View original HTML file with complete header information
Harṣadeva: Ratnāvalīnāṭikā / (Act I)
Harṣadeva: Ratnāvalīnāṭikā / (Act I)
pādāgrasthitayā muhuḥ stanabhareṇānītayā namratāṃ
śaṃbhoḥ saspṛhalocanatrayapathaṃ yāntyā tadārādhane |
hrīmatyā śirasīhitaḥ sapulakasvedodgamotkampayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16101108 (0.056):
hastābhyām+ca tiraskṛtas+sapulakas+svedodgamas+gaṇḍayos+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12941918 (0.057):
MSS_7494 2 tiryagvakritakandharaḥ sapulakasvedodgamānandinīm
viśliṣyan kusumāñjalir girijayā kṣipto 'ntare pātu vaḥ || 1 || (1.1)
autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956927 (0.0):
MSS_8246 1 autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā tais
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377595 (0.0):
na doṣaḥ svapadenoktāvapi saṃcāriṇaḥ kvacid / / {autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081270 (0.0):
na doṣaḥ svapadenoktāvapi saṃcāriṇaḥ kvacit / / yathā autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727362 (0.0):
sa vrīḍa surata prayatanaṃ, yathā / autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912146 (0.046):
autsukyena kṛtasvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1733849 (0.046):
veṣeṇānurāga nivedanāt, yathā / autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā
tais tair bandhuvadhūjanasya vacanair nītābhimukhyaṃ punaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956934 (0.0):
MSS_8246 1 autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā tais / tairbandhuvadhūjanasya vacanairnītābhimukhyaṃ punaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377601 (0.0):
{autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā / taistairbandhuvadhūjanasya vacanairnītābhimukhyaṃ punaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081276 (0.0):
yathā autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā / taistairbandhuvadhūjanasya vacanairnītābhimukhyaṃ punaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727368 (0.0):
autsukyena kṛtatvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā / tais tair bandhu vadhū janasya vacanair nītābhimukhyaṃ punaḥ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912148 (0.0):
autsukyena kṛtasvarā sahabhuvā vyāvartamānā hriyā / taistairbandhuvadhūjanasya vacanairnotābhimukhyaṃ punaḥ /"
dṛṣṭvāgre varam āttasādhvasarasā gaurī nave saṃgame
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377610 (0.0):
taistairbandhuvadhūjanasya vacanairnītābhimukhyaṃ punaḥ / / dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṃgame
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727371 (0.0):
tais tair bandhu vadhū janasya vacanair nītābhimukhyaṃ punaḥ | / dṛṣṭvāgre varam ātta sādhvasa rasā gaurī nave saṅgame
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081285 (0.010):
taistairbandhuvadhūjanasya vacanairnītābhimukhyaṃ punaḥ / / dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṃgame saṃrohatpulakā hareṇa
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956943 (0.015):
MSS_8246 2 dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṅgame / saṃrohatpulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727378 (0.046):
dṛṣṭvāgre varam ātta sādhvasa rasā gaurī nave saṅgame / saṃrohat pulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ ||SRs_1.157||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1733869 (0.046):
dṛṣṭvāgre varam ātta sādhvasa rasā gaurī nave saṅgame / saṃrohat pulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ ||SRs_1.484||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956934 (0.057):
tairbandhuvadhūjanasya vacanairnītābhimukhyaṃ punaḥ / / MSS_8246 2 dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṅgame
saṃrohatpulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ || 2 || (1.2)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956950 (0.0):
MSS_8246 2 dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṅgame / saṃrohatpulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377616 (0.0):
dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṃgame / saṃrohatpulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ //330//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081292 (0.0):
dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave saṃgame saṃrohatpulakā hareṇa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727384 (0.0):
dṛṣṭvāgre varam ātta sādhvasa rasā gaurī nave saṅgame / saṃrohat pulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ ||SRs_1.157||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1733875 (0.0):
dṛṣṭvāgre varam ātta sādhvasa rasā gaurī nave saṅgame / saṃrohat pulakā hareṇa hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ ||SRs_1.484||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912169 (0.0):
dṛṣṭvāgre varamāttasādhvasarasā gaurī nave sahgame saṃhohatpulakā hareṇa / hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2610386 (0.042):
tataśca hasatā hareṇaśliṣṭā satī saṃrohatpulakā īdṛśī vaḥ śivāyāstu /
krodheddhair dṛṣtipātais tribhir upaśamitā vahnayo 'mī trayo 'pi
trāsārtā ṛtvijo 'dhaś capalagaṇahṛtoṣṇīṣapaṭṭāḥ patanti |
dakṣaḥ stautyasya patnī vilapati kṛpaṇaṃ vidrutaṃ cāpi devaiḥ
śaṃsan nityāttahāso makhamathanavidhau pātu devyai śivo vaḥ || 3 || (1.3)
jitam uḍupatinā namaḥ surebhyo / dvijavṛṣabhā nirupadravā bhavantu |
bhavatu ca pṛthivī samṛddhasasyā / pratapatu candravapur narendracandraḥ || 4 || (1.4)
(1.1) nāndyante / Sūtradhāraḥ | alam ativistareṇa | adyāhaṃ vasantotsave sabahumānam āhūya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446082 (0.0):
(nāndy-ante sūtradhāraḥ parikramya) | adyāhaṃ vasantotsave sa-bahu-mānam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204850 (0.0):
(nāndyante sūtradhāraḥ parikramya) | adyāhaṃ vasantotsave sabahumānam
nānādigdeśāgatena rājñaḥ śrīharṣadevasya pādapadmopajīvinā rājasamūhenokto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446096 (0.0):
nānā-dig-deśād āgatena rājñaḥ śrī-Harṣadevasya pāda-padmopajīvinā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204863 (0.0):
(nāndyante sūtradhāraḥ parikramya) | adyāhaṃ vasantotsave sabahumānam / āhūya / nānādigdeśād āgatena rājñaḥ śrīHarṣadevasya pādapadmopajīvinā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446082 (0.030):
(nāndy-ante sūtradhāraḥ parikramya) | adyāhaṃ vasantotsave sa-bahu-mānam / āhūya / nānā-dig-deśād āgatena rājñaḥ śrī-Harṣadevasya pāda-padmopajīvinā
yathā | asmatsvāminā śrīharṣadevenāpūrvavasturacanālaṅkṛtā ratnāvalī nāma
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204868 (0.026):
nānādigdeśād āgatena rājñaḥ śrīHarṣadevasya pādapadmopajīvinā / rājasamūhenoktaḥ yathāsmatsvāminā śrīHarṣadevenāpūrvavasturacanālaṃkṛtā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446102 (0.049):
rāja-samūhenoktaḥ yathāsmat-svāminā / śrīHarṣadevenāpūrva-vastu-racanālaṃkṛtā Priyadarśikā nāma [p. 3] nāṭikā
nāṭikā kṛtety asmābhiḥ śrotraparamparayā śrutā na tu prayogato dṛṣṭā | tat
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446117 (0.023):
śrīHarṣadevenāpūrva-vastu-racanālaṃkṛtā Priyadarśikā nāma [p. 3] nāṭikā / kṛtety asmābhiḥ śrotra-paraṃparayā śrutam | na tu prayogato dṛṣṭā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204883 (0.023):
Priyadarśikā nāma [p. 3] nāṭikā kṛtety asmābhiḥ śrotraparaṃparayā śrutam |
tasyaiva rājñaḥ sakalajanahṛdayāhlādino bahumānād asmāsu cānugrahabuddhyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446127 (0.0):
kṛtety asmābhiḥ śrotra-paraṃparayā śrutam | na tu prayogato dṛṣṭā | / tat tasyaiva rājñaḥ sarva-jana-hṛdayāhlādino bahu-mānād asmāsu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204893 (0.0):
na tu prayogato dṛṣṭā | / tat tasyaiva rājñaḥ sarvajanahṛdayāhlādino bahumānād asmāsu
yathāvat prayogeṇa tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvad idānīṃ nepathyaracanāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446134 (0.013):
tat tasyaiva rājñaḥ sarva-jana-hṛdayāhlādino bahu-mānād asmāsu / cānugraha-buddhyā / yathāvat prayogena tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvan nepathya-racanāṃ kṛtvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204900 (0.013):
tat tasyaiva rājñaḥ sarvajanahṛdayāhlādino bahumānād asmāsu / cānugrahabuddhyā / yathāvat prayogena tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvan nepathyaracanāṃ kṛtvā
kṛtvā yathābhilaṣitaṃ saṃpādayāmi | parikramyāvalokya ca | aye | / āvarjitāni sakalasāmājikānāṃ manāṃsīti me niścayaḥ | kutaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446144 (0.023):
sāmājika-manāṃsīti me niścayaḥ | kutaḥ | / śrī-Harṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇa-grāhiṇī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446137 (0.027):
yathāvat prayogena tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvan nepathya-racanāṃ kṛtvā / yathābhilaṣitaṃ saṃpādayāmi | parito 'valokya | āvarjitāni
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204903 (0.027):
yathāvat prayogena tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvan nepathyaracanāṃ kṛtvā / yathābhilaṣitaṃ saṃpādayāmi | parito 'valokya | āvarjitāni
śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇagrāhiṇī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446151 (0.0):
sāmājika-manāṃsīti me niścayaḥ | kutaḥ | / śrī-Harṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇa-grāhiṇī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204916 (0.0):
śrīHarṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇagrāhiṇī
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762044 (0.0):
tatra saṅkṣiptā prarocanā, yathā ratnāvalyām / śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇa grāhiṇī
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898171 (0.0):
yathā ratnāvalyām / śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣadapyeṣā guṇagrāhiṇī, loke hāri ca
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6216539 (1.192):
dhyāyan bodheravāptāvacalita iti vaḥ pātu dṛṣṭo munīndraḥ // Nā_1.2 // / śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣadapyeṣā guṇāgrāhiṇī
loke hāri ca vatsarājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayaṃ |
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6216549 (0.0):
loke hāri ca bodhisattvacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastvekaikamapīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ puna-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446160 (0.0):
śrī-Harṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇa-grāhiṇī / loke hāri ca Vatsarāja-caritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204924 (0.0):
loke hāri ca Vatsarājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastv ekaikam apīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762053 (0.0):
śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇa grāhiṇī / loke hāri ca vatsa rāja caritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898180 (0.0):
śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣadapyeṣā guṇagrāhiṇī, loke hāri ca / vatsārājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam /
vastv ekaikam apīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6216555 (0.0):
loke hāri ca bodhisattvacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastvekaikamapīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ puna-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446168 (0.0):
loke hāri ca Vatsarāja-caritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastv ekaikam apīha vāñchita-phala-prāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204932 (0.0):
loke hāri ca Vatsarājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastv ekaikam apīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762061 (0.0):
loke hāri ca vatsa rāja caritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam | / vastv ekaikam apīha vāñchita phala prāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898188 (0.0):
vatsārājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastvekaikamapīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar
madbhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ || 5 || (1.5)
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6216563 (0.0):
rmadūbhāgyopacayādayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ // Nā_1.3 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446173 (0.0):
vastv ekaikam apīha vāñchita-phala-prāpteḥ padaṃ kiṃ punar / mad-bhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ // HPri_1.3 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204937 (0.0):
vastv ekaikam apīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar / madbhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ // HPri_1.3 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762066 (0.0):
vastv ekaikam apīha vāñchita phala prāpteḥ padaṃ kiṃ punar / mad bhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ ||SRs_3.340|| [ra.
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898193 (0.0):
vastvekaikamapīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar / madbhāgyopacayādayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ //
tad yāvad ahaṃ gṛhaṃ gatvā gṛhiṇīm āhūya saṃgītakam anutiṣṭhāmi |
parikramya nepathyābhimukham avalokya ca | idam asmadīyaṃ gṛham | yāvat
praviśāmi | uccaiḥ | ārye | itas tāvat | / (1.2) praviśya
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13946556 (0.036):
upasarpāmi / ({parikramya CDEH} nepathyābhimukham avalokya) ārye ! itas / tāvat / / (praviśya) / Naṭī - (saroṣam) ayya! kiṃ cirassa kālassa jovvaṇa{guṇa : guṇṇa
Naṭī | ajjautta | iamhi | āṇavedu ajjo | ko ṇioo aṇuciṭṭhīadu tti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139787 (0.012):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139746 (0.014):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097929 (0.014):
mahārāassa hiaaṃ aṇuvaṭṭamāṇāe vasuṃdharāe uido khkhu harisāvibhbhāvo /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148952 (0.015):
{Pkt_193}hā ajjautta hā mama saaṃvarasaaṃgāhadullalida piaṃ bhāduaṃ / aṇugadosi ṇa uṇa mahārāaṃ imaṃ dāsajaṇaṃ a /*iti mohamupagatā**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450360 (0.019):
jeṇa saaṃ evva ṇaliṇī-pattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208974 (0.019):
saaṃ evva ṇaliṇīpattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106203 (0.020):
aapechchaha sahio esā lacchī raṇṇo paāvaruddassa / / cariāi aṇukuṇaṃtī raṇṇīsu paivvaā jāā // ViPrud_4.90 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16656639 (0.024):
locanam līlādāḍhā śudhyūḍḍhāsaalamahimaṇḍalasaścia ajja / / kīsmasuṇālāharatujjaāi aṅgammi //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147448 (0.025):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685016 (0.026):
yāvatā vanadho na cchijjati aṇumātto pi narassa ñātisu |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1739328 (0.030):
āpucchantasya bahū gamiduṃ daiassa suṇia addhottim | / aṇumaṃṇiduṃ na jāṇai ṇa nivāreduṃ paravasā ubaha ||SRs_2.130||
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776412 (0.034):
ajja evva kiḷa sobhaṇaṃ ṇakkhattaṃ (BhSv_2:63) / ajja evva koduamaṅgaḷaṃ kādavvaṃ tti ahmāṇaṃ bhaṭṭiṇī bhaṇādi (BhSv_2:64)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133401 (0.037):
maṃ aṇusaranto evva ladāmaṇḍabaṃ paviṭṭho /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143910 (0.038):
(1.64) Vāsavadattā | vilokya | kadhaṃ | ajjautto | jaadu jaadu ajjautto | / alaṅkaredu imaṃ desaṃ āsaṇapaḍiggaheṇa | edaṃ āsaṇaṃ | ettha uvavisadu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205886 (0.038):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsaṇiamaṭṭhiā devī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447143 (0.038):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsa-ṇiama-ṭṭhiā devī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206355 (0.039):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447647 (0.039):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147407 (0.040):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775782 (0.042):
kiṃ bhaṇāsi esā bhaṭṭidāriā māhavīḷadāmaṇḍavassa passado kandueṇa
(1.3) Sūtradhāraḥ | ārye | ratnāvalīdarśanotsuko 'yaṃ rājalokaḥ | tad
gṛhyatāṃ nepathyam | / (1.4) Naṭī | sodvegam | ajja | ṇiccinto dāṇiṃ si tumaṃ | tā kīsa ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146545 (0.025):
(2.131) Susaṃgatā | sahi | adakkhiṇā si dāṇiṃ tumaṃ jā evvaṃ bhaṭṭiṇā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900579 (0.034):
tathā tatraiva susaṃgatā sahi ! adakkhiṇā dāṇiṃ si tumaṃ jā evvaṃ"
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.046):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132571 (0.049):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143771 (0.050):
evvaṃ dāva | prakāśam | hañje sāarie | kīsa tumaṃ ajja / maaṇamahūsavaparāhīṇe pariaṇe sāriaṃ ujjhia idha āadā | tā tahiṃ jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449651 (0.051):
Manoramā - (sa-harṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva / tumaṃ mahā-rāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448364 (0.051):
Āraṇyikā - (sa-roṣaṃ karṇau pidhāya) tā gaccha tumaṃ | ṇa maha tue / asaṃbaddha-ppalāviṇīe paoaṇaṃ | [tad gaccha tvam | na mama
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453927 (0.052):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [ati-sukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212457 (0.052):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [atisukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454298 (0.052):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi | / [bhavati kathaṃ tvaṃ na kim apy atra samādiśasi |]
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 899810 (0.053):
yathā ratnāvalyāṃ dvitīye 'ṅke susaṃgatā sahi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446611 (0.054):
vidūṣakaḥ - (sa-garvam) | bho | jai dāva bandhaṇaṃ suha-ṇibandhaṇaṃ hoi tā / kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅga-raṇṇo uvari rosaṃ bandhesi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207053 (0.055):
Āraṇyikā - (saroṣaṃ karṇau pidhāya) tā gaccha tumaṃ | ṇa maha tue / asaṃbaddhappalāviṇīe paoaṇaṃ | [tad gaccha tvam | na mama
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147044 (0.055):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146847 (0.056):
(2.161) Vāsavadattā | apavārya | ai ujjue | vasantao kkhu eso | ṇa jāṇāsi / tumaṃ edassa vakkabhaṇidaṃ | prakāśam | ajjautta | mama uṇa edaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131664 (0.058):
{Pkt_18}ai jaṇṇaseṇi pañca gāmā patthīanti tti suṇīadi / kīsa dāṇiṃ bi de
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205362 (0.059):
vidūṣakaḥ - (sagarvam) | bho | jai dāva bandhaṇaṃ suhaṇibandhaṇaṃ hoi tā / kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅgaraṇṇo uvari rosaṃ bandhesi | [bhoḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145220 (0.060):
(2.42) Vidūṣakaḥ | phuḍakkharaṃ jevva mantedi | jai mama vaaṇaṃ ṇa / pattiāasi tā aggado bhavia saaṃ jevva āaṇṇehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.061):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206631 (0.013):
vidūṣakaḥ - (sakrodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto / ukkaṇṭhaṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa sotthivāaṇavelā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447932 (0.013):
ukkaṇṭha-ṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1753286 (0.020):
paphulla kodūhala ttaṇaṃ | parasurāma daṃsaṇeṇa uṇa sasajjha sattaṇaṃ / bhagga dhana ddaṇḍa caṇḍa caritassa purado rāmacaṃdassa | (yujyate
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146392 (0.022):
{Pkt_166}mahārāa kiṃṇimittaṃ uṇa ṇāhabhīmaseṇeṇa so durāāro bhaṇido /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096786 (0.024):
naṭī (sabhayam)aaṇaṭṭasāmaggiṃ sajjīkāduṃ vilaṃbiaṃ / / sajjīkiā kkhu esā / / keṇa uṇa ruvvaeṇa paoo uakkamīadu /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.025):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149016 (0.026):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146332 (0.026):
bhaṭṭiṇo pasādeṇa kīlidaṃ jevva | tā kiṃ kaṇṇāharaṇaeṇa | eso jjevva me / garuo pasādo | jaṃ kīsa tae ahaṃ ettha cittaphalae ālihida tti kuvidā me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.027):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.027):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.027):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.028):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.028):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093809 (0.028):
eso saccaṃ rāo sāmā khu tumaṃ samāamo doṇṇaṃ / / kiṃ uṇa ṇa padosakahā dīsaḥ edaṃ khu accariaṃ // ViPrud_2.58 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.028):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.028):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.029):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782359 (0.029):
*{padmāvatī}* - ayyautta imāe paḍikidīe sadisī iha evva paḍivasadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210798 (0.029):
Āraṇyikā - (sparśaviśeṣaṃ nāṭayantī |) ha ddhi ha ddhi | edaṃ Maṇoramaṃ / parisantīe aṇatthaṃ evva me aṅgāiṃ karenti | [hā dhik hā dhik | etāṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100606 (0.029):
sāhu sāhu camūvariṇaṃ vaaṇaṃ / / evvaṃ phaṇiā uṇa kīrisaṃ uvakkaṃdaṃ tehiṃ /
desantare diṇṇā | dūraṭṭhideṇa jāmāduṇā se pāṇiggahaṇaṃ kadhaṃ bhavissadi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4245265 (0.027):
khaṇamattaṃ viṇa diṇṇā vissāmakahetti juttamiṇam // // / atra tvamanavaratamarthāstyajasīti audāryalakṣaṇaṃ vastu dhvanyamānaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447760 (0.030):
Āraṇyikā - (sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe / aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206464 (0.030):
Āraṇyikā - (sabāṣpodvegam ātmagatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe / aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358848 (0.031):
vaṇaṃ iha ākhuriadantappahasantaaṃ / / kahiṃ pi aurantaambehi siṃgariaṃ // Suk_41.3 (=196) //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208811 (0.031):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454891 (0.032):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148236 (0.032):
(4.64) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | avihido hodi | bho | īdiso se avaṭṭhambho
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139922 (0.033):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358869 (0.033):
sarasakhīramāliaphalabhāraṇājhipraṃ / / kahiṃ pi ṭisburiṇijambuiṇiaasohiaṃ // Suk_41.4 (=197) //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774864 (0.035):
*{tāpasī}* - jā īdisī se āidī iyaṃ vi rāadāria tti takkemi (BhSv_1.10:15)
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21974528 (0.035):
necchai pāsāsaṃkī kāo diṇṇaṃ pi pahiaghariṇīe /"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143790 (0.037):
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210614 (0.039):
kavolatalabaddhasealavāe pekkha se vevanti aggahatthā | tā samassattā hotu
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616524 (0.040):
kkhu amhehiṃ sire gahīdaṃ, kintu kahiṃ mahiṭṭhā esā bacchā rāhī, kahiṃ bā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147397 (0.041):
pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359230 (0.041):
kahiṃ pi selupīluphapūriantaaṃ sarasavorabahutintaḍīchaṇṇaaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359203 (0.041):
candaṇasattacchaāsaṇṇaaṃ saralavaratuṅgatarusāhasaṃchaṇṇaaṃ / / kahiṃ pi sahaārakhajjūriaṃ phaṇasaa mattālivihaṅgabhāriaṃ // Suk_42.2
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24358912 (0.041):
devadāruppiaṅgucūamallīlāṃ / / kahiṃ pi sirikhaṇḍaaigarutarumaṇḍiaṃ // Suk_41.6 (=199) //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144058 (0.042):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135778 (0.043):
śubhaddādevīe jaṇṇaśeṇīe a kadhaṃ kadhaṃ vi śamāśāśīadi /
tti imāe cintāe appā vi ṇa me paḍibhādi | kiṃ uṇa ṇaccidavvaṃ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616538 (0.038):
solaha kohamettabitthiṇṇaṃ edaṃ bundābaṇa rajjaṃ tti ṇa suṭṭhu pasīdai me / hiaam
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131665 (0.038):
{Pkt_18}ai jaṇṇaseṇi pañca gāmā patthīanti tti suṇīadi / kīsa dāṇiṃ bi de
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447687 (0.039):
lahuaṃ avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206393 (0.039):
avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā geṇhia taṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211283 (0.039):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajjautto pie pasīda
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143828 (0.042):
idha vi tadhā jevva kiṃ vā aṇṇadha tti | tā alakkhidā bhavia pekkhissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146780 (0.043):
(2.155) Vidūṣakaḥ | bhodi | appā kila dukkhaṃ ālihīadi tti mama vaaṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454505 (0.043):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ / | tā parittāadu bhaṭṭiṇī | [na khalv ahaṃ Priyadarśanā-vṛttāntaṃ jānāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213026 (0.043):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ | / tā parittāadu bhaṭṭiṇī | [na khalv ahaṃ Priyadarśanāvṛttāntaṃ jānāmi | eṣā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450630 (0.044):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi / evva edaṃ | tā kiṃ ediṇā kahāṇubandheṇa | varaṃ taṃ evva ṇaccidavvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209231 (0.044):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi / evva edaṃ | tā kiṃ ediṇā kahāṇubandheṇa | varaṃ taṃ evva ṇaccidavvaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782358 (0.044):
*{padmāvatī}* - ayyautta imāe paḍikidīe sadisī iha evva paḍivasadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147396 (0.045):
pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti | / (4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452729 (0.046):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajja-utto pie pasīda
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147502 (0.046):
(4.15) Susaṃgatā | tado sā uddhaṃ pekkhia dīhaṃ ṇissasia susaṃgade kiṃ / tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147199 (0.046):
tumaṃ ciraasi tti uttammantīe devīe pesida mhi | / (3.14) Kāñcanamālā | adiujjuā dāṇiṃ devī jā evvaṃ pattiāadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781265 (0.047):
*{pratīhārī}* - tado tahiṃ gacchia pucchido kudo imāe vīṇāe āgamo tti / (BhSv_6.0:13) / teṇa bhaṇiaṃ ahmehiṃ ṇammadātīre kuyyagummaḷaggā diṭṭhā (BhSv_6.0:14)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146717 (0.049):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā / | kusumidā sā ṇomālia tti | tā ṇa gamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145874 (0.049):
(2.90) Vidūṣakaḥ | rājānaṃ cālayitvā | ṇaṃ bhaṇāmi | kīsa esā avaṇadamuhī / ālihida tti | / (2.91) Rājā | vayasya | nanu śārikayaiva sarvam āveditam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146670 (0.049):
(2.142) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | jadhā samīve bhaṭṭā mantedi tadhā takkemi / | tumaṃ jevva paḍivālaanto ciṭṭhadi tti | tā uvasappadu bhaṭṭiṇī |
(1.5) Sūtradhāraḥ | ārye | dūrasthitenety alam udvegena | paśya |
dvīpād anyasmād api madhyād api jalanidher diśo 'py antāt |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350980 (0.0):
uktañca- / dvīpādanyasmādapi madhyādapi jalanidherdiśo 'pyantāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898027 (0.0):
bījaṃ yathā ratnāvalyām / dvīpādanyasmādapi madhyādapi jalanidherdiśo 'pyantāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9168461 (0.0):
dvīpādanyasmādapi madhyādapi jalanidherdiśo 'pyantāt / / ānīya jhaṭiti ghaṭayati vidhirabhimatamabhimukhībhūtaḥ //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762143 (0.059):
dvīpād anyasmād api madhyād api jala nidher diśo' py antāt |
ānīya jhaṭiti ghaṭayati vidhir abhimatam abhimukhībhūtaḥ || 6 || (1.6)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762152 (0.0):
dvīpād anyasmād api madhyād api jala nidher diśo' py antāt | / ānīya jhaṭiti ghaṭayati vidhir abhimatam abhimukhī bhūtaḥ ||SRs_3.344||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350985 (0.0):
dvīpādanyasmādapi madhyādapi jalanidherdiśo 'pyantāt / / ānīya jhaṭiti ghaṭayati vidhirabhimatamabhimukhobhūtaḥ // Suk_6.8 (=61) //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9168466 (0.0):
dvīpādanyasmādapi madhyādapi jalanidherdiśo 'pyantāt / / ānīya jhaṭiti ghaṭayati vidhirabhimatamabhimukhībhūtaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898032 (0.016):
dvīpādanyasmādapi madhyādapi jalanidherdiśo 'pyantāt / / ānīya bhktaṭiti ghaṭayati vidhirabhimatamabhimukhībhūtaḥ //
(1.6) Nepathye | sādhu bharataputra sādhu | evam etat | kaḥ saṃdehaḥ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898326 (0.037):
sūtradhāreṇa paṭhite (nepathye) sādhu bharataputra! sādhu / / kaḥ sandehaḥ ? dvīpādanyasmādapi " ityādi paṭhitvā yaugandharāyaṇasya"
dvīpād anyasmād iti punaḥ paṭhati | / (1.7) Sūtradhāraḥ | ākarṇya nepathyābhimukham avalokya ca | ārye | kim
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13946553 (0.059):
upasarpāmi / ({parikramya CDEH} nepathyābhimukham avalokya) ārye ! itas / tāvat /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142750 (0.061):
(1.8) Yaugandharāyaṇaḥ | evam etat | kaḥ saṃdehaḥ | dvīpād anyasmād iti / punaḥ paṭhati | anyathā kva siddhādeśapratyayaprārthitāyāḥ
ataḥ paraṃ vilambase | nanv ayaṃ mama kanīyān bhrātā
gṛhītayaugandharāyaṇabhūmikaḥ prāpta eva | tad ehi | nepathyagrahaṇāya
sajjībhavāva | iti niṣkrāntau | / iti prastāvanā | / tataḥ praviśati yaugandharāyaṇaḥ |
(1.8) Yaugandharāyaṇaḥ | evam etat | kaḥ saṃdehaḥ | dvīpād anyasmād iti / punaḥ paṭhati | anyathā kva siddhādeśapratyayaprārthitāyāḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142717 (0.061):
(1.6) Nepathye | sādhu bharataputra sādhu | evam etat | kaḥ saṃdehaḥ | / dvīpād anyasmād iti punaḥ paṭhati |
siṃhaleśvaraduhituḥ samudre pravahaṇabhaṅganimagnāyāḥ phalakāsādanaṃ kva
ca kauśāmbīyena vaṇijā siṃhalebhyaḥ pratyāgacchatā tadavasthāyāḥ
saṃbhāvanaṃ ratnamālācihnāyāś cehānayanam | sarvathā spṛśanti naḥ svāminam
abhyudayāḥ | vicintya | mayāpi caināṃ devīhaste sagauravaṃ nikṣipatā
yuktam evānuṣṭhitam | śrutaṃ ca mayā | bābhravyo 'pi kañcukī vasubhūtinā
siṃhaleśvarāmātyena saha kathaṃ katham api samudrād uttīrya
kosalocchittaye gatasya rumaṇvato milita iti | tad evaṃ niṣpannaprāyam api
prayojanaṃ na me dhṛtim āvahati | kaṣṭo 'yaṃ khalu bhṛtyabhāvaḥ | kutaḥ |
prārambhe 'smin svāmino vṛddhihetau / daivenetthaṃ dattahastāvalambe |
siddher bhrāntir nāsti satyaṃ tathāpi / svecchācārī bhīta evāsmi bhartuḥ || 7 || (1.7)
nepathye kalakalaḥ | / (1.9) Yaugandharāyaṇaḥ | ākarṇya | aye | yathāyam / abhihanyamānamṛdumṛdaṅgānugatasaṃgītamadhuraḥ puraḥ paurāṇām uccarati
carcarīdhvanis tathā tarkayāmi | madanamahamahīyāṃsaṃ purajanapramodam
avalokayituṃ prāsādābhimukhaṃ prasthito deva iti | ūrdhvam avalokya | aye
katham | adhirūḍha eva devaḥ prāsādaṃ | ya eṣa
viśrāntavigrahakatho ratimāñ janasya / citte vasan priyavasantaka eva sākṣāt |
paryutsuko nijamahotsavadarśanāya / vatseśvaraḥ kusumacāpa ivābhyupaiti || 8 || (1.8)
tad yāvad gṛhaṃ gatvā kāryaśeṣaṃ cintayāmi | iti niṣkrāntaḥ |
iti viṣkambhakaḥ | / tataḥ praviśaty āsanastho gṛhītavasantotsavaveṣo rājā vasantakaś ca |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132557 (0.035):
nivedayāmi /*iti niṣkrāntaḥ** / viṣkambhakaḥ / / *tataḥ praviśatyāsanasthā devī bhānumatī sakhī ceṭī ca**
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147554 (0.047):
iti niṣkrāntau | / iti praveśakaḥ | / tataḥ praviśaty āsanastho rājā |
(1.10) Rājā | sādaram | sakhe vasantaka | / (1.11) Vidūṣakaḥ | āṇavedu bhavaṃ |
(1.12) Rājā | / rājyaṃ nirjitaśatru yogyasacive nyastaḥ samasto bharaḥ
samyakpālanalālitāḥ praśamitāśeṣopasargāḥ prajāḥ |
pradyotasya sutā vasantasamayas tvaṃ ceti nāmnā dhṛtiṃ
kāmaḥ kāmam upaitv ayaṃ mama punar manye mahān utsavaḥ || 9 || (1.9)
(1.13) Vidūṣakaḥ | saharṣam | bho vaassa | evvaṃ ṇedaṃ | ahaṃ uṇa jāṇāmi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777067 (0.034):
{tataḥ praviśati vidūṣakaḥ (BhSv_4.0:1)} / *{vidūṣakaḥ}* - / {saharṣam} bho diṭṭhiā tattahodo vaccharāassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452256 (0.038):
Vāsavadattā -(sahasotthāya |) bhaavadi pekkha tumaṃ | ahaṃ uṇa aliaṃ ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145699 (0.039):
cittaphalao | jāva ṇaṃ geṇhāmi | phalakaṃ gṛhītvā nirūpya ca saharṣam | / bho vaassa | diṭṭhiā vaḍḍhasi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782299 (0.047):
*{padmāvatī}* - ayyauttassa paḍikidiṃ pekkhia jāṇāmi iaṃ ayyāe sadisī ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145375 (0.049):
ālavideṇa | kadhehi savvaṃ vuttantaṃ ti | bho vaassa | kiṃ ṇedaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145260 (0.049):
(2.45) Rājā | vihasya | evam | / (2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148930 (0.050):
(4.127) Vāsavadattā | ajjautta | ṇa attaṇo kāraṇeṇa evvaṃ bhaṇāmi | esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454295 (0.050):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143147 (0.051):
mām adya saṃsmarayatīva bhujaṅgalokaḥ || 12 || / (1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210079 (0.051):
Vāsavadattā -(savilakṣasmitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa / jāṇidaṃ ajjautto eso tti | sāhu Maṇorame sāhu | sohaṇaṃ ṇaccidaṃ | [kathaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205228 (0.053):
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 // / vidūṣakaḥ - (saroṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451489 (0.055):
Vāsavadattā -(sa-vilakṣa-smitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa / jāṇidaṃ ajja-utto eso tti | sāhu Maṇorame sāhu | sohaṇaṃ ṇaccidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449651 (0.055):
Manoramā - (sa-harṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva / tumaṃ mahā-rāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148786 (0.055):
(4.116) Vāsavadattā | ajjautta | ahaṃ pi ṇa jāṇāmi | ko ettha aliaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448046 (0.055):
vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206744 (0.055):
vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146844 (0.056):
(2.161) Vāsavadattā | apavārya | ai ujjue | vasantao kkhu eso | ṇa jāṇāsi / tumaṃ edassa vakkabhaṇidaṃ | prakāśam | ajjautta | mama uṇa edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213013 (0.057):
Manoramā - ṇa hu ahaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāmi | esā kkhu Āraṇṇiā kalla-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212996 (0.060):
Vāsavadattā - (sāsram |) kim uṇa tumaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāsi | [kiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149403 (0.060):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777823 (0.025):
*{padmāvatī}* - takkemi ayyāe vāsavadattāe guṇāṇi sumaria dakkhiṇṇadāe / mama aggado ṇa rodidi tti (BhSv_4.0:62)
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089715 (0.027):
taha taha aṇuṇaanto pio tue hiaa rosakaluseṇa / / avahīrido ṇa muṇiaṃ rāeti vioaveaṇaṃ sahasu // ViPrud_1.59 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449786 (0.028):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208422 (0.028):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa asaṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451152 (0.030):
Manoramā - (sva-gatam |) ciraadi kkhu mahā-rāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145983 (0.030):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149407 (0.031):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776948 (0.032):
*{vāsavadattā}* - idaṃ ṇa guhmidavvaṃ (BhSv_3:45) / [idaṃ na gumphitavyam | ]
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 899842 (0.032):
viḍhūṣakaḥ hī hī bhoḥ, kosambīrajjalambheṇāvi ṇa tādiso piavaassassa / paritoso jādiso mama saāsādo piyavaaṇaṃ suṇia bhavassadi ityādāvudbhedaḥ"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145561 (0.034):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147788 (0.036):
(4.31) Vidūṣakaḥ | bho +|, susaṃgadāe | aṇṇaṃ ca | tāe jjevva mama hatthe / keṇāvi kajjeṇa iaṃ raaṇamālā pesidā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448990 (0.037):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147434 (0.038):
(4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.038):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158244 (0.039):
rādhikā (mādhavam avalokya, sānandam ātmagatam) bho bhaavaṃ, / āṇanda-pajjaṇṇa, ṇa kkhu rundhīai jalāsāreṇa ukkaṃṭhidā tavassiṇīhi me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447932 (0.040):
ukkaṇṭha-ṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206631 (0.040):
ukkaṇṭhaṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa sotthivāaṇavelā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149482 (0.040):
dujjaṇīkida mhi jeṇa jāṇanteṇa vi ṇa me ṇivedidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452963 (0.041):
pia-sahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo / bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇa-ṇirāsadāe |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211515 (0.041):
piasahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo / bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇaṇirāsadāe |
tti jeṇa piavaasseṇa tumaṃ ti mantīadi | vilokya | tā kiṃ imiṇā | pekkha
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142407 (0.045):
mathidacakkaṇemikūbaro de raho / tā ṇa juttaṃ bhīmajjuṇehiṃ saha ājujjiduṃ / / tti bhaṇia ṇivattido raho odārido sāmī sandaṇādo bahuppaāraṃ a
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452729 (0.047):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajja-utto pie pasīda
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145263 (0.047):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147197 (0.047):
(3.13) Madanikā | assatthasarīrassa bhaṭṭiṇo kusalavuttantaṃ jāṇiduṃ gadā / tumaṃ ciraasi tti uttammantīe devīe pesida mhi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454505 (0.048):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ / | tā parittāadu bhaṭṭiṇī | [na khalv ahaṃ Priyadarśanā-vṛttāntaṃ jānāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213026 (0.048):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ | / tā parittāadu bhaṭṭiṇī | [na khalv ahaṃ Priyadarśanāvṛttāntaṃ jānāmi | eṣā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448573 (0.051):
salila-sadda-sūideṇa paa-saṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva / olambissadi | [bho vayasya pūrṇās te manorathāḥ | yāvad eva garbha-dāsyāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207254 (0.051):
salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145372 (0.051):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā / ālavideṇa | kadhehi savvaṃ vuttantaṃ ti | bho vaassa | kiṃ ṇedaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453191 (0.053):
samīva-ṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti / | [yā mama bhaginī sā tava janany eva | tasyā bhartā Dṛḍhavarmā tātas te |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211737 (0.053):
samīvaṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti / | [yā mama bhaginī sā tava janany eva | tasyā bhartā Dṛḍhavarmā tātas te |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211283 (0.053):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajjautto pie pasīda
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149410 (0.054):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146780 (0.055):
(2.155) Vidūṣakaḥ | bhodi | appā kila dukkhaṃ ālihīadi tti mama vaaṇaṃ / suṇia piavaasseṇa edaṃ viṇṇāṇaṃ daṃsidaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147502 (0.055):
(4.15) Susaṃgatā | tado sā uddhaṃ pekkhia dīhaṃ ṇissasia susaṃgade kiṃ / tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145303 (0.055):
bamhaṇo bhaādi tti | tā ciṭṭha dāva | imiṇā pisuṇajaṇahiaakuḍileṇa
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950000 (0.055):
Unmattakaḥ - ediṇā śuvaṇṇavaṇṇapaḍāvudeṇa śuvaṇṇakārāvuttaeṇa kidaṃ tti / bhaavaṃ / śuvaṇṇabhāaṇaṃ tti bhaṇāmi /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207758 (0.056):
vidūṣakaḥ - jāṇidaṃ evva ko ettha mukkho tti | tā kiṃ edeṇa | / atthamaāhilāsī bhaavaṃ sahassarassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.056):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142677 (0.056):
desantare diṇṇā | dūraṭṭhideṇa jāmāduṇā se pāṇiggahaṇaṃ kadhaṃ bhavissadi / tti imāe cintāe appā vi ṇa me paḍibhādi | kiṃ uṇa ṇaccidavvaṃ |
dāva imassa / mahumattakāmiṇījaṇasaaṅgāhagahidaṇaccantaṇāarajaṇajaṇidakodūhalassa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153949 (0.025):
paccakkhīkidā siviṇa-saṃgiṇāara-kuṃjara bibbhamāsi | tā phuḍaṃ kadhehi, / taiajaṇasaṃgajogge tasmiṃ osare dīhasuttā nīvī-sahaarī jhatti ṇikkantā ṇa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726836 (0.027):
majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133715 (0.031):
sahi savvaṃ evva edaṃ asuhaṇivedaṇaṃ / tā devadāṇaṃ paṇāmeṇa / dujādijaṇapaḍiggaheṇa a antarīadu / ṇa hu dāṭhiṇo ṇaulassa vā daṃsaṇaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159987 (0.050):
halā labaṃga-kuḍuṅge āharantī tumaṃ buṃdāaṇa-bāsiṇā matta-kalahindeṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145303 (0.050):
bamhaṇo bhaādi tti | tā ciṭṭha dāva | imiṇā pisuṇajaṇahiaakuḍileṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143519 (0.060):
malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ / mattamahuaraṇiaramukkajhaṅkāramilidamahuradarakoilālāvasaṃgīdasuhāvahaṃ
samantado saṃvuttamaddaluddāmacaccarīsaddamuhararacchāmuhasohiṇo
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21836196 (0.0):
Bhk_14.101-1 didviśur, dudyuvuś, cacchuś, caklamuḥ, suṣupur, hatāḥ
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21249315 (0.0):
cacchṛdiṣe, cacchṛtse / charditā / chardiṣyati, chartsyati / acchṛdat,
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12502926 (0.019):
atulakulajaśīlamīladugraprakṛtikagīrmṛdulāḥ sadārdrayanti | / girigiri ca vitaṇḍayāticaṇḍaprabharacanaprabhavo vicitrayanti ||152
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159539 (0.019):
kundalatā - bīrāhimaṇṇo, puṇṇabadī me sahī rāhā | jāe dakkhiṇā saccabādiṇī / siṇiddhā tumha mādā sussū laddhā | [vīrābhimanyo! puṇyavatī me sakhī
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140965 (0.019):
caṇḍagaṇḍīvajīāsaddaṇijjidavajjaṇigghādaghoseṇa
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2870430 (0.019):
mogatirtāvālirāvāhirāmuvahakhidhedhinaruṃruṃnimaḥbhebhinamomonimaḥbhebhinasadupraṣṭāsaṣāṃrvacicarmugajistaṃnaṃrurughraṃśyaṃśabdopetā
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154913 (0.023):
sacca-saṃkappidā / seibimaddaṇo saccabhāmāe sondera-pūro dhīraṃ bi maṃ āndoledi | [sakhi
paiṇṇapaḍavāsapuñjapiñjarijjantadahadisāmuhassa sasirīattaṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208726 (0.001):
garumaaṇasaṃdāvaṇīsahasarīrassa piavaassassa vaaṇeṇa devīṇaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104482 (0.001):
kāaipuretthiāo pekhkhaṃtīo ṇareṃdakaṃdappaṃ / / maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140682 (0.005):
{Pkt_112}tado bhīmaseṇadhanaṃjaehiṃ abhijuttaṃ pidaraṃ pekkhia sasaṃbhamaṃ / vialiaṃ avadhūṇia raaṇasīsaaṃ ākaṇṇākaṭṭhidakaṭhiṇakodaṇḍajīo
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726836 (0.006):
majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080981 (0.008):
ṇihuaramaṇammi loaṇapahammi paḍie guruaṇamajjhammi / / saalaparihārahiaā vaṇagamaṇaṃ evva mahai vahū // 328 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097142 (0.009):
naṭī asaṃgīdasārassa mahaṇṇavo uvvellijjadi / / avahāṇajāṇapattaṃ ārūhadu ajjo /
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19555033 (0.009):
païsaü samaü savvāāsu jou / / bhakkhaü saala savvāāsu lou //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446495 (0.009):
via gaa-vaī khala-khalāamāṇa-loha-siṅkhalābandha-paḍikkhalanta-calaṇo / suṇṇa-dukkhara-pisuṇida-hiaa-saṃdāvo rosa-vas'-uttambhida-diṭṭhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205253 (0.009):
gaavaī khalakhalāamāṇalohasiṅkhalābandhapaḍikkhalantacalaṇo / suṇṇadukkharapisuṇidahiaasaṃdāvo rosavasuttambhidadiṭṭhī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147651 (0.009):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139929 (0.009):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143534 (0.009):
tuha āgamaṇadaṃsidāaraṃ via maarandujjāṇaṃ lakkhīadi | tā avaloedu
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217325 (0.009):
vacchatthalamhi daiā diṇṇuppalavāsiā muhe mairā / / sīsammi a seharao ṇiccaṃ via saṃṭhiā jassa // Nā_3.2 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450566 (0.009):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209165 (0.009):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajjauttacaridaṃ adiṭṭhapuvvaṃ via / disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
maaṇamahūsavassa | / (1.14) Rājā | saharṣaṃ samantād avalokya | aho | parāṃ koṭim adhirohati
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104481 (0.021):
kāaipuretthiāo pekhkhaṃtīo ṇareṃdakaṃdappaṃ / / maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140679 (0.024):
{Pkt_112}tado bhīmaseṇadhanaṃjaehiṃ abhijuttaṃ pidaraṃ pekkhia sasaṃbhamaṃ / vialiaṃ avadhūṇia raaṇasīsaaṃ ākaṇṇākaṭṭhidakaṭhiṇakodaṇḍajīo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.024):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.025):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.026):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143262 (0.027):
ṇaccanto maaṇamahūsavaṃ māṇaissaṃ | / (1.21) Rājā | vayasya | evaṃ kriyatām |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950123 (0.029):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.029):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145984 (0.029):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi | / (2.99) Rājā | nivarṇya | vayasya | anayālikhito 'ham iti yat satyam idānīm
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146497 (0.029):
(2.127) Susaṃgatā | bhaṭṭā | adikovaṇā khu esā | tā hatthe geṇhia pasādehi / ṇaṃ | / (2.128) Rājā | sānanadam | yathāha bhvatī | sāgarikāṃ haste gṛhītvā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600356 (0.029):
sammohaṇa māhurā bhara ṇabbo sabbobari virehanto pia baassassa / saala goula
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.030):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777343 (0.030):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via / kukkhiparivaṭṭo saṃvutto (BhSv_4.0:20)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134871 (0.031):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a / paḍihārabhūmīe ciṭṭhadi / / SktCh_67: jayatu jayatu mahārājaḥ / mahārāja eṣā khalu jāmātuḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.031):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097143 (0.032):
naṭī asaṃgīdasārassa mahaṇṇavo uvvellijjadi / / avahāṇajāṇapattaṃ ārūhadu ajjo /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.032):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145723 (0.032):
