View original HTML file with complete header information
[GautAA 1,1 = GautSt I] / GautAA_1,1.1 / GautSt_1.1: vedo dharmamūlam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.028):
vedeṣusnāto bhavati sarvair devair jñāto bhavati | / GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317881 (0.029):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318229 (0.038):
GautAA_1,1.58 / GautSt_1.57: oṃkāro anyatrāpi | / GautAA_1,1.59 / GautSt_1.58: antara gamane punar upasadanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319687 (0.039):
GautAA_1,6.20a / GautSt_6.22: tanmūlatvād dharmasya / GautAA_1,6.20b / GautSt_6.23: śruteś ca | / GautAA_1,6.21 / GautSt_6.24: cakridaśamīsthānugrāhyavadhūsnātakarājabhyaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.039):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.039):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.041):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.041):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318934 (0.041):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.041):
GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318288 (0.041):
GautAA_1,2.2 / GautSt_2.1b: ahutāt | / GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.042):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.042):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.043):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.043):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320669 (0.043):
GautAA_1,9.70 / GautSt_9.70: śiṣṭādhyāpakaḥ | / GautAA_1,9.71 / GautSt_9.71: śaucaśiṣṭaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322387 (0.044):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320661 (0.044):
GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā | / GautAA_1,9.69 / GautSt_9.69: āryavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.045):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
[GautAA 1,1 = GautSt I] / GautAA_1,1.1 / GautSt_1.1: vedo dharmamūlam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.028):
vedeṣusnāto bhavati sarvair devair jñāto bhavati | / GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317881 (0.029):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318229 (0.038):
GautAA_1,1.58 / GautSt_1.57: oṃkāro anyatrāpi | / GautAA_1,1.59 / GautSt_1.58: antara gamane punar upasadanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319687 (0.039):
GautAA_1,6.20a / GautSt_6.22: tanmūlatvād dharmasya / GautAA_1,6.20b / GautSt_6.23: śruteś ca | / GautAA_1,6.21 / GautSt_6.24: cakridaśamīsthānugrāhyavadhūsnātakarājabhyaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.039):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.039):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.041):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.041):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318934 (0.041):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.041):
GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318288 (0.041):
GautAA_1,2.2 / GautSt_2.1b: ahutāt | / GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.042):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.042):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.043):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.043):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320669 (0.043):
GautAA_1,9.70 / GautSt_9.70: śiṣṭādhyāpakaḥ | / GautAA_1,9.71 / GautSt_9.71: śaucaśiṣṭaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322387 (0.044):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320661 (0.044):
GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā | / GautAA_1,9.69 / GautSt_9.69: āryavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.045):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
{VAR_St: na tu dṛṣṭārthe}
GautAA_1,1.4 / GautSt_1.3: avaradaurbalyāt | / GautAA_1,1.5 / GautSt_1.4: tulyabalavirodhe vikalpaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323374 (0.039):
GautAA_2,9.7 / GautSt_18.7: nādevarād ity eke | / GautAA_2,9.8 / GautSt_18.8: nātidvitīyam | / GautAA_2,9.9 / GautSt_18.9: janayitur apatyam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.058):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.058):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325966 (0.058):
GautAA_3,10.40 / GautSt_28.42: rājetareṣām | / GautAA_3,10.41 / GautSt_28.43: jaḍaklībau bhartavyau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.059):
GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318934 (0.059):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.060):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.060):
[GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325842 (0.061):
GautAA_3,10.24 / GautSt_28.26: pūrvaṃ caike | / GautAA_3,10.25 / GautSt_28.27: asaṃsṛṣṭivibhāgaḥ pretānāṃ jyeṣṭhasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320343 (0.061):
GautAA_1,9.31b / GautSt_9.31: na kanyām | / GautAA_1,9.32 / GautSt_9.32:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321042 (0.061):
GautAA_2,1.48 / GautSt_10.48a: rakṣyaṃ bāladhanam ā vyavahāraprāpaṇāt | / GautAA_2,1.49 / GautSt_10.48b: samāvṛtter vā | / GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.061):
GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca | / GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.062):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320665 (0.062):
GautAA_1,9.69 / GautSt_9.69: āryavṛttiḥ | / GautAA_1,9.70 / GautSt_9.70: śiṣṭādhyāpakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321090 (0.063):
GautAA_2,1.57 / GautSt_10.56: paricaryā cottareṣām | / GautAA_2,1.58 / GautSt_10.57: tebhyo vṛttiṃ lipseta |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322228 (0.063):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323494 (0.063):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322387 (0.064):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320006 (0.064):
anuṣṭhānaṃdevapitṛmanuṣyabhūtabrāhmaṇām | / GautAA_1,8.18 / GautSt_8.17: eteṣāṃ ca | / GautAA_1,8.19 / GautSt_8.18: aṣṭakā pārvaṇaḥ śrāddham
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.064):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
GautAA_1,1.10 / GautSt_1.9: tad yasmāt sa ācāryaḥ | / GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.014):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.014):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.022):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318852 (0.023):
GautAA_1,3.24 / GautSt_3.25: anārambhī | / GautAA_1,3.25 / GautSt_3.26: vaikhānaso vane mūlaphalāśī tapaḥśīlaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319141 (0.025):
GautAA_1,4.21 / GautSt_4.26: śūdrāyāṃ ca | / GautAA_1,4.22 / GautSt_4.27: asamānāyāṃ tu śūdrāt patitavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.025):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322063 (0.025):
GautAA_2,4.26 / GautSt_13.26: rājā prāḍvivāko brāhmaṇo vā śāstravit | / GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.025):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322228 (0.026):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.028):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321937 (0.028):
GautAA_2,4.8 / GautSt_13.8: anibaddhair api vaktavyam | / GautAA_2,4.9 / GautSt_13.9: na pīḍākṛte nibandhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318665 (0.029):
GautAA_1,2.52 / GautSt_2.46: pratidvādaśa vā sarveṣu | / GautAA_1,2.53 / GautSt_2.47: grahaṇāntaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324404 (0.029):
GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit | / GautAA_3,4.28 / GautSt_22.28: talpānnadhanalābhavadheṣu pṛthagvarṣāṇi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317820 (0.029):
[GautAA 1,1 = GautSt I] / GautAA_1,1.1 / GautSt_1.1: vedo dharmamūlam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324029 (0.029):
GautAA_3,3.2 / GautSt_21.2: pātakasaṃyojakāś ca | / GautAA_3,3.3 / GautSt_21.3: taiś cābdaṃ samācaran |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321043 (0.029):
GautAA_2,1.49 / GautSt_10.48b: samāvṛtter vā | / GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323112 (0.029):
GautAA_2,8.13 / GautSt_17.12: gavopaghrātam | / GautAA_2,8.14 / GautSt_17.14: śuktaṃ kevalam adadhi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323200 (0.029):
GautAA_2,8.25 / GautSt_17.25: syandinīyamasūsaṃdhinīnāṃ ca | / GautAA_2,8.26 / GautSt_17.26: vivatsāyāś ca | / GautAA_2,8.27 / GautSt_17.27: pañcanakhāś
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322961 (0.029):
GautAA_2,7.42 / GautSt_16.42: prasyandini | / GautAA_2,7.43 / GautSt_16.43: ūrdhvaṃ bhojanād utsave |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322309 (0.029):
GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām | / GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve |
GautAA_1,1.14a / GautSt_1.13: dvāviṃśate rājanyasya | / GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22885334 (1.788):
tathā ca smṛtyantaram-'ajinamevottarīyaṃ dhārayeyuḥ'; iti // / vāsāṃsi śāṇakṣaumacīrakutapāḥsarveṣām // Gaut_1.19 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321044 (0.010):
GautAA_2,1.49 / GautSt_10.48b: samāvṛtter vā | / GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22885228 (0.016):
idānīṃ tatsādhanābhidhitsayā'ha- / mauñjījyāmaurvīsautrayo mekhalāḥ krameṇa // Gaut_1.17 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322228 (0.018):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324368 (0.020):
GautAA_3,4.20 / GautSt_22.20: asthanvatām sahasraṃ hatvā | / GautAA_3,4.21 / GautSt_22.21: anasthimatām anaḍudbhāre(anaḍuh) ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325761 (0.020):
GautAA_3,10.13 / GautSt_28.15: ṛṣabhaṣoḍaśā jyaiṣṭhineyasya | / GautAA_3,10.14 / GautSt_28.16: samadhā vājyaiṣṭhineyena yavīyasām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.021):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.021):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319141 (0.021):
GautAA_1,4.21 / GautSt_4.26: śūdrāyāṃ ca | / GautAA_1,4.22 / GautSt_4.27: asamānāyāṃ tu śūdrāt patitavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.024):
{VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320323 (0.026):
GautAA_1,9.28 / GautSt_9.27: na cāpararātram adhītya punaḥ pratisaṃviśet | / GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318310 (0.026):
GautAA_1,2.6 / GautSt_2.2b: anyatrāpamārjanapradhāvanāvokṣaṇebhyaḥ | / GautAA_1,2.7 / GautSt_2.3: na tadupasparśanād āśaucam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320480 (0.026):
GautAA_1,9.47 / GautSt_9.47: teṣu tu dharmottarah syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.026):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323502 (0.026):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.026):
GautAA_2,4.26 / GautSt_13.26: rājā prāḍvivāko brāhmaṇo vā śāstravit | / GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318697 (0.026):
{VAR_St: matety eke} / [GautAA 1,3 = GautSt III] / GautAA_1,3.1 / GautSt_3.1: tasyāśramavikalpam eke bruvate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318265 (0.026):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322207 (0.026):
GautAA_2,5.18 / GautSt_14.20: asapiṇḍe yonisaṃbandhe sahādhyāyini ca | / GautAA_2,5.19 / GautSt_14.21: sabrahmacāriṇy ekāham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325224 (0.027):
GautAA_3,8.12 / GautSt_26.12: namo 'hamāya mohamāya maṃhamāya dhanvate
GautAA_1,1.20a / GautSt_1.20: vārkṣaṃ brāhmaṇasya | / GautAA_1,1.20b / GautSt_1.21: māñjiṣṭhahāridre itarayoḥ |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22885503 (0.023):
apīḍitā yūpavakrāḥsaśalkāḥ // Gaut_1.27 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317902 (0.028):
GautAA_1,1.14a / GautSt_1.13: dvāviṃśate rājanyasya | / GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.031):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323503 (0.031):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.031):
GautAA_2,4.26 / GautSt_13.26: rājā prāḍvivāko brāhmaṇo vā śāstravit | / GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.033):
{VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.034):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320480 (0.034):
GautAA_1,9.47 / GautSt_9.47: teṣu tu dharmottarah syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325368 (0.035):
prajāpataye 'gnayesviṣṭakṛta iti | / GautAA_3,8.17 / GautSt_26.17: tato brāhmaṇatarpaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321043 (0.035):
GautAA_2,1.49 / GautSt_10.48b: samāvṛtter vā | / GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22885641 (0.036):
dravyahasta ucchiṣṭo nidhāyācāmet // Gaut_1.30 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319821 (0.038):
GautAA_1,7.18 / GautSt_7.18: paśūnāṃ ca | / GautAA_1,7.19 / GautSt_7.19: na lavaṇakṛtānnayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324366 (0.038):
GautAA_3,4.21 / GautSt_22.21: anasthimatām anaḍudbhāre(anaḍuh) ca | / GautAA_3,4.22 / GautSt_22.22: api vāsthanvatām ekaikasmin kiṃcid dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323201 (0.038):
GautAA_2,8.25 / GautSt_17.25: syandinīyamasūsaṃdhinīnāṃ ca | / GautAA_2,8.26 / GautSt_17.26: vivatsāyāś ca | / GautAA_2,8.27 / GautSt_17.27: pañcanakhāś
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322207 (0.038):
GautAA_2,5.18 / GautSt_14.20: asapiṇḍe yonisaṃbandhe sahādhyāyini ca | / GautAA_2,5.19 / GautSt_14.21: sabrahmacāriṇy ekāham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322077 (0.039):
GautAA_2,4.29 / GautSt_13.29: dhenvanaḍutstrīprajananasaṃyuṃkte caśīghram / GautAA_2,4.30 / GautSt_13.30: ātyayike ca | / GautAA_2,4.31 / GautSt_13.31: sarvadharmebhyo garīyaḥ prāḍvivāke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324403 (0.040):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit | / GautAA_3,4.28 / GautSt_22.28: talpānnadhanalābhavadheṣu pṛthagvarṣāṇi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319290 (0.042):
GautAA_1,5.14b balir utkṣepyaḥ | / GautAA_1,5.15 / GautSt_5.17: naktaṃcarebhyaś ca sāyam | / GautAA_1,5.16 / GautSt_5.18: svastivācya bhikṣādānam appūrvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320753 (0.042):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321897 (0.042):
GautAA_2,4.3 / GautSt_13.3: api śūdrāḥ | / GautAA_2,4.4 / GautSt_13.4: brāhmaṇas tv abrāhmaṇavacanād anavarodhyo
parimārjanapradāhatakṣaṇanirṇejanānitaijasamārktikadāravatāntavānām |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22885793 (0.0):
idānīṃ dravyaśuddhimāha- / dravyaśuddhiḥ parimārjanapradāhatakṣaṇanirṇejanāni
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546138 (0.032):
taijasa.mṛd.maya.dārava.tāntavānām^bhasma.parimārjana.pradāhana.takṣaṇa.dhāvanāni
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325678 (0.059):
ubhayatodadyukto rathogovṛṣaḥ | / GautAA_3,10.6 / GautSt_28.6: kāṇakhorakūṭavaṇetā madhyamasyānekāścet |
GautAA_1,1.29 / GautSt_1.30: taijasavadupalamaṇiśaṅkhamuktānām |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886074 (0.038):
atolpānāmaspṛśyadūṣitānāṃ nirṇejanam // / taijasavadupalamaṇiśaṅkhaśuktīnām // Gaut_1.32 //
{VAR_St: -śuktīnām} / GautAA_1,1.30 / GautSt_1.31: dāruvadasthibhūmyoḥ |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886295 (0.013):
tadācamanavidhitsayā'ha- / prāṅmukha udaṅmukho vā śaucamārabheta // Gaut_1.37 //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886215 (0.016):
celavadrajjuvidalacarmaṇām // Gaut_1.35 //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886341 (0.024):
śucau deśa āsīno dakṣiṇaṃ bāhuṃ jānvantarā kṛtvā yajñopavītyā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321996 (0.042):
GautAA_2,4.16 / GautSt_13.16: sarvaṃ vā bhūmau | / GautAA_2,4.17 / GautSt_13.17: haraṇe narakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323373 (0.054):
GautAA_2,9.8 / GautSt_18.8: nātidvitīyam | / GautAA_2,9.9 / GautSt_18.9: janayitur apatyam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319821 (0.055):
GautAA_1,7.18 / GautSt_7.18: paśūnāṃ ca | / GautAA_1,7.19 / GautSt_7.19: na lavaṇakṛtānnayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.056):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.056):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323018 (0.057):
GautAA_2,8.2 / GautSt_17.2: pratigṛhṇīyāc ca | / GautAA_2,8.3 / GautSt_17.3: / edhodakayavasamūlaphalamadhvabhayābhyudyataśayyāsanāvasathayānapayodadhidhānāśapharīpriyaṅgusragmārgaśākāny
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319171 (0.057):
GautAA_1,4.26b / GautSt_4.32: daśaiva prājāpatyāt | / GautAA_1,4.27 / GautSt_4.33: daśa pūrvān daśa parān ātmānaṃ cabrāhmīputro
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323494 (0.057):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.057):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.057):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.058):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.058):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318355 (0.058):
GautAA_1,2.14 / GautSt_2.8c: apām upasparśanam | / GautAA_1,2.15 / GautSt_2.9: eke godānādi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318934 (0.058):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.058):
GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317935 (0.058):
GautAA_1,1.20a / GautSt_1.20: vārkṣaṃ brāhmaṇasya | / GautAA_1,1.20b / GautSt_1.21: māñjiṣṭhahāridre itarayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325375 (0.058):
GautAA_3,8.18 / GautSt_26.18: etenaivātikṛcchro vyākhyātaḥ | / GautAA_3,8.19 / GautSt_26.19: yāvat sakṛd ādadīta(ādā) tāvad aśnīyāt |
jānvantarākṛtvā yajñopavītyā maṇibandhanāt pāṇī prakṣālya
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886448 (0.003):
maṇiryasmindeśe badhyate sa maṇibandhaḥ / / tasmādāmaṇibandhanātpāṇī prakṣālya vāgyatastūrṣṇīṃ hṛdayaspṛśo
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886347 (0.012):
śucau deśa āsīno dakṣiṇaṃ bāhuṃ jānvantarā kṛtvā yajñopavītyā
vāgyatohṛdayaspṛśas triś catur vāpa ācāmed |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886353 (0.0):
śucau deśa āsīno dakṣiṇaṃ bāhuṃ jānvantarā kṛtvā yajñopavītyā / maṇibandhātpāṇī prakṣālya vāgyato hṛdayaspṛśastriścaturvāpa ācāmet //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886448 (0.052):
tasmādāmaṇibandhanātpāṇī prakṣālya vāgyatastūrṣṇīṃ hṛdayaspṛśo
GautAA_1,1.36 / GautSt_1.36: dviḥ parimṛjyate | / {VAR_St: parimṛjyāt}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324337 (0.029):
dadyāt | / GautAA_3,4.17 / GautSt_22.17: anātreyyāṃ caivam | / GautAA_3,4.18 / GautSt_22.18: gāṃ ca vaiśyavat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321032 (0.035):
GautAA_2,1.47 / GautSt_10.47: kośād vā dadyāt | / GautAA_2,1.48 / GautSt_10.48a: rakṣyaṃ bāladhanam ā vyavahāraprāpaṇāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322643 (0.036):
GautAA_2,6.26 / GautSt_15.25: tasmāt pariśrite dadyāt | / GautAA_2,6.27 / GautSt_15.26: tilair vā vikiret |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324610 (0.038):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320945 (0.038):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.043):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.044):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320432 (0.046):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320343 (0.046):
GautAA_1,9.31b / GautSt_9.31: na kanyām | / GautAA_1,9.32 / GautSt_9.32:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321996 (0.047):
GautAA_2,4.16 / GautSt_13.16: sarvaṃ vā bhūmau | / GautAA_2,4.17 / GautSt_13.17: haraṇe narakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323018 (0.048):
bhuñjīta | / GautAA_2,8.2 / GautSt_17.2: pratigṛhṇīyāc ca | / GautAA_2,8.3 / GautSt_17.3:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322079 (0.049):
GautAA_2,4.30 / GautSt_13.30: ātyayike ca | / GautAA_2,4.31 / GautSt_13.31: sarvadharmebhyo garīyaḥ prāḍvivāke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.049):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.050):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.050):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.050):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.050):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323830 (0.050):
GautAA_3,2.3 / GautSt_20.3: pātraṃ cāsya viparyasyeyuḥ | / GautAA_3,2.4 / GautSt_20.4: dāsaḥ karmakaro vāvakarād amedhyapātram
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318265 (0.050):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320219 (0.050):
{VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
GautAA_1,1.40 / GautSt_1.37: suptvā bhuktvā kṣutvā ca punaḥ |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886816 (0.0):
dantaśliṣṭeṣu dantavadanyatra jihvābhimarśanāt //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886890 (0.061):
gautamastu dantaśliṣṭānāṃ sati jihvābhimarśane aśucirbhavatīti /
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324337 (0.062):
dadyāt | / GautAA_3,4.17 / GautSt_22.17: anātreyyāṃ caivam | / GautAA_3,4.18 / GautSt_22.18: gāṃ ca vaiśyavat |
jihvābhimarśanāt | / GautAA_1,1.42 / GautSt_1.39: prākcyuter ity eke |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886855 (0.020):
cyuteṣvāsrāvavadvidyānnigiranneva tacchuciḥ // Gaut_1.46 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323370 (0.051):
GautAA_2,9.7 / GautSt_18.7: nādevarād ity eke | / GautAA_2,9.8 / GautSt_18.8: nātidvitīyam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325842 (0.052):
GautAA_3,10.24 / GautSt_28.26: pūrvaṃ caike | / GautAA_3,10.25 / GautSt_28.27: asaṃsṛṣṭivibhāgaḥ pretānāṃ jyeṣṭhasya |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886882 (0.059):
kutaḥ cyuteṣu nigiran śuciriti vaktavye āsrāvavadvidyādityārambhāt /
śuciḥ | / GautAA_1,1.46 / GautSt_1.41: na mukhyā vipruṣa ucchiṣṭaṃ kurvanti na ced
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886921 (0.0):
yathocchiṣṭāvayavo bahirbhūtaḥ aśucitvamāpādayati tadvadāsrāvasyāpi prāpta / na mukhyā vipruṣa ucchiṣṭaṃ kurvanti na cedaṅge nipatanti // Gaut_1.47 //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545979 (0.043):
Va.3.37 na mukhyās^vipruṣas^ucchiṣṭam^kurvanti(kṛ-)^anaṅga.spṛṣṭās^//
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21497284 (0.049):
Manu5.141a[139ṃa]/ na ucchiṣṭaṃ kurvate mukhyā vipruṣo 'aṅgaṃ na yānti yāḥ
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199873 (0.060):
Viṣṇu 23.53a/ na^ucchiṣṭaṃ kurvate\ mukhyā vipruṣo^aṅge na yānti\ yāḥ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392991 (0.061):
rajo bhūr vāyur agniś ca mārjāraś ca sadā śuciḥ || Vi_23.52 || / nocchiṣṭaṃ kurvate mukhyā vipruṣo 'ṅge na yānti yāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13429624 (0.062):
mūrdhni saṃsparśanādekaḥ prītaḥ sa puruṣo bhavet // KūrmP_2,13.26 // / nocchiṣṭaṃ kurvate mukhyā vipruṣo 'ṅgaṃ nayanti yāḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584761 (0.063):
vaiśyavac chaucakalpaś ca dvijocchiṣṭaṃ ca bhojanam // Mn_5.140[138M] // / nocchiṣṭaṃ kurvate mukhyā vipruṣo 'ṅgaṃ na yānti yāḥ /
aṅgenipatanti | / GautAA_1,1.45 / GautSt_1.42: lepagandhāpakarṣaṇe śaucam amedhyasya |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22887113 (0.041):
mūtrapurīṣasrehuvisraṃsanābhyavahārasaṃyogeṣu ca // Gaut_1.50 //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22886975 (0.058):
lepagandhāpakarṣaṇe śaucamamedhyaliptasya // Gaut_1.48 //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546121 (0.058):
Va.3.48 lepa.gandha.apakarṣaṇe śaucam amedhya.liptasya^adbhis^mṛdā ca //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324403 (0.063):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
{VAR_St: -snehu-} / GautAA_1,1.48 / GautSt_1.45: yatra cāmnāyo vidadhyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.021):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.021):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.022):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.023):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.023):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.023):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.023):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.023):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.025):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.027):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.029):
GautAA_1,3.9 / GautSt_3.10: uttareṣāṃ caitadavirodhi | / {VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326009 (0.029):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319106 (0.029):
{VAR_St: bhṛjya} / GautAA_1,4.18a / GautSt_4.22: varṇāntaragamanam utkarṣāpakarṣābhyāṃsaptame
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318622 (0.030):
{VAR_St: -brahmacārisadbhaḥ} / GautAA_1,2.47 / GautSt_2.41: vāgyatas tṛpyannalolupyamānaḥ saṃnidhāyodakam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319945 (0.030):
GautAA_1,8.8 / GautSt_8.8: catvāriṃśat saṃskāraiḥ saṃskṛtaḥ | / {VAR_St: -riṃśatā} / GautAA_1,8.9 / GautSt_8.9: triṣu karmasv abhirataḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.032):
{VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320777 (0.032):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.032):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.032):
{VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324401 (0.032):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
GautAA_1,1.49a / GautSt_1.46: pāṇinā savyam upasaṅgṛhya anaṅguṣṭham adhīhi
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22887351 (0.061):
pāṇinā savyamupasaṅgṛhyānaṅguṣṭhamadhīhi bho ityāmantrayeta gurum //
bho ity āmantrayed guruṃ | / {VAR_St: āmantrayeta}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.041):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320370 (0.055):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324608 (0.055):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.056):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319620 (0.057):
GautAA_1,6.12 / GautSt_6.12: nāma vāsya varjayet | / {VAR_St: cāsya}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319588 (0.060):
{VAR_St: śvaśurāśca?} / GautAA_1,6.9 / GautSt_6.9: ṛtvikchvaśurapitṛvyamātulānāṃ tu
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.061):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.063):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325465 (0.063):
{VAR_St: vrataṃ cet} / GautAA_3,9.4 / GautSt_27.4: śvobhūtāṃ paurṇamāsīm upavaset |
GautAA_1,1.49b / GautSt_1.47: tatracakṣurmanaḥprāṇopasparśanaṃ darbhaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.044):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.047):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.047):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.049):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.049):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324608 (0.050):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319620 (0.052):
GautAA_1,6.12 / GautSt_6.12: nāma vāsya varjayet | / {VAR_St: cāsya}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320370 (0.052):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.054):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322713 (0.055):
{VAR_St: śravaṇādi} / GautAA_2,7.2 / GautSt_16.2: ardhapañcamān māsān pañca dakṣiṇāyanaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321250 (0.055):
GautAA_2,2.11 / GautSt_11.11: dharmasya hy aṃśabhāg bhavatīti | / {VAR_St: vijñāyate} / GautAA_2,2.12 / GautSt_11.12: brāhmanaṃ ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321011 (0.055):
{VAR_St: na brā-} / GautAA_2,1.45 / GautSt_10.45: abrāhmaṇo 'py ākhyātā ṣaṣṭhaṃ labhetety eke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325591 (0.056):
{VAR_St: eṣa} / GautAA_3,9.16 / GautSt_27.16: evam āptvā vipāpo vipāpmā sarvam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.057):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.057):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.057):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320546 (0.057):
{VAR_St: bhakṣyān} / GautAA_1,9.57 / GautSt_9.57: na rātrau preṣyāhṛtam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.058):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.058):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.058):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
{VAR_St: tatracakṣurmanāḥ} / GautAA_1,1.49c / GautSt_1.48: prāṇopasparśanaṃ darbhaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322713 (0.054):
{VAR_St: śravaṇādi} / GautAA_2,7.2 / GautSt_16.2: ardhapañcamān māsān pañca dakṣiṇāyanaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319918 (0.057):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.057):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.057):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.057):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.058):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.058):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.061):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.061):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.061):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.061):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.061):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.061):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324711 (0.061):
{VAR_St: upayuñjānaḥ} / GautAA_3,5.26 / GautSt_23.26: prākpañcanakhebhyaś chardanaṃ ghṛtaprāśanaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318762 (0.062):
GautAA_1,3.8 / GautSt_3.9: evaṃvṛtto brahmalokam āpnoti jitendriyaḥ | / {VAR_St: avāpnoti} / GautAA_1,3.9 / GautSt_3.10: uttareṣāṃ caitadavirodhi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.063):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.063):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320219 (0.063):
{VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321194 (0.064):
{VAR_St: -kṣikyāṃ cā-} / GautAA_2,2.4 / GautSt_11.4: śucir jitendriyo guṇavatsahāyopāyasaṃpannaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.064):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
GautAA_1,1.50 / GautSt_1.49: prāṇāyāmās trayaḥ pañcadaśamātrāḥ |
{VAR_St: -tūleṣu} / GautAA_1,1.52 / GautSt_1.51: oṃ pūrvā vyāhṛtayaḥ pañca satyāntāḥ |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22887546 (0.016):
kiñca- / anujñāta upaviśetprāṅmukho dakṣiṇataḥ śiṣya udaṅmukho vā // Gaut_1.60 //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22887462 (0.020):
oṃpūrvā vyāhṛtayaḥ pañca satyāntāḥ // Gaut_1.57 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325081 (0.036):
GautAA_3,7.8 / GautSt_25.8: pratiṣiddhavāṅmanasāpacāre vyāhṛtayaḥ / pañcasatyāntāḥ | / {VAR_St: omitt: satyāntāḥ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318601 (0.057):
{VAR_St: gurusveṣu} / GautAA_1,2.44 / GautSt_2.38: teṣāṃ pūrvaṃ pūrvaṃ pariharet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322279 (0.064):
{VAR_St: sacela-} / GautAA_2,5.29 / GautSt_14.31: śavānugamane ca |
udaṅmukhovā | / GautAA_1,1.56 / GautSt_1.55: sāvitrī cānuvacanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317896 (0.034):
GautAA_1,1.13 / GautSt_1.12: ā ṣoḍaśād brāhmaṇasyāpatitā sāvitrī | / GautAA_1,1.14a / GautSt_1.13: dvāviṃśate rājanyasya | / GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317820 (0.038):
[GautAA 1,1 = GautSt I] / GautAA_1,1.1 / GautSt_1.1: vedo dharmamūlam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.040):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.040):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318288 (0.042):
GautAA_1,2.2 / GautSt_2.1b: ahutāt | / GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.042):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.042):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.044):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.044):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.045):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.045):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.045):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.045):
GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca | / GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.046):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321392 (0.046):
GautAA_2,2.26 / GautSt_11.26: tathā hy asya niḥśreyasaṃ bhavati | / GautAA_2,2.27 / GautSt_11.27: brahma kṣattreṇa saṃpṛktaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320713 (0.047):
{VAR_St: pūrvāparān sambandhān} / [GautAA 2,1 = GautSt X] / GautAA_2,1.1 / GautSt_10.1: dvijātīnām adhyayanam ijyā dānam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.047):
GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.047):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320408 (0.047):
GautAA_1,9.39 / GautSt_9.39: nārāc cāvasathāt | / GautAA_1,9.40 / GautSt_9.40: na bhasmakarīṣakṛṣṭacchāyāpathikāmyeṣu |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318341 (0.048):
GautAA_1,2.11 / GautSt_2.7: uktaṃ brahmacaryam | / GautAA_1,2.12 / GautSt_2.8a: agnīndhanabhaikṣacaraṇe |
{VAR_St: antarāgamane} / GautAA_1,1.60 / GautSt_1.59: śvanakulasarpamaṇḍūkamārjārāṇāṃ try aham
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22887781 (0.0):
kiñca- / śvanakulasarpamaṇḍūkamārjārāṇāṃ tryahamupavāso vipravāsaśca // Gaut_1.64
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.021):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.021):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322631 (0.021):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.023):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.023):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.023):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.023):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.023):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325195 (0.023):
{VAR_St: -dhājaye} / GautAA_3,8.10 / GautSt_26.10: anusavanam udakopasparśanam āpo hi
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321113 (0.025):
{VAR_St: -kūrcāni} / GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.026):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.027):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326008 (0.028):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318262 (0.028):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.029):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324188 (0.029):
varṣaśatamasvargyam | / {VAR_St: -avagoraṇe} / GautAA_3,3.21 / GautSt_21.21: nighāte sahasram |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320777 (0.030):
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.030):
GautAA_1,3.9 / GautSt_3.10: uttareṣāṃ caitadavirodhi | / {VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.030):
GautAA_3,4.11 / GautSt_22.11: sṛṣṭaś ced brāhmaṇavadhe 'hatvāpi | / GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
upavāsovipravāsaś ca | / GautAA_1,1.61 / GautSt_1.60: prāṇāyāmā ghṛtaprāśanaṃ cetareṣām |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22887782 (0.021):
śvanakulasarpamaṇḍūkamārjārāṇāṃ tryahamupavāso vipravāsaśca // Gaut_1.64
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.023):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.023):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.023):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.023):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.023):
GautAA_3,10.10 / GautSt_28.12: daśakaṃ paśūnām | / {VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.024):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.024):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.028):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.030):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318622 (0.031):
{VAR_St: -brahmacārisadbhaḥ} / GautAA_1,2.47 / GautSt_2.41: vāgyatas tṛpyannalolupyamānaḥ saṃnidhāyodakam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.031):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.033):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323251 (0.033):
{VAR_St: apannadāvasanna-} / GautAA_2,8.32 / GautSt_17.32: kisalayakyākulaśunaniryāsāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.034):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319106 (0.034):
{VAR_St: bhṛjya} / GautAA_1,4.18a / GautSt_4.22: varṇāntaragamanam utkarṣāpakarṣābhyāṃsaptame
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321113 (0.035):
{VAR_St: -kūrcāni} / GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322958 (0.036):
{VAR_St: varṣa-} / GautAA_2,7.42 / GautSt_16.42: prasyandini |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321194 (0.038):
{VAR_St: -kṣikyāṃ cā-} / GautAA_2,2.4 / GautSt_11.4: śucir jitendriyo guṇavatsahāyopāyasaṃpannaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322640 (0.038):
{VAR_St: caṇdāla} / GautAA_2,6.26 / GautSt_15.25: tasmāt pariśrite dadyāt |
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.007):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.007):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321937 (0.013):
GautAA_2,4.8 / GautSt_13.8: anibaddhair api vaktavyam | / GautAA_2,4.9 / GautSt_13.9: na pīḍākṛte nibandhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322732 (0.020):
GautAA_2,7.4 / GautSt_16.4: dvaimāsyo vā niyamaḥ | / GautAA_2,7.5 / GautSt_16.5: nādhīyīta vāyau divā pāṃsuhare |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.021):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317881 (0.022):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320783 (0.023):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.023):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.023):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.023):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.023):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.023):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.023):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.023):
GautAA_3,10.10 / GautSt_28.12: daśakaṃ paśūnām | / {VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322386 (0.024):
{VAR_St: svādhyāyānivṛtty-} / [GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323200 (0.024):
GautAA_2,8.25 / GautSt_17.25: syandinīyamasūsaṃdhinīnāṃ ca | / GautAA_2,8.26 / GautSt_17.26: vivatsāyāś ca | / GautAA_2,8.27 / GautSt_17.27: pañcanakhāś
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324338 (0.024):
dadyāt | / GautAA_3,4.17 / GautSt_22.17: anātreyyāṃ caivam | / GautAA_3,4.18 / GautSt_22.18: gāṃ ca vaiśyavat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323112 (0.024):
GautAA_2,8.13 / GautSt_17.12: gavopaghrātam | / GautAA_2,8.14 / GautSt_17.14: śuktaṃ kevalam adadhi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322682 (0.024):
GautAA_2,6.30 / GautSt_15.29: haviḥṣu caivam | / GautAA_2,6.31 / GautSt_15.30: durbālādīn śrāddha ekaike |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.024):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.031):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.031):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.034):
GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325448 (0.035):
[GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.035):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.035):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.035):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325122 (0.037):
[GautAA 3,8 = GautSt XXVI] / GautAA_3,8.1 / GautSt_26.1: athātaḥ kṛcchrān vyākhyāsyāmaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.038):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319522 (0.039):
{VAR_St: -ānṛśaṃsārtham ānṛśaṃsārtham} / [GautAA 1,6 = GautSt VI] / GautAA_1,6.1 / GautSt_6.2: pādopasamgrahaṇaṃ samavāye 'nvaham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325932 (0.039):
GautAA_3,10.36 / GautSt_28.38: kṣatriyāc cet | / GautAA_3,10.37 / GautSt_28.39: śūdrāputro 'py anapatyasya śuśrūṣuś cel
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.039):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.040):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.040):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.040):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319953 (0.040):
GautAA_1,8.10 / GautSt_8.10: ṣaṭsu vā | / GautAA_1,8.11 / GautSt_8.11: sāmayācārikeṣv abhivinītaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321392 (0.040):
GautAA_2,2.26 / GautSt_11.26: tathā hy asya niḥśreyasaṃ bhavati | / GautAA_2,2.27 / GautSt_11.27: brahma kṣattreṇa saṃpṛktaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321936 (0.040):
GautAA_2,4.8 / GautSt_13.8: anibaddhair api vaktavyam | / GautAA_2,4.9 / GautSt_13.9: na pīḍākṛte nibandhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318697 (0.040):
{VAR_St: matety eke} / [GautAA 1,3 = GautSt III] / GautAA_1,3.1 / GautSt_3.1: tasyāśramavikalpam eke bruvate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.041):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
kāmabhakṣaḥ | / {VAR_St: kāmacāravādabhakṣo}
GautAA_1,2.2 / GautSt_2.1b: ahutāt | / GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.029):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322625 (0.031):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318341 (0.033):
GautAA_1,2.11 / GautSt_2.7: uktaṃ brahmacaryam | / GautAA_1,2.12 / GautSt_2.8a: agnīndhanabhaikṣacaraṇe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.037):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.037):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.037):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318776 (0.037):
GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ | / GautAA_1,3.11 / GautSt_3.12: ūrdhvaretāḥ | / GautAA_1,3.12 / GautSt_3.13: dhruvaśīlo varṣāsu |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.038):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.039):
{VAR_St: upapātakeṣu upapātakeṣu} / [GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325932 (0.039):
GautAA_3,10.36 / GautSt_28.38: kṣatriyāc cet | / GautAA_3,10.37 / GautSt_28.39: śūdrāputro 'py anapatyasya śuśrūṣuś cel
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.041):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.041):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.041):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320669 (0.041):
GautAA_1,9.70 / GautSt_9.70: śiṣṭādhyāpakaḥ | / GautAA_1,9.71 / GautSt_9.71: śaucaśiṣṭaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.041):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317820 (0.041):
[GautAA 1,1 = GautSt I] / GautAA_1,1.1 / GautSt_1.1: vedo dharmamūlam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318229 (0.042):
GautAA_1,1.58 / GautSt_1.57: oṃkāro anyatrāpi | / GautAA_1,1.59 / GautSt_1.58: antara gamane punar upasadanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.042):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319171 (0.043):
GautAA_1,4.26a / GautSt_4.31: daśa daivād | / GautAA_1,4.26b / GautSt_4.32: daśaiva prājāpatyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320408 (0.043):
GautAA_1,9.39 / GautSt_9.39: nārāc cāvasathāt | / GautAA_1,9.40 / GautSt_9.40: na bhasmakarīṣakṛṣṭacchāyāpathikāmyeṣu |
{VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22888990 (0.0):
na brahmābhivyāhārayedanyatra svadhāninayanāt // Gaut_2.9 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324368 (0.003):
GautAA_3,4.20 / GautSt_22.20: asthanvatām sahasraṃ hatvā | / GautAA_3,4.21 / GautSt_22.21: anasthimatām anaḍudbhāre(anaḍuh) ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320323 (0.004):
GautAA_1,9.28 / GautSt_9.27: na cāpararātram adhītya punaḥ pratisaṃviśet | / GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324180 (0.008):
{VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322207 (0.015):
GautAA_2,5.18 / GautSt_14.20: asapiṇḍe yonisaṃbandhe sahādhyāyini ca | / GautAA_2,5.19 / GautSt_14.21: sabrahmacāriṇy ekāham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325224 (0.021):
GautAA_3,8.12 / GautSt_26.12: namo 'hamāya mohamāya maṃhamāya dhanvate
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325830 (0.024):
GautAA_3,10.22 / GautSt_28.24: strīdhanaṃ duhitṛṛṇām aprattānām / apratiṣṭhitāṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.025):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323154 (0.025):
