḥ // GarP_2,4.146 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364586 (1.788):
ghṛtaṃ nābhyāṃ pradeyaṃ syātkaupīne ca trapu smṛtam / / mauktikaṃ stanayormūrdhni kuṅkumena vilepanam // GarP_2,40.55 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10795676 (0.053):
gandhadhūpaiś ca vividhaiḥ karpūrāgarucandanaiḥ // RKS_34.79 //
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7834951 (0.064):
snāto gandhodakairviśadairgandhaiścāpi pralepitaḥ / (108) karpūracandanairdivyairdhūpanaiścāpi dhūpitaḥ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17100222 (0.064):
snāto gandhodakair viśadair gandhaiś cāpi pralepitaḥ // / (24) karpūracandanair divyair dhūpanaiś cāpi dhūpitaḥ /
paridhānaṃ paṭṭasūtraṃhṛdaye caiva vinyaset / / ṛddhivṛddhī bhujau dvau ca cakṣurbhyāñca kapardakam // GarP_2,4.147 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364596 (0.023):
paridhānaṃ paṭṭasūtraṃ hṛdaye rukmakaṃ nyaset // GarP_2,40.56 // / ṛddhivṛddhī bhujau dvau ca cakṣuṣośca kapardakau /
danteṣu dāḍimībījānyaṅgulīṣu ca campakam / / sindūraṃ netrakoṇe ca tāmbūlādyupahārakam // GarP_2,4.148 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364604 (0.025):
sindūraṃ netrakoṇe ca tāmbūlādyupahārakaiḥ // GarP_2,40.57 //
sarvauṣadiyutaṃ pretaṃ kṛtvā pūjāṃ yathoditām /
sāgnike cāpi vidhinā yajñapātraṃ nyasyetkramāt // GarP_2,4.149 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364619 (0.020):
sāgnike (kaiścā) cāpi vidhinā yajñapātraṃ nyasetkramāt // GarP_2,40.58 //
striyaḥ punantu ma śira imaṃ me varuṇena ca /
pretasya pāvanaṃ kṛtvā śālagrāmaśilodakaiḥ // GarP_2,4.150 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364635 (0.048):
pretasya pāvanaṃ kṛtvā śāliśālaśilodakaiḥ // GarP_2,40.59 // / viṣṇumuddiśya dātavyā suśīlāgauḥ payasvinī // GarP_2,40.60 //
viṣṇumuddiśya dātavyā suśīlā gauḥ payasvinī /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364639 (0.0):
pretasya pāvanaṃ kṛtvā śāliśālaśilodakaiḥ // GarP_2,40.59 // / viṣṇumuddiśya dātavyā suśīlāgauḥ payasvinī // GarP_2,40.60 //
tilā lauhaṃ hiraṇyañca karpāsaṃ lavaṇaṃ tathā // GarP_2,4.151 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329674 (0.013):
tilālohaṃ hiraṇyaṃ ca karpāsaṃ lavaṇaṃ tathā // GarP_2,1.30 // / saptadhānyaṃ kṣitirgāvo dīyante kenahetunā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14356083 (0.022):
tileṣu darbhānsaṃstīrya dānamuktaṃ tadakṣayam // GarP_2,30.12 // / tilā lauhaṃ hiraṇyañca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332939 (0.031):
kṛṣṇastanī sakṛṣṇāṅgī sā vai vaitaraṇī smṛtā // GarP_2,4.6 // / tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca karpāsaṃ lavaṇaṃ tathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345371 (0.038):
tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā // GarP_2,14.43 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355056 (0.051):
bandhūnmitrāṇyamitrāṃśca kṣamāpayati tatkatham // GarP_2,28.10 // / tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā /
saptadhānyaṃ kṣitirgāva ekaikaṃ pāvanaṃ smṛtam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329675 (0.0):
tilālohaṃ hiraṇyaṃ ca karpāsaṃ lavaṇaṃ tathā // GarP_2,1.30 // / saptadhānyaṃ kṣitirgāvo dīyante kenahetunā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332943 (0.0):
tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca karpāsaṃ lavaṇaṃ tathā / / saptadhānyaṃ kṣitirgāva ekaikaṃ pāvanaṃ smṛtam // GarP_2,4.7 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345376 (0.0):
tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā // GarP_2,14.43 // / saptadhānyaṃ kṣitirgāvo hyekaikaṃ pāvanaṃ smṛtam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14356088 (0.0):
tilā lauhaṃ hiraṇyañca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā / / saptadhānyaṃ kṣitirgāva ekaikaṃ pāvanaṃ smṛtam // GarP_2,30.13 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364650 (0.040):
(tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā / / saptadhānyaṃ kṣitirgāva ekaikaṃ pānaṃ samṛtam // GarP_2,40.61 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355060 (0.062):
tilā lohaṃ hiraṇyaṃ ca kārpāsaṃ lavaṇaṃ tathā / / saptadhānyaṃ kṣitirgāvo dīyate kena he tunā // GarP_2,28.11 //
tilapātraṃ tato dadyātpadadānaṃ tathaiva ca // GarP_2,4.152 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364659 (0.031):
tilapātraṃ tato dattvā padadānaṃ tathaiva ca // GarP_2,40.61*1 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345377 (0.058):
saptadhānyaṃ kṣitirgāvo hyekaikaṃ pāvanaṃ smṛtam / / tilapātrāṇi kurvīta śayyādānaṃ ca dāpayet // GarP_2,14.44 //
kartavyaṃ vaiṣṇavaṃ śrāddhaṃ pretamuktyarthamātmanaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364678 (0.0):
tato vaitaraṇī deyā sarvābharaṇabhūṣitā // GarP_2,40.62 // / kartavyaṃ vaiṣṇavaṃ śrāddhaṃ pretamuktyartha mātmavān /
pretamokṣaṃ tataḥ kuryāddhṛdi viṣṇuṃ prakalpyaca // GarP_2,4.153 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364687 (0.0):
pretaṃmokṣaṃ tataḥ kuryāddhṛdi viṣṇuṃ prakalpya ca // GarP_2,40.63 //
evaṃ puttalakaṃ kṛtvā dāhayedvidhipūrvakam / / tacchruddhaye tu saṃskartā putrādirniṣkṛtiṃ caret // GarP_2,4.154 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178985 (0.059):
tasmāt sarvaprayatnena kārayedvidhipūrvakam // / iti śrīpañcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ amāvāsyotsavavidhirnāmāṣṭāviṃśo
trīnkṛcchrānṣaḍdvādaśa ca tathā pañcadaśāpi ca / / prāyaścittanimittānusāreṇa vipravatsmṛtaḥ // GarP_2,4.155 //
aśaktau gohiraṇyādi pratyāmnāyaṃ caredapi /
ātmano 'nadhikāritve śuddhimevaṃ caredvundhaḥ // GarP_2,4.156 //
aśuddhena tu yaddattamuddiśyāśuddhimeva ca /
nopatiṣṭhati tatsarvamantarikṣe vinaśyati // GarP_2,4.157 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14334350 (0.0):
nopatiṣṭhati tatsarvamantarikṣe vinaśyati // GarP_2,4.112 //
śuddhiṃ sampādya kartavyaṃ dahanādyaurdhvadehikam /
akṛtvā niṣkṛtiṃ yastu kurute dahanādikam // GarP_2,4.158 //
matipūrvamamatyā ca kramāttaniṣkṛtiṃ śṛṇu /
kṛtvāgnimudakaṃ snānaṃ sparśanaṃ vahanaṃ kathām // GarP_2,4.159 //
rajjucchedāśrupātañca taptakṛcchreṇa śudhyati /
eṣāmanyatamaṃ pretaṃ yo vahettu dehata vā // GarP_2,4.160 //
kaṭodakakriyāṃ kṛtvā kṛcchra sāntapanaṃ caret /
nimitte laghuni svalpaṃ mahanmahati kalpayet // GarP_2,4.161 //
garuḍa uvāca / / kṛcchrasya taptakṛcchrasya tathā sāntapanasya ca / / lakṣaṇaṃ brūhi me svāmiṃstrayāṇāmapi suvrata // GarP_2,4.162 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10297702 (0.043):
12,096.006a atha yaḥ kṣatriyo rājā kṣatriyaṃ pratyupāvrajet / 12,096.006c kathaṃ sa pratiyoddhavyas tan me brūhi pitāmaha
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354912 (0.044):
garuḍa uvāca / / sarvepāmanukampārthaṃ brūhi me madhusūdana /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343652 (0.055):
bhūyo duḥ khasya saṃsargo narasya na bhavedyathā / / brūhi śuśrūṣamāṇasya pṛcchato me ramāpate // GarP_2,10.91 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335452 (0.057):
uvāsantu te kuryurekāhamatha vā tryaham // GarP_2,5.7 // / garuḍa uvāca / / āśaucina iti proktamāśaucasya ca vai prabho /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21194395 (0.058):
udayanoktaṃ 1 prayogāntaramāśaṅkya nirāha / nāpīti //tadbrūhyāvedahaṃ / brahmasmīti""ahameva svayamidaṃ vadāmi"ityādau"
śrīkṛṣṇa uvāca / / tryahaṃ prātastryahaṃ sāyaṃ tryahamadyādayācitam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832010 (0.0):
madhu māṃsaṃ vihāyānyad vrate vā hitamīritaṃ //AP_175.017cd/ / tryahaṃ prātastryahaṃ sāyaṃ tryahamadyādayācitaṃ /AP_175.018ab/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004036 (0.0):
tryahaṃ paraṃ ca nāśnīyāt Mn_11.211[210M]c / tryahaṃ prātas tryahaṃ sāyaṃ Mn_11.211[210M]a
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518141 (0.0):
Manu11.211a[210ṃa]/ tryahaṃ prātas tryahaṃ sāyaṃ tryaham adyād) ayācitam |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601939 (0.0):
tryahaṃ prātas tryahaṃ sāyaṃ tryaham adyād ayācitam /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2527575 (0.0):
tryahaṃ paraṃ ca nāśnīyāt Mn_11.211[210M]c / tryahaṃ prātas tryahaṃ sāyaṃ Mn_11.211[210M]a
Rgvidhana (rgvidh_u.htm.txt) 15131582 (0.0):
RgV_1.7.(33a): tryaham.prātas.tryaham.sāyam.tryaham.adyād.ayācitam./
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395824 (0.0):
tryahaṃ sāyaṃ tryahaṃ prātas tryaham ayācitam aśnīyāt / eṣa prājāpatyaḥ //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18202953 (0.0):
Viṣṇu 46.10 try-ahaṃ sāyaṃ try-ahaṃ prātas try-aham a-yācitam aśnīyāt\ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003976 (0.036):
tryaṣṭavarṣo 'ṣṭavarṣāṃ vā Mn_9.94c / tryaham adyād ayācitam Mn_11.211[210M]b / tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet Par_4.7b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2527548 (0.036):
tryaṣṭavarṣo 'ṣṭavarṣāṃ vā Mn_9.94c / tryaham adyād ayācitam Mn_11.211[210M]b / tryaham ekāham eva vā Mn_5.59d
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303571 (0.043):
Baudh2.1.2.38/ tryahaṃ prātas tathā sāyam [K adds: tryaham anyad]
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974338 (0.044):
nimittaṃ brūhi me kṛṣṇa tavaśiṣyāya suvrata // GarP_3,28.13 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
upavāsastryahañcaiva eṣa kṛcchra udāhṛtaḥ // GarP_2,4.163 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738297 (0.053):
pratyekaṃ pratyahābhyastaiḥ parṇa kṛcchra udāhṛtaḥ // GarP_1,105.62 // / taptakṣīraghṛtāmbūnāmekaikaṃ pratyahaṃ pibet /
taptakṣīraghṛtāmbūnāmekaikaṃ pratyahaṃ pibet /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738304 (0.0):
pratyekaṃ pratyahābhyastaiḥ parṇa kṛcchra udāhṛtaḥ // GarP_1,105.62 // / taptakṣīraghṛtāmbūnāmekaikaṃ pratyahaṃ pibet /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029847 (0.0):
Yāj3.316c/ pratyekam pratyaham pītaih parṇa.kṛcchra udāhṛtah // / Yāj3.317a/ tapta.kṣīra.ghṛta.ambūnām ekaikam pratyaham (pibet /(p.516)
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3294389 (0.0):
pratyekaṃ pratyahaṃ pītaiḥ parṇakṛcchra udāhṛtaḥ // Yj_3.316 // / taptakṣīraghṛtāmbūnām ekaikaṃ pratyahaṃ pibet /
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23845141 (0.042):
taptakṛcchra udāhṛtaḥ Yj_3.317d / taptakṣīraghṛtāmbūnām Yj_3.317a
ekarātropavāsaśca taptakṛcchra udāhṛtaḥ // GarP_2,4.164 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3294393 (0.0):
taptakṣīraghṛtāmbūnām ekaikaṃ pratyahaṃ pibet / / ekarātropavāsaś ca taptakṛcchra udāhṛtaḥ // Yj_3.317 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738308 (1.192):
taptakṣīraghṛtāmbūnāmekaikaṃ pratyahaṃ pibet / / ekarātropavāsaśca taptakṛcchraśca pāvanaḥ // GarP_1,105.63 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029850 (0.049):
Yāj3.317a/ tapta.kṣīra.ghṛta.ambūnām ekaikam pratyaham (pibet /(p.516) / Yāj3.317c/ eka.rātra.upavāsaś ca tapta.kṛcchra udāhṛtah //
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4830187 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakaṃ //AP_171.008cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832037 (0.0):
tryahañcopavasedantyamatikṛcchraṃ caran dvijaḥ //AP_175.019cd/ / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakaṃ /AP_175.020ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4879896 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam //AP_291.006cd/
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13585490 (0.0):
(AVParis_38,1.4) gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam | āharet
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300991 (0.0):
Baudh1.5.11.37cd/ kṛmir (utpadyate tatra prāyaścittaṃ kathaṃ (bhavet // / Baudh1.5.11.38ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312822 (0.0):
Baudh4.5.10cd/ vāyu.bhakṣas tryahaṃ ca^anyat taptakṛcchraḥ sa (ucyate // / Baudh4.5.11ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312897 (0.0):
Baudh4.5.14ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ ca^eva kṣīraṃ dadhi ghṛtaṃ tathā
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4313066 (0.0):
Baudh4.5.25ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518161 (0.0):
Manu11.212a[211ṃa]/ gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam |
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3837556 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ $ dadhi sarpiḥ kuśodakam &
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987844 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam (II,1, p. 351) // Par_10.27
Rgvidhana (rgvidh_u.htm.txt) 15131615 (0.0):
RgV_1.7.(35a): go.mūtram.gomayam.kṣīram.dadhi.sarpiḥ.kuśa.udakam./
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395886 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakāny ekadivasam aśnīyāt /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3294346 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10778388 (5.960):
yadgomayena śuddhyanti kiṃ brūmo hyadhikaṃ tataḥ // RKS_13.62 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpis tathaiva ca /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393065 (5.960):
gomūtraṃ gomayaṃ sarpiḥ kṣīraṃ dadhi ca rocanā || Vi_23.58 ||
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23676746 (0.018):
8.86ab: pañcagavyaṃ tataḥ kuryād vadanaiḥ pañcabhir budhaḥ / 8.86cd: gomūtraṃ gomayaṃ caiva kṣīraṃ dadhi ghṛtaṃ tathā
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1079545 (0.020):
gomūtraṃ gomayaṃ vāpi__Vdha_015.005 / dadhi kṣīram athāpi vā__Vdha_015.005
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8877064 (0.026):
kadambairatha mālatyā śrāvaṇe pūjayetsadā // MatsP_62.24 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843162 (0.027):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ $ dadhi sarpiḥ kuśodakam &
jagdhvā pare 'hnyupavasetkṛcchraṃ sāntapanañcaran // GarP_2,4.165 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029806 (0.0):
Yāj3.314a/ go.mūtram go.mayam kṣīram dadhi sarpih kuśa.udakam / / Yāj3.314c/ (jagdhvā pare^ahny (upavaset kṛcchram sāntapanam (caret //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3294349 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam / / jagdhvā pare 'hny upavaset kṛcchraṃ sāntapanaṃ caret // Yj_3.314 //
mayā te 'yaṃ samākhyāto durmṛtasya vidhiḥ khaga / / tadā mṛtaṃ vijānīyāddīpanirvāṇamāgataḥ // GarP_2,4.166 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15773027 (0.059):
<12327.19/2> eṣa vai yas tvayā pṛṣṭas !tena teṣāṃ prakīrtitaḥ ! / <12327.19/3> tataḥ śruto mayā cā7pi !tavā8khyeyo 'dya bhārata !!12327.19!