ālihido | aṇṇadhā ko aṇṇo kusumacāvavavadeseṇa ṇiṇhūvīadi tti | / (2.80) Rājā | saharṣaṃ hastau prasārya | sakhe | upanaya |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149191 (0.039):
(4.141) Vāsavadattā | rājñaḥ śarīraṃ parāmṛśya saharṣam | diṭṭhiā | / akkhadasarīro ajjautto |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143300 (0.044):
(1.26) Vidūṣakaḥ | saharṣam | kiṃ ediṇā khaṇḍeṇa modaā karīanti |
pramodaḥ puraḥ paurānām | tathā hi | / kīrṇaiḥ piṣṭātakaughaiḥ kṛtadivasamukhaiḥ kuṅkumakṣodagaurair
hemālaṅkārabhābhir bharanamitaśikhaiḥ śekharaiḥ kaiṅkirātaiḥ |
eṣā veṣābhilakṣyasvavibhavavijitāśeṣavitteśakośā
kauśāmbī śātakumbhadravakhacitajanevaikapītā vibhāti || 10 || (1.10)
api ca |dhārāyantravimuktasaṃtatapayaḥpūraplute sarvataḥ
sadyaḥ sāndravimardakardamakṛtakrīḍe kṣaṇam prāṅgaṇe |
uddāmapramadākapolanipatatsindūrarāgāruṇaiḥ
saindūrīkriyate janena caraṇanyāsaiḥ puraḥ kuṭṭimam || 11 || (1.11)
(1.15) Vidūṣakaḥ | vilokya | edaṃ pi dāva / suviaḍḍhajaṇāpūridasiṅgaajalapahāramukkasikkāramaṇoharaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147571 (0.007):
ārambhīadu tti / tā ubaṇehi me pupphadāmāiṃ / viraehi dāva kavariṃ /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949504 (0.016):
tellokkavidiapalakkamaśśa śakkhiṇā kiṃ kayyaṃ / {evaṃ : evvaṃ dāva D}
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106771 (0.023):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774440 (0.024):
*{tāpasī}* - bhadde imaṃ dāva bhaddamuhassa bhaiṇiaṃ kocci rāā ṇa varedi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106735 (0.024):
maaṇo va muttimaṃto caṃdo via mukkalañchaṇo puṇṇo // ViPrud_4.111 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131153 (0.024):
{Pkt_8}hañje jai evvaṃ tā avahīraṇā bi esā maṃ assāsaadi / tā ettha / ubaviṭṭhā bhavia suṇomi dāva ṇāhassa vavasidaṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148462 (0.025):
(4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141717 (0.028):
maha bi samalavvābāro / tā aṇumaṇṇa maṃ muhuttaaṃ / pekkhāma dāva / vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208810 (0.029):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093508 (0.032):
appaggahaṇabhayeṇa vva savihagae maṇohare daie // ViPrud_2.52 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449218 (0.034):
Vāsavadattā-bhūmiāe tāe jai taha karīadi tado avassaṃ devī kuppadi | tā / kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207881 (0.034):
Vāsavadattābhūmiāe tāe jai taha karīadi tado avassaṃ devī kuppadi | tā / kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779434 (0.037):
sakkāro hi ṇāma sakkāreṇa paḍicchido pīdiṃ uppādedi (BhSv_4.9:2) / tā uṭṭhedu dāva bhavaṃ (BhSv_4.9:3)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450186 (0.038):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359049 (0.040):
aṇṇavacchammi siriātoraṇaṃ / / phulliaṃ maṇoharaṃ jaṇiaparisohiaṃ // Suk_41.13 (=206) //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949216 (0.055):
Śākyabhikṣuḥ - {bho : bhodu C} vaṇṇo dāva mae kido / imassa / saṇṭhāṇaparimāṇaṃ keṇa ṇimmidaṃ / [bhoḥ! varṇas tāvan mayā kṛtaḥ / asya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450070 (0.058):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia / mantedi | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rāja-vayasyaḥ khalu brāhmaṇas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208697 (0.058):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi / | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rājavayasyaḥ khalu brāhmaṇas tvām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447553 (0.058):
vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449999 (0.059):
Manoramā - (ākarṇya |) pada-saddo via suṇīadi | tā kadalī-gumm'-antaridā / bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [pada-śabda iva śrūyate | tat
vāravilāsiṇījaṇavilasidaṃ avaloedu piavaasso |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147653 (0.024):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146602 (0.027):
vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti | / (2.138) Rājā | dhiṅ mūrkha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145983 (0.027):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi | / (2.99) Rājā | nivarṇya | vayasya | anayālikhito 'ham iti yat satyam idānīm
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145262 (0.029):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143262 (0.029):
ṇaccanto maaṇamahūsavaṃ māṇaissaṃ | / (1.21) Rājā | vayasya | evaṃ kriyatām |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145202 (0.030):
(2.40) Vidūṣakaḥ | bho | edassiṃ baulapāave ko vi bhūdo paḍivasadi | / (2.41) Rājā | dhiṅ mūrkha | viśrabdhaṃ gamyatām | kuta īdṛśānām atra
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145464 (0.030):
sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ ediṇā | kīsa aāraṇe / attāṇaaṃ āāsesi tti | / (2.57) Rājā | vayasya | na kevala śrutam abhiprāyo 'pi lakṣita eva |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147515 (0.031):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208333 (0.031):
Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ / daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775123 (0.031):
{ātmagatam} hā ḷāvāṇaaṃ ṇāma (BhSv_1.12:21) / ḷāvāṇaasaṃkittaṇeṇa puṇo ṇavīkido via me sandāvo (BhSv_1.12:22)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453602 (0.031):
anteuraṃ su-pīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212136 (0.031):
supīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206853 (0.032):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146708 (0.032):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144449 (0.032):
dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso / saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100606 (0.032):
sāhu sāhu camūvariṇaṃ vaaṇaṃ / / evvaṃ phaṇiā uṇa kīrisaṃ uvakkaṃdaṃ tehiṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143759 (0.033):
daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454892 (0.033):
ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe / jeṇa kuvidā ṇālavasi | tā pasīda pasīda | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇa hu puṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145434 (0.033):
bho vaassa | jā esā ālihidā sā khu kaṇṇaā daṃsaṇīā | / (2.55) Rājā | yady evam avahitau śṛṇuvas tāvat | asty avakāśo 'smākaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144327 (0.033):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
(1.16) Rājā | vilokya | vayasya | samyag dṛṣṭaṃ tvayā | kutaḥ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143625 (0.044):
aṇuharanti | ṇeurasaddo jjevva eso devīe pariaṇassa | / (1.49) Rājā | vayasya | samyag avadhāritam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143264 (0.056):
ṇaccanto maaṇamahūsavaṃ māṇaissaṃ | / (1.21) Rājā | vayasya | evaṃ kriyatām |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145875 (0.058):
(2.90) Vidūṣakaḥ | rājānaṃ cālayitvā | ṇaṃ bhaṇāmi | kīsa esā avaṇadamuhī / ālihida tti | / (2.91) Rājā | vayasya | nanu śārikayaiva sarvam āveditam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145466 (0.058):
attāṇaaṃ āāsesi tti | / (2.57) Rājā | vayasya | na kevala śrutam abhiprāyo 'pi lakṣita eva |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149191 (0.059):
(4.141) Vāsavadattā | rājñaḥ śarīraṃ parāmṛśya saharṣam | diṭṭhiā | / akkhadasarīro ajjautto | / (4.142) Rājā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146423 (0.061):
vimhao samuppaṇṇo tti | / (2.124) Rājā | vayasya | mamāpy etad eva manasi vartate |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143434 (0.062):
ajjautteṇa saṃṇihideṇa hodavvaṃ ti | / (1.38) Rājā | vayasya | kiṃ vyaktavyam | utsavād utsavāntaram āpatitam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145505 (0.064):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ / paḍhiduṃ pauttā | / (2.61) Rājā | vayasya | kim apy anyacetasā mayā nāvadhāritam | tat kathaya
asmin prakīrṇapaṭavāsakṛtāndhakāre / dṛṣṭo manāṅ maṇivibhūṣaṇaraśṃijālaiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12871670 (0.0):
MSS_3945 1 asmin prakīrṇapaṭavāsakṛtāndhakāre dṛṣṭo
pātālam udyataphaṇākṛtiśṛṅgako 'yaṃ / mām adya saṃsmarayatīva bhujaṅgalokaḥ || 12 ||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12871683 (0.0):
manāṅmaṇivibhūṣaṇaraśmijālaiḥ / / MSS_3945 2 pātālamudyataphaṇākṛtiśṛṅgako'yaṃ māmadya saṃsmarayatīva
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448049 (0.021):
vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206747 (0.021):
vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448406 (0.028):
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148935 (0.036):
(4.127) Vāsavadattā | ajjautta | ṇa attaṇo kāraṇeṇa evvaṃ bhaṇāmi | esā / khu mae ṇigghiṇāe idha saṃjamidā sāariā vivajjadi | tā parittāadu ajjautto
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145431 (0.038):
bho vaassa | jā esā ālihidā sā khu kaṇṇaā daṃsaṇīā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145595 (0.038):
(2.68) ubhau nirūpayataḥ | / (2.69) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho esā khu kaalīhara gadā | tā lahuṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146493 (0.039):
(2.127) Susaṃgatā | bhaṭṭā | adikovaṇā khu esā | tā hatthe geṇhia pasādehi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144303 (0.040):
ṇikkhivia gadā me piasahī sāariā bhavissadi | anyato dṛṣṭvā | esā khu / ṇiuṇiā ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447419 (0.040):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | avirada-paḍanta-viviha-kusuma-suumāla-silā-al'-ucchangassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206141 (0.040):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | aviradapaḍantavivihakusumasuumālasilāalucchangassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147383 (0.043):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145150 (0.043):
(2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143289 (0.044):
(1.23) Madanikā | ae hadāsa | ṇa esā caccarī | / (1.24) Vidūṣakaḥ | bhodi | kiṃ khu edaṃ |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159460 (0.046):
mādhavī - dea, kaṭorappā esā bhaṭṭi-dāriā suṭṭhu tābaṃ soḍhuṃ pāredi jaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455119 (0.047):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450287 (0.048):
pia-sahīe avatthā | tā pekkha pekkha | (upasṛtya Āraṇyikāṃ darśayati |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450067 (0.048):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia / mantedi | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rāja-vayasyaḥ khalu brāhmaṇas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205926 (0.051):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213013 (0.051):
Manoramā - ṇa hu ahaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāmi | esā kkhu Āraṇṇiā kalla-
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134863 (0.051):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a
maaṇasarisaṃ vasantāhiṇaaṃ ṇaccantī cūdaladiāe saha ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145101 (0.026):
pekkhanto harisupphullaloaṇo ido jjevva āacchadi | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.028):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144751 (0.028):
(2.16) Susaṃgatā | sahi | mā lajja mā lajja | īdisassa kaṇṇaāraanassa / avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ | tadhā vi jadhā ṇa ko vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211012 (0.030):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.030):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147448 (0.031):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758587 (0.031):
| sabba kālaṃ ido ebba sotthibāaṇa modaehiṃ kucchiṃ pūria saṃpadaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.033):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139792 (0.033):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.034):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069024 (0.034):
ajja pavāsaṃ vaccasi vacca saaṃ jevva suṇasi karaṇijjam //21//
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144647 (0.034):
dṛṣṭvottarīyeṇa pracchādayantī vilokya smitaṃ kṛtvā | kadhaṃ | susaṃgadā | / sahi susaṃgade | ido uvavisa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146332 (0.035):
bhaṭṭiṇo pasādeṇa kīlidaṃ jevva | tā kiṃ kaṇṇāharaṇaeṇa | eso jjevva me
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158719 (0.035):
lalitā (sālīkam) ajje, pekkha | eso kaṇho moṭṭimaṃ ahma viḍambaṇaṃ karedi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143508 (0.036):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089132 (0.036):
udāharaṇam-- jassea vaṇo tassea veaṇā bhaṇai taṃ jaṇo aliaṃ / / dantakkhaaṃ avole bahūe veaṇā savattīṇaṃ // 533 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106728 (0.036):
sahi eso ruddaṇio ṇaaṇāṇa atakkiossao jāo / / maaṇo va muttimaṃto caṃdo via mukkalañchaṇo puṇṇo // ViPrud_4.111 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365600 (0.036):
vihivihiaṃ laddha piasaṃgo jīviaṃ dhaṇaṃ dhaṇṇaṃ / / juttaṃ savvaṃ jaṇavaaṇaṃ viaṇaviḍambaṇā ṇihilā // Suk_70.11 (=332) //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781512 (0.036):
eso khu mahāseṇassa saāsādo rabbhasagotto kañcuīo devīe aṅgāravadīe pesidā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774532 (0.036):
*{padmāvatī}* - ayya kiṃ diṭṭho muṇijaṇo attāṇaṃ aṇuggahīduṃ (BhSv_1.7:24) / abhippedappadāṇeṇa tavassijaṇo uvaṇimantīadu dāva ko kiṃ ettha icchadi tti
tataḥ praviśato madalīlāṃ nāṭayantyau dvipadīkhaṇḍaṃ gāyantyau cetyau |
(1.18) Madanikā gāyati | / kusumāuhapiadūao maulāiabahucūao |
siḍhiliamāṇaggahaṇao vāai dāhiṇapavaṇao || 13 ||
virahavivaḍḍhiasoao kaṅkhiapiaaṇamelao |
paḍivālaṇaasamatthao tammai juvaīsatthao || 14 ||
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 333697 (0.0):
(P_7,1.52 54) KA_III,258.24 260.11 Ro_V,51.16 54.14 {31/68} iha / kārayāñcakāra , harayāñcakāra , cikīrṣāñcakāra , jihīrṣāñcakāra , / hrasvandyāpaḥ nuṭ iti nuṭ prasajyeta .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5455963 (0.0):
nirdeśaḥ . atha vā astu asya grahaṇam kaḥ doṣaḥ . iha kārayāñcakāra , / harayāñcakāra , cikīrṣāñcakāra , jihīrṣāñcakāra , hrasvandyāpaḥ nuṭ iti
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5490880 (0.0):
kartavyam . na bhābhūpūkamigamipyāyivepisanumām iti . iha api tarhi na
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388574 (0.0):
'alasasiromaṇi dhuttāṇaṃ aggimo putti dhaṇasamiddhimao / / iha bhaṇieṇa ṇaaṅgī papphullaviloaṇā jāā' //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349682 (0.0):
pāusasamaapavāso jovvaṇadiahe tahā a dāliddaṃ / / paḍhamasiṇehavioo tiṇi vi garuāidukkhāiṃ // Suk_4.3 (=24) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24362402 (0.0):
jai sasaṇehī to muai aha jīvai ṇiṇṇeha / / duhia payārehiṃ gaia dhaṇa kiṃ gajjahi khalameha // Suk_57.5 (=257) //
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4682156 (5.960):
253 Dhp5 / na hi vereṇa verāṇi śāmantīha kadācanaṃ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1755446 (5.960):
ity upakramya, nepathye biraeha keli ākaḍḍhaṇa pāḍaṇijjaṃ goura duvāraṃ, / boḍheha bibiha ppaharaṇa saṇṇāha daha sahassāi | (vracayata
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9537918 (5.960):
12,17: sarvāṇi.prajñānāny.avasy.annavan/ / 12,17: bhājanavatī.te.pusann.iha.dattir.astu/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641093 (0.000):
429.018. mahāpanthakaḥ kathayati bhikṣo, vayaṃ prajñātā brāhmaṇāḥ/ / 429.019. na śakṣyām ihaiva pravrajitum/
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21263836 (0.000):
jñāpakārthantu, etat jñāpayati vivāhādiṣviha saṃkīrtteṣveva samyāḥ, na / tairatidiṣṭeṣu iti / / tena sīmantādatidiṣṭe puṃsavane paridhaya eva /
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4683216 (0.000):
rāgaṃ ca doṣaṃ ca prahāya mohaṃ vimuttacitto akhilo akaṃcho | / anupādiyāno iha vā hure vā sa bhāgavā śāmannassa hoti ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18958204 (0.002):
(AVŚ_11,1.10c) trayo varā yatamāṃs tvaṃ vṛṇīṣe tās te samṛddhīr iha / rādhayāmi ||10|| {1}
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073769 (0.002):
(GBr_2,1.8e) tad yathā ha vā idam aspaṣṭāvasāne nehāvasāsyasi / nehāvasāsyasīti nonudyanta evaṃ haivaite 'muṣmāṃl lokān nonudyante
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452448 (0.013):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206076 (0.014):
cauvvedapañcavedachaṭṭhavedabamhaṇasahassapajjāule rāaule paḍhamaṃ (Kale :
iha paḍhamaṃ mahumāso jaṇassa hiaāi kuṇai mauāiṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779325 (0.026):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155559 (0.027):
rādhikā - dei, saraṇṇassa jaṇassa saṃrakkhaṇe akkhamāsi tahabi parihasesi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101351 (0.035):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ / / tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155538 (0.039):
candrāvalī (solluṇṭha-smitam) ai loluhe āli, kīsa maṃ anāpekkhia taṃ / ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148229 (0.039):
{Pkt_183}halā buddhimadie bhaṇāhi mama vaaṇeṇa piasahiṃ subhaddaṃ / ajja / vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949561 (0.043):
muheṇa muñcāmi ahaṃ {maholae S : maholaye U} // 19 // / kahaṃ maṃ bāhanti / paśīdantu paśīdantu dālaabhaṭṭā / imaśśa
pacchā vijjhai kāmo laddhappasarehi kusumabāṇehiṃ || 15 ||
(1.19) Rājā | nirvarṇya | aho madhuro 'yam āsāṃ nirbharaḥ krīḍārasaḥ |
srastaḥ sragdāmaśobhāṃ tyajati viracitām ākulaḥ keśapāśaḥ
kṣībāyā nūpurau ca dviguṇataram imau krandataḥ pādalagnau |
vyastaḥ kampānubandhād anavaratam uro hanti hāro 'yam asyāḥ
krīḍantyāḥ pīḍayeva stanabharavinamanmadhyabhaṅgānapekṣam || 16 ||
(1.20) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | ahaṃ pi edāṇaṃ baddhapariarāṇaṃ majjhe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447554 (0.037):
gāyanty avyakta-vācaḥ kim api madhu-liho vāruṇī-pāna-mattāḥ // HPri_2.2 // / vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206264 (0.037):
gāyanty avyaktavācaḥ kim api madhuliho vāruṇīpānamattāḥ // HPri_2.2 // / vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139637 (0.047):
kahaṃ ṇa ko bi mantedi / hodu / edāṇaṃ baddhapariarāṇaṃ purisāṇaṃ samūho
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145260 (0.047):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146909 (0.054):
(2.164) Vidūṣakaḥ | bho | diṭṭhiā vaḍḍhasi | khemeṇa amhāṇaṃ adikkantā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149611 (0.054):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454970 (0.056):
(Priyadarśikāyā upari patati |) / vidūṣakaḥ - bho vaassa kahaṃ tumaṃ mūḍho via ciṭṭhasi | ṇa eso visādassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448404 (0.056):
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780954 (0.059):
athāyaṃ vibhramo vā syād vibhramo hy astu me ciram // BhSv_5.9 // / *{vidūṣakaḥ}* - bho vaassa edassiṃ ṇaare avantisundarī ṇāma jakkhiṇī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145629 (0.059):
(2.71) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | edaṃ kaalīharaṃ | jāva pavisamha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145708 (0.059):
(2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205228 (0.060):
vidūṣakaḥ - (saroṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145517 (0.061):
| kim anyoktam | / (2.62) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ edāe paḍhidaṃ | dullaha ityādi punaḥ paṭhati
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448048 (0.062):
vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206746 (0.062):
vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142955 (0.063):
(1.13) Vidūṣakaḥ | saharṣam | bho vaassa | evvaṃ ṇedaṃ | ahaṃ uṇa jāṇāmi |
ṇaccanto maaṇamahūsavaṃ māṇaissaṃ | / (1.21) Rājā | vayasya | evaṃ kriyatām |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145985 (0.021):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi | / (2.99) Rājā | nivarṇya | vayasya | anayālikhito 'ham iti yat satyam idānīm
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146423 (0.022):
ṇāma kaṇṇaāraaṇaṃ māṇusaloe dīsadi | tā takkemi | paāvadiṇo vi edaṃ ṇimmia / vimhao samuppaṇṇo tti | / (2.124) Rājā | vayasya | mamāpy etad eva manasi vartate |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145466 (0.022):
sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ ediṇā | kīsa aāraṇe / attāṇaaṃ āāsesi tti | / (2.57) Rājā | vayasya | na kevala śrutam abhiprāyo 'pi lakṣita eva |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143020 (0.027):
paiṇṇapaḍavāsapuñjapiñjarijjantadahadisāmuhassa sasirīattaṇaṃ / maaṇamahūsavassa | / (1.14) Rājā | saharṣaṃ samantād avalokya | aho | parāṃ koṭim adhirohati
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143116 (0.029):
vāravilāsiṇījaṇavilasidaṃ avaloedu piavaasso | / (1.16) Rājā | vilokya | vayasya | samyag dṛṣṭaṃ tvayā | kutaḥ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146602 (0.044):
vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207398 (0.047):
vidūṣakaḥ - hodi saalapuḍhavīparittāṇasamattheṇa Vaccharāeṇa parittāantī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145488 (0.047):
vakkhāṇaissaṃ | suṇamha dāva | kiṃ kurukurāadi dāsīe dhīā sāriā | / (2.59) Rājā | yuktam abhihitam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145202 (0.047):
(2.40) Vidūṣakaḥ | bho | edassiṃ baulapāave ko vi bhūdo paḍivasadi | / (2.41) Rājā | dhiṅ mūrkha | viśrabdhaṃ gamyatām | kuta īdṛśānām atra
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145876 (0.049):
(2.90) Vidūṣakaḥ | rājānaṃ cālayitvā | ṇaṃ bhaṇāmi | kīsa esā avaṇadamuhī / ālihida tti | / (2.91) Rājā | vayasya | nanu śārikayaiva sarvam āveditam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146859 (0.052):
cittaphalaaṃ pekkhantīe sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ | / (2.162) Rājā | paṭāntena gṛhītvā | devi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777986 (0.052):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ / pekkhadu dāva bhavaṃ (BhSv_4.1:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147983 (0.053):
(4.48) Vidūṣakaḥ | vijaavammaṃ | lahuṃ ācakkha | vedadi me hiaaṃ | / (4.49) Rājā | tatas tataḥ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145265 (0.053):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti / mantesi | / (2.47) Rājā | dhiṅ mūrkha | yad ātmanā kṛtam tan mayi saṃbhāvayasi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140679 (0.053):
{Pkt_112}tado bhīmaseṇadhanaṃjaehiṃ abhijuttaṃ pidaraṃ pekkhia sasaṃbhamaṃ / vialiaṃ avadhūṇia raaṇasīsaaṃ ākaṇṇākaṭṭhidakaṭhiṇakodaṇḍajīo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143942 (0.053):
sohidaṃ kadua rattāsoapāavaṃ accīadu bhaavaṃ pajjuṇṇo | / (1.66) Vāsavadattā | teṇa uvaṇehi me pūovaaraṇāiṃ |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365698 (0.053):
{sahi vira i ūṇa māṇassa majjha dhīrattaṇeṇa āsāsaṃ / / pi adaṃsaṇavihaṅkhalelakkhaṇammi sahasatti teṇa osari aṃ //69//}
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147654 (0.053):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146497 (0.054):
(2.127) Susaṃgatā | bhaṭṭā | adikovaṇā khu esā | tā hatthe geṇhia pasādehi / ṇaṃ | / (2.128) Rājā | sānanadam | yathāha bhvatī | sāgarikāṃ haste gṛhītvā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775123 (0.054):
{ātmagatam} hā ḷāvāṇaaṃ ṇāma (BhSv_1.12:21) / ḷāvāṇaasaṃkittaṇeṇa puṇo ṇavīkido via me sandāvo (BhSv_1.12:22)
(1.22) Vidūṣakaḥ | jaṃ bhavaṃ āṇavedi | ity utthāya ceṭyor madhye nṛtyati
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145681 (0.034):
(2.76) Rājā | vayasya | nirūpyatām | / (2.77) Vidūṣakaḥ | jaṃ bhavaṃ āṇavedi | parikramyāvalokya ca | eso vi
| bhodi maaṇie | mama vi edaṃ caccariṃ sikkhāvehi |
(1.23) Madanikā | ae hadāsa | ṇa esā caccarī |
(1.24) Vidūṣakaḥ | bhodi | kiṃ khu edaṃ | / (1.25) Madanikā | hadāsa | duvadīkhaṇḍaṃ kkhu edaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147383 (0.043):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143151 (0.044):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780698 (0.046):
*{vāsavadattā}* - diṭṭhiā siviṇāadi khu ayyautto (BhSv_5.6:50) / ṇa ettha kocci jaṇo (BhSv_5.6:51)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149611 (0.047):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148934 (0.049):
(4.127) Vāsavadattā | ajjautta | ṇa attaṇo kāraṇeṇa evvaṃ bhaṇāmi | esā / khu mae ṇigghiṇāe idha saṃjamidā sāariā vivajjadi | tā parittāadu ajjautto
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774486 (0.051):
{ātmagatam} bhodu bhodu (BhSv_1.7:20) / esā a attaṇīā dāṇiṃ saṃvuttā (BhSv_1.7:21)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144303 (0.051):
ṇikkhivia gadā me piasahī sāariā bhavissadi | anyato dṛṣṭvā | esā khu / ṇiuṇiā ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146493 (0.052):
(2.127) Susaṃgatā | bhaṭṭā | adikovaṇā khu esā | tā hatthe geṇhia pasādehi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132635 (0.053):
{Pkt_29}hañje evvaṃ edaṃ / kiṃ du edaṃ sibiṇaaṃ adimettaṃ akusaladaṃsaṇaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778987 (0.053):
*{vāsavadattā}* - bhodu bhodu vasantaa sumarehi dāṇiṃ edaṃ (BhSv_4.5:24)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145544 (0.053):
(2.64) Vidūṣakaḥ | kiṃ khu dāṇiṃ edaṃ | / (2.65) Rājā | mūrkha | gāthikeyam | kayāpi ślāghyayauvanayā priyatamam
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145708 (0.054):
(2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139935 (0.055):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451315 (0.056):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096829 (0.056):
samandasmitaṃ)aṇigūḍhatthaṃ khu edaṃ cheāṇaṃ vaaṇaṃ paḍibhādi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145433 (0.058):
bho vaassa | jā esā ālihidā sā khu kaṇṇaā daṃsaṇīā | / (2.55) Rājā | yady evam avahitau śṛṇuvas tāvat | asty avakāśo 'smākaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448818 (0.058):
vidūṣakaḥ - bho osara osara | esā kkhu Indīvarīā āadā | edaṃ uttantaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146351 (0.059):
piasahī sāariā | tā esā jevva pasādīadu | / (2.119) Rājā | sasaṃbhramam utthāya | kvāsau | kvāsau |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147426 (0.059):
hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ / (4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.059):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
(1.26) Vidūṣakaḥ | saharṣam | kiṃ ediṇā khaṇḍeṇa modaā karīanti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145559 (0.033):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149191 (0.033):
(4.141) Vāsavadattā | rājñaḥ śarīraṃ parāmṛśya saharṣam | diṭṭhiā | / akkhadasarīro ajjautto |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143020 (0.044):
paiṇṇapaḍavāsapuñjapiñjarijjantadahadisāmuhassa sasirīattaṇaṃ / maaṇamahūsavassa | / (1.14) Rājā | saharṣaṃ samantād avalokya | aho | parāṃ koṭim adhirohati
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450104 (0.046):
garu-maaṇa-saṃdāva-ṇīsaha-sarīrassa pia-vaassassa vaaṇeṇa devīṇaṃ / Vāsavadattā-Padumāvadīṇaṃ aṇṇaṇam a devīṇaṃ bhavaṇāiṃ aṇṇesanteṇa ṇa sā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143940 (0.046):
sohidaṃ kadua rattāsoapāavaṃ accīadu bhaavaṃ pajjuṇṇo | / (1.66) Vāsavadattā | teṇa uvaṇehi me pūovaaraṇāiṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133903 (0.047):
piñjaridujjāṇabhūmibhāo duppekkhaṇijjo bhaavaṃ sahassarassī saṃvutto / tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.047):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.048):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.048):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157350 (0.048):
rādhikā (sakhedam ātmagatam) sāhu re kīra sāhu | bāṭṭhaṃ aṇuggahidamhi, tā / dāṇiṃ dullahā-hiṭṭhadāṇadacchiṇaṃ titthavaraṃ kāliadehaṃ ppavisiya appāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145723 (0.048):
ālihido | aṇṇadhā ko aṇṇo kusumacāvavavadeseṇa ṇiṇhūvīadi tti | / (2.80) Rājā | saharṣaṃ hastau prasārya | sakhe | upanaya |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.048):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.049):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.049):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.049):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145035 (0.050):
(2.32) Susaṃgatā | sahi | kiṃ ediṇā diṭṭheṇa | dūrībhūdā khu sāriā | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147407 (0.050):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.050):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211007 (0.050):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.051):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
(1.27) Madanikā | vihasya | ṇa hi ṇa hi | paḍhīadi kkhu edaṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139935 (0.044):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208104 (0.045):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaaṇivvisesa piasahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900212 (0.046):
pṛ.) draupadī (śrutvā saharṣam ) ṇādha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145559 (,0.048):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo"
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139669 (0.050):
/ tā ṇa kkhu ede jāṇanti / hodu / aṇṇado viciṇaissaṃ /*agrato 'valokya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449450 (0.051):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaa-ṇivvisesa pia-sahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780913 (0.051):
dagdheti bruvatā pūrvaṃ vañcito 'smi rumaṇvatā // BhSv_5.8 // / *{vidūṣakaḥ}* - avihā asambhāvaṇīaṃ edaṃ ṇa (BhSv_5.8:1)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149611 (0.055):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146393 (0.055):
prati | haddhī haddhī | edaṃ pekkhia ṇa sakkaṇomi padādo padaṃ pi gantuṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149404 (0.055):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146717 (0.056):
| kusumidā sā ṇomālia tti | tā ṇa gamissaṃ | / (2.149) Vidūṣakaḥ | bhodi | jai evvaṃ tā jidaṃ amhehiṃ | iti bāhū prasārya
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947821 (0.057):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi / / avassaṃ edehi duṭṭhabuddhatthavirehi ṇirucchāehi ahmāṇaṃ taruṇajaṇānaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147426 (0.058):
hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ / (4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132635 (0.059):
{Pkt_29}hañje evvaṃ edaṃ / kiṃ du edaṃ sibiṇaaṃ adimettaṃ akusaladaṃsaṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453419 (0.060):
sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147093 (0.062):
(3.8) Kāñcanamālā | jadhā | susaṃgade | ṇa kkhu sāariaṃ vajjia / piavaassassa kiṃ pi assatthadāe kāraṇaṃ | tā cintehi ettha paḍiāraṃ ti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142660 (0.063):
(1.4) Naṭī | sodvegam | ajja | ṇiccinto dāṇiṃ si tumaṃ | tā kīsa ṇa / ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211726 (0.064):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 901982 (0.064):
yathā tatraiva draupadī visumaridaṃ edaṃ vāvāraṃ ṇādhassa pasādeṇa"
(1.28) Vidūṣakaḥ | saviṣādam | jai paḍhīadi tā alaṃ ediṇā | varaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210924 (0.059):
Vāsavadattā -(saviṣādam) kahaṃ ajjautto ṇaccadi | Maṇoramā dāṇiṃ kahiṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147426 (0.061):
hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ / (4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146592 (0.064):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī
piavaassassa jjevva saāsaṃ gamissaṃ | iti gantum udyataḥ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146401 (0.049):
prati | haddhī haddhī | edaṃ pekkhia ṇa sakkaṇomi padādo padaṃ pi gantuṃ | / tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ | / (2.123) Vidūṣakaḥ | sāgarikāṃ dṛṣṭvā | accharīaṃ accharīaṃ | īdisaṃ pi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147355 (0.061):
| aṇṇaṃ ca | paṭṭaṃsuajualaṃ kaṇṇāharaṃ ca diṇṇaṃ | tā jāva piavaassaṃ / pekkhāmi | / (4.3) Susaṃgatā | rudatī sahasopasṛtya | ajjavasantaa | ciṭṭha dāva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447186 (0.062):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso pia-vaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452494 (0.064):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiā-vuttanta-ṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145074 (0.064):
devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi | / parikramyāvalokya ca | eso kkhu piavaasso tassa dohalaassa
(1.29) Ubhe | haste gṛhītvā | hadāsa | kahiṃ gacchasi | idha jjevva
kīlamha | iti ubhe vidūṣakaṃ bahuvidham ākarṣataḥ | / (1.30) Vidūṣakaḥ | hastam ākṛṣya prapalāyya rājānam upasṛtya | vaassa |
ṇaccido mhi | / (1.31) Rājā | sādhu kṛtam | / (1.32) Cūtalatikā | halā maaṇie | ciraṃ khu amhehiṃ kīlidaṃ | tā ehi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147229 (0.064):
maaṇāvatthaṃ pacchādaanto dantatoraṇavaḍabhīe uvaviṭṭho ciṭṭhadi | tā ehi / | edaṃ vuttantaṃ bhaṭṭiṇīe ṇivedemha |
ṇivedemha dāva bhaṭṭiṇīe saṃdesaṃ mahārāassa |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949217 (0.044):
Śākyabhikṣuḥ - {bho : bhodu C} vaṇṇo dāva mae kido / imassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452872 (0.049):
Vāsavadattā - hanje ṇivuttaṃ pekkhaṇaaṃ | tā ehi | abbhantaraṃ evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148458 (0.056):
kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti | / (4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450069 (0.059):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia / mantedi | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rāja-vayasyaḥ khalu brāhmaṇas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208696 (0.059):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi / | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rājavayasyaḥ khalu brāhmaṇas tvām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452979 (0.063):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi / ṇivāridā | edaṃ uttantaṃ bhaṭṭiṇo ṇivedehi tti Vasantaaṃ bhaṇia āada mhi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779494 (0.063):
*{padminikā}* - mahuarie mahuarie āaccha dāva sigghaṃ (BhSv_5.0:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147189 (0.063):
(3.13) Madanikā | assatthasarīrassa bhaṭṭiṇo kusalavuttantaṃ jāṇiduṃ gadā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1760220 (0.064):
yathā śākuntale, priyaṃvadā halā sauṃdale ! ettha ebba dāva muhuttaaṃ / ciṭṭha | jāba tue ubagadāe ladā saṇāho bia aaṃ kesara rukkhao paḍibhādi |
(1.33) Madanikā | ehi | tuvaramha | parikramyopasṛtya ca | / (1.34) Ubhe | jaadu jaadu bhaṭṭā | devī āṇavedi | ity ardhokte lajjāṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147865 (0.027):
(4.38) Vasuṃdharā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | eso kkhu rumaṇṇado
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148147 (0.042):
bhaṭṭā | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | bhaṭṭā | / devī viṇṇavedi | eso kkhu ujjaiṇīdo sambarasiddhī ṇāma indaālio āado | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148307 (0.046):
(4.70) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | eso bhaṭṭā | tā uvasappadu devī | / (4.71) Vāsavadattā | upasṛtya | jaadu jaadu ajjautto |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449098 (0.049):
atthama-āhilāsī bhaavaṃ sahassa-rassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146255 (0.055):
(2.112) Rājā paṭāntena phalakaṃ pracchādayati | / (2.113) Susaṃgatā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209096 (0.055):
ṇāḍaassa ṇaccidasesaṃ | tā ehi | pekkhāgharaṃ evva gacchamha | / (parikramyāvalokya |) idaṃ pekkhāgāraṃ | jāva ehi pavisamha | sāhu sāhu |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142465 (0.056):
dīhaṃ ṇissasia mai diṭṭhī viṇikkhittā / sundaraa ehi tti bhaṇidaṃ a / tado
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449784 (0.059):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208420 (0.059):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa asaṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453603 (0.059):
anteuraṃ su-pīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212137 (0.059):
supīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147226 (0.059):
maaṇāvatthaṃ pacchādaanto dantatoraṇavaḍabhīe uvaviṭṭho ciṭṭhadi | tā ehi / | edaṃ vuttantaṃ bhaṭṭiṇīe ṇivedemha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143409 (0.059):
(1.36) Vidūṣakaḥ | ā dāsīe dhīe | kiṃ devī āṇavedi | / (1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149672 (0.060):
(4.187) Vidūṣakaḥ | bhodi | suṭṭhu tae jāṇido amaccassa ahippāo | / (4.188) Vāsavadattā | ehi raaṇāvali ehi | ettiaṃ pi dāva mama
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147189 (0.062):
(3.12) Kāñcanamālā | halā | tumaṃ dāṇiṃ kahiṃ patthidā | / (3.13) Madanikā | assatthasarīrassa bhaṭṭiṇo kusalavuttantaṃ jāṇiduṃ gadā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143716 (0.063):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ / ṇivvattaissadi | / (1.54) Vāsavadattā | tā ehi | tahiṃ gacchamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207764 (0.064):
atthamaāhilāsī bhaavaṃ sahassarassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha |
nāṭayantyau | ṇa hi ṇa hi | viṇṇavedi | / (1.35) Rājā | saharṣaṃ vihasya sādaram | madanike | nanv ājñāpayatīty eva
ramaṇīyaṃ viśeśato 'dya madanamahotsave | tad ucyatām | kim ājñāpayati
devīti | / (1.36) Vidūṣakaḥ | ā dāsīe dhīe | kiṃ devī āṇavedi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147138 (0.050):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143714 (0.055):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779676 (0.059):
*{vidūṣakaḥ}* - ajja khu devīvioavihurahiaassa tattahodo vaccharāassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451317 (0.062):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145497 (0.062):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211838 (0.063):
Manoramā - teṇa gaccha tumaṃ | esā kkhu devī tāe evva saha dantavalahīe
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206356 (0.014):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447647 (0.014):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147068 (0.014):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146712 (0.020):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146275 (0.020):
(2.115) Susaṃgatā | bhaṭṭā | ṇa kevalaṃ tumaṃ cittaphalaeṇa samaṃ savvo vi / vuttanto mae viṇṇādo | tā devīe gadua ṇivedaissaṃ | iti gantum icchati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144401 (0.022):
(2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ | / (2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.023):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144312 (0.025):
tataḥ praviśati nipuṇikā | / (2.2) Nipuṇikā | uvaladdho kkhu mae bhaṭṭiṇo vuttanto | tā jāva gadua
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447769 (0.026):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206473 (0.026):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454892 (0.028):
ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe / jeṇa kuvidā ṇālavasi | tā pasīda pasīda | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇa hu puṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450773 (0.028):
tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia / ṇevaccha-bhūmiaṃ gadua appāṇaṃ maṇḍehi jeṇa su-sadisī dīsasi mahā-rāassa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454504 (0.029):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213025 (0.029):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149077 (0.030):
(4.137) Sāgarikā | haddhī haddhī | ā | samantado pajjalido hudavaho ajja / dukkhāvasāṇaṃ me karissadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206853 (0.031):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147447 (0.031):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu / ajjo |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104825 (0.031):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149015 (0.031):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450763 (0.031):
Āraṇyikāyāḥ samarpayati) Maṇorame tumaṃ vi Ṇalagiri-ggahaṇa-parituṭṭheṇa / tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia
gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143667 (0.0):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.010):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā | / suṇābidāa maha jaṃ bhavadā saṃdiṭṭhaṃ | [alaṃ bhavato dhīratāṃ ujjhitvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.010):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104826 (0.010):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616485 (0.011):
nāndīmukhī: sahi citte suṇāhi imāe bundāe gadua bhaabadī biṇṇattā hanta"
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782462 (0.013):
eso ujjaiṇīo bahmaṇo bhaṭṭiṇīe hatthe mama bhaiṇia tti ṇṇāso ṇikkhitto taṃ / paḍiggahiduṃ paḍihāraṃ uvaṭṭhido (BhSv_6.14:3)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133582 (0.014):
{Pkt_47}jaṃ kiṃ bi ettha accāhidaṃ taṃ bhāīrahīppamuhāṇaṃ ṇaīṇaṃ salileṇa / avaharīadu / bhaavadāṇaṃ bamhaṇāṇaṃ bi āsīsāe āhudihudeṇa pajjalideṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140768 (0.014):
sāṇasilāṇisidasāmalasallabandhehiṃ kusumido via tarū muhuttaeṇa / silīmuhehiṃ pacchādido dhaṇaṃjaassa rahavaro /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7562653 (0.014):
chardiṣyati / / acchardiṣyat / / cichardiṣati / / tr̥da tartsyati /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.015):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4682188 (0.015):
ye ca tattha vijānaṃti tato śāṃmaṃti medhakā ||
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144708 (0.015):
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145364 (0.015):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133956 (0.016):
{Pkt_52}hañje taralie ubaṇehi me agghabhāaṇaṃ jāva bhaavado sahassarassiṇo
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154223 (0.016):
surahikoḍppado hodutti māhabī-maṇḍabaṃ laṃhikhadā mae rāhiā, tā ppasīda
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15479380 (0.016):
05,131.007c amitrān nandayan sarvān nirmāno bandhuśokadaḥ / 05,131.008a supūrā vai kunadikā supūro mūṣikāñjaliḥ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.016):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098462 (0.016):
dārakaḥ akāaīakuladuggādevīsamārāhaṇeṇa viaapatthāṇamaṃgalaṃ kāūṇa / tattha haṇumadaalaperaṃtabahirujjāṇe ṇivesiakhaṃdhāvāro amaccaparivudo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144037 (0.017):
kusumalohākkhittahiaāe adiciraṃ mae kadaṃ | tā imiṇā sinduvāraviḍavena
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.017):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
ajjautteṇa saṃṇihideṇa hodavvaṃ ti | / (1.38) Rājā | vayasya | kiṃ vyaktavyam | utsavād utsavāntaram āpatitam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149017 (0.035):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134205 (0.041):
{Pkt_58}ajjautta abbhaṇuṇṇādāe tue atthi me kassiṃ bi ṇiame ahilāso /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147525 (0.044):
savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449191 (0.046):
ṇaccidavva-sesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudī-mahūsave ṇaccidavvaṃ ti | / hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145466 (0.046):
sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ ediṇā | kīsa aāraṇe / attāṇaaṃ āāsesi tti | / (2.57) Rājā | vayasya | na kevala śrutam abhiprāyo 'pi lakṣita eva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207857 (0.047):
ṇaccidavvasesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudīmahūsave ṇaccidavvaṃ ti | hio / kkhu Āraṇṇiāe piasahīe suṇṇahiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145876 (0.048):
(2.90) Vidūṣakaḥ | rājānaṃ cālayitvā | ṇaṃ bhaṇāmi | kīsa esā avaṇadamuhī / ālihida tti | / (2.91) Rājā | vayasya | nanu śārikayaiva sarvam āveditam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209360 (0.048):
Āraṇyikāyāḥ samarpayati) Maṇorame tumaṃ vi Ṇalagiriggahaṇaparituṭṭheṇa / tādeṇa ajjauttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariāsaāsādo geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209162 (0.049):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajjauttacaridaṃ adiṭṭhapuvvaṃ via
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207761 (0.051):
vidūṣakaḥ - jāṇidaṃ evva ko ettha mukkho tti | tā kiṃ edeṇa | / atthamaāhilāsī bhaavaṃ sahassarassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145676 (0.051):
(2.75) Vidūṣakaḥ | pārśvato 'valokya | ediṇā khu uṇa ugghāḍidaduvāreṇa tāe / sāriāe pañjareṇa hodavvaṃ | / (2.76) Rājā | vayasya | nirūpyatām |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146423 (0.052):
ṇāma kaṇṇaāraaṇaṃ māṇusaloe dīsadi | tā takkemi | paāvadiṇo vi edaṃ ṇimmia / vimhao samuppaṇṇo tti | / (2.124) Rājā | vayasya | mamāpy etad eva manasi vartate |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208575 (0.053):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148943 (0.053):
khu mae ṇigghiṇāe idha saṃjamidā sāariā vivajjadi | tā parittāadu ajjautto / (4.128) Rājā | katham | sāgarikā vipadyate | devi | eṣa gacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450764 (0.053):
Āraṇyikāyāḥ samarpayati) Maṇorame tumaṃ vi Ṇalagiri-ggahaṇa-parituṭṭheṇa / tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452977 (0.054):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449943 (0.054):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205928 (0.055):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069023 (0.055):
ajja pavāsaṃ vaccasi vacca saaṃ jevva suṇasi karaṇijjam //21//
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449785 (0.055):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
(1.39) Vidūṣakaḥ | tā uṭṭhehi | tahiṃ jevva gacchamha jeṇa tahiṃ gadassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145801 (0.054):
kaalīharādo geṇhia lahuṃ gacchamha | / (2.84) Sāgarikā | sahi | evvaṃ karemha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213393 (0.060):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454882 (0.060):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143783 (0.063):
maaṇamahūsavaparāhīṇe pariaṇe sāriaṃ ujjhia idha āadā | tā tahiṃ jevva / lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi |
mama vi bamhaṇassa sotthivāaṇaṃ kiṃ pi bhavissadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447937 (0.048):
ukkaṇṭha-ṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa / sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144099 (0.050):
(1.75) Kāñcanamālā | ajja vasantaa | ehi | saṃpadaṃ tumaṃ sotthivāaṇaṃ / paḍiccha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147549 (0.050):
phaḍiasilāmaṇḍavaṃ gado | tā gacchadu ajjo | ahaṃ pi devīe pāsavattiṇī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143813 (0.051):