utsṛṣṭapuṃścalyabhiśastānapadeśyadaṇḍikatakṣakadaryabandhanikacikitsakamṛgayvaniṣucāryucchiṣṭabhojigaṇavidviṣāṇānām / GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317903 (0.026):
GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya | / GautAA_1,1.15 / GautSt_1.15: mauñjījyāmaurvīsautryo mekhalāḥ krameṇa |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.026):
{VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325368 (0.026):
prajāpataye 'gnayesviṣṭakṛta iti | / GautAA_3,8.17 / GautSt_26.17: tato brāhmaṇatarpaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324403 (0.028):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322063 (0.029):
GautAA_2,4.26 / GautSt_13.26: rājā prāḍvivāko brāhmaṇo vā śāstravit | / GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325759 (0.029):
GautAA_3,10.13 / GautSt_28.15: ṛṣabhaṣoḍaśā jyaiṣṭhineyasya | / GautAA_3,10.14 / GautSt_28.16: samadhā vājyaiṣṭhineyena yavīyasām |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22888814 (0.030):
na tvenainamagnihavanabaligrahaṇayorniyuñjyāt // Gaut_2.8 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320480 (0.030):
GautAA_1,9.47 / GautSt_9.47: teṣu tu dharmottarah syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324440 (0.032):
GautAA_3,4.33 / GautSt_22.33: pratiṣiddhamantrayoge sahasravākaś cet | / GautAA_3,4.34 / GautSt_22.34: agnyutsādinirākṛtyupapātakeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.035):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323889 (0.039):
{VAR_St: ata ūrdhvaṃ} / GautAA_3,2.9 / GautSt_20.9: jñānapūrvaṃ ca trirātram |
GautAA_1,2.10 / GautSt_2.6: upanayanādir niyamaḥ | / GautAA_1,2.11 / GautSt_2.7: uktaṃ brahmacaryam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318721 (0.018):
GautAA_1,3.3 / GautSt_3.3: teṣāṃ gṛhastho yonir aprajanatvād itereṣām | / GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320665 (0.026):
GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā | / GautAA_1,9.69 / GautSt_9.69: āryavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321392 (0.029):
GautAA_2,2.26 / GautSt_11.26: tathā hy asya niḥśreyasaṃ bhavati | / GautAA_2,2.27 / GautSt_11.27: brahma kṣattreṇa saṃpṛktaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.031):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318288 (0.033):
GautAA_1,2.2 / GautSt_2.1b: ahutāt | / GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322090 (0.033):
satyavacanaṃsatyavacanam | / [GautAA 2,5 = GautSt XIV] / GautAA_2,5.1 / GautSt_14.1: śāvam āśaucaṃ daśarātram
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.035):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.035):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.036):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325178 (0.037):
GautAA_3,8.7 / GautSt_26.7: satyaṃ vadet | / GautAA_3,8.8 / GautSt_26.8: anāryair na saṃbhāṣeta |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324883 (0.037):
- / GautSt_24.7: athānyat | / GautAA_3,6.7 / GautSt_24.8: ukto niyamaḥ | / GautAA_3,6.8 / GautSt_24.9: agne tvaṃ pārayeti (RV 1,189.2)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.037):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319814 (0.038):
caike | / GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322191 (0.038):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.038):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324610 (0.039):
GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā | / GautAA_3,5.17 / GautSt_23.17: gardabhenāvakīrṇī nirṛtiṃ catuṣpathe yajet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.039):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323373 (0.040):
GautAA_2,9.8 / GautSt_18.8: nātidvitīyam | / GautAA_2,9.9 / GautSt_18.9: janayitur apatyam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325842 (0.040):
GautAA_3,10.24 / GautSt_28.26: pūrvaṃ caike | / GautAA_3,10.25 / GautSt_28.27: asaṃsṛṣṭivibhāgaḥ pretānāṃ jyeṣṭhasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319522 (0.040):
{VAR_St: -ānṛśaṃsārtham ānṛśaṃsārtham} / [GautAA 1,6 = GautSt VI] / GautAA_1,6.1 / GautSt_6.2: pādopasamgrahaṇaṃ samavāye 'nvaham |
GautAA_1.2.16 / GautSt_2.10: bahiḥsaṃdhyatvaṃ ca | / GautAA_1,2.17 / GautSt_2.11: tiṣṭhet pūrvām āsītottarāṃ sajyotiṣyā
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22889484 (0.0):
idānīṃ prasaṅgāt tat sandhyopāsanaṃ kadā kathaṃ ca kartavyamityata āha- / tiṣṭhetpūrvāmāsītottarāṃ sajyotiṣyā jyotiṣo darśanādvāgyataḥ // Gaut_2.17
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22889757 (0.0):
yadi sandhyākālayorevāyaṃ pratiṣedhaḥ syāt tadānīmekameva sūtraṃ kriyeta / 'tiṣṭhetpūrvāmāsītottarāṃ sajyotipyā jyotiṣo darśanādvāgyato
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485053 (0.060):
Manu2.101c/ paścimāṃ tu samāsīnaḥ) samyag ṛkṣavibhāvanāt || [M. paścimāṃ / tu sadāsīta] / Manu2.102a/ pūrvāṃ saṃdhyāṃ japaṃs) tiṣṭhan) naiśam eno vyapohati) |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320432 (0.060):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca | / GautAA_1,9.43 / GautSt_9.43: rātrau dakṣiṇāmukhaḥ |
jyotiṣodarśanād vāgyataḥ | / GautAA_1,2.18 / GautSt_2.12: nādityam īkṣeta |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22889487 (0.0):
tiṣṭhetpūrvāmāsītottarāṃ sajyotiṣyā jyotiṣo darśanādvāgyataḥ // Gaut_2.17
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22889758 (0.043):
'tiṣṭhetpūrvāmāsītottarāṃ sajyotipyā jyotiṣo darśanādvāgyato
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324685 (0.055):
GautAA_3,5.22 / GautSt_23.22: aśuciṃ dṛṣṭvā ādityam īkṣeta prāṇāyāmaṃ
varjayenmadhumāṃsagandhamālyadivāsvapnābhyañjanayānopānacchatrakāmakrodhalobhamohavādavādanasnānadantadhāvanaharṣanṛtyagītaparivādabhayāni
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22889817 (0.0):
sandhyāgataṃ madhyaṃdinagataṃ rāhugrastaṃ vāristham'; iti // / varjayenmadhumāṃsagandhamālyadivāsvapnāñjanābhyañjanayānopānacchatrakāmakrodhalobhamohavādavādanasnānadantadhāvanaharṣanṛttagītaparivādabhayāni
{VAR_St: nṛtta} / GautAA_1,2.20 / GautSt_2.14: / gurudarśanekaṇṭhaprāvṛtāvasakthikāpāśrayaṇapādaprasāraṇāni |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22890044 (0.017):
gurudarśane kaṇṭhaprāvṛtāvasakthikāpāśrayaṇapādaprasāraṇāni // Gaut_2.20
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322713 (0.050):
{VAR_St: śravaṇādi} / GautAA_2,7.2 / GautSt_16.2: ardhapañcamān māsān pañca dakṣiṇāyanaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.050):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319599 (0.050):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322279 (0.053):
{VAR_St: sacela-} / GautAA_2,5.29 / GautSt_14.31: śavānugamane ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.055):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318601 (0.056):
{VAR_St: gurusveṣu} / GautAA_1,2.44 / GautSt_2.38: teṣāṃ pūrvaṃ pūrvaṃ pariharet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318310 (0.056):
GautAA_1,2.6 / GautSt_2.2b: anyatrāpamārjanapradhāvanāvokṣaṇebhyaḥ | / GautAA_1,2.7 / GautSt_2.3: na tadupasparśanād āśaucam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318622 (0.059):
{VAR_St: -brahmacārisadbhaḥ} / GautAA_1,2.47 / GautSt_2.41: vāgyatas tṛpyannalolupyamānaḥ saṃnidhāyodakam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.059):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.059):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.059):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.059):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.059):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318534 (0.059):
{VAR_St: āhūtādhyāyī} / GautAA_1,2.36 / GautSt_2.30: yuktaḥ priyahitayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.059):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.059):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.059):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.059):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325772 (0.060):
{VAR_St: svavarge} / GautAA_3,10.16 / GautSt_28.18: pitotsṛjet putrikāṃ anapatyo
{VAR_St: vijṛmbhitā-} / GautAA_1,2.22 / GautSt_2.16: strīprekṣaṇālambhane maithunaśaṅkāyām |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22890216 (0.0):
ācāryatatputrastrīdīkṣitanāmāni // Gaut_2.24 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322239 (1.192):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.024):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.024):
GautAA_2,5.32 / GautSt_14.34: udakadānaṃ sapiṇḍaiḥ kṛtacūḍasya | / {VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.026):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.026):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.026):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.026):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.026):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.028):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324177 (0.031):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.031):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.032):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.032):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321113 (0.035):
{VAR_St: -kūrcāni} / GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319106 (0.037):
{VAR_St: bhṛjya} / GautAA_1,4.18a / GautSt_4.22: varṇāntaragamanam utkarṣāpakarṣābhyāṃsaptame
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326009 (0.038):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325691 (0.038):
{VAR_St: -kūṭavaṇṭā;anekaś cet} / GautAA_3,10.7 / GautSt_28.7: avir dhānyāyasī gṛhamano yuktaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321193 (0.038):
GautAA_2,2.3 / GautSt_11.3: trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ | / {VAR_St: -kṣikyāṃ cā-} / GautAA_2,2.4 / GautSt_11.4: śucir jitendriyo guṇavatsahāyopāyasaṃpannaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323251 (0.038):
{VAR_St: apannadāvasanna-} / GautAA_2,8.32 / GautSt_17.32: kisalayakyākulaśunaniryāsāḥ |
GautAA_1,2.25a / GautSt_2.19: śuklavāco | / {VAR_St: śuktā vācaḥ}
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22890300 (0.0):
idānīṃ kartavyapratipādanārthamāha- / adhaḥśayyāsanī pūrvotthāyī jaghanyasaṃveśī // Gaut_2.27 //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22890368 (0.021):
kiñca- / nāmagotre guroḥsamānato nirdiśet // Gaut_2.29 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.023):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.023):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.023):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.023):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.023):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.024):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.024):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.024):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.024):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.027):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323830 (0.030):
GautAA_3,2.3 / GautSt_20.3: pātraṃ cāsya viparyasyeyuḥ | / GautAA_3,2.4 / GautSt_20.4: dāsaḥ karmakaro vāvakarād amedhyapātram
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321914 (0.031):
GautAA_2,4.5 / GautSt_13.5: nāsamavetāpṛṣṭāḥ prabrūyuḥ | / {VAR_St: -tā apṛṣṭāḥ} / GautAA_2,4.6 / GautSt_13.6: avacane 'nyathāvacane ca doṣiṇaḥ(doṣa-) syuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325994 (0.031):
GautAA_3,10.45 / GautSt_28.47: strīṣu ca saṃyuktāṣu | / GautAA_3,10.46 / GautSt_28.48: anājñāte daśāvaraiḥ śiṣṭair ūhavidbhir
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.031):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.032):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.032):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323270 (0.032):
{VAR_St: -canāś ca} / GautAA_2,8.34 / GautSt_17.34: / nicudārubakabalākāśukamadguṭiṭṭibhamāndhālanaktacarāabhakṣyāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322079 (0.033):
GautAA_2,4.29 / GautSt_13.29: dhenvanaḍutstrīprajananasaṃyuṃkte caśīghram / GautAA_2,4.30 / GautSt_13.30: ātyayike ca | / GautAA_2,4.31 / GautSt_13.31: sarvadharmebhyo garīyaḥ prāḍvivāke
GautAA_1,2.30 / GautSt_2.25: śayyāsanasthānāni vihāya pratiśravaṇam |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22890456 (0.017):
tataśca gurudarśane yadabhivādanādi tadatrāpi draṣṭavyam // / śayyāsanasthānāni vihāya pratiśravaṇam // Gaut_2.31 //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22890493 (0.025):
adhaḥsthānāsanatiryagvātasevāyāṃ gurudarśane cottiṣṭhet // Gaut_2.33 //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22890543 (0.025):
adhaḥsthānāsanatiryagvātasevāyāmuttiṣṭhet apayāyācca krameṇeti
gurudarśanecottiṣṭhet | / {VAR_St: -āsanatiryag-}
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22890495 (0.051):
adhaḥsthānāsanatiryagvātasevāyāṃ gurudarśane cottiṣṭhet // Gaut_2.33 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.056):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322713 (0.058):
{VAR_St: śravaṇādi} / GautAA_2,7.2 / GautSt_16.2: ardhapañcamān māsān pañca dakṣiṇāyanaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.063):
{VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322279 (0.063):
{VAR_St: sacela-} / GautAA_2,5.29 / GautSt_14.31: śavānugamane ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318412 (0.064):
{VAR_St: nṛtta} / GautAA_1,2.20 / GautSt_2.14: / gurudarśanekaṇṭhaprāvṛtāvasakthikāpāśrayaṇapādaprasāraṇāni |
GautAA_1,2.33 / GautSt_2.28a: gacchantam anuvrajet | / GautAA_1,2.34 / GautSt_2.28b: karma vijñāpyākhyāya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.045):
vedeṣusnāto bhavati sarvair devair jñāto bhavati | / GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319918 (0.053):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.056):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.056):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324711 (0.057):
{VAR_St: upayuñjānaḥ} / GautAA_3,5.26 / GautSt_23.26: prākpañcanakhebhyaś chardanaṃ ghṛtaprāśanaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320546 (0.059):
{VAR_St: bhakṣyān} / GautAA_1,9.57 / GautSt_9.57: na rātrau preṣyāhṛtam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.059):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.059):
{VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321343 (0.059):
{VAR_St: omitt: ca; upavedāḥ} / GautAA_2,2.20 / GautSt_11.20: deśajātikuladharmāś cāmnāyair aviruddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320657 (0.059):
āpatkalpaḥ | / {VAR_St: omitt: tat} / GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.060):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321250 (0.060):
GautAA_2,2.11 / GautSt_11.11: dharmasya hy aṃśabhāg bhavatīti | / {VAR_St: vijñāyate} / GautAA_2,2.12 / GautSt_11.12: brāhmanaṃ ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322625 (0.060):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321011 (0.060):
{VAR_St: na brā-} / GautAA_2,1.45 / GautSt_10.45: abrāhmaṇo 'py ākhyātā ṣaṣṭhaṃ labhetety eke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.061):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.061):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.061):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.061):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.061):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.061):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
{VAR_St: āhūtādhyāyī} / GautAA_1,2.36 / GautSt_2.30: yuktaḥ priyahitayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.047):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.055):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319599 (0.057):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324711 (0.059):
{VAR_St: upayuñjānaḥ} / GautAA_3,5.26 / GautSt_23.26: prākpañcanakhebhyaś chardanaṃ ghṛtaprāśanaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318412 (0.059):
{VAR_St: nṛtta} / GautAA_1,2.20 / GautSt_2.14: / gurudarśanekaṇṭhaprāvṛtāvasakthikāpāśrayaṇapādaprasāraṇāni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.059):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319918 (0.059):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319620 (0.059):
GautAA_1,6.12 / GautSt_6.12: nāma vāsya varjayet | / {VAR_St: cāsya}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.060):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320657 (0.060):
āpatkalpaḥ | / {VAR_St: omitt: tat} / GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.061):
{VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320129 (0.062):
{VAR_St: -pūrvaṃ} / GautAA_1,9.2 snātakaḥ | / GautAA_1,9.3 / GautSt_9.2: nityaṃ śuciḥ sugandhiḥ snānaśīlaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322713 (0.062):
{VAR_St: śravaṇādi} / GautAA_2,7.2 / GautSt_16.2: ardhapañcamān māsān pañca dakṣiṇāyanaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318622 (0.062):
{VAR_St: -brahmacārisadbhaḥ} / GautAA_1,2.47 / GautSt_2.41: vāgyatas tṛpyannalolupyamānaḥ saṃnidhāyodakam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320546 (0.062):
{VAR_St: bhakṣyān} / GautAA_1,9.57 / GautSt_9.57: na rātrau preṣyāhṛtam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324607 (0.062):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.063):
{VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321185 (0.063):
{VAR_St: -rī syāt sā-} / GautAA_2,2.3 / GautSt_11.3: trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320370 (0.063):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320646 (0.063):
{VAR_St: -catuṣpathādīn} / GautAA_1,9.67 / GautSt_9.67: manasā vā tatsamagram ācāram anupālayed
nocchiṣṭāśanasnāpanaprasādhanapādaprakṣālanonmardanopasaṅgrahaṇāni |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22890690 (0.0):
nocchiṣṭāśanasnāpanaprasādhanapādaprakṣālanonmardanopasaṃgrahaṇāni //
GautAA_1,2.39 / GautSt_2.33: viproṣyopasaṅgrahaṇaṃ gurubhāryāṇām |
GautAA_1,2.40 / GautSt_2.34: naike yuvatīnāṃ vyavahāraprāptena |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22890759 (0.029):
tatrāpi tu- / naike yuvatīnāṃ vyavahāraprāptena // Gaut_2.41 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318689 (0.049):
GautAA_1,2.56a / GautSt_2.50: ācāryaḥ śreṣṭho gurūṇāṃ | / GautAA_1,2.56b / GautSt_2.51: mātety eke | / {VAR_St: matety eke}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319581 (0.059):
GautAA_1,6.8 / GautSt_6.8: nopasaṃgrahaṇaṃ bhrātṛbhāryāṇāṃ svasṛṛṇām |
abhiśastapatitavarjam | / {VAR_St: bhaikṣa-}
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22890799 (0.028):
sārvavarṇikaṃ bhaikṣacaraṇamabhiśastapatitavarjam // Gaut_2.42 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320752 (0.042):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322279 (0.043):
{VAR_St: sacela-} / GautAA_2,5.29 / GautSt_14.31: śavānugamane ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320370 (0.044):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.045):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.046):
GautAA_1,7.6 / GautSt_7.6: tadalābhe kṣatravṛttiḥ | / {VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325465 (0.048):
{VAR_St: vrataṃ cet} / GautAA_3,9.4 / GautSt_27.4: śvobhūtāṃ paurṇamāsīm upavaset |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318622 (0.048):
{VAR_St: -brahmacārisadbhaḥ} / GautAA_1,2.47 / GautSt_2.41: vāgyatas tṛpyannalolupyamānaḥ saṃnidhāyodakam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320567 (0.049):
uddhṛtasnehavilapanapiṇyākamathitaprabhṛtīnicāttavīryāṇi nāśnīyāt | / {VAR_St: -vilayana-} / GautAA_1,9.59 / GautSt_9.59: sāyaṃprātas tv annam abhipūjitam anindan
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319621 (0.050):
GautAA_1,6.12 / GautSt_6.12: nāma vāsya varjayet | / {VAR_St: cāsya}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320546 (0.051):
{VAR_St: bhakṣyān} / GautAA_1,9.57 / GautSt_9.57: na rātrau preṣyāhṛtam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319599 (0.052):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324607 (0.052):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.052):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321663 (0.054):
nityaṃcailapiṇḍād ūrdhvaṃ svaharaṇam | / {VAR_St: cela} / GautAA_2,3.25 / GautSt_12.28: go'gnyarthe tṛṇamedhān vīrudvanaspatīnāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.055):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319918 (0.056):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323472 (0.056):
{VAR_St: vāsaḥ} / GautAA_2,9.24 / GautSt_18.24: dravyādānaṃ vivāhasiddhyarthaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322625 (0.056):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321116 (0.057):
GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam | / GautAA_2,1.62 / GautSt_10.60: śilpavṛttiś ca |
GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22891041 (1.192):
adimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo varṇānupūrvyeṇa // Gaut_2.43 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.032):
GautAA_1,7.6 / GautSt_7.6: tadalābhe kṣatravṛttiḥ | / {VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320752 (0.033):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322279 (0.033):
{VAR_St: sacela-} / GautAA_2,5.29 / GautSt_14.31: śavānugamane ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.037):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.039):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325465 (0.040):
{VAR_St: vrataṃ cet} / GautAA_3,9.4 / GautSt_27.4: śvobhūtāṃ paurṇamāsīm upavaset |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320567 (0.040):
uddhṛtasnehavilapanapiṇyākamathitaprabhṛtīnicāttavīryāṇi nāśnīyāt | / {VAR_St: -vilayana-} / GautAA_1,9.59 / GautSt_9.59: sāyaṃprātas tv annam abhipūjitam anindan
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318622 (0.040):
{VAR_St: -brahmacārisadbhaḥ} / GautAA_1,2.47 / GautSt_2.41: vāgyatas tṛpyannalolupyamānaḥ saṃnidhāyodakam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319599 (0.041):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324356 (0.041):
maṇḍūkanakulakākabimbadaharamūṣakaśvahiṃsāsuca | / {VAR_St: -mūṣika-} / GautAA_3,4.20 / GautSt_22.20: asthanvatām sahasraṃ hatvā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.041):
{VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321663 (0.042):
{VAR_St: cela} / GautAA_2,3.25 / GautSt_12.28: go'gnyarthe tṛṇamedhān vīrudvanaspatīnāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.042):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.042):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.043):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319918 (0.044):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323472 (0.044):
{VAR_St: vāsaḥ} / GautAA_2,9.24 / GautSt_18.24: dravyādānaṃ vivāhasiddhyarthaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320546 (0.044):
{VAR_St: bhakṣyān} / GautAA_1,9.57 / GautSt_9.57: na rātrau preṣyāhṛtam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321011 (0.044):
{VAR_St: na brā-} / GautAA_2,1.45 / GautSt_10.45: abrāhmaṇo 'py ākhyātā ṣaṣṭhaṃ labhetety eke
varṇānukrameṇa | / GautAA_1,2.43 / GautSt_2.37: ācāryajñātiguruṣv alābhe 'nyatra |
{VAR_St: gurusveṣu} / GautAA_1,2.44 / GautSt_2.38: teṣāṃ pūrvaṃ pūrvaṃ pariharet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321101 (0.028):
(GautSt 10.58 see GautAA 2,1.60) / GautAA_2,1.59 tatra pūrvaṃ pūrvaṃ paricaret |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325832 (0.043):
GautAA_3,10.22 / GautSt_28.24: strīdhanaṃ duhitṛṛṇām aprattānām / apratiṣṭhitāṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323900 (0.049):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318412 (0.056):
{VAR_St: nṛtta} / GautAA_1,2.20 / GautSt_2.14: / gurudarśanekaṇṭhaprāvṛtāvasakthikāpāśrayaṇapādaprasāraṇāni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318186 (0.057):
{VAR_St: -tūleṣu} / GautAA_1,1.52 / GautSt_1.51: oṃ pūrvā vyāhṛtayaḥ pañca satyāntāḥ |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22891229 (0.058):
tathāca smṛtyantaraṃalābhe 'nyatropādhyāyagṛhādapi"iti // / nivedya gurave 'nujñāto bhuñjīta // Gaut_2.46 //"
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318310 (0.059):
GautAA_1,2.6 / GautSt_2.2b: anyatrāpamārjanapradhāvanāvokṣaṇebhyaḥ | / GautAA_1,2.7 / GautSt_2.3: na tadupasparśanād āśaucam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320576 (0.060):
GautAA_1,9.59 / GautSt_9.59: sāyaṃprātas tv annam abhipūjitam anindan / bhuñjīta | / GautAA_1,9.60 / GautSt_9.60: na kadācid rātrau nagnaḥ svapet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325772 (0.060):
{VAR_St: svavarge} / GautAA_3,10.16 / GautSt_28.18: pitotsṛjet putrikāṃ anapatyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320323 (0.061):
GautAA_1,9.28 / GautSt_9.27: na cāpararātram adhītya punaḥ pratisaṃviśet | / GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322681 (0.062):
{VAR_St: jyeṣṭhasāmagas} / GautAA_2,6.30 / GautSt_15.29: haviḥṣu caivam | / GautAA_2,6.31 / GautSt_15.30: durbālādīn śrāddha ekaike |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324180 (0.062):
{VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322205 (0.063):
GautAA_2,5.18 / GautSt_14.20: asapiṇḍe yonisaṃbandhe sahādhyāyini ca | / GautAA_2,5.19 / GautSt_14.21: sabrahmacāriṇy ekāham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322798 (0.064):
GautAA_2,7.15 / GautSt_16.15: ācāryapariveṣaṇe | / GautAA_2,7.16 / GautSt_16.16: jyotiṣoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324365 (0.064):
GautAA_3,4.21 / GautSt_22.21: anasthimatām anaḍudbhāre(anaḍuh) ca | / GautAA_3,4.22 / GautSt_22.22: api vāsthanvatām ekaikasmin kiṃcid dadyāt |
{VAR_St: -brahmacārisadbhaḥ} / GautAA_1,2.47 / GautSt_2.41: vāgyatas tṛpyannalolupyamānaḥ saṃnidhāyodakam
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22891457 (0.018):
bhāryāputrāderayameva dharma iti jñāpanārtham // / aśaktau rajjuveṇuvidalābhyāṃ tanubhyām // Gaut_2.50 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.019):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.019):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.020):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.020):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.020):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.020):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.020):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.022):
māsaṃnayati pitṛṛn | / GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.026):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.026):
GautAA_1,3.34 / GautSt_3.35: nātisaṃvatsaraṃ bhuñjīta | / {VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323158 (0.026):
GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt | / {VAR_St: apāṅkty-}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324664 (0.026):
vāretasyābhyām | / {VAR_St: samidhor} / GautAA_3,5.21 / GautSt_23.21: sūryābhyudito brahmacārī tiṣṭhed(sthā)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324401 (0.026):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.026):
{VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.026):
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.026):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318773 (0.026):
GautAA_1,3.9 / GautSt_3.10: uttareṣāṃ caitadavirodhi | / {VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.026):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318139 (0.030):
{VAR_St: -snehu-} / GautAA_1,1.48 / GautSt_1.45: yatra cāmnāyo vidadhyāt |
{VAR_St: rajjuveṇuvadalā-} / GautAA_1,2.50 / GautSt_2.44: anyena ghnan(han) rājñā śāsyaḥ |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22891500 (0.0):
atha kiyantaṃ kālamevaṃ vartetetyāha- / dvādaśa varṣāṇyekavede brahmacaryaṃ caret // Gaut_2.52 //
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23837510 (0.0):
etena dharmeṇa dvādaśavarṣāṇy ekavede brahmacaryaṃ caret /
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319304 (0.018):
GautAA_1,5.16 / GautSt_5.18: svastivācya bhikṣādānam appūrvam | / GautAA_1,5.17 / GautSt_5.19: dadātiṣu caivaṃ dharmyeṣu | / GautAA_1,5.18 / GautSt_5.20: samadviguṇasāhasrānantyāni
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.018):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.019):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22891576 (0.021):
vidyānte gururarthena nimantryaḥ // Gaut_2.55 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322682 (0.021):
GautAA_2,6.30 / GautSt_15.29: haviḥṣu caivam | / GautAA_2,6.31 / GautSt_15.30: durbālādīn śrāddha ekaike |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325994 (0.023):
GautAA_3,10.45 / GautSt_28.47: strīṣu ca saṃyuktāṣu | / GautAA_3,10.46 / GautSt_28.48: anājñāte daśāvaraiḥ śiṣṭair ūhavidbhir
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.026):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.026):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.026):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.026):
GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt | / GautAA_2,9.28 / GautSt_18.28: saptamīṃ cābhuktvāanicayāya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.029):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317881 (0.029):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319956 (0.029):
GautAA_1,8.10 / GautSt_8.10: ṣaṭsu vā | / GautAA_1,8.11 / GautSt_8.11: sāmayācārikeṣv abhivinītaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.030):
{VAR_St: svādhyāyānivṛtty-} / [GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322961 (0.030):
GautAA_2,7.42 / GautSt_16.42: prasyandini | / GautAA_2,7.43 / GautSt_16.43: ūrdhvaṃ bhojanād utsave |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319447 (0.030):
GautAA_1,5.33b / GautSt_5.36: svāgatam antataḥ | / GautAA_1,5.33c / GautSt_5.37: pūjānatyāśaś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321937 (0.031):
GautAA_2,4.8 / GautSt_13.8: anibaddhair api vaktavyam | / GautAA_2,4.9 / GautSt_13.9: na pīḍākṛte nibandhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324404 (0.031):
GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit | / GautAA_3,4.28 / GautSt_22.28: talpānnadhanalābhavadheṣu pṛthagvarṣāṇi |
GautAA_1,2.56a / GautSt_2.50: ācāryaḥ śreṣṭho gurūṇāṃ | / GautAA_1,2.56b / GautSt_2.51: mātety eke |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324835 (0.026):
GautAA_3,6.4 / GautSt_24.4: ṛtvantarāramaṇa udakopasparśanāc chuddhim eke / GautAA_3,6.5 / GautSt_24.5: strīṣu | / {VAR_St: eke strī-}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321074 (0.028):
GautAA_2,1.53 / GautSt_10.52: ācamanārthe pāṇipādaprakṣālanam evaike | / {VAR_St: ity eke} / GautAA_2,1.54 / GautSt_10.53: śrāddhakarma |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323471 (0.032):
GautAA_2,9.23 / GautSt_18.23: prāg vāsasaḥ pratipatter ity eke | / {VAR_St: vāsaḥ} / GautAA_2,9.24 / GautSt_18.24: dravyādānaṃ vivāhasiddhyarthaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319105 (0.034):
GautAA_1,4.17c / GautSt_4.21: pāraśavayavanakaraṇaśūdrāñ śūdrety eke | / {VAR_St: bhṛjya} / GautAA_1,4.18a / GautSt_4.22: varṇāntaragamanam utkarṣāpakarṣābhyāṃsaptame
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324070 (0.034):
GautAA_3,3.8 / GautSt_21.8: na strīṣv agurutalpaṃ patatīty eke | / {VAR_St: agurutalpaḥ} / GautAA_3,3.9 / GautSt_21.9: bhrūṇahani hīnavarṇasevāyāṃ ca strīpatati |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324050 (0.034):
{VAR_St: omitt: tathā} / GautAA_3,3.6 / GautSt_21.6: tam eke narakam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325842 (0.040):
mātuḥ(mātṛ) | / GautAA_3,10.24 / GautSt_28.26: pūrvaṃ caike | / GautAA_3,10.25 / GautSt_28.27: asaṃsṛṣṭivibhāgaḥ pretānāṃ jyeṣṭhasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319032 (0.044):
GautAA_1,4.13 / GautSt_4.15: ṣaḍ ity eke | / GautAA_1,4.14 / GautSt_4.16: anulomānantaraikāntaradvyantarāsu
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323438 (0.044):
GautAA_2,9.19 / GautSt_18.19: ṣaḍ ity eke | / GautAA_2,9.20 / GautSt_18.20: trīn kumāry ṛtūn atītya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324585 (0.047):
GautAA_3,5.13 / GautSt_23.13: avakara ity eke | / GautAA_3,5.14 / GautSt_23.14: śvabhir ādayed rājā nihīnavarṇagamane
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322459 (0.047):
GautAA_2,6.11 / GautSt_15.11: eke pitṛvat | / GautAA_2,6.12 / GautSt_15.12: na ca tena mitrakarma kuryāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322309 (0.047):
GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām | / GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324142 (0.047):
GautAA_3,3.14 / GautSt_21.14: tasya ca pratigrahītety eke | / GautAA_3,3.15 / GautSt_21.15: na karhicin mātāpitror(mātṛpitṛ) avṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318563 (0.049):
GautAA_1,2.39 / GautSt_2.33: viproṣyopasaṅgrahaṇaṃ gurubhāryāṇām | / GautAA_1,2.40 / GautSt_2.34: naike yuvatīnāṃ vyavahāraprāptena |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317931 (0.051):
GautAA_1,1.19 / GautSt_1.19: kāṣāyam apy eke | / GautAA_1,1.20a / GautSt_1.20: vārkṣaṃ brāhmaṇasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.052):
{VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322790 (0.053):
GautAA_2,7.13 / GautSt_16.13: varṣati ca | / GautAA_2,7.14 / GautSt_16.14: eke valīkasaṃtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319847 (0.053):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.053):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.053):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
{VAR_St: matety eke} / [GautAA 1,3 = GautSt III]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325842 (0.020):
GautAA_3,10.24 / GautSt_28.26: pūrvaṃ caike | / GautAA_3,10.25 / GautSt_28.27: asaṃsṛṣṭivibhāgaḥ pretānāṃ jyeṣṭhasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322943 (0.024):
GautAA_2,7.39 / GautSt_16.39: antyām eke | / GautAA_2,7.40 / GautSt_16.40: abhito vārṣikam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319032 (0.025):
GautAA_1,4.13 / GautSt_4.15: ṣaḍ ity eke | / GautAA_1,4.14 / GautSt_4.16: anulomānantaraikāntaradvyantarāsu
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323438 (0.025):
GautAA_2,9.19 / GautSt_18.19: ṣaḍ ity eke | / GautAA_2,9.20 / GautSt_18.20: trīn kumāry ṛtūn atītya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322309 (0.025):
GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām | / GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324143 (0.025):
GautAA_3,3.14 / GautSt_21.14: tasya ca pratigrahītety eke | / GautAA_3,3.15 / GautSt_21.15: na karhicin mātāpitror(mātṛpitṛ) avṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324050 (0.026):
{VAR_St: omitt: tathā} / GautAA_3,3.6 / GautSt_21.6: tam eke narakam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317931 (0.026):
GautAA_1,1.19 / GautSt_1.19: kāṣāyam apy eke | / GautAA_1,1.20a / GautSt_1.20: vārkṣaṃ brāhmaṇasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324585 (0.027):
GautAA_3,5.13 / GautSt_23.13: avakara ity eke | / GautAA_3,5.14 / GautSt_23.14: śvabhir ādayed rājā nihīnavarṇagamane
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319105 (0.028):
GautAA_1,4.17c / GautSt_4.21: pāraśavayavanakaraṇaśūdrāñ śūdrety eke | / {VAR_St: bhṛjya} / GautAA_1,4.18a / GautSt_4.22: varṇāntaragamanam utkarṣāpakarṣābhyāṃsaptame
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324070 (0.028):
GautAA_3,3.8 / GautSt_21.8: na strīṣv agurutalpaṃ patatīty eke | / {VAR_St: agurutalpaḥ} / GautAA_3,3.9 / GautSt_21.9: bhrūṇahani hīnavarṇasevāyāṃ ca strīpatati |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322790 (0.029):
GautAA_2,7.13 / GautSt_16.13: varṣati ca | / GautAA_2,7.14 / GautSt_16.14: eke valīkasaṃtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321074 (0.029):
GautAA_2,1.53 / GautSt_10.52: ācamanārthe pāṇipādaprakṣālanam evaike | / {VAR_St: ity eke} / GautAA_2,1.54 / GautSt_10.53: śrāddhakarma |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324835 (0.032):
GautAA_3,6.4 / GautSt_24.4: ṛtvantarāramaṇa udakopasparśanāc chuddhim eke / GautAA_3,6.5 / GautSt_24.5: strīṣu | / {VAR_St: eke strī-}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.032):
caike | / GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324943 (0.034):
[GautAA 3,7 = GautSt XXV] / GautAA_3,7.1 / GautSt_25.1: tad āhuḥ katidhāvakīrṇī praviśatīti |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.034):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323471 (0.035):
GautAA_2,9.23 / GautSt_18.23: prāg vāsasaḥ pratipatter ity eke | / {VAR_St: vāsaḥ} / GautAA_2,9.24 / GautSt_18.24: dravyādānaṃ vivāhasiddhyarthaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322291 (0.037):
GautAA_2,5.31 / GautSt_14.32: yad upahanyād ity eke | / GautAA_2,5.32 / GautSt_14.34: udakadānaṃ sapiṇḍaiḥ kṛtacūḍasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322691 (0.038):
{VAR_St: -eke śrāddha evaike} / GautAA_2,6.32 akṛtānnaśrāddhe caivaṃ caivam |
GautAA_1,3.1 / GautSt_3.1: tasyāśramavikalpam eke bruvate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318342 (0.018):
GautAA_1,2.10 / GautSt_2.6: upanayanādir niyamaḥ | / GautAA_1,2.11 / GautSt_2.7: uktaṃ brahmacaryam | / GautAA_1,2.12 / GautSt_2.8a: agnīndhanabhaikṣacaraṇe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.028):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.029):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318288 (0.029):
GautAA_1,2.2 / GautSt_2.1b: ahutāt | / GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.032):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.033):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.034):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.034):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.035):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322236 (0.035):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.035):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.037):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.037):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325842 (0.038):
GautAA_3,10.24 / GautSt_28.26: pūrvaṃ caike | / GautAA_3,10.25 / GautSt_28.27: asaṃsṛṣṭivibhāgaḥ pretānāṃ jyeṣṭhasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324610 (0.038):
GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā | / GautAA_3,5.17 / GautSt_23.17: gardabhenāvakīrṇī nirṛtiṃ catuṣpathe yajet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.039):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321392 (0.039):
GautAA_2,2.26 / GautSt_11.26: tathā hy asya niḥśreyasaṃ bhavati | / GautAA_2,2.27 / GautSt_11.27: brahma kṣattreṇa saṃpṛktaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317931 (0.039):
GautAA_1,1.19 / GautSt_1.19: kāṣāyam apy eke | / GautAA_1,1.20a / GautSt_1.20: vārkṣaṃ brāhmaṇasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320661 (0.039):
GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā | / GautAA_1,9.69 / GautSt_9.69: āryavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320432 (0.039):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca | / GautAA_1,9.43 / GautSt_9.43: rātrau dakṣiṇāmukhaḥ |
GautAA_1,3.7a / GautSt_3.7: gurvabhāve tadapatyavṛttis |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22892690 (0.052):
gurvabhāve tadapatye vṛttiḥ // Gaut_3.7 //
{VAR_St: -apatye vṛttiḥ} / GautAA_1,3.7b / GautSt_3.8: tadabhāve vṛddhe sabrahmacāriṇy agnau vā |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22892722 (0.0):
tadabhāve vṛddhe sabrahmacāriṇyagnau vā // Gaut_3.8 //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22892753 (0.012):
kiṃ punarasyāśramasya phalamityata āha- / evaṃvṛtto brahmalokamavāpnoti jitendriyaḥ // Gaut_3.9 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319149 (0.036):
GautAA_1,4.22 / GautSt_4.27: asamānāyāṃ tu śūdrāt patitavṛttiḥ | / {VAR_St: -yāṃ ca} / GautAA_1,4.23 / GautSt_4.28: antyaḥ pāpiṣṭhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.038):
GautAA_1,7.6 / GautSt_7.6: tadalābhe kṣatravṛttiḥ | / {VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320665 (0.050):
GautAA_1,9.69 / GautSt_9.69: āryavṛttiḥ | / GautAA_1,9.70 / GautSt_9.70: śiṣṭādhyāpakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319753 (0.051):
GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ | / GautAA_1,7.8 / GautSt_7.8: tasyāpaṇyam | / GautAA_1,7.9 / GautSt_7.9: gandharasakṛtānnatilaśānakṣaumājināni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320920 (0.053):
GautAA_2,1.30 / GautSt_10.30: adhikena vṛttiḥ | / GautAA_2,1.31 / GautSt_10.31: śilpino māsi māsy ekaikaṃ karma kuryuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325772 (0.053):
{VAR_St: svavarge} / GautAA_3,10.16 / GautSt_28.18: pitotsṛjet putrikāṃ anapatyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320752 (0.055):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321086 (0.057):
GautAA_2,1.56 / GautSt_10.55: svadāravṛttiḥ | / GautAA_2,1.57 / GautSt_10.56: paricaryā cottareṣām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.057):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325815 (0.058):
{VAR_St: cānapatyasya} / GautAA_3,10.20 / GautSt_28.22: bījaṃ vā lipseta |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323404 (0.060):
GautAA_2,9.15 / GautSt_18.15: śrūyamāṇe 'bhigamanam | / {VAR_St: naṣṭe bhartari ṣaḍvārṣikaṃkṣapaṇaṃ śrūyamāṇe}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321120 (0.061):
GautAA_2,1.62 / GautSt_10.60: śilpavṛttiś ca | / GautAA_2,1.63 / GautSt_10.61: yaṃ cāryam āśrayed bhartavyas tena kṣīṇo 'pi
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320343 (0.061):
GautAA_1,9.31b / GautSt_9.31: na kanyām | / GautAA_1,9.32 / GautSt_9.32:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322798 (0.062):
GautAA_2,7.15 / GautSt_16.15: ācāryapariveṣaṇe | / GautAA_2,7.16 / GautSt_16.16: jyotiṣoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.063):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325947 (0.063):
{VAR_St: labheta} / GautAA_3,10.38 / GautSt_28.40: savarṇāputro 'py anyāyyavṛtto na
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318694 (0.063):
{VAR_St: matety eke} / [GautAA 1,3 = GautSt III]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.063):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
{VAR_St: avāpnoti} / GautAA_1,3.9 / GautSt_3.10: uttareṣāṃ caitadavirodhi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325631 (0.047):
{VAR_St: āpnoty āpnoti} / [GautAA 3,10 = GautSt XXVIII]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.048):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.049):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.050):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.050):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.051):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.051):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.051):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.051):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.051):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325732 (0.051):
pūrvolabhate | / {VAR_St: labheta} / GautAA_3,10.10 / GautSt_28.12: daśakaṃ paśūnām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324711 (0.052):
upabhuñjānaḥphalāny anatikrāman | / {VAR_St: upayuñjānaḥ} / GautAA_3,5.26 / GautSt_23.26: prākpañcanakhebhyaś chardanaṃ ghṛtaprāśanaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.052):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.052):
GautAA_1,2.4 / GautSt_2.1d: yathopapāditamūtrapurīṣo bhavati | / {VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.054):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324177 (0.054):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323889 (0.055):
{VAR_St: ata ūrdhvaṃ} / GautAA_3,2.9 / GautSt_20.9: jñānapūrvaṃ ca trirātram |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325966 (0.056):
GautAA_3,10.40 / GautSt_28.42: rājetareṣām | / GautAA_3,10.41 / GautSt_28.43: jaḍaklībau bhartavyau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325118 (0.056):
{VAR_St: mucyate} / {VAR_St: aṣṭau} / [GautAA 3,8 = GautSt XXVI]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324133 (0.056):
{VAR_St: ajñānādhyāpanād} / GautAA_3,3.13 / GautSt_21.13: anyatra hānāt patati |
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.0):
GautAA_1,3.34 / GautSt_3.35: nātisaṃvatsaraṃ bhuñjīta | / {VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.0):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320783 (0.0):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.0):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321640 (0.0):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.0):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323158 (0.0):
GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt | / {VAR_St: apāṅkty-} / GautAA_2,8.19 / GautSt_17.19: vṛthānnācamanotthānavyapetāni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324179 (0.0):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.0):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324403 (0.0):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324664 (0.0):
vāretasyābhyām | / {VAR_St: samidhor} / GautAA_3,5.21 / GautSt_23.21: sūryābhyudito brahmacārī tiṣṭhed(sthā)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325707 (0.0):
{VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.016):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.018):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322063 (0.019):
GautAA_2,4.26 / GautSt_13.26: rājā prāḍvivāko brāhmaṇo vā śāstravit | / GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323503 (0.019):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.019):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.019):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.019):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.020):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
{VAR_St: -arthaṃ} / GautAA_1,3.18 / GautSt_3.19: prahīṇam eke nirṇijya |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22893638 (0.0):
tatprakṣālya paridadhyāt nirṇijyeti pratyātmikaśaucaprāpaṇārtham // / nāviprayuktamoṣadhivanaspatīnāmaṅgamupādadīta // Gaut_3.20 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323370 (0.041):
GautAA_2,9.7 / GautSt_18.7: nādevarād ity eke | / GautAA_2,9.8 / GautSt_18.8: nātidvitīyam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324143 (0.043):
GautAA_3,3.14 / GautSt_21.14: tasya ca pratigrahītety eke | / GautAA_3,3.15 / GautSt_21.15: na karhicin mātāpitror(mātṛpitṛ) avṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321689 (0.043):
GautAA_2,3.27 / GautSt_12.30: nātisāṃvatsarīm eke | / GautAA_2,3.28 / GautSt_12.31: cirasthāne dvaiguṇyaṃ prayogasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325843 (0.052):
GautAA_3,10.24 / GautSt_28.26: pūrvaṃ caike | / GautAA_3,10.25 / GautSt_28.27: asaṃsṛṣṭivibhāgaḥ pretānāṃ jyeṣṭhasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324607 (0.052):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.052):
{VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322310 (0.053):
GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām | / GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320395 (0.053):
{VAR_St: -tya tu} / GautAA_1,9.37 / GautSt_9.37: mūtroccāre ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323889 (0.053):
{VAR_St: ata ūrdhvaṃ} / GautAA_3,2.9 / GautSt_20.9: jñānapūrvaṃ ca trirātram |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.054):
GautAA_1,2.4 / GautSt_2.1d: yathopapāditamūtrapurīṣo bhavati | / {VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324835 (0.054):
{VAR_St: eke strī-} / GautAA_3,6.6 / GautSt_24.6: payovrato vā daśarātraṃ ghṛtena dvitīyam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320370 (0.055):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321215 (0.055):
{VAR_St: hitaṃ cāsāṃ} / GautAA_2,2.7 / GautSt_11.7: tam uparyāsīnam adhastād upāsīrann
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.055):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.056):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321185 (0.057):
{VAR_St: -rī syāt sā-} / GautAA_2,2.3 / GautSt_11.3: trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318697 (0.057):
{VAR_St: matety eke} / [GautAA 1,3 = GautSt III] / GautAA_1,3.1 / GautSt_3.1: tasyāśramavikalpam eke bruvate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317931 (0.058):
GautAA_1,1.19 / GautSt_1.19: kāṣāyam apy eke | / GautAA_1,1.20a / GautSt_1.20: vārkṣaṃ brāhmaṇasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323053 (0.058):
{VAR_St: -ṇe cānyat} / GautAA_2,8.5 / GautSt_17.5: vṛttiś cen nāntareṇa śūdrāt |
upādadīta | / GautAA_1,3.20 / GautSt_3.21: na dvitīyām apartu rātriṃ grāme vaset |
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4307019 (0.0):
Baudh2.6.11.15/ vaikhānaso vane mūla.phala.āśī tapaḥ.śīlaḥ
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22893822 (0.0):
bhikṣoruktvā idānīṃ vaikhānasadharmamāha- / vaikhānaso vane mūlaphalāśī tapaḥśīlaḥ // Gaut_3.26 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9594476 (0.0):
[27.24-28.2] vānaprastho vaikhānasaśāstrasamudācāro vane mūlaphalāśī / tapaśśīlas savaneṣūdakam upaspṛśan śrāmaṇakenāgnim ādhāyāgrāmyabhojī"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11559618 (0.0):
[27.24 28.2] vānaprastho vaikhānasaśāstrasamudācāro vane mūlaphalāśī / tapaśśīlas savaneṣūdakam upaspṛśan śrāmaṇakenāgnim ādhāyāgrāmyabhojī"
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22893692 (0.016):
dhruvaśīlatvopadeśādvarṣābhyo 'nyatra kāmacāre prāpte āha- / dvitīyāmapartu rātriṃ grāme vaset // Gaut_3.21 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.022):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.022):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.022):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322228 (0.023):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317881 (0.023):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318265 (0.025):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321043 (0.026):
GautAA_2,1.48 / GautSt_10.48a: rakṣyaṃ bāladhanam ā vyavahāraprāpaṇāt | / GautAA_2,1.49 / GautSt_10.48b: samāvṛtter vā | / GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.027):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322732 (0.028):
GautAA_2,7.4 / GautSt_16.4: dvaimāsyo vā niyamaḥ | / GautAA_2,7.5 / GautSt_16.5: nādhīyīta vāyau divā pāṃsuhare |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319141 (0.029):
GautAA_1,4.21 / GautSt_4.26: śūdrāyāṃ ca | / GautAA_1,4.22 / GautSt_4.27: asamānāyāṃ tu śūdrāt patitavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320783 (0.029):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319447 (0.029):
GautAA_1,5.33c / GautSt_5.37: pūjānatyāśaś ca | / GautAA_1,5.34 / GautSt_5.38: śayyāsanāvasathānuvrajyopāsanāni
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319303 (0.030):
GautAA_1,5.17 / GautSt_5.19: dadātiṣu caivaṃ dharmyeṣu | / GautAA_1,5.18 / GautSt_5.20: samadviguṇasāhasrānantyāni
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318776 (0.030):
GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ | / GautAA_1,3.11 / GautSt_3.12: ūrdhvaretāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321936 (0.030):
GautAA_2,4.8 / GautSt_13.8: anibaddhair api vaktavyam | / GautAA_2,4.9 / GautSt_13.9: na pīḍākṛte nibandhaḥ |
{VAR_St: śrāmaṇakena} / GautAA_1,3.27 / GautSt_3.28: agrāmyabhojī |
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4307033 (0.0):
ādhāya^agrāmya.bhojīdeva.pitṛ.bhūta.manuṣya.ṛṣi.pūjakaḥ sarva.atithiḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319207 (0.0):
GautAA_1,5.2 / GautSt_5.2: sarvatra vā pratiṣiddhavarjam | / GautAA_1,5.3 / GautSt_5.3: devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22893887 (0.0):
mūlaphalamapi grāmyaṃ na bhakṣayet // / devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ // Gaut_3.29 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9594490 (0.0):
tapaśśīlas savaneṣūdakam upaspṛśan śrāmaṇakenāgnim ādhāyāgrāmyabhojī / devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ sarvātithiḥ pratiṣiddhavarjaṃ bhaikṣam apy
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320004 (0.043):
anuṣṭhānaṃdevapitṛmanuṣyabhūtabrāhmaṇām | / GautAA_1,8.18 / GautSt_8.17: eteṣāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319237 (0.049):
{VAR_St: omitt: karmāṇi} / GautAA_1,5.8 / GautSt_5.9: devapitṛmanuṣyayajñāḥ svādhyāyaś ca balikarma |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.049):
abhiśastapatitavarjam | / {VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.054):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318288 (0.056):
GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī | / GautAA_1,2.4 / GautSt_2.1d: yathopapāditamūtrapurīṣo bhavati |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.056):
{VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321116 (0.057):
GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam | / GautAA_2,1.62 / GautSt_10.60: śilpavṛttiś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322279 (0.057):
{VAR_St: sacela-} / GautAA_2,5.29 / GautSt_14.31: śavānugamane ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320370 (0.058):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318622 (0.058):
{VAR_St: -brahmacārisadbhaḥ} / GautAA_1,2.47 / GautSt_2.41: vāgyatas tṛpyannalolupyamānaḥ saṃnidhāyodakam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324607 (0.059):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.060):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322713 (0.060):
{VAR_St: śravaṇādi} / GautAA_2,7.2 / GautSt_16.2: ardhapañcamān māsān pañca dakṣiṇāyanaṃ vā |
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28545887 (0.060):
vāaṇa.hiṅgu.laśuna.madhu.matsya.māṃsa.pūtyanna.dhānya.amla.parasparśana.parapāka.varjī / deva.ṛṣi.pitṛ.manuṣya.pūjī vana.caro
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324711 (0.060):
{VAR_St: upayuñjānaḥ} / GautAA_3,5.26 / GautSt_23.26: prākpañcanakhebhyaś chardanaṃ ghṛtaprāśanaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323079 (0.061):
GautAA_2,8.8 / GautSt_17.8: nityam abhojyam | / GautAA_2,8.9 / GautSt_17.9: keśakīṭāvapannam |
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.0):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.0):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.0):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.0):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.001):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.001):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.003):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.008):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.011):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.013):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.013):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326008 (0.016):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319106 (0.018):
GautAA_1,4.17c / GautSt_4.21: pāraśavayavanakaraṇaśūdrāñ śūdrety eke | / {VAR_St: bhṛjya} / GautAA_1,4.18a / GautSt_4.22: varṇāntaragamanam utkarṣāpakarṣābhyāṃsaptame
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324071 (0.018):
GautAA_3,3.8 / GautSt_21.8: na strīṣv agurutalpaṃ patatīty eke | / {VAR_St: agurutalpaḥ} / GautAA_3,3.9 / GautSt_21.9: bhrūṇahani hīnavarṇasevāyāṃ ca strīpatati |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321914 (0.018):
GautAA_2,4.5 / GautSt_13.5: nāsamavetāpṛṣṭāḥ prabrūyuḥ | / {VAR_St: -tā apṛṣṭāḥ} / GautAA_2,4.6 / GautSt_13.6: avacane 'nyathāvacane ca doṣiṇaḥ(doṣa-) syuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.019):
GautAA_1,3.34 / GautSt_3.35: nātisaṃvatsaraṃ bhuñjīta | / {VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.019):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320778 (0.019):
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.019):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.019):
{VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
{VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318771 (0.0):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.0):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.0):
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.0):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321640 (0.0):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.0):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323158 (0.0):
utsṛṣṭapuṃścalyabhiśastānapadeśyadaṇḍikatakṣakadaryabandhanikacikitsakamṛgayvaniṣucāryucchiṣṭabhojigaṇavidviṣāṇānām / GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324180 (0.0):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.0):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324403 (0.0):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324664 (0.0):
vāretasyābhyām | / {VAR_St: samidhor} / GautAA_3,5.21 / GautSt_23.21: sūryābhyudito brahmacārī tiṣṭhed(sthā)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.0):
{VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.015):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.015):
GautAA_2,4.26 / GautSt_13.26: rājā prāḍvivāko brāhmaṇo vā śāstravit | / GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.016):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324366 (0.017):
GautAA_3,4.21 / GautSt_22.21: anasthimatām anaḍudbhāre(anaḍuh) ca | / GautAA_3,4.22 / GautSt_22.22: api vāsthanvatām ekaikasmin kiṃcid dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.018):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.019):
GautAA_1,3.29 / GautSt_3.30: sarvātithiḥ pratiṣiddhavarjam | / GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.019):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.019):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
pratyakṣavidhānādgārhasthasya gārhasthasya | / {VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya}
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22894075 (0.057):
aikāśramyaṃ tvācāryaḥ pratyakṣavidhānāt gārhasthasya gārhasthasya //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323547 (0.059):
{VAR_St: -dharma āśrama-} / GautAA_3,1.2 / GautSt_19.2: atha khalv ayaṃ puruṣo yāpyena karmaṇā lipyate
[GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318698 (0.028):
{VAR_St: matety eke} / [GautAA 1,3 = GautSt III] / GautAA_1,3.1 / GautSt_3.1: tasyāśramavikalpam eke bruvate |
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11247784 (0.030):
kanyāgamanamiti nedānīmabhirūpaḥ pratigṛhya, tāmabhigamyādharmabhāgbhavati / gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ vindetānanyapūrvikām /
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.031):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.031):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.033):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.035):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.035):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325122 (0.036):
[GautAA 3,8 = GautSt XXVI] / GautAA_3,8.1 / GautSt_26.1: athātaḥ kṛcchrān vyākhyāsyāmaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318288 (0.037):
GautAA_1,2.2 / GautSt_2.1b: ahutāt | / GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318341 (0.037):
GautAA_1,2.11 / GautSt_2.7: uktaṃ brahmacaryam | / GautAA_1,2.12 / GautSt_2.8a: agnīndhanabhaikṣacaraṇe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320112 (0.038):
[GautAA 1,9 = GautSt IX] / GautAA_1,9.1 / GautSt_9.1: sa vidhipūrvakaṃ snātvā bhāryām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.039):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.039):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318776 (0.039):
GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ | / GautAA_1,3.11 / GautSt_3.12: ūrdhvaretāḥ | / GautAA_1,3.12 / GautSt_3.13: dhruvaśīlo varṣāsu |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.039):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319687 (0.040):
GautAA_1,6.20a / GautSt_6.22: tanmūlatvād dharmasya / GautAA_1,6.20b / GautSt_6.23: śruteś ca | / GautAA_1,6.21 / GautSt_6.24: cakridaśamīsthānugrāhyavadhūsnātakarājabhyaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321471 (0.040):
[GautAA 2,3 = GautSt XII] / GautAA_2,3.1 / GautSt_12.1: śūdro dvijātīn abhisaṃdhāyābhihatya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323536 (0.040):
{VAR_St: akaranedoṣaḥ; doṣo doṣaḥ} / [GautAA 3,1 = GautSt XIX] / GautAA_3,1.1 / GautSt_19.1: ukto varṇadharmaś cāśramadharmaś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319522 (0.040):
{VAR_St: -ānṛśaṃsārtham ānṛśaṃsārtham} / [GautAA 1,6 = GautSt VI] / GautAA_1,6.1 / GautSt_6.2: pādopasamgrahaṇaṃ samavāye 'nvaham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321392 (0.041):
GautAA_2,2.26 / GautSt_11.26: tathā hy asya niḥśreyasaṃ bhavati | / GautAA_2,2.27 / GautSt_11.27: brahma kṣattreṇa saṃpṛktaṃ
vindetānanyapūrvāṃyavīyasīm | / GautAA_1,4.2 / GautSt_4.2: asamānapravarair vivāhaḥ |
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11247784 (0.021):
kanyāgamanamiti nedānīmabhirūpaḥ pratigṛhya, tāmabhigamyādharmabhāgbhavati / gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ vindetānanyapūrvikām /
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23838182 (0.064):
vinītakrodhaḥ saharṣaḥ saharṣīṃ bhāryāṃ vindetānanyapūrvāṃ yavīyasīm //
GautAA_1,4.3a / GautSt_4.3: ūrdhvaṃ saptamāt pitṛbandhubhyo |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322180 (0.035):
GautAA_2,5.14a / GautSt_14.15: mātāpitros(pitṛ) tat | / GautAA_2,5.14b / GautSt_14.16: mātur vā | / GautAA_2,5.15 / GautSt_14.17: garbhamāsasamārātrīḥ sraṃsane garbhasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.047):
GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham | / GautAA_2,6.2 / GautSt_15.2: amāvāsyāyāṃ pitṛbhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325932 (0.048):
GautAA_3,10.36 / GautSt_28.38: kṣatriyāc cet | / GautAA_3,10.37 / GautSt_28.39: śūdrāputro 'py anapatyasya śuśrūṣuś cel
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322171 (0.049):
GautAA_2,5.13 / GautSt_14.14: janane 'py evam | / GautAA_2,5.14a / GautSt_14.15: mātāpitros(pitṛ) tat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320343 (0.050):
GautAA_1,9.31b / GautSt_9.31: na kanyām | / GautAA_1,9.32 / GautSt_9.32:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323391 (0.050):
GautAA_2,9.11 / GautSt_18.11: jīvataś ca kṣetre | / GautAA_2,9.12 / GautSt_18.12: parasmāt tasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325818 (0.050):
GautAA_3,10.20 / GautSt_28.22: bījaṃ vā lipseta | / GautAA_3,10.21 / GautSt_28.23: devaravatyām anyajātam abhāgam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325841 (0.051):
mātuḥ(mātṛ) | / GautAA_3,10.24 / GautSt_28.26: pūrvaṃ caike | / GautAA_3,10.25 / GautSt_28.27: asaṃsṛṣṭivibhāgaḥ pretānāṃ jyeṣṭhasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.051):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319821 (0.053):
GautAA_1,7.18 / GautSt_7.18: paśūnāṃ ca | / GautAA_1,7.19 / GautSt_7.19: na lavaṇakṛtānnayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318287 (0.054):
GautAA_1,2.2 / GautSt_2.1b: ahutāt | / GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.054):
GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām | / GautAA_1,9.31a / GautSt_9.30: na caināṃ śliṣyen |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.055):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322287 (0.055):
GautAA_2,5.30 / GautSt_14.32: śunaś ca | / GautAA_2,5.31 / GautSt_14.32: yad upahanyād ity eke |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318077 (0.055):
GautAA_1,1.39 / GautSt_1.36: mūrdhani ca dadyāt | / GautAA_1,1.40 / GautSt_1.37: suptvā bhuktvā kṣutvā ca punaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323961 (0.055):
GautAA_3,2.14 / GautSt_20.14: ācāryāya ca | / GautAA_3,2.15 / GautSt_20.15: yasya tu prāṇāntikaṃ prāyaścittaṃ sa
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.056):
GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca | / GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.056):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.056):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319139 (0.056):
GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ | / GautAA_1,4.21 / GautSt_4.26: śūdrāyāṃ ca | / GautAA_1,4.22 / GautSt_4.27: asamānāyāṃ tu śūdrāt patitavṛttiḥ |
dadyādācchādyālaṃkṛtām | / GautAA_1,4.5 / GautSt_4.7: saṃyogamantraḥ prājāpatye saha dharmaś caryatām
{VAR_St: icchantyā} / GautAA_1,4.9 / GautSt_4.11: vittenānatiḥ strīmatām āsuraḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325654 (0.053):
{VAR_St: vecchati} / GautAA_3,10.3 / GautSt_28.3: sarvaṃ vā pūrvajasyetarān bibhṛyāt pitṛvat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.053):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325465 (0.054):
{VAR_St: vrataṃ cet} / GautAA_3,9.4 / GautSt_27.4: śvobhūtāṃ paurṇamāsīm upavaset |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.054):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319347 (0.056):
GautAA_1,5.21 / GautSt_5.23: pratiśrutyāpy adharmasaṃyuktāya na dadyāt | / {VAR_St: -yuktena} / GautAA_1,5.22 / GautSt_5.24:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.056):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.056):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322432 (0.056):
{VAR_St: -vidhinānnasya} / GautAA_2,6.7 / GautSt_15.7: navāvarān bhojayed ayujaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320752 (0.057):
GautAA_2,1.5 / GautSt_10.5: kṛṣivāṇijye vāsvayaṃkṛte | / {VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319620 (0.058):
GautAA_1,6.12 / GautSt_6.12: nāma vāsya varjayet | / {VAR_St: cāsya}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324607 (0.059):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.059):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.059):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.059):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.059):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.059):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324071 (0.060):
{VAR_St: agurutalpaḥ} / GautAA_3,3.9 / GautSt_21.9: bhrūṇahani hīnavarṇasevāyāṃ ca strīpatati |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325947 (0.060):
labhatevṛttimūlam antevāsividhinā | / {VAR_St: labheta} / GautAA_3,10.38 / GautSt_28.40: savarṇāputro 'py anyāyyavṛtto na
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325579 (0.060):
{VAR_St: ekoccayena} / GautAA_3,9.14 / GautSt_27.14: viparītam ekeṣām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.061):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
GautAA_1,4.10 / GautSt_4.12: prasahyādānād rākṣasaḥ | / GautAA_1,4.11 / GautSt_4.13: asaṃvijñātopasaṃgamāt paiśācaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.028):
{VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323158 (0.035):
GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt | / {VAR_St: apāṅkty-}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320330 (0.036):
GautAA_1,9.28 / GautSt_9.27: na cāpararātram adhītya punaḥ pratisaṃviśet | / GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321739 (0.036):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324664 (0.036):
vāretasyābhyām | / {VAR_St: samidhor} / GautAA_3,5.21 / GautSt_23.21: sūryābhyudito brahmacārī tiṣṭhed(sthā)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324179 (0.036):
{VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324402 (0.036):
GautAA_3,4.26 / GautSt_22.26: brahmabandhvāṃ calanāyāṃ nīlaḥ | / {VAR_St: jīlaḥ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320904 (0.036):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.036):
{VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320778 (0.036):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.036):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.036):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321640 (0.036):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321913 (0.037):
GautAA_2,4.5 / GautSt_13.5: nāsamavetāpṛṣṭāḥ prabrūyuḥ | / {VAR_St: -tā apṛṣṭāḥ} / GautAA_2,4.6 / GautSt_13.6: avacane 'nyathāvacane ca doṣiṇaḥ(doṣa-) syuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323809 (0.042):
{VAR_St: -antāvasāyibhiḥ;saṃvasedantāvasāyinyām} / GautAA_3,2.2 / GautSt_20.2: tasya vidyāgurūn yonisaṃbandhāṃś ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324366 (0.043):
GautAA_3,4.21 / GautSt_22.21: anasthimatām anaḍudbhāre(anaḍuh) ca | / GautAA_3,4.22 / GautSt_22.22: api vāsthanvatām ekaikasmin kiṃcid dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318891 (0.044):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318310 (0.060):
GautAA_1,2.6 / GautSt_2.2b: anyatrāpamārjanapradhāvanāvokṣaṇebhyaḥ | / GautAA_1,2.7 / GautSt_2.3: na tadupasparśanād āśaucam |
{VAR_St: -saṃgamanāt} / GautAA_1,4.12 / GautSt_4.14: catvāro dharmyāḥ prathamāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323439 (0.0):
yavīyānkanyāgnyupayameṣu | / GautAA_2,9.19 / GautSt_18.19: ṣaḍ ity eke | / GautAA_2,9.20 / GautSt_18.20: trīn kumāry ṛtūn atītya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326010 (0.0):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.019):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.019):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.021):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.021):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.021):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.021):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.021):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.022):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325842 (0.023):
GautAA_3,10.24 / GautSt_28.26: pūrvaṃ caike | / GautAA_3,10.25 / GautSt_28.27: asaṃsṛṣṭivibhāgaḥ pretānāṃ jyeṣṭhasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.024):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318697 (0.025):
{VAR_St: matety eke} / [GautAA 1,3 = GautSt III] / GautAA_1,3.1 / GautSt_3.1: tasyāśramavikalpam eke bruvate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.025):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.026):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.026):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320777 (0.026):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.026):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.026):
catuṣpādaṃcaikaikaṃ yavīyasaḥ | / {VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324401 (0.026):
GautAA_3,4.26 / GautSt_22.26: brahmabandhvāṃ calanāyāṃ nīlaḥ | / {VAR_St: jīlaḥ}
jñātāḥsavarṇāmbaṣṭhograniṣādadauṣmantapāraśavāḥ |
{VAR_St: anulomāananta-;-dauṣyanta-} / GautAA_1,4.15 / GautSt_4.17: pratilomās tu
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319133 (0.041):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
sūtamāgadhāyogavakṛtavaidehakacaṇḍālāḥ | / {VAR_St: pratilomāḥsūta-;āyogavakṣattṛ-}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319133 (0.037):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320778 (0.060):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.063):
{VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.063):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.063):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320904 (0.063):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.063):
{VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.063):
{VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324401 (0.063):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318918 (0.063):
{VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320330 (0.063):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321739 (0.063):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323158 (0.063):
GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt | / {VAR_St: apāṅkty-} / GautAA_2,8.19 / GautSt_17.19: vṛthānnācamanotthānavyapetāni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324664 (0.063):
vāretasyābhyām | / {VAR_St: samidhor} / GautAA_3,5.21 / GautSt_23.21: sūryābhyudito brahmacārī tiṣṭhed(sthā)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319141 (0.064):
GautAA_1,4.21 / GautSt_4.26: śūdrāyāṃ ca | / GautAA_1,4.22 / GautSt_4.27: asamānāyāṃ tu śūdrāt patitavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322319 (0.064):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
GautAA_1,4.16 / GautSt_4.18: brāhmaṇy ajījanat putrān varṇebhya
ānupūrvyādbrāhmaṇasūtamāgadhacaṇḍālān | / GautAA_1,4.17a / GautSt_4.19: tebhya eva
kṣatriyāmūrdhāvasikthakṣatriyadhīvarapulkasāṃs |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325368 (0.044):
prajāpataye 'gnayesviṣṭakṛta iti | / GautAA_3,8.17 / GautSt_26.17: tato brāhmaṇatarpaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317884 (0.056):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317948 (0.062):
GautAA_1,1.21 / GautSt_1.22: bailvapālāśau brāhmaṇadaṇḍau | / GautAA_1,1.22 / GautSt_1.23: āśvatthapailavau śeṣe |
GautAA_1,4.17b / GautSt_4.20: tebhya eva / vaiśyābhṛjjakaṇṭhamāhiṣyavaiśyavaidehān |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325368 (0.050):
prajāpataye 'gnayesviṣṭakṛta iti | / GautAA_3,8.17 / GautSt_26.17: tato brāhmaṇatarpaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317884 (0.053):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317948 (0.062):
GautAA_1,1.21 / GautSt_1.22: bailvapālāśau brāhmaṇadaṇḍau | / GautAA_1,1.22 / GautSt_1.23: āśvatthapailavau śeṣe |
{VAR_St: bhṛjya} / GautAA_1,4.18a / GautSt_4.22: varṇāntaragamanam utkarṣāpakarṣābhyāṃsaptame
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324070 (5.960):
GautAA_3,3.8 / GautSt_21.8: na strīṣv agurutalpaṃ patatīty eke | / {VAR_St: agurutalpaḥ} / GautAA_3,3.9 / GautSt_21.9: bhrūṇahani hīnavarṇasevāyāṃ ca strīpatati |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.016):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320906 (0.016):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.018):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.018):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.018):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.018):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.018):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322309 (0.018):
GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām | / GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324143 (0.018):
GautAA_3,3.14 / GautSt_21.14: tasya ca pratigrahītety eke | / GautAA_3,3.15 / GautSt_21.15: na karhicin mātāpitror(mātṛpitṛ) avṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.019):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.021):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321689 (0.023):
GautAA_2,3.27 / GautSt_12.30: nātisāṃvatsarīm eke | / GautAA_2,3.28 / GautSt_12.31: cirasthāne dvaiguṇyaṃ prayogasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323369 (0.023):
GautAA_2,9.7 / GautSt_18.7: nādevarād ity eke | / GautAA_2,9.8 / GautSt_18.8: nātidvitīyam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319131 (0.023):
GautAA_1,4.19 / GautSt_4.24: sṛṣṭyantarajātānāṃ ca | / {VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324082 (0.025):
{VAR_St: hīnaśevāyāṃ} / GautAA_3,3.10 / GautSt_21.10: kauṭasākṣyaṃ rājagāmi paiśunam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318694 (0.028):
{VAR_St: matety eke} / [GautAA 1,3 = GautSt III]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324835 (0.028):
GautAA_3,6.4 / GautSt_24.4: ṛtvantarāramaṇa udakopasparśanāc chuddhim eke / GautAA_3,6.5 / GautSt_24.5: strīṣu | / {VAR_St: eke strī-}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.028):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321073 (0.028):
GautAA_2,1.53 / GautSt_10.52: ācamanārthe pāṇipādaprakṣālanam evaike | / {VAR_St: ity eke} / GautAA_2,1.54 / GautSt_10.53: śrāddhakarma |
{VAR_St: saptamena;pañcamenācāryāḥ} / GautAA_1,4.19 / GautSt_4.24: sṛṣṭyantarajātānāṃ ca |
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.010):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320906 (0.010):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.013):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320335 (0.013):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.013):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.013):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.013):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.015):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322228 (0.016):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.016):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.019):
{VAR_St: -ātmanopajīvino} / GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.019):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321043 (0.020):
GautAA_2,1.49 / GautSt_10.48b: samāvṛtter vā | / GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317897 (0.021):
GautAA_1,1.14a / GautSt_1.13: dvāviṃśate rājanyasya | / GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.022):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325788 (0.022):
'gniṃprajāpatiṃ ceṣṭvāsmadartham apatyam iti saṃvādya | / {VAR_St: pitrut-} / GautAA_3,10.17 / GautSt_28.19: abhisaṃdhimātrāt putrikety ekeṣām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.022):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319107 (0.023):
{VAR_St: bhṛjya} / GautAA_1,4.18a / GautSt_4.22: varṇāntaragamanam utkarṣāpakarṣābhyāṃsaptame
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323251 (0.024):
{VAR_St: apannadāvasanna-} / GautAA_2,8.32 / GautSt_17.32: kisalayakyākulaśunaniryāsāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324082 (0.024):
{VAR_St: hīnaśevāyāṃ} / GautAA_3,3.10 / GautSt_21.10: kauṭasākṣyaṃ rājagāmi paiśunam
{VAR_St: -yāṃ ca} / GautAA_1,4.23 / GautSt_4.28: antyaḥ pāpiṣṭhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318744 (0.036):
{VAR_St: -apatye vṛttiḥ} / GautAA_1,3.7b / GautSt_3.8: tadabhāve vṛddhe sabrahmacāriṇy agnau vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.040):
GautAA_1,7.6 / GautSt_7.6: tadalābhe kṣatravṛttiḥ | / {VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.048):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.048):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.048):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.048):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.048):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.049):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.049):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320665 (0.050):
GautAA_1,9.69 / GautSt_9.69: āryavṛttiḥ | / GautAA_1,9.70 / GautSt_9.70: śiṣṭādhyāpakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.050):
{VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.050):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318694 (0.050):
{VAR_St: matety eke} / [GautAA 1,3 = GautSt III]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324542 (0.051):
GautAA_3,5.9 / GautSt_23.9: sūrmīṃ vā śliṣyejjvalantīm | / {VAR_St: vāśliṣyet} / GautAA_3,5.10 / GautSt_23.10: liṅgaṃ vā savṛṣaṇam utkṛtya añjalāv
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324177 (0.052):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.052):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319918 (0.053):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.053):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.053):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320920 (0.054):
GautAA_2,1.30 / GautSt_10.30: adhikena vṛttiḥ | / GautAA_2,1.31 / GautSt_10.31: śilpino māsi māsy ekaikaṃ karma kuryuḥ |
GautAA_1,4.26a / GautSt_4.31: daśa daivād | / GautAA_1,4.26b / GautSt_4.32: daśaiva prājāpatyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.037):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.040):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.040):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.040):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.043):
GautAA_2,7.35 / GautSt_16.35: amāvāsyāyāṃ ca | / GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318287 (0.043):
GautAA_1,2.2 / GautSt_2.1b: ahutāt | / GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319189 (0.043):
{VAR_St: daśāparān} / [GautAA 1,5 = GautSt V] / GautAA_1,5.1 / GautSt_5.1: ṛtāv(ṛtu) upeyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321043 (0.044):
GautAA_2,1.49 / GautSt_10.48b: samāvṛtter vā | / GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320432 (0.045):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca | / GautAA_1,9.43 / GautSt_9.43: rātrau dakṣiṇāmukhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.045):
GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām | / GautAA_1,9.31a / GautSt_9.30: na caināṃ śliṣyen |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.045):
GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham | / GautAA_2,6.2 / GautSt_15.2: amāvāsyāyāṃ pitṛbhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.045):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.045):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.045):
[GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320343 (0.046):
GautAA_1,9.31b / GautSt_9.31: na kanyām | / GautAA_1,9.32 / GautSt_9.32:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.047):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323201 (0.047):
GautAA_2,8.25 / GautSt_17.25: syandinīyamasūsaṃdhinīnāṃ ca | / GautAA_2,8.26 / GautSt_17.26: vivatsāyāś ca | / GautAA_2,8.27 / GautSt_17.27: pañcanakhāś
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319821 (0.047):
GautAA_1,7.18 / GautSt_7.18: paśūnāṃ ca | / GautAA_1,7.19 / GautSt_7.19: na lavaṇakṛtānnayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.048):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.048):
GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca | / GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām |
brāhmīputraḥ | / {VAR_St: daśāparān}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325619 (0.0):
ātmānaṃcaikaviṃśaṃ paṅktiṃ ca punāti | / {VAR_St: daśāparān} / GautAA_3,9.18 / GautSt_27.18: saṃvatsaraṃ cāptvā candramasaḥ salokatām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321638 (0.033):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325121 (0.047):
{VAR_St: mucyate} / {VAR_St: aṣṭau} / [GautAA 3,8 = GautSt XXVI]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.048):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.048):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.048):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.048):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.048):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326031 (0.050):
{VAR_St: traya ity etān} / GautAA_3,10.48 / GautSt_28.50: asambhave tv eteṣāṃ śrotriyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.051):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.051):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320546 (0.051):
{VAR_St: bhakṣyān} / GautAA_1,9.57 / GautSt_9.57: na rātrau preṣyāhṛtam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324772 (0.052):
{VAR_St: yasmāt sapta} / GautAA_3,5.32 / GautSt_23.32: antyāvasāyinīgamane kṛcchrābdaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324290 (0.053):
GautAA_3,4.11 / GautSt_22.11: sṛṣṭaś ced brāhmaṇavadhe 'hatvāpi | / GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320776 (0.053):
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320711 (0.055):
{VAR_St: pūrvāparān sambandhān} / [GautAA 2,1 = GautSt X] / GautAA_2,1.1 / GautSt_10.1: dvijātīnām adhyayanam ijyā dānam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320646 (0.055):
{VAR_St: -catuṣpathādīn} / GautAA_1,9.67 / GautSt_9.67: manasā vā tatsamagram ācāram anupālayed
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325705 (0.056):
catuṣpādaṃcaikaikaṃ yavīyasaḥ | / {VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.058):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322958 (0.058):
{VAR_St: varṣa-} / GautAA_2,7.42 / GautSt_16.42: prasyandini |
[GautAA 1,5 = GautSt V] / GautAA_1,5.1 / GautSt_5.1: ṛtāv(ṛtu) upeyāt |
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4307033 (0.0):
ādhāya^agrāmya.bhojīdeva.pitṛ.bhūta.manuṣya.ṛṣi.pūjakaḥ sarva.atithiḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318880 (0.0):
GautAA_1,3.27 / GautSt_3.28: agrāmyabhojī | / GautAA_1,3.28 / GautSt_3.29: devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22893887 (0.0):
mūlaphalamapi grāmyaṃ na bhakṣayet // / devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ // Gaut_3.29 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9594490 (0.0):
tapaśśīlas savaneṣūdakam upaspṛśan śrāmaṇakenāgnim ādhāyāgrāmyabhojī / devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ sarvātithiḥ pratiṣiddhavarjaṃ bhaikṣam apy
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318887 (1.192):
GautAA_1,3.28 / GautSt_3.29: devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ | / GautAA_1,3.29 / GautSt_3.30: sarvātithiḥ pratiṣiddhavarjam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325619 (0.008):
ātmānaṃcaikaviṃśaṃ paṅktiṃ ca punāti | / {VAR_St: daśāparān} / GautAA_3,9.18 / GautSt_27.18: saṃvatsaraṃ cāptvā candramasaḥ salokatām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320713 (0.033):
{VAR_St: pūrvāparān sambandhān} / [GautAA 2,1 = GautSt X] / GautAA_2,1.1 / GautSt_10.1: dvijātīnām adhyayanam ijyā dānam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321638 (0.039):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320432 (0.040):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca | / GautAA_1,9.43 / GautSt_9.43: rātrau dakṣiṇāmukhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322861 (0.041):
GautAA_2,7.24 / GautSt_16.24: ahar ṛtau(ṛtu) | / {VAR_St: apartau}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320335 (0.041):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320343 (0.041):
GautAA_1,9.31b / GautSt_9.31: na kanyām | / GautAA_1,9.32 / GautSt_9.32:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.042):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.042):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320004 (0.043):
anuṣṭhānaṃdevapitṛmanuṣyabhūtabrāhmaṇām | / GautAA_1,8.18 / GautSt_8.17: eteṣāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319167 (0.043):
GautAA_1,4.26a / GautSt_4.31: daśa daivād | / GautAA_1,4.26b / GautSt_4.32: daśaiva prājāpatyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.044):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.044):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325121 (0.044):
{VAR_St: aṣṭau} / [GautAA 3,8 = GautSt XXVI]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.045):
{VAR_St: svādhyāyānivṛtty-} / [GautAA 2,6 = GautSt XV]
GautAA_1,5.5a / GautSt_5.5: pitṛbhyaś codakadānaṃ | / GautAA_1,5.5b / GautSt_5.6: yathotsāham anyat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322442 (0.029):
GautAA_2,6.7 / GautSt_15.7: navāvarān bhojayed ayujaḥ | / GautAA_2,6.8 / GautSt_15.8: yathotsāhaṃ vā | / GautAA_2,6.9 / GautSt_15.9: śrotriyān vāgrūpavayaḥśīlasaṃpannān |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320219 (0.038):
pratipaśyan vā mūtrapurīṣāmedhyān vyudasyet | / {VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.042):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.043):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.043):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322408 (0.044):
GautAA_2,6.4 / GautSt_15.4: yathāśraddhaṃ sarvasmin vā | / GautAA_2,6.5 / GautSt_15.5: dravyadeśabrāhmaṇasaṃnidhāne vā kālaniyamaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321112 (0.044):
GautAA_2,1.60 / GautSt_10.58: jīrṇāny upānacchatravāsaḥkūrcādīni | / {VAR_St: -kūrcāni} / GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322079 (0.044):
GautAA_2,4.29 / GautSt_13.29: dhenvanaḍutstrīprajananasaṃyuṃkte caśīghram / GautAA_2,4.30 / GautSt_13.30: ātyayike ca | / GautAA_2,4.31 / GautSt_13.31: sarvadharmebhyo garīyaḥ prāḍvivāke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323585 (0.045):
GautAA_3,1.6 / GautSt_19.6: kuryād ity aparam | / GautAA_3,1.7 / GautSt_19.7: punaḥstomeneṣṭvā punaḥ savanam āyāntīti
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324404 (0.045):
GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit | / GautAA_3,4.28 / GautSt_22.28: talpānnadhanalābhavadheṣu pṛthagvarṣāṇi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322395 (0.046):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324879 (0.046):
- / GautSt_24.7: athānyat | / GautAA_3,6.7 / GautSt_24.8: ukto niyamaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.046):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321392 (0.047):
