View original HTML file with complete header information
śrīḥ / pīyuṣavarṣaśrījayadevakavikṛtaḥ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27441937 (0.0):
śrīḥ / pīyuṣavarṣaśrījayadevakavikṛtaḥ
śrīḥ / pīyuṣavarṣaśrījayadevakavikṛtaḥ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27441937 (0.0):
śrīḥ / pīyuṣavarṣaśrījayadevakavikṛtaḥ
candrālokaḥ / uccairasyati mandatāmarasatāṃ jāgratkalaṅkairava-dhvaṃsaṃ hastayate ca yā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27441948 (0.0):
pīyuṣavarṣaśrījayadevakavikṛtaḥ / candrālokaḥ / uccairasyati mandatāmarasatāṃ jāgratkalaṅkairava- $ dhvaṃsaṃ hastayate ca
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608263 (0.0):
uktir vyājastutir nindā- JCand_5.70a / uccairasyati mandatāmarasatāṃ jāgratkalaṅkairava- JCand_1.1a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609765 (0.058):
dhṛṣṭodyanmadanāśanārcir amalā lokatrayīdarśikā JCand_1.1c / dhvaṃsaṃ hastayate ca yā sumanasām ullāsinī mānase JCand_1.1b
sumanasām ullāsinī mānase / / dhṛṣṭodyanmadanāśanārcir amalā lokatrayīdarśikā sā netratritayīva
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27441961 (0.0):
uccairasyati mandatāmarasatāṃ jāgratkalaṅkairava- $ dhvaṃsaṃ hastayate ca / yā sumanasām ullāsinī mānase &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609759 (0.0):
dhūmavattvād iti yathā JCand_1.15a / dhṛṣṭodyanmadanāśanārcir amalā lokatrayīdarśikā JCand_1.1c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609766 (1.192):
dhṛṣṭodyanmadanāśanārcir amalā lokatrayīdarśikā JCand_1.1c
khaṇḍaparaśor vāgdevatā dīvyatu // JCand_1.1 // / haṃ ho cinmayacittacandramaṇayaḥ saṃvardhayadhvaṃ rasān re re svairiṇi
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27441976 (0.0):
dhṛṣṭodyanmadanāśanārcir amalā lokatrayīdarśikā % sā netratritayīva / khaṇḍaparaśor vāgdevatā dīvyatu // JCand_1.1 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612218 (0.0):
sādhyasādhyāṅgabhedataḥ JCand_9.2d / sā netratritayīva khaṇḍaparaśor vāgdevatā dīvyatu JCand_1.1d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612652 (0.0):
haripriyāpitṛvadhū- JCand_2.12c / haṃ ho cinmayacittacandramaṇayaḥ saṃvardhayadhvaṃ rasān JCand_1.2a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611110 (0.061):
rephākrāntā vargyayaṇāṣ JCand_6.24a / re re svairiṇi nirvicārakavite māsmat prakāśībhava JCand_1.2b
nirvicārakavite māsmat prakāśībhava / / ullāsāya vicāravīcinicayālaṅkāravārām nidheś candrālokamayaṃ svayaṃ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27441992 (0.0):
haṃ ho cinmayacittacandramaṇayaḥ saṃvardhayadhvaṃ rasān $ re re svairiṇi / nirvicārakavite māsmat prakāśībhava &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608369 (0.0):
ullasatpañcaśākhas te JCand_5.20c / ullāsāya vicāravīcinicayālaṅkāravārām nidheś JCand_1.2c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611115 (0.0):
rephākrāntā vargyayaṇāṣ JCand_6.24a / re re svairiṇi nirvicārakavite māsmat prakāśībhava JCand_1.2b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609052 (0.054):
candrālokamanoharam JCand_10.5b / candrālokamayaṃ svayaṃ vitanute pīyūṣavarṣaḥ kṛtī JCand_1.2d
vitanute pīyūṣavarṣaḥ kṛtī // JCand_1.2 // / yuktyāsvādyalasadrasaikavasatiḥ sāhityasārasvata-kṣīrāmbhodhir agādhatām
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442003 (0.0):
ullāsāya vicāravīcinicayālaṅkāravārām nidheś % candrālokamayaṃ svayaṃ / vitanute pīyūṣavarṣaḥ kṛtī // JCand_1.2 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609056 (0.0):
candrālokamayaṃ svayaṃ vitanute pīyūṣavarṣaḥ kṛtī JCand_1.2d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610972 (0.0):
yuktir viśeṣasiddhiś ced JCand_3.9a / yuktyāsvādyalasadrasaikavasatiḥ sāhityasārasvata- JCand_1.3a
upadadhat sevyaḥ samāśrīyatām / / śrīr asmād upadeśakauśalamayaṃ pīyūṣam asmājjagaj
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442017 (0.0):
yuktyāsvādyalasadrasaikavasatiḥ sāhityasārasvata- $ kṣīrāmbhodhir / agādhatām upadadhat sevyaḥ samāśrīyatām &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608847 (0.0):
kṣīrāmbhodhir agādhatām upadadhat sevyaḥ samāśrīyatām JCand_1.3b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611899 (0.024):
śrīr asmād upadeśakauśalamayaṃ pīyūṣam asmājjagaj JCand_1.3c
jāgradbhāsurapadmakeśarayaśaḥśītāṃśur asmād budhāḥ // JCand_1.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442025 (0.0):
śrīr asmād upadeśakauśalamayaṃ pīyūṣam asmājjagaj % / jāgradbhāsurapadmakeśarayaśaḥśītāṃśur asmād budhāḥ // JCand_1.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609209 (0.0):
jāgare yāmikāḥ karāḥ JCand_2.11d / jāgradbhāsurapadmakeśarayaśaḥśītāṃśur asmād budhāḥ JCand_1.3d
taṃ pūrvācāryasūryokti-jyotiḥ stomodgamaṃ stumaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442034 (0.0):
jāgradbhāsurapadmakeśarayaśaḥśītāṃśur asmād budhāḥ // JCand_1.3 // / taṃ pūrvācāryasūryokti- $ jyotiḥ stomodgamaṃ stumaḥ &
yaṃ prastūya prakāśante madguṇās trasareṇavaḥ // JCand_1.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442040 (0.0):
taṃ pūrvācāryasūryokti- $ jyotiḥ stomodgamaṃ stumaḥ & / yaṃ prastūya prakāśante % madguṇās trasareṇavaḥ // JCand_1.4 //
nāśaṅkanīyam eteṣāṃ matam etena dūṣyate / / kiṃ tu cakṣur mṛgākṣīṇāṃ kajjaleneva bhūṣyate // JCand_1.5 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442051 (0.0):
yaṃ prastūya prakāśante % madguṇās trasareṇavaḥ // JCand_1.4 // / nāśaṅkanīyam eteṣāṃ $ matam etena dūṣyate &
pratibhaiva śrutābhyāsa-sahitā kavitāṃ prati / / hetur mṛdambusambaddhā bījamālā latāmiva // JCand_1.6 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442059 (0.0):
kiṃ tu cakṣur mṛgākṣīṇāṃ % kajjaleneva bhūṣyate // JCand_1.5 // / pratibhaiva śrutābhyāsa- $ sahitā kavitāṃ prati &
nirdoṣā lakṣaṇavatī sarītir guṇabhūṣaṇā / / sālaṃkārarasāneka-vṛttir vāk kāvyanāmabhāk // JCand_1.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442066 (0.0):
hetur mṛdambusambaddhā % bījamālā latāmiva // JCand_1.6 // / nirdoṣā lakṣaṇavatī $ sarītir guṇabhūṣaṇā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442080 (0.0):
nirdoṣā lakṣaṇavatī $ sarītir guṇabhūṣaṇā & / sālaṃkārarasāneka- % vṛttir vāk kāvyanāmabhāk // JCand_1.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611578 (0.0):
vṛttibhedais tribhir yuktā JCand_7.1a / vṛttir vāk kāvyanāmabhāk JCand_1.7d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612092 (0.064):
sarasyāmīladambhoje JCand_8.9c / sarītir guṇabhūṣaṇā JCand_1.7b
aṅgīkaroti yaḥ kāvyaṃ śabdārthāv analaṃkṛtī /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442084 (0.0):
sālaṃkārarasāneka- % vṛttir vāk kāvyanāmabhāk // JCand_1.7 // / aṅgīkaroti yaḥ kāvyaṃ $ śabdārthāv analaṃkṛtī &
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 964652 (0.052):
ityapi na sāmapratam- na hi yad yacchabdārthāvinābhūtaṃ tatra tatra
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19119519 (0.053):
śabdābhidheyālaṅkārabhedādiṣṭaṃ dvayaṃ tu naḥ39 // VjivC_1.17 // / tena śabdārthau dvau saṃmilitau kāvyamiti sthitam /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19119010 (0.064):
22 śabdārthau kāvyaṃ vācako vācyaṃ ceti dvau saṃmilitau kāvyam /
asau na manyate kasmād anuṣṇam analaṃ kṛtī // JCand_1.8 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442091 (0.0):
aṅgīkaroti yaḥ kāvyaṃ $ śabdārthāv analaṃkṛtī & / asau na manyate kasmād % anuṣṇam analaṃ kṛtī // JCand_1.8 //
vibhaktyutpattaye yogyaḥ śāstrīyaḥ śabda iṣyate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442097 (0.0):
asau na manyate kasmād % anuṣṇam analaṃ kṛtī // JCand_1.8 // / vibhaktyutpattaye yogyaḥ $ śāstrīyaḥ śabda iṣyate &
rūḍhayaugikatanmiśraiḥ prabhedaiḥ sa punas tridhā // JCand_1.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442106 (0.0):
vibhaktyutpattaye yogyaḥ $ śāstrīyaḥ śabda iṣyate & / rūḍhayaugikatanmiśraiḥ % prabhedaiḥ sa punas tridhā // JCand_1.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610246 (0.064):
prabhedair yaugikas tridhā JCand_1.11b / prabhedaiḥ sa punas tridhā JCand_1.9d
avyaktayoganiryoga-yogābhāsais tridhādimaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442112 (0.0):
rūḍhayaugikatanmiśraiḥ % prabhedaiḥ sa punas tridhā // JCand_1.9 // / avyaktayoganiryoga- $ yogābhāsais tridhādimaḥ &
te ca vṛkṣādibhūvādi-maṇḍapādyā yathākramam // JCand_1.10 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442120 (0.0):
avyaktayoganiryoga- $ yogābhāsais tridhādimaḥ & / te ca vṛkṣādibhūvādi- % maṇḍapādyā yathākramam // JCand_1.10 //
śuddhatanmūlasaṃbhinna-prabhedair yaugikas tridhā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442127 (0.0):
te ca vṛkṣādibhūvādi- % maṇḍapādyā yathākramam // JCand_1.10 // / śuddhatanmūlasaṃbhinna- $ prabhedair yaugikas tridhā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611797 (0.061):
śīta eva sadā śaśī JCand_5.104d / śuddhatanmūlasaṃbhinna- JCand_1.11a
te ca bhrāntisphuratkānti-kaunteyādisvarūpiṇaḥ // JCand_1.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442134 (0.0):
śuddhatanmūlasaṃbhinna- $ prabhedair yaugikas tridhā & / te ca bhrāntisphuratkānti- % kaunteyādisvarūpiṇaḥ // JCand_1.11 //
tanmiśro 'nyonyasāmānya-viśeṣaparivartanāt / / nīradhiḥ paṅkajaṃ saudhaḥ sāgaro bhūruhaḥ śaśī // JCand_1.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442147 (0.0):
te ca bhrāntisphuratkānti- % kaunteyādisvarūpiṇaḥ // JCand_1.11 // / tanmiśro 'nyonyasāmānya- $ viśeṣaparivartanāt &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609356 (0.061):
tadvyūho 'rthasamāptitaḥ JCand_1.13d / tanmiśro 'nyonyasāmānya- JCand_1.12a
kṣīranīradhir ākāśa-paṅkajaṃ tena siddhayati / / vibhaktyantaṃ padaṃ vākyaṃ tadvyūho 'rthasamāptitaḥ // JCand_1.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442159 (0.0):
nīradhiḥ paṅkajaṃ saudhaḥ % sāgaro bhūruhaḥ śaśī // JCand_1.12 // / kṣīranīradhir ākāśa- $ paṅkajaṃ tena siddhayati &
yuktārthatāṃ tāṃ ca vinā khaṇḍavākyaṃ sa iṣyate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442166 (0.0):
vibhaktyantaṃ padaṃ vākyaṃ % tadvyūho 'rthasamāptitaḥ // JCand_1.13 // / yuktārthatāṃ tāṃ ca vinā $ khaṇḍavākyaṃ sa iṣyate &
vākyaṃ ca khaṇḍavākyaṃ ca padam ekam api kvacit // JCand_1.14 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442173 (0.0):
yuktārthatāṃ tāṃ ca vinā $ khaṇḍavākyaṃ sa iṣyate & / vākyaṃ ca khaṇḍavākyaṃ ca % padam ekam api kvacit // JCand_1.14 //
dhūmavattvād iti yathā devety āmantraṇaṃ yathā / / vākyāny ekārthaviśrāntāny āhur vākyakadambakam // JCand_1.15 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442185 (0.0):
vākyaṃ ca khaṇḍavākyaṃ ca % padam ekam api kvacit // JCand_1.14 // / dhūmavattvād iti yathā $ devety āmantraṇaṃ yathā &
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442191 (0.0):
vākyāny ekārthaviśrāntāny % āhur vākyakadambakam // JCand_1.15 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442825 (0.0):
atra śleṣodayān naiva % tyājyaṃ hīti nirarthakam // JCand_2.44 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443005 (0.0):
svarṇabhrājiṣṇubhālatva- % prabhṛtīva mahībhujaḥ // JCand_3.11 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443197 (0.0):
śāstrāntararahasyoktiḥ % saṃgraho dik pradarśitā // JCand_4.12 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444916 (0.0):
tad arvācīnabhedeṣu % nāmnāṃ nāmnāya iṣyatām // JCand_5.124 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445320 (0.0):
lalanā rabhasaṃ dhatte % ghanāṭope mahīyasi // JCand_6.28 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445582 (0.0):
arthe 'rtham anyaṃ yaṃ vakti % tad vācyavyaṅgyam iṣyate // JCand_7.17 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445743 (0.0):
ity aṣṭadhā guṇībhūta- % vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ // JCand_8.10 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445977 (0.0):
liṅge ceyam alaṅkārā- % -ṅkurabījatayā sthitā // JCand_9.16 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446081 (0.0):
sūktipīyūṣavarṣasya % jayadevakaver giraḥ // JCand_10.6 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610631 (0.0):
mastapiṣṭakaṭīloṣṭa- JCand_2.10c / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610639 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610647 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610655 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610663 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610674 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_6.29a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610682 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610690 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610698 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_10.7a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922828 (0.0):
atra śleṣodayān naiva tyājyaṃ hīti nirarthakam // JCand_2.44 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442199 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612305 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_1.16b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612313 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_2.45b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612321 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_3.12b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612329 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_4.13b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612337 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_5.125b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612345 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_6.29b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612353 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_7.18b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612361 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_8.11b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612369 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_9.17b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612377 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_10.7b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922834 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442831 (0.037):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923014 (0.047):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442207 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442842 (0.0):
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443026 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443218 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444937 (0.0):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445339 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609115 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_1.16d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609135 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_2.45d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_3.12d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922845 (0.0):
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923028 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923220 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924939 (0.0):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925339 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445760 (0.017):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446098 (0.017):
mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925761 (0.017):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926099 (0.017):
mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445601 (0.034):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23607804 (0.051):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite JCand_1.16c
sumanasaḥ // JCand_1.16 // / syāc ceto viśatā yena sakṣatā ramaṇīyatā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442217 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_1.16 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443219 (0.017):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_4.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923221 (0.017):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_4.13 // / śabdārthayoḥ prasiddhyā vā kaveḥ prauḍhivaśena vā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444937 (0.023):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_5.125 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609116 (0.023):
ciraṃ candrāloke mahati vasusaṃkhyaḥ sukhayatu JCand_8.11d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_1.16d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609126 (0.023):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_2.45d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_3.12d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609134 (0.023):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_4.13d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_5.125d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922845 (0.023):
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_2.45 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924939 (0.023):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_5.125 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612481 (0.052):
syāc ceto viśatā yena JCand_2.1a / syāt kāvyaliṅgaṃ vāgartho JCand_5.38a
śabde 'rthe ca kṛtonmeṣaṃ doṣam udghoṣayanti tam // JCand_2.1 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442223 (0.0):
syāc ceto viśatā yena $ sakṣatā ramaṇīyatā & / śabde 'rthe ca kṛtonmeṣaṃ % doṣam udghoṣayanti tam // JCand_2.1 //
bhavec chrutikaṭur varṇaḥ śravaṇodvejane paṭuḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442229 (0.0):
śabde 'rthe ca kṛtonmeṣaṃ % doṣam udghoṣayanti tam // JCand_2.1 // / bhavec chrutikaṭur varṇaḥ $ śravaṇodvejane paṭuḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610399 (0.064):
bhavantam athavā doṣaṃ JCand_2.41c / bhavec chrutikaṭur varṇaḥ JCand_2.2a
saṃvidrate vyākaraṇa-viruddhaṃ cyutasaṃskṛti // JCand_2.2 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442237 (0.0):
bhavec chrutikaṭur varṇaḥ $ śravaṇodvejane paṭuḥ & / saṃvidrate vyākaraṇa- % viruddhaṃ cyutasaṃskṛti // JCand_2.2 //
aprayuktaṃ daivatādi-śabde puṃlliṅgatādikam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442243 (0.0):
saṃvidrate vyākaraṇa- % viruddhaṃ cyutasaṃskṛti // JCand_2.2 // / aprayuktaṃ daivatādi- $ śabde puṃlliṅgatādikam &
asamarthaṃ tu hantyādeḥ prayogo gamanādiṣu // JCand_2.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442251 (0.0):
aprayuktaṃ daivatādi- $ śabde puṃlliṅgatādikam & / asamarthaṃ tu hantyādeḥ % prayogo gamanādiṣu // JCand_2.3 //
sa hanti hanta kāntāre kāntaḥ kuṭilakuntalaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442257 (0.0):
asamarthaṃ tu hantyādeḥ % prayogo gamanādiṣu // JCand_2.3 // / sa hanti hanta kāntāre $ kāntaḥ kuṭilakuntalaḥ &
nihatārthaṃ lohitādau śoṇitādiprayogataḥ // JCand_2.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442266 (0.0):
sa hanti hanta kāntāre $ kāntaḥ kuṭilakuntalaḥ & / nihatārthaṃ lohitādau % śoṇitādiprayogataḥ // JCand_2.4 //
vyanakty anucitārthaṃ yat padam āhus tadeva tat /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442270 (0.0):
nihatārthaṃ lohitādau % śoṇitādiprayogataḥ // JCand_2.4 // / vyanakty anucitārthaṃ yat $ padam āhus tadeva tat &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611648 (0.049):
vyatireko viśeṣaś ced JCand_5.58a / vyanakty anucitārthaṃ yat JCand_2.5a
iyam adbhutaśākhyagra-kelikautukavānarī // JCand_2.5 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442279 (0.0):
iyam adbhutaśākhyagra- % kelikautukavānarī // JCand_2.5 // / nirarthakaṃ tuhītyādi $ pūraṇaikaprayojanam &
nirarthakaṃ tuhītyādi pūraṇaikaprayojanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442285 (0.0):
iyam adbhutaśākhyagra- % kelikautukavānarī // JCand_2.5 // / nirarthakaṃ tuhītyādi $ pūraṇaikaprayojanam &
arthe vidadhadityādau dadhadādyam avācakam // JCand_2.6 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442291 (0.0):
nirarthakaṃ tuhītyādi $ pūraṇaikaprayojanam & / arthe vidadhadityādau % dadhadādyam avācakam // JCand_2.6 //
dhatte nabhastalaṃ bhāsvān aruṇaṃ taruṇaiḥ karaiḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442296 (0.0):
arthe vidadhadityādau % dadhadādyam avācakam // JCand_2.6 // / dhatte nabhastalaṃ bhāsvān $ aruṇaṃ taruṇaiḥ karaiḥ &
ekākṣaraṃ vinā bhūbhrū-kṣmādikaṃ khatalādivat // JCand_2.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442308 (0.0):
dhatte nabhastalaṃ bhāsvān $ aruṇaṃ taruṇaiḥ karaiḥ & / ekākṣaraṃ vinā bhūbhrū- % kṣmādikaṃ khatalādivat // JCand_2.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608854 (0.0):
kṣīrāmbhodhir agādhatām upadadhat sevyaḥ samāśrīyatām JCand_1.3b / kṣmādikaṃ khatalādivat JCand_2.7d
aślīlaṃ trividhaṃ vrīḍā-jugupsāmaṅgalātmanā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442314 (0.0):
ekākṣaraṃ vinā bhūbhrū- % kṣmādikaṃ khatalādivat // JCand_2.7 // / aślīlaṃ trividhaṃ vrīḍā- $ jugupsāmaṅgalātmanā &
āhlādasādhanaṃ vāyuḥ kāntānāśe bhavet katham // JCand_2.8 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442323 (0.0):
aślīlaṃ trividhaṃ vrīḍā- $ jugupsāmaṅgalātmanā & / āhlādasādhanaṃ vāyuḥ % kāntānāśe bhavet katham // JCand_2.8 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608571 (0.040):
kāntādṛkpātakaitavāt JCand_5.28d / kāntānāśe bhavet katham JCand_2.8d
syād dvyartham iha sandigdhaṃ nadyāṃ yānti patatriṇaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442330 (0.0):
āhlādasādhanaṃ vāyuḥ % kāntānāśe bhavet katham // JCand_2.8 // / syād dvyartham iha sandigdhaṃ $ nadyāṃ yānti patatriṇaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612530 (0.0):
syād ekasya samanvayaḥ JCand_5.92b / syād dvyartham iha sandigdhaṃ JCand_2.9a
syād apratītaṃ śāstraika-gamyaṃ vītānumādivat // JCand_2.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442339 (0.0):
syād dvyartham iha sandigdhaṃ $ nadyāṃ yānti patatriṇaḥ & / syād apratītaṃ śāstraika- % gamyaṃ vītānumādivat // JCand_2.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608887 (0.043):
gambhīrārambhadambholi- JCand_2.20c / gamyaṃ vītānumādivat JCand_2.9d
śithilaṃ śayane lilye maccitaṃ te śaśiśriyi /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442347 (0.0):
syād apratītaṃ śāstraika- % gamyaṃ vītānumādivat // JCand_2.9 // / śithilaṃ śayane lilye $ maccitaṃ te śaśiśriyi &
mastapiṣṭakaṭīloṣṭa-gallādi grāmyam ucyate // JCand_2.10 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442356 (0.0):
śithilaṃ śayane lilye $ maccitaṃ te śaśiśriyi & / mastapiṣṭakaṭīloṣṭa- % gallādi grāmyam ucyate // JCand_2.10 //
neyārthaṃ lakṣaṇātyanta-prasarād amanoharam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442361 (0.0):
mastapiṣṭakaṭīloṣṭa- % gallādi grāmyam ucyate // JCand_2.10 // / neyārthaṃ lakṣaṇātyanta- $ prasarād amanoharam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609976 (0.013):
nendur nārko 'yam aurvāgniḥ JCand_3.4c / neyārthaṃ lakṣaṇātyanta- JCand_2.11a
himāṃśor hāradhikkāra-jāgare yāmikāḥ karāḥ // JCand_2.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442368 (0.0):
neyārthaṃ lakṣaṇātyanta- $ prasarād amanoharam & / himāṃśor hāradhikkāra- % jāgare yāmikāḥ karāḥ // JCand_2.11 //
kliṣṭam artho yadīyo 'rtha-śreṇiniḥśreṇim ṛcchati /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442376 (0.0):
himāṃśor hāradhikkāra- % jāgare yāmikāḥ karāḥ // JCand_2.11 // / kliṣṭam artho yadīyo 'rtha- $ śreṇiniḥśreṇim ṛcchati &
haripriyāpitṛvadhū-pravāhapratimaṃ vacaḥ // JCand_2.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442384 (0.0):
kliṣṭam artho yadīyo 'rtha- $ śreṇiniḥśreṇim ṛcchati & / haripriyāpitṛvadhū- % pravāhapratimaṃ vacaḥ // JCand_2.12 //
avimṛṣṭavidheyāṃśaḥ samāsapihite vidhau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442389 (0.0):
haripriyāpitṛvadhū- % pravāhapratimaṃ vacaḥ // JCand_2.12 // / avimṛṣṭavidheyāṃśaḥ $ samāsapihite vidhau &
viśanti viśikhaprāyāḥ kaṭākṣāḥ kāmināṃ hṛdi // JCand_2.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442397 (0.0):
avimṛṣṭavidheyāṃśaḥ $ samāsapihite vidhau & / viśanti viśikhaprāyāḥ % kaṭākṣāḥ kāmināṃ hṛdi // JCand_2.13 //
aparādhīna ityādi viruddhamatikṛn matam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442403 (0.0):
viśanti viśikhaprāyāḥ % kaṭākṣāḥ kāmināṃ hṛdi // JCand_2.13 // / aparādhīna ityādi $ viruddhamatikṛn matam &
anyasaṅgatam uttuṅga-hāraśobhipayodharau // JCand_2.14 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442409 (0.0):
aparādhīna ityādi $ viruddhamatikṛn matam & / anyasaṅgatam uttuṅga- % hāraśobhipayodharau // JCand_2.14 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612660 (0.035):
haṃ ho cinmayacittacandramaṇayaḥ saṃvardhayadhvaṃ rasān JCand_1.2a / hāraśobhipayodharau JCand_2.14d
rasādyanucite varṇe pratikūlākṣaraṃ viduḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442416 (0.0):
anyasaṅgatam uttuṅga- % hāraśobhipayodharau // JCand_2.14 // / rasādyanucite varṇe $ pratikūlākṣaraṃ viduḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611056 (0.039):
rasavatpreyaūrjasvi- JCand_5.116c / rasādyanucite varṇe JCand_2.15a
na mām aṅgada jānāsi rāvaṇaṃ raṇadāruṇam // JCand_2.15 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442424 (0.0):
rasādyanucite varṇe $ pratikūlākṣaraṃ viduḥ & / na mām aṅgada jānāsi % rāvaṇaṃ raṇadāruṇam // JCand_2.15 //
yasminn upahato lupto visarga iha tat tathā / / kusandhiḥ paṭav āgaccha visandhir nṛpatī imau // JCand_2.16 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442434 (0.0):
na mām aṅgada jānāsi % rāvaṇaṃ raṇadāruṇam // JCand_2.15 // / yasminn upahato lupto $ visarga iha tat tathā &
hatavṛttam anukto 'pi chandodoṣaś cakāsti cet /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442441 (0.0):
kusandhiḥ paṭav āgaccha % visandhir nṛpatī imau // JCand_2.16 // / hatavṛttam anukto 'pi $ chandodoṣaś cakāsti cet &
viśālalocane! paśyāmbaraṃ tārātaraṅgitam // JCand_2.17 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442443 (0.035):
hatavṛttam anukto 'pi $ chandodoṣaś cakāsti cet & / viśālalocane! paśyā- % -mbaraṃ tārātaraṅgitam // JCand_2.17 //
nyūnaṃ tvatkhaḍgasaṃbhūta-yaśaḥpuṣpaṃ nabhastaṭam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442457 (0.0):
viśālalocane! paśyā- % -mbaraṃ tārātaraṅgitam // JCand_2.17 // / nyūnaṃ tvatkhaḍgasaṃbhūta- $ yaśaḥpuṣpaṃ nabhastaṭam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609996 (0.058):
nyasteyaṃ paśya kandarpa- JCand_2.35a / nyūnaṃ tvatkhaḍgasaṃbhūta- JCand_2.18a
adhikaṃ bhavataḥ śatrūn daśaty asilatāphaṇī // JCand_2.18 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442465 (0.0):
nyūnaṃ tvatkhaḍgasaṃbhūta- $ yaśaḥpuṣpaṃ nabhastaṭam & / adhikaṃ bhavataḥ śatrūn % daśaty asilatāphaṇī // JCand_2.18 //
kathitaṃ punaruktā vāk śyāmābjaśyāmalocanā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442473 (0.0):
adhikaṃ bhavataḥ śatrūn % daśaty asilatāphaṇī // JCand_2.18 // / kathitaṃ punaruktā vāk $ śyāmābjaśyāmalocanā &
vikṛtaṃ dūravivṛtair aiyaruḥ kuñjarāḥ puram // JCand_2.19 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442479 (0.0):
kathitaṃ punaruktā vāk $ śyāmābjaśyāmalocanā & / vikṛtaṃ dūravivṛtair % aiyaruḥ kuñjarāḥ puram // JCand_2.19 //
patatprakarṣaṃ hīnānu-prāsāditve yathottaram /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442485 (0.0):
vikṛtaṃ dūravivṛtair % aiyaruḥ kuñjarāḥ puram // JCand_2.19 // / patatprakarṣaṃ hīnānu- $ prāsāditve yathottaram &
gambhīrārambhadambholi-pāṇir eṣaḥ samāgataḥ // JCand_2.20 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442492 (0.0):
patatprakarṣaṃ hīnānu- $ prāsāditve yathottaram & / gambhīrārambhadambholi- % pāṇir eṣaḥ samāgataḥ // JCand_2.20 //
samāptapunarāttaṃ syād eṣa pīyūṣabhājanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442498 (0.0):
gambhīrārambhadambholi- % pāṇir eṣaḥ samāgataḥ // JCand_2.20 // / samāptapunarāttaṃ syād $ eṣa pīyūṣabhājanam &
netrānandī tuṣārāṃśur udety ambudhibāndhavaḥ // JCand_2.21 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442504 (0.0):
samāptapunarāttaṃ syād $ eṣa pīyūṣabhājanam & / netrānandī tuṣārāṃśur % udety ambudhibāndhavaḥ // JCand_2.21 //
ardhāntarapadāpekṣi krīḍānṛtyeṣu sasmitam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442512 (0.0):
netrānandī tuṣārāṃśur % udety ambudhibāndhavaḥ // JCand_2.21 // / ardhāntarapadāpekṣi $ krīḍānṛtyeṣu sasmitam &
moghārambhaṃ stumaḥ śambhum ardharambhoruvigraham // JCand_2.22 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442521 (0.0):
ardhāntarapadāpekṣi $ krīḍānṛtyeṣu sasmitam & / moghārambhaṃ stumaḥ śambhum % ardharambhoruvigraham // JCand_2.22 //
abhavanmatayogaḥ syān na ced abhimato 'nvayaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442530 (0.0):
moghārambhaṃ stumaḥ śambhum % ardharambhoruvigraham // JCand_2.22 // / abhavanmatayogaḥ syān $ na ced abhimato 'nvayaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23607873 (0.006):
aprastutapraśaṃsā syāt JCand_5.65a / abhavanmatayogaḥ syān JCand_2.23a
yena baddho 'mbudhir yasya rāmasyānucarā vayam // JCand_2.23 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442538 (0.0):
abhavanmatayogaḥ syān $ na ced abhimato 'nvayaḥ & / yena baddho 'mbudhir yasya % rāmasyānucarā vayam // JCand_2.23 //
dviṣāṃ sampadam ācchidya yaḥ śatrūn samapūrayat /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442543 (0.0):
yena baddho 'mbudhir yasya % rāmasyānucarā vayam // JCand_2.23 // / dviṣāṃ sampadam ācchidya $ yaḥ śatrūn samapūrayat &
asthānasthasamāsaṃ na vidvajjanamanoramam // JCand_2.24 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442552 (0.0):
dviṣāṃ sampadam ācchidya $ yaḥ śatrūn samapūrayat & / asthānasthasamāsaṃ na % vidvajjanamanoramam // JCand_2.24 //
mithaḥ pṛthagvākyapadaiḥ saṃkīrṇaṃ yat tad eva tat /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442557 (0.0):
asthānasthasamāsaṃ na % vidvajjanamanoramam // JCand_2.24 // / mithaḥ pṛthagvākyapadaiḥ $ saṃkīrṇaṃ yat tad eva tat &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610753 (0.060):
mithaḥ pūrvāparārthayoḥ JCand_2.30d / mithaḥ pṛthagvākyapadaiḥ JCand_2.25a
vaktreṇa bhrājate rātriḥ kāntā candreṇa rājate // JCand_2.25 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442565 (0.0):
mithaḥ pṛthagvākyapadaiḥ $ saṃkīrṇaṃ yat tad eva tat & / vaktreṇa bhrājate rātriḥ % kāntā candreṇa rājate // JCand_2.25 //
brahmāṇḍaṃ tvadyaśaḥpūra-garbhitaṃ bhūmibhūṣaṇa /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442572 (0.0):
vaktreṇa bhrājate rātriḥ % kāntā candreṇa rājate // JCand_2.25 // / brahmāṇḍaṃ tvadyaśaḥpūra- $ garbhitaṃ bhūmibhūṣaṇa &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610367 (0.059):
bodhitapratibodhitaḥ JCand_7.14d / brahmāṇḍaṃ tvadyaśaḥpūra- JCand_2.26a
ākarṇaya payaḥpūrṇa-suvarṇakalaśāyate // JCand_2.26 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442578 (0.0):
brahmāṇḍaṃ tvadyaśaḥpūra- $ garbhitaṃ bhūmibhūṣaṇa & / ākarṇaya payaḥpūrṇa- % suvarṇakalaśāyate // JCand_2.26 //
bhagnaprakramam ārabdha-śabdanirvāhahīnatā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442584 (0.0):
ākarṇaya payaḥpūrṇa- % suvarṇakalaśāyate // JCand_2.26 // / bhagnaprakramam ārabdha- $ śabdanirvāhahīnatā &
akramaḥ kṛṣṇa pūjyante tvām anabhyarcya devatāḥ // JCand_2.27 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442592 (0.0):
bhagnaprakramam ārabdha- $ śabdanirvāhahīnatā & / akramaḥ kṛṣṇa pūjyante % tvām anabhyarcya devatāḥ // JCand_2.27 //
amatārthāntaraṃ mukhye 'mukhyenārthe virodhakṛt /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442599 (0.0):
akramaḥ kṛṣṇa pūjyante % tvām anabhyarcya devatāḥ // JCand_2.27 // / amatārthāntaraṃ mukhye $ 'mukhyenārthe virodhakṛt &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23607888 (0.055):
abhedaḥ paryavasyati JCand_5.22b / amatārthāntaraṃ mukhye JCand_2.28a
tyaktahāram uraḥkṛtvā śokenāliṅgitāṅganā // JCand_2.28 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442607 (0.0):
amatārthāntaraṃ mukhye $ 'mukhyenārthe virodhakṛt & / tyaktahāram uraḥkṛtvā % śokenāliṅgitāṅganā // JCand_2.28 //
apuṣṭārtho viśeṣye cen na viśeṣo viśeṣaṇāt /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442615 (0.0):
tyaktahāram uraḥkṛtvā % śokenāliṅgitāṅganā // JCand_2.28 // / apuṣṭārtho viśeṣye cen $ na viśeṣo viśeṣaṇāt &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23607854 (0.020):
api labdhuṃ samunnatim JCand_5.81d / apuṣṭārtho viśeṣye cen JCand_2.29a
viśanti hṛdayaṃ kāntā-kaṭākṣāḥ khañjanatviṣaḥ // JCand_2.29 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442622 (0.0):
apuṣṭārtho viśeṣye cen $ na viśeṣo viśeṣaṇāt & / viśanti hṛdayaṃ kāntā- % kaṭākṣāḥ khañjanatviṣaḥ // JCand_2.29 //
kaṣṭaḥ spaṣṭāvabodhārtham akṣamo vācyasannibhaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442629 (0.0):
viśanti hṛdayaṃ kāntā- % kaṭākṣāḥ khañjanatviṣaḥ // JCand_2.29 // / kaṣṭaḥ spaṣṭāvabodhārtham $ akṣamo vācyasannibhaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608520 (0.046):
kaścit sādhāraṇaḥ kaścid JCand_7.14a / kaṣṭaḥ spaṣṭāvabodhārtham JCand_2.30a
vyāhataś cedvirodhaḥ syān mithaḥ pūrvāparārthayoḥ // JCand_2.30 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442638 (0.0):
kaṣṭaḥ spaṣṭāvabodhārtham $ akṣamo vācyasannibhaḥ & / vyāhataś cedvirodhaḥ syān % mithaḥ pūrvāparārthayoḥ // JCand_2.30 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610751 (0.031):
māṃ vilokya smitaṃ manāk JCand_5.36d / mithaḥ pūrvāparārthayoḥ JCand_2.30d
sahasrapatramitraṃ te vaktraṃ kenopamīyate / / kutastatropamā yatra punaruktaḥ sudhākaraḥ // JCand_2.31 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442646 (0.0):
vyāhataś cedvirodhaḥ syān % mithaḥ pūrvāparārthayoḥ // JCand_2.30 // / sahasrapatramitraṃ te $ vaktraṃ kenopamīyate &
duṣkramagrāmyasandigdhās trayo doṣāḥ kramād amī /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442653 (0.0):
duṣkramagrāmyasandigdhās $ trayo doṣāḥ kramād amī & / tvadbhaktaḥ kṛṣṇa! gaccheyaṃ % narakaṃ svargam eva vā // JCand_2.32 //
tvadbhaktaḥ kṛṣṇa! gaccheyaṃ narakaṃ svargam eva vā // JCand_2.32 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442659 (0.0):
duṣkramagrāmyasandigdhās $ trayo doṣāḥ kramād amī & / tvadbhaktaḥ kṛṣṇa! gaccheyaṃ % narakaṃ svargam eva vā // JCand_2.32 //
ekaṃ me cumbanaṃ dehi tava dāsyāmi kañcukam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442667 (0.0):
tvadbhaktaḥ kṛṣṇa! gaccheyaṃ % narakaṃ svargam eva vā // JCand_2.32 // / ekaṃ me cumbanaṃ dehi $ tava dāsyāmi kañcukam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608397 (0.028):
ekasyollekhitā matā JCand_5.23b / ekaṃ me cumbanaṃ dehi JCand_2.33a
brūta kiṃ sevyatāṃ candra-mukhīcandrakirīṭayoḥ // JCand_2.33 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442674 (0.0):
ekaṃ me cumbanaṃ dehi $ tava dāsyāmi kañcukam & / brūta kiṃ sevyatāṃ candra- % mukhīcandrakirīṭayoḥ // JCand_2.33 //
anaucityaṃ kīrtilatāṃ taraṅgayati yaḥ sadā / / prasiddhyā vidyayā vāpi viruddhaṃ dvividhaṃ matam // JCand_2.34 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442684 (0.0):
brūta kiṃ sevyatāṃ candra- % mukhīcandrakirīṭayoḥ // JCand_2.33 // / anaucityaṃ kīrtilatāṃ $ taraṅgayati yaḥ sadā &
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25604143 (0.058):
na tvetatprakṛtodgīthavidyāviṣayaṃ yadeva vidyayeti / sarvanāmavadhāraṇābhyāṃ vyāpteradhigamat / / yathā ya eva dhūmavāndeśaḥ sa vahvimāniti /
nyasteyaṃ paśya kandarpa-pratāpadhavaladyutiḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442691 (0.0):
prasiddhyā vidyayā vāpi % viruddhaṃ dvividhaṃ matam // JCand_2.34 // / nyasteyaṃ paśya kandarpa- $ pratāpadhavaladyutiḥ &
ketakī śekhare śambhor dhatte candrakalātulām // JCand_2.35 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442699 (0.0):
nyasteyaṃ paśya kandarpa- $ pratāpadhavaladyutiḥ & / ketakī śekhare śambhor % dhatte candrakalātulām // JCand_2.35 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609731 (0.062):
dvau vivakṣitavācyasya JCand_7.4a / dhatte candrakalātulām JCand_2.35d
sāmānyaparivṛttiḥ syāt kuṇḍalacchavivigrahā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442705 (0.0):
ketakī śekhare śambhor % dhatte candrakalātulām // JCand_2.35 // / sāmānyaparivṛttiḥ syāt $ kuṇḍalacchavivigrahā &
viśeṣaparivṛttiḥ syād vanitā mama cetasi // JCand_2.36 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442711 (0.0):
sāmānyaparivṛttiḥ syāt $ kuṇḍalacchavivigrahā &
tathā sahacarācāru-viruddhānyonyasaṃgatī / / dhvāṅkṣāḥ santaś ca tanayaṃ svaṃ paraṃ ca na jānate // JCand_2.37 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442723 (0.0):
viśeṣaparivṛttiḥ syād % vanitā mama cetasi // JCand_2.36 // / tathā sahacarācāru- $ viruddhānyonyasaṃgatī &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612603 (0.058):
svasiddho vā vyañjako 'rthaś JCand_7.8c / svaṃ paraṃ ca na jānate JCand_2.37d
sarojanetra putrasya mukhendum avalokaya /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442730 (0.0):
dhvāṅkṣāḥ santaś ca tanayaṃ % svaṃ paraṃ ca na jānate // JCand_2.37 // / sarojanetra putrasya $ mukhendum avalokaya &
pālayiṣyati te gotram asau narapurandaraḥ // JCand_2.38 // / pade tadaṃśe vākyāṃśe vākye vākyakadambake /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442743 (0.0):
sarojanetra putrasya $ mukhendum avalokaya & / pālayiṣyati te gotram % asau narapurandaraḥ // JCand_2.38 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610044 (0.0):
padārthāntaravarṇanam JCand_5.37b / pade tadaṃśe vākyāṃśe JCand_2.39a
yathānusāram abhyūhed doṣān śabdārthasaṃbhavān // JCand_2.39 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442750 (0.0):
pade tadaṃśe vākyāṃśe $ vākye vākyakadambake & / yathānusāram abhyūhed % doṣān śabdārthasaṃbhavān // JCand_2.39 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609675 (0.035):
doṣān śabdārthasaṃbhavān JCand_2.39d / doṣe guṇatvaṃ tanute JCand_2.41a
doṣam āpatitaṃ svānte prasarantaṃ viśṛṅkhalam / / nivārayati yas tredhā doṣāṅkuśam uśanti tam // JCand_2.40 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442762 (0.0):
yathānusāram abhyūhed % doṣān śabdārthasaṃbhavān // JCand_2.39 // / doṣam āpatitaṃ svānte $ prasarantaṃ viśṛṅkhalam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609661 (0.058):
doṣatvaṃ vā nirasyati JCand_2.41b / doṣam āpatitaṃ svānte JCand_2.40a
doṣe guṇatvaṃ tanute doṣatvaṃ vā nirasyati /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442768 (0.0):
nivārayati yas tredhā % doṣāṅkuśam uśanti tam // JCand_2.40 // / doṣe guṇatvaṃ tanute $ doṣatvaṃ vā nirasyati &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609680 (0.031):
doṣe guṇatvaṃ tanute JCand_2.41a / doṣo hy anyatra varṇyate JCand_5.100b
bhavantam athavā doṣaṃ nayaty atyājyatāmasau // JCand_2.41 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442774 (0.0):
doṣe guṇatvaṃ tanute $ doṣatvaṃ vā nirasyati & / bhavantam athavā doṣaṃ % nayaty atyājyatāmasau // JCand_2.41 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610398 (0.049):
bhavantam athavā doṣaṃ JCand_2.41c / bhavec chrutikaṭur varṇaḥ JCand_2.2a
mukhaṃ candraśriyaṃ dhatte śvetaśmaśrukarāṅkuraiḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442781 (0.0):
bhavantam athavā doṣaṃ % nayaty atyājyatāmasau // JCand_2.41 // / mukhaṃ candraśriyaṃ dhatte $ śvetaśmaśrukarāṅkuraiḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610772 (0.037):
mukhaṃ candraśriyaṃ dhatte JCand_2.42a / mukhaṃ nālakṣi subhruvām JCand_5.34d
atra hāsyarasoddeśe grāmyatvaṃ guṇatāṃ gatam // JCand_2.42 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442791 (0.0):
mukhaṃ candraśriyaṃ dhatte $ śvetaśmaśrukarāṅkuraiḥ & / atra hāsyarasoddeśe % grāmyatvaṃ guṇatāṃ gatam // JCand_2.42 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608975 (0.054):
gaur nīlaḥ pācako daṇḍī JCand_10.3a / grāmyatvaṃ guṇatāṃ gatam JCand_2.42d
tava dugdhābdhisaṃbhūteḥ kathaṃ jātā kalāṅkitā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442799 (0.0):
atra hāsyarasoddeśe % grāmyatvaṃ guṇatāṃ gatam // JCand_2.42 // / tava dugdhābdhisaṃbhūteḥ $ kathaṃ jātā kalāṅkitā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609401 (0.031):
tava dāsyāmi kañcukam JCand_2.33b / tava dugdhābdhisaṃbhūteḥ JCand_2.43a
kavīnāṃ samayād vidyā-viruddho 'doṣatāṃ gataḥ // JCand_2.43 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442805 (0.0):
tava dugdhābdhisaṃbhūteḥ $ kathaṃ jātā kalāṅkitā & / kavīnāṃ samayād vidyā- % viruddho 'doṣatāṃ gataḥ // JCand_2.43 //
dadhāra gaurī hṛdaye devaṃ himakarāṅkitam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442811 (0.0):
kavīnāṃ samayād vidyā- % viruddho 'doṣatāṃ gataḥ // JCand_2.43 // / dadhāra gaurī hṛdaye $ devaṃ himakarāṅkitam &
atra śleṣodayān naiva tyājyaṃ hīti nirarthakam // JCand_2.44 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442819 (0.0):
dadhāra gaurī hṛdaye $ devaṃ himakarāṅkitam & / atra śleṣodayān naiva % tyājyaṃ hīti nirarthakam // JCand_2.44 //
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442191 (0.0):
vākyāny ekārthaviśrāntāny % āhur vākyakadambakam // JCand_1.15 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442825 (0.0):
atra śleṣodayān naiva % tyājyaṃ hīti nirarthakam // JCand_2.44 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443005 (0.0):
svarṇabhrājiṣṇubhālatva- % prabhṛtīva mahībhujaḥ // JCand_3.11 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443197 (0.0):
śāstrāntararahasyoktiḥ % saṃgraho dik pradarśitā // JCand_4.12 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444916 (0.0):
tad arvācīnabhedeṣu % nāmnāṃ nāmnāya iṣyatām // JCand_5.124 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445320 (0.0):
lalanā rabhasaṃ dhatte % ghanāṭope mahīyasi // JCand_6.28 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445582 (0.0):
arthe 'rtham anyaṃ yaṃ vakti % tad vācyavyaṅgyam iṣyate // JCand_7.17 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445743 (0.0):
ity aṣṭadhā guṇībhūta- % vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ // JCand_8.10 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445977 (0.0):
liṅge ceyam alaṅkārā- % -ṅkurabījatayā sthitā // JCand_9.16 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446081 (0.0):
sūktipīyūṣavarṣasya % jayadevakaver giraḥ // JCand_10.6 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610626 (0.0):
mastapiṣṭakaṭīloṣṭa- JCand_2.10c / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610634 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610641 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610650 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610658 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610666 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_6.29a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610674 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_6.29a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610682 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610690 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610698 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_10.7a
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442196 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442832 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612305 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_1.16b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612313 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_2.45b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612321 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_3.12b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612329 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_4.13b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612337 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_5.125b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612345 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_6.29b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612353 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_7.18b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612361 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_8.11b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612369 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_9.17b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612377 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_10.7b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922197 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443016 (0.006):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923018 (0.006):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443208 (0.012):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444927 (0.012):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923210 (0.012):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924929 (0.012):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442207 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442841 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443025 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443217 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444937 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445339 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445760 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446098 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609702 (0.0):
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite JCand_2.45c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922207 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923027 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923219 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924938 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925339 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925761 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926099 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609455 (0.006):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite JCand_3.12c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609022 (0.011):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite JCand_4.13c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925994 (0.029):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23607804 (0.034):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite JCand_1.16c
mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_2.45 // / alpākṣarā vicitrārtha-khyātir akṣarasaṃhatiḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442208 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_1.16 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442852 (0.0):
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_2.45 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443026 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_3.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443219 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_4.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444937 (0.0):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_5.125 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609116 (0.0):
ciraṃ candrāloke mahati vasusaṃkhyaḥ sukhayatu JCand_8.11d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_1.16d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609127 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_2.45d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_3.12d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609135 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_4.13d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_5.125d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922209 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ / sumanasaḥ // JCand_1.16 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923028 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_3.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923221 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_4.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924939 (0.0):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_5.125 //
uṣākāntenānugataḥ śūraḥ śaurir ayaṃ punaḥ // JCand_3.1 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442859 (0.0):
alpākṣarā vicitrārtha- $ khyātir akṣarasaṃhatiḥ & / uṣākāntenānugataḥ % śūraḥ śaurir ayaṃ punaḥ // JCand_3.1 //
śobhā khyātāpi yaddoṣo guṇakīrtyā niṣidhyate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442866 (0.0):
uṣākāntenānugataḥ % śūraḥ śaurir ayaṃ punaḥ // JCand_3.1 // / śobhā khyātāpi yaddoṣo $ guṇakīrtyā niṣidhyate &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611854 (0.038):
śoṇitādiprayogataḥ JCand_2.4d / śobhā khyātāpi yaddoṣo JCand_3.2a
mudhā nindanti saṃsāraṃ kaṃsārir yatra pūjyate // JCand_3.2 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442872 (0.0):
śobhā khyātāpi yaddoṣo $ guṇakīrtyā niṣidhyate & / mudhā nindanti saṃsāraṃ % kaṃsārir yatra pūjyate // JCand_3.2 //
abhimāno vicāraś ced ūhitārthaniṣedhakṛt /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442878 (0.0):
mudhā nindanti saṃsāraṃ % kaṃsārir yatra pūjyate // JCand_3.2 // / abhimāno vicāraś ced $ ūhitārthaniṣedhakṛt &
indur yadi kathaṃ tīvraḥ sūryo yadi kathaṃ niśi // JCand_3.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442885 (0.0):
abhimāno vicāraś ced $ ūhitārthaniṣedhakṛt & / indur yadi kathaṃ tīvraḥ % sūryo yadi kathaṃ niśi // JCand_3.3 //
hetus tyaktvā bahūn pakṣān yuktyaikasyāvadhāraṇam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442893 (0.0):
indur yadi kathaṃ tīvraḥ % sūryo yadi kathaṃ niśi // JCand_3.3 // / hetus tyaktvā bahūn pakṣān $ yuktyaikasyāvadhāraṇam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612704 (0.056):
hetur mṛdambusambaddhā JCand_1.6c / hetus tyaktvā bahūn pakṣān JCand_3.4a
nendur nārko 'yam aurvāgniḥ sāgarād utthito dahan // JCand_3.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442902 (0.0):
hetus tyaktvā bahūn pakṣān $ yuktyaikasyāvadhāraṇam & / nendur nārko 'yam aurvāgniḥ % sāgarād utthito dahan // JCand_3.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609970 (1.788):
nendur nārko 'yam aurvāgniḥ JCand_3.4c
pratiṣedhaḥ prasiddhānāṃ kāraṇānām anādaraḥ / / na yuddhena bhruvoḥ spandenaiva vīrā nipātitāḥ // JCand_3.5 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442911 (0.0):
nendur nārko 'yam aurvāgniḥ % sāgarād utthito dahan // JCand_3.4 // / pratiṣedhaḥ prasiddhānāṃ $ kāraṇānām anādaraḥ &
niruktaṃ syān nirvacanaṃ nāmnaḥ satyaṃ tathānṛtam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442921 (0.0):
na yuddhena bhruvoḥ spande- % -naiva vīrā nipātitāḥ // JCand_3.5 // / niruktaṃ syān nirvacanaṃ $ nāmnaḥ satyaṃ tathānṛtam &
īdṛśaiś caritai rājan satyaṃ doṣākaro bhavān // JCand_3.6 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442929 (0.0):
niruktaṃ syān nirvacanaṃ $ nāmnaḥ satyaṃ tathānṛtam & / īdṛśaiś caritai rājan % satyaṃ doṣākaro bhavān // JCand_3.6 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611984 (0.007):
sa tu śābdaḥ sajātīyaiḥ JCand_4.1c / satyaṃ doṣākaro bhavān JCand_3.6d
syān mithyādhyavasāyaś ced asatī sādhyasādhane /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442936 (0.0):
īdṛśaiś caritai rājan % satyaṃ doṣākaro bhavān // JCand_3.6 // / syān mithyādhyavasāyaś ced $ asatī sādhyasādhane &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612546 (0.052):
syān mallapratimallatve JCand_5.55c / syān mithyādhyavasāyaś ced JCand_3.7a
candrāṃśusūtragrathitāṃ nabhaḥpuṣpasrajaṃ vaha // JCand_3.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442945 (0.0):
syān mithyādhyavasāyaś ced $ asatī sādhyasādhane & / candrāṃśusūtragrathitāṃ % nabhaḥpuṣpasrajaṃ vaha // JCand_3.7 //
siddhiḥ khyāteṣu cen nāma kīrtyate tulyatoktaye /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442952 (0.0):
candrāṃśusūtragrathitāṃ % nabhaḥpuṣpasrajaṃ vaha // JCand_3.7 // / siddhiḥ khyāteṣu cen nāma $ kīrtyate tulyatoktaye &
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2030225 (0.045):
nirodha iti | (u) nirodhastulyārtho 'pi medavān syāt | anupūrveṣūcyate
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11620353 (0.048):
yajitvādyavāntarasāmānyābhedād api citrādīnāṃ karmaṇāṃ phalatulyatā bhaved / ity āha yajitveti || 259 || / yadi tu tatra vyavasthāvāntarabhedāśrayābhidhīyate, sehāpi
yuvām eveha vikhyātau tvaṃ balair jaladhir jalaiḥ // JCand_3.8 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442960 (0.0):
siddhiḥ khyāteṣu cen nāma $ kīrtyate tulyatoktaye & / yuvām eveha vikhyātau % tvaṃ balair jaladhir jalaiḥ // JCand_3.8 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609553 (0.046):
tvayi dātari rājendra JCand_5.115c / tvaṃ balair jaladhir jalaiḥ JCand_3.8d
yuktir viśeṣasiddhiś ced vicitrārthāntarānvayāt /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442967 (0.0):
yuvām eveha vikhyātau % tvaṃ balair jaladhir jalaiḥ // JCand_3.8 // / yuktir viśeṣasiddhiś ced $ vicitrārthāntarānvayāt &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610965 (0.050):
yuktārthatāṃ tāṃ ca vinā JCand_1.14a / yuktir viśeṣasiddhiś ced JCand_3.9a
navas tvaṃ nīradaḥ ko 'pi svarṇair varṣasi yan muhuḥ // JCand_3.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442975 (0.0):
yuktir viśeṣasiddhiś ced $ vicitrārthāntarānvayāt & / navas tvaṃ nīradaḥ ko 'pi % svarṇair varṣasi yan muhuḥ // JCand_3.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612593 (0.040):
svarṇabhrājiṣṇubhālatva- JCand_3.11c / svarṇair varṣasi yan muhuḥ JCand_3.9d
kāryaṃ phalopalambhaś ced vyāpārād vastuto 'tha vā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442983 (0.0):
navas tvaṃ nīradaḥ ko 'pi % svarṇair varṣasi yan muhuḥ // JCand_3.9 // / kāryaṃ phalopalambhaś ced $ vyāpārād vastuto 'tha vā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608640 (0.040):
kāryahetvor asaṃgatiḥ JCand_5.78b / kāryaṃ phalopalambhaś ced JCand_3.10a
asāv udeti śītāṃśur mānacchedāya subhruvām // JCand_3.10 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442988 (0.0):
kāryaṃ phalopalambhaś ced $ vyāpārād vastuto 'tha vā & / asāv udeti śītāṃśur % mānacchedāya subhruvām // JCand_3.10 //
ityādi lakṣaṇaṃ bhūri kāvyasyāhur maharṣayaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442995 (0.0):
asāv udeti śītāṃśur % mānacchedāya subhruvām // JCand_3.10 // / ityādi lakṣaṇaṃ bhūri $ kāvyasyāhur maharṣayaḥ &
svarṇabhrājiṣṇubhālatva-prabhṛtīva mahībhujaḥ // JCand_3.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443000 (0.0):
ityādi lakṣaṇaṃ bhūri $ kāvyasyāhur maharṣayaḥ & / svarṇabhrājiṣṇubhālatva- % prabhṛtīva mahībhujaḥ // JCand_3.11 //
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442191 (0.0):
vākyāny ekārthaviśrāntāny % āhur vākyakadambakam // JCand_1.15 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442825 (0.0):
atra śleṣodayān naiva % tyājyaṃ hīti nirarthakam // JCand_2.44 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443005 (0.0):
svarṇabhrājiṣṇubhālatva- % prabhṛtīva mahībhujaḥ // JCand_3.11 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443197 (0.0):
śāstrāntararahasyoktiḥ % saṃgraho dik pradarśitā // JCand_4.12 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444916 (0.0):
tad arvācīnabhedeṣu % nāmnāṃ nāmnāya iṣyatām // JCand_5.124 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445320 (0.0):
lalanā rabhasaṃ dhatte % ghanāṭope mahīyasi // JCand_6.28 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445582 (0.0):
arthe 'rtham anyaṃ yaṃ vakti % tad vācyavyaṅgyam iṣyate // JCand_7.17 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445743 (0.0):
ity aṣṭadhā guṇībhūta- % vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ // JCand_8.10 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445977 (0.0):
liṅge ceyam alaṅkārā- % -ṅkurabījatayā sthitā // JCand_9.16 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446081 (0.0):
sūktipīyūṣavarṣasya % jayadevakaver giraḥ // JCand_10.6 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610626 (0.0):
mastapiṣṭakaṭīloṣṭa- JCand_2.10c / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610633 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610642 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610650 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610657 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610666 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610673 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_6.29a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610681 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610689 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610698 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442196 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443016 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612305 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_1.16b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612313 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_2.45b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612321 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_3.12b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612329 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_4.13b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612337 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_5.125b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612345 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_6.29b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612353 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_7.18b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612361 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_8.11b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612369 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_9.17b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612377 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_10.7b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922197 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442832 (0.006):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922835 (0.006):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443208 (0.007):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444927 (0.007):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923210 (0.007):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924929 (0.007):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442207 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442841 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443025 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443217 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444937 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445339 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445760 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446098 (0.0):
mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609455 (0.0):
tṛṇāny aṅkurayāmāsa JCand_5.69c / tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite JCand_3.12c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922207 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922845 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923219 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924938 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925339 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925761 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926099 (0.0):
mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609702 (0.006):
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite JCand_2.45c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609022 (0.007):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite JCand_4.13c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925994 (0.029):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23607804 (0.038):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite JCand_1.16c
mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_3.12 // / śleṣo vighaṭamānārtha-ghaṭamānatvavarṇanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442208 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_1.16 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442842 (0.0):
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_2.45 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443034 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_3.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443219 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_4.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444937 (0.0):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_5.125 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609111 (0.0):
ciraṃ candrāloke mahati vasusaṃkhyaḥ sukhayatu JCand_8.11d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_1.16d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609118 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_1.16d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_2.45d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609135 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_2.45d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_3.12d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922209 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ / sumanasaḥ // JCand_1.16 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922845 (0.0):
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_2.45 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923221 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_4.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924939 (0.0):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_5.125 //
sa tu śābdaḥ sajātīyaiḥ śabdair bandhaḥ sukhāvahaḥ // JCand_4.1 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443043 (0.0):
śleṣo vighaṭamānārtha- $ ghaṭamānatvavarṇanam & / sa tu śābdaḥ sajātīyaiḥ % śabdair bandhaḥ sukhāvahaḥ // JCand_4.1 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611770 (0.058):
śabde 'rthe ca kṛtonmeṣaṃ JCand_2.1c / śabdair bandhaḥ sukhāvahaḥ JCand_4.1d
ullasattanutāṃ nīte 'nante pulakakaṇṭakaiḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443049 (0.0):
sa tu śābdaḥ sajātīyaiḥ % śabdair bandhaḥ sukhāvahaḥ // JCand_4.1 // / ullasattanutāṃ nīte $ 'nante pulakakaṇṭakaiḥ &
bhītayā mānavatyaiva śriyāśliṣṭaṃ hariṃ stumaḥ // JCand_4.2 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443056 (0.0):
ullasattanutāṃ nīte $ 'nante pulakakaṇṭakaiḥ & / bhītayā mānavatyaiva % śriyāśliṣṭaṃ hariṃ stumaḥ // JCand_4.2 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611893 (0.058):
śrito 'smi caraṇau viṣṇor JCand_5.16c / śriyāśliṣṭaṃ hariṃ stumaḥ JCand_4.2d
yasmād antaḥsthitaḥ sarvaḥ svayam artho 'vabhāsate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443064 (0.0):
bhītayā mānavatyaiva % śriyāśliṣṭaṃ hariṃ stumaḥ // JCand_4.2 // / yasmād antaḥsthitaḥ sarvaḥ $ svayam artho 'vabhāsate &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610927 (0.045):
yaśaḥpuṣpaṃ nabhastaṭam JCand_2.18b / yasmād antaḥsthitaḥ sarvaḥ JCand_4.3a
salilasyeva sūktasya sa prasāda iti smṛtaḥ // JCand_4.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443070 (0.0):
yasmād antaḥsthitaḥ sarvaḥ $ svayam artho 'vabhāsate & / salilasyeva sūktasya % sa prasāda iti smṛtaḥ // JCand_4.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612014 (0.0):
sa prasāda iti smṛtaḥ JCand_4.3d / samatālpasamāsatvaṃ JCand_4.4a
samatālpasamāsatvaṃ varṇādyais tulyatātha vā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443078 (0.0):
salilasyeva sūktasya % sa prasāda iti smṛtaḥ // JCand_4.3 // / samatālpasamāsatvaṃ $ varṇādyais tulyatātha vā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612017 (0.0):
sa prasāda iti smṛtaḥ JCand_4.3d / samatālpasamāsatvaṃ JCand_4.4a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611268 (0.059):
varṇavākyapadeṣv api JCand_7.9d / varṇādyais tulyatātha vā JCand_4.4b
śyāmalā komalā bālā ramaṇaṃ śaraṇaṃ gatā // JCand_4.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443085 (0.0):
samatālpasamāsatvaṃ $ varṇādyais tulyatātha vā & / śyāmalā komalā bālā % ramaṇaṃ śaraṇaṃ gatā // JCand_4.4 //
samādhir arthamahimā lasadghanarasātmanā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443092 (0.0):
śyāmalā komalā bālā % ramaṇaṃ śaraṇaṃ gatā // JCand_4.4 // / samādhir arthamahimā $ lasadghanarasātmanā &
syād antarviśatā yena gātramaṅkuritaṃ satām // JCand_4.5 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443100 (0.0):
syād antarviśatā yena % gātramaṅkuritaṃ satām // JCand_4.5 // / mādhuryaṃ punaruktasya $ vaicitryaṃ cārutāvaham &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608912 (0.058):
gallādi grāmyam ucyate JCand_2.10d / gātramaṅkuritaṃ satām JCand_4.5d
mādhuryaṃ punaruktasya vaicitryaṃ cārutāvaham /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443108 (0.0):
syād antarviśatā yena % gātramaṅkuritaṃ satām // JCand_4.5 // / mādhuryaṃ punaruktasya $ vaicitryaṃ cārutāvaham &
vayasya paśya paśyāsyāś cañcalaṃ locanāñcalam // JCand_4.6 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443114 (0.0):
mādhuryaṃ punaruktasya $ vaicitryaṃ cārutāvaham & / vayasya paśya paśyāsyāś % cañcalaṃ locanāñcalam // JCand_4.6 //
ojaḥ syāt prauḍhir arthasya saṃkṣepo vātibhūyasaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443121 (0.0):
vayasya paśya paśyāsyāś % cañcalaṃ locanāñcalam // JCand_4.6 // / ojaḥ syāt prauḍhir arthasya $ saṃkṣepo vātibhūyasaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608438 (0.029):
-aiva cet pṛthagarthatā JCand_5.63b / ojaḥ syāt prauḍhir arthasya JCand_4.7a
ripuṃ hatvā yaśaḥ kṛtvā tvadasiḥ kośam āviśat // JCand_4.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443129 (0.0):
ojaḥ syāt prauḍhir arthasya $ saṃkṣepo vātibhūyasaḥ & / ripuṃ hatvā yaśaḥ kṛtvā % tvadasiḥ kośam āviśat // JCand_4.7 //
saukumāryam apāruṣyaṃ paryāyaparivartanāt / / sa kathāśeṣatāṃ yātaḥ samāliṅgya marutsakham // JCand_4.8 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443141 (0.0):
ripuṃ hatvā yaśaḥ kṛtvā % tvadasiḥ kośam āviśat // JCand_4.7 // / saukumāryam apāruṣyaṃ $ paryāyaparivartanāt &
udāratā tu vaidagdhyam agrāmyatvāt pṛthaṅmatā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443148 (0.0):
sa kathāśeṣatāṃ yātaḥ % samāliṅgya marutsakham // JCand_4.8 // / udāratā tu vaidagdhyam $ agrāmyatvāt pṛthaṅmatā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608301 (0.051):
udāratā tu vaidagdhyam JCand_4.9a / udārasāraś ced bhāti JCand_5.90a
mānaṃ muñca priye kiṃcil locanāntam udañcaya // JCand_4.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443157 (0.0):
udāratā tu vaidagdhyam $ agrāmyatvāt pṛthaṅmatā & / mānaṃ muñca priye kiṃcil % locanāntam udañcaya // JCand_4.9 //
śṛṅgāre ca prasāde ca kāntyarthavyaktisaṃgrahaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443162 (0.0):
mānaṃ muñca priye kiṃcil % locanāntam udañcaya // JCand_4.9 // / śṛṅgāre ca prasāde ca $ kāntyarthavyaktisaṃgrahaḥ &
amī daśa guṇāḥ kāvye puṃsi śauryādayo yathā // JCand_4.10 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443170 (0.0):
śṛṅgāre ca prasāde ca $ kāntyarthavyaktisaṃgrahaḥ & / amī daśa guṇāḥ kāvye % puṃsi śauryādayo yathā // JCand_4.10 //
tilakādyam iva strīṇāṃ vidagdhahṛdayaṅgamam / / vyatiriktam alaṅkāraṃ prakṛter bhūṣaṇaṃ girām // JCand_4.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443180 (0.0):
amī daśa guṇāḥ kāvye % puṃsi śauryādayo yathā // JCand_4.10 // / tilakādyam iva strīṇāṃ $ vidagdhahṛdayaṅgamam &
vicitralakṣaṇo nyāso nirvāhaḥ prauḍhir aucitī /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443187 (0.0):
vyatiriktam alaṅkāraṃ % prakṛter bhūṣaṇaṃ girām // JCand_4.11 // / vicitralakṣaṇo nyāso $ nirvāhaḥ prauḍhir aucitī &
śāstrāntararahasyoktiḥ saṃgraho dik pradarśitā // JCand_4.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443195 (0.0):
vicitralakṣaṇo nyāso $ nirvāhaḥ prauḍhir aucitī & / śāstrāntararahasyoktiḥ % saṃgraho dik pradarśitā // JCand_4.12 //
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442191 (0.0):
vākyāny ekārthaviśrāntāny % āhur vākyakadambakam // JCand_1.15 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442825 (0.0):
atra śleṣodayān naiva % tyājyaṃ hīti nirarthakam // JCand_2.44 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443005 (0.0):
svarṇabhrājiṣṇubhālatva- % prabhṛtīva mahībhujaḥ // JCand_3.11 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443197 (0.0):
śāstrāntararahasyoktiḥ % saṃgraho dik pradarśitā // JCand_4.12 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444916 (0.0):
tad arvācīnabhedeṣu % nāmnāṃ nāmnāya iṣyatām // JCand_5.124 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445320 (0.0):
lalanā rabhasaṃ dhatte % ghanāṭope mahīyasi // JCand_6.28 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445582 (0.0):
arthe 'rtham anyaṃ yaṃ vakti % tad vācyavyaṅgyam iṣyate // JCand_7.17 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445743 (0.0):
ity aṣṭadhā guṇībhūta- % vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ // JCand_8.10 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445977 (0.0):
liṅge ceyam alaṅkārā- % -ṅkurabījatayā sthitā // JCand_9.16 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446081 (0.0):
sūktipīyūṣavarṣasya % jayadevakaver giraḥ // JCand_10.6 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610626 (0.0):
mastapiṣṭakaṭīloṣṭa- JCand_2.10c / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610634 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610641 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610650 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610658 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610666 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_6.29a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610674 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_6.29a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610681 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610689 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610698 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442196 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443208 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444927 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612305 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_1.16b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612313 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_2.45b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612321 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_3.12b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612329 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_4.13b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612337 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_5.125b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612345 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_6.29b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612353 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_7.18b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612361 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_8.11b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612369 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_9.17b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612377 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_10.7b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922197 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924929 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443016 (0.007):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923018 (0.007):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442832 (0.012):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922835 (0.012):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442207 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442841 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443025 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443217 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444937 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445339 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445760 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446098 (0.0):
mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922207 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922845 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923027 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924938 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925339 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925761 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926099 (0.0):
mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925994 (0.029):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445601 (0.040):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mahati munisaṃkhyaḥ // JCand_7.18 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609112 (0.041):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_1.16d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_2.45d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609132 (0.041):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_3.12d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_4.13d
mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_4.13 // / śabdārthayoḥ prasiddhyā vā kaveḥ prauḍhivaśena vā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442208 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_1.16 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442843 (0.0):
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_2.45 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443027 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_3.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443227 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_4.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444938 (0.0):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_5.125 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609117 (0.0):
ciraṃ candrāloke mahati vasusaṃkhyaḥ sukhayatu JCand_8.11d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_1.16d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609128 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_2.45d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_3.12d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609135 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_4.13d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_5.125d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922209 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ / sumanasaḥ // JCand_1.16 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922846 (0.0):
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_2.45 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923029 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_3.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924940 (0.0):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_5.125 //
hārādivad alaṅkāraḥ sanniveśo manoharaḥ // JCand_5.1 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443234 (0.0):
śabdārthayoḥ prasiddhyā vā $ kaveḥ prauḍhivaśena vā & / hārādivad alaṅkāraḥ % sanniveśo manoharaḥ // JCand_5.1 //
svaravyañjanasaṃdoha-vyūhāmandohadohadā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443239 (0.0):
hārādivad alaṅkāraḥ % sanniveśo manoharaḥ // JCand_5.1 // / svaravyañjanasaṃdoha- $ vyūhāmandohadohadā &
gaur jagajjāgradutsekā chekānuprāsabhāsurā // JCand_5.2 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443247 (0.0):
svaravyañjanasaṃdoha- $ vyūhāmandohadohadā & / gaur jagajjāgradutsekā % chekānuprāsabhāsurā // JCand_5.2 //
āvṛttavarṇasampūrṇaṃ vṛttyanuprāsavad vacaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443255 (0.0):
gaur jagajjāgradutsekā % chekānuprāsabhāsurā // JCand_5.2 // / āvṛttavarṇasampūrṇaṃ $ vṛttyanuprāsavad vacaḥ &
amandānandasandoha-svacchandāspadamandiram // JCand_5.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443262 (0.0):
āvṛttavarṇasampūrṇaṃ $ vṛttyanuprāsavad vacaḥ & / amandānandasandoha- % svacchandāspadamandiram // JCand_5.3 //
lāṭānuprāsabhūr bhinnābhiprāyā punaruktatā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443264 (1.192):
amandānandasandoha- % svacchandāspadamandiram // JCand_5.3 // / lāṭānuprāsabhūr bhinnā- $ -bhiprāyā punaruktatā &
yatra syān na punaḥ śatror garjitaṃ taj jitaṃ jitam // JCand_5.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443278 (0.0):
lāṭānuprāsabhūr bhinnā- $ -bhiprāyā punaruktatā & / yatra syān na punaḥ śatror % garjitaṃ taj jitaṃ jitam // JCand_5.4 //
ślokasyārdhe tadardhe vā varṇāvṛttir yadi dhruvā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443284 (0.0):
yatra syān na punaḥ śatror % garjitaṃ taj jitaṃ jitam // JCand_5.4 // / ślokasyārdhe tadardhe vā $ varṇāvṛttir yadi dhruvā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611928 (0.029):
śleṣo vighaṭamānārtha- JCand_4.1a / ślokasyārdhe tadardhe vā JCand_5.5a
tadā matā matimatāṃ sphuṭānuprāsatā satām // JCand_5.5 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443292 (0.0):
ślokasyārdhe tadardhe vā $ varṇāvṛttir yadi dhruvā & / tadā matā matimatāṃ % sphuṭānuprāsatā satām // JCand_5.5 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612466 (0.047):
sphuṭaṃ nāsti prayojanam JCand_9.7d / sphuṭānuprāsatā satām JCand_5.5d
upameyopamānādāv arthānuprāsa iṣyate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443299 (1.192):
upameyopamānādāv $ arthānuprāsa iṣyate & / candanaṃ khalu govinda- % caraṇadvandvavandanam // JCand_5.6 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608328 (0.061):
upamāne tu līlādi- JCand_5.15a / upamānopameyatve JCand_5.12a
candanaṃ khalu govinda-caraṇadvandvavandanam // JCand_5.6 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443307 (0.0):
upameyopamānādāv $ arthānuprāsa iṣyate & / candanaṃ khalu govinda- % caraṇadvandvavandanam // JCand_5.6 //
punaruktapratīkāśaṃ punaruktārthasannibham / / aṃśukāntaṃ śaśī kurvann ambarāntam upaity asau // JCand_5.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443319 (0.0):
candanaṃ khalu govinda- % caraṇadvandvavandanam // JCand_5.6 // / punaruktapratīkāśaṃ $ punaruktārthasannibham &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610157 (0.064):
punaruktārthasannibham JCand_5.7b / punaḥ svaguṇasamprāptir JCand_5.102a
āvṛttavarṇastabakaṃ stavakandāṅkuraṃ kaveḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443326 (0.0):
aṃśukāntaṃ śaśī kurvann % ambarāntam upaity asau // JCand_5.7 // / āvṛttavarṇastabakaṃ $ stavakandāṅkuraṃ kaveḥ &
yamakaṃ prathamā dhurya-mādhuryavacaso viduḥ // JCand_5.8 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443333 (0.0):
āvṛttavarṇastabakaṃ $ stavakandāṅkuraṃ kaveḥ & / yamakaṃ prathamā dhurya- % mādhuryavacaso viduḥ // JCand_5.8 //
kāvyavitpravaraiścitraṃ khaḍgabandhādi lakṣyate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443341 (0.0):
yamakaṃ prathamā dhurya- % mādhuryavacaso viduḥ // JCand_5.8 // / kāvyavitpravaraiścitraṃ $ khaḍgabandhādi lakṣyate &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608666 (0.050):
kā vārtā sarasīruhām JCand_5.37d / kāvyavitpravaraiścitraṃ JCand_5.9a
teṣv ādyam ucyate śloka-dvayīsajjanarañjikā // JCand_5.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443348 (0.0):
kāvyavitpravaraiścitraṃ $ khaḍgabandhādi lakṣyate & / teṣv ādyam ucyate śloka- % dvayīsajjanarañjikā // JCand_5.9 //
kāminīva bhavet khaḍga-lekhā cārukarālikā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443355 (0.0):
teṣv ādyam ucyate śloka- % dvayīsajjanarañjikā // JCand_5.9 // / kāminīva bhavet khaḍga- $ lekhā cārukarālikā &
kāśmīrasekā raktāṅgī śatrukaṇṭhāntikāśritā // JCand_5.10 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443363 (0.0):
kāminīva bhavet khaḍga- $ lekhā cārukarālikā & / kāśmīrasekā raktāṅgī % śatrukaṇṭhāntikāśritā // JCand_5.10 //
upamā yatra sādṛśya-lakṣmīr ullasati dvayoḥ / / hṛdaye khelator uccais tanvaṅgīstanayoriva // JCand_5.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443375 (0.0):
kāśmīrasekā raktāṅgī % śatrukaṇṭhāntikāśritā // JCand_5.10 // / upamā yatra sādṛśya- $ lakṣmīr ullasati dvayoḥ &
upamānopameyatve yatraikasyaiva jāgṛtaḥ / / indur indurivetyādau bhaved evam ananvayaḥ // JCand_5.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443387 (0.0):
hṛdaye khelator uccais % tanvaṅgīstanayoriva // JCand_5.11 // / upamānopameyatve $ yatraikasyaiva jāgṛtaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608212 (0.050):
ityevaṃ boddhṛvaicitryād JCand_7.15a / indur indurivetyādau JCand_5.12c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608226 (0.055):
indur mukham itīdṛśam JCand_9.11b / indur mukham ivetyādau JCand_5.14c / indur yadi kathaṃ tīvraḥ JCand_3.3c
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542872 (0.057):
kyaci vādyupameyāse trilope ca samāsagā // MKpr-K_90 // / upamānopameyatve ekasyaivaikavākyage /
paryāyeṇa dvayos tac ced upameyopamā matā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443392 (0.0):
indur indurivetyādau % bhaved evam ananvayaḥ // JCand_5.12 // / paryāyeṇa dvayos tac ced $ upameyopamā matā &
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13620865 (0.030):
upamānopameyatvam ekasyaiva tv ananvayaḥ // VisSd_10.26 // / paryāyeṇa dvayor etad upameyopamā matā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235585 (0.030):
********** END OF COMMENTARY ********** / paryāyeṇa dvayoretadupameyopamā matā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916808 (0.031):
asmiṃstu lāṭānuprase sākṣādeva prayojakam // / paryāyeṇa dvayoretadupameyopamā matā /"
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113791 (0.052):
upameyopamālaṅkāraḥ / / paryāyeṇa dvayostasminnupameyopamā matā // ViPrud_8.45 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610105 (0.058):
paryāyaś ced anekatra JCand_5.92a / paryāyeṇa dvayos tac ced JCand_5.13a
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613330 (0.061):
upamānopameyayoḥ paryāyeṇa tathātvaṃ cedupameyopamā / / yadvakṣyati dvayoḥ paryāyeṇa tasminnupameyopamā" iti /"
dharmo 'rtha iva pūrṇaśrīr artho dharma iva tvayi // JCand_5.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443401 (0.0):
paryāyeṇa dvayos tac ced $ upameyopamā matā & / dharmo 'rtha iva pūrṇaśrīr % artho dharma iva tvayi // JCand_5.13 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18088970 (0.0):
dharmakāmārthatatparatvaṃ yathā / dharmo 'rtha iva pūrṇaśrīrartho dharma iva sthitaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112515 (0.055):
upameyopamāyāmupamānopameyayoranekadā sāmyapratipādanam / / dharmo 'rtha iva pūrṇaśrīrartho dharma iva sthitaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916811 (0.063):
paryāyeṇa dvayoretadupameyopamā matā / / etadupamānopameyatvam / / arthādvākyadvaye /
vikhyātasyopamānasya yatra syād upameyatā / / indur mukham ivetyādau syāt pratīpopamā tadā // JCand_5.14 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443412 (0.0):
dharmo 'rtha iva pūrṇaśrīr % artho dharma iva tvayi // JCand_5.13 // / vikhyātasyopamānasya $ yatra syād upameyatā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612493 (0.032):
syāt kāvyaliṅgaṃ vāgartho JCand_5.38a / syāt pratīpopamā tadā JCand_5.14d
upamāne tu līlādi-padāḍhye lalitopamā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443421 (0.0):
indur mukham ivetyādau % syāt pratīpopamā tadā // JCand_5.14 // / upamāne tu līlādi- $ padāḍhye lalitopamā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608322 (0.044):
upakāraḥ parasparam JCand_5.83b / upamāne tu līlādi- JCand_5.15a
tvannetrayugalaṃ dhatte līlāṃ nīlāmbujanmanoḥ // JCand_5.15 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443429 (0.0):
upamāne tu līlādi- $ padāḍhye lalitopamā & / tvannetrayugalaṃ dhatte % līlāṃ nīlāmbujanmanoḥ // JCand_5.15 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611210 (0.051):
līlā bālākucasthale JCand_5.45d / līlāṃ nīlāmbujanmanoḥ JCand_5.15d
anekasyārthayugmasya sādṛśyaṃ stabakopamā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443436 (0.0):
tvannetrayugalaṃ dhatte % līlāṃ nīlāmbujanmanoḥ // JCand_5.15 // / anekasyārthayugmasya $ sādṛśyaṃ stabakopamā &
śrito 'smi caraṇau viṣṇor bhṛṅgas tāmarasaṃ yathā // JCand_5.16 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443442 (0.0):
anekasyārthayugmasya $ sādṛśyaṃ stabakopamā & / śrito 'smi caraṇau viṣṇor % bhṛṅgas tāmarasaṃ yathā // JCand_5.16 //
syāt saṃpūrṇopamā yatra dvayor api vidheyatā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443448 (0.0):
śrito 'smi caraṇau viṣṇor % bhṛṅgas tāmarasaṃ yathā // JCand_5.16 // / syāt saṃpūrṇopamā yatra $ dvayor api vidheyatā &
padmānīva vinidrāṇi netrāṇy āsann aharmukhe // JCand_5.17 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443455 (0.0):
syāt saṃpūrṇopamā yatra $ dvayor api vidheyatā & / padmānīva vinidrāṇi % netrāṇy āsann aharmukhe // JCand_5.17 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609955 (0.052):
nūtanārthasamarthakaḥ JCand_5.38b / netrāṇy āsann aharmukhe JCand_5.17d
yatropamānacitreṇa sarvathāpy uparajyate / / upameyamayī bhittis tatra rūpakam iṣyate // JCand_5.18 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443465 (0.0):
padmānīva vinidrāṇi % netrāṇy āsann aharmukhe // JCand_5.17 // / yatropamānacitreṇa $ sarvathāpy uparajyate &
samānadharmayuksādhyā-ropāt sopādhirūpakam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443473 (0.0):
samānadharmayuksādhyā- $ ropāt sopādhirūpakam & / utsiktakṣitibhṛllakṣya- % pakṣacchedapurandaraḥ // JCand_5.19 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601700 (0.049):
atra sadānityasarvadājastrapadānāṃ rāmānārthatā samānaprakāratā ca /"
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26512917 (0.055):
'gṛhyamāṇe sāmānyagrahaṇamātraṃ tad avyaktaṃ grahaṇam/ samānadharmayogāc / ca viśiṣthadharmayogo viṣayāntaram, tatra yad grahaṇaṃ na bhavati tad
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20922293 (0.058):
asyopādhitve ghaṭaḥ pṛthivī kaṭhinasaṃyogavatvādityatrāpyupādhitvāpātāt/ / na hi sa eva dharmastasminneva sādhye pakṣabhedamātreṇopādhiranupādhiśca
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9514815 (0.060):
atha.ene.saṃstauti.samāna.bandhū.samāna.bandhana1d.amṛta1d.amarana.dharmānāv,.anūcī.anūcyāv.iti.itaretaram.abhipretya,.''.dyāvā.varṇaṃś.caratas''.te.eva.dyāvau,.dyotanād/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28121357 (0.060):
samānakāliketi/ samānakālikānāṃ yogajadharmājanyānāṃ śarīrāṇāṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23919554 (0.063):
cānupalabdhiḥ / yānupalabdhistadhyanadhyālanbanam / anupalabdhiḥ kim? / yadidam-ātmadṛṣṭiśca paradṛṣṭiḥ-ubhe dṛṣṭī nopalabhyete / ato
utsiktakṣitibhṛllakṣya-pakṣacchedapurandaraḥ // JCand_5.19 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443479 (0.0):
samānadharmayuksādhyā- $ ropāt sopādhirūpakam & / utsiktakṣitibhṛllakṣya- % pakṣacchedapurandaraḥ // JCand_5.19 //
pṛthakkathitasādṛśyaṃ dṛśyaṃ sādṛśyarūpakam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443487 (0.0):
utsiktakṣitibhṛllakṣya- % pakṣacchedapurandaraḥ // JCand_5.19 // / pṛthakkathitasādṛśyaṃ $ dṛśyaṃ sādṛśyarūpakam &
ullasatpañcaśākhas te rājate bhujabhūruhaḥ // JCand_5.20 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443492 (0.0):
pṛthakkathitasādṛśyaṃ $ dṛśyaṃ sādṛśyarūpakam & / ullasatpañcaśākhas te % rājate bhujabhūruhaḥ // JCand_5.20 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611073 (0.061):
rahor dvedhā tu saṃyogaḥ JCand_6.25c / rājate bhujabhūruhaḥ JCand_5.20d
syād aṅgayaṣṭirityevaṃ-vidham ābhāsarūpakam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443499 (0.0):
ullasatpañcaśākhas te % rājate bhujabhūruhaḥ // JCand_5.20 // / syād aṅgayaṣṭirityevaṃ- $ vidham ābhāsarūpakam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612506 (0.053):
syād aṅgayaṣṭirityevaṃ- JCand_5.21a / syād antarviśatā yena JCand_4.5c
aṅgayaṣṭidhanurvallīty-ādi rūpitarūpakam // JCand_5.21 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443502 (0.0):
syād aṅgayaṣṭirityevaṃ- $ vidham ābhāsarūpakam & / aṅgayaṣṭidhanurvallīty- % ādi rūpitarūpakam // JCand_5.21 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443509 (0.0):
aṅgayaṣṭidhanurvallīty- % ādi rūpitarūpakam // JCand_5.21 // / pariṇāmo 'nayor yasminn $ abhedaḥ paryavasyati &
pariṇāmo 'nayor yasminn abhedaḥ paryavasyati / / kāntena pṛṣṭā rahasi maunam evottaraṃ dadau // JCand_5.22 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443519 (0.0):
aṅgayaṣṭidhanurvallīty- % ādi rūpitarūpakam // JCand_5.21 // / pariṇāmo 'nayor yasminn $ abhedaḥ paryavasyati &
bahubhirbahudhollekhād ekasyollekhitā matā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443525 (0.0):
kāntena pṛṣṭā rahasi % maunam evottaraṃ dadau // JCand_5.22 // / bahubhirbahudhollekhād $ ekasyollekhitā matā &
strībhiḥ kāmaḥ priyaiś candraḥ kālaḥ śatrubhir aikṣi saḥ // JCand_5.23 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443534 (0.0):
bahubhirbahudhollekhād $ ekasyollekhitā matā & / strībhiḥ kāmaḥ priyaiś candraḥ % kālaḥ śatrubhir aikṣi saḥ // JCand_5.23
atathyam āropayituṃ tathyāpāstir apahnutiḥ / / nāyaṃ sudhāṃśuḥ kiṃ tarhi vyomagaṅgāsaroruham // JCand_5.24 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443545 (0.0):
strībhiḥ kāmaḥ priyaiś candraḥ % kālaḥ śatrubhir aikṣi saḥ // JCand_5.23 / atathyam āropayituṃ $ tathyāpāstir apahnutiḥ &
paryastāpahnutir yatra dharmamātraṃ niṣidhyate / / nāyaṃ sudhāṃśuḥ kiṃ tarhi sudhāṃśuḥ preyasīmukham // JCand_5.25 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443556 (0.0):
nāyaṃ sudhāṃśuḥ kiṃ tarhi % vyomagaṅgāsaroruham // JCand_5.24 // / paryastāpahnutir yatra $ dharmamātraṃ niṣidhyate &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609864 (0.040):
nāyaṃ sudhāṃśuḥ kiṃ tarhi JCand_5.24c / nāyaṃ sudhāṃśuḥ kiṃ tarhi JCand_5.25c
bhrāntāpahnutir anyasya śaṅkayā tathyanirṇaye /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443560 (0.0):
nāyaṃ sudhāṃśuḥ kiṃ tarhi % sudhāṃśuḥ preyasīmukham // JCand_5.25 // / bhrāntāpahnutir anyasya $ śaṅkayā tathyanirṇaye &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443573 (0.061):
tāpaṃ tanoti sotkampaṃ % jvaraḥ kiṃ na sakhi smaraḥ // JCand_5.26 // / chekāpahnutir anyasya $ śaṅkayā tathyanihnave &
tāpaṃ tanoti sotkampaṃ jvaraḥ kiṃ na sakhi smaraḥ // JCand_5.26 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443571 (0.0):
bhrāntāpahnutir anyasya $ śaṅkayā tathyanirṇaye & / tāpaṃ tanoti sotkampaṃ % jvaraḥ kiṃ na sakhi smaraḥ // JCand_5.26 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609254 (0.058):
jyotiḥ stomodgamaṃ stumaḥ JCand_1.4b / jvaraḥ kiṃ na sakhi smaraḥ JCand_5.26d
chekāpahnutir anyasya śaṅkayā tathyanihnave /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443576 (0.0):
tāpaṃ tanoti sotkampaṃ % jvaraḥ kiṃ na sakhi smaraḥ // JCand_5.26 // / chekāpahnutir anyasya $ śaṅkayā tathyanihnave &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443558 (0.061):
nāyaṃ sudhāṃśuḥ kiṃ tarhi % sudhāṃśuḥ preyasīmukham // JCand_5.25 // / bhrāntāpahnutir anyasya $ śaṅkayā tathyanirṇaye &
prajalpan matpade lagnaḥ kāntaḥ kiṃ na hi nūpuraḥ // JCand_5.27 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443584 (0.0):
chekāpahnutir anyasya $ śaṅkayā tathyanihnave & / prajalpan matpade lagnaḥ % kāntaḥ kiṃ na hi nūpuraḥ // JCand_5.27 //
kaitavāpahnutir vyakte vyājādyair nihnave padaiḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443591 (0.0):
prajalpan matpade lagnaḥ % kāntaḥ kiṃ na hi nūpuraḥ // JCand_5.27 // / kaitavāpahnutir vyakte $ vyājādyair nihnave padaiḥ &
niryānti smaranārācāḥ kāntādṛkpātakaitavāt // JCand_5.28 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443599 (0.0):
kaitavāpahnutir vyakte $ vyājādyair nihnave padaiḥ & / niryānti smaranārācāḥ % kāntādṛkpātakaitavāt // JCand_5.28 //
utprekṣonnīyate yatra hetvādir nihnutiṃ vinā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443605 (0.0):
niryānti smaranārācāḥ % kāntādṛkpātakaitavāt // JCand_5.28 // / utprekṣonnīyate yatra $ hetvādir nihnutiṃ vinā &
tvanmukhaśrīkṛte nūnaṃ padmair vairāyate śaśī // JCand_5.29 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443613 (0.0):
utprekṣonnīyate yatra $ hetvādir nihnutiṃ vinā & / tvanmukhaśrīkṛte nūnaṃ % padmair vairāyate śaśī // JCand_5.29 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609538 (0.062):
tvannetrayugalaṃ dhatte JCand_5.15c / tvanmukhaśrīkṛte nūnaṃ JCand_5.29c
ivādikapadābhāve gūḍhotprekṣāṃ pracakṣate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443620 (0.0):
tvanmukhaśrīkṛte nūnaṃ % padmair vairāyate śaśī // JCand_5.29 // / ivādikapadābhāve $ gūḍhotprekṣāṃ pracakṣate &
yatkīrtir vibhramaśrāntā viveśa svarganimnagām // JCand_5.30 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443627 (0.0):
ivādikapadābhāve $ gūḍhotprekṣāṃ pracakṣate & / yatkīrtir vibhramaśrāntā % viveśa svarganimnagām // JCand_5.30 //
syāt smṛtibhrāntisaṃdehais tad evālaṃkṛtitrayam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443634 (0.0):
yatkīrtir vibhramaśrāntā % viveśa svarganimnagām // JCand_5.30 // / syāt smṛtibhrāntisaṃdehais $ tad evālaṃkṛtitrayam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612502 (0.049):
syāt saṃpūrṇopamā yatra JCand_5.17a / syāt smṛtibhrāntisaṃdehais JCand_5.31a
paṅkajaṃ paśyatas tasyā mukhaṃ me gāhate manaḥ // JCand_5.31 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443641 (0.0):
syāt smṛtibhrāntisaṃdehais $ tad evālaṃkṛtitrayam & / paṅkajaṃ paśyatas tasyā % mukhaṃ me gāhate manaḥ // JCand_5.31 //
ayaṃ pramattamadhupas tvanmukhaṃ veda paṅkajam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443648 (0.0):
paṅkajaṃ paśyatas tasyā % mukhaṃ me gāhate manaḥ // JCand_5.31 // / ayaṃ pramattamadhupas $ tvanmukhaṃ veda paṅkajam &
paṅkajaṃ vā sudhāṃśur vety asmākaṃ tu na nirṇayaḥ // JCand_5.32 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443654 (0.0):
ayaṃ pramattamadhupas $ tvanmukhaṃ veda paṅkajam & / paṅkajaṃ vā sudhāṃśur vety % asmākaṃ tu na nirṇayaḥ // JCand_5.32 //
mīlitaṃ bahusādṛśyād bhedavac cen na lakṣyate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443661 (0.0):
paṅkajaṃ vā sudhāṃśur vety % asmākaṃ tu na nirṇayaḥ // JCand_5.32 // / mīlitaṃ bahusādṛśyād $ bhedavac cen na lakṣyate &
raso nālakṣi lākṣāyāś caraṇe sahajāruṇe // JCand_5.33 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443670 (0.0):
mīlitaṃ bahusādṛśyād $ bhedavac cen na lakṣyate & / raso nālakṣi lākṣāyāś % caraṇe sahajāruṇe // JCand_5.33 //
sāmānyaṃ yadi sādṛśyād bheda eva na lakṣyate / / padmākarapraviṣṭānāṃ mukhaṃ nālakṣi subhruvām // JCand_5.34 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443683 (0.0):
raso nālakṣi lākṣāyāś % caraṇe sahajāruṇe // JCand_5.33 // / sāmānyaṃ yadi sādṛśyād $ bheda eva na lakṣyate &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610777 (0.043):
mukhaṃ candraśriyaṃ dhatte JCand_2.42a / mukhaṃ nālakṣi subhruvām JCand_5.34d
hetoḥ kuto 'pi vaiśiṣṭyāt sphūrtir unmīlitaṃ matam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443689 (0.0):
padmākarapraviṣṭānāṃ % mukhaṃ nālakṣi subhruvām // JCand_5.34 // / hetoḥ kuto 'pi vaiśiṣṭyāt $ sphūrtir unmīlitaṃ matam &
lakṣitāny udite candre padmāni ca mukhāni ca // JCand_5.35 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443694 (0.0):
hetoḥ kuto 'pi vaiśiṣṭyāt $ sphūrtir unmīlitaṃ matam & / lakṣitāny udite candre % padmāni ca mukhāni ca // JCand_5.35 //
anumānaṃ ca kāryādeḥ kāraṇādyavadhāraṇam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443701 (0.0):
lakṣitāny udite candre % padmāni ca mukhāni ca // JCand_5.35 // / anumānaṃ ca kāryādeḥ $ kāraṇādyavadhāraṇam &
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7147383 (0.054):
kāryakāraṇatāvadhāraṇaṃ syāt / / na tu sākṣātkārādirasya viśeṣo 'sti, aupādhikatvāt tasyeti āśaḍkya
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2254413 (0.055):
anyat" cinmātrāt pṛthak | "na vidyate" | kāryakāraṇatvāder api jagattvena"
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18367900 (0.060):
kāryakāraṇabhāvāvadhāraṇādikaṃ ca syāt /
asti kiñcid yadanayā māṃ vilokya smitaṃ manāk // JCand_5.36 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443709 (0.0):
anumānaṃ ca kāryādeḥ $ kāraṇādyavadhāraṇam & / asti kiñcid yadanayā % māṃ vilokya smitaṃ manāk // JCand_5.36 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610744 (0.032):
mālā paraṃparā caiṣāṃ JCand_5.120a / māṃ vilokya smitaṃ manāk JCand_5.36d
arthāpattiḥ svayaṃ sidhyet padārthāntaravarṇanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443714 (0.0):
asti kiñcid yadanayā % māṃ vilokya smitaṃ manāk // JCand_5.36 // / arthāpattiḥ svayaṃ sidhyet $ padārthāntaravarṇanam &
sa jitas tvanmukhenenduḥ kā vārtā sarasīruhām // JCand_5.37 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443722 (0.0):
arthāpattiḥ svayaṃ sidhyet $ padārthāntaravarṇanam & / sa jitas tvanmukhenenduḥ % kā vārtā sarasīruhām // JCand_5.37 //
syāt kāvyaliṅgaṃ vāgartho nūtanārthasamarthakaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443731 (0.0):
sa jitas tvanmukhenenduḥ % kā vārtā sarasīruhām // JCand_5.37 // / syāt kāvyaliṅgaṃ vāgartho $ nūtanārthasamarthakaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612487 (0.0):
syāc ceto viśatā yena JCand_2.1a / syāt kāvyaliṅgaṃ vāgartho JCand_5.38a
jito 'si manda kandarpa maccitte 'sti trilocanaḥ // JCand_5.38 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443740 (0.0):
syāt kāvyaliṅgaṃ vāgartho $ nūtanārthasamarthakaḥ & / jito 'si manda kandarpa % maccitte 'sti trilocanaḥ // JCand_5.38 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610548 (0.061):
maccitaṃ te śaśiśriyi JCand_2.10b / maccitte 'sti trilocanaḥ JCand_5.38d
alaṅkāraḥ parikaraḥ sābhiprāye viśeṣaṇe / / sudhāṃśukalitottaṃsas tāpaṃ haratu vaḥ śivaḥ // JCand_5.39 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443752 (0.0):
jito 'si manda kandarpa % maccitte 'sti trilocanaḥ // JCand_5.38 // / alaṅkāraḥ parikaraḥ $ sābhiprāye viśeṣaṇe &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609418 (0.034):
tāpaṃ tanoti sotkampaṃ JCand_5.26c / tāpaṃ haratu vaḥ śivaḥ JCand_5.39d
sābhiprāye viśeṣye tu bhavet parikarāṅkuraḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443760 (0.0):
sudhāṃśukalitottaṃsas % tāpaṃ haratu vaḥ śivaḥ // JCand_5.39 // / sābhiprāye viśeṣye tu $ bhavet parikarāṅkuraḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612233 (0.045):
sābhiprāye viśeṣaṇe JCand_5.39b / sābhiprāye viśeṣye tu JCand_5.40a
caturṇāṃ puruṣārthānāṃ dātā devaś caturbhujaḥ // JCand_5.40 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443768 (0.0):
sābhiprāye viśeṣye tu $ bhavet parikarāṅkuraḥ & / caturṇāṃ puruṣārthānāṃ % dātā devaś caturbhujaḥ // JCand_5.40 //
akramātiśayoktiś ced yugapat kāryakāraṇe /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443775 (0.0):
caturṇāṃ puruṣārthānāṃ % dātā devaś caturbhujaḥ // JCand_5.40 // / akramātiśayoktiś ced $ yugapat kāryakāraṇe &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23607679 (0.054):
akramaḥ kṛṣṇa pūjyante JCand_2.27c / akramātiśayoktiś ced JCand_5.41a
āliṅganti samaṃ deva jyāṃ śarāś ca parāś ca te // JCand_5.41 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443781 (0.0):
akramātiśayoktiś ced $ yugapat kāryakāraṇe & / āliṅganti samaṃ deva % jyāṃ śarāś ca parāś ca te // JCand_5.41 //
atyantātiśayoktis tat-paurvāparyavyatikrame /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443787 (0.0):
āliṅganti samaṃ deva % jyāṃ śarāś ca parāś ca te // JCand_5.41 // / atyantātiśayoktis tat- $ paurvāparyavyatikrame &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23607730 (0.064):
atyantaṃ vā tiraskṛtam JCand_7.3d / atyantātiśayoktis tat- JCand_5.42a
agre māno gataḥ paścād anunītā priyeṇa sā // JCand_5.42 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443794 (0.0):
atyantātiśayoktis tat- $ paurvāparyavyatikrame & / agre māno gataḥ paścād % anunītā priyeṇa sā // JCand_5.42 //
capalātiśayoktis tu kārye hetuprasaktije /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443801 (0.0):
agre māno gataḥ paścād % anunītā priyeṇa sā // JCand_5.42 // / capalātiśayoktis tu $ kārye hetuprasaktije &
yāmīti priyapṛṣṭāyā valayo 'bhavad ūrmikā // JCand_5.43 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443808 (0.0):
capalātiśayoktis tu $ kārye hetuprasaktije & / yāmīti priyapṛṣṭāyā % valayo 'bhavad ūrmikā // JCand_5.43 //
sambandhātiśayoktiḥ syāt tadabhāve 'pi tadvacaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443816 (0.0):
yāmīti priyapṛṣṭāyā % valayo 'bhavad ūrmikā // JCand_5.43 // / sambandhātiśayoktiḥ syāt $ tadabhāve 'pi tadvacaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612076 (0.024):
samprāptis tu viṣādanam JCand_5.50b / sambandhātiśayoktiḥ syāt JCand_5.44a
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245036 (0.063):
niveśanāsambandhe 'pi tatsambandhakathanāt sambandhātiśayoktirvā /
paśya saudhāgrasaṃsaktaṃ vibhāti vidhumaṇḍalam // JCand_5.44 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443824 (0.0):
sambandhātiśayoktiḥ syāt $ tadabhāve 'pi tadvacaḥ & / paśya saudhāgrasaṃsaktaṃ % vibhāti vidhumaṇḍalam // JCand_5.44 //
bhedakātiśayoktiś ced ekasyaivānyatocyate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443831 (0.0):
paśya saudhāgrasaṃsaktaṃ % vibhāti vidhumaṇḍalam // JCand_5.44 // / bhedakātiśayoktiś ced $ ekasyaivānyatocyate &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610505 (0.035):
bheda eva na lakṣyate JCand_5.34b / bhedakātiśayoktiś ced JCand_5.45a
aho anyaiva lāvaṇya-līlā bālākucasthale // JCand_5.45 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443838 (0.0):
bhedakātiśayoktiś ced $ ekasyaivānyatocyate & / aho anyaiva lāvaṇya- % līlā bālākucasthale // JCand_5.45 //
rūpakātiśayoktiś ced rūpyaṃ rūpakamadhyagam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443845 (0.0):
aho anyaiva lāvaṇya- % līlā bālākucasthale // JCand_5.45 // / rūpakātiśayoktiś ced $ rūpyaṃ rūpakamadhyagam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611101 (1.192):
rūḍhayaugikatanmiśraiḥ JCand_1.9c / rūpakātiśayoktiś ced JCand_5.46a
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6276512 (0.041):
bhedepyabhedāroparūpātiśayoktiriyam / / natu rūpakaṃ rūpakādhikaraṇasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16702228 (0.042):
snigdha ityasya vāyāvāropādrūpakaṃ, yadvā rūpakamityasya / rūpakātiśayoktirityarthaḥ /
paśya nīlotpaladvandvān niḥsaranti śitāḥ śarāḥ // JCand_5.46 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443853 (0.0):
rūpakātiśayoktiś ced $ rūpyaṃ rūpakamadhyagam & / paśya nīlotpaladvandvān % niḥsaranti śitāḥ śarāḥ // JCand_5.46 //
prauḍhoktis tadaśaktasya tacchaktatvāvakalpanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443861 (0.0):
paśya nīlotpaladvandvān % niḥsaranti śitāḥ śarāḥ // JCand_5.46 // / prauḍhoktis tadaśaktasya $ tacchaktatvāvakalpanam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610340 (0.008):
prauḍhāyāṃ ca kamūrdhatā JCand_6.24d / prauḍhoktis tadaśaktasya JCand_5.47a
kalindajātīraruhāḥ śyāmalāḥ saraladrumāḥ // JCand_5.47 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443868 (0.0):
prauḍhoktis tadaśaktasya $ tacchaktatvāvakalpanam & / kalindajātīraruhāḥ % śyāmalāḥ saraladrumāḥ // JCand_5.47 //
sambhāvanaṃ yadītthaṃ syād ity ūhonyaprasiddhaye / / siktaṃ sphaṭikakumbhāntaḥ-sthitiśvetīkṛtair jalaiḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443877 (0.0):
kalindajātīraruhāḥ % śyāmalāḥ saraladrumāḥ // JCand_5.47 // / sambhāvanaṃ yadītthaṃ syād $ ity ūhonyaprasiddhaye &
mauktikaṃ cel latāṃ sūte tatpuṣpais te samaṃ yaśaḥ // JCand_5.48 //
vāñchitād adhikaprāptir ayatnena praharṣaṇam / / dīpam uddyotayed yāvat tāvad abhyudito raviḥ // JCand_5.49 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443900 (0.0):
vāñchitād adhikaprāptir $ ayatnena praharṣaṇam & / dīpam uddyotayed yāvat % tāvad abhyudito raviḥ // JCand_5.49 //
iṣyamāṇaviruddhārtha-samprāptis tu viṣādanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443907 (0.0):
dīpam uddyotayed yāvat % tāvad abhyudito raviḥ // JCand_5.49 // / iṣyamāṇaviruddhārtha- $ samprāptis tu viṣādanam &
dīpam uddyotayed yāvat tāvan nirvāṇa eva saḥ // JCand_5.50 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443911 (0.0):
iṣyamāṇaviruddhārtha- $ samprāptis tu viṣādanam & / dīpam uddyotayed yāvat % tāvan nirvāṇa eva saḥ // JCand_5.50 //
kriyādibhir anekasya tulyatā tulyayogitā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443918 (0.0):
dīpam uddyotayed yāvat % tāvan nirvāṇa eva saḥ // JCand_5.50 // / kriyādibhir anekasya $ tulyatā tulyayogitā &
saṅkucanti sarojāni svairiṇīvadanāni ca / / prācīnācalacūḍāgra-cumbibimbe sudhākare // JCand_5.51 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443920 (0.0):
kriyādibhir anekasya $ tulyatā tulyayogitā & / saṅkucanti sarojāni % svairiṇīvadanāni ca \
prastutāprastutānāṃ ca tulyatve dīpakaṃ matam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443937 (0.0):
prastutāprastutānāṃ ca $ tulyatve dīpakaṃ matam &
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7322870 (0.057):
prastutāprastutayorvyastatve tulyayogitāṃ pratipādya samastatve / dīpakamucyate - / prastutāprastutānāṃ tu dīpakam // RuAss_25 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9405598 (0.057):
prastutāprastutayorvyastatve tulyayogitāṃ pratipādya samastatve / dīpakamucyate / prastutāprastutānāṃ tu dīpakam // RuAss_25 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609439 (0.063):
tulyatā tulyayogitā JCand_5.51b / tulyatve dīpakaṃ matam JCand_5.52b
medhāṃ budhaḥ sudhām indur bibharti vasudhāṃ bhavān // JCand_5.52 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443944 (0.0):
prastutāprastutānāṃ ca $ tulyatve dīpakaṃ matam & / medhāṃ budhaḥ sudhām indur % bibharti vasudhāṃ bhavān // JCand_5.52 //
āvṛtte dīpakapade bhaved āvṛttidīpakam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443950 (0.0):
medhāṃ budhaḥ sudhām indur % bibharti vasudhāṃ bhavān // JCand_5.52 // / āvṛtte dīpakapade $ bhaved āvṛttidīpakam &
dīptyāgnir bhāti bhātīnduḥ kāntyā bhāti ravis tviṣā // JCand_5.53 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443960 (0.0):
āvṛtte dīpakapade $ bhaved āvṛttidīpakam & / dīptyāgnir bhāti bhātīnduḥ % kāntyā bhāti ravis tviṣā // JCand_5.53 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609612 (0.044):
dīpe nirvāpite hy āsīt JCand_5.103c / dīptyāgnir bhāti bhātīnduḥ JCand_5.53c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608590 (0.045):
kāntyarthavyaktisaṃgrahaḥ JCand_4.10b / kāntyā bhāti ravis tviṣā JCand_5.53d
vākyayor arthasāmānye prativastūpamā matā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443966 (1.788):
dīptyāgnir bhāti bhātīnduḥ % kāntyā bhāti ravis tviṣā // JCand_5.53 // / vākyayor arthasāmānye $ prativastūpamā matā &
tāpena bhrājate sūraḥ śūraś cāpena rājate // JCand_5.54 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443972 (0.0):
vākyayor arthasāmānye $ prativastūpamā matā & / tāpena bhrājate sūraḥ % śūraś cāpena rājate // JCand_5.54 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611818 (0.059):
śuśubhe vāhinīpatiḥ JCand_5.62d / śūraś cāpena rājate JCand_5.54d / śūraḥ śaurir ayaṃ punaḥ JCand_3.1d
ced bimbapratibimbatvaṃ dṛṣṭāntas tadalaṃkṛtiḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443980 (0.0):
tāpena bhrājate sūraḥ % śūraś cāpena rājate // JCand_5.54 // / ced bimbapratibimbatvaṃ $ dṛṣṭāntas tadalaṃkṛtiḥ &
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6250735 (0.045):
ityetadarthatvād iha dṛṣṭānte tu punaḥ bimbapratibimbabhāvaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626105 (0.051):
atha dharmyapekṣo bimbapratibimbabhāvo yadā, tadā dṛṣṭānto vakṣyata
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609154 (0.058):
cumbibimbe sudhākare JCand_5.51f / ced bimbapratibimbatvaṃ JCand_5.55a
syān mallapratimallatve saṅgrāmoddhāmahuṃkṛtiḥ // JCand_5.55 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443987 (0.0):
ced bimbapratibimbatvaṃ $ dṛṣṭāntas tadalaṃkṛtiḥ & / syān mallapratimallatve % saṅgrāmoddhāmahuṃkṛtiḥ // JCand_5.55 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611963 (0.059):
saṅgrāmoddhāmahuṃkṛtiḥ JCand_5.55d / sa ca vākyaikasaṃśrayaḥ JCand_7.9b
dṛṣṭāntaś ced bhavanmūrtis tan mṛṣṭā daivadurlipiḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443994 (0.0):
syān mallapratimallatve % saṅgrāmoddhāmahuṃkṛtiḥ // JCand_5.55 // / dṛṣṭāntaś ced bhavanmūrtis $ tan mṛṣṭā daivadurlipiḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609638 (0.037):
dṛṣṭaṃ ced vadanaṃ tasyāḥ JCand_5.99c / dṛṣṭāntaś ced bhavanmūrtis JCand_5.56a
jātā cet prāk prabhā bhānos tarhi yātā vibhāvarī // JCand_5.56 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444004 (0.0):
dṛṣṭāntaś ced bhavanmūrtis $ tan mṛṣṭā daivadurlipiḥ & / jātā cet prāk prabhā bhānos % tarhi yātā vibhāvarī // JCand_5.56 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609214 (0.059):
jāgradbhāsurapadmakeśarayaśaḥśītāṃśur asmād budhāḥ JCand_1.3d / jātā cet prāk prabhā bhānos JCand_5.56c
vākyārthayoḥ sadṛśayor aikyāropo nidarśanā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444010 (0.0):
jātā cet prāk prabhā bhānos % tarhi yātā vibhāvarī // JCand_5.56 // / vākyārthayoḥ sadṛśayor $ aikyāropo nidarśanā &
yā dātuḥ saumyatā seyaṃ sudhāṃśor akalaṅkatā // JCand_5.57 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444018 (0.0):
vākyārthayoḥ sadṛśayor $ aikyāropo nidarśanā & / yā dātuḥ saumyatā seyaṃ % sudhāṃśor akalaṅkatā // JCand_5.57 //
vyatireko viśeṣaś ced upamānopameyayoḥ / / śailā ivonnatāḥ santaḥ kiṃ tu prakṛtikomalāḥ // JCand_5.58 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444022 (0.0):
yā dātuḥ saumyatā seyaṃ % sudhāṃśor akalaṅkatā // JCand_5.57 // / vyatireko viśeṣaś ced $ upamānopameyayoḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444030 (0.0):
vyatireko viśeṣaś ced $ upamānopameyayoḥ & / śailā ivonnatāḥ santaḥ % kiṃ tu prakṛtikomalāḥ // JCand_5.58 //
sahoktiḥ sahabhāvaś ced bhāsate janarañjanaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444035 (0.0):
śailā ivonnatāḥ santaḥ % kiṃ tu prakṛtikomalāḥ // JCand_5.58 // / sahoktiḥ sahabhāvaś ced $ bhāsate janarañjanaḥ &
digantam agamad yasya kīrtiḥ pratyarthibhiḥ saha // JCand_5.59 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444043 (0.0):
sahoktiḥ sahabhāvaś ced $ bhāsate janarañjanaḥ & / digantam agamad yasya % kīrtiḥ pratyarthibhiḥ saha // JCand_5.59 //
vinoktiś ced vinā kiṃcit prastutaṃ hīnam ucyate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444051 (0.0):
digantam agamad yasya % kīrtiḥ pratyarthibhiḥ saha // JCand_5.59 // / vinoktiś ced vinā kiṃcit $ prastutaṃ hīnam ucyate &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611419 (5.960):
vinā saṃcāribhir yutaḥ JCand_6.4d / vinoktiś ced vinā kiṃcit JCand_5.60a
vidyā hṛdyāpi sāvadyā binā vinayasampadam // JCand_5.60 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444058 (0.0):
vinoktiś ced vinā kiṃcit $ prastutaṃ hīnam ucyate & / vidyā hṛdyāpi sāvadyā % binā vinayasampadam // JCand_5.60 //
samāsoktiḥ parisphūrtiḥ prastute 'prastutasya cet /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444064 (0.0):
vidyā hṛdyāpi sāvadyā % binā vinayasampadam // JCand_5.60 // / samāsoktiḥ parisphūrtiḥ $ prastute 'prastutasya cet &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612061 (0.055):
samāsaḥ syāt padair na syāt JCand_6.21c / samāsoktiḥ parisphūrtiḥ JCand_5.61a
ayam aindrīmukhaṃ paśya raktaś cumbati candramāḥ // JCand_5.61 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444069 (0.0):
samāsoktiḥ parisphūrtiḥ $ prastute 'prastutasya cet & / ayam aindrīmukhaṃ paśya % raktaś cumbati candramāḥ // JCand_5.61 //
khaṇḍaśleṣaḥ padānāṃ ced ekaikaṃ pṛthagarthatā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444077 (0.0):
ayam aindrīmukhaṃ paśya % raktaś cumbati candramāḥ // JCand_5.61 // / khaṇḍaśleṣaḥ padānāṃ ced $ ekaikaṃ pṛthagarthatā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608869 (0.059):
khaṇḍavākyaṃ sa iṣyate JCand_1.14b / khaṇḍaśleṣaḥ padānāṃ ced JCand_5.62a
ucchaladbhūrikīlālaḥ śuśubhe vāhinīpatiḥ // JCand_5.62 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444085 (0.0):
khaṇḍaśleṣaḥ padānāṃ ced $ ekaikaṃ pṛthagarthatā & / ucchaladbhūrikīlālaḥ % śuśubhe vāhinīpatiḥ // JCand_5.62 //
bhaṅgaśleṣaḥ padastomasyaiva cet pṛthagarthatā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444092 (0.0):
ucchaladbhūrikīlālaḥ % śuśubhe vāhinīpatiḥ // JCand_5.62 // / bhaṅgaśleṣaḥ padastomasy- $ -aiva cet pṛthagarthatā &
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9406588 (0.060):
yadi cātra samarthyasamarthakabhāvaḥ syādarthāntaranyāsādasya / pṛthagalaṅkāratā na syāt /
ajarāmaratā kasya nāyodhyeva purī priyā // JCand_5.63 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444100 (0.0):
bhaṅgaśleṣaḥ padastomasy- $ -aiva cet pṛthagarthatā & / ajarāmaratā kasya % nāyodhyeva purī priyā // JCand_5.63 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609872 (0.011):
nāyaṃ sudhāṃśuḥ kiṃ tarhi JCand_5.25c / nāyodhyeva purī priyā JCand_5.63d
arthaśleṣo 'rthamātrasya yady anekārthasaṃśrayaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444106 (0.0):
ajarāmaratā kasya % nāyodhyeva purī priyā // JCand_5.63 // / arthaśleṣo 'rthamātrasya $ yady anekārthasaṃśrayaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23607942 (0.031):
arthaśaktisamutthasya JCand_7.6c / arthaśleṣo 'rthamātrasya JCand_5.64a
kuṭilāḥ śyāmalā dīrghā kaṭākṣāḥ kuntalāś ca te // JCand_5.64 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444113 (0.015):
arthaśleṣo 'rthamātrasya $ yady anekārthasaṃśrayaḥ & / kuṭilāḥ śyāmalā dīrghā % kaṭākṣāḥ kuntalāś ca te // JCand_5.64 //
aprastutapraśaṃsā syāt sā yatra prastutānugā / / kāryakāraṇasāmānya-viśeṣāder asau matā // JCand_5.65 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444125 (0.0):
kuṭilāḥ śyāmalā dīrghā % kaṭākṣāḥ kuntalāś ca te // JCand_5.64 // / aprastutapraśaṃsā syāt $ sā yatra prastutānugā &
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 921965 (0.052):
na cedaṃ kāryātkāraṇapratītirūpāprastutapraśaṃsā, tatra / kāryasyāprastutatvāt ; iha tu varṇanīyasya prabhāvātiśayabodhakatvena
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611536 (0.056):
viśeṣāder asau matā JCand_5.65d / viśeṣāḥ sa vikasvaraḥ JCand_5.68b
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260555 (0.061):
sāmānyaviśeṣakāryakāraṇatulyābhāvādaprastutapraśaṃsāto bhedaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18367195 (0.064):
kiñcānugatatantutvapaṭatvādisāmānyābhāve kāryakāraṇabhāvāvadhāraṇaṃ na
kamalaiḥ kamalāvāsaiḥ kiṃ kiṃ nāsādi sundaram /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444130 (0.0):
kāryakāraṇasāmānya- % viśeṣāder asau matā // JCand_5.65 // / kamalaiḥ kamalāvāsaiḥ $ kiṃ kiṃ nāsādi sundaram &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608482 (0.058):
kapākrāntas tavargaḥ syāt JCand_6.24c / kamalaiḥ kamalāvāsaiḥ JCand_5.66a / karṇotpalāni dadhate JCand_5.105c
apy ambudheḥ paraṃ pāraṃ prayānti vyavasāyinaḥ // JCand_5.66 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444136 (0.0):
kamalaiḥ kamalāvāsaiḥ $ kiṃ kiṃ nāsādi sundaram & / apy ambudheḥ paraṃ pāraṃ % prayānti vyavasāyinaḥ // JCand_5.66 //
bhaved arthāntaranyaso 'nuṣaktārthāntarābhidhā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444143 (0.0):
apy ambudheḥ paraṃ pāraṃ % prayānti vyavasāyinaḥ // JCand_5.66 // / bhaved arthāntaranyaso $ 'nuṣaktārthāntarābhidhā &
hanūmān abdhim atarad duṣkaraṃ kiṃ mahātmanām // JCand_5.67 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444149 (0.0):
bhaved arthāntaranyaso $ 'nuṣaktārthāntarābhidhā & / hanūmān abdhim atarad % duṣkaraṃ kiṃ mahātmanām // JCand_5.67 //
yasmin viśeṣasāmānya-viśeṣāḥ sa vikasvaraḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444155 (0.0):
hanūmān abdhim atarad % duṣkaraṃ kiṃ mahātmanām // JCand_5.67 // / yasmin viśeṣasāmānya- $ viśeṣāḥ sa vikasvaraḥ &
sa na jigye mahānto hi durdharṣāḥ kṣmādharā iva // JCand_5.68 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444163 (0.0):
yasmin viśeṣasāmānya- $ viśeṣāḥ sa vikasvaraḥ & / sa na jigye mahānto hi % durdharṣāḥ kṣmādharā iva // JCand_5.68 //
kāryādyaiḥ prastutair uktaiḥ paryāyoktiṃ pracakṣate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444170 (0.0):
sa na jigye mahānto hi % durdharṣāḥ kṣmādharā iva // JCand_5.68 // / kāryādyaiḥ prastutair uktaiḥ $ paryāyoktiṃ pracakṣate &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608645 (0.027):
kāryaṃ phalopalambhaś ced JCand_3.10a / kāryādyaiḥ prastutair uktaiḥ JCand_5.69a
tṛṇāny aṅkurayāmāsa vipakṣanṛpasadmasu // JCand_5.69 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444176 (0.0):
kāryādyaiḥ prastutair uktaiḥ $ paryāyoktiṃ pracakṣate & / tṛṇāny aṅkurayāmāsa % vipakṣanṛpasadmasu // JCand_5.69 //
uktir vyājastutir nindā-stutibhyāṃ stutinindayoḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444183 (0.0):
tṛṇāny aṅkurayāmāsa % vipakṣanṛpasadmasu // JCand_5.69 // / uktir vyājastutir nindā- $ stutibhyāṃ stutinindayoḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608257 (0.029):
īdṛśaiś caritai rājan JCand_3.6c / uktir vyājastutir nindā- JCand_5.70a
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 921855 (0.040):
uktā vyājastutiḥ punaḥ // VisSd_10.59 // / nindāstutibhyāṃ vācyābhyāṃ gamyatve stutinindayoḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13621276 (0.040):
aprastuta-praśaṃsā syād uktā vyāja-stutiḥ punaḥ // VisSd_10.59 // / nindā-stutibhyāṃ vācyābhyāṃ gamyatve stuti-nindayoḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613278 (0.050):
stutinindayoḥ nindāstutigamakatve vyājastutiḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260613 (0.052):
gamyatve vyaṅgyatve nindāvyājena stutau vyājanindātvena / vyājastutiparayogārthasambhavāt samāsadvayenobhayatra tatpadārthaṃ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485588 (0.054):
tatra vyājastutirnāmālaṅkāro bhavati / / nindāvyājena hi sā stutiḥ / / ato vyājastutiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633177 (0.060):
stutinindābhyāṃ nindāstutyorgamyatve vyājastutiḥ // RuAss_37 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 921871 (0.063):
nindayā stutergamyatve vyājena stutiriti vyutpattyā vyājastutiḥ / / stutyā nindāyā gamyatve vyājarūpā stutiḥ /
kaste viveko nayasi svargaṃ pātakino 'pi yat // JCand_5.70 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444188 (0.0):
uktir vyājastutir nindā- $ stutibhyāṃ stutinindayoḥ & / kaste viveko nayasi % svargaṃ pātakino 'pi yat // JCand_5.70 //
ākṣepas tu prayuktasya pratiṣedho vicāraṇāt / / candra saṃdarśayātmānam athavāsti priyāmukham // JCand_5.71 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444195 (0.0):
kaste viveko nayasi % svargaṃ pātakino 'pi yat // JCand_5.70 // / ākṣepas tu prayuktasya $ pratiṣedho vicāraṇāt &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444202 (0.0):
ākṣepas tu prayuktasya $ pratiṣedho vicāraṇāt & / candra saṃdarśayātmānam % athavāsti priyāmukham // JCand_5.71 //
gūḍhākṣepo vidhau vyakte niṣedhe cāsphuṭe sati /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444209 (0.0):
candra saṃdarśayātmānam % athavāsti priyāmukham // JCand_5.71 // / gūḍhākṣepo vidhau vyakte $ niṣedhe cāsphuṭe sati &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608936 (0.029):
gumphaḥ kāraṇamālā syād JCand_5.86a / gūḍhākṣepo vidhau vyakte JCand_5.72a
hara sītāṃ sukhaṃ, kiṃ tu cintayāntakaḍhaukanam // JCand_5.72 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444217 (0.0):
gūḍhākṣepo vidhau vyakte $ niṣedhe cāsphuṭe sati & / hara sītāṃ sukhaṃ, kiṃ tu % cintayāntakaḍhaukanam // JCand_5.72 //
virodho 'nupapattiś ced guṇadravyakriyādiṣu /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444223 (0.0):
hara sītāṃ sukhaṃ, kiṃ tu % cintayāntakaḍhaukanam // JCand_5.72 // / virodho 'nupapattiś ced $ guṇadravyakriyādiṣu &
amandacandanasyandaḥ svacchandaṃ dandahīti mām // JCand_5.73 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444230 (0.0):
virodho 'nupapattiś ced $ guṇadravyakriyādiṣu & / amandacandanasyandaḥ % svacchandaṃ dandahīti mām // JCand_5.73 //
śleṣādibhūr virodhaś ced virodhābhāsatā matā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444240 (0.0):
amandacandanasyandaḥ % svacchandaṃ dandahīti mām // JCand_5.73 // / śleṣādibhūr virodhaś ced $ virodhābhāsatā matā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611920 (0.0):
ślāghyaṃ cānyopalakṣaṇam JCand_5.114b / śleṣādibhūr virodhaś ced JCand_5.74a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611497 (0.033):
virodhābhāsatā matā JCand_5.74b / virodho 'nupapattiś ced JCand_5.73a
apy andhakāriṇānena jagad etat prakāśate // JCand_5.74 // / asaṃbhavo 'rthaniṣpattāv asaṃbhāvyatvavarṇanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444249 (0.0):
śleṣādibhūr virodhaś ced $ virodhābhāsatā matā & / apy andhakāriṇānena % jagad etat prakāśate // JCand_5.74 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608054 (0.0):
asamarthaṃ tu hantyādeḥ JCand_2.3c / asaṃbhavo 'rthaniṣpattāv JCand_5.75a / asaṃbhāvyatvavarṇanam JCand_5.75b
ko veda gopaśiśukaḥ śailam utpāṭayiṣyati // JCand_5.75 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444256 (0.0):
asaṃbhavo 'rthaniṣpattāv $ asaṃbhāvyatvavarṇanam & / ko veda gopaśiśukaḥ % śailam utpāṭayiṣyati // JCand_5.75 //
vibhāvanā vināpi syāt kāraṇaṃ kāryajanma cet /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444263 (0.0):
ko veda gopaśiśukaḥ % śailam utpāṭayiṣyati // JCand_5.75 // / vibhāvanā vināpi syāt $ kāraṇaṃ kāryajanma cet &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611448 (0.042):
vibhāvadyair yathākramam JCand_6.6b / vibhāvanā vināpi syāt JCand_5.76a
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18117713 (0.061):
kāraṇena vinā kāryasyotpattiḥ syādvibhāvanā / / tatsāmagrayāmanutpattirviśeṣoktirnigadyate // ViPrud_8.157 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 922727 (0.061):
vibhāvanā vinā hetuṃ kāryotpattiryaducyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13621355 (0.061):
vibhāvanā vinā hetuṃ kāryotpattir yad ucyate /
paśya lākṣārasāsiktaṃ raktaṃ tvaccaraṇadvayam // JCand_5.76 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444271 (0.0):
vibhāvanā vināpi syāt $ kāraṇaṃ kāryajanma cet & / paśya lākṣārasāsiktaṃ % raktaṃ tvaccaraṇadvayam // JCand_5.76 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611021 (0.055):
raktaś cumbati candramāḥ JCand_5.61d / raktaṃ tvaccaraṇadvayam JCand_5.76d
viśeṣoktir anutpattiḥ kāryasya sati kāraṇe /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444278 (0.0):
paśya lākṣārasāsiktaṃ % raktaṃ tvaccaraṇadvayam // JCand_5.76 // / viśeṣoktir anutpattiḥ $ kāryasya sati kāraṇe &
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18117733 (0.027):
yatra prasiddhakāraṇaparityāgena kāryasyotpattirnigadyate sā vibhāvanā / / yatra sākalye satyapi kāryasyānutpattiḥ sā viśeṣoktiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9634777 (0.062):
kāraṇasāmagrye kāryānutpattirviśeṣoktiḥ // RuAss_42 //
namantam api dhīmantaṃ na laṅghayati kaścana // JCand_5.77 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444284 (0.0):
viśeṣoktir anutpattiḥ $ kāryasya sati kāraṇe & / namantam api dhīmantaṃ % na laṅghayati kaścana // JCand_5.77 //
ākhyāte bhinnadeśatve kāryahetvor asaṃgatiḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444291 (0.0):
namantam api dhīmantaṃ % na laṅghayati kaścana // JCand_5.77 // / ākhyāte bhinnadeśatve $ kāryahetvor asaṃgatiḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608118 (0.046):
ākṣepas tu prayuktasya JCand_5.71a / ākhyāte bhinnadeśatve JCand_5.78a
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18117788 (0.052):
kāryakāraṇavirodhaprastāvād asaṃgatirucyate / / kāryakāraṇayorbhinnadeśatve satyasaṃgatiḥ // ViPrud_8.159 //
tvadbhaktānāṃ namaty aṅgaṃ bhaṅgam eti bhavaklamaḥ // JCand_5.78 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444299 (0.0):
ākhyāte bhinnadeśatve $ kāryahetvor asaṃgatiḥ & / tvadbhaktānāṃ namaty aṅgaṃ % bhaṅgam eti bhavaklamaḥ // JCand_5.78 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610381 (0.060):
bhaṅgam eti bhavaklamaḥ JCand_5.78d / bhaṅgaśleṣaḥ padastomasy- JCand_5.63a
viṣamaṃ yady anaucityād anekānvayakalpanam / / kvātitīvraviṣāḥ sarpāḥ kvāsau candanabhūruhaḥ // JCand_5.79 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444311 (0.0):
tvadbhaktānāṃ namaty aṅgaṃ % bhaṅgam eti bhavaklamaḥ // JCand_5.78 // / viṣamaṃ yady anaucityād $ anekānvayakalpanam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608832 (0.0):
kvātitīvraviṣāḥ sarpāḥ JCand_5.79c / kvāsau candanabhūruhaḥ JCand_5.79d
samam aucityato 'neka-vastusambandhavarṇanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444318 (0.0):
kvātitīvraviṣāḥ sarpāḥ % kvāsau candanabhūruhaḥ // JCand_5.79 // / samam aucityato 'neka- $ vastusambandhavarṇanam &
anurūpaṃ kṛtaṃ sadma hāreṇa kucamaṇḍalam // JCand_5.80 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444325 (0.0):
samam aucityato 'neka- $ vastusambandhavarṇanam & / anurūpaṃ kṛtaṃ sadma % hāreṇa kucamaṇḍalam // JCand_5.80 //
vicitraṃ cet prayatnaḥ syād viparītaphalapradaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444333 (0.0):
anurūpaṃ kṛtaṃ sadma % hāreṇa kucamaṇḍalam // JCand_5.80 // / vicitraṃ cet prayatnaḥ syād $ viparītaphalapradaḥ &
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9635528 (0.037):
yojanaṃ sphuṭamityāha atreti / / prayatnastu vicitraṃ syādviparītaphalātpaye /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611369 (0.061):
vicitraṃ cet prayatnaḥ syād JCand_5.81a / vicitrārthāntarānvayāt JCand_3.9b
namanti santas trailokyād api labdhuṃ samunnatim // JCand_5.81 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444339 (0.0):
vicitraṃ cet prayatnaḥ syād $ viparītaphalapradaḥ & / namanti santas trailokyād % api labdhuṃ samunnatim // JCand_5.81 //
adhikaṃ bodhyam ādhārād ādheyādhikavarṇanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444345 (0.0):
namanti santas trailokyād % api labdhuṃ samunnatim // JCand_5.81 // / adhikaṃ bodhyam ādhārād $ ādheyādhikavarṇanam &
yayā vyāptaṃ jagat tasyāṃ vāci mānti na te guṇāḥ // JCand_5.82 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444352 (0.0):
adhikaṃ bodhyam ādhārād $ ādheyādhikavarṇanam & / yayā vyāptaṃ jagat tasyāṃ % vāci mānti na te guṇāḥ // JCand_5.82 //
anyonyaṃ nāma yatra syād upakāraḥ parasparam / / triyāmā śaśinā bhāti śaśī bhāti triyāmayā // JCand_5.83 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444365 (0.0):
yayā vyāptaṃ jagat tasyāṃ % vāci mānti na te guṇāḥ // JCand_5.82 // / anyonyaṃ nāma yatra syād $ upakāraḥ parasparam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611776 (0.054):
śabdair bandhaḥ sukhāvahaḥ JCand_4.1d / śaśī bhāti triyāmayā JCand_5.83d
viśeṣaḥ khyātam ādhāraṃ vināpy ādheyavarṇanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444371 (0.0):
triyāmā śaśinā bhāti % śaśī bhāti triyāmayā // JCand_5.83 // / viśeṣaḥ khyātam ādhāraṃ $ vināpy ādheyavarṇanam &
gate 'pi sūrye dīpasthās tamaś chindanti tatkarāḥ // JCand_5.84 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444380 (0.0):
viśeṣaