View original HTML file with complete header information
śrīHarṣadevaviracitā | / || Priyadarśikā || / dhūmavyākuladṛṣṭir indukiraṇair āhlāditākṣī punaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446007 (0.0):
śrīHarṣadeva-viracitā | / || Priyadarśikā || / dhūma-vyākula-dṛṣṭir indu-kiraṇair āhlāditākṣī punaḥ
śrīHarṣadevaviracitā | / || Priyadarśikā || / dhūmavyākuladṛṣṭir indukiraṇair āhlāditākṣī punaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446007 (0.0):
śrīHarṣadeva-viracitā | / || Priyadarśikā || / dhūma-vyākula-dṛṣṭir indu-kiraṇair āhlāditākṣī punaḥ
paśyantī varam utsukānatamukhī bhūyo hriyā brahmaṇaḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446014 (0.057):
paśyantī varam utsukānata-mukhī bhūyo hriyā brahmaṇaḥ / / serṣyā pāda-nakhendu-darpaṇa-gate Gaṅgāṃ dadhāne hare
serṣyā pādanakhendudarpaṇagate Gaṅgāṃ dadhāne hare
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446024 (0.0):
paśyantī varam utsukānata-mukhī bhūyo hriyā brahmaṇaḥ / / serṣyā pāda-nakhendu-darpaṇa-gate Gaṅgāṃ dadhāne hare
sparśādutpulakā karagrahavidhau Gaurī śivāyāstu vaḥ // HPri_1.1 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446029 (0.0):
serṣyā pāda-nakhendu-darpaṇa-gate Gaṅgāṃ dadhāne hare / sparśād-utpulakā kara-graha-vidhau Gaurī śivāyāstu vaḥ // HPri_1.1 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446036 (0.0):
sparśād-utpulakā kara-graha-vidhau Gaurī śivāyāstu vaḥ // HPri_1.1 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080790 (0.062):
navasaṃgamapraṇayinī dṛṣṭiḥ śivāyāstu vaḥ // 321 // / atra vrījādīnām /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912170 (0.062):
hasatā śliṣṭā śivāyāstu vaḥ // / atrotsukyasya tvarārūpānubhāvamukhena pratipādane saṅgame na bhktaṭiti"
Kailāsādrāv udaste paricalati gaṇeṣūllasatkautukeṣu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446042 (0.0):
sparśād-utpulakā kara-graha-vidhau Gaurī śivāyāstu vaḥ // HPri_1.1 // / Kailāsādrāv udaste paricalati gaṇeṣūllasat-kautukeṣu
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738095 (0.0):
kailāsādrāv udaste paricalita gaṇeṣūllasat kautukeṣu
kroḍaṃ mātuḥ Kumāre viśati viṣamuci prekṣamāṇe saroṣam /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446044 (0.0):
Kailāsādrāv udaste paricalati gaṇeṣūllasat-kautukeṣu / kroḍaṃ mātuḥ Kumāre viśati viṣa-muci prekṣamāṇe sa-roṣam /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738095 (0.057):
kailāsādrāv udaste paricalita gaṇeṣūllasat kautukeṣu / kroḍaṃ mātuḥ kumāre viśati viṣamuciprekṣamāṇe saroṣam |
pādāvaṣṭambhasīdadvapuṣi Daśamukhe yāti pātālamūlaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446058 (0.0):
kroḍaṃ mātuḥ Kumāre viśati viṣa-muci prekṣamāṇe sa-roṣam / / pādāvaṣṭambha-sīdad-vapuṣi Daśamukhe yāti pātāla-mūlaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738113 (0.0):
kroḍaṃ mātuḥ kumāre viśati viṣamuciprekṣamāṇe saroṣam | / pādāvaṣṭambha sīdad vapuṣi daśamukhe yāti pātāla mūlaṃ
kruddho 'py āśliṣṭamūrtir bhayaghanam Umayā pātu tuṣṭaḥ Śivo naḥ //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446069 (0.0):
pādāvaṣṭambha-sīdad-vapuṣi Daśamukhe yāti pātāla-mūlaṃ / kruddho 'py āśliṣṭa-mūrtir bhaya-ghanam Umayā pātu tuṣṭaḥ Śivo naḥ //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738114 (0.058):
pādāvaṣṭambha sīdad vapuṣi daśamukhe yāti pātāla mūlaṃ / kruddho' py āśliṣṭa mūrtir ghanataram umayā pātu hṛṣṭaḥ śivo vaḥ
HPri_1.2 // / (nāndyante sūtradhāraḥ parikramya) | adyāhaṃ vasantotsave sabahumānam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446080 (0.0):
(nāndy-ante sūtradhāraḥ parikramya) | adyāhaṃ vasantotsave sa-bahu-mānam
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142512 (0.0):
Sūtradhāraḥ | alam ativistareṇa | adyāhaṃ vasantotsave sabahumānam āhūya
āhūya / nānādigdeśād āgatena rājñaḥ śrīHarṣadevasya pādapadmopajīvinā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446082 (0.0):
(nāndy-ante sūtradhāraḥ parikramya) | adyāhaṃ vasantotsave sa-bahu-mānam / āhūya / nānā-dig-deśād āgatena rājñaḥ śrī-Harṣadevasya pāda-padmopajīvinā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142516 (0.0):
Sūtradhāraḥ | alam ativistareṇa | adyāhaṃ vasantotsave sabahumānam āhūya / nānādigdeśāgatena rājñaḥ śrīharṣadevasya pādapadmopajīvinā rājasamūhenokto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446093 (1.192):
nānā-dig-deśād āgatena rājñaḥ śrī-Harṣadevasya pāda-padmopajīvinā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142524 (1.192):
nānādigdeśāgatena rājñaḥ śrīharṣadevasya pādapadmopajīvinā rājasamūhenokto
rājasamūhenoktaḥ yathāsmatsvāminā śrīHarṣadevenāpūrvavasturacanālaṃkṛtā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446104 (0.0):
nānā-dig-deśād āgatena rājñaḥ śrī-Harṣadevasya pāda-padmopajīvinā / rāja-samūhenoktaḥ yathāsmat-svāminā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142528 (0.0):
nānādigdeśāgatena rājñaḥ śrīharṣadevasya pādapadmopajīvinā rājasamūhenokto
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142535 (0.037):
nānādigdeśāgatena rājñaḥ śrīharṣadevasya pādapadmopajīvinā rājasamūhenokto / yathā | asmatsvāminā śrīharṣadevenāpūrvavasturacanālaṅkṛtā ratnāvalī nāma
Priyadarśikā nāma [p. 3] nāṭikā kṛtety asmābhiḥ śrotraparaṃparayā śrutam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446112 (0.0):
śrīHarṣadevenāpūrva-vastu-racanālaṃkṛtā Priyadarśikā nāma [p. 3] nāṭikā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142543 (0.023):
yathā | asmatsvāminā śrīharṣadevenāpūrvavasturacanālaṅkṛtā ratnāvalī nāma / nāṭikā kṛtety asmābhiḥ śrotraparamparayā śrutā na tu prayogato dṛṣṭā | tat
na tu prayogato dṛṣṭā | / tat tasyaiva rājñaḥ sarvajanahṛdayāhlādino bahumānād asmāsu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446124 (0.0):
kṛtety asmābhiḥ śrotra-paraṃparayā śrutam | na tu prayogato dṛṣṭā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142556 (0.0):
nāṭikā kṛtety asmābhiḥ śrotraparamparayā śrutā na tu prayogato dṛṣṭā | tat / tasyaiva rājñaḥ sakalajanahṛdayāhlādino bahumānād asmāsu cānugrahabuddhyā
cānugrahabuddhyā / yathāvat prayogena tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvan nepathyaracanāṃ kṛtvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446135 (0.0):
tat tasyaiva rājñaḥ sarva-jana-hṛdayāhlādino bahu-mānād asmāsu / cānugraha-buddhyā / yathāvat prayogena tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvan nepathya-racanāṃ kṛtvā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142568 (0.0):
tasyaiva rājñaḥ sakalajanahṛdayāhlādino bahumānād asmāsu cānugrahabuddhyā / yathāvat prayogeṇa tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvad idānīṃ nepathyaracanāṃ
yathābhilaṣitaṃ saṃpādayāmi | parito 'valokya | āvarjitāni / sāmājikamanāṃsīti me niścayaḥ | kutaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446143 (0.0):
yathāvat prayogena tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvan nepathya-racanāṃ kṛtvā / yathābhilaṣitaṃ saṃpādayāmi | parito 'valokya | āvarjitāni
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142570 (0.039):
yathāvat prayogeṇa tvayā nāṭayitavyeti | tad yāvad idānīṃ nepathyaracanāṃ / kṛtvā yathābhilaṣitaṃ saṃpādayāmi | parikramyāvalokya ca | aye |
śrīHarṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇagrāhiṇī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446151 (0.0):
śrī-Harṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇa-grāhiṇī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142585 (0.0):
śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇagrāhiṇī
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762044 (0.0):
śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣad apy eṣā guṇa grāhiṇī
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898171 (0.0):
śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣadapyeṣā guṇagrāhiṇī, loke hāri ca
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6216540 (0.035):
śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣadapyeṣā guṇāgrāhiṇī
loke hāri ca Vatsarājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam /
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6216549 (0.0):
śrīharṣo nipuṇaḥ kaviḥ pariṣadapyeṣā guṇāgrāhiṇī / loke hāri ca bodhisattvacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446160 (0.0):
loke hāri ca Vatsarāja-caritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastv ekaikam apīha vāñchita-phala-prāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142594 (0.0):
loke hāri ca vatsarājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayaṃ | / vastv ekaikam apīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762053 (0.0):
loke hāri ca vatsa rāja caritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam | / vastv ekaikam apīha vāñchita phala prāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898180 (0.0):
vatsārājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastvekaikamapīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar
vastv ekaikam apīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6216555 (0.0):
loke hāri ca bodhisattvacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastvekaikamapīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ puna-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446168 (0.0):
loke hāri ca Vatsarāja-caritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastv ekaikam apīha vāñchita-phala-prāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142602 (0.0):
loke hāri ca vatsarājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayaṃ | / vastv ekaikam apīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762061 (0.0):
loke hāri ca vatsa rāja caritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam | / vastv ekaikam apīha vāñchita phala prāpteḥ padaṃ kiṃ punar
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898188 (0.0):
vatsārājacaritaṃ nāṭye ca dakṣā vayam / / vastvekaikamapīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar
madbhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ // HPri_1.3 //
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6216563 (0.0):
rmadūbhāgyopacayādayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ // Nā_1.3 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446176 (0.0):
vastv ekaikam apīha vāñchita-phala-prāpteḥ padaṃ kiṃ punar / mad-bhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ // HPri_1.3 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142608 (0.0):
vastv ekaikam apīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar / madbhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ || 5 || (1.5)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762066 (0.0):
vastv ekaikam apīha vāñchita phala prāpteḥ padaṃ kiṃ punar / mad bhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ ||SRs_3.340|| [ra.
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898193 (0.0):
vastvekaikamapīha vāñchitaphalaprāpteḥ padaṃ kiṃ punar / madbhāgyopacayādayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ //
(nepathyābhimukham avalokya) | aye | kathaṃ prastāvanābhyudyate mayi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446183 (0.0):
mad-bhāgyopacayād ayaṃ samuditaḥ sarvo guṇānāṃ gaṇaḥ // HPri_1.3 // / (nepathyābhimukham avalokya) | aye | kathaṃ prastāvanābhyudyate mayi
viditāsmadabhiprāyo 'ṅgādhipater Dṛḍhavarmaṇaḥ kañcukino bhūmikāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446191 (0.0):
(nepathyābhimukham avalokya) | aye | kathaṃ prastāvanābhyudyate mayi / viditāsmad-abhiprāyo 'ṅgādhipater Dṛḍhavarmaṇaḥ kañcukino bhūmikāṃ
kṛtvāsmadbhrāteta evābhivartate | tad yāvad aham apy anantarabhūmikāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446199 (0.0):
kṛtvāsmad-bhrāteta evābhivartate | tad yāvad aham apy anantara-bhūmikāṃ / saṃpādayāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446190 (0.062):
viditāsmad-abhiprāyo 'ṅgādhipater Dṛḍhavarmaṇaḥ kañcukino bhūmikāṃ / kṛtvāsmad-bhrāteta evābhivartate | tad yāvad aham apy anantara-bhūmikāṃ
saṃpādayāmi | / (iti niṣkrāntaḥ) | / (iti prastāvanā) | / prathamo 'ṅkaḥ | / (tataḥ praviśati kañcukī |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446206 (0.0):
kṛtvāsmad-bhrāteta evābhivartate | tad yāvad aham apy anantara-bhūmikāṃ / saṃpādayāmi | / (iti niṣkrāntaḥ) |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132349 (0.010):
ACT_2 / dvitīyo 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati kañcukī**
kañcukī - (saśokaśramaṃ nāṭayan | niḥśvasya) | kaṣṭaṃ bhoḥ kaṣṭam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446216 (0.0):
(tataḥ praviśati kañcukī |) / kañcukī - (sa-śoka-śramaṃ nāṭayan | niḥśvasya) | kaṣṭaṃ bhoḥ kaṣṭam |
rājño vipadbandhuviyogaduḥkhaṃ deśacyutir durgamamārgakhedaḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446225 (0.0):
kañcukī - (sa-śoka-śramaṃ nāṭayan | niḥśvasya) | kaṣṭaṃ bhoḥ kaṣṭam | / rājño vipad-bandhu-viyoga-duḥkhaṃ deśa-cyutir durgama-mārga-khedaḥ /
āsvādyate 'syāḥ kaṭuniṣphalāyāḥ phalaṃ mayaitac cirajīvitāyāḥ // HPri_1.4
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446234 (0.0):
rājño vipad-bandhu-viyoga-duḥkhaṃ deśa-cyutir durgama-mārga-khedaḥ / / āsvādyate 'syāḥ kaṭu-niṣphalāyāḥ phalaṃ mayaitac cira-jīvitāyāḥ //
(saśokaṃ savismayaṃ ca) | tādṛśasyāpi nāmāpratihataśaktitrayasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446240 (0.0):
āsvādyate 'syāḥ kaṭu-niṣphalāyāḥ phalaṃ mayaitac cira-jīvitāyāḥ // / HPri_1.4 // / (sa-śokaṃ sa-vismayaṃ ca) | tādṛśasyāpi nāmāpratihata-śakti-trayasya
RaghuDilīpaNalatulyasya devasya Dṛḍhavarmaṇo matprārthyamānāpy anena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446251 (0.021):
Raghu-Dilīpa-Nala-tulyasya devasya Dṛḍhavarmaṇo mat-prārthyamānāpy anena / sva-duhitā Vatsarājāya datteti baddhānuśayena Vatsarājo bandhanān na
svaduhitā Vatsarājāya datteti baddhānuśayena Vatsarājo bandhanān na
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446262 (0.0):
Raghu-Dilīpa-Nala-tulyasya devasya Dṛḍhavarmaṇo mat-prārthyamānāpy anena / sva-duhitā Vatsarājāya datteti baddhānuśayena Vatsarājo bandhanān na
nivartata iti ca labdharandhreṇa sahasāgatya Kaliṅgahatakena vipattir
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446271 (0.0):
sva-duhitā Vatsarājāya datteti baddhānuśayena Vatsarājo bandhanān na / nivartata iti ca labdha-randhreṇa sahasāgatya Kaliṅga-hatakena vipattir
īdṛśī kriyata iti yat satyam upapannam api na śraddadhe | katham
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446279 (0.0):
nivartata iti ca labdha-randhreṇa sahasāgatya Kaliṅga-hatakena vipattir / īdṛśī kriyata iti yat satyam upapannam api na śraddadhe | katham
ekāntaniṣṭhuram īdṛśaṃ ca daivam asmāsu | yena sāpi rājaputrī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446287 (0.0):
īdṛśī kriyata iti yat satyam upapannam api na śraddadhe | katham / ekānta-niṣṭhuram īdṛśaṃ ca daivam asmāsu | yena sāpi rājaputrī
yathākathaṃcid enāṃ Vatsarājāyopanīya svāminam anṛṇaṃ kariṣyāmīti matvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446291 (0.0):
ekānta-niṣṭhuram īdṛśaṃ ca daivam asmāsu | yena sāpi rājaputrī / yathā-kathaṃcid enāṃ Vatsarājāyopanīya svāminam an-ṛṇaṃ kariṣyāmīti matvā
mayā tādṛśād api pralayakāladāruṇād avaskandasaṃbhramād apavāhya devasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446306 (0.0):
yathā-kathaṃcid enāṃ Vatsarājāyopanīya svāminam an-ṛṇaṃ kariṣyāmīti matvā / mayā tādṛśād api pralaya-kāla-dāruṇād avaskanda-saṃbhramād apavāhya
Dṛḍhavarmaṇo mitrabhāvānvitasyaivāṭavikasya nṛpater Vindhyaketor gṛhe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446310 (0.0):
mayā tādṛśād api pralaya-kāla-dāruṇād avaskanda-saṃbhramād apavāhya / devasya Dṛḍhavarmaṇo mitra-bhāvānvitasyaivāṭavikasya nṛpater Vindhyaketor
sthāpitā satī snānāya nātidūram ity Agastyatīrthaṃ gate mayi kṣaṇāt kair
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446324 (0.0):
gṛhe sthāpitā satī snānāya nātidūram ity Agastya-tīrthaṃ gate mayi kṣaṇāt
api nipatya hate Vindhyaketau rakṣobhir iva nirmānuṣīkṛte dagdhe sthāne na
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446329 (0.0):
gṛhe sthāpitā satī snānāya nātidūram ity Agastya-tīrthaṃ gate mayi kṣaṇāt / kair api nipatya hate Vindhyaketau rakṣobhir iva nirmānuṣī-kṛte dagdhe
jñāyate kasyām avasthāyāṃ vartata iti | nipuṇaṃ ca vicitam etan mayā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446339 (0.0):
kair api nipatya hate Vindhyaketau rakṣobhir iva nirmānuṣī-kṛte dagdhe / sthāne na jñāyate kasyām avasthāyāṃ vartata iti | nipuṇaṃ ca vicitam etan
sarvaṃ sthānam | na ca jñātaṃ kiṃ tair eva dasyubhir nītāthavā dagdheti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446346 (0.0):
sthāne na jñāyate kasyām avasthāyāṃ vartata iti | nipuṇaṃ ca vicitam etan / mayā sarvaṃ sthānam | na ca jñātaṃ kiṃ tair eva dasyubhir nītāthavā
tat kiṃ karomi mandabhāgyaḥ | (vicintya) | aye | śrutaṃ mayā bandhanāt
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446354 (0.0):
mayā sarvaṃ sthānam | na ca jñātaṃ kiṃ tair eva dasyubhir nītāthavā / dagdheti | tat kiṃ karomi manda-bhāgyaḥ | (vicintya) | aye | śrutaṃ mayā
paribhraṣṭaḥ Pradyotatanayām apahṛtya Vatsarājaḥ Kauśāmbīm āgata iti | [p.
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446362 (0.0):
dagdheti | tat kiṃ karomi manda-bhāgyaḥ | (vicintya) | aye | śrutaṃ mayā / bandhanāt paribhraṣṭaḥ Pradyota-tanayām apahṛtya Vatsarājaḥ Kauśāmbīm
5] kiṃ tatraiva gacchāmi | (niḥśvasyātmano 'vasthāṃ paśyan) | kim iva hi / rājaputryā vinā tatra gatvā kathayiṣyāmi | aye | kathitaṃ cādya mama
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446375 (0.0):
bandhanāt paribhraṣṭaḥ Pradyota-tanayām apahṛtya Vatsarājaḥ Kauśāmbīm / āgata iti | [p. 5] kiṃ tatraiva gacchāmi | (niḥśvasyātmano 'vasthāṃ
Vindhyaketunā -- mā bhaiṣīḥ | jīvati tatrabhavān mahārājo Dṛḍhavarmā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446383 (0.0):
paśyan) | kim iva hi rājaputryā vinā tatra gatvā kathayiṣyāmi | aye | / kathitaṃ cādya mama Vindhyaketunā -- mā bhaiṣīḥ | jīvati tatra-bhavān
gāḍhaprahārajarjarīkṛto baddhas tiṣṭhati | iti | tad adhunā svāminam eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446391 (0.0):
kathitaṃ cādya mama Vindhyaketunā -- mā bhaiṣīḥ | jīvati tatra-bhavān / mahā-rājo Dṛḍhavarmā gāḍha-prahāra-jarjarī-kṛto baddhas tiṣṭhati | iti |
gatvā pādaparicaryayā jīvitaśeṣam ātmanaḥ saphalayiṣyāmi (parikramyordhvam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446401 (0.0):
mahā-rājo Dṛḍhavarmā gāḍha-prahāra-jarjarī-kṛto baddhas tiṣṭhati | iti | / tad adhunā svāminam eva gatvā pāda-paricaryayā jīvita-śeṣam ātmanaḥ
avalokya) | aho atidāruṇatā śaradātapasya | yad evam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446408 (0.0):
tad adhunā svāminam eva gatvā pāda-paricaryayā jīvita-śeṣam ātmanaḥ / saphalayiṣyāmi (parikramyordhvam avalokya) | aho atidāruṇatā śaradātapasya
anekaduḥkhasaṃtāpitenāpi mayā tīkṣṇo 'vagamyate |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446414 (0.0):
saphalayiṣyāmi (parikramyordhvam avalokya) | aho atidāruṇatā śaradātapasya / | yad evam aneka-duḥkha-saṃtāpitenāpi mayā tīkṣṇo 'vagamyate |
ghanabandhanamukto 'yaṃ kanyāgrahaṇāt paraṃ tulāṃ prāpya /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446422 (0.0):
| yad evam aneka-duḥkha-saṃtāpitenāpi mayā tīkṣṇo 'vagamyate | / ghana-bandhana-mukto 'yaṃ kanyā-grahaṇāt paraṃ tulāṃ prāpya /
ravir adhigatasvadhāmā pratapati khalu Vatsarāja iva // HPri_1.5 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446431 (0.0):
ghana-bandhana-mukto 'yaṃ kanyā-grahaṇāt paraṃ tulāṃ prāpya / / ravir adhigata-sva-dhāmā pratapati khalu Vatsarāja iva // HPri_1.5 //
(iti niṣkrāntaḥ) | / (iti viṣkambhakaḥ) | / (tataḥ praviśati rājā vidūṣakaś ca) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446438 (0.0):
ravir adhigata-sva-dhāmā pratapati khalu Vatsarāja iva // HPri_1.5 // / (iti niṣkrāntaḥ) | / (iti viṣkambhakaḥ) |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781399 (0.052):
{ubhau niṣkrāntau (BhSv_6.0:26)} miśraviṣkambhaḥ | / {tataḥ praviśati rājā vidūṣakaśca (BhSv_6.0:27)}
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779832 (0.061):
{niṣkrāntau (BhSv_5.0:34)} praveśakaḥ / {tataḥ praviśati rājā (BhSv_5.0:35)} / *{rājā}* -
bhṛtyānām avikāritā parigatā dṛṣṭā matir mantriṇāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446444 (0.0):
(tataḥ praviśati rājā vidūṣakaś ca) | / rājā - / bhṛtyānām avikāritā parigatā dṛṣṭā matir mantriṇāṃ
mitrāṇy apy upalakṣitāni viditaḥ paurānurāgo 'dhikam /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446449 (0.0):
bhṛtyānām avikāritā parigatā dṛṣṭā matir mantriṇāṃ / mitrāṇy apy upalakṣitāni viditaḥ paurānurāgo 'dhikam /
nirvyūḍhā raṇasāhasavyasanitā strīratnam āsāditaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446456 (0.0):
mitrāṇy apy upalakṣitāni viditaḥ paurānurāgo 'dhikam / / nirvyūḍhā raṇa-sāhasa-vyasanitā strī-ratnam āsāditaṃ
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446465 (0.0):
nirvyūḍhā raṇa-sāhasa-vyasanitā strī-ratnam āsāditaṃ / nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 //
vidūṣakaḥ - (saroṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446475 (0.0):
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 // / vidūṣakaḥ - (sa-roṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448404 (0.039):
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454971 (0.042):
(Priyadarśikāyā upari patati |) / vidūṣakaḥ - bho vaassa kahaṃ tumaṃ mūḍho via ciṭṭhasi | ṇa eso visādassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447552 (0.046):
gāyanty avyakta-vācaḥ kim api madhu-liho vāruṇī-pāna-mattāḥ // HPri_2.2 // / vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206264 (0.046):
gāyanty avyaktavācaḥ kim api madhuliho vāruṇīpānamattāḥ // HPri_2.2 // / vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448048 (0.047):
dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 // / vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206746 (0.047):
dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 // / vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453748 (0.051):
vidūṣakaḥ - bho gaccha tumaṃ | ahaṃ dāṇiṃ evva bandhaṇādo kahaṃ vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142955 (0.053):
(1.13) Vidūṣakaḥ | saharṣam | bho vaassa | evvaṃ ṇedaṃ | ahaṃ uṇa jāṇāmi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145260 (0.054):
(2.45) Rājā | vihasya | evam | / (2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143147 (0.056):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780953 (0.057):
athāyaṃ vibhramo vā syād vibhramo hy astu me ciram // BhSv_5.9 // / *{vidūṣakaḥ}* - bho vaassa edassiṃ ṇaare avantisundarī ṇāma jakkhiṇī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145150 (0.058):
(2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa | / diṭṭhiā vaḍḍhasi | jeṇa diṇṇametteṇa iti puṇaḥ paṭhati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450018 (0.059):
Āraṇyikā - kahaṃ so evva mahā-rāassa pasa-parivaṭṭa (sic) bamhaṇo |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145374 (0.060):
ālavideṇa | kadhehi savvaṃ vuttantaṃ ti | bho vaassa | kiṃ ṇedaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452495 (0.060):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiā-vuttanta-ṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205926 (0.063):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
bandhaṇahadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇavaggaho via
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446481 (0.0):
vidūṣakaḥ - (sa-roṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ / bandhaṇa-hadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇava-ggaho
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355477 (0.038):
itthiajaṇasāmaṇṇaṃ hiaaṃ jaṃ jassa taṃ tassa // Suk_23.23 (=153) //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159630 (0.046):
dea, imāṇaṃ pemma-komalāṇaṃ akkharāṇaṃ mā kkhu ṇaṃ ahirūbaṃ jāṇāhi | jaṃ / esā ṇa hodi | [deva, eṣā prema-komalānām akṣarāṇāṃ mā khalv etām abhirūpāṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774764 (0.047):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ / viāriduṃ (BhSv_1.10:1) / jaṃ eso bhaṇādi taṃ aṇuciṭṭhadu ayyo (BhSv_1.10:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144074 (0.049):
kusumāuha | amohadaṃsaṇo me bhavissasi | diṭṭhaṃ jaṃ daṭṭhavvaṃ | iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 899902 (0.049):
nivvudaṃ me hiaam, taha vi ettiaṃ cintaṇijjam ityata ārabhya"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144327 (0.051):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133692 (0.053):
abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449024 (0.053):
rājā - kiṃ mayā na kṛtam | / vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133146 (0.055):
{Pkt_38}adisaṃdābobagahīahiaāe visumaridaṃ mae / tā puṇo bi sumaria
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143793 (0.055):
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi | / (1.59) Sāgarikā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | tathā kṛtvā kati cit padāni
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147510 (0.055):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147653 (0.056):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207694 (0.057):
vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae / bhaṇidaṃ | adisaṃkaḍe jaṃ bhavaṃ pavisia aliapaṃḍiccaduvvidaddhadāe ai
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106987 (0.058):
alaṃghiamahilāsamaaṃ taha bhaṇiaṃ maaṇaduvviṇīdāe /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134629 (0.058):
{Pkt_64}mahārāa ārohaṇasaṃbhamaṇissahaṃ piasahīe ūrujualaṃ / tā kīsa dāṇiṃ / mahārāo āsaṇavediṃ ṇa bhūsedi /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106849 (0.059):
taha ṇiuṇo taha mahuro taha suhao taha a sommasabbhāo / / ekko ruddaṇivo via idi goṭṭhī poḍhamahilāṇaṃ // ViPrud_4.116 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352426 (0.059):
acchīhiṃ cia bhaṇiaṃ hiaattthaṃ jo jaṇo ṇa lakkhei /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776447 (0.059):
{ātmagatam} jaha jaha tuvaradi taha taha andhīkaredi me hiaaṃ (BhSv_2:65)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147338 (0.060):
(4.2) Vidūṣakaḥ | hī hī bho | ajja kkhu piavaasseṇa pasādidāe devīe / vāsavadattāe bandhaṇādo moāvia sahatthadiṇṇehiṃ modaehiṃ udaraṃ me pūridaṃ
gaavaī khalakhalāamāṇalohasiṅkhalābandhapaḍikkhalantacalaṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446496 (0.0):
via gaa-vaī khala-khalāamāṇa-loha-siṅkhalābandha-paḍikkhalanta-calaṇo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104481 (0.037):
kāaipuretthiāo pekhkhaṃtīo ṇareṃdakaṃdappaṃ / / maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18102373 (0.038):
via sumerukaṇaataḍaṃ mahendro via pakhkhivakkavaṭṭiṇaṃ cakkadharo via
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106849 (0.040):
taha ṇiuṇo taha mahuro taha suhao taha a sommasabbhāo / / ekko ruddaṇivo via idi goṭṭhī poḍhamahilāṇaṃ // ViPrud_4.116 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.040):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.041):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.041):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.042):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775125 (0.042):
ḷāvāṇaasaṃkittaṇeṇa puṇo ṇavīkido via me sandāvo (BhSv_1.12:22)
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101487 (0.043):
tā paccāsaṇṇo via mahāhiseasamao / / teṇa rāauttassa maṃgalaṇīrāaṇadīvariṃchcholiṃ ṇivvaṭṭeduṃ abbhaṃtaraṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950124 (0.043):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355935 (0.044):
dhīrā jāṇa pamāṇaṃ jimiavve taha vi jaṃpiavve a /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143019 (0.046):
paiṇṇapaḍavāsapuñjapiñjarijjantadahadisāmuhassa sasirīattaṇaṃ / maaṇamahūsavassa | / (1.14) Rājā | saharṣaṃ samantād avalokya | aho | parāṃ koṭim adhirohati
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.047):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139652 (0.048):
kahaṃ ede kkhu sassāmiṇo gāḍhappahārahadassa / ghaṇasaṃṇāhajāladubbhejjamuhehiṃ kaṅkavadaṇehiṃ hiaādo sallāiṃ uddharanti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145501 (0.049):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ / paḍhiduṃ pauttā |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 888772 (0.049):
svayaṃdūtī yathā mama / panthia piāsio via lacchīasi jāsi tā kimaṇṇatto /"
suṇṇadukkharapisuṇidahiaasaṃdāvo rosavasuttambhidadiṭṭhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446496 (0.0):
via gaa-vaī khala-khalāamāṇa-loha-siṅkhalābandha-paḍikkhalanta-calaṇo / suṇṇa-dukkhara-pisuṇida-hiaa-saṃdāvo rosa-vas'-uttambhida-diṭṭhī
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351377 (0.006):
ahihūo vi a vivaā karei suaṇo parassa upaāraṃ / / oṇei aṇṇadādhaṃ candaṇataruo sakhaṇḍo vi // Suk_7.6 (=70) //
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949995 (0.006):
Unmattakaḥ - ediṇā śuvaṇṇavaṇṇapaḍāvudeṇa śuvaṇṇakārāvuttaeṇa kidaṃ tti
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104481 (0.007):
kāaipuretthiāo pekhkhaṃtīo ṇareṃdakaṃdappaṃ / / maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208726 (0.007):
garumaaṇasaṃdāvaṇīsahasarīrassa piavaassassa vaaṇeṇa devīṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143017 (0.009):
paiṇṇapaḍavāsapuñjapiñjarijjantadahadisāmuhassa sasirīattaṇaṃ / maaṇamahūsavassa |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072320 (0.021):
tatra prakṛtyā yathā raikelihiaṇiasaṇakarakisalaaruddhaṇaaṇajualassa /
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554232 (0.025):
tojjha vihuṇṇe marami haüṃ uṭṭhahi tuhuṃ hevajja / / cchaḍḍahi suṇṇasahāvaḍā savariha sijjhaü kajja /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450164 (0.028):
mā panthaṃ rundhīo abehi bālaa ahosi ahirīo / / amhea ṇiricchāo suṇṇa-gharaṃ rakkhidabbaṃ ṇo //[*20]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107028 (0.030):
dāṇiṃ ruddaṇaresara ! kāṃkhai tuha daṃsaṇāmiaaṃ // ViPrud_4.122 //
guruakaraphoḍiadharaṇimaggo raaṇīsu vi aṇiddāsuhaṃ aṇuhūdo si | [bho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446517 (0.0):
gurua-kara-phoḍia-dharaṇi-maggo raaṇīsu vi aṇiddā-suhaṃ aṇuhūdo si | [bho
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072321 (0.0):
tatra prakṛtyā yathā raikelihiaṇiasaṇakarakisalaaruddhaṇaaṇajualassa / / ruddassa taiaṇaaṇaṃ pavvaīparicuṃbiaṃ jaai // 97 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19130301 (0.001):
ṇamaha dasāṇaṇasarahasakaratuliavalantaselabhaavihalaṃ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333012 (0.002):
dīpaṅkara bhūtāntakara sarvārthaṅkara siddhaṅkara dyotiṅkara avabhāsaṅkara
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645472 (0.004):
443.001. te nirgatakaṇṭake 'nuvarodhya ānayiṣyāmaḥ/ / 443.001. sa teṣāṃ karapratyāyān nānuprayacchati, nāpi taṃ sa udyānaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454988 (0.029):
kālo | visamā kkhu gaī visassa | tā daṃsehi appaṇo vijjā-pahāvaṃ | [bho / vayasya kathaṃ tvaṃ mūḍha iva tiṣṭhasi | naiṣa viṣādasya kālaḥ | viṣamā
vayasya | kathaṃ tam eva dāsyāḥ putraṃ bandhanahatakaṃ praśaṃsasi | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446524 (0.0):
gurua-kara-phoḍia-dharaṇi-maggo raaṇīsu vi aṇiddā-suhaṃ aṇuhūdo si | [bho / vayasya | kathaṃ tam eva dāsyāḥ putraṃ bandhana-hatakaṃ praśaṃsasi | tad
idānīṃ vismṛtam | yat tathā navagraha iva gajapatiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446531 (0.0):
vayasya | kathaṃ tam eva dāsyāḥ putraṃ bandhana-hatakaṃ praśaṃsasi | tad / idānīṃ vismṛtam | yat tathā nava-graha iva gaja-patiḥ
khalakhalāyamānalohaśṛṅkhalābandhapratiskhalaccaraṇaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446537 (0.0):
idānīṃ vismṛtam | yat tathā nava-graha iva gaja-patiḥ / khala-khalāyamāna-loha-śṛṅkhalābandha-pratiskhalac-caraṇaḥ
śūnyamukhapuṣkarapiśunitaddhṛdayasaṃtāpo roṣavaśottambhitadṛṣṭir
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446540 (0.0):
khala-khalāyamāna-loha-śṛṅkhalābandha-pratiskhalac-caraṇaḥ / śūnya-mukha-puṣkara-piśunita-ddhṛdaya-saṃtāpo roṣa-vaśottambhita-dṛṣṭir
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446548 (0.022):
khala-khalāyamāna-loha-śṛṅkhalābandha-pratiskhalac-caraṇaḥ / śūnya-mukha-puṣkara-piśunita-ddhṛdaya-saṃtāpo roṣa-vaśottambhita-dṛṣṭir
gurukakarasphoṭitadharaṇimārgo rajanīṣv apy anidrāsukham anubhūto 'si] |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446559 (0.0):
śūnya-mukha-puṣkara-piśunita-ddhṛdaya-saṃtāpo roṣa-vaśottambhita-dṛṣṭir / guruka-kara-sphoṭita-dharaṇi-mārgo rajanīṣv apy anidrā-sukham anubhūto
rājā - Vasantaka durjanaḥ khalv asi | paśya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446565 (0.0):
guruka-kara-sphoṭita-dharaṇi-mārgo rajanīṣv apy anidrā-sukham anubhūto / 'si] | / rājā - Vasantaka durjanaḥ khalv asi | paśya |
dṛṣṭaṃ cārakam andhakāragahanaṃ no tanmukhendudyutiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446568 (0.0):
rājā - Vasantaka durjanaḥ khalv asi | paśya | / dṛṣṭaṃ cārakam andhakāra-gahanaṃ no tan-mukhendu-dyutiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446575 (0.029):
dṛṣṭaṃ cārakam andhakāra-gahanaṃ no tan-mukhendu-dyutiḥ
pīḍā te nigalasvanena madhurās tasyā giro na śrutāḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446581 (0.0):
dṛṣṭaṃ cārakam andhakāra-gahanaṃ no tan-mukhendu-dyutiḥ / pīḍā te nigala-svanena madhurās tasyā giro na śrutāḥ /
krūrā bandhanarakṣiṇo 'dya manasi snigdhāḥ kaṭākṣā na te
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446589 (0.0):
pīḍā te nigala-svanena madhurās tasyā giro na śrutāḥ / / krūrā bandhana-rakṣiṇo 'dya manasi snigdhāḥ kaṭākṣā na te
doṣān paśyasi bandhanasya na punaḥ Pradyotaputryā guṇān // HPri_1.7 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446598 (0.0):
krūrā bandhana-rakṣiṇo 'dya manasi snigdhāḥ kaṭākṣā na te / doṣān paśyasi bandhanasya na punaḥ Pradyota-putryā guṇān // HPri_1.7 //
vidūṣakaḥ - (sagarvam) | bho | jai dāva bandhaṇaṃ suhaṇibandhaṇaṃ hoi tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446608 (0.025):
vidūṣakaḥ - (sa-garvam) | bho | jai dāva bandhaṇaṃ suha-ṇibandhaṇaṃ hoi tā
kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅgaraṇṇo uvari rosaṃ bandhesi | [bhoḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446622 (0.0):
vidūṣakaḥ - (sa-garvam) | bho | jai dāva bandhaṇaṃ suha-ṇibandhaṇaṃ hoi tā / kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅga-raṇṇo uvari rosaṃ bandhesi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778611 (0.040):
esā sandaṭṭhā me jīhā (BhSv_4.4:21) / [bhoḥ satyeṇa śapāmi kasmā api nākhyāsye | eṣā sandaṣṭā me jihvā | ]
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776037 (0.042):
tassa baḷa parimāṇaṇivvuttaṃ ṇāmaheaṃ mahāseṇo tti (BhSv_2:23) / [asty ujjayinīyo rājā pradyoto nāma | tasya balaparimāṇanirvṛttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450627 (0.043):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209228 (0.043):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782457 (0.045):
eso ujjaiṇīo bahmaṇo bhaṭṭiṇīe hatthe mama bhaiṇia tti ṇṇāso ṇikkhitto taṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777092 (0.047):
bho ko ṇāma edaṃ jāṇādi tādise vayaṃ aṇatthasaḷiḷāvatte pakkhittā uṇa / ummajjissāmo tti (BhSv_4.0:3)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149290 (0.047):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147388 (0.047):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ / pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949996 (0.048):
Unmattakaḥ - ediṇā śuvaṇṇavaṇṇapaḍāvudeṇa śuvaṇṇakārāvuttaeṇa kidaṃ tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449314 (0.048):
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullaha-jaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207977 (0.048):
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullahajaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774760 (0.049):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ / viāriduṃ (BhSv_1.10:1)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206087 (0.050):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147418 (0.050):
(4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa / hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758974 (0.050):
dvitīyā baccha, imassa mittiā morassa raṃmattaṇaṃ dekkha tti bhaṇido' si |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207250 (0.051):
salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142664 (0.051):
(1.4) Naṭī | sodvegam | ajja | ṇiccinto dāṇiṃ si tumaṃ | tā kīsa ṇa / ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141865 (0.051):
pekkhantāṇaṃ evva edaṃ kumālavisaseṇaṃ sumaridavvasesaṃ karomi / tti / bhaṇia sagavvaṃ āpphālidaṃ ṇeṇa vajjaṇigghādaṇigghosabhīsaṇajīāravaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141097 (0.051):
kumālavisaseṇa sāhu tti kidakalaalo vīraloo avaloiduṃ pautto /
| yadi tāvad bandhanaṃ sukhanibandhanaṃ bhavati [p. 7] tat kasmāt tvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446627 (0.0):
kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅga-raṇṇo uvari rosaṃ bandhesi | / [bhoḥ | yadi tāvad bandhanaṃ sukha-nibandhanaṃ bhavati [p. 7] tat kasmāt
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591346 (0.057):
vānarebhyaḥ bhoḥ kiṃ ca tāvad asya ḍiṇḍikeṣu priyatvam ḍiṇḍino hi nāma
Dṛḍhavarmā baddha iti Kaliṅgarājasyopari roṣaṃ badhnāsi] |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446635 (0.0):
[bhoḥ | yadi tāvad bandhanaṃ sukha-nibandhanaṃ bhavati [p. 7] tat kasmāt / tvaṃ Dṛḍhavarmā baddha iti Kaliṅga-rājasyopari roṣaṃ badhnāsi] |
rājā - (vihasya) | dhiṅ mūrkha | na khalu sarvo Vatsarājo ya evaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446643 (0.0):
tvaṃ Dṛḍhavarmā baddha iti Kaliṅga-rājasyopari roṣaṃ badhnāsi] | / rājā - (vihasya) | dhiṅ mūrkha | na khalu sarvo Vatsarājo ya evaṃ
Vāsavadattām avāpya bandhanān niryāsyati | tad āstāṃ tāvad iyaṃ kathā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446650 (0.0):
rājā - (vihasya) | dhiṅ mūrkha | na khalu sarvo Vatsarājo ya evaṃ / Vāsavadattām avāpya bandhanān niryāsyati | tad āstāṃ tāvad iyaṃ kathā |
Vindhyaketor upari bahūny ahāni Vijayasenasya preṣitasya na cādyāpi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446659 (0.0):
Vāsavadattām avāpya bandhanān niryāsyati | tad āstāṃ tāvad iyaṃ kathā | / Vindhyaketor upari bahūny ahāni Vijayasenasya preṣitasya na cādyāpi
tatsakāśāt kaścid āgataḥ | tad āhūyatāṃ tāvad amātyo Rumaṇvān | tena saha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446668 (0.0):
Vindhyaketor upari bahūny ahāni Vijayasenasya preṣitasya na cādyāpi / tat-sakāśāt kaścid āgataḥ | tad āhūyatāṃ tāvad amātyo Rumaṇvān | tena saha
kiṃcid ālapitum icchāmi | / (praviśya) | / pratīhārī - jedu jedu devvo | eso kkhu Vijaaseṇo amacco Rumaṇṇo vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446683 (0.0):
tat-sakāśāt kaścid āgataḥ | tad āhūyatāṃ tāvad amātyo Rumaṇvān | tena saha / kiṃcid ālapitum icchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454062 (0.022):
Vāsavadattā - jai evvaṃ piaṃ me | [yady evaṃ priyaṃ me |] / (praviśya |) / pratīhārī - jedu jedu bhaṭṭā | eso kkhu Viaaseṇo Diḍhavamma-kañcuī-sahido
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212592 (0.022):
Vāsavadattā - jai evvaṃ piaṃ me | [yady evaṃ priyaṃ me |] / (praviśya |) / pratīhārī - jedu jedu bhaṭṭā | eso kkhu Viaaseṇo Diḍhavammakañcuīsahido
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148433 (0.037):
eso kkhu vikkamabāhuṇo padhāṇo amacco vasubhūdī kañcuiṇā saha aṇuppesido |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782449 (0.039):
*{pratīhārī}* - jedu bhaṭṭā (BhSv_6.14:2) / eso ujjaiṇīo bahmaṇo bhaṭṭiṇīe hatthe mama bhaiṇia tti ṇṇāso ṇikkhitto taṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147868 (0.045):
(4.38) Vasuṃdharā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | eso kkhu rumaṇṇado / bhāiṇeo vijaavammā piaṃ kiṃ pi ṇivedidukāmo duvāre ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149408 (0.047):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098883 (0.047):
(praviśya) dauvārikaḥ / / jedu jedu juaroo / / ede khu camūpaiṇo paḍihārabhūmibhāammi sajjīkiacauraṃgabalā vaṭṭanti /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616515 (0.049):
mattaṇḍa mahisīe bhaṇidaṃ bhaabadi, aṇadikka maṇijjaṃ tumha sāsaṇaṃ / ṇiccidaṃ / kkhu amhehiṃ sire gahīdaṃ, kintu kahiṃ mahiṭṭhā esā bacchā rāhī, kahiṃ bā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.050):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.050):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.051):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146332 (0.052):
bhaṭṭiṇo pasādeṇa kīlidaṃ jevva | tā kiṃ kaṇṇāharaṇaeṇa | eso jjevva me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448158 (0.053):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144751 (0.054):
(2.16) Susaṃgatā | sahi | mā lajja mā lajja | īdisassa kaṇṇaāraanassa / avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ | tadhā vi jadhā ṇa ko vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208694 (0.054):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.054):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148294 (0.054):
(4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī |
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.055):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.055):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
paḍihārabhūmiṃ uvaṭṭhio | [jayatu jayatu devaḥ | eṣa khalu Vijayaseno
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446691 (0.0):
pratīhārī - jedu jedu devvo | eso kkhu Vijaaseṇo amacco Rumaṇṇo vi / paḍihāra-bhūmiṃ uvaṭṭhio | [jayatu jayatu devaḥ | eṣa khalu Vijayaseno
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454079 (0.036):
harisa- samupphulla-loaṇo piaṃ ṇivedidu-kāmo duvāre ciṭṭhai | [jayatu / jayatu bhartā | eṣa khalu Vijayaseno Dṛḍhavarma-kañcuki-sahito
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212610 (0.036):
harisa- samupphullaloaṇo piaṃ ṇivedidukāmo duvāre ciṭṭhai | [jayatu jayatu / bhartā | eṣa khalu Vijayaseno Dṛḍhavarmakañcukisahito
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098893 (0.044):
ede khu camūpaiṇo paḍihārabhūmibhāammi sajjīkiacauraṃgabalā vaṭṭanti / / jayatu jayatu yuvarājaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538196 (0.049):
KSak_5.5:>2% (upagamya) jayatu jayatu devaḥ / ete khalu himagirer
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450746 (0.057):
Vāsavadattā - Āraṇṇie edehiṃ evva mad-anga-piṇaddhehiṃ ābharaṇehiṃ / ṇevaccha-bhūmiṃ gadua appāṇaaṃ pasāhehi | (ābharaṇāny aṅgād avatārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209343 (0.057):
Vāsavadattā - Āraṇṇie edehiṃ evva madangapiṇaddhehiṃ ābharaṇehiṃ / ṇevacchabhūmiṃ gadua appāṇaaṃ pasāhehi | (ābharaṇāny aṅgād avatārya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525621 (0.064):
KSak_5.5:>2% (upagamya) jayatu jayatu devaḥ / ete khalu hima-girer
'mātyo Rumaṇvān api pratīhārabhūmim upasthitau] | / rājā - tvaritaṃ praveśaya tau |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446699 (0.0):
paḍihāra-bhūmiṃ uvaṭṭhio | [jayatu jayatu devaḥ | eṣa khalu Vijayaseno / 'mātyo Rumaṇvān api pratīhāra-bhūmim upasthitau] |
pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446707 (0.0):
'mātyo Rumaṇvān api pratīhāra-bhūmim upasthitau] | / rājā - tvaritaṃ praveśaya tau | / pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447405 (0.0):
vidūṣakaḥ - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati |]
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146584 (0.018):
&kañcukī&: / yadājñāpayati devaḥ /*iti niṣkrāntaḥ** / *tataḥ praviśati muniveṣadhārī cārvāko nāma rākṣasaḥ**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447039 (0.033):
māṃ smārayeti | / pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142738 (0.043):
yadājñāpayati devaḥ /*iti niṣkramya punaḥ praviśati**
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781794 (0.044):
[yad bhartājñāpayati | ] / {niṣkrāntā} / {tataḥ praviśati kāñcukīyaḥ dhātrī pratīhārī ca (BhSv_6.4:5)}
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782602 (0.044):
{niṣkrāntā} / [yad bhartājñāpayati | ] / {tataḥ praviśati padmāvatī āvantikā pratīhārī ca (BhSv_6.15:10)}
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100955 (0.063):
mantriṇaḥ yadājñāpayati devaḥ / / (iti niṣkrāntāḥ / ) nepathye (sasaṃbhramaṃ) bho bho nāgarikāḥ !