GautAA_2,2.26 / GautSt_11.26: tathā hy asya niḥśreyasaṃ bhavati | / GautAA_2,2.27 / GautSt_11.27: brahma kṣattreṇa saṃpṛktaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321996 (0.048):
GautAA_2,4.16 / GautSt_13.16: sarvaṃ vā bhūmau | / GautAA_2,4.17 / GautSt_13.17: haraṇe narakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323829 (0.048):
{VAR_St: pretakarmāṇi} / GautAA_3,2.3 / GautSt_20.3: pātraṃ cāsya viparyasyeyuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318265 (0.049):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318341 (0.050):
GautAA_1,2.11 / GautSt_2.7: uktaṃ brahmacaryam | / GautAA_1,2.12 / GautSt_2.8a: agnīndhanabhaikṣacaraṇe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323494 (0.050):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323373 (0.051):
GautAA_2,9.8 / GautSt_18.8: nātidvitīyam | / GautAA_2,9.9 / GautSt_18.9: janayitur apatyam |
{VAR_St: omitt: karmāṇi} / GautAA_1,5.8 / GautSt_5.9: devapitṛmanuṣyayajñāḥ svādhyāyaś ca balikarma |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320430 (0.017):
GautAA_1,9.41 / GautSt_9.41: ubhe mūtrapurīṣe tu divā kuryād udaṅmukhaḥ | / {VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324327 (0.017):
gādadyād | / {VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320659 (0.030):
āpatkalpaḥ | / {VAR_St: omitt: tat} / GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321343 (0.031):
{VAR_St: omitt: ca; upavedāḥ} / GautAA_2,2.20 / GautSt_11.20: deśajātikuladharmāś cāmnāyair aviruddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320219 (0.033):
{VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324047 (0.034):
GautAA_3,3.5 / GautSt_21.5: tathā paratra cāsiddhiḥ | / {VAR_St: omitt: tathā} / GautAA_3,3.6 / GautSt_21.6: tam eke narakam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.034):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323826 (0.040):
{VAR_St: pretakarmāṇi} / GautAA_3,2.3 / GautSt_20.3: pātraṃ cāsya viparyasyeyuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323324 (0.044):
{VAR_St: -praśastāny} / [GautAA 2,9 = GautSt XVIII]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.045):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.046):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318876 (0.049):
GautAA_1,3.27 / GautSt_3.28: agrāmyabhojī | / GautAA_1,3.28 / GautSt_3.29: devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319202 (0.049):
GautAA_1,5.2 / GautSt_5.2: sarvatra vā pratiṣiddhavarjam | / GautAA_1,5.3 / GautSt_5.3: devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321011 (0.049):
{VAR_St: na brā-} / GautAA_2,1.45 / GautSt_10.45: abrāhmaṇo 'py ākhyātā ṣaṣṭhaṃ labhetety eke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.050):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.050):
{VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319439 (0.050):
{VAR_St: viparīte tu} / GautAA_1,5.33b / GautSt_5.36: svāgatam antataḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.050):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.050):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.050):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
prajāpatiḥsviṣṭakṛd iti homaḥ | / {VAR_St: homāḥ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324473 (0.052):
ghṛtahomoghṛtahomaḥ | / [GautAA 3,5 = GautSt XXIII] / GautAA_3,5.1 / GautSt_23.1: surāpasya brāhmaṇasyoṣṇām āsiñceyuḥ surām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324976 (0.054):
{VAR_St: -āhutī juhoti} / GautAA_3,7.4 / GautSt_25.4: kāmāvakīrṇo 'smy avakīrṇo 'smi kāmakāmāyasvāhā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.057):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325339 (0.058):
GautAA_3,8.14 / GautSt_26.14: etā evājyāhutayaḥ | / GautAA_3,8.15 / GautSt_26.15: dvādaśarātrasyānte caruṃ śrapayitvā(śrā)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.064):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
GautAA_1,5.10 / GautSt_5.11: digdevatābhyaś ca yathāsvam | / GautAA_1,5.11 / GautSt_5.12: dvārṣu mahadbhyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.025):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.025):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.025):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.025):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.025):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.026):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.026):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.028):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324177 (0.034):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.034):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326008 (0.035):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.036):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319105 (0.036):
GautAA_1,4.17c / GautSt_4.21: pāraśavayavanakaraṇaśūdrāñ śūdrety eke | / {VAR_St: bhṛjya} / GautAA_1,4.18a / GautSt_4.22: varṇāntaragamanam utkarṣāpakarṣābhyāṃsaptame
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324070 (0.036):
GautAA_3,3.8 / GautSt_21.8: na strīṣv agurutalpaṃ patatīty eke | / {VAR_St: agurutalpaḥ} / GautAA_3,3.9 / GautSt_21.9: bhrūṇahani hīnavarṇasevāyāṃ ca strīpatati |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323270 (0.036):
{VAR_St: -canāś ca} / GautAA_2,8.34 / GautSt_17.34: / nicudārubakabalākāśukamadguṭiṭṭibhamāndhālanaktacarāabhakṣyāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321914 (0.036):
GautAA_2,4.5 / GautSt_13.5: nāsamavetāpṛṣṭāḥ prabrūyuḥ | / {VAR_St: -tā apṛṣṭāḥ} / GautAA_2,4.6 / GautSt_13.6: avacane 'nyathāvacane ca doṣiṇaḥ(doṣa-) syuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323453 (0.037):
{VAR_St: yuñjītā-} / GautAA_2,9.21 / GautSt_18.21: pradānaṃ prāg ṛtoḥ(ṛtu) |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325705 (0.037):
catuṣpādaṃcaikaikaṃ yavīyasaḥ | / {VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321194 (0.037):
{VAR_St: -kṣikyāṃ cā-} / GautAA_2,2.4 / GautSt_11.4: śucir jitendriyo guṇavatsahāyopāyasaṃpannaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320776 (0.037):
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
{VAR_St: marudbhyaḥ} / GautAA_1,5.12 / GautSt_5.13: gṛhadevatābhyaḥ praviśya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.049):
abhiśastapatitavarjam | / {VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.052):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.052):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.053):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320752 (0.054):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323472 (0.056):
{VAR_St: vāsaḥ} / GautAA_2,9.24 / GautSt_18.24: dravyādānaṃ vivāhasiddhyarthaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320646 (0.056):
{VAR_St: -catuṣpathādīn} / GautAA_1,9.67 / GautSt_9.67: manasā vā tatsamagram ācāram anupālayed
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.059):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324356 (0.059):
maṇḍūkanakulakākabimbadaharamūṣakaśvahiṃsāsuca | / {VAR_St: -mūṣika-} / GautAA_3,4.20 / GautSt_22.20: asthanvatām sahasraṃ hatvā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.059):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.060):
{VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318262 (0.061):
GautAA_1,1.62 / GautSt_1.61: śmaśānābhyadhyayane caivam | / {VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.063):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.063):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.063):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.063):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.063):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321343 (0.064):
{VAR_St: omitt: ca; upavedāḥ} / GautAA_2,2.20 / GautSt_11.20: deśajātikuladharmāś cāmnāyair aviruddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322640 (0.064):
{VAR_St: caṇdāla} / GautAA_2,6.26 / GautSt_15.25: tasmāt pariśrite dadyāt |
GautAA_1,5.14a / GautSt_5.16: ākāśāyety antarikṣe / GautAA_1,5.14b balir utkṣepyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318666 (0.018):
GautAA_1,2.51 / GautSt_2.45: dvādaśa varṣāṇy ekavede brahmacaryaṃ caret | / GautAA_1,2.52 / GautSt_2.46: pratidvādaśa vā sarveṣu | / GautAA_1,2.53 / GautSt_2.47: grahaṇāntaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325995 (0.022):
GautAA_3,10.44 / GautSt_28.46: udakayogakṣemakṛtānneṣv avibhāgaḥ | / GautAA_3,10.45 / GautSt_28.47: strīṣu ca saṃyuktāṣu | / GautAA_3,10.46 / GautSt_28.48: anājñāte daśāvaraiḥ śiṣṭair ūhavidbhir
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.022):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.022):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322682 (0.026):
GautAA_2,6.30 / GautSt_15.29: haviḥṣu caivam | / GautAA_2,6.31 / GautSt_15.30: durbālādīn śrāddha ekaike |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318265 (0.028):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318852 (0.030):
GautAA_1,3.23 / GautSt_3.24: samo bhūteṣu hiṃsānugrahayoḥ | / GautAA_1,3.24 / GautSt_3.25: anārambhī | / GautAA_1,3.25 / GautSt_3.26: vaikhānaso vane mūlaphalāśī tapaḥśīlaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319141 (0.030):
GautAA_1,4.21 / GautSt_4.26: śūdrāyāṃ ca | / GautAA_1,4.22 / GautSt_4.27: asamānāyāṃ tu śūdrāt patitavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.030):
{VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319447 (0.030):
GautAA_1,5.33c / GautSt_5.37: pūjānatyāśaś ca | / GautAA_1,5.34 / GautSt_5.38: śayyāsanāvasathānuvrajyopāsanāni
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322228 (0.030):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.030):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323200 (0.031):
GautAA_2,8.25 / GautSt_17.25: syandinīyamasūsaṃdhinīnāṃ ca | / GautAA_2,8.26 / GautSt_17.26: vivatsāyāś ca | / GautAA_2,8.27 / GautSt_17.27: pañcanakhāś
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324366 (0.031):
GautAA_3,4.21 / GautSt_22.21: anasthimatām anaḍudbhāre(anaḍuh) ca | / GautAA_3,4.22 / GautSt_22.22: api vāsthanvatām ekaikasmin kiṃcid dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322386 (0.032):
{VAR_St: svādhyāyānivṛtty-} / [GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317902 (0.032):
GautAA_1,1.14a / GautSt_1.13: dvāviṃśate rājanyasya | / GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324338 (0.032):
dadyāt | / GautAA_3,4.17 / GautSt_22.17: anātreyyāṃ caivam | / GautAA_3,4.18 / GautSt_22.18: gāṃ ca vaiśyavat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321470 (0.032):
GautAA_2,2.32 / GautSt_11.32: tasmād rājācāryāv anindyāv anindyau | / [GautAA 2,3 = GautSt XII] / GautAA_2,3.1 / GautSt_12.1: śūdro dvijātīn abhisaṃdhāyābhihatya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322063 (0.033):
GautAA_2,4.26 / GautSt_13.26: rājā prāḍvivāko brāhmaṇo vā śāstravit | / GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317881 (0.033):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
phalānyabrāhmaṇabrāhmaṇaśrotriyavedapāragebhyaḥ | / GautAA_1,5.19 / GautSt_5.21:
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11619442 (0.042):
samadviguṇasāhasrānantāni phalāny abrāhmaṇabrāhmaṇaśrotriyavedapāragebhyaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321742 (0.059):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
gurvarthaniveśauṣadhārthavṛttikṣīṇayakṣyamāṇādhyayanādhvasaṃyogavaiśvajiteṣu
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304700 (0.0):
subrāhmaṇa.śrotriya.vedapāragebhyogurv.artha.niveśa.auṣadha.artha.vṛtti.kṣīṇa.yakṣyamāṇa.adhyayana.adhva.saṃyoga.vaiśvajiteṣu
dravyasaṃvibhāgo bahirvedi | / GautAA_1,5.20 / GautSt_5.22: bhikṣamāṇeṣu kṛtānnam itareṣu |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318665 (0.042):
GautAA_1,2.51 / GautSt_2.45: dvādaśa varṣāṇy ekavede brahmacaryaṃ caret | / GautAA_1,2.52 / GautSt_2.46: pratidvādaśa vā sarveṣu | / GautAA_1,2.53 / GautSt_2.47: grahaṇāntaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322683 (0.046):
GautAA_2,6.30 / GautSt_15.29: haviḥṣu caivam | / GautAA_2,6.31 / GautSt_15.30: durbālādīn śrāddha ekaike |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319303 (0.048):
GautAA_1,5.16 / GautSt_5.18: svastivācya bhikṣādānam appūrvam | / GautAA_1,5.17 / GautSt_5.19: dadātiṣu caivaṃ dharmyeṣu | / GautAA_1,5.18 / GautSt_5.20: samadviguṇasāhasrānantyāni
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb6u.htm.txt) 7853845 (0.051):
kevalakarmiṇo yajñenāgnihotrādinā dānena bahirvedi bhikṣamāṇeṣu / dravyasaṃvibhāgalakṣaṇena tapasā bahirvedyeva dīkṣādivyatiriktena
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325994 (0.053):
GautAA_3,10.45 / GautSt_28.47: strīṣu ca saṃyuktāṣu | / GautAA_3,10.46 / GautSt_28.48: anājñāte daśāvaraiḥ śiṣṭair ūhavidbhir
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.054):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.054):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.054):
GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt | / GautAA_2,9.28 / GautSt_18.28: saptamīṃ cābhuktvāanicayāya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.054):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319954 (0.056):
GautAA_1,8.10 / GautSt_8.10: ṣaṭsu vā | / GautAA_1,8.11 / GautSt_8.11: sāmayācārikeṣv abhivinītaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323954 (0.057):
GautAA_3,2.12b / GautSt_20.13a: hiraṇyaṃ brāhmaṇāyadadyāt | / GautAA_3,2.13 / GautSt_20.13b: gāṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319945 (0.058):
{VAR_St: -riṃśatā} / GautAA_1,8.9 / GautSt_8.9: triṣu karmasv abhirataḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324404 (0.058):
GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit | / GautAA_3,4.28 / GautSt_22.28: talpānnadhanalābhavadheṣu pṛthagvarṣāṇi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324337 (0.059):
dadyāt | / GautAA_3,4.17 / GautSt_22.17: anātreyyāṃ caivam | / GautAA_3,4.18 / GautSt_22.18: gāṃ ca vaiśyavat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322228 (0.059):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323078 (0.060):
GautAA_2,8.7 / GautSt_17.7: vaṇik cāśilpī | / GautAA_2,8.8 / GautSt_17.8: nityam abhojyam | / GautAA_2,8.9 / GautSt_17.9: keśakīṭāvapannam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323453 (0.061):
{VAR_St: yuñjītā-} / GautAA_2,9.21 / GautSt_18.21: pradānaṃ prāg ṛtoḥ(ṛtu) |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317897 (0.062):
GautAA_1,1.14a / GautSt_1.13: dvāviṃśate rājanyasya | / GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319771 (0.062):
{VAR_St: -nikte} / GautAA_1,7.11 / GautSt_7.11: kṣīraṃ savikāram |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322207 (0.062):
GautAA_2,5.19 / GautSt_14.21: sabrahmacāriṇy ekāham | / GautAA_2,5.20 / GautSt_14.22: śrotriye copasaṃpanne |
{VAR_St: -yuktena} / GautAA_1,5.22 / GautSt_5.24: / kruddhahṛṣṭabhītārtalubdhabālasthaviramūḍhamattonmattavākyānyanṛtānyapātakāni
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324609 (0.036):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020904 (0.040):
Yāj2.32a/ matta.unmattārtavyasanibālabhītādiyojitah /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11219960 (0.042):
BP1.1.123a/ matta.unmatta.ārta.vyasani.bāla.vṛddha.prayojitaḥ /
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325946 (0.043):
labhatevṛttimūlam antevāsividhinā | / {VAR_St: labheta} / GautAA_3,10.38 / GautSt_28.40: savarṇāputro 'py anyāyyavṛtto na
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318917 (0.048):
GautAA_1,3.34 / GautSt_3.35: nātisaṃvatsaraṃ bhuñjīta | / {VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322432 (0.048):
{VAR_St: -vidhinānnasya} / GautAA_2,6.7 / GautSt_15.7: navāvarān bhojayed ayujaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.050):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.050):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.050):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.050):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.050):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325579 (0.050):
{VAR_St: ekoccayena} / GautAA_3,9.14 / GautSt_27.14: viparītam ekeṣām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320955 (0.051):
GautAA_2,1.35 / GautSt_10.35: paṇyaṃ vaṇigbhir arthāpacayena deyam | / {VAR_St: arghāpa-} / GautAA_2,1.36 / GautSt_10.36: pranaṣṭam asvāmikam adhigamya rājñe
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324711 (0.051):
{VAR_St: upayuñjānaḥ} / GautAA_3,5.26 / GautSt_23.26: prākpañcanakhebhyaś chardanaṃ ghṛtaprāśanaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.051):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.051):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.051):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325732 (0.052):
pūrvolabhate | / {VAR_St: labheta} / GautAA_3,10.10 / GautSt_28.12: daśakaṃ paśūnām |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4860955 (0.052):
strīvṛddhabālakitavamattonmattābhiśastakāḥ /AP_254.003ab/ / raṅgāvatāripāṣaṇḍikūṭakṛdvikalendriyāḥ //AP_254.003cd/
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.052):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
pūrvamatithikumāravyādhitagarbhiṇīsvavāsinīsthavirāñ jaghanyāṃś |
GautAA_1,5.24 / GautSt_5.26: ācāryapitṛsakhīnāṃ ca nivedya pacanakriyā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319594 (0.020):
{VAR_St: śvaśurāśca?} / GautAA_1,6.9 / GautSt_6.9: ṛtvikchvaśurapitṛvyamātulānāṃ tu
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4299062 (0.059):
Baudh1.2.3.45/ ṛtvij.śvaśura.pitṛvya.mātulānāṃ tu
upasthānemadhuparkaḥ | / GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.032):
{VAR_St: svādhyāyānivṛtty-} / [GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.032):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.032):
[GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320753 (0.032):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.033):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.033):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.035):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.035):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318341 (0.035):
GautAA_1,2.11 / GautSt_2.7: uktaṃ brahmacaryam | / GautAA_1,2.12 / GautSt_2.8a: agnīndhanabhaikṣacaraṇe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324422 (0.035):
GautAA_3,4.30 / GautSt_22.30: trīṇi śrotriyasya | / GautAA_3,4.31 / GautSt_22.31: dravyalābhe cotsargaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.036):
GautAA_2,7.35 / GautSt_16.35: amāvāsyāyāṃ ca | / GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319953 (0.036):
GautAA_1,8.10 / GautSt_8.10: ṣaṭsu vā | / GautAA_1,8.11 / GautSt_8.11: sāmayācārikeṣv abhivinītaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320343 (0.036):
GautAA_1,9.31b / GautSt_9.31: na kanyām | / GautAA_1,9.32 / GautSt_9.32:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.036):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320112 (0.037):
[GautAA 1,9 = GautSt IX] / GautAA_1,9.1 / GautSt_9.1: sa vidhipūrvakaṃ snātvā bhāryām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.037):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322063 (0.037):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.037):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.037):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318287 (0.037):
GautAA_1,2.2 / GautSt_2.1b: ahutāt | / GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī |
GautAA_1,5.30 / GautSt_5.32: śrotriyasya tu pādyam arghyam annaviśeṣāṃś
caprakārayet | / GautAA_1,5.31 / GautSt_5.33: nityaṃ vā saṃskāraviśiṣṭam |
GautAA_1,5.33a / GautSt_5.35: viparīteṣutṛṇodakabhūmi |
{VAR_St: viparīte tu} / GautAA_1,5.33b / GautSt_5.36: svāgatam antataḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.020):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.020):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.023):
{VAR_St: svādhyāyānivṛtty-} / [GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321526 (0.026):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.027):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324337 (0.029):
dadyāt | / GautAA_3,4.17 / GautSt_22.17: anātreyyāṃ caivam | / GautAA_3,4.18 / GautSt_22.18: gāṃ ca vaiśyavat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.029):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322063 (0.029):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.029):
GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt | / GautAA_2,9.28 / GautSt_18.28: saptamīṃ cābhuktvāanicayāya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318852 (0.029):
GautAA_1,3.23 / GautSt_3.24: samo bhūteṣu hiṃsānugrahayoḥ | / GautAA_1,3.24 / GautSt_3.25: anārambhī | / GautAA_1,3.25 / GautSt_3.26: vaikhānaso vane mūlaphalāśī tapaḥśīlaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317881 (0.030):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319303 (0.030):
GautAA_1,5.17 / GautSt_5.19: dadātiṣu caivaṃ dharmyeṣu | / GautAA_1,5.18 / GautSt_5.20: samadviguṇasāhasrānantyāni
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318665 (0.030):
GautAA_1,2.52 / GautSt_2.46: pratidvādaśa vā sarveṣu | / GautAA_1,2.53 / GautSt_2.47: grahaṇāntaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321470 (0.031):
GautAA_2,2.32 / GautSt_11.32: tasmād rājācāryāv anindyāv anindyau | / [GautAA 2,3 = GautSt XII] / GautAA_2,3.1 / GautSt_12.1: śūdro dvijātīn abhisaṃdhāyābhihatya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322682 (0.032):
GautAA_2,6.30 / GautSt_15.29: haviḥṣu caivam | / GautAA_2,6.31 / GautSt_15.30: durbālādīn śrāddha ekaike |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324029 (0.032):
GautAA_3,3.2 / GautSt_21.2: pātakasaṃyojakāś ca | / GautAA_3,3.3 / GautSt_21.3: taiś cābdaṃ samācaran |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324404 (0.033):
GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit | / GautAA_3,4.28 / GautSt_22.28: talpānnadhanalābhavadheṣu pṛthagvarṣāṇi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318773 (0.033):
GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ | / GautAA_1,3.11 / GautSt_3.12: ūrdhvaretāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319291 (0.033):
GautAA_1,5.15 / GautSt_5.17: naktaṃcarebhyaś ca sāyam | / GautAA_1,5.16 / GautSt_5.18: svastivācya bhikṣādānam appūrvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321042 (0.033):
GautAA_2,1.48 / GautSt_10.48a: rakṣyaṃ bāladhanam ā vyavahāraprāpaṇāt | / GautAA_2,1.49 / GautSt_10.48b: samāvṛtter vā | / GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
sadṛkśreyasoḥsamānāni | / {VAR_St: samāni}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320219 (0.058):
{VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319229 (0.061):
GautAA_1,5.7 / GautSt_5.8: tasmin gṛhyāṇi karmāṇi | / {VAR_St: omitt: karmāṇi}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321112 (0.064):
GautAA_2,1.60 / GautSt_10.58: jīrṇāny upānacchatravāsaḥkūrcādīni | / {VAR_St: -kūrcāni} / GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321289 (0.064):
{VAR_St: iti vijñāyate} / GautAA_2,2.15 / GautSt_11.15: yāni ca daivotpātacintakāḥ prabrūyus
GautAA_1,5.35 / GautSt_5.39: alpaśo 'pi hīne | / GautAA_1,5.36 / GautSt_5.40: asamānagrāmo 'tithiraikarātriko
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320219 (0.047):
pratipaśyan vā mūtrapurīṣāmedhyān vyudasyet | / {VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.051):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.051):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320752 (0.051):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323494 (0.053):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.053):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321112 (0.054):
GautAA_2,1.60 / GautSt_10.58: jīrṇāny upānacchatravāsaḥkūrcādīni | / {VAR_St: -kūrcāni} / GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321289 (0.055):
{VAR_St: iti vijñāyate} / GautAA_2,2.15 / GautSt_11.15: yāni ca daivotpātacintakāḥ prabrūyus
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319821 (0.055):
GautAA_1,7.18 / GautSt_7.18: paśūnāṃ ca | / GautAA_1,7.19 / GautSt_7.19: na lavaṇakṛtānnayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.055):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.055):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.055):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.055):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.055):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324609 (0.056):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.057):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.057):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319139 (0.057):
GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ | / GautAA_1,4.21 / GautSt_4.26: śūdrāyāṃ ca | / GautAA_1,4.22 / GautSt_4.27: asamānāyāṃ tu śūdrāt patitavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322079 (0.058):
GautAA_2,4.30 / GautSt_13.30: ātyayike ca | / GautAA_2,4.31 / GautSt_13.31: sarvadharmebhyo garīyaḥ prāḍvivāke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.058):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
'dhivṛkṣasūryopasthāyī | / GautAA_1,5.37 / GautSt_5.41: kuśalānāmayārogyāṇām anupraśnaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322120 (0.035):
GautAA_2,5.4b / GautSt_14.4: ardhamāsam eke | / GautAA_2,5.4 / GautSt_14.5: māsam śūdrasya | / GautAA_2,5.5 / GautSt_14.6: tac ced antaḥ punar āpatec cheṣeṇa śudhyeran |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.040):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321044 (0.041):
GautAA_2,1.49 / GautSt_10.48b: samāvṛtter vā | / GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325932 (0.042):
GautAA_3,10.36 / GautSt_28.38: kṣatriyāc cet | / GautAA_3,10.37 / GautSt_28.39: śūdrāputro 'py anapatyasya śuśrūṣuś cel
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317935 (0.043):
GautAA_1,1.20a / GautSt_1.20: vārkṣaṃ brāhmaṇasya | / GautAA_1,1.20b / GautSt_1.21: māñjiṣṭhahāridre itarayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321900 (0.045):
GautAA_2,4.3 / GautSt_13.3: api śūdrāḥ | / GautAA_2,4.4 / GautSt_13.4: brāhmaṇas tv abrāhmaṇavacanād anavarodhyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321471 (0.045):
[GautAA 2,3 = GautSt XII] / GautAA_2,3.1 / GautSt_12.1: śūdro dvijātīn abhisaṃdhāyābhihatya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321547 (0.046):
GautAA_2,3.7 / GautSt_12.10: adhyardhaṃ vaiśyaḥ | / GautAA_2,3.8 / GautSt_12.11: brāhmaṇas tu kṣatriye pañcāśat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322228 (0.048):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320753 (0.049):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.050):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.050):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317898 (0.050):
GautAA_1,1.13 / GautSt_1.12: ā ṣoḍaśād brāhmaṇasyāpatitā sāvitrī | / GautAA_1,1.14a / GautSt_1.13: dvāviṃśate rājanyasya | / GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320007 (0.050):
anuṣṭhānaṃdevapitṛmanuṣyabhūtabrāhmaṇām | / GautAA_1,8.18 / GautSt_8.17: eteṣāṃ ca | / GautAA_1,8.19 / GautSt_8.18: aṣṭakā pārvaṇaḥ śrāddham
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324422 (0.051):
GautAA_3,4.30 / GautSt_22.30: trīṇi śrotriyasya | / GautAA_3,4.31 / GautSt_22.31: dravyalābhe cotsargaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321563 (0.051):
GautAA_2,3.9 / GautSt_12.12: tadardhaṃ vaiśye | / GautAA_2,3.10 / GautSt_12.13: na śūdre kiṃcit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320713 (0.053):
[GautAA 2,1 = GautSt X] / GautAA_2,1.1 / GautSt_10.1: dvijātīnām adhyayanam ijyā dānam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.053):
GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham | / GautAA_2,6.2 / GautSt_15.2: amāvāsyāyāṃ pitṛbhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.054):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.055):
GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām | / GautAA_1,9.31a / GautSt_9.30: na caināṃ śliṣyen |
GautAA_1,5.40 / GautSt_5.43: yajñe saṃvṛtaś cet | / {VAR_St: ayajñe saṃvṛttaś}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.049):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.052):
GautAA_1,2.4 / GautSt_2.1d: yathopapāditamūtrapurīṣo bhavati | / {VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321011 (0.052):
{VAR_St: na brā-} / GautAA_2,1.45 / GautSt_10.45: abrāhmaṇo 'py ākhyātā ṣaṣṭhaṃ labhetety eke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.052):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.054):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.054):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323889 (0.055):
japansāvitrīm ajñānapūrvam | / {VAR_St: ata ūrdhvaṃ} / GautAA_3,2.9 / GautSt_20.9: jñānapūrvaṃ ca trirātram |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321250 (0.056):
GautAA_2,2.11 / GautSt_11.11: dharmasya hy aṃśabhāg bhavatīti | / {VAR_St: vijñāyate} / GautAA_2,2.12 / GautSt_11.12: brāhmanaṃ ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.057):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322279 (0.057):
{VAR_St: sacela-} / GautAA_2,5.29 / GautSt_14.31: śavānugamane ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.058):
{VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.058):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.058):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.058):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.058):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320219 (0.059):
{VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323472 (0.060):
{VAR_St: vāsaḥ} / GautAA_2,9.24 / GautSt_18.24: dravyādānaṃ vivāhasiddhyarthaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319599 (0.060):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319439 (0.060):
{VAR_St: viparīte tu} / GautAA_1,5.33b / GautSt_5.36: svāgatam antataḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321343 (0.060):
{VAR_St: omitt: ca; upavedāḥ} / GautAA_2,2.20 / GautSt_11.20: deśajātikuladharmāś cāmnāyair aviruddhāḥ
ānṛśaṃsyārtham | / {VAR_St: -ānṛśaṃsārtham ānṛśaṃsārtham}
[GautAA 1,6 = GautSt VI] / GautAA_1,6.1 / GautSt_6.2: pādopasamgrahaṇaṃ samavāye 'nvaham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325122 (0.042):
{VAR_St: aṣṭau} / [GautAA 3,8 = GautSt XXVI] / GautAA_3,8.1 / GautSt_26.1: athātaḥ kṛcchrān vyākhyāsyāmaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.042):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322387 (0.043):
{VAR_St: svādhyāyānivṛtty-} / [GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320112 (0.046):
[GautAA 1,9 = GautSt IX] / GautAA_1,9.1 / GautSt_9.1: sa vidhipūrvakaṃ snātvā bhāryām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323998 (0.046):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319708 (0.047):
GautAA_1,6.22 / GautSt_6.25: rājñā tu śrotriyāya śrotriyāya | / [GautAA 1,7 = GautSt VII] / GautAA_1,7.1 / GautSt_7.1: āpatkalpo brāhmanasyābrāhmaṇād vidyopayogaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319880 (0.047):
{VAR_St: -karma vaiśyakarma} / [GautAA 1,8 = GautSt VIII] / GautAA_1,8.1 / GautSt_8.1: dvau loke dhṛtavratau rājā brāhmaṇaś ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325635 (0.053):
[GautAA 3,10 = GautSt XXVIII] / GautAA_3,10.1 / GautSt_28.1: ūrdhavaṃ pituḥ(pitṛ) putrā rikthaṃ bhajeran |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.054):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.054):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.054):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324943 (0.054):
[GautAA 3,7 = GautSt XXV] / GautAA_3,7.1 / GautSt_25.1: tad āhuḥ katidhāvakīrṇī praviśatīti |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324207 (0.054):
{VAR_St: saṃgṛhṇīyāt} / [GautAA 3,4 = GautSt XXII] / GautAA_3,4.1 / GautSt_22.1: prāyaścittam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.055):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.055):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.055):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.056):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.056):
GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323373 (0.056):
GautAA_2,9.8 / GautSt_18.8: nātidvitīyam | / GautAA_2,9.9 / GautSt_18.9: janayitur apatyam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324151 (0.056):
GautAA_3,3.15 / GautSt_21.15: na karhicin mātāpitror(mātṛpitṛ) avṛttiḥ | / GautAA_3,3.16 / GautSt_21.16: dāyaṃ tu na bhajeran |
vidyāgurūṇāṃtadgurūṇāṃ ca | / GautAA_1,6.4 / GautSt_6.4: saṃnipāte parasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322079 (0.043):
GautAA_2,4.29 / GautSt_13.29: dhenvanaḍutstrīprajananasaṃyuṃkte caśīghram / GautAA_2,4.30 / GautSt_13.30: ātyayike ca | / GautAA_2,4.31 / GautSt_13.31: sarvadharmebhyo garīyaḥ prāḍvivāke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323395 (0.044):
GautAA_2,9.12 / GautSt_18.12: parasmāt tasya | / GautAA_2,9.13 / GautSt_18.13: dvayor vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320432 (0.048):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca | / GautAA_1,9.43 / GautSt_9.43: rātrau dakṣiṇāmukhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.050):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.052):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.052):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.052):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.053):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.054):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.055):
GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322387 (0.055):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.056):
GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca | / GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325966 (0.056):
GautAA_3,10.40 / GautSt_28.42: rājetareṣām | / GautAA_3,10.41 / GautSt_28.43: jaḍaklībau bhartavyau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.056):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318697 (0.057):
{VAR_St: matety eke} / [GautAA 1,3 = GautSt III] / GautAA_1,3.1 / GautSt_3.1: tasyāśramavikalpam eke bruvate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.057):
GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca | / GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.058):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.058):
GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām | / GautAA_1,9.31a / GautSt_9.30: na caināṃ śliṣyen |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320112 (0.058):
[GautAA 1,9 = GautSt IX] / GautAA_1,9.1 / GautSt_9.1: sa vidhipūrvakaṃ snātvā bhāryām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320343 (0.058):
GautAA_1,9.31b / GautSt_9.31: na kanyām | / GautAA_1,9.32 / GautSt_9.32:
{VAR_St: ajñasamavāye} / GautAA_1,6.6 / GautSt_6.6: strīpuṃyoge 'bhivādato 'niyamam eke |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322310 (0.001):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323371 (0.036):
GautAA_2,9.7 / GautSt_18.7: nādevarād ity eke | / GautAA_2,9.8 / GautSt_18.8: nātidvitīyam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321689 (0.045):
māsam | / GautAA_2,3.27 / GautSt_12.30: nātisāṃvatsarīm eke |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324143 (0.047):
GautAA_3,3.14 / GautSt_21.14: tasya ca pratigrahītety eke | / GautAA_3,3.15 / GautSt_21.15: na karhicin mātāpitror(mātṛpitṛ) avṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325843 (0.054):
GautAA_3,10.24 / GautSt_28.26: pūrvaṃ caike | / GautAA_3,10.25 / GautSt_28.27: asaṃsṛṣṭivibhāgaḥ pretānāṃ jyeṣṭhasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325995 (0.055):
GautAA_3,10.45 / GautSt_28.47: strīṣu ca saṃyuktāṣu | / GautAA_3,10.46 / GautSt_28.48: anājñāte daśāvaraiḥ śiṣṭair ūhavidbhir
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.055):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323437 (0.057):
yavīyānkanyāgnyupayameṣu | / GautAA_2,9.19 / GautSt_18.19: ṣaḍ ity eke | / GautAA_2,9.20 / GautSt_18.20: trīn kumāry ṛtūn atītya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318562 (0.059):
GautAA_1,2.39 / GautSt_2.33: viproṣyopasaṅgrahaṇaṃ gurubhāryāṇām | / GautAA_1,2.40 / GautSt_2.34: naike yuvatīnāṃ vyavahāraprāptena |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324046 (0.059):
GautAA_3,3.5 / GautSt_21.5: tathā paratra cāsiddhiḥ | / {VAR_St: omitt: tathā} / GautAA_3,3.6 / GautSt_21.6: tam eke narakam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324133 (0.059):
{VAR_St: ajñānādhyāpanād} / GautAA_3,3.13 / GautSt_21.13: anyatra hānāt patati |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.060):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319439 (0.060):
{VAR_St: viparīte tu} / GautAA_1,5.33b / GautSt_5.36: svāgatam antataḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.060):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.060):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325772 (0.060):
{VAR_St: svavarge} / GautAA_3,10.16 / GautSt_28.18: pitotsṛjet putrikāṃ anapatyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.061):
{VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.061):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.062):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.062):
{VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
{VAR_St: śvaśurāśca?} / GautAA_1,6.9 / GautSt_6.9: ṛtvikchvaśurapitṛvyamātulānāṃ tu
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319388 (0.020):
GautAA_1,5.25 / GautSt_5.27: ṛtvigācāryaśvaśurapitṛvyamātulānām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.022):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.022):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.022):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.022):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.022):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.022):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.022):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.026):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325705 (0.027):
catuṣpādaṃcaikaikaṃ yavīyasaḥ | / {VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324782 (0.028):
{VAR_St: antāvasāyinī-} / GautAA_3,5.33 / GautSt_23.33: amatyā dvādaśarātraḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.028):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323270 (0.029):
GautAA_2,8.33 / GautSt_17.33: lohitā vraścanāḥ | / {VAR_St: -canāś ca}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324177 (0.030):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319024 (0.030):
{VAR_St: -saṃgamanāt} / GautAA_1,4.12 / GautSt_4.14: catvāro dharmyāḥ prathamāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326009 (0.030):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319622 (0.031):
{VAR_St: cāsya} / GautAA_1,6.13 / GautSt_6.13: rājñaś cājapaḥ preṣyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320776 (0.031):
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.033):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.034):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.022):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.028):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.029):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.031):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.031):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.031):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.031):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.031):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.032):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.033):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.033):
{VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.033):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320777 (0.033):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.033):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.033):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.033):
{VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.033):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324401 (0.033):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318918 (0.033):
{VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323158 (0.033):
GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt | / {VAR_St: apāṅkty-} / GautAA_2,8.19 / GautSt_17.19: vṛthānnācamanotthānavyapetāni |
apatyasamena | / GautAA_1,6.11 / GautSt_6.11: avaro 'py āryaḥ śūdreṇa |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.006):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324608 (0.032):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.035):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.035):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.035):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.035):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320752 (0.036):
GautAA_2,1.5 / GautSt_10.5: kṛṣivāṇijye vāsvayaṃkṛte | / {VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.038):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.040):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.040):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318917 (0.040):
GautAA_1,3.34 / GautSt_3.35: nātisaṃvatsaraṃ bhuñjīta | / {VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.041):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.041):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319918 (0.041):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.041):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.042):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323322 (0.042):
vyālahatādṛṣṭadoṣavākpraśastānabhyukṣyopayuñjītopayuñjīta | / {VAR_St: -praśastāny} / [GautAA 2,9 = GautSt XVIII]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321113 (0.058):
{VAR_St: -kūrcāni} / GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319023 (0.064):
GautAA_1,4.11 / GautSt_4.13: asaṃvijñātopasaṃgamāt paiśācaḥ | / {VAR_St: -saṃgamanāt} / GautAA_1,4.12 / GautSt_4.14: catvāro dharmyāḥ prathamāḥ |
{VAR_St: cāsya} / GautAA_1,6.13 / GautSt_6.13: rājñaś cājapaḥ preṣyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.006):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.020):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.020):
GautAA_2,5.32 / GautSt_14.34: udakadānaṃ sapiṇḍaiḥ kṛtacūḍasya | / {VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.021):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.021):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.021):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.021):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.023):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.023):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324177 (0.027):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325705 (0.028):
catuṣpādaṃcaikaikaṃ yavīyasaḥ | / {VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320776 (0.029):
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324782 (0.030):
{VAR_St: antāvasāyinī-} / GautAA_3,5.33 / GautSt_23.33: amatyā dvādaśarātraḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319587 (0.031):
GautAA_1,6.8 / GautSt_6.8: nopasaṃgrahaṇaṃ bhrātṛbhāryāṇāṃ svasṛṛṇām | / {VAR_St: śvaśurāśca?} / GautAA_1,6.9 / GautSt_6.9: ṛtvikchvaśurapitṛvyamātulānāṃ tu
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321406 (0.031):
{VAR_St: pṛktaṃ} / GautAA_2,2.28 / GautSt_11.28: daṇḍo damanād ity āhus tenādāntān damayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321749 (0.031):
GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ | / {VAR_St: -rājanya-} / GautAA_2,3.36 / GautSt_12.39: paśubhūmistrīṇām anatibhogaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324608 (0.032):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.032):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326008 (0.033):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321914 (0.034):
GautAA_2,4.5 / GautSt_13.5: nāsamavetāpṛṣṭāḥ prabrūyuḥ | / {VAR_St: -tā apṛṣṭāḥ} / GautAA_2,4.6 / GautSt_13.6: avacane 'nyathāvacane ca doṣiṇaḥ(doṣa-) syuḥ |
GautAA_1,6.15a / GautSt_6.15: daśavarśavṛddhaḥ pauraḥ |
mānyāniparabalīyāṃsi | / GautAA_1,6.19 / GautSt_6.21: śrutaṃ tu sarvebhyo garīyaḥ |
