View original HTML file with complete header information
metre: Śārdūlavikrīḍita / kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818748 (0.0):
For a six-pada verse: / metre: Śārdūlavikrīḍita / kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho $
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422570 (0.0):
kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho Js_1a
metre: Śārdūlavikrīḍita / kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818748 (0.0):
For a six-pada verse: / metre: Śārdūlavikrīḍita / kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho $
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422570 (0.0):
kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho Js_1a
janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818754 (0.0):
kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho $ / janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422613 (0.0):
cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā Js_2a / janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama Js_1b
yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818763 (0.0):
janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama & / yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas % tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422977 (0.0):
yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām Js_3a / yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas Js_1c
stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī // Js_1 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818768 (0.0):
yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas % tena / stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī // Js_1 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422660 (1.192):
tena kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ Js_17d / tena stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī Js_1d
cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā vācāṃ gocaratāṃ tu yānti
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818779 (0.0):
stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī // Js_1 // / cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā $ vācāṃ gocaratāṃ tu
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422605 (0.0):
cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ Js_17c / cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā Js_2a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423040 (0.0):
vācāṃ gocaratāṃ tu yānti kalayā sthūlā hi vo mādṛśām Js_2b
kalayā sthūlā hi vo mādṛśām / / ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818790 (0.0):
cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā $ vācāṃ gocaratāṃ tu / yānti kalayā sthūlā hi vo mādṛśām &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423001 (0.0):
raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur Js_16c / ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām Js_2c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423043 (0.0):
vācāṃ gocaratāṃ tu yānti kalayā sthūlā hi vo mādṛśām Js_2b
antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ // Js_2 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818797 (0.0):
ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām % / antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ // Js_2 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422480 (0.0):
PADA INDEX / antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ Js_2d
yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām āsīl lokahitodaye jina
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818812 (0.0):
antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ // Js_2 // / yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām $ āsīl lokahitodaye jina
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422968 (0.0):
yal lokāmbaracandracandravapuṣā candraprabhatve tvayā Js_7a / yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām Js_3a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422502 (1.192):
āsīl lokahitodaye jina kṛpāviṣyandinī santatiḥ Js_3b
kṛpāviṣyandinī santatiḥ / / sānekāpacitaḥ punāti bhagavan saṃkīrtyamānādhunā jñeyābhogavisāriṇo
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818818 (0.0):
yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām $ āsīl lokahitodaye jina / kṛpāviṣyandinī santatiḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818825 (0.0):
sānekāpacitaḥ punāti bhagavan saṃkīrtyamānādhunā % jñeyābhogavisāriṇo
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422503 (0.0):
āsīl lokahitodaye jina kṛpāviṣyandinī santatiḥ Js_3b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423147 (0.0):
sānekāpacitaḥ punāti bhagavan saṃkīrtyamānādhunā Js_3c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422620 (0.040):
janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama Js_1b / jñeyābhogavisāriṇo gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ Js_3d
gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ // Js_3 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818831 (0.0):
sānekāpacitaḥ punāti bhagavan saṃkīrtyamānādhunā % jñeyābhogavisāriṇo / gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ // Js_3 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422625 (0.0):
janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama Js_1b / jñeyābhogavisāriṇo gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ Js_3d
uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm ālokyāvyativartinā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818838 (0.0):
gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ // Js_3 // / uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm $ ālokyāvyativartinā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422535 (0.0):
utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe Js_18c / uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm Js_4a
praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā / / vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ tenākampitakeśarāntam
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818845 (0.0):
uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm $ ālokyāvyativartinā / praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818854 (0.0):
praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā & / vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ %
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422493 (0.0):
ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv Js_10c / ālokyāvyativartinā praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā Js_4b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423050 (0.0):
vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ Js_4c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422665 (0.058):
tenākampitakeśarāntam asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ Js_4d
asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ // Js_4 // / kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ dṛṣtvā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818869 (0.0):
vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ % / tenākampitakeśarāntam asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ // Js_4 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422580 (0.0):
kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho Js_1a / kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ Js_5a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422667 (0.0):
tenākampitakeśarāntam asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ Js_4d
śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818878 (0.0):
kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ $ dṛṣtvā / śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422755 (0.0):
dṛṣtvā śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ Js_5b
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs trāṇaṃ tena bhavān
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818886 (0.0):
śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ & / yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs % trāṇaṃ tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422893 (0.0):
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs Js_5c
bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām // Js_5 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818892 (0.0):
