View original HTML file with complete header information
śrīgaruḍamahāpurāṇam / śrīgaṇeśāyanamaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6727543 (0.0):
sarvatīrtha māhātmyaṃ nāmaikāśītitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 82 / śrīgaṇeśāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329261 (0.0):
śrīgaruḍamahāpurāṇam / śrīgaṇeśāya namaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732723 (0.053):
'dhyāyaḥ / śrīgaṇeśāya namaḥ / / atha śrīlalitopākhyānaṃ prārabhyate /
śrīgaruḍamahāpurāṇam / śrīgaṇeśāyanamaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6727543 (0.0):
sarvatīrtha māhātmyaṃ nāmaikāśītitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 82 / śrīgaṇeśāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329261 (0.0):
śrīgaruḍamahāpurāṇam / śrīgaṇeśāya namaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732723 (0.053):
'dhyāyaḥ / śrīgaṇeśāya namaḥ / / atha śrīlalitopākhyānaṃ prārabhyate /
śrīlakṣmīnṛsiṃhāya namaḥ / / śrīdattātreyāya namaḥ /
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16996336 (0.033):
śrīlakṣmīnṛsiṃhāya namaḥ | / śrīvedavyāsāya namaḥ |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23931347 (0.052):
For a six pada verse: / śrīlakṣmīnṛsiṃhāya namaḥ | / śrīvedavyāsāya namaḥ |
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869806 (0.057):
namaḥ | (14) kamalekṣaṇāya namaḥ | (15) viśvarūpāya namaḥ | (16) / śrīmahāviṣṇave namaḥ ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705358 (0.061):
śrīnivāsāya devāya namaḥ śrīpataye namaḥ / / śrīdharāya saśārṅgāya śrīpradāya namonamaḥ // GarP_1,30.15 //
śrīvedavyāsāya namaḥ / / śrīhayagrīvāya namaḥ /
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869806 (0.033):
namaḥ | (14) kamalekṣaṇāya namaḥ | (15) viśvarūpāya namaḥ | (16) / śrīmahāviṣṇave namaḥ ||
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5090495 (0.051):
śrīśriyai nmaḥ [namaḥ] śrīhayagrīvāya nmaḥ [namaḥ] śrīrāmacandrāya
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413521 (0.051):
śrī-navadvīpa-dhāmne namaḥ / / śrī-gaṅgāyai namaḥ / / śrī-saṅkīrtanāya namaḥ /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11499001 (0.052):
śrīgaṇeśāya namaḥ || / śrīgurubhyo namaḥ || / śrisarasvatyai namaḥ ||
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413645 (0.057):
śrī-rādhā-kuṇḍa-śyāma-kuṇḍābhyāṃ namaḥ / / śrī-govardhanāya namaḥ / / śrī-dvādaśa-vipinebhyo namaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19592579 (0.057):
01,012.005d@008_0003 iti śrīrāmāya namaḥ | śrīgurubhyo namaḥ | / śrīvedavyāsāya namaḥ |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443939 (0.059):
namaste kālakālāya īśvarāyai namo namaḥ // KūrmP_2,31.53 // / namo namo 'stu rudrāya rudrāṇyai te namo namaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19592614 (0.059):
01,012.005d@008_0008 nārāyaṇāya namaḥ | śrīvedavyāsāya namaḥ | gaṇapataye
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044879 (0.061):
sarvabhūtātmabhūtāya kūṭasthāya namo namaḥ // KūrmP_1,6.14 // / namo vedarahasyāya namaste vedayonaye /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413625 (0.064):
vraja-vāsibhyo namaḥ / / śrī-vṛndā-vipinebhyo namaḥ / / śrī-rāsa-maṇḍalāya namaḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700233 (0.064):
yā devī sarvapīṭheśī kṣetrarūpopachandikā / / namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ // BuSto_35.22 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730533 (0.064):
asatā cchāyayoktāya sadābhāsāya te namaḥ // BhP_08.03.014 // / namo namaste 'khilakāraṇāya niṣkāraṇāyādbhutakāraṇāya /
atha gāruḍe brahmakāṇḍastṛtīya ārabhyate / / oṃ mallānāmaśanirnṛṇāṃ naravaraḥ strīṇāṃ smaro mūrtimān gopānāṃ svajano
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6385613 (0.0):
BhP_10.43.017/1 mallānām aśanir nṛṇāṃ nara varaḥ strīṇāṃ smaro mūrtimān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2783649 (0.0):
raṅgaṃ viviśatū rājan gaja danta varāyudhau // BhP_10.43.016 // / mallānām aśanir nṛṇāṃ nara varaḥ strīṇāṃ smaro mūrtimān $ gopānāṃ sva jano
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16373457 (0.0):
mallahantur vadho hi saḥ HV_75.28d / mallānām aśanir nṛṇāṃ naravaraḥ strīṇāṃ smaro mūrtimān *HV_74.39*834:1
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13826248 (0.0):
mallahantur vadho hi saḥ HV_75.28d / mallānām aśanir nṛṇāṃ naravaraḥ strīṇāṃ smaro mūrtimān HV_74.39*834:1
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4401600 (0.0):
[k: After 39, D2 ins. (= BhP 10,43.17): :k] / mallānām aśanir nṛṇāṃ naravaraḥ strīṇāṃ smaro mūrtimān |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324215 (0.0):
pūrvatraiva padye teṣāṃ parama vidvattām abhipraiti | yathā / mallānām aśanir nṛṇāṃ nara varaḥ strīṇāṃ smaro mūrtimān
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129910 (0.0):
mallānām aśanir nṝṇāṃ naravaraḥ strīṇāṃ smaro mūrtimān
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16217763 (0.054):
gopānāṃ vipulaṃ dhanam HV_60.27d / gopānāṃ svajano 'satāṃ kṣitibhujāṃ śāstā svapitroḥ śiśuḥ *HV_74.39*834:2
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13767791 (0.054):
gopānāṃ vipulaṃ dhanam HV_60.27d / gopānāṃ svajano 'satāṃ kṣitibhujāṃ śāstā svapitroḥ śiśuḥ HV_74.39*834:2
'satāṃ kṣitibhṛtāṃ śāstā svapitroḥ śiśuḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16217768 (0.018):
gopānāṃ vipulaṃ dhanam HV_60.27d / gopānāṃ svajano 'satāṃ kṣitibhujāṃ śāstā svapitroḥ śiśuḥ *HV_74.39*834:2
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13767796 (0.018):
gopānāṃ vipulaṃ dhanam HV_60.27d / gopānāṃ svajano 'satāṃ kṣitibhujāṃ śāstā svapitroḥ śiśuḥ HV_74.39*834:2
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4401607 (0.018):
*HV_74.39*834:1 |* / gopānāṃ svajano 'satāṃ kṣitibhujāṃ śāstā svapitroḥ śiśuḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2783656 (0.044):
'satāṃ kṣiti bhujāṃ śāstā sva pitroḥ śiśuḥ & / mṛtyur bhoja pater virāḍ aviduṣāṃ tattvaṃ paraṃ yogināṃ % vṛṣṇīnāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324222 (0.044):
gopānāṃ sva jano 'satāṃ kṣiti bhujāṃ śāstā sva pitroḥ śiśuḥ | / mṛtyur bhoja pater virāḍ aviduṣāṃ tattvaṃ paraṃ yogināṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129917 (0.044):
gopānāṃ svajano 'satāṃ kṣitirbhujāṃ śāstā sva pitroḥ śiśuḥ | / mṛtyur bhoja pater virāḍ aviduṣāṃ tattvaṃ paraṃ yogināṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6385621 (0.047):
BhP_10.43.017/2 gopānāṃ sva jano 'satāṃ kṣiti bhujāṃ śāstā sva pitroḥ / śiśuḥ / BhP_10.43.017/3 mṛtyur bhoja pater virāḍ aviduṣāṃ tattvaṃ paraṃ yogināṃ
mṛtyurbhojapatervidhātṛvihita stattvaṃ paraṃ yogināṃ vṛṣṇīnāṃ ca patiḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4401607 (0.041):
gopānāṃ svajano 'satāṃ kṣitibhujāṃ śāstā svapitroḥ śiśuḥ | / *HV_74.39*834:2 |* / mṛtyur bhojapater virāḍ aviduṣāṃ tattvaṃ paraṃ yogināṃ |
sadaiva śuśubhe raṅge 'cyutaḥ sāgrajaḥ // GarP_3,1.1 //
namo nārāyaṇāyeti tasmai vai mūlarūpiṇe / / namaskṛtya pravakṣyāmi nārāyaṇakathāmimām // GarP_3,1.2 //
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311491 (0.061):
namo varuṇāya / namo bhagavate nārāyaṇāya / mahāpañcamudrā namaḥ / namaskṛtāya / namo bhagavate nandikeśvaramahākālāya /
śaunakādyā mahātmāno hyṛṣayo brahmavādinaḥ /
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8446379 (0.059):
18,005.043x@002_0011 etad bhāratam ākarṇya naimiśe[ṣe]yā maharṣayaḥ / 18,005.043x@002_0012 śaunakādyās tadā sarve prahṛṣṭamanaso 'bhavan
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26756038 (0.063):
vālakhilyādayaś caiva % ṛṣayo brahmavādinaḥ // BrP_30.16 // / vānaprasthāś ca ye cānye $ vyāsādyā bhikṣavas tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11027365 (0.063):
vālakhilyādayaś caiva ṛṣayo brahmavādinaḥ // BrP_30.16 // / vānaprasthāś ca ye cānye vyāsādyā bhikṣavas tathā /
naimiṣākhye mahāpuṇye tapastepurmahattaram // GarP_3,1.3 //
jitendriyā jitāhārāḥ saṃtaḥ satyaparāyaṇāḥ /
yajantaḥ parayā bhaktyā viṣṇumādyaṃ jagadgurum // GarP_3,1.4 //
gṛṇantaḥ paramaṃ brahma jagaccakṣurmahaujasaḥ /
sarvaśāstrārthatattvajñāstepurnaimiṣa kānane // GarP_3,1.5 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25405103 (0.063):
sarve pāśupatāḥ siddhā bhasmoddhūlitavigrahāḥ // ŚivP_7.2,9.22ab/ / sarvaśāstrārthatattvajñā vedavedāṃgapāragāḥ // ŚivP_7.2,9.22cd/
yajñairyajñapatiṃ kecijjñānairjñānātmakaṃ param /
kecitparamayā bhaktyā nārāyaṇamapūjayan // GarP_3,1.6 //
ekadā tu mahātmānaḥ samājaṃ cakruruttamāḥ /
dharmārthakāmamokṣāṇāmupāyaṃ jñātumicchavaḥ // GarP_3,1.7 //
ṣadviṃśatisahasrāṇi munīnāmūrdhvaretasām / / teṣāṃ śiṣyapraśiṣyāṇāṃ saṃkhyā vaktuṃ na śaṅkyate // GarP_3,1.8 //
munayo bhāvitātmāno militāste mahojasaḥ / / lokānugrahakartāro vītarāgā vimatsarāḥ // GarP_3,1.9 //
kathaṃ harau manuṣyāṇāṃ bhaktiravyabhicāriṇī / / kena sidhyettu sakalaṃ karma trividhamātmanaḥ // GarP_3,1.10 //
ityevaṃ praṣṭumātmānamudyatānprekṣya śaunakaḥ / / sāṃja lirvākyamāha sma vinayāvanataḥ sudhīḥ // GarP_3,1.11 //
śaunaka uvāca / / āste siddhāśrame puṇye sūtaḥ paurāṇikottamaḥ /
sa etadakhilaṃ vetti vyāsaśiṣyo yatīśvaraḥ // GarP_3,1.12 //
tasmāttameva pṛcchāma ityevaṃ śaunako muniḥ / / atha te ṛṣayo jagmuḥ puṇyaṃ siddhāśramaṃ tataḥ // GarP_3,1.13 //
papracchuste sukhāsīnaṃ naimiṣāraṇyavāsinaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3796130 (0.045):
sūtamekāgramāsīnaṃ $ naimiṣāraṇyavāsinaḥ & / munayo dīrghasattrānte % papracchur dīrghasaṃhitām // MatsP_1.4 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8835663 (0.045):
sūtamekāgramāsīnaṃ naimiṣāraṇyavāsinaḥ / / munayo dīrghasattrānte papracchur dīrghasaṃhitām // MatsP_1.4 //
ṛṣaya ūcuḥ / / vayaṃ tvatithayaḥ prāptāstvātitheyosi suvrata // GarP_3,1.14 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14169371 (0.031):
BhP_06.07.027/0 śrīdevā ūcuḥ / BhP_06.07.027/1 vayaṃ te 'tithayaḥ prāptā āśramaṃ bhadramastu te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709439 (0.036):
BhP_06.07.027/0 śrīdevā ūcuḥ / vayaṃ te 'tithayaḥ prāptā āśramaṃ bhadramastu te /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21437754 (0.051):
prasthitaḥ | devaśarmāpi tam ālokya provāca bho bhadra vayaṃ sūryoḍhā / atithayas tavāntikaṃ prāptāḥ | na kam apy atra grāme jānīmaḥ | tad
snānadānopacāreṇa pūjayitvā yathāvidhi / / kena viṣṇuḥ prasannaḥ syātsa kathaṃ pūjyate naraiḥ // GarP_3,1.15 //
muktisādhanabhūtaṃ ca brūhi tattvavinirṇayam /
sūta uvāca / / śṛṇudhvamṛṣyaḥ sarve hariṃ tattvavinirṇayam // GarP_3,1.16 //
natvā viṣṇuṃ śriyaṃ vāyuṃ bhāratīṃ śeṣasaṃjñakam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946246 (0.055):
kartavyaṃ brūhi me brahmankṛpayā mama suvrata // GarP_3,1.19 // / tataḥ śriyaṃ tato vāyuṃ bhāratīṃ ca tataḥ param /
dvaipāyanaṃ guruṃ kṛṣṇaṃ pravakṣyāmi yathāmati // GarP_3,1.17 //
nāsti nārāyaṇasamaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19578400 (0.0):
01,001.023d*0021_05 nāsti nārāyaṇasamaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10442800 (0.0):
12,331.019d*0886_01 nāsti nārāyaṇasamaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568828 (0.0):
nāsti nārāyaṇasamaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati |
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27013707 (0.0):
<12331.20/001> [X T1 G3.6 T2 G1.2 ins.:: nāsti nārāyaṇasamaṃ !na bhūtaṃ na
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15778421 (0.0):
<12331.20/001> [X T1 G3.6 T2 G1.2 ins.:: nā7sti nārāyaṇa-samaṃ !na bhūtaṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10259223 (0.058):
12,019.005d*0026_02 vāsudevasamaṃ caiva na bhūtaṃ na bhaviṣyati
etena satyavākyena sarvārthānsādhayāmyaham // GarP_3,1.18 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19578403 (0.0):
01,001.023d*0021_05 nāsti nārāyaṇasamaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati / 01,001.023d*0021_06 etena satyavākyena sarvārthān sādhayāmy aham
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10442804 (0.0):
12,331.019d*0886_01 nāsti nārāyaṇasamaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati / 12,331.019d*0886_02 etena satyavākyena sarvārthān sādhayāmy aham
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568832 (0.0):
nāsti nārāyaṇasamaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati | / etena satyavākyena sarvārthān sādhayāmyaham | 2.65 |"
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27013711 (0.0):
<12331.20/001> [X T1 G3.6 T2 G1.2 ins.:: nāsti nārāyaṇasamaṃ !na bhūtaṃ na / bhaviṣyati ! / <12331.20/002> X etena satyavākyena !sarvārthān sādhayāmy aham !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15778421 (0.0):
<12331.20/001> [X T1 G3.6 T2 G1.2 ins.:: nā7sti nārāyaṇa-samaṃ !na bhūtaṃ / na bhaviṣyati ! / <12331.20/002> X etena satya-vākyena !sarvā1rthān sādhayāmy aham !
śaunaka uvāca / / kimarthaṃ namanaṃ viṣṇorgranthādau munisattama /
kartavyaṃ brūhi me brahmankṛpayā mama suvrata // GarP_3,1.19 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961117 (0.047):
kāraṇaṃ brūhi me brahman śiṣyāya tava suvrata /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10353411 (0.064):
12,202.033d@017A_0091 vāyur me kāraṇaṃ brahmaṃs taṃ pṛccha munisattama
tataḥ śriyaṃ tato vāyuṃ bhāratīṃ ca tataḥ param /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946201 (0.055):
śṛṇudhvamṛṣyaḥ sarve hariṃ tattvavinirṇayam // GarP_3,1.16 // / natvā viṣṇuṃ śriyaṃ vāyuṃ bhāratīṃ śeṣasaṃjñakam /
ante vyāsaṃ kimarthaṃ ca tvaṃ namaskṛtavānasi /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16448982 (0.041):
śuśrūṣanty anahaṃkṛtāḥ HV_31.132d / śuśrūṣaya mahābhāga *HV_3.104*90:5a / śuśrūṣayāmy ahaṃ devi *HV_3.104*90:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13854125 (0.041):
śuśrūṣanty anahaṃkṛtāḥ HV_31.132d / śuśrūṣaya mahābhāga HV_3.104*90:5a / śuśrūṣayāmy ahaṃ devi HV_3.104*90:2a
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971379 (0.054):
śrīnivāsaḥ kimarthaṃ vai āgatotra vadasva me / / śeṣācalopi kutrā bhūtkadāyātaśca pāpahā /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25772709 (0.055):
loke tvamapi rakṣārthaṃ mamājñāma nuvartaya / / ahaṃ tvamiti ko bhedastvamevāhaṃ na saṃśayaḥ // BndP_3,40.28 //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9304276 (0.059):
krodhocchiraskāniva kṛṣṇasarpānyukto 'si māṃ deva na saṃniṣeddhum //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14303565 (0.061):
tena samayena somakaumudibrāhmaṇasya śiṣyas tvam asi / tvayaikena
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27651393 (0.064):
yadvā tat tvamasītyevānvayostu / / na coddeśyānuguṇā tiṅvibhaktiriti niyamaḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa03cu.htm.txt) 19012328 (0.064):
vastraṃ vasānaḥ dadhānaḥ san madadhivasatiṃ mama gṛhamāgāḥ āgato 'si / / nanu etāvatā kathaṃ priyetyukteḥ satyatvamityata āha kāmināmiti /
sūtasūta mahābhāga brūhi kāraṇamatra ca // GarP_3,1.20 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955762 (0.029):
ityabhiprāyagarbheṇa tvaṃ samādhāsya te yadi // GarP_3,11.31 // / tarhi tasya mahābhāga kathaṃ brūhi bhayādikam /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6650000 (0.032):
u17.29cd/.bhavāṃs tu parama^jño +asi tan me brūhi yathā tathā// / u17.30/.iha bhos triśaṅko kim āha svalakṣaṇaṃ brahmaṇaḥ pratyavekṣasva/
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354912 (0.047):
garuḍa uvāca / / sarvepāmanukampārthaṃ brūhi me madhusūdana /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10297702 (0.058):
12,096.006a atha yaḥ kṣatriyo rājā kṣatriyaṃ pratyupāvrajet / 12,096.006c kathaṃ sa pratiyoddhavyas tan me brūhi pitāmaha
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510560 (0.059):
kuddhairmaharṣibhiḥ pūrvaiḥ kāraṇaṃ brūhi taddhi naḥ // BndP_1,36.121 // / sūta uvāca
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914107 (0.059):
ekāntitvamupāgamya yatiṣyāmyātmamokṣaṇe // MarkP_10.43 // / tadbrūhi tvaṃ mahābhāga ! yat te saṃśayikaṃ hṛdi /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21194395 (0.060):
udayanoktaṃ 1 prayogāntaramāśaṅkya nirāha / nāpīti //tadbrūhyāvedahaṃ / brahmasmīti""ahameva svayamidaṃ vadāmi"ityādau"
sūta uvāca / / ādau vandyaḥ sarvavedaikavedyo vede śāstre setihāse purāṇe /
sattāṃ prāyo viṣṇurevaika eva prakāśate 'to namya eko harirhi //
GarP_3,1.21 // / sarvatra mukhyastvadhikonyatopi sa eva namyo na ca śaṅkarādyāḥ /
namanti ye 'vinayācchaṅkaraṃ tu vināyakaṃ caṇḍikāṃ reṇukāṃ ca //
GarP_3,1.22 // / tathā sūryaṃ bhairavaṃ mātāraśva tathā vāṇīṃ girijāṃ vai śriyaṃ ca /
sarvepi te vaiṣṇavā naiva loke na tadbhaktā veti cāryā vadanti //
GarP_3,1.23 // / na pārthikyānnamanaṃ kāryameva prīṇanti naitā devatāḥ pūjanena /
pūjāṃ gṛhītvā devatāścaiva sarvāḥ kiñciddatvā phaladānena tāṃśca //
GarP_3,1.24 // / saṃtarpya tuṣṭaiḥ svamanonu sārāttaiḥ kāritāṃ kāmyapūjāṃ tathaiva /
nivedayitvā paradevatāyāṃ viṣṇau harau śrīpuruṣādivandye // GarP_3,1.25 //
ihāparatrāpi sukhetarāṇi dāsyanti paścādadharaṃ vai tamaśca /
ato hyete naiva pūjyā na namyā mokṣecchubhirbrāhmaṇādyairdvijendra //
GarP_3,1.26 // / tathaiva sarvāśramibhiśca nityaṃ mahāvipattāvapi vipravaryāḥ /
śrīkāmya yā ye tu bhajanti nityaṃ śrībrahmarudredrayamādidevān //
GarP_3,1.27 // / iheva bhuñjanti mahacca duḥ khaṃ mahāpadaḥ kuṣṭhabhagandarādīn /
namanti ye 'vaiṣṇavānbrahmarudravāyu pratīkānnaiva te viṣṇubhaktāḥ //
GarP_3,1.28 // / abhiprāyaṃ tvatra vakṣye munīndrāḥ paraṃ gopyaṃ hṛdi dhāryaṃ hi taddhi /
vāyoḥ pratīkaṃ pūjyameveha viprā na brahmarudrādipratīkameva //
GarP_3,1.29 // / pūjākāle devadevasya viṣṇorvāyoḥ pratīkaṃ yogyabhāge nidhāya /
antargataṃ tasya vāyorhariṃ ca lakṣmīpatiṃ pūjayitvā hi samyak //
GarP_3,1.30 // / paścādvāyoḥ supratīkaṃ ca samyaṅ nirmālyaśeṣeṇa hareḥ samarcayet /
pṛthakca sragdhūpavilepanādipūjāṃ prakurvanti ca ye vimūḍhaḥ //
GarP_3,1.31 // / teṣāṃ duḥ khamiha loke paratra bhaviṣyate nātra vicāryamasti /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971513 (0.042):
mayisnehaṃ putrahetorvirūḍhaṃ sukhaduḥ khe ceha loke paratra // / GarP_3,26.9 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4828133 (0.059):
yasmāttasmācchivaṃ me syādiha loke paratra ca //AP_167.028cd/ / 1 dharmakāmārthasiddhaye iti kha..
prāyaścittaṃ svasti viprāḥ kathañcittatkurvantu smaraṇaṃ nāma viṣṇoḥ //
GarP_3,1.32 // / pāṣaṇḍarudrādikasaṃ pratiṣṭhitānharervāyoḥ śaṅkarasya pratīkān /
namanti ye phalabuddhyā vibhūḍhāsteṣāṃ phalaṃ śāśvataṃ duḥ khameva //
GarP_3,1.33 // / vāyoḥ pratīkaṃ yadi vipravaryaiḥ pratiṣṭhitaṃ cennamanaṃ hi kāryam /
naivedyaśeṣeṇa hareśca viṣṇoḥ pūjā kṛtā cenna hi doṣaleśaḥ // GarP_3,1.34
gururhi mukhyo hanumajjanirmahānrāmāṅghribhakto hanumānsadaiva /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27574752 (0.057):
prasahya taṃ buddhimatāṃ variṣṭho rāmāṅghribhakto hanumānuvāca | 6.24 | / na vismṛtiste raghuvaryakārye kāryā kathañcit sa hi no'bhipūjyaḥ |
evaṃ viditvā paramaṃ hariṃ ca putraṃ punarmukhyadevasya vāyoḥ //
GarP_3,1.35 // / namaskāro nānyathā vipravaryā ādhīyatāṃ hṛdi sarvai rahasyamam /
ye vaiṣṇavā vaiṣṇa vadāsabhṛtyāḥ sarvepi te sarvadā viṣṇumeva //
GarP_3,1.36 / / namanti ye vai pratipādayanti tathaiva puṇyāni ca sāttvikāni /
namanti ye vāsudevaṃ hariṃ ca samyak svaśaktyā pratipādayanti //
GarP_3,1.37 // / pravṛttimārgeṇa na pūjayanti hyāpatkāle paradaivaṃ tadanyam /
te vaiṣṇavā vaiṣṇavadāsabhṛtyā anye ca sarve 'vaiṣṇavamātrakāḥ smṛtāḥ //
GarP_3,1.38 // / upakramairupasaṃhārasya liṅgairhariṃ guruṃ hyantareṇaiva yānti /
tānevāhuḥ satpurāṇāni viprāḥ kalau yuge nābhyasūyanti sarve // GarP_3,1.39
yato hitānye pratipādayanti pravṛttidharmānsvasvavarṇānurūpān /
ato hyasūyanti sadā vimūḍhāḥ kalau hi viprāḥ pracurā hi tepi //
GarP_3,1.40 // / na cāsti viṣṇoḥ sadṛśaṃ ca daivataṃ na cāsti vāyoḥ sadṛśo guruśca /
na cāsti tīrthaṃ sadṛśaṃ viṣṇupadyāḥ na viṣṇubhaktena samosti bhaktaḥ //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24960097 (0.064):
viṣṇau bhaktiṃ vardhyati bhaktānāṃ hṛdi saṃsthitaḥ // GarP_3,16.28 // / atosau viṣṇubhaktaśca kīrtito nātra saṃśayaḥ /
GarP_3,1.41 // / anyāni viṣṇoḥ pratipādakāni sarvāṇi te sāttvikānīti cāhuḥ /
śrāvyāṇi tānyeva manuṣyaloke śrāvyāṇi nānyāni ca duḥ khadāni //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10014585 (0.048):
dadāti devaloke tayā ṛdhnoti yām anārṣeyāya śuśruvuṣe manuṣyaloke tayā yām / aprasṛptāya dadāti vanaspatayas tayā prathante yāṃ yācamānāya dadāti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3587945 (0.048):
tayā ṛdhnoti yām anārṣeyāya śuśruvuṣe manuṣyaloke tayā yām aprasṛptāya
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946907 (0.054):
śrāvyāṇi naitāni manuṣyaloke tattvecchubhistāmasānītyato hi /
GarP_3,1.42 // / kalau yuge sarva purāṇamadhye trīṇyeva mukhyāni haripriyāṇi /
mukhyaṃ purāṇaṃ hi kalau nṛṇāṃ ca śreyaskaraṃ bhāgavataṃ purāṇam //
GarP_3,1.43 // / pūrvaṃ hi sṛṣṭiḥ pratipādyate tra yato hyato bhāgavataṃ paraṃ smṛtam /
yasminpurāṇe kathayanti sṛṣṭiṃ hyādau viṣṇorbrahmarudrādikānām //
GarP_3,1.44 // / nānārthamevaṃ kathayanti vipra nīcoccarūpaṃ jñānamāhurmahāntaḥ /
tenaiva siddhaṃ pravadanti sarvaṃ hyataḥ paraṃ bhāgavataṃ purāṇam //
GarP_3,1.45 // / tataḥ paraṃ viṣṇupurāṇamāhustataḥ paraṃ gāruḍasaṃjñakaṃ ca /
trīṇyeva mukhyā ni kalau nṛṇāṃ tu tathā viśeṣo gāruḍe kiñcidasti //
GarP_3,1.46 // / śṛṇudhvaṃ vai taṃ viśeṣaṃ ca viprāstryaṃśairyuktaṃ gāruḍākhyaṃ purāṇam /
ādyāṃśaṃ vai karmakāṇḍaṃ vadanti dvitīyāṃśaṃ dharmakāṇḍaṃ tamāhuḥ //
GarP_3,1.47 // / tṛtīyāṃśaṃ brahmakāṇḍaṃ vadanti teṣāṃ madhye tvantimoyaṃ variṣṭhaḥ /
tṛtīyāṃśaśravaṇātpuṇyamāhustulyaṃ puṇyaṃ bhāgavatasya viprāḥ //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946802 (0.054):
tṛtīyāṃśaśravaṇādarthataśca puṇyaṃ cāhuḥ paṭhato vai daśāṃśam /
GarP_3,1.48 // / tṛtīyāṃśe paṭhite vedatulyaṃ phalaṃ bhavennātra vicāryamasti /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975275 (0.043):
tasmāddvayaṃ pravicāryaiva nityaṃ sukhī bhavennātra vicāryamasti / / etatsarvaṃ yadi mithyā bhavettu tadā tvasau māṃ daśatu hyahīndraḥ //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24977529 (0.064):
sparśe gavāṃ caiva sadā nṛṇāṃ vai bhavatyato nātra vicāryamasti /
tṛtīyāṃśaśravaṇādeva viprāḥ phalaṃ proktaṃ paṭhatopyarthamevam //
GarP_3,1.49 // / tṛtīyāṃśaśravaṇādarthataśca puṇyaṃ cāhuḥ paṭhato vai daśāṃśam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946772 (0.054):
tṛtīyāṃśaśravaṇātpuṇyamāhustulyaṃ puṇyaṃ bhāgavatasya viprāḥ //
tato varaṃ matsyapurāṇamāhustato varaṃ kūrmapūrāṇamāhuḥ // GarP_3,1.50 //
tathaiva vai vāyupurāṇamāhustrīṇyeva cāhuḥ sāttvikānīti loke /
tatrāpi kiñcidveditavyaṃ bhavecca purāṇaṣaṭke sattvarūpe munīndrāḥ //
GarP_3,1.51 // / sattvādhame mātsyakaurme tathāhurvāyu cāhuḥ sāttvikaṃ madhyamaṃ ca /
viṣṇoḥ purāṇaṃ bhāgavataṃ purāṇaṃ sattvottamaṃ gāruḍaṃ cāhurāryāḥ //
GarP_3,1.52 // / skāndaṃ pādmaṃ vāmanaṃ vai varāhaṃ tathāgreyaṃ bhaviṣyaṃ parvasṛṣṭau /
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21319217 (0.062):
āgneyaṃ brahmavaivarttaṃ laiṅgaṃ vārāhameva ca // / skāndaṃ ca vāmanaṃ caiva kaurmaṃ mātsyaṃ ca gāruḍam /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7040262 (0.063):
laiṅgaṃ tathā ca vārāhaṃ skāndaṃ vāmanameva ca // KūrmP_1,1.14 // / kaurmaṃ mātsyaṃ gāruḍaṃ ca vāyavīyamanantaram /
etānyāhū rājasānīti viprāstatraikadeśaḥ sāttvikastāmasaśca // GarP_3,1.53
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946901 (0.008):
etānyā hustāmasānīti viprāstatraikadeśaḥ sāttviko rājasaśca // GarP_3,1.55
rajaḥ prācuryādrājasānīti ca huḥ śrāvyāṇi naitāni mumukṣubhiḥ sadā /
teṣāṃ madhye sāttvikāṃśāśca saṃti teṣāṃ śrutergāruḍīyaṃ phalaṃ ca //
GarP_3,1.54 // / brahmāṇḍalaiṅgye brahmavaivartakaṃ vai mārkaṃṇḍeyaṃ brāhmamādityakaṃ ca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948038 (0.015):
na nārado nāpi bhṛgurvasiṣṭho na vighnapo nāpi balyādayaśca // GarP_3,2.40 / na vai virāṭo nāpi bhīmaḥ śaniśca na puṣkaro na kaśerustathaiva /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6764075 (0.018):
śvetāstāmrāvabhāsāśca nāmataḥ saptadhā tu te // GarP_1,165.6 // / antrādā udarāveṣṭā hṛdayādā mahāgudāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332287 (0.018):
asatpratigrahī yastu tathaivāyājyayājakaḥ // GarP_2,3.63 // / na kṣattrairjovate yastu naro gacchedadhomukham /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785179 (0.019):
vāṅmatī rajarā yaḥ syādayugme jarajā ragau // GarP_1,210.7 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7382209 (0.019):
| tatra ādyaṃ brāhmam | prājāpatyam, aindraṃ, pitryaṃ, gāndharvaṃ, yākṣaṃ,
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723069 (0.020):
meṣyādyā daśa yā nāḍyo dakṣiṇā vāma saṃsthitāḥ // GarP_1,67.39 // / caresthire tadvimārge tādṛśetādṛśe kramāt /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782328 (0.020):
markaṭī cātmaguptā syādārṣeyī kapikacchukā // GarP_1,204.6 // / mudgaparṇo kṣudrasahā māṣaparṇo mahāsahā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339578 (0.020):
kāndiśīkaḥ samabhavaḍh yadbhaviṣyo yayau punaḥ // GarP_2,7.13 // / jhaṅkāreṣu ca jhillīnāṃ ghūkānāṃ ghūtkṛteṣvapi /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368864 (0.021):
bālyarogajarāduḥ khairalpaṃ tadapi niṣphalam // GarP_2,49.30 // / prārabdhavye nirudyogī jāgartavye prasuptakaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971222 (0.021):
kalindakanyā yamunā ca narmadā kurva dṛ // GarP_3,25.53 // / vitastikāverisatuṅgabhadrāḥ suvañjarā bhīmarathī vipāśā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959551 (0.023):
indrāyedaṃ dātukāmaḥ khagendra tadarthaṃ vai pāvituṃ sovituṃ ca // / GarP_3,15.20 // / tato harirjamadagneḥ sutobhūlloke sarve parśurāmaṃ vadanti /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796464 (0.049):
tasyāntarāyo maitreya vevendratvādikaṃ phalam // GarP_1,230.25 // / asaṃtyajya ca gārhasthayaṃ sa taptvā ca mahattapaḥ /
etānyā hustāmasānīti viprāstatraikadeśaḥ sāttviko rājasaśca // GarP_3,1.55
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946870 (0.008):
etānyāhū rājasānīti viprāstatraikadeśaḥ sāttvikastāmasaśca // GarP_3,1.53
śrāvyāṇi naitāni manuṣyaloke tattvecchubhistāmasānītyato hi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10014585 (0.050):
dadāti devaloke tayā ṛdhnoti yām anārṣeyāya śuśruvuṣe manuṣyaloke tayā yām / aprasṛptāya dadāti vanaspatayas tayā prathante yāṃ yācamānāya dadāti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3587945 (0.050):
tayā ṛdhnoti yām anārṣeyāya śuśruvuṣe manuṣyaloke tayā yām aprasṛptāya
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946661 (0.054):
anyāni viṣṇoḥ pratipādakāni sarvāṇi te sāttvikānīti cāhuḥ / / śrāvyāṇi tānyeva manuṣyaloke śrāvyāṇi nānyāni ca duḥ khadāni //
teṣu sthitāḥ sāttvikāṃśā munīndrāsteṣāṃ śrutirgāruḍaikāṅghritulyā //
GarP_3,1.56 // / alpānyupapurāṇāni vadantyaṣṭādaśāni ca / / viṣṇudharmotaraṃ caiva tantraṃ bhāgavataṃ tathā // GarP_3,1.57 //
tattvasāraṃ nārasiṃhaṃ vāyuproktaṃ tathaiva ca / / tathā haṃsapurāṇaṃ ca ṣaḍetāni munīśvarāḥ // GarP_3,1.58 //
sāttvikānyeva jānīdhvaṃ prāyaśo nātra saṃśayaḥ /
eteṣāṃ śravaṇādeva gāruḍārdhaphalaṃ śrutam // GarP_3,1.59 //
bhaviṣyottaranāmānaṃ bṛhannāradameva ca / / yamanāradasaṃvādaṃ laghunāradameva ca // GarP_3,1.60 //
vināyakapurāṇaṃ ca bṛhadbrahmāṇḍameva ca / / etāni rājasānyāhuḥ śravaṇādbhuktaruttamā // GarP_3,1.61 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946997 (0.052):
etāni tāmasānyāhurharitattvārthavedinaḥ // GarP_3,1.63 // / eteṣāṃ śravaṇādviprāgāruḍāṅghyardhmeva ca /
gāruḍātpādatulyaṃ ca phalaṃ cāhurmanīṣiṇaḥ /
purāṇaṃ bhāgavataṃ śaivaṃ nandiproktaṃ tathaiva ca // GarP_3,1.62 //
pāśupatyaṃ raiṇukaṃ ca bhairavaṃ ca tathaiva ca / / etāni tāmasānyāhurharitattvārthavedinaḥ // GarP_3,1.63 //
eteṣāṃ śravaṇādviprāgāruḍāṅghyardhmeva ca / / sarveṣvapi purāṇeṣu śreṣṭhaṃ bhāgavataṃ smṛtam // GarP_3,1.64 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16018272 (0.033):
Yāj1.218c/ śrāddham prati ruciś ca^ete śrāddha.kālāh prakīrtitāh // / Yāj1.219a/ agryah sarveṣu vedeṣu śrotriyo brahmavid yuvā /(p.75)
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966494 (0.038):
laṃbagulpho vakrapādaḥ kunakhī śyāvadantakaḥ // GarP_3,22.35 // / dīrghajaṅgho dīrghaśiśrastvekāṇḍaścaikanāsikaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959551 (0.039):
indrāyedaṃ dātukāmaḥ khagendra tadarthaṃ vai pāvituṃ sovituṃ ca // / GarP_3,15.20 // / tato harirjamadagneḥ sutobhūlloke sarve parśurāmaṃ vadanti /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792715 (0.040):
śūdrādapi ca tadgāhyaṃ māṃsaṃ madhu tathāntyajāt // GarP_1,222.30 // / gauḍīṃ paiṣṭīñca mādhvīkaṃ viprādiryaḥ surāṃ pibet /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723069 (0.043):
meṣyādyā daśa yā nāḍyo dakṣiṇā vāma saṃsthitāḥ // GarP_1,67.39 // / caresthire tadvimārge tādṛśetādṛśe kramāt /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607321 (0.056):
prakampitāni saṃprakampitāni calitāni pracalitāni saṃpracalitāni vedhitāni / pravedhitāni saṃpravedhitāni | teṣu ca sarveṣu buddhakṣetreṣu yāvantaḥ
vedaistulya sama pāṭhe śravaṇe ca tadardhakam /
arthataḥ śravaṇe cāsya puṇyaṃ daśaguṇaṃ smṛtam // GarP_3,1.65 //
vaktuḥ syāddviguṇaṃ puṇyaṃ vyākhyātuśca tathādhikam /
anantavedaiḥsāmyamāhurmahāntaḥ bhārānmahattvādbhāratasyāpi viprāḥ //
GarP_3,1.66 // / vedobhyosya tvarthataścādhikatvaṃ vadanti bai viṣṇurahasyavedinaḥ //
GarP_3,1.67 // / tatra śreṣṭhāṃ gītikāmāhurāryāstathaiva viṣṇornāmasāhasraka ca /
tayostatra śravaṇādbhāratasya daśādhikaṃ phalamāhurmahāntaḥ // GarP_3,1.68
daityāḥ sarva viprakuleṣu bhūtvā kṛte yuge bhārate ṣaṭsahasryām /
niṣkāsya kāṃścinnavanirmitānāṃ niveśanaṃ tatra kurvanti nityam //
GarP_3,1.69 // / matvā hariṃ bhagavānvyāsarūpī cakre tadā bhāgavataṃ purāṇam /
tathā samākhyāya ca vaiṣṇavaṃ tattataḥ paraṃ gāruḍākhyaṃ sa cakre //
GarP_3,1.70 // / ato hi gāruḍaṃ mukhyaṃ purāṇaṃ śāstrasaṃmatam /
gāruḍena samaṃ nāsti viṣṇudharmapradarśane // GarP_3,1.71 //
yathā surāṇāṃ pravaro janārdano yathāyudhānāṃ pravaraḥ sudarśanam /
yathāśvamedhaḥ pravaraḥ kratūnāṃ chinneṣu bhakteṣu tathaiva rudraḥ //
GarP_3,1.72 // / nadīṣu gaṅgā jalajeṣu padmamacchinnabhakteṣu tathaiva vāyuḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23708471 (0.029):
mahoragāṇāṃ pravaro 'pyananto yathā ca bhūteṣu mahī pradhānā // VamP_12.44 / nadīṣu gaṅgā jalajeṣu padmaṃ surārimukhyeṣu harāṅghribhaktaḥ /
tathā purāṇeṣu ca gāruḍaṃ ca mukhyaṃ tadāhurharitattvadarśane //
GarP_3,1.73 // / gāruḍākhyapurāṇe tu pratipādyo hariḥ smṛtaḥ /
ato harirnamaskāryo gamyo yogyo hariḥ smṛtaḥ // GarP_3,1.74 //
bhāgyātmakatvācchrīdevyā namanaṃ nadanu smṛtam /
paro narottamo vā sa sādhakeśopi ca smṛtaḥ // GarP_3,1.75 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27570554 (0.057):
ekaḥ sa bhagavānuktaḥ sādhakeśo narottamaḥ | 3.6 | / upasādhako naraścokto devī bhāgyātmikā nṛṇām |
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951274 (0.058):
raivataścākṣuṣaścaiva tathā svārociṣaḥ smṛtaḥ / / uttamo brahmasāvarṇī rudrasāvarṇireva ca // GarP_3,5.47 // / devasāvarṇisāvarṇirindrasāvarṇirevaca /
ato namyo vāyurapi purāṇādau dvijottamāḥ / / bhāratī vākyarūpatvānnamyā vāyoranantaram // GarP_3,1.76 //
upasādhako naraḥ prokto yatotastadanantaram /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6714632 (0.044):
jñānāya vartate bhukṣuḥ procyate pārameṣṭhikaḥ // GarP_1,49.14 // / yastvātmaratireva syānnityatṛpto mahāmuniḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332287 (0.054):
asatpratigrahī yastu tathaivāyājyayājakaḥ // GarP_2,3.63 // / na kṣattrairjovate yastu naro gacchedadhomukham /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750777 (0.054):
upagurorupaguptaḥ svāgataścopaguptataḥ // GarP_1,138.56 // / svanaraḥ svāgatājjajñe suvarcāstasya cātmajaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13749108 (0.055):
ito vayaṃ gamiṣyāmo HV_19.26a / ity ato 'nantaraṃ tatra HV_99.34*1112a / ity ambupatinā prokto HV_45.31a
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951274 (0.057):
raivataścākṣuṣaścaiva tathā svārociṣaḥ smṛtaḥ / / uttamo brahmasāvarṇī rudrasāvarṇireva ca // GarP_3,5.47 // / devasāvarṇisāvarṇirindrasāvarṇirevaca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957496 (0.059):
tasmāddaśaguṇairhīno haṃso nāmaramāpate // GarP_3,12.95 // / tririkastu samo jñeyastatsamaḥ paurukasmṛtaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6743804 (0.061):
mārjāra iva lumpeta tathā prārthayitāra naraḥ // GarP_1,114.52 // / pūrvaṃ paścāccarantyārye sadaiva bahusampadaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751857 (0.062):
tasya medhātithiḥ putrastatputraścainilaḥ smṛtaḥ // GarP_1,140.4 // / ainilasya tu duṣyanto bharatastasya cātmajaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351130 (0.063):
iṣṭvā vai vāśvamedhādīndadyāddānāni yo naraḥ / / ārāmodyānavāpyādeḥ prapāyāścaiva kārakaḥ // GarP_2,22.66 //
namya ityacyate sadbhistāratamyena sarvadā // GarP_3,1.77 //
ato vyāsaṃ namaskuryādgranthakartṛtvahetutaḥ /
śaunaka uvāca / / vyāsasya namanaṃ hyante kathaṃ kāryaṃ mahātmanaḥ // GarP_3,1.78 //
ante ca vandane tasya kāraṇaṃ brūhi suvrata / / sūta uvāca /
viṣṇoranantaraṃ vyāsanamanaṃ mukhyameva hi // GarP_3,1.79 //
harireva yato vyāso vācyacakrasvarūpakaḥ / / vyāso naiva samatvena prokto bhagavato hareḥ // GarP_3,1.80 //
tatrāpi kāraṇaṃ vakṣye sādareṇa munīśvarāḥ /
vyāsastu kaścana ṛṣiḥ purāṇe tāmase smṛtaḥ // GarP_3,1.81 //
iti jñānā valaṃbena daityā daityānugaiḥ samāḥ /
praviśanti hyandhatama iti tvante namaskṛtaḥ // GarP_3,1.82 //
yadidaṃ paramaṃ gopyaṃ hṛdi dhāryaṃ na saṃśayaḥ /
parāṇāṃ namyamevoktaṃ pratipādyaṃ yatotra hi // GarP_3,1.83 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16685410 (0.061):
tatpratipādarakatvāccakṣurādivadityanumānamatra bodhyam / / pratipādyadvaividhye nimittannoktaṃ
samāsavyāsabhāvāddhi parāṇāṃ tatpratīyate / / vāstavaṃ taṃ na jānīyurupajīvyo yato hariḥ // GarP_3,1.84 //
harirvyāsastveka eva vyāsastu harivatsmṛtaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10135720 (0.060):
gautamāduttaro vyāso haryātmā yobhidhīyate // ViP_3,3.16 // / atha haryātmanonte ca smṛto vājaśravāmuniḥ /
upajīvyatadīśatve tayoreva na saṃśayaḥ // GarP_3,1.85 //
īśakoṭipraviṣṭatvācchriyaḥ svāmitvamīritam /
trayāṇāmupajīvyatvātsevyatvātsvāmitā smṛtāḥ // GarP_3,1.86 //
vāyvādīnāṃ trayāṇāṃ ca sevyatvātsevyatā smṛtā /
bhūbhāraharaṇe viṣṇoḥ pradhānāṅgaṃ hi mārutiḥ // GarP_3,1.87 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568049 (0.052):
bhūbhārahāriṇo viṣṇoḥ pradhānāṅgaṃ hi mārutiḥ |
vākyarūpā bhāratī tu dvitīyāṅgaṃ hi sā smṛtā /
tṛtīyāṅga hareḥ śeṣo na namyāḥ sāmyato hareḥ // GarP_3,1.88 //
pratipādyā mukhyatayā namyā eva samīritāḥ / / avāntarāśca vāyvādyā na namyāstena te smṛtāḥ // GarP_3,1.89 //
bhīṣmadroṇādināmāni bhīmādiṣveva mukhyataḥ /
vācakāni yato nityaṃ tannamyāste munīśvarāḥ // GarP_3,1.90 //
parāṇāmeva namyatvaṃ pratipādyatvameva hi / / etatsarvaṃ mayākhyātaṃ kimanyacchrotumicchatha // GarP_3,1.91 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337463 (0.036):
proktamāvarṣakṛtyaṃ te kimanyacchrotumicchasi // GarP_2,5.154 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342401 (0.036):
uddhṛtaḥ pretabhāvādvai kimanyacchrotumicchasi // GarP_2,9.74 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24963093 (0.036):
evamuktaṃ mayā sarvaṃ kimanyacchrotumicchasi // GarP_3,18.78 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888921 (0.041):
etad vaḥ sarvam ākhyātaṃ % kiṃ bhūyaḥ śrotum icchatha // BrP_217.21 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11160230 (0.041):
etad vaḥ sarvam ākhyātaṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchatha // BrP_217.21 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11022114 (0.041):
saṃkṣepāt sarvam ākhyātaṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchatha // BrP_22.50 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26790965 (0.054):
sarvam etan mayā khyātaṃ % yat paraṃ śrotum icchatha // BrP_70.10 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11062279 (0.054):
sarvam etan mayā khyātaṃ yat paraṃ śrotum icchatha // BrP_70.10 //
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe sūtaśaunakasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953932 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961734 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhāratyā
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965868 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhagavataḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971362 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe devī
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337470 (0.023):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340884 (0.023):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952554 (0.029):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttara tṛtīyāṃśe / brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948593 (0.032):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe kṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958419 (0.032):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694666 (0.035):
vakṣye vyāsaṃ namaskṛtya śṛṇu śaunaka tadyathā // GarP_1,3.9 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964332 (0.042):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6727077 (0.043):
sphaṭikasya vidrumasya ratnajñānāya śaunaka ! // GarP_1,80.4 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783293 (0.043):
ato vyākaraṇaṃ vakṣye kumāroktañca śaunaka // GarP_1,204.86 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793759 (0.043):
tasmāddhyeyo harirnityaṃ geyaḥ pūjyaśca śaunaka // GarP_1,223.37 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Karatoyamahatmya (karatopu.htm.txt) 14151493 (0.046):
ity uttarapauṇḍrakhaṇḍe sūtaśaunakasaṃvāde paraśurāmaviracitaṃ
brahmakāṇḍe sāttvikādipurāṇavibhāganamyānamyadevavibhāgādiviṣayanirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24976764 (0.042):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / tāratamyanirūpaṇadvārā viṣṇorevopāsyatvamityarthanirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961735 (0.047):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhāratyā
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965869 (0.049):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhagavataḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24977999 (0.050):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / kṛṣṇagaruḍasaṃvāde tattvarahasyaṃ nāmaikonatriṃśodhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949596 (0.052):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / bhagavadvīryasvarūpatadādhānadvārakaguṇatraya sṛṣṭijaḍeśabhedādinirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24973502 (0.052):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / vyaṅkaṭagirimāhātmye
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953932 (0.054):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971362 (0.054):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe devī
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24963101 (0.055):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / rudrarodanahetvānanantānandatāratamyanirūpaṇaṃ nāmāṣṭādaśodhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964333 (0.055):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / nīlāvivāhanirṇayo nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965235 (0.055):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / bhadrākṛtabhagavatpatitvaprāpakatapaścaryādinirūpaṇaṃ nāma viṃśodhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24968146 (0.055):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / veṅkaṭeśagiriyātrākramanirūpaṇaṃ nāma trayoviṃśodhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24970301 (0.055):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / śrīveṅkaṭeśagiryārohaṇakramatadbhaktatatparvatanāmādinirūpaṇaṃ nāma
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16059571 (0.064):
siddharūpavāravantīyasaṃyogavibhāgavibhāgajanitadhvanyātmakaśabdaviśeṣavācitvāvagamena
nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693694 (0.0):
etatpurāṇapravṛttihetunirūpaṇaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330206 (0.0):
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948601 (0.009):
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332842 (0.009):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949615 (0.009):
bhagavadvīryasvarūpatadādhānadvārakaguṇatraya sṛṣṭijaḍeśabhedādinirūpaṇaṃ / nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694539 (0.010):
śrīgaruḍamahāpurāṇotpattinirūpaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14331483 (0.010):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde aurdhvadehikavidhikarmavipākayorvarṇanaṃ nāma / dvitīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694679 (0.010):
viṣayanirūpaṇaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335355 (0.011):
dahanavidhikṛcchralakṣaṇadagdhāgamanarajasvalāmaraṇavidhipañcakamaraṇaprāyaścittanirūpaṇaṃ / nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695225 (0.012):
sṛṣṭivarṇanaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950698 (0.012):
brahmakāṇḍe guṇavaiṣamyabhedabrahmadehasvarūpaguṇasāmyanirūpaṇaṃ nāma / caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951436 (0.015):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955351 (0.016):
pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954249 (0.017):
iti śrīgā ma u tṛ dha viṣṇustutirdevatāramyādi aṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695718 (0.017):
prajākartrādisṛṣṭirnāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337481 (0.017):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde varṣakṛtyayamalokamārgayātanādinirūpaṇaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697439 (0.017):
viṣṇudīkṣānidṛ nāma navamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342419 (0.017):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde rājakṛtavṛṣotsargakriyādinirūpaṇaṃ nāma navamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954591 (0.017):
devakṛtaviṣṇustutidevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952563 (0.018):
tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
śrīśaunaka uvāca / / kathaṃ sasarja bhagavāṃstattattattvābhimāninaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6701804 (0.041):
'mṛteśamṛtyuñjayapūjanaṃ nāmāṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 19 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704504 (0.041):
ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 27 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6712522 (0.041):
vāstumānalakṣaṇaṃ nāma ṣaṭcatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 47 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6725778 (0.041):
marakataparīkṣaṇaṃ nāmaikasaptatitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 72 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6726455 (0.041):
puṣparāgaparīkṣaṇaṃ nāma catuḥ saptatitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 75 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6726762 (0.041):
vaidūryaparīkṣaṇaṃ nāma ṣaṭsaptatitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 77 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6726868 (0.041):
pulakaparīkṣaṇaṃ nāma saptasaptatitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 78 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6727005 (0.041):
sphaṭikaparīkṣaṇaṃ nāmaikonāśītitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 80 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6731286 (0.041):
manutadvaṃśanirūpaṇaṃ nāma spatāśītitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 88 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6731689 (0.041):
karmajñānamā nāmāṣṭāśītitamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 89 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739883 (0.041):
bṛhaspatiproktanītisāranirūpaṇaṃ nāmāṣṭottaraśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 109 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740743 (0.041):
nītisāre navottaraśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 110 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6742081 (0.041):
bṛhaspatyukta nītiptāre dvādaśottarakaśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 113 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6743016 (0.041):
nītisāre trayośottaraśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 114 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782256 (0.041):
nānauṣadhaprayoganirūpaṇaṃ nāma tryuttaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 204 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783660 (0.041):
vyākaraṇanirūpaṇaṃ nāma pañcottaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 206 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6784043 (0.041):
ṣaḍuttaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 207 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6784146 (0.041):
śāstrechandaḥsaṃjñāparibhāṣānirūpaṇaṃ nāma saptottaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 208 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6784423 (0.041):
śāstre āryāvṛttādichandolakṣaṇanirūpaṇaṃ nāmāṣṭottaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 209 / sūta uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785070 (0.041):
samavṛttalakṣaṇādinirūpaṇaṃ nāma navottaradviśatatamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 210 / sūta uvāca /
sṛṣṭikramaṃ na jānāmi devānāṃ hyantaraṃ mune // GarP_3,2.1 //
śaunakenaiva muktastu sūto vacanamabravīt /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15912882 (0.033):
ekaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca / etacchrṛtvā tu vacanaṃ nārado bhagavānṛṣiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19601595 (0.037):
