View original HTML file with complete header information
PADA INDEX / antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ Js_2d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654819 (0.0):
ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām / antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ // Js_2 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818797 (0.054):
ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām % / antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ // Js_2 //
PADA INDEX / antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ Js_2d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654819 (0.0):
ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām / antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ // Js_2 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818797 (0.054):
ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām % / antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ // Js_2 //
ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv Js_10c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819042 (0.053):
ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv % indor
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655064 (0.053):
ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv indor
ālokyāvyativartinā praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā Js_4b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818842 (0.0):
uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm $ ālokyāvyativartinā / praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654864 (0.0):
uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm ālokyāvyativartinā / praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā /
āsīl lokahitodaye jina kṛpāviṣyandinī santatiḥ Js_3b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818813 (0.0):
yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām $ āsīl lokahitodaye jina / kṛpāviṣyandinī santatiḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654835 (0.0):
yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām āsīl lokahitodaye jina / kṛpāviṣyandinī santatiḥ /
ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ Js_19a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819305 (0.0):
'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān // Js_18 // / ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ $ leśasyāpi na
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655326 (0.0):
'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān // Js_18 // / ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ leśasyāpi na kīrtanaṃ
indor maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate Js_10d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819051 (0.0):
ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv % indor / maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate // Js_10 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655073 (0.0):
ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv indor / maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate // Js_10 //
utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe Js_18c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819290 (0.0):
raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam & / utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe % tenāndhasya tamasvato
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655311 (0.0):
raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam / / utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe tenāndhasya tamasvato
uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm Js_4a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818835 (0.0):
gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ // Js_3 // / uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm $ ālokyāvyativartinā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654857 (0.0):
gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ // Js_3 // / uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm ālokyāvyativartinā
kalmāṣāntaśikhaṃ śikhāmaṇirucā dattaṃ dvijāyārthine Js_7b
kāntārāntaravartināṃ tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām Js_6b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818904 (1.192):
yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā $ kāntārāntaravartināṃ / tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654926 (1.192):
yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā kāntārāntaravartināṃ / tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām /
kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ Js_12c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819106 (0.0):
kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ % pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655128 (0.0):
kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ
kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho Js_1a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818746 (0.0):
metre: Śārdūlavikrīḍita / kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho $
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654768 (0.0):
metre: Śārdūlavikrīḍita / kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho
kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ Js_5a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818866 (0.0):
tenākampitakeśarāntam asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ // Js_4 // / kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ $ dṛṣtvā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654888 (0.0):
asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ // Js_4 // / kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ dṛṣtvā
khaḍgotkṛttadalair vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ Js_15b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819193 (0.0):
sāndrābhrāntavitānanīlavapuṣām ojomuṣāṃ rakṣasāṃ $ khaḍgotkṛttadalair / vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655215 (0.0):
sāndrābhrāntavitānanīlavapuṣām ojomuṣāṃ rakṣasāṃ khaḍgotkṛttadalair / vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ /
cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ Js_17c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819261 (0.0):
tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām & / cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ % tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655282 (0.0):
tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām / / cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ tena
cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā Js_2a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818773 (0.0):
stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī // Js_1 // / cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā $ vācāṃ gocaratāṃ tu
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654795 (0.0):
stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī // Js_1 // / cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā vācāṃ gocaratāṃ tu yānti
janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama Js_1b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818752 (0.0):
kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho $ / janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654774 (0.0):
kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho / janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama /
jñeyābhogavisāriṇo gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ Js_3d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818829 (0.0):
sānekāpacitaḥ punāti bhagavan saṃkīrtyamānādhunā % jñeyābhogavisāriṇo / gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ // Js_3 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654851 (0.0):
sānekāpacitaḥ punāti bhagavan saṃkīrtyamānādhunā jñeyābhogavisāriṇo / gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ // Js_3 //
tatkarmātiśayena tena nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ Js_13d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819147 (0.0):
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās % tatkarmātiśayena tena / nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ // Js_13 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655169 (0.0):
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās tatkarmātiśayena tena / nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ // Js_13 //
tatkālātithaye kṛpāparicayād ātithyam āvedayan Js_10b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819036 (1.192):
yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā $ tatkālātithaye / kṛpāparicayād ātithyam āvedayan &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655058 (1.192):
yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā tatkālātithaye / kṛpāparicayād ātithyam āvedayan /
tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher Js_19c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819320 (0.0):
kīrtanaṃ jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama & / tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher % velānteṣv iva rodhasāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655341 (0.0):
jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama / / tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher velānteṣv iva rodhasāṃ
tena kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ Js_17d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655290 (0.0):
kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ // Js_17 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819269 (0.037):
kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ // Js_17 // / yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ $ digdhaṃ
tena stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī Js_1d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654789 (1.192):
yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas tena / stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī // Js_1 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818767 (0.043):
yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas % tena / stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī // Js_1 //
tenākampitakeśarāntam asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ Js_4d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818856 (0.0):
vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ % / tenākampitakeśarāntam asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ // Js_4 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654878 (0.0):
vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ tenākampitakeśarāntam / asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ // Js_4 //
tenājñānarujāṃ kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ Js_9d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819018 (0.0):
vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ % tenājñānarujāṃ / kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ // Js_9 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655040 (0.0):
vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ tenājñānarujāṃ / kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ // Js_9 //
tenātyantaparopakāranirataḥ svārthe 'pi mandādaro Js_20c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819351 (0.0):
vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me & / tenātyantaparopakāranirataḥ svārthe 'pi mandādaro % bhūyāt sarvavidāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655372 (0.0):
vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me / / tenātyantaparopakāranirataḥ svārthe 'pi mandādaro bhūyāt sarvavidāṃ
tenāndhasya tamasvato 'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān Js_18d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819298 (0.0):
utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe % tenāndhasya tamasvato / 'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān // Js_18 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655319 (0.0):
utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe tenāndhasya tamasvato / 'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān // Js_18 //
tenaiṣāṃ jagatāṃ gato 'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani Js_7d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818950 (0.0):
nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras % tenaiṣāṃ jagatāṃ gato / 'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani // Js_7 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654974 (0.0):
nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras tenaiṣāṃ jagatāṃ gato / 'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani // Js_7 //
trāṇaṃ tena bhavān bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām Js_5d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818891 (0.0):
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs % trāṇaṃ tena / bhavān bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām // Js_5 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654913 (0.0):
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs trāṇaṃ tena bhavān / bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām // Js_5 //
tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ Js_20a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819335 (0.0):
jalalavacchedo hi saṃlakṣyate // Js_19 // / tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ $ sambhāro
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655356 (0.0):
jalalavacchedo hi saṃlakṣyate // Js_19 // / tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ sambhāro
tvattas tena samudbhavanti viduṣāṃ saddharmaratnāṅkurāḥ Js_14d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819173 (0.0):
labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās % tvattas tena / samudbhavanti viduṣāṃ saddharmaratnāṅkurāḥ // Js_14 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655197 (0.0):
labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās tvattas tena / samudbhavanti viduṣāṃ saddharmaratnāṅkurāḥ // Js_14 //
tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā Js_11c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819073 (1.192):
ullasitāsinā vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā & / tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā % manye tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655095 (1.192):
vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā / / tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā manye tena
digdhaṃ raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam Js_18b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819283 (0.0):
yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ $ digdhaṃ / raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655304 (0.0):
yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ digdhaṃ / raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam /
dṛṣtvā śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ Js_5b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818876 (0.0):
kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ $ dṛṣtvā / śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654898 (0.0):
kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ dṛṣtvā / śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ /
nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras Js_7c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818945 (0.0):
śikhāmaṇirucā dattaṃ dvijāyārthine & / nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras % tenaiṣāṃ jagatāṃ gato
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654967 (0.0):
śikhāmaṇirucā dattaṃ dvijāyārthine / / nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras tenaiṣāṃ jagatāṃ gato
patyur yan makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ Js_13b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819132 (0.0):
saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ $ patyur yan / makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655154 (0.0):
saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ patyur yan / makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ /
paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān Js_8b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818968 (0.0):
bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine $ / paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654990 (0.0):
bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine / paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān /
pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate Js_12d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819115 (0.0):
kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ % pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ / ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate // Js_12 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655137 (0.0):
kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ / ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate // Js_12 //
prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ Js_8c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818975 (0.0):
prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ %
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654997 (0.0):
prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās Js_13c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819141 (0.0):
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās % tatkarmātiśayena tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655163 (0.0):
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās tatkarmātiśayena tena
bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine Js_8a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818961 (0.0):
'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani // Js_7 // / bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine $
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654983 (0.0):
'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani // Js_7 // / bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine
bhinnāśeṣakale jagaty avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā Js_9b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819001 (0.0):
śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā $ bhinnāśeṣakale jagaty / avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655023 (0.0):
śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā bhinnāśeṣakale jagaty / avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā /
bhūyāt sarvavidāṃ parārthaviduṣāṃ yānaikatāno janaḥ Js_20d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819359 (0.0):
tenātyantaparopakāranirataḥ svārthe 'pi mandādaro % bhūyāt sarvavidāṃ / parārthaviduṣāṃ yānaikatāno janaḥ // Js_20 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655383 (0.0):
tenātyantaparopakāranirataḥ svārthe 'pi mandādaro bhūyāt sarvavidāṃ / parārthaviduṣāṃ yānaikatāno janaḥ // Js_20 //
manye tena niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ Js_11d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819082 (0.0):
tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā % manye tena / niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ // Js_11 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655104 (0.0):
tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā manye tena / niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ // Js_11 //
manye matsariṇāṃ nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ Js_6d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818920 (0.021):
śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān % manye matsariṇāṃ / nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ // Js_6 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654942 (0.021):
śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān manye matsariṇāṃ / nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ // Js_6 //
māras tena dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam Js_16d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655260 (0.0):
raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur māras tena / dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam // Js_16 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819239 (1.788):
raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur % māras tena / dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam // Js_16 //
yac cintāmaṇinā narendra badaradvīpāntarālodarāt Js_14b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819160 (0.0):
śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān $ yac cintāmaṇinā / narendra badaradvīpāntarālodarāt &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655182 (0.0):
śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān yac cintāmaṇinā / narendra badaradvīpāntarālodarāt /
yat kopāruṇadṛṣṭinā kalabhuvā kṛtvā bhruvor bhaṅginīṃ Js_11a
yat tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām Js_17b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819252 (0.0):
lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ $ yat / tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655273 (0.0):
lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ yat / tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām /
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs Js_5c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818884 (0.0):
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs % trāṇaṃ tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654906 (0.0):
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs trāṇaṃ tena bhavān
yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā Js_10a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819029 (0.0):
kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ // Js_9 // / yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā $ tatkālātithaye
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655051 (0.0):
kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ // Js_9 // / yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā tatkālātithaye
yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā Js_6a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818898 (0.0):
bhavān bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām // Js_5 // / yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā $ kāntārāntaravartināṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654920 (0.0):
bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām // Js_5 // / yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā kāntārāntaravartināṃ
yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ Js_18a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819275 (0.0):
kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ // Js_17 // / yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ $ digdhaṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655296 (0.0):
kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ // Js_17 // / yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ digdhaṃ
yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ Js_12a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819090 (0.0):
niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ // Js_11 // / yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ $ ṣaḍdantena satā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655112 (0.0):
niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ // Js_11 // / yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ ṣaḍdantena satā
yan niḥsaṅgaratā śivāya śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ Js_16b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819224 (0.0):
śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo $ yan niḥsaṅgaratā śivāya / śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655245 (0.0):
śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo yan niḥsaṅgaratā śivāya / śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ /
yan māṃsair akṛthāḥ kṣudhāvyupaśamaṃ svair avyapetoṣmabhir Js_15c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819200 (0.0):
vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ & / yan māṃsair akṛthāḥ kṣudhāvyupaśamaṃ svair avyapetoṣmabhir % yogā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655222 (0.0):
vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ / / yan māṃsair akṛthāḥ kṣudhāvyupaśamaṃ svair avyapetoṣmabhir yogā janmarudho
yal lokāmbaracandracandravapuṣā candraprabhatve tvayā Js_7a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818930 (0.0):
nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ // Js_6 // / yal lokāmbaracandracandravapuṣā candraprabhatve tvayā $ kalmāṣāntaśikhaṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654952 (0.0):
nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ // Js_6 // / yal lokāmbaracandracandravapuṣā candraprabhatve tvayā kalmāṣāntaśikhaṃ
yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām Js_3a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818805 (0.0):
antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ // Js_2 // / yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām $ āsīl lokahitodaye jina
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654827 (0.0):
antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ // Js_2 // / yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām āsīl lokahitodaye jina
yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas Js_1c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818761 (0.0):
janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama & / yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas % tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654783 (0.0):
janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama / / yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas tena