GautAA_1,6.20a / GautSt_6.22: tanmūlatvād dharmasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317820 (0.039):
[GautAA 1,1 = GautSt I] / GautAA_1,1.1 / GautSt_1.1: vedo dharmamūlam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.040):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320661 (0.046):
GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā | / GautAA_1,9.69 / GautSt_9.69: āryavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.048):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.048):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318229 (0.048):
GautAA_1,1.58 / GautSt_1.57: oṃkāro anyatrāpi | / GautAA_1,1.59 / GautSt_1.58: antara gamane punar upasadanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.051):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.052):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320432 (0.053):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca | / GautAA_1,9.43 / GautSt_9.43: rātrau dakṣiṇāmukhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.053):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.053):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321392 (0.054):
GautAA_2,2.26 / GautSt_11.26: tathā hy asya niḥśreyasaṃ bhavati | / GautAA_2,2.27 / GautSt_11.27: brahma kṣattreṇa saṃpṛktaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325966 (0.054):
GautAA_3,10.40 / GautSt_28.42: rājetareṣām | / GautAA_3,10.41 / GautSt_28.43: jaḍaklībau bhartavyau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.055):
GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām | / GautAA_1,9.31a / GautSt_9.30: na caināṃ śliṣyen |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.055):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.055):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.055):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323494 (0.055):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.055):
GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca | / GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320112 (0.055):
[GautAA 1,9 = GautSt IX] / GautAA_1,9.1 / GautSt_9.1: sa vidhipūrvakaṃ snātvā bhāryām
pathodānam | / GautAA_1,6.22 / GautSt_6.25: rājñā tu śrotriyāya śrotriyāya |
[GautAA 1,7 = GautSt VII] / GautAA_1,7.1 / GautSt_7.1: āpatkalpo brāhmanasyābrāhmaṇād vidyopayogaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.031):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320112 (0.035):
{VAR_St: catvāriṃśatsaṃs- ... gacchati gachati} / [GautAA 1,9 = GautSt IX] / GautAA_1,9.1 / GautSt_9.1: sa vidhipūrvakaṃ snātvā bhāryām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319523 (0.036):
{VAR_St: -ānṛśaṃsārtham ānṛśaṃsārtham} / [GautAA 1,6 = GautSt VI] / GautAA_1,6.1 / GautSt_6.2: pādopasamgrahaṇaṃ samavāye 'nvaham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325122 (0.037):
{VAR_St: aṣṭau} / [GautAA 3,8 = GautSt XXVI] / GautAA_3,8.1 / GautSt_26.1: athātaḥ kṛcchrān vyākhyāsyāmaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.038):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.040):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319880 (0.041):
{VAR_St: -karma vaiśyakarma} / [GautAA 1,8 = GautSt VIII] / GautAA_1,8.1 / GautSt_8.1: dvau loke dhṛtavratau rājā brāhmaṇaś ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322211 (0.042):
GautAA_2,5.20 / GautSt_14.22: śrotriye copasaṃpanne | / GautAA_2,5.21 / GautSt_14.23: pretopasparśane daśarātram āśaucam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.043):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320713 (0.045):
{VAR_St: pūrvāparān sambandhān} / [GautAA 2,1 = GautSt X] / GautAA_2,1.1 / GautSt_10.1: dvijātīnām adhyayanam ijyā dānam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324943 (0.046):
[GautAA 3,7 = GautSt XXV] / GautAA_3,7.1 / GautSt_25.1: tad āhuḥ katidhāvakīrṇī praviśatīti |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.046):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323785 (0.047):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX] / GautAA_3,2.1 / GautSt_20.1: tyajet pitaraṃ(pitṛ) rājaghātakaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325635 (0.047):
{VAR_St: āpnoty āpnoti} / [GautAA 3,10 = GautSt XXVIII] / GautAA_3,10.1 / GautSt_28.1: ūrdhavaṃ pituḥ(pitṛ) putrā rikthaṃ bhajeran |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318341 (0.047):
GautAA_1,2.11 / GautSt_2.7: uktaṃ brahmacaryam | / GautAA_1,2.12 / GautSt_2.8a: agnīndhanabhaikṣacaraṇe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321169 (0.048):
[GautAA 2,2 = GautSt XI] / GautAA_2,2.1 / GautSt_11.1: rājā sarvasyeṣṭe brāhmanavarjam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321471 (0.048):
[GautAA 2,3 = GautSt XII] / GautAA_2,3.1 / GautSt_12.1: śūdro dvijātīn abhisaṃdhāyābhihatya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.048):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323961 (0.048):
GautAA_3,2.14 / GautSt_20.14: ācāryāya ca | / GautAA_3,2.15 / GautSt_20.15: yasya tu prāṇāntikaṃ prāyaścittaṃ sa
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319601 (0.049):
{VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
{VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.032):
abhiśastapatitavarjam | / {VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321749 (0.033):
GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ | / {VAR_St: -rājanya-} / GautAA_2,3.36 / GautSt_12.39: paśubhūmistrīṇām anatibhogaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324301 (0.034):
{VAR_St: brāhmaṇasya} / GautAA_3,4.14 / GautSt_22.14: rājanyavadhe ṣaḍvārṣikaṃ prākṛtaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320665 (0.035):
GautAA_1,9.69 / GautSt_9.69: āryavṛttiḥ | / GautAA_1,9.70 / GautSt_9.70: śiṣṭādhyāpakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321120 (0.036):
GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam | / GautAA_2,1.62 / GautSt_10.60: śilpavṛttiś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320920 (0.037):
GautAA_2,1.30 / GautSt_10.30: adhikena vṛttiḥ | / GautAA_2,1.31 / GautSt_10.31: śilpino māsi māsy ekaikaṃ karma kuryuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320753 (0.038):
GautAA_2,1.5 / GautSt_10.5: kṛṣivāṇijye vāsvayaṃkṛte | / {VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325440 (0.038):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.038):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318744 (0.038):
{VAR_St: -apatye vṛttiḥ} / GautAA_1,3.7b / GautSt_3.8: tadabhāve vṛddhe sabrahmacāriṇy agnau vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.039):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320335 (0.039):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.039):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.039):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.039):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.039):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.040):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.040):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319149 (0.040):
GautAA_1,4.22 / GautSt_4.27: asamānāyāṃ tu śūdrāt patitavṛttiḥ | / {VAR_St: -yāṃ ca} / GautAA_1,4.23 / GautSt_4.28: antyaḥ pāpiṣṭhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.041):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
GautAA_1,7.10 raktanirṇikte vāsasī | / {VAR_St: -nikte}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318895 (0.025):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.025):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.025):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.025):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325741 (0.025):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.025):
GautAA_2,5.32 / GautSt_14.34: udakadānaṃ sapiṇḍaiḥ kṛtacūḍasya | / {VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.025):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.026):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321194 (0.029):
{VAR_St: -kṣikyāṃ cā-} / GautAA_2,2.4 / GautSt_11.4: śucir jitendriyo guṇavatsahāyopāyasaṃpannaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.030):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326008 (0.031):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.032):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323266 (0.033):
GautAA_2,8.33 / GautSt_17.33: lohitā vraścanāḥ | / {VAR_St: -canāś ca}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.033):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324782 (0.034):
GautAA_3,5.32 / GautSt_23.32: antyāvasāyinīgamane kṛcchrābdaḥ | / {VAR_St: antāvasāyinī-} / GautAA_3,5.33 / GautSt_23.33: amatyā dvādaśarātraḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318918 (0.034):
GautAA_1,3.34 / GautSt_3.35: nātisaṃvatsaraṃ bhuñjīta | / {VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321113 (0.034):
GautAA_2,1.60 / GautSt_10.58: jīrṇāny upānacchatravāsaḥkūrcādīni | / {VAR_St: -kūrcāni} / GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324542 (0.035):
GautAA_3,5.9 / GautSt_23.9: sūrmīṃ vā śliṣyejjvalantīm | / {VAR_St: vāśliṣyet} / GautAA_3,5.10 / GautSt_23.10: liṅgaṃ vā savṛṣaṇam utkṛtya añjalāv
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324189 (0.035):
{VAR_St: -avagoraṇe} / GautAA_3,3.21 / GautSt_21.21: nighāte sahasram |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.035):
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛṇodakāpathyāni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320898 (0.0):
GautAA_2,1.27 / GautSt_10.27: / mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ |
GautAA_1,7.13 / GautSt_7.13: paśavaś ca hiṃsāsaṃyoge | / GautAA_1,7.14 / GautSt_7.14: puruśavaśākumārīvehataś ca nityam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318310 (0.034):
GautAA_1,2.6 / GautSt_2.2b: anyatrāpamārjanapradhāvanāvokṣaṇebhyaḥ | / GautAA_1,2.7 / GautSt_2.3: na tadupasparśanād āśaucam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324367 (0.039):
GautAA_3,4.20 / GautSt_22.20: asthanvatām sahasraṃ hatvā | / GautAA_3,4.21 / GautSt_22.21: anasthimatām anaḍudbhāre(anaḍuh) ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320323 (0.039):
GautAA_1,9.28 / GautSt_9.27: na cāpararātram adhītya punaḥ pratisaṃviśet | / GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325224 (0.040):
GautAA_3,8.12 / GautSt_26.12: namo 'hamāya mohamāya maṃhamāya dhanvate
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322205 (0.042):
GautAA_2,5.18 / GautSt_14.20: asapiṇḍe yonisaṃbandhe sahādhyāyini ca | / GautAA_2,5.19 / GautSt_14.21: sabrahmacāriṇy ekāham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323501 (0.048):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322010 (0.049):
GautAA_2,4.19 / GautSt_13.19: maithunasaṃyoge ca | / GautAA_2,4.20 / GautSt_13.20: paśuvan madhusarpiṣoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324180 (0.049):
{VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323153 (0.050):
utsṛṣṭapuṃścalyabhiśastānapadeśyadaṇḍikatakṣakadaryabandhanikacikitsakamṛgayvaniṣucāryucchiṣṭabhojigaṇavidviṣāṇānām / GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325757 (0.050):
GautAA_3,10.13 / GautSt_28.15: ṛṣabhaṣoḍaśā jyaiṣṭhineyasya | / GautAA_3,10.14 / GautSt_28.16: samadhā vājyaiṣṭhineyena yavīyasām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317903 (0.051):
GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya | / GautAA_1,1.15 / GautSt_1.15: mauñjījyāmaurvīsautryo mekhalāḥ krameṇa |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325368 (0.054):
prajāpataye 'gnayesviṣṭakṛta iti | / GautAA_3,8.17 / GautSt_26.17: tato brāhmaṇatarpaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321686 (0.055):
GautAA_2,3.26 / GautSt_12.29: kusīdavṛddhir dharmyā viṃśatiḥ pañcamāṣikī / māsam | / GautAA_2,3.27 / GautSt_12.30: nātisāṃvatsarīm eke |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325831 (0.056):
GautAA_3,10.22 / GautSt_28.24: strīdhanaṃ duhitṛṛṇām aprattānām / apratiṣṭhitāṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324440 (0.056):
GautAA_3,4.33 / GautSt_22.33: pratiṣiddhamantrayoge sahasravākaś cet | / GautAA_3,4.34 / GautSt_22.34: agnyutsādinirākṛtyupapātakeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322561 (0.057):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324103 (0.058):
GautAA_3,3.11 / GautSt_21.11: apaṅktyānāṃ / prāgdurbālādgohantṛbrahmaghnatanmātrakṛdavakīrṇipatitasāvitrīkeṣūpapātakam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324120 (0.060):
{VAR_St: apāṅkty-;-brahmojbhaktanmantra-} / GautAA_3,3.12 / GautSt_21.12: ajñānād andhyāpanād
caike | / GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324882 (0.013):
GautAA_3,6.7 / GautSt_24.8: ukto niyamaḥ | / GautAA_3,6.8 / GautSt_24.9: agne tvaṃ pārayeti (RV 1,189.2)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322733 (0.018):
GautAA_2,7.4 / GautSt_16.4: dvaimāsyo vā niyamaḥ | / GautAA_2,7.5 / GautSt_16.5: nādhīyīta vāyau divā pāṃsuhare |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.028):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.032):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318697 (0.032):
{VAR_St: matety eke} / [GautAA 1,3 = GautSt III] / GautAA_1,3.1 / GautSt_3.1: tasyāśramavikalpam eke bruvate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.033):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.034):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.034):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.034):
GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt | / GautAA_2,9.28 / GautSt_18.28: saptamīṃ cābhuktvāanicayāya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322309 (0.035):
GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca | / GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.035):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320432 (0.035):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca | / GautAA_1,9.43 / GautSt_9.43: rātrau dakṣiṇāmukhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.035):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.035):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.036):
{VAR_St: āśrayīta} / GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324143 (0.036):
GautAA_3,3.14 / GautSt_21.14: tasya ca pratigrahītety eke | / GautAA_3,3.15 / GautSt_21.15: na karhicin mātāpitror(mātṛpitṛ) avṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.036):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320942 (0.036):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320752 (0.037):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.037):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
GautAA_1,7.20 / GautSt_7.20: tilānāṃ ca | / GautAA_1,7.21 / GautSt_7.21: samenāmena tu pakvasya saṃpratyarthe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.024):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.024):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324338 (0.027):
dadyāt | / GautAA_3,4.17 / GautSt_22.17: anātreyyāṃ caivam | / GautAA_3,4.18 / GautSt_22.18: gāṃ ca vaiśyavat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323957 (0.027):
GautAA_3,2.12b / GautSt_20.13a: hiraṇyaṃ brāhmaṇāyadadyāt | / GautAA_3,2.13 / GautSt_20.13b: gāṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323201 (0.028):
GautAA_2,8.25 / GautSt_17.25: syandinīyamasūsaṃdhinīnāṃ ca | / GautAA_2,8.26 / GautSt_17.26: vivatsāyāś ca | / GautAA_2,8.27 / GautSt_17.27: pañcanakhāś
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318265 (0.029):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322228 (0.032):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323185 (0.033):
GautAA_2,8.23 / GautSt_17.23: ajāmahiṣyoś ca | / GautAA_2,8.24 / GautSt_17.24: nityam āvikam apeyam auṣṭram aikaśaphaṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317897 (0.034):
GautAA_1,1.14a / GautSt_1.13: dvāviṃśate rājanyasya | / GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321043 (0.034):
GautAA_2,1.49 / GautSt_10.48b: samāvṛtter vā | / GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322682 (0.034):
GautAA_2,6.30 / GautSt_15.29: haviḥṣu caivam | / GautAA_2,6.31 / GautSt_15.30: durbālādīn śrāddha ekaike |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323112 (0.034):
GautAA_2,8.13 / GautSt_17.12: gavopaghrātam | / GautAA_2,8.14 / GautSt_17.14: śuktaṃ kevalam adadhi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317881 (0.035):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.035):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.035):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.035):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323830 (0.035):
GautAA_3,2.3 / GautSt_20.3: pātraṃ cāsya viparyasyeyuḥ | / GautAA_3,2.4 / GautSt_20.4: dāsaḥ karmakaro vāvakarād amedhyapātram
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.036):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322961 (0.037):
GautAA_2,7.42 / GautSt_16.42: prasyandini | / GautAA_2,7.43 / GautSt_16.43: ūrdhvaṃ bhojanād utsave |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319291 (0.037):
GautAA_1,5.15 / GautSt_5.17: naktaṃcarebhyaś ca sāyam | / GautAA_1,5.16 / GautSt_5.18: svastivācya bhikṣādānam appūrvam |
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.022):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.022):
gādadyād | / {VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.032):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.032):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324049 (0.033):
GautAA_3,3.5 / GautSt_21.5: tathā paratra cāsiddhiḥ | / {VAR_St: omitt: tathā} / GautAA_3,3.6 / GautSt_21.6: tam eke narakam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319233 (0.034):
{VAR_St: omitt: karmāṇi} / GautAA_1,5.8 / GautSt_5.9: devapitṛmanuṣyayajñāḥ svādhyāyaś ca balikarma |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319918 (0.035):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.036):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320658 (0.036):
āpatkalpaḥ | / {VAR_St: omitt: tat} / GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320219 (0.036):
pratipaśyan vā mūtrapurīṣāmedhyān vyudasyet | / {VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320395 (0.036):
{VAR_St: -tya tu} / GautAA_1,9.37 / GautSt_9.37: mūtroccāre ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321011 (0.038):
{VAR_St: na brā-} / GautAA_2,1.45 / GautSt_10.45: abrāhmaṇo 'py ākhyātā ṣaṣṭhaṃ labhetety eke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321074 (0.039):
GautAA_2,1.53 / GautSt_10.52: ācamanārthe pāṇipādaprakṣālanam evaike | / {VAR_St: ity eke} / GautAA_2,1.54 / GautSt_10.53: śrāddhakarma |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.039):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.039):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.039):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.039):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.039):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.039):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321185 (0.040):
{VAR_St: -rī syāt sā-} / GautAA_2,2.3 / GautSt_11.3: trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ |
{VAR_St: -karma vaiśyakarma} / [GautAA 1,8 = GautSt VIII]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325448 (0.025):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320112 (0.026):
[GautAA 1,9 = GautSt IX] / GautAA_1,9.1 / GautSt_9.1: sa vidhipūrvakaṃ snātvā bhāryām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.026):
{VAR_St: upapātakeṣu upapātakeṣu} / [GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322387 (0.027):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325122 (0.028):
[GautAA 3,8 = GautSt XXVI] / GautAA_3,8.1 / GautSt_26.1: athātaḥ kṛcchrān vyākhyāsyāmaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319522 (0.028):
{VAR_St: -ānṛśaṃsārtham ānṛśaṃsārtham} / [GautAA 1,6 = GautSt VI] / GautAA_1,6.1 / GautSt_6.2: pādopasamgrahaṇaṃ samavāye 'nvaham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323784 (0.032):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX] / GautAA_3,2.1 / GautSt_20.1: tyajet pitaraṃ(pitṛ) rājaghātakaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324943 (0.037):
[GautAA 3,7 = GautSt XXV] / GautAA_3,7.1 / GautSt_25.1: tad āhuḥ katidhāvakīrṇī praviśatīti |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325634 (0.037):
{VAR_St: āpnoty āpnoti} / [GautAA 3,10 = GautSt XXVIII] / GautAA_3,10.1 / GautSt_28.1: ūrdhavaṃ pituḥ(pitṛ) putrā rikthaṃ bhajeran |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323537 (0.037):
{VAR_St: akaranedoṣaḥ; doṣo doṣaḥ} / [GautAA 3,1 = GautSt XIX] / GautAA_3,1.1 / GautSt_19.1: ukto varṇadharmaś cāśramadharmaś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323326 (0.038):
{VAR_St: -praśastāny} / [GautAA 2,9 = GautSt XVIII] / GautAA_2,9.1 / GautSt_18.1: asvatantrā dharme strī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321169 (0.038):
{VAR_St: sāmyam} / [GautAA 2,2 = GautSt XI] / GautAA_2,2.1 / GautSt_11.1: rājā sarvasyeṣṭe brāhmanavarjam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321871 (0.039):
vedavitsamavāyavacanādvedavitsamavāyavacanāt | / [GautAA 2,4 = GautSt XIII] / GautAA_2,4.1 / GautSt_13.1: vipratipattau sākṣinimittā satyavyavasthā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319708 (0.041):
[GautAA 1,7 = GautSt VII] / GautAA_1,7.1 / GautSt_7.1: āpatkalpo brāhmanasyābrāhmaṇād vidyopayogaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322090 (0.041):
satyavacanaṃsatyavacanam | / [GautAA 2,5 = GautSt XIV] / GautAA_2,5.1 / GautSt_14.1: śāvam āśaucaṃ daśarātram
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324210 (0.042):
[GautAA 3,4 = GautSt XXII] / GautAA_3,4.1 / GautSt_22.1: prāyaścittam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323007 (0.042):
[GautAA 2,8 = GautSt XVII] / GautAA_2,8.1 / GautSt_17.1: praśastānāṃ svakarmasu dvijātīnāṃ brāhmaṇo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.042):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322225 (0.054):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321471 (0.063):
[GautAA 2,3 = GautSt XII] / GautAA_2,3.1 / GautSt_12.1: śūdro dvijātīn abhisaṃdhāyābhihatya
GautAA_1,8.1 / GautSt_8.1: dvau loke dhṛtavratau rājā brāhmaṇaś ca
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3623834 (0.023):
śreyān pratigraho rājñāṃ anyeṣāṃ brāhmaṇād ṛte // Nar_18.39 // / brāhmaṇaś caiva rājā ca dvāv apy etau dhṛtavratau /
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320112 (0.036):
[GautAA 1,9 = GautSt IX] / GautAA_1,9.1 / GautSt_9.1: sa vidhipūrvakaṃ snātvā bhāryām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325448 (0.037):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319522 (0.039):
{VAR_St: -ānṛśaṃsārtham ānṛśaṃsārtham} / [GautAA 1,6 = GautSt VI] / GautAA_1,6.1 / GautSt_6.2: pādopasamgrahaṇaṃ samavāye 'nvaham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322387 (0.040):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325122 (0.041):
{VAR_St: aṣṭau} / [GautAA 3,8 = GautSt XXVI] / GautAA_3,8.1 / GautSt_26.1: athātaḥ kṛcchrān vyākhyāsyāmaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.042):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13228830 (0.044):
N18.40a/ brāhmaṇaś caiva rājā ca dvāv apy etau dhṛtavratau /
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321169 (0.044):
{VAR_St: sāmyam} / [GautAA 2,2 = GautSt XI] / GautAA_2,2.1 / GautSt_11.1: rājā sarvasyeṣṭe brāhmanavarjam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323537 (0.046):
{VAR_St: akaranedoṣaḥ; doṣo doṣaḥ} / [GautAA 3,1 = GautSt XIX] / GautAA_3,1.1 / GautSt_19.1: ukto varṇadharmaś cāśramadharmaś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323325 (0.047):
{VAR_St: -praśastāny} / [GautAA 2,9 = GautSt XVIII] / GautAA_2,9.1 / GautSt_18.1: asvatantrā dharme strī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324943 (0.047):
[GautAA 3,7 = GautSt XXV] / GautAA_3,7.1 / GautSt_25.1: tad āhuḥ katidhāvakīrṇī praviśatīti |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321470 (0.047):
GautAA_2,2.32 / GautSt_11.32: tasmād rājācāryāv anindyāv anindyau | / [GautAA 2,3 = GautSt XII] / GautAA_2,3.1 / GautSt_12.1: śūdro dvijātīn abhisaṃdhāyābhihatya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325635 (0.047):
{VAR_St: āpnoty āpnoti} / [GautAA 3,10 = GautSt XXVIII] / GautAA_3,10.1 / GautSt_28.1: ūrdhavaṃ pituḥ(pitṛ) putrā rikthaṃ bhajeran |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324207 (0.048):
{VAR_St: saṃgṛhṇīyāt} / [GautAA 3,4 = GautSt XXII] / GautAA_3,4.1 / GautSt_22.1: prāyaścittam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323785 (0.048):
[GautAA 3,2 = GautSt XX] / GautAA_3,2.1 / GautSt_20.1: tyajet pitaraṃ(pitṛ) rājaghātakaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321872 (0.048):
vedavitsamavāyavacanādvedavitsamavāyavacanāt | / [GautAA 2,4 = GautSt XIII] / GautAA_2,4.1 / GautSt_13.1: vipratipattau sākṣinimittā satyavyavasthā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319708 (0.049):
[GautAA 1,7 = GautSt VII] / GautAA_1,7.1 / GautSt_7.1: āpatkalpo brāhmanasyābrāhmaṇād vidyopayogaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.049):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.049):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
bahuśrutaḥ | / GautAA_1,8.2 / GautSt_8.2: tayoś caturvidhasya / manuṣyajātasyāntaḥsaṃjñānāmcalanapatanasarpaṇānām āyattaṃ jīvanam |
{VAR_St: -sarpāṇām} / GautAA_1,8.3 / GautSt_8.3: prasūtirakṣaṇam asaṃkaro dharmaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.056):
GautAA_3,10.10 / GautSt_28.12: daśakaṃ paśūnām | / {VAR_St: daśataṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.058):
{VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318007 (0.060):
GautAA_1,1.29 / GautSt_1.30: taijasavadupalamaṇiśaṅkhamuktānām | / {VAR_St: -śuktīnām} / GautAA_1,1.30 / GautSt_1.31: dāruvadasthibhūmyoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.061):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.061):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.061):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.061):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.061):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.061):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.061):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325018 (0.063):
{VAR_St: abhijityā eṣāṃ lokānām} / GautAA_3,7.6 / GautSt_25.6: etad evaikeṣām karmādhikṛtya yo 'prayata iva
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.064):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.064):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319821 (0.064):
GautAA_1,7.18 / GautSt_7.18: paśūnāṃ ca | / GautAA_1,7.19 / GautSt_7.19: na lavaṇakṛtānnayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325465 (0.064):
{VAR_St: vrataṃ cet} / GautAA_3,9.4 / GautSt_27.4: śvobhūtāṃ paurṇamāsīm upavaset |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318743 (0.064):
{VAR_St: -apatye vṛttiḥ} / GautAA_1,3.7b / GautSt_3.8: tadabhāve vṛddhe sabrahmacāriṇy agnau vā |
{VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.022):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325591 (0.023):
GautAA_3,9.15 / GautSt_27.15: evaṃ cāndrāyaṇo māsaḥ | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_3,9.16 / GautSt_27.16: evam āptvā vipāpo vipāpmā sarvam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321250 (0.024):
GautAA_2,2.11 / GautSt_11.11: dharmasya hy aṃśabhāg bhavatīti | / {VAR_St: vijñāyate} / GautAA_2,2.12 / GautSt_11.12: brāhmanaṃ ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325447 (0.028):
vedeṣusnāto bhavati sarvair devair jñāto bhavati | / GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.030):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.030):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.030):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.030):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.030):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.030):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.033):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.034):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.034):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.035):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.035):
GautAA_1,2.4 / GautSt_2.1d: yathopapāditamūtrapurīṣo bhavati | / {VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324772 (0.035):
{VAR_St: yasmāt sapta} / GautAA_3,5.32 / GautSt_23.32: antyāvasāyinīgamane kṛcchrābdaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.035):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.036):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.036):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.037):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
{VAR_St: -riṃśatā} / GautAA_1,8.9 / GautSt_8.9: triṣu karmasv abhirataḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.022):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.022):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.022):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.023):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.023):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.023):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.023):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.023):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.025):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.025):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324543 (0.027):
{VAR_St: vāśliṣyet} / GautAA_3,5.10 / GautSt_23.10: liṅgaṃ vā savṛṣaṇam utkṛtya añjalāv
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321194 (0.029):
GautAA_2,2.3 / GautSt_11.3: trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ | / {VAR_St: -kṣikyāṃ cā-} / GautAA_2,2.4 / GautSt_11.4: śucir jitendriyo guṇavatsahāyopāyasaṃpannaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321131 (0.029):
{VAR_St: āśrayīta} / GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326008 (0.030):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318138 (0.030):
GautAA_1,1.47 / GautSt_1.44: mūtrapurīṣasnehavisraṃsanābhyavahārasaṃyogeṣu / {VAR_St: -snehu-} / GautAA_1,1.48 / GautSt_1.45: yatra cāmnāyo vidadhyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.030):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.030):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.031):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320777 (0.031):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.031):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
GautAA_1,8.10 / GautSt_8.10: ṣaṭsu vā | / GautAA_1,8.11 / GautSt_8.11: sāmayācārikeṣv abhivinītaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321193 (0.028):
GautAA_2,2.3 / GautSt_11.3: trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ | / {VAR_St: -kṣikyāṃ cā-} / GautAA_2,2.4 / GautSt_11.4: śucir jitendriyo guṇavatsahāyopāyasaṃpannaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318665 (0.029):
GautAA_1,2.51 / GautSt_2.45: dvādaśa varṣāṇy ekavede brahmacaryaṃ caret | / GautAA_1,2.52 / GautSt_2.46: pratidvādaśa vā sarveṣu | / GautAA_1,2.53 / GautSt_2.47: grahaṇāntaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.033):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320783 (0.033):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.033):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.033):
GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt | / GautAA_2,9.28 / GautSt_18.28: saptamīṃ cābhuktvāanicayāya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.036):
upasthānemadhuparkaḥ | / GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.036):
{VAR_St: svādhyāyānivṛtty-} / [GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.036):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.036):
GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca | / GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.037):
[GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322207 (0.037):
GautAA_2,5.19 / GautSt_14.21: sabrahmacāriṇy ekāham | / GautAA_2,5.20 / GautSt_14.22: śrotriye copasaṃpanne |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319303 (0.038):
GautAA_1,5.16 / GautSt_5.18: svastivācya bhikṣādānam appūrvam | / GautAA_1,5.17 / GautSt_5.19: dadātiṣu caivaṃ dharmyeṣu | / GautAA_1,5.18 / GautSt_5.20: samadviguṇasāhasrānantyāni
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321937 (0.040):
GautAA_2,4.8 / GautSt_13.8: anibaddhair api vaktavyam | / GautAA_2,4.9 / GautSt_13.9: na pīḍākṛte nibandhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.040):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325994 (0.040):
GautAA_3,10.45 / GautSt_28.47: strīṣu ca saṃyuktāṣu | / GautAA_3,10.46 / GautSt_28.48: anājñāte daśāvaraiḥ śiṣṭair ūhavidbhir
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322682 (0.040):
GautAA_2,6.30 / GautSt_15.29: haviḥṣu caivam | / GautAA_2,6.31 / GautSt_15.30: durbālādīn śrāddha ekaike |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.040):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.040):
{VAR_St: āśrayīta} / GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.041):
{VAR_St: upapātakeṣu upapātakeṣu} / [GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1:
cābahiṣkāryaścāparivādyaś cāparihāryaś ceti | / GautAA_1,8.14 / GautSt_8.14: / garbhādhānapuṃsavanasīmantonnayanajātakarmanāmakaraṇānnaprāśanacaulopanayanam
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869217 (0.0):
ṣaṭtāravāco namomantreṇa / puṃsavanasīmantajātakarmanāmakaraṇānnaprāśanacaulopanayanagodānavivāhakarmāṇy
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13236903 (5.960):
sāṃtapanā idaṃ havir ity eṣa ha vai sāṃtapano 'gnir yad brāhmaṇo yasya / garbhādhānapuṃsavanasīmantonnayanajātakarmanāmakaraṇaniṣkramaṇānnaprāśanagodānacūḍākaraṇopanayanāplavanāgnihotravratacaryādīnikṛtāni
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5063331 (5.960):
(GBr_1,2.23b) eṣa ha vai sāṃtapano 'gnir yad brāhmaṇo yasya / garbhādhānapuṃsavanasīmantonnayanajātakarmanāmakaraṇaniṣkramaṇānnaprāśanagodānacūḍākaraṇopanayanāplavanāgnihotravratacaryādīni
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320480 (0.054):
GautAA_1,9.47 / GautSt_9.47: teṣu tu dharmottarah syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318310 (0.055):
GautAA_1,2.6 / GautSt_2.2b: anyatrāpamārjanapradhāvanāvokṣaṇebhyaḥ | / GautAA_1,2.7 / GautSt_2.3: na tadupasparśanād āśaucam |
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24486601 (0.056):
garbhādhānapuṃsavanasīmantonnayanajātakarmādibhiḥ kṛtasaṃskāro
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9296263 (0.056):
garbhādhānapuṃsavanasīmantonnayanajātakarmādibhiḥ kṛtasaṃskārakramo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324366 (0.059):
GautAA_3,4.21 / GautSt_22.21: anasthimatām anaḍudbhāre(anaḍuh) ca | / GautAA_3,4.22 / GautSt_22.22: api vāsthanvatām ekaikasmin kiṃcid dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320323 (0.060):
GautAA_1,9.28 / GautSt_9.27: na cāpararātram adhītya punaḥ pratisaṃviśet | / GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325830 (0.061):
GautAA_3,10.22 / GautSt_28.24: strīdhanaṃ duhitṛṛṇām aprattānām / apratiṣṭhitāṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324179 (0.063):
{VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
anuṣṭhānaṃdevapitṛmanuṣyabhūtabrāhmaṇām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318877 (0.043):
GautAA_1,3.28 / GautSt_3.29: devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319203 (0.043):
GautAA_1,5.3 / GautSt_5.3: devapitṛmanuṣyabhūtarṣipūjakaḥ |
GautAA_1,8.18 / GautSt_8.17: eteṣāṃ ca | / GautAA_1,8.19 / GautSt_8.18: aṣṭakā pārvaṇaḥ śrāddham
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322391 (0.040):
GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham | / GautAA_2,6.2 / GautSt_15.2: amāvāsyāyāṃ pitṛbhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325966 (0.042):
GautAA_3,10.40 / GautSt_28.42: rājetareṣām | / GautAA_3,10.41 / GautSt_28.43: jaḍaklībau bhartavyau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321897 (0.045):
GautAA_2,4.3 / GautSt_13.3: api śūdrāḥ | / GautAA_2,4.4 / GautSt_13.4: brāhmaṇas tv abrāhmaṇavacanād anavarodhyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321077 (0.046):
GautAA_2,1.54 / GautSt_10.53: śrāddhakarma | / GautAA_2,1.55 / GautSt_10.54: bhṛtyabharaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.046):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.046):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325842 (0.047):
GautAA_3,10.24 / GautSt_28.26: pūrvaṃ caike | / GautAA_3,10.25 / GautSt_28.27: asaṃsṛṣṭivibhāgaḥ pretānāṃ jyeṣṭhasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325932 (0.047):
GautAA_3,10.36 / GautSt_28.38: kṣatriyāc cet | / GautAA_3,10.37 / GautSt_28.39: śūdrāputro 'py anapatyasya śuśrūṣuś cel
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317955 (0.047):
GautAA_1,1.23 / GautSt_1.24: yajñiyo vā sarveṣām | / GautAA_1,1.24 / GautSt_1.25: apīḍitā yūpavakrāḥ saśalkāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.047):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317881 (0.047):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.047):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319821 (0.048):
GautAA_1,7.18 / GautSt_7.18: paśūnāṃ ca | / GautAA_1,7.19 / GautSt_7.19: na lavaṇakṛtānnayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.048):
GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām | / GautAA_1,9.31a / GautSt_9.30: na caināṃ śliṣyen |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321043 (0.048):
GautAA_2,1.49 / GautSt_10.48b: samāvṛtter vā | / GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.049):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320343 (0.049):
GautAA_1,9.31b / GautSt_9.31: na kanyām | / GautAA_1,9.32 / GautSt_9.32:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.049):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.049):
saṃkulopāhitavedasamāpticchardiśrāddhamanuṣyayajñabhojaneṣvahorātram | / GautAA_2,7.35 / GautSt_16.35: amāvāsyāyāṃ ca | / GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319140 (0.050):
GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ | / GautAA_1,4.21 / GautSt_4.26: śūdrāyāṃ ca | / GautAA_1,4.22 / GautSt_4.27: asamānāyāṃ tu śūdrāt patitavṛttiḥ |
śrāvaṇyāgrahāyaṇīcaitryāśvayujīti sapta pākayajñasamsthāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323496 (0.049):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10569329 (0.052):
tena kāryamaṃmāyāṃ tu śrāddhaṃ māghe 'tha mārgake /
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318310 (0.057):
GautAA_1,2.6 / GautSt_2.2b: anyatrāpamārjanapradhāvanāvokṣaṇebhyaḥ | / GautAA_1,2.7 / GautSt_2.3: na tadupasparśanād āśaucam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324366 (0.057):
GautAA_3,4.21 / GautSt_22.21: anasthimatām anaḍudbhāre(anaḍuh) ca | / GautAA_3,4.22 / GautSt_22.22: api vāsthanvatām ekaikasmin kiṃcid dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317883 (0.058):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322205 (0.059):
GautAA_2,5.18 / GautSt_14.20: asapiṇḍe yonisaṃbandhe sahādhyāyini ca | / GautAA_2,5.19 / GautSt_14.21: sabrahmacāriṇy ekāham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324179 (0.061):
{VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320323 (0.061):
GautAA_1,9.28 / GautSt_9.27: na cāpararātram adhītya punaḥ pratisaṃviśet | / GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325368 (0.062):
prajāpataye 'gnayesviṣṭakṛta iti | / GautAA_3,8.17 / GautSt_26.17: tato brāhmaṇatarpaṇam |
GautAA_1,8.20 / GautSt_8.19: agnyādheyam agnihotraṃ / darśapūrṇamāsāvāgrayaṇaṃ cāturmāsyāni nirūḍhapaśubandhaḥ sautrāmaṇīti
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304402 (0.018):
yathā^etadagnyādheyam agnihotraṃ darśapūrṇamāsāv
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22513581 (0.036):
ta etānyajñakratūṃstenire agnihotraṃ darśapūrṇamāsau cāturmāsyāni
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22573135 (0.051):
jarāmarya vā etatsatraṃ yadagnihotraṃ darśapūrṇamāsau"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4954761 (0.051):
satraṃ yad agnihotram, darśapūrṇamāsau ceti dīrghakālasāmānyāt. tasmād
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8356521 (0.056):
kuṇḍapāyināmayane śrūyate-'upasadbhiścaritvā' 'māsamagnihotraṃ juhoti' / 'māsaṃ darśapūrṇamāsābhyāṃ yajeta' iti |
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5003423 (0.059):
tulyavac cānyaiḥ pradhānaiḥ prasaṃkhyāyate, catvāro vai mahāyajñāḥ, / agnihotram, darśapūrṇamāsau, jyotiṣṭomaḥ, piṇḍapitṛyajña iti, mahāyajñais
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5003503 (0.064):
kartavyaḥ. idam aparaṃ prayojanam, kuṇḍapāyināmayane māsam agnihotraṃ / juhoti, māsaṃ darśapūrṇamāsābhyāṃ [527]{*4/410*} yajeteti, yathā pūrvaḥ
saptahaviryajñasamsthāḥ | / {VAR_St: -paurṇa-}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.023):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.023):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.024):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.024):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.024):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.024):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.024):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.025):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.027):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.030):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.031):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324179 (0.031):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323251 (0.031):
{VAR_St: apannadāvasanna-} / GautAA_2,8.32 / GautSt_17.32: kisalayakyākulaśunaniryāsāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324665 (0.032):
'gnīndhanabhaikṣacaraṇāni saptarātram akṛtvājyahomaḥ samidho / vāretasyābhyām | / {VAR_St: samidhor} / GautAA_3,5.21 / GautSt_23.21: sūryābhyudito brahmacārī tiṣṭhed(sthā)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324781 (0.033):
GautAA_3,5.32 / GautSt_23.32: antyāvasāyinīgamane kṛcchrābdaḥ | / {VAR_St: antāvasāyinī-} / GautAA_3,5.33 / GautSt_23.33: amatyā dvādaśarātraḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318238 (0.033):
GautAA_1,1.59 / GautSt_1.58: antara gamane punar upasadanam | / {VAR_St: antarāgamane} / GautAA_1,1.60 / GautSt_1.59: śvanakulasarpamaṇḍūkamārjārāṇāṃ try aham
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322958 (0.034):
{VAR_St: varṣa-} / GautAA_2,7.42 / GautSt_16.42: prasyandini |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321749 (0.034):
GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ | / {VAR_St: -rājanya-} / GautAA_2,3.36 / GautSt_12.39: paśubhūmistrīṇām anatibhogaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325195 (0.034):
{VAR_St: -dhājaye} / GautAA_3,8.10 / GautSt_26.10: anusavanam udakopasparśanam āpo hi
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321193 (0.034):
GautAA_2,2.3 / GautSt_11.3: trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ | / {VAR_St: -kṣikyāṃ cā-} / GautAA_2,2.4 / GautSt_11.4: śucir jitendriyo guṇavatsahāyopāyasaṃpannaḥ |
GautAA_1,8.21 / GautSt_8.20: agniṣṭomo 'tyagniṣṭoma ukthyaḥ ṣoḍaśīvājapeyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323613 (0.042):
{VAR_St: yajata iti ca} / GautAA_3,1.10 / GautSt_19.10: agniṣṭutābhiśasyamānaṃ yājayed iti ca |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4757388 (0.060):
agniṣṭhomastathokthastu ṣoḍaśī vājapeyakaḥ //AP_25.028cd/ / atirātrāptoryāmañca(1) yajñātmā saptarūpakaḥ /AP_25.029ab/
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325470 (0.063):
GautAA_3,9.4 / GautSt_27.4: śvobhūtāṃ paurṇamāsīm upavaset | / GautAA_3,9.5 / GautSt_27.5: āpyāyasva (RV 1,91.17) saṃ te payāṃsi (RV
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.063):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323733 (0.064):
{VAR_St: iti deyāni} / GautAA_3,1.17 / GautSt_19.17: saṃvatsaraḥ ṣaṇmāsāś catvāras trayo vā
'tirātro 'ptoryāma iti sapta somasaṃsthāḥ | / GautAA_1,8.22 / GautSt_8.21: ity ete catvāriṃśatsaṃskārāḥ |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11575376 (0.0):
!{727}! Bezug auf GautamaDhS 1.8.24(8.23): dayā sarvabhūteṣu kṣāntir / anasūyā śaucam anāyāso maṅgalam akārpaṇyam aspṛheti.