01,034.018c ṛṣaye suvratāya tvam eṣa mokṣaḥ śruto mayā / 01,035.001 sūta uvāca / 01,035.001a elāpatrasya tu vacaḥ śrutvā nāgā dvijottama
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879038 (0.049):
sūta uvāca / śrutvā sanandanasyetthaṃ vacanaṃ nārado muniḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19797192 (0.052):
03,023.019c dṛṣṭvā māṃ bāndhavāḥ sarve harṣam āhārayan punaḥ / 03,023.020a tato mām abravīt sūtaḥ prāñjaliḥ praṇato nṛpa
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8492394 (0.052):
vāyuruvāca / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ tadā sūtaḥ samāhitaḥ // BndP_1,24.3 //
% Mahabharata: Asramavasikaparvan (mbh_15_u.htm.txt) 2625034 (0.056):
15,043.017 sūta uvāca / 15,043.017a etac chrutvā dvijaśreṣṭhāt sa rājā janamejayaḥ
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8445556 (0.056):
18,005.025c kurūṇāṃ caritaṃ kṛtsnaṃ pāṇḍavānāṃ ca bhārata / 18,005.026 sūta uvāca / 18,005.026a etac chrutvā dvijaśreṣṭhāt sa rājā janamejayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19599911 (0.057):
01,030.005d*0365_02 paraḥ sahasrān parvatān vaheyaṃ kāmayetha cet / 01,030.006 sūta uvāca / 01,030.006a ity uktavacanaṃ vīraṃ kirīṭī śrīmatāṃ varaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 537601 (0.058):
śrutvā tu vacanaṃ sūtas $ tathāstv iti ca so 'bravīt // HV_App.I,15.47 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22023157 (0.058):
śrutvā tu vacanaṃ sūtas tathāstv iti ca so 'bravīt // HV_App.I,15.47 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19605561 (0.063):
01,044.022c vivardhamānaḥ sarvāṃs tān pannagān abhyaharṣayat / 01,045.001 śaunaka uvāca / 01,045.001*0423_01 sūtasya vacanaṃ śrutvā śaunakaḥ prāha vismitaḥ
śūta uvāca / / samyagvyavasitā buddhistava brahmarṣisattama // GarP_3,2.2 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757178 (0.027):
BhP_10.01.015/0 śrī śuka uvāca / samyag vyavasitā buddhis tava rājarṣi sattama /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357081 (0.045):
BhP_10.01.015/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.015/1 samyag vyavasitā buddhis tava rājarṣi sattama
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15912882 (0.049):
sūta uvāca / etacchrṛtvā tu vacanaṃ nārado bhagavānṛṣiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19601595 (0.054):
01,034.018c ṛṣaye suvratāya tvam eṣa mokṣaḥ śruto mayā / 01,035.001 sūta uvāca / 01,035.001a elāpatrasya tu vacaḥ śrutvā nāgā dvijottama
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879038 (0.054):
sūta uvāca / śrutvā sanandanasyetthaṃ vacanaṃ nārado muniḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19599911 (0.060):
01,030.005d*0365_02 paraḥ sahasrān parvatān vaheyaṃ kāmayetha cet / 01,030.006 sūta uvāca / 01,030.006a ity uktavacanaṃ vīraṃ kirīṭī śrīmatāṃ varaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19797192 (0.064):
03,023.019c dṛṣṭvā māṃ bāndhavāḥ sarve harṣam āhārayan punaḥ / 03,023.020a tato mām abravīt sūtaḥ prāñjaliḥ praṇato nṛpa
evameva kṛtaḥ praśro harau tu garuḍena vai /
yaduktavānharistasmaitadvakṣyāmi tavānagha /
garuḍa uvāca / / sṛṣṭiṃ vrūhi mahābhāga saccidānandavigraha // GarP_3,2.3 //
sṛṣṭau jñāte tavotkarṣo jñātaprāyo bhaviṣyati /
brahmādīnāṃ tāratamyajñānaṃ mama bhaviṣyati // GarP_3,2.4 //
mokṣopāyamyaḥ sa vokta mitatarattasya sādhanam /
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24325314 (0.039):
bhavatyevaṃ kevalātmajñānaṃ mokṣasādhanaṃ na tvatrākarmyevādhikriyate
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12535150 (0.051):
II. GADYABANDHA / atha mokṣasādhanopadeśavidhiṃ vyākhyāsyāmo mumukṣūṇāṃ śraddadhānānām
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7170117 (0.053):
pratipannavivādaviṣayā hi tannirṇayaheluṃ / sādhanamanububhutsāmahe / / na tu tannirṇayahetubhūtasādhanāvabodhavanato vivādaviṣayaṃ nirṇayasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20932501 (0.056):
tasmātprasaṅgarūpānumāne 'siddhibādhāpasiddhāntā bhūṣaṇānyeva/ na tu / dūṣaṇāni// / ata evoktaṃ sādhanānumānavaidharmyādevāsya prasaṅgānumānatvam/ dṛśyate ca
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3435004 (0.057):
anusandhānayuktatayā jñānākāraṃ sākṣādātmāvalokanasādhanam; na / jñānaniṣṭhāvyadhānenetyarthaḥ // BhGR_4.24 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230179 (0.063):
[338] parokteti/ taditi/ paroktasādhanetyarthaḥ/ etadudāharaṇamāha
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 517625 (0.063):
purāṇavākyaṃ dveṣasya muktisādhanatvaṃ pratipādayadivāpātato yadyapi / pratīyateta /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21038530 (0.064):
loṭcetyādipāṇinismaraṇāt/ kathamevamityata uktaṃ / iṣṭasādhanatvarūpavidhāviti // nyāyamatādvailakṣyaṇyajñāpanāyoktaṃ "
Samkhyaparibhasa (sparibhu.htm.txt) 1713558 (0.064):
śukanālakānyāyena mithyārajjusarppe bhramamāṇe sati tasya mokṣasādhanamāha / / tatra jīvasvarūpaṃ lakṣaṇaṃ dṛṣṭisambandhena sūryaprabhayā pratibhāti
garuḍenaiva muktastu kṛṣṇo vacanamabravīt // GarP_3,2.5 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349020 (0.033):
garuḍodīritaṃ śrutvā lakṣmīnātho 'bravīdidam // GarP_2,20.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955079 (0.052):
iti tadvacanaṃ śrutvā kṛṣṇo vacanamabravīt // GarP_3,10.38 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4446031 (0.057):
lambādvitīyāṃ tiṣṭhantīṃ kṛṣṇo vacanam abravīt | *HV_112.97*1440:2 | / antarghānam upāgamya tyaktvā sā vāsasī punaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26746976 (0.063):
pūrvajaṃ halinaṃ śrīmān % idaṃ vacanam abravīt // BrP_17.9 // / {śrīkṛṣṇa uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018302 (0.063):
pūrvajaṃ halinaṃ śrīmān idaṃ vacanam abravīt // BrP_17.9 // / {śrīkṛṣṇa uvāca: }
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4439763 (0.064):
nāradasya vacaḥ śrutvā kṛṣṇas tv idam athābravīt | *HV_110.33*1307:5
śṛkṛṣṇa uvāca mūlarūpe hyato jñeyo viṣṇutvādviṣṇuravyayaḥ // GarP_3,2.6 //
avatāramidaṃ proktaṃ pūrṇatvādeva suvrata / / aneko hyekatāṃ prāpya saṃśete pralayāya vai // GarP_3,2.7 //
tatrāpi ca viśeṣosti jñātavyaṃ tatvameva saḥ // GarP_3,2.8 // / bhedena darśanādvāpi bhedābhedena darśanāt /
viṣṇorguṇānāṃ rūpāṇāṃ tadaṅgānāṃ sukhādinām /
tatraiva daśanādvāpi kṣiprameva tamo vrajet // GarP_3,2.9 // / puruṣāntaramārabhya kalpitā ye dvijottama /
harirūpāstu te jñeyā ekībhūtā hi tena te // GarP_3,2.10 //
praleya samanuprāpte jīvāḥ sa yānti māmakāḥ /
virājṛpe hareḥ saṃti tadā te ca hyanekadhā // GarP_3,2.11 //
ekībhāvaṃ prāpnuvanti mūlena pralaye dvija / / biṃbena tu svayaṃ viṣṇurekībhāvaṃ vrajedyadi // GarP_3,2.12 //
pratibiṃbaḥ kathaṃ jīvo bhavennārāyaṇasya ca / / tadadhīnastatsadṛśo harerjīvo na saṃśayaḥ // GarP_3,2.13 //
pratibiṃbasya śabdārtho hyayamevamudāhṛtaḥ / / tasmācca biṃbarūpāṇāmekībhāvaṃ na cintayet // GarP_3,2.14 //
kṛṣṇarāmādivaccaiva tvekī bhāvo vivakṣitaḥ /
biṃbānāṃ mūlarūpasya bhedo nātra vivakṣitaḥ // GarP_3,2.15 //
tatrāpi ca viśeṣosti jñātavyastattvamicchubhiḥ / / ekāṃśena tu biṃbaistu caikībhāvaṃ vrajanti te // GarP_3,2.16 //
ekāṃśena tu jīvatve saṃsthitā nātra saṃśayaḥ /
biṃbamūlaṃ na jānanti te janā hyasurāḥ smṛtāḥ // GarP_3,2.17 //
eka eva hariḥ pūrvaṃ hyavidyāvaśataḥ svayam /
aneko bhavati hyārādādarśapratirbibavat // GarP_3,2.18 //
evaṃ vadanti ye mūḍhā stepi yāntyadharaṃ tamaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581760 (0.060):
Par8.5ab/.yad.vadanti.tamo.mūḍhā.mūrkhā.dharmaṃ.atadvidaḥ./
upādhirdvividhaḥ proktaḥ svarūpo bāhya eva ca // GarP_3,2.19 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 465441 (0.056):
jīvopādhirdvidhā proktaḥ svarūpaṃ bāhya eva ca / / bāhyopādhirlayaṃ yāti muktāvanyasya tu sthitiḥ'; iti /"
bāhyopādhirlaye yāti muktāvanyasya saṃśthitiḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 465445 (0.030):
bāhyopādhirlayaṃ yāti muktāvanyasya tu sthitiḥ'; iti /
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10661517 (0.046):
(PB 7.9.14) yāty asyānyo niyānena nānyasya niyānena yāti
sarvopādhivi nāśe hi pratibiṃbaḥ kathaṃ bhavet // GarP_3,2.20 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 466765 (0.040):
tathāca tadanusandhāsyānkathaṃ mithyājñānī na bhavet /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5025052 (0.047):
Lesart śeṣabhūtatvāt der gedruckten Ausgaben}* / anarthakaś ca sarvanāśe syāt // MS_6,4.16 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14222037 (0.048):
tāṭasthye sati svarasanīyatvaṃ na bhavediti bhāvaḥ /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25534829 (0.049):
yadi hyetamityanenānantaroktaṃ cakṣuradhiṣṭhānaṃ puruṣaṃ parāmṛśṭa / tasyātmatvamucyeta tato na bhavecchāyāpuruṣaḥ /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1405257 (0.050):
nānyasyedānīntanasya / durupadeśaḥ krotavyaḥ pramāṇīkartavyo (vā)
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015429 (0.051):
bhavet, so 'tra nāvaleṣyate na saṃleṣyate na vipatsyati na
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10575278 (0.052):
ayātayāmaṃ maraṇaṃ na bhavetpunarasya tu // / vṛdhdyatantaraṃ māsikāni na kuryāttadā ayātayāmaṃ nūtanaṃ maraṇaṃ na
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21501542 (0.053):
Manu7.174a[175ṃa]/ yadā parabalānāṃ tu gamanīyatamo bhavet) | / Manu7.174c[175ṃc]/ tadā tu saṃśrayet) kṣipraṃ dhārmikaṃ balinaṃ nṛpam ||
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1894799 (0.053):
yadā tu jvālate tattu tadaivordhvagamo bhaved // iti // 4 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10553258 (0.053):
nadiśyamubhayaṃ rājñe yacca śūkṣmatamaṃ bhavet // / iti jyautiṣikāṇāmanādeśyatvoktiḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782166 (0.053):
kṛmijālaṃ pātayati sakalaṃ nātra saṃśayaḥ // GarP_1,203.2 // / gojaṅganābhipātaḥ syādguñjāmūlasya bhakṣaṇāt // GarP_1,203.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26918168 (0.054):
guṇavattvād yathaitāni % nirguṇebhyas tathā bhavet // BrP_243.86 // / na tv evaṃ vartamānānām $ āvṛttir vartate punaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11189468 (0.054):
guṇavattvād yathaitāni nirguṇebhyas tathā bhavet // BrP_243.86 // / na tv evaṃ vartamānānām āvṛttir vartate punaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21002694 (0.055):
tadavacchinnānāśena saṃskārānāśāt // / yadvā yatkiñcidāśrāyanāśe 'pi kṣipyamāṇavālupiṇḍādau
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330953 (0.057):
karmaṇāṃ prāktanānāṃ tu tadasattvenaṃ bhadetaḥ // GarP_2,2.56 // / bhavedbhogasya vaicitryaṃ bhrāmyatāṃ prāṇināmiha /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6775421 (0.061):
śikhāṃ baddhvā rājakule vyavahāre jayo bhavet // GarP_1,185.5 // / hrīṅkāraṃ savisargañca prātaḥ kāle narastu yaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785179 (0.063):
vāṅmatī rajarā yaḥ syādayugme jarajā ragau // GarP_1,210.7 //
cidrūpākhyo hyupādhistu mokṣe yepyadhikāriṇaḥ /
duḥ kharūpo hyupādhistu tamaso yedhikāriṇaḥ // GarP_3,2.21 //
miśrarūpo hyupādhistu nityasaṃsāriṇāṃ mataḥ /
bāhyopādhirliṅgadehaḥ sarveṣāṃ nātra saṃśayaḥ // GarP_3,2.22 //
daityāḥ duḥ khāyate yasmāttasmāduḥ khī hariḥ svayam /
tattadduḥ khasvarūpatvāddaityānāṃ biṃbarūpakaḥ // GarP_3,2.23 //
daityasthitānāṃ biṃbānāṃ mūlarūpasya vai prabhoḥ /
parasparaṃ tathā bhedaṃ hyantaraṃ vā na cintayet // GarP_3,2.24 //
śrībhūdurgādirūpāṇāṃ tathā sītādirūpiṇām /
anyonyaṃ nāṇumātraṃ ca bhedo bāhyāntarepi ca // GarP_3,2.25 //
cintanīyaḥ kathamapi jñātvā yāntyadharaṃ tamaḥ /
pratibiṃbasthito biṃbaḥ strīrūpo hyasti sarvadā // GarP_3,2.26 //
pralaye samanuprāpte lakṣmyā saha khagottama /
ekībhāvaṃ nāpnuvanti viṃbena saha saṃsthitāḥ // GarP_3,2.27 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723068 (0.044):
meṣyādyā daśa yā nāḍyo dakṣiṇā vāma saṃsthitāḥ // GarP_1,67.39 // / caresthire tadvimārge tādṛśetādṛśe kramāt /
biṃvasthitānāṃ rūpāṇāṃ lakṣmyāśca vinatāsuta /
bhedastu nāṇumātraṃ ca śaṅkanīyaḥ kathañcana // GarP_3,2.28 //
yadā hi śete pralayārṇave vibhurjīvāṃśca sarvānudare niveśya /
muktāṃśca brahmendramarudgaṇādīnprātpavyamuktīṃśca sutau? ca saṃsthitān //
GarP_3,2.29 // / prāptāndhakūpādisamastajīvāṃstathaiva prāptavyakalīnathāparān /
tathaiva nityaṃ sṛtisaṃsthitāñjanānacetanānṛkṣarūpādijīvān // GarP_3,2.30
evaṃ janāñjaṭhare saṃnidhāya samyakūśete hyaṃbhasi vai sa kalpe /
lakṣmīstu sā sarvavedātmikā ca bhaktyā harau nityasaṃvardhitāpi //
GarP_3,2.31 // / atyādaraṃ darśayatīva sā tu īḍe viṣṇuṃ bhaktisaṃvardhitāpi /
ceṣṭādirūpeṇa tadā na kiñcidāsīdvinā viṣṇumatha śriyaṃ ca // GarP_3,2.32
paryaṅkarūpeṇa vabhūva devī vāsasvarūpeṇa ramā vireje /
sarvaṃ ramā saiva tadaiva cāsītsaikā devī bahurūpā babhāṣe // GarP_3,2.33
tvamutkṛṣṭaḥ sarvadevottamatvānna tvatsamaḥ kaścidevādhiko vā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960491 (0.051):
nādbhir agniḥ praśāmyati LiP_1,59.12d / nādhikastvatsamo 'pyasti LiP_1,96.22c
tvaṃ brahma eko na caturmukhaśca nāhaṃ rudro na bṛhaspatiśca //
GarP_3,2.34 // / viṣṇāveva brahmaśabdo hi mukhyo hyanyeṣvamukhyo brahmarudrādikeṣu /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8636212 (0.062):
ātmaśabdo viṣṇāveva mukhyaḥ na jīveṣvityatra na kevalaṃ
anantaguṇapūrṇatvādbrahmeti harirucyate // GarP_3,2.35 //
guṇādipūrṇatābhāvānnānye brahmetyudāhṛtāḥ /
deśānantyaṃ guṇataḥ kālato vā nāstyānantyaṃ kvāpi deśe ca kāle //
GarP_3,2.36 // / yadā nantyaṃ kimu vaktavyamatra guṇānantyaṃ nāsti brahmādikeṣu /
yadyapyahaṃ deśataḥ kālataśca samastadā vāsudevena sārdham // GarP_3,2.37
tathāpi me guṇato nāstyanantaṃ tato dharmā guṇatonantataśca /
saṃti śrutāvaviruddhāśca deve cintyā hyacintyā bahudhā te hyanantāḥ //
GarP_3,2.38 // / ato guṇāṃstava devasya viṣṇo stotuṃ sadā smo na hareḥ kadāpi /
nāhaṃ na keśau na ca gīrna rudro na dakṣakanyā na ca menakāsutā //
GarP_3,2.39 // / na vai biḍaujā na ca vā pulomajā na cedhmavāho na yamo na cānyaḥ /
na nārado nāpi bhṛgurvasiṣṭho na vighnapo nāpi balyādayaśca // GarP_3,2.40
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332287 (0.010):
asatpratigrahī yastu tathaivāyājyayājakaḥ // GarP_2,3.63 // / na kṣattrairjovate yastu naro gacchedadhomukham /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959552 (0.013):
indrāyedaṃ dātukāmaḥ khagendra tadarthaṃ vai pāvituṃ sovituṃ ca // / GarP_3,15.20 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946890 (0.015):
teṣāṃ madhye sāttvikāṃśāśca saṃti teṣāṃ śrutergāruḍīyaṃ phalaṃ ca // / GarP_3,1.54 // / brahmāṇḍalaiṅgye brahmavaivartakaṃ vai mārkaṃṇḍeyaṃ brāhmamādityakaṃ ca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6764075 (0.016):
śvetāstāmrāvabhāsāśca nāmataḥ saptadhā tu te // GarP_1,165.6 // / antrādā udarāveṣṭā hṛdayādā mahāgudāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785180 (0.017):
vāṅmatī rajarā yaḥ syādayugme jarajā ragau // GarP_1,210.7 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782328 (0.021):
markaṭī cātmaguptā syādārṣeyī kapikacchukā // GarP_1,204.6 // / mudgaparṇo kṣudrasahā māṣaparṇo mahāsahā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339578 (0.022):
kāndiśīkaḥ samabhavaḍh yadbhaviṣyo yayau punaḥ // GarP_2,7.13 // / jhaṅkāreṣu ca jhillīnāṃ ghūkānāṃ ghūtkṛteṣvapi /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366203 (0.022):
utpātādinimitteṣu nitya śrāddhavadeva tu // GarP_2,45.33 // / nityaṃ daivañca vṛddhiñca kāmyaṃ naimittikaṃ tathā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723069 (0.022):
meṣyādyā daśa yā nāḍyo dakṣiṇā vāma saṃsthitāḥ // GarP_1,67.39 // / caresthire tadvimārge tādṛśetādṛśe kramāt /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966494 (0.022):
laṃbagulpho vakrapādaḥ kunakhī śyāvadantakaḥ // GarP_3,22.35 // / dīrghajaṅgho dīrghaśiśrastvekāṇḍaścaikanāsikaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971222 (0.022):
kalindakanyā yamunā ca narmadā kurva dṛ // GarP_3,25.53 // / vitastikāverisatuṅgabhadrāḥ suvañjarā bhīmarathī vipāśā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801332 (0.024):
kūrmastriyojanotsodhā śatayojanavamaḍalaḥ // GarP_1,240.19 // / na khādyau tau tvayānīcau caturbhujau ca pakṣipa? /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24960793 (0.025):
striyau dve yamale caiva tayormadhye tu yadyikā // GarP_3,16.81 // / vāṇītisaṃjñakāṃ vīndra brahmāṇīsaṃjñakāṃ viduḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750740 (0.027):
sanadvājātkulirjāto 'nañjanastu kuleḥ sutaḥ // GarP_1,138.53 // / anañjanācca kulajittasyāpi cādhinemikaḥ /
Varahamihira: Brhajjataka (brhajj_u.htm.txt) 9907451 (0.051):
BJ_02.03a/.jīvo.aṅgirāḥ.sura.gurur.vacasāṃ.patījyaḥ.śukro.bhṛgur.bhṛgu.sutaḥ.sita.āsphujic.ca/
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700647 (0.053):
dakṣaḥ pracetāḥ pulaho $ marīciś ca dvijottamaḥ // HV_App.I,42B.2526 // / bhṛgur atrir vasiṣṭhaś ca $ gautamo nāradas tathā / HV_App.I,42B.2527 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186197 (0.053):
dakṣaḥ pracetāḥ pulaho marīciś ca dvijottamaḥ // HV_App.I,42B.2526 // / bhṛgur atrir vasiṣṭhaś ca gautamo nāradas tathā / HV_App.I,42B.2527 /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15342791 (0.054):
nānābharaṇasampannā % vyapohantu malaṃ mama // LiP_1,82.64 // / agastyaś ca vasiṣṭhaś ca $ aṅgirā bhṛgureva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7236560 (0.054):
nānābharaṇasampannā vyapohantu malaṃ mama // LiP_1,82.64 // / agastyaś ca vasiṣṭhaś ca aṅgirā bhṛgureva ca /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18862001 (0.055):
kramātte cintitāḥ prājñāḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / / prācetaso vasiṣṭhaśca bhṛgurnārada eva ca // RKV_108.9 //
na vai virāṭo nāpi bhīmaḥ śaniśca na puṣkaro na kaśerustathaiva /
na kinnarāḥ pitaro naiva devā gandharvamukhyā nāpi vā tuṣyasaṃjñāḥ //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10172118 (0.049):
tvatto 'marāḥsapitaro yakṣagandharvakinnarāḥ /
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15679194 (0.056):
09,050.017a viśve devāḥ sapitaro gandharvāpsarasāṃ gaṇāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829239 (0.057):
03,080.106d*0388_01 ṛṣayaḥ pitaro devā gandharvāpsarasāṃ gaṇāḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18957237 (0.058):
(AVŚ_10,9.9a) devāḥ pitaro manuṣyā gandharvāpsarasaś ca ye |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18961919 (0.058):
(AVŚ_11,7[9].27a) devāḥ pitaro manuṣyā gandharvāpsarasaś ca ye |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651518 (0.062):
deva sargaś cāṣṭa vidho vibudhāḥ pitaro 'surāḥ / / gandharvāpsarasaḥ siddhā yakṣa rakṣāṃsi cāraṇāḥ // BhP_03.10.027 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19864559 (0.064):
03,154.009b*0778_04 devāś ca ṛṣayaḥ siddhāḥ pitaraś cāpi rākṣasāḥ / 03,154.009c gandharvayakṣarakṣāṃsi vayāṃsi paśavas tathā
GarP_3,2.41 // / na vai kṣitīśā na ca mānuṣāśca viṣṇorna jānanti kimatra cānye /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929184 (0.020):
14719 na paśyanti/ kiṃ na jānanti na paśyanti/ rūpaṃ na jānanti na
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11346694 (0.029):
mūḍhasattvā na jānanti bhramantā gatiñcake / / paṭasyā darśanā ye tu mañjughoṣasya madhyame // Mmk_5.3 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3673468 (0.038):
śuddhavidyā / anye tu manyante , yo 'sāvidaṃbhāga ācchādanīyastasya
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117118 (0.040):
utpattiś ca nirodhaś ca nityo bhūteṣu sarvāda / / ṛṣayotra na suhyanti ye cānye divyacakṣuṣaḥ // ViP_1,15.82 //
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8612611 (0.041):
śyāmākāḥ kodravā ye 'nye ye cānye 'nu ca śimbikāḥ / / apathyās te na śaṃsanti [śasyante] sukhināṃ nirujāṃ tathā // 1 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579057 (0.041):
Par4.5ab/.saṃspṛśanti.tu.ye.viprā.voḍhāraś.ca.agnidāś.ca.ye./ / Par4.5cd/.anye.ye.vā.anugantāraḥ.pāśac.cheda.karāś.ca.ye.//
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18722340 (0.045):
bhaviṣyati // ekūnapaṃcakumāraśatā nidhānān kīrtiyamānān na jānanti na / budhyanti kuśo mahābuddhir mahāmīmānsako sarvaṃ arthaṃ upagato pariśuddho
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24140904 (0.046):
'suprathimā' ityādau 'manaḥ' iti ṅībniṣedhaśca siddhaḥ/ anye tu / 'parivīviṣīdhvam' ityatra ḍhatvavyāvṛttaye kriyamāṇāt 'iṇaḥ ṣīdhvam'
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557179 (0.048):
2 tai te cobhayayor antarayoḥ antayoḥ saktāḥ yadutocchedasāśvatayos te / ca na jānanti na paśyanti | ye ca dharmā na saṃvidyante | tān dharmān
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7848666 (0.048):
cakṣureva paśūnāmādatta tasmādete cākaśyamānā ivaiva na jānantyatha / yadaivopajighrantyatha jānantyāttaṃ hyeṣāṃ cakṣurā ha vai dviṣato
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335801 (0.052):
pare 'tra na vijānanti vayam atrodyamāmahe / / atra ye tu vijānanti teṣāṃ śāmyanti methakāḥ //
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769701 (0.053):
'īḍyā vā anye devāḥ saparyeṇyā anye devā īḍyā devā brāhmaṇāḥ
mattodhamaḥ kociguṇena brahmā samo hi tasya brahmaṇo mātariśva //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9841249 (0.051):
nirvidyāpakramanti / kaḥ punarvādo ye tadanye udāratamā devāḥ trāyatriṃśā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769701 (0.054):
'īḍyā vā anye devāḥ saparyeṇyā anye devā īḍyā devā brāhmaṇāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7848666 (0.058):
cakṣureva paśūnāmādatta tasmādete cākaśyamānā ivaiva na jānantyatha / yadaivopajighrantyatha jānantyāttaṃ hyeṣāṃ cakṣurā ha vai dviṣato
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335801 (0.063):
pare 'tra na vijānanti vayam atrodyamāmahe / / atra ye tu vijānanti teṣāṃ śāmyanti methakāḥ //
GarP_3,2.42 // / tau vai virāge haribhaktibhāve dhṛtistitiprāṇabaleṣuyoge /
buddhau samānau saṃsṛtau mokṣakāle parasparādhārasamanvitau ca //
GarP_3,2.43 // / annābhimānaṃ brahma cāhurmurāriṃ jīvābhimānaṃ vāyumāhurmahāntaḥ /
na śaktosau brahmadevo vivastuṃ vāyuṃ vinā saṃsṛtāveva nityam //
GarP_3,2.44 // / na taṃ vinā mātariśvā ca vastumanyonyamāptiḥ kālato nyūnatā ca /
yadā mahattattvani yāmakobhūdbrahmāṇḍāntasthūlasṛṣṭau mahātmā //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948222 (0.064):
teṣāṃ kālato nyūnatāsti kālopi teṣāṃ dvivyesahasravarṣam // GarP_3,2.50 //
GarP_3,2.45 // / tadā vāyurnāśakadvai mahātmā bāhye sṛṣṭau kālabhedena cāsti /
sarasvatī bhāratī brahmaṇastu saṃvatsarānantaraṃ saṃbabhūva // GarP_3,2.46
yadā daśābdāḥ samatītā mahātmā tadā vāyuḥ samabhūllokapūjyaḥ /
kiñcinnyūnatvaṃ sthūlasṛṣṭau mahātmannaitāvatā vānayoḥ saumyahāniḥ //
GarP_3,2.47 // / sarasvatī vatsarātsaṃbabhūva hyanantaraṃ brahmaṇo janmakālāt /
giraḥ sakāśātkālato nyūnatāsti vāyostadā hyadhamattve kṣatiḥ kā //
GarP_3,2.48 // / vāyoranantaraṃ vāṇī hyabhūtsaṃvatsarātparam /
yāvatpaścājjanistāvatpūrvadehakṣayo bhavet // GarP_3,2.49 //
śeṣastvindro rudra ete trayaśca samā hyete jñānabalādikeṣvapi tathāpi
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24963421 (0.053):
traiguṇyarūpātparataḥ sadaiva paśyedviṣṇuṃ kṛṣṇarūpaṃ khagendra // / GarP_3,19.21 // / śeṣo rudro vīndra etaiśca sarve tamo mātre pravijānanti saṃstham /
teṣāṃ kālato nyūnatāsti kālopi teṣāṃ dvivyesahasravarṣam // GarP_3,2.50 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28102538 (0.041):
lakṣaṇaṃ labhyata iti śeṣaḥ/ tathā ca na nyūnateti bhāvaḥ/vibhāgādeveti/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20946341 (0.042):
bahūnāṃ satvāt/ teṣāṃ cehāparigaṇanāditi bhāvaḥ/ kuto na nyūnatetyata
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12095835 (0.057):
bheda eva tathā ca syānnaivekasya dvirūpatā |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20943128 (0.059):
tadrītyā tryavayavādiprayoge ca tavanyūnatvāpātāt// / 2 ti śahkāniṣedhakatvamudāharaṇasya, ityevaṃ rūpeṇāvāntaraśaṅkā
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24561989 (0.062):
yadi tv avaśyaṃ viparyayasādhanatvasyaiva dūṣaṇatvam iti nirvandhas tadā / tad apy asya nyūnatādivacanasyāstīti darśayann āha niścayeti |
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3298806 (0.063):
brahmaniṣṭhadvitvasaṅkhyāpūrakaṃ nāstītyarthaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948126 (0.064):
na taṃ vinā mātariśvā ca vastumanyonyamāptiḥ kālato nyūnatā ca / / yadā mahattattvani yāmakobhūdbrahmāṇḍāntasthūlasṛṣṭau mahātmā //
anantarudro brahmavāyū yathā vā tathā jñeyo naiva hāniḥ svarūpe /
sthūlasya sṛṣṭau bāhyasṛṣṭau mahātmankālānnyūnatvaṃ sa mayā naiva cintyaḥ
// GarP_3,2.51 // / teṣāṃ sakāśādvāruṇī pārvatī ca sauparṇīnāmnī tistra etā mahātman /
daśābdebhyonantaraṃ saṃbabhūvuḥ sarasvatī bhāratīvacca bodhyā //
GarP_3,2.52 // / indro varo rudrabhāryādikebhya evaṃ jñānaṃ sarvadā dehyamandam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28162155 (0.058):
tadviśeṣyakaṃ yat apramātvaprakārakaṃ jñānaṃ idaṃ jñānamaprametyākārakaṃ / tadajanikā bhavati ghaṭajñānaviṣayakajñānajanikā sāmagrī, na hi tayā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 871040 (0.064):
sattvakāyacittābhisaṃbodhyavatārajñānaṃ vā / sarvatrānugatābhisaṃbodhyavatārajñānaṃ vā
evaṃ jñānaṃ yasya bhavecca loke sa vai jñānī vedavedyaḥ sa eva //
GarP_3,2.53 // / na vai jñānītyantaraṃ yo na veda sa vedavādī na ca vedapāṭhakaḥ //
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3332305 (0.055):
yas tad veda yat sa veda sa mayaitad ukta iti || ChUp_4,1.4 ||
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3332460 (0.055):
yas tad veda yat sa veda sa mayaitad ukta iti || ChUp_4,1.6 ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925331 (0.058):
āśiṣo 'dugdhā apakrāmanti ya evaṃ na veda, atha ya evaṃ vedāśiṣa eva duhe
GarP_3,2.54 // / vedākṣarāṇi yāvanti paṭhitāni dvijātibhiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932034 (0.0):
aparādho bhavatīty arthaḥ | ata eva ca / vedākṣarāṇi yāvanti paṭhitāni dvijātibhiḥ |
tāvanti harināmāni priyāṇi ca hareḥsadā // GarP_3,2.55 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932036 (0.0):
vedākṣarāṇi yāvanti paṭhitāni dvijātibhiḥ | / tāvanti hari nāmāni kīrtitāni na saṃśayaḥ ||
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13179304 (0.042):
vedākṣaroccāraṇataḥ $ sarvanāmaphalaṃ labhet & / harināmāni yāvanti % paṭhitāni dvijātibhiḥ // Ang_1.157 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4714986 (0.042):
vedākṣaroccāraṇataḥ sarvanāmaphalaṃ labhet / / harināmāni yāvanti paṭhitāni dvijātibhiḥ // Ang_1.157 //
mama svāmī harirnityaṃ dāsohaṃ sarvadā hareḥ /
brahmādyā devatāḥ sarvā guravo me yathākramam // GarP_3,2.56 //
eteṣāṃ ca hariḥ svāmī vede sarvatra gīyate / / evaṃ jānaṃstu yo vedānsaṃpaṭhetsa dvijottamaḥ // GarP_3,2.57 //
sa vedapāṭhako jñeyastadanye vedavādinaḥ /
vedabhārabharākrāntaḥ sa vai brāhmaṇagardabhaḥ // GarP_3,2.58 //
jñānābhimānī vedamānī ubhau tu parasparaṃ hyūcatuḥ sarvadaiva /
jalaṃ vedo yatra vāso murārerācāryāṇāṃ saṃgadoṣāddvijānām // GarP_3,2.59
mahāparādhāḥ saṃti loke mahātmansahasraśaḥ śataśaḥ koṭiśaśca /
hariśca tānkṣamate sarvadaiva nāmatrayasmaraṇādvai kupāluḥ // GarP_3,2.60
sarvāparādhādrahitaṃ dānamānairyuktaṃ sadā tāratamyācca hīnam /
dṛṣṭvāparādhaṃ tasya viṣṇurmahātmā hāhākāraṃ kurute krodhabuddhyā //
GarP_3,2.61 // / uttiṣṭha govinda suvedavedya sovyātkṛtākhyo mayi samyak prasīda /
bho keśavottiṣṭha sukhasvarūpa sṛṣṭau vyaye vartayituṃ samarthaḥ //
GarP_3,2.62 // / sṛṣṭvā brahmāṇaṃ prerayetpūjyasṛṣṭau sṛṣṭvā rudraṃ prerayetsaṃhṛtau ca /
prāptavyayogyānbrahmaśeṣādidevāndṛṣṭvādṛṣṭvā dehi mokṣaṃ ca samyak //
GarP_3,2.63 // / hare murāre svāpahīnādya tiṣṭha kalpā dikānantarajñāna (raṃ buddhi) (jāna)
samyag dṛṣṭvā karmadṛṣṭyā mahātmallaṃbdhaṃ tamo dāhi duḥ khasvarūpam //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16700995 (0.042):
niścitonmeṣayā niścalayā dṛṣṭyā samyaṅnirvarṇitaṃ bhavati /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24880233 (0.048):
ityucyante / tayā mithyādṛṣṭyā mithyāhetuñca phalañcābhiniveśate / / tatastatpratyayaṃ mithyākarmābhisaṃskaroti / mithyākarmābhisaṃskurvan
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11320682 (0.053):
manasā anvīkṣitāni | dṛṣṭyā supratividdhāni | śrutvā yathākramaṃ | tad
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4664335 (0.053):
manasā anvīkṣitāni | dṛṣṭyā supratividdhāni | śrutvā yathākramaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269470 (0.055):
kāyena vācā suparijitān kṛtvā manasā tatprekṣitān karoti, dṛṣṭyā / supratividdhān karoti, dhāraṇīṃ pratilabhate, dhāraṇyāṃ pratilabdhāyāṃ
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21862905 (0.057):
ityevamukte mayā prītidravārdrayā dṛṣṭyā pibandīva māṃ nirudhyamānairapi / makarake tuśara-śatajarjaritāṃ <4> <4.jarjaritā> bhittveva lajjāṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396014 (0.062):
kleśopakleśāḥ yacca dṛṣṭyā samutthāpitaṃ kāyavā kkarma sarvaṃ cāpāyikaṃ
GarP_3,2.64 // / daityādikānduḥ khamatīnha yasmāttamasyandhesarvadā citsvarūpī /
tasmādāhurduḥ svarūpī haristvaṃ duḥ khasvarūpāttvaṃ ca duḥ khī hare tvam
// GarP_3,2.65 // / uttiṣṭha nārāyaṇa vāsudeva hyuttiṣṭha kṛṣṇācyuta mādhaveti /
uttiṣṭha vaikuṇṭha dayārdramūrte uttiṣṭha lakṣmīśa namonamaste //
GarP_3,2.66 // / uttiṣṭha madhveśa sarasvatīśa uttiṣṭha rudreśa tathāṃbikeśa /
uttiṣṭha candreśa tathā śacīśa vipreśa bhakteśa gaveśa nityam //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16358459 (0.056):
bhaktapriya girīśeśa HV_App.I,31.2170a / bhaktapriya sadā hara HV_App.I,31.1100b
GarP_3,2.67 // / śāstrapriyottiṣṭha ṛci priyastvaṃ yajuḥ priyottiṣṭha nidānamūrte /
sāmapriyastvaṃ ca tathā murāre atharvavedapriya sarvadā tvam //
GarP_3,2.68 // / gadyapriyastvaṃ ca purāṇamūrte stutipriyottiṣṭha vicitramūrte /
sugāyanaprītikarastvameva hyutiṣṭha śīghraṃ kamalā patistvam //
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11845384 (0.059):
ratnatrayaṃ hidarśanaśravaṇānusmaranaiḥ prītihetutvāt prītikaram / tathāabhigamanādhyupāsanānveṣaṇaparijñānaiḥ sattvānāmupakārakaram
GarP_3,2.69 // / evaṃ stuto viṣṇurajaḥ purāṇo hyatitvarāvānutthito nityabaddhaḥ //
GarP_3,2.70 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe kṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950693 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe kṛṣṇa garuḍasaṃvāde tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958421 (0.0):
evaṃ jñātvā mokṣameti nānyathā tu kathañcana // GarP_3,13.53 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952553 (1.788):
evaṃ stutvā sā girijā stūṣṇīmāsa khageśvara // GarP_3,6.60 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttara tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955344 (1.788):
samyagjānāti yo loke sa yāti paramaṃ padam // GarP_3,10.57 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14370359 (0.021):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dvitīyāṃśe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348629 (0.028):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe / dharmadṛpretadṛśrīkṛṣṇagaruḍa saṃvāde
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346931 (0.029):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmadṛpretakalpe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24947392 (0.032):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe sūtaśaunakasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14331470 (0.036):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pratakā(kha)ṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352955 (0.036):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dhamakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344393 (0.036):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakādṛpretakalpe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953931 (0.058):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961733 (0.058):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhāratyā
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965867 (0.058):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhagavataḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971361 (0.058):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe devī
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24963102 (0.059):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / rudrarodanahetvānanantānandatāratamyanirūpaṇaṃ nāmāṣṭādaśodhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359013 (0.061):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīdṛ / dharmadṛpretadṛśrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785356 (0.061):
chando 'tra noktā gātheti daśadharṃmādivadbhavet // GarP_1,211.9 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330199 (0.061):
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6714988 (0.062):
iti dhyāyanvimucyet brāhmaṇo bhavabandhanāt // GarP_1,49.40 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694539 (0.0):
śrīgaruḍamahāpurāṇotpattinirūpaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330208 (0.0):
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332843 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335357 (0.0):
nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (0.0):
śravaṇamahātmyanirūpaṇaṃ nāma saptadaso 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355401 (0.0):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355894 (0.0):
nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359601 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949616 (0.0):
nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951438 (0.0):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952564 (0.0):
tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955353 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe / pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955997 (0.0):
śrīkṛthṇagaruḍasaṃvāde 'jñānahetunirūpaṇaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 12
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958427 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe / brahmakāṇḍe devotpattinirūpaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959736 (0.0):
viṣṇoravatāranirūpaṇaṃ nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 16 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961747 (0.0):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964341 (0.0):
nīlāvivāhanirṇayo nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965881 (0.0):
kālindyā vivāhe hetunirūpaṇaṃ nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14331483 (5.960):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde aurdhvadehikavidhikarmavipākayorvarṇanaṃ nāma / dvitīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694679 (0.005):
viṣayanirūpaṇaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
śrīkṛṣṇa uvāca / / babhūvecchā mama devasya viṣṇoḥ sraṣṭuṃ sṛjyānmokṣayogyāṃśca moktum /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330208 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 2 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332844 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 4 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335357 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 5 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343939 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355401 (5.960):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355894 (5.960):
nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359602 (5.960):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951438 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 6 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952565 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 7 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955353 (5.960):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957713 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 13 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959194 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 15 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959736 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 16 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964342 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965243 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 21 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965881 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24967277 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 23 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24973521 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 27 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961749 (0.013):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
icchāśaktiḥ sarvadaivāsti viṣṇostathāpi tadvyāharaṇaṃ ca laukikam //
GarP_3,3.1 // / tadā harirjagṛhe laukikaṃ ca tamaḥ pānaṃ tena rūpeṇa cakre /
tadrūpamāhuḥ prākṛtaṃ vai tadajñā hyandhaṃ tamaḥ praviśantyeva sarve //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18396107 (0.059):
'nuvadati andhamiti // / andhaṃ tamaḥ praviśanti ye tvavidyāmupāsate /
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17687338 (0.060):
andhaṃ tamaḥ praviśanti ye tvavidyāmupāsate /
GarP_3,3.2 // / avatārā mahāviṣṇoḥ sarve pūrṇāḥ prakīrtitāḥ /
pūrṇaṃ ca tatparaṃ rūpaṃ pūrṇātpūrṇāḥ samudgatāḥ // GarP_3,3.3 //
parāvaratvaṃ teṣāṃ tu vyaktimātraviśeṣataḥ /
na deśakālasāmarthyātpārāvaryaṃ kathañcana // GarP_3,3.4 //
pūrvarūpaṃ ca pūrṇaṃ ca pūrṇaṃ padavitāragam? /
rūpaṃ tadātmanyādāya pūrṇamevāvaśiṣyate // GarP_3,3.5 //
laukikavyavahāroyaṃ bhūbhārakṣapaṇādikaḥ /
tasya dṛrṣṭi vinā nānyo layaḥ kṛṣṇādinā kvacit // GarP_3,3.6 //
tattve pīḍā na kartavyā tayā duḥ khāni vindati /
atyantapīḍanāttasya rogastasya na saṃśayaḥ // GarP_3,3.7 //
jñātavyāṃśe tu pīḍā tu kartavyā guruṇā saha /
tamantevāsinaṃ cāhuḥ sa eva cu guruḥ smṛtaḥ // GarP_3,3.8 //
ye kurvanti harestattvavicāraṃ tu parasparam /
tāveva guruśiṣyau tu vinatānandasaṃyuta // GarP_3,3.9 //
guruṇāpi samaṃ hāsyaṃ kartavyaṃ kuṭilaṃ vinā /
harṣāmarṣayutaḥ śiṣyo guruḥ kauṭilyasaṃyutaḥ // GarP_3,3.10 //
ubhau tau nirayaṃ yāto yāvadācandratārakam / / sākṣāddhariḥ puruṣaḥ piṅgalākṣaḥ svamāyāyāṃ guṇamayyāṃ mahātmā /
svapauruṣeṇaiva sumaṅgalena adhāttu vīryaṃ bhagavānvīryavāṃśca //
GarP_3,3.11 // / garuḍa uvāca / / vīryasvarūpaṃ brūhi me vāsudeva vīrye tvadīye saṃśayo me vibhāti /
kiṃ vīryamīśasya svarūpabhūtaṃ kiṃ vā vibhinnaṃ vada sādhu vetsi //
GarP_3,3.12 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / yadvīryamādhatta hariḥ svayaṃ prabhurmāyābhidhāyāṃ vinatātanūja /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975515 (0.058):
tayormadhye grāhyabhāryāṃ vada tvamagrāhyabhāryāṃ cāpi samyagvada tvam // / GarP_3,28.84 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14353966 (0.064):
tanme kathaya deveśa mama cedicchasi priyam // GarP_2,27.2 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / sādhu pṛṣṭaṃ tvayā tārkṣya mānuṣāṇāṃ hitāya vai /
tadvīryamāhurnṛhareḥ svarūpaṃ vipaścito niścitatattvadarśinaḥ //
GarP_3,3.13 // / bhinnaṃ tadāhuḥ prākṛtameva cāhuḥ svanābhipadmādikavacca bodhyam /
naitāvatā jñānarūpasya viṣṇorna vīryahāniriti cintanīyam // GarP_3,3.14 //
vīryasvarūpī bhagavānvā sudevaḥ sarvatra deśepi ca sarvakāle /
sarvārthavānyadi na syātkhagendra tarhīśvaraḥ puruṣo naiva sa syāt //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7384719 (0.060):
īśvaraḥ kāraṇaṃ syāt tato nirguṇād īśvarān nirguṇā eva prajāḥ syuḥ | na / caivam | tasmād īśvaraḥ kāraṇaṃ na bhavati | evaṃ puruṣo 'pi draṣṭavyaḥ |
GarP_3,3.15 // / acintyavīryaiścintyavīryairdvirūpaḥ strīrūpamekaṃ puruṣaṃ tathā param /
ubhe rūpe vīryavatī khagendra tayorabhedaścintanīyo hi samyakū //
GarP_3,3.16 // / strīrūpavānyadi na syātkhargedrastrīṇāṃ kathaṃ pratibiṃbatvameva //
GarP_3,3.17 // / strīrūpamasmādbrahmajaṃ (dvāstavaṃ) cintanīyaṃ svarūpametannānyathā
strīrūpavannaiva vicintanīyaṃ napuṃsakaṃ tbasya janyaṃ hi viddhi //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120481 (0.039):
tādṛśārthasiddheḥ/ anyathā napuṃsakatvānupapatteḥ/ atra ānandaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17852720 (0.041):
paramātmā ca | yat tad iti napuṃsakam anapuṃsakennaikavac ceti eka śeṣaḥ |
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26720292 (0.041):
paramātmā ca | yat tad iti napuṃsakam anapuṃsakennaikavac ceti eka-śeṣaḥ |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16660050 (0.041):
śṛṅgārātiriktavarṇanasthala iti yāvat / / puṃstvanapuṃsakatve iti / / 'taṭaṃ triṣvi' tyanuśāsanaprāpte te ityarthaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28161944 (0.041):
tadgrāhakasyetyarthaḥ/ 'sāmānye napuṃsakam' iti napuṃsakanirdeśaḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20916554 (0.055):
nivartakatvamityarthaḥ// na tu tajjanyamiti// prameyatvajñānaṃ ca
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8348611 (0.059):
tasmānnāstyavavātādijanyamapūrnam || MJaiNyC_2,1.13-14 ||
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 962411 (0.059):
kāryajñānādyavapekṣatvāccharīretarajanyamapi syāt;
GarP_3,3.18 // / napuṃsakaṃ navaiva svarūpabhūtamato harau nāsti vicintanīyam /
strībiṃbabhūte harirūpe khagendra śrīrūpamastīti vicintanīyam //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949799 (0.056):
sargaṃ tvimaṃ vijānīyādguṇavaiṣamyanāmakam // GarP_3,4.13 // / garuḍa uvāca / / mahattattavasvarūpasya jñānārthaṃ devakīsuta /
GarP_3,3.19 // / garuḍa uvāca / / striyā striyaśca saṃyogaṃ vyarthamahurmanīṣiṇaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24967327 (0.044):
lakṣmyāveśaḥ kiñcidastyeva nityamatastābhyaḥ kiñcidādhikyamasti // / GarP_3,23.3 // / garuḍa uvāca / / tāsāṃ madhye jāmbavantī tu kṛṣṇa ārādhanaṃ kīdṛśaṃ sā cakāra /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949799 (0.046):
sargaṃ tvimaṃ vijānīyādguṇavaiṣamyanāmakam // GarP_3,4.13 // / garuḍa uvāca / / mahattattavasvarūpasya jñānārthaṃ devakīsuta /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335453 (0.055):
uvāsantu te kuryurekāhamatha vā tryaham // GarP_2,5.7 // / garuḍa uvāca / / āśaucina iti proktamāśaucasya ca vai prabho /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354957 (0.064):
kimanyaiḥ // GarP_2,28.2 // / garuḍa uvāca / / kimetkathitaṃ deva vistareṇa vadasva me /
strīrūpabhūte viṃbe tu strīrūpāḥ santi sarvadā // GarP_3,3.20 //
sthitau tatra nimittaṃ ca brūhi kṛṣṇa mama prabho // GarP_3,3.21 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974295 (0.006):
śrūyate ca mayā kṛṣṇa nimittaṃ brūhi me prabho // GarP_3,28.10 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361606 (0.040):
kena sā melyate mātā etat kathaya me prabho // GarP_2,35.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954268 (0.048):
tadanyāṃśca krameṇeva vaktuṃ kṛṣṇa tvamarhasi // GarP_3,9.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363861 (0.062):
tadahaṃ śrotumicchāmi brūhi me madhusūdana // GarP_2,40.2 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974336 (0.064):
nimittaṃ brūhi me kṛṣṇa tavaśiṣyāya suvrata // GarP_3,28.13 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
śrīkṛṣṇa uvāca / / strībiṃbabhūtastrīrūpe lakṣmīrna syātkhageśvara /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361607 (0.006):
kena sā melyate mātā etat kathaya me prabho // GarP_2,35.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340917 (0.045):
kriyāḥ katividhāḥ proktā vadaitatsarvameva me // GarP_2,8.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363861 (0.046):
tadahaṃ śrotumicchāmi brūhi me madhusūdana // GarP_2,40.2 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975310 (0.047):
dvayostyāgaṃ kīdṛśaṃ me vadasva tyāgātsukhaṃ kīdṛśaṃ me vadasva // / GarP_3,28.74 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954269 (0.054):
tadanyāṃśca krameṇeva vaktuṃ kṛṣṇa tvamarhasi // GarP_3,9.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958444 (0.056):
guṇānāmantara brūhi śiṣyasya mama savrata // GarP_3,14.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340755 (0.056):
vinītatvāvinītatve jānīmo naiva naḥ prabho / / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14334213 (0.057):
kathaṃ dāhaḥ prakartavyastanme vada jagatpate // GarP_2,4.102 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344823 (0.060):
svasthāvasthena dattena vidhihīnena vā vibho // GarP_2,14.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / ekā gauḥ svasthacittasya hyāturasya ca gośatam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344424 (0.060):
pṛthivyāṃ sarvajantūnāṃ tad brūhi parameśvara // GarP_2,13.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / atha vakṣyāmi saṃkṣepātkṣayāhādaurdhvadaihikam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343656 (0.062):
brūhi śuśrūṣamāṇasya pṛcchato me ramāpate // GarP_2,10.91 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975515 (0.063):
tayormadhye grāhyabhāryāṃ vada tvamagrāhyabhāryāṃ cāpi samyagvada tvam // / GarP_3,28.84 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961125 (0.064):
garuḍenaivamuktastamuvāca madhusūdanaḥ // GarP_3,17.2 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
nityāviyoginī devī kathaṃ syātparamātmanaḥ // GarP_3,3.22 //
hareranantarūpāṇāṃ strīrūpāṇāṃ khageśvara /
anantānantarūpeṇa nityaṃ śuśrūṣaṇe ratā // GarP_3,3.23 //
ato lakṣmyā viyogastu śaṅkanīyaḥ kathañcana / / nārāyaṇo nāma hariḥ svatantraḥ śriyā vinā nāsti kadāpi tārkṣya /
harermukundasya padāravinde śuśrūṣamāṇā paramādareṇa // GarP_3,3.24 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975950 (0.053):
subuddhirūpā tvīrayantī jagāda bhajasva viṣṇuṃ paramādareṇa // / GarP_3,28.106 // / hariṃ vinānyaṃ na bhajasva nityaṃ sā reṇukā tvāṃ tu na pālayiṣyati /
hariṃ vinā śrīrapi deśakāle nāstīti mokṣecchubhireva vedyam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975949 (0.056):
subuddhirūpā tvīrayantī jagāda bhajasva viṣṇuṃ paramādareṇa // / GarP_3,28.106 // / hariṃ vinānyaṃ na bhajasva nityaṃ sā reṇukā tvāṃ tu na pālayiṣyati /
yasyāmadhādvīryamanukṣaṇaṃ ca sā māmikā cendrajālā tmiketi // GarP_3,3.25
vadanti ye asurā mūḍharūpā adhaṃmataḥ praviśantyeva sarve /
māyā nāma prakṛtistvemāhuḥ susūkṣmarūpā na tu cendrajālikā // GarP_3,3.26
tasyābhimānaḥ śrīriti veditavyo vīryādhānaṃ tatra teṣāṃ ca melaḥ /
kāryonmukhaṃ melanaṃ cāhurāryā ito rūpaṃ nāhurāyyāśca viṣṇoḥ //
GarP_3,3.27 // / sānādi nityā satyarūpā ca viṣṇormithyā rūpā sā kathaṃ syātkhagendra /
satyā tanuḥ prakṛtestannigūḍhā satyatvamāhurvyavahārārtharūpam //
GarP_3,3.28 // / vyavahārarūpā satyatā cetprakṛtyāstadā kathaṃ syādyadanādibhūtā /
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16014917 (0.054):
BG_149e/ varga-prakṛtyā viṣayas na ced syāt tadā anya-varṇsya kṛtes samam
anādinityā yadi na syātkhagendra suśūkṣmarūpeṇa na kāraṇaṃ syāt //
GarP_3,3.29 // / sūkṣmeṇa rūpeṇa ca kāraṇaṃ syāt tarhi prapañcasya ca kāraṇaṃ vada /
avidyāyā vaśato viṣṇureva nānārūpairdṛśyate viṣṇureva // GarP_3,3.30 //
śāstrajñānānnāśameti hyavidyā na saṃśayo hariṇā caikyameti /
evaṃ brūṣe yadi vādatkhagendra vakṣyehaṃ te tatra yuktiṃ śṛṇu tvam //
GarP_3,3.31 // / sarvajñarūpasya hi me murāreḥ kathaṃ harerghaṭate hyajñatā ca /
sūrye yathā tamo nāsti tathā nārāyaṇe harau /
ajñānaṃ nāsti pakṣīdra kathaṃ tatvaṃ bravīṣyaho // GarP_3,3.32 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28098418 (0.029):
taṇḍulakarmakapākānukūlakṛtimān devadatta ityartha iti / nirūpitam/ etattatvaṃ kiñcidvicāryate/ / śābdabodho nāma
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21017161 (0.041):
pratītayorbhūtalābhāvaryorjanyajñāne viśeṣyaviśeṣaṇabhāvadarśanamastīti / bhāvaḥ kathaṃ na niyabhaṅga iti// na ca parokṣeti// idaṃ
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28801524 (0.043):
tatvasya piṇḍārthaḥ / samāsato dvividhaṃ tatvaṃ / ādarśatatvaṃ / / dṛśyatatvaṃ ca tatrādarśatatvaṃ mūlatatvaṃ tatra śeṣāṇāṃ darśanāt / (Mvbh
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28800177 (0.047):
lakṣaṇam aviparītaṃ lakṣaṇatatvam ity ucyate / / [3. Aviparyāsatattva] / aviparyāsatatvaṃ nityādiviparyāsapratipakṣeṇānityaduḥkhaśūnyānātmatā
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1010069 (0.048):
arthasvabhāvasambhavābhāvāt tadapi kathamebhiścodyairanavamardanīyaṃ syāt / / atastatra yad bhavatāmuttaraṃ tadasmākamapi samānameva / paramārthe
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23593760 (0.049):
praśnapūrvakaṃ bāhyārthābhāva upapattīrāha kathaṃ punaravamyata iti /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1397319 (0.053):
kair ayaṃ niścayaḥ kṛta ity āha tattvadarśibhiḥ2 / / tadbhāvas tattvam / tad iti3 sarvanāmnā padārthamātraṃ vyapadiśyate /
ato nāhaṃ brāhmaṇastvādikālādupādhisaṃbandhavaśādajñatācet /
sarvajñosau kutra pakṣīndra viṣṇuralpajñajīvo jñānaśūnyaśca kutra //
GarP_3,3.33 // / viruddhayoścānayoḥ sarvadaiva kathaṃ caikyaṃ saṃvādiṣyanti vedāḥ /
deśe kāle sarvadā dduḥ khahīno jagatkartā pūrṇaśaktiḥ sadaiva //
GarP_3,3.34 // / jīvaḥ sadā svalpakartāsti pūrṇaḥ saṃsārarūpe duḥ kharūpe ca nityam /
viruddhayoścānayoraikyamāhurīśasya māyāvaśato māyinaśca // GarP_3,3.35 //
ye vaiṣṇavā vaiṣṇavadāsavaśyāsteṣāṃ drohaṃ sarvadā saṃcaredyaḥ /
hariprītistena bhavenna nityamānandavṛddhistena bhavenna muktau //
GarP_3,3.36 // / māyī sadā māyibhṛtyastathāpi bhedajñānānnindyate kāryate ca /
tenāpi teṣāṃ duḥ khavṛddhirbhavecca hyadhaṃ tamaḥ punarāvṛttihīnam //
GarP_3,3.37 // / khagendrātaḥ prakṛtiḥ sūkṣmarūpā sā nityā sā satyabhūtā sadaiva /
evaṃ svayaṃ kālavāyvādikānāṃ parā (ramā)ṇavaḥ satyarūpāśca santi //
GarP_3,3.38 // / parā (māṇū)nāṃ lakṣaṇaṃ veditavyaṃ jñānecchubhirnānyathā veditavyam /
padārthānāṃ pārthivānāṃ khagendra viśeṣāṇāṃ caramākhyo viśeṣaḥ //
GarP_3,3.39 // / sa evaḥ syātparamāṇurdvijendra yontyovi (va) śeṣovayavaśca sa smṛtaḥ //
GarP_3,3.40 // / garuḍa uvāca / / he kṛṣṇa he mādhava sāttvatāṃ pate padārthānāṃ caramāṃśaḥ parāṇu //
GarP_3,3.41 // / iti proktaṃ tatra me saṃśayosti yontyo viśeṣaḥ sa tu nāṃśayuktaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24956818 (0.052):
atra kaścidviśeṣosti jñātavyastatvamicchubhiḥ // GarP_3,12.45 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5903212 (0.056):
niṣkalamiti sāvayavatvaṃ vyāsedhi na tu sāṃśatvam, aṃśaśca jīvaḥ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25550097 (0.056):
niṣphalamiti sāvayavatvaṃ vyāsedhi na tu sāṃśatvam, aṃśaśca jīvaḥ
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18537092 (0.059):
bhaviṣyati rājyu tasya kṣemaṃ ima varaśānta samādhidhārayitvāḥ || jñāna / vipulanātra saṃśayosti kṣapayitu .. lpaśate
yo hyaṃśayukto na tu soṃtyo viśeṣa evaṃ mamābhāti vacastu tathyam //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5903212 (0.053):
niṣkalamiti sāvayavatvaṃ vyāsedhi na tu sāṃśatvam, aṃśaśca jīvaḥ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25550097 (0.053):
niṣphalamiti sāvayavatvaṃ vyāsedhi na tu sāṃśatvam, aṃśaśca jīvaḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28100726 (0.054):
maṅgalanibandhanamave na kṛtam, maṅgalaṃ tu kṛtemevetyartho / labhyate/ sa tu na yuktaḥ; nāstikena kādambaryādigranthapraṇetrā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18669526 (0.058):
brahmāyusya bhavati / samayo mama putrasya dharmapālasya vedāni adhīyituṃ / na caiṣa yukto mama sakāśāto vedāni adhītuṃ / pitṛviśrambheṇāpi nādhīṣyati
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8348152 (0.059):
yāgajanyamapūrve naṣṭe 'pi yāge karrtayātmanyavanuvartatām | / tasmādastyarpūvam | / tadviśeṣastu saṃpradāyasiddhayāgaprakriyayāvagantavyaḥ |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24031076 (0.059):
yadā ca parinirvṛtā na bhavantyeva tadā kathaṃ saṃvarahlāso na syāditi / naiṣa yuktaḥ parihāraḥ /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2406337 (0.059):
ekatvaṃ tasmādityarthaḥ / / nirākarotañ ni yuktastarhīti / / nirupādhānasvarūpamekaṃ vyāpakatvānvitatvasaṃjñitvopadhānāstraya
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10586365 (0.060):
rathakāro namāhiṣyeṇa karaṇyāṃ tu rathakāraḥ prajāyate"iti yājñabalkyokto / jātiviśeṣaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906230 (0.064):
anugṛhīta sampradāyibhyaś cānyo mahāguṇa yukto'pīty arthaḥ | tasmāt
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13140605 (0.064):
jñapta tat tad viśeṣaś ca tat tad udbhedato bhavet || RBhrs_2,5.82 ||
GarP_3,3.42 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / ya eva loke saṃsthitā mānuṣāstu viśeṣāṇāṃ darśane śaktiyuktāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345041 (0.056):
tvatprasādena govinda mukte bhavati mānavaḥ // GarP_2,14.18 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340916 (0.058):
kriyāḥ katividhāḥ proktā vadaitatsarvameva me // GarP_2,8.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339218 (0.061):
vṛṣotsargaṃ na kurvīta gāṃ dadyācca payasviḥ nīm // GarP_2,6.131 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / śrutvā vākyaṃ vasiṣṭhasya rājā madhupurīṃ gataḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362765 (0.063):
kasmin kāle pradātavyā pretatṛptiprasādhakāḥ // GarP_2,37.2 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / satyaṃ punaḥ pravakṣyāmi udakumbhapradānakam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955080 (0.063):
iti tadvacanaṃ śrutvā kṛṣṇo vacanamabravīt // GarP_3,10.38 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / brahmoktasya mayoktasya vivādo nāsti sarvathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347752 (0.064):
pakṣirājavacaḥ śrutvā bhagavānvākyamabravīt // GarP_2,17.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
tathāpi te yasya cāṃśitvameva viśeṣaṃ vai naiva draṣṭuṃ samarthāḥ //
GarP_3,3.43 // / tamevāhuścaramāṃśaṃ viśeṣaṃ ye caivamāhurmunayastena cānye /
ye kāṇādā gautamādyāḥ khagendra niraṃśakaṃ paramāṇuṃ vadanti //
GarP_3,3.44 // / anantāṃśaiḥ saṃyutatvepi tāṃśca niraṃśino bhrāntidṛṣṭyā vadanti /
tasmātparā (ramā) ṇoḥ paramāṇutvamasti tadaṃśānāṃ vinatāgarbhajāta //
GarP_3,3.45 // / parā (ramā) ṇūnāmekadeśe khagendra tanno saṃti prāṇināṃ rāśayaśca /
pratyekaśa saṃti rūpā hareśca hyataśca tatparamāṇoraṇīyaḥ // GarP_3,3.46
yo vā tvaṇīyānparamasya viṣṇoḥ sa eva rūpo mahato mahīyān /
teṣāmanyonyaṃ na viśeṣosti kaścidacintyarūpe ca vicintanīyaḥ //
GarP_3,3.47 // / kālakoṭivihīnatvaṃ kālānantyaṃ vidurbudhāḥ /
deśakoṭivihīnatvaṃ deśānantyaṃ vidurbudhāḥ // GarP_3,3.48 //
guṇānāmaprameyatve guṇānantyaṃ vidurbudhāḥ /
ānantyaṃ trividhaṃ nityaṃ harernānyasya kasyacit // GarP_3,3.49 //
tasya sarvasvarūpeṣu cānantyaṃ tu trilakṣaṇam /
tathāpi deśatastasya paricchedopi yujyate // GarP_3,3.50 // / paricchedastathā vyāpterekarūpepi yujyate /
tasyācintyādbhutaiśvaryaṃ vyavahārārthameva ca // GarP_3,3.51 //
guṇataḥ kālataścaiva paricchedo na kutracit / / vyāptatvaṃ deśato hyasti sarvabhūteṣu yadyāpi // GarP_3,3.52 //
na ca bhedaḥ kvacittasya hyaṇumātrepi yujyate /
tathāpi vidyateṇutvaṃ tasmādaiśvaryayogataḥ // GarP_3,3.53 // / tasmādviddhyavatārārthaṃ vyāptatvaṃ cāpi bhaṇyate /
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5513687 (0.063):
TimUdgh5.10cd: kaulividyāprabhāvena & aiśvaryāṣṭaguṇām bhavet %em:
yattasya vyāpakaṃ rūpaṃ paraṃ nārāyaṇaṃ viduḥ // GarP_3,3.54 //
ataśca paramāṇūnāṃ pārthivā'nantyavādinām / / bhedaḥ parasparaṃ jñeyastatheśasya mahātmanaḥ // GarP_3,3.55 //
jaḍeśayorjaḍānāṃ ca jīvānāṃ ca parasparam / / tathaiva jaḍajīvānāṃ nityaṃ bhedo jaḍeśayoḥ // GarP_3,3.56 //
pañca bhedā ime nityaṃ sarvāvasthāsu sarvaśaḥ /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27566868 (0.042):
pañcabhedā ime nityāḥ sarvāvasthāsu sarvaśaḥ |
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11849277 (0.063):
sarvāsv acittikāsv avasthāsv abhāvāt sacittikāsvapy avasthāsu ye na sarvadā bhavanti te'sthāvarāḥ
etādṛśyāṃ tu māyāyāṃ vīryamādhatta vīryavān // GarP_3,3.57 //
puruṣākhyo haristasmāttriguṇānasṛjatprabhuḥ // GarP_3,3.58 //
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951427 (0.0):
praviveśa sa deveśastattveṣu ramayā sahā // GarP_3,5.58 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe tattvābhimāni
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332828 (0.019):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe dharmakāṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957699 (0.019):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965869 (0.039):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhagavataḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801032 (0.045):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe prathamāṃśe ācārakāṇḍe brahmagītāsāro
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953933 (0.048):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961735 (0.048):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhāratyā
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971362 (0.048):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe devī
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24976764 (0.051):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / tāratamyanirūpaṇadvārā viṣṇorevopāsyatvamityarthanirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24947394 (0.052):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe sūtaśaunakasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe / brahmakāṇḍe sāttvikādipurāṇavibhāganamyānamyadevavibhāgādiviṣayanirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959726 (0.053):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / viṣṇoravatāranirūpaṇaṃ nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961086 (0.053):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / mahālakṣmyavatārādinirūpaṇaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24963101 (0.053):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / rudrarodanahetvānanantānandatāratamyanirūpaṇaṃ nāmāṣṭādaśodhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964333 (0.053):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965235 (0.053):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / bhadrākṛtabhagavatpatitvaprāpakatapaścaryādinirūpaṇaṃ nāma viṃśodhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24967269 (0.053):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / lakṣmaṇāvivāhahetunirūpaṇaṃ nāma dvāviṃśodhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24968146 (0.053):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / veṅkaṭeśagiriyātrākramanirūpaṇaṃ nāma trayoviṃśodhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24970301 (0.053):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / śrīveṅkaṭeśagiryārohaṇakramatadbhaktatatparvatanāmādinirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693682 (0.059):
purāṇaṃ gāruḍaṃ vyāsaḥ purāsau me 'bravīdidam // GarP_1,1.35 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye karmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694527 (0.059):
garuḍoktaṃ gāruḍaṃ hi śṛṇu rudra ! madātmakam // GarP_1,2.59 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
bhagavadvīryasvarūpatadādhānadvārakaguṇatraya sṛṣṭijaḍeśabhedādinirūpaṇaṃ
nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330208 (0.0):
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332843 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335357 (0.0):
dahanavidhikṛcchralakṣaṇadagdhāgamanarajasvalāmaraṇavidhipañcakamaraṇaprāyaścittanirūpaṇaṃ / nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (0.0):
śravaṇamahātmyanirūpaṇaṃ nāma saptadaso 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355401 (0.0):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355894 (0.0):
putradarbhatilatulasīgobhūlepatāmrapātradānā dīnāmāvaśyakatvanirūpaṇaṃ / nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359601 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948603 (0.0):
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951438 (0.0):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952564 (0.0):
tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955353 (0.0):
pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955997 (0.0):
śrīkṛthṇagaruḍasaṃvāde 'jñānahetunirūpaṇaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959736 (0.0):
viṣṇoravatāranirūpaṇaṃ nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 16 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961747 (0.0):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964341 (0.0):
nīlāvivāhanirṇayo nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965881 (0.0):
kālindyā vivāhe hetunirūpaṇaṃ nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694679 (5.960):
viṣayanirūpaṇaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694539 (0.005):
śrīgaruḍamahāpurāṇotpattinirūpaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14331483 (0.005):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde aurdhvadehikavidhikarmavipākayorvarṇanaṃ nāma / dvitīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695225 (0.005):
sṛṣṭivarṇanaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
śrīkṛṣṇa uvāca / / yathā sasarja bhagavāṃstrīn guṇānprakṛtestadā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330208 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 2 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332844 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 4 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335357 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 5 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343939 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355401 (5.960):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355895 (5.960):
nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359603 (5.960):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948604 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 3 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951438 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 6 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952565 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 7 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955354 (5.960):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957713 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 13 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959194 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 15 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959736 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 16 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964342 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965243 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 21 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965881 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24967277 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 23 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24973521 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 27 / śrīkṛṣṇa uvāca /
lakṣmīstrirūpā saṃbhūtā śrīrbhūrdurgoti saṃjñitā // GarP_3,4.1 //
sattvābhimāninī śrīstu bhūrdevī rajamāninī /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098480 (0.058):
tā aṇujāṇīhi mama tattha patthāṇaṃ / / (akākatīyakuladurgādevīsamārādhanena vijayaprasthānamaṅgalaṃ kṛtvā tatra
tamobhimāninī durgā hyevamāhurmanīṣiṇaḥ // GarP_3,4.2 // / antaraṃ na vijānīyādrūpāṇāṃ ca parasparam /
guṇānāṃ caiva saṃbandhāddurgādīnāṃ khageśvara // GarP_3,4.3 //
antaraṃ ye vijānanti te yāntyandhantamaḥ param /
puruṣastu trirūpobhūdviṣṇurbrahmā bhavetisaḥ // GarP_3,4.4 //
sattvena lokānvardhayituṃ viṣṇuḥ sākṣāddhariḥ svayam /
sṛṣṭiṃ kartuṃ ca rajasā brahmaṇi prāviśaddhariḥ // GarP_3,4.5 //
ādyo brahmā sa vijñeyo na tu sākṣāddhariḥ svayam /
tamasāpi samānhantuṃ rudre ca prāviśaddhariḥ // GarP_3,4.6 //
rudre sthito rudrasaṃjño na rudrastu hariḥ svayam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26780640 (0.021):
nāvayor antaraṃ kiṃcid % ekabhāvau dvidhā kṛtau // BrP_56.69 // / yo rudraḥ sa svayaṃ viṣṇur $ yo viṣṇuḥ sa maheśvaraḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11051956 (0.021):
nāvayor antaraṃ kiṃcid ekabhāvau dvidhā kṛtau // BrP_56.69 // / yo rudraḥ sa svayaṃ viṣṇur yo viṣṇuḥ sa maheśvaraḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16918874 (0.035):
yo rudraḥ sarvam eva tat BrP_158.25b / yo rudraḥ sa svayaṃ viṣṇur BrP_56.70a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7055489 (0.046):
ekībhāvena paśyanti muktibhājo bhavanti te // KūrmP_1,14.88 // / yo viṣṇuḥ sa svayaṃ rudro yo rudraḥ sa janārdanaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16457435 (0.052):
sa tatheti harir viṣṇur HV_App.I,31.3654a / sa tathaiva yathāpūrvaṃ HV_App.I,41.212a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28976065 (0.056):
brahmā hariś ca rudraś ca LiP_1,42.21a / brahmā haris tathā rudro LiP_1,85.173c
Sira-Upanisad (= Atharvasira-Upanisad) (sirup_u.htm.txt) 12054326 (0.060):
yo vai rudraḥ sa bhagavān yaś ca viṣṇus tasmai vai namonamaḥ // SirUp_3
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16432335 (0.064):
viṣṇuḥ sarveśvaraḥ sākṣād HV_App.I,31.502a / viṣṇuḥ sarveśvaro hariḥ **HV_App.I,41.237**20:1b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16499068 (0.064):
hariḥ sarvatrago viṣṇur HV_App.I,31.1435a / hariḥ sarveśvaro viṣṇuḥ **HV_App.I,44B.2967**231:3a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 650648 (0.064):
ya 'yaṃ jagadguruḥ sākṣād $ viṣṇuḥ sarveśvaro hariḥ / / **HV_App.I,41.237**20:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 706916 (0.064):
**HV_App.I,44B.2967**231:2 / / hariḥ sarveśvaro viṣṇuḥ $ prāptaṃ devair yathā divam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25158011 (0.064):
viṣṇuḥ sarveśvaraḥ sākṣād HV_App.I,31.502a / viṣṇuḥ sarveśvaro hariḥ HV_App.I,41.237**20:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25200007 (0.064):
hariḥ sarvatrago viṣṇur HV_App.I,31.1435a / hariḥ sarveśvaro viṣṇuḥ HV_App.I,44B.2967**231:3a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22136206 (0.064):
ya 'yaṃ jagadguruḥ sākṣād viṣṇuḥ sarveśvaro hariḥ / / **HV_App.I,41.237**20:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22192464 (0.064):
**HV_App.I,44B.2967**231:2 / / hariḥ sarveśvaro viṣṇuḥ prāptaṃ devair yathā divam /
viṣṇureva hariḥ sākṣāttāvubhauna harī smṛtau // GarP_3,4.7 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16494481 (0.043):
svayam eva hariḥ kila *HV_25.4*416:3b / svayam eva hariḥ sākṣāt HV_App.I,31.323a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25193613 (0.043):
so 'yam eṣa hariḥ sākṣāt HV_App.I,31.795a / so 'yaṃ viṣṇur iha sthitaḥ HV_App.I,31.715b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 616906 (0.044):
āraṇyakaṃ paṭhan viṣṇuḥ $ sākṣāt sarveśvaro hariḥ / HV_App.I,31.923 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 650647 (0.044):
ya 'yaṃ jagadguruḥ sākṣād $ viṣṇuḥ sarveśvaro hariḥ / / **HV_App.I,41.237**20:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22102458 (0.044):
āraṇyakaṃ paṭhan viṣṇuḥ sākṣāt sarveśvaro hariḥ / HV_App.I,31.923 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22136205 (0.044):
ya 'yaṃ jagadguruḥ sākṣād viṣṇuḥ sarveśvaro hariḥ / / **HV_App.I,41.237**20:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25197039 (0.047):
svayam eva vibhur bhūtvā HV_App.I,42.65a / svayam eva hariḥ sākṣāt HV_App.I,31.323a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16489066 (0.048):
so 'yam eṣa hariḥ sākṣāt HV_App.I,31.795a / so 'yam viṣṇur guruḥ sākṣād *HV_87.39*1003:14a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 616159 (0.057):
atīva manasā prīta $ ity uktvā bhagavān hariḥ // HV_App.I,31.832 // / paspaṛśāṇgaṃ tadā viṣṇuḥ $ piśācasyātha sarvataḥ / HV_App.I,31.833 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22101710 (0.057):
atīva manasā prīta ity uktvā bhagavān hariḥ // HV_App.I,31.832 // / paspaṛśāṇgaṃ tadā viṣṇuḥ piśācasyātha sarvataḥ / HV_App.I,31.833 /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15781825 (0.057):
<12336.36/2> dharmam etaṃ svayaṃ devo !harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ ! / <12336.36/3> ujjagārā7ravindā1kṣo !brahmaṇaḥ paśyatas tadā !!12336.36!
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4774488 (0.059):
niś calatvañca garbhosyā adhiṣṭhātā tu keśavaḥ /AP_61.026ab/ / evameva hariḥ sākṣātprāsādatvena saṃsthitaḥ //AP_61.026cd/
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16478945 (0.063):
sākṣād viṣṇur iva svayam *HV_111.7*1340:1b / sākṣād viṣṇur ivāparaḥ HV_App.I,31.441b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837808 (0.064):
śiva eva hariḥ sākṣāddharireva śivaḥ svayam / / dvayorantaradṛgyāti narakārankoṭiśaḥ khalaḥ // NarP_1,15.158 //
āviṣṭarūpau vijñeyau brahmarudrābhidhāyakau /
evaṃ jñātvā mokṣameti nānyathā tu kathañcana // GarP_3,4.8 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958408 (0.0):
evaṃ jñātvā mokṣameti nānyathā tu kathañcana // GarP_3,13.53 //
viṣṇubrahmādirūpāṇāmaikyaṃ jānanti ye dvijāḥ /
te yānti narakaṃ ghoraṃ punarāvṛttivarjitam // GarP_3,4.9 //
guṇatrayaṃ praviṣṭastu puruṣo hariravyayaḥ /
kāryonmukhaṃ yathā bhūyātkṣobhayāmāsa vai tathā // GarP_3,4.10 //
jātakṣobhādbhagavato mahānāsīdguṇatrayāt /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15408993 (0.0):
BhP_03.20.012/2 jāta-kṣobhād bhagavato mahān āsīd guṇa-trayāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2657903 (0.0):
daivena durvitarkyeṇa pareṇānimiṣeṇa ca / / jāta kṣobhād bhagavato mahān āsīd guṇa trayāt // BhP_03.20.012 //
guṇatraye vidyamānādbhāgādeva na saṃśayaḥ // GarP_3,4.11 //
mahato brahmavāyū ca jajñāte khābhimāninau /
tasya saṃvatsarātpaścādyamalau saṃbabhūvatuḥ // GarP_3,4.12 //
rajaḥ pradhānaṃ yattatvaṃ mahattattavamitīritam /
sargaṃ tvimaṃ vijānīyādguṇavaiṣamyanāmakam // GarP_3,4.13 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950488 (1.192):
tadāhurbrahmaṇo dehaṃ guṇavaiṣamyanāmakam // GarP_3,4.63 // / garuḍa uvāca /
garuḍa uvāca / / mahattattavasvarūpasya jñānārthaṃ devakīsuta /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950488 (0.0):
tadāhurbrahmaṇo dehaṃ guṇavaiṣamyanāmakam // GarP_3,4.63 // / garuḍa uvāca /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20957275 (0.041):
aprayojakatveti// anyathetyatrānuṣaṅgaḥ/ tadrūpeṇa / jñānasyānumityapratibandhakatva ityarthaḥ/ nanvasādhakatāyāmanupayoginopi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28187921 (0.045):
jñānakarmaṇorūbhayoḥ mokṣasādhanatvaṃ na jñānamātrasyetyarthaṃḥ/ jñānaṃ ca / vimalīkurvanniti/ dehendriyādivilakṣaṇātmajñānaṃ
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2876854 (0.045):
steyasaṃvāsikatvaṃ vyavasthitam // (135) tīrthikaprakrāntaka iti // / tatsvarūpaparijñāpanārtham - (136) samāttedaṃ-pravrajyasya taddṛṣṭeḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948934 (0.046):
strībiṃbabhūte harirūpe khagendra śrīrūpamastīti vicintanīyam // / GarP_3,3.19 // / garuḍa uvāca /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8637839 (0.046):
na prākṛtaṃ kintu caitanyasvarūpamityāha 'cetā'; jñānarūpa iti / / 'kevalo'; jaḍāmiśraḥ samābhyadhikaśūnya iti vā kevalaṃ tādṛśābhāvāt"iti"
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17233693 (0.047):
nirvikalpasamādhirevātmadarśanapadenocrūte iti tasyaiva dharmatvam, / nātmajñānasya / / bhāvalyuḍantatvā'grahe tu sarvakarmaphalānāṃ jñānaphale antarbhāvāt
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28145817 (0.049):
gaganīyatvaṃ nāstīti paryavasitor'thaḥ/ / svarūpāsiddhiśca pakṣe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682518 (0.049):
tasyānayā bhagavataḥ parikarma śuddha $ sattvātmanas / tad anusaṃsmaraṇānupūrtyā & / jñānaṃ viraktimad abhūn niśitena yena % ciccheda saṃśaya padaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28126401 (0.049):
ghaṭatvam' iti pramāyāṃ sattvāt nāvyāptiriti samādhāturāśayaḥ/ / yathārthajñānamātrasya / pramātva iti/ yadi anubhavatvamaniveśya yathārthajñānatvaṃ pramātvaṃ
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10646972 (0.049):
śakyānvayatvasya svarūpatoniyāmakatvāt anyathā tavāpyapratīkārāt / / nanvevaṃ padānāmanvitajñānajanakatvāt tatra śaktirastyeva
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12537780 (0.051):
paro 'nyaḥ saṃghātāt, citimattvāt svārtha iti mayaiva citimatātmany
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24782275 (0.051):
nityavajjñānaviṣayatvamātmanaḥ prasatyeta / jñānaviṣayīkāraśca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28126417 (0.052):
ityucyate tarhi smṛterapi yathārthajñānatvāt prakātvaṃ prasajyeta/ na
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27526392 (0.052):
athārthasvabhāya jñānamarthyeta, tadartho vyāpārastenārthito bhavati /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28161304 (0.053):
pakṣaḥ tadā ghaṭatvaprakārakajñānagrāhakasāmagrīgāhyatvameva sādhyam/ na / tu / jñānatvena sāmānyena jñānaghaṭitaṃ jñānagrāhakasāmagrīgrāhyatvamiti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861487 (0.053):
anabhisaṃbodhanatā samyagjñānāviṣayata / ayathābhūtārthatvena / mithyāvastutvenā bhisaṃbodhanaṃ saṃyagjñānamasyeti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20929825 (0.053):
na tu vyāpyatāvacchedakaprakārakapakṣadhmatājñānatvena / gauravāt/ / anāvaśkatvācca// / jñānadvayarūpānumitisāmagrī parābhimatā vaktuṃ dhūmadarśanaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21020325 (0.054):
śaktijñānasūmakatveneti// śaktijñānamaryādākatvenetyarthaḥ/ yadviṣaye
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24565578 (0.054):
liṅgajñāne viśiṣṭasmaraṇasya ca naumānajñāne sati avinābhāvitvajñānam eva / praokṣārthapratipādakatvaṃ nāma uktyā sambhāvyata ity āha | kiñ ca
tvayoktā guṇavaiṣamyanāmikā sṛṣṭiruttamā // GarP_3,4.14 //
guṇavaiṣamyaśabdārthaṃ mama brūhi mahāprabho /
śrīkṛṣṇa uvāca / / guṇavaiṣamyaśabdārthajñāpanāya khageśvara // GarP_3,4.15 //
apikṣitaṃ ca tatrādau guṇasāmyaṃ na saṃśayaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950224 (0.036):
evaṃ layastu jñātavyo hṛdi tattvārthavodibhiḥ // GarP_3,4.44 // / evaṃ guṇatrayāṇāṃ ca miśritattvātkhageśvara / / guṇasāmyamiti prāhurevaṃ jānīhi vai khaga // GarP_3,4.45 //
samyagjñāpayituṃ tatra khādau tāvatsvageśvara // GarP_3,4.16 //
rāśibhūtaṃ guṇānāṃ tu darśayiṣye sthitiṃ ca vai /
rāśībhūtasya tasamaḥ sakāśādvinatāsuta // GarP_3,4.17 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750741 (0.051):
sanadvājātkulirjāto 'nañjanastu kuleḥ sutaḥ // GarP_1,138.53 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750171 (0.059):
kṣupādviṃśo 'bhavatputro viṃśājjāto viviṃśakaḥ // GarP_1,138.7 // / viviṃśācca khanīnetro vibhūtistatsutaḥ smṛtaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950342 (0.062):
etadanyo viśeṣaśca mantadhyo vinatāsuta // GarP_3,4.53 // / ekāṃśastāmaso jñeyo mahattattve na saṃśayaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695838 (0.064):
antardhānaḥ pṛthoḥ putro tahavirdhānastadātmajaḥ // GarP_1,6.9 // / prācīnavaharstetputraḥ pṛthivyāmekarāḍ babhau /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4872397 (0.064):
bahuvidhācca saṃyātirahovādī ca tatsutaḥ //AP_277.002cd/ / tasya putro 'tha bhadrāśoa bhadrāśvasya daśātmajāḥ /AP_277.003ab/
rāśībhūtaṃ rajo jñeyandviguṇaṃ tattu nānyathā /
rāśībhūtasya rajasaḥ sakāśādvinatāsuta // GarP_3,4.18 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950011 (0.058):
rāśibhūtepi tamasi sattvaṃ ca vinatāsuta // GarP_3,4.29 // / tamaḥ sakāśādgaruḍa daśabhāgādhikena ca /
rāśībhūtaṃ tathā sattvaṃ dviguṇaṃ samudāhṛtam / / mūlaprakṛtijā hyete na mūlā prakṛtiḥ smṛtā // GarP_3,4.19 //
yataḥ prakṛtirūpāṇāṃ paricchedo na vidyate / / ataḥ prakṛtijā jñeyā na mūlāste khageśvara // GarP_3,4.20 //
evaṃ tava guṇānāñca parimāṇaṃ khageśvara /
uktaṃ svarūpaṃ teṣāṃ tu tava samyak khageśvara // GarP_3,4.21 //
tatra rāśitraye sattvaṃ kevalaṃ samudāhṛtam / / rajastamobhyāṃ garuḍa hyavimiśraṃ hyatastu tat // GarP_3,4.22 //
kevalaṃ sattvamityuktaṃ na tu śreṣṭhatvataḥ prabho /
sṛṣṭikāle kevalaṃ syātpralaye miśritaṃ bhavet // GarP_3,4.23 //
sarvadāpyavimiśraṃ ca sattvarāśiṃ khageśvara /
sarvadāpi vimiśraṃ ca sattvarāśiṃ dvijottama // GarP_3,4.24 //
ye vijānanti te sarve viśanti hyadharaṃ tamaḥ /
rajastamoguṇau vīndra itarābhyāṃ vimiśritau // GarP_3,4.25 //
sṛṣṭau pralayakālepi miśrāveva khageśvara / / rāśibhūtepi rajasi rajobhāgācchatādhikam // GarP_3,4.26 //
sattvaṃ ca miśritaṃ jñeyaṃ nānyathā pakṣisattama /
rajasaḥ śatabhāgānāṃ madhye tu vinatāsuta // GarP_3,4.27 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950031 (0.029):
tamaso daśabhāgānāṃ madhye tu vinatāsuta /
ya eko bhāga uddiṣṭastāvatparimitaṃ tamaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950036 (0.0):
tamaso daśabhāgānāṃ madhye tu vinatāsuta / / ya eko bhāga uddiṣṭastāvatparimitaṃ rajaḥ // GarP_3,4.31 //
rāśibhūtepi rajasi miśritaṃ parikīrtitam // GarP_3,4.28 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950041 (0.064):
ya eko bhāga uddiṣṭastāvatparimitaṃ rajaḥ // GarP_3,4.31 // / rāśibhūtepi tamasi miśritaṃ bhavati dhruvam /
rajorāśisthitistvevaṃ tāta vyāptaṃ tamoguṇaiḥ /
rāśibhūtepi tamasi sattvaṃ ca vinatāsuta // GarP_3,4.29 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949868 (0.058):
rāśībhūtasya rajasaḥ sakāśādvinatāsuta // GarP_3,4.18 // / rāśībhūtaṃ tathā sattvaṃ dviguṇaṃ samudāhṛtam /
tamaḥ sakāśādgaruḍa daśabhāgādhikena ca /
miśritaṃ bhavatītyevaṃ jñātavyaṃ nātra saṃśayaḥ // GarP_3,4.30 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955122 (0.045):
abhiprāyastvevameva jñātavyo nātra saṃśayaḥ // GarP_3,10.41 //
tamaso daśabhāgānāṃ madhye tu vinatāsuta /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949983 (0.029):
rajasaḥ śatabhāgānāṃ madhye tu vinatāsuta // GarP_3,4.27 //
ya eko bhāga uddiṣṭastāvatparimitaṃ rajaḥ // GarP_3,4.31 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949988 (0.0):
rajasaḥ śatabhāgānāṃ madhye tu vinatāsuta // GarP_3,4.27 // / ya eko bhāga uddiṣṭastāvatparimitaṃ tamaḥ /
rāśibhūtepi tamasi miśritaṃ bhavati dhruvam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949993 (0.064):
ya eko bhāga uddiṣṭastāvatparimitaṃ tamaḥ / / rāśibhūtepi rajasi miśritaṃ parikīrtitam // GarP_3,4.28 //
tamorāśisthitistvevaṃ jñātavyā pakṣisattama // GarP_3,4.32 //
garuḍa uvāca / / raśibhūtepi rajasi rāśibhūte tamasyapi /
sattvāṃśā hyadhikāḥ saṃtītyevamuktaṃ mayānagha // GarP_3,4.33 //
tatra me saṃśayo hyasti śṛṇu tvaṃ sāttvatāṃ pate /
yadrāśyāṃ yadrā śibhāgā hyadhikāḥ saṃti yāvatā // GarP_3,4.34 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20936349 (0.031):
pratyutetyādigranthenoktatvādityarthaḥ/ / 1.pyadhū ṭa. rā. / pate tarkogā saṃvaḥ) tarkavādaḥ pu 169.
tāvatā vyavahāraḥ syātkṣīranīramiva prabho /
śrutvā sa garuḍenoktaṃ bhagavānpuruṣottamaḥ // GarP_3,4.35 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961123 (0.056):
garuḍenaivamuktastamuvāca madhusūdanaḥ // GarP_3,17.2 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24967344 (0.062):
tanme brūhi kṛpayā viśvamūrte ādhikye vai kāraṇaṃ tābhya eva // / GarP_3,23.4 // / garuḍenaivamuktastu bhagavān devakīsutaḥ /
uvāca para maprītyā saṃstuvan garuḍaṃ hariḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6699233 (0.051):
paramaḥ (40)parabhūtaśca puruṣottama īśvaraḥ // GarP_1,15.8 // / padmajaṅghaḥ puṇḍarīkaḥ padmamālādharaḥ priyaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4438701 (0.064):
tasya tad vacanaṃ śrutvā prādhyāyad garuḍaṃ hariḥ / / sa kṛṣṇapārśvam āgamya harṣeṇāvasthito 'bhavat // HV_109.81 //
śrīkṛṣṇa uvāca / / rajorāśyā tamorāśyā sattvarāśyadhikā sadā // GarP_3,4.36 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975038 (0.044):
uvāca paramaprītaḥ saṃstūya garuḍaṃ hariḥ // GarP_3,28.60 // / kṛṣṇa uvāca /
miśritaṃ cāpi pakṣīndra na sattavamiti kīrtyate /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950184 (0.057):
rāśībhūte hi sattve tu daśabhāgena miśritam // GarP_3,4.41 // / samyak bhavati pakṣīndra tathaikāṃśena cāṇḍaja /
rajorāśistamorāśirityevaṃ vibudhā viduḥ // GarP_3,4.37 //
viṣaṃ tu carudugdhasthaṃ viṣamityucyate yathā /
evaṃ mayoktā garuḍa guṇānāṃ nijasaṃsthitiḥ // GarP_3,4.38 //
sāmyāvasthāṃ guṇānāṃ ca śṛṇvidānīṃ khageśvara /
rāśīkṛtācca rajasaḥ janyaṃ yacca kageśvara // GarP_3,4.39 //
mahattattve praviṣṭaṃ ca yadrajaḥ parikīrtitam /
pralaye samanuprāpte mahattattve sthitaṃ rajaḥ // GarP_3,4.40 //
dvādaśāṃśena tu hyaddhā vibhaktaṃ bhavatiṃ prabho /
rāśībhūte hi sattve tu daśabhāgena miśritam // GarP_3,4.41 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950424 (0.057):
mūlasattve miśritaṃ ca daśabhāgena yadrajaḥ // GarP_3,4.59 //
samyak bhavati pakṣīndra tathaikāṃśena cāṇḍaja /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950119 (0.057):
rajorāśyā tamorāśyā sattvarāśyadhikā sadā // GarP_3,4.36 // / miśritaṃ cāpi pakṣīndra na sattavamiti kīrtyate /
tamorāśyā miśritaṃ ca bhavatyeva na saṃśayaḥ // GarP_3,4.42 //
anyenaikena bhāgena rajorāśyā khageśvara /
miśritaṃ bhavatītyevaṃ jñātavyaṃ nānyathā kvacit // GarP_3,4.43 //
guṇatrayepi bhagavānmahattattvasya cāṇḍaja / / evaṃ layastu jñātavyo hṛdi tattvārthavodibhiḥ // GarP_3,4.44 //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2451160 (0.022):
prayatnaviśeṣā hi viśarāravo bahavo 'pi parasparamasahabhavanto na / tattvasākṣātkārāpaya pāryāptā iti tajjanitāḥ saṃskārāḥ kalpyante teṣāṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16243168 (0.032):
tattvārthapariniṣṭitā HV_App.I,42A.536b / tattvārtham anubhāṣitaiḥ *HV_113.44cd*1514:2b
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383890 (0.033):
tathā9pi sama evā7sau % no7t-karṣī9ti caṭū1pa-mā // 2.35 // / [- tattvākhyānopamā]
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966466 (0.064):
evameva hi doṣāścāpyūhanīyāḥ khageśvara // GarP_3,22.33 // / durlakṣaṇaiḥ sadā vīndra saṃśrutaistattvavidbhavet /
evaṃ guṇatrayāṇāṃ ca miśritattvātkhageśvara / / guṇasāmyamiti prāhurevaṃ jānīhi vai khaga // GarP_3,4.45 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948038 (0.023):
na nārado nāpi bhṛgurvasiṣṭho na vighnapo nāpi balyādayaśca // GarP_3,2.40 / na vai virāṭo nāpi bhīmaḥ śaniśca na puṣkaro na kaśerustathaiva /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6764075 (0.027):
śvetāstāmrāvabhāsāśca nāmataḥ saptadhā tu te // GarP_1,165.6 // / antrādā udarāveṣṭā hṛdayādā mahāgudāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785180 (0.028):
vāṅmatī rajarā yaḥ syādayugme jarajā ragau // GarP_1,210.7 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332287 (0.030):
asatpratigrahī yastu tathaivāyājyayājakaḥ // GarP_2,3.63 // / na kṣattrairjovate yastu naro gacchedadhomukham /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329542 (0.031):
ekādaśondriyaiścaiva pañcabhūtaistathaiva ca // GarP_2,1.20 // / svarūperamamāṇaṃ tamīśvaraṃ vinatāsutaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966494 (0.031):
laṃbagulpho vakrapādaḥ kunakhī śyāvadantakaḥ // GarP_3,22.35 // / dīrghajaṅgho dīrghaśiśrastvekāṇḍaścaikanāsikaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723069 (0.033):
meṣyādyā daśa yā nāḍyo dakṣiṇā vāma saṃsthitāḥ // GarP_1,67.39 // / caresthire tadvimārge tādṛśetādṛśe kramāt /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6710994 (0.034):
āvāhito 'si deveśa pūjārthaṃ parameśvara // GarP_1,43.28 // / tatprabhāter'cayiṣyāmi sāmagyāḥ sannidhau bhava /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955668 (0.035):
tasya samivastrivaṃ ca na jñātavyā khageśvara / / pralayopi mahābhāga brahmavāyvorna cāsti hi // GarP_3,11.25 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339578 (0.036):
kāndiśīkaḥ samabhavaḍh yadbhaviṣyo yayau punaḥ // GarP_2,7.13 // / jhaṅkāreṣu ca jhillīnāṃ ghūkānāṃ ghūtkṛteṣvapi /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949833 (0.036):
guṇavaiṣamyaśabdārthajñāpanāya khageśvara // GarP_3,4.15 // / apikṣitaṃ ca tatrādau guṇasāmyaṃ na saṃśayaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971222 (0.037):
kalindakanyā yamunā ca narmadā kurva dṛ // GarP_3,25.53 // / vitastikāverisatuṅgabhadrāḥ suvañjarā bhīmarathī vipāśā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959551 (0.038):
indrāyedaṃ dātukāmaḥ khagendra tadarthaṃ vai pāvituṃ sovituṃ ca // / GarP_3,15.20 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946890 (0.038):
teṣāṃ madhye sāttvikāṃśāśca saṃti teṣāṃ śrutergāruḍīyaṃ phalaṃ ca // / GarP_3,1.54 // / brahmāṇḍalaiṅgye brahmavaivartakaṃ vai mārkaṃṇḍeyaṃ brāhmamādityakaṃ ca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801518 (0.038):
garuḍo bhagavānviṣṇudhyāṃyansarvavāptavān // GarP_1,240.33 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966465 (0.039):
evameva hi doṣāścāpyūhanīyāḥ khageśvara // GarP_3,22.33 // / durlakṣaṇaiḥ sadā vīndra saṃśrutaistattvavidbhavet /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782327 (0.039):
markaṭī cātmaguptā syādārṣeyī kapikacchukā // GarP_1,204.6 // / mudgaparṇo kṣudrasahā māṣaparṇo mahāsahā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357027 (0.045):
mṛtiḥ kuryāt svadharmeṇa yāsyataśca parantapa // GarP_2,31.25 // / pūrvakāle mṛtānāñca prāṇināñca khageśvara /
anyathā ye vijānanti te yānti hyadharaṃ tamaḥ / / garuḍa uvāca /
rāśīkṛtaguṇānāṃ ca trayāṇāṃ parameśvara // GarP_3,4.46 // / viśālānāṃ paraṃ brahmanpralaye guṇasāmyatā /
kathaṃ brūhi mahābhāga etattattvaṃ samāsataḥ // GarP_3,4.47 //
śrīkṛṣṇa uvāca / / rāśībhūtaguṇānāṃ tu trayaṇāmapi sattama /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824720 (0.043):
śatpaḥ kathaṃ vasiṣṭena saundāso nṛpasattamaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343656 (0.043):
brūhi śuśrūṣamāṇasya pṛcchato me ramāpate // GarP_2,10.91 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958445 (0.043):
guṇānāmantara brūhi śiṣyasya mama savrata // GarP_3,14.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362267 (0.048):
kena tasya bhavet siddhiḥ kṛtenāpyakṛtena vā // GarP_2,36.4 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / kṛtvā niraśanaṃ yo vai mṛtyumāpnoti ko 'pi cet /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15809060 (0.048):
ārjavān mārjayiṣyasi | / [130] kṛṣṇaḥ svagatm uvāca
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15783851 (0.050):
<12339.2/1> na sa śakyas tvayā draṣṭuṃ !mayā9nyair vā9pi sattama ! / <12339.2/2> sa-guṇo nir-guṇo viśvo !jñāna-dṛśyo hy asau smṛtaḥ !!12339.2!
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344667 (0.053):
etanme saṃśayaṃ deva cchetumarhasyaśeṣataḥ // GarP_2,13.17 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / aputtrasya gatirnāsti svargo naiva ca naiva ca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950412 (0.054):
tadetatsaṃśayaṃ chindhi kṛpālo bhaktavatsala // GarP_3,4.58 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / brahmoktamya mayoktasya vivādo nāsti sarvathā /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5807303 (0.054):
pālanīyā, na tu cālanīyā | / [40] śrī-kṛṣṇa uvāca,- tathāpi vanyānām asmākaṃ na dhanyā tad vidyā
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349020 (0.054):
garuḍodīritaṃ śrutvā lakṣmīnātho 'bravīdidam // GarP_2,20.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15782457 (0.054):
<12336.81/1> itthaṃ hi duś-caro dharma !eṣa pārthiva-sattama ! / <12336.81/2> yathai9va tvaṃ tathai9vā7nye !na bhajanti vimohitāḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974339 (0.056):
nimittaṃ brūhi me kṛṣṇa tavaśiṣyāya suvrata // GarP_3,28.13 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961127 (0.061):
garuḍenaivamuktastamuvāca madhusūdanaḥ // GarP_3,17.2 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / viśiṣṭadehasaṃ prāptau bhāratyāḥ pakṣisattama /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426724 (0.061):
BhP_11.25.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.25.001/1 guṇānām asammiśrāṇāṃ pumān yena yathā bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2833945 (0.061):
BhP_11.25.001/0 śrī bhagavān uvāca / guṇānām asammiśrāṇāṃ pumān yena yathā bhavet /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28579593 (0.062):
katham iva giraṃ mama na saṅgirase? / [136] śrī kṛṣṇa uvāca adharma evātra marma bhedī bhavatīti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28561667 (0.062):
tamālasyāvalocana racanena | / [163] śrīkṛṣṇa uvāca viśeṣeṇa cet kathyatām |
tadā vimiśritatvena hyavasthānaṃ vidurbudhāḥ // GarP_3,4.48 //
idānīṃ guṇavaiṣamyaṃ śṛṇu samyaṅ mama priya /
sṛṣṭikāle tu saṃprāpte yatpūrvaṃ pralaye khaga // GarP_3,4.49 //
daśabhāgaiśca sattve tu miśritaṃ yadra jastathā /
tamasyapyekabhāgena praviṣṭaṃ yattu tadrajaḥ // GarP_3,4.50 //
rajasyapyekabhāgena praviṣṭaṃ yacca tadrajaḥ /
evaṃ dvādaśabhāgaiśca praviṣṭaṃ sarvaśo rajaḥ // GarP_3,4.51 //
sattvastairdaśabhāgaiśca tathaikena rajoṃśinā / / evamekādaśairbhāgaistamasthāṃśena vai vdija // GarP_3,4.52 //
miśritaṃ bhavati hyaddhā mahattattvaṃ tadā smṛtam /
etadanyo viśeṣaśca mantadhyo vinatāsuta // GarP_3,4.53 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949855 (0.062):
rāśībhūtasya tasamaḥ sakāśādvinatāsuta // GarP_3,4.17 //
ekāṃśastāmaso jñeyo mahattattve na saṃśayaḥ /
evaṃ trayodaśairbhāgairmiśritaṃ tacca sattama // GarP_3,4.54 // / evametadvijānīyānnānyathā tu kathañcana /
garuḍa uvāca / / caturmukhācchrutaṃ pūrvaṃ bhagavansāttvatāṃ pate // GarP_3,4.55 //
caturbhāgātsamutpannaṃ mahattattvamiti prabho /
tatraikāṃśastamaḥ proktaḥ tribhāgo raja eva ca // GarP_3,4.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950473 (0.058):
tathā mūle ca tamasi hyeko bhāgastamaḥ smṛtaḥ // GarP_3,4.62 // / evaṃ tribhāgo rajasaḥ ekāṃśastamasaḥ smṛtaḥ /
tadāhurbrahmaṇo rūpaṃ guṇavaiṣamyanāmakam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950484 (0.050):
tadāhurbrahmaṇo dehaṃ guṇavaiṣamyanāmakam // GarP_3,4.63 //
caturbhāgātmakaṃ proktaṃ mahattattvaṃ śrutaṃ mayā // GarP_3,4.57 //
trayodaśāṃśaiḥ saṃbhūtamiti proktaṃ tvayānagha /
tadetatsaṃśayaṃ chindhi kṛpālo bhaktavatsala // GarP_3,4.58 //
śrīkṛṣṇa uvāca / / brahmoktamya mayoktasya vivādo nāsti sarvathā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955088 (0.0):
brahmoktasya mayoktasya vivādo nāsti sarvathā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958445 (0.019):
guṇānāmantara brūhi śiṣyasya mama savrata // GarP_3,14.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343657 (0.025):
brūhi śuśrūṣamāṇasya pṛcchato me ramāpate // GarP_2,10.91 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28579593 (0.031):
katham iva giraṃ mama na saṅgirase? / [136] śrī kṛṣṇa uvāca adharma evātra marma bhedī bhavatīti |
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362268 (0.032):
kena tasya bhavet siddhiḥ kṛtenāpyakṛtena vā // GarP_2,36.4 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / kṛtvā niraśanaṃ yo vai mṛtyumāpnoti ko 'pi cet /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349020 (0.036):
garuḍodīritaṃ śrutvā lakṣmīnātho 'bravīdidam // GarP_2,20.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5807303 (0.037):
pālanīyā, na tu cālanīyā | / [40] śrī-kṛṣṇa uvāca,- tathāpi vanyānām asmākaṃ na dhanyā tad vidyā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5811089 (0.041):
[33] vraja-rāja uvāca,- tām api bhavataḥ samīpam evāpayiṣyāmaḥ | / [34] śrī-kṛṣṇa uvāca,- tataḥ sarvam api gokulam utsannatām āpannaṃ syāt |
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349710 (0.042):
ciraṃ pretatvamāpannaḥ kathaṃ muktimavāpnuyāt // GarP_2,21.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / muktiṃ prāyanti te pretāstadahaṃ kathayāmi te /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974339 (0.044):
nimittaṃ brūhi me kṛṣṇa tavaśiṣyāya suvrata // GarP_3,28.13 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28561657 (0.046):
[160] madumaṅgala uvāca atha kiṃ | / [161] śrī kṛṣṇa uvāca katham iva?