(tataḥ praviśati Rumaṇvān Vijayasenaś ca) / Rumaṇvān - (vicintya) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446713 (0.0):
pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) | / (tataḥ praviśati Rumaṇvān Vijayasenaś ca)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146583 (0.047):
yadājñāpayati devaḥ /*iti niṣkrāntaḥ** / *tataḥ praviśati muniveṣadhārī cārvāko nāma rākṣasaḥ**
tat kṣanam api niṣkrāntāḥ kṛtadoṣā iva vināpi doṣeṇa /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446719 (0.0):
(tataḥ praviśati Rumaṇvān Vijayasenaś ca) / Rumaṇvān - (vicintya) | / tat kṣanam api niṣkrāntāḥ kṛta-doṣā iva vināpi doṣeṇa /
praviśanti śaṅkamānā rājakulaṃ prāyaśo bhṛtyāḥ // HPri_1.8 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446726 (0.0):
tat kṣanam api niṣkrāntāḥ kṛta-doṣā iva vināpi doṣeṇa / / praviśanti śaṅkamānā rāja-kulaṃ prāyaśo bhṛtyāḥ // HPri_1.8 //
(upasṛtya) | jayatu devaḥ | / rājā - (āsanaṃ nirdiśya) | Rumaṇvan | ita āsyatām |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446735 (0.0):
praviśanti śaṅkamānā rāja-kulaṃ prāyaśo bhṛtyāḥ // HPri_1.8 // / (upasṛtya) | jayatu devaḥ |
Rumaṇvān - (sasmitam upaviśya | eṣa khalu jitaVindhyaketur Vijayasenaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446745 (0.0):
rājā - (āsanaṃ nirdiśya) | Rumaṇvan | ita āsyatām | / Rumaṇvān - (sa-smitam upaviśya | eṣa khalu jita-Vindhyaketur Vijayasenaḥ
praṇamati | / (Vijayasenas tathā karoti) | / rājā - (sādaraṃ pariṣvajya) | api kuśalī bhavān |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446752 (0.0):
Rumaṇvān - (sa-smitam upaviśya | eṣa khalu jita-Vindhyaketur Vijayasenaḥ / praṇamati |
Vijayasenaḥ - adya svāminaḥ prasādāt | / rājā - Vijayasena upaviśyatām |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446761 (0.0):
rājā - (sādaraṃ pariṣvajya) | api kuśalī bhavān | / Vijayasenaḥ - adya svāminaḥ prasādāt |
(Vijayasena upaviśati) | / rājā - Vijayasena kathaya Vindhyaketor vṛttāntam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446767 (0.0):
Vijayasenaḥ - adya svāminaḥ prasādāt | / rājā - Vijayasena upaviśyatām | / (Vijayasena upaviśati) |
Vijayasenaḥ - deva kim aparaṃ kathayāmi | yādṛśaḥ svāmini kupite |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446774 (0.0):
rājā - Vijayasena kathaya Vindhyaketor vṛttāntam | / Vijayasenaḥ - deva kim aparaṃ kathayāmi | yādṛśaḥ svāmini kupite |
rājā - tathāpi vistarataḥ śrotum icchāmi | / Vijayasenaḥ - deva śrūyatām | ito vayaṃ devapādādeśād yathādiṣṭena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446779 (0.0):
Vijayasenaḥ - deva kim aparaṃ kathayāmi | yādṛśaḥ svāmini kupite | / rājā - tathāpi vistarataḥ śrotum icchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446787 (0.0):
rājā - tathāpi vistarataḥ śrotum icchāmi | / Vijayasenaḥ - deva śrūyatām | ito vayaṃ deva-pādādeśād yathādiṣṭena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147936 (0.013):
vijayavarman | tat kathaya kathām | ativistarataḥ śrotum icchāmi | / (4.45) Vijayavarmā | deva | śrūyatām | ito devādeśāt katipayair eva
karituragapadātidainyena mahāntam apy adhvānaṃ divasatrayeṇollaṅghya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446796 (0.0):
Vijayasenaḥ - deva śrūyatām | ito vayaṃ deva-pādādeśād yathādiṣṭena / kari-turaga-padāti-dainyena mahāntam apy adhvānaṃ divasa-trayeṇollaṅghya
prabhātavelāyām atarkitā eva Vindhyaketor upari nipatitāḥ smaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446803 (0.0):
kari-turaga-padāti-dainyena mahāntam apy adhvānaṃ divasa-trayeṇollaṅghya / prabhāta-velāyām atarkitā eva Vindhyaketor upari nipatitāḥ smaḥ |
rājā - tatas tataḥ | / Vijayasenaḥ - tataḥ so 'py asmadbalatumulakalakalākarṇanena pratibuddhaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446814 (0.0):
prabhāta-velāyām atarkitā eva Vindhyaketor upari nipatitāḥ smaḥ | / rājā - tatas tataḥ |
kesarīva Vindhyakandarān nirgatya Vindhyaketur anapekṣitabalavāhano
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446823 (0.0):
Vijayasenaḥ - tataḥ so 'py asmad-bala-tumula-kalakalākarṇanena / pratibuddhaḥ kesarīva Vindhya-kandarān nirgatya Vindhyaketur
yathāsaṃnihita katipayasahāyaḥ sahasā svanāmodghoṣayann asmān abhiyoddhuṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446833 (0.0):
an-apekṣita-bala-vāhano yathāsaṃnihita katipaya-sahāyaḥ sahasā
pravṛttaḥ | / rājā - (Rumaṇvantam avalokya sasmitam) | śobhitaṃ Vindhyaketunā | tatas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446842 (0.0):
sva-nāmodghoṣayann asmān abhiyoddhuṃ pravṛttaḥ |
tataḥ | / Vijayasenaḥ - tato 'smābhir ayam asāv iti dviguṇatarabaddhamatsarotsāhair
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446846 (0.0):
rājā - (Rumaṇvantam avalokya sa-smitam) | śobhitaṃ Vindhyaketunā | tatas / tataḥ | / Vijayasenaḥ - tato 'smābhir ayam asāv iti
mahatā vimardena niḥśeṣitasahāya eka eva vimarditādhikabalakrodhavego
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446861 (0.0):
dviguṇatara-baddha-matsarotsāhair mahatā vimardena niḥśeṣita-sahāya eka
dāruṇataraṃ saṃprahāram akarot | / rājā - sādhu Vindhyaketo | sādhu sādhu |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446869 (0.0):
eva vimarditādhika-bala-krodha-vego dāruṇataraṃ saṃprahāram akarot |
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912829 (0.063):
evamukte, bhagavān ratnākarāya licchavikumārāya sādhukāram adāt- sādhu / sādhu kumāra / sādhu (yathā) tvaṃ pariśuddaṃ buddhakṣetram ārabhya
Vijayasenaḥ - kiṃ vā varṇyate deva | saṃkṣepato vijñāpayāmi | / pādātaṃ pātter eva prathamataram uraḥpeṣamātreṇa piṣṭvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446871 (0.0):
rājā - sādhu Vindhyaketo | sādhu sādhu | / Vijayasenaḥ - kiṃ vā varṇyate deva | saṃkṣepato vijñāpayāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446880 (0.0):
Vijayasenaḥ - kiṃ vā varṇyate deva | saṃkṣepato vijñāpayāmi | / pādātaṃ pātter eva prathamataram uraḥ-peṣa-mātreṇa piṣṭvā
dūrān nītvā śaraughair hariṇakulam iva trastam aśvīyam āśāḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446890 (0.0):
pādātaṃ pātter eva prathamataram uraḥ-peṣa-mātreṇa piṣṭvā / dūrān nītvā śaraughair hariṇa-kulam iva trastam aśvīyam āśāḥ /
sarvatrotsṛṣṭasarvapraharaṇanivahas tūrṇam utkhāya khaḍgaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446898 (0.0):
dūrān nītvā śaraughair hariṇa-kulam iva trastam aśvīyam āśāḥ / / sarvatrotsṛṣṭa-sarva-praharaṇa-nivahas tūrṇam utkhāya khaḍgaṃ
paścāt kartuṃ pravṛttaḥ karikarakadalīkānanacchedalīlām // HPri_1.9 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446908 (0.0):
sarvatrotsṛṣṭa-sarva-praharaṇa-nivahas tūrṇam utkhāya khaḍgaṃ / paścāt kartuṃ pravṛttaḥ kari-kara-kadalī-kānana-ccheda-līlām // HPri_1.9
evaṃ balatritayam ākulam eka eva / kurvan kṛpāṇakiraṇacchuritāṃsakūṭaḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446918 (0.0):
paścāt kartuṃ pravṛttaḥ kari-kara-kadalī-kānana-ccheda-līlām // HPri_1.9 / evaṃ bala-tritayam ākulam eka eva
śastraprahāraśatajarjaritoruvakṣāḥ / śrāntaś cirād vinihato yudhi Vindhyaketuḥ // HPri_1.10 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446930 (0.0):
śastra-prahāra-śata-jarjaritoru-vakṣāḥ / śrāntaś cirād vinihato yudhi Vindhyaketuḥ // HPri_1.10 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446918 (0.048):
kurvan kṛpāṇa-kiraṇa-cchuritāṃsa-kūṭaḥ / / śastra-prahāra-śata-jarjaritoru-vakṣāḥ
rājā - Rumaṇvan | satpuruṣocitaṃ mārgam anugacchato yat satyaṃ vrīḍitā eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446939 (0.0):
śrāntaś cirād vinihato yudhi Vindhyaketuḥ // HPri_1.10 // / rājā - Rumaṇvan | sat-puruṣocitaṃ mārgam anugacchato yat satyaṃ vrīḍitā
vayaṃ Vindhyaketor maraṇena | / Rumaṇvān - deva tvadvidhānām evaṃ guṇaikapakṣapātināṃ ripor api guṇāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446954 (0.0):
eva vayaṃ Vindhyaketor maraṇena | / Rumaṇvān - deva tvad-vidhānām evaṃ guṇaika-pakṣa-pātināṃ ripor api guṇāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446943 (1.192):
rājā - Rumaṇvan | sat-puruṣocitaṃ mārgam anugacchato yat satyaṃ vrīḍitā / eva vayaṃ Vindhyaketor maraṇena |
prītiṃ janayanti | / rājā - Vijayasena apy asti Vindhyaketor apatyaṃ yatrāsya paritoṣasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446963 (0.0):
Rumaṇvān - deva tvad-vidhānām evaṃ guṇaika-pakṣa-pātināṃ ripor api guṇāḥ / prītiṃ janayanti |
phalaṃ darśayāmi | / Vijayasenaḥ - deva idam api vijñāpayāmi | evaṃ sabandhuparivāre hate
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446973 (0.0):
rājā - Vijayasena apy asti Vindhyaketor apatyaṃ yatrāsya paritoṣasya / phalaṃ darśayāmi |
Vindhyaketau tam anusṛtāsu sahadharmacāriṇīṣu Vindhyaśikharāśriteṣu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446978 (0.025):
Vijayasenaḥ - deva idam api vijñāpayāmi | evaṃ sa-bandhu-parivāre hate / Vindhyaketau tam anusṛtāsu saha-dharma-cāriṇīṣu Vindhya-śikharāśriteṣu
janapadeṣu śūnyībhūte tatsthāne hā tāta hā mātaḥ iti kṛtakṛpaṇapralāpā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446990 (0.0):
jana-padeṣu śūnyī-bhūte tat-sthāne hā tāta hā mātaḥ iti
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16976168 (0.058):
hā tāta mātaḥ putreti BrP_214.72c / hā tāta mātaḥ putreti BrP_214*.72c
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915605 (0.064):
prayānti prāṇinastatra tīvratṛṭparipīḍitāḥ / / hā mātarhā tāta ! iti krāndanto 'tīva duḥ khitā // MarkP_12.29 //
Vindhyaketor veśmany ābhijātyānurūpā kanyakā tadduhitety asmābhir ānītā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447000 (1.192):
jana-padeṣu śūnyī-bhūte tat-sthāne hā tāta hā mātaḥ iti / kṛta-kṛpaṇa-pralāpā Vindhyaketor veśmany ābhijātyānurūpā kanyakā
dvāri tiṣṭhati | tāṃ prati devaḥ pramāṇam | / rājā - Yaśodhare gaccha | tvam eva Vāsavadattāyāḥ samarpaya | vaktavyā ca
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447011 (0.0):
tad-duhitety asmābhir ānītā dvāri tiṣṭhati | tāṃ prati devaḥ pramāṇam |
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6657944 (0.062):
idānīṃ tu grahaṇe devaḥ pramāṇam ity atha sa rājā saṃprāptāyāṃ śaradi
devī | bhaginībuddhyā tvayaiva sarvadā draṣṭavyā | gītanṛttavādyādiṣu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447018 (0.0):
rājā - Yaśodhare gaccha | tvam eva Vāsavadattāyāḥ samarpaya | vaktavyā ca / devī | bhaginī-buddhyā tvayaiva sarvadā draṣṭavyā | gīta-nṛtta-vādyādiṣu
viśiṣṭakanyakocitaṃ sarvaṃ śikṣayitavyā | yadā varayogyā bhaviṣyati tadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447030 (0.0):
devī | bhaginī-buddhyā tvayaiva sarvadā draṣṭavyā | gīta-nṛtta-vādyādiṣu / viśiṣṭa-kanyakocitaṃ sarvaṃ śikṣayitavyā | yadā vara-yogyā bhaviṣyati tadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448322 (0.038):
tadaiṣāhaṃ mahā-rājena bhaṇitā yathā yadaiṣā Vindhyaketu-duhitā vara-yogyā / bhaviṣyati tadāhaṃ smārayitavya iti | tat sāṃprataṃ mahā-rājaṃ smārayāmi
māṃ smārayeti | / pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446705 (0.0):
rājā - tvaritaṃ praveśaya tau | / pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447041 (0.0):
viśiṣṭa-kanyakocitaṃ sarvaṃ śikṣayitavyā | yadā vara-yogyā bhaviṣyati tadā / māṃ smārayeti | / pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447405 (0.0):
vidūṣakaḥ - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati |]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100956 (0.040):
mantriṇaḥ yadājñāpayati devaḥ / / (iti niṣkrāntāḥ / ) nepathye (sasaṃbhramaṃ) bho bho nāgarikāḥ !
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142708 (0.064):
{Pkt_139}jaṃ devo āṇabedi /*iti niṣkrāntaḥ** / SktCh_139: yaddeva ājñāpayati /
(nepathye vaitālikaḥ) | / līlāmajjanamaṅgalopakaraṇasnānīyasampādinaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447049 (0.0):
pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) | / (nepathye vaitālikaḥ) |
sarvāntaḥpuravāravibhramavatīlokasya te saṃprati /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447054 (0.0):
līlā-majjana-maṅgalopakaraṇa-snānīya-sampādinaḥ / sarvāntaḥpura-vāra-vibhramavatī-lokasya te saṃprati /
āyāsaskhaladaṃśukāvyavahitacchāyāvadātaiḥ stanair
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447061 (0.010):
sarvāntaḥpura-vāra-vibhramavatī-lokasya te saṃprati / / āyāsa-skhalad-aṃśukāvyavahita-cchāyāvadātaiḥ stanair
utkṣiptāparaśātakumbhakalaśevālaṃkṛtā snānabhūḥ // HPri_1.11 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447070 (1.192):
utkṣiptāpara-śātakumbha-kalaśevālaṃkṛtā snāna-bhūḥ // HPri_1.11 // / rājā - (ūrdhvam avalokya) | aye kathaṃ nabho-madhyam adhyāste bhagavān
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447062 (0.044):
āyāsa-skhalad-aṃśukāvyavahita-cchāyāvadātaiḥ stanair / utkṣiptāpara-śātakumbha-kalaśevālaṃkṛtā snāna-bhūḥ // HPri_1.11 //
rājā - (ūrdhvam avalokya) | aye kathaṃ nabhomadhyam adhyāste bhagavān
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447079 (0.0):
utkṣiptāpara-śātakumbha-kalaśevālaṃkṛtā snāna-bhūḥ // HPri_1.11 // / rājā - (ūrdhvam avalokya) | aye kathaṃ nabho-madhyam adhyāste bhagavān
sahasradīdhitiḥ | saṃprati hi | / ābhāty arkāṃśutāpakvathad iva śapharodvartanair dīrghikāmbhaś
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447090 (0.0):
rājā - (ūrdhvam avalokya) | aye kathaṃ nabho-madhyam adhyāste bhagavān / sahasra-dīdhitiḥ | saṃprati hi |
chatrābhaṃ nṛttalīlāśithilam api śikhī barhabhāraṃ tanoti /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447099 (0.0):
ābhāty arkāṃśu-tāpa-kvathad iva śapharodvartanair dīrghikāmbhaś / chatrābhaṃ nṛtta-līlā-śithilam api śikhī barha-bhāraṃ tanoti /
chāyācakraṃ tarūṇāṃ hariṇaśiśur upaityālavālāmbulubdhaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447108 (0.0):
chatrābhaṃ nṛtta-līlā-śithilam api śikhī barha-bhāraṃ tanoti / / chāyā-cakraṃ tarūṇāṃ hariṇa-śiśur upaityālavālāmbu-lubdhaḥ
sadyas tyaktvā kapolaṃ viśati madhukaraḥ karṇapālīṃ gajasya // HPri_1.12
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447111 (0.0):
chāyā-cakraṃ tarūṇāṃ hariṇa-śiśur upaityālavālāmbu-lubdhaḥ / sadyas tyaktvā kapolaṃ viśati madhu-karaḥ karṇa-pālīṃ gajasya // HPri_1.12
Rumaṇvan | uttiṣṭhottiṣṭha | praviśyābhyantaram eva kṛtayathocitakriyāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447125 (0.0):
sadyas tyaktvā kapolaṃ viśati madhu-karaḥ karṇa-pālīṃ gajasya // HPri_1.12 / Rumaṇvan | uttiṣṭhottiṣṭha | praviśyābhyantaram eva kṛta-yathocita-kriyāḥ
satkṛtya Vijayasenaṃ Kaliṅgocchittaye preṣayāmaḥ | / (iti niṣkrāntāḥ sarve) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447135 (0.0):
sat-kṛtya Vijayasenaṃ Kaliṅgocchittaye preṣayāmaḥ | / (iti niṣkrāntāḥ sarve) |
(iti prathamo 'ṅkaḥ) || / vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsaṇiamaṭṭhiā devī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447143 (0.0):
sat-kṛtya Vijayasenaṃ Kaliṅgocchittaye preṣayāmaḥ | / (iti niṣkrāntāḥ sarve) | / (iti prathamo 'ṅkaḥ) ||
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447150 (0.0):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsa-ṇiama-ṭṭhiā devī
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136005 (0.024):
{Pkt_92}vaśāgandhe ajja kkhu ahaṃ śāmiṇīe hiḍimbādevīe śavahumāṇaṃ / śaddābia āṇatte jaha luhilappiā ajja pahudi tue ajjauttaśśa bhīmaśeṇaśśa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454101 (0.032):
Vāsavadattā - (sa-smitam |) bhaavadi jaha takkemi paridosida mhi / ajja-utteṇetti [ bhagavati yathā tarkayāmi paritoṣitāsmy ārya-putreṇeti |]
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741220 (0.035):
kuviāo pasannāo oraṇṇamuhīo vihasamāṇāo / / jaha gahio taha hiaaṃ haranti ucchintamahilāo //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442307 (0.035):
kubiāo pasaṇnāo oraṇṇa-muhīo vihasamāṇāo / / jaha gahiā taha hiaaṃ haranti ucchinta-mahilāo //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449021 (0.036):
rājā - kiṃ mayā na kṛtam | / vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207691 (0.036):
vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae / bhaṇidaṃ | adisaṃkaḍe jaṃ bhavaṃ pavisia aliapaṃḍiccaduvvidaddhadāe ai
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13388679 (0.036):
{jaha gahiro jaha raaṇaṇivbharo jaha a ṇimmalacchāo / / taha kiṃ vihiṇā eso sarasavāṇīo jalaṇihī ṇa kio //573//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23090833 (0.036):
udāharaṇam-- jaha gahiro jaha raaṇaṇibbharo jaha a ṇimmalacchāo / / taha kiṃ vihiṇā eso sarasavāṇīo jalaṇihī ṇa kio // 573 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147448 (0.037):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu / ajjo |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143715 (0.037):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452978 (0.038):
bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇa-ṇirāsadāe | / īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146203 (0.038):
(2.109) Sāgarikā | saroṣam | susaṃgade | ausala mhi tuha īdisāṇaṃ ālāvāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142633 (0.038):
Naṭī | ajjautta | iamhi | āṇavedu ajjo | ko ṇioo aṇuciṭṭhīadu tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211524 (0.039):
bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇaṇirāsadāe | / īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 924003 (0.043):
kā visamā devyagaī kiṃ laddhavvaṃ jaṇo guṇaggāhī /"
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106992 (0.043):
alaṃghiamahilāsamaaṃ taha bhaṇiaṃ maaṇaduvviṇīdāe / / jaha soūṇa guruaṇo osarai vilajjio dūraṃ // ViPrud_4.120 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206085 (0.044):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146600 (0.044):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī / vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti |
Vāsavadattā sotthivāaṇaṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447157 (0.0):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsa-ṇiama-ṭṭhiā devī / Vāsavadattā sotthi-vāaṇa-ṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207249 (0.047):
salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146600 (0.047):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī / vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143714 (0.056):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ / ṇivvattaissadi | / (1.54) Vāsavadattā | tā ehi | tahiṃ gacchamha |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097102 (0.059):
amhāṇaṃ īrimaṇariṃdacariāṇuūlo ṇaṭṭāḍaṃbaro hoi ṇa ve tti sajjhaseṇa vevai / me hiaam /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143451 (0.060):
(1.39) Vidūṣakaḥ | tā uṭṭhehi | tahiṃ jevva gacchamha jeṇa tahiṃ gadassa / mama vi bamhaṇassa sotthivāaṇaṃ kiṃ pi bhavissadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206372 (0.064):
geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārāgharujjāṇadīhiāe jāva evva viāsiāiṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142405 (0.064):
mathidacakkaṇemikūbaro de raho / tā ṇa juttaṃ bhīmajjuṇehiṃ saha ājujjiduṃ / / tti bhaṇia ṇivattido raho odārido sāmī sandaṇādo bahuppaāraṃ a
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143701 (0.064):
khu avarā ṇomāliāladā jāe aālakusumasamuggamasaddhālueṇa bhaṭṭiṇā appā / āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
dhārāgharujjāṇadigghiāe ṇhāia devīpāsaṃ gadua kukkuṭavādaṃ karissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449225 (0.028):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva / kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207891 (0.028):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva / kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiātīle kadalīgharaaṃ pavisadi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206372 (0.030):
geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārāgharujjāṇadīhiāe jāva evva viāsiāiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447160 (0.031):
Vāsavadattā sotthi-vāaṇa-ṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva / dhārā-ghar'-ujjāṇa-digghiāe ṇhāia devī-pāsaṃ gadua kukkuṭa-vādaṃ karissaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143420 (0.040):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355935 (0.042):
dhīrā jāṇa pamāṇaṃ jimiavve taha vi jaṃpiavve a /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616487 (0.042):
nāndīmukhī: sahi citte suṇāhi imāe bundāe gadua bhaabadī biṇṇattā hanta"
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097143 (0.047):
naṭī asaṃgīdasārassa mahaṇṇavo uvvellijjadi / / avahāṇajāṇapattaṃ ārūhadu ajjo /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600356 (0.051):
sammohaṇa māhurā bhara ṇabbo sabbobari virehanto pia baassassa / saala goula
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447168 (0.056):
dhārā-ghar'-ujjāṇa-digghiāe ṇhāia devī-pāsaṃ gadua kukkuṭa-vādaṃ karissaṃ / | aṇṇahā kahaṃ amhāṇaṃ sarisā brahmaṇā (sic) rāa-kule paḍiggahaṃ karenti |
aṇṇahā kahaṃ amhāṇaṃ sarisā brahmaṇā (sic) rāakule paḍiggahaṃ karenti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447180 (0.0):
dhārā-ghar'-ujjāṇa-digghiāe ṇhāia devī-pāsaṃ gadua kukkuṭa-vādaṃ karissaṃ / | aṇṇahā kahaṃ amhāṇaṃ sarisā brahmaṇā (sic) rāa-kule paḍiggahaṃ karenti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207861 (0.044):
kkhu Āraṇṇiāe piasahīe suṇṇahiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449196 (0.049):
hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146251 (0.053):
jaṃ devo tihuaṇaṇāho bhaṇādi taṃ kahaṃ aṇṇahā bhavissadi / / SktCh_165: yaddevastribhuvananātho bhaṇati tatkathamanyathā bhaviṣyati /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147786 (0.055):
(4.31) Vidūṣakaḥ | bho +|, susaṃgadāe | aṇṇaṃ ca | tāe jjevva mama hatthe
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131742 (0.056):
{Pkt_20}mae evvaṃ bhaṇidaṃ / ai bhāṇumadi tumhāṇaṃ amukkesu kesesu kahaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.056):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452384 (0.056):
Manoramā - (sa-bhayam ātma-gatam |) kahaṃ aṇṇahā evva hiae karia devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210949 (0.056):
Manoramā - (sabhayam ātmagatam |) kahaṃ aṇṇahā evva hiae karia devīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147262 (0.057):
sahījaṇavacchale | hā udārasīle | hā sommadaṃsaṇe | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454556 (0.059):
antaridaṃ Āraṇṇiā-uttanteṇa | adi-dujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā / saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sa-saṃbhramam |)| Maṇorame
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213076 (0.059):
antaridaṃ Āraṇṇiāuttanteṇa | adidujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā / saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sasaṃbhramam |)| Maṇorame
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453482 (0.061):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ ta-kkerakāe kahāe | ṇam edeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212020 (0.061):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450413 (0.061):
pia-sahī | tā kahaṃ edāṇaṃ samāamo bhavissadi | [tiṣṭhantu tāvan
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146779 (0.062):
(2.155) Vidūṣakaḥ | bhodi | appā kila dukkhaṃ ālihīadi tti mama vaaṇaṃ / suṇia piavaasseṇa edaṃ viṇṇāṇaṃ daṃsidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449502 (0.062):
Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo / | tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447187 (0.0):
| aṇṇahā kahaṃ amhāṇaṃ sarisā brahmaṇā (sic) rāa-kule paḍiggahaṃ karenti | / (nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso pia-vaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213396 (0.031):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147312 (0.032):
kaṃ pi bamhaṇaṃ aṇṇesāmi | parikramyāvalokya ca | eso kkhu ajjavasantao
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452358 (0.035):
Vāsavadattā -(sa-viṣādam) kahaṃ ajja-utto ṇaccadi | Maṇoramā dāṇiṃ kahiṃ |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154908 (0.035):
candrāvalī (janāntikam) sahi māhavi ! pekkha | eso ajja-uttassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147065 (0.036):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455118 (0.038):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144919 (0.038):
(2.21) Susaṃgatā | ākarṇya sasaṃbhramam | sahi | uṭṭhehi uṭṭhehi | eso / kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452495 (0.039):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiā-vuttanta-ṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211056 (0.039):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148294 (0.040):
(4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447692 (0.041):
lahuaṃ avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā / geṇhia taṃ gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206397 (0.041):
avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā geṇhia taṃ / gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi | [ājñāptāsmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450067 (0.041):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447644 (0.041):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143624 (0.042):
aṇuharanti | ṇeurasaddo jjevva eso devīe pariaṇassa | / (1.49) Rājā | vayasya | samyag avadhāritam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145009 (0.043):
(2.29) Susaṃgatā | dṛṣṭvā vihasya | ai kādare | mā bhāāhi | bhaṭṭiṇo / parivāsavattī khu eso ajja vasantao |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147116 (0.043):
(3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe / cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454884 (0.044):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147531 (0.044):
savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ / kahiṃ | / (4.17) Susaṃgatā | ajja | eso kkhu bhaṭṭā devībhavaṇādo ṇikkamia
virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447206 (0.012):
virah'-ukkaṇṭha-viṇodaṇā-ṇimittaṃ dhārā-ghar'-ujjāṇe evva patthido | tā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134064 (0.034):
ettha sibiṇaadaṃsaṇe kiṃ bi accāhidaṃ taṃ bhaavado paṇāmeṇa sabhāduassa / ajjauttassa kusalapariṇāmi hodu /*arghyaṃ dattvā**
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133952 (0.037):
{Pkt_52}hañje taralie ubaṇehi me agghabhāaṇaṃ jāva bhaavado sahassarassiṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449943 (0.037):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452977 (0.038):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208575 (0.042):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147137 (0.043):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143664 (0.043):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147068 (0.043):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147655 (0.044):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758452 (0.044):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210317 (0.044):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451737 (0.044):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209360 (0.045):
tādeṇa ajjauttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariāsaāsādo geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147408 (0.045):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147510 (0.045):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450764 (0.045):
tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149016 (0.046):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206373 (0.046):
geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārāgharujjāṇadīhiāe jāva evva viāsiāiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147117 (0.046):
(3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe / cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447212 (0.0):
virah'-ukkaṇṭha-viṇodaṇā-ṇimittaṃ dhārā-ghar'-ujjāṇe evva patthido | tā / jāva vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900712 (0.033):
kevalaṃ tumaṃ samaṃ cittaphalaeṇa / / tā jāva gadua gadua devīe ṇivedaissam /"
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139785 (0.040):
/*sarvato vilokya** / kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451737 (0.044):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144977 (0.046):
khu medhāviṇī uḍḍīṇā aṇnado gacchadi | tā ehi | lahuṃ aṇusaramha | / (2.26) Sāgarikā | sahi | evvaṃ karemha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210317 (0.049):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9175981 (0.049):
tā jāva gadua gadua devīe ṇivedaissam / / ************* COMMENTARY *************"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145073 (0.050):
devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452977 (0.050):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450350 (0.051):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado pia-sahīe saṃdāvo / jeṇa saaṃ evva ṇaliṇī-pattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.051):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208574 (0.052):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142634 (0.053):
Naṭī | ajjautta | iamhi | āṇavedu ajjo | ko ṇioo aṇuciṭṭhīadu tti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133401 (0.054):
maṃ aṇusaranto evva ladāmaṇḍabaṃ paviṭṭho /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782095 (0.055):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144440 (0.056):
(2.7) Sāgarikā | hiaa | pasīda pasīda | kiṃ imiṇā āāsamettaphalaeṇa / dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143417 (0.057):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106202 (0.058):
aapechchaha sahio esā lacchī raṇṇo paāvaruddassa / / cariāi aṇukuṇaṃtī raṇṇīsu paivvaā jāā // ViPrud_4.90 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450357 (0.059):
jeṇa saaṃ evva ṇaliṇī-pattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208971 (0.059):
saaṃ evva ṇaliṇīpattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
'smīndivarikayā yathā upavāsaniyamasthitā devī Vāsavadattā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447220 (0.0):
jāva vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito / 'smīndivarikayā yathā upavāsa-niyama-sthitā devī Vāsavadattā
svastivācananimittaṃ śabdāyateti | tad yāvad dhārāgṛhodyānadīrghikāyāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447228 (0.047):
'smīndivarikayā yathā upavāsa-niyama-sthitā devī Vāsavadattā / svasti-vācana-nimittaṃ śabdāyateti | tad yāvad dhārā-gṛhodyāna-dīrghikāyāṃ
snātvā devīpārśvaṃ gatvā kukkuṭavādaṃ kariṣyāmi | anyathā katham asmābhiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447238 (0.0):
svasti-vācana-nimittaṃ śabdāyateti | tad yāvad dhārā-gṛhodyāna-dīrghikāyāṃ / snātvā devī-pārśvaṃ gatvā kukkuṭa-vādaṃ kariṣyāmi | anyathā katham
sadṛśā brāhmaṇā rājakule pratigrahaṃ kurvanti (nepathyābhimukham avalokya)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447246 (0.0):
snātvā devī-pārśvaṃ gatvā kukkuṭa-vādaṃ kariṣyāmi | anyathā katham / asmābhiḥ sadṛśā brāhmaṇā rāja-kule pratigrahaṃ kurvanti (nepathyābhimukham
katham eṣa priyavayasyo 'dya devyā virahotkaṇṭhāvinodanānimittaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447257 (0.0):
asmābhiḥ sadṛśā brāhmaṇā rāja-kule pratigrahaṃ kurvanti (nepathyābhimukham / avalokya) katham eṣa priya-vayasyo 'dya devyā
dhārāgṛhodyānam eva prasthitaḥ | tad yāvad vayasyena sahaiva gatvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447265 (0.0):
virahotkaṇṭhā-vinodanā-nimittaṃ dhārā-gṛhodyānam eva prasthitaḥ | tad
yathoditam anuṣṭhāsyāmi |] / (tataḥ praviśati sotkanṇṭho rājā)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447271 (0.0):
virahotkaṇṭhā-vinodanā-nimittaṃ dhārā-gṛhodyānam eva prasthitaḥ | tad / yāvad vayasyena sahaiva gatvā yathoditam anuṣṭhāsyāmi |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451179 (0.046):
yadīdānīm āgacchet tato ramanīyaṃ bhavet |] / (tataḥ praviśati rājāvaguṇṭhita-śarīro vidūṣakaś ca |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209768 (0.046):
yadīdānīm āgacchet tato ramanīyaṃ bhavet |] / (tataḥ praviśati rājāvaguṇṭhitaśarīro vidūṣakaś ca |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453546 (0.050):
bhagavatyāḥ |] / (tataḥ praviśati rājā vidūśakaś ca |) / rājā - vayasya ka idānīm abhyupāyaḥ priyāṃ mocayitum |
rājā - / kṣāmāṃ maṅgalamātramaṇḍanabhṛtaṃ mandodyamālāpinīm
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447281 (0.0):
(tataḥ praviśati sotkanṇṭho rājā) / rājā - / kṣāmāṃ maṅgala-mātra-maṇḍana-bhṛtaṃ mandodyamālāpinīm
āpāṇducchavinā mukhena vijitaprātastanendudyutim /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447286 (0.034):
kṣāmāṃ maṅgala-mātra-maṇḍana-bhṛtaṃ mandodyamālāpinīm / āpāṇdu-cchavinā mukhena vijita-prātas-tanendu-dyutim /
sotkaṇthāṃ niyamopavāsavidhinā ceto mamotkaṇṭhate
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447297 (0.0):
āpāṇdu-cchavinā mukhena vijita-prātas-tanendu-dyutim / / sotkaṇthāṃ niyamopavāsa-vidhinā ceto mamotkaṇṭhate
tāṃ draṣṭuṃ prathamānurāgajanitāvasthām ivādya priyām // HPri_2.1 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447305 (0.0):
sotkaṇthāṃ niyamopavāsa-vidhinā ceto mamotkaṇṭhate / tāṃ draṣṭuṃ prathamānurāga-janitāvasthām ivādya priyām // HPri_2.1 //
vidūṣakaḥ- (upasṛtya) sotthi hode | vaḍḍhadu bhavaṃ | [svasti bhavate |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447314 (0.0):
tāṃ draṣṭuṃ prathamānurāga-janitāvasthām ivādya priyām // HPri_2.1 // / vidūṣakaḥ- (upasṛtya) sotthi hode | vaḍḍhadu bhavaṃ | [svasti bhavate |
vardhatāṃ bhagavān |] / rājā -(vilokya) Vasantaka | kasmāt prahṛṣṭa iva lakṣyase |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447321 (0.0):
vidūṣakaḥ- (upasṛtya) sotthi hode | vaḍḍhadu bhavaṃ | [svasti bhavate | / vardhatāṃ bhagavān |]
vidūṣakaḥ - accadi kkhu devī bamhaṇaṃ | [arcati khalu devī brāhmaṇam |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447329 (0.0):
rājā -(vilokya) Vasantaka | kasmāt prahṛṣṭa iva lakṣyase | / vidūṣakaḥ - accadi kkhu devī bamhaṇaṃ | [arcati khalu devī brāhmaṇam |]
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779676 (0.061):
*{vidūṣakaḥ}* - ajja khu devīvioavihurahiaassa tattahodo vaccharāassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205889 (0.063):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsaṇiamaṭṭhiā devī / Vāsavadattā sotthivāaṇaṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva
rājā - yady evaṃ tataḥ kim | / vidūṣakaḥ - (sagarvam) bho | īriso kkhu bamhaṇo jo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447339 (0.0):
vidūṣakaḥ - accadi kkhu devī bamhaṇaṃ | [arcati khalu devī brāhmaṇam |] / rājā - yady evaṃ tataḥ kim | / vidūṣakaḥ - (sa-garvam) bho | īriso kkhu bamhaṇo jo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453556 (0.017):
rājā - vayasya ka idānīm abhyupāyaḥ priyāṃ mocayitum | / vidūṣakaḥ - bho vaassa munca visādaṃ | ahaṃ de uvāaṃ kahaissaṃ | [bho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448988 (0.023):
(niḥśvasya) sakhe | ka idānīm upāyaḥ punas tāṃ draṣṭum | / vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149409 (0.023):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145966 (0.027):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi | / (2.98) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | jassa uṇa īdisīo vi piasamāgamaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148015 (0.028):
{Pkt_182}mahārāa ambāe evvaṃ saṃdisissaṃ / jo so / baahiḍimbakimmīrajaḍāsurajarāsaṃdhavijaamallo de majjhamaputto so mama
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148231 (0.029):
majjhaṇhammi paosodāvijjau dehi āṇattiṃ || 71 || (4.8) / (4.64) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | avihido hodi | bho | īdiso se avaṭṭhambho
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145498 (0.032):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751613 (0.034):
vidūṣakaḥ bhoḥ ! esā kkhu abarā debī bāsabadattā | (bhoḥ ! eṣā khalu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455092 (0.035):
vidūṣakaḥ - bho vaassa ṇivvūḍhaṃ de vedittaṇaṃ | [bho vayasya nirvyūḍhaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759520 (0.036):
rājā (saharṣaṃ) kathaṃ mālavikā | / vidūṣakaḥ aha iṃ | [atha kim |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448545 (0.038):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207228 (0.038):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145200 (0.039):
(2.40) Vidūṣakaḥ | bho | edassiṃ baulapāave ko vi bhūdo paḍivasadi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158258 (0.039):
diṭṭhīcaurī | kkhaṇaṃ pibedu esā dullahaṃ imassa muhacandassa joṇham | / [bho
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6555193 (0.039):
suiraṃ vijjhasi hiaaṃ lambha i maaṇo kkhu dujjasaḥ baliaṃ | / dīsasi saaladisāsuṃ dīsa i maaṇo ṇa kuttābi // RUnm_15.68 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448935 (0.040):
vidūṣakaḥ - bho ehi ṇikkamamha | taṃ geṇhia esā dāsīe sudā Indīvariā gadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.040):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.040):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.041):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
cauvvedapañcavedachaṭṭhavedabamhaṇasahassapajjāule rāaule paḍhamaṃ (Kale :
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4988132 (0.0):
*{3/735: E2: 4,604; E4: 4,955; E6: 1,282}* / *{3/736: E2,4: vedādhyayanaṃ}*
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447353 (1.192):
cau-vveda-pañca-veda-chaṭṭha-veda-bamhaṇa-sahassa-pajjāule rāaule paḍhamaṃ / (Kale : pu-) ahaṃ evva devī-saāsado sotthiā-vāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17255234 (0.003):
manujato na mānavato na kārakato notthāpakato na samutthāpakato na / vedakato na vedāpakato na jānakato na jānāpakato na paśyakato na
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3338036 (0.009):
ChUpBh_5,1.2 yo ha vai vasiṣṭhaṃ vasitṛtamamācchādayitṛtamaṃ vasumattamaṃ / vā yo veda sa tathaiva vasiṣṭho ha bhavati svānāṃ jñātīnām /
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695071 (0.012):
jātikṣayabhūmir muja vinmujaḥ, malatmajaḥ, visāgraḥ, daśāvate veśataḥ / teraṇa, veśalagra, śamuśavataḥ, vimati vimati yopahira regamata
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5832270 (0.014):
anāturāḥ | ajarāḥ | stha | amaviṣṇavaḥ | su pīvasaḥ | atṛṣitāḥ | / atṛṣṇa jaḥ // RV_10,94.11 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143197 (0.014):
paḍivālaṇaasamatthao tammai juvaīsatthao || 14 || / iha paḍhamaṃ mahumāso jaṇassa hiaāi kuṇai mauāiṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449042 (0.019):
visija visādetti edehiṃ aṇṇehiṃ a kaḍua-vaaṇehiṃ ṇibbhacchia (Kale :
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149409 (0.023):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448185 (0.026):
ceṭī - (kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ) / tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇī-pattammi sehāliā-kusumāīṃ avaiṇua
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206877 (0.026):
ceṭī - (kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ) / tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇīpattammi sehāliākusumāīṃ avaiṇua
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148016 (0.028):
{Pkt_182}mahārāa ambāe evvaṃ saṃdisissaṃ / jo so / baahiḍimbakimmīrajaḍāsurajarāsaṃdhavijaamallo de majjhamaputto so mama
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210662 (0.032):
Vāsavadattā - (sāsūyam |) bhaavadi ahiaṃ edaṃ vi tue kidaṃ | ṇa hu ahaṃ / (Kale aaṃ) Kancaṇamālākavveṇa vancaidavvā | [bhagavati adhikam etad api
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6555193 (0.039):
suiraṃ vijjhasi hiaaṃ lambha i maaṇo kkhu dujjasaḥ baliaṃ | / dīsasi saaladisāsuṃ dīsa i maaṇo ṇa kuttābi // RUnm_15.68 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.040):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.040):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.041):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 906033 (0.041):
yathā chilitarāme sītā jāda ! kāllaṃ kkhu aojbhktāeṇa gantavvam, tarhi so
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9190675 (0.041):
yathā chilitarāme sītā jāda ! kāllaṃ kkhu aojjhāeṇa gantavvam, tarhi so
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454064 (0.043):
pratīhārī - jedu jedu bhaṭṭā | eso kkhu Viaaseṇo Diḍhavamma-kañcuī-sahido
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447356 (0.0):
cau-vveda-pañca-veda-chaṭṭha-veda-bamhaṇa-sahassa-pajjāule rāaule paḍhamaṃ / (Kale : pu-) ahaṃ evva devī-saāsado sotthiā-vāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447367 (5.960):
(Kale : pu-) ahaṃ evva devī-saāsado sotthiā-vāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5517856 (0.001):
jayantyāyāñ *mbinī / / eritrā cchipiṇī / / ekambā bhālinīdevī
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098459 (0.001):
dārakaḥ akāaīakuladuggādevīsamārāhaṇeṇa viaapatthāṇamaṃgalaṃ kāūṇa
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760444 (0.007):
tatas tvayī7daṃ rūpaṃ saṅkrāmayeyam ' iti | / sa tadai9va devy eve7yam no7padhiḥ iti
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531926 (0.008):
9,41: sasyaṃś.ca.samā.ca.iti.kātthakyah/ / 9,41: tayor.eṣa.sampraiso.bhavati/ / ``devī.jostrī.vasudhitī.yayor.anyāghā.dveṣāṃsi.yūyavad.anyāvakṣad.vasu.vāryāni.yajamānāya.vasuvane.vasudheyasya.vītām.yaja/''.