gatvātmagatam | sāriā mae susaṃgadāe hatthe samappidā | evvaṃ pi atthi me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149292 (0.053):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206636 (0.053):
ukkaṇṭhaṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa sotthivāaṇavelā
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947400 (0.054):
Devasomā - ahmāaṃ pi ettha bhikkhā ruddabhāo bhavissadi /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148220 (0.055):
{Pkt_183}halā buddhimadie bhaṇāhi mama vaaṇeṇa piasahiṃ subhaddaṃ / ajja
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134207 (0.056):
{Pkt_58}ajjautta abbhaṇuṇṇādāe tue atthi me kassiṃ bi ṇiame ahilāso /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147974 (0.056):
bi appiaṃ suṇiduṃ atthi ṇibbandho tado vilambīadi / / SktCh_181: mahārāja kasyāpyeṣa baladarpitasya viṣamaḥ śaṅkhanirghoṣaḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.056):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950124 (0.056):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja / āṇandadī via me diṭṭhī /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.057):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779326 (0.057):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776958 (0.057):
*{vāsavadattā}* - uvaradā tassa bhayyā taṃ ṇippaoaṇaṃ tti (BhSv_3:47)
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154169 (0.057):
jaṭilā - ai ahisārasaggāvejjhāiṇi lalide, eṇhiṃ puttau me ahimaṇṇu bidūre / gadotthi, / tā suṇṇaṃ gharaṃ mukkia kīsa tue āṇīdā bahuḍī | [ayi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147095 (0.058):
(3.8) Kāñcanamālā | jadhā | susaṃgade | ṇa kkhu sāariaṃ vajjia / piavaassassa kiṃ pi assatthadāe kāraṇaṃ | tā cintehi ettha paḍiāraṃ ti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146332 (0.058):
bhaṭṭiṇo pasādeṇa kīlidaṃ jevva | tā kiṃ kaṇṇāharaṇaeṇa | eso jjevva me / garuo pasādo | jaṃ kīsa tae ahaṃ ettha cittaphalae ālihida tti kuvidā me
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135955 (0.058):
hiḍimbādevīe śaṃvihāṇeṇa a paṇaṭṭhaṃ me jammadāliddaṃ / / SktCh_90: sādhu sugṛhiṇi sādhu / anena te sugṛhiṇītvenādya punaḥ svāminyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206853 (0.058):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
(1.40) Rājā | madanike | gamyatāṃ devyai nivedayituṃ | ayam aham āgata eva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147548 (0.055):
phaḍiasilāmaṇḍavaṃ gado | tā gacchadu ajjo | ahaṃ pi devīe pāsavattiṇī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146859 (0.061):
cittaphalaaṃ pekkhantīe sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ | / (2.162) Rājā | paṭāntena gṛhītvā | devi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143788 (0.063):
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi |
makarandodyānam iti | / (1.41) Ceṭyau | jaṃ bhaṭṭā āṇavedi | iti niṣkrānte |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148515 (0.042):
(4.89) Rājā | vasantaka | pratyudgamya praveśyatāṃ vasubhūtiḥ | / (4.90) Vidūṣakaḥ | jaṃ bhaṭṭā āṇavedi | iti niṣkrāntaḥ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782598 (0.047):
*{rājā}* - tena hi tvaryatāṃ tvaryatām asya bhaginikā (BhSv_6.15:8) / *{pratīhārī}* - jaṃ bhaṭṭā āṇavedi (BhSv_6.15:9)
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781552 (0.053):
*{pratīhārī}* - jaṃ bhaṭṭā āṇavedi (BhSv_6.3:7) / {niṣkrāntā (BhSv_6.3:8)}
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782500 (0.053):
*{pratīhārī}* - jaṃ bhaṭṭā āṇavedi (BhSv_6.14:7) / {niṣkrāntā (BhSv_6.14:8)}
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148506 (0.064):
(4.88) Kāñjanamālā | jaṃ devī āṇavedi | iti niṣkrāntā | / (4.89) Rājā | vasantaka | pratyudgamya praveśyatāṃ vasubhūtiḥ |
(1.42) Rājā | vayasya | ehi | avatarāva | / ity utthāya prāsādāvataraṇaṃ nāṭayataḥ |
(1.43) Rājā | vayasya | ādeśaya makarandodyānasya mārgam |
(1.44) Vidūṣakaḥ | edu edu bhavaṃ | / iti parikrāmataḥ | / (1.45) Vidūṣakaḥ | agrato 'valokya | bho | edaṃ maarandujjāṇaṃ | tā ehi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145179 (0.029):
(2.37) Vidūṣakaḥ | sāṭopam | edu edu bhavaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779940 (0.046):
*{rājā}* - tena hi tasya mārgam ādeśaya (BhSv_5.2:3) / *{vidūṣakaḥ}* - edu edu bhavaṃ (BhSv_5.2:4)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449101 (0.050):
atthama-āhilāsī bhaavaṃ sahassa-rassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207767 (0.050):
atthamaāhilāsī bhaavaṃ sahassarassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452875 (0.053):
Vāsavadattā - hanje ṇivuttaṃ pekkhaṇaaṃ | tā ehi | abbhantaraṃ evva / pavisamha | [hañje nivṛttaṃ prekṣaṇakam | tad ehi | abhyantaram eva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146235 (0.054):
(2.111) Vidūṣakaḥ | susaṃgatāṃ dṛṣṭvā sasaṃbhramam | bho vaassa | / pacchādehi edaṃ cittaphalaaṃ | esā khu devīe paricāriā susaṃgadā āadā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146041 (0.059):
saṃtosīadi | / (2.102) Vidūṣakaḥ | pārśvato 'valokya | bho | edaṃ avaraṃ
pavisamha | / iti praviśataḥ | / (1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776364 (0.034):
aṇṇappaoaṇeṇa iha āadassa abhijaṇaviññāṇavaorūvaṃ pekkhia saaṃ evva / mahārāeṇa diṇṇā (BhSv_2:59)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147426 (0.042):
hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ / (4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147381 (0.043):
ṇimittaṃ rodīadi | kiṃ ṇu sāariāe accāhidaṃ saṃvuttaṃ | / (4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148230 (0.043):
vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208102 (0.044):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaaṇivvisesa piasahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149614 (0.044):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134864 (0.045):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447420 (0.045):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | avirada-paḍanta-viviha-kusuma-suumāla-silā-al'-ucchangassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206142 (0.045):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | aviradapaḍantavivihakusumasuumālasilāalucchangassa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139908 (0.046):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782140 (0.046):
esā cittaphaḷaā tava saāsaṃ pesidā (BhSv_6.11:7) / edaṃ pekkhia ṇivvudo hohi (BhSv_6.11:8)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448048 (0.046):
vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206746 (0.046):
vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143706 (0.046):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131070 (0.046):
{Pkt_3}hañje buddhimadie hodi edaṃ jai mahārāassa paḍiulo huvissadi /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141723 (0.046):
vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ / pekkhaṇīaṃ tti /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208020 (0.047):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā abhāaheadā | ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141855 (0.048):
parivāria eāī maha puttao ahimaṇṇū vābādido / ahaṃ uṇa tumhāṇaṃ / pekkhantāṇaṃ evva edaṃ kumālavisaseṇaṃ sumaridavvasesaṃ karomi / tti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145260 (0.048):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.048):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096927 (0.007):
naṭī aloāṇaṃ kaṇṇajualasya bhāaheeṇa edaṃ ṇāmajualaṃ suṇīadi / / cirassa ṇaṭṭavijjaṇuvaṭṭaṇaṃ phaliaṃ, jeṇa loamaṃgalaṃ kākaimariṃdacariaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451042 (0.008):
Āraṇyikā - (sa-hasta-tālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209635 (0.008):
Āraṇyikā - (sahastatālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131819 (0.009):
{Pkt_21}kiṃ ṇāha dukkaraṃ tue parikubideṇa / / aṇugeṇhantu edaṃ vavasidaṃ de bhādaro /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146421 (0.010):
ṇāma kaṇṇaāraaṇaṃ māṇusaloe dīsadi | tā takkemi | paāvadiṇo vi edaṃ ṇimmia / vimhao samuppaṇṇo tti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139853 (0.010):
aha vā kiṃ ettha devvaṃ ubālahāmi / tassa kkhu edaṃ / ṇibbhacchiaviuravaaṇavīassa avahīridapidāmahahidobadesaṅkurassa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14149819 (0.011):
{Pkt_201}ṇāha visumaridamhi edaṃ vābāraṃ / ṇāhassa pasāeṇa puṇo bi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147437 (0.012):
(4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143913 (0.013):
(1.64) Vāsavadattā | vilokya | kadhaṃ | ajjautto | jaadu jaadu ajjautto | / alaṅkaredu imaṃ desaṃ āsaṇapaḍiggaheṇa | edaṃ āsaṇaṃ | ettha uvavisadu
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950030 (0.014):
Unmattakaḥ - ummattao tti bahuśo edaṃ śaddaṃ śuṇomi / edaṃ gaṇhia daliśehi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447928 (0.014):
vidūṣakaḥ - (sa-krodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto / ukkaṇṭha-ṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759478 (0.016):
yathā mālavikāgnimitre, vidūṣakaḥ (dṛṣṭvā) hī hī baassa edaṃ khu / sīhupāṇu bejjidassa macchaāḍiā ubaṇadā | [āścaryaṃ āścaryaṃ vayasya etat
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.017):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.018):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158719 (0.019):
lalitā (sālīkam) ajje, pekkha | eso kaṇho moṭṭimaṃ ahma viḍambaṇaṃ karedi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144751 (0.019):
(2.16) Susaṃgatā | sahi | mā lajja mā lajja | īdisassa kaṇṇaāraanassa / avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ | tadhā vi jadhā ṇa ko vi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.019):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.019):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780133 (0.019):
*{vidūṣakaḥ}* - teṇa hi imassiṃ sayyāe muhuttaaṃ uvavisia tattahodiṃ / paḍivāḷedu bhavaṃ (BhSv_5.4:1)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.019):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
mattamahuaraṇiaramukkajhaṅkāramilidamahuradarakoilālāvasaṃgīdasuhāvahaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142989 (0.060):
dāva imassa / mahumattakāmiṇījaṇasaaṅgāhagahidaṇaccantaṇāarajaṇajaṇidakodūhalassa
tuha āgamaṇadaṃsidāaraṃ via maarandujjāṇaṃ lakkhīadi | tā avaloedu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.0):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217325 (0.0):
vacchatthalamhi daiā diṇṇuppalavāsiā muhe mairā / / sīsammi a seharao ṇiccaṃ via saṃṭhiā jassa // Nā_3.2 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.0):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104482 (0.0):
kāaipuretthiāo pekhkhaṃtīo ṇareṃdakaṃdappaṃ / / maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776613 (5.960):
{parikramyāvalokya} ammo iaṃ cintāsuññahiaā ṇīhārapaḍihadacandaḷehā via / amaṇḍidabhaddaaṃ vesaṃ dhāraandī piaṅgusiḷāpaṭṭae uvaviṭṭhā (BhSv_3:12)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450567 (5.960):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209167 (5.960):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajjauttacaridaṃ adiṭṭhapuvvaṃ via / disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071281 (5.960):
jā ṭheraṃ va hasantā kaivaaṇaṃburuhabaddhaviṇivesā / / dāvei bhuaṇamaṃḍalamaṇṇaṃ via jaai sā vāṇī // 67 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777437 (1.788):
*{ceṭī}* - bhaṭṭidārie tāṇi kusumidāṇi ṇāma pavāḷantaridehiṃ via / mottiālambaehiṃ āidāṇi kusumehiṃ (BhSv_4.0:28)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071881 (0.003):
ekacchattaṃ via kuṇai bhuaṇarajjaṃ vijaṃbhaṃto // 84 // / (10) atra vastunā yeṣāṃ kāmināmasau rājā smarastebhyo na kaśvidapi
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153006 (0.006):
guṇāsohara-pūreṇa purei | tatthabi baccho bia baccā laiī ṇetta-bhiṅgaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141866 (0.006):
bhaṇia sagavvaṃ āpphālidaṃ ṇeṇa vajjaṇigghādaṇigghosabhīsaṇajīāravaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726836 (0.006):
majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141020 (0.006):
{Pkt_116}tado a deva taṃ tārisaṃ pekkhia sattuṇo samaravvābāracaurattaṇaṃ / avibhāviatūṇīramuhadhaṇugguṇagamaṇāgamaṇasarasaṃdhāṇamokkhacaḍulakaraaleṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148222 (0.006):
{Pkt_183}halā buddhimadie bhaṇāhi mama vaaṇeṇa piasahiṃ subhaddaṃ / ajja / vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452446 (0.006):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448914 (0.006):
salilassa ūrū-tthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207584 (0.006):
salilassa ūrūtthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha | [hañje
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101390 (0.006):
aa eārisaṃ rāaulamahūsavaṃ ujjhia hiḍiṃbālaagaṃḍaselesu kiṃ tti mattaaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146054 (0.007):
sarasakamaliṇīdalamuṇālaviraidaṃ tāe maaṇāvatthāsūaaṃ saaṇīaṃ lakkhīadi |
piavaasso | / (1.47) Rājā | samantād avalokya | aho ramyatā makarandodyānasya | iha hi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146053 (0.051):
sarasakamaliṇīdalamuṇālaviraidaṃ tāe maaṇāvatthāsūaaṃ saaṇīaṃ lakkhīadi | / (2.103) Rājā | nipuṇaṃ abhilakṣitam | tathā hi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131130 (0.064):
bhaṭṭiṇi parikubido via kumālo lakkhīadi / / SktCh_7: bhaṭṭini parikupita iva kumāraḥ lakṣyate /
udyadvidrumakāntibhiḥ kisalayais tāmrāṃ tviṣaṃ bibhrato
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12930278 (0.0):
MSS_6868 1 udyadvidrumakāntibhiḥ kisalayaistāmrāṃ tviṣaṃ bibhrato bhṛ
bhṛṅgālīvirutaiḥ kalair aviśadavyāhāralīlābhṛtaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12930288 (0.0):
gālīvirutaiḥ kalairaviśadavyāhāralīlābhṛtaḥ /
ghūrṇanto malayānilāhaticalaiḥ śākhāsamūhair muhur
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12930296 (0.0):
gālīvirutaiḥ kalairaviśadavyāhāralīlābhṛtaḥ / / MSS_6868 2 ghūrṇanto malayānilāhaticalaiḥ śākhāsamūhairmuhur bhrāntiṃ
bhrāntiṃ prāpya madhuprasaṅgam adhunā mattā ivāmī drumāḥ || 17 || (1.17)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12930298 (0.062):
MSS_6868 2 ghūrṇanto malayānilāhaticalaiḥ śākhāsamūhairmuhur bhrāntiṃ / prāpya madhuprasa gamadhunā mattā ivāmī drumāḥ //
api ca |mūle gaṇḍūṣasekāsava iva bakulair vamyate puṣpavṛṣtyā
madhvātāmre taruṇyā mukhaśaśini cirāc campakāny adya bhānti |
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 7 (bahcar7u.htm.txt) 21668019 (0.053):
asminnātṛpteranavaratavimalalāvaṇyasaubhāgyasudhānirjhariṇi mukhaśaśini / cirāccakṣuṣī lālayatu prāgjyotiṣeśvaraśrīḥ /
ākarṇyāśokapādāhatiṣu ca raṇatāṃ nirbharaṃ nūpurāṇāṃ
jhaṅkārasyānugītair anukaraṇam ivārabhyate bhṛṅgasārthaiḥ || 18 || (1.18)
(1.48) Vidūṣakaḥ | ākarṇya | bho vaassa | ṇa ede mahuarā ṇeurasaddaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.040):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158145 (0.041):
kundalatā (sasmitam) rāhi, dehi me pāritosiaṃ, yaṃ suṭṭhu dullahaṃ de / abbhatthidaṃ mae ṇibbāhidam | [rādhe, dehi me pāritoṣikam | yat suṣṭhu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131820 (0.042):
{Pkt_21}kiṃ ṇāha dukkaraṃ tue parikubideṇa / / aṇugeṇhantu edaṃ vavasidaṃ de bhādaro /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147511 (0.043):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139651 (0.043):
kahaṃ ede kkhu sassāmiṇo gāḍhappahārahadassa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089710 (0.043):
taha taha aṇuṇaanto pio tue hiaa rosakaluseṇa / / avahīrido ṇa muṇiaṃ rāeti vioaveaṇaṃ sahasu // ViPrud_1.59 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143665 (0.044):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153203 (0.045):
bamhaāriṇaṃ / daṭṭhūṇa vikkhuhidaṃ maha hadahiaam | tā imassa mahāpābassa aggippaveso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143421 (0.046):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.046):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101426 (0.047):
ceṭī dṛ sāmiṇi ! sahehi vilaṃbiaṃ / / tue kādavvaṃ maṃgalovaāraṃ sigghaṃ ṇivvaṭṭemi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144331 (0.048):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.048):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145455 (0.049):
(2.56) Vidūṣakaḥ | punar ākarṇya | bho | sudaṃ tae jaṃ edāe mantidaṃ | / sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ ediṇā | kīsa aāraṇe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.049):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777945 (0.050):
bhave udāho asaṇakusumasañcidaṃ vagghacammāvaguṇṭhidaṃ via pavvadatiḷaaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147405 (0.050):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155540 (0.051):
candrāvalī (solluṇṭha-smitam) ai loluhe āli, kīsa maṃ anāpekkhia taṃ / ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143288 (0.063):
(1.23) Madanikā | ae hadāsa | ṇa esā caccarī | / (1.24) Vidūṣakaḥ | bhodi | kiṃ khu edaṃ |
aṇuharanti | ṇeurasaddo jjevva eso devīe pariaṇassa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143871 (0.036):
(1.62) Vidūṣakaḥ | parikramyāvalokya ca | bho vaassa | jadhā vīsanto / ṇeurasaddo tadhā takkemi | āadā devī asoamūlaṃ ti |
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23254564 (0.038):
tena tadahradamākhyātaṃ anantatīrthamarthadaṃ / / tatra ye manujāyāvadekaṃviṃśati vāsaraṃ // SvayambhuP_5.96 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144329 (0.039):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777945 (0.039):
bhave udāho asaṇakusumasañcidaṃ vagghacammāvaguṇṭhidaṃ via pavvadatiḷaaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763757 (0.041):
jaṃ bhaggaṃ tassa saddo ṇisuṇiti huaṇe bittharaṃto ṇamāi ||SRs_3.401||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 901446 (0.042):
yathā mṛcchakaṭikāyām cāṇḍālakaḥ eso kkhu sāgaladattassa sudo / ajjavismadattasma ṇattio cāludatto vāvādiduṃ vañbhktaṭṭhāṇaṃ ṇijjai edeṇa"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178040 (0.042):
yathā mṛcchakaṭikāyām cāṇḍālakaḥ eso kkhu sāgaladattassa sudo / ajjavismadattasma ṇattio cāludatto vāvādiduṃ vañjhaṭṭhāṇaṃ ṇijjai edeṇa"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205927 (0.042):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145224 (0.043):
pattiāasi tā aggado bhavia saaṃ jevva āaṇṇehi | / (2.43) Rājā | tathā kṛtvā śrutvā ca |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141036 (0.044):
kumālavisaseṇeṇa bi savisesaṃ patthudaṃ samalakamma /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144922 (0.046):
(2.21) Susaṃgatā | ākarṇya sasaṃbhramam | sahi | uṭṭhehi uṭṭhehi | eso / kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213396 (0.048):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146680 (0.049):
(2.143) Vāsavadattā | upasṛtya | jaadu jaadu ajjautto | / (2.144) Rājā | apavārya | vayasya | pracchādaya citraphalakam |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140426 (0.050):
pallatthagaaghaḍāsaṃghādeṇa a vittharanteṇa andhaāreṇa andhīkidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452358 (0.051):
Vāsavadattā -(sa-viṣādam) kahaṃ ajja-utto ṇaccadi | Maṇoramā dāṇiṃ kahiṃ |
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15479380 (0.052):
05,131.007c amitrān nandayan sarvān nirmāno bandhuśokadaḥ / 05,131.008a supūrā vai kunadikā supūro mūṣikāñjaliḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146332 (0.053):
bhaṭṭiṇo pasādeṇa kīlidaṃ jevva | tā kiṃ kaṇṇāharaṇaeṇa | eso jjevva me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143667 (0.053):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147895 (0.053):
punaḥ praviśya ca | vijaavammaṃ | eso kkhu bhaṭṭā | tā uvasappadu ajjo ṇaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22286085 (0.053):
prāviśattata āṇḍaṃ samavartata tadabhyamṛśadastvityastu bhūyo 'stvityeva
(1.49) Rājā | vayasya | samyag avadhāritam | / tataḥ praviśati vāsavadattā kāñcanamālā sāgarikā vibhavataś ca parīvārāḥ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146623 (0.037):
tataḥ praviśati vāsavadattā kāñcanamālā ca | / (2.139) Vāsavadattā | hañje kañcaṇamāle | adha kettia dūre dāṇiṃ sā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143117 (0.044):
vāravilāsiṇījaṇavilasidaṃ avaloedu piavaasso | / (1.16) Rājā | vilokya | vayasya | samyag dṛṣṭaṃ tvayā | kutaḥ |
(1.50) Vāsavadattā | hañje kañcanamāle | ādesehi maarandujjāṇamaggaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144015 (0.021):
(1.71) Vāsavadattā | teṇa hi uvaṇehi me kusumāiṃ vilevaṇaṃ ca | / (1.72) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143856 (0.031):
(1.60) Vāsavadattā | kañcaṇamāle | paḍiṭṭhāvehi bhaavantaṃ pajjuṇṇaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451117 (0.035):
Āraṇyikā - Kancaṇamāle uvaṇehi me Ghosavadīṃ jāva se taṃtīo parikkhemi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143669 (0.040):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā | / (1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453264 (0.044):
Kāñcanamālā - aṇuvāia tuṇhīṃ (sic) bhūdāe maha hatthādo geṇhia saaṃ evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147099 (0.051):
bhaavaṃ kadhehi kīdiso kadhāseso tti /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143943 (0.052):
(1.66) Vāsavadattā | teṇa uvaṇehi me pūovaaraṇāiṃ | / (1.67) Kāñcanamālopanayati |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757879 (0.053):
duṭṭha kaṇṇaāṃ a aggado karehi | [hañje kañcanamāle etenaiva latā pāśena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148252 (0.054):
taṃ taṃ dāvemi ahaṅguruṇo mantappahāveṇa || 72 || (4.9) / (4.66) Rājā | kāñcanamāle | ucyatāṃ devī | yuṣmadīya evāyam aindrajāliko
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148287 (0.055):
tassiṃ indaālie pakkhavādo | / (4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133948 (0.055):
{Pkt_52}hañje taralie ubaṇehi me agghabhāaṇaṃ jāva bhaavado sahassarassiṇo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134075 (0.055):
hañje taralie ubaṇehi me kusumāiṃ / abarāṇaṃ bi devadāṇaṃ sabariaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148276 (0.057):
praviśya | / (4.68) Vāsavadattā | hañje kañcaṇamāle | ujjaiṇīdo āado tti atthi me
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757868 (0.057):
kaṃcaṇamāle edeṇa ebba ladāpāseṇa bandhia gehaṇa eṇaṃ bahmaṇaṃ | eṇaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757222 (0.058):
māhaba sahatthaṇimmāṇamaṇoharā baula mālā māladī ṇibbisesaṃ pia sahīe / daṭṭabbā | sabbadā hiaeṇa a dhāraṇijjā iti | [priya sakhi ! sarvadā
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156831 (0.060):
mādhavī - bhaṭṭi-dārie sahattheṇa tue gaṃṭhidā esā sūrasoaṃdhia-mālā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147037 (0.062):
kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi | / (3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa
(1.51) Kāñcanamālā | edu edu bhaṭṭiṇī | / (1.52) Vāsavadattā | parikramya | hañje kañcaṇamāle | adha kettia dūre
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146631 (0.0):
tataḥ praviśati vāsavadattā kāñcanamālā ca | / (2.139) Vāsavadattā | hañje kañcaṇamāle | adha kettia dūre dāṇiṃ sā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143725 (0.028):
(1.54) Vāsavadattā | tā ehi | tahiṃ gacchamha | / (1.55) Kāñcanamālā | edu edu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148299 (0.030):
(4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī | / iti parikrāmataḥ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144017 (0.036):
(1.71) Vāsavadattā | teṇa hi uvaṇehi me kusumāiṃ vilevaṇaṃ ca | / (1.72) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146651 (0.045):
(2.140) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ kaalīharaṃ adikkamia dīsadi jjevva | / tā edu bhaṭṭiṇī | / iti parikrāmataḥ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781577 (0.052):
{tataḥ praviśati padmāvatī pratīhārī ca (BhSv_6.3:10)} / *{pratīhārī}* - edu edu bhaṭṭidāriā (BhSv_6.3:11)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148277 (0.052):
(4.67) Kāñcanamālā | jaṃ bhaṭṭā āṇavedi | iti niṣkramya vāsavadattayā saha / praviśya | / (4.68) Vāsavadattā | hañje kañcaṇamāle | ujjaiṇīdo āado tti atthi me
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774319 (0.054):
{tataḥ praviśati padmāvatī saparivārā ceṭī ca (BhSv_1.7:2)} / *{ceṭī}* - edu edu bhaṭṭidāriā (BhSv_1.7:3)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146676 (0.055):
| tumaṃ jevva paḍivālaanto ciṭṭhadi tti | tā uvasappadu bhaṭṭiṇī | / (2.143) Vāsavadattā | upasṛtya | jaadu jaadu ajjautto |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146640 (0.060):
ajjauttaparigahidā ṇomāliā | / (2.140) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ kaalīharaṃ adikkamia dīsadi jjevva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452031 (0.061):
Kāñcanamālā - uvajjhāa suṭṭhu parissantā bhaṭṭi-dāriā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210604 (0.061):
Kāñcanamālā - uvajjhāa suṭṭhu parissantā bhaṭṭidāriā |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782612 (0.062):
{tataḥ praviśati padmāvatī āvantikā pratīhārī ca (BhSv_6.15:10)} / *{padmāvatī}* - edu edu ayyā (BhSv_6.15:11)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148308 (0.062):
(4.71) Vāsavadattā | upasṛtya | jaadu jaadu ajjautto |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148129 (0.062):
(4.58) Kāñcanamālā | āṇatta mhi devīe jadhā | hañje kañcaṇamāle | gaccha |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780390 (0.063):
{tataḥ praviśati vāsavadattā āvantikāveṣeṇa ceṭī ca (BhSv_5.6:17)} / *{ceṭī}* - edu edu ayyā (BhSv_5.6:18)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147202 (0.063):
tumaṃ ciraasi tti uttammantīe devīe pesida mhi | / (3.14) Kāñcanamālā | adiujjuā dāṇiṃ devī jā evvaṃ pattiāadi |
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143425 (0.0):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133956 (0.014):
{Pkt_52}hañje taralie ubaṇehi me agghabhāaṇaṃ jāva bhaavado sahassarassiṇo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140768 (0.014):
sāṇasilāṇisidasāmalasallabandhehiṃ kusumido via tarū muhuttaeṇa / silīmuhehiṃ pacchādido dhaṇaṃjaassa rahavaro /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782461 (0.014):
eso ujjaiṇīo bahmaṇo bhaṭṭiṇīe hatthe mama bhaiṇia tti ṇṇāso ṇikkhitto taṃ / paḍiggahiduṃ paḍihāraṃ uvaṭṭhido (BhSv_6.14:3)
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7562653 (0.014):
chardiṣyati / / acchardiṣyat / / cichardiṣati / / tr̥da tartsyati /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15479380 (0.016):
05,131.007c amitrān nandayan sarvān nirmāno bandhuśokadaḥ / 05,131.008a supūrā vai kunadikā supūro mūṣikāñjaliḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144466 (0.017):
adiṇisaṃsa hiaa | jammado pahudi saha saṃvaḍḍhidaṃ imaṃ jaṇaṃ pariccaia
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089711 (0.022):
taha taha aṇuṇaanto pio tue hiaa rosakaluseṇa / / avahīrido ṇa muṇiaṃ rāeti vioaveaṇaṃ sahasu // ViPrud_1.59 //
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940234 (0.023):
l'éditeur n.p.23 éd. hindi jinh_ ham do prakaraṇ likh rahe ha_ sūtra-m_ in
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133996 (0.024):
{Pkt_54}bhaṭṭiṇi edaṃ agghabhāaṇaṃ / tā ṇivvattīadu bhaavado / sahassarassiṇo sabariā /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763672 (0.028):
nepathye tā ettha saṃtthara tthido ṇimīlida ṇaaṇo jebba suppabhādaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134064 (0.029):
ettha sibiṇaadaṃsaṇe kiṃ bi accāhidaṃ taṃ bhaavado paṇāmeṇa sabhāduassa / ajjauttassa kusalapariṇāmi hodu /*arghyaṃ dattvā**
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147511 (0.031):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758976 (0.032):
dvitīyā baccha, imassa mittiā morassa raṃmattaṇaṃ dekkha tti bhaṇido' si |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.033):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.033):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.034):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777343 (0.034):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via / kukkhiparivaṭṭo saṃvutto (BhSv_4.0:20)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.035):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133582 (0.036):
{Pkt_47}jaṃ kiṃ bi ettha accāhidaṃ taṃ bhāīrahīppamuhāṇaṃ ṇaīṇaṃ salileṇa / avaharīadu / bhaavadāṇaṃ bamhaṇāṇaṃ bi āsīsāe āhudihudeṇa pajjalideṇa
(1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144002 (0.012):
yad anena na saṃprāptaḥ pāṇisparśotsavas tava || 22 || (1.22) / (1.70) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | accido bhaavaṃ pajjuṇṇo | tā karehi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452032 (0.018):
tan na śaknomi vādayitum |] / Kāñcanamālā - uvajjhāa suṭṭhu parissantā bhaṭṭi-dāriā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210605 (0.018):
tan na śaknomi vādayitum |] / Kāñcanamālā - uvajjhāa suṭṭhu parissantā bhaṭṭidāriā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144018 (0.018):
(1.71) Vāsavadattā | teṇa hi uvaṇehi me kusumāiṃ vilevaṇaṃ ca | / (1.72) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453041 (0.024):
(tataḥ praviśati Kāñcanamālā |) / Kāñcanamālā - kahaṃ aṇṇesantīe vi mae bhaavaī Saṃkiccāaṇī ṇa diṭṭhā | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147203 (0.026):
tumaṃ ciraasi tti uttammantīe devīe pesida mhi | / (3.14) Kāñcanamālā | adiujjuā dāṇiṃ devī jā evvaṃ pattiāadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146832 (0.028):
diṭṭhapuvvā | / (2.160) Kāñcanamālā | apavārya | bhaṭṭiṇi | ghuṇakkharaṃ pi kadā vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146640 (0.032):
ajjauttaparigahidā ṇomāliā | / (2.140) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ kaalīharaṃ adikkamia dīsadi jjevva |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.033):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449786 (0.033):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208422 (0.033):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa asaṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149406 (0.035):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757158 (0.036):
mālavikā (sāvaṣṭambham) jo ṇa bhāadi so mae bhaṭṭiṇī daṃsaṇe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147410 (0.037):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147039 (0.037):
kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi | / (3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148286 (0.037):
(4.68) Vāsavadattā | hañje kañcaṇamāle | ujjaiṇīdo āado tti atthi me / tassiṃ indaālie pakkhavādo | / (4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147111 (0.039):
(3.9) Madanikā | tado susaṃgadāe kiṃ bhaṇidaṃ | / (3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208577 (0.039):
pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449946 (0.039):
pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145981 (0.039):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi |
iaṃ khu ṇirantarubbhiṇṇakusumasohiṇī bhaṭṭiṇīe parigahidā māhavīladā | esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143845 (0.030):
maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133913 (0.033):
samao de lohidacandaṇakusumagabbheṇa aggheṇa pajjubaṭṭhāduṃ / / SktCh_51: sakhi roṣāṇitakanakapatrasadṛśena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145070 (0.035):
ṇirantarubbhiṇṇakusumagucchacchādidaviḍavā uvahasantī via lakkhīadi / devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144035 (0.037):
kusumalohākkhittahiaāe adiciraṃ mae kadaṃ | tā imiṇā sinduvāraviḍavena
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778462 (0.040):
*{vāsavadattā}* - esā khu mahuarāṇaṃ aviṇaādo kāsakusumareṇuṇā paḍideṇa / sodaā me diṭṭhī (BhSv_4.4:5)
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777594 (0.048):
*{padmāvatī}* - ayyautto iha āacchia imaṃ kusumasamiddhiṃ pekkhia / sammāṇidā bhaveaṃ (BhSv_4.0:42)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447422 (0.053):
pekkha | avirada-paḍanta-viviha-kusuma-suumāla-silā-al'-ucchangassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206144 (0.053):
pekkha | aviradapaḍantavivihakusumasuumālasilāalucchangassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147406 (0.053):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.054):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147188 (0.054):
(3.12) Kāñcanamālā | halā | tumaṃ dāṇiṃ kahiṃ patthidā | / (3.13) Madanikā | assatthasarīrassa bhaṭṭiṇo kusalavuttantaṃ jāṇiduṃ gadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.055):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143419 (0.055):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.056):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.057):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147161 (0.060):
cittasāliāduvāre maṃ paḍivālaissasi | tado māhavīladāmaṇḍave tāe saha / bhaṭṭiṇo saṃgamo bhavissadi tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146292 (0.060):
(2.116) Vidūṣakaḥ | apavārya sabhayam | bho | savvaṃ saṃbhāvīadi | muharā / khu esā gabbhadāsī | tā paritosehi ṇaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144393 (0.062):
edaṃ vuttantaṃ devīe ṇivediduṃ pesida mhi | tumaṃ uṇa kahiṃ patthidā | / (2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146242 (0.062):
pacchādehi edaṃ cittaphalaaṃ | esā khu devīe paricāriā susaṃgadā āadā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145432 (0.062):
bho vaassa | jā esā ālihidā sā khu kaṇṇaā daṃsaṇīā |
khu avarā ṇomāliāladā jāe aālakusumasamuggamasaddhālueṇa bhaṭṭiṇā appā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144375 (0.0):
sirikhaṇḍadāsaṇāmadheassa dhammiassa saāsādo aālakusumasaṃjaṇaṇadohalaṃ / sikkhia attaṇo parigahidaṃ ṇomāliaṃ kusumasamiddhisohidaṃ karissadi tti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143178 (0.011):
kusumāuhapiadūao maulāiabahucūao | / siḍhiliamāṇaggahaṇao vāai dāhiṇapavaṇao || 13 ||
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19147181 (0.011):
ṇīsāsā khaṇavirahe phuranti ramaṇīṇasurahiṇo tassa / / kaḍḍhia hiaaṭṭhia kusumabāṇamaarandalesavva // VjivC_3.111 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445995 (0.011):
canda-maūehiṃ ṇimā ṇalinī kamalehiṃ kusuma-gucchehiṃ laā /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 3 (bahcar3u.htm.txt) 2462540 (0.011):
tailāmalakamasṛṇitamauliḥ, anuccacūḍācumbinā nibijena kusumāpoḍakena / samudbhāsamānaḥ, asakṛdupayuktatāmbūlavimalādhararāgakāntiḥ,
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777942 (0.011):
bhave udāho asaṇakusumasañcidaṃ vagghacammāvaguṇṭhidaṃ via pavvadatiḷaaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143844 (0.027):
maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.032):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144035 (0.032):
kusumalohākkhittahiaāe adiciraṃ mae kadaṃ | tā imiṇā sinduvāraviḍavena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145290 (0.033):
daṇḍakakāṣṭham udyamya | ā dāsīe dhīe sārie | tumaṃ jaṇāsi | saccaṃ jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147034 (0.034):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207249 (0.034):
salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133913 (0.035):
samao de lohidacandaṇakusumagabbheṇa aggheṇa pajjubaṭṭhāduṃ / / SktCh_51: sakhi roṣāṇitakanakapatrasadṛśena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447154 (0.036):
Vāsavadattā sotthi-vāaṇa-ṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.036):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.036):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.036):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.037):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.037):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778462 (0.037):
*{vāsavadattā}* - esā khu mahuarāṇaṃ aviṇaādo kāsakusumareṇuṇā paḍideṇa / sodaā me diṭṭhī (BhSv_4.4:5)
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147852 (0.019):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6269963 (0.021):
kā visamā devyagaī kiṃ laddhavvaṃ jaṇo guṇaggāhī / / kiṃ sokkhaṃ sukalattaṃ kiṃ duggojjhaṃ khalo loo" //"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145066 (0.021):
ṇirantarubbhiṇṇakusumagucchacchādidaviḍavā uvahasantī via lakkhīadi / devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355042 (0.021):
tathā ca- saṃsaatulaṇa jahiṃ caḍai tassuṇa jīviu dhaṇu /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106099 (0.024):
mā hodu kassa vi phphuḍaṃ ia muddhe kuṇasi vallahaṃ hiae /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206085 (0.027):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147653 (0.028):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153461 (0.028):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147138 (0.028):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208333 (0.028):
Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ / daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453602 (0.028):
anteuraṃ su-pīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212136 (0.028):
supīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143759 (0.028):
daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143507 (0.029):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147447 (0.029):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144400 (0.030):
(2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ | / (2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145854 (0.030):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779327 (0.030):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.030):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451040 (0.030):
Āraṇyikā - (sa-hasta-tālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
ṇivvattaissadi | / (1.54) Vāsavadattā | tā ehi | tahiṃ gacchamha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149672 (0.044):
(4.187) Vidūṣakaḥ | bhodi | suṭṭhu tae jāṇido amaccassa ahippāo | / (4.188) Vāsavadattā | ehi raaṇāvali ehi | ettiaṃ pi dāva mama
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147138 (0.051):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205891 (0.052):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsaṇiamaṭṭhiā devī / Vāsavadattā sotthivāaṇaṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211838 (0.056):
Manoramā - teṇa gaccha tumaṃ | esā kkhu devī tāe evva saha dantavalahīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447150 (0.056):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsa-ṇiama-ṭṭhiā devī / Vāsavadattā sotthi-vāaṇa-ṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146602 (0.059):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī / vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208333 (0.061):
Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ / daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143408 (0.061):
(1.36) Vidūṣakaḥ | ā dāsīe dhīe | kiṃ devī āṇavedi | / (1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147664 (0.061):
sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado | / diṭṭhiā vaḍḍhasi devīhatthagadeṇāvi mae puṇo vi edehiṃ acchīhiṃ jaṃ diṭṭho
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146708 (0.062):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782360 (0.063):
*{padmāvatī}* - ayyautta imāe paḍikidīe sadisī iha evva paḍivasadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143366 (0.063):
ṇivedemha dāva bhaṭṭiṇīe saṃdesaṃ mahārāassa | / (1.33) Madanikā | ehi | tuvaramha | parikramyopasṛtya ca |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209094 (0.063):
ṇāḍaassa ṇaccidasesaṃ | tā ehi | pekkhāgharaṃ evva gacchamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454648 (0.064):
Manoramā - (sa-viṣādam |) haddhi haddhi | diṭṭhi vi se saṃkantā viseṇ'; / evva | (Vāsavadattāṃ dṛṣṭvā |) bhaṭṭini lahu parittāehi lahu parittāehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213164 (0.064):
Manoramā - (saviṣādam |) haddhi haddhi | diṭṭhi vi se saṃkantā viseṇ'; / evva | (Vāsavadattāṃ dṛṣṭvā |) bhaṭṭini lahu parittāehi lahu parittāehi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147445 (0.064):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146421 (0.064):
ṇāma kaṇṇaāraaṇaṃ māṇusaloe dīsadi | tā takkemi | paāvadiṇo vi edaṃ ṇimmia / vimhao samuppaṇṇo tti | / (2.124) Rājā | vayasya | mamāpy etad eva manasi vartate |
(1.55) Kāñcanamālā | edu edu bhaṭṭiṇī | / sarvāḥ parikrāmanti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143650 (0.028):
(1.50) Vāsavadattā | hañje kañcanamāle | ādesehi maarandujjāṇamaggaṃ | / (1.51) Kāñcanamālā | edu edu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148298 (0.037):
(4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī | / iti parikrāmataḥ | / (4.70) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | eso bhaṭṭā | tā uvasappadu devī |
(1.56) Vāsavadattā | aaṃ so rattāsoapāavo jahiṃ pūaṃ nivvattaissaṃ | teṇa
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071209 (0.015):
kesesu balāmoḍia teṇa a samarammi jaasirī gahiā / / jaha kandarāhiṃ vihurā tassa daḍhaṃ kaṃṭhaammi saṃṭhaviā // 65 //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947693 (0.018):
Devasomā - teṇa hi aṇṇesaṇaṇimittaṃ savvaṃ {kañcīuraṃ : kañcīpuram CF}
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106776 (0.023):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134442 (0.024):
{Pkt_62}mahārāo pavisadu edaṃ dārupavvaapāsādaṃ / uvveakārī khu aaṃ / utthidaparusaraakalusīkidaṇaaṇo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104831 (0.024):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133278 (0.024):
{Pkt_40}halā haṃ tado tassa adisaidadivvarūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ussuā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758100 (0.024):
tassa adisaidadibba rūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ucchuā jādā hida hiaā a |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16657969 (0.024):
avasara rouṃ cia ṇimmiāiṃ mā puṃsa me haacchīiṃ / / daṃsaṃṇamettumbhattehiṃ jahi hiaaṃ tuha ṇa ṇāam //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13946849 (0.024):
Naṭī - kiṃ dāṇi ayyeṇa vilambīadi / ṇaṃ apuruvadāe turiaṃ aṇuṭṭhidavvo aaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144547 (0.024):
ya | jai vi adisaddhaseṇa vevadi aaṃ adimettaṃ me aggahattho tadhā vi
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14152912 (0.025):
rādhā (saromāñcam): lalide kā kkhu kahnatti sunīadi jeṇa kealaṃ kaṇṇassa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779992 (0.026):
*{vidūṣakaḥ}* - eso khu dīvappabhāvasūidarūvo vasudhātaḷe parivattamāṇo / aaṃ kāodaro (BhSv_5.2:12)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147514 (0.027):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa | / savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147539 (0.027):
bandhedu ṇāho dujjohaṇarudhilāddeṇa hattheṇa dussāsaṇamukkaṃ me
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104789 (0.027):
aateḷḷokkaṃ vahai mahī taṃ dharai bhuo paāvaruddassa / / taṃ hiaeṇa dharaṃtī sāhasiī dubbalaṃgi mhi // ViPrud_4.34 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355041 (0.028):
tathā ca- saṃsaatulaṇa jahiṃ caḍai tassuṇa jīviu dhaṇu /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148407 (0.028):
(4.80) Vidūṣakaḥ | ā dāsīe putta indaālia | kiṃ edehiṃ devehiṃ accharāhiṃ / ca daṃsidāhiṃ | jai ediṇā parituṭṭheṇa kajja tā sāariaṃ daṃsehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449524 (0.029):
Āraṇyikā - (sābhilāṣam |) aaṃ so uddeso jassiṃ mahuarehiṃ āāsijjantī / olambia mahā-rāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141532 (0.029):
{Pkt_124}tado a deva pajjalantiṃ sattiṃ pekkhia vialiaṃ aṅgarāassa / hatthādo sasaraṃ dhaṇuṃ hiaādo vīrasulaho ucchāho ṇaaṇādo bāpphasalilaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136126 (0.029):
{Pkt_94}vaśāgandhe teṇa hi śāmiṇā viodaleṇa duśśāśaṇaśśa luhilaṃ pāduṃ / paḍiṇṇādaṃ / taṃ ca amhehiṃ lakkhaśehiṃ aṇuppaviśia pādavvaṃ tti /
hi me pūāṇimittāiṃ uvaaraṇāiṃ uvaṇehi | / (1.57) Sāgarikā | upasṛtya | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106776 (0.004):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147538 (0.006):
bandhedu ṇāho dujjohaṇarudhilāddeṇa hattheṇa dussāsaṇamukkaṃ me
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14152911 (0.011):
rādhā (saromāñcam): lalide kā kkhu kahnatti sunīadi jeṇa kealaṃ kaṇṇassa / jjea
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096936 (0.011):
cirassa ṇaṭṭavijjaṇuvaṭṭaṇaṃ phaliaṃ, jeṇa loamaṃgalaṃ kākaimariṃdacariaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449523 (0.013):
Āraṇyikā - (sābhilāṣam |) aaṃ so uddeso jassiṃ mahuarehiṃ āāsijjantī / olambia mahā-rāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448728 (0.014):
vidūṣakaḥ - hodi saala-puḍhavī-parittāṇa-samattheṇa Vaccha-rāeṇa / parittāantī ceḍiṃ Indīvariaṃ akkandasi | [bhavati
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775809 (0.014):
vāāmasañjādasedabinduviittideṇa parissantaramaṇīadaṃsaṇeṇa muheṇa kandueṇa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758101 (0.014):
tassa adisaidadibba rūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ucchuā jādā hida hiaā a |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144022 (0.025):
(1.72) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144613 (0.026):
adha vā ṇa kamalāaraṃ vajjia rāahaṃsī aṇṇassiṃ ahiramadi | / (2.9) Sāgarikā | sabāṣpam | ālihido mae eso | kiṃ uṇa ṇivaḍantabāhasalilā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143791 (0.050):
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi | / (1.59) Sāgarikā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | tathā kṛtvā kati cit padāni
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949822 (0.054):
Unmattakaḥ - {(pāśupatam avalokya) CDE} jāva ṇaṃ uvaśappāmi / (upasṛtya) / mahāśāhuṇo caṇḍālakukkulaśśa śaāśādo ahiadaṃ edaṃ {kavālaṃ : om. D}
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146708 (0.054):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144824 (0.055):
(2.19) Sāgarikā | sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.055):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776005 (0.057):
*{vāsavadattā}* - esahmi tuhṇīā tuhnīā bhavissam mahāseṇavahū (BhSv_2:20)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144979 (0.057):
(2.26) Sāgarikā | sahi | evvaṃ karemha | / iti parikrāmataḥ | / (2.27) Nepthye | hī hī bho | accharīaṃ accharīaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.057):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.057):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143940 (0.058):
sohidaṃ kadua rattāsoapāavaṃ accīadu bhaavaṃ pajjuṇṇo | / (1.66) Vāsavadattā | teṇa uvaṇehi me pūovaaraṇāiṃ |
(1.58) Vāsavadattā | nirūpyātmagatam | aho pamādo pariaṇassa | jassa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779324 (0.022):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948130 (0.032):
Śākyabhikṣuḥ - kavāliāusa! mā mā evaṃ / kiṃ edaṃ / (ātmagatam) aho / laliarūvā uvāsiā / [kāpālikopāsika! {mā maivam : mā maivaṃ vaktum G : om.