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344667 (0.047):
etanme saṃśayaṃ deva cchetumarhasyaśeṣataḥ // GarP_2,13.17 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / aputtrasya gatirnāsti svargo naiva ca naiva ca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961127 (0.051):
garuḍenaivamuktastamuvāca madhusūdanaḥ // GarP_3,17.2 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / viśiṣṭadehasaṃ prāptau bhāratyāḥ pakṣisattama /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950259 (0.054):
kathaṃ brūhi mahābhāga etattattvaṃ samāsataḥ // GarP_3,4.47 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / rāśībhūtaguṇānāṃ tu trayaṇāmapi sattama /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339216 (0.061):
vṛṣotsargaṃ na kurvīta gāṃ dadyācca payasviḥ nīm // GarP_2,6.131 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955080 (0.062):
iti tadvacanaṃ śrutvā kṛṣṇo vacanamabravīt // GarP_3,10.38 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / brahmoktasya mayoktasya vivādo nāsti sarvathā /
mūlasattve miśritaṃ ca daśabhāgena yadrajaḥ // GarP_3,4.59 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950179 (0.057):
rāśībhūte hi sattve tu daśabhāgena miśritam // GarP_3,4.41 //
tatsarvaṃ ca militvaiva tveko bhāgastu kīrtitaḥ /
mūle rajasi yaccokto rajobhāgaḥ khageśvara // GarP_3,4.60 //
bhāge dvitīye vijñeyastadrajo nātra saṃśayaḥ /
mūle tamasi yaccokto rajobhāgastathaiva ca // GarP_3,4.61 //
tṛtīyabhāgo vijñeyo nātra kāryā vicāraṇā /
tathā mūle ca tamasi hyeko bhāgastamaḥ smṛtaḥ // GarP_3,4.62 //
evaṃ tribhāgo rajasaḥ ekāṃśastamasaḥ smṛtaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950380 (0.058):
tatraikāṃśastamaḥ proktaḥ tribhāgo raja eva ca // GarP_3,4.56 //
tadāhurbrahmaṇo dehaṃ guṇavaiṣamyanāmakam // GarP_3,4.63 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949797 (1.192):
sargaṃ tvimaṃ vijānīyādguṇavaiṣamyanāmakam // GarP_3,4.13 // / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950386 (0.050):
tadāhurbrahmaṇo rūpaṃ guṇavaiṣamyanāmakam /
garuḍa uvāca / / mahattattvasya catvāro bhāgāsteṣu rajastrayaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949797 (0.0):
sargaṃ tvimaṃ vijānīyādguṇavaiṣamyanāmakam // GarP_3,4.13 // / garuḍa uvāca /
tamasastveka eveti tvayoktaṃ garuḍadhvaja // GarP_3,4.64 //
rajobhāgātmako dehoḥ brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ /
iti pratīyate brahmanvacanāttava mādhava // GarP_3,4.65 //
śuddhasattvātmako deho brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ /
evaṃ hi śrūyate kṛṣṇa saṃśayo metra bādhate // GarP_3,4.66 //
tamevaṃ saṃśayaṃ chindhi yaddhi tacchrotumarhati / / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955067 (0.054):
itthaṃ tvayoktaṃ śrīkṛṣṇa saṃśayobādhate mama // GarP_3,10.37 // / ato me saṃśayaṃ chindhi yathā na syāttathā punaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19734146 (0.061):
02,012.040c paramaṃ naḥ kṣamaṃ loke yathāvad vaktum arhasi / 02,013.001 śrīkṛṣṇa uvāca / 02,013.001a sarvair guṇair mahārāja rājasūyaṃ tvam arhasi
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400102 (0.063):
śrīkṛṣṇa uvāca / bhagavañchrotumicchāmi devyai devena bhāṣitam // ŚivP_7.2,2.8ab/
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25428161 (0.063):
śrīkṛṣṇa uvāca / bhagavañchrotumicchāmi pratiṣṭhāvidhimuttamam // ŚivP_7.2,36.1ab/
tribhāgabhūte rajasi tathā dvādaśadhāpi ca // GarP_3,4.67 //
rajasopekṣayā sattvaṃ daśāṃśādhikameva ca /
praviṣṭamastīti khaga jñātavyaṃ tacchaṇu dvija // GarP_3,4.68 //
tamasopekṣayā sattvaṃ daśāṃśādhikameva vai /
praviṣṭamastīti khaga vaktavyaṃ nātra saṃśayaḥ // GarP_3,4.69 //
tamasopekṣayā tatra tama ekādaśaṃ smṛtam / / ekāṃśastu rajo jñeyamevamāhurmanīṣiṇaḥ /
evaṃ ca militānbhāgānvakṣye śṛṇu mahāmate // GarP_3,4.70 //
mahattattvasamutpattā upādānaṃ khageśvara / / trayodaśāṃśā vijñeyā dvādaśāśaṃ rajaḥ smṛtam // GarP_3,4.71 //
ekāṃśastamaso jñeyastatra bhāgāñchṛṇu dvijā /
ādau tu dvādaśāṃśeṣu bhāgānvakṣyāmi tacchṛṇu // GarP_3,4.72 //
ekāṃśastamaso jñeyastaddaśāṃ śādhikaṃ rajaḥ /
tacchatāṃśādhikaṃ sattvamevamāhurmanīṣiṇaḥ // GarP_3,4.73 //
ekāṃśatamasi hyevaṃ vibhāgāñchṛṇu sattama /
ekāṃśastu rajo jñeyastamo hyekā daśādhikam // GarP_3,4.74 //
tamobhāgāstu vijñeyāstaddaśāṃśādhikaḥ smṛtaḥ /
sattvabhāga iti jñeyo mahattattve khageśvara // GarP_3,4.75 //
sattvāṃśo bahulo yasmācchuddhasattvaṃ caturmukhaḥ /
utpattirmahataścoktā evaṃ ca vinatāsuta // GarP_3,4.76 //
tajjñānānmokṣamāpnoti nānyathā tu kathañcana // GarP_3,4.77 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958411 (5.960):
evaṃ jñātvā mokṣameti nānyathā tu kathañcana // GarP_3,13.53 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24960769 (0.063):
evameva vijānīyānnānyathā tu kathañcana // GarP_3,16.79 // / etasya śravaṇādeva mokṣaṃ yānti na saṃśayaḥ /
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe kṛṣṇa garuḍasaṃvāde tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948592 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe kṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958418 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693682 (0.009):
purāṇaṃ gāruḍaṃ vyāsaḥ purāsau me 'bravīdidam // GarP_1,1.35 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye karmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694527 (0.009):
garuḍoktaṃ gāruḍaṃ hi śṛṇu rudra ! madātmakam // GarP_1,2.59 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695704 (0.009):
dhruvasyānvayasambhūto manuṣyastvaṃ bhaviṣyasi // GarP_1,5.38 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704493 (0.009):
evaṃ maṇḍalānāṃ dvādaśakaṃ krameṇa pūjyam // GarP_1,26.4 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe ācārakāṇḍe karanyāsādinirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6710614 (0.009):
baliṃ dattvā dvijān bhojya caṇḍaṃ prācyai visarjayet // GarP_1,42.25 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6716614 (0.009):
mriyamāṇeṣu vipreṣu brahmahā sa tu garhitaḥ // GarP_1,51.34 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717726 (0.009):
abhīṣāhāḥ sakāśmīrā udakparveṇa kīrtitāḥ // GarP_1,55.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717996 (0.009):
tamasā parvato vyāptastamo 'pyaṇḍakaṭāhataḥ // GarP_1,56.21 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6719203 (0.009):
āśleṣā kṛttikā rudra ! prasthāne maraṇapradāḥ // GarP_1,59.49 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6720150 (0.009):
ṣaṣṭhivarṣāyuṣaṃ kuryādāyūrekhā tu mānavam // GarP_1,63.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6720402 (0.009):
aromā trivalī nāryā hṛtstanau romavarjitau // GarP_1,64.16 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6722507 (0.009):
bhūrje tu dhāritāḥ kaṇṭhe bāhau ceti jayādidāḥ // GarP_1,66.23 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6726748 (0.009):
dūre bhūtānāṃ bahu kiñcinnikaṭaprasūtānām // GarP_1,76.8 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6728869 (0.009):
natvā devānvasiṣṭheśaprabhṛtīnṛṇasaṃkṣayam // GarP_1,83.78 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6730418 (0.009):
tasmindṛṣṭe śilā dṛṣṭā yataḥ sarvaṃ gadādharaḥ // GarP_1,86.40 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6749576 (0.009):
damanākhyā digdaśamī navamyekādaśī tathā // GarP_1,135.7 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750056 (0.009):
caturdaśyāṃ pañcadaśyāṃ brahmā ca pitaro 'pare // GarP_1,137.19 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6753745 (0.009):
mathurāyāṃ cograsenaṃ pālanaṃ ca divaukasām // GarP_1,144.11 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
brahmakāṇḍe guṇavaiṣamyabhedabrahmadehasvarūpaguṇasāmyanirūpaṇaṃ nāma / caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695226 (0.0):
sṛṣṭivarṇanaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335355 (5.960):
nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694679 (0.005):
viṣayanirūpaṇaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332842 (0.005):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949615 (0.005):
nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948601 (0.008):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe kṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe / brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694539 (0.009):
śrīgaruḍamahāpurāṇotpattinirūpaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14331483 (0.009):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde aurdhvadehikavidhikarmavipākayorvarṇanaṃ nāma / dvitīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695718 (0.011):
prajākartrādisṛṣṭirnāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337481 (0.011):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde varṣakṛtyayamalokamārgayātanādinirūpaṇaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951436 (0.011):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696633 (0.012):
uttānapādavaṃśādivarṇanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339408 (0.012):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargamāhātmyanirūpaṇaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952563 (0.012):
tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693694 (0.012):
etatpurāṇapravṛttihetunirūpaṇaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330206 (0.012):
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24947410 (0.012):
nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697031 (0.014):
sarasvatyāśca pūjanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 8
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953940 (0.014):
kṛṣṇagaruḍasaṃvāde devādistutitattattāratamyanirūpaṇaṃ nāma saptamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 8
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959194 (0.015):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre tāṇḍavalakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / atha pūrvaraṅgavidhāno nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
etādṛśe mahattattve lakṣmyā saha hariḥ svayam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950808 (0.048):
taijase tu hyahantattve lakṣmyā saha hariḥ svayam // GarP_3,5.8 //
praviveśa mahābhāga kṣobhayāmāsa vai hariḥ // GarP_3,5.1 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950811 (0.050):
taijase tu hyahantattve lakṣmyā saha hariḥ svayam // GarP_3,5.8 // / viśitvā kṣobhayāmāsa tadāsau daśadhā tvabhūt /
ahantattvamabhūttasmājjñānadravyakriyātmakam /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940393 (0.058):
BhP_02.05.023/3 tamaḥpradhānastvabhavaddravyajñānakriyātmakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641490 (0.058):
tamaḥpradhānastvabhavaddravyajñānakriyātmakaḥ // BhP_02.05.023 //
ahaṅkārasamutpattāvekāṃśastamasi smṛtaḥ // GarP_3,5.2 //
taddaśāṃśādhikarajastaddaśāṃśādhikaṃ prabho /
sattvamityucyate sadbhirhyetadātmā tvahaṃ smṛtam // GarP_3,5.3 //
ahantattvābhimānī tu ādau śeṣo babhūvaha /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21209479 (0.054):
ityarthaḥ / antyasyeti // vyāptyāśrayavikāsakasyetyarthaḥ / / asiddhivārakasyāpīti śeṣaḥ / anyatheti // asiddhivākatvenaiva vyarthatve
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14233246 (0.058):
locanam ahampūrvaḥ agmya ityarthaḥ / / ahamādāhamādau pravarta ityarthaḥ /
sahasrābdācca paścāttau jātau khagaharau dvija // GarP_3,5.4 //
ahantattve khaga hyeṣu praviṣṭo hariravyayaḥ /
kṣobhayāmāsa bhagavāllaṅkṣmyā saha hariḥ svayam // GarP_3,5.5 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950811 (0.031):
taijase tu hyahantattve lakṣmyā saha hariḥ svayam // GarP_3,5.8 // / viśitvā kṣobhayāmāsa tadāsau daśadhā tvabhūt /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 616158 (0.054):
atīva manasā prīta $ ity uktvā bhagavān hariḥ // HV_App.I,31.832 // / paspaṛśāṇgaṃ tadā viṣṇuḥ $ piśācasyātha sarvataḥ / HV_App.I,31.833 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22101709 (0.054):
atīva manasā prīta ity uktvā bhagavān hariḥ // HV_App.I,31.832 // / paspaṛśāṇgaṃ tadā viṣṇuḥ piśācasyātha sarvataḥ / HV_App.I,31.833 /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12777005 (0.059):
śrīnivāse janāvāne śrīnivāsaḥ svayaṃ hariḥ / / śrīnivāsassamākhyāto bhūmāvavatariṣyati // BhS_37.147 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362800 (0.061):
BhP_10.08.036/1 yady evaṃ tarhi vyādehī ty uktaḥ sa bhagavān hariḥ / BhP_10.08.036/3 vyādattāvyāhataiśvaryaḥ krīḍā manuja bālakaḥ
vaikārikastāmasaśca taijasaścetyahaṃ tridhā / / tridhā babhūva rudropi yatasteṣāṃ niyāmakaḥ // GarP_3,5.6 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419948 (0.021):
BhP_10.88.003/1 śivaḥ śakti yutaḥ śaśvat tri liṅgo guṇa saṃvṛtaḥ / BhP_10.88.003/3 vaikārikas taijasaś ca tāmasaś cety ahaṃ tridhā
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398539 (0.021):
BhP_03.05.029/2 kārya-kāraṇa-kartrātmā bhūtendriya-mano-mayaḥ / BhP_03.05.030/1 vaikārikas taijasaś ca tāmasaś cety ahaṃ tridhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648213 (0.022):
kārya kāraṇa kartrātmā bhūtendriya mano mayaḥ // BhP_03.05.029 // / vaikārikas taijasaś ca tāmasaś cety ahaṃ tridhā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815473 (0.025):
śivaḥ śakti yutaḥ śaśvat tri liṅgo guṇa saṃvṛtaḥ / / vaikārikas taijasaś ca tāmasaś cety ahaṃ tridhā // BhP_10.88.003 //
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11825032 (0.027):
ānandavaśagājjātastvahaṅkārastrivṛnmataḥ / / vaikārikastaijasaśca tāmasaścetyahaṃ tridhā // PS_1,8.122 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185911 (0.029):
triliṅgo guṇa-saṃvṛtaḥ | / vaikārikas taijasaś ca / tāmasaś cety ahaṃ tridhā || [BhP 10.88.3]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940404 (0.031):
BhP_02.05.024/1 so 'haṅkāra iti prokto vikurvan samabhūt tridhā / BhP_02.05.024/3 vaikārikastaijasaśca tāmasaśceti yadbhidā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641501 (0.040):
so 'haṅkāra iti prokto vikurvan samabhūt tridhā / / vaikārikastaijasaśca tāmasaśceti yadbhidā /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23931863 (0.041):
sāttviko rājasaś caiva % tāmasaś ca tridhā mahān // NsP_1.41 // / vaikārikas taijasaś ca $ bhūtādiś caiva tāmasaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16996853 (0.041):
sāttviko rājasaś caiva tāmasaś ca tridhā mahān // NsP_1.41 // / vaikārikas taijasaś ca bhūtādiś caiva tāmasaḥ /
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638750 (0.063):
taduktaṃ kaurme | / vaikārikastaijasaśca bhūtādiścaiva tāmasaḥ /
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13354755 (0.063):
iti / sa cāhaṅkārastrividhatayā trividhakāryahetuḥ / taduktaṃ kaurme / / vaikārikastaijasaśca bhūtādiścaiva tāmasaḥ /
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16983964 (0.063):
tasmāj jāto hy ahaṃkāras trividho daivanoditāt // SatvT_1.18 / vaikārikas taijasaś ca tāmasaś ceti yaṃ viduḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426383 (0.064):
BhP_11.24.007/1 vaikārikas taijasaś ca tāmasaś cety ahaṃ tri-vṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2833627 (0.064):
tato vikurvato jāto yo 'haṅkāro vimohanaḥ // BhP_11.24.006 // / vaikārikas taijasaś ca tāmasaś cety ahaṃ tri vṛt /
vaikārikasthito rudro vaikārika iti smṛtaḥ / / tāmase tu sthito rudrastāmaso hyabhidhīyate // GarP_3,5.7 //
taijase tu sthito rudro loke vai taijasaḥ smṛtaḥ /
taijase tu hyahantattve lakṣmyā saha hariḥ svayam // GarP_3,5.8 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950770 (0.031):
ahantattve khaga hyeṣu praviṣṭo hariravyayaḥ / / kṣobhayāmāsa bhagavāllaṅkṣmyā saha hariḥ svayam // GarP_3,5.5 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950706 (0.048):
etādṛśe mahattattve lakṣmyā saha hariḥ svayam /
viśitvā kṣobhayāmāsa tadāsau daśadhā tvabhūt /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950769 (0.044):
kṣobhayāmāsa bhagavāllaṅkṣmyā saha hariḥ svayam // GarP_3,5.5 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950713 (0.050):
praviveśa mahābhāga kṣobhayāmāsa vai hariḥ // GarP_3,5.1 // / ahantattvamabhūttasmājjñānadravyakriyātmakam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971437 (0.061):
saṃjīvo vijayaḥ prokto haribhakto mahāprabhuḥ // GarP_3,26.4 // / hariṇyākṣaḥ svayaṃ daityo haribhaktavidūṣakaḥ /
śrotraṃ cakṣuḥ sparśanaṃ ca rasanaṃ ghrāṇameva ca // GarP_3,5.9 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3462532 (0.016):
kāni punas tānīndriyāṇīty atrāha / śrotraṃ cakṣuḥ sparśanaṃ ca rasanaṃ ghrāṇam eva ca |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22940931 (0.017):
? ity āha vāyuḥ pavano gandhān iva āśayāt puṣpādeḥ ||BhGS_15.8|| / kāni punas tāni / śrotraṃ cakṣuḥ sparśanaṃ ca rasanaṃ ghrāṇam eva ca |
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10745064 (0.022):
bṛhatsaṃhitāyām / kintu - / śrotraṃ cakṣuḥ sparśanaṃ ca rasanaṃ ghrāṇameva ca /
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629777 (0.023):
gṛhītvaitāni saṃyāti vāyur gandhān ivāśayāt Bhg_15.008c [=MBh_06,037.008c] / śrotraṃ cakṣuḥ sparśanaṃ ca rasanaṃ ghrāṇam eva ca Bhg_15.009a
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17669081 (0.024):
madhusūdanaḥ : tāny evendriyāṇi darśayan yad arthaṃ gṛhītvā gacchati tad / āha śrotram iti | śrotraṃ cakṣuḥ sparśanaṃ ca rasanaṃ ghrāṇam eva ca |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17669043 (0.024):
gandhān gṛhītvā vāyur iva sa yathānyatra yāti tadvat ||8|| / śrotraṃ cakṣuḥ sparśanaṃ ca rasanaṃ ghrāṇam eva ca |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17873490 (0.031):
āha śrotram iti | śrotraṃ cakṣuḥ sparśanaṃ ca rasanaṃ ghrāṇam eva ca | / ca kārāt karmendriyāṇi prāṇaṃ ca manaś ca ṣaṣṭham adhiṣṭhāyaivāśrityaiva
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18312722 (0.032):
nanu prākṛtaśuddhabhedāt dvividhamindriyamityasat / / śrotraṃ cakṣuḥsparśanaṃ ca rasanaṃ ghrāṇameva ca /"
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104014 (0.034):
06,037.008c gṛhītvaitāni saṃyāti vāyur gandhān ivāśayāt / 06,037.009a śrotraṃ cakṣuḥ sparśanaṃ ca rasanaṃ ghrāṇam eva ca
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628002 (0.034):
gṛhitvaitāni saṃyāti vāyur gandhān ivāśayāt 15.8 / śrotraṃ cakṣuḥ sparśanaṃ ca rasanaṃ ghrāṇam eva ca
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22940943 (0.057):
śrotraṃ cakṣuḥ sparśanaṃ ca tvag indriyaṃ rasanaṃ ghrāṇam eva ca manaś ca
vākpāṇipādaṃ pāyuśca upastheti daśa smṛtāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800695 (0.012):
tataḥ saptadaśaṃ liṅgaṃ pañcakarmendriyāṇi ca // GarP_1,239.2 // / vākpāṇipādaṃ pāyuścāpyupasthamatha dhīndriyam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544587 (0.037):
tanmātrapañcakaṃ khyātam $ indriyāṇi nibodha me & / vākpāṇipādaṃ pāyuśca % upasthaḥ karmasaṃjñakam // SvaT_10.1093 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801792 (0.037):
tanmātrapañcakaṃ khyātam indriyāṇi nibodha me / / vākpāṇipādaṃ pāyuśca upasthaḥ karmasaṃjñakam // SvaT_10.1093 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548089 (0.040):
karmendriyāṇi jātāni % tasmādvaikārikādatha // SvaT_11.79 // / vākpāṇipādaṃ pāyuśca $ upasthaśceti pañcamam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805289 (0.040):
karmendriyāṇi jātāni tasmādvaikārikādatha // SvaT_11.79 // / vākpāṇipādaṃ pāyuśca upasthaśceti pañcamam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288109 (0.048):
vākpāṇipādapāyuśca SvaT_10.923a / vākpāṇipādaṃ pāyuśca SvaT_10.1093c
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28062710 (0.048):
śrotraṃ tvak cakṣūṣī jihvā ghrāṇaṃ jñānendriyaṃ tvidam / / vākpāṇipāyūpasthapādāḥ karmendriyaṃ matam //
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11274397 (0.048):
vākca pāṇī ca pādau pāyuścopasthaśca vākpāṇipādapāyūpasthāḥ / etāni
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6703545 (0.054):
sparśo vāk pāṇi pādaṃ ca pāyūpasthaṃ śrutitvacam // GarP_1,23.32 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27799644 (0.055):
karmadevāḥ pravartante tasmādvai sarvadehinām // SvaT_10.922 // / vākpāṇipādapāyuśca upasthaśceti pañcamaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15742586 (0.055):
vākpāṇipādaṃ pāyuśca SvaT_11.80a / vākpāṇipādaṃ pāyuṃ ca SvaT_11.131c
vaikārike hyahantattve praviśya kṣobhayaddhariḥ // GarP_3,5.10 //
mahattattvādimā adāvindriyāṇāṃ ca devatāḥ /
ekādaśavidhā āsankrameṇa tu khageśvara // GarP_3,5.11 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950871 (0.056):
utpattiriti vijñeyaṃ krameṇa tu khageśvara // GarP_3,5.13 // / manobhimānināvanyāvindrakāmau prajajñatuḥ /
manobhimāni nī hyādau vāruṇī tvabhavattadā /
anantaraṃ ca sauparṇī gaurojāpi tathaiva ca // GarP_3,5.12 // / śeṣādanantarāstāsāṃ daśavarṣādanaṃram /
utpattiriti vijñeyaṃ krameṇa tu khageśvara // GarP_3,5.13 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950848 (0.056):
ekādaśavidhā āsankrameṇa tu khageśvara // GarP_3,5.11 // / manobhimāni nī hyādau vāruṇī tvabhavattadā /
manobhimānināvanyāvindrakāmau prajajñatuḥ / / tārkṣya hyanantarau jñeyau muktau saṃsāra eva ca // GarP_3,5.14 //
tatastvagātmā hyabhavatsohaṃ kārika īritaḥ /
tataḥ pāṇyātmakāścaiva jajñire pakṣisattama // GarP_3,5.15 //
śacī ratiścāniruddhastathā svāyaṃbhuvo manuḥ / / bṛhaspatistathā dakṣa ete pāṇyātmakāḥ smṛtāḥ // GarP_3,5.16 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974969 (0.029):
etā hi sapta hyavarāśca śacyā jānīhi vai nāsti vicāraṇātra / / śacī ratiścāniruddho manurdakṣo bṛhaspatiḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 495218 (0.039):
sūryadharmau yathā somo manurdakṣo bṛhaspatiḥ / / śacī ratiścāniruddhasamāstārā ca mitravat // MAnuv_3,3.178 //
dakṣasyānantaraṃ jajñe pravāho nāma cāṇḍaja /
sa evoktaścātiṃvāho yāpayatyātmacoditaḥ // GarP_3,5.17 //
hastādanantaraṃ jñeyo na tu śacyādivatsmṛtaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5921925 (0.007):
vidārī vāta pitta ghnī mūtralā svādu śītalā || 85 || / 6.85av pālaṅkyā vat smṛtaś cuccuḥ 6.85av pālaṅkyā vat smṛtaś cuñcuḥ
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208323 (0.013):
tilabhedaḥ khasatilaḥ khākhasaścāpi sa smṛtaḥ / / syāt khākhasaphalādbhūtaṃ valkalaṃ śītalaṃ laghu // 237
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11228697 (0.015):
BP1.10.122b/ kusīda.kṛṣi.vāṇijye nisṛṣṭa.arthas tu sa smṛtaḥ // / BP1.10.123a/ ujjāma.ādikam ādāya svāmine na (dadāti yaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908428 (0.019):
sarvago magaṇaḥ prokto mukhalo yagaṇaḥ smṛtaḥ / / madhyalo ragaṇaśvaiva prāntyagaḥ sagaṇo mataḥ // NarP_1,57.3 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822732 (0.027):
karkaṭaḥ kārkaṭaḥ karkaḥ kṣudradhātrī ca sa smṛtaḥ / / kṣudrāmalakasaṃjñaś ca proktaḥ karkaphalaś ca ṣaṭ // Rajni_11.198
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565548 (0.028):
vaiśyāyāṃ jāyate śūdrāt tailakāra iti smṛtaḥ / / ambaṣṭhāyāṃ svarṇakārāt śauciko nāma jāyate // Valc_2,19.10 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6715927 (0.028):
vaiśvadevastu kartavyo devayajñaḥ sa tu smṛtaḥ / / bhūtayajñaḥṛ sa vai jñeyo bhūtebhyo yastvayaṃ baliḥ // GarP_1,50.71 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835635 (0.030):
kalāṭakaḥ kavilaḥ syād guruso garuḍaḥ smṛtaḥ / / guruvako guraḍakaḥ sukhabhojī subhojakaḥ // Rajni_16.46
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5384272 (0.031):
. amehakvatasitrebhyaḥ tyabvidhiḥ yo avyayāt smṛtaḥ . amā amātyaḥ amā .
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16448981 (0.045):
śuśrūṣanty anahaṃkṛtāḥ HV_31.132d / śuśrūṣaya mahābhāga *HV_3.104*90:5a / śuśrūṣayāmy ahaṃ devi *HV_3.104*90:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13854124 (0.045):
śuśrūṣanty anahaṃkṛtāḥ HV_31.132d / śuśrūṣaya mahābhāga HV_3.104*90:5a / śuśrūṣayāmy ahaṃ devi HV_3.104*90:2a
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13689966 (0.049):
viṣayeṣv an-abhiṣvaṅga % so 'bhiṣvaṅga iti smṛtaḥ // 12.31 // / mame7dam aham asye7ti $ yad duḥkham abhimanyate &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034619 (0.051):
jñeyo nāgahanus tathā VAnigh_187b / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi VAnigh_27a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4754646 (0.053):
tiryaksrotāstu yaḥ proktaḥ stairyagyonyastataḥ smṛtaḥ //AP_20.003cd/
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361666 (0.055):
antimastyājako jñeyo lepakaḥ prathamo bhavet / / lepakastvantimo yastu sa bhavet paṅktisannidhaḥ // GarP_2,35.8 //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26511075 (0.056):
saṃyujyatām iti manaḥ prerayati tadā smṛta evāsāv artho bhavati na / smartavyaḥ/ na cātmapratyakṣa ātmapradeśaḥ saṃskāro vā,
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13223163 (0.059):
N5.22c/ so 'adhikarmakaro jñeyaḥ sa ca kauṭumbikaḥ smṛtaḥ // / N5.23a/ śubhakarmakarās tv ete catvāraḥ samudāhṛtāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049994 (0.060):
badarīpattrakaṃ caiva $ jñeyo nāgahanus tathā & / samudrajo vyāghranakho % vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052960 (0.060):
badarīpattrakaṃ caiva jñeyo nāgahanus tathā / / samudrajo vyāghranakho vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470306 (0.060):
sa vai māhiṣakaḥ smṛtaḥ YS182v_3.17d / sa vai vārdhuṣiko jñeyo YS182v_3.23c
tatobhavanmahābhāga cakṣuridriyamātmanaḥ // GarP_3,5.18 //
svāyaṃbhuvamanorbhāryā śatarūpā yamastathā / / candrasūryau tu cattvāraścakṣurindriyamāninaḥ // GarP_3,5.19 //
candraḥ śrotrābhimānīti tathā jñeyaḥ khageśvara / / jihvendriyātmā varuṇaḥ sūryasyānantarobhavat // GarP_3,5.20 //
vāgindriyābhimāninyo hyabhavanvaruṇādanu / / dakṣapatnī prasūtiśca bhṛguragnistarthava ca // GarP_3,5.21 //
tatra vaite mahātmāno vāgindriyaniyāmakāḥ / / ye kravyādādayaścoktāstenantattvaniyāmakāḥ // GarP_3,5.22 //
sāmyatvācca tathaivoktirna tu tattvābhimānitaḥ /
upasthamānino vīndra babhūvustadanantaram // GarP_3,5.23 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951017 (0.041):
pāyośca mānino vīndra jajñire tadanantaram // GarP_3,5.25 //
viśvāmitro vasiṣṭotrirmarīciḥ pulahaḥ kratuḥ / / pulastyoṅgirasaścaiva tathā vaivasvato manuḥ // GarP_3,5.24 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10432479 (0.017):
12,321.033a brahmā sthāṇur manur dakṣo bhṛgur dharmas tapo damaḥ / 12,321.033c marīcir aṅgirātriś ca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27003124 (0.017):
<12321.33/2> marīcir aṅgirāatriś ca !pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ !!12321.33! / <12321.34/1> vasiṣṭhaḥ parameṣṭhī ca !vivasvān soma eva ca !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15767101 (0.017):
<12321.33/1> brahmā sthāṇur manur dakṣo !bhṛgur dharmas tapo damaḥ ! / <12321.33/2> marīcir aṅgirāatriś ca !pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ !!12321.33!
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10223949 (0.021):
47.63ab/ saptarṣayaḥ sadārāś ca dhruvasthānāni yāni ca/ / 47.63cd/ marīcir atriḥ pulahaḥ pulastyaḥ kratur aṅgirāḥ//
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15773161 (0.023):
<12327.29/1> marīcir aṅgirāś cā7triḥ !pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15773616 (0.023):
<12327.60/3> cintayadhvaṃ loka-hitaṃ !yathā2dhīkāram īśvarāḥ !!12327.60! / <12327.61/1> marīcir aṅgirāś cā7triḥ !pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ !
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479554 (0.036):
bhṛgvaṃ girā marīciśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16331620 (0.038):
pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ *HV_12.13*239:1b / pulastyenānuyācitaḥ *HV_23.150*396:29b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13810471 (0.038):
pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ HV_12.13*239:1b / pulastyenānuyācitaḥ HV_23.150*396:29b
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726663 (0.042):
mārīciḥ kaśyapo dakṣastathā svāyaṃbhuvoṅgirāḥ / / bhṛguḥ pulastyaḥ pulahaḥ kraturityevamādayaḥ // BndP_3,2.33 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478910 (0.045):
vasiṣṭho 'triḥ pulastyaśca hyaṅgirā pulahaḥ kratuḥ // BndP_1,13.53 // / bhṛgurmarīciśca tathā śraiṣṭhā jāmātaro mama /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20658109 (0.046):
13,015.020c marīcir aṅgirā atriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / 13,015.021a manavaḥ saptasomaś ca atharvā sabṛhaspatiḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12751405 (0.048):
bhṛgvaṅgiromarīcyatripulastyapulahāḥkratuḥ / / tathā vasiṣṭhodakṣaśca nava brahmāṇar iritā // BhS_30.63 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6749544 (0.049):
marīciratryaṃ girasau pulasatyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6699985 (0.051):
saṃvartaḥ kālakartā ca gautamo bhṛguraṅgirāḥ (420) // GarP_1,15.71 // / atnirvasiṣṭhaḥ pulahaḥ pulastyaḥ kutsa eva ca /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16145440 (0.055):
aṅgirās tapasomūrtis HV_App.I,1.32a / aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ HV_7.7b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330266 (0.056):
rudro bhṛgur marīciś ca % aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // LiP_1,70.289 // / pulastyo 'trir vasiṣṭhaś ca $ pitaro 'gnistathaiva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224032 (0.056):
rudro bhṛgur marīciś ca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // LiP_1,70.289 // / pulastyo 'trir vasiṣṭhaś ca pitaro 'gnistathaiva ca /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25384454 (0.057):
bhṛguśśarvo marīciśca aṃgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // ŚivP_7.1,17.13ab/ / pulastyo 'trirviśiṣṭhaśca pāvakaḥ pitarastathā // ŚivP_7.1,17.13cd/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20617504 (0.058):
12,321.033c marīcir aṅgirātriś ca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / 12,321.034a vasiṣṭhaḥ parameṣṭhī ca vivasvān soma eva ca
manvādayonantasaṃkhyā upasthātmāna īritāḥ /
pāyośca mānino vīndra jajñire tadanantaram // GarP_3,5.25 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950994 (0.041):
upasthamānino vīndra babhūvustadanantaram // GarP_3,5.23 //
sūryeṣu dvādaśasveko mitrastārā guroḥ priyā /
koṇādhipo nirṛtiśca pravahapriyā // GarP_3,5.26 // / cattvāra ete pakṣīndra vāyutattvābhimāninaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954146 (0.045):
saharbhāṣyakomitraḥ tkayītāraḥ prakīrtitāḥ // GarP_3,8.11 // / koṇādhipo nirṛtiśca prāvahī pravahapriyā /
ghrāṇābhimāninaḥ sarve jajñire dvijasattama // GarP_3,5.27 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3822459 (0.064):
dharmabhṛddharmavarmāṇau $ dhṛṣṭamānastathaiva ca & / sarve ca pratihotāro % ratnāyāṃ jajñire ca te // MatsP_45.30 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8861974 (0.064):
dharmabhṛddharmavarmāṇau dhṛṣṭamānastathaiva ca / / sarve ca pratihotāro ratnāyāṃ jajñire ca te // MatsP_45.30 //
viṣvavaseno vāyuputrau hyaśvinau gaṇapastathā / / vittapaḥ sapta vasava ukto hyāgnistathāṣṭamaḥ // GarP_3,5.28 //
satyānāṃ śṛṇu nāmāni droṇaḥ prāṇo dhruvastathā /
arke doṣastathā vaskaḥ saptamastu vibhāvasuḥ // GarP_3,5.29 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7081751 (0.058):
bhaviṣyati ca sāvarṇo dakṣasāvarṇa eva ca // KūrmP_1,51.30 // / daśamo brahmasāvarṇo dharmasāvarṇa eva ca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694915 (0.064):
(7) tator'vāksrotasāṃ sargaḥ saptamaḥ sa tu mā nuṣaḥ // GarP_1,4.17 //
daśarudrāstathā jñeyā mūlarudro bhavaḥ smṛtaḥ / / daśa rudrasya nāmāni śṛṇuṣva dvijasattama // GarP_3,5.30 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751857 (0.057):
tasya medhātithiḥ putrastatputraścainilaḥ smṛtaḥ // GarP_1,140.4 // / ainilasya tu duṣyanto bharatastasya cātmajaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846612 (0.057):
brahmadāruḥ smṛtaḥ phañjyāṃ paṇyandhā paṇadhā smṛtā /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11228696 (0.059):
BP1.10.122b/ kusīda.kṛṣi.vāṇijye nisṛṣṭa.arthas tu sa smṛtaḥ // / BP1.10.123a/ ujjāma.ādikam ādāya svāmine na (dadāti yaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950926 (0.063):
hastādanantaraṃ jñeyo na tu śacyādivatsmṛtaḥ / / tatobhavanmahābhāga cakṣuridriyamātmanaḥ // GarP_3,5.18 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208323 (0.063):
tilabhedaḥ khasatilaḥ khākhasaścāpi sa smṛtaḥ / / syāt khākhasaphalādbhūtaṃ valkalaṃ śītalaṃ laghu // 237
raivanteyastathā bhīmo vāmadevo vṛṣākapiḥ / / ajaikapādahirvudhnyo bahurūpo mahāniti // GarP_3,5.31 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168586 (0.038):
BhP_06.06.018/2 ajaikapādahirbradhno bahurūpo mahān iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2708712 (0.038):
ajaikapādahirbradhno bahurūpo mahān iti /
daśa rudrā iti proktāḥ ṣaḍādityāñchṛṇu dvija /
urukramastathā śakro vivasvānvaruṇastathā // GarP_3,5.32 // / parjanyotibāhureta uktāḥ pūrvaṃ dvijottama /
parjanyavyatiriktāstu pañcaivoktā na saṃśayaḥ // GarP_3,5.33 //
gaṅgāsamastu parjanya iti coktaḥ khageśvara /
savitā hyaryamā dhātā pūṣā tvaṣṭā tathā bhagaḥ // GarP_3,5.34 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4754182 (0.021):
āsan viṣṇuś ca śakraś ca tvaṣṭā dhātā tathāryamā /AP_19.002ab/ / pūṣā vivasvān savitā mitrotha varuṇo bhagaḥ //AP_19.002cd/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333410 (0.027):
tatra viṣṇuś ca śakraś ca jajñāte punar eva hi / / aryamā caiva dhātā ca tvaṣṭā pūṣā tathaiva ca // HV_3.50 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732603 (0.030):
tatra viṣṇuś ca śakraś ca $ jajñāte punar eva hi & / aryamā caiva dhātā ca % tvaṣṭā pūṣā tathaiva ca // BrP_3.57 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003935 (0.030):
tatra viṣṇuś ca śakraś ca jajñāte punar eva hi / / aryamā caiva dhātā ca tvaṣṭā pūṣā tathaiva ca // BrP_3.57 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19788207 (0.031):
03,003.018a sūryo 'ryamā bhagas tvaṣṭā pūṣārkaḥ savitā raviḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26759479 (0.031):
oṃ sūryo 'ryamā bhagas tvaṣṭā $ pūṣārkaḥ savitā raviḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11030808 (0.031):
oṃ sūryo 'ryamā bhagas tvaṣṭā pūṣārkaḥ savitā raviḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10779133 (0.031):
sūryo 'ryamā bhagas tvaṣṭā pūṣārkaḥ savitā raviḥ // RKS_14.25 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696233 (0.033):
viṣṇuḥ śakror'yyamā dhātā tvaṣṭā pūṣā tathaiva ca // GarP_1,6.40 // / vivasvānsavitā caiva mitro varuṇa eva ca /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3918886 (0.033):
indro viṣṇurbhagastvaṣṭā $ varuṇo hyaryamā raviḥ & / pūṣā mitraśca dhanado % dhātā parjanya eva ca // MatsP_171.56 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8958378 (0.033):
indro viṣṇurbhagastvaṣṭā varuṇo hyaryamā raviḥ / / pūṣā mitraśca dhanado dhātā parjanya eva ca // MatsP_171.56 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16834901 (0.033):
tvaṣṭā pūṣā tathaiva ca BrP_3.57d / tvaṣṭā pūṣāryamā bhagaḥ BrP_30.26b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16875854 (0.033):
pūṣā tu navabhiḥ śataiḥ BrP_31.25b / pūṣā bhago 'ryamā tvaṣṭā BrP_65.29a
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397600 (0.035):
tatra viṣṇuś ca śakraś ca $ jajñāte punar eva hi & / aryamā caiva dhātā ca % tvaṣṭā pūṣā tathaiva ca // ViP_1,15.130 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5104267 (0.035):
tatra viṣṇuś ca śakraś ca jajñāte punar eva hi / / aryamā caiva dhātā ca tvaṣṭā pūṣā tathaiva ca // ViP_1,15.130 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26756164 (0.036):
indro dhātātha parjanyas $ tvaṣṭā pūṣāryamā bhagaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11027491 (0.041):
indro dhātātha parjanyas tvaṣṭā pūṣāryamā bhagaḥ / / vivasvān viṣṇur aṃśaś ca varuṇo mitra eva ca // BrP_30.26 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19657091 (0.043):
01,114.055a dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā / 01,114.055c indro vivasvān pūṣā ca tvaṣṭā ca savitā tathā
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117743 (0.043):
aryamā caiva dhātā ca tvaṣṭā pūṣā tathaiva ca // ViP_1,15.130 // / vivasvānsavitā caiva mitro varuṇa eva ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786761 (0.044):
dhātā caiva vidhātā ca % tathā caivānilānalau // BrP_65.28 // / pūṣā bhago 'ryamā tvaṣṭā $ aṃśunaiva vivasvatā &
catvāriṃśattathā sapta mahataḥ parikīrtitāḥ / / dvāvuktāviti vijñeyo pravahotivahastathā // GarP_3,5.35 //
tathā daśavidhā jñeyā viśvedevāḥ khageśvara / / śṛṇu nāmāni teṣāṃ tu purūravārdravasaṃjñakau // GarP_3,5.36 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951159 (0.040):
dvau satyavasusaṃjñau ca kāmakālakasaṃjñakau // GarP_3,5.37 // / evaṃ daśavidhā jñeyā viśvedevāḥ prakīrtitāḥ /
dhūrilocanasaṃjñau dvau kratudakṣetisaṃjñakau /
dvau satyavasusaṃjñau ca kāmakālakasaṃjñakau // GarP_3,5.37 //
evaṃ daśavidhā jñeyā viśvedevāḥ prakīrtitāḥ / / tathā ṛbhugaṇaścoktastathā ca pitarastrayaḥ // GarP_3,5.38 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951136 (0.040):
dvāvuktāviti vijñeyo pravahotivahastathā // GarP_3,5.35 // / tathā daśavidhā jñeyā viśvedevāḥ khageśvara /
dyāvā pṛthivyau vijñeyau ete ca ṣaḍaśītayaḥ / / devāḥ prajajñire sarve nāsikadriyamāninaḥ // GarP_3,5.39 //
ākāśasyābhimānī tu gaṇapaḥ sudāhṛtaḥ /
ubhayatrābhi mānīti jñeyaṃ tattvārthavedibhiḥ // GarP_3,5.40 //
viṣvaksenaṃ vinā sarve jayādyā viṣṇupārṣadāḥ /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27570682 (0.060):
kālā jayādyā api viṣṇupārṣadā yasmādaṇḍāt parataḥ samprasūtāḥ |
abhavansamahīnāśca viṣvaksenādanantaram // GarP_3,5.41 //
etepi nāsikāyāśca avāntaraniyāmakāḥ / / ataste tattvamānibhyo hyavarāste prakīrtitāḥ // GarP_3,5.42 //
sparśatattvābhimānī tu apānaścetyudāhṛtaḥ /
rūpābhimānī saṃjajñe vyāno nāma mahānprabho // GarP_3,5.43 //
rasātmaka udānaśca samāno gandhanāmakaḥ /
apāṃ nāthāśca catvāro marutaḥ parikīrtitāḥ // GarP_3,5.44 //
jayādyanantarānvakṣye samutpannānkhageśvara /
pradhānāgre prathamajaḥ pāvakaḥ samudāhṛtaḥ // GarP_3,5.45 //
bhṛgormaharṣeḥ putraśca cyavanaḥ samudāhṛtaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19849464 (0.039):
03,122.001a bhṛgor maharṣeḥ putro 'bhūc cyavano nāma bhārgavaḥ
bṛhaspateśca putrastu utathyaḥ parikīrtitaḥ // GarP_3,5.46 //
raivataścākṣuṣaścaiva tathā svārociṣaḥ smṛtaḥ / / uttamo brahmasāvarṇī rudrasāvarṇireva ca // GarP_3,5.47 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482824 (0.020):
Manu1.61c/ sṛṣṭavantaḥ) prajāḥ svāḥ svā mahātmāno mahā.ojasaḥ || / Manu1.62a/ svārociṣaś ca uttamaś ca tāmaso raivatas tathā |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735033 (0.037):
svāyaṃbhuvo manuḥ pūrvaṃ $ manuḥ svārociṣas tathā & / uttamas tāmasaś caiva % raivataś cākṣuṣas tathā // BrP_5.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11006364 (0.037):
svāyaṃbhuvo manuḥ pūrvaṃ manuḥ svārociṣas tathā / / uttamas tāmasaś caiva raivataś cākṣuṣas tathā // BrP_5.4 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15864671 (0.039):
svāyaṃbhuvo manuḥ pūrvaṃ tataḥ svārociṣastathā / / uttamastāmasaścaiva raivataścākṣuṣastathā // NarP_1,40.20 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751857 (0.041):
tasya medhātithiḥ putrastatputraścainilaḥ smṛtaḥ // GarP_1,140.4 // / ainilasya tu duṣyanto bharatastasya cātmajaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509126 (0.041):
svāyaṃbhuvo manuḥ pūrvaṃ manuḥ svārociṣastathā / / uttamastāmasaścaiva raivataścākṣuṣastathā // BndP_1,36.3 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572861 (0.043):
svārociṣaś cottamaś ca tāmaso raivatas tathā / / cākṣuṣaś ca mahātejā vivasvatsuta eva ca // Mn_1.62 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23414427 (0.043):
svāyaṃbhuvo manuḥ pūrvaṃ $ manuḥ svārociṣas tathā & / uttamas tāmasaś caiva % raivataś cākṣuṣas tathā // ViP_3,1.6 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5121086 (0.043):
svāyaṃbhuvo manuḥ pūrvaṃ manuḥ svārociṣas tathā / / uttamas tāmasaś caiva raivataś cākṣuṣas tathā // ViP_3,1.6 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10134243 (0.043):
svāyaṃbhuvo manuḥ pūrvaṃ paraḥ svārociṣas tathā / / uttamastāmasaścaiva raivataścākṣuṣas tathā // ViP_3,1.6 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957426 (0.046):
śaṃbarasya samo jñeyaḥ śālvo daityeṣu cādhamaḥ // GarP_3,12.90 // / śaṃbarāttu dviguṇato hiḍiṃbo nyūna ucyate /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8507911 (0.046):
gautamāduttamaścaiva tato haryavanaḥ smṛtaḥ / / haryavanātparo venaḥ smṛto vājaśravāstataḥ // BndP_1,35.122 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283433 (0.047):
manuḥ svāyambhuvastvādyas $ tataḥ svārociṣo dvijāḥ & / uttamastāmasaścaiva % raivatāścākṣuṣas tathā // LiP_1,7.23 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177466 (0.047):
manuḥ svāyambhuvastvādyas tataḥ svārociṣo dvijāḥ / / uttamastāmasaścaiva raivatāścākṣuṣas tathā // LiP_1,7.23 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751273 (0.048):
devakṣattro devanato devakṣattrānmadhuḥ smṛtaḥ // GarP_1,139.35 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080484 (0.050):
manuḥ svāyaṃbhuvaḥ pūrvaṃ tataḥ svārociṣo manuḥ / / uttamastāmasaścaiva raivataścākṣuṣastathā // KūrmP_1,49.4 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17007561 (0.052):
caivaṃ kiṃpuruṣādyāḥ svārociṣasya manoḥ putrā rājāno bhavanti || NsP_23.3 / ḥtṛtīya uttamo nāma manuḥ | / ḥsudhāmānaḥ satyāḥ śivāḥ pratardanā vaṃśavartinaś ca devāḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783553 (0.054):
tātāñjha prathamo madhya sthāsāthāndhvamathottamaḥ // GarP_1,205.19 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11563540 (0.055):
achidrapañcakālajñaḥ sa tu bhāgavataḥ smṛtaḥ //. Vedānta Deśika gibt keine
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24947183 (0.057):
bhāratī vākyarūpatvānnamyā vāyoranantaram // GarP_3,1.76 // / upasādhako naraḥ prokto yatotastadanantaram /
devasāvarṇisāvarṇirindrasāvarṇirevaca / / tathaiva dakṣasāvarṇirdharmabhāvarṇireva ca // GarP_3,5.48 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25992430 (0.046):
kṛtasya apatyaṃ, kujapasya apatyam ity aṇantāvetau / / sāvarṇimāṇḍūkeyau / / sāvarṇiriñantaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7528533 (0.046):
kr̥tasya apatyaṃ, kujapasya apatyam ity aṇantāvetau / / sāvarṇimāṇḍūkeyau / / sāvarṇiriñantaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10135130 (0.059):
bhaviṣyanti manostasya tanayāḥ pṛtiviśvarāḥ // ViP_3,2.32 // / rudraputrastu sāvarṇirbhavitā dvādaśo manuḥ /
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17007790 (0.060):
NsP_23.19 || / ḥnavamo dakṣasāvarṇir manur bhavitā | / ḥdhṛtiḥ kīrtir dīptiḥ ketuḥ pañcahasto nirāmayaḥ pṛthuśravādyā
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329541 (0.063):
ekādaśondriyaiścaiva pañcabhūtaistathaiva ca // GarP_2,1.20 // / svarūperamamāṇaṃ tamīśvaraṃ vinatāsutaḥ /
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17007825 (0.064):
NsP_23.22 || / ḥdaśamo brahmasāvarṇir manur bhavitā | / ḥviruddhādayas tatra devāḥ |
ekādaśavidhā hyevaṃ manavaḥ parikīrtitāḥ / / pitṝṇāṃ saptakaṃ caivetyādyāḥ saṃjajñire khaga // GarP_3,5.49 //
tadanantaramutpannāstebhyo nīcāḥ śṛṇu dvija /
varuṇasya patnī gaṅgā parjanyākhyo vibhāvasuḥ // GarP_3,5.50 //
yamabhāryā śyāmalā tu hyaniruddhapriyā virāṭ /
brahmāṇḍamāninī saiva hyuṣānāmnā suśabditā // GarP_3,5.51 //
rohiṇī candrabhāryoktā sūryabhāryā tu saṃjñakā /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 495391 (0.061):
saṃjñā sūryabhāryā / / rohiṇī somabhāryā /
etā gaṅgādiṣaṭūsaṃkhyā jajñire vinatāsuta // GarP_3,5.52 //
gaṅgādyanantaraṃ jajñe svāhā vai mantradevatā /
svāhānāmāgnibhāryoktā gaṅgādibhyodhamā śrutā // GarP_3,5.53 //
svāhānantarajo jñeyo jñānātmā budhanāmakaḥ /
budhastu candraputro yaḥ svāhāyā adhamaḥ smṛtaḥ // GarP_3,5.54 //
uṣā nāma tathā jajñe budhasyānantaraṃ khaga /
uṣānāmā bhimānī tu hyaśvibhāryā prakīrtitā // GarP_3,5.55 //
budhādhamā sā vijñeyā nātra kāryā vicāraṇā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24976835 (0.017):
svarūpādadhamā jñeyā nātra kāryā vicāraṇā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957194 (0.040):
te sarve tvabudhā jñeyā nātra kāryā vicāraṇā / / asvayaṃvyaktaliṅgeṣu namanaṃ ye prakurvate // GarP_3,12.73 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10859131 (0.041):
kalpe kalpe tvayā jñeyā nātra kāryā vicāraṇā // Lbh_1,4.32 //
Katyayanasmrti (katy2piu.htm.txt) 12514491 (0.045):
nātathyena pramāṇaṃ tu K_380a / nātra kāryā vicāraṇā K_737d / nādadyān na ca gṛhṇīyād K_697c
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26592853 (0.047):
daśavarṇaṃ bhavettattu nātra kāryā vicāraṇā // Rrā_3,5.48 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16303900 (0.052):
nātra kāryā vicāraṇā *HV_45.8*564:4b / nātra kāryā vicāraṇā *HV_65.82*754:4b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16303910 (0.052):
nātra kāryā vicāraṇā *HV_104.22*1141:9b / nātra kāryā vicāraṇā *HV_113.80cd*1541b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800074 (0.052):
nātra kāryā vicāraṇā HV_45.8*564:4b / nātra kāryā vicāraṇā HV_65.82*754:4b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800084 (0.052):
nātra kāryā vicāraṇā HV_104.22*1141:9b / nātra kāryā vicāraṇā HV_113.80cd*1541b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845126 (0.054):
āśaucaṃ na bhavaty eva $ nātra kāryā vicāraṇā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383239 (0.054):
āśaucaṃ na bhavaty eva nātra kāryā vicāraṇā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16856912 (0.055):
nātra kāryā vicāraṇā BrP_4.41d / nātra kāryā vicāraṇā BrP_41.86d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16856922 (0.055):
nātra kāryā vicāraṇā BrP_83.22f / nātra kāryā vicāraṇā BrP_92.41d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16856932 (0.055):
nātra kāryā vicāraṇā BrP_93.2d / nātra kāryā vicāraṇā BrP_96.26d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15348058 (0.056):
pātakānāṃ tadardhaṃ syān % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,85.217 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237053 (0.056):
nātra kāryā vicāraṇā SvaT_9.105d / nātra kāryā vicāraṇā SvaT_13.6b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15724029 (0.056):
nātra kāryā vicāraṇā SvaT_4.309d / nātra kāryā vicāraṇā SvaT_9.91b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017252 (0.057):
nātra kāryā vicāraṇā K_737d / nātra kāryāvicāraṇā YS182v_4.56d
tataḥ śanaiścaro jajñe pṛthivyātmeti viśrutaḥ // GarP_3,5.56 //
uṣādhamastu vijñeyastato jajñetha puṣkaraḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24977421 (0.055):
ataḥ śanaiścaro nāma uṣāyāśca daśādhamāḥ // GarP_3,29.35 // / karmātmā puṣkaro jñeyaḥ śanaratha yamo mataḥ /
karmābhimānī vijñeyaḥ śanaiścara itīritaḥ // GarP_3,5.57 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24977421 (0.055):
ataḥ śanaiścaro nāma uṣāyāśca daśādhamāḥ // GarP_3,29.35 // / karmātmā puṣkaro jñeyaḥ śanaratha yamo mataḥ /
tattvābhimānino devānevaṃ sṛṣṭvā hariḥ svayam /
praviveśa sa deveśastattveṣu ramayā sahā // GarP_3,5.58 //
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe tattvābhimāni
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949596 (0.0):
puruṣākhyo haristasmāttriguṇānasṛjatprabhuḥ // GarP_3,3.58 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332828 (0.019):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe dharmakāṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957699 (0.019):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952557 (0.043):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttara tṛtīyāṃśe / brahmakāṇḍe / tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801033 (0.045):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe prathamāṃśe ācārakāṇḍe brahmagītāsāro
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953933 (0.048):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961734 (0.048):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhāratyā
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965868 (0.048):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhagavataḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971362 (0.048):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe devī
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24947394 (0.052):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe sūtaśaunakasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe / brahmakāṇḍe sāttvikādipurāṇavibhāganamyānamyadevavibhāgādiviṣayanirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24976764 (0.054):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / tāratamyanirūpaṇadvārā viṣṇorevopāsyatvamityarthanirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693682 (0.059):
purāṇaṃ gāruḍaṃ vyāsaḥ purāsau me 'bravīdidam // GarP_1,1.35 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye karmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694527 (0.059):
garuḍoktaṃ gāruḍaṃ hi śṛṇu rudra ! madātmakam // GarP_1,2.59 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695704 (0.059):
dhruvasyānvayasambhūto manuṣyastvaṃ bhaviṣyasi // GarP_1,5.38 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704493 (0.059):
evaṃ maṇḍalānāṃ dvādaśakaṃ krameṇa pūjyam // GarP_1,26.4 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe ācārakāṇḍe karanyāsādinirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6710614 (0.059):
