View original HTML file with complete header information
1. Gaurava Vilasa / hari bhakti vilāsaḥ / prathamo vilāsaḥ
1. Gaurava Vilasa / hari bhakti vilāsaḥ / prathamo vilāsaḥ
atha maṅgalācaraṇam / caitanya devaṃ bhagavantam āśraye
śrī vaiṣṇavānāṃ pramude'ñjasā likhan | / āvaśyakaṃ karma vicārya sādhubhiḥ
sārdhaṃ samāhṛtya samasta śāstrataḥ // Hbhv_1.1 // / bhakter vilāsāṃś cinute prabodhā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7627333 (0.0):
śrī hari bhakti vilāse (1.2) / bhakter vilāsāṃś cinute prabodhā / nandasya śiṣyo bhagavat priyasya |
nandasya śiṣyo bhagavat priyasya | / gopāla bhaṭṭo raghunātha dāsaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7627341 (0.0):
bhakter vilāsāṃś cinute prabodhā / nandasya śiṣyo bhagavat priyasya |
santoṣayan rūpa sanātanau ca // Hbhv_1.2 // / mathurā nātha pādābja prema bhakti vilāsataḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7627342 (0.0):
gopāla bhaṭṭo raghunātha dāsaṃ / santoṣayan rūpa sanātanau ca ||
jātaṃ bhakti vilāsākhyaṃ tad bhaktāḥ śīlayantv imam // Hbhv_1.3 //
jīyāsur ātyantika bhakti niṣṭhāḥ śrī vaiṣṇavā māthura maṇḍale'tra |
kāśīśvaraḥ kṛṣṇa vane cakāstu śrī kṛṣṇa dāsaś ca sa lokanāthaḥ // Hbhv_1.4
tatra lekhya pratijñā / ādau sa kāraṇaṃ lekhyaṃ śrī gurv āśrayaṇaṃ tataḥ |
guruḥ śiṣyaḥ parīkṣādir bhagavān manavo 'sya ca // Hbhv_1.5 //
mantrādhikārī siddhy ādi śodhanaṃ mantra saṃskriyāḥ |
dīkṣā nityaṃ brāhma kāle śubhotthānaṃ pavitratā |
prātaḥ smṛtyādi kṛṣṇasya vādyādaiś ca prabodhanam // Hbhv_1.6 //
nirmālyottāraṇādy ādau maṅgalārātrikaṃ tataḥ |
maitrādi kṛtyaṃ śaucācamanaṃ dantasya dhāvanam // Hbhv_1.7 //
snānaṃ tāntrika sandhyādi deva sadmādi saṃskriyā // Hbhv_1.8 //
tulasyādyāhṛtir geha snānam uṣṇodakādikam |
vastraṃ pīṭhaṃ cordhva puṇḍraṃ śrī gopī candanādikam // Hbhv_1.9 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21068696 (0.055):
ūrdhva puṇḍrādikaṃ kuryāt śrī gopī candanādinā // Hbhv_4.166 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21069020 (0.062):
vaiṣṇavaṃ kārayet puṇḍraṃ gopī candana sambhavam // Hbhv_4.185 // / tatraiva kārttika prasaṅge
cakrādi mudrā mālā ca gṛha sandhyārcanaṃ guroḥ |
māhātmyaṃ cātha kṛṣṇasya dvāra veśmāntarārcanam // Hbhv_1.10 //
pūjārthāsanam arghyādi sthāpanaṃ vighna vāraṇam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21072701 (0.054):
puṣpākṣatān samastāsu dikṣu tatrokta mantrataḥ // Hbhv_5.17 // / atha pūjārthāsanam / tataś cāsana mantreṇābhimantryābhyarcya cāsanam |
śrī gurv ādi natir bhūta śuddhiḥ prāṇa viśodhanam // Hbhv_1.11 //
nyāsa mudrā pañcakaṃ ca kṛṣṇa dhyānāntarārcane |
pūjā padāni śrī mūrti śālagrāma śilās tathā // Hbhv_1.12 //
dvārakodbhava cakrāṇi śuddhayaḥ pīṭha pūjanam |
āvāhanādi tan mudrā āsanādi samarpaṇam // Hbhv_1.13 //
snapanaṃ śaṅkha ghaṇṭādi vādyaṃ nāma sahasrakam |
purāṇa pāṭho vasanam upavītaṃ vibhūṣaṇam // Hbhv_1.14 //
gandhaḥ śrī tulasī kāṣṭha candanaṃ kusumāni ca |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21086137 (0.062):
gandharvatvaṃ dhruvaṃ tasya saubhāgyaṃ tathottamam // Hbhv_6.317 // / atha śrī tulasī kāṣṭha candana māhātmyam
patrāṇi tulasī cāṅgopāṅgāvaraṇa pūjanam // Hbhv_1.15 //
dhūpo dīpaś ca naivedyaṃ pānaṃ homo bali kriyā |
avagaṇḍūṣādyāsyavāso divya gandhādikaṃ punaḥ // Hbhv_1.16 //
rājopacārā gītādi mahā nīrājanaṃ tathā |
śaṅkhādi vādanaṃ sāmbu śaṅkha nīrājanaṃ stutiḥ // Hbhv_1.17 //
natiḥ pradakṣiṇā karmādy arpaṇaṃ japa yācane |
āgaḥ kṣamāpaṇaṃ nānāgāṃsi nirmālya dhāraṇam // Hbhv_1.18 //
śaṅkhāmbu tīrthaṃ tulasī pūjā tan mṛttikādi ca |
dhātrī snāna niṣedhasya kālo vṛtter upārjanam // Hbhv_1.19 //
madhyāhne vaiśa devādi śrāddhaṃ cānarpyam acyute |
vinārcām aśane doṣās tathānarpita bhojane // Hbhv_1.20 //
naivedya bhakṣaṇaṃ santaḥ sat saṅgo 'sad asaṅgatiḥ |
asad gatir vaiṣṇavopahāsa nindādi duṣphalam // Hbhv_1.21 //
satāṃ bhaktir viṣṇu śāstraṃ śrīmad bhāgavataṃ tathā |
līlā kathā ca bhagavad dharmāḥ sāyaṃ nija kriyāḥ // Hbhv_1.22 //
karma pāta parīhāras trikālārcā viśeṣataḥ |
naktaṃ kṛtyānyatho pūjā phala siddhy ādi darśanam // Hbhv_1.23 //
viṣṇv artha dānaṃ vividhopacārā nyūna pūraṇam |
śayanaṃ mahimārcāyāḥ śrīman nāmnas tathādbhutaḥ // Hbhv_1.24 //
nāmāparādhā bhaktiś ca premāthāśrayaṇādayaḥ |
pakṣeṣv ekādaśī sāṅgā śrī dvādaśy aṣṭakaṃ mahat // Hbhv_1.25 //
kṛtyāni mārga śīrṣādi māseṣu dvādśeṣv api |
puraścaraṇa kṛtyāni mantraṃ siddhasya lakṣaṇam // Hbhv_1.26 //
mūrtyāvirbhāvanaṃ mūrti pratiṣṭhā kṛṣṇa mandiram |
jīrṇoddhṛtiḥ śrī tulasī vivāho 'nanya karma ca // Hbhv_1.27 //
tatra śrī gurūpasatti kāraṇam / kṛpayā kṛṣṇa devasya tad bhakta jana saṅgataḥ |
bhakter māhātmyam ākarṇya tām icchan sad guruṃ bhajet // Hbhv_1.28 //
atrānubhūyate nityaṃ duḥkha śreṇī paratra ca |
duḥsahā śrūyate śāstrāt titīrṣed api tāṃ sudhīḥ // Hbhv_1.29 //
tathā coktam ekādaśa skandhe [BhP 11.9.29] / labdhvā su durlabham idaṃ bahu sambhavānte
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416302 (0.0):
BhP_11.09.029/1 labdhvā su-durlabham idaṃ bahu-sambhavānte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2824219 (0.0):
devaḥ // BhP_11.09.028 //* / labdhvā su durlabham idaṃ bahu sambhavānte $ mānuṣyam artha dam anityam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21083080 (0.032):
śītalenāmbunā śaṅkha bhṛtena snāpayet punaḥ // Hbhv_6.107 // / tad uktam ekādaśa skandhe [BhP 11.27.30]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21077322 (0.047):
hareḥ pūjā tu kartavyā kevale bhūtale na tu // Hbhv_5.251 // / ekādaśa skandhe [BhP 11.11.42 46] śrīmad uddhava saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106031 (0.058):
yatropagīyate nityaṃ deva devo janārdanaḥ // Hbhv_10.288 // / śrī videhenāpy ekādaśa skandhe [BhP 11.2.29]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120346 (0.064):
sādhyate sādhu puruṣaiḥ svayaṃ jānāti tad bhavān // Hbhv_11.600 // / ekādaśa skandhe ca tatraiva [BhP 11.14.20 21] / na sādhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma uddhava |
mānuṣyam artha dam anityam apīha dhīraḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416310 (0.0):
BhP_11.09.029/1 labdhvā su-durlabham idaṃ bahu-sambhavānte / BhP_11.09.029/2 mānuṣyam artha-dam anityam apīha dhīraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2824225 (0.0):
labdhvā su durlabham idaṃ bahu sambhavānte $ mānuṣyam artha dam anityam
tūrṇaṃ yateta na pated anu mṛtyu yāvan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2824231 (0.0):
labdhvā su durlabham idaṃ bahu sambhavānte $ mānuṣyam artha dam anityam / apīha dhīraḥ & / tūrṇaṃ yateta na pated anu mṛtyu yāvan % niḥśreyasāya viṣayaḥ khalu
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416317 (1.788):
BhP_11.09.029/2 mānuṣyam artha-dam anityam apīha dhīraḥ / BhP_11.09.029/3 tūrṇaṃ yateta na pated anu-mṛtyu yāvan
niḥśreyasāya viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt // Hbhv_1.30 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2824234 (0.0):
tūrṇaṃ yateta na pated anu mṛtyu yāvan % niḥśreyasāya viṣayaḥ khalu
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416321 (0.028):
BhP_11.09.029/3 tūrṇaṃ yateta na pated anu-mṛtyu yāvan / BhP_11.09.029/4 niḥśreyasāya viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt
svayaṃ śrī bhagavatā ca [BhP 11.20.17] / nṛ deham ādyaṃ su labhaṃ su durlabhaṃ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423408 (0.0):
BhP_11.20.017/1 nṛ-deham ādyaṃ su-labhaṃ su-durlabhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2830852 (0.0):
mukta saṅgaḥ paraṃ buddhvā nirīha upaśāmyati // BhP_11.20.016 // / nṛ deham ādyaṃ su labhaṃ su durlabhaṃ $ plavaṃ su kalpaṃ guru karṇadhāram
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091897 (0.052):
paṭhet prati praṇāmaṃ ca prasīda bhagavann iti // Hbhv_8.357 // / tad uktam ekādaśe śrī bhagavatā [BhP 11.27.45]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21052721 (0.057):
śābde pare ca niṣṇātaṃ brahmaṇy upaśamāśrayam // Hbhv_1.32 // / svayaṃ śrī bhagavad uktau [BhP 11.10.5]
plavaṃ su kalpaṃ guru karṇa dhāram |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2830854 (0.0):
nṛ deham ādyaṃ su labhaṃ su durlabhaṃ $ plavaṃ su kalpaṃ guru karṇadhāram
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423410 (0.028):
BhP_11.20.017/1 nṛ-deham ādyaṃ su-labhaṃ su-durlabhaṃ / BhP_11.20.017/2 plavaṃ su-kalpaṃ guru-karṇadhāram
mayānukūlena nabhasvateritaṃ / pumān bhavābdhiṃ na taret sa ātma hā // Hbhv_1.31 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423426 (0.0):
BhP_11.20.017/3 mayānukūlena nabhasvateritaṃ / BhP_11.20.017/4 pumān bhavābdhiṃ na taret sa ātma-hā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2830867 (0.0):
nṛ deham ādyaṃ su labhaṃ su durlabhaṃ $ plavaṃ su kalpaṃ guru karṇadhāram / mayānukūlena nabhasvateritaṃ % pumān bhavābdhiṃ na taret sa ātma hā //
atha śrī gurūpasattiḥ / tatraiva śrī prabuddha yogeśvaroktau [BhP 11.3.21]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120242 (0.055):
cakāra sakhe bata lakṣmaṇāgrajaḥ // Hbhv_11.595 // / śrī bhagavat saṅgamakatvam / śrī bhagavad gītāsu [11.15]
tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam | / śābde pare ca niṣṇātaṃ brahmaṇy upaśamāśrayam // Hbhv_1.32 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411067 (0.0):
BhP_11.03.020/3 sa-tulyātiśaya-dhvaṃsaṃ yathā maṇḍala-vartinām / BhP_11.03.021/1 tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819383 (0.0):
sa tulyātiśaya dhvaṃsaṃ yathā maṇḍala vartinām // BhP_11.03.020 // / tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13922614 (0.0):
ity ādau śrī bhagavatābhipretā | atha śravaṇa gurum āha / tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634373 (0.0):
śrī kṛṣṇa preṣṭhādhīnatvaṃ yathaikādaśe (11.3.21) / tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120488 (0.0):
1 tatra gurupādāśrayo, yathā ekādaśe (11.3.21) / tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629862 (0.021):
āyātam | yataḥ (BhP 11.2.21) tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya / uttamam ity
svayaṃ śrī bhagavad uktau [BhP 11.10.5] / mad abhijñaṃ guruṃ śāntam upāsīta mad ātmakam // Hbhv_1.33 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416468 (0.0):
BhP_11.10.005/1 yamān abhīkṣṇaṃ seveta niyamān mat-paraḥ kvacit / BhP_11.10.005/3 mad-abhijñaṃ guruṃ śāntam upāsīta mad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2824372 (0.0):
yamān abhīkṣṇaṃ seveta niyamān mat paraḥ kvacit / / mad abhijñaṃ guruṃ śāntam upāsīta mad ātmakam // BhP_11.10.005 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101285 (0.037):
sarva bhūta samaḥ śāntaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ // Hbhv_10.23 // / ekādaśe śrī bhagavad uktau [BhP 11.11.33]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21070267 (0.038):
gadādhollikhite cakre tat phalaṃ kṛṣṇa darśane // Hbhv_4.259 // / śrī bhagavad uktau / yaḥ punaḥ kali kāle tu mat purī sambhavāṃ mṛdam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21113063 (0.043):
te yānti śāśvataṃ viṣṇor ānandaṃ paramaṃ padam // Hbhv_11.178 // / tatraiva śrī bhagavad uktau / na me dhyāna ratāḥ samyag yoginaḥ parituṣṭaye |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21052669 (0.057):
niḥśreyasāya viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt // Hbhv_1.30 // / svayaṃ śrī bhagavatā ca [BhP 11.20.17]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21070078 (0.058):
gardabhaṃ tu samāropya rājā rāṣṭrāt pravāsayet // Hbhv_4.248 // / gāruḍe śrī bhagavad uktau / sarva karmādhikāraś ca śucīnām eva coditaḥ |
krama dīpikāyāṃ [4.2] ca / vipraṃ pradhvasta kāma prabhṛti ripu ghaṭaṃ nirmalāṅgaṃ gariṣṭhāṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270487 (0.0):
dīkṣāyā guru sādhyatvādau guru lakṣaṇam āha / vipraṃ pradhvasta kāma prabhṛti ripu ghaṭaṃ nirmalāṅgaṃ gariṣṭhāṃ
bhaktiṃ kṛṣṇāṅghri paṅkeruha yugala rajorāgiṇīm udvahantam |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270495 (0.0):
vipraṃ pradhvasta kāma prabhṛti ripu ghaṭaṃ nirmalāṅgaṃ gariṣṭhāṃ / bhaktiṃ kṛṣṇāṅghri paṅkeruha yugala rajorāgiṇīm udvahantam |
vettāraṃ veda śāstāgama vimala pathāṃ sammataṃ satsu dāntaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270504 (0.0):
bhaktiṃ kṛṣṇāṅghri paṅkeruha yugala rajorāgiṇīm udvahantam | / vettāraṃ veda śāstāgama vimala pathāṃ sammataṃ satsu dāntaṃ
vidyāṃ yaḥ saṃvivitsuḥ pravaṇa tanu manā deśikaṃ saṃśrayeta // Hbhv_1.34
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270511 (0.0):
vettāraṃ veda śāstāgama vimala pathāṃ sammataṃ satsu dāntaṃ / vidyāṃ yaḥ saṃvivitsuḥ pravaṇa tanu manā deśikaṃ saṃśrayeta // Krd_4.2 //
śrutāv api [MuṇḍU 1.2.12, ChāU 6.14.2] / tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit pāṇiḥ śrotriyaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10936239 (0.0):
tadvijñānārthaṃ sa gurumevābhigacchetsamitpāṇiḥ śretriyaṃ brahmaniṣṭham'
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8625101 (0.0):
tadvijñānārthaṃ sa gurumevābhigacchet /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17710467 (0.0):
karuṇayā na tv aśiṣyatva śaṅkayopekṣaṇīyo 'ham ity arthaḥ | etena tad / vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit pāṇiḥ śrotriyaṃ brahma niṣṭham
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17710554 (0.0):
baladevaḥ : atha tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit pāṇiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17760121 (0.0):
bhagavato matam | tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit pāṇiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17760191 (0.0):
tat paricaryayā ca | tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit pāṇiḥ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7266177 (0.0):
karuṇayā na tv aśiṣyatva-śaṅkayopekṣaṇīyo 'ham ity arthaḥ | etena - tad / vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit-pāṇiḥ śrotriyaṃ brahma-niṣṭham
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7266264 (0.0):
baladevaḥ : atha tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit-pāṇiḥ
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18520581 (0.0):
bhagavato matam | tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit-pāṇiḥ
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18520651 (0.0):
tat-paricaryayā ca | tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit-pāṇiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923287 (0.0):
tathā ca śrutiḥ ācāryaḥ pūrva rūpam ity ādi | ataeva tad vijñānārthaṃ sa / gurum evābhigacched [MuṇḍU 1.1.12] iti, ācāryavān puruṣo veda [ChāU
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17710643 (0.005):
nanu śaraṇāgatasyopadeśaḥ tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet ity / ādi śruteḥ | sakhāyaṃ tvāṃ katham upadiśāmīti cet tatrāha śiṣyas te 'ham
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7266353 (0.005):
nanu śaraṇāgatasyopadeśaḥ tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet ity
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10501998 (0.020):
tadvijñānārthaṃ brahmavijñānārthaṃ gurumabhigacchedeveti niyamaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13310463 (0.020):
tadvijñānārthaṃ brahmavijñānārthaṃ gurumabhigacchedeveti niyamaḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634450 (0.044):
tathā ca śrutiḥ ācāryaṃ pūrva rūpaḥ antevāsy uttara rūpaḥ ity ādi | ataeva / vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet iti | ācāryavān puruṣo veda iti |
brahma niṣṭham | / ācāryavān puruṣo veda // Hbhv_1.35 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17710557 (0.036):
baladevaḥ : atha tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit pāṇiḥ / śrotriyaṃ brahma niṣṭham [ṃuṇḍU 1.2.11], ācāryavān puruṣo veda [Chā
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7266267 (0.036):
baladevaḥ : atha tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit-pāṇiḥ / śrotriyaṃ brahma-niṣṭham [ṃuṇḍU 1.2.11], ācāryavān puruṣo veda [Chā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17710467 (0.043):
vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit pāṇiḥ śrotriyaṃ brahma niṣṭham
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7266177 (0.043):
vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit-pāṇiḥ śrotriyaṃ brahma-niṣṭham
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17760191 (0.043):
tat paricaryayā ca | tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit pāṇiḥ / śrotriyaṃ brahma niṣṭham iti śruteḥ ||34||
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18520651 (0.043):
tat-paricaryayā ca | tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit-pāṇiḥ / śrotriyaṃ brahma-niṣṭham iti śruteḥ ||34||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17760121 (0.045):
bhagavato matam | tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit pāṇiḥ / śrotriyaṃ brahma niṣṭham iti śruti saṃvādi | tatrāpi śrotriyam
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18520581 (0.045):
bhagavato matam | tad vijñānārthaṃ sa gurum evābhigacchet samit-pāṇiḥ / śrotriyaṃ brahma-niṣṭham iti śruti-saṃvādi | tatrāpi śrotriyam
Samkhyaparibhasa (sparibhu.htm.txt) 1711502 (0.064):
samitpāṇiḥ śrotriyaṃ brahmaniṣṭhaṃ gurumupaśritya tamanusarati //
atha gurūpasatti nityatā / śrī bhāgavate daśama skandhe śruti stutau [BhP 10.87.33]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108610 (0.026):
ko nirvṛto hari kathāsu ratiṃ na kuryāt // Hbhv_10.438 // / daśama skandhe śruti stutau [BhP 10.87.21]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105192 (0.043):
tvayi bhaktas tu kīṭo 'pi bhūyāsaṃ janma janmasu // Hbhv_10.246 // / śrī brahma stutau ca daśama skandhe [BhP 10.14.30]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108814 (0.047):
mat kathā prīta manasaṃ nāham tyakṣyāmi taṃ naram // Hbhv_10.447 // / daśama skandhe brahma stutau [BhP 10.14.3]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105568 (0.064):
atha mokṣadatvam | daśama skandhe śrī mucukunda stutau [BhP 10.51.53]
vijita hṛṣīka vāyubhir adānta manas tura gaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419466 (0.0):
BhP_10.87.032/4 sṛjati muhus tri nemir abhavac charaṇeṣu bhayam / BhP_10.87.033/1 vijita hṛṣīka vāyubhir adānta manas tura gaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815031 (0.0):
tri nemir abhavac charaṇeṣu bhayam // BhP_10.87.032 //* / vijita hṛṣīka vāyubhir adānta manas tura gaṃ $ ya iha yatanti yantum
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634600 (0.0):
śikṣā guror apy āvaśyakatvam āha śrī daśame (10.87.33) / vijita hṛṣīka vāyubhir adānta manas tura gaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923313 (0.058):
śikṣā guror apy avaśyakatvam āhuḥ / vijita hṛṣīka vāyubhir adānta manas tura gaṃ
ya iha yatanti yantum ati lolam upāya khidaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815039 (0.0):
vijita hṛṣīka vāyubhir adānta manas tura gaṃ $ ya iha yatanti yantum
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634608 (0.0):
vijita hṛṣīka vāyubhir adānta manas tura gaṃ / ya iha yatanti yantum ati lolam upāya khidaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419475 (1.192):
BhP_10.87.033/2 ya iha yatanti yantum ati lolam upāya khidaḥ
vyasana śatānvitāḥ samavahāya guroś caraṇaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419482 (0.0):
BhP_10.87.033/2 ya iha yatanti yantum ati lolam upāya khidaḥ / BhP_10.87.033/3 vyasana śatānvitāḥ samavahāya guroś caraṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815045 (0.0):
vijita hṛṣīka vāyubhir adānta manas tura gaṃ $ ya iha yatanti yantum / ati lolam upāya khidaḥ & / vyasana śatānvitāḥ samavahāya guroś caraṇaṃ % vaṇija ivāja santy
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923331 (0.0):
vyasana śatānvitāḥ samavahāya guroś caraṇaṃ / vaṇija ivāja santy akṛta karṇa dharā jaladhau || [BhP 10.87.33]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634614 (0.0):
ya iha yatanti yantum ati lolam upāya khidaḥ | / vyasana śatānvitāḥ samavahāya guroś caraṇaṃ
vaṇija ivāja santy akṛta karṇa dharā jaladhau // Hbhv_1.36 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419488 (0.0):
BhP_10.87.033/3 vyasana śatānvitāḥ samavahāya guroś caraṇaṃ / BhP_10.87.033/4 vaṇija ivāja santy akṛta karṇa dharā jaladhau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815050 (0.0):
vyasana śatānvitāḥ samavahāya guroś caraṇaṃ % vaṇija ivāja santy
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923337 (0.0):
vyasana śatānvitāḥ samavahāya guroś caraṇaṃ / vaṇija ivāja santy akṛta karṇa dharā jaladhau || [BhP 10.87.33]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634619 (0.0):
vyasana śatānvitāḥ samavahāya guroś caraṇaṃ / vaṇija ivāja santy akṛta karṇa dharā jaladhau ||
śrutau ca [KaṭhU 1.2.9] / naiṣā tarkeṇa matir āpaneyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20975307 (0.0):
naṣṭa-pratiṣṭhatvāt | evam āha śrutiḥ naiṣā tarkeṇa matir āpaneyā / proktānyenaiva sujñānāya preṣṭha iti (KaṭhaU 1.2.9) | vyāpyāropeṇa
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22381161 (0.0):
ananyaprokte gatir atra nāsty aṇīyān hy atarkyam aṇupramāṇāt // KaU_2.8 // / naiṣā tarkeṇa matir āpaneyā proktānyenaiva sujñānāya preṣṭha /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3210678 (0.006):
tathāca śrutiḥ 'naiṣā tarkeṇa matirāpaneyā proktānyenaiva sujñānāya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923299 (0.017):
gurum evābhigacched [MuṇḍU 1.1.12] iti, ācāryavān puruṣo veda [ChāU / 6.14.2] iti, naiṣā tarkeṇa matir apaneyā proktānyenaiva sujñānāya preṣṭhā
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23827706 (0.026):
kvacid vidyate // KaUBh_2.8/1,2.8 // / naiṣā tarkeṇa matir āpaneyā proktānyenaiva sujñānāya preṣṭha /
proktānyenaiva sujñānāya preṣṭha // Hbhv_1.37 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3210679 (0.0):
tathāca śrutiḥ 'naiṣā tarkeṇa matirāpaneyā proktānyenaiva sujñānāya
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22381163 (0.0):
naiṣā tarkeṇa matir āpaneyā proktānyenaiva sujñānāya preṣṭha /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20975308 (5.960):
naṣṭa-pratiṣṭhatvāt | evam āha śrutiḥ naiṣā tarkeṇa matir āpaneyā / proktānyenaiva sujñānāya preṣṭha iti (KaṭhaU 1.2.9) | vyāpyāropeṇa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923300 (0.016):
6.14.2] iti, naiṣā tarkeṇa matir apaneyā proktānyenaiva sujñānāya preṣṭhā
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8646292 (0.042):
śuṣkatarkeṇa 'āneyā'; utpādyā 'apaneyā'; nirākāryā ca na bhavatītyarthaḥ / / 'proktānyena sujñānāya preṣṭha'; iti vākyaśeṣaḥ / preṣṭheti naciketasaṃ
atha viśeṣataḥ śrī guror lakṣaṇāni / mantra muktāvalyām
avadātānvayaḥ śuddhaḥ svocitācāra tat paraḥ |
āśramī krodha rahito vedavit sarva śāstravit // Hbhv_1.38 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17870503 (0.043):
ca cchidyata ity etāvān eva hi vedārthaḥ | yaś ca vedārthavit sa eva / sarva vid iti sa mūla vṛkṣa jñānaṃ stauti sa vedavid iti ||1||
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17666095 (0.043):
ity etāvān eva hi vedārthaḥ | yaś ca vedārthavit sa eva sarva-vid iti
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380127 (0.048):
12,243.003a jñātivat sarvabhūtānāṃ sarvavit sarvavedavit / 12,243.003c nākāmo mriyate jātu na tena na ca brāhmaṇaḥ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5207890 (0.054):
lokavit sa devavit sa vedavit sa ātmavit sa sarvavit |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17874786 (0.056):
tat sampradāya pravartakaś ca | jñānado gurur aham ity arthaḥ | veda vid / eva ca vedārtha vid apy aham eva ||15||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22941494 (0.056):
vedānta kṛd vedāntārtha saṃpradāya kṛd ity arthaḥ, veda vid vedārtha vid
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17670375 (0.056):
tat-sampradāya-pravartakaś ca | jñānado gurur aham ity arthaḥ | veda-vid / eva ca vedārtha-vid apy aham eva ||15||
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8821746 (0.060):
AbhT_28.386b/. kalpavittatsamūhajñaḥ śāstravitsaṃhitārthavit // 386
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26785652 (0.061):
rūpavān subhagaḥ śrīmān % satyavādī jitendriyaḥ // BrP_62.8 // / vedaśāstrārthavid vipro $ bhaved yajvā tu vaiṣṇavaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16937934 (0.061):
vedaśāstrārthapāragaiḥ BrP_47.3b / vedaśāstrārthavid vipro BrP_62.9a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11056967 (0.061):
rūpavān subhagaḥ śrīmān satyavādī jitendriyaḥ // BrP_62.8 // / vedaśāstrārthavid vipro bhaved yajvā tu vaiṣṇavaḥ /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22940254 (0.062):
saṃsāra vṛkṣaṃ sa mūlaṃ yas taṃ veda sa veda vit, vedārtha vid ity arthaḥ / | na hi sa mūlāt saṃsāra vṛkṣād asmāj jñeyo 'nyo 'ṇu mātro 'py avaśiṣṭo
śraddhāvān anasūyaś ca priya vāk priya darśanaḥ |
śuciḥ suveśas taruṇaḥ sarva bhūta hite rataḥ // Hbhv_1.39 //
dhīmān anuddhata matiḥ pūrṇo 'hantā vimarśakaḥ |
sa guṇo 'rcāsu kṛtadhīḥ kṛtajñaḥ śiṣya vatsalaḥ // Hbhv_1.40 //
nigrahānugrahe śakto homa mantra parāyaṇaḥ |
ūhāpoha prakāra jñaḥ śuddhātmā yaḥ kṛpālayaḥ |
ity ādi lakṣaṇair yukto guruḥ syād garimā nidhiḥ // Hbhv_1.41 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053234 (0.060):
yuvā viniyatāśeṣa karaṇaḥ karuṇālayaḥ | / ity ādi lakṣaṇair yuktaḥ śiṣyo dīkṣādhikāravān // Hbhv_1.62 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629573 (0.060):
yuvā viniyatāśeṣa karaṇaḥ karuṇālayaḥ | / ity ādi lakṣaṇair yuktaḥ śiṣyo dīkṣādhikāravān || ity ādi |
agastya saṃhitāyāṃ ca / devatopāsakaḥ śānto viṣayeṣv api niḥspṛhaḥ |
adhyātmavid brahma vādī veda śāstrārtha kovidaḥ // Hbhv_1.42 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26771093 (0.063):
pravare yogināṃ gehe % vedaśāstrārthatattvavit // BrP_43.81 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16937920 (0.063):
vedaśāstrārthatattvavit BrP_43.81d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11042417 (0.063):
pravare yogināṃ gehe vedaśāstrārthatattvavit // BrP_43.81 //
uddhartuṃ caiva saṃhartuṃ samartho brāhmaṇottamaḥ | / tattvajño yantra mantrāṇāṃ marma bhettā rahasyavit // Hbhv_1.43 //
puraścaraṇa kṛd dhoma mantra siddhaḥ prayogavit |
tapasvī satya vādī ca gṛhastho gurur ucyate // Hbhv_1.44 //
viṣṇu smṛtau / paricaryā yaśo lābha lipsuḥ śiṣyād gurur nahi |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634932 (0.0):
svayam ācarate yasmāt tasmād ācārya ucyate || / yathā viṣṇu smṛtau (HBV 1.45 46) / paricaryā yaśo lābha lipsuḥ śiṣyād gurur nahi |
kṛpā sindhuḥ susampūrṇaḥ sarva sattvopakārakaḥ // Hbhv_1.45 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634937 (0.0):
paricaryā yaśo lābha lipsuḥ śiṣyād gurur nahi | / kṛpā sindhuḥ susampūrṇaḥ sarva sattvopakārakaḥ ||
niḥspṛhaḥ sarvataḥ siddhaḥ sarva vidyā viśāradaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634944 (0.0):
kṛpā sindhuḥ susampūrṇaḥ sarva sattvopakārakaḥ || / niḥspṛhaḥ sarvataḥ siddhaḥ sarva vidyā viśāradaḥ |
sarva saṃśaya saṃchettā nālaso gurur āhṛtaḥ // Hbhv_1.46 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634950 (0.0):
niḥspṛhaḥ sarvataḥ siddhaḥ sarva vidyā viśāradaḥ | / sarva saṃśaya saṃchettā nālaso gurur āhṛtaḥ ||
śrī nārada pañcarātre śrī bhagavan nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21077197 (0.0):
stotrair vā arhaṇābhir vā kim u dhyānena kathyate // Hbhv_5.243 // / nārada pañcarātre śrī bhagavan nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21067821 (0.032):
kṛṣṇa pādābjato gaṅgāṃ patantīṃ mūrdhni cintayet // Hbhv_4.107 // / tathā coktaṃ śrī nārada pañcarātre
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934929 (0.039):
spaṣṭam | / || 11.27 || śrī bhagavān || 284 || / śrī nārada pañcarātre caivam eva śrī nārāyaṇa vākyaṃ śrāddha
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053758 (0.053):
karmaṇā manasā vācā sa yāti paramāṃ gatim // Hbhv_1.100 // / śrī nārada pañcarātre / yo vakti nyāya rahitam anyāyena śṛṇoti yaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184217 (0.055):
pūrṇa-śuddha-śaktis tu kalā-kāṣṭhā-nimeṣād ity anena darśitā | tathā śrī- / nārada-pañcarātre -- / nārada uvāca -
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939788 (0.055):
iti śrī prahlāda vacanam | yathā śrī nārada pañcarātre
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060094 (0.057):
mantra mātra prakathanam upadeśaḥ sa ucyate // Hbhv_2.244 // / tatra tatraiva viśeṣaḥ śrī nārada pañcarātre |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21058532 (0.063):
aṣṭottara śataṃ japtvā samayān śṛṇuyāt tataḥ // Hbhv_2.135 // / atha samayāḥ / śrī nārada pañcarātre
brāhmaṇaḥ sarva kāla jñaḥ kuryāt sarveṣv anugraham |
tad abhāvād dvija śreṣṭhaḥ śāntātmā bhagavan mayaḥ // Hbhv_1.47 //
bhāvitātmā ca sarvajñaḥ śāstrajñaḥ sat kriyā paraḥ |
siddhi trayam āyukta ācāryatve'bhiṣecitaḥ // Hbhv_1.48 //
kṣatra viṭ śūdra jātīnāṃ kṣatriyo 'nugrahe kṣamaḥ |
kṣatriyasyāpi ca guror bhāvād īdṛśo yadi // Hbhv_1.49 // / vaiśyaḥ syāt tena kāryaś ca dvaye nityam anugrahaḥ |
sajātīyena śūdreṇa tādṛśena mahā mate | / anugrahābhiṣekau ca kāryau śūdrasya sarvadā // Hbhv_1.50 //
varṇottam'tha ca gurau sati yā viśrute'pi ca |
svadeśato 'that vānyatra nedaṃ kāryaṃ śubhārthinā // Hbhv_1.51 //
vidyamāne tu yaḥ kuryāt yatra tatra viparyayam | / tasyehāmutra nāśaḥ syāt tasmāc chāstroktam ācaret //
kṣatra viṭ śūdra jātīyaḥ prātilomyaṃ na dīkṣayet // Hbhv_1.52 //
pādme ca [PadmaP 6.253.26] / mahā bhāgavataḥ śreṣṭho brāhmaṇo vai gurur nṛṇām |
sarveṣām eva lokānām asau pūjyo yathā hariḥ // Hbhv_1.53 // / mahākūla prasūto 'pi sarva yajñeṣu dīkṣitaḥ |
sahasra śākhādhyāyī ca na guruḥ syād avaiṣṇavaḥ // Hbhv_1.54 //
gṛhīta viṣṇu dīkṣāko viṣṇu pūjā paro naraḥ |
vaiṣṇavo 'bhihito 'bhijñair itaro 'smād avaiṣṇavaḥ // Hbhv_1.55 //
tattva sāgare / bahvāśī dīrgha sūtrī ca viṣayādiṣu lolupaḥ |
hetu vāda rato duṣṭo 'vāg vādī guṇa nindakaḥ // Hbhv_1.56 //
aromā bahu romā ca ninditāśrama sevakaḥ |
kāla danto 'sitauṣṭhaś ca durgandhi śvāsa vāhakaḥ // Hbhv_1.57 //
duṣṭa lakṣaṇa sampanno yadyapi svayam īśvaraḥ | / bahu pratigrhāsakta ācāryaḥ śrī kṣayāvahaḥ // Hbhv_1.58 //
atha śiṣya lakṣaṇāni / mantra muktāvalyām
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629526 (0.060):
prasaṅgāt śiṣya lakṣaṇam (HBV 1.59 62, mantra muktāvalyām) / śiṣyaḥ śuddhānvayaḥ śrīmān vinītaḥ priya darśanaḥ |
śiṣyaḥ śuddhānvayaḥ śrīmān vinītaḥ priya darśanaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629533 (0.0):
prasaṅgāt śiṣya lakṣaṇam (HBV 1.59 62, mantra muktāvalyām) / śiṣyaḥ śuddhānvayaḥ śrīmān vinītaḥ priya darśanaḥ |
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10202406 (0.058):
2.(1) tatra sāṃvatsaro +abhijātaḥ priya^darśano vinītaveṣaḥ satyavāg
satya vāk puṇya carito 'dabhra dhīr dambha varjitaḥ // Hbhv_1.59 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629541 (0.0):
śiṣyaḥ śuddhānvayaḥ śrīmān vinītaḥ priya darśanaḥ | / satya vāk puṇya carito'dabhra dhīr dambha varjitaḥ ||
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10202406 (0.064):
2.(1) tatra sāṃvatsaro +abhijātaḥ priya^darśano vinītaveṣaḥ satyavāg
kāma krodha parityāgī bhaktaś ca guru pādayoḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629547 (0.0):
satya vāk puṇya carito'dabhra dhīr dambha varjitaḥ || / kāma krodha parityāgī bhaktaś ca guru pādayoḥ |
devatā pravaṇaḥ kāya mano vāgbhir divā niśam // Hbhv_1.60 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629553 (0.0):
kāma krodha parityāgī bhaktaś ca guru pādayoḥ | / devatā pravaṇaḥ kāya mano vāgbhir divā niśam ||
nīrujo nirjitāśeṣa pātakaḥ śraddhyānvitaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629559 (0.0):
devatā pravaṇaḥ kāya mano vāgbhir divā niśam || / nīrujo nirjitāśeṣa pātakaḥ śraddhyānvitaḥ |
dvija deva pitṝṇāṃ ca nityam arcā parāyaṇaḥ // Hbhv_1.61 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629564 (0.0):
nīrujo nirjitāśeṣa pātakaḥ śraddhyānvitaḥ | / dvija deva pitṝṇāṃ ca nityam arcā parāyaṇaḥ ||
yuvā viniyatāśeṣa karaṇaḥ karuṇālayaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629572 (0.0):
dvija deva pitṝṇāṃ ca nityam arcā parāyaṇaḥ || / yuvā viniyatāśeṣa karaṇaḥ karuṇālayaḥ |
ity ādi lakṣaṇair yuktaḥ śiṣyo dīkṣādhikāravān // Hbhv_1.62 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629577 (0.0):
yuvā viniyatāśeṣa karaṇaḥ karuṇālayaḥ | / ity ādi lakṣaṇair yuktaḥ śiṣyo dīkṣādhikāravān || ity ādi |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21052908 (0.060):
ūhāpoha prakāra jñaḥ śuddhātmā yaḥ kṛpālayaḥ | / ity ādi lakṣaṇair yukto guruḥ syād garimā nidhiḥ // Hbhv_1.41 //
ekādaśa skandhe ca [BhP 11.10.6] / amāny amatsaro dakṣo nirmamo dṛṭha sauhṛdaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2824380 (0.034):
mad abhijñaṃ guruṃ śāntam upāsīta mad ātmakam // BhP_11.10.005 // / amāny amatsaro dakṣo nirmamo dṛḍha sauhṛdaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416476 (0.057):
BhP_11.10.006/1 amāny amatsaro dakṣo nirmamo dṛḍha-sauhṛdaḥ / BhP_11.10.006/3 asatvaro 'rtha-jijñāsur anasūyur amogha-vāk
asatvaro 'rtha jijñāsur anasūyur amogha vāk // Hbhv_1.63 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2824385 (0.0):
amāny amatsaro dakṣo nirmamo dṛḍha sauhṛdaḥ / / asatvaro 'rtha jijñāsur anasūyur amogha vāk // BhP_11.10.006 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416482 (1.192):
BhP_11.10.006/1 amāny amatsaro dakṣo nirmamo dṛḍha-sauhṛdaḥ / BhP_11.10.006/3 asatvaro 'rtha-jijñāsur anasūyur amogha-vāk
athāpekṣyāḥ / agastya saṃhitāyām / alasā malināḥ kliṣṭā dāmbhikāḥ kṛpaṇās tathā |
daridrā rogiṇo ruṣṭā rāgiṇo bhoga lālasāḥ // Hbhv_1.64 //
asūyā matsara grastāḥ śaṭhāḥ paruṣa vādinaḥ |
anyāyopārjita dhanāḥ para dāra ratāś ca ye // Hbhv_1.65 //
viduṣāṃ vairiṇaś caiva ajñāḥ paṇḍita māninaḥ | / bhraṣṭa vratāś ca ye kaṣṭa vṛttayaḥ piśunāḥ khalāḥ // Hbhv_1.66 //
bahv āśinaḥ krūra ceṣṭā durātmanaś ca nindita |
ity evam ādayo 'py anye pāpiṣṭhāḥ puruṣādhamāḥ // Hbhv_1.67 //
akṛtyebhyo 'nivāryāś ca guru śikṣā sahiṣṇavaḥ | / evambhūtāḥ parityājyāḥ śiṣyatve nopakalpitāḥ // Hbhv_1.68 //
yady ete hy upakalperan devatākrośa bhājanāḥ | / bhavantīha dardrās te putra dāra vivarjitāḥ // Hbhv_1.69 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6729802 (0.055):
ye me kule luptapiṇḍāḥ puttradāravivarjitāḥ / / kriyālo pahatā ye ca jātyandhāḥ paṅgavastathā // GarP_1,85.19 //
nārakāś caiva dehānte tiryañcaḥ prabhavanti te // Hbhv_1.70 // / hayaśīrṣa pañcarātre
jaiminiḥ sugataś caiva nāstiko nagna eva ca | / kapilaś cākṣapādaś ca ṣaḍ ete hetu vādinaḥ // Hbhv_1.71 //
etan matānusāreṇa vartante ye narādhamāḥ |
te hetuvādinaḥ proktās tebhyas tantraṃ na dāpayet // Hbhv_1.72 //
tayoḥ parīkṣā cānyo 'nyam ekābdaṃ saha vāsataḥ |
vyavahāra svabhāvānubhavenaivābhijāyate // Hbhv_1.73 // / atha parīkṣaṇam
mantra muktāvalyāṃ / tayor vatsara vāsena jñātānyonya svabhāvayoḥ |
gurutā śiṣyatā ceti nānyathaiveti niścayaḥ // Hbhv_1.74 //
śrutiś ca / nāsaṃvatsara vāsine deyāt // Hbhv_1.75 //
sāra saṅgrahe'pi / sad guruḥ svāśritaṃ śiṣyaṃ varṣm ekaṃ parīkṣayet // Hbhv_1.76 //
rājñi cāmātyajā doṣāḥ patnī pāpaṃ sva bhartari |
tathā śiṣyārjitaṃ pāpaṃ guruḥ prāpnoti niścitam // Hbhv_1.77 //
krama dīpikāyāṃ tu [4.3] / santoṣayed akuṭilādretarāntarātmā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270705 (1.192):
guru sevā prakāram āha / santoṣayed akuṭilādretarāntarātmā
taṃ svair dhanaiś ca vapuṣāpy anukūlavāṇyā | / abda trayaṅkamalanābhadhiyā'tidhīras
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270716 (0.0):
santoṣayed akuṭilādretarāntarātmā / taṃ svair dhanaiś ca vapuṣāpy anukūlavāṇyā |
tuṣṭe vivakṣatu gurāv atha mantra dīkṣām // Hbhv_1.78 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270720 (0.0):
abda trayaṅkamalanābhadhiyā'tidhīras / tuṣṭe vivakṣatu gurāv atha mantra dīkṣām // Krd_4.3 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270754 (0.029):
antaḥkaraṇaṃ yasya sa tathā athānantaraṃ tuṣṭe gurau mantra dīkṣāṃ / vivakṣatu vaktum icchatu śiṣya eva yat tv anyatroktam
atha viśeṣataḥ śrī guru sevā vidhiḥ
kaurme śrī vyāsa gītāyām / udakumbhaṃ kuśān puṣpaṃ samidho 'syāharet sadā |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430005 (0.0):
na caivāsyottaraṃ brūyāt sthito nāsīta sannidhau // KūrmP_2,14.7 // / udakumbhaṃ kuśān puṣpaṃ samidho 'syāharet sadā /
mārjanaṃ lepanaṃ nityam aṅgānāṃ vāsasāṃ caret // Hbhv_1.79 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430008 (0.0):
udakumbhaṃ kuśān puṣpaṃ samidho 'syāharet sadā / / mārjanaṃ lepanaṃ nityamaṅgānāṃ vai samācaret // KūrmP_2,14.8 //
nāsya nirmālya śayanaṃ pādukopāsanahāv api |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430013 (0.057):
mārjanaṃ lepanaṃ nityamaṅgānāṃ vai samācaret // KūrmP_2,14.8 // / nāsya nirmālyaśayanaṃ pādukopānahāvapi /
ākrāmed āsanaṃ chyāyām āsandīṃ vā kadācana // Hbhv_1.80 //
sādhayed danta kāṣṭhādīn kṛtyaṃ cāsmai nivedayeet // Hbhv_1.81 //
anāpṛcchya na gantavyaṃ bhavet priya hite rasaḥ |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430031 (0.0):
anāpṛcchya na gantavyaṃ bhavet priyahite rataḥ // KūrmP_2,14.10 //
na pādau sārayed asya sannidhāne kadācana // Hbhv_1.82 //
jṛmbhā hāsyādikaṃ caiva kaṇṭha prāvaraṇaṃ tathā | / varjayet sannidhau nityam athāsphoṭanam eva ca // Hbhv_1.83 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430046 (0.021):
jṛmbhitaṃ hasitaṃ caiva kaṇṭhaprāvaraṇaṃ tathā / / varjayet sannidhau nityamavasphocanameva ca // KūrmP_2,14.11 //
śreyas tu guruvad vṛttir nityam eva samācaret |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430252 (0.036):
śreyaḥsu guruvad vṛttiṃ nityameva samācaret / / guruputreṣu dāreṣu guroścaiva svabandhuṣu // KūrmP_2,14.27 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575996 (0.036):
śreyaḥsu guruvad vṛttiṃ nityam eva samācaret / / guruputreṣu cāryeṣu guroś caiva svabandhuṣu // Mn_2.207 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486595 (0.064):
Manu2.207a/ śreyaḥsu guruvad vṛttiṃ nityam eva samācaret) | / Manu2.207c/ guruputreṣu ca āryeṣu guroś ca eva svabandhuṣu || [M.guruputre
guru putreṣu dāreṣu guroś caiva sva bandhuṣu // Hbhv_1.84 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430257 (0.0):
śreyaḥsu guruvad vṛttiṃ nityameva samācaret / / guruputreṣu dāreṣu guroścaiva svabandhuṣu // KūrmP_2,14.27 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486602 (0.027):
Manu2.207a/ śreyaḥsu guruvad vṛttiṃ nityam eva samācaret) | / Manu2.207c/ guruputreṣu ca āryeṣu guroś ca eva svabandhuṣu || [M.guruputre
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576000 (0.027):
śreyaḥsu guruvad vṛttiṃ nityam eva samācaret / / guruputreṣu cāryeṣu guroś caiva svabandhuṣu // Mn_2.207 //
utsādanaṃ vai gātrāṇāṃ snāpanocchiṣṭa bhojane |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430280 (0.0):
adhyāpayan gurusuto guruvanmānamarhati // KūrmP_2,14.28 // / utsādanaṃ vai gātrāṇāṃ snāpanocchiṣṭabhojane /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576021 (0.0):
adhyāpayan gurusuto guruvan mānam arhati // Mn_2.208 // / utsādanaṃ ca gātrāṇāṃ snāpanocchiṣṭabhojane /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486627 (0.019):
Manu2.209a/ utsādanaṃ ca gātrāṇāṃ snāpana.ucchiṣṭabhojane |
na kuryād guru putrasya pādayoḥ śaucam eva ca // Hbhv_1.85 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430286 (0.0):
utsādanaṃ vai gātrāṇāṃ snāpanocchiṣṭabhojane / / na kuryād guruputrasya pādayoḥ śaucameva ca // KūrmP_2,14.29 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576025 (0.0):
utsādanaṃ ca gātrāṇāṃ snāpanocchiṣṭabhojane / / na kuryād guruputrasya pādayoś cāvanejanam // Mn_2.209 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486628 (0.057):
Manu2.209a/ utsādanaṃ ca gātrāṇāṃ snāpana.ucchiṣṭabhojane | / Manu2.209c/ na kuryād) guruputrasya pādayoś ca avanejanam ||
guruvat paripūjyāś ca sa varṇā guru yoṣitaḥ |
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486644 (0.007):
Manu2.210a/ guruvat pratipūjyāḥ syuḥ) sa.varṇā guruyoṣitaḥ |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430294 (0.026):
na kuryād guruputrasya pādayoḥ śaucameva ca // KūrmP_2,14.29 // / guruvat paripūjyāstu savarṇā guruyoṣitaḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576034 (0.035):
guruvat pratipūjyāḥ syuḥ savarṇā guruyoṣitaḥ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2523663 (0.062):
guruvac ca snuṣāvac ca Mn_9.62c / guruvat pratipūjyāḥ syuḥ Mn_2.210a / guruvad vṛttim ācaret Mn_2.205b
asavarṇās tu sampūjyāḥ pratyutthānābhivādanaiḥ // Hbhv_1.86 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576039 (0.0):
guruvat pratipūjyāḥ syuḥ savarṇā guruyoṣitaḥ / / asavarṇās tu sampūjyāḥ pratyutthānābhivādanaiḥ // Mn_2.210 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430300 (0.011):
guruvat paripūjyāstu savarṇā guruyoṣitaḥ / / asavarṇāstu saṃpūjyāḥ pratyutthānābhivādanaiḥ // KūrmP_2,14.30 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486649 (0.044):
Manu2.210a/ guruvat pratipūjyāḥ syuḥ) sa.varṇā guruyoṣitaḥ | / Manu2.210c/ a.savarṇās tu sampūjyāḥ) pratyutthāna.abhivādanaiḥ ||
abhyañjanaṃ snāpanaṃ ca gātrotsādanam eva ca | / guru patnyā ca kāryāṇi keśānāṃ ca prasādhanam // Hbhv_1.87 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430307 (0.010):
asavarṇāstu saṃpūjyāḥ pratyutthānābhivādanaiḥ // KūrmP_2,14.30 // / abhyañjanaṃ snāpanaṃ ca gātrotsādanameva ca /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576049 (0.010):
asavarṇās tu sampūjyāḥ pratyutthānābhivādanaiḥ // Mn_2.210 // / abhyañjanaṃ snāpanaṃ ca gātrotsādanam eva ca /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486658 (0.044):
Manu2.210c/ a.savarṇās tu sampūjyāḥ) pratyutthāna.abhivādanaiḥ || / Manu2.211a/ abhyañjanaṃ snāpanaṃ ca gātra.utsādanam eva ca |
devy āgame śrī śivoktau / guru śayyāsanaṃ yānaṃ pāduke pāda pīṭhakam |
snānodakaṃ tathā chāyāṃ laṅghayen na kadācana // Hbhv_1.88 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053625 (0.034):
vastraṃ chāyāṃ tathā śiṣyo laṅghayen na kadācana // Hbhv_1.91 //
guror agre pṛthak pūjām advaitaṃ ca parityajet |
dīkṣāṃ vyākhyāṃ prabhutvaṃ ca guror agre vivarjayet // Hbhv_1.89 //
śrī nāradoktau / yatra yatra guruṃ paśyet tatra tatra kṛtāñjali |
praṇamet daṇḍavad bhūmau chinna mūla iva drumaḥ // Hbhv_1.90 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18828401 (0.054):
nipapāta tadā bhūmau chinnamūla iva drumaḥ // RKV_42.16 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18824133 (0.055):
āsanātpatito bhūmau chinnamūla iva drumaḥ // RKV_33.22 //
guror vākyāsanaṃ yānaṃ pādukopānahau tathā |
vastraṃ chāyāṃ tathā śiṣyo laṅghayen na kadācana // Hbhv_1.91 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053584 (0.034):
snānodakaṃ tathā chāyāṃ laṅghayen na kadācana // Hbhv_1.88 //
śrī manu smṛtau (not found) / nodāhared guror nāma parokṣam api kevalam |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13429962 (0.059):
nodāharedasya nāma parokṣamapi kevalam / / na caivāsyānukurvota gatibhāṣaṇaceṣṭitam // KūrmP_2,14.5 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575899 (0.059):
guros tu cakṣurviṣaye na yatheṣṭāsano bhavet // Mn_2.198 // / nodāhared asya nāma parokṣam api kevalam /
na caivāsyānukurvīta gati bhāṣaṇa ceṣṭitam // Hbhv_1.92 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575903 (0.0):
nodāhared asya nāma parokṣam api kevalam / / na caivāsyānukurvīta gatibhāṣitaceṣṭitam // Mn_2.199 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486482 (0.041):
Manu2.199a/ na udāhared) asya nāma parokṣam api kevalam | / Manu2.199c/ na ca eva asya.anukurvīta) gati.bhāṣita.ceṣṭitam ||
guror gurau sannihite guruvad dhṛtim ācaret |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430226 (0.035):
utpathapratipannasya manustyāgaṃ samabravīt // KūrmP_2,14.24 // / gurorgurau sannihite guruvad bhaktimācaret /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486567 (0.044):
Manu2.205a/ guror gurau sannihite) guruvad vṛttim ācaret) |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575972 (0.044):
āsīta guruṇā sārdhaṃ śilāphalakanauṣu ca // Mn_2.204 // / guror gurau sannihite guruvad vṛttim ācaret /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23549809 (0.047):
Va.13.54 guros^gurau sannihite guruvat.vṛttis^iṣyate(iṣ-) (c)/
na cāvisṛṣṭo guruṇā svān gurūn abhivādayet // Hbhv_1.93 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486577 (0.022):
Manu2.205c/ na ca a.nisṛṣṭo guruṇā svān gurūn abhivādayet) ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575978 (0.054):
guror gurau sannihite guruvad vṛttim ācaret / / na cānisṛṣṭo guruṇā svān gurūn abhivādayet // Mn_2.205 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430232 (0.062):
gurorgurau sannihite guruvad bhaktimācaret / / na cātisṛṣṭo guruṇā svān gurūnabivādayet // KūrmP_2,14.25 //
śrī nārada pañcarātre / yathā tathā yatra tatra na gṛhṇīyāc ca kevalam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21067821 (0.052):
kṛṣṇa pādābjato gaṅgāṃ patantīṃ mūrdhni cintayet // Hbhv_4.107 // / tathā coktaṃ śrī nārada pañcarātre
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21077194 (0.059):
stotrair vā arhaṇābhir vā kim u dhyānena kathyate // Hbhv_5.243 // / nārada pañcarātre śrī bhagavan nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21064769 (0.061):
tatra dvādaśadhā toye nimajjya snānam ācaret // Hbhv_3.272 // / tatra viśeṣaḥ / śrī nārada pañcarātre
abhaktyā na guror nāma gṛhṇīyāc ca yatātmavān // Hbhv_1.94 //
praṇavaḥ śrīs tato nāma viṣṇu śabdād anantaram |
pāda śabda sametaṃ ca nata mūrdhāñjalī yutaḥ // Hbhv_1.95 //
na tam ājñāpayen mohāt tasyājñāṃ na ca laṅghayet |
nānivedya guroḥ kiñcid bhoktavyaṃ vā guros tathā // Hbhv_1.96 //
anyatra ca / āyāntam agrato gacched gacchantaṃ tam anuvrajet |
āsane śayane vāpi na tiṣṭhed agrato guroḥ // Hbhv_1.97 //
yat kiñcid anna pānādi priyaṃ dravyaṃ manoramam |
samarpya gurave paścāt svayaṃ bhuñjīta pratyaham // Hbhv_1.98 //
śrī viṣṇu smṛtau / na guror apriyaṃ kuryāt tāḍitaḥ pīḍito 'pi vā |
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202189 (0.049):
na guror apriyaṃ kuryāt $ pīḍitas tārito 'pi vā &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707609 (0.049):
na guror apriyaṃ kuryāt pīḍitas tārito 'pi vā /
nāvamanyeta tad vākyaṃ nāpriyaṃ hi samācaret // Hbhv_1.99 //
ācāryasya priyaṃ kuryāt prāṇair api dhanair api | / karmaṇā manasā vācā sa yāti paramāṃ gatim // Hbhv_1.100 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15443972 (0.0):
05,044.008d*0285_02 brahmacaryavratasyāsya prathamaḥ pāda ucyate / 05,044.009a ācāryasya priyaṃ kuryāt prāṇair api dhanair api
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176494 (0.031):
BhP_06.17.041/2 itihāsaṃ hariṃ smṛtvā sa yāti paramāṃ gatim / BhP_06.18.001/0 śrīśuka uvāca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21069333 (0.040):
ūrdhva pūṇḍraṃ mahā bhāga sa yāti paramāṃ gatim // Hbhv_4.204 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351815 (0.043):
daive karmaṇi pitrye vā $ sa yāti paramāṃ gatim // LiP_1,88.93 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge 'ṇimādyaṣṭasiddhitriguṇasaṃsāraprāgnau
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15364128 (0.043):
japennāmnāṃ sahasraṃ ca $ sa yāti paramāṃ gatim // LiP_1,98.195 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge sahasranāmabhiḥ pūjanād viṣṇucakralābho
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367800 (0.043):
kīrtitaṃ śrāvayedvidvān % sa yāti paramāṃ gatim // LiP_1,104.29 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge devastutirnāma caturadhikaśatatamo
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245580 (0.043):
daive karmaṇi pitrye vā sa yāti paramāṃ gatim // LiP_1,88.93 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge 'ṇimādyaṣṭasiddhitriguṇasaṃsāraprāgnau
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257888 (0.043):
japennāmnāṃ sahasraṃ ca sa yāti paramāṃ gatim // LiP_1,98.195 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge sahasranāmabhiḥ pūjanād viṣṇucakralābho
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261561 (0.043):
kīrtitaṃ śrāvayedvidvān sa yāti paramāṃ gatim // LiP_1,104.29 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge devastutirnāma caturadhikaśatatamo
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072751 (0.044):
japedīśaṃ namaskṛtya sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_1,33.36 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge trayastriśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13435247 (0.044):
bhuñjīta svajanaiḥ sārdhaṃ sayāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,18.121 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452025 (0.044):
śrāvayed vā dvijān śāntān sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,37.164 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptatriṃśo
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550760 (0.047):
BhP_12.13.013/3 dadāti yo bhāgavataṃ sa yāti paramāṃ gatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846553 (0.052):
dadāti yo bhāgavataṃ sa yāti paramāṃ gatim // BhP_12.13.013 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14369934 (0.059):
yaḥ prayāti tyajandehaṃ sa yāti paramāṃ gatim // GarP_2,49.108 // / na yatra dāmbhikā yānti jñānavairāgyavarjitāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118387 (0.060):
sarva pāpa viśuddhātmā sa gacchet paramāṃ gatim // Hbhv_11.499 // / viṣṇu dharmottare śrī kṛṣṇa sahasra nāma stotre
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15993187 (0.063):
brāhmaṇāyā yane dadyātsa yāti paramāṃ gatim // NarP_1,106.24 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne caturthapāde
śrī nārada pañcarātre / yo vakti nyāya rahitam anyāyena śṛṇoti yaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13927612 (0.0):
evam ādikābhiprāyeṇaiva / yo vakti nyāya rahitam anyāyena śṛṇoti yaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21067821 (0.042):
kṛṣṇa pādābjato gaṅgāṃ patantīṃ mūrdhni cintayet // Hbhv_4.107 // / tathā coktaṃ śrī nārada pañcarātre / svasthitaṃ puṇḍarīkākṣaṃ mantra mūrtiṃ prabhuṃ smaret |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21052992 (0.053):
sarva saṃśaya saṃchettā nālaso gurur āhṛtaḥ // Hbhv_1.46 // / śrī nārada pañcarātre śrī bhagavan nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21077194 (0.059):
stotrair vā arhaṇābhir vā kim u dhyānena kathyate // Hbhv_5.243 // / nārada pañcarātre śrī bhagavan nārada saṃvāde
tāv ubhau narakaṃ ghoraṃ vrajataḥ kālam akṣayam // Hbhv_1.101 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13927616 (0.0):
yo vakti nyāya rahitam anyāyena śṛṇoti yaḥ | / tāv ubhau narakaṃ ghoraṃ vrajataḥ kālam akṣayam || iti nārada pañcarātre |
vaiṣṇava tantre / trāyasva bho jagannātha guro saṃsāra vahninā |
dagdhaṃ māṃ kāla daṣṭaṃ ca tvām ahaṃ śaraṇaṃ gataḥ // Hbhv_1.102 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375906 (0.034):
BhP_10.27.013/3 īśvaraṃ gurum ātmānaṃ tvām ahaṃ śaraṇaṃ gataḥ / BhP_10.27.014/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390446 (0.063):
BhP_10.49.013/3 yogeśvarāya yogāya tvām ahaṃ śaraṇaṃ gatā / BhP_10.49.014/0 śrī śuka uvāca
tatra śrī vāsudevasya sarva deva śiromaṇeḥ |
pādāmbujaika bhāg eva dīkṣā grāhyā manīṣibhiḥ // Hbhv_1.103 //
prathama skandhe [BhP 1.2.23] / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162845 (0.0):
BhP_01.02.023/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627671 (0.0):
vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm // BhP_01.02.022 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ paramapuruṣa eka ihāsya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895430 (0.0):
sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair / yuktaḥ parama puruṣa eka ihāsya dhatte |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856520 (0.0):
viṣṇur brahmā ca rudraś ca sthiti-sargādi-karmaṇe // Lbh_1,2.16 // / yathā prathame (1.2.23) - / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547890 (0.021):
sattvaṃ rajastamaścaiva % prakṛtestu guṇāstrayaḥ // SvaT_11.64 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805090 (0.021):
sattvaṃ rajastamaścaiva prakṛtestu guṇāstrayaḥ // SvaT_11.64 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641415 (0.024):
sṛjyaṃ sṛjāmi sṛṣṭo 'ham īkṣayaivābhicoditaḥ // BhP_02.05.017 // / sattvaṃ rajastama iti nirguṇasya guṇāstrayaḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940312 (0.027):
BhP_02.05.018/1 sattvaṃ rajastama iti nirguṇasya guṇāstrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812682 (0.028):
yathā dravya vikāreṣu dravya mātraṃ nirūpitam // BhP_10.85.012 // / sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416924 (0.029):
BhP_10.85.013/1 sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712601 (0.029):
samaḥ syāt sukhaduḥkhābhyāṃ mṛtyujīvitayostathā // BhP_06.12.014 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717774 (0.029):
svamāyāguṇamāviśya bādhyabādhakatāṃ gataḥ // BhP_07.01.006 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172707 (0.029):
BhP_06.12.015/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8383568 (0.029):
BhP_07.01.007/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17864030 (0.031):
BhG 14.5 / sattvaṃ rajas tama iti guṇāḥ prakṛti saṃbhavāḥ |
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16032643 (0.031):
BhG 14.5 / sattvaṃ rajas tama iti guṇāḥ prakṛti-saṃbhavāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383624 (0.035):
BhP_10.40.011/1 sattvaṃ rajas tama iti bhavataḥ prakṛter guṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2781803 (0.035):
sattvaṃ rajas tama iti bhavataḥ prakṛter guṇāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185453 (0.039):
dvayenāha - / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433176 (0.040):
taṃ bhajan nirguṇo bhavet || iti [BhP 10.88.5] / ekādaśe ca sattvaṃ rajas tama iti guṇā jīvasya naiva me iti [BhP 11.25.12]
yuktaḥ parama puruṣa eka ihāsya dhatte |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162851 (0.0):
BhP_01.02.023/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ / paramapuruṣa eka ihāsya dhatte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627677 (0.0):
sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ paramapuruṣa eka ihāsya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895436 (0.0):
sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair / yuktaḥ parama puruṣa eka ihāsya dhatte |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856526 (0.0):
sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair / yuktaḥ parama-puruṣa eka ihāsya dhatte |
sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185468 (0.0):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895442 (0.0):
yuktaḥ parama puruṣa eka ihāsya dhatte | / sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856532 (0.0):
yuktaḥ parama-puruṣa eka ihāsya dhatte | / sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162851 (0.054):
paramapuruṣa eka ihāsya dhatte / BhP_01.02.023/3 sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627676 (0.063):
sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ paramapuruṣa eka ihāsya / dhatte / / sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu
śreyāṃsi tatra khalu sattva tanor nṝṇāṃ syuḥ // Hbhv_1.104 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162860 (0.0):
BhP_01.02.023/3 sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu / sattvatanornṛṇāṃ syuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627685 (0.0):
sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu / sattvatanornṛṇāṃ syuḥ // BhP_01.02.023 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185473 (0.0):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895446 (0.0):
sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856537 (0.0):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ ||
kiṃ ca [BhP 1.18.21] / athāpi yat pāda nakhāvasṛṣṭaṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173839 (0.0):
BhP_01.18.021/1 athāpi yatpādanakhāvasṛṣṭaṃ jagadviriñcopahṛtārhaṇāmbhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637957 (0.0):
BhP_01.18.020 // / athāpi yatpādanakhāvasṛṣṭaṃ jagadviriñcopahṛtārhaṇāmbhaḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857144 (0.0):
śrī-viṣṇoḥ svāṃśa-vargebhyo nyūnatābhiprakāśitā // Lbh_1,2.56 // / athāpi yat-pāda-nakhāvasṛṣṭaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187072 (0.041):
athāpi yat-pada-nakhāvasṛṣṭaṃ / jagad-viriñcopahṛtārhaṇāmbhaḥ |
jagad viriñcopahṛtārhaṇāmbhaḥ | / seśaṃ punāty anyatamo mukundāt
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173849 (0.0):
BhP_01.18.021/1 athāpi yatpādanakhāvasṛṣṭaṃ jagadviriñcopahṛtārhaṇāmbhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637966 (0.0):
athāpi yatpādanakhāvasṛṣṭaṃ jagadviriñcopahṛtārhaṇāmbhaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187082 (0.0):
athāpi yat-pada-nakhāvasṛṣṭaṃ / jagad-viriñcopahṛtārhaṇāmbhaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857153 (0.0):
athāpi yat-pāda-nakhāvasṛṣṭaṃ / jagad viriñcopahṛtārhaṇāmbhaḥ
ko nāma loke bhagavat padārthaḥ // Hbhv_1.105 // / śrī daśama skandhe [BhP 10.89.15]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173852 (0.0):
BhP_01.18.021/3 seśaṃ punātyanyatamo mukundāt ko nāma loke / bhagavatpadārthaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637969 (0.0):
seśaṃ punātyanyatamo mukundāt ko nāma loke bhagavatpadārthaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187085 (0.0):
seśaṃ punāty anyatamo mukundāt / ko nāma loke bhagavat padārthaḥ || [BhP 1.18.21]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857157 (0.0):
seśaṃ punāty anyatamo mukundāt / ko nāma loke bhagavat-padārthaḥ // Lbh_1,2.57 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21071648 (0.045):
na martya buddhyāsūyeta sarva deva mayo guruḥ // Hbhv_4.347 // / daśama skandhe [BhP 10.80.34] ca / nāham ijyā prajātibhyāṃ tapasopaśamena ca |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108969 (0.052):
suśloka mauleś caritāmṛtāni // Hbhv_10.453 // / daśama skandhe ca śrī parīkṣitā [BhP 10.52.20]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106127 (0.063):
tāvad bhavat prasaṅgānāṃ saṅgaḥ syān no bhave bhave // Hbhv_10.292 // / śrī prahlādenāpi saptama skandhe [BhP 7.9.24]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109754 (0.063):
satyam etan mayā kṛṣṇa tavāgre parikīrtanam // Hbhv_10.494 // / saptama skandhe śrī prahlādena [BhP 7.7.30 32]
tan niśamyātha munayo vismitā mukta saṃśayāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420750 (0.0):
BhP_10.89.014/1 tan niśamyātha munayo vismitā mukta saṃśayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2816220 (0.0):
svānubhūtam aśeṣeṇa rājan bhṛgur avarṇayat // BhP_10.89.013 // / tan niśamyātha munayo vismitā mukta saṃśayāḥ /
bhūyāṃsaṃ śraddadhur viṣṇuṃ yataḥ śāntir yato 'bhayam // Hbhv_1.106 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2816223 (0.0):
tan niśamyātha munayo vismitā mukta saṃśayāḥ / / bhūyāṃsaṃ śraddadhur viṣṇuṃ yataḥ śāntir yato 'bhayam // BhP_10.89.014 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420754 (0.023):
BhP_10.89.014/1 tan niśamyātha munayo vismitā mukta saṃśayāḥ / BhP_10.89.014/3 bhūyāṃsaṃ śraddadhur viṣṇuṃ yataḥ śāntir yato 'bhayam
pādme vaiśākha māhātmye yama brāhmaṇa saṃvāde [PadmaP 5.97.27]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062456 (0.0):
so 'pi sad gatim āpnoti kiṃ punas tat parāyaṇaḥ // Hbhv_3.123 // / pādme vaiśākha māhātmye yama brāhmaṇa saṃvāde [PadmaP 1.96.78]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092427 (0.0):
śavoparaṃ vijānīyāt kadācid api nālapet // Hbhv_8.387 // / kiṃ ca, pādme vaiśākha māhātmye yama brāhmaṇa saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106845 (0.0):
vaiṣṇavānāṃ mahīpāla sānvayo yāti saṅkṣayam // Hbhv_10.334 // / pādme vaiśākha māhātmye yama brāhmaṇa saṃvāde [PadmaP 5.96.69}
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117964 (0.0):
kvāstīha janma japatāṃ kva kṛtānta bhītiḥ // Hbhv_11.474 // / pādme vaiśākha māhātmye [5.96.83] yama brāhmaṇa saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118560 (0.0):
yan muhūrtaṃ kṣaṇaṃ vāpi vāsudevo na cintyate // Hbhv_11.508 // / pādme vaiśākha māhātmye yama brāhmaṇa saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119686 (0.0):
īpsitāṃ bhagavad bhaktyā labhate paramāṃ gatim // Hbhv_11.570 // / pādme vaiśākha māhātmye yama brāhmaṇa saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21079909 (0.050):
cakrāṅkitā yasya vasanti gehe // Hbhv_5.424 // / pādme kārttika māhātmye śrī yama dhūmrakeśa saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120744 (0.050):
sevejyāvanatir dāsyaṃ sakhyam ātma samarpaṇam // Hbhv_11.622 // / pādme kārttika māhātmye śrī yama dhūmra ketu saṃvāde
vyāmohāya carācarasya jagatas te te purāṇāgamās / tāṃ tām eva hi devatāṃ paramikāṃ jalpantu kalpāvadhi |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857087 (0.0):
ataeva tatraiva (PadmaP 4.93.26) -- / vyāmohāya carācarasya jagatas te te purāṇāgamās
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136936 (0.0):
yathā pādme vaiśākha māhātmye / vyāmohāya carācarasya jagatas te te purāṇāgamās
siddhānte punar eka eva bhagavān viṣṇuḥ samastāgama
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006888 (0.0):
gītopaniṣatsu | siddhānte punar eka eva bhagavān viṣṇuḥ samastāgama
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857094 (0.0):
tāṃ tām eva hi devatāṃ paramikāṃ jalpantu kalpāvadhi | / siddhānte punar eka eva bhagavān viṣṇuḥ samastāgama-
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136943 (0.0):
tāṃ tām eva hi devatāṃ paramikāṃ jalpantu kalpāvadhi | / siddhānte punar eka eva bhagavān viṣṇuḥ samastāgama
vyāpāreṣu vivecana vyatikaraṃ nīteṣu niścīyate // Hbhv_1.107 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006892 (0.0):
gītopaniṣatsu | siddhānte punar eka eva bhagavān viṣṇuḥ samastāgama / vyāpāreṣu vivecana vyatikaraṃ nīteṣu niścīyata iti pādme | sarva
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857097 (0.0):
siddhānte punar eka eva bhagavān viṣṇuḥ samastāgama- / vyāpāreṣu vivecana-vyatikaraṃ nīteṣu niścīyate // Lbh_1,2.53 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136946 (0.0):
siddhānte punar eka eva bhagavān viṣṇuḥ samastāgama / vyāpāreṣu vivecana vyatikaraṃ nīteṣu niścīyate || RBhrs_2,4.142 ||
nārasiṃhe / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyam utkṣipya bhujam ucyate |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23941217 (0.0):
he putra śiṣyāḥ śṛṇuta % na mantro 'ṣṭākṣarāt paraḥ // NsP_17.31 // / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyam $ utkṣipya bhujam ucyate &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17006205 (0.0):
he putra śiṣyāḥ śṛṇuta na mantro 'ṣṭākṣarāt paraḥ // NsP_17.31 // / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyam utkṣipya bhujam ucyate /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18808877 (0.0):
RKV_10.59 // / satyaṃ satyaṃ punaḥ satyamutkṣipya bhujam ucyate /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568856 (0.046):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyamuddhṛtya bhujamucyate |"
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15858483 (0.046):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyamuddhṛtya bhujamutyate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859112 (0.046):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyamuddhṛtya bhujamucyate /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955292 (0.064):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyamuddhatya bhujamutyate /
vedāc chāstraṃ paraṃ nāsti na devaḥ keśavāt paraḥ // Hbhv_1.108 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20721612 (0.0):
13,109.062a nāsti vedāt paraṃ śāstraṃ nāsti mātṛsamo guruḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955304 (0.0):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyamuddhatya bhujamutyate / / vedācchāstraṃ paraṃ nāsti na devaḥ keśavātparaḥ // GarP_3,10.55 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23941224 (0.0):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyam $ utkṣipya bhujam ucyate & / vedāc chāstraṃ paraṃ nāsti % na devaḥ keśavāt paraḥ // NsP_17.32 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17006212 (0.0):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyam utkṣipya bhujam ucyate / / vedāc chāstraṃ paraṃ nāsti na devaḥ keśavāt paraḥ // NsP_17.32 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1101465 (0.024):
divyāni divi modate__Vdha_056.032 / nāsti vedāt paraṃ śāstraṃ__Vdha_056.033
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13524074 (0.024):
nāsti viṣṇusamaṃ dhyeyaṃ__Vdha_079.128 / nāsti vedāt paraṃ śāstraṃ__Vdha_056.033
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27429028 (0.034):
vedāṅgāya mahībhṛte NsP_8.35d / vedāc chāstraṃ paraṃ nāsti NsP_17.32c
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568860 (0.060):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyamuddhṛtya bhujamucyate | / vedaśāstrāt paraṃ nāsti na daivaṃ keśavāt param" | 2.67 |"
yataḥ pādme / arir mitraṃ viṣṃ pathyam adharmo dharmatāṃ vrajet |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105483 (0.044):
arir mitraṃ viṣaṃ pathyam adharmo dharmatāṃ vrajet | / prasanne puṇḍarīkākṣe viparīte viparyayaḥ // Hbhv_10.262 //
suprasanne hṛṣīkeśe viparīte viparyayaḥ // Hbhv_1.109 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105489 (0.024):
arir mitraṃ viṣaṃ pathyam adharmo dharmatāṃ vrajet | / prasanne puṇḍarīkākṣe viparīte viparyayaḥ // Hbhv_10.262 //
tatraiva śrī bhagavad vākyam / man nimittaṃ kṛtaṃ pāpam api dharmāya kalpate |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105490 (0.0):
prasanne puṇḍarīkākṣe viparīte viparyayaḥ // Hbhv_10.262 // / kiṃ ca śrī bhagavad vākyaṃ [*BhaktiS 168 attributed to PadmaP.]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105504 (0.0):
kiṃ ca śrī bhagavad vākyaṃ [*BhaktiS 168 attributed to PadmaP.] / man nimittaṃ kṛtaṃ pāpam api dharmāya kalpate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911663 (0.035):
man nimittaṃ kṛtaṃ pāpam api kṣemāya kalpate |
mām anādṛtya dharmo 'pi pāpaṃ syān mat prabhāvataḥ // Hbhv_1.110 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105508 (0.0):
man nimittaṃ kṛtaṃ pāpam api dharmāya kalpate | / mām anādṛtya dharmo 'pi pāpaṃ syān mat prabhāvataḥ // Hbhv_10.263 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911667 (0.0):
man nimittaṃ kṛtaṃ pāpam api kṣemāya kalpate | / mām anādṛtya dharmo'pi pāpaṃ syān mat prabhāvataḥ ||
ataevoktaṃ skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056465 (0.0):
gṛhṇīyād vaiṣṇavaṃ mantraṃ dīkṣāpūrvaṃ vidhānataḥ // Hbhv_2.10 // / skānde tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21080361 (0.0):
dvijaiḥ strībhiś ca śūdraiś ca pūjyo bhagavataḥ paraiḥ // Hbhv_5.450 // / tathā skānde śrī brahma nārada saṃvāde cāturmāsya vrate
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21081081 (0.0):
ubhayoḥ saṅgamo yatra muktis tatra na saṃśayaḥ // Hbhv_5.457 // / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21083768 (0.0):
atha ghaṇṭā māhātmyam / uktaṃ ca skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903667 (0.0):
prakṛtayaḥ [BhP 1.2.27] ity ādi | / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904550 (0.014):
vastutas tu sarvāpekṣayā śrī vaiṣṇavā eva śreṣṭhāḥ | tad uktaṃ skānde / brahma nārada saṃvāde tathaivānyatra prahlāda saṃhitāyām ekādaśī
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21070362 (0.021):
pāpa kṣayaṃ janma śatārjitasya // Hbhv_4.265 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084175 (0.021):
gītaṃ caiva punāty atra ṛcoktaṃ vadanena hi // Hbhv_6.181 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092055 (0.021):
reṇu saṅkhyaṃ vaset svarge manvantara śataṃ naraḥ // Hbhv_8.366 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102598 (0.021):
rakṣaṇāya caran lokān bhakta rūpeṇa nārada // Hbhv_10.95 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21083387 (0.028):
atha śaṅkha māhātmyam / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107372 (0.028):
atha vaiṣṇava śāstra māhātmyam | / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084334 (0.034):
viyogam āpnoti naraḥ sarvānarthair na saṃśayaḥ // Hbhv_6.191 // / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085861 (0.034):
mṛga darpaṃ viśeṣeṇa abhīṣṭaṃ cakra pāṇinaḥ // Hbhv_6.296 // / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092579 (0.034):
daśāśvamedhasya phalaṃ prāpnuyān nātra saṃśayaḥ // Hbhv_8.396 // / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21088326 (0.051):
atha naivedya patrāṇi / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897227 (0.053):
śrī brahma nārada saṃvāde'pi / samyak kāruṇikasyedaṃ vatsa te vicikitsitam |
vāsudevaṃ parityajya yo 'nyaṃ devam upāsate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903673 (0.0):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde / vāsudevaṃ parityajya yo'nyaṃ devam upāsate |
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550630 (0.0):
so 'pi sadgatim āpnoti gatiṃ sukṛtino yathā. // MKm_107 // / vāsudevaṃ parityajya yo 'nyaṃ devam upāsate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903683 (0.023):
tathaivānyatra ca / vāsudevaṃ parityajya yo'nyaṃ devam upāsate |
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550704 (0.025):
tathā hariṃ parityajya yo 'nyaṃ devam upāsate. // MKm_113 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550714 (0.025):
tathā hariṃ parityajya yo 'nyaṃ devam upāsate. // MKm_114 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550682 (0.030):
gāṃ ca tyaktvā vimūḍhātmā gardabhīṃ vandate yathā / tathā hariṃ parityajya cānyaṃ devam upāsate. // MKm_111 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550651 (0.050):
tyaktvāmṛtaṃ yathā kaścid anyapānaṃ piben naraḥ / tathā hariṃ parityajya cānyaṃ devam upāsate. // MKm_109 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550663 (0.054):
svadharmaṃ tu parityajya paradharmaṃ yathā caret / tathā hariṃ parityajya cānyaṃ devam upāsate. // MKm_110 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053990 (0.064):
yas tu viṣṇuṃ parityajya mohād anyam upāsate | / sa hema rāśim utsṛjya pāṃśu rāśiṃ jighṛkṣati // Hbhv_1.113 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903699 (0.064):
yas tu viṣṇuṃ parityajya mohād anyam upāsate | / sa hema rāśim utsṛjya pāṃśu rāśiṃ jighṛkṣati || iti |
sva mātaraṃ parityajya śvapacīṃ vandate hi saḥ // Hbhv_1.111 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903683 (0.0):
vāsudevaṃ parityajya yo'nyaṃ devam upāsate |
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550713 (0.039):
tathā hariṃ parityajya yo 'nyaṃ devam upāsate. // MKm_113 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550630 (0.063):
vāsudevaṃ parityajya yo 'nyaṃ devam upāsate
tatraivānyatra / vāsudevaṃ parityajya yo 'nyaṃ devam upāsate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903673 (0.0):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde / vāsudevaṃ parityajya yo'nyaṃ devam upāsate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903685 (0.0):
sva mātaraṃ parityajya śvapacīṃ vandate hi saḥ || / tathaivānyatra ca / vāsudevaṃ parityajya yo'nyaṃ devam upāsate |
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550632 (0.0):
so 'pi sadgatim āpnoti gatiṃ sukṛtino yathā. // MKm_107 // / vāsudevaṃ parityajya yo 'nyaṃ devam upāsate
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550702 (0.025):
tathā hariṃ parityajya yo 'nyaṃ devam upāsate. // MKm_113 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550714 (0.025):
tathā hariṃ parityajya yo 'nyaṃ devam upāsate. // MKm_114 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550682 (0.030):
gāṃ ca tyaktvā vimūḍhātmā gardabhīṃ vandate yathā / tathā hariṃ parityajya cānyaṃ devam upāsate. // MKm_111 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550651 (0.050):
tyaktvāmṛtaṃ yathā kaścid anyapānaṃ piben naraḥ / tathā hariṃ parityajya cānyaṃ devam upāsate. // MKm_109 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550663 (0.054):
svadharmaṃ tu parityajya paradharmaṃ yathā caret / tathā hariṃ parityajya cānyaṃ devam upāsate. // MKm_110 //
tyaktvāmṛtaṃ sa mūḍhātmā bhuṅkte halāhalaṃ viṣam // Hbhv_1.112 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903693 (0.0):
vāsudevaṃ parityajya yo'nyaṃ devam upāsate | / tyaktvāmṛtaṃ sa mūḍhātmā bhuṅkte halāhalaṃ viṣam ||
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550638 (0.0):
vāsudevaṃ parityajya yo 'nyaṃ devam upāsate / tyaktvā 'mṛtaṃ sa mūḍhātmā bhuṅkte hālāhalaṃ viṣam. // MKm_108 //
mahābhārate / yas tu viṣṇuṃ parityajya mohād anyam upāsate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903700 (0.0):
mahābhārate / yas tu viṣṇuṃ parityajya mohād anyam upāsate |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053960 (0.064):
vāsudevaṃ parityajya yo 'nyaṃ devam upāsate | / sva mātaraṃ parityajya śvapacīṃ vandate hi saḥ // Hbhv_1.111 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903671 (0.064):
vāsudevaṃ parityajya yo'nyaṃ devam upāsate | / sva mātaraṃ parityajya śvapacīṃ vandate hi saḥ ||
sa hema rāśim utsṛjya pāṃśu rāśiṃ jighṛkṣati // Hbhv_1.113 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903706 (0.0):
yas tu viṣṇuṃ parityajya mohād anyam upāsate | / sa hema rāśim utsṛjya pāṃśu rāśiṃ jighṛkṣati || iti |
anādṛtya tu yo viṣṇum anya devaṃ samāśrayet |
gaṅgāmbhasaḥ sa tṛṣṇārto mṛga tṛṣṇāṃ pradhāvati // Hbhv_1.114 //
pañcarātre / yo mohād viṣṇum anyena hīna devena durmatiḥ |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9608127 (0.012):
[102.3] yo mahādviṣṇum anyena hīnadevena durmati / / [102.4] sādhāraṇaṃ sakṛd brūte so 'ntyajo nāntyajoṃ 'tyajaḥ // [MBh ]"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11578904 (0.012):
[102.3] yo mahādviṣṇum*{793}* anyena hīnadevena durmati / / [102.4] sādhāraṇaṃ sakṛd brūte so 'ntyajo nāntyajoṃ 'tyajaḥ // [MBh ]"
sādhāraṇaṃ sakṛd brūte so 'ntyajo nāntyajo 'ntyajaḥ // Hbhv_1.115 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9608131 (0.015):
[102.3] yo mahādviṣṇum anyena hīnadevena durmati / / [102.4] sādhāraṇaṃ sakṛd brūte so 'ntyajo nāntyajoṃ 'tyajaḥ // [MBh ]"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11578907 (0.015):
[102.3] yo mahādviṣṇum*{793}* anyena hīnadevena durmati / / [102.4] sādhāraṇaṃ sakṛd brūte so 'ntyajo nāntyajoṃ 'tyajaḥ // [MBh ]"
vaiṣṇava tantre / na labheyuḥ punar bhaktiṃ harer aikāntikīṃ jaṅāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186372 (0.0):
tathā viṣṇu-sāmānya-darśino doṣaḥ śrūyate | yathā vaiṣṇava-tantre - / na labheyuḥ punar bhaktiṃ harer aikāntikīṃ jaḍāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903824 (0.0):
vaiṣṇava tantre / na labheyuḥ punar bhaktiṃ harer aikāntikīṃ jaḍāḥ |
ekāgra manasaś cāpi viṣṇu sāmānya darśinaḥ // Hbhv_1.116 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903829 (0.026):
na labheyuḥ punar bhaktiṃ harer aikāntikīṃ jaḍāḥ | / ekāgra manasaś cāpi viṣṇu sāmānya darśinaḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186383 (0.040):
aikā yaṃ manasaś cāpi viṣṇu-sāmānya-darśinaḥ || iti | / anyatra- / yas tu nārāyaṇaṃ devaṃ brahma-rudrādi-daivataiḥ |
anyatra ca / yas tu nārāyaṇaṃ devaṃ brahma rudrādi daivataiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186392 (0.0):
anyatra- / yas tu nārāyaṇaṃ devaṃ brahma-rudrādi-daivataiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903838 (0.0):
yas tu nārāyaṇaṃ devaṃ brahma rudrādi daivataiḥ |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9608201 (0.0):
[102.13] yas tu nārāyaṇaṃ devaṃ brahmarudrādidaivataiḥ /
samatvenaiva vīkṣeta sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam // Hbhv_1.117 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186396 (0.0):
yas tu nārāyaṇaṃ devaṃ brahma-rudrādi-daivataiḥ | / samatvenaiva vīkṣeta sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam || iti [Vaiṣṇava-tantra] |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903842 (0.0):
yas tu nārāyaṇaṃ devaṃ brahma rudrādi daivataiḥ | / samatvenaiva vīkṣeta sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam || iti |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9608204 (0.0):
[102.13] yas tu nārāyaṇaṃ devaṃ brahmarudrādidaivataiḥ / / [102.14] samatvenaiva vīkṣeta sa pāṣaṇḍī bhaved dvijaḥ // iti [KūrmaP"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13922273 (0.060):
samatvenaiva vīkṣeta sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam || iti | / tad evaṃ teṣāṃ bahu bhedeṣu satsu teṣām eva prabhāva tāratamyena kṛpā
sahasra nāma stotrādau ślokaughāḥ santi cedṛśāḥ |
viśeṣataḥ sattva niṣṭhaiḥ sevoy viṣṇur na cāparaḥ // Hbhv_1.118 //
tathā ca śrī hari vaṃśe śiva vākyam / harir eva sadārādhyo bhavadbhiḥ sattva saṃsthitaiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904422 (1.192):
śrī viṣṇu bhaktir dṛḍhī kṛtā sattvaṃ rajas tamaḥ [BhP 1.2.23] ity ādinā | / śrī hari vaṃśe śiva vākyam
viṣṇu mantraṃ sadā viprāḥ paṭhadhvaṃ dhyāta keśavam // Hbhv_1.119 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904428 (0.0):
harir eva sadā dhyeyo bhavadbhiḥ sattva saṃsthitaiḥ | / viṣṇu mantraṃ sadā viprāḥ paṭhadhvaṃ dhyāta keśavam || iti |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 619575 (0.027):
om ity evaṃ sadā viprāḥ $ paṭhadhvaṃ dhyāta keśavam / HV_App.I,31.1253 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22105127 (0.027):
om ity evaṃ sadā viprāḥ paṭhadhvaṃ dhyāta keśavam / HV_App.I,31.1253 /
īdṛṅ māhātmya vākyeṣu saṅgṛhīteṣu sarvataḥ | / grantha bāhulya doṣaḥ syāl likhyante'pekṣitāni tat // Hbhv_1.120 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120583 (0.062):
khyātāni śravaṇādīni likhyante'thāpi kānicit // Hbhv_11.613 // / atha śrīmad bhakti lakṣaṇāni
atha śrī vaiṣṇava mantra māhātmyam / āgame
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107367 (0.056):
śrī bhāgavatam atrāpi kṛṣṇa līlā kathāṃ muhuḥ // Hbhv_10.367 // / atha vaiṣṇava śāstra māhātmyam | / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
mantrān śrī mantra rājādīn vaiṣṇavān gurv anugrahāt |
sarvaiśvaryaṃ japan prāpya yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // Hbhv_1.121 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084749 (0.029):
bhava pāpa vinirmukto yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // Hbhv_6.219 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084878 (0.029):
vimuktaḥ sarva pāpebhyo yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // Hbhv_6.228 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21069199 (0.052):
vimāna varam āruhya yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // Hbhv_4.196 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091137 (0.054):
kula koṭiṃ samuddhṛtya yāti viṣṇoḥ paraṃ padaṃ // Hbhv_8.307 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102614 (0.056):
sva gṛhe'pi vasan yāti tad viṣṇoḥ paramaṃ padam // Hbhv_10.96 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120012 (0.061):
sva gṛhe'pi vasan yāti tad viṣṇoḥ paramaṃ padam // Hbhv_11.586 //
puṇyaṃ varṣa sahasrair yaiḥ kṛtaṃ suvipulaṃ tapaḥ |
japanti vaiṣṇavān mantrān narās te loka pāvanāḥ // Hbhv_1.122 //
vaiṣṇave ca / prajapan vaiṣṇavān mantrān yaṃ yaṃ paśyati cakṣuṣā |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710233 (0.0):
etaddhārayamāṇastu yaṃ yaṃ paśyati cakṣuṣā / / padā vā saṃspṛśet sadyaḥ sādhvasāt sa vimucyate // BhP_06.08.036 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170215 (0.034):
BhP_06.08.036/1 etaddhārayamāṇastu yaṃ yaṃ paśyati cakṣuṣā / BhP_06.08.036/2 padā vā saṃspṛśet sadyaḥ sādhvasāt sa vimucyate
padā vā saṃspṛśet sadyo mucyate'sau mahā bhayāt // Hbhv_1.123 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710235 (0.0):
etaddhārayamāṇastu yaṃ yaṃ paśyati cakṣuṣā / / padā vā saṃspṛśet sadyaḥ sādhvasāt sa vimucyate // BhP_06.08.036 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170216 (0.036):
BhP_06.08.036/1 etaddhārayamāṇastu yaṃ yaṃ paśyati cakṣuṣā / BhP_06.08.036/2 padā vā saṃspṛśet sadyaḥ sādhvasāt sa vimucyate
likhyate viṣṇu mantrāṇāṃ mahimātha viśeṣataḥ |
tātparyataḥ śrī gopāla mantra māhātmya puṣṭaye // Hbhv_1.124 //
tatra dvādaśākṣarāṣṭākṣarayor māhātmyam / padma purāṇe devadūta vikuṇḍala saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084886 (0.063):
atha purāṇa pāṭhādi māhātmyam / pādme devadūta vikuṇḍala saṃvāde [PadmaP 3.31.94 96]
sāṅgaṃ sa mudraṃ sa nyāsaṃ sa ṛṣi daivatam |
sa dīkṣā vidhi sa dhyānaṃ sa yantraṃ dvādaśākṣaram // Hbhv_1.125 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9600544 (0.0):
[62.8] padmapurāṇe: sāṅgaṃ samantraṃ sanyāsaṃ sarṣicchandodhidaivatam / [62.9] sadīkṣāvidhi sadhyānaṃ sayantraṃ dvādaśākṣaram // [Padma.P ]"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11568353 (0.0):
sarṣicchandodhidaivatam / / [62.9] sadīkṣāvidhi sadhyānaṃ sayantraṃ dvādaśākṣaram // [Padma.P ]
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11568575 (0.0):
samantraṃ sanyāsaṃ sarṣicchandadaivatam / sadīkṣāvidhi sadhyānaṃ sayajñaṃ
aṣṭākṣaraṃ ca mantreśaṃ ye japanti narottamāḥ |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9600555 (0.0):
[62.10] sāṣṭākṣarañ ca mantreśaṃ ye japanti narottamāḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11568588 (0.0):
(yantraṃ?) dvādaśākṣaram // aṣṭākṣarañ ca mantreśaṃ ye japanti narottamāḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12756515 (0.063):
pāramātmikamīṅkārādyaṣṭāśītiṃ kramāddhunet // BhS_32.147 // / aṣṭākṣaraṃ samuccārya tathaiva dvādaśākṣaram /
tān dṛṣṭvā brahmahā śudhyete yato viṣṇavaḥ svayam // Hbhv_1.126 //
śaṅkhinaś cakriṇo bhūtvā brahmāyur vana mālinaḥ |
vasanti vaiṣṇave loke viṣṇu rūpeṇa te narāḥ // Hbhv_1.127 //
tatraiva dvādaśākṣarayas caturtha skandhe [BhP 4.8.53] / japaś ca paramo guhyaḥ śrūyatāṃ me nṛpātmaja |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524062 (0.0):
BhP_04.08.052/2 nirvṛtyā parayā tūrṇaṃ sampannaṃ na nivartate / BhP_04.08.053/1 japaś ca paramo guhyaḥ śrūyatāṃ me nṛpātmaja
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672885 (0.0):
nirvṛtyā parayā tūrṇaṃ sampannaṃ na nivartate // BhP_04.08.052 // / japaś ca paramo guhyaḥ śrūyatāṃ me nṛpātmaja /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085071 (0.051):
tat tad deśīya bhūṣāḍhyāṃ tat tan mūrtiṃ ca kārayet // Hbhv_6.241 // / ekādaśa skandhe [BhP 11.27.32] / alaṅkurvīta sa prema mad bhakto māṃ yathocitam // Hbhv_6.242 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106031 (0.053):
yatropagīyate nityaṃ deva devo janārdanaḥ // Hbhv_10.288 // / śrī videhenāpy ekādaśa skandhe [BhP 11.2.29]
yaṃ sapta rātraṃ prapaṭhan pumān paśyati khecarān // Hbhv_1.128 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524068 (0.0):
BhP_04.08.053/1 japaś ca paramo guhyaḥ śrūyatāṃ me nṛpātmaja / BhP_04.08.053/2 yaṃ sapta-rātraṃ prapaṭhan pumān paśyati khecarān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672892 (0.0):
japaś ca paramo guhyaḥ śrūyatāṃ me nṛpātmaja / / yaṃ sapta rātraṃ prapaṭhan pumān paśyati khecarān // BhP_04.08.053 //
śrī viṣṇu purāṇe [ViP 1.6.40] / gatvā gatvā nivartante candra sūryādayo grahāḥ |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23387912 (0.0):
teṣāṃ tat paramaṃ sthānaṃ % yad vai paśyanti sūrayaḥ // ViP_1,6.39 // / gatvā gatvā nivartante $ candrasūryādayo grahāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094575 (0.0):
teṣāṃ tat paramaṃ sthānaṃ yad vai paśyanti sūrayaḥ // ViP_1,6.39 // / gatvā gatvā nivartante candrasūryādayo grahāḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23943657 (5.960):
japtvainaṃ munayaḥ siddhiṃ % parāṃ prāptāḥ purātanāḥ // NsP_24.41 // / gatvā gatvā nivartante $ candrasūryādayo grahāḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17008644 (5.960):
japtvainaṃ munayaḥ siddhiṃ parāṃ prāptāḥ purātanāḥ // NsP_24.41 // / gatvā gatvā nivartante candrasūryādayo grahāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10108358 (5.960):
teṣāṃ tu paramaṃ sthānaṃ yattatpaśyanti sūrayaḥ // ViP_1,6.39 // / gatvāgatvā nivartante candrasūryādayo grahāḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1111589 (0.015):
gatvā gatvā nivartane__Vdha_068.*(112) / candrasūryādayo grahāḥ__Vdha_068.*(112)
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24407004 (0.040):
sūryādayo grahāḥ sarve candrāditārakā api /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119924 (0.043):
jñāna vairāgya vīryāṇāṃ neha kaścid vyapāśrayaḥ // Hbhv_11.581 // / viṣṇu purāṇe ca śrī prahlādena [ViP 1.20.27]
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13505437 (0.044):
candrasūryādayo grahāḥ__Vdha_068.*(112) / candrasūryau ca nayane__Vdha_077.053
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15315804 (0.047):
yathā devagṛhāṇīha $ sūryacandrādayo grahāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7209577 (0.047):
yathā devagṛhāṇīha sūryacandrādayo grahāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061075 (0.049):
tathāpi saṃsmaran viṣṇuṃ sa bāhyābhyantaraḥ śuciḥ // Hbhv_3.48 // / śrī viṣṇu purāṇe [ViP 2.6.37 38]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104689 (0.050):
naiṣāṃ vayaṃ na ca vayaḥ prabhavāma daṇḍe // Hbhv_10.218 // / tathā śrī viṣṇu purāṇe [ViP 3.7.26, 32 34] / yama niyama vidhūta kalmaṣāṇām
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093239 (0.050):
devakī suta dehi me tava pāda bhaktim acalām // Hbhv_8.433 // / śrī viṣṇu purāṇe [ViP 1.20.18 19]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061434 (0.056):
yathā hṛdi sthe bhagavaty anante // Hbhv_3.67 // / viṣṇu purāṇe [ViP 1.17.36] hiraṇyakaśipuṃ prati śrī prahlādoktau
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7751431 (0.057):
candrasūryādayo grahāḥ ViP_1,6.40b / candrādityādikān grahān ViP_2,9.2b
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24409918 (0.059):
sūryādayo grahāḥ sarve candrādayaśca tārakāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061225 (0.061):
sarvāpad vimocakatvam / śrī viṣṇu purāṇe [ViP 1.17.44] śrī prahlādoktau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997786 (0.062):
gatvety anena ca tad anaṅgīkarot | / yataḥ śrī viṣṇu purāṇe ca śrī viṣṇu lokam uddiśya ṛg iyam anusmṛtā, yathā
adyāpi na nivartante dvādaśākṣara cintakāḥ // Hbhv_1.129 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23943661 (0.0):
gatvā gatvā nivartante $ candrasūryādayo grahāḥ & / adyāpi na nivartante % dvādaśākṣaracintakāḥ // NsP_24.42 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17008648 (0.0):
gatvā gatvā nivartante candrasūryādayo grahāḥ / / adyāpi na nivartante dvādaśākṣaracintakāḥ // NsP_24.42 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23387916 (0.0):
gatvā gatvā nivartante $ candrasūryādayo grahāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094579 (0.0):
gatvā gatvā nivartante candrasūryādayo grahāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10108360 (0.0):
gatvāgatvā nivartante candrasūryādayo grahāḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1111594 (0.043):
candrasūryādayo grahāḥ__Vdha_068.*(112) / adyāpi na nivartante__Vdha_068.*(112)
aṣṭākṣarasya, yathā nārada pañcarātre / trayo vedāḥ ṣaḍ aṅgāni chandāṃsi vividhāḥ surāḥ |
sarvam aṣṭākṣarāntaḥsthaṃ yac cānyad api vāṅ mayam // Hbhv_1.130 //
sarva vedānta sārārthaṃ saṃsārārṇava tāraṇaḥ |
gatir aṣṭākṣaro nṝṇāṃ na punar bhava kāṅkṣiṇām // Hbhv_1.131 //
yatrāṣṭākṣara saṃsiddho mahā bhāgo mahīyate |
na tatra sañcariṣyanti vyādhi durbhikṣa taskarāḥ // Hbhv_1.132 //
deva dānava gandharvāḥ siddha vidyādharādayaḥ |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453501 (0.039):
kailāsāccābhiniṣkramya tatra sannihito haraḥ // KūrmP_2,39.68 // / devadānavagandharvāḥ siddhavidyādharāstathā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 707268 (0.048):
brahmaṇe te 'rpitā vedās $ tena satyena mokṣaya // HV_App.I,42B.3011 // / devadānavagandharvā $ yakṣasiddhamahoragāḥ / HV_App.I,42B.3012 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22192818 (0.048):
brahmaṇe te 'rpitā vedās tena satyena mokṣaya // HV_App.I,42B.3011 // / devadānavagandharvā yakṣasiddhamahoragāḥ / HV_App.I,42B.3012 /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550642 (0.052):
vimānamālākulitaṃ % grahanakṣatramaṇḍitam // SvaT_11.277 // / devadānavagandharva $ siddhavidyādharoragaiḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807843 (0.052):
vimānamālākulitaṃ grahanakṣatramaṇḍitam // SvaT_11.277 // / devadānavagandharva siddhavidyādharoragaiḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25279120 (0.054):
dakṣiṇa dik sthāḥ yogi vargaḥ sanakādiḥ paścima diksthāḥ upadeva gaṇāḥ / yakṣa siddha gandharva vidyādharādyāḥ uttara dik sthā iti tripāṭhinaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6409070 (0.055):
BhP_10.74.014/1 sa gaṇāḥ siddha gandharvā vidyādhara mahoragāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805386 (0.055):
sa gaṇāḥ siddha gandharvā vidyādhara mahoragāḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3697031 (0.061):
āpātālāntadevāḥ suranaragarūḍā daityagandharvayakṣāḥ / siddhā vidyādharādyā jaladhitaṭagatā nāgasattvāḥ samagrāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376075 (0.062):
BhP_10.27.024/1 tatrāgatās tumburu nāradādayo / gandharva vidyādhara siddha cāraṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774796 (0.062):
tatrāgatās tumburu nāradādayo gandharva vidyādhara siddha cāraṇāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772550 (0.063):
pralīnā devagandharva % daityavidyādharoragāḥ // BrP_45.26 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043871 (0.063):
pralīnā devagandharva daityavidyādharoragāḥ // BrP_45.26 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4433147 (0.064):
devadānavagandharva vidyādharagaṇān atha | *HV_107.71ab*1187 |
praṇamanti mahātmānam aṣṭākṣara vidaṃ naram // Hbhv_1.133 //
vyaktaṃ hi bhagavān eva sākṣān nārāyaṇaḥ svayam | / aṣṭākṣara svarūpeṇa mukheṣu parivartate // Hbhv_1.134 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992428 (0.026):
vyaktaṃ hi bhagavān eva sākṣān nārāyaṇaḥ svayam | / aṣṭākṣara svarūpena mukheṣu parivartate || iti |
pādmottara khaṇḍe [PadmaP 6.226.18] / evam aṣṭākṣaro mantro jñeyaḥ sarvārtha sādhakaḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15929287 (0.040):
kaumodakyarcane prokto mantraḥ sarvārthasādhakaḥ / / mahāṅkuśapadātkuṭcayugmaṃ huṃphaṭvasupriyā // NarP_1,70.194 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21081499 (0.043):
svayaṃ vyaktāḥ svayaṃ kṛṣṇaḥ sthāpanās tu pratiṣṭhayā // Hbhv_6.2 // / yathā ca pādmottara khaṇḍe [PadmaP 6.253.4 7]
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11389094 (0.055):
dharmanetryā samāśritya sthito 'yamekamakṣaraḥ // Mmk_27.9 // / sarvārthasādhako mantraḥ duṣṭarājñāṃ nivārakaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16897641 (0.057):
mantraṃ stotram athāpi vā BrP_29.45b / mantraḥ sarvārthasādhakaḥ BrP_60.24d
sarva duḥkha haraḥ śrīmān sarva mantrātmakaḥ śubhaḥ // Hbhv_1.135 //
liṅga purāṇe / kim anyair bahubhir mantraiḥ kim anyair bahubhir vrataiḥ |
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396519 (0.023):
itamekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā / / kiṃ tasya bahubhirmantraiḥ kiṃ tasya bahubhirvrataiḥ // LiP_2,7.12 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23978924 (0.028):
tam evoddiśya deveśaṃ % kuru nityam atandritaḥ // NsP_64.91 // / kiṃ tatra bahubhir mantraiḥ $ kiṃ tatra bahubhir vrataiḥ & / namo nārāyaṇāyeti % mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_64.92 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17043912 (0.028):
tam evoddiśya deveśaṃ kuru nityam atandritaḥ // NsP_64.91 // / kiṃ tatra bahubhir mantraiḥ kiṃ tatra bahubhir vrataiḥ / / namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_64.92 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23975965 (0.040):
anenābhyarcito devaḥ % prīto bhavati tatkṣaṇāt // NsP_63.5 // / kiṃ tasya bahubhir mantraiḥ $ kiṃ tasya bahubhir vrataiḥ & / oṃ namo nārāyaṇāyeti % mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_63.6 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17040950 (0.040):
anenābhyarcito devaḥ prīto bhavati tatkṣaṇāt // NsP_63.5 // / kiṃ tasya bahubhir mantraiḥ kiṃ tasya bahubhir vrataiḥ / / oṃ namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_63.6 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16152395 (0.056):
anyaiś ca bahubhir viprair HV_App.I,41.1311a / anyaiś ca vṛṣṇibhiḥ sārdhaṃ HV_89.13c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16757353 (0.064):
anyaiś ca bahubhir vṛkṣaiḥ BrP_45.9a / anyaiś ca vividhair dhānyair BrP_47.27a
namo nārāyaṇeti mantraḥ sarvārtha sādhakaḥ // Hbhv_1.136 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23978928 (0.048):
kiṃ tatra bahubhir mantraiḥ $ kiṃ tatra bahubhir vrataiḥ & / namo nārāyaṇāyeti % mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_64.92 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17043916 (0.048):
kiṃ tatra bahubhir mantraiḥ kiṃ tatra bahubhir vrataiḥ / / namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_64.92 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10354944 (0.049):
12,202.033d@017B_0167 namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4875783 (0.049):
oṃ namo nārāyaṇāya mantraḥ sarvārthasādhakaḥ //AP_283.002cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26784138 (0.049):
oṃ namo nārāyaṇāyeti % mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // BrP_60.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11055453 (0.049):
oṃ namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // BrP_60.24 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054418 (0.049):
namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārtha sādhakaḥ |
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396524 (0.049):
kiṃ tasya bahubhirmantraiḥ kiṃ tasya bahubhirvrataiḥ // LiP_2,7.12 // / namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23940866 (0.049):
oṃ namo nārāyaṇāyeti $ mantraḥ sarvārthasādhakaḥ &
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23975970 (0.049):
oṃ namo nārāyaṇāyeti % mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_63.6 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17005854 (0.049):
oṃ namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ /
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17040955 (0.049):
oṃ namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_63.6 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18867729 (0.049):
namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // RKV_132.10 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762272 (0.049):
namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // VamP_67.58 //
tasmāt sarveṣu kāleṣu namo nārāyaṇeti yaḥ | / japet sa yāti viprendra viṣṇu lokaṃ sa bāndhavaḥ // Hbhv_1.137 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396538 (0.018):
namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ / / tasmātsarveṣu kāleṣu namo nārāyaṇeti ca // LiP_2,7.13 //
bhaviṣya purāṇe / aṣṭākṣaro mahā mantraḥ sarva pāpa haraḥ paraḥ |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23975935 (0.029):
rājann aṣṭākṣaro mantraḥ $ sarvapāpaharaḥ paraḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17040920 (0.029):
rājann aṣṭākṣaro mantraḥ sarvapāpaharaḥ paraḥ /
sarveṣāṃ viṣṇu mantrāṇāṃ rājatve parikīrtitaḥ // Hbhv_1.138 //
śrī śuka vyāsa saṃvāde ca / namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārtha sādhakaḥ |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10354944 (0.0):
12,202.033d@017B_0167 namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4875785 (0.0):
oṃ namo nārāyaṇāya mantraḥ sarvārthasādhakaḥ //AP_283.002cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26784138 (0.0):
oṃ namo nārāyaṇāyeti % mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // BrP_60.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11055453 (0.0):
oṃ namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // BrP_60.24 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396524 (0.0):
kiṃ tasya bahubhirmantraiḥ kiṃ tasya bahubhirvrataiḥ // LiP_2,7.12 // / namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23940868 (0.0):
oṃ namo nārāyaṇāyeti $ mantraḥ sarvārthasādhakaḥ &
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23975971 (0.0):
oṃ namo nārāyaṇāyeti % mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_63.6 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23978929 (0.0):
namo nārāyaṇāyeti % mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_64.92 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17005856 (0.0):
oṃ namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ /
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17040956 (0.0):
oṃ namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_63.6 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17043917 (0.0):
namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_64.92 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18867730 (0.0):
namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // RKV_132.10 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13121386 (0.0):
kṛṣṇāya nama ity eṣa mantraḥ sarvārtha sādhakaḥ | / bhaktānāṃ japatāṃ bhūpa svarga mokṣa phala pradaḥ || RBhrs_1,2.150 ||
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762273 (0.0):
namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // VamP_67.58 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21113801 (0.021):
arcanān narasiṃhasya samprāpnoty abhivāñchitam // Hbhv_11.225 // / tatraiva śrī vyāsa śuka saṃvāde śrī mārkaṇḍeya mṛtyuñjaya saṃvādānantaraṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4894606 (0.042):
skando namaḥ śivāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ //AP_326.007cd/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054375 (0.049):
namo nārāyaṇeti mantraḥ sarvārtha sādhakaḥ // Hbhv_1.136 //
bhaktānāṃ japatāṃ tāta svarga mokṣa phala pradaḥ // Hbhv_1.139 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23940873 (0.0):
oṃ namo nārāyaṇāyeti $ mantraḥ sarvārthasādhakaḥ & / bhaktānāṃ japatāṃ tāta % svargamokṣaphalapradaḥ \
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17005862 (0.0):
oṃ namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ / / bhaktānāṃ japatāṃ tāta svargamokṣaphalapradaḥ /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13121391 (0.044):
kṛṣṇāya nama ity eṣa mantraḥ sarvārtha sādhakaḥ | / bhaktānāṃ japatāṃ bhūpa svarga mokṣa phala pradaḥ || RBhrs_1,2.150 ||
eṣa eva paro mokṣa eṣa svarga udāhṛtaḥ | / sarva veda rahasyebhyaḥ sāra eṣa samuddhṛtaḥ // Hbhv_1.140 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23940920 (0.0):
eṣa eva paro mantra % eṣa eva paraṃ tapaḥ // NsP_17.10 // / eṣa eva paro mokṣa $ eṣa svarga udāhṛtaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17005908 (0.0):
eṣa eva paro mantra eṣa eva paraṃ tapaḥ // NsP_17.10 // / eṣa eva paro mokṣa eṣa svarga udāhṛtaḥ /
viṣṇunā vaiṣṇavānāṃ tu hitāya manunā purā |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23940923 (0.054):
sarvavedarahasyebhyaḥ % sāra eṣa samuddhṛtaḥ // NsP_17.11 // / viṣṇunā vaiṣṇavānāṃ hi $ hitāya manujāṃ purā &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17005911 (0.054):
sarvavedarahasyebhyaḥ sāra eṣa samuddhṛtaḥ // NsP_17.11 // / viṣṇunā vaiṣṇavānāṃ hi hitāya manujāṃ purā /
kīrtitaḥ sarva pāpaghnaḥ sarva kāma pradāyakaḥ // Hbhv_1.141 //
nārāyaṇāya nama ity ayam eva satyaṃ / saṃsāra ghora viṣa saṃharaṇāya mantraḥ |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23941179 (0.0):
nārāyaṇāya nama ity ayam eva satyaṃ $ saṃsāraghoraviṣasaṃharaṇāya mantraḥ
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17006167 (0.0):
antakāle japann eti tad viṣṇoḥ paramaṃ padam // NsP_17.29 // / nārāyaṇāya nama ity ayam eva satyaṃ saṃsāraghoraviṣasaṃharaṇāya mantraḥ /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27434752 (0.041):
saṃsarantīha satataṃ NsP_15.9a / saṃsāraghoraviṣasaṃharaṇāya mantraḥ NsP_17.30b
śṛṇvantu satya matayo muditās tarāgā / uccais tarām upadiśāmy aham ūrdhva bāhuḥ // Hbhv_1.142 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23941181 (0.052):
nārāyaṇāya nama ity ayam eva satyaṃ $ saṃsāraghoraviṣasaṃharaṇāya mantraḥ / śṛṇvantu bhavyamatayo muditās tvarāgā % uccais tarām upadiśāmy aham
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17006169 (0.052):
nārāyaṇāya nama ity ayam eva satyaṃ saṃsāraghoraviṣasaṃharaṇāya mantraḥ / / śṛṇvantu bhavyamatayo muditās tvarāgā uccais tarām upadiśāmy aham
bhūtvordhva bāhur adyāhaṃ satya pūrvaṃ bravīmi vaḥ |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23941199 (0.034):
bhūtvordhvabāhur adyāhaṃ $ satyapūrvaṃ bravīmy aham &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17006187 (0.034):
bhūtvordhvabāhur adyāhaṃ satyapūrvaṃ bravīmy aham /
he putra śiṣyāḥ śṛṇuta na mantro 'ṣṭākṣarāt paraḥ // Hbhv_1.143 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23941207 (0.0):
bhūtvordhvabāhur adyāhaṃ $ satyapūrvaṃ bravīmy aham & / he putra śiṣyāḥ śṛṇuta % na mantro 'ṣṭākṣarāt paraḥ // NsP_17.31 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17006195 (0.0):
bhūtvordhvabāhur adyāhaṃ satyapūrvaṃ bravīmy aham / / he putra śiṣyāḥ śṛṇuta na mantro 'ṣṭākṣarāt paraḥ // NsP_17.31 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27407597 (0.050):
namadbhir bhaktibhītibhyāṃ NsP_24.18c / na mantro 'ṣṭākṣarāt paraḥ NsP_17.31d
ataevoktaṃ gāruḍe / āsīno vā śayāno vā tiṣṭhāno yatra tatra vā |
namo nārāyaṇeti mantraika śaraṇo bhavet // Hbhv_1.144 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6795780 (0.040):
namo nārāyaṇāyeti mantraikaśaraṇo bhavet // GarP_1,228.8 //
tāpanī śrutiṣu [NṛsiṃhaTU 1.5.8] / devā ha vai prajāpatim abruvann ānuṣṭubhasya mantra rājasya nārasiṃhasya
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23906017 (0.043):
yadvevāghrāpayati | agnirdevebhya udakrāmatso 'paḥ prāviśatte devāḥ / prajāpatimabruvaṃstvamimamanvica sa tubhyaṃ svāya pitra āvirbhaviṣyatīti
phalaṃ no brūhi bhagava iti sa hovāca prajāpatirya etaṃ mantra rājaṃ
nārasiṃham ānuṣṭubhaṃ nityam adhīte so 'gni pūto bhavati sa vāyu pūto
Kaivalya-Upanisad (kaivup_u.htm.txt) 21863557 (0.0):
yaḥ śatarūdrīyam adhīte so 'gnipūto bhavati sa vāyupūto bhavati, sa
Sira-Upanisad (= Atharvasira-Upanisad) (sirup_u.htm.txt) 12055478 (0.0):
upanīto bhavati so 'gnipūto bhavati sa vāyupūto bhavati sa sūryapūto
Sira-Upanisad (= Atharvasira-Upanisad) (sirup_u.htm.txt) 12055485 (0.040):
upanīto bhavati so 'gnipūto bhavati sa vāyupūto bhavati sa sūryapūto
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054569 (0.054):
sa brahma pūto bhavati sa viṣṇu pūto bhavati sa rudra pūto bhavati sa / sarva pūto bhavati sa sarva pūto bhavati // Hbhv_1.145 //
bhavati sa āditya pūto bhavati sa soma pūto bhavati sa satya pūto bhavati
Sira-Upanisad (= Atharvasira-Upanisad) (sirup_u.htm.txt) 12055490 (0.0):
upanīto bhavati so 'gnipūto bhavati sa vāyupūto bhavati sa sūryapūto
Kaivalya-Upanisad (kaivup_u.htm.txt) 21863557 (0.039):
yaḥ śatarūdrīyam adhīte so 'gnipūto bhavati sa vāyupūto bhavati, sa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054569 (0.043):
sa brahma pūto bhavati sa viṣṇu pūto bhavati sa rudra pūto bhavati sa / sarva pūto bhavati sa sarva pūto bhavati // Hbhv_1.145 //
sa brahma pūto bhavati sa viṣṇu pūto bhavati sa rudra pūto bhavati sa
Sira-Upanisad (= Atharvasira-Upanisad) (sirup_u.htm.txt) 12055490 (0.023):
upanīto bhavati so 'gnipūto bhavati sa vāyupūto bhavati sa sūryapūto
Kaivalya-Upanisad (kaivup_u.htm.txt) 21863558 (0.026):
yaḥ śatarūdrīyam adhīte so 'gnipūto bhavati sa vāyupūto bhavati, sa
Kaivalya-Upanisad (kaivup_u.htm.txt) 21863566 (0.058):
ātmapūto bhavati sa surāpānāt pūto bhavati sa brahmahatyātpūto bhavati sa
sarva pūto bhavati sa sarva pūto bhavati // Hbhv_1.145 //
Kaivalya-Upanisad (kaivup_u.htm.txt) 21863558 (0.017):
yaḥ śatarūdrīyam adhīte so 'gnipūto bhavati sa vāyupūto bhavati, sa
Sira-Upanisad (= Atharvasira-Upanisad) (sirup_u.htm.txt) 12055489 (0.040):
upanīto bhavati so 'gnipūto bhavati sa vāyupūto bhavati sa sūryapūto
Kaivalya-Upanisad (kaivup_u.htm.txt) 21863566 (0.042):
ātmapūto bhavati sa surāpānāt pūto bhavati sa brahmahatyātpūto bhavati sa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054545 (0.043):
nārasiṃham ānuṣṭubhaṃ nityam adhīte so 'gni pūto bhavati sa vāyu pūto / bhavati sa āditya pūto bhavati sa soma pūto bhavati sa satya pūto bhavati
tatraivānte [NṛsiṃhaTU 5.9 10] / anupanīta śatam ekam ekenopanītena tat samam | upanīta śatam ekam ekena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904243 (5.960):
śrutau / anupanīta śatam ekam ekenopanītena tat samam | upanīta śatam ekam ekena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904250 (5.960):
anupanīta śatam ekam ekenopanītena tat samam | upanīta śatam ekam ekena
gṛhasthena tat samam | gṛhastha śatam ekam ekena vānaprasthena tat samaṃ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904258 (0.0):
anupanīta śatam ekam ekenopanītena tat samam | upanīta śatam ekam ekena / gṛhasthena tat samam | gṛhastha śatam ekam ekena vānaprasthena tat samaṃ |
vānaprastha śatam ekam ekena yatinā tat samaṃ | yatīnāṃ tu śataṃ pūrṇam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904264 (0.0):
anupanīta śatam ekam ekenopanītena tat samam | upanīta śatam ekam ekena / gṛhasthena tat samam | gṛhastha śatam ekam ekena vānaprasthena tat samaṃ |
ekam ekena rudra jāpakena tat samam | rudra jāpaka śatam ekam ekena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904273 (0.0):
vānaprastha śatam ekam ekena yatinā tat samaṃ | yatīnāṃ tu śataṃ pūrṇam / ekam ekena rudra jāpakena tat samam | rudra jāpaka śatam ekam ekena
atharva śiraḥ śikhādhyāpakena tat samam | / tad vā etat paramaṃ dhāma mantra rājādhyāpakasya yatra na sūryas tapati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13935666 (0.0):
vā etat paramaṃ dhāma mantra rājādhyāpakasya yatra na duḥkhādi yatra na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997723 (0.019):
tad vā etat paraṃ dhāma mantra rājādhyāpakasya yatra na duḥkhādi na sūryo
yatra na vāyur vāti yatra na candramā bhāti yatra na nakṣatrāṇi bhānti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20650801 (0.0):
13,013.006d@003A_0220 na tatra dyotate sūryo nakṣatrāṇi tathaiva ca / 13,013.006d@003A_0221 na tatra candramā bhāti na vāyur vāti pāṃsulaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013444 (0.0):
na sūryas tapati yatra na vāyur vāti yatra na candramā bhāti yatra na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13935682 (0.0):
vā etat paramaṃ dhāma mantra rājādhyāpakasya yatra na duḥkhādi yatra na / sūryas tapati yatra na vāyur vāti yatra na candramā bhāti yatra na
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12758325 (0.045):
sarvasaṃvatsamṛddhissyātparjanyo varṣuko bhavet / / vāyurvāti sukhaṃ tatra sūryastapati tejasā // BhS_34.87 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 593105 (0.057):
tasyecchayā vāti vāyur $ ādityaś ca tapaty uta / HV_App.I,29C.51 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22078655 (0.057):
tasyecchayā vāti vāyur ādityaś ca tapaty uta / HV_App.I,29C.51 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19987092 (0.064):
04,054.003a na sma sūryas tadā bhāti na ca vāti samīraṇaḥ
yatra nāgnir dahati yatra na mṛtyuḥ praviśati yatra na duḥkhaṃ sadānandaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013454 (0.0):
na sūryas tapati yatra na vāyur vāti yatra na candramā bhāti yatra na / nakṣatrāṇi bhānti yatra nāgnir dahati yatra na mṛtyuḥ praviśati yatra na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13935687 (0.0):
sūryas tapati yatra na vāyur vāti yatra na candramā bhāti yatra na / nakṣatrāṇi / bhānti yatra nāgnir dahati yatra na mṛtyuḥ praviśati yatra na doṣaḥ |
paramānandaṃ śāntaṃ śāśvataṃ sadā śivaṃ brahmādi vanditaṃ yogi dhyeyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997744 (0.0):
bhāti yatra na mṛtyuḥ praviśati yatra na doṣas tad ānandaṃ śāśvataṃ śāntaṃ / sadā śivaṃ brahmādi vanditaṃ yogi dhyeyaṃ yatra gatvā na nivartante
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013466 (0.0):
nakṣatrāṇi bhānti yatra nāgnir dahati yatra na mṛtyuḥ praviśati yatra na / duḥkhaṃ sadānandaṃ paramānandaṃ śāntaṃ śāśvataṃ sadā śivaṃ brahmādi
paramaṃ padaṃ yatra gatvā na nivartante yoginaḥ | tad etad ṛcābhyuktam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013468 (0.0):
duḥkhaṃ sadānandaṃ paramānandaṃ śāntaṃ śāśvataṃ sadā śivaṃ brahmādi / vanditaṃ yogi dhyeyaṃ paramaṃ padaṃ yatra gatvā na nivartante yoginaḥ ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17872352 (0.029):
vaiṣṇavaṃ padaṃ gatvā yogino na nivartante tat padaṃ / sarvāvabhāsana śaktimān api sūryo na bhāsayate | sūryāsta maye 'pi candro
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17667943 (0.029):
vaiṣṇavaṃ padaṃ gatvā yogino na nivartante tat padaṃ
tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6788380 (0.0):
oṃ tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055296 (0.0):
oṃkārāntarālakaṃ manum āvartayat saṅga rahito 'bhyānayat | tad viṣṇoḥ / paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ | divīva cakṣur ātatam | tasmād enaṃ
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2865156 (0.0):
tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607602 (0.0):
manum āvartayat saṅga rahito'bhyānayat | tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā / paśyanti / sūrayaḥ | divīva cakṣur ātatam | tasmād enaṃ nityam abhyaset ||172|| ity
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27113791 (0.0):
| sakhā // RV_1,22.19 // / tat | viṣṇoḥ | paramam | padam | sadā | paśyanti | sūrayaḥ | divi iva |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692687 (0.0):
atha caṣālamudīkṣate | tadviṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692709 (0.0):
paśyatetyevaitadāha yadāha tadviṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4709908 (0.0):
4 8 2 0504a tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ .
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940216 (1.192):
(AVŚ_7,26.7a) tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17863385 (1.192):
janma mṛtyubhyāṃ rahitā muktā bhavantīti mokṣe jīva bahutvam uktam | tad / viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ ity ādi śrutibhyaś caitad
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16031998 (1.192):
janma-mṛtyubhyāṃ rahitā muktā bhavantīti mokṣe jīva-bahutvam uktam | tad / viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ ity ādi-śrutibhyaś caitad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998191 (1.192):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22948160 (1.192):
tad-viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1339983 (1.192):
RV_01.022.20.1{07} tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3471247 (1.192):
sthānam prāpsyasi / yad abhidhīyate śrutiśataiḥ, tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ / sadā paśyanti sūrayaḥ
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1386742 (1.192):
jagato viṣṇupatnī / hrīś ca te lakṣmīś ca patnyau /tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ / sadā paśyanti sūrayaḥ / kṣayantam asya rajasaḥ parāke / yad ekam avyaktam
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1387041 (1.192):
kvacitprakṛtiviyuktātmasvarūpaṃ, kvacidbhagavatsvarūpam / tadviṣṇoḥ / paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūraya iti parasthānam /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961159 (1.192):
RV_1,022.20a tad viṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154973 (0.022):
6.1.6 tad viṣṇoḥ paramaṃ pada(g)ṃ sadā paśyanti sūrayaḥ
divīva cakṣur ātatam | tad viprāso vipanyavo jāgṛvāṃsaḥ samindhate |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6788381 (0.0):
oṃ tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ / / divīva cakṣurātatam // GarP_1,214.29 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055297 (0.0):
paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ | divīva cakṣur ātatam | tasmād enaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997767 (0.0):
sadā paśyanti sūrayaḥ divīva cakṣur ātatam | tad viprāso vipanyavo
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2865164 (0.0):
tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ | / divīva cakṣur ātatam ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607603 (0.0):
manum āvartayat saṅga rahito'bhyānayat | tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā / paśyanti / sūrayaḥ | divīva cakṣur ātatam | tasmād enaṃ nityam abhyaset ||172|| ity
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1387285 (0.0):
sūraya ity avagamyate / tadviprāso vipanyavo jāgṛvāṃsaḥ samindhate viṣṇor
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27113799 (0.0):
tat | viṣṇoḥ | paramam | padam | sadā | paśyanti | sūrayaḥ | divi iva | / cakṣuḥ | ātatam // RV_1,22.20 //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692687 (0.0):
atha caṣālamudīkṣate | tadviṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ / divīva / cakṣurātatamiti vajraṃ vā eṣa prāhārṣīdyo yūpamudaśiśriyattā viṣṇorvijitim
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692710 (0.0):
paśyatetyevaitadāha yadāha tadviṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ / divīva / cakṣurātatamiti
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4709915 (0.0):
4 8 2 0504a tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ . / 4 8 2 0504c divīva cakṣurātatam .. 1672
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1339992 (0.004):
RV_01.022.20.1{07} tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ / RV_01.022.20.2{07} divīva cakṣurātatam
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154982 (0.010):
divīva cakṣur ātata(gg)ṃ svāhā / 6.1.7 tad viprāso vipanyavo jāgṛvāṃsas sam indhate / viṣṇor yat paramaṃ pada(gg)ṃ svāhā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961168 (0.012):
RV_1,022.20a tad viṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ | / RV_1,022.20c divīva cakṣur ātatam ||
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22948171 (0.013):
divîva cakṣur ātatam || / tad-viprāso vipanyavo jāgṛ-vāṃsaḥ samindhate |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154974 (0.023):
6.1.6 tad viṣṇoḥ paramaṃ pada(g)ṃ sadā paśyanti sūrayaḥ / divīva cakṣur ātata(gg)ṃ svāhā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940217 (0.035):
(AVŚ_7,26.7a) tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ | / (AVŚ_7,26.7c) divīva cakṣur ātatam ||7||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922004 (0.042):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ śacyā paśyanti sūrayaḥ / / divīva cakṣur ātatam // / parivīr asi pari tvā daivīr viśo vyayantām, parīmaṃ yajamānaṃ manuṣyāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495711 (0.042):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ śacyā paśyanti sūrayaḥ / / divīva cakṣur ātatam //
viṣṇor yat paramaṃ padam // Hbhv_1.146 // / atha śrī rāma mantrāṇāṃ māhātmyam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997769 (0.0):
sadā paśyanti sūrayaḥ divīva cakṣur ātatam | tad viprāso vipanyavo / jāgṛvāṃsaḥ samindhate | viṣṇor yat paramaṃ padam iti śrī nṛsiṃha tāpanyām
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2865166 (0.0):
tadviprāso vipanyavo jāgṛvāṃsaḥ samindhate | / viṣṇor yat paramaṃ padam ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4709918 (1.788):
4 8 2 0505a tadviprāso vipanyuvo jāgṛvāṃsaḥ samindhate . / 4 8 2 0505c viṣṇoryatparamaṃ padam .. 1673
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1387287 (0.010):
sūraya ity avagamyate / tadviprāso vipanyavo jāgṛvāṃsaḥ samindhate viṣṇor
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154984 (0.012):
6.1.7 tad viprāso vipanyavo jāgṛvāṃsas sam indhate / viṣṇor yat paramaṃ pada(gg)ṃ svāhā
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22948174 (0.015):
tad-viprāso vipanyavo jāgṛ-vāṃsaḥ samindhate | / viṣṇor yat paramaṃ padam ||
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1339994 (0.017):
RV_01.022.21.1{07} tad viprāso vipanyavo jāgṛvāṃsaḥ samindhate / RV_01.022.21.2{07} viṣṇoryat paramaṃ padam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961170 (0.026):
RV_1,022.21a tad viprāso vipanyavo jāgṛvāṃsaḥ sam indhate | / RV_1,022.21c viṣṇor yat paramam padam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27113802 (0.032):
tat | viprāsaḥ | vipanyavaḥ | jāgṛ vāṃsaḥ | sam | indhate | viṣṇoḥ | yat | / paramam | padam // RV_1,22.21 //
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16992360 (0.049):
yogaiś ca vividhair vipra yad viṣṇoḥ paramaṃ padam // SatvT_7.22 / na yānti mānavās tad vai nāmakīrtanamātrataḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084878 (0.051):
vimuktaḥ sarva pāpebhyo yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // Hbhv_6.228 // / atha purāṇa pāṭhādi māhātmyam
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526404 (0.051):
BhP_04.11.001/1 ārādhyāpa durārādhyaṃ viṣṇos tat paramaṃ padam / BhP_04.11.001/1 sa tvaṃ harer anudhyātas tat-puṃsām api sammataḥ
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1139924 (0.052):
yad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_100.028 / na tad yajñair na dānena__Vdha_100.029
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998301 (0.052):
tat padaṃ jñānino viprā jātṛvāṃsaḥ samindhate || / tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ mokṣa ity abhidhīyate |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545453 (0.052):
BhP_12.06.033/1 ta etad adhigacchanti viṣṇor yat paramaṃ padam / BhP_12.06.033/3 ahaṃ mameti daurjanyaṃ na yeṣāṃ deha-geha-jam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675060 (0.054):
ārādhyāpa durārādhyaṃ viṣṇos tat paramaṃ padam // BhP_04.11.011 // / sa tvaṃ harer anudhyātas tat puṃsām api sammataḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084750 (0.055):
bhava pāpa vinirmukto yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // Hbhv_6.219 // / yo nityaṃ viśva rūpākhyam adhyāyaṃ paṭhati dvijaḥ |
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13542395 (0.056):
yad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_100.028 / yad vṛṇoṣi dadāmi tat__Vdha_090.037
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055095 (0.057):
teṣāṃ siddhiḥ śāśvatī netareṣām // Hbhv_1.164 // / etad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ ye
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21113060 (0.059):
te yānti śāśvataṃ viṣṇor ānandaṃ paramaṃ padam // Hbhv_11.178 // / tatraiva śrī bhagavad uktau
agastya saṃhitāyām / sarveṣu mantra vargeṣu śreṣṭhaṃ vaiṣṇavam ucyate |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15933741 (0.031):
yeṣāmārādhanānmartyāstaranti bhavasāgaram // NarP_1,73.1 // / sarveṣu mantravaryeṣu śreṣṭhaṃ vaiṣṇavamucyate /
gāṇapatyeṣu śaiveṣu śākta saureṣv abhīṣṭadam // Hbhv_1.147 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15933746 (0.0):
sarveṣu mantravaryeṣu śreṣṭhaṃ vaiṣṇavamucyate / / gāṇapatyeṣu saureṣu śāktaśaiveṣvabhīṣṭadam // NarP_1,73.2 //
vaiṣṇaveṣv api mantreṣu rāma mantrāḥ phalādhikāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934655 (0.0):
rāmacandram uddiśya rāmārcana candrikāyāṃ / vaiṣṇaveṣv api mantreṣu rāma mantrāḥ phalādhikāḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15933754 (1.192):
gāṇapatyeṣu saureṣu śāktaśaiveṣvabhīṣṭadam // NarP_1,73.2 // / vaiṣṇaveṣvapi mantreṣu rāmamantrāḥ phalādhikāḥ /
gāṇapaty ādi mantrebhyaḥ koṭi koṭi guṇādhikāḥ // Hbhv_1.148 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934663 (0.0):
vaiṣṇaveṣv api mantreṣu rāma mantrāḥ phalādhikāḥ | / gāṇapaty ādi mantrebhyaḥ koṭi koṭi guṇādhikāḥ ||
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15933761 (0.0):
vaiṣṇaveṣvapi mantreṣu rāmamantrāḥ phalādhikāḥ / / gāṇapatyādimantrebhyaḥ koṭikoṭiguṇādhikāḥ // NarP_1,73.3 //
vinaiva dīkṣāṃ viprendra puraścaryāṃ vinaiva hi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934669 (0.0):
gāṇapaty ādi mantrebhyaḥ koṭi koṭi guṇādhikāḥ || / vinaiva dīkṣāṃ viprendra puraścaryāṃ vinaiva hi |
vinaiva nyāsa vidhinā japa mātreṇa siddhidāḥ // Hbhv_1.149 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934674 (0.0):
vinaiva dīkṣāṃ viprendra puraścaryāṃ vinaiva hi | / vinaiva nyāsa vidhinā japa mātreṇa siddhidāḥ || iti |
mantreṣv aṣṭasv anāyāsa phalado 'yaṃ ṣaḍ akṣaraḥ |
ṣaḍ akṣaro 'yaṃ mantras tu mahāghaugha nivāraṇaḥ // Hbhv_1.150 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 651191 (0.050):
aham ekākṣaro mantras $ tryakṣaraś caiva sarvaśaḥ / HV_App.I,41.294 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22136749 (0.050):
aham ekākṣaro mantras tryakṣaraś caiva sarvaśaḥ / HV_App.I,41.294 /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3917154 (0.050):
ahamekākṣaro mantras % tryakṣaraścaiva tārakaḥ // MatsP_167.64 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8956646 (0.050):
ahamekākṣaro mantras tryakṣaraścaiva tārakaḥ // MatsP_167.64 //
mantra rāja iti proktaḥ sarveṣām uttamottamaḥ |
dainandinaṃ tu duritaṃ pakṣa māsa rtu varṣajam // Hbhv_1.151 //
sarvaṃ dahati niḥśeṣaṃ tūlācalam ivānalaḥ |
brahma hatyā sahasrāṇi jñānājñāna kṛtāni ca // Hbhv_1.152 //
svarṇas teyasurāpāna guru talpa yutāni ca |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15933799 (0.0):
brahmahatyāsahasrāṇi jñātājñātakṛtāni ca // NarP_1,73.5 // / svarṇasteya surāpānagurutalpāyutāni ca /
koṭi koṭi sahasrāṇi hyupapāpāni yāny api | / sarvāṇy api praṇaśyanti rāma mantrānukīrtanāt // Hbhv_1.153 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15933804 (0.014):
svarṇasteya surāpānagurutalpāyutāni ca / / koṭikoṭisahasrāṇi hyupapāpāni yāni vai // NarP_1,73.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281227 (0.064):
koṭikoṭiyutānyatra % cāṇḍāni kathitāni tu // LiP_1,3.33 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175260 (0.064):
koṭikoṭiyutānyatra cāṇḍāni kathitāni tu // LiP_1,3.33 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28931342 (0.064):
koṭikoṭiyutānyatra LiP_1,3.33c / koṭikoṭiśatāni ca LiP_1,87.19d
tāpanī śrutiṣu ca / ya etat tārakaṃ brāhmaṇo nityam adhīte, sa pāpmānaṃ tarati, sa mṛtyuṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23174556 (0.031):
/ anyacca śrūyate ātyantikaṃ phalaṃ paśuvadhena / sarvvaṃllokāñjayati / mṛtyuṃ tarati pāpmānaṃ tarati brahmahatyāṃ tarati yo yo 'śvamedhena yajata
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11248869 (0.055):
vayaṃ,yacchabda āha tadasmākaṃ pramāṇam / sa cāsya hetoramṛtatvamāha / "tarati mṛtyuṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4929605 (0.055):
abhijayati. tarati mṛtyum, tarati brahmahatyāṃ yo 'śvamedhena yajate, ya u
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5212157 (0.056):
nainaṃ pāpmā tarati | / sarvaṃ pāpmānaṃ tarati | / nainaṃ pāpmā tapati |
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2404980 (0.060):
kimartha ? stotuṃ, tarati mṛtyuṃ tarati pāpmānamiti stutiḥ udite
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17828023 (0.060):
pavitraṃ jñātvā devaṃ mucyate sarva pāpaiḥ sarvaṃ pāpmānaṃ tarati nainaṃ / pāpmā tarati ity ādi śrūyamāṇaṃ smartur akhila pāpa haraṃ vastu ity ahaṃ
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12543633 (0.060):
pavitraṃ jñātvā devaṃ mucyate sarva-pāpaiḥ sarvaṃ pāpmānaṃ tarati nainaṃ / pāpmā tarati ity ādi śrūyamāṇaṃ smartur akhila-pāpa-haraṃ vastu ity ahaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1028156 (0.060):
pāpmānaṃ tarati nainam pāpmā tarati sarvam pāpmānaṃ tapati nainam pāpmā
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9553080 (0.064):
etena brahmahatyāmataraṃstarati sarvam pāpmānaṃ tarati brahmahatyāṃ / yo'śvamedhena yajate
tarati, sa bhrū hatyāṃ tarati, sa sarva hatyāṃ tarati, sa saṃsāraṃ tarati,
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23174559 (0.026):
mṛtyuṃ tarati pāpmānaṃ tarati brahmahatyāṃ tarati yo yo 'śvamedhena yajata
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7372762 (0.047):
| evaṃ hy āha --- tarati mṛtyuṃ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4308502 (0.050):
[K:upoṣyāgnīn] (samāropya (pramīyate sarvaṃ pāpmānaṃ (tarati / (taratibrahma.hatyām // / Baudh2.10.17.22/ atha brāhme muhūrta (utthāya kāla eva
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311461 (0.052):
Baudh3.10.7/ atha^apy (udāharanti / sarvaṃ pāpmānaṃ (tarati / (taratibrahmahatyāṃ yo^aśvamedhena (yajata iti //
sa sarvaṃ tarati, sa vimuktāśrito bhavati, so 'mṛtatvaṃ ca gacchati //
Hbhv_1.154 // / atha gopāla deva mantra māhātmyam
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607119 (1.192):
atha śrī gopāla deva mantra māhātmyam |
mantrās tu kṛṣṇa devasya sākṣād bhagavato hareḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607125 (0.0):
atha śrī gopāla deva mantra māhātmyam | / mantrās tu kṛṣṇa devasya sākṣād bhagavato hareḥ |
sarvāvatāra bījasya sarvato vīryavattamāḥ // Hbhv_1.155 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607131 (0.0):
mantrās tu kṛṣṇa devasya sākṣād bhagavato hareḥ | / sarvāvatāra bījasya sarvato vīryavattamā ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7605037 (0.028):
sarvāvatāra bījasya svayaṃ bhagavato hareḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14399468 (0.047):
ity atra āgatāv iti kartari niṣṭhā | kṛṣṇāv iti karmaṇi dvitīyā | tataś ca / bhagavato nānāvatāra bījasya hareḥ puruṣasya tāv imau nara nārāyaṇākhyau
tathā ca bṛhad gautamīye śrī govinda vṛndāvanākhye
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607137 (0.0):
sarvāvatāra bījasya sarvato vīryavattamā || / tathā ca bṛhad gautamīye śrī govinda vṛndāvanākhye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416125 (0.048):
siddham | yathā ca śrī govinda vṛndāvanākhya bṛhad gautamīye tantre
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7635023 (0.061):
apy uta iti bṛhad gautamīye ca | / śrīmad rādhā govinda deva sevādhipati śrī haridāsa gosvāmī caraṇānujīvi
sarveṣāṃ mantra varyāṇāṃ śreṣṭho vaiṣṇava ucyate |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607142 (0.0):
tathā ca bṛhad gautamīye śrī govinda vṛndāvanākhye / sarveṣāṃ mantra varyāṇāṃ śreṣṭho vaiṣṇava ucyate |
viśeṣāt kṛṣṇa manavo bhoga mokṣaika sādhanam // Hbhv_1.156 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607148 (0.0):
sarveṣāṃ mantra varyāṇāṃ śreṣṭho vaiṣṇava ucyate | / viśeṣāt kṛṣṇa manavo bhoga mokṣaika sādhanam ||
yasya yasya ca mantrasya yo yo devas tathā punaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607157 (0.0):
viśeṣāt kṛṣṇa manavo bhoga mokṣaika sādhanam || / yasya yasya ca mantrasya yo yo devas tathā punaḥ |
abhedāt tan manūnāṃ ca devatā saiva bhāṣyate // Hbhv_1.157 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607160 (0.015):
yasya yasya ca mantrasya yo yo devas tathā punaḥ | / abhedāt tan manūnāṃ ca devatā saiva bhāṣyate ||
kṛṣṇa eva paraṃ brahma saccidānanda vigrahaḥ | / smṛti mātreṇa teṣāṃ vai bhukti mukti phala pradaḥ // Hbhv_1.158 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607173 (0.0):
kṛṣṇa eva paraṃ brahma saccidānanda vigrahaḥ | / smṛti mātreṇa teṣāṃ vai bhukti mukti phala pradaḥ ||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21078865 (0.027):
lakṣmī nṛsiṃho vikhyāto bhukti mukti phala pradaḥ // Hbhv_5.352 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21078973 (0.027):
lakṣmī nārāyaṇaḥ śrīmān bhukti mukti phala pradaḥ // Hbhv_5.359 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21078511 (0.028):
vārāha iti sa prokto bhukti mukti phala pradaḥ // Hbhv_5.328 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529094 (0.030):
siddharūpaḥ susiddhaśca $ bhuktimuktiphalapradaḥ & / yastvaṃśakaviśuddhaḥ syād % bhairavo 'tra varānane // SvaT_8.24 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786311 (0.030):
siddharūpaḥ susiddhaśca bhuktimuktiphalapradaḥ / / yastvaṃśakaviśuddhaḥ syād bhairavo 'tra varānane // SvaT_8.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893030 (0.041):
bhuktimuktiphalapradam BrP_136.41d / bhuktimuktiphalapradaḥ BrP_28.18d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893042 (0.041):
bhuktimuktiphalapradaḥ BrP_28.65b / bhuktimuktiphalapradaḥ BrP_68.77f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262502 (0.048):
bhuktimuktiphalapradaḥ SvaT_8.24b / bhuktimuktiphalapradā VT_45d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15733529 (0.048):
bhuktimuktiphalapradaḥ SvaT_8.24b / bhuktimuktiphalapradāḥ SvaT_6.28d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893006 (0.050):
bhuktimuktiprado hariḥ BrP_43.77d / bhuktimuktiphalapradam BrP_28.17d
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21078528 (0.051):
matsyākhyā sā śilā jñeyā bhukti mukti phala pradā // Hbhv_5.329 // / kvacic ca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754389 (0.052):
koṇāditya iti khyāto % bhuktimuktiphalapradaḥ // BrP_28.18 // / māghe māsi site pakṣe $ saptamyāṃ saṃyatendriyaḥ &
tatrāpi bhagavattāṃ svāṃ tanvato gopa līlayā | / tasya śreṣṭhatamā mantrās teṣv apy aṣṭādaśākṣaraḥ // Hbhv_1.159 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607181 (0.0):
smṛti mātreṇa teṣāṃ vai bhukti mukti phala pradaḥ || / tatrāpi bhagavattāṃ svāṃ tanvato gopa līlayā |
tāpanī śrutiṣu / oṃ munayo ha vai brahmāṇam ūcuḥ | kaḥ paramo devaḥ | kuto mṛtyur bibheti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14407637 (0.0):
tathā śrī gopāla pūrva tāpanī śrutāv api munayo ha vai brahmāṇam ūcuḥ, / kaḥ paramo devaḥ [GTU 1.2] ity ādy anantaraṃ tad u hovāca brāhmaṇaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607199 (0.0):
athāṣṭādaśākṣara māhātmyaṃ tāpanī śrutiṣu / oṃ munayo ha vai brahmāṇam ūcuḥ | kaḥ paramo devaḥ | kuto mṛtyur bibheti |
kasya jñānenākhilaṃ jñātaṃ bhavati | kenedaṃ viśvaṃ saṃsaratīti | tān u
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607204 (0.0):
oṃ munayo ha vai brahmāṇam ūcuḥ | kaḥ paramo devaḥ | kuto mṛtyur bibheti | / kasya jñānenākhilaṃ jñātaṃ bhavati | kenedaṃ viśvaṃ saṃsaratīti | tān u
hovāca brāhmaṇaḥ kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam | govindān mṛtyur bibheti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14407646 (0.0):
kaḥ paramo devaḥ [GTU 1.2] ity ādy anantaraṃ tad u hovāca brāhmaṇaḥ | / kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam [GTU 1.3] ity ādi | upasaṃhāre ca tasmāt
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607214 (0.0):
kasya jñānenākhilaṃ jñātaṃ bhavati | kenedaṃ viśvaṃ saṃsaratīti | tān u / hovāca / brāhmaṇaḥ kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam | govindān mṛtyur bibheti |
gopī jana vallabha jñānenākhilaṃ jñātaṃ bhavati | svāhayedaṃ saṃsaratīti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607222 (0.0):
brāhmaṇaḥ kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam | govindān mṛtyur bibheti | / gopī jana
tam u hocuḥ | kaḥ kṛṣṇo govindaḥ ko 'sau gopī jana vallabhaḥ kaḥ kā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607229 (0.0):
vallabha jñānenākhilaṃ jñātaṃ bhavati | svāhayedaṃ saṃsaratīti | tam u / hocuḥ | kaḥ / kṛṣṇo govindaḥ ko'sau gopī jana vallabhaḥ kaḥ kā svāheti | tān uvāca
svāheti | tān uvāca brāhmaṇaḥ pāpa karṣaṇo go bhūmi veda vidito veditā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607239 (0.0):
kṛṣṇo govindaḥ ko'sau gopī jana vallabhaḥ kaḥ kā svāheti | tān uvāca
gopī janāvidyā kalā prerakas tan māyā ceti | sakalaṃ paraṃ brahmaiva tat |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607248 (0.0):
pāpa karṣaṇo go bhūmi veda vidito veditā gopī janāvidyā kalā prerakas
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436457 (0.041):
vadhvaḥ ity uktam | ataeva gopī janāvidyā kalā prerakaḥ [GTU 1.8] ity atra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010074 (0.063):
vṛtti viśeṣaḥ | ataeva gopī jana vidyā kalā preraka iti tāpanyāṃ śrutau |
yo dhyāyati rasati bhajati so 'mṛto bhavati so 'mṛto bhavatīti | te hocuḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607257 (0.0):
ceti | sakalaṃ paraṃ brahmaiva tat | yo dhyāyati rasati bhajati so'mṛto
kiṃ tad rūpaṃ kiṃ rasanaṃ kathaṃ vāho tad bhajanaṃ | tat sarvaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607266 (0.0):
bhavati so'mṛto / bhavatīti | te hocuḥ kiṃ tad rūpaṃ kiṃ rasanaṃ kathaṃ vāho tad bhajanaṃ
vividiṣatām ākhyāhīti | tad u hovāca hairaṇyaḥ gopa veśam abhrābhaṃ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740812 (0.0):
bṛhad-dhyānādau tathā śravaṇāt -- gopa-veśam abhrābhaṃ taruṇaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600647 (0.0):
tad u hovāca hairaṇyo gopa veśam abhrābhaṃ taruṇaṃ kalpa drumāśritam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607274 (0.0):
bhavatīti | te hocuḥ kiṃ tad rūpaṃ kiṃ rasanaṃ kathaṃ vāho tad bhajanaṃ / sarvaṃ vividiṣatām ākhyāhīti | tad u hovāca hairaṇyaḥ gopa veśam
taruṇaṃ kalpa drumāśritam // Hbhv_1.160 // / (GTU 1.2 8)
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740814 (0.0):
bṛhad-dhyānādau tathā śravaṇāt -- gopa-veśam abhrābhaṃ taruṇaṃ / kalpa-drumāśritam [GTU 1.8] iti tāpanī-śrutau | tad-dhyāne taruṇa-śabdasya
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600649 (0.0):
tad u hovāca hairaṇyo gopa veśam abhrābhaṃ taruṇaṃ kalpa drumāśritam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607279 (0.0):
sarvaṃ vividiṣatām ākhyāhīti | tad u hovāca hairaṇyaḥ gopa veśam / abhrābhaṃ / taruṇaṃ kalpa drumāśritam || (GTU 1.2 8)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425046 (0.044):
tad u hovāca hairaṇyo gopa veśam abhrābhaṃ taruṇaṃ kalpa drumāśritam | / tadiha ślokā bhavanti
kiṃ ca, tatraivāgre / bhaktir asya bhajanam | tad ihāmutropādhi nairāsyenaivāmuṣmin
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791661 (0.0):
bhaktir asya bhajanaṃ tad ihāmutropādhi nairāsyenāmuṣmin manaḥ kalpanam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17819336 (0.0):
tad vahaneneti vācyam | bhaktir asya bhajanaṃ tad / ihāmutropādhi nairāsyenāmuṣmin manaḥ kalpanam etad eva naiṣkarmyam | iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17821730 (0.0):
vimokṣyase | bhaktir asya bhajanam | tad ihāmutropādhi nairāsyenaivāmuṣmin
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101371 (0.0):
bhaktir asya bhajanaṃ tad-ihāmutropādhi-nairāsyenāmuṣmin manaḥ-kalpanam
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18462260 (0.0):
kiṃ tad-vahaneneti vācyam | bhaktir asya bhajanaṃ tad / ihāmutropādhi-nairāsyenāmuṣmin manaḥ-kalpanam etad eva naiṣkarmyam | iti
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18464652 (0.0):
vimokṣyase | bhaktir asya bhajanam | tad ihāmutropādhi-nairāsyenaivāmuṣmin
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914988 (0.0):
artham | tathā ca śrī gopāla tāpanī śrutiḥ / bhaktir asya bhajanam | tad ihāmutropādhi nairāsyenaivāmuṣmin manaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926720 (0.0):
śrī gopāla tāpanī śrutau ca bhaktir asya bhajanam | tad ihāmutropādhi
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607286 (0.0):
taruṇaṃ kalpa drumāśritam || (GTU 1.2 8) / kiṃ ca, tatraivāgre / bhaktir asya bhajanam | tad ihāmutropādhi nairāsyenaivāmuṣmin
manaḥ kalpanam | etad eva ca naiṣkarmyam | / kṛṣṇaṃ taṃ viprā bahudhā yajanti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791662 (0.0):
bhaktir asya bhajanaṃ tad ihāmutropādhi nairāsyenāmuṣmin manaḥ kalpanam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17819337 (0.0):
ihāmutropādhi nairāsyenāmuṣmin manaḥ kalpanam etad eva naiṣkarmyam | iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17821731 (0.0):
vimokṣyase | bhaktir asya bhajanam | tad ihāmutropādhi nairāsyenaivāmuṣmin / manaḥ kalpanam | etad eva ca naiṣkarmyam [GTU 1.14] iti śruteḥ | saṃnyāsaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101372 (0.0):
bhaktir asya bhajanaṃ tad-ihāmutropādhi-nairāsyenāmuṣmin manaḥ-kalpanam
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18462261 (0.0):
ihāmutropādhi-nairāsyenāmuṣmin manaḥ-kalpanam etad eva naiṣkarmyam | iti
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18464653 (0.0):
vimokṣyase | bhaktir asya bhajanam | tad ihāmutropādhi-nairāsyenaivāmuṣmin / manaḥ-kalpanam | etad eva ca naiṣkarmyam [GTU 1.14] iti śruteḥ | saṃnyāsaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914989 (0.0):
bhaktir asya bhajanam | tad ihāmutropādhi nairāsyenaivāmuṣmin manaḥ / kalpanam | etad eva ca naiṣkarmyam || [GTU 1.14]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926721 (0.0):
śrī gopāla tāpanī śrutau ca bhaktir asya bhajanam | tad ihāmutropādhi / nairāsyenaivāmuṣmin manaḥ kalpanam | etad eva ca naiṣkarmyam [GTU 1.14]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607293 (0.0):
bhaktir asya bhajanam | tad ihāmutropādhi nairāsyenaivāmuṣmin / manaḥ kalpanam
govindaṃ santaṃ bahudhārādhayanti | / gopījana vallabho bhuvanāni dadhre
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607302 (0.0):
kṛṣṇaṃ taṃ viprā bahudhā yajanti / govindaṃ santaṃ bahudhārādhayanti |
svāhāśrito jagad ejayjat sva retāḥ // Hbhv_1.161 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607308 (0.0):
gopījana vallabho bhuvanāni dadhre / svāhāśrito jagad ejayjat sva retāḥ ||161|| (GTU 1.14 15)
(GTU 1.14 15) / vāyur yathaiko bhuvanaṃ praviṣṭo / janye janye pañca rūpo babhūva |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737114 (0.0):
gopāla-tāpanī-śrutiṣu - / vāyur yathaiko bhuvanaṃ praviṣṭo / janye janye pañca-rūpo babhūva |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607318 (0.0):
svāhāśrito jagad ejayjat sva retāḥ ||161|| (GTU 1.14 15) / vāyur yathaiko bhuvanaṃ praviṣṭo
kṛṣṇas tathaiko 'pi jagad dhitārthaṃ / śabdenāsau pañca pado vibhāti // Hbhv_1.162 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737120 (0.0):
janye janye pañca-rūpo babhūva | / kṛṣṇas tathaiko'pi jagad-dhitārthaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607325 (0.0):
janye janye pañca rūpo babhūva | / kṛṣṇas tathaiko'pi jagad dhitārthaṃ
(GTU 1.16) / kiṃ ca tatraivopāsana vidhi kathanānantaram / eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13102605 (0.0):
tataṃ vyāptam | śrutiś caivam āha- / eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741047 (0.0):
gṛheṣu dvy-aṣṭa-sāhasraṃ striya eka udāvahat || [BhP 10.69.2] / eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607338 (0.0):
śabdenāsau pañca pado vibhāti ||162|| iti | (GTU 1.16) / kiṃ ca tatraivopāsana vidhi kathanānantaram
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668412 (0.032):
kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam [GTU 1.3] | eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735706 (0.032):
śrī-gopāla-tāpanyām-eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU 1.19] iti | yasmād
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735822 (0.032):
tādṛśaḥ | tāpanyāṃ ca -- eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ ity uktvāha nityo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17809862 (0.064):
tataṃ vyāptam | śrutiś caivam āha / eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
eko 'pi san bahudhā yo vibhāti | / taṃ pīṭhasthaṃ ye'nubhajanti dhīrās
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13102607 (0.0):
eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya / eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741049 (0.0):
eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya / eko'pi san bahudhā yo'vabhāti | [GTU 1.19] iti gopāla-tāpanyām |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607348 (0.0):
eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya / eko'pi san bahudhā yo vibhāti |
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22382068 (0.039):
tam ātmasthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣām //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858544 (0.039):
tam ātmasthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās % teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣāṃ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26562897 (0.039):
tam ātmasthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣāṃ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2509116 (0.039):
tam ātma-sthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās % teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣām //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23982888 (0.039):
tam ātma-sthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣām //
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668413 (0.053):
kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam [GTU 1.3] | eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU / 1.19] | eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti [GTU 1.19] ity ādi śravaṇāt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410664 (0.061):
pīṭhagaṃ ye tu yajanti dhīrās teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣām [GTU 1.20]
teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣām // Hbhv_1.163 // / (GTU)
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607352 (0.0):
taṃ pīṭhasthaṃ ye'nubhajanti dhīrās / teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣām ||163|| (GTU
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410667 (0.038):
pīṭhagaṃ ye tu yajanti dhīrās teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣām [GTU 1.20]
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22382070 (0.044):
tam ātmasthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣām //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858546 (0.044):
tam ātmasthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās % teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣāṃ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26562899 (0.044):
tam ātmasthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣāṃ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2509118 (0.044):
tam ātma-sthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās % teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣām //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23982890 (0.044):
tam ātma-sthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣām //
nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām / eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17711974 (0.0):
sādhitam | atra śrutayaḥ nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām eko bahūnāṃ yo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17711996 (0.0):
tattva jijñāsuṃ niyojitāñjaliṃ taṃ prati sarveśvaro bhagavān nityo / nityānāṃ cetanaś cetanānām eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān [ŚvetU 6.13] iti
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7267684 (0.0):
ātmā na śoka-viṣaya iti sādhitam | atra śrutayaḥ - nityo nityānāṃ cetanaś / cetanānām eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān [ŚvetU 6.13] ity ādyāḥ ||12||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7267709 (0.0):
tattva-jijñāsuṃ niyojitāñjaliṃ taṃ prati sarveśvaro bhagavān nityo / nityānāṃ cetanaś cetanānām eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān [ŚvetU 6.13] iti
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7269300 (0.0):
nityasya nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20981164 (0.0):
nityāni puruṣaḥ prakṛtir ātmā kālaḥ ity evaṃ bhāllaveya-śruteḥ | nityo / nityānāṃ cetanaś cetanānām eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān (KaṭhaU
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22382081 (0.0):
nityo 'nityānāṃ cetanaś cetanānām eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607362 (0.0):
teṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣām ||163|| (GTU / nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424938 (0.0):
svābhāvika iti śrutir apy āha, nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām eko"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3456120 (0.0):
nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān"
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1379289 (0.0):
trividhaṃ brahma, etat / nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām eko bahūnāṃ yo
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2509130 (0.0):
nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām $ eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23982901 (0.0):
nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26562911 (0.020):
nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17713587 (0.020):
nityasya nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858558 (0.020):
nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām $ eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413564 (0.036):
śrī gopāla pūrva tāpanyām api tathaiva / nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām / eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān |
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25378760 (0.038):
nityānāmapyasau nityaścetanānāṃ ca cetanaḥ // ŚivP_7.1,6.65ab/ / eko bahūnāṃ cākāmaḥ kāmānīśaḥ prayacchati // ŚivP_7.1,6.65cd/
taṃ pīṭhagaṃ ye'nubhajanti dhīrās / teṣāṃ siddhiḥ śāśvatī netareṣām // Hbhv_1.164 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413578 (0.0):
taṃ pīṭhagaṃ ye'nubhajanti dhīrās / teṣāṃ siddhiḥ śāśvatī netareṣām || [GTU 1.20] iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607369 (0.0):
eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān | / taṃ pīṭhagaṃ ye'nubhajanti dhīrās
etad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ ye / nitya muktāḥ saṃyajante na kāmān |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607379 (0.0):
teṣāṃ siddhiḥ śāśvatī netareṣām ||164|| / etad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ ye
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084750 (0.049):
bhava pāpa vinirmukto yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // Hbhv_6.219 // / yo nityaṃ viśva rūpākhyam adhyāyaṃ paṭhati dvijaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054683 (0.057):
viṣṇor yat paramaṃ padam // Hbhv_1.146 // / atha śrī rāma mantrāṇāṃ māhātmyam
teṣām asau gopa rūpaḥ prayatnāt / prakāśayed ātma padaṃ tadaiva // Hbhv_1.165 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607385 (0.0):
nitya muktāḥ saṃyajante na kāmān | / teṣām asau gopa rūpaḥ prayatnāt
yo brahmāṇaṃ vidadhāti pūrvaṃ / yo vidyās tasmai gopāyati sma kṛṣṇaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404035 (0.0):
yo brahmāṇaṃ vidadhāti pūrvaṃ / yo vidyāstasmai gopāyati sma kṛṣṇaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408538 (0.0):
ity ādi [BhP 12.13.19] | / yo brahmāṇaṃ vidadhāti pūrvaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607395 (0.0):
prakāśayed ātma padaṃ tadaiva ||165|| / yo brahmāṇaṃ vidadhāti pūrvaṃ / yo vidyās tasmai gopāyati sma kṛṣṇaḥ |
taṃ ha daivam ātma buddhi prakāśaṃ / mumukṣur vai śaraṇam anuvrajeta // Hbhv_1.166 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10946634 (0.0):
taṃ ha devamātmabuddhiprakāśaṃ mumukṣurvai śaraṇamahaṃ prapadye' (śve,
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17857605 (0.0):
| jñānaṃ mumukṣoḥ śaraṇatvena jñātum arham ucyate taṃ ha devam / ātma buddhi prakāśaṃ mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye [GTU 1.25] iti
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26725176 (0.0):
ātma-buddhi-prakāśaṃ mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye [GTU 1.25] iti
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736221 (0.0):
yo vidyāstasmai gopāyati sma kṛṣṇaḥ | / taṃ ha daivamātmabuddhiprakāśaṃ / mumukṣurvai śaraṇamanuvrajeta || [GTU 1.26] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982833 (0.0):
taṃ ha devam ātma buddhi prakāśaṃ / mumukṣur vai śaraṇam amuṃ vrajet || iti [GTU 1.22]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23203357 (0.0):
taṃ ha devam ātma-buddhi-prakāśaṃ / mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye || [ŚvetU 6.18] |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404042 (0.0):
yo vidyāstasmai gopāyati sma kṛṣṇaḥ | / taṃ ha daivamātmabuddhiprakāśaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408547 (0.0):
yo vidyās tasmai gāpayati sma kṛṣṇaḥ | / taṃ hi devam ātma buddhi prakāśaṃ / mumukṣur vai śaraṇam amuṃ vrajet || [GTU 1.26]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607402 (0.0):
yo vidyās tasmai gopāyati sma kṛṣṇaḥ | / taṃ ha daivam ātma buddhi prakāśaṃ
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858663 (0.0):
taṃ ha devam ātmabuddhiprakāśaṃ % mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26563015 (0.0):
taṃ ha devam ātmabuddhiprakāśaṃ mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2509238 (0.0):
taṃ ha devaṃ ātma-buddhi-prakāśaṃ % mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23983010 (0.0):
taṃ ha devaṃ ātma-buddhi-prakāśaṃ mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13330720 (0.046):
taṃ ha devamātmabuddhiprakāśaṃ mumukṣurvai śaraṇamahaṃ prapadye' (śve,
oṃkāreṇāntaritaṃ ye japanti / govindasya pañcapadaṃ manum |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607447 (0.0):
ṭīkāyāṃ draṣṭavyaḥ | sa tu viśeṣato yoga pīṭhe draṣṭavyaḥ | / oṃkāreṇāntaritaṃ ye japanti / govindasya pañcapadaṃ manum |
teṣām asau darśayed ātma rūpaṃ / tasmān mumukṣur abhyasen nitya śāntyai // Hbhv_1.167 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607453 (0.0):
govindasya pañcapadaṃ manum | / teṣām asau darśayed ātma rūpaṃ
tasmād anye pañcapadād abhūvan / govindasya manavo mānavānām |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607462 (0.0):
tasmān mumukṣur abhyasen nitya śāntyai ||167|| / tasmād anye pañcapadād abhūvan / govindasya manavo mānavānām |
daśārṇādyās te'pi saṅkrandanādyair / abhyasyante bhūti kāmair yathāvat // Hbhv_1.168 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607468 (0.0):
tasmād anye pañcapadād abhūvan / govindasya manavo mānavānām | / daśārṇādyās te'pi saṅkrandanādyair
tad u hovāca brāhmaṇo 'sāv anavarataṃ me dhyātaḥ stutaḥ parārdhānte so
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742381 (0.0):
ataiva tāpanyāṃ brahma-vākyam - tad u hovāca brahmaṇo'sāv anavarataṃ me / dhyātaḥ stutaḥ | parārdhānte so'budhyata | gopaveśo me puruṣaḥ purastād
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982856 (0.0):
tadu hovāca brahmasavanaṃ carato me dhyātaḥ stutaḥ parārdhānte
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404060 (0.0):
hovāca / brāhmaṇo'sāv anavarataṃ me dhyātaḥ stutaḥ parārdhānte so'budhyata | gopa
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607478 (0.0):
abhyasyante bhūti kāmair yathāvat ||168|| / tad u hovāca brāhmaṇo'sāv anavarataṃ me dhyātaḥ stutaḥ parārdhānte
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411072 (0.027):
śrī gopāla tāpanī śrutiś caivam tadu hovāca brahmaṇo'sāv anvarataṃ me / dhyātaḥ stutaḥ parameśvaraḥ parārdhānte so'budhyata | gopaveśo me puruṣaḥ
'budhyata | gopa veśo me puruṣaḥ purastād āvirbabhūva | tataḥ praṇatena
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742386 (0.0):
dhyātaḥ stutaḥ | parārdhānte so'budhyata | gopaveśo me puruṣaḥ purastād
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982861 (0.0):
tadu hovāca brahmasavanaṃ carato me dhyātaḥ stutaḥ parārdhānte / so'budhyata gopaveśo me puruṣaḥ purastādāvirbabhūveti śrīgopālatāpany
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404065 (0.0):
brāhmaṇo'sāv anavarataṃ me dhyātaḥ stutaḥ parārdhānte so'budhyata | gopa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411078 (0.0):
dhyātaḥ stutaḥ parameśvaraḥ parārdhānte so'budhyata | gopaveśo me puruṣaḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607486 (0.0):
tad u hovāca brāhmaṇo'sāv anavarataṃ me dhyātaḥ stutaḥ parārdhānte / so'budhyata / | gopa veśo me puruṣaḥ purastād āvirbabhūva | tataḥ praṇatena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17820358 (0.046):
na brahmā na ca śaṅkaraḥ iti | parārdhānte / so 'budhyata gopa rūpo me purastād āvirbabhūva [GTU 1.25] iti | na
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18463282 (0.046):
na brahmā na ca śaṅkaraḥ iti | parārdhānte so 'budhyata gopa-rūpo me
mayā'nukūlena hṛdā mahyam aṣṭādaśārṇaṃ svarūpaṃ sṛṣṭaye dattvāntarhitaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607497 (0.0):
| gopa veśo me puruṣaḥ purastād āvirbabhūva | tataḥ praṇatena / mayā'nukūlena / hṛdā mahyam aṣṭādaśārṇaṃ svarūpaṃ sṛṣṭaye dattvāntarhitaḥ | punaḥ sisṛkṣā
punaḥ sisṛkṣā me prādurabhūt | teṣv akṣareṣu bhaviṣyaj jagad rūpaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607504 (0.0):
hṛdā mahyam aṣṭādaśārṇaṃ svarūpaṃ sṛṣṭaye dattvāntarhitaḥ | punaḥ sisṛkṣā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992140 (0.032):
vākyam teṣv akṣareṣu bhaviṣyaj jagad rūpaṃ prakāśayann [GTU 1.26] iti
prakāśayat | tad iha kād āpo | lāt pṛthivī | īto 'gniḥ | bindor induḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607515 (0.0):
prādurabhūt | teṣv akṣareṣu bhaviṣyaj jagad rūpaṃ prakāśayat | tad iha kād / āpo / | lāt pṛthivī | īto'gniḥ | bindor induḥ | tan nādād arka iti klīṃ kārād
tan nādād arka iti klīṃ kārād asṛjam | kṛṣṇād ākāśaṃ yad vāyur ity uttarāt
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607526 (0.0):
| lāt pṛthivī | īto'gniḥ | bindor induḥ | tan nādād arka iti klīṃ kārād
surabhiṃ vidyāṃ prādurakārṣam | tad uttarāt tad uttarāt strī pumādi cedaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607535 (0.0):
kṛṣṇād ākāśaṃ yad vāyur ity uttarāt surabhiṃ vidyāṃ prādurakārṣam |
sakalam idaṃ iti // Hbhv_1.169 // / tathā ca gautamīya tantre / klīṃ kārād asṛjad viśvam iti prāha śruteḥ śiraḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607544 (0.0):
tathā ca gautamīye / klīṃ kārād asṛjad viśvam iti prāha śruteḥ śiraḥ |
la kārāt pṛthivī jātā ka kārāj jala sambhavaḥ // Hbhv_1.170 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607552 (0.0):
klīṃ kārād asṛjad viśvam iti prāha śruteḥ śiraḥ | / la kārāt pṛthivī jātā ka kārāj jala sambhavaḥ ||170||
ī kārād vahnir utpanno nādād āyur ajāyata |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607559 (0.0):
la kārāt pṛthivī jātā ka kārāj jala sambhavaḥ ||170|| / ī kārād vahnir utpanno nādād āyur ajāyata |
bindor ākāśa sambhūtir iti bhūtātmako manuḥ // / svā śabdena ca kṣetrajño heti cit prakṛtiḥ parā |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607569 (0.0):
ī kārād vahnir utpanno nādād āyur ajāyata | / bindor ākāśa sambhūtir iti bhūtātmako manuḥ ||
tayor aikya samudbhūtir mukha veṣṭana varṇakaḥ // / ataeva hi viśvasya layaḥ svāhārṇake bhavet // Hbhv_1.171 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607578 (0.0):
svā śabdena ca kṣetrajño heti cit prakṛtiḥ parā | / tayor aikya samudbhūtir mukha veṣṭana varṇakaḥ ||
punaś ca sā śrutiḥ / etasyaiva yajanena candra dhvajo gata moham ātmānaṃ vedayitvā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607588 (0.0):
ataeva hi viśvasya layaḥ svāhārṇake bhavet ||171|| / punaś ca sā śrutiḥ / etasyaiva yajanena candra dhvajo gata moham ātmānaṃ vedayitvā
oṃkārāntarālakaṃ manum āvartayat saṅga rahito 'bhyānayat | tad viṣṇoḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607597 (0.0):
etasyaiva yajanena candra dhvajo gata moham ātmānaṃ vedayitvā / oṃkārāntarālakaṃ / manum āvartayat saṅga rahito'bhyānayat | tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā
paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ | divīva cakṣur ātatam | tasmād enaṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6788381 (0.0):
oṃ tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054674 (0.0):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ | / divīva cakṣur ātatam | tad viprāso vipanyavo jāgṛvāṃsaḥ samindhate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997760 (0.0):
sadā paśyanti sūrayaḥ divīva cakṣur ātatam | tad viprāso vipanyavo
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2865157 (0.0):
tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607606 (0.0):
manum āvartayat saṅga rahito'bhyānayat | tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27113792 (0.0):
| sakhā // RV_1,22.19 // / tat | viṣṇoḥ | paramam | padam | sadā | paśyanti | sūrayaḥ | divi iva |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692688 (0.0):
atha caṣālamudīkṣate | tadviṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692710 (0.0):
paśyatetyevaitadāha yadāha tadviṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4709909 (0.0):
4 8 2 0504a tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ .
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940217 (1.192):
(AVŚ_7,26.7a) tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17863385 (1.192):
janma mṛtyubhyāṃ rahitā muktā bhavantīti mokṣe jīva bahutvam uktam | tad / viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ ity ādi śrutibhyaś caitad
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16031998 (1.192):
janma-mṛtyubhyāṃ rahitā muktā bhavantīti mokṣe jīva-bahutvam uktam | tad / viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ ity ādi-śrutibhyaś caitad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998191 (1.192):
yas taṃ na veda kim ṛcā kariṣyati ya u tad vidus ta ime samāsate || / tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22948160 (1.192):
tad-viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1339984 (1.192):
RV_01.022.20.1{07} tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3471247 (1.192):
sthānam prāpsyasi / yad abhidhīyate śrutiśataiḥ, tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ / sadā paśyanti sūrayaḥ
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1386742 (1.192):
jagato viṣṇupatnī / hrīś ca te lakṣmīś ca patnyau /tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ / sadā paśyanti sūrayaḥ / kṣayantam asya rajasaḥ parāke / yad ekam avyaktam
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1387041 (1.192):
kvacitprakṛtiviyuktātmasvarūpaṃ, kvacidbhagavatsvarūpam / tadviṣṇoḥ / paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūraya iti parasthānam /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961160 (1.192):
RV_1,022.20a tad viṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
nityam abhyaset // Hbhv_1.172 // / ity ādi / tatraivāgre / yasya pūrva padād bhūmir dvitīyāt salilodbhavaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607617 (0.0):
sūrayaḥ | divīva cakṣur ātatam | tasmād enaṃ nityam abhyaset ||172|| ity / ādi |
tṛtīyāt teja udbhūtaṃ caturthād gandha vāhanaḥ // Hbhv_1.173 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607621 (0.0):
yasya pūrva padād bhūmir dvitīyāt salilodbhavaḥ | / tṛtīyāt teja udbhūtaṃ caturthād gandha vāhanaḥ ||173||
pañcamād ambarotpattis tam evaikaṃ samabhyaset | / candra dhvajo 'gamad viṣṇuḥ paramaṃ padam avyayam // Hbhv_1.174 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607635 (0.0):
tṛtīyāt teja udbhūtaṃ caturthād gandha vāhanaḥ ||173|| / pañcamād ambarotpattis tam evaikaṃ samabhyaset |
tato viśuddhaṃ vimalaṃ / viśokam aśeṣa lobhādi nirasta saṅgam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607643 (0.0):
candra dhvajo'gamad viṣṇuḥ paramaṃ padam avyayam ||174|| / tato viśuddhaṃ vimalaṃ
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23411450 (0.0):
ViP_2,12.43 // / jñānaṃ viśuddhaṃ vimalaṃ viśokam $ aśeṣalobhādinirastasaṅgam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5118110 (0.0):
ViP_2,12.43 // / jñānaṃ viśuddhaṃ vimalaṃ viśokam aśeṣalobhādinirastasaṅgam /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7735955 (0.022):
aśeṣamūrtir na tu vastubhūtaḥ ViP_2,12.39b / aśeṣalobhādinirastasaṅgam ViP_2,12.44b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783641 (0.063):
ābrahmabhavanād ūrdhvaṃ % vaiṣṇavaṃ padam avyayam // BrP_59.79 // / vimalaṃ virajaṃ śuddhaṃ $ saṃsārāsaṅgavarjitam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054956 (0.063):
ābrahmabhavanād ūrdhvaṃ vaiṣṇavaṃ padam avyayam // BrP_59.79 // / vimalaṃ virajaṃ śuddhaṃ saṃsārāsaṅgavarjitam /
yat tat padaṃ pañca padaṃ tad eva / sa vāsudevo na yato 'nyad asti // Hbhv_1.175 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607652 (0.0):
viśokam aśeṣa lobhādi nirasta saṅgam | / yat tat padaṃ pañca padaṃ tad eva
tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham pañca padaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17824220 (0.0):
[*ENDNOTE] tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham pañca padaṃ
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18467140 (0.0):
[*ENDNOTE] tam ekaṃ govindaṃ sac-cid-ānanda-vigraham pañca-padaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607660 (0.0):
sa vāsudevo na yato'nyad asti ||175|| / tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham pañca padaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17815459 (1.192):
tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigrahaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17815631 (1.192):
kṛṣṇāya iti, tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham iti śravaṇāt |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18458382 (1.192):
tam ekaṃ govindaṃ sac-cid-ānanda-vigrahaṃ
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18458554 (1.192):
bhagavat-tanus tādṛk sac-cid-ānanda-rūpāya kṛṣṇāya iti, tam ekaṃ govindaṃ / sac-cid-ānanda-vigraham iti śravaṇāt | tathātve tad-avajñātṝṇāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413585 (1.192):
teṣāṃ siddhiḥ śāśvatī netareṣām || [GTU 1.20] iti | / tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham [GTU 1.33] ity ādi ca | tasmāc
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7599575 (1.192):
gopa gopī gavāvītaṃ sura druma talāśritam || ity ādi | / tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham ity ādi |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600273 (1.192):
ity anena govindasyaiva viśeṣaṇam iti vivecanīyam | tāpanī ca tam ekaṃ / govindaṃ / sac cid ānanda vigraham iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416404 (0.044):
śrutiś ca darśitā / govindaṃ sac cid ānanda vigrahaṃ vṛndāvana sura bhūruha talāsīnaṃ satataṃ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736464 (0.045):
brahmaṇā tadīyam eva svenārādhanaṃ prakāśitam -- govindaṃ / sac-cid-ānanda-vigrahaṃ vṛndāvana-sura-bhūruha-talāsīnaṃ satataṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411235 (0.048):
spaṣṭaṃ ca tathātvaṃ śrī gopāla tāpanyāṃ govindaṃ sac cid ānanda / vigrahaṃ vṛndāvana sura bhūruha talāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo'haṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412028 (0.049):
kaṣṭatāpatteḥ | śrī bhagavati tādṛśatvāsambhavāc ca | tathā ca śrutau / govindaṃ sac cid ānanda vigrahaṃ vṛndāvana sura bhū ruha talāsīnaṃ satataṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898867 (0.063):
evaṃ ca bhagavat tanoḥ saccidānandamayatve k ptaṃ sac cid ānanda vigraham / śrī vṛndāvana sura bhūruha talāsīnam iti (GTU 1.33) | śābdaṃ brahma vapur
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825441 (0.063):
evaṃ ca bhagavat-tanoḥ saccidānandamayatve k ptaṃ sac-cid-ānanda-vigraham / śrī-vṛndāvana-sura-bhūruha-talāsīnam iti (GTU 1.33) | śābdaṃ brahma vapur
vṛndāvana sura bhūruha talāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo 'haṃ paramayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17815472 (0.0):
vṛndāvana sura bhūruha bhāvanāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo 'haṃ paramayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17824231 (0.0):
[*ENDNOTE] tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham pañca padaṃ / vṛndāvana sura bhūruha talāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo 'haṃ paramayā
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18458395 (0.0):
vṛndāvana-sura-bhūruha-bhāvanāsīnaṃ satataṃ sa-marud-gaṇo 'haṃ paramayā
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18467150 (0.0):
[*ENDNOTE] tam ekaṃ govindaṃ sac-cid-ānanda-vigraham pañca-padaṃ / vṛndāvana-sura-bhūruha-talāsīnaṃ satataṃ sa-marud-gaṇo 'haṃ paramayā
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736473 (0.0):
sac-cid-ānanda-vigrahaṃ vṛndāvana-sura-bhūruha-talāsīnaṃ satataṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411244 (0.0):
vigrahaṃ vṛndāvana sura bhūruha talāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo'haṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412038 (0.0):
govindaṃ sac cid ānanda vigrahaṃ vṛndāvana sura bhū ruha talāsīnaṃ satataṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416413 (0.0):
govindaṃ sac cid ānanda vigrahaṃ vṛndāvana sura bhūruha talāsīnaṃ satataṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607672 (0.0):
tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham pañca padaṃ / vṛndāvana sura bhūruha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898871 (0.031):
śrī vṛndāvana sura bhūruha talāsīnam iti (GTU 1.33) | śābdaṃ brahma vapur
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825445 (0.031):
śrī-vṛndāvana-sura-bhūruha-talāsīnam iti (GTU 1.33) | śābdaṃ brahma vapur
stutyā toṣayāmi // Hbhv_1.176 // / kiṃ ca stuty anantaram / amuṃ pañcapadaṃ mantram āvartayed yaḥ sa yāty anāyāsataḥ kevalaṃ tat padaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607680 (0.0):
talāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo'haṃ paramayā stutyā toṣayāmi ||176|| iti | / kiṃ ca stuty anantaram
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607687 (0.0):
amuṃ pañcapadaṃ mantram āvartayed yaḥ sa yāty anāyāsataḥ kevalaṃ tat padaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17815472 (0.044):
vṛndāvana sura bhūruha bhāvanāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo 'haṃ paramayā / stutyā toṣayāmi iti (GTU 1.33) śruteḥ |[*ENDNOTE]
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18458395 (0.044):
vṛndāvana-sura-bhūruha-bhāvanāsīnaṃ satataṃ sa-marud-gaṇo 'haṃ paramayā / stutyā toṣayāmi iti (GTU 1.33) śruteḥ |[*ENDNOTE]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17824232 (0.056):
vṛndāvana sura bhūruha talāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo 'haṃ paramayā / stutyā toṣayāmi | / Bhagavadgita 10
tat | anejad ekaṃ manaso javīyo naitad devā āpnuvan pūrvam arśāt //
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isup___u.htm.txt) 9906476 (0.0):
anejad ekaṃ manaso javīyo nainaddevā āpnuvanpūrvamarṣat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012810 (0.0):
arvāg devā asya visarjanenātha ko veda yata āvabhūva [?] | / anejad ekaṃ manaso javīyo / nedaṃ devā āpnuvan pūrvam arśad |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607694 (0.0):
amuṃ pañcapadaṃ mantram āvartayed yaḥ sa yāty anāyāsataḥ kevalaṃ tat padaṃ / | anejad ekaṃ manaso javīyo naitad devā āpnuvan pūrvam arśāt |
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isupsb_u.htm.txt) 24584285 (0.042):
mucyante te nātmahanaḥ tat kīghśamātmatacvamityucyate-- / anejad ekaṃ manaso javīyo nainaddevā āpnuvanpūrvamarṣat |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2952074 (0.056):
tametamarthametau manetrāvanuvadataḥ--anejadekaṃ manaso javīyaḥ" / "tadejati tannaijati"iti /"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27226822 (0.056):
tametamarthametau manetrāvanuvadataḥ anejadekaṃ manaso javīyaḥ" / "tadejati tannaijati"iti /"
Hbhv_1.177 // / tasmāt kṛṣṇa eva paro devas taṃ dhyāyet taṃ raset taṃ yajed iti oṃ tat sad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14407657 (0.0):
kṛṣṇa / eva paro devas taṃ dhyāyet taṃ raset taṃ yajed ity oṃ tat sad [GTU 1.49]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607702 (0.0):
| anejad ekaṃ manaso javīyo naitad devā āpnuvan pūrvam arśāt | / tasmāt kṛṣṇa eva paro devas taṃ dhyāyet taṃ raset taṃ yajed iti oṃ tat sad
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12543657 (0.040):
vedmi | tathā sarve tad-anukampitā ṛṣayas teṣu pradhāna-bhūtā nāradādayaś / ca tasmāt kṛṣṇa eva paro devas taṃ dhyāyet taṃ raset taṃ bhajet taṃ yajet
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17828046 (0.059):
ca tasmāt kṛṣṇa eva paro devas / taṃ dhyāyet taṃ raset taṃ bhajet taṃ yajet [GTU 1.48] iti | oṃ tat sat iti
iti // Hbhv_1.178 // / trailokya saṃmohana tantre ca, devīṃ prati / śrī mahādevoktāṣṭādaśākṣara prasaṅga eva
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607713 (0.0):
tasmāt kṛṣṇa eva paro devas taṃ dhyāyet taṃ raset taṃ yajed iti oṃ tat sad / trailokya saṃmohana tantre ca, devīṃ prati śrī mahādevoktāṣṭādaśākṣara
dharmārtha kāma mokṣāṇām īśvaro jagad īśvaraḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607721 (0.0):
trailokya saṃmohana tantre ca, devīṃ prati śrī mahādevoktāṣṭādaśākṣara / prasaṅga eva / dharmārtha kāma mokṣāṇām īśvaro jagad īśvaraḥ |
santi tasya mahābhāgā avatārāḥ sahasraśaḥ // Hbhv_1.179 // / teṣāṃ madhye'vatārāṇāṃ bālatvam atidurlabham |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607729 (0.0):
dharmārtha kāma mokṣāṇām īśvaro jagad īśvaraḥ | / santi tasya mahābhāgā avatārāḥ sahasraśaḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334241 (0.035):
santi tasya mahā bhāgā avatārāḥ sahasraśaḥ | / teṣāṃ madhye'vatārāṇāṃ bālatvam atidurlabham || iti |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10868410 (0.035):
santi tasya mahā-bhāgā avatārāḥ sahasraśaḥ | / teṣāṃ madhye'vatārāṇāṃ bālatvam ati-durlabham // Lbh_1,5.521 //
amānuṣāṇi karmāṇi tāni tāni kṛtāni ca // Hbhv_1.180 // / śāpānugraha kartṛtve yena sarvaṃ pratiṣṭhitam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607741 (0.0):
teṣāṃ madhye'vatārāṇāṃ bālatvam atidurlabham | / amānuṣāṇi karmāṇi tāni tāni kṛtāni ca ||
tasya matnraṃ pravakṣyāmi sāṅgopāṅgam anuttamam // Hbhv_1.181 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607745 (0.0):
śāpānugraha kartṛtve yena sarvaṃ pratiṣṭhitam | / tasya matnraṃ pravakṣyāmi sāṅgopāṅgam anuttamam ||
yasya vijñāna mātreṇa naraḥ sarvajñatām iyāt |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607752 (0.0):
tasya matnraṃ pravakṣyāmi sāṅgopāṅgam anuttamam || / yasya vijñāna mātreṇa naraḥ sarvajñatām iyāt |
putrārthī putram āpnoti dharmārthī labhate dhanam // Hbhv_1.182 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607760 (0.0):
yasya vijñāna mātreṇa naraḥ sarvajñatām iyāt | / putrārthī putram āpnoti dharmārthī labhate dhanam ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7619290 (0.022):
putrārthī putram āpnoti dhanārthī labhate dhanam ||27|| ity ādi |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19788515 (0.035):
03,004.003f@002_0006 putrārthī labhate putraṃ dhanārthī labhate dhanam
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877675 (0.035):
sa labhennātra sandehaḥ satyaṃ satyaṃ punaḥ punaḥ / / putrārthī labhate putraṃ dhanārthī labhate dhanam // RKV_156.43 //
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24135530 (0.035):
putrārthī labhate putraṃ dhanārthī labhate dhanam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18859555 (0.047):
vidyārthī labhate vidyāṃ dhanārthī labhate dhanam / / putrārthī labhate putrāṃl labhet kāmān yathepsitān // RKV_103.75 //
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20901794 (0.049):
dhanārthī dhanam āpnoti putrārthī putravān bhavet // MBhT_6.31
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12668850 (0.050):
bhāryārthī labhate bhāryāṃ sutārthī labhate sutāṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12668813 (0.051):
mānyārthī labhate mānyaṃ jayārthī labhate jayaṃ / / dharmārthī labhate dharmān sukhārthī labhate sukhaṃ // Rm_37.345{95} //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420662 (0.054):
lakṣahomena rājyārthī rājyaṃ labdhvā sukhī bhavet // LiP_2,54.14 // / putrārthī putramāpnoti niyutena na saṃśayaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3849639 (0.057):
putrārthī labhate putrān $ dhanārthī labhate dhanam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8889148 (0.057):
putrārthī labhate putrān dhanārthī labhate dhanam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20775115 (0.057):
13,135.026d@018_0096 aputro labhate putraṃ daridro labhate dhanam / 13,135.026d@018_0097 tathā dharmārthakāmeṣu siddhiṃ ca labhate naraḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 592583 (0.058):
aputro labhate putram $ adhano labhate dhanam / HV_App.I,29B.473 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22078133 (0.058):
aputro labhate putram adhano labhate dhanam / HV_App.I,29B.473 /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24945377 (0.058):
aputro labhate putram adhano labhate dhanam / / yāvad vidyādharasthānāṃ mantrāṇi tāni sādhayet //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3707804 (0.061):
mokṣārthī labhate mokṣaṃ dhanārthī labhate dhanam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1080944 (0.062):
aputro labhate putram__Vdha_019.023 / adhano labhate dhanam__Vdha_019.023
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3695248 (0.064):
kanyārthī labhate kanyāṃ dhanārthī labhate dhanam /
sarva śāstrārtha pārajño bhavaty eva na saṃśayaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607767 (0.0):
putrārthī putram āpnoti dharmārthī labhate dhanam || / sarva śāstrārtha pārajño bhavaty eva na saṃśayaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20242468 (0.056):
07,118.015d@013_0005 raṇānām asi dharmajñaḥ sarvaśāstrārthapāragaḥ
trailokyaṃ ca vaśīkuryāt vyākulīkurute jagat // Hbhv_1.183 // / mohayet sakalaṃ so 'pi mārayet sakalān ripūn |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607777 (0.0):
sarva śāstrārtha pārajño bhavaty eva na saṃśayaḥ | / trailokyaṃ ca vaśīkuryāt vyākulīkurute jagat ||
bahunā kim ihoktena mumukṣur mokṣam āpnuyāt // Hbhv_1.184 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607783 (0.0):
mohayet sakalaṃ so'pi mārayet sakalān ripūn | / bahunā kim ihoktena mumukṣur mokṣam āpnuyāt ||
yathā cintāmaṇiḥ śreṣṭho yathā gauś ca yathā satī | / yathā dvijo yathā gaṅgā tathāsau mantra uttamaḥ // Hbhv_1.185 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607790 (0.0):
bahunā kim ihoktena mumukṣur mokṣam āpnuyāt || / yathā cintāmaṇiḥ śreṣṭho yathā gauś ca yathā satī |
yathāvad akhila śreṣṭhaṃ yathā śāstraṃ tu vaiṣṇavam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607796 (0.0):
yathā dvijo yathā gaṅgā tathāsau mantra uttamaḥ || / yathāvad akhila śreṣṭhaṃ yathā śāstraṃ tu vaiṣṇavam |
yathā susaṃskṛtā vāṇī tathāsau mantra uttamaḥ // Hbhv_1.186 // / ato mayā sureśāni pratyahaṃ japyate manuḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607805 (0.0):
yathāvad akhila śreṣṭhaṃ yathā śāstraṃ tu vaiṣṇavam | / yathā susaṃskṛtā vāṇī tathāsau mantra uttamaḥ ||
naitena sadṛśaḥ kaścid jagaty asmin caracare // Hbhv_1.187 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607811 (0.0):
ato mayā sureśāni pratyahaṃ japyate manuḥ | / naitena sadṛśaḥ kaścid jagaty asmin caracare ||
sanatkumāra kalpe'pi / gopāla viṣayā mantrās trayastriṃśat prabhedataḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607818 (0.0):
naitena sadṛśaḥ kaścid jagaty asmin caracare || / sanatkumāra kalpe'pi / gopāla viṣayā mantrās trayastriṃśat prabhedataḥ |
teṣu sarveṣu mantreṣu mantra rājam imaṃ śṛṇu // Hbhv_1.188 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607821 (0.0):
gopāla viṣayā mantrās trayastriṃśat prabhedataḥ | / teṣu sarveṣu mantreṣu mantra rājam imaṃ śṛṇu ||
suprasannam imaṃ mantraṃ tantre sammohanāhvaye |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607829 (0.0):
teṣu sarveṣu mantreṣu mantra rājam imaṃ śṛṇu || / suprasannam imaṃ mantraṃ tantre sammohanāhvaye |
gopanīyas tvayā mantro yatnena muni puṅgava // Hbhv_1.189 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607835 (0.0):
suprasannam imaṃ mantraṃ tantre sammohanāhvaye | / gopanīyas tvayā mantro yatnena muni puṅgava ||
anena mantra rājena mahendratvaṃ purandaraḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607841 (0.0):
anena mantra rājena mahendratvaṃ purandaraḥ |
jagāma deva deveśo viṣṇunā dattam añjasā // Hbhv_1.190 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607847 (0.0):
anena mantra rājena mahendratvaṃ purandaraḥ | / jagāma deva deveśo viṣṇunā dattam añjasā ||
durvāsasaḥ purā śāpād asaubhāgyena pīḍitaḥ | / sa eva subhagavatvaṃ vai tenaiva punar āptavān // Hbhv_1.191 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607856 (0.0):
jagāma deva deveśo viṣṇunā dattam añjasā || / durvāsasaḥ purā śāpād asaubhāgyena pīḍitaḥ |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7562529 (0.026):
śītena pīḍitaḥ ity arthaḥ / / lubdhvā, lubhitvā, lobhitvā /
bahunā kim ihoktena puraścaraṇa sādhanaiḥ | / vināpi japa mātreṇa labhate sarvam īpsitam // Hbhv_1.192 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607868 (0.0):
sa eva subhagavatvaṃ vai tenaiva punar āptavān || / bahunā kim ihoktena puraścaraṇa sādhanaiḥ |
prabhuṃ śrī kṛṣṇa caitanyaṃ taṃ nato 'smi gurūttamam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607876 (0.0):
vināpi japa mātreṇa labhate sarvam īpsitam || / prabhuṃ śrī kṛṣṇa caitanyaṃ taṃ nato'smi gurūttamam |
kathañcid āśrayād yasya prākṛto 'py uttamo bhavet // Hbhv_1.193 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607880 (0.0):
prabhuṃ śrī kṛṣṇa caitanyaṃ taṃ nato'smi gurūttamam | / kathañcid āśrayād yasya prākṛto'py uttamo bhavet ||
athādhikāra nirṇayaḥ / tāntrikeṣu ca mantreṣu dīkṣāyāṃ yoṣitām api |
sādhvīnām adhikāro 'sti śūdrādīnāṃ ca sad dhiyām // Hbhv_1.194 //
tathā ca smṛty artha sāre pādme ca vaiśākha māhātmye [PadmaP 6.84.48,
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937224 (0.0):
sarva varṇānāṃ traivarṇikānām | tathā ca smṛty artha sāre pādme ca / vaiśākha māhātmye
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105321 (0.021):
sāmānyato 'nartha nivartakatāartha prāpakatā ca | / pādme vaiśākha māhātmye [PadmaP 5.94.74] śrī muni śarmāṇaṃ prati pretānām
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066077 (0.022):
śataśo 'pi tathā snātā na śuddhā bhāva dūṣitāḥ // Hbhv_3.356 // / pādme vaiśākha māhātmye [5.87.30,33] śrī nāradāmbarīṣa saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101055 (0.022):
śucayas tyakta rāgā ye sadā bhāgavatā hi te // Hbhv_10.12 // / pādme vaiśākha māhātmye śrī nāradāmbarīṣa saṃvāde (5.94.8)
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105690 (0.026):
atha bhagavat kathāmṛta pānaika hetutā | pādme vaiśākha māhātmye / śrī nāradoktau [PadmaP 5.84.37]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109022 (0.029):
ataeva niścayoktaṃ pādme vaiśākha māhātmye [PadmaP 5.85.41] ambarīṣaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120308 (0.034):
śrī bhagavad vaśīkāratvam / pādme kārttika māhātmye śrī nārada śaunaka saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119228 (0.038):
prāyaścittāntara nirasanatvam | / pādme vaiśākha māhātmye nāradāmbarīṣa saṃvāde [PadmaP 5.85.31]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21064791 (0.043):
pādme vaiśākhya māhātmye [PadmaP 5.95.12 16, 20 23] / śrī nāradāmbarīṣa saṃvāde
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616689 (0.045):
tathā hi pādme kārttika māhātmye (5.77.39) brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120329 (0.047):
bhaktiṃ ca dadāty eṣa yato vaśya karī hareḥ // Hbhv_11.599 // / tatraiva vaiśākha māhātmye (5.85.39) śrī nāradāmbarīṣa saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436861 (0.052):
vṛndāvanādhipatyena nāma grahaṇam | yathā pādme kārttika māhātmye / śaunaka nārada saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419060 (0.064):
parikaratvenaivārādhanādi vākyāni darśitāni darśayitavyāni ca | ataevoktaṃ / pādme kārtika māhātmye śrī kṛṣṇa satyabhāmā saṃvāde
52 4] śrī nāradāmbarīṣa saṃvāde / āgamoktena mārgeṇa strī śūdrair api pūjanam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21064794 (0.0):
pādme vaiśākhya māhātmye [PadmaP 5.95.12 16, 20 23] / śrī nāradāmbarīṣa saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937232 (0.0):
vaiśākha māhātmye / āgamoktena mārgeṇa strī śūdrair api pūjanam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119229 (0.015):
prāyaścittāntara nirasanatvam | / pādme vaiśākha māhātmye nāradāmbarīṣa saṃvāde [PadmaP 5.85.31]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066078 (0.016):
śataśo 'pi tathā snātā na śuddhā bhāva dūṣitāḥ // Hbhv_3.356 // / pādme vaiśākha māhātmye [5.87.30,33] śrī nāradāmbarīṣa saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101056 (0.016):
śucayas tyakta rāgā ye sadā bhāgavatā hi te // Hbhv_10.12 // / pādme vaiśākha māhātmye śrī nāradāmbarīṣa saṃvāde (5.94.8)
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120330 (0.024):
bhaktiṃ ca dadāty eṣa yato vaśya karī hareḥ // Hbhv_11.599 // / tatraiva vaiśākha māhātmye (5.85.39) śrī nāradāmbarīṣa saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109023 (0.030):
ataeva niścayoktaṃ pādme vaiśākha māhātmye [PadmaP 5.85.41] ambarīṣaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21114111 (0.039):
tasyāntarāyaḥ svapne'pi na bhavaty abhayo hi saḥ // Hbhv_11.242 // / tatraiva vaiśākha māhātmye nāradāmbarīṣa saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105690 (0.042):
atha bhagavat kathāmṛta pānaika hetutā | pādme vaiśākha māhātmye / śrī nāradoktau [PadmaP 5.84.37]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21087015 (0.048):
dhūpa śeṣa sevana māhātmyam / pādme śrī gautamāmbarīṣa saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105321 (0.052):
sāmānyato 'nartha nivartakatāartha prāpakatā ca | / pādme vaiśākha māhātmye [PadmaP 5.94.74] śrī muni śarmāṇaṃ prati pretānām
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120309 (0.057):
śrī bhagavad vaśīkāratvam / pādme kārttika māhātmye śrī nārada śaunaka saṃvāde
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616689 (0.057):
tathā hi pādme kārttika māhātmye (5.77.39) brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21090335 (0.059):
prāpnoty aṣṭa kulair yuktas tataḥ syān mokṣa bhāṅ naraḥ // Hbhv_8.259 // / laiṅge śrī mārkaṇḍeyāmbarīṣa saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436861 (0.060):
vṛndāvanādhipatyena nāma grahaṇam | yathā pādme kārttika māhātmye / śaunaka nārada saṃvāde
kartavyaṃ śraddhayā viṣṇoś cintayitvā patiṃ hṛdi // Hbhv_1.195 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937237 (0.0):
āgamoktena mārgeṇa strī śūdrair api pūjanam | / kartavyaṃ śraddhayā viṣṇoś cintayitvā patiṃ hṛdi ||
śūdrāṇāṃ caiva bhavati nāmnā vai devatārcanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937243 (0.0):
kartavyaṃ śraddhayā viṣṇoś cintayitvā patiṃ hṛdi || / śūdrāṇāṃ caiva bhavati nāmnā vai devatārcanam |
sarve 'py āgama mārgeṇa kuryur vedānukāriṇā // Hbhv_1.196 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937250 (0.0):
śūdrāṇāṃ caiva bhavati nāmnā vai devatārcanam | / sarve'py āgama mārgeṇa kuryur vedānukāriṇā ||
strīṇām apy adhikāro 'sti viṣṇor ārādhanādiṣu |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937256 (0.0):
sarve'py āgama mārgeṇa kuryur vedānukāriṇā || / strīṇām apy adhikāro'sti viṣṇor ārādhanādiṣu |
pati priya ratānāṃ ca śrutir eṣā sanātanī // Hbhv_1.197 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937259 (0.0):
strīṇām apy adhikāro'sti viṣṇor ārādhanādiṣu | / pati priya ratānāṃ ca śrutir eṣā sanātanī || [PadmaP 6.84.48, 52 4] iti |
agastya saṃhitāyāṃ śrī rāma mantra rājam uddiśya
śucivratatamāḥ śūdrā dhārmikā dvija sevakāḥ |
striyaḥ pati vratāś cānye pratilomānulomajāḥ
lokāś cāṇḍāla paryantāḥ sarve'py atrādhikāriṇaḥ // Hbhv_1.198 //
guruś ca siddha sādhyādi mantra dāne vicārayet |
sva kulāny akulatvaṃ ca bāla prauḍhatvam eva ca // Hbhv_1.199 //
strī puṃ napuṃsakatvaṃ ca rāśi nakṣatra melanam |
supta prabodha kālaṃ ca tathā ṛṇa dhanādikam // Hbhv_1.200 //
atha siddha sādhyādi śodhanam / saradā tilake
prāk pratyag agrā rekhāḥ syuḥ pañca yāmyottarāgragāḥ |
tāvatyaś ca catuṣkoṣṭha catuṣkaṃ maṇḍalaṃ bhavet // Hbhv_1.201 //
indv agni rudra nava netra yugena dikṣu
ṛtv aṣṭa ṣaḍaśa caturdaśa bhautikeṣu |
pātāla pañcadaśa vahni himāṃśu koṣṭhe
varṇāṃl likhel lipi bhavān kramaśas tu dhīmān // Hbhv_1.202 //
janma rkṣākṣa ratau yāvan mantrādimākṣaram |
caturbhiḥ koṣṭhakais tv ekam iti koṣṭha catuṣṭaye // Hbhv_1.203 //
punaḥ koṣṭhaka koṣṭheṣu savyato janmabhākṣarāt |
siddha sādhya susiddhārikramāj jñeyā vicakṣṇaiḥ // Hbhv_1.204 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4822585 (0.051):
muñjānāṃ valkalānāntu kramānmaujjyāḥ prakīrtitāḥ //AP_153.008cd/ / mārgavaiyādhravāstāni carmāṇi vratacāriṇāṃ /AP_153.009ab/
siddhaḥ sidhyati kālena sādhyas tu japa homataḥ |
susiddho graha mātreṇa arir mūla nikṛntanaḥ // Hbhv_1.205 //
siddha siddho yathoktena dvi guṇāt siddha sādhakaḥ |
siddha susiddho 'rdha japāt siddhārir hanti bāndhavān // Hbhv_1.206 //
sādhya siddho dviguṇikaḥ sādhya sādhyo hy anarthakaḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917074 (0.019):
dviguṇātsādhyasiddhastu sādhyasādhyo vilaṃbataḥ // NarP_1,65.13 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917004 (0.030):
sādhyasiddhaḥ sādhyasādhyastatsusiddhaśca tadripruḥ // NarP_1,65.9 //
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10634480 (0.044):
pāko 'siddhaḥ sādhyaḥ siddhaḥ sādhanañcetyunubhavāt / / tadā sādhyatvaṃ hi tadā sādhanatvasya virodhi niyamatastenaiva tasya
tat susiddhas triguṇitāt sādhyārir hanti gotrajān // Hbhv_1.207 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917003 (0.062):
sādhyasiddhaḥ sādhyasādhyastatsusiddhaśca tadripruḥ // NarP_1,65.9 //
susiddha siddhordha japāt tat sādhyas tu guṇādhikāt |
tat susiddho grahād eva susiddhāriḥ sva gotrahā // Hbhv_1.208 //
ari siddhaḥ sutān hanyād ari sādhyas tu kanyakāḥ |
tat susiddhas tu patnī ghnas tad arir hanti sādhakam // Hbhv_1.209 //
tathā ca tantre, asya ca mantra viśeṣe'pavādaḥ / nṛsiṃhārka varāhāṇāṃ prāsāda praṇavasya ca |
vaidikasya ca mantrasya siddhādīn naiva śodhayet // Hbhv_1.210 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934710 (1.192):
nṛsiṃhārka varāhāṇāṃ prasāda pravaṇasya ca | / vaidikasya ca mantrasya siddhādīn naiva śodhayet || iti |
svapna labdhe striyā datte mālā mantre ca try akṣare |
ekākṣare tathā mantre siddhādīn naiva śodhayet // Hbhv_1.211 //
sva kulāny akulatvādi vijñeyaṃ cāgamāntarāt |
na vistara bhayād atra vyarthatvād api likhyate // Hbhv_1.212 //
śrīmad gopāla devasya sarvaiśvarya pradarśinaḥ |
tādṛk śaktiṣu mantreṣu nahi kiñcid vicāryate // Hbhv_1.213 //
tathā ca krama dīpikāyām [1.4] / sarveṣu varṇeṣu tathāśrameṣu / nārīṣu nānāhvaya janmabheṣu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934733 (0.025):
anyatra / sarveṣu varṇeṣu tathāśrameṣu / nārīṣu nānāhvaya janmabheṣu |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25255539 (0.028):
adhunā gopāla mantrasya sarveṣu siddhatvam āha / sarveṣu varṇeṣu tathāśrameṣu / nārīṣu nānāhvaya janmabheṣu |
dātā phalānām abhivāñchitānāṃ / drāg eva gopālaka mantra eṣaḥ // Hbhv_1.214 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25255550 (0.0):
nārīṣu nānāhvaya janmabheṣu | / dātā phalānām abhivāñchitānāṃ / drāg eva gopālaka mantra eṣaḥ // Krd_1.4 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934741 (0.045):
nārīṣu nānāhvaya janmabheṣu | / dātā phalānām abhivāñchitānāṃ
trailokya saṃmohana tantre ca, aṣṭādaśākṣara mantram adhikṛtya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410912 (0.051):
trailokya saṃmohana tantre śrīmad aṣṭādaśākṣara japa prasaṅge
śrī śivenoktam / na cātra śātravā doṣā narṇasvādi vicāraṇā |
ṛkṣa rāśi vicāro vā na kartavyo manau priye // Hbhv_1.215 //
kecic chinnāś ca ruddhāś ca kecin mada samuddhatāḥ |
malināḥ stambhitāḥ kecit kīlitā dūṣitā api | / etair doṣair yuto nāyaṃ yatas tribhunottamaḥ // Hbhv_1.216 //
sāmānyataś ca yathā bṛhad gautamīye / atha kṛṣṇa manūn vakṣye dṛṣṭādṛṣṭa phala pradān |
yān vai vijñāya munayo lebhire muktim añjasā // Hbhv_1.217 //
gṛhasthā vanagāś caiva yatayo brahmacāriṇaḥ | / striyaḥ śūdrādayaś caiva sarve yatrādhikāriṇaḥ // Hbhv_1.218 //
nātra cintyo 'ri śuddhyādir nāri mitrādi lakṣaṇam |
na vā prayāsa bāhulyaṃ sādhane na pariśramaḥ // Hbhv_1.219 //
ajñāna tūla rāśeś ca analaḥ kṣaṇa mātrataḥ |
siddha sādhya susiddhāri rūpā nātra vicāraṇā // Hbhv_1.220 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934696 (0.056):
saura mantrāś ca ye'pi syur vaiṣṇavā nārasiṃhakāḥ | / sādhya siddha susiddhāri vicāra parivarjitāḥ || iti |
sarveṣāṃ siddha mantrāṇāṃ yato brahmākṣaro manuḥ |
prajāpatir avāpāgryaṃ deva rājyaṃ śacīpatiḥ |
avāpus tridaśāḥ svargaṃ vāgīśatvaṃ bṛhaspatiḥ // Hbhv_1.221 //
ity ādi / tatraivāntare / viṣṇu bhaktyā viśeṣeṇa kiṃ na sidhyati bhūtale |
kīṭādi brahma paryantaṃ govindānugrahān mune // Hbhv_1.222 //
sarva sampatti nilayāḥ sarvatrāpy akutobhayāḥ | / ity ādi kathitaṃ kiñcin māhātmyaṃ vo munīśvarāḥ // Hbhv_1.223 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18910824 (0.057):
na tulāṃ yānti revāyāstāśca manye munīśvarāḥ // RKV_232.9 // / etadvaḥ kathitaṃ sarvaṃ yatpṛṣṭamakhilaṃ dvijāḥ /
ākāśe tārakā yadvat sindhoḥ saikata sṛṣṭivat |
etad vijñāna mātreṇa labhen muktiṃ caturvidhām // Hbhv_1.224 //
etad anyeṣu mantreṣu doṣāḥ santi pare ca ye |
tad arthaṃ mantra saṃskārā lipyante tantrato daśa // Hbhv_1.225 //
saradā tilake / jananaṃ jīvanaṃ ceti tāḍanaṃ rodhanaṃ tathā |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7608238 (0.0):
punaś ca mantroddhāraṇe yathā daśa saṃskārāḥ (sāradā tilake) / jananaṃ jīvanaṃ ceti tāḍanaṃ rodhanaṃ tathā |
athābhiṣeko vimalīkaraṇāpyāyane punaḥ | / tarpaṇaṃ dīpanaṃ guptir daśaitā mantra saṃskriyāḥ // Hbhv_1.226 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7608247 (0.0):
jananaṃ jīvanaṃ ceti tāḍanaṃ rodhanaṃ tathā | / athābhiṣeko vimalīkaraṇāpyāyane punaḥ |
mantrāṇāṃ mātṛkā madhyād uddhāro jananaṃ smṛtam |
praṇavāntaritān kṛtvā mantra varṇān japet sudhīḥ // Hbhv_1.227 //
etaj jīvanam ity āhur mantra tantra viśāradāḥ | / manor varṇān samālikhya tāḍayec candanāmbhasā // Hbhv_1.228 //
pratyekaṃ vāyunā mantrī tāḍanaṃ tad udāhṛtam | / vilikhya mantraṃ taṃ mantrī prasūnaiḥ kara vīrajaiḥ // Hbhv_1.229 //
tan mantrākṣara saṅkhyātair hanyād yat tena rodhanam |
svatantrokta vidhānena mantrī mantrārṇa saṅkhyayā // Hbhv_1.230 //
aśvattha pallavair mantram abhiṣiñced viśuddhaye | / saṃcintya manasā mantraṃ yotir mantreṇa nirdahet // Hbhv_1.231 //
mantre mūla trayaṃ mantrī vimalīkaraṇaṃ tv idam |
tāra vyomāgni manu yuga daṇḍī jyotir manur mataḥ |
kuśodakena japtena pratyarṇaṃ prokṣaṇaṃ manoḥ // Hbhv_1.232 //
tena mantreṇa vidhivad etad āpyāyanaṃ smṛtam | / mantreṇa vāriṇā yantre tarpaṇaṃ tarpaṇaṃ smṛtam // Hbhv_1.233 //
tāra māyā ramā yogo manor dīpanam ucyate |
japyamānasya mantrasya gopanaṃ tv aprakāśanam // Hbhv_1.234 //
balitvāt kṛṣṇa mantrāṇāṃ saṃskārāpekṣaṇaṃ nahi |
sāmānyoddeśa mātreṇa tathāpy etad udīritam // Hbhv_1.235 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060244 (0.0):
yena dattena cāpnoti śivaṃ parama kāraṇam // Hbhv_2.253 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066158 (0.0):
hetu niṣṭhaś ca pañcaite na tīrtha phala bhāginaḥ // Hbhv_3.360 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21072094 (0.0):
kurvīta samyag ācamya tadvad eva bhuji kriyām // Hbhv_4.376 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21081457 (0.0):
phalaṃ notpadyate tatra pūjitāyāṃ kadācana // Hbhv_5.480 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21086556 (0.0):
na śīte śītalaṃ deyam // Hbhv_6.346 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21094308 (0.0):
kṣemeṇa gacched adhvānam sarvānartha vivarjitaḥ // Hbhv_8.508 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110448 (0.0):
satām ādhunikānāṃ ca kathāṃ bandhuṣu kīrtayet // Hbhv_10.536 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21123660 (0.0):
sad ācārasya nityatvān māhātmyāc ca susidhyati // Hbhv_11.801 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21100841 (0.028):
māhātmyam ādau likhitaṃ jñeyaṃ sarvam ihāpi tat // Hbhv_9.411 // / iti śrṚ gopāla bhaṭṭa vilikhite śrṚ bhagavad bhakti vilāse
gauravo nāma prathamo vilāsaḥ / 2. Daiksika Vilasa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1736314 (0.022):
rasārṇava sudhākara nāmni nāṭyālaṅkāra śāstre rañjakollāso nāma / prathamo vilāsaḥ / dvitīyo vilāsaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060251 (0.023):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / daikṣiko nāma dvitīyo vilāsaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21072103 (0.034):
śrī vaiṣṇavālaṅkāro nāma / caturtho vilāsaḥ / 5. Adhisthanika Vilasa
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26693685 (0.035):
śrīsiṅgabhūpālakīrtisudhāsāraśītalāyāṃ camatkāracandrikāyāṃ dvitīyo / vilāsaḥ // / tṛtīyo vilāsaḥ / camatkāracandrikā viśveśvarakavicandra viracitā tṛtīyo vilāsaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066166 (0.037):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / śaucīyo nāma tṛtīyo vilāsaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21081464 (0.045):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / ādhiṣṭhāniko nāma / pañcamo vilāsaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21100847 (0.048):
iti śrṚ gopāla bhaṭṭa vilikhite śrṚ bhagavad bhakti vilāse / mahā prasādo nāma navamo vilāsaḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1766879 (0.051):
rasārṇava sudhākara nāmni nāṭyālaṅkāra śāstre bhāvakollāso nāma / tṛtīyo vilāsaḥ / samāptaś cāyaṃ rasārṇava sudhākaraḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23241295 (0.051):
rasārṇava-sudhākara-nāmni nāṭyālaṅkāra-śāstre bhāvakollāso nāma / tṛtīyo vilāsaḥ / samāptaś cāyaṃ rasārṇava-sudhākaraḥ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26691886 (0.053):
śrīsiṅgabhūpālasudhāsāraśītalāyāṃ camatkāracandrikāyāṃ varṇapadaviveko / nāma prathamo vilāsaḥ // / dvitīyo vilāsaḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751266 (0.055):
rasārṇava sudhākara nāmni nāṭyālaṅkāra śāstre rasikollāso nāma / dvitīyo vilāsaḥ / tṛtīyo vilāsaḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23236511 (0.055):
rasārṇava-sudhākara-nāmni nāṭyālaṅkāra-śāstre rasikollāso nāma / dvitīyo vilāsaḥ / ||SRs_3.2|| / tṛtīyo vilāsaḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23232724 (0.057):
rasārṇava-sudhākara-nāmni nāṭyālaṅkāra-śāstre rañjakollāso nāma / prathamo vilāsaḥ / ||SRs_2.1|| / --o)0(o-- / dvitīyo vilāsaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23068730 (0.062):
iti kāvyaprakāśe śabdārthasvarūpanirṇayo nāma dvitīya ullāsaḥ // 2 // / // atha tṛtīya ullāsaḥ //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26702741 (0.063):
rasaviveko nāma pañcamo vilāsaḥ // / ṣaṣṭho vilāsaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069131 (0.064):
iti śrīkāvyaprakāśe 'rthavyañjakatānirṇayo nāma tṛtīya ullāsaḥ // 3 // / // atha caturtha ullāsaḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110455 (0.064):
sat saṅgamo nāma / daśamo vilāsaḥ / 11. Nityakrtyasamapana Vilasa
dvitīyo vilāsaḥ / daikṣikaḥ / taṃ śrīmat kṛṣṇa caitanyaṃ vande jagad gurum |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066167 (0.007):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / śaucīyo nāma tṛtīyo vilāsaḥ | / 4. Vaisnavalamkara Vilasa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060252 (0.020):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / daikṣiko nāma dvitīyo vilāsaḥ | / 3. Sauciya Vilasa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21072104 (0.021):
śrī vaiṣṇavālaṅkāro nāma / caturtho vilāsaḥ / 5. Adhisthanika Vilasa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21081465 (0.027):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / ādhiṣṭhāniko nāma / pañcamo vilāsaḥ / 6. Snapanika Vilasa
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26693690 (0.030):
śrīsiṅgabhūpālakīrtisudhāsāraśītalāyāṃ camatkāracandrikāyāṃ dvitīyo / vilāsaḥ // / tṛtīyo vilāsaḥ / camatkāracandrikā viśveśvarakavicandra viracitā tṛtīyo vilāsaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110457 (0.037):
sat saṅgamo nāma / daśamo vilāsaḥ / 11. Nityakrtyasamapana Vilasa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21100849 (0.042):
mahā prasādo nāma navamo vilāsaḥ | / 10. Satsamgama Vilasa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1736313 (0.050):
rasārṇava sudhākara nāmni nāṭyālaṅkāra śāstre rañjakollāso nāma / prathamo vilāsaḥ / dvitīyo vilāsaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21086559 (0.055):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / snāpaniko nāma ṣaṣṭho vilāsaḥ | / 8. Pratararcasamapana Vilasa
yasyānukampayā śvāpi mahābdhiṃ santaret sukham // Hbhv_2.1 //
atha dīkṣā vidhiḥ / dīkṣā vidhir likhyate'trānusṛtya krama dīpikām |
vinā dīkṣāṃ hi pūjāyāṃ nādhikāro 'sti karhicit // Hbhv_2.2 //
āgame / dvijānām anupetānāṃ sva karmādhyayanādiṣu |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934449 (5.960):
dīkṣā yathāgame / dvijānām anupetānāṃ sva karmādhyayanādiṣu |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11740601 (0.052):
yathā karmavidhivākyānāṃ tanmātravata evādhikāraḥ karmasu / nopaniṣadadhyanavataḥ tadadhyayanasya karmasvanupayogāditi /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270394 (0.054):
atha mantra japādau dīkṣitasyaivādhikāraḥ tad uktam āgamāntare / dvijānām anupetānāṃ sva karmādhyayanādiṣu |
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3318334 (0.058):
sarvatrāgnihotrasmārtakarmādhyayanādiṣu ca / / anujñāyāstatra tatra darśanāt karmamātravidāmapyadhikāraḥ siddhaḥ
yathādhikāro nāstīha syāc copanayanād anu // Hbhv_2.3 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934454 (0.0):
dvijānām anupetānāṃ sva karmādhyayanādiṣu | / yathādhikāro nāstīha syāc copanayanād anu ||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270404 (0.056):
yathādhikāro nāstīha syāc copanayanād anu || / tathātrādīkṣitānāṃ tu mantradevārcanādiṣu |
tathātrādīkṣitānāṃ tu mantradevārcanādiṣu |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934461 (0.0):
yathādhikāro nāstīha syāc copanayanād anu || / tathātrādīkṣitānāṃ tu mantra devārcanādiṣu |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270411 (0.0):
yathādhikāro nāstīha syāc copanayanād anu || / tathātrādīkṣitānāṃ tu mantradevārcanādiṣu |
nādhikāro 'sty ataḥ kuryād ātmānaṃ śivasaṃstutam // Hbhv_2.4 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934466 (0.0):
tathātrādīkṣitānāṃ tu mantra devārcanādiṣu | / nādhikāro'sty ataḥ kuryād ātmānaṃ śiva saṃstutam || [HBV 2.3 4] iti |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270416 (0.0):
tathātrādīkṣitānāṃ tu mantradevārcanādiṣu | / nādhikāro 'sty ataḥ kuryād ātmānaṃ śivasaṃstutam || iti |
skānde kārttika prasaṅge śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102598 (0.033):
rakṣaṇāya caran lokān bhakta rūpeṇa nārada // Hbhv_10.95 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061175 (0.036):
so 'py aśeṣaḥ kṣayaṃ yāti smṛtvā kṛṣṇāṅghra paṅkajam // Hbhv_3.55 // / ataevoktaṃ skānde kārttika prasaṅge śrī parāśareṇa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053954 (0.047):
ataevoktaṃ skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056466 (0.047):
skānde tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21080361 (0.047):
tathā skānde śrī brahma nārada saṃvāde cāturmāsya vrate
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21081081 (0.047):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21083769 (0.047):
uktaṃ ca skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903665 (0.047):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060890 (0.048):
sarve vidhi niṣedhāḥ syur etayor eva kiṅkarāḥ // Hbhv_3.37 // / skānde kārttika prasaṅge śrīmad agastyoktau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21070362 (0.048):
pāpa kṣayaṃ janma śatārjitasya // Hbhv_4.265 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084175 (0.048):
gītaṃ caiva punāty atra ṛcoktaṃ vadanena hi // Hbhv_6.181 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092055 (0.048):
reṇu saṅkhyaṃ vaset svarge manvantara śataṃ naraḥ // Hbhv_8.366 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21080235 (0.051):
nityaṃ saṃnihitas tatra vāsudevo jagad guruḥ // Hbhv_5.444 // / skānde kārttika māhātmye śrī śiva skanda saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904549 (0.054):
vastutas tu sarvāpekṣayā śrī vaiṣṇavā eva śreṣṭhāḥ | tad uktaṃ skānde / brahma nārada saṃvāde tathaivānyatra prahlāda saṃhitāyām ekādaśī
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107372 (0.058):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde / vaiṣṇavāni tu śāstrāṇī ye śṛṇvanti paṭhanti ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897227 (0.060):
|| 2.3 || śrī śaunakaḥ || 33 40 || / śrī brahma nārada saṃvāde'pi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084334 (0.061):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde / viṣṇor nāma sahasraṃ tu pūjā kāle paṭhanti ye |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092579 (0.061):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde / viṣṇor vimānaṃ yaḥ kuryāt sakṛd bhaktyā pradakṣiṇām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998362 (0.061):
pañcarātre ca śrī brahma nārada saṃvāde jitaṃ te stotre ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085861 (0.063):
skānde śrī brahma nārada saṃvāde / gandhebhyaś candanaṃ puṇyaṃ candanād agurur varaḥ |
te narāḥ paśavo loke kiṃ teṣāṃ jīvane phalam | / yair na labdhā harer dīkṣā nārcito vā janārdanaḥ // Hbhv_2.5 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549165 (0.0):
vakṣyāmi śāntaye hy asya kṛṣṇāmṛtamahārṇavam. // MKm_2 // / te narāḥ paśavo loke kiṃ teṣāṃ jīvane phalam
tatraiva śrī rukmāṅgada mohinī saṃvāde, viṣṇu yāmale ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056633 (0.019):
phālgune sarva kāmāḥ syur mala māsaṃ parityajet // Hbhv_2.19 // / skānde tatraiva śrī rukmāṅgada mohinī saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21087673 (0.049):
mahā phalo viṣṇu gṛhe na datto narakāya saḥ // Hbhv_8.73 // / nāradīye mohinīṃ prati śrī rukmāṅgadoktau
adikṣitasya vāmoru kṛtaṃ sarvaṃ nirarthakam |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14193408 (0.0):
adīkṣitasya vāmoru kṛtaṃ sarvaṃ nirarthakam / / paśuyonimavāpnoti dīkṣayā rahito naraḥ // NarP_2,22.60 //
paśu yonim avāpnoti dīkṣā virahito janaḥ // Hbhv_2.6 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14193411 (0.0):
adīkṣitasya vāmoru kṛtaṃ sarvaṃ nirarthakam / / paśuyonimavāpnoti dīkṣayā rahito naraḥ // NarP_2,22.60 //
viśeṣato viṣṇu yāmale / snehād vā lobhato vāpi yo gṛhṇīyād adīkṣayā |
tasmin gurau sa śiṣye tu devatā śāpa āpatet // Hbhv_2.7 //
viṣṇu rahasye ca / avijñāya vidhānoktaṃ hari pūjā vidhi kriyām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934480 (0.0):
śāstrīya vidhānaṃ ca yathā viṣṇu rahasye / avijñāya vidhānoktaṃ hari pūjā vidhi kriyām |
kurvan bhaktyā samāpnoti śata bhāgaṃ vidhānataḥ // Hbhv_2.8 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934485 (0.0):
avijñāya vidhānoktaṃ hari pūjā vidhi kriyām | / kurvan bhaktyā samāpnoti śata bhāgaṃ vidhānataḥ || iti |
divyaṃ jñānaṃ yato dadyāt kuryāt pāpasya saṅkṣayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934213 (0.0):
divyaṃ jñānaṃ yato dadyāt kuryāt pāpasya saṅkṣayam |
tasmād dīkṣeti sā proktā deśikais tattvakovidaiḥ // Hbhv_2.9 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934219 (0.0):
divyaṃ jñānaṃ yato dadyāt kuryāt pāpasya saṅkṣayam | / tasmād dīkṣeti sā proktā deśikais tattva kovidaiḥ ||
ato guruṃ praṇamyaivaṃ sarvasvaṃ vinivedya ca | / gṛhṇīyād vaiṣṇavaṃ mantraṃ dīkṣāpūrvaṃ vidhānataḥ // Hbhv_2.10 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934228 (0.0):
ato guruṃ praṇamyaivaṃ sarvasvaṃ vinivedya ca | / gṛhṇīyād vaiṣṇavaṃ mantraṃ dīkṣā pūrvaṃ vidhānataḥ || [HBV 2.9 10] (page
skānde tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053953 (0.0):
ataevoktaṃ skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21080361 (0.0):
dvijaiḥ strībhiś ca śūdraiś ca pūjyo bhagavataḥ paraiḥ // Hbhv_5.450 // / tathā skānde śrī brahma nārada saṃvāde cāturmāsya vrate
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21081081 (0.0):
ubhayoḥ saṅgamo yatra muktis tatra na saṃśayaḥ // Hbhv_5.457 // / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21083768 (0.0):
uktaṃ ca skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084334 (0.0):