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758100 (0.041):
tassa adisaidadibba rūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ucchuā jādā hida hiaā a |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133278 (0.041):
{Pkt_40}halā haṃ tado tassa adisaidadivvarūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ussuā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451319 (0.041):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450131 (0.041):
abasara rouṃ cia ṇimmiāiṃ mā puṃsa me haacchīiṃ / / daṃsaṇa-mettum bhettehiṃ jehiṃ hiaaṃ tuha ṇa ṇāaṃ //]
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1765107 (0.042):
jai lamasi kāvāliṇī bhāvehiṃ sābakā kiṃ kalissaṃdi ||SRs_3.484|| / aho kāvāliṇīadaṃsaṇaṃ jebba ekkaṃ saukkhamokkha sāhaṇam | (prakāśam) bho
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107028 (0.043):
dāṇiṃ ruddaṇaresara ! kāṃkhai tuha daṃsaṇāmiaaṃ // ViPrud_4.122 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101487 (0.044):
tā paccāsaṇṇo via mahāhiseasamao / / teṇa rāauttassa maṃgalaṇīrāaṇadīvariṃchcholiṃ ṇivvaṭṭeduṃ abbhaṃtaraṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.045):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134055 (0.045):
puvvadihāvahūmuhamaṇḍalakuṅkumavisesaa saalabhuaṇekkaraaṇappadība jaṃ / ettha sibiṇaadaṃsaṇe kiṃ bi accāhidaṃ taṃ bhaavado paṇāmeṇa sabhāduassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.046):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.047):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153209 (0.047):
daṭṭhūṇa vikkhuhidaṃ maha hadahiaam | tā imassa mahāpābassa aggippaveso / jebba
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450564 (0.047):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.048):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950123 (0.049):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776921 (0.050):
{ātmagatam} idaṃ bahuso guhmidavvaṃ mama a padumāvadīe a (BhSv_3:42)
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948399 (0.053):
Śākyabhikṣuḥ - (ātmagatam) aho suhovaṇado abbhudao / ettao doso - mahājaṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143805 (0.056):
gatvātmagatam | sāriā mae susaṃgadāe hatthe samappidā | evvaṃ pi atthi me
daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133278 (0.009):
{Pkt_40}halā haṃ tado tassa adisaidadivvarūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ussuā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758100 (0.009):
tassa adisaidadibba rūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ucchuā jādā hida hiaā a |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107028 (0.014):
dāṇiṃ ruddaṇaresara ! kāṃkhai tuha daṃsaṇāmiaaṃ // ViPrud_4.122 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450131 (0.014):
abasara rouṃ cia ṇimmiāiṃ mā puṃsa me haacchīiṃ / / daṃsaṇa-mettum bhettehiṃ jehiṃ hiaaṃ tuha ṇa ṇāaṃ //]
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779328 (0.018):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147653 (0.019):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757223 (0.019):
māhaba sahatthaṇimmāṇamaṇoharā baula mālā māladī ṇibbisesaṃ pia sahīe / daṭṭabbā | sabbadā hiaeṇa a dhāraṇijjā iti | [priya sakhi ! sarvadā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141470 (0.019):
ṇisidasāmalasiṇiddhamuhī viviharaaṇappahābhāsurabhīsaṇaramaṇīadaṃsaṇā / sattī sobahāsaṃ vimukkā a kumālāhimuhī /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600356 (0.020):
sammohaṇa māhurā bhara ṇabbo sabbobari virehanto pia baassassa / saala goula
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4245103 (0.020):
sopāso ajja vi suhaa jeṇāsi volīṇo // // / etadgāthārthādbhāvyamānādyā rasapratītirbhavati, sā tvāṃ spṛṣṭvā svidyati
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.020):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 904835 (0.020):
yathā tatraiva sahi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101493 (0.020):
tā paccāsaṇṇo via mahāhiseasamao / / teṇa rāauttassa maṃgalaṇīrāaṇadīvariṃchcholiṃ ṇivvaṭṭeduṃ abbhaṃtaraṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104481 (0.020):
kāaipuretthiāo pekhkhaṃtīo ṇareṃdakaṃdappaṃ / / maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106957 (0.020):
dūsei caṃdasiṭṭiṃ ṇiṃdai malaāṇilassa māhappaṃ / / ūsavaparaṃmuhī sā suhaa ! tumaṃ kiṃ ṇu maṃtesi // ViPrud_4.119 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19133552 (0.020):
taha ruṇṇaṃ kaṇha visāhīāe rohagaggaragirāe / / jaha kassa vi jammasae vi koi mā vallaho hou // VjivC_2.60 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139933 (0.021):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950123 (0.021):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133714 (0.021):
sahi savvaṃ evva edaṃ asuhaṇivedaṇaṃ / tā devadāṇaṃ paṇāmeṇa / dujādijaṇapaḍiggaheṇa a antarīadu / ṇa hu dāṭhiṇo ṇaulassa vā daṃsaṇaṃ
evvaṃ dāva | prakāśam | hañje sāarie | kīsa tumaṃ ajja
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146168 (0.020):
asaṃbaddhaṃ bhaṭṭā mantiduṃ pautto | tā ṇa juttaṃ ado avaraṃ uvekkhiduṃ | / bhodu evvaṃ dāva | prakāśam | sahi | jassa kade tumaṃ āadā so aaṃ de
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106990 (0.030):
alaṃghiamahilāsamaaṃ taha bhaṇiaṃ maaṇaduvviṇīdāe /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452728 (0.038):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajja-utto pie pasīda
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132571 (0.039):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.039):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449313 (0.039):
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullaha-jaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207976 (0.039):
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullahajaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207858 (0.040):
ṇaccidavvasesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudīmahūsave ṇaccidavvaṃ ti | hio / kkhu Āraṇṇiāe piasahīe suṇṇahiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.040):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776927 (0.040):
{ātmagatam} idaṃ bahuso guhmidavvaṃ mama a padumāvadīe a (BhSv_3:42) / {prakāśam} imaṃ dāva osahaṃ kiṃ ṇāma (BhSv_3:43)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450348 (0.041):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado pia-sahīe saṃdāvo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131664 (0.042):
{Pkt_18}ai jaṇṇaseṇi pañca gāmā patthīanti tti suṇīadi / kīsa dāṇiṃ bi de
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148230 (0.044):
vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147408 (0.045):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136005 (0.045):
śaddābia āṇatte jaha luhilappiā ajja pahudi tue ajjauttaśśa bhīmaśeṇaśśa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446610 (0.045):
vidūṣakaḥ - (sa-garvam) | bho | jai dāva bandhaṇaṃ suha-ṇibandhaṇaṃ hoi tā / kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅga-raṇṇo uvari rosaṃ bandhesi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450995 (0.045):
Āraṇyikā - halā Kancaṇamāle kīsa uṇa cirāadi ajja vi vīṇāārio | [halā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142971 (0.046):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950125 (0.046):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja / āṇandadī via me diṭṭhī /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454101 (0.047):
Vāsavadattā - (sa-smitam |) bhaavadi jaha takkemi paridosida mhi / ajja-utteṇetti [ bhagavati yathā tarkayāmi paritoṣitāsmy ārya-putreṇeti |]
maaṇamahūsavaparāhīṇe pariaṇe sāriaṃ ujjhia idha āadā | tā tahiṃ jevva
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19158739 (0.0):
(nepathye) ajjautta
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143019 (0.020):
paiṇṇapaḍavāsapuñjapiñjarijjantadahadisāmuhassa sasirīattaṇaṃ / maaṇamahūsavassa |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153949 (0.023):
paccakkhīkidā siviṇa-saṃgiṇāara-kuṃjara bibbhamāsi | tā phuḍaṃ kadhehi, / taiajaṇasaṃgajogge tasmiṃ osare dīhasuttā nīvī-sahaarī jhatti ṇikkantā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211012 (0.025):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208726 (0.025):
garumaaṇasaṃdāvaṇīsahasarīrassa piavaassassa vaaṇeṇa devīṇaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104481 (0.025):
kāaipuretthiāo pekhkhaṃtīo ṇareṃdakaṃdappaṃ / / maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2870283 (0.026):
nabhavaśrītaṃśvasajamahāsamuraṃnimāyāsarāvakasastrīruvakasadumṛvakasasavakasalovakaakaṃvamāyahāvarṇā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144751 (0.026):
(2.16) Susaṃgatā | sahi | mā lajja mā lajja | īdisassa kaṇṇaāraanassa / avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ | tadhā vi jadhā ṇa ko vi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726836 (0.028):
majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143911 (0.028):
(1.64) Vāsavadattā | vilokya | kadhaṃ | ajjautto | jaadu jaadu ajjautto | / alaṅkaredu imaṃ desaṃ āsaṇapaḍiggaheṇa | edaṃ āsaṇaṃ | ettha uvavisadu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452446 (0.031):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213090 (0.032):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143160 (0.044):
maaṇasarisaṃ vasantāhiṇaaṃ ṇaccantī cūdaladiāe saha ido jjevva āacchadi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106990 (0.045):
alaṃghiamahilāsamaaṃ taha bhaṇiaṃ maaṇaduvviṇīdāe /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950125 (0.047):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140679 (0.047):
{Pkt_112}tado bhīmaseṇadhanaṃjaehiṃ abhijuttaṃ pidaraṃ pekkhia sasaṃbhamaṃ / vialiaṃ avadhūṇia raaṇasīsaaṃ ākaṇṇākaṭṭhidakaṭhiṇakodaṇḍajīo
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157354 (0.048):
rādhikā (sakhedam ātmagatam) sāhu re kīra sāhu | bāṭṭhaṃ aṇuggahidamhi, tā / dāṇiṃ dullahā-hiṭṭhadāṇadacchiṇaṃ titthavaraṃ kāliadehaṃ ppavisiya appāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144523 (0.048):
ko vi idha āacchadi tāva ālekkhasamappidaṃ taṃ ahimadaṃ jaṇaṃ pekkhia
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143812 (0.025):
gatvātmagatam | sāriā mae susaṃgadāe hatthe samappidā | evvaṃ pi atthi me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147869 (0.025):
(4.38) Vasuṃdharā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | eso kkhu rumaṇṇado / bhāiṇeo vijaavammā piaṃ kiṃ pi ṇivedidukāmo duvāre ciṭṭhadi |
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21974528 (0.029):
necchai pāsāsaṃkī kāo diṇṇaṃ pi pahiaghariṇīe /"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143841 (0.031):
parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ / maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149292 (0.034):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145369 (0.034):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā / ālavideṇa | kadhehi savvaṃ vuttantaṃ ti | bho vaassa | kiṃ ṇedaṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134055 (0.034):
puvvadihāvahūmuhamaṇḍalakuṅkumavisesaa saalabhuaṇekkaraaṇappadība jaṃ / ettha sibiṇaadaṃsaṇe kiṃ bi accāhidaṃ taṃ bhaavado paṇāmeṇa sabhāduassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144716 (0.035):
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa | / kadhehi savvaṃ vuttantaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147425 (0.036):
(4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa / hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145483 (0.036):
(2.58) Vidūṣakaḥ | bho | mā paṇḍidagavvaṃ uvvaha | ahaṃ de savvaṃ suṇia / vakkhāṇaissaṃ | suṇamha dāva | kiṃ kurukurāadi dāsīe dhīā sāriā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148236 (0.036):
(4.64) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | avihido hodi | bho | īdiso se avaṭṭhambho / jeṇa savvaṃ saṃbhāvīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.037):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142672 (0.037):
ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi / desantare diṇṇā | dūraṭṭhideṇa jāmāduṇā se pāṇiggahaṇaṃ kadhaṃ bhavissadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211058 (0.037):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144483 (0.038):
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780810 (0.038):
ahava sayyāpaḷambiaṃ ayyauttassa hatthaṃ saaṇīe ārovia gamissaṃ / (BhSv_5.6:67)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.038):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.038):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143759 (0.038):
daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147304 (0.038):
bamhaṇassa hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā jāva / kaṃ pi bamhaṇaṃ aṇṇesāmi | parikramyāvalokya ca | eso kkhu ajjavasantao
(1.59) Sāgarikā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | tathā kṛtvā kati cit padāni
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145956 (0.041):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144716 (0.051):
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa | / kadhehi savvaṃ vuttantaṃ | / (2.15) Sāgarikā | salajjā svagatam | ṇaṃ jāṇida mhi piasahīe | prakāśam |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159628 (0.054):
dea, imāṇaṃ pemma-komalāṇaṃ akkharāṇaṃ mā kkhu ṇaṃ ahirūbaṃ jāṇāhi | jaṃ / esā ṇa hodi | [deva, eṣā prema-komalānām akṣarāṇāṃ mā khalv etām abhirūpāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205240 (0.055):
bandhaṇahadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇavaggaho via
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446478 (0.055):
bandhaṇa-hadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇava-ggaho
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.057):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132755 (0.061):
{Pkt_34}halā bhaeṇa visumaridamhi / tā ciṭṭha jāva savvaṃ sumaria
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147788 (0.061):
(4.31) Vidūṣakaḥ | bho +|, susaṃgadāe | aṇṇaṃ ca | tāe jjevva mama hatthe / keṇāvi kajjeṇa iaṃ raaṇamālā pesidā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143676 (0.063):
(1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī | / iaṃ khu ṇirantarubbhiṇṇakusumasohiṇī bhaṭṭiṇīe parigahidā māhavīladā | esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147206 (0.064):
(3.14) Kāñcanamālā | adiujjuā dāṇiṃ devī jā evvaṃ pattiāadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147137 (0.064):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758451 (0.064):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206851 (0.064):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā
gatvātmagatam | sāriā mae susaṃgadāe hatthe samappidā | evvaṃ pi atthi me
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104827 (0.018):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.020):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143418 (0.022):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.023):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147070 (0.024):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141532 (0.024):
{Pkt_124}tado a deva pajjalantiṃ sattiṃ pekkhia vialiaṃ aṅgarāassa / hatthādo sasaraṃ dhaṇuṃ hiaādo vīrasulaho ucchāho ṇaaṇādo bāpphasalilaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143790 (0.025):
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.025):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782402 (0.026):
tā ayyaṃ mae saha āadaṃ pekkhia jāṇādu ayyautto (BhSv_6.13:13)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149292 (0.026):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.027):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385714 (0.027):
'mahilāsahassabharie tuya hiae suhaa sā amāyantī / / diahaṃ aṇaṇṇaammā aṅgaṃ taṇuaṃ pi taṇuei' //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155540 (0.027):
candrāvalī (solluṇṭha-smitam) ai loluhe āli, kīsa maṃ anāpekkhia taṃ / ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.028):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144709 (0.028):
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145369 (0.028):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.028):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454914 (0.028):
avarajjhissaṃ | (ūrdhvam avalokya) hā devva hadaa kiṃ dāṇiṃ mae avakidaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.029):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106105 (0.029):
mā hodu kassa vi phphuḍaṃ ia muddhe kuṇasi vallahaṃ hiae / / ghosijjai tuha bhāo savvaṃgīṇehi pulaehiṃ // ViPrud_4.86 //
kodūhalaṃ pekkhiduṃ | kiṃ jadhā tādassa anteure bhaavaṃ aṇaṅgo accīadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144530 (0.020):
ko vi idha āacchadi tāva ālekkhasamappidaṃ taṃ ahimadaṃ jaṇaṃ pekkhia / jadhāsamīhidaṃ karissaṃ | sāvaṣṭambham ekamanā bhūtvā nāṭyena phalakaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144399 (0.027):
(2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ | / (2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147125 (0.030):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144452 (0.033):
dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso / saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144709 (0.034):
(2.14) Susaṃgatā | sahi | kiṃ aāraṇe kuppasi | jādiso tae kāmadevo ālihido / tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145365 (0.034):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145503 (0.034):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ / paḍhiduṃ pauttā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144664 (0.036):
(2.11) Sāgarikā | sahi | ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158798 (0.037):
kāruṇṇeṇa āṇabehi jadhā goṭhṭhabaiṇo goṭṭhaṃ gadua basaṃtī tumaṃ suhiṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145342 (0.039):
(2.50) Vidūṣakaḥ | bho | esā bhaṇādi | sahi | ko eso tae ālihido | sahi | / ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo tti | puṇo vi esā bhaṇādi | sahi | kīsa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147048 (0.039):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa / tumaṃ imaṃ rahassaṃ rakkhiduṃ pāresi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096782 (0.039):
naṭī (sabhayam)aaṇaṭṭasāmaggiṃ sajjīkāduṃ vilaṃbiaṃ / / sajjīkiā kkhu esā /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453191 (0.039):
samīva-ṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211737 (0.039):
samīvaṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148939 (0.039):
khu mae ṇigghiṇāe idha saṃjamidā sāariā vivajjadi | tā parittāadu ajjautto
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144235 (0.039):
rājānaṃ saspṛhaṃ dṛṣṭvā niḥśvasya ca | haddhī haddhī | mandabhāinīe mae / pekkhiduṃ pi ciraṃ ṇa pārido aaṃ jaṇo | iti niṣkrāntā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.040):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146712 (0.040):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.041):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455304 (0.041):
Vāsavadattā - ko tumaṃ a-gaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
idha vi tadhā jevva kiṃ vā aṇṇadha tti | tā alakkhidā bhavia pekkhissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448572 (0.028):
salila-sadda-sūideṇa paa-saṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207253 (0.028):
salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.030):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211282 (0.032):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajjautto pie pasīda
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452729 (0.034):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajja-utto pie pasīda
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781715 (0.035):
ayyautta tādo vā ambā vā kiṃṇukhu bhaṇissadi tti āviggā via saṃvuttā / (BhSv_6.3:25)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450629 (0.035):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi / evva edaṃ | tā kiṃ ediṇā kahāṇubandheṇa | varaṃ taṃ evva ṇaccidavvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209230 (0.035):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi / evva edaṃ | tā kiṃ ediṇā kahāṇubandheṇa | varaṃ taṃ evva ṇaccidavvaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776533 (0.036):
ṇa khu ahaṃ pāṇāṇi parittajāmi (BhSv_3:8) / ayyauttaṃ pekkhāmi tti ediṇā maṇoraheṇa jīvāmi mandabhāā (BhSv_3:9)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147297 (0.036):
bamhaṇassa hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā jāva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147506 (0.036):
(4.15) Susaṃgatā | tado sā uddhaṃ pekkhia dīhaṃ ṇissasia susaṃgade kiṃ / tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145297 (0.037):
daṇḍakakāṣṭham udyamya | ā dāsīe dhīe sārie | tumaṃ jaṇāsi | saccaṃ jevva / bamhaṇo bhaādi tti | tā ciṭṭha dāva | imiṇā pisuṇajaṇahiaakuḍileṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146716 (0.037):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā / | kusumidā sā ṇomālia tti | tā ṇa gamissaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781677 (0.038):
*{padmāvatī}* - ayyauttassa avaro pariggaho tti udāsīṇaṃ via hodi / (BhSv_6.3:20)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454505 (0.038):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ / | tā parittāadu bhaṭṭiṇī | [na khalv ahaṃ Priyadarśanā-vṛttāntaṃ jānāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213026 (0.038):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ | / tā parittāadu bhaṭṭiṇī | [na khalv ahaṃ Priyadarśanāvṛttāntaṃ jānāmi | eṣā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148135 (0.038):
edaṃ indaāliaṃ ajjautassa daṃsehi tti | parikramyāvalokya ca | eso kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144450 (0.040):
saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776361 (0.040):
aṇṇappaoaṇeṇa iha āadassa abhijaṇaviññāṇavaorūvaṃ pekkhia saaṃ evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131664 (0.041):
{Pkt_18}ai jaṇṇaseṇi pañca gāmā patthīanti tti suṇīadi / kīsa dāṇiṃ bi de
parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5905794 (0.032):
A1 /// + yo pi tāva _ tassa dhānañjayo yassa pasādena _ ajjhay. /// + + +
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447679 (0.042):
viāsiāiṃ kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva / lahuaṃ avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209098 (0.046):
ṇāḍaassa ṇaccidasesaṃ | tā ehi | pekkhāgharaṃ evva gacchamha | / (parikramyāvalokya |) idaṃ pekkhāgāraṃ | jāva ehi pavisamha | sāhu sāhu |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144525 (0.046):
ko vi idha āacchadi tāva ālekkhasamappidaṃ taṃ ahimadaṃ jaṇaṃ pekkhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206385 (0.052):
kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva lahuaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147308 (0.053):
bamhaṇassa hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā jāva / kaṃ pi bamhaṇaṃ aṇṇesāmi | parikramyāvalokya ca | eso kkhu ajjavasantao
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775794 (0.053):
jāva bhaṭṭidāriaṃ uvasappāmi (BhSv_2:4) / {parikramya avalokya} ammo iaṃ bhaṭṭidāriā ukkaridakaṇṇacūḷieṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147210 (0.056):
(3.14) Kāñcanamālā | adiujjuā dāṇiṃ devī jā evvaṃ pattiāadi | / parikramyāvalokya ca | eso kkhu bhaṭṭā assatthadāmiseṇa attaṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148135 (0.060):
edaṃ indaāliaṃ ajjautassa daṃsehi tti | parikramyāvalokya ca | eso kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145687 (0.062):
(2.77) Vidūṣakaḥ | jaṃ bhavaṃ āṇavedi | parikramyāvalokya ca | eso vi / cittaphalao | jāva ṇaṃ geṇhāmi | phalakaṃ gṛhītvā nirūpya ca saharṣam |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776600 (0.062):
*{ceṭī}* - kahiṃṇukhu gadā ayyā āvantiā (BhSv_3:11) / {parikramyāvalokya} ammo iaṃ cintāsuññahiaā ṇīhārapaḍihadacandaḷehā via
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143866 (0.063):
(1.62) Vidūṣakaḥ | parikramyāvalokya ca | bho vaassa | jadhā vīsanto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447417 (0.063):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | avirada-paḍanta-viviha-kusuma-suumāla-silā-al'-ucchangassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206139 (0.063):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | aviradapaḍantavivihakusumasuumālasilāalucchangassa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777235 (0.064):
*{ceṭī}* - kahiṃṇukhu gado ayyavasantao (BhSv_4.0:9) / {parikramyāvalokya} ahmo eso ayyavasantao (BhSv_4.0:10)
maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213091 (0.001):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101152 (0.002):
sukaaparipāeṇa abbhupagaamahārajjāhiseo juvarāo saṃjāo / / evvaṃ vi eāiṇiṃ maṃ mahūsavāuliaṃ mottūṇa kahiṃ ṭhidā /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452448 (0.003):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141020 (0.003):
{Pkt_116}tado a deva taṃ tārisaṃ pekkhia sattuṇo samaravvābāracaurattaṇaṃ / avibhāviatūṇīramuhadhaṇugguṇagamaṇāgamaṇasarasaṃdhāṇamokkhacaḍulakaraaleṇa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781513 (0.004):
eso khu mahāseṇassa saāsādo rabbhasagotto kañcuīo devīe aṅgāravadīe pesidā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135776 (0.004):
{Pkt_86}vaśāgandhe kudo śe ubaśame / kevalaṃ ahimaṇṇuvahaśoaśamāṇadukkhāe / śubhaddādevīe jaṇṇaśeṇīe a kadhaṃ kadhaṃ vi śamāśāśīadi /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107025 (0.005):
amohasisirovaārā vahuā virahajjareṇa gurueṇa / / dāṇiṃ ruddaṇaresara ! kāṃkhai tuha daṃsaṇāmiaaṃ // ViPrud_4.122 //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947694 (0.005):
Devasomā - teṇa hi aṇṇesaṇaṇimittaṃ savvaṃ {kañcīuraṃ : kañcīpuram CF} / paribbhamāmo /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148223 (0.005):
{Pkt_183}halā buddhimadie bhaṇāhi mama vaaṇeṇa piasahiṃ subhaddaṃ / ajja / vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154222 (0.005):
surahikoḍppado hodutti māhabī-maṇḍabaṃ laṃhikhadā mae rāhiā, tā ppasīda
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144036 (0.005):
(1.74) Sāgarikā gṛhītakusumā | haddhī haddhī | kadhaṃ | / kusumalohākkhittahiaāe adiciraṃ mae kadaṃ | tā imiṇā sinduvāraviḍavena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16658195 (0.005):
mā panthaṃ rundhīo avehi bālaa ahosi ahirīo / / amhea ṇiricchāo suṇṇadharaṃ rakkhidavvaṃ ṇo //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139791 (0.005):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741392 (0.005):
'kṛśāṅgyāssantāpaṃ tathā / ajjāeṃ pahāro ṇavaladāe diṇṇo pieṇa thaṇavaṭṭe /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442326 (0.005):
ajjāe pahāro ṇavala-dāe diṇṇo pieṇa thaṇa-baṭṭe /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105007 (0.005):
āṇeduṃ ṇaraṇāhaṃ gado kkhu sahījaṇo vilaṃbei / / mammaha ṇamāmi caṃdaṃ sikkhaa cireha īsi tti // ViPrud_4.43 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136200 (0.005):
vaśāgandhe eśe kkhu dhiṭṭhajjuṇṇeṇa doṇe keśeśu ākiṭṭhia aśibatteṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212595 (0.005):
pratīhārī - jedu jedu bhaṭṭā | eso kkhu Viaaseṇo Diḍhavammakañcuīsahido
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141866 (0.005):
bhaṇia sagavvaṃ āpphālidaṃ ṇeṇa vajjaṇigghādaṇigghosabhīsaṇajīāravaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159981 (0.005):
halā labaṃga-kuḍuṅge āharantī tumaṃ buṃdāaṇa-bāsiṇā matta-kalahindeṇa
(1.60) Vāsavadattā | kañcaṇamāle | paḍiṭṭhāvehi bhaavantaṃ pajjuṇṇaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143644 (0.031):
(1.50) Vāsavadattā | hañje kañcanamāle | ādesehi maarandujjāṇamaggaṃ | / (1.51) Kāñcanamālā | edu edu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143669 (0.041):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā | / (1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207763 (0.043):
atthamaāhilāsī bhaavaṃ sahassarassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148130 (0.043):
(4.58) Kāñcanamālā | āṇatta mhi devīe jadhā | hañje kañcaṇamāle | gaccha | / edaṃ indaāliaṃ ajjautassa daṃsehi tti | parikramyāvalokya ca | eso kkhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453264 (0.046):
Kāñcanamālā - aṇuvāia tuṇhīṃ (sic) bhūdāe maha hatthādo geṇhia saaṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449783 (0.046):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208419 (0.046):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa asaṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148252 (0.049):
taṃ taṃ dāvemi ahaṅguruṇo mantappahāveṇa || 72 || (4.9) / (4.66) Rājā | kāñcanamāle | ucyatāṃ devī | yuṣmadīya evāyam aindrajāliko
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147031 (0.054):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144015 (0.055):
(1.71) Vāsavadattā | teṇa hi uvaṇehi me kusumāiṃ vilevaṇaṃ ca | / (1.72) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148287 (0.056):
tassiṃ indaālie pakkhavādo | / (4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156831 (0.057):
mādhavī - bhaṭṭi-dārie sahattheṇa tue gaṃṭhidā esā sūrasoaṃdhia-mālā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757222 (0.057):
māhaba sahatthaṇimmāṇamaṇoharā baula mālā māladī ṇibbisesaṃ pia sahīe / daṭṭabbā | sabbadā hiaeṇa a dhāraṇijjā iti | [priya sakhi ! sarvadā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757868 (0.058):
yathā ratnāvalyāṃ tṛtīyāṅke [ante 3.19 padyāt pūrvam], vāsavadattā hañje / kaṃcaṇamāle edeṇa ebba ladāpāseṇa bandhia gehaṇa eṇaṃ bahmaṇaṃ | eṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447891 (0.058):
ceṭī - esā sehāliā-gumm'-antariā | tā ehi odaramha | (avataraṇaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136223 (0.058):
luhilappiā ehi / gacchia doṇaśśa luhilaṃ pivamha /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147791 (0.058):
keṇāvi kajjeṇa iaṃ raaṇamālā pesidā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450997 (0.060):
Āraṇyikā - halā Kancaṇamāle kīsa uṇa cirāadi ajja vi vīṇāārio | [halā / Kāñcanamāle kasmāt punaś cirayaty adyāpi vīṇācāryaḥ |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.060):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206592 (0.061):
ceṭī - esā sehāliāgummantariā | tā ehi odaramha | (avataraṇaṃ nāṭayataḥ)
(1.61) Kāñcanamālā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | iti tathā karoti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144017 (0.040):
(1.71) Vāsavadattā | teṇa hi uvaṇehi me kusumāiṃ vilevaṇaṃ ca | / (1.72) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144002 (0.041):
yad anena na saṃprāptaḥ pāṇisparśotsavas tava || 22 || (1.22) / (1.70) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | accido bhaavaṃ pajjuṇṇo | tā karehi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453041 (0.046):
Kāñcanamālā - kahaṃ aṇṇesantīe vi mae bhaavaī Saṃkiccāaṇī ṇa diṭṭhā | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148287 (0.046):
(4.68) Vāsavadattā | hañje kañcaṇamāle | ujjaiṇīdo āado tti atthi me / tassiṃ indaālie pakkhavādo | / (4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146638 (0.049):
ajjauttaparigahidā ṇomāliā | / (2.140) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ kaalīharaṃ adikkamia dīsadi jjevva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452031 (0.050):
Kāñcanamālā - uvajjhāa suṭṭhu parissantā bhaṭṭi-dāriā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210604 (0.050):
Kāñcanamālā - uvajjhāa suṭṭhu parissantā bhaṭṭidāriā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143672 (0.050):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā | / (1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147202 (0.051):
tumaṃ ciraasi tti uttammantīe devīe pesida mhi | / (3.14) Kāñcanamālā | adiujjuā dāṇiṃ devī jā evvaṃ pattiāadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146832 (0.053):
diṭṭhapuvvā | / (2.160) Kāñcanamālā | apavārya | bhaṭṭiṇi | ghuṇakkharaṃ pi kadā vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147110 (0.060):
(3.9) Madanikā | tado susaṃgadāe kiṃ bhaṇidaṃ | / (3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156831 (0.060):
mādhavī - bhaṭṭi-dārie sahattheṇa tue gaṃṭhidā esā sūrasoaṃdhia-mālā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147037 (0.062):
kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi | / (3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148267 (0.063):
vijanīkṛtaś cāyam uddeśaḥ | tad āgaccha | sahitāv evainaṃ paśyāva iti | / (4.67) Kāñcanamālā | jaṃ bhaṭṭā āṇavedi | iti niṣkramya vāsavadattayā saha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143644 (0.064):
(1.50) Vāsavadattā | hañje kañcanamāle | ādesehi maarandujjāṇamaggaṃ | / (1.51) Kāñcanamālā | edu edu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147177 (0.064):
(3.11) Madanikā | hadāsā tumaṃ susaṃgade jā evvaṃ pariaṇavacchalaṃ deviṃ / vañcesi | / (3.12) Kāñcanamālā | halā | tumaṃ dāṇiṃ kahiṃ patthidā |
(1.62) Vidūṣakaḥ | parikramyāvalokya ca | bho vaassa | jadhā vīsanto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447418 (0.032):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206140 (0.032):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | aviradapaḍantavivihakusumasuumālasilāalucchangassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148231 (0.049):
majjhaṇhammi paosodāvijjau dehi āṇattiṃ || 71 || (4.8) / (4.64) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | avihido hodi | bho | īdiso se avaṭṭhambho
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147210 (0.050):
(3.14) Kāñcanamālā | adiujjuā dāṇiṃ devī jā evvaṃ pattiāadi | / parikramyāvalokya ca | eso kkhu bhaṭṭā assatthadāmiseṇa attaṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145966 (0.056):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi | / (2.98) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | jassa uṇa īdisīo vi piasamāgamaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145078 (0.057):
devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi | / parikramyāvalokya ca | eso kkhu piavaasso tassa dohalaassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453556 (0.058):
vidūṣakaḥ - bho vaassa munca visādaṃ | ahaṃ de uvāaṃ kahaissaṃ | [bho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206065 (0.060):
rājā - yady evaṃ tataḥ kim | / vidūṣakaḥ - (sagarvam) bho | īriso kkhu bamhaṇo jo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145261 (0.061):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146232 (0.062):
(2.111) Vidūṣakaḥ | susaṃgatāṃ dṛṣṭvā sasaṃbhramam | bho vaassa | / pacchādehi edaṃ cittaphalaaṃ | esā khu devīe paricāriā susaṃgadā āadā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143147 (0.062):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448988 (0.063):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143831 (0.063):
idha vi tadhā jevva kiṃ vā aṇṇadha tti | tā alakkhidā bhavia pekkhissaṃ | / parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ
ṇeurasaddo tadhā takkemi | āadā devī asoamūlaṃ ti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143620 (0.036):
(1.48) Vidūṣakaḥ | ākarṇya | bho vaassa | ṇa ede mahuarā ṇeurasaddaṃ / aṇuharanti | ṇeurasaddo jjevva eso devīe pariaṇassa |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089710 (0.060):
taha taha aṇuṇaanto pio tue hiaa rosakaluseṇa / / avahīrido ṇa muṇiaṃ rāeti vioaveaṇaṃ sahasu // ViPrud_1.59 //
(1.63) Rājā | vayasya | samyag avadhāritam | paśya | eṣā / kusumasukumāramūrtir dadhatī niyamena tanutaraṃ madhyam |
ābhāti makaraketoḥ pārśvasthā cāpayaṣtir iva || 19 || / tad ehi | upasarpāva | upasṛtya | priye vāsavadatte |
(1.64) Vāsavadattā | vilokya | kadhaṃ | ajjautto | jaadu jaadu ajjautto |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146679 (0.030):
| tumaṃ jevva paḍivālaanto ciṭṭhadi tti | tā uvasappadu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148310 (0.032):
(4.70) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | eso bhaṭṭā | tā uvasappadu devī | / (4.71) Vāsavadattā | upasṛtya | jaadu jaadu ajjautto |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148472 (0.038):
padhāṇo amacco vasubhūdī āado | taṃ dāva pekkhadu ajjautto |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145148 (0.045):
paśyan kopavipāṭaladyuti mukhaṃ devyāḥ kariṣyāmy aham || 29 || (2.4) / (2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148915 (0.046):
devī vāsavadattā dagdhā | hā priye vāsavadatte | / (4.125) Vāsavadattā | parittāadu parittāadu ajjautto |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148945 (0.046):
khu mae ṇigghiṇāe idha saṃjamidā sāariā vivajjadi | tā parittāadu ajjautto
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.047):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147866 (0.048):
(4.38) Vasuṃdharā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | eso kkhu rumaṇṇado
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452358 (0.048):
Vāsavadattā -(sa-viṣādam) kahaṃ ajja-utto ṇaccadi | Maṇoramā dāṇiṃ kahiṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213394 (0.049):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447646 (0.050):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206354 (0.050):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451551 (0.052):
Vāsavadattā -hanje Indīvarie | baddheṇa ajja-utteṇa ahaṃ vīṇaṃ sikkhāvidā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455118 (0.053):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451267 (0.054):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai / | tā uvasappia saaṃ evva puccha | [yadi māṃ na pratyāyayasy eṣā Manoramā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145224 (0.055):
pattiāasi tā aggado bhavia saaṃ jevva āaṇṇehi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146754 (0.055):
(2.152) Kāñcanamālā | phalakaṃ gṛhītvā | pekkhadu pekkhadu bhaṭṭiṇī | kiṃ / ettha ālihidaṃ | / (2.153) Vāsavadattā | nirūpya | aaṃ ajjautto | iaṃ pi sāariā | rājānaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205926 (0.055):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148456 (0.055):
kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti | / (4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454884 (0.055):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
alaṅkaredu imaṃ desaṃ āsaṇapaḍiggaheṇa | edaṃ āsaṇaṃ | ettha uvavisadu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143508 (0.013):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447928 (0.013):
vidūṣakaḥ - (sa-krodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto / ukkaṇṭha-ṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149015 (0.015):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213091 (0.015):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950029 (0.015):
Unmattakaḥ - ummattao tti bahuśo edaṃ śaddaṃ śuṇomi / edaṃ gaṇhia daliśehi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096927 (0.016):
naṭī aloāṇaṃ kaṇṇajualasya bhāaheeṇa edaṃ ṇāmajualaṃ suṇīadi / / cirassa ṇaṭṭavijjaṇuvaṭṭaṇaṃ phaliaṃ, jeṇa loamaṃgalaṃ kākaimariṃdacariaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14149819 (0.016):
{Pkt_201}ṇāha visumaridamhi edaṃ vābāraṃ / ṇāhassa pasāeṇa puṇo bi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209164 (0.016):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajjauttacaridaṃ adiṭṭhapuvvaṃ via / disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777344 (0.017):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via / kukkhiparivaṭṭo saṃvutto (BhSv_4.0:20)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451042 (0.017):
Āraṇyikā - (sa-hasta-tālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209635 (0.017):
Āraṇyikā - (sahastatālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.018):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950123 (0.018):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147437 (0.018):
(4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139853 (0.018):
aha vā kiṃ ettha devvaṃ ubālahāmi / tassa kkhu edaṃ / ṇibbhacchiaviuravaaṇavīassa avahīridapidāmahahidobadesaṅkurassa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131819 (0.018):
{Pkt_21}kiṃ ṇāha dukkaraṃ tue parikubideṇa / / aṇugeṇhantu edaṃ vavasidaṃ de bhādaro /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146421 (0.018):
ṇāma kaṇṇaāraaṇaṃ māṇusaloe dīsadi | tā takkemi | paāvadiṇo vi edaṃ ṇimmia / vimhao samuppaṇṇo tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211010 (0.019):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.019):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.020):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
ajjautto | / rājā nāṭyenopaviśati | / (1.65) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | sahatthadiṇṇakusumakuṅkumacandaṇathāsaehiṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778462 (0.057):
*{vāsavadattā}* - esā khu mahuarāṇaṃ aviṇaādo kāsakusumareṇuṇā paḍideṇa / sodaā me diṭṭhī (BhSv_4.4:5)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453040 (0.058):
(tataḥ praviśati Kāñcanamālā |) / Kāñcanamālā - kahaṃ aṇṇesantīe vi mae bhaavaī Saṃkiccāaṇī ṇa diṭṭhā | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143673 (0.058):
(1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144018 (0.063):
(1.71) Vāsavadattā | teṇa hi uvaṇehi me kusumāiṃ vilevaṇaṃ ca | / (1.72) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
sohidaṃ kadua rattāsoapāavaṃ accīadu bhaavaṃ pajjuṇṇo |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450104 (0.010):
garu-maaṇa-saṃdāva-ṇīsaha-sarīrassa pia-vaassassa vaaṇeṇa devīṇaṃ / Vāsavadattā-Padumāvadīṇaṃ aṇṇaṇam a devīṇaṃ bhavaṇāiṃ aṇṇesanteṇa ṇa sā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776005 (0.013):
[apehi | medānīṃ mām apahasa | ] / *{vāsavadattā}* - esahmi tuhṇīā tuhnīā bhavissam mahāseṇavahū (BhSv_2:20)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.013):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133582 (0.018):
{Pkt_47}jaṃ kiṃ bi ettha accāhidaṃ taṃ bhāīrahīppamuhāṇaṃ ṇaīṇaṃ salileṇa / avaharīadu / bhaavadāṇaṃ bamhaṇāṇaṃ bi āsīsāe āhudihudeṇa pajjalideṇa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780414 (0.019):
*{vāsavadattā}* - haddhi kahiṃ saaṇīaṃ raidaṃ padumāvadīe (BhSv_5.6:20)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147406 (0.020):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.020):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143419 (0.021):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134871 (0.022):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a / paḍihārabhūmīe ciṭṭhadi / / SktCh_67: jayatu jayatu mahārājaḥ / mahārāja eṣā khalu jāmātuḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.022):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.022):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780553 (0.023):
ṇivvuttaroāe hodavvaṃ (BhSv_5.6:41) / ahava eadesasaṃvibhāadāe saaṇīassa sūedi maṃ āliṅgehi tti (BhSv_5.6:42)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135777 (0.023):
{Pkt_86}vaśāgandhe kudo śe ubaśame / kevalaṃ ahimaṇṇuvahaśoaśamāṇadukkhāe / śubhaddādevīe jaṇṇaśeṇīe a kadhaṃ kadhaṃ vi śamāśāśīadi /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777818 (0.023):
*{padmāvatī}* - takkemi ayyāe vāsavadattāe guṇāṇi sumaria dakkhiṇṇadāe
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.023):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā | / suṇābidāa maha jaṃ bhavadā saṃdiṭṭhaṃ | [alaṃ bhavato dhīratāṃ ujjhitvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454304 (0.023):
[bhavati kathaṃ tvaṃ na kim apy atra samādiśasi |] / Vāsavadattā - (Sāṅkṛtyāyaṇīm avalokya sa-smitam |) moidā kkhu hadāseṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212828 (0.023):
[bhavati kathaṃ tvaṃ na kim apy atra samādiśasi |] / Vāsavadattā - (Sāṅkṛtyāyaṇīm avalokya sasmitam |) moidā kkhu hadāseṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.023):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
(1.66) Vāsavadattā | teṇa uvaṇehi me pūovaaraṇāiṃ | / (1.67) Kāñcanamālopanayati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450108 (0.007):
garu-maaṇa-saṃdāva-ṇīsaha-sarīrassa pia-vaassassa vaaṇeṇa devīṇaṃ / Vāsavadattā-Padumāvadīṇaṃ aṇṇaṇam a devīṇaṃ bhavaṇāiṃ aṇṇesanteṇa ṇa sā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776005 (0.013):
[apehi | medānīṃ mām apahasa | ] / *{vāsavadattā}* - esahmi tuhṇīā tuhnīā bhavissam mahāseṇavahū (BhSv_2:20)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.013):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133582 (0.018):
{Pkt_47}jaṃ kiṃ bi ettha accāhidaṃ taṃ bhāīrahīppamuhāṇaṃ ṇaīṇaṃ salileṇa / avaharīadu / bhaavadāṇaṃ bamhaṇāṇaṃ bi āsīsāe āhudihudeṇa pajjalideṇa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780414 (0.019):
*{vāsavadattā}* - haddhi kahiṃ saaṇīaṃ raidaṃ padumāvadīe (BhSv_5.6:20)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147406 (0.020):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.020):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143419 (0.021):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134871 (0.022):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a / paḍihārabhūmīe ciṭṭhadi / / SktCh_67: jayatu jayatu mahārājaḥ / mahārāja eṣā khalu jāmātuḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.022):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.022):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780553 (0.023):
ṇivvuttaroāe hodavvaṃ (BhSv_5.6:41) / ahava eadesasaṃvibhāadāe saaṇīassa sūedi maṃ āliṅgehi tti (BhSv_5.6:42)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135777 (0.023):
{Pkt_86}vaśāgandhe kudo śe ubaśame / kevalaṃ ahimaṇṇuvahaśoaśamāṇadukkhāe / śubhaddādevīe jaṇṇaśeṇīe a kadhaṃ kadhaṃ vi śamāśāśīadi /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777818 (0.023):
*{padmāvatī}* - takkemi ayyāe vāsavadattāe guṇāṇi sumaria dakkhiṇṇadāe
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.023):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā | / suṇābidāa maha jaṃ bhavadā saṃdiṭṭhaṃ | [alaṃ bhavato dhīratāṃ ujjhitvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454304 (0.023):
[bhavati kathaṃ tvaṃ na kim apy atra samādiśasi |] / Vāsavadattā - (Sāṅkṛtyāyaṇīm avalokya sa-smitam |) moidā kkhu hadāseṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212828 (0.023):
[bhavati kathaṃ tvaṃ na kim apy atra samādiśasi |] / Vāsavadattā - (Sāṅkṛtyāyaṇīm avalokya sasmitam |) moidā kkhu hadāseṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.023):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782083 (0.031):
*{dhātrī}* - āha bhaṭṭiṇī uvaradā vāsavadattā (BhSv_6.11:1) / mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778608 (0.031):
*{vidūṣakaḥ}* - bho sacceṇa savāmi kassa vi ṇa ācakkhissaṃ (BhSv_4.4:20) / esā sandaṭṭhā me jīhā (BhSv_4.4:21)
(1.68) Vāsavadattā tathā karoti | / (1.69) Rājā | priye vāsavadatte | / pratyagramajjanaviśeṣaviviktakāntiḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13389603 (0.036):
{pratyagramajjanaviśeṣaviviktamūrtiḥ / kausumbharāgarucirasphuradaṃśukāntāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23091642 (0.036):
pratyagramajjanaviśeṣaviviktamūrtiḥ kausumbharāgarucirasphuradaṃśukāntā /
kausumbharāgarucirasphuradaṃśukāntā |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13389610 (0.0):
{pratyagramajjanaviśeṣaviviktamūrtiḥ / kausumbharāgarucirasphuradaṃśukāntāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23091649 (0.0):
pratyagramajjanaviśeṣaviviktamūrtiḥ kausumbharāgarucirasphuradaṃśukāntā /
vibhrājase makaraketanam arcayantī / bālapravālaviṭapiprabhavā lateva || 20 || (1.20)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13389615 (0.0):
kausumbharāgarucirasphuradaṃśukāntāḥ / / vibhrājase makaraketanamarcayantī
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23091655 (0.0):
pratyagramajjanaviśeṣaviviktamūrtiḥ kausumbharāgarucirasphuradaṃśukāntā / / vibhrājase makaraketanamarcayantī bālapravālaviṭapaprabhavā lateva // 595
api ca |spṛṣṭas tvayaiṣa dayitesmarapūjāvyāpṛtena hastena |
udbhinnāparamṛdutara-kisalaya iva lakṣyate 'śokaḥ || 21 || (1.21)
api ca | anaṅgo 'yam anaṅgatvam adya nindiṣyati dhruvam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12822800 (0.0):
MSS_1198 1 anaṅgo'yamanaṅgatvam adya nindiṣyati dhruvam /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23726999 (0.059):
yenādhikṣipase māṃ tvaṃ dhruvaṃ na matimānasi // VamP_32.99 //
yad anena na saṃprāptaḥ pāṇisparśotsavas tava || 22 || (1.22)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12822806 (0.0):
MSS_1198 1 anaṅgo'yamanaṅgatvam adya nindiṣyati dhruvam / / MSS_1198 2 yadanena na saṃprāptaḥ pāṇisparśotsavastava //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12433005 (0.061):
kāmenāropyamāṇasya kārmukasyeva niḥsvanaḥ // SoKss_16,1.35 // / so 'yaṃ madhūtsavaḥ prāpto dhruvamadyaiṣyati priyaḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8300052 (0.063):
% v v| v % D correct / so 'yaṃ madhūtsavaḥ prāpto dhruvamadyaiṣyati priyaḥ /
(1.70) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | accido bhaavaṃ pajjuṇṇo | tā karehi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143674 (0.012):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā | / (1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452032 (0.017):
Kāñcanamālā - uvajjhāa suṭṭhu parissantā bhaṭṭi-dāriā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210605 (0.017):
Kāñcanamālā - uvajjhāa suṭṭhu parissantā bhaṭṭidāriā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453042 (0.025):
(tataḥ praviśati Kāñcanamālā |) / Kāñcanamālā - kahaṃ aṇṇesantīe vi mae bhaavaī Saṃkiccāaṇī ṇa diṭṭhā | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147203 (0.026):
tumaṃ ciraasi tti uttammantīe devīe pesida mhi | / (3.14) Kāñcanamālā | adiujjuā dāṇiṃ devī jā evvaṃ pattiāadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146833 (0.030):
diṭṭhapuvvā | / (2.160) Kāñcanamālā | apavārya | bhaṭṭiṇi | ghuṇakkharaṃ pi kadā vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146640 (0.035):
ajjauttaparigahidā ṇomāliā | / (2.140) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ kaalīharaṃ adikkamia dīsadi jjevva |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143858 (0.041):
(1.60) Vāsavadattā | kañcaṇamāle | paḍiṭṭhāvehi bhaavantaṃ pajjuṇṇaṃ | / (1.61) Kāñcanamālā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | iti tathā karoti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147111 (0.041):