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9605184 (0.009):
[86.22-23] 'aṣṭāv ātmaguṇāḥ': dayā samastabhūteṣu kṣāntir anasūyā / śaucam anāyāso maṅgalyam akārpaṇyam aspṛhe" ti. tallakṣaṇāni tu:"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11575291 (0.009):
[86.22 23] 'aṣṭāv ātmaguṇāḥ': dayā samastabhūteṣu kṣāntir anasūyā / śaucam anāyāso maṅgalyam akārpaṇyam aspṛhe"*{727}* ti. tallakṣaṇāni tu:"
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15535859 (0.013):
dayā sarveṣu bhūteṣu $ kṣāntiścāpyanasūyatā & / śaucaṃ caivamanāyāso % maṅgalaṃ cāpyataḥ param // SvaT_10.410 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27793073 (0.013):
dayā sarveṣu bhūteṣu kṣāntiścāpyanasūyatā / / śaucaṃ caivamanāyāso maṅgalaṃ cāpyataḥ param // SvaT_10.410 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4761205 (0.023):
aśvamedho hi sarveśo guṇāścāṣṭātha tān śṛṇu //AP_32.009cd/ / dayā ca sarvabhūteṣu kṣāntiś caiva tathārjavam /AP_32.010ab/
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320075 (0.042):
GautAA_1,8.25 / GautSt_8.24: yasyaite catvāriṃśatsaṃskārā na cāṣṭāv
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1140703 (0.043):
gadato me niśāmaya__Vdha_101.009 / anasūyā dayā kṣāntiḥ__Vdha_101.010 / śaucaṃ maṅgalam aspṛhā__Vdha_101.010
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18815957 (0.047):
ṣoḍaṣīvājapeyātirātrāptoryāmodaśavājapeyāḥ / / sarvabhūteṣu kṣāntiranasūyā śaucamaṅgalam akārpaṇyam aspṛheti // RKV_20.58
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325122 (0.050):
{VAR_St: aṣṭau} / [GautAA 3,8 = GautSt XXVI] / GautAA_3,8.1 / GautSt_26.1: athātaḥ kṛcchrān vyākhyāsyāmaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.053):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.057):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319171 (0.057):
GautAA_1,4.26b / GautSt_4.32: daśaiva prājāpatyāt | / GautAA_1,4.27 / GautSt_4.33: daśa pūrvān daśa parān ātmānaṃ cabrāhmīputro
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.058):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319032 (0.060):
GautAA_1,4.13 / GautSt_4.15: ṣaḍ ity eke | / GautAA_1,4.14 / GautSt_4.16: anulomānantaraikāntaradvyantarāsu
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323438 (0.060):
GautAA_2,9.19 / GautSt_18.19: ṣaḍ ity eke | / GautAA_2,9.20 / GautSt_18.20: trīn kumāry ṛtūn atītya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.060):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320661 (0.061):
GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā | / GautAA_1,9.69 / GautSt_9.69: āryavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.062):
[GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.062):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
anāyāsomaṅgalam akārpaṇyam aspṛheti | / GautAA_1,8.25 / GautSt_8.24: yasyaite catvāriṃśatsaṃskārā na cāṣṭāv
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11575379 (0.0):
!{727}! Bezug auf GautamaDhS 1.8.24(8.23): dayā sarvabhūteṣu kṣāntir / anasūyā śaucam anāyāso maṅgalam akārpaṇyam aspṛheti.
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9605185 (0.008):
[86.22-23] 'aṣṭāv ātmaguṇāḥ': dayā samastabhūteṣu kṣāntir anasūyā / śaucam anāyāso maṅgalyam akārpaṇyam aspṛhe" ti. tallakṣaṇāni tu:"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11575292 (0.008):
[86.22 23] 'aṣṭāv ātmaguṇāḥ': dayā samastabhūteṣu kṣāntir anasūyā / śaucam anāyāso maṅgalyam akārpaṇyam aspṛhe"*{727}* ti. tallakṣaṇāni tu:"
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827689 (0.022):
dayā kṣamānasūyā ca anāyāso 'tha maṅgalaṃ //AP_166.016cd/ / akārpaṇyāspṛhāśaucaṃ yasyaite sa paraṃ vrajet /AP_166.017ab/
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1140706 (0.025):
anasūyā dayā kṣāntiḥ__Vdha_101.010 / śaucaṃ maṅgalam aspṛhā__Vdha_101.010
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27524295 (0.030):
‘mahāyajñaiśca yajñaiśca brāhmīyaṃ kriyate tanuḥ', ‘yasyaite / catvāriṃśatsaṃskārā aṣṭāvātmaguṇāḥ'; iti ca /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9605145 (0.038):
[86.19-21] gautamadharme: yasya tu khalu catvāriṃśatsaṃskārā na / cāṣṭāvātmaguṇāḥ na sa brahmaṇas sāyujyaṃ sālokyañ ca gacchati. yasya khalu"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11575252 (0.038):
[86.19 21] gautamadharme: yasya tu khalu catvāriṃśatsaṃskārā na / cāṣṭāvātmaguṇāḥ na sa brahmaṇas sāyujyaṃ sālokyañ ca gacchati. yasya khalu"
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320055 (0.042):
'tirātro 'ptoryāma iti sapta somasaṃsthāḥ | / GautAA_1,8.22 / GautSt_8.21: ity ete catvāriṃśatsaṃskārāḥ | / GautAA_1,8.23 / GautSt_8.22: athāṣṭāv ātmaguṇāḥ |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15535862 (0.044):
dayā sarveṣu bhūteṣu $ kṣāntiścāpyanasūyatā & / śaucaṃ caivamanāyāso % maṅgalaṃ cāpyataḥ param // SvaT_10.410 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27793076 (0.044):
dayā sarveṣu bhūteṣu kṣāntiścāpyanasūyatā / / śaucaṃ caivamanāyāso maṅgalaṃ cāpyataḥ param // SvaT_10.410 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18815959 (0.045):
sarvabhūteṣu kṣāntiranasūyā śaucamaṅgalam akārpaṇyam aspṛheti // RKV_20.58
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4761205 (0.058):
dayā ca sarvabhūteṣu kṣāntiś caiva tathārjavam /AP_32.010ab/ / śaucaṃ caivamanāyāso maṅgalaṃ cāparo guṇaḥ //AP_32.010cd/
ātmaguṇāna sa brahmaṇaḥ sāyujyaṃ sālokyaṃ gacchati |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11575346 (0.042):
caāṣṭāv ātmaguṇā na sa brahmaṇaḥ sāyujyaṃ sālokyaṃ gacchati / und
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11575364 (0.044):
aṣṭāv ātmaguṇā atha sa brahmaṇaḥ sāyujyaṃ sālokyaṃ ca gacchati.
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9605148 (0.058):
[86.19-21] gautamadharme: yasya tu khalu catvāriṃśatsaṃskārā na / cāṣṭāvātmaguṇāḥ na sa brahmaṇas sāyujyaṃ sālokyañ ca gacchati. yasya khalu"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11575253 (0.058):
[86.19 21] gautamadharme: yasya tu khalu catvāriṃśatsaṃskārā na / cāṣṭāvātmaguṇāḥ na sa brahmaṇas sāyujyaṃ sālokyañ ca gacchati. yasya khalu"
GautAA_1,8.26 / GautSt_8.25: yasya tu khalu saṃskārāṇām ekadeśo 'py aṣṭāv
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11575359 (0.046):
GautamaDhS 1.8.26(8.25): yasya tu khalu catvāriṃśataṃskārāṇām ekadeśo 'py / aṣṭāv ātmaguṇā atha sa brahmaṇaḥ sāyujyaṃ sālokyaṃ ca gacchati.
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9605157 (0.050):
cāṣṭāvātmaguṇāḥ na sa brahmaṇas sāyujyaṃ sālokyañ ca gacchati. yasya khalu / catvāriṃśatsaṃskārāṇām ekadeśo py aṣṭāv ātmaṇāḥ atha sa brahmaṇas sāyujyaṃ
ātmaguṇā atha sa brahmaṇaḥ sāyujyaṃ sālokyaṃ cagacchati |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11575362 (0.0):
GautamaDhS 1.8.26(8.25): yasya tu khalu catvāriṃśataṃskārāṇām ekadeśo 'py / aṣṭāv ātmaguṇā atha sa brahmaṇaḥ sāyujyaṃ sālokyaṃ ca gacchati.
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11575348 (0.004):
caāṣṭāv ātmaguṇā na sa brahmaṇaḥ sāyujyaṃ sālokyaṃ gacchati / und
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9605150 (0.005):
cāṣṭāvātmaguṇāḥ na sa brahmaṇas sāyujyaṃ sālokyañ ca gacchati. yasya khalu
{VAR_St: catvāriṃśatsaṃs- ... gacchati gachati}
[GautAA 1,9 = GautSt IX] / GautAA_1,9.1 / GautSt_9.1: sa vidhipūrvakaṃ snātvā bhāryām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.019):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322387 (0.021):
{VAR_St: svādhyāyānivṛtty-} / [GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325122 (0.022):
[GautAA 3,8 = GautSt XXVI] / GautAA_3,8.1 / GautSt_26.1: athātaḥ kṛcchrān vyākhyāsyāmaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.024):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321169 (0.024):
{VAR_St: sāmyam} / [GautAA 2,2 = GautSt XI] / GautAA_2,2.1 / GautSt_11.1: rājā sarvasyeṣṭe brāhmanavarjam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323537 (0.025):
{VAR_St: akaranedoṣaḥ; doṣo doṣaḥ} / [GautAA 3,1 = GautSt XIX] / GautAA_3,1.1 / GautSt_19.1: ukto varṇadharmaś cāśramadharmaś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319880 (0.026):
{VAR_St: -karma vaiśyakarma} / [GautAA 1,8 = GautSt VIII] / GautAA_1,8.1 / GautSt_8.1: dvau loke dhṛtavratau rājā brāhmaṇaś ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319522 (0.031):
{VAR_St: -ānṛśaṃsārtham ānṛśaṃsārtham} / [GautAA 1,6 = GautSt VI] / GautAA_1,6.1 / GautSt_6.2: pādopasamgrahaṇaṃ samavāye 'nvaham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324943 (0.032):
{VAR_St: mucyate mucyate} / [GautAA 3,7 = GautSt XXV] / GautAA_3,7.1 / GautSt_25.1: tad āhuḥ katidhāvakīrṇī praviśatīti |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323784 (0.032):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325635 (0.033):
{VAR_St: āpnoty āpnoti} / [GautAA 3,10 = GautSt XXVIII] / GautAA_3,10.1 / GautSt_28.1: ūrdhavaṃ pituḥ(pitṛ) putrā rikthaṃ bhajeran |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324207 (0.033):
{VAR_St: saṃgṛhṇīyāt} / [GautAA 3,4 = GautSt XXII] / GautAA_3,4.1 / GautSt_22.1: prāyaścittam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321471 (0.034):
GautAA_2,2.32 / GautSt_11.32: tasmād rājācāryāv anindyāv anindyau | / [GautAA 2,3 = GautSt XII] / GautAA_2,3.1 / GautSt_12.1: śūdro dvijātīn abhisaṃdhāyābhihatya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323007 (0.034):
[GautAA 2,8 = GautSt XVII] / GautAA_2,8.1 / GautSt_17.1: praśastānāṃ svakarmasu dvijātīnāṃ brāhmaṇo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319707 (0.035):
GautAA_1,6.22 / GautSt_6.25: rājñā tu śrotriyāya śrotriyāya | / [GautAA 1,7 = GautSt VII] / GautAA_1,7.1 / GautSt_7.1: āpatkalpo brāhmanasyābrāhmaṇād vidyopayogaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323325 (0.035):
{VAR_St: -praśastāny} / [GautAA 2,9 = GautSt XVIII] / GautAA_2,9.1 / GautSt_18.1: asvatantrā dharme strī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.037):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322091 (0.037):
satyavacanaṃsatyavacanam | / [GautAA 2,5 = GautSt XIV] / GautAA_2,5.1 / GautSt_14.1: śāvam āśaucaṃ daśarātram
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.037):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.053):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
adhigamyayathoktān gṛhasthadharmān prayuñjāna imāni vratāny anukarṣet |
{VAR_St: -pūrvaṃ} / GautAA_1,9.2 snātakaḥ | / GautAA_1,9.3 / GautSt_9.2: nityaṃ śuciḥ sugandhiḥ snānaśīlaḥ |
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11593078 (0.038):
iti snātako nityaṃ śuciḥ sugandhiḥ snānaśīlaḥ iti vidhiprāptaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.046):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.046):
GautAA_1,7.22 / GautSt_7.22: sarvathā vṛttir aśaktāv aśaudreṇa | / {VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.047):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.047):
gādadyād | / {VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323889 (0.047):
japansāvitrīm ajñānapūrvam | / {VAR_St: ata ūrdhvaṃ} / GautAA_3,2.9 / GautSt_20.9: jñānapūrvaṃ ca trirātram |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.048):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.048):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.050):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.050):
{VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319233 (0.052):
{VAR_St: omitt: karmāṇi} / GautAA_1,5.8 / GautSt_5.9: devapitṛmanuṣyayajñāḥ svādhyāyaś ca balikarma |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320752 (0.052):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.052):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.052):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320657 (0.053):
āpatkalpaḥ | / {VAR_St: omitt: tat} / GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321343 (0.053):
{VAR_St: omitt: ca; upavedāḥ} / GautAA_2,2.20 / GautSt_11.20: deśajātikuladharmāś cāmnāyair aviruddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320219 (0.054):
pratipaśyan vā mūtrapurīṣāmedhyān vyudasyet | / {VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.055):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325966 (0.055):
GautAA_3,10.40 / GautSt_28.42: rājetareṣām | / GautAA_3,10.41 / GautSt_28.43: jaḍaklībau bhartavyau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318623 (0.055):
{VAR_St: -brahmacārisadbhaḥ} / GautAA_1,2.47 / GautSt_2.41: vāgyatas tṛpyannalolupyamānaḥ saṃnidhāyodakam
{VAR_St: -gandhaḥ} / GautAA_1,9.4 / GautSt_9.3: sati vibhave na jīrṇamalavadvāsāḥ syāt |
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2336028 (0.0):
sati vibhave na jīrṇamalavadvāsāḥ stātakaḥ syāt /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431167 (0.0):
na raktamulbaṇaṃ cānyadhṛtaṃ vāso na kuṇḍikām /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400680 (0.0):
nityaṃ śāstrādyavekṣī syāt // Vi_71.8 // / sati vibhave na jīrṇamalavadvāsāḥ syāt // Vi_71.9 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18580253 (0.006):
na jīrṇamalavadvāsā bhavec ca vibhave sati // Mn_4.34 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431158 (0.018):
na jīrṇamalavadvāsā bhaved vai vibhave sati // KūrmP_2,15.6 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.037):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.041):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319439 (0.045):
{VAR_St: viparīte tu} / GautAA_1,5.33b / GautSt_5.36: svāgatam antataḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.046):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.046):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.046):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.046):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.046):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.047):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.048):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.048):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324610 (0.048):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā | / GautAA_3,5.17 / GautSt_23.17: gardabhenāvakīrṇī nirṛtiṃ catuṣpathe yajet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321250 (0.049):
GautAA_2,2.11 / GautSt_11.11: dharmasya hy aṃśabhāg bhavatīti | / {VAR_St: vijñāyate} / GautAA_2,2.12 / GautSt_11.12: brāhmanaṃ ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.050):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.050):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
GautAA_1,9.10 / GautSt_9.9: nāñjalinā pibet | / GautAA_1,9.11 / GautSt_9.10: na tiṣṭhann uddhṛtodakenācamet |
pratipaśyan vā mūtrapurīṣāmedhyān vyudasyet | / {VAR_St: -āni}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321112 (0.018):
GautAA_2,1.60 / GautSt_10.58: jīrṇāny upānacchatravāsaḥkūrcādīni | / {VAR_St: -kūrcāni} / GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.024):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.024):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.025):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.025):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.025):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.025):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.025):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.027):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.029):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.031):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.033):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.034):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.035):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320777 (0.035):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.035):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.035):
{VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324401 (0.035):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318918 (0.035):
{VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323158 (0.035):
GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt | / {VAR_St: apāṅkty-} / GautAA_2,8.19 / GautSt_17.19: vṛthānnācamanotthānavyapetāni |
GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321289 (0.031):
{VAR_St: iti vijñāyate} / GautAA_2,2.15 / GautSt_11.15: yāni ca daivotpātacintakāḥ prabrūyus
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319233 (0.033):
GautAA_1,5.7 / GautSt_5.8: tasmin gṛhyāṇi karmāṇi | / {VAR_St: omitt: karmāṇi}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.036):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323324 (0.036):
vyālahatādṛṣṭadoṣavākpraśastānabhyukṣyopayuñjītopayuñjīta | / {VAR_St: -praśastāny} / [GautAA 2,9 = GautSt XVIII]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.038):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.038):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.039):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321112 (0.041):
GautAA_2,1.60 / GautSt_10.58: jīrṇāny upānacchatravāsaḥkūrcādīni | / {VAR_St: -kūrcāni} / GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.042):
GautAA_1,2.4 / GautSt_2.1d: yathopapāditamūtrapurīṣo bhavati | / {VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319918 (0.042):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.042):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.043):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.043):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.043):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.043):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.043):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.043):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.046):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.046):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.046):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
kuryāt | / GautAA_1,9.16 / GautSt_9.15: na bhasmakeśanakhatuṣakapālamedhyāny
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17399154 (0.048):
na keśatuṣakapālāsthibhasmāṅgārān // Vi_63.23 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18206553 (0.048):
Viṣṇu 63.23 na keśa-tuṣa-kapāla-asthi-bhasma-aṅgārān //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397772 (0.061):
ārdrauṣadhigandhapuṣpaphalamūlacarmavetravidalatuṣakapālakeśabhasmāsthigorasapiṇyākatilatailavikrayī
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205044 (0.061):
ārdra-oṣadhi-gandha-puṣpa-phala-mūla-carma-vetra-vidala-tuṣa-kapāla-keśa-bhasma-asthi-go-rasa-piṇyāka-tila-taila-vikrayī
adhitiṣṭhet | / {VAR_St: -keśatuṣakapālāmedhyāny}
GautAA_1,9.17 / GautSt_9.16: na mlecchāśucyadhārmikaiḥ saha saṃbhāṣeta |
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3369093 (0.0):
vākyadvayaṃ bhavati / / na mlecchāśucyadhārmikaiḥ saha saṃbhāṣete"ti yadvat /"
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322908 (0.059):
GautAA_2,7.33 / GautSt_16.33: viproṣya cānyonyena saha | / GautAA_2,7.34 / GautSt_16.34:
GautAA_1,9.20 / GautSt_9.19: adhenuṃ dhenubhavyeti brūyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318310 (0.004):
GautAA_1,2.6 / GautSt_2.2b: anyatrāpamārjanapradhāvanāvokṣaṇebhyaḥ | / GautAA_1,2.7 / GautSt_2.3: na tadupasparśanād āśaucam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324368 (0.005):
GautAA_3,4.20 / GautSt_22.20: asthanvatām sahasraṃ hatvā | / GautAA_3,4.21 / GautSt_22.21: anasthimatām anaḍudbhāre(anaḍuh) ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324180 (0.011):
{VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322205 (0.017):
GautAA_2,5.18 / GautSt_14.20: asapiṇḍe yonisaṃbandhe sahādhyāyini ca | / GautAA_2,5.19 / GautSt_14.21: sabrahmacāriṇy ekāham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325224 (0.021):
GautAA_3,8.12 / GautSt_26.12: namo 'hamāya mohamāya maṃhamāya dhanvate
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317903 (0.026):
GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya | / GautAA_1,1.15 / GautSt_1.15: mauñjījyāmaurvīsautryo mekhalāḥ krameṇa |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323154 (0.026):
utsṛṣṭapuṃścalyabhiśastānapadeśyadaṇḍikatakṣakadaryabandhanikacikitsakamṛgayvaniṣucāryucchiṣṭabhojigaṇavidviṣāṇānām / GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325831 (0.026):
GautAA_3,10.22 / GautSt_28.24: strīdhanaṃ duhitṛṛṇām aprattānām / apratiṣṭhitāṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325368 (0.027):
prajāpataye 'gnayesviṣṭakṛta iti | / GautAA_3,8.17 / GautSt_26.17: tato brāhmaṇatarpaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323503 (0.028):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325761 (0.029):
GautAA_3,10.13 / GautSt_28.15: ṛṣabhaṣoḍaśā jyaiṣṭhineyasya | / GautAA_3,10.14 / GautSt_28.16: samadhā vājyaiṣṭhineyena yavīyasām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.031):
{VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324403 (0.031):
GautAA_3,4.26 / GautSt_22.26: brahmabandhvāṃ calanāyāṃ nīlaḥ | / {VAR_St: jīlaḥ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322061 (0.033):
GautAA_2,4.26 / GautSt_13.26: rājā prāḍvivāko brāhmaṇo vā śāstravit | / GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320339 (0.045):
GautAA_1,9.31a / GautSt_9.30: na caināṃ śliṣyen | / GautAA_1,9.31b / GautSt_9.31: na kanyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325996 (0.049):
GautAA_3,10.45 / GautSt_28.47: strīṣu ca saṃyuktāṣu | / GautAA_3,10.46 / GautSt_28.48: anājñāte daśāvaraiḥ śiṣṭair ūhavidbhir
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320481 (0.055):
GautAA_1,9.47 / GautSt_9.47: teṣu tu dharmottarah syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324482 (0.056):
GautAA_3,5.1 / GautSt_23.1: surāpasya brāhmaṇasyoṣṇām āsiñceyuḥ surām / āsyemṛtaḥ śudhyet | / GautAA_3,5.2 / GautSt_23.2: amatyā pāne payo ghṛtam udakaṃ vāyuṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323199 (0.058):
GautAA_2,8.25 / GautSt_17.25: syandinīyamasūsaṃdhinīnāṃ ca | / GautAA_2,8.26 / GautSt_17.26: vivatsāyāś ca | / GautAA_2,8.27 / GautSt_17.27: pañcanakhāś
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319019 (0.060):
GautAA_1,4.11 / GautSt_4.13: asaṃvijñātopasaṃgamāt paiśācaḥ | / {VAR_St: -saṃgamanāt}
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.0):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.0):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.0):
{VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.0):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.0):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.0):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.0):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.0):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323158 (0.0):
GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt | / {VAR_St: apāṅkty-}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.0):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.0):
GautAA_3,4.11 / GautSt_22.11: sṛṣṭaś ced brāhmaṇavadhe 'hatvāpi | / GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324401 (0.0):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324664 (0.0):
vāretasyābhyām | / {VAR_St: samidhor} / GautAA_3,5.21 / GautSt_23.21: sūryābhyudito brahmacārī tiṣṭhed(sthā)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.0):
{VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.0):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.001):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.003):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.011):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.013):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326008 (0.016):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
GautAA_1,9.31a / GautSt_9.30: na caināṃ śliṣyen | / GautAA_1,9.31b / GautSt_9.31: na kanyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.031):
GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham | / GautAA_2,6.2 / GautSt_15.2: amāvāsyāyāṃ pitṛbhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.031):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.035):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.035):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.035):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.035):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.036):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.036):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.037):
GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca | / GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.038):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.039):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322079 (0.039):
GautAA_2,4.30 / GautSt_13.30: ātyayike ca | / GautAA_2,4.31 / GautSt_13.31: sarvadharmebhyo garīyaḥ prāḍvivāke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320752 (0.039):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320432 (0.040):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca | / GautAA_1,9.43 / GautSt_9.43: rātrau dakṣiṇāmukhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323960 (0.040):
GautAA_3,2.12b / GautSt_20.13a: hiraṇyaṃ brāhmaṇāyadadyāt | / GautAA_3,2.13 / GautSt_20.13b: gāṃ vā | / GautAA_3,2.14 / GautSt_20.14: ācāryāya ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324338 (0.040):
GautAA_3,4.17 / GautSt_22.17: anātreyyāṃ caivam | / GautAA_3,4.18 / GautSt_22.18: gāṃ ca vaiśyavat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324609 (0.040):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā | / GautAA_3,5.17 / GautSt_23.17: gardabhenāvakīrṇī nirṛtiṃ catuṣpathe yajet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.040):
[GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.041):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325842 (0.041):
GautAA_3,10.24 / GautSt_28.26: pūrvaṃ caike | / GautAA_3,10.25 / GautSt_28.27: asaṃsṛṣṭivibhāgaḥ pretānāṃ jyeṣṭhasya |
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707374 (0.063):
na kaṇṭhaṃ prāvṛtaṃ kuryān na ca tatrāvasaktikām / / na pādadhāvanasnānaṃ yatra paśyed guruḥ sthitaḥ // 7.18 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26201956 (0.063):
na kaṇṭhaṃ prāvṛtaṃ kuryān $ na ca tatrā7vasaktikām & / na pāda-dhāvana-snānaṃ % yatra paśyed guruḥ sthitaḥ // 7.18 //
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.0):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.0):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.0):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.0):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.001):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.001):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.003):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319621 (0.006):
GautAA_1,6.12 / GautSt_6.12: nāma vāsya varjayet | / {VAR_St: cāsya}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.008):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.011):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.013):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.013):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326008 (0.016):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319106 (0.018):
GautAA_1,4.17c / GautSt_4.21: pāraśavayavanakaraṇaśūdrāñ śūdrety eke | / {VAR_St: bhṛjya} / GautAA_1,4.18a / GautSt_4.22: varṇāntaragamanam utkarṣāpakarṣābhyāṃsaptame
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324071 (0.018):
GautAA_3,3.8 / GautSt_21.8: na strīṣv agurutalpaṃ patatīty eke | / {VAR_St: agurutalpaḥ} / GautAA_3,3.9 / GautSt_21.9: bhrūṇahani hīnavarṇasevāyāṃ ca strīpatati |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321914 (0.018):
GautAA_2,4.5 / GautSt_13.5: nāsamavetāpṛṣṭāḥ prabrūyuḥ | / {VAR_St: -tā apṛṣṭāḥ} / GautAA_2,4.6 / GautSt_13.6: avacane 'nyathāvacane ca doṣiṇaḥ(doṣa-) syuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.019):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.019):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.019):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.019):
{VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
{VAR_St: -tya tu} / GautAA_1,9.37 / GautSt_9.37: mūtroccāre ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.029):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.029):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.029):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.029):
GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt | / GautAA_2,9.28 / GautSt_18.28: saptamīṃ cābhuktvāanicayāya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.036):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321996 (0.037):
{VAR_St: go 'śva-} / GautAA_2,4.16 / GautSt_13.16: sarvaṃ vā bhūmau | / GautAA_2,4.17 / GautSt_13.17: haraṇe narakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322207 (0.038):
GautAA_2,5.19 / GautSt_14.21: sabrahmacāriṇy ekāham | / GautAA_2,5.20 / GautSt_14.22: śrotriye copasaṃpanne |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.038):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320432 (0.038):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.038):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319918 (0.039):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324404 (0.040):
GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit | / GautAA_3,4.28 / GautSt_22.28: talpānnadhanalābhavadheṣu pṛthagvarṣāṇi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321011 (0.040):
{VAR_St: na brā-} / GautAA_2,1.45 / GautSt_10.45: abrāhmaṇo 'py ākhyātā ṣaṣṭhaṃ labhetety eke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.040):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.040):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.040):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.040):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.040):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.042):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325772 (0.042):
{VAR_St: svavarge} / GautAA_3,10.16 / GautSt_28.18: pitotsṛjet putrikāṃ anapatyo
GautAA_1,9.40 / GautSt_9.40: na bhasmakarīṣakṛṣṭacchāyāpathikāmyeṣu |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20718896 (0.0):
13,107.042a ubhe mūtrapurīṣe tu divā kuryād udaṅmukhaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4823027 (0.0):
brāhme muhūrte cotthāya viṣṇvādīn daivatān smaret /AP_155.001ab/ / ubhe mūtrapurīṣe tu divā kuryādudaṅmukhaḥ //AP_155.001cd/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785813 (0.020):
prātaḥ sandhyāmupā sīta dantadhāvanapūrvikām / / ubhe mūtrapurīṣe ca divā kuryādudaṅmukhaḥ // GarP_1,213.26 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3281226 (0.029):
divāsaṃdhyāsu karṇastha- brahmasūtrodaṅmukhaḥ / / kuryān mūtrapurīṣe ca rātrau ced dakṣiṇāmukhaḥ // Yj_1.16 //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547095 (0.036):
Va.6.10 ubhe mūtra.purīṣe divā kuryāt(kṛ-)^udaṅ.mukhas^(c)/
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318287 (0.062):
GautAA_1,2.2 / GautSt_2.1b: ahutāt | / GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī |
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324327 (0.0):
gādadyād | / {VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320658 (0.015):
āpatkalpaḥ | / {VAR_St: omitt: tat} / GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324049 (0.016):
GautAA_3,3.5 / GautSt_21.5: tathā paratra cāsiddhiḥ | / {VAR_St: omitt: tathā} / GautAA_3,3.6 / GautSt_21.6: tam eke narakam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319234 (0.017):
{VAR_St: omitt: karmāṇi} / GautAA_1,5.8 / GautSt_5.9: devapitṛmanuṣyayajñāḥ svādhyāyaś ca balikarma |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321344 (0.021):
{VAR_St: omitt: ca; upavedāḥ} / GautAA_2,2.20 / GautSt_11.20: deśajātikuladharmāś cāmnāyair aviruddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.022):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.026):
GautAA_1,9.60 / GautSt_9.60: na kadācid rātrau nagnaḥ svapet | / GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.027):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.029):
GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham | / GautAA_2,6.2 / GautSt_15.2: amāvāsyāyāṃ pitṛbhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320335 (0.030):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320395 (0.030):
GautAA_1,9.36 / GautSt_9.36: prāvṛtya rātrau | / {VAR_St: -tya tu}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.031):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.033):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.033):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.033):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.033):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.034):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.034):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322887 (0.035):
GautAA_2,7.28 / GautSt_16.28: stanayitnur aparāhṇe | / GautAA_2,7.29 / GautSt_16.29: api pradoṣe | / GautAA_2,7.30 / GautSt_16.30: sarvaṃ naktam ārdharātrāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.035):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
{VAR_St: -trau tu} / GautAA_1,9.44 / GautSt_9.44: pālāśam āsanaṃ pāduke dantadhāvanam iti ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.042):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.043):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322862 (0.043):
GautAA_2,7.24 / GautSt_16.24: ahar ṛtau(ṛtu) | / {VAR_St: apartau} / GautAA_2,7.25 / GautSt_16.25: vidyuti naktaṃ cāpararātrāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.045):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.045):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.045):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.045):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.045):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.045):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.048):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319439 (0.048):
{VAR_St: viparīte tu} / GautAA_1,5.33b / GautSt_5.36: svāgatam antataḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.048):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.049):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5708290 (0.050):
pālāśam āsanaṃ śayyāṃ pāduke dantadhāvanam / / varjayec cāpi niryāsaṃ raktaṃ na tu samudbhavam // 7.91 //
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.050):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.050):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321185 (0.051):
{VAR_St: -rī syāt sā-} / GautAA_2,2.3 / GautSt_11.3: trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320395 (0.051):
{VAR_St: -tya tu} / GautAA_1,9.37 / GautSt_9.37: mūtroccāre ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.052):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.052):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
varjayet | / GautAA_1,9.45 / GautSt_9.45: sopānatkaraścāsanābhivādananamaskārān
{VAR_St: sopānatkaścāśanāsanābhi-} / GautAA_1,9.46 / GautSt_9.46: na pūrvāhṇamadhyaṃdināparāhṇān aphalān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.037):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.039):
{VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318772 (0.039):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.039):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.039):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.039):
{VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.039):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324401 (0.039):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.039):
GautAA_1,3.34 / GautSt_3.35: nātisaṃvatsaraṃ bhuñjīta | / {VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.039):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.039):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323158 (0.039):
GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt | / {VAR_St: apāṅkty-} / GautAA_2,8.19 / GautSt_17.19: vṛthānnācamanotthānavyapetāni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324664 (0.039):
vāretasyābhyām | / {VAR_St: samidhor} / GautAA_3,5.21 / GautSt_23.21: sūryābhyudito brahmacārī tiṣṭhed(sthā)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.044):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.045):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.045):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.045):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.045):
GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt | / GautAA_2,9.28 / GautSt_18.28: saptamīṃ cābhuktvāanicayāya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321132 (0.047):
{VAR_St: āśrayīta} / GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.047):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
kuryādyathāśakti dharmārthakāmebhyaḥ | / GautAA_1,9.47 / GautSt_9.47: teṣu tu dharmottarah syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317902 (0.026):
GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya | / GautAA_1,1.15 / GautSt_1.15: mauñjījyāmaurvīsautryo mekhalāḥ krameṇa |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321469 (0.026):
GautAA_2,2.32 / GautSt_11.32: tasmād rājācāryāv anindyāv anindyau | / [GautAA 2,3 = GautSt XII] / GautAA_2,3.1 / GautSt_12.1: śūdro dvijātīn abhisaṃdhāyābhihatya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.028):
GautAA_2,4.26 / GautSt_13.26: rājā prāḍvivāko brāhmaṇo vā śāstravit | / GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324403 (0.029):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.030):
{VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.030):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323503 (0.030):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318310 (0.030):
GautAA_1,2.6 / GautSt_2.2b: anyatrāpamārjanapradhāvanāvokṣaṇebhyaḥ | / GautAA_1,2.7 / GautSt_2.3: na tadupasparśanād āśaucam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324366 (0.030):
GautAA_3,4.21 / GautSt_22.21: anasthimatām anaḍudbhāre(anaḍuh) ca | / GautAA_3,4.22 / GautSt_22.22: api vāsthanvatām ekaikasmin kiṃcid dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318772 (0.030):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ | / GautAA_1,3.11 / GautSt_3.12: ūrdhvaretāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317951 (0.034):
GautAA_1,1.22 / GautSt_1.23: āśvatthapailavau śeṣe | / GautAA_1,1.23 / GautSt_1.24: yajñiyo vā sarveṣām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320325 (0.036):
GautAA_1,9.28 / GautSt_9.27: na cāpararātram adhītya punaḥ pratisaṃviśet | / GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322077 (0.036):
GautAA_2,4.29 / GautSt_13.29: dhenvanaḍutstrīprajananasaṃyuṃkte caśīghram / GautAA_2,4.30 / GautSt_13.30: ātyayike ca | / GautAA_2,4.31 / GautSt_13.31: sarvadharmebhyo garīyaḥ prāḍvivāke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323199 (0.036):
GautAA_2,8.25 / GautSt_17.25: syandinīyamasūsaṃdhinīnāṃ ca | / GautAA_2,8.26 / GautSt_17.26: vivatsāyāś ca | / GautAA_2,8.27 / GautSt_17.27: pañcanakhāś
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322206 (0.036):
GautAA_2,5.19 / GautSt_14.21: sabrahmacāriṇy ekāham | / GautAA_2,5.20 / GautSt_14.22: śrotriye copasaṃpanne |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325995 (0.036):
GautAA_3,10.45 / GautSt_28.47: strīṣu ca saṃyuktāṣu | / GautAA_3,10.46 / GautSt_28.48: anājñāte daśāvaraiḥ śiṣṭair ūhavidbhir
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324179 (0.038):
{VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320333 (0.049):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
GautAA_1,9.50 / GautSt_9.50: na śiśnodarapāṇipādavākcakṣuścāpalāni kuryāt
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707867 (0.063):
na pāṇipādavākcakṣuḥ- śrotraśiśnagudodaraiḥ /
chedanabhedanavilekhanavimardanāvasphoṭanāninākasmāt kuryāt |
GautAA_1,9.52 / GautSt_9.52: nopari vatsatantīṃ gacchet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.049):
GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.049):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.051):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.052):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.053):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319522 (0.053):
{VAR_St: -ānṛśaṃsārtham ānṛśaṃsārtham} / [GautAA 1,6 = GautSt VI] / GautAA_1,6.1 / GautSt_6.2: pādopasamgrahaṇaṃ samavāye 'nvaham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321042 (0.053):
GautAA_2,1.48 / GautSt_10.48a: rakṣyaṃ bāladhanam ā vyavahāraprāpaṇāt | / GautAA_2,1.49 / GautSt_10.48b: samāvṛtter vā | / GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.053):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.053):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.054):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.054):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325122 (0.055):
[GautAA 3,8 = GautSt XXVI] / GautAA_3,8.1 / GautSt_26.1: athātaḥ kṛcchrān vyākhyāsyāmaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318776 (0.055):
GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ | / GautAA_1,3.11 / GautSt_3.12: ūrdhvaretāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325448 (0.056):
[GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325932 (0.057):
GautAA_3,10.36 / GautSt_28.38: kṣatriyāc cet | / GautAA_3,10.37 / GautSt_28.39: śūdrāputro 'py anapatyasya śuśrūṣuś cel
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.057):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.057):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322553 (0.058):
GautAA_2,6.16 / GautSt_15.17a: upapatiḥ | / GautAA_2,6.17 / GautSt_15.17b: yasya ca saḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322387 (0.059):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323395 (0.059):
GautAA_2,9.13 / GautSt_18.13: dvayor vā | / GautAA_2,9.14 / GautSt_18.14: rakṣaṇāt tu bhartur(bhartṛ) eva |
{VAR_St: bhakṣyān} / GautAA_1,9.57 / GautSt_9.57: na rātrau preṣyāhṛtam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324608 (0.033):
GautAA_3,5.15 / GautSt_23.15: pumāṃsaṃ ghātayet(han) | / {VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323132 (0.035):
GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni | / {VAR_St: -bhakṣya-} / GautAA_2,8.17 / GautSt_17.17:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319918 (0.038):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.039):
{VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.041):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.041):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.041):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.041):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.041):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320436 (0.041):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.041):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.043):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.044):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.044):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.044):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.044):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319620 (0.045):
GautAA_1,6.12 / GautSt_6.12: nāma vāsya varjayet | / {VAR_St: cāsya}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320776 (0.045):
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.046):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.046):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
uddhṛtasnehavilapanapiṇyākamathitaprabhṛtīnicāttavīryāṇi nāśnīyāt |
{VAR_St: -vilayana-} / GautAA_1,9.59 / GautSt_9.59: sāyaṃprātas tv annam abhipūjitam anindan
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.040):
abhiśastapatitavarjam | / {VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.043):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.047):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321250 (0.049):
GautAA_2,2.11 / GautSt_11.11: dharmasya hy aṃśabhāg bhavatīti | / {VAR_St: vijñāyate} / GautAA_2,2.12 / GautSt_11.12: brāhmanaṃ ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.049):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324607 (0.050):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320370 (0.050):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.051):
GautAA_1,2.4 / GautSt_2.1d: yathopapāditamūtrapurīṣo bhavati | / {VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320546 (0.052):
{VAR_St: bhakṣyān} / GautAA_1,9.57 / GautSt_9.57: na rātrau preṣyāhṛtam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318917 (0.052):
GautAA_1,3.34 / GautSt_3.35: nātisaṃvatsaraṃ bhuñjīta | / {VAR_St: atisāṃvatsaraṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.053):
{VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325465 (0.054):
{VAR_St: vrataṃ cet} / GautAA_3,9.4 / GautSt_27.4: śvobhūtāṃ paurṇamāsīm upavaset |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.054):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.055):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.055):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.055):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.055):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Srighanacarasamgraha (=Śghs) (sghancsu.htm.txt) 4259348 (0.055):
kodravānnaṃ na bhuñjīta tatpalāle ca na svapet ||
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319620 (0.056):
GautAA_1,6.12 / GautSt_6.12: nāma vāsya varjayet | / {VAR_St: cāsya}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.057):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
bhuñjīta | / GautAA_1,9.60 / GautSt_9.60: na kadācid rātrau nagnaḥ svapet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320433 (0.026):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca | / GautAA_1,9.43 / GautSt_9.43: rātrau dakṣiṇāmukhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.027):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320335 (0.029):
GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām | / GautAA_1,9.31a / GautSt_9.30: na caināṃ śliṣyen |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.030):
GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham | / GautAA_2,6.2 / GautSt_15.2: amāvāsyāyāṃ pitṛbhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324610 (0.033):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā | / GautAA_3,5.17 / GautSt_23.17: gardabhenāvakīrṇī nirṛtiṃ catuṣpathe yajet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318341 (0.035):
GautAA_1,2.11 / GautSt_2.7: uktaṃ brahmacaryam | / GautAA_1,2.12 / GautSt_2.8a: agnīndhanabhaikṣacaraṇe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.035):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320343 (0.036):
GautAA_1,9.31b / GautSt_9.31: na kanyām | / GautAA_1,9.32 / GautSt_9.32:
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.036):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.036):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.037):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.037):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324643 (0.037):
GautAA_3,5.19 / GautSt_23.19: saṃvatsareṇa śudhyet | / GautAA_3,5.20 / GautSt_23.20: retaḥskandane bhaye roge svapne
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320945 (0.037):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.037):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318288 (0.037):
GautAA_1,2.2 / GautSt_2.1b: ahutāt | / GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.037):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323585 (0.039):
GautAA_3,1.6 / GautSt_19.6: kuryād ity aparam | / GautAA_3,1.7 / GautSt_19.7: punaḥstomeneṣṭvā punaḥ savanam āyāntīti
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322079 (0.040):
GautAA_2,4.30 / GautSt_13.30: ātyayike ca | / GautAA_2,4.31 / GautSt_13.31: sarvadharmebhyo garīyaḥ prāḍvivāke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.040):
GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca | / GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām |
samyagvinītādambhalobhamohaviyuktā vedavida ācakṣate tat samācaret |
GautAA_1,9.63 / GautSt_9.63: yogakṣemārtham īśvaram adhigacchet |
prabhūtaidhodakayavasakuśamālyopaniṣkramaṇamāryajana bhūyiṣṭham
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323021 (0.041):
GautAA_2,8.2 / GautSt_17.2: pratigṛhṇīyāc ca | / GautAA_2,8.3 / GautSt_17.3: / edhodakayavasamūlaphalamadhvabhayābhyudyataśayyāsanāvasathayānapayodadhidhānāśapharīpriyaṅgusragmārgaśākāny
analasasamṛddhaṃ dhārmikādhiṣṭhitaṃ niketanamāvasituṃ yateta |
GautAA_1,9.66 / GautSt_9.66: praśastamaṅgalyadevatāyatanacatuṣpadam
pradakṣiṇam āvarteta | / {VAR_St: -catuṣpathādīn}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.046):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320546 (0.049):
{VAR_St: bhakṣyān} / GautAA_1,9.57 / GautSt_9.57: na rātrau preṣyāhṛtam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321241 (0.050):
GautAA_2,2.10 / GautSt_11.10: calataś caitān svadharme sthāpayet | / {VAR_St: enān} / GautAA_2,2.11 / GautSt_11.11: dharmasya hy aṃśabhāg bhavatīti |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.051):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319620 (0.052):
GautAA_1,6.12 / GautSt_6.12: nāma vāsya varjayet | / {VAR_St: cāsya}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.053):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.053):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.053):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.053):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.054):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318262 (0.054):
GautAA_1,1.62 / GautSt_1.61: śmaśānābhyadhyayane caivam | / {VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.054):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319186 (0.055):
{VAR_St: daśāparān} / [GautAA 1,5 = GautSt V]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325618 (0.055):
{VAR_St: daśāparān} / GautAA_3,9.18 / GautSt_27.18: saṃvatsaraṃ cāptvā candramasaḥ salokatām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.056):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.056):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319268 (0.056):
{VAR_St: marudbhyaḥ} / GautAA_1,5.12 / GautSt_5.13: gṛhadevatābhyaḥ praviśya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322713 (0.057):
{VAR_St: śravaṇādi} / GautAA_2,7.2 / GautSt_16.2: ardhapañcamān māsān pañca dakṣiṇāyanaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324607 (0.057):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.057):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
GautAA_1,9.67 / GautSt_9.67: manasā vā tatsamagram ācāram anupālayed
āpatkalpaḥ | / {VAR_St: omitt: tat} / GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320430 (0.015):
GautAA_1,9.41 / GautSt_9.41: ubhe mūtrapurīṣe tu divā kuryād udaṅmukhaḥ | / {VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324327 (0.015):
gādadyād | / {VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318351 (0.026):
GautAA_1,2.13 / GautSt_2.8b: satyavacanam | / GautAA_1,2.14 / GautSt_2.8c: apām upasparśanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319234 (0.030):
{VAR_St: omitt: karmāṇi} / GautAA_1,5.8 / GautSt_5.9: devapitṛmanuṣyayajñāḥ svādhyāyaś ca balikarma |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321344 (0.030):
{VAR_St: omitt: ca; upavedāḥ} / GautAA_2,2.20 / GautSt_11.20: deśajātikuladharmāś cāmnāyair aviruddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324047 (0.031):
GautAA_3,3.5 / GautSt_21.5: tathā paratra cāsiddhiḥ | / {VAR_St: omitt: tathā} / GautAA_3,3.6 / GautSt_21.6: tam eke narakam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325086 (0.033):
{VAR_St: omitt: satyāntāḥ} / GautAA_3,7.9 / GautSt_25.9: sarvāsv apo vācāmed ahaś ca mādityāś ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320920 (0.033):
GautAA_2,1.30 / GautSt_10.30: adhikena vṛttiḥ | / GautAA_2,1.31 / GautSt_10.31: śilpino māsi māsy ekaikaṃ karma kuryuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319753 (0.035):
GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ | / GautAA_1,7.8 / GautSt_7.8: tasyāpaṇyam | / GautAA_1,7.9 / GautSt_7.9: gandharasakṛtānnatilaśānakṣaumājināni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.036):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321120 (0.039):
GautAA_2,1.62 / GautSt_10.60: śilpavṛttiś ca | / GautAA_2,1.63 / GautSt_10.61: yaṃ cāryam āśrayed bhartavyas tena kṣīṇo 'pi
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.039):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325178 (0.042):
GautAA_3,8.7 / GautSt_26.7: satyaṃ vadet | / GautAA_3,8.8 / GautSt_26.8: anāryair na saṃbhāṣeta |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321169 (0.043):
[GautAA 2,2 = GautSt XI] / GautAA_2,2.1 / GautSt_11.1: rājā sarvasyeṣṭe brāhmanavarjam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.043):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318341 (0.044):
GautAA_1,2.11 / GautSt_2.7: uktaṃ brahmacaryam | / GautAA_1,2.12 / GautSt_2.8a: agnīndhanabhaikṣacaraṇe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.044):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325448 (0.044):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317820 (0.044):
[GautAA 1,1 = GautSt I] / GautAA_1,1.1 / GautSt_1.1: vedo dharmamūlam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.045):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
GautAA_1,9.70 / GautSt_9.70: śiṣṭādhyāpakaḥ | / GautAA_1,9.71 / GautSt_9.71: śaucaśiṣṭaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318288 (0.041):
GautAA_1,2.2 / GautSt_2.1b: ahutāt | / GautAA_1,2.3 / GautSt_2.1c: brahmacārī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317820 (0.043):
[GautAA 1,1 = GautSt I] / GautAA_1,1.1 / GautSt_1.1: vedo dharmamūlam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319210 (0.046):
GautAA_1,5.4 / GautSt_5.4: nityasvādhyāyaḥ | / GautAA_1,5.5a / GautSt_5.5: pitṛbhyaś codakadānaṃ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.047):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.048):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.049):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318341 (0.049):
GautAA_1,2.11 / GautSt_2.7: uktaṃ brahmacaryam | / GautAA_1,2.12 / GautSt_2.8a: agnīndhanabhaikṣacaraṇe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.050):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320586 (0.051):
GautAA_1,9.61 / GautSt_9.61: snāyād vā | / GautAA_1,9.62 / GautSt_9.62: yac cātmavanto vṛddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320432 (0.051):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca | / GautAA_1,9.43 / GautSt_9.43: rātrau dakṣiṇāmukhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320713 (0.052):
[GautAA 2,1 = GautSt X] / GautAA_2,1.1 / GautSt_10.1: dvijātīnām adhyayanam ijyā dānam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320006 (0.052):
anuṣṭhānaṃdevapitṛmanuṣyabhūtabrāhmaṇām | / GautAA_1,8.18 / GautSt_8.17: eteṣāṃ ca | / GautAA_1,8.19 / GautSt_8.18: aṣṭakā pārvaṇaḥ śrāddham
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324882 (0.053):
GautAA_3,6.7 / GautSt_24.8: ukto niyamaḥ | / GautAA_3,6.8 / GautSt_24.9: agne tvaṃ pārayeti (RV 1,189.2)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317881 (0.054):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.055):
GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.055):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325966 (0.055):
GautAA_3,10.40 / GautSt_28.42: rājetareṣām | / GautAA_3,10.41 / GautSt_28.43: jaḍaklībau bhartavyau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324473 (0.055):
ghṛtahomoghṛtahomaḥ | / [GautAA 3,5 = GautSt XXIII] / GautAA_3,5.1 / GautSt_23.1: surāpasya brāhmaṇasyoṣṇām āsiñceyuḥ surām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319522 (0.055):
{VAR_St: -ānṛśaṃsārtham ānṛśaṃsārtham} / [GautAA 1,6 = GautSt VI] / GautAA_1,6.1 / GautSt_6.2: pādopasamgrahaṇaṃ samavāye 'nvaham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.056):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
sambandhānduritebhyo mokṣayiṣyan snātakaḥ śaśvadbrahmalokān na cyavate na
{VAR_St: pūrvāparān sambandhān} / [GautAA 2,1 = GautSt X]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319189 (0.033):
{VAR_St: daśāparān} / [GautAA 1,5 = GautSt V]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325618 (0.055):
{VAR_St: daśāparān} / GautAA_3,9.18 / GautSt_27.18: saṃvatsaraṃ cāptvā candramasaḥ salokatām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322442 (0.056):
GautAA_2,6.8 / GautSt_15.8: yathotsāhaṃ vā | / GautAA_2,6.9 / GautSt_15.9: śrotriyān vāgrūpavayaḥśīlasaṃpannān |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.063):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.063):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.064):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
GautAA_2,1.1 / GautSt_10.1: dvijātīnām adhyayanam ijyā dānam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319210 (0.042):
GautAA_1,5.4 / GautSt_5.4: nityasvādhyāyaḥ | / GautAA_1,5.5a / GautSt_5.5: pitṛbhyaś codakadānaṃ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317955 (0.043):
GautAA_1,1.23 / GautSt_1.24: yajñiyo vā sarveṣām | / GautAA_1,1.24 / GautSt_1.25: apīḍitā yūpavakrāḥ saśalkāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319719 (0.045):
GautAA_1,7.2 / GautSt_7.2: anugamanaṃ śuśrūṣā | / GautAA_1,7.3 / GautSt_7.3: samāpte brāhmaṇo guruḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.046):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.046):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318341 (0.047):
GautAA_1,2.11 / GautSt_2.7: uktaṃ brahmacaryam | / GautAA_1,2.12 / GautSt_2.8a: agnīndhanabhaikṣacaraṇe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318220 (0.047):
GautAA_1,1.56 / GautSt_1.55: sāvitrī cānuvacanam | / GautAA_1,1.57 / GautSt_1.56: ādito brahmaṇa ādāne |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.048):
GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham | / GautAA_2,6.2 / GautSt_15.2: amāvāsyāyāṃ pitṛbhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317820 (0.048):
[GautAA 1,1 = GautSt I] / GautAA_1,1.1 / GautSt_1.1: vedo dharmamūlam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322442 (0.048):
GautAA_2,6.8 / GautSt_15.8: yathotsāhaṃ vā | / GautAA_2,6.9 / GautSt_15.9: śrotriyān vāgrūpavayaḥśīlasaṃpannān |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323494 (0.049):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.049):
GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca | / GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323007 (0.049):
[GautAA 2,8 = GautSt XVII] / GautAA_2,8.1 / GautSt_17.1: praśastānāṃ svakarmasu dvijātīnāṃ brāhmaṇo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.050):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319189 (0.050):
{VAR_St: daśāparān} / [GautAA 1,5 = GautSt V] / GautAA_1,5.1 / GautSt_5.1: ṛtāv(ṛtu) upeyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.051):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319821 (0.051):
GautAA_1,7.18 / GautSt_7.18: paśūnāṃ ca | / GautAA_1,7.19 / GautSt_7.19: na lavaṇakṛtānnayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322228 (0.051):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.052):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.052):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
brahmaṇaḥsaṃpradānam anyatra yathoktāt | / GautAA_2,1.5 / GautSt_10.5: kṛṣivāṇijye vāsvayaṃkṛte |
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.022):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.022):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.023):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.023):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.023):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.023):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.023):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.023):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324177 (0.027):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.028):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321406 (0.029):
{VAR_St: pṛktaṃ} / GautAA_2,2.28 / GautSt_11.28: daṇḍo damanād ity āhus tenādāntān damayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319024 (0.030):
GautAA_1,4.11 / GautSt_4.13: asaṃvijñātopasaṃgamāt paiśācaḥ | / {VAR_St: -saṃgamanāt} / GautAA_1,4.12 / GautSt_4.14: catvāro dharmyāḥ prathamāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326009 (0.030):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324082 (0.031):
{VAR_St: hīnaśevāyāṃ} / GautAA_3,3.10 / GautSt_21.10: kauṭasākṣyaṃ rājagāmi paiśunam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323251 (0.032):
{VAR_St: apannadāvasanna-} / GautAA_2,8.32 / GautSt_17.32: kisalayakyākulaśunaniryāsāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321638 (0.032):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321914 (0.032):
GautAA_2,4.5 / GautSt_13.5: nāsamavetāpṛṣṭāḥ prabrūyuḥ | / {VAR_St: -tā apṛṣṭāḥ} / GautAA_2,4.6 / GautSt_13.6: avacane 'nyathāvacane ca doṣiṇaḥ(doṣa-) syuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319401 (0.032):
GautAA_1,5.28 / GautSt_5.30: rājñaś ca śrotriyasya | / GautAA_1,5.29 / GautSt_5.31: aśrotriyasyāsanodake |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.033):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.033):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318773 (0.0):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.0):
GautAA_1,3.34 / GautSt_3.35: nātisaṃvatsaraṃ bhuñjīta | / {VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.0):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.0):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.0):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.0):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.0):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323158 (0.0):
GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt | / {VAR_St: apāṅkty-} / GautAA_2,8.19 / GautSt_17.19: vṛthānnācamanotthānavyapetāni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.0):
GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt | / GautAA_2,9.28 / GautSt_18.28: saptamīṃ cābhuktvāanicayāya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.0):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.0):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324404 (0.0):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324664 (0.0):
vāretasyābhyām | / {VAR_St: samidhor} / GautAA_3,5.21 / GautSt_23.21: sūryābhyudito brahmacārī tiṣṭhed(sthā)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.0):
catuṣpādaṃcaikaikaṃ yavīyasaḥ | / {VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.006):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.016):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322207 (0.017):
GautAA_2,5.19 / GautSt_14.21: sabrahmacāriṇy ekāham | / GautAA_2,5.20 / GautSt_14.22: śrotriye copasaṃpanne |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.018):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.018):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.019):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
anyatravyaśvasārathyāyudhakṛtāñjaliprakīrṇakeśaparāṅmukhopaviṣṭasthalavṛkṣādhirūḍhadūtagobrāhmaṇavādibhyaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17718305 (1.192):
vyaśvāsārathyanuyudha kṛtāñjali prakīrṇa keśa parāṅmukhopaviṣṭa sthala vṛkṣārūḍha dūta go brāhmaṇa vādibhyaḥ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7274014 (1.192):
vyaśvāsārathyanuyudha-kṛtāñjali-prakīrṇa-keśa-parāṅmukhopaviṣṭa-sthala-vṛkṣārūḍha-dūta-go-brāhmaṇa-vādibhyaḥ
{VAR_St: -vṛkṣārūḍha-} / GautAA_2,1.19 / GautSt_10.19: kṣatriyaś ced anyas tam upajīvet tadvṛttyā |
GautAA_2,1.20 / GautSt_10.20: jetā labheta sāṃgrāmikaṃ vittam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320753 (0.050):
GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319402 (0.051):
GautAA_1,5.28 / GautSt_5.30: rājñaś ca śrotriyasya | / GautAA_1,5.29 / GautSt_5.31: aśrotriyasyāsanodake |
{VAR_St: ca pṛthagjaye} / GautAA_2,1.23 / GautSt_10.23: anyat tu yathārhaṃ bhājayed rājā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.051):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.051):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.051):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.051):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.051):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.053):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.053):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.058):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321914 (0.058):
GautAA_2,4.5 / GautSt_13.5: nāsamavetāpṛṣṭāḥ prabrūyuḥ | / {VAR_St: -tā apṛṣṭāḥ} / GautAA_2,4.6 / GautSt_13.6: avacane 'nyathāvacane ca doṣiṇaḥ(doṣa-) syuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324177 (0.058):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325772 (0.059):
{VAR_St: svavarge} / GautAA_3,10.16 / GautSt_28.18: pitotsṛjet putrikāṃ anapatyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319439 (0.059):
{VAR_St: viparīte tu} / GautAA_1,5.33b / GautSt_5.36: svāgatam antataḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321638 (0.060):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.061):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.061):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.061):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.062):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.062):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.062):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.062):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
ṣaṣṭhaṃ vā | / {VAR_St: rājñe balir dānaṃ}
GautAA_2,1.25 / GautSt_10.25: paśuhiraṇyayor apy eke pañcāśadbhāgaḥ |
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319781 (0.0):
GautAA_1,7.12 / GautSt_7.12: / mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛṇodakāpathyāni |
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.0):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318919 (0.0):
{VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.0):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.0):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.0):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.0):
GautAA_2,3.34 / GautSt_12.37: ajaḍāpaugaṇḍadhanaṃ daśavarṣabhuktaṃ paraiḥ / saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.0):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323158 (0.0):
GautAA_2,8.18 / GautSt_17.18: apaṅktyānāṃ prāgdurvālāt | / {VAR_St: apāṅkty-}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324179 (0.0):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324293 (0.0):
GautAA_3,4.12 / GautSt_22.12: ātreyyāś caivam | / {VAR_St: ātreyīṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324401 (0.0):
{VAR_St: jīlaḥ} / GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324664 (0.0):
'gnīndhanabhaikṣacaraṇāni saptarātram akṛtvājyahomaḥ samidho / vāretasyābhyām | / {VAR_St: samidhor} / GautAA_3,5.21 / GautSt_23.21: sūryābhyudito brahmacārī tiṣṭhed(sthā)
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325706 (0.0):
{VAR_St: catuṣpadāṃ} / GautAA_3,10.8 / GautSt_28.8: samadhā cetaratsarvam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.001):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.001):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.001):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.003):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319131 (0.010):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.011):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326008 (0.014):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
GautAA_2,1.30 / GautSt_10.30: adhikena vṛttiḥ | / GautAA_2,1.31 / GautSt_10.31: śilpino māsi māsy ekaikaṃ karma kuryuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320665 (0.033):
GautAA_1,9.69 / GautSt_9.69: āryavṛttiḥ | / GautAA_1,9.70 / GautSt_9.70: śiṣṭādhyāpakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319753 (0.037):
GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ | / GautAA_1,7.8 / GautSt_7.8: tasyāpaṇyam | / GautAA_1,7.9 / GautSt_7.9: gandharasakṛtānnatilaśānakṣaumājināni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321120 (0.039):
GautAA_2,1.62 / GautSt_10.60: śilpavṛttiś ca | / GautAA_2,1.63 / GautSt_10.61: yaṃ cāryam āśrayed bhartavyas tena kṣīṇo 'pi
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.046):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322798 (0.049):
GautAA_2,7.15 / GautSt_16.15: ācāryapariveṣaṇe | / GautAA_2,7.16 / GautSt_16.16: jyotiṣoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.049):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.050):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325966 (0.050):
GautAA_3,10.40 / GautSt_28.42: rājetareṣām | / GautAA_3,10.41 / GautSt_28.43: jaḍaklībau bhartavyau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.050):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324610 (0.050):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā | / GautAA_3,5.17 / GautSt_23.17: gardabhenāvakīrṇī nirṛtiṃ catuṣpathe yajet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.050):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.050):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.051):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320112 (0.051):
[GautAA 1,9 = GautSt IX] / GautAA_1,9.1 / GautSt_9.1: sa vidhipūrvakaṃ snātvā bhāryām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.051):
GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325448 (0.052):
[GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.052):
GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām | / GautAA_1,9.31a / GautSt_9.30: na caināṃ śliṣyen |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319829 (0.052):
GautAA_1,7.20 / GautSt_7.20: tilānāṃ ca | / GautAA_1,7.21 / GautSt_7.21: samenāmena tu pakvasya saṃpratyarthe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318743 (0.053):
{VAR_St: -apatye vṛttiḥ} / GautAA_1,3.7b / GautSt_3.8: tadabhāve vṛddhe sabrahmacāriṇy agnau vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320343 (0.053):
GautAA_1,9.31b / GautSt_9.31: na kanyām | / GautAA_1,9.32 / GautSt_9.32:
{VAR_St: -ātmanopajīvino} / GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (5.960):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318265 (0.007):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317881 (0.014):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324337 (0.016):
GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā / dadyāt | / GautAA_3,4.17 / GautSt_22.17: anātreyyāṃ caivam | / GautAA_3,4.18 / GautSt_22.18: gāṃ ca vaiśyavat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.016):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322309 (0.017):
GautAA_2,5.34 / GautSt_14.36: eke prattānām | / GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324142 (0.017):
GautAA_3,3.14 / GautSt_21.14: tasya ca pratigrahītety eke | / GautAA_3,3.15 / GautSt_21.15: na karhicin mātāpitror(mātṛpitṛ) avṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321936 (0.017):
GautAA_2,4.8 / GautSt_13.8: anibaddhair api vaktavyam | / GautAA_2,4.9 / GautSt_13.9: na pīḍākṛte nibandhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324404 (0.017):
GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit | / GautAA_3,4.28 / GautSt_22.28: talpānnadhanalābhavadheṣu pṛthagvarṣāṇi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322961 (0.017):
GautAA_2,7.42 / GautSt_16.42: prasyandini | / GautAA_2,7.43 / GautSt_16.43: ūrdhvaṃ bhojanād utsave |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320783 (0.018):
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.018):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.018):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322732 (0.019):
GautAA_2,7.4 / GautSt_16.4: dvaimāsyo vā niyamaḥ | / GautAA_2,7.5 / GautSt_16.5: nādhīyīta vāyau divā pāṃsuhare |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322228 (0.019):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318665 (0.019):
GautAA_1,2.52 / GautSt_2.46: pratidvādaśa vā sarveṣu | / GautAA_1,2.53 / GautSt_2.47: grahaṇāntaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323200 (0.019):
GautAA_2,8.25 / GautSt_17.25: syandinīyamasūsaṃdhinīnāṃ ca | / GautAA_2,8.26 / GautSt_17.26: vivatsāyāś ca | / GautAA_2,8.27 / GautSt_17.27: pañcanakhāś
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321133 (0.020):
{VAR_St: āśrayīta} / GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318773 (0.020):
GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ | / GautAA_1,3.11 / GautSt_3.12: ūrdhvaretāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323112 (0.020):
GautAA_2,8.13 / GautSt_17.12: gavopaghrātam | / GautAA_2,8.14 / GautSt_17.14: śuktaṃ kevalam adadhi |
{VAR_St: arghāpa-} / GautAA_2,1.36 / GautSt_10.36: pranaṣṭam asvāmikam adhigamya rājñe
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.020):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.023):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.023):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.023):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.023):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.023):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.023):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.023):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326008 (0.025):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323453 (0.026):
{VAR_St: yuñjītā-} / GautAA_2,9.21 / GautSt_18.21: pradānaṃ prāg ṛtoḥ(ṛtu) |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.026):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.027):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318918 (0.028):
GautAA_1,3.34 / GautSt_3.35: nātisaṃvatsaraṃ bhuñjīta | / {VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321914 (0.029):
GautAA_2,4.5 / GautSt_13.5: nāsamavetāpṛṣṭāḥ prabrūyuḥ | / {VAR_St: -tā apṛṣṭāḥ} / GautAA_2,4.6 / GautSt_13.6: avacane 'nyathāvacane ca doṣiṇaḥ(doṣa-) syuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325732 (0.031):
pūrvolabhate | / {VAR_St: labheta} / GautAA_3,10.10 / GautSt_28.12: daśakaṃ paśūnām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320750 (0.031):
GautAA_2,1.5 / GautSt_10.5: kṛṣivāṇijye vāsvayaṃkṛte | / {VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.032):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.032):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324082 (0.032):
{VAR_St: hīnaśevāyāṃ} / GautAA_3,3.10 / GautSt_21.10: kauṭasākṣyaṃ rājagāmi paiśunam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318770 (0.032):
{VAR_St: itareṣāṃ} / GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ |
prabrūyuḥ | / GautAA_2,1.37 / GautSt_10.37: vikhyāpya saṃvatsaraṃ rājñā rakṣyam |
rikthakrayasaṃvibhāgaparigrahādhigameṣu | / GautAA_2,1.40 / GautSt_10.40: brāhmaṇasyādhikaṃ labdham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324301 (0.039):
GautAA_3,4.13 / GautSt_22.13: garbhe cāvijñāte | / {VAR_St: brāhmaṇasya} / GautAA_3,4.14 / GautSt_22.14: rājanyavadhe ṣaḍvārṣikaṃ prākṛtaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325932 (0.040):
GautAA_3,10.36 / GautSt_28.38: kṣatriyāc cet | / GautAA_3,10.37 / GautSt_28.39: śūdrāputro 'py anapatyasya śuśrūṣuś cel
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319401 (0.046):
GautAA_1,5.28 / GautSt_5.30: rājñaś ca śrotriyasya | / GautAA_1,5.29 / GautSt_5.31: aśrotriyasyāsanodake |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320754 (0.048):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321044 (0.049):
GautAA_2,1.49 / GautSt_10.48b: samāvṛtter vā | / GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317935 (0.050):
GautAA_1,1.20a / GautSt_1.20: vārkṣaṃ brāhmaṇasya | / GautAA_1,1.20b / GautSt_1.21: māñjiṣṭhahāridre itarayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317897 (0.050):
GautAA_1,1.14a / GautSt_1.13: dvāviṃśate rājanyasya | / GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321897 (0.051):
GautAA_2,4.3 / GautSt_13.3: api śūdrāḥ | / GautAA_2,4.4 / GautSt_13.4: brāhmaṇas tv abrāhmaṇavacanād anavarodhyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.051):
GautAA_1,7.6 / GautSt_7.6: tadalābhe kṣatravṛttiḥ | / {VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319622 (0.054):
GautAA_1,6.12 / GautSt_6.12: nāma vāsya varjayet | / {VAR_St: cāsya} / GautAA_1,6.13 / GautSt_6.13: rājñaś cājapaḥ preṣyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.055):
abhiśastapatitavarjam | / {VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321547 (0.056):
GautAA_2,3.7 / GautSt_12.10: adhyardhaṃ vaiśyaḥ | / GautAA_2,3.8 / GautSt_12.11: brāhmaṇas tu kṣatriye pañcāśat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324422 (0.057):
GautAA_3,4.30 / GautSt_22.30: trīṇi śrotriyasya | / GautAA_3,4.31 / GautSt_22.31: dravyalābhe cotsargaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.057):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.057):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.057):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325966 (0.057):
GautAA_3,10.40 / GautSt_28.42: rājetareṣām | / GautAA_3,10.41 / GautSt_28.43: jaḍaklībau bhartavyau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321251 (0.058):
{VAR_St: vijñāyate} / GautAA_2,2.12 / GautSt_11.12: brāhmanaṃ ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319483 (0.058):
GautAA_1,5.38 / GautSt_5.42: antyaṃ śūdrasya | / GautAA_1,5.39 / GautSt_5.43: brāhmaṇasyānatithir abrāhmaṇaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.058):
GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam | / GautAA_3,9.2 / GautSt_27.2: tasyokto vidhiḥ kṛcchre |
{VAR_St: na brā-} / GautAA_2,1.45 / GautSt_10.45: abrāhmaṇo 'py ākhyātā ṣaṣṭhaṃ labhetety eke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.036):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.036):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.038):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.038):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.040):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320395 (0.040):
{VAR_St: -tya tu} / GautAA_1,9.37 / GautSt_9.37: mūtroccāre ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.041):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.044):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.044):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.045):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324047 (0.047):
{VAR_St: omitt: tathā} / GautAA_3,3.6 / GautSt_21.6: tam eke narakam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319745 (0.047):
{VAR_St: kṣatriya-} / GautAA_1,7.7 / GautSt_7.7: tadalābhe vaiśyavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323889 (0.048):
{VAR_St: ata ūrdhvaṃ} / GautAA_3,2.9 / GautSt_20.9: jñānapūrvaṃ ca trirātram |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325528 (0.049):
{VAR_St: tejaḥ puruṣo} / GautAA_3,9.9 / GautSt_27.9: namaḥ svāheti vā sarvān |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319233 (0.049):
{VAR_St: omitt: karmāṇi} / GautAA_1,5.8 / GautSt_5.9: devapitṛmanuṣyayajñāḥ svādhyāyaś ca balikarma |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.050):
{VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.051):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321251 (0.051):
GautAA_2,2.11 / GautSt_11.11: dharmasya hy aṃśabhāg bhavatīti | / {VAR_St: vijñāyate} / GautAA_2,2.12 / GautSt_11.12: brāhmanaṃ ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320219 (0.052):
{VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319497 (0.052):
{VAR_St: ayajñe saṃvṛttaś} / GautAA_1,5.41 / GautSt_5.44: bhojanaṃ tu kṣatriyasyordhvaṃ brāhmanebhyaḥ |
{VAR_St: avajitya} / GautAA_2,1.47 / GautSt_10.47: kośād vā dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320945 (0.021):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.021):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.024):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318265 (0.026):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318851 (0.026):
GautAA_1,3.23 / GautSt_3.24: samo bhūteṣu hiṃsānugrahayoḥ | / GautAA_1,3.24 / GautSt_3.25: anārambhī | / GautAA_1,3.25 / GautSt_3.26: vaikhānaso vane mūlaphalāśī tapaḥśīlaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321936 (0.027):
GautAA_2,4.8 / GautSt_13.8: anibaddhair api vaktavyam | / GautAA_2,4.9 / GautSt_13.9: na pīḍākṛte nibandhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322732 (0.027):
GautAA_2,7.4 / GautSt_16.4: dvaimāsyo vā niyamaḥ | / GautAA_2,7.5 / GautSt_16.5: nādhīyīta vāyau divā pāṃsuhare |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.027):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321470 (0.028):
GautAA_2,2.32 / GautSt_11.32: tasmād rājācāryāv anindyāv anindyau | / [GautAA 2,3 = GautSt XII] / GautAA_2,3.1 / GautSt_12.1: śūdro dvijātīn abhisaṃdhāyābhihatya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.028):
{VAR_St: svādhyāyānivṛtty-} / [GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321133 (0.029):
{VAR_St: āśrayīta} / GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324404 (0.031):
GautAA_3,4.27 / GautSt_22.27: vaiśikena kiṃcit | / GautAA_3,4.28 / GautSt_22.28: talpānnadhanalābhavadheṣu pṛthagvarṣāṇi |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324337 (0.031):
dadyāt | / GautAA_3,4.17 / GautSt_22.17: anātreyyāṃ caivam | / GautAA_3,4.18 / GautSt_22.18: gāṃ ca vaiśyavat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322961 (0.031):
GautAA_2,7.42 / GautSt_16.42: prasyandini | / GautAA_2,7.43 / GautSt_16.43: ūrdhvaṃ bhojanād utsave |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324167 (0.032):
GautAA_3,3.18 / GautSt_21.18: dvir anenasi | / GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320783 (0.033):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322228 (0.033):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319447 (0.033):
GautAA_1,5.33c / GautSt_5.37: pūjānatyāśaś ca | / GautAA_1,5.34 / GautSt_5.38: śayyāsanāvasathānuvrajyopāsanāni
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323200 (0.033):
GautAA_2,8.25 / GautSt_17.25: syandinīyamasūsaṃdhinīnāṃ ca | / GautAA_2,8.26 / GautSt_17.26: vivatsāyāś ca | / GautAA_2,8.27 / GautSt_17.27: pañcanakhāś
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318773 (0.034):
GautAA_1,3.10 / GautSt_3.11: anicayo bhikṣuḥ | / GautAA_1,3.11 / GautSt_3.12: ūrdhvaretāḥ |
GautAA_2,1.50 / GautSt_10.49: vaiśyasyādhikaṃ kṛṣivaṇikpāśupālyakusīdam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317898 (0.010):
GautAA_1,1.13 / GautSt_1.12: ā ṣoḍaśād brāhmaṇasyāpatitā sāvitrī | / GautAA_1,1.14a / GautSt_1.13: dvāviṃśate rājanyasya | / GautAA_1,1.14b / GautSt_1.14: dvyadhikāyāvaiśyasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322228 (0.016):
GautAA_2,5.22 / GautSt_14.24: uktaṃ vaiśyaśūdrayoḥ | / GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319141 (0.020):
GautAA_1,4.21 / GautSt_4.26: śūdrāyāṃ ca | / GautAA_1,4.22 / GautSt_4.27: asamānāyāṃ tu śūdrāt patitavṛttiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.020):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.020):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318265 (0.027):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.027):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14317881 (0.029):
GautAA_1,1.11 / GautSt_1.10: vedānuvacanāc ca | / GautAA_1,1.12 / GautSt_1.11: ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323200 (0.030):
GautAA_2,8.25 / GautSt_17.25: syandinīyamasūsaṃdhinīnāṃ ca | / GautAA_2,8.26 / GautSt_17.26: vivatsāyāś ca | / GautAA_2,8.27 / GautSt_17.27: pañcanakhāś
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323075 (0.031):
GautAA_2,8.7 / GautSt_17.7: vaṇik cāśilpī | / GautAA_2,8.8 / GautSt_17.8: nityam abhojyam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325932 (0.032):
GautAA_3,10.36 / GautSt_28.38: kṣatriyāc cet | / GautAA_3,10.37 / GautSt_28.39: śūdrāputro 'py anapatyasya śuśrūṣuś cel
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322961 (0.032):