viyogam āpnoti naraḥ sarvānarthair na saṃśayaḥ // Hbhv_6.191 // / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085861 (0.0):
mṛga darpaṃ viśeṣeṇa abhīṣṭaṃ cakra pāṇinaḥ // Hbhv_6.296 // / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092579 (0.0):
daśāśvamedhasya phalaṃ prāpnuyān nātra saṃśayaḥ // Hbhv_8.396 // / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903664 (0.0):
prakṛtayaḥ [BhP 1.2.27] ity ādi | / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904550 (0.014):
vastutas tu sarvāpekṣayā śrī vaiṣṇavā eva śreṣṭhāḥ | tad uktaṃ skānde / brahma nārada saṃvāde tathaivānyatra prahlāda saṃhitāyām ekādaśī
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21070361 (0.021):
pāpa kṣayaṃ janma śatārjitasya // Hbhv_4.265 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084175 (0.021):
gītaṃ caiva punāty atra ṛcoktaṃ vadanena hi // Hbhv_6.181 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092054 (0.021):
reṇu saṅkhyaṃ vaset svarge manvantara śataṃ naraḥ // Hbhv_8.366 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102597 (0.021):
rakṣaṇāya caran lokān bhakta rūpeṇa nārada // Hbhv_10.95 // / tatraiva śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107372 (0.034):
atha vaiṣṇava śāstra māhātmyam | / skānde śrī brahma nārada saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897226 (0.050):
|| 2.3 || śrī śaunakaḥ || 33 40 || / śrī brahma nārada saṃvāde'pi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056370 (0.055):
skānde kārttika prasaṅge śrī brahma nārada saṃvāde / te narāḥ paśavo loke kiṃ teṣāṃ jīvane phalam |
tapasvinaḥ karma niṣṭhāḥ śreṣṭhās te vai narā bhuvi |
prāptā yais tu harer dīkṣā sarva duḥkha vimocinī // Hbhv_2.11 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549389 (0.001):
garbhasthitāmṛtā vā 'pi muṣitāste sudūṣitāḥ / na prāptā yair harer dīkṣā sarvaduḥkhavimocanī. // MKm_19 //
tantra sāgare ca / yathā kāñcanatāṃ yāti kāṃsyaṃ rasavidhānataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937324 (0.0):
kiṃ ca tattva sāgare / yathā kāñcanatāṃ yāti kāṃsyaṃ rasa vidhānataḥ |
tathā dīkṣāvidhānena dvijatvaṃ jāyate nṛṇām // Hbhv_2.12 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937327 (0.0):
yathā kāñcanatāṃ yāti kāṃsyaṃ rasa vidhānataḥ | / tathā dīkṣā vidhānena dvijatvaṃ jāyate nṝṇām || iti |
atha dīkṣā kālaḥ tatra māsa śuddhiḥ / āgame
mantra svīkaraṇaṃ caitre bahu duḥha phala pradam |
vaiśākhe ratna lābhaḥ syāj jyaiṣṭhe tu maraṇaṃ dhruvam // Hbhv_2.13 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056590 (0.0):
mantrārambhas tu caitre syāt samasta puruṣārthadaḥ | / vaiśākhe ratna lābhaḥ syāt jyaiṣṭhe tu maraṇaṃ dhruvam // Hbhv_2.17 //
āṣāḍhe bandhu nāśāya śrāvaṇe tu bhayāvaham |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056589 (0.034):
vaiśākhe ratna lābhaḥ syāt jyaiṣṭhe tu maraṇaṃ dhruvam // Hbhv_2.17 // / āṣāḍhe bandhu nāśaḥ syāt pūrṇāyuḥ śrāvaṇe bhavet |
prajā hānir bhādrapade sarvatra śubham āśvine // Hbhv_2.14 //
kārttike dhana vṛddhiḥ syān mārgaśīrṣe śubha pradam |
pauṣe tu jñāna hāniḥ syān māghe medhāvi vardhanam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056620 (0.013):
pauṣe tu śatru pīḍā syāt māghe medhā vivardhanam | / phālgune sarva kāmāḥ syur mala māsaṃ parityajet // Hbhv_2.19 //
phālgune sarva vaśyatvam ācāryaiḥ parikīrtitam // Hbhv_2.15 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584951 (0.054):
māghe medhāvivṛddhiśca phālgune sarvavaśyatā //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056619 (0.055):
pauṣe tu śatru pīḍā syāt māghe medhā vivardhanam | / phālgune sarva kāmāḥ syur mala māsaṃ parityajet // Hbhv_2.19 //
kvacic ca / samṛddhiḥ śrāvaṇe nūnaṃ jñānaṃ syāt kārttike tathā |
phālgune'pi samṛddhiḥ syān malamāsaṃ parityajet // Hbhv_2.16 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056627 (0.063):
phālgune sarva kāmāḥ syur mala māsaṃ parityajet // Hbhv_2.19 // / skānde tatraiva śrī rukmāṅgada mohinī saṃvāde
gautamīye / mantrārambhas tu caitre syāt samasta puruṣārthadaḥ |
vaiśākhe ratna lābhaḥ syāt jyaiṣṭhe tu maraṇaṃ dhruvam // Hbhv_2.17 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056520 (0.0):
mantra svīkaraṇaṃ caitre bahu duḥha phala pradam | / vaiśākhe ratna lābhaḥ syāj jyaiṣṭhe tu maraṇaṃ dhruvam // Hbhv_2.13 //
āṣāḍhe bandhu nāśaḥ syāt pūrṇāyuḥ śrāvaṇe bhavet |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056520 (0.024):
vaiśākhe ratna lābhaḥ syāj jyaiṣṭhe tu maraṇaṃ dhruvam // Hbhv_2.13 // / āṣāḍhe bandhu nāśāya śrāvaṇe tu bhayāvaham |
prajā nāśo bhaved bhādre āśvine ratna sañcayaḥ // Hbhv_2.18 //
kārttike mantra siddhiḥ syāt mārga śīrṣe tathā bhavet |
pauṣe tu śatru pīḍā syāt māghe medhā vivardhanam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056549 (0.013):
pauṣe tu jñāna hāniḥ syān māghe medhāvi vardhanam | / phālgune sarva vaśyatvam ācāryaiḥ parikīrtitam // Hbhv_2.15 //
phālgune sarva kāmāḥ syur mala māsaṃ parityajet // Hbhv_2.19 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056548 (0.059):
pauṣe tu jñāna hāniḥ syān māghe medhāvi vardhanam | / phālgune sarva vaśyatvam ācāryaiḥ parikīrtitam // Hbhv_2.15 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056568 (0.063):
phālgune'pi samṛddhiḥ syān malamāsaṃ parityajet // Hbhv_2.16 // / gautamīye
skānde tatraiva śrī rukmāṅgada mohinī saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056390 (0.019):
yair na labdhā harer dīkṣā nārcito vā janārdanaḥ // Hbhv_2.5 // / tatraiva śrī rukmāṅgada mohinī saṃvāde, viṣṇu yāmale ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21087673 (0.043):
mahā phalo viṣṇu gṛhe na datto narakāya saḥ // Hbhv_8.73 // / nāradīye mohinīṃ prati śrī rukmāṅgadoktau
kārttike tu kṛtā dīkṣā nṝṇāṃ janma nikṛntanī |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14193396 (0.063):
kārtike tu kṛtādīkṣā nṛṇāṃ janmanikṛntanī / / tasmātsarvaprayatnena dīkṣāṃ kurvīta kārtike // NarP_2,22.59 //
tasmāt sarva prayatnena dīkṣāṃ kurvīta kārttike // Hbhv_2.20 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14193398 (0.0):
kārtike tu kṛtādīkṣā nṛṇāṃ janmanikṛntanī / / tasmātsarvaprayatnena dīkṣāṃ kurvīta kārtike // NarP_2,22.59 //
śrīmad gopāla mantrāṇāṃ dīkṣāyāṃ tu na duṣyati |
caitra māse yad uktā tad dīkṣā tatraiva deśikaiḥ // Hbhv_2.21 //
atha bāra śuddhiḥ / ravau gurau tathā some kartavyaṃ budha śukrayoḥ // Hbhv_2.22 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585282 (0.038):
ravau gurau site some kartavyaṃ budhaśukrayoḥ /
atha nakṣatra śuddhiḥ / nārada tantre / rohiṇī śravaṇārdrā ca dhaniṣṭhā cottarātrayaḥ |
puṣyaṃ śatabhiṣaś caiva dīkṣā nakṣatram ucyate // Hbhv_2.23 //
kvacic ca / aśvinī rohiṇī svāti viśākhā hastabheṣu ca |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585296 (0.0):
saṃhitāyām / aśvinīrohiṇīsvātiviśākhāhastabheṣu ca /
jyeṣṭhottarātrayeṣv eva kuryān mantrābhiṣecanam // Hbhv_2.24 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585299 (0.0):
aśvinīrohiṇīsvātiviśākhāhastabheṣu ca / / jyeṣṭhottarātrayeṣveva kuryānmantrābhiṣecanam //
atha tithi śuddhiḥ / sāra saṅgrahe / dvitīyā pañcamī caiva ṣaṣṭhī caiva viśeṣataḥ |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585110 (0.0):
mantrasārasaṅgrahe / dvitīyā pañcamī caiva ṣaṣṭhī cāpi viśeṣataḥ /
dvādaśyām api kartavyaṃ trayodaśyām athāpi ca // Hbhv_2.25 // / kvacic ca
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585112 (0.0):
dvitīyā pañcamī caiva ṣaṣṭhī cāpi viśeṣataḥ / / dvādaśyāmapi kartavyaṃ trayodaśyāmathāpi vā //
pūrṇimā pañcamī caiva dvitīyā saptamī tathā | / trayodaśī ca daśamī praśastā sarva kāmadā // Hbhv_2.26 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585092 (0.0):
saṃhitāyāṃ tu / pūrṇimā pañcamī caiva dvitīyā saptamī tathā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15902197 (0.023):
śuklapakṣe dvitīyā ca tṛtīyā pañcamī tathā / / trayodaśī ca daśamī saptamī vratabandhane // NarP_1,56.355 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583030 (0.033):
yaca / pañcamī daśamī caiva tṛtīyā ca trayodaśī / / ekādaśī dvitīyā ca pakṣayorubhayorapi //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329573 (0.036):
maghāśvinī śreṣṭhatamā dīkṣākarmaṇi tārakāḥ // Āk_1,3.6 // / tṛtīyā pañcamī caiva saptamī ca caturdaśī / / aṣṭamī paurṇamāsī ca daśamī ca trayodaśī // Āk_1,3.7 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536373 (0.037):
itibrahmapurāṇavacanātu: / pañcamī saptamī caiva daśamī ca trayodaśī / / pratipannavamī caiva kartavyā sammukhī tithiḥ //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12703966 (0.048):
prathamācadvitīyāca tṛtīyāpañcamītathā / / ṣaṣṭhīcasaptamīcāpi daśamyekādaśītathā // BhS_1.8 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544248 (0.049):
yattu vṛddhavaśiṣṭhenoktam / dvitīyā pañcamī vedhāt daśamī ca trayodaśī /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912747 (0.058):
daśamī tu bhavetprathamā prathamā cāṣṭamī bhavet / / navamī saptamī cāpi saptamī cāṣṭamī bhavet // Lank_4.6 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4813395 (0.060):
tṛtīyā kṛṣṇapakṣe tu saptamī daśamī tathā //AP_125.037cd/ / caturdaśī tathā śukre caturthyekādaśī tithiḥ /AP_125.038ab/
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533716 (0.062):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca catudrdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21626965 (0.062):
357.013. dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atrāntare divase kalā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6635789 (0.062):
pūrṇe +ardha^māse vā/ dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atra^antare
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11384346 (0.064):
prathamā tṛtīyapañcamyā daśamī caiva saptamī / / trayodaśyāṃ tathā yātrā kalpayantu narādhipāḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10854508 (0.064):
caturthī pañcamī ṣaṣṭhī saptamī cāṣṭamī tathā // RKS_113.84 // / navamī daśamī caiva tathā caikādaśī parā /
evaṃ śuddhe dine śukla pakṣe śukra gurūdaye |
sal lagne candra tārānukūle dīkṣā praśasyate // Hbhv_2.27 //
athātrāpavādaḥ (viśeṣa vidhiḥ) / rudra yāmale
sat tīrthe'rka vidhu grāse tantu dāmana parvaṇoḥ |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10554917 (0.0):
māsarkṣādi na śodhyam / / sattīrthe 'rkavidhugrāse tantudāmanaparvaṇoḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585792 (0.0):
pranthāntare / sattīrthe 'rkavidhugrāse tantudāmanaparvaṇoḥ /
mantra dīkṣāṃ prakurvīta māsa rkṣādi na śodhayet // Hbhv_2.28 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10554920 (0.023):
sattīrthe 'rkavidhugrāse tantudāmanaparvaṇoḥ / / mantradīkṣāṃ prakurvāṇo māsarkṣādīnna śodhayet //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585795 (0.023):
sattīrthe 'rkavidhugrāse tantudāmanaparvaṇoḥ / / mantradīkṣāṃ prakurvāṇo māsarkṣādīn na śodhayet //
sulagna candra tārādi balam atra sadaiva hi |
labdho 'tra mantor dīrghāyuḥ sampat santati vardhanaḥ // Hbhv_2.29 //
sūrya grahaṇa kālena samāno nāsti kaścana |
yatra yad yat kṛtaṃ sarvam ananta phaladaṃ bhavet |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585747 (0.0):
sūryagrahaṇakālena na samo 'nyo 'sti kaścana // / tatra yadyatkṛtaṃ sarvamanantaphaladaṃ bhavet /
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20901614 (0.024):
tatra yad yat kṛtaṃ sarvam anantaphalam īritam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21071180 (0.037):
yad yat karoti tat sarvam ananta phaladaṃ bhavet // Hbhv_4.319 //
na māsa tithi vārādi śodhanaṃ sūrya parvaṇi // Hbhv_2.30 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585752 (0.0):
tatra yadyatkṛtaṃ sarvamanantaphaladaṃ bhavet / / na māsatithivārādiśodhanaṃ sūryaparvaṇi /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12752751 (0.044):
na kuryānmāsanakṣatra tithivārādyavekṣaṇam /
tattva sāgare ca / durlabhe sad gurūṇāṃ ca sakṛt saṅga upasthite |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585922 (0.026):
durlabhe sadgurūṇāṃ hi sakṛtsaṅga upasthite //
tad anujñā yadā labdhā sa dīkṣāvasaro mahān // Hbhv_2.31 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585930 (0.041):
tadanujñāya dātavyā sa dīkṣāvasaro mahān / / grāme vā yadi vāraṇye kṣetre vā divase niśi //
grāme vā yadi vāraṇye kṣetre vā divase niśi | / āgacchati gurur daivād yadā dīkṣā tadājñayā // Hbhv_2.32 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585940 (0.0):
tadanujñāya dātavyā sa dīkṣāvasaro mahān / / grāme vā yadi vāraṇye kṣetre vā divase niśi //
yadaivecchā tadā dīkṣā guror ājñānurūpataḥ |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585949 (0.0):
āgacchati gururdaivādyadā dīkṣā tadā bhavet / / yadaivecchā tadā dīkṣā gurorājñānurūpataḥ //
na tīrthaṃ na vrataṃ homo na snānaṃ na japa kriyā |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585959 (0.0):
na tithirna jalaṃ homo na snānaṃ na japakriyā /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8394439 (0.053):
BhP_07.14.025/1 eṣu snānaṃ japo homo vrataṃ devadvijārcanam
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985324 (0.059):
sarvadevamayo vipro na tadvacanam anyathā / / upavāso vrataṃ caiva snānaṃ tīrthaṃ japas tapaḥ (II,1, p. 136) // Par_6.63
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2727890 (0.064):
kuryāt sarvātmanaiteṣu śreyo 'moghaṃ tadāyuṣaḥ // BhP_07.14.024 // / eṣu snānaṃ japo homo vrataṃ devadvijārcanam /
dīkṣāyāḥ karaṇaṃ kintu svecchā prāpte tu sad gurau // Hbhv_2.33 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585962 (0.031):
na tithirna jalaṃ homo na snānaṃ na japakriyā / / dīkṣāyāḥ kāraṇaṃ kintu svecchāvāpte hi sadgurau //
atha maṇḍapa nirmāṇa vidhiḥ / kriyāvatyādi bhedena bhaved dīkṣā caturvidhā |
tatra kriyāvatī dīkṣā saṅkṣepeṇaiva likhyate // Hbhv_2.34 // / bhūmiṃ saṃskṛtya tasyāṅ cārcayitvā vāstu devatāḥ |
sapta hasta mitaṃ kuryān maṇḍapaṃ ramya vedikam // Hbhv_2.35 //
aṣṭa dhvajaṃ caturdhāraṃ kṣīra pādapa toraṇam | triguṇīkṛta sūtrāḍhyaṃ
kuśamālābhiveṣṭitam // Hbhv_2.36 // / atha kuṇḍa nirmāṇa vidhiḥ
tasmiṃś ca diśi kauveryāṃ catuṣkoṇaṃ trimekhalam | / kuṇḍe kuryāc caturviṃśaty aṅguli pramitaṃ budhah // Hbhv_2.37 //
khātaṃ trimekhalocchrāya sahitaṃ tāvad ācaret |
tasmāt khātād bahiḥ kuryāt kaṇṭham ekāṅgulaṃ dhruvam // Hbhv_2.38 //
tatrādy mekhalocchrāya vistārau catur aṅgulau |
try aṅgulau tau dvitīyāyās tṛtīyāyā yugāṅgulau // Hbhv_2.39 //
yoniṃ ca paścime bhāge mekhalā tritayopari |
ṣaḍ aṅgulāṃ ca vistāre dairghye ca dvādaśāṅgulām // Hbhv_2.40 //
ekāṅgulāṃ tathocchrāye madhye chidra samanvitām |
gadādharākṛtiṃ kuryād vidhivan mekhalānvitām // Hbhv_2.41 //
śatārdha home kuṇḍaṃ syād ūrdhva muṣṭi karonmitam // Hbhv_2.42 //
śata home'ratni mātram sahasre pāṇinā mitam |
lakṣe caturbhir hastaiś ca koṭau tair aṣṭabhir mitam |
caturasraṃ kuṇḍa khātaṃ kurvītādhaś ca tādṛśam // Hbhv_2.43 //
homas tv adhika saṅkhākaḥ kuṇḍe vai nyūna saṅkhyayā |
kṛte kāryo na c anyūna saṅkhyākaḥ saṅkhayādhike // Hbhv_2.44 //
yathāvidhy eva kartavyaṃ kuṇḍaṃ yatnena dhīmatā | / anyathā bahavo doṣā bhaveyur bahu duḥkhadāḥ // Hbhv_2.45 //
tad uktaṃ tāntrikaiḥ / evaṃ lakṣaṇa saṃyuktaṃ kuṇḍam iṣṭa phala pradam |
aneka doṣadaṃ kuṇḍaṃ yatra nyūnādhikām bhavet // Hbhv_2.46 //
tasmāt samyak parīkṣyaiva kartavyaṃ śubham icchatā | / hasta mātraṃ sthaṇḍilaṃ vā saṃkṣipte homa karmaṇi // Hbhv_2.47 //
hārītenāpi / vistārādhikya hīnatve alpāyur jāyate dhruvam |
khātādhikye bhaved yogī hīne tu dhana saṃkṣayaḥ |
kuṇḍe vakre ca santāpo maraṇaṃ chinna mekhale // Hbhv_2.48 //
śokas tu mekhalonatve tadādhikye paśu kṣayaḥ |
bhāryā nāśo yoni hīne kaṇṭha hīne śubha kṣayaḥ // Hbhv_2.49 //
aṅguli parimāṇaṃ coktam / tiryag yavodarāṇyaṣṭāv ūrdhvā vā brīhayas trayaḥ |
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13579007 (0.009):
(AVParis_26,1.3) tiryag yavodarāṇy aṣṭāv ūrdhvā vā vrīhayas trayaḥ |
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18907858 (0.060):
tiryagyavodarāṇyaṣṭāvūrdhvā vā vrīhayastrayaḥ /
jñeyam aṅguli mānaṃ tu madhyamā madhya parvaṇā // Hbhv_2.50 //
viśeṣo 'pekṣito 'nyatra srak sruva prakriyādikaḥ |
jñeyo granthāntarāt so 'trādhikya bhītyā na likhyate // Hbhv_2.51 //
atha dīkṣā maṇḍala vidhiḥ / athokṣite pañca gavyair gandhāmbhobhiś ca maṇḍape |
yathāvidhi likhed dīkṣā maṇḍalaṃ vedikopari // Hbhv_2.52 //
tan madhye cāṣṭapatrābjaṃ bahir vṛtta trayaṃ tataḥ |
tato rāśīṃs tataḥ pīṭhaṃ catuṣpāda samanvitam // Hbhv_2.53 //
tasmād bahiś caturdikṣu likhed vīthī catuṣṭayam |
śobhāpaśobhā koṇāḍhyaṃ tato dvāra catuṣṭayam // Hbhv_2.54 //
atha dīkṣāṅga pūjā / prātaḥ kṛtyaṃ guruḥ kṛtvā yathā sthānaṃ nyaset tataḥ |
śaṅkhaṃ pūjopacārāṃś ca puro lekhya prakārataḥ // Hbhv_2.55 //
tatrādau kumbha sthāpana vidhiḥ / gurūn gaṇeśaṃ cābhyarcya pīṭha pūjāṃ vidhāya ca |
padma madhye nyaset śālīṃs taṇḍulāṃś ca kuśāṃs tathā // Hbhv_2.56 //
vahner daśa kalā yādivarṇādyāś ca kuśopari |
nyasyābhyarcya japaṃs tāraṃ nyaset kumbhaṃ yathoditam // Hbhv_2.57 //
tāś coktāḥ / dhūmrārcir uṣmā jvalanī jvālinī visphuliṅinī |
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766533 (0.060):
dhūmrārciruṣṇā jvalinī jvālinī visphuliṅginī / / suśrīḥsurūpā kapilā havyakavyavahetica /
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2866937 (0.060):
ādhāraṃ pratiṣṭhāpya dhūmrārcir ūṣmā jvalinī jvālinī visphuliṅginī suśrīḥ / surūpā kapilā havyavāhā kavyavāhety agnikalā abhyarcya uṃ vidyātattvāya
suśrīḥ surūpā kapilā havya kavyavahe api // Hbhv_2.58 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766533 (0.021):
dhūmrārciruṣṇā jvalinī jvālinī visphuliṅginī / / suśrīḥsurūpā kapilā havyakavyavahetica /
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2866939 (0.021):
ādhāraṃ pratiṣṭhāpya dhūmrārcir ūṣmā jvalinī jvālinī visphuliṅginī suśrīḥ / surūpā kapilā havyavāhā kavyavāhety agnikalā abhyarcya uṃ vidyātattvāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25271843 (0.030):
dhūmrārcir ūṣmā jvalinī jvālinī visphuliṅginī | / suśrīḥ surūpā kapilā havya vahā kavyavahā || iti |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917263 (0.030):
dhūmrārcirūṣmā jvalinī jvālinī visphuliṅginī // NarP_1,65.25 // / suśrīḥ surūpā kapilā havyakavyavahā tathā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15977561 (0.058):
suśrīḥ svarūpā kapilā havyakavyavahā tathā // NarP_1,89.136 //
kādyaṣṭhāntair yutā bhādyair ḍāntaiś cārṇair vilomagaiḥ |
sūryasya ca kalāḥ kumbhe dvādaśa nyasya pūjayet // Hbhv_2.59 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25271942 (0.059):
tad anantaraṃ khamaṇeḥ sūryasya dvādaśa kalā asmin kumbhe nyasya anantaraṃ
adhunā tasmin kuṇḍe sūrya kalānāṃ nyāsādikaṃ likhati kādyair iti |
kakārādyaiṣ ṭha kārāntair arṇair varṇair yutā dvādaśāpi kalāḥ | ca kāraḥ
samuccaye | bha kārādyair ḍa kārāntair varṇair api yutāḥ | nanu,
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25271953 (0.056):
pūjyāḥ | kaiḥ ? varṇa yugalaiḥ | kīdṛśaiḥ ? kabhādyaiḥ / ka kāra bha kārādyaiḥ | punaḥ kīdṛśaiḥ ? ṭha ḍa vasitibhiḥ
bha kārādīnāṃ dvādaśa varṇānāṃ ḍa kārāntatā kathaṃ syāt ? krameṇa
kṣa kārāntatā prāptes tatrāha vilomagaiḥ vyutkrama prāptaiḥ | ayam
arthaḥ anuloma paṭhita ka kārādyaikaikam akṣaraṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25271975 (0.022):
ṭha kāra ḍa kārāvasānaiḥ | ayam arthaḥ anuloma paṭhita ka kārādy ekaikam
pratiloma paṭhita bha kārādy ekaikākṣareṇa sahitam ādau sūrya kalāsu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25271977 (0.0):
ṭha kāra ḍa kārāvasānaiḥ | ayam arthaḥ anuloma paṭhita ka kārādy ekaikam / akṣaraṃ pratiloma paṭhita bha kārādy ekaikam akṣareṇa sahitaṃ tapiny ādiṣu
saṃyojya nyāsādikaṃ kuryād iti | prayogaś ca kaṃ bhaṃ tapanyai nama ity
ādi // Hbhv_2.59 // / tāś coktāḥ / tapanī tāpanī dhūmrā bhrāmarī jvālinī ruciḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25271996 (0.0):
dvādaśa kalāsu saṃyojya nyāsādikaṃ kāryam | tāś ca / tapanī tāpanī dhūmrā bhrāmarī jvālinī ruciḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15977543 (0.045):
tapinī tāpinī dhūmrā marīcirjvālinī ruciḥ / / suṣumṇā bhogadā viśvā bādhinī dhārinī dhāriṇī kṣamā // NarP_1,89.135 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917281 (0.048):
tapinī tāpinī dhūmrā marīcijvālinī ruciḥ / / suṣumṇā bhogadā viśvā bodhinī dhāriṇī kṣamā // NarP_1,65.27 //
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2866957 (0.060):
padmānanāya vauṣaṭ iti pātraṃ pratiṣṭhāpya tapinī tāpinī dhūmrā marīcir / jvālinī ruciḥ suṣumnā bhogadā viśvā bodhinī dhāriṇī kṣamā iti pātre
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766588 (0.063):
tapinī tāpinī dhūmrā marīcirjvalinī ruciḥ / / suṣumṇā bhogadā viśvā bodhinī dhāriṇī kṣamā // BndP_3,35.87 //
suṣumṇā bhogadā viśvā bodhinī dhāriṇī kṣamā // Hbhv_2.60 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766593 (0.0):
tapinī tāpinī dhūmrā marīcirjvalinī ruciḥ / / suṣumṇā bhogadā viśvā bodhinī dhāriṇī kṣamā // BndP_3,35.87 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272000 (0.0):
tapanī tāpanī dhūmrā bhrāmarī jvālinī ruciḥ | / suṣumṇā bhogadā viśvā bodhinī dhāriṇī kṣamā || iti |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917286 (0.0):
tapinī tāpinī dhūmrā marīcijvālinī ruciḥ / / suṣumṇā bhogadā viśvā bodhinī dhāriṇī kṣamā // NarP_1,65.27 //
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2866962 (0.008):
padmānanāya vauṣaṭ iti pātraṃ pratiṣṭhāpya tapinī tāpinī dhūmrā marīcir / jvālinī ruciḥ suṣumnā bhogadā viśvā bodhinī dhāriṇī kṣamā iti pātre
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15977545 (0.033):
tapinī tāpinī dhūmrā marīcirjvālinī ruciḥ / / suṣumṇā bhogadā viśvā bādhinī dhārinī dhāriṇī kṣamā // NarP_1,89.135 //
kubmhāntar nikṣipen mūla mantreṇa kusumaṃ sitam |
sākṣataṃ sasitaṃ svarṇaṃ sa ratnaṃ ca kuśāṃs tathā // Hbhv_2.61 //
tataś cokta prakāreṇādhāra rūpam agniṃ kumbha rūpaṃ sūryaṃ ca vicintya
kumbhasya tasya antar madhye śukla kusumādikaṃ kṣipet | sa sitaṃ
sa śarkaram | tad uktam / prottolayitvā tan madhye śukla puṣpaṃ sitā yutam |
svarṇaṃ ratnaṃ ca kūrcaṃ ca mūlenaiva vinikṣipet // / yac ca mūla granthārthād adhikaṃ kiṃcil likhate, tat pūrva gatasya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272080 (0.063):
nava ratnaṃ ca kūrcaṃ ca mūlenaiva vinikṣipet || iti || KrdC_4.15 || / atha kvātha toyaiḥ kṣakārādi varṇair
yathoditam ity asyānuvartanād iti jñeyam // Hbhv_2.61 // / kumbhaṃ ca vidhinā tīrthāmbunā śuddhena pūrayet |
jale cendukulā nyasya sasvarāḥ ṣoḍaśārcayet // Hbhv_2.62 //
tāś coktāḥ / amṛtā mānadā pūṣā tuṣṭiḥ puṣṭī ratir dhṛtiḥ |
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766661 (0.0):
niśākarakalā hṛdyāḥ krīḍanti navayauvanāḥ // BndP_3,35.91 // / amṛtā mānadā pūṣṇā tuṣṭiḥ puṣṭī ratirdhṛtiḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272209 (0.0):
pūjayet | tāś coktāḥ / amṛtā mānadā pūṣā tuṣṭiḥ puṣṭī ratir dhṛtiḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15978981 (0.0):
nirmalānandarūpā ca hyamṛtā mānadā tathā / / pūṣā caiva tathā tuṣṭiḥ puṣṭiścāpi ratirdhṛtiḥ // NarP_1,90.57 //
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22950096 (0.0):
śuddha-jalam āpūrya - amṛtā māna-dā pūṣā tuṣṭiḥ puṣṭī ratiḥ dhṛtiḥ śaśinī
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2866984 (0.013):
āpūrya amṛtā mānadā pūṣā tuṣṭiḥ puṣṭī ratiḥ dhṛtiḥ śaśinī candrikā kāntir
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917300 (0.019):
athendrośca kalā jñeyā hyamṛtā mānadā punaḥ / / pūṣā tuṣṭiśca puṣṭiśca ratiśca dhṛtisaṃjñikāḥ // NarP_1,65.28 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15977517 (0.022):
nirmalānandarūpā ca hyamṛtā manidā tathā / / pūṣā caiva tathā puṣṭistuṣṭiścāpi ratirdhṛtiḥ // NarP_1,89.133 //
śaśinī candrikā kāntir jyotsnā śrīḥ prītir aṅgadā |
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766668 (0.0):
amṛtā mānadā pūṣṇā tuṣṭiḥ puṣṭī ratirdhṛtiḥ / / śaśinī candrikā kāntirjyotsnā śrīḥ prītiraṅgadā // BndP_3,35.92 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272216 (0.0):
amṛtā mānadā pūṣā tuṣṭiḥ puṣṭī ratir dhṛtiḥ | / śaśinī candrikā kāntir jyotsnā śrīḥ prītir aṅgadā |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15978990 (0.0):
śāśinī candrikā kāntirjyotsnā śrīḥ prītiraṅgadā /
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22950100 (0.0):
śuddha-jalam āpūrya - amṛtā māna-dā pūṣā tuṣṭiḥ puṣṭī ratiḥ dhṛtiḥ śaśinī / candrikā kāntir jyotsnā śrīḥ prītir aṅga-dā pūrṇā pūrṇâmṛtā - ceti
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2866991 (0.0):
āpūrya amṛtā mānadā pūṣā tuṣṭiḥ puṣṭī ratiḥ dhṛtiḥ śaśinī candrikā kāntir
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917309 (0.039):
śaśinī candrikā kātirjyotsnā śrīḥ prītiraṅgadā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15977527 (0.057):
śaśinī caidrikā kāntijyotsnā śrīḥ prītiraṅgagadā /
pūrṇā pūrṇāmṛtā ca // Hbhv_2.63 // / śuddhāmbu pūrite śaṅkhe kṣiptvā gandhāṣṭakaṃ kalāḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272217 (0.0):
śaśinī candrikā kāntir jyotsnā śrīḥ prītir aṅgadā | / pūrṇā pūrṇāmṛtā ca || iti |
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2866992 (0.0):
jyotsnā śrīḥ prītir aṅgadā pūrṇā pūrṇāmṛtā ceti candrakalā abhyarcya
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766669 (0.040):
śaśinī candrikā kāntirjyotsnā śrīḥ prītiraṅgadā // BndP_3,35.92 // / pūrṇā pūrṇāmṛtā ceti kalāḥ pīyūṣa rociṣaḥ /
āvāhya sarvās tāḥ prāṇa pratiṣṭhām ācaret kramāt // Hbhv_2.64 //
gandhāṣṭakaṃ coktam / uśīraṃ kuṅkumaṃ kuṣṭhaṃ bālakaṃ cāgurur murā |
jaṭā māṃsī candanaṃ cetīṣṭaṃ gandhāṣṭakaṃ hareḥ // Hbhv_2.65 //
kaiścic candana karpūrāguru kuṅkuma rocanāḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18428256 (0.046):
BhP_11.27.030/1 candanośīra-karpūra- kuṅkumāguru-vāsitaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2835378 (0.047):
sve sve sthāne tv abhimukhān pūjayet prokṣaṇādibhiḥ // BhP_11.27.029 // / candanośīra karpūra kuṅkumāguru vāsitaiḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21083086 (0.047):
tad uktam ekādaśa skandhe [BhP 11.27.30] / candanośīra karpūra kuṅkumāguru vāsitaiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085981 (0.048):
viṣṇu dharmottarāgni purāṇayoḥ / candanāguru karpūra kuṅkumośīra padmakaiḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15971477 (0.049):
candanāgurukastūrī candrakuṅkumarocanāḥ // NarP_1,87.151 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4583980 (0.052):
nānāvarṇottarāsaṃgāvṛttāṅga ivalkṣyate / / candanāgurukarpūrakastūrīkuṅkumādibhiḥ // BndP_2,22.52 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126430 (0.061):
candanāgarukarpūra __Vdha_081.033 / kuṅkumośīrapadmakaiḥ__Vdha_081.033
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14360628 (0.062):
tāmbūlakuṅkumakṣodakarpūrāgurucandanam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4868424 (0.063):
anulepastriśukrastu karpūrośīracandanaiḥ //AP_266.017cd/ / candanāgurukarpūramṛgadarpaiḥ sakuṅkumaiḥ /AP_266.018ab/
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21361972 (0.064):
candanāgarukarpūrakastūrīkuṅkumaṃ tathā // Āk_1,16.43 // / uśīradvayakaṅkolajātīphalalavaṅgakam /
kakkola kapi māṃsyaś ca gandhāṣṭakam idaṃ matam // Hbhv_2.66 //
tathaivākārajā varṇaiḥ kādibhir daśabhir daśa |
ukārajāṣṭakārādyaiḥ pa kārādyair ma kāra jāḥ // Hbhv_2.67 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25271953 (0.048):
pūjyāḥ | kaiḥ ? varṇa yugalaiḥ | kīdṛśaiḥ ? kabhādyaiḥ / ka kāra bha kārādyaiḥ | punaḥ kīdṛśaiḥ ? ṭha ḍa vasitibhiḥ
catasro bindujāḥ ṣādyaiś caturbhir nāda jāḥ kalāḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272335 (0.059):
pādibhir malipijās tu bindujāḥ / ṣādibhiḥ svara gaṇena nāda jāḥ // Krd_4.20 //
svaraiḥ ṣoḍaśabhir yuktā nyasec chaṅkhe ca ṣoḍaśa // Hbhv_2.68 //
tāś coktāḥ / sṛṣṭir ṛddhiḥ smṛtir medhā kāntir lakṣmīr dhṛitḥ sthirā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272416 (0.0):
svaraiḥ sahitāḥ śaṅkha salile nyasyāḥ | tāś ca / sṛṣṭir ṛddhiḥ smṛtir medhā kāntir lakṣmīr dhṛitḥ sthirā |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15920370 (0.046):
vyāpinī vyomarūpā cānantā sṛṣṭiḥ samṛddhikā / / smṛtirmedhā tataḥ kāntirlakṣmīrddhṛtiḥ sthirā sthitiḥ // NarP_1,66.142 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702729 (0.056):
siddhirṛddhirdhṛtirlakṣmīrmedhā kāntiḥ svadhā sthitiḥ (8) /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766686 (0.058):
puṣṭirṛddhiḥ sthitirmedhā kāntirlakṣmīrdyutirdhṛtiḥ /
sthitiḥ siddhir akārotthāḥ kalā daśa samīritaḥ // Hbhv_2.69 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272422 (0.0):
sṛṣṭir ṛddhiḥ smṛtir medhā kāntir lakṣmīr dhṛitḥ sthirā | / sthitiḥ siddhir akārotthāḥ kalā daśa samīritaḥ ||
jarā ca pālinī śāntir aiśvarī rati kāmike |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272431 (0.0):
sthitiḥ siddhir akārotthāḥ kalā daśa samīritaḥ || / jarā ca pālinī śāntir aiśvarī rati kāmike |
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22948050 (0.016):
brahma-kalā daśa | jarā pālinī śāntir īśvarī rati-kāmike varadâhlādinī
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2865052 (0.016):
jarā pālinī śāntir īśvarī ratikāmike varadāhlādinī prītir dīrghā viṣṇukalā
varadā hlādinī prītir dīrghā cokāra jāḥ kalāḥ // Hbhv_2.70 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272438 (0.0):
jarā ca pālinī śāntir aiśvarī rati kāmike | / varadā hlādinī prītir dīrghā cokāra jāḥ kalāḥ ||
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22948053 (0.034):
brahma-kalā daśa | jarā pālinī śāntir īśvarī rati-kāmike varadâhlādinī
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2865055 (0.035):
jarā pālinī śāntir īśvarī ratikāmike varadāhlādinī prītir dīrghā viṣṇukalā
tīkṣṇā raudrā bhayā nidrā tantīr kṣut krodhanī kriyā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272445 (0.0):
varadā hlādinī prītir dīrghā cokāra jāḥ kalāḥ || / tīkṣṇā raudrā bhayā nidrā tantīr kṣut krodhanī kriyā |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15920394 (0.056):
dīrghā tīkṣṇā tathā raudrā proktā nidrā ca tandrikā / / kṣudhā ca krodhinī paścākriyākārī samṛtyukā // NarP_1,66.144 //
utkārī caiva mṛtyuś ca makārākṣarajāḥ kalāḥ // Hbhv_2.71 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272450 (0.0):
tīkṣṇā raudrā bhayā nidrā tantīr kṣut krodhanī kriyā | / utkārī caiva mṛtyuś ca makārākṣarajāḥ kalāḥ ||
nivṛttiś ca pratiṣṭhā ca vidyā śāntis tathaiva ca | / indhikā dīpikā caiva recikā mocikā parā // Hbhv_2.72 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272460 (0.0):
utkārī caiva mṛtyuś ca makārākṣarajāḥ kalāḥ || / nivṛttiś ca pratiṣṭhā ca vidyā śāntis tathaiva ca |
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22948086 (0.047):
nivṛtti-pratiṣṭhā-vidyā-śāntîndhikā-dīpikā-recikā-mocikā-parā-sūkṣmā-sūkṣmâmṛtā-jñānā-jñānâmṛtā-pyāyinī-vyāpinī-vyomarūpāḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766744 (0.053):
nivṛttiśca pratiṣṭhā ca tridyā śāntistathaiva ca / / indirā dīpikā caiva recikā caiva mocikā // BndP_3,35.98 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507126 (0.054):
nivṛttiśca pratiṣṭhā ca $ vidyā śāntistathaiva ca & / puruṣasya kalā hyetāś % catasraḥ parikīrtitāḥ // SvaT_1.55 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764364 (0.054):
nivṛttiśca pratiṣṭhā ca vidyā śāntistathaiva ca / / puruṣasya kalā hyetāś catasraḥ parikīrtitāḥ // SvaT_1.55 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543252 (0.055):
nipatantī tridhā yāti $ śivavidyātmakairyathā & / śāntirvidyā pratiṣṭhā ca % nivṛttiśceti tāḥ kalāḥ // Stk_13.9 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10470689 (0.055):
nipatantī tridhā yāti śivavidyātmakairyathā / / śāntirvidyā pratiṣṭhā ca nivṛttiśceti tāḥ kalāḥ // Stk_13.9 //
sūkṣmā sūkṣmāmṛtā jñānājñānā cāpy āyanī tathā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272466 (0.0):
indhikā dīpikā caiva recikā mocikā parā || / sūkṣmā sūkṣmāmṛtā jñānājñānā cāpy āyanī tathā |
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766746 (0.061):
indirā dīpikā caiva recikā caiva mocikā // BndP_3,35.98 // / parā sūkṣmā ca vindhyāre tathā sūkṣmāmṛtā kalā /
vyāpinī vyoma rūpā ca anantā nāda sambhavāḥ // Hbhv_2.73 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272470 (0.0):
sūkṣmā sūkṣmāmṛtā jñānājñānā cāpy āyanī tathā | / vyāpinī vyoma rūpā ca anantā nāda sambhavāḥ || iti |
nyāsaṃ kalānāṃ sarvāsāṃ kuryād ekaikaśaḥ kramāt |
nāmoccārya caturthāntaṃ tat tad varṇair namo 'ntakam // Hbhv_2.74 //
pūrvaṃ prāṇa pratiṣṭhāyās tāsām āvāhanāt param | / ṛcaḥ pañca yathā sthānaṃ paṭhet tāś cārcayet kalāḥ // Hbhv_2.75 //
haṃśaḥ śuciṣad ity ādau pratad viṣṇus tataḥ param |
tryambakaṃ tat savitur viṣṇur yonim iti kramāt // Hbhv_2.76 //
tac ca śaṅkhodakaṃ kumbhe mūla mantreṇa nikṣipet |
pidadhyāt tan mukhaṃ śakra vallī cūtādi pallavaiḥ // Hbhv_2.77 //
śarāVenātha puṣpādi yuktenācchādya tat punaḥ |
saṃveṣṭya vastra yugmena tataḥ kumbhaṃ ca maṇḍayet // Hbhv_2.78 //
atha kumbhe śrī bhagavat pūjā vidhiḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21065737 (0.060):
tat sammukhotkṣipta bhujo gāyatrīṃ tāṃ japet kṣaṇam // Hbhv_3.333 // / atha tatra jale śrī bhagavat pūjā vidhiḥ
tasminn āvāhya kalase paraṃ tejo yathā vidhi | / sakalīkṛtya cācāryaḥ pūjayed āsanādibhiḥ // Hbhv_2.79 //
sakalīkaraṇaṃ coktam / devatāṅge ṣaḍ aṅgānāṃ nyāsaḥ syāt sakalī kṛtiḥ // Hbhv_2.80 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25269298 (0.0):
nyased iti | devatāṅge ṣaḍ aṅgānāṃ nyāsaḥ syāt sakalī kṛtir iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272717 (0.0):
amuṃ kalaśasthaṃ hariṃ sakalīkṛtya devatāṅge ṣaḍ aṅgānāṃ nyāsaḥ syāt
kecic cāhuḥ kara nyāsau vinākhilaiḥ |
nyāsais tat tejasaḥ sāṅgīkaraṇaṃ sakalīkṛtaḥ // Hbhv_2.81 //
evaṃ ca kumbhe taṃ sāṅgopāṅgaṃ sāvaraṇaṃ prabhum |
agrato lekhya vidhinārcayed bhojyārpaṇāvadhi // Hbhv_2.82 //
naivedyārpaṇataḥ paścān maṇḍalasya ca sarvataḥ | / sa dīpān paiṣṭikān nyasyet sa bījāṅkura bhājanāt // Hbhv_2.83 //
atha dīkṣā homa vidhiḥ / tato dīkṣāṅga homārthaṃ kuṇḍalasya ca sarvataḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21089529 (0.052):
puraścarana homasyāśaktau hi sa vidhir mataḥ // Hbhv_8.205 // / pūrvaṃ dīkṣā vidhau homa vidhiś ca likhitaḥ kiyān |
saṃmārjya darbha mārjanyā yathā vidhy upalepayet // Hbhv_2.84 //
vikīrya sarṣapāṃs tatra gavyaiḥ samprokṣya pañcabhiḥ | / madhye sampūjayed vāstu puruṣaṃ dikṣu tat patīn // Hbhv_2.85 //
śoṣaṇādīni kuṇḍasya kṛtvā prokṣya kuśāmbubhiḥ |
ullikhya cāsmin yony ādi sahitaṃ maṇḍalaṃ likhet // Hbhv_2.86 //
śrī bījaṃ madhya yonau ca vilikhyābhukṣya pūjayet |
nidhāya tatra puṣpādi viṣṭaraṃ sādhu kalpayet // Hbhv_2.87 //
tatra lakṣmī mṛtyu snānāṃ viṣṇuṃ cāvāhya pūjayet |
tāmrādi pātreṇānīyāgrato 'gniṃ sthāpayec chubhram // Hbhv_2.88 //
gandhādināgnim abhyarcya viṣṇoḥ sakrīḍataḥ śriyā |
reto rūpaṃ vicintyāmuṃ kuṇḍaṃ tāreṇa cārcayet // Hbhv_2.89 //
vaiśvānareti mantreṇācchācyāgniṃ taṃ sad indhanaiḥ |
cit piṅgaleti prajvālyopatiṣṭhed agnim ity amum // Hbhv_2.90 //
jihvā nyasyet sapta tsminn apy aṅgeṣv aṅga devatāḥ |
ṣaṭsu ṣaṭ nyasya mūrtīś ca nyasyāṣṭābhyarcayec ca tāḥ // Hbhv_2.91 //
sapta jihvāś coktāḥ / hiraṇyā gaganā raktā tathā kṛṣṇā ca suprabhā |
bahu rūpāti rūpā ca sapta jihvā vasor imāḥ // Hbhv_2.92 //
athāṅga devatāḥ / sahasrārciḥ svasti pūrṇa uttiṣṭha puruṣas tathā |
dhūma vyāpī sapta jihvo dhanurdhara iti smṛtaḥ // Hbhv_2.93 //
aṣṭa mūrtayaś ca / jāta vedāḥ sapta jihvo havya vāhana eva ca |
aśvodaraja saṃjñaś ca tathā vaiśvānaro 'paraḥ | / kaumāra tejāś ca tathā viśvadeva mukhāhvayau // Hbhv_2.94 //
tato vahniṃ paristīrya saṃskṛtājyaṃ yathā vidhi |
hutvā ca vyāhṛtīḥ paścāt trīn vārān juhuyāt punaḥ // Hbhv_2.95 //
tato 'sya garbhadhānādīn vivhāntān yathākramam |
saṃskārān ācared ukta mantreṇāṣṭāhutais tathā // Hbhv_2.96 //
itthaṃ hi saṃskṛte vahnau pīṭham abhyarcya tatra ca | / devam āvāhya gandhādi dīpānta vidhinārcayet // Hbhv_2.97 //
taṃ cāgniṃ deva rasanāṃ saṃkalpyāṣṭottaraṃ budhaḥ |
sahasraṃ juhuyāt sarpiḥ śarkarā pāyasair yutaiḥ // Hbhv_2.98 //
hutvājyenātha mahatī vyāhṛtīr vidhinā kṛtī |
graharkṣa karaṇādibhyo baliṃ dadyād yathoditam // Hbhv_2.99 //
atha homa dravyādi parimāṇam / karṣa mātraṃ ghṛtaṃ home śukti mātraṃ payaḥ smṛtam |
uktāni pañca gavyāni tat samāni manīṣibhiḥ // Hbhv_2.100 //
tat samaṃ madhu dugdhānnam akṣa mātram udāhṛtam |
dadhi prasṛti mātraṃ syāt lājāḥ syuḥ muṣṭi saṃmitāḥ // Hbhv_2.101 //
| ity ādi | / atha natvāmbu pānārthaṃ pradāyācamanāni ca |
ātmārpaṇāntam abhyarcya lekhyena vidhinācaret // Hbhv_2.102 //
atha guru śiṣya niyamādiḥ / vrata sthaṃ vāg yataṃ śiṣyaṃ praveśyātha yathā vidhi |
tad dehe mātṛkāṃ sāṅgāṃ nyasyāthopadiśec ca tām // Hbhv_2.103 //
devaṃ sāvaraṇaṃ kumbha gataṃ cānusmaran guruḥ |
japtvāṣṭottara sāhasraṃ śayīta prāśya kiṃcana // Hbhv_2.104 //
darbhoparyajine tvaiṇe niviṣṭo mātṛkāṃ smaran |
guruṃ ca śiṣyo nidrāṇaṃ tāṃ śayīta japan vratī // Hbhv_2.105 //
iti pūrva dina kṛtyam | / atha tad dina kṛtyāni
prātaḥ kṛtyaṃ guruḥ kṛtvā kumbhaṃ cābhyarcya pūrvavat |
hutvā dattvā baliṃ karmānyat kuryāt svārpaṇāvadhi // Hbhv_2.106 //
saṃhāra mudrayā kṛṣṇe saṃyojyāvṛtti devatāḥ |
tam cāmṛta mayaṃ dhyātvā svasmiṃś cāgniṃ vilāpayet // Hbhv_2.107 //
dhvaja toraṇa dik kumbha maṇḍapādy adhidevatāḥ |
sarvā vibhāvya cid rūpāḥ kumbhe saṃyojya pūjayet // Hbhv_2.108 //
ato guruṃ gaṇeśaṃ ca viṣvaksenaṃ ca pūjayet | / udvāsya kalasaṃ spṛṣṭvā śatam aṣṭottaraṃ japet // Hbhv_2.109 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21362957 (0.034):
rakṣāṃ badhnīta tāṃ spṛṣṭvā japedaṣṭottaraṃ śatam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21330578 (0.054):
gurukumbhaṃ japetspṛṣṭvā mūlamaṣṭottaraṃ śatam // Āk_1,3.85 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26788654 (0.062):
namaḥ puruṣottamāyeti % japed aṣṭottaraṃ śatam // BrP_67.28 // / tataḥ prasādayed devaṃ $ bhaktyā taṃ puruṣottamam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11059969 (0.062):
namaḥ puruṣottamāyeti japed aṣṭottaraṃ śatam // BrP_67.28 // / tataḥ prasādayed devaṃ bhaktyā taṃ puruṣottamam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6746534 (0.064):
naivadyaṃ paramānnaṃ tu japedaṣṭottaraṃ śatam // GarP_1,123.6 //
kṛtopavāsaḥ śiṣyo 'that prātaḥ kṛtyaṃ vidhāya saḥ |
śukla vastraḥ suveśaḥ san viprān dravyeṇa toṣayet // Hbhv_2.110 //
guruṃ ca bhagavad dṛṣṭyā parikramya praṇamya ca | / dattvoktāṃ dakṣiṇāṃ tasmai sva śarīraṃ samarpayet // Hbhv_2.111 //
atha dīkṣāṅga pūjā / tathā ca daśama skandhe [BhP 10.80.41]
iyad eva hi sac chiṣyaiḥ kartavyaṃ guru niṣkṛtam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2809203 (0.0):
ātmā vai prāṇinām preṣṭhas tam anādṛtya mat parāḥ // BhP_10.80.040 // / etad eva hi sac chiṣyaiḥ kartavyaṃ guru niṣkṛtam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413171 (0.017):
BhP_10.80.041/1 etad eva hi sac chiṣyaiḥ kartavyaṃ guru niṣkṛtam
yad vai viśuddha bhāvena sarvārthātmārpaṇaṃ gurau // Hbhv_2.112 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413180 (0.0):
BhP_10.80.041/1 etad eva hi sac chiṣyaiḥ kartavyaṃ guru niṣkṛtam / BhP_10.80.041/3 yad vai viśuddha bhāvena sarvārthātmārpaṇaṃ gurau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2809211 (0.0):
etad eva hi sac chiṣyaiḥ kartavyaṃ guru niṣkṛtam / / yad vai viśuddha bhāvena sarvārthātmārpaṇaṃ gurau // BhP_10.80.041 //
athābhiṣecana vidhiḥ / yāgālayād uttarasyām āśāyāṃ snāna maṇḍape |
pīṭhe niveśya taṃ śiṣyaṃ kārayec choṣaṇādikam // Hbhv_2.113 //
pīṭha nyāsāntam akhilaṃ mātṛkānyāsa pūrvakam |
nyāsaṃ śiṣya tanau kṛtvā pīṭha mantreṇa pūjayet // Hbhv_2.114 //
sad ūrvākṣata puṣpāṃ ca mūrdhni śiṣyasya rocanām |
nidhāya kalasaṃ tasyāntike vādyādinā nayet // Hbhv_2.115 //
śrī kṛṣṇam atha samprārthya guruḥ kumbhasya vāsasā |
nīrājya śiṣyaṃ tan mūrdhni nyaset tat pallavādikam // Hbhv_2.116 //
tad uktam / vidhivat kumbham uddhṛtya tan mukhasthān sura drumān |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25275878 (0.0):
yathā yukta prakāreṇābhiṣecayet abhiṣecanaṃ kuryāt | tad uktam / vidhivat kumbham uddhṛtya tan mukhasthān sura drumān |
śiśoḥ śirasi vinyasya mātṛkāṃ manasā japet // Hbhv_2.117 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25275882 (0.0):
vidhivat kumbham uddhṛtya tan mukhasthān sura drumān | / śiśoḥ śirasi vinyasya mātṛkāṃ manasā japet || iti |
tataḥ kumbhāmbhasā śiṣyaṃ prokṣya trir mūla mantrataḥ |
viprāśīr maṅgalodghoṣair abhiṣiñcen manūn paṭhan // Hbhv_2.118 //
athābhiṣeka mantrāḥ / vaśiṣṭha saṃhitāyām / surās tvām abhiṣiñcyaṃ tu brahma viṣṇu maheśvarāḥ |
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848636 (0.017):
surāstvāmabhiṣiñcantu $ brahmaviṣṇumaheśvarāḥ & / vāsudevo jagannāthas % tathā saṃkarṣaṇo vibhuḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888146 (0.017):
surāstvāmabhiṣiñcantu brahmaviṣṇumaheśvarāḥ / / vāsudevo jagannāthas tathā saṃkarṣaṇo vibhuḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827903 (0.020):
surāstvāmabhiṣiñcantu brahmaviṣṇumaheśvarāḥ //AP_167.009cd/ / vāsudevo jagannāthas tathā saṅkarṣaṇaḥ prabhuḥ /AP_167.010ab/
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17919611 (0.047):
tadyāntu mama putratvaṃ brahma viṣṇu maheśvarāḥ / / yogañca prāpnuyāṃ bhartṛsahitā kleśamuktaye // MarkP_16.89 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10822789 (0.050):
śuklīkṛtās tena devā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ / / sapādakoṭistīrthānāṃ śuklatīrthe vyavasthitā // RKS_69.13 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034840 (0.054):
brahmavidveṣiṇaṃ caiva Ang_1.747c / brahmaviṣṇumaheśvarāḥ Par_1.20b
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325383 (0.055):
ālokya tridaśāḥ sarve brahmaviṣṇupuregamāḥ / / māmabhiprārthayāmāsuḥ stotraiśca vividhaiḥ priye // Āk_1,1.35 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3839837 (0.057):
saśakrā lokapālā vai $ brahmaviṣṇumaheśvarāḥ & / te te cānye ca devaughāḥ % sadā pāntu kumārakam // MatsP_68.27 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8879346 (0.057):
saśakrā lokapālā vai brahmaviṣṇumaheśvarāḥ / / te te cānye ca devaughāḥ sadā pāntu kumārakam // MatsP_68.27 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196092 (0.059):
ūrdhvaṃ rudraḥ kramād vā9pi % brahma-viṣṇu-maheśvarāḥ // 2.5 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18872782 (0.063):
iti śrutvā tato devāḥ sarve śakrapurogamāḥ / / brahmaviṣṇumaheśāśca sthāpayāṃcakrur īśvaram // RKV_146.108 //
vāsudevo jagannāthas tathā saṅkarṣaṇo vibhuḥ // Hbhv_2.119 // / pradyumnaś cāniruddhaś ca bhavantu vibhavāya te |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827909 (5.960):
surāstvāmabhiṣiñcantu brahmaviṣṇumaheśvarāḥ //AP_167.009cd/ / vāsudevo jagannāthas tathā saṅkarṣaṇaḥ prabhuḥ /AP_167.010ab/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848636 (0.011):
surāstvāmabhiṣiñcantu $ brahmaviṣṇumaheśvarāḥ & / vāsudevo jagannāthas % tathā saṃkarṣaṇo vibhuḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888149 (0.011):
surāstvāmabhiṣiñcantu brahmaviṣṇumaheśvarāḥ / / vāsudevo jagannāthas tathā saṃkarṣaṇo vibhuḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845117 (0.032):
surāstvāmabhiṣiñcantu brahmaviṣṇumaheśvarāḥ /AP_219.002ab/ / vāsudevaḥ saṅkarṣaṇaḥ pradyumnaścāniruddhakaḥ //AP_219.002cd/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074039 (0.045):
ṛṣīkeśaḥ padmanābhas tato dāmodaras tathā // Hbhv_5.101 // / vāsudevaḥ saṅkarṣaṇaḥ pradyumno 'thāniruddhakaḥ |
ākhaṇḍalo 'gnir bhagavān yamo vai nirṛtis tathā // Hbhv_2.120 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848651 (0.0):
ākhaṇḍalo 'gnirbhagavān $ yamo vai nirṛtistathā &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888161 (0.0):
pradyumnaścāniruddhaśca bhavantu vijayāya te // MatsP_93.51 // / ākhaṇḍalo 'gnirbhagavān yamo vai nirṛtistathā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827913 (0.038):
pradyumnaścāniruddhaś ca bhavantu vijayāya te //AP_167.010cd/ / ākhaṇḍalo 'gnirbhagavān yamo vai nairṛtas tathā /AP_167.011ab/
varuṇaḥ pavanaś caiva dhanādhyakṣas tathā śivaḥ | / brahmaṇā sahitā hy ete dik pālāḥ pāntu vaḥ sadā // Hbhv_2.121 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827919 (0.020):
ākhaṇḍalo 'gnirbhagavān yamo vai nairṛtas tathā /AP_167.011ab/ / varuṇaḥ pavanaś caiva dhanādhyakṣas tathā śivaḥ //AP_167.011cd/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888164 (0.020):
ākhaṇḍalo 'gnirbhagavān yamo vai nirṛtistathā / / varuṇaḥ pavanaścaiva dhanādhyakṣastathā śivaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848652 (0.028):
ākhaṇḍalo 'gnirbhagavān $ yamo vai nirṛtistathā & / varuṇaḥ pavanaścaiva % dhanādhyakṣastathā śivaḥ \
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827926 (0.064):
brahmaṇā sahitaḥ śeṣo dikpālāḥ pāntu vaḥ sadā /AP_167.012ab/ / kīrtirlakṣmīrdhṛtirmedhā puṣṭiḥ śraddhā kriyā matiḥ //AP_167.012cd/
kīrtir lakṣmīr dhṛtir medhā puṣṭiḥ śraddhā kriyā gatiḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19616168 (0.0):
01,060.013a nāmato dharmapatnyas tāḥ kīrtyamānā nibodha me / 01,060.013c kīrtir lakṣmīr dhṛtir medhā puṣṭiḥ śraddhā kriyā tathā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827934 (0.0):
brahmaṇā sahitaḥ śeṣo dikpālāḥ pāntu vaḥ sadā /AP_167.012ab/ / kīrtirlakṣmīrdhṛtirmedhā puṣṭiḥ śraddhā kriyā matiḥ //AP_167.012cd/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848670 (0.0):
kīrtirlakṣmīrdhṛtirmedhā $ puṣṭiḥ śraddhā kriyā matiḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888180 (0.0):
brahmaṇā sahitaḥ śeṣo dikpālāstvāmavantu te // MatsP_93.52 // / kīrtirlakṣmīrdhṛtirmedhā puṣṭiḥ śraddhā kriyā matiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8475229 (0.024):
śraddhā lakṣmīrdhṛtistuṣṭiḥ puṣṭirmedhā tathā kriyā // BndP_1,9.49 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7046102 (0.024):
śraddhā lakṣmīrdhṛtistuṣṭiḥ puṣṭirmedhā kriyā tathā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330210 (0.024):
śraddhā lakṣmīrdhṛtistuṣṭiḥ % puṣṭirmedhā kriyā tathā // LiP_1,70.285 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7223976 (0.024):
śraddhā lakṣmīrdhṛtistuṣṭiḥ puṣṭirmedhā kriyā tathā // LiP_1,70.285 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941254 (0.024):
śraddhā lakṣmīrdhṛtistuṣṭiḥ puṣṭirmedhā kriyā tathā // MarkP_50.20 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933397 (0.024):
śraddhā lakṣmīr dhṛtis tuṣṭiḥ % puṣṭir medhā tathā kriyā // NsP_5.23 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998386 (0.024):
śraddhā lakṣmīr dhṛtis tuṣṭiḥ puṣṭir medhā tathā kriyā // NsP_5.23 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25384410 (0.024):
śraddhā lakṣmīrdhṛtiḥ puṣṭistuṣṭirmedhā kriyā tathā // ŚivP_7.1,17.10ab/
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23388230 (0.024):
śraddhā lakṣmīr dhṛtis tuṣṭir $ puṣṭir medhā kriyā tathā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094894 (0.024):
śraddhā lakṣmīr dhṛtis tuṣṭir puṣṭir medhā kriyā tathā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10108678 (0.024):
sasarja kanyāstāsāṃ ca samyaṅnāmāni me śṛṇu // ViP_1,7.22 // / śraddhā lakṣmīrdhṛtistuṣṭirmedhā puṣṭis tathā kriyā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4378491 (0.051):
saṃdhyā lakṣmīr vapur medhā kāntiḥ śraddhā kriyā gatiḥ | / *HV_47.54ab*590 |
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121250 (0.064):
lakṣmīr medhā dhṛtiḥ kāntiḥ__Vdha_077.061 / sarvavidyāś ca vai kaṭiḥ__Vdha_077.061
buddhir lajjā vapuḥ śāntir māyā nidrā ca bhāvanā // Hbhv_2.122 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827936 (0.036):
kīrtirlakṣmīrdhṛtirmedhā puṣṭiḥ śraddhā kriyā matiḥ //AP_167.012cd/ / buddhir lajjā vapuḥ śāntistuṣṭiḥ kāntiś ca mātaraḥ /AP_167.013ab/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848672 (0.036):
kīrtirlakṣmīrdhṛtirmedhā $ puṣṭiḥ śraddhā kriyā matiḥ & / buddhirlajjā vapuḥ śāntis % tuṣṭiḥ krāntiśca mātaraḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888182 (0.036):
kīrtirlakṣmīrdhṛtirmedhā puṣṭiḥ śraddhā kriyā matiḥ / / buddhirlajjā vapuḥ śāntis tuṣṭiḥ krāntiśca mātaraḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7046108 (0.037):