yogā janmarudho bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ Js_15d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819209 (0.0):
yan māṃsair akṛthāḥ kṣudhāvyupaśamaṃ svair avyapetoṣmabhir % yogā / janmarudho bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ // Js_15 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655230 (0.044):
yan māṃsair akṛthāḥ kṣudhāvyupaśamaṃ svair avyapetoṣmabhir yogā janmarudho / bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ // Js_15 //
raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur Js_16c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819231 (0.0):
śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ & / raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur % māras tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655252 (0.0):
śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ / / raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur māras tena
ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām Js_2c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818789 (0.0):
yānti kalayā sthūlā hi vo mādṛśām & / ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām %
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654811 (0.0):
kalayā sthūlā hi vo mādṛśām / / ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām
lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ Js_17a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819245 (0.0):
dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam // Js_16 // / lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ $ yat
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655266 (0.0):
dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam // Js_16 // / lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ yat
labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās Js_14c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819168 (0.0):
narendra badaradvīpāntarālodarāt & / labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās % tvattas tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655190 (0.0):
narendra badaradvīpāntarālodarāt / / labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās tvattas tena
lekhām ullasitāsinā vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā Js_11b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819065 (0.0):
yat kopāruṇadṛṣṭinā kalabhuvā kṛtvā bhruvor bhaṅginīṃ $ lekhām / ullasitāsinā vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655087 (0.0):
yat kopāruṇadṛṣṭinā kalabhuvā kṛtvā bhruvor bhaṅginīṃ lekhām ullasitāsinā / vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā /
leśasyāpi na kīrtanaṃ jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama Js_19b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819313 (0.0):
ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ $ leśasyāpi na / kīrtanaṃ jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655334 (0.0):
ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ leśasyāpi na kīrtanaṃ / jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama /
vācāṃ gocaratāṃ tu yānti kalayā sthūlā hi vo mādṛśām Js_2b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818782 (0.0):
cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā $ vācāṃ gocaratāṃ tu / yānti kalayā sthūlā hi vo mādṛśām &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654804 (0.0):
cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā vācāṃ gocaratāṃ tu yānti / kalayā sthūlā hi vo mādṛśām /
vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ Js_4c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818848 (0.0):
praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā & / vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ %
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654870 (0.0):
praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā / / vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ tenākampitakeśarāntam
vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ Js_9c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819008 (0.0):
avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā & / vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ % tenājñānarujāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655030 (0.0):
avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā / / vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ tenājñānarujāṃ
velānteṣv iva rodhasāṃ jalalavacchedo hi saṃlakṣyate Js_19d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819327 (0.0):
tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher % velānteṣv iva rodhasāṃ / jalalavacchedo hi saṃlakṣyate // Js_19 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655348 (0.0):
tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher velānteṣv iva rodhasāṃ / jalalavacchedo hi saṃlakṣyate // Js_19 //
śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā Js_9a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818993 (0.0):
saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam // Js_8 // / śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā $ bhinnāśeṣakale jagaty
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655015 (0.0):
saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam // Js_8 // / śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā bhinnāśeṣakale jagaty
śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān Js_14a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819154 (0.0):
nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ // Js_13 // / śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān $ yac cintāmaṇinā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655176 (0.0):
nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ // Js_13 // / śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān yac cintāmaṇinā
śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān Js_6c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818911 (0.0):
tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām & / śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān % manye matsariṇāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26654933 (0.0):
tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām / / śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān manye matsariṇāṃ
śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo Js_16a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819216 (0.0):
janmarudho bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ // Js_15 // / śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo $ yan niḥsaṅgaratā śivāya
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655237 (0.0):
bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ // Js_15 // / śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo yan niḥsaṅgaratā śivāya
ṣaḍdantena satā sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā Js_12b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819099 (0.0):
yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ $ ṣaḍdantena satā / sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655121 (0.0):
yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ ṣaḍdantena satā / sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā /
sambhāro vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me Js_20b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819344 (0.0):
tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ $ sambhāro / vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655365 (0.0):
tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ sambhāro / vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me /
saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam Js_8d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655007 (0.0):
prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ / saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam // Js_8 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818985 (0.040):
prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ % / saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam // Js_8 //
saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ Js_13a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819124 (0.0):
ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate // Js_12 // / saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ $ patyur yan
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstpu.htm.txt) 26655146 (0.0):
ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate // Js_12 // / saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ patyur yan