baliṃ dattvā dvijān bhojya caṇḍaṃ prācyai visarjayet // GarP_1,42.25 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6716614 (0.059):
mriyamāṇeṣu vipreṣu brahmahā sa tu garhitaḥ // GarP_1,51.34 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717726 (0.059):
abhīṣāhāḥ sakāśmīrā udakparveṇa kīrtitāḥ // GarP_1,55.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717996 (0.059):
tamasā parvato vyāptastamo 'pyaṇḍakaṭāhataḥ // GarP_1,56.21 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6719203 (0.059):
āśleṣā kṛttikā rudra ! prasthāne maraṇapradāḥ // GarP_1,59.49 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695718 (0.0):
prajākartrādisṛṣṭirnāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330208 (0.0):
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332843 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335357 (0.0):
nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337481 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde varṣakṛtyayamalokamārgayātanādinirūpaṇaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (0.0):
śravaṇamahātmyanirūpaṇaṃ nāma saptadaso 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355401 (0.0):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355894 (0.0):
nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359601 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948603 (0.0):
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949616 (0.0):
nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952564 (0.0):
brahmakāṇḍe / tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955353 (0.0):
pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955997 (0.0):
śrīkṛthṇagaruḍasaṃvāde 'jñānahetunirūpaṇaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 12
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959736 (0.0):
viṣṇoravatāranirūpaṇaṃ nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 16
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961747 (0.0):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964341 (0.0):
nīlāvivāhanirṇayo nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965881 (0.0):
kālindyā vivāhe hetunirūpaṇaṃ nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695225 (0.011):
sṛṣṭivarṇanaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950698 (0.011):
brahmakāṇḍe guṇavaiṣamyabhedabrahmadehasvarūpaguṇasāmyanirūpaṇaṃ nāma / caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
śrīkṛṣṇa uvāca / / tatratatra sthitāstattve tattattattvābhimāninaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330208 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 2 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332844 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 4 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335357 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 5 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343939 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355401 (5.960):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355894 (5.960):
nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359602 (5.960):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948603 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 3 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952565 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 7 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955353 (5.960):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957713 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 13 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959194 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 15 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959737 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 16 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964343 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965243 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 21 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965882 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24967277 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 23 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24973522 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 27 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961749 (0.013):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
svesve hyāyatane svāṅge tadarthaṃ ca khageśvara // GarP_3,6.1 //
hariṃ nārāyaṇaṃ samyak stotuṃ samupacakrire / / cintyācintyaguṇe viṣṇau viruddhāḥ saṃti sadguṇāḥ // GarP_3,6.2 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953952 (0.063):
kratoranantaraṃ jāto mitro (śro) nāma khageśvara / / nārāyaṇaṃ jagadyoniṃ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,8.1 //
ekaikaśohyanantāste tadguṇānāṃ stutau mama / / kva śaktiriti buddhyā sā vrīḍayāvanatābravīt // GarP_3,6.3 //
śrīruvāca / / natāsmi te nātha padāravindaṃ na veda cānyaccaraṇādṛte tava /
tvayīśvare saṃti guṇāḥ śrutāstu tathāśrutāḥ saṃti ca devadeva //
GarP_3,6.4 // / samyak sṛṣṭaṃ svāyatanaṃ ca datvā govinda dāmodara māṃ ca pāhi /
stutyā madīyaśca sukhakapūrṇaḥ priyo jano nāsti tathā tvadanyaḥ //
GarP_3,6.5 // / brahmovāca / / lakṣmīpate sarvajagannivāsa tvaṃ jñānasiṃdhuḥ kva ca viśvamūrte /
ahaṃ kva cājñastava vai śaktirasti hyajñohaṃ vai hyalpaśaktirmamāsti //
Tantrākhyāyika 2 (ttrkhy2u.htm.txt) 2479081 (0.055):
na mamādyāṅkulakasyāpy utpatane śaktir astīti |
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952916 (0.059):
saṃsāracakrabhramaṇenaiva deva saṃsāraduḥ khamanubhūyehāgatosmi / / śaktirna cāsti navane mama devadeva satyā samaṃ ca satataṃ paripāhi nityam
GarP_3,6.6 // / lakṣmyāścaiva jñānavairāgyabhakti hyatyalpamaddhā mayi sarvadaiva /
tava prasādādasti jagannivāsa tatra svāmitvaṃ nāsti viṣṇo sadaiva //
GarP_3,6.7 // / na dehi tvaṃ sarvadā me murāre ahaṃmamatvaṃ prāpyametāvadeva /
gamyajñānaṃ yogyaguṇe rameśa pramādo vā nāstināstyadya nitya // GarP_3,6.8
tanme hṛṣīkāṇi patantyasatpathe padāravinde tu patantu sarvadā /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7941159 (0.033):
BhP_02.06.033/3 na me hṛṣīkāṇi patantyasatpathe yan me hṛdautkaṇṭhyavatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642201 (0.033):
na me hṛṣīkāṇi patantyasatpathe yan me hṛdautkaṇṭhyavatā dhṛto hariḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006498 (0.033):
na me hṛṣīkāṇi patanty asat pathe
lakṣmyā hyahaṃ koṭiguṇena hīnaḥ stotuṃ sāmarthyaṃ nāsti me suprasīda //
GarP_3,6.9 // / iti stavaṃ viṣṇuguṇānvidhātā tārkṣyasthitaḥ prāñjalistasya cāgre /
tadā vāyurdevadevo mahātmā dṛṣṭvā viṣṇu bhaktisaṃvardhitātmā //
GarP_3,6.10 // / snahottharāvaḥ skhalitākṣarastaṃ muñcankaṇānprāñjalirābabhāṣe /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397628 (0.057):
BhP_03.04.014/2 snehottha-romā skhalitākṣaras taṃ muñcañ chucaḥ prāñjalir / ābabhāṣe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647354 (0.057):
snehottha romā skhalitākṣaras taṃ muñcañ chucaḥ prāñjalir ābabhāṣe //
vāyuruvāca / / ete hi devāstava bhṛtyabhūtāḥ padāravindaṃ paramaṃ sudurlabham //
GarP_3,6.11 // / caturvidhānpuruṣārthānrameśa saṃprārthaye tacca sadāpi deva /
dṛṣṭvā hareḥ saiva māyaiva tāvatsukāraṇaṃ kiñcidanyanna cāsti //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17879668 (0.024):
jagat | kim anyat | kāraṇam asya nāsti anyat kiñcit | kintu kāma haitukam
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16748392 (0.024):
jagat | kim anyat | kāraṇam asya nāsti anyat kiñcit | kintu kāma-haitukam
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2948472 (0.039):
ātmavyatirekeṇānyatkiñcidasti ;yadyasti na tadviditaṃ syāt;na
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10509370 (0.045):
kālatraye 'pi sa evāsti nānyatkiñcit / / yannaciketasā pṛṣṭaṃ brahma tadetadevetyarthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13325497 (0.045):
kālatraye 'pi sa evāsti nānyatkiñcit / / yannaciketasā pṛṣṭaṃ brahma tadetadevetyarthaḥ /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2043048 (0.047):
aprapañcaṃ prapañcayasi | nāsti kiñciditi, asti ca nāsti cānyaditi,
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17794496 (0.052):
mattas tvat sakhāt kṛṣṇāt parataraḥ śreṣṭham anyat kiñcid api nāsty aham / eva sarva śreṣṭhaṃ vastv ity arthaḥ | nanu tato yad uttarataram ity ādāv
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6348207 (0.052):
mattas tvat-sakhāt kṛṣṇāt parataraḥ śreṣṭham anyat kiñcid api nāsty aham / eva sarva-śreṣṭhaṃ vastv ity arthaḥ | nanu tato yad uttarataram ity ādāv
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17677847 (0.053):
ucyate hyaviśeṣeṇa nānyat kiñcidihocyate / / mahānandatva evāsya hetuḥ ko 'nyāditi sphuṭam // MAnuv_1,1.183 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20982250 (0.058):
ca sati, tato'nyan na kiñcid astīti cinmātram ekam ātma-svastv iti |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6715289 (0.061):
sandhyāhīno 'śucirnityamanarhaḥ sarvakarmasu // GarP_1,50.21 // / yadanyatkurute kiñcinna tasya phalabhāgbhavet /
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16748571 (0.062):
nanu dharmādy apy asti kāraṇam ? nety āha kim anyat, anyad adṛṣṭaṃ kāraṇaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9402870 (0.062):
maunitvameveti / / na punaranyatkiñcidityarthaḥ /
GarP_3,6.12 // / ato nāhaṃ pradayopi bhūman bhavatpadāṃbhojaniṣavaṇotsukaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964081 (0.044):
anantajanmārjitasādhanaiśca tvaddarśanaṃ syācca caturbhujasya // / GarP_3,19.58 // / kathaṃ mama syāttava darśanaṃ prabho sarvaiśca doṣaiśca susaṃgatāyāḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24962621 (0.049):
etādṛśaṃ tvadudaraṃ ca kathaṃ rameśa drakṣye punaḥ punarahaṃ tviti / saṃruroda // GarP_3,18.52 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951814 (0.057):
etatsarvaṃ viṣṇuprītyarthamevetyetadvrataṃ sarvadā vai kariṣye // / GarP_3,6.20 // / avaiṣṇavāndūṣayiṣye sadāhaṃ sadvaiṣṇavānpā (llāṃ) layiṣye murāre /
lokasya kṛṣṇādvimukhasya karmaṇā apuṇyaśīlasya suduḥ khitasya //
GarP_3,6.13 // / anugrahārthaṃ ca tavāvatāro nānyaśca kiñcitpuruṣārthastaveśa /
gobhūsurāṇāṃ ca mahīruhāṇāṃ tathā surāṇāṃ pravarāvatāraiḥ // GarP_3,6.14
kṣemopakārāṇi ca vāsudeva krīḍanvidhatte na ca kiñcidanyat /
mano na tṛpyatyapi śaṃsatāṃ naḥ sukarmamauleścaritāmṛtāni // GarP_3,6.15
acchinnabhaktasya hi me mukunda sadā bhaktiṃ dehi pādāravinde /
sadā tadevāstu na kiñcidanyadyatra tvamāsīḥ puruṣe devadeva // GarP_3,6.16
ahaṃ ca tatrāsmi tava prasādādyatrāsmyahaṃ tatra bhavānmahāprabho /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696448 (0.043):
tat sarvaṃ naitan mama, naiṣo 'ham asmi, naiṣa me ātmety evam etad
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648324 (0.043):
sarvaṃ naitan mama, naiṣo 'ham asmi, naiṣa me ātmeti; evam etat
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652764 (0.043):
naitan mama naiṣo 'ham asmi, naiṣa me ātmety evam etad yathābhūtaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652803 (0.043):
yad vā antike, tat sarvaṃ naitan mama, naiṣo 'ham asmi, naiṣa me ātmety
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati). (iskar_u.htm.txt) 4687298 (0.056):
evaṃ tattvābhyāsān nāsmi na me nāham ity apariśeṣam /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1677421 (0.056):
evaṃ tattvābhyāsānnāsmi na me nāhamityapariśeṣam /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24431492 (0.056):
* evaṃ tattvābhyāsān nāsmi na me nāham ity apariśeṣāt // MrgTV_1,2.13:23
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23768202 (0.056):
kṛtādasmāttattvābhyāsānnāsmi na me nāhamiti śuddhamutpadyate jñānaṃ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11273268 (0.056):
evaṃ tattvābhyāsānnāsmi na me nāhamityapariśeṣam /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11287290 (0.056):
nāsmi na me nāhamityapariśeṣam /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22399385 (0.057):
// api coktaṃ bhagavatā naitat sarvaṃ mama naiṣo 'hamasmi na me sa ātmā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12552216 (0.057):
saṃvidyate? ahamiti vā mameti vā ahamasmīti vā na kaściddharmo vidyate /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4148665 (0.058):
anyaścedvedyaḥ syādayamasāviti vā viśeṣyeta na tvahamasmīti / / ahamasmīti viśeṣaṇādātmānamevāvediti cāvadhāraṇānniścitamātmaiva
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20801092 (0.064):
tathāsmi / 14,033.002a nāham asmi yathā māṃ tvaṃ paśyase cakṣuṣā śubhe
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10748067 (0.064):
eva syāt / tarhi 'so 'hamasmi sa evāhamasmi'; ityahamādiśruteḥ kā
vyaṃsirmameyaṃ ca śarīramadhye caturmukhaścaiva na caitatadanyaiḥ //
GarP_3,6.17 // / madīyanidrā tava vandanaṃ prabho madīyayāmācaraṇaṃ pradakṣiṇam /
madīyavyākhyāharaṇaṃ stutiḥ syādevaṃ viditvā ca samarpayāmi // GarP_3,6.18
madbrṛddhiyogyaṃ ca padārthajātaṃ dṛṣṭvā hareḥ pratimā eva tacca /
itthaṃ matvāhaṃ sarvadā devadeva tatrasthitānharirūpān bhajiṣye //
GarP_3,6.19 // / yaccandanaṃ yattu puṣpaṃ ca dhūpaṃ vastraṃ ca yadbhakṣyabhojyādikaṃ ca /
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikaau.htm.txt) 11522047 (0.062):
gandhaṃ puṣpaṃ phalaṃ dhūpaṃ % snānaṃ vastraṃ ca bhojanam // Dka_82 //
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikapu.htm.txt) 24445896 (0.062):
gandhaṃ puṣpaṃ phalaṃ dhūpaṃ snānaṃ vastraṃ ca bhojanam // Dka_82 //
etatsarvaṃ viṣṇuprītyarthamevetyetadvrataṃ sarvadā vai kariṣye //
GarP_3,6.20 // / avaiṣṇavāndūṣayiṣye sadāhaṃ sadvaiṣṇavānpā (llāṃ) layiṣye murāre /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783745 (0.047):
bhavāṇḍīnaṃ tvantarasi tvaṅkaroṣi sadārcanam // GarP_1,206.7 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366203 (0.053):
utpātādinimitteṣu nitya śrāddhavadeva tu // GarP_2,45.33 // / nityaṃ daivañca vṛddhiñca kāmyaṃ naimittikaṃ tathā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966466 (0.055):
evameva hi doṣāścāpyūhanīyāḥ khageśvara // GarP_3,22.33 // / durlakṣaṇaiḥ sadā vīndra saṃśrutaistattvavidbhavet /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24394608 (0.056):
yadā garbhapraviṣṭo me tadārambha samādarāt / / mayā sadābhinandantyā saṃpālyase prayatnataḥ //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964973 (0.057):
ye dharmakāṇḍe karmakāṇḍe sadaiva utpādayante suruciṃ tatra nityam // / GarP_3,20.35 // / maulyena ye kathayeyuḥ purāṇaṃ teṣāṃ gatiḥ sūrya sunaḥ sadaiva /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951668 (0.057):
dṛṣṭvā hareḥ saiva māyaiva tāvatsukāraṇaṃ kiñcidanyanna cāsti // / GarP_3,6.12 // / ato nāhaṃ pradayopi bhūman bhavatpadāṃbhojaniṣavaṇotsukaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6790003 (0.058):
tataḥ pitṛpitāmahaprapitāmahānāṃ mātāmahapramātāmahavṛddhapramātāmahānāṃ / sapatnīkānāṃ śrāddhamahaṃ kariṣye iti anujñāvacanam /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7605780 (0.059):
prasādam anna kūṭasya ye janāḥ param ādarāt | / vaiṣṇavān bhojayanto vai bhuñjeyur bhakti tat parāḥ ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916204 (0.060):
(AVŚ_2,18.5a) sadānvākṣayaṇam asi sadānvācātanaṃ me dāḥ svāha ||5||
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953479 (0.063):
kurve ca nityaṃ sukhaleśalavādinā tvaddaraṃ manastvaśubhakarma samācarīṣye / // GarP_3,7.49 // / etādṛśohaṃ bhagavānanantaḥ sadā vasiṣṭhasya samāna eva // GarP_3,7.50 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955950 (0.064):
padmāddhiraṇma yājjāto brahmā tu caturānanaḥ // GarP_3,11.45 // / sarvadā'locanāyuktastena svālocanaṃ kṛtam /
viṣṇudruhāṃ chedayiṣye ca jihvāṃ tacchṛṇvatāṃ pūrayiṣye trapūlkāḥ //
GarP_3,6.21 // / etādṛśī śaktirmamāsti deva tava prasādādbra linopi viṣṇo /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26848857 (0.061):
guruḥ śākalya ity āha $ mākāntaṃ stuhi vidhvajam & / tava prasādāt sā śaktir % yathā me syāt tathā kuru // BrP_163.46 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11120169 (0.061):
guruḥ śākalya ity āha mākāntaṃ stuhi vidhvajam / / tava prasādāt sā śaktir yathā me syāt tathā kuru // BrP_163.46 //
athāpi nāhaṃ stavane samarthaḥ lakṣmyā hyahaṃ koṭiguṇairvihīnaḥ //
GarP_3,6.22 // / etatstotraṃ hyarthayeccaiva yā naḥ tatra prītirhyakṣayā me sadā syāt /
stotraṃ hyetatpāṭhayantīha loke te vaiṣṇavāste ca haripriyāśca //
GarP_3,6.23 // / kurvanti ye paṭhanaṃ nityameva samarpayiṣyati sadā harau ca /
teṣāṃ hariḥ prīyate keśavolaṃ harau prasanne kimalabhyamasti //
GarP_3,6.24 // / evaṃ stutvā valadevo mahātmā tūṣṇīṃ sthitaḥ prāñjaliragrato hareḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953439 (0.055):
mitrādahaṃ sarvadā kiñcidūnaḥ stutvā deva sobhavattatra tūṣṇīm // / GarP_3,7.47 // / yo vasiṣṭhānantarajo marīcirbrahmanandanaḥ /
sarasvatyuvāca / / ko vā rasajño bhagavan murāre hare guṇastavanātkīrtanādvā // GarP_3,6.25
alaṃbuddhiṃ prāpnuyāddevadeva brahmādibhiḥ sarvadā stūyamāna /
yaḥ karṇanāḍīṃ puruṣasya yāto bhavapradāṃ deharatiṃ chinatti //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398231 (0.0):
BhP_03.05.011/2 yaḥ karṇa-nāḍīṃ puruṣasya yāto bhava-pradāṃ geha-ratiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647922 (0.0):
kas tṛpnuyāt tīrtha pado 'bhidhānāt satreṣu vaḥ sūribhir īḍyamānāt / / yaḥ karṇa nāḍīṃ puruṣasya yāto bhava pradāṃ geha ratiṃ chinatti //
GarP_3,6.26 // / na kevalaṃ deharatiṃ chinattyasadgṛhakṣetrabhāryāsuteṣu nityam /
paśvādirūpeṣu dhanādikeṣu anarghyaratneṣu priyaṃ chinātti // GarP_3,6.27
anaṃ tavedapratipāditopi lakṣmīrna vai veda tava svarūpam /
caturmukho naiva veda na vāyurasau na vettīti kimatra citram //
GarP_3,6.28 // / etādṛśasya stavane kvāsti śaktirmama prabho brahmavāyvoḥ sakāśāt /
śatairguṇaiḥ sarvadā nyūnatāsti ato hare dayayā māṃ ca pāhi // GarP_3,6.29
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965663 (0.062):
etādṛśāhaṃ kāṃ gātiṃ vā mukunda yāsye na jāne dayayā māṃ ca pāhi // / GarP_3,21.22 //
evaṃ stutvā hariṃ sā tu tūṣṇīmāsa khagaśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954012 (0.034):
GarP_3,8.3 // / evaṃ stutvā hariṃ mitrastūṣṇīmāsa tadā khaga /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952261 (0.050):
ahaṃ vāṇyāḥ śataguṇāṃśahīno dattvā hyāyatanaṃ pāhi māṃ vāsudeva // / GarP_3,6.44 // / evaṃ stutvā saśeṣastu tūṣṇīmāsa khageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953051 (0.061):
GarP_3,7.25 // / evaṃ stutvāniruddhastu tūṣṇīmāsa khageśvara /
bhāratī tu tadā stotuṃ hariṃ samupacakrame // GarP_3,6.30 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954171 (0.055):
vāyuputro mahābhāgaḥ hariṃ stotuṃ pracakrame // GarP_3,8.13 //
bhāratyuvāca / / brahmeśa lakṣmīśa hare murāre guṇāṃstava śraddadhānasya nityam /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15457014 (0.057):
05,071.026a madhye rājñām ahaṃ tatra prātipauruṣikān guṇān / 05,071.026c tava saṃkīrtayiṣyāmi ye ca tasya vyatikramāḥ
tathā stuvantosya vivardhamānāṃ matiṃ ca nityaṃ viṣayeṣvasatsu //
GarP_3,6.31 // / kurvanti vairāgyamamutra loke tataḥ paraṃ bhaktidṛḍhāṃ tathaiva /
tataḥ paraṃ caiva hareḥ prasannatāṃ kurvanti nityaṃ tava devadeva //
GarP_3,6.32 // / tenāparokṣaṃ ca bhavecca tasya ato guṇānāṃ stavane ca me ratiḥ /
sā tu prajātā puruṣasya nityaṃ saṃsāraduḥ khaṃ tu tadācchinatti //
GarP_3,6.33 // / vicchinnaduḥ khasya tadādhikāriṇa ānandarūpākhyaphalaṃ dadāti /
harerguṇānastuvatāṃ ca pāpaṃ teṣāṃ hi puṇyaṃ ca tathā kṣiṇoti //
GarP_3,6.34 // / evaṃ viditvā paramo gururmama vāyurdayālurmama vallabhaśca /
harerguṇānsarvaguṇaprasārānmamaiva yogyānsukhamukhyabhūtān // GarP_3,6.35
uddhṛtya puṇyebhya ivārtabandhuḥ śivaśca no druhyati puṇyakīrtim /
tava prasādācca śriyaḥ prasādādvāyoḥ prasādācca mamāsti nityam //
GarP_3,6.36 // / yadyatkarotyeva sadaiva vāyustattatkarotyeva sadaiva nityam /
vāyorvirodhaṃ na karoti devaḥ sa tadvirodhaṃ ca karoti nityam //
GarP_3,6.37 // / harervirodhaṃ na karoti vāyurvāyorvirodhaṃ na karoti viṣṇuḥ /
vāyoḥ prasādānmamanāsti kiñcidatānabhāvaśca tava prasādāt // GarP_3,6.38
yathaiva mūlaṃ ca tathāvatāre duḥ khādikaṃ nāsti samīraṇasya /
vāyustathānye ca ubhau mukundastathāvatāreṣu na duḥ kharūpau //
GarP_3,6.39 // / aśaktavaddṛśyate vāyudevaḥ yugānusārāṃllokadharmāṃstu rakṣan /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4576304 (0.051):
tulā tu dṛśyate tatra dharmāndharmanidharśinī / / yathā vai tolitaṃ vipraistīrthānāṃ phalamuttamam // BndP_2,13.75 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7054502 (0.059):
kiṃ tvayā bhagavāneṣa sahastrāṃśurna dṛśyate / / sarvalokaikasaṃhartā kālātmā parameśvaraḥ // KūrmP_1,14.13 //
narāvatāre tatra deve murāre hyaśaktatā neti vicaṃ tanīyam // GarP_3,6.40
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059088 (0.050):
yadidaṃ pratiśrutkopamāvatārajñḥnam || prḥmodyapratilḥbhaḥ? / yadidaṃ sarvadharmḥṇḥmanupalabdhiḥ, saṃsḥrḥt duḥkhasya utsargo
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974453 (0.058):
candravaṃśe samutpanno gādhirājo vicakṣaṇaḥ // GarP_3,28.22 // / mantradyumnāvatāraḥ sa viśvāmitrapitā smṛtaḥ /
avatārarūpe yamaduḥ khādikaṃ ca na cintanīyaṃ jñānibhirdevadeva /
ahaṃ kadācitsukhanāśapradeśe daityāṃstathā mārayituṃ gatosmi //
GarP_3,6.41 // / naitāvatā mama vāyośca nityaṃ duḥ khātanaṃ naiva saṃcitanīyam /
etādṛśohaṃ stavanenu kāsti śaktirguṇānāṃ madhusūdana prabho /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21019432 (0.006):
viśiṣṭe śaktirastu/ na tvinvite// anvayadhiyo 'nyalabhyatvādita
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952916 (0.017):
saṃsāracakrabhramaṇenaiva deva saṃsāraduḥ khamanubhūyehāgatosmi / / śaktirna cāsti navane mama devadeva satyā samaṃ ca satataṃ paripāhi nityam
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4510632 (0.020):
viśvasyāntarbahiś ca vamanāt saṃsāravāmācāratvāc ca vāmeśvarīśaktiḥ / tadutthāpitāni tu khecarīgocarīdikcarībhūcarīrūpāṇi catvāri devatācakrāṇi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21013074 (0.024):
taduktamiti// jijñānāsādhikaraṇānuvyākhyāne ityarthaḥ/ śaktiśceti// / upalakṣaṇametat/ tacca nābhihitānvaya ityādi śabdā 2 anvitavācakāḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039980 (0.025):
bhartṛsnehaś ca yasyāyam % īdṛśaḥ (śaktir Cśakta )eva ca // 6.6 // / asnigdho 'pi samartho 'sti $ niḥsāmarthyo 'pi bhaktimān &
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21012523 (0.040):
śaktirityarthaḥ prakaraṇasaptakena sādhayitukāma ākṣipati nanviti// / śaktiriti// padānāmiti śeṣaḥ/ paunaruktyeti// gāmānāyetyādau gopadena
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9774415 (0.043):
sarvabuddhadharmā nirguṇā niḥsamarthāḥ / na tasya bhūyaḥ śaktir asti tān / adhyālambitum* / tasmān mañjuśrīḥ pṛthagjanās tathāgatasya kṛtajñāḥ, na
vāyoḥ sakāśācca guṇena hīnā saṃsārarūpe muktarūpe ca deva // GarP_3,6.42
evaṃ stutvā bhāratī tu tūṣṇīmāsa khageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952269 (0.0):
evaṃ stutvā saśeṣastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952419 (0.0):
evaṃ stutvā vāruṇī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajā brāhmī sauparṇī hyupacakrame // GarP_3,6.53 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953055 (0.0):
evaṃ stutvāniruddhastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotraṃ manaḥ svāyaṃbhuvobravīt // GarP_3,7.26 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953588 (0.038):
evaṃ stutvā hyaṅgirāśca tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ pulastyo vākyamavravīt // GarP_3,7.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953749 (0.038):
evaṃ stutvā kraturapi tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ manurvaivasvatobravīt // GarP_3,7.65 //
tadanantarajaḥ śeṣaḥ prāñjaliḥ prāha keśavam // GarP_3,6.43 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952270 (0.0):
evaṃ stutvā saśeṣastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953055 (0.0):
evaṃ stutvāniruddhastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotraṃ manaḥ svāyaṃbhuvobravīt // GarP_3,7.26 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953588 (0.0):
evaṃ stutvā hyaṅgirāśca tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ pulastyo vākyamavravīt // GarP_3,7.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953749 (0.0):
evaṃ stutvā kraturapi tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ manurvaivasvatobravīt // GarP_3,7.65 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952419 (0.038):
evaṃ stutvā vāruṇī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajā brāhmī sauparṇī hyupacakrame // GarP_3,6.53 //
śeṣa uvāca / / nāhaṃ ca jāne tava pādamūlaṃ rudro na vetti garuḍo na veda /
ahaṃ vāṇyāḥ śataguṇāṃśahīno dattvā hyāyatanaṃ pāhi māṃ vāsudeva //
GarP_3,6.44 // / evaṃ stutvā saśeṣastu tūṣṇīmāsa khageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952229 (0.0):
evaṃ stutvā bhāratī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ śeṣaḥ prāñjaliḥ prāha keśavam // GarP_3,6.43 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952419 (0.0):
evaṃ stutvā vāruṇī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajā brāhmī sauparṇī hyupacakrame // GarP_3,6.53 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953055 (0.0):
evaṃ stutvāniruddhastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotraṃ manaḥ svāyaṃbhuvobravīt // GarP_3,7.26 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953588 (0.038):
evaṃ stutvā hyaṅgirāśca tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ pulastyo vākyamavravīt // GarP_3,7.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953749 (0.038):
evaṃ stutvā kraturapi tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ manurvaivasvatobravīt // GarP_3,7.65 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951982 (0.050):
śatairguṇaiḥ sarvadā nyūnatāsti ato hare dayayā māṃ ca pāhi // GarP_3,6.29 / evaṃ stutvā hariṃ sā tu tūṣṇīmāsa khagaśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953425 (0.060):
GarP_3,7.46 // / māṃ pāhi nityaṃ bhagavanvāsudeva hyagnerahaṃ sarvadā nyūna eva /
tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952230 (0.0):
evaṃ stutvā bhāratī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ śeṣaḥ prāñjaliḥ prāha keśavam // GarP_3,6.43 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953055 (0.0):
evaṃ stutvāniruddhastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotraṃ manaḥ svāyaṃbhuvobravīt // GarP_3,7.26 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953590 (0.0):
evaṃ stutvā hyaṅgirāśca tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ pulastyo vākyamavravīt // GarP_3,7.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953751 (0.0):
evaṃ stutvā kraturapi tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ manurvaivasvatobravīt // GarP_3,7.65 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952310 (0.031):
evaṃ stutvā tu garuḍastūṣṇīmāsa nayānvitaḥ / / tadanantarajo rudrastotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.47 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952419 (0.038):
evaṃ stutvā vāruṇī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajā brāhmī sauparṇī hyupacakrame // GarP_3,6.53 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954105 (0.045):
tadanantarajā stotuṃ prāvahī taṃ pracakrame // GarP_3,8.9 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952870 (0.047):
tadanantarajaḥ stotuṃ bṛhaspatirupākramīt // GarP_3,7.16 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953701 (0.053):
tadanantarajaḥ stotuṃ kratuḥ samupacakrame // GarP_3,7.62 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952800 (0.053):
ratyanantarajo dakṣaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,7.13 // / dakṣa uvāca / / saṃcintaye bhagavataścaraṇodatīrthaṃ bhaktyā hyajena
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953640 (0.056):
evaṃ stutvā pulastyopi stūṣṇīmeva vabhūva ha / / tadanantarajaḥ stotuṃ pulaho vākyamabravīt // GarP_3,7.59 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953847 (0.061):
tadanantarajaḥ stotuṃ viśvāmitropacakrame // GarP_3,7.70 //
garuḍa uvāca / / tava padoḥ stutiṃ kiṃ karomyahaṃ mama padāṃbuje hyarpitaṃ manaḥ /
kathamahaṃ mukhe pakṣiyonijaḥ kathamevaṅguṇā nīḍituṃ kṣamaḥ // GarP_3,6.46
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953689 (0.036):
vaikuṇṭhanātha bhagavanstavane na śaktiḥ sohaṃ pulasatyasadṛśosmi na / saṃśayotra // GarP_3,7.61 // / evaṃ stutvā tu pulahastūṣṇīmāsa tadā khaga /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1390015 (0.040):
10. ^dvṛvīmi / 11. brāhmaṇayonivyatiriktonyayonijo
Katyayanasmrti (katy1__u.htm.txt) 2857443 (0.063):
K.833b/ upekṣā.kārya.yuktaś ca doṣa.vaktṛ.anumokakaḥ // / K.834a/ aniṣeddhā.kṣamo yaḥ (syāt sarve tat.kārya.kāriṇaḥ /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14589437 (0.064):
tiraskṛtapaṭimā yo naiva tatkṣamo bhavati | yathārvāgdarśināṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706905 (0.064):
anyaiścavādakeḥ stātraiḥ stutvā vai nīlalohita // GarP_1,32.39 //
evaṃ stutvā tu garuḍastūṣṇīmāsa nayānvitaḥ /
tadanantarajo rudrastotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.47 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952273 (0.031):
evaṃ stutvā saśeṣastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952870 (0.058):
tadanantarajaḥ stotuṃ bṛhaspatirupākramīt // GarP_3,7.16 //
rudra uvāca / / yā vai taveśa bhagavanna vidāma bhūman bhaktirmamāstu śivapādasarojamūle /
channāpi sā nanu sadā na mamāsti deva tenādruhaṃ tava viruddhamataḥ karomi
// GarP_3,6.48 // / sarvānna buddhisahitasya hare murāre kā śaktirasti vacane mama
mūḍhabuddheḥ / / vāṇyā sadā śataguṇena vihīnamenaṃ māṃ pāhi ceśa mama cāyatanaṃ ca dattvā
// GarP_3,6.49 // / evaṃ stutvā sa rudrastu tūṣṇīmāsa dvijottamaḥ /
śeṣānantarajā devī vāruṇī vākyamabravīt // GarP_3,6.50 //
vāruṇyuvāca / / lakṣmīpate brahmapate manoḥ pategiraḥ pate rudrapate nṛṇāṃ pate /
guṇāṃstava stotumahaṃ samarthā na pārvatī nāpi suparṇapatnī // GarP_3,6.51
śeṣādahaṃ daśaguṇairvihīnā māṃ pāhi nityaṃ jagatāmadhīśa // GarP_3,6.52 //
evaṃ stutvā vāruṇī tu tūṣṇīmāsa khageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952229 (0.0):
evaṃ stutvā bhāratī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ śeṣaḥ prāñjaliḥ prāha keśavam // GarP_3,6.43 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952269 (0.0):
evaṃ stutvā saśeṣastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953055 (0.0):
evaṃ stutvāniruddhastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotraṃ manaḥ svāyaṃbhuvobravīt // GarP_3,7.26 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953588 (0.038):
evaṃ stutvā hyaṅgirāśca tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ pulastyo vākyamavravīt // GarP_3,7.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953749 (0.038):
evaṃ stutvā kraturapi tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ manurvaivasvatobravīt // GarP_3,7.65 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952467 (0.046):
GarP_3,6.55 // / evaṃ stutvā tu sauparṇī tūṣṇīmāsa khageśvara /
tadanantarajā brāhmī sauparṇī hyupacakrame // GarP_3,6.53 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952470 (0.036):
evaṃ stutvā tu sauparṇī tūṣṇīmāsa khageśvara / / rudrānantarajā stotuṃ girijā tūpacakrame // GarP_3,6.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952229 (0.039):
evaṃ stutvā bhāratī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ śeṣaḥ prāñjaliḥ prāha keśavam // GarP_3,6.43 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952269 (0.039):
evaṃ stutvā saśeṣastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953055 (0.039):
evaṃ stutvāniruddhastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotraṃ manaḥ svāyaṃbhuvobravīt // GarP_3,7.26 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953588 (0.047):
evaṃ stutvā hyaṅgirāśca tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ pulastyo vākyamavravīt // GarP_3,7.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953749 (0.047):
evaṃ stutvā kraturapi tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ manurvaivasvatobravīt // GarP_3,7.65 //
sauparṇyuvāca / / stotuṃ guṇāṃstava hare jagadī śavācā śrotuṃ hare tava kathāṃ śravaṇe na
śaktiḥ / / yastattvanuṃ smarati deva tava svarūpaṃ ko vai nu veda bhuvi taṃ
bhagavatpadārtham // GarP_3,6.54 // / ato guṇastavane nāsti śaktirvīndrāhadaṃ daśaguṇairavarā ca nityam //
GarP_3,6.55 // / evaṃ stutvā tu sauparṇī tūṣṇīmāsa khageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952416 (0.046):
śeṣādahaṃ daśaguṇairvihīnā māṃ pāhi nityaṃ jagatāmadhīśa // GarP_3,6.52 // / evaṃ stutvā vāruṇī tu tūṣṇīmāsa khageśvara /
rudrānantarajā stotuṃ girijā tūpacakrame // GarP_3,6.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952419 (0.036):
evaṃ stutvā vāruṇī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajā brāhmī sauparṇī hyupacakrame // GarP_3,6.53 //
pārvatyuvāca govinda nārāyaṇa vāsudeva tvayā hi me kiñcidapi prayojanam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728846 (0.061):
anyaṃ varaṃ na gṛhṇāmi na me kiṃcit prayojanam / / nāhaṃ varārthī kāmī ca rāgī vetana-bhug yathā // Jss_1
nāstyeva svāminna ca nāma vācā saubhāgyarūpaḥ sarvadā eka eva //
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736077 (0.044):
rājagṛhād bahir udyānaṃ gamiṣyāmi tatrāsti me kiñcid ātyayikaṃ prayojanam / ity evaṃ svāminn iti sa puruṣaḥ khaḍgam ādāya tasya pṛṣṭhato 'nubaddhas
GarP_3,6.57 // / nārāyaṇeti tava nāma ca ekameva vairāgyabhaktivibhave paramaṃ samarthām /
asaṃkhyabrahmādikahatyanāśāne gurvaṅganākoṭivināśane ca // GarP_3,6.58 //
nāmādhikāriṇī cāhaṃ guṇānāṃ ca mahāprabho /
stavane nāsti me śaktī rudrāddaśaguṇairaham // GarP_3,6.59 //
avarā ca sadāsmyeva nātra kāryā vicāraṇā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429681 (0.044):
idam eva paraṃ śreyo nātra kāryā vicāraṇā | *HV_104.22*1141:9 | / evam ukto 'smi kṣṛṇena prīyatā bharatarṣabha /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4394088 (0.055):
anyathā vadhayogyo 'si nātra kāryā vicāraṇā | *HV_65.82*754:4 |
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24956785 (0.060):
pūrṇajñānaṃ mamāstyeva nātra kāryā vicāraṇā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20637521 (0.063):
13,002.042c apy ātmanaḥ pradānena na te kāryā vicāraṇā / 13,002.043a etad vrataṃ mama sadā hṛdi saṃparivartate
evaṃ stutvā sā girijā stūṣṇīmāsa khageśvara // GarP_3,6.60 //
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttara tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955341 (0.0):
samyagjānāti yo loke sa yāti paramaṃ padam // GarP_3,10.57 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958418 (0.0):
evaṃ jñātvā mokṣameti nānyathā tu kathañcana // GarP_3,13.53 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948592 (1.788):
GarP_3,2.70 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe kṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14370356 (0.017):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dvitīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950691 (0.020):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe kṛṣṇa garuḍasaṃvāde tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24947393 (0.027):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe sūtaśaunakasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953933 (0.027):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961734 (0.027):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhāratyā
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965868 (0.027):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhagavataḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971362 (0.027):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe devī
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693682 (0.045):
purāṇaṃ gāruḍaṃ vyāsaḥ purāsau me 'bravīdidam // GarP_1,1.35 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye karmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694527 (0.045):
garuḍoktaṃ gāruḍaṃ hi śṛṇu rudra ! madātmakam // GarP_1,2.59 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695704 (0.045):
dhruvasyānvayasambhūto manuṣyastvaṃ bhaviṣyasi // GarP_1,5.38 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704493 (0.045):
evaṃ maṇḍalānāṃ dvādaśakaṃ krameṇa pūjyam // GarP_1,26.4 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe ācārakāṇḍe karanyāsādinirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6710614 (0.045):
baliṃ dattvā dvijān bhojya caṇḍaṃ prācyai visarjayet // GarP_1,42.25 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6716614 (0.045):
mriyamāṇeṣu vipreṣu brahmahā sa tu garhitaḥ // GarP_1,51.34 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717726 (0.045):
abhīṣāhāḥ sakāśmīrā udakparveṇa kīrtitāḥ // GarP_1,55.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717996 (0.045):
tamasā parvato vyāptastamo 'pyaṇḍakaṭāhataḥ // GarP_1,56.21 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6719203 (0.045):
āśleṣā kṛttikā rudra ! prasthāne maraṇapradāḥ // GarP_1,59.49 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6720150 (0.045):
ṣaṣṭhivarṣāyuṣaṃ kuryādāyūrekhā tu mānavam // GarP_1,63.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
brahmakāṇḍe / tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696632 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / uttānapādavaṃśādivarṇanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339407 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargamāhātmyanirūpaṇaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953939 (0.012):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695717 (0.013):
prajākartrādisṛṣṭirnāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337480 (0.013):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde varṣakṛtyayamalokamārgayātanādinirūpaṇaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951434 (0.013):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe tattvābhimāni
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950697 (0.014):
brahmakāṇḍe guṇavaiṣamyabhedabrahmadehasvarūpaguṇasāmyanirūpaṇaṃ nāma / caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695224 (0.014):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / sṛṣṭivarṇanaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697250 (0.015):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / viṣṇupūjopayogivajranābhamaṇḍalanirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341362 (0.015):
śrīkṛṣṇa garuḍasaṃvāde śrāddhakartrātmaśrāddhayornirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697438 (0.017):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / viṣṇudīkṣānidṛ nāma navamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342418 (0.017):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde rājakṛtavṛṣotsargakriyādinirūpaṇaṃ nāma navamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954590 (0.017):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe tṛtī utta brahmakāṇḍe / devakṛtaviṣṇustutidevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694678 (0.017):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / viṣayanirūpaṇaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332840 (0.017):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345587 (0.020):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde godānavṛṣotsargadaśadānabhūridānādinirūpaṇaṃ nāma / caturdaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 15
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694538 (0.021):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / śrīgaruḍamahāpurāṇotpattinirūpaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948599 (0.021):
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697565 (0.021):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / lakṣmyarcananirūpaṇaṃ nāma daśamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343741 (0.021):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde śrāddhasya tṛptidatvādinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
śrīgaruḍamahāpurāṇam 7 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696633 (0.0):
uttānapādavaṃśādivarṇanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330208 (0.0):
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332844 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335357 (0.0):
nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339408 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargamāhātmyanirūpaṇaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (0.0):
śravaṇamahātmyanirūpaṇaṃ nāma saptadaso 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355401 (0.0):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355894 (0.0):
nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359603 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948603 (0.0):
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949616 (0.0):
nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951438 (0.0):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955353 (0.0):
pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955997 (0.0):
śrīkṛthṇagaruḍasaṃvāde 'jñānahetunirūpaṇaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959736 (0.0):
viṣṇoravatāranirūpaṇaṃ nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 16 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961749 (0.0):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964343 (0.0):
nīlāvivāhanirṇayo nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965882 (0.0):
kālindyā vivāhe hetunirūpaṇaṃ nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343939 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957714 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 13 / śrīkṛṣṇa uvāca /
pārvatyānantarotpanna indro vacanamabravīt /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26800169 (0.040):
iti śrutvā mahīvākyam $ indro vacanam abravīt //* BrP_86.14 // / {indra uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11071482 (0.040):
iti śrutvā mahīvākyam indro vacanam abravīt //* BrP_86.14 // / {indra uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16769634 (0.061):
indro yodhayituṃ dvijāḥ BrP_203.46d / indro vacanam abravīt BrP_86.14b / indro vivasvān dīptāṃśuḥ BrP_33.36a
indra uvāca / / tava svarūpaṃ hṛdi saṃvijānan samutsukaḥ syātstavane yastu mūḍhaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26800170 (0.020):
iti śrutvā mahīvākyam $ indro vacanam abravīt //* BrP_86.14 // / {indra uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11071483 (0.020):
iti śrutvā mahīvākyam indro vacanam abravīt //* BrP_86.14 // / {indra uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16769634 (0.047):
indro yodhayituṃ dvijāḥ BrP_203.46d / indro vacanam abravīt BrP_86.14b / indro vivasvān dīptāṃśuḥ BrP_33.36a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16376465 (0.052):
mahendrasuratāraṇī HV_App.I,29.67b / mahendras tv abravīd vacaḥ HV_App.I,29.862b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 579075 (0.052):
bṛhaspatiṃ mahātmānaṃ $ mahendras tv abravīd vacaḥ / HV_App.I,29.862 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22064627 (0.052):
bṛhaspatiṃ mahātmānaṃ mahendras tv abravīd vacaḥ / HV_App.I,29.862 /
ajānataḥ stavanaṃ devadeva tadevāhurhelanaṃ cakrapāṇe // GarP_3,7.1 //
tathāpi tadvai tava nāma pūrvaṃ bhavettadā puṇyakaraṃ bhavediti /
rudrādi kānāṃ stavane nāsti śaktistadā vaktavyaṃ mama nāstīti kiṃ vā //
GarP_3,7.2 // / guṇāṃśato daśabhī rudrato vai sadā nyūno matsamaḥ kāmadevaḥ /
jñāne bale samatā sarvadāsti tathāḥ kāmaḥ kiṃ ca dūtaḥ sadaiva //
GarP_3,7.3 // / evaṃ stutvā devadevo hariṃ ca tūṣṇīṃ sthitaḥ prāñjalirnamrabhūrdhā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953253 (0.062):
ato na jāne tava sadguṇāṃśca hyahaṃ sadā varuṇā tpādahīnaḥ // GarP_3,7.36 / evaṃ stutvā hariṃ devaṃ bhṛgustūṣṇīṃ babhūva ha /
tadanantarajo brahmā ahaṅkārika ūcivān // GarP_3,7.4 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953446 (0.054):
yo vasiṣṭhānantarajo marīcirbrahmanandanaḥ / / harintuṣṭāva parayā bhaktyā nārāyaṇaṃ gurum // GarP_3,7.48 //
ahaṅkārika uvāca / / namaste gaṇapūrṇāya namaste jñānamūrtaye /
namo 'jñānavidūrāya brahmaṇenaṃ tamūrtaye // GarP_3,7.5 //
indrādahaṃ daśaguṇaiḥ sarvadā nyūna ukto na jani tvāṃ sarvadā hyaprameya /
tathāpi māṃ pāhi jagadguro tvaṃ dattvā divyaṃ hyāyatanaṃ ca viṣṇo //
GarP_3,7.6 // / āhaṅkārika evaṃ tu stutvā tūṣṇīṃbabhūva ha / / tadanantarajā stotuṃ śacī vacanamabravīt // GarP_3,7.7 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954104 (0.044):
ato māṃ pāhi dayayā sadā tārāsamaṃ prabho / / tadanantarajā stotuṃ prāvahī taṃ pracakrame // GarP_3,8.9 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953301 (0.046):
ato na jāne tava sadguṇāṃśca bhṛgorahaṃ sarvadaivaṃ samosmi // GarP_3,7.39 / tadanantarajā stotuṃ prasūtirupacakrame // GarP_3,7.40 //
śacyuvāca / / saṃcintayāmi aniśaṃ tava pādapadmaṃ vajrāṅkuśadhvajasaroruhalāñchanāḍhyam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15415195 (0.0):
BhP_03.28.021/2 vajrāṅkuśa-dhvaja-saroruha-lāñchanāḍhyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2663677 (0.0):
sañcintayed bhagavataś caraṇāravindaṃ $ / vajrāṅkuśa dhvaja saroruha lāñchanāḍhyam &
vāgīśvarairapi sadā manasāpi dhartuṃ no śakyamīśa tava pādarajaḥ smarāmi
// GarP_3,7.8 // / āhaṅkārikaprāṇācca guṇaiśca daśabhiḥ sadā /
nyūnabhūtāṃ ca māṃ pāhi kṛpālo bhaktavatsala // GarP_3,7.9 //
evaṃ stutvā śacī devī tūṣṇīṃ bhagavatī hyabhūt /
tadanantarajā stotuṃ ratiḥ samupacakrame // GarP_3,7.10 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953304 (0.051):
tadanantarajā stotuṃ prasūtirupacakrame // GarP_3,7.40 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954020 (0.059):
tadanantarajā tārā stotuṃ samupacakrame // GarP_3,8.4 //
ratiruvāca / / saṃcintayāmi nṛharervadanāravindaṃ bhṛtyānukaṃpitadhiyā hi gṛhītamūrtim /
yacchrīniketamajarudraramādikaiśca saṃlālitaṃ kuṭilaṅkuntalavṛndajuṣṭam //
GarP_3,7.11 // / etādṛśaṃ tava mukhaṃ nuvituṃ na śaktiḥ śacyā samāpi bhagavanparipāhi
nityam / / kṛtvā stutiṃ ratiriyaṃ paramādareṇa tūṣṇīṃ sthitā bhagavataśca samīpa eva
// GarP_3,7.12 // / ratyanantarajo dakṣaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,7.13 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953105 (0.054):
sūryānantarajaḥ stotuṃ varuṇaḥ saṃpracakrame // GarP_3,7.29 //
dakṣa uvāca / / saṃcintaye bhagavataścaraṇodatīrthaṃ bhaktyā hyajena
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952275 (0.053):
tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 // / garuḍa uvāca /
pariṣiktamajādivandyam / / yacchaucaniḥ sṛtamajapravarāvatāraṃ gaṅgākhyatīrthamabhavatsaritāṃ
variṣṭham // GarP_3,7.14 // / rudropi tenava vidhṛtena jaṭākalāpapūtena pādarajasā hyaśivaḥ śivobhūt /
etādṛśaṃ te caraṇaṃ karuṇeśa viṣṇo stotuṃ śaktirmama nāsti kṛpāvatāra /
ratyā samaḥ śrutigato na gatosmi mokṣametādṛśaṃ ca paripāhi nidānamūrte //
GarP_3,7.15 // / evaṃ stutvā sa dakṣastu tūṣṇī meva babhūva ha /
tadanantarajaḥ stotuṃ bṛhaspatirupākramīt // GarP_3,7.16 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952273 (0.047):
evaṃ stutvā saśeṣastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953844 (0.057):
vaivasvatamanurdevaṃ stutvā tūṣṇīṃ babhūva ha / / tadanantarajaḥ stotuṃ viśvāmitropacakrame // GarP_3,7.70 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952310 (0.058):
tadanantarajo rudrastotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.47 //
bṛhaspatiruvāca / / saṃcintayāmi satataṃ tava cānanābjaṃ tvaṃ dehi duṣṭaviṣayeṣu viraktimīśa
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10663153 (0.061):
(PB 8.8.7) sa evābravīt kaś cāhaṃ cedam anvavaiṣyāva ity ahaṃ ceti / bṛhaspatis taṃ bṛhaspatir anvatiṣṭad indra āharat tasmād
// GarP_3,7.17 // / eteṣu śaktiryadi vai sa jīvo kartā ca bhoktā ca sadā ca dātā /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10501378 (0.062):
nanvatraiko bhoktā jīvaḥ, īśvarastvabhokteti na virodha iti śaṅkate kā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13309169 (0.062):
nanvatraiko bhoktā jīvaḥ, īśvarastvabhokteti na virodha iti śaṅkate kā
yoṣāṃ ca putrasuhṛdau ca paśūṃśca sarvamevaṃ vinaśyati yato hi tadāśu
chindhi // GarP_3,7.18 // / saṃsāracakrabhramaṇenaiva deva saṃsāraduḥ khamanubhūyehāgatosmi /
śaktirna cāsti navane mama devadeva satyā samaṃ ca satataṃ paripāhi nityam
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952208 (0.017):
naitāvatā mama vāyośca nityaṃ duḥ khātanaṃ naiva saṃcitanīyam / / etādṛśohaṃ stavanenu kāsti śaktirguṇānāṃ madhusūdana prabho /
Tantrākhyāyika 2 (ttrkhy2u.htm.txt) 2479083 (0.019):
na mamādyāṅkulakasyāpy utpatane śaktir astīti |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039980 (0.030):
bhartṛsnehaś ca yasyāyam % īdṛśaḥ (śaktir Cśakta )eva ca // 6.6 // / asnigdho 'pi samartho 'sti $ niḥsāmarthyo 'pi bhaktimān &
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4510632 (0.032):
viśvasyāntarbahiś ca vamanāt saṃsāravāmācāratvāc ca vāmeśvarīśaktiḥ / tadutthāpitāni tu khecarīgocarīdikcarībhūcarīrūpāṇi catvāri devatācakrāṇi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21019432 (0.035):
viśiṣṭe śaktirastu/ na tvinvite// anvayadhiyo 'nyalabhyatvādita
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9869275 (0.043):
chando rudanto pratibhaṇi nāyakasya na me 'sti śaktirbalata parākramo vā / / haneyu mahyaṃ naravarajñātisaṃghāḥ chandā kva nīto guṇadharu bodhisattvo
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5395059 (0.043):
yajñaśabdaḥ asti . nāvayajñikyaḥ . pākayajñikyaḥ . iha na syāt .
