View original HTML file with complete header information
śrīHarṣadeva-viracitā | / || Priyadarśikā || / dhūma-vyākula-dṛṣṭir indu-kiraṇair āhlāditākṣī punaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204775 (0.0):
śrīHarṣadevaviracitā | / || Priyadarśikā || / dhūmavyākuladṛṣṭir indukiraṇair āhlāditākṣī punaḥ
śrīHarṣadeva-viracitā | / || Priyadarśikā || / dhūma-vyākula-dṛṣṭir indu-kiraṇair āhlāditākṣī punaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204775 (0.0):
śrīHarṣadevaviracitā | / || Priyadarśikā || / dhūmavyākuladṛṣṭir indukiraṇair āhlāditākṣī punaḥ
paśyantī varam utsukānata-mukhī bhūyo hriyā brahmaṇaḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204783 (0.057):
paśyantī varam utsukānatamukhī bhūyo hriyā brahmaṇaḥ / / serṣyā pādanakhendudarpaṇagate Gaṅgāṃ dadhāne hare
serṣyā pāda-nakhendu-darpaṇa-gate Gaṅgāṃ dadhāne hare
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204793 (0.0):
paśyantī varam utsukānatamukhī bhūyo hriyā brahmaṇaḥ / / serṣyā pādanakhendudarpaṇagate Gaṅgāṃ dadhāne hare
sparśād-utpulakā kara-graha-vidhau Gaurī śivāyāstu vaḥ // HPri_1.1 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204798 (0.0):
serṣyā pādanakhendudarpaṇagate Gaṅgāṃ dadhāne hare / sparśādutpulakā karagrahavidhau Gaurī śivāyāstu vaḥ // HPri_1.1 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204805 (0.0):
sparśādutpulakā karagrahavidhau Gaurī śivāyāstu vaḥ // HPri_1.1 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080790 (0.062):
navasaṃgamapraṇayinī dṛṣṭiḥ śivāyāstu vaḥ // 321 // / atra vrījādīnām /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912170 (0.062):
hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ // / atrotsukyasya tvarārūpānubhāvamukhena pratipādane saṅgame na bhktaṭiti"
Kailāsādrāv udaste paricalati gaṇeṣūllasat-kautukeṣu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204811 (0.0):
sparśādutpulakā karagrahavidhau Gaurī śivāyāstu vaḥ // HPri_1.1 // / Kailāsādrāv udaste paricalati gaṇeṣūllasatkautukeṣu
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738095 (0.0):
kailāsādrāv udaste paricalita gaṇeṣūllasat kautukeṣu
kroḍaṃ mātuḥ Kumāre viśati viṣa-muci prekṣamāṇe sa-roṣam /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204814 (0.0):
Kailāsādrāv udaste paricalati gaṇeṣūllasatkautukeṣu / kroḍaṃ mātuḥ Kumāre viśati viṣamuci prekṣamāṇe saroṣam /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738104 (0.0):
kroḍaṃ mātuḥ kumāre viśati viṣamuciprekṣamāṇe saroṣam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738095 (0.057):
kailāsādrāv udaste paricalita gaṇeṣūllasat kautukeṣu / kroḍaṃ mātuḥ kumāre viśati viṣamuciprekṣamāṇe saroṣam |
pādāvaṣṭambha-sīdad-vapuṣi Daśamukhe yāti pātāla-mūlaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204821 (0.0):
kroḍaṃ mātuḥ Kumāre viśati viṣamuci prekṣamāṇe saroṣam / / pādāvaṣṭambhasīdadvapuṣi Daśamukhe yāti pātālamūlaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738111 (0.0):
kroḍaṃ mātuḥ kumāre viśati viṣamuciprekṣamāṇe saroṣam | / pādāvaṣṭambha sīdad vapuṣi daśamukhe yāti pātāla mūlaṃ
kruddho 'py āśliṣṭa-mūrtir bhaya-ghanam Umayā pātu tuṣṭaḥ Śivo naḥ //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204837 (0.0):
pādāvaṣṭambhasīdadvapuṣi Daśamukhe yāti pātālamūlaṃ / kruddho 'py āśliṣṭamūrtir bhayaghanam Umayā pātu tuṣṭaḥ Śivo naḥ //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738114 (0.058):
pādāvaṣṭambha sīdad vapuṣi daśamukhe yāti pātāla mūlaṃ / kruddho' py āśliṣṭa mūrtir ghanataram umayā pātu hṛṣṭaḥ śivo vaḥ
HPri_1.2 // / (nāndy-ante sūtradhāraḥ parikramya) | adyāhaṃ vasantotsave sa-bahu-mānam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204848 (0.0):
kruddho 'py āśliṣṭamūrtir bhayaghanam Umayā pātu tuṣṭaḥ Śivo naḥ // / HPri_1.2 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142512 (0.0):
Sūtradhāraḥ | alam ativistareṇa | adyāhaṃ vasantotsave sabahumānam āhūya
āhūya / nānā-dig-deśād āgatena rājñaḥ śrī-Harṣadevasya pāda-padmopajīvinā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204849 (0.0):
(nāndyante sūtradhāraḥ parikramya) | adyāhaṃ vasantotsave sabahumānam / āhūya / nānādigdeśād āgatena rājñaḥ śrīHarṣadevasya pādapadmopajīvinā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142514 (0.0):
Sūtradhāraḥ | alam ativistareṇa | adyāhaṃ vasantotsave sabahumānam āhūya / nānādigdeśāgatena rājñaḥ śrīharṣadevasya pādapadmopajīvinā rājasamūhenokto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204859 (1.192):
(nāndyante sūtradhāraḥ parikramya) | adyāhaṃ vasantotsave sabahumānam / āhūya / nānādigdeśād āgatena rājñaḥ śrīHarṣadevasya pādapadmopajīvinā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142524 (1.192):
nānādigdeśāgatena rājñaḥ śrīharṣadevasya pādapadmopajīvinā rājasamūhenokto
rāja-samūhenoktaḥ yathāsmat-svāminā / śrīHarṣadevenāpūrva-vastu-racanālaṃkṛtā Priyadarśikā nāma [p. 3] nāṭikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204873 (0.0):
nānādigdeśād āgatena rājñaḥ śrīHarṣadevasya pādapadmopajīvinā / rājasamūhenoktaḥ yathāsmatsvāminā śrīHarṣadevenāpūrvavasturacanālaṃkṛtā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142528 (0.0):
nānādigdeśāgatena rājñaḥ śrīharṣadevasya pādapadmopajīvinā rājasamūhenokto
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142535 (0.053):
yathā | asmatsvāminā śrīharṣadevenāpūrvavasturacanālaṅkṛtā ratnāvalī nāma
kṛtety asmābhiḥ śrotra-paraṃparayā śrutam | na tu prayogato dṛṣṭā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204883 (0.0):
Priyadarśikā nāma [p. 3] nāṭikā kṛtety asmābhiḥ śrotraparaṃparayā śrutam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142548 (0.023):
yathā | asmatsvāminā śrīharṣadevenāpūrvavasturacanālaṅkṛtā ratnāvalī nāma / nāṭikā kṛtety asmābhiḥ śrotraparamparayā śrutā na tu prayogato dṛṣṭā | tat
tat tasyaiva rājñaḥ sarva-jana-hṛdayāhlādino bahu-mānād asmāsu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204890 (0.0):
na tu prayogato dṛṣṭā | / tat tasyaiva rājñaḥ sarvajanahṛdayāhlādino bahumānād asmāsu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142556 (0.0):
nāṭikā kṛtety asmābhiḥ śrotraparamparayā śrutā na tu prayogato dṛṣṭā | tat / tasyaiva rājñaḥ sakalajanahṛdayāhlādino bahumānād asmāsu cānugrahabuddhyā
cānugraha-buddhyā / yathāvat prayogena tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvan nepathya-racanāṃ kṛtvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204901 (0.0):
tat tasyaiva rājñaḥ sarvajanahṛdayāhlādino bahumānād asmāsu / cānugrahabuddhyā / yathāvat prayogena tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvan nepathyaracanāṃ kṛtvā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142568 (0.0):
tasyaiva rājñaḥ sakalajanahṛdayāhlādino bahumānād asmāsu cānugrahabuddhyā / yathāvat prayogeṇa tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvad idānīṃ nepathyaracanāṃ
yathābhilaṣitaṃ saṃpādayāmi | parito 'valokya | āvarjitāni / sāmājika-manāṃsīti me niścayaḥ | kutaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204909 (0.0):
yathāvat prayogena tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvan nepathyaracanāṃ kṛtvā / yathābhilaṣitaṃ saṃpādayāmi | parito 'valokya | āvarjitāni
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142578 (0.023):
āvarjitāni sakalasāmājikānāṃ manāṃsīti me niścayaḥ | kutaḥ | / śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇagrāhiṇī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142570 (0.039):
yathāvat prayogeṇa tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvad idānīṃ nepathyaracanāṃ / kṛtvā yathābhilaṣitaṃ saṃpādayāmi | parikramyāvalokya ca | aye |
śrī-Harṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇa-grāhiṇī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204916 (0.0):
śrīHarṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇagrāhiṇī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142585 (0.0):
āvarjitāni sakalasāmājikānāṃ manāṃsīti me niścayaḥ | kutaḥ | / śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇagrāhiṇī
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762044 (0.0):
śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇa grāhiṇī
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898171 (0.0):
yathā ratnāvalyām / śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣadapyeṣā guṇagrāhiṇī, loke hāri ca
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6216538 (0.033):
śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣadapyeṣā guṇāgrāhiṇī
loke hāri ca Vatsarāja-caritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam /
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6216549 (0.0):
loke hāri ca bodhisattvacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastvekaikamapīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ puna-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204924 (0.0):
loke hāri ca Vatsarājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastv ekaikam apīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142594 (0.0):
śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇagrāhiṇī / loke hāri ca vatsarājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayaṃ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762053 (0.0):
śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇa grāhiṇī / loke hāri ca vatsa rāja caritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898180 (0.0):
śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣadapyeṣā guṇagrāhiṇī, loke hāri ca / vatsārājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam /
vastv ekaikam apīha vāñchita-phala-prāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6216555 (0.0):
loke hāri ca bodhisattvacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastvekaikamapīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ puna-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204932 (0.0):
loke hāri ca Vatsarājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastv ekaikam apīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142602 (0.0):
loke hāri ca vatsarājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayaṃ | / vastv ekaikam apīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762061 (0.0):
loke hāri ca vatsa rāja caritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam | / vastv ekaikam apīha vāñchita phala prāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898188 (0.0):
vatsārājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastvekaikamapīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar
mad-bhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ // HPri_1.3 //
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6216563 (0.0):
rmadūbhāgyopacayādayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ // Nā_1.3 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204940 (0.0):
vastv ekaikam apīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar / madbhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ // HPri_1.3 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142608 (0.0):
vastv ekaikam apīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar / madbhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ || 5 || (1.5)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762066 (0.0):
vastv ekaikam apīha vāñchita phala prāpteḥ padaṃ kiṃ punar / mad bhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ ||SRs_3.340|| [ra.
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898193 (0.0):
vastvekaikamapīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar / madbhāgyopacayādayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ //
(nepathyābhimukham avalokya) | aye | kathaṃ prastāvanābhyudyate mayi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204947 (0.0):
madbhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ // HPri_1.3 // / (nepathyābhimukham avalokya) | aye | kathaṃ prastāvanābhyudyate mayi
viditāsmad-abhiprāyo 'ṅgādhipater Dṛḍhavarmaṇaḥ kañcukino bhūmikāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204955 (0.0):
(nepathyābhimukham avalokya) | aye | kathaṃ prastāvanābhyudyate mayi / viditāsmadabhiprāyo 'ṅgādhipater Dṛḍhavarmaṇaḥ kañcukino bhūmikāṃ
kṛtvāsmad-bhrāteta evābhivartate | tad yāvad aham apy anantara-bhūmikāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204964 (0.0):
kṛtvāsmadbhrāteta evābhivartate | tad yāvad aham apy anantarabhūmikāṃ / saṃpādayāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204954 (0.064):
viditāsmadabhiprāyo 'ṅgādhipater Dṛḍhavarmaṇaḥ kañcukino bhūmikāṃ / kṛtvāsmadbhrāteta evābhivartate | tad yāvad aham apy anantarabhūmikāṃ
saṃpādayāmi | / (iti niṣkrāntaḥ) | / (iti prastāvanā) | / prathamo 'ṅkaḥ | / (tataḥ praviśati kañcukī |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204971 (0.0):
kṛtvāsmadbhrāteta evābhivartate | tad yāvad aham apy anantarabhūmikāṃ / saṃpādayāmi | / (iti niṣkrāntaḥ) |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132349 (0.010):
ACT_2 / dvitīyo 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati kañcukī**
kañcukī - (sa-śoka-śramaṃ nāṭayan | niḥśvasya) | kaṣṭaṃ bhoḥ kaṣṭam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204981 (0.0):
(tataḥ praviśati kañcukī |) / kañcukī - (saśokaśramaṃ nāṭayan | niḥśvasya) | kaṣṭaṃ bhoḥ kaṣṭam |
rājño vipad-bandhu-viyoga-duḥkhaṃ deśa-cyutir durgama-mārga-khedaḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204990 (0.0):
kañcukī - (saśokaśramaṃ nāṭayan | niḥśvasya) | kaṣṭaṃ bhoḥ kaṣṭam | / rājño vipadbandhuviyogaduḥkhaṃ deśacyutir durgamamārgakhedaḥ /
āsvādyate 'syāḥ kaṭu-niṣphalāyāḥ phalaṃ mayaitac cira-jīvitāyāḥ //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23204998 (0.0):
rājño vipadbandhuviyogaduḥkhaṃ deśacyutir durgamamārgakhedaḥ / / āsvādyate 'syāḥ kaṭuniṣphalāyāḥ phalaṃ mayaitac cirajīvitāyāḥ // HPri_1.4
HPri_1.4 // / (sa-śokaṃ sa-vismayaṃ ca) | tādṛśasyāpi nāmāpratihata-śakti-trayasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205006 (0.0):
āsvādyate 'syāḥ kaṭuniṣphalāyāḥ phalaṃ mayaitac cirajīvitāyāḥ // HPri_1.4 / (saśokaṃ savismayaṃ ca) | tādṛśasyāpi nāmāpratihataśaktitrayasya
Raghu-Dilīpa-Nala-tulyasya devasya Dṛḍhavarmaṇo mat-prārthyamānāpy anena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205014 (0.021):
RaghuDilīpaNalatulyasya devasya Dṛḍhavarmaṇo matprārthyamānāpy anena
sva-duhitā Vatsarājāya datteti baddhānuśayena Vatsarājo bandhanān na
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205025 (0.0):
RaghuDilīpaNalatulyasya devasya Dṛḍhavarmaṇo matprārthyamānāpy anena / svaduhitā Vatsarājāya datteti baddhānuśayena Vatsarājo bandhanān na
nivartata iti ca labdha-randhreṇa sahasāgatya Kaliṅga-hatakena vipattir
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205034 (0.0):
svaduhitā Vatsarājāya datteti baddhānuśayena Vatsarājo bandhanān na / nivartata iti ca labdharandhreṇa sahasāgatya Kaliṅgahatakena vipattir
īdṛśī kriyata iti yat satyam upapannam api na śraddadhe | katham
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205042 (0.0):
nivartata iti ca labdharandhreṇa sahasāgatya Kaliṅgahatakena vipattir / īdṛśī kriyata iti yat satyam upapannam api na śraddadhe | katham
ekānta-niṣṭhuram īdṛśaṃ ca daivam asmāsu | yena sāpi rājaputrī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205050 (0.0):
īdṛśī kriyata iti yat satyam upapannam api na śraddadhe | katham / ekāntaniṣṭhuram īdṛśaṃ ca daivam asmāsu | yena sāpi rājaputrī
yathā-kathaṃcid enāṃ Vatsarājāyopanīya svāminam an-ṛṇaṃ kariṣyāmīti matvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205054 (0.0):
ekāntaniṣṭhuram īdṛśaṃ ca daivam asmāsu | yena sāpi rājaputrī / yathākathaṃcid enāṃ Vatsarājāyopanīya svāminam anṛṇaṃ kariṣyāmīti matvā
mayā tādṛśād api pralaya-kāla-dāruṇād avaskanda-saṃbhramād apavāhya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205067 (0.0):
yathākathaṃcid enāṃ Vatsarājāyopanīya svāminam anṛṇaṃ kariṣyāmīti matvā / mayā tādṛśād api pralayakāladāruṇād avaskandasaṃbhramād apavāhya devasya
devasya Dṛḍhavarmaṇo mitra-bhāvānvitasyaivāṭavikasya nṛpater Vindhyaketor
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205072 (0.0):
mayā tādṛśād api pralayakāladāruṇād avaskandasaṃbhramād apavāhya devasya / Dṛḍhavarmaṇo mitrabhāvānvitasyaivāṭavikasya nṛpater Vindhyaketor gṛhe
gṛhe sthāpitā satī snānāya nātidūram ity Agastya-tīrthaṃ gate mayi kṣaṇāt
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205087 (0.0):
Dṛḍhavarmaṇo mitrabhāvānvitasyaivāṭavikasya nṛpater Vindhyaketor gṛhe / sthāpitā satī snānāya nātidūram ity Agastyatīrthaṃ gate mayi kṣaṇāt kair
kair api nipatya hate Vindhyaketau rakṣobhir iva nirmānuṣī-kṛte dagdhe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205092 (0.0):
sthāpitā satī snānāya nātidūram ity Agastyatīrthaṃ gate mayi kṣaṇāt kair / api nipatya hate Vindhyaketau rakṣobhir iva nirmānuṣīkṛte dagdhe sthāne na
sthāne na jñāyate kasyām avasthāyāṃ vartata iti | nipuṇaṃ ca vicitam etan
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205099 (0.0):
api nipatya hate Vindhyaketau rakṣobhir iva nirmānuṣīkṛte dagdhe sthāne na / jñāyate kasyām avasthāyāṃ vartata iti | nipuṇaṃ ca vicitam etan mayā
mayā sarvaṃ sthānam | na ca jñātaṃ kiṃ tair eva dasyubhir nītāthavā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205108 (0.0):
jñāyate kasyām avasthāyāṃ vartata iti | nipuṇaṃ ca vicitam etan mayā / sarvaṃ sthānam | na ca jñātaṃ kiṃ tair eva dasyubhir nītāthavā dagdheti |
dagdheti | tat kiṃ karomi manda-bhāgyaḥ | (vicintya) | aye | śrutaṃ mayā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205114 (0.018):
sarvaṃ sthānam | na ca jñātaṃ kiṃ tair eva dasyubhir nītāthavā dagdheti | / tat kiṃ karomi mandabhāgyaḥ | (vicintya) | aye | śrutaṃ mayā bandhanāt
bandhanāt paribhraṣṭaḥ Pradyota-tanayām apahṛtya Vatsarājaḥ Kauśāmbīm
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205122 (0.0):
tat kiṃ karomi mandabhāgyaḥ | (vicintya) | aye | śrutaṃ mayā bandhanāt / paribhraṣṭaḥ Pradyotatanayām apahṛtya Vatsarājaḥ Kauśāmbīm āgata iti | [p.
āgata iti | [p. 5] kiṃ tatraiva gacchāmi | (niḥśvasyātmano 'vasthāṃ / paśyan) | kim iva hi rājaputryā vinā tatra gatvā kathayiṣyāmi | aye |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205133 (0.0):
paribhraṣṭaḥ Pradyotatanayām apahṛtya Vatsarājaḥ Kauśāmbīm āgata iti | [p. / 5] kiṃ tatraiva gacchāmi | (niḥśvasyātmano 'vasthāṃ paśyan) | kim iva hi
kathitaṃ cādya mama Vindhyaketunā -- mā bhaiṣīḥ | jīvati tatra-bhavān
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205141 (0.0):
rājaputryā vinā tatra gatvā kathayiṣyāmi | aye | kathitaṃ cādya mama
mahā-rājo Dṛḍhavarmā gāḍha-prahāra-jarjarī-kṛto baddhas tiṣṭhati | iti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205150 (0.023):
Vindhyaketunā -- mā bhaiṣīḥ | jīvati tatrabhavān mahārājo Dṛḍhavarmā
tad adhunā svāminam eva gatvā pāda-paricaryayā jīvita-śeṣam ātmanaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205157 (0.0):
gāḍhaprahārajarjarīkṛto baddhas tiṣṭhati | iti | tad adhunā svāminam eva / gatvā pādaparicaryayā jīvitaśeṣam ātmanaḥ saphalayiṣyāmi (parikramyordhvam
saphalayiṣyāmi (parikramyordhvam avalokya) | aho atidāruṇatā śaradātapasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205166 (0.0):
gatvā pādaparicaryayā jīvitaśeṣam ātmanaḥ saphalayiṣyāmi (parikramyordhvam
| yad evam aneka-duḥkha-saṃtāpitenāpi mayā tīkṣṇo 'vagamyate |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205174 (0.0):
avalokya) | aho atidāruṇatā śaradātapasya | yad evam / anekaduḥkhasaṃtāpitenāpi mayā tīkṣṇo 'vagamyate |
ghana-bandhana-mukto 'yaṃ kanyā-grahaṇāt paraṃ tulāṃ prāpya /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205182 (0.0):
anekaduḥkhasaṃtāpitenāpi mayā tīkṣṇo 'vagamyate | / ghanabandhanamukto 'yaṃ kanyāgrahaṇāt paraṃ tulāṃ prāpya /
ravir adhigata-sva-dhāmā pratapati khalu Vatsarāja iva // HPri_1.5 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205191 (0.0):
ghanabandhanamukto 'yaṃ kanyāgrahaṇāt paraṃ tulāṃ prāpya / / ravir adhigatasvadhāmā pratapati khalu Vatsarāja iva // HPri_1.5 //
(iti niṣkrāntaḥ) | / (iti viṣkambhakaḥ) | / (tataḥ praviśati rājā vidūṣakaś ca) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205198 (0.0):
ravir adhigatasvadhāmā pratapati khalu Vatsarāja iva // HPri_1.5 // / (iti niṣkrāntaḥ) | / (iti viṣkambhakaḥ) |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781399 (0.052):
{ubhau niṣkrāntau (BhSv_6.0:26)} miśraviṣkambhaḥ | / {tataḥ praviśati rājā vidūṣakaśca (BhSv_6.0:27)}
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779832 (0.061):
{niṣkrāntau (BhSv_5.0:34)} praveśakaḥ / {tataḥ praviśati rājā (BhSv_5.0:35)} / *{rājā}* -
bhṛtyānām avikāritā parigatā dṛṣṭā matir mantriṇāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205204 (0.0):
(tataḥ praviśati rājā vidūṣakaś ca) | / rājā - / bhṛtyānām avikāritā parigatā dṛṣṭā matir mantriṇāṃ
mitrāṇy apy upalakṣitāni viditaḥ paurānurāgo 'dhikam /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205209 (0.0):
bhṛtyānām avikāritā parigatā dṛṣṭā matir mantriṇāṃ / mitrāṇy apy upalakṣitāni viditaḥ paurānurāgo 'dhikam /
nirvyūḍhā raṇa-sāhasa-vyasanitā strī-ratnam āsāditaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205216 (0.0):
mitrāṇy apy upalakṣitāni viditaḥ paurānurāgo 'dhikam / / nirvyūḍhā raṇasāhasavyasanitā strīratnam āsāditaṃ
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205224 (0.0):
nirvyūḍhā raṇasāhasavyasanitā strīratnam āsāditaṃ / nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 //
vidūṣakaḥ - (sa-roṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205234 (0.0):
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 // / vidūṣakaḥ - (saroṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454971 (0.050):
(Priyadarśikāyā upari patati |) / vidūṣakaḥ - bho vaassa kahaṃ tumaṃ mūḍho via ciṭṭhasi | ṇa eso visādassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453748 (0.051):
vidūṣakaḥ - bho gaccha tumaṃ | ahaṃ dāṇiṃ evva bandhaṇādo kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447552 (0.058):
gāyanty avyakta-vācaḥ kim api madhu-liho vāruṇī-pāna-mattāḥ // HPri_2.2 // / vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206264 (0.058):
gāyanty avyaktavācaḥ kim api madhuliho vāruṇīpānamattāḥ // HPri_2.2 // / vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448045 (0.060):
dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 // / vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206743 (0.060):
dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 // / vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145374 (0.060):
ālavideṇa | kadhehi savvaṃ vuttantaṃ ti | bho vaassa | kiṃ ṇedaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142957 (0.062):
(1.13) Vidūṣakaḥ | saharṣam | bho vaassa | evvaṃ ṇedaṃ | ahaṃ uṇa jāṇāmi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145260 (0.063):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145150 (0.063):
(2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa | / diṭṭhiā vaḍḍhasi | jeṇa diṇṇametteṇa iti puṇaḥ paṭhati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452495 (0.064):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiā-vuttanta-ṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
bandhaṇa-hadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇava-ggaho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205240 (0.0):
vidūṣakaḥ - (saroṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ / bandhaṇahadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇavaggaho via
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355476 (0.039):
itthiajaṇasāmaṇṇaṃ hiaaṃ jaṃ jassa taṃ tassa // Suk_23.23 (=153) //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159630 (0.046):
dea, imāṇaṃ pemma-komalāṇaṃ akkharāṇaṃ mā kkhu ṇaṃ ahirūbaṃ jāṇāhi | jaṃ / esā ṇa hodi | [deva, eṣā prema-komalānām akṣarāṇāṃ mā khalv etām abhirūpāṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774763 (0.047):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ / viāriduṃ (BhSv_1.10:1) / jaṃ eso bhaṇādi taṃ aṇuciṭṭhadu ayyo (BhSv_1.10:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144074 (0.049):
kusumāuha | amohadaṃsaṇo me bhavissasi | diṭṭhaṃ jaṃ daṭṭhavvaṃ | iti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144327 (0.051):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 899902 (0.051):
nivvudaṃ me hiaam, taha vi ettiaṃ cintaṇijjam ityata ārabhya"
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133692 (0.053):
abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449024 (0.053):
vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143793 (0.055):
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi | / (1.59) Sāgarikā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | tathā kṛtvā kati cit padāni
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147510 (0.055):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207694 (0.057):
vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae / bhaṇidaṃ | adisaṃkaḍe jaṃ bhavaṃ pavisia aliapaṃḍiccaduvvidaddhadāe ai
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133146 (0.057):
{Pkt_38}adisaṃdābobagahīahiaāe visumaridaṃ mae / tā puṇo bi sumaria
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134629 (0.058):
{Pkt_64}mahārāa ārohaṇasaṃbhamaṇissahaṃ piasahīe ūrujualaṃ / tā kīsa dāṇiṃ / mahārāo āsaṇavediṃ ṇa bhūsedi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147338 (0.060):
(4.2) Vidūṣakaḥ | hī hī bho | ajja kkhu piavaasseṇa pasādidāe devīe / vāsavadattāe bandhaṇādo moāvia sahatthadiṇṇehiṃ modaehiṃ udaraṃ me pūridaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157557 (0.062):
candrāvalī - māhavi, ṇūṇaṃ diṭṭhahmi jaṃ vidabbhaṃgabhutti bāharīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149230 (0.064):
(4.149) Vidūṣakaḥ | bho | mā saṃdehaṃ karehi | bhaṇidaṃ khu teṇa dāsīe / puttaeṇa indajālieṇa jadhā | avassaṃ jevva deveṇa ekko me kheḍaṇao
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352426 (0.064):
acchīhiṃ cia bhaṇiaṃ hiaattthaṃ jo jaṇo ṇa lakkhei /
via gaa-vaī khala-khalāamāṇa-loha-siṅkhalābandha-paḍikkhalanta-calaṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205253 (0.0):
bandhaṇahadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇavaggaho via / gaavaī khalakhalāamāṇalohasiṅkhalābandhapaḍikkhalantacalaṇo
suṇṇa-dukkhara-pisuṇida-hiaa-saṃdāvo rosa-vas'-uttambhida-diṭṭhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205254 (0.0):
gaavaī khalakhalāamāṇalohasiṅkhalābandhapaḍikkhalantacalaṇo / suṇṇadukkharapisuṇidahiaasaṃdāvo rosavasuttambhidadiṭṭhī
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351377 (0.006):
ahihūo vi a vivaā karei suaṇo parassa upaāraṃ / / oṇei aṇṇadādhaṃ candaṇataruo sakhaṇḍo vi // Suk_7.6 (=70) //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949994 (0.006):
Unmattakaḥ - ediṇā śuvaṇṇavaṇṇapaḍāvudeṇa śuvaṇṇakārāvuttaeṇa kidaṃ tti
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104478 (0.007):
kāaipuretthiāo pekhkhaṃtīo ṇareṃdakaṃdappaṃ / / maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208726 (0.007):
garumaaṇasaṃdāvaṇīsahasarīrassa piavaassassa vaaṇeṇa devīṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143017 (0.009):
paiṇṇapaḍavāsapuñjapiñjarijjantadahadisāmuhassa sasirīattaṇaṃ / maaṇamahūsavassa |
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554232 (0.029):
tojjha vihuṇṇe marami haüṃ uṭṭhahi tuhuṃ hevajja / / cchaḍḍahi suṇṇasahāvaḍā savariha sijjhaü kajja /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089711 (0.042):
taha taha aṇuṇaanto pio tue hiaa rosakaluseṇa / / avahīrido ṇa muṇiaṃ rāeti vioaveaṇaṃ sahasu // ViPrud_1.59 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139793 (0.045):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143665 (0.046):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143421 (0.046):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147511 (0.047):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146051 (0.049):
sarasakamaliṇīdalamuṇālaviraidaṃ tāe maaṇāvatthāsūaaṃ saaṇīaṃ lakkhīadi |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071937 (0.050):
vārijjaṃto vi puṇo saṃdāvakadatthieṇa hiaeṇa / / thaṇaharavaassaeṇa visuddhajāī ṇa calai se hāro // 86 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6555197 (0.050):
dīsasi saaladisāsuṃ dīsa i maaṇo ṇa kuttābi // RUnm_15.68 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.051):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135605 (0.052):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746653 (0.054):
dullaho pio me tasmiṃ bhava hiaa ṇirāsaṃ / ammo apaṃgo me paripphurai kiṃ bi vāmo |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133954 (0.054):
{Pkt_52}hañje taralie ubaṇehi me agghabhāaṇaṃ jāva bhaavado sahassarassiṇo / sabariaṃ ṇivvattemi /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140679 (0.055):
{Pkt_112}tado bhīmaseṇadhanaṃjaehiṃ abhijuttaṃ pidaraṃ pekkhia sasaṃbhamaṃ / vialiaṃ avadhūṇia raaṇasīsaaṃ ākaṇṇākaṭṭhidakaṭhiṇakodaṇḍajīo
gurua-kara-phoḍia-dharaṇi-maggo raaṇīsu vi aṇiddā-suhaṃ aṇuhūdo si | [bho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205270 (0.0):
suṇṇadukkharapisuṇidahiaasaṃdāvo rosavasuttambhidadiṭṭhī / guruakaraphoḍiadharaṇimaggo raaṇīsu vi aṇiddāsuhaṃ aṇuhūdo si | [bho
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645472 (0.021):
443.001. te nirgatakaṇṭake 'nuvarodhya ānayiṣyāmaḥ/ / 443.001. sa teṣāṃ karapratyāyān nānuprayacchati, nāpi taṃ sa udyānaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333012 (0.021):
dīpaṅkara bhūtāntakara sarvārthaṅkara siddhaṅkara dyotiṅkara avabhāsaṅkara
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19130301 (0.023):
ṇamaha dasāṇaṇasarahasakaratuliavalantaselabhaavihalaṃ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072321 (0.026):
tatra prakṛtyā yathā raikelihiaṇiasaṇakarakisalaaruddhaṇaaṇajualassa / / ruddassa taiaṇaaṇaṃ pavvaīparicuṃbiaṃ jaai // 97 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454988 (0.029):
kālo | visamā kkhu gaī visassa | tā daṃsehi appaṇo vijjā-pahāvaṃ | [bho / vayasya kathaṃ tvaṃ mūḍha iva tiṣṭhasi | naiṣa viṣādasya kālaḥ | viṣamā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207100 (0.054):
salilacalantakarapallavappahāvitthideṇa ohasiasohaṃ karedi kamalavaṇaṃ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26706428 (0.060):
nirvātastaṃbhitaurva dharaṇisurakaraspaśaṃpūtaiḥ suśīlais
vayasya | kathaṃ tam eva dāsyāḥ putraṃ bandhana-hatakaṃ praśaṃsasi | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205277 (0.0):
guruakaraphoḍiadharaṇimaggo raaṇīsu vi aṇiddāsuhaṃ aṇuhūdo si | [bho / vayasya | kathaṃ tam eva dāsyāḥ putraṃ bandhanahatakaṃ praśaṃsasi | tad
idānīṃ vismṛtam | yat tathā nava-graha iva gaja-patiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205284 (0.0):
vayasya | kathaṃ tam eva dāsyāḥ putraṃ bandhanahatakaṃ praśaṃsasi | tad / idānīṃ vismṛtam | yat tathā navagraha iva gajapatiḥ
khala-khalāyamāna-loha-śṛṅkhalābandha-pratiskhalac-caraṇaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205290 (0.0):
idānīṃ vismṛtam | yat tathā navagraha iva gajapatiḥ / khalakhalāyamānalohaśṛṅkhalābandhapratiskhalaccaraṇaḥ
śūnya-mukha-puṣkara-piśunita-ddhṛdaya-saṃtāpo roṣa-vaśottambhita-dṛṣṭir
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205293 (0.0):
khalakhalāyamānalohaśṛṅkhalābandhapratiskhalaccaraṇaḥ / śūnyamukhapuṣkarapiśunitaddhṛdayasaṃtāpo roṣavaśottambhitadṛṣṭir
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205301 (0.017):
khalakhalāyamānalohaśṛṅkhalābandhapratiskhalaccaraṇaḥ / śūnyamukhapuṣkarapiśunitaddhṛdayasaṃtāpo roṣavaśottambhitadṛṣṭir
guruka-kara-sphoṭita-dharaṇi-mārgo rajanīṣv apy anidrā-sukham anubhūto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205310 (0.0):
śūnyamukhapuṣkarapiśunitaddhṛdayasaṃtāpo roṣavaśottambhitadṛṣṭir / gurukakarasphoṭitadharaṇimārgo rajanīṣv apy anidrāsukham anubhūto 'si] |
'si] | / rājā - Vasantaka durjanaḥ khalv asi | paśya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205317 (0.0):
gurukakarasphoṭitadharaṇimārgo rajanīṣv apy anidrāsukham anubhūto 'si] | / rājā - Vasantaka durjanaḥ khalv asi | paśya |
dṛṣṭaṃ cārakam andhakāra-gahanaṃ no tan-mukhendu-dyutiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205326 (0.0):
rājā - Vasantaka durjanaḥ khalv asi | paśya | / dṛṣṭaṃ cārakam andhakāragahanaṃ no tanmukhendudyutiḥ
pīḍā te nigala-svanena madhurās tasyā giro na śrutāḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205333 (0.0):
dṛṣṭaṃ cārakam andhakāragahanaṃ no tanmukhendudyutiḥ / pīḍā te nigalasvanena madhurās tasyā giro na śrutāḥ /
krūrā bandhana-rakṣiṇo 'dya manasi snigdhāḥ kaṭākṣā na te
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205341 (0.0):
pīḍā te nigalasvanena madhurās tasyā giro na śrutāḥ / / krūrā bandhanarakṣiṇo 'dya manasi snigdhāḥ kaṭākṣā na te
doṣān paśyasi bandhanasya na punaḥ Pradyota-putryā guṇān // HPri_1.7 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205349 (0.0):
krūrā bandhanarakṣiṇo 'dya manasi snigdhāḥ kaṭākṣā na te / doṣān paśyasi bandhanasya na punaḥ Pradyotaputryā guṇān // HPri_1.7 //
vidūṣakaḥ - (sa-garvam) | bho | jai dāva bandhaṇaṃ suha-ṇibandhaṇaṃ hoi tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205362 (0.025):
vidūṣakaḥ - (sagarvam) | bho | jai dāva bandhaṇaṃ suhaṇibandhaṇaṃ hoi tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143772 (0.057):
evvaṃ dāva | prakāśam | hañje sāarie | kīsa tumaṃ ajja / maaṇamahūsavaparāhīṇe pariaṇe sāriaṃ ujjhia idha āadā | tā tahiṃ jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449313 (0.061):
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullaha-jaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207976 (0.061):
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullahajaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142657 (0.062):
(1.4) Naṭī | sodvegam | ajja | ṇiccinto dāṇiṃ si tumaṃ | tā kīsa ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449192 (0.064):
hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132569 (0.064):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide
kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅga-raṇṇo uvari rosaṃ bandhesi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205371 (0.0):
vidūṣakaḥ - (sagarvam) | bho | jai dāva bandhaṇaṃ suhaṇibandhaṇaṃ hoi tā / kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅgaraṇṇo uvari rosaṃ bandhesi | [bhoḥ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778611 (0.040):
esā sandaṭṭhā me jīhā (BhSv_4.4:21) / [bhoḥ satyeṇa śapāmi kasmā api nākhyāsye | eṣā sandaṣṭā me jihvā | ]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450627 (0.042):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209228 (0.042):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147388 (0.043):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ / pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134629 (0.043):
{Pkt_64}mahārāa ārohaṇasaṃbhamaṇissahaṃ piasahīe ūrujualaṃ / tā kīsa dāṇiṃ / mahārāo āsaṇavediṃ ṇa bhūsedi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147418 (0.044):
(4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa / hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143771 (0.045):
evvaṃ dāva | prakāśam | hañje sāarie | kīsa tumaṃ ajja / maaṇamahūsavaparāhīṇe pariaṇe sāriaṃ ujjhia idha āadā | tā tahiṃ jevva
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758974 (0.047):
dvitīyā baccha, imassa mittiā morassa raṃmattaṇaṃ dekkha tti bhaṇido' si |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158174 (0.048):
kundalatā - aī, kīsa bhuaṃ bhaṃguresi, jaa sūrārāhaṇaṃ bhaṇāmi | [ayi,
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141097 (0.048):
kumālavisaseṇa sāhu tti kidakalaalo vīraloo avaloiduṃ pautto /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156890 (0.049):
maha puttassa purado bahūḍiā aliaṃ jebba tumaṃ sandūsedi | tā kitti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206087 (0.050):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782457 (0.051):
eso ujjaiṇīo bahmaṇo bhaṭṭiṇīe hatthe mama bhaiṇia tti ṇṇāso ṇikkhitto taṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132756 (0.051):
{Pkt_34}halā bhaeṇa visumaridamhi / tā ciṭṭha jāva savvaṃ sumaria
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149289 (0.051):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141865 (0.051):
pekkhantāṇaṃ evva edaṃ kumālavisaseṇaṃ sumaridavvasesaṃ karomi / tti / bhaṇia sagavvaṃ āpphālidaṃ ṇeṇa vajjaṇigghādaṇigghosabhīsaṇajīāravaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140846 (0.051):
abarehiṃ kumārehiṃ saha āodhehi tti / evvaṃ vāaṃ ṇisamia guraaṇāhikkhebeṇa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776673 (0.052):
*{ceṭī}* - ahmāaṃ bhaṭṭiṇī bhaṇādi mahākuḷappasūdā siṇiddhā ṇiuṇā tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131662 (0.052):
{Pkt_18}ai jaṇṇaseṇi pañca gāmā patthīanti tti suṇīadi / kīsa dāṇiṃ bi de
[bhoḥ | yadi tāvad bandhanaṃ sukha-nibandhanaṃ bhavati [p. 7] tat kasmāt
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205377 (0.0):
kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅgaraṇṇo uvari rosaṃ bandhesi | [bhoḥ / | yadi tāvad bandhanaṃ sukhanibandhanaṃ bhavati [p. 7] tat kasmāt tvaṃ
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591346 (0.057):
vānarebhyaḥ bhoḥ kiṃ ca tāvad asya ḍiṇḍikeṣu priyatvam ḍiṇḍino hi nāma
tvaṃ Dṛḍhavarmā baddha iti Kaliṅga-rājasyopari roṣaṃ badhnāsi] |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205385 (0.0):
| yadi tāvad bandhanaṃ sukhanibandhanaṃ bhavati [p. 7] tat kasmāt tvaṃ / Dṛḍhavarmā baddha iti Kaliṅgarājasyopari roṣaṃ badhnāsi] |
rājā - (vihasya) | dhiṅ mūrkha | na khalu sarvo Vatsarājo ya evaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205393 (0.0):
Dṛḍhavarmā baddha iti Kaliṅgarājasyopari roṣaṃ badhnāsi] | / rājā - (vihasya) | dhiṅ mūrkha | na khalu sarvo Vatsarājo ya evaṃ
Vāsavadattām avāpya bandhanān niryāsyati | tad āstāṃ tāvad iyaṃ kathā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205400 (0.0):
rājā - (vihasya) | dhiṅ mūrkha | na khalu sarvo Vatsarājo ya evaṃ / Vāsavadattām avāpya bandhanān niryāsyati | tad āstāṃ tāvad iyaṃ kathā |
Vindhyaketor upari bahūny ahāni Vijayasenasya preṣitasya na cādyāpi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205410 (0.0):
Vāsavadattām avāpya bandhanān niryāsyati | tad āstāṃ tāvad iyaṃ kathā | / Vindhyaketor upari bahūny ahāni Vijayasenasya preṣitasya na cādyāpi
tat-sakāśāt kaścid āgataḥ | tad āhūyatāṃ tāvad amātyo Rumaṇvān | tena saha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205419 (0.0):
Vindhyaketor upari bahūny ahāni Vijayasenasya preṣitasya na cādyāpi / tatsakāśāt kaścid āgataḥ | tad āhūyatāṃ tāvad amātyo Rumaṇvān | tena saha
kiṃcid ālapitum icchāmi | / (praviśya) | / pratīhārī - jedu jedu devvo | eso kkhu Vijaaseṇo amacco Rumaṇṇo vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205434 (0.0):
tatsakāśāt kaścid āgataḥ | tad āhūyatāṃ tāvad amātyo Rumaṇvān | tena saha / kiṃcid ālapitum icchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454062 (0.022):
Vāsavadattā - jai evvaṃ piaṃ me | [yady evaṃ priyaṃ me |] / (praviśya |) / pratīhārī - jedu jedu bhaṭṭā | eso kkhu Viaaseṇo Diḍhavamma-kañcuī-sahido
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212592 (0.022):
Vāsavadattā - jai evvaṃ piaṃ me | [yady evaṃ priyaṃ me |] / (praviśya |) / pratīhārī - jedu jedu bhaṭṭā | eso kkhu Viaaseṇo Diḍhavammakañcuīsahido
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148433 (0.037):
eso kkhu vikkamabāhuṇo padhāṇo amacco vasubhūdī kañcuiṇā saha aṇuppesido |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782449 (0.039):
*{pratīhārī}* - jedu bhaṭṭā (BhSv_6.14:2) / eso ujjaiṇīo bahmaṇo bhaṭṭiṇīe hatthe mama bhaiṇia tti ṇṇāso ṇikkhitto taṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147868 (0.045):
(4.38) Vasuṃdharā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | eso kkhu rumaṇṇado / bhāiṇeo vijaavammā piaṃ kiṃ pi ṇivedidukāmo duvāre ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149408 (0.047):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098883 (0.047):
(praviśya) dauvārikaḥ / / jedu jedu juaroo / / ede khu camūpaiṇo paḍihārabhūmibhāammi sajjīkiacauraṃgabalā vaṭṭanti /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616515 (0.049):
mattaṇḍa mahisīe bhaṇidaṃ bhaabadi, aṇadikka maṇijjaṃ tumha sāsaṇaṃ / ṇiccidaṃ / kkhu amhehiṃ sire gahīdaṃ, kintu kahiṃ mahiṭṭhā esā bacchā rāhī, kahiṃ bā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.050):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.050):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.051):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146332 (0.052):
bhaṭṭiṇo pasādeṇa kīlidaṃ jevva | tā kiṃ kaṇṇāharaṇaeṇa | eso jjevva me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448158 (0.053):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144751 (0.054):
(2.16) Susaṃgatā | sahi | mā lajja mā lajja | īdisassa kaṇṇaāraanassa / avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ | tadhā vi jadhā ṇa ko vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208694 (0.054):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.054):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148294 (0.054):
(4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī |
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.055):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.055):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
paḍihāra-bhūmiṃ uvaṭṭhio | [jayatu jayatu devaḥ | eṣa khalu Vijayaseno
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205442 (0.0):
pratīhārī - jedu jedu devvo | eso kkhu Vijaaseṇo amacco Rumaṇṇo vi / paḍihārabhūmiṃ uvaṭṭhio | [jayatu jayatu devaḥ | eṣa khalu Vijayaseno
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454079 (0.036):
harisa- samupphulla-loaṇo piaṃ ṇivedidu-kāmo duvāre ciṭṭhai | [jayatu / jayatu bhartā | eṣa khalu Vijayaseno Dṛḍhavarma-kañcuki-sahito
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212610 (0.036):
harisa- samupphullaloaṇo piaṃ ṇivedidukāmo duvāre ciṭṭhai | [jayatu jayatu / bhartā | eṣa khalu Vijayaseno Dṛḍhavarmakañcukisahito
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098893 (0.044):
ede khu camūpaiṇo paḍihārabhūmibhāammi sajjīkiacauraṃgabalā vaṭṭanti / / jayatu jayatu yuvarājaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538196 (0.049):
KSak_5.5:>2% (upagamya) jayatu jayatu devaḥ / ete khalu himagirer
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450746 (0.057):
Vāsavadattā - Āraṇṇie edehiṃ evva mad-anga-piṇaddhehiṃ ābharaṇehiṃ / ṇevaccha-bhūmiṃ gadua appāṇaaṃ pasāhehi | (ābharaṇāny aṅgād avatārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209343 (0.057):
Vāsavadattā - Āraṇṇie edehiṃ evva madangapiṇaddhehiṃ ābharaṇehiṃ / ṇevacchabhūmiṃ gadua appāṇaaṃ pasāhehi | (ābharaṇāny aṅgād avatārya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525621 (0.064):
KSak_5.5:>2% (upagamya) jayatu jayatu devaḥ / ete khalu hima-girer
'mātyo Rumaṇvān api pratīhāra-bhūmim upasthitau] | / rājā - tvaritaṃ praveśaya tau |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205450 (0.0):
paḍihārabhūmiṃ uvaṭṭhio | [jayatu jayatu devaḥ | eṣa khalu Vijayaseno / 'mātyo Rumaṇvān api pratīhārabhūmim upasthitau] |
pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447039 (0.0):
māṃ smārayeti | / pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447405 (0.0):
vidūṣakaḥ - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205458 (0.0):
'mātyo Rumaṇvān api pratīhārabhūmim upasthitau] | / rājā - tvaritaṃ praveśaya tau | / pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146584 (0.018):
&kañcukī&: / yadājñāpayati devaḥ /*iti niṣkrāntaḥ** / *tataḥ praviśati muniveṣadhārī cārvāko nāma rākṣasaḥ**
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142738 (0.043):
yadājñāpayati devaḥ /*iti niṣkramya punaḥ praviśati**
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781794 (0.044):
[yad bhartājñāpayati | ] / {niṣkrāntā} / {tataḥ praviśati kāñcukīyaḥ dhātrī pratīhārī ca (BhSv_6.4:5)}
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782602 (0.044):
{niṣkrāntā} / [yad bhartājñāpayati | ] / {tataḥ praviśati padmāvatī āvantikā pratīhārī ca (BhSv_6.15:10)}
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100955 (0.063):
mantriṇaḥ yadājñāpayati devaḥ / / (iti niṣkrāntāḥ / ) nepathye (sasaṃbhramaṃ) bho bho nāgarikāḥ !