agnidāhaṃ tataḥ kuryātsūtakañca dinatrayam /
daśāhaṃ gartapiṇāḍañca kartavyaṃ pretapūrvakam // GarP_2,4.167 //
evaṃ vidhiṃ tataḥ kuryāttataḥ pretaśca muktibhāk /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364711 (0.060):
sarvaṃ varṣavidhiṃ kuryādevaṃ pretaśca muktibhāk // GarP_2,40.65 //
mṛtabhrāntyā pratikṛteḥ kṛte dāhe sa vai yadi // GarP_2,4.168 //
āyāti tena kartavyaṃ majjanaṃ ghṛkuṇḍake / / jātakarmādisaṃskārāḥ kartavyāḥ punareva tu // GarP_2,4.169 //
ūḍhāmeva svakāṃ bhāryāmudvahedvidhivatpumān /
varṣe pañcadaśe pakṣin dvādaśe vā gate sati // GarP_2,4.170 //
ajñātasya proṣitasya kṛtvā pratikṛtiṃ dahet / / rajasvalāsūtikayorviśeṣaṃ maraṇe śṛṇu // GarP_2,4.171 //
sūtikāyāṃ mṛtāyāntu evaṃ kurvanti yājñikāḥ / / kumbhe salilamādāya pañcagavyaṃ tathaiva ca // GarP_2,4.172 //
puṇyābhirabhimantryāpo vācā śuddhiṃ labhettataḥ /
śatasūrpodakenādau snāpayitvā yathāvidhi // GarP_2,4.173 //
tenaiva snāpayitvā tu dāhaṃ kuryātsvageśvara / / pañcabhiḥ snāpayitvā tu gavyaiḥ pretāṃ rajasvalām // GarP_2,4.174 //
vastrāntarākṛtiṃ kṛtvā dāhayedvidhipūrvakam /
mṛtasya pañcake dāhavidhiṃ vacmi śṛṇuṣva me // GarP_2,4.175 //
ādau kṛtvā dhaniṣṭhārdhametannakṣatrapañcakam /
revatyantaṃ sadā dūṣyamaśubhaṃ sarvadā bhavet // GarP_2,4.176 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361797 (0.0):
ādau kṛtvā dhaniṣṭhāñca etannakṣatrapañcakam / / revatyantaṃ sadā dūṣyamaśubhaṃ sarvadā bhavet // GarP_2,35.17 //
dāhastatra na kartavyo viṣādaḥ sarvajantuṣu /
na jalaṃ dīyate teṣu aśubhaṃ sarvadā bhavet // GarP_2,4.177 //
pañcakānantaraṃ sarvaṃ kāryaṃ kartavyamanyathā / / puttrāṇāṃ gotriṇāṃ tasya santāpo 'pyupajāyate // GarP_2,4.178 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361830 (0.0):
lokayātrā na kartavyā duḥ khārtaḥ svajano yadi // GarP_2,35.18 // / pañcakānantaraṃ tasya kartavyaṃ sarvamanyathā / / putrāṇāṃ gotriṇāṃ tasya santāpo 'pyupajāyate // GarP_2,35.19 //
gṛhe hānirbhavatyeva ṛkṣeṣveṣu mṛtasya ca / / atha vā ṛkṣamadye ca dāhastu vidhipūrvakaḥ // GarP_2,4.179 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361832 (0.007):
putrāṇāṃ gotriṇāṃ tasya santāpo 'pyupajāyate // GarP_2,35.19 // / gṛhe hānirbhavettasya ṛkṣeṣveṣu mṛtaśca yaḥ /
kriyate mānuṣāṇāntu sa vā āhutipūrvakaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361843 (0.060):
athavā ṛkṣamadhye 'pi dāhastasya vidhīyate // GarP_2,35.20 // / kriyate mānuṣāṇāntu sadya āhutikāraṇāt /
viprairvidhirataḥ kāryo mantraistu vidhipūrvakam // GarP_2,4.180 //
śavasthānasamīpe tu kṣeptavyāḥ puttalāstataḥ /
darbhakḷptāstu catvāra ṛkṣamantrābhimantritāḥ // GarP_2,4.181 //
tato dāhaḥ prakartavyastaiśca puttalakaiḥ saha / / sūtakānte tadā puttraiḥ kāryaṃ śāntikapauṣṭikam // GarP_2,4.182 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361881 (0.0):
darbhamayāśca catvāro viprā mantrābhimantritāḥ / / tato dāhaḥ prakartavyaḥ taiśca puttalakaiḥ saha // GarP_2,35.23 //
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535876 (0.055):
/ upādānaṃ-samavāyikāraṇam / upakaraṇaṃ-sahakārarikāraṇam / / saṃpradānaṃ-kāryaṃ yadbhogārthaṃ sṛṣṭaṃ, sa upabhoktā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346248 (0.064):
evamājyāhutiṃ dattvā tilamiśrāṃ samantrakām / / tato dāhaḥ prakartavyaḥ putreṇa kila niścitam // GarP_2,15.50 //
pañcakeṣu mṛto yo 'sau na satiṃ labhate naraḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361894 (0.051):
sūtakānte tataḥ putraḥ kuryācchāntikamuttamam // GarP_2,35.24 // / pañcakeṣu mṛto yo 'sau na gatiṃ labhate naraḥ /
tilān gāñca suvarṇañca tamuddiśya ghṛtaṃ dadet // GarP_2,4.183 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361902 (0.012):
tilān gāśca suvarṇaṃ ca tamuddiśya ghṛtaṃ dadet // GarP_2,35.25 //
viprāṇāṃ dāpayeddānaṃ sarvavighnavināśanam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361904 (0.043):
tilān gāśca suvarṇaṃ ca tamuddiśya ghṛtaṃ dadet // GarP_2,35.25 // / viprāṇāṃ dīyate dānaṃ sarvopadravanāśanam /
bhojanopānahaucchattraṃ hemamudrā ca vāsasī // GarP_2,4.184 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361923 (0.037):
bhājanopānahau cchatraṃ hemamudrāca vāsasī / / dakṣiṇā dīyate vipra sarvapātakamocanī // GarP_2,35.27 //
dakṣiṇā dīyate vipre pātakasya pramocanaḥ / / mayāte 'yaṃ samākhyāto vidhiḥ pañcaharaḥ sthitaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361924 (0.061):
bhājanopānahau cchatraṃ hemamudrāca vāsasī / / dakṣiṇā dīyate vipra sarvapātakamocanī // GarP_2,35.27 //
saṃyaminyāṃ yathāyānaṃ yathāvarṣaṃ mṛtakriyā // GarP_2,4.185 //
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe pretakalpe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332834 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe dharmakāṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340891 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde pretakalpe pañcapretopākhyānaṃ nāma saptamo 'dyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344398 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakādṛpretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde mṛtasya dharmamātrānuyāyitvanirūpaṇaṃ nāma dvādaśo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344794 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargadānadharmaputrādipraśaṃsanaṃ nāma
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348965 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamamandirapraveśatadājñālabdhamanuṣyādi
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14350162 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakādṛpretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde svapnādhyāyo nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351566 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde pretakṛtitaduktitaccihnatadvimuktyupāyanirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352264 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśākhye dharmakāṇḍe / pretakalpe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde 'lpāyurmaraṇahe tubālāntyeṣṭyornirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354895 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde babhruvāhanapretasaṃvāde
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355391 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357258 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dānapha lānyadehapraveśādinirūpaṇaṃ nāmai katriṃśo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362729 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde 'naśanamṛta gatinirūpaṇaṃ nāma ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363525 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttamalokagatyāgatimokṣamānuṣyahetunirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364728 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde 'pamṛtyau sukhaduḥ khalābhālābhanirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14365759 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśākhye dharmakāṇḍe / pretakalpe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde durmaraṇe kāryākāryakriyādinirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368425 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde manuṣyasya sukhaduḥ khaprāpakadharmādharmanirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693682 (0.009):
purāṇaṃ gāruḍaṃ vyāsaḥ purāsau me 'bravīdidam // GarP_1,1.35 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye karmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694527 (0.009):
garuḍoktaṃ gāruḍaṃ hi śṛṇu rudra ! madātmakam // GarP_1,2.59 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695704 (0.009):
dhruvasyānvayasambhūto manuṣyastvaṃ bhaviṣyasi // GarP_1,5.38 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704493 (0.009):
evaṃ maṇḍalānāṃ dvādaśakaṃ krameṇa pūjyam // GarP_1,26.4 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe ācārakāṇḍe karanyāsādinirūpaṇaṃ nāma
dahanavidhikṛcchralakṣaṇadagdhāgamanarajasvalāmaraṇavidhipañcakamaraṇaprāyaścittanirūpaṇaṃ
nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330208 (0.0):
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332843 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (0.0):
śravaṇamahātmyanirūpaṇaṃ nāma saptadaso 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355401 (0.0):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355894 (0.0):
putradarbhatilatulasīgobhūlepatāmrapātradānā dīnāmāvaśyakatvanirūpaṇaṃ / nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359601 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948603 (0.0):
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949616 (0.0):
bhagavadvīryasvarūpatadādhānadvārakaguṇatraya sṛṣṭijaḍeśabhedādinirūpaṇaṃ / nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951438 (0.0):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952564 (0.0):
tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955353 (0.0):
pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955997 (0.0):
śrīkṛthṇagaruḍasaṃvāde 'jñānahetunirūpaṇaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959736 (0.0):
viṣṇoravatāranirūpaṇaṃ nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 16 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961747 (0.0):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964341 (0.0):
nīlāvivāhanirṇayo nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965881 (0.0):
kālindyā vivāhe hetunirūpaṇaṃ nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695225 (5.960):
sṛṣṭivarṇanaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950698 (5.960):
brahmakāṇḍe guṇavaiṣamyabhedabrahmadehasvarūpaguṇasāmyanirūpaṇaṃ nāma / caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694679 (0.005):
viṣayanirūpaṇaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694539 (0.009):
śrīgaruḍamahāpurāṇotpattinirūpaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
śrīkṛṣṇa uvāca / / evaṃ dagdhvā naraṃ pretaṃ snātvā kṛtvā tilodakam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330208 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 2 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332844 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 4 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343939 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355401 (5.960):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355894 (5.960):
nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359602 (5.960):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948603 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 3 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951438 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 6 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952565 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 7 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955353 (5.960):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957713 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 13 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959194 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 15 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959736 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 16 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964342 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965243 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 21 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965881 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24967277 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 23 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24973521 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 27 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961749 (0.013):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
agrataḥ strījano gacchedvrajeyuḥ pṛṣṭhato narāḥ // GarP_2,5.1 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359921 (0.060):
viśleṣastu tataḥ sthānānna kvacidvihito budhaiḥ // GarP_2,34.22 // / strījanaścāgrato gacchet pṛṣṭhato navasañcayaḥ /
prāśayennimbapatrāṇi rudanto nāmapūrvakam /
vidhātavyaṃ cācamanaṃ pāṣāṇopari saṃsthite // GarP_2,5.2 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359928 (0.035):
ācamanaṃ vidhātavyaṃ pāṣāṇopari saṃsthitaiḥ // GarP_2,34.23 //
te praviśya gṛhaṃ sarve sutādyāśca sapiṇḍakāḥ /
bhaveyurdaśarātraṃ vai yata āśaucakaṃ khaga // GarP_2,5.3 //
krītalabdhāśanāḥ sarve svapeyuste pṛthakpṛthak /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738578 (0.036):
īkṣatāṃ tatkṣaṇācchuddhiḥ pareṣāṃ snānasaṃyamāt // GarP_1,106.10 // / krītalabdhāśanā bhūmau svapeyuste pṛthakpṛthak /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025369 (0.037):
Yāj3.16a/ krīta.labdha.aśanā bhūmau (svapeyus te pṛthak kṣitau /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290375 (0.037):
krītalabdhāśanā bhūmau svapeyus te pṛthak kṣitau /
akṣāralavaṇānnāḥ syurnimajjeyuśca te tryaham // GarP_2,5.4 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583920 (5.960):
yathoktenaiva kalpena śudhyanti tu sanābhayaḥ // Mn_5.72[71M] // / akṣāralavaṇānnāḥ syur nimajjeyuś ca te tryaham /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496283 (1.192):
Manu5.73a[72ṃa]/a.kṣāra.lavaṇa.annāḥ syur nimajjeyuś ca te tryaham |
amāṃsabhojanāścādhaḥ śayīranbrahmacāriṇaḥ / / parasparaṃ na saṃspṛṣṭā dānādhyayanavarjitāḥ // GarP_2,5.5 //
malināścādhomukhāśca dīnā bhogavivarjitāḥ / / aṅgasaṃvāhanaṃ keśamārjanaṃ varjayanti te // GarP_2,5.6 //
mṛnmaye patraje vāpi bhuñjīraṃste ca bhājane /
uvāsantu te kuryurekāhamatha vā tryaham // GarP_2,5.7 //
garuḍa uvāca / / āśaucina iti proktamāśaucasya ca vai prabho /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354957 (0.040):
kimanyaiḥ // GarP_2,28.2 // / garuḍa uvāca / / kimetkathitaṃ deva vistareṇa vadasva me /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948934 (0.055):
strībiṃbabhūte harirūpe khagendra śrīrūpamastīti vicintanīyam // / GarP_3,3.19 // / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335003 (0.057):
nimitte laghuni svalpaṃ mahanmahati kalpayet // GarP_2,4.161 // / garuḍa uvāca / / kṛcchrasya taptakṛcchrasya tathā sāntapanasya ca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24967327 (0.061):
lakṣmyāveśaḥ kiñcidastyeva nityamatastābhyaḥ kiñcidādhikyamasti // / GarP_3,23.3 // / garuḍa uvāca / / tāsāṃ madhye jāmbavantī tu kṛṣṇa ārādhanaṃ kīdṛśaṃ sā cakāra /
lakṣaṇaṃ kiṃ kiyatkālaṃ bhāvyaṃ vā tadyutairnaraiḥ // GarP_2,5.8 //
śṛkṛṣṇa uvāca / / apanodyantvidaṃ kālādibhirāśu niṣedhakṛt /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6703889 (0.050):
evaṃ śivārcanadhyānī sarvadā kālavarjitaḥ // GarP_1,23.57 // / ihāhorā vacāreṇa trīṇi varṣāṇi jīvati /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14358147 (0.062):
yāni pūrvānubhūtāni devabhūtātmajāni vai // GarP_2,32.65 // / tataḥ kālakramājjantuḥ parivartyatvadhomukhaḥ /
piṇḍādhyayanadānādeḥ puṅgato 'tiśayo hi tat // GarP_2,5.9 //
daśāhaṃ śāvamāśaucaṃ sapiṇḍeṣu vidhīyate /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496060 (5.960):
Manu5.59a/ daśāhaṃ śāvam āśaucaṃ sapiṇḍeṣu vidhīyate |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583744 (5.960):
aśuddhā bāndhavāḥ sarve sūtake ca tathocyate // Mn_5.58 ḥḥ / daśāhaṃ śāvam āśaucaṃ sapiṇḍeṣu vidhīyate /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583768 (5.960):
samānodakabhāvas tu janmanāmnor avedane // Mn_5.60 // / yathedaṃ śāvam āśaucaṃ sapiṇḍeṣu vidhīyate /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546483 (5.960):
Va.4.16 daśa.aham^śāvam āśaucam^sapiṇḍeṣu vidhīyate(vi-dhā-) //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3807225 (0.043):
daśāhaṃ śāvamāśaucaṃ $ brāhmaṇeṣu vidhīyate &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8846753 (0.043):
daśāhaṃ śāvamāśaucaṃ brāhmaṇeṣu vidhīyate /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825125 (0.048):
abhāve brahmacārī tu kuryātpiṇḍodakādikaṃ //AP_158.059cd/ / yathedaṃ śāvamāśaucaṃ sapiṇḍeṣu vidhīyate /AP_158.060ab/ / jananepyevaṃ syānnipuṇāṃ śuddhimicchatāṃ //AP_158.060cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4823749 (0.053):
daśāhaṃ śāvamāśaucaṃ sapiṇdeṣu vidhīyate //AP_157.001cd/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496085 (0.058):
Manu5.60c/ samānodakabhāvas tu janma.nāmnor a.vedane || / Manu5.61a/ yathā idaṃ śāvam āśaucaṃ sapiṇḍeṣu vidhīyate / [not in ṃ]
janane 'pyevameva syānnipuṇaṃ śuddhimicchatām // GarP_2,5.10 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583771 (0.0):
samānodakabhāvas tu janmanāmnor avedane // Mn_5.60 // / yathedaṃ śāvam āśaucaṃ sapiṇḍeṣu vidhīyate / / janane 'py evam eva syān nipuṇaṃ śuddhim icchatām // Mn_5.61 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496094 (0.055):
Manu5.61c/ janane 'apy evam eva syāt nipuṇaṃ śuddhim icchatām // [not in
janmanyekodakānāntutrirātrācchuddhiriṣyate /
śāvasya śeṣācchudhyanti tryahādudakadāyinaḥ // GarP_2,5.11 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004085 (0.054):
tryahāt kevalavedas tu Par_3.5c / tryahād udakadāyinaḥ Mn_5.64[63M]d
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496147 (0.060):
Manu5.64c[63ṃc]/ śava.spṛśo viśudhyanti tryahād udakadāyinaḥ || / Manu5.65a[64ṃa]/guroḥ pretasya śiṣyas tu pitṛmedhaṃ samācaran |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583809 (0.064):
śavaspṛśo viśudhyanti tryahād udakadāyinaḥ // Mn_5.64[63M] // / guroḥ pretasya śiṣyas tu pitṛmedhaṃ samācaran /
ādantajananatsadya ā caulānnaiśikī smṛtā /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025482 (0.038):
Yāj3.23a/ ā.danta.janmanah sadya ā.cūḍān naiśikī smṛtā /(p.344) / Yāj3.23c/ tri.rātram ā.vrata.ādeśād daśa.rātram atah param //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290481 (0.049):
ādantajanmanaḥ sadyā acūḍān naiśikī smṛtā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983233 (0.053):
ā dantajanmanaḥ sadya ā cūḍān naiṣikī smṛtā / / trirātram ā vratādeśād daśarātram ataḥ param (I,2, p. 243) // Par_3.17 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438488 (0.062):
jātadante trirātraṃ syād yadi syātāṃ tu nirguṇau // KūrmP_2,23.12 // / ādantajananāt sadya ācaulādekarātrakam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738611 (0.063):
ādantajanmanaḥ sadyaḥ ācūḍaṃ naiśikī smṛtā / / trirātramā vratādeśāddaśarātramataḥ param // GarP_1,106.13 //
trirātramā vratādeśāddaśarātramataḥ param // GarP_2,5.12 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738618 (0.0):
ādantajanmanaḥ sadyaḥ ācūḍaṃ naiśikī smṛtā / / trirātramā vratādeśāddaśarātramataḥ param // GarP_1,106.13 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025487 (0.0):
Yāj3.23a/ ā.danta.janmanah sadya ā.cūḍān naiśikī smṛtā /(p.344) / Yāj3.23c/ tri.rātram ā.vrata.ādeśād daśa.rātram atah param //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578496 (0.022):
Par3.17ab/.ā.danta.janmanaḥ.sadya.ā.cūḍān.naiṣikī.smṛtā./ / Par3.17cd/.tri.rātraṃ.ā.vrata.ādeśād.daśa.rātraṃ.ataḥ.paraṃ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983240 (0.036):
ā dantajanmanaḥ sadya ā cūḍān naiṣikī smṛtā / / trirātram ā vratādeśād daśarātram ataḥ param (I,2, p. 243) // Par_3.17 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003418 (0.037):
trirātram āvratādeśād Yj_3.23c / trirātram ā vratādeśād Par_3.17c
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290486 (0.039):
ādantajanmanaḥ sadyā acūḍān naiśikī smṛtā / / trirātram āvratādeśād daśarātram ataḥ param // Yj_3.23 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23845590 (0.047):
trirātram āvratādeśād Yj_3.23c / trirātraṃ daśarātraṃ vā Yj_3.18a
āśaucaṃ te samākhyātaṃ saṃkṣepātprakṛtaṃ bruve / / jalaṃ tridivamākāśe sthāpyaṃ kṣīrañca mṛnmaye // GarP_2,5.13 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290395 (0.045):
jalam ekāham ākāśe sthāpyaṃ kṣīraṃ ca mṛnmaye / / vaitānāupāsanāḥ kāryāḥ kriyāś ca śruticodanāt // Yj_3.17 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025389 (0.059):
Yāj3.17a/ jalam eka.aham ākāśe (sthāpyam kṣīram ca mṛn.maye /(p.332) / Yāj3.17c/ vaitāna.aupāsanāh (kāryāh kriyāś ca śruti.codanāt //(p.333)
atra snāhi pibātreti mantreṇānena kāśyapa / / kāṣṭhatraye guṇairbaddhe prītyai rātrau catuṣpathe // GarP_2,5.14 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359768 (0.0):
kāṣṭhatrayaṃ guṇairbaddhvā prītyai rātrau catuṣpathe // GarP_2,34.12 //
prathame 'hni tṛtīye vā saptame navame tathā / / asthisaṃcayanaṃ kāryaṃ dine tadgotrajaiḥ saha // GarP_2,5.15 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359769 (0.008):
kāṣṭhatrayaṃ guṇairbaddhvā prītyai rātrau catuṣpathe // GarP_2,34.12 // / prathame 'hni dvitīye ca tṛtīye ca tathā khaga /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422302 (0.015):
pretas tṛptiṃ tathā yāti % bandhuvargeṇa bhuñjatā // ViP_3,13.12 // / prathame 'hni tṛtīye ca $ saptame navame tathā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5128964 (0.015):
pretas tṛptiṃ tathā yāti bandhuvargeṇa bhuñjatā // ViP_3,13.12 // / prathame 'hni tṛtīye ca saptame navame tathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26896861 (0.016):
pretāya salilaṃ deyaṃ % bahir gatvā tu gotrakaiḥ // BrP_221.149 // / prathame 'hni caturthe ca $ saptame navame tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11168163 (0.016):