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs % trāṇaṃ tena / bhavān bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām // Js_5 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422710 (0.0):
tenaiṣāṃ jagatāṃ gato 'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani Js_7d / trāṇaṃ tena bhavān bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām Js_5d
yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā kāntārāntaravartināṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818903 (0.0):
bhavān bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām // Js_5 // / yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā $ kāntārāntaravartināṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422912 (0.0):
yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā Js_10a / yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā Js_6a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422551 (0.047):
kalmāṣāntaśikhaṃ śikhāmaṇirucā dattaṃ dvijāyārthine Js_7b / kāntārāntaravartināṃ tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām Js_6b
tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām / / śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān manye matsariṇāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818908 (0.0):
yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā $ kāntārāntaravartināṃ / tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818916 (0.0):
śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān % manye matsariṇāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423092 (0.0):
śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān Js_14a / śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān Js_6c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422552 (1.192):
kalmāṣāntaśikhaṃ śikhāmaṇirucā dattaṃ dvijāyārthine Js_7b / kāntārāntaravartināṃ tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām Js_6b
nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ // Js_6 // / yal lokāmbaracandracandravapuṣā candraprabhatve tvayā kalmāṣāntaśikhaṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818935 (0.0):
śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān % manye matsariṇāṃ / nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ // Js_6 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422958 (0.0):
yan māṃsair akṛthāḥ kṣudhāvyupaśamaṃ svair avyapetoṣmabhir Js_15c / yal lokāmbaracandracandravapuṣā candraprabhatve tvayā Js_7a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422851 (0.021):
manye matsariṇāṃ nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ Js_6d
śikhāmaṇirucā dattaṃ dvijāyārthine / / nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras tenaiṣāṃ jagatāṃ gato
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818949 (0.0):
yal lokāmbaracandracandravapuṣā candraprabhatve tvayā $ kalmāṣāntaśikhaṃ / śikhāmaṇirucā dattaṃ dvijāyārthine &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422764 (0.0):
dṛṣtvā śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ Js_5b / nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras Js_7c
'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani // Js_7 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818954 (0.0):
nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras % tenaiṣāṃ jagatāṃ gato / 'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani // Js_7 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422702 (0.0):
tenāndhasya tamasvato 'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān Js_18d / tenaiṣāṃ jagatāṃ gato 'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani Js_7d
bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818962 (0.0):
'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani // Js_7 // / bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine $
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422816 (0.0):
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās Js_13c / bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine Js_8a
paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818969 (0.0):
bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine $ / paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422781 (0.0):
patyur yan makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ Js_13b / paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān Js_8b
prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818977 (0.0):
paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān & / prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ %
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422798 (0.0):
prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ Js_8c
saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam // Js_8 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818987 (0.0):
prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ % / saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam // Js_8 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423130 (0.0):
sambhāro vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me Js_20b / saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam Js_8d
śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā bhinnāśeṣakale jagaty
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818999 (0.0):
saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam // Js_8 // / śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā $ bhinnāśeṣakale jagaty
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422823 (0.0):
bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine Js_8a / bhinnāśeṣakale jagaty avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā Js_9b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423076 (0.0):
velānteṣv iva rodhasāṃ jalalavacchedo hi saṃlakṣyate Js_19d / śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā Js_9a
avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā / / vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ tenājñānarujāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819012 (0.0):
śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā $ bhinnāśeṣakale jagaty / avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423059 (0.0):
vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ Js_4c / vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ Js_9c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422825 (1.192):
bhinnāśeṣakale jagaty avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā Js_9b
kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ // Js_9 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819019 (0.0):
vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ % tenājñānarujāṃ / kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ // Js_9 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422677 (0.0):
tenākampitakeśarāntam asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ Js_4d / tenājñānarujāṃ kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ Js_9d
yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā tatkālātithaye
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819033 (0.0):
kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ // Js_9 // / yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā $ tatkālātithaye
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422904 (0.0):
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs Js_5c / yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā Js_10a
kṛpāparicayād ātithyam āvedayan / / ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv indor
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819044 (0.0):
yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā $ tatkālātithaye / kṛpāparicayād ātithyam āvedayan &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422638 (1.192):
tatkālātithaye kṛpāparicayād ātithyam āvedayan Js_10b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422486 (0.053):
ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv Js_10c
maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate // Js_10 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819051 (0.0):
ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv % indor / maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate // Js_10 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422521 (0.0):
indor maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate Js_10d
yat kopāruṇadṛṣṭinā kalabhuvā kṛtvā bhruvor bhaṅginīṃ lekhām ullasitāsinā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819064 (0.0):
maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate // Js_10 // / yat kopāruṇadṛṣṭinā kalabhuvā kṛtvā bhruvor bhaṅginīṃ $ lekhām
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423023 (0.041):
labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās Js_14c / lekhām ullasitāsinā vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā Js_11b
vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā / / tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā manye tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819076 (0.0):
yat kopāruṇadṛṣṭinā kalabhuvā kṛtvā bhruvor bhaṅginīṃ $ lekhām / ullasitāsinā vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423024 (0.0):
labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās Js_14c / lekhām ullasitāsinā vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā Js_11b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422736 (1.192):
tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā Js_11c
niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ // Js_11 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819083 (0.0):
tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā % manye tena / niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ // Js_11 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422844 (0.0):
bhūyāt sarvavidāṃ parārthaviduṣāṃ yānaikatāno janaḥ Js_20d / manye tena niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ Js_11d
yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ ṣaḍdantena satā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819095 (0.0):
niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ // Js_11 // / yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ $ ṣaḍdantena satā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422929 (0.0):
yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ Js_18a / yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ Js_12a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423106 (0.060):
śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo Js_16a / ṣaḍdantena satā sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā Js_12b
sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819101 (0.0):
yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ $ ṣaḍdantena satā / sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423110 (0.0):
ṣaḍdantena satā sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā Js_12b
kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819112 (0.0):
sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā & / kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ % pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422559 (0.0):
kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ Js_12c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422787 (0.027):
paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān Js_8b / pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate Js_12d
ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate // Js_12 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819115 (0.0):
kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ % pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ / ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate // Js_12 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422789 (0.0):
paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān Js_8b / pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate Js_12d
saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ patyur yan
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819127 (0.0):
ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate // Js_12 // / saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ $ patyur yan
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423139 (0.0):
saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam Js_8d / saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ Js_13a
makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819134 (0.0):
saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ $ patyur yan / makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422773 (0.0):
nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras Js_7c / patyur yan makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ Js_13b
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās tatkarmātiśayena tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819145 (0.0):
makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ & / premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās % tatkarmātiśayena tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422807 (0.0):
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās Js_13c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422629 (0.061):
tatkarmātiśayena tena nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ Js_13d
nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ // Js_13 // / śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān yac cintāmaṇinā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819150 (0.0):
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās % tatkarmātiśayena tena / nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ // Js_13 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819157 (0.0):
nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ // Js_13 // / śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān $ yac cintāmaṇinā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422631 (0.0):
jñeyābhogavisāriṇo gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ Js_3d / tatkarmātiśayena tena nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ Js_13d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423084 (0.0):
śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā Js_9a / śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān Js_14a
narendra badaradvīpāntarālodarāt / / labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās tvattas tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819171 (0.0):
śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān $ yac cintāmaṇinā / narendra badaradvīpāntarālodarāt &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422865 (0.0):
yac cintāmaṇinā narendra badaradvīpāntarālodarāt Js_14b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423017 (0.0):
lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ Js_17a / labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās Js_14c
samudbhavanti viduṣāṃ saddharmaratnāṅkurāḥ // Js_14 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819178 (0.0):
labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās % tvattas tena / samudbhavanti viduṣāṃ saddharmaratnāṅkurāḥ // Js_14 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422727 (0.0):
tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ Js_20a / tvattas tena samudbhavanti viduṣāṃ saddharmaratnāṅkurāḥ Js_14d
sāndrābhrāntavitānanīlavapuṣām ojomuṣāṃ rakṣasāṃ khaḍgotkṛttadalair
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819190 (0.0):
samudbhavanti viduṣāṃ saddharmaratnāṅkurāḥ // Js_14 // / sāndrābhrāntavitānanīlavapuṣām ojomuṣāṃ rakṣasāṃ $ khaḍgotkṛttadalair
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423156 (0.0):
sānekāpacitaḥ punāti bhagavan saṃkīrtyamānādhunā Js_3c / sāndrābhrāntavitānanīlavapuṣām ojomuṣāṃ rakṣasāṃ Js_15a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422586 (0.056):
kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ Js_5a / khaḍgotkṛttadalair vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ Js_15b
vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ / / yan māṃsair akṛthāḥ kṣudhāvyupaśamaṃ svair avyapetoṣmabhir yogā janmarudho
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819201 (0.0):
sāndrābhrāntavitānanīlavapuṣām ojomuṣāṃ rakṣasāṃ $ khaḍgotkṛttadalair / vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422589 (0.0):
kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ Js_5a / khaḍgotkṛttadalair vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ Js_15b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422947 (0.0):
yan māṃsair akṛthāḥ kṣudhāvyupaśamaṃ svair avyapetoṣmabhir Js_15c
bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ // Js_15 // / śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo yan niḥsaṅgaratā śivāya
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819215 (0.0):
janmarudho bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ // Js_15 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819222 (0.0):
śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo $ yan niḥsaṅgaratā śivāya
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422937 (0.0):
yan niḥsaṅgaratā śivāya śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ Js_16b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423101 (0.0):
śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān Js_6c / śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo Js_16a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422986 (0.044):
yogā janmarudho bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ Js_15d
śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ / / raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur māras tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819234 (0.0):
śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo $ yan niḥsaṅgaratā śivāya / śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422939 (0.0):
yan niḥsaṅgaratā śivāya śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ Js_16b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422993 (0.0):
yogā janmarudho bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ Js_15d / raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur Js_16c
dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam // Js_16 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819240 (0.0):
raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur % māras tena / dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam // Js_16 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422859 (0.0):
manye matsariṇāṃ nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ Js_6d / māras tena dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam Js_16d
lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ yat
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819247 (0.0):
dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam // Js_16 // / lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ $ yat
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423008 (0.0):
ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām Js_2c / lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ Js_17a
tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819254 (0.0):
lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ $ yat / tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422883 (0.0):
yat tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām Js_17b
cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819263 (0.0):
tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām & / cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ % tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422598 (0.0):
khaḍgotkṛttadalair vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ Js_15b / cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ Js_17c
kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ // Js_17 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819271 (0.0):
cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ % tena / kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ // Js_17 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422654 (0.0):
tena kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ Js_17d
yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ digdhaṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819278 (0.0):
kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ // Js_17 // / yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ $ digdhaṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422920 (0.0):
yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā Js_6a / yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ Js_18a
raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819285 (0.0):
yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ $ digdhaṃ / raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422745 (0.0):
tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā Js_11c / digdhaṃ raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam Js_18b
utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe tenāndhasya tamasvato
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819294 (0.0):
raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam & / utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe % tenāndhasya tamasvato
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422528 (0.0):
indor maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate Js_10d / utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe Js_18c
'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān // Js_18 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819300 (0.0):
utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe % tenāndhasya tamasvato / 'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān // Js_18 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422694 (0.0):
tenāndhasya tamasvato 'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān Js_18d
ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ leśasyāpi na kīrtanaṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819310 (0.0):
'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān // Js_18 // / ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ $ leśasyāpi na
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422511 (0.0):
āsīl lokahitodaye jina kṛpāviṣyandinī santatiḥ Js_3b / ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ Js_19a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423030 (0.059):
leśasyāpi na kīrtanaṃ jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama Js_19b
jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819316 (0.0):
ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ $ leśasyāpi na / kīrtanaṃ jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423033 (0.0):
leśasyāpi na kīrtanaṃ jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama Js_19b
tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher velānteṣv iva rodhasāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819325 (0.0):
kīrtanaṃ jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama & / tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher % velānteṣv iva rodhasāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422645 (0.0):
tatkālātithaye kṛpāparicayād ātithyam āvedayan Js_10b / tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher Js_19c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423066 (0.044):
vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ Js_9c / velānteṣv iva rodhasāṃ jalalavacchedo hi saṃlakṣyate Js_19d
jalalavacchedo hi saṃlakṣyate // Js_19 // / tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ sambhāro
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819330 (0.0):
tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher % velānteṣv iva rodhasāṃ / jalalavacchedo hi saṃlakṣyate // Js_19 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819339 (0.0):
jalalavacchedo hi saṃlakṣyate // Js_19 // / tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ $ sambhāro
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422719 (0.0):
trāṇaṃ tena bhavān bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām Js_5d / tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ Js_20a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423068 (0.0):
vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ Js_9c / velānteṣv iva rodhasāṃ jalalavacchedo hi saṃlakṣyate Js_19d
vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819344 (0.0):
tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ $ sambhāro / vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423119 (0.0):
ṣaḍdantena satā sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā Js_12b / sambhāro vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me Js_20b
tenātyantaparopakāranirataḥ svārthe 'pi mandādaro bhūyāt sarvavidāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819356 (0.0):
vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me & / tenātyantaparopakāranirataḥ svārthe 'pi mandādaro % bhūyāt sarvavidāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422684 (0.0):
tenājñānarujāṃ kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ Js_9d / tenātyantaparopakāranirataḥ svārthe 'pi mandādaro Js_20c
parārthaviduṣāṃ yānaikatāno janaḥ // Js_20 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819364 (0.0):