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25756004 (0.044):
sarvatra dvyaṣṭasāhasrākṣauhiṇyamatra potriṇi / / ekāpi śaktirnaivāsti yā tarṣeṇa na pīḍitā // BndP_3,28.53 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4694897 (0.045):
1 4 2 0604a yadindra citra ma iha nāsti tvādātamadrivaḥ .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704291 (0.045):
4 4 2 13 04a yadindra citra ma iha nāsti tvādātamadrivaḥ .
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968823 (0.046):
MSS_8810 1 karṇagateyamamoghā dṛṣṭis tava śaktirindradattā ca / / MSS_8810 2 sā nāsāditavijayā kvacidapi nāpārthapatiteyam //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23053966 (0.046):
athavā - pravartanātvena pravartanāyāmeva śaktiḥ / / nañsamabhivyāhāre nivartanāyāṃ lakṣaṇā draṣṭavyā /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18290876 (0.047):
baddhvā bhavantam aham āśu calāmi gehaṃ, / śaktir yadi prathayatāṃ kuru cauryam anyat ||JGc_1,8.31|| [vasantatilakā]
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7510956 (0.047):
virūpā śaktiḥ asya duḥśaktaḥ, duḥśaktaḥ, duḥśaktiḥ / / śobhanā śaktiḥ asya suśaktaḥ, suśaktiḥ //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28565934 (0.049):
vṛndāraṇyasya puṇyaṃ vrajitum iha na naḥ śaktir astīti cāstāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9774415 (0.050):
sarvabuddhadharmā nirguṇā niḥsamarthāḥ / na tasya bhūyaḥ śaktir asti tān / adhyālambitum* / tasmān mañjuśrīḥ pṛthagjanās tathāgatasya kṛtajñāḥ, na
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413767 (0.055):
kṛtaprayojanatvān na bhojanādibhis tasya2 poṣaṇam / aiśvaryāc ca3 / muktasya4 tyāgaśaktir asti / ko nāmāparatantraḥ san skandhena5
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21022890 (0.056):
śaktiṃ vināpi padārthasmṛtisambhavena padārtheṣvapi śaktirnopayeti / lāghavamiti cenna/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26848856 (0.061):
guruḥ śākalya ity āha $ mākāntaṃ stuhi vidhvajam & / tava prasādāt sā śaktir % yathā me syāt tathā kuru // BrP_163.46 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11120168 (0.061):
guruḥ śākalya ity āha mākāntaṃ stuhi vidhvajam / / tava prasādāt sā śaktir yathā me syāt tathā kuru // BrP_163.46 //
// GarP_3,7.19 // / evaṃ śrutvā ca paramaṃ tūṣṇīmeva sthito muniḥ /
tadanantarajastotuṃ hyaniruddhopacakrame // GarP_3,7.20 //
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10457713 (0.055):
'nupacayo 'napacayo 'nutpanno 'niruddhaḥ sthitaḥ svarasayogena / tatra ya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471370 (0.057):
tipyakaṃ ca gopāyitvā sthitaḥ / atha bhagavān ṛddhyārāmaṃ praviṣṭaḥ /
aniruddha uvāca / / evaṃ harestava kathāṃ rasikāṃ vihāya strīṇāṃ bhage ca vadane parimuhya
nityam / / viṣṭhāntrapūritabile rasiko hi nityaṃ sthāyī ca sūkaravadeva
vimūḍhabuddhiḥ // GarP_3,7.21 // / majjāsthipittakapharaphalādipūrṇe carmāntraveṣṭitamukhe patitaṃ ha pītam /
āsvādane mama ca pāpagatermurāre māyābalaṃ tava vibho paramaṃ nimittam //
GarP_3,7.22 // / saṃsāracakre bhramataśca nityaṃ suduḥ kharūpe sukhaleśavarjite /
malaṃ vamantaṃ navabhiśca dvāraiḥ śarīramāruhya sumūḍhabuddhiḥ //
GarP_3,7.23 // / namāmi nityaṃ tava tatkathāmṛtaṃ vihāyadeva śrutimūlanāśanam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953037 (0.062):
dūre ca saṃsāramalaṃ tvidaṃ kuru dehi hyado divyakathāmṛtaṃ sadā / / etādṛśohaṃ tava sadguṇaughaṃ stotuṃ samartho nāsmi śacīsamaśca //
kuṭuṃbapoṣaṃ ca sadā ca kurvandānādyakurvannivasan gṛhe ca // GarP_3,7.24
dūre ca saṃsāramalaṃ tvidaṃ kuru dehi hyado divyakathāmṛtaṃ sadā /
etādṛśohaṃ tava sadguṇaughaṃ stotuṃ samartho nāsmi śacīsamaśca //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953011 (0.062):
namāmi nityaṃ tava tatkathāmṛtaṃ vihāyadeva śrutimūlanāśanam /
GarP_3,7.25 // / evaṃ stutvāniruddhastu tūṣṇīmāsa khageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952229 (0.0):
evaṃ stutvā bhāratī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ śeṣaḥ prāñjaliḥ prāha keśavam // GarP_3,6.43 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952269 (0.0):
evaṃ stutvā saśeṣastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952419 (0.0):
evaṃ stutvā vāruṇī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajā brāhmī sauparṇī hyupacakrame // GarP_3,6.53 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953588 (0.038):
evaṃ stutvā hyaṅgirāśca tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ pulastyo vākyamavravīt // GarP_3,7.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953749 (0.038):
evaṃ stutvā kraturapi tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ manurvaivasvatobravīt // GarP_3,7.65 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951984 (0.061):
śatairguṇaiḥ sarvadā nyūnatāsti ato hare dayayā māṃ ca pāhi // GarP_3,6.29 / evaṃ stutvā hariṃ sā tu tūṣṇīmāsa khagaśvara /
tadanantarajaḥ stotraṃ manaḥ svāyaṃbhuvobravīt // GarP_3,7.26 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952229 (0.0):
evaṃ stutvā bhāratī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ śeṣaḥ prāñjaliḥ prāha keśavam // GarP_3,6.43 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952269 (0.0):
evaṃ stutvā saśeṣastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953589 (0.0):
evaṃ stutvā hyaṅgirāśca tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ pulastyo vākyamavravīt // GarP_3,7.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953750 (0.0):
evaṃ stutvā kraturapi tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ manurvaivasvatobravīt // GarP_3,7.65 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952419 (0.038):
evaṃ stutvā vāruṇī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajā brāhmī sauparṇī hyupacakrame // GarP_3,6.53 //
svāyaṃbhuva uvāca / / stotuṃ hyanupraviśatopi na garbhaduḥ khaṃ tasmādahaṃ paramapūjyapadaṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953755 (0.061):
tadanantarajaḥ stotuṃ manurvaivasvatobravīt // GarP_3,7.65 // / vaivalasvata uvāca /
gataste // GarP_3,7.27 // / manorbhāryā mānavī ca yamaḥ saṃyaminīpatiḥ /
diśābhimānī candrastu sūryaścakṣurniyāmakaḥ /
parasparasamā hyete muktvā saṃsārameva ca // GarP_3,7.28 // / pravāhādviguṇonaścetyevaṃ jānīhi cāṇḍaja /
sūryānantarajaḥ stotuṃ varuṇaḥ saṃpracakrame // GarP_3,7.29 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952797 (0.054):
ratyanantarajo dakṣaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,7.13 //
varuṇa uvāca / / tvadvicchayā racite dehagehe puttre kalatrepi dhane dravyajātau /
mamāhamityalpadhiyā ca mūḍhā saṃsāraduḥ khe vinimajjanti sarve //
GarP_3,7.30 // / ato hare tādṛśīṃ me kubuddhiṃ vināśya me dehi te pādadāsyam /
ahaṃ manoḥ pādapādārdhabhūtaguṇena hīnaḥ sarvadā vai murāre // GarP_3,7.31
evaṃ stutvā tu varuṇaḥ prāñjaliḥ samupasthitaḥ / / varuṇānantarotpanno nārado hyastuvaddharim // GarP_3,7.32 //
nārada uvāca / / yannāmadheyaśravaṇānukīrtanātsvādvanyatattvaṃ mama nāsti viṣṇo /
punīhyataścaiva parovarāyānyajjihvāgre vartate nāma tasya // GarP_3,7.33
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929396 (0.064):
tad etad udāhṛtam eva aho bata śvapaco'to garīyān yaj jihvāgre vartate / nāma tubhyam [BhP 3.33.7] ity ādau | atra śvapaca śabdo yaugikārtha
yajjihvāgre harināmaiva nāsti sa brāhmaṇo naiva sa eva gokharaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619677 (0.026):
brāhmaṇametadavocat etacca mayā brāhmaṇā adhītaṃ bhūyaścottaram/ / 328.015. bhūyaścottaram/ / 328.015. yadapi te brāhmaṇa evaṃ syāt ahamasmi mantreṣu pāraṃ prāpta iti,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24023128 (0.028):
vyākuryā nāsti kaścidetarhhi śṛamaṇo vā brāhmaṇo vā samasamo bhagavatā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288381 (0.035):
tattadavakLptameva | yadbrāhmaṇo 'rājanyaḥ syādyadyu rājānaṃ labheta
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16358170 (0.035):
brāhmaṇo yājñyavalkasya HV_App.I,29B.73a / brāhmaṇo lokarakṣakaḥ HV_App.I,31.1171b
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951713 (0.040):
21108 āsravā aparikṣīṇā iti naitat sthānaṃ vidyate/ atra ca me kaścic / chramaṇo / 21109 vā brāhmaṇo vā peyālaṃ yāvad brāhmaṃ cakraṃ pravarta{{yāmi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558019 (0.042):
saptāhenopanimantritaḥ/ / 116.027. nāhamadhivāsayāmi/ / 116.028. brāhmaṇaḥ kathayati ārya, yadi sāmprataṃ nādhivāsayasi, yadā
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964557 (0.043):
GarP_3,20.11 // / yeṣāṃ jihvāgre harināmaiva nāsti yeṣāṃ gātrairnamanaṃ nāpi viṣṇoḥ /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4942231 (0.045):
mahattvavacanaṃ ca mahacchabdam, yathā rājā mahārājaḥ, brāhmaṇo / mahābrāhmaṇa iti, vaśāvat, yathā sā vā eṣā sarvadevatyā yad ajā vaśā,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21534747 (0.047):
'smītyavagantumarhasi//9// / 044.007. atha sa brāhmaṇo 'bhiprasannaḥ/ / 044.007. tato 'sya bhagavatā āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśī
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6650290 (0.047):
nāma brāhmaṇo +abhūt/ naiva draṣṭavyaṃ/ eṣa śāradvatīputro bhikṣuḥ sa tena
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12695574 (0.048):
bravīti brāhmaṇo 'smīti Brh_1,1.80c / brahmaksatriyaviṣśūdrā Brh_1,26.42a
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18766982 (0.048):
___bhagavān āha // syāt khalu punar bhikṣavo yuṣmākam evam asyād anyaḥ sa / tadā mahāgovinda nāma brāhmaṇo abhūṣi / na khalv etad evaṃ draṣṭavyaṃ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618152 (0.049):
321.018. brāhmaṇe vānyajātau vā na viśeṣo 'sti vai tathā//16// / 321.019. na hi brāhmaṇa ākāśānmaruto vā samutthitaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620261 (0.051):
saha saṃbandho bhaviṣyatīti/ / 330.020. na punastvayā brāhmaṇa evaṃ draṣṭavyam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21522939 (0.052):
007.024. śroṇa, gamiṣyasi tvaṃ vāsavagrāmakam/ / 007.024. tatra mama putro brāhmaṇaḥ pāradārikaḥ/ / 007.024. sa vaktavyah dṛṣṭaste mayā pitā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535259 (0.054):
047.002. śrughnāyāmindro nāma brāhmaṇaḥ prativasati/ / 047.002. sa ca rūpayauvanaśrutamanuprāpto na mamāsti kaścit tulya ityatīva
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035854 (0.056):
brāhmaṇo madamohitaḥ YS78v_24b / brāhmaṇo mukhaniḥsrutam Ang_1.952d / brāhmaṇo yatra na syāt tu K_067a
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484853 (0.057):
Manu2.87a/ japyena eva tu saṃsidhyed) brāhmaṇo na atra saṃśayaḥ | / Manu2.87c/ kuryād) anyan na vā kuryān) maitro brāhmaṇa ucyate) ||
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806795 (0.057):
brāhmaṇo rājasevayā YS182v_4.60d / brāhmaṇo vā bahuśrutaḥ YS99v_56b / brāhmaṇo vai pramādataḥ YS182v_3.54b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469528 (0.058):
brāhmaṇo rājasevayā YS182v_4.60d / brāhmaṇo vai pramādataḥ YS182v_3.54b / brāhmaṇyaṃ hi vilupyate YS182v_4.59d
ahaṃ na jāne ca tava svarūpaṃ nyūno hyahaṃ varuṇātsarvadaiva //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710567 (0.040):
kṛṣṇāt paraṃ kim api tattvam ahaṃ na jāne || / **HV_App.I,44.59**14:15 || / [k: D4 ins. :k]
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21650752 (0.053):
nāhamevaṃkāriṇī/ / 461.003. kathaṃ jāne? abhiśraddadhasi tvaṃ bhagavatah? abhiśraddadhe
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2609916 (0.063):
api tvahameva jāne ityarthaḥ, kintu mama bhanaḥ niṣṭhuratāṃ naiva
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8214974 (0.064):
idaṃ dṛṣṭvā tu jāne 'haṃ tavaiva syācchivaṃ katham /
GarP_3,7.34 // / evaṃ stutvā nārado vai khagendrastūṣṇīmabhūddevadevasya cāgre /
yo nāradānantaraṃ saṃbabhūva bhṛgurmahātmā stotumupapracakrame //
GarP_3,7.35 // / bhṛguruvāca / / kimāsanaṃ te garuḍāsanāya kiṃ bhūṣaṇaṃ kaustubhabhūṣaṇāya /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629018 (0.0):
vanaṃ gato yad dharim āśrayeta || ity ādi | / kiṃ vāsanaṃ te garuḍāsanāya / kiṃ bhūṣaṇaṃ kaustubha bhūṣaṇāya |
lakṣmīkalatrāya kimasti deyaṃ vāgīśa kiṃ te vacanīyamasti /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629022 (0.0):
kiṃ vāsanaṃ te garuḍāsanāya / kiṃ bhūṣaṇaṃ kaustubha bhūṣaṇāya | / lakṣmī kalatrāya kim asti deyaṃ
ato na jāne tava sadguṇāṃśca hyahaṃ sadā varuṇā tpādahīnaḥ // GarP_3,7.36
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953344 (0.006):
praṇamāmyahaṃ hitakṛte tasmai namo viṣṇave // GarP_3,7.41 // / ato na jāne tava sadguṇānsadā evaṃ vidhā kā mama śaktirasti /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953293 (0.049):
yattejasāhaṃ jaṭhare saṃpraviśya pacannannaṃ sarvadā pūrṇaśaktiḥ / / ato na jāne tava sadguṇāṃśca bhṛgorahaṃ sarvadaivaṃ samosmi // GarP_3,7.39
evaṃ stutvā hariṃ devaṃ bhṛgustūṣṇīṃ babhūva ha /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952637 (0.062):
jñāne bale samatā sarvadāsti tathāḥ kāmaḥ kiṃ ca dūtaḥ sadaiva // / GarP_3,7.3 // / evaṃ stutvā devadevo hariṃ ca tūṣṇīṃ sthitaḥ prāñjalirnamrabhūrdhā /
tadanantarajo hyagnirastāvītpuruṣottamam // GarP_3,7.37 //
agniruvāca / / yattejasāhaṃ susamiddhatejā havyaṃ vahāmyadhvare ājyasiktam // GarP_3,7.38
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22522834 (0.0):
BhP_04.07.041/0 agnir uvāca / BhP_04.07.041/1 yat-tejasāhaṃ susamiddha-tejā havyaṃ vahe svadhvara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671737 (0.0):
BhP_04.07.041/0 agnir uvāca / yat tejasāhaṃ susamiddha tejā havyaṃ vahe svadhvara ājya siktam /
yattejasāhaṃ jaṭhare saṃpraviśya pacannannaṃ sarvadā pūrṇaśaktiḥ /
ato na jāne tava sadguṇāṃśca bhṛgorahaṃ sarvadaivaṃ samosmi // GarP_3,7.39
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953243 (0.049):
lakṣmīkalatrāya kimasti deyaṃ vāgīśa kiṃ te vacanīyamasti / / ato na jāne tava sadguṇāṃśca hyahaṃ sadā varuṇā tpādahīnaḥ // GarP_3,7.36
tadanantarajā stotuṃ prasūtirupacakrame // GarP_3,7.40 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954105 (0.033):
ato māṃ pāhi dayayā sadā tārāsamaṃ prabho / / tadanantarajā stotuṃ prāvahī taṃ pracakrame // GarP_3,8.9 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952691 (0.046):
āhaṅkārika evaṃ tu stutvā tūṣṇīṃbabhūva ha / / tadanantarajā stotuṃ śacī vacanamabravīt // GarP_3,7.7 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952746 (0.051):
tadanantarajā stotuṃ ratiḥ samupacakrame // GarP_3,7.10 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954020 (0.060):
tadanantarajā tārā stotuṃ samupacakrame // GarP_3,8.4 //
prasūtiruvāca / / yannāmārthavicāraṇepimunayo muhyati vai sarvadā tvadbhītā api devatā
hyavirataṃ strībhiḥ sahaiva sthitāḥ / / māndhātṛdhruvanāradāśca bhṛgavo vaivasvatādyākhilāḥ premṇā vai
praṇamāmyahaṃ hitakṛte tasmai namo viṣṇave // GarP_3,7.41 //
ato na jāne tava sadguṇānsadā evaṃ vidhā kā mama śaktirasti /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953244 (0.006):
lakṣmīkalatrāya kimasti deyaṃ vāgīśa kiṃ te vacanīyamasti / / ato na jāne tava sadguṇāṃśca hyahaṃ sadā varuṇā tpādahīnaḥ // GarP_3,7.36
stutvā hyevaṃ prasūtistu tūṣṇīmāsītkhageśvara // GarP_3,7.42 //
agnirvāgātmako brahmaputro bhṛgu ṛṣistathā /
tadbhāryā vai prasūtistu traya ete samāḥ smṛtāḥ // GarP_3,7.43 //
varuṇātpādahīnāśca pravahādviguṇādhamāḥ /
dakṣācchatāvarā jñeyā mitrāttu dviguṇādhikāḥ // GarP_3,7.44 //
prasūtyanantaraṃ jāto vasiṣṭho brahmanandanaḥ / / vinayāvanato bhūtvā stotuṃ samupacakrame // GarP_3,7.45 //
vasiṣṭha uvāca / / namostu tasmai puruṣāya vedhase namonamo 'sadvṛjinacchide namaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12751114 (0.043):
namaste viṣṇave tubhyaṃ puruṣāya namo namaḥ // BhS_30.40 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7040990 (0.046):
nirguṇāya namastubhyaṃ niṣkalāyāmalātmane / / puruṣāya namastubhyaṃ viśvarūpāya te namaḥ // KūrmP_1,1.70 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167019 (0.049):
8.1.73.2 viṣṇave namaḥ / 8.1.73.3 puruṣāya namaḥ / 8.1.73.4 satyāya namaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358842 (0.050):
hiraṇyabāhave sākṣād $ dhiraṇyapataye namaḥ & / śarvāya sarvarūpāya % puruṣāya namonamaḥ // LiP_1,95.38 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252603 (0.050):
hiraṇyabāhave sākṣād dhiraṇyapataye namaḥ / / śarvāya sarvarūpāya puruṣāya namonamaḥ // LiP_1,95.38 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4365115 (0.051):
nama ādyāya bījāya puruṣāya namo namaḥ | *HV_32.29*485:7 |
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171280 (0.052):
namaḥ prakṛtaye caiva $ namo 'stu puruṣāya ca & / namo 'stu buddhaye caiva % ahaṃkārāya vai namaḥ // SkP_29.157 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181354 (0.052):
namaḥ prakṛtaye caiva namo 'stu puruṣāya ca / / namo 'stu buddhaye caiva ahaṃkārāya vai namaḥ // SkP_29.157 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16331243 (0.053):
puruṣān hanti nityaśaḥ HV_App.I,31.604b / puruṣāya namo namaḥ *HV_32.29*485:7b / puruṣāya mahātmane *HV_85.60*977:5b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13810315 (0.053):
puruṣān vyāyatān bahūn HV_76.18b / puruṣāya namo namaḥ HV_32.29*485:7b / puruṣāya mahātmane HV_85.60*977:5b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28968182 (0.055):
puruṣāya namonamaḥ LiP_1,95.38d / puruṣāya mahātmane LiP_1,21.27d
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13434146 (0.055):
pracetase namastubhyaṃ namo mīḍhuṣṭamāya te / / namo namaste rudrāya tvāmahaṃ śaraṇaṃ gataḥ // KūrmP_2,18.38 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290030 (0.057):
sarvāya ca namastubhyaṃ $ namo nārāyaṇāya ca & / namo hiraṇyagarbhāya % ādidevāya te namaḥ // LiP_1,18.25 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184060 (0.057):
sarvāya ca namastubhyaṃ namo nārāyaṇāya ca / / namo hiraṇyagarbhāya ādidevāya te namaḥ // LiP_1,18.25 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922656 (0.057):
īśvarāya namo namaḥ LiP_1,18.26d / īśvarāya namonamaḥ LiP_1,95.51d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358997 (0.057):
īśānāya namastubhyam % īśvarāya namonamaḥ // LiP_1,95.51 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252758 (0.057):
īśānāya namastubhyam īśvarāya namonamaḥ // LiP_1,95.51 //
namonamo svāṅgabhavāya nityaṃ natosmi henātha tavāṅghripaṅkajam //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3903282 (0.055):
MatsP_154.259 // / namo bhavāyāstu bhavodbhavāya $ namo 'stu te dhvastamanobhavāya &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8942768 (0.055):
namaḥ śivāyāstu surārcitāya tubhyaṃ sadā bhaktakṛpāparāya // MatsP_154.259 / namo bhavāyāstu bhavodbhavāya namo 'stu te dhvastamanobhavāya /
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbhavu.htm.txt) 18125745 (0.057):
Viv: bhavāya helāmātrodbhāvitabhavābhavāya namaḥ / nama iti / namaḥśabdagatavarṇadvayavityāsena (?)
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430503 (0.063):
namas te bhasmadigdhāṅga śūline te namo namaḥ | *HV_106.6*1148A:5 | / namo virūparūpāya śmaśānaniratāya ca || *HV_106.6*1148A:6 |
GarP_3,7.46 // / māṃ pāhi nityaṃ bhagavanvāsudeva hyagnerahaṃ sarvadā nyūna eva /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952261 (0.060):
ahaṃ vāṇyāḥ śataguṇāṃśahīno dattvā hyāyatanaṃ pāhi māṃ vāsudeva // / GarP_3,6.44 // / evaṃ stutvā saśeṣastu tūṣṇīmāsa khageśvara /
mitrādahaṃ sarvadā kiñcidūnaḥ stutvā deva sobhavattatra tūṣṇīm //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951884 (0.055):
teṣāṃ hariḥ prīyate keśavolaṃ harau prasanne kimalabhyamasti // / GarP_3,6.24 // / evaṃ stutvā valadevo mahātmā tūṣṇīṃ sthitaḥ prāñjaliragrato hareḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953691 (0.060):
saṃśayotra // GarP_3,7.61 // / evaṃ stutvā tu pulahastūṣṇīmāsa tadā khaga /
GarP_3,7.47 // / yo vasiṣṭhānantarajo marīcirbrahmanandanaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952646 (0.054):
evaṃ stutvā devadevo hariṃ ca tūṣṇīṃ sthitaḥ prāñjalirnamrabhūrdhā / / tadanantarajo brahmā ahaṅkārika ūcivān // GarP_3,7.4 //
harintuṣṭāva parayā bhaktyā nārāyaṇaṃ gurum // GarP_3,7.48 //
marīciruvāca / / devena cāhaṃ hatadhīrbhavanaprasaṅgātsarvāśubhopagamanādvimukhedriyaśca /
kurve ca nityaṃ sukhaleśalavādinā tvaddaraṃ manastvaśubhakarma samācarīṣye
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359968 (0.030):
śubhāśubhe ca dhyātavye pūrvakarmopasañcite // GarP_2,34.26 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12010176 (0.050):
pratighasyāmanaāpaṃ tadaśubhatādilakṣaṇaṃ. mānasyāpi manaāpaṃ avidyāyā api
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27014519 (0.050):
<12332.23/2> yad bhaviṣyati vṛttaṃ vā !vartate vā śubhāśubham !!12332.23! / <12332.24/001> [X K6 V1 Bo.6-9 Da3..a4 Dn1.ṇ4 Ds D2.3.5.8 Kumbh..ed.
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366640 (0.051):
jāyate nātra sandehaḥ samībhūte śubhāśubhe // GarP_2,46.29 // / strīpuṃsayo prasaṅgena niruddhe śukrasoṇite /
Varahamihira: Yogayatra (yogay2_u.htm.txt) 13024443 (0.054):
YY_4.21ab/.lagnārikarmahibukeṣu śubhekṣite jñe dyūnāntyalagnarahiteṣv
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1391774 (0.055):
jñātvā śūdrādinā naivātra nityam ātmā11 kṣapaṇīyaḥ /
// GarP_3,7.49 // / etādṛśohaṃ bhagavānanantaḥ sadā vasiṣṭhasya samāna eva // GarP_3,7.50 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359968 (0.043):
śubhāśubhe ca dhyātavye pūrvakarmopasañcite // GarP_2,34.26 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750266 (0.050):
ananto nāma śāryate ranantādrevato 'bhavat // GarP_1,138.15 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801517 (0.059):
garuḍo bhagavānviṣṇudhyāṃyansarvavāptavān // GarP_1,240.33 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6727291 (0.059):
lo (mo) hadaṇḍe mahāviṣṇurmandāre madhusūdanaḥ // GarP_1,81.15 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27570413 (0.060):
sa prīyatāṃ paratamaḥ paramādanantaḥ santārakaḥ satatasaṃ sṛtidustarārṇāt
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12010176 (0.060):
pratighasyāmanaāpaṃ tadaśubhatādilakṣaṇaṃ. mānasyāpi manaāpaṃ avidyāyā api
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959552 (0.061):
indrāyedaṃ dātukāmaḥ khagendra tadarthaṃ vai pāvituṃ sovituṃ ca // / GarP_3,15.20 // / tato harirjamadagneḥ sutobhūlloke sarve parśurāmaṃ vadanti /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951815 (0.063):
GarP_3,6.20 // / avaiṣṇavāndūṣayiṣye sadāhaṃ sadvaiṣṇavānpā (llāṃ) layiṣye murāre /
evaṃ stutvā marīcistu tūṣṇīmāsa tadā khaga /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953696 (0.028):
saṃśayotra // GarP_3,7.61 // / evaṃ stutvā tu pulahastūṣṇīmāsa tadā khaga /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954015 (0.048):
evaṃ stutvā hariṃ mitrastūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadanantarajā tārā stotuṃ samupacakrame // GarP_3,8.4 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953586 (0.055):
etādṛśaṃ rūpamanantapāraṃ stotuṃ hyaśaktastu samosmi cātreḥ // GarP_3,7.55 / evaṃ stutvā hyaṅgirāśca tūṣṇīmāsa khageśvara /
tadatantarajohyatrirastāvītprāñjalirharim // GarP_3,7.51 //
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5199491 (0.051):
jamasale / haha haha haha ghorasaṭṭa / jatakhaga jñeyakhaga / / vijñevāsakhaga / amūkṣara / kṣakṣakṣa kṣakṣakṣa / mūlabaha / khagasvakajña
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 574527 (0.058):
jalaṃ devaḥ svayaṃ kṛṣṇo $ bhṛṅgāreṇa dadau tadā // HV_App.I,29.313 // / athopakalpayām āsa $ sukhāsīnāya keśavaḥ / HV_App.I,29.314 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22060083 (0.058):
jalaṃ devaḥ svayaṃ kṛṣṇo bhṛṅgāreṇa dadau tadā // HV_App.I,29.313 // / athopakalpayām āsa sukhāsīnāya keśavaḥ / HV_App.I,29.314 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16240052 (0.060):
tataḥ saṃśoṣayām āsa HV_App.I,41.318a / tataḥ saṃsargam āgamya HV_15.59a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25037604 (0.060):
tataḥ saṃśoṣayām āsa HV_App.I,41.318a / tataḥ saṃhṛṣṭaromāṇaḥ HV_App.I,42B.1536a
āvirbhavajjagatprabhavāyāvatīrṇaṃ tadrakṣaṇārthamanavadyañca tathāvyayāya
tattvārthamūlamavikāri tava svarūpaṃ hyānandasāramata eva vikāraśūnyam //
GarP_3,7.52 // / traiguṇyaśūnyamakhileṣu ca saṃvibhaktaṃ tatra praviśya bhagavanna hi
paśyatīva / / ato marārestava sadguṇāṃśca stotuṃ na śakromi marīcetulyaḥ // GarP_3,7.53
evaṃ stutvā hyatrirapitūṣṇīmāsa tadā khaga /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953696 (0.051):
evaṃ stutvā tu pulahastūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadanantarajaḥ stotuṃ kratuḥ samupacakrame // GarP_3,7.62 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954015 (0.051):
evaṃ stutvā hariṃ mitrastūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadanantarajā tārā stotuṃ samupacakrame // GarP_3,8.4 //
tadanantarajaḥ stotumaṅgirā vākyamabravīt // GarP_3,7.54 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953699 (0.0):
evaṃ stutvā tu pulahastūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadanantarajaḥ stotuṃ kratuḥ samupacakrame // GarP_3,7.62 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953644 (0.025):
tadanantarajaḥ stotuṃ pulaho vākyamabravīt // GarP_3,7.59 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953593 (0.032):
tadanantarajaḥ stotuṃ pulastyo vākyamavravīt // GarP_3,7.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954016 (0.053):
evaṃ stutvā hariṃ mitrastūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadanantarajā tārā stotuṃ samupacakrame // GarP_3,8.4 //
aṅgirā uvāca / / draṣṭuṃ na śakromi tava svarūpaṃ hyanantabāhūdaramastakaṃ ca /
anantasāhasrakirīṭajuṣṭaṃ mahārhanānābharaṇaiśca śobhitam /
etādṛśaṃ rūpamanantapāraṃ stotuṃ hyaśaktastu samosmi cātreḥ // GarP_3,7.55
evaṃ stutvā hyaṅgirāśca tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ pulastyo vākyamavravīt // GarP_3,7.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952229 (0.0):
evaṃ stutvā bhāratī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ śeṣaḥ prāñjaliḥ prāha keśavam // GarP_3,6.43 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952271 (0.0):
evaṃ stutvā saśeṣastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953056 (0.0):
evaṃ stutvāniruddhastu tūṣṇīmāsa khageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953751 (0.0):
tepi muktiṃ prayāntyāśu kimuta dhyāyinaḥ sadā // GarP_3,7.64 // / evaṃ stutvā kraturapi tūṣṇīmāsa khageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953644 (0.015):
tadanantarajaḥ stotuṃ pulaho vākyamabravīt // GarP_3,7.59 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953551 (0.032):
tadanantarajaḥ stotumaṅgirā vākyamabravīt // GarP_3,7.54 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952419 (0.038):
evaṃ stutvā vāruṇī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajā brāhmī sauparṇī hyupacakrame // GarP_3,6.53 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26806100 (0.048):
tat pautravacanaṃ śrutvā $ pulastyo vākyam abravīt //* BrP_97.15 // / {pulastya uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11077411 (0.048):
tat pautravacanaṃ śrutvā pulastyo vākyam abravīt //* BrP_97.15 // / {pulastya uvāca: }
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953487 (0.055):
etādṛśohaṃ bhagavānanantaḥ sadā vasiṣṭhasya samāna eva // GarP_3,7.50 // / evaṃ stutvā marīcistu tūṣṇīmāsa tadā khaga /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953692 (0.058):
saṃśayotra // GarP_3,7.61 // / evaṃ stutvā tu pulahastūṣṇīmāsa tadā khaga /
pulastya uvāca / / yo vā haristu bhagavānsa (sva) upāsakānāṃ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7066621 (0.059):
procurnārāyaṇo nāthaḥ kutrāste bhagavān hariḥ // KūrmP_1,25.24 // / sa tānuvāca bhagavān kailasaśikhare hariḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26862630 (0.059):
avidyayā jagat sarvaṃ % tām āha bhagavān hariḥ // BrP_181.37 // / {viṣṇur uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11133940 (0.059):
avidyayā jagat sarvaṃ tām āha bhagavān hariḥ // BrP_181.37 // / {viṣṇur uvāca: }
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23440692 (0.060):
avidyayā jagat sarvaṃ % tām āha bhagavān hariḥ // ViP_5,1.71 // / §bhagavān uvāca:
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5147352 (0.060):
avidyayā jagat sarvaṃ tām āha bhagavān hariḥ // ViP_5,1.71 // / §bhagavān uvāca:
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16176949 (0.063):
uvāca bhagavān hariḥ HV_App.I,31.104b / uvāca bharataśreṣṭha HV_11.20c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24999086 (0.063):
uvāca bhagavān hariḥ HV_App.I,31.104b / uvāca madaviklavam HV_App.I,18.539b
saṃdarśayedbhuvanamaṅgalamaṅgalaṃ ca / / (laśca) yasmai namo bhagavate purupāya tubhyaṃ yo vāvitā
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401216 (0.015):
BhP_03.09.018/3 tepe tapo bahu-savo 'varurutsamānas / BhP_03.09.018/4 tasmai namo bhagavate 'dhimakhāya tubhyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2650700 (0.023):
tepe tapo bahu savo 'varurutsamānas % tasmai namo bhagavate 'dhimakhāya / tubhyam // BhP_03.09.018 //*
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28859117 (0.032):
pitāmahāḥ somapāstvaṃ tvamanye pratitāmahāḥ / / tubhyaṃ namo bhagavate pitṛmūrte 'nyutāya ca // Paus_27.105 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704335 (0.032):
aiṃ hrīṃ śrīṃ hrīṃ sphaiṃ namo bhagavate sphaiṃ kubjīkāyai namaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566389 (0.033):
namaḥ satyāya pathyāya kāṭyāya ca namonamaḥ // Valc_2,20.48 // / nīpyāya ca namastubhyaṃ kulyāya ca namonamaḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15400851 (0.036):
BhP_03.09.004/3 tasmai namo bhagavate 'nuvidhema tubhyaṃ / BhP_03.09.004/4 yo 'nādṛto naraka-bhāgbhir asat-prasaṅgaiḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290180 (0.038):
bhuvaneśāya devāya $ vedaśāstra namo 'stu te & / sāraṅgāya namastubhyaṃ % rājahaṃsāya te namaḥ // LiP_1,18.37 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184210 (0.038):
bhuvaneśāya devāya vedaśāstra namo 'stu te / / sāraṅgāya namastubhyaṃ rājahaṃsāya te namaḥ // LiP_1,18.37 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3682569 (0.039):
bāhyābhyantararūpāya laukikāya namonamaḥ / / nairvāṇāya namastubhyaṃ bahurūpāya te namaḥ // BuSto_2.12 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566309 (0.039):
nādeyāya namastubhyaṃ dvīpyāya ca namonamaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755483 (0.044):
sṛṣṭigarbha namastubhyaṃ śuciśravaḥ vṛthuśravaḥ / / namo hiraṇyagarbhāya padmagarbhāya te namaḥ // VamP_60.8 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14785613 (0.044):
namastu payase tubhyaṃ tuṇḍānāṃ pataye namaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20656969 (0.044):
13,014.153d@006_0028 agnirūpāya kāntāya namo 'stu gahanāya ca / 13,014.153d@006_0029 khacarāya namas tubhyaṃ gocarābhiratāya ca
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755497 (0.046):
namaḥ kamalanetrāya kālanetrāya te namaḥ / / kālanābha namastubhyaṃ mahānābha namo namaḥ // VamP_60.9 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566114 (0.049):
āvyādhinīnāmpataye kakubhāya niṣaṅgiṇe / / nicerave namastubhyaṃ stenānāmpataye namaḥ // Valc_2,20.24 //
nirayabhāgagamaprasaṅge // GarP_3,7.57 // / etādṛśāṃstava guṇānnavituṃ na śaktaṃ māṃ pāhi bhagavansadṛśo hyaṅgirasā ca
// GarP_3,7.58 // / evaṃ stutvā pulastyopi stūṣṇīmeva vabhūva ha /
tadanantarajaḥ stotuṃ pulaho vākyamabravīt // GarP_3,7.59 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953593 (0.015):
tadanantarajaḥ stotuṃ pulastyo vākyamavravīt // GarP_3,7.56 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953551 (0.025):
tadanantarajaḥ stotumaṅgirā vākyamabravīt // GarP_3,7.54 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16874375 (0.036):
pulastyenābhiyācitaḥ BrP_13.187b / pulastyo vākyam abravīt BrP_97.15b / pulahaś ca mahātapāḥ BrP_65.33d
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952272 (0.056):
tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
pulaha uvāca / / niṣkāmarūparihitasya samarpitaṃ ca snānāvarottamapayaḥ phalapuṣpabhojyam /
ārādhanaṃ bhagavatastava satkriyāśca vyarthaṃ bhavediti vadanti
mahānubhāvāḥ // GarP_3,7.60 // / tasmai sadā bhagavate praṇamāmi nityaṃ niṣkāmayā tava
samarpaṇamātravuddhyā / / vaikuṇṭhanātha bhagavanstavane na śaktiḥ sohaṃ pulasatyasadṛśosmi na
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3665333 (0.037):
ghaṭa iti lohita iti , tato deśakālābhāsayoḥ svalakṣaṇatvārpaṇapravaṇayoḥ / anāmiśraṇāt sāmānyāyamāne ābhāse pramāṇaṃ pravartate , ayam ityapi hi
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339578 (0.037):
kāndiśīkaḥ samabhavaḍh yadbhaviṣyo yayau punaḥ // GarP_2,7.13 // / jhaṅkāreṣu ca jhillīnāṃ ghūkānāṃ ghūtkṛteṣvapi /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723069 (0.037):
meṣyādyā daśa yā nāḍyo dakṣiṇā vāma saṃsthitāḥ // GarP_1,67.39 // / caresthire tadvimārge tādṛśetādṛśe kramāt /
saṃśayotra // GarP_3,7.61 // / evaṃ stutvā tu pulahastūṣṇīmāsa tadā khaga /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954015 (0.0):
evaṃ stutvā hariṃ mitrastūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadanantarajā tārā stotuṃ samupacakrame // GarP_3,8.4 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953490 (0.028):
etādṛśohaṃ bhagavānanantaḥ sadā vasiṣṭhasya samāna eva // GarP_3,7.50 // / evaṃ stutvā marīcistu tūṣṇīmāsa tadā khaga /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723069 (0.031):
meṣyādyā daśa yā nāḍyo dakṣiṇā vāma saṃsthitāḥ // GarP_1,67.39 // / caresthire tadvimārge tādṛśetādṛśe kramāt /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339578 (0.031):
kāndiśīkaḥ samabhavaḍh yadbhaviṣyo yayau punaḥ // GarP_2,7.13 // / jhaṅkāreṣu ca jhillīnāṃ ghūkānāṃ ghūtkṛteṣvapi /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952298 (0.036):
kathamahaṃ mukhe pakṣiyonijaḥ kathamevaṅguṇā nīḍituṃ kṣamaḥ // GarP_3,6.46 / evaṃ stutvā tu garuḍastūṣṇīmāsa nayānvitaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706905 (0.038):
anyaiścavādakeḥ stātraiḥ stutvā vai nīlalohita // GarP_1,32.39 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953545 (0.051):
evaṃ stutvā hyatrirapitūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadanantarajaḥ stotumaṅgirā vākyamabravīt // GarP_3,7.54 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953585 (0.058):
etādṛśaṃ rūpamanantapāraṃ stotuṃ hyaśaktastu samosmi cātreḥ // GarP_3,7.55 / evaṃ stutvā hyaṅgirāśca tūṣṇīmāsa khageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953439 (0.060):
mitrādahaṃ sarvadā kiñcidūnaḥ stutvā deva sobhavattatra tūṣṇīm // / GarP_3,7.47 // / yo vasiṣṭhānantarajo marīcirbrahmanandanaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953746 (0.061):
tepi muktiṃ prayāntyāśu kimuta dhyāyinaḥ sadā // GarP_3,7.64 // / evaṃ stutvā kraturapi tūṣṇīmāsa khageśvara /
tadanantarajaḥ stotuṃ kratuḥ samupacakrame // GarP_3,7.62 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953548 (0.0):
evaṃ stutvā hyatrirapitūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadanantarajaḥ stotumaṅgirā vākyamabravīt // GarP_3,7.54 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953847 (0.051):
tadanantarajaḥ stotuṃ viśvāmitropacakrame // GarP_3,7.70 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952273 (0.053):
tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954016 (0.053):
evaṃ stutvā hariṃ mitrastūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadanantarajā tārā stotuṃ samupacakrame // GarP_3,8.4 //
kraturuvāca / / prāṇaprayāṇasamaye bhagavaṃstavaiva nāmāni saṃsṛtijaduḥ khavināśakāni /
yenaikajanmaśamalaṃ sahasaiva hitvā saṃyāti muktimamalāṃ tamahaṃ prapadye
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401135 (0.054):
BhP_03.09.015/3 te 'naika-janma-śamalaṃ sahasaiva hitvā / BhP_03.09.015/4 saṃyānty apāvṛtāmṛtaṃ tam ajaṃ prapadye
// GarP_3,7.63 // / ye bhaktyā vivaśā viṣṇo nāmamātraikadajalpakāḥ /
tepi muktiṃ prayāntyāśu kimuta dhyāyinaḥ sadā // GarP_3,7.64 //
evaṃ stutvā kraturapi tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotuṃ manurvaivasvatobravīt // GarP_3,7.65 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952229 (0.0):
evaṃ stutvā bhāratī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ śeṣaḥ prāñjaliḥ prāha keśavam // GarP_3,6.43 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952271 (0.0):
evaṃ stutvā saśeṣastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953056 (0.0):
evaṃ stutvāniruddhastu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajaḥ stotraṃ manaḥ svāyaṃbhuvobravīt // GarP_3,7.26 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953590 (0.0):
etādṛśaṃ rūpamanantapāraṃ stotuṃ hyaśaktastu samosmi cātreḥ // GarP_3,7.55 / evaṃ stutvā hyaṅgirāśca tūṣṇīmāsa khageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952419 (0.038):
evaṃ stutvā vāruṇī tu tūṣṇīmāsa khageśvara / / tadanantarajā brāhmī sauparṇī hyupacakrame // GarP_3,6.53 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953064 (0.061):
tadanantarajaḥ stotraṃ manaḥ svāyaṃbhuvobravīt // GarP_3,7.26 // / svāyaṃbhuva uvāca / / stotuṃ hyanupraviśatopi na garbhaduḥ khaṃ tasmādahaṃ paramapūjyapadaṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953692 (0.061):
saṃśayotra // GarP_3,7.61 // / evaṃ stutvā tu pulahastūṣṇīmāsa tadā khaga /
vaivalasvata uvāca / / sohaṃ hi karmakaraṇe nirataḥ sadaiva strīṇāṃ bhoge ca nirataśca gude
pramattaḥ / / jihvendriye ca niratastava darśane ca samyagvirāgasahitaḥ paramo dareṇa //
GarP_3,7.66 // / māṃsāsthimajjarudhiraiḥ sahite ca dehe bhaktiṃ sadaiva bhagavannapi
taskare ca / / gurvagnibāḍabagavādiṣu satsu duḥ khātsamyagviraktimupayāmi sahasva nityam
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21317925 (0.060):
valmīkajananādiṣvadibhuteṣu usāteṣu ca dṛṣeṣu satsu / tatsūcitaduritaśāntyādikāmo 'māvāsyāyāṃniśāyāṃ rātryāṃmuhūrtadvayādūrdhvam
// GarP_3,7.67 // / lokānuvādaśravaṇe paramā ca śaktirnārāyaṇasya namane na ca mesti śaktiḥ /
lokānuyānakaraṇe paramā ca śaktiḥ kṣetrādimārgagamane paramā hyaśaktiḥ //
GarP_3,7.68 // / vaiśyādikeṣu dhanikeṣu parā ca śaktiḥ sadbrāhmaṇeṣvapi na śaktiraho murāre
// GarP_3,7.69 // / vaivasvatamanurdevaṃ stutvā tūṣṇīṃ babhūva ha /
tadanantarajaḥ stotuṃ viśvāmitropacakrame // GarP_3,7.70 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953701 (0.051):
tadanantarajaḥ stotuṃ kratuḥ samupacakrame // GarP_3,7.62 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952867 (0.057):
evaṃ stutvā sa dakṣastu tūṣṇī meva babhūva ha / / tadanantarajaḥ stotuṃ bṛhaspatirupākramīt // GarP_3,7.16 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952273 (0.061):
tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
viśvāmitra uvāca / / na dhyāte caraṇāṃbuje bhagavato saṃdhyāpi nānuṣṭhitā
jñānadvārakapāṭapāṭanapaṭurdharmopinopārjitaḥ /
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24421694 (0.031):
svarga-dvāra-kapāṭa-pāṭana-paṭur dharmo 'pi nopārjitaḥ |
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4990743 (0.064):
*{4/20: E6: bahir}* / *{4/21: E2: eva, karmārtham upārjito 'pi vrīhivrīhir eva, tasmān}*
antarvyāphamalābhighātakaraṇe paṭvī śrutā te kathā no deva śravaṇena pāhi
bhagavanmāmatritulyaṃ sadā // GarP_3,7.71 //
viśvāmitraṛṣistvevaṃ stutvā tūṣṇīṃ babhūva ha /
bhṛgunāradakṣāṃśca vihāya brahmaputrakāḥ // GarP_3,7.72 //
saptasaṃkhyā vasiṣṭhādyā viśvāmitrastathaiva ca / / vaivasvatamanustvete parasparasamāḥ smṛtāḥ // GarP_3,7.73 //
vahnerapyavarā nityaṃ kiñcinmitrādguṇādhikāḥ /
tadanantajastotraṃ vakṣye śṛṇu khageśvara // GarP_3,7.74 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359008 (0.034):
ataḥ paraṃ kimarthaṃ te kathayāmi khageśvara // GarP_2,32.130 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīdṛ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24976757 (0.056):
ato bhaktaḥ pravahetyeva saṃjñāmavāpa vīndra prakṛtaṃ taṃ śṛṇu tvam // / GarP_3,28.149 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974080 (0.059):
itaḥ paraṃ pravakṣyāmi tāratamyaṃ śṛṇu prabho // GarP_3,27.40 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe utta dṛ tṛ dṛ brahma dṛ
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24947393 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe sūtaśaunakasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe / brahmakāṇḍe sāttvikādipurāṇavibhāganamyānamyadevavibhāgādiviṣayanirūpaṇaṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959182 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961735 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhāratyā
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965870 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe bhagavataḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971364 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe devī
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355383 (0.005):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355862 (0.005):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357252 (0.005):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359589 (0.005):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pratakalpe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955986 (0.005):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693682 (0.009):
purāṇaṃ gāruḍaṃ vyāsaḥ purāsau me 'bravīdidam // GarP_1,1.35 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye karmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694527 (0.009):
garuḍoktaṃ gāruḍaṃ hi śṛṇu rudra ! madātmakam // GarP_1,2.59 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695704 (0.009):
dhruvasyānvayasambhūto manuṣyastvaṃ bhaviṣyasi // GarP_1,5.38 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704493 (0.009):
evaṃ maṇḍalānāṃ dvādaśakaṃ krameṇa pūjyam // GarP_1,26.4 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe ācārakāṇḍe karanyāsādinirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6710614 (0.009):
baliṃ dattvā dvijān bhojya caṇḍaṃ prācyai visarjayet // GarP_1,42.25 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6716614 (0.009):
mriyamāṇeṣu vipreṣu brahmahā sa tu garhitaḥ // GarP_1,51.34 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717726 (0.009):
abhīṣāhāḥ sakāśmīrā udakparveṇa kīrtitāḥ // GarP_1,55.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717996 (0.009):
tamasā parvato vyāptastamo 'pyaṇḍakaṭāhataḥ // GarP_1,56.21 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6719203 (0.009):
āśleṣā kṛttikā rudra ! prasthāne maraṇapradāḥ // GarP_1,59.49 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6720150 (0.009):
ṣaṣṭhivarṣāyuṣaṃ kuryādāyūrekhā tu mānavam // GarP_1,63.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe jyotiḥ
kṛṣṇagaruḍasaṃvāde devādistutitattattāratamyanirūpaṇaṃ nāma saptamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 8
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697031 (1.788):
sarasvatyāśca pūjanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 8
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697251 (0.010):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / viṣṇupūjopayogivajranābhamaṇḍalanirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341363 (0.010):
śrīkṛṣṇa garuḍasaṃvāde śrāddhakartrātmaśrāddhayornirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696633 (0.011):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / uttānapādavaṃśādivarṇanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339408 (0.011):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargamāhātmyanirūpaṇaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952563 (0.011):
tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695718 (0.012):
prajākartrādisṛṣṭirnāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337481 (0.012):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde varṣakṛtyayamalokamārgayātanādinirūpaṇaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951436 (0.012):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697439 (0.013):
viṣṇudīkṣānidṛ nāma navamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342419 (0.013):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde rājakṛtavṛṣotsargakriyādinirūpaṇaṃ nāma navamo / 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954591 (0.013):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe tṛtī utta brahmakāṇḍe / devakṛtaviṣṇustutidevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697566 (0.014):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / lakṣmyarcananirūpaṇaṃ nāma daśamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343742 (0.014):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde śrāddhasya tṛptidatvādinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955351 (0.014):
pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695225 (0.014):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / sṛṣṭivarṇanaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335355 (0.014):
nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950698 (0.014):
brahmakāṇḍe guṇavaiṣamyabhedabrahmadehasvarūpaguṇasāmyanirūpaṇaṃ nāma / caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694679 (0.014):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / viṣayanirūpaṇaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332841 (0.014):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
kratoranantaraṃ jāto mitro (śro) nāma khageśvara /
nārāyaṇaṃ jagadyoniṃ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,8.1 // / mitra uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951456 (0.063):
svesve hyāyatane svāṅge tadarthaṃ ca khageśvara // GarP_3,6.1 // / hariṃ nārāyaṇaṃ samyak stotuṃ samupacakrire /
natosmyajñastvaccaraṇāravindaṃ bhavacchidaṃ svastyayanaṃ bhavacchide /
veda svayaṃ bhagavānvāsudevo nāhaṃ nāgnirna tridevā munīndrāḥ //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17819159 (0.054):
sarva bhoga niḥspṛhāḥ | aham eva bhagavān vāsudevaḥ sarvātmā na
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18462083 (0.054):
sarva-bhoga-niḥspṛhāḥ | aham eva bhagavān vāsudevaḥ sarvātmā na
GarP_3,8.2 // / athāpare bhāgavatapradhānā yadā na jānīyurathāpare kutaḥ /
māṃ pāhi nityaṃ paratopyadhīśa viśvāmitrānnyūna eveti nityam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10295239 (0.052):
12,090.014a kiṃ chidraṃ ko 'nuṣaṅgo me kiṃ vāsty avinipātitam / 12,090.014c kuto mām āsraved doṣa iti nityaṃ vicintayet
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22473151 (0.064):
Nar_10.84.11-2 pramuditahṛdayaḥ puraṃ prayātaḥ pavanapureśvara! pāhi māṃ / gadebhyaḥ // / Nar_10.85.1-1 tato magadhabhūmṛtā ciranirodhasaṃkleśitaṃ
ahaṃ parjanyārdviguṇa eva nityamato mama stavane nāsti śaktiḥ //
GarP_3,8.3 // / evaṃ stutvā hariṃ mitrastūṣṇīmāsa tadā khaga /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953696 (0.0):
evaṃ stutvā tu pulahastūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadanantarajaḥ stotuṃ kratuḥ samupacakrame // GarP_3,7.62 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951985 (0.034):
śatairguṇaiḥ sarvadā nyūnatāsti ato hare dayayā māṃ ca pāhi // GarP_3,6.29 / evaṃ stutvā hariṃ sā tu tūṣṇīmāsa khagaśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953490 (0.048):
evaṃ stutvā marīcistu tūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadatantarajohyatrirastāvītprāñjalirharim // GarP_3,7.51 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953545 (0.051):
evaṃ stutvā hyatrirapitūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadanantarajaḥ stotumaṅgirā vākyamabravīt // GarP_3,7.54 //
tadanantarajā tārā stotuṃ samupacakrame // GarP_3,8.4 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953546 (0.053):
evaṃ stutvā hyatrirapitūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadanantarajaḥ stotumaṅgirā vākyamabravīt // GarP_3,7.54 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953697 (0.053):
evaṃ stutvā tu pulahastūṣṇīmāsa tadā khaga / / tadanantarajaḥ stotuṃ kratuḥ samupacakrame // GarP_3,7.62 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952746 (0.059):
tadanantarajā stotuṃ ratiḥ samupacakrame // GarP_3,7.10 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953304 (0.060):
tadanantarajā stotuṃ prasūtirupacakrame // GarP_3,7.40 //
tārovāca / ananyena tu bhāvena bhaktiṃ kurvanti ye dṛḍhām /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15412994 (0.015):
BhP_03.25.022/1 mayy ananyena bhāvena bhaktiṃ kurvanti ye dṛḍhām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661622 (0.024):
ajāta śatravaḥ śāntāḥ sādhavaḥ sādhu bhūṣaṇāḥ // BhP_03.25.021 // / mayy ananyena bhāvena bhaktiṃ kurvanti ye dṛḍhām /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102239 (0.024):
śrī kapila devahūti saṃvāde (3.25.22) / mayy ananyena bhāvena bhaktiṃ kurvanti ye dṛḍhām |
tvatkṛte tyaktakarmāṇastyaktasvajanabāndhavāḥ // GarP_3,8.5 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413004 (0.0):
BhP_03.25.022/2 mat-kṛte tyakta-karmāṇas tyakta-svajana-bāndhavāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661629 (0.0):
mayy ananyena bhāvena bhaktiṃ kurvanti ye dṛḍhām / / mat kṛte tyakta karmāṇas tyakta svajana bāndhavāḥ // BhP_03.25.022 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102246 (0.0):
mayy ananyena bhāvena bhaktiṃ kurvanti ye dṛḍhām | / mat kṛte tyakta karmāṇas tyakta svajana bāndhavāḥ // Hbhv_10.73 //
tvadāśrayāṃ kathāṃ śrutvā (dṛṣṭvā) śṛṇvanti kathayanti ca /
tathaite sādhavo viṣṇo sarvasaṃgavivarjitāḥ // GarP_3,8.6 //
tanmadhye patitāṃ pāhi sadā mitrasamāṃ prabho /
tārānantarajaḥ prāha nirṛtiśca khageśvara // GarP_3,8.7 //
nirṛtiruvāca / / yogena tvayyarpitayā ca bhaktyā saṃyānti lokāḥ paramāṃ gatiṃ ca /
āsevayā sarvaguṇādhikānāṃ jñānena vairāgyayutenadave // GarP_3,8.8 //
cittasya nigraheṇaiva viṣṇoryānti paraṃ padam /
ato māṃ pāhi dayayā sadā tārāsamaṃ prabho /
tadanantarajā stotuṃ prāvahī taṃ pracakrame // GarP_3,8.9 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953304 (0.033):
ato na jāne tava sadguṇāṃśca bhṛgorahaṃ sarvadaivaṃ samosmi // GarP_3,7.39 / tadanantarajā stotuṃ prasūtirupacakrame // GarP_3,7.40 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952691 (0.044):
āhaṅkārika evaṃ tu stutvā tūṣṇīṃbabhūva ha / / tadanantarajā stotuṃ śacī vacanamabravīt // GarP_3,7.7 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952273 (0.045):
tadanantarajo vīśaḥ stotuṃ samupacakrame // GarP_3,6.45 //
pravāhyuvāca / / sutāḥ prasaṃgena bhavanti vīryāttava prasādātparamāḥ sampadaśca /
yā hyuttamaślokarasāyanāḥ kathāstatsevanādāstvapavargavartmani //
GarP_3,8.10 // / bhaktirbhavetsarvadā devadeva sadāpyahaṃ nirṛteḥ sāmyameva /
saharbhāṣyakomitraḥ tkayītāraḥ prakīrtitāḥ // GarP_3,8.11 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6764075 (0.016):
śvetāstāmrāvabhāsāśca nāmataḥ saptadhā tu te // GarP_1,165.6 // / antrādā udarāveṣṭā hṛdayādā mahāgudāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782742 (0.016):
śleṣmāntakastathā śelurbahuvāraśca kathyate // GarP_1,204.40 // / sunandakaḥ kakudbhadraṃ chatrākī chatrasaṃjñakā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6703809 (0.034):
vartulaṃ cintayevdyoma bhutaśuddhirudāhṛtā // GarP_1,23.51 // / guṇayo gururbojaguruḥ śaktayanantau ca dharṃmakaḥ /
koṇādhipo nirṛtiśca prāvahī pravahapriyā / / catvāra ete parjanyāttriguṇāḥ parikīrtitāḥ // GarP_3,8.12 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951030 (0.045):
sūryeṣu dvādaśasveko mitrastārā guroḥ priyā / / koṇādhipo nirṛtiśca pravahapriyā // GarP_3,5.26 //
tadanantarajānvakṣye tāñchṛṇu tvaṃ khageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974645 (0.0):
garutmadaṃśo vijñeyaḥ kāmendrābhyāṃ daśādhamaḥ // GarP_3,28.36 // / tadanantarajānvakṣye śṛṇu vīndra samāhitaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974373 (0.003):
yathā mayocyate vīndra tathā jānīhi nānyathā / / tadanantarajānvakṣye śṛṇu kāśyapajottama // GarP_3,28.16 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954452 (0.023):
tvaṣṭuḥ putrī kaśerūśca tāsāṃ madhye guṇādhikā / / tadanantarajānvakṣye śṛṇu samyak khageśvara // GarP_3,9.17 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961755 (0.024):
śrīkṛṣṇa uvāca / / athānantarajānvakṣye śṛṇu pakṣīndrasattama /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24960779 (0.034):
etasya śravaṇādeva mokṣaṃ yānti na saṃśayaḥ / / tadanantarajānvakṣye śṛṇu pakṣīndrasattama // GarP_3,16.80 //
pravāhabhāryānantarajo viṣvaksenothapārṣadaḥ /
vāyuputro mahābhāgaḥ hariṃ stotuṃ pracakrame // GarP_3,8.13 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951992 (0.055):
bhāratī tu tadā stotuṃ hariṃ samupacakrame // GarP_3,6.30 //
viṣvaksena uvāca / / bhagavānmokṣadaḥ kṛṣṇaḥ pūrṇānando sadāyadi /
yadi syātparamā bhaktirhya parokṣatvasādhanā // GarP_3,8.14 //
tathā svagurumārabhya brahmānteṣu ca sādhuṣu /
tadyogyatānusāreṇa bhaktirniṣkapaṭā yadi // GarP_3,8.15 //
tulasyādiṣu jīveṣu yadi syātprītiraṇḍaja /
saṃsmṛtiśca tadā nāśī bhūyādeva na saṃśayaḥ // GarP_3,8.16 //
evaṃ stuttvā mahābhāgo viṣvakse no mahāprabho /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6772608 (0.035):
tallopātpādayārnaṃśyetsakṣepye cātra saṃśayaḥ // GarP_1,177.56 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782166 (0.036):
kṛmijālaṃ pātayati sakalaṃ nātra saṃśayaḥ // GarP_1,203.2 // / gojaṅganābhipātaḥ syādguñjāmūlasya bhakṣaṇāt // GarP_1,203.3 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750740 (0.044):
sanadvājātkulirjāto 'nañjanastu kuleḥ sutaḥ // GarP_1,138.53 // / anañjanācca kulajittasyāpi cādhinemikaḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28628624 (0.049):
tadanye cāpyunnatāḥ pṛthivīpradeśāḥ, te 'pi sarve yena rājā / mahāprabhastenābhinatāḥ / ye ca puṣpavṛkṣāḥ phalavṛkṣāḥ patravṛkṣā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6715087 (0.051):
prataḥ snānena pāpāni dhūyante nātra saṃśayaḥ // GarP_1,50.6 // / na ca snānaṃ vinā puṃsāṃ prāśastyaṃ karma saṃsmṛtam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750348 (0.051):
bṛhadaśvastuśāvastāttatputraḥ kuvalāśvakaḥ // GarP_1,138.21 // / dhundhumāro hi vikyāto dṛḍhaśvaścatato 'bhavat /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6764075 (0.056):
śvetāstāmrāvabhāsāśca nāmataḥ saptadhā tu te // GarP_1,165.6 // / antrādā udarāveṣṭā hṛdayādā mahāgudāḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961457 (0.058):
anyagātvaṃ dvitīyesminbhaviṣyati na saṃśayaḥ // GarP_3,17.27 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974518 (0.059):
ataḥ kuśa iti prokto jānakīnandanaḥ prabhuḥ // GarP_3,28.27 // / indradyumnaḥ puredrastu gādhī vālī tathārjunaḥ /
tūṣṇīṃ babhūva garuḍa prāñjalirnamrakandharaḥ /
mitrādahaṃ nyūna eva nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,8.17 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6778526 (0.0):
dhyāto 'rcitaḥ stuto vāpi nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,193.17 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24972824 (0.0):
prāpnotyeva na saṃdeho nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,26.90 // / śrīnivāsasya tīrthasya pūrve syādindratīrthakam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24973136 (0.0):
paṭṭābhiṣikto bhavati nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,26.110 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774624 (0.024):
raktapittaṃ vinaśyettu nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,183.9 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955919 (0.031):
brahmaṇastāvadevāsti nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,11.43 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774826 (0.033):
pānādarśoharaṃ syācca nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,184.2 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961593 (0.033):
sarvāsāṃ svāpa eva syānnātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,17.38 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24960494 (0.035):
devāveśo bhavettasya nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,16.59 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6699089 (0.040):
prāpnuyuste ca tadrūpaṃ nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,14.11 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18847036 (0.040):
dvādaśābdāni tuṣyanti nātra kāryā vicāraṇā // RKV_79.7 // / || iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871234 (0.040):
mucyate sarvapāpebhyo nātra kāryā vicāraṇā // RKV_143.17 // / || iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884503 (0.040):
mucyate sarvapāpebhyo nātra kāryā vicāraṇā // RKV_172.90 // / || iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885636 (0.040):
dvayoḥ puṇyamavāpnoti nātra kāryā vicāraṇā // RKV_176.33 // / || iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18890320 (0.040):
śivalokaṃ mṛto yāti nātra kāryā vicāraṇā // RKV_185.3 // / || iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18903572 (0.040):
mucyate sarvapāpebhyo nātra kāryā vicāraṇā // RKV_214.18 // / || iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361784 (0.042):
nivasennākaloke ca nātra kāryā vicāraṇā // GarP_2,35.16 //
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20900980 (0.053):
tataḥ siddho bhaven mantrī nātra kāryā vicāraṇā // MBhT_5.15 / śrīcaṇḍikovāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774199 (0.056):
durbalaśca bhavetsthūlo nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,182.7 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957292 (0.058):
tamasyandhepi saṃsāre nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,12.80 // / sarveṣāmuttamonte yaḥ kalireva na saṃśayaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6777024 (0.058):
takrānnapānato rudra nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,190.14 //
iti śrīgā ma u tṛ dha viṣṇustutirdevatāramyādi aṣṭamo 'dhyāyaḥ
śrīgaruḍamahāpurāṇam 9 / śrīgaruḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958430 (0.0):
brahmakāṇḍe devotpattinirūpaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 14 / śrīgaruḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697251 (0.008):
viṣṇupūjopayogivajranābhamaṇḍalanirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341366 (0.008):
śrīkṛṣṇa garuḍasaṃvāde śrāddhakartrātmaśrāddhayornirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351584 (0.009):
nāma trayoviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 24 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955351 (0.011):
pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354908 (0.011):
pretatvahetutannivṛttyupāyanirūpaṇaṃ nāma saptaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 28 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952563 (0.011):
tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337483 (0.012):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde varṣakṛtyayamalokamārgayātanādinirūpaṇaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339410 (0.012):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargamāhātmyanirūpaṇaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342421 (0.012):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde rājakṛtavṛṣotsargakriyādinirūpaṇaṃ nāma navamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343744 (0.012):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde śrāddhasya tṛptidatvādinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344408 (0.012):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde mṛtasya dharmamātrānuyāyitvanirūpaṇaṃ nāma dvādaśo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 13 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344805 (0.012):
trayodaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 14 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345590 (0.012):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde godānavṛṣotsargadaśadānabhūridānādinirūpaṇaṃ nāma / caturdaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 15
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348982 (0.012):
dehāṃntaraprāptinirūpaṇaṃ nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349660 (0.012):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 21 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14350171 (0.012):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde svapnādhyāyo nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351335 (0.012):
nirūpaṇaṃ nāma dvāviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 23 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359028 (0.012):
jantūtpattitadgadhātvādivibhāgabhuvanādivibhāgavarṇanaṃ nāma dvātriṃśo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 33 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368441 (0.012):
nāmāṣṭacatvāriṃśattamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 49 / garuḍa uvāca /
ajānajasvarūpaṃ ca brūhi kṛṣṇa mahāmate /
tadanyāṃśca krameṇeva vaktuṃ kṛṣṇa tvamarhasi // GarP_3,9.1 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948959 (0.048):
sthitau tatra nimittaṃ ca brūhi kṛṣṇa mama prabho // GarP_3,3.21 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
śrīkṛṣṇa uvāca / / ajānākhyā devatāstu tattaddevakule bhavāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344558 (0.036):
etanme saṃśayaṃ deva cchettumarhasyaśeṣataḥ // GarP_2,13.10 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344665 (0.036):
etanme saṃśayaṃ deva cchetumarhasyaśeṣataḥ // GarP_2,13.17 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361606 (0.054):
kena sā melyate mātā etat kathaya me prabho // GarP_2,35.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948960 (0.054):
sthitau tatra nimittaṃ ca brūhi kṛṣṇa mama prabho // GarP_3,3.21 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975309 (0.057):
dvayostyāgaṃ kīdṛśaṃ me vadasva tyāgātsukhaṃ kīdṛśaṃ me vadasva // / GarP_3,28.74 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340916 (0.061):
kriyāḥ katividhāḥ proktā vadaitatsarvameva me // GarP_2,8.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975515 (0.062):
tayormadhye grāhyabhāryāṃ vada tvamagrāhyabhāryāṃ cāpi samyagvada tvam // / GarP_3,28.84 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961125 (0.062):
garuḍenaivamuktastamuvāca madhusūdanaḥ // GarP_3,17.2 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955080 (0.063):
iti tadvacanaṃ śrutvā kṛṣṇo vacanamabravīt // GarP_3,10.38 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / brahmoktasya mayoktasya vivādo nāsti sarvathā /
ajānadevatāstā hi tebhyogyāḥ karmadevatāḥ // GarP_3,9.2 //
virādhaścārudeṣṇaśca tathā citrarathastathā / / dhṛtarāṣṭraḥ kiśoraśca hūhūrhāhāstathaiva ca // GarP_3,9.3 //
vidyādharaścograseno viśvāvasuparāvasū / / citrasenaśca gopālo balaḥ pañcadaśa smṛtāḥ // GarP_3,9.4 //
evamādyaśca gandharvāḥ śatasaṃkhyāḥ khageśvara / / ajānajasamā jñeyā muktau saṃsāra eva ca // GarP_3,9.5 //
ajñānajāstu me devāḥ karmajebhyaḥ śatāvarāḥ /
ghṛtācī menakā raṃbhā urvaśī ca tilottamā // GarP_3,9.6 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26790118 (0.042):
atha kiṃ bahunoktena % sarvaṃ tatra pratiṣṭhitam // BrP_68.59 // / ghṛtācī menakā rambhā $ sahajanyā tilottamā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11061434 (0.042):
atha kiṃ bahunoktena sarvaṃ tatra pratiṣṭhitam // BrP_68.59 // / ghṛtācī menakā rambhā sahajanyā tilottamā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26758878 (0.042):
viśvācī ca ghṛtācī ca % urvaśy atha tilottamāḥ // BrP_32.99 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11030207 (0.042):
viśvācī ca ghṛtācī ca urvaśy atha tilottamāḥ // BrP_32.99 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904372 (0.045):
rambhā vā karkaśā vātha urvaśyatha tilottamā / / ghṛtācī menakā vāpi yatra vā bhavato ruciḥ // MarkP_1.33 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10801013 (0.045):
ahalyā menakā rambhā ghṛtācī corvaśī tathā / / tilottamā tathā cānyā saritaḥ sāgarāś ca vai // RKS_40.37 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26858081 (0.051):
kaṇḍuḥ paramatejasvī % śāpaṃ dāsyati duḥsaham // BrP_178.21 // / urvaśī menakā rambhā $ ghṛtācī puñjikasthalā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11129390 (0.051):
kaṇḍuḥ paramatejasvī śāpaṃ dāsyati duḥsaham // BrP_178.21 // / urvaśī menakā rambhā ghṛtācī puñjikasthalā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19730778 (0.054):
02,007.021a tathaivāpsaraso rājan gandharvāś ca manoramāḥ / 02,007.021a*0087_01 **** **** rambhorvaśy atha menakā / 02,007.021a*0087_02 ghṛtācī pañcacūḍā ca vipracittipurogamāḥ
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165746 (0.057):
urvaśī caiva rambhā ca $ ghṛtācī pūrvacittyapi & / tilottamā ca viśvācī % anyāścāpsarasaḥ śubhāḥ \
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175822 (0.057):
ete cānye ca gandharvā jagurmadhurakaṇṭhinaḥ // SkP_25.10 // / urvaśī caiva rambhā ca ghṛtācī pūrvacittyapi / / tilottamā ca viśvācī anyāścāpsarasaḥ śubhāḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10782582 (0.062):
urvaśī ca tathā rambhā ahalyā ca tilottamā // RKS_20.19 // / ghṛtācī menakā caiva citrarekhā ca śālinī /
suketuḥ śabarī caiva mañjughoṣā ca piṅgalā / / ityādikaṃ yakṣaratnaṃ saha saṃparikīrtitam // GarP_3,9.7 //
ajānajasamā hyete karmajebhyaḥ śatāvarāḥ / / viśvāmitro vasiṣṭhaśca nāradaścyavanastathā // GarP_3,9.8 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871677 (0.052):
marīciratryaṅgirasau pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ // RKV_146.22 // / pracetāśca vasiṣṭhaśca bhṛgurnārada eva ca / / cyavano gālavaścaiva vāmadevo mahāmuniḥ // RKV_146.23 //
utathyaśca muniścaitāndrājapitvā khageśvara / / ṛṣayaśca mahātmāno hyajānajasamāḥ smṛtāḥ // GarP_3,9.9 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13784598 (0.063):
te ca sarve maharṣayaḥ HV_35.63b / te ca sarve yathāveśma HV_66.40a
śatarciḥ kaśyapo jñeyo madhyamaśca parāśaraḥ / / pāvamānyaḥ pragāthaśca kṣudrasūktaśca devalaḥ // GarP_3,9.10 //
gṛtsamado hyāsuriśca bharadvājotha mudgalaḥ / / uddālako hyṛ śṛṅgaḥ śaṅkhaḥ satyavratastathā // GarP_3,9.11 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954407 (0.048):
bhārgavaścāpnavānaśca māṇḍūkeyastathaiva / / maṇḍkaścaiva jābacaliḥ vītihavyastathaiva ca // GarP_3,9.14 // / gṛtsamadaḥ śaunakaśca ityādyā ṛṣayaḥ smṛtāḥ /
suyajñaścaiva bābhravyo māṇḍūkaścaiva bāṣkalaḥ / / dharmācāryastathāgastyo dālbhyo dārḍhyacyutastathā // GarP_3,9.12 //
kavaṣo haritaḥ kaṇvo virūpo musalastathā / / viṣṇuvṛddhaśca ātreyaḥ śrīvatso vatsaletyapi // GarP_3,9.13 //
bhārgavaścāpnavānaśca māṇḍūkeyastathaiva / / maṇḍkaścaiva jābacaliḥ vītihavyastathaiva ca // GarP_3,9.14 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4867365 (0.025):
nandinyai ca subhāgyai ca sumaṅgalyai ca bhārgava //AP_263.015cd/ / 1 sa caturthīkanāmneti pāṭhaḥ sādhuḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644669 (0.046):
[k: Before the ref. D6 T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k] / {śaunaka uvāca}
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8504906 (0.046):
hiraṇyanābhaḥ kauśilyo laugākṣiḥ kusumistathā / / laṅgalī śālihotraśca śaktirājaśca bhārgavaḥ // BndP_1,33.8 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954370 (0.048):
pāvamānyaḥ pragāthaśca kṣudrasūktaśca devalaḥ // GarP_3,9.10 // / gṛtsamado hyāsuriśca bharadvājotha mudgalaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13854963 (0.054):
śaunakādyās tu munayaḥ HV_113.84*1548:1a / śaunako janamejaya HV_22.12b / śaubhaś ca dṛḍhadhanvanā HV_97.6d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16451223 (0.055):
śaunakād yair hi saṃkṣepād **HV_App.I,42B.3071**235:34a / śaunako janamejaya HV_22.12b / śaubhaś ca dṛḍhadhanvanā HV_97.6d
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10674473 (0.063):
(PB 14.9.31) dvaigataṃ bhavati / (PB 14.9.32) dvigad vā etena bhārgavo dviḥ svargaṃ lokam agacchad āgatya
gṛtsamadaḥ śaunakaśca ityādyā ṛṣayaḥ smṛtāḥ / / eteṣāṃ śravaṇādeva hariḥ prīṇāti sarvadā // GarP_3,9.15 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954370 (0.061):
pāvamānyaḥ pragāthaśca kṣudrasūktaśca devalaḥ // GarP_3,9.10 // / gṛtsamado hyāsuriśca bharadvājotha mudgalaḥ /
bruve dvyaṣṭasahasraṃ ca śṛṇu tārkṣya mama striyaḥ /
agniputrāstu yaddvyaṣṭasahasrañca mama striyaḥ /
ajānajasamā hyetā (te) nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,9.16 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10852199 (0.036):
te yānti paramaṃ lokaṃ nātra kāryā vicāraṇā // RKS_109.164 // / samā sahasrāṇi mṛto jale hi yo vai nimagnaḥ patane ca ṣoḍaśa /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774624 (0.038):
raktapittaṃ vinaśyettu nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,183.9 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24960494 (0.040):
devāveśo bhavettasya nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,16.59 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774826 (0.041):
pānādarśoharaṃ syācca nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,184.2 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961593 (0.041):
sarvāsāṃ svāpa eva syānnātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,17.38 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24973135 (0.043):
paṭṭābhiṣikto bhavati nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,26.110 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955919 (0.043):
brahmaṇastāvadevāsti nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,11.43 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957227 (0.054):
te sarve hyasurā jñeyā nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,12.75 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774200 (0.058):
durbalaśca bhavetsthūlo nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,182.7 // / śarkarāmadhusaṃyuktaṃ navanītaṃ balī lihet /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361784 (0.061):
nivasennākaloke ca nātra kāryā vicāraṇā // GarP_2,35.16 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6776912 (0.062):
pītaṃ vidradhinutsyācca nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,190.6 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774240 (0.062):
lomāni śātayatyeva nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,182.10 // / mālūrasya rasaṃ gṛhya jalaukāṃ tatra peṣayet /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6777363 (0.062):
gṛhṇīyāllepato vāpi nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,191.4 // / puṣyeśvetārkamūlantu pītaṃ śītena vāriṇā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24960573 (0.062):
kaṣṭabhaṅgaḥ kalilayo nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,16.64 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6778525 (0.063):
dhyāto 'rcitaḥ stuto vāpi nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,193.17 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954234 (0.063):
mitrādahaṃ nyūna eva nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,8.17 // / iti śrīgā ma u tṛ dha viṣṇustutirdevatāramyādi aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24972823 (0.063):
prāpnotyeva na saṃdeho nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,26.90 // / śrīnivāsasya tīrthasya pūrve syādindratīrthakam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6699089 (0.063):
prāpnuyuste ca tadrūpaṃ nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,14.11 //
tvaṣṭuḥ putrī kaśerūśca tāsāṃ madhye guṇādhikā /
tadanantarajānvakṣye śṛṇu samyak khageśvara // GarP_3,9.17 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954157 (0.023):
catvāra ete parjanyāttriguṇāḥ parikīrtitāḥ // GarP_3,8.12 // / tadanantarajānvakṣye tāñchṛṇu tvaṃ khageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974373 (0.027):
yathā mayocyate vīndra tathā jānīhi nānyathā / / tadanantarajānvakṣye śṛṇu kāśyapajottama // GarP_3,28.16 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974645 (0.044):
garutmadaṃśo vijñeyaḥ kāmendrābhyāṃ daśādhamaḥ // GarP_3,28.36 // / tadanantarajānvakṣye śṛṇu vīndra samāhitaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24960777 (0.047):
etasya śravaṇādeva mokṣaṃ yānti na saṃśayaḥ / / tadanantarajānvakṣye śṛṇu pakṣīndrasattama // GarP_3,16.80 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961753 (0.058):
śrīkṛṣṇa uvāca / / athānantarajānvakṣye śṛṇu pakṣīndrasattama /
ājānebhyastu pitaraḥ saptabhyonye śatāvarāḥ / / tathādhikā hi pitara iti vedavidāṃ matam // GarP_3,9.18 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330471 (0.048):
prayogavidhinā brahmā viśvaṃ cāpyupajīvanām / / apasavyādito brahmā pitaro devadevatāḥ // GarP_2,2.20 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950223 (0.053):
evaṃ layastu jñātavyo hṛdi tattvārthavodibhiḥ // GarP_3,4.44 // / evaṃ guṇatrayāṇāṃ ca miśritattvātkhageśvara /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966465 (0.057):
evameva hi doṣāścāpyūhanīyāḥ khageśvara // GarP_3,22.33 // / durlakṣaṇaiḥ sadā vīndra saṃśrutaistattvavidbhavet /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6732132 (0.062):
pradānaśaktāḥ sakalepsitānāṃ vimuktidā ye 'nabhisaṃhiteṣu // GarP_1,89.29 / tṛpyantu te 'sminpitaraḥ samastā icchāvatāṃ ye pradiśanti kāmān /
tadanantarājānvakṣye śṛṇu tvaṃ dvijasattama /
aṣṭābhyo devagandharvā aṣṭottaraśataṃ vinā // GarP_3,9.19 //
tebhyaḥ śataguṇānandā devapreṣyāstu mukhyataḥ /
svamukeneva devaiśca ājñāpyāḥ sarvadā gaṇāḥ // GarP_3,9.20 //
ākhyātā devagandharvāstebhyaste ca śatāvarāḥ / / tebhyastu kṣitipā jñeyā avarāśca śatairguṇaiḥ // GarP_3,9.21 //
tebhyaḥ śataguṇājñeyā mānuṣeṣūttamā gaṇāḥ / / evaṃ prāsaṃgikānuktvā prakṛtaṃ hyanusarāmyaham /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10923342 (0.039):
(chāndo. 6.2.1,3) iti ca tejo 'bannānāṃ sṛṣṭimuktvā tadeva prakṛtaṃ / sadīkṣitṛ, tāni ca tejo 'bannāni, devatāśabdena parāmṛśyāha 'seyaṃ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24379399 (0.050):
śṛṇuśvaṃ yatpurā karma yuṣmābhiḥ prakṛtaṃ yathā / / tatsamupadiśāmyatra śrutvā tatparibudhyatām //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614770 (0.052):
pakṣī sahasrakṛtvo nayanaṃ gṛhītvā utpāṭayatu, punarmuñca (tu), na / tvevāhaṃ vārayeyam/ / 310.028. ityuktvā tāvantaḥ pakṣiṇaḥ saṃnipatitāḥ/
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27929790 (0.057):
3.1.18 snānādiṣu niyujyamānā varayitāraḥ sarvaṃ bhaviṣyatīty uktvā na
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4111382 (0.058):
yadanyattatkiṃ sādyanādi vā, nādyaḥ mānābhāvāt kāryasya / brahmananyatvanirguṇayāccetyuktvā na dvitīyaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8547815 (0.058):
yadanyattatkiṃ sādyanādi vā, nādyaḥ mānābhāvāt kāryasya / brahmananyatvanirguṇayāccetyuktvā na dvitīyaḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12680133 (0.058):
tataḥ sa śūkaraś cāhaṃ prarudat purāto mama / / kiṃ mayā prakṛtaṃ pāpam iti devy abhipṛchyatāṃ // Rm_38.751{89} //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5881169 (0.060):
atrocyate / 'akṣarasya jagadyonibhāvamuktvā hyanantaraṃ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24968067 (0.063):
susattamaṃ paramaṃ śrīnivāsaṃ drakṣye 'thāhaṃ hyārurukṣe 'calañca / / ityevamuktvā kapilākhyatīrthe sthānaṃ cakre sā svapitrā sahaiva //
evaṃ brahmādayo devā lakṣmyādyā api sarvaśaḥ // GarP_3,9.22 //
stutvā tūṣṇīṃ sthitāḥ sarve prāñjalīkṛtya bho dvija // GarP_3,9.23 //
iti stutaśca deveśo bhagavān hariravyayaḥ / / teṣāmāyatanaṃ dātuṃ manasā samacintayat // GarP_3,9.24 //
idaṃ pavitramārogyaṃ puṇyaṃ pāpapraṇāśanam / / hariprasādajanakaṃ svarūpasukhasādhanam // GarP_3,9.25 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556198 (0.031):
/ dhanyaṃ yaśasyaṃ puṇyaṃ / ca pavitraṃ pāpanāśanaṃ // [Vdha_3,352.2.1] //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3810108 (0.055):
*sūta uvāca / puṇyaṃ pavitramāyuṣyaṃ $ sarvapāpavināśanam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8849629 (0.055):
*sūta uvāca / puṇyaṃ pavitramāyuṣyaṃ sarvapāpavināśanam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14370285 (0.057):
GarP_2,49.131 //purāṇaṃ gāruḍaṃ puṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 648209 (0.063):
yathānukīrtanaṃ puṇyaṃ $ pavitraṃ pāpanāśanam / / **HV_App.I,40.173**53:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22133766 (0.063):
yathānukīrtanaṃ puṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam / **HV_App.I,40.173**53:1
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14200255 (0.063):
teṣāṃ saṃkīrtanaṃ puṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam // NarP_2,28.34 //
idaṃ tu stavanaṃ viprā na paṭhantīha mānavāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107380 (0.053):
vaiṣṇavāni tu śāstrāṇī ye śṛṇvanti paṭhanti ca | / dhanyās te mānavā loke tesāṃ kṛṣṇaḥ prasīdati // Hbhv_10.368 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122311 (0.053):
vaiṣṇavāni tu śāstrāṇī ye śṛṇvanti paṭhanti ca | / dhanyās te mānavā loke tesāṃ kṛṣṇaḥ prasīdati || RBhrs_1,2.207 ||
na śṛṇvanti ca ye nityaṃ te sarve caiva māyinaḥ // GarP_3,9.26 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107380 (0.038):
vaiṣṇavāni tu śāstrāṇī ye śṛṇvanti paṭhanti ca | / dhanyās te mānavā loke tesāṃ kṛṣṇaḥ prasīdati // Hbhv_10.368 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122311 (0.038):
vaiṣṇavāni tu śāstrāṇī ye śṛṇvanti paṭhanti ca | / dhanyās te mānavā loke tesāṃ kṛṣṇaḥ prasīdati || RBhrs_1,2.207 ||
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16399393 (0.046):
yenopāyena sundari *HV_107.78*1192:6b / ye paṭhanti ca śṛṇvanti *HV_19.33*312:3a / ye parityajya dārān svān HV_77.23c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13835940 (0.046):
yenopāyena sundari HV_107.78*1192:6b / ye paṭhanti ca śṛṇvanti HV_19.33*312:3a / ye parityajya dārān svān HV_77.23c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16917683 (0.062):
ye śṛṇvanti paṭhanti ca BrP_129.123d / ye 'śraddadhānāḥ śivaliṅgapūjāṃ BrP_157.24c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350147 (0.063):
akṣayaṃ ca pitṝṇāṃ vai prītir bhavati śāśvatī || *HV_19.33*312:2 | / ye paṭhanti ca śṛṇvanti śrāvayanti ca ye dvijān | *HV_19.33*312:3 |
nasmarantontaraṃ nityaṃ ye bhuñjanti narādhamāḥ /
tairbhuktā satataṃ viṣṭhā sadā krimiśatairyutā // GarP_3,9.27 //
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe tṛtī utta brahmakāṇḍe
devakṛtaviṣṇustutidevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697439 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / viṣṇudīkṣānidṛ nāma navamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337483 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde varṣakṛtyayamalokamārgayātanādinirūpaṇaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339410 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargamāhātmyanirūpaṇaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341366 (0.0):
śrīkṛṣṇa garuḍasaṃvāde śrāddhakartrātmaśrāddhayornirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342421 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde rājakṛtavṛṣotsargakriyādinirūpaṇaṃ nāma navamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343744 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde śrāddhasya tṛptidatvādinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344408 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde mṛtasya dharmamātrānuyāyitvanirūpaṇaṃ nāma dvādaśo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 13
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344805 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargadānadharmaputrādipraśaṃsanaṃ nāma / trayodaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 14
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345590 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde godānavṛṣotsargadaśadānabhūridānādinirūpaṇaṃ nāma / caturdaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 15
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348981 (0.0):
dehāṃntaraprāptinirūpaṇaṃ nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349660 (0.0):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 21 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14350171 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde svapnādhyāyo nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351335 (0.0):
nirūpaṇaṃ nāma dvāviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 23 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351584 (0.0):
nāma trayoviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 24 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354907 (0.0):
pretatvahetutannivṛttyupāyanirūpaṇaṃ nāma saptaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 28 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359028 (0.0):
jantūtpattitadgadhātvādivibhāgabhuvanādivibhāgavarṇanaṃ nāma dvātriṃśo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 33 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368441 (0.0):
nāmāṣṭacatvāriṃśattamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 49 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961094 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / mahālakṣmyavatārādinirūpaṇaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697251 (0.010):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe / viṣṇupūjopayogivajranābhamaṇḍalanirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954251 (0.012):
iti śrīgā ma u tṛ dha viṣṇustutirdevatāramyādi aṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9 / śrīgaruḍa uvāca /
garuḍa uvāca / / devairevaṃ stuto viṣṇurbhagavānsāttvatāṃ patiḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351584 (0.032):
nāma trayoviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 24 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14354908 (0.034):
pretatvahetutannivṛttyupāyanirūpaṇaṃ nāma saptaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 28 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24963110 (0.035):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 19 / garuḍa uvāca / / tvayoktaṃ kṛṣṇa govinda rudrācchataguṇādapi /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348982 (0.041):
dehāṃntaraprāptinirūpaṇaṃ nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341366 (0.043):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954251 (0.043):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 9 / śrīgaruḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958429 (0.043):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 14 / śrīgaruḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14366766 (0.048):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 47 / garuḍa uvāca / / bhagavandevadeveśa kṛpayā parayā vada /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343745 (0.051):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337483 (0.054):
pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339411 (0.054):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargamāhātmyanirūpaṇaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342421 (0.054):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344408 (0.054):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 13 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344805 (0.054):
trayodaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 14 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345590 (0.054):
caturdaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 15 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349660 (0.054):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 21 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14350171 (0.054):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde svapnādhyāyo nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351335 (0.054):
nirūpaṇaṃ nāma dvāviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 23 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359028 (0.054):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 33 / garuḍa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14368441 (0.054):
nāmāṣṭacatvāriṃśattamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 49 / garuḍa uvāca /
kīdṛśaṃ hyāśrayaṃ dattvaiṣāṃ viveśa mahāprabhuḥ // GarP_3,10.1 //
etadveditumicchāmi kṛṣṇakṛṣṇa mahāprabho /
samyag brūhi dayālo tvaṃ yadi macchrotramarhati // GarP_3,10.2 //
śrīkṛṣṇa uvāca / / teṣu tattveṣu bhagavānsa viveśa mahāprabhuḥ /
kṣobhayāmāsa bhagavān saṃbandhavidhuro hariḥ // GarP_3,10.3 //
adau sasarja bhagavān brahmāṇḍaṃ kana kātmakam /
pañcāśatkoṭivistīrṇaṃ yojanānāṃ samantataḥ // GarP_3,10.4 //
tadūrdhvamaṇvavayavastāvānkanakarūpakaḥ /
vartate tata ūrdhvaṃ tu pañcāśatkoṭibhūtalam // GarP_3,10.5 //
evaṃ koṭiśataṃ tasyāvayavaḥ parikīrtitaḥ / / tataśca saptāvaraṇaiḥ samatātparidhīkṛtam // GarP_3,10.6 //
kabandhāvaraṇaṃ hyādyaṃ koṭyā daśasahasrakam /
dvitīyā varaṇaṃ jñeyaṃ pāvakasya mahātmanaḥ // GarP_3,10.7 //
apāṃ daśaguṇairyuktaṃ samantātparidhī (khī) kṛtam /
tṛtīyāvaraṇaṃ jñeyaṃ harasyaiva mahātmanaḥ // GarP_3,10.8 //
daśādhikaṃ pāvakācca samantātparivāritam / / caturthāvaraṇaṃ jñeyaṃ nabhasopi mahāprabho // GarP_3,10.9 //
harāddaśaguṇairevaṃ samantātparivāritam / / pañcamāvaraṇaṃ jñeyamahaṅkārākhyamevaca // GarP_3,10.10 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954740 (0.060):
ahaṅkārāddaśaguṇaṃ samantātparivāritam / / saptamāvaraṇaṃ proktaṃ triguṇāvaraṇaṃ prabho // GarP_3,10.12 //
vyomno daśaguṇairevaṃ samantātparivāri tam / / ṣaṣṭhamāvaraṇaṃ proktaṃ mahattattvaṃ khageśvara // GarP_3,10.11 //
ahaṅkārāddaśaguṇaṃ samantātparivāritam / / saptamāvaraṇaṃ proktaṃ triguṇāvaraṇaṃ prabho // GarP_3,10.12 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954719 (0.060):
harāddaśaguṇairevaṃ samantātparivāritam / / pañcamāvaraṇaṃ jñeyamahaṅkārākhyamevaca // GarP_3,10.10 //
mahattattvāddaśaguṇairadhikaṃ parikīrtitam / / mahattattvānantaraṃ ca tamo hyāvaraṇaṃ smṛtam // GarP_3,10.13 //
mahattattvātpañcaguṇairadhikaṃ parikīrtitam / / tasmācca dviguṇaṃ jñeyaṃrajo hyāvaraṇaṃ smṛtam // GarP_3,10.14 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783172 (0.064):
dravadravyeṣu coddiṣṭaṃ dviguṇaṃ parikīrtitam // GarP_1,204.76 // / bhadradāru devakāṣṭhaṃ dāru syāddevadārukam /
tataśca dviguṇaṃ jñeyaṃ sattvāvaraṇamuttamam /
trayaścaivaṃ militvā tu ekāvaraṇamīritam // GarP_3,10.15 //
avyākṛtākhyamākāśaṃ tadanantaramīritam /
maryādārahitaścaivaṃ tatrāste hariravyayaḥ // GarP_3,10.16 //
aṣṭamāvaraṇaṃ vyomnoraṃ tarā virajā nadī /
pañcayojanavistīrṇā samantātparīdhīkṛtā // GarP_3,10.17 //
asti puṇyatamā jñeyā lokasaṃsāranāśinī /
evaṃ caturmukhenaiva tadā hṛṣyaṃ ti cāṇḍaja // GarP_3,10.18 //
te sarve virajānadyāṃ samyak snātvā visarjya ca / / liṅgadehaṃ tataḥ paścānmokṣaṃ vindanti te hareḥ // GarP_3,10.19 //
aparokṣadṛśāmevaṃ brahmaṇā saha gāminām / / virajātaraṇaṃ viddhi nānyeṣāṃ vinatāsuta // GarP_3,10.20 //
aparokṣadṛśāṃ brahmanvyāsādīnāṃ khageśvara /
virajātaraṇaṃ nāsti bhoktavyatvācca karmaṇaḥ // GarP_3,10.21 //
viriñcenaiva sākaṃ tu kalpesminnadhikāriṇām / / teṣāṃ tu niyamenaiva sarvaprārabdhasaṃkṣayaḥ // GarP_3,10.22 //
bhavatyevaṃ na saṃdeho nānyeṣāṃ sarvasaṃkṣayaḥ /
atastu virajātaraṇaṃ teṣāmeva bhavetpaṭo // GarP_3,10.23 //
virajātaraṇaṃ nāsti teṣāṃ ta (tayosta)tsaṃgināṃ tathā /
sarvārabdhakṣayo nāsti yatasteṣāṃ khagādhipa // GarP_3,10.24 //
ataśca sarvathā nāsti virajātaraṇaṃ prabho /
pralaye virajānadyā layo nāsti khageśvara // GarP_3,10.25 //
lakṣmyātmikā tu sā jñeyā liṅgadehavidāriṇī /
brahmatvayogyā ṛjavo nāma devāḥ prakīrtitāḥ // GarP_3,10.26 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27567213 (0.0):
yathākramaṃ guṇodrekāt tadanyairā viriñcataḥ | / brahmatvayogyā ṛjavo nāma devāḥ pṛthaggaṇāḥ | 1.93 |
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821751 (0.054):
niraṃśeṣu na saṃkhyāsti bahutvātvādbahudhaiva sā / / brahmatvayogyā ṛjavo nāmato 'nantaśo gaṇāḥ // PS_1,6.6 //
tepi pratyekaśaḥ saṃti hyanantāśca pṛthaggaṇāḥ /
pṛthakpṛthak ca taiḥ sākaṃ mokṣayogyāḥ khageśvara // GarP_3,10.27 //
jīvāḥ saṃti hyaneke ca pratikalpe sṛjanti te / / dvātriṃśallakṣaṇaiḥ samyagyuktā vāyutvayogyakāḥ // GarP_3,10.29 // (10.28)
aṣṭāviṃśallakṣaṇaiśca girīśapadayoginaḥ / / caturviṃśatimārabhyāṣoḍaśācca surāḥ smṛtāḥ // GarP_3,10.29 //
aṣṭakā ṛṣayaḥ proktāstadūnāścakravartinaḥ /
śatajanma samārabhya brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ // GarP_3,10.30 //
aparokṣamiti proktaṃ tathā hyārabdhasaṃkṣayaḥ / / ekena śatakalpena vāyutvaṃ yāti bho dvija // GarP_3,10.31 //
śatajanmani brahmatvaṃ yāti paścāddhareḥ padam /
catvāriṃśadbrahmakalpaṃ samārabhya khageśvara // GarP_3,10.32 //
rudrasyāpyāparokṣyaṃ syāttathā prārabdhasaṃkṣayaḥ / / ekacatvāriṃśakalpe śeṣatvaṃ yāti suvrata // GarP_3,10.33 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955048 (1.192):
pañcāśītibrahmakalpaṃ samārabhya mahāprabho / / rudrasyāpyāparokṣyaṃ syāttathā prārabdhasaṃkṣayaḥ // GarP_3,10.36 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955026 (0.047):
kalpaviṃśatimārabhya brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ // GarP_3,10.34 // / indrasyāpyāparokṣyaṃ syāttathā prārabdhasaṃkṣayaḥ /
brahmaṇā saha mokṣaṃ ca yāti samyaṅ na cānyathā /
kalpaviṃśatimārabhya brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ // GarP_3,10.34 // / indrasyāpyāparokṣyaṃ syāttathā prārabdhasaṃkṣayaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955003 (0.047):
catvāriṃśadbrahmakalpaṃ samārabhya khageśvara // GarP_3,10.32 // / rudrasyāpyāparokṣyaṃ syāttathā prārabdhasaṃkṣayaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955048 (0.047):
rudrasyāpyāparokṣyaṃ syāttathā prārabdhasaṃkṣayaḥ // GarP_3,10.36 //
brahmaṇaiva sahāyāti hariṃ nārāyaṇaṃ param // GarP_3,10.35 //
garuḍa uvāca / / pañcāśītibrahmakalpaṃ samārabhya mahāprabho /
rudrasyāpyāparokṣyaṃ syāttathā prārabdhasaṃkṣayaḥ // GarP_3,10.36 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955004 (1.192):
catvāriṃśadbrahmakalpaṃ samārabhya khageśvara // GarP_3,10.32 // / rudrasyāpyāparokṣyaṃ syāttathā prārabdhasaṃkṣayaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955026 (0.047):
kalpaviṃśatimārabhya brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ // GarP_3,10.34 // / indrasyāpyāparokṣyaṃ syāttathā prārabdhasaṃkṣayaḥ /
iti śrutaṃ mayā brahmanbrahmaṇoktaṃ hareḥ priyāt /
itthaṃ tvayoktaṃ śrīkṛṣṇa saṃśayobādhate mama // GarP_3,10.37 //
ato me saṃśayaṃ chindhi yathā na syāttathā punaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950528 (0.054):
evaṃ hi śrūyate kṛṣṇa saṃśayo metra bādhate // GarP_3,4.66 // / tamevaṃ saṃśayaṃ chindhi yaddhi tacchrotumarhati /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146887 (0.060):
chindhi saṃśayamadya tvaṃ yanme manasi vartate // Vis_10.138 //
iti tadvacanaṃ śrutvā kṛṣṇo vacanamabravīt // GarP_3,10.38 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955831 (0.012):
atyādarātkathaṃ brahmañchravaṇaṃ kurute vada // GarP_3,11.36 // / iti tasya vacaḥ śrutvā kṛṣṇo vacanamabravīt /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339218 (0.025):
vṛṣotsargaṃ na kurvīta gāṃ dadyācca payasviḥ nīm // GarP_2,6.131 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / śrutvā vākyaṃ vasiṣṭhasya rājā madhupurīṃ gataḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16202452 (0.025):
kṛṣṇo lokaparāyaṇaḥ *HV_113.40*1504:1b / kṛṣṇo vacanam abravīt *HV_110.46*1315b / kṛṣṇo vacanam abravīt *HV_112.97*1440:2b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13762008 (0.025):
kṛṣṇo lokaparāyaṇaḥ HV_113.40*1504:1b / kṛṣṇo vacanam abravīt HV_110.46*1315b / kṛṣṇo vacanam abravīt HV_112.97*1440:2b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13776975 (0.034):
tato 'vaghuṣyata tadā HV_53.10a / tato vacanam abravīt HV_89.34d / tato vacanam abravīt HV_113.63d
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347754 (0.034):
pakṣirājavacaḥ śrutvā bhagavānvākyamabravīt // GarP_2,17.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26746976 (0.040):
pūrvajaṃ halinaṃ śrīmān % idaṃ vacanam abravīt // BrP_17.9 // / {śrīkṛṣṇa uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018302 (0.040):
pūrvajaṃ halinaṃ śrīmān idaṃ vacanam abravīt // BrP_17.9 // / {śrīkṛṣṇa uvāca: }
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349020 (0.042):
garuḍodīritaṃ śrutvā lakṣmīnātho 'bravīdidam // GarP_2,20.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10423019 (0.043):
12,308.191d@029E_0153 teṣāṃ tu vacanaṃ śrutvā nāradaḥ punar abravīt
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4439762 (0.045):
nāradasya vacaḥ śrutvā kṛṣṇas tv idam athābravīt | *HV_110.33*1307:5
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4442022 (0.048):
jvarasya vacanaṃ śrutvā vāsudevo 'bravīd vacaḥ | *HV_111.9*1346:5 |
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18820418 (0.050):
rājñyāstu vacanaṃ śrutvā nārado vākyam abravīt /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16242105 (0.050):
tato vacanam abravīt HV_89.34d / tato vacanam abravīt HV_113.63d / tato vajrāyudho vajram HV_App.I,29.1219a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752971 (0.051):
etac chrutvā tu bhagavān HV_28.12*435:10a / etac chrutvā tu vacanaṃ HV_79.38*871a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16171274 (0.051):
idaṃ vacanam abravīt HV_29.9d / idaṃ vacanam abravīt HV_102.7d / idaṃ vacanam abravīt HV_102.20d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13749562 (0.051):
idaṃ vacanam abravīt HV_29.9d / idaṃ vacanam abravīt HV_102.7d / idaṃ vacanam abravīt HV_102.20d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13841563 (0.051):
vacanaṃ cedam abravīt HV_35.31d / vacanaṃ cedam abravīt HV_91.58d / vacanaṃ cedam abravīt HV_112.12d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16180433 (0.054):
etac chrutvā tu bhagavān *HV_28.12*435:10a / etac chrutvā tu vacanaṃ HV_App.I,42B.2956a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16452992 (0.054):
śrutvā tu vacanaṃ tasya **HV_App.I,42A.230**21:1a / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ HV_App.I,42B.2376a
śrīkṛṣṇa uvāca / / brahmoktasya mayoktasya vivādo nāsti sarvathā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950419 (0.0):
tadetatsaṃśayaṃ chindhi kṛpālo bhaktavatsala // GarP_3,4.58 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / brahmoktamya mayoktasya vivādo nāsti sarvathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347754 (0.012):
pakṣirājavacaḥ śrutvā bhagavānvākyamabravīt // GarP_2,17.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26746976 (0.026):
pūrvajaṃ halinaṃ śrīmān % idaṃ vacanam abravīt // BrP_17.9 // / {śrīkṛṣṇa uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018302 (0.026):
pūrvajaṃ halinaṃ śrīmān idaṃ vacanam abravīt // BrP_17.9 // / {śrīkṛṣṇa uvāca: }
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339218 (0.030):
vṛṣotsargaṃ na kurvīta gāṃ dadyācca payasviḥ nīm // GarP_2,6.131 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / śrutvā vākyaṃ vasiṣṭhasya rājā madhupurīṃ gataḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400099 (0.044):
praṇipatya yathānyāyamidaṃ vacanamabravīt // ŚivP_7.2,2.7cd/ / śrīkṛṣṇa uvāca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26747088 (0.044):
kham utpetur atha prāṇāḥ % kṛṣṇo rāmam athābravīt // BrP_17.17 // / {śrīkṛṣṇa uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018414 (0.044):
kham utpetur atha prāṇāḥ kṛṣṇo rāmam athābravīt // BrP_17.17 // / {śrīkṛṣṇa uvāca: }
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349021 (0.044):
garuḍodīritaṃ śrutvā lakṣmīnātho 'bravīdidam // GarP_2,20.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966635 (0.045):
brahmoktasya mayoktasya virodho nāsti sattama /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961125 (0.049):
garuḍenaivamuktastamuvāca madhusūdanaḥ // GarP_3,17.2 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24947492 (0.052):
garuḍenaiva muktastu kṛṣṇo vacanamabravīt // GarP_3,2.5 // / śṛkṛṣṇa uvāca mūlarūpe hyato jñeyo viṣṇutvādviṣṇuravyayaḥ // GarP_3,2.6 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352082 (0.052):
garuḍoktamiti śrutvā viṣṇurvākyamathābravīt // GarP_2,24.35 // / śrīviṣṇuruvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362765 (0.053):
kasmin kāle pradātavyā pretatṛptiprasādhakāḥ // GarP_2,37.2 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / satyaṃ punaḥ pravakṣyāmi udakumbhapradānakam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340916 (0.057):
kriyāḥ katividhāḥ proktā vadaitatsarvameva me // GarP_2,8.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24962194 (0.057):
ityuktastena sa hariruvāca karuṇānidhiḥ // GarP_3,18.31 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / dṛṣṭvā svabiṃbaṃ suguṇaistu pūrṇaṃ saṃkarṣaṇākhyaṃ natapādapadm /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344424 (0.060):
pṛthivyāṃ sarvajantūnāṃ tad brūhi parameśvara // GarP_2,13.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca / / atha vakṣyāmi saṃkṣepātkṣayāhādaurdhvadaihikam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955830 (0.061):
atyādarātkathaṃ brahmañchravaṇaṃ kurute vada // GarP_3,11.36 // / iti tasya vacaḥ śrutvā kṛṣṇo vacanamabravīt /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954269 (0.063):
tadanyāṃśca krameṇeva vaktuṃ kṛṣṇa tvamarhasi // GarP_3,9.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24963179 (0.063):
garuḍenaivamuktastu vāsudevobravīddhruvam // GarP_3,19.5 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
saṃdehastvajñadṛṣṭīnāṃ jñānināṃ nāsti sarvathā // GarP_3,10.39 //
aśītihyaṣṭakā proktā aṣṭapañca khageśvara /
catvāriṃśadbrahmakalpa evaṃ prāha caturmukhaḥ // GarP_3,10.40 //
tattvānāṃ bahugopyatvāttathoktaṃ brahmaṇā purā /
abhiprāyastvevameva jñātavyo nātra saṃśayaḥ // GarP_3,10.41 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950022 (0.045):
miśritaṃ bhavatītyevaṃ jñātavyaṃ nātra saṃśayaḥ // GarP_3,4.30 //
pañcā śītibrahmakalpaṃ ye vijānanti bho dvija /
tendhaṃ tamaḥ praviśanti satyaṃsatyaṃ mayoditam // GarP_3,10.42 //
virajānantaraṃ vipraṃ tathā vyākṛtamaṃbaram / / anantapāraṃ tadapi lakṣmīstasyābhimāninī // GarP_3,10.43 //
saṃkhyānugaṇanaṃ nāma yasya nāsti mahāprabho /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7540645 (0.042):
udamegho nāma yasya audamedhiḥ putraḥ / / udavāho nāma yasya audavahiḥ putraḥ /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24142174 (0.042):
nimittasadbhāvāt viśiṣṭo 'padeśo mukhyo vyavahāro yasyāsti sa vyapadeśī/ / yastu vyapadeśahetvabhāvādavidyamānavyapadeśo 'sahāyaḥ, sa tena tulyaṃ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16913502 (0.044):
yasya saṃkhyā na vidyate BrP_111.29d / yasya saṃsmaraṇenāpi BrP_151.2a
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18349460 (0.044):
nāstyaupamaṃ yasyāsāvanaupamaḥ / / yadvopamāyā ayamaupamaḥ /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9371049 (0.049):
Q: preryo 'pi sa bhaved yasya śaktatā nāma vidyate /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7436747 (0.049):
gameḥ dhātoḥ supi upapade sañjñāyāṃ viṣaye khac pratyayo bhavati / / sutaṅgamo nāma, yasya putraḥ sautaṅgamiḥ /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8825771 (0.050):
AbhT_29.211a/. yasya tvevamapi syānna tamatropalavattyajet /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7581966 (0.050):
kṣāmimān iti kṣāmasya apatyaṃ kṣāmiḥ, kṣāmo vā asya asti iti kṣāmī, kṣāmiḥ / kṣāmī vā yasya asti iti kṣāmimān /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8356432 (0.052):
dbalīyasīti na yāganāmatvam | / na cātra ṣāgarupamasti |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23985371 (0.052):
arhatastarhi caramaṃ cittam na mano bhaviṣyati / / nahi tadasti yasya tatsasmanantarātītaṃ syāditi /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7405952 (0.054):
kiṃ tarhi ? śidādy api, tac ca+iha na asti / / yasya ca pūrvatra+eva nimitta bhāvaḥ pratiśidhyate, tat sannanteśv apy
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7840099 (0.056):
nvimāṃlokānpratyaveyāmiti taddvābhyāmeva pratyavaidrūpeṇa caiva nāmnā ca / sa / yasya kasya ca nāmāsti tannāma yasyo api nāma nāsti yadveda rūpeṇedaṃ
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14766999 (0.057):
nāmāpi bhavet naivaṃ nāmāpi nirvastukan nāsti // NagVv_9 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4155971 (0.060):
sapatno yasya;kaḥ punaḥ sapatnano nāma? dvitīyo vai pratipakṣatvenopagataḥ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa, Karikas: 1-383 only! (vabhdilu.htm.txt) 14820921 (0.063):
viprayuktaśca boddhavyaḥ samatā yasya nāstyasau // [126] // / viśiṣṭāṇā (nā) masadbhāvātprasaṃgo nāsti rūpiṇām /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9286501 (0.064):
anāryatāpyatra ca nāma kā bhavenna yatpradadyā vibhaveṣvabhāviṣu //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18974171 (0.064):
(AVŚ_15,13.6[13.11]a) atha yasyāvrātyo vrātyabruvo nāmabibhraty atithir
na dānaṃ jātiproktaṃ sarvadā nāsti saṃśayaḥ // GarP_3,10.44 //
aṇḍābhimānī brahmā tu virāḍākhyo hyabhūttadā /
evaṃ mataṃ sa nirmāya bhagavānharikhyayaḥ // GarP_3,10.45 //
viśeṣāttatra garuḍa devaistattvābhimānibhiḥ / / adhaścordhvaṃ tadākramya haristiṣṭhati sarvadā // GarP_3,10.46 //
evaṃ prākṛtasargoktirvaikṛtaṃ śṛṇu pakṣirāṭ // GarP_3,10.47 //
garuḍa uvāca / / sṛṣṭiruktā tvayā pūrvaṃ śrutā samyaṅ mayā hare // GarP_3,10.48 //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733077 (0.060):
kathayati Ś putri na tvaṃ mayā pūrvam uktā nāyaṃ mūko nūnam anena kasyacid
kiṃ nāma prākṛtaṃ jñeyaṃ tathā kiṃ vaikṛtaṃ prabho / / etadvistīrya me brūhi śrotuṃ kautūhalaṃ hi me // GarP_3,10.49 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16248783 (0.052):
tan me kautūhalaṃ śrotuṃ HV_App.I,29F.6a / tan me tvam upapannāya HV_App.I,41.20a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20766371 (0.056):
13,134.057d@015_3647 etan me vada deveśa śrotuṃ kautūhalaṃ hi me
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26781637 (0.059):
prabhāvaṃ tasya devasya $ vistareṇa jagatpate & / śrotum icchāmahe brūhi % paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // BrP_58.9 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052952 (0.059):
prabhāvaṃ tasya devasya vistareṇa jagatpate / / śrotum icchāmahe brūhi paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // BrP_58.9 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879161 (0.063):
tanme karma samācakṣva śrotuṃ kautūhalaṃ mama // NarP_1,50.8 //
śrīkṛṣṇa uvāca / / avyaktādyāḥ pṛthivyantā aṇḍācca bahirudbhavāḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975309 (0.043):
dvayostyāgaṃ kīdṛśaṃ me vadasva tyāgātsukhaṃ kīdṛśaṃ me vadasva // / GarP_3,28.74 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340916 (0.051):
kriyāḥ katividhāḥ proktā vadaitatsarvameva me // GarP_2,8.1 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361606 (0.052):
kena sā melyate mātā etat kathaya me prabho // GarP_2,35.3 // / śrīkṛṣṇa uvāca /
te sarve prākṛtāḥ proktāsteṣāṃ jñānādvimacyate // GarP_3,10.50 //
brahmāḍaṃ vikṛtaṃ jñeyaṃ brahmāṇḍāntaḥ khageśvara /
yā sṛṣṭirucyate sadbhiḥ saivoktā vikṛteti ca // GarP_3,10.51 //
sṛṣṭiśca pralayaścaiva saṃsāro bhaktireva ca / / devatā ṛṣimukhyāśca lokā bhūrādayastathā // GarP_3,10.52 //
anādyanantakālīnāḥ sarvadaikaprakārakāḥ /
jagatpravāhaḥ satyo 'yaṃ naiva mithyā kathañcana // GarP_3,10.53 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27566849 (0.040):
asatyaḥ svagato bhedo viṣṇornānyadasatyakam | / jagatpravāhaḥ satyo'yaṃ pañcabhedasamanvitaḥ | 1.69 |
yattvetadanyathā brūyuḥ sarvahantāra eva te / / jagatpravāhaḥ satyo 'yaṃ harisevetisāthā // GarP_3,10.54 //
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyamuddhatya bhujamutyate /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10214934 (0.051):
26.04ab/ yatsatyaṃ sarvavedeṣu yatsatyaṃ brahmavādiṣu/ / 26.04cd/ yatsatyaṃ triṣu lokeṣu tatsatyam iha dṛśyatām//
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361527 (0.051):
sapiṇḍanantu kartavyaṃ pitāmahyā sahaiva tu // GarP_2,34.144 // / satyaṃsatyaṃ punaḥ satyaṃ śrūyatāṃ vacanaṃ mama /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18283003 (0.052):
ṇaḥ siktaḥ suhṛdāṃ puro bhuvi dhṛtaḥ svenāpi nirmañchitaḥ | / satyaṃ satyam idaṃ na cānyad iti sa vyaktaṃ viviktīkṛto
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26790866 (0.055):
kiṃ cātra bahunoktena % bhāṣitena punaḥ punaḥ // BrP_70.2 // / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ $ kṣetraṃ tat paramaṃ mahat &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16950934 (0.055):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ BrP_70.3a / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ BrP_75.47a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11062180 (0.055):
kiṃ cātra bahunoktena bhāṣitena punaḥ punaḥ // BrP_70.2 // / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ kṣetraṃ tat paramaṃ mahat /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16459115 (0.056):
satyaṃ satyaṃ vadāmy aham HV_App.I,45.11b / satyaṃ satyetaraṃ yathā HV_App.I,28A.41b / satyaṃ svapnaṃ kuruṣva me HV_App.I,34.35b
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19445980 (0.057):
śataśo viśīryamāṇāpi kathaṃ satyamiti / etadapi satyam / kiṃ tu / lokādhyavasāyataḥ saṃvṛtisatyamityucyate / loka eva hi saṃvṛtisatyamiha
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26795407 (0.058):
asyāḥ parataraṃ tīrthaṃ % na bhūtaṃ na bhaviṣyati // BrP_75.46 // / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ $ vede ca pariniṣṭhitam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11066721 (0.058):
asyāḥ parataraṃ tīrthaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati // BrP_75.46 // / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ vede ca pariniṣṭhitam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202186 (0.061):
śrutiḥ satyasya satyam iti tathā prāṇā vai satyaṃ teṣām eva satyam iti / (BṛhdadU 2.3.6) | prāṇa-śabdoditānāṃ sthūla-sūkṣma-bhūtānāṃ
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10196181 (0.061):
<3.67/1> satyam satyam punaḥ satyam !satyam uktam mahā+ +īśvara !