pretāya salilaṃ deyaṃ bahir gatvā tu gotrakaiḥ // BrP_221.149 // / prathame 'hni caturthe ca saptame navame tathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336276 (0.017):
ekoddiṣṭavidhānena kāryāṇi manujaistathā // GarP_2,5.70 // / prathame 'hni tṛtīye vā pañcame saptame tathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14360106 (0.017):
snehasnānaṃ jalenaiva pūpakaiḥ kṛśarairgṛhe // GarP_2,34.35 // / prathame 'hni tṛtīye ca pañcame saptame 'pi vā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10572954 (0.024):
tatra samvartaḥ / prathame 'hni tṛtīye vā saptame navame 'pi vā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10571533 (0.024):
prathame 'hni tṛtīye 'hni saptame navame tathā /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17932721 (0.029):
protāya salilaṃ deyaṃ bahirdagdhvā tu gotrikaiḥ / / prathame 'hni caturthe ca saptame navame tathā // MarkP_35.42 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10571484 (0.045):
prathame 'hni tṛtīye 'hni pañcame saptame tathā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10572768 (0.052):
kena ciddharmapradīpa ityuktvā likhitam / prathame 'hni tṛtīye vā pañcame saptame 'pi vā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15902036 (0.052):
kartavyaṃ maṅgaleṣvādau maṅgalāya kṣurārpaṇam // NarP_1,56.343 // / navame saptame vāpi pañcame divase 'pi vā / / tṛtīye bījanakṣatre śubhavāre śubhodaye // NarP_1,56.344 //
tadūrdhvamaṅgasaṃsparśaḥ sapiṇḍānāṃ vidhīyate /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10141631 (0.039):
caturthehnica kartavyaṃ tasyāsthicayanaṃ nṛpa / / tadūrdhvamaṅgasaṃsparśaḥsapiṇḍānāmapīṣyate // ViP_3,13.14 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422334 (0.059):
tadūrdhvam aṅgasparśaś ca % sapiṇḍānām apīṣyate // ViP_3,13.14 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5128996 (0.059):
tadūrdhvam aṅgasparśaś ca sapiṇḍānām apīṣyate // ViP_3,13.14 //
yogyāḥ sarvakriyāṇāṃ ca samānasalilāstathā // GarP_2,5.16 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422341 (0.026):
yogyāḥ sarvakriyāṇāṃ tu $ samānasalilās tathā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5129003 (0.026):
yogyāḥ sarvakriyāṇāṃ tu samānasalilās tathā /
pretapiṇḍaṃ bahirdadyāddarbhamātravivarjitam /
prāgudīcyāṃ caruṃ kṛtvā snātvā prayatamānasaḥ // GarP_2,5.17 //
bhūmāvasaṃskṛtānāṃ ca saṃskṛtānāṃ kuśeṣu ca / / navabhirdivasaiḥ piṇḍānnava dadyātsamāhitaḥ // GarP_2,5.18 //
daśamaṃ piṇḍamutsṛjya rātriśeṣe śucirbhavet /
asagotraḥ sagotro vā yadi strī yati vā pumān // GarP_2,5.19 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14360198 (0.056):
śrāddhaṃ kṛtantu yairvastraistāni tyaktvā gṛhaṃ viśet // GarP_2,34.42 // / asagotraḥ sagotro vā yadi strī yadi vā pumān / / prathame 'hani yaḥ kuryāt sa daśāhaṃ samāpayet // GarP_2,34.43 //
prathame 'hani yo dadyātsa daśāhaṃ samāpayet /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14360205 (0.040):
asagotraḥ sagotro vā yadi strī yadi vā pumān / / prathame 'hani yaḥ kuryāt sa daśāhaṃ samāpayet // GarP_2,34.43 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14360260 (0.060):
ekoddiṣṭantu vai śrāddhaṃ caturthe 'hani kārayet // GarP_2,34.47 // / prathame 'hani yaḥ piṇḍastena mūrdhā prajāyate /
śālinā saktubhirvāpi śākairvāpyatha nirvapet // GarP_2,5.20 //
prathame 'hani yaddravyaṃ tadeva syāddaśāhikam /
yāvadāśaucamekaikasyāñjalerdānamucyate // GarP_2,5.21 //
yadvā yasmindine dānaṃ tasmiṃstaddinasaṃkhyayā /
daśāhe 'ñjalayaḥ pakṣinpañcāśadantime // GarP_2,5.22 //
dvivṛddhyā vā bhavetpakṣinnañjalīnāṃ śataṃ punaḥ /
yadāhi tryahamāśaucaṃ tadā vāñjalayo daśa // GarP_2,5.23 //
trayo 'ñjalaya evaṃ tu prathame 'hanivai tadā /
catvārastu dvitīye 'hni tṛtīye syustrayastathā // GarP_2,5.24 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4103023 (0.051):
ekatvaṃ sā vrajed bhartuḥ % piṇḍe gotre ca sūtake // YS99v_86 // / prathame 'hni dvitīye vā $ tṛtīye vā caturthake &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295722 (0.051):
ekatvaṃ sā vrajed bhartuḥ piṇḍe gotre ca sūtake // YS99v_86 // / prathame 'hni dvitīye vā tṛtīye vā caturthake /
śatāñjali yadā pakṣinnādye triṃśattadāhani /
catvāriṃśaddvitīye 'hni triṃśadahni tṛtīyake // GarP_2,5.25 //
evaṃ jalasyāñjalayo vibhājyāḥ pakṣayordvayoḥ / / sarveṣu pitṛkāryeṣu putro mukyo 'dhikāravān // GarP_2,5.26 //
piṇḍaprasekastūṣṇīñca puṣpadhūpādikaṃ tathā /
daśame 'hani samprāpte snānaṃ grāmādvahiścaret // GarP_2,5.27 //
tatra tyājyāni vāsāṃsi keśaśmaśrunakhāni ca / / vipraḥ śudhyatyapaḥ spṛṣṭvā kṣattriyo vāhanaṃ tathā // GarP_2,5.28 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496664 (0.031):
Manu5.99c[98ṃa]/ vipraḥ śudhyaty apaḥ spṛṣṭvā kṣatriyo vāhana.āyudham |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584239 (0.031):
sadyaḥ saṃtiṣṭhate yajñas tathāśaucam iti sthitiḥ // Mn_5.98[97M] // / vipraḥ śudhyaty apaḥ spṛṣṭvā kṣatriyo vāhanāyudham /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9056003 (0.063):
vipraḥ prāpnoti ṣoḍaśa YSS_2.52b / vipraḥ śudhyaty apaḥ spṛṣṭvā Mn_5.99[98M]a / vipraḥ śudhyet trirātreṇa Par_11.44c
vaiśyaḥ pratodaṃ raśmīnvā śūdro yaṣṭiṃ kṛtakriyaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496674 (0.0):
Manu5.99c[98ṃc]/ vaiśyaḥ pratodaṃ raśmīn vā yaṣṭiṃ śūdraḥ kṛta.kriyaḥ ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584248 (0.0):
vipraḥ śudhyaty apaḥ spṛṣṭvā kṣatriyo vāhanāyudham / / vaiśyaḥ pratodaṃ raśmīn vā yaṣṭiṃ śūdraḥ kṛtakriyaḥ // Mn_5.99[98M] //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2543240 (0.057):
vaiśyaḥ pratodaṃ raśmīn vā Mn_5.99[98M]c / vaiśyaḥ sarvasvadaṇḍaḥ syāt Mn_8.375a
mṛtādalpavayobhiśca sapiṇḍaiḥ parivāpanam // GarP_2,5.29 //
kāryantu ṣoḍaśī ṣaḍbhiḥ piṇḍairdaśabhiraiva ca / / prathamā malinā hyetairādaśāhaṃ mṛterbhavet // GarP_2,5.30 //
dināni daśa yānṣiṇḍānkurvantyatra sutādayaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346448 (1.192):
dināni daśa piṇḍāṃśca kurvantyatra sutādayaḥ / / pratyahaṃ te vibhajyante caturbhāgāḥ khageśvara // GarP_2,15.65 //
pratyahaṃ te vibhajyante caturbhāgaiḥ khagottama // GarP_2,5.31 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346450 (1.192):
dināni daśa piṇḍāṃśca kurvantyatra sutādayaḥ / / pratyahaṃ te vibhajyante caturbhāgāḥ khageśvara // GarP_2,15.65 //
bhāgadvayena dehaḥ syāttṛtīyena yamānugāḥ /
tṛpyanti hi caturthena svayamapyupajīvati // GarP_2,5.32 // / ahorātraistu navabhirdeho niṣpattimāpnuyāt /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346473 (0.061):
ahorātraistu navabhiḥ preto niṣpattimāpnuyāt /
śirastvādyena piṇḍena pretasya kriyate tathā // GarP_2,5.33 //
dvitīyena tu karṇākṣināsikaṃ tu samāsataḥ /
galāṃsabhujavakṣaśca tṛtīyena tathā kramāt // GarP_2,5.34 //
caturthena ca piṇḍena nābhiliṅgagudaṃ tathā / / jānujaṅghaṃ tathā pādau pañcamena tu sarvadā // GarP_2,5.35 //
sarvamarmāṇi ṣaṣṭhena saptamena tu nāḍayaḥ /
dantalomānyaṣṭamena vīryantu navamena ca // GarP_2,5.36 //
daśamena tu pūrṇatvaṃ tṛptatā kṣudviparyayaḥ /
madhyamāṃ ṣoḍaśīṃ vacmi vainateya śṛṇuṣva me // GarP_2,5.37 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335989 (0.035):
viprānbahūn bhojayīta pretasya kṣudviśāntaye // GarP_2,5.47 // / tṛtīyāṃ ṣoḍaśīṃ vacmi vainateya śṛṇuṣva tām /
viṣṇavādiviṣṇuparyantānyekādaśa tathā khaga /
śrāddhāni pañca devānāmityeṣāṃ madhyaṣīḍaśī // GarP_2,5.38 //
nimittaṃ durmatiṃ kṛtvā yadi nārāyaṇo baliḥ / / ekādaśāhe kartavyo vṛṣotsargo 'pi tatra vai // GarP_2,5.39 //
ekādaśāhe pretasya yasyātsṛjyeta no vṛṣaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344515 (0.050):
nopatiṣṭhati tacchreyo dātuḥ pretasya niṣphalam // GarP_2,13.7 // / ekādaśāhe pretasya yasya notsṛjyate vṛṣaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337666 (0.063):
ekādaśāhe rājendra yasya notsūjyate vṛṣaḥ / / pretatvaṃ niścalaṃ tasya kṛtaiḥ śrāddhaistu kiṃ bhavet // GarP_2,6.14 //
pretatvaṃ susthiraṃ tasya dattaiḥ śrāddhaśatairapi // GarP_2,5.40 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344526 (0.0):
ekādaśāhe pretasya yasya notsṛjyate vṛṣaḥ / / pretatvaṃ susthiraṃ tasya dattaiḥ śrāddhaśatairapi // GarP_2,13.8 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354373 (0.0):
pretatvaṃ susthiraṃ tasya dattaiḥ śrāddhaśatairapi // GarP_2,27.31 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342034 (0.040):
pretatvaṃ susthiraṃ tasyaḥ dattaiḥ śrāddhaśatairapi /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336026 (0.060):
piśācatvaṃ sthiraṃ tasya dattaiḥ śrāddhaśatairapi /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337666 (0.064):
ekādaśāhe rājendra yasya notsūjyate vṛṣaḥ / / pretatvaṃ niścalaṃ tasya kṛtaiḥ śrāddhaistu kiṃ bhavet // GarP_2,6.14 //
akṛtvā yadvṛṣotsargaṃ kṛtaṃ vai piṇḍapātanam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344504 (0.061):
śrīkṛṣṇa uvāca / / akṛtvā tu vṛṣotsargaṃ kurute piṇḍapātanam /
niṣphalaṃ sakalaṃ vidyātpramītāya na tadbhavet // GarP_2,5.41 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705041 (0.043):
pādāyāmaśikhāvāpi dviguṇaṃvāviśeṣataḥ // BhS_3.19 // / samaṃvāsarvataḥkuryāc carīrandaṇḍakādṛte /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738221 (0.045):
japtvā sahasragāyattrīṃ śucirbrahmahaṇādṛte // GarP_1,105.57 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785179 (0.049):
vāṅmatī rajarā yaḥ syādayugme jarajā ragau // GarP_1,210.7 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782166 (0.053):
kṛmijālaṃ pātayati sakalaṃ nātra saṃśayaḥ // GarP_1,203.2 // / gojaṅganābhipātaḥ syādguñjāmūlasya bhakṣaṇāt // GarP_1,203.3 //
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015447 (0.053):
syācreyānyajamāno / bhaviṣyatīti vidyādatha yadyarucitaḥ pāpīyānbhaviṣyatīti vidyādatha yadi
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6639848 (0.055):
u1.110cd/.śoṇitaṃ sakarakaṃ syāt tadā vidyāt parād bhayaṃ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21630685 (0.057):
378.005. meghaḥ samantato garjedupavarṣetsacātakam/ / 378.006. śoṇitaṃ sakarakaṃ syāttadā vidyātparādbhayam//516//
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349548 (0.059):
tatkāladuṣṭasaṃsargādvṛṣotsargādṛte tathā // GarP_2,20.42 // / dṛṣṭagṛtyuvaśādvāpi adagdhavapuṣastathā /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3340211 (0.059):
yo hīmāni mayā pṛṣṭānyarthajātāni na vidyānna vijānītyātkathaṃ sa
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782327 (0.061):
markaṭī cātmaguptā syādārṣeyī kapikacchukā // GarP_1,204.6 // / mudgaparṇo kṣudrasahā māṣaparṇo mahāsahā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782778 (0.062):
viṣamuṣṭirdrāvaṇañca keśamuṣṭirudāhṛtā // GarP_1,204.43 // / kiṃlihīṃ kaṭukīṃ vidyādantakaścāmlavetasaḥ /
vṛṣotsargādṛte nānyatkiñcidasti mahītale /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344458 (0.0):
vṛṣotsargādikaṃ karma pretatvavinivṛttaye / / vṛṣotsargādṛte nānyatkiñcidasti mahītale // GarP_2,13.3 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817849 (0.042):
sa evabrahmāṇḍamidaṃ tato 'nyanna kiñcidasti vyatiriktarupam //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10509371 (0.056):
kālatraye 'pi sa evāsti nānyatkiñcit / / yannaciketasā pṛṣṭaṃ brahma tadetadevetyarthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13325498 (0.056):
kālatraye 'pi sa evāsti nānyatkiñcit / / yannaciketasā pṛṣṭaṃ brahma tadetadevetyarthaḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8006835 (0.061):
hāsyād ṛte kim anyat syād atilaulyavatāṃ phalam // SoKss_4,2.200 //
putraḥ patnyatha dauhitraḥ pitā vā duhitātha vā // GarP_2,5.42 //
mṛtādanantaraṃ tasya dhruvaṃ kāryo vṛṣotsavaḥ / / caturvatsatarīyukto yasyotsṛjyeta vā vṛṣaḥ // GarP_2,5.43 //
alaṅkṛto vidhānena pretatvaṃ tasya no bhavet /
ekādaśe 'hni samprāpte vṛṣālābho bhavedyadi // GarP_2,5.44 //
darbhaiḥ piṣṭaistu sampādya taṃ vṛṣaṃ mocayedvudhaḥ /
vṛṣotsarjanavelāyāṃ vṛṣābhāva (lābha) kathañcana // GarP_2,5.45 //
mṛttikābhistu darbhairvā vṛṣaṃ kṛtvā vimocayet /
yadiṣṭaṃ jīvatastasya dadyādekādaśe 'hani // GarP_2,5.46 //
mṛtamuddiśya dātavyaṃ śayyādhenvādikaṃ tathā /
viprānbahūn bhojayīta pretasya kṣudviśāntaye // GarP_2,5.47 //
tṛtīyāṃ ṣoḍaśīṃ vacmi vainateya śṛṇuṣva tām / / dvādaśa pratimāsyāni ādyaṃ ṣāṇmāsikaṃ tathā // GarP_2,5.48 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335853 (0.035):
madhyamāṃ ṣoḍaśīṃ vacmi vainateya śṛṇuṣva me // GarP_2,5.37 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10574608 (0.046):
jātūkarṇyaḥ / dvādaśa pratimāsyāni ādyaṃ ṣāṇmāsike tathā / / sapiṇḍīkaraṇaṃ caivamityetacchrāddhaṣoḍaśam //
sapiṇḍīkaraṇaṃ caiva tṛtīyā ṣoḍaśī matā / / dvādaśāhe tripakṣe ca ṣaṇmāse māsike 'bdike // GarP_2,5.49 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14353179 (5.960):
niragnikaḥ sāgniko vā dvādaśāhe sapiṇḍayet // GarP_2,26.14 // / dvādaśāhe tripakṣe vā ṣaṇmāse vatsare 'pi vā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10573813 (5.960):
vyāsaḥ / dvādaśāhe tripakṣe ca ṣaṇmāse māsikābdike /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10576653 (0.061):
na capūrṇe saṃvatsare ṣaṇmāse tripakṣe yadaharvā vṛddhirāpadyate"iti"
tṛtīyāṃ ṣoḍaśīmenāṃ vadanti matabhedataḥ /
yasyaitā ni na dattāni pretaśrāddhāni ṣoḍaśa // GarP_2,5.50 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361345 (0.0):
ekaikena ca kartavyā putreṇa ca svayaṃsvayam // GarP_2,34.130 // / yasyaitāni na dattāni pretaśrāddhāni ṣoḍaśa /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342024 (0.048):
pratimāsyāni cānyā ni hyevaṃ śrāddhāni ṣoḍaśa / / yasyaitāni na dīyante pretaśrāddhāni bhūpate // GarP_2,9.48 //
piśācatvaṃ sthiraṃ tasya dattaiḥ śrāddhaśatairapi /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335890 (0.060):
pretatvaṃ susthiraṃ tasya dattaiḥ śrāddhaśatairapi // GarP_2,5.40 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344524 (0.060):
pretatvaṃ susthiraṃ tasya dattaiḥ śrāddhaśatairapi // GarP_2,13.8 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354371 (0.060):
pretatvaṃ susthiraṃ tasya dattaiḥ śrāddhaśatairapi // GarP_2,27.31 //
ekādaśe dvādaśe vā dine ādyaṃ prakīrtitam // GarP_2,5.51 //
māsādau pratimāsañca śuddhaṃ mṛtatithau khaga /
ekenāhnā tribhirvāpi hīneṣu vinatāsuta // GarP_2,5.52 //
māsaṣaṇmāsavarṣeṣu tripakṣeṣu bhavanti hi /
śrāddhānyathasyātsāpiṇḍyaṃ pūrṇe varṣe tadardhake // GarP_2,5.53 //
tripakṣe 'bhyudaye vāpi dvādaśāhe 'tha vā nṛṇām /
ānantyātkuladharmāṇāṃ puṃsāñcaivāyuṣaḥ kṣayāt // GarP_2,5.54 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14353160 (0.0):
melanātpretaśabdastu nivarteta khageśvara // GarP_2,26.12 // / ānantyātkuladharmāṇāṃ puṃsāñcaivāyuṣaḥ kṣayāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577167 (0.061):
ānantyātkuladharmāṇāṃ puṃsāṃ caivāyuṣaḥ kṣayāt /
asthiratvāccharīrasya dvādaśāhe praśasyate /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14353163 (0.044):
ānantyātkuladharmāṇāṃ puṃsāñcaivāyuṣaḥ kṣayāt / / asthiratvāccharīrasya dvādaśāhaḥ praśasyate // GarP_2,26.13 //
sapiṇḍīkaraṇeṣvevaṃ vidhiṃ pakṣīndra me śṛṇu // GarP_2,5.55 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422494 (0.055):
sapiṇḍīkaraṇaṃ tasmin % kāle rājendra tac chṛṇu // ViP_3,13.26 // / ekoddiṣṭavidhānena $ kāryaṃ tad api pārthiva // ViP_3,13.27ab //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5129156 (0.055):
sapiṇḍīkaraṇaṃ tasmin kāle rājendra tac chṛṇu // ViP_3,13.26 // / ekoddiṣṭavidhānena kāryaṃ tad api pārthiva // ViP_3,13.27ab //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964323 (0.058):
bhadrājanma pravakṣyāmi śṛṇu pakṣīndrasattama // GarP_3,19.75 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24960781 (0.062):
tadanantarajānvakṣye śṛṇu pakṣīndrasattama // GarP_3,16.80 //
ekoddiṣṭavidhānena kāryaṃ tadapi kāśyapa / / tilagandhodakairyuktaṃ kuryātpātracatuṣṭayam // GarP_2,5.56 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26893162 (1.192):
taṃ kathyamānam ekāgrāḥ % śṛṇudhvaṃ me dvijottamāḥ // BrP_220.71 // / tilagandhodakair yuktaṃ $ tatra pātracatuṣṭayam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11164470 (1.192):
taṃ kathyamānam ekāgrāḥ śṛṇudhvaṃ me dvijottamāḥ // BrP_220.71 // / tilagandhodakair yuktaṃ tatra pātracatuṣṭayam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17928875 (0.032):
taṃ kathyamānamekāgro vadantyā me niśāmaya / / tilagandhodakairyuktaṃ tatra pātracatuṣṭayam // MarkP_30.15 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10141803 (0.040):
saṃvatsaretha ṣaṣṭhe vā māse vā dvādaśehni tat // ViP_3,13.27 // / tilagandhodakair yuktaṃ tatra pātracatuṣṭayam // ViP_3,13.28 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422516 (0.041):
ViP_3,13.27ab*27 // / tilagandhodakair yuktaṃ $ tatra pātracatuṣṭayam // ViP_3,13.27cd //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5129178 (0.041):
saṃvatsare 'tha ṣaṣṭhe vā māsi vā dvādaśe 'hni vā // ViP_3,13.27ab*27 / tilagandhodakair yuktaṃ tatra pātracatuṣṭayam // ViP_3,13.27cd //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4826613 (0.053):
gandhodakatilair yuktaṃ kuryāt pātracatuṣṭayaṃ /AP_163.026ab/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3807444 (0.053):
gandhodakatilairyuktaṃ $ kuryātpātracatuṣṭayam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8846972 (0.053):
gandhodakatilairyuktaṃ kuryātpātracatuṣṭayam /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16018775 (0.053):
Yāj1.253a/ gandha.udaka.tilair yuktam (kuryāt pātra.catuṣṭayam /(p.87)
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3284427 (0.053):
gandhodakatilair yuktaṃ kuryāt pātracatuṣṭayam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422494 (0.055):
sapiṇḍīkaraṇaṃ tasmin % kāle rājendra tac chṛṇu // ViP_3,13.26 // / ekoddiṣṭavidhānena $ kāryaṃ tad api pārthiva // ViP_3,13.27ab //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5129156 (0.055):
sapiṇḍīkaraṇaṃ tasmin kāle rājendra tac chṛṇu // ViP_3,13.26 // / ekoddiṣṭavidhānena kāryaṃ tad api pārthiva // ViP_3,13.27ab //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15884462 (0.062):
gandhodakaṃ tilairyuktaṃ kuryātpātracatuṣṭayam // NarP_1,51.136 //
pātraṃ pretasya tatraikaṃ pitryaṃ pātratrayaṃ tathā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422525 (0.024):
tilagandhodakair yuktaṃ $ tatra pātracatuṣṭayam // ViP_3,13.27cd // / pātraṃ pretasya tatraikaṃ $ paitraṃ pātratrayaṃ tathā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5129187 (0.024):
tilagandhodakair yuktaṃ tatra pātracatuṣṭayam // ViP_3,13.27cd // / pātraṃ pretasya tatraikaṃ paitraṃ pātratrayaṃ tathā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10141811 (0.024):
tilagandhodakair yuktaṃ tatra pātracatuṣṭayam // ViP_3,13.28 // / pātraṃ pretasya tatraikaṃ paitraṃ pātratrayaṃ tathā /
secayetpitṛpātreṣu pretapātraṃ khaga triṣu // GarP_2,5.57 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422527 (0.020):
pātraṃ pretasya tatraikaṃ $ paitraṃ pātratrayaṃ tathā & / secayet pitṛpātreṣu % pretapātraṃ nṛpa triṣu // ViP_3,13.28 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5129189 (0.020):
pātraṃ pretasya tatraikaṃ paitraṃ pātratrayaṃ tathā / / secayet pitṛpātreṣu pretapātraṃ nṛpa triṣu // ViP_3,13.28 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10141813 (0.020):
pātraṃ pretasya tatraikaṃ paitraṃ pātratrayaṃ tathā / / secayetpitṛpātreṣu pretapātraṃ tatastriṣu // ViP_3,13.29 //
caturo nirvapetpiṇḍānpūrvanteṣu samāpayet / / tataḥ prabhṛti vai pretaḥ pitṛsāmānyamaśnute // GarP_2,5.58 //
tataḥ pitṛtvamāpanne tasminprete khageśvara /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422536 (0.041):
secayet pitṛpātreṣu % pretapātraṃ nṛpa triṣu // ViP_3,13.28 // / tataḥ pitṛtvam āpanne $ tasmin prete mahīpate &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5129198 (0.041):
secayet pitṛpātreṣu pretapātraṃ nṛpa triṣu // ViP_3,13.28 // / tataḥ pitṛtvam āpanne tasmin prete mahīpate /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10141821 (0.041):
secayetpitṛpātreṣu pretapātraṃ tatastriṣu // ViP_3,13.29 // / tataḥ pitṛtvamāpanne tasminprete mahīpate /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422621 (0.064):
tāḥ pūrvā madhyamā māsi % māsy ekoddiṣṭasaṃjñitāḥ // ViP_3,13.34 // / prete pitṛtvam āpanne $ sapiṇḍīkaraṇād anu &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5129283 (0.064):
tāḥ pūrvā madhyamā māsi māsy ekoddiṣṭasaṃjñitāḥ // ViP_3,13.34 // / prete pitṛtvam āpanne sapiṇḍīkaraṇād anu /
śrāddhadharmairaśeṣaistu tatpūrvānarcayetpitṝn // GarP_2,5.59 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422544 (0.0):
tataḥ pitṛtvam āpanne $ tasmin prete mahīpate & / śrāddhadharmair aśeṣais tu % tatpūrvān arcayet pitṝn // ViP_3,13.29 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5129206 (0.0):
tataḥ pitṛtvam āpanne tasmin prete mahīpate / / śrāddhadharmair aśeṣais tu tatpūrvān arcayet pitṝn // ViP_3,13.29 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10141829 (0.024):
śrāddhadharmair aśaṣastu tatpūrvānarcayetpitṝn // ViP_3,13.30 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7756608 (0.061):
tatputro 'bhūd virāṭ tataḥ ViP_2,1.37d / tatpūrvān arcayet pitṝn ViP_3,13.29d
ekacityārohaṇe ca ekāhni maraṇe tathā / / sāpiṇḍyantu striyā nāsti mṛte bhartuḥ striyo bhavet // GarP_2,5.60 //
pākaikyamatha kālaikyaṃ kartraikyañca bhavetkhaga /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5031266 (0.064):
kālamātraṃ tu tatraikam, na ca [722]{*6/235*} kālaikyād apacchedayor / aikyaṃ bhavati. tasmāt prāyaścittaṃ yugapad apacchede 'pi.