tenātyantaparopakāranirataḥ svārthe 'pi mandādaro % bhūyāt sarvavidāṃ / parārthaviduṣāṃ yānaikatāno janaḥ // Js_20 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422836 (0.0):
bhūyāt sarvavidāṃ parārthaviduṣāṃ yānaikatāno janaḥ Js_20d
jātakastava ācāryajñānayaśasaḥ / REFERENCE SYSTEM:
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819365 (0.0):
parārthaviduṣāṃ yānaikatāno janaḥ // Js_20 // / jātakastava ācāryajñānayaśasaḥ
metre: Śārdūlavikrīḍita / kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818748 (0.0):
For a six-pada verse: / metre: Śārdūlavikrīḍita / kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho $
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422570 (0.0):
kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho Js_1a
janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818754 (0.0):
kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho $ / janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422613 (0.0):
cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā Js_2a / janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama Js_1b
yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818763 (0.0):
janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama & / yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas % tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422977 (0.0):
yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām Js_3a / yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas Js_1c
stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī // Js_1 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818768 (0.0):
yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas % tena / stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī // Js_1 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422660 (1.192):
tena kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ Js_17d / tena stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī Js_1d
cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā vācāṃ gocaratāṃ tu yānti
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818779 (0.0):
stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī // Js_1 // / cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā $ vācāṃ gocaratāṃ tu
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422605 (0.0):
cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ Js_17c / cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā Js_2a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423040 (0.0):
vācāṃ gocaratāṃ tu yānti kalayā sthūlā hi vo mādṛśām Js_2b
kalayā sthūlā hi vo mādṛśām / / ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818790 (0.0):
cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā $ vācāṃ gocaratāṃ tu / yānti kalayā sthūlā hi vo mādṛśām &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423001 (0.0):
raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur Js_16c / ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām Js_2c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423043 (0.0):
vācāṃ gocaratāṃ tu yānti kalayā sthūlā hi vo mādṛśām Js_2b
antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ // Js_2 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818797 (0.0):
ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām % / antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ // Js_2 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422480 (0.0):
PADA INDEX / antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ Js_2d
yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām āsīl lokahitodaye jina
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818812 (0.0):
antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ // Js_2 // / yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām $ āsīl lokahitodaye jina
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422968 (0.0):
yal lokāmbaracandracandravapuṣā candraprabhatve tvayā Js_7a / yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām Js_3a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422502 (1.192):
āsīl lokahitodaye jina kṛpāviṣyandinī santatiḥ Js_3b
kṛpāviṣyandinī santatiḥ / / sānekāpacitaḥ punāti bhagavan saṃkīrtyamānādhunā jñeyābhogavisāriṇo
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818818 (0.0):
yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām $ āsīl lokahitodaye jina / kṛpāviṣyandinī santatiḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818825 (0.0):
sānekāpacitaḥ punāti bhagavan saṃkīrtyamānādhunā % jñeyābhogavisāriṇo
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422503 (0.0):
āsīl lokahitodaye jina kṛpāviṣyandinī santatiḥ Js_3b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423147 (0.0):
sānekāpacitaḥ punāti bhagavan saṃkīrtyamānādhunā Js_3c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422620 (0.040):
janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama Js_1b / jñeyābhogavisāriṇo gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ Js_3d
gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ // Js_3 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818831 (0.0):
sānekāpacitaḥ punāti bhagavan saṃkīrtyamānādhunā % jñeyābhogavisāriṇo / gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ // Js_3 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422625 (0.0):
janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama Js_1b / jñeyābhogavisāriṇo gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ Js_3d
uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm ālokyāvyativartinā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818838 (0.0):
gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ // Js_3 // / uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm $ ālokyāvyativartinā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422535 (0.0):
utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe Js_18c / uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm Js_4a
praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā / / vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ tenākampitakeśarāntam
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818845 (0.0):
uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm $ ālokyāvyativartinā / praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818854 (0.0):
praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā & / vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ %
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422493 (0.0):
ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv Js_10c / ālokyāvyativartinā praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā Js_4b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423050 (0.0):
vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ Js_4c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422665 (0.058):
tenākampitakeśarāntam asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ Js_4d
asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ // Js_4 // / kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ dṛṣtvā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818869 (0.0):
vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ % / tenākampitakeśarāntam asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ // Js_4 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422580 (0.0):
kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho Js_1a / kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ Js_5a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422667 (0.0):
tenākampitakeśarāntam asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ Js_4d
śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818878 (0.0):
kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ $ dṛṣtvā / śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422755 (0.0):
dṛṣtvā śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ Js_5b
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs trāṇaṃ tena bhavān
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818886 (0.0):
śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ & / yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs % trāṇaṃ tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422893 (0.0):
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs Js_5c
bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām // Js_5 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818892 (0.0):