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531990 (0.008):
9,42: sasyaṃś.ca.samā.ca.iti.kātthakyah/ / 9,42: tayor.eṣa.sampraiso.bhavati/ / 9,43: ``devī.ūrjāhutī.isam.ūrjam.anyā.vakṣat,.sagdhim.sapītim.anyā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653856 (0.011):
devī nṛtyati/ / 470.005. tena tasyā nṛtyantyā bināśalakṣaṇaṃ dṛṣṭam/
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145069 (0.015):
ṇirantarubbhiṇṇakusumagucchacchādidaviḍavā uvahasantī via lakkhīadi / devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531914 (0.016):
9,41: tena.imām.upa.siñcatam.''..iti.sā.nigada.vyākhyā/ / 9,41: devī.jostrī.devī.au.josayitrī.au/
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6269963 (0.018):
kā visamā devyagaī kiṃ laddhavvaṃ jaṇo guṇaggāhī / / kiṃ sokkhaṃ sukalattaṃ kiṃ duggojjhaṃ khalo loo" //"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447147 (0.019):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsa-ṇiama-ṭṭhiā devī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449717 (0.023):
Āraṇyikā - ahaṃ sahī-aṇo pakkha-vādeṇa mantedi | ai sahi-pakkha-vādiṇi | / devī-guṇa-ṇiala-ṇibaddhe kkhu tassiṃ jaṇe kudo edaṃ | [ayaṃ sakhī-janaḥ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6640884 (0.023):
u2.32cd/.etad dhi loka^prajñānaṃ loko yatra samāśritaḥ//iti pinyādhyāyāḥ// / u2.33/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin piṭakādhyāyaṃ nāma^adhyāyaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147406 (0.024):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779679 (0.026):
*{vidūṣakaḥ}* - ajja khu devīvioavihurahiaassa tattahodo vaccharāassa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781514 (0.026):
eso khu mahāseṇassa saāsādo rabbhasagotto kañcuīo devīe aṅgāravadīe pesidā / ayyā vasundharā ṇāma vāsavadattādhattī a paḍihāraṃ uvaṭṭhidā (BhSv_6.3:5)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147135 (0.027):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143713 (0.027):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.028):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
brāhmaṇaḥ | yaś caturvedapañcavedaṣaḍvedabrāhmaṇasahasraparyākule rjakule
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447376 (0.0):
(Kale : pu-) ahaṃ evva devī-saāsado sotthiā-vāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ / khalu brāhmaṇaḥ | yaś
prathamam aham eva devīsakāśāt svastivācanaṃ labhe |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447386 (0.041):
prathamam aham eva devī-sakāśāt svasti-vācanaṃ labhe |]
rājā - (vihasya) vedasaṃkhyayaivāveditaṃ brāhmaṇyam | tad āgaccha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447393 (0.0):
prathamam aham eva devī-sakāśāt svasti-vācanaṃ labhe |] / rājā - (vihasya) veda-saṃkhyayaivāveditaṃ brāhmaṇyam | tad āgaccha
mahābrāhmaṇa | dhārāgṛhodyānam eva gacchāvaḥ | / vidūṣakaḥ - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446704 (0.0):
pratīhārī - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati] | (iti niṣkrāntā) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447406 (0.0):
rājā - (vihasya) veda-saṃkhyayaivāveditaṃ brāhmaṇyam | tad āgaccha / mahā-brāhmaṇa | dhārā-gṛhodyānam eva gacchāvaḥ |
rājā - gacchāgrataḥ | / vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447419 (0.0):
vidūṣakaḥ - jaṃ devo āṇavedi | [yad deva ājñāpayati |] / rājā - gacchāgrataḥ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143866 (0.032):
(1.61) Kāñcanamālā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | iti tathā karoti | / (1.62) Vidūṣakaḥ | parikramyāvalokya ca | bho vaassa | jadhā vīsanto
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143148 (0.040):
mām adya saṃsmarayatīva bhujaṅgalokaḥ || 12 || / (1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450495 (0.043):
ṇāḍaassa ṇaccida-sesaṃ | tā ehi | pekkhā-gharaṃ evva gacchamha | / (parikramyāvalokya |) idaṃ pekkhāgāraṃ | jāva ehi pavisamha | sāhu sāhu |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145080 (0.044):
devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi | / parikramyāvalokya ca | eso kkhu piavaasso tassa dohalaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143505 (0.045):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447470 (0.046):
sa-ssarīaaṃ | [bho ehi gacchāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) bho vayasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206187 (0.046):
dhārāgharujjāṇassa sassarīaaṃ | [bho ehi gacchāvaḥ | (parikramyāvalokya / ca) bho vayasya paśya paśya | aviratapatadvividhakusuma-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209099 (0.047):
ṇāḍaassa ṇaccidasesaṃ | tā ehi | pekkhāgharaṃ evva gacchamha | / (parikramyāvalokya |) idaṃ pekkhāgāraṃ | jāva ehi pavisamha | sāhu sāhu |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147310 (0.051):
kaṃ pi bamhaṇaṃ aṇṇesāmi | parikramyāvalokya ca | eso kkhu ajjavasantao
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448048 (0.054):
vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206746 (0.054):
vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145260 (0.055):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448404 (0.055):
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148138 (0.057):
edaṃ indaāliaṃ ajjautassa daṃsehi tti | parikramyāvalokya ca | eso kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145151 (0.058):
(2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa | / diṭṭhiā vaḍḍhasi | jeṇa diṇṇametteṇa iti puṇaḥ paṭhati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143832 (0.062):
idha vi tadhā jevva kiṃ vā aṇṇadha tti | tā alakkhidā bhavia pekkhissaṃ | / parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ
pekkha | aviradapaḍantavivihakusumasuumālasilāalucchangassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447425 (0.0):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | avirada-paḍanta-viviha-kusuma-suumāla-silā-al'-ucchangassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144451 (0.042):
saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778462 (0.045):
*{vāsavadattā}* - esā khu mahuarāṇaṃ aviṇaādo kāsakusumareṇuṇā paḍideṇa / sodaā me diṭṭhī (BhSv_4.4:5)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143506 (0.045):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143845 (0.047):
maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143151 (0.048):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777594 (0.048):
*{padmāvatī}* - ayyautto iha āacchia imaṃ kusumasamiddhiṃ pekkhia / sammāṇidā bhaveaṃ (BhSv_4.0:42)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143757 (0.049):
(1.58) Vāsavadattā | nirūpyātmagatam | aho pamādo pariaṇassa | jassa / daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144372 (0.051):
sirikhaṇḍadāsaṇāmadheassa dhammiassa saāsādo aālakusumasaṃjaṇaṇadohalaṃ / sikkhia attaṇo parigahidaṃ ṇomāliaṃ kusumasamiddhisohidaṃ karissadi tti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143828 (0.052):
idha vi tadhā jevva kiṃ vā aṇṇadha tti | tā alakkhidā bhavia pekkhissaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777986 (0.052):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ / pekkhadu dāva bhavaṃ (BhSv_4.1:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143684 (0.053):
iaṃ khu ṇirantarubbhiṇṇakusumasohiṇī bhaṭṭiṇīe parigahidā māhavīladā | esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145151 (0.054):
(2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa | / diṭṭhiā vaḍḍhasi | jeṇa diṇṇametteṇa iti puṇaḥ paṭhati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145260 (0.054):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148230 (0.055):
vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144399 (0.055):
(2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ | / (2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208895 (0.056):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo piavaassassa / avatthā tue vaṇṇidā tado diuṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama piasahīe avatthā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140679 (0.056):
{Pkt_112}tado bhīmaseṇadhanaṃjaehiṃ abhijuttaṃ pidaraṃ pekkhia sasaṃbhamaṃ / vialiaṃ avadhūṇia raaṇasīsaaṃ ākaṇṇākaṭṭhidakaṭhiṇakodaṇḍajīo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.057):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153200 (0.057):
(punar avekṣya) haddhī haddhī ppamādo, lalide pekkha pekkha eṇaṃ / bamhaāriṇaṃ / daṭṭhūṇa vikkhuhidaṃ maha hadahiaam | tā imassa mahāpābassa aggippaveso
parimalaṇilīṇamahuarabharabhaggabaulamāladīladājālaassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447434 (0.0):
parimala-ṇilīṇa-mahuara-bhara-bhagga-baula-māladī-ladā-jālaassa
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600352 (0.018):
sammohaṇa māhurā bhara ṇabbo sabbobari virehanto pia baassassa
kamalagandhagahaṇuddāmamārudapajjava (Kale :
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817562 (0.060):
krakacā dīrghapatrā ca sthiragandhā tu pāṃśulā / / gandhapuṣpendukalikā dalapuṣpā tripañcadhā // Rajni_10.68
parjava)buddhabandhūabandhaṇassa aviralatamālatarupihidātapapaāsassa assa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447454 (5.960):
kamala-gandha-gahaṇ'-uddāma-māruda-pajjava (Kale : / parjava-)buddha-bandhūa-bandhaṇassa
dhārāgharujjāṇassa sassarīaaṃ | [bho ehi gacchāvaḥ | (parikramyāvalokya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447471 (0.0):
avirala-tamāla-taru-pihidā-tapa-paāsassa assa dhārā-ghar'-ujjāṇassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453606 (0.037):
anteuraṃ su-pīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212140 (0.037):
supīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447415 (0.046):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388740 (0.048):
'jaṇahiaavidāraṇae dhārāsalilallulie ṇa ramai tahā /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209097 (0.061):
ṇāḍaassa ṇaccidasesaṃ | tā ehi | pekkhāgharaṃ evva gacchamha | / (parikramyāvalokya |) idaṃ pekkhāgāraṃ | jāva ehi pavisamha | sāhu sāhu |
ca) bho vayasya paśya paśya | aviratapatadvividhakusuma-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447473 (0.0):
sa-ssarīaaṃ | [bho ehi gacchāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) bho vayasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448027 (0.039):
tadehi dīrghikā-taṭam upasarpāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) vayasya paśya / paśya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206725 (0.039):
tadehi dīrghikātaṭam upasarpāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) vayasya paśya / paśya |
sukumāraśilātalotsaṅgasya / parimalanilīnamadhukarabharabhagnabakulamālatīlatājālakasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447487 (0.0):
paśya paśya | avirata-patad-vividha-kusuma- / sukumāra-śilā-talotsaṅgasya
kamalagandhagrahaṇoddāmamārutaparyavabuddhabandhūkabandhanasyāviralatamālatarupihitātapaprakāśasyāsya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447507 (0.0):
parimala-nilīna-madhukara-bhara-bhagna-bakula-mālatī-latā-jālakasya / kamala-gandha-grahaṇoddāma-māruta-paryavabuddha-bandhūka-bandhanasyāvirala-tamāla-taru-pihitātapa-prakāśasyāsya
dhārāgṛhodyānasya saśrīkatām |] / rājā - vayasya sādhv abhihitam | atra hi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447516 (0.0):
kamala-gandha-grahaṇoddāma-māruta-paryavabuddha-bandhūka-bandhanasyāvirala-tamāla-taru-pihitātapa-prakāśasyāsya / dhārā-gṛhodyānasya sa-śrīkatām |]
vṛntaiḥ kṣudrapravālasthagitam iva talaṃ bhāti śephālikānāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447523 (0.0):
rājā - vayasya sādhv abhihitam | atra hi | / vṛntaiḥ kṣudra-pravāla-sthagitam iva talaṃ bhāti śephālikānāṃ
gandhaḥ saptacchadānāṃ sapadi gajamadāmodamohaṃ karoti /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447533 (0.0):
gandhaḥ sapta-cchadānāṃ sapadi gaja-madāmoda-mohaṃ karoti /
ete connidrapadmacyutabahalarajaḥpuñjapiṅgāṅgarāgā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447540 (0.0):
gandhaḥ sapta-cchadānāṃ sapadi gaja-madāmoda-mohaṃ karoti / / ete connidra-padma-cyuta-bahala-rajaḥ-puñja-piṅgāṅgarāgā
gāyanty avyaktavācaḥ kim api madhuliho vāruṇīpānamattāḥ // HPri_2.2 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447550 (0.0):
ete connidra-padma-cyuta-bahala-rajaḥ-puñja-piṅgāṅgarāgā / gāyanty avyakta-vācaḥ kim api madhu-liho vāruṇī-pāna-mattāḥ // HPri_2.2 //
vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447560 (0.0):
gāyanty avyakta-vācaḥ kim api madhu-liho vāruṇī-pāna-mattāḥ // HPri_2.2 // / vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143252 (0.037):
(1.20) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | ahaṃ pi edāṇaṃ baddhapariarāṇaṃ majjhe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205228 (0.046):
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 // / vidūṣakaḥ - (saroṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449956 (0.050):
(vicintya) kahiṃ dāṇiṃ taṃ pekkhe | ahavā tahiṃ evva dāva digghiāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143151 (0.053):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780954 (0.054):
athāyaṃ vibhramo vā syād vibhramo hy astu me ciram // BhSv_5.9 // / *{vidūṣakaḥ}* - bho vaassa edassiṃ ṇaare avantisundarī ṇāma jakkhiṇī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448406 (0.055):
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448046 (0.056):
dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 // / vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206744 (0.056):
dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 // / vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149611 (0.056):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148470 (0.057):
padhāṇo amacco vasubhūdī āado | taṃ dāva pekkhadu ajjautto | / (4.83) Rājā | yathāha devī | aindrajālikaṃ prati | bhadra | viśramyatām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450121 (0.057):
diṭṭhā tadā jahiṃ digghiāe diṭṭhā idaṃ vi dāva pekkhissaṃ ti āado mhi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446467 (0.058):
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 // / vidūṣakaḥ - (sa-roṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143098 (0.058):
(1.15) Vidūṣakaḥ | vilokya | edaṃ pi dāva / suviaḍḍhajaṇāpūridasiṅgaajalapahāramukkasikkāramaṇoharaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145260 (0.062):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778077 (0.062):
*{ceṭī}* - pekkhadu pekkhadu bhaṭṭidāriā edaṃ kokaṇadamāḷāpaṇḍararamaṇīaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145708 (0.062):
(2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141725 (0.063):
vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ / pekkhaṇīaṃ tti / / SktCh_127: tataśca deva bhaṇitaṃ svāmināṅgarājena / bho vṛkodara
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454969 (0.064):
(Priyadarśikāyā upari patati |) / vidūṣakaḥ - bho vaassa kahaṃ tumaṃ mūḍho via ciṭṭhasi | ṇa eso visādassa
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949393 (0.064):
Śākyabhikṣuḥ - {(pāśupatam avalokya) D} bho bhaavaṃ! tumaṃ dāva aggado
aviralapaḍantakusumaṇiaro ajja vi pattantaragaḷantavarisāvasāṇasalilabindū
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447574 (0.0):
patt'-antara-gaḷanta-varisāvasāṇa-salila-bindū via lakkhīadi [p. 14]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447562 (0.047):
vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso / avirala-paḍanta-kusuma-ṇiaro ajja vi
via lakkhīadi [p. 14] sattavaṇṇapāāvo | [bho vayasya etad api tāvat paśya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447581 (0.0):
patt'-antara-gaḷanta-varisāvasāṇa-salila-bindū via lakkhīadi [p. 14]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207110 (0.033):
salilacalantakarapallavappahāvitthideṇa ohasiasohaṃ karedi kamalavaṇaṃ / avaciṇantī | [bho vayasya paśya paśya | āścaryam āścaryam | eṣā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448425 (0.039):
kamala-vaṇaṃ avaciṇantī | [bho vayasya paśya paśya | āścaryam āścaryam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146901 (0.042):
saṃbhāvehi | saccaṃ jevva sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1752665 (0.045):
(sa sādhvasautsukyam) ammo rakkhaso tti suṇia saccaṃ sajjhasa kodahalāṇaṃ / majjhe baṭṭāmi | (aṃho rākṣasa iti śrutvā satyaṃ sādhvasa kautūhalayor
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145291 (0.048):
daṇḍakakāṣṭham udyamya | ā dāsīe dhīe sārie | tumaṃ jaṇāsi | saccaṃ jevva
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948883 (0.051):
Śākyabhikṣuḥ - buddhavaaṇaṃ pamāṇīkaraanto bhikkhū surābhāaṇaṃ gaṇhadi tti / ko ettha hedū / [{bho G} buddhavacanaṃ pramāṇīkurvan bhikṣuḥ surābhājanaṃ
paśya | ya eṣo 'viralapatadkusumanikaro 'dyāpi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447589 (1.192):
sattavaṇṇa-pāāvo | [bho vayasya etad api tāvat paśya paśya | ya eṣo / 'virala-patad-kusuma-nikaro 'dyāpi
patrāntaragaladvarṣāvasānasalilabindur iva lakṣyate saptaparṇapādapaḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447599 (0.0):
'virala-patad-kusuma-nikaro 'dyāpi / patrāntara-galad-varṣāvasāna-salila-bindur iva lakṣyate saptaparṇa-pādapaḥ
rājā - vayasya samyag utprekṣitam | bahv eva sadṛśaṃ jaladasamayasya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447607 (0.0):
patrāntara-galad-varṣāvasāna-salila-bindur iva lakṣyate saptaparṇa-pādapaḥ / rājā - vayasya samyag utprekṣitam | bahv eva sadṛśaṃ jalada-samayasya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447914 (0.0):
rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ / jalada-samayasyeti | / (bibhrāṇā mṛdutām ityādi punaḥ paṭhati)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206614 (0.0):
rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ / jaladasamayasyeti | / (bibhrāṇā mṛdutām ityādi punaḥ paṭhati)
bibhrāṇā mṛdutāṃ śirīṣakusumaśrīhāribhiḥ śādvalaiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447614 (0.0):
rājā - vayasya samyag utprekṣitam | bahv eva sadṛśaṃ jalada-samayasya | / bibhrāṇā mṛdutāṃ śirīṣa-kusuma-śrī-hāribhiḥ śādvalaiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447914 (0.059):
rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ / jalada-samayasyeti | / (bibhrāṇā mṛdutām ityādi punaḥ paṭhati)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206614 (0.059):
rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ / jaladasamayasyeti | / (bibhrāṇā mṛdutām ityādi punaḥ paṭhati)
sadyaḥ kalpitakuṭṭimā marakatakṣodair iva kṣālitaiḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447620 (0.0):
bibhrāṇā mṛdutāṃ śirīṣa-kusuma-śrī-hāribhiḥ śādvalaiḥ / sadyaḥ kalpita-kuṭṭimā marakata-kṣodair iva kṣālitaiḥ /
eṣā saṃprati bandhanād vigalitair bandhūkapuṣpotkaraiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447626 (0.0):
sadyaḥ kalpita-kuṭṭimā marakata-kṣodair iva kṣālitaiḥ / / eṣā saṃprati bandhanād vigalitair bandhūka-puṣpotkaraiḥ
adyāpi kṣitir indragopakaśataiś cchanneva saṃlakṣyate // HPri_2.3 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447634 (0.0):
adyāpi kṣitir indra-gopaka-śataiś cchanneva saṃlakṣyate // HPri_2.3 // / (tataḥ praviśati ceṭī)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447626 (0.038):
eṣā saṃprati bandhanād vigalitair bandhūka-puṣpotkaraiḥ / adyāpi kṣitir indra-gopaka-śataiś cchanneva saṃlakṣyate // HPri_2.3 //
(tataḥ praviśati ceṭī) / ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447646 (0.0):
adyāpi kṣitir indra-gopaka-śataiś cchanneva saṃlakṣyate // HPri_2.3 // / (tataḥ praviśati ceṭī)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449165 (0.011):
(tataḥ praviśati Manoramā |) / Manoramā - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe hanje Maṇorame jaṃ taṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451551 (0.015):
sākṣād darśita eṣa naḥ kuśalayā Vatseśa evānayā // HPri_3.7 // / Vāsavadattā -hanje Indīvarie | baddheṇa ajja-utteṇa ahaṃ vīṇaṃ sikkhāvidā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210139 (0.026):
Vāsavadattā -hanje Indīvarie | baddheṇa ajjautteṇa ahaṃ vīṇaṃ sikkhāvidā |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757158 (0.033):
mālavikā (sāvaṣṭambham) jo ṇa bhāadi so mae bhaṭṭiṇī daṃsaṇe / diṭṭha sāmattho bhaṭṭā | [yo na bibheti sa mayā bhaṭṭinī darśane
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143416 (0.033):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147068 (0.034):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758452 (0.035):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452978 (0.037):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454100 (0.039):
Vāsavadattā - (sa-smitam |) bhaavadi jaha takkemi paridosida mhi / ajja-utteṇetti [ bhagavati yathā tarkayāmi paritoṣitāsmy ārya-putreṇeti |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212631 (0.039):
Vāsavadattā - (sasmitam |) bhaavadi jaha takkemi paridosida mhi / ajjautteṇetti [ bhagavati yathā tarkayāmi paritoṣitāsmy āryaputreṇeti |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145854 (0.039):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144399 (0.041):
(2.5) Susaṃgatā | piasahiṃ sāariaṃ aṇṇesiduṃ | / (2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205926 (0.041):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.042):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452728 (0.042):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajja-utto pie pasīda
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449936 (0.043):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136005 (0.043):
śaddābia āṇatte jaha luhilappiā ajja pahudi tue ajjauttaśśa bhīmaśeṇaśśa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448787 (0.044):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207459 (0.044):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi
Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447658 (0.0):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143417 (0.014):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147069 (0.015):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo / paḍiṇivattantīe cittasāliāduvāre ajjavasantaassa susaṃgadāe samaṃ ālāvo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146709 (0.020):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209361 (0.023):
Āraṇyikāyāḥ samarpayati) Maṇorame tumaṃ vi Ṇalagiriggahaṇaparituṭṭheṇa / tādeṇa ajjauttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariāsaāsādo geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144400 (0.024):
(2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149015 (0.024):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.025):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450765 (0.026):
Āraṇyikāyāḥ samarpayati) Maṇorame tumaṃ vi Ṇalagiri-ggahaṇa-parituṭṭheṇa / tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147447 (0.027):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149079 (0.027):
(4.137) Sāgarikā | haddhī haddhī | ā | samantado pajjalido hudavaho ajja / dukkhāvasāṇaṃ me karissadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144311 (0.028):
tataḥ praviśati nipuṇikā | / (2.2) Nipuṇikā | uvaladdho kkhu mae bhaṭṭiṇo vuttanto | tā jāva gadua
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.029):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447769 (0.029):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206473 (0.029):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.030):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143910 (0.031):
(1.64) Vāsavadattā | vilokya | kadhaṃ | ajjautto | jaadu jaadu ajjautto | / alaṅkaredu imaṃ desaṃ āsaṇapaḍiggaheṇa | edaṃ āsaṇaṃ | ettha uvavisadu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454504 (0.031):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213025 (0.031):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454892 (0.031):
ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe / jeṇa kuvidā ṇālavasi | tā pasīda pasīda | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇa hu puṇo
geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārāgharujjāṇadīhiāe jāva evva viāsiāiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447670 (0.0):
Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ / lahu geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārā-ghar'-ujjāṇa-dīhiāe jāva evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147654 (0.023):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777986 (0.028):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ / pekkhadu dāva bhavaṃ (BhSv_4.1:2)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447944 (0.030):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206643 (0.030):
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205898 (0.030):
Vāsavadattā sotthivāaṇaṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva / dhārāgharujjāṇadigghiāe ṇhāia devīpāsaṃ gadua kukkuṭavādaṃ karissaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782094 (0.031):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147513 (0.031):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207234 (0.031):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448549 (0.031):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132756 (0.032):
{Pkt_34}halā bhaeṇa visumaridamhi / tā ciṭṭha jāva savvaṃ sumaria
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779326 (0.034):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.035):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144449 (0.035):
dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso / saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780706 (0.038):
jāva muhuttaaṃ ciṭṭhia diṭṭhiṃ hiaaṃ ca tosemi (BhSv_5.6:52)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208333 (0.038):
Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ / daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145562 (0.038):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147447 (0.038):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu / ajjo |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776493 (0.038):
iha āadahmi pamadavaṇaṃ (BhSv_3:2) / jāva dāṇiṃ bhāadheaṇivvuttaṃ duḥkhaṃ viṇodemi (BhSv_3:3)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143114 (0.038):
vāravilāsiṇījaṇavilasidaṃ avaloedu piavaasso | / (1.16) Rājā | vilokya | vayasya | samyag dṛṣṭaṃ tvayā | kutaḥ |
kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva lahuaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447671 (0.0):
lahu geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārā-ghar'-ujjāṇa-dīhiāe jāva evva / viāsiāiṃ kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447679 (0.0):
viāsiāiṃ kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213091 (0.028):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.028):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143843 (0.029):
parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ / maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101152 (0.030):
sukaaparipāeṇa abbhupagaamahārajjāhiseo juvarāo saṃjāo / / evvaṃ vi eāiṇiṃ maṃ mahūsavāuliaṃ mottūṇa kahiṃ ṭhidā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.030):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782096 (0.031):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2) / edaṇṇimittaṃ ujjaiṇiṃ āṇīdo (BhSv_6.11:3)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144525 (0.042):
ko vi idha āacchadi tāva ālekkhasamappidaṃ taṃ ahimadaṃ jaṇaṃ pekkhia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.045):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763668 (0.051):
nepathye tā ettha saṃtthara tthido ṇimīlida ṇaaṇo jebba suppabhādaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.052):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.053):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143790 (0.054):
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.054):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210475 (0.054):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450453 (0.055):
ṇevaccha-ggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209059 (0.055):
ṇevacchaggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.055):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.055):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā geṇhia taṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447689 (0.0):
viāsiāiṃ kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva / lahuaṃ avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147387 (0.010):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ / pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450628 (0.014):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209229 (0.014):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210478 (0.018):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454504 (0.018):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213025 (0.018):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147198 (0.021):
tumaṃ ciraasi tti uttammantīe devīe pesida mhi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147503 (0.024):
tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781714 (0.024):
ayyautta tādo vā ambā vā kiṃṇukhu bhaṇissadi tti āviggā via saṃvuttā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774761 (0.026):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776958 (0.027):
*{vāsavadattā}* - uvaradā tassa bhayyā taṃ ṇippaoaṇaṃ tti (BhSv_3:47)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146602 (0.027):
vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147419 (0.027):
(4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa / hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776531 (0.028):
ṇa khu ahaṃ pāṇāṇi parittajāmi (BhSv_3:8) / ayyauttaṃ pekkhāmi tti ediṇā maṇoraheṇa jīvāmi mandabhāā (BhSv_3:9)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451906 (0.029):
tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāa-pīṭhiāe | [idānīm eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207251 (0.030):
salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145463 (0.030):
sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ ediṇā | kīsa aāraṇe / attāṇaaṃ āāsesi tti |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782094 (0.031):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451264 (0.034):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi | [ājñāptāsmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447701 (0.0):
lahuaṃ avaciṇua āacchadu tti | esā tavassiṇī taṃ dīhiaṃ ṇa jāṇādi | tā / geṇhia taṃ gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205923 (0.041):
aṇṇahā kahaṃ amhāṇaṃ sarisā brahmaṇā (sic) rāakule paḍiggahaṃ karenti | / (nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447183 (0.042):
| aṇṇahā kahaṃ amhāṇaṃ sarisā brahmaṇā (sic) rāa-kule paḍiggahaṃ karenti | / (nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso pia-vaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449242 (0.063):
gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi / devyā Vāsavadattayā hañje Manorame yaḥ sa Sāṅkṛtyāyany ārya-putrasya mama
devyā Vāsavadattayā | hañje Indīvarike adya mayāgastyamaharṣaye 'rgho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447710 (0.0):
geṇhia taṃ gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi | / [ājñāptāsmi devyā Vāsavadattayā | hañje Indīvarike adya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449245 (0.038):
gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi / devyā Vāsavadattayā hañje Manorame yaḥ sa Sāṅkṛtyāyany ārya-putrasya mama
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207908 (0.047):
gummantariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddhajappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi devyā / Vāsavadattayā hañje Manorame yaḥ sa Sāṅkṛtyāyany āryaputrasya mama ca
dātavyaḥ | tad gaccha tvam | śephalikākusumamālāṃ laghu gṛhītvāgaccheti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447718 (0.0):
mayāgastya-maharṣaye 'rgho dātavyaḥ | tad gaccha tvam |
eṣāpy Āraṇyikā dhārāgṛhodyānadīrghikāyā yāvad eva vikasitāni kamalāni
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447726 (0.0):
śephalikā-kusuma-mālāṃ laghu gṛhītvāgaccheti | eṣāpy Āraṇyikā / dhārā-gṛhodyāna-dīrghikāyā yāvad eva vikasitāni kamalāni nāstābhilāṣiṇā
nāstābhilāṣiṇā sūryeṇa mukulāyyante tāvad eva laghv avacintyāgacchatv iti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447736 (0.0):
dhārā-gṛhodyāna-dīrghikāyā yāvad eva vikasitāni kamalāni nāstābhilāṣiṇā
| eṣā tapasvinī tāṃ dīrghikāṃ na jānāti | tad gṛhītvā tāṃ gamiṣyāmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447742 (0.0):
sūryeṇa mukulāyyante tāvad eva laghv avacintyāgacchatv iti | eṣā tapasvinī / tāṃ dīrghikāṃ na jānāti | tad gṛhītvā tāṃ gamiṣyāmi (nepathyābhimukham
(nepathyābhimukham avalokya)] / (tataḥ praviśaty Āraṇyikā)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447747 (0.0):
tāṃ dīrghikāṃ na jānāti | tad gṛhītvā tāṃ gamiṣyāmi (nepathyābhimukham
Āraṇyikā - (sabāṣpodvegam ātmagatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447760 (0.0):
(tataḥ praviśaty Āraṇyikā) / Āraṇyikā - (sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447814 (0.056):
[(sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) tathā nāma tādṛśe vaṃśa utpannayānya-janam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206517 (0.056):
lahūkido appā | tā kā gaī | jahabhaṇidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [(sabāṣpodvegam / ātmagatam) tathā nāma tādṛśe vaṃśa utpannayānyajanam ājñāpya sthitayā
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447772 (0.0):
Āraṇyikā - (sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe / aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147855 (0.009):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147069 (0.011):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.014):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144312 (0.015):
tataḥ praviśati nipuṇikā | / (2.2) Nipuṇikā | uvaladdho kkhu mae bhaṭṭiṇo vuttanto | tā jāva gadua
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758593 (0.017):
| sabba kālaṃ ido ebba sotthibāaṇa modaehiṃ kucchiṃ pūria saṃpadaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144036 (0.020):
kusumalohākkhittahiaāe adiciraṃ mae kadaṃ | tā imiṇā sinduvāraviḍavena
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154222 (0.020):
surahikoḍppado hodutti māhabī-maṇḍabaṃ laṃhikhadā mae rāhiā, tā ppasīda
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14143030 (0.023):
{Pkt_143}vaccha jai tumaṃ bi amhe ṇālabasi tā kiṃ saṃpadaṃ vaccho / dussāsaṇo ālabadu dummarisaṇo vā adha aṇṇo vā /*iti roditi**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206852 (0.023):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139744 (0.024):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153461 (0.024):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148236 (0.025):
(4.64) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | avihido hodi | bho | īdiso se avaṭṭhambho / jeṇa savvaṃ saṃbhāvīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146709 (0.025):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454504 (0.025):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213025 (0.025):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143417 (0.026):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145365 (0.026):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454892 (0.027):
ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451317 (0.027):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447782 (0.0):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451317 (0.029):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153461 (0.029):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147067 (0.032):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo / paḍiṇivattantīe cittasāliāduvāre ajjavasantaassa susaṃgadāe samaṃ ālāvo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100606 (0.033):
sāhu sāhu camūvariṇaṃ vaaṇaṃ / / evvaṃ phaṇiā uṇa kīrisaṃ uvakkaṃdaṃ tehiṃ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780810 (0.034):
ahava sayyāpaḷambiaṃ ayyauttassa hatthaṃ saaṇīe ārovia gamissaṃ / (BhSv_5.6:67)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.035):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144311 (0.035):
tataḥ praviśati nipuṇikā | / (2.2) Nipuṇikā | uvaladdho kkhu mae bhaṭṭiṇo vuttanto | tā jāva gadua
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206852 (0.035):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144327 (0.036):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139744 (0.037):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149015 (0.037):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155566 (0.038):
rādhikā - dei, saraṇṇassa jaṇassa saṃrakkhaṇe akkhamāsi tahabi parihasesi / | ṇūṇaṃ / īsarīṇāṃ kkhu juttaṃ edaṃ | [devi, śaraṇyasya janasya saṃrakṣaṇe akṣamāsi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211058 (0.038):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096782 (0.038):
naṭī (sabhayam)aaṇaṭṭasāmaggiṃ sajjīkāduṃ vilaṃbiaṃ / / sajjīkiā kkhu esā /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145262 (0.038):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452444 (0.038):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147868 (0.038):
(4.38) Vasuṃdharā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | eso kkhu rumaṇṇado / bhāiṇeo vijaavammā piaṃ kiṃ pi ṇivedidukāmo duvāre ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.038):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149407 (0.039):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447792 (0.0):
kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa / vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149482 (0.035):
(4.173) Vāsavadattā | ajjautta | amaccajoandharāaṇeṇa ettiaṃ kālaṃ / dujjaṇīkida mhi jeṇa jāṇanteṇa vi ṇa me ṇivedidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450179 (0.040):
vidūṣakaḥ - (vicintya |) ahavā bhaṇido evva ahaṃ vaasseṇa | jai taṃ / aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147264 (0.042):
sahījaṇavacchale | hā udārasīle | hā sommadaṃsaṇe | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211936 (0.044):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adiujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447775 (0.046):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352434 (0.046):
acchīhiṃ cia bhaṇiaṃ hiaattthaṃ jo jaṇo ṇa lakkhei / / teṇa paḍibohieṇa e kiṃ kīrai ṇa kkhu alleṇa // Suk_11.6 (=88) //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147044 (0.047):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131738 (0.050):
{Pkt_20}mae evvaṃ bhaṇidaṃ / ai bhāṇumadi tumhāṇaṃ amukkesu kesesu kahaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779072 (0.051):
aho piaṃ ṇāma īdisaṃ vaaṇaṃ appaccakkhaṃ suṇīadi (BhSv_4.6:3)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449502 (0.051):
Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo / | tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132570 (0.052):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210320 (0.052):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9409089 (0.052):
'haṃsaṇa sarehiṃ viṇā sarāṇa sohāviṇā ṇa haṃsehiṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.053):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453232 (0.054):
Manoramā - halā Kancaṇamāle | jadā dāva aaṃ uttanto bhaṭṭiṇīe ṇa keṇa vi / viṇṇaviidavvo tti bhaṭṭiṇā āṇattaṃ tā keṇa uṇa dāṇiṃ so leho suṇāvido |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209850 (0.054):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448305 (0.055):
Viñjhakedu-duhidā vara-joggā bhavissadi tadā ahaṃ sumarāidavvetti | tā / saṃpadaṃ sumarāvemi jeṇa se vara-cintā-pajjāulo bhavissadi | [etat |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206994 (0.055):
Viñjhakeduduhidā varajoggā bhavissadi tadā ahaṃ sumarāidavvetti | tā / saṃpadaṃ sumarāvemi jeṇa se varacintāpajjāulo bhavissadi | [etat |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146571 (0.057):
(2.134) Sāgarikā | susaṃgade | kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ | / (2.135) Susaṃgatā | sahi | edāe tamālavīdhiāe antaridāo bhavia ṇikkamamha
cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mahagghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447797 (0.0):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mah'-agghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453410 (0.030):
kajjaṃ tassa mama-kerayeṇa kiṃ kajjaṃ | ajjuāe juttaṃ mama edaṃ ālihiduṃ | / sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211949 (0.030):
kajjaṃ tassa mamakerayeṇa kiṃ kajjaṃ | ajjuāe juttaṃ mama edaṃ ālihiduṃ | / sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781655 (0.039):
*{padmāvatī}* - ayyautta kiṃ mae saha uvaviṭṭho edaṃ jaṇaṃ pekkhissadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147483 (0.042):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213623 (0.052):
Vāsavadattā - (saharṣam |) ajjautta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva karedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455119 (0.055):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143707 (0.055):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141853 (0.055):
parivāria eāī maha puttao ahimaṇṇū vābādido / ahaṃ uṇa tumhāṇaṃ / pekkhantāṇaṃ evva edaṃ kumālavisaseṇaṃ sumaridavvasesaṃ karomi / tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.056):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447770 (0.056):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206474 (0.056):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147380 (0.056):
ṇimittaṃ rodīadi | kiṃ ṇu sāariāe accāhidaṃ saṃvuttaṃ | / (4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948312 (0.058):
Devasomā - bhaavaṃ! parissanto via lakkhīasi / ṇa edaṃ suhovāasulahaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146784 (0.058):
(2.155) Vidūṣakaḥ | bhodi | appā kila dukkhaṃ ālihīadi tti mama vaaṇaṃ / suṇia piavaasseṇa edaṃ viṇṇāṇaṃ daṃsidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448821 (0.058):
vidūṣakaḥ - bho osara osara | esā kkhu Indīvarīā āadā | edaṃ uttantaṃ / pekkhia devīe ṇivedaissadi | (aṅgulyā nirdiśya) tā imaṃ evva kadalī-gharaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207494 (0.058):
vidūṣakaḥ - bho osara osara | esā kkhu Indīvarīā āadā | edaṃ uttantaṃ / pekkhia devīe ṇivedaissadi | (aṅgulyā nirdiśya) tā imaṃ evva kadalīgharaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149614 (0.058):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211727 (0.059):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia / samīvaṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148230 (0.060):
vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
lahūkido appā | tā kā gaī | jahabhaṇidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [(sabāṣpodvegam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447814 (0.0):
lahū-kido appā | tā kā gaī | jaha-bhaṇidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447804 (0.033):
cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mah'-agghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe / lahū-kido appā | tā kā gaī | jaha-bhaṇidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145038 (0.040):
(2.32) Susaṃgatā | sahi | kiṃ ediṇā diṭṭheṇa | dūrībhūdā khu sāriā | tā / aṇusaramha |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106203 (0.051):
aapechchaha sahio esā lacchī raṇṇo paāvaruddassa / / cariāi aṇukuṇaṃtī raṇṇīsu paivvaā jāā // ViPrud_4.90 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089710 (0.053):
taha taha aṇuṇaanto pio tue hiaa rosakaluseṇa / / avahīrido ṇa muṇiaṃ rāeti vioaveaṇaṃ sahasu // ViPrud_1.59 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1739328 (0.053):
āpucchantasya bahū gamiduṃ daiassa suṇia addhottim | / aṇumaṃṇiduṃ na jāṇai ṇa nivāreduṃ paravasā ubaha ||SRs_2.130||
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454984 (0.055):
kālo | visamā kkhu gaī visassa | tā daṃsehi appaṇo vijjā-pahāvaṃ | [bho
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139746 (0.055):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097928 (0.055):
mahārāassa hiaaṃ aṇuvaṭṭamāṇāe vasuṃdharāe uido khkhu harisāvibhbhāvo /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1755788 (0.058):
kaṅkālaḥ maṇṇe bibhīsaṇaṃ bajjia sabbassa bi esā gaī | [manye vibhīṣaṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143421 (0.058):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139787 (0.059):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142636 (0.060):
Naṭī | ajjautta | iamhi | āṇavedu ajjo | ko ṇioo aṇuciṭṭhīadu tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450360 (0.060):
jeṇa saaṃ evva ṇaliṇī-pattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208974 (0.060):
saaṃ evva ṇaliṇīpattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136022 (0.064):
piṭṭhadoṇupiṭṭhaṃ śamale āhiṇḍidavvaṃ tti / tā taśśa aṇumaggagāmiṇo / hadamāṇuśaśoṇiaṇaīdaṃśaṇappaṇaṭṭhabubhukkhāpibāśaśśa iha evva me śaggaloo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147603 (0.064):
mahārāa ādībaa me cidaṃ / tumaṃ bi khattadhammaṃ aṇuvaṭṭanto evva ṇāhassa / jīviaharassa ahimuho hohi /
ātmagatam) tathā nāma tādṛśe vaṃśa utpannayānyajanam ājñāpya sthitayā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447817 (0.0):
lahū-kido appā | tā kā gaī | jaha-bhaṇidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | / [(sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) tathā nāma tādṛśe vaṃśa utpannayānya-janam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447824 (0.035):
[(sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) tathā nāma tādṛśe vaṃśa utpannayānya-janam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447752 (0.056):
Āraṇyikā - (sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206456 (0.056):
Āraṇyikā - (sabāṣpodvegam ātmagatam) taha ṇāma tārise vaṃse uppaṇṇāe
sāṃprataṃ parasya mayājñaptiḥ kartavyeti nāsti khalu duṣkaraṃ daivasya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447834 (0.0):
[(sa-bāṣpodvegam ātma-gatam) tathā nāma tādṛśe vaṃśa utpannayānya-janam / ājñāpya sthitayā sāṃprataṃ parasya mayājñaptiḥ kartavyeti nāsti khalu
athavā mamaivaiṣa doṣo yena jānatyāpi na vyāpādita ātmā | tat kiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447842 (0.0):
ājñāpya sthitayā sāṃprataṃ parasya mayājñaptiḥ kartavyeti nāsti khalu / duṣkaraṃ daivasya | athavā mamaivaiṣa doṣo yena jānatyāpi na vyāpādita
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4959537 (0.053):
satyam eṣa doṣo na bhavati, kiṃ tv anaruṇayāpy ekahāyanyā krayaḥ prāpnoti,
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21473514 (0.055):
tvam, tat kathaṃ tatra gṛhaṃ gacchāmi | athavā yan māṃ tvaṃ viśvāsayasi / tat te doṣo nāsti, yat īdṛśī svabhāva duṣṭā yuṣmaj jātir yā śiṣṭa saṅgād
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678467 (0.057):
kim eṣa doṣo bhavitā mamā7pī7ty % asmai tataḥ sārathir abhyuvāca // 3.32
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14199540 (0.057):
chalenāhaṃ hṛtā kāśyāḥ suptā pitṛgṛhātvayā / / tava doṣo na cehāsti bhavitavyaṃ mamedṛśam // NarP_2,27.141 //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24517005 (0.059):
[pṛ 91] kim iti darśayiṣyate iti cet | naiṣa doṣaḥ | na hi / pramānasyetyādinā
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26035099 (0.060):
tathā sati hrasvabhāvino 'ṅgasya akārasya upadhātvaṃ vihitam iti hrasvo na / syāt ? naiṣa doṣaḥ / / oṇeḥ ṛdit karaṇaṃ jñāpakaṃ nityam api dvirvacanam upadhāhrasvatvena
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7572561 (0.060):
tathā sati hrasvabhāvino 'ṅgasya akārasya upadhātvaṃ vihitam iti hrasvo na / syāt ? naiṣa doṣaḥ / / oṇeḥ r̥dit karaṇaṃ jñāpakaṃ nityam api dvirvacanam upadhāhrasvatvena
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2576781 (0.060):
naiṣa doṣaḥ / / kathayitustāvanna karturivāśaktiḥ- upāyasaṃbhavāt,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3265760 (0.064):
nirvartitasyādṛṣṭasyāpyasyaivātmana idamadṛṣṭamiti niyame hetvabhāvādeṣa / eva doṣaḥ // 51 // / syādetat / / ahamidaṃ phalaṃ prāpnavānīdaṃ pariharāṇītthaṃ prayatā itthaṃ
sāṃprataṃ kariṣyāmi | athavā duṣkaram idānīṃ mayā cintitam | varam evaitad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447849 (0.0):
duṣkaraṃ daivasya | athavā mamaivaiṣa doṣo yena jānatyāpi na vyāpādita / ātmā | tat kiṃ sāṃprataṃ kariṣyāmi | athavā duṣkaram idānīṃ mayā cintitam
api | na punar ātmano mahārghaṃ vaṃśaṃ prakāśayantyā mayā laghūkṛta ātmā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447859 (0.0):
ātmā | tat kiṃ sāṃprataṃ kariṣyāmi | athavā duṣkaram idānīṃ mayā cintitam / | varam evaitad api | na punar ātmano mahārghaṃ vaṃśaṃ prakāśayantyā mayā
tat kā gatiḥ | yathābhaṇitam anuṣṭhāsyāmi |] / ceṭī - ido ehi Āraṇṇie | ita ehi Āraṇyike |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447871 (0.0):
laghū-kṛta ātmā | tat kā gatiḥ | yathābhaṇitam anuṣṭhāsyāmi |]
Āraṇyikā - iaṃ āacchāmi | (śramaṃ nāṭayantī) hanje dūre kiṃ ajja vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447878 (0.0):
ceṭī - ido ehi Āraṇṇie | ita ehi Āraṇyike | / Āraṇyikā - iaṃ āacchāmi | (śramaṃ nāṭayantī) hanje dūre kiṃ ajja vi
digghiā | [iyam āgacchāmi | (śramaṃ nāṭayantī) hañje dūre kim adyāpi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447886 (0.0):
Āraṇyikā - iaṃ āacchāmi | (śramaṃ nāṭayantī) hanje dūre kiṃ ajja vi / digghiā | [iyam āgacchāmi | (śramaṃ nāṭayantī) hañje dūre kim adyāpi
dīrghikā |] / ceṭī - esā sehāliāgummantariā | tā ehi odaramha | (avataraṇaṃ nāṭayataḥ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447898 (0.0):
digghiā | [iyam āgacchāmi | (śramaṃ nāṭayantī) hañje dūre kim adyāpi / dīrghikā |] / ceṭī - esā sehāliā-gumm'-antariā | tā ehi odaramha | (avataraṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448795 (0.046):
samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207468 (0.046):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi / | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207763 (0.046):
atthamaāhilāsī bhaavaṃ sahassarassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775783 (0.049):
kiṃ bhaṇāsi esā bhaṭṭidāriā māhavīḷadāmaṇḍavassa passado kandueṇa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097276 (0.052):
naṭī (sopahāsaṃ)asuumārā kkhu esā ayyassa ṇiddaāliṅgaṇavellaṇaṃ ṇa sahai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449783 (0.053):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208419 (0.053):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa asaṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778608 (0.053):
*{vidūṣakaḥ}* - bho sacceṇa savāmi kassa vi ṇa ācakkhissaṃ (BhSv_4.4:20) / esā sandaṭṭhā me jīhā (BhSv_4.4:21)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206356 (0.054):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451264 (0.054):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449219 (0.054):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136223 (0.056):
luhilappiā ehi / gacchia doṇaśśa luhilaṃ pivamha /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134866 (0.056):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.057):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900746 (0.058):
piasahī sāariā / / esā jjeva pasādīadu /"
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155293 (0.059):
rādhā (sabhayam) hanta, caṃcala caṃcarīa ciṭṭha ciṭṭha | esā līlā-kamaleṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.059):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
[eṣā śephalikāgulmāntaritā | tad ehi avatarāvaḥ | (avataraṇaṃ nāṭayataḥ)]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447904 (0.0):
ceṭī - esā sehāliā-gumm'-antariā | tā ehi odaramha | (avataraṇaṃ / nāṭayataḥ) [eṣā śephalikā-gulmāntaritā | tad ehi avatarāvaḥ | (avataraṇaṃ
rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447912 (0.0):
nāṭayataḥ) [eṣā śephalikā-gulmāntaritā | tad ehi avatarāvaḥ | (avataraṇaṃ / nāṭayataḥ)] / rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ
jaladasamayasyeti | / (bibhrāṇā mṛdutām ityādi punaḥ paṭhati)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447607 (0.0):
rājā - vayasya samyag utprekṣitam | bahv eva sadṛśaṃ jalada-samayasya | / bibhrāṇā mṛdutāṃ śirīṣa-kusuma-śrī-hāribhiḥ śādvalaiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447918 (0.0):