(tataḥ praviśati Rumaṇvān Vijayasenaś ca) / Rumaṇvān - (vicintya) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205464 (0.0):
pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) | / (tataḥ praviśati Rumaṇvān Vijayasenaś ca)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146583 (0.047):
yadājñāpayati devaḥ /*iti niṣkrāntaḥ** / *tataḥ praviśati muniveṣadhārī cārvāko nāma rākṣasaḥ**
tat kṣanam api niṣkrāntāḥ kṛta-doṣā iva vināpi doṣeṇa /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205470 (0.0):
(tataḥ praviśati Rumaṇvān Vijayasenaś ca) / Rumaṇvān - (vicintya) | / tat kṣanam api niṣkrāntāḥ kṛtadoṣā iva vināpi doṣeṇa /
praviśanti śaṅkamānā rāja-kulaṃ prāyaśo bhṛtyāḥ // HPri_1.8 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205477 (0.0):
tat kṣanam api niṣkrāntāḥ kṛtadoṣā iva vināpi doṣeṇa / / praviśanti śaṅkamānā rājakulaṃ prāyaśo bhṛtyāḥ // HPri_1.8 //
(upasṛtya) | jayatu devaḥ | / rājā - (āsanaṃ nirdiśya) | Rumaṇvan | ita āsyatām |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205486 (0.0):
praviśanti śaṅkamānā rājakulaṃ prāyaśo bhṛtyāḥ // HPri_1.8 // / (upasṛtya) | jayatu devaḥ |
Rumaṇvān - (sa-smitam upaviśya | eṣa khalu jita-Vindhyaketur Vijayasenaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205496 (0.0):
rājā - (āsanaṃ nirdiśya) | Rumaṇvan | ita āsyatām | / Rumaṇvān - (sasmitam upaviśya | eṣa khalu jitaVindhyaketur Vijayasenaḥ
praṇamati | / (Vijayasenas tathā karoti) | / rājā - (sādaraṃ pariṣvajya) | api kuśalī bhavān |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205503 (0.0):
Rumaṇvān - (sasmitam upaviśya | eṣa khalu jitaVindhyaketur Vijayasenaḥ / praṇamati |
Vijayasenaḥ - adya svāminaḥ prasādāt | / rājā - Vijayasena upaviśyatām |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205512 (0.0):
rājā - (sādaraṃ pariṣvajya) | api kuśalī bhavān | / Vijayasenaḥ - adya svāminaḥ prasādāt |
(Vijayasena upaviśati) | / rājā - Vijayasena kathaya Vindhyaketor vṛttāntam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205518 (0.0):
Vijayasenaḥ - adya svāminaḥ prasādāt | / rājā - Vijayasena upaviśyatām | / (Vijayasena upaviśati) |
Vijayasenaḥ - deva kim aparaṃ kathayāmi | yādṛśaḥ svāmini kupite |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205525 (0.0):
rājā - Vijayasena kathaya Vindhyaketor vṛttāntam | / Vijayasenaḥ - deva kim aparaṃ kathayāmi | yādṛśaḥ svāmini kupite |
rājā - tathāpi vistarataḥ śrotum icchāmi | / Vijayasenaḥ - deva śrūyatām | ito vayaṃ deva-pādādeśād yathādiṣṭena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205530 (0.0):
Vijayasenaḥ - deva kim aparaṃ kathayāmi | yādṛśaḥ svāmini kupite | / rājā - tathāpi vistarataḥ śrotum icchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205538 (0.0):
rājā - tathāpi vistarataḥ śrotum icchāmi | / Vijayasenaḥ - deva śrūyatām | ito vayaṃ devapādādeśād yathādiṣṭena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147936 (0.013):
vijayavarman | tat kathaya kathām | ativistarataḥ śrotum icchāmi | / (4.45) Vijayavarmā | deva | śrūyatām | ito devādeśāt katipayair eva
kari-turaga-padāti-dainyena mahāntam apy adhvānaṃ divasa-trayeṇollaṅghya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205547 (0.0):
Vijayasenaḥ - deva śrūyatām | ito vayaṃ devapādādeśād yathādiṣṭena / karituragapadātidainyena mahāntam apy adhvānaṃ divasatrayeṇollaṅghya
prabhāta-velāyām atarkitā eva Vindhyaketor upari nipatitāḥ smaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205554 (0.0):
karituragapadātidainyena mahāntam apy adhvānaṃ divasatrayeṇollaṅghya / prabhātavelāyām atarkitā eva Vindhyaketor upari nipatitāḥ smaḥ |
rājā - tatas tataḥ | / Vijayasenaḥ - tataḥ so 'py asmad-bala-tumula-kalakalākarṇanena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205564 (0.0):
prabhātavelāyām atarkitā eva Vindhyaketor upari nipatitāḥ smaḥ | / rājā - tatas tataḥ |
pratibuddhaḥ kesarīva Vindhya-kandarān nirgatya Vindhyaketur
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205569 (0.0):
Vijayasenaḥ - tataḥ so 'py asmadbalatumulakalakalākarṇanena pratibuddhaḥ / kesarīva Vindhyakandarān nirgatya Vindhyaketur anapekṣitabalavāhano
an-apekṣita-bala-vāhano yathāsaṃnihita katipaya-sahāyaḥ sahasā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205576 (0.0):
kesarīva Vindhyakandarān nirgatya Vindhyaketur anapekṣitabalavāhano
sva-nāmodghoṣayann asmān abhiyoddhuṃ pravṛttaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205583 (0.0):
yathāsaṃnihita katipayasahāyaḥ sahasā svanāmodghoṣayann asmān abhiyoddhuṃ
rājā - (Rumaṇvantam avalokya sa-smitam) | śobhitaṃ Vindhyaketunā | tatas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205592 (0.0):
yathāsaṃnihita katipayasahāyaḥ sahasā svanāmodghoṣayann asmān abhiyoddhuṃ / pravṛttaḥ |
tataḥ | / Vijayasenaḥ - tato 'smābhir ayam asāv iti / dviguṇatara-baddha-matsarotsāhair mahatā vimardena niḥśeṣita-sahāya eka
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205595 (0.0):
rājā - (Rumaṇvantam avalokya sasmitam) | śobhitaṃ Vindhyaketunā | tatas / tataḥ | / Vijayasenaḥ - tato 'smābhir ayam asāv iti dviguṇatarabaddhamatsarotsāhair
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205604 (0.014):
Vijayasenaḥ - tato 'smābhir ayam asāv iti dviguṇatarabaddhamatsarotsāhair
eva vimarditādhika-bala-krodha-vego dāruṇataraṃ saṃprahāram akarot |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205613 (0.0):
mahatā vimardena niḥśeṣitasahāya eka eva vimarditādhikabalakrodhavego
rājā - sādhu Vindhyaketo | sādhu sādhu | / Vijayasenaḥ - kiṃ vā varṇyate deva | saṃkṣepato vijñāpayāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205623 (0.0):
mahatā vimardena niḥśeṣitasahāya eka eva vimarditādhikabalakrodhavego / dāruṇataraṃ saṃprahāram akarot | / rājā - sādhu Vindhyaketo | sādhu sādhu |
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912829 (0.063):
evamukte, bhagavān ratnākarāya licchavikumārāya sādhukāram adāt- sādhu / sādhu kumāra / sādhu (yathā) tvaṃ pariśuddaṃ buddhakṣetram ārabhya
pādātaṃ pātter eva prathamataram uraḥ-peṣa-mātreṇa piṣṭvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205629 (0.0):
Vijayasenaḥ - kiṃ vā varṇyate deva | saṃkṣepato vijñāpayāmi | / pādātaṃ pātter eva prathamataram uraḥpeṣamātreṇa piṣṭvā
dūrān nītvā śaraughair hariṇa-kulam iva trastam aśvīyam āśāḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205639 (0.0):
pādātaṃ pātter eva prathamataram uraḥpeṣamātreṇa piṣṭvā / dūrān nītvā śaraughair hariṇakulam iva trastam aśvīyam āśāḥ /
sarvatrotsṛṣṭa-sarva-praharaṇa-nivahas tūrṇam utkhāya khaḍgaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205647 (0.0):
dūrān nītvā śaraughair hariṇakulam iva trastam aśvīyam āśāḥ / / sarvatrotsṛṣṭasarvapraharaṇanivahas tūrṇam utkhāya khaḍgaṃ
paścāt kartuṃ pravṛttaḥ kari-kara-kadalī-kānana-ccheda-līlām // HPri_1.9
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205657 (0.0):
sarvatrotsṛṣṭasarvapraharaṇanivahas tūrṇam utkhāya khaḍgaṃ / paścāt kartuṃ pravṛttaḥ karikarakadalīkānanacchedalīlām // HPri_1.9 //
evaṃ bala-tritayam ākulam eka eva / kurvan kṛpāṇa-kiraṇa-cchuritāṃsa-kūṭaḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205666 (0.0):
paścāt kartuṃ pravṛttaḥ karikarakadalīkānanacchedalīlām // HPri_1.9 // / evaṃ balatritayam ākulam eka eva
śastra-prahāra-śata-jarjaritoru-vakṣāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205667 (0.048):
kurvan kṛpāṇakiraṇacchuritāṃsakūṭaḥ / / śastraprahāraśatajarjaritoruvakṣāḥ
śrāntaś cirād vinihato yudhi Vindhyaketuḥ // HPri_1.10 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205678 (0.0):
śastraprahāraśatajarjaritoruvakṣāḥ / śrāntaś cirād vinihato yudhi Vindhyaketuḥ // HPri_1.10 //
rājā - Rumaṇvan | sat-puruṣocitaṃ mārgam anugacchato yat satyaṃ vrīḍitā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205687 (0.0):
śrāntaś cirād vinihato yudhi Vindhyaketuḥ // HPri_1.10 // / rājā - Rumaṇvan | satpuruṣocitaṃ mārgam anugacchato yat satyaṃ vrīḍitā eva
eva vayaṃ Vindhyaketor maraṇena | / Rumaṇvān - deva tvad-vidhānām evaṃ guṇaika-pakṣa-pātināṃ ripor api guṇāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205701 (0.0):
vayaṃ Vindhyaketor maraṇena | / Rumaṇvān - deva tvadvidhānām evaṃ guṇaikapakṣapātināṃ ripor api guṇāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205691 (1.192):
rājā - Rumaṇvan | satpuruṣocitaṃ mārgam anugacchato yat satyaṃ vrīḍitā eva / vayaṃ Vindhyaketor maraṇena |
prītiṃ janayanti | / rājā - Vijayasena apy asti Vindhyaketor apatyaṃ yatrāsya paritoṣasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205710 (0.0):
Rumaṇvān - deva tvadvidhānām evaṃ guṇaikapakṣapātināṃ ripor api guṇāḥ / prītiṃ janayanti |
phalaṃ darśayāmi | / Vijayasenaḥ - deva idam api vijñāpayāmi | evaṃ sa-bandhu-parivāre hate
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205720 (0.0):
rājā - Vijayasena apy asti Vindhyaketor apatyaṃ yatrāsya paritoṣasya / phalaṃ darśayāmi |
Vindhyaketau tam anusṛtāsu saha-dharma-cāriṇīṣu Vindhya-śikharāśriteṣu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205723 (0.007):
Vijayasenaḥ - deva idam api vijñāpayāmi | evaṃ sabandhuparivāre hate / Vindhyaketau tam anusṛtāsu sahadharmacāriṇīṣu Vindhyaśikharāśriteṣu
jana-padeṣu śūnyī-bhūte tat-sthāne hā tāta hā mātaḥ iti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205733 (0.0):
janapadeṣu śūnyībhūte tatsthāne hā tāta hā mātaḥ iti kṛtakṛpaṇapralāpā
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915605 (0.050):
prayānti prāṇinastatra tīvratṛṭparipīḍitāḥ / / hā mātarhā tāta ! iti krāndanto 'tīva duḥ khitā // MarkP_12.29 //
kṛta-kṛpaṇa-pralāpā Vindhyaketor veśmany ābhijātyānurūpā kanyakā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205742 (1.192):
janapadeṣu śūnyībhūte tatsthāne hā tāta hā mātaḥ iti kṛtakṛpaṇapralāpā
tad-duhitety asmābhir ānītā dvāri tiṣṭhati | tāṃ prati devaḥ pramāṇam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205749 (1.192):
Vindhyaketor veśmany ābhijātyānurūpā kanyakā tadduhitety asmābhir ānītā
rājā - Yaśodhare gaccha | tvam eva Vāsavadattāyāḥ samarpaya | vaktavyā ca
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205757 (0.0):
dvāri tiṣṭhati | tāṃ prati devaḥ pramāṇam | / rājā - Yaśodhare gaccha | tvam eva Vāsavadattāyāḥ samarpaya | vaktavyā ca
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6657944 (0.062):
idānīṃ tu grahaṇe devaḥ pramāṇam ity atha sa rājā saṃprāptāyāṃ śaradi
devī | bhaginī-buddhyā tvayaiva sarvadā draṣṭavyā | gīta-nṛtta-vādyādiṣu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205764 (0.0):
rājā - Yaśodhare gaccha | tvam eva Vāsavadattāyāḥ samarpaya | vaktavyā ca / devī | bhaginībuddhyā tvayaiva sarvadā draṣṭavyā | gītanṛttavādyādiṣu
viśiṣṭa-kanyakocitaṃ sarvaṃ śikṣayitavyā | yadā vara-yogyā bhaviṣyati tadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205777 (0.0):
devī | bhaginībuddhyā tvayaiva sarvadā draṣṭavyā | gītanṛttavādyādiṣu / viśiṣṭakanyakocitaṃ sarvaṃ śikṣayitavyā | yadā varayogyā bhaviṣyati tadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448322 (0.038):
tadaiṣāhaṃ mahā-rājena bhaṇitā yathā yadaiṣā Vindhyaketu-duhitā vara-yogyā / bhaviṣyati tadāhaṃ smārayitavya iti | tat sāṃprataṃ mahā-rājaṃ smārayāmi
māṃ smārayeti | / pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446705 (0.0):
rājā - tvaritaṃ praveśaya tau | / pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447405 (0.0):
vidūṣakaḥ - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205788 (0.0):
viśiṣṭakanyakocitaṃ sarvaṃ śikṣayitavyā | yadā varayogyā bhaviṣyati tadā / māṃ smārayeti | / pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100956 (0.040):
mantriṇaḥ yadājñāpayati devaḥ / / (iti niṣkrāntāḥ / ) nepathye (sasaṃbhramaṃ) bho bho nāgarikāḥ !
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142708 (0.064):
{Pkt_139}jaṃ devo āṇabedi /*iti niṣkrāntaḥ** / SktCh_139: yaddeva ājñāpayati /
(nepathye vaitālikaḥ) | / līlā-majjana-maṅgalopakaraṇa-snānīya-sampādinaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205796 (0.0):
pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) | / (nepathye vaitālikaḥ) |
sarvāntaḥpura-vāra-vibhramavatī-lokasya te saṃprati /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205800 (0.0):
līlāmajjanamaṅgalopakaraṇasnānīyasampādinaḥ / sarvāntaḥpuravāravibhramavatīlokasya te saṃprati /
āyāsa-skhalad-aṃśukāvyavahita-cchāyāvadātaiḥ stanair
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205808 (0.010):
sarvāntaḥpuravāravibhramavatīlokasya te saṃprati / / āyāsaskhaladaṃśukāvyavahitacchāyāvadātaiḥ stanair
utkṣiptāpara-śātakumbha-kalaśevālaṃkṛtā snāna-bhūḥ // HPri_1.11 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205817 (1.192):
utkṣiptāparaśātakumbhakalaśevālaṃkṛtā snānabhūḥ // HPri_1.11 // / rājā - (ūrdhvam avalokya) | aye kathaṃ nabhomadhyam adhyāste bhagavān
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205809 (0.044):
āyāsaskhaladaṃśukāvyavahitacchāyāvadātaiḥ stanair / utkṣiptāparaśātakumbhakalaśevālaṃkṛtā snānabhūḥ // HPri_1.11 //
rājā - (ūrdhvam avalokya) | aye kathaṃ nabho-madhyam adhyāste bhagavān
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205825 (0.0):
utkṣiptāparaśātakumbhakalaśevālaṃkṛtā snānabhūḥ // HPri_1.11 // / rājā - (ūrdhvam avalokya) | aye kathaṃ nabhomadhyam adhyāste bhagavān
sahasra-dīdhitiḥ | saṃprati hi | / ābhāty arkāṃśu-tāpa-kvathad iva śapharodvartanair dīrghikāmbhaś
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205836 (0.0):
rājā - (ūrdhvam avalokya) | aye kathaṃ nabhomadhyam adhyāste bhagavān / sahasradīdhitiḥ | saṃprati hi |
chatrābhaṃ nṛtta-līlā-śithilam api śikhī barha-bhāraṃ tanoti /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205845 (0.0):
ābhāty arkāṃśutāpakvathad iva śapharodvartanair dīrghikāmbhaś / chatrābhaṃ nṛttalīlāśithilam api śikhī barhabhāraṃ tanoti /
chāyā-cakraṃ tarūṇāṃ hariṇa-śiśur upaityālavālāmbu-lubdhaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205854 (0.0):
chatrābhaṃ nṛttalīlāśithilam api śikhī barhabhāraṃ tanoti / / chāyācakraṃ tarūṇāṃ hariṇaśiśur upaityālavālāmbulubdhaḥ
sadyas tyaktvā kapolaṃ viśati madhu-karaḥ karṇa-pālīṃ gajasya // HPri_1.12
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205857 (0.0):
chāyācakraṃ tarūṇāṃ hariṇaśiśur upaityālavālāmbulubdhaḥ / sadyas tyaktvā kapolaṃ viśati madhukaraḥ karṇapālīṃ gajasya // HPri_1.12
Rumaṇvan | uttiṣṭhottiṣṭha | praviśyābhyantaram eva kṛta-yathocita-kriyāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205869 (0.0):
sadyas tyaktvā kapolaṃ viśati madhukaraḥ karṇapālīṃ gajasya // HPri_1.12 / Rumaṇvan | uttiṣṭhottiṣṭha | praviśyābhyantaram eva kṛtayathocitakriyāḥ
sat-kṛtya Vijayasenaṃ Kaliṅgocchittaye preṣayāmaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205876 (1.192):
satkṛtya Vijayasenaṃ Kaliṅgocchittaye preṣayāmaḥ | / (iti niṣkrāntāḥ sarve) |
(iti niṣkrāntāḥ sarve) | / (iti prathamo 'ṅkaḥ) || / vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsa-ṇiama-ṭṭhiā devī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205884 (0.0):
satkṛtya Vijayasenaṃ Kaliṅgocchittaye preṣayāmaḥ | / (iti niṣkrāntāḥ sarve) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205891 (0.0):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsaṇiamaṭṭhiā devī
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741220 (0.014):
kuviāo pasannāo oraṇṇamuhīo vihasamāṇāo / / jaha gahio taha hiaaṃ haranti ucchintamahilāo //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442307 (0.014):
kubiāo pasaṇnāo oraṇṇa-muhīo vihasamāṇāo / / jaha gahiā taha hiaaṃ haranti ucchinta-mahilāo //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097143 (0.018):
naṭī asaṃgīdasārassa mahaṇṇavo uvvellijjadi / / avahāṇajāṇapattaṃ ārūhadu ajjo /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206085 (0.019):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19133552 (0.019):
taha ruṇṇaṃ kaṇha visāhīāe rohagaggaragirāe / / jaha kassa vi jammasae vi koi mā vallaho hou // VjivC_2.60 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071213 (0.019):
kesesu balāmoḍia teṇa a samarammi jaasirī gahiā / / jaha kandarāhiṃ vihurā tassa daḍhaṃ kaṃṭhaammi saṃṭhaviā // 65 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106637 (0.022):
jaha jaha hasai miacchī jovvaṇalacchīe sikhkhiā mahuraṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146600 (0.024):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī / vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145066 (0.024):
ṇirantarubbhiṇṇakusumagucchacchādidaviḍavā uvahasantī via lakkhīadi / devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136005 (0.024):
{Pkt_92}vaśāgandhe ajja kkhu ahaṃ śāmiṇīe hiḍimbādevīe śavahumāṇaṃ / śaddābia āṇatte jaha luhilappiā ajja pahudi tue ajjauttaśśa bhīmaśeṇaśśa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106392 (0.025):
amahurāi ruddaṇaravaicariāi vahūe ṇaṃ suṇaṃtīe / / taṇugovaṇaeṇa paaḍo jaha bhāo ṇa taha pulaehiṃ // ViPrud_4.98 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777133 (0.027):
suppacchadaṇāe sayyāe ṇiddaṃ ṇa ḷabhāmi jaha vādasoṇidaṃ abhido via
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.027):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950123 (0.027):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.027):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098730 (0.027):
khoṇīe hodu vāso bāhummi paāvaruddassa // ViPrud_3.2.5 // / ajaha haricaṃdassa bhue jaha rahuṇāhassa bāhuphalaammi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.028):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106848 (0.028):
taha ṇiuṇo taha mahuro taha suhao taha a sommasabbhāo / / ekko ruddaṇivo via idi goṭṭhī poḍhamahilāṇaṃ // ViPrud_4.116 //
Vāsavadattā sotthi-vāaṇa-ṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205898 (0.0):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsaṇiamaṭṭhiā devī / Vāsavadattā sotthivāaṇaṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758590 (0.018):
| sabba kālaṃ ido ebba sotthibāaṇa modaehiṃ kucchiṃ pūria saṃpadaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207250 (0.020):
salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149290 (0.030):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141865 (0.030):
pekkhantāṇaṃ evva edaṃ kumālavisaseṇaṃ sumaridavvasesaṃ karomi / tti / bhaṇia sagavvaṃ āpphālidaṃ ṇeṇa vajjaṇigghādaṇigghosabhīsaṇajīāravaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147388 (0.032):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ / pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142405 (0.032):
mathidacakkaṇemikūbaro de raho / tā ṇa juttaṃ bhīmajjuṇehiṃ saha ājujjiduṃ / / tti bhaṇia ṇivattido raho odārido sāmī sandaṇādo bahuppaāraṃ a
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147418 (0.033):
(4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa / hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140846 (0.033):
abarehiṃ kumārehiṃ saha āodhehi tti / evvaṃ vāaṃ ṇisamia guraaṇāhikkhebeṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131662 (0.034):
{Pkt_18}ai jaṇṇaseṇi pañca gāmā patthīanti tti suṇīadi / kīsa dāṇiṃ bi de
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154912 (0.034):
candrāvalī (janāntikam) sahi māhavi ! pekkha | eso ajja-uttassa / sacca-saṃkappidā / seibimaddaṇo saccabhāmāe sondera-pūro dhīraṃ bi maṃ āndoledi | [sakhi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101392 (0.035):
aa eārisaṃ rāaulamahūsavaṃ ujjhia hiḍiṃbālaagaṃḍaselesu kiṃ tti mattaaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758975 (0.035):
dvitīyā baccha, imassa mittiā morassa raṃmattaṇaṃ dekkha tti bhaṇido' si |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450627 (0.035):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209228 (0.035):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143701 (0.036):
khu avarā ṇomāliāladā jāe aālakusumasamuggamasaddhālueṇa bhaṭṭiṇā appā / āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774760 (0.036):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ / viāriduṃ (BhSv_1.10:1)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141097 (0.036):
kumālavisaseṇa sāhu tti kidakalaalo vīraloo avaloiduṃ pautto /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782457 (0.036):
eso ujjaiṇīo bahmaṇo bhaṭṭiṇīe hatthe mama bhaiṇia tti ṇṇāso ṇikkhitto taṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777986 (0.036):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ / pekkhadu dāva bhavaṃ (BhSv_4.1:2)
dhārā-ghar'-ujjāṇa-digghiāe ṇhāia devī-pāsaṃ gadua kukkuṭa-vādaṃ karissaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205899 (0.033):
Vāsavadattā sotthivāaṇaṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva / dhārāgharujjāṇadigghiāe ṇhāia devīpāsaṃ gadua kukkuṭavādaṃ karissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447665 (0.033):
lahu geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārā-ghar'-ujjāṇa-dīhiāe jāva evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205908 (0.035):
Vāsavadattā sotthivāaṇaṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva / dhārāgharujjāṇadigghiāe ṇhāia devīpāsaṃ gadua kukkuṭavādaṃ karissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206372 (0.050):
geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārāgharujjāṇadīhiāe jāva evva viāsiāiṃ
| aṇṇahā kahaṃ amhāṇaṃ sarisā brahmaṇā (sic) rāa-kule paḍiggahaṃ karenti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205920 (0.0):
dhārāgharujjāṇadigghiāe ṇhāia devīpāsaṃ gadua kukkuṭavādaṃ karissaṃ | / aṇṇahā kahaṃ amhāṇaṃ sarisā brahmaṇā (sic) rāakule paḍiggahaṃ karenti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452398 (0.028):
mantidaṃ | edeṇa vi mukkha-baḍueṇa aṇṇahā evva buddhia savvaṃ āulīkidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210963 (0.028):
mantidaṃ | edeṇa vi mukkhabaḍueṇa aṇṇahā evva buddhia savvaṃ āulīkidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455175 (0.049):
Priyadarśikā - (vilokya |) kahaṃ kañcuī ajja-Viṇaavasū | (sāsram |) hā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454554 (0.052):
antaridaṃ Āraṇṇiā-uttanteṇa | adi-dujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā / saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sa-saṃbhramam |)| Maṇorame
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213074 (0.052):
antaridaṃ Āraṇṇiāuttanteṇa | adidujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā / saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sasaṃbhramam |)| Maṇorame
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146248 (0.056):
jaṃ devo tihuaṇaṇāho bhaṇādi taṃ kahaṃ aṇṇahā bhavissadi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 906061 (0.058):
sītā (sāśaṅkam) mā aṇṇadhā saṅkaddham, ṇa kkhu tumhāṇaṃ saalāe jjeva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.059):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139713 (0.060):
kahaṃ ede bi maṃ pekkhia ahiadaraṃ roanti / tā ṇa hu ede bi jāṇanti / hā / adikaruṇaṃ kkhu ettha vaṭṭai / esā vīramādā samalaviṇihadaṃ puttaaṃ suṇia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145262 (0.060):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453483 (0.061):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ ta-kkerakāe kahāe | ṇam edeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212021 (0.061):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208693 (0.061):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso pia-vaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205927 (0.0):
aṇṇahā kahaṃ amhāṇaṃ sarisā brahmaṇā (sic) rāakule paḍiggahaṃ karenti | / (nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213394 (0.032):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147313 (0.033):
kaṃ pi bamhaṇaṃ aṇṇesāmi | parikramyāvalokya ca | eso kkhu ajjavasantao
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147115 (0.036):
(3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147531 (0.036):
savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ / kahiṃ | / (4.17) Susaṃgatā | ajja | eso kkhu bhaṭṭā devībhavaṇādo ṇikkamia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210080 (0.040):
Vāsavadattā -(savilakṣasmitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa / jāṇidaṃ ajjautto eso tti | sāhu Maṇorame sāhu | sohaṇaṃ ṇaccidaṃ | [kathaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145713 (0.041):
(2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha / ālihido | aṇṇadhā ko aṇṇo kusumacāvavavadeseṇa ṇiṇhūvīadi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452343 (0.042):
āado pia-vaasso | ādu ṇaccadi evva | [Manorame kiṃ nartitv āgataḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454884 (0.042):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206397 (0.042):
avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā geṇhia taṃ / gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi | [ājñāptāsmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447692 (0.042):
lahuaṃ avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā / geṇhia taṃ gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452494 (0.043):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454295 (0.045):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451490 (0.046):
Vāsavadattā -(sa-vilakṣa-smitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa / jāṇidaṃ ajja-utto eso tti | sāhu Maṇorame sāhu | sohaṇaṃ ṇaccidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453271 (0.046):
Kāñcanamālā - aṇuvāia tuṇhīṃ (sic) bhūdāe maha hatthādo geṇhia saaṃ evva / bhaṭṭiṇīe vāido | [anuvācya tūṣṇīṃ bhūtāyā mama hastād gṛhītvā svayam eva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145080 (0.047):
devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi | / parikramyāvalokya ca | eso kkhu piavaasso tassa dohalaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143148 (0.052):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148139 (0.054):
edaṃ indaāliaṃ ajjautassa daṃsehi tti | parikramyāvalokya ca | eso kkhu / bhaṭṭā | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | bhaṭṭā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448403 (0.056):
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775359 (0.057):
mohaṃ gado tti suṇia suṇṇaṃ via me hiaam (BhSv_1.12:54)
virah'-ukkaṇṭha-viṇodaṇā-ṇimittaṃ dhārā-ghar'-ujjāṇe evva patthido | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205941 (0.012):
virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447665 (0.057):
lahu geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārā-ghar'-ujjāṇa-dīhiāe jāva evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133951 (0.057):
{Pkt_52}hañje taralie ubaṇehi me agghabhāaṇaṃ jāva bhaavado sahassarassiṇo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141852 (0.057):
parivāria eāī maha puttao ahimaṇṇū vābādido / ahaṃ uṇa tumhāṇaṃ / pekkhantāṇaṃ evva edaṃ kumālavisaseṇaṃ sumaridavvasesaṃ karomi / tti
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781226 (0.059):
taṃ ca suṇia bhaṭṭiṇā bhaṇiaṃ ghosavadīe saddo via suṇīadi tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449598 (0.060):
Āraṇyikā - (sa-lajjam ātma-gatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā / ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) pia-sahi mā kuppa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208248 (0.060):
Āraṇyikā - (salajjam ātmagatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā / ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) piasahi mā kuppa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134064 (0.061):
ettha sibiṇaadaṃsaṇe kiṃ bi accāhidaṃ taṃ bhaavado paṇāmeṇa sabhāduassa / ajjauttassa kusalapariṇāmi hodu /*arghyaṃ dattvā**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208574 (0.061):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132756 (0.062):
{Pkt_34}halā bhaeṇa visumaridamhi / tā ciṭṭha jāva savvaṃ sumaria
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147576 (0.063):
karehi bhaavado ṇārāaṇassa vaaṇaṃ / ṇa hu so alīaṃ saṃdisadi / aha vā kiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448547 (0.064):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207230 (0.064):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452977 (0.064):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147355 (0.064):
| aṇṇaṃ ca | paṭṭaṃsuajualaṃ kaṇṇāharaṃ ca diṇṇaṃ | tā jāva piavaassaṃ / pekkhāmi | / (4.3) Susaṃgatā | rudatī sahasopasṛtya | ajjavasantaa | ciṭṭha dāva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453271 (0.064):
Kāñcanamālā - aṇuvāia tuṇhīṃ (sic) bhūdāe maha hatthādo geṇhia saaṃ evva / bhaṭṭiṇīe vāido | [anuvācya tūṣṇīṃ bhūtāyā mama hastād gṛhītvā svayam eva
jāva vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205948 (0.0):
virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva / vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900712 (0.033):
kevalaṃ tumaṃ samaṃ cittaphalaeṇa / / tā jāva gadua gadua devīe ṇivedaissam /"
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139785 (0.040):
/*sarvato vilokya** / kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451737 (0.044):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144977 (0.046):
khu medhāviṇī uḍḍīṇā aṇnado gacchadi | tā ehi | lahuṃ aṇusaramha | / (2.26) Sāgarikā | sahi | evvaṃ karemha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210317 (0.049):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9175981 (0.049):
tā jāva gadua gadua devīe ṇivedaissam / / ************* COMMENTARY *************"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145073 (0.050):
devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452977 (0.050):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450350 (0.051):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado pia-sahīe saṃdāvo / jeṇa saaṃ evva ṇaliṇī-pattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.051):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208574 (0.052):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142634 (0.053):
Naṭī | ajjautta | iamhi | āṇavedu ajjo | ko ṇioo aṇuciṭṭhīadu tti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133401 (0.054):
maṃ aṇusaranto evva ladāmaṇḍabaṃ paviṭṭho /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782095 (0.055):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144440 (0.056):
(2.7) Sāgarikā | hiaa | pasīda pasīda | kiṃ imiṇā āāsamettaphalaeṇa / dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143417 (0.057):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106202 (0.058):
aapechchaha sahio esā lacchī raṇṇo paāvaruddassa / / cariāi aṇukuṇaṃtī raṇṇīsu paivvaā jāā // ViPrud_4.90 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450357 (0.059):
jeṇa saaṃ evva ṇaliṇī-pattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208971 (0.059):
saaṃ evva ṇaliṇīpattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
'smīndivarikayā yathā upavāsa-niyama-sthitā devī Vāsavadattā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205955 (0.0):
vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito / 'smīndivarikayā yathā upavāsaniyamasthitā devī Vāsavadattā
svasti-vācana-nimittaṃ śabdāyateti | tad yāvad dhārā-gṛhodyāna-dīrghikāyāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205962 (0.047):
'smīndivarikayā yathā upavāsaniyamasthitā devī Vāsavadattā / svastivācananimittaṃ śabdāyateti | tad yāvad dhārāgṛhodyānadīrghikāyāṃ
snātvā devī-pārśvaṃ gatvā kukkuṭa-vādaṃ kariṣyāmi | anyathā katham
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205970 (0.0):
svastivācananimittaṃ śabdāyateti | tad yāvad dhārāgṛhodyānadīrghikāyāṃ / snātvā devīpārśvaṃ gatvā kukkuṭavādaṃ kariṣyāmi | anyathā katham asmābhiḥ
asmābhiḥ sadṛśā brāhmaṇā rāja-kule pratigrahaṃ kurvanti (nepathyābhimukham
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205980 (0.0):
snātvā devīpārśvaṃ gatvā kukkuṭavādaṃ kariṣyāmi | anyathā katham asmābhiḥ / sadṛśā brāhmaṇā rājakule pratigrahaṃ kurvanti (nepathyābhimukham avalokya)
avalokya) katham eṣa priya-vayasyo 'dya devyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205987 (0.0):
sadṛśā brāhmaṇā rājakule pratigrahaṃ kurvanti (nepathyābhimukham avalokya) / katham eṣa priyavayasyo 'dya devyā virahotkaṇṭhāvinodanānimittaṃ
virahotkaṇṭhā-vinodanā-nimittaṃ dhārā-gṛhodyānam eva prasthitaḥ | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205994 (0.0):
katham eṣa priyavayasyo 'dya devyā virahotkaṇṭhāvinodanānimittaṃ
yāvad vayasyena sahaiva gatvā yathoditam anuṣṭhāsyāmi |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206000 (0.0):
dhārāgṛhodyānam eva prasthitaḥ | tad yāvad vayasyena sahaiva gatvā
(tataḥ praviśati sotkanṇṭho rājā) / rājā -
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206006 (0.0):
dhārāgṛhodyānam eva prasthitaḥ | tad yāvad vayasyena sahaiva gatvā / yathoditam anuṣṭhāsyāmi |] / (tataḥ praviśati sotkanṇṭho rājā)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451179 (0.046):
yadīdānīm āgacchet tato ramanīyaṃ bhavet |] / (tataḥ praviśati rājāvaguṇṭhita-śarīro vidūṣakaś ca |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209768 (0.046):
yadīdānīm āgacchet tato ramanīyaṃ bhavet |] / (tataḥ praviśati rājāvaguṇṭhitaśarīro vidūṣakaś ca |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453546 (0.050):
bhagavatyāḥ |] / (tataḥ praviśati rājā vidūśakaś ca |) / rājā - vayasya ka idānīm abhyupāyaḥ priyāṃ mocayitum |
kṣāmāṃ maṅgala-mātra-maṇḍana-bhṛtaṃ mandodyamālāpinīm
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206013 (0.0):
(tataḥ praviśati sotkanṇṭho rājā) / rājā - / kṣāmāṃ maṅgalamātramaṇḍanabhṛtaṃ mandodyamālāpinīm
āpāṇdu-cchavinā mukhena vijita-prātas-tanendu-dyutim /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206018 (0.034):
kṣāmāṃ maṅgalamātramaṇḍanabhṛtaṃ mandodyamālāpinīm / āpāṇducchavinā mukhena vijitaprātastanendudyutim /
sotkaṇthāṃ niyamopavāsa-vidhinā ceto mamotkaṇṭhate
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206028 (0.0):
āpāṇducchavinā mukhena vijitaprātastanendudyutim / / sotkaṇthāṃ niyamopavāsavidhinā ceto mamotkaṇṭhate
tāṃ draṣṭuṃ prathamānurāga-janitāvasthām ivādya priyām // HPri_2.1 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206036 (0.0):
sotkaṇthāṃ niyamopavāsavidhinā ceto mamotkaṇṭhate / tāṃ draṣṭuṃ prathamānurāgajanitāvasthām ivādya priyām // HPri_2.1 //
vidūṣakaḥ- (upasṛtya) sotthi hode | vaḍḍhadu bhavaṃ | [svasti bhavate |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206045 (0.0):
tāṃ draṣṭuṃ prathamānurāgajanitāvasthām ivādya priyām // HPri_2.1 // / vidūṣakaḥ- (upasṛtya) sotthi hode | vaḍḍhadu bhavaṃ | [svasti bhavate |
vardhatāṃ bhagavān |] / rājā -(vilokya) Vasantaka | kasmāt prahṛṣṭa iva lakṣyase |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206052 (0.0):
vidūṣakaḥ- (upasṛtya) sotthi hode | vaḍḍhadu bhavaṃ | [svasti bhavate | / vardhatāṃ bhagavān |]
vidūṣakaḥ - accadi kkhu devī bamhaṇaṃ | [arcati khalu devī brāhmaṇam |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206060 (0.0):
rājā -(vilokya) Vasantaka | kasmāt prahṛṣṭa iva lakṣyase | / vidūṣakaḥ - accadi kkhu devī bamhaṇaṃ | [arcati khalu devī brāhmaṇam |]
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779676 (0.061):
*{vidūṣakaḥ}* - ajja khu devīvioavihurahiaassa tattahodo vaccharāassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205889 (0.063):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsaṇiamaṭṭhiā devī / Vāsavadattā sotthivāaṇaṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva
rājā - yady evaṃ tataḥ kim | / vidūṣakaḥ - (sa-garvam) bho | īriso kkhu bamhaṇo jo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206070 (0.0):
vidūṣakaḥ - accadi kkhu devī bamhaṇaṃ | [arcati khalu devī brāhmaṇam |] / rājā - yady evaṃ tataḥ kim | / vidūṣakaḥ - (sagarvam) bho | īriso kkhu bamhaṇo jo
cau-vveda-pañca-veda-chaṭṭha-veda-bamhaṇa-sahassa-pajjāule rāaule paḍhamaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19809263 (0.018):
03,044.005a nāyajvabhir nānṛtakair na vedaśrutivarjitaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17255234 (0.018):
manujato na mānavato na kārakato notthāpakato na samutthāpakato na / vedakato na vedāpakato na jānakato na jānāpakato na paśyakato na
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19592441 (0.023):
01,011.017c tapovīryabalopetād vedavedāṅgapāragāt / 01,011.017e āstīkād dvijamukhyād vai sarpasatre dvijottama
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1362465 (0.025):
RV_01.145.01.1{14} taṃ pṛchatā sa jagāmā sa veda sa cikitvānīyate sā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206079 (0.029):
cauvvedapañcavedachaṭṭhavedabamhaṇasahassapajjāule rāaule paḍhamaṃ (Kale : / pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3338036 (0.030):
ChUpBh_5,1.2 yo ha vai vasiṣṭhaṃ vasitṛtamamācchādayitṛtamaṃ vasumattamaṃ / vā yo veda sa tathaiva vasiṣṭho ha bhavati svānāṃ jñātīnām /
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7841433 (0.030):
śraddheḍā sa yo ha vai śraddheḍeti vedāva ha śraddhāṃ runddhe'tho yatkiṃ
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581896 (0.031):
Par8.13ab/.munīnāṃ.ātma.vidyānāṃ.dvijānāṃ.yajña.yājināṃ./ / Par8.13cd/.veda.vrateṣu.snātānāṃ.eko.api.pariṣad.bhavet.//
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11560551 (0.033):
[32.2] paścād apaśyad viṣṇūktam āgamaṃ vistarāt tadā // / [32.3] saśrautañ ca sagṛhyañ*{301}* ca vedamantrair abhiṣṭutam /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9595130 (0.033):
[32.2] paścād apaśyad viṣṇūktam āgamaṃ vistarāt tadā // / [32.3] saśrautañ ca sagṛhyañ ca vedamantrair abhiṣṭutam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101486 (0.034):
sasaṃbhamaṃ ṇiggao / / tā paccāsaṇṇo via mahāhiseasamao /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28101218 (0.035):
atrāyamāśayaiti/ / vedavodhitetyādi/ vedabodhitakartavyatākatvarūpaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141158 (0.035):
aṅgarāassa ṇipaḍiā sarapaddhaī bhīmaseṇe bapphapajjāulā diṭṭhī
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10657755 (0.035):
āditya ekaviṃśa ete vai stomā upadeśanavanta upadeśanavān bhavati ya evaṃv / veda
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21189037 (0.035):
1.jñyādi ca. 2'ādika' iti nāsti a. / vedāpauruṣetve nuni) vedāpauruṣeyatvavādaḥ pu 241.