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs % trāṇaṃ tena / bhavān bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām // Js_5 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422710 (0.0):
tenaiṣāṃ jagatāṃ gato 'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani Js_7d / trāṇaṃ tena bhavān bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām Js_5d
yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā kāntārāntaravartināṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818903 (0.0):
bhavān bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām // Js_5 // / yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā $ kāntārāntaravartināṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422912 (0.0):
yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā Js_10a / yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā Js_6a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422551 (0.047):
kalmāṣāntaśikhaṃ śikhāmaṇirucā dattaṃ dvijāyārthine Js_7b / kāntārāntaravartināṃ tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām Js_6b
tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām / / śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān manye matsariṇāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818908 (0.0):
yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā $ kāntārāntaravartināṃ / tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818916 (0.0):
śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān % manye matsariṇāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423092 (0.0):
śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān Js_14a / śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān Js_6c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422552 (1.192):
kalmāṣāntaśikhaṃ śikhāmaṇirucā dattaṃ dvijāyārthine Js_7b / kāntārāntaravartināṃ tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām Js_6b
nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ // Js_6 // / yal lokāmbaracandracandravapuṣā candraprabhatve tvayā kalmāṣāntaśikhaṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818935 (0.0):
śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān % manye matsariṇāṃ / nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ // Js_6 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422958 (0.0):
yan māṃsair akṛthāḥ kṣudhāvyupaśamaṃ svair avyapetoṣmabhir Js_15c / yal lokāmbaracandracandravapuṣā candraprabhatve tvayā Js_7a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422851 (0.021):
manye matsariṇāṃ nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ Js_6d
śikhāmaṇirucā dattaṃ dvijāyārthine / / nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras tenaiṣāṃ jagatāṃ gato
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818949 (0.0):
yal lokāmbaracandracandravapuṣā candraprabhatve tvayā $ kalmāṣāntaśikhaṃ / śikhāmaṇirucā dattaṃ dvijāyārthine &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422764 (0.0):
dṛṣtvā śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ Js_5b / nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras Js_7c
'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani // Js_7 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818954 (0.0):
nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras % tenaiṣāṃ jagatāṃ gato / 'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani // Js_7 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422702 (0.0):
tenāndhasya tamasvato 'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān Js_18d / tenaiṣāṃ jagatāṃ gato 'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani Js_7d
bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818962 (0.0):
'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani // Js_7 // / bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine $
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422816 (0.0):
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās Js_13c / bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine Js_8a
paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818969 (0.0):
bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine $ / paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422781 (0.0):
patyur yan makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ Js_13b / paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān Js_8b
prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818977 (0.0):
paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān & / prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ %
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422798 (0.0):
prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ Js_8c
saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam // Js_8 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818987 (0.0):
prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ % / saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam // Js_8 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423130 (0.0):
sambhāro vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me Js_20b / saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam Js_8d
śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā bhinnāśeṣakale jagaty
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28818999 (0.0):
saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam // Js_8 // / śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā $ bhinnāśeṣakale jagaty
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422823 (0.0):
bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine Js_8a / bhinnāśeṣakale jagaty avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā Js_9b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423076 (0.0):
velānteṣv iva rodhasāṃ jalalavacchedo hi saṃlakṣyate Js_19d / śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā Js_9a
avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā / / vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ tenājñānarujāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819012 (0.0):
śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā $ bhinnāśeṣakale jagaty / avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423059 (0.0):
vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ Js_4c / vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ Js_9c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422825 (1.192):
bhinnāśeṣakale jagaty avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā Js_9b
kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ // Js_9 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819019 (0.0):
vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ % tenājñānarujāṃ / kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ // Js_9 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422677 (0.0):
tenākampitakeśarāntam asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ Js_4d / tenājñānarujāṃ kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ Js_9d
yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā tatkālātithaye
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819033 (0.0):
kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ // Js_9 // / yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā $ tatkālātithaye
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422904 (0.0):
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs Js_5c / yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā Js_10a
kṛpāparicayād ātithyam āvedayan / / ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv indor
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819044 (0.0):
yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā $ tatkālātithaye / kṛpāparicayād ātithyam āvedayan &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422638 (1.192):
tatkālātithaye kṛpāparicayād ātithyam āvedayan Js_10b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422486 (0.053):
ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv Js_10c
maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate // Js_10 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819051 (0.0):
ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv % indor / maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate // Js_10 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422521 (0.0):
indor maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate Js_10d
yat kopāruṇadṛṣṭinā kalabhuvā kṛtvā bhruvor bhaṅginīṃ lekhām ullasitāsinā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819064 (0.0):
maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate // Js_10 // / yat kopāruṇadṛṣṭinā kalabhuvā kṛtvā bhruvor bhaṅginīṃ $ lekhām
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423023 (0.041):
labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās Js_14c / lekhām ullasitāsinā vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā Js_11b
vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā / / tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā manye tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819076 (0.0):
yat kopāruṇadṛṣṭinā kalabhuvā kṛtvā bhruvor bhaṅginīṃ $ lekhām / ullasitāsinā vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423024 (0.0):
labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās Js_14c / lekhām ullasitāsinā vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā Js_11b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422736 (1.192):
tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā Js_11c
niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ // Js_11 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819083 (0.0):
tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā % manye tena / niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ // Js_11 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422844 (0.0):
bhūyāt sarvavidāṃ parārthaviduṣāṃ yānaikatāno janaḥ Js_20d / manye tena niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ Js_11d
yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ ṣaḍdantena satā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819095 (0.0):
niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ // Js_11 // / yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ $ ṣaḍdantena satā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422929 (0.0):
yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ Js_18a / yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ Js_12a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423106 (0.060):
śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo Js_16a / ṣaḍdantena satā sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā Js_12b
sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819101 (0.0):
yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ $ ṣaḍdantena satā / sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423110 (0.0):
ṣaḍdantena satā sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā Js_12b
kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819112 (0.0):
sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā & / kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ % pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422559 (0.0):
kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ Js_12c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422787 (0.027):
paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān Js_8b / pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate Js_12d
ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate // Js_12 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819115 (0.0):
kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ % pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ / ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate // Js_12 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422789 (0.0):
paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān Js_8b / pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate Js_12d
saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ patyur yan
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819127 (0.0):
ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate // Js_12 // / saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ $ patyur yan
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423139 (0.0):
saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam Js_8d / saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ Js_13a
makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819134 (0.0):
saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ $ patyur yan / makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422773 (0.0):
nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras Js_7c / patyur yan makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ Js_13b
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās tatkarmātiśayena tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819145 (0.0):
makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ & / premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās % tatkarmātiśayena tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422807 (0.0):
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās Js_13c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422629 (0.061):
tatkarmātiśayena tena nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ Js_13d
nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ // Js_13 // / śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān yac cintāmaṇinā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819150 (0.0):
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās % tatkarmātiśayena tena / nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ // Js_13 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819157 (0.0):
nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ // Js_13 // / śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān $ yac cintāmaṇinā
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422631 (0.0):
jñeyābhogavisāriṇo gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ Js_3d / tatkarmātiśayena tena nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ Js_13d
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423084 (0.0):
śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā Js_9a / śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān Js_14a
narendra badaradvīpāntarālodarāt / / labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās tvattas tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819171 (0.0):
śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān $ yac cintāmaṇinā / narendra badaradvīpāntarālodarāt &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422865 (0.0):
yac cintāmaṇinā narendra badaradvīpāntarālodarāt Js_14b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423017 (0.0):
lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ Js_17a / labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās Js_14c
samudbhavanti viduṣāṃ saddharmaratnāṅkurāḥ // Js_14 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819178 (0.0):
labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās % tvattas tena / samudbhavanti viduṣāṃ saddharmaratnāṅkurāḥ // Js_14 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422727 (0.0):
tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ Js_20a / tvattas tena samudbhavanti viduṣāṃ saddharmaratnāṅkurāḥ Js_14d
sāndrābhrāntavitānanīlavapuṣām ojomuṣāṃ rakṣasāṃ khaḍgotkṛttadalair
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819190 (0.0):
samudbhavanti viduṣāṃ saddharmaratnāṅkurāḥ // Js_14 // / sāndrābhrāntavitānanīlavapuṣām ojomuṣāṃ rakṣasāṃ $ khaḍgotkṛttadalair
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423156 (0.0):
sānekāpacitaḥ punāti bhagavan saṃkīrtyamānādhunā Js_3c / sāndrābhrāntavitānanīlavapuṣām ojomuṣāṃ rakṣasāṃ Js_15a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422586 (0.056):
kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ Js_5a / khaḍgotkṛttadalair vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ Js_15b
vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ / / yan māṃsair akṛthāḥ kṣudhāvyupaśamaṃ svair avyapetoṣmabhir yogā janmarudho
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819201 (0.0):
sāndrābhrāntavitānanīlavapuṣām ojomuṣāṃ rakṣasāṃ $ khaḍgotkṛttadalair / vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422589 (0.0):
kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ Js_5a / khaḍgotkṛttadalair vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ Js_15b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422947 (0.0):
yan māṃsair akṛthāḥ kṣudhāvyupaśamaṃ svair avyapetoṣmabhir Js_15c
bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ // Js_15 // / śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo yan niḥsaṅgaratā śivāya
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819215 (0.0):
janmarudho bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ // Js_15 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819222 (0.0):
śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo $ yan niḥsaṅgaratā śivāya
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422937 (0.0):
yan niḥsaṅgaratā śivāya śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ Js_16b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423101 (0.0):
śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān Js_6c / śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo Js_16a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422986 (0.044):
yogā janmarudho bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ Js_15d
śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ / / raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur māras tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819234 (0.0):
śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo $ yan niḥsaṅgaratā śivāya / śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422939 (0.0):
yan niḥsaṅgaratā śivāya śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ Js_16b
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422993 (0.0):
yogā janmarudho bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ Js_15d / raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur Js_16c
dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam // Js_16 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819240 (0.0):
raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur % māras tena / dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam // Js_16 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422859 (0.0):
manye matsariṇāṃ nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ Js_6d / māras tena dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam Js_16d
lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ yat
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819247 (0.0):
dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam // Js_16 // / lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ $ yat
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423008 (0.0):
ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām Js_2c / lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ Js_17a
tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819254 (0.0):
lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ $ yat / tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422883 (0.0):
yat tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām Js_17b
cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819263 (0.0):
tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām & / cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ % tena
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422598 (0.0):
khaḍgotkṛttadalair vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ Js_15b / cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ Js_17c
kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ // Js_17 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819271 (0.0):
cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ % tena / kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ // Js_17 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422654 (0.0):
tena kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ Js_17d
yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ digdhaṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819278 (0.0):
kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ // Js_17 // / yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ $ digdhaṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422920 (0.0):
yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā Js_6a / yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ Js_18a
raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819285 (0.0):
yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ $ digdhaṃ / raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422745 (0.0):
tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā Js_11c / digdhaṃ raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam Js_18b
utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe tenāndhasya tamasvato
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819294 (0.0):
raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam & / utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe % tenāndhasya tamasvato
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422528 (0.0):
indor maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate Js_10d / utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe Js_18c
'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān // Js_18 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819300 (0.0):
utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe % tenāndhasya tamasvato / 'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān // Js_18 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422694 (0.0):
tenāndhasya tamasvato 'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān Js_18d
ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ leśasyāpi na kīrtanaṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819310 (0.0):
'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān // Js_18 // / ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ $ leśasyāpi na
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422511 (0.0):
āsīl lokahitodaye jina kṛpāviṣyandinī santatiḥ Js_3b / ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ Js_19a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423030 (0.059):
leśasyāpi na kīrtanaṃ jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama Js_19b
jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819316 (0.0):
ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ $ leśasyāpi na / kīrtanaṃ jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423033 (0.0):
leśasyāpi na kīrtanaṃ jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama Js_19b
tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher velānteṣv iva rodhasāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819325 (0.0):
kīrtanaṃ jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama & / tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher % velānteṣv iva rodhasāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422645 (0.0):
tatkālātithaye kṛpāparicayād ātithyam āvedayan Js_10b / tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher Js_19c
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423066 (0.044):
vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ Js_9c / velānteṣv iva rodhasāṃ jalalavacchedo hi saṃlakṣyate Js_19d
jalalavacchedo hi saṃlakṣyate // Js_19 // / tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ sambhāro
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819330 (0.0):
tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher % velānteṣv iva rodhasāṃ / jalalavacchedo hi saṃlakṣyate // Js_19 //
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819339 (0.0):
jalalavacchedo hi saṃlakṣyate // Js_19 // / tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ $ sambhāro
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422719 (0.0):
trāṇaṃ tena bhavān bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām Js_5d / tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ Js_20a
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423068 (0.0):
vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ Js_9c / velānteṣv iva rodhasāṃ jalalavacchedo hi saṃlakṣyate Js_19d
vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me /
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819344 (0.0):
tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ $ sambhāro / vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me &
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3423119 (0.0):
ṣaḍdantena satā sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā Js_12b / sambhāro vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me Js_20b
tenātyantaparopakāranirataḥ svārthe 'pi mandādaro bhūyāt sarvavidāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstau.htm.txt) 28819356 (0.0):
vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me & / tenātyantaparopakāranirataḥ svārthe 'pi mandādaro % bhūyāt sarvavidāṃ
Jnanayasas: Jatakastava (jatkstiu.htm.txt) 3422684 (0.0):
tenājñānarujāṃ kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ Js_9d / tenātyantaparopakāranirataḥ svārthe 'pi mandādaro Js_20c