(3.9) Madanikā | tado susaṃgadāe kiṃ bhaṇidaṃ | / (3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147038 (0.047):
kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi | / (3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450997 (0.049):
Āraṇyikā - halā Kancaṇamāle kīsa uṇa cirāadi ajja vi vīṇāārio | [halā / Kāñcanamāle kasmāt punaś cirayaty adyāpi vīṇācāryaḥ |]
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156832 (0.051):
mādhavī - bhaṭṭi-dārie sahattheṇa tue gaṃṭhidā esā sūrasoaṃdhia-mālā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148285 (0.052):
(4.68) Vāsavadattā | hañje kañcaṇamāle | ujjaiṇīdo āado tti atthi me / tassiṃ indaālie pakkhavādo | / (4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146746 (0.055):
(2.151) Vidūṣakaḥ | apavārya | bho | mā kuppa | ahaṃ jevva ettha jāṇissaṃ / (2.152) Kāñcanamālā | phalakaṃ gṛhītvā | pekkhadu pekkhadu bhaṭṭiṇī | kiṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757222 (0.055):
māhaba sahatthaṇimmāṇamaṇoharā baula mālā māladī ṇibbisesaṃ pia sahīe / daṭṭabbā | sabbadā hiaeṇa a dhāraṇijjā iti | [priya sakhi ! sarvadā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147098 (0.056):
bhaavaṃ kadhehi kīdiso kadhāseso tti /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147792 (0.059):
(4.31) Vidūṣakaḥ | bho +|, susaṃgadāe | aṇṇaṃ ca | tāe jjevva mama hatthe / keṇāvi kajjeṇa iaṃ raaṇamālā pesidā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133903 (0.060):
piñjaridujjāṇabhūmibhāo duppekkhaṇijjo bhaavaṃ sahassarassī saṃvutto / tā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106106 (0.061):
mā hodu kassa vi phphuḍaṃ ia muddhe kuṇasi vallahaṃ hiae / / ghosijjai tuha bhāo savvaṃgīṇehi pulaehiṃ // ViPrud_4.86 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.061):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
bhaṭṭiṇo pūāsakkāraṃ | / (1.71) Vāsavadattā | teṇa hi uvaṇehi me kusumāiṃ vilevaṇaṃ ca |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143645 (0.021):
(1.50) Vāsavadattā | hañje kañcanamāle | ādesehi maarandujjāṇamaggaṃ | / (1.51) Kāñcanamālā | edu edu bhaṭṭiṇī |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133950 (0.023):
{Pkt_52}hañje taralie ubaṇehi me agghabhāaṇaṃ jāva bhaavado sahassarassiṇo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134077 (0.023):
hañje taralie ubaṇehi me kusumāiṃ / abarāṇaṃ bi devadāṇaṃ sabariaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101424 (0.025):
ceṭī dṛ sāmiṇi ! sahehi vilaṃbiaṃ / / tue kādavvaṃ maṃgalovaāraṃ sigghaṃ ṇivvaṭṭemi /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106107 (0.029):
ghosijjai tuha bhāo savvaṃgīṇehi pulaehiṃ // ViPrud_4.86 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143737 (0.032):
(1.56) Vāsavadattā | aaṃ so rattāsoapāavo jahiṃ pūaṃ nivvattaissaṃ | teṇa
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4677378 (0.034):
mā priyehi samāgaṃma apriyehi kadācanaṃ | / priyassa addaṃśanaṃ dukkhaṃ apriyassa ca daṃśanaṃ ||
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947693 (0.037):
Devasomā - teṇa hi aṇṇesaṇaṇimittaṃ savvaṃ {kañcīuraṃ : kañcīpuram CF}
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449524 (0.041):
Āraṇyikā - (sābhilāṣam |) aaṃ so uddeso jassiṃ mahuarehiṃ āāsijjantī / olambia mahā-rāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18689525 (0.042):
praskandako balākalpo ujjaṃgalo ca jaṃgalo / / etehi bhadragrāmehi paśya pātraṃ bharitaṃ abhū //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210319 (0.042):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071209 (0.043):
kesesu balāmoḍia teṇa a samarammi jaasirī gahiā / / jaha kandarāhiṃ vihurā tassa daḍhaṃ kaṃṭhaammi saṃṭhaviā // 65 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106775 (0.043):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18720877 (0.044):
ākaḍḍhati kaṭṭīkriyati ito ca ito ca laggati / ucchvasantena praśvasantena / aśrūhi vahantehi ālāpena galantī pradeśe deśe omūtrentena susaṃgṛhītāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18793287 (0.047):
prāsādehi yantramantrayuktāni sopānāni kārāpitāni paṃcahi puruṣaśatehi / allīpiyanti ca apanīyanti ca tehi sopānehi allīpiyantehi ca apanīyantehi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139585 (0.047):
samagrehi sarvehi sahitehi saṃmodamānehi avivadamānehi ekuddeśehi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147098 (0.047):
bhaavaṃ kadhehi kīdiso kadhāseso tti /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148287 (0.053):
(4.68) Vāsavadattā | hañje kañcaṇamāle | ujjaiṇīdo āado tti atthi me / tassiṃ indaālie pakkhavādo | / (4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143856 (0.055):
(1.60) Vāsavadattā | kañcaṇamāle | paḍiṭṭhāvehi bhaavantaṃ pajjuṇṇaṃ | / (1.61) Kāñcanamālā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | iti tathā karoti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132660 (0.058):
{Pkt_30}piasahi jai evvaṃ tā kahehi sibiṇaaṃ jeṇa amhe bi paḍiṭṭhābaantīo
(1.72) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143674 (0.018):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā | / (1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146642 (0.020):
ajjauttaparigahidā ṇomāliā | / (2.140) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ kaalīharaṃ adikkamia dīsadi jjevva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452032 (0.024):
tan na śaknomi vādayitum |] / Kāñcanamālā - uvajjhāa suṭṭhu parissantā bhaṭṭi-dāriā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210605 (0.024):
tan na śaknomi vādayitum |] / Kāñcanamālā - uvajjhāa suṭṭhu parissantā bhaṭṭidāriā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143745 (0.025):
(1.57) Sāgarikā | upasṛtya | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148287 (0.029):
(4.68) Vāsavadattā | hañje kañcaṇamāle | ujjaiṇīdo āado tti atthi me / tassiṃ indaālie pakkhavādo | / (4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146833 (0.031):
diṭṭhapuvvā | / (2.160) Kāñcanamālā | apavārya | bhaṭṭiṇi | ghuṇakkharaṃ pi kadā vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147203 (0.032):
tumaṃ ciraasi tti uttammantīe devīe pesida mhi | / (3.14) Kāñcanamālā | adiujjuā dāṇiṃ devī jā evvaṃ pattiāadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453041 (0.032):
(tataḥ praviśati Kāñcanamālā |) / Kāñcanamālā - kahaṃ aṇṇesantīe vi mae bhaavaī Saṃkiccāaṇī ṇa diṭṭhā | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147113 (0.038):
(3.9) Madanikā | tado susaṃgadāe kiṃ bhaṇidaṃ | / (3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143857 (0.040):
(1.60) Vāsavadattā | kañcaṇamāle | paḍiṭṭhāvehi bhaavantaṃ pajjuṇṇaṃ | / (1.61) Kāñcanamālā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | iti tathā karoti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147038 (0.041):
kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi | / (3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146747 (0.051):
(2.151) Vidūṣakaḥ | apavārya | bho | mā kuppa | ahaṃ jevva ettha jāṇissaṃ / (2.152) Kāñcanamālā | phalakaṃ gṛhītvā | pekkhadu pekkhadu bhaṭṭiṇī | kiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143645 (0.055):
(1.50) Vāsavadattā | hañje kañcanamāle | ādesehi maarandujjāṇamaggaṃ | / (1.51) Kāñcanamālā | edu edu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453310 (0.056):
Kāñcanamālā - teṇa hi bhaṭṭiṇī-saāsaṃ gamissaṃ | [tena hi bhaṭṭinī-sakāśaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211853 (0.056):
Kāñcanamālā - teṇa hi bhaṭṭiṇīsaāsaṃ gamissaṃ | [tena hi bhaṭṭinīsakāśaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146977 (0.056):
(3.1) Madanikā | ākāśe | kosambie | avi diṭṭhā tae bhaṭṭiṇīsaāse / kañcaṇamālā ṇa vā | ākarṇya | kiṃ bhaṇāsi | ko vi kālo tāe āacchia gadāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147180 (0.057):
vañcesi | / (3.12) Kāñcanamālā | halā | tumaṃ dāṇiṃ kahiṃ patthidā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147410 (0.057):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453102 (0.058):
Kāñcanamālā - Maṇorame ajja devīe Aṃgāravadīe leho pesido | tassi vācide
(1.73) Vāsavadattā nāṭyena rājānaṃ pūjayati | / (1.74) Sāgarikā gṛhītakusumā | haddhī haddhī | kadhaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143745 (0.050):
(1.57) Sāgarikā | upasṛtya | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
kusumalohākkhittahiaāe adiciraṃ mae kadaṃ | tā imiṇā sinduvāraviḍavena
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154223 (5.960):
surahikoḍppado hodutti māhabī-maṇḍabaṃ laṃhikhadā mae rāhiā, tā ppasīda
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781513 (0.005):
eso khu mahāseṇassa saāsādo rabbhasagotto kañcuīo devīe aṅgāravadīe pesidā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135780 (0.005):
{Pkt_86}vaśāgandhe kudo śe ubaśame / kevalaṃ ahimaṇṇuvahaśoaśamāṇadukkhāe / śubhaddādevīe jaṇṇaśeṇīe a kadhaṃ kadhaṃ vi śamāśāśīadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143845 (0.005):
parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ / maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101152 (0.005):
sukaaparipāeṇa abbhupagaamahārajjāhiseo juvarāo saṃjāo / / evvaṃ vi eāiṇiṃ maṃ mahūsavāuliaṃ mottūṇa kahiṃ ṭhidā /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141020 (0.005):
{Pkt_116}tado a deva taṃ tārisaṃ pekkhia sattuṇo samaravvābāracaurattaṇaṃ / avibhāviatūṇīramuhadhaṇugguṇagamaṇāgamaṇasarasaṃdhāṇamokkhacaḍulakaraaleṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213090 (0.005):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616486 (0.006):
nāndīmukhī: sahi citte suṇāhi imāe bundāe gadua bhaabadī biṇṇattā hanta / joesari
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142393 (0.006):
{Pkt_136}tado deva sallena bhaṇidaṃ / aṅgarāa kkhalidatulaṃgamo / mathidacakkaṇemikūbaro de raho / tā ṇa juttaṃ bhīmajjuṇehiṃ saha ājujjiduṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452446 (0.007):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.007):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.007):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777436 (0.007):
*{ceṭī}* - bhaṭṭidārie tāṇi kusumidāṇi ṇāma pavāḷantaridehiṃ via / mottiālambaehiṃ āidāṇi kusumehiṃ (BhSv_4.0:28)
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217325 (0.007):
vacchatthalamhi daiā diṇṇuppalavāsiā muhe mairā / / sīsammi a seharao ṇiccaṃ via saṃṭhiā jassa // Nā_3.2 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450566 (0.007):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209166 (0.007):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajjauttacaridaṃ adiṭṭhapuvvaṃ via / disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104482 (0.007):
maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776612 (0.007):
{parikramyāvalokya} ammo iaṃ cintāsuññahiaā ṇīhārapaḍihadacandaḷehā via / amaṇḍidabhaddaaṃ vesaṃ dhāraandī piaṅgusiḷāpaṭṭae uvaviṭṭhā (BhSv_3:12)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071281 (0.007):
jā ṭheraṃ va hasantā kaivaaṇaṃburuhabaddhaviṇivesā / / dāvei bhuaṇamaṃḍalamaṇṇaṃ via jaai sā vāṇī // 67 //
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135606 (0.023):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145093 (0.028):
laddhappaccaadāe parokkhaṃ pi taṃ ṇomāliaṃ paccakkhaṃ via kusumidaṃ / pekkhanto harisupphullaloaṇo ido jjevva āacchadi | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141158 (0.034):
aṅgarāassa ṇipaḍiā sarapaddhaī bhīmaseṇe bapphapajjāulā diṭṭhī / kumālavisaseṇe /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.038):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210315 (0.040):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141530 (0.042):
{Pkt_124}tado a deva pajjalantiṃ sattiṃ pekkhia vialiaṃ aṅgarāassa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153940 (0.042):
lalitā (smitvā) api sarale, tujjha hiae katthūriāpattabhaṃgaṃ lihantīe mae / paccakkhīkidā siviṇa-saṃgiṇāara-kuṃjara bibbhamāsi | tā phuḍaṃ kadhehi,
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143940 (0.042):
sohidaṃ kadua rattāsoapāavaṃ accīadu bhaavaṃ pajjuṇṇo | / (1.66) Vāsavadattā | teṇa uvaṇehi me pūovaaraṇāiṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133903 (0.043):
piñjaridujjāṇabhūmibhāo duppekkhaṇijjo bhaavaṃ sahassarassī saṃvutto / tā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.043):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.043):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.044):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354691 (0.044):
mā hohi suhaggāhi mā pattihi jaṃ ṇa diṭṭhapaccakkhaṃ / / paccakkhammi vi diṭṭhe juttājuttaṃ viutaṇāhi // Suk_21.7 (=124) //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134309 (0.044):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.044):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069024 (0.046):
ajja pavāsaṃ vaccasi vacca saaṃ jevva suṇasi karaṇijjam //21//
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455241 (0.046):
vidūṣakaḥ - hodi tumaṃ bhaiṇiṃ geṇhia kaṇṭhe evvaṃ parituṭṭhā si | / vodiassa pāridosiaṃ visumaridaṃ | [bhavati tvaṃ bhaginīṃ gṛhītvā kaṇṭha
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947993 (0.046):
ubhayapakkhasañcāridadiṭṭhī saṅkidapadavikkhevo {turiaturiaṃ S :
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145852 (0.046):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101486 (0.047):
tā paccāsaṇṇo via mahāhiseasamao /
kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145959 (0.009):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.010):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.010):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.011):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.011):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143843 (0.011):
parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ / maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.012):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133582 (0.013):
{Pkt_47}jaṃ kiṃ bi ettha accāhidaṃ taṃ bhāīrahīppamuhāṇaṃ ṇaīṇaṃ salileṇa / avaharīadu / bhaavadāṇaṃ bamhaṇāṇaṃ bi āsīsāe āhudihudeṇa pajjalideṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143940 (0.013):
sohidaṃ kadua rattāsoapāavaṃ accīadu bhaavaṃ pajjuṇṇo | / (1.66) Vāsavadattā | teṇa uvaṇehi me pūovaaraṇāiṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.014):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.014):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā | / suṇābidāa maha jaṃ bhavadā saṃdiṭṭhaṃ | [alaṃ bhavato dhīratāṃ ujjhitvā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.014):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.015):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.015):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116618 (0.015):
bahuvaḷḷaho khu rāā sahi tassa siriṃmi ṇibhbharāsattī / / ṇūṇā sirie vi tumaṃ appāṇaṃ kiṃ ṇu ḷahuvasi // ViPrud_8.126 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143419 (0.015):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365600 (0.015):
vihivihiaṃ laddha piasaṃgo jīviaṃ dhaṇaṃ dhaṇṇaṃ / / juttaṃ savvaṃ jaṇavaaṇaṃ viaṇaviḍambaṇā ṇihilā // Suk_70.11 (=332) //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.015):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.016):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.016):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
bhaavantaṃ kusumāuhaṃ pūaissaṃ | iti kusumāni prakṣipati | ṇamo de bhaavaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143844 (0.021):
parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ / maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442326 (0.022):
ajjāe pahāro ṇavala-dāe diṇṇo pieṇa thaṇa-baṭṭe /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741392 (0.022):
'kṛśāṅgyāssantāpaṃ tathā / ajjāeṃ pahāro ṇavaladāe diṇṇo pieṇa thaṇavaṭṭe /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139791 (0.022):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454568 (0.022):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāa-loādo gahida-visa-vijjo ajja-utto ettha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213089 (0.022):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949104 (0.023):
Devasomā - hā hadahmi mandabhāā / savvalakkhaṇasampaṇṇadāe
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147605 (0.023):
mahārāa ādībaa me cidaṃ / tumaṃ bi khattadhammaṃ aṇuvaṭṭanto evva ṇāhassa / jīviaharassa ahimuho hohi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145959 (0.023):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157352 (0.024):
rādhikā (sakhedam ātmagatam) sāhu re kīra sāhu | bāṭṭhaṃ aṇuggahidamhi, tā / dāṇiṃ dullahā-hiṭṭhadāṇadacchiṇaṃ titthavaraṃ kāliadehaṃ ppavisiya appāṇaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781513 (0.025):
eso khu mahāseṇassa saāsādo rabbhasagotto kañcuīo devīe aṅgāravadīe pesidā
kusumāuha | amohadaṃsaṇo me bhavissasi | diṭṭhaṃ jaṃ daṭṭhavvaṃ | iti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147127 (0.039):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900738 (0.043):
ado vi me garuaro pasādo eso, jaṃ tue ahaṃ ettha ālihidatti kuvidā me
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948599 (0.046):
Śākyabhikṣuḥ - (ātmagatam) aghaṃ buddhassa viṇṇāṇaṃ, jeṇa muṇḍaṇaṃ / {diṭṭhaṃ : kidaṃ KaA} / (prakāśam) uṭṭhehi uṭṭhehi usie! uṭṭhehi / (iti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451788 (0.048):
ahiṇava-rāa-kkhittā mahuariā vāmaeṇa kāmeṇa / / uttamai patthantīdaṭṭhuṃ pia-daṃsaṇaṃ daiaṃ // HPri_3.9 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449024 (0.048):
vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae / bhaṇidaṃ | adi-saṃkaḍe jaṃ bhavaṃ pavisia alia-paṃḍicca-du-vvidaddhadāe ai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207694 (0.048):
vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae / bhaṇidaṃ | adisaṃkaḍe jaṃ bhavaṃ pavisia aliapaṃḍiccaduvvidaddhadāe ai
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107027 (0.049):
dāṇiṃ ruddaṇaresara ! kāṃkhai tuha daṃsaṇāmiaaṃ // ViPrud_4.122 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450132 (0.049):
daṃsaṇa-mettum bhettehiṃ jehiṃ hiaaṃ tuha ṇa ṇāaṃ //]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205238 (0.049):
bandhaṇahadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇavaggaho via
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446478 (0.049):
bandhaṇa-hadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇava-ggaho
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157557 (0.049):
candrāvalī - māhavi, ṇūṇaṃ diṭṭhahmi jaṃ vidabbhaṃgabhutti bāharīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449361 (0.049):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā a-bhāa-headā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135658 (0.050):
śāhu vaśāgandhe śāhu / śohaṇaṃ tue kidaṃ / baliamhi pibāśide / tā ubaṇehi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448870 (0.051):
vaaṇassa aaṃ doso jaṃ mahuarā evvaṃ avarajjhanti | (haste gṛhītvā) tā ehi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144327 (0.053):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132641 (0.054):
{Pkt_29}hañje evvaṃ edaṃ / kiṃ du edaṃ sibiṇaaṃ adimettaṃ akusaladaṃsaṇaṃ / me paḍibhādi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.056):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948914 (0.056):
Devasomā - bhaavaṃ! edassa hatthe civarāntappacchādidaṃ kavālaṃ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.057):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132573 (0.057):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide / ahimāṇiṇo mahārāadujjohaṇassa mahisī bhavia evvaṃ vialiadhīrabhāvā
praṇamati | accharīaṃ | diṭṭho vi puṇo pekkhidavvo | tā jāva ṇa ko vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145981 (0.033):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 901985 (0.037):
yathā tatraiva draupadī visumaridaṃ edaṃ vāvāraṃ ṇādhassa pasādeṇa / puṇo vi sikkhissaṃ" /"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149407 (0.041):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 899841 (0.042):
viḍhūṣakaḥ hī hī bhoḥ, kosambīrajjalambheṇāvi ṇa tādiso piavaassassa / paritoso jādiso mama saāsādo piyavaaṇaṃ suṇia bhavassadi ityādāvudbhedaḥ"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452963 (0.042):
pia-sahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo / bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇa-ṇirāsadāe |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211515 (0.042):
piasahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo / bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇaṇirāsadāe |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142968 (0.043):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210324 (0.047):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa / diṭṭhā | tā aṇṇado ṇikkamia suvissaṃ | [dāsyāḥ sute tvam api na dadāsi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205938 (0.048):
virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453418 (0.049):
sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147655 (0.049):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451152 (0.050):
Manoramā - (sva-gatam |) ciraadi kkhu mahā-rāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145222 (0.050):
(2.42) Vidūṣakaḥ | phuḍakkharaṃ jevva mantedi | jai mama vaaṇaṃ ṇa / pattiāasi tā aggado bhavia saaṃ jevva āaṇṇehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209742 (0.050):
Manoramā - (svagatam |) ciraadi kkhu mahārāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa | / ahavā devīe bhāadi | jai dāṇiṃ āacche tado ramaṇijjaṃ have | [cirayati
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447780 (0.050):
kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148647 (0.051):
{Pkt_187}mahārāo evva karedu / ahaṃ puṇo jalaṇaṃ pavisissaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.051):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143677 (0.051):
(1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī | / iaṃ khu ṇirantarubbhiṇṇakusumasohiṇī bhaṭṭiṇīe parigahidā māhavīladā | esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144522 (0.052):
duṇṇimitteṇa avassaṃ maraṇaṃ uvaṭṭhidaṃ | phalakam avalokya | tā jāva ṇa / ko vi idha āacchadi tāva ālekkhasamappidaṃ taṃ ahimadaṃ jaṇaṃ pekkhia
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780702 (0.055):
ṇa ettha kocci jaṇo (BhSv_5.6:51) / jāva muhuttaaṃ ciṭṭhia diṭṭhiṃ hiaaṃ ca tosemi (BhSv_5.6:52)
pekkhadi tāva jjevva gamissaṃ | iti niṣkrāmati | / (1.75) Kāñcanamālā | ajja vasantaa | ehi | saṃpadaṃ tumaṃ sotthivāaṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144522 (0.039):
duṇṇimitteṇa avassaṃ maraṇaṃ uvaṭṭhidaṃ | phalakam avalokya | tā jāva ṇa / ko vi idha āacchadi tāva ālekkhasamappidaṃ taṃ ahimadaṃ jaṇaṃ pekkhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447769 (0.042):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206473 (0.042):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.043):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147448 (0.044):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu / ajjo |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146031 (0.046):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145956 (0.048):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143455 (0.050):
(1.39) Vidūṣakaḥ | tā uṭṭhehi | tahiṃ jevva gacchamha jeṇa tahiṃ gadassa / mama vi bamhaṇassa sotthivāaṇaṃ kiṃ pi bhavissadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782095 (0.050):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453310 (0.052):
Kāñcanamālā - teṇa hi bhaṭṭiṇī-saāsaṃ gamissaṃ | [tena hi bhaṭṭinī-sakāśaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211853 (0.052):
Kāñcanamālā - teṇa hi bhaṭṭiṇīsaāsaṃ gamissaṃ | [tena hi bhaṭṭinīsakāśaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453417 (0.052):
sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208693 (0.052):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447668 (0.053):
lahu geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārā-ghar'-ujjāṇa-dīhiāe jāva evva / viāsiāiṃ kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206375 (0.053):
geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārāgharujjāṇadīhiāe jāva evva viāsiāiṃ / kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva lahuaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14143026 (0.053):
{Pkt_143}vaccha jai tumaṃ bi amhe ṇālabasi tā kiṃ saṃpadaṃ vaccho
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141385 (0.053):
majjhamapaṇḍava maha sarā tuha sarīraṃ ujjhia aṇṇassiṃ ṇa ṇibaḍanti / tti / bhaṇia sarasahassehiṃ paṇḍavasarīraṃ pacchādia siṃhaṇādeṇa gajjiduṃ pautto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206393 (0.054):
avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā geṇhia taṃ / gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi | [ājñāptāsmi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147855 (0.054):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144327 (0.055):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
paḍiccha | / (1.76) Vidūṣaka upasarpati | / (1.77) Vāsavadattā | vilepanakusumābharaṇadānapūrvakam | ajja vasantaa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143451 (0.060):
(1.39) Vidūṣakaḥ | tā uṭṭhehi | tahiṃ jevva gacchamha jeṇa tahiṃ gadassa / mama vi bamhaṇassa sotthivāaṇaṃ kiṃ pi bhavissadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149367 (0.062):
| dehi me paḍivaaṇaṃ | / (4.163) Vāsavadattā | sasaṃbhramam | ajjakañcui | iaṃ sā mama bahiṇiā
edaṃ sotthivāaṇaṃ | ity arpayati | / (1.78) Vidūṣakaḥ | saharṣaṃ gṛhītvā | sotthi bhodīe |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145010 (0.049):
(2.29) Susaṃgatā | dṛṣṭvā vihasya | ai kādare | mā bhāāhi | bhaṭṭiṇo / parivāsavattī khu eso ajja vasantao |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149611 (0.058):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
(1.79) Nepathye vaitālikaḥ paṭhati | / astāpāstasamastabhāsi nabhasaḥ pāraṃ prayāte ravāv
āsthānīṃ samaye samaṃ nṛpajanaḥ sāyantane saṃpatan |
saṃpraty eva saroruhadyutim uṣaḥ pādāṃs tavāsevituṃ
prītyutkarṣakṛto dṛśām udayanasyendor ivodvīkṣate || 23 ||
(1.80) Sāgarikā | parivṛtya rājānam avalokya saspṛham | kadhaṃ | aaṃ so
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448751 (0.054):
Āraṇyikā - (rājānam avalokya sa-spṛhaṃ sa-lajjaṃ cātma-gatam) aaṃ kkhu so
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207427 (0.054):
Āraṇyikā - (rājānam avalokya saspṛhaṃ salajjaṃ cātmagatam) aaṃ kkhu so
rāā udaaṇo jassa ahaṃ tādeṇa diṇṇā | tā parapesaṇakarisidaṃ me sarīraṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448765 (0.017):
mahā-rāo jassa ahaṃ tādeṇa diṇṇā | ṭhāṇe kkhu tādassa pakkha-vādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207439 (0.025):
mahārāo jassa ahaṃ tādeṇa diṇṇā | ṭhāṇe kkhu tādassa pakkhavādo (ākulatāṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146171 (0.049):
bhodu evvaṃ dāva | prakāśam | sahi | jassa kade tumaṃ āadā so aaṃ de
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142971 (0.059):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449942 (0.061):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449551 (0.062):
Manoramā - (sa-harṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahā-rāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209360 (0.062):
tādeṇa ajjauttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariāsaāsādo geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451014 (0.063):
Kāñcanamālā - bhaṭṭi-dārie diṭṭho deṇa ekko ummatto | tassa vaaṇaṃ suṇia / citteṇa bhāvido ohasanto ciṭṭhai | [bhartṛ-dārike dṛṣṭas tenaika unmattaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209608 (0.063):
Kāñcanamālā - bhaṭṭidārie diṭṭho deṇa ekko ummatto | tassa vaaṇaṃ suṇia / citteṇa bhāvido ohasanto ciṭṭhai | [bhartṛdārike dṛṣṭas tenaika unmattaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451735 (0.063):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208574 (0.064):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
edassa daṃsaṇeṇa bahumadaṃ samvuttaṃ |
(1.81) Rājā | katham | utsavāpahṛtacetobhiḥ saṃdhyātikramo 'py asmābhir
nopalakṣitaḥ | devi | paśya | / udayataṭāntaritam iyaṃprācī sūcayati diṅ niśānātham |
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26481585 (0.0):
udayataṭāntaritamiyaṃ prācī sūcayati diṅniśānātham /
paripāṇḍunā mukhenapriyam iva hṛdayasthitaṃ ramaṇī || 24 ||
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26481590 (0.0):
udayataṭāntaritamiyaṃ prācī sūcayati diṅniśānātham / / paripāṇḍunā mukhena priyamiva hṛdayasthitaṃ ramaṇī // DKuṭṭ_926 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12926930 (0.0):
MSS_6712 1 udayataṭāntaritamiyaṃ prācī sūcayati di niśānātham / / MSS_6712 2 paripāṇḍunā mukhena priyamiva hṛdayasthitaṃ ramaṇī //
devi | tad uttiṣṭha | āvāsābhyantaraṃ praviśāva | / Sarva utthāya parikrāmanti |
(1.82) Sāgarikā | kadhaṃ | patthidā devī | bhodu | turidaṃ gamissaṃ |
rājānaṃ saspṛhaṃ dṛṣṭvā niḥśvasya ca | haddhī haddhī | mandabhāinīe mae
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153197 (0.031):
(punar avekṣya) haddhī haddhī ppamādo, lalide pekkha pekkha eṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146392 (0.047):
prati | haddhī haddhī | edaṃ pekkhia ṇa sakkaṇomi padādo padaṃ pi gantuṃ |
pekkhiduṃ pi ciraṃ ṇa pārido aaṃ jaṇo | iti niṣkrāntā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143815 (0.039):
gatvātmagatam | sāriā mae susaṃgadāe hatthe samappidā | evvaṃ pi atthi me / kodūhalaṃ pekkhiduṃ | kiṃ jadhā tādassa anteure bhaavaṃ aṇaṅgo accīadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148449 (0.053):
taṃ arihadi devo imassiṃ jevva sundaramuhuttae pekkhiduṃ | ahaṃ pi / kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144399 (0.058):
(2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ | / (2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144628 (0.058):
me diṭṭhī pekkhiduṃ ṇa pahavadi | ūrdhvam aśrūṇi saṃharantī susaṃgatāṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145222 (0.060):
(2.42) Vidūṣakaḥ | phuḍakkharaṃ jevva mantedi | jai mama vaaṇaṃ ṇa / pattiāasi tā aggado bhavia saaṃ jevva āaṇṇehi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147264 (0.061):
sahījaṇavacchale | hā udārasīle | hā sommadaṃsaṇe | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ mae
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153196 (0.062):
(punar avekṣya) haddhī haddhī ppamādo, lalide pekkha pekkha eṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452794 (0.062):
vidūṣakaḥ - hodi ajja komudī-mahūsave tuha cittaṃ avahariduṃ vaasseṇa / pekkhaṇīaṃ aṇuciṭṭhidaṃ | [bhavati adya kaumudī-mahotsave tava cittam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211347 (0.062):
vidūṣakaḥ - hodi ajja komudīmahūsave tuha cittaṃ avahariduṃ vaasseṇa / pekkhaṇīaṃ aṇuciṭṭhidaṃ | [bhavati adya kaumudīmahotsave tava cittam
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144452 (0.063):
saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
(1.83) Rājā | parikrāman | / devi tvanmukhapaṅkajena śaśinaḥ śobhātiraskāriṇā
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19132443 (0.0):
ṣaṣṭhīsamāsapakṣodāharaṇaṃ yathā / devi tvanmukhapaṅkajena śaśinaḥ śobhātiraskāriṇā /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19132492 (0.024):
tvanmukhapaṅkajena punaḥ śaśinaḥ śobhātiraskāriṇā nyāyato nirjitāni santi
paśyābjāni vinirjitāni sahasā gacchanti vicchāyatām |
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19132447 (0.0):
devi tvanmukhapaṅkajena śaśinaḥ śobhātiraskāriṇā / / paśyābjāni vinirjitāni sahasā gacchanti vicchāyatām // VjivC_2.44 //
śrutvā te parivāravāravanitāgītāni bhṛṅgāṅganā
līyante mukulāntareṣu śanakaiḥ saṃjātalajjā iva || 25 ||
iti niṣkrāntāḥ sarve | / iti prathamo 'ṅkaḥ | / (Act II)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146966 (0.021):
iti dvitīyo 'ṅkaḥ | / (Act III) / tataḥ praviśati madanikā |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775765 (0.053):
{niṣkrāntāḥ sarve} prathamo 'ṅkaḥ / ****************************** ACT 2 ****************************** / {tataḥ praviśati ceṭī (BhSv_2:1)}
tataḥ praviśati śārikāpañjaravyagrahastā susaṃgatā |
(2.1) Susaṃgatā | haddhī haddhī | adha kahiṃ dāṇiṃ mama hatthe imaṃ sāriaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144325 (0.033):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147789 (0.034):
(4.31) Vidūṣakaḥ | bho +|, susaṃgadāe | aṇṇaṃ ca | tāe jjevva mama hatthe / keṇāvi kajjeṇa iaṃ raaṇamālā pesidā |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782456 (0.039):
eso ujjaiṇīo bahmaṇo bhaṭṭiṇīe hatthe mama bhaiṇia tti ṇṇāso ṇikkhitto taṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454918 (0.039):
avarajjhissaṃ | (ūrdhvam avalokya) hā devva hadaa kiṃ dāṇiṃ mae avakidaṃ / jeṇa edāvatthaṃ gadā me bhaiṇī ādaṃsidā | [Priyadarśane uttiṣṭhottiṣṭha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147425 (0.041):
hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149291 (0.041):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147304 (0.041):
bamhaṇassa hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā jāva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147125 (0.042):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143661 (0.045):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143810 (0.046):
gatvātmagatam | sāriā mae susaṃgadāe hatthe samappidā | evvaṃ pi atthi me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454889 (0.049):
ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143789 (0.050):
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149011 (0.051):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149742 (0.057):
puḍhavī khu dāṇiṃ hatthagadā piavaassassa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147196 (0.058):
(3.13) Madanikā | assatthasarīrassa bhaṭṭiṇo kusalavuttantaṃ jāṇiduṃ gadā
ṇikkhivia gadā me piasahī sāariā bhavissadi | anyato dṛṣṭvā | esā khu
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154168 (0.016):
jaṭilā - ai ahisārasaggāvejjhāiṇi lalide, eṇhiṃ puttau me ahimaṇṇu bidūre / gadotthi,
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454919 (0.038):
avarajjhissaṃ | (ūrdhvam avalokya) hā devva hadaa kiṃ dāṇiṃ mae avakidaṃ / jeṇa edāvatthaṃ gadā me bhaiṇī ādaṃsidā | [Priyadarśane uttiṣṭhottiṣṭha |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131566 (0.047):
sabattivaggeṇa parivudā ajjāe gandhālīe pādavandaṇaṃ kāduṃ gadā āsī / / SktCh_15: śṛṇotu kamāraḥ / adya khalu devyambāsahitā subhadrāpramukheṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147195 (0.049):
(3.13) Madanikā | assatthasarīrassa bhaṭṭiṇo kusalavuttantaṃ jāṇiduṃ gadā / tumaṃ ciraasi tti uttammantīe devīe pesida mhi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.060):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208333 (0.062):
Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ / daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449221 (0.062):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207887 (0.062):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva / kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiātīle kadalīgharaaṃ pavisadi | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149292 (0.063):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454390 (0.064):
Vāsavadattā - (sāsram |) ajja kañcui kahaṃ me bhaiṇī paribbhaṭṭhā | [ārya
ṇiuṇiā ido jjevva āacchadi | / tataḥ praviśati nipuṇikā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144922 (0.024):
(2.21) Susaṃgatā | ākarṇya sasaṃbhramam | sahi | uṭṭhehi uṭṭhehi | eso / kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775819 (0.040):
kīḷandī ido evva āacchadi (BhSv_2:5)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143150 (0.040):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144998 (0.041):
(2.28) Sāgarikā | sabhayaṃ vilokya | susaṃgade | jāṇīadi | puṇo vi / duṭṭhavāṇaro jjevva āacchadi tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143163 (0.042):
maaṇasarisaṃ vasantāhiṇaaṃ ṇaccantī cūdaladiāe saha ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145101 (0.044):
pekkhanto harisupphullaloaṇo ido jjevva āacchadi | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148934 (0.048):
(4.127) Vāsavadattā | ajjautta | ṇa attaṇo kāraṇeṇa evvaṃ bhaṇāmi | esā / khu mae ṇigghiṇāe idha saṃjamidā sāariā vivajjadi | tā parittāadu ajjautto
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779490 (0.049):
{tataḥ praviśati padminikā (BhSv_5.0:1)} / *{padminikā}* - mahuarie mahuarie āaccha dāva sigghaṃ (BhSv_5.0:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147383 (0.049):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143289 (0.051):
(1.23) Madanikā | ae hadāsa | ṇa esā caccarī | / (1.24) Vidūṣakaḥ | bhodi | kiṃ khu edaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143677 (0.051):
(1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī | / iaṃ khu ṇirantarubbhiṇṇakusumasohiṇī bhaṭṭiṇīe parigahidā māhavīladā | esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145811 (0.052):
(2.85) Vidūṣakaḥ | bho | kīsa uṇa esā avaṇadamuhī ālihidā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146669 (0.053):
| tumaṃ jevva paḍivālaanto ciṭṭhadi tti | tā uvasappadu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146492 (0.053):
(2.127) Susaṃgatā | bhaṭṭā | adikovaṇā khu esā | tā hatthe geṇhia pasādehi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448557 (0.053):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147002 (0.053):
tti | tā kahiṃ dāṇiṃ pekkhissaṃ | agrato 'valokya | esā khu kañcaṇamālā / ido jjevva āacchadi | tā jāva uvasappāmi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147318 (0.053):
ido jjevva āacchadi | tā jāva edassa jjevva paḍivādaissaṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136296 (0.054):
{Pkt_101}vaśāgandhe eśe kkhu aśśatthāme ākiṭṭhidāśibatte ido evva āacchadi / / kadā bi dubadasudalośeṇa amhe bi vābādaiśśadi / tā ehi / atikkamamha /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148456 (0.054):
kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti | / (4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147448 (0.055):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu / ajjo |
(2.2) Nipuṇikā | uvaladdho kkhu mae bhaṭṭiṇo vuttanto | tā jāva gadua
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.011):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147069 (0.013):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447770 (0.015):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206474 (0.015):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146709 (0.021):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451317 (0.021):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454914 (0.022):
avarajjhissaṃ | (ūrdhvam avalokya) hā devva hadaa kiṃ dāṇiṃ mae avakidaṃ / jeṇa edāvatthaṃ gadā me bhaiṇī ādaṃsidā | [Priyadarśane uttiṣṭhottiṣṭha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206852 (0.023):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146276 (0.024):
(2.115) Susaṃgatā | bhaṭṭā | ṇa kevalaṃ tumaṃ cittaphalaeṇa samaṃ savvo vi / vuttanto mae viṇṇādo | tā devīe gadua ṇivedaissaṃ | iti gantum icchati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211058 (0.024):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.025):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143417 (0.025):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454892 (0.025):
ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe / jeṇa kuvidā ṇālavasi | tā pasīda pasīda | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇa hu puṇo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781214 (0.026):
*{pratīhārī}* - suṇādu ayyo (BhSv_6.0:9) / ajja bhaṭṭiṇo suyyāmuhappāsādagadeṇa keṇa vi vīṇā vādidā (BhSv_6.0:10)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144400 (0.026):
(2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454504 (0.027):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213025 (0.027):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447647 (0.028):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206355 (0.028):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144707 (0.028):
(2.14) Susaṃgatā | sahi | kiṃ aāraṇe kuppasi | jādiso tae kāmadevo ālihido / tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa |
bhaṭṭiṇīe ṇivedemi | iti parikrāmati | / (2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777945 (5.960):
bhave udāho asaṇakusumasañcidaṃ vagghacammāvaguṇṭhidaṃ via pavvadatiḷaaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147653 (0.007):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.007):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153463 (0.008):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.008):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.009):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450566 (0.009):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.009):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732301 (0.010):
ahiṇa vamahulolubo tumaṃ / taha paricuṃbia cūda mañjariṃ |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950123 (0.011):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777343 (0.011):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via / kukkhiparivaṭṭo saṃvutto (BhSv_4.0:20)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145502 (0.012):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ / paḍhiduṃ pauttā |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18102373 (0.012):
via sumerukaṇaataḍaṃ mahendro via pakhkhivakkavaṭṭiṇaṃ cakkadharo via
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106957 (0.013):
dūsei caṃdasiṭṭiṃ ṇiṃdai malaāṇilassa māhappaṃ / / ūsavaparaṃmuhī sā suhaa ! tumaṃ kiṃ ṇu maṃtesi // ViPrud_4.119 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141532 (0.014):
{Pkt_124}tado a deva pajjalantiṃ sattiṃ pekkhia vialiaṃ aṅgarāassa / hatthādo sasaraṃ dhaṇuṃ hiaādo vīrasulaho ucchāho ṇaaṇādo bāpphasalilaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116618 (0.014):
bahuvaḷḷaho khu rāā sahi tassa siriṃmi ṇibhbharāsattī / / ṇūṇā sirie vi tumaṃ appāṇaṃ kiṃ ṇu ḷahuvasi // ViPrud_8.126 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242145 (0.014):
sāaraviiṇṇajovbaṇahatthālambaṃ samuṇṇamantehim / / abbhuṭṭhāṇaṃ via mammahasya diṇṇaṃ tuha thaṇohim //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.014):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147122 (0.014):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.015):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155538 (0.031):
candrāvalī (solluṇṭha-smitam) ai loluhe āli, kīsa maṃ anāpekkhia taṃ / ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19158743 (0.031):
āsaṇṇapasavaveaṇaṃ hadāsaṃ sāvadā maṃ ahilasanti / / sāhaṃ dāṇiṃ mandabhāiṇī bhārirarie attāṇaṃ ṇikkhivissāmi // VjivC_4.46 //"
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105401 (0.032):
pesemi maṇa tti muhā taṃ maṃ mokkhūṇa vallahe laggaṃ / / maṃ ujjhia ṇo gacchai maaṇo sahi kiṃ ṇu kādavvaṃ // ViPrud_4.60 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777946 (0.033):
bhave udāho asaṇakusumasañcidaṃ vagghacammāvaguṇṭhidaṃ via pavvadatiḷaaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147511 (0.037):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949563 (0.037):
muheṇa muñcāmi ahaṃ {maholae S : maholaye U} // 19 // / kahaṃ maṃ bāhanti / paśīdantu paśīdantu dālaabhaṭṭā / imaśśa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158145 (0.038):
kundalatā (sasmitam) rāhi, dehi me pāritosiaṃ, yaṃ suṭṭhu dullahaṃ de / abbhatthidaṃ mae ṇibbāhidam | [rādhe, dehi me pāritoṣikam | yat suṣṭhu
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101156 (0.040):
sukaaparipāeṇa abbhupagaamahārajjāhiseo juvarāo saṃjāo / / evvaṃ vi eāiṇiṃ maṃ mahūsavāuliaṃ mottūṇa kahiṃ ṭhidā /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143160 (0.041):
maaṇasarisaṃ vasantāhiṇaaṃ ṇaccantī cūdaladiāe saha ido jjevva āacchadi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135565 (0.042):
śaddāaśi kīśa maṃ pie puliśaśahaśśaṃ hadaṃ śuṇīadi // 3.3 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448490 (0.043):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppala-vaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭha-mahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207173 (0.043):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppalavaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭhamahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135778 (0.044):
{Pkt_86}vaśāgandhe kudo śe ubaśame / kevalaṃ ahimaṇṇuvahaśoaśamāṇadukkhāe / śubhaddādevīe jaṇṇaśeṇīe a kadhaṃ kadhaṃ vi śamāśāśīadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143665 (0.044):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451602 (0.045):
vīṇaṃ vādaanto avaharedi maṃ Vaccha-rāo tado avassaṃ bandhaṇādo muñcemi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777340 (0.045):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153203 (0.045):
bamhaāriṇaṃ / daṭṭhūṇa vikkhuhidaṃ maha hadahiaam | tā imassa mahāpābassa aggippaveso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147156 (0.047):
cittasāliāduvāre maṃ paḍivālaissasi | tado māhavīladāmaṇḍave tāe saha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145098 (0.047):
pekkhanto harisupphullaloaṇo ido jjevva āacchadi | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156294 (0.047):
rādhikā (mukhād añcalam apāsya, savikrośam) hā hā kadhaṃ piasahī me lalidā / hā kadhaṃ baccalā bhaavadī | hā kadhaṃ ajjiā muharā | [hā hā kathaṃ
(2.4) Nipuṇikā | kadhaṃ | susaṃgadā | halā susaṃgade | suṭṭhu tae jāṇidaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159988 (0.029):
halā labaṃga-kuḍuṅge āharantī tumaṃ buṃdāaṇa-bāsiṇā matta-kalahindeṇa / āadua / hattheṇa gahīdahatthāsi saṃbuttā | tado saṃbhamena ghusmantīe tuha haḍheṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159793 (0.029):
jaṃ vellihiṇa ma asi jaṃ cāsi paraviraṃ pilaghemaṃ / / tamaṇḍe kohali ajjaṃ valaṃ piphuli haṃsi" //"
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156295 (0.030):
rādhikā (mukhād añcalam apāsya, savikrośam) hā hā kadhaṃ piasahī me lalidā / hā kadhaṃ baccalā bhaavadī | hā kadhaṃ ajjiā muharā | [hā hā kathaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157009 (0.031):
jāṇāsi | amhaa vedassa tumaṃ kāsi | tā suṇāhi kosum esvaīe sāhāe taia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135778 (0.033):
{Pkt_86}vaśāgandhe kudo śe ubaśame / kevalaṃ ahimaṇṇuvahaśoaśamāṇadukkhāe / śubhaddādevīe jaṇṇaśeṇīe a kadhaṃ kadhaṃ vi śamāśāśīadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147369 (0.036):
(4.4) Vidūṣakaḥ | dṛṣṭvā | kadhaṃ | susaṃgadā | bhodi susaṃgade | kiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144645 (0.042):
dṛṣṭvottarīyeṇa pracchādayantī vilokya smitaṃ kṛtvā | kadhaṃ | susaṃgadā | / sahi susaṃgade | ido uvavisa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145713 (0.042):
(2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146593 (0.046):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144940 (0.055):
iti parikramyaikānte paryavasthite | / (2.24) Sāgarikā | susaṃgade | kadhaṃ | tae cittaphalao ujjhido | kadā vi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132753 (0.058):
{Pkt_34}halā bhaeṇa visumaridamhi / tā ciṭṭha jāva savvaṃ sumaria
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153237 (0.060):
lalitā : halā, saccaṃ kadhesi | tā ṇūṇaṃ sabaṇṇataṇaṃ bhāmedi | [halā,
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.060):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147383 (0.061):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146569 (0.062):
(2.134) Sāgarikā | susaṃgade | kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ | / (2.135) Susaṃgatā | sahi | edāe tamālavīdhiāe antaridāo bhavia ṇikkamamha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147527 (0.063):
savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ / kahiṃ | / (4.17) Susaṃgatā | ajja | eso kkhu bhaṭṭā devībhavaṇādo ṇikkamia
| edaṃ khu mama vimhaassa kāraṇaṃ | ajja kila bhaṭṭā siripavvadādo āadassa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141536 (0.021):
{Pkt_124}tado a deva pajjalantiṃ sattiṃ pekkhia vialiaṃ aṅgarāassa / hatthādo sasaraṃ dhaṇuṃ hiaādo vīrasulaho ucchāho ṇaaṇādo bāpphasalilaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142416 (0.028):
/ tti bhaṇia ṇivattido raho odārido sāmī sandaṇādo bahuppaāraṃ a / samassāsido / / SktCh_136: tato deva śalyena bhaṇitam / aṅgarāja skhalitaturaṃgamo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147381 (0.041):
ṇimittaṃ rodīadi | kiṃ ṇu sāariāe accāhidaṃ saṃvuttaṃ | / (4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096829 (0.042):
samandasmitaṃ)aṇigūḍhatthaṃ khu edaṃ cheāṇaṃ vaaṇaṃ paḍibhādi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145710 (0.048):
(2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146593 (0.050):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098440 (0.057):
dārakaḥ / / evvaṃ edam / / amāṇuso khu so pahāvo /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146783 (0.058):
(2.155) Vidūṣakaḥ | bhodi | appā kila dukkhaṃ ālihīadi tti mama vaaṇaṃ / suṇia piavaasseṇa edaṃ viṇṇāṇaṃ daṃsidaṃ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093811 (0.063):
kiṃ uṇa ṇa padosakahā dīsaḥ edaṃ khu accariaṃ // ViPrud_2.58 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132636 (0.064):
{Pkt_29}hañje evvaṃ edaṃ / kiṃ du edaṃ sibiṇaaṃ adimettaṃ akusaladaṃsaṇaṃ
sirikhaṇḍadāsaṇāmadheassa dhammiassa saāsādo aālakusumasaṃjaṇaṇadohalaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143844 (0.011):
maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144035 (0.014):
(1.74) Sāgarikā gṛhītakusumā | haddhī haddhī | kadhaṃ | / kusumalohākkhittahiaāe adiciraṃ mae kadaṃ | tā imiṇā sinduvāraviḍavena
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141538 (0.016):
hatthādo sasaraṃ dhaṇuṃ hiaādo vīrasulaho ucchāho ṇaaṇādo bāpphasalilaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133913 (0.017):
samao de lohidacandaṇakusumagabbheṇa aggheṇa pajjubaṭṭhāduṃ / / SktCh_51: sakhi roṣāṇitakanakapatrasadṛśena
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24147138 (0.017):
'iyañcāṅgasambandhinyāṅga eva' itisvarito vā"iti sūtre bhāṣye/ tatra hi / 'kumāryai' ityādo yaṇuttaramāḍuktaḥ/"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147342 (0.021):
vāsavadattāe bandhaṇādo moāvia sahatthadiṇṇehiṃ modaehiṃ udaraṃ me pūridaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445991 (0.021):