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427371 (0.035):
BhP_11.26.006/3 na veda yāntīr nāyāntīr urvaśy-ākṛṣṭa-cetanaḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4978874 (0.036):
*{3/513: E2: 4,458; E4: 4,735; E6: 1,238}* / sarve tu vedasaṃyogāt kāraṇād ekadeśo syāt // MS_3,5.26 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1389709 (0.037):
8. nirṇātam / 9. ^kāmatra^ / 10. sanatsutātagīnā^ / 11. vedādhyayanaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141531 (0.042):
{Pkt_124}tado a deva pajjalantiṃ sattiṃ pekkhia vialiaṃ aṅgarāassa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159470 (0.046):
tumha paccakkhaṃ ccea caṃdabhāāmaṃdire jalaṃtaṃ jalana-kuṃḍaṃ
(Kale : pu-) ahaṃ evva devī-saāsado sotthiā-vāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206082 (0.0):
cauvvedapañcavedachaṭṭhavedabamhaṇasahassapajjāule rāaule paḍhamaṃ (Kale : / pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206091 (5.960):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6640884 (0.023):
u2.32cd/.etad dhi loka^prajñānaṃ loko yatra samāśritaḥ//iti pinyādhyāyāḥ// / u2.33/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin piṭakādhyāyaṃ nāma^adhyāyaṃ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698199 (0.030):
2 0 0 0310c yaśo bhagasya vindatu yaśo mā pratimucyatām . / 2 0 0 0310e yaśasvyā3syāḥ saṃ sado 'haṃ pravaditā syām .. 611
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26507298 (0.033):
pramāṇasya tattvaviṣayatvāt/ na khalu bhoḥ parīkṣamāṇena dṛṣṭānumitā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21628990 (0.035):
368.033. ayaṃ bho puṣkarasāriṃstilakādhyāyo nāmādhyāyaḥ// / 369.001. <369>atha khalu bhoḥ puṣkarasārin nakṣatrajanmaguṇaṃ nāmādhyāyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21637010 (0.035):
410.019. aya bhoḥ puṣkarasārin dvādaśarāśiko nāmādhyāyaḥ// / 410.020. atha khalu bhoḥ puṣkarasārin kanyālakṣaṇaṃ nāmādhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6641418 (0.035):
u3.34/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin piṭakādhyāya^nāma^adhyāyaḥ/ / u3.35/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin svapna^adhyāyaṃ vyākhyāsyāmi/ tac
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6643569 (0.035):
u6.11/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin māsa^parīkṣā^nāma^adhyāyaḥ/(p.166) / u6.12/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin khañjarīṭaka^jñānaṃ^nāma^adhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6643892 (0.035):
u7.18/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin khañjarīṭaka^jñānaṃ nāma^adhyāyaḥ/ / u7.19/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin śivā^rutaṃ nāma^adhyāyaṃvyākhyāsyāmi/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646061 (0.035):
u10.54/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin vāyasa^rutaṃ nāma^adhyāyaḥ/ / u10.55/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin dvāra^lakṣaṇaṃ nāma^adhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646487 (0.035):
u11.28/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin dvāra^lakṣaṇaṃ nāma^adhyāyaḥ/ / u11.29/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin dvādaśa^rāśikaṃ nāma^adhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6647165 (0.035):
u12.45/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin dvādaśa^rāśiko nāma^adhyāyaḥ/ / u12.46/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin kanyā^lakṣaṇaṃ nāma^adhyāyaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6647920 (0.035):
u13.50/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin kanyā^lakṣaṇaṃ nāma^adhyāyaḥ/ / u13.51/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin vastra^adhyāyaṃ vyākhāsyāmi/ tac
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21636081 (0.035):
405.020. ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin vāyasarutaṃ nāmādhyāyaḥ// / 405.021. atha khalu bhoḥ puṣkarasārin dvāralakṣaṇaṃ nāmādhyāyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21636439 (0.035):
407.016. ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin dvāralakṣaṇaṃ nāmādhyāyaḥ// / 407.017. atha khalu bhoḥ puṣkarasārin dvādaśarāśikaṃ nāmādhyāyaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751617 (0.039):
vidūṣakaḥ bhoḥ ! esā kkhu abarā debī bāsabadattā | (bhoḥ ! eṣā khalu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21632033 (0.044):
385.008. atha khalu bhoḥ puṣkarasārin svapnādhyāyaṃ vyākhyāsyāmi/ / 385.008. tacchrūyatām/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21542175 (0.050):
asmin rohitake mahānagare magho nāma sārthavāhaḥ prarivasati? sa evamāha / asti bhoḥ puruṣa/ / 068.019. kiṃ tarhi mahāvyādhinā grastaḥ/
khalu brāhmaṇaḥ | yaś / caturveda-pañca-veda-ṣaḍ-veda-brāhmaṇa-sahasra-paryākule rja-kule
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206101 (0.0):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu / brāhmaṇaḥ | yaś caturvedapañcavedaṣaḍvedabrāhmaṇasahasraparyākule rjakule
prathamam aham eva devī-sakāśāt svasti-vācanaṃ labhe |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206110 (0.041):
prathamam aham eva devīsakāśāt svastivācanaṃ labhe |]
rājā - (vihasya) veda-saṃkhyayaivāveditaṃ brāhmaṇyam | tad āgaccha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206116 (0.0):
prathamam aham eva devīsakāśāt svastivācanaṃ labhe |] / rājā - (vihasya) vedasaṃkhyayaivāveditaṃ brāhmaṇyam | tad āgaccha
mahā-brāhmaṇa | dhārā-gṛhodyānam eva gacchāvaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206122 (0.044):
rājā - (vihasya) vedasaṃkhyayaivāveditaṃ brāhmaṇyam | tad āgaccha / mahābrāhmaṇa | dhārāgṛhodyānam eva gacchāvaḥ |
vidūṣakaḥ - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446704 (0.0):
pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206128 (0.0):
mahābrāhmaṇa | dhārāgṛhodyānam eva gacchāvaḥ | / vidūṣakaḥ - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati |]
rājā - gacchāgrataḥ | / vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206141 (0.0):
vidūṣakaḥ - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati |] / rājā - gacchāgrataḥ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143866 (0.032):
(1.61) Kāñcanamālā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | iti tathā karoti | / (1.62) Vidūṣakaḥ | parikramyāvalokya ca | bho vaassa | jadhā vīsanto
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143148 (0.040):
mām adya saṃsmarayatīva bhujaṅgalokaḥ || 12 || / (1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450495 (0.043):
ṇāḍaassa ṇaccida-sesaṃ | tā ehi | pekkhā-gharaṃ evva gacchamha | / (parikramyāvalokya |) idaṃ pekkhāgāraṃ | jāva ehi pavisamha | sāhu sāhu |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145080 (0.044):
devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi | / parikramyāvalokya ca | eso kkhu piavaasso tassa dohalaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143505 (0.045):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447470 (0.046):
sa-ssarīaaṃ | [bho ehi gacchāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) bho vayasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206187 (0.046):
dhārāgharujjāṇassa sassarīaaṃ | [bho ehi gacchāvaḥ | (parikramyāvalokya / ca) bho vayasya paśya paśya | aviratapatadvividhakusuma-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209099 (0.047):
ṇāḍaassa ṇaccidasesaṃ | tā ehi | pekkhāgharaṃ evva gacchamha | / (parikramyāvalokya |) idaṃ pekkhāgāraṃ | jāva ehi pavisamha | sāhu sāhu |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147310 (0.051):
kaṃ pi bamhaṇaṃ aṇṇesāmi | parikramyāvalokya ca | eso kkhu ajjavasantao
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448048 (0.054):
vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206746 (0.054):
vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145260 (0.055):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448404 (0.055):
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148138 (0.057):
edaṃ indaāliaṃ ajjautassa daṃsehi tti | parikramyāvalokya ca | eso kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145151 (0.058):
(2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa | / diṭṭhiā vaḍḍhasi | jeṇa diṇṇametteṇa iti puṇaḥ paṭhati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143832 (0.062):
idha vi tadhā jevva kiṃ vā aṇṇadha tti | tā alakkhidā bhavia pekkhissaṃ | / parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ
pekkha | avirada-paḍanta-viviha-kusuma-suumāla-silā-al'-ucchangassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206148 (0.0):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | aviradapaḍantavivihakusumasuumālasilāalucchangassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144451 (0.042):
saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778462 (0.045):
*{vāsavadattā}* - esā khu mahuarāṇaṃ aviṇaādo kāsakusumareṇuṇā paḍideṇa / sodaā me diṭṭhī (BhSv_4.4:5)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143506 (0.045):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143845 (0.047):
maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143151 (0.048):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777594 (0.048):
*{padmāvatī}* - ayyautto iha āacchia imaṃ kusumasamiddhiṃ pekkhia / sammāṇidā bhaveaṃ (BhSv_4.0:42)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143757 (0.049):
(1.58) Vāsavadattā | nirūpyātmagatam | aho pamādo pariaṇassa | jassa / daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144372 (0.051):
sirikhaṇḍadāsaṇāmadheassa dhammiassa saāsādo aālakusumasaṃjaṇaṇadohalaṃ / sikkhia attaṇo parigahidaṃ ṇomāliaṃ kusumasamiddhisohidaṃ karissadi tti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143828 (0.052):
idha vi tadhā jevva kiṃ vā aṇṇadha tti | tā alakkhidā bhavia pekkhissaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777986 (0.052):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ / pekkhadu dāva bhavaṃ (BhSv_4.1:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143684 (0.053):
iaṃ khu ṇirantarubbhiṇṇakusumasohiṇī bhaṭṭiṇīe parigahidā māhavīladā | esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145151 (0.054):
(2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa | / diṭṭhiā vaḍḍhasi | jeṇa diṇṇametteṇa iti puṇaḥ paṭhati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145260 (0.054):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148230 (0.055):
vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144399 (0.055):
(2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ | / (2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208895 (0.056):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo piavaassassa / avatthā tue vaṇṇidā tado diuṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama piasahīe avatthā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140679 (0.056):
{Pkt_112}tado bhīmaseṇadhanaṃjaehiṃ abhijuttaṃ pidaraṃ pekkhia sasaṃbhamaṃ / vialiaṃ avadhūṇia raaṇasīsaaṃ ākaṇṇākaṭṭhidakaṭhiṇakodaṇḍajīo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.057):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153200 (0.057):
(punar avekṣya) haddhī haddhī ppamādo, lalide pekkha pekkha eṇaṃ / bamhaāriṇaṃ / daṭṭhūṇa vikkhuhidaṃ maha hadahiaam | tā imassa mahāpābassa aggippaveso
parimala-ṇilīṇa-mahuara-bhara-bhagga-baula-māladī-ladā-jālaassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206156 (0.0):
parimalaṇilīṇamahuarabharabhaggabaulamāladīladājālaassa
kamala-gandha-gahaṇ'-uddāma-māruda-pajjava (Kale :
parjava-)buddha-bandhūa-bandhaṇassa / avirala-tamāla-taru-pihidā-tapa-paāsassa assa dhārā-ghar'-ujjāṇassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206174 (0.0):
kamalagandhagahaṇuddāmamārudapajjava (Kale : / parjava)buddhabandhūabandhaṇassa aviralatamālatarupihidātapapaāsassa assa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206181 (0.052):
parjava)buddhabandhūabandhaṇassa aviralatamālatarupihidātapapaāsassa assa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9884706 (0.057):
vāyusamīhitā kisalayāstaruṇatarulatā / nṛttata lobhayaṃ nṛpasutaṃ drumaviṭapagatam // Lal_21.111 //
sa-ssarīaaṃ | [bho ehi gacchāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) bho vayasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206190 (0.0):
parjava)buddhabandhūabandhaṇassa aviralatamālatarupihidātapapaāsassa assa / dhārāgharujjāṇassa sassarīaaṃ | [bho ehi gacchāvaḥ | (parikramyāvalokya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453606 (0.037):
anteuraṃ su-pīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212140 (0.037):
supīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448027 (0.039):
tadehi dīrghikā-taṭam upasarpāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) vayasya paśya / paśya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206725 (0.039):
tadehi dīrghikātaṭam upasarpāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) vayasya paśya / paśya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447415 (0.046):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209097 (0.061):
ṇāḍaassa ṇaccidasesaṃ | tā ehi | pekkhāgharaṃ evva gacchamha | / (parikramyāvalokya |) idaṃ pekkhāgāraṃ | jāva ehi pavisamha | sāhu sāhu |
paśya paśya | avirata-patad-vividha-kusuma-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206190 (0.047):
dhārāgharujjāṇassa sassarīaaṃ | [bho ehi gacchāvaḥ | (parikramyāvalokya / ca) bho vayasya paśya paśya | aviratapatadvividhakusuma-
sukumāra-śilā-talotsaṅgasya / parimala-nilīna-madhukara-bhara-bhagna-bakula-mālatī-latā-jālakasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206203 (0.0):
ca) bho vayasya paśya paśya | aviratapatadvividhakusuma- / sukumāraśilātalotsaṅgasya
kamala-gandha-grahaṇoddāma-māruta-paryavabuddha-bandhūka-bandhanasyāvirala-tamāla-taru-pihitātapa-prakāśasyāsya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206221 (0.0):
parimalanilīnamadhukarabharabhagnabakulamālatīlatājālakasya / kamalagandhagrahaṇoddāmamārutaparyavabuddhabandhūkabandhanasyāviralatamālatarupihitātapaprakāśasyāsya
dhārā-gṛhodyānasya sa-śrīkatām |] / rājā - vayasya sādhv abhihitam | atra hi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206230 (0.0):
kamalagandhagrahaṇoddāmamārutaparyavabuddhabandhūkabandhanasyāviralatamālatarupihitātapaprakāśasyāsya / dhārāgṛhodyānasya saśrīkatām |]
vṛntaiḥ kṣudra-pravāla-sthagitam iva talaṃ bhāti śephālikānāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206237 (0.0):
rājā - vayasya sādhv abhihitam | atra hi | / vṛntaiḥ kṣudrapravālasthagitam iva talaṃ bhāti śephālikānāṃ
gandhaḥ sapta-cchadānāṃ sapadi gaja-madāmoda-mohaṃ karoti /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206246 (0.0):
gandhaḥ saptacchadānāṃ sapadi gajamadāmodamohaṃ karoti /
ete connidra-padma-cyuta-bahala-rajaḥ-puñja-piṅgāṅgarāgā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206253 (0.0):
gandhaḥ saptacchadānāṃ sapadi gajamadāmodamohaṃ karoti / / ete connidrapadmacyutabahalarajaḥpuñjapiṅgāṅgarāgā
gāyanty avyakta-vācaḥ kim api madhu-liho vāruṇī-pāna-mattāḥ // HPri_2.2 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206262 (0.0):
ete connidrapadmacyutabahalarajaḥpuñjapiṅgāṅgarāgā / gāyanty avyaktavācaḥ kim api madhuliho vāruṇīpānamattāḥ // HPri_2.2 //
vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206272 (0.0):
gāyanty avyaktavācaḥ kim api madhuliho vāruṇīpānamattāḥ // HPri_2.2 // / vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143252 (0.037):
(1.20) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | ahaṃ pi edāṇaṃ baddhapariarāṇaṃ majjhe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205228 (0.046):
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 // / vidūṣakaḥ - (saroṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449956 (0.050):
(vicintya) kahiṃ dāṇiṃ taṃ pekkhe | ahavā tahiṃ evva dāva digghiāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143151 (0.053):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780954 (0.054):
athāyaṃ vibhramo vā syād vibhramo hy astu me ciram // BhSv_5.9 // / *{vidūṣakaḥ}* - bho vaassa edassiṃ ṇaare avantisundarī ṇāma jakkhiṇī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448406 (0.055):
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448046 (0.056):
dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 // / vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206744 (0.056):
dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 // / vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149611 (0.056):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148470 (0.057):
padhāṇo amacco vasubhūdī āado | taṃ dāva pekkhadu ajjautto | / (4.83) Rājā | yathāha devī | aindrajālikaṃ prati | bhadra | viśramyatām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450121 (0.057):
diṭṭhā tadā jahiṃ digghiāe diṭṭhā idaṃ vi dāva pekkhissaṃ ti āado mhi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446467 (0.058):
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 // / vidūṣakaḥ - (sa-roṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143098 (0.058):
(1.15) Vidūṣakaḥ | vilokya | edaṃ pi dāva / suviaḍḍhajaṇāpūridasiṅgaajalapahāramukkasikkāramaṇoharaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145260 (0.062):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778077 (0.062):
*{ceṭī}* - pekkhadu pekkhadu bhaṭṭidāriā edaṃ kokaṇadamāḷāpaṇḍararamaṇīaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145708 (0.062):
(2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141725 (0.063):
vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ / pekkhaṇīaṃ tti / / SktCh_127: tataśca deva bhaṇitaṃ svāmināṅgarājena / bho vṛkodara
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454969 (0.064):
(Priyadarśikāyā upari patati |) / vidūṣakaḥ - bho vaassa kahaṃ tumaṃ mūḍho via ciṭṭhasi | ṇa eso visādassa
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949393 (0.064):
Śākyabhikṣuḥ - {(pāśupatam avalokya) D} bho bhaavaṃ! tumaṃ dāva aggado
avirala-paḍanta-kusuma-ṇiaro ajja vi / patt'-antara-gaḷanta-varisāvasāṇa-salila-bindū via lakkhīadi [p. 14]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206285 (0.0):
vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso / aviralapaḍantakusumaṇiaro ajja vi pattantaragaḷantavarisāvasāṇasalilabindū
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206272 (0.033):
vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso / aviralapaḍantakusumaṇiaro ajja vi pattantaragaḷantavarisāvasāṇasalilabindū
sattavaṇṇa-pāāvo | [bho vayasya etad api tāvat paśya paśya | ya eṣo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206293 (0.0):
aviralapaḍantakusumaṇiaro ajja vi pattantaragaḷantavarisāvasāṇasalilabindū / via lakkhīadi [p. 14] sattavaṇṇapāāvo | [bho vayasya etad api tāvat paśya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207110 (0.033):
salilacalantakarapallavappahāvitthideṇa ohasiasohaṃ karedi kamalavaṇaṃ / avaciṇantī | [bho vayasya paśya paśya | āścaryam āścaryam | eṣā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448425 (0.039):
kamala-vaṇaṃ avaciṇantī | [bho vayasya paśya paśya | āścaryam āścaryam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146901 (0.042):
saṃbhāvehi | saccaṃ jevva sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1752665 (0.045):
(sa sādhvasautsukyam) ammo rakkhaso tti suṇia saccaṃ sajjhasa kodahalāṇaṃ / majjhe baṭṭāmi | (aṃho rākṣasa iti śrutvā satyaṃ sādhvasa kautūhalayor
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145291 (0.048):
daṇḍakakāṣṭham udyamya | ā dāsīe dhīe sārie | tumaṃ jaṇāsi | saccaṃ jevva
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948883 (0.051):
Śākyabhikṣuḥ - buddhavaaṇaṃ pamāṇīkaraanto bhikkhū surābhāaṇaṃ gaṇhadi tti / ko ettha hedū / [{bho G} buddhavacanaṃ pramāṇīkurvan bhikṣuḥ surābhājanaṃ
'virala-patad-kusuma-nikaro 'dyāpi / patrāntara-galad-varṣāvasāna-salila-bindur iva lakṣyate saptaparṇa-pādapaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206301 (0.0):
via lakkhīadi [p. 14] sattavaṇṇapāāvo | [bho vayasya etad api tāvat paśya / paśya | ya eṣo 'viralapatadkusumanikaro 'dyāpi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206309 (0.0):
paśya | ya eṣo 'viralapatadkusumanikaro 'dyāpi / patrāntaragaladvarṣāvasānasalilabindur iva lakṣyate saptaparṇapādapaḥ |]
rājā - vayasya samyag utprekṣitam | bahv eva sadṛśaṃ jalada-samayasya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447914 (0.0):
rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ / jalada-samayasyeti | / (bibhrāṇā mṛdutām ityādi punaḥ paṭhati)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206317 (0.0):
patrāntaragaladvarṣāvasānasalilabindur iva lakṣyate saptaparṇapādapaḥ |] / rājā - vayasya samyag utprekṣitam | bahv eva sadṛśaṃ jaladasamayasya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206614 (0.0):
rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ / jaladasamayasyeti | / (bibhrāṇā mṛdutām ityādi punaḥ paṭhati)
bibhrāṇā mṛdutāṃ śirīṣa-kusuma-śrī-hāribhiḥ śādvalaiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206324 (0.0):
rājā - vayasya samyag utprekṣitam | bahv eva sadṛśaṃ jaladasamayasya | / bibhrāṇā mṛdutāṃ śirīṣakusumaśrīhāribhiḥ śādvalaiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447914 (0.059):
rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ / jalada-samayasyeti | / (bibhrāṇā mṛdutām ityādi punaḥ paṭhati)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206614 (0.059):
rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ / jaladasamayasyeti | / (bibhrāṇā mṛdutām ityādi punaḥ paṭhati)
sadyaḥ kalpita-kuṭṭimā marakata-kṣodair iva kṣālitaiḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206330 (0.0):
bibhrāṇā mṛdutāṃ śirīṣakusumaśrīhāribhiḥ śādvalaiḥ / sadyaḥ kalpitakuṭṭimā marakatakṣodair iva kṣālitaiḥ /
eṣā saṃprati bandhanād vigalitair bandhūka-puṣpotkaraiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206335 (0.0):
sadyaḥ kalpitakuṭṭimā marakatakṣodair iva kṣālitaiḥ / / eṣā saṃprati bandhanād vigalitair bandhūkapuṣpotkaraiḥ
adyāpi kṣitir indra-gopaka-śataiś cchanneva saṃlakṣyate // HPri_2.3 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206342 (0.0):
eṣā saṃprati bandhanād vigalitair bandhūkapuṣpotkaraiḥ / adyāpi kṣitir indragopakaśataiś cchanneva saṃlakṣyate // HPri_2.3 //
(tataḥ praviśati ceṭī) / ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206354 (0.0):
adyāpi kṣitir indragopakaśataiś cchanneva saṃlakṣyate // HPri_2.3 // / (tataḥ praviśati ceṭī)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449165 (0.011):
(tataḥ praviśati Manoramā |) / Manoramā - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe hanje Maṇorame jaṃ taṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451551 (0.015):
sākṣād darśita eṣa naḥ kuśalayā Vatseśa evānayā // HPri_3.7 // / Vāsavadattā -hanje Indīvarie | baddheṇa ajja-utteṇa ahaṃ vīṇaṃ sikkhāvidā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210139 (0.026):
Vāsavadattā -hanje Indīvarie | baddheṇa ajjautteṇa ahaṃ vīṇaṃ sikkhāvidā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757158 (0.033):
mālavikā (sāvaṣṭambham) jo ṇa bhāadi so mae bhaṭṭiṇī daṃsaṇe / diṭṭha sāmattho bhaṭṭā | [yo na bibheti sa mayā bhaṭṭinī darśane
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143416 (0.033):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147068 (0.034):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758452 (0.035):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452978 (0.037):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454100 (0.039):
Vāsavadattā - (sa-smitam |) bhaavadi jaha takkemi paridosida mhi / ajja-utteṇetti [ bhagavati yathā tarkayāmi paritoṣitāsmy ārya-putreṇeti |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212631 (0.039):
Vāsavadattā - (sasmitam |) bhaavadi jaha takkemi paridosida mhi / ajjautteṇetti [ bhagavati yathā tarkayāmi paritoṣitāsmy āryaputreṇeti |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145854 (0.039):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144399 (0.041):
(2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ | / (2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205926 (0.041):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.042):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452728 (0.042):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajja-utto pie pasīda
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449936 (0.043):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136005 (0.043):
śaddābia āṇatte jaha luhilappiā ajja pahudi tue ajjauttaśśa bhīmaśeṇaśśa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448787 (0.044):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207459 (0.044):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi
Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206365 (0.0):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149015 (0.007):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.009):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.009):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950123 (0.009):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4245103 (0.010):
sopāso ajja vi suhaa jeṇāsi volīṇo // // / etadgāthārthādbhāvyamānādyā rasapratītirbhavati, sā tvāṃ spṛṣṭvā svidyati
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149078 (0.010):
(4.137) Sāgarikā | haddhī haddhī | ā | samantado pajjalido hudavaho ajja / dukkhāvasāṇaṃ me karissadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143418 (0.010):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104826 (0.010):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144708 (0.013):
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145364 (0.013):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.013):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.014):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.014):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.015):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147067 (0.015):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo / paḍiṇivattantīe cittasāliāduvāre ajjavasantaassa susaṃgadāe samaṃ ālāvo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147447 (0.015):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.015):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.016):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.016):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
lahu geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārā-ghar'-ujjāṇa-dīhiāe jāva evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206373 (0.0):
Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207233 (0.031):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448548 (0.031):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447157 (0.033):
Vāsavadattā sotthi-vāaṇa-ṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva / dhārā-ghar'-ujjāṇa-digghiāe ṇhāia devī-pāsaṃ gadua kukkuṭa-vādaṃ karissaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147447 (0.038):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.040):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777986 (0.041):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ / pekkhadu dāva bhavaṃ (BhSv_4.1:2)
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.042):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.042):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146709 (0.043):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782094 (0.043):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145980 (0.043):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.043):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144449 (0.043):
dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso / saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447944 (0.043):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206643 (0.043):
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147654 (0.044):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780515 (0.045):
jāva uvavisāmi (BhSv_5.6:35) / ahavā aññāsaṇapariggaheṇa appo via siṇeho paḍibhādi (BhSv_5.6:36)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210475 (0.045):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.045):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
viāsiāiṃ kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206385 (0.0):
geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārāgharujjāṇadīhiāe jāva evva viāsiāiṃ / kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva lahuaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149657 (0.043):
(4.186) Vāsavadattā | ajjautta | phuḍāṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145562 (0.043):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142968 (0.045):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145981 (0.046):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135863 (0.048):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210322 (0.050):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa / diṭṭhā | tā aṇṇado ṇikkamia suvissaṃ | [dāsyāḥ sute tvam api na dadāsi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143676 (0.051):
(1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144084 (0.052):
praṇamati | accharīaṃ | diṭṭho vi puṇo pekkhidavvo | tā jāva ṇa ko vi / pekkhadi tāva jjevva gamissaṃ | iti niṣkrāmati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207234 (0.054):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144587 (0.054):
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi / | tā jāva diṭṭhipadhaṃ se pariharia ṇirūvaissaṃ | svairaṃ pṛṣṭhato 'syāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 906063 (0.056):
sītā (sāśaṅkam) mā aṇṇadhā saṅkaddham, ṇa kkhu tumhāṇaṃ saalāe jjeva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776948 (0.056):
*{vāsavadattā}* - idaṃ ṇa guhmidavvaṃ (BhSv_3:45) / [idaṃ na gumphitavyam | ]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208963 (0.057):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449786 (0.058):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208422 (0.058):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa asaṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149406 (0.058):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451261 (0.058):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144525 (0.059):
ko vi idha āacchadi tāva ālekkhasamappidaṃ taṃ ahimadaṃ jaṇaṃ pekkhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453417 (0.060):
sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe
lahuaṃ avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206394 (0.0):
kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva lahuaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147387 (0.010):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ / pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450628 (0.014):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209229 (0.014):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210478 (0.018):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454504 (0.018):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213025 (0.018):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147198 (0.021):
tumaṃ ciraasi tti uttammantīe devīe pesida mhi |
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 849612 (0.021):
v1 manaso gṛhabhūtam eva ─ duṣṭa ─ haṅgho komudagandha _ dekkha tāva .. + / /// [l](ī)l(a)m makkaṭah[o] ─ vidū ─ [j](i)[ṇ]ṇuy(ā)n. bh. + .. /// / 2 .. [ṭ]ṭh. [a]cchariyaṃ ─ du[ṣṭa] (─) .. m peśśeti _ ajja te dāśīputta
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147503 (0.024):
tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781714 (0.024):
ayyautta tādo vā ambā vā kiṃṇukhu bhaṇissadi tti āviggā via saṃvuttā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141865 (0.026):
pekkhantāṇaṃ evva edaṃ kumālavisaseṇaṃ sumaridavvasesaṃ karomi / tti / bhaṇia sagavvaṃ āpphālidaṃ ṇeṇa vajjaṇigghādaṇigghosabhīsaṇajīāravaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149290 (0.026):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774761 (0.026):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ / viāriduṃ (BhSv_1.10:1)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213089 (0.026):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776958 (0.027):
*{vāsavadattā}* - uvaradā tassa bhayyā taṃ ṇippaoaṇaṃ tti (BhSv_3:47)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143843 (0.027):
parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ / maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146602 (0.027):
vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147419 (0.027):
(4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa / hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776531 (0.028):
ṇa khu ahaṃ pāṇāṇi parittajāmi (BhSv_3:8) / ayyauttaṃ pekkhāmi tti ediṇā maṇoraheṇa jīvāmi mandabhāā (BhSv_3:9)
geṇhia taṃ gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206403 (0.0):
avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā geṇhia taṃ / gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi | [ājñāptāsmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205923 (0.041):
aṇṇahā kahaṃ amhāṇaṃ sarisā brahmaṇā (sic) rāakule paḍiggahaṃ karenti | / (nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447183 (0.042):
| aṇṇahā kahaṃ amhāṇaṃ sarisā brahmaṇā (sic) rāa-kule paḍiggahaṃ karenti | / (nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso pia-vaasso ajja devīe
[ājñāptāsmi devyā Vāsavadattayā | hañje Indīvarike adya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206410 (0.0):
gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi | [ājñāptāsmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449245 (0.038):
gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi / devyā Vāsavadattayā hañje Manorame yaḥ sa Sāṅkṛtyāyany ārya-putrasya mama
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207908 (0.047):
gummantariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddhajappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi devyā / Vāsavadattayā hañje Manorame yaḥ sa Sāṅkṛtyāyany āryaputrasya mama ca
mayāgastya-maharṣaye 'rgho dātavyaḥ | tad gaccha tvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206418 (0.0):
devyā Vāsavadattayā | hañje Indīvarike adya mayāgastyamaharṣaye 'rgho
śephalikā-kusuma-mālāṃ laghu gṛhītvāgaccheti | eṣāpy Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206424 (0.0):
devyā Vāsavadattayā | hañje Indīvarike adya mayāgastyamaharṣaye 'rgho / dātavyaḥ | tad gaccha tvam | śephalikākusumamālāṃ laghu gṛhītvāgaccheti |
dhārā-gṛhodyāna-dīrghikāyā yāvad eva vikasitāni kamalāni nāstābhilāṣiṇā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206434 (0.0):
dātavyaḥ | tad gaccha tvam | śephalikākusumamālāṃ laghu gṛhītvāgaccheti | / eṣāpy Āraṇyikā dhārāgṛhodyānadīrghikāyā yāvad eva vikasitāni kamalāni
sūryeṇa mukulāyyante tāvad eva laghv avacintyāgacchatv iti | eṣā tapasvinī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206440 (0.0):
eṣāpy Āraṇyikā dhārāgṛhodyānadīrghikāyā yāvad eva vikasitāni kamalāni / nāstābhilāṣiṇā sūryeṇa mukulāyyante tāvad eva laghv avacintyāgacchatv iti
tāṃ dīrghikāṃ na jānāti | tad gṛhītvā tāṃ gamiṣyāmi (nepathyābhimukham
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206448 (0.0):
nāstābhilāṣiṇā sūryeṇa mukulāyyante tāvad eva laghv avacintyāgacchatv iti / | eṣā tapasvinī tāṃ dīrghikāṃ na jānāti | tad gṛhītvā tāṃ gamiṣyāmi
avalokya)] / (tataḥ praviśaty Āraṇyikā) / Āraṇyikā - (sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206453 (0.0):
| eṣā tapasvinī tāṃ dīrghikāṃ na jānāti | tad gṛhītvā tāṃ gamiṣyāmi / (nepathyābhimukham avalokya)] / (tataḥ praviśaty Āraṇyikā)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206464 (0.0):
(tataḥ praviśaty Āraṇyikā) / Āraṇyikā - (sabāṣpodvegam ātmagatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447814 (0.056):
[(sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) tathā nāma tādṛśe vaṃśa utpannayānya-janam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206517 (0.056):
lahūkido appā | tā kā gaī | jahabhaṇidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [(sabāṣpodvegam / ātmagatam) tathā nāma tādṛśe vaṃśa utpannayānyajanam ājñāpya sthitayā
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206476 (0.0):
Āraṇyikā - (sabāṣpodvegam ātmagatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe / aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147855 (0.009):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147069 (0.011):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.014):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144312 (0.015):
tataḥ praviśati nipuṇikā | / (2.2) Nipuṇikā | uvaladdho kkhu mae bhaṭṭiṇo vuttanto | tā jāva gadua
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758593 (0.017):
| sabba kālaṃ ido ebba sotthibāaṇa modaehiṃ kucchiṃ pūria saṃpadaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144036 (0.020):
kusumalohākkhittahiaāe adiciraṃ mae kadaṃ | tā imiṇā sinduvāraviḍavena
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154222 (0.020):
surahikoḍppado hodutti māhabī-maṇḍabaṃ laṃhikhadā mae rāhiā, tā ppasīda
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14143030 (0.023):
{Pkt_143}vaccha jai tumaṃ bi amhe ṇālabasi tā kiṃ saṃpadaṃ vaccho / dussāsaṇo ālabadu dummarisaṇo vā adha aṇṇo vā /*iti roditi**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206852 (0.023):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139744 (0.024):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153461 (0.024):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148236 (0.025):
(4.64) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | avihido hodi | bho | īdiso se avaṭṭhambho / jeṇa savvaṃ saṃbhāvīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146709 (0.025):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454504 (0.025):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213025 (0.025):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143417 (0.026):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145365 (0.026):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454892 (0.027):
ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451317 (0.027):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206486 (0.0):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451317 (0.029):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153461 (0.029):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147067 (0.032):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo / paḍiṇivattantīe cittasāliāduvāre ajjavasantaassa susaṃgadāe samaṃ ālāvo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100606 (0.033):
sāhu sāhu camūvariṇaṃ vaaṇaṃ / / evvaṃ phaṇiā uṇa kīrisaṃ uvakkaṃdaṃ tehiṃ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780810 (0.034):
ahava sayyāpaḷambiaṃ ayyauttassa hatthaṃ saaṇīe ārovia gamissaṃ / (BhSv_5.6:67)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.035):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144311 (0.035):
tataḥ praviśati nipuṇikā | / (2.2) Nipuṇikā | uvaladdho kkhu mae bhaṭṭiṇo vuttanto | tā jāva gadua
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206852 (0.035):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144327 (0.036):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139744 (0.037):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149015 (0.037):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155566 (0.038):
rādhikā - dei, saraṇṇassa jaṇassa saṃrakkhaṇe akkhamāsi tahabi parihasesi / | ṇūṇaṃ / īsarīṇāṃ kkhu juttaṃ edaṃ | [devi, śaraṇyasya janasya saṃrakṣaṇe akṣamāsi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211058 (0.038):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096782 (0.038):
naṭī (sabhayam)aaṇaṭṭasāmaggiṃ sajjīkāduṃ vilaṃbiaṃ / / sajjīkiā kkhu esā /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145262 (0.038):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452444 (0.038):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147868 (0.038):
(4.38) Vasuṃdharā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | eso kkhu rumaṇṇado / bhāiṇeo vijaavammā piaṃ kiṃ pi ṇivedidukāmo duvāre ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.038):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149407 (0.039):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206496 (0.0):
kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa / vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149482 (0.035):
(4.173) Vāsavadattā | ajjautta | amaccajoandharāaṇeṇa ettiaṃ kālaṃ / dujjaṇīkida mhi jeṇa jāṇanteṇa vi ṇa me ṇivedidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450179 (0.040):
vidūṣakaḥ - (vicintya |) ahavā bhaṇido evva ahaṃ vaasseṇa | jai taṃ / aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147264 (0.042):
sahījaṇavacchale | hā udārasīle | hā sommadaṃsaṇe | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211936 (0.044):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adiujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206479 (0.046):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352434 (0.046):
acchīhiṃ cia bhaṇiaṃ hiaattthaṃ jo jaṇo ṇa lakkhei / / teṇa paḍibohieṇa e kiṃ kīrai ṇa kkhu alleṇa // Suk_11.6 (=88) //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147044 (0.047):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131738 (0.050):
{Pkt_20}mae evvaṃ bhaṇidaṃ / ai bhāṇumadi tumhāṇaṃ amukkesu kesesu kahaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779072 (0.051):
aho piaṃ ṇāma īdisaṃ vaaṇaṃ appaccakkhaṃ suṇīadi (BhSv_4.6:3)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449502 (0.051):
Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo / | tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132570 (0.052):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210320 (0.052):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9409089 (0.052):
'haṃsaṇa sarehiṃ viṇā sarāṇa sohāviṇā ṇa haṃsehiṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.053):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453232 (0.054):
Manoramā - halā Kancaṇamāle | jadā dāva aaṃ uttanto bhaṭṭiṇīe ṇa keṇa vi / viṇṇaviidavvo tti bhaṭṭiṇā āṇattaṃ tā keṇa uṇa dāṇiṃ so leho suṇāvido |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209850 (0.054):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448305 (0.055):
Viñjhakedu-duhidā vara-joggā bhavissadi tadā ahaṃ sumarāidavvetti | tā / saṃpadaṃ sumarāvemi jeṇa se vara-cintā-pajjāulo bhavissadi | [etat |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206994 (0.055):
Viñjhakeduduhidā varajoggā bhavissadi tadā ahaṃ sumarāidavvetti | tā / saṃpadaṃ sumarāvemi jeṇa se varacintāpajjāulo bhavissadi | [etat |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146571 (0.057):
(2.134) Sāgarikā | susaṃgade | kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ | / (2.135) Susaṃgatā | sahi | edāe tamālavīdhiāe antaridāo bhavia ṇikkamamha
cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mah'-agghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206501 (0.0):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mahagghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453410 (0.030):
kajjaṃ tassa mama-kerayeṇa kiṃ kajjaṃ | ajjuāe juttaṃ mama edaṃ ālihiduṃ | / sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211949 (0.030):
kajjaṃ tassa mamakerayeṇa kiṃ kajjaṃ | ajjuāe juttaṃ mama edaṃ ālihiduṃ | / sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140835 (0.031):
vihasia bhaṇidaṃ / are re visaseṇa piduṇo bi dāva de ṇa juttaṃ maha / kubidassa abhimuhaṃ ṭhāduṃ / kiṃ uṇa bhavado bālassa / tā gaccha /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781655 (0.039):
*{padmāvatī}* - ayyautta kiṃ mae saha uvaviṭṭho edaṃ jaṇaṃ pekkhissadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147483 (0.042):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106770 (0.047):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153207 (0.048):
bamhaāriṇaṃ / daṭṭhūṇa vikkhuhidaṃ maha hadahiaam | tā imassa mahāpābassa aggippaveso
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141841 (0.050):
aviṇaaṇokaṇṇadhāra kaṇṇa tumhehiṃ maha parokkhaṃ bahuhiṃ mahorahehiṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758457 (0.050):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071375 (0.051):
ollollakaraaraakhkhaehi tuha loaṇesu maha diṇṇam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365749 (0.052):
{ollollakara ara akhkha ehi tuha lo aṇesu maha diṇṇaṃ / / rattaṃsu aṃ pasā o koveṇa puṇo ime ṇa akkami ā //70//}
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213623 (0.052):
Vāsavadattā - (saharṣam |) ajjautta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva karedi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6264318 (0.053):
bālaa ! ṇāhaṃ dūtī tua piosi tti ṇa maha vāvāro / / sā marai tujjha aaso etnaṃ dhammakkharaṃ bhaṇimo" //"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455119 (0.055):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143707 (0.055):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141853 (0.055):
parivāria eāī maha puttao ahimaṇṇū vābādido / ahaṃ uṇa tumhāṇaṃ / pekkhantāṇaṃ evva edaṃ kumālavisaseṇaṃ sumaridavvasesaṃ karomi / tti
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156885 (0.055):
jaṭilā - (apavārya, sālīka-sneham) ayi bacche, sadā maṃ palohia lalidā / ahisāredi tti / maha puttassa purado bahūḍiā aliaṃ jebba tumaṃ sandūsedi | tā kitti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449372 (0.056):
saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā a-bhāa-headā | / ṇa uṇa mahā-rāassa doso | [kathaṃ tathā nāma saumya-darśano bhūtvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448991 (0.056):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
lahū-kido appā | tā kā gaī | jaha-bhaṇidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ |
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323536 (0.029):
'muṇḍasire boraphalaṃ borovari boraaṃ thiraṃ dharasi / / viggucchāai appā ṇāliacheā chalijjanti' /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206511 (0.033):
cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mahagghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe / lahūkido appā | tā kā gaī | jahabhaṇidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [(sabāṣpodvegam
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1755788 (0.035):
kaṅkālaḥ maṇṇe bibhīsaṇaṃ bajjia sabbassa bi esā gaī | [manye vibhīṣaṇaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106201 (0.040):
aapechchaha sahio esā lacchī raṇṇo paāvaruddassa /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454984 (0.041):
kālo | visamā kkhu gaī visassa | tā daṃsehi appaṇo vijjā-pahāvaṃ | [bho
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143701 (0.042):
khu avarā ṇomāliāladā jāe aālakusumasamuggamasaddhālueṇa bhaṭṭiṇā appā / āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144806 (0.044):
samassasa | jāva imādo digghiādo ṇaliṇīvattaāiṃ muṇāliāo a geṇhia lahuṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616485 (0.044):
nāndīmukhī: sahi citte suṇāhi imāe bundāe gadua bhaabadī biṇṇattā hanta"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144583 (0.045):
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362775 (0.046):
maha mandabhā_iṇī_e keraṃ sahi tuha vi ahaha parihava_i //14//}
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451263 (0.046):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208811 (0.046):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147405 (0.046):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106992 (0.059):
alaṃghiamahilāsamaaṃ taha bhaṇiaṃ maaṇaduvviṇīdāe / / jaha soūṇa guruaṇo osarai vilajjio dūraṃ // ViPrud_4.120 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136003 (0.063):
{Pkt_92}vaśāgandhe ajja kkhu ahaṃ śāmiṇīe hiḍimbādevīe śavahumāṇaṃ / śaddābia āṇatte jaha luhilappiā ajja pahudi tue ajjauttaśśa bhīmaśeṇaśśa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213492 (0.063):
kālo | visamā kkhu gaī visassa | tā daṃsehi appaṇo vijjāpahāvaṃ | [bho
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158174 (0.063):
kundalatā - aī, kīsa bhuaṃ bhaṃguresi, jaa sūrārāhaṇaṃ bhaṇāmi | [ayi,
[(sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) tathā nāma tādṛśe vaṃśa utpannayānya-janam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206523 (0.0):
lahūkido appā | tā kā gaī | jahabhaṇidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [(sabāṣpodvegam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447752 (0.056):
Āraṇyikā - (sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206456 (0.056):
Āraṇyikā - (sabāṣpodvegam ātmagatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe
ājñāpya sthitayā sāṃprataṃ parasya mayājñaptiḥ kartavyeti nāsti khalu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206533 (0.0):
ātmagatam) tathā nāma tādṛśe vaṃśa utpannayānyajanam ājñāpya sthitayā / sāṃprataṃ parasya mayājñaptiḥ kartavyeti nāsti khalu duṣkaraṃ daivasya |
duṣkaraṃ daivasya | athavā mamaivaiṣa doṣo yena jānatyāpi na vyāpādita
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206544 (0.0):
sāṃprataṃ parasya mayājñaptiḥ kartavyeti nāsti khalu duṣkaraṃ daivasya | / athavā mamaivaiṣa doṣo yena jānatyāpi na vyāpādita ātmā | tat kiṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4959537 (0.053):
satyam eṣa doṣo na bhavati, kiṃ tv anaruṇayāpy ekahāyanyā krayaḥ prāpnoti,
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21473514 (0.055):
tvam, tat kathaṃ tatra gṛhaṃ gacchāmi | athavā yan māṃ tvaṃ viśvāsayasi / tat te doṣo nāsti, yat īdṛśī svabhāva duṣṭā yuṣmaj jātir yā śiṣṭa saṅgād
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678467 (0.057):
kim eṣa doṣo bhavitā mamā7pī7ty % asmai tataḥ sārathir abhyuvāca // 3.32
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14199540 (0.057):
chalenāhaṃ hṛtā kāśyāḥ suptā pitṛgṛhātvayā / / tava doṣo na cehāsti bhavitavyaṃ mamedṛśam // NarP_2,27.141 //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24517005 (0.059):
[pṛ 91] kim iti darśayiṣyate iti cet | naiṣa doṣaḥ | na hi / pramānasyetyādinā
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26035099 (0.060):
tathā sati hrasvabhāvino 'ṅgasya akārasya upadhātvaṃ vihitam iti hrasvo na / syāt ? naiṣa doṣaḥ / / oṇeḥ ṛdit karaṇaṃ jñāpakaṃ nityam api dvirvacanam upadhāhrasvatvena
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7572561 (0.060):
tathā sati hrasvabhāvino 'ṅgasya akārasya upadhātvaṃ vihitam iti hrasvo na / syāt ? naiṣa doṣaḥ / / oṇeḥ r̥dit karaṇaṃ jñāpakaṃ nityam api dvirvacanam upadhāhrasvatvena
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2576781 (0.060):
naiṣa doṣaḥ / / kathayitustāvanna karturivāśaktiḥ- upāyasaṃbhavāt,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3265760 (0.064):
nirvartitasyādṛṣṭasyāpyasyaivātmana idamadṛṣṭamiti niyame hetvabhāvādeṣa / eva doṣaḥ // 51 // / syādetat / / ahamidaṃ phalaṃ prāpnavānīdaṃ pariharāṇītthaṃ prayatā itthaṃ
ātmā | tat kiṃ sāṃprataṃ kariṣyāmi | athavā duṣkaram idānīṃ mayā cintitam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206552 (0.0):
athavā mamaivaiṣa doṣo yena jānatyāpi na vyāpādita ātmā | tat kiṃ / sāṃprataṃ kariṣyāmi | athavā duṣkaram idānīṃ mayā cintitam | varam evaitad
| varam evaitad api | na punar ātmano mahārghaṃ vaṃśaṃ prakāśayantyā mayā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206559 (0.0):
sāṃprataṃ kariṣyāmi | athavā duṣkaram idānīṃ mayā cintitam | varam evaitad
laghū-kṛta ātmā | tat kā gatiḥ | yathābhaṇitam anuṣṭhāsyāmi |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206565 (0.0):
api | na punar ātmano mahārghaṃ vaṃśaṃ prakāśayantyā mayā laghūkṛta ātmā | / tat kā gatiḥ | yathābhaṇitam anuṣṭhāsyāmi |]
ceṭī - ido ehi Āraṇṇie | ita ehi Āraṇyike |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206573 (0.0):
api | na punar ātmano mahārghaṃ vaṃśaṃ prakāśayantyā mayā laghūkṛta ātmā | / tat kā gatiḥ | yathābhaṇitam anuṣṭhāsyāmi |] / ceṭī - ido ehi Āraṇṇie | ita ehi Āraṇyike |
Āraṇyikā - iaṃ āacchāmi | (śramaṃ nāṭayantī) hanje dūre kiṃ ajja vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206580 (0.0):
ceṭī - ido ehi Āraṇṇie | ita ehi Āraṇyike | / Āraṇyikā - iaṃ āacchāmi | (śramaṃ nāṭayantī) hanje dūre kiṃ ajja vi
digghiā | [iyam āgacchāmi | (śramaṃ nāṭayantī) hañje dūre kim adyāpi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206588 (0.0):
Āraṇyikā - iaṃ āacchāmi | (śramaṃ nāṭayantī) hanje dūre kiṃ ajja vi / digghiā | [iyam āgacchāmi | (śramaṃ nāṭayantī) hañje dūre kim adyāpi
dīrghikā |] / ceṭī - esā sehāliā-gumm'-antariā | tā ehi odaramha | (avataraṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206596 (0.0):
digghiā | [iyam āgacchāmi | (śramaṃ nāṭayantī) hañje dūre kim adyāpi / dīrghikā |] / ceṭī - esā sehāliāgummantariā | tā ehi odaramha | (avataraṇaṃ nāṭayataḥ)
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059133 (0.016):
yadidaṃ sukhasaṃvḥsatḥ || mḥdhuryatḥ? yadidaṃ pareṣu hitavastutḥṃ / || pūrvḥlḥpitḥ? yadidaṃ ehisvḥgatavacanatḥ laghūtthḥnatḥ ||
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18635014 (0.019):
ucchritacchatradhvajapatākehi nāvāyānehi prakrīḍitā // atha sudīpāye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017318 (0.019):
yathābhūtamarthamanavabudhyamānā evamavavadiṣyanti, evamanuśāsiṣyanti / ehi tvaṃ kulaputra atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447652 (0.037):
Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206359 (0.037):
Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136304 (0.040):
/ kadā bi dubadasudalośeṇa amhe bi vābādaiśśadi / tā ehi / atikkamamha / / SktCh_101: vasāgandhe eṣa khalvaśvatthāmākṛṣṭāsipatra ita evāgacchati /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448795 (0.043):
samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207468 (0.043):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi / | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132754 (0.048):
{Pkt_34}halā bhaeṇa visumaridamhi / tā ciṭṭha jāva savvaṃ sumaria
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134866 (0.048):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146293 (0.048):
(2.116) Vidūṣakaḥ | apavārya sabhayam | bho | savvaṃ saṃbhāvīadi | muharā / khu esā gabbhadāsī | tā paritosehi ṇaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448194 (0.048):
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇī-pattammi sehāliā-kusumāīṃ avaiṇua / devī-saāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206886 (0.048):
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇīpattammi sehāliākusumāīṃ avaiṇua / devīsaāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike avacinu
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156831 (0.049):
mādhavī - bhaṭṭi-dārie sahattheṇa tue gaṃṭhidā esā sūrasoaṃdhia-mālā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148516 (0.050):
kirīḍiṇo jeṭṭho bhādā sugihīdaṇāmaheo mahārāajuhiṭṭhiro / esā bi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900746 (0.051):
piasahī sāariā / / esā jjeva pasādīadu /"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1755788 (0.051):
kaṅkālaḥ maṇṇe bibhīsaṇaṃ bajjia sabbassa bi esā gaī | [manye vibhīṣaṇaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155293 (0.051):
rādhā (sabhayam) hanta, caṃcala caṃcarīa ciṭṭha ciṭṭha | esā līlā-kamaleṇa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776940 (0.052):
*{ceṭī}* - savattimaddaṇaṃ ṇāma (BhSv_3:44) / [sapatnīmardanaṃ nāma | ]
nāṭayataḥ) [eṣā śephalikā-gulmāntaritā | tad ehi avatarāvaḥ | (avataraṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206604 (0.0):
ceṭī - esā sehāliāgummantariā | tā ehi odaramha | (avataraṇaṃ nāṭayataḥ)
rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206612 (0.0):
[eṣā śephalikāgulmāntaritā | tad ehi avatarāvaḥ | (avataraṇaṃ nāṭayataḥ)] / rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ
jalada-samayasyeti | / (bibhrāṇā mṛdutām ityādi punaḥ paṭhati)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447607 (0.0):
rājā - vayasya samyag utprekṣitam | bahv eva sadṛśaṃ jalada-samayasya | / bibhrāṇā mṛdutāṃ śirīṣa-kusuma-śrī-hāribhiḥ śādvalaiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206317 (0.0):
rājā - vayasya samyag utprekṣitam | bahv eva sadṛśaṃ jaladasamayasya | / bibhrāṇā mṛdutāṃ śirīṣakusumaśrīhāribhiḥ śādvalaiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206618 (0.0):
rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ / jaladasamayasyeti |
vidūṣakaḥ - (sa-krodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206629 (0.0):
(bibhrāṇā mṛdutām ityādi punaḥ paṭhati) / vidūṣakaḥ - (sakrodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449433 (0.020):
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjha-veaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208089 (0.033):
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjhaveaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144491 (0.033):
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ / dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143914 (0.034):
alaṅkaredu imaṃ desaṃ āsaṇapaḍiggaheṇa | edaṃ āsaṇaṃ | ettha uvavisadu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145487 (0.035):
(2.58) Vidūṣakaḥ | bho | mā paṇḍidagavvaṃ uvvaha | ahaṃ de savvaṃ suṇia / vakkhāṇaissaṃ | suṇamha dāva | kiṃ kurukurāadi dāsīe dhīā sāriā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450454 (0.039):
ṇevaccha-ggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209060 (0.039):
ṇevacchaggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18120539 (0.041):
ghuṇṇai maṇo a suṇṇaṃ kiṃ edaṃ uvaha sahiāo // ViPrud_8.244 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147852 (0.041):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448558 (0.041):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780211 (0.043):
*{vidūṣakaḥ}* - jai aṇabhippedā esā kahā aṇṇaṃ kahaissaṃ (BhSv_5.4:12)
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156131 (0.044):
sukaṇṭhī - imassa paṇhottarassa sadikkhaṃ aṇṇaṃ bi mahuraṃ suṇidum | [asya
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146784 (0.045):
(2.155) Vidūṣakaḥ | bhodi | appā kila dukkhaṃ ālihīadi tti mama vaaṇaṃ / suṇia piavaasseṇa edaṃ viṇṇāṇaṃ daṃsidaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780264 (0.045):
*{vidūṣakaḥ}* - bhodu aṇṇaṃ kahaissaṃ (BhSv_5.6:1) / atthi ṇaaraṃ bahmadattaṃ ṇāma (BhSv_5.6:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143507 (0.046):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210798 (0.047):
Āraṇyikā - (sparśaviśeṣaṃ nāṭayantī |) ha ddhi ha ddhi | edaṃ Maṇoramaṃ / parisantīe aṇatthaṃ evva me aṅgāiṃ karenti | [hā dhik hā dhik | etāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453175 (0.047):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211723 (0.047):
tādo de | tā tava kiṃ edaṃ āakkhidavvaṃ | tassa samahiaṃ saṃvaccharaṃ / Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132639 (0.047):
{Pkt_29}hañje evvaṃ edaṃ / kiṃ du edaṃ sibiṇaaṃ adimettaṃ akusaladaṃsaṇaṃ / me paḍibhādi /
ukkaṇṭha-ṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206634 (0.0):
vidūṣakaḥ - (sakrodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto / ukkaṇṭhaṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa sotthivāaṇavelā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148949 (0.011):
{Pkt_193}hā ajjautta hā mama saaṃvarasaaṃgāhadullalida piaṃ bhāduaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777820 (0.012):
*{padmāvatī}* - takkemi ayyāe vāsavadattāe guṇāṇi sumaria dakkhiṇṇadāe / mama aggado ṇa rodidi tti (BhSv_4.0:62)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142665 (0.013):
(1.4) Naṭī | sodvegam | ajja | ṇiccinto dāṇiṃ si tumaṃ | tā kīsa ṇa / ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143913 (0.013):
(1.64) Vāsavadattā | vilokya | kadhaṃ | ajjautto | jaadu jaadu ajjautto | / alaṅkaredu imaṃ desaṃ āsaṇapaḍiggaheṇa | edaṃ āsaṇaṃ | ettha uvavisadu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131819 (0.013):
{Pkt_21}kiṃ ṇāha dukkaraṃ tue parikubideṇa / / aṇugeṇhantu edaṃ vavasidaṃ de bhādaro /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096927 (0.014):
naṭī aloāṇaṃ kaṇṇajualasya bhāaheeṇa edaṃ ṇāmajualaṃ suṇīadi / / cirassa ṇaṭṭavijjaṇuvaṭṭaṇaṃ phaliaṃ, jeṇa loamaṃgalaṃ kākaimariṃdacariaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148221 (0.014):
{Pkt_183}halā buddhimadie bhaṇāhi mama vaaṇeṇa piasahiṃ subhaddaṃ / ajja / vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143508 (0.014):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116618 (0.016):
bahuvaḷḷaho khu rāā sahi tassa siriṃmi ṇibhbharāsattī / / ṇūṇā sirie vi tumaṃ appāṇaṃ kiṃ ṇu ḷahuvasi // ViPrud_8.126 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147437 (0.016):
(4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950029 (0.016):
Unmattakaḥ - ummattao tti bahuśo edaṃ śaddaṃ śuṇomi / edaṃ gaṇhia daliśehi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451042 (0.016):
Āraṇyikā - (sa-hasta-tālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209635 (0.016):
Āraṇyikā - (sahastatālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146420 (0.017):
ṇāma kaṇṇaāraaṇaṃ māṇusaloe dīsadi | tā takkemi | paāvadiṇo vi edaṃ ṇimmia / vimhao samuppaṇṇo tti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139853 (0.017):
aha vā kiṃ ettha devvaṃ ubālahāmi / tassa kkhu edaṃ / ṇibbhacchiaviuravaaṇavīassa avahīridapidāmahahidobadesaṅkurassa
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242144 (0.019):
sāaraviiṇṇajovbaṇahatthālambaṃ samuṇṇamantehim / / abbhuṭṭhāṇaṃ via mammahasya diṇṇaṃ tuha thaṇohim //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14149819 (0.019):
{Pkt_201}ṇāha visumaridamhi edaṃ vābāraṃ / ṇāhassa pasāeṇa puṇo bi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777342 (0.020):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1753286 (0.021):
paphulla kodūhala ttaṇaṃ | parasurāma daṃsaṇeṇa uṇa sasajjha sattaṇaṃ / bhagga dhana ddaṇḍa caṇḍa caritassa purado rāmacaṃdassa | (yujyate
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206646 (0.0):
ukkaṇṭhaṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa sotthivāaṇavelā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777986 (0.016):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ / pekkhadu dāva bhavaṃ (BhSv_4.1:2)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139914 (0.017):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa / vissāmuddeseṇa hodavvaṃ / jāva ṇirūbemi /*upagamya dṛṣṭvā niśvasya ca**
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132754 (0.020):
{Pkt_34}halā bhaeṇa visumaridamhi / tā ciṭṭha jāva savvaṃ sumaria
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778087 (0.021):
sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ (BhSv_4.2:1)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448195 (0.023):
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇī-pattammi sehāliā-kusumāīṃ avaiṇua / devī-saāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206887 (0.023):
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇīpattammi sehāliākusumāīṃ avaiṇua / devīsaāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike avacinu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.024):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.027):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135955 (0.027):
hiḍimbādevīe śaṃvihāṇeṇa a paṇaṭṭhaṃ me jammadāliddaṃ / / SktCh_90: sādhu sugṛhiṇi sādhu / anena te sugṛhiṇītvenādya punaḥ svāminyā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.027):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.027):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.028):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147407 (0.028):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.028):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.029):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149292 (0.029):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135777 (0.029):
{Pkt_86}vaśāgandhe kudo śe ubaśame / kevalaṃ ahimaṇṇuvahaśoaśamāṇadukkhāe / śubhaddādevīe jaṇṇaśeṇīe a kadhaṃ kadhaṃ vi śamāśāśīadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.030):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.030):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
saāsaṃ gamissaṃ | [(sa-krodham) bhoḥ tvaṃ tāvad etad anyac ca paśyann
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206655 (0.0):
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779198 (0.046):
ukkaṇṭhidaṃ bhattāraṃ ujjhia ajuttaṃ ṇiggamaṇaṃ (BhSv_4.7:8) / ahaṃ evva gamissaṃ (BhSv_4.7:9)
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782140 (0.049):
esā cittaphaḷaā tava saāsaṃ pesidā (BhSv_6.11:7) / edaṃ pekkhia ṇivvudo hohi (BhSv_6.11:8)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.049):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147138 (0.054):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146203 (0.054):
(2.109) Sāgarikā | saroṣam | susaṃgade | ausala mhi tuha īdisāṇaṃ ālāvāṇaṃ / | tā gamissaṃ | iti gantum iccati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147380 (0.055):
ṇimittaṃ rodīadi | kiṃ ṇu sāariāe accāhidaṃ saṃvuttaṃ | / (4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144414 (0.055):
kaalīharaṃ pavisantī | tā gaccha piasahiṃ | ahaṃ pi devīsaāsaṃ gamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448196 (0.055):
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇī-pattammi sehāliā-kusumāīṃ avaiṇua / devī-saāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206888 (0.055):
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇīpattammi sehāliākusumāīṃ avaiṇua / devīsaāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike avacinu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147548 (0.056):
phaḍiasilāmaṇḍavaṃ gado | tā gacchadu ajjo | ahaṃ pi devīe pāsavattiṇī / bhavissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210315 (0.056):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782402 (0.057):
tā ayyaṃ mae saha āadaṃ pekkhia jāṇādu ayyautto (BhSv_6.13:13)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145956 (0.058):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206853 (0.058):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146904 (0.059):
saṃbhāvehi | saccaṃ jevva sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ | / iti niṣkrānte | / (2.164) Vidūṣakaḥ | bho | diṭṭhiā vaḍḍhasi | khemeṇa amhāṇaṃ adikkantā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149016 (0.060):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147034 (0.060):
kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi | / (3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147408 (0.060):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450772 (0.061):
tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia / ṇevaccha-bhūmiaṃ gadua appāṇaṃ maṇḍehi jeṇa su-sadisī dīsasi mahā-rāassa |
utkaṇṭhā-nirbharaṃ vinodayasyātmānam | mama punar brāhmaṇasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206660 (0.023):
[(sakrodham) bhoḥ tvaṃ tāvad etad anyac ca paśyann utkaṇṭhānirbharaṃ
svasti-vācana-velātikramati | tad yāvad ahaṃ tvaritaṃ dīrghikāyāṃ snātvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206671 (0.0):
vinodayasyātmānam | mama punar brāhmaṇasya svastivācanavelātikramati | tad
devyāḥ sakāśaṃ gamiṣyāmi |] / rājā -nanu mūrkha pāraṃgatā eva vayaṃ dīrghikāyāḥ | evam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206678 (0.0):
yāvad ahaṃ tvaritaṃ dīrghikāyāṃ snātvā devyāḥ sakāśaṃ gamiṣyāmi |]
anekendriya-sukhātiśayam anubhavann api nopalakṣayasi | paśya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206686 (0.0):
rājā -nanu mūrkha pāraṃgatā eva vayaṃ dīrghikāyāḥ | evam / anekendriyasukhātiśayam anubhavann api nopalakṣayasi | paśya |
śrotraṃ haṃsa-svano 'yaṃ sukhayati dayitā-nūpura-hrāda-kārī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206694 (0.0):
anekendriyasukhātiśayam anubhavann api nopalakṣayasi | paśya | / śrotraṃ haṃsasvano 'yaṃ sukhayati dayitānūpurahrādakārī
dṛṣṭi-prītiṃ vidhatte taṭa-taru-vivarālakṣitā saudha-pālī /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206700 (0.0):
śrotraṃ haṃsasvano 'yaṃ sukhayati dayitānūpurahrādakārī / dṛṣṭiprītiṃ vidhatte taṭataruvivarālakṣitā saudhapālī /
gandhenāmbhoruhāṇāṃ parimala-paṭunā jāyate ghrāṇa-saukhyaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206709 (0.0):
dṛṣṭiprītiṃ vidhatte taṭataruvivarālakṣitā saudhapālī / / gandhenāmbhoruhāṇāṃ parimalapaṭunā jāyate ghrāṇasaukhyaṃ
gātrāṇāṃ hlādam ete vidadhati maruto vāri-saṃparka-śītāḥ // HPri_2.4 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206718 (0.0):
gandhenāmbhoruhāṇāṃ parimalapaṭunā jāyate ghrāṇasaukhyaṃ / gātrāṇāṃ hlādam ete vidadhati maruto vārisaṃparkaśītāḥ // HPri_2.4 //
tadehi dīrghikā-taṭam upasarpāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) vayasya paśya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206726 (0.0):
gātrāṇāṃ hlādam ete vidadhati maruto vārisaṃparkaśītāḥ // HPri_2.4 // / tadehi dīrghikātaṭam upasarpāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) vayasya paśya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447472 (0.039):
sa-ssarīaaṃ | [bho ehi gacchāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) bho vayasya / paśya paśya | avirata-patad-vividha-kusuma-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206189 (0.039):
dhārāgharujjāṇassa sassarīaaṃ | [bho ehi gacchāvaḥ | (parikramyāvalokya / ca) bho vayasya paśya paśya | aviratapatadvividhakusuma-
paśya | / udyāna-devatāyāḥ sphuṭa-paṅkaja-kānti-hāriṇī svacchā /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206734 (0.0):
tadehi dīrghikātaṭam upasarpāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) vayasya paśya / paśya | / udyānadevatāyāḥ sphuṭapaṅkajakāntihāriṇī svacchā /
dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206740 (0.0):
udyānadevatāyāḥ sphuṭapaṅkajakāntihāriṇī svacchā / / dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 //
vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206749 (0.0):
dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 // / vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143151 (0.021):
mām adya saṃsmarayatīva bhujaṅgalokaḥ || 12 || / (1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448407 (0.024):
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145150 (0.045):
(2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa | / diṭṭhiā vaḍḍhasi | jeṇa diṇṇametteṇa iti puṇaḥ paṭhati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143504 (0.046):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205228 (0.047):
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 // / vidūṣakaḥ - (saroṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145258 (0.050):
(2.44) Vidūṣakaḥ | ūrdhvaṃ nirūpya | kadhaṃ | saccaṃ jevva sāriā | / (2.45) Rājā | vihasya | evam | / (2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145706 (0.051):
(2.78) Rājā | sakautukam | vayasya | kim etat | / (2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780954 (0.052):
athāyaṃ vibhramo vā syād vibhramo hy astu me ciram // BhSv_5.9 // / *{vidūṣakaḥ}* - bho vaassa edassiṃ ṇaare avantisundarī ṇāma jakkhiṇī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145595 (0.053):
(2.69) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho esā khu kaalīhara gadā | tā lahuṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145629 (0.053):
(2.71) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | edaṃ kaalīharaṃ | jāva pavisamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447419 (0.054):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | avirada-paḍanta-viviha-kusuma-suumāla-silā-al'-ucchangassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206141 (0.054):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | aviradapaḍantavivihakusumasuumālasilāalucchangassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142955 (0.055):
(1.13) Vidūṣakaḥ | saharṣam | bho vaassa | evvaṃ ṇedaṃ | ahaṃ uṇa jāṇāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447552 (0.056):
gāyanty avyakta-vācaḥ kim api madhu-liho vāruṇī-pāna-mattāḥ // HPri_2.2 // / vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206264 (0.056):
gāyanty avyaktavācaḥ kim api madhuliho vāruṇīpānamattāḥ // HPri_2.2 // / vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454970 (0.056):
(Priyadarśikāyā upari patati |) / vidūṣakaḥ - bho vaassa kahaṃ tumaṃ mūḍho via ciṭṭhasi | ṇa eso visādassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446467 (0.060):
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 // / vidūṣakaḥ - (sa-roṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207094 (0.064):
vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā / salilacalantakarapallavappahāvitthideṇa ohasiasohaṃ karedi kamalavaṇaṃ
kusuma-parimala-suandha-veṇī-mahuarāvalī vidduma-laāruṇa-hattha-pallavā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206760 (0.0):
vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā / kusumaparimalasuandhaveṇīmahuarāvalī viddumalaāruṇahatthapallavā
ujjalanta-taṇu-komala-bāhu-ladā saccaṃ paccakkha-carī via ujjāṇa-devadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206770 (0.0):
kusumaparimalasuandhaveṇīmahuarāvalī viddumalaāruṇahatthapallavā / ujjalantataṇukomalabāhuladā saccaṃ paccakkhacarī via ujjāṇadevadā itthiā
itthiā dīsai | [(sa-kautukam) bho vayasya paśya paśya | kaiṣā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206778 (0.0):
ujjalantataṇukomalabāhuladā saccaṃ paccakkhacarī via ujjāṇadevadā itthiā / dīsai | [(sakautukam) bho vayasya paśya paśya | kaiṣā
kusuma-parimala-sugandha-veṇi-madhukarāvalir
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206782 (0.0):
dīsai | [(sakautukam) bho vayasya paśya paśya | kaiṣā / kusumaparimalasugandhaveṇimadhukarāvalir vidrumalatāruṇahastapallavā
vidruma-latāruṇa-hasta-pallavā ujjvalat-tanu-komala-bāhu-latā satyaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206790 (0.019):
kusumaparimalasugandhaveṇimadhukarāvalir vidrumalatāruṇahastapallavā / ujjvalattanukomalabāhulatā satyaṃ pratyakṣacarīvodyānadevatā strī dṛśyate
pratyakṣa-carīvodyāna-devatā strī dṛśyate |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206800 (0.0):
ujjvalattanukomalabāhulatā satyaṃ pratyakṣacarīvodyānadevatā strī dṛśyate
rājā - (sa-kautukaṃ vilokya) vayasya / niratiśaya-svarūpa-śobhā-janita-bahu-vikalpeyam | yat satyam aham api
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206814 (0.0):
ujjvalattanukomalabāhulatā satyaṃ pratyakṣacarīvodyānadevatā strī dṛśyate / rājā - (sakautukaṃ vilokya) vayasya
nāvagacchāmi | paśya | / pātālād bhuvanālokana-parā kiṃ nāga-kanyotthitā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206824 (0.0):
niratiśayasvarūpaśobhājanitabahuvikalpeyam | yat satyam aham api / nāvagacchāmi | paśya |
mithyā tat khalu dṛṣṭam eva hi mayā tasmin kuto 'stīdṛśī /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206831 (0.0):
pātālād bhuvanālokanaparā kiṃ nāgakanyotthitā / mithyā tat khalu dṛṣṭam eva hi mayā tasmin kuto 'stīdṛśī /
mūrtā syād iha kaumudī na ghaṭate tasyā divā darśanaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206839 (0.0):
mithyā tat khalu dṛṣṭam eva hi mayā tasmin kuto 'stīdṛśī / / mūrtā syād iha kaumudī na ghaṭate tasyā divā darśanaṃ
keyaṃ hasta-tala-sthitena kamalenālokyate śrīr iva // HPri_2.6 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206846 (0.0):
mūrtā syād iha kaumudī na ghaṭate tasyā divā darśanaṃ / keyaṃ hastatalasthitena kamalenālokyate śrīr iva // HPri_2.6 //
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206855 (0.0):
keyaṃ hastatalasthitena kamalenālokyate śrīr iva // HPri_2.6 // / vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136041 (0.006):
huvīadi / tumaṃ bi viśśaddhā bhavia luhilavaśāhiṃ kumbhaśahaśśaṃ śaṃcehi /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781513 (0.007):
eso khu mahāseṇassa saāsādo rabbhasagotto kañcuīo devīe aṅgāravadīe pesidā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135776 (0.007):
{Pkt_86}vaśāgandhe kudo śe ubaśame / kevalaṃ ahimaṇṇuvahaśoaśamāṇadukkhāe / śubhaddādevīe jaṇṇaśeṇīe a kadhaṃ kadhaṃ vi śamāśāśīadi /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157352 (0.008):
rādhikā (sakhedam ātmagatam) sāhu re kīra sāhu | bāṭṭhaṃ aṇuggahidamhi, tā / dāṇiṃ dullahā-hiṭṭhadāṇadacchiṇaṃ titthavaraṃ kāliadehaṃ ppavisiya appāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448914 (0.010):
salilassa ūrū-tthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207584 (0.010):
salilassa ūrūtthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha | [hañje
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.012):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452446 (0.013):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134870 (0.013):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a / paḍihārabhūmīe ciṭṭhadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147120 (0.013):
(3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe / cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143843 (0.013):
parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ / maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148223 (0.013):
{Pkt_183}halā buddhimadie bhaṇāhi mama vaaṇeṇa piasahiṃ subhaddaṃ / ajja / vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453184 (0.014):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia / samīva-ṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139722 (0.014):
adikaruṇaṃ kkhu ettha vaṭṭai / esā vīramādā samalaviṇihadaṃ puttaaṃ suṇia / rattaṃsuaṇivasaṇāe samaggabhūsaṇāe vahūe saha aṇumaradi /*saślāgham**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211730 (0.014):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia / samīvaṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.014):
tathā cāsyaiva vākyasyāvatārakaṃ vidhūṣakavākyamevaṃvidhaṃ prayuktam / pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213089 (0.014):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9537385 (0.014):
12,8: vṛsākapāyī.vṛsākapeḥ.patnī/ / 12,8: esā.eva.abhisṛṣṭa.kālatamā/ / 12,8: tasyā.eṣā.bhavati/
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141866 (0.014):
bhaṇia sagavvaṃ āpphālidaṃ ṇeṇa vajjaṇigghādaṇigghosabhīsaṇajīāravaṃ
bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206862 (0.0):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449234 (0.021):
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā / gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133903 (0.024):
piñjaridujjāṇabhūmibhāo duppekkhaṇijjo bhaavaṃ sahassarassī saṃvutto / tā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132754 (0.026):
{Pkt_34}halā bhaeṇa visumaridamhi / tā ciṭṭha jāva savvaṃ sumaria
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136041 (0.027):
huvīadi / tumaṃ bi viśśaddhā bhavia luhilavaśāhiṃ kumbhaśahaśśaṃ śaṃcehi /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157350 (0.028):
rādhikā (sakhedam ātmagatam) sāhu re kīra sāhu | bāṭṭhaṃ aṇuggahidamhi, tā / dāṇiṃ dullahā-hiṭṭhadāṇadacchiṇaṃ titthavaraṃ kāliadehaṃ ppavisiya appāṇaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777986 (0.029):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ / pekkhadu dāva bhavaṃ (BhSv_4.1:2)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.030):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147120 (0.031):
(3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe / cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210614 (0.032):
kavolatalabaddhasealavāe pekkha se vevanti aggahatthā | tā samassattā hotu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140679 (0.032):
{Pkt_112}tado bhīmaseṇadhanaṃjaehiṃ abhijuttaṃ pidaraṃ pekkhia sasaṃbhamaṃ / vialiaṃ avadhūṇia raaṇasīsaaṃ ākaṇṇākaṭṭhidakaṭhiṇakodaṇḍajīo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144402 (0.032):
(2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.032):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.033):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.033):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.048):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.049):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.049):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.051):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139914 (0.051):
vissāmuddeseṇa hodavvaṃ / jāva ṇirūbemi /*upagamya dṛṣṭvā niśvasya ca**
gulmāntaritau bhūtvā paśyāvaḥ |] / (ubhau tathā kurutaḥ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206868 (0.0):
bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad / gulmāntaritau bhūtvā paśyāvaḥ |]
ceṭī - (kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206879 (0.0):
gulmāntaritau bhūtvā paśyāvaḥ |] / (ubhau tathā kurutaḥ) / ceṭī - (kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448202 (0.019):
devī-saāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206894 (0.019):
devīsaāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike avacinu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.034):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.035):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.036):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449043 (0.039):
visija visādetti edehiṃ aṇṇehiṃ a kaḍua-vaaṇehiṃ ṇibbhacchia (Kale : / -ccia) saṃpadaṃ kiṃ rodisi | puṇo vi uvāaṃ pucchasi | [tad idāniṃ vismṛtam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207711 (0.039):
visija visādetti edehiṃ aṇṇehiṃ a kaḍuavaaṇehiṃ ṇibbhacchia (Kale : -ccia)
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153461 (0.044):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145262 (0.044):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146202 (0.045):
(2.109) Sāgarikā | saroṣam | susaṃgade | ausala mhi tuha īdisāṇaṃ ālāvāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.045):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158800 (0.045):
kāruṇṇeṇa āṇabehi jadhā goṭhṭhabaiṇo goṭṭhaṃ gadua basaṃtī tumaṃ suhiṇaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132573 (0.045):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide / ahimāṇiṇo mahārāadujjohaṇassa mahisī bhavia evvaṃ vialiadhīrabhāvā
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154175 (0.046):
tā suṇṇaṃ gharaṃ mukkia kīsa tue āṇīdā bahuḍī | [ayi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144327 (0.046):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155539 (0.046):
candrāvalī (solluṇṭha-smitam) ai loluhe āli, kīsa maṃ anāpekkhia taṃ / ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.046):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.046):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145290 (0.047):
daṇḍakakāṣṭham udyamya | ā dāsīe dhīe sārie | tumaṃ jaṇāsi | saccaṃ jevva
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇī-pattammi sehāliā-kusumāīṃ avaiṇua
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206887 (0.0):
ceṭī - (kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ) / tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇīpattammi sehāliākusumāīṃ avaiṇua
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210663 (0.019):
Vāsavadattā - (sāsūyam |) bhaavadi ahiaṃ edaṃ vi tue kidaṃ | ṇa hu ahaṃ / (Kale aaṃ) Kancaṇamālākavveṇa vancaidavvā | [bhagavati adhikam etad api
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206077 (0.026):
cauvvedapañcavedachaṭṭhavedabamhaṇasahassapajjāule rāaule paḍhamaṃ (Kale :
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449043 (0.032):
visija visādetti edehiṃ aṇṇehiṃ a kaḍua-vaaṇehiṃ ṇibbhacchia (Kale :
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.036):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.038):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.039):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101319 (0.039):
vakkasīladullalie ! lūṇakaṇṇāsiaṃ tumaṃ bandhiūṇa kārāgharabhāaṇaṃ karemi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101293 (0.039):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732301 (0.040):
ahiṇa vamahulolubo tumaṃ / taha paricuṃbia cūda mañjariṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206085 (0.041):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136034 (0.042):
hadamāṇuśaśoṇiaṇaīdaṃśaṇappaṇaṭṭhabubhukkhāpibāśaśśa iha evva me śaggaloo / huvīadi / tumaṃ bi viśśaddhā bhavia luhilavaśāhiṃ kumbhaśahaśśaṃ śaṃcehi /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148516 (0.042):
kirīḍiṇo jeṭṭho bhādā sugihīdaṇāmaheo mahārāajuhiṭṭhiro / esā bi / pañcālarāataṇaā devī jaṇṇavedimajjhasaṃbhavā jaṇṇaseṇī / duve bi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144807 (0.042):
samassasa | jāva imādo digghiādo ṇaliṇīvattaāiṃ muṇāliāo a geṇhia lahuṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.044):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.045):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147595 (0.045):
mahārāa ādībaa me cidaṃ / tumaṃ bi khattadhammaṃ aṇuvaṭṭanto evva ṇāhassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208356 (0.045):
Āraṇyikā - ahaṃ sahīaṇo pakkhavādeṇa mantedi | ai sahipakkhavādiṇi | / devīguṇaṇialaṇibaddhe kkhu tassiṃ jaṇe kudo edaṃ | [ayaṃ sakhījanaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.046):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146600 (0.046):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī / vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti |
devī-saāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206894 (0.0):
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇīpattammi sehāliākusumāīṃ avaiṇua / devīsaāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike avacinu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448181 (0.019):
ceṭī - (kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206873 (0.019):
ceṭī - (kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447947 (0.023):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206646 (0.023):
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206085 (0.035):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147138 (0.041):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143713 (0.043):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447146 (0.045):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsa-ṇiama-ṭṭhiā devī / Vāsavadattā sotthi-vāaṇa-ṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146600 (0.047):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī / vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.048):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776005 (0.050):
*{vāsavadattā}* - esahmi tuhṇīā tuhnīā bhavissam mahāseṇavahū (BhSv_2:20)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.051):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147407 (0.051):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143940 (0.051):
sohidaṃ kadua rattāsoapāavaṃ accīadu bhaavaṃ pajjuṇṇo | / (1.66) Vāsavadattā | teṇa uvaṇehi me pūovaaraṇāiṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133903 (0.052):
piñjaridujjāṇabhūmibhāo duppekkhaṇijjo bhaavaṃ sahassarassī saṃvutto / tā / samao de lohidacandaṇakusumagabbheṇa aggheṇa pajjubaṭṭhāduṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135777 (0.055):
{Pkt_86}vaśāgandhe kudo śe ubaśame / kevalaṃ ahimaṇṇuvahaśoaśamāṇadukkhāe / śubhaddādevīe jaṇṇaśeṇīe a kadhaṃ kadhaṃ vi śamāśāśīadi /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148515 (0.055):
kirīḍiṇo jeṭṭho bhādā sugihīdaṇāmaheo mahārāajuhiṭṭhiro / esā bi / pañcālarāataṇaā devī jaṇṇavedimajjhasaṃbhavā jaṇṇaseṇī / duve bi
avacinu tvaṃ padmāni | aham apy etasmin nalinī-patre śephālikā-kusumāny
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206903 (0.0):
devīsaāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike avacinu / tvaṃ padmāni | aham apy etasmin nalinīpatre śephālikākusumāny avacitya
avacitya devī-sakāśaṃ gamiṣyāmi |] / rājā - vayasya saṃlāpa iva vartate | tad avahitāḥ śṛṇumaḥ | kadācid ita
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206914 (0.0):
tvaṃ padmāni | aham apy etasmin nalinīpatre śephālikākusumāny avacitya / devīsakāśaṃ gamiṣyāmi |]
eva vyaktī-bhaviṣyati | / (ceṭī gamanaṃ nāṭayati) / Āraṇyikā - halā Indīvarie ṇa sakkuṇomi tue viṇā muhuttaṃ vi ettha āsiduṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206929 (0.0):
rājā - vayasya saṃlāpa iva vartate | tad avahitāḥ śṛṇumaḥ | kadācid ita / eva vyaktībhaviṣyati | / (ceṭī gamanaṃ nāṭayati)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145370 (0.042):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā / ālavideṇa | kadhehi savvaṃ vuttantaṃ ti | bho vaassa | kiṃ ṇedaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147043 (0.047):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa / tumaṃ imaṃ rahassaṃ rakkhiduṃ pāresi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208104 (0.049):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaaṇivvisesa piasahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145742 (0.055):
(2.81) Vidūṣakaḥ | bho | ṇa edaṃ daṃsaissaṃ | sā vi kaṇṇaā idha jjevva / ālihidā ciṭṭhadi | tā kiṃ pāritosieṇa viṇā īdisaṃ kaṇṇaāraaṇaṃ daṃsīadi |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1760223 (0.056):
yathā śākuntale, priyaṃvadā halā sauṃdale ! ettha ebba dāva muhuttaaṃ / ciṭṭha | jāba tue ubagadāe ladā saṇāho bia aaṃ kesara rukkhao paḍibhādi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144714 (0.056):
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa | / kadhehi savvaṃ vuttantaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.057):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154174 (0.057):
tā suṇṇaṃ gharaṃ mukkia kīsa tue āṇīdā bahuḍī | [ayi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205928 (0.058):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139908 (0.059):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757157 (0.060):
mālavikā (sāvaṣṭambham) jo ṇa bhāadi so mae bhaṭṭiṇī daṃsaṇe / diṭṭha sāmattho bhaṭṭā | [yo na bibheti sa mayā bhaṭṭinī darśane
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139765 (0.061):
suṇṇāsaṇaṃ tulaṃgamaṃ ubālahia roidi / ṇūṇaṃ edāṇaṃ ettha evva sāmī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449450 (0.061):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaa-ṇivvisesa pia-sahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149404 (0.063):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210315 (0.064):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454296 (0.064):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451734 (0.064):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449943 (0.064):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
[halā Indīvarike | na śaknomi tvayā vinā muhūrtam apy atrāsitum |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206938 (0.0):
Āraṇyikā - halā Indīvarie ṇa sakkuṇomi tue viṇā muhuttaṃ vi ettha āsiduṃ | / [halā Indīvarike | na śaknomi tvayā vinā muhūrtam apy atrāsitum |]
ceṭī - (vihasya) jādisaṃ ajja mae devīe mantidaṃ sudaṃ tāriseṇa ciraṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206953 (0.0):
[halā Indīvarike | na śaknomi tvayā vinā muhūrtam apy atrāsitum |] / ceṭī - (vihasya) jādisaṃ ajja mae devīe mantidaṃ sudaṃ tāriseṇa ciraṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452391 (0.035):
Manoramā - (sa-bhayam ātma-gatam |) kahaṃ aṇṇahā evva hiae karia devīe / mantidaṃ | edeṇa vi mukkha-baḍueṇa aṇṇahā evva buddhia savvaṃ āulīkidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210956 (0.035):
Manoramā - (sabhayam ātmagatam |) kahaṃ aṇṇahā evva hiae karia devīe / mantidaṃ | edeṇa vi mukkhabaḍueṇa aṇṇahā evva buddhia savvaṃ āulīkidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450257 (0.047):
vidūṣakaḥ - (sa-bhayam |) kassa tumaṃ jāṇāvesi | kiṃ devīe | ṇa hu mae kiṃ / vi mantidaṃ | [kasya tvaṃ jñāpayāsi | kiṃ devyāḥ | na khalu mayā kim api
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208877 (0.047):
vidūṣakaḥ - (sabhayam |) kassa tumaṃ jāṇāvesi | kiṃ devīe | ṇa hu mae kiṃ / vi mantidaṃ | [kasya tvaṃ jñāpayāsi | kiṃ devyāḥ | na khalu mayā kim api
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447644 (0.050):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758449 (0.052):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448786 (0.056):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207459 (0.056):
tātasya pakṣapātaḥ |] / ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147065 (0.056):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145452 (0.058):
(2.56) Vidūṣakaḥ | punar ākarṇya | bho | sudaṃ tae jaṃ edāe mantidaṃ | / sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ ediṇā | kīsa aāraṇe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205926 (0.058):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.060):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776954 (0.060):
*{vāsavadattā}* - idaṃ ṇa guhmidavvaṃ (BhSv_3:45) / [idaṃ na gumphitavyam | ] / *{ceṭī}* - kīsa (BhSv_3:46)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147116 (0.063):
(3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe / cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775598 (0.064):
{ātmagatam} mama hiaeṇa evva saha mantidaṃ (BhSv_1.15:8)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451488 (0.064):
Vāsavadattā -(sa-vilakṣa-smitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa / jāṇidaṃ ajja-utto eso tti | sāhu Maṇorame sāhu | sohaṇaṃ ṇaccidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210138 (0.064):
Vāsavadattā -hanje Indīvarie | baddheṇa ajjautteṇa ahaṃ vīṇaṃ sikkhāvidā |
mae viṇā tue āsidavvaṃ | [(vihasya) yādṛśam adya mayā devyā mantritaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206962 (0.0):
ceṭī - (vihasya) jādisaṃ ajja mae devīe mantidaṃ sudaṃ tāriseṇa ciraṃ evva / mae viṇā tue āsidavvaṃ | [(vihasya) yādṛśam adya mayā devyā mantritaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145741 (0.042):
(2.81) Vidūṣakaḥ | bho | ṇa edaṃ daṃsaissaṃ | sā vi kaṇṇaā idha jjevva / ālihidā ciṭṭhadi | tā kiṃ pāritosieṇa viṇā īdisaṃ kaṇṇaāraaṇaṃ daṃsīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451737 (0.052):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205928 (0.055):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206942 (0.055):
ceṭī - (vihasya) jādisaṃ ajja mae devīe mantidaṃ sudaṃ tāriseṇa ciraṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210317 (0.061):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447206 (0.063):
jāva vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205942 (0.063):
virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva / vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.064):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
śrutaṃ tādṛśena ciram eva mayā vinā tvayāsitavyam |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206967 (0.0):
mae viṇā tue āsidavvaṃ | [(vihasya) yādṛśam adya mayā devyā mantritaṃ / śrutaṃ tādṛśena ciram eva mayā vinā tvayāsitavyam |]
Āraṇyikā - (sa-viṣādam) kiṃ devīe mantidaṃ | [kiṃ devyā mantritam |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206975 (0.0):
śrutaṃ tādṛśena ciram eva mayā vinā tvayāsitavyam |] / Āraṇyikā - (saviṣādam) kiṃ devīe mantidaṃ | [kiṃ devyā mantritam |]
ceṭī - evaṃ | tadā esā ahaṃ mahā-rāeṇa bhaṇidā jaha jadā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206984 (1.192):
Āraṇyikā - (saviṣādam) kiṃ devīe mantidaṃ | [kiṃ devyā mantritam |] / ceṭī - evaṃ | tadā esā ahaṃ mahārāeṇa bhaṇidā jaha jadā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449551 (0.037):
Manoramā - (sa-harṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahā-rāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452968 (0.057):
bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇa-ṇirāsadāe |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449019 (0.060):
vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144777 (0.061):
ettha kāraṇeṇa hodavvaṃ | kadā vi esā imassa ālāvassa gahidakkharā kassa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136004 (0.061):
{Pkt_92}vaśāgandhe ajja kkhu ahaṃ śāmiṇīe hiḍimbādevīe śavahumāṇaṃ / śaddābia āṇatte jaha luhilappiā ajja pahudi tue ajjauttaśśa bhīmaśeṇaśśa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758105 (0.061):
tassa adisaidadibba rūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ucchuā jādā hida hiaā a | / tado ujjhia taṃ āsanaṭṭhāṇaṃ ladā maṇḍapaṃ pabisiduṃ āraddhā | [tato' haṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211519 (0.062):
bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇaṇirāsadāe |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448157 (0.064):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Viñjhakedu-duhidā vara-joggā bhavissadi tadā ahaṃ sumarāidavvetti | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206993 (0.0):
ceṭī - evaṃ | tadā esā ahaṃ mahārāeṇa bhaṇidā jaha jadā esā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14143031 (0.028):
{Pkt_143}vaccha jai tumaṃ bi amhe ṇālabasi tā kiṃ saṃpadaṃ vaccho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449233 (0.031):
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā / gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525470 (0.039):
ca pañcakalpān buddhakṣetraguṇālaṃkāravyūhasaṃpadam, / P10 / udāratarāṃś ca praṇītatarāṃś ca, sarvaloke daśasu dikṣv
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705388 (0.045):
prāsādogabhansaṃyuktaḥ kurutesarvasaṃpadam / / tasmādādauprakartavyaḥ gabhannyāsassamṛddhidaḥ // BhS_4.14 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776005 (0.045):
*{vāsavadattā}* - esahmi tuhṇīā tuhnīā bhavissam mahāseṇavahū (BhSv_2:20)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758593 (0.049):
| sabba kālaṃ ido ebba sotthibāaṇa modaehiṃ kucchiṃ pūria saṃpadaṃ / mālabiaṃ ussibiṇābedi | [śrutaṃ bhaṭṭanyā | kasyaiva ātma niyoga sampādane
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782359 (0.050):
*{padmāvatī}* - ayyautta imāe paḍikidīe sadisī iha evva paḍivasadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447945 (0.052):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe / saāsaṃ gamissaṃ | [(sa-krodham) bhoḥ tvaṃ tāvad etad anyac ca paśyann
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206644 (0.052):
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142665 (0.052):
ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208335 (0.053):
Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ / daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451264 (0.056):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156830 (0.057):
mādhavī - bhaṭṭi-dārie sahattheṇa tue gaṃṭhidā esā sūrasoaṃdhia-mālā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454721 (0.057):
Vāsavadattā - ajja Vinjhakeuṇo duhidā | taṃ vāvādia Vijayaseṇeṇa āṇīdā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206853 (0.060):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144393 (0.063):
edaṃ vuttantaṃ devīe ṇivediduṃ pesida mhi | tumaṃ uṇa kahiṃ patthidā | / (2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210475 (0.064):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
saṃpadaṃ sumarāvemi jeṇa se vara-cintā-pajjāulo bhavissadi | [etat |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207002 (0.0):
Viñjhakeduduhidā varajoggā bhavissadi tadā ahaṃ sumarāidavvetti | tā / saṃpadaṃ sumarāvemi jeṇa se varacintāpajjāulo bhavissadi | [etat |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14143026 (0.045):
{Pkt_143}vaccha jai tumaṃ bi amhe ṇālabasi tā kiṃ saṃpadaṃ vaccho
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19156028 (0.050):
dgdhācchāditaṃ ca mae sa aṃ evva pekhkhiaṃ chanvāhanasaṃpadaṃ putana
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147855 (0.050):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447768 (0.051):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206472 (0.051):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148236 (0.053):
(4.64) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | avihido hodi | bho | īdiso se avaṭṭhambho / jeṇa savvaṃ saṃbhāvīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447783 (0.055):
kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa / vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106777 (0.058):
teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776006 (0.063):
*{vāsavadattā}* - esahmi tuhṇīā tuhnīā bhavissam mahāseṇavahū (BhSv_2:20)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142902 (0.064):
jāda eāī tti bhaṇāsi / kiṃ ṇu kkhu saṃpadaṃ bhādusadaṃ se pāse bhavissadi
tadaiṣāhaṃ mahā-rājena bhaṇitā yathā yadaiṣā Vindhyaketu-duhitā vara-yogyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207005 (0.0):
saṃpadaṃ sumarāvemi jeṇa se varacintāpajjāulo bhavissadi | [etat | / tadaiṣāhaṃ mahārājena bhaṇitā yathā yadaiṣā Vindhyaketuduhitā varayogyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207013 (0.035):
tadaiṣāhaṃ mahārājena bhaṇitā yathā yadaiṣā Vindhyaketuduhitā varayogyā / bhaviṣyati tadāhaṃ smārayitavya iti | tat sāṃprataṃ mahārājaṃ smārayāmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447029 (0.038):
viśiṣṭa-kanyakocitaṃ sarvaṃ śikṣayitavyā | yadā vara-yogyā bhaviṣyati tadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205776 (0.038):
viśiṣṭakanyakocitaṃ sarvaṃ śikṣayitavyā | yadā varayogyā bhaviṣyati tadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208337 (0.049):
daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449695 (0.052):
dāṇiṃ daṃsaṇovāa-pajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahā-rājena tvaṃ tad
bhaviṣyati tadāhaṃ smārayitavya iti | tat sāṃprataṃ mahā-rājaṃ smārayāmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207021 (0.0):
tadaiṣāhaṃ mahārājena bhaṇitā yathā yadaiṣā Vindhyaketuduhitā varayogyā / bhaviṣyati tadāhaṃ smārayitavya iti | tat sāṃprataṃ mahārājaṃ smārayāmi
yenāsyā vara-cintā-paryākulo bhaviṣyati |] / rājā - (sa-harṣam) iyaṃ sā Vindhyaketor duhitā | (sānutāpam) ciraṃ muṣitāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207026 (0.0):
bhaviṣyati tadāhaṃ smārayitavya iti | tat sāṃprataṃ mahārājaṃ smārayāmi / yenāsyā varacintāparyākulo bhaviṣyati |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207034 (0.0):
yenāsyā varacintāparyākulo bhaviṣyati |] / rājā - (saharṣam) iyaṃ sā Vindhyaketor duhitā | (sānutāpam) ciraṃ muṣitāḥ
smo vayam | vayasya nirdoṣa-darśanā kanyakā khalv iyam | viśrabdham idānīṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207043 (0.0):
rājā - (saharṣam) iyaṃ sā Vindhyaketor duhitā | (sānutāpam) ciraṃ muṣitāḥ / smo vayam | vayasya nirdoṣadarśanā kanyakā khalv iyam | viśrabdham idānīṃ
paśyāmaḥ | / Āraṇyikā - (sa-roṣaṃ karṇau pidhāya) tā gaccha tumaṃ | ṇa maha tue
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207054 (0.0):
smo vayam | vayasya nirdoṣadarśanā kanyakā khalv iyam | viśrabdham idānīṃ / paśyāmaḥ | / Āraṇyikā - (saroṣaṃ karṇau pidhāya) tā gaccha tumaṃ | ṇa maha tue
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142660 (0.051):
(1.4) Naṭī | sodvegam | ajja | ṇiccinto dāṇiṃ si tumaṃ | tā kīsa ṇa / ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448994 (0.059):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
asaṃbaddha-ppalāviṇīe paoaṇaṃ | [tad gaccha tvam | na mama
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207059 (0.0):
Āraṇyikā - (saroṣaṃ karṇau pidhāya) tā gaccha tumaṃ | ṇa maha tue / asaṃbaddhappalāviṇīe paoaṇaṃ | [tad gaccha tvam | na mama
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147042 (0.063):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa
tvayāsaṃbaddha-pralāpinyā prayojanam |] / (ceṭy apasṛtya puṣpāvacayaṃ nāṭayati)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207068 (0.0):
asaṃbaddhappalāviṇīe paoaṇaṃ | [tad gaccha tvam | na mama / tvayāsaṃbaddhapralāpinyā prayojanam |]
rājā - aho sutarāṃ prakaṭī-kṛtam ābhijātyaṃ dhīratayā | vayasya dhanyaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207076 (0.0):
(ceṭy apasṛtya puṣpāvacayaṃ nāṭayati) / rājā - aho sutarāṃ prakaṭīkṛtam ābhijātyaṃ dhīratayā | vayasya dhanyaḥ
khalv asau ya etad aṅga-sparśa-sukha-bhājanaṃ bhaviṣyati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207083 (0.0):
rājā - aho sutarāṃ prakaṭīkṛtam ābhijātyaṃ dhīratayā | vayasya dhanyaḥ / khalv asau ya etad aṅgasparśasukhabhājanaṃ bhaviṣyati |
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207096 (0.0):
khalv asau ya etad aṅgasparśasukhabhājanaṃ bhaviṣyati | / (Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448049 (0.024):
vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206747 (0.024):
vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143150 (0.028):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145150 (0.038):
(2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205228 (0.039):
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 // / vidūṣakaḥ - (saroṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146507 (0.042):
sparśaṃ nāṭayati | / (2.129) Vidūṣakaḥ | bho | esā khu tae apuvvā sirī samāsādidā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454970 (0.050):
(Priyadarśikāyā upari patati |) / vidūṣakaḥ - bho vaassa kahaṃ tumaṃ mūḍho via ciṭṭhasi | ṇa eso visādassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145258 (0.050):
(2.45) Rājā | vihasya | evam | / (2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213394 (0.052):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447186 (0.054):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso pia-vaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447555 (0.055):
vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144924 (0.055):
kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi | / (2.22) Sāgarikā | kiṃ dāṇiṃ karissaṃ | / (2.23) Susaṃgatā | ehi | imassiṃ tamālaviḍavandhaāre pavisia edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452343 (0.061):
āado pia-vaasso | ādu ṇaccadi evva | [Manorame kiṃ nartitv āgataḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452494 (0.062):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiā-vuttanta-ṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778077 (0.062):
*{ceṭī}* - pekkhadu pekkhadu bhaṭṭidāriā edaṃ kokaṇadamāḷāpaṇḍararamaṇīaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210909 (0.064):
vidūṣakaḥ - (nidrājaḍam utthāya sahasā vilokya |) Maṇorame kiṃ ṇaccia āado / piavaasso | ādu ṇaccadi evva | [Manorame kiṃ nartitv āgataḥ priyavayasyaḥ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141725 (0.064):
vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ / pekkhaṇīaṃ tti / / SktCh_127: tataśca deva bhaṇitaṃ svāmināṅgarājena / bho vṛkodara
salila-calanta-kara-pallava-ppahā-vitthideṇa ohasia-sohaṃ karedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207105 (0.0):
vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā / salilacalantakarapallavappahāvitthideṇa ohasiasohaṃ karedi kamalavaṇaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 8 (bahcar8u.htm.txt) 23140723 (0.037):
nijakarapallavāvaraṇādurlakṣyāṃ cakṣūrāgavihasatikāmiva vasudhāyāḥ,
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775953 (0.060):
*{padmāvatī}* - ayye kiṃ dāṇiṃ maṃ ohasiduṃ via ṇijjhāasi (BhSv_2:14)
Ksanabhangasiddhi (bsa0552u.htm.txt) 6344636 (0.060):
/ tathāhyupasapaṇapratyayena devadattakarapallavādinā sahacaro vījakṣaṇaḥ / pūrvvasmādeva puñjāt samarthojāto 'napekṣa ādyātiśayasya janaka iṣyate /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446506 (0.062):
suṇṇa-dukkhara-pisuṇida-hiaa-saṃdāvo rosa-vas'-uttambhida-diṭṭhī / gurua-kara-phoḍia-dharaṇi-maggo raaṇīsu vi aṇiddā-suhaṃ aṇuhūdo si | [bho
kamala-vaṇaṃ avaciṇantī | [bho vayasya paśya paśya | āścaryam āścaryam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207114 (0.0):
salilacalantakarapallavappahāvitthideṇa ohasiasohaṃ karedi kamalavaṇaṃ / avaciṇantī | [bho vayasya paśya paśya | āścaryam āścaryam | eṣā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447581 (0.039):
sattavaṇṇa-pāāvo | [bho vayasya etad api tāvat paśya paśya | ya eṣo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206291 (0.039):
via lakkhīadi [p. 14] sattavaṇṇapāāvo | [bho vayasya etad api tāvat paśya / paśya | ya eṣo 'viralapatadkusumanikaro 'dyāpi
eṣā salila-calat-kara-pallava-prabhā-vistṛtenāpahasita-śobhaṃ karoti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207124 (0.0):
avaciṇantī | [bho vayasya paśya paśya | āścaryam āścaryam | eṣā / salilacalatkarapallavaprabhāvistṛtenāpahasitaśobhaṃ karoti kamalavanam
kamala-vanam avacinvatī |] / rājā - vayasya satyam evaitat | paśya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207129 (0.0):
salilacalatkarapallavaprabhāvistṛtenāpahasitaśobhaṃ karoti kamalavanam
acchinnāmṛta-bindu-vṛṣṭi-sadṛśīṃ prītiṃ dadatyā dṛśāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207138 (0.0):
rājā - vayasya satyam evaitat | paśya | / acchinnāmṛtabinduvṛṣṭisadṛśīṃ prītiṃ dadatyā dṛśāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12807464 (0.0):
MSS_0367 1 acchinnāmṛtabinduvṛṣṭisadṛśīṃ prītiṃ dadatyā dṛśāṃ yātāyā
yātāyā vigalat-payodhara-paṭā-draṣṭavyatāṃ kām api / / asyāś candramasas tanor iva kara-sparśāspadatvaṃ gatā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207149 (0.0):
acchinnāmṛtabinduvṛṣṭisadṛśīṃ prītiṃ dadatyā dṛśāṃ / yātāyā vigalatpayodharapaṭādraṣṭavyatāṃ kām api /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12807477 (0.0):
vigalatpayodharabharāddraṣṭavyatāṃ kāmapi / / MSS_0367 2 asyāścandramasastanoriva karasparśāspadatvaṃ gatā naite
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12807465 (0.049):
MSS_0367 1 acchinnāmṛtabinduvṛṣṭisadṛśīṃ prītiṃ dadatyā dṛśāṃ yātāyā / vigalatpayodharabharāddraṣṭavyatāṃ kāmapi /
naite yan mukulī-bhavanti sahasā padmās tad evādbhutam // HPri_2.7 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207156 (0.023):
asyāś candramasas tanor iva karasparśāspadatvaṃ gatā / naite yan mukulībhavanti sahasā padmās tad evādbhutam // HPri_2.7 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12807482 (0.038):
MSS_0367 2 asyāścandramasastanoriva karasparśāspadatvaṃ gatā naite / yanmukulībhavanti sahasā padmāstadevādbhutam //
Āraṇyikā - (bhramara-bādhaṃ nāṭayantī) ha ddhi ha ddhi | ede kkhu avare
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207166 (0.0):
Āraṇyikā - (bhramarabādhaṃ nāṭayantī) ha ddhi ha ddhi | ede kkhu avare
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppala-vaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207168 (0.0):
Āraṇyikā - (bhramarabādhaṃ nāṭayantī) ha ddhi ha ddhi | ede kkhu avare / pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppalavaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136200 (0.022):
vaśāgandhe eśe kkhu dhiṭṭhajjuṇṇeṇa doṇe keśeśu ākiṭṭhia aśibatteṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212595 (0.027):
pratīhārī - jedu jedu bhaṭṭā | eso kkhu Viaaseṇo Diḍhavammakañcuīsahido
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105007 (0.027):
āṇeduṃ ṇaraṇāhaṃ gado kkhu sahījaṇo vilaṃbei / / mammaha ṇamāmi caṃdaṃ sikkhaa cireha īsi tti // ViPrud_4.43 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158248 (0.027):
āṇanda-pajjaṇṇa, ṇa kkhu rundhīai jalāsāreṇa ukkaṃṭhidā tavassiṇīhi me
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139651 (0.029):
kahaṃ ede kkhu sassāmiṇo gāḍhappahārahadassa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159623 (0.031):
dea, imāṇaṃ pemma-komalāṇaṃ akkharāṇaṃ mā kkhu ṇaṃ ahirūbaṃ jāṇāhi | jaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136180 (0.052):
ale luhilappiā kiṃ ṇu kkhu eśe mahante kalaale śuṇīadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149408 (0.060):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.061):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.061):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145420 (0.062):
īdisassa kaṇṇaāraaṇassa avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ ti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144752 (0.062):
(2.16) Susaṃgatā | sahi | mā lajja mā lajja | īdisassa kaṇṇaāraanassa / avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ | tadhā vi jadhā ṇa ko vi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136290 (0.063):
{Pkt_101}vaśāgandhe eśe kkhu aśśatthāme ākiṭṭhidāśibatte ido evva āacchadi
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.063):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
āāsaanti maṃ duṭṭha-mahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448532 (0.0):
bādhamānā āyāsayanti māṃ (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207183 (0.0):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppalavaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭhamahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207215 (0.0):
bādhamānā āyāsayanti māṃ (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101158 (0.009):
sukaaparipāeṇa abbhupagaamahārajjāhiseo juvarāo saṃjāo / / evvaṃ vi eāiṇiṃ maṃ mahūsavāuliaṃ mottūṇa kahiṃ ṭhidā /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949564 (0.012):
muheṇa muñcāmi ahaṃ {maholae S : maholaye U} // 19 // / kahaṃ maṃ bāhanti / paśīdantu paśīdantu dālaabhaṭṭā / imaśśa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155538 (0.017):
candrāvalī (solluṇṭha-smitam) ai loluhe āli, kīsa maṃ anāpekkhia taṃ / ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9446290 (0.018):
hiaa-ṭṭhābia-maṇṇuṃ abaruṇṇa-muhaṃ hi maṃ pasāanta /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245161 (0.019):
hiaaṭṭāviamaṇṇuṃ avaruṇṇamuhaṃ hi maṃ pasāanta / / avaraddhasya vi ṇa hu de pahujāṇaa rosiuṃ sakkam //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19158743 (0.022):
āsaṇṇapasavaveaṇaṃ hadāsaṃ sāvadā maṃ ahilasanti /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947823 (0.023):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi / / avassaṃ edehi duṭṭhabuddhatthavirehi ṇirucchāehi ahmāṇaṃ taruṇajaṇānaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16658206 (0.024):
aṇaṇatta vacca bālaa hṇā arnti kiṃ maṃ puloesieam / / bho jāābhīruāṇaṃ taḍaṃ viaṇa hori //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746668 (0.024):
ṇāha maṃ parāhīṇaṃ tui parigaṇaa satiṇhaṃ ||SRs_2.375|| (mā.a.mi. 2.4)
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949527 (0.027):
hā hā mālido mhi, bappheṇa mālido mhi / (ruditvā vilokya) ke eśe maṃ / tāleśi / (vilokya /) duṭṭhadālaā! jaśśa vā kaśśa vā {bhāuṇeo S : bhāaṇeo
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949453 (0.027):
bhañjiśśaṃ / kahaṃ kavālaṃ ujjhia palāaśi / ummatte duṭṭhakukkule īdiśeṇa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156881 (0.028):
jaṭilā - (apavārya, sālīka-sneham) ayi bacche, sadā maṃ palohia lalidā / ahisāredi tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208024 (0.033):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā abhāaheadā | ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449363 (0.038):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā a-bhāa-headā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144590 (0.039):
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi / | tā jāva diṭṭhipadhaṃ se pariharia ṇirūvaissaṃ | svairaṃ pṛṣṭhato 'syāḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105401 (0.041):
pesemi maṇa tti muhā taṃ maṃ mokkhūṇa vallahe laggaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135565 (0.041):
śaddāaśi kīśa maṃ pie puliśaśahaśśaṃ hadaṃ śuṇīadi // 3.3 //
Indīvarie parittāehi maṃ parittāehi maṃ | ede kkhu duṭṭha-mahuarā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207192 (0.0):
āāsaanti maṃ duṭṭhamahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā / Indīvarie parittāehi maṃ parittāehi maṃ | ede kkhu duṭṭhamahuarā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448789 (0.049):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207462 (0.049):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.049):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139701 (0.051):
haṃho jāṇaha tumhe kassiṃ uddese kuruṇāho vaṭṭai tti /*dṛṣṭvā** / kahaṃ ede bi maṃ pekkhia ahiadaraṃ roanti / tā ṇa hu ede bi jāṇanti / hā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146593 (0.056):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449314 (0.060):
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullaha-jaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207977 (0.060):
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullahajaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454628 (0.062):
Āraṇyikā - halā Maṇorame kīsa dāṇiṃ maṃ andhaāraṃ pavesesi | halā Manorame
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149403 (0.063):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144920 (0.063):
kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449721 (0.063):
devī-guṇa-ṇiala-ṇibaddhe kkhu tassiṃ jaṇe kudo edaṃ | [ayaṃ sakhī-janaḥ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139934 (0.064):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
paribhavissanti | [(bhramara-bādhaṃ nāṭayantī) hā dhik hā dhik | ete khalv
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207200 (0.0):
Indīvarie parittāehi maṃ parittāehi maṃ | ede kkhu duṭṭhamahuarā / paribhavissanti | [(bhramarabādhaṃ nāṭayantī) hā dhik hā dhik | ete khalv
apare parityajya kamalinīṃ nīlotpala-vanāni samāpatanto nipuṇataraṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207207 (0.0):
paribhavissanti | [(bhramarabādhaṃ nāṭayantī) hā dhik hā dhik | ete khalv / apare parityajya kamalinīṃ nīlotpalavanāni samāpatanto nipuṇataraṃ
bādhamānā āyāsayanti māṃ (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448499 (0.0):
āāsaanti maṃ duṭṭha-mahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207182 (0.0):
āāsaanti maṃ duṭṭhamahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207217 (0.0):
apare parityajya kamalinīṃ nīlotpalavanāni samāpatanto nipuṇataraṃ / bādhamānā āyāsayanti māṃ (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Indīvarike paritrāyasva māṃ paritrāyasva mām | ete khalu duṣṭa-madhukarāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207224 (0.0):
bādhamānā āyāsayanti māṃ (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā / Indīvarike paritrāyasva māṃ paritrāyasva mām | ete khalu duṣṭamadhukarāḥ
paribhaviṣyanti |] / vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207232 (0.0):
Indīvarike paritrāyasva māṃ paritrāyasva mām | ete khalu duṣṭamadhukarāḥ / paribhaviṣyanti |] / vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455093 (0.002):
suptāsmi |] / vidūṣakaḥ - bho vaassa ṇivvūḍhaṃ de vedittaṇaṃ | [bho vayasya nirvyūḍhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207239 (0.016):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145852 (0.019):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453558 (0.025):
rājā - vayasya ka idānīm abhyupāyaḥ priyāṃ mocayitum | / vidūṣakaḥ - bho vaassa munca visādaṃ | ahaṃ de uvāaṃ kahaissaṃ | [bho
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149619 (0.029):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā | / anteuragadā suheṇa de daṃsaṇapadhaṃ gamissadi tti |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775906 (0.030):
*{vāsavadattā}* - haḷā adiciraṃ kandueṇa kīḷia ahiasañjādarāā parakeraā / via de hatthā saṃvuttā (BhSv_2:11)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453189 (0.030):
samīva-ṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211735 (0.030):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia / samīvaṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452773 (0.031):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206374 (0.031):
geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārāgharujjāṇadīhiāe jāva evva viāsiāiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447667 (0.031):
lahu geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārā-ghar'-ujjāṇa-dīhiāe jāva evva / viāsiāiṃ kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131820 (0.034):
{Pkt_21}kiṃ ṇāha dukkaraṃ tue parikubideṇa / / aṇugeṇhantu edaṃ vavasidaṃ de bhādaro /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145482 (0.035):
(2.58) Vidūṣakaḥ | bho | mā paṇḍidagavvaṃ uvvaha | ahaṃ de savvaṃ suṇia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135948 (0.036):
śāhu śugghaliṇīe śāhu / imiṇā de śugghaliṇitteṇa ajja uṇa śāmiṇīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206066 (0.038):
rājā - yady evaṃ tataḥ kim | / vidūṣakaḥ - (sagarvam) bho | īriso kkhu bamhaṇo jo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777986 (0.039):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ / pekkhadu dāva bhavaṃ (BhSv_4.1:2)
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153460 (0.040):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447944 (0.040):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206643 (0.040):
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ |
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207246 (0.0):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa / āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450455 (0.025):
ṇevaccha-ggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209061 (0.025):
vidūṣakaḥ - sāhu piasahi sāhu | (apavārya |) jāva evva tumhe / ṇevacchaggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.028):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143829 (0.030):
idha vi tadhā jevva kiṃ vā aṇṇadha tti | tā alakkhidā bhavia pekkhissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.033):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145224 (0.035):
(2.42) Vidūṣakaḥ | phuḍakkharaṃ jevva mantedi | jai mama vaaṇaṃ ṇa / pattiāasi tā aggado bhavia saaṃ jevva āaṇṇehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210477 (0.036):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207253 (0.036):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi / salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211282 (0.036):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajjautto pie pasīda
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148230 (0.037):
vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145499 (0.037):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146030 (0.037):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455302 (0.037):
Vāsavadattā - ko tumaṃ a-gaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213804 (0.037):
Vāsavadattā - ko tumaṃ agaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208574 (0.038):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449221 (0.038):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207887 (0.038):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva / kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiātīle kadalīgharaaṃ pavisadi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451905 (0.038):
tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāa-pīṭhiāe | [idānīm eva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145956 (0.039):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
salila-sadda-sūideṇa paa-saṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207255 (0.0):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211283 (0.017):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajjautto pie pasīda
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452729 (0.017):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajja-utto pie pasīda
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143828 (0.028):
idha vi tadhā jevva kiṃ vā aṇṇadha tti | tā alakkhidā bhavia pekkhissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145854 (0.033):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131664 (0.034):
{Pkt_18}ai jaṇṇaseṇi pañca gāmā patthīanti tti suṇīadi / kīsa dāṇiṃ bi de
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147299 (0.038):
bamhaṇassa hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā jāva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147502 (0.038):
(4.15) Susaṃgatā | tado sā uddhaṃ pekkhia dīhaṃ ṇissasia susaṃgade kiṃ / tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776533 (0.038):
ṇa khu ahaṃ pāṇāṇi parittajāmi (BhSv_3:8) / ayyauttaṃ pekkhāmi tti ediṇā maṇoraheṇa jīvāmi mandabhāā (BhSv_3:9)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450629 (0.038):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi / evva edaṃ | tā kiṃ ediṇā kahāṇubandheṇa | varaṃ taṃ evva ṇaccidavvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209230 (0.038):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140846 (0.039):
abarehiṃ kumārehiṃ saha āodhehi tti / evvaṃ vāaṃ ṇisamia guraaṇāhikkhebeṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147388 (0.039):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ / pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454505 (0.039):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ / | tā parittāadu bhaṭṭiṇī | [na khalv ahaṃ Priyadarśanā-vṛttāntaṃ jānāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213026 (0.039):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ | / tā parittāadu bhaṭṭiṇī | [na khalv ahaṃ Priyadarśanāvṛttāntaṃ jānāmi | eṣā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142405 (0.040):
mathidacakkaṇemikūbaro de raho / tā ṇa juttaṃ bhīmajjuṇehiṃ saha ājujjiduṃ / / tti bhaṇia ṇivattido raho odārido sāmī sandaṇādo bahuppaāraṃ a
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.040):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148230 (0.041):
vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144999 (0.041):
duṭṭhavāṇaro jjevva āacchadi tti | / (2.29) Susaṃgatā | dṛṣṭvā vihasya | ai kādare | mā bhāāhi | bhaṭṭiṇo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774760 (0.041):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ / viāriduṃ (BhSv_1.10:1)
olambissadi | [bho vayasya pūrṇās te manorathāḥ | yāvad eva garbha-dāsyāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207262 (0.0):
salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva / olambissadi | [bho vayasya pūrṇās te manorathāḥ | yāvad eva garbhadāsyāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455094 (0.046):
vidūṣakaḥ - bho vaassa ṇivvūḍhaṃ de vedittaṇaṃ | [bho vayasya nirvyūḍhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453604 (0.050):
anteuraṃ su-pīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212138 (0.050):
supīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207107 (0.058):
salilacalantakarapallavappahāvitthideṇa ohasiasohaṃ karedi kamalavaṇaṃ / avaciṇantī | [bho vayasya paśya paśya | āścaryam āścaryam | eṣā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757471 (0.059):
rājā kathyatām | / vidūṣakaḥ bhaṇidaṃ mae, debbaciṃtaehiṃ viṇṇāvido rāā | sobasaggaṃ bo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208693 (0.062):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779328 (0.063):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi / (BhSv_4.7:22)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454986 (0.064):
kālo | visamā kkhu gaī visassa | tā daṃsehi appaṇo vijjā-pahāvaṃ | [bho / vayasya kathaṃ tvaṃ mūḍha iva tiṣṭhasi | naiṣa viṣādasya kālaḥ | viṣamā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213495 (0.064):
kālo | visamā kkhu gaī visassa | tā daṃsehi appaṇo vijjāpahāvaṃ | [bho / vayasya kathaṃ tvaṃ mūḍha iva tiṣṭhasi | naiṣa viṣādasya kālaḥ | viṣamā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.064):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782095 (0.064):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2)
sutā nāgacchati tāvad eva tvam api tūṣṇīko bhūtvopasarpa | eṣāpi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207271 (0.0):
olambissadi | [bho vayasya pūrṇās te manorathāḥ | yāvad eva garbhadāsyāḥ / sutā nāgacchati tāvad eva tvam api tūṣṇīko bhūtvopasarpa | eṣāpi
salila-śabda-sūcitena pada-saṃcāreṇendīvarikāgacchatīti jñātvā tvām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207279 (0.0):
sutā nāgacchati tāvad eva tvam api tūṣṇīko bhūtvopasarpa | eṣāpi / salilaśabdasūcitena padasaṃcāreṇendīvarikāgacchatīti jñātvā tvām
evāvalambiṣyate |] / rājā - sādhu vayasya sādhu | kālānurūpam upadiṣṭam | (ity Āraṇyikā-samīpam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207290 (0.0):
salilaśabdasūcitena padasaṃcāreṇendīvarikāgacchatīti jñātvā tvām / evāvalambiṣyate |] / rājā - sādhu vayasya sādhu | kālānurūpam upadiṣṭam | (ity Āraṇyikāsamīpam
upasarpati) / Āraṇyikā - (pada-śabdākarṇanaṃ nāṭayantī) Indīvarie | lahu uvasappa lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207302 (0.0):
rājā - sādhu vayasya sādhu | kālānurūpam upadiṣṭam | (ity Āraṇyikāsamīpam / upasarpati) / Āraṇyikā - (padaśabdākarṇanaṃ nāṭayantī) Indīvarie | lahu uvasappa lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448697 (0.053):
(sa-bhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207375 (0.053):
(sabhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha |
uvasappa | āulī-kida mhi duṭṭha-mahuarehiṃ (rājānam avalambate) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207308 (0.0):
Āraṇyikā - (padaśabdākarṇanaṃ nāṭayantī) Indīvarie | lahu uvasappa lahu / uvasappa | āulīkida mhi duṭṭhamahuarehiṃ (rājānam avalambate) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448791 (0.039):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207467 (0.039):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454101 (0.046):
Vāsavadattā - (sa-smitam |) bhaavadi jaha takkemi paridosida mhi / ajja-utteṇetti [ bhagavati yathā tarkayāmi paritoṣitāsmy ārya-putreṇeti |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453481 (0.047):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ ta-kkerakāe kahāe | ṇam edeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212019 (0.047):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147199 (0.051):
tumaṃ ciraasi tti uttammantīe devīe pesida mhi | / (3.14) Kāñcanamālā | adiujjuā dāṇiṃ devī jā evvaṃ pattiāadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447646 (0.051):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206354 (0.051):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143661 (0.052):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144399 (0.052):
(2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ | / (2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207858 (0.053):
ṇaccidavvasesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudīmahūsave ṇaccidavvaṃ ti | hio / kkhu Āraṇṇiāe piasahīe suṇṇahiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.053):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136004 (0.053):
śaddābia āṇatte jaha luhilappiā ajja pahudi tue ajjauttaśśa bhīmaśeṇaśśa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453928 (0.053):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [ati-sukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212458 (0.053):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [atisukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147137 (0.053):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452497 (0.054):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiā-vuttanta-ṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139908 (0.054):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451267 (0.054):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai / | tā uvasappia saaṃ evva puccha | [yadi māṃ na pratyāyayasy eṣā Manoramā
[Indīvarike laghūpasarpa laghūpasarpa | akulī-kṛtāsmi duṣṭa-madhukaraiḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207316 (0.0):
uvasappa | āulīkida mhi duṭṭhamahuarehiṃ (rājānam avalambate) | / [Indīvarike laghūpasarpa laghūpasarpa | akulīkṛtāsmi duṣṭamadhukaraiḥ |]
(rājā kaṇṭhe gṛhṇāti | Āraṇyikottarīyaṃ mukhād apanīya rājānam a-paśyantī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207325 (0.0):
[Indīvarike laghūpasarpa laghūpasarpa | akulīkṛtāsmi duṣṭamadhukaraiḥ |] / (rājā kaṇṭhe gṛhṇāti | Āraṇyikottarīyaṃ mukhād apanīya rājānam apaśyantī
bhramarāvalokanaṃ nāṭayati) / rājā - (svottarīyeṇa bhramarān nivārayan)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207334 (0.0):
(rājā kaṇṭhe gṛhṇāti | Āraṇyikottarīyaṃ mukhād apanīya rājānam apaśyantī / bhramarāvalokanaṃ nāṭayati)
ayi visṛja viṣādaṃ bhīru bhṛṅgās tavaite
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207339 (0.0):
rājā - (svottarīyeṇa bhramarān nivārayan) / ayi visṛja viṣādaṃ bhīru bhṛṅgās tavaite
parimala-rasa-lubdhā vaktra-padme patanti /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207346 (0.0):
ayi visṛja viṣādaṃ bhīru bhṛṅgās tavaite / parimalarasalubdhā vaktrapadme patanti /
vikirasi yadi bhūyas trāsa-lolāyatākṣī / kuvalaya-vana-lakṣmīṃ tat kutas tvāṃ tyajanti // HPri_2.8 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207351 (0.0):
parimalarasalubdhā vaktrapadme patanti / / vikirasi yadi bhūyas trāsalolāyatākṣī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207358 (0.0):
vikirasi yadi bhūyas trāsalolāyatākṣī / kuvalayavanalakṣmīṃ tat kutas tvāṃ tyajanti // HPri_2.8 //
Āraṇyikā - (rājānaṃ dṛṣṭvā sādhvasaṃ nāṭayantī) kahaṃ ṇa esā Indīvariā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207367 (0.0):
kuvalayavanalakṣmīṃ tat kutas tvāṃ tyajanti // HPri_2.8 // / Āraṇyikā - (rājānaṃ dṛṣṭvā sādhvasaṃ nāṭayantī) kahaṃ ṇa esā Indīvariā |
(sa-bhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207378 (0.0):
Āraṇyikā - (rājānaṃ dṛṣṭvā sādhvasaṃ nāṭayantī) kahaṃ ṇa esā Indīvariā | / (sabhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207387 (0.009):
parittāehi māṃ | [kathaṃ naiṣendīvarikā | (sabhayaṃ rājānaṃ / tyaktvāpasarantī) Indīvarike | laghv āgaccha laghv āgaccha | paritrāyasva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454653 (0.044):
evva | (Vāsavadattāṃ dṛṣṭvā |) bhaṭṭini lahu parittāehi lahu parittāehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448619 (0.053):
Āraṇyikā - (pada-śabdākarṇanaṃ nāṭayantī) Indīvarie | lahu uvasappa lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207300 (0.053):
Āraṇyikā - (padaśabdākarṇanaṃ nāṭayantī) Indīvarie | lahu uvasappa lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213169 (0.060):
evva | (Vāsavadattāṃ dṛṣṭvā |) bhaṭṭini lahu parittāehi lahu parittāehi | / gurubhūdaṃ se visaṃ | [hā dhik hā dhik | dṛṣṭir api asyāḥ saṃkrāntā
parittāehi māṃ | [kathaṃ naiṣendīvarikā | (sa-bhayaṃ rājānaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207386 (0.0):
(sabhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454652 (0.063):
evva | (Vāsavadattāṃ dṛṣṭvā |) bhaṭṭini lahu parittāehi lahu parittāehi |
tyaktvāpasarantī) Indīvarike | laghv āgaccha laghv āgaccha | paritrāyasva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207394 (0.0):
parittāehi māṃ | [kathaṃ naiṣendīvarikā | (sabhayaṃ rājānaṃ / tyaktvāpasarantī) Indīvarike | laghv āgaccha laghv āgaccha | paritrāyasva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207371 (0.009):
(sabhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha |
mām |] / vidūṣakaḥ - hodi saala-puḍhavī-parittāṇa-samattheṇa Vaccha-rāeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207399 (0.0):
tyaktvāpasarantī) Indīvarike | laghv āgaccha laghv āgaccha | paritrāyasva / mām |] / vidūṣakaḥ - hodi saalapuḍhavīparittāṇasamattheṇa Vaccharāeṇa parittāantī
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106776 (0.019):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14152913 (0.023):
rādhā (saromāñcam): lalide kā kkhu kahnatti sunīadi jeṇa kealaṃ kaṇṇassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449524 (0.024):
Āraṇyikā - (sābhilāṣam |) aaṃ so uddeso jassiṃ mahuarehiṃ āāsijjantī / olambia mahā-rāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071209 (0.024):
kesesu balāmoḍia teṇa a samarammi jaasirī gahiā / / jaha kandarāhiṃ vihurā tassa daḍhaṃ kaṃṭhaammi saṃṭhaviā // 65 //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949993 (0.024):
Unmattakaḥ - ediṇā śuvaṇṇavaṇṇapaḍāvudeṇa śuvaṇṇakārāvuttaeṇa kidaṃ tti
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947693 (0.024):
Devasomā - teṇa hi aṇṇesaṇaṇimittaṃ savvaṃ {kañcīuraṃ : kañcīpuram CF}
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600356 (0.025):
sammohaṇa māhurā bhara ṇabbo sabbobari virehanto pia baassassa / saala goula
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757869 (0.025):
kaṃcaṇamāle edeṇa ebba ladāpāseṇa bandhia gehaṇa eṇaṃ bahmaṇaṃ | eṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208177 (0.026):
Āraṇyikā - (sābhilāṣam |) aaṃ so uddeso jassiṃ mahuarehiṃ āāsijjantī / olambia mahārāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142147 (0.026):
{Pkt_134}tado deva pekkhāmi kumālaṃ hadasārahitulaṃgaṃ / lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147539 (0.026):
bandhedu ṇāho dujjohaṇarudhilāddeṇa hattheṇa dussāsaṇamukkaṃ me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143737 (0.026):
(1.56) Vāsavadattā | aaṃ so rattāsoapāavo jahiṃ pūaṃ nivvattaissaṃ | teṇa / hi me pūāṇimittāiṃ uvaaraṇāiṃ uvaṇehi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147514 (0.027):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa | / savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106273 (0.027):
kassa kie keṇa kiaṃ kāaipuraitthiāṇa suṃderaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.027):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6555197 (0.043):
suiraṃ vijjhasi hiaaṃ lambha i maaṇo kkhu dujjasaḥ baliaṃ | / dīsasi saaladisāsuṃ dīsa i maaṇo ṇa kuttābi // RUnm_15.68 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143019 (0.054):
paiṇṇapaḍavāsapuñjapiñjarijjantadahadisāmuhassa sasirīattaṇaṃ / maaṇamahūsavassa | / (1.14) Rājā | saharṣaṃ samantād avalokya | aho | parāṃ koṭim adhirohati
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080983 (0.057):
ṇihuaramaṇammi loaṇapahammi paḍie guruaṇamajjhammi / / saalaparihārahiaā vaṇagamaṇaṃ evva mahai vahū // 328 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 899895 (0.059):
vivāheṇa ṇibbuttakallāṇā piasahī sauntalā aṇurūvabhattubhāiṇī saṃvutteti
parittāantī ceḍiṃ Indīvariaṃ akkandasi | [bhavati / sakala-pṛthvī-paritrāṇa-samarthena Vatsa-rājena paritrāyamāṇā ceṭīm
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207411 (0.0):
vidūṣakaḥ - hodi saalapuḍhavīparittāṇasamattheṇa Vaccharāeṇa parittāantī / ceḍiṃ Indīvariaṃ akkandasi | [bhavati sakalapṛthvīparitrāṇasamarthena
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1390394 (0.002):
15. saṃsārāyaplavarahito^ ... ^nādhirajo / 16. ^nāvikalonāpāsassarva^ / 17. ekaeka / 18. ^sakaladvaita^
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449524 (0.004):
Āraṇyikā - (sābhilāṣam |) aaṃ so uddeso jassiṃ mahuarehiṃ āāsijjantī / olambia mahā-rāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14152912 (0.007):
rādhā (saromāñcam): lalide kā kkhu kahnatti sunīadi jeṇa kealaṃ kaṇṇassa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096936 (0.007):
cirassa ṇaṭṭavijjaṇuvaṭṭaṇaṃ phaliaṃ, jeṇa loamaṃgalaṃ kākaimariṃdacariaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106776 (0.012):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16688918 (0.014):
padānāmetadgatānāṃ vyaṅgyamarthajātandarśayanyojanāmāha lakṣamīrityādi / / sakaletyādi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143737 (0.014):
(1.56) Vāsavadattā | aaṃ so rattāsoapāavo jahiṃ pūaṃ nivvattaissaṃ | teṇa / hi me pūāṇimittāiṃ uvaaraṇāiṃ uvaṇehi |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8710133 (0.014):
paryanuyujyamāna evaṃ brūyārt iddaśā eva khaṅkāṃ sakalaśabdena nirākaroti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147538 (0.014):
bandhedu ṇāho dujjohaṇarudhilāddeṇa hattheṇa dussāsaṇamukkaṃ me
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071209 (0.024):
kesesu balāmoḍia teṇa a samarammi jaasirī gahiā / / jaha kandarāhiṃ vihurā tassa daḍhaṃ kaṃṭhaammi saṃṭhaviā // 65 //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949993 (0.024):
Unmattakaḥ - ediṇā śuvaṇṇavaṇṇapaḍāvudeṇa śuvaṇṇakārāvuttaeṇa kidaṃ tti
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947693 (0.024):
Devasomā - teṇa hi aṇṇesaṇaṇimittaṃ savvaṃ {kañcīuraṃ : kañcīpuram CF}
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600356 (0.025):
sammohaṇa māhurā bhara ṇabbo sabbobari virehanto pia baassassa / saala goula
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757869 (0.025):
kaṃcaṇamāle edeṇa ebba ladāpāseṇa bandhia gehaṇa eṇaṃ bahmaṇaṃ | eṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208177 (0.026):
Āraṇyikā - (sābhilāṣam |) aaṃ so uddeso jassiṃ mahuarehiṃ āāsijjantī / olambia mahārāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142147 (0.026):
{Pkt_134}tado deva pekkhāmi kumālaṃ hadasārahitulaṃgaṃ / lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147514 (0.027):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa | / savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106273 (0.027):
kassa kie keṇa kiaṃ kāaipuraitthiāṇa suṃderaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.027):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Indīvarikām ākrandasi |] / (rājā ayi visṛja ityādi punaḥ paṭhati)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207422 (0.0):
Vatsarājena paritrāyamāṇā ceṭīm Indīvarikām ākrandasi |] / (rājā ayi visṛja ityādi punaḥ paṭhati)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145663 (0.046):
(2.74) rājā durvārāmityādi punaḥ paṭhati | / (2.75) Vidūṣakaḥ | pārśvato 'valokya | ediṇā khu uṇa ugghāḍidaduvāreṇa tāe
Āraṇyikā - (rājānam avalokya sa-spṛhaṃ sa-lajjaṃ cātma-gatam) aaṃ kkhu so
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207427 (0.0):
(rājā ayi visṛja ityādi punaḥ paṭhati) / Āraṇyikā - (rājānam avalokya saspṛhaṃ salajjaṃ cātmagatam) aaṃ kkhu so
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207434 (0.0):
Āraṇyikā - (rājānam avalokya saspṛhaṃ salajjaṃ cātmagatam) aaṃ kkhu so
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144158 (0.054):
(1.80) Sāgarikā | parivṛtya rājānam avalokya saspṛham | kadhaṃ | aaṃ so
mahā-rāo jassa ahaṃ tādeṇa diṇṇā | ṭhāṇe kkhu tādassa pakkha-vādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207441 (0.0):
Āraṇyikā - (rājānam avalokya saspṛhaṃ salajjaṃ cātmagatam) aaṃ kkhu so / mahārāo jassa ahaṃ tādeṇa diṇṇā | ṭhāṇe kkhu tādassa pakkhavādo (ākulatāṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144168 (0.017):
(1.80) Sāgarikā | parivṛtya rājānam avalokya saspṛham | kadhaṃ | aaṃ so / rāā udaaṇo jassa ahaṃ tādeṇa diṇṇā | tā parapesaṇakarisidaṃ me sarīraṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452444 (0.040):
Manoramā - (sa-bhayaṃ kampamānā pādayor nipatya |) bhaṭṭiṇi ṇa hu ahaṃ / ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211005 (0.040):
Manoramā - (sabhayaṃ kampamānā pādayor nipatya |) bhaṭṭiṇi ṇa hu ahaṃ / ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210315 (0.043):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149016 (0.043):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209360 (0.046):
Āraṇyikāyāḥ samarpayati) Maṇorame tumaṃ vi Ṇalagiriggahaṇaparituṭṭheṇa / tādeṇa ajjauttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariāsaāsādo geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145053 (0.048):
(2.33) Vidūṣakaḥ | sāhu re sirikaṇḍadāsa sāhu | jeṇa diṇṇametteṇa jjevva / dohalaeṇa īdisī ṇomāliā saṃvuttā jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208575 (0.049):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449943 (0.049):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758452 (0.049):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132660 (0.050):
{Pkt_30}piasahi jai evvaṃ tā kahehi sibiṇaaṃ jeṇa amhe bi paḍiṭṭhābaantīo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207859 (0.051):
ṇaccidavvasesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudīmahūsave ṇaccidavvaṃ ti | hio / kkhu Āraṇṇiāe piasahīe suṇṇahiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453491 (0.051):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ ta-kkerakāe kahāe | ṇam edeṇa / evva pakkha-vādeṇa ettiaṃ bhūmiṃ ṇīda mhi | [bhagavati etad atra satyam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455306 (0.051):
Vāsavadattā - ko tumaṃ a-gaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213808 (0.051):
Vāsavadattā - ko tumaṃ agaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147066 (0.052):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448157 (0.052):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450764 (0.053):
tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448187 (0.053):
ceṭī - (kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ) / tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇī-pattammi sehāliā-kusumāīṃ avaiṇua
(ākulatāṃ nāṭayati) | [ayaṃ khalu sa mahā-rājo yasyāhaṃ tātena dattā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207453 (0.0):
mahārāo jassa ahaṃ tādeṇa diṇṇā | ṭhāṇe kkhu tādassa pakkhavādo (ākulatāṃ / nāṭayati) | [ayaṃ khalu sa mahārājo yasyāhaṃ tātena dattā | sthāne khalu
sthāne khalu tātasya pakṣa-pātaḥ |] / ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207465 (0.0):
nāṭayati) | [ayaṃ khalu sa mahārājo yasyāhaṃ tātena dattā | sthāne khalu / tātasya pakṣapātaḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207304 (0.018):
Āraṇyikā - (padaśabdākarṇanaṃ nāṭayantī) Indīvarie | lahu uvasappa lahu / uvasappa | āulīkida mhi duṭṭhamahuarehiṃ (rājānam avalambate) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452495 (0.037):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448625 (0.039):
uvasappa | āulī-kida mhi duṭṭha-mahuarehiṃ (rājānam avalambate) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213013 (0.043):
Manoramā - ṇa hu ahaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāmi | esā kkhu Āraṇṇiā kalla-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447644 (0.044):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.044):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449193 (0.044):
hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147002 (0.045):
ido jjevva āacchadi | tā jāva uvasappāmi | / tataḥ praviati kāñcanamālā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144920 (0.048):
(2.21) Susaṃgatā | ākarṇya sasaṃbhramam | sahi | uṭṭhehi uṭṭhehi | eso / kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145715 (0.048):
(2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha / ālihido | aṇṇadhā ko aṇṇo kusumacāvavavadeseṇa ṇiṇhūvīadi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454493 (0.048):
Manoramā - ṇa hu ahaṃ Piadaṃsaṇā-uttantaṃ jāṇāmi | esā kkhu Āraṇṇiā kalla-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448507 (0.049):
Indīvarie parittāehi maṃ parittāehi maṃ | ede kkhu duṭṭha-mahuarā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207190 (0.049):
Indīvarie parittāehi maṃ parittāehi maṃ | ede kkhu duṭṭhamahuarā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454881 (0.049):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213392 (0.050):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159460 (0.050):
mādhavī - dea, kaṭorappā esā bhaṭṭi-dāriā suṭṭhu tābaṃ soḍhuṃ pāredi jaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148934 (0.050):
(4.127) Vāsavadattā | ajjautta | ṇa attaṇo kāraṇeṇa evvaṃ bhaṇāmi | esā / khu mae ṇigghiṇāe idha saṃjamidā sāariā vivajjadi | tā parittāadu ajjautto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451734 (0.051):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211056 (0.051):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207475 (0.0):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210315 (0.030):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155292 (0.033):
rādhā (sabhayam) hanta, caṃcala caṃcarīa ciṭṭha ciṭṭha | esā līlā-kamaleṇa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097276 (0.034):
naṭī (sopahāsaṃ)asuumārā kkhu esā ayyassa ṇiddaāliṅgaṇavellaṇaṃ ṇa sahai
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775783 (0.034):
kiṃ bhaṇāsi esā bhaṭṭidāriā māhavīḷadāmaṇḍavassa passado kandueṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449221 (0.034):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451267 (0.035):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451907 (0.037):
tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāa-pīṭhiāe | [idānīm eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210479 (0.037):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778608 (0.037):
*{vidūṣakaḥ}* - bho sacceṇa savāmi kassa vi ṇa ācakkhissaṃ (BhSv_4.4:20) / esā sandaṭṭhā me jīhā (BhSv_4.4:21)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.038):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900746 (0.038):
piasahī sāariā / / esā jjeva pasādīadu /"
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782359 (0.039):
*{padmāvatī}* - ayyautta imāe paḍikidīe sadisī iha evva paḍivasadi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134866 (0.039):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.039):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.039):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.039):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144806 (0.039):
samassasa | jāva imādo digghiādo ṇaliṇīvattaāiṃ muṇāliāo a geṇhia lahuṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145006 (0.040):
(2.29) Susaṃgatā | dṛṣṭvā vihasya | ai kādare | mā bhāāhi | bhaṭṭiṇo / parivāsavattī khu eso ajja vasantao |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454566 (0.040):
saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sa-saṃbhramam |)| Maṇorame / lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāa-loādo gahida-visa-vijjo ajja-utto ettha
duṣṭa-madhukaraiḥ | tad yāvad upasarpya samāśvāsayāmi | Āraṇyike mā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207482 (0.0):
| Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā / duṣṭamadhukaraiḥ | tad yāvad upasarpya samāśvāsayāmi | Āraṇyike mā bibhihi
bibhihi | eṣopagatāsmi |] / vidūṣakaḥ - bho osara osara | esā kkhu Indīvarīā āadā | edaṃ uttantaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207496 (0.0):
duṣṭamadhukaraiḥ | tad yāvad upasarpya samāśvāsayāmi | Āraṇyike mā bibhihi / | eṣopagatāsmi |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211726 (0.051):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.054):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781655 (0.054):
*{padmāvatī}* - ayyautta kiṃ mae saha uvaviṭṭho edaṃ jaṇaṃ pekkhissadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144303 (0.056):
ṇikkhivia gadā me piasahī sāariā bhavissadi | anyato dṛṣṭvā | esā khu / ṇiuṇiā ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449430 (0.056):
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjha-veaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208087 (0.056):
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjhaveaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.056):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147227 (0.057):
maaṇāvatthaṃ pacchādaanto dantatoraṇavaḍabhīe uvaviṭṭho ciṭṭhadi | tā ehi / | edaṃ vuttantaṃ bhaṭṭiṇīe ṇivedemha |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139935 (0.057):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453179 (0.058):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213013 (0.058):
Manoramā - ṇa hu ahaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāmi | esā kkhu Āraṇṇiā kalla-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447792 (0.058):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mah'-agghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206496 (0.058):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mahagghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143289 (0.058):
(1.23) Madanikā | ae hadāsa | ṇa esā caccarī | / (1.24) Vidūṣakaḥ | bhodi | kiṃ khu edaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149611 (0.062):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213623 (0.062):
Vāsavadattā - (saharṣam |) ajjautta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva karedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454477 (0.062):
Vāsavadattā - (sāsram |) kim uṇa tumaṃ Piadaṃsaṇā-uttantaṃ jāṇāsi | [kiṃ / punas tvaṃ Priyadarśanā vṛttāntaṃ jānāsi |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144741 (0.063):
piasahi | mahadī khu me lajjā | tā tadhā karesu jadhā ṇa avaro ko vi edaṃ / vuttantaṃ jāṇissadi | / (2.16) Susaṃgatā | sahi | mā lajja mā lajja | īdisassa kaṇṇaāraanassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449448 (0.063):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaa-ṇivvisesa pia-sahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
pekkhia devīe ṇivedaissadi | (aṅgulyā nirdiśya) tā imaṃ evva kadalī-gharaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207505 (0.0):
vidūṣakaḥ - bho osara osara | esā kkhu Indīvarīā āadā | edaṃ uttantaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144382 (0.041):
sikkhia attaṇo parigahidaṃ ṇomāliaṃ kusumasamiddhisohidaṃ karissadi tti / edaṃ vuttantaṃ devīe ṇivediduṃ pesida mhi | tumaṃ uṇa kahiṃ patthidā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452987 (0.046):
ṇivāridā | edaṃ uttantaṃ bhaṭṭiṇo ṇivedehi tti Vasantaaṃ bhaṇia āada mhi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147228 (0.050):
maaṇāvatthaṃ pacchādaanto dantatoraṇavaḍabhīe uvaviṭṭho ciṭṭhadi | tā ehi / | edaṃ vuttantaṃ bhaṭṭiṇīe ṇivedemha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454492 (0.061):
Manoramā - ṇa hu ahaṃ Piadaṃsaṇā-uttantaṃ jāṇāmi | esā kkhu Āraṇṇiā kalla-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454476 (0.063):
Vāsavadattā - (sāsram |) kim uṇa tumaṃ Piadaṃsaṇā-uttantaṃ jāṇāsi | [kiṃ / punas tvaṃ Priyadarśanā vṛttāntaṃ jānāsi |]
pavisia muhuttaṃ ciṭṭamha | [bhoḥ apasarāpasara | eṣā khalv Indīvarikāgatā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207515 (0.0):
pekkhia devīe ṇivedaissadi | (aṅgulyā nirdiśya) tā imaṃ evva kadalīgharaṃ / pavisia muhuttaṃ ciṭṭamha | [bhoḥ apasarāpasara | eṣā khalv Indīvarikāgatā
| etaṃ vṛttāntaṃ prekṣya devyai nivedayiṣyati | (aṅgulyā nirdiśya) tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207522 (0.0):
pavisia muhuttaṃ ciṭṭamha | [bhoḥ apasarāpasara | eṣā khalv Indīvarikāgatā / | etaṃ vṛttāntaṃ prekṣya devyai nivedayiṣyati | (aṅgulyā nirdiśya) tad
idam eva kadalī-gṛhaṃ praviśya muhūrtaṃ tiṣṭhāvaḥ |] / (ubhau tathā kurutaḥ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207529 (0.0):
| etaṃ vṛttāntaṃ prekṣya devyai nivedayiṣyati | (aṅgulyā nirdiśya) tad / idam eva kadalīgṛhaṃ praviśya muhūrtaṃ tiṣṭhāvaḥ |]
ceṭī -(upasṛtya kapolau spṛśantī) hanje Āraṇṇie kamala-sarisassa tuha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207538 (0.0):
idam eva kadalīgṛhaṃ praviśya muhūrtaṃ tiṣṭhāvaḥ |] / (ubhau tathā kurutaḥ) / ceṭī -(upasṛtya kapolau spṛśantī) hanje Āraṇṇie kamalasarisassa tuha
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949106 (0.041):
Devasomā - hā hadahmi mandabhāā / savvalakkhaṇasampaṇṇadāe / kamalāsaṇasīsakavālāṇubhāvassa puṇṇamāsisomadaṃsaṇassa ṇiccasurāgandhiṇo
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732302 (0.043):
ahiṇa vamahulolubo tumaṃ / taha paricuṃbia cūda mañjariṃ | / kamala basai metta ṇibbudo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144713 (0.051):
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447667 (0.052):
lahu geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārā-ghar'-ujjāṇa-dīhiāe jāva evva / viāsiāiṃ kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451265 (0.055):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450134 (0.056):
daṃsaṇa-mettum bhettehiṃ jehiṃ hiaaṃ tuha ṇa ṇāaṃ //]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146203 (0.057):
(2.109) Sāgarikā | saroṣam | susaṃgade | ausala mhi tuha īdisāṇaṃ ālāvāṇaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107027 (0.061):
dāṇiṃ ruddaṇaresara ! kāṃkhai tuha daṃsaṇāmiaaṃ // ViPrud_4.122 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111080 (0.064):
bhāsanto vi tumaṃ taṃ kuvalaalacchiṃ pasāhesi // ViPrud_6.34 // / (/dṛṣṭā kamalāsaktī rājñastava subhaga citracaritasya /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242145 (0.064):
sāaraviiṇṇajovbaṇahatthālambaṃ samuṇṇamantehim / / abbhuṭṭhāṇaṃ via mammahasya diṇṇaṃ tuha thaṇohim //
vaaṇassa aaṃ doso jaṃ mahuarā evvaṃ avarajjhanti | (haste gṛhītvā) tā ehi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207549 (0.0):
ceṭī -(upasṛtya kapolau spṛśantī) hanje Āraṇṇie kamalasarisassa tuha / vaaṇassa aaṃ doso jaṃ mahuarā evvaṃ avarajjhanti | (haste gṛhītvā) tā ehi
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948404 (0.040):
Śākyabhikṣuḥ - (ātmagatam) aho suhovaṇado abbhudao / ettao doso - mahājaṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142972 (0.046):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144074 (0.051):
kusumāuha | amohadaṃsaṇo me bhavissasi | diṭṭhaṃ jaṃ daṭṭhavvaṃ | iti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451938 (0.052):
Kāñcanamālā - (sa-smitam |) bhaṭṭi-dārie uvavisa | ko ettha doso | / sissa-visesā khu tumaṃ | [bhartṛ-dārike upaviśa | ko 'tra doṣaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210510 (0.052):
Kāñcanamālā - (sasmitam |) bhaṭṭidārie uvavisa | ko ettha doso | / sissavisesā khu tumaṃ | [bhartṛdārike upaviśa | ko 'tra doṣaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450242 (0.053):
mamāvasaraḥ | (upasṛtya vidūṣakaṃ haste gṛhītvā |) Vasantaka ehi | ahaṃ te / jñāpayāmi |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144482 (0.058):
khaṇamettadaṃsaṇaparicidaṃ jaṇaṃ aṇuacchanto ṇa lajjasi | adha vā ko tuha / doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133692 (0.059):
abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774763 (0.060):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ / viāriduṃ (BhSv_1.10:1) / jaṃ eso bhaṇādi taṃ aṇuciṭṭhadu ayyo (BhSv_1.10:2)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449361 (0.061):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā a-bhāa-headā |
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450132 (0.061):
daṃsaṇa-mettum bhettehiṃ jehiṃ hiaaṃ tuha ṇa ṇāaṃ //]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145980 (0.062):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352426 (0.062):
acchīhiṃ cia bhaṇiaṃ hiaattthaṃ jo jaṇo ṇa lakkhei /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146500 (0.063):
(2.128) Rājā | sānanadam | yathāha bhvatī | sāgarikāṃ haste gṛhītvā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147447 (0.063):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu / ajjo |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14149485 (0.063):
devi ṇivattīadu ṇivattīadu / eso kkhu pūridapaḍiṇṇābhāro ṇāho de
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774533 (0.064):
*{padmāvatī}* - ayya kiṃ diṭṭho muṇijaṇo attāṇaṃ aṇuggahīduṃ (BhSv_1.7:24) / abhippedappadāṇeṇa tavassijaṇo uvaṇimantīadu dāva ko kiṃ ettha icchadi tti
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780706 (0.064):
jāva muhuttaaṃ ciṭṭhia diṭṭhiṃ hiaaṃ ca tosemi (BhSv_5.6:52)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145483 (0.064):
(2.58) Vidūṣakaḥ | bho | mā paṇḍidagavvaṃ uvvaha | ahaṃ de savvaṃ suṇia / vakkhāṇaissaṃ | suṇamha dāva | kiṃ kurukurāadi dāsīe dhīā sāriā |
gacchamha | pariṇado diaho | [hañje Āraṇyike | kamala-sadṛśasya tava
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207556 (0.0):
vaaṇassa aaṃ doso jaṃ mahuarā evvaṃ avarajjhanti | (haste gṛhītvā) tā ehi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448918 (0.038):
salilassa ūrū-tthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha | / [hañje Indīvarike ati-śiśiratayā salilasyoru-stambha iva samutpannaḥ | tac
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207588 (0.038):
salilassa ūrūtthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha | [hañje / Indīvarike atiśiśiratayā salilasyorustambha iva samutpannaḥ | tac chanaiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209095 (0.056):
ṇāḍaassa ṇaccidasesaṃ | tā ehi | pekkhāgharaṃ evva gacchamha |
vadanasyāhaṃ doṣo yan madhukarā evam aparādhyanti (haste gṛhītvā) tad ehi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207564 (0.0):
gacchamha | pariṇado diaho | [hañje Āraṇyike | kamalasadṛśasya tava / vadanasyāhaṃ doṣo yan madhukarā evam aparādhyanti (haste gṛhītvā) tad ehi