śraddhā lakṣmīrdhṛtistuṣṭiḥ puṣṭirmedhā kriyā tathā / / buddhirlajjāvapuḥ śāntiḥ siddhiḥ kīrtistrayodaśī // KūrmP_1,8.15 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23388236 (0.037):
śraddhā lakṣmīr dhṛtis tuṣṭir $ puṣṭir medhā kriyā tathā & / buddhir lajjā vapuḥ śāntiḥ % siddhiḥ kīrtis trayodaśī // ViP_1,7.20 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094899 (0.037):
śraddhā lakṣmīr dhṛtis tuṣṭir puṣṭir medhā kriyā tathā / / buddhir lajjā vapuḥ śāntiḥ siddhiḥ kīrtis trayodaśī // ViP_1,7.20 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10108683 (0.037):
śraddhā lakṣmīrdhṛtistuṣṭirmedhā puṣṭis tathā kriyā / / buddhirlajjā vapuḥ śāntiḥ siddhiḥ kīrtistrayodaśī // ViP_1,7.23 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330215 (0.041):
śraddhā lakṣmīrdhṛtistuṣṭiḥ % puṣṭirmedhā kriyā tathā // LiP_1,70.285 // / buddhirlajjā vapuḥ śāntiḥ $ siddhiḥ kīrtistrayodaśa &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7223981 (0.041):
śraddhā lakṣmīrdhṛtistuṣṭiḥ puṣṭirmedhā kriyā tathā // LiP_1,70.285 // / buddhirlajjā vapuḥ śāntiḥ siddhiḥ kīrtistrayodaśa /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695551 (0.046):
śraddhā calā dhṛtistuṣṭiḥ puṣṭirmedhā kriyā tathā / / buddhirlajjā vapuḥ śāntirṛddhiḥ kīrtistnayodaśī // GarP_1,5.27 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933403 (0.049):
śraddhā lakṣmīr dhṛtis tuṣṭiḥ % puṣṭir medhā tathā kriyā // NsP_5.23 // / buddhir lajjā vapuḥ śāntiḥ $ siddhiḥ kīrtis trayodaśī &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998392 (0.049):
śraddhā lakṣmīr dhṛtis tuṣṭiḥ puṣṭir medhā tathā kriyā // NsP_5.23 // / buddhir lajjā vapuḥ śāntiḥ siddhiḥ kīrtis trayodaśī /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941259 (0.060):
śraddhā lakṣmīrdhṛtistuṣṭiḥ puṣṭirmedhā kriyā tathā // MarkP_50.20 // / buddhirlajjā vapuḥ śāntiḥ siddhiḥ kīrtistrayodaśī /
etās tvām abhiṣiñcantu rāhuḥ ketuś ca pūjitāḥ | / deva dānava gandharvā yakṣa rākṣasa pannagāḥ // Hbhv_2.123 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10271884 (0.0):
12,047.011d*0070_05 devadānavagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827966 (0.0):
grahāstvāmabhiṣiñcantu rāhuḥ ketuś ca tarpitāḥ //AP_167.014cd/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848707 (0.0):
grahāstvāmabhiṣiñcantu % rāhuḥ ketuśca tarpitāḥ // MatsP_93.54 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888217 (0.0):
grahāstvāmabhiṣiñcantu rāhuḥ ketuśca tarpitāḥ // MatsP_93.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865347 (0.005):
tataśca dvāparaṃ prāhuḥ kalimantyaṃ viduḥ kramāt // NarP_1,41.6 // / devadānavagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19930314 (0.009):
03,275.048a sadevāsuragandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774508 (0.009):
sadevāsuragandharvā yakṣarākṣasapannagā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19861689 (0.012):
03,148.012a devadānavagandharvayakṣarākṣasapannagāḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27993434 (0.012):
devadānavagandharvayakṣarākṣasapannagāḥ // BhN_21.91 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15925620 (0.012):
devadānavagandharvayakṣarākṣasapannagāḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1144762 (0.016):
devadānavagandharvā__Vdha_104.023 / yakṣarākṣasapannagāḥ__Vdha_104.023
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569515 (0.021):
devatāsuragandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ / / piśācāḥ paśavaścaiva mṛgāḥ patagavīrudhaḥ // BndP_2,7.471 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27951549 (0.022):
śeṣā ye devagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20125937 (0.023):
06,061.059a ṛṣayo devagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18806305 (0.024):
devadānavagandharvāḥ sayakṣoragarākṣasāḥ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15423972 (0.028):
05,010.040a tato devāḥ sagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18817142 (0.034):
tatra devagaṇāḥ sarve sakinnaramahoragāḥ // RKV_21.65 // / yakṣarākṣasagandharvā ṛṣayaśca tapodhanāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 707266 (0.040):
brahmaṇe te 'rpitā vedās $ tena satyena mokṣaya // HV_App.I,42B.3011 // / devadānavagandharvā $ yakṣasiddhamahoragāḥ / HV_App.I,42B.3012 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22192816 (0.040):
brahmaṇe te 'rpitā vedās tena satyena mokṣaya // HV_App.I,42B.3011 // / devadānavagandharvā yakṣasiddhamahoragāḥ / HV_App.I,42B.3012 /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26678232 (0.040):
1.042.022a devāḥ sarṣigaṇāḥ sarve daityadānavarākṣasāḥ / 1.042.022c gandharvayakṣapravarāḥ sakiṃnaramahoragāḥ
ṛṣayo munayo gāvo deva mātara eva ca | / deva patnyo dhruvā nāgā daityā apsarasāṃ gaṇāḥ // Hbhv_2.124 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848720 (0.028):
devapatnyo drumā nāgā $ daityāścāpsarasāṃ gaṇāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888230 (0.028):
devapatnyo drumā nāgā daityāścāpsarasāṃ gaṇāḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848708 (0.043):
devadānavagandharvā $ yakṣarākṣasapannagāḥ & / ṛṣayo munayo gāvo % devamātara eva ca // MatsP_93.55 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888218 (0.043):
devadānavagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ / / ṛṣayo munayo gāvo devamātara eva ca // MatsP_93.55 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827974 (0.048):
ṛṣayo manavo gāvo devamātara eva ca //AP_167.015cd/ / devapatnyo drumā nāgā daityāścāpsarasāṅgaṇāḥ /AP_167.016ab/
astrāṇi sarva śastrāṇi rājāno vāhanāni ca | / auṣadhāni ca ratnāni kālasyāvayavāś ca ye // Hbhv_2.125 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827988 (0.0):
astrāṇi sarvaśāstrāṇi rājāno vāhanāni ca //AP_167.016cd/ / auṣadhāni ca ratnāni kālasyāvayavāś ca ye /AP_167.017ab/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848732 (0.040):
astrāṇi sarvaśastrāṇi % rājāno vāhanāni ca // MatsP_93.56 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888242 (0.040):
astrāṇi sarvaśastrāṇi rājāno vāhanāni ca // MatsP_93.56 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848722 (0.054):
devapatnyo drumā nāgā $ daityāścāpsarasāṃ gaṇāḥ & / astrāṇi sarvaśastrāṇi % rājāno vāhanāni ca // MatsP_93.56 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888232 (0.054):
devapatnyo drumā nāgā daityāścāpsarasāṃ gaṇāḥ / / astrāṇi sarvaśastrāṇi rājāno vāhanāni ca // MatsP_93.56 //
saritaḥ sāgarāḥ śailās tīrthāni jaladā nadāḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827994 (0.0):
auṣadhāni ca ratnāni kālasyāvayavāś ca ye /AP_167.017ab/ / saritaḥ sāgarāḥ śailāstīrthāni jaladā nadāḥ //AP_167.017cd/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848735 (0.0):
auṣadhāni ca ratnāni $ kālasyāvayavāśca ye & / saritaḥ sāgarāḥ śailās % tīrthāni jaladā nadāḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888248 (0.0):
auṣadhāni ca ratnāni kālasyāvayavāśca ye / / saritaḥ sāgarāḥ śailās tīrthāni jaladā nadāḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3839179 (0.030):
sarve samudrāḥ saritas $ tīrthāni jaladā nadāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8878690 (0.030):
etatsarvaṃ vinikṣipya kumbheṣvāvāhayetsurān // MatsP_67.7 // / sarve samudrāḥ saritas tīrthāni jaladā nadāḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10784629 (0.050):
viśvedevāś ca sādhyāś ca vasavaścandrabhāskarau / / saritaḥ sāgarāḥ śailāḥ sarvatīrthāni cāpagā // RKS_22.40 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10768715 (0.054):
na sāgarā na sarito na tīrthāni na saṅgamaḥ // RKS_2.70 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848301 (0.061):
snānārthaṃ vinyasettatra % yajamānasya dharmavit // MatsP_93.24 // / sarve samudrāḥ saritaḥ $ sarāṃsi ca nadāstathā &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8887811 (0.061):
snānārthaṃ vinyasettatra yajamānasya dharmavit // MatsP_93.24 // / sarve samudrāḥ saritaḥ sarāṃsi ca nadāstathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16954795 (0.063):
saritaḥ puṣkariṇyaś ca BrP_43.58c / saritaḥ sāgarāḥ śailā BrP_33.12c
ete tvām abhiṣiñcantu dharma kāmārtha siddhaye // Hbhv_2.126 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827997 (0.005):
saritaḥ sāgarāḥ śailāstīrthāni jaladā nadāḥ //AP_167.017cd/ / ete tvāmabhiṣiñcantu sarvakāmārthasiddhaye(1) /AP_167.018ab/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888251 (0.005):
saritaḥ sāgarāḥ śailās tīrthāni jaladā nadāḥ / / ete tvāmabhiṣiñcantu sarvakāmārthasiddhaye // MatsP_93.57 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21099817 (0.023):
adyād ātma viśuddhy arthaṃ sarva kāmārtha siddhaye // Hbhv_9.346 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21079000 (0.034):
tasmāt tāṃ pūjayen nityaṃ dharma kāmārtha siddhaye // Hbhv_5.361 //
atha mantra kathana vidhiḥ / paridhāyāṃśuke śiṣya ācānto yāga maṇḍape |
gatvā bhaktyā guruṃ natvā guror āsīta dakṣiṇe // Hbhv_2.127 //
guruḥ samarpya gandhādīn puruṣāhāra saṃmitam |
nivedya pāyasaṃ kṛṣṇe kuryāt puṣpāñjaliṃ tataḥ // Hbhv_2.128 //
sāmpradāyika mudrādi bhūṣitaṃ taṃ kṛtāñjalim | / pañcāṅga pramukhair nyāsaiḥ kuryāt śrī kṛṣṇa sāc chiśum // Hbhv_2.129 //
nyasya pāṇi talaṃ mūrdhni tasya karṇe ca dakṣiṇe |
ṛṣy ādi yuktaṃ vidhavan mantraṃ vāra trayaṃ vadet // Hbhv_2.130 //
dīrgha mantraṃ ca śiṣyasya yāvad āgrahaṇaṃ paṭhet |
guru daivata mantraikyaṃ śiṣyas taṃ bhāvayan paṭhet // Hbhv_2.131 //
sākṣataṃ gurur ādāya vāri śiṣyasya dakṣiṇe |
kare'rpayed vadan mantro 'yaṃ samo 'stv āvayor iti // Hbhv_2.132 //
svasmāj jyotirmayīṃ vidyāṃ gacchantīṃ bhāvayed guruḥ |
āgatāṃ bhāvayec chiṣyo dhanyo 'smīti viśeṣataḥ // Hbhv_2.133 //
mahā prasādaṃ śiṣyāya dattvā tat pāyasaṃ guruḥ |
nidadhyād akṣatān mūrdhni tasya yacchan śubhāśiṣam // Hbhv_2.134 //
guruṇā kṛpayā dattaṃ śiṣyaś cāvāpya taṃ manum |
aṣṭottara śataṃ japtvā samayān śṛṇuyāt tataḥ // Hbhv_2.135 //
atha samayāḥ / śrī nārada pañcarātre / sva mantro nopadeṣṭavyo vaktavyaś ca na saṃsadi |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21067821 (0.051):
kṛṣṇa pādābjato gaṅgāṃ patantīṃ mūrdhni cintayet // Hbhv_4.107 // / tathā coktaṃ śrī nārada pañcarātre / svasthitaṃ puṇḍarīkākṣaṃ mantra mūrtiṃ prabhuṃ smaret |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21052992 (0.063):
sarva saṃśaya saṃchettā nālaso gurur āhṛtaḥ // Hbhv_1.46 // / śrī nārada pañcarātre śrī bhagavan nārada saṃvāde
gopanīyaṃ tathā śāstraṃ rakṣaṇīyaṃ śarīravat // Hbhv_2.136 //
vaiṣṇavānāṃ parā bhaktir ācāryāṇāṃ viśeṣataḥ | / pūjanaṃ ca yathā śakti tān āpannāṃś ca pālayet // Hbhv_2.137 //
prāptam āyatanād viṣṇoḥ śirasāṃ praṇato vahet |
nikṣiped ambhasi tato na pated avanau yathā // Hbhv_2.138 //
soma sūryāntarasthaṃ ca gavāśvatthāgni madhyagam |
bhāvayed daivataṃ viṣṇuṃ guru vipra śarīragam // Hbhv_2.139 //
yatra yatra parivādo mātsaryāc chrūyate guroḥ | / tatra tatra na vastavyaṃ niryāyāt saṃsmaran harim // Hbhv_2.140 //
yaiḥ kṛtā ca guror nindā vibhoḥ śāstrasya nārada |
nāpi taiḥ saha vastavyaṃ vaktavyaṃ vā kathañcana // Hbhv_2.141 //
pradakṣiṇe prayāṇe ca pradāne ca viśeṣataḥ | / prabhāte ca pravāse ca sva mantraṃ bahuśaḥ smaret // Hbhv_2.142 //
svapne vākṣi samakṣaṃ vā āścaryam atiharṣadam |
akasmād yadi jāyeta na khyātavyaṃ guror vinā // Hbhv_2.143 //
pañcarātrāntare / samayāṃś ca pravakṣyāmi saṃkṣepāt pañcarātrakāt |
na bhakṣayen matsya māṃsaṃ kūrma śūkarakāṃs tathā // Hbhv_2.144 //
kāṃsya pātre na bhuñjīta na plakṣa baṭa patrayoḥ |
devāgāre na niṣṭhīvet kṣutaṃ cātra vivarjayet |
na sopānatka caraṇaḥ praviśed antaraṃ kvacit // Hbhv_2.145 //
ekādaśyāṃ na cāśnīyāt pakṣayor ubhayor api | / jāgaraṃ niśi kurvīta viśeṣāc cārcayed vibhum // Hbhv_2.146 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937542 (0.0):
pravakṣyāmi ity ādau | / ekādaśyāṃ na bhuñjīta pakṣayor ubhayor api |
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551196 (0.048):
ekādaśyāṃ na bhuñjīta pakṣayor ubhayor api. // MKm_150 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10581262 (0.054):
ekādaśyāmupavasetpakṣayorubhayorapi / / dvādaśyāṃ yo 'rcayedviṣṇumanantaphalabhāgbhavet //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551481 (0.063):
ekādaśyāṃ tu bhuñjānaḥ pakṣayor ubhayor api. // MKm_170 //
sammohana tantre ca / gopayed devatām iṣṭāṃ gopayed gurum ātmanaḥ |
gopayec ca nijaṃ mantraṃ gopayen nija mālikām // Hbhv_2.147 //
catur yuk śata saṅkhyeṣu prāg guroḥ samayeṣu ca |
śiṣyeṇāṅgīkṛteṣv eva dīkṣā kaiścana manyate // Hbhv_2.148 //
tathā ca viṣṇu yāmale / guruḥ parīkṣayec chiṣyaṃ saṃvatsaram atandritaḥ |
niyamān vihitān varjyān śrāvayec ca catuḥśatam // Hbhv_2.149 //
brāhme muhūrta utthānaṃ mahā viṣṇoḥ prabodhanam |
nīrājanaṃ ca vādyena prātaḥ snānaṃ vidhānataḥ // Hbhv_2.150 //
viśuddhāhata yug vastra dhāraṇaṃ devatārcanam |
gopī candana mṛtsnāyāḥ sarvadā corddhva puṇḍrakam // Hbhv_2.151 //
pañcāyudhānāṃ vidhṛtiś caraṇāmṛta sevanam |
tulasī maṇi mālādi bhūṣā dhāraṇam anvaham // Hbhv_2.152 //
śālagrāma śilā pūjā pratimāsu ca bhaktitaḥ | / nirmālya tulasī bhakṣas tulasya vacayo vidheḥ // Hbhv_2.153 //
vidhinā tāntrikī sandhyā śikhā bandho hi karmaṇi |
viṣṇu pādodakenaiva pitṝṇāṃ tarpaṇa kriyā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934980 (0.0):
śrī bhagavad dṛṣṭyaiva sarvārādhānaṃ vihitaṃ viṣṇu yāmalādau tu / viṣṇu pādodakenaiva pitṝṇāṃ tarpaṇa kriyā |
mahārājopacāraiś ca śaktyāṃ sampūjanaṃ hareḥ // Hbhv_2.154 //
viṣṇu bhakty avirodhena nitya naimittikī kriyā |
bhūta śuddhy ādi karaṇaṃ nyāsāḥ sarve yathā vidhi // Hbhv_2.155 //
navīna phala puṣpāder bhaktitaḥ saṃnivedanam |
tulasī pūjanaṃ nityaṃ śrī bhāgavata pūjanam // Hbhv_2.156 //
tri kālaṃ viṣṇu pūjā ca purāṇa śrutir anvaham |
viṣṇor niveditānāṃ vai vastrādīnāṃ ca dhāraṇam // Hbhv_2.157 //
sarveṣāṃ puṇya kāryāṇāṃ svāmi dṛṣṭyā pravartanam |
gurv ājñā grahaṇaṃ tatra viśvāso guruṇodite // Hbhv_2.158 //
yathā sva mudrā racanaṃ gīta nṛtyādi bhaktitaḥ |
śaṅkhādi dhvani māṅgalya līlādy abhinayo hareḥ |
nitya homa vidhānaṃ ca bali dānaṃ yathā vidhi // Hbhv_2.159 //
sādhūnāṃ svāgataṃ pūjā śeṣa naivedya bhojanam |
tāmbūla śeṣa grahaṇaṃ vaiṣṇavaiḥ saha saṅgamaḥ // Hbhv_2.160 //
viśiṣṭa dharma jijñāsā daśamyādi dina traye |
vrate niyamataḥ svāsthyaṃ santoṣo yena kena vai // Hbhv_2.161 //
parvayātrādi karaṇaṃ vāsarāṣṭaka sad vidhiḥ |
viṣṇoḥ sarvartu caryā ca mahārājopacārataḥ // Hbhv_2.162 //
sarveṣāṃ vaiṣṇavānāṃ ca vratānāṃ paripālanam | / gurāv īśvara bhāvaś ca tulasī saṅgrahaḥ sadā // Hbhv_2.163 //
śayanādy upacāraś ca rāmādīnāṃ ca cintanam // Hbhv_2.164 //
sandhyayoḥ śayanaṃ naiva na śaucaṃ mṛttikāṃ vinā |
tiṣṭhatācamanaṃ naiva tathā gurvāsanāsanam // Hbhv_2.165 //
gurv agre pāda vistāra cchāyāyā laṅghanaṃ guroḥ |
śaktau snāna kriyā hānir devatārcana lopanam // Hbhv_2.166 //
devatānāṃ gurūṇāṃ ca pratyutthānādya bhāvanam | / guroḥ purastāt pāṇḍityaṃ prauḍha pāda kriyā tathā // Hbhv_2.167 //
amantra tilakācāmo nīlī vastra vidhāraṇam |
abhaktaiḥ saha maitry ādi asac chāstra parigrahaḥ |
tuccha saṅga sukhāsaktir madya māṃsa niṣevaṇam // Hbhv_2.168 //
mādakauṣadha sevā ca masurādy anna bhojanam |
śākaṃ tumbī kalañjādi tathābhaktānna saṅgrahaḥ |
avaiṣṇava vratārambhas tathā japyam avaiṣṇavam // Hbhv_2.169 //
abhicārādi karaṇaṃ śaktyā gauṇopacārakam |
śokādi pāravaśyaṃ ca dig viddhaikādaśī vratam // Hbhv_2.170 //
śuklākṛṣṇāvibhedaś cāsad vyāpāro vrate tathā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937557 (0.0):
viṣṇu yāmale'pi tat kathane dig | biddhaikādaśī vratam / śuklākṛṣṇāvibhedaś cāsad vyāpāro vrate tathā |
śaktau phalādi bhuktiś ca śrāddhaṃ caikādaśī dine // Hbhv_2.171 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937564 (0.0):
śuklākṛṣṇāvibhedaś cāsad vyāpāro vrate tathā | / śaktau phalādi bhuktiś ca śrāddhaṃ caikādaśī dine ||
dvādaśyāṃ ca divā svāpas tulasyāvacayas tathā | / tatra viṣṇor divā snānaṃ śrāddhaṃ hary aniveditaiḥ // Hbhv_2.172 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937570 (0.0):
śaktau phalādi bhuktiś ca śrāddhaṃ caikādaśī dine || / dvādaśyāṃ ca divā svāpas tulasyāvacayas tathā ||
vṛddhāv atulasī śrāddhaṃ tathā śrāddham avaiṣṇavam | / caraṇāmṛta pāne'pi śuddhy arthācamana kriyā // Hbhv_2.173 //
kāṣṭhāsanopaviṣṭena vāsudevasya pūjanam | / pūjā kāle'sad ālāpaḥ kara vīrādi pūjanam // Hbhv_2.174 //
āyasaṃ dhūpa pātrādi tiryak puṇḍraṃ pramādataḥ |
pūjā cāsaṃskṛtair dravyais tathā cañcala cittataḥ // Hbhv_2.175 //
eka hasta praṇāmādi akāle svāmi darśanam |
paryuṣitādi duṣṭānām annādīnāṃ nivedanam // Hbhv_2.176 //
saṅkhyāṃ vinā mantra japas tathā mantra prakāśanam |
sadā śaktyāṃ mukhya lopo gauṇakāla parigrahaḥ // Hbhv_2.177 //
prasādāgrahaṇaṃ viṣṇor varjayed vaiṣṇavaḥ sadā |
catuḥ śataṃ vidhīn etān niṣedhān śrāvayed guruḥ // Hbhv_2.178 //
aṅgīkāre kṛte bāḍhaṃ tan nīrājana pūrvakam |
deva pūjāṃ kārayitvā dakṣa karṇe mantraṃ japet // Hbhv_2.179 //
tataś cotthāya pūrṇātmā daṇḍavat praṇamed gurum |
tat pāda paṅkajaṃ śiṣyaḥ pratiṣṭhāpya sva mūrdhani // Hbhv_2.180 //
atha nyāsān guruḥ svasmin kṛtvāntar yajanaṃ tathā |
sāṣṭaṃ sahasraṃ tan mantraṃ sva śakty akṣataye japet // Hbhv_2.181 //
śiṣyaḥ kumbhādi tat sarvaṃ dravam anyac ca śaktitaḥ |
dattvābhyarcya guruṃ natvā viprān saṃpūjya bhojayet // Hbhv_2.182 //
śrī guror brāhmaṇānāṃ ca śubhāśīrbhiḥ samedhitaḥ |
tān anujñāpya gurvādīn bhuñjīta saha bandhubhiḥ // Hbhv_2.183 //
iti dīkṣā vidhānena yo mantraṃ labhate guroḥ |
sa bhāgyavān cirañjīvī kṛta kṛtyaś ca jāyate // Hbhv_2.184 //
tathā ca saṃmohana tantre śrī śivomā saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074996 (0.027):
prakṛtir, durgādhiṣṭhātrī devatā, abhimatārthe viniyogaḥ // Hbhv_5.146 // / tathā ca saṃmohana tantre śivomā saṃvāde
evaṃ yaḥ kurute martyaḥ kare tasya vibhūtayaḥ | / ataḥ paraṃ mahā bhāge nānyat karmāsti bhūtale |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600999 (0.043):
govinda nāmā yaḥ kaścin naro bhavati bhūtale | / tan nāsti karmajaṃ loke vāṅ mānasam eva vā |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113344 (0.048):
vīrarudrasamo rājā nāsti nāstyeva bhūtale /
yasyācaraṇa mātreṇa sākṣāt kṛṣṇaḥ prasīdati // Hbhv_2.185 //
prāyaḥ prapañca sārādāv ukto 'yaṃ tāntriko vidhiḥ |
dīkṣāyā likhyate divyo vidhiḥ paurāṇiko 'dhunā // Hbhv_2.186 //
atha varāha purāṇokta dīkṣā vidhiḥ
idānīṃ śṛṇu me devi pañca pātaka nāśanam |
yajanaṃ deva devasya viṣṇoḥ putra vasu pradam // Hbhv_2.187 //
iha janmani dāridrya vyādhi kuṣṭhādi pīḍitaḥ |
alakṣmīvān aputras tu yo bhavet puruṣo bhuvi |
tasya sadyo bhavel lakṣmīr āyur vittaṃ sutāḥ sukham // Hbhv_2.188 //
dṛṣṭvā tu maṇḍale devi devaṃ devyā samanvitam |
nārāyaṇaṃ paraṃ devaṃ yaḥ paśyati vidhānataḥ // Hbhv_2.189 //
pūjitaṃ nava nābhe tu ṣoḍaśābja dale tathā |
ācārya darśitaṃ devaṃ mantra mūrtim ayonijam // Hbhv_2.190 //
kārttike māsi śuddhāyāṃ dvādaśyāṃ tu viśeṣataḥ |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539644 (0.060):
ekādaśyāṃ tu śuklāyāṃ kārttike māsi keśavam /
sarvāsu ca yajed devaṃ dvādaśīṣu vidhānataḥ // Hbhv_2.191 //
saṅkrāntau ca mahābhāge candra sūrya grahe'pi vā | / yaḥ paśyati hariṃ devaṃ pūjitaṃ guruṇā śubhe |
tasya sadyo bhavet tuṣṭiḥ pāpa dhvaṃso 'py aśeṣataḥ // Hbhv_2.192 //
sa sāmānyo hi devānāṃ bhavatīti na saṃśayaḥ // Hbhv_2.193 //
brāhmaṇa kṣatriya viśāṃ śūdrāṇāṃ ca parīkṣaṇam | / saṃvatsaraṃ guruḥ kuryāj jāti śauca kriyādibhiḥ // Hbhv_2.194 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15844664 (0.054):
sarvapāpapraśamanaṃ sarvakāmaphalapradam // NarP_1,23.1 // / brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ śūdrāṇāṃ caiva yopitām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841375 (0.056):
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ sarvaduḥkhanibarhaṇam // NarP_1,18.1 // / brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ śūdrāṇāṃ yoṣitāṃ tathā /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3620349 (0.058):
pāṇigrahaṇamantrābhyāṃ niyataṃ dāralakṣaṇam // Nar_12.3 // / brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ śūdrāṇāṃ ca parigrahe /
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6822936 (0.059):
tu tyājyam iti prakaraṇārthaḥ ||40|| / BhG 18.41 / brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ śūdrāṇāṃ ca paraṃtapa |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846416 (0.060):
anyathā patito jñeyaḥ sarvadharmabahiṣkṛtaḥ // NarP_1,24.17 // / brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ śūdrāṇāṃ ca dvijottamā /
upasannāṃs tato jñātvā hṛdayenāvadhārayet | / te'pi bhaktimato jñātvā ātmanaḥ parameśvaram |
saṃvatsaraṃ guror bhaktiṃ kuryur viṣṇāv ivācalām // Hbhv_2.195 //
saṃvatsaraṃ tataḥ pūrṇe guruṃ caiva prasādayet // Hbhv_2.196 //
bhagavaṃs tvat prasādena saṃsārārṇava tāraṇam |
icchāmas tv aihikīṃ lakṣmīṃ viśeṣeṇa tapodhana // Hbhv_2.197 //
evam abhyarthya medhāvī guruṃ viṣṇum ivāgrataḥ | / abhyarcya tad anujñāto daśamyāṃ kārttikasya tu // Hbhv_2.198 //
kṣīra vṛkṣa samudbhūtaṃ mantritaṃ parameṣṭhinā | / bhakṣayitvā śayītorvyāṃ devadevasya sannidhau // Hbhv_2.199 //
svapnān dṛṣṭvā guror agre śrāvayeta vicakṣaṇaḥ |
tataḥ śubhāśubhaṃ tadvad ālapet paramo guruḥ |
ekādaśyām upoṣyātha snātvā devālayaṃ vrajet // Hbhv_2.200 //
guruś ca maṇḍalaṃ bhūmau kalptāyāṃ tu vartayet |
lakṣaṇair vividhair bhūmiṃ lakṣayitvā vidhānataḥ // Hbhv_2.201 //
ṣoḍaśāraṃ likhec cakraṃ nava nābham athāpi vā |
aṣṭa patram atho vāpi likhitvā darśayed budhaḥ // Hbhv_2.202 //
netra bandhaṃ prakurvīta sita vastreṇa yatnataḥ |
varṇānukramataḥ śiṣyān purṣpa hastān praveśayet // Hbhv_2.203 //
nava nābhaṃ yadā kuryān maṇḍalaṃ varṇakair budhaḥ |
tadānīṃ pūrvato devam indram aindryāṃ tu pūjayet // Hbhv_2.204 //
loka pālam athāgneyyām agniṃ sampūjayed dvijaḥ |
yamaṃ tad anu yāmyāyāṃ nairṛtyāṃ nirṛtiṃ nyaset | / vāruṇyāṃ varuṇaṃ caiva vāyavyāṃ pavanaṃ yajet // Hbhv_2.205 //
dhanadaṃ cottare nyasya rudram aiśāna gocare |
sampūjyaivaṃ vidhānena dik patreṣu viśeṣataḥ | / adhaḥ patre tathā viṣṇum arcayet parameśvaram // Hbhv_2.206 //
pūrva patre balaṃ pūjya pradyumnaṃ dakṣiṇe tathā |
aniruddhaṃ tathā pūjya paścime cottare tathā | / pūjayed vāsudevaṃ tu sarva pātaka śāntidam // Hbhv_2.207 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697218 (0.032):
nyasetsaṅkarṣaṇaṃ pūrve pradyumnaṃ caiva dakṣiṇe / / aniruddhaṃ paścime ca brihmāṇaṃ cottare nyaset // GarP_1,8.15 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159450 (0.053):
vāsudevaṃ nyaset pūrve saṃkarṣaṇaṃ tu dakṣiṇe / / pradyumnaṃ paścime nyasya aniruddhaṃ tu cottare // Vis_17.33 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26785321 (0.062):
pradyumnaṃ paścime kuryād % aniruddhaṃ tathottare // BrP_61.39 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11056636 (0.062):
pradyumnaṃ paścime kuryād aniruddhaṃ tathottare // BrP_61.39 //
aiśānyāṃ vinyasec chaṅkham āgneyyāṃ cakram eva ca | / saumyāyāṃ tu gadā pūjyā vāyavyāṃ padmam eva ca // Hbhv_2.208 //
nairṛtyāṃ muṣalaṃ pūjyaṃ dakṣiṇe garuḍaṃ tathā | / vāmato vinyasel lakṣmīṃ devadevasya buddhimān // Hbhv_2.209 //
dhanuś caiva ca khaḍgaṃ ca devasya purato nyaset | / śrīvatsaṃ kaustubhaṃ caiva devasya purato 'rcayet // Hbhv_2.210 //
evaṃ pūjya yathā nyāyaṃ devadevaṃ janārdanam | / diṅ maṇḍale ca vinyasya cāṣṭau kumbhān vidhānataḥ |
vaiṣṇavaṃ kalasaṃ caiva navamaṃ tatra kalpayet // Hbhv_2.211 // / snāpayen mukti kāmāṃs tu vaiṣṇavena ghaṭena tu |
śrī kāmān snāpayet tadvad aindreṇātha ghaṭena tu // Hbhv_2.212 //
jaya pratāpa kāmāṃs tu āgneyenābhiṣecayet |
mṛtyuñjaya vidhānena yāmyena snāpanaṃ tathā // Hbhv_2.213 // / duṣṭa pradhvaṃsnāyālaṃ nairṛtena vidhīyate |
śāntaye vāruṇyenātha pāpa nāśāya vāyavam // Hbhv_2.214 //
dravya sampatti kāmasya kauvareṇa vidhīyate | / raudreṇa jñāna hetus tu loka pāla ghaṭās tv ime // Hbhv_2.215 //
ekaikena naraḥ snātaḥ sarva pāpa varjitaḥ |
bhaved avyāhata jñānaḥ śrīmāṃś ca puruṣaḥ sadā // Hbhv_2.216 //
kiṃ punar navabhiḥ snāto naraḥ pātaka varjitaḥ |
jāyate viṣṇu sadṛśaḥ sadyo rājāthavā punaḥ // Hbhv_2.217 //
athavā dikṣu sarvāsu yathā saṅkhyena lokapān | / pūjayet sva sva nāmnā tu ṣaḍ bhinnena vidhānataḥ // Hbhv_2.218 //
evaṃ sampūjya devāṃs tu loka pālān prasanna dhīḥ |
paścāt parīkṣitān śiṣyān baddha netrān praveśayet // Hbhv_2.219 //
āgneya dhāraṇā dagdhān vāyunā vidhūtāṃs tataḥ |
somenāpy āyitān paścāc chrāvayen niyamān budhaḥ // Hbhv_2.220 //
na ninded abrāhmaṇān devān viṣṇuṃ brāhmaṇam eva ca |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21123225 (0.061):
nāgnau pratāpayet pādau na kāṃsye dhārayed budhaḥ // Hbhv_11.774 // / nābhipratārayed devān brāhmaṇān gām athāpi vā |
rudram ādiyam agniṃ ca loka pālān grahāṃs tathā |
vandeta vaiṣṇavaṃ cāpi puruṣaṃ pūrva dīkṣitam // Hbhv_2.221 //
evaṃ tu samayān śrāvya paścād dhomaṃ tu kārayet |
tattvāni śiṣya deheṣu vinyasya ca viśodhayet // Hbhv_2.222 //
oṃ namo bhagavate viṣṇave sarva rūpiṇe huṃ svāhā // Hbhv_2.223 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152164 (0.028):
oṃ āṃ oṃ namo bhagavate paramātmane viṣṇave vāsudevāya sarvātmane oṃ om |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074892 (0.028):
tad ante ca natiḥ namaḥ śabdaḥ | evaṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259542 (0.032):
vakṣyamāṇaṃ pīṭha mantraṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave sarva bhūtātmane
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152415 (0.032):
oṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave vāsudevāya yajñāya yajñanetrāya yajñabhoktre
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16778250 (0.032):
oṃ namo vāsudevāya BrP_192.58a / oṃ namo viṣṇave nityaṃ BrP_59.41a
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152369 (0.036):
oṃ aḥ oṃ namo bhagavate viṣṇave hṛṣīkeśāya aṃ om | Vis_12.44,26 |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698442 (0.037):
sarvalokādhipataye oṃ namo bhagavate vāsudevāya namaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152274 (0.037):
oṃ kṛtaṃ namo bhagavate viṣṇave vāsudevāya devakīputrāya kuṃ om|
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696849 (0.037):
oṃ hrāṃ viṣṇave namaḥ / / oṃ kṣauṃ namo bhagavate narasiṃhāya namaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11056404 (0.037):
arghamantraḥ: oṃ trailokyapatīnāṃ pataye devadevāya hṛṣīkeśāya viṣṇave / namaḥ | / oṃ namo nārāyaṇāya namaḥ ||BrP_61.26|
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783096 (0.039):
mādhavāya variṣṭhāya % govindāya namo namaḥ // BrP_59.40 // / oṃ namo viṣṇave nityaṃ $ devāya vasuretase &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054411 (0.039):
mādhavāya variṣṭhāya govindāya namo namaḥ // BrP_59.40 // / oṃ namo viṣṇave nityaṃ devāya vasuretase /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152209 (0.040):
rūpāya krenda om | Vis_12.44,7 | / oṃ namo bhagavate viṣṇave kūrmarūpāya vāṃ om | Vis_12.44,8 |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147552 (0.040):
5.1.119.3 oṃ namo viṣṇave / 5.1.119.4 oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167334 (0.041):
8.1.81.13 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / 8.1.81.14 oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167831 (0.041):
8.1.90.9 oṃ namo nārāyaṇāya / 8.1.90.10 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152322 (0.049):
āṃ oṃ namo bhagavate govindāya āṃ om | Vis_12.44,20 | / namo bhagavate viṣṇave bhūṃ om | Vis_12.44,21 |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25283872 (0.049):
mantroddhāraḥ: oṃ namo bhagavate vāsudevāya huṃ phaṭ svāhā |
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26555084 (0.051):
BhP_05.18.008/1 oṃ namo bhagavate narasiṃhāya namas tejas-tejase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2698976 (0.052):
codāharati // BhP_05.18.007 //_* / oṃ namo bhagavate narasiṃhāya namas tejas tejase āvir āvirbhava
ṣoḍaśākṣara mantreṇa homayej jvalitānalaḥ |
garbhādhānādikāś caiva kriyāḥ sarvāś ca kārayet // Hbhv_2.224 //
tribhis tribhir āhutibhir devadevasya sannidhau | / tato 'panīya dṛg bandhaṃ puraḥ śiṣyaṃ niveśya ca |
prāyaḥ pūrvokta vidhinā mantraṃ tasmai gurur diśet // Hbhv_2.225 //
homānte dīkṣitaḥ paścād dāpayed guru dakṣiṇām |
hasty aśva ratna kaṭakaṃ hema grāmādikaṃ nṛpaḥ // Hbhv_2.226 //
dāpayed gurave prājño madhyamo madhyamāṃ tathā | / dāpayed itaro yugmaṃ sahiraṇyaṃ yathā vidhi // Hbhv_2.227 //
evaṃ kṛte tu yat puṇyaṃ māhātmyaṃ jāyate dhare |
tad aśakyaṃ tu gaditum api varṣa śatair api // Hbhv_2.228 //
dīkṣitātmā guror bhūtvā vārāhaṃ śṛṇuyād yadi |
tena vedāḥ purāṇāni sarve mantrāḥ susaṅgrahāḥ // Hbhv_2.229 //
japtāḥ syuḥ puṣkare tīrthe prayāge sindhu sāgare |
devahūte kurukṣetre vārāṇasyāṃ viśeṣataḥ // Hbhv_2.230 //
graheṇa viṣuve caiva yat phalaṃ japatāṃ bhavet |
tat phalaṃ dviguṇaṃ tasya dīkṣito yaḥ śṛṇoti ca // Hbhv_2.231 //
devā api tapaḥ kṛtvā dhyāyanti ca vadanti ca | / kadā me bhārate varṣe janma syād bhūta dhāriṇi // Hbhv_2.232 //
dīkṣitāś ca bhaviṣyāmo vārāhaṃ śṛṇumaḥ kadā | / vārāhaṃ ṣoḍaśātmānaṃ yuktā dehe kadācana |
paśyāmaḥ paramaṃ sthānaṃ yad gatvā na punar bhavet // Hbhv_2.233 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070229 (0.058):
sa yāti paramaṃ sthānaṃ yatra gatvā na śocati // KūrmP_1,29.39 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440386 (0.058):
sa yāti paramaṃ sthānaṃ yatra gatvā na śocati // KūrmP_2,26.12 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849841 (0.058):
sa yāti paramaṃ sthānaṃ yatra gatvā na śocayati // NarP_1,27.105 //
evaṃ jalpanti vibudhā manasā cintayanti ca | / vārāha yāgaṃ kārttikyāṃ kadā drakṣyāmahe dhare // Hbhv_2.234 //
eṣa te vidhir uddiṣṭo mayā te bhūta dhāriṇi |
deva gandharva yakṣāṇāṃ sarvathā durlabho hy asau // Hbhv_2.235 //
evaṃ yo vetti tattvena yaś ca paśyati maṇḍalam |
yaś cemaṃ śṛṇuyād devi sarve muktā iti śrutiḥ // Hbhv_2.236 //
atha saṅkṣipta dīkṣā / saṅkṣiptaś cātha dīkṣāyā vidhir eṣa vilikhyate |
mukhya kalpe hy aśaktasya janasya syād dhitāya ca // Hbhv_2.237 //
su muhūrte'tha samprāpte sarvatobhadra maṇḍale |
nūtanaṃ gandha puṣpādi maṇḍitaṃ kalasaṃ nyaset // Hbhv_2.238 //
vastrāvṛtaṃ payaḥ pūrṇaṃ pañca pallava saṃyutam |
sarvauṣadhi pañca ratna mṛtsnā saptaka garbhitam // Hbhv_2.239 //
mṛttikāś ca saptoktāḥ / aśva sthānād gaja sthānād valmīkāc ca catuṣpathāt |
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16019145 (0.035):
Yāj1.279a/ aśva.sthānād gaja.sthānād valmīkāt samgamād hradāt /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15883473 (0.041):
gaurasarṣa pakalkena svasti vācyā dvijaiḥ śubhāḥ // NarP_1,51.63 // / aśvasthānādgajasthānādvalmīkātsaṃgamāddhradāt /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3284757 (0.044):
bhadrāsanopaviṣṭasya svastivācyā dvijāḥ śubhāḥ // Yj_1.278 // / aśvasthānād gajasthānād valmīkāt saṃgamād hradāt /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4867956 (0.051):
caturbhiḥ kalasaiḥ snānanteṣu sarvauṣādhau kṣipet /AP_265.008ab/ / aśvasthānādgajasthānādvalmīkāt saṅgamāddhradāt //AP_265.008cd/
rāja dvārāc ca goṣṭhāc ca nadyāḥ kūlān mṛdaḥ smṛtāḥ // Hbhv_2.240 //
kṛṣṇam abhyarcya taṃ kumbhaṃ kuśa kūrcena deśikaḥ |
deya mantreṇa sāṣṭaṃ tu sahasram abhimantrayet // Hbhv_2.241 //
tad adbhiḥ pūrvavac chiṣyam abhiṣicya diśen manum |
śiṣyo 'rcayed guruṃ bhaktyā yathā śakti dvijān api // Hbhv_2.242 //
athopadeśas tattva sāgare / atrāpy aśaktaḥ kaścic ced abjam abhyarcya sākṣatam |
tad ambhasābhiṣicyāṣṭa vārān mūlena ke karam // Hbhv_2.243 //
nidhāyāmuṃ japet karṇe upadeśeṣv ayaṃ vidhiḥ |
candra sūrya grahe tīrthe siddha kṣetre śivālaye |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10554933 (0.0):
candrasūryagrahe tīrthe siddhakṣetre śivālaye /
mantra mātra prakathanam upadeśaḥ sa ucyate // Hbhv_2.244 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10554936 (0.0):
candrasūryagrahe tīrthe siddhakṣetre śivālaye / / mantramātraprakathanamupadeśaḥ sa ucyate //
tatra tatraiva viśeṣaḥ śrī nārada pañcarātre | / vitta lobhād vimuktasya svalpa vittasya dehinaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21064770 (0.032):
tatra dvādaśadhā toye nimajjya snānam ācaret // Hbhv_3.272 // / tatra viśeṣaḥ / śrī nārada pañcarātre
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21067821 (0.043):
kṛṣṇa pādābjato gaṅgāṃ patantīṃ mūrdhni cintayet // Hbhv_4.107 // / tathā coktaṃ śrī nārada pañcarātre / svasthitaṃ puṇḍarīkākṣaṃ mantra mūrtiṃ prabhuṃ smaret |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21077193 (0.046):
stotrair vā arhaṇābhir vā kim u dhyānena kathyate // Hbhv_5.243 // / nārada pañcarātre śrī bhagavan nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21052992 (0.057):
sarva saṃśaya saṃchettā nālaso gurur āhṛtaḥ // Hbhv_1.46 // / śrī nārada pañcarātre śrī bhagavan nārada saṃvāde
saṃsāra bhaya bhītasya viṣṇu bhaktasya tattvataḥ // Hbhv_2.245 //
agnāv ājyānvite bījaiḥ salilaiḥ kevalaiś ca vā |
dravya hīnasya kurvīta vacasānugrahaṃ guruḥ // Hbhv_2.246 //
yaḥ samaḥ sarva bhūteṣu virāgo vīta matsaraḥ |
jitendriyaḥ śucir dakṣaḥ sarvāṅgāvayavānvitaḥ // Hbhv_2.247 //
karmaṇā manasā vācā bhīte cābhayadaḥ sadā |
sama buddhi padaṃ prāptas tatrāpi bhagavan mayaḥ // Hbhv_2.248 //
pañca kāla paraś caiva pañcarātrārthavit tathā |
viṣṇu tattvaṃ parijñāya ekaṃ cāneka bhedagam |
vīkṣayen medinīṃ sarvāṃ kiṃ punaś copasannatān // Hbhv_2.249 //
atha mantra dāna māhātmyam / skānde brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091002 (0.021):
atha nīrājana māhātmyam / skānde brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093917 (0.025):
atha śrī bhagavan nirmālya māhātmyaṃ / skānde brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21094359 (0.033):
śaŚkhodaka māhātmyaṃ / skānde brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085929 (0.035):
athānulepana māhātmyam / skānde brahma nārada saṃvāde śaṅkha māhātmye
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21095727 (0.036):
atha śaŚkha kṛta pādodaka māhātmyaṃ / skānde śrṚ brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21097222 (0.036):
atha śrṚ tulasṚ mṛttikā kāṣṭhādi māhātmyam / skānde śrṚ brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21097508 (0.036):
atha tulasṚ patra dhāraña māhātmyam / skānde śrṚ brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21087259 (0.038):
atha dīpa māhātmyaṃ / skānde brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21097959 (0.038):
atha dhātrṚ māhātmyaṃ skānde brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109169 (0.050):
kiṃ ca skānde brahma nārada saṃvāde / vācyamānaṃ tu ye śāstraṃ vaiṣṇavaṃ puruṣādhamāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937863 (0.053):
viśeṣeṇa śacīnātha māghavasyātivallabhaḥ || iti | / skānde brahma nārada saṃvāde / sarva pāpa vināśāya kṛṣṇa santoṣaṇāya ca |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116503 (0.057):
sarva tīrtha pradatvaṃ / skānde brahma nārada saṃvāde caturmāsya māhātmye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907543 (0.058):
svata eva sidhyatīty ato'pi sārvatrikatā | yathoktaṃ skānde brahma nārada / saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907145 (0.058):
phaleṣu samasteṣv eva | tatra samasta śāstreṣu yathā skānde brahma nārada / saṃvāde / saṃsāre'smin mahā ghore janma mṛtyu samākule |
iha kīrtiṃ vadānyatvaṃ prajā vṛddhiṃ dhanaṃ sukham |
vidyā dānena labhate sāttviko nātra saṃśayaḥ // Hbhv_2.250 //
yathā surāṇāṃ sarveṣāṃ paramaḥ parameśvaraḥ | / tathaiva sarva dānānāṃ vidyā dānaṃ paraṃ smṛtam // Hbhv_2.251 //
yāvac ca pātakaṃ tena kṛtaṃ janma śatair api | / tat sarvaṃ nāśam āpnoti vidyā dānena dehinām // Hbhv_2.252 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21086186 (0.027):
nirdahet pātakaṃ sarvaṃ pūrva janma śataiḥ kṛtam // Hbhv_6.320 //
vidyā dānāt paraṃ dānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20730795 (0.0):
13,117.025a prāṇadānāt paraṃ dānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12772335 (0.0):
prāṇadānātparaṃ dānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6716274 (0.0):
bhūmidānātparaṃ dānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21087482 (0.0):
dīpa dānāt paraṃ dānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12831615 (0.0):
MSS_1714 1 annadānāt paraṃ dānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18833718 (0.0):
annadānāt paraṃ dānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati // RKV_50.25 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20830898 (5.960):
14,096.015d@004_0895 tasmād annāt paraṃ dānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15825585 (5.960):
praṇadānātparaṃ dānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10834401 (0.033):
annadānāt paraṃ dānaṃ na bhūto na bhaviṣyati // RKS_87.16 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 648346 (0.038):
bhūmidānasamaṃ dānaṃ $ na bhūtaṃ na bhaviṣyati //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710947 (0.038):
bhūmidānasamaṃ dānaṃ $ na bhūtaṃ na bhaviṣyati // HV_App.I,45.20 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22133903 (0.038):
bhūmidānasamaṃ dānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22196495 (0.038):
bhūmidānasamaṃ dānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati // HV_App.I,45.20 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4837514 (0.044):
dīpadānāt paraṃ nāsti na bhūtaṃ na bhaviṣyati //AP_200.002cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4841781 (0.044):
annadānāt paraṃ nāsti na bhūtaṃ na bhaviṣyati /AP_211.044ab/
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1102935 (0.059):
bhūdānena samaṃ dānaṃ__Vdha_060.001 / na bhūtaṃ na bhaviṣyati__Vdha_060.001
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4580317 (0.061):
tasmādannasamaṃ dānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10776183 (0.063):
vidyādānāt paraṃ dānaṃ nānya lokeṣu gīyate // RKS_11.16 //
yena dattena cāpnoti śivaṃ parama kāraṇam // Hbhv_2.253 //
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056293 (0.0):
sāmānyoddeśa mātreṇa tathāpy etad udīritam // Hbhv_1.235 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066159 (0.0):
hetu niṣṭhaś ca pañcaite na tīrtha phala bhāginaḥ // Hbhv_3.360 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21072094 (0.0):
kurvīta samyag ācamya tadvad eva bhuji kriyām // Hbhv_4.376 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21081458 (0.0):
phalaṃ notpadyate tatra pūjitāyāṃ kadācana // Hbhv_5.480 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21086557 (0.0):
na śīte śītalaṃ deyam // Hbhv_6.346 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21094308 (0.0):
kṣemeṇa gacched adhvānam sarvānartha vivarjitaḥ // Hbhv_8.508 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110448 (0.0):
satām ādhunikānāṃ ca kathāṃ bandhuṣu kīrtayet // Hbhv_10.536 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21123660 (0.0):
sad ācārasya nityatvān māhātmyāc ca susidhyati // Hbhv_11.801 // / iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21100841 (0.028):
māhātmyam ādau likhitaṃ jñeyaṃ sarvam ihāpi tat // Hbhv_9.411 // / iti śrṚ gopāla bhaṭṭa vilikhite śrṚ bhagavad bhakti vilāse
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265942 (0.048):
sanātanaḥ: itaḥ prabhṛti ye 36 ślokāḥ prāpyante te śrī hari bhakti vilāse / uddṛtāḥ śrī sanātana gosvāmi prabhupādānāṃ vyākhyātāś ca | teṣāṃ
daikṣiko nāma dvitīyo vilāsaḥ | / 3. Sauciya Vilasa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066166 (0.004):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / śaucīyo nāma tṛtīyo vilāsaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21081465 (0.015):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / ādhiṣṭhāniko nāma
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21086563 (0.018):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / snāpaniko nāma ṣaṣṭho vilāsaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110456 (0.019):
sat saṅgamo nāma / daśamo vilāsaḥ / 11. Nityakrtyasamapana Vilasa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056301 (0.021):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / gauravo nāma prathamo vilāsaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21072104 (0.026):
śrī vaiṣṇavālaṅkāro nāma / caturtho vilāsaḥ / 5. Adhisthanika Vilasa
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26693690 (0.038):
śrīsiṅgabhūpālakīrtisudhāsāraśītalāyāṃ camatkāracandrikāyāṃ dvitīyo / vilāsaḥ // / tṛtīyo vilāsaḥ / camatkāracandrikā viśveśvarakavicandra viracitā tṛtīyo vilāsaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21100848 (0.050):
mahā prasādo nāma navamo vilāsaḥ | / 10. Satsamgama Vilasa / daśama vilāsaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23068729 (0.053):
iti kāvyaprakāśe śabdārthasvarūpanirṇayo nāma dvitīya ullāsaḥ // 2 // / // atha tṛtīya ullāsaḥ //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1736313 (0.053):
rasārṇava sudhākara nāmni nāṭyālaṅkāra śāstre rañjakollāso nāma / prathamo vilāsaḥ / dvitīyo vilāsaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362670 (0.056):
iti kāvyaprakāśe śabdārthasvarūpanirṇayo nāma dvitīya ullāsaḥ ||2|| / tṛtīya ullāsaḥ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26702740 (0.057):
śrīsiṅgabhūpālakīrtisudhāsāra śītalāyāṃ camatkāracandrikāyā- malaṅkṛtau / rasaviveko nāma pañcamo vilāsaḥ //
tṛtīya vilāsaḥ / śaucīyaḥ / vande'nantādbhutaiśvaryaṃ śrī caitanyaṃ mahāprabhum |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21072104 (0.018):
caturtho vilāsaḥ / 5. Adhisthanika Vilasa / pañcama vilāsaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066166 (0.019):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / śaucīyo nāma tṛtīyo vilāsaḥ | / 4. Vaisnavalamkara Vilasa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056301 (0.020):
gauravo nāma prathamo vilāsaḥ / 2. Daiksika Vilasa / dvitīyo vilāsaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21081465 (0.020):
ādhiṣṭhāniko nāma / pañcamo vilāsaḥ / 6. Snapanika Vilasa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110457 (0.036):
sat saṅgamo nāma / daśamo vilāsaḥ / 11. Nityakrtyasamapana Vilasa
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26693686 (0.047):
vilāsaḥ // / tṛtīyo vilāsaḥ / camatkāracandrikā viśveśvarakavicandra viracitā tṛtīyo vilāsaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21100848 (0.060):
mahā prasādo nāma navamo vilāsaḥ | / 10. Satsamgama Vilasa / daśama vilāsaḥ / śrī kṛṣṇa caraṇāmbhoja madhupebhyo namo namaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21086563 (0.060):
snāpaniko nāma ṣaṣṭho vilāsaḥ | / 8. Pratararcasamapana Vilasa / aṣṭama vilāsaḥ
nīco 'pi yat prasādāt syāt sadācāra pravartakaḥ // Hbhv_3.1 //
puṃso gṛhīta dīkṣasya śrī kṛṣṇaṃ pūjayiṣyataḥ |
ācāro likhyate kṛtyaṃ śruti smṛty anusārataḥ // Hbhv_3.2 //
atha dīkṣitasya pūjāyā nityatā / labdhvā mantraṃ tu yo nityaṃ nārcayen mantra devatām |
sarva karma phalaṃ tasyāniṣṭaṃ yacchati devatā // Hbhv_3.3 //
atha sad ācāraḥ / na kiñcit kasyacit sidhyet sad ācāraṃ vinā yataḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060456 (0.060):
teṣām ācaraṇaṃ yat tu sad ācāraḥ sa ucyate // Hbhv_3.12 //
tasmād avaśyaṃ sarvatra sad ācāro hy apekṣyate // Hbhv_3.4 //
viṣṇu purāṇe [ViP 3.8.9] / vaṛṇāśramācaravatā puruṣeṇa paraḥ pumān |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062001 (0.046):
tam ajam amṛtam īśaṃ vāsudevaṃ nato 'smi // Hbhv_3.96 // / viṣṇu purāṇe [ViP ??] / yajñibhir yajña puruṣo vāsudevaś ca sātvataḥ |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12752613 (0.049):
varṇāśramācāravatā puruṣeṇa paraḥpumān / / viṣṇurārādhyate panthā nānyastattoṣakārakaḥ // BhS_30.155 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796081 (0.049):
varṇāśramācāravatā puruṣeṇa paraḥ pumān / / viṣṇurārādhyate panthā nānyastattoṣakārakaḥ // GarP_1,229.7 //
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382142 (0.049):
varṇāśramācāravatā puruṣeṇa paraḥ pumān / / viṣṇur ārādhyate panthā nānyas tattoṣakārakaḥ //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9601910 (0.049):
[69.12] śrīviṣṇupurāṇe: varṇāśramācāravatā puruṣeṇa paraḥ pumān / / [69.13] viṣṇur ārādhyate panthā nānyas tattoṣakārakaḥ //" [ViṣṇuP"
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23418277 (0.049):
varṇāśramācāravatā $ puruṣeṇa paraḥ pumān & / viṣṇur ārādhyate panthā % nānyas tattoṣakāraṇam // ViP_3,8.9 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5124935 (0.049):
varṇāśramācāravatā puruṣeṇa paraḥ pumān / / viṣṇur ārādhyate panthā nānyas tattoṣakāraṇam // ViP_3,8.9 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10137831 (0.049):
varṇāśramācāravatā puruṣeṇaparaḥ pumān / / viṣṇurārādhyate panthā nānyastattoṣakārakaḥ // ViP_3,8.9 //
viṣṇur ārādhyate panthā nānyat tat toṣa kāraṇam // Hbhv_3.5 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12752616 (0.0):
varṇāśramācāravatā puruṣeṇa paraḥpumān / / viṣṇurārādhyate panthā nānyastattoṣakārakaḥ // BhS_30.155 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796084 (0.0):
varṇāśramācāravatā puruṣeṇa paraḥ pumān / / viṣṇurārādhyate panthā nānyastattoṣakārakaḥ // GarP_1,229.7 //
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382145 (0.0):
varṇāśramācāravatā puruṣeṇa paraḥ pumān / / viṣṇur ārādhyate panthā nānyas tattoṣakārakaḥ //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9601913 (0.0):
[69.12] śrīviṣṇupurāṇe: varṇāśramācāravatā puruṣeṇa paraḥ pumān / / [69.13] viṣṇur ārādhyate panthā nānyas tattoṣakārakaḥ //" [ViṣṇuP"
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23418280 (0.0):
varṇāśramācāravatā $ puruṣeṇa paraḥ pumān & / viṣṇur ārādhyate panthā % nānyas tattoṣakāraṇam // ViP_3,8.9 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5124938 (0.0):
varṇāśramācāravatā puruṣeṇa paraḥ pumān / / viṣṇur ārādhyate panthā nānyas tattoṣakāraṇam // ViP_3,8.9 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10137834 (0.0):
varṇāśramācāravatā puruṣeṇaparaḥ pumān / / viṣṇurārādhyate panthā nānyastattoṣakārakaḥ // ViP_3,8.9 //
atha sad ācārasya nityatā / mārkaṇḍeya purāṇe śrīmad ālasālarka saṃvāde
gṛhasthena sadā kāryam ācāra paripālanam | / na hy ācāra vihīnasya sukham atra paratra ca // Hbhv_3.6 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17930694 (0.0):
madālasovāca / gṛhasthena sadā kāryamācāraparipālanam /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23709581 (0.0):
lakṣaṇaṃ tasya vakṣyāmastacchṛṇuṣva niśācara // VamP_14.14 // / gṛhasthena sadā kāryamācāraparipālanam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26894990 (0.030):
{vyāsa uvāca: } / gṛhasthena sadā kāryam $ ācāraparirakṣaṇam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11166297 (0.030):
{vyāsa uvāca: } / gṛhasthena sadā kāryam ācāraparirakṣaṇam /
yajña dāna tapāṃsīha puruṣasya na bhūtaye |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26895004 (0.0):
na hy ācāravihīnasya % bhadram atra paratra vā // BrP_221.6 // / yajñadānatapāṃsīha $ puruṣasya na bhūtaye &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11166311 (0.0):
na hy ācāravihīnasya bhadram atra paratra vā // BrP_221.6 // / yajñadānatapāṃsīha puruṣasya na bhūtaye /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23709594 (0.0):
na hyācāravihinasya bhadramatra paratra ca // VamP_14.15 // / yajñadānatapāṃsīha puruṣasya na bhūtaye /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17930701 (0.005):
na hyācāravihīnasya sukhamatra paratra vā // MarkP_34.6 // / yajñadānatapāṃsīha puruṣasya ca bhūtaye /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17918113 (0.038):
yo nārtamanugṛhṇāti vairipakṣamapi dhruvam // MarkP_15.60 // / yajña dāna tapāṃsīha paratra ca na bhūtaye /
bhavanti yaḥ sadācāraṃ samullaṅghya pravartate // Hbhv_3.7 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26895009 (0.0):
yajñadānatapāṃsīha $ puruṣasya na bhūtaye & / bhavanti yaḥ sadācāraṃ % samullaṅghya pravartate // BrP_221.7 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11166316 (0.0):
yajñadānatapāṃsīha puruṣasya na bhūtaye / / bhavanti yaḥ sadācāraṃ samullaṅghya pravartate // BrP_221.7 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17930705 (0.0):
yajñadānatapāṃsīha puruṣasya ca bhūtaye / / bhavanti yaḥ sadācāraṃ samullaṅghya pravartate // MarkP_34.7 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23709599 (0.0):
yajñadānatapāṃsīha puruṣasya na bhūtaye / / bhavanti yaḥ samullaṅghya sadācāraṃ pravartate // VamP_14.16 //
bhaviṣyottare ca śrī kṛṣṇa yudhiṣṭhira saṃvāde / ācāra hīnaṃ na punanti vedāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21122671 (5.960):
tat kartavyam aśaṅkena yan na gopyaṃ mahājane // Hbhv_11.737 // / bhaviṣyottare śrī kṛṣṇa yudhiṣṭhira saṃvāde
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881311 (0.013):
MSS_4435 1 ācārahīnaṃ na punanti vedā yadyapyadhītā saha ṣaḍbhiraṅgaiḥ /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546963 (0.063):
Va.6.3 ācāra.hīnam^na punanti(pū-) vedās^yadi^api^adhītās^saha
yadyapy adhītāḥ saha ṣaḍbhir aṅgaiḥ | / chandāṃsy enaṃ mṛtyu kāle tyajanti
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881322 (0.0):
MSS_4435 1 ācārahīnaṃ na punanti vedā yadyapyadhītā saha ṣaḍbhiraṅgaiḥ /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546967 (0.039):
Va.6.3 ācāra.hīnam^na punanti(pū-) vedās^yadi^api^adhītās^saha / ṣaḍbhis^aṅgais^(c)/
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546975 (0.056):
Va.6.3 ācāra.hīnam^na punanti(pū-) vedās^yadi^api^adhītās^saha / ṣaḍbhis^aṅgais^(c)/ / Va.6.3 chandāṃsi^enam^mṛtyu.kāle tyajanti(tyaj-) nīḍam^śakuntās^iva
nīḍaṃ śakuntā iva jāta pakṣāḥ // Hbhv_3.8 // / kapālasthaṃ yathā toyaṃ śvadṛtau vā yathā payaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19877629 (0.0):
03,177.014d@019_0051 kapālasthaṃ yathā toyaṃ śvadṛtau ca yathā payaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881324 (0.0):
MSS_4435 2 chandāṃsyenaṃ mṛtyukāle tyajanti nīḍaṃ śakuntā iva jātapakṣāḥ
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23546977 (0.043):
Va.6.3 chandāṃsi^enam^mṛtyu.kāle tyajanti(tyaj-) nīḍam^śakuntās^iva
duṣṭaṃ syāt sthāna doṣeṇa vṛtta hīne tathāśubham |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19877634 (0.0):
03,177.014d@019_0051 kapālasthaṃ yathā toyaṃ śvadṛtau ca yathā payaḥ / 03,177.014d@019_0052 duṣṭaṃ syāt sthānadoṣeṇa vṛttahīne tathā śrutam
ācāra rahito rājan neha nāmutra nindati // Hbhv_3.9 //
lekhyena smaraṇādīnāṃ nityatvenaiva setsyati |
smaraṇādy ātmakasyāpi sad ācārasya nityatā // Hbhv_3.10 //
viṣṇu purāṇe [3.11.3] tatraiva gṛhi dharma prasaṅge / sad ācāravatā puṃsā jitau lokāv ubhāv api // Hbhv_3.11 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23419624 (5.960):
śrūyatāṃ pṛthivīpāla $ sadācārasya lakṣaṇam & / sadācāravatā puṃsā % jitau lokāv ubhāv api // ViP_3,11.2 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5126283 (5.960):
śrūyatāṃ pṛthivīpāla sadācārasya lakṣaṇam / / sadācāravatā puṃsā jitau lokāv ubhāv api // ViP_3,11.2 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10139104 (5.960):
śrūyatāṃ pṛthivīpāla sadācārasya lakṣaṇam / / sadācāravatā puṃsā jitau lokāvubhāvapi // ViP_3,11.2 //
sādhavaḥ kṣīṇa doṣās tu sac chabdaḥ sādhu vācakaḥ |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23419633 (0.037):
sadācāravatā puṃsā % jitau lokāv ubhāv api // ViP_3,11.2 // / sādhavaḥ kṣīṇadoṣās tu $ sacchabdaḥ sādhuvācakaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5126292 (0.037):
sadācāravatā puṃsā jitau lokāv ubhāv api // ViP_3,11.2 // / sādhavaḥ kṣīṇadoṣās tu sacchabdaḥ sādhuvācakaḥ /
teṣām ācaraṇaṃ yat tu sad ācāraḥ sa ucyate // Hbhv_3.12 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23419636 (5.960):
sādhavaḥ kṣīṇadoṣās tu $ sacchabdaḥ sādhuvācakaḥ & / teṣām ācaraṇaṃ yat tu % sadācāraḥ sa ucyate // ViP_3,11.3 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5126295 (5.960):
sādhavaḥ kṣīṇadoṣās tu sacchabdaḥ sādhuvācakaḥ / / teṣām ācaraṇaṃ yat tu sadācāraḥ sa ucyate // ViP_3,11.3 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10139116 (0.030):
sādhavaḥ kṣīṇadeṣāstu saccabdaḥ sādhuvācakaḥ / / teṣāmācaraṇaṃ yastu sadācāraḥsa ucyate // ViP_3,11.3 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060306 (0.060):
sarva karma phalaṃ tasyāniṣṭaṃ yacchati devatā // Hbhv_3.3 // / atha sad ācāraḥ / na kiñcit kasyacit sidhyet sad ācāraṃ vinā yataḥ |
kāśī khaṇḍe skandāgastya saṃvāde / anadhyayana śīlaṃ ca sad ācāra vilaṅghinam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21063183 (0.046):
prayādityaṃ pratyanalaṃ pratisomaṃ tathaiva ca // Hbhv_3.166 // / kāśī kāṇḍe śrī skandāgastya saṃvāde
sālasyaṃ ca durannādaṃ brāhmaṇaṃ bādhate'ntakaḥ // Hbhv_3.13 //
tato 'bhyaset prayatnena sad ācāraṃ sadā dvijaḥ |
tīrthāny apy abhilaṣyanti sad ācāra samāgamam // Hbhv_3.14 //
bhaviṣyottare ca tatraiva / ācāra prabhavo dharmaḥ santaś cācāra lakṣaṇāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20718353 (0.0):
13,107.008c api pāpaśarīrasya ācāro hanty alakṣaṇam / 13,107.009a ācāralakṣaṇo dharmaḥ santaś cācāralakṣaṇāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19893897 (0.060):
03,198.070c ācāraś ca satāṃ dharmaḥ santaś cācāralakṣaṇāḥ
sādhūnāṃ ca yathā vṛttaṃ sa sad ācāra iṣyate // Hbhv_3.15 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20718354 (0.018):
13,107.009a ācāralakṣaṇo dharmaḥ santaś cācāralakṣaṇāḥ / 13,107.009c sādhūnāṃ ca yathā vṛttam etad ācāralakṣaṇam
tasmāt kuryāt sad ācāraṃ ya icched gatim ātmanaḥ |
sarva lakṣaṇa hīno 'pi samucācāravān nṛpa |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20718397 (0.051):
13,107.013a sarvalakṣaṇahīno 'pi samudācāravān naraḥ / 13,107.013c śraddadhāno 'nasūyaś ca śataṃ varṣāṇi jīvati
śraddadhāno 'nasūyaś ca sarvān kāmān avāpnuyāt // Hbhv_3.16 //
ācāra eva dharmasya mūlaṃ rājan kulasya ca | / ācārād vicyuto jantur na kulīno na dhārmikaḥ // Hbhv_3.17 //
ācāro bhūti janana ācāraḥ kīrti vardhanaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20720499 (0.0):
13,107.145c śeṣas traividyavṛddhebhyaḥ pratyāhāryo yudhiṣṭhira / 13,107.146a ācāro bhūtijanana ācāraḥ kīrtivardhanaḥ
ācārād vardhate hy āyur ācāro hanty alakṣaṇam // Hbhv_3.18 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20720502 (0.0):
13,107.146a ācāro bhūtijanana ācāraḥ kīrtivardhanaḥ / 13,107.146c ācārād vardhate hy āyur ācāro hanty alakṣaṇam
ācāra eva nṛpa puṅgava sevyamāno / dharmārtha kāma phalado bhaviteha puṃsām |
tasmāt sadaiva viduṣāvahitena rājan / śāstrodito hy anudinaṃ paripālanīyaḥ // Hbhv_3.19 //
atha tatra nitya kṛtyāni / brāhme muhūrta utthāya kṛṣṇa kṛṣṇeti kīrtayan |
prakṣālya pāṇi pādau ca danta dhāvanam ācaret // Hbhv_3.20 //
ācamya vasanaṃ rātres tyaktvānyat paridhāya ca |
punar ācamane kuryāl lekhyena vidhināgrataḥ // Hbhv_3.21 //
athecchan paramāṃ śuddhiṃ mūrdhni dhyātvā guroḥ padau |
stutvā ca kīrtayan kṛṣṇaṃ smaraṃś caitad udīrayet // Hbhv_3.22 //
atha prātaḥ smaraṇa kīrtane / jayati jana nivāso devakī janma vādo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817783 (0.0):
BhP_10.90.047 //* / jayati jana nivāso devakī janma vādo $ yadu vara pariṣat svair dorbhir
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345584 (0.0):
[110] vṛndā tac ca vācayāmāsa, yathā- / jayati jananivāso devakī-janma-vādo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417674 (0.0):
athavā triṣv apy etad evodhāraṇīyam / jayati jana nivāso devakī janma vādo
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422444 (1.192):
BhP_10.90.048/1 jayati jana nivāso devakī janma vādo
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742260 (1.192):
tathā ca daśame jayati jananivāso devakī janma-vādaḥ [BhP 10.90.48] ity
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867163 (0.053):
śrī-daśame śrī-śukoktau (10.90.48) - / jayati jananivāso devakī-janma-vādo
yadu vara pariṣat svair dorbhir asyann adharmam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817789 (0.0):
jayati jana nivāso devakī janma vādo $ yadu vara pariṣat svair dorbhir
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345590 (0.0):
jayati jananivāso devakī-janma-vādo / yadu-vara-pariṣat svair dorbhir asyann adharmam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417680 (0.0):
jayati jana nivāso devakī janma vādo / yadu vara pariṣat svair dorbhir asyann adharmam |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422452 (1.192):
BhP_10.90.048/1 jayati jana nivāso devakī janma vādo / BhP_10.90.048/2 yadu vara pariṣat svair dorbhir asyann adharmam
sthira cara vṛjina ghnaḥ su smita śrī mukhena
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422461 (0.0):
BhP_10.90.048/2 yadu vara pariṣat svair dorbhir asyann adharmam / BhP_10.90.048/3 sthira cara vṛjina ghnaḥ su smita śrī mukhena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817798 (0.0):
jayati jana nivāso devakī janma vādo $ yadu vara pariṣat svair dorbhir / asyann adharmam & / sthira cara vṛjina ghnaḥ su smita śrī mukhena % vraja pura vanitānāṃ
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345599 (0.0):
yadu-vara-pariṣat svair dorbhir asyann adharmam | / sthira-cara-vṛjina-ghnaḥ susmita-śrī-mukhena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417689 (0.0):
yadu vara pariṣat svair dorbhir asyann adharmam | / sthira cara vṛjina ghnaḥ su smita śrī mukhena
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867182 (1.192):
sthira-cara-vṛjina-ghnaḥ susmita-śrī-mukhena / vraja-pura-vanitānāṃ vardhayan kāma-devam // Lbh_1,5.430 //
vraja pura vanitānāṃ vardhayan kāma devam // Hbhv_3.23 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817802 (0.0):
sthira cara vṛjina ghnaḥ su smita śrī mukhena % vraja pura vanitānāṃ
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345603 (0.0):
sthira-cara-vṛjina-ghnaḥ susmita-śrī-mukhena / vraja-pura-vanitānāṃ vardhayan kāma-devam || (10.90.48)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417693 (0.0):
sthira cara vṛjina ghnaḥ su smita śrī mukhena / vraja pura vanitānāṃ vardhayan kāma devam || [BhP 10.90.48]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867187 (0.0):
sthira-cara-vṛjina-ghnaḥ susmita-śrī-mukhena / vraja-pura-vanitānāṃ vardhayan kāma-devam // Lbh_1,5.430 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422466 (1.192):
BhP_10.90.048/3 sthira cara vṛjina ghnaḥ su smita śrī mukhena / BhP_10.90.048/4 vraja pura vanitānāṃ vardhayan kāma devam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28559262 (1.192):
tad idaṃ, jayati jananivāsaḥ [BhP 10.90.48] ity ādau vraja pura vanitānāṃ / vardhayan kāma devam iti pura vanitābhiḥ saha tāsāṃ saha pāṭhād draṣṭavyam
[BhP 10.90.48] / smṛte sakala kalyāṇa bhājanaṃ yatra jāyate |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19785795 (1.192):
02,072.036d*0629_02 abaddhaṃ vā subaddhaṃ vā mama doṣo na vidyate / 02,072.036d*0630_01 smṛte sakalakalyāṇabhājanaṃ yatra jāyate
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549863 (1.192):
idam ekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā. // MKm_52 // / smṛte sakalakalyāṇabhājanaṃ yatra jāyate
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23448593 (1.192):
sadasat tena satyena % mayy asau yātu saumyatām // ViP_5,17.16 // / smṛte sakalakalyāṇa $ bhājanaṃ yatra jāyate &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5155252 (1.192):
sadasat tena satyena mayy asau yātu saumyatām // ViP_5,17.16 // / smṛte sakalakalyāṇabhājanaṃ yatra jāyate /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10168190 (1.192):
sadasattena satyena mayyasau yātu saumyātām // ViP_5,17.16 // / smṛte sakalakalyāṇabhājanaṃ yatra jāyate /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26868335 (0.022):
sadasattvaṃ sa sattvena % mayy asau yātu saumyatām // BrP_191.16 // / smṛte sakalakalyāṇa $ bhājanaṃ yatra jāyate &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11139645 (0.022):
sadasattvaṃ sa sattvena mayy asau yātu saumyatām // BrP_191.16 // / smṛte sakalakalyāṇa bhājanaṃ yatra jāyate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908298 (0.023):
śrī viṣṇu purāṇe / smṛte sakala kalyāṇa bhājanaṃ yatra jāyate |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13121825 (0.023):
yathā viṣṇu purāṇe (5.17.17) / smṛte sakala kalyāṇa bhājanaṃ yatra jāyate |
puruṣas tam ajaṃ nityaṃ vrajāmi śaraṇaṃ harim // Hbhv_3.24 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19785799 (0.0):
02,072.036d*0630_01 smṛte sakalakalyāṇabhājanaṃ yatra jāyate / 02,072.036d*0630_02 puruṣas tam ajaṃ nityaṃ vrajāmi śaraṇaṃ harim
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549867 (0.0):
smṛte sakalakalyāṇabhājanaṃ yatra jāyate / puruṣas tam ajaṃ nityaṃ vrajāmi śaraṇaṃ harim. // MKm_53 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23448597 (0.0):
smṛte sakalakalyāṇa $ bhājanaṃ yatra jāyate & / puruṣas tam ajaṃ nityaṃ % vrajāmi śaraṇaṃ harim // ViP_5,17.17 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5155256 (0.0):
smṛte sakalakalyāṇabhājanaṃ yatra jāyate / / puruṣas tam ajaṃ nityaṃ vrajāmi śaraṇaṃ harim // ViP_5,17.17 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10168194 (0.0):
smṛte sakalakalyāṇabhājanaṃ yatra jāyate / / puruṣastamajaṃ nityaṃ vrajāmi śaraṇaṃ harim // ViP_5,17.17 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908303 (0.018):
smṛte sakala kalyāṇa bhājanaṃ yatra jāyate | / puruṣaṃ tam ajaṃ nityaṃ vrajāmi śaraṇaṃ harim || [ViP 5.17.17]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13121830 (0.018):
smṛte sakala kalyāṇa bhājanaṃ yatra jāyate | / puruṣaṃ tam ajaṃ nityaṃ vrajāmi śaraṇaṃ harim || RBhrs_1,2.176 ||
vidagdha gopāla vilāsinīnāṃ / sambhoga cihnāṅkita sarva gātram |
pavitram āmnāya girām agamyaṃ / brahma prapadye nava nīta cauram // Hbhv_3.25 //
daśama skandhe [BhP 10.46.46] / udgāyatīnām aravinda locanaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388248 (0.006):
tviṣat kapolāruṇa kuṅkumānanāḥ / BhP_10.46.046/1 udgāyatīnām aravinda locanaṃ vrajāṅganānāṃ divam aspṛśad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2786101 (0.006):
calan nitamba stana hāra kuṇḍala tviṣat kapolāruṇa kuṅkumānanāḥ // / BhP_10.46.045 // / udgāyatīnām aravinda locanaṃ vrajāṅganānāṃ divam aspṛśad dhvaniḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106540 (0.052):
prasīdati na viśvātmā vaiṣṇave cāpamānite // Hbhv_10.315 // / daśama skandhe ca [BhP 10.74.40]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21071648 (0.057):
na martya buddhyāsūyeta sarva deva mayo guruḥ // Hbhv_4.347 // / daśama skandhe [BhP 10.80.34] ca / nāham ijyā prajātibhyāṃ tapasopaśamena ca |
vrajāṅganānāṃ divam aspṛśad dhvaniḥ | / dadhnaś ca nirmanthana śabda miśrito
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388257 (0.0):
BhP_10.46.046/1 udgāyatīnām aravinda locanaṃ vrajāṅganānāṃ divam aspṛśad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2786109 (0.0):
BhP_10.46.045 // / udgāyatīnām aravinda locanaṃ vrajāṅganānāṃ divam aspṛśad dhvaniḥ /
nirasyate yena diśām amaṅgalam // Hbhv_3.26 // / paṭhet punaś ca sādhūnāṃ sampradāyānusārataḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388260 (0.0):
BhP_10.46.046/3 dadhnaś ca nirmanthana śabda miśrito nirasyate yena diśām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2786112 (0.0):
dadhnaś ca nirmanthana śabda miśrito nirasyate yena diśām amaṅgalam //
catuḥślokīm imāṃ sarva doṣa śāntyai śubhāptaye // Hbhv_3.27 //
prātaḥ smarāmi bhava bhīti mahārti śāntyai
nārāyaṇaṃ garuḍa vāhanam abja nābham | / grāhābhibhūta vara vāri vāraṇa mukti hetuṃ
cakrāyudhaṃ taruṇa vārija patra netram // Hbhv_3.28 //
prātar namāmi manasā vacasā ca mūrdhnā / pādāravinda yugalaṃ paramasya puṃsaḥ |
nārāyaṇasya narakārṇava tāraṇasya / pārāyaṇa pravaṇa vipra parāyaṇasya // Hbhv_3.29 //
prātar bhajāmi bhajatām abhayaṅkaraṃ taṃ / prāk sarva janma kṛta pāpa bhayāvahatyai |
yo grāha vaktra patitāṅghri gajendra ghora
śoka praṇāśam akarod dhṛta śaṅkha cakraḥ // Hbhv_3.30 //
śloka trayam idaṃ puṇyaṃ prātaḥ prātaḥ paṭhet tu yaḥ |
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27421919 (0.053):
yaḥ paṭhet prātar utthāya NsP_65.26a / yaḥ paṭhet prātar utthāya NsP_68.6c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256575 (0.061):
prātar utthāya yaḥ paṭhet KubjT_22.22b / prātarniśākṛtaṃ pāpaṃ MrgT_4.29c
loka traya gurus tasmai dadyād ātma padaṃ hariḥ // Hbhv_3.31 //
tad etal likhitaṃ kutra kutracid vyavahārataḥ | / kintu svābhīṣṭa rūpādi śrī kṛṣṇasya vicintayet // Hbhv_3.32 //
itthaṃ vidadhyād bhagavat kīrtana smaraṇādikam |
sarva tīrthābhiṣekaṃ vai bahir antarviśodhanam // Hbhv_3.33 //
tathā ca skānde skandaṃ prati śrī śivoktau / sakṛn nārāyaṇaety uktvā pumān kalpa śata trayam |
gaṅgādi sarva tīrtheṣu snāto bhavati putraka // Hbhv_3.34 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15833151 (0.028):
pādābhyaṅgaṃbhaktiyukto yo 'titheḥ kurute naraḥ / / sa snātaḥ sarvatīrtheṣu gaṅgāsnānapuraḥsaram // NarP_1,13.78 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20836408 (0.043):
14,096.015d@004_1801 sa gaṅgādyeṣu tīrtheṣu snāto bhavati pāṇḍava
anyatra ca / śayanād utthito yas tu kīrtayen madhusūdanam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102804 (0.0):
viṣṇu dharmottare / śayanād utthito yas tu kīrtayen madhusūdanam |
kīrtanāt tasya pāpasya nāśam āyāty aśeṣataḥ // Hbhv_3.35 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102807 (0.031):
śayanād utthito yas tu kīrtayen madhusūdanam | / kīrtanāt tasya pāpāni nāśam āyānty aśeṣataḥ // Hbhv_10.109 //
māhātmyaṃ kīrtanasyāgre lekhyaṃ mukhya prasaṅgataḥ |
smaraṇasya tu māhātmyam adhunā likhyate kiyat // Hbhv_3.36 //
tatrādau tasya nityatā / pādme bṛhat sahasra nāmni stotre [6.71.100]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902020 (0.057):
tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātman yato bhavet || [BhP 2.2.34] / tathā ca pādme bṛhat sahasra nāmni / smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit |
smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902025 (0.0):
tathā ca pādme bṛhat sahasra nāmni / smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907854 (0.0):
anvaya vyatirekābhyāṃ sadā sarvatra yad upapadyate ity ādi | yathā / smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit |
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568885 (0.0):
idamekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā | 2.68 | / "smartavyaḥ satataṃ viṣṇurvismartavyo na jātucit |"
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857068 (0.0):
tathā hi pādme - / smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119059 (0.0):
pādme ca / smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit |
sarve vidhi niṣedhāḥ syur etayor eva kiṅkarāḥ // Hbhv_3.37 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902030 (0.0):
smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit | / sarve vidhi niṣedhāḥ syur etayor eva kiṅkarāḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907857 (0.0):
smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit | / sarve vidhi niṣedhāḥ syur etasyaiva vidhiṅkarāḥ || [PadmaP 6.71.100] iti |
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568889 (0.0):
smartavyaḥ satataṃ viṣṇurvismartavyo na jātucit | / sarve vidhiniṣedhāḥ syuretayoreva kiṅkarāḥ " | 2.69 |"
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857072 (0.0):
smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit | / sarve vidhi-niṣedhāḥ syur etayor eva kiṅkarāḥ // Lbh_1,2.52 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119064 (0.0):
smartavyaḥ satataṃ viṣṇur vismartavyo na jātucit | / sarve vidhi niṣedhāḥ syur etayor eva kiṅkarāḥ || RBhrs_1,2.8 ||
skānde kārttika prasaṅge śrīmad agastyoktau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061330 (0.025):
sarva sat karma phaladatvam / skānde kārttika prasaṅge'gastyoktau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056366 (0.048):
nādhikāro 'sty ataḥ kuryād ātmānaṃ śivasaṃstutam // Hbhv_2.4 // / skānde kārttika prasaṅge śrī brahma nārada saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062385 (0.048):
sarva dharmādhikāritvam / skānde kārttika māhātmye agastyoktau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061174 (0.062):
so 'py aśeṣaḥ kṣayaṃ yāti smṛtvā kṛṣṇāṅghra paṅkajam // Hbhv_3.55 // / ataevoktaṃ skānde kārttika prasaṅge śrī parāśareṇa
sā hānis tan mahac chidraṃ sa mohaḥ sa ca vibhramaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118549 (0.0):
nānā vyādhi samāyuktāḥ śata janmasu te narāḥ // Hbhv_11.507 // / sā hānis tan mahac chidraṃ sa mohaḥ sa ca vibhramaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907641 (0.0):
kiṃ bahunā / sā hānis tan mahac chidraṃ sa mohaḥ sa ca vibhramaḥ |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15336121 (0.046):
munīnāṃ ca na saṃdehas $ tasmāt sampūjayecchivam & / sā hānistanmahacchidraṃ % sa mohaḥ sā ca mūkatā // LiP_1,73.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229886 (0.046):
munīnāṃ ca na saṃdehas tasmāt sampūjayecchivam / / sā hānistanmahacchidraṃ sa mohaḥ sā ca mūkatā // LiP_1,73.22 //
yan muhūrtaṃ kṣaṇaṃ vāpi vāsudevo na cintyate // Hbhv_3.38 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118554 (0.0):
sā hānis tan mahac chidraṃ sa mohaḥ sa ca vibhramaḥ | / yan muhūrtaṃ kṣaṇaṃ vāpi vāsudevo na cintyate // Hbhv_11.508 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907645 (0.0):
sā hānis tan mahac chidraṃ sa mohaḥ sa ca vibhramaḥ | / yan muhūrtaṃ kṣaṇaṃ vāpi vāsudevo na cintyate || iti vaiṣṇave |
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549764 (0.029):
yan muhūrtaṃ kṣaṇaṃ vā 'pi vāsudevo na cintyate. // MKm_46 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1072586 (0.034):
yan muhūrtaṃ kṣaṇaṃ vāpi__Vdha_001.016 / vāsudevo na cintyate__Vdha_001.016
kāśī khaṇḍe ca śrī dhruva carite / iyam eva parā hānir upasargo 'yam eva ca |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102718 (0.010):
mahā kratūnām āhartā hari bhakti yuto hi yaḥ // Hbhv_10.103 // / kāśī khaṇḍe dhruva carite
abhāgyaṃ paramaṃ caitad vāsudevaṃ na yat smaret // Hbhv_3.39 //
ye muhūrtāḥ kṣaṇā ye ca yāḥ kāṣṭhā ye nimeṣakāḥ |
ṛte viṣṇu smṛter yātās teṣu muṣṭo yamena saḥ // Hbhv_3.40 //
nityatve'py asya māhātmyaṃ vicitra phala dānataḥ |
jñeyaṃ śāstroditaṃ darśa pūrṇamāsādivad budhaiḥ // Hbhv_3.41 //
atha smaraṇa māhātmyam / tatra sarva tīrtha snānādhikatvam
uktaṃ ca smārtair api / māntraṃ pārthivam āgneyaṃ vāyavyaṃ divyam eva ca |
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22889288 (0.053):
āgneyaṃ vāruṇaṃ vrāhyaṃ vāyavyaṃ divyameva ca // / āgneyaṃ bhasmanā snānamavagāhaṃ tu vāruṇam /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26197867 (0.054):
kalpaṃ śiva-pure bhogān % bhuktvā9nte syād dvijottamaḥ // 5.30 // / āgneyaṃ vāruṇaṃ māntraṃ $ vāyavyaṃ tv aindra-pañcamam &
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703328 (0.054):
kalpaṃ śivapure bhogān bhuktvānte syād dvijottamaḥ // 5.30 // / āgneyaṃ vāruṇaṃ māntraṃ vāyavyaṃ tv aindrapañcamam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988923 (0.056):
snānāni pañca puṇyāni kīrtitāni manīṣibhiḥ / / āgneyaṃ vāruṇaṃ brāhmaṃ vāyavyaṃ divyam eva ca (II,2, p. 13) // Par_12.9
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885777 (0.059):
yudhiṣṭhira uvāca: / āgneyaṃ vāruṇaṃ brāhmyaṃ vāyavyaṃ divyameva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19976836 (0.059):
04,039.019d@037_0015 aindraṃ vāruṇam āgneyaṃ vāyavyam atha vaiṣṇavam / 04,039.019d@037_0016 tato 'ham ajayaṃ bhūyo rathenaindreṇa durjayān
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18834419 (0.059):
vārijaṃ saumyamāgneyaṃ vāyavyaṃ pārthivaṃ punaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10831757 (0.059):
vārijaṃ saumyam āgneyaṃ vāyavyaṃ pārthivaṃ punaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6715117 (0.059):
brāhmamāgneyamuddiṣṭaṃ vāyavyaṃ divyameva ca / / vāruṇaṃ yaugikaṃ tadvatṣaḍaṅgaṃ snānamācaret // GarP_1,50.9 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433773 (0.059):
brāhmamāgneyamuddiṣṭaṃ vāyavyaṃ divyameva ca / / vāruṇaṃ yaugikaṃ tadvat ṣoḍhā snānaṃ prakīrtitam // KūrmP_2,18.12 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19869957 (0.061):
03,161.016d*0832_03 āgneyaṃ vāruṇaṃ saumyaṃ vāyavyam atha vaiṣṇavam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20161178 (0.061):
06,116.038a āgneyaṃ vāruṇaṃ saumyaṃ vāyavyam atha vaiṣṇavam
vāruṇaṃ mānasaṃ ceti snānaṃ sapta vidhaṃ smṛtam // Hbhv_3.42 //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22889288 (0.057):
āgneyaṃ vāruṇaṃ vrāhyaṃ vāyavyaṃ divyameva ca // / āgneyaṃ bhasmanā snānamavagāhaṃ tu vāruṇam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885777 (0.064):
āgneyaṃ vāruṇaṃ brāhmyaṃ vāyavyaṃ divyameva ca / / kimuktaṃ śrotum icchāmi paraṃ kautūhalaṃ hi me // RKV_177.10 //
śaṃ na āpas tu vai māntraṃ mṛd ālambhaṃ tu pārthivam |
bhasmanā snānam āgneyaṃ snānaṃ gorajasānilam // Hbhv_3.43 //
ātape sati yā vṛṣṭir divyaṃ snānaṃ tad ucyate |
bahir nadyādiṣu snānaṃ vāruṇaṃ procyate budhaiḥ |
dhyānaṃ yan manasā viṣṇor mānasaṃ tat prakīrtanam // Hbhv_3.44 //
asāmarthyena kāyasya kāla deśādy apekṣayā |
tulya phalāni sarvāṇi syur ity āha parāśaraḥ // Hbhv_3.45 //
snānānāṃ mānasaṃ snānaṃ manv ādyaiḥ paramaṃ smṛtam |
kṛtena yena mucyante gṛhasthā api vai dvijāḥ // Hbhv_3.46 //
parama śodhaktavam / gāruḍe śrī nāradoktau, viṣṇu dharme ca pulasytyoktau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091818 (0.057):
namasyā muni siddhānāṃ vandanīyā divaukasām // Hbhv_8.352 // / tatraiva karttika māhātmye śrī brahma nārada saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932557 (0.059):
śakty abhāve tad anumodate'pīty arthaḥ | śrī viṣṇu dharme śrī viṣṇūktau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108788 (0.063):
śrī viṣṇu dharme śrī bhagavad uktau, skānde ca śrī bhagavad arjuna saṃvāde
apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthāṃ gato 'pi vā | / yaḥ smaret puṇḍarīkākṣaṃ sa bāhyābhyantaraḥ śuciḥ // Hbhv_3.47 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789250 (0.0):
atha sandhyāvidhaṃ vakṣye dvijātīnāṃ samāsataḥ / / apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthāṃ gato 'pi vā // GarP_1,217.1 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776160 (0.0):
snānti ca śraddadhānāśca te yānti paramāṃ gatim // VamPSm_12.5 // / apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthāṃ gato 'pi vā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14367473 (0.016):
praharṣamatulaṃ prāpurmunayaḥ śaunakādayaḥ // GarP_2,47.51 // / apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthāṃ gatopi vā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1146466 (0.016):
apavitraḥ pavitro vā__Vdha_105.070 / sarvāvasthagato 'pi vā__Vdha_105.070
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20107228 (0.019):
06,040.078d@003B_0112 snāto vā yadi vāsnātaḥ śucir vā yadi vāśuciḥ | / 06,040.078d@003B_0113 yaḥ smaret puṇḍarīkākṣaṃ sa bāhyābhyantare śuciḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916439 (0.019):
nodeṣyatīti sthagitāyante | yat tu yaḥ smaret puṇḍarīkākṣaṃ sa / bāhyābhyantara śuciḥ ity ādau śraddadhānā api snānādikam ācaranti | tat
yadyapy upahataḥ pāpair manasāyanta dustaraiḥ | / tathāpi saṃsmaran viṣṇuṃ sa bāhyābhyantaraḥ śuciḥ // Hbhv_3.48 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1146477 (0.035):
tathāpi saṃsmaran viṣṇuṃ__Vdha_105.071 / sa bāhyābhyantaraḥ śuciḥ__Vdha_105.071
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789250 (0.056):
yaḥ smaretpuṇḍarīkākṣaṃ sa bāhyābhyantaraḥ śuciḥ // GarP_1,217.2 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1146463 (0.060):
yaḥ smaret puṇḍarīkākṣaṃ__Vdha_105.070 / sa bāhyābhyantaraḥ śuciḥ__Vdha_105.070
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14367474 (0.064):
yaḥ smaretpuṇḍarīkākṣaṃ sa bāhyābhyantaraṃ śuciḥ // GarP_2,47.52 // / iti śrīgāruḍe mahāpu uttarakhaṇḍe dvitīdṛ
śrī viṣṇu purāṇe [ViP 2.6.37 38] / prāyaścittāny aśeṣāṇi tapaḥ karmātmakāni vai |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750611 (0.0):
prāyaścittāni viprendrā % jaguḥ svāyaṃbhuvādayaḥ // BrP_22.36 // / prāyaścittāny aśeṣāṇi $ tapaḥkarmātmakāni vai &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11021937 (0.0):
prāyaścittāni viprendrā jaguḥ svāyaṃbhuvādayaḥ // BrP_22.36 // / prāyaścittāny aśeṣāṇi tapaḥkarmātmakāni vai /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407482 (0.0):
prāyaścittāni maitreya % jaguḥ svāyaṃbhuvādayaḥ // ViP_2,6.38 // / prāyaścittāny aśeṣāṇi $ tapaḥkarmātmakāni vai &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5114141 (0.0):
prāyaścittāni maitreya jaguḥ svāyaṃbhuvādayaḥ // ViP_2,6.38 // / prāyaścittāny aśeṣāṇi tapaḥkarmātmakāni vai /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054256 (0.049):
yaṃ sapta rātraṃ prapaṭhan pumān paśyati khecarān // Hbhv_1.128 // / śrī viṣṇu purāṇe [ViP 1.6.40] / gatvā gatvā nivartante candra sūryādayo grahāḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796180 (0.054):
prayaścittānyaśeṣāṇi tapaḥ karmāṇi yāni vai /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119924 (0.057):
jñāna vairāgya vīryāṇāṃ neha kaścid vyapāśrayaḥ // Hbhv_11.581 // / viṣṇu purāṇe ca śrī prahlādena [ViP 1.20.27]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104689 (0.058):
naiṣāṃ vayaṃ na ca vayaḥ prabhavāma daṇḍe // Hbhv_10.218 // / tathā śrī viṣṇu purāṇe [ViP 3.7.26, 32 34]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093239 (0.060):
devakī suta dehi me tava pāda bhaktim acalām // Hbhv_8.433 // / śrī viṣṇu purāṇe [ViP 1.20.18 19]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104767 (0.062):
pratihata vīrya balasya so 'nya lokyaḥ // Hbhv_10.222 // / nārasiṃhe, viṣṇu purāṇe ca [ViP 3.7.15] / aham amarārcitena dhātrā
yāni teṣām aśeṣāṇāṃ kṛṣṇānusmaraṇaṃ param // Hbhv_3.49 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750616 (0.0):
prāyaścittāny aśeṣāṇi $ tapaḥkarmātmakāni vai & / yāni teṣām aśeṣāṇāṃ % kṛṣṇānusmaraṇaṃ param // BrP_22.37 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11021942 (0.0):
prāyaścittāny aśeṣāṇi tapaḥkarmātmakāni vai / / yāni teṣām aśeṣāṇāṃ kṛṣṇānusmaraṇaṃ param // BrP_22.37 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407487 (0.0):
prāyaścittāny aśeṣāṇi $ tapaḥkarmātmakāni vai & / yāni teṣām aśeṣāṇāṃ % kṛṣṇānusmaraṇaṃ param // ViP_2,6.39 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5114146 (0.0):
prāyaścittāny aśeṣāṇi tapaḥkarmātmakāni vai / / yāni teṣām aśeṣāṇāṃ kṛṣṇānusmaraṇaṃ param // ViP_2,6.39 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796182 (0.051):
prayaścittānyaśeṣāṇi tapaḥ karmāṇi yāni vai / / viddhi teṣāmaśeṣāṇāṃ kṛṣṇānusmaraṇaṃ param // GarP_1,230.4 //
kṛte pāpe'nutāpo vai yasya puṃsaḥ prajāyate |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4831488 (0.0):
kṛte pāpe 'nutāpo vai yasya puṃsaḥ prajāyate /AP_174.008ab/
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549592 (0.0):
vāsudevam anārādhya ko mokṣaṃ gantum icchati. // MKm_33 // / Śaṃkaraḥ: / kṛte pāpe 'nutāpo vai yasya puṃsaḥ prajāyate
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407495 (0.0):
yāni teṣām aśeṣāṇāṃ % kṛṣṇānusmaraṇaṃ param // ViP_2,6.39 // / kṛte pāpe 'nutāpo vai $ yasya puṃsaḥ prajāyate &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5114154 (0.0):
yāni teṣām aśeṣāṇāṃ kṛṣṇānusmaraṇaṃ param // ViP_2,6.39 // / kṛte pāpe 'nutāpo vai yasya puṃsaḥ prajāyate /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750624 (1.192):
yāni teṣām aśeṣāṇāṃ % kṛṣṇānusmaraṇaṃ param // BrP_22.37 // / kṛte pāpe 'nutāpo vai $ yasya puṃsaḥ prajāyate &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11021950 (1.192):
yāni teṣām aśeṣāṇāṃ kṛṣṇānusmaraṇaṃ param // BrP_22.37 // / kṛte pāpe 'nutāpo vai yasya puṃsaḥ prajāyate /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10127394 (0.045):
yāni teṣāṇaśeṣāṇāṃ kṛṣṇānusmaraṇamparam // ViP_2,6.39 // / kṛte pāpe 'nutāpo vai yasya puṃsaḥ prajāyate /
prāyaścittaṃ tu tasyaikaṃ hari saṃsmaraṇaṃ param // Hbhv_3.50 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750628 (0.0):
kṛte pāpe 'nutāpo vai $ yasya puṃsaḥ prajāyate & / prāyaścittaṃ tu tasyaikaṃ % harisaṃsmaraṇaṃ param // BrP_22.38 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11021954 (0.0):
kṛte pāpe 'nutāpo vai yasya puṃsaḥ prajāyate / / prāyaścittaṃ tu tasyaikaṃ harisaṃsmaraṇaṃ param // BrP_22.38 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407499 (0.0):
kṛte pāpe 'nutāpo vai $ yasya puṃsaḥ prajāyate & / prāyaścittaṃ tu tasyaikaṃ % harisaṃsmaraṇaṃ param // ViP_2,6.40 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5114158 (0.0):
kṛte pāpe 'nutāpo vai yasya puṃsaḥ prajāyate / / prāyaścittaṃ tu tasyaikaṃ harisaṃsmaraṇaṃ param // ViP_2,6.40 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549595 (0.031):
kṛte pāpe 'nutāpo vai yasya puṃsaḥ prajāyate / prāyaścittaṃ tu tasyoktaṃ harisaṃsmaraṇaṃ param. // MKm_34 //
kiṃ ca [ViP 6.8.21] / kali kalmaṣam atyugraṃ narakārti pradaṃ nṝṇām |
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549919 (0.0):
maitreyāśeṣapāpānāṃ dhātūnām iva pāvakaḥ. // MKm_56 // / kalikalmaṣam atyugraṃ narakārtipradaṃ nṛṇām
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23469381 (0.0):
maitreyāśeṣapāpānāṃ % dhātūnām iva pāvakaḥ // ViP_6,8.20 // / kalikalmaṣam atyugraṃ $ narakārtipradaṃ nṛṇām // ViP_6,8.21ab //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5176046 (0.0):
maitreyāśeṣapāpānāṃ dhātūnām iva pāvakaḥ // ViP_6,8.20 // / kalikalmaṣam atyugraṃ narakārtipradaṃ nṛṇām // ViP_6,8.21ab //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10186504 (0.026):
maitreyāseṣapāpānāṃ dhātūnāmiva pāvakaḥ // ViP_6,8.20 // / kalikalmaṣamatyugraṃ narakārttipradaṃ nṛṇām /
prayāti vilayaṃ sadyaḥ sakṛd yatrānusaṃsmṛte // Hbhv_3.51 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549921 (0.022):
kalikalmaṣam atyugraṃ narakārtipradaṃ nṛṇām / prayāti vilayaṃ sadyaḥ sakṛt saṃkīrtite 'cyute. // MKm_57 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10186507 (0.023):
kalikalmaṣamatyugraṃ narakārttipradaṃ nṛṇām / / prayāti vilayaṃ sadyaḥsakṛdyatra ca saṃsmṛte // ViP_6,8.21 //
bṛhan nāradīye [ṇārP 1.10.100] śukra bali saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109561 (0.030):
api devās tam arcanti bhava bandha vidārakam // Hbhv_10.481 // / bṛhan nāradīye [NārP 1.1.63]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061475 (0.033):
muktiṃ prayāti svargāptis tasya vighno 'numīyate // Hbhv_3.69 // / bṛhan nāradīye [ṇārP 1.1.65]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084964 (0.037):
purāṇam anyathā kṛtvā tiryag yonim avāpnuyāt // Hbhv_6.233 // / bṛhan nāradīye ca [ṇārP 1.1.57, ?, 60 61]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101412 (0.051):
śaiveṣu śrīśiva kṛṣṇa bhedakāḥ | bṛhan nāradīye [NārP 1.5.72] / śive ca parameśāne viṣṇau ca paramātmani |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116709 (0.057):
sarve namasyanti ca siddhasaṃghāḥ // Hbhv_11.402 // / jagad vandyatāpādakatvam / bṛhan nāradīye
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092836 (0.062):
haraye samarpayāmīti | oṃ tat sat // Hbhv_8.410 // / atha tatra karmarpanaṃ / bṛhan nāradīye
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092913 (0.062):
tvat prasādād idaṃ toyaṃ pādyaṃ te'stu janārdana // Hbhv_8.415 // / atha karmarpana māhātmyaṃ / bṛhan nāradīye
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105293 (0.064):
tatra sarva pātaka mocakatā / bṛhan nāradīye [NārP 1.36.60] yajña māly upākhyānānte |
harir harati pāpāni duṣṭa cittair api smṛtaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907287 (0.0):
jñāniny ajñānini ca jñātvājñātvātha ye vai mām [BhP 11.11.33] ity ādi | / harir harati pāpāni duṣṭa cittair api smṛtaḥ ity ādi |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829162 (0.064):
harirharati pāpāniduṣṭacittairapi smṛtaḥ / / anicchayāpi saṃspṛṣṭo dahatyeva hi pāvakaḥ // NarP_1,11.100 //
anicchayāpi saṃspṛṣṭo dahaty eva hi pāvakaḥ // Hbhv_3.53 // / tatraiva [ṇārP 1.30.93] prāyaścitta prasaṅgānte
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829166 (0.0):
harirharati pāpāniduṣṭacittairapi smṛtaḥ / / anicchayāpi saṃspṛṣṭo dahatyeva hi pāvakaḥ // NarP_1,11.100 //
mahā pātaka yukto vā yukto vā sarva pātakaiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066929 (0.0):
tāvanti pāpa jālāni naśyanty eva na saṃśayaḥ // Hbhv_4.46 // / mahā pātaka yukto vā yukto vā sarva pātakaiḥ |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16915956 (0.017):
yukto yogena yogavit BrP_239.35b / yukto vā sarvapātakaiḥ BrP_33.28b / yukto vā sarvapātakaiḥ BrP_40.132d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26768191 (0.024):
sarvakāmasuyukto vā % yukto vā sarvapātakaiḥ // BrP_40.132 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11039513 (0.024):
sarvakāmasuyukto vā yukto vā sarvapātakaiḥ // BrP_40.132 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829548 (0.036):
atidānaṃ tu tajjñeyaṃ sarvapāpaprāṇāśanam // NarP_1,11.125 // / mahāpātakayukto vā yukto vā sarvapātakaiḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119673 (0.038):
mahā pātaka yukto vā yukto vā sarva pātakaiḥ | / īpsitāṃ bhagavad bhaktyā labhate paramāṃ gatim // Hbhv_11.570 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1129163 (0.043):
mahāpātakayukto yo__Vdha_086.003 / yukto yaś copapātakaiḥ__Vdha_086.003
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853314 (0.043):
sarvabhūtayayāyukto viṣṇusmaraṇatatparaḥ / / mahāpātakayukto vā yukto vā sarvapātakaiḥ // NarP_1,30.93 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842473 (0.044):
tāvanti pāpajālāni naśyantyeva na saṃśayaḥ // NarP_1,19.42 // / mahāpātakayukto vā yukto vā sarvapātakaiḥ /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13544434 (0.056):
yukto yaś copapātakaiḥ__Vdha_086.003 / yukto yogaparo bhavet__Vdha_055.*(68)
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14211303 (0.062):
tatphalaṃ labhate martyo gaṅgāsnānānna saṃśayaḥ / / mahāpātakasaṃyukto yukto vā sarvapātakaiḥ // NarP_2,39.37 //
sa vai vimucyate sadyo yasya viṣṇu paraṃ manaḥ // Hbhv_3.54 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1129166 (0.062):
yukto yaś copapātakaiḥ__Vdha_086.003 / sa mucyate 'khilaiḥ pāpair__Vdha_086.003
brahma vaivarte / karmaṇā manasā vācā yaḥ kṛtaḥ pāpa sañcayaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121509 (0.052):
ye hariṃ śaraṇaṃ yānti te kṛtārthā na saṃśayaḥ // Hbhv_11.663 // / brahma purāṇe / karmaṇā manasā vācā ye'cyutaṃ śaraṇaṃ gatāḥ |
so 'py aśeṣaḥ kṣayaṃ yāti smṛtvā kṛṣṇāṅghra paṅkajam // Hbhv_3.55 //
ataevoktaṃ skānde kārttika prasaṅge śrī parāśareṇa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056366 (0.036):
nādhikāro 'sty ataḥ kuryād ātmānaṃ śivasaṃstutam // Hbhv_2.4 // / skānde kārttika prasaṅge śrī brahma nārada saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419060 (0.055):
parikaratvenaivārādhanādi vākyāni darśitāni darśayitavyāni ca | ataevoktaṃ / pādme kārtika māhātmye śrī kṛṣṇa satyabhāmā saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061513 (0.059):
vimucyate namas tasmai viṣṇave prabhaviṣṇave // Hbhv_3.71 // / tatraiva kārttika prasaṅge śrī parāśaroktau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060889 (0.062):
sarve vidhi niṣedhāḥ syur etayor eva kiṅkarāḥ // Hbhv_3.37 // / skānde kārttika prasaṅge śrīmad agastyoktau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904506 (0.064):
vibhūtitvenaivam uktaṃ pādme kārttika māhātmye śrī satyabhāmāṃ prati
yama mārgaṃ mahā ghoraṃ narakāṃś ca yamaṃ tathā |
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549688 (0.043):
yamamārgāṃ mahāghoraṃ narakāṇi yamaṃ tathā / svapne 'pi ca na paśyeta yaḥ smared garuḍadhvajam. // MKm_41 //
svapne'pi na naraḥ paśyed yaḥ smared garuḍadhvajam // Hbhv_3.56 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549693 (0.063):
svapne 'pi ca na paśyeta yaḥ smared garuḍadhvajam. // MKm_41 //
ṣaṣṭha skandhe [BhP 6.1.19] śrī śukena / sakṛn manaḥ kṛṣṇa padāravindayor
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164739 (0.0):
BhP_06.01.019/1 sakṛn manaḥ kṛṣṇapadāravindayor niveśitaṃ tadguṇarāgi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705133 (0.0):
na niṣpunanti rājendra surākumbhamivāpagāḥ // BhP_06.01.018 // / sakṛn manaḥ kṛṣṇapadāravindayor niveśitaṃ tadguṇarāgi yairiha /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911752 (0.0):
sakṛn manaḥ kṛṣṇa padāravindayor / niveśitaṃ tad guṇa rāgi yair iha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319369 (0.045):
atha kadācid udbhavat tac chavi mātratvam āha / sakṛn manaḥ kṛṣṇa padāravindayor
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110305 (0.050):
iha bhogān avāpnoti tathā mokṣaṃ na saṃśayaḥ // Hbhv_10.529 // / prathama skandhe [BhP 1.5.22] śrī nāradena
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106127 (0.051):
tāvad bhavat prasaṅgānāṃ saṅgaḥ syān no bhave bhave // Hbhv_10.292 // / śrī prahlādenāpi saptama skandhe [BhP 7.9.24]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109754 (0.051):
satyam etan mayā kṛṣṇa tavāgre parikīrtanam // Hbhv_10.494 // / saptama skandhe śrī prahlādena [BhP 7.7.30 32]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107785 (0.054):
grantho 'ṣṭādaśa sāhasraḥ śrīmad bhāgavatābhidhaḥ // Hbhv_10.395 // / tasminn eva śrī bhāgavate prathama skandhe [BhP 1.1.2, 1.3.40 41]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118154 (0.059):
dahaty enāṃsi sarvāṇi prasaṅgāt kim u bhaktitaḥ // Hbhv_11.485 // / ṣaṣṭha skandhe [BhP 6.16.44] citraketūktau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109050 (0.063):
śreyo nidhīn adhika bhāva bhujo bhajanti // Hbhv_10.456 // / prathama skandhe śrī sūtena [BhP 1.18.10]
niveśitaṃ tad guṇa rāgi yair iha | / na te yamaṃ pāśa bhṛtaś ca tad bhaṭān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705139 (0.0):
sakṛn manaḥ kṛṣṇapadāravindayor niveśitaṃ tadguṇarāgi yairiha /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911762 (0.0):
sakṛn manaḥ kṛṣṇa padāravindayor / niveśitaṃ tad guṇa rāgi yair iha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319382 (0.0):
na te yamaṃ pāśa bhṛtaś ca tad bhaṭān / svapne 'pi paśyanti hi cīrṇa niṣkṛtāḥ || [BhP 6.1.19]
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164745 (0.002):
BhP_06.01.019/1 sakṛn manaḥ kṛṣṇapadāravindayor niveśitaṃ tadguṇarāgi
svapne 'pi paśyanti hi cīrṇa niṣkṛtāḥ // Hbhv_3.57 // / sarvāpad vimocakatvam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164754 (0.0):
BhP_06.01.019/2 na te yamaṃ pāśabhṛtaśca tadbhaṭān svapne 'pi paśyanti hi / cīrṇaniṣkṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705147 (0.0):
na te yamaṃ pāśabhṛtaśca tadbhaṭān svapne 'pi paśyanti hi cīrṇaniṣkṛtāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911766 (0.0):
na te yamaṃ pāśa bhṛtaś ca tad bhaṭān / svapne'pi paśyanti hi cīrṇa niṣkṛtāḥ || [BhP 6.1.19]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319385 (0.0):
na te yamaṃ pāśa bhṛtaś ca tad bhaṭān / svapne 'pi paśyanti hi cīrṇa niṣkṛtāḥ || [BhP 6.1.19]
śrī viṣṇu purāṇe [ViP 1.17.44] śrī prahlādoktau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119925 (0.028):
jñāna vairāgya vīryāṇāṃ neha kaścid vyapāśrayaḥ // Hbhv_11.581 // / viṣṇu purāṇe ca śrī prahlādena [ViP 1.20.27]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997788 (0.030):
gatvety anena ca tad anaṅgīkarot | / yataḥ śrī viṣṇu purāṇe ca śrī viṣṇu lokam uddiśya ṛg iyam anusmṛtā, yathā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309845 (0.034):
tasya sākṣātkārābhāsasya mukti saṃjñatvam api | ataeva śrī viṣṇu purāṇe / ca rūpam [ViP 4.15.8] ity ādi gadyena yadyapi śiśupālasya tad darśanam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061436 (0.045):
viṣṇu purāṇe [ViP 1.17.36] hiraṇyakaśipuṃ prati śrī prahlādoktau
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10184136 (0.047):
saṃdṛśyate vāpyavagamyate vā tajjñānamajñānamatonyaduktam // ViP_6,5.87 // / iti śrīviṣṇumahāpurāṇe ṣaṣṭhāṃśe pañcamo 'dhyāyaḥ (5)
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10165518 (0.049):
kṛtvā girīmakhaṃ goṣṭhaṃ nijamabyāyayuḥ punaḥ // ViP_5,10.49 // / iti śrīviṣṇumahāpurāṇe pañcamāṃśe daśamo 'dhyāyaḥ (10)
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10143130 (0.051):
sarvān bhoktṝṃs tārayati yajamānaṃ tathā nṛpa // ViP_3,15.56 // / iti śrīviṣṇumahāpurāṇe tṛtīyāṃse pañcadaśo 'dhyāyaḥ (15)
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10132802 (0.053):
pṛthakkaraṇaniṣpādyaṃ śakyate nṛpate katham // ViP_2,13.104 // / iti śrīviṣṇumahāpurāṇe dvitīyeṃse trayodaśo 'dhyāyaḥ (13)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23194354 (0.054):
evaṃ vyākhyātaṃ śrī-svāmibhir eva śrī-viṣṇu-purāṇe - nanv akṣarasya para-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188832 (0.054):
bṛṃhaṇatvāc ca yad brahma paramaṃ vidur iti [ViP 1.12.57] śrī-viṣṇu-purāṇe / ataḥ paramātmana eva sarva-vyāpakatvam | eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093239 (0.055):
devakī suta dehi me tava pāda bhaktim acalām // Hbhv_8.433 // / śrī viṣṇu purāṇe [ViP 1.20.18 19] / nātha yoni sahasreṣu yeṣu yeṣu vrajāmy aham |
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10150080 (0.056):
eteṣāṃ caritaṃ śṛṇvan sarvapāpaiḥ pramucyate // ViP_4,4.113 // / iti śrīviṣṇumahāpurāṇe caturthaṃśe caturatho 'dhyāyaḥ (4)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7003345 (0.057):
mamāpadaṃ cāpaharāprameya || iti || / śrī viṣṇu purāṇe ca sa brahma pāraḥ para pāra bhūta iti | akṣarāt tataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20976386 (0.061):
tathaiva dṛṣṭaṃ śrī-viṣṇu-purāṇe parāśara-vākyam - / tato'tra mat-suto vyāsa aṣṭāviṃśatime'ntare |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054256 (0.061):
yaṃ sapta rātraṃ prapaṭhan pumān paśyati khecarān // Hbhv_1.128 // / śrī viṣṇu purāṇe [ViP 1.6.40] / gatvā gatvā nivartante candra sūryādayo grahāḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062001 (0.061):
tam ajam amṛtam īśaṃ vāsudevaṃ nato 'smi // Hbhv_3.96 // / viṣṇu purāṇe [ViP ??] / yajñibhir yajña puruṣo vāsudevaś ca sātvataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19315336 (0.061):
|| 7.9 || prahlādaḥ śrī nṛsiṃham || 49 || / ataeva viṣṇu purāṇe tasya śrīmat prahlādasya kevala prīti varayāṃ cāpi
dantā gajānāṃ kulśāgra niṣṭhurāḥ / śīrṇā yad ete na balaṃ mamaitat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913377 (0.0):
dantā gajānāṃ kuliśāgra niṣṭhurāḥ / śīrṇā yad ete na balaṃ mamaitat |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23398860 (0.0):
dantā gajānāṃ kuliśāgraniṣṭhurāḥ $ śīrṇā yad ete na balaṃ mamaitat &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5105526 (0.0):
dantā gajānāṃ kuliśāgraniṣṭhurāḥ śīrṇā yad ete na balaṃ mamaitat /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10118950 (0.042):
dantā gajānāṃ kuliśāgraniṣṭhurājha śīrṇā yadetena balaṃ mamaitat /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7807772 (0.064):
śīrṇā yad ete na balaṃ mamaitat ViP_1,17.44b
mahā vipat pāta vināśano 'yaṃ / janārdanānusmaraṇānubhāvaḥ // Hbhv_3.58 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913384 (0.0):
śīrṇā yad ete na balaṃ mamaitat | / mahā vipat pāta vināśano'yaṃ
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23398866 (0.059):
mahāvipatpāpavināśano 'yaṃ % janārdanānusmaraṇānubhāvaḥ // ViP_1,17.44 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5105532 (0.059):
mahāvipatpāpavināśano 'yaṃ janārdanānusmaraṇānubhāvaḥ // ViP_1,17.44 //
vāmana purāṇe ca / viṣṭayo vyatipātāś ca ye'nye durnīti sambhavāḥ |
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762306 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya sarvakarmāṇi kārayet // VamP_67.60 // / viṣṭayo vyatipātāśca ye 'nye durnītisambhavāḥ /
te sarve smaraṇād viṣṇor nāśam āyānty upadravāḥ // Hbhv_3.59 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762307 (0.021):
viṣṭayo vyatipātāśca ye 'nye durnītisambhavāḥ / / te nāma smaraṇādviṣṇornāsaṃ yānti mahāsura // VamP_67.61 //
pādme māgha māhātmye deva dyuti stutau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21115395 (0.058):
na mama paṭa lipiṃ viśanti martyāḥ // Hbhv_11.326 // / pādme vaiśākha māhātmye devaśarmopākhyānānte śrī nāradoktau
yasya smaraṇa mātreṇa na moho na ca durgatiḥ |
na rogo na ca duḥkhāni tam anantaṃ namāmy aham // Hbhv_3.60 //
durvāsanonmūlanatvam / dvādaśa skandhe [BhP 12.3.47]
yathā hemni sthito vahnir durvarṇaṃ hanti dhātu jam |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543964 (0.0):
BhP_12.03.047/1 yathā hemni sthito vahnir durvarṇaṃ hanti dhātu-jam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840246 (0.0):
nṛṇāṃ dhunoti bhagavān hṛt stho janmāyutāśubham // BhP_12.03.046 // / yathā hemni sthito vahnir durvarṇaṃ hanti dhātu jam /
evam ātma gato viṣṇur yoginām aśubhāśayam // Hbhv_3.61 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543970 (0.0):
BhP_12.03.047/1 yathā hemni sthito vahnir durvarṇaṃ hanti dhātu-jam / BhP_12.03.047/3 evam ātma-gato viṣṇur yoginām aśubhāśayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840251 (0.0):
yathā hemni sthito vahnir durvarṇaṃ hanti dhātu jam / / evam ātma gato viṣṇur yoginām aśubhāśayam // BhP_12.03.047 //
sarva maṅgala kāritvam / pāṇḍava gītāyām
lābhas teṣāṃ jayas teṣāṃ kutas teṣāṃ parābhavaḥ | / yeṣām indīvara śyāmo hṛdayastha janārdanaḥ // Hbhv_3.62 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796510 (0.0):
prāyaściteteṣu sarveṣu duṣkṛteṣu viśeṣataḥ // GarP_1,230.28 // / lābhasteṣāṃ jayasteṣāṃ kutasteṣāṃ parābhavaḥ / / yeṣāmindīvaraśyāmo hṛdayastho janārdanaḥ // GarP_1,230.29 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14367377 (0.027):
lābhasteṣāṃ jayasteṣāṃ kutasteṣāṃ parājayaḥ / / yeṣāmindīvaraśyāmo hṛdayastho janārdanaḥ // GarP_2,47.45 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762284 (0.031):
viṣṇureva gatiryoṣāṃ kutasteṣāṃ parājayaḥ / / yeṣāmindīvaraśyāmo hṛdayastho janārdanaḥ // VamP_67.59 //
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15655395 (0.047):
09,018.025c kathaṃ teṣāṃ jayo na syād yeṣāṃ dharmo vyapāśrayaḥ / 09,018.025d*0106_01 lābhas teṣāṃ jayas teṣāṃ kutas teṣāṃ parābhavaḥ / 09,018.025d*0106_02 yeṣāṃ nātho hṛṣīkeśaḥ sarvalokavibhur hariḥ
sarva sat karma phaladatvam
skānde kārttika prasaṅge'gastyoktau / deveṣu yajñeṣu tapaḥsu caiva
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060892 (0.025):
skānde kārttika prasaṅge śrīmad agastyoktau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062386 (0.032):
sarva dharmādhikāritvam / skānde kārttika māhātmye agastyoktau
dāneṣu tīrtheṣu vrateṣu caiva | / iṣṭeṣu pūrteṣu ca yat pradiṣṭaṃ
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549879 (5.960):
vedeṣu yajñeṣu tapasu caiva dāneṣu tīrtheṣu vrateṣu caiva
nṝṇāṃ smṛte tat phalam acyute ca // Hbhv_3.63 // / karma sādguṇya kāritvam
bṛhan nāradīye [ṇārP] / nyūnātiriktatā siddhā kalau vedokta karmaṇām |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866670 (0.015):
nyūnātiriktadoṣāṇāṃ kalau vedoktakarmaṇām / / harismaraṇamevātra saṃpūrṇatvavidhāyakam // NarP_1,41.99 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23971787 (0.043):
nyūnātiriktatā na syāt % kalau vedoktakarmaṇām // NsP_54.56 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17036772 (0.043):
nyūnātiriktatā na syāt kalau vedoktakarmaṇām // NsP_54.56 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105293 (0.054):
tatra sarva pātaka mocakatā / bṛhan nāradīye [NārP 1.36.60] yajña māly upākhyānānte |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061534 (0.056):
bhagavat prasādanam / bṛhan nāradīye [ṇārP 1.1.77]
hari saṃsmaraṇam evātra sampūrṇa phala dāyakam // Hbhv_3.64 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866671 (0.018):
nyūnātiriktadoṣāṇāṃ kalau vedoktakarmaṇām / / harismaraṇamevātra saṃpūrṇatvavidhāyakam // NarP_1,41.99 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23971791 (0.030):
nyūnātiriktatā na syāt % kalau vedoktakarmaṇām // NsP_54.56 // / harismaraṇam evātra $ saṃpūrṇaphaladāyakam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17036776 (0.030):
nyūnātiriktatā na syāt kalau vedoktakarmaṇām // NsP_54.56 // / harismaraṇam evātra saṃpūrṇaphaladāyakam /
smṛtau ca / pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888910 (0.0):
pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796297 (0.0):
tadapyaprārthitaṃ dhyāto dadāti madhusūdanaḥ // GarP_1,230.12 // / pramādātkurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889741 (1.192):
tad vaiguṇyam eva phalam | / pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404176 (0.015):
yajña-dānādi-saṃyogāc cāsya tad-vaiguṇyam eva phalam | / pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat |
smaraṇād eva tad viṣṇoḥ sampūrṇaṃ syād iti śrutiḥ // Hbhv_3.65 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888913 (0.0):
pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat | / smaraṇād eva tad viṣṇoḥ sampūrṇaṃ syād iti śrutiḥ ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889745 (0.0):
pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat | / smaraṇād eva tad viṣṇoḥ sampūrṇaṃ syād iti śrutiḥ || iti smaraṇāc ca
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796300 (0.024):
pramādātkurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat / / smaraṇādeva tadviṣṇoḥ saṃpūrṇaṃ syāditi śrutiḥ // GarP_1,230.13 //
sarva karmādhikatvam / bṛhan nāradīye kali prasaṅge [ṇārP]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062362 (0.0):
kali doṣa haratvam / bṛhan nāradīye kali prasaṅge [ṇārP 1.41.97]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062408 (0.0):
mokṣa pradatvam / bṛhan nāradīye kali prasaṅge [ṇārP 1.40.52]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121365 (0.033):
prāpnuvanty aśubhaa satyam idam uktaṃ punaḥ punaḥ // Hbhv_11.656 // / bṛhan nāradīye kali prasaṅge
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116054 (0.036):
govinda nāma dāvena dagdho yāsyati bhasmatām // Hbhv_11.365 // / bṛhan nāradīye kali dharma prasaṅge
tulā puruṣa dānānāṃ rājasūyāśvamedhayoḥ | / phalaṃ viṣṇoḥ smṛti samaṃ na jātu dvija sattama // Hbhv_3.66 //
dvādaśa skandhe [BhP 12.3.48] / vidyā tapaḥ prāṇa nirodha maitrī
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543978 (0.0):
BhP_12.03.048/1 vidyā-tapaḥ-prāṇa-nirodha-maitrī-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840259 (0.0):
evam ātma gato viṣṇur yoginām aśubhāśayam // BhP_12.03.047 // / vidyā tapaḥ prāṇa nirodha maitrī tīrthābhiṣeka vrata dāna japyaiḥ /
tīrthābhiṣeka vrata dāna japyaiḥ | / nātyanta śuddhiṃ labhate 'ntar ātmā
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543988 (0.0):
BhP_12.03.048/1 vidyā-tapaḥ-prāṇa-nirodha-maitrī- / tīrthābhiṣeka-vrata-dāna-japyaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840268 (0.0):
vidyā tapaḥ prāṇa nirodha maitrī tīrthābhiṣeka vrata dāna japyaiḥ /
yathā hṛdi sthe bhagavaty anante // Hbhv_3.67 // / viṣṇu purāṇe [ViP 1.17.36] hiraṇyakaśipuṃ prati śrī prahlādoktau
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543992 (0.036):
BhP_12.03.048/3 nātyanta-śuddhiṃ labhate 'ntarātmā yathā hṛdi-sthe / bhagavaty anante
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840272 (0.036):
nātyanta śuddhiṃ labhate 'ntarātmā yathā hṛdi sthe bhagavaty anante //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119925 (0.039):
jñāna vairāgya vīryāṇāṃ neha kaścid vyapāśrayaḥ // Hbhv_11.581 // / viṣṇu purāṇe ca śrī prahlādena [ViP 1.20.27]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061227 (0.045):
śrī viṣṇu purāṇe [ViP 1.17.44] śrī prahlādoktau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054256 (0.056):
yaṃ sapta rātraṃ prapaṭhan pumān paśyati khecarān // Hbhv_1.128 // / śrī viṣṇu purāṇe [ViP 1.6.40]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104767 (0.062):
pratihata vīrya balasya so 'nya lokyaḥ // Hbhv_10.222 // / nārasiṃhe, viṣṇu purāṇe ca [ViP 3.7.15] / aham amarārcitena dhātrā
bhayaṃ bhayānām apahāriṇi sthite / manasy anante mama kutra tiṣṭhati |
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7785824 (0.0):
bhayaṃ narakam eva ca ViP_1,7.28d / bhayaṃ bhayānām apahāriṇi sthite manasy anante mama kutra tiṣṭhati
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5105386 (0.0):
§prahlāda uvāca: / bhayaṃ bhayānām apahāriṇi sthite manasy anante mama kutra tiṣṭhati /*
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10118809 (0.0):
bhayaṃ bhayānāmapahāriṇa sthite manasyanante mama kutra tiṣṭhati /
yasmin smṛte janma jarodbhavāni / bhayāni sarvāṇy apayānti tāta // Hbhv_3.68 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5105387 (0.0):
bhayaṃ bhayānām apahāriṇi sthite manasy anante mama kutra tiṣṭhati /* / yasmin smṛte janmajarāntakādi bhayāni sarvāṇy apayānti tāta // ViP_1,17.36
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10118810 (0.0):
bhayaṃ bhayānāmapahāriṇa sthite manasyanante mama kutra tiṣṭhati / / yasminsmṛte janmajarāntakādibhayāni sarvāmyapayānti tāta // ViP_1,17.36 //
tatraivānyatra [ViP 2.6.40] / viṣṇu saṃsmaraṇāt kṣīṇa samasta kleśa saṃcayaḥ |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750650 (0.0):
nārāyaṇam avāpnoti % sadyaḥ pāpakṣayān naraḥ // BrP_22.39 // / viṣṇusaṃsmaraṇāt kṣīṇa $ samastakleśasaṃcayaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11021976 (0.0):
nārāyaṇam avāpnoti sadyaḥ pāpakṣayān naraḥ // BrP_22.39 // / viṣṇusaṃsmaraṇāt kṣīṇa samastakleśasaṃcayaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407521 (0.0):
nārāyaṇam avāpnoti % sadyaḥ pāpakṣayaṃ naraḥ // ViP_2,6.41 // / viṣṇusaṃsmaraṇāt kṣīṇa $ samastakleśasaṃcayaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5114180 (0.0):
nārāyaṇam avāpnoti sadyaḥ pāpakṣayaṃ naraḥ // ViP_2,6.41 // / viṣṇusaṃsmaraṇāt kṣīṇasamastakleśasaṃcayaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10127423 (0.017):
nārāyaṇamavāpnoti sadyaḥ pāpakṣayannaraḥ / / viṣṇusaṃsmaraṇātkṣīṇasamastakleśasañcayaḥ /
muktiṃ prayāti svargāptis tasya vighno 'numīyate // Hbhv_3.69 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407525 (0.0):
viṣṇusaṃsmaraṇāt kṣīṇa $ samastakleśasaṃcayaḥ & / muktiṃ prayāti svargāptis % tasya vighno 'numīyate // ViP_2,6.42 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5114184 (0.0):
viṣṇusaṃsmaraṇāt kṣīṇasamastakleśasaṃcayaḥ / / muktiṃ prayāti svargāptis tasya vighno 'numīyate // ViP_2,6.42 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10127426 (0.020):
viṣṇusaṃsmaraṇātkṣīṇasamastakleśasañcayaḥ / / muktiṃ prayāti svargāptistasya vighnonumīyate // ViP_2,6.42 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750650 (0.053):
viṣṇusaṃsmaraṇāt kṣīṇa $ samastakleśasaṃcayaḥ & / muktiṃ prayāti bho viprā % viṣṇos tasyānukīrtanāt // BrP_22.40 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11021976 (0.053):
viṣṇusaṃsmaraṇāt kṣīṇa samastakleśasaṃcayaḥ / / muktiṃ prayāti bho viprā viṣṇos tasyānukīrtanāt // BrP_22.40 //
bṛhan nāradīye [ṇārP 1.1.65] / varaṃ vareṇyaṃ varadaṃ purāṇaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862739 (0.026):
ye prapannā mahātmānasteṣāṃ muktirhi śāśvatī // NarP_1,38.19 // / varaṃ vareṇyaṃ varadaṃ purāṇaṃ sanātanaṃ sarvagataṃ samastam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109561 (0.027):
api devās tam arcanti bhava bandha vidārakam // Hbhv_10.481 // / bṛhan nāradīye [NārP 1.1.63]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061119 (0.033):
prayāti vilayaṃ sadyaḥ sakṛd yatrānusaṃsmṛte // Hbhv_3.51 // / bṛhan nāradīye [ṇārP 1.10.100] śukra bali saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084963 (0.037):
purāṇam anyathā kṛtvā tiryag yonim avāpnuyāt // Hbhv_6.233 // / bṛhan nāradīye ca [ṇārP 1.1.57, ?, 60 61]
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1131300 (0.059):
purāṇaṃ puruṣaṃ prabhum__Vdha_089.017 / varaṃ vareṇyaṃ varadaṃ__Vdha_089.017
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26773005 (0.061):
kṣīrodavāsinaṃ devaṃ % śeṣabhogānuśāyinam // BrP_45.60 // / varaṃ vareṇyaṃ varadaṃ $ kartāram akṛtaṃ prabhum &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11044325 (0.061):
kṣīrodavāsinaṃ devaṃ śeṣabhogānuśāyinam // BrP_45.60 // / varaṃ vareṇyaṃ varadaṃ kartāram akṛtaṃ prabhum /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13547729 (0.061):
varaṃ varaya suvrata__Vdha_002.006 / varaṃ vareṇyaṃ varadaṃ__Vdha_089.017
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16926778 (0.062):
varaṃ vareṇyaṃ varadaṃ BrP_45.61a / varaṃ vareṇyaṃ varadaṃ BrP_73.60c
nija prabhā bhāvita sarva lokam | / saṅkalpitārtha pradam ādi devaṃ
smṛtvā vrajen mukti padaṃ manuṣyaḥ // Hbhv_3.70 //
skānde / yasya smaraṇa mātreṇa janma saṃsāra bandhanāt |
vimucyate namas tasmai viṣṇave prabhaviṣṇave // Hbhv_3.71 // / tatraiva kārttika prasaṅge śrī parāśaroktau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061176 (0.059):
ataevoktaṃ skānde kārttika prasaṅge śrī parāśareṇa
tadaiva puruṣo mukto janma duḥkha jarādibhiḥ |
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549616 (0.0):
tadaiva puruṣo mukto janmaduḥkhajarādibhiḥ
bhaktyā tu parayā nūnaṃ yadaiva smarate harim // Hbhv_3.72 //
bhagavat prasādanam / bṛhan nāradīye [ṇārP 1.1.77]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105832 (0.053):
mat parāḥ śraddadhānāś ca bhaktiṃ vindanti te mayi // Hbhv_10.278 // / bṛhan nāradīye tatraiva [1.4.33] / bhaktis tu bhagavad bhakta saṅgena parijāyate |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061353 (0.056):
karma sādguṇya kāritvam / bṛhan nāradīye [ṇārP]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119637 (0.059):
tad adhyavasyat kūṭa stho ratir ātmany ato bhavet // Hbhv_11.567 // / bṛhan nāradīye śrī nāradoktaṃ (1.4.4, 30)
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21103246 (0.061):
kurvanti me yathā prītiṃ na tathā veda pāragāḥ // Hbhv_10.136 // / bṛhan nāradīye mārkaṇḍeyaṃ prati śrī bhagavad uktau [1.4.96,98]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105292 (0.064):
tatra sarva pātaka mocakatā / bṛhan nāradīye [NārP 1.36.60] yajña māly upākhyānānte |
yena kenāpy upāyena smṛto nārāyaṇo 'vyayaḥ | / api pātaka yuktasya prasannaḥ syān na saṃśayaḥ // Hbhv_3.73 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933546 (0.0):
tatra smaraṇam / yena kenāpy upāyena / smṛto nārāyaṇo'vyayaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102976 (0.060):
prasāda sumukho viṣṇus tenaiva syān na saṃśayaḥ // Hbhv_10.120 // / tatraiva śrī nārada puṇḍarīka saṃvāde
śrī vaikuṇṭha loka prāpakatvam / vāmana purāṇe
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117158 (0.0):
nārāyaṇeti mriyamāṇa iyāya muktim // Hbhv_11.427 // / śrī vaikuṇṭha loka prāpakatvam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119982 (0.0):
kurvanty ahaitukīṃ bhaktim itthambhūta guṇo hariḥ // Hbhv_11.584 // / śrī vaikuṇṭha loka prāpakatvam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062436 (0.051):
mātuḥ payodhara rasaṃ na punaḥ pibanti // Hbhv_3.122 // / śrī vaikuṇṭha prāpakatvam / skānde śrī brahmoktau
anādy anantam ajarāmaraṃ hariṃ / ye saṃsmaranty aharahar niyataṃ narā bhuvi |
tat sarvagaṃ brahma paraṃ purāṇaṃ / te yānti vaiṣṇava padaṃ dhurvam avyayaṃ ca // Hbhv_3.74 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762447 (0.034):
sarvatragaṃ śubhadaṃ brahmamayaṃ purāṇam te yānti vaiṣṇavapadaṃ
pādme (3.31.101) deva dūta vikuṇḍala saṃvāde yamasya dūtānuśāsane
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21092231 (0.0):
patitaṃ pātakaṃ kṛtsnaṃ nottiṣṭhati punaḥ saha // Hbhv_8.377 // / pādme devadūta vikuṇḍala saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109543 (0.0):
go dāna phalam āpnoti sa naras tena karmaṇā // Hbhv_10.480 // / pādme deva dūta vikuṇḍala saṃvāde [PadmaP 3.31.97]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21095767 (0.018):
yo vahet śirasā nityaṃ sa munis tapasottamaḥ // Hbhv_9.88 // / pādme devadūta vikuñḍala saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21096185 (0.018):
tasya sarvāñi śreyāṃsi vardhante 'har ahar dvijāḥ // Hbhv_9.112 // / ata eva pādme devadūta vikuñḍala saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21096522 (0.018):
tad gṛhe nopasarpanti kadācid yama kiŚkarāḥ // Hbhv_9.134 // / pādme devadūta vikuñḍala saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21098723 (0.018):
avaiṣñavānām annaṃ tu parivarjyam amedhyavat // Hbhv_9.279 // / tathā ca pādme devadūta vikuñḍala saṃvāde
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084888 (0.028):
atha purāṇa pāṭhādi māhātmyam / pādme devadūta vikuṇḍala saṃvāde [PadmaP 3.31.94 96]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21064355 (0.044):
prātaḥ snānāt tato 'rhaḥ syān mantra stotra japādiṣu // Hbhv_3.245 // / pādme ca devahūti vikuṇḍala saṃvāde [PadmaP 3.31.55 56]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21094650 (0.051):
ambarṚṣa prañamyoccaiḥ pāda pāṃśuḥ pragṛhyatām // Hbhv_9.19 // / tatraiva devadūta vikuñḍala saṃvāde / ye pibanti narā nityaṃ śālagrāma śilā jalam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21103688 (0.060):
tatraiva māgha māhātmye devadūta vikuṇḍala saṃvāde / na vayaṃ yamaṃ yama lokaṃ na na dūtān ghora darśanāt |
smaranti ye sakṛd bhūtāḥ prasaṅgenāpi keśavam |
te vidhvastākhilāghaughā yanti viṣṇoḥ paraṃ padam // Hbhv_3.75 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084879 (0.048):
vimuktaḥ sarva pāpebhyo yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // Hbhv_6.228 // / atha purāṇa pāṭhādi māhātmyam
brahma purāṇe viṣṇu rahasye (216.88) / śāṭhyenāpi narā nityaṃ ye smaranti janārdanam |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888621 (0.0):
na yānti narakaṃ natvā % sarvapāpaharaṃ harim // BrP_216.87 // / śāṭhyenāpi narā nityaṃ $ ye smaranti janārdanam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11159930 (0.0):
na yānti narakaṃ natvā sarvapāpaharaṃ harim // BrP_216.87 // / śāṭhyenāpi narā nityaṃ ye smaranti janārdanam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21113045 (0.049):
vidhinā veda dṛṣṭena te gamiṣyanti tat padam // Hbhv_11.177 // / viṣṇu rahasye / śrī viṣṇor arcanaṃ ye tu prakurvanti narā bhuvi |
te 'pi yānti tanuṃ tyaktvā viṣṇulokam anāmayam // Hbhv_3.76 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888625 (0.0):
śāṭhyenāpi narā nityaṃ $ ye smaranti janārdanam & / te 'pi yānti tanuṃ tyaktvā % viṣṇulokam anāmayam // BrP_216.88 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11159934 (0.0):
śāṭhyenāpi narā nityaṃ ye smaranti janārdanam / / te 'pi yānti tanuṃ tyaktvā viṣṇulokam anāmayam // BrP_216.88 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16935443 (0.048):
viṣṇur lohārgale jalam BrP_219.40d / viṣṇulokam anāmayam BrP_68.1b / viṣṇulokam anāmayam BrP_216.88d
viṣṇu dharmottare / nirāśīr nirmamo yas tu viṣṇor dhyāna paro bhavet |
tat padaṃ samavāpnoti yatra gatvā na śocati // Hbhv_3.77 //
sārūpya prāpaṇam / kāśī khaṇḍe śrī bindumādhava prasaṅge agni bindu stutau
ye tvāṃ trivikrama sadā hṛdi śīlayanti
kādambinī rucir arociṣam ambujākṣa | / saudāminī vilasitāṃśuka vīta mūrte
te'pi spṛśanti tava kāntim acintya rūpām // Hbhv_3.78 //
śrī bhagavad gītāsu [ṅītā 8.5] / anta kāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17804875 (0.0):
tu heyatayeti ||4|| / BhG 8.5 / anta kāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22919466 (0.0):
bhavati, deha bhṛtāṃ vara ! ||BhGS_8.4|| / anta kāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram |
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13097612 (0.0):
vindatīti | tatra brahmādhiyajñau prāpyatayādhyātmādīni tu heyatayeti / BhG 8.5 / anta-kāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100508 (1.192):
06,030.004c adhiyajño 'ham evātra dehe dehabhṛtāṃ vara / 06,030.005a antakāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14762682 (1.192):
tu vismaraṇaṃ cettarhi kathaṃ sa muktaḥ syāt / yaduktam / antakāle 'pi māmeva smaranmuktvā kalevaram /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624666 (1.192):
adhiyajñoham evātra dehe dehabhṛtāṃ vara 8.4 / antakāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3640474 (1.192):
tatra ca pramāṇam | / antakāle ca māmeva smaranmuktvā kalevaram /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3443470 (0.035):
antakāle ca mām eva smaran muktvā kalebaram | / yaḥ prayāti sa madbhāvaṃ yāti nāsty atra saṃśayaḥ || BhG_8.5 ||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12829682 (0.036):
MSS_1613 1 antakāle ca māmeva smaranmuktvā kalevaram / / MSS_1613 2 yaḥ prayāti sa madbhāvaṃ yāti nāstyatra saṃśayaḥ //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17804972 (0.042):
samasta karaṇa grāma vaiyagryavaty anta kāle 'pi smaran kalevaraṃ muktvā
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13097709 (0.042):
samasta-karaṇa-grāma-vaiyagryavaty anta-kāle 'pi smaran kalevaraṃ muktvā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1420738 (0.042):
2. ^vidhyaṅgābhūtāhuti / (antakāle ca mām eva smaran tyaktvā kalevaram /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3443488 (0.042):
idam api trayāṇāṃ sādhāraṇam / antakāle ca mām eva smaran kalevaraṃ / tyaktvā yaḥ prayāti, sa madbhāvaṃ yāti mama yo bhāvaḥ svabhāvaḥ taṃ yāti;
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21072849 (0.055):
darbhāsane vyādhi nāśaṃ kambalaṃ duḥkha mocanam // Hbhv_5.26 // / kiṃ ca, śrī bhagavad gītāsu [ṅītā 6.11]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120245 (0.059):
cakāra sakhe bata lakṣmaṇāgrajaḥ // Hbhv_11.595 // / śrī bhagavat saṅgamakatvam / śrī bhagavad gītāsu [11.15]
yaḥ prayāti sa mad bhāvaṃ yāti nāsty atra saṃśayaḥ // Hbhv_3.79 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100515 (0.0):
06,030.005a antakāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram / 06,030.005c yaḥ prayāti sa madbhāvaṃ yāti nāsty atra saṃśayaḥ
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14762689 (0.0):
antakāle 'pi māmeva smaranmuktvā kalevaram / / yaḥ prayāti sa madbhāvaṃ yāti nāstyatra saṃśayaḥ //
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624673 (0.0):
antakāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram / yaḥ prayāti sa madbhāvaṃ yāti nāsty atra saṃśayaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17804877 (0.0):
anta kāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram | / yaḥ prayāti sa madbhāvaṃ yāti nāsty atra saṃśayaḥ ||5||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625475 (0.0):
yaḥ prayāti sa madbhāvaṃ yāti nāsty atra saṃśayaḥ Bhg_08.005c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22919474 (0.0):
anta kāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram | / yaḥ prayāti sa mad bhāvaṃ yāti nāsty atra saṃśayaḥ ||BhG_8.5||
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13097619 (0.0):
anta-kāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram | / yaḥ prayāti sa madbhāvaṃ yāti nāsty atra saṃśayaḥ ||5||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1420746 (0.0):
(antakāle ca mām eva smaran tyaktvā kalevaram / / yaḥ prayāti sa madbhāvaṃ yāti nāsty atra saṃśayaḥ // BhG_8.5 //)
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1420762 (0.0):
anteti / vayaso 'nte tyaktvā kalevaraṃ śarīraṃ yaḥ prayāti sa / madbhāvaṃ yāti / na vidyate 'sminn arthe saṃśayaḥ // 5 //
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3640481 (0.0):
antakāle ca māmeva smaranmuktvā kalevaram / / yaḥ prayāti sa madbhāvaṃ yāti nāstyatra saṃśayaḥ // iti
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12829690 (0.0):
MSS_1613 1 antakāle ca māmeva smaranmuktvā kalevaram / / MSS_1613 2 yaḥ prayāti sa madbhāvaṃ yāti nāstyatra saṃśayaḥ //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3443478 (0.0):
antakāle ca mām eva smaran muktvā kalebaram | / yaḥ prayāti sa madbhāvaṃ yāti nāsty atra saṃśayaḥ || BhG_8.5 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3443494 (0.0):
idam api trayāṇāṃ sādhāraṇam / antakāle ca mām eva smaran kalevaraṃ / tyaktvā yaḥ prayāti, sa madbhāvaṃ yāti mama yo bhāvaḥ svabhāvaḥ taṃ yāti;
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17804921 (0.046):
prakarṣeṇārcir ādi mārgeṇottarāyaṇa pathā yāti sa mad bhāvaṃ mad rūpatāṃ / yāti | atra saṃśayo nāsti | smaraṇaṃ jñānopāyaḥ | mad bhāvāpattiś ca
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13097658 (0.047):
prakarṣeṇārcir-ādi-mārgeṇottarāyaṇa-pathā yāti sa mad-bhāvaṃ mad-rūpatāṃ / yāti | atra saṃśayo nāsti | smaraṇaṃ jñānopāyaḥ | mad-bhāvāpattiś ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117088 (0.055):
jīvan muktāḥ saṃśayo nāsti tatra // Hbhv_11.424 // / prathama skandhe [BhP 1.1.14]
daśama skandhe [BhP 10.80.11] pṛthukopākhyāne / smarataḥ pāda kamalam ātmānam api yacchati |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808788 (0.0):
āste 'dhunā dvāravatyāṃ bhoja vṛṣṇy andhakeśvaraḥ / / smarataḥ pāda kamalam ātmānam api yacchati /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933447 (0.0):
|| 12.12 || śrī sūtaḥ || 276 || / smarataḥ pāda kamalam ātmānam api yacchati |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412727 (0.027):
BhP_10.80.011/3 smarataḥ pāda kamalam ātmānam api yacchati
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110304 (0.042):
iha bhogān avāpnoti tathā mokṣaṃ na saṃśayaḥ // Hbhv_10.529 // / prathama skandhe [BhP 1.5.22] śrī nāradena
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21071648 (0.043):
na martya buddhyāsūyeta sarva deva mayo guruḥ // Hbhv_4.347 // / daśama skandhe [BhP 10.80.34] ca / nāham ijyā prajātibhyāṃ tapasopaśamena ca |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108969 (0.060):
suśloka mauleś caritāmṛtāni // Hbhv_10.453 // / daśama skandhe ca śrī parīkṣitā [BhP 10.52.20]
kiṃ nv artha kāmān bhajato nāty abhīṣṭān jagad guruḥ // Hbhv_3.80 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412735 (0.0):
BhP_10.80.011/3 smarataḥ pāda kamalam ātmānam api yacchati / BhP_10.80.011/5 kiṃ nv artha kāmān bhajato nāty abhīṣṭān jagad guruḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808796 (0.0):
smarataḥ pāda kamalam ātmānam api yacchati / / kiṃ nv artha kāmān bhajato nāty abhīṣṭān jagad guruḥ // BhP_10.80.011 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933456 (0.0):
smarataḥ pāda kamalam ātmānam api yacchati | / kiṃ nv artha kāmān bhajato nāty abhīṣṭān jagad guruḥ || [BhP 10.80.11]
vaiṣṇave / vāsudeve mano yasya japa homārcanādiṣu |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750663 (0.0):
muktiṃ prayāti bho viprā % viṣṇos tasyānukīrtanāt // BrP_22.40 // / vāsudeve mano yasya $ japahomārcanādiṣu &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11021989 (0.0):
muktiṃ prayāti bho viprā viṣṇos tasyānukīrtanāt // BrP_22.40 // / vāsudeve mano yasya japahomārcanādiṣu /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796456 (0.0):
govinde niyataṃ cetaḥ kṛtakṛtyaḥ sadaiva saḥ // GarP_1,230.24 // / vāsudeve mano yasya japahomārcanādiṣu /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407535 (0.0):
muktiṃ prayāti svargāptis % tasya vighno 'numīyate // ViP_2,6.42 // / vāsudeve mano yasya $ japahomārcanādiṣu &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5114194 (0.0):
muktiṃ prayāti svargāptis tasya vighno 'numīyate // ViP_2,6.42 // / vāsudeve mano yasya japahomārcanādiṣu /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10127437 (0.0):
muktiṃ prayāti svargāptistasya vighnonumīyate // ViP_2,6.42 // / vāsudeve mano yasyajapahomārcanādiṣu /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7753188 (0.061):
japahomārcanādiṣu ViP_2,6.43b / japādeś ca phalaṃ dvijāḥ ViP_6,2.16b
tasyāntarāyo maitreya devendratvādi sat phalam // Hbhv_3.81 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407538 (0.0):
vāsudeve mano yasya $ japahomārcanādiṣu & / tasyāntarāyo maitreya % devendratvādikaṃ phalam // ViP_2,6.43 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5114197 (0.0):
vāsudeve mano yasya japahomārcanādiṣu / / tasyāntarāyo maitreya devendratvādikaṃ phalam // ViP_2,6.43 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10127439 (0.0):
vāsudeve mano yasyajapahomārcanādiṣu / / tasyāntarāyo maitreya devendratvādikaṃ phalam // ViP_2,6.43 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796457 (0.034):
vāsudeve mano yasya japahomārcanādiṣu / / tasyāntarāyo maitreya vevendratvādikaṃ phalam // GarP_1,230.25 //
gāruḍe / mahatas tapaso mūlaṃ prasavaḥ puṇya santateḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6795114 (0.0):
mahataḥ śreyaso mūlaṃ prasavaḥ puṇyasantateḥ /
jīvitasya phalaṃ svādu niyataṃ smaraṇaṃ hareḥ // Hbhv_3.82 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6795118 (0.0):
mahataḥ śreyaso mūlaṃ prasavaḥ puṇyasantateḥ / / jīvitasya phalaṃ svādu niyataṃ smaraṇaṃ hareḥ // GarP_1,227.2 //
dvitīya skandhe [BhP 2.1.6] / etāvān sāṅkhya yogābhyāṃ sva dharma pariniṣṭhayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913880 (0.0):
bhajanasyānantaram eva kṛtārthatva prāpaṇe vyabhicāro na syāt | ataevāha / etāvān sāṅkhya yogābhyāṃ sva dharma pariniṣṭhayā |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937934 (0.041):
BhP_02.01.006/1 etāvān sāṅkhyayogābhyāṃ svadharmapariniṣṭhayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639179 (0.047):
śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyaścecchatābhayam // BhP_02.01.005 // / etāvān sāṅkhyayogābhyāṃ svadharmapariniṣṭhayā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117089 (0.061):
jīvan muktāḥ saṃśayo nāsti tatra // Hbhv_11.424 // / prathama skandhe [BhP 1.1.14]
janma lābhaḥ paraḥ puṃsām ante nārāyaṇa smṛtiḥ // Hbhv_3.83 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639184 (0.0):
etāvān sāṅkhyayogābhyāṃ svadharmapariniṣṭhayā / / janmalābhaḥ paraḥ puṃsām ante nārāyaṇasmṛtiḥ // BhP_02.01.006 //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937940 (1.192):
BhP_02.01.006/1 etāvān sāṅkhyayogābhyāṃ svadharmapariniṣṭhayā / BhP_02.01.006/3 janmalābhaḥ paraḥ puṃsām ante nārāyaṇasmṛtiḥ
ataeva jarāsandha niruddha nṛpa vargaiḥ prārthitaṃ daśama skandhe [BhP
taṃ naḥ samādiśopāyaṃ yena te caraṇābjayoḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408582 (0.0):
BhP_10.73.015/1 taṃ naḥ samādiśopāyaṃ yena te caraṇābjayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804932 (0.0):
BhP_10.73.014 // / taṃ naḥ samādiśopāyaṃ yena te caraṇābjayoḥ /
smṛtir yathā na viramed api saṃsaratām iha // Hbhv_3.84 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804936 (0.0):
taṃ naḥ samādiśopāyaṃ yena te caraṇābjayoḥ / / smṛtir yathā na viramed api saṃsaratām iha // BhP_10.73.015 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408587 (0.037):
BhP_10.73.015/1 taṃ naḥ samādiśopāyaṃ yena te caraṇābjayoḥ / BhP_10.73.015/3 smṛtir yathā na viramed api saṃsaratām iha
śrī nāradenāpi [BhP 10.69.18] / dṛṣṭaṃ tavāṅghri yugalaṃ janatāpavargaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405544 (0.0):
BhP_10.69.018/1 dṛṣṭaṃ tavāṅghri yugalaṃ janatāpavargaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2802127 (0.0):
suṣṭhu // BhP_10.69.017 //* / dṛṣṭaṃ tavāṅghri yugalaṃ janatāpavargaṃ $ brahmādibhir hṛdi vicintyam
brahmādibhir hṛdi vicintyam agādha bodhaiḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405552 (0.0):
BhP_10.69.018/1 dṛṣṭaṃ tavāṅghri yugalaṃ janatāpavargaṃ / BhP_10.69.018/2 brahmādibhir hṛdi vicintyam agādha bodhaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2802134 (0.0):
dṛṣṭaṃ tavāṅghri yugalaṃ janatāpavargaṃ $ brahmādibhir hṛdi vicintyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2810608 (1.192):
āhuś ca te nalina nābha padāravindaṃ $ yogeśvarair hṛdi vicintyam / agādha bodhaiḥ & / saṃsāra kūpa patitottaraṇāvalambaṃ % gehaṃ juṣām api manasy udiyāt sadā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427455 (1.192):
yogeśvarair hṛdi vicintyam agādha bodhaiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414687 (0.031):
BhP_10.82.048/2 yogeśvarair hṛdi vicintyam agādha bodhaiḥ / BhP_10.82.048/3 saṃsāra kūpa patitottaraṇāvalambaṃ
saṃsāra kūpa patitottaraṇāvalambaṃ / dhyāyaṃś carāmy anugṛhāṇa yathā smṛtiḥ syāt // Hbhv_3.85 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2802142 (0.0):
dṛṣṭaṃ tavāṅghri yugalaṃ janatāpavargaṃ $ brahmādibhir hṛdi vicintyam / agādha bodhaiḥ & / saṃsāra kūpa patitottaraṇāvalambaṃ % dhyāyaṃś carāmy anugṛhāṇa yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2810611 (0.0):
āhuś ca te nalina nābha padāravindaṃ $ yogeśvarair hṛdi vicintyam / agādha bodhaiḥ & / saṃsāra kūpa patitottaraṇāvalambaṃ % gehaṃ juṣām api manasy udiyāt sadā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427458 (0.0):
yogeśvarair hṛdi vicintyam agādha bodhaiḥ / saṃsāra kūpa patitottaraṇāvalambaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405562 (0.019):
BhP_10.69.018/2 brahmādibhir hṛdi vicintyam agādha bodhaiḥ / BhP_10.69.018/3 saṃsāra kūpa patitottaraṇāvalambaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414691 (0.031):
BhP_10.82.048/2 yogeśvarair hṛdi vicintyam agādha bodhaiḥ / BhP_10.82.048/3 saṃsāra kūpa patitottaraṇāvalambaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427569 (0.051):
saṃsāra kūpa patitānām evottaraṇāvalambaṃ na tv asmākaṃ viraha sindhu
kṛṣṇa smaraṇa māhātmya mahābdhir dustaro dhiyā |
yo yiyāsati tat pāraṃ sa hi caitanya vañcitaḥ // Hbhv_3.86 //
tataḥ pādodakaṃ kiñcit prāk pītvā tulasī dalaiḥ |
gṛhītenācaret tena svamūrdhany abhiṣecanam // Hbhv_3.87 //
athādau śrī guruṃ natvā śrī kṛṣṇasya padābjayoḥ |
kiñcid vijñāpayan sarvasva kṛtyāny arpayen namet // Hbhv_3.88 //
atha prātaḥ praṇāmaḥ / vāmana purāṇe / sarva maṅgala maṅgalyaṃ vareṇyaṃ varadaṃ śivam |
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762295 (0.009):
yeṣāmindīvaraśyāmo hṛdayastho janārdanaḥ // VamP_67.59 // / sarvamaṅgalamāṅgalyaṃ vareṇyaṃ varadaṃ prabhum /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10433677 (0.047):
12,323.021e kathaṃ paśyemahi vayaṃ devaṃ nārāyaṇaṃ tv iti / 12,323.021f*0809_01 vareṇyaṃ varadaṃ taṃ vai devadevaṃ sanātanam
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781696 (0.061):
namaskṛtya mahādevamīśānaṃ varadaṃ śivam /
nārāyaṇaṃ namaskṛtya sarva karmāṇi kārayet // Hbhv_3.89 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762298 (0.031):
sarvamaṅgalamāṅgalyaṃ vareṇyaṃ varadaṃ prabhum / / nārāyaṇaṃ namaskṛtya sarvakarmāṇi kārayet // VamP_67.60 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781696 (0.052):
namaskṛtya mahādevamīśānaṃ varadaṃ śivam /
atha vijñāpanam / viṣṇu dharmottare / yad utsavādikaṃ karma tat tvayā prerito hare |
kariṣyāmi tvayā jñeyam iti vijñāpanaṃ mama // Hbhv_3.90 //
prātaḥ prabodhito viṣṇo hṛṣīkeśena yat tvayā |
yad yat kārayasīśāna tat karomi tavājñayā // Hbhv_3.91 //
trailokya caitanyamayādi deva / śrī nātha viṣṇo bhavad ājñayaiva |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917974 (0.0):
trailokyacaita nyamayādideva śrīnātha viṣṇo bhavadājñayaiva /
prātaḥ samutthāya tava priyārthaṃ / saṃsāra yātrām anuvartayiṣye // Hbhv_3.92 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917980 (0.0):
trailokyacaita nyamayādideva śrīnātha viṣṇo bhavadājñayaiva / / prātaḥ samutthāya tava priyārthaṃ saṃsārayātrāṃ tvanuvartayiṣye //
saṃsāra yātrām anuvartamānaṃ / tvad ājñayā śrī nṛhare'ntarātman |
spardhātiraskāra kali pramāda / bhayāni mā mābhibhavantu bhūman // Hbhv_3.93 //
jānāmi dharmaṃ na ca me pravṛttir / jānāmy adharmaṃ na ca me nivṛttiḥ |
tvayā hṛṣīkeśa hṛdi sthitena / yathā niyukto 'smi tathā karomi // Hbhv_3.94 //
atha praṇāma vākyāni / mahābhārate / namo brahmaṇya devāya go brāhmaṇa hitāya ca |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20777202 (0.022):
13,135.142d*0638_01 iti stutvā hṛṣīkeśaṃ pārthas tūṣṇīṃ sthitas tataḥ / 13,135.142d*0639_01 namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10273387 (0.027):
12,047.060b*0093_02 saṃsāranimnagāvartatarakāṣṭhāya viṣṇave / 12,047.060b*0093_03 namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818763 (0.027):
arupāya svarupāya bahurupāya te namaḥ // NarP_1,4.60 // / namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23401028 (0.027):
namas te sarvalokātman % namas te tigmacakriṇe // ViP_1,19.64 // / namo brahmaṇyadevāya $ gobrāhmaṇahitāya ca &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5107693 (0.027):
namas te sarvalokātman namas te tigmacakriṇe // ViP_1,19.64 // / namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121118 (0.027):
namaste sarvalokātmannamaste tigmacakriṇe // ViP_1,19.64 // / namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca /
jagad dhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ // Hbhv_3.95 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20777206 (0.016):
13,135.142d*0639_01 namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca / 13,135.142d*0639_02 jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10273391 (0.016):
12,047.060b*0093_03 namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca / 12,047.060b*0093_04 jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6748684 (0.016):
svajanma vāsudevāpa gobrāhmaṇahitāya ca // GarP_1,131.20 // / jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namonamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818767 (0.016):
namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca / / jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namonamaḥ // NarP_1,4.61 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23401033 (0.016):
namo brahmaṇyadevāya $ gobrāhmaṇahitāya ca & / jagaddhitāya kṛṣṇāya % govindāya namo namaḥ // ViP_1,19.65 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5107698 (0.016):
namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca / / jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ // ViP_1,19.65 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121123 (0.016):
namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca / / jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namonamaḥ // ViP_1,19.65 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091550 (0.036):
namaḥ praṇata pālāya śrī kṛṣṇāya namo namaḥ // Hbhv_8.336 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091471 (0.043):
viśveśvarāya viśvāya govindāya namo namaḥ // Hbhv_8.330 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456915 (0.043):
nārāyaṇāya viśvāya vāsudevāya te namaḥ // KūrmP_2,44.54 // / namo namaste kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091574 (0.047):
advitīyāya mahate śrī kṛṣṇāya namo namaḥ // Hbhv_8.338 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165996 (0.053):
8.1.57.8 upendrāya namaḥ / 8.1.57.9 haraye namaḥ / 8.1.57.10 śrī kṛṣṇāya namaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12166417 (0.053):
utpādayāmi pratiṣṭhāpayāmi pracodayāt svāhā namaḥ pracodayān namo namo / devāya namaś śrī kṛṣṇāya namas svāhā phaṭ[*817] sarva pāpair anumanyatām
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1130509 (0.053):
namo namo 'stu kṛṣṇāya__Vdha_088.051 / govindāyāvyayātmane__Vdha_088.051
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521520 (0.054):
namaḥ kṛṣṇāya vedhase__Vdha_075.018 / namaḥ kṛṣṇāya vai hare__Vdha_090.032
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7599811 (0.055):
namaḥ praṇata pālāya śrī kṛṣṇāya namo namaḥ || / namaḥ pāpa praṇāśāya govardhana dharāya ca |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166621 (0.058):
BhP_01.08.021/3 nandagopakumārāya govindāya namo namaḥ / BhP_01.08.022/1 namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631202 (0.058):
nandagopakumārāya govindāya namo namaḥ // BhP_01.08.021 // / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521767 (0.060):
namo namo 'stu kṛṣṇāya__Vdha_007.017 / namo namo 'stu kṛṣṇāya__Vdha_088.051
garuḍa purāṇe / asura vibudha siddhair jñāyate yasya nāntaḥ
sakala munibhir antaś cintyate yo viśuddhaḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6798662 (0.043):
sakalamunibhirādyaścintyate yo hi śuddho nikhilahṛdi niviṣṭo vetti yaḥ
nikhila hṛdi niviṣṭo vetti yaḥ sarva sākṣī
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6798668 (0.0):
sakalamunibhirādyaścintyate yo hi śuddho nikhilahṛdi niviṣṭo vetti yaḥ
tam ajam amṛtam īśaṃ vāsudevaṃ nato 'smi // Hbhv_3.96 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6798673 (0.0):
sakalamunibhirādyaścintyate yo hi śuddho nikhilahṛdi niviṣṭo vetti yaḥ / sarvasākṣī / / tamajamamṛtamīśaṃ vāsudevaṃ nato 'smi bhayamaraṇavihīnaṃ nityamānandarūpam
viṣṇu purāṇe [ViP ??] / yajñibhir yajña puruṣo vāsudevaś ca sātvataḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060322 (0.046):
tasmād avaśyaṃ sarvatra sad ācāro hy apekṣyate // Hbhv_3.4 // / viṣṇu purāṇe [ViP 3.8.9] / vaṛṇāśramācaravatā puruṣeṇa paraḥ pumān |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23448568 (0.054):
yajvibhir yajñapuruṣo $ vāsudevaś ca sātvataiḥ & / vedāntavedibhir viṣṇuḥ % procyate yo nato 'smi tam // ViP_5,17.15 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5155227 (0.054):
yajvibhir yajñapuruṣo vāsudevaś ca sātvataiḥ / / vedāntavedibhir viṣṇuḥ procyate yo nato 'smi tam // ViP_5,17.15 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061224 (0.061):
sarvāpad vimocakatvam / śrī viṣṇu purāṇe [ViP 1.17.44] śrī prahlādoktau
vedānta vedibhir viṣṇuḥ procyate yo nato 'smi tam // Hbhv_3.97 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26868317 (0.0):
yajvabhir yajñapuruṣo $ vāsudevaś ca śāśvataiḥ & / vedāntavedibhir viṣṇuḥ % procyate yo nato 'smi tam // BrP_191.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11139627 (0.0):
yajvabhir yajñapuruṣo vāsudevaś ca śāśvataiḥ / / vedāntavedibhir viṣṇuḥ procyate yo nato 'smi tam // BrP_191.15 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23448574 (0.0):
yajvibhir yajñapuruṣo $ vāsudevaś ca sātvataiḥ & / vedāntavedibhir viṣṇuḥ % procyate yo nato 'smi tam // ViP_5,17.15 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5155233 (0.0):
yajvibhir yajñapuruṣo vāsudevaś ca sātvataiḥ / / vedāntavedibhir viṣṇuḥ procyate yo nato 'smi tam // ViP_5,17.15 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10168170 (0.024):
yajvabhir yajñapuruṣo vāsudevaś ca sāttvataiḥ / / vedāntavedibhir viṣṇuḥ procyate yo natosmi tam // ViP_5,17.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16883700 (0.057):
procyate yā mahābalā BrP_106.45b / procyate yo nato 'smi tam BrP_191.15d
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7783269 (0.061):
procyate yo nato 'smi tam ViP_5,17.15d / procyate yo manīṣibhiḥ ViP_3,9.24b
evaṃ vijñāpayan dhyāyan kīrtayaṃś ca yathāvidhi | / praṇāmānācarec chaktyā catuḥ saṅkhyāvarān budhaḥ // Hbhv_3.98 //
śrī gopī candanenordhva puṇḍraṃ kṛtvā yathā vidhi |
āsīta prāṅ mukho bhūtvā śuddha sthāne śubhāsane // Hbhv_3.99 //
tathā ca nāradīya pañcarātre / nirgatyācamya vidhivat praviśya ca punaḥ sudhīḥ |
āsane prāṅ mukho bhūtvā vihite copaviśya vai // Hbhv_3.100 //
sampradāyānusāreṇa bhūta śuddhiṃ vidhāya ca | / prāṇāyāmāṃś ca vidhivat kṛṣṇaṃ dhyāyet yathoditam // Hbhv_3.101 //
tathā coktam / upapātakeṣu sarveṣu pātakeṣu mahatsu ca | / praviśya rajanī pādaṃ viṣṇu dhyānaṃ samācaret // Hbhv_3.102 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4130672 (0.024):
upāpātakasaṅgheṣu pātakeṣu mahatsu ca / / praviśya rajanīpādaṃ brahmadhyānaṃ samācaret //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8584516 (0.024):
upāpātakasaṅgheṣu pātakeṣu mahatsu ca / / praviśya rajanīpādaṃ brahmadhyānaṃ samācaret //
vaihāyasa pañcarātre ca / tathaiva rātri śeṣaṃ tu kālaṃ sūryodayāvadhi |
kartavyaṃ sajapaṃ dhyānaṃ nityam ārādhakena vai // Hbhv_3.103 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21089452 (0.058):
bahir bhūya yathā sakti japaṃ sandhyānam ācaret // Hbhv_8.201 // / atha dhyānam
vibhajya pañcadhā rātriṃ śeṣe devārcanādikam |
japaṃ homaṃ tathā dhyānaṃ nityaṃ kurvīta sādhakaḥ // Hbhv_3.104 //
ataeva viṣṇu smṛtau / rātres tu paścime yāme muhūrtau brāhmya ucyate // Hbhv_3.105 //
pādodapānādīnāṃ ca sa vidhir mahimāgrataḥ |
lekhyo 'dhunā tu dhyānasya sa saṅkṣepeṇa likhyate // Hbhv_3.106 //
tāpanīya śrutiṣu [ṅṭū 1.9 11] / sat puṇḍarīka nayanaṃ meghābhaṃ vaidyutāmbaram |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17815810 (0.0):
sat puṇḍarīka nayanaṃ meghābhaṃ vaidyutāmbaram | / dvi bhujaṃ mauna mudrāḍhyaṃ vana mālinam īśvaram || [GTU 1.9]
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18458732 (0.0):
sat-puṇḍarīka-nayanaṃ meghābhaṃ vaidyutāmbaram |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7599555 (0.0):
pramāṇāni bahūni santi | tatra śrī gopāla tāpanyāṃ (1.9 10) / sat puṇḍarīka nayanaṃ meghābhaṃ vaidyutāmbaram |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600661 (0.0):
ślokā bhavanti / sat puṇḍarīka nayanaṃ meghābhaṃ vaidyutāmbaram |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425053 (0.040):
tadiha ślokā bhavanti / sat puṇḍarīka nayanaṃ meghābhaṃ vaidyutāmbaram |
dvi bhujaṃ jñāna mudrāḍhyaṃ vana mālinam īśvaram // Hbhv_3.107 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7599563 (0.0):
sat puṇḍarīka nayanaṃ meghābhaṃ vaidyutāmbaram | / dvi bhujaṃ jñāna mudrāḍhyaṃ vana mālinam īśvaram ||9||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17815816 (0.029):
sat puṇḍarīka nayanaṃ meghābhaṃ vaidyutāmbaram | / dvi bhujaṃ mauna mudrāḍhyaṃ vana mālinam īśvaram || [GTU 1.9]
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18458738 (0.029):
sat-puṇḍarīka-nayanaṃ meghābhaṃ vaidyutāmbaram | / dvi-bhujaṃ mauna-mudrāḍhyaṃ vana-mālinam īśvaram || [GTU 1.9]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600663 (0.029):
sat puṇḍarīka nayanaṃ meghābhaṃ vaidyutāmbaram | / dvi bhujaṃ mauna mudrāḍhyaṃ vanamālinamīśvaram ||
gopa gopī gavāvītaṃ sura druma talāśritam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7599568 (0.0):
dvi bhujaṃ jñāna mudrāḍhyaṃ vana mālinam īśvaram ||9|| / gopa gopī gavāvītaṃ sura druma talāśritam || ity ādi |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600674 (0.0):
dvi bhujaṃ mauna mudrāḍhyaṃ vanamālinamīśvaram || / gopa gopī gavāvītaṃ sura druma talāśritam |
dviyālaṅkaraṇopetaṃ ratna paṅkaja madhyagam // Hbhv_3.108 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600682 (0.045):
gopa gopī gavāvītaṃ sura druma talāśritam | / divyālaṅkaraṇopetaṃ rakta paṅkaja madhyagam ||
kālindī jala kallola saṅgi māruta sevitam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600687 (0.0):
divyālaṅkaraṇopetaṃ rakta paṅkaja madhyagam || / kālindī jala kallola saṅgi māruta sevitam |
cintayaṃś cetasā kṛṣṇaṃ mukto bhavati saṃsṛteḥ // Hbhv_3.109 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600692 (0.0):
kālindī jala kallola saṅgi māruta sevitam | / cintayaṃś cetasā kṛṣṇaṃ mukto bhavati saṃsṛteḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425089 (0.039):
cintayaṃś cetasā kṛṣṇaṃ mukto bhavati saṃsṛteḥ || / iti śrī gopāla tāpanyām [1.11 15] govindaṃ gokulānandaṃ sac cid ānanda
mṛtyuñjaya saṃhitānusārodita sāradā tilake ca
smared vṛndāvane ramye mohayantam anāratam | / govindaṃ puṇḍarīkākṣaṃ gopa kanyāḥ sahasraśaḥ // Hbhv_3.110 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343765 (0.0):
dṛśyate ca tad-anuvādi-mṛtyuñjaya-saṃhitā-vacanam- / smared vṛndāvane ramye mohayantam anāratam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414289 (0.033):
dhyāyet tatra paramānandaṃ ramyopāsyaṃ paraṃ mahaḥ || / smared vṛndāvane ramye mohayantam anāratam |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435443 (0.033):
ruru-nakha-vilasat-kaṇṭha-bhūṣaś ciraṃ naḥ ity ādi | mṛtyu-sañjaya-tantre / smared vṛndāvane ramye mohayantam anāratam |
ātmano vadanāmbhoja preritākṣi madhu vratāḥ |
kāma bāṇena vivaśāś ciram āśleṣeṇotsukāḥ // Hbhv_3.111 //
muktāhāra lasat pīnottuṅgastana bharānatāḥ |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343772 (0.013):
govindaṃ puṇḍarīkākṣaṃ gopa-kanyāḥ sahasraśaḥ | / muktāhāra-lasat-pīna-tuṅga-stana-bharānanāḥ || iti |
srasta dhammilla vasanā mada skhalita bhāṣaṇāḥ // Hbhv_3.112 //
danta paṅkti prabhodbhāsi spandamānādharāñcitā