canda-maūehiṃ ṇimā ṇalinī kamalehiṃ kusuma-gucchehiṃ laā /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778462 (0.035):
*{vāsavadattā}* - esā khu mahuarāṇaṃ aviṇaādo kāsakusumareṇuṇā paḍideṇa / sodaā me diṭṭhī (BhSv_4.4:5)
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781510 (0.043):
eso khu mahāseṇassa saāsādo rabbhasagotto kañcuīo devīe aṅgāravadīe pesidā
sikkhia attaṇo parigahidaṃ ṇomāliaṃ kusumasamiddhisohidaṃ karissadi tti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143696 (0.0):
khu avarā ṇomāliāladā jāe aālakusumasamuggamasaddhālueṇa bhaṭṭiṇā appā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777945 (0.010):
bhave udāho asaṇakusumasañcidaṃ vagghacammāvaguṇṭhidaṃ via pavvadatiḷaaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143845 (0.011):
maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16658196 (0.012):
amhea ṇiricchāo suṇṇadharaṃ rakkhidavvaṃ ṇo //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144035 (0.014):
(1.74) Sāgarikā gṛhītakusumā | haddhī haddhī | kadhaṃ | / kusumalohākkhittahiaāe adiciraṃ mae kadaṃ | tā imiṇā sinduvāraviḍavena
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135751 (0.015):
{Pkt_85}luhilappiā ajja bi śāmiṇīe hiḍimbādeīe ghaḍukkaaśoe ṇa ubaśammadi / SktCh_85: radhirapriya adyāpi svāminyā hiḍimbādevyā ghaṭotkacaśoko
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140875 (0.016):
kumālavisaseṇeṇa bi mammabhedaehiṃ parusavisamehiṃ sudivahakidappaṇaehiṃ / ṇibbhacchido gaṇḍīvī bāṇehiṃ ṇa uṇa duṭṭhavaaṇehiṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133913 (0.017):
samao de lohidacandaṇakusumagabbheṇa aggheṇa pajjubaṭṭhāduṃ / / SktCh_51: sakhi roṣāṇitakanakapatrasadṛśena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908862 (0.019):
ovaṭṭai ullaṭṭai saaṇo kahiṃpi moṭṭāai ṇo parihaṭṭai /"
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217342 (0.020):
hariharapidāmahāṇaṃ pi gavvido jo ṇa jāṇai ṇamiduṃ / / so seharao calaṇesu tujja ṇomālie padai // Nā_3.3 //
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21239034 (0.020):
nasya ṇo na / rāmān // / ṭāṅasiṅasāminātsyāḥ // VLk_140 = P_7,1.12 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445991 (0.021):
canda-maūehiṃ ṇimā ṇalinī kamalehiṃ kusuma-gucchehiṃ laā /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452449 (0.026):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777594 (0.030):
*{padmāvatī}* - ayyautto iha āacchia imaṃ kusumasamiddhiṃ pekkhia / sammāṇidā bhaveaṃ (BhSv_4.0:42)
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778462 (0.035):
*{vāsavadattā}* - esā khu mahuarāṇaṃ aviṇaādo kāsakusumareṇuṇā paḍideṇa / sodaā me diṭṭhī (BhSv_4.4:5)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144329 (0.038):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146781 (0.041):
(2.155) Vidūṣakaḥ | bhodi | appā kila dukkhaṃ ālihīadi tti mama vaaṇaṃ / suṇia piavaasseṇa edaṃ viṇṇāṇaṃ daṃsidaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143703 (0.046):
khu avarā ṇomāliāladā jāe aālakusumasamuggamasaddhālueṇa bhaṭṭiṇā appā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145521 (0.049):
(2.62) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ edāe paḍhidaṃ | dullaha ityādi punaḥ paṭhati
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146421 (0.050):
ṇāma kaṇṇaāraaṇaṃ māṇusaloe dīsadi | tā takkemi | paāvadiṇo vi edaṃ ṇimmia / vimhao samuppaṇṇo tti | / (2.124) Rājā | vayasya | mamāpy etad eva manasi vartate |
edaṃ vuttantaṃ devīe ṇivediduṃ pesida mhi | tumaṃ uṇa kahiṃ patthidā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147186 (0.025):
(3.12) Kāñcanamālā | halā | tumaṃ dāṇiṃ kahiṃ patthidā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452987 (0.034):
ṇivāridā | edaṃ uttantaṃ bhaṭṭiṇo ṇivedehi tti Vasantaaṃ bhaṇia āada mhi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147228 (0.039):
maaṇāvatthaṃ pacchādaanto dantatoraṇavaḍabhīe uvaviṭṭho ciṭṭhadi | tā ehi / | edaṃ vuttantaṃ bhaṭṭiṇīe ṇivedemha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212997 (0.040):
Vāsavadattā - (sāsram |) kim uṇa tumaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāsi | [kiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448823 (0.041):
vidūṣakaḥ - bho osara osara | esā kkhu Indīvarīā āadā | edaṃ uttantaṃ / pekkhia devīe ṇivedaissadi | (aṅgulyā nirdiśya) tā imaṃ evva kadalī-gharaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207496 (0.041):
vidūṣakaḥ - bho osara osara | esā kkhu Indīvarīā āadā | edaṃ uttantaṃ / pekkhia devīe ṇivedaissadi | (aṅgulyā nirdiśya) tā imaṃ evva kadalīgharaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453421 (0.042):
sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe / uttantaṃ paccakkhaṃ | tā kahaṃ edaṃ bhaṇāsi | [bhagavati ati(ṛjukedānīṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147265 (0.047):
sahījaṇavacchale | hā udārasīle | hā sommadaṃsaṇe | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.049):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454296 (0.051):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144323 (0.054):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147528 (0.055):
savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ / kahiṃ | / (4.17) Susaṃgatā | ajja | eso kkhu bhaṭṭā devībhavaṇādo ṇikkamia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451488 (0.056):
Vāsavadattā -(sa-vilakṣa-smitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210080 (0.056):
Vāsavadattā -(savilakṣasmitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210925 (0.056):
Vāsavadattā -(saviṣādam) kahaṃ ajjautto ṇaccadi | Maṇoramā dāṇiṃ kahiṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146669 (0.057):
(2.142) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | jadhā samīve bhaṭṭā mantedi tadhā takkemi / | tumaṃ jevva paḍivālaanto ciṭṭhadi tti | tā uvasappadu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454100 (0.058):
Vāsavadattā - (sa-smitam |) bhaavadi jaha takkemi paridosida mhi / ajja-utteṇetti [ bhagavati yathā tarkayāmi paritoṣitāsmy ārya-putreṇeti |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212631 (0.058):
Vāsavadattā - (sasmitam |) bhaavadi jaha takkemi paridosida mhi / ajjautteṇetti [ bhagavati yathā tarkayāmi paritoṣitāsmy āryaputreṇeti |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147396 (0.058):
pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti | / (4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450126 (0.058):
diṭṭhā tadā jahiṃ digghiāe diṭṭhā idaṃ vi dāva pekkhissaṃ ti āado mhi | tā / jāva iha vi ṇatthi | kiṃ dāṇiṃ karissaṃ | [yadā tāvan mayā
(2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ | / (2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147125 (0.009):
(3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe / cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.013):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146712 (0.020):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147408 (0.021):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143418 (0.022):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145502 (0.024):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ / paḍhiduṃ pauttā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206355 (0.024):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.024):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454892 (0.024):
ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145365 (0.024):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147187 (0.025):
(3.12) Kāñcanamālā | halā | tumaṃ dāṇiṃ kahiṃ patthidā | / (3.13) Madanikā | assatthasarīrassa bhaṭṭiṇo kusalavuttantaṃ jāṇiduṃ gadā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143759 (0.025):
daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147069 (0.026):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147048 (0.026):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa / tumaṃ imaṃ rahassaṃ rakkhiduṃ pāresi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.026):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145854 (0.026):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210315 (0.026):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144311 (0.026):
tataḥ praviśati nipuṇikā | / (2.2) Nipuṇikā | uvaladdho kkhu mae bhaṭṭiṇo vuttanto | tā jāva gadua
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782402 (0.027):
posidabhattuā parapurusadaṃsaṇaṃ pariharadi (BhSv_6.13:12) / tā ayyaṃ mae saha āadaṃ pekkhia jāṇādu ayyautto (BhSv_6.13:13)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143818 (0.027):
gatvātmagatam | sāriā mae susaṃgadāe hatthe samappidā | evvaṃ pi atthi me / kodūhalaṃ pekkhiduṃ | kiṃ jadhā tādassa anteure bhaavaṃ aṇaṅgo accīadi
kaalīharaṃ pavisantī | tā gaccha piasahiṃ | ahaṃ pi devīsaāsaṃ gamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147139 (0.045):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ / pi kañcaṇamālāvesadhāriṇī bhavia padīse idha āgamissaṃ | tumaṃ pi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447947 (0.055):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe / saāsaṃ gamissaṃ | [(sa-krodham) bhoḥ tvaṃ tāvad etad anyac ca paśyann
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206646 (0.055):
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ | / [(sakrodham) bhoḥ tvaṃ tāvad etad anyac ca paśyann utkaṇṭhānirbharaṃ
iti niṣkrānte | / iti praveśakaḥ | / tataḥ praviśati gṛhītacitraphalakā madanāvasthāṃ nāṭayantī sāgarikā |
(2.7) Sāgarikā | hiaa | pasīda pasīda | kiṃ imiṇā āāsamettaphalaeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454896 (0.055):
ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe / jeṇa kuvidā ṇālavasi | tā pasīda pasīda | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇa hu puṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145303 (0.056):
bamhaṇo bhaādi tti | tā ciṭṭha dāva | imiṇā pisuṇajaṇahiaakuḍileṇa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154226 (0.057):
surahikoḍppado hodutti māhabī-maṇḍabaṃ laṃhikhadā mae rāhiā, tā ppasīda / ppasīda | [hā dhik! ḍākinyā dakṣiṇa-pravṛttyā dagdhāsmi vṛddhayā | ārye,
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451735 (0.061):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145740 (0.064):
(2.81) Vidūṣakaḥ | bho | ṇa edaṃ daṃsaissaṃ | sā vi kaṇṇaā idha jjevva / ālihidā ciṭṭhadi | tā kiṃ pāritosieṇa viṇā īdisaṃ kaṇṇaāraaṇaṃ daṃsīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145153 (0.064):
diṭṭhiā vaḍḍhasi | jeṇa diṇṇametteṇa iti puṇaḥ paṭhati |
dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452798 (0.034):
vidūṣakaḥ - hodi ajja komudī-mahūsave tuha cittaṃ avahariduṃ vaasseṇa / pekkhaṇīaṃ aṇuciṭṭhidaṃ | [bhavati adya kaumudī-mahotsave tava cittam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211351 (0.034):
vidūṣakaḥ - hodi ajja komudīmahūsave tuha cittaṃ avahariduṃ vaasseṇa / pekkhaṇīaṃ aṇuciṭṭhidaṃ | [bhavati adya kaumudīmahotsave tava cittam
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106775 (0.034):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101487 (0.035):
tā paccāsaṇṇo via mahāhiseasamao / / teṇa rāauttassa maṃgalaṇīrāaṇadīvariṃchcholiṃ ṇivvaṭṭeduṃ abbhaṃtaraṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147034 (0.036):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451737 (0.037):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210317 (0.038):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145153 (0.042):
(2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa | / diṭṭhiā vaḍḍhasi | jeṇa diṇṇametteṇa iti puṇaḥ paṭhati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147513 (0.042):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133584 (0.042):
{Pkt_47}jaṃ kiṃ bi ettha accāhidaṃ taṃ bhāīrahīppamuhāṇaṃ ṇaīṇaṃ salileṇa / avaharīadu / bhaavadāṇaṃ bamhaṇāṇaṃ bi āsīsāe āhudihudeṇa pajjalideṇa
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947693 (0.042):
Kapālī - priye! tarkayāmi śūlyamāṃsagarbhatvāc chunā vā śākyabhikṣunā veti / Devasomā - teṇa hi aṇṇesaṇaṇimittaṃ savvaṃ {kañcīuraṃ : kañcīpuram CF}
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146412 (0.043):
jai maddīsudāṇaṃ ekadareṇa saha saṃgāmo teṇa patthido bhave tado accāhidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452444 (0.043):
Manoramā - (sa-bhayaṃ kampamānā pādayor nipatya |) bhaṭṭiṇi ṇa hu ahaṃ / ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145305 (0.043):
bamhaṇo bhaādi tti | tā ciṭṭha dāva | imiṇā pisuṇajaṇahiaakuḍileṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.043):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948599 (0.044):
Śākyabhikṣuḥ - (ātmagatam) aghaṃ buddhassa viṇṇāṇaṃ, jeṇa muṇḍaṇaṃ / {diṭṭhaṃ : kidaṃ KaA} / (prakāśam) uṭṭhehi uṭṭhehi usie! uṭṭhehi / (iti
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14152910 (0.044):
rādhā (saromāñcam): lalide kā kkhu kahnatti sunīadi jeṇa kealaṃ kaṇṇassa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132662 (0.045):
{Pkt_30}piasahi jai evvaṃ tā kahehi sibiṇaaṃ jeṇa amhe bi paḍiṭṭhābaantīo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 901456 (0.045):
ajjavismadattasma ṇattio cāludatto vāvādiduṃ vañbhktaṭṭhāṇaṃ ṇijjai edeṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144832 (0.046):
ediṇā | kīsa aāraṇe attāṇaaṃ āāsesi | ṇaṃ bhaṇāmi |
saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145051 (0.023):
(2.33) Vidūṣakaḥ | sāhu re sirikaṇḍadāsa sāhu | jeṇa diṇṇametteṇa jjevva / dohalaeṇa īdisī ṇomāliā saṃvuttā jeṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143507 (0.024):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775125 (0.024):
{ātmagatam} hā ḷāvāṇaaṃ ṇāma (BhSv_1.12:21) / ḷāvāṇaasaṃkittaṇeṇa puṇo ṇavīkido via me sandāvo (BhSv_1.12:22)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145262 (0.025):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140743 (0.026):
{Pkt_113}tado a deva teṇa āacchanteṇa evva kumālavisaseṇeṇa / vidalidāsiladāsāmalasiṇiddhapuṅkhehiṃ kaṭhiṇakaṅkabattehiṃ kisaṇavaṇṇehiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149015 (0.026):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145854 (0.026):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453602 (0.027):
anteuraṃ su-pīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212136 (0.027):
supīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780131 (0.028):
*{vidūṣakaḥ}* - teṇa hi imassiṃ sayyāe muhuttaaṃ uvavisia tattahodiṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101492 (0.028):
tā paccāsaṇṇo via mahāhiseasamao / / teṇa rāauttassa maṃgalaṇīrāaṇadīvariṃchcholiṃ ṇivvaṭṭeduṃ abbhaṃtaraṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782094 (0.028):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147513 (0.028):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.029):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145980 (0.029):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144998 (0.029):
(2.28) Sāgarikā | sabhayaṃ vilokya | susaṃgade | jāṇīadi | puṇo vi / duṭṭhavāṇaro jjevva āacchadi tti |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779326 (0.029):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208333 (0.030):
Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ / daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452444 (0.030):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206853 (0.030):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
adiṇisaṃsa hiaa | jammado pahudi saha saṃvaḍḍhidaṃ imaṃ jaṇaṃ pariccaia
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782462 (0.005):
eso ujjaiṇīo bahmaṇo bhaṭṭiṇīe hatthe mama bhaiṇia tti ṇṇāso ṇikkhitto taṃ / paḍiggahiduṃ paḍihāraṃ uvaṭṭhido (BhSv_6.14:3)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140768 (0.005):
sāṇasilāṇisidasāmalasallabandhehiṃ kusumido via tarū muhuttaeṇa / silīmuhehiṃ pacchādido dhaṇaṃjaassa rahavaro /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7562653 (0.005):
tr̥da tartsyati / / atartsyat / / titr̥tsasi / / tardiṣyati /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101347 (0.006):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15479380 (0.008):
05,131.007c amitrān nandayan sarvān nirmāno bandhuśokadaḥ / 05,131.008a supūrā vai kunadikā supūro mūṣikāñjaliḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450102 (0.011):
garu-maaṇa-saṃdāva-ṇīsaha-sarīrassa pia-vaassassa vaaṇeṇa devīṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143667 (0.017):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143423 (0.023):
gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144329 (0.028):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777945 (0.028):
bhave udāho asaṇakusumasañcidaṃ vagghacammāvaguṇṭhidaṃ via pavvadatiḷaaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141849 (0.030):
parivāria eāī maha puttao ahimaṇṇū vābādido / ahaṃ uṇa tumhāṇaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948402 (0.034):
Śākyabhikṣuḥ - (ātmagatam) aho suhovaṇado abbhudao / ettao doso - mahājaṇo
khaṇamettadaṃsaṇaparicidaṃ jaṇaṃ aṇuacchanto ṇa lajjasi | adha vā ko tuha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101347 (0.0):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16702537 (0.006):
sohai pasāraagiāṇaṃ ṇacciaṃ moravandāṇam //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365594 (0.007):
vihivihiaṃ laddha piasaṃgo jīviaṃ dhaṇaṃ dhaṇṇaṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447780 (0.063):
kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa / vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145487 (0.015):
(2.58) Vidūṣakaḥ | bho | mā paṇḍidagavvaṃ uvvaha | ahaṃ de savvaṃ suṇia / vakkhāṇaissaṃ | suṇamha dāva | kiṃ kurukurāadi dāsīe dhīā sāriā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147278 (0.017):
pekkhidavvā | iti roditi | ūrdhvam avalokya niḥśvasya ca | ai devvahadaa | / jai sā asāmaṇṇarūvasohā tādisī tae ṇimmidā tā kīsa uṇa īdisaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949501 (0.018):
tellokkavidiapalakkamaśśa śakkhiṇā kiṃ kayyaṃ / {evaṃ : evvaṃ dāva D} / kaliśśaṃ / kukkilakhādiaśeśaṃ maṃśakhaṇḍaṃ khādiśśaṃ / (khādan bhrāntaḥ /)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148462 (0.018):
(4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143418 (0.019):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104826 (0.019):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208810 (0.019):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.019):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144709 (0.019):
(2.14) Susaṃgatā | sahi | kiṃ aāraṇe kuppasi | jādiso tae kāmadevo ālihido / tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145365 (0.019):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.019):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.020):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209060 (0.021):
ṇevacchaggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450454 (0.021):
ṇevaccha-ggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779434 (0.021):
sakkāro hi ṇāma sakkāreṇa paḍicchido pīdiṃ uppādedi (BhSv_4.9:2) / tā uṭṭhedu dāva bhavaṃ (BhSv_4.9:3)
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101156 (0.022):
sukaaparipāeṇa abbhupagaamahārajjāhiseo juvarāo saṃjāo / / evvaṃ vi eāiṇiṃ maṃ mahūsavāuliaṃ mottūṇa kahiṃ ṭhidā /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131152 (0.023):
ubaviṭṭhā bhavia suṇomi dāva ṇāhassa vavasidaṃ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774440 (0.023):
*{tāpasī}* - bhadde imaṃ dāva bhaddamuhassa bhaiṇiaṃ kocci rāā ṇa varedi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.023):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.024):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145486 (0.015):
(2.58) Vidūṣakaḥ | bho | mā paṇḍidagavvaṃ uvvaha | ahaṃ de savvaṃ suṇia / vakkhāṇaissaṃ | suṇamha dāva | kiṃ kurukurāadi dāsīe dhīā sāriā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209059 (0.017):
ṇevacchaggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450453 (0.017):
ṇevaccha-ggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949501 (0.018):
tellokkavidiapalakkamaśśa śakkhiṇā kiṃ kayyaṃ / {evaṃ : evvaṃ dāva D} / kaliśśaṃ / kukkilakhādiaśeśaṃ maṃśakhaṇḍaṃ khādiśśaṃ / (khādan bhrāntaḥ /)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148462 (0.018):
(4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208810 (0.019):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779434 (0.021):
sakkāro hi ṇāma sakkāreṇa paḍicchido pīdiṃ uppādedi (BhSv_4.9:2) / tā uṭṭhedu dāva bhavaṃ (BhSv_4.9:3)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131152 (0.023):
ubaviṭṭhā bhavia suṇomi dāva ṇāhassa vavasidaṃ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774440 (0.023):
*{tāpasī}* - bhadde imaṃ dāva bhaddamuhassa bhaiṇiaṃ kocci rāā ṇa varedi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763634 (0.025):
nepathye ayya kappura caṃḍa esā miṭṭhā pabhāda ṇiddā | suvissaṃ dāva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453643 (0.025):
vidūṣakaḥ - kim ettha a-sakkaṃ | jado dāva / kujja-vāmaṇa-buḍḍha-añcui-vajjido maṇusso avaro ṇatthi tarhi | [kim
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212177 (0.025):
vidūṣakaḥ - kim ettha asakkaṃ | jado dāva kujjavāmaṇabuḍḍhaañcuivajjido
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450186 (0.026):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777819 (0.027):
*{padmāvatī}* - takkemi ayyāe vāsavadattāe guṇāṇi sumaria dakkhiṇṇadāe
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777797 (0.027):
*{padmāvatī}* - abhaṇia kiñci digghaṃ ṇissasia tuhṇīo saṃvutto / (BhSv_4.0:60) / [abhaṇitvā kiñcid dīrghaṃ niḥśvasya tūṣṇīkaḥ saṃvṛttaḥ | ]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.028):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780133 (0.028):
*{vidūṣakaḥ}* - teṇa hi imassiṃ sayyāe muhuttaaṃ uvavisia tattahodiṃ / paḍivāḷedu bhavaṃ (BhSv_5.4:1)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134871 (0.028):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a / paḍihārabhūmīe ciṭṭhadi / / SktCh_67: jayatu jayatu mahārājaḥ / mahārāja eṣā khalu jāmātuḥ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148469 (0.028):
{Pkt_184}pasīdadu pasīdadu mahārāo mama imiṇā apacchimeṇa paṇaeṇa / ahaṃ / dāva aggado pavisāmi /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141717 (0.029):
maha bi samalavvābāro / tā aṇumaṇṇa maṃ muhuttaaṃ / pekkhāma dāva / vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ
itthījaṇaṃ paharanto ṇa lajjasi | savvadhā mama mandabhāiṇīe imiṇā
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947063 (0.0):
Devasomā - bhaavaṃ! ṇaṃ tahā vallahā somadevā, ṇārhadi mama / ṇāmakeṇābhidhāduṃ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106776 (0.014):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147045 (0.023):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa / tumaṃ imaṃ rahassaṃ rakkhiduṃ pāresi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147515 (0.023):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa | / savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145561 (0.026):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448990 (0.026):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158244 (0.027):
rādhikā (mādhavam avalokya, sānandam ātmagatam) bho bhaavaṃ, / āṇanda-pajjaṇṇa, ṇa kkhu rundhīai jalāsāreṇa ukkaṃṭhidā tavassiṇīhi me
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101351 (0.027):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ / / tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450133 (0.028):
daṃsaṇa-mettum bhettehiṃ jehiṃ hiaaṃ tuha ṇa ṇāaṃ //]
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146392 (0.028):
{Pkt_166}mahārāa kiṃṇimittaṃ uṇa ṇāhabhīmaseṇeṇa so durāāro bhaṇido / / pañcāṇaṃ bi amhāṇaṃ majjhe jeṇa de roadi teṇa saha de saṃgāmo hodu tti /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947822 (0.028):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi / / avassaṃ edehi duṭṭhabuddhatthavirehi ṇirucchāehi ahmāṇaṃ taruṇajaṇānaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352431 (0.029):
acchīhiṃ cia bhaṇiaṃ hiaattthaṃ jo jaṇo ṇa lakkhei /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147394 (0.029):
pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453175 (0.029):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211723 (0.029):
tādo de | tā tava kiṃ edaṃ āakkhidavvaṃ | tassa samahiaṃ saṃvaccharaṃ / Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148465 (0.030):
{Pkt_184}pasīdadu pasīdadu mahārāo mama imiṇā apacchimeṇa paṇaeṇa / ahaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144037 (0.030):
kusumalohākkhittahiaāe adiciraṃ mae kadaṃ | tā imiṇā sinduvāraviḍavena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452964 (0.031):
pia-sahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo / bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇa-ṇirāsadāe |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211520 (0.031):
piasahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo / bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇaṇirāsadāe |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147375 (0.031):
{Pkt_177}ṇāha bhīmaseṇa tue kila me kesā saṃamidavvā / ṇa juttaṃ vīrassa / khattiassa paḍiṇṇādaṃ siḍhileduṃ / tā paḍibālehi maṃ jāva ubasappāmi
duṇṇimitteṇa avassaṃ maraṇaṃ uvaṭṭhidaṃ | phalakam avalokya | tā jāva ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148466 (0.018):
{Pkt_184}pasīdadu pasīdadu mahārāo mama imiṇā apacchimeṇa paṇaeṇa / ahaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147515 (0.026):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa | / savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144037 (0.026):
kusumalohākkhittahiaāe adiciraṃ mae kadaṃ | tā imiṇā sinduvāraviḍavena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144752 (0.028):
(2.16) Susaṃgatā | sahi | mā lajja mā lajja | īdisassa kaṇṇaāraanassa / avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ | tadhā vi jadhā ṇa ko vi
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947823 (0.029):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi / / avassaṃ edehi duṭṭhabuddhatthavirehi ṇirucchāehi ahmāṇaṃ taruṇajaṇānaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.030):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777033 (0.031):
avidā sayyāe mama dukkhaṃ viṇodemi jadi ṇiddaṃ ḷabhāmi (BhSv_3:57)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447945 (0.032):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206643 (0.032):
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.034):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14152910 (0.034):
rādhā (saromāñcam): lalide kā kkhu kahnatti sunīadi jeṇa kealaṃ kaṇṇassa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146705 (0.035):
{Pkt_167}buddhimadie vīehi mahessiṃ imiṇā tālavinteṇa / / SktCh_167: buddhimatike vījaya maharṣimanena tālavṛntena /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947693 (0.035):
Devasomā - teṇa hi aṇṇesaṇaṇimittaṃ savvaṃ {kañcīuraṃ : kañcīpuram CF}
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149012 (0.035):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776922 (0.035):
{ātmagatam} idaṃ bahuso guhmidavvaṃ mama a padumāvadīe a (BhSv_3:42)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135955 (0.035):
hiḍimbādevīe śaṃvihāṇeṇa a paṇaṭṭhaṃ me jammadāliddaṃ / / SktCh_90: sādhu sugṛhiṇi sādhu / anena te sugṛhiṇītvenādya punaḥ svāminyā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106775 (0.035):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776006 (0.036):
*{vāsavadattā}* - esahmi tuhṇīā tuhnīā bhavissam mahāseṇavahū (BhSv_2:20)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139913 (0.037):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa / vissāmuddeseṇa hodavvaṃ / jāva ṇirūbemi /*upagamya dṛṣṭvā niśvasya ca**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449455 (0.054):
tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
ko vi idha āacchadi tāva ālekkhasamappidaṃ taṃ ahimadaṃ jaṇaṃ pekkhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143820 (0.020):
kodūhalaṃ pekkhiduṃ | kiṃ jadhā tādassa anteure bhaavaṃ aṇaṅgo accīadi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100606 (0.034):
sāhu sāhu camūvariṇaṃ vaaṇaṃ / / evvaṃ phaṇiā uṇa kīrisaṃ uvakkaṃdaṃ tehiṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145365 (0.034):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155566 (0.035):
rādhikā - dei, saraṇṇassa jaṇassa saṃrakkhaṇe akkhamāsi tahabi parihasesi / | ṇūṇaṃ / īsarīṇāṃ kkhu juttaṃ edaṃ | [devi, śaraṇyasya janasya saṃrakṣaṇe akṣamāsi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453929 (0.036):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [ati-sukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212459 (0.036):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [atisukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147852 (0.036):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144707 (0.038):
(2.14) Susaṃgatā | sahi | kiṃ aāraṇe kuppasi | jādiso tae kāmadevo ālihido / tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144503 (0.038):
dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia / itthījaṇaṃ paharanto ṇa lajjasi | savvadhā mama mandabhāiṇīe imiṇā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207251 (0.038):
salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447762 (0.038):
Āraṇyikā - (sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe / aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206466 (0.038):
Āraṇyikā - (sabāṣpodvegam ātmagatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe / aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146709 (0.038):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144085 (0.039):
praṇamati | accharīaṃ | diṭṭho vi puṇo pekkhidavvo | tā jāva ṇa ko vi / pekkhadi tāva jjevva gamissaṃ | iti niṣkrāmati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.039):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158798 (0.039):
kāruṇṇeṇa āṇabehi jadhā goṭhṭhabaiṇo goṭṭhaṃ gadua basaṃtī tumaṃ suhiṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143507 (0.040):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144449 (0.040):
dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso / saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451788 (0.040):
ahiṇava-rāa-kkhittā mahuariā vāmaeṇa kāmeṇa / / uttamai patthantīdaṭṭhuṃ pia-daṃsaṇaṃ daiaṃ // HPri_3.9 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.040):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
jadhāsamīhidaṃ karissaṃ | sāvaṣṭambham ekamanā bhūtvā nāṭyena phalakaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143818 (0.045):
gatvātmagatam | sāriā mae susaṃgadāe hatthe samappidā | evvaṃ pi atthi me / kodūhalaṃ pekkhiduṃ | kiṃ jadhā tādassa anteure bhaavaṃ aṇaṅgo accīadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147512 (0.046):
tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā | / (4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153201 (0.049):
(punar avekṣya) haddhī haddhī ppamādo, lalide pekkha pekkha eṇaṃ / bamhaāriṇaṃ / daṭṭhūṇa vikkhuhidaṃ maha hadahiaam | tā imassa mahāpābassa aggippaveso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144378 (0.052):
sikkhia attaṇo parigahidaṃ ṇomāliaṃ kusumasamiddhisohidaṃ karissadi tti / edaṃ vuttantaṃ devīe ṇivediduṃ pesida mhi | tumaṃ uṇa kahiṃ patthidā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453926 (0.058):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212456 (0.058):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781653 (0.058):
*{padmāvatī}* - ayyautta kiṃ mae saha uvaviṭṭho edaṃ jaṇaṃ pekkhissadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146712 (0.061):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155541 (0.061):
ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758449 (0.063):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146783 (0.064):
(2.155) Vidūṣakaḥ | bhodi | appā kila dukkhaṃ ālihīadi tti mama vaaṇaṃ / suṇia piavaasseṇa edaṃ viṇṇāṇaṃ daṃsidaṃ |
gṛhītvā niḥśvas / ya | jai vi adisaddhaseṇa vevadi aaṃ adimettaṃ me aggahattho tadhā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449520 (0.007):
Āraṇyikā - (sābhilāṣam |) aaṃ so uddeso jassiṃ mahuarehiṃ āāsijjantī / olambia mahā-rāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13946850 (0.007):
Naṭī - kiṃ dāṇi ayyeṇa vilambīadi / ṇaṃ apuruvadāe turiaṃ aṇuṭṭhidavvo aaṃ / paoo /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779992 (0.007):
*{vidūṣakaḥ}* - eso khu dīvappabhāvasūidarūvo vasudhātaḷe parivattamāṇo / aaṃ kāodaro (BhSv_5.2:12)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134442 (0.038):
{Pkt_62}mahārāo pavisadu edaṃ dārupavvaapāsādaṃ / uvveakārī khu aaṃ / utthidaparusaraakalusīkidaṇaaṇo
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759176 (0.039):
sa kampaṃ ca svagatam) eṇaṃ pekkhia adisaddhaseṇa ṇa sakkaṇomi padādo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133143 (0.042):
{Pkt_38}adisaṃdābobagahīahiaāe visumaridaṃ mae / tā puṇo bi sumaria
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143759 (0.058):
daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776033 (0.060):
*{vāsavadattā}* - atthi ujjaiṇīo rāā pajjodo ṇāma (BhSv_2:22) / tassa baḷa parimāṇaṇivvuttaṃ ṇāmaheaṃ mahāseṇo tti (BhSv_2:23)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139851 (0.062):
aha vā kiṃ ettha devvaṃ ubālahāmi / tassa kkhu edaṃ / ṇibbhacchiaviuravaaṇavīassa avahīridapidāmahahidobadesaṅkurassa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779326 (0.062):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101492 (0.064):
tā paccāsaṇṇo via mahāhiseasamao / / teṇa rāauttassa maṃgalaṇīrāaṇadīvariṃchcholiṃ ṇivvaṭṭeduṃ abbhaṃtaraṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144527 (0.064):
ko vi idha āacchadi tāva ālekkhasamappidaṃ taṃ ahimadaṃ jaṇaṃ pekkhia / jadhāsamīhidaṃ karissaṃ | sāvaṣṭambham ekamanā bhūtvā nāṭyena phalakaṃ
tassa jaṇassa aṇṇo daṃsaṇovāo ṇatthi tti jadhā tadhā ālihia pekkhissaṃ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 899574 (0.019):
yathā ratnāvalyām tahavi ṇa atthi aṇyo daṃsaṇa uvāo tti jadhā tadhā"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451014 (0.047):
Kāñcanamālā - bhaṭṭi-dārie diṭṭho deṇa ekko ummatto | tassa vaaṇaṃ suṇia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209608 (0.047):
Kāñcanamālā - bhaṭṭidārie diṭṭho deṇa ekko ummatto | tassa vaaṇaṃ suṇia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148282 (0.053):
(4.68) Vāsavadattā | hañje kañcaṇamāle | ujjaiṇīdo āado tti atthi me / tassiṃ indaālie pakkhavādo |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146666 (0.059):
(2.142) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | jadhā samīve bhaṭṭā mantedi tadhā takkemi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741195 (0.060):
viramia puṇo ramijjai pio jaṇo ṇatthi punaruttam //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453420 (0.060):
sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149411 (0.064):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti | / (4.168) Vāsavadattā | sāsraṃ bāhū prasārya | ai ehi | idāṇiṃ piabahiṇie |
iti nāṭyena likhati | / tataḥ praviśati susaṃgatā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145784 (0.064):
tataḥ praviśati sāgarikā susaṃgatā ca | / (2.83) Susaṃgatā | sahi | ṇa samāsādidā sāriā | cittaphalaaṃ pi dāva imādo
(2.8) Susaṃgatā | edaṃ khu kaalīharaṃ | tā jāva pavisāmi | praviśyāvalokya
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145632 (0.037):
(2.71) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | edaṃ kaalīharaṃ | jāva pavisamha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146645 (0.045):
(2.140) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | edaṃ kaalīharaṃ adikkamia dīsadi jjevva |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147383 (0.048):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451264 (0.010):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097277 (0.013):
naṭī (sopahāsaṃ)asuumārā kkhu esā ayyassa ṇiddaāliṅgaṇavellaṇaṃ ṇa sahai
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106201 (0.014):
aapechchaha sahio esā lacchī raṇṇo paāvaruddassa /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775783 (0.016):
kiṃ bhaṇāsi esā bhaṭṭidāriā māhavīḷadāmaṇḍavassa passado kandueṇa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096786 (0.018):
naṭī (sabhayam)aaṇaṭṭasāmaggiṃ sajjīkāduṃ vilaṃbiaṃ / / sajjīkiā kkhu esā / / keṇa uṇa ruvvaeṇa paoo uakkamīadu /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890285 (0.019):
karaalapallatthamuhī kiṃ cintasi sumuhi antarāhiahiaā // / atha tarkaḥ "
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106105 (0.020):
mā hodu kassa vi phphuḍaṃ ia muddhe kuṇasi vallahaṃ hiae / / ghosijjai tuha bhāo savvaṃgīṇehi pulaehiṃ // ViPrud_4.86 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104827 (0.021):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.021):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā | / suṇābidāa maha jaṃ bhavadā saṃdiṭṭhaṃ | [alaṃ bhavato dhīratāṃ ujjhitvā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.021):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144969 (0.021):
vi dadhibhattalampaḍo edaṃ pañjaraṃ ugghāḍia duṭṭhavāṇaro adikkanto | esā / khu medhāviṇī uḍḍīṇā aṇnado gacchadi | tā ehi | lahuṃ aṇusaramha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211012 (0.021):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.021):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.022):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143419 (0.022):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107026 (0.022):
amohasisirovaārā vahuā virahajjareṇa gurueṇa / / dāṇiṃ ruddaṇaresara ! kāṃkhai tuha daṃsaṇāmiaaṃ // ViPrud_4.122 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.022):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9446291 (0.029):
hiaa-ṭṭhābia-maṇṇuṃ abaruṇṇa-muhaṃ hi maṃ pasāanta / / abaraddhassa bi ṇa hu de bahu-jāṇaa rosiuṃ sakkaṃ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245162 (0.029):
hiaaṭṭāviamaṇṇuṃ avaruṇṇamuhaṃ hi maṃ pasāanta / / avaraddhasya vi ṇa hu de pahujāṇaa rosiuṃ sakkam //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449338 (0.030):
Manoramā - taṃ edaṃ edassa suṇṇa-hiaattaṇassa kāraṇaṃ | kiṃ uṇa esā / patthedi | avahidā dāva suṇissaṃ | [tad etad asyāḥ śūnya-hṛdayatvasya
| tā jāva diṭṭhipadhaṃ se pariharia ṇirūvaissaṃ | svairaṃ pṛṣṭhato 'syāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451117 (0.013):
Āraṇyikā - Kancaṇamāle uvaṇehi me Ghosavadīṃ jāva se taṃtīo parikkhemi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139913 (0.021):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa / vissāmuddeseṇa hodavvaṃ / jāva ṇirūbemi /*upagamya dṛṣṭvā niśvasya ca**
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777985 (0.024):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778086 (0.024):
*{ceṭī}* - pekkhadu pekkhadu bhaṭṭidāriā edaṃ kokaṇadamāḷāpaṇḍararamaṇīaṃ / sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ (BhSv_4.2:1)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135416 (0.025):
aha kahiṃ ṇu khu luhilappie huvīadi / tā jāva imaśśiṃ śamale piabhattālaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097143 (0.027):
naṭī asaṃgīdasārassa mahaṇṇavo uvvellijjadi / / avahāṇajāṇapattaṃ ārūhadu ajjo /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16644439 (0.027):
vāṇiaa hattidantā kutto ahyāṇa bādhakittī a / / jāva luliālapaamuhī dharammi parisakkae suhṇā //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23088888 (0.027):
udāharaṇam-- vāṇiaa hatthidantā kutto amhāṇa vagghakittī a / / jāva luliālaamuhī gharammi parisakkae soṇhā // 528 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9447470 (0.027):
vāṇiaa hatthi-dantā kutto amhāṇaṃ bāgha-kittī a / / jāva luliālaa-muhī gharammi parisakkae suṇhā //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13386419 (0.029):
{vāṇia_a hatthidantā kutto amhāṇa vagdhakittī a / / jāva luliāla_amuhī dharammi parisakkae soṇhā //528//}
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105401 (0.038):
pesemi maṇa tti muhā taṃ maṃ mokkhūṇa vallahe laggaṃ / / maṃ ujjhia ṇo gacchai maaṇo sahi kiṃ ṇu kādavvaṃ // ViPrud_4.60 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448491 (0.039):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppala-vaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭha-mahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207174 (0.039):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppalavaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭhamahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139704 (0.040):
kahaṃ ede bi maṃ pekkhia ahiadaraṃ roanti / tā ṇa hu ede bi jāṇanti / hā
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155538 (0.041):
candrāvalī (solluṇṭha-smitam) ai loluhe āli, kīsa maṃ anāpekkhia taṃ / ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19158743 (0.042):
āsaṇṇapasavaveaṇaṃ hadāsaṃ sāvadā maṃ ahilasanti / / sāhaṃ dāṇiṃ mandabhāiṇī bhārirarie attāṇaṃ ṇikkhivissāmi // VjivC_4.46 //"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208024 (0.043):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā abhāaheadā | ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449363 (0.043):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā a-bhāa-headā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147385 (0.045):
khattiassa paḍiṇṇādaṃ siḍhileduṃ / tā paḍibālehi maṃ jāva ubasappāmi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133954 (0.046):
{Pkt_52}hañje taralie ubaṇehi me agghabhāaṇaṃ jāva bhaavado sahassarassiṇo / sabariaṃ ṇivvattemi /
sthitvā dṛṣṭvā ca saharṣam | kadhaṃ | bhaṭṭā ālihido | sāhu sāarie sāhu |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209109 (0.048):
(parikramyāvalokya |) idaṃ pekkhāgāraṃ | jāva ehi pavisamha | sāhu sāhu | / savvaṃ sajjīkidaṃ | devīe āantavvaṃ | [atikopane uttiṣṭhottiṣṭha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145045 (0.051):
(2.33) Vidūṣakaḥ | sāhu re sirikaṇḍadāsa sāhu | jeṇa diṇṇametteṇa jjevva
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100602 (0.054):
sāhu sāhu camūvariṇaṃ vaaṇaṃ / / evvaṃ phaṇiā uṇa kīrisaṃ uvakkaṃdaṃ tehiṃ /
adha vā ṇa kamalāaraṃ vajjia rāahaṃsī aṇṇassiṃ ahiramadi |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732303 (0.016):
ahiṇa vamahulolubo tumaṃ / taha paricuṃbia cūda mañjariṃ | / kamala basai metta ṇibbudo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143739 (0.023):
hi me pūāṇimittāiṃ uvaaraṇāiṃ uvaṇehi | / (1.57) Sāgarikā | upasṛtya | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.028):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950123 (0.028):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147406 (0.029):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.029):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.029):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.029):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.029):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450104 (0.030):
garu-maaṇa-saṃdāva-ṇīsaha-sarīrassa pia-vaassassa vaaṇeṇa devīṇaṃ / Vāsavadattā-Padumāvadīṇaṃ aṇṇaṇam a devīṇaṃ bhavaṇāiṃ aṇṇesanteṇa ṇa sā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143939 (0.030):
sohidaṃ kadua rattāsoapāavaṃ accīadu bhaavaṃ pajjuṇṇo | / (1.66) Vāsavadattā | teṇa uvaṇehi me pūovaaraṇāiṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.031):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213091 (0.031):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777343 (0.031):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via / kukkhiparivaṭṭo saṃvutto (BhSv_4.0:20)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134308 (0.031):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143419 (0.031):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.031):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.042):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949105 (0.046):
Devasomā - hā hadahmi mandabhāā / savvalakkhaṇasampaṇṇadāe / kamalāsaṇasīsakavālāṇubhāvassa puṇṇamāsisomadaṃsaṇassa ṇiccasurāgandhiṇo
(2.9) Sāgarikā | sabāṣpam | ālihido mae eso | kiṃ uṇa ṇivaḍantabāhasalilā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210078 (0.051):
Vāsavadattā -(savilakṣasmitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa / jāṇidaṃ ajjautto eso tti | sāhu Maṇorame sāhu | sohaṇaṃ ṇaccidaṃ | [kathaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144657 (0.052):
(2.10) Susaṃgatā | upaviśya phalakaṃ dṛṣṭvā ca | sahi | ko eso tae ālihido / (2.11) Sāgarikā | sahi | ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454885 (0.057):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144923 (0.061):
kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi | / (2.22) Sāgarikā | kiṃ dāṇiṃ karissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449403 (0.062):
Manoramā - (sa-bāṣpam |) kaham mahā-rāo evva se patthaṇijjo | sāhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447933 (0.062):
ukkaṇṭha-ṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa / sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206632 (0.062):
ukkaṇṭhaṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa sotthivāaṇavelā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746661 (0.063):
eso so cira diṭṭho kahaṃ uṇa dakkhidabbo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213395 (0.063):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
me diṭṭhī pekkhiduṃ ṇa pahavadi | ūrdhvam aśrūṇi saṃharantī susaṃgatāṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143815 (0.046):
gatvātmagatam | sāriā mae susaṃgadāe hatthe samappidā | evvaṃ pi atthi me / kodūhalaṃ pekkhiduṃ | kiṃ jadhā tādassa anteure bhaavaṃ aṇaṅgo accīadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147124 (0.047):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452769 (0.050):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757157 (0.053):
mālavikā (sāvaṣṭambham) jo ṇa bhāadi so mae bhaṭṭiṇī daṃsaṇe / diṭṭha sāmattho bhaṭṭā | [yo na bibheti sa mayā bhaṭṭinī darśane
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453397 (0.053):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adi-ujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211937 (0.053):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adiujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149404 (0.054):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454296 (0.057):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147710 (0.058):
(4.25) Vidūṣakaḥ | bho | appiaṃ ti ṇivediduṃ ṇa pāremi | / (4.26) Rājā | katham | apriyam | vyaktam utsṛṣṭaṃ jīvitaṃ tayā | hā priye
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452794 (0.058):
vidūṣakaḥ - hodi ajja komudī-mahūsave tuha cittaṃ avahariduṃ vaasseṇa / pekkhaṇīaṃ aṇuciṭṭhidaṃ | [bhavati adya kaumudī-mahotsave tava cittam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211347 (0.058):
vidūṣakaḥ - hodi ajja komudīmahūsave tuha cittaṃ avahariduṃ vaasseṇa / pekkhaṇīaṃ aṇuciṭṭhidaṃ | [bhavati adya kaumudīmahotsave tava cittam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451725 (0.058):
vidūṣakaḥ - (sa-roṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210307 (0.058):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144235 (0.058):
rājānaṃ saspṛhaṃ dṛṣṭvā niḥśvasya ca | haddhī haddhī | mandabhāinīe mae / pekkhiduṃ pi ciraṃ ṇa pārido aaṃ jaṇo | iti niṣkrāntā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450252 (0.059):
vidūṣakaḥ - (sa-bhayam |) kassa tumaṃ jāṇāvesi | kiṃ devīe | ṇa hu mae kiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208872 (0.059):
vidūṣakaḥ - (sabhayam |) kassa tumaṃ jāṇāvesi | kiṃ devīe | ṇa hu mae kiṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616538 (0.059):
solaha kohamettabitthiṇṇaṃ edaṃ bundābaṇa rajjaṃ tti ṇa suṭṭhu pasīdai me / hiaam
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144452 (0.059):
saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149656 (0.061):
(4.186) Vāsavadattā | ajjautta | phuḍāṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144397 (0.062):
(2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ | / (2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
dṛṣṭvottarīyeṇa pracchādayantī vilokya smitaṃ kṛtvā | kadhaṃ | susaṃgadā |
sahi susaṃgade | ido uvavisa | / (2.10) Susaṃgatā | upaviśya phalakaṃ dṛṣṭvā ca | sahi | ko eso tae ālihido
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147500 (0.033):
(4.15) Susaṃgatā | tado sā uddhaṃ pekkhia dīhaṃ ṇissasia susaṃgade kiṃ / tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143160 (0.034):
maaṇasarisaṃ vasantāhiṇaaṃ ṇaccantī cūdaladiāe saha ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147373 (0.038):
(4.4) Vidūṣakaḥ | dṛṣṭvā | kadhaṃ | susaṃgadā | bhodi susaṃgade | kiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144341 (0.042):
idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi | / (2.4) Nipuṇikā | kadhaṃ | susaṃgadā | halā susaṃgade | suṭṭhu tae jāṇidaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145098 (0.045):
pekkhanto harisupphullaloaṇo ido jjevva āacchadi | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145336 (0.047):
(2.50) Vidūṣakaḥ | bho | esā bhaṇādi | sahi | ko eso tae ālihido | sahi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144617 (0.052):
(2.9) Sāgarikā | sabāṣpam | ālihido mae eso | kiṃ uṇa ṇivaḍantabāhasalilā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145955 (0.055):
(2.96) Susaṃgatā | sahi | sudaṃ tae | / (2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144694 (0.056):
(2.13) Sāgarikā | vilokya sakrodham | sahi | kīsa tae ahaṃ ettha ālihidā |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154907 (0.056):
candrāvalī (janāntikam) sahi māhavi ! pekkha | eso ajja-uttassa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148243 (0.058):
kulapaḍiṭṭhābaaṃ sāvahāṇaṃ rakkha / kadā bi ido paraloagadassa / sasuraulassa amhāṇaṃ bi salilabindudo bhavissadi tti /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758587 (0.058):
| sabba kālaṃ ido ebba sotthibāaṇa modaehiṃ kucchiṃ pūria saṃpadaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136292 (0.062):
{Pkt_101}vaśāgandhe eśe kkhu aśśatthāme ākiṭṭhidāśibatte ido evva āacchadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.063):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
(2.11) Sāgarikā | sahi | ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145342 (0.019):