gacchāvaḥ | pariṇato divasaḥ |] / (gamanaṃ nāṭayataḥ) / Āraṇyikā - (kadalī-grhābhimukham avalokya) hanje Indīvarie adi-sisiradāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207576 (0.0):
vadanasyāhaṃ doṣo yan madhukarā evam aparādhyanti (haste gṛhītvā) tad ehi / gacchāvaḥ | pariṇato divasaḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453924 (0.051):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212454 (0.051):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi |
salilassa ūrū-tthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207588 (0.0):
Āraṇyikā - (kadalīgrhābhimukham avalokya) hanje Indīvarie adisisiradāe / salilassa ūrūtthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha | [hañje
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071881 (0.006):
ekacchattaṃ via kuṇai bhuaṇarajjaṃ vijaṃbhaṃto // 84 // / (10) atra vastunā yeṣāṃ kāmināmasau rājā smarastebhyo na kaśvidapi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143534 (0.006):
tuha āgamaṇadaṃsidāaraṃ via maarandujjāṇaṃ lakkhīadi | tā avaloedu
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776613 (0.006):
{parikramyāvalokya} ammo iaṃ cintāsuññahiaā ṇīhārapaḍihadacandaḷehā via / amaṇḍidabhaddaaṃ vesaṃ dhāraandī piaṅgusiḷāpaṭṭae uvaviṭṭhā (BhSv_3:12)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071281 (0.006):
jā ṭheraṃ va hasantā kaivaaṇaṃburuhabaddhaviṇivesā / / dāvei bhuaṇamaṃḍalamaṇṇaṃ via jaai sā vāṇī // 67 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.006):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217325 (0.006):
vacchatthalamhi daiā diṇṇuppalavāsiā muhe mairā / / sīsammi a seharao ṇiccaṃ via saṃṭhiā jassa // Nā_3.2 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450566 (0.006):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209166 (0.006):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajjauttacaridaṃ adiṭṭhapuvvaṃ via / disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777436 (0.006):
*{ceṭī}* - bhaṭṭidārie tāṇi kusumidāṇi ṇāma pavāḷantaridehiṃ via / mottiālambaehiṃ āidāṇi kusumehiṃ (BhSv_4.0:28)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147651 (0.006):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104482 (0.006):
maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153949 (0.008):
paccakkhīkidā siviṇa-saṃgiṇāara-kuṃjara bibbhamāsi | tā phuḍaṃ kadhehi, / taiajaṇasaṃgajogge tasmiṃ osare dīhasuttā nīvī-sahaarī jhatti ṇikkantā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448159 (0.010):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726836 (0.012):
majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211730 (0.012):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia / samīvaṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453184 (0.012):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia / samīva-ṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139722 (0.012):
adikaruṇaṃ kkhu ettha vaṭṭai / esā vīramādā samalaviṇihadaṃ puttaaṃ suṇia / rattaṃsuaṇivasaṇāe samaggabhūsaṇāe vahūe saha aṇumaradi /*saślāgham**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448879 (0.038):
vaaṇassa aaṃ doso jaṃ mahuarā evvaṃ avarajjhanti | (haste gṛhītvā) tā ehi / gacchamha | pariṇado diaho | [hañje Āraṇyike | kamala-sadṛśasya tava
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207551 (0.038):
vaaṇassa aaṃ doso jaṃ mahuarā evvaṃ avarajjhanti | (haste gṛhītvā) tā ehi / gacchamha | pariṇado diaho | [hañje Āraṇyike | kamalasadṛśasya tava
[hañje Indīvarike ati-śiśiratayā salilasyoru-stambha iva samutpannaḥ | tac
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207594 (0.0):
salilassa ūrūtthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha | [hañje / Indīvarike atiśiśiratayā salilasyorustambha iva samutpannaḥ | tac chanaiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448879 (0.059):
gacchamha | pariṇado diaho | [hañje Āraṇyike | kamala-sadṛśasya tava
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207551 (0.059):
gacchamha | pariṇado diaho | [hañje Āraṇyike | kamalasadṛśasya tava
chanaiḥ śanair gacchāvaḥ |] / ceṭī - taha | taha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207602 (0.0):
Indīvarike atiśiśiratayā salilasyorustambha iva samutpannaḥ | tac chanaiḥ / śanair gacchāvaḥ |]
(iti niṣkrānte) / vidūṣakaḥ - bho ehi ṇikkamamha | taṃ geṇhia esā dāsīe sudā Indīvariā gadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207611 (0.0):
śanair gacchāvaḥ |] / ceṭī - taha | taha | / (iti niṣkrānte) / vidūṣakaḥ - bho ehi ṇikkamamha | taṃ geṇhia esā dāsīe sudā Indīvariā gadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207234 (0.027):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145500 (0.035):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453556 (0.037):
rājā - vayasya ka idānīm abhyupāyaḥ priyāṃ mocayitum | / vidūṣakaḥ - bho vaassa munca visādaṃ | ahaṃ de uvāaṃ kahaissaṃ | [bho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206066 (0.040):
rājā - yady evaṃ tataḥ kim | / vidūṣakaḥ - (sagarvam) bho | īriso kkhu bamhaṇo jo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146910 (0.045):
saṃbhāvehi | saccaṃ jevva sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ | / iti niṣkrānte | / (2.164) Vidūṣakaḥ | bho | diṭṭhiā vaḍḍhasi | khemeṇa amhāṇaṃ adikkantā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101126 (0.045):
cauraṃtasāmaṃtaparivāro paāvaruddo ṇaaraṃ paviṭhṭho / / kuṃladevadāe pasattīe mahārāassa aṇṇāe purohidāṇaṃ aṇuroheṇa amaccāṇaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751613 (0.047):
vidūṣakaḥ bhoḥ ! esā kkhu abarā debī bāsabadattā | (bhoḥ ! eṣā khalu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148229 (0.047):
majjhaṇhammi paosodāvijjau dehi āṇattiṃ || 71 || (4.8) / (4.64) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | avihido hodi | bho | īdiso se avaṭṭhambho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448795 (0.048):
samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207468 (0.048):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi / | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451906 (0.049):
tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāa-pīṭhiāe | [idānīm eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210478 (0.049):
tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451264 (0.050):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448550 (0.051):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158258 (0.051):
diṭṭhīcaurī | kkhaṇaṃ pibedu esā dullahaṃ imassa muhacandassa joṇham | / [bho
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097276 (0.051):
naṭī (sopahāsaṃ)asuumārā kkhu esā ayyassa ṇiddaāliṅgaṇavellaṇaṃ ṇa sahai
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.051):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156831 (0.051):
mādhavī - bhaṭṭi-dārie sahattheṇa tue gaṃṭhidā esā sūrasoaṃdhia-mālā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.051):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
| [bhoḥ ehi niṣkrāmāvaḥ | tāṃ gṛhītvaiṣā dāsyāḥ sutendīvarikā gatā |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207620 (0.0):
vidūṣakaḥ - bho ehi ṇikkamamha | taṃ geṇhia esā dāsīe sudā Indīvariā gadā / | [bhoḥ ehi niṣkrāmāvaḥ | tāṃ gṛhītvaiṣā dāsyāḥ sutendīvarikā gatā |]
rājā -(niḥśvasya) kathaṃ gatā | sakhe Vasantaka| na khalv a-vighnam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207628 (0.0):
| [bhoḥ ehi niṣkrāmāvaḥ | tāṃ gṛhītvaiṣā dāsyāḥ sutendīvarikā gatā |] / rājā -(niḥśvasya) kathaṃ gatā | sakhe Vasantaka| na khalv avighnam
abhilaṣitam a-dhanyaiḥ prāpyate | (vilokya) sakhe paśya paśya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207636 (0.0):
rājā -(niḥśvasya) kathaṃ gatā | sakhe Vasantaka| na khalv avighnam / abhilaṣitam adhanyaiḥ prāpyate | (vilokya) sakhe paśya paśya |
ābaddha-mukham apīdam kaṇṭakitaṃ kamala-kānanaṃ tasyāḥ / / sukumāra-pāṇi-pallava-saṃsparśa-sukhaṃ kathayatīva // HPri_2.9 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207641 (0.0):
abhilaṣitam adhanyaiḥ prāpyate | (vilokya) sakhe paśya paśya | / ābaddhamukham apīdam kaṇṭakitaṃ kamalakānanaṃ tasyāḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207648 (0.0):
ābaddhamukham apīdam kaṇṭakitaṃ kamalakānanaṃ tasyāḥ / / sukumārapāṇipallavasaṃsparśasukhaṃ kathayatīva // HPri_2.9 //
(niḥśvasya) sakhe | ka idānīm upāyaḥ punas tāṃ draṣṭum |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207654 (0.0):
sukumārapāṇipallavasaṃsparśasukhaṃ kathayatīva // HPri_2.9 // / (niḥśvasya) sakhe | ka idānīm upāyaḥ punas tāṃ draṣṭum |
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207665 (0.0):
(niḥśvasya) sakhe | ka idānīm upāyaḥ punas tāṃ draṣṭum | / vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.008):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.010):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.010):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145961 (0.010):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147448 (0.011):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.011):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.011):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107026 (0.011):
amohasisirovaārā vahuā virahajjareṇa gurueṇa / / dāṇiṃ ruddaṇaresara ! kāṃkhai tuha daṃsaṇāmiaaṃ // ViPrud_4.122 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782096 (0.012):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.013):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.013):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145561 (0.013):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.014):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774761 (0.014):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ / viāriduṃ (BhSv_1.10:1)
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.015):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777819 (0.015):
*{padmāvatī}* - takkemi ayyāe vāsavadattāe guṇāṇi sumaria dakkhiṇṇadāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.016):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14144163 (0.016):
{Pkt_154}jāda teṇa evva sudasadakadanteṇa viodaleṇa samaṃ samalaṃ maggesi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.016):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā | / suṇābidāa maha jaṃ bhavadā saṃdiṭṭhaṃ | [alaṃ bhavato dhīratāṃ ujjhitvā
bamhaṇassa vaaṇaṃ karesi | [bhoḥ tvam eva puttalikāṃ bhaṅktvedānīṃ rodiṣi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207675 (0.0):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu / bamhaṇassa vaaṇaṃ karesi | [bhoḥ tvam eva puttalikāṃ bhaṅktvedānīṃ rodiṣi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453270 (0.053):
Kāñcanamālā - aṇuvāia tuṇhīṃ (sic) bhūdāe maha hatthādo geṇhia saaṃ evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149403 (0.057):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450065 (0.062):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449651 (0.063):
Manoramā - (sa-harṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva / tumaṃ mahā-rāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
| na mama khalu brāhmaṇasya vacanaṃ karoṣi |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207681 (0.0):
bamhaṇassa vaaṇaṃ karesi | [bhoḥ tvam eva puttalikāṃ bhaṅktvedānīṃ rodiṣi / | na mama khalu brāhmaṇasya vacanaṃ karoṣi |]
rājā - kiṃ mayā na kṛtam | / vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207694 (0.0):
| na mama khalu brāhmaṇasya vacanaṃ karoṣi |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447142 (0.036):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsa-ṇiama-ṭṭhiā devī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205885 (0.036):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsaṇiamaṭṭhiā devī
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136005 (0.038):
śaddābia āṇatte jaha luhilappiā ajja pahudi tue ajjauttaśśa bhīmaśeṇaśśa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133146 (0.044):
{Pkt_38}adisaṃdābobagahīahiaāe visumaridaṃ mae / tā puṇo bi sumaria
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449935 (0.045):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.045):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.047):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208022 (0.047):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143661 (0.047):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149405 (0.048):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211522 (0.049):
bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇaṇirāsadāe | / īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757472 (0.049):
vidūṣakaḥ bhaṇidaṃ mae, debbaciṃtaehiṃ viṇṇāvido rāā | sobasaggaṃ bo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144401 (0.050):
(2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143416 (0.050):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903460 (0.051):
yathā veṇyāṃ bhīmaṃ prati ceṭī evaṃ mae bhaṇidaṃ bhāṇumadi tuhmāṇaṃ / amukkesu kesesu kahaṃ devīe kesā saṃjamiantitti /"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454548 (0.051):
antaridaṃ Āraṇṇiā-uttanteṇa | adi-dujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147408 (0.051):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452978 (0.051):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758450 (0.053):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
bhaṇidaṃ | adi-saṃkaḍe jaṃ bhavaṃ pavisia alia-paṃḍicca-du-vvidaddhadāe ai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207703 (0.0):
vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142094 (0.019):
saharisasiṃhaṇāde paṇḍavaseṇṇe savisādamukkakkande koravabale samutthido
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089132 (0.029):
udāharaṇam-- jassea vaṇo tassea veaṇā bhaṇai taṃ jaṇo aliaṃ / / dantakkhaaṃ avole bahūe veaṇā savattīṇaṃ // 533 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.029):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9407134 (0.032):
'aṅge pulaaṃ aharaṃ savepiaṃ jaṃpiaṃ sasikkāraṃ / / savvaṃ sisireṇa kaaṃ jaṃ kāavvaṃ piaameṇa' //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093587 (0.043):
ajaha taha va hodu ajjā ṇaraṇāha karehi rakkhaṇaṃ sasiṇo / / jaṃ tāe kaḍakhukkā āṇattā taṃ masīkāduṃ // ViPrud_2.54 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23088955 (0.044):
udāharaṇam-- kā visamā devvagaī kiṃ laddhaṃ jaṃ jaṇo guṇaggāhī / / kiṃ sokhkhaṃ sukalattaṃ kiṃ dukkhaṃ jaṃ khalo loo // 529 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449935 (0.045):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780134 (0.046):
*{vidūṣakaḥ}* - teṇa hi imassiṃ sayyāe muhuttaaṃ uvavisia tattahodiṃ / paḍivāḷedu bhavaṃ (BhSv_5.4:1)
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383608 (0.048):
tavā8nanam ivā7mbho-jam $ ambo-jam iva te mukham &
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144074 (0.048):
kusumāuha | amohadaṃsaṇo me bhavissasi | diṭṭhaṃ jaṃ daṭṭhavvaṃ | iti
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352581 (0.049):
chijjau sīsuṃ aha hou bandhaṇaṃ caau savvahā lacchī / / paḍivaṇṇapālaṇe supurisāṇa jaṃ hou taṃ hou // Suk_11.7 (=89) //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208022 (0.049):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā abhāaheadā | ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133146 (0.050):
{Pkt_38}adisaṃdābobagahīahiaāe visumaridaṃ mae / tā puṇo bi sumaria
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6771385 (0.050):
sājyaḥ kvāthaḥ śleṣmajaṃ tu saśuṇṭhiḥ sadurālabhaḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454548 (0.051):
antaridaṃ Āraṇṇiā-uttanteṇa | adi-dujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903460 (0.052):
yathā veṇyāṃ bhīmaṃ prati ceṭī evaṃ mae bhaṇidaṃ bhāṇumadi tuhmāṇaṃ / amukkesu kesesu kahaṃ devīe kesā saṃjamiantitti /"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206853 (0.054):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146709 (0.054):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14160072 (0.055):
jaṭilā - are āhiṇḍiā kīsa mukhaṃ ḍhakesi? jaṃ de bijjā na bikkāidā | [are
visija visādetti edehiṃ aṇṇehiṃ a kaḍua-vaaṇehiṃ ṇibbhacchia (Kale :
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207715 (0.0):
bhaṇidaṃ | adisaṃkaḍe jaṃ bhavaṃ pavisia aliapaṃḍiccaduvvidaddhadāe ai / visija visādetti edehiṃ aṇṇehiṃ a kaḍuavaaṇehiṃ ṇibbhacchia (Kale : -ccia)
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104833 (0.010):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206077 (0.019):
cauvvedapañcavedachaṭṭhavedabamhaṇasahassapajjāule rāaule paḍhamaṃ (Kale :
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140755 (0.020):
vidalidāsiladāsāmalasiṇiddhapuṅkhehiṃ kaṭhiṇakaṅkabattehiṃ kisaṇavaṇṇehiṃ / sāṇasilāṇisidasāmalasallabandhehiṃ kusumido via tarū muhuttaeṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148407 (0.022):
(4.80) Vidūṣakaḥ | ā dāsīe putta indaālia | kiṃ edehiṃ devehiṃ accharāhiṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136126 (0.024):
{Pkt_94}vaśāgandhe teṇa hi śāmiṇā viodaleṇa duśśāśaṇaśśa luhilaṃ pāduṃ / paḍiṇṇādaṃ / taṃ ca amhehiṃ lakkhaśehiṃ aṇuppaviśia pādavvaṃ tti /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19123198 (0.026):
kaṇṇuppaladalamilialoaṇehiṃ helālolaṇamāṇiaṇaaṇehiṃ / / līlai līlāvarihi ṇiruddhāo siḍhiliacāo jaai maaraddhao // VjivC_1.61 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143732 (0.029):
(1.56) Vāsavadattā | aaṃ so rattāsoapāavo jahiṃ pūaṃ nivvattaissaṃ | teṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.031):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777819 (0.031):
*{padmāvatī}* - takkemi ayyāe vāsavadattāe guṇāṇi sumaria dakkhiṇṇadāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448185 (0.032):
ceṭī - (kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ) / tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇī-pattammi sehāliā-kusumāīṃ avaiṇua
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206877 (0.032):
ceṭī - (kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ) / tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇīpattammi sehāliākusumāīṃ avaiṇua
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.033):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.034):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16657967 (0.034):
avasara rouṃ cia ṇimmiāiṃ mā puṃsa me haacchīiṃ / / daṃsaṃṇamettumbhattehiṃ jahi hiaaṃ tuha ṇa ṇāam //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.034):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23068879 (0.035):
taiā maha gaṃḍatthalaṇimiaṃ diṭhṭhiṃ ṇa ṇesi aṇṇatto / / eṇhiṃ saccea ahaṃ te a kavālā ṇa sā diṭhṭhī //16//
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142094 (0.052):
saharisasiṃhaṇāde paṇḍavaseṇṇe savisādamukkakkande koravabale samutthido
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139793 (0.054):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210799 (0.056):
Āraṇyikā - (sparśaviśeṣaṃ nāṭayantī |) ha ddhi ha ddhi | edaṃ Maṇoramaṃ / parisantīe aṇatthaṃ evva me aṅgāiṃ karenti | [hā dhik hā dhik | etāṃ
-ccia) saṃpadaṃ kiṃ rodisi | puṇo vi uvāaṃ pucchasi | [tad idāniṃ vismṛtam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207721 (0.0):
visija visādetti edehiṃ aṇṇehiṃ a kaḍuavaaṇehiṃ ṇibbhacchia (Kale : -ccia)
| yathā tuṣṇīko bhūtvopasarpeti mayā bhaṇitam | ati-saṃkaṭe yad bhavān
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207729 (0.0):
saṃpadaṃ kiṃ rodisi | puṇo vi uvāaṃ pucchasi | [tad idāniṃ vismṛtam | / yathā tuṣṇīko bhūtvopasarpeti mayā bhaṇitam | atisaṃkaṭe yad bhavān
praviśyālīka-pāṇḍitya-dur-vidagdhatayā ayi visṛja viṣādaṃ ity etair anyaiś
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207737 (0.0):
yathā tuṣṇīko bhūtvopasarpeti mayā bhaṇitam | atisaṃkaṭe yad bhavān / praviśyālīkapāṇḍityadurvidagdhatayā ayi visṛja viṣādaṃ ity etair anyaiś ca
ca kaṭu-vacanair nirbhartsya sāṃprataṃ kiṃ rodiṣi | punar apy upāyaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207744 (0.0):
praviśyālīkapāṇḍityadurvidagdhatayā ayi visṛja viṣādaṃ ity etair anyaiś ca / kaṭuvacanair nirbhartsya sāṃprataṃ kiṃ rodiṣi | punar apy upāyaṃ pṛcchasi
pṛcchasi |] / rājā - kathaṃ samāśvāsanam api nirbhartsitam iti bhaṇitaṃ mūrkheṇa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207751 (0.0):
kaṭuvacanair nirbhartsya sāṃprataṃ kiṃ rodiṣi | punar apy upāyaṃ pṛcchasi / rājā - kathaṃ samāśvāsanam api nirbhartsitam iti bhaṇitaṃ mūrkheṇa |
vidūṣakaḥ - jāṇidaṃ evva ko ettha mukkho tti | tā kiṃ edeṇa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207759 (0.0):
rājā - kathaṃ samāśvāsanam api nirbhartsitam iti bhaṇitaṃ mūrkheṇa | / vidūṣakaḥ - jāṇidaṃ evva ko ettha mukkho tti | tā kiṃ edeṇa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450631 (0.032):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi / evva edaṃ | tā kiṃ ediṇā kahāṇubandheṇa | varaṃ taṃ evva ṇaccidavvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209232 (0.032):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi / evva edaṃ | tā kiṃ ediṇā kahāṇubandheṇa | varaṃ taṃ evva ṇaccidavvaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777691 (0.035):
*{padmāvatī}* - jaha mama ayyautto taha evva ayyāe vāsavadattāe tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449600 (0.037):
Āraṇyikā - (sa-lajjam ātma-gatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā / ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) pia-sahi mā kuppa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208250 (0.037):
Āraṇyikā - (salajjam ātmagatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā / ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) piasahi mā kuppa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454506 (0.037):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ / | tā parittāadu bhaṭṭiṇī | [na khalv ahaṃ Priyadarśanā-vṛttāntaṃ jānāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213027 (0.037):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ | / tā parittāadu bhaṭṭiṇī | [na khalv ahaṃ Priyadarśanāvṛttāntaṃ jānāmi | eṣā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145856 (0.039):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210076 (0.042):
Vāsavadattā -(savilakṣasmitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa / jāṇidaṃ ajjautto eso tti | sāhu Maṇorame sāhu | sohaṇaṃ ṇaccidaṃ | [kathaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451488 (0.042):
Vāsavadattā -(sa-vilakṣa-smitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa / jāṇidaṃ ajja-utto eso tti | sāhu Maṇorame sāhu | sohaṇaṃ ṇaccidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450199 (0.045):
karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti | / tā kahaṃ edāiṃ jāṇidavvāiṃ | [athavā bhaṇita evāhaṃ vayasyena | yadi tām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208819 (0.045):
karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā / kahaṃ edāiṃ jāṇidavvāiṃ | [athavā bhaṇita evāhaṃ vayasyena | yadi tām
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148456 (0.045):
kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti | / (4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776388 (0.046):
{ātmagatam} evvaṃ (BhSv_2:60) / aṇavaraddho dāṇiṃ ettha ayyautto (BhSv_2:61)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455118 (0.046):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139801 (0.048):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143828 (0.049):
idha vi tadhā jevva kiṃ vā aṇṇadha tti | tā alakkhidā bhavia pekkhissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144998 (0.049):
(2.28) Sāgarikā | sabhayaṃ vilokya | susaṃgade | jāṇīadi | puṇo vi / duṭṭhavāṇaro jjevva āacchadi tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147397 (0.050):
pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti | / (4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ |
atthama-āhilāsī bhaavaṃ sahassa-rassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207769 (0.0):
vidūṣakaḥ - jāṇidaṃ evva ko ettha mukkho tti | tā kiṃ edeṇa | / atthamaāhilāsī bhaavaṃ sahassarassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452875 (1.788):
Vāsavadattā - hanje ṇivuttaṃ pekkhaṇaaṃ | tā ehi | abbhantaraṃ evva / pavisamha | [hañje nivṛttaṃ prekṣaṇakam | tad ehi | abhyantaram eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449784 (0.033):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208420 (0.033):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa asaṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453604 (0.034):
anteuraṃ su-pīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212138 (0.034):
supīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147226 (0.047):
maaṇāvatthaṃ pacchādaanto dantatoraṇavaḍabhīe uvaviṭṭho ciṭṭhadi | tā ehi / | edaṃ vuttantaṃ bhaṭṭiṇīe ṇivedemha |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142465 (0.048):
dīhaṃ ṇissasia mai diṭṭhī viṇikkhittā / sundaraa ehi tti bhaṇidaṃ a / tado
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143366 (0.049):
ṇivedemha dāva bhaṭṭiṇīe saṃdesaṃ mahārāassa | / (1.33) Madanikā | ehi | tuvaramha | parikramyopasṛtya ca |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779327 (0.049):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148648 (0.050):
{Pkt_187}mahārāo evva karedu / ahaṃ puṇo jalaṇaṃ pavisissaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133690 (0.050):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143496 (0.050):
(1.45) Vidūṣakaḥ | agrato 'valokya | bho | edaṃ maarandujjāṇaṃ | tā ehi | / pavisamha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145956 (0.052):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132756 (0.052):
{Pkt_34}halā bhaeṇa visumaridamhi / tā ciṭṭha jāva savvaṃ sumaria
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069023 (0.053):
ajja pavāsaṃ vaccasi vacca saaṃ jevva suṇasi karaṇijjam //21//
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147380 (0.053):
ṇimittaṃ rodīadi | kiṃ ṇu sāariāe accāhidaṃ saṃvuttaṃ | / (4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780536 (0.055):
kiṃṇuhu edāe saha uvavisantīe ajja pahlādidaṃ via me hiaaṃ (BhSv_5.6:39)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147787 (0.056):
(4.31) Vidūṣakaḥ | bho +|, susaṃgadāe | aṇṇaṃ ca | tāe jjevva mama hatthe / keṇāvi kajjeṇa iaṃ raaṇamālā pesidā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132660 (0.057):
{Pkt_30}piasahi jai evvaṃ tā kahehi sibiṇaaṃ jeṇa amhe bi paḍiṭṭhābaantīo
| [jñātam eva ko 'tra mūrkha iti | tat kim anena astamayābhilāṣī bhagavān
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207774 (0.0):
atthamaāhilāsī bhaavaṃ sahassarassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha | / [jñātam eva ko 'tra mūrkha iti | tat kim anena astamayābhilāṣī bhagavān
sahasra-raśmiḥ | tad ehy abhyantaram eva praviśāvaḥ |] / rājā - (vilokya) aye pariṇata-prāyo divasaḥ | ahaha | saṃprati hi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207785 (0.0):
[jñātam eva ko 'tra mūrkha iti | tat kim anena astamayābhilāṣī bhagavān / sahasraraśmiḥ | tad ehy abhyantaram eva praviśāvaḥ |]
hṛtvā padma-vana dyutiṃ priyatameveyaṃ dina-śrīr gatā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207792 (0.0):
rājā - (vilokya) aye pariṇataprāyo divasaḥ | ahaha | saṃprati hi / hṛtvā padmavana dyutiṃ priyatameveyaṃ dinaśrīr gatā
rāgo 'smin mama cetasīva savitur bimbe 'dhikaṃ lakṣyate /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207800 (0.0):
hṛtvā padmavana dyutiṃ priyatameveyaṃ dinaśrīr gatā / rāgo 'smin mama cetasīva savitur bimbe 'dhikaṃ lakṣyate /
cakrāhvo 'ham iva stithaḥ saha-carīṃ dhyāyan nalinyāṣ taṭe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207808 (0.0):
rāgo 'smin mama cetasīva savitur bimbe 'dhikaṃ lakṣyate / / cakrāhvo 'ham iva stithaḥ sahacarīṃ dhyāyan nalinyāṣ taṭe
saṃjātā sahasā mameva bhuvanasyāpy andhakārā diśaḥ // HPri_2.10 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207815 (0.0):
cakrāhvo 'ham iva stithaḥ sahacarīṃ dhyāyan nalinyāṣ taṭe / saṃjātā sahasā mameva bhuvanasyāpy andhakārā diśaḥ // HPri_2.10 //
(iti niṣkrāntāḥ sarve |) / (iti dvitīyo 'ṅkaḥ) || / tṛtīyo 'ṅkaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207821 (0.0):
saṃjātā sahasā mameva bhuvanasyāpy andhakārā diśaḥ // HPri_2.10 // / (iti niṣkrāntāḥ sarve |)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521772 (5.960):
KSak_2.18:>1% vidu -- atha kim / / KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520243 (0.008):
KSak_1.31:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / (prathamo 'ṅkaḥ) / dvitīyo 'ṅkaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18099499 (0.012):
// iti vijayayātrāvilāso nāma dvitīyo 'ṅkaḥ // / (atha tṛtīyo 'ṅkaḥ)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135357 (0.019):
*iti niskrāntāḥ sarve** / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / ACT_3 / tṛtīyo 'ṅkaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101077 (0.020):
iti vīrarudravijayo nāma tṛtīyo 'ṅkaḥ // / // atha caturtho 'ṅkaḥ //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525338 (0.022):
KSak_4.22:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti caturtho 'ṅkaḥ / p.158 / pañcamo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534422 (0.031):
KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ / KSak_3.1:<1% (tataḥ praviśati kuśān ādāya yajamānaśiṣyaḥ)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132346 (0.031):
*iti niṣkrāntāḥ sarve** / iti prathamo 'ṅkaḥ / / ACT_2 / dvitīyo 'ṅkaḥ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776473 (0.033):
dvitīyo 'ṅkaḥ | / ****************************** ACT 3 ****************************** / atha tṛtīyo 'ṅkaḥ |
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5527163 (0.037):
KSak_5.31:>6% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / pañcamo 'ṅkaḥ / / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14138954 (0.039):
iti tṛtīyo 'ṅkaḥ / / ACT_4 / caturtho 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati prahāramūrcchitaṃ rathasthaṃ duryodhanamapaharansūtaḥ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779481 (0.040):
{niṣkrāntāḥ sarve (1)} caturtho 'ṅkaḥ | / ****************************** ACT 5 ****************************** / atha pañcamo 'ṅkaḥ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777059 (0.043):
tṛtīyo 'ṅkaḥ | / ****************************** ACT 4 ****************************** / atha caturtho 'ṅkaḥ |
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530213 (0.043):
KSak_6.32:>4% (niṣkrāntāḥ sarve) / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250 / saptamo 'ṅkaḥ
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217702 (0.045):
ekaḥ ślāghyo vivasvān parahitakaraṇāyaiva yasya prayāsaḥḥ // Nā_3.18 // / iti tṛtīyo 'ṅka / / caturtho 'ṅkaḥ
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217003 (0.047):
rgāḍhāyallakaduḥsahāmiva daśāṃ dhatte gajānāṃ patiḥ // Nā_1.21 // / iti prathamo 'ṅkaḥ / / dvitīyo 'ṅkaḥ / kuṇasi ghaṇacandaṇaladāpallavasaṃsaggasīalaṃ pi imaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142828 (0.049):
iti caturtho 'ṅkaḥ / / ACT_5 / pañcamo 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati rathayānena gāndhārī saṃjayo dhṛtarāṣṭraśca**
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101964 (0.049):
tvaritamahotsavo nāma caturtho 'ṅkaḥ //)// / // atha pañcamo 'ṅkaḥ // / (tataḥ praviśanti jyotirvidaḥ / ) jyotirvidaḥ (sasaṃbhramaṃ parikramya)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455431 (0.052):
niḥśeṣaṃ yāntu śāntiṃ piśuna-jana-giro duḥsahā vajra-lepāḥ // HPri_4.12 // / (iti niṣkrāntāḥ sarve |) / iti caturtho 'ṅkaḥ / samāpteyaṃ Priyadarśikā nāma nāṭikā |
(tataḥ praviśati Manoramā |) / Manoramā - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe hanje Maṇorame jaṃ taṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207834 (0.0):
(iti dvitīyo 'ṅkaḥ) || / tṛtīyo 'ṅkaḥ | / (tataḥ praviśati Manoramā |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447644 (0.011):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135357 (0.027):
iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / ACT_3 / tṛtīyo 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati vikṛtaveṣā rākṣasī**
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132347 (0.028):
iti prathamo 'ṅkaḥ / / ACT_2 / dvitīyo 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati kañcukī**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211161 (0.032):
| (iti pādayor nīlotpaladāmāpanayantī sotprāsam |) marisadu ajjautto jaṃ / Maṇorame tti karia ṇīluppaladāmaeṇa bandhāvido si | [āryaputra pratihastam
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14138954 (0.033):
iti tṛtīyo 'ṅkaḥ / / ACT_4 / caturtho 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati prahāramūrcchitaṃ rathasthaṃ duryodhanamapaharansūtaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101077 (0.036):
iti vīrarudravijayo nāma tṛtīyo 'ṅkaḥ // / // atha caturtho 'ṅkaḥ // / (tataḥ praviśati dhātrī ceṭī ca / ) dhātrī (saroṣaṃ) /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142828 (0.038):
iti caturtho 'ṅkaḥ / / ACT_5 / pañcamo 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati rathayānena gāndhārī saṃjayo dhṛtarāṣṭraśca**
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777060 (0.043):
****************************** ACT 4 ****************************** / atha caturtho 'ṅkaḥ | / {tataḥ praviśati vidūṣakaḥ (BhSv_4.0:1)}
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14145249 (0.043):
iti pañcamo 'ṅkaḥ / / ACT_6 / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśatyāsanastho yudhiṣṭhiro draupadī ceṭī puruṣaśca**
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776473 (0.044):
****************************** ACT 3 ****************************** / atha tṛtīyo 'ṅkaḥ | / {tataḥ praviśati vicintayantī vāsavadattā (BhSv_3:1)}
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452942 (0.045):
iti tṛtiyo 'ṅkaḥ | / cathurtho 'ṅkaḥ / (tataḥ praviśati Manoramā)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211494 (0.046):
cathurtho 'ṅkaḥ / (tataḥ praviśati Manoramā) / Manoramā - (sodvegam |) aho diggharosadā devīe | ettiaṃ kālaṃ baddhāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453103 (0.047):
Kāñcanamālā - Maṇorame ajja devīe Aṃgāravadīe leho pesido | tassi vācide
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18099499 (0.048):
// iti vijayayātrāvilāso nāma dvitīyo 'ṅkaḥ // / (atha tṛtīyo 'ṅkaḥ) / (tataḥ praviśato lekhahastau jāṅghikau / )
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520245 (0.051):
(prathamo 'ṅkaḥ) / dvitīyo 'ṅkaḥ / KSak_2.1:<1% (tataha praviśati viṣaṇṇo vidūṣakaḥ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452602 (0.051):
a-maṅgalaṃ | (iti pādayor nīlotpala-dāmāpanayantī sotprāsam |) marisadu / ajja-utto jaṃ Maṇorame tti karia ṇīl'-uppala-dāmaeṇa bandhāvido si |
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534424 (0.052):
iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ / KSak_3.1:<1% (tataḥ praviśati kuśān ādāya yajamānaśiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521774 (0.052):
iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ / KSak_3.1:<1% (tataḥ praviśati kuśān ādāya yajamāna-śiṣyaḥ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454628 (0.052):
Āraṇyikā - halā Maṇorame kīsa dāṇiṃ maṃ andhaāraṃ pavesesi | halā Manorame
Saṃkiccāyaṇīe ajja-uttassa mama a uttantaṃ ṇāḍaovaṇibaddhaṃ tassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207835 (0.0):
Manoramā - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe hanje Maṇorame jaṃ taṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207844 (0.0):
Saṃkiccāyaṇīe ajjauttassa mama a uttantaṃ ṇāḍaovaṇibaddhaṃ tassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211161 (0.033):
| (iti pādayor nīlotpaladāmāpanayantī sotprāsam |) marisadu ajjautto jaṃ / Maṇorame tti karia ṇīluppaladāmaeṇa bandhāvido si | [āryaputra pratihastam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452602 (0.046):
ajja-utto jaṃ Maṇorame tti karia ṇīl'-uppala-dāmaeṇa bandhāvido si |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154909 (0.056):
candrāvalī (janāntikam) sahi māhavi ! pekkha | eso ajja-uttassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450553 (0.057):
Vāsavadattā - bhavaadi aho de kavittaṇaṃ | jeṇa edaṃ gūḍha-uttantaṃ / ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452359 (0.057):
Vāsavadattā -(sa-viṣādam) kahaṃ ajja-utto ṇaccadi | Maṇoramā dāṇiṃ kahiṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455118 (0.061):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450483 (0.063):
Manoramā - adi-kovaṇe | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇaccidavvaṃ amhehiṃ tassa evva / ṇāḍaassa ṇaccida-sesaṃ | tā ehi | pekkhā-gharaṃ evva gacchamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209089 (0.063):
Manoramā - adikovaṇe | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇaccidavvaṃ amhehiṃ tassa evva / ṇāḍaassa ṇaccidasesaṃ | tā ehi | pekkhāgharaṃ evva gacchamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454628 (0.063):
Āraṇyikā - halā Maṇorame kīsa dāṇiṃ maṃ andhaāraṃ pavesesi | halā Manorame
ṇaccidavva-sesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudī-mahūsave ṇaccidavvaṃ ti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450485 (0.023):
Manoramā - adi-kovaṇe | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇaccidavvaṃ amhehiṃ tassa evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209091 (0.023):
Manoramā - adikovaṇe | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇaccidavvaṃ amhehiṃ tassa evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210477 (0.030):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207856 (0.032):
Saṃkiccāyaṇīe ajjauttassa mama a uttantaṃ ṇāḍaovaṇibaddhaṃ tassa / ṇaccidavvasesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudīmahūsave ṇaccidavvaṃ ti | hio
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154212 (0.036):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158801 (0.039):
kāruṇṇeṇa āṇabehi jadhā goṭhṭhabaiṇo goṭṭhaṃ gadua basaṃtī tumaṃ suhiṇaṃ / karemi | [deva! tava vilāsasaukhyānāṃ vyāghātena kṛta-mahāparādhāsmi | tat
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145854 (0.040):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447647 (0.041):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206355 (0.041):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146203 (0.041):
(2.109) Sāgarikā | saroṣam | susaṃgade | ausala mhi tuha īdisāṇaṃ ālāvāṇaṃ / | tā gamissaṃ | iti gantum iccati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143757 (0.042):
(1.58) Vāsavadattā | nirūpyātmagatam | aho pamādo pariaṇassa | jassa / daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453929 (0.042):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [ati-sukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212459 (0.042):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [atisukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149015 (0.042):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143417 (0.043):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451265 (0.044):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450772 (0.044):
tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia / ṇevaccha-bhūmiaṃ gadua appāṇaṃ maṇḍehi jeṇa su-sadisī dīsasi mahā-rāassa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144326 (0.044):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147447 (0.044):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149077 (0.045):
(4.137) Sāgarikā | haddhī haddhī | ā | samantado pajjalido hudavaho ajja / dukkhāvasāṇaṃ me karissadi |
hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207869 (0.0):
ṇaccidavvasesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudīmahūsave ṇaccidavvaṃ ti | hio / kkhu Āraṇṇiāe piasahīe suṇṇahiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451734 (0.034):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452496 (0.035):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiā-vuttanta-ṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450350 (0.036):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado pia-sahīe saṃdāvo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450484 (0.036):
Manoramā - adi-kovaṇe | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇaccidavvaṃ amhehiṃ tassa evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209090 (0.036):
Manoramā - adikovaṇe | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇaccidavvaṃ amhehiṃ tassa evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450287 (0.037):
pia-vaassassa avatthā tue vaṇṇidā tado di-uṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama / pia-sahīe avatthā | tā pekkha pekkha | (upasṛtya Āraṇyikāṃ darśayati |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213013 (0.039):
Manoramā - ṇa hu ahaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāmi | esā kkhu Āraṇṇiā kalla-
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.039):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449938 (0.041):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149404 (0.041):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.042):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208892 (0.042):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo piavaassassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211936 (0.043):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adiujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147065 (0.043):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212997 (0.044):
Vāsavadattā - (sāsram |) kim uṇa tumaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāsi | [kiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211056 (0.044):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207459 (0.044):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143432 (0.046):
ajjautteṇa saṃṇihideṇa hodavvaṃ ti | / (1.38) Rājā | vayasya | kiṃ vyaktavyam | utsavād utsavāntaram āpatitam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450413 (0.047):
pia-sahī | tā kahaṃ edāṇaṃ samāamo bhavissadi | [tiṣṭhantu tāvan
Vāsavadattā-bhūmiāe tāe jai taha karīadi tado avassaṃ devī kuppadi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207879 (0.0):
kkhu Āraṇṇiāe piasahīe suṇṇahiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451161 (0.024):
Manoramā - (sva-gatam |) ciraadi kkhu mahā-rāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa | / ahavā devīe bhāadi | jai dāṇiṃ āacche tado ramaṇijjaṃ have | [cirayati
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131071 (0.041):
{Pkt_3}hañje buddhimadie hodi edaṃ jai mahārāassa paḍiulo huvissadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147057 (0.045):
(3.5) Madanikā | savāmi devīe caraṇehiṃ jai kassa vi purado paāsemi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451488 (0.046):
Vāsavadattā -(sa-vilakṣa-smitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148456 (0.046):
kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti | / (4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210076 (0.047):
Vāsavadattā -(savilakṣasmitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106987 (0.047):
alaṃghiamahilāsamaaṃ taha bhaṇiaṃ maaṇaduvviṇīdāe /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779327 (0.048):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776309 (0.048):
*{vāsavadattā}* - ṇa hu kiñci (BhSv_2:54) / taha ṇāma santappia udāsīṇo hodi tti (BhSv_2:55)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.048):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208896 (0.049):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo piavaassassa / avatthā tue vaṇṇidā tado diuṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama piasahīe avatthā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148838 (0.051):
(4.121) Vāsavadattā | ajjautta | jujjadi edaṃ | kudo uṇa me ettiāiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450180 (0.052):
vidūṣakaḥ - (vicintya |) ahavā bhaṇido evva ahaṃ vaasseṇa | jai taṃ / aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148790 (0.052):
mantedi tti | / (4.117) Vidūṣakaḥ | tado tāe kiṃ saṃvuttaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209746 (0.053):
Manoramā - (svagatam |) ciraadi kkhu mahārāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa | / ahavā devīe bhāadi | jai dāṇiṃ āacche tado ramaṇijjaṃ have | [cirayati
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449943 (0.053):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781277 (0.053):
teṇa bhaṇiaṃ ahmehiṃ ṇammadātīre kuyyagummaḷaggā diṭṭhā (BhSv_6.0:14) / jai ppaoaṇaṃ imāe uvaṇīadu bhaṭṭiṇotti (BhSv_6.0:15)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147408 (0.054):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759211 (0.054):
ṇa dīsadi | bho baassa taha takkemi paāvaiṇobi edaṃ ṇimmābia puṇo puṇo
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207889 (0.0):
Vāsavadattābhūmiāe tāe jai taha karīadi tado avassaṃ devī kuppadi | tā / kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148462 (0.024):
kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti | / (4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208810 (0.025):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949503 (0.025):
tellokkavidiapalakkamaśśa śakkhiṇā kiṃ kayyaṃ / {evaṃ : evvaṃ dāva D}
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450186 (0.026):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131152 (0.026):
ubaviṭṭhā bhavia suṇomi dāva ṇāhassa vavasidaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141717 (0.026):
maha bi samalavvābāro / tā aṇumaṇṇa maṃ muhuttaaṃ / pekkhāma dāva / vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147571 (0.028):
ārambhīadu tti / tā ubaṇehi me pupphadāmāiṃ / viraehi dāva kavariṃ / / karehi bhaavado ṇārāaṇassa vaaṇaṃ / ṇa hu so alīaṃ saṃdisadi / aha vā kiṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774440 (0.028):
*{tāpasī}* - bhadde imaṃ dāva bhaddamuhassa bhaiṇiaṃ kocci rāā ṇa varedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210315 (0.032):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779434 (0.033):
sakkāro hi ṇāma sakkāreṇa paḍicchido pīdiṃ uppādedi (BhSv_4.9:2) / tā uṭṭhedu dāva bhavaṃ (BhSv_4.9:3)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143101 (0.034):
(1.15) Vidūṣakaḥ | vilokya | edaṃ pi dāva / suviaḍḍhajaṇāpūridasiṅgaajalapahāramukkasikkāramaṇoharaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451906 (0.034):
tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāa-pīṭhiāe | [idānīm eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210478 (0.034):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448796 (0.034):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia / samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207469 (0.034):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi / | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148469 (0.036):
{Pkt_184}pasīdadu pasīdadu mahārāo mama imiṇā apacchimeṇa paṇaeṇa / ahaṃ / dāva aggado pavisāmi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144491 (0.037):
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ / dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449339 (0.037):
Manoramā - taṃ edaṃ edassa suṇṇa-hiaattaṇassa kāraṇaṃ | kiṃ uṇa esā / patthedi | avahidā dāva suṇissaṃ | [tad etad asyāḥ śūnya-hṛdayatvasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208002 (0.037):
Manoramā - taṃ edaṃ edassa suṇṇahiaattaṇassa kāraṇaṃ | kiṃ uṇa esā / patthedi | avahidā dāva suṇissaṃ | [tad etad asyāḥ śūnyahṛdayatvasya
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207898 (0.0):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva / kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiātīle kadalīgharaaṃ pavisadi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205903 (0.013):
dhārāgharujjāṇadigghiāe ṇhāia devīpāsaṃ gadua kukkuṭavādaṃ karissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.030):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148649 (0.032):
{Pkt_187}mahārāo evva karedu / ahaṃ puṇo jalaṇaṃ pavisissaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.037):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454567 (0.037):
saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sa-saṃbhramam |)| Maṇorame / lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāa-loādo gahida-visa-vijjo ajja-utto ettha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213087 (0.037):
saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sasaṃbhramam |)| Maṇorame / lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.038):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.040):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.041):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.042):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.043):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.044):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.044):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.044):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131601 (0.045):
{Pkt_16}tado paḍiṇiuttamāṇā bhāṇumadīe diṭṭhā / / SktCh_16: tataḥ pratinivartamānā bhānumatyā dṛṣṭā /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.045):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616484 (0.046):
nāndīmukhī: sahi citte suṇāhi imāe bundāe gadua bhaabadī biṇṇattā hanta"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.046):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101499 (0.049):
teṇa rāauttassa maṃgalaṇīrāaṇadīvariṃchcholiṃ ṇivvaṭṭeduṃ abbhaṃtaraṃ / pavisahma / / (aa kathameṣa pratīhārapravaraḥ sasaṃbhramaṃ nirgataḥ /
gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207906 (0.0):
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiātīle kadalīgharaaṃ pavisadi | tā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131153 (0.012):
{Pkt_8}hañje jai evvaṃ tā avahīraṇā bi esā maṃ assāsaadi / tā ettha / ubaviṭṭhā bhavia suṇomi dāva ṇāhassa vavasidaṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448162 (0.021):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.024):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450186 (0.024):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207881 (0.025):
Vāsavadattābhūmiāe tāe jai taha karīadi tado avassaṃ devī kuppadi | tā / kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208810 (0.026):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148462 (0.027):
(4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141717 (0.027):
maha bi samalavvābāro / tā aṇumaṇṇa maṃ muhuttaaṃ / pekkhāma dāva / vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.028):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949503 (0.029):
tellokkavidiapalakkamaśśa śakkhiṇā kiṃ kayyaṃ / {evaṃ : evvaṃ dāva D}
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136041 (0.029):
huvīadi / tumaṃ bi viśśaddhā bhavia luhilavaśāhiṃ kumbhaśahaśśaṃ śaṃcehi / / SktCh_92: vasāgandhe adya khalvahaṃ svāminyā hiḍimbādevyā sabahumānaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449999 (0.030):
Manoramā - (ākarṇya |) pada-saddo via suṇīadi | tā kadalī-gumm'-antaridā / bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [pada-śabda iva śrūyate | tat
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448301 (0.031):
Viñjhakedu-duhidā vara-joggā bhavissadi tadā ahaṃ sumarāidavvetti | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206990 (0.031):
ceṭī - evaṃ | tadā esā ahaṃ mahārāeṇa bhaṇidā jaha jadā esā / Viñjhakeduduhidā varajoggā bhavissadi tadā ahaṃ sumarāidavvetti | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450070 (0.031):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia / mantedi | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rāja-vayasyaḥ khalu brāhmaṇas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208697 (0.031):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi / | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rājavayasyaḥ khalu brāhmaṇas tvām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454891 (0.034):
ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774440 (0.035):
*{tāpasī}* - bhadde imaṃ dāva bhaddamuhassa bhaiṇiaṃ kocci rāā ṇa varedi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779434 (0.035):
sakkāro hi ṇāma sakkāreṇa paḍicchido pīdiṃ uppādedi (BhSv_4.9:2) / tā uṭṭhedu dāva bhavaṃ (BhSv_4.9:3)
devyā Vāsavadattayā hañje Manorame yaḥ sa Sāṅkṛtyāyany ārya-putrasya mama
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207917 (0.0):
gummantariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddhajappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi devyā / Vāsavadattayā hañje Manorame yaḥ sa Sāṅkṛtyāyany āryaputrasya mama ca
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447703 (0.038):
[ājñāptāsmi devyā Vāsavadattayā | hañje Indīvarike adya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206408 (0.038):
gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi | [ājñāptāsmi / devyā Vāsavadattayā | hañje Indīvarike adya mayāgastyamaharṣaye 'rgho
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18230481 (0.056):
āryasuvarṇākṣīputrasya sāketakasya bhikṣor ācāryabhadantāśvaghoṣasya
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28312159 (0.060):
mādrī kathayaty āryaputra yathāśaktyāham āryaputrasya anuvartiṣyāmīti.