śrāddhādau saha dāhe ca patipatnyorna saṃśayaḥ // GarP_2,5.61 //
bharturmṛtatitheranyatithau citimathāruhet /
tāṃmṛtāhani tu samprāpte pṛthak piṇḍena yojayet // GarP_2,5.62 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16900747 (0.055):
mahāśmaśāne ca mahācitiṃ sā BrP_229.52b / mahāśramo vaitasikā BrP_25.58a
pratyabdañca yugapattu samāpayet // GarP_2,5.63 // / yasya saṃvatsarādarvāk sapiṇḍīkaraṇaṃ bhavet /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6736521 (1.192):
etatsapiṇḍīkaraṇamekoddiṣṭaṃ striyā api / / arvāk sapiṇḍīkaraṇaṃ yasya saṃvatsarādbhavet // GarP_1,99.35 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15884487 (0.025):
etansapiṃ ḍīkaraṇamekoṣṭiddaṃ sriyā api / / arvāksapiṇḍīkaraṇaṃ yasya saṃvatsarādbhavet // NarP_1,51.138 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577349 (0.031):
pretatvanivṛtterjātatvātpunarmāsikodakumbhaśrāddhaṃ na syāt / / satyam / / yasya saṃvatsarādarvāk sapiṇḍīkaraṇaṃ bhavet /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4826635 (0.039):
etat sapiṇḍīkaraṇamekoddiṣṭaṃ stiyā saha(2) //AP_163.027cd/ / arvāksapiṇḍīkaraṇaṃ yasya saṃvatsarād bhavet /AP_163.028ab/
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3284450 (0.047):
etat sapiṇḍīkaraṇam ekoddiṣṭaṃ striyā api // Yj_1.254 // / arvāksapiṇḍīkaraṇaṃ yasya saṃvatsarād bhavet /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577267 (0.051):
agnipurāṇe 'pi / arvāk saṃvatsarādyasya sapiṇḍīkaraṇaṃ bhavet /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10575491 (0.052):
yājñavalkyaḥ, (a. 1 śrā. pra. ślo. 255) / arvāksapiṇḍīkaraṇaṃ yasya saṃvatsarādbhavet /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10575194 (0.052):
yasya saṃvatsarādarvāk sapiṇḍīkaraṇaṃ kṛtam / / māsikaṃ codakummaṃ ca deyaṃ tasyāpi vatsaram //
māsikañcodakumbhañca deyaṃ tasyāpi vatsaram // GarP_2,5.64 //
navaśrāddhaṃ sapiṇḍatvaṃ śrāddhānyapi ca ṣoḍaśa / / ekenaiva tu kāryāṇi saṃvibhaktadhaneṣvapi // GarP_2,5.65 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10572463 (0.0):
śātātapaḥ / navaśrāddhaṃ sapiṇḍatvaṃ śrāddhānyapi ca ṣoḍaśa /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361314 (0.047):
navaśrāddhaṃ sapiṇḍatvaṃ śrāddhānyanyāni ṣoḍaśa // GarP_2,34.128 //
pitāmahībhiḥ sāpiṇḍyaṃ tathā mātāmahaiḥ saha / / uktaṃ bhartrāpi sāpiṇḍyaṃ striyā veṣayabhedataḥ // GarP_2,5.66 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361524 (0.043):
sapiṇḍanantu kartavyaṃ pitāmahyā sahaiva tu // GarP_2,34.144 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342075 (0.050):
tathā kāryaṃ mahīpāla dayāṃ kṛtvā mayi prabho // GarP_2,9.51 // / sapiṇḍairvā sagotrairvā niṣṭurairna kṛto hime /
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9348058 (0.051):
svāmigotreṇa kartavyās YS99v_78c / svena bhartrā saha śrāddhaṃ YS99v_80a
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361211 (0.061):
pituḥ pṛthak pradāvyaṃ striyāḥ piṇḍaṃ sapiṇḍane // GarP_2,34.120 // / pitāmahyā samaṃ mātuḥ pituḥ sahapitāmahaiḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959551 (0.061):
indrāyedaṃ dātukāmaḥ khagendra tadarthaṃ vai pāvituṃ sovituṃ ca // / GarP_3,15.20 // / tato harirjamadagneḥ sutobhūlloke sarve parśurāmaṃ vadanti /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14365784 (0.063):
pratyabdaṃ pārvaṇenaiva kuryātāṃ kṣetrajorasau // GarP_2,45.1 // / vidhinācetarairevamekoddiṣṭaṃ na pārvaṇam // GarP_2,45.2 //
navaśrāddhasya te kālaṃ vakṣyāmi śṛṇu kāśyapa / / maraṇāhni mṛtisthāne śrāddhaṃ pakṣinprakalpayet // GarP_2,5.67 //
dvitīyañca tato mārge viśrāmo yatra kāritaḥ / / tataḥ sañcayanasthāne tṛtīyaṃ śrāddhamucyate // GarP_2,5.68 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10571446 (0.0):
ekoddiṣṭaṃ tato mārge viśrāmo yatra kāritaḥ / / tataḥ sañcayanasthāne tṛtīyaṃ śrāddhamiṣyate //
pañcame saptame tadvadaṣṭame navame tathā / / daśamaikādaśe caiva nava śrāddhāni vai khaga // GarP_2,5.69 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10571457 (0.0):
paṃñcame saptame tadvadaṣṭame navame tathā / / daśamaikādaśe caiva navaśrāddhāni tāni vai //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9810070 (0.048):
kiṃ prathamacittotpāde śikṣitavyaṃ, dvitīye tṛtīye caturthe pañcame ṣaṣṭe / saptame 'ṣṭame navame kiṃ daśame cittotpāde śikṣitavyaṃ, kiṃ śrāvakabhūmau
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4103036 (0.057):
asthi saṃcayanaṃ kāryaṃ % bandhubhir hitabuddhibhiḥ // YS99v_87 // / caturthe pañcame caiva $ saptame navame tathā & / asthisaṃcayanaṃ proktaṃ % varṇānām anupūrvaśaḥ // YS99v_88 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295735 (0.057):
asthi saṃcayanaṃ kāryaṃ bandhubhir hitabuddhibhiḥ // YS99v_87 // / caturthe pañcame caiva saptame navame tathā / / asthisaṃcayanaṃ proktaṃ varṇānām anupūrvaśaḥ // YS99v_88 //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037754 (0.057):
śikṣitavyaṃ. kathaṃ dvitīye tritīye caturthe pañcame ṣaṣṭe saptame aṣṭhame / navame daśame cittotpāde śikṣitavyaṃ. kathaṃ śrāvakabhūmau
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12726632 (0.061):
tasmāttu divasātpūrvaṃ navame vātha saptame // BhS_21.51 // / pañcame vā tṣahe 'vāpi vidhivā cāṅkurārpaṇam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066706 (0.064):
saptame navame tathā YS99v_88b / saptame pañcame 'pi vā Yj_1.96b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4824542 (0.064):
tricatuḥpañcadaśabhiḥ spṛśyavarṇāḥ krameṇa tu //AP_158.017cd/ / caturthe pañcame caiva saptame navame tathā /AP_158.018ab/
śrāddhāni nava caitāni tṛtīyā ṣoḍaśī smṛtā / / ekoddiṣṭavidhānena kāryāṇi manujaistathā // GarP_2,5.70 //
prathame 'hni tṛtīye vā pañcame saptame tathā / / navamaikādaśe caiva navaśrāddhaṃ prakīrtitam // GarP_2,5.71 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14360108 (0.0):
snehasnānaṃ jalenaiva pūpakaiḥ kṛśarairgṛhe // GarP_2,34.35 // / prathame 'hni tṛtīye ca pañcame saptame 'pi vā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10571485 (0.0):
aṅgirāḥ / prathame 'hni tṛtīye 'hni pañcame saptame tathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335552 (0.017):
kāṣṭhatraye guṇairbaddhe prītyai rātrau catuṣpathe // GarP_2,5.14 // / prathame 'hni tṛtīye vā saptame navame tathā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10571534 (0.020):
yadyapyetānyanekavidhāni tathāpi vṛddhavaśiṣṭhoktānyeva / / prathame 'hni tṛtīye 'hni saptame navame tathā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422302 (0.024):
pretas tṛptiṃ tathā yāti % bandhuvargeṇa bhuñjatā // ViP_3,13.12 // / prathame 'hni tṛtīye ca $ saptame navame tathā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5128964 (0.024):
pretas tṛptiṃ tathā yāti bandhuvargeṇa bhuñjatā // ViP_3,13.12 // / prathame 'hni tṛtīye ca saptame navame tathā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10572768 (0.033):
kena ciddharmapradīpa ityuktvā likhitam / prathame 'hni tṛtīye vā pañcame saptame 'pi vā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26896861 (0.034):
pretāya salilaṃ deyaṃ % bahir gatvā tu gotrakaiḥ // BrP_221.149 // / prathame 'hni caturthe ca $ saptame navame tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11168162 (0.034):
pretāya salilaṃ deyaṃ bahir gatvā tu gotrakaiḥ // BrP_221.149 // / prathame 'hni caturthe ca saptame navame tathā /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17932721 (0.035):
protāya salilaṃ deyaṃ bahirdagdhvā tu gotrikaiḥ / / prathame 'hni caturthe ca saptame navame tathā // MarkP_35.42 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10572947 (0.041):
tatra samvartaḥ / prathame 'hni tṛtīye vā saptame navame 'pi vā /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21315103 (0.044):
tasya varṇānupūrveṇa kālaḥ / caturthe pañcame caiva navamaikādaśe tathā / / yadatra dīyate jantoḥ tannavaśrāddhamucyate //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359770 (0.048):
kāṣṭhatrayaṃ guṇairbaddhvā prītyai rātrau catuṣpathe // GarP_2,34.12 // / prathame 'hni dvitīye ca tṛtīye ca tathā khaga /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15902036 (0.049):
kartavyaṃ maṅgaleṣvādau maṅgalāya kṣurārpaṇam // NarP_1,56.343 // / navame saptame vāpi pañcame divase 'pi vā / / tṛtīye bījanakṣatre śubhavāre śubhodaye // NarP_1,56.344 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9810067 (0.053):
kiṃ prathamacittotpāde śikṣitavyaṃ, dvitīye tṛtīye caturthe pañcame ṣaṣṭe / saptame 'ṣṭame navame kiṃ daśame cittotpāde śikṣitavyaṃ, kiṃ śrāvakabhūmau
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10574570 (0.059):
nṝṇāṃ tu tyaktadehānāṃ śrāddhāḥ ṣoḍaśa sarvadā / / caturthe pañcame caiva navamaikādaśe tathā // / tato dvādaśabhirmāsaiḥ śrāddhā dvādaśasaṅkhyayā /
ucyante ṣaḍimānīha nava syurapi yāgetaḥ /
uktāni te mayā tāni ṛṣīṇāṃ matabhedataḥ // GarP_2,5.72 //
rūḍhipakṣo mamābhīṣṭo yogaḥ kaiścidiheṣyate /
ādye dvitīye dātavyastathaivaikaṃ pavitrakam // GarP_2,5.73 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422468 (0.038):
eko 'rghyas tatra dātavyas $ tathaivaikaṃ pavitrakam & / pretāya piṇḍo dātavyo % bhuktavatsu dvijātiṣu // ViP_3,13.24 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5129130 (0.038):
eko 'rghyas tatra dātavyas tathaivaikaṃ pavitrakam / / pretāya piṇḍo dātavyo bhuktavatsu dvijātiṣu // ViP_3,13.24 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10141760 (0.061):
ekordhyastatra dātavyastathaivaikapavitrakam / / pretāya piṇḍo dātavyo bhuktavatsu dvijātiṣu // ViP_3,13.24 //
pretāya piṇḍo dātavyo bhuktavatsu dvijātiṣu / / praśrastatrābhiraṇyeti yajamānadvijanmanā // GarP_2,5.74 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422470 (0.020):
eko 'rghyas tatra dātavyas $ tathaivaikaṃ pavitrakam & / pretāya piṇḍo dātavyo % bhuktavatsu dvijātiṣu // ViP_3,13.24 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5129132 (0.020):
eko 'rghyas tatra dātavyas tathaivaikaṃ pavitrakam / / pretāya piṇḍo dātavyo bhuktavatsu dvijātiṣu // ViP_3,13.24 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10141762 (0.029):
ekordhyastatra dātavyastathaivaikapavitrakam / / pretāya piṇḍo dātavyo bhuktavatsu dvijātiṣu // ViP_3,13.24 //
akṣayyamamukasyeti vaktavyaṃ viratau tathā / / ekoddiṣṭaṃ me nibodha cetthamāvatsaraṃ smṛtam // GarP_2,5.75 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422480 (0.034):
akṣayyam amukasyeti % vaktavyaṃ viratau tathā // ViP_3,13.25 // / ekoddiṣṭamayo dharma $ ittham āvatsarāt smṛtaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5129142 (0.034):
akṣayyam amukasyeti vaktavyaṃ viratau tathā // ViP_3,13.25 // / ekoddiṣṭamayo dharma ittham āvatsarāt smṛtaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10141773 (0.034):
akṣayyamamukasyeti vaktavyaṃ viratau tathā // ViP_3,13.25 // / ekoddiṣṭamayo dharma itthamāvatsarātsmṛtaḥ /
sapiṇḍīkaraṇādūrdhvaṃ yāni śrāddhāni ṣoḍaśa / / ekoddiṣṭavidhānena caredvā pārvaṇādṛte // GarP_2,5.76 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10575398 (0.051):
sapiṇḍīkaraṇādarvāk kurvan śrāddhāni ṣoḍaśaṃ / / ekoddiṣṭavidhānena kuryātsarvāṇi tāni tu //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361314 (0.059):
navaśrāddhaṃ sapiṇḍatvaṃ śrāddhānyanyāni ṣoḍaśa // GarP_2,34.128 //
pratyabdaṃ yo yathā kuryāttathā kuryātsa tānyapi / / ekādaśe dvādaśe 'hni preto bhuṅkte dinadvayam // GarP_2,5.77 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10575410 (0.041):
sapiṇḍīkaraṇādūrdhvaṃ yadā kuryāttadā punaḥ / / pratyabdaṃ yo yathā kuryāttathā kuryātsa tānyapi //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346574 (0.050):
ekādaśe dvādaśāhe preto bhuṅkte dinadvayam / / yoṣitaḥ puruṣāsyāpi pretaśabdaṃ samuccaret // GarP_2,15.74 //
yoṣitaḥ puruṣasyāpi piṇḍaṃ preteti nirvapet / / sāpiṇḍye tu kṛte tasya pretaśabdo nivartate // GarP_2,5.78 //
dīpadānaṃ prakartavyamāvarṣantu gṛhādbahiḥ /
annaṃ dīpo jalaṃ vastramanyadvādīyate ca yat // GarP_2,5.79 //
tṛptidaṃ pretaśabdena sapiṇḍīkaraṇāvadhi /
abdakṛtyaṃ mayoktante samāsādvinatāsuta // GarP_2,5.80 //
vaivasvatagṛhe yānaṃ yathā tattu nibodhameḥ / / trayodaśe 'hni śravaṇākarmaṇonantarantu saḥ // GarP_2,5.81 //
tvaggṛhītāhivattārkṣya gṛhīto yamakiṅkaraiḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346722 (0.055):
trayodaśe 'hni sa preto gṛhīto yamakiṅkaraiḥ / / tasminmārge brajatyeko gṛhīta iva markaṭaḥ // GarP_2,15.84 //
tasminmārge vrajatyeko gṛhīta iva markaṭaḥ // GarP_2,5.82 //
vāyvagrasārivadrūpaṃ dehamanyatprapadyate /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914369 (0.057):
vāyvagrasārī tadrūpaṃ dehamanyat prapadyate / / tatkarmajaṃ yātanārthaṃ na mātṛ pitṛsambhavam /
tatpiṇḍajaṃ pātanārthamanyattu pitṛsambhavam // GarP_2,5.83 //
tatpramāṇavayo 'vasthāsaṃsthānāṃ pragbhavo yathā /
ṣaḍaśīti sahasrāṇi yojanānāṃ pramāṇataḥ // GarP_2,5.84 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20829088 (0.049):
14,096.015d@004_0599 ṣaḍaśītisahasrāṇi yojanānāṃ yudhiṣṭhira / 14,096.015d@004_0600 mānuṣyasya ca lokasya yamalokasya cāntaram
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853670 (0.052):
sukhadaṃ puṇyaśīlānāṃ pāpināṃ bhayadāyakam // NarP_1,31.2 // / ṣaḍaśītisahasrāṇi yojanārnini munīśvara /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345623 (0.054):
prayāṇakāni sarvāṇi nagarāṇi ca ṣoḍaśa // GarP_2,15.2 // / ṣāḍaśītisahasrāṇi yojanānāṃ pramāṇataḥ /
adhvāntarāliko jñeyo yamamānuṣalokayoḥ /
sādhikārdhakrośayutaṃ yojanānāṃ śatadvayam // GarP_2,5.85 //
catvāriṃ śattathā sapta pratyahaṃ yāti tatra saḥ / / aṣṭācatvāriṃśatā ca traiṃśatā divasairiti // GarP_2,5.86 //
vaivasvatapuraṃ yāti kṛṣyamāṇo yamānugaiḥ /
evaṃ krameṇa yātabye mārge pāparataistu yat // GarP_2,5.87 //
jāyate saprapañcaṃ tacchṛṇu tvamaruṇānuja /
trayodaśadine dattaḥ pāśairbaddhvātidāruṇaiḥ // GarP_2,5.88 //
yamasyāṅkuśahasto vai bhṛkuṭīkuṭilānanaḥ /
daṇḍaprahārasambhrāntaḥ kṛṣyate dakṣiṇāṃ diśam // GarP_2,5.89 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914396 (0.063):
daṇḍaprahārasambhrāntaṃ karṣate dakṣiṇāṃ diśam // MarkP_10.64 //
kuśakaṇṭakavalmīkaśaṅkupāṣāṇakarkaśe / / tathā pradīptajvalane kvacicchvabhraśatotkaṭe // GarP_2,5.90 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26883213 (0.042):
kuśakaṇṭakavalmīka $ śaṅkupāṣāṇaśarkare & / tathā pradīptajvalane % kṣāravajraśatotkaṭe // BrP_214.76 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884888 (0.042):
kuśakaṇṭakavalmīka $ śaṅkupāṣāṇaśarkare & / tathā pradīptajvalane % kṣāravajraśatotkaṭe // BrP_214*.76 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914409 (0.045):
kuśa kaṇṭaka valamīka śaṅku pāṣāṇakarkaśe / / tathā pradīptajvalane kvacicchṛbhraśatotkaṭe // MarkP_10.65 //
pradīptādityatapte ca dahyamānaḥ sadaṃśake /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914417 (0.030):
tathā pradīptajvalane kvacicchṛbhraśatotkaṭe // MarkP_10.65 // / pradīptādityatapte ca dahyamāne tadaṃśubhiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26883223 (0.048):
tathā pradīptajvalane % kṣāravajraśatotkaṭe // BrP_214.76 // / pradīptādityataptena $ dahyamānas tadaṃśubhiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884898 (0.048):
tathā pradīptajvalane % kṣāravajraśatotkaṭe // BrP_214*.76 // / pradīptādityataptena $ dahyamānas tadaṃśubhiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11154536 (0.048):
tathā pradīptajvalane kṣāravajraśatotkaṭe // BrP_214.76 // / pradīptādityataptena dahyamānas tadaṃśubhiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11156211 (0.048):
tathā pradīptajvalane kṣāravajraśatotkaṭe // BrP_214*.76 // / pradīptādityataptena dahyamānas tadaṃśubhiḥ /
kṛṣyate yamadūtaiśca śivāvannādabhīṣaṇaiḥ // GarP_2,5.91 //
prayātiḥ dāruṇe mārge pāpakarmā yamālaye /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26883243 (0.028):
prayāti dāruṇe mārge % pāpakarmā yamālayam // BrP_214.78 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884918 (0.028):
prayāti dāruṇe mārge % pāpakarmā yamālayam // BrP_214*.78 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11154556 (0.028):
prayāti dāruṇe mārge pāpakarmā yamālayam // BrP_214.78 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11156231 (0.028):
prayāti dāruṇe mārge pāpakarmā yamālayam // BrP_214*.78 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914436 (0.053):
prayāti dāruṇe mārge pāpakarmā yamakṣayam // MarkP_10.67 //
kalevare dahyamāne mahāntaṃ kṣayamṛcchati // GarP_2,5.92 //
bhakṣyamāṇe tathaivāṅge bhidyamāne ca dāruṇam / / chidyamāne cirataraṃ janturduḥ khamavāpnute // GarP_2,5.93 //
svena karmavi pākena dehāntaragato 'pi san /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914486 (0.026):
svena karmavipākena dehāntaragato 'pi san // MarkP_10.71 //
purāṇi ṣoḍaśāmuṣmanmārge tāni ca me śṛṇu // GarP_2,5.94 //
yāmyaṃ sauripuraṃ nagedvabhavanaṃ gandharvaśailāgamau krauñcaṃ krūrapuraṃ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346686 (0.054):
yāmyaṃ sauripuraṃ nagendrabhavanaṃ gandharvaśailāgamau / / kroñcaṃ krūrapuraṃ vicitrabhavanaṃ bahvāpadaṃ duḥ khadam // GarP_2,15.82
vicitrabhavanaṃ bahvāpadaṃ duḥ khadam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346695 (0.0):
kroñcaṃ krūrapuraṃ vicitrabhavanaṃ bahvāpadaṃ duḥ khadam // GarP_2,15.82
nānākrandapuraṃ sutaptabhavanaṃ raudraṃ payovarṣaṇaṃ śītāḍhyaṃ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346705 (0.0):
kroñcaṃ krūrapuraṃ vicitrabhavanaṃ bahvāpadaṃ duḥ khadam // GarP_2,15.82 / nānākrandapuraṃ sutaprabhavanaṃ raudraṃ payovarṣaṇaṃ śītāḍhyaṃ
bahubhītiṣoḍaśapurāṇyetānyadṛṣṭani te // GarP_2,5.95 //
tatra yāmya puraṃ gacchanputraputreti ca bruvan /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346734 (0.052):
tathava sa vrajanmārge putraputreti ca bruvan / / hāheti krandate nityaṃ kīdṛśaṃ tu mayā kṛtam // GarP_2,15.85 //
hāheti krandate nityaṃ svakṛtaṃ duṣkṛtaṃ smaran // GarP_2,5.96 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346735 (1.192):
tathava sa vrajanmārge putraputreti ca bruvan / / hāheti krandate nityaṃ kīdṛśaṃ tu mayā kṛtam // GarP_2,15.85 //
aṣṭādaśodine tārkṣya tatpura prāpnuyādasau / / puṣpabhadrā nadī yatra nyagrodhaḥ priyadarśanaḥ // GarP_2,5.97 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346980 (1.192):
tasminpuravare ramye pretānāṃ ca gaṇo mahān / / puṣpabhadrā nadī tatranyagrodhaḥ priyadarśanaḥ // GarP_2,16.3 //
viśrāmecchāṃ karotyatra kārayanti na te bhaṭāḥ /
kṣitau dattaṃ sutaistasya snehādvā kṛpayā tathā // GarP_2,5.98 //
māsikaṃ piṇḍamaśnāti tataḥ sauripuraṃ vrajet /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347092 (0.050):
māsikaṃ piṇḍamaśrāti tataḥ sauripuraṃ vrajet // GarP_2,16.10 //
vrajannevaṃ pralapate mudgarāhatipīḍitaḥ // GarP_2,5.99 //
jalāśayo naiva kṛto mayā tadā manuṣyatṛptyai paśupakṣitṛptaya /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346846 (0.041):
purā nadṛṣṭaṃ na ca sevito 'dhvā dehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,15.91 // / jalāśayo naiva kṛto hi nirjale manuṣyahetoḥ paśupakṣihetave /
gotṛptihetorna ca gocaraḥ kṛtaḥ śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336725 (0.0):
purāṇadṛṣṭo na hi sevito 'dhvā śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336801 (0.0):
na sevitaṃ gāṅgamaho mahājalaṃ śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336850 (0.0):
na sādhusaṅgātkimapi śrutaṃ mayā śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346818 (0.048):
na sevitaṃ gāṅgamaho mahājalaṃ dehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,15.90 // / na nityadānaṃ na gāvāhnikaṃ kṛtaṃ na vedadānaṃ na ca śāstrapustakam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368086 (0.048):
āplutya dehaṃ vidhinā dvije gurau dihinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,48.28 // / na mātṛpūjā na ca viṣṇuśaṅkarau gaṇeśacaṇaḍyau na ca bhāskaro 'pi vā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14367638 (0.050):
prāptaṃ suratnaṃ karasaṃsthitaṃ gataṃ dehankvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,48.6 // / yaḥ kṣattriyo bāhubalena saṃyuge lalāṭadeśādrudhiraṃ mukhe papau /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346793 (0.054):
purā kṛtaṃ karma sadaiva bhujyate dehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,15.89 // / mayā na dattaṃ na hutaṃ hutāśane tapo na taptaṃ himaśailagahvare /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368040 (0.054):
kośaṃ svakīyaṃ malamūtrapūritaṃ dehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,48.26 // / mayā na dṛṣṭā na natā na pūjitā traivikramī mūrtiriha sthitā bhuvi /
GarP_2,5.100 // / tatra nāmnā tu rājāsau jaṅgamaḥ kāmarūpadhṛk /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347098 (0.043):
māsikaṃ piṇḍamaśrāti tataḥ sauripuraṃ vrajet // GarP_2,16.10 // / tatra nāmnā tu rājā vai jaṅgamaḥ kālarūpadhṛk /
bhayāt taddarśanājjātādbhuṅkte piṇḍaṃ sa śaṅkitaḥ // GarP_2,5.101 //
tripakṣe jalasaṃyuktaṃ kṣitau dattaṃ tato vrajet /
vrajannevaṃ pralapate khaḍgāghātaprapīḍitaḥ // GarP_2,5.102 //
na nityadānaṃ na gavāhnikaṃ kṛtaṃ pustaṃ ca dattaṃ na hi vedaśāstrayoḥ /
purāṇadṛṣṭo na hi sevito 'dhvā śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336674 (0.0):
gotṛptihetorna ca gocaraḥ kṛtaḥ śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336801 (0.0):