GautAA_2,7.42 / GautSt_16.42: prasyandini | / GautAA_2,7.43 / GautSt_16.43: ūrdhvaṃ bhojanād utsave |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321936 (0.032):
GautAA_2,4.8 / GautSt_13.8: anibaddhair api vaktavyam | / GautAA_2,4.9 / GautSt_13.9: na pīḍākṛte nibandhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323954 (0.033):
GautAA_3,2.12b / GautSt_20.13a: hiraṇyaṃ brāhmaṇāyadadyāt | / GautAA_3,2.13 / GautSt_20.13b: gāṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324337 (0.033):
dadyāt | / GautAA_3,4.17 / GautSt_22.17: anātreyyāṃ caivam | / GautAA_3,4.18 / GautSt_22.18: gāṃ ca vaiśyavat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322151 (0.033):
GautAA_2,5.10 / GautSt_14.11: yuddhe | / GautAA_2,5.11 / GautSt_14.12: / prāyānāśakaśastrāgniviṣodakodbandhanaprapatanaiś cecchatām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325994 (0.034):
GautAA_3,10.45 / GautSt_28.47: strīṣu ca saṃyuktāṣu | / GautAA_3,10.46 / GautSt_28.48: anājñāte daśāvaraiḥ śiṣṭair ūhavidbhir
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319828 (0.034):
GautAA_1,7.19 / GautSt_7.19: na lavaṇakṛtānnayoḥ | / GautAA_1,7.20 / GautSt_7.20: tilānāṃ ca | / GautAA_1,7.21 / GautSt_7.21: samenāmena tu pakvasya saṃpratyarthe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324167 (0.034):
GautAA_3,3.18 / GautSt_21.18: dvir anenasi | / GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318852 (0.034):
GautAA_1,3.23 / GautSt_3.24: samo bhūteṣu hiṃsānugrahayoḥ | / GautAA_1,3.24 / GautSt_3.25: anārambhī | / GautAA_1,3.25 / GautSt_3.26: vaikhānaso vane mūlaphalāśī tapaḥśīlaḥ |
{VAR_St: ity eke} / GautAA_2,1.54 / GautSt_10.53: śrāddhakarma |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322390 (0.019):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319105 (0.028):
GautAA_1,4.17c / GautSt_4.21: pāraśavayavanakaraṇaśūdrāñ śūdrety eke | / {VAR_St: bhṛjya} / GautAA_1,4.18a / GautSt_4.22: varṇāntaragamanam utkarṣāpakarṣābhyāṃsaptame
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324070 (0.028):
GautAA_3,3.8 / GautSt_21.8: na strīṣv agurutalpaṃ patatīty eke | / {VAR_St: agurutalpaḥ} / GautAA_3,3.9 / GautSt_21.9: bhrūṇahani hīnavarṇasevāyāṃ ca strīpatati |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318698 (0.028):
GautAA_1,2.56b / GautSt_2.51: mātety eke | / {VAR_St: matety eke}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324835 (0.029):
GautAA_3,6.4 / GautSt_24.4: ṛtvantarāramaṇa udakopasparśanāc chuddhim eke / GautAA_3,6.5 / GautSt_24.5: strīṣu | / {VAR_St: eke strī-}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324050 (0.030):
{VAR_St: omitt: tathā} / GautAA_3,3.6 / GautSt_21.6: tam eke narakam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322691 (0.032):
{VAR_St: -eke śrāddha evaike} / GautAA_2,6.32 akṛtānnaśrāddhe caivaṃ caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322699 (0.032):
GautAA_2,6.32 akṛtānnaśrāddhe caivaṃ caivam | / [GautAA 2,7 = GautSt XVI] / GautAA_2,7.1 / GautSt_16.1: śrāvaṇādi vārṣikaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323471 (0.036):
GautAA_2,9.23 / GautSt_18.23: prāg vāsasaḥ pratipatter ity eke | / {VAR_St: vāsaḥ} / GautAA_2,9.24 / GautSt_18.24: dravyādānaṃ vivāhasiddhyarthaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.038):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319847 (0.039):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320432 (0.042):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca | / GautAA_1,9.43 / GautSt_9.43: rātrau dakṣiṇāmukhaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325842 (0.042):
mātuḥ(mātṛ) | / GautAA_3,10.24 / GautSt_28.26: pūrvaṃ caike | / GautAA_3,10.25 / GautSt_28.27: asaṃsṛṣṭivibhāgaḥ pretānāṃ jyeṣṭhasya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323784 (0.044):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX] / GautAA_3,2.1 / GautSt_20.1: tyajet pitaraṃ(pitṛ) rājaghātakaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325966 (0.044):
GautAA_3,10.40 / GautSt_28.42: rājetareṣām | / GautAA_3,10.41 / GautSt_28.43: jaḍaklībau bhartavyau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.045):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.045):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319879 (0.046):
{VAR_St: -karma vaiśyakarma} / [GautAA 1,8 = GautSt VIII] / GautAA_1,8.1 / GautSt_8.1: dvau loke dhṛtavratau rājā brāhmaṇaś ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320007 (0.046):
anuṣṭhānaṃdevapitṛmanuṣyabhūtabrāhmaṇām | / GautAA_1,8.18 / GautSt_8.17: eteṣāṃ ca | / GautAA_1,8.19 / GautSt_8.18: aṣṭakā pārvaṇaḥ śrāddham
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.046):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
(GautSt 10.58 see GautAA 2,1.60) / GautAA_2,1.59 tatra pūrvaṃ pūrvaṃ paricaret |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318606 (0.028):
GautAA_1,2.44 / GautSt_2.38: teṣāṃ pūrvaṃ pūrvaṃ pariharet | / GautAA_1,2.45 / GautSt_2.39: nivedya gurave 'nujñāto bhuñjīta |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323900 (0.048):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323105 (0.053):
{VAR_St: bhrūṇaghnā prekṣitam} / (GautSt 17.12 see GautAA 2,8.13) / GautAA_2,8.12 / GautSt_17.13: bhāvaduṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325818 (0.058):
GautAA_3,10.20 / GautSt_28.22: bījaṃ vā lipseta | / GautAA_3,10.21 / GautSt_28.23: devaravatyām anyajātam abhāgam |
GautAA_2,1.60 / GautSt_10.58: jīrṇāny upānacchatravāsaḥkūrcādīni |
{VAR_St: -kūrcāni} / GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320218 (0.018):
pratipaśyan vā mūtrapurīṣāmedhyān vyudasyet | / {VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.020):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.020):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.020):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.020):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.020):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.020):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.020):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318918 (0.022):
GautAA_1,3.34 / GautSt_3.35: nātisaṃvatsaraṃ bhuñjīta | / {VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.023):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.025):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318239 (0.025):
{VAR_St: antarāgamane} / GautAA_1,1.60 / GautSt_1.59: śvanakulasarpamaṇḍūkamārjārāṇāṃ try aham
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.027):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.028):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319106 (0.030):
{VAR_St: bhṛjya} / GautAA_1,4.18a / GautSt_4.22: varṇāntaragamanam utkarṣāpakarṣābhyāṃsaptame
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318622 (0.030):
{VAR_St: -brahmacārisadbhaḥ} / GautAA_1,2.47 / GautSt_2.41: vāgyatas tṛpyannalolupyamānaḥ saṃnidhāyodakam
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.030):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323453 (0.030):
{VAR_St: yuñjītā-} / GautAA_2,9.21 / GautSt_18.21: pradānaṃ prāg ṛtoḥ(ṛtu) |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323251 (0.031):
{VAR_St: apannadāvasanna-} / GautAA_2,8.32 / GautSt_17.32: kisalayakyākulaśunaniryāsāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326008 (0.031):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
{VAR_St: āśrayīta} / GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.019):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.020):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.020):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322305 (0.020):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.020):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.022):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.022):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.022):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.022):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.022):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324179 (0.023):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.024):
GautAA_2,6.16 / GautSt_15.17a: upapatiḥ | / GautAA_2,6.17 / GautSt_15.17b: yasya ca saḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.028):
{VAR_St: śmaśānābhyadhyayanecaivam} / [GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.028):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322961 (0.028):
GautAA_2,7.42 / GautSt_16.42: prasyandini | / GautAA_2,7.43 / GautSt_16.43: ūrdhvaṃ bhojanād utsave |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321524 (0.028):
GautAA_2,3.4c / GautSt_12.6: dhāraṇeśarīrabhedaḥ | / GautAA_2,3.5 / GautSt_12.7: āsanaśayanavākpathiṣu samaprepsur daṇḍyaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320783 (0.029):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.029):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.029):
GautAA_2,9.26 / GautSt_18.26: śatagor anāhitāgneḥ | / GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.029):
GautAA_2,5.23 / GautSt_14.25: ārtavīr vā | / GautAA_2,5.24 / GautSt_14.26: pūrvayoś ca |
{VAR_St: sāmyam} / [GautAA 2,2 = GautSt XI]
GautAA_2,2.1 / GautSt_11.1: rājā sarvasyeṣṭe brāhmanavarjam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325448 (0.021):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322387 (0.023):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325122 (0.024):
{VAR_St: aṣṭau} / [GautAA 3,8 = GautSt XXVI] / GautAA_3,8.1 / GautSt_26.1: athātaḥ kṛcchrān vyākhyāsyāmaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320112 (0.024):
[GautAA 1,9 = GautSt IX] / GautAA_1,9.1 / GautSt_9.1: sa vidhipūrvakaṃ snātvā bhāryām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323537 (0.025):
{VAR_St: akaranedoṣaḥ; doṣo doṣaḥ} / [GautAA 3,1 = GautSt XIX] / GautAA_3,1.1 / GautSt_19.1: ukto varṇadharmaś cāśramadharmaś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.028):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321872 (0.032):
vedavitsamavāyavacanādvedavitsamavāyavacanāt | / [GautAA 2,4 = GautSt XIII] / GautAA_2,4.1 / GautSt_13.1: vipratipattau sākṣinimittā satyavyavasthā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321471 (0.032):
GautAA_2,2.32 / GautSt_11.32: tasmād rājācāryāv anindyāv anindyau | / [GautAA 2,3 = GautSt XII] / GautAA_2,3.1 / GautSt_12.1: śūdro dvijātīn abhisaṃdhāyābhihatya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322090 (0.033):
satyavacanaṃsatyavacanam | / [GautAA 2,5 = GautSt XIV] / GautAA_2,5.1 / GautSt_14.1: śāvam āśaucaṃ daśarātram
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324207 (0.037):
{VAR_St: saṃgṛhṇīyāt} / [GautAA 3,4 = GautSt XXII] / GautAA_3,4.1 / GautSt_22.1: prāyaścittam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325635 (0.037):
{VAR_St: āpnoty āpnoti} / [GautAA 3,10 = GautSt XXVIII] / GautAA_3,10.1 / GautSt_28.1: ūrdhavaṃ pituḥ(pitṛ) putrā rikthaṃ bhajeran |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323007 (0.038):
[GautAA 2,8 = GautSt XVII] / GautAA_2,8.1 / GautSt_17.1: praśastānāṃ svakarmasu dvijātīnāṃ brāhmaṇo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323325 (0.038):
{VAR_St: -praśastāny} / [GautAA 2,9 = GautSt XVIII] / GautAA_2,9.1 / GautSt_18.1: asvatantrā dharme strī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319879 (0.038):
{VAR_St: -karma vaiśyakarma} / [GautAA 1,8 = GautSt VIII] / GautAA_1,8.1 / GautSt_8.1: dvau loke dhṛtavratau rājā brāhmaṇaś ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325966 (0.039):
GautAA_3,10.40 / GautSt_28.42: rājetareṣām | / GautAA_3,10.41 / GautSt_28.43: jaḍaklībau bhartavyau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322700 (0.040):
[GautAA 2,7 = GautSt XVI] / GautAA_2,7.1 / GautSt_16.1: śrāvaṇādi vārṣikaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.041):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323784 (0.041):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX] / GautAA_3,2.1 / GautSt_20.1: tyajet pitaraṃ(pitṛ) rājaghātakaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324943 (0.041):
[GautAA 3,7 = GautSt XXV] / GautAA_3,7.1 / GautSt_25.1: tad āhuḥ katidhāvakīrṇī praviśatīti |
{VAR_St: -rī syāt sā-} / GautAA_2,2.3 / GautSt_11.3: trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.036):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.036):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.040):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319918 (0.040):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.043):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.044):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320395 (0.045):
{VAR_St: -tya tu} / GautAA_1,9.37 / GautSt_9.37: mūtroccāre ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.045):
GautAA_1,2.4 / GautSt_2.1d: yathopapāditamūtrapurīṣo bhavati | / {VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321250 (0.045):
GautAA_2,2.11 / GautSt_11.11: dharmasya hy aṃśabhāg bhavatīti | / {VAR_St: vijñāyate} / GautAA_2,2.12 / GautSt_11.12: brāhmanaṃ ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.045):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324046 (0.046):
GautAA_3,3.5 / GautSt_21.5: tathā paratra cāsiddhiḥ | / {VAR_St: omitt: tathā} / GautAA_3,3.6 / GautSt_21.6: tam eke narakam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.047):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.047):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.047):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323053 (0.047):
{VAR_St: -ṇe cānyat} / GautAA_2,8.5 / GautSt_17.5: vṛttiś cen nāntareṇa śūdrāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325465 (0.048):
{VAR_St: vrataṃ cet} / GautAA_3,9.4 / GautSt_27.4: śvobhūtāṃ paurṇamāsīm upavaset |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320658 (0.048):
āpatkalpaḥ | / {VAR_St: omitt: tat} / GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318694 (0.049):
{VAR_St: matety eke} / [GautAA 1,3 = GautSt III]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320370 (0.049):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322279 (0.049):
{VAR_St: sacela-} / GautAA_2,5.29 / GautSt_14.31: śavānugamane ca |
{VAR_St: -kṣikyāṃ cā-} / GautAA_2,2.4 / GautSt_11.4: śucir jitendriyo guṇavatsahāyopāyasaṃpannaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.020):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.021):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.021):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.021):
agnimukhopadhamanavigṛhyavādabahirgandhamālyadhāraṇapāpīyasāvalekhanabhāryāsahabhojanāñjantyavekṣaṇakudvārapraveśanapādapādadhāvanāsandīsthabhojananadībāhutaraṇavṛkṣaviṣamārohaṇāvarohaṇaprāṇavyāyacchanāni / varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.021):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.021):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.021):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.021):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.026):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.027):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319957 (0.028):
GautAA_1,8.11 / GautSt_8.11: sāmayācārikeṣv abhivinītaḥ | / GautAA_1,8.12 / GautSt_8.12: ṣaḍbhiḥ parihāryo rājñā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320777 (0.029):
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319944 (0.029):
GautAA_1,8.8 / GautSt_8.8: catvāriṃśat saṃskāraiḥ saṃskṛtaḥ | / {VAR_St: -riṃśatā} / GautAA_1,8.9 / GautSt_8.9: triṣu karmasv abhirataḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321405 (0.029):
devapitṛmanuṣyāndhārayatīti vijñāyate | / {VAR_St: pṛktaṃ} / GautAA_2,2.28 / GautSt_11.28: daṇḍo damanād ity āhus tenādāntān damayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321639 (0.029):
GautAA_2,3.21 / GautSt_12.24: aśvamahiṣyor daśa | / {VAR_St: mahiṣayor} / GautAA_2,3.22 / GautSt_12.25: ajāviṣu dvau dvau |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319769 (0.029):
GautAA_1,7.10 raktanirṇikte vāsasī | / {VAR_St: -nikte} / GautAA_1,7.11 / GautSt_7.11: kṣīraṃ savikāram |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325691 (0.029):
{VAR_St: -kūṭavaṇṭā;anekaś cet} / GautAA_3,10.7 / GautSt_28.7: avir dhānyāyasī gṛhamano yuktaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.030):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321915 (0.030):
GautAA_2,4.5 / GautSt_13.5: nāsamavetāpṛṣṭāḥ prabrūyuḥ | / {VAR_St: -tā apṛṣṭāḥ} / GautAA_2,4.6 / GautSt_13.6: avacane 'nyathāvacane ca doṣiṇaḥ(doṣa-) syuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318918 (0.030):
GautAA_1,3.34 / GautSt_3.35: nātisaṃvatsaraṃ bhuñjīta | / {VAR_St: atisāṃvatsaraṃ} / GautAA_1,3.35 / GautSt_3.36: ekāśramyaṃ tv ācāryāḥ
{VAR_St: hitaṃ cāsāṃ} / GautAA_2,2.7 / GautSt_11.7: tam uparyāsīnam adhastād upāsīrann
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.055):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318813 (0.055):
GautAA_1,3.17 / GautSt_3.18: kaupīnācchādanārthe vāso bibhṛyāt | / {VAR_St: -arthaṃ} / GautAA_1,3.18 / GautSt_3.19: prahīṇam eke nirṇijya |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.057):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.057):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.058):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325465 (0.059):
{VAR_St: vrataṃ cet} / GautAA_3,9.4 / GautSt_27.4: śvobhūtāṃ paurṇamāsīm upavaset |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.060):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324711 (0.060):
{VAR_St: upayuñjānaḥ} / GautAA_3,5.26 / GautSt_23.26: prākpañcanakhebhyaś chardanaṃ ghṛtaprāśanaṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318238 (0.061):
GautAA_1,1.59 / GautSt_1.58: antara gamane punar upasadanam | / {VAR_St: antarāgamane} / GautAA_1,1.60 / GautSt_1.59: śvanakulasarpamaṇḍūkamārjārāṇāṃ try aham
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318580 (0.061):
{VAR_St: bhaikṣa-} / GautAA_1,2.42 / GautSt_2.36: ādimadhyānteṣu bhavacchabdaḥ prayojyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320658 (0.062):
{VAR_St: omitt: tat} / GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320395 (0.062):
{VAR_St: -tya tu} / GautAA_1,9.37 / GautSt_9.37: mūtroccāre ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.062):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321185 (0.063):
{VAR_St: -rī syāt sā-} / GautAA_2,2.3 / GautSt_11.3: trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320546 (0.063):
{VAR_St: bhakṣyān} / GautAA_1,9.57 / GautSt_9.57: na rātrau preṣyāhṛtam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.063):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324607 (0.063):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.063):
GautAA_1,2.4 / GautSt_2.1d: yathopapāditamūtrapurīṣo bhavati | / {VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320129 (0.063):
{VAR_St: -pūrvaṃ} / GautAA_1,9.2 snātakaḥ | / GautAA_1,9.3 / GautSt_9.2: nityaṃ śuciḥ sugandhiḥ snānaśīlaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320370 (0.064):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
anyebrāhmaṇebhyaḥ | / GautAA_2,2.8 / GautSt_11.8: te 'py enaṃ manyeran | / GautAA_2,2.9 / GautSt_11.9: varṇān āśramāṃś ca nyāyato 'bhirakṣet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322321 (0.043):
GautAA_2,5.35 / GautSt_14.37: adhaḥśayyāsanino brahmacāriṇaḥ sarve | / GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.045):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.046):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322079 (0.046):
GautAA_2,4.29 / GautSt_13.29: dhenvanaḍutstrīprajananasaṃyuṃkte caśīghram / GautAA_2,4.30 / GautSt_13.30: ātyayike ca | / GautAA_2,4.31 / GautSt_13.31: sarvadharmebhyo garīyaḥ prāḍvivāke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324609 (0.049):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā | / GautAA_3,5.17 / GautSt_23.17: gardabhenāvakīrṇī nirṛtiṃ catuṣpathe yajet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322190 (0.049):
GautAA_2,5.16 / GautSt_14.18: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.17 / GautSt_14.19: śrutvā cordhvaṃ daśamyāḥ pakṣiṇīm |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322235 (0.049):
GautAA_2,5.25 / GautSt_14.27: tryahaṃ vā | / GautAA_2,5.26 / GautSt_14.28: ācāryatatputrastrīyājyaśiṣyeṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321996 (0.050):
GautAA_2,4.16 / GautSt_13.16: sarvaṃ vā bhūmau | / GautAA_2,4.17 / GautSt_13.17: haraṇe narakaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.050):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.051):
{VAR_St: yaś caivaṃ veda} / [GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.051):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325635 (0.051):
[GautAA 3,10 = GautSt XXVIII] / GautAA_3,10.1 / GautSt_28.1: ūrdhavaṃ pituḥ(pitṛ) putrā rikthaṃ bhajeran |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323585 (0.051):
GautAA_3,1.6 / GautSt_19.6: kuryād ity aparam | / GautAA_3,1.7 / GautSt_19.7: punaḥstomeneṣṭvā punaḥ savanam āyāntīti
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322387 (0.052):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319219 (0.052):
GautAA_1,5.5b / GautSt_5.6: yathotsāham anyat | / GautAA_1,5.6 / GautSt_5.7: bhāryādir agnir dāyādir vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323373 (0.052):
GautAA_2,9.8 / GautSt_18.8: nātidvitīyam | / GautAA_2,9.9 / GautSt_18.9: janayitur apatyam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322927 (0.052):
GautAA_2,7.36 / GautSt_16.36: dvyahaṃ vā | / GautAA_2,7.37 / GautSt_16.37: kārtikī phālgunīyṣāḍhī paurṇamāsī |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320334 (0.052):
GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām | / GautAA_1,9.31a / GautSt_9.30: na caināṃ śliṣyen |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322207 (0.052):
GautAA_2,5.19 / GautSt_14.21: sabrahmacāriṇy ekāham | / GautAA_2,5.20 / GautSt_14.22: śrotriye copasaṃpanne |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.053):
GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
GautAA_2,2.10 / GautSt_11.10: calataś caitān svadharme sthāpayet |
{VAR_St: enān} / GautAA_2,2.11 / GautSt_11.11: dharmasya hy aṃśabhāg bhavatīti |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324609 (0.046):
{VAR_St: khādayet} / GautAA_3,5.16 / GautSt_23.16: yathoktaṃ vā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320646 (0.050):
{VAR_St: -catuṣpathādīn} / GautAA_1,9.67 / GautSt_9.67: manasā vā tatsamagram ācāram anupālayed
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326031 (0.051):
{VAR_St: traya ity etān} / GautAA_3,10.48 / GautSt_28.50: asambhave tv eteṣāṃ śrotriyo
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320546 (0.052):
{VAR_St: bhakṣyān} / GautAA_1,9.57 / GautSt_9.57: na rātrau preṣyāhṛtam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.054):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320776 (0.055):
GautAA_2,1.10 / GautSt_10.10: nirutsāhāṃś ca brāhmaṇān | / {VAR_St: cābrāhma-}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.056):
GautAA_1,3.30 / GautSt_3.31: vaiṣkam apy upayuñjīta | / {VAR_St: baiṣkam}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.056):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.056):
varjayet | / {VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.056):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.056):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324205 (0.056):
pāṃsūnsaṃgṛhṇīyāt | / {VAR_St: saṃgṛhṇīyāt} / [GautAA 3,4 = GautSt XXII]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.056):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.056):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.057):
{VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.057):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321028 (0.058):
GautAA_2,1.46 / GautSt_10.46: caurahṛtam apajitya yathāsthānam gamayet | / {VAR_St: avajitya} / GautAA_2,1.47 / GautSt_10.47: kośād vā dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.058):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320937 (0.058):
{VAR_St: -ātmanopajīvino} / GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322432 (0.058):
{VAR_St: -vidhinānnasya} / GautAA_2,6.7 / GautSt_15.7: navāvarān bhojayed ayujaḥ |
{VAR_St: vijñāyate} / GautAA_2,2.12 / GautSt_11.12: brāhmanaṃ ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321289 (0.012):
vyathata iti cavijñāyate | / {VAR_St: iti vijñāyate} / GautAA_2,2.15 / GautSt_11.15: yāni ca daivotpātacintakāḥ prabrūyus
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321405 (0.020):
devapitṛmanuṣyāndhārayatīti vijñāyate | / {VAR_St: pṛktaṃ} / GautAA_2,2.28 / GautSt_11.28: daṇḍo damanād ity āhus tenādāntān damayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.024):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.038):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318296 (0.041):
GautAA_1,2.4 / GautSt_2.1d: yathopapāditamūtrapurīṣo bhavati | / {VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.041):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.041):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.042):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.043):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.043):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.043):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.043):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.043):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.043):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.043):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.044):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.044):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321185 (0.045):
{VAR_St: -rī syāt sā-} / GautAA_2,2.3 / GautSt_11.3: trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320395 (0.046):
{VAR_St: -tya tu} / GautAA_1,9.37 / GautSt_9.37: mūtroccāre ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.046):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
purodadhītavidyābhijanavāgrūpavayaḥśīlasaṃpannaṃ nyāyavṛttaṃ tapasvinam |
{VAR_St: purodadhīta}(purohita) / GautAA_2,2.13 / GautSt_11.13: tatprasūtaḥ karmāṇi kurvīta |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320782 (0.061):
{VAR_St: cābrāhma-} / GautAA_2,1.11 / GautSt_10.11: akarāṃś ca | / GautAA_2,1.12 / GautSt_10.12: upakurvāṇāṃś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322062 (0.064):
GautAA_2,4.27 / GautSt_13.27: prāḍvivākam adhyābhavet | / GautAA_2,4.28 / GautSt_13.28: saṃvatsaraṃ pratīkṣetāpratibhāyām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323498 (0.064):
GautAA_2,9.27 / GautSt_18.27: sahasragoś cāsomapāt | / GautAA_2,9.28 / GautSt_18.28: saptamīṃ cābhuktvāanicayāya |
vyathata iti cavijñāyate | / {VAR_St: iti vijñāyate} / GautAA_2,2.15 / GautSt_11.15: yāni ca daivotpātacintakāḥ prabrūyus
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321251 (0.012):
GautAA_2,2.11 / GautSt_11.11: dharmasya hy aṃśabhāg bhavatīti | / {VAR_St: vijñāyate} / GautAA_2,2.12 / GautSt_11.12: brāhmanaṃ ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321405 (0.031):
devapitṛmanuṣyāndhārayatīti vijñāyate | / {VAR_St: pṛktaṃ} / GautAA_2,2.28 / GautSt_11.28: daṇḍo damanād ity āhus tenādāntān damayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320219 (0.031):
pratipaśyan vā mūtrapurīṣāmedhyān vyudasyet | / {VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.038):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323898 (0.045):
{VAR_St: -pūrvaṃ cet} / GautAA_3,2.10 / GautSt_20.10: yas tu prāyaścittena śudhyet tasmiñ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319600 (0.046):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323323 (0.047):
{VAR_St: -praśastāny} / [GautAA 2,9 = GautSt XVIII]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321112 (0.048):
GautAA_2,1.60 / GautSt_10.58: jīrṇāny upānacchatravāsaḥkūrcādīni | / {VAR_St: -kūrcāni} / GautAA_2,1.61 / GautSt_10.59: ucchiṣṭāśanam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.049):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.050):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.050):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.050):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.050):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.050):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319233 (0.051):
{VAR_St: omitt: karmāṇi} / GautAA_1,5.8 / GautSt_5.9: devapitṛmanuṣyayajñāḥ svādhyāyaś ca balikarma |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.051):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.051):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.053):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.053):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323733 (0.054):
{VAR_St: iti deyāni} / GautAA_3,1.17 / GautSt_19.17: saṃvatsaraḥ ṣaṇmāsāś catvāras trayo vā
tānyādriyeta | / GautAA_2,2.16 / GautSt_11.16: tadadhīnam api hy eke yogakṣemaṃ pratijānate
śāntipuṇyāhasvastyayanāyuṣmanmaṅgalasaṃyuktānyābhyudayikāni
vidveṣaṇasaṃvananābhicāradviṣadvyṛddhiyuktāni caśālāgnau kuryāt |
{VAR_St: āyuṣyamaṅgala-} / GautAA_2,2.18 / GautSt_11.18: yathoktam ṛtvijo 'nyāni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319919 (0.056):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.058):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319439 (0.060):
{VAR_St: viparīte tu} / GautAA_1,5.33b / GautSt_5.36: svāgatam antataḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.062):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318297 (0.062):
GautAA_1,2.4 / GautSt_2.1d: yathopapāditamūtrapurīṣo bhavati | / {VAR_St: -upapāda} / GautAA_1,2.5 / GautSt_2.2a: nāsyācamanakalpo vidyate |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320429 (0.063):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324326 (0.063):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.063):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320219 (0.064):
{VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
aṅgānyupavedāḥ purāṇam | / {VAR_St: omitt: ca; upavedāḥ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320430 (0.021):
GautAA_1,9.41 / GautSt_9.41: ubhe mūtrapurīṣe tu divā kuryād udaṅmukhaḥ | / {VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324327 (0.021):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_3,4.16 / GautSt_22.16: śūdre saṃvatsaram ṛṣabhaikādaśāś ca gā
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320658 (0.030):
āpatkalpaḥ | / {VAR_St: omitt: tat} / GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319234 (0.031):
{VAR_St: omitt: karmāṇi} / GautAA_1,5.8 / GautSt_5.9: devapitṛmanuṣyayajñāḥ svādhyāyaś ca balikarma |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324047 (0.035):
GautAA_3,3.5 / GautSt_21.5: tathā paratra cāsiddhiḥ | / {VAR_St: omitt: tathā} / GautAA_3,3.6 / GautSt_21.6: tam eke narakam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319846 (0.042):
{VAR_St: -thā tu} / GautAA_1,7.23 / GautSt_7.23: tad apy eke prāṇasaṃśaye |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325444 (0.046):
GautAA_3,8.25 / GautSt_26.25: yaś caivaṃ veda | / {VAR_St: yaś caivaṃ veda}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319599 (0.049):
yavīyasāṃpratyutthānam abhivādyāḥ | / {VAR_St: na} / GautAA_1,6.10 / GautSt_6.10: tathānyaḥ pūrvaḥ pauro 'śītikāvaraḥśūdro 'py
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320129 (0.053):
{VAR_St: -pūrvaṃ} / GautAA_1,9.2 snātakaḥ | / GautAA_1,9.3 / GautSt_9.2: nityaṃ śuciḥ sugandhiḥ snānaśīlaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321011 (0.053):
{VAR_St: na brā-} / GautAA_2,1.45 / GautSt_10.45: abrāhmaṇo 'py ākhyātā ṣaṣṭhaṃ labhetety eke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320751 (0.054):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323781 (0.055):
{VAR_St: sarvaprāyaścittam} / [GautAA 3,2 = GautSt XX]
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321185 (0.056):
{VAR_St: -rī syāt sā-} / GautAA_2,2.3 / GautSt_11.3: trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319918 (0.057):
GautAA_1,8.4 / GautSt_8.4: sa eva bahuśruto bhavati | / {VAR_St: eṣa} / GautAA_1,8.5 / GautSt_8.5: lokavedavedāṅgavit |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320219 (0.057):
{VAR_St: -āni} / GautAA_1,9.14 / GautSt_9.13: naitā devatāḥ prati pādau prasārayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322678 (0.058):
{VAR_St: jyeṣṭhasāmagas} / GautAA_2,6.30 / GautSt_15.29: haviḥṣu caivam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.058):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.058):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.058):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.058):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
GautAA_2,2.20 / GautSt_11.20: deśajātikuladharmāś cāmnāyair aviruddhāḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320659 (0.064):
{VAR_St: omitt: tat} / GautAA_1,9.68 / GautSt_9.68: satyadharmā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320430 (0.064):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca |
pramāṇam | / GautAA_2,2.21 / GautSt_11.21: karṣakavaṇikpaśupālakusīdikāravaḥ sve sve
varge | / GautAA_2,2.22 / GautSt_11.22: tebhyo yathādhikāram arthān / pratyavahṛtyadharmavyavasthā |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324432 (0.040):
GautAA_3,4.31 / GautSt_22.31: dravyalābhe cotsargaḥ | / GautAA_3,4.32 / GautSt_22.32: yathāsthānaṃ vā gamayet | / GautAA_3,4.33 / GautSt_22.33: pratiṣiddhamantrayoge sahasravākaś cet |
pratyavahṛtyaniṣṭhāṃ gamayet | / GautAA_2,2.26 / GautSt_11.26: tathā hy asya niḥśreyasaṃ bhavati |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318341 (0.029):
GautAA_1,2.11 / GautSt_2.7: uktaṃ brahmacaryam | / GautAA_1,2.12 / GautSt_2.8a: agnīndhanabhaikṣacaraṇe |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323121 (0.032):
GautAA_2,8.15 / GautSt_17.15: punaḥ siddham | / GautAA_2,8.16 / GautSt_17.16: paryuṣitam aśākabhakṣasnehamāṃsamadhūni |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323373 (0.038):
GautAA_2,9.8 / GautSt_18.8: nātidvitīyam | / GautAA_2,9.9 / GautSt_18.9: janayitur apatyam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319813 (0.038):
GautAA_1,7.16 / GautSt_7.16: niyamas tu | / GautAA_1,7.17 / GautSt_7.17: rasānāṃ rasaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318720 (0.039):
GautAA_1,3.4 / GautSt_3.4: tatroktaṃ brahmacāriṇaḥ | / GautAA_1,3.5 / GautSt_3.5: ācāryādhīnatvam āntam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323997 (0.039):
[GautAA 3,3 = GautSt XXI] / GautAA_3,3.1 / GautSt_21.1: / brahmahasurāpagurutalpagamātṛpitṛyonisaṃbandhāgastenanāstikaninditakarmābhyāsipatitātyāgyapatitatyāginaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325451 (0.039):
[GautAA 3,9 = GautSt XXVII] / GautAA_3,9.1 / GautSt_27.1: athātaś cāndrāyaṇam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322079 (0.039):
GautAA_2,4.30 / GautSt_13.30: ātyayike ca | / GautAA_2,4.31 / GautSt_13.31: sarvadharmebhyo garīyaḥ prāḍvivāke
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318266 (0.040):
[GautAA 1,2 = GautSt II] / GautAA_1,2.1 / GautSt_2.1a: prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322387 (0.041):
[GautAA 2,6 = GautSt XV] / GautAA_2,6.1 / GautSt_15.1: atha śrāddham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320112 (0.041):
[GautAA 1,9 = GautSt IX] / GautAA_1,9.1 / GautSt_9.1: sa vidhipūrvakaṃ snātvā bhāryām
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321134 (0.041):
GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ | / GautAA_2,1.65 / GautSt_10.63: tadartho 'sya nicayaḥ syāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318935 (0.041):
{VAR_St: gārhasthyasya gārhasthyasya} / [GautAA 1,4 = GautSt IV] / GautAA_1,4.1 / GautSt_4.1: gṛhasthaḥ sadṛśīṃ bhāryāṃ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320752 (0.041):
{VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca | / GautAA_2,1.7 / GautSt_10.7: rājño 'dhikaṃ rakṣaṇaṃ sarvabhūtānām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14323585 (0.042):
GautAA_3,1.6 / GautSt_19.6: kuryād ity aparam | / GautAA_3,1.7 / GautSt_19.7: punaḥstomeneṣṭvā punaḥ savanam āyāntīti
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320941 (0.042):
GautAA_2,1.33 / GautSt_10.33: naucakrīvantaś ca | / GautAA_2,1.34 / GautSt_10.34: bhaktaṃ tebhyo dadyāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322320 (0.042):
GautAA_2,5.36 / GautSt_14.38: na mārjayīran | / GautAA_2,5.37 / GautSt_14.39: na māṃsaṃ bhakṣayeyur ā pradānāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319392 (0.043):
GautAA_1,5.26 / GautSt_5.28: samvatsare punaḥ | / GautAA_1,5.27 / GautSt_5.29: yajñavivāhayor arvāk |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319522 (0.044):
{VAR_St: -ānṛśaṃsārtham ānṛśaṃsārtham} / [GautAA 1,6 = GautSt VI] / GautAA_1,6.1 / GautSt_6.2: pādopasamgrahaṇaṃ samavāye 'nvaham |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320432 (0.044):
{VAR_St: omitt: tu} / GautAA_1,9.42 / GautSt_9.42: saṃdhyayoś ca | / GautAA_1,9.43 / GautSt_9.43: rātrau dakṣiṇāmukhaḥ |
devapitṛmanuṣyāndhārayatīti vijñāyate | / {VAR_St: pṛktaṃ}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.016):
GautAA_2,6.24 / GautSt_15.23: tasmāt tadaham brahmacārī ca syāt | / {VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.020):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.020):
GautAA_1,9.29 / GautSt_9.28: nākalpāṃ nārīm abhiramayet | / {VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.020):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.020):
saṃnidhaubhoktuḥ | / {VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.020):
{VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321251 (0.020):
GautAA_2,2.11 / GautSt_11.11: dharmasya hy aṃśabhāg bhavatīti | / {VAR_St: vijñāyate} / GautAA_2,2.12 / GautSt_11.12: brāhmanaṃ ca
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.020):
mūlaphalapuṣpauṣadhamadhumāṃsatṛnendhanānāṃṣaṣṭhaḥ | / {VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.020):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324178 (0.021):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322559 (0.025):
{VAR_St: yasya ca} / GautAA_2,6.18 / GautSt_15.18: / kuṇḍāśisomavikrayyagāradāhigaradāvakīrṇigaṇapreṣyāgamyāgāmihiṃsraparivittiparivettṛparyāhitaparyādhātṛtyaktātmadurbālakunakhiśyāvadantaśvitripaunarbhavakitavājaparājapreṣyaprātirūpikaśūdrāpatinirākṛtikilāsikusīdivaṇikśilpopajīvijyāvāditratālanṛtyagītaśīlān
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321915 (0.027):
GautAA_2,4.5 / GautSt_13.5: nāsamavetāpṛṣṭāḥ prabrūyuḥ | / {VAR_St: -tā apṛṣṭāḥ} / GautAA_2,4.6 / GautSt_13.6: avacane 'nyathāvacane ca doṣiṇaḥ(doṣa-) syuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14326008 (0.028):
alubdhaiḥ praśastaṃ kāryam | / {VAR_St: ūhavadbhir} / GautAA_3,10.47 / GautSt_28.49: catvāraś caturṇāṃ pāragā vedānāṃ prāg
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319130 (0.029):
{VAR_St: antarajānāṃ} / GautAA_1,4.20 / GautSt_4.25: pratilomās tu dharmahīnāḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321193 (0.029):
GautAA_2,2.3 / GautSt_11.3: trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ | / {VAR_St: -kṣikyāṃ cā-} / GautAA_2,2.4 / GautSt_11.4: śucir jitendriyo guṇavatsahāyopāyasaṃpannaḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321131 (0.030):
{VAR_St: āśrayīta} / GautAA_2,1.64 / GautSt_10.62: tena cottaraḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324189 (0.030):
{VAR_St: -avagoraṇe} / GautAA_3,3.21 / GautSt_21.21: nighāte sahasram |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321289 (0.031):
vyathata iti cavijñāyate | / {VAR_St: iti vijñāyate} / GautAA_2,2.15 / GautSt_11.15: yāni ca daivotpātacintakāḥ prabrūyus
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325653 (0.031):
GautAA_3,10.2 / GautSt_28.2: nivṛtte rajasi mātur(mātṛ) jīvaticecchati | / {VAR_St: vecchati} / GautAA_3,10.3 / GautSt_28.3: sarvaṃ vā pūrvajasyetarān bibhṛyāt pitṛvat |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14319944 (0.032):
GautAA_1,8.8 / GautSt_8.8: catvāriṃśat saṃskāraiḥ saṃskṛtaḥ | / {VAR_St: -riṃśatā} / GautAA_1,8.9 / GautSt_8.9: triṣu karmasv abhirataḥ |
GautAA_2,2.28 / GautSt_11.28: daṇḍo damanād ity āhus tenādāntān damayet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322629 (0.021):
{VAR_St: -aharbrahmacārī syāt} / GautAA_2,6.25 / GautSt_15.24: śvacāṇḍālapatitāvekṣaṇe duṣṭam |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14318894 (0.021):
{VAR_St: baiṣkam} / GautAA_1,3.31 / GautSt_3.32: na phālakṛṣṭam adhitiṣṭhet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320331 (0.021):
{VAR_St: nākalyāṃ} / GautAA_1,9.30 / GautSt_9.29: na rajasvalām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320371 (0.021):
{VAR_St: ca} / GautAA_1,9.33 / GautSt_9.33: na sandigdhāṃ nāvam adhirohet |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321740 (0.021):
{VAR_St: -pogaṇḍa-} / GautAA_2,3.35 / GautSt_12.38: na śrotriyapravrajitarājapurṣaiḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325740 (0.021):
GautAA_3,10.10 / GautSt_28.12: daśakaṃ paśūnām | / {VAR_St: daśataṃ} / GautAA_3,10.11 / GautSt_28.13: naikaśaphadvipadām |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14322302 (0.022):
{VAR_St: kṛtajaṭasya} / GautAA_2,5.33 / GautSt_14.35: tatstrīṇāṃ ca |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320905 (0.022):
{VAR_St: ṣaṣṭhyaḥ} / GautAA_2,1.28 / GautSt_10.28: tadrakṣaṇadharmitvāt |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324177 (0.024):
GautAA_3,3.19 / GautSt_21.19: durbalahiṃsāyāṃ ca vimocane śaktaś cet | / {VAR_St: cāvimocane} / GautAA_3,3.20 / GautSt_21.20: abhikruddhāvagoraṇaṃ brāhmaṇasya
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14321914 (0.028):
GautAA_2,4.5 / GautSt_13.5: nāsamavetāpṛṣṭāḥ prabrūyuḥ | / {VAR_St: -tā apṛṣṭāḥ} / GautAA_2,4.6 / GautSt_13.6: avacane 'nyathāvacane ca doṣiṇaḥ(doṣa-) syuḥ |
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14320750 (0.029):
GautAA_2,1.5 / GautSt_10.5: kṛṣivāṇijye vāsvayaṃkṛte | / {VAR_St: ca-} / GautAA_2,1.6 / GautSt_10.6: kusīdaṃ ca |
Gautama-D