(2.50) Vidūṣakaḥ | bho | esā bhaṇādi | sahi | ko eso tae ālihido | sahi | / ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo tti | puṇo vi esā bhaṇādi | sahi | kīsa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143821 (0.036):
kodūhalaṃ pekkhiduṃ | kiṃ jadhā tādassa anteure bhaavaṃ aṇaṅgo accīadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144700 (0.042):
(2.13) Sāgarikā | vilokya sakrodham | sahi | kīsa tae ahaṃ ettha ālihidā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147447 (0.044):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146496 (0.044):
(2.127) Susaṃgatā | bhaṭṭā | adikovaṇā khu esā | tā hatthe geṇhia pasādehi / ṇaṃ | / (2.128) Rājā | sānanadam | yathāha bhvatī | sāgarikāṃ haste gṛhītvā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145956 (0.045):
(2.96) Susaṃgatā | sahi | sudaṃ tae | / (2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147407 (0.047):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144716 (0.050):
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa | / kadhehi savvaṃ vuttantaṃ | / (2.15) Sāgarikā | salajjā svagatam | ṇaṃ jāṇida mhi piasahīe | prakāśam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145854 (0.051):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146295 (0.052):
khu esā gabbhadāsī | tā paritosehi ṇaṃ | / (2.117) Rājā | yuktam abhihitam | susaṃgatāṃ haste gṛhītvā | susaṃgate |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144395 (0.052):
(2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ | / (2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453491 (0.054):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ ta-kkerakāe kahāe | ṇam edeṇa / evva pakkha-vādeṇa ettiaṃ bhūmiṃ ṇīda mhi | [bhagavati etad atra satyam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144824 (0.054):
sāgarikāyā hṛdaye nikṣipati | / (2.19) Sāgarikā | sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147655 (0.056):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144707 (0.057):
(2.14) Susaṃgatā | sahi | kiṃ aāraṇe kuppasi | jādiso tae kāmadevo ālihido / tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145363 (0.057):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147479 (0.057):
(4.12) Vidūṣakaḥ | gṛhītvā nirūpya savismayam | susaṃgade | kudo uṇa tāe / īdissassa alaṅkārassa samāgamo | / (4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145872 (0.058):
(2.90) Vidūṣakaḥ | rājānaṃ cālayitvā | ṇaṃ bhaṇāmi | kīsa esā avaṇadamuhī / ālihida tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453926 (0.058):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212456 (0.058):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi |
(2.12) Susaṃgatā | savismayaṃ | aho de ṇiuṇattaṇaṃ | kiṃ uṇa suṇṇaṃ via
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451487 (0.060):
Vāsavadattā -(sa-vilakṣa-smitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210076 (0.060):
Vāsavadattā -(savilakṣasmitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa
cittaṃ paḍibhādi | tā ahaṃ pi ālihia radisaṇādhaṃ karissaṃ | vartikāṃ
gṛhītvā nāṭyena likhati | / (2.13) Sāgarikā | vilokya sakrodham | sahi | kīsa tae ahaṃ ettha ālihidā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145353 (0.012):
ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo tti | puṇo vi esā bhaṇādi | sahi | kīsa / tae ahaṃ ettha ālihidā | sahi | kiṃ aāraṇe kuppasi | jādiso tae kāmadevo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145714 (0.044):
(2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146571 (0.049):
(2.134) Sāgarikā | susaṃgade | kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ | / (2.135) Susaṃgatā | sahi | edāe tamālavīdhiāe antaridāo bhavia ṇikkamamha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144658 (0.056):
(2.10) Susaṃgatā | upaviśya phalakaṃ dṛṣṭvā ca | sahi | ko eso tae ālihido / (2.11) Sāgarikā | sahi | ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.064):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146338 (0.064):
garuo pasādo | jaṃ kīsa tae ahaṃ ettha cittaphalae ālihida tti kuvidā me
(2.14) Susaṃgatā | sahi | kiṃ aāraṇe kuppasi | jādiso tae kāmadevo ālihido
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145365 (0.0):
tae ahaṃ ettha ālihidā | sahi | kiṃ aāraṇe kuppasi | jādiso tae kāmadevo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147447 (0.033):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146709 (0.037):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144487 (0.038):
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 899842 (0.039):
viḍhūṣakaḥ hī hī bhoḥ, kosambīrajjalambheṇāvi ṇa tādiso piavaassassa / paritoso jādiso mama saāsādo piyavaaṇaṃ suṇia bhavassadi ityādāvudbhedaḥ"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144664 (0.042):
(2.11) Sāgarikā | sahi | ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo | / (2.12) Susaṃgatā | savismayaṃ | aho de ṇiuṇattaṇaṃ | kiṃ uṇa suṇṇaṃ via
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147407 (0.044):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144311 (0.044):
tataḥ praviśati nipuṇikā | / (2.2) Nipuṇikā | uvaladdho kkhu mae bhaṭṭiṇo vuttanto | tā jāva gadua
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.044):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145034 (0.045):
(2.32) Susaṃgatā | sahi | kiṃ ediṇā diṭṭheṇa | dūrībhūdā khu sāriā | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145052 (0.046):
(2.33) Vidūṣakaḥ | sāhu re sirikaṇḍadāsa sāhu | jeṇa diṇṇametteṇa jjevva / dohalaeṇa īdisī ṇomāliā saṃvuttā jeṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144400 (0.046):
(2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.046):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149670 (0.046):
(4.187) Vidūṣakaḥ | bhodi | suṭṭhu tae jāṇido amaccassa ahippāo |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145262 (0.047):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454914 (0.048):
avarajjhissaṃ | (ūrdhvam avalokya) hā devva hadaa kiṃ dāṇiṃ mae avakidaṃ / jeṇa edāvatthaṃ gadā me bhaiṇī ādaṃsidā | [Priyadarśane uttiṣṭhottiṣṭha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143417 (0.049):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447769 (0.049):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206473 (0.049):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208333 (0.049):
Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ / daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145369 (0.0):
tae ahaṃ ettha ālihidā | sahi | kiṃ aāraṇe kuppasi | jādiso tae kāmadevo
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.013):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.013):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104827 (0.013):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143418 (0.015):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154223 (0.016):
surahikoḍppado hodutti māhabī-maṇḍabaṃ laṃhikhadā mae rāhiā, tā ppasīda
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144037 (0.018):
kusumalohākkhittahiaāe adiciraṃ mae kadaṃ | tā imiṇā sinduvāraviḍavena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.018):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149015 (0.018):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.018):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144485 (0.019):
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.019):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.020):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.020):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.020):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147406 (0.020):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213091 (0.020):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242145 (0.021):
sāaraviiṇṇajovbaṇahatthālambaṃ samuṇṇamantehim / / abbhuṭṭhāṇaṃ via mammahasya diṇṇaṃ tuha thaṇohim //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139911 (0.021):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa / vissāmuddeseṇa hodavvaṃ / jāva ṇirūbemi /*upagamya dṛṣṭvā niśvasya ca**
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.021):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
kadhehi savvaṃ vuttantaṃ | / (2.15) Sāgarikā | salajjā svagatam | ṇaṃ jāṇida mhi piasahīe | prakāśam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145371 (0.012):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā / ālavideṇa | kadhehi savvaṃ vuttantaṃ ti | bho vaassa | kiṃ ṇedaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145956 (0.028):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143793 (0.035):
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi | / (1.59) Sāgarikā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | tathā kṛtvā kati cit padāni
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145854 (0.038):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139908 (0.041):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207858 (0.042):
ṇaccidavvasesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudīmahūsave ṇaccidavvaṃ ti | hio / kkhu Āraṇṇiāe piasahīe suṇṇahiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450348 (0.043):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado pia-sahīe saṃdāvo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141723 (0.045):
vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ / pekkhaṇīaṃ tti /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208964 (0.045):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452977 (0.045):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208575 (0.046):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147044 (0.047):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452552 (0.048):
Manoramā - (sva-gatam |) dāṇiṃ samassasida mhi | (vidūṣakaṃ kare badhnāti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451266 (0.048):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai / | tā uvasappia saaṃ evva puccha | [yadi māṃ na pratyāyayasy eṣā Manoramā
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154211 (0.048):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455304 (0.049):
Vāsavadattā - ko tumaṃ a-gaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213806 (0.049):
Vāsavadattā - ko tumaṃ agaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211058 (0.049):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452496 (0.049):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiā-vuttanta-ṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144661 (0.050):
(2.10) Susaṃgatā | upaviśya phalakaṃ dṛṣṭvā ca | sahi | ko eso tae ālihido / (2.11) Sāgarikā | sahi | ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo |
piasahi | mahadī khu me lajjā | tā tadhā karesu jadhā ṇa avaro ko vi edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144764 (1.788):
avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ | tadhā vi jadhā ṇa ko vi / avaro edaṃ vuttantaṃ jāṇissadi tadhā karemi | edāe uṇa medhāviṇīe sāriāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211726 (0.054):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143769 (0.055):
evvaṃ dāva | prakāśam | hañje sāarie | kīsa tumaṃ ajja
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453178 (0.057):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449601 (0.064):
ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) pia-sahi mā kuppa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208251 (0.064):
ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) piasahi mā kuppa
vuttantaṃ jāṇissadi | / (2.16) Susaṃgatā | sahi | mā lajja mā lajja | īdisassa kaṇṇaāraanassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144765 (0.0):
avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ | tadhā vi jadhā ṇa ko vi / avaro edaṃ vuttantaṃ jāṇissadi tadhā karemi | edāe uṇa medhāviṇīe sāriāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145420 (0.023):
(2.54) Vidūṣakaḥ | punar ākarṇya | bho | esā bhaṇādi | mā lajjā mā lajjā | / īdisassa kaṇṇaāraaṇassa avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ ti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147448 (0.038):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu / ajjo |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.041):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947824 (0.045):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi / / avassaṃ edehi duṭṭhabuddhatthavirehi ṇirucchāehi ahmāṇaṃ taruṇajaṇānaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776412 (0.046):
ajja evva kiḷa sobhaṇaṃ ṇakkhattaṃ (BhSv_2:63) / ajja evva koduamaṅgaḷaṃ kādavvaṃ tti ahmāṇaṃ bhaṭṭiṇī bhaṇādi (BhSv_2:64)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142633 (0.046):
Naṭī | ajjautta | iamhi | āṇavedu ajjo | ko ṇioo aṇuciṭṭhīadu tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.047):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213068 (0.047):
antaridaṃ Āraṇṇiāuttanteṇa | adidujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145980 (0.048):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149408 (0.048):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097143 (0.048):
naṭī asaṃgīdasārassa mahaṇṇavo uvvellijjadi / / avahāṇajāṇapattaṃ ārūhadu ajjo /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069024 (0.049):
ajja pavāsaṃ vaccasi vacca saaṃ jevva suṇasi karaṇijjam //21//
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135192 (0.049):
{Pkt_74}ajjautta jai bi evvaṃ taha bi gurukidapaḍiṇṇābharo dhaṇaṃjao / ṇidāṇaṃ kkhu saṃkāe /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148432 (0.050):
eso kkhu vikkamabāhuṇo padhāṇo amacco vasubhūdī kañcuiṇā saha aṇuppesido |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133903 (0.051):
piñjaridujjāṇabhūmibhāo duppekkhaṇijjo bhaavaṃ sahassarassī saṃvutto / tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449362 (0.051):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā a-bhāa-headā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.051):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139909 (0.051):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa / vissāmuddeseṇa hodavvaṃ / jāva ṇirūbemi /*upagamya dṛṣṭvā niśvasya ca**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205886 (0.051):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsaṇiamaṭṭhiā devī
avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ | tadhā vi jadhā ṇa ko vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145425 (0.0):
(2.54) Vidūṣakaḥ | punar ākarṇya | bho | esā bhaṇādi | mā lajjā mā lajjā | / īdisassa kaṇṇaāraaṇassa avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ ti |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947823 (0.010):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi / / avassaṃ edehi duṭṭhabuddhatthavirehi ṇirucchāehi ahmāṇaṃ taruṇajaṇānaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.014):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211010 (0.015):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.015):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.016):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.016):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.016):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.017):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148433 (0.017):
eso kkhu vikkamabāhuṇo padhāṇo amacco vasubhūdī kañcuiṇā saha aṇuppesido |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.017):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.017):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.018):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.018):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.018):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158719 (0.019):
lalitā (sālīkam) ajje, pekkha | eso kaṇho moṭṭimaṃ ahma viḍambaṇaṃ karedi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144738 (0.019):
piasahi | mahadī khu me lajjā | tā tadhā karesu jadhā ṇa avaro ko vi edaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135777 (0.019):
{Pkt_86}vaśāgandhe kudo śe ubaśame / kevalaṃ ahimaṇṇuvahaśoaśamāṇadukkhāe / śubhaddādevīe jaṇṇaśeṇīe a kadhaṃ kadhaṃ vi śamāśāśīadi /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.019):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134871 (0.019):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a / paḍihārabhūmīe ciṭṭhadi / / SktCh_67: jayatu jayatu mahārājaḥ / mahārāja eṣā khalu jāmātuḥ
avaro edaṃ vuttantaṃ jāṇissadi tadhā karemi | edāe uṇa medhāviṇīe sāriāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144741 (0.0):
piasahi | mahadī khu me lajjā | tā tadhā karesu jadhā ṇa avaro ko vi edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146667 (0.049):
(2.142) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | jadhā samīve bhaṭṭā mantedi tadhā takkemi / | tumaṃ jevva paḍivālaanto ciṭṭhadi tti | tā uvasappadu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142665 (0.064):
ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi
ettha kāraṇeṇa hodavvaṃ | kadā vi esā imassa ālāvassa gahidakkharā kassa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779326 (0.017):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106100 (0.018):
mā hodu kassa vi phphuḍaṃ ia muddhe kuṇasi vallahaṃ hiae /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155559 (0.022):
rādhikā - dei, saraṇṇassa jaṇassa saṃrakkhaṇe akkhamāsi tahabi parihasesi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147653 (0.023):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453184 (0.023):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia / samīva-ṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211730 (0.023):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia / samīvaṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139722 (0.023):
adikaruṇaṃ kkhu ettha vaṭṭai / esā vīramādā samalaviṇihadaṃ puttaaṃ suṇia / rattaṃsuaṇivasaṇāe samaggabhūsaṇāe vahūe saha aṇumaradi /*saślāgham**
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.023):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134870 (0.024):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145501 (0.024):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ / paḍhiduṃ pauttā |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101086 (0.024):
(tataḥ praviśati dhātrī ceṭī ca / ) dhātrī (saroṣaṃ) / / haṃje eārisasahassakajjapajjāule rāaulamahūsave vi saalā vi raaṇī keṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211010 (0.025):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101493 (0.025):
teṇa rāauttassa maṃgalaṇīrāaṇadīvariṃchcholiṃ ṇivvaṭṭeduṃ abbhaṃtaraṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071881 (0.025):
ekacchattaṃ via kuṇai bhuaṇarajjaṃ vijaṃbhaṃto // 84 // / (10) atra vastunā yeṣāṃ kāmināmasau rājā smarastebhyo na kaśvidapi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212023 (0.026):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19133554 (0.026):
taha ruṇṇaṃ kaṇha visāhīāe rohagaggaragirāe / / jaha kassa vi jammasae vi koi mā vallaho hou // VjivC_2.60 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143754 (0.026):
(1.58) Vāsavadattā | nirūpyātmagatam | aho pamādo pariaṇassa | jassa / daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139792 (0.026):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777343 (0.026):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via / kukkhiparivaṭṭo saṃvutto (BhSv_4.0:20)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133278 (0.027):
{Pkt_40}halā haṃ tado tassa adisaidadivvarūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ussuā
vi purado mantaissadi tti | / (2.17) Sāgarikā | sahi | ado vi me adhiadaraṃ saṃtāvo vaṭṭadi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156886 (0.029):
jaṭilā - (apavārya, sālīka-sneham) ayi bacche, sadā maṃ palohia lalidā / ahisāredi tti / maha puttassa purado bahūḍiā aliaṃ jebba tumaṃ sandūsedi | tā kitti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139933 (0.032):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147419 (0.037):
(4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa / hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147503 (0.037):
(4.15) Susaṃgatā | tado sā uddhaṃ pekkhia dīhaṃ ṇissasia susaṃgade kiṃ / tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141387 (0.038):
majjhamapaṇḍava maha sarā tuha sarīraṃ ujjhia aṇṇassiṃ ṇa ṇibaḍanti / tti / bhaṇia sarasahassehiṃ paṇḍavasarīraṃ pacchādia siṃhaṇādeṇa gajjiduṃ pautto
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781714 (0.039):
ayyautta tādo vā ambā vā kiṃṇukhu bhaṇissadi tti āviggā via saṃvuttā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145463 (0.039):
sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ ediṇā | kīsa aāraṇe / attāṇaaṃ āāsesi tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146602 (0.039):
vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450628 (0.040):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209229 (0.040):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139839 (0.040):
saalapahuvīmaṇḍalekkaṇāho mahārāadujjohaṇo bi aṇṇesīadi / aṇṇesīanto bi ṇa / jāṇīadi kassiṃ uddese vaṭṭai tti /*vicintya niḥśvasya ca**
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776034 (0.040):
tassa baḷa parimāṇaṇivvuttaṃ ṇāmaheaṃ mahāseṇo tti (BhSv_2:23)
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776958 (0.041):
*{vāsavadattā}* - uvaradā tassa bhayyā taṃ ṇippaoaṇaṃ tti (BhSv_3:47)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142405 (0.041):
mathidacakkaṇemikūbaro de raho / tā ṇa juttaṃ bhīmajjuṇehiṃ saha ājujjiduṃ / / tti bhaṇia ṇivattido raho odārido sāmī sandaṇādo bahuppaāraṃ a
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454504 (0.041):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213026 (0.041):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774759 (0.042):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104825 (0.042):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106099 (0.042):
mā hodu kassa vi phphuḍaṃ ia muddhe kuṇasi vallahaṃ hiae /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211012 (0.042):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
(2.18) Susaṃgatā | sāgarikāyā hṛdaye hastaṃ dattvā | sahi | samassasa
samassasa | jāva imādo digghiādo ṇaliṇīvattaāiṃ muṇāliāo a geṇhia lahuṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208814 (0.019):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.028):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.029):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211012 (0.029):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132754 (0.029):
{Pkt_34}halā bhaeṇa visumaridamhi / tā ciṭṭha jāva savvaṃ sumaria
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.032):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.033):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782359 (0.034):
*{padmāvatī}* - ayyautta imāe paḍikidīe sadisī iha evva paḍivasadi
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069024 (0.034):
ajja pavāsaṃ vaccasi vacca saaṃ jevva suṇasi karaṇijjam //21//
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147406 (0.034):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362775 (0.035):
maha mandabhā_iṇī_e keraṃ sahi tuha vi ahaha parihava_i //14//}
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780132 (0.035):
*{vidūṣakaḥ}* - teṇa hi imassiṃ sayyāe muhuttaaṃ uvavisia tattahodiṃ / paḍivāḷedu bhavaṃ (BhSv_5.4:1)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.035):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9173875 (0.036):
vivāheṇa ṇibbuttakallāṇā piasahī sauntalā aṇurūvabhattubhāiṇī saṃvutteti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.036):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144751 (0.036):
(2.16) Susaṃgatā | sahi | mā lajja mā lajja | īdisassa kaṇṇaāraanassa / avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ | tadhā vi jadhā ṇa ko vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.036):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450193 (0.038):
karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448187 (0.042):
ceṭī - (kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ) / tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇī-pattammi sehāliā-kusumāīṃ avaiṇua
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206879 (0.042):
ceṭī - (kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ) / tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇīpattammi sehāliākusumāīṃ avaiṇua
lahuṃ āacchāmi | niṣkramya punaḥ praviṣṭā nāṭyena nalinīpattrāṇi
sāgarikāyā hṛdaye nikṣipati | / (2.19) Sāgarikā | sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145463 (0.0):
sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ ediṇā | kīsa aāraṇe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208813 (0.014):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106727 (0.021):
sahi eso ruddaṇio ṇaaṇāṇa atakkiossao jāo /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19128827 (0.022):
vāpītaḍe kuḍuṅgā piasahi hnāuṃ gaehiṃ dīsaṃti /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154064 (0.025):
lalitā - sahi rāhe, mā visīda | pabbada-parikkamobakkamo eso | [sakhi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098721 (0.025):
gottagirisiharāṇiṭhṭhuraviaḍasilāvasaibabbaraṃgīe / / khoṇīe hodu vāso bāhummi paāvaruddassa // ViPrud_3.2.5 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450111 (0.026):
Vāsavadattā-Padumāvadīṇaṃ aṇṇaṇam a devīṇaṃ bhavaṇāiṃ aṇṇesanteṇa ṇa sā / diṭṭhā tadā jahiṃ digghiāe diṭṭhā idaṃ vi dāva pekkhissaṃ ti āado mhi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208736 (0.026):
VāsavadattāPadumāvadīṇaṃ aṇṇaṇam a devīṇaṃ bhavaṇāiṃ aṇṇesanteṇa ṇa sā / diṭṭhā tadā jahiṃ digghiāe diṭṭhā idaṃ vi dāva pekkhissaṃ ti āado mhi | tā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757223 (0.027):
māhaba sahatthaṇimmāṇamaṇoharā baula mālā māladī ṇibbisesaṃ pia sahīe / daṭṭabbā | sabbadā hiaeṇa a dhāraṇijjā iti | [priya sakhi ! sarvadā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134870 (0.027):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a / paḍihārabhūmīe ciṭṭhadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147407 (0.027):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 899895 (0.028):
vivāheṇa ṇibbuttakallāṇā piasahī sauntalā aṇurūvabhattubhāiṇī saṃvutteti
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600356 (0.028):
sammohaṇa māhurā bhara ṇabbo sabbobari virehanto pia baassassa / saala goula
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104827 (0.028):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362775 (0.029):
maha mandabhā_iṇī_e keraṃ sahi tuha vi ahaha parihava_i //14//}
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757211 (0.036):
yathā mālatī mādhave, mālatī pia sahi sabbadā sumaridabbahmi | esā bi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208332 (0.039):
Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ / daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208356 (0.042):
Āraṇyikā - ahaṃ sahīaṇo pakkhavādeṇa mantedi | ai sahipakkhavādiṇi | / devīguṇaṇialaṇibaddhe kkhu tassiṃ jaṇe kudo edaṃ | [ayaṃ sakhījanaḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143791 (0.042):
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi | / (1.59) Sāgarikā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | tathā kṛtvā kati cit padāni
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.042):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
ediṇā | kīsa aāraṇe attāṇaaṃ āāsesi | ṇaṃ bhaṇāmi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145463 (0.0):
sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ ediṇā | kīsa aāraṇe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147654 (0.027):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212028 (0.030):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158176 (0.030):
kundalatā - aī, kīsa bhuaṃ bhaṃguresi, jaa sūrārāhaṇaṃ bhaṇāmi | [ayi,
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208332 (0.031):
Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ / daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145369 (0.032):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106775 (0.037):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101352 (0.039):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ / / tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.039):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144713 (0.039):
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157558 (0.040):
candrāvalī - māhavi, ṇūṇaṃ diṭṭhahmi jaṃ vidabbhaṃgabhutti bāharīadi |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13946844 (0.041):
Naṭī - kiṃ dāṇi ayyeṇa vilambīadi / ṇaṃ apuruvadāe turiaṃ aṇuṭṭhidavvo aaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145262 (0.041):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139909 (0.041):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa / vissāmuddeseṇa hodavvaṃ / jāva ṇirūbemi /*upagamya dṛṣṭvā niśvasya ca**
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069017 (0.041):
guruaṇaparavasa pia kiṃ bhaṇāmi tui maṃdabhāiṇī ahakam /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147045 (0.041):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa / tumaṃ imaṃ rahassaṃ rakkhiduṃ pāresi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.042):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147375 (0.043):
{Pkt_177}ṇāha bhīmaseṇa tue kila me kesā saṃamidavvā / ṇa juttaṃ vīrassa / khattiassa paḍiṇṇādaṃ siḍhileduṃ / tā paḍibālehi maṃ jāva ubasappāmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.044):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159626 (0.044):
dea, imāṇaṃ pemma-komalāṇaṃ akkharāṇaṃ mā kkhu ṇaṃ ahirūbaṃ jāṇāhi | jaṃ
dullahajaṇāṇurāolajjā garuī paravvaso appā | / piasahi visamaṃ pemmaṃmaraṇaṃ saraṇaṃ ṇavaram ekkaṃ || 26 || (2.1)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757211 (0.037):
yathā mālatī mādhave, mālatī pia sahi sabbadā sumaridabbahmi | esā bi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147654 (0.038):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158177 (0.040):
kundalatā - aī, kīsa bhuaṃ bhaṃguresi, jaa sūrārāhaṇaṃ bhaṇāmi | [ayi,
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212028 (0.040):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069016 (0.041):
guruaṇaparavasa pia kiṃ bhaṇāmi tui maṃdabhāiṇī ahakam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101352 (0.041):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ / / tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.042):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.043):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.044):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.045):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135718 (0.045):
{Pkt_84}ai śutthide ṇaṃ puttaśoaśaṃtattahiaaṃ śāmiṇiṃ hiḍimbādeiṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758104 (0.045):
tassa adisaidadibba rūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ucchuā jādā hida hiaā a |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.045):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.046):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133903 (0.047):
piñjaridujjāṇabhūmibhāo duppekkhaṇijjo bhaavaṃ sahassarassī saṃvutto / tā / samao de lohidacandaṇakusumagabbheṇa aggheṇa pajjubaṭṭhāduṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206983 (0.047):
ceṭī - evaṃ | tadā esā ahaṃ mahārāeṇa bhaṇidā jaha jadā esā / Viñjhakeduduhidā varajoggā bhavissadi tadā ahaṃ sumarāidavvetti | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145561 (0.047):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.047):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.047):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451265 (0.047):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai / | tā uvasappia saaṃ evva puccha | [yadi māṃ na pratyāyayasy eṣā Manoramā
iti mūrchati | / (2.20) Nepathye kalakalaḥ | / kaṇṭhe kṛttāvaśeṣaṃ kanakamayam adhaḥ śṛṅkhalādāma karṣan
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12960098 (0.0):
MSS_8405A 1 kaṇṭhe kṛttāvaśeṣaṃ kanakamayamadhaḥ śṛṅkhalādāma karṣan
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763546 (0.0):
aṅka madhye, yathā ratnāvalyāṃ dvitīyāṅke, (nepathye kalakalaḥ) / kaṇṭhe kṛttāvaśeṣaṃ kanaka mayam adhaḥ śṛṅkhalā dāma karṣan krāntvā
krāntvā dvārāṇi helācalacaraṇaraṇatkiṅkiṇīcakravālaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12960103 (0.0):
MSS_8405A 1 kaṇṭhe kṛttāvaśeṣaṃ kanakamayamadhaḥ śṛṅkhalādāma karṣan / krāntvā dvārāṇi helācalacaraṇaraṇatkiṅkaṇīcakravālaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763553 (0.0):
kaṇṭhe kṛttāvaśeṣaṃ kanaka mayam adhaḥ śṛṅkhalā dāma karṣan krāntvā / dvārāṇi helācala caraṇa raṇat kiṅkaṇī cakravālaḥ |
dattātaṅko 'ṅganānām anusṛtasaraṇiḥ saṃbhramād aśvapālaiḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12960114 (0.0):
MSS_8405A 2 dattātaṅko'ṅganānāmanusṛtasaraṇiḥ saṃbhramādaśvapālaiḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763560 (0.006):
dvārāṇi helācala caraṇa raṇat kiṅkaṇī cakravālaḥ | / dattātaṅko' ṅganānām anusṛta saraṇiḥ sambhramād aśva pālaiḥ prabhraṣṭo'
prabhraṣṭo 'yaṃ plavaṅgaḥ praviśati nṛpater mandiraṃ mandurāyāḥ || 27 ||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12960118 (0.0):
MSS_8405A 2 dattātaṅko'ṅganānāmanusṛtasaraṇiḥ saṃbhramādaśvapālaiḥ / prabhraṣṭo'yaṃ plavaṅgaḥ praviśati nṛpatermandiraṃ mandurāyāḥ //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763567 (0.045):
dattātaṅko' ṅganānām anusṛta saraṇiḥ sambhramād aśva pālaiḥ prabhraṣṭo' / yaṃ plavaṅgaḥ praviśati nṛpater mandiraṃ mandurāyāḥ ||SRs_3.398|| [ra.
api ca |naṣṭaṃ varṣavarair manuṣyagaṇanābhāvād apāsya trapām
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885926 (0.0):
tatra śaṇḍhavāmanakirātakubjādayo yathā ratnābalyām / naṣṭaṃ varṣavarairmanuṣyagaṇanābhāvādapāsya trapā mantaḥ
antaḥ kañcukikañcukasya viśati trāsād ayaṃ vāmanaḥ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885935 (0.0):
naṣṭaṃ varṣavarairmanuṣyagaṇanābhāvādapāsya trapā mantaḥ / kañcukikañcukasya viśati trāsādayaṃ vāmanaḥ /
paryantāśrayibhir nijasya sadṛśaṃ nāmnaḥ kirātaiḥ kṛtaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885942 (0.0):
paryantāśrayibhinijasya sadṛśaṃ nāmnaḥ kirātaiḥ kṛtaṃ kubjā nīcatayaiva
kubjā nīcatayaiva yānti śanakair ātmekṣaṇāśaṅkinaḥ || 28 || (2.3)
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885948 (0.0):
paryantāśrayibhinijasya sadṛśaṃ nāmnaḥ kirātaiḥ kṛtaṃ kubjā nīcatayaiva / yānti śanakairātmekṣaṇāśaṅkinaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9127387 (0.044):
yānti śanakairātmekṣaṇāśaṅkinaḥ // / ************* COMMENTARY *************
(2.21) Susaṃgatā | ākarṇya sasaṃbhramam | sahi | uṭṭhehi uṭṭhehi | eso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213394 (0.030):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454883 (0.031):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452494 (0.035):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450065 (0.044):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447186 (0.047):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso pia-vaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448788 (0.048):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207461 (0.048):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145714 (0.050):
(2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha / ālihido | aṇṇadhā ko aṇṇo kusumacāvavavadeseṇa ṇiṇhūvīadi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452252 (0.052):
Vāsavadattā -(sahasotthāya |) bhaavadi pekkha tumaṃ | ahaṃ uṇa aliaṃ ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211056 (0.053):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147530 (0.054):
savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ / kahiṃ | / (4.17) Susaṃgatā | ajja | eso kkhu bhaṭṭā devībhavaṇādo ṇikkamia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210080 (0.054):
jāṇidaṃ ajjautto eso tti | sāhu Maṇorame sāhu | sohaṇaṃ ṇaccidaṃ | [kathaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452343 (0.055):
āado pia-vaasso | ādu ṇaccadi evva | [Manorame kiṃ nartitv āgataḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205925 (0.058):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453287 (0.063):
Manoramā - teṇa gaccha tumaṃ | esā kkhu devī tāe evva saha danta-valahīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211832 (0.063):
Manoramā - teṇa gaccha tumaṃ | esā kkhu devī tāe evva saha dantavalahīe
kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144304 (0.024):
ṇikkhivia gadā me piasahī sāariā bhavissadi | anyato dṛṣṭvā | esā khu / ṇiuṇiā ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144998 (0.028):
(2.28) Sāgarikā | sabhayaṃ vilokya | susaṃgade | jāṇīadi | puṇo vi / duṭṭhavāṇaro jjevva āacchadi tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145856 (0.031):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211056 (0.031):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454883 (0.034):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775819 (0.035):
kīḷandī ido evva āacchadi (BhSv_2:5)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147318 (0.037):
kaṃ pi bamhaṇaṃ aṇṇesāmi | parikramyāvalokya ca | eso kkhu ajjavasantao / ido jjevva āacchadi | tā jāva edassa jjevva paḍivādaissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145102 (0.037):
pekkhanto harisupphullaloaṇo ido jjevva āacchadi | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205927 (0.038):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213395 (0.041):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.043):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146669 (0.044):
| tumaṃ jevva paḍivālaanto ciṭṭhadi tti | tā uvasappadu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452495 (0.044):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450481 (0.045):
Manoramā - adi-kovaṇe | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇaccidavvaṃ amhehiṃ tassa evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209087 (0.045):
Manoramā - adikovaṇe | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇaccidavvaṃ amhehiṃ tassa evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148294 (0.045):
(4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450067 (0.046):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143623 (0.046):
aṇuharanti | ṇeurasaddo jjevva eso devīe pariaṇassa | / (1.49) Rājā | vayasya | samyag avadhāritam |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 906088 (0.047):
yathā ratnāvalyām susaṅgatā sahi jassa kide tumaṃ āadā so ida jjeva / ciṭṭhadi / / sāgarikā kassa kide ahaṃ āadā susaṅgatā ṇaṃ kkhu cittaphalaassa /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147895 (0.048):
punaḥ praviśya ca | vijaavammaṃ | eso kkhu bhaṭṭā | tā uvasappadu ajjo ṇaṃ
(2.22) Sāgarikā | kiṃ dāṇiṃ karissaṃ | / (2.23) Susaṃgatā | ehi | imassiṃ tamālaviḍavandhaāre pavisia edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147314 (0.029):
kaṃ pi bamhaṇaṃ aṇṇesāmi | parikramyāvalokya ca | eso kkhu ajjavasantao / ido jjevva āacchadi | tā jāva edassa jjevva paḍivādaissaṃ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 906089 (0.031):
yathā ratnāvalyām susaṅgatā sahi jassa kide tumaṃ āadā so ida jjeva / ciṭṭhadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147528 (0.033):
savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ / kahiṃ | / (4.17) Susaṃgatā | ajja | eso kkhu bhaṭṭā devībhavaṇādo ṇikkamia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146575 (0.034):
(2.134) Sāgarikā | susaṃgade | kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145102 (0.037):
pekkhanto harisupphullaloaṇo ido jjevva āacchadi | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454883 (0.044):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213394 (0.045):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147001 (0.045):
tti | tā kahiṃ dāṇiṃ pekkhissaṃ | agrato 'valokya | esā khu kañcaṇamālā / ido jjevva āacchadi | tā jāva uvasappāmi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145714 (0.046):
(2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha / ālihido | aṇṇadhā ko aṇṇo kusumacāvavavadeseṇa ṇiṇhūvīadi tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146403 (0.047):
tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ | / (2.123) Vidūṣakaḥ | sāgarikāṃ dṛṣṭvā | accharīaṃ accharīaṃ | īdisaṃ pi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452494 (0.050):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147355 (0.052):
| aṇṇaṃ ca | paṭṭaṃsuajualaṃ kaṇṇāharaṃ ca diṇṇaṃ | tā jāva piavaassaṃ / pekkhāmi | / (4.3) Susaṃgatā | rudatī sahasopasṛtya | ajjavasantaa | ciṭṭha dāva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447186 (0.052):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso pia-vaasso ajja devīe
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135423 (0.052):
aha kahiṃ ṇu khu luhilappie huvīadi / tā jāva imaśśiṃ śamale piabhattālaṃ / luhilappiaṃ aṇṇeśāmi /*parikramya** / hodu śaddābaiśśaṃ dāva / ale luhilappiā luhilappiā ido ehi ido ehi /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139808 (0.059):
evva ettha viciṇaissaṃ /*parikramya** / hodu / devvaṃ dāṇīṃ ubālahissaṃ / haṃho devva eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāho
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.062):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145801 (0.063):
kaalīharādo geṇhia lahuṃ gacchamha | / (2.84) Sāgarikā | sahi | evvaṃ karemha |
adivāhemha | / iti parikramyaikānte paryavasthite | / (2.24) Sāgarikā | susaṃgade | kadhaṃ | tae cittaphalao ujjhido | kadā vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146462 (0.034):
(2.125) Sāgarikā | sāsūyaṃ susaṃgatām avalokya | susaṃgade | īdiso / cittaphalao tae āṇido | iti gantum iccati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144343 (0.055):
(2.4) Nipuṇikā | kadhaṃ | susaṃgadā | halā susaṃgade | suṭṭhu tae jāṇidaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144402 (0.057):
(2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145955 (0.060):
(2.96) Susaṃgatā | sahi | sudaṃ tae | / (2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144779 (0.062):
ettha kāraṇeṇa hodavvaṃ | kadā vi esā imassa ālāvassa gahidakkharā kassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147017 (0.064):
(3.2) Kāñcanamālā | sotprāsam | sāhu re vasantaa sāhu | adisaido tae / amaccajoandharāaṇao imāe saṃdhiviggahacintāe |
ko vi taṃ pekkhissadi | / (2.25) Susaṃgatā | ai suṭṭhide | kiṃ ajja vi cittaphalaeṇa karissasi | eso
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131041 (0.040):
{Pkt_2}samassasadu samassasadu bhaṭṭiṇī / abaṇaissadi de maṇṇuṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782360 (0.050):
*{padmāvatī}* - ayyautta imāe paḍikidīe sadisī iha evva paḍivasadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149620 (0.055):
anteuragadā suheṇa de daṃsaṇapadhaṃ gamissadi tti | / (4.182) Rājā | gṛhīto 'bhiprāyas te vasantakena |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.055):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147445 (0.056):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144995 (0.058):
(2.28) Sāgarikā | sabhayaṃ vilokya | susaṃgade | jāṇīadi | puṇo vi / duṭṭhavāṇaro jjevva āacchadi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208333 (0.059):
Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ / daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450287 (0.060):
pia-sahīe avatthā | tā pekkha pekkha | (upasṛtya Āraṇyikāṃ darśayati |)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147119 (0.060):
(3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe / cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450411 (0.060):
vidūṣakaḥ - (sa-viṣādam |) ciṭṭhaṃdu dāva ṇaliṇī-pattāiṃ | adi-lajjāluā de / pia-sahī | tā kahaṃ edāṇaṃ samāamo bhavissadi | [tiṣṭhantu tāvan
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450763 (0.061):
Āraṇyikāyāḥ samarpayati) Maṇorame tumaṃ vi Ṇalagiri-ggahaṇa-parituṭṭheṇa / tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452769 (0.062):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780537 (0.063):
kiṃṇuhu edāe saha uvavisantīe ajja pahlādidaṃ via me hiaaṃ (BhSv_5.6:39)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146171 (0.063):
bhodu evvaṃ dāva | prakāśam | sahi | jassa kade tumaṃ āadā so aaṃ de
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451733 (0.063):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449407 (0.064):
Manoramā - (sa-bāṣpam |) kaham mahā-rāo evva se patthaṇijjo | sāhu / pia-sahī sāhu | abhijāa-sariso de ahilāso | [kathaṃ mahā-rāja evāsyāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448547 (0.064):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207230 (0.064):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778078 (0.064):
*{ceṭī}* - pekkhadu pekkhadu bhaṭṭidāriā edaṃ kokaṇadamāḷāpaṇḍararamaṇīaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136297 (0.064):
{Pkt_101}vaśāgandhe eśe kkhu aśśatthāme ākiṭṭhidāśibatte ido evva āacchadi / / kadā bi dubadasudalośeṇa amhe bi vābādaiśśadi / tā ehi / atikkamamha /
vi dadhibhattalampaḍo edaṃ pañjaraṃ ugghāḍia duṭṭhavāṇaro adikkanto | esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147764 (0.027):
(4.29) Vidūṣakaḥ | bho mā aṇṇadhā saṃbhāvehi | sā khu devīe ujjaiṇiṃ / pesidā | ado mae appiaṃ ti bhaṇidaṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134866 (0.027):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149288 (0.030):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147385 (0.030):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ / pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146293 (0.031):
(2.116) Vidūṣakaḥ | apavārya sabhayam | bho | savvaṃ saṃbhāvīadi | muharā / khu esā gabbhadāsī | tā paritosehi ṇaṃ |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948166 (0.031):
Śākyabhikṣuḥ - kiṃ ettha pekkhidavvaṃ / bhikkhābhāaṇaṃ khu edaṃ /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947565 (0.032):
Devasomā - bhaavaṃ! adhammo khu eso ādarovaṇīdāe bhikkhāe appaḍiggaho /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146242 (0.033):
pacchādehi edaṃ cittaphalaaṃ | esā khu devīe paricāriā susaṃgadā āadā |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098836 (0.036):
paridṛ // / kahaṃ aṃdario khu eso mahūsao disāvijaajattāe /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139714 (0.036):
adikaruṇaṃ kkhu ettha vaṭṭai / esā vīramādā samalaviṇihadaṃ puttaaṃ suṇia
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775783 (0.036):
kiṃ bhaṇāsi esā bhaṭṭidāriā māhavīḷadāmaṇḍavassa passado kandueṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210475 (0.036):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451264 (0.036):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206851 (0.037):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096782 (0.037):
naṭī (sabhayam)aaṇaṭṭasāmaggiṃ sajjīkāduṃ vilaṃbiaṃ / / sajjīkiā kkhu esā /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156830 (0.038):
mādhavī - bhaṭṭi-dārie sahattheṇa tue gaṃṭhidā esā sūrasoaṃdhia-mālā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145434 (0.039):
bho vaassa | jā esā ālihidā sā khu kaṇṇaā daṃsaṇīā | / (2.55) Rājā | yady evam avahitau śṛṇuvas tāvat | asty avakāśo 'smākaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447680 (0.040):
viāsiāiṃ kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva / lahuaṃ avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206386 (0.040):
kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva lahuaṃ / avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā geṇhia taṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132639 (0.047):
{Pkt_29}hañje evvaṃ edaṃ / kiṃ du edaṃ sibiṇaaṃ adimettaṃ akusaladaṃsaṇaṃ
khu medhāviṇī uḍḍīṇā aṇnado gacchadi | tā ehi | lahuṃ aṇusaramha |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134866 (0.005):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146293 (0.013):
(2.116) Vidūṣakaḥ | apavārya sabhayam | bho | savvaṃ saṃbhāvīadi | muharā / khu esā gabbhadāsī | tā paritosehi ṇaṃ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097276 (0.017):
naṭī (sopahāsaṃ)asuumārā kkhu esā ayyassa ṇiddaāliṅgaṇavellaṇaṃ ṇa sahai
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775783 (0.017):
kiṃ bhaṇāsi esā bhaṭṭidāriā māhavīḷadāmaṇḍavassa passado kandueṇa
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18635014 (0.020):
ucchritacchatradhvajapatākehi nāvāyānehi prakrīḍitā // atha sudīpāye
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136303 (0.020):
/ kadā bi dubadasudalośeṇa amhe bi vābādaiśśadi / tā ehi / atikkamamha /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1755787 (0.021):
kaṅkālaḥ maṇṇe bibhīsaṇaṃ bajjia sabbassa bi esā gaī | [manye vibhīṣaṇaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757213 (0.021):
yathā mālatī mādhave, mālatī pia sahi sabbadā sumaridabbahmi | esā bi / māhaba sahatthaṇimmāṇamaṇoharā baula mālā māladī ṇibbisesaṃ pia sahīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451263 (0.021):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144583 (0.021):
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106201 (0.022):
aapechchaha sahio esā lacchī raṇṇo paāvaruddassa /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096786 (0.022):
sajjīkiā kkhu esā / / keṇa uṇa ruvvaeṇa paoo uakkamīadu /
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18528758 (0.024):
2510-3 /// + īdai stabdhehi mānīhi anotramehi | teṣāna buddhasmi prasādu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147405 (0.025):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ |
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059133 (0.025):
yadidaṃ sukhasaṃvḥsatḥ || mḥdhuryatḥ? yadidaṃ pareṣu hitavastutḥṃ / || pūrvḥlḥpitḥ? yadidaṃ ehisvḥgatavacanatḥ laghūtthḥnatḥ ||
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9538333 (0.026):
atha.yad.raśmibhir.abhiprakampayann.eti.tad.vṛṣākapir.bhavati.vṛṣā.kampanah/(12.27) / 12,27: tasya.eṣā.bhāti/ / 12,28: ``punar.ehi.vṛsākape.suvitā.kalpayāvahai/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25926426 (0.027):
kāvyaśaivyau yañantau / / ehi, paryehi kṛdikārāntau /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136224 (0.028):
luhilappiā ehi / gacchia doṇaśśa luhilaṃ pivamha /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449791 (0.036):
saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena / | tad ehi | adhikaṃ khalu śaradātapena saṃtaptāny adyāpi na me 'ṅgāni