na sevitaṃ gāṅgamaho mahājalaṃ śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336850 (0.0):
na sādhusaṅgātkimapi śrutaṃ mayā śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346818 (0.053):
na sevitaṃ gāṅgamaho mahājalaṃ dehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,15.90 // / na nityadānaṃ na gāvāhnikaṃ kṛtaṃ na vedadānaṃ na ca śāstrapustakam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368086 (0.053):
āplutya dehaṃ vidhinā dvije gurau dihinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,48.28 // / na mātṛpūjā na ca viṣṇuśaṅkarau gaṇeśacaṇaḍyau na ca bhāskaro 'pi vā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14367638 (0.060):
prāptaṃ suratnaṃ karasaṃsthitaṃ gataṃ dehankvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,48.6 // / yaḥ kṣattriyo bāhubalena saṃyuge lalāṭadeśādrudhiraṃ mukhe papau /
GarP_2,5.103 // / nagendranagaraṃ gatvā bhuktvā cānnaṃ tathāvidham /
māsi dvitīye yaddattaṃ bāndhavaistu tato vrajet // GarP_2,5.104 //
vrajannevaṃ pralapate kṛpāṇatsarutāḍitaḥ / / parādhānamabhūtsarvaṃmama mūrkhaśiromaṇeḥ // GarP_2,5.105 //
mahatā puṇyayogena mānuṣyaṃ labdhavānaham /
tṛtīye māsi samprāpte gandharvanagare śubham // GarP_2,5.106 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347169 (0.004):
kliśyamānastataḥ pāśairnoyate yamakiṅkaraiḥ // GarP_2,16.15 // / tṛtīye māsi samprāpte gandharvanagaraṃ śubham /
tṛtīyamāsikaṃ piṇḍaṃ tatra bhuktvā brajatyasau / / vrajannevaṃ vilapate tadagreṇāhataḥ pathi // GarP_2,5.107 //
mayā na dattaṃ na hutaṃ hutāśane tapo na taptaṃ himaśailagahvare /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346807 (0.0):
GarP_2,15.89 // / mayā na dattaṃ na hutaṃ hutāśane tapo na taptaṃ himaśailagahvare /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337097 (0.064):
vrajannevaṃ vilapate parighāhatipīḍitaḥ // GarP_2,5.128 // / na dattaṃ na hutaṃ taptaṃ na snātaṃ na kṛtaṃ hitam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347384 (0.064):
pātheyārthaṃ mayā kiñcinna pradattaṃ dvijāyaca // GarP_2,16.31 // / na dattaṃ na hutaṃ japtaṃ na snātaṃ na kṛtaṃ stutam /
na sevitaṃ gāṅgamaho mahājalaṃ śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336674 (0.0):
gotṛptihetorna ca gocaraḥ kṛtaḥ śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336725 (0.0):
purāṇadṛṣṭo na hi sevito 'dhvā śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336850 (0.0):
na sādhusaṅgātkimapi śrutaṃ mayā śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346811 (0.0):
mayā na dattaṃ na hutaṃ hutāśane tapo na taptaṃ himaśailagahvare / / na sevitaṃ gāṅgamaho mahājalaṃ dehinkvacinnistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346818 (0.053):
na sevitaṃ gāṅgamaho mahājalaṃ dehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,15.90 // / na nityadānaṃ na gāvāhnikaṃ kṛtaṃ na vedadānaṃ na ca śāstrapustakam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368086 (0.053):
āplutya dehaṃ vidhinā dvije gurau dihinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,48.28 // / na mātṛpūjā na ca viṣṇuśaṅkarau gaṇeśacaṇaḍyau na ca bhāskaro 'pi vā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14367638 (0.060):
prāptaṃ suratnaṃ karasaṃsthitaṃ gataṃ dehankvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,48.6 // / yaḥ kṣattriyo bāhubalena saṃyuge lalāṭadeśādrudhiraṃ mukhe papau /
GarP_2,5.108 // / turye śailāgamaṃ māsi prāpnuyāttatra varṣaṇam /
tasyopari bhavetpakṣinpāṣāṇānāṃ nirantaram // GarP_2,5.109 //
caturthamāsikaṃ śrāddhaṃ bhuktvā tatra prasarpati / / sa patanneva vilapanpāṣāṇādyatipīḍitaḥ // GarP_2,5.110 //
na jñānamārgo na ca yogamārgo na karmamārgo na ca bhaktimārgaḥ /
na sādhusaṅgātkimapi śrutaṃ mayā śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336675 (0.0):
gotṛptihetorna ca gocaraḥ kṛtaḥ śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336726 (0.0):
purāṇadṛṣṭo na hi sevito 'dhvā śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336802 (0.0):
na sevitaṃ gāṅgamaho mahājalaṃ śarīra he nistara yattvayā kṛtam //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346818 (0.004):
na sevitaṃ gāṅgamaho mahājalaṃ dehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,15.90 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368086 (0.004):
āplutya dehaṃ vidhinā dvije gurau dihinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,48.28 // / na mātṛpūjā na ca viṣṇuśaṅkarau gaṇeśacaṇaḍyau na ca bhāskaro 'pi vā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14367638 (0.009):
prāptaṃ suratnaṃ karasaṃsthitaṃ gataṃ dehankvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,48.6 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346793 (0.016):
purā kṛtaṃ karma sadaiva bhujyate dehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,15.89 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368040 (0.016):
kośaṃ svakīyaṃ malamūtrapūritaṃ dehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,48.26 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368063 (0.031):
prabhāsanātho na ca bhaktisaṃstuto dehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,48.27 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346843 (0.043):
purā nadṛṣṭaṃ na ca sevito 'dhvā dehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,15.91 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346888 (0.043):
tasminmṛte tadvratapālanaṃ vā dehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,15.93 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368108 (0.043):
yañcopacārairbaliyuktacandanairdehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,48.29 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368132 (0.043):
gatiṃ na vīkṣeta sa vai vimūḍhadhīrdehinkvacinnistara yattvayā kṛtam // / GarP_2,48.30 //
GarP_2,5.111 // / tataḥ krūrapura māsi pañcame yāti kāśyapa /
bhuvi dattaṃ piṇḍajalaṃ bhuktvā krūrapuraṃ vrajet // GarP_2,5.112 //
vrajannevaṃ vilapate paṭṭiśaiḥ pātitaḥ pathi / / hā mātarhāpitarbhrātaḥ sutā hā hā mama striyaḥ // GarP_2,5.113 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336948 (0.056):
ghaṭīmātrantu viśramya vicitranagaraṃ vrajet // GarP_2,5.117 // / vrajannevaṃ vilapate śūlāgreṇa vidāritaḥ // GarP_2,5.118 //
yuṣmābhirnopadiṣṭo 'hamavasthāṃ prāpta īdṛśīm /
evaṃ lālapyamānaṃ te yamadūtā vadantihi // GarP_2,5.114 // / kva mātā kva pitā mūḍha kva jāyā kva sutaḥ suhṛt /
svakarmopārjite bhuṅkṣvaṃ mūrkha yātāściraṃ pathi // GarP_2,5.115 //
jānāsi śambalamalaṃ balamadhvagānāṃ no 'śambalaḥ prayatate paralokagatyai
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26693853 (0.050):
śrīsiṅgakṣitipālakaḥ prayatate yadyatsamāṭīkituṃ tattatpūrayituṃ cireṇa
gantavyamasti tava niścitameva tena mārgeṇa yena na bhavet krayavikrayo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347059 (0.049):
gantavyamasti tava niścitameva tena mārgeṇa yatra bhavataḥ krayavikrayau
'pi // GarP_2,5.116 // / ūnaṣāṇmāsike krauñce bhuktvā piṇḍantu sodakam /
ghaṭīmātrantu viśramya vicitranagaraṃ vrajet // GarP_2,5.117 //
vrajannevaṃ vilapate śūlāgreṇa vidāritaḥ // GarP_2,5.118 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336868 (0.056):
bhuvi dattaṃ piṇḍajalaṃ bhuktvā krūrapuraṃ vrajet // GarP_2,5.112 // / vrajannevaṃ vilapate paṭṭiśaiḥ pātitaḥ pathi /
kutra yāmi na hi gāmi jīvitaṃ hā mṛtasya maraṇaṃ punarna vai /
itthameva vilapan prayātyasau yātanārhadhṛtavigrahaḥ pati // GarP_2,5.119
vicitranagare tatra vicitro nāma pārithivaḥ / / tatra ṣaṇmāsapiṇḍena tṛptaḥ san vrajate puraḥ // GarP_2,5.120 //
vrajannevaṃ vilapate prāsāgreṇa prapīḍitaḥ // GarP_2,5.121 //
mātā bhrātā pitā putraḥ ko 'pi me vartate na vā /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2916222 (0.048):
kaścitsattvaḥ sulabharūpo yo na mātābhūtpitā vā bhrātā vā bhaginī vā putro
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11220387 (0.052):
BP1.1.152a/ na ca bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9414397 (0.052):
na ca bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13218538 (0.052):
NM2.23a/ yo na bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3614300 (0.052):
yo na bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2027781 (0.053):
ca madarthaḥ duḥkhaṃ vyavasyamānā syāt | atha vā syāt mama pitā bhrātā / bhāryā putro vā | kathaṃ dveṣṭavyam | iti | anusmareccāgāminyadhvani mama
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18882807 (0.054):
tathā pūrvakṛtaṃ karma kartāram upagacchati // RKV_171.26 // / na mātā na pitā bhrātā na bhāryā na sutāḥ suhṛt /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222864 (0.055):
na mātā na pitā caiva $ na bhrātā naiva bāndhavāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459731 (0.055):
na mātā na pitā caiva na bhrātā naiva bāndhavāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19613298 (0.056):
01,057.068b@036_0028 asyā nāsti pitā bhrātā mātā mātula eva ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20726967 (0.058):
13,112.012a asahāyaḥ pitā mātā tathā bhrātā suto guruḥ / 13,112.012c jñātisaṃbandhivargaś ca mitravargas tathaiva ca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888709 (0.058):
asahāyaḥ pitā mātā $ tathā bhrātā suto guruḥ & / jñātisaṃbandhivargaś ca % mitravargas tathaiva ca // BrP_217.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11160018 (0.058):
asahāyaḥ pitā mātā tathā bhrātā suto guruḥ / / jñātisaṃbandhivargaś ca mitravargas tathaiva ca // BrP_217.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7694087 (0.061):
praṇayād eva saṃkruddhā bhartāram idam abravīt // Ram_2,24.1 // / āryaputra pitā mātā bhrātā putras tathā snuṣā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897917 (0.062):
MSS_5276 1 āryaputra pitā mātā bhrātā putras tathā snuṣā / / MSS_5276 2 svāni puṇyāni bhuñjānāḥ svaṃ svaṃ bhāgyamupāsate //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10402457 (0.062):
12,287.037c dānapathyodano jantuḥ svakarmaphalam aśnute / 12,287.038a mātā putraḥ pitā bhrātā bhāryā mitrajanas tathā
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15228886 (0.064):
hato 'nena mama bhrātā $ mama putraḥ pitā mama & / mātulo bhāgineyaśca % ruṣā saṃrabdhacetasaḥ // Bh_4.43 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4075005 (0.064):
hato 'nena mama bhrātā mama putraḥ pitā mama / / mātulo bhāgineyaśca ruṣā saṃrabdhacetasaḥ // Bh_4.43 //
yo māmuddharate pāpaṃ patantaṃ duḥ khasāgare // GarP_2,5.122 //
vrajatastatra mārge tu tatra vaitaraṇī śubhā / / śatayojanavistīrṇā pūyaśoṇitasaṃkulā // GarP_2,5.123 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347305 (0.045):
śatayojanavistīrṇāṃ pūyaśoṇitasaṃkulām // GarP_2,16.26 //
āyāti tatra dṛśyante nāvikā dhīvarādayaḥ / / te vadanti pradattā gauryadi vaitaraṇī tvayā /
nāvamenāṃ samāroha sukenottara vai nadīm // GarP_2,5.124 //
tatra yena pradattā gauḥ sa sukhenaiva tāṃ taret /
adāyī tatra ghṛṣyeta karagrāhantu nāvikaiḥ // GarP_2,5.125 //
ukhaiḥ kākairbakolūkaistīkṣṇatuṇḍairvitudyate /
manujānāṃ hitaṃ dānamante vaitaraṇī khaga // GarP_2,5.126 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347336 (0.042):
tena tatra pradattā gaustayā nāvā prasarpati / / manujānāṃ hitaṃ dānamante vaitaraṇī smṛtā // GarP_2,16.28 //
dattā pāpaṃ dahet sarvaṃ mama lokantu sā nayet /
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1017910 (0.061):
sa vai na sarvamivānayet nedyajamānātparāgannamasadityardham vā bhūyo vā
maptame māsi samprāpte puraṃ bahvāpadaṃ mṛtaḥ // GarP_2,5.127 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347439 (0.047):
saptame māsi samprāpte puraṃ bahvāpadaṃ vrajet /
vrajettu sodakaṃ bhuktvā piṇḍaṃ vai saptamāsikam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337122 (0.048):
māsyaṣṭame duḥ khade tu pare bhuktvātha sodakam / / piṇḍaṃ prayātsayau tārkṣya nānākrandapuraṃ tataḥ // GarP_2,5.130 //
vrajannevaṃ vilapate parighāhatipīḍitaḥ // GarP_2,5.128 //
na dattaṃ na hutaṃ taptaṃ na snātaṃ na kṛtaṃ hitam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10838523 (0.037):
atra dattaṃ hutaṃ taptaṃ sarvaṃ bhavati cākṣayam // RKS_91.93 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104783 (0.043):
06,039.028a aśraddhayā hutaṃ dattaṃ tapas taptaṃ kṛtaṃ ca yat
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628777 (0.043):
aśraddhayā hutaṃ dattaṃ tapas taptaṃ kṛtaṃ ca yat
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630804 (0.043):
aśraddhayā hutaṃ dattaṃ tapas taptaṃ kṛtaṃ ca yat Bhg_17.028a
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344375 (0.043):
aśraddhayā hutaṃ dattaṃ tapastaptaṃ kṛtaṃ ca yat /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12864066 (0.043):
MSS_3526 1 aśraddhayā hutaṃ dattaṃ tapastaptaṃ kṛtaṃ ca yat /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466585 (0.043):
aśraddhayā hutaṃ dattaṃ tapas taptaṃ kṛtaṃ ca yat |
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347388 (0.045):
pātheyārthaṃ mayā kiñcinna pradattaṃ dvijāyaca // GarP_2,16.31 // / na dattaṃ na hutaṃ japtaṃ na snātaṃ na kṛtaṃ stutam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19933975 (0.048):
03,281.096a yadi me 'sti tapas taptaṃ yadi dattaṃ hutaṃ yadi
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20186513 (0.051):
07,041.010a kiṃ dattaṃ hutam iṣṭaṃ vā sutaptam atha vā tapaḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10795318 (0.053):
atra dattaṃ hutaṃ ceṣṭaṃ tapas taptaṃ suduṣkaram // RKS_34.49 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10773714 (0.063):
anyakṣetre sahasraṃ tu dattaṃ taptaṃ hutaṃ tathā // RKS_8.59 // / ekaṃ tu kalpagā tīre tulyaṃ bhavati vā na vā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14336781 (0.064):
vrajannevaṃ vilapate tadagreṇāhataḥ pathi // GarP_2,5.107 // / mayā na dattaṃ na hutaṃ hutāśane tapo na taptaṃ himaśailagahvare /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346797 (0.064):
GarP_2,15.89 // / mayā na dattaṃ na hutaṃ hutāśane tapo na taptaṃ himaśailagahvare /
yādṛśaṃ caritaṃ karma mūḍhātman bhuṅkṣva tādṛśam // GarP_2,5.129 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347396 (0.055):
na dattaṃ na hutaṃ japtaṃ na snātaṃ na kṛtaṃ stutam / / yādṛśaṃ karma caritaṃ mūḍha bhuṅkṣveti tādṛśam // GarP_2,16.32 //
māsyaṣṭame duḥ khade tu pare bhuktvātha sodakam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337084 (0.048):
vrajettu sodakaṃ bhuktvā piṇḍaṃ vai saptamāsikam /
piṇḍaṃ prayātsayau tārkṣya nānākrandapuraṃ tataḥ // GarP_2,5.130 //
prayāṇe ca pravadate musalāghātapīḍitaḥ / / kva jāyācaṭulaiścāṭupaṭubhirvacanairmama // GarP_2,5.131 //
bhojanaṃ bhallabhallībhirmusalaiśca kva māraṇam /
navame māsi dattaṃ vai nānākrandapure tataḥ // GarP_2,5.132 //
piṇḍamaśrāti karuṇaṃ nānākrandān karotyapi /
daśame māsi dattaṃ vai sutaptabhavanaṃ tataḥ // GarP_2,5.133 //
sarannevaṃ vilapate halāhatihataḥ pathi / / kva sūnupeśalakaraiḥ pādasaṃvāhanaṃ mama // GarP_2,5.134 //
kva dūtavajrapratimakairmatpadakarṣaṇam /
daśame māsi piṇḍādi tatra bhuktvā prasarpati // GarP_2,5.135 //
māse caikādaśe pūrṇe puraṃ raudraṃ sa gacchati /
gacchanneva vilapate yathā pṛṣṭhe prapīḍitaḥ // GarP_2,5.136 // / kvāhaṃ satūlīśayane parivartan kṣaṇe kṣaṇe /
bhaṭahastabhraṣṭayaṣṭikṛṣṭapṛṣṭhaḥ kva vā punaḥ // GarP_2,5.137 //
kṣitau dattañca piṇḍādi bhuktvā tatra tato vrajet /
payovarṣaṇamityetannāmakaṃ puramaṇḍaja // GarP_2,5.138 //
vrajannevaṃ vilapate kuṭhārairmūrdhni tāḍitaḥ / / kva bhṛtyakomalakarairgandhatailāvasecanam // GarP_2,5.139 //
kva kīnāśānugaiḥ krodhātkuṭhāraiḥ śirasi vyathā /
ūnābdikañca yacchrāddhaṃ tatra bhuṅkte suduḥ khitaḥ // GarP_2,5.140 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347541 (0.056):
dvādaśe māsi yacchrāddhaṃ tatra bhuṅkte suduḥ śitaḥ // GarP_2,16.42 //
saṃpūrṇe tu tato varṣe śītāḍhyaṃ nagaraṃ vrajet /
gacchannevaṃ churikayā cchinnajihvastu roditi // GarP_2,5.141 //
priyālāpaiḥ kva ca sasamadhuratvasya varṇanam /
uktamātre 'sipatrādijihvācchedaḥ kva caiva hi // GarP_2,5.142 //
vārṣikaṃ piṇḍadānādi bhuktvā tatra prasarpati /
bahubhītikaraṃ tattat piṇḍajaṃ devamāsthitaḥ // GarP_2,5.143 //
prakāśayati pāppānamātmānañca vinindati / / yoṣidapyevametasmin mārge vai paridevati // GarP_2,5.144 //
tato yāmyaṃ nātidūre nagaraṃ sa hi gacchati /
catvāriṃśadyojanāni caturyuktānivistṛtam // GarP_2,5.145 //
trayodaśa pratīhārāḥ śravaṇā nāma tatra vai / / śravaṇākarmatastuṣyantyanyathā krodhamāpnuyuḥ // GarP_2,5.146 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800789 (0.039):
śrāvaṇī syān muṇḍitikā bhikṣuḥ śravaṇaśīrṣikā / / śravaṇā ca pravrajitā parivrājī tapodhanā // Rajni_4.17
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18071421 (0.044):
tadidamuktaṃ prayukteṣu , nāprayukteṣu / na hi , bhavati yathā ---- / śravaṇakuṇḍalami / iti / tathā ---- nitambakāñcī ityapi / yathā vā ----
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21591750 (0.054):
222.009. upagupta uvāca evamastu iti/ / 222.010. tataḥ sa dharmaśravaṇe 'dhīṣṭaḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20917545 (0.060):
sādhyasādhakhasyābhāvāt/ anena sapakṣasyāpītyetadapi vyākhyātaprāyam/ / tadabhāvepīti// śravaṇādirūpasādhakasyaiva tatra satvenābhāvadvayābhāvepi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543865 (0.063):
atyantamahatī nāma dvādaśī sā prakīrttitā // / iti viṣṇudharmottarāt / / śravaṇadvādaśīvratanimittopavāsapāraṇaṃ tu pāraṇādine ubhayānuvṛttau
tatastatrāśu raktākṣaṃ bhinnāñjanacayopamam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914564 (0.027):
gatamātro 'tiraktākṣaṃ bhinnāñjanacayaprabham / / mṛtyukālāntakādīnāṃ madhye paśyati vai yamam // MarkP_10.77 //
mṛtyukālāntakādīnāṃ madhye paśyati vai yamam // GarP_2,5.147 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914572 (0.0):
gatamātro 'tiraktākṣaṃ bhinnāñjanacayaprabham / / mṛtyukālāntakādīnāṃ madhye paśyati vai yamam // MarkP_10.77 //
daṃṣṭrākarālavadanaṃ bhṛkuṭīdāruṇākṛtim /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914578 (0.029):
mṛtyukālāntakādīnāṃ madhye paśyati vai yamam // MarkP_10.77 // / daṃṣṭrākarālavadanaṃ bhrakuṭīdāruṇākṛtim /
virūpairbhoṣaṇairvaktrairvṛtaṃ vyādhiśataiḥ prabhum // GarP_2,5.148 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914586 (0.0):
daṃṣṭrākarālavadanaṃ bhrakuṭīdāruṇākṛtim / / virūpairbhoṣaṇairvaktrairvṛtaṃ vyādhiśataiḥ prabhum // MarkP_10.78 //
daṇḍāsaktamahābāhuṃ pāśahastaṃ subhairavam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914594 (0.0):
virūpairbhoṣaṇairvaktrairvṛtaṃ vyādhiśataiḥ prabhum // MarkP_10.78 // / daṇḍāsaktaṃ mahābāhuṃ pāśahastaṃ subhairavam /
tannirdiṣṭāṃ tato janturgatiṃ yāti śubhāśubhām // GarP_2,5.149 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914600 (0.0):
daṇḍāsaktaṃ mahābāhuṃ pāśahastaṃ subhairavam / / tannirdiṣṭāṃ tato yāti gatiṃ jantuḥ śubhāśubhām // MarkP_10.79 //
pāpī pāpāṃ gatiṃ yāti yathā te kathitaṃ purā /
chatropānahadātāro ye ca veśmapradāyakāḥ // GarP_2,5.150 //
ye tu puṇyakṛtastatra te paśyanti yamaṃ tadā /
saumyākṛtiṃ kuṇḍalinaṃ maulimantaṃ dhṛtaśriyam // GarP_2,5.151 //
ekādaśe dvādaśe hi ṣaṇmāse ābdike tathā / / viprān bahūn bhojayet tatra yanmahatī kṣudhā // GarP_2,5.152 //
jīvan putrakalatrādipradiṣṭamitaraiḥ khaga /
yo na sādhayati svārthamevaṃ paścāddhikhidyate // GarP_2,5.153 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345547 (0.057):
etatte sarvamākhyātaṃ mayā caivordhvadaihikam // GarP_2,14.58 // / yacchrutvā sarvapāpebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975381 (0.062):
GarP_3,28.77 // / tayoḥ svarūpaṃ praviditvaiva pūrvaṃ punaḥ punaḥ svīkarotyeva mūḍhaḥ /
etat te sarvamākhyātaṃ saṃyaminyāṃ yathāgati / / proktamāvarṣakṛtyaṃ te kimanyacchrotumicchasi // GarP_2,5.154 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342402 (0.0):
uddhṛtaḥ pretabhāvādvai kimanyacchrotumicchasi // GarP_2,9.74 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24963094 (0.0):
evamuktaṃ mayā sarvaṃ kimanyacchrotumicchasi // GarP_3,18.78 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24947383 (0.036):
etatsarvaṃ mayākhyātaṃ kimanyacchrotumicchatha // GarP_3,1.91 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe sūtaśaunakasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884982 (0.055):
bhaviṣyati sarvam etat satyam* / tena gatvā khanitaṃ yāvat tat sarvaṃ tat / tathaiva tenābhiśraddadhītam* / / tataḥ paścāt sa pāradārikasya sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523728 (0.055):
010.004. yāvat tat sarvaṃ tat tathaiva/ / 010.004. tenābhiśraddadhātam/ / 010.005. tataḥ paścāt sa pāradārikāsya sakāśamupasaṃkrāntaḥ/
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772639 (0.060):
ins.:: bhīṣma uvāca: etat te sarvam ākhyātaṃ !nārado1ktaṃ maye0ritam ! / <12327.1/002> X pāraṃparyā3gataṃ hy etat !pitrā me kathitaṃ purā
Varahamihira: Yogayatra (yogay1_u.htm.txt) 28726831 (0.062):
BY_16.21cd/.(tada)nūkam iti proktam iha paścāt karoti yat//
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6721654 (0.063):
yadyadgātraṃ mahārūkṣaṃ śirālaṃ māṃsavarjitam // GarP_1,65.85 // / tattatsyā daśubhaṃ sarvaṃ tato 'nyathā /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15778458 (0.063):
<12331.20/3> hṛdayeno7dvahan bhāraṃ !yad uktaṃ paramā3tmanā !!12331.20! / <12331.21/1> paścād asyā7bhavad rājann !ātmanaḥ sādhvasaṃ mahat !