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568855 (0.062):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyamuddhṛtya bhujamucyate |"
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15858483 (0.062):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyamuddhṛtya bhujamutyate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859111 (0.062):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyamuddhṛtya bhujamucyate /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16458799 (0.063):
satyam āha śakuntalā *HV_23.49*363:5b / satyam etac chapāni te *HV_104.22*1141:7b / satyam etad bravīmi te HV_App.I,29.295b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13858078 (0.063):
satyam āha śakuntalā HV_23.49*363:5b / satyam etac chapāni te HV_104.22*1141:7b / satyam etad bravīmi te HV_29.40*447:4b
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053903 (0.064):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyam utkṣipya bhujam ucyate |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23941213 (0.064):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyam $ utkṣipya bhujam ucyate &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17006201 (0.064):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyam utkṣipya bhujam ucyate /
vedācchāstraṃ paraṃ nāsti na devaḥ keśavātparaḥ // GarP_3,10.55 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20721612 (0.0):
13,109.062a nāsti vedāt paraṃ śāstraṃ nāsti mātṛsamo guruḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053914 (0.0):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyam utkṣipya bhujam ucyate | / vedāc chāstraṃ paraṃ nāsti na devaḥ keśavāt paraḥ // Hbhv_1.108 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23941224 (0.0):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyam $ utkṣipya bhujam ucyate & / vedāc chāstraṃ paraṃ nāsti % na devaḥ keśavāt paraḥ // NsP_17.32 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17006212 (0.0):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyam utkṣipya bhujam ucyate / / vedāc chāstraṃ paraṃ nāsti na devaḥ keśavāt paraḥ // NsP_17.32 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1101465 (0.024):
divyāni divi modate__Vdha_056.032 / nāsti vedāt paraṃ śāstraṃ__Vdha_056.033
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13524074 (0.024):
nāsti viṣṇusamaṃ dhyeyaṃ__Vdha_079.128 / nāsti vedāt paraṃ śāstraṃ__Vdha_056.033
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27429028 (0.034):
vedāṅgāya mahībhṛte NsP_8.35d / vedāc chāstraṃ paraṃ nāsti NsP_17.32c
sarvotkṛṣṭaṃ keśavaṃ ca vihāyānyamupāsate /
teṣāmandhaṃ tamo jñeyaṃ pitṝṇāṃ garuṇāmapi // GarP_3,10.56 //
idānīṃ śṛṇu pakṣīndra vaikṛtaṃ sargamuttamam /
samyagjānāti yo loke sa yāti paramaṃ padam // GarP_3,10.57 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6707952 (0.038):
yaḥ paṭhetparayā bhaktyā sa gacchetparamaṃ padam // GarP_1,34.57 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705427 (0.038):
sa vidhūyeha pāpāni yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // GarP_1,30.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe śrīdharā
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296696 (0.041):
saṃkṣipya yaḥ sakṛtkuryāt % sa yāti paramaṃ padam // LiP_1,26.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge pañcayajñavidhānaṃ nāma ṣaḍviṃśo
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7190471 (0.041):
saṃkṣipya yaḥ sakṛtkuryāt sa yāti paramaṃ padam // LiP_1,26.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge pañcayajñavidhānaṃ nāma ṣaḍviṃśo
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705409 (0.043):
yaḥ karoti mahābhaktyā sa yāti paramaṃ padam // GarP_1,30.19 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697237 (0.045):
tato 'bhyarcya ca gandhādyaiḥ prāpnuyātparamaṃ padam // GarP_1,8.16 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818185 (0.062):
haridhyānaparoyastu sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,4.21 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16465599 (0.062):
sa yāti narakaṃ pāpī **HV_App.I,42B.2824**196:30a / (sa yāti paramaṃ padam) **HV_App.I,40.157**49A:5
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647841 (0.062):
**HV_App.I,40.157**49A:4 / / (sa yāti paramaṃ padam) | **HV_App.I,40.157**49A:5 |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25178606 (0.062):
sa yāti narakaṃ pāpī HV_App.I,42B.2824**196:30a / (sa yāti paramaṃ padam) HV_App.I,40.157**49A:5
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009062 (0.063):
sa yāti paramaṃ padam LiP_1,26.41d / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,16.17b
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706254 (0.063):
yena vijñānamātreṇa naro yāti paraṃ padam // GarP_1,32.1 // / hariruvāca /
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697238 (0.0):
tato 'bhyarcya ca gandhādyaiḥ prāpnuyātparamaṃ padam // GarP_1,8.16 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6707953 (0.0):
yaḥ paṭhetparayā bhaktyā sa gacchetparamaṃ padam // GarP_1,34.57 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14370360 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dvitīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952552 (0.0):
evaṃ stutvā sā girijā stūṣṇīmāsa khageśvara // GarP_3,6.60 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttara tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958422 (0.0):
evaṃ jñātvā mokṣameti nānyathā tu kathañcana // GarP_3,13.53 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948595 (1.788):
GarP_3,2.70 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe kṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705429 (0.011):
sa vidhūyeha pāpāni yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // GarP_1,30.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe śrīdharā
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24963103 (0.024):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe brahmakāṇḍe / rudrarodanahetvānanantānandatāratamyanirūpaṇaṃ nāmāṣṭādaśodhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955986 (0.028):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe / śrīkṛthṇagaruḍasaṃvāde 'jñānahetunirūpaṇaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349651 (0.028):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pratakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359589 (0.028):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pratakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950694 (0.029):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe kṛṣṇa garuḍasaṃvāde tṛtīyāṃśe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348630 (0.029):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe / dharmadṛpretadṛśrīkṛṣṇagaruḍa saṃvāde
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693682 (0.045):
purāṇaṃ gāruḍaṃ vyāsaḥ purāsau me 'bravīdidam // GarP_1,1.35 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye karmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694527 (0.045):
garuḍoktaṃ gāruḍaṃ hi śṛṇu rudra ! madātmakam // GarP_1,2.59 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695704 (0.045):
dhruvasyānvayasambhūto manuṣyastvaṃ bhaviṣyasi // GarP_1,5.38 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704493 (0.045):
evaṃ maṇḍalānāṃ dvādaśakaṃ krameṇa pūjyam // GarP_1,26.4 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe ācārakāṇḍe karanyāsādinirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6710614 (0.045):
baliṃ dattvā dvijān bhojya caṇḍaṃ prācyai visarjayet // GarP_1,42.25 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6716614 (0.045):
mriyamāṇeṣu vipreṣu brahmahā sa tu garhitaḥ // GarP_1,51.34 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717726 (0.045):
abhīṣāhāḥ sakāśmīrā udakparveṇa kīrtitāḥ // GarP_1,55.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330208 (0.0):
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332843 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335357 (0.0):
nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (0.0):
śravaṇamahātmyanirūpaṇaṃ nāma saptadaso 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355401 (0.0):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355894 (0.0):
nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359601 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14370363 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dvitīyāṃśe / dharmakāṇḍe pretakalpe mokṣopāyanirūpaṇaṃ nāmaikonapañcāśattamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948603 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe kṛṣṇagaruḍasaṃvāde uttarakhaṇḍe tṛtīyāṃśe / brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949616 (0.0):
nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951438 (0.0):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952564 (0.0):
tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955997 (0.0):
śrīkṛthṇagaruḍasaṃvāde 'jñānahetunirūpaṇaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 12
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959736 (0.0):
viṣṇoravatāranirūpaṇaṃ nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 16
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961747 (0.0):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964341 (0.0):
nīlāvivāhanirṇayo nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965881 (0.0):
kālindyā vivāhe hetunirūpaṇaṃ nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697566 (5.960):
lakṣmyarcananirūpaṇaṃ nāma daśamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343742 (5.960):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde śrāddhasya tṛptidatvādinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954249 (0.011):
iti śrīgā ma u tṛ dha viṣṇustutirdevatāramyādi aṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
śrīkṛṣṇa uvāca / / puruṣākhyo hariḥ sākṣādbhagavānpuruṣottamaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330209 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 2 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332844 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 4 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335357 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 5 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343939 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355402 (5.960):
'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355894 (5.960):
nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359602 (5.960):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948603 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 3 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951438 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 6 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952565 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 7 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957713 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 13 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959194 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 15 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959736 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 16 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964343 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 20 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965243 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 21 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965882 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24967277 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 23 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24973521 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 27 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961749 (0.013):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
śiśyetvaṇḍodaka viṣṇurnṛṇāṃ sāhasravatsaram /
lakṣmīścodakarūpeṇa śayyārūpeṇa bhoṇḍajā // GarP_3,11.1 //
vidyā taraṅgarūpeṇa vāyurūpeṇa bhoṇḍaja // GarP_3,11.2 //
tamorūpeṇa saivāsī nnānyadāsītkathañcana /
asīdgarbhodake caiva nānyadāsītkathañcana // GarP_3,11.3 //
lakṣmīstuṣṭāva ca hariṃ garbhode pakṣisattama /
lakṣmīdharābhyāṃ rūpābhyāṃ prakṛtirhariṇā tathā // GarP_3,11.4 // / śeta śrutisvarūpeṇa stauti garbhodake harim /
nārāyaṇa namaste 'stu śṛṇu vijñāpanaṃ mama // GarP_3,11.5 //
ajāṃ jahi mahābhāga yogyānāṃ muktimāvaha /
ajā tu prakṛtiḥ proktā cāparā prakṛtiḥ parā // GarP_3,11.6 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17858161 (0.061):
aparā prakṛtir ity uktā | yā tu parā prakṛtir jīvākhyā prāg uktā sa iha
śatatovarā tu brahmāṇī brahmapatnī varānanā /
umā śacyavarā tasyā avarāḥ saṃprakīrtitāḥ // GarP_3,11.7 // / etāsāṃ hananaṃ naiva prārthayāmaḥ sadā hare /
asti pratinṛṣu brahma prakṛtī dve vyavasthite // GarP_3,11.8 //
ekā tu nityasaṃsārā tvajaśabdābhidhāyikā /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7503077 (0.055):
ṭhagrahaṇamuko dvitīyātve kavidhānārtham / / ajādilakṣaṇe hi māthitikādivat prasaṅgaḥ /
dvitīyā tu tamo 'pohyā ajaśabdābhidhāyikā // GarP_3,11.9 //
ata eva tvaje jyeṣṭhe iti loke prakīrtite / / sukhaduḥ khapradā caiva aparā duḥ khadaiva tu // GarP_3,11.10 //
mokṣādhikāriṇāmeva jñānaiśvaryādayo gaṇāḥ /
teṣāmācchādikā hokā tamoṅgā sā prakīrtitā // GarP_3,11.11 // / jīvaṃ prati mahāviṣṇuṃ pāhyācchādayati prabho /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954141 (0.044):
saharbhāṣyakomitraḥ tkayītāraḥ prakīrtitāḥ // GarP_3,8.11 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6736936 (0.063):
śukraḥ śanaiścaro rāhuḥ keturgrahagaṇāḥ smṛtāḥ // GarP_1,101.2 // / tāmrakātsphāṭikādraktacandanātsvarṇakādubhau /
sā parā prakṛtirjñeyā paramācchādikā smṛtā // GarP_3,11.12 //
evaṃ sā paramā duṣṭā hokā tamoṅgā tu prakīrtitā /
jīvavargeṣveva khaga brahmādernāsti sā kvacit // GarP_3,11.13 //
piśācavatsamuddiṣṭā jīvasyetyadhikāriṇaḥ / / prerikā tu tayordevyo stvahamādyā sukhātmikā // GarP_3,11.14 //
tatra viṣṇo mahābhāga saguṇācchādako hitaḥ /
paramācchādikāṃ duṣṭāṃ vyāmucyaiva mahāprabho // GarP_3,11.15 //
mokṣaṃ dehi mahādeva tvadbhaktānāṃ mahāprabho /
paramācchādikā hyasmānnitya saṃsāriṇo yataḥ // GarP_3,11.16 // / ata eva ca nityatvāttasmāttadapasāraṇam /
kuru deva mahābhāga iti vijñāyatāṃ mama // GarP_3,11.17 //
evaṃ stuto hariḥ kṛṣṇo suprabuddho 'pi sarbadā / / udvuddhavanmahā viṣṇurabhūdajñaparīkṣayā // GarP_3,11.18 //
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12501523 (0.052):
anunayavinayapraṇāmapūjādibhir upaveśatayā harir didhinva ||78|| / iti purukṛtamaṅgalaḥ sa kṛṣṇaḥ svakagṛhanirmitatatkṛtir balaś ca |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6538711 (0.060):
aham iha vaśīkṛtya svairī mayāpy upalambhita / stvayi vitanutāṃ kṛṣṇaḥ padmī sa padmini vibhramam // RUnm_8.72 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602209 (0.061):
śīteti---śīta śilāgharṣaṇena tanūkṛtam / / hariḥ kṛṣṇaḥ / / atreti---loke kaviloke /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9205162 (0.061):
śīteti śīta śilāgharṣaṇena tanūkṛtam / / hariḥ kṛṣṇaḥ / / atreti loke kaviloke /
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496279 (0.061):
aho bakīty6 ādikīrtiḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam |7
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16275818 (0.064):
dārakau sukumārakau HV_51.11d / dārakhebhyas tadā kṛṣṇo HV_App.I,9.10a
tasya nābherabhūtpadmaṃ sauvarṇaṃ bhuvanāśrayam /
tatprākṛtaṃ ca vijñeyaṃ bhūdevī tvabhimāninī // GarP_3,11.19 //
anantasūryavaccaiva prakāśakaramīritam /
cidānandamayo viṣṇustasmādbhinno na saṃśayaḥ // GarP_3,11.20 //
viṣṇoḥ svarūpabhūtaṃ ca ye vijānanti te narāḥ /
te yānti hyadharaṃ lokaṃ tathā tatsaṃgisaṃginaḥ // GarP_3,11.21 //
kirīṭādikavaccaiva jñātavyaṃ ca khageśvara /
kirīṭādyā api harerdvidhā saṃti na saṃśayaḥ // GarP_3,11.22 //
svarūpā hyasvarūpāśca svasvarūpani darśane / / gṛhītā iti vijñeyā na svarūpāḥ khageśvara // GarP_3,11.23 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6772608 (0.048):
tallopātpādayārnaṃśyetsakṣepye cātra saṃśayaḥ // GarP_1,177.56 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782166 (0.048):
kṛmijālaṃ pātayati sakalaṃ nātra saṃśayaḥ // GarP_1,203.2 // / gojaṅganābhipātaḥ syādguñjāmūlasya bhakṣaṇāt // GarP_1,203.3 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971904 (0.052):
puṣkarādririti prāhurevaṃ tattvārthavedinaḥ // GarP_3,26.30 // / śātakuṃbhasvarūpatvātkanakādriṃ ca taṃ viduḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6715087 (0.064):
prataḥ snānena pāpāni dhūyante nātra saṃśayaḥ // GarP_1,50.6 // / na ca snānaṃ vinā puṃsāṃ prāśastyaṃ karma saṃsmṛtam /
bhmāṇḍaṃ hyasṛjattatra sarvalokavidhāyakam / / pralaye muktihīnaśca supta ityucyate budhaḥ // GarP_3,11.24 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4769339 (0.059):
kuṇḍikājapyāmālīnduḥ kujaḥ śaktyakṣamālikaḥ /AP_51.011ab/ / budhaścāpākṣapāṇiḥ syājjīvaḥ kuṇḍyakṣamālikaḥ //AP_51.011cd/
tasya samivastrivaṃ ca na jñātavyā khageśvara / / pralayopi mahābhāga brahmavāyvorna cāsti hi // GarP_3,11.25 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950223 (0.035):
evaṃ layastu jñātavyo hṛdi tattvārthavodibhiḥ // GarP_3,4.44 // / evaṃ guṇatrayāṇāṃ ca miśritattvātkhageśvara /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4769339 (0.043):
kuṇḍikājapyāmālīnduḥ kujaḥ śaktyakṣamālikaḥ /AP_51.011ab/ / budhaścāpākṣapāṇiḥ syājjīvaḥ kuṇḍyakṣamālikaḥ //AP_51.011cd/
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332287 (0.044):
asatpratigrahī yastu tathaivāyājyayājakaḥ // GarP_2,3.63 // / na kṣattrairjovate yastu naro gacchedadhomukham /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706606 (0.045):
lohajāndārujāṃvātha sthūpintatranyasedbudhaḥ // BhS_6.6 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363590 (0.045):
deśaṃ kālaṃ tathātmānaṃ dravyaṃ dravyaprayājanam / / upapattiṃvmavasthāñca jñātvāṃ karma samācaret // GarP_2,39.4 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750694 (0.046):
pratīndhakātkṛtiratho devamīḍhastadātmajaḥ // GarP_1,138.49 // / vibudho devamīḍhāttu vibudhāttu mahādhṛtiḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785179 (0.050):
vāṅmatī rajarā yaḥ syādayugme jarajā ragau // GarP_1,210.7 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723744 (0.050):
aṣṭābhiḥ sarṣapairgairaistaṃṇḍulaṃ parikalpayet // GarP_1,68.37 // / yattu sarvaguṇairyuktaṃ vajraṃ tarati vāriṇi /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15848832 (0.058):
ṛtamityabhimantryārtha punarevāmed budhaḥ / / tatastu vāriṇātmānaṃ veṣṭayitvā samukṣya ca // NarP_1,27.39 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782327 (0.060):
markaṭī cātmaguptā syādārṣeyī kapikacchukā // GarP_1,204.6 // / mudgaparṇo kṣudrasahā māṣaparṇo mahāsahā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966465 (0.060):
evameva hi doṣāścāpyūhanīyāḥ khageśvara // GarP_3,22.33 // / durlakṣaṇaiḥ sadā vīndra saṃśrutaistattvavidbhavet /
vṛttirūpaṃ paraṃ jñānaṃ pādyārghyaṃ nātra saṃśayaḥ /
indriyāṇāmuparatiḥ suptirityucyate budhaiḥ // GarP_3,11.26 //
brahmavāyvośca pāsagni vāstavaṃ syātkhageśvara /
kathaṃ tarhi tayorvarte hyavilatyatvamucyate // GarP_3,11.27 //
tasmāttadvāstavaṃ nāsti brahmavāyvoḥ khageśvara /
svapnāvasthāyāḥ sadṛśī hyavasthā suptisaṃjñikā // GarP_3,11.28 //
brahmaṇyamukhyayā vṛttyā hyastītyevaṃ nibodha me /
ato na vāstavamidamaṅgīkāryaṃ khageśvara // GarP_3,11.29 //
vāstavaṃ ye vijānanti teṣāṃ nityaṃ dhanaṃ tapaḥ /
śrīgaruḍa uvāca / / suptistvajñānakāryatvātsuptirnāstītyudīritā // GarP_3,11.30 //
yadā hi kāraṇaṃ cāsti tadā kāryamiti prabho /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11261837 (0.056):
na kāraṇamasti na tadā kāryamutpadyate
ityabhiprāyagarbheṇa tvaṃ samādhāsya te yadi // GarP_3,11.31 // / tarhi tasya mahābhāga kathaṃ brūhi bhayādikam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946260 (0.029):
sūtasūta mahābhāga brūhi kāraṇamatra ca // GarP_3,1.20 //
bhayādikaṃ hyastu nāma kā vāsmākaṃ kṣatirbhavet // GarP_3,11.32 //
evamuktastu govindobravīttatrāpi kāraṇam / / bhayaṃ tvajñānakāryaṃ syātkāryākāraṇamatra hi // GarP_3,11.33 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18380410 (0.061):
evamanyasyāpi kāryaṃ na bhavatīti na kāryaṃ syādakāraṇaṃ vā /
prīyate matvā brahma tasmātsuptiśca tatra hi / / ajñādikaṃ yadi brahma tasya na syātkathañcana // GarP_3,11.34 //
kathaṃ sukhī pradṛśyeta na kathañcitkariṣyati /
kathaṃ vā muktiparyantaṃ jñānavyaktirvadasva me // GarP_3,11.35 //
yadyajñānaṃ tasya satyaṃ na syāttarhi mahāprabho /
atyādarātkathaṃ brahmañchravaṇaṃ kurute vada // GarP_3,11.36 //
iti tasya vacaḥ śrutvā kṛṣṇo vacanamabravīt / / bhayaṃ ca vāstavaṃ tasya na jānīhi mahāmate // GarP_3,11.37 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955079 (0.012):
ato me saṃśayaṃ chindhi yathā na syāttathā punaḥ / / iti tadvacanaṃ śrutvā kṛṣṇo vacanamabravīt // GarP_3,10.38 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4439762 (0.028):
nāradasya vacaḥ śrutvā kṛṣṇas tv idam athābravīt | *HV_110.33*1307:5
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347749 (0.034):
pakṣirājavacaḥ śrutvā bhagavānvākyamabravīt // GarP_2,17.3 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4442022 (0.044):
jvarasya vacanaṃ śrutvā vāsudevo 'bravīd vacaḥ | *HV_111.9*1346:5 |
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352050 (0.045):
iti kṛṣṇavacaḥ śrutvā garuḍo vākyamabravīt // GarP_2,24.33 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4437977 (0.050):
kṛṣṇasya vacanaṃ śrutvā tadākrūro 'bravīd vacaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19705900 (0.052):
01,192.007d@103_0210 tac chrutvā vacanaṃ kṛṣṇas tān uvācottaraṃ vacaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352079 (0.055):
garuḍoktamiti śrutvā viṣṇurvākyamathābravīt // GarP_2,24.35 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16202449 (0.055):
kṛṣṇo vacanam abravīt *HV_110.46*1315b / kṛṣṇo vacanam abravīt *HV_112.97*1440:2b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13762006 (0.058):
kṛṣṇo vacanam abravīt HV_110.46*1315b / kṛṣṇo vacanam abravīt HV_112.97*1440:2b
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10829395 (0.059):
tasya tad vacanaṃ śrutvābravīd indras tadā vacaḥ // RKS_79.43 //
dṛśyate madbhayaṃ tasya hariprītyarthameva ca /
bhayākāmavatīvānamuvāstavamīritam // GarP_3,11.38 //
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11845384 (0.052):
ratnatrayaṃ hidarśanaśravaṇānusmaranaiḥ prītihetutvāt prītikaram / tathāabhigamanādhyupāsanānveṣaṇaparijñānaiḥ sattvānāmupakārakaram
prāptaprābdhaleśasta tasya nāsti khageśvara /
duḥ khājñānādikaṃ kiñcitkathaṃ tasmin bhaviṣyati // GarP_3,11.39 //
viṣṇorājñānusāreṇa bhayāyānukarotyasau / / tena prīṇāti ca haristasya nāstyatra saṃśayaḥ // GarP_3,11.40 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26920009 (0.045):
tāṃs tān sarvān avāpnoti % puruṣo nātra saṃśayaḥ // BrP_246.33 // / yaś cedaṃ satataṃ śṛṇoti manujaḥ svargāpavargapradaṃ BrP_246.34a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11191309 (0.045):
tāṃs tān sarvān avāpnoti puruṣo nātra saṃśayaḥ // BrP_246.33 // / yaś cedaṃ satataṃ śṛṇoti manujaḥ svargāpavargapradaṃ BrP_246.34a
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157212 (0.059):
bhaktyā guroraśeṣaṃ (?) syāt sa harirnātra saṃśayaḥ //
śṛṇoti satataṃ brahmā na cintyāttāvatājñatā /
kadāciddṛśyate brahmā duḥ khī na ca khageśvara // GarP_3,11.41 //
yadbrahma ca na jānīyāddhariprītyarthameva ca /
duḥ khivaddṛśyate brahmā ājñānāṃ mohanāya ca // GarP_3,11.42 //
yogyatāmanatikramya yāvajjñānaṃ ca tiṣṭhati / / brahmaṇastāvadevāsti nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,11.43 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774826 (0.007):
pānādarśoharaṃ syācca nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,184.2 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961593 (0.007):
sarvāsāṃ svāpa eva syānnātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,17.38 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24973135 (0.009):
paṭṭābhiṣikto bhavati nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,26.110 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774624 (0.009):
raktapittaṃ vinaśyettu nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,183.9 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24960494 (0.012):
devāveśo bhavettasya nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,16.59 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26614685 (0.022):
suvarcalaṃ bhavettāvan nātra kāryā vicāraṇā // Rrā_3,19.59 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6699089 (0.026):
prāpnuyuste ca tadrūpaṃ nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,14.11 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2494736 (0.027):
jalabhedo yadā na syān % nātra kāryā vicāraṇā // YRps_11.14 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22378060 (0.027):
jalabhedo yadā na syān nātra kāryā vicāraṇā // YRps_11.14 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16303891 (0.029):
nātra kāryā vicāraṇā HV_5.13d / nātra kāryā vicāraṇā *HV_45.8*564:4b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800065 (0.029):
nātra kāryā vicāraṇā HV_5.13d / nātra kāryā vicāraṇā HV_45.8*564:4b
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361784 (0.030):
nivasennākaloke ca nātra kāryā vicāraṇā // GarP_2,35.16 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6778525 (0.031):
dhyāto 'rcitaḥ stuto vāpi nātra kāryā vicāraṇā // GarP_1,193.17 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954234 (0.031):
mitrādahaṃ nyūna eva nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,8.17 // / iti śrīgā ma u tṛ dha viṣṇustutirdevatāramyādi aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24972823 (0.031):
prāpnotyeva na saṃdeho nātra kāryā vicāraṇā // GarP_3,26.90 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27895498 (0.034):
nātra kāryā vicāraṇā Ras_6.58f / nātra kāryā vicāraṇā Ras_11.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017252 (0.035):
nātra kāryā vicāraṇā K_737d / nātra kāryāvicāraṇā YS182v_4.56d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16303901 (0.037):
nātra kāryā vicāraṇā *HV_45.8*564:4b / nātra kāryā vicāraṇā *HV_65.82*754:4b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16303911 (0.037):
nātra kāryā vicāraṇā *HV_104.22*1141:9b / nātra kāryā vicāraṇā *HV_113.80cd*1541b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800075 (0.037):
nātra kāryā vicāraṇā HV_45.8*564:4b / nātra kāryā vicāraṇā HV_65.82*754:4b
jñānasya vyaktatā nāma vidyamānasya cādarāt /
jñānasyāsādanaṃ caiva jñānavyaktiriti smṛtā // GarP_3,11.44 //
ato jñānādikaṃ nāsti brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ /
padmāddhiraṇma yājjāto brahmā tu caturānanaḥ // GarP_3,11.45 //
sarvadā'locanāyuktastena svālocanaṃ kṛtam / / ajñānāṃ mohanārthāya hariprītyarthameva ca // GarP_3,11.46 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951812 (0.064):
etatsarvaṃ viṣṇuprītyarthamevetyetadvrataṃ sarvadā vai kariṣye // / GarP_3,6.20 // / avaiṣṇavāndūṣayiṣye sadāhaṃ sadvaiṣṇavānpā (llāṃ) layiṣye murāre /
saṃkalpopi tathaivāsti na hyajñānātkṛtastathā / / ko vā māṃ sṛṣṭavānatra iti hyālocya sa prabhuḥ // GarP_3,11.47 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6780419 (0.063):
īśakoṇake vaṭukāya saṃhārañcaṇḍikāñca prapūjayet // GarP_1,198.5 // / ratiprītikāmadevānpañcabāṇānyajedatha /
taṃ vicārayituṃ brahmā padmanāḍīṃ viveśa ha // GarP_3,11.48 //
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14337470 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340885 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346933 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmadṛpretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348061 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretaklape
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348628 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14349651 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pratakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359590 (0.0):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pratakalpe / śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14331468 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pratakā(kha)ṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343915 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344391 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakādṛpretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352953 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dhamakāṇḍe pretakalpe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355862 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe dharmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357252 (5.960):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe pretakalpe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693682 (0.009):
purāṇaṃ gāruḍaṃ vyāsaḥ purāsau me 'bravīdidam // GarP_1,1.35 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye karmakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694527 (0.009):
garuḍoktaṃ gāruḍaṃ hi śṛṇu rudra ! madātmakam // GarP_1,2.59 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695704 (0.009):
dhruvasyānvayasambhūto manuṣyastvaṃ bhaviṣyasi // GarP_1,5.38 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704493 (0.009):
evaṃ maṇḍalānāṃ dvādaśakaṃ krameṇa pūjyam // GarP_1,26.4 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe ācārakāṇḍe karanyāsādinirūpaṇaṃ nāma
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6710614 (0.009):
baliṃ dattvā dvijān bhojya caṇḍaṃ prācyai visarjayet // GarP_1,42.25 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6716614 (0.009):
mriyamāṇeṣu vipreṣu brahmahā sa tu garhitaḥ // GarP_1,51.34 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717726 (0.009):
abhīṣāhāḥ sakāśmīrā udakparveṇa kīrtitāḥ // GarP_1,55.20 // / iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
śrīkṛthṇagaruḍasaṃvāde 'jñānahetunirūpaṇaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698721 (0.006):
pūjānukramanirūpaṇaṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 13
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344405 (0.006):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde mṛtasya dharmamātrānuyāyitvanirūpaṇaṃ nāma dvādaśo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 13
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958425 (0.010):
brahmakāṇḍe devotpattinirūpaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 14
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345587 (0.010):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde godānavṛṣotsargadaśadānabhūridānādinirūpaṇaṃ nāma / caturdaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 15
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343936 (0.013):
nāmaikādaśo 'dhyyāḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 12
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6701013 (0.013):
śrīviṣṇusahasranāmastotranirūpaṇaṃ nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 16
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346941 (0.013):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistāratanmāhātmyatadyānanirūpaṇaṃ nāma / pañcadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 16
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959732 (0.013):
viṣṇoravatāranirūpaṇaṃ nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 16
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961744 (0.013):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697565 (0.014):
lakṣmyarcananirūpaṇaṃ nāma daśamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343741 (0.014):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde śrāddhasya tṛptidatvādinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955349 (0.014):
pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6701801 (0.014):
'mṛteśamṛtyuñjayapūjanaṃ nāmāṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 19
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697438 (0.017):
viṣṇudīkṣānidṛ nāma navamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342418 (0.017):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde rājakṛtavṛṣotsargakriyādinirūpaṇaṃ nāma navamo / 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24954590 (0.017):
devakṛtaviṣṇustutidevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6703062 (0.018):
śivārcanaprakāro nāma dvāviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 23
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697250 (0.018):
viṣṇupūjopayogivajranābhamaṇḍalanirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341362 (0.018):
śrīkṛṣṇa garuḍasaṃvāde śrāddhakartrātmaśrāddhayornirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348978 (0.018):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamamandirapraveśatadājñālabdhamanuṣyādi / dehāṃntaraprāptinirūpaṇaṃ nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20
śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698188 (0.0):
navavyūhārcanaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 12
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330208 (0.0):
(pretakhaṇḍe) śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde praśraprapañco nāma prathamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 2 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332844 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde narakatatpraveśanirgamanādivarṇanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335357 (0.0):
nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348071 (0.0):
śravaṇamahātmyanirūpaṇaṃ nāma saptadaso 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355401 (0.0):
aurdhvadahikakarmakālakriyamāṇanānādānādiphalapraśranirūpaṇaṃ nāmāṣṭāviṃśo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 29 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355895 (0.0):
nāmaikonatriśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 30 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359603 (0.0):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde yamalokavistṛtidṛvarṇanaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 34 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948603 (0.0):
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24949616 (0.0):
nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 4 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951438 (0.0):
devatotpattitattāratamyanirūpaṇaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 6 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952565 (0.0):
ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955353 (0.0):
pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959736 (0.0):
viṣṇoravatāranirūpaṇaṃ nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 16
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24961749 (0.0):
viśiṣṭadeha saṃprāptyai kāraṇanirūpaṇaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 18
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964343 (0.0):
nīlāvivāhanirṇayo nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 20
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24965882 (0.0):
kālindyā vivāhe hetunirūpaṇaṃ nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 22 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343939 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 12 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957713 (5.960):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 13 / śrīkṛṣṇa uvāca /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959194 (5.960):
vaiśvadevārthakasārāsāravastuviveko nāma caturdaśodhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 15 / śrīkṛṣṇa uvāca /
nāḍīṃ samāviśya mahānubhāvaḥ śrīviṣṇubhakto tvatha puṣkarasthaḥ /
vicārayāmāsa guruṃ svamūlaṃ nārāyaṇaṃ nirguṇamadvitīyam // GarP_3,12.1 //
etāvatā haribhaktasya tasyāpyacchinnabhaktasya caturmukhasya /
vicārakāle ca vicintanīyo hyajñānaleśastu khageśvareśvara // GarP_3,12.2
yathāsti viṣṇormanaḥ saṅkalpa eva tathaiva sopi prakaroti nityam /
ālocane tasya sadāsti bhūmansvayogyatāmanatikramya caiva // GarP_3,12.3 //
hareḥ svarūpe ca tathā prapañcaḥ svasminsvarūpe ca khagasti jñānam /
yathāpi nityaṃ paricāravāri ca ajñātavaddṛśyate viṣṇunā ca // GarP_3,12.4
hareḥ prītyarthaṃ kurute sau kadāccittatrāpi kaścidviśeṣo 'sti vīndra /
śṛṇuṣva samyaṅnigṛhītacitto yathā provāca sa vijānāti devaḥ // GarP_3,12.5
sadā tvadoṣaṃ praviśeṣeśca muktavedāstathā vā pavijānanti nityam /
tasya svarūpaṃ na tathā hariṃ ca svayogyatāmanatikramya vedhāḥ //
GarP_3,12.6 // / hareḥ svarūpaṃ na vijānāti sarvaṃ svayo gyarūpaṃ sarvadā vetti viṣṇoḥ /
tatrājñānaṃ nāsti kiñciddvijendra yāvatsvarūpaṃ ca tathaiva lakṣmyāḥ //
GarP_3,12.7 // / vedhā na jānāti kutastadanye tayoḥ svarūpaṃna vijānāti sarvam /
tathāpi vedānekadeśena veda jānāti lakṣmīrharirūpaṃ ca yāvat //
GarP_3,12.8 // / tāvanna jānāti vidhiḥ khagendra jñāne vidhātuśca svayogyabhūte /
ato viriñcasya na cintanīyo hyajñānaleśaḥ kvāpi deśe ca kāle //
GarP_3,12.9 // / nāḍīṃ samāviśya tadā viriñco na veda nārāyaṇamekavacca /
tadā śṛṇottaṃ kamalāsanaṃ prabhustapastapa dvyakṣaraṃ sādareṇa //
GarP_3,12.10 // / abhiprāyaṃ tasya samyagvidittvā tapaḥ kuru tvaṃ harituṣṭyarthameva /
tapo 'karoddharipādaika niṣṭho hareḥ prītyarthaṃ divyasahasravarṣam //
GarP_3,12.11 // / tato hariḥ prādurāsītkhagendra varaṃ dātuṃ bhaktavarasya divyam /
sadā viṣṇuṃ devadevo dadarśa caturbhujaṃ taṃ jalajāyatākṣam //
GarP_3,12.12 // / śrīvatsalakṣmaṃ galaśobhikaustubhaṃ saṃpaśyantaṃ suprasannārdradṛṣṭyā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358798 (0.018):
śaṅkha gadādy udāyudham / BhP_10.03.009/3 śrīvatsa lakṣmaṃ gala śobhi kaustubhaṃ pītāmbaraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758762 (0.035):
tam adbhutaṃ bālakam ambujekṣaṇaṃ catur bhujaṃ śaṅkha gadādy udāyudham / / śrīvatsa lakṣmaṃ gala śobhi kaustubhaṃ pītāmbaraṃ sāndra payoda saubhagam
dṛṣṭvā hariṃ brahma nārāyaṇaṃ ca puraḥ sthitaṃ bhaktavaśyaṃ dayālum //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16432199 (0.059):
viṣṇuṃ tvāṃ pūjayiṣyāmi *HV_68.36*781a / viṣṇuṃ dṛṣṭvā puraḥsthitam HV_App.I,12.190b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 535671 (0.060):
te vṛṣā didijāḥ kruddhā $ viṣṇuṃ dṛṣṭvā puraḥsthitam / HV_App.I,12.190 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25157901 (0.060):
viṣṇuṃ jiṣṇuṃ jagadgurum HV_App.I,31.2746b / viṣṇuṃ dṛṣṭvā puraḥsthitam HV_App.I,12.190b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22021229 (0.060):
te vṛṣā didijāḥ kruddhā viṣṇuṃ dṛṣṭvā puraḥsthitam / HV_App.I,12.190 /
GarP_3,12.13 // / samarcayāmāsa mahāvibhūtyā bhaktyā hareḥ pādatīrthaṃ dadhāra /
astaunmahābhāgavatapradhāno hariṃ guruṃ bhaktivivardhitātmā //
GarP_3,12.14 // / brahmovāca / / rameśa lokeśa jagannivāsa tava svarūpaṃ na vijānāti devī /
tava prasādātsuvijānāti devī guṇānvedoktānsarvadā vīndra sarvān //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16797555 (0.059):
guṇān vikriyataḥ sarvān BrP_238.1c / guṇān veda sa sarvadā BrP_237.85d
GarP_3,12.15 // / tathāpi sā na vijānāti devī sākalyenāśeṣitaḥ sadguṇāṃśca /
yadyapyanuktaṃ pañcabhirnāsti vedaistathāpi deve 'tra viśeṣa āste //
GarP_3,12.16 // / tattvecchavaḥ pravijānanti nityaṃ vede sūktānkvāpyanuktāṃśca sarvān /
ādau jānantyatra vedā murāre ṛgādayaḥ suṣṭhu catvāra eva // GarP_3,12.17
vedā hyete vedayantīti deva tathā purāṇaṃ bhārataṃ pañcarātram /
kramādito vicintya sā viṣṇuguṇānsvayogyānsadā vijānāti ramāpi devī //
GarP_3,12.18 // / viśeṣato hyuktaguṇā nṛgādiṣu svayogyabhūtānsaṃvijānāti devī /
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11837476 (0.052):
abhasmaranādi yogyatvāt pālakaddāhādi sādhanam /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1966081 (0.062):
(pṛ) yadi gurutvadharmo na rūpādīn vihāyāsti | laghatvamapi rūpādīn / vihāyana syāt | (u) satyamevam | rūpādīn vihāya nāsti pṛthag laghutvam |
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24542145 (0.064):
ātmārthatvaṃ siddhyāt cakṣarādīnām ity evaṃ matvā parārthagrahaṇaṃ kṛtaṃ
sāmānyataḥ pravijānāti devī harerguṇānna viśeṣācca nityam // GarP_3,12.19