rājā - vayasya kim anyad iva cintayasi | nanu bravīmi bahv eva sadṛśaṃ / jalada-samayasyeti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206317 (0.0):
rājā - vayasya samyag utprekṣitam | bahv eva sadṛśaṃ jaladasamayasya | / bibhrāṇā mṛdutāṃ śirīṣakusumaśrīhāribhiḥ śādvalaiḥ
vidūṣakaḥ - (sakrodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447928 (0.0):
(bibhrāṇā mṛdutām ityādi punaḥ paṭhati) / vidūṣakaḥ - (sa-krodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449433 (0.020):
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjha-veaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208089 (0.033):
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjhaveaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144491 (0.033):
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ / dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143914 (0.034):
alaṅkaredu imaṃ desaṃ āsaṇapaḍiggaheṇa | edaṃ āsaṇaṃ | ettha uvavisadu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145487 (0.035):
(2.58) Vidūṣakaḥ | bho | mā paṇḍidagavvaṃ uvvaha | ahaṃ de savvaṃ suṇia / vakkhāṇaissaṃ | suṇamha dāva | kiṃ kurukurāadi dāsīe dhīā sāriā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450454 (0.039):
ṇevaccha-ggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209060 (0.039):
ṇevacchaggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18120539 (0.041):
ghuṇṇai maṇo a suṇṇaṃ kiṃ edaṃ uvaha sahiāo // ViPrud_8.244 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147852 (0.041):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448558 (0.041):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780211 (0.043):
*{vidūṣakaḥ}* - jai aṇabhippedā esā kahā aṇṇaṃ kahaissaṃ (BhSv_5.4:12)
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156131 (0.044):
sukaṇṭhī - imassa paṇhottarassa sadikkhaṃ aṇṇaṃ bi mahuraṃ suṇidum | [asya
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146784 (0.045):
(2.155) Vidūṣakaḥ | bhodi | appā kila dukkhaṃ ālihīadi tti mama vaaṇaṃ / suṇia piavaasseṇa edaṃ viṇṇāṇaṃ daṃsidaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780264 (0.045):
*{vidūṣakaḥ}* - bhodu aṇṇaṃ kahaissaṃ (BhSv_5.6:1) / atthi ṇaaraṃ bahmadattaṃ ṇāma (BhSv_5.6:2)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143507 (0.046):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210798 (0.047):
Āraṇyikā - (sparśaviśeṣaṃ nāṭayantī |) ha ddhi ha ddhi | edaṃ Maṇoramaṃ / parisantīe aṇatthaṃ evva me aṅgāiṃ karenti | [hā dhik hā dhik | etāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453175 (0.047):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211723 (0.047):
tādo de | tā tava kiṃ edaṃ āakkhidavvaṃ | tassa samahiaṃ saṃvaccharaṃ / Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132639 (0.047):
{Pkt_29}hañje evvaṃ edaṃ / kiṃ du edaṃ sibiṇaaṃ adimettaṃ akusaladaṃsaṇaṃ / me paḍibhādi /
ukkaṇṭhaṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa sotthivāaṇavelā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447939 (0.0):
vidūṣakaḥ - (sa-krodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto / ukkaṇṭha-ṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142665 (0.013):
(1.4) Naṭī | sodvegam | ajja | ṇiccinto dāṇiṃ si tumaṃ | tā kīsa ṇa / ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1753286 (0.021):
paphulla kodūhala ttaṇaṃ | parasurāma daṃsaṇeṇa uṇa sasajjha sattaṇaṃ / bhagga dhana ddaṇḍa caṇḍa caritassa purado rāmacaṃdassa | (yujyate
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156131 (0.024):
sukaṇṭhī - imassa paṇhottarassa sadikkhaṃ aṇṇaṃ bi mahuraṃ suṇidum | [asya
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777342 (0.026):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116618 (0.027):
bahuvaḷḷaho khu rāā sahi tassa siriṃmi ṇibhbharāsattī / / ṇūṇā sirie vi tumaṃ appāṇaṃ kiṃ ṇu ḷahuvasi // ViPrud_8.126 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353421 (0.027):
kiñca- mahilārattā purisā cheā vi ṇa saṃbharanti appāṇaṃ / / iare uṇa taruṇīṇaṃ purisā salilaṃ va hatthagaaṃ // Suk_15.3 (=109) //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096786 (0.027):
naṭī (sabhayam)aaṇaṭṭasāmaggiṃ sajjīkāduṃ vilaṃbiaṃ / / sajjīkiā kkhu esā / / keṇa uṇa ruvvaeṇa paoo uakkamīadu /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133582 (0.028):
{Pkt_47}jaṃ kiṃ bi ettha accāhidaṃ taṃ bhāīrahīppamuhāṇaṃ ṇaīṇaṃ salileṇa / avaharīadu / bhaavadāṇaṃ bamhaṇāṇaṃ bi āsīsāe āhudihudeṇa pajjalideṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133714 (0.029):
sahi savvaṃ evva edaṃ asuhaṇivedaṇaṃ / tā devadāṇaṃ paṇāmeṇa / dujādijaṇapaḍiggaheṇa a antarīadu / ṇa hu dāṭhiṇo ṇaulassa vā daṃsaṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143914 (0.030):
alaṅkaredu imaṃ desaṃ āsaṇapaḍiggaheṇa | edaṃ āsaṇaṃ | ettha uvavisadu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 902400 (0.030):
saśṛṅgārahāsyena yathā śākuntale rājānaṃ prati śakuntalā asaṃtuṭṭho uṇa / kiṃ karissadi / / rājā / idamaṃ / / (iti vyavasitaḥśakuntalāvaktraṃ ḍhaukate ) sabhayahāsyena yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9180825 (0.030):
saśṛṅgārahāsyena yathā śākuntale rājānaṃ prati śakuntalā asaṃtuṭṭho uṇa / kiṃ karissadi / / rājā / idamaṃ / / (iti vyavasitaḥśakuntalāvaktraṃ ḍhaukate) /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.030):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1765108 (0.031):
aho kāvāliṇīadaṃsaṇaṃ jebba ekkaṃ saukkhamokkha sāhaṇam | (prakāśam) bho
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101127 (0.031):
kuṃladevadāe pasattīe mahārāassa aṇṇāe purohidāṇaṃ aṇuroheṇa amaccāṇaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101352 (0.032):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ / / tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135657 (0.032):
śāhu vaśāgandhe śāhu / śohaṇaṃ tue kidaṃ / baliamhi pibāśide / tā ubaṇehi
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450131 (0.033):
abasara rouṃ cia ṇimmiāiṃ mā puṃsa me haacchīiṃ / / daṃsaṇa-mettum bhettehiṃ jehiṃ hiaaṃ tuha ṇa ṇāaṃ //]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147655 (0.033):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447949 (0.0):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777986 (0.016):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ / pekkhadu dāva bhavaṃ (BhSv_4.1:2)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139914 (0.017):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa / vissāmuddeseṇa hodavvaṃ / jāva ṇirūbemi /*upagamya dṛṣṭvā niśvasya ca**
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132754 (0.020):
{Pkt_34}halā bhaeṇa visumaridamhi / tā ciṭṭha jāva savvaṃ sumaria
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778087 (0.021):
sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ (BhSv_4.2:1)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448196 (0.023):
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇī-pattammi sehāliā-kusumāīṃ avaiṇua / devī-saāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206888 (0.023):
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇīpattammi sehāliākusumāīṃ avaiṇua / devīsaāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike avacinu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.024):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149016 (0.027):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135955 (0.027):
hiḍimbādevīe śaṃvihāṇeṇa a paṇaṭṭhaṃ me jammadāliddaṃ / / SktCh_90: sādhu sugṛhiṇi sādhu / anena te sugṛhiṇītvenādya punaḥ svāminyā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.027):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.027):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147034 (0.028):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147408 (0.028):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.028):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210315 (0.029):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149292 (0.029):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135777 (0.029):
{Pkt_86}vaśāgandhe kudo śe ubaśame / kevalaṃ ahimaṇṇuvahaśoaśamāṇadukkhāe / śubhaddādevīe jaṇṇaśeṇīe a kadhaṃ kadhaṃ vi śamāśāśīadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.030):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.030):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
[(sakrodham) bhoḥ tvaṃ tāvad etad anyac ca paśyann utkaṇṭhānirbharaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447958 (0.0):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe / saāsaṃ gamissaṃ | [(sa-krodham) bhoḥ tvaṃ tāvad etad anyac ca paśyann
vinodayasyātmānam | mama punar brāhmaṇasya svastivācanavelātikramati | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447964 (0.023):
saāsaṃ gamissaṃ | [(sa-krodham) bhoḥ tvaṃ tāvad etad anyac ca paśyann / utkaṇṭhā-nirbharaṃ vinodayasyātmānam | mama punar brāhmaṇasya
yāvad ahaṃ tvaritaṃ dīrghikāyāṃ snātvā devyāḥ sakāśaṃ gamiṣyāmi |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447973 (0.0):
svasti-vācana-velātikramati | tad yāvad ahaṃ tvaritaṃ dīrghikāyāṃ snātvā
rājā -nanu mūrkha pāraṃgatā eva vayaṃ dīrghikāyāḥ | evam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447979 (0.0):
devyāḥ sakāśaṃ gamiṣyāmi |] / rājā -nanu mūrkha pāraṃgatā eva vayaṃ dīrghikāyāḥ | evam
anekendriyasukhātiśayam anubhavann api nopalakṣayasi | paśya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447987 (0.0):
rājā -nanu mūrkha pāraṃgatā eva vayaṃ dīrghikāyāḥ | evam / anekendriya-sukhātiśayam anubhavann api nopalakṣayasi | paśya |
śrotraṃ haṃsasvano 'yaṃ sukhayati dayitānūpurahrādakārī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447995 (0.0):
anekendriya-sukhātiśayam anubhavann api nopalakṣayasi | paśya | / śrotraṃ haṃsa-svano 'yaṃ sukhayati dayitā-nūpura-hrāda-kārī
dṛṣṭiprītiṃ vidhatte taṭataruvivarālakṣitā saudhapālī /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448001 (0.0):
śrotraṃ haṃsa-svano 'yaṃ sukhayati dayitā-nūpura-hrāda-kārī / dṛṣṭi-prītiṃ vidhatte taṭa-taru-vivarālakṣitā saudha-pālī /
gandhenāmbhoruhāṇāṃ parimalapaṭunā jāyate ghrāṇasaukhyaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448011 (0.0):
dṛṣṭi-prītiṃ vidhatte taṭa-taru-vivarālakṣitā saudha-pālī / / gandhenāmbhoruhāṇāṃ parimala-paṭunā jāyate ghrāṇa-saukhyaṃ
gātrāṇāṃ hlādam ete vidadhati maruto vārisaṃparkaśītāḥ // HPri_2.4 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448020 (0.0):
gandhenāmbhoruhāṇāṃ parimala-paṭunā jāyate ghrāṇa-saukhyaṃ / gātrāṇāṃ hlādam ete vidadhati maruto vāri-saṃparka-śītāḥ // HPri_2.4 //
tadehi dīrghikātaṭam upasarpāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) vayasya paśya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448028 (0.0):
gātrāṇāṃ hlādam ete vidadhati maruto vāri-saṃparka-śītāḥ // HPri_2.4 // / tadehi dīrghikā-taṭam upasarpāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) vayasya paśya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447472 (0.039):
sa-ssarīaaṃ | [bho ehi gacchāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) bho vayasya / paśya paśya | avirata-patad-vividha-kusuma-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206189 (0.039):
dhārāgharujjāṇassa sassarīaaṃ | [bho ehi gacchāvaḥ | (parikramyāvalokya / ca) bho vayasya paśya paśya | aviratapatadvividhakusuma-
paśya | / udyānadevatāyāḥ sphuṭapaṅkajakāntihāriṇī svacchā /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448036 (0.0):
tadehi dīrghikā-taṭam upasarpāvaḥ | (parikramyāvalokya ca) vayasya paśya / paśya | / udyāna-devatāyāḥ sphuṭa-paṅkaja-kānti-hāriṇī svacchā /
dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448042 (0.0):
udyāna-devatāyāḥ sphuṭa-paṅkaja-kānti-hāriṇī svacchā / / dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 //
vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448051 (0.0):
dṛṣṭir iva dīrghikeyaṃ ramayati māṃ darśanenaiva // HPri_2.5 // / vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143151 (0.021):
mām adya saṃsmarayatīva bhujaṅgalokaḥ || 12 || / (1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448407 (0.024):
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145150 (0.045):
(2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa | / diṭṭhiā vaḍḍhasi | jeṇa diṇṇametteṇa iti puṇaḥ paṭhati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143504 (0.046):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205228 (0.047):
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 // / vidūṣakaḥ - (saroṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145258 (0.050):
(2.44) Vidūṣakaḥ | ūrdhvaṃ nirūpya | kadhaṃ | saccaṃ jevva sāriā | / (2.45) Rājā | vihasya | evam | / (2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145706 (0.051):
(2.78) Rājā | sakautukam | vayasya | kim etat | / (2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780954 (0.052):
athāyaṃ vibhramo vā syād vibhramo hy astu me ciram // BhSv_5.9 // / *{vidūṣakaḥ}* - bho vaassa edassiṃ ṇaare avantisundarī ṇāma jakkhiṇī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145595 (0.053):
(2.69) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho esā khu kaalīhara gadā | tā lahuṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145629 (0.053):
(2.71) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | edaṃ kaalīharaṃ | jāva pavisamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447419 (0.054):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | avirada-paḍanta-viviha-kusuma-suumāla-silā-al'-ucchangassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206141 (0.054):
vidūṣakaḥ - bho ehi gacchamha | (parikramyāvalokya ca) bho vaassa pekkha / pekkha | aviradapaḍantavivihakusumasuumālasilāalucchangassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142955 (0.055):
(1.13) Vidūṣakaḥ | saharṣam | bho vaassa | evvaṃ ṇedaṃ | ahaṃ uṇa jāṇāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447552 (0.056):
gāyanty avyakta-vācaḥ kim api madhu-liho vāruṇī-pāna-mattāḥ // HPri_2.2 // / vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206264 (0.056):
gāyanty avyaktavācaḥ kim api madhuliho vāruṇīpānamattāḥ // HPri_2.2 // / vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454970 (0.056):
(Priyadarśikāyā upari patati |) / vidūṣakaḥ - bho vaassa kahaṃ tumaṃ mūḍho via ciṭṭhasi | ṇa eso visādassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446467 (0.060):
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 // / vidūṣakaḥ - (sa-roṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207094 (0.064):
vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā / salilacalantakarapallavappahāvitthideṇa ohasiasohaṃ karedi kamalavaṇaṃ
kusumaparimalasuandhaveṇīmahuarāvalī viddumalaāruṇahatthapallavā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448062 (0.0):
vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā / kusuma-parimala-suandha-veṇī-mahuarāvalī vidduma-laāruṇa-hattha-pallavā
ujjalantataṇukomalabāhuladā saccaṃ paccakkhacarī via ujjāṇadevadā itthiā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448062 (0.0):
kusuma-parimala-suandha-veṇī-mahuarāvalī vidduma-laāruṇa-hattha-pallavā / ujjalanta-taṇu-komala-bāhu-ladā saccaṃ paccakkha-carī via ujjāṇa-devadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448075 (0.0):
kusuma-parimala-suandha-veṇī-mahuarāvalī vidduma-laāruṇa-hattha-pallavā / ujjalanta-taṇu-komala-bāhu-ladā saccaṃ paccakkha-carī via ujjāṇa-devadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453328 (0.060):
Manoramā - ciraṃ khu me Āraṇṇiā-saāsādo āadāe | diḍhaṃ ca ṇivviṇṇā sā / tavassiṇī attaṇo jīvideṇa | kadāi accāhidaṃ bhave | tā tahi evva gacchāmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211872 (0.060):
Manoramā - ciraṃ khu me Āraṇṇiāsaāsādo āadāe | diḍhaṃ ca ṇivviṇṇā sā / tavassiṇī attaṇo jīvideṇa | kadāi accāhidaṃ bhave | tā tahi evva gacchāmi
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949126 (0.062):
edassa maliṇapaḍasaṃsaggeṇa ia īdisī avitthā saṃvuttā / (iti roditi /)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072049 (0.062):
hāro ṇivārio via uccheranto tado kahaṃ ramiam // 89 //
dīsai | [(sakautukam) bho vayasya paśya paśya | kaiṣā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448083 (0.0):
ujjalanta-taṇu-komala-bāhu-ladā saccaṃ paccakkha-carī via ujjāṇa-devadā / itthiā dīsai | [(sa-kautukam) bho vayasya paśya paśya | kaiṣā
kusumaparimalasugandhaveṇimadhukarāvalir vidrumalatāruṇahastapallavā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448087 (0.0):
itthiā dīsai | [(sa-kautukam) bho vayasya paśya paśya | kaiṣā / kusuma-parimala-sugandha-veṇi-madhukarāvalir
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448094 (0.034):
vidruma-latāruṇa-hasta-pallavā ujjvalat-tanu-komala-bāhu-latā satyaṃ
ujjvalattanukomalabāhulatā satyaṃ pratyakṣacarīvodyānadevatā strī dṛśyate
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448106 (0.0):
vidruma-latāruṇa-hasta-pallavā ujjvalat-tanu-komala-bāhu-latā satyaṃ / pratyakṣa-carīvodyāna-devatā strī dṛśyate |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448094 (0.019):
vidruma-latāruṇa-hasta-pallavā ujjvalat-tanu-komala-bāhu-latā satyaṃ
rājā - (sakautukaṃ vilokya) vayasya / niratiśayasvarūpaśobhājanitabahuvikalpeyam | yat satyam aham api
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448120 (0.0):
pratyakṣa-carīvodyāna-devatā strī dṛśyate |] / rājā - (sa-kautukaṃ vilokya) vayasya
nāvagacchāmi | paśya | / pātālād bhuvanālokanaparā kiṃ nāgakanyotthitā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448130 (0.0):
niratiśaya-svarūpa-śobhā-janita-bahu-vikalpeyam | yat satyam aham api / nāvagacchāmi | paśya |
mithyā tat khalu dṛṣṭam eva hi mayā tasmin kuto 'stīdṛśī /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448137 (0.0):
pātālād bhuvanālokana-parā kiṃ nāga-kanyotthitā / mithyā tat khalu dṛṣṭam eva hi mayā tasmin kuto 'stīdṛśī /
mūrtā syād iha kaumudī na ghaṭate tasyā divā darśanaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448145 (0.0):
mithyā tat khalu dṛṣṭam eva hi mayā tasmin kuto 'stīdṛśī / / mūrtā syād iha kaumudī na ghaṭate tasyā divā darśanaṃ
keyaṃ hastatalasthitena kamalenālokyate śrīr iva // HPri_2.6 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448152 (0.0):
mūrtā syād iha kaumudī na ghaṭate tasyā divā darśanaṃ / keyaṃ hasta-tala-sthitena kamalenālokyate śrīr iva // HPri_2.6 //
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448161 (0.0):
keyaṃ hasta-tala-sthitena kamalenālokyate śrīr iva // HPri_2.6 // / vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139715 (0.015):
kahaṃ ede bi maṃ pekkhia ahiadaraṃ roanti / tā ṇa hu ede bi jāṇanti / hā / adikaruṇaṃ kkhu ettha vaṭṭai / esā vīramādā samalaviṇihadaṃ puttaaṃ suṇia
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139744 (0.017):
tathā cāsyaiva vākyasyāvatārakaṃ vidhūṣakavākyamevaṃvidhaṃ prayuktam / pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096785 (0.018):
naṭī (sabhayam)aaṇaṭṭasāmaggiṃ sajjīkāduṃ vilaṃbiaṃ / / sajjīkiā kkhu esā /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147068 (0.020):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.021):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139926 (0.021):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144311 (0.023):
tataḥ praviśati nipuṇikā | / (2.2) Nipuṇikā | uvaladdho kkhu mae bhaṭṭiṇo vuttanto | tā jāva gadua
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447769 (0.023):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206473 (0.023):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452444 (0.025):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210475 (0.025):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208333 (0.025):
Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ / daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144400 (0.026):
(2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143507 (0.027):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156830 (0.028):
mādhavī - bhaṭṭi-dārie sahattheṇa tue gaṃṭhidā esā sūrasoaṃdhia-mālā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211058 (0.029):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451317 (0.029):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147407 (0.029):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132579 (0.029):
ahimāṇiṇo mahārāadujjohaṇassa mahisī bhavia evvaṃ vialiadhīrabhāvā
bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448170 (0.0):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136041 (0.010):
huvīadi / tumaṃ bi viśśaddhā bhavia luhilavaśāhiṃ kumbhaśahaśśaṃ śaṃcehi /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.011):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.014):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.015):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777343 (0.016):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via / kukkhiparivaṭṭo saṃvutto (BhSv_4.0:20)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134871 (0.016):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a / paḍihārabhūmīe ciṭṭhadi / / SktCh_67: jayatu jayatu mahārājaḥ / mahārāja eṣā khalu jāmātuḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.017):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.017):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.017):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.017):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145501 (0.017):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ / paḍhiduṃ pauttā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.018):
(3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe / cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.018):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.018):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143419 (0.018):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777437 (0.018):
*{ceṭī}* - bhaṭṭidārie tāṇi kusumidāṇi ṇāma pavāḷantaridehiṃ via / mottiālambaehiṃ āidāṇi kusumehiṃ (BhSv_4.0:28)
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.018):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143508 (0.018):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950123 (0.018):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
gulmāntaritau bhūtvā paśyāvaḥ |] / (ubhau tathā kurutaḥ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448176 (0.0):
bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad / gulmāntaritau bhūtvā paśyāvaḥ |]
ceṭī - (kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448187 (0.0):
gulmāntaritau bhūtvā paśyāvaḥ |] / (ubhau tathā kurutaḥ) / ceṭī - (kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448202 (0.019):
devī-saāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206894 (0.019):
devīsaāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike avacinu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.034):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.035):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.036):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449043 (0.039):
visija visādetti edehiṃ aṇṇehiṃ a kaḍua-vaaṇehiṃ ṇibbhacchia (Kale : / -ccia) saṃpadaṃ kiṃ rodisi | puṇo vi uvāaṃ pucchasi | [tad idāniṃ vismṛtam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207711 (0.039):
visija visādetti edehiṃ aṇṇehiṃ a kaḍuavaaṇehiṃ ṇibbhacchia (Kale : -ccia)
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153461 (0.044):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145262 (0.044):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146202 (0.045):
(2.109) Sāgarikā | saroṣam | susaṃgade | ausala mhi tuha īdisāṇaṃ ālāvāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.045):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158800 (0.045):
kāruṇṇeṇa āṇabehi jadhā goṭhṭhabaiṇo goṭṭhaṃ gadua basaṃtī tumaṃ suhiṇaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132573 (0.045):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide / ahimāṇiṇo mahārāadujjohaṇassa mahisī bhavia evvaṃ vialiadhīrabhāvā
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154175 (0.046):
tā suṇṇaṃ gharaṃ mukkia kīsa tue āṇīdā bahuḍī | [ayi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144327 (0.046):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155539 (0.046):
candrāvalī (solluṇṭha-smitam) ai loluhe āli, kīsa maṃ anāpekkhia taṃ / ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.046):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.046):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145290 (0.047):
daṇḍakakāṣṭham udyamya | ā dāsīe dhīe sārie | tumaṃ jaṇāsi | saccaṃ jevva
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇīpattammi sehāliākusumāīṃ avaiṇua
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448195 (0.0):
ceṭī - (kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ) / tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇī-pattammi sehāliā-kusumāīṃ avaiṇua
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210663 (0.019):
Vāsavadattā - (sāsūyam |) bhaavadi ahiaṃ edaṃ vi tue kidaṃ | ṇa hu ahaṃ / (Kale aaṃ) Kancaṇamālākavveṇa vancaidavvā | [bhagavati adhikam etad api
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206077 (0.026):
cauvvedapañcavedachaṭṭhavedabamhaṇasahassapajjāule rāaule paḍhamaṃ (Kale :
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449043 (0.032):
visija visādetti edehiṃ aṇṇehiṃ a kaḍua-vaaṇehiṃ ṇibbhacchia (Kale :
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.036):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.038):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.039):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101319 (0.039):
vakkasīladullalie ! lūṇakaṇṇāsiaṃ tumaṃ bandhiūṇa kārāgharabhāaṇaṃ karemi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101293 (0.039):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732301 (0.040):
ahiṇa vamahulolubo tumaṃ / taha paricuṃbia cūda mañjariṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206085 (0.041):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136034 (0.042):
hadamāṇuśaśoṇiaṇaīdaṃśaṇappaṇaṭṭhabubhukkhāpibāśaśśa iha evva me śaggaloo / huvīadi / tumaṃ bi viśśaddhā bhavia luhilavaśāhiṃ kumbhaśahaśśaṃ śaṃcehi /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148516 (0.042):
kirīḍiṇo jeṭṭho bhādā sugihīdaṇāmaheo mahārāajuhiṭṭhiro / esā bi / pañcālarāataṇaā devī jaṇṇavedimajjhasaṃbhavā jaṇṇaseṇī / duve bi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144807 (0.042):
samassasa | jāva imādo digghiādo ṇaliṇīvattaāiṃ muṇāliāo a geṇhia lahuṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.044):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.045):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147595 (0.045):
mahārāa ādībaa me cidaṃ / tumaṃ bi khattadhammaṃ aṇuvaṭṭanto evva ṇāhassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208356 (0.045):
Āraṇyikā - ahaṃ sahīaṇo pakkhavādeṇa mantedi | ai sahipakkhavādiṇi | / devīguṇaṇialaṇibaddhe kkhu tassiṃ jaṇe kudo edaṃ | [ayaṃ sakhījanaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.046):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146600 (0.046):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī / vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti |
devīsaāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike avacinu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448204 (0.0):
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇī-pattammi sehāliā-kusumāīṃ avaiṇua / devī-saāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448181 (0.019):
ceṭī - (kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206873 (0.019):
ceṭī - (kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447947 (0.023):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206646 (0.023):
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206085 (0.035):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147138 (0.041):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143713 (0.043):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447146 (0.045):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsa-ṇiama-ṭṭhiā devī / Vāsavadattā sotthi-vāaṇa-ṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146600 (0.047):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī / vāsavadattā adidīhakovaṇadāe saṃvutta tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.048):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776005 (0.050):
*{vāsavadattā}* - esahmi tuhṇīā tuhnīā bhavissam mahāseṇavahū (BhSv_2:20)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.051):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147407 (0.051):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143940 (0.051):
sohidaṃ kadua rattāsoapāavaṃ accīadu bhaavaṃ pajjuṇṇo | / (1.66) Vāsavadattā | teṇa uvaṇehi me pūovaaraṇāiṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133903 (0.052):
piñjaridujjāṇabhūmibhāo duppekkhaṇijjo bhaavaṃ sahassarassī saṃvutto / tā / samao de lohidacandaṇakusumagabbheṇa aggheṇa pajjubaṭṭhāduṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135777 (0.055):
{Pkt_86}vaśāgandhe kudo śe ubaśame / kevalaṃ ahimaṇṇuvahaśoaśamāṇadukkhāe / śubhaddādevīe jaṇṇaśeṇīe a kadhaṃ kadhaṃ vi śamāśāśīadi /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148515 (0.055):
kirīḍiṇo jeṭṭho bhādā sugihīdaṇāmaheo mahārāajuhiṭṭhiro / esā bi / pañcālarāataṇaā devī jaṇṇavedimajjhasaṃbhavā jaṇṇaseṇī / duve bi
tvaṃ padmāni | aham apy etasmin nalinīpatre śephālikākusumāny avacitya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448211 (0.0):
devī-saāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike / avacinu tvaṃ padmāni | aham apy etasmin nalinī-patre śephālikā-kusumāny
devīsakāśaṃ gamiṣyāmi |] / rājā - vayasya saṃlāpa iva vartate | tad avahitāḥ śṛṇumaḥ | kadācid ita
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448223 (0.0):
avacinu tvaṃ padmāni | aham apy etasmin nalinī-patre śephālikā-kusumāny / avacitya devī-sakāśaṃ gamiṣyāmi |]
eva vyaktībhaviṣyati | / (ceṭī gamanaṃ nāṭayati) / Āraṇyikā - halā Indīvarie ṇa sakkuṇomi tue viṇā muhuttaṃ vi ettha āsiduṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448238 (0.0):
rājā - vayasya saṃlāpa iva vartate | tad avahitāḥ śṛṇumaḥ | kadācid ita / eva vyaktī-bhaviṣyati | / (ceṭī gamanaṃ nāṭayati)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145370 (0.042):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā / ālavideṇa | kadhehi savvaṃ vuttantaṃ ti | bho vaassa | kiṃ ṇedaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147043 (0.047):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa / tumaṃ imaṃ rahassaṃ rakkhiduṃ pāresi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208104 (0.049):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaaṇivvisesa piasahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145742 (0.055):
(2.81) Vidūṣakaḥ | bho | ṇa edaṃ daṃsaissaṃ | sā vi kaṇṇaā idha jjevva / ālihidā ciṭṭhadi | tā kiṃ pāritosieṇa viṇā īdisaṃ kaṇṇaāraaṇaṃ daṃsīadi |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1760223 (0.056):
yathā śākuntale, priyaṃvadā halā sauṃdale ! ettha ebba dāva muhuttaaṃ / ciṭṭha | jāba tue ubagadāe ladā saṇāho bia aaṃ kesara rukkhao paḍibhādi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144714 (0.056):
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa | / kadhehi savvaṃ vuttantaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.057):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154174 (0.057):
tā suṇṇaṃ gharaṃ mukkia kīsa tue āṇīdā bahuḍī | [ayi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205928 (0.058):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139908 (0.059):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757157 (0.060):
mālavikā (sāvaṣṭambham) jo ṇa bhāadi so mae bhaṭṭiṇī daṃsaṇe / diṭṭha sāmattho bhaṭṭā | [yo na bibheti sa mayā bhaṭṭinī darśane
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139765 (0.061):
suṇṇāsaṇaṃ tulaṃgamaṃ ubālahia roidi / ṇūṇaṃ edāṇaṃ ettha evva sāmī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449450 (0.061):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaa-ṇivvisesa pia-sahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149404 (0.063):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210315 (0.064):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454296 (0.064):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451734 (0.064):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449943 (0.064):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
[halā Indīvarike | na śaknomi tvayā vinā muhūrtam apy atrāsitum |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448247 (0.0):
Āraṇyikā - halā Indīvarie ṇa sakkuṇomi tue viṇā muhuttaṃ vi ettha āsiduṃ | / [halā Indīvarike | na śaknomi tvayā vinā muhūrtam apy atrāsitum |]
ceṭī - (vihasya) jādisaṃ ajja mae devīe mantidaṃ sudaṃ tāriseṇa ciraṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448262 (0.0):
[halā Indīvarike | na śaknomi tvayā vinā muhūrtam apy atrāsitum |] / ceṭī - (vihasya) jādisaṃ ajja mae devīe mantidaṃ sudaṃ tāriseṇa ciraṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452391 (0.035):
Manoramā - (sa-bhayam ātma-gatam |) kahaṃ aṇṇahā evva hiae karia devīe / mantidaṃ | edeṇa vi mukkha-baḍueṇa aṇṇahā evva buddhia savvaṃ āulīkidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210956 (0.035):
Manoramā - (sabhayam ātmagatam |) kahaṃ aṇṇahā evva hiae karia devīe / mantidaṃ | edeṇa vi mukkhabaḍueṇa aṇṇahā evva buddhia savvaṃ āulīkidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450257 (0.047):
vidūṣakaḥ - (sa-bhayam |) kassa tumaṃ jāṇāvesi | kiṃ devīe | ṇa hu mae kiṃ / vi mantidaṃ | [kasya tvaṃ jñāpayāsi | kiṃ devyāḥ | na khalu mayā kim api
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208877 (0.047):
vidūṣakaḥ - (sabhayam |) kassa tumaṃ jāṇāvesi | kiṃ devīe | ṇa hu mae kiṃ / vi mantidaṃ | [kasya tvaṃ jñāpayāsi | kiṃ devyāḥ | na khalu mayā kim api
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447644 (0.050):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758449 (0.052):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448786 (0.056):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207459 (0.056):
tātasya pakṣapātaḥ |] / ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147065 (0.056):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145452 (0.058):
(2.56) Vidūṣakaḥ | punar ākarṇya | bho | sudaṃ tae jaṃ edāe mantidaṃ | / sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ ediṇā | kīsa aāraṇe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205926 (0.058):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.060):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776954 (0.060):
*{vāsavadattā}* - idaṃ ṇa guhmidavvaṃ (BhSv_3:45) / [idaṃ na gumphitavyam | ] / *{ceṭī}* - kīsa (BhSv_3:46)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147116 (0.063):
(3.10) Kāñcanamālā | evvaṃ bhaṇidaṃ | ajja kkhu devīe / cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775598 (0.064):
{ātmagatam} mama hiaeṇa evva saha mantidaṃ (BhSv_1.15:8)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451488 (0.064):
Vāsavadattā -(sa-vilakṣa-smitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa / jāṇidaṃ ajja-utto eso tti | sāhu Maṇorame sāhu | sohaṇaṃ ṇaccidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210138 (0.064):
Vāsavadattā -hanje Indīvarie | baddheṇa ajjautteṇa ahaṃ vīṇaṃ sikkhāvidā |
mae viṇā tue āsidavvaṃ | [(vihasya) yādṛśam adya mayā devyā mantritaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448271 (0.0):
ceṭī - (vihasya) jādisaṃ ajja mae devīe mantidaṃ sudaṃ tāriseṇa ciraṃ evva / mae viṇā tue āsidavvaṃ | [(vihasya) yādṛśam adya mayā devyā mantritaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145741 (0.042):
(2.81) Vidūṣakaḥ | bho | ṇa edaṃ daṃsaissaṃ | sā vi kaṇṇaā idha jjevva / ālihidā ciṭṭhadi | tā kiṃ pāritosieṇa viṇā īdisaṃ kaṇṇaāraaṇaṃ daṃsīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451737 (0.052):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205928 (0.055):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448251 (0.055):
ceṭī - (vihasya) jādisaṃ ajja mae devīe mantidaṃ sudaṃ tāriseṇa ciraṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210317 (0.061):
piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447206 (0.063):
jāva vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205942 (0.063):
virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva / vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.064):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
śrutaṃ tādṛśena ciram eva mayā vinā tvayāsitavyam |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448277 (0.0):
mae viṇā tue āsidavvaṃ | [(vihasya) yādṛśam adya mayā devyā mantritaṃ / śrutaṃ tādṛśena ciram eva mayā vinā tvayāsitavyam |]
Āraṇyikā - (saviṣādam) kiṃ devīe mantidaṃ | [kiṃ devyā mantritam |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448285 (0.0):
śrutaṃ tādṛśena ciram eva mayā vinā tvayāsitavyam |] / Āraṇyikā - (sa-viṣādam) kiṃ devīe mantidaṃ | [kiṃ devyā mantritam |]
ceṭī - evaṃ | tadā esā ahaṃ mahārāeṇa bhaṇidā jaha jadā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448295 (1.192):
Āraṇyikā - (sa-viṣādam) kiṃ devīe mantidaṃ | [kiṃ devyā mantritam |] / ceṭī - evaṃ | tadā esā ahaṃ mahā-rāeṇa bhaṇidā jaha jadā esā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136003 (0.033):
{Pkt_92}vaśāgandhe ajja kkhu ahaṃ śāmiṇīe hiḍimbādevīe śavahumāṇaṃ / śaddābia āṇatte jaha luhilappiā ajja pahudi tue ajjauttaśśa bhīmaśeṇaśśa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452969 (0.037):
bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇa-ṇirāsadāe | / īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211521 (0.041):
bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇaṇirāsadāe | / īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144582 (0.044):
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758104 (0.044):
tassa adisaidadibba rūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ucchuā jādā hida hiaā a |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451264 (0.045):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144838 (0.047):
ediṇā | kīsa aāraṇe attāṇaaṃ āāsesi | ṇaṃ bhaṇāmi | / dullahajaṇāṇurāolajjā garuī paravvaso appā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451155 (0.048):
Manoramā - (sva-gatam |) ciraadi kkhu mahā-rāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa | / ahavā devīe bhāadi | jai dāṇiṃ āacche tado ramaṇijjaṃ have | [cirayati
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209744 (0.048):
Manoramā - (svagatam |) ciraadi kkhu mahārāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa | / ahavā devīe bhāadi | jai dāṇiṃ āacche tado ramaṇijjaṃ have | [cirayati
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741220 (0.048):
kuviāo pasannāo oraṇṇamuhīo vihasamāṇāo / / jaha gahio taha hiaaṃ haranti ucchintamahilāo //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442307 (0.048):
kubiāo pasaṇnāo oraṇṇa-muhīo vihasamāṇāo / / jaha gahiā taha hiaaṃ haranti ucchinta-mahilāo //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448795 (0.049):
samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207468 (0.049):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi / | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205887 (0.050):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsaṇiamaṭṭhiā devī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447145 (0.050):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsa-ṇiama-ṭṭhiā devī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210475 (0.051):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757210 (0.051):
yathā mālatī mādhave, mālatī pia sahi sabbadā sumaridabbahmi | esā bi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133280 (0.051):
{Pkt_40}halā haṃ tado tassa adisaidadivvarūbiṇo ṇaulassa daṃsaṇeṇa ussuā / jādā / / SktCh_40: halā ahaṃ tatastasyātiśayitadivyarūpiṇo nakulasya darśanenotsukā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449550 (0.056):
Manoramā - (sa-harṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahā-rāeṇa | savvahā atthi se
Viñjhakeduduhidā varajoggā bhavissadi tadā ahaṃ sumarāidavvetti | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448304 (0.0):
ceṭī - evaṃ | tadā esā ahaṃ mahā-rāeṇa bhaṇidā jaha jadā esā / Viñjhakedu-duhidā vara-joggā bhavissadi tadā ahaṃ sumarāidavvetti | tā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14143031 (0.028):
{Pkt_143}vaccha jai tumaṃ bi amhe ṇālabasi tā kiṃ saṃpadaṃ vaccho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451263 (0.030):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449233 (0.031):
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā / gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.032):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097276 (0.033):
naṭī (sopahāsaṃ)asuumārā kkhu esā ayyassa ṇiddaāliṅgaṇavellaṇaṃ ṇa sahai
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775783 (0.033):
kiṃ bhaṇāsi esā bhaṭṭidāriā māhavīḷadāmaṇḍavassa passado kandueṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448162 (0.035):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.036):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139925 (0.036):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136041 (0.036):
huvīadi / tumaṃ bi viśśaddhā bhavia luhilavaśāhiṃ kumbhaśahaśśaṃ śaṃcehi / / SktCh_92: vasāgandhe adya khalvahaṃ svāminyā hiḍimbādevyā sabahumānaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147406 (0.037):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144583 (0.037):
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133581 (0.037):
{Pkt_47}jaṃ kiṃ bi ettha accāhidaṃ taṃ bhāīrahīppamuhāṇaṃ ṇaīṇaṃ salileṇa / avaharīadu / bhaavadāṇaṃ bamhaṇāṇaṃ bi āsīsāe āhudihudeṇa pajjalideṇa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.038):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.038):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.038):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.038):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525470 (0.039):
ca pañcakalpān buddhakṣetraguṇālaṃkāravyūhasaṃpadam, / P10 / udāratarāṃś ca praṇītatarāṃś ca, sarvaloke daśasu dikṣv
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705388 (0.045):
prāsādogabhansaṃyuktaḥ kurutesarvasaṃpadam / / tasmādādauprakartavyaḥ gabhannyāsassamṛddhidaḥ // BhS_4.14 //
saṃpadaṃ sumarāvemi jeṇa se varacintāpajjāulo bhavissadi | [etat |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448313 (0.0):
Viñjhakedu-duhidā vara-joggā bhavissadi tadā ahaṃ sumarāidavvetti | tā / saṃpadaṃ sumarāvemi jeṇa se vara-cintā-pajjāulo bhavissadi | [etat |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14143026 (0.045):
{Pkt_143}vaccha jai tumaṃ bi amhe ṇālabasi tā kiṃ saṃpadaṃ vaccho
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19156028 (0.050):
dgdhācchāditaṃ ca mae sa aṃ evva pekhkhiaṃ chanvāhanasaṃpadaṃ putana
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147855 (0.050):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447768 (0.051):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206472 (0.051):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148236 (0.053):
(4.64) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | avihido hodi | bho | īdiso se avaṭṭhambho / jeṇa savvaṃ saṃbhāvīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447783 (0.055):
kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa / vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106777 (0.058):
teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776006 (0.063):
*{vāsavadattā}* - esahmi tuhṇīā tuhnīā bhavissam mahāseṇavahū (BhSv_2:20)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142902 (0.064):
jāda eāī tti bhaṇāsi / kiṃ ṇu kkhu saṃpadaṃ bhādusadaṃ se pāse bhavissadi
tadaiṣāhaṃ mahārājena bhaṇitā yathā yadaiṣā Vindhyaketuduhitā varayogyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448323 (0.0):
saṃpadaṃ sumarāvemi jeṇa se vara-cintā-pajjāulo bhavissadi | [etat | / tadaiṣāhaṃ mahā-rājena bhaṇitā yathā yadaiṣā Vindhyaketu-duhitā vara-yogyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208337 (0.049):
daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449695 (0.052):
dāṇiṃ daṃsaṇovāa-pajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahā-rājena tvaṃ tad
bhaviṣyati tadāhaṃ smārayitavya iti | tat sāṃprataṃ mahārājaṃ smārayāmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448331 (0.0):
tadaiṣāhaṃ mahā-rājena bhaṇitā yathā yadaiṣā Vindhyaketu-duhitā vara-yogyā
yenāsyā varacintāparyākulo bhaviṣyati |] / rājā - (saharṣam) iyaṃ sā Vindhyaketor duhitā | (sānutāpam) ciraṃ muṣitāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448337 (0.0):
bhaviṣyati tadāhaṃ smārayitavya iti | tat sāṃprataṃ mahā-rājaṃ smārayāmi / yenāsyā vara-cintā-paryākulo bhaviṣyati |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448345 (0.0):
yenāsyā vara-cintā-paryākulo bhaviṣyati |] / rājā - (sa-harṣam) iyaṃ sā Vindhyaketor duhitā | (sānutāpam) ciraṃ muṣitāḥ
smo vayam | vayasya nirdoṣadarśanā kanyakā khalv iyam | viśrabdham idānīṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448354 (0.0):
rājā - (sa-harṣam) iyaṃ sā Vindhyaketor duhitā | (sānutāpam) ciraṃ muṣitāḥ / smo vayam | vayasya nirdoṣa-darśanā kanyakā khalv iyam | viśrabdham idānīṃ
paśyāmaḥ | / Āraṇyikā - (saroṣaṃ karṇau pidhāya) tā gaccha tumaṃ | ṇa maha tue
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448365 (0.0):
smo vayam | vayasya nirdoṣa-darśanā kanyakā khalv iyam | viśrabdham idānīṃ / paśyāmaḥ | / Āraṇyikā - (sa-roṣaṃ karṇau pidhāya) tā gaccha tumaṃ | ṇa maha tue
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147046 (0.038):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa / tumaṃ imaṃ rahassaṃ rakkhiduṃ pāresi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448994 (0.049):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu / bamhaṇassa vaaṇaṃ karesi | [bhoḥ tvam eva puttalikāṃ bhaṅktvedānīṃ rodiṣi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454297 (0.053):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142660 (0.055):
(1.4) Naṭī | sodvegam | ajja | ṇiccinto dāṇiṃ si tumaṃ | tā kīsa ṇa / ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453397 (0.055):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adi-ujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211937 (0.055):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adiujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.055):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450250 (0.056):
vidūṣakaḥ - (sa-bhayam |) kassa tumaṃ jāṇāvesi | kiṃ devīe | ṇa hu mae kiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208870 (0.056):
vidūṣakaḥ - (sabhayam |) kassa tumaṃ jāṇāvesi | kiṃ devīe | ṇa hu mae kiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211322 (0.059):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.060):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
asaṃbaddhappalāviṇīe paoaṇaṃ | [tad gaccha tvam | na mama
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448371 (0.0):
Āraṇyikā - (sa-roṣaṃ karṇau pidhāya) tā gaccha tumaṃ | ṇa maha tue / asaṃbaddha-ppalāviṇīe paoaṇaṃ | [tad gaccha tvam | na mama
tvayāsaṃbaddhapralāpinyā prayojanam |] / (ceṭy apasṛtya puṣpāvacayaṃ nāṭayati)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448380 (0.0):
asaṃbaddha-ppalāviṇīe paoaṇaṃ | [tad gaccha tvam | na mama / tvayāsaṃbaddha-pralāpinyā prayojanam |]
rājā - aho sutarāṃ prakaṭīkṛtam ābhijātyaṃ dhīratayā | vayasya dhanyaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448389 (0.0):
(ceṭy apasṛtya puṣpāvacayaṃ nāṭayati) / rājā - aho sutarāṃ prakaṭī-kṛtam ābhijātyaṃ dhīratayā | vayasya dhanyaḥ
khalv asau ya etad aṅgasparśasukhabhājanaṃ bhaviṣyati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448396 (0.0):
rājā - aho sutarāṃ prakaṭī-kṛtam ābhijātyaṃ dhīratayā | vayasya dhanyaḥ / khalv asau ya etad aṅga-sparśa-sukha-bhājanaṃ bhaviṣyati |
(Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati) / vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448409 (0.0):
khalv asau ya etad aṅga-sparśa-sukha-bhājanaṃ bhaviṣyati | / (Āraṇyikā kamalāvacayaṃ nāṭayati)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448049 (0.024):
vidūṣakaḥ - (sa-kautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206747 (0.024):
vidūṣakaḥ - (sakautukam) bho vaassa pekkha pekkha | kā esā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143150 (0.028):
(1.17) Vidūṣakaḥ | vilokya | bho vaassa | pekkha pekkha | esā khu maaṇiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145150 (0.038):
(2.35) Vidūṣakaḥ | sahasopasṛtya | jaadu jaadu piavaasso | bho vaassa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205228 (0.039):
nirvyājād iva dharmataḥ kim iva na prāptaṃ mayā bandhanāt // HPri_1.6 // / vidūṣakaḥ - (saroṣam) | bho vassa | kahaṃ taṃ evva dāsīe uttaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146507 (0.042):
sparśaṃ nāṭayati | / (2.129) Vidūṣakaḥ | bho | esā khu tae apuvvā sirī samāsādidā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454970 (0.050):
(Priyadarśikāyā upari patati |) / vidūṣakaḥ - bho vaassa kahaṃ tumaṃ mūḍho via ciṭṭhasi | ṇa eso visādassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145258 (0.050):
(2.45) Rājā | vihasya | evam | / (2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213394 (0.052):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447186 (0.054):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso pia-vaasso ajja devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447555 (0.055):
vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144924 (0.055):
kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi | / (2.22) Sāgarikā | kiṃ dāṇiṃ karissaṃ | / (2.23) Susaṃgatā | ehi | imassiṃ tamālaviḍavandhaāre pavisia edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452343 (0.061):
āado pia-vaasso | ādu ṇaccadi evva | [Manorame kiṃ nartitv āgataḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452494 (0.062):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiā-vuttanta-ṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778077 (0.062):
*{ceṭī}* - pekkhadu pekkhadu bhaṭṭidāriā edaṃ kokaṇadamāḷāpaṇḍararamaṇīaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210909 (0.064):
vidūṣakaḥ - (nidrājaḍam utthāya sahasā vilokya |) Maṇorame kiṃ ṇaccia āado / piavaasso | ādu ṇaccadi evva | [Manorame kiṃ nartitv āgataḥ priyavayasyaḥ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141725 (0.064):
vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ / pekkhaṇīaṃ tti / / SktCh_127: tataśca deva bhaṇitaṃ svāmināṅgarājena / bho vṛkodara
salilacalantakarapallavappahāvitthideṇa ohasiasohaṃ karedi kamalavaṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448417 (0.0):
vidūṣakaḥ - bho vaassa pekkha pekkha | accariaṃ accariaṃ | esā / salila-calanta-kara-pallava-ppahā-vitthideṇa ohasia-sohaṃ karedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207247 (0.029):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi / salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446506 (0.054):
suṇṇa-dukkhara-pisuṇida-hiaa-saṃdāvo rosa-vas'-uttambhida-diṭṭhī / gurua-kara-phoḍia-dharaṇi-maggo raaṇīsu vi aṇiddā-suhaṃ aṇuhūdo si | [bho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448564 (0.055):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi / salila-sadda-sūideṇa paa-saṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775953 (0.060):
*{padmāvatī}* - ayye kiṃ dāṇiṃ maṃ ohasiduṃ via ṇijjhāasi (BhSv_2:14)
avaciṇantī | [bho vayasya paśya paśya | āścaryam āścaryam | eṣā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448429 (0.0):
kamala-vaṇaṃ avaciṇantī | [bho vayasya paśya paśya | āścaryam āścaryam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447581 (0.033):
sattavaṇṇa-pāāvo | [bho vayasya etad api tāvat paśya paśya | ya eṣo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206291 (0.033):
via lakkhīadi [p. 14] sattavaṇṇapāāvo | [bho vayasya etad api tāvat paśya
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145915 (0.057):
maraṇajīvidāṇaṃ antare vaṭṭāmi | / (2.95) Rājā | vayasya | kim ucyate | mukhayatīti | paśya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455094 (0.058):
vidūṣakaḥ - bho vaassa ṇivvūḍhaṃ de vedittaṇaṃ | [bho vayasya nirvyūḍhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448574 (0.058):
salila-sadda-sūideṇa paa-saṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva / olambissadi | [bho vayasya pūrṇās te manorathāḥ | yāvad eva garbha-dāsyāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207255 (0.058):
salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva / olambissadi | [bho vayasya pūrṇās te manorathāḥ | yāvad eva garbhadāsyāḥ
salilacalatkarapallavaprabhāvistṛtenāpahasitaśobhaṃ karoti kamalavanam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448439 (0.0):
kamala-vaṇaṃ avaciṇantī | [bho vayasya paśya paśya | āścaryam āścaryam | / eṣā salila-calat-kara-pallava-prabhā-vistṛtenāpahasita-śobhaṃ karoti
avacinvatī |] / rājā - vayasya satyam evaitat | paśya | / acchinnāmṛtabinduvṛṣṭisadṛśīṃ prītiṃ dadatyā dṛśāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448453 (0.0):
eṣā salila-calat-kara-pallava-prabhā-vistṛtenāpahasita-śobhaṃ karoti / kamala-vanam avacinvatī |] / rājā - vayasya satyam evaitat | paśya |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12807464 (0.0):
MSS_0367 1 acchinnāmṛtabinduvṛṣṭisadṛśīṃ prītiṃ dadatyā dṛśāṃ yātāyā
yātāyā vigalatpayodharapaṭādraṣṭavyatāṃ kām api / / asyāś candramasas tanor iva karasparśāspadatvaṃ gatā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448464 (0.0):
acchinnāmṛta-bindu-vṛṣṭi-sadṛśīṃ prītiṃ dadatyā dṛśāṃ / yātāyā vigalat-payodhara-paṭā-draṣṭavyatāṃ kām api /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12807477 (0.0):
vigalatpayodharabharāddraṣṭavyatāṃ kāmapi / / MSS_0367 2 asyāścandramasastanoriva karasparśāspadatvaṃ gatā naite
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12807465 (0.049):
MSS_0367 1 acchinnāmṛtabinduvṛṣṭisadṛśīṃ prītiṃ dadatyā dṛśāṃ yātāyā / vigalatpayodharabharāddraṣṭavyatāṃ kāmapi /
naite yan mukulībhavanti sahasā padmās tad evādbhutam // HPri_2.7 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12807482 (0.0):
MSS_0367 2 asyāścandramasastanoriva karasparśāspadatvaṃ gatā naite / yanmukulībhavanti sahasā padmāstadevādbhutam //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448472 (0.023):
asyāś candramasas tanor iva kara-sparśāspadatvaṃ gatā / naite yan mukulī-bhavanti sahasā padmās tad evādbhutam // HPri_2.7 //
Āraṇyikā - (bhramarabādhaṃ nāṭayantī) ha ddhi ha ddhi | ede kkhu avare
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448483 (0.0):
Āraṇyikā - (bhramara-bādhaṃ nāṭayantī) ha ddhi ha ddhi | ede kkhu avare
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppalavaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448485 (0.0):
Āraṇyikā - (bhramara-bādhaṃ nāṭayantī) ha ddhi ha ddhi | ede kkhu avare / pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppala-vaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136200 (0.022):
vaśāgandhe eśe kkhu dhiṭṭhajjuṇṇeṇa doṇe keśeśu ākiṭṭhia aśibatteṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212595 (0.027):
pratīhārī - jedu jedu bhaṭṭā | eso kkhu Viaaseṇo Diḍhavammakañcuīsahido
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105007 (0.027):
āṇeduṃ ṇaraṇāhaṃ gado kkhu sahījaṇo vilaṃbei / / mammaha ṇamāmi caṃdaṃ sikkhaa cireha īsi tti // ViPrud_4.43 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158248 (0.027):
āṇanda-pajjaṇṇa, ṇa kkhu rundhīai jalāsāreṇa ukkaṃṭhidā tavassiṇīhi me
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139651 (0.029):
kahaṃ ede kkhu sassāmiṇo gāḍhappahārahadassa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159623 (0.031):
dea, imāṇaṃ pemma-komalāṇaṃ akkharāṇaṃ mā kkhu ṇaṃ ahirūbaṃ jāṇāhi | jaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136180 (0.052):
ale luhilappiā kiṃ ṇu kkhu eśe mahante kalaale śuṇīadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149408 (0.060):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.061):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.061):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145420 (0.062):
īdisassa kaṇṇaāraaṇassa avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ ti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144752 (0.062):
(2.16) Susaṃgatā | sahi | mā lajja mā lajja | īdisassa kaṇṇaāraanassa / avassaṃ jevva īdise vare ahilāseṇa hodavvaṃ | tadhā vi jadhā ṇa ko vi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136290 (0.063):
{Pkt_101}vaśāgandhe eśe kkhu aśśatthāme ākiṭṭhidāśibatte ido evva āacchadi
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.063):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
āāsaanti maṃ duṭṭhamahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448500 (0.0):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppala-vaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭha-mahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448532 (0.0):
bādhamānā āyāsayanti māṃ (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207215 (0.0):
bādhamānā āyāsayanti māṃ (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101158 (0.009):
sukaaparipāeṇa abbhupagaamahārajjāhiseo juvarāo saṃjāo / / evvaṃ vi eāiṇiṃ maṃ mahūsavāuliaṃ mottūṇa kahiṃ ṭhidā /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949564 (0.012):
muheṇa muñcāmi ahaṃ {maholae S : maholaye U} // 19 // / kahaṃ maṃ bāhanti / paśīdantu paśīdantu dālaabhaṭṭā / imaśśa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155538 (0.017):
candrāvalī (solluṇṭha-smitam) ai loluhe āli, kīsa maṃ anāpekkhia taṃ / ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9446290 (0.018):
hiaa-ṭṭhābia-maṇṇuṃ abaruṇṇa-muhaṃ hi maṃ pasāanta /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245161 (0.019):
hiaaṭṭāviamaṇṇuṃ avaruṇṇamuhaṃ hi maṃ pasāanta / / avaraddhasya vi ṇa hu de pahujāṇaa rosiuṃ sakkam //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19158743 (0.022):
āsaṇṇapasavaveaṇaṃ hadāsaṃ sāvadā maṃ ahilasanti /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947823 (0.023):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi / / avassaṃ edehi duṭṭhabuddhatthavirehi ṇirucchāehi ahmāṇaṃ taruṇajaṇānaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16658206 (0.024):
aṇaṇatta vacca bālaa hṇā arnti kiṃ maṃ puloesieam / / bho jāābhīruāṇaṃ taḍaṃ viaṇa hori //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746668 (0.024):
ṇāha maṃ parāhīṇaṃ tui parigaṇaa satiṇhaṃ ||SRs_2.375|| (mā.a.mi. 2.4)
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949527 (0.027):
hā hā mālido mhi, bappheṇa mālido mhi / (ruditvā vilokya) ke eśe maṃ / tāleśi / (vilokya /) duṭṭhadālaā! jaśśa vā kaśśa vā {bhāuṇeo S : bhāaṇeo
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949453 (0.027):
bhañjiśśaṃ / kahaṃ kavālaṃ ujjhia palāaśi / ummatte duṭṭhakukkule īdiśeṇa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156881 (0.028):
jaṭilā - (apavārya, sālīka-sneham) ayi bacche, sadā maṃ palohia lalidā / ahisāredi tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208024 (0.033):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā abhāaheadā | ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449363 (0.038):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā a-bhāa-headā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144590 (0.039):
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi / | tā jāva diṭṭhipadhaṃ se pariharia ṇirūvaissaṃ | svairaṃ pṛṣṭhato 'syāḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105401 (0.041):
pesemi maṇa tti muhā taṃ maṃ mokkhūṇa vallahe laggaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135565 (0.041):
śaddāaśi kīśa maṃ pie puliśaśahaśśaṃ hadaṃ śuṇīadi // 3.3 //
Indīvarie parittāehi maṃ parittāehi maṃ | ede kkhu duṭṭhamahuarā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448509 (0.0):
āāsaanti maṃ duṭṭha-mahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā / Indīvarie parittāehi maṃ parittāehi maṃ | ede kkhu duṭṭha-mahuarā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448789 (0.049):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207462 (0.049):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.049):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139701 (0.051):
haṃho jāṇaha tumhe kassiṃ uddese kuruṇāho vaṭṭai tti /*dṛṣṭvā** / kahaṃ ede bi maṃ pekkhia ahiadaraṃ roanti / tā ṇa hu ede bi jāṇanti / hā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146593 (0.056):
(2.137) Vidūṣakaḥ | edaṃ mae bhaṇidaṃ jadhā | esā khu avarā devī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449314 (0.060):
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullaha-jaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207977 (0.060):
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullahajaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454628 (0.062):
Āraṇyikā - halā Maṇorame kīsa dāṇiṃ maṃ andhaāraṃ pavesesi | halā Manorame
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149403 (0.063):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144920 (0.063):
kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449721 (0.063):
devī-guṇa-ṇiala-ṇibaddhe kkhu tassiṃ jaṇe kudo edaṃ | [ayaṃ sakhī-janaḥ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139934 (0.064):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
paribhavissanti | [(bhramarabādhaṃ nāṭayantī) hā dhik hā dhik | ete khalv
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448517 (0.0):
Indīvarie parittāehi maṃ parittāehi maṃ | ede kkhu duṭṭha-mahuarā / paribhavissanti | [(bhramara-bādhaṃ nāṭayantī) hā dhik hā dhik | ete khalv
apare parityajya kamalinīṃ nīlotpalavanāni samāpatanto nipuṇataraṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448524 (0.0):
paribhavissanti | [(bhramara-bādhaṃ nāṭayantī) hā dhik hā dhik | ete khalv / apare parityajya kamalinīṃ nīlotpala-vanāni samāpatanto nipuṇataraṃ
bādhamānā āyāsayanti māṃ (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448499 (0.0):
āāsaanti maṃ duṭṭha-mahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448534 (0.0):
apare parityajya kamalinīṃ nīlotpala-vanāni samāpatanto nipuṇataraṃ / bādhamānā āyāsayanti māṃ (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207182 (0.0):
āāsaanti maṃ duṭṭhamahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Indīvarike paritrāyasva māṃ paritrāyasva mām | ete khalu duṣṭamadhukarāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448541 (0.0):
bādhamānā āyāsayanti māṃ (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā / Indīvarike paritrāyasva māṃ paritrāyasva mām | ete khalu duṣṭa-madhukarāḥ
paribhaviṣyanti |] / vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448553 (0.0):
Indīvarike paritrāyasva māṃ paritrāyasva mām | ete khalu duṣṭa-madhukarāḥ / paribhaviṣyanti |] / vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455093 (0.002):
suptāsmi |] / vidūṣakaḥ - bho vaassa ṇivvūḍhaṃ de vedittaṇaṃ | [bho vayasya nirvyūḍhaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145852 (0.019):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453558 (0.025):
rājā - vayasya ka idānīm abhyupāyaḥ priyāṃ mocayitum | / vidūṣakaḥ - bho vaassa munca visādaṃ | ahaṃ de uvāaṃ kahaissaṃ | [bho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448938 (0.027):
vidūṣakaḥ - bho ehi ṇikkamamha | taṃ geṇhia esā dāsīe sudā Indīvariā gadā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149619 (0.029):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā | / anteuragadā suheṇa de daṃsaṇapadhaṃ gamissadi tti |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775906 (0.030):
*{vāsavadattā}* - haḷā adiciraṃ kandueṇa kīḷia ahiasañjādarāā parakeraā / via de hatthā saṃvuttā (BhSv_2:11)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453189 (0.030):
samīva-ṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211735 (0.030):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia / samīvaṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452773 (0.031):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206375 (0.031):
geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārāgharujjāṇadīhiāe jāva evva viāsiāiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447668 (0.031):
lahu geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārā-ghar'-ujjāṇa-dīhiāe jāva evva / viāsiāiṃ kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131820 (0.034):
{Pkt_21}kiṃ ṇāha dukkaraṃ tue parikubideṇa / / aṇugeṇhantu edaṃ vavasidaṃ de bhādaro /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145482 (0.035):
(2.58) Vidūṣakaḥ | bho | mā paṇḍidagavvaṃ uvvaha | ahaṃ de savvaṃ suṇia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135948 (0.036):
śāhu śugghaliṇīe śāhu / imiṇā de śugghaliṇitteṇa ajja uṇa śāmiṇīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206066 (0.038):
rājā - yady evaṃ tataḥ kim | / vidūṣakaḥ - (sagarvam) bho | īriso kkhu bamhaṇo jo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447944 (0.039):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206643 (0.039):
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777986 (0.039):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ / pekkhadu dāva bhavaṃ (BhSv_4.1:2)
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153460 (0.040):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448564 (0.0):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450455 (0.025):
ṇevaccha-ggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209061 (0.025):
vidūṣakaḥ - sāhu piasahi sāhu | (apavārya |) jāva evva tumhe / ṇevacchaggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.028):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143829 (0.030):
idha vi tadhā jevva kiṃ vā aṇṇadha tti | tā alakkhidā bhavia pekkhissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.033):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145224 (0.035):
(2.42) Vidūṣakaḥ | phuḍakkharaṃ jevva mantedi | jai mama vaaṇaṃ ṇa / pattiāasi tā aggado bhavia saaṃ jevva āaṇṇehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210477 (0.036):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448572 (0.036):
salila-sadda-sūideṇa paa-saṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211282 (0.036):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajjautto pie pasīda
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148230 (0.037):
vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145499 (0.037):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146030 (0.037):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455302 (0.037):
Vāsavadattā - ko tumaṃ a-gaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213804 (0.037):
Vāsavadattā - ko tumaṃ agaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208574 (0.038):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449221 (0.038):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207887 (0.038):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva / kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiātīle kadalīgharaaṃ pavisadi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451905 (0.038):
tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāa-pīṭhiāe | [idānīm eva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145956 (0.039):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
salilasaddasūideṇa paasaṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448574 (0.0):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147391 (0.010):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ / pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147198 (0.011):
tumaṃ ciraasi tti uttammantīe devīe pesida mhi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774761 (0.012):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141865 (0.012):
pekkhantāṇaṃ evva edaṃ kumālavisaseṇaṃ sumaridavvasesaṃ karomi / tti / bhaṇia sagavvaṃ āpphālidaṃ ṇeṇa vajjaṇigghādaṇigghosabhīsaṇajīāravaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149290 (0.012):
(4.157) Vāsavadattā | amacca | esā khu sāariādo pāvida tti bhaṇia / amaccajoandharāaṇeṇa mama hatthe ṇikkhittā | ado jjevva sāaria tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450629 (0.012):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209230 (0.012):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147420 (0.013):
(4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa / hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101392 (0.013):
aa eārisaṃ rāaulamahūsavaṃ ujjhia hiḍiṃbālaagaṃḍaselesu kiṃ tti mattaaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758975 (0.013):
dvitīyā baccha, imassa mittiā morassa raṃmattaṇaṃ dekkha tti bhaṇido' si |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141097 (0.015):
kumālavisaseṇa sāhu tti kidakalaalo vīraloo avaloiduṃ pautto /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949999 (0.016):
Unmattakaḥ - ediṇā śuvaṇṇavaṇṇapaḍāvudeṇa śuvaṇṇakārāvuttaeṇa kidaṃ tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139694 (0.017):
haṃho jāṇaha tumhe kassiṃ uddese kuruṇāho vaṭṭai tti /*dṛṣṭvā**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211283 (0.017):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajjautto pie pasīda
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146420 (0.017):
ṇāma kaṇṇaāraaṇaṃ māṇusaloe dīsadi | tā takkemi | paāvadiṇo vi edaṃ ṇimmia / vimhao samuppaṇṇo tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451042 (0.017):
Āraṇyikā - (sa-hasta-tālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209635 (0.017):
Āraṇyikā - (sahastatālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452729 (0.017):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajja-utto pie pasīda
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447154 (0.020):
Vāsavadattā sotthi-vāaṇa-ṇimittaṃ saddāvedi tti | tā jāva
olambissadi | [bho vayasya pūrṇās te manorathāḥ | yāvad eva garbhadāsyāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448581 (0.0):
salila-sadda-sūideṇa paa-saṃcāreṇa Indīvariā āacchadi tti jāṇia tumaṃ evva / olambissadi | [bho vayasya pūrṇās te manorathāḥ | yāvad eva garbha-dāsyāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455094 (0.046):
vidūṣakaḥ - bho vaassa ṇivvūḍhaṃ de vedittaṇaṃ | [bho vayasya nirvyūḍhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453604 (0.050):
anteuraṃ su-pīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212138 (0.050):
supīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207107 (0.058):
salilacalantakarapallavappahāvitthideṇa ohasiasohaṃ karedi kamalavaṇaṃ / avaciṇantī | [bho vayasya paśya paśya | āścaryam āścaryam | eṣā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757471 (0.059):
rājā kathyatām | / vidūṣakaḥ bhaṇidaṃ mae, debbaciṃtaehiṃ viṇṇāvido rāā | sobasaggaṃ bo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208693 (0.062):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779328 (0.063):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi / (BhSv_4.7:22)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454986 (0.064):
kālo | visamā kkhu gaī visassa | tā daṃsehi appaṇo vijjā-pahāvaṃ | [bho / vayasya kathaṃ tvaṃ mūḍha iva tiṣṭhasi | naiṣa viṣādasya kālaḥ | viṣamā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213495 (0.064):
kālo | visamā kkhu gaī visassa | tā daṃsehi appaṇo vijjāpahāvaṃ | [bho / vayasya kathaṃ tvaṃ mūḍha iva tiṣṭhasi | naiṣa viṣādasya kālaḥ | viṣamā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.064):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782095 (0.064):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2)
sutā nāgacchati tāvad eva tvam api tūṣṇīko bhūtvopasarpa | eṣāpi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448590 (0.0):
olambissadi | [bho vayasya pūrṇās te manorathāḥ | yāvad eva garbha-dāsyāḥ / sutā nāgacchati tāvad eva tvam api tūṣṇīko bhūtvopasarpa | eṣāpi
salilaśabdasūcitena padasaṃcāreṇendīvarikāgacchatīti jñātvā tvām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448598 (0.0):
sutā nāgacchati tāvad eva tvam api tūṣṇīko bhūtvopasarpa | eṣāpi / salila-śabda-sūcitena pada-saṃcāreṇendīvarikāgacchatīti jñātvā tvām
evāvalambiṣyate |] / rājā - sādhu vayasya sādhu | kālānurūpam upadiṣṭam | (ity Āraṇyikāsamīpam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448609 (0.0):
salila-śabda-sūcitena pada-saṃcāreṇendīvarikāgacchatīti jñātvā tvām / evāvalambiṣyate |] / rājā - sādhu vayasya sādhu | kālānurūpam upadiṣṭam | (ity Āraṇyikā-samīpam
upasarpati) / Āraṇyikā - (padaśabdākarṇanaṃ nāṭayantī) Indīvarie | lahu uvasappa lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448621 (0.0):
rājā - sādhu vayasya sādhu | kālānurūpam upadiṣṭam | (ity Āraṇyikā-samīpam / upasarpati) / Āraṇyikā - (pada-śabdākarṇanaṃ nāṭayantī) Indīvarie | lahu uvasappa lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448697 (0.053):
(sa-bhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207375 (0.053):
(sabhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha |
uvasappa | āulīkida mhi duṭṭhamahuarehiṃ (rājānam avalambate) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448629 (0.0):
Āraṇyikā - (pada-śabdākarṇanaṃ nāṭayantī) Indīvarie | lahu uvasappa lahu / uvasappa | āulī-kida mhi duṭṭha-mahuarehiṃ (rājānam avalambate) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448792 (0.018):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207465 (0.018):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212631 (0.050):
Vāsavadattā - (sasmitam |) bhaavadi jaha takkemi paridosida mhi / ajjautteṇetti [ bhagavati yathā tarkayāmi paritoṣitāsmy āryaputreṇeti |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447643 (0.051):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449165 (0.054):
Manoramā - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe hanje Maṇorame jaṃ taṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454100 (0.054):
Vāsavadattā - (sa-smitam |) bhaavadi jaha takkemi paridosida mhi / ajja-utteṇetti [ bhagavati yathā tarkayāmi paritoṣitāsmy ārya-putreṇeti |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146669 (0.059):
| tumaṃ jevva paḍivālaanto ciṭṭhadi tti | tā uvasappadu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448697 (0.063):
(sa-bhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha | / parittāehi māṃ | [kathaṃ naiṣendīvarikā | (sa-bhayaṃ rājānaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207375 (0.063):
(sabhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha | / parittāehi māṃ | [kathaṃ naiṣendīvarikā | (sabhayaṃ rājānaṃ
[Indīvarike laghūpasarpa laghūpasarpa | akulīkṛtāsmi duṣṭamadhukaraiḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448631 (0.0):
uvasappa | āulī-kida mhi duṭṭha-mahuarehiṃ (rājānam avalambate) | / [Indīvarike laghūpasarpa laghūpasarpa | akulī-kṛtāsmi duṣṭa-madhukaraiḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448638 (0.038):
[Indīvarike laghūpasarpa laghūpasarpa | akulī-kṛtāsmi duṣṭa-madhukaraiḥ |]
(rājā kaṇṭhe gṛhṇāti | Āraṇyikottarīyaṃ mukhād apanīya rājānam apaśyantī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448647 (0.0):
[Indīvarike laghūpasarpa laghūpasarpa | akulī-kṛtāsmi duṣṭa-madhukaraiḥ |] / (rājā kaṇṭhe gṛhṇāti | Āraṇyikottarīyaṃ mukhād apanīya rājānam a-paśyantī
bhramarāvalokanaṃ nāṭayati) / rājā - (svottarīyeṇa bhramarān nivārayan)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448656 (0.0):
(rājā kaṇṭhe gṛhṇāti | Āraṇyikottarīyaṃ mukhād apanīya rājānam a-paśyantī / bhramarāvalokanaṃ nāṭayati)
ayi visṛja viṣādaṃ bhīru bhṛṅgās tavaite
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448661 (0.0):
rājā - (svottarīyeṇa bhramarān nivārayan) / ayi visṛja viṣādaṃ bhīru bhṛṅgās tavaite
parimalarasalubdhā vaktrapadme patanti /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448668 (0.0):
ayi visṛja viṣādaṃ bhīru bhṛṅgās tavaite / parimala-rasa-lubdhā vaktra-padme patanti /
vikirasi yadi bhūyas trāsalolāyatākṣī / kuvalayavanalakṣmīṃ tat kutas tvāṃ tyajanti // HPri_2.8 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448673 (0.0):
parimala-rasa-lubdhā vaktra-padme patanti / / vikirasi yadi bhūyas trāsa-lolāyatākṣī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448680 (0.0):
vikirasi yadi bhūyas trāsa-lolāyatākṣī / kuvalaya-vana-lakṣmīṃ tat kutas tvāṃ tyajanti // HPri_2.8 //
Āraṇyikā - (rājānaṃ dṛṣṭvā sādhvasaṃ nāṭayantī) kahaṃ ṇa esā Indīvariā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448689 (0.0):
kuvalaya-vana-lakṣmīṃ tat kutas tvāṃ tyajanti // HPri_2.8 // / Āraṇyikā - (rājānaṃ dṛṣṭvā sādhvasaṃ nāṭayantī) kahaṃ ṇa esā Indīvariā |
(sabhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448700 (0.0):
Āraṇyikā - (rājānaṃ dṛṣṭvā sādhvasaṃ nāṭayantī) kahaṃ ṇa esā Indīvariā | / (sa-bhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448709 (0.009):
parittāehi māṃ | [kathaṃ naiṣendīvarikā | (sa-bhayaṃ rājānaṃ / tyaktvāpasarantī) Indīvarike | laghv āgaccha laghv āgaccha | paritrāyasva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454653 (0.044):
evva | (Vāsavadattāṃ dṛṣṭvā |) bhaṭṭini lahu parittāehi lahu parittāehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448619 (0.053):
Āraṇyikā - (pada-śabdākarṇanaṃ nāṭayantī) Indīvarie | lahu uvasappa lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207300 (0.053):
Āraṇyikā - (padaśabdākarṇanaṃ nāṭayantī) Indīvarie | lahu uvasappa lahu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213169 (0.060):
evva | (Vāsavadattāṃ dṛṣṭvā |) bhaṭṭini lahu parittāehi lahu parittāehi | / gurubhūdaṃ se visaṃ | [hā dhik hā dhik | dṛṣṭir api asyāḥ saṃkrāntā
parittāehi māṃ | [kathaṃ naiṣendīvarikā | (sabhayaṃ rājānaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448708 (0.0):
(sa-bhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454652 (0.063):
evva | (Vāsavadattāṃ dṛṣṭvā |) bhaṭṭini lahu parittāehi lahu parittāehi |
tyaktvāpasarantī) Indīvarike | laghv āgaccha laghv āgaccha | paritrāyasva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448716 (0.0):
parittāehi māṃ | [kathaṃ naiṣendīvarikā | (sa-bhayaṃ rājānaṃ / tyaktvāpasarantī) Indīvarike | laghv āgaccha laghv āgaccha | paritrāyasva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448693 (0.009):
(sa-bhayaṃ rājānaṃ tyaktvāpasarantī) Indīvarie lahu āaccha lahu āaccha |
mām |] / vidūṣakaḥ - hodi saalapuḍhavīparittāṇasamattheṇa Vaccharāeṇa parittāantī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448722 (0.0):
tyaktvāpasarantī) Indīvarike | laghv āgaccha laghv āgaccha | paritrāyasva / mām |] / vidūṣakaḥ - hodi saala-puḍhavī-parittāṇa-samattheṇa Vaccha-rāeṇa
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19555034 (0.019):
païsaü samaü savvāāsu jou / / bhakkhaü saala savvāāsu lou //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080981 (0.025):
ṇihuaramaṇammi loaṇapahammi paḍie guruaṇamajjhammi / / saalaparihārahiaā vaṇagamaṇaṃ evva mahai vahū // 328 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6555197 (0.026):
suiraṃ vijjhasi hiaaṃ lambha i maaṇo kkhu dujjasaḥ baliaṃ | / dīsasi saaladisāsuṃ dīsa i maaṇo ṇa kuttābi // RUnm_15.68 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600356 (0.026):
sammohaṇa māhurā bhara ṇabbo sabbobari virehanto pia baassassa / saala goula
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143019 (0.037):
paiṇṇapaḍavāsapuñjapiñjarijjantadahadisāmuhassa sasirīattaṇaṃ / maaṇamahūsavassa | / (1.14) Rājā | saharṣaṃ samantād avalokya | aho | parāṃ koṭim adhirohati
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450628 (0.039):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209229 (0.039):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.042):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096785 (0.042):
naṭī (sabhayam)aaṇaṭṭasāmaggiṃ sajjīkāduṃ vilaṃbiaṃ / / sajjīkiā kkhu esā / / keṇa uṇa ruvvaeṇa paoo uakkamīadu /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143114 (0.043):
vāravilāsiṇījaṇavilasidaṃ avaloedu piavaasso | / (1.16) Rājā | vilokya | vayasya | samyag dṛṣṭaṃ tvayā | kutaḥ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100606 (0.043):
sāhu sāhu camūvariṇaṃ vaaṇaṃ / / evvaṃ phaṇiā uṇa kīrisaṃ uvakkaṃdaṃ tehiṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142664 (0.044):
ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779987 (0.044):
*{vidūṣakaḥ}* - eso khu dīvappabhāvasūidarūvo vasudhātaḷe parivattamāṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212765 (0.044):
vidūṣakaḥ - īrise abbhudae assiṃ rāaule edaṃ karaṇijjaṃ | (rājānaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448987 (0.044):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900746 (0.045):
piasahī sāariā / / esā jjeva pasādīadu /"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144582 (0.045):
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134309 (0.045):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144780 (0.046):
ettha kāraṇeṇa hodavvaṃ | kadā vi esā imassa ālāvassa gahidakkharā kassa / vi purado mantaissadi tti |
ceḍiṃ Indīvariaṃ akkandasi | [bhavati sakalapṛthvīparitrāṇasamarthena
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14498801 (0.0):
ovṛṣṭo bhavati vikha(cikkha)llikā opūre(ta)vyā vaṃghorikā dātavyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448732 (0.0):
parittāantī ceḍiṃ Indīvariaṃ akkandasi | [bhavati / sakala-pṛthvī-paritrāṇa-samarthena Vatsa-rājena paritrāyamāṇā ceṭīm
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25895488 (0.0):
kanvacikīrṣā pāpacikīrṣā, tasyāmetebhyaḥ kyaṅ pratyayo bhavati / / strāyate / / kaṣtāyate / / kakṣāyate / / kṛcchrāyate / / gahanāyate /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25941549 (0.0):
parimukhāder anyatra na bhavati, aupakūlam / / parimukha / / parihanu / / paryoṣṭha / / paryulūkhala /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26019127 (0.0):
ye tu niranuṣaṅgāḥ teṣāṃ tṛphati, dṛphati, guphati, ubhati, śubhati ity / evaṃ bhavati //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26024622 (0.0):
vṝtaḥ sani vā iḍāgamo bhavati / / vuvūrṣate, vivariṣate, vivarīṣate / / prāvuvūrṣati, prāvivariṣati, prāvivarīṣati /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26035372 (0.0):
jighrateḥ aṅgasya nau caṅi upadhāyā ikārādeśo vā bhavati / / ajighripat, ajighripatām, ajighripan / / ajighrapat, ajighrapatām, ajighrapan //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26054984 (0.0):
bhavati / / viṣvaṇati / / vyaṣvaṇat / / viṣaṣvāṇa / / avaṣvaṇati / / avāṣvaṇat /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26058718 (0.0):
vā ṇakārādeśo bhavati / / praṇiṃsanam, praniṃsanam / / praṇikṣaṇam, pranikṣaṇam / / praṇindanam, pranindanam /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7399364 (0.0):
bhavati / / śayitah, śayitvān / / prasveditaḥ, prasveditavān / / prameditaḥ, prameditavān /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7434483 (0.0):
pādibhyo dhātubhyaḥ upasarge upapade śa pratyayo bhavati / / utpibaḥ / / vipibaḥ / / ujjighraḥ / / vijighraḥ / / uddhamaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7543941 (0.0):
dīrtho bhavati / / somāvatī / / aśvavatī / / indriyāvatī / / viśvadevyāvatī //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7561783 (0.0):
vr̥̄taḥ sani vā iḍāgamo bhavati / / vuvūrṣate, vivariṣate, vivarīṣate / / prāvuvūrṣati, prāvivariṣati, prāvivarīṣati /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7563787 (0.0):
tasya karmavyatihāre vyatijajñiṣe, vyatijajñiṣva, vyatijajñidhve, / vyatijajñidhvam iti ca bhavati / / dhveśabde īśer api iḍāgama iṣyate īśidhve īśidhvam iti /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7571557 (0.0):
gatyādiṣu ity etebhyaḥ parasya sārvadhātukasya halāder vā īḍāgamo bhavati / uttauti, uttavīti / / uparauti, uparavīti /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7592818 (0.0):
ādeśo bhavati / / abhiṣṭabhnāti / / pariṣṭabhnāti / / abhyaṣṭabhnāt / / paryaṣṭabhnāt / / abhitaṣṭambha /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7593110 (0.0):
pariśabdād uttarasya skandeḥ sakārasya vā mūrdhanyo bhavati / / pariṣkantā / / pariṣkantum / / pariṣkantavyam / / pariskantā / / pariskantum /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7596249 (0.0):
ṇakārādeśo bhavati / / prahaṇvaḥ, prahanvaḥ / / parihaṇvaḥ, parihanvaḥ / / prahaṇmaḥ, prahanmaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7596557 (0.0):
nimittāt uttarasya vibhāṣā ṇakārādeśo bhavati / / prayāpaṇam, prayāpanam / / pariyāpaṇam, pariyāpanam / / prayāpyamāṇam, prayāpyamānam /
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19106969 (0.0):
Susaṃvṛttaskandho 'tula Suprabuddha Pratāpanaḥ / Sārthavāho Vijitaseno Rāhulo bhavati saptama 1
Vatsarājena paritrāyamāṇā ceṭīm Indīvarikām ākrandasi |] / (rājā ayi visṛja ityādi punaḥ paṭhati)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448746 (0.0):
sakala-pṛthvī-paritrāṇa-samarthena Vatsa-rājena paritrāyamāṇā ceṭīm / Indīvarikām ākrandasi |] / (rājā ayi visṛja ityādi punaḥ paṭhati)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145663 (0.046):
(2.74) rājā durvārāmityādi punaḥ paṭhati | / (2.75) Vidūṣakaḥ | pārśvato 'valokya | ediṇā khu uṇa ugghāḍidaduvāreṇa tāe
Āraṇyikā - (rājānam avalokya saspṛhaṃ salajjaṃ cātmagatam) aaṃ kkhu so
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448751 (0.0):
(rājā ayi visṛja ityādi punaḥ paṭhati) / Āraṇyikā - (rājānam avalokya sa-spṛhaṃ sa-lajjaṃ cātma-gatam) aaṃ kkhu so
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448759 (0.0):
Āraṇyikā - (rājānam avalokya sa-spṛhaṃ sa-lajjaṃ cātma-gatam) aaṃ kkhu so
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144158 (0.054):
(1.80) Sāgarikā | parivṛtya rājānam avalokya saspṛham | kadhaṃ | aaṃ so
mahārāo jassa ahaṃ tādeṇa diṇṇā | ṭhāṇe kkhu tādassa pakkhavādo (ākulatāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448765 (0.0):
Āraṇyikā - (rājānam avalokya sa-spṛhaṃ sa-lajjaṃ cātma-gatam) aaṃ kkhu so / mahā-rāo jassa ahaṃ tādeṇa diṇṇā | ṭhāṇe kkhu tādassa pakkha-vādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.024):
Manoramā - (sa-bhayaṃ kampamānā pādayor nipatya |) bhaṭṭiṇi ṇa hu ahaṃ / ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144168 (0.025):
rāā udaaṇo jassa ahaṃ tādeṇa diṇṇā | tā parapesaṇakarisidaṃ me sarīraṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209360 (0.026):
Āraṇyikāyāḥ samarpayati) Maṇorame tumaṃ vi Ṇalagiriggahaṇaparituṭṭheṇa / tādeṇa ajjauttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariāsaāsādo geṇhia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145053 (0.030):
(2.33) Vidūṣakaḥ | sāhu re sirikaṇḍadāsa sāhu | jeṇa diṇṇametteṇa jjevva / dohalaeṇa īdisī ṇomāliā saṃvuttā jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450764 (0.031):
Āraṇyikāyāḥ samarpayati) Maṇorame tumaṃ vi Ṇalagiri-ggahaṇa-parituṭṭheṇa / tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.031):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14152910 (0.032):
rādhā (saromāñcam): lalide kā kkhu kahnatti sunīadi jeṇa kealaṃ kaṇṇassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206851 (0.033):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149016 (0.033):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454892 (0.034):
ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe / jeṇa kuvidā ṇālavasi | tā pasīda pasīda | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇa hu puṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145262 (0.034):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147069 (0.035):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352434 (0.035):
acchīhiṃ cia bhaṇiaṃ hiaattthaṃ jo jaṇo ṇa lakkhei / / teṇa paḍibohieṇa e kiṃ kīrai ṇa kkhu alleṇa // Suk_11.6 (=88) //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447769 (0.036):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206473 (0.036):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096784 (0.037):
sajjīkiā kkhu esā / / keṇa uṇa ruvvaeṇa paoo uakkamīadu /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448158 (0.038):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139714 (0.038):
kahaṃ ede bi maṃ pekkhia ahiadaraṃ roanti / tā ṇa hu ede bi jāṇanti / hā / adikaruṇaṃ kkhu ettha vaṭṭai / esā vīramādā samalaviṇihadaṃ puttaaṃ suṇia
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158244 (0.038):
rādhikā (mādhavam avalokya, sānandam ātmagatam) bho bhaavaṃ, / āṇanda-pajjaṇṇa, ṇa kkhu rundhīai jalāsāreṇa ukkaṃṭhidā tavassiṇīhi me
nāṭayati) | [ayaṃ khalu sa mahārājo yasyāhaṃ tātena dattā | sthāne khalu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448779 (0.0):
(ākulatāṃ nāṭayati) | [ayaṃ khalu sa mahā-rājo yasyāhaṃ tātena dattā |
tātasya pakṣapātaḥ |] / ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448793 (0.0):
sthāne khalu tātasya pakṣa-pātaḥ |] / ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207304 (0.018):
Āraṇyikā - (padaśabdākarṇanaṃ nāṭayantī) Indīvarie | lahu uvasappa lahu / uvasappa | āulīkida mhi duṭṭhamahuarehiṃ (rājānam avalambate) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452495 (0.037):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448625 (0.039):
uvasappa | āulī-kida mhi duṭṭha-mahuarehiṃ (rājānam avalambate) |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213013 (0.043):
Manoramā - ṇa hu ahaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāmi | esā kkhu Āraṇṇiā kalla-
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147002 (0.043):
ido jjevva āacchadi | tā jāva uvasappāmi | / tataḥ praviati kāñcanamālā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447644 (0.044):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.044):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449193 (0.044):
hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144920 (0.048):
(2.21) Susaṃgatā | ākarṇya sasaṃbhramam | sahi | uṭṭhehi uṭṭhehi | eso / kkhu duṭṭhavāṇaro ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145715 (0.048):
(2.79) Vidūṣakaḥ | bho | edaṃ khu taṃ jaṃ mae bhaṇidaṃ | tumaṃ jevva ettha / ālihido | aṇṇadhā ko aṇṇo kusumacāvavavadeseṇa ṇiṇhūvīadi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454493 (0.048):
Manoramā - ṇa hu ahaṃ Piadaṃsaṇā-uttantaṃ jāṇāmi | esā kkhu Āraṇṇiā kalla-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448507 (0.049):
Indīvarie parittāehi maṃ parittāehi maṃ | ede kkhu duṭṭha-mahuarā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207190 (0.049):
Indīvarie parittāehi maṃ parittāehi maṃ | ede kkhu duṭṭhamahuarā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454881 (0.049):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213392 (0.050):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159460 (0.050):
mādhavī - dea, kaṭorappā esā bhaṭṭi-dāriā suṭṭhu tābaṃ soḍhuṃ pāredi jaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148934 (0.050):
(4.127) Vāsavadattā | ajjautta | ṇa attaṇo kāraṇeṇa evvaṃ bhaṇāmi | esā / khu mae ṇigghiṇāe idha saṃjamidā sāariā vivajjadi | tā parittāadu ajjautto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451734 (0.051):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211056 (0.051):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
| Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448802 (0.0):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia / samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210315 (0.030):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155292 (0.033):
rādhā (sabhayam) hanta, caṃcala caṃcarīa ciṭṭha ciṭṭha | esā līlā-kamaleṇa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097276 (0.034):
naṭī (sopahāsaṃ)asuumārā kkhu esā ayyassa ṇiddaāliṅgaṇavellaṇaṃ ṇa sahai
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775783 (0.034):
kiṃ bhaṇāsi esā bhaṭṭidāriā māhavīḷadāmaṇḍavassa passado kandueṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449221 (0.034):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451267 (0.035):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451907 (0.037):
tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāa-pīṭhiāe | [idānīm eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210479 (0.037):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778608 (0.037):
*{vidūṣakaḥ}* - bho sacceṇa savāmi kassa vi ṇa ācakkhissaṃ (BhSv_4.4:20) / esā sandaṭṭhā me jīhā (BhSv_4.4:21)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.038):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900746 (0.038):
piasahī sāariā / / esā jjeva pasādīadu /"
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782359 (0.039):
*{padmāvatī}* - ayyautta imāe paḍikidīe sadisī iha evva paḍivasadi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134866 (0.039):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.039):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.039):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.039):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144806 (0.039):
samassasa | jāva imādo digghiādo ṇaliṇīvattaāiṃ muṇāliāo a geṇhia lahuṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145006 (0.040):
(2.29) Susaṃgatā | dṛṣṭvā vihasya | ai kādare | mā bhāāhi | bhaṭṭiṇo / parivāsavattī khu eso ajja vasantao |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454566 (0.040):
saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sa-saṃbhramam |)| Maṇorame / lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāa-loādo gahida-visa-vijjo ajja-utto ettha
duṣṭamadhukaraiḥ | tad yāvad upasarpya samāśvāsayāmi | Āraṇyike mā bibhihi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448810 (0.0):
samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā / duṣṭa-madhukaraiḥ | tad yāvad upasarpya samāśvāsayāmi | Āraṇyike mā
| eṣopagatāsmi |] / vidūṣakaḥ - bho osara osara | esā kkhu Indīvarīā āadā | edaṃ uttantaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448823 (0.0):
duṣṭa-madhukaraiḥ | tad yāvad upasarpya samāśvāsayāmi | Āraṇyike mā / bibhihi | eṣopagatāsmi |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211726 (0.051):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.054):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781655 (0.054):
*{padmāvatī}* - ayyautta kiṃ mae saha uvaviṭṭho edaṃ jaṇaṃ pekkhissadi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144303 (0.056):
ṇikkhivia gadā me piasahī sāariā bhavissadi | anyato dṛṣṭvā | esā khu / ṇiuṇiā ido jjevva āacchadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449430 (0.056):
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjha-veaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208087 (0.056):
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjhaveaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.056):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147227 (0.057):
maaṇāvatthaṃ pacchādaanto dantatoraṇavaḍabhīe uvaviṭṭho ciṭṭhadi | tā ehi / | edaṃ vuttantaṃ bhaṭṭiṇīe ṇivedemha |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139935 (0.057):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453179 (0.058):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213013 (0.058):
Manoramā - ṇa hu ahaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāmi | esā kkhu Āraṇṇiā kalla-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447792 (0.058):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mah'-agghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206496 (0.058):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mahagghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143289 (0.058):
(1.23) Madanikā | ae hadāsa | ṇa esā caccarī | / (1.24) Vidūṣakaḥ | bhodi | kiṃ khu edaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149611 (0.062):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213623 (0.062):
Vāsavadattā - (saharṣam |) ajjautta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva karedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454477 (0.062):
Vāsavadattā - (sāsram |) kim uṇa tumaṃ Piadaṃsaṇā-uttantaṃ jāṇāsi | [kiṃ / punas tvaṃ Priyadarśanā vṛttāntaṃ jānāsi |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144741 (0.063):
piasahi | mahadī khu me lajjā | tā tadhā karesu jadhā ṇa avaro ko vi edaṃ / vuttantaṃ jāṇissadi | / (2.16) Susaṃgatā | sahi | mā lajja mā lajja | īdisassa kaṇṇaāraanassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449448 (0.063):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaa-ṇivvisesa pia-sahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
pekkhia devīe ṇivedaissadi | (aṅgulyā nirdiśya) tā imaṃ evva kadalīgharaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448832 (0.0):
vidūṣakaḥ - bho osara osara | esā kkhu Indīvarīā āadā | edaṃ uttantaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144382 (0.041):
sikkhia attaṇo parigahidaṃ ṇomāliaṃ kusumasamiddhisohidaṃ karissadi tti / edaṃ vuttantaṃ devīe ṇivediduṃ pesida mhi | tumaṃ uṇa kahiṃ patthidā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452987 (0.046):
ṇivāridā | edaṃ uttantaṃ bhaṭṭiṇo ṇivedehi tti Vasantaaṃ bhaṇia āada mhi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147228 (0.050):
maaṇāvatthaṃ pacchādaanto dantatoraṇavaḍabhīe uvaviṭṭho ciṭṭhadi | tā ehi / | edaṃ vuttantaṃ bhaṭṭiṇīe ṇivedemha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454492 (0.061):
Manoramā - ṇa hu ahaṃ Piadaṃsaṇā-uttantaṃ jāṇāmi | esā kkhu Āraṇṇiā kalla-
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454476 (0.063):
Vāsavadattā - (sāsram |) kim uṇa tumaṃ Piadaṃsaṇā-uttantaṃ jāṇāsi | [kiṃ / punas tvaṃ Priyadarśanā vṛttāntaṃ jānāsi |]
pavisia muhuttaṃ ciṭṭamha | [bhoḥ apasarāpasara | eṣā khalv Indīvarikāgatā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448842 (0.0):
pekkhia devīe ṇivedaissadi | (aṅgulyā nirdiśya) tā imaṃ evva kadalī-gharaṃ / pavisia muhuttaṃ ciṭṭamha | [bhoḥ apasarāpasara | eṣā khalv Indīvarikāgatā
| etaṃ vṛttāntaṃ prekṣya devyai nivedayiṣyati | (aṅgulyā nirdiśya) tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448849 (0.0):
pavisia muhuttaṃ ciṭṭamha | [bhoḥ apasarāpasara | eṣā khalv Indīvarikāgatā / | etaṃ vṛttāntaṃ prekṣya devyai nivedayiṣyati | (aṅgulyā nirdiśya) tad
idam eva kadalīgṛhaṃ praviśya muhūrtaṃ tiṣṭhāvaḥ |] / (ubhau tathā kurutaḥ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448856 (0.0):
| etaṃ vṛttāntaṃ prekṣya devyai nivedayiṣyati | (aṅgulyā nirdiśya) tad / idam eva kadalī-gṛhaṃ praviśya muhūrtaṃ tiṣṭhāvaḥ |]
ceṭī -(upasṛtya kapolau spṛśantī) hanje Āraṇṇie kamalasarisassa tuha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448866 (0.0):
idam eva kadalī-gṛhaṃ praviśya muhūrtaṃ tiṣṭhāvaḥ |] / (ubhau tathā kurutaḥ) / ceṭī -(upasṛtya kapolau spṛśantī) hanje Āraṇṇie kamala-sarisassa tuha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451551 (0.051):
Vāsavadattā -hanje Indīvarie | baddheṇa ajja-utteṇa ahaṃ vīṇaṃ sikkhāvidā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450132 (0.057):
daṃsaṇa-mettum bhettehiṃ jehiṃ hiaaṃ tuha ṇa ṇāaṃ //]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208963 (0.057):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447668 (0.060):
lahu geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārā-ghar'-ujjāṇa-dīhiāe jāva evva / viāsiāiṃ kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206375 (0.060):
geṇhia āacchetti | esā vi Āraṇṇiā dhārāgharujjāṇadīhiāe jāva evva viāsiāiṃ / kamalāiṃ ṇa atthāhilāsiṇā [p. 15] sujjeṇa maulāvijjanti tāva evva lahuaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142969 (0.061):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447646 (0.061):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206354 (0.061):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.062):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780706 (0.062):
jāva muhuttaaṃ ciṭṭhia diṭṭhiṃ hiaaṃ ca tosemi (BhSv_5.6:52)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451266 (0.063):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai / | tā uvasappia saaṃ evva puccha | [yadi māṃ na pratyāyayasy eṣā Manoramā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147787 (0.064):
(4.31) Vidūṣakaḥ | bho +|, susaṃgadāe | aṇṇaṃ ca | tāe jjevva mama hatthe / keṇāvi kajjeṇa iaṃ raaṇamālā pesidā |
vaaṇassa aaṃ doso jaṃ mahuarā evvaṃ avarajjhanti | (haste gṛhītvā) tā ehi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448877 (0.0):
ceṭī -(upasṛtya kapolau spṛśantī) hanje Āraṇṇie kamala-sarisassa tuha / vaaṇassa aaṃ doso jaṃ mahuarā evvaṃ avarajjhanti | (haste gṛhītvā) tā ehi
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948404 (0.048):
Śākyabhikṣuḥ - (ātmagatam) aho suhovaṇado abbhudao / ettao doso - mahājaṇo / pekkhissadi / (prakāśam) bhodi / mā mā evaṃ / ṇa {vaḍḍhadi : vaddhai KaA}
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144074 (0.051):
kusumāuha | amohadaṃsaṇo me bhavissasi | diṭṭhaṃ jaṃ daṭṭhavvaṃ | iti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450242 (0.053):
mamāvasaraḥ | (upasṛtya vidūṣakaṃ haste gṛhītvā |) Vasantaka ehi | ahaṃ te / jñāpayāmi |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142969 (0.054):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133692 (0.059):
abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774763 (0.060):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ / viāriduṃ (BhSv_1.10:1) / jaṃ eso bhaṇādi taṃ aṇuciṭṭhadu ayyo (BhSv_1.10:2)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449361 (0.061):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā a-bhāa-headā |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352426 (0.062):
acchīhiṃ cia bhaṇiaṃ hiaattthaṃ jo jaṇo ṇa lakkhei /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146500 (0.063):
(2.128) Rājā | sānanadam | yathāha bhvatī | sāgarikāṃ haste gṛhītvā
gacchamha | pariṇado diaho | [hañje Āraṇyike | kamalasadṛśasya tava
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448884 (0.0):
vaaṇassa aaṃ doso jaṃ mahuarā evvaṃ avarajjhanti | (haste gṛhītvā) tā ehi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448918 (0.038):
salilassa ūrū-tthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha | / [hañje Indīvarike ati-śiśiratayā salilasyoru-stambha iva samutpannaḥ | tac
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207588 (0.038):
salilassa ūrūtthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha | [hañje / Indīvarike atiśiśiratayā salilasyorustambha iva samutpannaḥ | tac chanaiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209095 (0.056):
ṇāḍaassa ṇaccidasesaṃ | tā ehi | pekkhāgharaṃ evva gacchamha |
vadanasyāhaṃ doṣo yan madhukarā evam aparādhyanti (haste gṛhītvā) tad ehi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448892 (0.0):
gacchamha | pariṇado diaho | [hañje Āraṇyike | kamala-sadṛśasya tava / vadanasyāhaṃ doṣo yan madhukarā evam aparādhyanti (haste gṛhītvā) tad ehi
gacchāvaḥ | pariṇato divasaḥ |] / (gamanaṃ nāṭayataḥ) / Āraṇyikā - (kadalīgrhābhimukham avalokya) hanje Indīvarie adisisiradāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448903 (0.0):
vadanasyāhaṃ doṣo yan madhukarā evam aparādhyanti (haste gṛhītvā) tad ehi / gacchāvaḥ | pariṇato divasaḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449219 (0.042):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134625 (0.044):
{Pkt_64}mahārāa ārohaṇasaṃbhamaṇissahaṃ piasahīe ūrujualaṃ / tā kīsa dāṇiṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.045):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.048):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.049):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.050):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.050):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.050):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451040 (0.051):
Āraṇyikā - (sa-hasta-tālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209633 (0.051):
Āraṇyikā - (sahastatālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.052):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.054):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145559 (0.055):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450772 (0.055):
tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia / ṇevaccha-bhūmiaṃ gadua appāṇaṃ maṇḍehi jeṇa su-sadisī dīsasi mahā-rāassa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454306 (0.056):
[bhavati kathaṃ tvaṃ na kim apy atra samādiśasi |] / Vāsavadattā - (Sāṅkṛtyāyaṇīm avalokya sa-smitam |) moidā kkhu hadāseṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212830 (0.056):
[bhavati kathaṃ tvaṃ na kim apy atra samādiśasi |] / Vāsavadattā - (Sāṅkṛtyāyaṇīm avalokya sasmitam |) moidā kkhu hadāseṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448795 (0.056):
samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207468 (0.056):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi / | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147407 (0.057):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
salilassa ūrūtthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha | [hañje
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448919 (0.0):
Āraṇyikā - (kadalī-grhābhimukham avalokya) hanje Indīvarie adi-sisiradāe / salilassa ūrū-tthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071881 (0.006):