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345547 (0.064):
etatte sarvamākhyātaṃ mayā caivordhvadaihikam // GarP_2,14.58 // / yacchrutvā sarvapāpebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ /
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340884 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341355 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342403 (0.0):
uddhṛtaḥ pretabhāvādvai kimanyacchrotumicchasi // GarP_2,9.74 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342413 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde rājakṛtavṛṣotsargakriyādinirūpaṇaṃ nāma navamo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343921 (0.0):
pāśabaddho naro yastu vikarmanirato bhavet // GarP_2,11.11 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344791 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargadānadharmaputrādipraśaṃsanaṃ nāma
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345579 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde godānavṛṣotsargadaśadānabhūridānādinirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346930 (0.0):
strīṇāṃ śarīraṃ pratilabhya dehī bravīti karmāṇi kṛtāni pūrvam // / GarP_2,15.95 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmadṛpretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347704 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde pretayātrādinirūpaṇaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348059 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretaklape
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348627 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348962 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamamandirapraveśatadājñālabdhamanuṣyādi
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349648 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pratakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351563 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde pretakṛtitaduktitaccihnatadvimuktyupāyanirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354891 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde babhruvāhanapretasaṃvāde
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355389 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355868 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14356681 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde nānādānanirūpaṇaṃ nāma triṃso 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361566 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde aurdhvadehikādinirūpaṇaṃ nāma catustriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362727 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde 'naśanamṛta gatinirūpaṇaṃ nāma ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde varṣakṛtyayamalokamārgayātanādinirūpaṇaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695717 (0.0):
prajākartrādisṛṣṭirnāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342418 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde rājakṛtavṛṣotsargakriyādinirūpaṇaṃ nāma navamo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347708 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde pretayātrādinirūpaṇaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14356683 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde nānādānanirūpaṇaṃ nāma triṃso 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361570 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde aurdhvadehikādinirūpaṇaṃ nāma catustriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364930 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsarganirūpaṇaṃ nāmai kacatvāriṃśattamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14365254 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde bhūdānādinirūpaṇaṃ nāma dvicatvāriṃśatamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14365347 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde śuddhinirūpaṇaṃ nāma tricatvāriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366234 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde pratyābdikādiśrāddhanirūpaṇaṃ nāma pañcacatvāriṃśo
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951434 (0.0):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339407 (0.012):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvidṛ dhadṛpretakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargamāhātmyanirūpaṇaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953939 (0.012):
kṛṣṇagaruḍasaṃvāde devādistutitattattāratamyanirūpaṇaṃ nāma saptamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 8
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950697 (0.013):
brahmakāṇḍe guṇavaiṣamyabhedabrahmadehasvarūpaguṇasāmyanirūpaṇaṃ nāma / caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695224 (0.013):
sṛṣṭivarṇanaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694678 (0.013):
viṣayanirūpaṇaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332840 (0.013):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696632 (0.013):
uttānapādavaṃśādivarṇanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952561 (0.013):
tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697250 (0.016):
viṣṇupūjopayogivajranābhamaṇḍalanirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341362 (0.016):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇa garuḍasaṃvāde śrāddhakartrātmaśrāddhayornirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo
śrīgaruḍamahāpurāṇam 6 / garuḍa uvāca / / api sādhanayuktasya tīrthadānaratasya ca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695718 (0.0):
prajākartrādisṛṣṭirnāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339410 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargamāhātmyanirūpaṇaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341366 (0.0):
śrīkṛṣṇa garuḍasaṃvāde śrāddhakartrātmaśrāddhayornirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342421 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde rājakṛtavṛṣotsargakriyādinirūpaṇaṃ nāma navamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343744 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde śrāddhasya tṛptidatvādinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344409 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde mṛtasya dharmamātrānuyāyitvanirūpaṇaṃ nāma dvādaśo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 13 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344805 (0.0):
trayodaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 14 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345590 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde godānavṛṣotsargadaśadānabhūridānādinirūpaṇaṃ nāma / caturdaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 15
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348982 (0.0):
dehāṃntaraprāptinirūpaṇaṃ nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349660 (0.0):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 21 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14350171 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde svapnādhyāyo nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351335 (0.0):
nirūpaṇaṃ nāma dvāviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 23 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351584 (0.0):
nāma trayoviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 24 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354908 (0.0):
pretatvahetutannivṛttyupāyanirūpaṇaṃ nāma saptaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 28 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359029 (0.0):
jantūtpattitadgadhātvādivibhāgabhuvanādivibhāgavarṇanaṃ nāma dvātriṃśo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 33 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368441 (0.0):
nāmāṣṭacatvāriṃśattamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 49 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951436 (0.0):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954593 (0.0):
devakṛtaviṣṇustutidevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961095 (0.0):
mahālakṣmyavatārādinirūpaṇaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 17 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695225 (0.011):
sṛṣṭivarṇanaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
akṛte tu vṛṣotsarge paralokagatirna hi // GarP_2,6.1 //
tasmāt kṛṣṇa vṛṣotsargaḥ kartavya iti me śrutam / / kiṃ phalaṃ vṛṣayajñasya purā kena kṛto hare // GarP_2,6.2 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339415 (0.063):
garuḍa uvāca / / śrutaṃ me mahādākhyānaṃ vṛṣotsargaphalaṃ hare /
anaḍvān kīdṛśaḥ proktaḥ kasmin kāle viśeṣataḥ / / ko vidhistasya nirdiṣṭaḥ sarvaṃ me kṛpayā vada // GarP_2,6.3 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340915 (0.044):
kriyāḥ katividhāḥ proktā vadaitatsarvameva me // GarP_2,8.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975515 (0.048):
tayormadhye grāhyabhāryāṃ vada tvamagrāhyabhāryāṃ cāpi samyagvada tvam // / GarP_3,28.84 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14334213 (0.061):
kathaṃ dāhaḥ prakartavyastanme vada jagatpate // GarP_2,4.102 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
śrīkṛṣṇa uvāca / / itihāsaṃ mahāpuṇyaṃ pravakṣyāmi khageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975515 (0.036):
tayormadhye grāhyabhāryāṃ vada tvamagrāhyabhāryāṃ cāpi samyagvada tvam // / GarP_3,28.84 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14334213 (0.058):
kathaṃ dāhaḥ prakartavyastanme vada jagatpate // GarP_2,4.102 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975309 (0.059):
dvayostyāgaṃ kīdṛśaṃ me vadasva tyāgātsukhaṃ kīdṛśaṃ me vadasva // / GarP_3,28.74 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340915 (0.061):
kriyāḥ katividhāḥ proktā vadaitatsarvameva me // GarP_2,8.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347753 (0.062):
pakṣirājavacaḥ śrutvā bhagavānvākyamabravīt // GarP_2,17.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / śṛṇuṣva vacanaṃ satyaṃ sarveṣāṃ saukhyadāyakam /
brahmaputreṇa yat proktaṃ rājānaṃ vīravāhanam // GarP_2,6.4 //
virādhanagare rājā vīravāhananāmakaḥ /
dharmātmā satyasandhaśca vadānyo vipratuṣṭikṛt // GarP_2,6.5 //
sa kadācidvanaṃ vīro mahātmākheṭakaṃ gataḥ /
kiñcit praṣṭumanāstārkṣya vasiṣṭhasyāśramaṃ yayau // GarP_2,6.6 //
namaskṛtya muniṃ tatra kṛtāsanaparigrahaḥ / / paśrayāvanato rājā papraccha ṛṣisaṃsadi // GarP_2,6.7 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10104763 (0.063):
pitāmahena dattarghyaḥ kṛtāsanaparigrahaḥ / / māmuvāca mahābhāgo maitreya pulahāgrajaḥ // ViP_1,1.23 //
rājovāca / / mune mayā kṛto dharmo yathāśakti prayatnataḥ /
yamasya śāsanaṃ śrutvā bibhemi nitarāṃ hṛdi // GarP_2,6.8 //
yamañca yamadūtāṃśca nirayān ghoradarśanān /
na paśyāmi mahābhāga tathā vada dayānidhe // GarP_2,6.9 //
vasiṣṭha uvāca / / dharmā bahuvidhā rājan varṇyante śāstrakovidaiḥ /
sūkṣmatvānna vijānanti karmamārgavimohitāḥ // GarP_2,6.10 //
dānaṃ tīrthaṃ tapo yajñāḥ saṃnyāsaḥ paitṛko mahaḥ /
dharmeṣu gṛhyamāṇeṣu vṛṣotsargo viśeṣitaḥ // GarP_2,6.11 // / eṣṭavyā bahavaḥ putrā yadyeko 'pi gayāṃ vrajet /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19836092 (0.0):
03,085.007a yadarthaṃ puruṣavyāghra kīrtayanti purātanāḥ / 03,085.007c eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko 'pi gayāṃ vrajet
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3809035 (0.0):
tatraiṣā pitṛbhirgītā $ gāthā bhāgamabhīpsubhiḥ // MatsP_22.5 // / eṣṭavyā bahavaḥ putrā $ yadyeko 'pi gayāṃ vrajet &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8848564 (0.0):
tatraiṣā pitṛbhirgītā gāthā bhāgamabhīpsubhiḥ // MatsP_22.5 // / eṣṭavyā bahavaḥ putrā yadyeko 'pi gayāṃ vrajet /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402816 (0.0):
gayāśīrṣe vaṭe śrāddhaṃ yo naḥ kuryāt samāhitaḥ || Vi_85.70 || / eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko 'pi gayāṃ vrajet /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19833303 (1.788):
03,082.084c punāty āsaptamaṃ rājan kulaṃ nāsty atra saṃśayaḥ / 03,082.085a eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko 'pi gayāṃ vrajet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20705343 (1.788):
13,088.014a eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko 'pi gayāṃ vrajet
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26892652 (1.788):
pāyasaṃ madhusaṃyuktaṃ $ varṣāsu ca maghāsu ca & / eṣṭavyā bahavaḥ putrā % yady eko 'pi gayāṃ vrajet // BrP_220.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11163960 (1.788):
pāyasaṃ madhusaṃyuktaṃ varṣāsu ca maghāsu ca / / eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko 'pi gayāṃ vrajet // BrP_220.32 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4581076 (1.788):
ājena sarvalohena varṣāsu ca maghāsu ca / / eṣṭavyā bahavaḥ putrā yadyeko 'pi gayāṃ vrajet /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955487 (1.788):
MSS_8170 2 teṣāṃ vai samavetānām api kaścid gayāṃ vrajet // / MSS_8171 1 eṣṭavyā bahavaḥ putrā yadyeko'pi gayāṃ vrajet /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955498 (1.788):
MSS_8172 1 eṣṭavyā bahavaḥ putrā yadyeko'pi gayāṃ vrajet /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210389 (1.788):
Viṣṇu 85.71a/ eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko^api gayāṃ vrajet\ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6729332 (0.022):
eṣṭavyā bahavaḥ puttrā yadyeko 'pi gayāṃ vrajet // GarP_1,84.33 //
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26293424 (0.053):
13,088.014a eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko 'pi gayāṃ vrajet
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24634503 (0.053):
03,082.085a eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko 'pi gayāṃ vrajet
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24637290 (0.053):
03,085.007c eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko 'pi gayāṃ vrajet
yajeta vāśvamedhena nīlaṃ vā vṛṣamutsṛjet // GarP_2,6.12 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19836095 (0.0):
03,085.007c eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko 'pi gayāṃ vrajet / 03,085.007d*0456_01 yajeta vāśvamedhena nīlaṃ vā vṛṣam utsṛjet
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6729336 (0.0):
eṣṭavyā bahavaḥ puttrā yadyeko 'pi gayāṃ vrajet // GarP_1,84.33 // / yajeta vāśvamedhena nīlaṃ vā vṛṣamutsṛjet /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3809038 (0.0):
eṣṭavyā bahavaḥ putrā $ yadyeko 'pi gayāṃ vrajet & / yajeta vāśvamedhena % nīlaṃ vā vṛṣamutsṛjet // MatsP_22.6 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8848567 (0.0):
eṣṭavyā bahavaḥ putrā yadyeko 'pi gayāṃ vrajet / / yajeta vāśvamedhena nīlaṃ vā vṛṣamutsṛjet // MatsP_22.6 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402819 (0.0):
eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko 'pi gayāṃ vrajet / / yajeta vāśvamedhena nīlaṃ vā vṛṣam utsṛjet || Vi_85.71 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19833320 (0.021):
03,082.085b*0422_02 tato gayāṃ samāsādya brahmacārī samāhitaḥ / 03,082.085c yajeta vāśvamedhena nīlaṃ vā vṛṣam utsṛjet
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210394 (0.021):
Viṣṇu 85.71c/ yajeta\ vā^aśvamedhena nīlaṃ vā vṛṣam utsṛjet\ //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10804035 (0.022):
tatra snāto divaṃ yāti na punargarbham āviśet / / yajeta vāśvamedhena nīlaṃ vā vṛṣam utsṛjet // RKS_44.23 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955491 (0.031):
MSS_8171 1 eṣṭavyā bahavaḥ putrā yadyeko'pi gayāṃ vrajet / / MSS_8171 2 yajeta vāśvamedhena nīlaṃ vā vṛṣamutsṛjet //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23424182 (0.035):
gaurīṃ vāpy udvahet kanyāṃ $ nīlaṃ vā vṛṣam utsṛjet & / yajeta vāśvamedhena % vidhivad dakṣiṇāvatā // ViP_3,16.20 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5130844 (0.035):
gaurīṃ vāpy udvahet kanyāṃ nīlaṃ vā vṛṣam utsṛjet / / yajeta vāśvamedhena vidhivad dakṣiṇāvatā // ViP_3,16.20 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10143378 (0.035):
gaurīṃ vāpyudvahetkanyāṃ nīlaṃ vā vṛṣamutsṛjet / / yajeta vāśvamedhena vidhivaddakṣiṇāvatā // ViP_3,16.20 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20705346 (0.039):
13,088.014a eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko 'pi gayāṃ vrajet / 13,088.014b*0406_01 yajed vā aśvamedhena nīlaṃ vā vṛṣam utsṛjet
brahmahatyādipāpāni jñānājñānakṛtāni ca /
nīlodvāhena śudhyettu samudraplavanena vā // GarP_2,6.13 //
ekādaśāhe rājendra yasya notsūjyate vṛṣaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335886 (0.063):
ekādaśāhe pretasya yasyātsṛjyeta no vṛṣaḥ / / pretatvaṃ susthiraṃ tasya dattaiḥ śrāddhaśatairapi // GarP_2,5.40 //
pretatvaṃ niścalaṃ tasya kṛtaiḥ śrāddhaistu kiṃ bhavet // GarP_2,6.14 //
yathākathañcit kartavyastīrthe vā pattane 'tha vā / / vṛṣayajñaiḥ pramucyate nānyathā sādhanaiḥ khaga // GarP_2,6.15 //