(2.26) Sāgarikā | sahi | evvaṃ karemha | / iti parikrāmataḥ | / (2.27) Nepthye | hī hī bho | accharīaṃ accharīaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145020 (0.015):
tataḥ praviśati vidūṣakaḥ | / (2.30) Vidūṣakaḥ | hī hī bho | accharīaṃ accharīaṃ | sāhu re sirikaṇḍadāsa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139785 (0.039):
/*sarvato vilokya** / kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142636 (0.045):
Naṭī | ajjautta | iamhi | āṇavedu ajjo | ko ṇioo aṇuciṭṭhīadu tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447209 (0.046):
jāva vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205945 (0.046):
vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097927 (0.048):
mahārāassa hiaaṃ aṇuvaṭṭamāṇāe vasuṃdharāe uido khkhu harisāvibhbhāvo /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101128 (0.050):
kuṃladevadāe pasattīe mahārāassa aṇṇāe purohidāṇaṃ aṇuroheṇa amaccāṇaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133401 (0.052):
maṃ aṇusaranto evva ladāmaṇḍabaṃ paviṭṭho /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106202 (0.053):
aapechchaha sahio esā lacchī raṇṇo paāvaruddassa / / cariāi aṇukuṇaṃtī raṇṇīsu paivvaā jāā // ViPrud_4.90 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143791 (0.053):
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi | / (1.59) Sāgarikā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | tathā kṛtvā kati cit padāni
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145956 (0.055):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144716 (0.055):
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa | / kadhehi savvaṃ vuttantaṃ | / (2.15) Sāgarikā | salajjā svagatam | ṇaṃ jāṇida mhi piasahīe | prakāśam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759474 (0.056):
yathā mālavikāgnimitre, vidūṣakaḥ (dṛṣṭvā) hī hī baassa edaṃ khu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143740 (0.057):
hi me pūāṇimittāiṃ uvaaraṇāiṃ uvaṇehi | / (1.57) Sāgarikā | upasṛtya | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139806 (0.058):
evva ettha viciṇaissaṃ /*parikramya** / hodu / devvaṃ dāṇīṃ ubālahissaṃ / haṃho devva eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāho
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147448 (0.061):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu / ajjo | / (4.10) Vidūṣakaḥ | vicintya | adha vā uvaṇehi jeṇa imāe jjevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149015 (0.061):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
(2.28) Sāgarikā | sabhayaṃ vilokya | susaṃgade | jāṇīadi | puṇo vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147502 (0.052):
(4.15) Susaṃgatā | tado sā uddhaṃ pekkhia dīhaṃ ṇissasia susaṃgade kiṃ / tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147474 (0.055):
(4.12) Vidūṣakaḥ | gṛhītvā nirūpya savismayam | susaṃgade | kudo uṇa tāe / īdissassa alaṅkārassa samāgamo |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14145913 (0.056):
{Pkt_163}ṇāha abaṇīdo me maṇṇū jai puṇo bi sulahaṃ daṃsaṇaṃ bhavissadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147169 (0.057):
bhaṭṭiṇo saṃgamo bhavissadi tti | / (3.11) Madanikā | hadāsā tumaṃ susaṃgade jā evvaṃ pariaṇavacchalaṃ deviṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144451 (0.057):
saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207858 (0.060):
ṇaccidavvasesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudīmahūsave ṇaccidavvaṃ ti | hio / kkhu Āraṇṇiāe piasahīe suṇṇahiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144951 (0.064):
ko vi taṃ pekkhissadi | / (2.25) Susaṃgatā | ai suṭṭhide | kiṃ ajja vi cittaphalaeṇa karissasi | eso
duṭṭhavāṇaro jjevva āacchadi tti | / (2.29) Susaṃgatā | dṛṣṭvā vihasya | ai kādare | mā bhāāhi | bhaṭṭiṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146671 (0.025):
(2.142) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | jadhā samīve bhaṭṭā mantedi tadhā takkemi / | tumaṃ jevva paḍivālaanto ciṭṭhadi tti | tā uvasappadu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144924 (0.028):
(2.21) Susaṃgatā | ākarṇya sasaṃbhramam | sahi | uṭṭhehi uṭṭhehi | eso / kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144452 (0.029):
saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453420 (0.031):
sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148456 (0.033):
kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti | / (4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448795 (0.040):
samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207468 (0.040):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi / | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448557 (0.040):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144303 (0.041):
ṇikkhivia gadā me piasahī sāariā bhavissadi | anyato dṛṣṭvā | esā khu / ṇiuṇiā ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448572 (0.041):
salila-sadda-sūideṇa paa-saṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207253 (0.041):
salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.043):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145811 (0.044):
(2.85) Vidūṣakaḥ | bho | kīsa uṇa esā avaṇadamuhī ālihidā | / (2.86) Susaṃgatā | ākarṇya | sahi | jadhā vasantao mantedi tadhā takkemi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211283 (0.044):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajjautto pie pasīda
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145343 (0.045):
ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo tti | puṇo vi esā bhaṇādi | sahi | kīsa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.045):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145559 (0.046):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450198 (0.046):
karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208818 (0.046):
karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149613 (0.048):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
parivāsavattī khu eso ajja vasantao | / tataḥ praviśati vidūṣakaḥ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779673 (0.023):
{tataḥ praviśati vidūṣakaḥ (BhSv_5.0:21)} / *{vidūṣakaḥ}* - ajja khu devīvioavihurahiaassa tattahodo vaccharāassa
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947565 (0.030):
Devasomā - bhaavaṃ! adhammo khu eso ādarovaṇīdāe bhikkhāe appaḍiggaho /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777859 (0.035):
{tataḥ praviśati rājā vidūṣakaś ca (BhSv_4.0:64)} / *{vidūṣakaḥ}* - hī hī (BhSv_4.0:65)
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779987 (0.038):
*{rājā}* - kimartham (BhSv_5.2:11) / *{vidūṣakaḥ}* - eso khu dīvappabhāvasūidarūvo vasudhātaḷe parivattamāṇo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776739 (0.040):
*{ceṭī}* - ayye mā dāṇiṃ aññaṃ cintia (BhSv_3:22) / eso jāmāduo maṇibhūmīe hṇāadi (BhSv_3:23)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205926 (0.043):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154909 (0.044):
candrāvalī (janāntikam) sahi māhavi ! pekkha | eso ajja-uttassa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781213 (0.045):
*{pratīhārī}* - suṇādu ayyo (BhSv_6.0:9) / ajja bhaṭṭiṇo suyyāmuhappāsādagadeṇa keṇa vi vīṇā vādidā (BhSv_6.0:10)
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777064 (0.045):
atha caturtho 'ṅkaḥ | / {tataḥ praviśati vidūṣakaḥ (BhSv_4.0:1)} / *{vidūṣakaḥ}* -
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147867 (0.045):
(4.38) Vasuṃdharā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | eso kkhu rumaṇṇado / bhāiṇeo vijaavammā piaṃ kiṃ pi ṇivedidukāmo duvāre ciṭṭhadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451940 (0.046):
Kāñcanamālā - (sa-smitam |) bhaṭṭi-dārie uvavisa | ko ettha doso | / sissa-visesā khu tumaṃ | [bhartṛ-dārike upaviśa | ko 'tra doṣaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210512 (0.046):
Kāñcanamālā - (sasmitam |) bhaṭṭidārie uvavisa | ko ettha doso | / sissavisesā khu tumaṃ | [bhartṛdārike upaviśa | ko 'tra doṣaḥ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146843 (0.046):
(2.161) Vāsavadattā | apavārya | ai ujjue | vasantao kkhu eso | ṇa jāṇāsi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781509 (0.046):
*{pratīhārī}* - jedu bhaṭṭā (BhSv_6.3:4) / eso khu mahāseṇassa saāsādo rabbhasagotto kañcuīo devīe aṅgāravadīe pesidā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454063 (0.047):
pratīhārī - jedu jedu bhaṭṭā | eso kkhu Viaaseṇo Diḍhavamma-kañcuī-sahido
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212593 (0.047):
pratīhārī - jedu jedu bhaṭṭā | eso kkhu Viaaseṇo Diḍhavammakañcuīsahido
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146492 (0.047):
(2.127) Susaṃgatā | bhaṭṭā | adikovaṇā khu esā | tā hatthe geṇhia pasādehi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147895 (0.048):
punaḥ praviśya ca | vijaavammaṃ | eso kkhu bhaṭṭā | tā uvasappadu ajjo ṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148294 (0.048):
(4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098836 (0.048):
eṣa mantriṇāṃ parijanasya ca vākyairbījānurāgaprakāśanāt pragamaḥ / / paridṛ // / kahaṃ aṃdario khu eso mahūsao disāvijaajattāe /
(2.30) Vidūṣakaḥ | hī hī bho | accharīaṃ accharīaṃ | sāhu re sirikaṇḍadāsa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144986 (0.015):
(2.27) Nepthye | hī hī bho | accharīaṃ accharīaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147329 (0.030):
tataḥ praviśati hṛṣṭo vasantakaḥ | / (4.2) Vidūṣakaḥ | hī hī bho | ajja kkhu piavaasseṇa pasādidāe devīe
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777861 (0.052):
{tataḥ praviśati rājā vidūṣakaś ca (BhSv_4.0:64)} / *{vidūṣakaḥ}* - hī hī (BhSv_4.0:65)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149736 (0.057):
(4.192) Vidūṣakaḥ | saharṣaṃ nṛtyati | hī hī bho | jaadu jaadu bhavaṃ |
dhammia sāhu | / (2.31) Sāgarikā saspṛham avalokayati |
(2.32) Susaṃgatā | sahi | kiṃ ediṇā diṭṭheṇa | dūrībhūdā khu sāriā | tā
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949993 (0.031):
Unmattakaḥ - ediṇā śuvaṇṇavaṇṇapaḍāvudeṇa śuvaṇṇakārāvuttaeṇa kidaṃ tti
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139746 (0.032):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14152910 (0.032):
rādhā (saromāñcam): lalide kā kkhu kahnatti sunīadi jeṇa kealaṃ kaṇṇassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452444 (0.033):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139910 (0.033):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa / vissāmuddeseṇa hodavvaṃ / jāva ṇirūbemi /*upagamya dṛṣṭvā niśvasya ca**
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147514 (0.034):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa | / savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106772 (0.034):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139787 (0.034):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145884 (0.038):
(2.91) Rājā | vayasya | nanu śārikayaiva sarvam āveditam | / (2.92) Susaṃgatā | daṃsidaṃ khu medhāviṇīe attaṇo medhāvittaṇaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145434 (0.038):
bho vaassa | jā esā ālihidā sā khu kaṇṇaā daṃsaṇīā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142635 (0.038):
Naṭī | ajjautta | iamhi | āṇavedu ajjo | ko ṇioo aṇuciṭṭhīadu tti |
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685016 (0.039):
yāvatā vanadho na cchijjati aṇumātto pi narassa ñātisu |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206512 (0.040):
lahūkido appā | tā kā gaī | jahabhaṇidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [(sabāṣpodvegam
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147385 (0.040):
ṇimittaṃ rodīadi | kiṃ ṇu sāariāe accāhidaṃ saṃvuttaṃ | / (4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145671 (0.045):
(2.75) Vidūṣakaḥ | pārśvato 'valokya | ediṇā khu uṇa ugghāḍidaduvāreṇa tāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147445 (0.045):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144699 (0.045):
(2.13) Sāgarikā | vilokya sakrodham | sahi | kīsa tae ahaṃ ettha ālihidā | / (2.14) Susaṃgatā | sahi | kiṃ aāraṇe kuppasi | jādiso tae kāmadevo ālihido
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147764 (0.047):
(4.29) Vidūṣakaḥ | bho mā aṇṇadhā saṃbhāvehi | sā khu devīe ujjaiṇiṃ / pesidā | ado mae appiaṃ ti bhaṇidaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144966 (0.047):
vi dadhibhattalampaḍo edaṃ pañjaraṃ ugghāḍia duṭṭhavāṇaro adikkanto | esā / khu medhāviṇī uḍḍīṇā aṇnado gacchadi | tā ehi | lahuṃ aṇusaramha |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101137 (0.047):
kuṃladevadāe pasattīe mahārāassa aṇṇāe purohidāṇaṃ aṇuroheṇa amaccāṇaṃ / aṇuvaṭṭaṇeṇa paāṇaṃ bhāaheee khoṇīe tavoviseseṇa aṃhārisassa pariaṇassa
aṇusaramha | / iti niṣkrānte | / (2.33) Vidūṣakaḥ | sāhu re sirikaṇḍadāsa sāhu | jeṇa diṇṇametteṇa jjevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208575 (0.029):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449943 (0.029):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210317 (0.031):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451737 (0.031):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208964 (0.038):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452977 (0.041):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147136 (0.041):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23068967 (0.043):
suvvaha samāgamissadi tujjha pio ajja paharametteṇa /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209109 (0.044):
(parikramyāvalokya |) idaṃ pekkhāgāraṃ | jāva ehi pavisamha | sāhu sāhu | / savvaṃ sajjīkidaṃ | devīe āantavvaṃ | [atikopane uttiṣṭhottiṣṭha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453483 (0.044):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ ta-kkerakāe kahāe | ṇam edeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212021 (0.044):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450778 (0.044):
ṇevaccha-bhūmiaṃ gadua appāṇaṃ maṇḍehi jeṇa su-sadisī dīsasi mahā-rāassa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147034 (0.045):
kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi | / (3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211840 (0.045):
Manoramā - teṇa gaccha tumaṃ | esā kkhu devī tāe evva saha dantavalahīe / ciṭṭhai | teṇa gaccha tvaṃ | [eṣā khalu devī tayaiva saha dantavalabhyāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449551 (0.045):
Manoramā - (sa-harṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahā-rāeṇa | savvahā atthi se
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132660 (0.045):
{Pkt_30}piasahi jai evvaṃ tā kahehi sibiṇaaṃ jeṇa amhe bi paḍiṭṭhābaantīo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449412 (0.046):
Manoramā - (sa-bāṣpam |) kaham mahā-rāo evva se patthaṇijjo | sāhu
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777464 (0.046):
*{ceṭī}* - teṇa hi imassiṃ siḷāvaṭṭae muhuttaaṃ upavisadu bhaṭṭidāriā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144445 (0.046):
dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso / saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141093 (0.050):
muhuttavissamidaverāṇubandho doṇaṃ bi kururāapaṇḍavabalāṇaṃ sāhu / kumālavisaseṇa sāhu tti kidakalaalo vīraloo avaloiduṃ pautto /
dohalaeṇa īdisī ṇomāliā saṃvuttā jeṇa / ṇirantarubbhiṇṇakusumagucchacchādidaviḍavā uvahasantī via lakkhīadi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6269963 (0.010):
kā visamā devyagaī kiṃ laddhavvaṃ jaṇo guṇaggāhī / / kiṃ sokkhaṃ sukalattaṃ kiṃ duggojjhaṃ khalo loo" //"
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098459 (0.014):
dārakaḥ akāaīakuladuggādevīsamārāhaṇeṇa viaapatthāṇamaṃgalaṃ kāūṇa / tattha haṇumadaalaperaṃtabahirujjāṇe ṇivesiakhaṃdhāvāro amaccaparivudo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206085 (0.015):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453113 (0.018):
bappha- puṇṇa-ṇaaṇā diḍhaṃ saṃtappiduṃ āraddhā devī | tā viṇodaṇa-ṇimittaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211663 (0.018):
bappha- puṇṇaṇaaṇā diḍhaṃ saṃtappiduṃ āraddhā devī | tā viṇodaṇaṇimittaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448914 (0.019):
salilassa ūrū-tthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207584 (0.019):
salilassa ūrūtthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha | [hañje
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071881 (0.019):
ekacchattaṃ via kuṇai bhuaṇarajjaṃ vijaṃbhaṃto // 84 // / (10) atra vastunā yeṣāṃ kāmināmasau rājā smarastebhyo na kaśvidapi
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217326 (0.020):
vacchatthalamhi daiā diṇṇuppalavāsiā muhe mairā / / sīsammi a seharao ṇiccaṃ via saṃṭhiā jassa // Nā_3.2 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143712 (0.021):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ / ṇivvattaissadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448159 (0.021):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143535 (0.021):
tuha āgamaṇadaṃsidāaraṃ via maarandujjāṇaṃ lakkhīadi | tā avaloedu
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776613 (0.021):
{parikramyāvalokya} ammo iaṃ cintāsuññahiaā ṇīhārapaḍihadacandaḷehā via / amaṇḍidabhaddaaṃ vesaṃ dhāraandī piaṅgusiḷāpaṭṭae uvaviṭṭhā (BhSv_3:12)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071281 (0.021):
jā ṭheraṃ va hasantā kaivaaṇaṃburuhabaddhaviṇivesā / / dāvei bhuaṇamaṃḍalamaṇṇaṃ via jaai sā vāṇī // 67 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450567 (0.021):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209167 (0.021):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajjauttacaridaṃ adiṭṭhapuvvaṃ via / disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147651 (0.021):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104482 (0.021):
kāaipuretthiāo pekhkhaṃtīo ṇareṃdakaṃdappaṃ / / maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777436 (0.021):
*{ceṭī}* - bhaṭṭidārie tāṇi kusumidāṇi ṇāma pavāḷantaridehiṃ via / mottiālambaehiṃ āidāṇi kusumehiṃ (BhSv_4.0:28)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.021):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144319 (0.030):
(2.2) Nipuṇikā | uvaladdho kkhu mae bhaṭṭiṇo vuttanto | tā jāva gadua
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143688 (0.035):
iaṃ khu ṇirantarubbhiṇṇakusumasohiṇī bhaṭṭiṇīe parigahidā māhavīladā | esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206085 (0.036):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9175981 (0.039):
tā jāva gadua gadua devīe ṇivedaissam / / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900712 (0.040):
kevalaṃ tumaṃ samaṃ cittaphalaeṇa / / tā jāva gadua gadua devīe ṇivedaissam /"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449717 (0.041):
Āraṇyikā - ahaṃ sahī-aṇo pakkha-vādeṇa mantedi | ai sahi-pakkha-vādiṇi | / devī-guṇa-ṇiala-ṇibaddhe kkhu tassiṃ jaṇe kudo edaṃ | [ayaṃ sakhī-janaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447944 (0.043):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206643 (0.043):
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447417 (0.047):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | avirada-paḍanta-viviha-kusuma-suumāla-silā-al'-ucchangassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206139 (0.047):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | aviradapaḍantavivihakusumasuumālasilāalucchangassa
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950124 (0.047):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208893 (0.048):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo piavaassassa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18102373 (0.048):
via sumerukaṇaataḍaṃ mahendro via pakhkhivakkavaṭṭiṇaṃ cakkadharo via
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143416 (0.048):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147135 (0.049):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451734 (0.049):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132756 (0.050):
{Pkt_34}halā bhaeṇa visumaridamhi / tā ciṭṭha jāva savvaṃ sumaria
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447206 (0.050):
virah'-ukkaṇṭha-viṇodaṇā-ṇimittaṃ dhārā-ghar'-ujjāṇe evva patthido | tā / jāva vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205942 (0.050):
virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.051):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
parikramyāvalokya ca | eso kkhu piavaasso tassa dohalaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147311 (0.022):
kaṃ pi bamhaṇaṃ aṇṇesāmi | parikramyāvalokya ca | eso kkhu ajjavasantao
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148139 (0.033):
edaṃ indaāliaṃ ajjautassa daṃsehi tti | parikramyāvalokya ca | eso kkhu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139935 (0.034):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143757 (0.042):
(1.58) Vāsavadattā | nirūpyātmagatam | aho pamādo pariaṇassa | jassa / daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447418 (0.044):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | avirada-paḍanta-viviha-kusuma-suumāla-silā-al'-ucchangassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206140 (0.044):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | aviradapaḍantavivihakusumasuumālasilāalucchangassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147212 (0.046):
(3.14) Kāñcanamālā | adiujjuā dāṇiṃ devī jā evvaṃ pattiāadi | / parikramyāvalokya ca | eso kkhu bhaṭṭā assatthadāmiseṇa attaṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447185 (0.047):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso pia-vaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205926 (0.048):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154909 (0.049):
candrāvalī (janāntikam) sahi māhavi ! pekkha | eso ajja-uttassa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139849 (0.049):
aha vā kiṃ ettha devvaṃ ubālahāmi / tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147296 (0.050):
avatthantaraṃ pāvidā | iaṃ ca raaṇamālā jīvidaṇirāsāe tāe kassa vi / bamhaṇassa hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā jāva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775797 (0.052):
jāva bhaṭṭidāriaṃ uvasappāmi (BhSv_2:4) / {parikramya avalokya} ammo iaṃ bhaṭṭidāriā ukkaridakaṇṇacūḷieṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208895 (0.053):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo piavaassassa / avatthā tue vaṇṇidā tado diuṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama piasahīe avatthā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451014 (0.055):
Kāñcanamālā - bhaṭṭi-dārie diṭṭho deṇa ekko ummatto | tassa vaaṇaṃ suṇia / citteṇa bhāvido ohasanto ciṭṭhai | [bhartṛ-dārike dṛṣṭas tenaika unmattaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209608 (0.055):
Kāñcanamālā - bhaṭṭidārie diṭṭho deṇa ekko ummatto | tassa vaaṇaṃ suṇia / citteṇa bhāvido ohasanto ciṭṭhai | [bhartṛdārike dṛṣṭas tenaika unmattaḥ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779327 (0.057):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143865 (0.057):
(1.62) Vidūṣakaḥ | parikramyāvalokya ca | bho vaassa | jadhā vīsanto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449181 (0.059):
Saṃkiccāyaṇīe ajja-uttassa mama a uttantaṃ ṇāḍaovaṇibaddhaṃ tassa / ṇaccidavva-sesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudī-mahūsave ṇaccidavvaṃ ti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139648 (0.059):
dīsai / ettha gadua pucchissaṃ /*parikramya vilokya ca** / kahaṃ ede kkhu sassāmiṇo gāḍhappahārahadassa
laddhappaccaadāe parokkhaṃ pi taṃ ṇomāliaṃ paccakkhaṃ via kusumidaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354693 (0.021):
mā hohi suhaggāhi mā pattihi jaṃ ṇa diṭṭhapaccakkhaṃ / / paccakkhammi vi diṭṭhe juttājuttaṃ viutaṇāhi // Suk_21.7 (=124) //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144050 (0.028):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101486 (0.030):
sasaṃbhamaṃ ṇiggao / / tā paccāsaṇṇo via mahāhiseasamao /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141158 (0.033):
aṅgarāassa ṇipaḍiā sarapaddhaī bhīmaseṇe bapphapajjāulā diṭṭhī
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135606 (0.034):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159470 (0.036):
tumha paccakkhaṃ ccea caṃdabhāāmaṃdire jalaṃtaṃ jalana-kuṃḍaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141531 (0.040):
{Pkt_124}tado a deva pajjalantiṃ sattiṃ pekkhia vialiaṃ aṅgarāassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.050):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143537 (0.050):
tuha āgamaṇadaṃsidāaraṃ via maarandujjāṇaṃ lakkhīadi | tā avaloedu
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949104 (0.051):
Devasomā - hā hadahmi mandabhāā / savvalakkhaṇasampaṇṇadāe
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.051):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153209 (0.052):
daṭṭhūṇa vikkhuhidaṃ maha hadahiaam | tā imassa mahāpābassa aggippaveso / jebba
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947991 (0.052):
ubhayapakkhasañcāridadiṭṭhī saṅkidapadavikkhevo {turiaturiaṃ S :
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153940 (0.052):
lalitā (smitvā) api sarale, tujjha hiae katthūriāpattabhaṃgaṃ lihantīe mae / paccakkhīkidā siviṇa-saṃgiṇāara-kuṃjara bibbhamāsi | tā phuḍaṃ kadhehi,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 891058 (0.053):
gaṇḍapariumbaṇāpulaiaṅga ! ṇa puṇo cirāissaṃ //"
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142158 (0.054):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16656728 (0.055):
līlādāḍhagguddhariasa alamahīmaṇḍalassaviaajja / / kīsamuṇālaharaṇaṃ vitujhaguru āi aṅgamma //"
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775125 (0.056):
ḷāvāṇaasaṃkittaṇeṇa puṇo ṇavīkido via me sandāvo (BhSv_1.12:22)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.057):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763668 (0.057):
nepathye tā ettha saṃtthara tthido ṇimīlida ṇaaṇo jebba suppabhādaṃ
pekkhanto harisupphullaloaṇo ido jjevva āacchadi | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147002 (0.021):
tti | tā kahiṃ dāṇiṃ pekkhissaṃ | agrato 'valokya | esā khu kañcaṇamālā / ido jjevva āacchadi | tā jāva uvasappāmi |
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217327 (0.022):
sīsammi a seharao ṇiccaṃ via saṃṭhiā jassa // Nā_3.2 // / hariharapidāmahāṇaṃ pi gavvido jo ṇa jāṇai ṇamiduṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143162 (0.026):
maaṇasarisaṃ vasantāhiṇaaṃ ṇaccantī cūdaladiāe saha ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147318 (0.029):
kaṃ pi bamhaṇaṃ aṇṇesāmi | parikramyāvalokya ca | eso kkhu ajjavasantao / ido jjevva āacchadi | tā jāva edassa jjevva paḍivādaissaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775819 (0.035):
vāāmasañjādasedabinduviittideṇa parissantaramaṇīadaṃsaṇeṇa muheṇa kandueṇa / kīḷandī ido evva āacchadi (BhSv_2:5)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144924 (0.037):
(2.21) Susaṃgatā | ākarṇya sasaṃbhramam | sahi | uṭṭhehi uṭṭhehi | eso / kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142090 (0.040):
{Pkt_133}tado a deva adikkante saravarise khaṇamettaṃ evva / saharisasiṃhaṇāde paṇḍavaseṇṇe savisādamukkakkande koravabale samutthido
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147657 (0.042):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780705 (0.042):
ṇa ettha kocci jaṇo (BhSv_5.6:51) / jāva muhuttaaṃ ciṭṭhia diṭṭhiṃ hiaaṃ ca tosemi (BhSv_5.6:52)
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18102373 (0.042):
via sumerukaṇaataḍaṃ mahendro via pakhkhivakkavaṭṭiṇaṃ cakkadharo via
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.043):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.044):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.044):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144306 (0.044):
ṇikkhivia gadā me piasahī sāariā bhavissadi | anyato dṛṣṭvā | esā khu / ṇiuṇiā ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.045):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144647 (0.045):
dṛṣṭvottarīyeṇa pracchādayantī vilokya smitaṃ kṛtvā | kadhaṃ | susaṃgadā | / sahi susaṃgade | ido uvavisa |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758587 (0.046):
| sabba kālaṃ ido ebba sotthibāaṇa modaehiṃ kucchiṃ pūria saṃpadaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 906087 (0.046):
yathā ratnāvalyām susaṅgatā sahi jassa kide tumaṃ āadā so ida jjeva / ciṭṭhadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144336 (0.047):
idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi | / (2.4) Nipuṇikā | kadhaṃ | susaṃgadā | halā susaṃgade | suṭṭhu tae jāṇidaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143535 (0.048):
tuha āgamaṇadaṃsidāaraṃ via maarandujjāṇaṃ lakkhīadi | tā avaloedu
| iti rājānaṃ prati gataḥ | / tataḥ praviśati yathānirdiṣṭo rājā |
(2.34) Rājā | saharṣaṃ | / uddāmotkalikāṃ vipāṇḍurarucaṃ prārabdhajṛmbhāṃ kṣaṇād
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14234162 (0.0):
avasare gṛhītiryathā uddāmotkalikāṃ vipāṇḍurarucaṃ prārabdhajṛmbhāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444323 (0.0):
avasare gṛhītir, yathā (ratnāvalyāṃ 2.4)- / uddāmotkalikāṃ vipāṇḍura-rucaṃ prārabdha-jṛmbhāṃ kṣaṇād āyāsaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12928959 (0.0):
MSS_6811 1 uddāmotkalikāṃ vipāṇḍurarucaṃ prārabdhajṛmbhāṃ kṣaṇād āyāsaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898839 (0.0):
yathā ratnāvalyām / uddāmotkalikāṃ vipāṇḍurarucaṃ prārabdhajṛmbhāṃ kṣaṇā dāyāsaṃ"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751788 (0.041):
uddāmotkalikāṃ vipāṇḍur arucaṃ prārabdha jṛmbhāṃ kṣaṇād / āyāsaṃ śvasanodgamair aviralair ātanvatīm ātmanaḥ |
āyāsaṃ śvasanodgamair aviralair ātanvatīm ātmanaḥ |
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444328 (0.0):
uddāmotkalikāṃ vipāṇḍura-rucaṃ prārabdha-jṛmbhāṃ kṣaṇād āyāsaṃ / śvasanodgamair aviratair ātanvatīm ātmanaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12928963 (0.0):
MSS_6811 1 uddāmotkalikāṃ vipāṇḍurarucaṃ prārabdhajṛmbhāṃ kṣaṇād āyāsaṃ / śvasanodgamairaviratairātanvatīmātmanaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751793 (0.0):
uddāmotkalikāṃ vipāṇḍur arucaṃ prārabdha jṛmbhāṃ kṣaṇād / āyāsaṃ śvasanodgamair aviralair ātanvatīm ātmanaḥ |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14234170 (1.788):
kṣaṇā dāyāsaṃ śvasanodgamairaviralairātanvatīmātmanaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898847 (0.056):
śvasanodramairaviralairātanvatīmātmanaḥ / / adyodyānalatāmimāṃ samadanāṃ nārīmivānyāṃ dhruvaṃ paśyan kopavipāṭaladyuti
adyodyānalatām imāṃ samadanāṃ nārīm ivānyāṃ dhruvaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444336 (0.0):
śvasanodgamair aviratair ātanvatīm ātmanaḥ / / adyodyānalatām imāṃ samadanāṃ nārīm ivānyāṃ dhruvaṃ paśyan
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12928974 (0.0):
MSS_6811 2 adyodyānalatāmimāṃ samadanāṃ nārīmivānyāṃ dhruvaṃ paśyan
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751803 (0.0):
adyodyāna latām imāṃ samadanāṃ nārīm ivānyāṃ dhruvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898856 (0.0):
śvasanodramairaviralairātanvatīmātmanaḥ / / adyodyānalatāmimāṃ samadanāṃ nārīmivānyāṃ dhruvaṃ paśyan kopavipāṭaladyuti
paśyan kopavipāṭaladyuti mukhaṃ devyāḥ kariṣyāmy aham || 29 || (2.4)
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14234185 (0.0):
adyodyānalatāmimāṃ samadanāṃ nārīmivānyāṃ dhruvaṃ paśyan kopavipāṭaladyuti / mukhaṃ devyāḥ kariṣyāmyaham //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444341 (0.0):
adyodyānalatām imāṃ samadanāṃ nārīm ivānyāṃ dhruvaṃ paśyan / kopa-vipāṭala-dyuti mukhaṃ devyāḥ kariṣyāmy aham //[*13]
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12928980 (0.0):
MSS_6811 2 adyodyānalatāmimāṃ samadanāṃ nārīmivānyāṃ dhruvaṃ paśyan / kopavipāṭaladyuti mukhaṃ devyāḥ kariṣyāmyaham //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751809 (0.0):
adyodyāna latām imāṃ samadanāṃ nārīm ivānyāṃ dhruvaṃ / paśyan kopa vipāṭala dyuti mukhaṃ devyāḥ kariṣyāmy aham ||SRs_3.26||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898862 (0.0):
adyodyānalatāmimāṃ samadanāṃ nārīmivānyāṃ dhruvaṃ paśyan kopavipāṭaladyuti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14234298 (0.015):
'ahamadya imāmudyānalatāmanyāṃ nārīmiva paśyan devyā mukhaṃ / kopavipāṭaladyuti kariṣyāmī'tyanvayaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9170893 (0.047):
adyodyānalatāmimāṃ samadanāṃ nārīmivānyāṃ dhruvaṃ paśyan kopavipāṭaladyuti / mukhaṃ devyāḥ kariṣyāmyaham // / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9170926 (0.061):
imāmudyānalatāṃ paśyannahaṃ devyā vāsavadattāyā mukhaṃ / kopavipāṭaladyutiṃ kariṣyāmītyanvayaḥ /
(2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145701 (0.014):
cittaphalao | jāva ṇaṃ geṇhāmi | phalakaṃ gṛhītvā nirūpya ca saharṣam | / bho vaassa | diṭṭhiā vaḍḍhasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146677 (0.037):
| tumaṃ jevva paḍivālaanto ciṭṭhadi tti | tā uvasappadu bhaṭṭiṇī | / (2.143) Vāsavadattā | upasṛtya | jaadu jaadu ajjautto |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148309 (0.037):
(4.70) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | eso bhaṭṭā | tā uvasappadu devī | / (4.71) Vāsavadattā | upasṛtya | jaadu jaadu ajjautto |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147865 (0.038):
(4.38) Vasuṃdharā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | eso kkhu rumaṇṇado
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448405 (0.038):
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134862 (0.042):
{Pkt_67}*sodvegamupasṛtya** / jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143149 (0.043):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143906 (0.045):
(1.64) Vāsavadattā | vilokya | kadhaṃ | ajjautto | jaadu jaadu ajjautto |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448048 (0.045):
vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206746 (0.045):
vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146255 (0.045):
(2.113) Susaṃgatā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | / (2.114) Rājā | susaṃgate | katham aham ihastho bhavantyā jñātaḥ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146909 (0.047):
saṃbhāvehi | saccaṃ jevva sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ | / iti niṣkrānte | / (2.164) Vidūṣakaḥ | bho | diṭṭhiā vaḍḍhasi | khemeṇa amhāṇaṃ adikkantā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148144 (0.051):
bhaṭṭā | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | bhaṭṭā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145847 (0.051):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145258 (0.052):
(2.45) Rājā | vihasya | evam | / (2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131111 (0.052):
*iti parikrāmataḥ** / &ceṭī&: / {Pkt_6}*upasṛtya** / jaadu jaadu kumālo /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145198 (0.055):
(2.39) Rājā | kim artham | / (2.40) Vidūṣakaḥ | bho | edassiṃ baulapāave ko vi bhūdo paḍivasadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148197 (0.056):
(4.62) Kāñcanamālā | eso bhaṭṭā | tā uvasappadu ajjo | / (4.63) Aindrajālikaḥ | jaadu jaadu bhaṭṭā | upasṛtya picchikāṃ bhrāmayitvā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147726 (0.056):
(4.27) Vidūṣakaḥ | sasaṃbhramam | samassasadu samassasadu piavaasso |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452343 (0.060):
āado pia-vaasso | ādu ṇaccadi evva | [Manorame kiṃ nartitv āgataḥ
diṭṭhiā vaḍḍhasi | jeṇa diṇṇametteṇa iti puṇaḥ paṭhati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145701 (0.019):
cittaphalao | jāva ṇaṃ geṇhāmi | phalakaṃ gṛhītvā nirūpya ca saharṣam | / bho vaassa | diṭṭhiā vaḍḍhasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451736 (0.021):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146909 (0.029):
saṃbhāvehi | saccaṃ jevva sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ | / iti niṣkrānte | / (2.164) Vidūṣakaḥ | bho | diṭṭhiā vaḍḍhasi | khemeṇa amhāṇaṃ adikkantā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145260 (0.032):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453482 (0.039):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212020 (0.039):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144444 (0.042):
dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143149 (0.047):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448405 (0.048):
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448048 (0.049):
vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206746 (0.049):
vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145848 (0.050):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449940 (0.050):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145375 (0.050):
ālavideṇa | kadhehi savvaṃ vuttantaṃ ti | bho vaassa | kiṃ ṇedaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145810 (0.051):
(2.85) Vidūṣakaḥ | bho | kīsa uṇa esā avaṇadamuhī ālihidā |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776344 (0.052):
*{vāsavadattā}* - ayye saaṃ evva teṇa varidā (BhSv_2:57)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447419 (0.054):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | avirada-paḍanta-viviha-kusuma-suumāla-silā-al'-ucchangassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206141 (0.054):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | aviradapaḍantavivihakusumasuumālasilāalucchangassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205927 (0.054):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146351 (0.055):
piasahī sāariā | tā esā jevva pasādīadu | / (2.119) Rājā | sasaṃbhramam utthāya | kvāsau | kvāsau |
(2.36) Rājā | kaḥ saṃdehaḥ | acintyo hi maṇimantrauṣadhīnāṃ prabhāvaḥ |
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10705154 (0.047):
maṇyauṣadhādivanna pratikṣeptuṃ śakyāḥ| yadāhuḥ / acintyo hi maṇimantrauṣadhīnāṃ prabhāva iti|
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10714770 (0.047):
loke 'pyāhuḥ / acintyo hi maṇimantrauṣadhīnāṃ prabhāvaḥ| iti|
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7905829 (0.063):
adbhutam | / a=cintyo hi maṇimantrauṣadhīnāṃ prabhāvaḥ |
tad ādeśaya mārgaṃ yena vayam api tadālokanena cakṣuṣaḥ phalam anubhavāmaḥ
(2.37) Vidūṣakaḥ | sāṭopam | edu edu bhavaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143487 (0.059):
(1.44) Vidūṣakaḥ | edu edu bhavaṃ | / iti parikrāmataḥ | / (1.45) Vidūṣakaḥ | agrato 'valokya | bho | edaṃ maarandujjāṇaṃ | tā ehi |
ity ubhau parikrāmataḥ | / (2.38) Vidūṣakaḥ | ākarṇya sabhayaṃ nivṛtya rājānaṃ haste gṛhītvā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143488 (0.029):
(1.43) Rājā | vayasya | ādeśaya makarandodyānasya mārgam | / (1.44) Vidūṣakaḥ | edu edu bhavaṃ | / iti parikrāmataḥ |
sasaṃbhramam | bho vaassa | ehi | palāamha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146235 (0.0):
(2.111) Vidūṣakaḥ | susaṃgatāṃ dṛṣṭvā sasaṃbhramam | bho vaassa | / pacchādehi edaṃ cittaphalaaṃ | esā khu devīe paricāriā susaṃgadā āadā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213195 (0.049):
Vāsavadattā - (sasaṃbhramaṃ rājānaṃ haste gṛhītvā |) ajjautta uṭṭhehi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454678 (0.054):
Vāsavadattā - (sa-saṃbhramaṃ rājānaṃ haste gṛhītvā |) ajja-utta uṭṭhehi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145257 (0.058):
(2.44) Vidūṣakaḥ | ūrdhvaṃ nirūpya | kadhaṃ | saccaṃ jevva sāriā | / (2.45) Rājā | vihasya | evam | / (2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
(2.39) Rājā | kim artham | / (2.40) Vidūṣakaḥ | bho | edassiṃ baulapāave ko vi bhūdo paḍivasadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143114 (0.030):
vāravilāsiṇījaṇavilasidaṃ avaloedu piavaasso | / (1.16) Rājā | vilokya | vayasya | samyag dṛṣṭaṃ tvayā | kutaḥ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148232 (0.034):
majjhaṇhammi paosodāvijjau dehi āṇattiṃ || 71 || (4.8) / (4.64) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | avihido hodi | bho | īdiso se avaṭṭhambho
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145258 (0.036):
(2.44) Vidūṣakaḥ | ūrdhvaṃ nirūpya | kadhaṃ | saccaṃ jevva sāriā | / (2.45) Rājā | vihasya | evam | / (2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143019 (0.036):
paiṇṇapaḍavāsapuñjapiñjarijjantadahadisāmuhassa sasirīattaṇaṃ / maaṇamahūsavassa | / (1.14) Rājā | saharṣaṃ samantād avalokya | aho | parāṃ koṭim adhirohati
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145966 (0.037):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi | / (2.98) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | jassa uṇa īdisīo vi piasamāgamaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158258 (0.037):
diṭṭhīcaurī | kkhaṇaṃ pibedu esā dullahaṃ imassa muhacandassa joṇham | / [bho
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145267 (0.037):
(2.45) Rājā | vihasya | evam | / (2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780955 (0.038):
athāyaṃ vibhramo vā syād vibhramo hy astu me ciram // BhSv_5.9 // / *{vidūṣakaḥ}* - bho vaassa edassiṃ ṇaare avantisundarī ṇāma jakkhiṇī
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139909 (0.038):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa / vissāmuddeseṇa hodavvaṃ / jāva ṇirūbemi /*upagamya dṛṣṭvā niśvasya ca**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206066 (0.039):
rājā - yady evaṃ tataḥ kim | / vidūṣakaḥ - (sagarvam) bho | īriso kkhu bamhaṇo jo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145434 (0.040):
bho vaassa | jā esā ālihidā sā khu kaṇṇaā daṃsaṇīā | / (2.55) Rājā | yady evam avahitau śṛṇuvas tāvat | asty avakāśo 'smākaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145519 (0.042):
| kim anyoktam | / (2.62) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ edāe paḍhidaṃ | dullaha ityādi punaḥ paṭhati
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146602 (0.042):
vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti | / (2.138) Rājā | dhiṅ mūrkha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455092 (0.042):
vidūṣakaḥ - bho vaassa ṇivvūḍhaṃ de vedittaṇaṃ | [bho vayasya nirvyūḍhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448546 (0.043):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207229 (0.043):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145464 (0.043):
sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ ediṇā | kīsa aāraṇe / attāṇaaṃ āāsesi tti | / (2.57) Rājā | vayasya | na kevala śrutam abhiprāyo 'pi lakṣita eva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212765 (0.043):
vidūṣakaḥ - īrise abbhudae assiṃ rāaule edaṃ karaṇijjaṃ | (rājānaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143759 (0.044):
daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211059 (0.044):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
(2.41) Rājā | dhiṅ mūrkha | viśrabdhaṃ gamyatām | kuta īdṛśānām atra
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145267 (0.041):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti / mantesi | / (2.47) Rājā | dhiṅ mūrkha | yad ātmanā kṛtam tan mayi saṃbhāvayasi |
saṃbhavaḥ | / (2.42) Vidūṣakaḥ | phuḍakkharaṃ jevva mantedi | jai mama vaaṇaṃ ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146721 (0.045):
| kusumidā sā ṇomālia tti | tā ṇa gamissaṃ | / (2.149) Vidūṣakaḥ | bhodi | jai evvaṃ tā jidaṃ amhehiṃ | iti bāhū prasārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208694 (0.054):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147064 (0.057):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132659 (0.057):
{Pkt_30}piasahi jai evvaṃ tā kahehi sibiṇaaṃ jeṇa amhe bi paḍiṭṭhābaantīo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147426 (0.058):
hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ / (4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.062):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.062):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452978 (0.062):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131143 (0.063):
{Pkt_8}hañje jai evvaṃ tā avahīraṇā bi esā maṃ assāsaadi / tā ettha
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780207 (0.064):
*{rājā}* - katham ujjayinī nāma (BhSv_5.4:11) / *{vidūṣakaḥ}* - jai aṇabhippedā esā kahā aṇṇaṃ kahaissaṃ (BhSv_5.4:12)
pattiāasi tā aggado bhavia saaṃ jevva āaṇṇehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451267 (0.032):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai / | tā uvasappia saaṃ evva puccha | [yadi māṃ na pratyāyayasy eṣā Manoramā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.035):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa / āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449360 (0.036):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.039):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208022 (0.040):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā abhāaheadā | ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208577 (0.042):
pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449946 (0.042):
pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777825 (0.042):
*{padmāvatī}* - takkemi ayyāe vāsavadattāe guṇāṇi sumaria dakkhiṇṇadāe / mama aggado ṇa rodidi tti (BhSv_4.0:62)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143624 (0.043):
aṇuharanti | ṇeurasaddo jjevva eso devīe pariaṇassa | / (1.49) Rājā | vayasya | samyag avadhāritam |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139804 (0.043):
pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ / evva ettha viciṇaissaṃ /*parikramya**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453272 (0.044):
Kāñcanamālā - aṇuvāia tuṇhīṃ (sic) bhūdāe maha hatthādo geṇhia saaṃ evva / bhaṭṭiṇīe vāido | [anuvācya tūṣṇīṃ bhūtāyā mama hastād gṛhītvā svayam eva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069023 (0.044):
ajja pavāsaṃ vaccasi vacca saaṃ jevva suṇasi karaṇijjam //21//
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776364 (0.046):
aṇṇappaoaṇeṇa iha āadassa abhijaṇaviññāṇavaorūvaṃ pekkhia saaṃ evva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780703 (0.048):
ṇa ettha kocci jaṇo (BhSv_5.6:51) / jāva muhuttaaṃ ciṭṭhia diṭṭhiṃ hiaaṃ ca tosemi (BhSv_5.6:52)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208969 (0.048):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa / saaṃ evva ṇaliṇīpattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454887 (0.048):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453483 (0.048):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ ta-kkerakāe kahāe | ṇam edeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212021 (0.048):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142969 (0.048):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452978 (0.049):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
(2.43) Rājā | tathā kṛtvā śrutvā ca | / spaṣtākṣaram idaṃ tāvan madhuraṃ strīsvabhāvataḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759025 (0.024):
spaṣṭākṣaram idaṃ yatnān madhuraṃ strī svabhāvataḥ |
alpāṅgatvād anirhrādi manye vadati śārikā || 30 || (2.5)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759030 (0.0):
spaṣṭākṣaram idaṃ yatnān madhuraṃ strī svabhāvataḥ | / alpāṅgatvād anirhrādi manye vadati śārikā ||SRs_3.235||
ūrdhvaṃ nirūpya smitaṃ kṛtvā | śārikaiva | / (2.44) Vidūṣakaḥ | ūrdhvaṃ nirūpya | kadhaṃ | saccaṃ jevva sāriā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145295 (0.042):
daṇḍakakāṣṭham udyamya | ā dāsīe dhīe sārie | tumaṃ jaṇāsi | saccaṃ jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449648 (0.051):
Manoramā - (sa-harṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva / tumaṃ mahā-rāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208296 (0.051):
Manoramā - (saharṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva / tumaṃ mahārāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451294 (0.057):
Manoramā - bhaṭṭā saccaṃ evva | maṇḍaa edehiṃ ābharaṇehiṃ appāṇaaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453478 (0.060):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146902 (0.063):
saṃbhāvehi | saccaṃ jevva sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ |
(2.45) Rājā | vihasya | evam | / (2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448728 (0.016):
vidūṣakaḥ - hodi saala-puḍhavī-parittāṇa-samattheṇa Vaccha-rāeṇa / parittāantī ceḍiṃ Indīvariaṃ akkandasi | [bhavati
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14152911 (0.017):
rādhā (saromāñcam): lalide kā kkhu kahnatti sunīadi jeṇa kealaṃ kaṇṇassa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096936 (0.017):
cirassa ṇaṭṭavijjaṇuvaṭṭaṇaṃ phaliaṃ, jeṇa loamaṃgalaṃ kākaimariṃdacariaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.017):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454892 (0.017):
ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe / jeṇa kuvidā ṇālavasi | tā pasīda pasīda | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇa hu puṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.018):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452444 (0.020):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449524 (0.020):
Āraṇyikā - (sābhilāṣam |) aaṃ so uddeso jassiṃ mahuarehiṃ āāsijjantī / olambia mahā-rāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.021):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106776 (0.022):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153462 (0.022):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145373 (0.024):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā / ālavideṇa | kadhehi savvaṃ vuttantaṃ ti | bho vaassa | kiṃ ṇedaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143737 (0.024):
(1.56) Vāsavadattā | aaṃ so rattāsoapāavo jahiṃ pūaṃ nivvattaissaṃ | teṇa / hi me pūāṇimittāiṃ uvaaraṇāiṃ uvaṇehi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147537 (0.024):
bandhedu ṇāho dujjohaṇarudhilāddeṇa hattheṇa dussāsaṇamukkaṃ me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143843 (0.024):
parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ / maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145051 (0.024):
(2.33) Vidūṣakaḥ | sāhu re sirikaṇḍadāsa sāhu | jeṇa diṇṇametteṇa jjevva / dohalaeṇa īdisī ṇomāliā saṃvuttā jeṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149015 (0.024):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144448 (0.025):
dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso / saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209371 (0.025):
ṇevacchabhūmiaṃ gadua appāṇaṃ maṇḍehi jeṇa susadisī dīsasi mahārāassa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450777