ekacchattaṃ via kuṇai bhuaṇarajjaṃ vijaṃbhaṃto // 84 // / (10) atra vastunā yeṣāṃ kāmināmasau rājā smarastebhyo na kaśvidapi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143534 (0.006):
tuha āgamaṇadaṃsidāaraṃ via maarandujjāṇaṃ lakkhīadi | tā avaloedu
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776613 (0.006):
{parikramyāvalokya} ammo iaṃ cintāsuññahiaā ṇīhārapaḍihadacandaḷehā via / amaṇḍidabhaddaaṃ vesaṃ dhāraandī piaṅgusiḷāpaṭṭae uvaviṭṭhā (BhSv_3:12)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071281 (0.006):
jā ṭheraṃ va hasantā kaivaaṇaṃburuhabaddhaviṇivesā / / dāvei bhuaṇamaṃḍalamaṇṇaṃ via jaai sā vāṇī // 67 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139930 (0.006):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217325 (0.006):
vacchatthalamhi daiā diṇṇuppalavāsiā muhe mairā / / sīsammi a seharao ṇiccaṃ via saṃṭhiā jassa // Nā_3.2 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450566 (0.006):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209166 (0.006):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajjauttacaridaṃ adiṭṭhapuvvaṃ via / disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777436 (0.006):
*{ceṭī}* - bhaṭṭidārie tāṇi kusumidāṇi ṇāma pavāḷantaridehiṃ via / mottiālambaehiṃ āidāṇi kusumehiṃ (BhSv_4.0:28)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147651 (0.006):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104482 (0.006):
maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153949 (0.008):
paccakkhīkidā siviṇa-saṃgiṇāara-kuṃjara bibbhamāsi | tā phuḍaṃ kadhehi, / taiajaṇasaṃgajogge tasmiṃ osare dīhasuttā nīvī-sahaarī jhatti ṇikkantā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448159 (0.010):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726836 (0.012):
majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211730 (0.012):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia / samīvaṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453184 (0.012):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia / samīva-ṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139722 (0.012):
adikaruṇaṃ kkhu ettha vaṭṭai / esā vīramādā samalaviṇihadaṃ puttaaṃ suṇia / rattaṃsuaṇivasaṇāe samaggabhūsaṇāe vahūe saha aṇumaradi /*saślāgham**
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134625 (0.014):
{Pkt_64}mahārāa ārohaṇasaṃbhamaṇissahaṃ piasahīe ūrujualaṃ / tā kīsa dāṇiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448879 (0.038):
vaaṇassa aaṃ doso jaṃ mahuarā evvaṃ avarajjhanti | (haste gṛhītvā) tā ehi / gacchamha | pariṇado diaho | [hañje Āraṇyike | kamala-sadṛśasya tava
Indīvarike atiśiśiratayā salilasyorustambha iva samutpannaḥ | tac chanaiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448925 (0.0):
salilassa ūrū-tthambho via samuppaṇṇo | tā saṇiaṃ saṇiaṃ gacchamha | / [hañje Indīvarike ati-śiśiratayā salilasyoru-stambha iva samutpannaḥ | tac
śanair gacchāvaḥ |] / ceṭī - taha | taha | / (iti niṣkrānte)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448932 (0.0):
[hañje Indīvarike ati-śiśiratayā salilasyoru-stambha iva samutpannaḥ | tac / chanaiḥ śanair gacchāvaḥ |] / ceṭī - taha | taha |
vidūṣakaḥ - bho ehi ṇikkamamha | taṃ geṇhia esā dāsīe sudā Indīvariā gadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448941 (0.0):
chanaiḥ śanair gacchāvaḥ |] / ceṭī - taha | taha | / (iti niṣkrānte) / vidūṣakaḥ - bho ehi ṇikkamamha | taṃ geṇhia esā dāsīe sudā Indīvariā gadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207234 (0.027):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145500 (0.035):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453556 (0.037):
rājā - vayasya ka idānīm abhyupāyaḥ priyāṃ mocayitum | / vidūṣakaḥ - bho vaassa munca visādaṃ | ahaṃ de uvāaṃ kahaissaṃ | [bho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206066 (0.040):
rājā - yady evaṃ tataḥ kim | / vidūṣakaḥ - (sagarvam) bho | īriso kkhu bamhaṇo jo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146910 (0.045):
saṃbhāvehi | saccaṃ jevva sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ | / iti niṣkrānte | / (2.164) Vidūṣakaḥ | bho | diṭṭhiā vaḍḍhasi | khemeṇa amhāṇaṃ adikkantā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101126 (0.045):
cauraṃtasāmaṃtaparivāro paāvaruddo ṇaaraṃ paviṭhṭho / / kuṃladevadāe pasattīe mahārāassa aṇṇāe purohidāṇaṃ aṇuroheṇa amaccāṇaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751613 (0.047):
vidūṣakaḥ bhoḥ ! esā kkhu abarā debī bāsabadattā | (bhoḥ ! eṣā khalu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148229 (0.047):
majjhaṇhammi paosodāvijjau dehi āṇattiṃ || 71 || (4.8) / (4.64) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | avihido hodi | bho | īdiso se avaṭṭhambho
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448795 (0.048):
samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207468 (0.048):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi / | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451906 (0.049):
tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāa-pīṭhiāe | [idānīm eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210478 (0.049):
tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451264 (0.050):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448550 (0.051):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158258 (0.051):
diṭṭhīcaurī | kkhaṇaṃ pibedu esā dullahaṃ imassa muhacandassa joṇham | / [bho
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097276 (0.051):
naṭī (sopahāsaṃ)asuumārā kkhu esā ayyassa ṇiddaāliṅgaṇavellaṇaṃ ṇa sahai
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.051):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14156831 (0.051):
mādhavī - bhaṭṭi-dārie sahattheṇa tue gaṃṭhidā esā sūrasoaṃdhia-mālā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.051):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
| [bhoḥ ehi niṣkrāmāvaḥ | tāṃ gṛhītvaiṣā dāsyāḥ sutendīvarikā gatā |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448950 (0.0):
vidūṣakaḥ - bho ehi ṇikkamamha | taṃ geṇhia esā dāsīe sudā Indīvariā gadā / | [bhoḥ ehi niṣkrāmāvaḥ | tāṃ gṛhītvaiṣā dāsyāḥ sutendīvarikā gatā |]
rājā -(niḥśvasya) kathaṃ gatā | sakhe Vasantaka| na khalv avighnam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448958 (0.0):
| [bhoḥ ehi niṣkrāmāvaḥ | tāṃ gṛhītvaiṣā dāsyāḥ sutendīvarikā gatā |] / rājā -(niḥśvasya) kathaṃ gatā | sakhe Vasantaka| na khalv a-vighnam
abhilaṣitam adhanyaiḥ prāpyate | (vilokya) sakhe paśya paśya |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448966 (0.0):
rājā -(niḥśvasya) kathaṃ gatā | sakhe Vasantaka| na khalv a-vighnam / abhilaṣitam a-dhanyaiḥ prāpyate | (vilokya) sakhe paśya paśya |
ābaddhamukham apīdam kaṇṭakitaṃ kamalakānanaṃ tasyāḥ / / sukumārapāṇipallavasaṃsparśasukhaṃ kathayatīva // HPri_2.9 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448971 (0.0):
abhilaṣitam a-dhanyaiḥ prāpyate | (vilokya) sakhe paśya paśya | / ābaddha-mukham apīdam kaṇṭakitaṃ kamala-kānanaṃ tasyāḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448978 (0.0):
ābaddha-mukham apīdam kaṇṭakitaṃ kamala-kānanaṃ tasyāḥ / / sukumāra-pāṇi-pallava-saṃsparśa-sukhaṃ kathayatīva // HPri_2.9 //
(niḥśvasya) sakhe | ka idānīm upāyaḥ punas tāṃ draṣṭum |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448984 (0.0):
sukumāra-pāṇi-pallava-saṃsparśa-sukhaṃ kathayatīva // HPri_2.9 // / (niḥśvasya) sakhe | ka idānīm upāyaḥ punas tāṃ draṣṭum |
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448995 (0.0):
(niḥśvasya) sakhe | ka idānīm upāyaḥ punas tāṃ draṣṭum | / vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.008):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.010):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.010):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145961 (0.010):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147448 (0.011):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.011):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.011):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107026 (0.011):
amohasisirovaārā vahuā virahajjareṇa gurueṇa / / dāṇiṃ ruddaṇaresara ! kāṃkhai tuha daṃsaṇāmiaaṃ // ViPrud_4.122 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782096 (0.012):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.013):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.013):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145561 (0.013):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.014):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774761 (0.014):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ / viāriduṃ (BhSv_1.10:1)
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.015):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777819 (0.015):
*{padmāvatī}* - takkemi ayyāe vāsavadattāe guṇāṇi sumaria dakkhiṇṇadāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.016):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14144163 (0.016):
{Pkt_154}jāda teṇa evva sudasadakadanteṇa viodaleṇa samaṃ samalaṃ maggesi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.016):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā | / suṇābidāa maha jaṃ bhavadā saṃdiṭṭhaṃ | [alaṃ bhavato dhīratāṃ ujjhitvā
bamhaṇassa vaaṇaṃ karesi | [bhoḥ tvam eva puttalikāṃ bhaṅktvedānīṃ rodiṣi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449005 (0.0):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu / bamhaṇassa vaaṇaṃ karesi | [bhoḥ tvam eva puttalikāṃ bhaṅktvedānīṃ rodiṣi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453270 (0.053):
Kāñcanamālā - aṇuvāia tuṇhīṃ (sic) bhūdāe maha hatthādo geṇhia saaṃ evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149403 (0.057):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450065 (0.062):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449651 (0.063):
Manoramā - (sa-harṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva / tumaṃ mahā-rāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
| na mama khalu brāhmaṇasya vacanaṃ karoṣi |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449011 (0.0):
bamhaṇassa vaaṇaṃ karesi | [bhoḥ tvam eva puttalikāṃ bhaṅktvedānīṃ rodiṣi / | na mama khalu brāhmaṇasya vacanaṃ karoṣi |]
rājā - kiṃ mayā na kṛtam | / vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449024 (0.0):
| na mama khalu brāhmaṇasya vacanaṃ karoṣi |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447142 (0.036):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsa-ṇiama-ṭṭhiā devī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205885 (0.036):
vidūṣakaḥ - ṇaṃ bhaṇido mhi Indīvariāe jaha ajja uvavāsaṇiamaṭṭhiā devī
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136005 (0.038):
śaddābia āṇatte jaha luhilappiā ajja pahudi tue ajjauttaśśa bhīmaśeṇaśśa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133146 (0.044):
{Pkt_38}adisaṃdābobagahīahiaāe visumaridaṃ mae / tā puṇo bi sumaria
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449935 (0.045):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.045):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.047):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208022 (0.047):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143661 (0.047):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149405 (0.048):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211522 (0.049):
bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇaṇirāsadāe | / īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757472 (0.049):
vidūṣakaḥ bhaṇidaṃ mae, debbaciṃtaehiṃ viṇṇāvido rāā | sobasaggaṃ bo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144401 (0.050):
(2.6) Nipuṇikā | diṭṭhā mae sāariā gahidasamuggaacittaphalaavaṭṭiā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143416 (0.050):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903460 (0.051):
yathā veṇyāṃ bhīmaṃ prati ceṭī evaṃ mae bhaṇidaṃ bhāṇumadi tuhmāṇaṃ / amukkesu kesesu kahaṃ devīe kesā saṃjamiantitti /"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454548 (0.051):
antaridaṃ Āraṇṇiā-uttanteṇa | adi-dujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147408 (0.051):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452978 (0.051):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758450 (0.053):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
bhaṇidaṃ | adisaṃkaḍe jaṃ bhavaṃ pavisia aliapaṃḍiccaduvvidaddhadāe ai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449033 (0.0):
vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778561 (0.020):
*{vidūṣakaḥ}* - seraṃ seraṃ bhaṇādu bhavaṃ (BhSv_4.4:15) / ekkā uvaradā avarā asaṇṇihidā (BhSv_4.4:16)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142094 (0.021):
saharisasiṃhaṇāde paṇḍavaseṇṇe savisādamukkakkande koravabale samutthido
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9407134 (0.032):
'aṅge pulaaṃ aharaṃ savepiaṃ jaṃpiaṃ sasikkāraṃ / / savvaṃ sisireṇa kaaṃ jaṃ kāavvaṃ piaameṇa' //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093587 (0.043):
ajaha taha va hodu ajjā ṇaraṇāha karehi rakkhaṇaṃ sasiṇo / / jaṃ tāe kaḍakhukkā āṇattā taṃ masīkāduṃ // ViPrud_2.54 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23088955 (0.044):
udāharaṇam-- kā visamā devvagaī kiṃ laddhaṃ jaṃ jaṇo guṇaggāhī / / kiṃ sokhkhaṃ sukalattaṃ kiṃ dukkhaṃ jaṃ khalo loo // 529 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449935 (0.045):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383608 (0.048):
tavā8nanam ivā7mbho-jam $ ambo-jam iva te mukham &
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144074 (0.048):
kusumāuha | amohadaṃsaṇo me bhavissasi | diṭṭhaṃ jaṃ daṭṭhavvaṃ | iti
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352581 (0.049):
chijjau sīsuṃ aha hou bandhaṇaṃ caau savvahā lacchī / / paḍivaṇṇapālaṇe supurisāṇa jaṃ hou taṃ hou // Suk_11.7 (=89) //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208022 (0.049):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā abhāaheadā | ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133146 (0.050):
{Pkt_38}adisaṃdābobagahīahiaāe visumaridaṃ mae / tā puṇo bi sumaria
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6771385 (0.050):
sājyaḥ kvāthaḥ śleṣmajaṃ tu saśuṇṭhiḥ sadurālabhaḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454548 (0.051):
antaridaṃ Āraṇṇiā-uttanteṇa | adi-dujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903460 (0.052):
yathā veṇyāṃ bhīmaṃ prati ceṭī evaṃ mae bhaṇidaṃ bhāṇumadi tuhmāṇaṃ / amukkesu kesesu kahaṃ devīe kesā saṃjamiantitti /"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206853 (0.054):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146709 (0.054):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14160072 (0.055):
jaṭilā - are āhiṇḍiā kīsa mukhaṃ ḍhakesi? jaṃ de bijjā na bikkāidā | [are
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147769 (0.056):
(4.29) Vidūṣakaḥ | bho mā aṇṇadhā saṃbhāvehi | sā khu devīe ujjaiṇiṃ / pesidā | ado mae appiaṃ ti bhaṇidaṃ |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13041411 (0.057):
dāsaṃvṛtrahārujam / RV_10.049.06.2{08} yad vardhayantaṃ prathayantamānuṣag dūrepāre rajaso
visija visādetti edehiṃ aṇṇehiṃ a kaḍuavaaṇehiṃ ṇibbhacchia (Kale : -ccia)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449047 (0.0):
bhaṇidaṃ | adi-saṃkaḍe jaṃ bhavaṃ pavisia alia-paṃḍicca-du-vvidaddhadāe ai / visija visādetti edehiṃ aṇṇehiṃ a kaḍua-vaaṇehiṃ ṇibbhacchia (Kale :
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142094 (0.018):
saharisasiṃhaṇāde paṇḍavaseṇṇe savisādamukkakkande koravabale samutthido
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448185 (0.039):
ceṭī - (kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ) / tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇī-pattammi sehāliā-kusumāīṃ avaiṇua
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206877 (0.039):
ceṭī - (kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇṇie avaiṇu (Kale : avaiṇuṃ) / tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇīpattammi sehāliākusumāīṃ avaiṇua
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104832 (0.041):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136126 (0.051):
{Pkt_94}vaśāgandhe teṇa hi śāmiṇā viodaleṇa duśśāśaṇaśśa luhilaṃ pāduṃ / paḍiṇṇādaṃ / taṃ ca amhehiṃ lakkhaśehiṃ aṇuppaviśia pādavvaṃ tti /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140755 (0.053):
vidalidāsiladāsāmalasiṇiddhapuṅkhehiṃ kaṭhiṇakaṅkabattehiṃ kisaṇavaṇṇehiṃ / sāṇasilāṇisidasāmalasallabandhehiṃ kusumido via tarū muhuttaeṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139793 (0.054):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148407 (0.054):
(4.80) Vidūṣakaḥ | ā dāsīe putta indaālia | kiṃ edehiṃ devehiṃ accharāhiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210799 (0.056):
Āraṇyikā - (sparśaviśeṣaṃ nāṭayantī |) ha ddhi ha ddhi | edaṃ Maṇoramaṃ / parisantīe aṇatthaṃ evva me aṅgāiṃ karenti | [hā dhik hā dhik | etāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205242 (0.056):
bandhaṇahadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇavaggaho via / gaavaī khalakhalāamāṇalohasiṅkhalābandhapaḍikkhalantacalaṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210662 (0.057):
Vāsavadattā - (sāsūyam |) bhaavadi ahiaṃ edaṃ vi tue kidaṃ | ṇa hu ahaṃ / (Kale aaṃ) Kancaṇamālākavveṇa vancaidavvā | [bhagavati adhikam etad api
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451902 (0.058):
Kañcanamālā -(sa-smitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭi-dāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāa-pīṭhiāe | [idānīm eva
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101352 (0.059):
imaṃ jaṇaṃ / / tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19147128 (0.060):
antire ude aase avandilagga riurūḍhirale savva mahureuṇā // VjivC_3.110 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147120 (0.060):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145560 (0.060):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144051 (0.061):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
saṃpadaṃ kiṃ rodisi | puṇo vi uvāaṃ pucchasi | [tad idāniṃ vismṛtam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449053 (0.0):
visija visādetti edehiṃ aṇṇehiṃ a kaḍua-vaaṇehiṃ ṇibbhacchia (Kale : / -ccia) saṃpadaṃ kiṃ rodisi | puṇo vi uvāaṃ pucchasi | [tad idāniṃ vismṛtam
yathā tuṣṇīko bhūtvopasarpeti mayā bhaṇitam | atisaṃkaṭe yad bhavān
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449061 (0.0):
-ccia) saṃpadaṃ kiṃ rodisi | puṇo vi uvāaṃ pucchasi | [tad idāniṃ vismṛtam / | yathā tuṣṇīko bhūtvopasarpeti mayā bhaṇitam | ati-saṃkaṭe yad bhavān
praviśyālīkapāṇḍityadurvidagdhatayā ayi visṛja viṣādaṃ ity etair anyaiś ca
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449062 (0.0):
| yathā tuṣṇīko bhūtvopasarpeti mayā bhaṇitam | ati-saṃkaṭe yad bhavān / praviśyālīka-pāṇḍitya-dur-vidagdhatayā ayi visṛja viṣādaṃ ity etair anyaiś
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449070 (1.192):
| yathā tuṣṇīko bhūtvopasarpeti mayā bhaṇitam | ati-saṃkaṭe yad bhavān / praviśyālīka-pāṇḍitya-dur-vidagdhatayā ayi visṛja viṣādaṃ ity etair anyaiś
kaṭuvacanair nirbhartsya sāṃprataṃ kiṃ rodiṣi | punar apy upāyaṃ pṛcchasi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449077 (0.0):
praviśyālīka-pāṇḍitya-dur-vidagdhatayā ayi visṛja viṣādaṃ ity etair anyaiś / ca kaṭu-vacanair nirbhartsya sāṃprataṃ kiṃ rodiṣi | punar apy upāyaṃ
rājā - kathaṃ samāśvāsanam api nirbhartsitam iti bhaṇitaṃ mūrkheṇa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449084 (0.0):
ca kaṭu-vacanair nirbhartsya sāṃprataṃ kiṃ rodiṣi | punar apy upāyaṃ / pṛcchasi |] / rājā - kathaṃ samāśvāsanam api nirbhartsitam iti bhaṇitaṃ mūrkheṇa |
vidūṣakaḥ - jāṇidaṃ evva ko ettha mukkho tti | tā kiṃ edeṇa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449090 (0.0):
rājā - kathaṃ samāśvāsanam api nirbhartsitam iti bhaṇitaṃ mūrkheṇa | / vidūṣakaḥ - jāṇidaṃ evva ko ettha mukkho tti | tā kiṃ edeṇa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450631 (0.032):
Vāsavadattā -(sa-smitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi / evva edaṃ | tā kiṃ ediṇā kahāṇubandheṇa | varaṃ taṃ evva ṇaccidavvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209232 (0.032):
Vāsavadattā -(sasmitam) bhaavadi savvassa vallaho jāmādo hodi tti jāṇiadi / evva edaṃ | tā kiṃ ediṇā kahāṇubandheṇa | varaṃ taṃ evva ṇaccidavvaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777691 (0.035):
*{padmāvatī}* - jaha mama ayyautto taha evva ayyāe vāsavadattāe tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449600 (0.037):
Āraṇyikā - (sa-lajjam ātma-gatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā / ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) pia-sahi mā kuppa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208250 (0.037):
Āraṇyikā - (salajjam ātmagatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā / ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) piasahi mā kuppa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454506 (0.037):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇa-saṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ / | tā parittāadu bhaṭṭiṇī | [na khalv ahaṃ Priyadarśanā-vṛttāntaṃ jānāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213027 (0.037):
vvavadeseṇa āṇīdaṃ visaṃ pāia pāṇasaṃsae vaṭṭadi tti evvaṃ mae ṇivedidaṃ | / tā parittāadu bhaṭṭiṇī | [na khalv ahaṃ Priyadarśanāvṛttāntaṃ jānāmi | eṣā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145856 (0.039):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210076 (0.042):
Vāsavadattā -(savilakṣasmitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa / jāṇidaṃ ajjautto eso tti | sāhu Maṇorame sāhu | sohaṇaṃ ṇaccidaṃ | [kathaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451488 (0.042):
Vāsavadattā -(sa-vilakṣa-smitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa / jāṇidaṃ ajja-utto eso tti | sāhu Maṇorame sāhu | sohaṇaṃ ṇaccidaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450199 (0.045):
karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti | / tā kahaṃ edāiṃ jāṇidavvāiṃ | [athavā bhaṇita evāhaṃ vayasyena | yadi tām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208819 (0.045):
karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā / kahaṃ edāiṃ jāṇidavvāiṃ | [athavā bhaṇita evāhaṃ vayasyena | yadi tām
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148456 (0.045):
kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti | / (4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776388 (0.046):
{ātmagatam} evvaṃ (BhSv_2:60) / aṇavaraddho dāṇiṃ ettha ayyautto (BhSv_2:61)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455118 (0.046):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139801 (0.048):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143828 (0.049):
idha vi tadhā jevva kiṃ vā aṇṇadha tti | tā alakkhidā bhavia pekkhissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144998 (0.049):
(2.28) Sāgarikā | sabhayaṃ vilokya | susaṃgade | jāṇīadi | puṇo vi / duṭṭhavāṇaro jjevva āacchadi tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147397 (0.050):
pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti | / (4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ |
atthamaāhilāsī bhaavaṃ sahassarassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449103 (0.0):
atthama-āhilāsī bhaavaṃ sahassa-rassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452875 (5.960):
Vāsavadattā - hanje ṇivuttaṃ pekkhaṇaaṃ | tā ehi | abbhantaraṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453604 (0.038):
anteuraṃ su-pīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212138 (0.038):
supīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143854 (0.043):
(1.60) Vāsavadattā | kañcaṇamāle | paḍiṭṭhāvehi bhaavantaṃ pajjuṇṇaṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136223 (0.046):
{Pkt_98}*saharṣam** / luhilappiā ehi / gacchia doṇaśśa luhilaṃ pivamha /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206592 (0.046):
ceṭī - esā sehāliāgummantariā | tā ehi odaramha | (avataraṇaṃ nāṭayataḥ)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.048):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449784 (0.048):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208420 (0.048):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa asaṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142466 (0.048):
dīhaṃ ṇissasia mai diṭṭhī viṇikkhittā / sundaraa ehi tti bhaṇidaṃ a / tado
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143496 (0.050):
(1.45) Vidūṣakaḥ | agrato 'valokya | bho | edaṃ maarandujjāṇaṃ | tā ehi | / pavisamha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143430 (0.051):
gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha / ajjautteṇa saṃṇihideṇa hodavvaṃ ti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147226 (0.051):
maaṇāvatthaṃ pacchādaanto dantatoraṇavaḍabhīe uvaviṭṭho ciṭṭhadi | tā ehi / | edaṃ vuttantaṃ bhaṭṭiṇīe ṇivedemha |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447891 (0.052):
ceṭī - esā sehāliā-gumm'-antariā | tā ehi odaramha | (avataraṇaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133903 (0.053):
piñjaridujjāṇabhūmibhāo duppekkhaṇijjo bhaavaṃ sahassarassī saṃvutto / tā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148648 (0.053):
{Pkt_187}mahārāo evva karedu / ahaṃ puṇo jalaṇaṃ pavisissaṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209094 (0.053):
ṇāḍaassa ṇaccidasesaṃ | tā ehi | pekkhāgharaṃ evva gacchamha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143419 (0.054):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133582 (0.054):
{Pkt_47}jaṃ kiṃ bi ettha accāhidaṃ taṃ bhāīrahīppamuhāṇaṃ ṇaīṇaṃ salileṇa / avaharīadu / bhaavadāṇaṃ bamhaṇāṇaṃ bi āsīsāe āhudihudeṇa pajjalideṇa
[jñātam eva ko 'tra mūrkha iti | tat kim anena astamayābhilāṣī bhagavān
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449108 (0.0):
atthama-āhilāsī bhaavaṃ sahassa-rassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha / | [jñātam eva ko 'tra mūrkha iti | tat kim anena astamayābhilāṣī bhagavān
sahasraraśmiḥ | tad ehy abhyantaram eva praviśāvaḥ |] / rājā - (vilokya) aye pariṇataprāyo divasaḥ | ahaha | saṃprati hi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449120 (0.0):
| [jñātam eva ko 'tra mūrkha iti | tat kim anena astamayābhilāṣī bhagavān / sahasra-raśmiḥ | tad ehy abhyantaram eva praviśāvaḥ |]
hṛtvā padmavana dyutiṃ priyatameveyaṃ dinaśrīr gatā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449127 (0.0):
rājā - (vilokya) aye pariṇata-prāyo divasaḥ | ahaha | saṃprati hi / hṛtvā padma-vana dyutiṃ priyatameveyaṃ dina-śrīr gatā
rāgo 'smin mama cetasīva savitur bimbe 'dhikaṃ lakṣyate /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449135 (0.0):
hṛtvā padma-vana dyutiṃ priyatameveyaṃ dina-śrīr gatā / rāgo 'smin mama cetasīva savitur bimbe 'dhikaṃ lakṣyate /
cakrāhvo 'ham iva stithaḥ sahacarīṃ dhyāyan nalinyāṣ taṭe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449144 (0.0):
rāgo 'smin mama cetasīva savitur bimbe 'dhikaṃ lakṣyate / / cakrāhvo 'ham iva stithaḥ saha-carīṃ dhyāyan nalinyāṣ taṭe
saṃjātā sahasā mameva bhuvanasyāpy andhakārā diśaḥ // HPri_2.10 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449151 (0.0):
cakrāhvo 'ham iva stithaḥ saha-carīṃ dhyāyan nalinyāṣ taṭe / saṃjātā sahasā mameva bhuvanasyāpy andhakārā diśaḥ // HPri_2.10 //
(iti niṣkrāntāḥ sarve |) / (iti dvitīyo 'ṅkaḥ) || / tṛtīyo 'ṅkaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449157 (0.0):
saṃjātā sahasā mameva bhuvanasyāpy andhakārā diśaḥ // HPri_2.10 // / (iti niṣkrāntāḥ sarve |)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521772 (5.960):
KSak_2.18:>1% vidu -- atha kim / / KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520243 (0.008):
KSak_1.31:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / (prathamo 'ṅkaḥ) / dvitīyo 'ṅkaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18099499 (0.012):
// iti vijayayātrāvilāso nāma dvitīyo 'ṅkaḥ // / (atha tṛtīyo 'ṅkaḥ)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135357 (0.019):
*iti niskrāntāḥ sarve** / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / ACT_3 / tṛtīyo 'ṅkaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101077 (0.020):
iti vīrarudravijayo nāma tṛtīyo 'ṅkaḥ // / // atha caturtho 'ṅkaḥ //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525338 (0.022):
KSak_4.22:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti caturtho 'ṅkaḥ / p.158 / pañcamo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534422 (0.031):
KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ / KSak_3.1:<1% (tataḥ praviśati kuśān ādāya yajamānaśiṣyaḥ)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132346 (0.031):
*iti niṣkrāntāḥ sarve** / iti prathamo 'ṅkaḥ / / ACT_2 / dvitīyo 'ṅkaḥ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776473 (0.033):
dvitīyo 'ṅkaḥ | / ****************************** ACT 3 ****************************** / atha tṛtīyo 'ṅkaḥ |
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5527163 (0.037):
KSak_5.31:>6% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / pañcamo 'ṅkaḥ / / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14138954 (0.039):
iti tṛtīyo 'ṅkaḥ / / ACT_4 / caturtho 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati prahāramūrcchitaṃ rathasthaṃ duryodhanamapaharansūtaḥ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779481 (0.040):
{niṣkrāntāḥ sarve (1)} caturtho 'ṅkaḥ | / ****************************** ACT 5 ****************************** / atha pañcamo 'ṅkaḥ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777059 (0.043):
tṛtīyo 'ṅkaḥ | / ****************************** ACT 4 ****************************** / atha caturtho 'ṅkaḥ |
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530213 (0.043):
KSak_6.32:>4% (niṣkrāntāḥ sarve) / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250 / saptamo 'ṅkaḥ
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217702 (0.045):
ekaḥ ślāghyo vivasvān parahitakaraṇāyaiva yasya prayāsaḥḥ // Nā_3.18 // / iti tṛtīyo 'ṅka / / caturtho 'ṅkaḥ
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217003 (0.047):
rgāḍhāyallakaduḥsahāmiva daśāṃ dhatte gajānāṃ patiḥ // Nā_1.21 // / iti prathamo 'ṅkaḥ / / dvitīyo 'ṅkaḥ / kuṇasi ghaṇacandaṇaladāpallavasaṃsaggasīalaṃ pi imaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142828 (0.049):
iti caturtho 'ṅkaḥ / / ACT_5 / pañcamo 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati rathayānena gāndhārī saṃjayo dhṛtarāṣṭraśca**
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101964 (0.049):
tvaritamahotsavo nāma caturtho 'ṅkaḥ //)// / // atha pañcamo 'ṅkaḥ // / (tataḥ praviśanti jyotirvidaḥ / ) jyotirvidaḥ (sasaṃbhramaṃ parikramya)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455431 (0.052):
niḥśeṣaṃ yāntu śāntiṃ piśuna-jana-giro duḥsahā vajra-lepāḥ // HPri_4.12 // / (iti niṣkrāntāḥ sarve |) / iti caturtho 'ṅkaḥ / samāpteyaṃ Priyadarśikā nāma nāṭikā |
(tataḥ praviśati Manoramā |) / Manoramā - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe hanje Maṇorame jaṃ taṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449170 (0.0):
(iti dvitīyo 'ṅkaḥ) || / tṛtīyo 'ṅkaḥ | / (tataḥ praviśati Manoramā |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447644 (0.011):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135357 (0.027):
iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / ACT_3 / tṛtīyo 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati vikṛtaveṣā rākṣasī**
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132347 (0.028):
iti prathamo 'ṅkaḥ / / ACT_2 / dvitīyo 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati kañcukī**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211161 (0.032):
| (iti pādayor nīlotpaladāmāpanayantī sotprāsam |) marisadu ajjautto jaṃ / Maṇorame tti karia ṇīluppaladāmaeṇa bandhāvido si | [āryaputra pratihastam
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14138954 (0.033):
iti tṛtīyo 'ṅkaḥ / / ACT_4 / caturtho 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati prahāramūrcchitaṃ rathasthaṃ duryodhanamapaharansūtaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101077 (0.036):
iti vīrarudravijayo nāma tṛtīyo 'ṅkaḥ // / // atha caturtho 'ṅkaḥ // / (tataḥ praviśati dhātrī ceṭī ca / ) dhātrī (saroṣaṃ) /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142828 (0.038):
iti caturtho 'ṅkaḥ / / ACT_5 / pañcamo 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati rathayānena gāndhārī saṃjayo dhṛtarāṣṭraśca**
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777060 (0.043):
****************************** ACT 4 ****************************** / atha caturtho 'ṅkaḥ | / {tataḥ praviśati vidūṣakaḥ (BhSv_4.0:1)}
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14145249 (0.043):
iti pañcamo 'ṅkaḥ / / ACT_6 / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśatyāsanastho yudhiṣṭhiro draupadī ceṭī puruṣaśca**
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776473 (0.044):
****************************** ACT 3 ****************************** / atha tṛtīyo 'ṅkaḥ | / {tataḥ praviśati vicintayantī vāsavadattā (BhSv_3:1)}
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452942 (0.045):
iti tṛtiyo 'ṅkaḥ | / cathurtho 'ṅkaḥ / (tataḥ praviśati Manoramā)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211494 (0.046):
cathurtho 'ṅkaḥ / (tataḥ praviśati Manoramā) / Manoramā - (sodvegam |) aho diggharosadā devīe | ettiaṃ kālaṃ baddhāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453103 (0.047):
Kāñcanamālā - Maṇorame ajja devīe Aṃgāravadīe leho pesido | tassi vācide
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18099499 (0.048):
// iti vijayayātrāvilāso nāma dvitīyo 'ṅkaḥ // / (atha tṛtīyo 'ṅkaḥ) / (tataḥ praviśato lekhahastau jāṅghikau / )
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520245 (0.051):
(prathamo 'ṅkaḥ) / dvitīyo 'ṅkaḥ / KSak_2.1:<1% (tataha praviśati viṣaṇṇo vidūṣakaḥ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452602 (0.051):
a-maṅgalaṃ | (iti pādayor nīlotpala-dāmāpanayantī sotprāsam |) marisadu / ajja-utto jaṃ Maṇorame tti karia ṇīl'-uppala-dāmaeṇa bandhāvido si |
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534424 (0.052):
iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ / KSak_3.1:<1% (tataḥ praviśati kuśān ādāya yajamānaśiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521774 (0.052):
iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ / KSak_3.1:<1% (tataḥ praviśati kuśān ādāya yajamāna-śiṣyaḥ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454628 (0.052):
Āraṇyikā - halā Maṇorame kīsa dāṇiṃ maṃ andhaāraṃ pavesesi | halā Manorame
Saṃkiccāyaṇīe ajjauttassa mama a uttantaṃ ṇāḍaovaṇibaddhaṃ tassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449179 (0.0):
Manoramā - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe hanje Maṇorame jaṃ taṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211161 (0.033):
| (iti pādayor nīlotpaladāmāpanayantī sotprāsam |) marisadu ajjautto jaṃ / Maṇorame tti karia ṇīluppaladāmaeṇa bandhāvido si | [āryaputra pratihastam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452602 (0.046):
ajja-utto jaṃ Maṇorame tti karia ṇīl'-uppala-dāmaeṇa bandhāvido si |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211727 (0.051):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia / samīvaṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208090 (0.053):
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjhaveaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454477 (0.056):
Vāsavadattā - (sāsram |) kim uṇa tumaṃ Piadaṃsaṇā-uttantaṃ jāṇāsi | [kiṃ / punas tvaṃ Priyadarśanā vṛttāntaṃ jānāsi |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145370 (0.060):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā / ālavideṇa | kadhehi savvaṃ vuttantaṃ ti | bho vaassa | kiṃ ṇedaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453045 (0.060):
Kāñcanamālā - kahaṃ aṇṇesantīe vi mae bhaavaī Saṃkiccāaṇī ṇa diṭṭhā | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450553 (0.060):
Vāsavadattā - bhavaadi aho de kavittaṇaṃ | jeṇa edaṃ gūḍha-uttantaṃ / ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449431 (0.060):
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjha-veaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454628 (0.063):
Āraṇyikā - halā Maṇorame kīsa dāṇiṃ maṃ andhaāraṃ pavesesi | halā Manorame
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782296 (0.063):
*{padmāvatī}* - ayyauttassa paḍikidiṃ pekkhia jāṇāmi iaṃ ayyāe sadisī ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144714 (0.063):
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa | / kadhehi savvaṃ vuttantaṃ |
ṇaccidavvasesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudīmahūsave ṇaccidavvaṃ ti | hio
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449193 (5.960):
ṇaccidavva-sesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudī-mahūsave ṇaccidavvaṃ ti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449185 (0.019):
Saṃkiccāyaṇīe ajja-uttassa mama a uttantaṃ ṇāḍaovaṇibaddhaṃ tassa / ṇaccidavva-sesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudī-mahūsave ṇaccidavvaṃ ti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451904 (0.033):
Kañcanamālā -(sa-smitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭi-dāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāa-pīṭhiāe | [idānīm eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450484 (0.036):
Manoramā - adi-kovaṇe | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇaccidavvaṃ amhehiṃ tassa evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209090 (0.036):
Manoramā - adikovaṇe | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇaccidavvaṃ amhehiṃ tassa evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139624 (0.043):
{Pkt_102}ajjā abi ṇāma imassiṃ uddese sārahidudīo diṭṭho tumhehiṃ / mahārāadujjohaṇo ṇa vetti *nirūpya**
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452496 (0.050):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiā-vuttanta-ṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211056 (0.057):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451734 (0.059):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208892 (0.059):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo piavaassassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143432 (0.060):
ajjautteṇa saṃṇihideṇa hodavvaṃ ti | / (1.38) Rājā | vayasya | kiṃ vyaktavyam | utsavād utsavāntaram āpatitam |
kkhu Āraṇṇiāe piasahīe suṇṇahiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449203 (0.0):
ṇaccidavva-sesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudī-mahūsave ṇaccidavvaṃ ti | / hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758452 (0.028):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452497 (0.029):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiā-vuttanta-ṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208964 (0.034):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211057 (0.035):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450348 (0.036):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado pia-sahīe saṃdāvo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208575 (0.037):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145854 (0.037):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.037):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449937 (0.037):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143757 (0.038):
daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455303 (0.040):
Vāsavadattā - ko tumaṃ a-gaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213805 (0.040):
Vāsavadattā - ko tumaṃ agaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143771 (0.040):
evvaṃ dāva | prakāśam | hañje sāarie | kīsa tumaṃ ajja / maaṇamahūsavaparāhīṇe pariaṇe sāriaṃ ujjhia idha āadā | tā tahiṃ jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449944 (0.040):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144714 (0.042):
tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi kiṃ tuha ediṇā ālavideṇa | / kadhehi savvaṃ vuttantaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147295 (0.043):
avatthantaraṃ pāvidā | iaṃ ca raaṇamālā jīvidaṇirāsāe tāe kassa vi / bamhaṇassa hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā jāva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208694 (0.044):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.044):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205911 (0.044):
dhārāgharujjāṇadigghiāe ṇhāia devīpāsaṃ gadua kukkuṭavādaṃ karissaṃ | / aṇṇahā kahaṃ amhāṇaṃ sarisā brahmaṇā (sic) rāakule paḍiggahaṃ karenti |
Vāsavadattābhūmiāe tāe jai taha karīadi tado avassaṃ devī kuppadi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449213 (0.0):
hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa / Vāsavadattā-bhūmiāe tāe jai taha karīadi tado avassaṃ devī kuppadi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451161 (0.024):
Manoramā - (sva-gatam |) ciraadi kkhu mahā-rāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa | / ahavā devīe bhāadi | jai dāṇiṃ āacche tado ramaṇijjaṃ have | [cirayati
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209335 (0.042):
Vāsavadattā - Āraṇṇie edehiṃ evva madangapiṇaddhehiṃ ābharaṇehiṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131071 (0.043):
{Pkt_3}hañje buddhimadie hodi edaṃ jai mahārāassa paḍiulo huvissadi /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210137 (0.044):
sākṣād darśita eṣa naḥ kuśalayā Vatseśa evānayā // HPri_3.7 // / Vāsavadattā -hanje Indīvarie | baddheṇa ajjautteṇa ahaṃ vīṇaṃ sikkhāvidā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452726 (0.045):
(pādayor nipatya) prasīda priye prasīda | / Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajja-utto pie pasīda
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211280 (0.045):
(pādayor nipatya) prasīda priye prasīda | / Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kuvida tti saṃbhāvaanto ajjautto pie pasīda
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147057 (0.045):
(3.5) Madanikā | savāmi devīe caraṇehiṃ jai kassa vi purado paāsemi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106987 (0.048):
alaṃghiamahilāsamaaṃ taha bhaṇiaṃ maaṇaduvviṇīdāe /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208896 (0.049):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo piavaassassa / avatthā tue vaṇṇidā tado diuṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama piasahīe avatthā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779327 (0.051):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450180 (0.052):
vidūṣakaḥ - (vicintya |) ahavā bhaṇido evva ahaṃ vaasseṇa | jai taṃ / aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148790 (0.052):
mantedi tti | / (4.117) Vidūṣakaḥ | tado tāe kiṃ saṃvuttaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147408 (0.054):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147139 (0.054):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205928 (0.055):
(nepathyābhimukham avalokya) kahaṃ eso piavaasso ajja devīe / virahukkaṇṭhaviṇodaṇāṇimittaṃ dhārāgharujjāṇe evva patthido | tā jāva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776309 (0.055):
*{vāsavadattā}* - ṇa hu kiñci (BhSv_2:54) / taha ṇāma santappia udāsīṇo hodi tti (BhSv_2:55)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147975 (0.055):
bi appiaṃ suṇiduṃ atthi ṇibbandho tado vilambīadi / / SktCh_181: mahārāja kasyāpyeṣa baladarpitasya viṣamaḥ śaṅkhanirghoṣaḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147066 (0.056):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132756 (0.056):
{Pkt_34}halā bhaeṇa visumaridamhi / tā ciṭṭha jāva savvaṃ sumaria
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449223 (0.0):
Vāsavadattā-bhūmiāe tāe jai taha karīadi tado avassaṃ devī kuppadi | tā / kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148462 (0.024):
kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti | / (4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208810 (0.025):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949503 (0.025):
tellokkavidiapalakkamaśśa śakkhiṇā kiṃ kayyaṃ / {evaṃ : evvaṃ dāva D}
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449234 (0.025):
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā / gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450186 (0.026):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131152 (0.026):
ubaviṭṭhā bhavia suṇomi dāva ṇāhassa vavasidaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141717 (0.026):
maha bi samalavvābāro / tā aṇumaṇṇa maṃ muhuttaaṃ / pekkhāma dāva / vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147571 (0.028):
ārambhīadu tti / tā ubaṇehi me pupphadāmāiṃ / viraehi dāva kavariṃ / / karehi bhaavado ṇārāaṇassa vaaṇaṃ / ṇa hu so alīaṃ saṃdisadi / aha vā kiṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774440 (0.028):
*{tāpasī}* - bhadde imaṃ dāva bhaddamuhassa bhaiṇiaṃ kocci rāā ṇa varedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210315 (0.032):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779434 (0.033):
sakkāro hi ṇāma sakkāreṇa paḍicchido pīdiṃ uppādedi (BhSv_4.9:2) / tā uṭṭhedu dāva bhavaṃ (BhSv_4.9:3)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143101 (0.034):
(1.15) Vidūṣakaḥ | vilokya | edaṃ pi dāva / suviaḍḍhajaṇāpūridasiṅgaajalapahāramukkasikkāramaṇoharaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451906 (0.034):
tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāa-pīṭhiāe | [idānīm eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210478 (0.034):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā / tumhehiṃ | tā aruhadi evva esā uvajjhāapīṭhiāe | [idānīm eva bhartṛdārikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448796 (0.034):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia / samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207469 (0.034):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi / | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148469 (0.036):
{Pkt_184}pasīdadu pasīdadu mahārāo mama imiṇā apacchimeṇa paṇaeṇa / ahaṃ / dāva aggado pavisāmi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144491 (0.037):
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ / dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449339 (0.037):
Manoramā - taṃ edaṃ edassa suṇṇa-hiaattaṇassa kāraṇaṃ | kiṃ uṇa esā / patthedi | avahidā dāva suṇissaṃ | [tad etad asyāḥ śūnya-hṛdayatvasya
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiātīle kadalīgharaaṃ pavisadi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449233 (0.0):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva / kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205903 (0.013):
dhārāgharujjāṇadigghiāe ṇhāia devīpāsaṃ gadua kukkuṭavādaṃ karissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.030):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.037):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454567 (0.037):
saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sa-saṃbhramam |)| Maṇorame / lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāa-loādo gahida-visa-vijjo ajja-utto ettha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213087 (0.037):
saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sasaṃbhramam |)| Maṇorame / lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.038):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.040):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.041):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.042):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.043):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.044):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.044):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.044):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131601 (0.045):
{Pkt_16}tado paḍiṇiuttamāṇā bhāṇumadīe diṭṭhā / / SktCh_16: tataḥ pratinivartamānā bhānumatyā dṛṣṭā /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.045):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616484 (0.046):
nāndīmukhī: sahi citte suṇāhi imāe bundāe gadua bhaabadī biṇṇattā hanta"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.046):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148651 (0.051):
{Pkt_187}mahārāo evva karedu / ahaṃ puṇo jalaṇaṃ pavisissaṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449997 (0.053):
Manoramā - (ākarṇya |) pada-saddo via suṇīadi | tā kadalī-gumm'-antaridā / bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [pada-śabda iva śrūyate | tat
gummantariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddhajappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi devyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449242 (0.0):
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131153 (0.028):
{Pkt_8}hañje jai evvaṃ tā avahīraṇā bi esā maṃ assāsaadi / tā ettha / ubaviṭṭhā bhavia suṇomi dāva ṇāhassa vavasidaṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450000 (0.031):
Manoramā - (ākarṇya |) pada-saddo via suṇīadi | tā kadalī-gumm'-antaridā / bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [pada-śabda iva śrūyate | tat
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147571 (0.038):
ārambhīadu tti / tā ubaṇehi me pupphadāmāiṃ / viraehi dāva kavariṃ / / karehi bhaavado ṇārāaṇassa vaaṇaṃ / ṇa hu so alīaṃ saṃdisadi / aha vā kiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450186 (0.038):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949216 (0.042):
Śākyabhikṣuḥ - {bho : bhodu C} vaṇṇo dāva mae kido / imassa / saṇṭhāṇaparimāṇaṃ keṇa ṇimmidaṃ / [bhoḥ! varṇas tāvan mayā kṛtaḥ / asya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208809 (0.043):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450070 (0.044):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia / mantedi | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rāja-vayasyaḥ khalu brāhmaṇas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208697 (0.044):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi / | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rājavayasyaḥ khalu brāhmaṇas tvām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448162 (0.044):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141715 (0.046):
maha bi samalavvābāro / tā aṇumaṇṇa maṃ muhuttaaṃ / pekkhāma dāva / vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449215 (0.047):
Vāsavadattā-bhūmiāe tāe jai taha karīadi tado avassaṃ devī kuppadi | tā / kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949500 (0.047):
tellokkavidiapalakkamaśśa śakkhiṇā kiṃ kayyaṃ / {evaṃ : evvaṃ dāva D}
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212175 (0.047):
vidūṣakaḥ - kim ettha asakkaṃ | jado dāva kujjavāmaṇabuḍḍhaañcuivajjido
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.047):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208630 (0.051):
Manoramā - (ākarṇya |) padasaddo via suṇīadi | tā kadalīgummantaridā / bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [padaśabda iva śrūyate | tat
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148651 (0.051):
{Pkt_187}mahārāo evva karedu / ahaṃ puṇo jalaṇaṃ pavisissaṃ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782360 (0.061):
*{padmāvatī}* - ayyautta imāe paḍikidīe sadisī iha evva paḍivasadi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139926 (0.062):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447700 (0.063):
geṇhia taṃ gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi | / [ājñāptāsmi devyā Vāsavadattayā | hañje Indīvarike adya
Vāsavadattayā hañje Manorame yaḥ sa Sāṅkṛtyāyany āryaputrasya mama ca
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449254 (0.0):
gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi / devyā Vāsavadattayā hañje Manorame yaḥ sa Sāṅkṛtyāyany ārya-putrasya mama
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447703 (0.047):
[ājñāptāsmi devyā Vāsavadattayā | hañje Indīvarike adya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206408 (0.047):
gamissaṃ | (nepathyābhimukham avalokya) ido ido Āraṇṇie ehi | [ājñāptāsmi / devyā Vāsavadattayā | hañje Indīvarike adya mayāgastyamaharṣaye 'rgho
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18230481 (0.056):
āryasuvarṇākṣīputrasya sāketakasya bhikṣor ācāryabhadantāśvaghoṣasya
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28312159 (0.060):
mādrī kathayaty āryaputra yathāśaktyāham āryaputrasya anuvartiṣyāmīti.
vṛttānto nāṭakopanibaddhas tasya nartitavyaśeṣam adya yuṣmābhiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449258 (0.0):
devyā Vāsavadattayā hañje Manorame yaḥ sa Sāṅkṛtyāyany ārya-putrasya mama
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18230481 (0.063):
āryasuvarṇākṣīputrasya sāketakasya bhikṣor ācāryabhadantāśvaghoṣasya
kaumudīmahotsave nartitavyam iti | hyaḥ khalv Āraṇyikayā priyasakhyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449268 (0.0):
ca vṛttānto nāṭakopanibaddhas tasya nartitavya-śeṣam adya yuṣmābhiḥ / kaumudī-mahotsave nartitavyam iti | hyaḥ khalv Āraṇyikayā priya-sakhyā
śūnyahṛdayayānyathaiva nartitam | adya punar Vāsavadattābhūmikayā tayā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449275 (0.0):
kaumudī-mahotsave nartitavyam iti | hyaḥ khalv Āraṇyikayā priya-sakhyā / śūnya-hṛdayayānyathaiva nartitam | adya punar Vāsavadattā-bhūmikayā tayā
yadi tathā kriyate tato 'vaśyaṃ devī kupyati | tat kutra tāvat tāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449282 (0.0):
śūnya-hṛdayayānyathaiva nartitam | adya punar Vāsavadattā-bhūmikayā tayā / yadi tathā kriyate tato 'vaśyaṃ devī kupyati | tat kutra tāvat tāṃ
prekṣyopālapsye | (vilokya |) eṣāraṇyikātmanaiva kim api kim api / mantrayamāṇā dīrghikātīre kadalīgṛhaṃ praviśati | tad gulmāntaritā bhūtvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449288 (0.0):
yadi tathā kriyate tato 'vaśyaṃ devī kupyati | tat kutra tāvat tāṃ / prekṣyopālapsye | (vilokya |) eṣāraṇyikātmanaiva kim api kim api
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449296 (0.0):
prekṣyopālapsye | (vilokya |) eṣāraṇyikātmanaiva kim api kim api / mantrayamāṇā dīrghikā-tīre kadalī-gṛhaṃ praviśati | tad gulmāntaritā
śroṣyāmi tāvad asyā viśrabdhajalpitāni |] / (tataḥ praviśaty āsanasthā kāmāvasthāṃ nāṭayanty Āraṇyikā |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449308 (0.0):
mantrayamāṇā dīrghikā-tīre kadalī-gṛhaṃ praviśati | tad gulmāntaritā / bhūtvā śroṣyāmi tāvad asyā viśrabdha-jalpitāni |]
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullahajaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449317 (0.0):
(tataḥ praviśaty āsana-sthā kāmāvasthāṃ nāṭayanty Āraṇyikā |) / Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullaha-jaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454631 (0.029):
ātmānaṃ nāṭayanty Āraṇyikā |) / Āraṇyikā - halā Maṇorame kīsa dāṇiṃ maṃ andhaāraṃ pavesesi | halā Manorame
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.039):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143771 (0.039):
evvaṃ dāva | prakāśam | hañje sāarie | kīsa tumaṃ ajja / maaṇamahūsavaparāhīṇe pariaṇe sāriaṃ ujjhia idha āadā | tā tahiṃ jevva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132571 (0.041):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211936 (0.042):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adiujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454296 (0.043):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135602 (0.047):
{Pkt_81}ale luhilappiā edaṃ kkhu mae tuha kālaṇādo paccaggahadaśśa kaśśa
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13388183 (0.047):
{dhavalosi jahavi sundara taha vi tue majjha rañjiaṃ hiaaṃ / / rāabharievi hiae suhaa ṇihitto ṇa rattosi //564//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23090392 (0.047):
udāharaṇam-- dhavalosi jaha vi sundara taha vi tue majjha rañjiaṃ hiaaṃ / / rāabharapie vi hiae suhaa ṇihitto ṇa rattosi // 564 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212997 (0.047):
Vāsavadattā - (sāsram |) kim uṇa tumaṃ Piadaṃsaṇāuttantaṃ jāṇāsi | [kiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449193 (0.048):
hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208022 (0.048):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā abhāaheadā | ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205361 (0.048):
vidūṣakaḥ - (sagarvam) | bho | jai dāva bandhaṇaṃ suhaṇibandhaṇaṃ hoi tā / kīsa tumaṃ Diḍhavammā baddho tti Kaliṅgaraṇṇo uvari rosaṃ bandhesi | [bhoḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.049):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450067 (0.051):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147264 (0.051):
sahījaṇavacchale | hā udārasīle | hā sommadaṃsaṇe | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146668 (0.051):
(2.142) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | jadhā samīve bhaṭṭā mantedi tadhā takkemi / | tumaṃ jevva paḍivālaanto ciṭṭhadi tti | tā uvasappadu bhaṭṭiṇī |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154174 (0.052):
tā suṇṇaṃ gharaṃ mukkia kīsa tue āṇīdā bahuḍī | [ayi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145566 (0.054):
ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
dukkhidaṃ karesi | [hṛdaya durlabhajanaṃ prārthayamānaṃ tvaṃ kasmān māṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449325 (0.0):
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullaha-jaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ / dukkhidaṃ karesi | [hṛdaya durlabha-janaṃ prārthayamānaṃ tvaṃ kasmān māṃ
duḥkhitāṃ karoṣi |] / Manoramā - taṃ edaṃ edassa suṇṇahiaattaṇassa kāraṇaṃ | kiṃ uṇa esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449338 (0.0):
dukkhidaṃ karesi | [hṛdaya durlabha-janaṃ prārthayamānaṃ tvaṃ kasmān māṃ / duḥkhitāṃ karoṣi |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144582 (0.030):
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211012 (0.034):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097276 (0.035):
naṭī (sopahāsaṃ)asuumārā kkhu esā ayyassa ṇiddaāliṅgaṇavellaṇaṃ ṇa sahai
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096786 (0.036):
naṭī (sabhayam)aaṇaṭṭasāmaggiṃ sajjīkāduṃ vilaṃbiaṃ / / sajjīkiā kkhu esā / / keṇa uṇa ruvvaeṇa paoo uakkamīadu /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158719 (0.037):
lalitā (sālīkam) ajje, pekkha | eso kaṇho moṭṭimaṃ ahma viḍambaṇaṃ karedi
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106728 (0.038):
sahi eso ruddaṇio ṇaaṇāṇa atakkiossao jāo / / maaṇo va muttimaṃto caṃdo via mukkalañchaṇo puṇṇo // ViPrud_4.111 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775783 (0.038):
kiṃ bhaṇāsi esā bhaṭṭidāriā māhavīḷadāmaṇḍavassa passado kandueṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451264 (0.039):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147965 (0.040):
mahārāa kassa bi eso baladappidassa visamo saṅkhaṇigghoso suṇīadi / abaraṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.041):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14149819 (0.043):
{Pkt_201}ṇāha visumaridamhi edaṃ vābāraṃ / ṇāhassa pasāeṇa puṇo bi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208104 (0.048):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaaṇivvisesa piasahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948914 (0.051):
Devasomā - bhaavaṃ! edassa hatthe civarāntappacchādidaṃ kavālaṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147284 (0.051):
jai sā asāmaṇṇarūvasohā tādisī tae ṇimmidā tā kīsa uṇa īdisaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132637 (0.052):
{Pkt_29}hañje evvaṃ edaṃ / kiṃ du edaṃ sibiṇaaṃ adimettaṃ akusaladaṃsaṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143703 (0.053):
khu avarā ṇomāliāladā jāe aālakusumasamuggamasaddhālueṇa bhaṭṭiṇā appā / āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147852 (0.053):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143507 (0.054):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451040 (0.054):
Āraṇyikā - (sa-hasta-tālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā / sarise ranjanti tti duve ettha ummattā | [hañje suṣṭhv etaṃ pṛcchati |
patthedi | avahidā dāva suṇissaṃ | [tad etad asyāḥ śūnyahṛdayatvasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449342 (0.0):
Manoramā - taṃ edaṃ edassa suṇṇa-hiaattaṇassa kāraṇaṃ | kiṃ uṇa esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450000 (0.023):
Manoramā - (ākarṇya |) pada-saddo via suṇīadi | tā kadalī-gumm'-antaridā / bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [pada-śabda iva śrūyate | tat
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450186 (0.030):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144582 (0.031):
ca savismayaṃ | kiṃ uṇa esā garuāṇurāākhittahiaā ālihantī ṇa maṃ pekkhadi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212175 (0.034):
vidūṣakaḥ - kim ettha asakkaṃ | jado dāva kujjavāmaṇabuḍḍhaañcuivajjido
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450070 (0.034):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia / mantedi | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rāja-vayasyaḥ khalu brāhmaṇas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208697 (0.034):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi / | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rājavayasyaḥ khalu brāhmaṇas tvām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208810 (0.036):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450453 (0.036):
ṇevaccha-ggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209059 (0.036):
ṇevacchaggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449215 (0.037):
Vāsavadattā-bhūmiāe tāe jai taha karīadi tado avassaṃ devī kuppadi | tā / kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207881 (0.037):
Vāsavadattābhūmiāe tāe jai taha karīadi tado avassaṃ devī kuppadi | tā / kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148469 (0.038):
{Pkt_184}pasīdadu pasīdadu mahārāo mama imiṇā apacchimeṇa paṇaeṇa / ahaṃ / dāva aggado pavisāmi /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141717 (0.038):
maha bi samalavvābāro / tā aṇumaṇṇa maṃ muhuttaaṃ / pekkhāma dāva / vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449234 (0.038):
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā / gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144491 (0.038):
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ / dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131154 (0.039):
ubaviṭṭhā bhavia suṇomi dāva ṇāhassa vavasidaṃ /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949503 (0.039):
tellokkavidiapalakkamaśśa śakkhiṇā kiṃ kayyaṃ / {evaṃ : evvaṃ dāva D}
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949216 (0.040):
Śākyabhikṣuḥ - {bho : bhodu C} vaṇṇo dāva mae kido / imassa / saṇṭhāṇaparimāṇaṃ keṇa ṇimmidaṃ / [bhoḥ! varṇas tāvan mayā kṛtaḥ / asya
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148460 (0.041):
(4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
kāraṇam | kiṃ punar eṣā prārthayate | avahitā tāvac chroṣyāmi |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449350 (0.0):
patthedi | avahidā dāva suṇissaṃ | [tad etad asyāḥ śūnya-hṛdayatvasya / kāraṇam | kiṃ punar eṣā prārthayate | avahitā tāvac chroṣyāmi |]
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449354 (0.0):
kāraṇam | kiṃ punar eṣā prārthayate | avahitā tāvac chroṣyāmi |] / Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449361 (0.012):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131144 (0.037):
{Pkt_8}hañje jai evvaṃ tā avahīraṇā bi esā maṃ assāsaadi / tā ettha
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776309 (0.038):
*{vāsavadattā}* - ṇa hu kiñci (BhSv_2:54) / taha ṇāma santappia udāsīṇo hodi tti (BhSv_2:55)
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780961 (0.039):
*{vidūṣakaḥ}* - bho vaassa edassiṃ ṇaare avantisundarī ṇāma jakkhiṇī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145223 (0.040):
pattiāasi tā aggado bhavia saaṃ jevva āaṇṇehi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776364 (0.040):
aṇṇappaoaṇeṇa iha āadassa abhijaṇaviññāṇavaorūvaṃ pekkhia saaṃ evva / mahārāeṇa diṇṇā (BhSv_2:59)
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779428 (0.041):
karia suhijjaṇadaṃsaṇaṃ (BhSv_4.9:1) / sakkāro hi ṇāma sakkāreṇa paḍicchido pīdiṃ uppādedi (BhSv_4.9:2)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.041):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.042):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452978 (0.044):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451395 (0.044):
Āraṇyikā - saccaṃ evva tādo mantedi evvaṃ jahā jai vīṇaṃ vādaanto / avaharedi maṃ Vaccha-rāo avassaṃ bandhaṇādo muncemi tti | [satyam eva tāto
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134864 (0.045):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776081 (0.046):
*{ceṭī}* - atthi vaccharāo uaaṇo ṇāma (BhSv_2:26) / tassa guṇāṇi bhaṭṭidāriā abhiḷasadi (BhSv_2:27)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449023 (0.047):
vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207693 (0.047):
vidūṣakaḥ - taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaha tuṇhīko bhavia uvasappetti mae / bhaṇidaṃ | adisaṃkaḍe jaṃ bhavaṃ pavisia aliapaṃḍiccaduvvidaddhadāe ai
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143506 (0.047):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139802 (0.047):
pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ / evva ettha viciṇaissaṃ /*parikramya**
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148647 (0.047):
{Pkt_187}mahārāo evva karedu / ahaṃ puṇo jalaṇaṃ pavisissaṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449315 (0.048):
Āraṇyikā - (niḥśvasya |) hiaa dullaha-jaṇaṃ patthaanto tumaṃ kīsa maṃ / dukkhidaṃ karesi | [hṛdaya durlabha-janaṃ prārthayamānaṃ tvaṃ kasmān māṃ
saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā abhāaheadā | ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449370 (0.0):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ / saṃdāvedi maṃ | acchariaṃ acchariam | ahavā maha evva esā a-bhāa-headā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132579 (0.026):
ahimāṇiṇo mahārāadujjohaṇassa mahisī bhavia evvaṃ vialiadhīrabhāvā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.028):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139922 (0.031):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448491 (0.033):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppala-vaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭha-mahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sa-bhayam) halā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207174 (0.033):
pariccaia kamaliṇiṃ ṇīluppalavaṇāiṃ samāpaḍantā ṇiuṇaaraṃ bādhantā / āāsaanti maṃ duṭṭhamahuarā | (uttarīyeṇa mukhaṃ pidhāya sabhayam) halā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.033):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101126 (0.034):
kuṃladevadāe pasattīe mahārāassa aṇṇāe purohidāṇaṃ aṇuroheṇa amaccāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.035):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155538 (0.035):
candrāvalī (solluṇṭha-smitam) ai loluhe āli, kīsa maṃ anāpekkhia taṃ / ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19158743 (0.035):
āsaṇṇapasavaveaṇaṃ hadāsaṃ sāvadā maṃ ahilasanti / / sāhaṃ dāṇiṃ mandabhāiṇī bhārirarie attāṇaṃ ṇikkhivissāmi // VjivC_4.46 //"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146709 (0.036):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.036):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148014 (0.036):
{Pkt_182}mahārāa ambāe evvaṃ saṃdisissaṃ / jo so / baahiḍimbakimmīrajaḍāsurajarāsaṃdhavijaamallo de majjhamaputto so mama
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949561 (0.037):
muheṇa muñcāmi ahaṃ {maholae S : maholaye U} // 19 // / kahaṃ maṃ bāhanti / paśīdantu paśīdantu dālaabhaṭṭā / imaśśa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144486 (0.037):
doso | aṇaṅgasarapaḍaṇabhīdeṇa tae evvaṃ ajjhavasidaṃ | bhodu | aṇaṅgaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131144 (0.037):
{Pkt_8}hañje jai evvaṃ tā avahīraṇā bi esā maṃ assāsaadi / tā ettha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147407 (0.038):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069024 (0.038):
ajja pavāsaṃ vaccasi vacca saaṃ jevva suṇasi karaṇijjam //21//
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213070 (0.038):
antaridaṃ Āraṇṇiāuttanteṇa | adidujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā
uṇa mahārāassa doso | [kathaṃ tathā nāma saumyadarśano bhūtvā mahārāja
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449383 (0.0):
ṇa uṇa mahā-rāassa doso | [kathaṃ tathā nāma saumya-darśano bhūtvā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447779 (0.052):
kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146390 (0.057):
{Pkt_166}mahārāa kiṃṇimittaṃ uṇa ṇāhabhīmaseṇeṇa so durāāro bhaṇido /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778632 (0.062):
*{padmāvatī}* - aho imassa purobhāidā (BhSv_4.4:23) / ettieṇa hiaaṃ ṇa jāṇādi (BhSv_4.4:24)
evaṃ saṃtāpayati mām | āścaryam āścaryam | (niḥśvasya |) athavā mamaivaiṣā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449391 (0.0):
ṇa uṇa mahā-rāassa doso | [kathaṃ tathā nāma saumya-darśano bhūtvā / mahā-rāja evaṃ saṃtāpayati mām | āścaryam āścaryam | (niḥśvasya |) athavā
'bhāgadheyatā | na punar mahārājasya doṣaḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449398 (0.0):
mahā-rāja evaṃ saṃtāpayati mām | āścaryam āścaryam | (niḥśvasya |) athavā / mamaivaiṣā 'bhāgadheyatā | na punar mahā-rājasya doṣaḥ |]
Manoramā - (sabāṣpam |) kaham mahārāo evva se patthaṇijjo | sāhu piasahī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449411 (0.0):
mamaivaiṣā 'bhāgadheyatā | na punar mahā-rājasya doṣaḥ |] / Manoramā - (sa-bāṣpam |) kaham mahā-rāo evva se patthaṇijjo | sāhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213397 (0.040):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208203 (0.043):
Manoramā - (saharṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahārāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450018 (0.044):
(ubhe tathā kṛtvā paśyataḥ |) / Āraṇyikā - kahaṃ so evva mahā-rāassa pasa-parivaṭṭa (sic) bamhaṇo |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454889 (0.046):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452975 (0.057):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449546 (0.057):
Manoramā - (sa-harṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahā-rāeṇa | savvahā atthi se
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133585 (0.061):
avaharīadu / bhaavadāṇaṃ bamhaṇāṇaṃ bi āsīsāe āhudihudeṇa pajjalideṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134013 (0.063):
{Pkt_55}*vilokyātmagatam** / kahaṃ mahārāo āado / hanta jādo se ṇiamabhaṅgo /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449501 (0.064):
Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo / | tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās
sāhu | abhijāasariso de ahilāso | [kathaṃ mahārāja evāsyāḥ prārthanīyaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449421 (0.0):
pia-sahī sāhu | abhijāa-sariso de ahilāso | [kathaṃ mahā-rāja evāsyāḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449414 (0.028):
pia-sahī sāhu | abhijāa-sariso de ahilāso | [kathaṃ mahā-rāja evāsyāḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145481 (0.038):
(2.58) Vidūṣakaḥ | bho | mā paṇḍidagavvaṃ uvvaha | ahaṃ de savvaṃ suṇia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.042):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149618 (0.045):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā | / anteuragadā suheṇa de daṃsaṇapadhaṃ gamissadi tti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133904 (0.049):
piñjaridujjāṇabhūmibhāo duppekkhaṇijjo bhaavaṃ sahassarassī saṃvutto / tā / samao de lohidacandaṇakusumagabbheṇa aggheṇa pajjubaṭṭhāduṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131820 (0.050):
{Pkt_21}kiṃ ṇāha dukkaraṃ tue parikubideṇa / / aṇugeṇhantu edaṃ vavasidaṃ de bhādaro /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157350 (0.052):
rādhikā (sakhedam ātmagatam) sāhu re kīra sāhu | bāṭṭhaṃ aṇuggahidamhi, tā / dāṇiṃ dullahā-hiṭṭhadāṇadacchiṇaṃ titthavaraṃ kāliadehaṃ ppavisiya appāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207232 (0.053):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448548 (0.053):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14143776 (0.053):
{Pkt_151}jāda eāī tumaṃ / ko de sahāattaṇaṃ karissadi /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453189 (0.055):
samīva-ṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211735 (0.055):
samīvaṭṭhidassa samatthassa bhattuṇo de evvam udāsīṇattaṇaṃ olambiduṃ tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452772 (0.057):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145046 (0.063):
(2.33) Vidūṣakaḥ | sāhu re sirikaṇḍadāsa sāhu | jeṇa diṇṇametteṇa jjevva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133585 (0.064):
avaharīadu / bhaavadāṇaṃ bamhaṇāṇaṃ bi āsīsāe āhudihudeṇa pajjalideṇa
sādhu priyasakhi sādhu | ābhijātyasadṛśas te 'bhilāṣaḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449427 (0.0):
pia-sahī sāhu | abhijāa-sariso de ahilāso | [kathaṃ mahā-rāja evāsyāḥ / prārthanīyaḥ | sādhu priya-sakhi sādhu | ābhijātya-sadṛśas te 'bhilāṣaḥ |]
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjhaveaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449437 (0.0):
prārthanīyaḥ | sādhu priya-sakhi sādhu | ābhijātya-sadṛśas te 'bhilāṣaḥ |] / Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjha-veaṇaṃ via dukkhaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211728 (0.026):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447926 (0.033):
vidūṣakaḥ - (sa-krodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto / ukkaṇṭha-ṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206626 (0.033):
vidūṣakaḥ - (sakrodham) bho tumaṃ dāva edaṃ aṇṇaṃ a pekkhanto / ukkaṇṭhaṇibbharaṃ viṇodesi appāṇaṃ | mama uṇa bamhaṇassa sotthivāaṇavelā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453180 (0.043):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146784 (0.044):
(2.155) Vidūṣakaḥ | bhodi | appā kila dukkhaṃ ālihīadi tti mama vaaṇaṃ / suṇia piavaasseṇa edaṃ viṇṇāṇaṃ daṃsidaṃ |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155567 (0.045):
rādhikā - dei, saraṇṇassa jaṇassa saṃrakkhaṇe akkhamāsi tahabi parihasesi / | ṇūṇaṃ / īsarīṇāṃ kkhu juttaṃ edaṃ | [devi, śaraṇyasya janasya saṃrakṣaṇe akṣamāsi
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947821 (0.048):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi / / avassaṃ edehi duṭṭhabuddhatthavirehi ṇirucchāehi ahmāṇaṃ taruṇajaṇānaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147227 (0.048):
maaṇāvatthaṃ pacchādaanto dantatoraṇavaḍabhīe uvaviṭṭho ciṭṭhadi | tā ehi / | edaṃ vuttantaṃ bhaṭṭiṇīe ṇivedemha |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948312 (0.049):
Devasomā - bhaavaṃ! parissanto via lakkhīasi / ṇa edaṃ suhovāasulahaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147380 (0.050):
ṇimittaṃ rodīadi | kiṃ ṇu sāariāe accāhidaṃ saṃvuttaṃ | / (4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141723 (0.051):
vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ / pekkhaṇīaṃ tti /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207837 (0.053):
Saṃkiccāyaṇīe ajjauttassa mama a uttantaṃ ṇāḍaovaṇibaddhaṃ tassa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18096830 (0.053):
samandasmitaṃ)aṇigūḍhatthaṃ khu edaṃ cheāṇaṃ vaaṇaṃ paḍibhādi / / kīrisaṃ uttaraṃ ? ṇirūvedu ajjo /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143706 (0.054):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147426 (0.055):
hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ / (4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450454 (0.055):
ṇevaccha-ggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209060 (0.055):
ṇevacchaggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448821 (0.056):
vidūṣakaḥ - bho osara osara | esā kkhu Indīvarīā āadā | edaṃ uttantaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207494 (0.056):
vidūṣakaḥ - bho osara osara | esā kkhu Indīvarīā āadā | edaṃ uttantaṃ / pekkhia devīe ṇivedaissadi | (aṅgulyā nirdiśya) tā imaṃ evva kadalīgharaṃ
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaaṇivvisesa piasahī Manoramā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449440 (0.0):
Āraṇyikā - kassa dāva edaṃ uttantaṃ ṇivedia sajjha-veaṇaṃ via dukkhaṃ / kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaa-ṇivvisesa pia-sahī Manoramā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147381 (0.036):
ṇimittaṃ rodīadi | kiṃ ṇu sāariāe accāhidaṃ saṃvuttaṃ | / (4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149614 (0.037):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā | / anteuragadā suheṇa de daṃsaṇapadhaṃ gamissadi tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148284 (0.039):
(4.68) Vāsavadattā | hañje kañcaṇamāle | ujjaiṇīdo āado tti atthi me / tassiṃ indaālie pakkhavādo | / (4.69) Kāñcanamālā | ṇādikulabahumāṇo kkhu eso devīe | tā edu bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147426 (0.040):
hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449449 (0.040):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaa-ṇivvisesa pia-sahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143706 (0.042):
khu avarā ṇomāliāladā jāe aālakusumasamuggamasaddhālueṇa bhaṭṭiṇā appā / āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147787 (0.043):
(4.31) Vidūṣakaḥ | bho +|, susaṃgadāe | aṇṇaṃ ca | tāe jjevva mama hatthe / keṇāvi kajjeṇa iaṃ raaṇamālā pesidā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143506 (0.044):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148232 (0.044):
vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.045):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451039 (0.045):
Āraṇyikā - (sa-hasta-tālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209632 (0.045):
Āraṇyikā - (sahastatālaṃ vihasya |) hanje suṭṭhu edaṃ pucchadi | sarisā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147851 (0.046):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449808 (0.046):
Manoramā - ai lajjālue ṇa juttam edāvatthaṃ gadāe vi de appā pacchādiduṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454390 (0.047):
Vāsavadattā - (sāsram |) ajja kañcui kahaṃ me bhaiṇī paribbhaṭṭhā | [ārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452814 (0.047):
Vāsavadattā - edaṃ tuṃhāṇaṃ duṇṇaaṃ pekkhia hāso me jāadi | [etaṃ yuṣmākaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147447 (0.047):
pasaradi | ubhau rudataḥ | / (4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141723 (0.048):
vacchassa tuha bhāduṇo a dhaṇuvvedasikkhāṇiuṇattaṇaṃ / tuha bi edaṃ / pekkhaṇīaṃ tti /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449944 (0.048):
pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449451 (0.0):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaa-ṇivvisesa pia-sahī Manoramā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449460 (0.0):
tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947822 (0.030):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146394 (0.032):
prati | haddhī haddhī | edaṃ pekkhia ṇa sakkaṇomi padādo padaṃ pi gantuṃ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 901983 (0.034):
yathā tatraiva draupadī visumaridaṃ edaṃ vāvāraṃ ṇādhassa pasādeṇa"
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211726 (0.035):
tādo de | tā tava kiṃ edaṃ āakkhidavvaṃ | tassa samahiaṃ saṃvaccharaṃ / Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453175 (0.035):
Kaliṃga-hadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇ-iṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147434 (0.035):
(4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147381 (0.036):
ṇimittaṃ rodīadi | kiṃ ṇu sāariāe accāhidaṃ saṃvuttaṃ | / (4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149614 (0.037):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147426 (0.040):
hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ / (4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949975 (0.040):
Unmattakaḥ - mūḍha! ki ṇa pekkhaśi, śuvaṇṇabhāaṇaṃ khu edaṃ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780916 (0.041):
*{vidūṣakaḥ}* - avihā asambhāvaṇīaṃ edaṃ ṇa (BhSv_5.8:1) / ā udaahṇāṇasaṅkittaṇeṇa tattahodiṃ cintaanteṇa sā siviṇe diṭṭhā bhave
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093810 (0.042):
kiṃ uṇa ṇa padosakahā dīsaḥ edaṃ khu accariaṃ // ViPrud_2.58 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143706 (0.042):
khu avarā ṇomāliāladā jāe aālakusumasamuggamasaddhālueṇa bhaṭṭiṇā appā / āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759212 (0.043):
ṇa dīsadi | bho baassa taha takkemi paāvaiṇobi edaṃ ṇimmābia puṇo puṇo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143506 (0.044):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148232 (0.044):
vacchāe uttarāe cauttho māso paḍibaṇṇassa gabbhassa / tumaṃ evva edaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.045):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142968 (0.045):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
hiaassa aṇṇa ṇivvudī | [kasmai tāvad etaṃ vṛttāntaṃ nivedya sahyavedanam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449469 (0.0):
tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me / hiaassa aṇṇa ṇivvudī | [kasmai tāvad etaṃ vṛttāntaṃ nivedya sahya-vedanam
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148839 (0.058):
(4.121) Vāsavadattā | ajjautta | jujjadi edaṃ | kudo uṇa me ettiāiṃ
iva duḥkhaṃ kariṣyāmi | (vicintya |) athavā asti me hṛdayanirviśeṣā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449477 (0.0):
hiaassa aṇṇa ṇivvudī | [kasmai tāvad etaṃ vṛttāntaṃ nivedya sahya-vedanam / iva duḥkhaṃ kariṣyāmi | (vicintya |) athavā asti me hṛdaya-nirviśeṣā
priyasakhī Manoramā | tasyā apy etal lajjayā na pārayāmi kathayitum |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449483 (0.0):
iva duḥkhaṃ kariṣyāmi | (vicintya |) athavā asti me hṛdaya-nirviśeṣā / priya-sakhī Manoramā | tasyā apy etal lajjayā na pārayāmi kathayitum |
sarvathā maraṇaṃ varjayitvā kuto me hṛdayasyānyā nirvṛtiḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449492 (0.0):
priya-sakhī Manoramā | tasyā apy etal lajjayā na pārayāmi kathayitum | / sarvathā maraṇaṃ varjayitvā kuto me hṛdayasyānyā nirvṛtiḥ |]
Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449501 (0.0):
sarvathā maraṇaṃ varjayitvā kuto me hṛdayasyānyā nirvṛtiḥ |] / Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454645 (0.036):
kasmād idānīṃ mām andhakāraṃ praveśayasi | / Manoramā - (sa-viṣādam |) haddhi haddhi | diṭṭhi vi se saṃkantā viseṇ';
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213161 (0.036):
Manoramā - (saviṣādam |) haddhi haddhi | diṭṭhi vi se saṃkantā viseṇ';
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147544 (0.059):
phaḍiasilāmaṇḍavaṃ gado | tā gacchadu ajjo | ahaṃ pi devīe pāsavattiṇī
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726841 (0.060):
majjhaṇṇe jaṇa suṇṇe kariṇīe bhakkhidesu kamalesu | / avisesaṇṇa kahaṃ bia gado si saṇa bāḍḍiaṃ daṭṭhuṃ ||SRs_1.131||
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454888 (0.061):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahā-rāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134014 (0.063):
kahaṃ mahārāo āado / hanta jādo se ṇiamabhaṅgo /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146029 (0.064):
de ettiaṃ bhūmiṃ ṇa gado | / (2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
| tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449510 (0.0):
Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo / | tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139801 (0.030):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449600 (0.040):
Āraṇyikā - (sa-lajjam ātma-gatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā / ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) pia-sahi mā kuppa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208250 (0.040):
Āraṇyikā - (salajjam ātmagatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā / ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) piasahi mā kuppa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453928 (0.044):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [ati-sukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212458 (0.044):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [atisukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455119 (0.044):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776388 (0.045):
{ātmagatam} evvaṃ (BhSv_2:60) / aṇavaraddho dāṇiṃ ettha ayyautto (BhSv_2:61)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145856 (0.046):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454296 (0.047):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146571 (0.047):
(2.134) Sāgarikā | susaṃgade | kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ | / (2.135) Susaṃgatā | sahi | edāe tamālavīdhiāe antaridāo bhavia ṇikkamamha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213095 (0.048):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo | / [hā dhik hā dhik | Priyadarśanāduḥkham api me 'ntaritam Āraṇyikāvṛttāntena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208203 (0.049):
Manoramā - (saharṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahārāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452975 (0.050):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780702 (0.050):
ṇa ettha kocci jaṇo (BhSv_5.6:51) / jāva muhuttaaṃ ciṭṭhia diṭṭhiṃ hiaaṃ ca tosemi (BhSv_5.6:52)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211936 (0.050):
Vāsavadattā - (sāsram|) bhaavadi adiujjuā dāṇiṃ tumaṃ | jassa mae ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447789 (0.051):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mah'-agghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206493 (0.051):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mahagghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147065 (0.051):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452358 (0.051):
Vāsavadattā -(sa-viṣādam) kahaṃ ajja-utto ṇaccadi | Maṇoramā dāṇiṃ kahiṃ |
tapasvinyā anurāgaḥ | tat kim idānīm atra kariṣyāmi |] / Āraṇyikā - (sābhilāṣam |) aaṃ so uddeso jassiṃ mahuarehiṃ āāsijjantī
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779991 (0.0):
*{vidūṣakaḥ}* - eso khu dīvappabhāvasūidarūvo vasudhātaḷe parivattamāṇo / aaṃ kāodaro (BhSv_5.2:12)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449520 (0.0):
| tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās / tapasvinyā anurāgaḥ | tat kim idānīm atra kariṣyāmi |]
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13946849 (0.0):
Naṭī - kiṃ dāṇi ayyeṇa vilambīadi / ṇaṃ apuruvadāe turiaṃ aṇuṭṭhidavvo aaṃ / paoo /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139828 (0.003):
gaṅgeaddoṇaṅgarāasallakibakidavammassatthāmappamuhassa rāacakkassa / saalapahuvīmaṇḍalekkaṇāho mahārāadujjohaṇo bi aṇṇesīadi / aṇṇesīanto bi ṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144547 (0.007):
ya | jai vi adisaddhaseṇa vevadi aaṃ adimettaṃ me aggahattho tadhā vi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148508 (0.008):
kirīḍiṇo jeṭṭho bhādā sugihīdaṇāmaheo mahārāajuhiṭṭhiro / esā bi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.056):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146858 (0.057):
cittaphalaaṃ pekkhantīe sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143730 (0.062):
(1.56) Vāsavadattā | aaṃ so rattāsoapāavo jahiṃ pūaṃ nivvattaissaṃ | teṇa
olambia mahārāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449533 (0.0):
Āraṇyikā - (sābhilāṣam |) aaṃ so uddeso jassiṃ mahuarehiṃ āāsijjantī / olambia mahā-rāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139828 (0.003):
gaṅgeaddoṇaṅgarāasallakibakidavammassatthāmappamuhassa rāacakkassa / saalapahuvīmaṇḍalekkaṇāho mahārāadujjohaṇo bi aṇṇesīadi / aṇṇesīanto bi ṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148508 (0.008):
kirīḍiṇo jeṭṭho bhādā sugihīdaṇāmaheo mahārāajuhiṭṭhiro / esā bi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139911 (0.011):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa / vissāmuddeseṇa hodavvaṃ / jāva ṇirūbemi /*upagamya dṛṣṭvā niśvasya ca**
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104789 (0.015):
aateḷḷokkaṃ vahai mahī taṃ dharai bhuo paāvaruddassa / / taṃ hiaeṇa dharaṃtī sāhasiī dubbalaṃgi mhi // ViPrud_4.34 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139927 (0.017):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104831 (0.017):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132576 (0.019):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide / ahimāṇiṇo mahārāadujjohaṇassa mahisī bhavia evvaṃ vialiadhīrabhāvā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 904023 (0.020):
yathā tatraiva sundarakaḥ ajjā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106775 (0.023):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo / / teṇāhaṃ vi vimukkā sahio tuhmesu kā vattā // ViPrud_4.113 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147406 (0.024):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ | / (4.7) Susaṃgatā | iaṃ ca raaṇamālā tāe jīvidaṇirāsāe ajjavasantaassa
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947693 (0.025):
Devasomā - teṇa hi aṇṇesaṇaṇimittaṃ savvaṃ {kañcīuraṃ : kañcīpuram CF}
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448725 (0.026):
vidūṣakaḥ - hodi saala-puḍhavī-parittāṇa-samattheṇa Vaccha-rāeṇa / parittāantī ceḍiṃ Indīvariaṃ akkandasi | [bhavati
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777343 (0.026):
*{vidūṣakaḥ}* - adhaṇṇassa mama koiḷāṇaṃ akkhiparivaṭṭo via / kukkhiparivaṭṭo saṃvutto (BhSv_4.0:20)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142162 (0.026):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.026):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 899895 (0.026):
vivāheṇa ṇibbuttakallāṇā piasahī sauntalā aṇurūvabhattubhāiṇī saṃvutteti
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101127 (0.047):
cauraṃtasāmaṃtaparivāro paāvaruddo ṇaaraṃ paviṭhṭho / / kuṃladevadāe pasattīe mahārāassa aṇṇāe purohidāṇaṃ aṇuroheṇa amaccāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146202 (0.051):
(2.109) Sāgarikā | saroṣam | susaṃgade | ausala mhi tuha īdisāṇaṃ ālāvāṇaṃ
yasmin madhukarair āyāsyamānāvalambya mahārājena samāśvāsitāsmi bhiru mā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449542 (0.0):
olambia mahā-rāeṇa samassāsida mhi bhīru mā bhaāhi tti | [ayaṃ sa uddeśo / yasmin madhukarair āyāsyamānāvalambya mahā-rājena samāśvāsitāsmi bhiru mā
bibhīhīti |] / Manoramā - (saharṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahārāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449556 (0.0):
Manoramā - (sa-harṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahā-rāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449548 (0.023):
yasmin madhukarair āyāsyamānāvalambya mahā-rājena samāśvāsitāsmi bhiru mā / bibhīhīti |] / Manoramā - (sa-harṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahā-rāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213623 (0.029):
tiṣṭhati |) / Vāsavadattā - (saharṣam |) ajjautta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva karedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208066 (0.043):
Manoramā - (sabāṣpam |) kaham mahārāo evva se patthaṇijjo | sāhu piasahī
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134864 (0.043):
{Pkt_67}*sodvegamupasṛtya** / jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449408 (0.046):
Manoramā - (sa-bāṣpam |) kaham mahā-rāo evva se patthaṇijjo | sāhu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211112 (0.048):
Manoramā - (svagatam |) dāṇiṃ samassasida mhi | (vidūṣakaṃ kare badhnāti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449501 (0.049):
Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo / | tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210076 (0.049):
Vāsavadattā -(savilakṣasmitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449448 (0.049):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaa-ṇivvisesa pia-sahī Manoramā | / tāe vi edaṃ lajjāe ṇa pāremi kahiduṃ | savvahā maraṇaṃ vajjia kudo me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213397 (0.049):
Vāsavadattā - (sāsram) Piadaṃsaṇe uṭṭhehi uṭṭhehi | pekkha eso mahārāo / ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208329 (0.049):
priyasakhyā sarvam |] / Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208648 (0.049):
Āraṇyikā - kahaṃ so evva mahārāassa pasaparivaṭṭa (sic) bamhaṇo | [kathaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451488 (0.050):
Vāsavadattā -(sa-vilakṣa-smitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455118 (0.050):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208019 (0.051):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451735 (0.051):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207437 (0.052):
mahārāo jassa ahaṃ tādeṇa diṇṇā | ṭhāṇe kkhu tādassa pakkhavādo (ākulatāṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139907 (0.052):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143506 (0.053):
(1.46) Vidūṣakaḥ | savismayam | bho mahārāa | pekkha pekkha | edaṃ taṃ / malaamārudandolidamaulantasahaāramañjarīreṇupaḍalapaḍibaddhapaḍavidāṇaṃ
jīvidassa uvāo | jāva uvasappia samassāsemi ṇaṃ | (sahasopasṛtya |) juttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449566 (0.0):
Manoramā - (sa-harṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahā-rāeṇa | savvahā atthi se / jīvidassa uvāo | jāva uvasappia samassāsemi ṇaṃ | (sahasopasṛtya |) juttaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147659 (0.030):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448793 (0.055):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭha-mahuarehiṃ | tā jāva uvasappia / samassāsemi | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207466 (0.055):
ceṭī - āāsiā kkhu Āraṇṇiā duṭṭhamahuarehiṃ | tā jāva uvasappia samassāsemi / | Āraṇṇie mā bhaāhi | esā uvaada mhi | [āyāsitā khalu Āraṇyikā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148453 (0.057):
taṃ arihadi devo imassiṃ jevva sundaramuhuttae pekkhiduṃ | ahaṃ pi / kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145101 (0.057):
pekkhanto harisupphullaloaṇo ido jjevva āacchadi | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145981 (0.058):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146496 (0.059):
(2.127) Susaṃgatā | bhaṭṭā | adikovaṇā khu esā | tā hatthe geṇhia pasādehi / ṇaṃ | / (2.128) Rājā | sānanadam | yathāha bhvatī | sāgarikāṃ haste gṛhītvā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148161 (0.059):
devī viṇṇavedi | eso kkhu ujjaiṇīdo sambarasiddhī ṇāma indaālio āado | tā / pekkhadu ṇaṃ ajjautto tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147362 (0.060):
(4.3) Susaṃgatā | rudatī sahasopasṛtya | ajjavasantaa | ciṭṭha dāva | / (4.4) Vidūṣakaḥ | dṛṣṭvā | kadhaṃ | susaṃgadā | bhodi susaṃgade | kiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145339 (0.060):
(2.50) Vidūṣakaḥ | bho | esā bhaṇādi | sahi | ko eso tae ālihido | sahi | / ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo tti | puṇo vi esā bhaṇādi | sahi | kīsa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143676 (0.061):
(1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī | / iaṃ khu ṇirantarubbhiṇṇakusumasohiṇī bhaṭṭiṇīe parigahidā māhavīladā | esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451267 (0.062):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai / | tā uvasappia saaṃ evva puccha | [yadi māṃ na pratyāyayasy eṣā Manoramā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145223 (0.063):
pattiāasi tā aggado bhavia saaṃ jevva āaṇṇehi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208573 (0.063):
vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa / pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
ṇāma hiaassa vi lajjiduṃ | [katham eṣāpi dṛṣṭā mahārājena | sarvathāsty
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449574 (0.0):
jīvidassa uvāo | jāva uvasappia samassāsemi ṇaṃ | (sahasopasṛtya |) juttaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449695 (0.027):
dāṇiṃ daṃsaṇovāa-pajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahā-rājena tvaṃ tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208337 (0.027):
daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208018 (0.060):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ
asyā jīvitasyopāyaḥ | yāvad upasṛtya samāśvāsayāmy enām | (sahasopasṛtya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449582 (0.0):
ṇāma hiaassa vi lajjiduṃ | [katham eṣāpi dṛṣṭā mahā-rājena | sarvathāsty / asyā jīvitasyopāyaḥ | yāvad upasṛtya samāśvāsayāmy enām | (sahasopasṛtya
|) yuktaṃ nāma hṛdayasyāpi lajjitum |] / Āraṇyikā - (salajjam ātmagatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449592 (0.0):
asyā jīvitasyopāyaḥ | yāvad upasṛtya samāśvāsayāmy enām | (sahasopasṛtya / |) yuktaṃ nāma hṛdayasyāpi lajjitum |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449599 (0.0):
Āraṇyikā - (sa-lajjam ātma-gatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā
ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) piasahi mā kuppa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449611 (0.0):
Āraṇyikā - (sa-lajjam ātma-gatam |) haddhi haddhi | savvaṃ sudaṃ edāe | tā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139801 (0.032):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454561 (0.036):
antaridaṃ Āraṇṇiā-uttanteṇa | adi-dujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā / saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sa-saṃbhramam |)| Maṇorame
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213081 (0.036):
antaridaṃ Āraṇṇiāuttanteṇa | adidujjaṇo kkhu loo | kadāi maṃ aṇṇahā / saṃbhāvaissadi | tā edaṃ ettha juttaṃ (prakāśam sasaṃbhramam |)| Maṇorame
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449089 (0.037):
vidūṣakaḥ - jāṇidaṃ evva ko ettha mukkho tti | tā kiṃ edeṇa |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449502 (0.040):
Manoramā - (sāsram |) haddhi haddhi | adibhūmiṃ gado se tavassiṇīe aṇurāo / | tā kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ [hā dhik hā dhik | atibhūmiṃ gato 'syās
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145856 (0.043):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147065 (0.048):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454297 (0.051):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455118 (0.053):
Vāsavadattā - (sa-harṣam |) ajja-utta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453928 (0.056):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [ati-sukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212458 (0.056):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [atisukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211726 (0.056):
Kaliṃgahadaeṇa baddhassa | tā ṇa juttaṃ edaṃ uttantaṃ aṇiṭṭhaṃ suṇia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149655 (0.057):
(4.186) Vāsavadattā | ajjautta | phuḍāṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146571 (0.057):
(2.134) Sāgarikā | susaṃgade | kiṃ dāṇiṃ ettha karissaṃ | / (2.135) Susaṃgatā | sahi | edāe tamālavīdhiāe antaridāo bhavia ṇikkamamha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447202 (0.060):
virah'-ukkaṇṭha-viṇodaṇā-ṇimittaṃ dhārā-ghar'-ujjāṇe evva patthido | tā / jāva vaasseṇa saha evva gadua jahodidaṃ aṇuciṭṭhissaṃ | [nanu bhaṇito
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144727 (0.061):
(2.15) Sāgarikā | salajjā svagatam | ṇaṃ jāṇida mhi piasahīe | prakāśam | / piasahi | mahadī khu me lajjā | tā tadhā karesu jadhā ṇa avaro ko vi edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455303 (0.063):
Vāsavadattā - ko tumaṃ a-gaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
mā kuppa | lajjā evva ettha avarajjhadi | [hā dhik hā dhik | sarvaṃ śrutam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449620 (0.0):
ettha juttaṃ evva paāsaiduṃ | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) pia-sahi mā kuppa / mā kuppa | lajjā evva ettha avarajjhadi | [hā dhik hā dhik | sarvaṃ śrutam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213094 (0.051):
lahu iha evva āṇehi taṃ | ṇāaloādo gahidavisavijjo ajjautto ettha kusalo | / [hā dhik hā dhik | Priyadarśanāduḥkham api me 'ntaritam Āraṇyikāvṛttāntena
etayā | tad atra yuktam eva prakāśayitum | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449628 (0.0):
mā kuppa | lajjā evva ettha avarajjhadi | [hā dhik hā dhik | sarvaṃ śrutam / etayā | tad atra yuktam eva prakāśayitum | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |)
priyasakhi mā kupya mā kupya | lajjaivātrāparādhyati |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449637 (0.0):
etayā | tad atra yuktam eva prakāśayitum | (prakāśaṃ haste gṛhītvā |) / priya-sakhi mā kupya mā kupya | lajjaivātrāparādhyati |]
Manoramā - (saharṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449649 (0.0):
priya-sakhi mā kupya mā kupya | lajjaivātrāparādhyati |] / Manoramā - (sa-harṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145295 (0.026):
daṇḍakakāṣṭham udyamya | ā dāsīe dhīe sārie | tumaṃ jaṇāsi | saccaṃ jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451295 (0.045):
Manoramā - bhaṭṭā saccaṃ evva | maṇḍaa edehiṃ ābharaṇehiṃ appāṇaaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453478 (0.047):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146902 (0.047):
(2.163) Vāsavadattā | savinayaṃ paṭāntam ākarṣantī | ajjautta | mā aṇṇadhā / saṃbhāvehi | saccaṃ jevva sīsaveaṇā samuppaṇṇā | tā gamissaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145254 (0.051):
(2.44) Vidūṣakaḥ | ūrdhvaṃ nirūpya | kadhaṃ | saccaṃ jevva sāriā | / (2.45) Rājā | vihasya | evam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451632 (0.052):
Kāñcanamālā - bhaṭṭhi-dārie saccaṃ | taha karehi jaha Vaccha-rāassa
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777847 (0.053):
{ātmagatam} dhaññā khu hmi jadi evvaṃ saccaṃ bhave (BhSv_4.0:63)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1752662 (0.061):
(sa sādhvasautsukyam) ammo rakkhaso tti suṇia saccaṃ sajjhasa kodahalāṇaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142859 (0.064):
{Pkt_140}jāda jai saccaṃ jīvadi me vaccho tā kadhehi kassiṃ dese vaṭṭadi /
tumaṃ mahārāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449660 (0.0):
Manoramā - (sa-harṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva / tumaṃ mahā-rāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450053 (0.026):
vidūṣakaḥ - (diśo 'valokya |) kiṃ dāṇiṃ Āraṇṇiā saccaṃ evva saṃvuttā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.056):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451592 (0.057):
Āraṇyikā - Kancaṇamāle kahehi kahehi | ṇaṃ saccaṃ evva mantedi tādo jai
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149403 (0.058):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451386 (0.058):
Āraṇyikā - saccaṃ evva tādo mantedi evvaṃ jahā jai vīṇaṃ vādaanto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448555 (0.060):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbha-dāsīe sudā ṇa / āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207238 (0.060):
vidūṣakaḥ - bho vaassa puṇṇā de maṇorahā | jāva evva gabbhadāsīe sudā ṇa / āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213343 (0.062):
Priyadarśikā - (avispaṣṭam |) jaṃ edaṃ avasthānaṃ (sic) gadāe vi mae ṇa / mahārāo diṭṭho | [yad etad avasthāyāpi mayā na mahārājo dṛṣṭaḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449549 (0.062):
Manoramā - (sa-harṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahā-rāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145293 (0.062):
daṇḍakakāṣṭham udyamya | ā dāsīe dhīe sārie | tumaṃ jaṇāsi | saccaṃ jevva / bamhaṇo bhaādi tti | tā ciṭṭha dāva | imiṇā pisuṇajaṇahiaakuḍileṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454295 (0.063):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146546 (0.064):
(2.131) Susaṃgatā | sahi | adakkhiṇā si dāṇiṃ tumaṃ jā evvaṃ bhaṭṭiṇā / hatthe avalambidā ajja vi kovaṃ ṇa muñcasi |
satyam eva tvaṃ mahārājena dṛṣṭā na veti |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449666 (0.0):
tumaṃ mahā-rāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva | / satyam eva tvaṃ mahā-rājena dṛṣṭā na veti |]
Āraṇyikā - (salajjam adhomukhī |) sudaṃ evva piasahīe savvaṃ | [śrutam eva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449678 (0.014):
satyam eva tvaṃ mahā-rājena dṛṣṭā na veti |] / Āraṇyikā - (sa-lajjam adho-mukhī |) sudaṃ evva pia-sahīe savvaṃ | [śrutam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450168 (0.028):
Manoramā -sudaṃ pia-sahīe | [śrutaṃ priya-sakhyā |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208792 (0.049):
Manoramā -sudaṃ piasahīe | [śrutaṃ priyasakhyā |]
priyasakhyā sarvam |] / Manoramā - jai diṭṭhā mahārāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva dāṇiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449689 (0.0):
Āraṇyikā - (sa-lajjam adho-mukhī |) sudaṃ evva pia-sahīe savvaṃ | [śrutam / eva priya-sakhyā sarvam |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448990 (0.030):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144831 (0.031):
(2.19) Sāgarikā | sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ / ediṇā | kīsa aāraṇe attāṇaaṃ āāsesi | ṇaṃ bhaṇāmi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145462 (0.031):
sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ ediṇā | kīsa aāraṇe
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.031):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.034):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.037):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134310 (0.037):
{Pkt_60}ajjautta ṇa hu kiṃ bi me saṅkākālaṇaṃ tumhesu saṇṇihidesu / kiṃ tu / ajjauttassa evva maṇorahasaṃpattiṃ abhiṇandāmi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.037):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.038):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450169 (0.039):
Manoramā -sudaṃ pia-sahīe | [śrutaṃ priya-sakhyā |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453602 (0.040):
anteuraṃ su-pīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212136 (0.040):
supīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782094 (0.040):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455303 (0.043):
Vāsavadattā - ko tumaṃ a-gaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213806 (0.043):
Vāsavadattā - ko tumaṃ agaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.046):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208793 (0.047):
Manoramā -sudaṃ piasahīe | [śrutaṃ priyasakhyā |]
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133185 (0.049):
{Pkt_39}sahi alaṃ saṃdābeṇa / kahedu piasahī / / SktCh_39: sakhi alaṃ saṃtāpena / kathayatu priyasakhī /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.049):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
daṃsaṇovāapajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahārājena tvaṃ tad alaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449699 (0.0):
dāṇiṃ daṃsaṇovāa-pajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahā-rājena tvaṃ tad
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782095 (0.019):
mama vā mahāseṇassa vā jādisā govāḷaapāḷaā tādiso evva tumaṃ puḍhmaaṃ evva / abhippedo jāmāduatti (BhSv_6.11:2)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453602 (0.019):
anteuraṃ su-pīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212136 (0.019):
aṇeagaaturaapaāiduvvisahabalasamudido | tā savvabalasaṃdoheṇa anteuraṃ / supīḍiaṃ karia dāṇim evva Āraṇṇiaṃ muncāvehi | [bho tvaṃ tāvad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454892 (0.023):
ciṭṭhai | kahaṃ veaṇā vi se ṇaṭṭhā | kiṃ dāṇiṃ mae avarajjhaṃ aāṇantīe / jeṇa kuvidā ṇālavasi | tā pasīda pasīda | uṭṭhehi uṭṭhehi | ṇa hu puṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210475 (0.023):
Kañcanamālā -(sasmitam) dāṇiṃ evva bhaṭṭidāriā vijjāmāṇena paritosidā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779328 (0.024):
{ātmagatam} aho sadakkhiññassa jaṇassa parijaṇo vi sadakkhiñño evva hodi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448990 (0.024):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147852 (0.025):
kahaṃ ṇa ko bi mahārāassa vaaṇaṃ karedi / hā ṇāha bhīmaseṇa taṃ evva edaṃ / rāaulaṃ tue virahidaṃ pariaṇo vi saṃpadaṃ pariharadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146709 (0.025):
(2.148) Vāsavadattā | nivarṇya | ajjuttamuharāeṇa jjevva mae jāṇidaṃ jadhā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145853 (0.025):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206853 (0.025):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144327 (0.026):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147445 (0.027):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143759 (0.027):
daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449569 (0.027):
ṇāma hiaassa vi lajjiduṃ | [katham eṣāpi dṛṣṭā mahā-rājena | sarvathāsty
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208220 (0.027):
ṇāma hiaassa vi lajjiduṃ | [katham eṣāpi dṛṣṭā mahārājena | sarvathāsty
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758451 (0.028):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145262 (0.028):
(2.46) Vidūṣakaḥ | bho vaassa | tumaṃ bhaāluo jeṇa sāriaṃ bhūdaṃ ti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207658 (0.028):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
saṃtāpitena | sa evedānīṃ darśanopāyaparyākulo bhaviṣyati |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449704 (0.0):
dāṇiṃ daṃsaṇovāa-pajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahā-rājena tvaṃ tad / alaṃ saṃtāpitena | sa evedānīṃ darśanopāya-paryākulo bhaviṣyati |]
Āraṇyikā - ahaṃ sahīaṇo pakkhavādeṇa mantedi | ai sahipakkhavādiṇi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449714 (0.014):
Āraṇyikā - ahaṃ sahī-aṇo pakkha-vādeṇa mantedi | ai sahi-pakkha-vādiṇi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453496 (0.039):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ ta-kkerakāe kahāe | ṇam edeṇa / evva pakkha-vādeṇa ettiaṃ bhūmiṃ ṇīda mhi | [bhagavati etad atra satyam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212033 (0.042):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva / pakkhavādeṇa ettiaṃ bhūmiṃ ṇīda mhi | [bhagavati etad atra satyam | tathā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449704 (0.052):
alaṃ saṃtāpitena | sa evedānīṃ darśanopāya-paryākulo bhaviṣyati |] / Āraṇyikā - ahaṃ sahī-aṇo pakkha-vādeṇa mantedi | ai sahi-pakkha-vādiṇi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448765 (0.053):
mahā-rāo jassa ahaṃ tādeṇa diṇṇā | ṭhāṇe kkhu tādassa pakkha-vādo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206853 (0.057):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147138 (0.058):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211838 (0.061):
Manoramā - teṇa gaccha tumaṃ | esā kkhu devī tāe evva saha dantavalahīe
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147664 (0.061):
sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado | / diṭṭhiā vaḍḍhasi devīhatthagadeṇāvi mae puṇo vi edehiṃ acchīhiṃ jaṃ diṭṭho
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143710 (0.061):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147385 (0.061):
(4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ / pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144660 (0.063):
(2.10) Susaṃgatā | upaviśya phalakaṃ dṛṣṭvā ca | sahi | ko eso tae ālihido / (2.11) Sāgarikā | sahi | ṇaṃ pauttamahūsavo bhaavaṃ aṇaṅgo |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149447 (0.063):
kidāvarāhā khu ahaṃ devīe | tā ṇa sakkaṇomi muhaṃ daṃsiduṃ | ity adhomukhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209376 (0.063):
ṇevacchabhūmiaṃ gadua appāṇaṃ maṇḍehi jeṇa susadisī dīsasi mahārāassa | / [Āraṇyike etair eva madaṅgapinaddhair ābharaṇair nepathyabhūmiṃ
devīguṇaṇialaṇibaddhe kkhu tassiṃ jaṇe kudo edaṃ | [ayaṃ sakhījanaḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449725 (0.0):
Āraṇyikā - ahaṃ sahī-aṇo pakkha-vādeṇa mantedi | ai sahi-pakkha-vādiṇi | / devī-guṇa-ṇiala-ṇibaddhe kkhu tassiṃ jaṇe kudo edaṃ | [ayaṃ sakhī-janaḥ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144825 (0.036):
(2.19) Sāgarikā | sahi | avaṇehi imāiṃ ṇaliṇīvattāiṃ muṇāliāo a | alaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206085 (0.038):
pu) ahaṃ evva devīsaāsado sotthiāvāāṇaṃ lahemi | [bhoḥ | īdṛśaḥ khalu
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757211 (0.041):
yathā mālatī mādhave, mālatī pia sahi sabbadā sumaridabbahmi | esā bi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147135 (0.043):
ṇevatthaṃ me pasādīkidaṃ teṇa jjevva viraidadevīvesaṃ sāariaṃ geṇhia ahaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143713 (0.043):
āāsīadi | tā edaṃ adikkamia dīsadi jjevva so rattāsoapāavo jahiṃ devī pūaṃ / ṇivvattaissadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147406 (0.044):
(4.6) Vidūṣakaḥ | sodvegam | hā bhodi sāarie | adiṇigghiṇaṃ devīe kadaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145066 (0.045):
ṇirantarubbhiṇṇakusumagucchacchādidaviḍavā uvahasantī via lakkhīadi / devīparigahidaṃ māhavīladaṃ | tā jāva gadua piavaassassa ṇivedemi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104827 (0.045):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 899895 (0.045):
vivāheṇa ṇibbuttakallāṇā piasahī sauntalā aṇurūvabhattubhāiṇī saṃvutteti
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157350 (0.045):
rādhikā (sakhedam ātmagatam) sāhu re kīra sāhu | bāṭṭhaṃ aṇuggahidamhi, tā / dāṇiṃ dullahā-hiṭṭhadāṇadacchiṇaṃ titthavaraṃ kāliadehaṃ ppavisiya appāṇaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448194 (0.045):
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇī-pattammi sehāliā-kusumāīṃ avaiṇua / devī-saāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinī-patra-grahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206886 (0.045):
tumaṃ padumāiṃ | ahaṃ vi edassiṃ ṇaliṇīpattammi sehāliākusumāīṃ avaiṇua / devīsaāsaṃ gamissaṃ | [(kamalinīpatragrahaṇaṃ nāṭayantī) Āraṇyike avacinu
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757223 (0.045):
māhaba sahatthaṇimmāṇamaṇoharā baula mālā māladī ṇibbisesaṃ pia sahīe / daṭṭabbā | sabbadā hiaeṇa a dhāraṇijjā iti | [priya sakhi ! sarvadā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098721 (0.047):
gottagirisiharāṇiṭhṭhuraviaḍasilāvasaibabbaraṃgīe / / khoṇīe hodu vāso bāhummi paāvaruddassa // ViPrud_3.2.5 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143419 (0.047):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.047):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208811 (0.047):
aṇṇesanto ṇa pekkhasi tā tado vi dāva digghiādo tāe / karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144806 (0.047):
samassasa | jāva imādo digghiādo ṇaliṇīvattaāiṃ muṇāliāo a geṇhia lahuṃ
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.048):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
pakṣapātena mantrayate | ayi sakhipakṣapātini | devīguṇanigaḍanibaddhe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449736 (1.192):
pakṣa-pātena mantrayate | ayi sakhi-pakṣa-pātini | / devī-guṇa-nigaḍa-nibaddhe khalu tasmiñ jane kuta etat |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449728 (0.054):
devī-guṇa-ṇiala-ṇibaddhe kkhu tassiṃ jaṇe kudo edaṃ | [ayaṃ sakhī-janaḥ / pakṣa-pātena mantrayate | ayi sakhi-pakṣa-pātini |
khalu tasmiñ jane kuta etat |] / Manoramā - (vihasya |) halā apaṇḍide kamaliṇībaddhāṇurāo vi mahuaro
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449747 (0.0):
devī-guṇa-nigaḍa-nibaddhe khalu tasmiñ jane kuta etat |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210613 (0.034):
kavolatalabaddhasealavāe pekkha se vevanti aggahatthā | tā samassattā hotu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140679 (0.039):
{Pkt_112}tado bhīmaseṇadhanaṃjaehiṃ abhijuttaṃ pidaraṃ pekkhia sasaṃbhamaṃ / vialiaṃ avadhūṇia raaṇasīsaaṃ ākaṇṇākaṭṭhidakaṭhiṇakodaṇḍajīo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782401 (0.040):
tā ayyaṃ mae saha āadaṃ pekkhia jāṇādu ayyautto (BhSv_6.13:13)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.040):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101126 (0.043):
kuṃladevadāe pasattīe mahārāassa aṇṇāe purohidāṇaṃ aṇuroheṇa amaccāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.043):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141532 (0.044):
{Pkt_124}tado a deva pajjalantiṃ sattiṃ pekkhia vialiaṃ aṅgarāassa / hatthādo sasaraṃ dhaṇuṃ hiaādo vīrasulaho ucchāho ṇaaṇādo bāpphasalilaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.045):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.045):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145501 (0.045):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvvedī via bamhaṇo ricāiṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.045):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147498 (0.045):
(4.15) Susaṃgatā | tado sā uddhaṃ pekkhia dīhaṃ ṇissasia susaṃgade kiṃ / tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134871 (0.046):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a / paḍihārabhūmīe ciṭṭhadi / / SktCh_67: jayatu jayatu mahārājaḥ / mahārāja eṣā khalu jāmātuḥ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139793 (0.046):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.046):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141609 (0.046):
ṇijjhāia addhapahe evva bhāīrahī via bhaavadā visamaloaṇeṇa tidhā kidā
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777986 (0.046):
pasādiabaḷadevabāhudaṃsaṇīaṃ sārasapantiṃ jāva samāhidaṃ gacchantiṃ / pekkhadu dāva bhavaṃ (BhSv_4.1:2)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.047):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.047):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
māladīṃ pekkhia ahiṇavarasāssādalampaḍo kudo taṃ aṇāsādia ṭṭhidiṃ karedi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449752 (0.0):
Manoramā - (vihasya |) halā a-paṇḍide kamaliṇī-baddhāṇurāo vi mahuaro
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106732 (0.023):
sahi eso ruddaṇio ṇaaṇāṇa atakkiossao jāo / / maaṇo va muttimaṃto caṃdo via mukkalañchaṇo puṇṇo // ViPrud_4.111 //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210613 (0.034):
kavolatalabaddhasealavāe pekkha se vevanti aggahatthā | tā samassattā hotu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.038):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776360 (0.038):
aṇṇappaoaṇeṇa iha āadassa abhijaṇaviññāṇavaorūvaṃ pekkhia saaṃ evva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220608 (0.039):
yathā osuru sumṭhi āhaṃ muhu cumbau jeṇa / / amiarasaghoṇṭāṇaṃ paḍijñāṇiu teṇa //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.039):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140679 (0.039):
{Pkt_112}tado bhīmaseṇadhanaṃjaehiṃ abhijuttaṃ pidaraṃ pekkhia sasaṃbhamaṃ / vialiaṃ avadhūṇia raaṇasīsaaṃ ākaṇṇākaṭṭhidakaṭhiṇakodaṇḍajīo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141532 (0.039):
{Pkt_124}tado a deva pajjalantiṃ sattiṃ pekkhia vialiaṃ aṅgarāassa / hatthādo sasaraṃ dhaṇuṃ hiaādo vīrasulaho ucchāho ṇaaṇādo bāpphasalilaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22782401 (0.040):
tā ayyaṃ mae saha āadaṃ pekkhia jāṇādu ayyautto (BhSv_6.13:13)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.040):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21974528 (0.042):
necchai pāsāsaṃkī kāo diṇṇaṃ pi pahiaghariṇīe / / ohattakarayaloggaliyavalayamajjhadiṭriṭhāṃ piṇḍaṃ" //"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069024 (0.042):
ajja pavāsaṃ vaccasi vacca saaṃ jevva suṇasi karaṇijjam //21//
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206854 (0.042):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.043):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101126 (0.043):
kuṃladevadāe pasattīe mahārāassa aṇṇāe purohidāṇaṃ aṇuroheṇa amaccāṇaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144449 (0.043):
dullahajaṇapatthaṇāṇubandheṇa | aṇṇaṃ ca | jeṇa jjevva diṭṭhametteṇa īdiso / saṃtāvo vaṭṭadi puṇo vi taṃ jevva pekkhiduṃ ahilasasi tti aho de mūḍhadā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131628 (0.043):
{Pkt_17}tado tāe deviṃ pekkhia sahīvaaṇadiṇṇadiṭṭhīe sagavvaṃ īsi vihasia
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147652 (0.043):
pi savisesasalāhaṇīaṃ taṇuṃ samuvvahanto udido via dudiācando adhiadaraṃ / sohadi piavaasso | tā jāva ṇaṃ uvasappāmi | upasṛtya | sotthi bhavado |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448162 (0.044):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
[halā apaṇḍite kamalinībaddhānurāgo 'pi madhukaro mālatīṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449765 (0.048):
māladīṃ pekkhia ahiṇava-rasāssāda-lampaḍo kudo taṃ aṇ-āsādia ṭṭhidiṃ / karedi | [halā a-paṇḍite kamalinī-baddhānurāgo 'pi madhu-karo mālatīṃ
prekṣyābhinavarasāsvādalampaṭaḥ kutas tām anāsādya sthitiṃ karoti |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449772 (0.0):
karedi | [halā a-paṇḍite kamalinī-baddhānurāgo 'pi madhu-karo mālatīṃ / prekṣyābhinava-rasāsvāda-lampaṭaḥ kutas tām an-āsādya sthitiṃ karoti |]
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa asaṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449786 (0.0):
prekṣyābhinava-rasāsvāda-lampaṭaḥ kutas tām an-āsādya sthitiṃ karoti |] / Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449098 (0.033):
atthama-āhilāsī bhaavaṃ sahassa-rassī | tā ehi abbhantaraṃ evva pavisamha
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.035):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448158 (0.039):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147069 (0.040):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145957 (0.040):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452445 (0.040):
Manoramā - (sa-bhayaṃ kampamānā pādayor nipatya |) bhaṭṭiṇi ṇa hu ahaṃ / ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.040):
Manoramā - (sabhayaṃ kampamānā pādayor nipatya |) bhaṭṭiṇi ṇa hu ahaṃ / ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206357 (0.041):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthimahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliākusumamālaṃ lahu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139712 (0.041):
kahaṃ ede bi maṃ pekkhia ahiadaraṃ roanti / tā ṇa hu ede bi jāṇanti / hā / adikaruṇaṃ kkhu ettha vaṭṭai / esā vīramādā samalaviṇihadaṃ puttaaṃ suṇia
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.042):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158244 (0.043):
rādhikā (mādhavam avalokya, sānandam ātmagatam) bho bhaavaṃ, / āṇanda-pajjaṇṇa, ṇa kkhu rundhīai jalāsāreṇa ukkaṃṭhidā tavassiṇīhi me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451317 (0.043):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149408 (0.043):
bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139745 (0.043):
pamādo eso kkhu devīe puttakidako dariṇapodo attabhavantaṃ aṇusaradi //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211058 (0.043):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147868 (0.043):
(4.38) Vasuṃdharā | upasṛtya | jaadu jaadu bhaṭṭā | eso kkhu rumaṇṇado / bhāiṇeo vijaavammā piaṃ kiṃ pi ṇivedidukāmo duvāre ciṭṭhadi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139931 (0.044):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155566 (0.044):
rādhikā - dei, saraṇṇassa jaṇassa saṃrakkhaṇe akkhamāsi tahabi parihasesi / | ṇūṇaṃ / īsarīṇāṃ kkhu juttaṃ edaṃ | [devi, śaraṇyasya janasya saṃrakṣaṇe akṣamāsi
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153461 (0.045):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449793 (0.0):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149407 (0.025):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452013 (0.025):
jādo | dāṇiṃ ṇissahāiṃ aṅgāiṃ | tā ṇa sakkuṇomi vādaiduṃ | [Kāñcanamāle
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210799 (0.027):
Āraṇyikā - (sparśaviśeṣaṃ nāṭayantī |) ha ddhi ha ddhi | edaṃ Maṇoramaṃ / parisantīe aṇatthaṃ evva me aṅgāiṃ karenti | [hā dhik hā dhik | etāṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142968 (0.028):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451154 (0.029):
Manoramā - (sva-gatam |) ciraadi kkhu mahā-rāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 906063 (0.031):
sītā (sāśaṅkam) mā aṇṇadhā saṅkaddham, ṇa kkhu tumhāṇaṃ saalāe jjeva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.033):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143676 (0.033):
(1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī | / iaṃ khu ṇirantarubbhiṇṇakusumasohiṇī bhaṭṭiṇīe parigahidā māhavīladā | esā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209742 (0.034):
Manoramā - (svagatam |) ciraadi kkhu mahārāo kiṃ ṇa kahidaṃ Vasantaeṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149482 (0.035):
dujjaṇīkida mhi jeṇa jāṇanteṇa vi ṇa me ṇivedidaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144971 (0.036):
khu medhāviṇī uḍḍīṇā aṇnado gacchadi | tā ehi | lahuṃ aṇusaramha |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149447 (0.037):
kidāvarāhā khu ahaṃ devīe | tā ṇa sakkaṇomi muhaṃ daṃsiduṃ | ity adhomukhī
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147068 (0.038):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776948 (0.039):
*{vāsavadattā}* - idaṃ ṇa guhmidavvaṃ (BhSv_3:45) / [idaṃ na gumphitavyam | ]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147434 (0.039):
(4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22780538 (0.039):
kiṃṇuhu edāe saha uvavisantīe ajja pahlādidaṃ via me hiaaṃ (BhSv_5.6:39)
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158244 (0.040):
rādhikā (mādhavam avalokya, sānandam ātmagatam) bho bhaavaṃ, / āṇanda-pajjaṇṇa, ṇa kkhu rundhīai jalāsāreṇa ukkaṃṭhidā tavassiṇīhi me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447770 (0.041):
aṇṇa-jaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206474 (0.041):
aṇṇajaṇaṃ āṇṇāvia ṭṭhiyāe saṃpadaṃ parassa mae āṇattī kādavvetti ṇatthi / kkhu dukkharaṃ devvassa | ahavā maha evva eso doso jeṇa jāṇantīe vi ṇa
| tad ehi | adhikaṃ khalu śaradātapena saṃtaptāny adyāpi na me 'ṅgāni
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449802 (0.0):
saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena / | tad ehi | adhikaṃ khalu śaradātapena saṃtaptāny adyāpi na me 'ṅgāni
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9659879 (0.024):
prasārya nirvartayet/ krameṇa ca^enām utsaṅgam āropya^adhikam adhikam / upakramet/ apratipadyamānāṃ ca bhīṣayet//(p.203) / 3.2.24/.ahaṃ khalu tava danta^padāny adhare kariṣyāmi stana^pṛṣṭhe ca
saṃtāpaṃ muñcanti |] / Manoramā - ai lajjālue ṇa juttam edāvatthaṃ gadāe vi de appā pacchādiduṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449816 (0.0):
| tad ehi | adhikaṃ khalu śaradātapena saṃtaptāny adyāpi na me 'ṅgāni / saṃtāpaṃ muñcanti |] / Manoramā - ai lajjālue ṇa juttam edāvatthaṃ gadāe vi de appā pacchādiduṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452771 (0.034):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147206 (0.035):
{Pkt_175}hā ṇāha bhīmasaṇa ṇa juttaṃ dāṇiṃ de kaṇīasaṃ bhādaraṃ asikkhidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208102 (0.046):
kāraissaṃ | (vicintya |) ahavā atthi me hiaaṇivvisesa piasahī Manoramā |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131669 (0.047):
{Pkt_18}ai jaṇṇaseṇi pañca gāmā patthīanti tti suṇīadi / kīsa dāṇiṃ bi de / kesā ṇa saṃjamīanti /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135860 (0.049):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142968 (0.050):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14147374 (0.051):
{Pkt_177}ṇāha bhīmaseṇa tue kila me kesā saṃamidavvā / ṇa juttaṃ vīrassa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 904832 (0.052):
yathā tatraiva sahi
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777823 (0.055):
*{padmāvatī}* - takkemi ayyāe vāsavadattāe guṇāṇi sumaria dakkhiṇṇadāe / mama aggado ṇa rodidi tti (BhSv_4.0:62)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143676 (0.055):
(1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147044 (0.057):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa / tumaṃ imaṃ rahassaṃ rakkhiduṃ pāresi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450772 (0.057):
tādeṇa ajja-uttassa diṇṇāiṃ ābharaṇāiṃ Indīvariā-saāsādo geṇhia / ṇevaccha-bhūmiaṃ gadua appāṇaṃ maṇḍehi jeṇa su-sadisī dīsasi mahā-rāassa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145482 (0.058):
(2.58) Vidūṣakaḥ | bho | mā paṇḍidagavvaṃ uvvaha | ahaṃ de savvaṃ suṇia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451551 (0.058):
Vāsavadattā -hanje Indīvarie | baddheṇa ajja-utteṇa ahaṃ vīṇaṃ sikkhāvidā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146716 (0.059):
| kusumidā sā ṇomālia tti | tā ṇa gamissaṃ | / (2.149) Vidūṣakaḥ | bhodi | jai evvaṃ tā jidaṃ amhehiṃ | iti bāhū prasārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449786 (0.060):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149619 (0.062):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā | / anteuragadā suheṇa de daṃsaṇapadhaṃ gamissadi tti |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133904 (0.062):
piñjaridujjāṇabhūmibhāo duppekkhaṇijjo bhaavaṃ sahassarassī saṃvutto / tā / samao de lohidacandaṇakusumagabbheṇa aggheṇa pajjubaṭṭhāduṃ /
[ayi lajjāluke na yuktam etad avasthāṃ gatayāpi ta ātmā pracchādayitum |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449825 (0.0):
Manoramā - ai lajjālue ṇa juttam edāvatthaṃ gadāe vi de appā pacchādiduṃ | / [ayi lajjāluke na yuktam etad avasthāṃ gatayāpi ta ātmā pracchādayitum |]
(Āraṇyikā mukham avanamayati |) / Manoramā - ai avisambhasīle kiṃ dāṇiṃ pacchādesi | ṇīsāsaṇihaviṇiggao
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449832 (0.0):
[ayi lajjāluke na yuktam etad avasthāṃ gatayāpi ta ātmā pracchādayitum |] / (Āraṇyikā mukham avanamayati |)
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157355 (0.023):
rādhikā (sakhedam ātmagatam) sāhu re kīra sāhu | bāṭṭhaṃ aṇuggahidamhi, tā / dāṇiṃ dullahā-hiṭṭhadāṇadacchiṇaṃ titthavaraṃ kāliadehaṃ ppavisiya appāṇaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107026 (0.025):
amohasisirovaārā vahuā virahajjareṇa gurueṇa / / dāṇiṃ ruddaṇaresara ! kāṃkhai tuha daṃsaṇāmiaaṃ // ViPrud_4.122 //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774760 (0.025):
*{padmāvatī}* - ayya paḍhamaṃ ugghosia ko kiṃ icchadi tti ajuttaṃ dāṇiṃ / viāriduṃ (BhSv_1.10:1)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134870 (0.027):
jaadu jaadu mahārāo / mahārāa esā khu jāmāduṇo sindhurāassa mādā dussalā a / paḍihārabhūmīe ciṭṭhadi /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.028):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143843 (0.028):
parikramyāvalokya ca | jāva idha pūāsamao bhodi tāva ahaṃ pi bhaavantaṃ / maaṇaṃ jevva pūiduṃ kusumāiṃ avaciṇissaṃ | iti kusumāvacayaṃ nāṭayati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452446 (0.029):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāra-ṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949498 (0.029):
tellokkavidiapalakkamaśśa śakkhiṇā kiṃ kayyaṃ / {evaṃ : evvaṃ dāva D}
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14136122 (0.030):
{Pkt_94}vaśāgandhe teṇa hi śāmiṇā viodaleṇa duśśāśaṇaśśa luhilaṃ pāduṃ / paḍiṇṇādaṃ / taṃ ca amhehiṃ lakkhaśehiṃ aṇuppaviśia pādavvaṃ tti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442326 (0.030):
ajjāe pahāro ṇavala-dāe diṇṇo pieṇa thaṇa-baṭṭe /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.053):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211009 (0.056):
ettha avarajjhāmi | edeṇa kkhu hadāseṇa balādo alaṃkaraṇāiṃ geṇhia / duvāraṭṭhideṇa iha ṇiruddhā | ṇa uṇa maha akkandantīe saddo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.056):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212028 (0.057):
purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva / pakkhavādeṇa ettiaṃ bhūmiṃ ṇīda mhi | [bhagavati etad atra satyam | tathā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.058):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455241 (0.059):
vidūṣakaḥ - hodi tumaṃ bhaiṇiṃ geṇhia kaṇṭhe evvaṃ parituṭṭhā si | / vodiassa pāridosiaṃ visumaridaṃ | [bhavati tvaṃ bhaginīṃ gṛhītvā kaṇṭha
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450565 (0.059):
ṇāḍaovaṇibaddhaṃ sāṇubhavaṃ vi amhāṇaṃ ajja-utta-caridaṃ a-diṭṭha-puvvaṃ / via disantaṃ ahiaaraṃ kodūhalaṃ vaḍḍhaadi | [bhagavati aho te kavitvam |
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217013 (0.059):
kuṇasi ghaṇacandaṇaladāpallavasaṃsaggasīalaṃ pi imaṃ / / ṇīsāsehiṃ tumaṃ evva kaalīdalamāruaṃ uṇhaṃ // Nā_2.1 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.059):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
diahaṃ ratiṃ vi tujjha aṇurāo / aviradapaḍantakusumasarasaraṇivahapauttahuṃkārasaddo via ṇa bhaṇai |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449842 (0.0):
Manoramā - ai a-visambha-sīle kiṃ dāṇiṃ pacchādesi | ṇīsāsa-ṇiha-viṇiggao / diahaṃ ratiṃ vi tujjha aṇurāo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449855 (0.051):
avirada-paḍanta-kusuma-sara-sara-ṇivaha-pautta-huṃkāra-saddo via ṇa bhaṇai / | (ātma-gatam |)ahavā ṇa hu aaṃ kālo uvālambhassa | tā jāva ṇaliṇī-pattāiṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104626 (0.054):
ṇaraṇāha caṃdadhavale tujjha guṇe sāhu sahmaraṃtīe / / aṃgāi pāṃḍurāiṃ ehṇiṃ jāāi sāmāe // ViPrud_4.28 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.055):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146032 (0.056):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890145 (0.056):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / atha dhṛtiḥ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208388 (0.057):
Manoramā - (vihasya |) halā apaṇḍide kamaliṇībaddhāṇurāo vi mahuaro / māladīṃ pekkhia ahiṇavarasāssādalampaḍo kudo taṃ aṇāsādia ṭṭhidiṃ karedi |
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362987 (0.057):
{suvva_i samāgamissadi tujjha pi_o añjaṃ paharametteṇa /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147033 (0.058):
(3.3) Madanikā | upasṛtya sasmitam | halā kañcaṇamāle | kiṃ ajjavasantaeṇa / kadaṃ jeṇa so evvaṃ salāhīadi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142161 (0.058):
lūṇādabattacābacāmarakeduvaṃsaṃ saggabbhaṭṭhaṃ via sulakumālaṃ ekkeṇa evva / hiaamammabhediṇā silīmuheṇa bhiṇṇadehaṃ rahamajjhe pallatthaṃ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448989 (0.058):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106957 (0.058):
dūsei caṃdasiṭṭiṃ ṇiṃdai malaāṇilassa māhappaṃ / / ūsavaparaṃmuhī sā suhaa ! tumaṃ kiṃ ṇu maṃtesi // ViPrud_4.119 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139932 (0.059):
via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.059):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23090216 (0.060):
udāharaṇam-- sā vasai tujjha hiae sā ccia acchīsu sā a vaaṇeśu /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387975 (0.060):
{sā vasai tujjha hiae sā ccia acchīsu sā a vaaṇesu /
(ātmagatam |)ahavā ṇa hu aaṃ kālo uvālambhassa | tā jāva ṇaliṇīpattāiṃ se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449867 (0.0):
avirada-paḍanta-kusuma-sara-sara-ṇivaha-pautta-huṃkāra-saddo via ṇa bhaṇai / | (ātma-gatam |)ahavā ṇa hu aaṃ kālo uvālambhassa | tā jāva ṇaliṇī-pattāiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450195 (0.054):
karaala-pparisa-di-uṇia-suha-ssīalāiṃ ṇaliṇī-pattāiṃ geṇhia āaccha tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208815 (0.057):
karaalapparisadiuṇiasuhassīalāiṃ ṇaliṇīpattāiṃ geṇhia āaccha tti | tā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450355 (0.060):
jeṇa saaṃ evva ṇaliṇī-pattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208969 (0.060):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa / saaṃ evva ṇaliṇīpattāiṃ avaṇei | tā aṇugaṇhādu ajjo imāiṃ | [ārya
hiae dāissaṃ | (utthāya [p. 27] dīrghikāya nalinīpattrāṇi gṛhītvāraṇyikāyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449875 (0.0):
| (ātma-gatam |)ahavā ṇa hu aaṃ kālo uvālambhassa | tā jāva ṇaliṇī-pattāiṃ / se hiae dāissaṃ | (utthāya [p. 27] dīrghikāya nalinī-pattrāṇi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449922 (0.0):
yāvan nalinī-patrāṇy asyā hṛdaye dāsyāmi | (utthāya dīrghikāya / nalinī-pattrāṇi gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208556 (0.0):
nalinīpatrāṇy asyā hṛdaye dāsyāmi | (utthāya dīrghikāya nalinīpattrāṇi / gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī samāśvasitu sakhī |]
hṛdaye dadatī |)samassasadu sahī samassasadu sahī | [ayi aviśrambhaśīle
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449884 (0.0):
se hiae dāissaṃ | (utthāya [p. 27] dīrghikāya nalinī-pattrāṇi / gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |)samassasadu sahī samassasadu sahī | [ayi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449922 (0.025):
nalinī-pattrāṇi gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208556 (0.025):
nalinīpatrāṇy asyā hṛdaye dāsyāmi | (utthāya dīrghikāya nalinīpattrāṇi / gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī samāśvasitu sakhī |]
kim idānīṃ pracchādayasi | niśvāsānibhavinirgato divasaṃ rātrim api
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449891 (0.047):
gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |)samassasadu sahī samassasadu sahī | [ayi / a-viśrambha-śīle kim idānīṃ pracchādayasi | niśvāsā-nibha-vinirgato
tavānurāgo 'viratapatatkusumaśaraśaranivahapravṛttahuṅkāraśabda iva na
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449902 (0.0):
a-viśrambha-śīle kim idānīṃ pracchādayasi | niśvāsā-nibha-vinirgato / divasaṃ rātrim api tavānurāgo
bhaṇati | (ātmagatam |) athavā na khalv ayaṃ kāla upālambhasya | tad yāvan
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449911 (0.0):
'virata-patat-kusuma-śara-śara-nivaha-pravṛtta-huṅkāra-śabda iva na / bhaṇati | (ātma-gatam |) athavā na khalv ayaṃ kāla upālambhasya | tad
nalinīpatrāṇy asyā hṛdaye dāsyāmi | (utthāya dīrghikāya nalinīpattrāṇi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449873 (0.0):
se hiae dāissaṃ | (utthāya [p. 27] dīrghikāya nalinī-pattrāṇi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449920 (0.0):
bhaṇati | (ātma-gatam |) athavā na khalv ayaṃ kāla upālambhasya | tad / yāvan nalinī-patrāṇy asyā hṛdaye dāsyāmi | (utthāya dīrghikāya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208507 (0.0):
hiae dāissaṃ | (utthāya [p. 27] dīrghikāya nalinīpattrāṇi gṛhītvāraṇyikāyā
gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī samāśvasitu sakhī |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449875 (0.0):
se hiae dāissaṃ | (utthāya [p. 27] dīrghikāya nalinī-pattrāṇi / gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |)samassasadu sahī samassasadu sahī | [ayi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449928 (0.0):
yāvan nalinī-patrāṇy asyā hṛdaye dāsyāmi | (utthāya dīrghikāya / nalinī-pattrāṇi gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208509 (0.0):
hiae dāissaṃ | (utthāya [p. 27] dīrghikāya nalinīpattrāṇi gṛhītvāraṇyikāyā
(tataḥ praviśati vidūṣakaḥ) / vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449943 (0.0):
nalinī-pattrāṇi gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī / samāśvasitu sakhī |] / (tataḥ praviśati vidūṣakaḥ)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145981 (0.027):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751613 (0.032):
vidūṣakaḥ bhoḥ ! esā kkhu abarā debī bāsabadattā | (bhoḥ ! eṣā khalu
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757508 (0.035):
rājā (saharṣaṃ) tatas tataḥ ? / vidūṣakaḥ taṃ suṇia devīe irāvadī cittaṃ rakkhaṃtīe rāā kila moedi tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139670 (0.043):
/ tā ṇa kkhu ede jāṇanti / hodu / aṇṇado viciṇaissaṃ /*agrato 'valokya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452496 (0.043):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiā-vuttanta-ṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206066 (0.043):
vidūṣakaḥ - (sagarvam) bho | īriso kkhu bamhaṇo jo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452954 (0.044):
Manoramā - (sodvegam |) aho diggha-rosadā devīe | ettiaṃ kālaṃ baddhāe / pia-sahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453483 (0.044):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ ta-kkerakāe kahāe | ṇam edeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212021 (0.044):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe / purado lajjāe kahaṃ vi ciṭṭhāmi | tā kiṃ takkerakāe kahāe | ṇam edeṇa evva
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777064 (0.045):
atha caturtho 'ṅkaḥ | / {tataḥ praviśati vidūṣakaḥ (BhSv_4.0:1)} / *{vidūṣakaḥ}* -
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207859 (0.046):
ṇaccidavvasesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudīmahūsave ṇaccidavvaṃ ti | hio / kkhu Āraṇṇiāe piasahīe suṇṇahiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147426 (0.047):
hatthe paḍivādesu tti bhaṇia mama hatthe samappidā | tā geṇhadu ajjo edaṃ / (4.8) Vidūṣakaḥ | sakaruṇam | ṇa me īdise patthāve hatthe edaṃ geṇhiduṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149016 (0.047):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211057 (0.047):
Vāsavadattā - hanje uṭṭhehi | jāṇidaṃ savvaṃ | Vasantao kkhu / Āraṇṇiāvuttantaṇāḍae suttadhāro | [hañje uttiṣṭha | jñātaṃ sarvam |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451316 (0.047):
vidūṣakaḥ - ede kkhu rāāṇo dāsīe vi evvaṃ ṇaccāvianti | aho kajjassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449193 (0.047):
ṇaccidavva-sesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudī-mahūsave ṇaccidavvaṃ ti | / hio kkhu Āraṇṇiāe pia-sahīe suṇṇa-hiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208694 (0.048):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145053 (0.048):
(2.33) Vidūṣakaḥ | sāhu re sirikaṇḍadāsa sāhu | jeṇa diṇṇametteṇa jjevva / dohalaeṇa īdisī ṇomāliā saṃvuttā jeṇa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147633 (0.049):
kasyāgre bāṣpamokṣaṃ karomi | iti niḥśvasati | / tataḥ praviśati vidūṣakaḥ | / (4.19) Vidūṣakaḥ | rājānaṃ dṛṣṭvā | eso kkhu ṇirantarukkaṇṭhāparikkhāmaṃ
pariccattarāakajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449951 (0.0):
vidūṣakaḥ - adi-mahaṇto kkhu pia-vaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208969 (0.022):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452978 (0.023):
īrisaṃ ca se dukkhaṃ jeṇa ajja evva attāṇaṃ vāvādaantī mae kahaṃ vi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145981 (0.023):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145053 (0.029):
(2.33) Vidūṣakaḥ | sāhu re sirikaṇḍadāsa sāhu | jeṇa diṇṇametteṇa jjevva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133691 (0.031):
ettha ṇatthi thoaṃ bi suhasūaaṃ / jai ettha alīaṃ kahaissaṃ tā piasahīe / abarāhiṇī bhavissaṃ / so evva siṇiddho jaṇo jo pucchido parusaṃ bi hidaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449691 (0.034):
Manoramā - jai diṭṭhā mahā-rāeṇa tumaṃ tā alaṃ saṃtappideṇa | so evva / dāṇiṃ daṃsaṇovāa-pajjāulo bhavissadi | [yadi dṛṣṭā mahā-rājena tvaṃ tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451267 (0.034):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai / | tā uvasappia saaṃ evva puccha | [yadi māṃ na pratyāyayasy eṣā Manoramā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17455304 (0.035):
Vāsavadattā - ko tumaṃ a-gaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213806 (0.035):
Vāsavadattā - ko tumaṃ agaṇhiduṃ | puḍhamaṃ evva tādeṇa iaṃ diṇṇā | [kas
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143757 (0.035):
daṃsaṇapadhādo rakkhīadi tassa jjevva diṭṭhigoaraṃ paḍidā bhave | bhodu
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776363 (0.036):
aṇṇappaoaṇeṇa iha āadassa abhijaṇaviññāṇavaorūvaṃ pekkhia saaṃ evva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146330 (0.036):
bhaṭṭiṇo pasādeṇa kīlidaṃ jevva | tā kiṃ kaṇṇāharaṇaeṇa | eso jjevva me
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207858 (0.037):
ṇaccidavvasesaṃ [p. 24] ajja tumhehiṃ komudīmahūsave ṇaccidavvaṃ ti | hio / kkhu Āraṇṇiāe piasahīe suṇṇahiaāe aṇṇahā evva ṇaccidaṃ | ajja uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450355 (0.037):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado pia-sahīe saṃdāvo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148454 (0.038):
kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.038):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451789 (0.039):
uttamai patthantīdaṭṭhuṃ pia-daṃsaṇaṃ daiaṃ // HPri_3.9 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132572 (0.039):
{Pkt_27}sahi bhāṇumadi kīsa dāṇiṃ tumaṃ sibiṇaadaṃsaṇamettassa kide
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143676 (0.039):
(1.53) Kāñcanamālā | bhaṭṭiṇi | āsaṇṇo jjevva | kiṃ ṇa pekkhadi bhaṭṭiṇī | / iaṃ khu ṇirantarubbhiṇṇakusumasohiṇī bhaṭṭiṇīe parigahidā māhavīladā | esā
(vicintya) kahiṃ dāṇiṃ taṃ pekkhe | ahavā tahiṃ evva dāva digghiāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449961 (0.0):
pariccatta-rāa-kajjo tāe evva daṃsaṇovāaṃ cintaanto appāṇaṃ viṇodei |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147265 (0.045):
sahījaṇavacchale | hā udārasīle | hā sommadaṃsaṇe | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ mae
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447555 (0.050):
vidūṣakaḥ - bho vaassa | edaṃ pi dāva pekkha pekkha | jo eso
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144327 (0.051):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146989 (0.051):
kañcaṇamālā ṇa vā | ākarṇya | kiṃ bhaṇāsi | ko vi kālo tāe āacchia gadāe / tti | tā kahiṃ dāṇiṃ pekkhissaṃ | agrato 'valokya | esā khu kañcaṇamālā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144290 (0.053):
(2.1) Susaṃgatā | haddhī haddhī | adha kahiṃ dāṇiṃ mama hatthe imaṃ sāriaṃ / ṇikkhivia gadā me piasahī sāariā bhavissadi | anyato dṛṣṭvā | esā khu
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210926 (0.053):
Vāsavadattā -(saviṣādam) kahaṃ ajjautto ṇaccadi | Maṇoramā dāṇiṃ kahiṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143661 (0.057):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147530 (0.058):
savvadhā mahāhijaṇasaṃbhavāe tāe hodavvaṃ ti | susaṃgade | piavaasso dāṇiṃ / kahiṃ | / (4.17) Susaṃgatā | ajja | eso kkhu bhaṭṭā devībhavaṇādo ṇikkamia
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452518 (0.060):
vidūṣakaḥ - saaṃ evva cintehi | kahiṃ Āraṇṇiā kahiṃ Vasantao tti | [svayam
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779661 (0.060):
*{padminikā}* - kahiṃ dāṇiṃ ayyavasantaaṃ pekkhāmi (BhSv_5.0:20)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453928 (0.062):
Vāsavadattā - adi-suhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [ati-sukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212458 (0.062):
Vāsavadattā - adisuhido ṇaṃ si | kiṃ dāṇiṃ dukkhidaṃ jaṇaṃ viāresi | / uṭṭhehi ko ettha kuvido | [atisukhito nanv asi | kim idānīṃ duḥkhitaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775778 (0.062):
*{ceṭī}* - kuñjarie kuñjarie kahiṃ kahiṃ bhaṭṭidāriā padumāvadī (BhSv_2:2) / kiṃ bhaṇāsi esā bhaṭṭidāriā māhavīḷadāmaṇḍavassa passado kandueṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452768 (0.062):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147184 (0.064):
(3.12) Kāñcanamālā | halā | tumaṃ dāṇiṃ kahiṃ patthidā | / (3.13) Madanikā | assatthasarīrassa bhaṭṭiṇo kusalavuttantaṃ jāṇiduṃ gadā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447789 (0.064):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mah'-agghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206493 (0.064):
vāvādio appā | tā kiṃ saṃpadaṃ karissaṃ | ahavā dukkharaṃ dāṇiṃ mae / cintidaṃ | varaṃ evva edaṃ vi ṇa uṇa appaṇo mahagghaṃ vaṃsaṃ paāsaantīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205238 (0.064):
bandhaṇahadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇavaggaho via
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446478 (0.064):
bandhaṇa-hadaaṃ pasaṃsesi | taṃ dāṇiṃ visumaridaṃ | jaṃ taha ṇava-ggaho
aṇṇesāmi | [atimahān khalu priyavayasyasyāraṇiyakāyā upary anurāgaḥ | yena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449970 (0.0):
(vicintya) kahiṃ dāṇiṃ taṃ pekkhe | ahavā tahiṃ evva dāva digghiāe / aṇṇesāmi | [atimahān khalu priya-vayasyasyāraṇiyakāyā upary anurāgaḥ |
parityaktarājakāryas tasyā eva darśanopāyaṃ cintayann ātmānaṃ vinodayati |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449978 (0.0):
aṇṇesāmi | [atimahān khalu priya-vayasyasyāraṇiyakāyā upary anurāgaḥ | / yena parityakta-rāja-kāryas tasyā eva darśanopāyaṃ cintayann ātmānaṃ
(vicintya |) kutredānīṃ tāṃ prekṣe | athavā tatraiva tāvad dīrghikāyām
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449985 (0.0):
yena parityakta-rāja-kāryas tasyā eva darśanopāyaṃ cintayann ātmānaṃ / vinodayati | (vicintya |) kutredānīṃ tāṃ prekṣe | athavā tatraiva tāvad
anviṣyāmi | (parikrāmati |)] / Manoramā - (ākarṇya |) padasaddo via suṇīadi | tā kadalīgummantaridā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449998 (0.0):
vinodayati | (vicintya |) kutredānīṃ tāṃ prekṣe | athavā tatraiva tāvad / dīrghikāyām anviṣyāmi | (parikrāmati |)]
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781227 (0.054):
taṃ ca suṇia bhaṭṭiṇā bhaṇiaṃ ghosavadīe saddo via suṇīadi tti
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448162 (0.056):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gumm'-antariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206853 (0.059):
vidūṣakaḥ - (nirūpya) esā kkhu devīe pariāriā Indīvariā | tā gummantariā / bhavia pekkha mha | [(nirūpya) eṣā khalu devyāḥ paricārikendīvarikā | tad
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139926 (0.061):
kadhaṃ eādasāṇaṃ akkhohiṇīṇaṃ ṇāako bhavia mahārāo dujjohaṇo pāidapuriso / via asalāhaṇīe bhūmie upaviṭṭho ciṭṭhadi / atha vā tassa kkhu edaṃ
bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [padaśabda iva śrūyate | tat
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450005 (0.0):
Manoramā - (ākarṇya |) pada-saddo via suṇīadi | tā kadalī-gumm'-antaridā / bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [pada-śabda iva śrūyate | tat
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776678 (0.039):
*{ceṭī}* - ahmāaṃ bhaṭṭiṇī bhaṇādi mahākuḷappasūdā siṇiddhā ṇiuṇā tti / (BhSv_3:16) / imaṃ dāva koduamāḷiaṃ guhmadu ayyā (BhSv_3:17)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148458 (0.041):
kajjasesaṃ samāvia āado jjevva tti | / (4.82) Vāsavadattā | ajjautta | ciṭṭhadu dāva pekkhaṇaṃ | māulakulādo
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13949215 (0.043):
Śākyabhikṣuḥ - {bho : bhodu C} vaṇṇo dāva mae kido / imassa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448559 (0.046):
āacchadi dāva evva tumaṃ vi tuṇhīko bhavia uvasappa | esā vi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450454 (0.048):
ṇevaccha-ggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209060 (0.048):
ṇevacchaggahaṇaṃ karettha dāva evva ahaṃ vi vaassaṃ geṇhia āacchāmi |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1760220 (0.050):
yathā śākuntale, priyaṃvadā halā sauṃdale ! ettha ebba dāva muhuttaaṃ / ciṭṭha | jāba tue ubagadāe ladā saṇāho bia aaṃ kesara rukkhao paḍibhādi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449234 (0.050):
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiā-tīle kadalī-gharaaṃ pavisadi | tā / gumm'-antariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddha-jappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207899 (0.051):
kiṃ vi kiṃ vi mantaantī digghiātīle kadalīgharaaṃ pavisadi | tā / gummantariā bhavia suṇissaṃ dāva se vīsaddhajappidāṇiṃ | [ājñaptāsmi devyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450069 (0.051):
Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia / mantedi | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rāja-vayasyaḥ khalu brāhmaṇas
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208696 (0.051):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi / | tā dāva avahidā suṇamha | [sakhi rājavayasyaḥ khalu brāhmaṇas tvām
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143829 (0.052):
idha vi tadhā jevva kiṃ vā aṇṇadha tti | tā alakkhidā bhavia pekkhissaṃ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22774537 (0.052):
abhippedappadāṇeṇa tavassijaṇo uvaṇimantīadu dāva ko kiṃ ettha icchadi tti
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131153 (0.053):
{Pkt_8}hañje jai evvaṃ tā avahīraṇā bi esā maṃ assāsaadi / tā ettha / ubaviṭṭhā bhavia suṇomi dāva ṇāhassa vavasidaṃ /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147506 (0.060):
tuha edāe kadhāe tti bhaṇia rodiduṃ pauttā | / (4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148470 (0.060):
{Pkt_184}pasīdadu pasīdadu mahārāo mama imiṇā apacchimeṇa paṇaeṇa / ahaṃ / dāva aggado pavisāmi / / SktCh_184: prasīdatu prasīdatu mahārājo mamānenāpaścimena praṇayena / ahaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449218 (0.060):
kahiṃ dāva tāṃ pekkhia uvālambhissaṃ | (vilokya |)esā Āraṇṇiā appaṇā evva
kadalīgulmāntarite bhūtvā prekṣāvahe tāvat ka eṣa iti |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450011 (0.0):
bhavia pekkhamha dāva ko eso tti | [pada-śabda iva śrūyate | tat / kadalī-gulmāntarite bhūtvā prekṣāvahe tāvat ka eṣa iti |]
(ubhe tathā kṛtvā paśyataḥ |) / Āraṇyikā - kahaṃ so evva mahārāassa pasaparivaṭṭa (sic) bamhaṇo | [kathaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450025 (0.0):
kadalī-gulmāntarite bhūtvā prekṣāvahe tāvat ka eṣa iti |] / (ubhe tathā kṛtvā paśyataḥ |)
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146352 (0.042):
piasahī sāariā | tā esā jevva pasādīadu |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209376 (0.049):
ṇevacchabhūmiaṃ gadua appāṇaṃ maṇḍehi jeṇa susadisī dīsasi mahārāassa | / [Āraṇyike etair eva madaṅgapinaddhair ābharaṇair nepathyabhūmiṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208201 (0.049):
Manoramā - (saharṣam |) kahaṃ esā vi diṭṭhā mahārāeṇa | savvahā atthi se
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451486 (0.053):
Vāsavadattā -(sa-vilakṣa-smitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210074 (0.053):
Vāsavadattā -(savilakṣasmitam upaviśya |) kahaṃ Maṇoramā esā | mae uṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449087 (0.054):
vidūṣakaḥ - jāṇidaṃ evva ko ettha mukkho tti | tā kiṃ edeṇa |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145856 (0.056):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi | / (2.89) Sāgarikā | sahi | kiṃ ettha parihāsasīladāe imaṃ jaṇaṃ lahuṃ karesi
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147334 (0.058):
(4.2) Vidūṣakaḥ | hī hī bho | ajja kkhu piavaasseṇa pasādidāe devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452767 (0.058):
Vāsavadattā - Āraṇṇie tumaṃ kahaṃ ṇa āṇāsi | dāṇiṃ de sikkhāvemi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23213623 (0.059):
Vāsavadattā - (saharṣam |) ajjautta | kiṃ dāṇiṃ vi esā aṇṇah'; evva karedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208018 (0.059):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451734 (0.061):
jada-ppahudi pia-vaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tada-ppahudi teṇa saha mae
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149611 (0.061):
(4.181) Vidūṣakaḥ | aṇācakkhidaṃ pi edaṃ jāṇīadi jjevva jadhā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143742 (0.061):
hi me pūāṇimittāiṃ uvaaraṇāiṃ uvaṇehi | / (1.57) Sāgarikā | upasṛtya | bhaṭṭiṇi | edaṃ savvaṃ sajjaṃ |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147482 (0.062):
(4.13) Susaṃgatā | ajja | mae vi edaṃ jevva kodūhaleṇa pucchidā āsi |
sa eva mahārājasya pārśvaparivartī brāhmaṇaḥ |] / Manoramā - kahaṃ Vasantao evva | avi ṇāma taha have | [kathaṃ Vasantaka
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450041 (0.0):
Āraṇyikā - kahaṃ so evva mahā-rāassa pasa-parivaṭṭa (sic) bamhaṇo | / [kathaṃ sa eva mahā-rājasya pārśva-parivartī brāhmaṇaḥ |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449355 (0.061):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma somma-daṃsaṇo bhavia mahā-rāo evvaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450345 (0.062):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado pia-sahīe saṃdāvo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208960 (0.062):
Manoramā - ajja Vasantaa tuha daṃsaṇena evva avagado piasahīe saṃdāvo jeṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208018 (0.064):
Āraṇyikā - (sāsram |) kahaṃ taha ṇāma sommadaṃsaṇo bhavia mahārāo evvaṃ
eva | (saharṣam ātmagatam |) api nāma tathā bhavet |] / vidūṣakaḥ - (diśo 'valokya |) kiṃ dāṇiṃ Āraṇṇiā saccaṃ evva saṃvuttā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450055 (0.0):
Manoramā - kahaṃ Vasantao evva | avi ṇāma taha have | [kathaṃ Vasantaka / eva | (saharṣam ātma-gatam |) api nāma tathā bhavet |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208298 (0.026):
Manoramā - (saharṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva / tumaṃ mahārāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449650 (0.035):
Manoramā - (sa-harṣam |) sahi alaṃ saṃkāe | edaṃ me āakkha | saccaṃ evva / tumaṃ mahā-rāeṇa diṭṭhā ṇa vetti | [sakhi alaṃ śaṅkayā | etan ma ācakṣva |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451592 (0.050):
Āraṇyikā - Kancaṇamāle kahehi kahehi | ṇaṃ saccaṃ evva mantedi tādo jai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451386 (0.051):
Āraṇyikā - saccaṃ evva tādo mantedi evvaṃ jahā jai vīṇaṃ vādaanto
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453475 (0.053):
Vāsavadattā - bhaavadi edaṃ ettha saccaṃ | taha hāsida mhi jeṇa bhaavadīe
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779761 (0.059):
*{vidūṣakaḥ}* - bhodi saccaṃ ṇa jāṇāmi (BhSv_5.0:27)
[kim idānīm Āraṇyikā satyam eva saṃvṛttā |] / Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450059 (0.0):
vidūṣakaḥ - (diśo 'valokya |) kiṃ dāṇiṃ Āraṇṇiā saccaṃ evva saṃvuttā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450070 (0.0):
[kim idānīm Āraṇyikā satyam eva saṃvṛttā |] / Manoramā - (sa-smitam |) sahi rāa-vaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14153461 (0.031):
viśākhā - (sa-praṇayābhyasūyam) kundalade! kā kkhu abarā tumaṃ bia vaṃsīe / tiṇṇi-sañjhaṃ āaḍḍhīadi ? [rādhe, kā khalv aparā tvām iva vaṃśyā
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145855 (0.031):
(2.88) Susaṃgatā | sahi | diṭṭhiā vaḍḍhasi | eso de piavallaho tumaṃ jevva / ṇivvaṇṇaanto ciṭṭhadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146031 (0.035):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758453 (0.037):
yathā mālavikāgnimitre [tṛtīyāṅke] vidūṣakaḥ alaṃ bhavado dhīradaṃ ujjhia / paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454312 (0.038):
Vāsavadattā - (Sāṅkṛtyāyaṇīm avalokya sa-smitam |) moidā kkhu hadāseṇa / Āraṇṇiā | [mocitā khalu hatāśenāraṇyikā |]
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212836 (0.038):
Vāsavadattā - (Sāṅkṛtyāyaṇīm avalokya sasmitam |) moidā kkhu hadāseṇa / Āraṇṇiā | [mocitā khalu hatāśenāraṇyikā |]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145499 (0.038):
(2.60) Vidūṣakaḥ | bho | esā dāsīe dhīā caduvved