vṛṣabhaṃ pañcakalyāṇaṃ yuvānaṃ kṛṣṇakaṃbalam / / goyūthamadhye nitarāṃ vicarantaṃ vidhānataḥ // GarP_2,6.16 //
catasṛbhirvatsakābhirdvābhyāñcaivaikayā khaga /
vivāhya maṅgaladravyairmantravattaṃ samutsṛjet // GarP_2,6.17 //
iha ratīti ṣaḍṛgbhirhemaṃ kuryādvibhāvasoḥ /
kārtikyāṃ māghavaiśākhyāṃ saṃkrame pātaparvasu // GarP_2,6.18 //
tīrthe pitryekṣayāhe ca viśeṣeṇa praśasyate /
lohito yastu varṇena mukhe pucche ca pāṇḍuraḥ // GarP_2,6.19 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18872381 (0.0):
lohito yastu varṇena mukhe pucche ca pāṇḍuraḥ // RKV_146.78 //
pītaḥ khuraviṣāṇeṣu sa nīlo vṛṣa ucyate /
śvetavarṇo bhavedvipro lohitaḥ kṣattra ucyate // GarP_2,6.20 //
pītavarṇo bhavedvaiśyaḥ śūdraḥ kṛṣṇaḥ smṛto budhaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21351632 (0.060):
pīto vaiśyo madhyamaḥ syācchveto vipro'dhamaḥ smṛtaḥ / / kṛṣṇavarṇo bhavecchūdraḥ priye syādadhamādhamaḥ // Āk_1,13.15 //
yathāvarṇaṃ samuddiṣṭo varṇeṣu brāhmaṇādiṣu // GarP_2,6.21 //
atha vā raktavarṇastu sarveṣāmeva śasyate /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3170724 (0.052):
śarāvāṇāṃ tu sarveṣāṃ raktavarṇa athāpi vā // Vis_25.28 //
pitā pitāmahaścaiva tathaiva prapitāmahaḥ // GarP_2,6.22 // / āśāsate sutaṃ jātaṃ vṛṣotsargaṃ kariṣyati /
dharmastvaṃ vṛṣarūpeṇa jagadānandadāyakaḥ // GarP_2,6.23 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848870 (1.192):
viṣṇunā vidhṛtaścāsi % tataḥ śāntiṃ prayaccha me // MatsP_93.65 // / dharmastvaṃ vṛṣarūpeṇa $ jagadānandakāraka &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888380 (1.192):
viṣṇunā vidhṛtaścāsi tataḥ śāntiṃ prayaccha me // MatsP_93.65 // / dharmastvaṃ vṛṣarūpeṇa jagadānandakāraka /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4828037 (0.024):
viṣṇunā vidhṛto nityamataḥ śāntiṃ prayaccha me //AP_167.020cd/ / dharma tvaṃ vṛṣarūpeṇa jagadānandakārakaḥ /AP_167.021ab/
aṣṭamūrteradhiṣṭhānamataḥ śāntiṃ prayaccha me / / gaṅgāyamunayoḥ peyamantarvedi tṛṇaṃ cara // GarP_2,6.24 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848877 (0.046):
aṣṭamūrteradhiṣṭhānam % ataḥ śāntiṃ prayaccha me // MatsP_93.66 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888387 (0.046):
aṣṭamūrteradhiṣṭhānam ataḥ śāntiṃ prayaccha me // MatsP_93.66 //
dharmarājasya purato vācyaṃ me sukṛtaṃ vṛṣa /
dakṣiṇāṃse triśūlāṅkaṃ vāmorau cakracihnitam // GarP_2,6.25 //
iti saṃprārthya vṛṣabhaṃ gandhapuṣpākṣatādibhiḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21095949 (0.054):
prāg dattvārghyaṃ tato 'vyarcya gandha puṣpākṣatādinā |
vṛṣaṃ tatsatarīyuktaṃ pūjayitvā samutsṛjet // GarP_2,6.26 //
tasmādrājan vidhānena vṛṣotsargaṃ samācara / / bahusādhanayuktasya nānyathā sadgatistava // GarP_2,6.27 //
āsīttretāyuge pūrvaṃ videhanagare nṛpa /
brāhmaṇo dharmavatseti svakarmanirataḥ sudhīḥ // GarP_2,6.28 //
viṣṇubhakto 'titejasvī yathālābhena tuṣṭikṛt /
pitṛparvaṇi saṃprāpte kuśāryo kānanaṃ yayau // GarP_2,6.29 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339577 (0.052):
kāndiśīkaḥ samabhavaḍh yadbhaviṣyo yayau punaḥ // GarP_2,7.13 // / jhaṅkāreṣu ca jhillīnāṃ ghūkānāṃ ghūtkṛteṣvapi /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4354054 (0.055):
vitathaṃ cābhiṣicyātha bharadvājo vanaṃ yayau | *HV_23.52*365:2 | / [k: K2 Ñ2 V3 D3 after *365 cont.: :k]
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8197203 (0.064):
nivārya maraṇānmāsṃ ca yathākāmajṃ yayau tataḥ // SoKss_12,4.261 // / % | v| v v v | % A na vipulā
aṭannitastatastatra cinvan kuśapalāśakam / / sahasopetya puruṣāścātvāraścārudarśanāḥ // GarP_2,6.30 //
vibhrāntamanasaṃ gṛhya pratyagjagmurvihāyasā /
bahuvṛkṣasamākīrṇaṃ giridurgabhayānakam // GarP_2,6.31 //
vanādvanāntaraṃ ninyurnadīnadasamākulam /
sa tatra nagaraṃ rājan dadarśa bahuvistaram // GarP_2,6.32 //
gopuradvāraracitaṃ saudhaprāsādamaṇḍitam /
catvarāpaṇapaṇyādinaranārīsamākulam // GarP_2,6.33 //
tūryadvandvābhinirghoṣavīṇāpaṭahanāditam /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13576511 (0.061):
(AVParis_21,6.7) śaṅkhatūryaninādais tu vīṇādundubhisasmitaiḥ | pūjyamāno
kāṃścitkṣudhārditāndīnānmalinānvigataujasaḥ // GarP_2,6.34 //
tato 'tituṣṭānmalinānvastrakhaṇḍasamāvṛtān /
agrato hṛṣṭapuṣṭāṃśca svarṇavastropaśobhitān // GarP_2,6.35 //
tato 'pi surasaṃkāśānsa dṛṣṭvā vismito 'bhavat /
kiṃ svapna uta māyā vai madīyo mānaso bhramaḥ // GarP_2,6.36 //
sandihānaṃ dvijaṃ ninyuḥ puruṣā rājasannidhim /
sataddadarśa viprastu svarṇaprāsādamandire // GarP_2,6.37 //
siṃhāsanaṃmahādivyaṃ chatracāmaravījitam / / tatropa viṣṭaṃ rājānaṃ kirīṭakanakojjvalam // GarP_2,6.38 //
mahatyā ca śriyā yuktaṃ stūyamānaṃ suvandibhiḥ / / rājāpi dṛṣṭvā taṃ vipraṃ pratyutthāya kṛtāñjaliḥ // GarP_2,6.39 //
pūjayāmāsa vidhivanmadhuparkāsa nādibhiḥ /
santuṣṭamanasaṃ devamastauṣītparayā mudā // GarP_2,6.40 //
adya me saphalaṃ janma pāvitañca kulaṃ prabho /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 631432 (0.025):
kṛtārthaḥ sarvathā cāhaṃ $ bhavāmi vigatajvaraḥ / HV_App.I,31.2721 / / adya me saphalaṃ janma $ sākṣātkṛtavato hariṃ // HV_App.I,31.2722 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22116989 (0.025):
kṛtārthaḥ sarvathā cāhaṃ bhavāmi vigatajvaraḥ / HV_App.I,31.2721 / / adya me saphalaṃ janma sākṣātkṛtavato hariṃ // HV_App.I,31.2722 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560345 (0.043):
adya me saphalaṃ janma mahadgṛñca pavitritam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829292 (0.053):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalo maravaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859519 (0.053):
daṇḍavat praṇipatyorvyāṃ % praṇāmam akarot tadā // BrP_178.126 // / adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11130829 (0.053):
daṇḍavat praṇipatyorvyāṃ praṇāmam akarot tadā // BrP_178.126 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16149079 (0.057):
adya mām anugṛhṇīṣva **HV_App.I,29F.451**9:6a / adya me saphalaṃ janma HV_App.I,31.2722a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24981165 (0.057):
adya mām anugṛhṇīṣva HV_App.I,29F.451**9:6a / adya me saphalaṃ janma HV_App.I,31.2722a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26868131 (0.060):
yo 'ham aṃśāvatīrṇasya % mukhaṃ drakṣyāmi cakriṇaḥ // BrP_191.2 // / adya me saphalaṃ janma $ suprabhātā ca me niśā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11139441 (0.060):
yo 'ham aṃśāvatīrṇasya mukhaṃ drakṣyāmi cakriṇaḥ // BrP_191.2 // / adya me saphalaṃ janma suprabhātā ca me niśā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23448369 (0.061):
yo 'ham aṃśāvatīrṇasya % mukhaṃ drakṣyāmi cakriṇaḥ // ViP_5,17.2 // / adya me saphalaṃ janma $ suprabhātā ca me niśā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5155029 (0.061):
yo 'ham aṃśāvatīrṇasya mukhaṃ drakṣyāmi cakriṇaḥ // ViP_5,17.2 // / adya me saphalaṃ janma suprabhātā ca me niśā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10167987 (0.061):
yo 'ham aṃśāvatīrṇasya mukhaṃ drakṣyāmi cakriṇaḥ // ViP_5,17.2 // / adya me saphalaṃ janma suprabhātābhavanniśā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627004 (0.063):
tadāryasatyasaṃprāpta āryamārgaṃ labhāmy ahaṃ // Rm_21.56{56} // / adya me saphalaṃ janma buddhaputro 'smi sāṃprataṃ /
viṣṇubhaktasya dharmasya yatte dṛggocaraṃ gataḥ // GarP_2,6.41 //
natvā stutvā bahuvidhamuvācānuvasannṛpaḥ /
yataḥ samāgato devaḥ punastatraiva nīyatām // GarP_2,6.42 // / iti śrutvā vaco rājñaḥ papraccha dvijapuṅgavaḥ /
brāhmaṇa uvāca / / ko 'yaṃ deśa kuto lokā uttamā madhyamādhamāḥ // GarP_2,6.43 //
kena puṇyena tu bhavānpārameṣṭyavibhūṣitaḥ / / kimarthamahamānītaḥ punastatraiva nīyate // GarP_2,6.44 //
apūrvamiva paśyāmi sarvaṃ svapnagato yathā / / rājovāca /
svadharmanirato yastu haribhaktirataḥ sadā // GarP_2,6.45 //
virakta indriyārthebhyaḥ sa me pūjyo na saṃśayaḥ /
tīrthayātrāparo nityaṃ vṛṣotsargaviśeṣavit // GarP_2,6.46 //
satyadānaparo yastu sa namasyo divaukasām /
Katyayanasmrti (katy1__u.htm.txt) 2846726 (0.063):
K.001b/ brahmaṇyo dāna.śīlaḥ (syāt satya.dharma.paro nṛpaḥ //
Katyayanasmrti (katy2p_u.htm.txt) 28805021 (0.063):
brahmaṇyo dānaśīlaḥ syāt satyadharmaparo nṛpaḥ // K_001 //
darśanārthamihānītaḥ pūjārhaśca parantapa // GarP_2,6.47 //
anugṛhāṇa māṃ deva kṣamasva mama sāhasam /
ityuktvā darśayāmāsa mantriṇāṃ saṃjñayā bhruvaḥ // GarP_2,6.48 //
vadiṣyati samagraṃ te svayaṃ vaktuṃ na sāmpratam /
sāmantaḥ sarvavedajño jñātvā hārdaṃ nṛpasya ca // GarP_2,6.49 //
vipaściduvāca / / pūrvajanmani vaiśyo 'yaṃ viśvambhara iti śrutaḥ /
virādhanagare vipra dvijadevavibhūṣite // GarP_2,6.50 //
vaiśyavṛttyā sadā jīvankuṭumbaparipālakaḥ /
gavāṃ śuśrūṣako nityaṃ brāhmaṇānāñca pūjakaḥ // GarP_2,6.51 //
pātradānaparo nityamātitheyāgnisevakaḥ /
gārhasthyaṃ vidhivaccakre bhāryayā satyamedhayā // GarP_2,6.52 //
smārtena lokānajayacchrautena ta havirbhujaḥ / / kadācidbandhubhiḥ sākaṃ kṛtvā tīrthāni bhūriśaḥ // GarP_2,6.53 //
yāvadāyāti sadanaṃ dṛṣṭavālloṃmaśaṃ pathi /
daṇḍavatpraṇipatyāśu kṛtāñjalipuṭaṃ sthitam // GarP_2,6.54 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290372 (0.055):
praṇipatya sthitaṃ mūrdhnā % kṛtāñjalipuṭaṃ smayan // LiP_1,19.10 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184402 (0.055):
praṇipatya sthitaṃ mūrdhnā kṛtāñjalipuṭaṃ smayan // LiP_1,19.10 //
papraccha vinayopetaṃ karuṇāvārivāridhiḥ /
ṛṣiruvāca / / kuta āgamyate sādho brāhmaṇairbandhubhiryutaḥ // GarP_2,6.55 //
dṛṣṭvā tvāṃ dharmanilayaṃ praklinnaṃ mānasaṃ mama /
viśvambhara uvāca / / śīryamāṇaṃ śarīraṃ hi jñātvā mṛtyuṃ puraḥ sthitam // GarP_2,6.56 //
bharyayā dharmacāriṇyā tīrthayātrāṃ vinirgataḥ /
kṛtvā tīrthāni vidhivadviśrāṇya vipulaṃ vasu // GarP_2,6.57 //
yāvadbrajāmyahaṃ veśma bhavān dṛṣṭipathaṃ gataḥ /
lomaśa uvāca / / tīrthāni santi bhūrīṇi varṣai'smin bhārate śubhe // GarP_2,6.58 //
yattvayā hyupacīrṇāni tāni sarvāṇi me vada /
vaiśya uvāca / / gaṅgā ca sūrya tanayā mahāpuṇyā sarasvatī // GarP_2,6.59 //
daśāśvamedhairayajadyatra brahmā sureśvaraḥ / / tīrtharājastataḥ kāśī mahādevo dayānidhiḥ // GarP_2,6.60 //
mṛtānāṃ yatra jantūnāṃ karṇe japati tārakam / / pulahasyāśramaṃ puṇyaṃ phalgutīrthañca gaṇḍakī // GarP_2,6.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14212087 (0.051):
pañcāśvamedhaphaladaṃ snānaṃ tatra prakīrtitam // NarP_2,40.40 // / tatastu gāṇḍavaṃ tīrthaṃ gaṇḍakī yatra saṃgatā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26751982 (0.059):
sātīrthaṃ lokapālākhyaṃ % maṇipuragiriṃ tathā // BrP_25.23 // / tīrthaṃ pañcahradaṃ caiva $ puṇyaṃ piṇḍārakaṃ tathā & / malavyaṃ goprabhāvaṃ ca % govaraṃ vaṭamūlakam // BrP_25.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11023308 (0.059):
sātīrthaṃ lokapālākhyaṃ maṇipuragiriṃ tathā // BrP_25.23 // / tīrthaṃ pañcahradaṃ caiva puṇyaṃ piṇḍārakaṃ tathā / / malavyaṃ goprabhāvaṃ ca govaraṃ vaṭamūlakam // BrP_25.24 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14338338 (0.059):
puṣkaraṃ satyatīrthañca jvālatīrthaṃ dineśvaram // GarP_2,6.64 // / indratīrthaṃ kurukṣetraṃ yatra prācī sarasvatī /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072472 (0.064):
daurvāsikaṃ vyomatīrthaṃ candratīrthaṃ dvijottamāḥ / / citrāṅgadeśvaraṃ puṇyaṃ puṇyaṃ vidyādhareśvaram // KūrmP_1,33.14 //
cakratīrthaṃ naimiṣañca śivatīrthamanantakam / / gopratārakanāgeśamayodhyābindusaṃjñitam // GarP_2,6.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14212087 (0.045):
pañcāśvamedhaphaladaṃ snānaṃ tatra prakīrtitam // NarP_2,40.40 // / tatastu gāṇḍavaṃ tīrthaṃ gaṇḍakī yatra saṃgatā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909027 (0.063):
śakratīrthaṃ kuśāvartaṃ haṃsatīrthaṃ tathaiva ca / / ambarīṣasya tīrthaṃ ca mahākāleśvaraṃ tathā // RKV_230.25 // / mātṛkeśvaratīrthaṃ ca bhṛgutuṅgānuvarṇanam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26752097 (0.064):
rudrakoṭiṃ sumanasaṃ % tīrthaṃ sadrāvanāmitam // BrP_25.34 // / syamantapañcakaṃ tīrthaṃ $ brahmatīrthaṃ sudarśanam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11023423 (0.064):
rudrakoṭiṃ sumanasaṃ tīrthaṃ sadrāvanāmitam // BrP_25.34 // / syamantapañcakaṃ tīrthaṃ brahmatīrthaṃ sudarśanam /
yatrāsta muktidaḥ sākṣādrāmo rājīvalocanaḥ /
āgneyaṃ vāyukauberaṃ kaumāraṃ bhūruhāṃ punaḥ // GarP_2,6.63 //
saukaraṃ mathurā yatra nityaṃ sannihato hariḥ / / puṣkaraṃ satyatīrthañca jvālatīrthaṃ dineśvaram // GarP_2,6.64 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959553 (0.025):
indrāyedaṃ dātukāmaḥ khagendra tadarthaṃ vai pāvituṃ sovituṃ ca // / GarP_3,15.20 // / tato harirjamadagneḥ sutobhūlloke sarve parśurāmaṃ vadanti /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28619967 (0.038):
nilambānāṃ haritam, haritaṃ haritānāṃ vikṣobham, vikṣobhaṃ vikṣobhāṇāṃ / halitam, halitaṃ halitānāṃ hariḥ, hariḥ harīṇāmālokaḥ, ālokaḥ ālokānāṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24977973 (0.040):
samyak prakurvannetāni puṣkaro harivallabhaḥ // GarP_3,29.69 // / etasmādeva pakṣīśa karma yatsamudāhṛtam puṣkarākhyānamatulaṃ śṛṇoti
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845859 (0.041):
kālodako nandikuṇḍastīrthaṃ pañcanadas tathā //AP_219.064cd/ / bhṛgutīrthaṃ prabhāsañca tathā cāmarakaṇṭakaṃ /AP_219.065ab/
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909028 (0.041):
ambarīṣasya tīrthaṃ ca mahākāleśvaraṃ tathā // RKV_230.25 // / mātṛkeśvaratīrthaṃ ca bhṛgutuṅgānuvarṇanam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909556 (0.041):
varuṇeśaṃ yameśaṃ ca rāmeśaṃ karkaṭeśvaram // RKV_230.76 // / śakreśaṃ somatīrthaṃ ca nandāhradamanuttamam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909461 (0.042):
karañjeśaṃ bhārateśaṃ nāgeśaṃ mukuṭeśvaram / / saubhāgyasundarī tīrthaṃ dhanadeśvaramuttamam // RKV_230.67 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909572 (0.043):
vaiṣṇavaṃ cakratīrthaṃ ca rāmakeśavasaṃjñitam // RKV_230.77 // / tathaiva rukmiṇītīrthaṃ śivatīrthamanuttamam / / jayavārāhartīrthaṃ ca tīrthamasmāhakāhvayam // RKV_230.78 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909809 (0.043):
munyālayaṃ ca mārkaṇḍaṃ gaṇitādevatāhvayam // RKV_230.101 // / āmaleśvaratīrthaṃ ca tīrthaṃ kantheśvaraṃ tathā / / āṣāḍhītīrthamityāhuḥ śṛṅgītīrthaṃ tathaiva ca // RKV_230.102 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072471 (0.044):
gandharvatīrthaṃ paramaṃ vāhneyaṃ tīrthamuttamam // KūrmP_1,33.13 // / daurvāsikaṃ vyomatīrthaṃ candratīrthaṃ dvijottamāḥ / / citrāṅgadeśvaraṃ puṇyaṃ puṇyaṃ vidyādhareśvaram // KūrmP_1,33.14 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909447 (0.045):
tīrthaṃ svarṇaśalākākhyaṃ tathā caivāmbikeśvaram // RKV_230.66 // / karañjeśaṃ bhārateśaṃ nāgeśaṃ mukuṭeśvaram /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23725403 (0.046):
ekacūḍāṃ nāgatīrthaḥ kurukṣetraṃ palāsadām // VamP_31.93 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26752205 (0.046):
śrīkuñjaṃ śālitīrthaṃ ca % naimiṣeyaṃ ca viśrutam // BrP_25.44 // / brahmasthānaṃ somatīrthaṃ $ kanyātīrthaṃ tathaiva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11023531 (0.046):
śrīkuñjaṃ śālitīrthaṃ ca naimiṣeyaṃ ca viśrutam // BrP_25.44 // / brahmasthānaṃ somatīrthaṃ kanyātīrthaṃ tathaiva ca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974518 (0.047):
ataḥ kuśa iti prokto jānakīnandanaḥ prabhuḥ // GarP_3,28.27 // / indradyumnaḥ puredrastu gādhī vālī tathārjunaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845889 (0.048):
dvārakā śrīgiristīrthaṃ tīrthañca puruṣottamaḥ /AP_219.068ab/ / śālagrāmotha vārāhaḥ sindhusāgarasaṅgamaḥ //AP_219.068cd/
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909491 (0.049):
skāndaṃ ca nārmadaṃ brāhmaṃ vālmīkeśvarasaṃjñitam // RKV_230.70 // / koṭitīrthaṃ kapāleśaṃ pāṇḍutīrthaṃ trilocanam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4804655 (0.052):
tīrthaṃ vinaśanaṃ puṇyaṃ nāgodbhedamaghārdanaṃ /AP_109.013ab/ / tīrthaṃ kumārakoṭiś ca sarvadānīritāni ca //AP_109.013cd/ / kurukṣetraṃ gamiṣyāmi kurukṣetre vasāmyahaṃ /AP_109.014ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6727291 (0.056):
lo (mo) hadaṇḍe mahāviṣṇurmandāre madhusūdanaḥ // GarP_1,81.15 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4421382 (0.057):
so 'paśyat satyabhāmāṃ ca divyām apsarasaṃ hariḥ / / [k: K2 N2.3 V1.2 B Ds D2.4 6 ins.: :k]
indratīrthaṃ kurukṣetraṃ yatra prācī sarasvatī / / tāpī payoṣṇī nirvindhyā malayaḥ kṛṣṇaveṇikā // GarP_2,6.65 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830117 (0.046):
madhumatī vipāśātha śoṇo ghargharakastathā // Rajni_14.12 / vetrāvatī kṣaudravatī payoṣṇī tāpī vitastā sarayūśca sindhuḥ /
godāvarī daṇḍakañca tāmracūḍaṃ sadodakam /
dyāvābhūmīśvaraṃ dṛṣṭvā śrīśailaḥ parvateśvaraḥ // GarP_2,6.66 //
asaṃkhyaliṅgatīrthāni yatra santi sadā mune /
veṅkaṭādrau mahātejāḥ śrīraṅgākhyaḥ svayaṃ hariḥ // GarP_2,6.67 //
veṅkaṭī nāma tatraiva devī mahiṣamardinī / / candratīrthaṃ bhadravaṭaḥ kāverīkuṭilācalau // GarP_2,6.68 //
avaṭodā tāmraparṇo trikṛṭaḥ kollako giriḥ / / vāsiṣṭhaṃ brahmatīrthañca jñānatīrthaṃ mahodadhiḥ // GarP_2,6.69 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17945984 (0.041):
tuṅgaprastho nāgagirī rocanaḥ pāṇḍarācalaḥ // MarkP_57.13 // / puṣpo girirdurjayanto raivator'buda eva ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26752021 (0.044):
piṅgutīrthaṃ savāsiṣṭhaṃ % tīrthaṃ ca pṛthasaṃgamam // BrP_25.27 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11023347 (0.044):
piṅgutīrthaṃ savāsiṣṭhaṃ tīrthaṃ ca pṛthasaṃgamam // BrP_25.27 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3809831 (0.046):
piṇḍārakaṃ ca vikhyātaṃ % śaṅkhoddhāraṃ tathaiva ca // MatsP_22.68 // / ghaṇṭeśvaraṃ bilvakaṃ ca $ nīlaparvatameva ca & / tathā ca dharaṇītīrthaṃ % rāmatīrthaṃ tathaiva ca // MatsP_22.69 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8849352 (0.046):
piṇḍārakaṃ ca vikhyātaṃ śaṅkhoddhāraṃ tathaiva ca // MatsP_22.68 // / ghaṇṭeśvaraṃ bilvakaṃ ca nīlaparvatameva ca / / tathā ca dharaṇītīrthaṃ rāmatīrthaṃ tathaiva ca // MatsP_22.69 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8485646 (0.062):
tasyāpare cāṃbikeyo durgaśailo mahāgiriḥ // BndP_1,19.89 // / aṃbikeyātparo ramyaḥ sarvauṃṣadhisamanvitaḥ /
hṛṣīkeśaṃ virājañca viśālaṃ nīlaparvataḥ / / bhīmakūṭaḥ śvetagirī rudratīrthamumāvanam // GarP_2,6.70 //
avāpa girijā devī tapasā yatra śaṅkaram / / vāruṇaṃ sūryatīrthañca haṃsatīrthaṃ mahodayam // GarP_2,6.71 //
nimajjya yatra kākolā rājahaṃsatvamāyayuḥ / / asuro yatra devatvamavāpa snānamātrataḥ // GarP_2,6.72 //
viśvarūpaṃ vanditīrthaṃ ratneśaḥ kuhakācalaḥ / / naranārāyaṇaṃ dṛṣṭvā mucyate pāpakoṭibhiḥ // GarP_2,6.73 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27598674 (0.061):
udīrya caivamīśvaraścakāra hā'virātmanaḥ | / sa viśvarūpamuttamaṃ visaṅkhyaśīrṣabāhukam | 17.54 |
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17013493 (0.064):
ḥsunandanādibhāgavatopāsitaviśvarūpaḥ | / ḥpurāṇapuruṣottamaḥ | / ḥuttamaślokaḥ | / ḥlokāvāso vāsudevaḥ |
sarasvatīdṛṣadvatyau narmadā śarmadā nṛṇām /
nīlakaṇṭhaṃ mahākālaṃ puṇyaṃ cāmarakaṇṭakam // GarP_2,6.74 // / candrabhāgā vetravatī vīrabhadraṃ gaṇeśvaram /
gokarṇaṃ bilvatīrthañca karmakuṇḍaṃ satārakam // GarP_2,6.75 //
snānamātreṇa yatrāśu mucyate karmabandhanāt /
anyānyapi ca tīrthāni kṛtāni kṛpayā tava // GarP_2,6.76 //
utpadyate śubhā buddhiḥ sādhūnāṃ yadanugrahaḥ /
ekataḥ sarvatīrthāni karuṇāḥ sādhavo 'nyataḥ // GarP_2,6.77 //
anugrahāya bhūtānāṃ caranti caritavratāḥ / / tvaṃ guruḥ sarvarṇānāṃ vidyayā vayasādhikaḥ // GarP_2,6.78 //
ataḥ pṛcchāmyahaṃ kiñcidādhibhūtaṃ cirantanam / / kiṃ kuryāṃ kaṃ nu pṛcche 'haṃ mano me 'ticalaṃ mune // GarP_2,6.79 //
niḥ spṛhaṃ brahmaviṣaye viṣayeṣvatilālasam /
manāgapi na sahate virahaṃ timiraṃ bruvat // GarP_2,6.80 //
mohitaṃ vividhairbhāvaiḥ karmaṇāṃ kṣetramuttamam /
śāntiṃ yathā samāyāti sampannamiva bhūsura // GarP_2,6.81 // / vivekapravaṇaṃ śuddhaṃ yathā syātkṛpayā vada /
ṛṣiruvāca / / manastu prabalaṃ nityaṃ savikāraṃ svabhāvataḥ // GarP_2,6.82 //
vaśaṃ nayanti kariṇaṃ pramattamapi hastipāḥ / / tathāpi sādhusaṅgatyā sādhanairapyatandritaḥ // GarP_2,6.83 //
tīvreṇa bhaktiyogena vicāreṇa vaśaṃ nayet /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15414528 (0.044):
BhP_03.27.005/2 bhakti-yogena tīvreṇa viraktyā ca nayed vaśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2663054 (0.044):
bhakti yogena tīvreṇa viraktyā ca nayed vaśam // BhP_03.27.005 //
itihāsaṃ pravakṣyāmi tava pratyayakārakam // GarP_2,6.84 //
nārado 'kathayanmahyaṃ svavṛttagatajanmanaḥ /
nārada uvāca / / kasyaciddvijamukhyasya dāsīputtraḥ purā mune // GarP_2,6.85 //
śikṣito bālabhāve 'pi pāṭhito nitarāmaham /
tatrāpi saṅgatirjātā mahatāṃ puṇyakarmaṇām // GarP_2,6.86 //
prāvṛṭkāle mama gṛhe sthitānāṃ bhāgyayogataḥ /
śuśrūṣaṇānuvṛttyā ca praśrayeṇa damena ca // GarP_2,6.87 // / santoṣaṃ paramaṃ prāpya kṛpayā tvidamabruvan /
manīṣā nirmalā yena jātā mama śubhārthinī // GarP_2,6.88 //
yayā viṣṇumayaṃ sarvamtmanyeva dadṛśivān /
munaya ūcuḥ / / śṛṇu vatsa pravakṣyā mo hitāya tava bālaka // GarP_2,6.89 //
yena vai dhriyamāṇena ihāmutra sukhaṃ bhavet /
devatiryaṅmanuṣyāśca saṃsāre vividhā janāḥ // GarP_2,6.90 //
nibaddhāḥ karmapaśaiste bhuñjan bhogān pṛthagvidhān /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19579729 (0.050):
01,001.090c pratyakṣaṃ vāsudevasya bhīmenānabhijātavat / 01,001.091a sa bhogān vividhān bhuñjan ratnāni vividhāni ca
devatvaṃ yāti sattvena rajasā ca manuṣyatām // GarP_2,6.91 //
tiryaktvaṃ tamasā janturvāsanānugato 'budhaḥ /
māturlabdhvā punarjanma mriyate ca punaḥ punaḥ // GarP_2,6.92 //
evaṃ gatvā hyasaṃkhyātā yonīstāḥ karmabhūrapi / / mānuṣyaṃ durlabhaṃ labdhvā kadāciddaivayogataḥ // GarP_2,6.93 //
anugraheṇa mahatāṃ hariṃ jñātvā vimucyate / / rogagrāhaṃ mohajālamapāraṃ bhavasāgaram // GarP_2,6.94 //
na paśyāmi titīrṣoranyad rāmasmaraṇaṃ vinā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10131522 (0.058):
nānyajjagāda maitreya kiñcitsvaprāntarepi ca / / etatpadantadarthaṃ ca vinā nānyadacintayat // ViP_2,13.10 //
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18475358 (0.058):
sādhyāvinābhuna iti -- vinā bhavatīti vinābhu, tato 'nyad avinābhu,
navanīyaṃ yathā dadhno jyotiḥ kāṣṭhādapi kvacit // GarP_2,6.95 //
manthanaiḥ sādhanairevaṃ paraṃ jñātvā sukhī bhavet /
ātmā nityo 'vyayaḥ satyaḥ sarvagaḥ sarvabhṛnmahān // GarP_2,6.96 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8384500 (0.057):
BhP_07.02.022/1 nitya ātmāvyayaḥ śuddhaḥ sarvagaḥ sarvavit paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2718637 (0.057):
nitya ātmāvyayaḥ śuddhaḥ sarvagaḥ sarvavit paraḥ /
aprameyaḥ svayañjyotiragrāhyo manasāpi yaḥ /
saccidānandarūpo 'sau sarvaprāṇihṛdi sthitaḥ // GarP_2,6.97 //
vinaśyatsvapi bhāveṣu na vinaśyati karhicit / / ākāśaḥ sarvabhūteṣu sthitastejojale tathā // GarP_2,6.98 //
ātmā sarvatra nirlepaḥ pārthiveṣu yathānilaḥ / / bhaktānukampī bhagavān sādhūnāṃ rakṣaṇāya ca // GarP_2,6.99 //
āvirbhavati lokeṣuguṇīvājñaiḥ pratīyate / / evaṃvivekatvayā yo buddhyā saṃśīlayeddhṛdi // GarP_2,6.100 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5878924 (0.020):
pratīyate, na tvacetanayā virūpayā buddhyā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20753165 (0.059):
13,134.057d@015_1421 yatātmā śravaṇīyānāṃ bhaved vai saṃprayojakaḥ / 13,134.057d@015_1422 buddhyā vā karmayogād vā yodhanād vā samāśrayet
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2423433 (0.061):
tasmādviṣayopalabdhau bāhyaprakāśāpekṣatvāttadanudbhūtyā na pratīyate na / punarabhibhūtyeti siddhaṃ prakṛtam /
bhaktiyogena santuṣṭa ātmānaṃ darśayedajaḥ /
tataḥ kṛtārtho bhavati sadā sarvatra niḥ spṛhaḥ // GarP_2,6.101 //
ato 'haṅkāramutsṛjya sānubandhe kalevare / / caredasaṃgo lokeṣu svapnaprāyeṣu nirmamaḥ // GarP_2,6.102 //
kva svapne niyataṃ dhairyamindrajāle kva satyatā /
kva nityatā śaranmeghe kva vā satyaṃ kalevare // GarP_2,6.103 //
avidyākarmajanitaṃ dṛśyamānaṃ carā caram /
jñātvācāravaśī yogī tataḥ siddhimavāpsyasi // GarP_2,6.104 //
ityuktvā te gatāḥ sarve sādhavo dīnavatsalāḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409918 (0.056):
BhP_11.02.006/3 chāyeva karma-sacivāḥ sādhavo dīna-vatsalāḥ / BhP_11.02.007/1 brahmaṃs tathāpi pṛcchāmo dharmān bhāgavatāṃs tava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818308 (0.062):
chāyeva karma sacivāḥ sādhavo dīna vatsalāḥ // BhP_11.02.006 //
so 'haṃ taduktamārgeṇa tathaivācaramanvaham // GarP_2,6.105 //
tato 'cireṇātmanīdaṃ dṛṣṭavānahamadbhutam /
jyotirmayaṃ sadānandaṃ śaracchītāṃśunirmalam // GarP_2,6.106 //
niṣicya sukhasandohairmāṃ kṛtvādhikasaspṛham /
antarhitaṃ mahatejo yathā saudāminī divi // GarP_2,6.107 // / bhaktyā tadeva manasi bhāvayannahamadbhutam /
kāle kalevaraṃ tyaktvā gatavān harimavyayam // GarP_2,6.108 //
tasyecchayā punarbrahman brahmaṇo me 'bhavajjaniḥ /
anugrahādbhagavatastriṣu lokeṣu niḥ spṛhaḥ // GarP_2,6.109 //
āpīḍayan muhurvoṇāṃ gāyamānaścarāmyaham /
ityuktvā me svānubhavaṃ yayau yādṛcchiko muniḥ // GarP_2,6.110 //
mamāpi paramāścaryaṃ santoṣaśca mahānabhūt /
ataste sādhusaṅgatyā bhaktyā ca paramātmanaḥ // GarP_2,6.111 // / viśuddhaṃ nirmalaṃ śāntaṃ mano nirvṛtimeṣyati /
anekajanmajanitaṃ pātakaṃ sādhusaṃgame // GarP_2,6.112 //
kṣipraṃ naśyati dharmajña jalānāṃ śarado yathā /
vaiśya uvāca / / pītvā te vākyapīyūṣaṃ svāntaṃ me śāntimāgamat // GarP_2,6.113 //
sarvatīrthaphalaṃ me 'dhya sañjātaṃ tava darśanāt /
iti śrutvā vacastasya provāca ṛpisattamaḥ // GarP_2,6.114 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19612209 (0.043):
01,057.034d*0512_01 mahiṣī bhavitā kanyā pauṣyaḥ senāpatir bhavet / 01,057.034d*0512_02 śuktimatyā vacaḥ śrutvā dṛṣṭvā tau rājasattamaḥ
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760120 (0.053):
śrutve9daṃ tvad-vacaḥ sa yad vadiṣyati tan mahyam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700234 (0.058):
ajeyas tridaśaiḥ sarvair $ balir dānavasattamaḥ // HV_App.I,42B.2490 // / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ $ putrāṇāṃ kaśyapas tadā / HV_App.I,42B.2491 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185784 (0.058):
ajeyas tridaśaiḥ sarvair balir dānavasattamaḥ // HV_App.I,42B.2490 // / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ putrāṇāṃ kaśyapas tadā / HV_App.I,42B.2491 /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24395933 (0.058):
satyaṃ vā yadi vā 'satyaṃ śraddadhyā me vacastadā // / ityevaṃ tadupākhyātaṃ śrutvā sa paribodhitaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19978974 (0.062):
04,042.019f*0810_001 duryodhanavacaḥ śrutvā rāṃdheyas tv abravīd vacaḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26687399 (0.064):
1.074.004c dvandvayuddhaṃ pradāsyāmi vīryaślāghyam idaṃ tava / 1.074.005a tasya tadvacanaṃ śrutvā rājā daśarataḥs tadā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19848203 (0.064):
03,118.023a śrutvā tu te tasya vacaḥ pratītās; tāṃś cāpi dṛṣṭvā sukṛśān
lomaśa uvāca / / hitāya tava rājendra trivargaphalamicchataḥ /
yattvayā sukṛtaṃ bhūrivṛṣotsargaṃ vinā kṛtam // GarP_2,6.115 //
manye 'kiñcatkaraṃ sarvaṃ nīhārasalilaṃ yathā / / vṛṣotsargasamaṃ kiñcit sādhanaṃ na mahītale // GarP_2,6.116 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344458 (0.054):
vṛṣotsargādṛte nānyatkiñcidasti mahītale // GarP_2,13.3 //
anāyāsena gacchanti gatiṃ te puṇyakarmaṇām / / vṛṣotsargaḥ kṛto yena aśvamedhasya yājakaḥ // GarP_2,6.117 //
ubhau samau mayā dṛṣṭau divyau tau śakrasannidhau /
atastvaṃ puṣkaraṃ gatvā vṛṣotsargaṃ vidhāya ca // GarP_2,6.118 //
tato yāhi gṛhaṃ sādho yena sarvaṃ kṛtaṃ bhavet /
vipaściduvāca / / tataḥ sa punarāgatya kārtikyāṃ puṣkare vare // GarP_2,6.119 //
varāharūpī bhagavān yatrāste yajñapūrakaḥ / / cakāra vidhivat sarvaṃ yudkamṛṣisattamaiḥ // GarP_2,6.120 //
gatāni bahutīrthāni tato lomaśasaṃgatiḥ /
tato 'dhikataraṃ jātaṃ puṇyaṃ nīlavivāhajam // GarP_2,6.121 //
sabhuktvā viṣayān divyān vimānavaramāśritaḥ /
tena rājakule janma vīrasenasya dharmataḥ // GarP_2,6.122 //
vīrapañcānanākhyātañcaturvargaikasādhakam / / prakurvato vṛṣotsargaṃ tatra ye paricārakāḥ // GarP_2,6.123 //
divyarūpābhavan spṛṣṭā gopucchodakaśīkaraiḥ /
surūpāḥ puṣṭavapuṣaḥ paśyanto dūrasaṃsthitāḥ // GarP_2,6.124 //
tato dūratarā ye ca dṛśyante malinā janāḥ /
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13358392 (0.063):
ahaṃ yathā tathaivānye ābrahmā nārakā janāḥ // ViSs_2,6.33 // / dṛśyante svātmavat premṇā pitṛbhrātṛsutādivat /
durbhagā malinā rūkṣāḥ kṛśā vigatavāsasaḥ // GarP_2,6.125 //
vṛṣayajñamapaśyanto ye cāsūyāṃ prakurvate /
sarvaṃ niveditaṃ rājñaścaritaṃ pūrvajanmanaḥ // GarP_2,6.126 //
dharmyaṃ vicitramākhyānaṃ śrutaṃ me yat parāśarāt /
atastvaṃ svagṛhaṃ gaccha kṛpāṃ kṛtvā mamopari // GarP_2,6.127 //
śrutvā vipaścidvākyaṃ sa vismayaṃ paramaṃ gataḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13848458 (0.036):
vismayaṃ ca jagāma ha HV_50.29d / vismayaṃ paramaṃ gataḥ HV_71.52*818:3b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16433325 (0.039):
vismayaṃ na jagāma ha HV_App.I,20.1030b / vismayaṃ paramaṃ gataḥ *HV_71.52*818:3b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13848466 (0.050):
vismayaṃ paramaṃ gataḥ HV_106.6*1148:5b / vismayaṃ paramaṃ yayau HV_50.18*633:1b
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10798514 (0.058):
etac chrutvā vaco rājā vismayaṃ paramaṃ gataḥ / / tataḥ kālena mahatā punaḥ sṛṣṭiḥ pravartate // RKS_37.54 //
gṛhaṃ jagāma vipro 'sau prāpito rājasevakaiḥ // GarP_2,6.128 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13848458 (0.062):
vismayaṃ ca jagāma ha HV_50.29d / vismayaṃ paramaṃ gataḥ HV_71.52*818:3b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16433325 (0.064):
vismayaṃ na jagāma ha HV_App.I,20.1030b / vismayaṃ paramaṃ gataḥ *HV_71.52*818:3b
vasiṣṭha uvāca / / tasmādrājan vṛṣotsargaṃ variṣṭhaṃ sarvakarmaṇām /
samācara vidhānena yadi bhīto yamādapi // GarP_2,6.129 // / vṛṣotsargasamaṃ kiñcit sādhanaṃ nadivaḥ param /
mayā dharmarahasyaṃ te kathitaṃ rājasattama // GarP_2,6.130 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8827931 (0.020):
AbhT_30.62a/. kathitaṃ sarahasyaṃ tu sadyonirvāṇakaṃ param /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10422105 (0.042):
12,308.191d@029D_0286 etāvad etat paramaṃ rahasyam / 12,308.191d@029D_0287 uktaṃ mayā te 'tividhāya sarvam
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2964877 (0.045):
12.10a: iti bhaktyoditaṃ śrutvā mayoktaṃ vākyam asya hi/ / 12.10b: rahasyaṃ param adhyāyaṃ tataH prāha punaH sa tam//
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19254896 (0.054):
ṣaṇmāsābhyāsayogena $ ātmanaḥ kurute dhruvam & / evaṃ te kathitaṃ sarvaṃ % sarahasyaṃ mahāmatam // KubjT_23.125 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17491747 (0.054):
ṣaṇmāsābhyāsayogena ātmanaḥ kurute dhruvam / / evaṃ te kathitaṃ sarvaṃ sarahasyaṃ mahāmatam // KubjT_23.125 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239847 (0.062):
ṣaṭkauśikaṃ tu mārgo 'yam $ ādidevīcatuṣṭayam & / kathitaṃ sarahasyaṃ tu % ṣaṭsiddhapuraniścayam // KubjT_14.42 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476710 (0.062):
ṣaṭkauśikaṃ tu mārgo 'yam ādidevīcatuṣṭayam / / kathitaṃ sarahasyaṃ tu ṣaṭsiddhapuraniścayam // KubjT_14.42 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1146651 (0.062):
rahasyaṃ param īritam__Vdha_105.082 / tvayācyutān matir bhūpa__Vdha_105.082
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22861886 (0.064):
rasojjhitaṃ na susvādaṃ KubjT_13.65a / rahasyaṃ kathitaṃ tava KubjT_5.40d
patiputravatī nārī bharturagre mṛtā yadi /
vṛṣotsargaṃ na kurvīta gāṃ dadyācca payasviḥ nīm // GarP_2,6.131 //
śrīkṛṣṇa uvāca / / śrutvā vākyaṃ vasiṣṭhasya rājā madhupurīṃ gataḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347754 (0.020):
pakṣirājavacaḥ śrutvā bhagavānvākyamabravīt // GarP_2,17.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955080 (0.025):
iti tadvacanaṃ śrutvā kṛṣṇo vacanamabravīt // GarP_3,10.38 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958445 (0.051):
guṇānāmantara brūhi śiṣyasya mama savrata // GarP_3,14.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / yo mūlarūpī bhagavānananto brahmādibhiḥ purṇaguṇaḥ svatantraḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349019 (0.056):
garuḍodīritaṃ śrutvā lakṣmīnātho 'bravīdidam // GarP_2,20.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352081 (0.056):
garuḍoktamiti śrutvā viṣṇurvākyamathābravīt // GarP_2,24.35 // / śrīviṣṇuruvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349710 (0.059):
ciraṃ pretatvamāpannaḥ kathaṃ muktimavāpnuyāt // GarP_2,21.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / muktiṃ prāyanti te pretāstadahaṃ kathayāmi te /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343656 (0.060):
brūhi śuśrūṣamāṇasya pṛcchato me ramāpate // GarP_2,10.91 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26746976 (0.060):
pūrvajaṃ halinaṃ śrīmān % idaṃ vacanam abravīt // BrP_17.9 // / {śrīkṛṣṇa uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018302 (0.060):
pūrvajaṃ halinaṃ śrīmān idaṃ vacanam abravīt // BrP_17.9 // / {śrīkṛṣṇa uvāca: }
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950412 (0.061):
tadetatsaṃśayaṃ chindhi kṛpālo bhaktavatsala // GarP_3,4.58 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / brahmoktamya mayoktasya vivādo nāsti sarvathā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949365 (0.061):
yo hyaṃśayukto na tu soṃtyo viśeṣa evaṃ mamābhāti vacastu tathyam // / GarP_3,3.42 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362267 (0.063):
kena tasya bhavet siddhiḥ kṛtenāpyakṛtena vā // GarP_2,36.4 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / kṛtvā niraśanaṃ yo vai mṛtyumāpnoti ko 'pi cet /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964198 (0.064):
omityuktaḥ punarvākyamuvāca madhusūdanaḥ // GarP_3,19.66 // / śrībhagavānuvāca /
cakāra vidhivat sarvaṃ vṛṣotsargamahaṃ khaga // GarP_2,6.132 //
gṛhaṃ gatvā sa ātmānaṃ kṛtakṛtyamamanyata / / kālena nidhanaṃ prāpto nīto vaivasvatānugaiḥ // GarP_2,6.133 //
sa kālanagaraṃ hitvā gato dūrataraṃ pathi /
śrāddhadevapuraṃ kutretyevaṃ dūtānapṛcchata // GarP_2,6.134 //
pāpino yatra pātyante yāmyai pāpaviśuddhaye / / yatra devaḥ sa dharmādharmavicetanaḥ // GarP_2,6.135 //