ca vṛttānto nāṭakopanibaddhas tasya nartitavya-śeṣam adya yuṣmābhiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207921 (0.0):
Vāsavadattayā hañje Manorame yaḥ sa Sāṅkṛtyāyany āryaputrasya mama ca
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18230481 (0.063):
āryasuvarṇākṣīputrasya sāketakasya bhikṣor ācāryabhadantāśvaghoṣasya
kaumudī-mahotsave nartitavyam iti | hyaḥ khalv Āraṇyikayā priya-sakhyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207931 (0.0):
vṛttānto nāṭakopanibaddhas tasya nartitavyaśeṣam adya yuṣmābhiḥ / kaumudīmahotsave nartitavyam iti | hyaḥ khalv Āraṇyikayā priyasakhyā
śūnya-hṛdayayānyathaiva nartitam | adya punar Vāsavadattā-bhūmikayā tayā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207938 (0.0):
kaumudīmahotsave nartitavyam iti | hyaḥ khalv Āraṇyikayā priyasakhyā / śūnyahṛdayayānyathaiva nartitam | adya punar Vāsavadattābhūmikayā tayā
yadi tathā kriyate tato 'vaśyaṃ devī kupyati | tat kutra tāvat tāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207945 (0.0):
śūnyahṛdayayānyathaiva nartitam | adya punar Vāsavadattābhūmikayā tayā / yadi tathā kriyate tato 'vaśyaṃ devī kupyati | tat kutra tāvat tāṃ
prekṣyopālapsye | (vilokya |) eṣāraṇyikātmanaiva kim api kim api / mantrayamāṇā dīrghikā-tīre kadalī-gṛhaṃ praviśati | tad gulmāntaritā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207951 (0.0):
yadi tathā kriyate tato 'vaśyaṃ devī kupyati | tat kutra tāvat tāṃ / prekṣyopālapsye | (vilokya |) eṣāraṇyikātmanaiva kim api kim api
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207958 (0.0):
prekṣyopālapsye | (vilokya |) eṣāraṇyikātmanaiva kim api kim api / mantrayamāṇā dīrghikātīre kadalīgṛhaṃ praviśati | tad gulmāntaritā bhūtvā
bhūtvā śroṣyāmi tāvad asyā viśrabdha-jalpitāni |] / (tataḥ praviśaty āsana-sthā kāmāvasthāṃ nāṭayanty Āraṇyikā |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207971 (0.0):
mantrayamāṇā dīrghikātīre kadalīgṛhaṃ praviśati | tad gulmāntaritā bhūtvā / śroṣyāmi tāvad asyā viśrabdhajalpitāni |]
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullaha-jaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207980 (0.0):
(tataḥ praviśaty āsanasthā kāmāvasthāṃ nāṭayanty Āraṇyikā |) / Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullahajaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454631 (0.029):
ātmānaṃ nāṭayanty Āraṇyikā |) / Āraṇyikā - halā Maṇorame kīsa dāṇiṃ maṃ andhaāraṃ pavesesi | halā Manorame
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.039):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143771 (0.039):
evvaṃ dāva | prakāśam | hañje sāarie | kīsa tumaṃ ajja / maaṇamahūsavaparāhīṇe pariaṇe sāriaṃ ujjhia idha āadā | tā tahiṃ jevva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132571 (0.041):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211936 (0.042):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adiujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454296 (0.043):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.047):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13388183 (0.047):
{dhavalosi jahavi sundara taha vi tue majjha rañjiaṃ hiaaṃ / / rāabharievi hiae suhaa ṇihitto ṇa rattosi //564//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23090392 (0.047):
udāharaṇam-- dhavalosi jaha vi sundara taha vi tue majjha rañjiaṃ hiaaṃ / / rāabharapie vi hiae suhaa ṇihitto ṇa rattosi // 564 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212997 (0.047):
Vāsavadattā - (sāsram |) kim uṇa tumaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāsi | [kiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449193 (0.048):
hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208022 (0.048):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā abhāaheadā | ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205361 (0.048):
vidūṣakaḥ - (sagarvam) | bho | jai dāva bandhaṇaṃ suhaṇibandhaṇaṃ hoi tā / kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅgaraṇṇo uvari rosaṃ bandhesi | [bhoḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.049):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450067 (0.051):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147264 (0.051):
sahījaṇavacchale | hā udārasīle | hā sommadaṃsaṇe | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146668 (0.051):
(2.142) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | jadhā samīve bhaṭṭā mantedi tadhā takkemi / | tumaṃ jevva paḍivālaanto ciṭṭhadi tti | tā uvasappadu bhaṭṭiṇī |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154174 (0.052):
tā suṇṇaṃ gharaṃ mukkia kīsa tue āṇīdā bahuḍī | [ayi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145566 (0.054):
ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
dukkhidaṃ karesi | [hṛdaya durlabha-janaṃ prārthayamānaṃ tvaṃ kasmān māṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207988 (0.0):
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullahajaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ / dukkhidaṃ karesi | [hṛdaya durlabhajanaṃ prārthayamānaṃ tvaṃ kasmān māṃ
duḥkhitāṃ karoṣi |] / Manoramā - taṃ edaṃ edassa suṇṇa-hiaattaṇassa kāraṇaṃ | kiṃ uṇa esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208001 (0.0):
dukkhidaṃ karesi | [hṛdaya durlabhajanaṃ prārthayamānaṃ tvaṃ kasmān māṃ / duḥkhitāṃ karoṣi |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144582 (0.030):
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211012 (0.034):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097276 (0.035):
naṭī (sopahāsaṃ)asuumārā kkhu esā ayyassa ṇiddaāliṅgaṇavellaṇaṃ ṇa sahai
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096786 (0.036):
naṭī (sabhayam)aaṇaṭṭasāmaggiṃ sajjīkāduṃ vilaṃbiaṃ / / sajjīkiā kkhu esā / / keṇa uṇa ruvvaeṇa paoo uakkamīadu /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158719 (0.037):
lalitā (sālīkam) ajje, pekkha | eso kaṇho moṭṭimaṃ ahma viḍambaṇaṃ karedi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106728 (0.038):
sahi eso ruddaṇio ṇaaṇāṇa atakkiossao jāo / / maaṇo va muttimaṃto caṃdo via mukkalañchaṇo puṇṇo // ViPrud_4.111 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775783 (0.038):
kiṃ bhaṇāsi esā bhaṭṭidāriā māhavīḷadāmaṇḍavassa passado kandueṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451264 (0.039):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147965 (0.040):
mahārāa kassa bi eso baladappidassa visamo saṅkhaṇigghoso suṇīadi / abaraṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.041):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14149819 (0.043):
{Pkt_201}ṇāha visumaridamhi edaṃ vābāraṃ / ṇāhassa pasāeṇa puṇo bi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208104 (0.048):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaaṇivvisesa piasahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948914 (0.051):
Devasomā - bhaavaṃ! edassa hatthe civarāntappacchādidaṃ kavālaṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147284 (0.051):
jai sā asāmaṇṇarūvasohā tādisī tae ṇimmidā tā kīsa uṇa īdisaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132637 (0.052):
{Pkt_29}hañje evvaṃ edaṃ / kiṃ du edaṃ sibiṇaaṃ adimettaṃ akusaladaṃsaṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143703 (0.053):
khu avarā ṇomāliāladā jāe aālakusumasamuggamasaddhālueṇa bhaṭṭiṇā appā / āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147852 (0.053):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143507 (0.054):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451040 (0.054):
Āraṇyikā - (sa-hasta-tālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
patthedi | avahidā dāva suṇissaṃ | [tad etad asyāḥ śūnya-hṛdayatvasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208005 (0.0):
Manoramā - taṃ edaṃ edassa suṇṇahiaattaṇassa kāraṇaṃ | kiṃ uṇa esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450000 (0.023):
Manoramā - (ākarṇya |) pada-saddo via suṇīadi | tā kadalī-gumm'-antaridā / bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [pada-śabda iva śrūyate | tat
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450186 (0.030):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144582 (0.031):
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212175 (0.034):
vidūṣakaḥ - kim ettha asakkaṃ | jado dāva kujjavāmaṇabuḍḍhaañcuivajjido
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450070 (0.034):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia / mantedi | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rāja-vayasyaḥ khalu brāhmaṇas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208697 (0.034):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi / | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rājavayasyaḥ khalu brāhmaṇas tvām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208810 (0.036):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450453 (0.036):
ṇevaccha-ggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209059 (0.036):
ṇevacchaggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449215 (0.037):
Vāsavadattā-bhūmiāe tāe jai taha karīadi tado avassaṃ devī kuppadi | tā / kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207881 (0.037):
Vāsavadattābhūmiāe tāe jai taha karīadi tado avassaṃ devī kuppadi | tā / kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148469 (0.038):
{Pkt_184}pasīdadu pasīdadu mahārāo mama imiṇā apacchimeṇa paṇaeṇa / ahaṃ / dāva aggado pavisāmi /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141717 (0.038):
maha bi samalavvābāro / tā aṇumaṇṇa maṃ muhuttaaṃ / pekkhāma dāva / vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449234 (0.038):
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā / gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144491 (0.038):
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ / dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131154 (0.039):
ubaviṭṭhā bhavia suṇomi dāva ṇāhassa vavasidaṃ /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949503 (0.039):
tellokkavidiapalakkamaśśa śakkhiṇā kiṃ kayyaṃ / {evaṃ : evvaṃ dāva D}
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949216 (0.040):
Śākyabhikṣuḥ - {bho : bhodu C} vaṇṇo dāva mae kido / imassa / saṇṭhāṇaparimāṇaṃ keṇa ṇimmidaṃ / [bhoḥ! varṇas tāvan mayā kṛtaḥ / asya
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148460 (0.041):
(4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
kāraṇam | kiṃ punar eṣā prārthayate | avahitā tāvac chroṣyāmi |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208013 (0.0):
patthedi | avahidā dāva suṇissaṃ | [tad etad asyāḥ śūnyahṛdayatvasya / kāraṇam | kiṃ punar eṣā prārthayate | avahitā tāvac chroṣyāmi |]
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208022 (0.0):
kāraṇam | kiṃ punar eṣā prārthayate | avahitā tāvac chroṣyāmi |] / Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145225 (0.036):
(2.42) Vidūṣakaḥ | phuḍakkharaṃ jevva mantedi | jai mama vaaṇaṃ ṇa / pattiāasi tā aggado bhavia saaṃ jevva āaṇṇehi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.041):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449946 (0.042):
pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212998 (0.043):
Vāsavadattā - (sāsram |) kim uṇa tumaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāsi | [kiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454886 (0.045):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208577 (0.045):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450483 (0.050):
Manoramā - adi-kovaṇe | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇaccidavvaṃ amhehiṃ tassa evva / ṇāḍaassa ṇaccida-sesaṃ | tā ehi | pekkhā-gharaṃ evva gacchamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209089 (0.050):
Manoramā - adikovaṇe | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇaccidavvaṃ amhehiṃ tassa evva / ṇāḍaassa ṇaccidasesaṃ | tā ehi | pekkhāgharaṃ evva gacchamha |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089707 (0.050):
taha taha aṇuṇaanto pio tue hiaa rosakaluseṇa /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449407 (0.050):
Manoramā - (sa-bāṣpam |) kaham mahā-rāo evva se patthaṇijjo | sāhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205926 (0.050):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.051):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106988 (0.051):
alaṃghiamahilāsamaaṃ taha bhaṇiaṃ maaṇaduvviṇīdāe /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131738 (0.052):
{Pkt_20}mae evvaṃ bhaṇidaṃ / ai bhāṇumadi tumhāṇaṃ amukkesu kesesu kahaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451486 (0.053):
Vāsavadattā -(sa-vilakṣa-smitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210074 (0.053):
Vāsavadattā -(savilakṣasmitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453272 (0.053):
Kāñcanamālā - aṇuvāia tuṇhīṃ (sic) bhūdāe maha hatthādo geṇhia saaṃ evva / bhaṭṭiṇīe vāido | [anuvācya tūṣṇīṃ bhūtāyā mama hastād gṛhītvā svayam eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451396 (0.053):
Āraṇyikā - saccaṃ evva tādo mantedi evvaṃ jahā jai vīṇaṃ vādaanto / avaharedi maṃ Vaccha-rāo avassaṃ bandhaṇādo muncemi tti | [satyam eva tāto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454388 (0.054):
Vāsavadattā - (sāsram |) ajja kañcui kahaṃ me bhaiṇī paribbhaṭṭhā | [ārya
saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā a-bhāa-headā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208032 (0.0):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā abhāaheadā | ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213070 (0.028):
antaridaṃ Āraṇṇiāuttanteṇa | adidujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.029):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19158743 (0.030):
āsaṇṇapasavaveaṇaṃ hadāsaṃ sāvadā maṃ ahilasanti / / sāhaṃ dāṇiṃ mandabhāiṇī bhārirarie attāṇaṃ ṇikkhivissāmi // VjivC_4.46 //"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.033):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.035):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069024 (0.036):
ajja pavāsaṃ vaccasi vacca saaṃ jevva suṇasi karaṇijjam //21//
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9446287 (0.036):
hiaa-ṭṭhābia-maṇṇuṃ abaruṇṇa-muhaṃ hi maṃ pasāanta /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146332 (0.036):
bhaṭṭiṇo pasādeṇa kīlidaṃ jevva | tā kiṃ kaṇṇāharaṇaeṇa | eso jjevva me / garuo pasādo | jaṃ kīsa tae ahaṃ ettha cittaphalae ālihida tti kuvidā me
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155538 (0.037):
candrāvalī (solluṇṭha-smitam) ai loluhe āli, kīsa maṃ anāpekkhia taṃ / ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.037):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448491 (0.038):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppala-vaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭha-mahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207174 (0.038):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppalavaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭhamahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454914 (0.039):
avarajjhissaṃ | (ūrdhvam avalokya) hā devva hadaa kiṃ dāṇiṃ mae avakidaṃ / jeṇa edāvatthaṃ gadā me bhaiṇī ādaṃsidā | [Priyadarśane uttiṣṭhottiṣṭha |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101156 (0.039):
sukaaparipāeṇa abbhupagaamahārajjāhiseo juvarāo saṃjāo / / evvaṃ vi eāiṇiṃ maṃ mahūsavāuliaṃ mottūṇa kahiṃ ṭhidā /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780517 (0.039):
jāva uvavisāmi (BhSv_5.6:35) / ahavā aññāsaṇapariggaheṇa appo via siṇeho paḍibhādi (BhSv_5.6:36)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146709 (0.040):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616515 (0.040):
mattaṇḍa mahisīe bhaṇidaṃ bhaabadi, aṇadikka maṇijjaṃ tumha sāsaṇaṃ / ṇiccidaṃ / kkhu amhehiṃ sire gahīdaṃ, kintu kahiṃ mahiṭṭhā esā bacchā rāhī, kahiṃ bā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144483 (0.040):
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451395 (0.041):
Āraṇyikā - saccaṃ evva tādo mantedi evvaṃ jahā jai vīṇaṃ vādaanto / avaharedi maṃ Vaccha-rāo avassaṃ bandhaṇādo muncemi tti | [satyam eva tāto
ṇa uṇa mahā-rāassa doso | [kathaṃ tathā nāma saumya-darśano bhūtvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208041 (0.0):
saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā abhāaheadā | ṇa / uṇa mahārāassa doso | [kathaṃ tathā nāma saumyadarśano bhūtvā mahārāja
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211015 (0.046):
duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140878 (0.051):
ṇibbhacchido gaṇḍīvī bāṇehiṃ ṇa uṇa duṭṭhavaaṇehiṃ / / SktCh_114: tato deva tīkṣṇavikṣiptaniśitabhallabāṇavarṣiṇā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447797 (0.056):
cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mah'-agghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131423 (0.062):
{Pkt_11}ṇāha udāsīṇesu tumhesu maṇṇū ṇa uṇa kubidesu / / SktCh_11: nātha udāsīneṣu yuṣmāsu manyurna punaḥ kupiteṣu /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453409 (0.064):
kajjaṃ tassa mama-kerayeṇa kiṃ kajjaṃ | ajjuāe juttaṃ mama edaṃ ālihiduṃ | / sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211948 (0.064):
kajjaṃ tassa mamakerayeṇa kiṃ kajjaṃ | ajjuāe juttaṃ mama edaṃ ālihiduṃ | / sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe
mahā-rāja evaṃ saṃtāpayati mām | āścaryam āścaryam | (niḥśvasya |) athavā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208049 (0.0):
uṇa mahārāassa doso | [kathaṃ tathā nāma saumyadarśano bhūtvā mahārāja / evaṃ saṃtāpayati mām | āścaryam āścaryam | (niḥśvasya |) athavā mamaivaiṣā
mamaivaiṣā 'bhāgadheyatā | na punar mahā-rājasya doṣaḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208058 (0.0):
evaṃ saṃtāpayati mām | āścaryam āścaryam | (niḥśvasya |) athavā mamaivaiṣā / 'bhāgadheyatā | na punar mahārājasya doṣaḥ |]
Manoramā - (sa-bāṣpam |) kaham mahā-rāo evva se patthaṇijjo | sāhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208067 (0.0):
'bhāgadheyatā | na punar mahārājasya doṣaḥ |] / Manoramā - (sabāṣpam |) kaham mahārāo evva se patthaṇijjo | sāhu piasahī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454889 (0.013):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213397 (0.030):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452978 (0.038):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134014 (0.040):
{Pkt_55}*vilokyātmagatam** / kahaṃ mahārāo āado / hanta jādo se ṇiamabhaṅgo /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450287 (0.046):
pia-vaassassa avatthā tue vaṇṇidā tado di-uṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama / pia-sahīe avatthā | tā pekkha pekkha | (upasṛtya Āraṇyikāṃ darśayati |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208203 (0.046):
Manoramā - (saharṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahārāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450018 (0.047):
Āraṇyikā - kahaṃ so evva mahā-rāassa pasa-parivaṭṭa (sic) bamhaṇo |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451734 (0.047):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452358 (0.048):
Vāsavadattā -(sa-viṣādam) kahaṃ ajja-utto ṇaccadi | Maṇoramā dāṇiṃ kahiṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455119 (0.050):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779425 (0.050):
*{vidūṣakaḥ}* - uidaṃ tattahodo maadharāassa avarahṇakāḷe bhavantaṃ aggado / karia suhijjaṇadaṃsaṇaṃ (BhSv_4.9:1)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450350 (0.050):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado pia-sahīe saṃdāvo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449359 (0.050):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449448 (0.051):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaa-ṇivvisesa pia-sahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449193 (0.051):
ṇaccidavva-sesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudī-mahūsave ṇaccidavvaṃ ti | / hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449938 (0.052):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449501 (0.053):
Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo / | tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205926 (0.053):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208575 (0.056):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
pia-sahī sāhu | abhijāa-sariso de ahilāso | [kathaṃ mahā-rāja evāsyāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208076 (0.0):
Manoramā - (sabāṣpam |) kaham mahārāo evva se patthaṇijjo | sāhu piasahī / sāhu | abhijāasariso de ahilāso | [kathaṃ mahārāja evāsyāḥ prārthanīyaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209110 (0.025):
(parikramyāvalokya |) idaṃ pekkhāgāraṃ | jāva ehi pavisamha | sāhu sāhu | / savvaṃ sajjīkidaṃ | devīe āantavvaṃ | [atikopane uttiṣṭhottiṣṭha |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141096 (0.035):
muhuttavissamidaverāṇubandho doṇaṃ bi kururāapaṇḍavabalāṇaṃ sāhu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131820 (0.037):
{Pkt_21}kiṃ ṇāha dukkaraṃ tue parikubideṇa / / aṇugeṇhantu edaṃ vavasidaṃ de bhādaro /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145852 (0.037):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149619 (0.038):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā | / anteuragadā suheṇa de daṃsaṇapadhaṃ gamissadi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211731 (0.038):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia / samīvaṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157350 (0.042):
rādhikā (sakhedam ātmagatam) sāhu re kīra sāhu | bāṭṭhaṃ aṇuggahidamhi, tā / dāṇiṃ dullahā-hiṭṭhadāṇadacchiṇaṃ titthavaraṃ kāliadehaṃ ppavisiya appāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450411 (0.043):
vidūṣakaḥ - (sa-viṣādam |) ciṭṭhaṃdu dāva ṇaliṇī-pattāiṃ | adi-lajjāluā de / pia-sahī | tā kahaṃ edāṇaṃ samāamo bhavissadi | [tiṣṭhantu tāvan
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145049 (0.046):
(2.33) Vidūṣakaḥ | sāhu re sirikaṇḍadāsa sāhu | jeṇa diṇṇametteṇa jjevva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14143776 (0.046):
{Pkt_151}jāda eāī tumaṃ / ko de sahāattaṇaṃ karissadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147500 (0.047):
(4.15) Susaṃgatā | tado sā uddhaṃ pekkhia dīhaṃ ṇissasia susaṃgade kiṃ / tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450349 (0.050):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado pia-sahīe saṃdāvo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145482 (0.050):
(2.58) Vidūṣakaḥ | bho | mā paṇḍidagavvaṃ uvvaha | ahaṃ de savvaṃ suṇia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147435 (0.052):
(4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153460 (0.056):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100603 (0.058):
sāhu sāhu camūvariṇaṃ vaaṇaṃ / / evvaṃ phaṇiā uṇa kīrisaṃ uvakkaṃdaṃ tehiṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448547 (0.058):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207230 (0.058):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131041 (0.059):
{Pkt_2}samassasadu samassasadu bhaṭṭiṇī / abaṇaissadi de maṇṇuṃ
prārthanīyaḥ | sādhu priya-sakhi sādhu | ābhijātya-sadṛśas te 'bhilāṣaḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208084 (0.0):
sāhu | abhijāasariso de ahilāso | [kathaṃ mahārāja evāsyāḥ prārthanīyaḥ | / sādhu priyasakhi sādhu | ābhijātyasadṛśas te 'bhilāṣaḥ |]
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjha-veaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208093 (0.0):
sādhu priyasakhi sādhu | ābhijātyasadṛśas te 'bhilāṣaḥ |] / Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjhaveaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447927 (0.020):
vidūṣakaḥ - (sa-krodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto / ukkaṇṭha-ṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206628 (0.020):
vidūṣakaḥ - (sakrodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto / ukkaṇṭhaṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa sotthivāaṇavelā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211729 (0.021):
tādo de | tā tava kiṃ edaṃ āakkhidavvaṃ | tassa samahiaṃ saṃvaccharaṃ / Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147853 (0.033):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948314 (0.034):
Devasomā - bhaavaṃ! parissanto via lakkhīasi / ṇa edaṃ suhovāasulahaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947821 (0.036):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi / / avassaṃ edehi duṭṭhabuddhatthavirehi ṇirucchāehi ahmāṇaṃ taruṇajaṇānaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.036):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242145 (0.039):
sāaraviiṇṇajovbaṇahatthālambaṃ samuṇṇamantehim / / abbhuṭṭhāṇaṃ via mammahasya diṇṇaṃ tuha thaṇohim //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143508 (0.039):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143706 (0.039):
khu avarā ṇomāliāladā jāe aālakusumasamuggamasaddhālueṇa bhaṭṭiṇā appā / āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453181 (0.040):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143914 (0.040):
alaṅkaredu imaṃ desaṃ āsaṇapaḍiggaheṇa | edaṃ āsaṇaṃ | ettha uvavisadu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451040 (0.042):
Āraṇyikā - (sa-hasta-tālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209633 (0.042):
Āraṇyikā - (sahastatālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145502 (0.042):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ / paḍhiduṃ pauttā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210798 (0.043):
Āraṇyikā - (sparśaviśeṣaṃ nāṭayantī |) ha ddhi ha ddhi | edaṃ Maṇoramaṃ / parisantīe aṇatthaṃ evva me aṅgāiṃ karenti | [hā dhik hā dhik | etāṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132639 (0.043):
{Pkt_29}hañje evvaṃ edaṃ / kiṃ du edaṃ sibiṇaaṃ adimettaṃ akusaladaṃsaṇaṃ / me paḍibhādi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144491 (0.044):
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ / dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139935 (0.044):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaa-ṇivvisesa pia-sahī Manoramā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208094 (0.0):
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjhaveaṇaṃ via dukkhaṃ / kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaaṇivvisesa piasahī Manoramā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208104 (5.960):
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjhaveaṇaṃ via dukkhaṃ / kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaaṇivvisesa piasahī Manoramā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450287 (0.041):
pia-vaassassa avatthā tue vaṇṇidā tado di-uṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama / pia-sahīe avatthā | tā pekkha pekkha | (upasṛtya Āraṇyikāṃ darśayati |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450413 (0.042):
vidūṣakaḥ - (sa-viṣādam |) ciṭṭhaṃdu dāva ṇaliṇī-pattāiṃ | adi-lajjāluā de / pia-sahī | tā kahaṃ edāṇaṃ samāamo bhavissadi | [tiṣṭhantu tāvan
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.046):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208198 (0.049):
bibhīhīti |] / Manoramā - (saharṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahārāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449408 (0.051):
Manoramā - (sa-bāṣpam |) kaham mahā-rāo evva se patthaṇijjo | sāhu / pia-sahī sāhu | abhijāa-sariso de ahilāso | [kathaṃ mahā-rāja evāsyāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449193 (0.052):
ṇaccidavva-sesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudī-mahūsave ṇaccidavvaṃ ti | / hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450350 (0.052):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado pia-sahīe saṃdāvo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451734 (0.053):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149611 (0.055):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.055):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132635 (0.055):
{Pkt_29}hañje evvaṃ edaṃ / kiṃ du edaṃ sibiṇaaṃ adimettaṃ akusaladaṃsaṇaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781655 (0.057):
*{padmāvatī}* - ayyautta kiṃ mae saha uvaviṭṭho edaṃ jaṇaṃ pekkhissadi / (BhSv_6.3:18)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147382 (0.057):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1760365 (0.060):
ṇiṭṭhābida caṇḍa pāsaṇḍ uddaṇḍa bhua daṇḍa sāhaso sāhasio kkhu eso | ado / kkhu me pia sahī ukkaṃpidā | [bhagavati
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450270 (0.060):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo / pia-vaassassa avatthā tue vaṇṇidā tado di-uṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143813 (0.061):
gatvātmagatam | sāriā mae susaṃgadāe hatthe samappidā | evvaṃ pi atthi me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208960 (0.062):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208890 (0.064):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo piavaassassa
tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208105 (0.0):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaaṇivvisesa piasahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208114 (0.0):
tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947822 (0.030):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146394 (0.032):
prati | haddhī haddhī | edaṃ pekkhia ṇa sakkaṇomi padādo padaṃ pi gantuṃ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 901983 (0.034):
yathā tatraiva draupadī visumaridaṃ edaṃ vāvāraṃ ṇādhassa pasādeṇa"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211726 (0.035):
tādo de | tā tava kiṃ edaṃ āakkhidavvaṃ | tassa samahiaṃ saṃvaccharaṃ / Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453175 (0.035):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147434 (0.035):
(4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949975 (0.040):
Unmattakaḥ - mūḍha! ki ṇa pekkhaśi, śuvaṇṇabhāaṇaṃ khu edaṃ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780916 (0.041):
*{vidūṣakaḥ}* - avihā asambhāvaṇīaṃ edaṃ ṇa (BhSv_5.8:1) / ā udaahṇāṇasaṅkittaṇeṇa tattahodiṃ cintaanteṇa sā siviṇe diṭṭhā bhave
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450287 (0.041):
pia-vaassassa avatthā tue vaṇṇidā tado di-uṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama / pia-sahīe avatthā | tā pekkha pekkha | (upasṛtya Āraṇyikāṃ darśayati |)
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093810 (0.042):
kiṃ uṇa ṇa padosakahā dīsaḥ edaṃ khu accariaṃ // ViPrud_2.58 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450413 (0.042):
pia-sahī | tā kahaṃ edāṇaṃ samāamo bhavissadi | [tiṣṭhantu tāvan
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759212 (0.043):
ṇa dīsadi | bho baassa taha takkemi paāvaiṇobi edaṃ ṇimmābia puṇo puṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142968 (0.045):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144503 (0.046):
dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia / itthījaṇaṃ paharanto ṇa lajjasi | savvadhā mama mandabhāiṇīe imiṇā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.046):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145561 (0.048):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149406 (0.048):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449786 (0.048):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
hiaassa aṇṇa ṇivvudī | [kasmai tāvad etaṃ vṛttāntaṃ nivedya sahya-vedanam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208123 (0.0):
tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me / hiaassa aṇṇa ṇivvudī | [kasmai tāvad etaṃ vṛttāntaṃ nivedya sahyavedanam
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148839 (0.058):
(4.121) Vāsavadattā | ajjautta | jujjadi edaṃ | kudo uṇa me ettiāiṃ
iva duḥkhaṃ kariṣyāmi | (vicintya |) athavā asti me hṛdaya-nirviśeṣā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208131 (0.0):
hiaassa aṇṇa ṇivvudī | [kasmai tāvad etaṃ vṛttāntaṃ nivedya sahyavedanam / iva duḥkhaṃ kariṣyāmi | (vicintya |) athavā asti me hṛdayanirviśeṣā
priya-sakhī Manoramā | tasyā apy etal lajjayā na pārayāmi kathayitum |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208137 (0.0):
iva duḥkhaṃ kariṣyāmi | (vicintya |) athavā asti me hṛdayanirviśeṣā / priyasakhī Manoramā | tasyā apy etal lajjayā na pārayāmi kathayitum |
sarvathā maraṇaṃ varjayitvā kuto me hṛdayasyānyā nirvṛtiḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208146 (0.0):
priyasakhī Manoramā | tasyā apy etal lajjayā na pārayāmi kathayitum | / sarvathā maraṇaṃ varjayitvā kuto me hṛdayasyānyā nirvṛtiḥ |]
Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208155 (0.0):
sarvathā maraṇaṃ varjayitvā kuto me hṛdayasyānyā nirvṛtiḥ |] / Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454645 (0.036):
kasmād idānīṃ mām andhakāraṃ praveśayasi | / Manoramā - (sa-viṣādam |) haddhi haddhi | diṭṭhi vi se saṃkantā viseṇ';
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213161 (0.036):
Manoramā - (saviṣādam |) haddhi haddhi | diṭṭhi vi se saṃkantā viseṇ';
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147544 (0.059):
phaḍiasilāmaṇḍavaṃ gado | tā gacchadu ajjo | ahaṃ pi devīe pāsavattiṇī
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726841 (0.060):
majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu | / avisesaṇṇa kahaṃ bia gado si saṇa bāḍḍiaṃ daṭṭhuṃ ||SRs_1.131||
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454888 (0.061):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134014 (0.063):
kahaṃ mahārāo āado / hanta jādo se ṇiamabhaṅgo /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146029 (0.064):
de ettiaṃ bhūmiṃ ṇa gado | / (2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
| tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208164 (0.0):
Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo / | tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139801 (0.030):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449600 (0.040):
Āraṇyikā - (sa-lajjam ātma-gatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā / ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) pia-sahi mā kuppa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208250 (0.040):
Āraṇyikā - (salajjam ātmagatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā / ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) piasahi mā kuppa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453928 (0.044):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [ati-sukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212458 (0.044):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [atisukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455119 (0.044):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776388 (0.045):
{ātmagatam} evvaṃ (BhSv_2:60) / aṇavaraddho dāṇiṃ ettha ayyautto (BhSv_2:61)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145856 (0.046):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454296 (0.047):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146571 (0.047):
(2.134) Sāgarikā | susaṃgade | kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ | / (2.135) Susaṃgatā | sahi | edāe tamālavīdhiāe antaridāo bhavia ṇikkamamha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213095 (0.048):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo | / [hā dhik hā dhik | Priyadarśanāduḥkham api me 'ntaritam Āraṇyikāvṛttāntena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208203 (0.049):
Manoramā - (saharṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahārāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452975 (0.050):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780702 (0.050):
ṇa ettha kocci jaṇo (BhSv_5.6:51) / jāva muhuttaaṃ ciṭṭhia diṭṭhiṃ hiaaṃ ca tosemi (BhSv_5.6:52)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211936 (0.050):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adiujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447789 (0.051):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mah'-agghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206493 (0.051):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mahagghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147065 (0.051):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452358 (0.051):
Vāsavadattā -(sa-viṣādam) kahaṃ ajja-utto ṇaccadi | Maṇoramā dāṇiṃ kahiṃ |
tapasvinyā anurāgaḥ | tat kim idānīm atra kariṣyāmi |] / Āraṇyikā - (sābhilāṣam |) aaṃ so uddeso jassiṃ mahuarehiṃ āāsijjantī
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779991 (0.0):
*{vidūṣakaḥ}* - eso khu dīvappabhāvasūidarūvo vasudhātaḷe parivattamāṇo / aaṃ kāodaro (BhSv_5.2:12)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208173 (0.0):
| tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās / tapasvinyā anurāgaḥ | tat kim idānīm atra kariṣyāmi |]
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13946849 (0.0):
Naṭī - kiṃ dāṇi ayyeṇa vilambīadi / ṇaṃ apuruvadāe turiaṃ aṇuṭṭhidavvo aaṃ / paoo /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144547 (0.007):
ya | jai vi adisaddhaseṇa vevadi aaṃ adimettaṃ me aggahattho tadhā vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.056):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146858 (0.057):
cittaphalaaṃ pekkhantīe sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143730 (0.062):
(1.56) Vāsavadattā | aaṃ so rattāsoapāavo jahiṃ pūaṃ nivvattaissaṃ | teṇa
olambia mahā-rāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208186 (0.0):
Āraṇyikā - (sābhilāṣam |) aaṃ so uddeso jassiṃ mahuarehiṃ āāsijjantī / olambia mahārāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448728 (0.004):
vidūṣakaḥ - hodi saala-puḍhavī-parittāṇa-samattheṇa Vaccha-rāeṇa / parittāantī ceḍiṃ Indīvariaṃ akkandasi | [bhavati
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096936 (0.006):
cirassa ṇaṭṭavijjaṇuvaṭṭaṇaṃ phaliaṃ, jeṇa loamaṃgalaṃ kākaimariṃdacariaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14152911 (0.006):
rādhā (saromāñcam): lalide kā kkhu kahnatti sunīadi jeṇa kealaṃ kaṇṇassa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106776 (0.011):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147539 (0.013):
bandhedu ṇāho dujjohaṇarudhilāddeṇa hattheṇa dussāsaṇamukkaṃ me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143737 (0.013):
(1.56) Vāsavadattā | aaṃ so rattāsoapāavo jahiṃ pūaṃ nivvattaissaṃ | teṇa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104789 (0.017):
aateḷḷokkaṃ vahai mahī taṃ dharai bhuo paāvaruddassa / / taṃ hiaeṇa dharaṃtī sāhasiī dubbalaṃgi mhi // ViPrud_4.34 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101487 (0.023):
tā paccāsaṇṇo via mahāhiseasamao / / teṇa rāauttassa maṃgalaṇīrāaṇadīvariṃchcholiṃ ṇivvaṭṭeduṃ abbhaṃtaraṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104831 (0.023):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.023):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776006 (0.024):
*{vāsavadattā}* - esahmi tuhṇīā tuhnīā bhavissam mahāseṇavahū (BhSv_2:20)
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947693 (0.028):
Devasomā - teṇa hi aṇṇesaṇaṇimittaṃ savvaṃ {kañcīuraṃ : kañcīpuram CF}
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210319 (0.028):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452443 (0.030):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071209 (0.032):
kesesu balāmoḍia teṇa a samarammi jaasirī gahiā / / jaha kandarāhiṃ vihurā tassa daḍhaṃ kaṃṭhaammi saṃṭhaviā // 65 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147515 (0.033):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa | / savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.034):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.034):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.034):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
yasmin madhukarair āyāsyamānāvalambya mahā-rājena samāśvāsitāsmi bhiru mā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208195 (0.0):
olambia mahārāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo / yasmin madhukarair āyāsyamānāvalambya mahārājena samāśvāsitāsmi bhiru mā
bibhīhīti |] / Manoramā - (sa-harṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahā-rāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208207 (0.0):
Manoramā - (saharṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahārāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208200 (0.023):
yasmin madhukarair āyāsyamānāvalambya mahārājena samāśvāsitāsmi bhiru mā / bibhīhīti |] / Manoramā - (saharṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahārāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448293 (0.037):
ceṭī - evaṃ | tadā esā ahaṃ mahā-rāeṇa bhaṇidā jaha jadā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449943 (0.043):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449651 (0.044):
Manoramā - (sa-harṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva / tumaṃ mahā-rāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451737 (0.044):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210317 (0.044):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145053 (0.045):
(2.33) Vidūṣakaḥ | sāhu re sirikaṇḍadāsa sāhu | jeṇa diṇṇametteṇa jjevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208575 (0.046):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213623 (0.048):
tiṣṭhati |) / Vāsavadattā - (saharṣam |) ajjautta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva karedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452977 (0.049):
bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇa-ṇirāsadāe | / īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146351 (0.049):
garuo pasādo | jaṃ kīsa tae ahaṃ ettha cittaphalae ālihida tti kuvidā me / piasahī sāariā | tā esā jevva pasādīadu |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143757 (0.049):
daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455117 (0.049):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.052):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213013 (0.052):
Manoramā - ṇa hu ahaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāmi | esā kkhu Āraṇṇiā kalla-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211524 (0.053):
bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇaṇirāsadāe | / īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448157 (0.054):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447770 (0.055):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206474 (0.055):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
jīvidassa uvāo | jāva uvasappia samassāsemi ṇaṃ | (sahasopasṛtya |) juttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208217 (0.0):
Manoramā - (saharṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahārāeṇa | savvahā atthi se / jīvidassa uvāo | jāva uvasappia samassāsemi ṇaṃ | (sahasopasṛtya |) juttaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147659 (0.030):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448793 (0.055):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia / samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207466 (0.055):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi / | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148453 (0.057):
taṃ arihadi devo imassiṃ jevva sundaramuhuttae pekkhiduṃ | ahaṃ pi / kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145101 (0.057):
pekkhanto harisupphullaloaṇo ido jjevva āacchadi | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145981 (0.058):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146496 (0.059):
(2.127) Susaṃgatā | bhaṭṭā | adikovaṇā khu esā | tā hatthe geṇhia pasādehi / ṇaṃ | / (2.128) Rājā | sānanadam | yathāha bhvatī | sāgarikāṃ haste gṛhītvā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148161 (0.059):
devī viṇṇavedi | eso kkhu ujjaiṇīdo sambarasiddhī ṇāma indaālio āado | tā / pekkhadu ṇaṃ ajjautto tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147362 (0.060):
(4.3) Susaṃgatā | rudatī sahasopasṛtya | ajjavasantaa | ciṭṭha dāva | / (4.4) Vidūṣakaḥ | dṛṣṭvā | kadhaṃ | susaṃgadā | bhodi susaṃgade | kiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145339 (0.060):
(2.50) Vidūṣakaḥ | bho | esā bhaṇādi | sahi | ko eso tae ālihido | sahi | / ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo tti | puṇo vi esā bhaṇādi | sahi | kīsa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143676 (0.061):
(1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī | / iaṃ khu ṇirantarubbhiṇṇakusumasohiṇī bhaṭṭiṇīe parigahidā māhavīladā | esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451267 (0.062):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai / | tā uvasappia saaṃ evva puccha | [yadi māṃ na pratyāyayasy eṣā Manoramā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145223 (0.063):
pattiāasi tā aggado bhavia saaṃ jevva āaṇṇehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208573 (0.063):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
ṇāma hiaassa vi lajjiduṃ | [katham eṣāpi dṛṣṭā mahā-rājena | sarvathāsty
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208225 (0.0):
jīvidassa uvāo | jāva uvasappia samassāsemi ṇaṃ | (sahasopasṛtya |) juttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449695 (0.027):
dāṇiṃ daṃsaṇovāa-pajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahā-rājena tvaṃ tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208337 (0.027):
daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208018 (0.060):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ
asyā jīvitasyopāyaḥ | yāvad upasṛtya samāśvāsayāmy enām | (sahasopasṛtya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208233 (0.0):
ṇāma hiaassa vi lajjiduṃ | [katham eṣāpi dṛṣṭā mahārājena | sarvathāsty / asyā jīvitasyopāyaḥ | yāvad upasṛtya samāśvāsayāmy enām | (sahasopasṛtya
|) yuktaṃ nāma hṛdayasyāpi lajjitum |] / Āraṇyikā - (sa-lajjam ātma-gatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208242 (0.0):
asyā jīvitasyopāyaḥ | yāvad upasṛtya samāśvāsayāmy enām | (sahasopasṛtya / |) yuktaṃ nāma hṛdayasyāpi lajjitum |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208249 (0.0):
Āraṇyikā - (salajjam ātmagatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā
ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) pia-sahi mā kuppa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208254 (0.0):
Āraṇyikā - (salajjam ātmagatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208261 (0.032):
ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) piasahi mā kuppa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139801 (0.032):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454561 (0.036):
antaridaṃ Āraṇṇiā-uttanteṇa | adi-dujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā / saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sa-saṃbhramam |)| Maṇorame
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213081 (0.036):
antaridaṃ Āraṇṇiāuttanteṇa | adidujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā / saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sasaṃbhramam |)| Maṇorame
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449089 (0.037):
vidūṣakaḥ - jāṇidaṃ evva ko ettha mukkho tti | tā kiṃ edeṇa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449502 (0.040):
Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo / | tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145856 (0.043):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147065 (0.048):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454297 (0.051):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455118 (0.053):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453928 (0.056):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [ati-sukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212458 (0.056):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [atisukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211726 (0.056):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149655 (0.057):
(4.186) Vāsavadattā | ajjautta | phuḍāṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146571 (0.057):
(2.134) Sāgarikā | susaṃgade | kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ | / (2.135) Susaṃgatā | sahi | edāe tamālavīdhiāe antaridāo bhavia ṇikkamamha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447202 (0.060):
virah'-ukkaṇṭha-viṇodaṇā-ṇimittaṃ dhārā-ghar'-ujjāṇe evva patthido | tā / jāva vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144727 (0.061):
(2.15) Sāgarikā | salajjā svagatam | ṇaṃ jāṇida mhi piasahīe | prakāśam | / piasahi | mahadī khu me lajjā | tā tadhā karesu jadhā ṇa avaro ko vi edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455303 (0.063):
Vāsavadattā - ko tumaṃ a-gaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
mā kuppa | lajjā evva ettha avarajjhadi | [hā dhik hā dhik | sarvaṃ śrutam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208262 (0.0):
ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) piasahi mā kuppa / mā kuppa | lajjā evva ettha avarajjhadi | [hā dhik hā dhik | sarvaṃ śrutam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208269 (0.0):
mā kuppa | lajjā evva ettha avarajjhadi | [hā dhik hā dhik | sarvaṃ śrutam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213094 (0.051):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo | / [hā dhik hā dhik | Priyadarśanāduḥkham api me 'ntaritam Āraṇyikāvṛttāntena
etayā | tad atra yuktam eva prakāśayitum | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208277 (0.0):
mā kuppa | lajjā evva ettha avarajjhadi | [hā dhik hā dhik | sarvaṃ śrutam / etayā | tad atra yuktam eva prakāśayitum | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |)
priya-sakhi mā kupya mā kupya | lajjaivātrāparādhyati |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208285 (0.0):
etayā | tad atra yuktam eva prakāśayitum | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) / priyasakhi mā kupya mā kupya | lajjaivātrāparādhyati |]
Manoramā - (sa-harṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208296 (0.0):
priyasakhi mā kupya mā kupya | lajjaivātrāparādhyati |] / Manoramā - (saharṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145295 (0.022):
daṇḍakakāṣṭham udyamya | ā dāsīe dhīe sārie | tumaṃ jaṇāsi | saccaṃ jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146902 (0.039):
(2.163) Vāsavadattā | savinayaṃ paṭāntam ākarṣantī | ajjautta | mā aṇṇadhā / saṃbhāvehi | saccaṃ jevva sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453478 (0.047):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451632 (0.047):
Kāñcanamālā - bhaṭṭhi-dārie saccaṃ | taha karehi jaha Vaccha-rāassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451295 (0.048):
Manoramā - bhaṭṭā saccaṃ evva | maṇḍaa edehiṃ ābharaṇehiṃ appāṇaaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145254 (0.051):
(2.44) Vidūṣakaḥ | ūrdhvaṃ nirūpya | kadhaṃ | saccaṃ jevva sāriā |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777847 (0.053):
{ātmagatam} dhaññā khu hmi jadi evvaṃ saccaṃ bhave (BhSv_4.0:63)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1752662 (0.055):
(sa sādhvasautsukyam) ammo rakkhaso tti suṇia saccaṃ sajjhasa kodahalāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210217 (0.060):
Kāñcanamālā - bhaṭṭhidārie saccaṃ | taha karehi jaha Vaccharāassa avassaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145905 (0.063):
(2.94) Sāgarikā | sasādhvasaṃ svagataṃ | kiṃ eso bhaṇissadi tti jaṃ saccaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142859 (0.064):
{Pkt_140}jāda jai saccaṃ jīvadi me vaccho tā kadhehi kassiṃ dese vaṭṭadi /
tumaṃ mahā-rāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208307 (0.0):
Manoramā - (saharṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva / tumaṃ mahārāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450053 (0.035):
vidūṣakaḥ - (diśo 'valokya |) kiṃ dāṇiṃ Āraṇṇiā saccaṃ evva saṃvuttā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149404 (0.043):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449549 (0.044):
Manoramā - (sa-harṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahā-rāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448556 (0.045):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa / āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207239 (0.045):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa / āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.046):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148931 (0.046):
(4.127) Vāsavadattā | ajjautta | ṇa attaṇo kāraṇeṇa evvaṃ bhaṇāmi | esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452253 (0.047):
Vāsavadattā -(sahasotthāya |) bhaavadi pekkha tumaṃ | ahaṃ uṇa aliaṃ ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453398 (0.050):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adi-ujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211938 (0.050):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adiujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142658 (0.051):
(1.4) Naṭī | sodvegam | ajja | ṇiccinto dāṇiṃ si tumaṃ | tā kīsa ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145293 (0.052):
daṇḍakakāṣṭham udyamya | ā dāsīe dhīe sārie | tumaṃ jaṇāsi | saccaṃ jevva / bamhaṇo bhaādi tti | tā ciṭṭha dāva | imiṇā pisuṇajaṇahiaakuḍileṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454295 (0.052):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453493 (0.053):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ ta-kkerakāe kahāe | ṇam edeṇa / evva pakkha-vādeṇa ettiaṃ bhūmiṃ ṇīda mhi | [bhagavati etad atra satyam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142959 (0.055):
(1.13) Vidūṣakaḥ | saharṣam | bho vaassa | evvaṃ ṇedaṃ | ahaṃ uṇa jāṇāmi |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757157 (0.055):
mālavikā (sāvaṣṭambham) jo ṇa bhāadi so mae bhaṭṭiṇī daṃsaṇe / diṭṭha sāmattho bhaṭṭā | [yo na bibheti sa mayā bhaṭṭinī darśane
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208967 (0.057):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa / saaṃ evva ṇaliṇīpattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453479 (0.057):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451592 (0.057):
Āraṇyikā - Kancaṇamāle kahehi kahehi | ṇaṃ saccaṃ evva mantedi tādo jai
satyam eva tvaṃ mahā-rājena dṛṣṭā na veti |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208312 (0.0):
tumaṃ mahārāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva | / satyam eva tvaṃ mahārājena dṛṣṭā na veti |]
Āraṇyikā - (sa-lajjam adho-mukhī |) sudaṃ evva pia-sahīe savvaṃ | [śrutam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208322 (0.014):
satyam eva tvaṃ mahārājena dṛṣṭā na veti |] / Āraṇyikā - (salajjam adhomukhī |) sudaṃ evva piasahīe savvaṃ | [śrutam eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450168 (0.017):
yāvad ihāpi nāsti | kim idānīṃ kariṣye |] / Manoramā -sudaṃ pia-sahīe | [śrutaṃ priya-sakhyā |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208792 (0.052):
Manoramā -sudaṃ piasahīe | [śrutaṃ priyasakhyā |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449193 (0.060):
hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
eva priya-sakhyā sarvam |] / Manoramā - jai diṭṭhā mahā-rāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208331 (0.0):
Āraṇyikā - (salajjam adhomukhī |) sudaṃ evva piasahīe savvaṃ | [śrutam eva / priyasakhyā sarvam |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450169 (0.045):
Manoramā -sudaṃ pia-sahīe | [śrutaṃ priya-sakhyā |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449947 (0.047):
pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208792 (0.047):
Manoramā -sudaṃ piasahīe | [śrutaṃ priyasakhyā |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212997 (0.047):
Vāsavadattā - (sāsram |) kim uṇa tumaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāsi | [kiṃ / punas tvaṃ Priyadarśanā vṛttāntaṃ jānāsi |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.048):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132572 (0.049):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147264 (0.051):
sahījaṇavacchale | hā udārasīle | hā sommadaṃsaṇe | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211936 (0.054):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adiujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208578 (0.054):
pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450067 (0.055):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213623 (0.057):
Vāsavadattā - (saharṣam |) ajjautta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva karedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455305 (0.057):
Vāsavadattā - ko tumaṃ a-gaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213807 (0.057):
Vāsavadattā - ko tumaṃ agaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.058):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208966 (0.058):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210472 (0.059):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449358 (0.060):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146545 (0.063):
(2.131) Susaṃgatā | sahi | adakkhiṇā si dāṇiṃ tumaṃ jā evvaṃ bhaṭṭiṇā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900578 (0.063):
tathā tatraiva susaṃgatā sahi ! adakkhiṇā dāṇiṃ si tumaṃ jā evvaṃ / bhaṭṭiṇā hatthāvalambidāvi kovaṃ ṇa muñcasi /"
dāṇiṃ daṃsaṇovāa-pajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahā-rājena tvaṃ tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208339 (0.0):
Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449569 (0.027):
ṇāma hiaassa vi lajjiduṃ | [katham eṣāpi dṛṣṭā mahā-rājena | sarvathāsty
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208220 (0.027):
ṇāma hiaassa vi lajjiduṃ | [katham eṣāpi dṛṣṭā mahārājena | sarvathāsty
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449948 (0.032):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208579 (0.034):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455119 (0.040):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.041):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208964 (0.045):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452977 (0.045):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208694 (0.050):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455303 (0.050):
Vāsavadattā - ko tumaṃ a-gaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213805 (0.050):
Vāsavadattā - ko tumaṃ agaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132571 (0.050):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450067 (0.050):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779327 (0.050):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143757 (0.050):
daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451734 (0.050):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210472 (0.050):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148230 (0.051):
vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448314 (0.052):
saṃpadaṃ sumarāvemi jeṇa se vara-cintā-pajjāulo bhavissadi | [etat | / tadaiṣāhaṃ mahā-rājena bhaṇitā yathā yadaiṣā Vindhyaketu-duhitā vara-yogyā
alaṃ saṃtāpitena | sa evedānīṃ darśanopāya-paryākulo bhaviṣyati |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208347 (0.0):
daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ / saṃtāpitena | sa evedānīṃ darśanopāyaparyākulo bhaviṣyati |]
Āraṇyikā - ahaṃ sahī-aṇo pakkha-vādeṇa mantedi | ai sahi-pakkha-vādiṇi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208355 (0.014):
Āraṇyikā - ahaṃ sahīaṇo pakkhavādeṇa mantedi | ai sahipakkhavādiṇi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453495 (0.044):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ ta-kkerakāe kahāe | ṇam edeṇa / evva pakkha-vādeṇa ettiaṃ bhūmiṃ ṇīda mhi | [bhagavati etad atra satyam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212032 (0.049):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva / pakkhavādeṇa ettiaṃ bhūmiṃ ṇīda mhi | [bhagavati etad atra satyam | tathā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448765 (0.062):
mahā-rāo jassa ahaṃ tādeṇa diṇṇā | ṭhāṇe kkhu tādassa pakkha-vādo
devī-guṇa-ṇiala-ṇibaddhe kkhu tassiṃ jaṇe kudo edaṃ | [ayaṃ sakhī-janaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208365 (0.0):
Āraṇyikā - ahaṃ sahīaṇo pakkhavādeṇa mantedi | ai sahipakkhavādiṇi | / devīguṇaṇialaṇibaddhe kkhu tassiṃ jaṇe kudo edaṃ | [ayaṃ sakhījanaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206085 (0.023):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145069 (0.031):
ṇirantarubbhiṇṇakusumagucchacchādidaviḍavā uvahasantī via lakkhīadi / devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi |
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.033):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6269963 (0.035):
kā visamā devyagaī kiṃ laddhavvaṃ jaṇo guṇaggāhī / / kiṃ sokkhaṃ sukalattaṃ kiṃ duggojjhaṃ khalo loo" //"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447147 (0.035):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsa-ṇiama-ṭṭhiā devī / Vāsavadattā sotthi-vāaṇa-ṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779679 (0.038):
*{vidūṣakaḥ}* - ajja khu devīvioavihurahiaassa tattahodo vaccharāassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146600 (0.042):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī / vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448159 (0.042):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139935 (0.043):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143713 (0.046):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ / ṇivvattaissadi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148515 (0.046):
kirīḍiṇo jeṭṭho bhādā sugihīdaṇāmaheo mahārāajuhiṭṭhiro / esā bi / pañcālarāataṇaā devī jaṇṇavedimajjhasaṃbhavā jaṇṇaseṇī / duve bi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147135 (0.046):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149406 (0.051):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101107 (0.053):
irisamahagghāi bhūsaṇāi kudo coriāi / / kahaṃ ṇa viṇṇādaṃ tue dāsīeuttīe saalā diso jeūṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.053):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139670 (0.055):
/ tā ṇa kkhu ede jāṇanti / hodu / aṇṇado viciṇaissaṃ /*agrato 'valokya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206852 (0.055):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208694 (0.055):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450067 (0.056):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia / mantedi | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rāja-vayasyaḥ khalu brāhmaṇas
pakṣa-pātena mantrayate | ayi sakhi-pakṣa-pātini |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208369 (0.054):
devīguṇaṇialaṇibaddhe kkhu tassiṃ jaṇe kudo edaṃ | [ayaṃ sakhījanaḥ / pakṣapātena mantrayate | ayi sakhipakṣapātini | devīguṇanigaḍanibaddhe
devī-guṇa-nigaḍa-nibaddhe khalu tasmiñ jane kuta etat |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208378 (0.0):
pakṣapātena mantrayate | ayi sakhipakṣapātini | devīguṇanigaḍanibaddhe / khalu tasmiñ jane kuta etat |]
Manoramā - (vihasya |) halā a-paṇḍide kamaliṇī-baddhāṇurāo vi mahuaro
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208388 (0.0):
khalu tasmiñ jane kuta etat |] / Manoramā - (vihasya |) halā apaṇḍide kamaliṇībaddhāṇurāo vi mahuaro
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210613 (0.034):
kavolatalabaddhasealavāe pekkha se vevanti aggahatthā | tā samassattā hotu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140679 (0.039):
{Pkt_112}tado bhīmaseṇadhanaṃjaehiṃ abhijuttaṃ pidaraṃ pekkhia sasaṃbhamaṃ / vialiaṃ avadhūṇia raaṇasīsaaṃ ākaṇṇākaṭṭhidakaṭhiṇakodaṇḍajīo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782401 (0.040):
tā ayyaṃ mae saha āadaṃ pekkhia jāṇādu ayyautto (BhSv_6.13:13)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.040):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101126 (0.043):
kuṃladevadāe pasattīe mahārāassa aṇṇāe purohidāṇaṃ aṇuroheṇa amaccāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.043):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141532 (0.044):
{Pkt_124}tado a deva pajjalantiṃ sattiṃ pekkhia vialiaṃ aṅgarāassa / hatthādo sasaraṃ dhaṇuṃ hiaādo vīrasulaho ucchāho ṇaaṇādo bāpphasalilaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.045):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.045):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145501 (0.045):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.045):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147498 (0.045):
(4.15) Susaṃgatā | tado sā uddhaṃ pekkhia dīhaṃ ṇissasia susaṃgade kiṃ / tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134871 (0.046):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a / paḍihārabhūmīe ciṭṭhadi / / SktCh_67: jayatu jayatu mahārājaḥ / mahārāja eṣā khalu jāmātuḥ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139793 (0.046):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.046):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.046):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777986 (0.046):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ / pekkhadu dāva bhavaṃ (BhSv_4.1:2)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.047):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.047):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
māladīṃ pekkhia ahiṇava-rasāssāda-lampaḍo kudo taṃ aṇ-āsādia ṭṭhidiṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140679 (0.042):
{Pkt_112}tado bhīmaseṇadhanaṃjaehiṃ abhijuttaṃ pidaraṃ pekkhia sasaṃbhamaṃ / vialiaṃ avadhūṇia raaṇasīsaaṃ ākaṇṇākaṭṭhidakaṭhiṇakodaṇḍajīo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208390 (0.045):
Manoramā - (vihasya |) halā apaṇḍide kamaliṇībaddhāṇurāo vi mahuaro / māladīṃ pekkhia ahiṇavarasāssādalampaḍo kudo taṃ aṇāsādia ṭṭhidiṃ karedi |
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445763 (0.053):
appei juva{i}-jaṇa-lakkha-suhe / / ahiṇava-sahaāra-muhe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208397 (0.055):
māladīṃ pekkhia ahiṇavarasāssādalampaḍo kudo taṃ aṇāsādia ṭṭhidiṃ karedi |
karedi | [halā a-paṇḍite kamalinī-baddhānurāgo 'pi madhu-karo mālatīṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208405 (0.048):
māladīṃ pekkhia ahiṇavarasāssādalampaḍo kudo taṃ aṇāsādia ṭṭhidiṃ karedi | / [halā apaṇḍite kamalinībaddhānurāgo 'pi madhukaro mālatīṃ
prekṣyābhinava-rasāsvāda-lampaṭaḥ kutas tām an-āsādya sthitiṃ karoti |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208414 (0.0):
[halā apaṇḍite kamalinībaddhānurāgo 'pi madhukaro mālatīṃ / prekṣyābhinavarasāsvādalampaṭaḥ kutas tām anāsādya sthitiṃ karoti |]
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208422 (0.0):
prekṣyābhinavarasāsvādalampaṭaḥ kutas tām anāsādya sthitiṃ karoti |] / Āraṇyikā - kiṃ ediṇa asaṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449098 (0.033):
atthama-āhilāsī bhaavaṃ sahassa-rassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.035):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448158 (0.039):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147069 (0.040):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.040):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.040):
Manoramā - (sa-bhayaṃ kampamānā pādayor nipatya |) bhaṭṭiṇi ṇa hu ahaṃ / ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.040):
Manoramā - (sabhayaṃ kampamānā pādayor nipatya |) bhaṭṭiṇi ṇa hu ahaṃ / ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206357 (0.041):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139712 (0.041):
kahaṃ ede bi maṃ pekkhia ahiadaraṃ roanti / tā ṇa hu ede bi jāṇanti / hā / adikaruṇaṃ kkhu ettha vaṭṭai / esā vīramādā samalaviṇihadaṃ puttaaṃ suṇia
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.042):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158244 (0.043):
rādhikā (mādhavam avalokya, sānandam ātmagatam) bho bhaavaṃ, / āṇanda-pajjaṇṇa, ṇa kkhu rundhīai jalāsāreṇa ukkaṃṭhidā tavassiṇīhi me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451317 (0.043):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149408 (0.043):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.043):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211058 (0.043):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147868 (0.043):
(4.38) Vasuṃdharā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | eso kkhu rumaṇṇado / bhāiṇeo vijaavammā piaṃ kiṃ pi ṇivedidukāmo duvāre ciṭṭhadi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.044):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155566 (0.044):
rādhikā - dei, saraṇṇassa jaṇassa saṃrakkhaṇe akkhamāsi tahabi parihasesi / | ṇūṇaṃ / īsarīṇāṃ kkhu juttaṃ edaṃ | [devi, śaraṇyasya janasya saṃrakṣaṇe akṣamāsi
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153461 (0.045):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208429 (0.0):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa asaṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149407 (0.025):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452013 (0.025):
jādo | dāṇiṃ ṇissahāiṃ aṅgāiṃ | tā ṇa sakkuṇomi vādaiduṃ | [Kāñcanamāle
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210799 (0.027):
Āraṇyikā - (sparśaviśeṣaṃ nāṭayantī |) ha ddhi ha ddhi | edaṃ Maṇoramaṃ / parisantīe aṇatthaṃ evva me aṅgāiṃ karenti | [hā dhik hā dhik | etāṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142968 (0.028):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451154 (0.029):
Manoramā - (sva-gatam |) ciraadi kkhu mahā-rāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 906063 (0.031):
sītā (sāśaṅkam) mā aṇṇadhā saṅkaddham, ṇa kkhu tumhāṇaṃ saalāe jjeva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.033):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143676 (0.033):
(1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī | / iaṃ khu ṇirantarubbhiṇṇakusumasohiṇī bhaṭṭiṇīe parigahidā māhavīladā | esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209742 (0.034):
Manoramā - (svagatam |) ciraadi kkhu mahārāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149482 (0.035):
dujjaṇīkida mhi jeṇa jāṇanteṇa vi ṇa me ṇivedidaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144971 (0.036):
khu medhāviṇī uḍḍīṇā aṇnado gacchadi | tā ehi | lahuṃ aṇusaramha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149447 (0.037):
kidāvarāhā khu ahaṃ devīe | tā ṇa sakkaṇomi muhaṃ daṃsiduṃ | ity adhomukhī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147068 (0.038):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776948 (0.039):
*{vāsavadattā}* - idaṃ ṇa guhmidavvaṃ (BhSv_3:45) / [idaṃ na gumphitavyam | ]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147434 (0.039):
(4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780538 (0.039):
kiṃṇuhu edāe saha uvavisantīe ajja pahlādidaṃ via me hiaaṃ (BhSv_5.6:39)
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158244 (0.040):
rādhikā (mādhavam avalokya, sānandam ātmagatam) bho bhaavaṃ, / āṇanda-pajjaṇṇa, ṇa kkhu rundhīai jalāsāreṇa ukkaṃṭhidā tavassiṇīhi me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447770 (0.041):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206474 (0.041):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
| tad ehi | adhikaṃ khalu śaradātapena saṃtaptāny adyāpi na me 'ṅgāni
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208438 (0.0):
saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena / | tad ehi | adhikaṃ khalu śaradātapena saṃtaptāny adyāpi na me 'ṅgāni
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9659879 (0.024):
prasārya nirvartayet/ krameṇa ca^enām utsaṅgam āropya^adhikam adhikam / upakramet/ apratipadyamānāṃ ca bhīṣayet//(p.203) / 3.2.24/.ahaṃ khalu tava danta^padāny adhare kariṣyāmi stana^pṛṣṭhe ca
saṃtāpaṃ muñcanti |] / Manoramā - ai lajjālue ṇa juttam edāvatthaṃ gadāe vi de appā pacchādiduṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208452 (0.0):
| tad ehi | adhikaṃ khalu śaradātapena saṃtaptāny adyāpi na me 'ṅgāni / saṃtāpaṃ muñcanti |] / Manoramā - ai lajjālue ṇa juttam edāvatthaṃ gadāe vi de appā pacchādiduṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452771 (0.034):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147206 (0.035):
{Pkt_175}hā ṇāha bhīmasaṇa ṇa juttaṃ dāṇiṃ de kaṇīasaṃ bhādaraṃ asikkhidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208102 (0.046):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaaṇivvisesa piasahī Manoramā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131669 (0.047):
{Pkt_18}ai jaṇṇaseṇi pañca gāmā patthīanti tti suṇīadi / kīsa dāṇiṃ bi de / kesā ṇa saṃjamīanti /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.049):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142968 (0.050):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147374 (0.051):
{Pkt_177}ṇāha bhīmaseṇa tue kila me kesā saṃamidavvā / ṇa juttaṃ vīrassa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 904832 (0.052):
yathā tatraiva sahi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777823 (0.055):
*{padmāvatī}* - takkemi ayyāe vāsavadattāe guṇāṇi sumaria dakkhiṇṇadāe / mama aggado ṇa rodidi tti (BhSv_4.0:62)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143676 (0.055):
(1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147044 (0.057):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa / tumaṃ imaṃ rahassaṃ rakkhiduṃ pāresi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450772 (0.057):
tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia / ṇevaccha-bhūmiaṃ gadua appāṇaṃ maṇḍehi jeṇa su-sadisī dīsasi mahā-rāassa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145482 (0.058):
(2.58) Vidūṣakaḥ | bho | mā paṇḍidagavvaṃ uvvaha | ahaṃ de savvaṃ suṇia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451551 (0.058):
Vāsavadattā -hanje Indīvarie | baddheṇa ajja-utteṇa ahaṃ vīṇaṃ sikkhāvidā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146716 (0.059):
| kusumidā sā ṇomālia tti | tā ṇa gamissaṃ | / (2.149) Vidūṣakaḥ | bhodi | jai evvaṃ tā jidaṃ amhehiṃ | iti bāhū prasārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449786 (0.060):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149619 (0.062):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā | / anteuragadā suheṇa de daṃsaṇapadhaṃ gamissadi tti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133904 (0.062):
piñjaridujjāṇabhūmibhāo duppekkhaṇijjo bhaavaṃ sahassarassī saṃvutto / tā / samao de lohidacandaṇakusumagabbheṇa aggheṇa pajjubaṭṭhāduṃ /
[ayi lajjāluke na yuktam etad avasthāṃ gatayāpi ta ātmā pracchādayitum |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208461 (0.0):
Manoramā - ai lajjālue ṇa juttam edāvatthaṃ gadāe vi de appā pacchādiduṃ | / [ayi lajjāluke na yuktam etad avasthāṃ gatayāpi ta ātmā pracchādayitum |]
(Āraṇyikā mukham avanamayati |) / Manoramā - ai a-visambha-sīle kiṃ dāṇiṃ pacchādesi | ṇīsāsa-ṇiha-viṇiggao
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208472 (0.0):
[ayi lajjāluke na yuktam etad avasthāṃ gatayāpi ta ātmā pracchādayitum |] / (Āraṇyikā mukham avanamayati |)
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217013 (0.059):
kuṇasi ghaṇacandaṇaladāpallavasaṃsaggasīalaṃ pi imaṃ / / ṇīsāsehiṃ tumaṃ evva kaalīdalamāruaṃ uṇhaṃ // Nā_2.1 //
diahaṃ ratiṃ vi tujjha aṇurāo / avirada-paḍanta-kusuma-sara-sara-ṇivaha-pautta-huṃkāra-saddo via ṇa bhaṇai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208478 (0.0):
Manoramā - ai avisambhasīle kiṃ dāṇiṃ pacchādesi | ṇīsāsaṇihaviṇiggao / diahaṃ ratiṃ vi tujjha aṇurāo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104626 (0.054):
ṇaraṇāha caṃdadhavale tujjha guṇe sāhu sahmaraṃtīe / / aṃgāi pāṃḍurāiṃ ehṇiṃ jāāi sāmāe // ViPrud_4.28 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.055):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.056):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.056):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208388 (0.057):
Manoramā - (vihasya |) halā apaṇḍide kamaliṇībaddhāṇurāo vi mahuaro / māladīṃ pekkhia ahiṇavarasāssādalampaḍo kudo taṃ aṇāsādia ṭṭhidiṃ karedi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.058):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142161 (0.058):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.058):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106957 (0.058):
dūsei caṃdasiṭṭiṃ ṇiṃdai malaāṇilassa māhappaṃ / / ūsavaparaṃmuhī sā suhaa ! tumaṃ kiṃ ṇu maṃtesi // ViPrud_4.119 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.059):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.059):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23090216 (0.060):
udāharaṇam-- sā vasai tujjha hiae sā ccia acchīsu sā a vaaṇeśu /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387975 (0.060):
{sā vasai tujjha hiae sā ccia acchīsu sā a vaaṇesu /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208487 (0.061):
aviradapaḍantakusumasarasaraṇivahapauttahuṃkārasaddo via ṇa bhaṇai | / (ātmagatam |)ahavā ṇa hu aaṃ kālo uvālambhassa | tā jāva ṇaliṇīpattāiṃ se
| (ātma-gatam |)ahavā ṇa hu aaṃ kālo uvālambhassa | tā jāva ṇaliṇī-pattāiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208501 (0.0):
aviradapaḍantakusumasarasaraṇivahapauttahuṃkārasaddo via ṇa bhaṇai | / (ātmagatam |)ahavā ṇa hu aaṃ kālo uvālambhassa | tā jāva ṇaliṇīpattāiṃ se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450195 (0.054):
karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208815 (0.057):
karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450355 (0.063):
jeṇa saaṃ evva ṇaliṇī-pattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208969 (0.063):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa / saaṃ evva ṇaliṇīpattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
se hiae dāissaṃ | (utthāya [p. 27] dīrghikāya nalinī-pattrāṇi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449920 (0.0):
yāvan nalinī-patrāṇy asyā hṛdaye dāsyāmi | (utthāya dīrghikāya / nalinī-pattrāṇi gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208507 (0.0):
(ātmagatam |)ahavā ṇa hu aaṃ kālo uvālambhassa | tā jāva ṇaliṇīpattāiṃ se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208554 (0.0):
nalinīpatrāṇy asyā hṛdaye dāsyāmi | (utthāya dīrghikāya nalinīpattrāṇi / gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī samāśvasitu sakhī |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450195 (0.056):
karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208815 (0.057):
karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450355 (0.060):
jeṇa saaṃ evva ṇaliṇī-pattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208969 (0.060):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa / saaṃ evva ṇaliṇīpattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |)samassasadu sahī samassasadu sahī | [ayi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449922 (0.0):
yāvan nalinī-patrāṇy asyā hṛdaye dāsyāmi | (utthāya dīrghikāya / nalinī-pattrāṇi gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208515 (0.0):
hiae dāissaṃ | (utthāya [p. 27] dīrghikāya nalinīpattrāṇi gṛhītvāraṇyikāyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208556 (0.0):
nalinīpatrāṇy asyā hṛdaye dāsyāmi | (utthāya dīrghikāya nalinīpattrāṇi / gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī samāśvasitu sakhī |]
a-viśrambha-śīle kim idānīṃ pracchādayasi | niśvāsā-nibha-vinirgato
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208522 (0.047):
hṛdaye dadatī |)samassasadu sahī samassasadu sahī | [ayi aviśrambhaśīle / kim idānīṃ pracchādayasi | niśvāsānibhavinirgato divasaṃ rātrim api
divasaṃ rātrim api tavānurāgo / 'virata-patat-kusuma-śara-śara-nivaha-pravṛtta-huṅkāra-śabda iva na
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208536 (0.0):
kim idānīṃ pracchādayasi | niśvāsānibhavinirgato divasaṃ rātrim api / tavānurāgo 'viratapatatkusumaśaraśaranivahapravṛttahuṅkāraśabda iva na
bhaṇati | (ātma-gatam |) athavā na khalv ayaṃ kāla upālambhasya | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208545 (0.0):
tavānurāgo 'viratapatatkusumaśaraśaranivahapravṛttahuṅkāraśabda iva na / bhaṇati | (ātmagatam |) athavā na khalv ayaṃ kāla upālambhasya | tad yāvan
yāvan nalinī-patrāṇy asyā hṛdaye dāsyāmi | (utthāya dīrghikāya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208552 (0.0):
bhaṇati | (ātmagatam |) athavā na khalv ayaṃ kāla upālambhasya | tad yāvan / nalinīpatrāṇy asyā hṛdaye dāsyāmi | (utthāya dīrghikāya nalinīpattrāṇi
nalinī-pattrāṇi gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449875 (0.0):
se hiae dāissaṃ | (utthāya [p. 27] dīrghikāya nalinī-pattrāṇi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208509 (0.0):
hiae dāissaṃ | (utthāya [p. 27] dīrghikāya nalinīpattrāṇi gṛhītvāraṇyikāyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208560 (0.0):
nalinīpatrāṇy asyā hṛdaye dāsyāmi | (utthāya dīrghikāya nalinīpattrāṇi
samāśvasitu sakhī |] / (tataḥ praviśati vidūṣakaḥ) / vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208575 (0.0):
gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī samāśvasitu sakhī |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145981 (0.027):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452954 (0.030):
Manoramā - (sodvegam |) aho diggha-rosadā devīe | ettiaṃ kālaṃ baddhāe / pia-sahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454548 (0.034):
antaridaṃ Āraṇṇiā-uttanteṇa | adi-dujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153460 (0.037):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207858 (0.037):
ṇaccidavvasesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudīmahūsave ṇaccidavvaṃ ti | hio / kkhu Āraṇṇiāe piasahīe suṇṇahiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.038):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451735 (0.040):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452496 (0.041):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiā-vuttanta-ṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449193 (0.041):
ṇaccidavva-sesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudī-mahūsave ṇaccidavvaṃ ti | / hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450272 (0.041):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo / pia-vaassassa avatthā tue vaṇṇidā tado di-uṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211057 (0.043):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451316 (0.043):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147068 (0.043):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447646 (0.043):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206354 (0.043):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145854 (0.043):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453483 (0.044):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ ta-kkerakāe kahāe | ṇam edeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212021 (0.044):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449023 (0.045):
vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae / bhaṇidaṃ | adi-saṃkaḍe jaṃ bhavaṃ pavisia alia-paṃḍicca-du-vvidaddhadāe ai
pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208582 (0.0):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452978 (0.028):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145053 (0.029):
(2.33) Vidūṣakaḥ | sāhu re sirikaṇḍadāsa sāhu | jeṇa diṇṇametteṇa jjevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208969 (0.030):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449691 (0.032):
Manoramā - jai diṭṭhā mahā-rāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva / dāṇiṃ daṃsaṇovāa-pajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahā-rājena tvaṃ tad
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.032):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145981 (0.032):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451267 (0.034):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai / | tā uvasappia saaṃ evva puccha | [yadi māṃ na pratyāyayasy eṣā Manoramā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210315 (0.035):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757158 (0.035):
mālavikā (sāvaṣṭambham) jo ṇa bhāadi so mae bhaṭṭiṇī daṃsaṇe / diṭṭha sāmattho bhaṭṭā | [yo na bibheti sa mayā bhaṭṭinī darśane
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453483 (0.037):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ ta-kkerakāe kahāe | ṇam edeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212021 (0.037):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455304 (0.037):
Vāsavadattā - ko tumaṃ a-gaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213806 (0.037):
Vāsavadattā - ko tumaṃ agaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205928 (0.037):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148454 (0.038):
kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776363 (0.038):
aṇṇappaoaṇeṇa iha āadassa abhijaṇaviññāṇavaorūvaṃ pekkhia saaṃ evva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779327 (0.038):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450778 (0.038):
tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia / ṇevaccha-bhūmiaṃ gadua appāṇaṃ maṇḍehi jeṇa su-sadisī dīsasi mahā-rāassa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451789 (0.039):
uttamai patthantīdaṭṭhuṃ pia-daṃsaṇaṃ daiaṃ // HPri_3.9 //
(vicintya) kahiṃ dāṇiṃ taṃ pekkhe | ahavā tahiṃ evva dāva digghiāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208592 (0.0):
pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147265 (0.045):
sahījaṇavacchale | hā udārasīle | hā sommadaṃsaṇe | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447555 (0.050):
vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144327 (0.051):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146989 (0.051):
kañcaṇamālā ṇa vā | ākarṇya | kiṃ bhaṇāsi | ko vi kālo tāe āacchia gadāe / tti | tā kahiṃ dāṇiṃ pekkhissaṃ | agrato 'valokya | esā khu kañcaṇamālā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144290 (0.053):
(2.1) Susaṃgatā | haddhī haddhī | adha kahiṃ dāṇiṃ mama hatthe imaṃ sāriaṃ / ṇikkhivia gadā me piasahī sāariā bhavissadi | anyato dṛṣṭvā | esā khu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210926 (0.053):
Vāsavadattā -(saviṣādam) kahaṃ ajjautto ṇaccadi | Maṇoramā dāṇiṃ kahiṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143661 (0.057):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147530 (0.058):
savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ / kahiṃ | / (4.17) Susaṃgatā | ajja | eso kkhu bhaṭṭā devībhavaṇādo ṇikkamia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452518 (0.060):
vidūṣakaḥ - saaṃ evva cintehi | kahiṃ Āraṇṇiā kahiṃ Vasantao tti | [svayam
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779661 (0.060):
*{padminikā}* - kahiṃ dāṇiṃ ayyavasantaaṃ pekkhāmi (BhSv_5.0:20)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453928 (0.062):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [ati-sukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212458 (0.062):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [atisukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775778 (0.062):
*{ceṭī}* - kuñjarie kuñjarie kahiṃ kahiṃ bhaṭṭidāriā padumāvadī (BhSv_2:2) / kiṃ bhaṇāsi esā bhaṭṭidāriā māhavīḷadāmaṇḍavassa passado kandueṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.062):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147184 (0.064):
(3.12) Kāñcanamālā | halā | tumaṃ dāṇiṃ kahiṃ patthidā | / (3.13) Madanikā | assatthasarīrassa bhaṭṭiṇo kusalavuttantaṃ jāṇiduṃ gadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447789 (0.064):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mah'-agghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206493 (0.064):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mahagghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205238 (0.064):
bandhaṇahadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇavaggaho via
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446478 (0.064):
bandhaṇa-hadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇava-ggaho
aṇṇesāmi | [atimahān khalu priya-vayasyasyāraṇiyakāyā upary anurāgaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208600 (0.0):
(vicintya) kahiṃ dāṇiṃ taṃ pekkhe | ahavā tahiṃ evva dāva digghiāe / aṇṇesāmi | [atimahān khalu priyavayasyasyāraṇiyakāyā upary anurāgaḥ | yena
yena parityakta-rāja-kāryas tasyā eva darśanopāyaṃ cintayann ātmānaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208608 (0.0):
aṇṇesāmi | [atimahān khalu priyavayasyasyāraṇiyakāyā upary anurāgaḥ | yena / parityaktarājakāryas tasyā eva darśanopāyaṃ cintayann ātmānaṃ vinodayati |
vinodayati | (vicintya |) kutredānīṃ tāṃ prekṣe | athavā tatraiva tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208615 (0.0):
parityaktarājakāryas tasyā eva darśanopāyaṃ cintayann ātmānaṃ vinodayati | / (vicintya |) kutredānīṃ tāṃ prekṣe | athavā tatraiva tāvad dīrghikāyām
dīrghikāyām anviṣyāmi | (parikrāmati |)] / Manoramā - (ākarṇya |) pada-saddo via suṇīadi | tā kadalī-gumm'-antaridā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208629 (0.0):
(vicintya |) kutredānīṃ tāṃ prekṣe | athavā tatraiva tāvad dīrghikāyām / anviṣyāmi | (parikrāmati |)]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448162 (0.034):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449228 (0.048):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva / kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207891 (0.048):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva / kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiātīle kadalīgharaaṃ pavisadi | tā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136040 (0.051):
huvīadi / tumaṃ bi viśśaddhā bhavia luhilavaśāhiṃ kumbhaśahaśśaṃ śaṃcehi /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781227 (0.054):
taṃ ca suṇia bhaṭṭiṇā bhaṇiaṃ ghosavadīe saddo via suṇīadi tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206853 (0.059):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139926 (0.059):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [pada-śabda iva śrūyate | tat
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208635 (0.0):
Manoramā - (ākarṇya |) padasaddo via suṇīadi | tā kadalīgummantaridā / bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [padaśabda iva śrūyate | tat
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131154 (0.019):
{Pkt_8}hañje jai evvaṃ tā avahīraṇā bi esā maṃ assāsaadi / tā ettha / ubaviṭṭhā bhavia suṇomi dāva ṇāhassa vavasidaṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449339 (0.023):
Manoramā - taṃ edaṃ edassa suṇṇa-hiaattaṇassa kāraṇaṃ | kiṃ uṇa esā / patthedi | avahidā dāva suṇissaṃ | [tad etad asyāḥ śūnya-hṛdayatvasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208002 (0.023):
Manoramā - taṃ edaṃ edassa suṇṇahiaattaṇassa kāraṇaṃ | kiṃ uṇa esā / patthedi | avahidā dāva suṇissaṃ | [tad etad asyāḥ śūnyahṛdayatvasya
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949216 (0.025):
Śākyabhikṣuḥ - {bho : bhodu C} vaṇṇo dāva mae kido / imassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449237 (0.030):
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā / gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207901 (0.031):
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiātīle kadalīgharaaṃ pavisadi | tā / gummantariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddhajappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi devyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450070 (0.032):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia / mantedi | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rāja-vayasyaḥ khalu brāhmaṇas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208697 (0.032):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi / | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rājavayasyaḥ khalu brāhmaṇas tvām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450186 (0.033):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208810 (0.033):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141717 (0.033):
maha bi samalavvābāro / tā aṇumaṇṇa maṃ muhuttaaṃ / pekkhāma dāva / vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212175 (0.035):
vidūṣakaḥ - kim ettha asakkaṃ | jado dāva kujjavāmaṇabuḍḍhaañcuivajjido
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949503 (0.036):
tellokkavidiapalakkamaśśa śakkhiṇā kiṃ kayyaṃ / {evaṃ : evvaṃ dāva D}
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144491 (0.036):
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ / dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450454 (0.037):
ṇevaccha-ggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209060 (0.037):
ṇevacchaggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145483 (0.038):
(2.58) Vidūṣakaḥ | bho | mā paṇḍidagavvaṃ uvvaha | ahaṃ de savvaṃ suṇia / vakkhāṇaissaṃ | suṇamha dāva | kiṃ kurukurāadi dāsīe dhīā sāriā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148460 (0.038):
kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti | / (4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776678 (0.039):
*{ceṭī}* - ahmāaṃ bhaṭṭiṇī bhaṇādi mahākuḷappasūdā siṇiddhā ṇiuṇā tti / (BhSv_3:16) / imaṃ dāva koduamāḷiaṃ guhmadu ayyā (BhSv_3:17)
kadalī-gulmāntarite bhūtvā prekṣāvahe tāvat ka eṣa iti |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208641 (0.0):
bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [padaśabda iva śrūyate | tat / kadalīgulmāntarite bhūtvā prekṣāvahe tāvat ka eṣa iti |]
(ubhe tathā kṛtvā paśyataḥ |) / Āraṇyikā - kahaṃ so evva mahā-rāassa pasa-parivaṭṭa (sic) bamhaṇo |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208652 (0.0):
kadalīgulmāntarite bhūtvā prekṣāvahe tāvat ka eṣa iti |] / (ubhe tathā kṛtvā paśyataḥ |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454884 (0.043):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208063 (0.044):
Manoramā - (sabāṣpam |) kaham mahārāo evva se patthaṇijjo | sāhu piasahī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213395 (0.045):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449404 (0.047):
Manoramā - (sa-bāṣpam |) kaham mahā-rāo evva se patthaṇijjo | sāhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146352 (0.047):
garuo pasādo | jaṃ kīsa tae ahaṃ ettha cittaphalae ālihida tti kuvidā me / piasahī sāariā | tā esā jevva pasādīadu |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147133 (0.051):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205926 (0.053):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449944 (0.054):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450778 (0.055):
ṇevaccha-bhūmiaṃ gadua appāṇaṃ maṇḍehi jeṇa su-sadisī dīsasi mahā-rāassa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208200 (0.056):
Manoramā - (saharṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahārāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449549 (0.057):
Manoramā - (sa-harṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahā-rāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210925 (0.058):
Vāsavadattā -(saviṣādam) kahaṃ ajjautto ṇaccadi | Maṇoramā dāṇiṃ kahiṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452978 (0.058):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208575 (0.058):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205229 (0.059):
vidūṣakaḥ - (saroṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447186 (0.059):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso pia-vaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449310 (0.060):
(tataḥ praviśaty āsana-sthā kāmāvasthāṃ nāṭayanty Āraṇyikā |) / Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullaha-jaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207973 (0.060):
(tataḥ praviśaty āsanasthā kāmāvasthāṃ nāṭayanty Āraṇyikā |) / Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullahajaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211056 (0.061):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
[kathaṃ sa eva mahā-rājasya pārśva-parivartī brāhmaṇaḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208659 (0.0):
Āraṇyikā - kahaṃ so evva mahārāassa pasaparivaṭṭa (sic) bamhaṇo | [kathaṃ / sa eva mahārājasya pārśvaparivartī brāhmaṇaḥ |]
Manoramā - kahaṃ Vasantao evva | avi ṇāma taha have | [kathaṃ Vasantaka
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208669 (0.0):
sa eva mahārājasya pārśvaparivartī brāhmaṇaḥ |] / Manoramā - kahaṃ Vasantao evva | avi ṇāma taha have | [kathaṃ Vasantaka
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449355 (0.061):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450345 (0.062):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado pia-sahīe saṃdāvo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208960 (0.062):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208018 (0.064):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ
eva | (saharṣam ātma-gatam |) api nāma tathā bhavet |] / vidūṣakaḥ - (diśo 'valokya |) kiṃ dāṇiṃ Āraṇṇiā saccaṃ evva saṃvuttā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208683 (0.0):
Manoramā - kahaṃ Vasantao evva | avi ṇāma taha have | [kathaṃ Vasantaka / eva | (saharṣam ātmagatam |) api nāma tathā bhavet |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208298 (0.026):
Manoramā - (saharṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva / tumaṃ mahārāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449650 (0.035):
Manoramā - (sa-harṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva / tumaṃ mahā-rāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451592 (0.050):
Āraṇyikā - Kancaṇamāle kahehi kahehi | ṇaṃ saccaṃ evva mantedi tādo jai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451386 (0.051):
Āraṇyikā - saccaṃ evva tādo mantedi evvaṃ jahā jai vīṇaṃ vādaanto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453475 (0.053):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779761 (0.059):
*{vidūṣakaḥ}* - bhodi saccaṃ ṇa jāṇāmi (BhSv_5.0:27)
[kim idānīm Āraṇyikā satyam eva saṃvṛttā |] / Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208687 (0.0):
vidūṣakaḥ - (diśo 'valokya |) kiṃ dāṇiṃ Āraṇṇiā saccaṃ evva saṃvuttā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208696 (0.0):
[kim idānīm Āraṇyikā satyam eva saṃvṛttā |] / Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132570 (0.037):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.041):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205926 (0.041):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211936 (0.041):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adiujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449945 (0.043):
pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145260 (0.043):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144920 (0.044):
(2.21) Susaṃgatā | ākarṇya sasaṃbhramam | sahi | uṭṭhehi uṭṭhehi | eso / kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452495 (0.044):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449193 (0.045):
hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208893 (0.045):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo piavaassassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213012 (0.046):
Manoramā - ṇa hu ahaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāmi | esā kkhu Āraṇṇiā kalla-
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.046):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145714 (0.046):
(2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211056 (0.046):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.047):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146669 (0.047):
| tumaṃ jevva paḍivālaanto ciṭṭhadi tti | tā uvasappadu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451315 (0.047):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143150 (0.048):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
mantedi | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rāja-vayasyaḥ khalu brāhmaṇas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208704 (0.0):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141717 (0.024):
maha bi samalavvābāro / tā aṇumaṇṇa maṃ muhuttaaṃ / pekkhāma dāva / vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949216 (0.028):
Śākyabhikṣuḥ - {bho : bhodu C} vaṇṇo dāva mae kido / imassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449238 (0.031):
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā / gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450000 (0.032):
Manoramā - (ākarṇya |) pada-saddo via suṇīadi | tā kadalī-gumm'-antaridā / bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [pada-śabda iva śrūyate | tat
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450186 (0.032):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208810 (0.033):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā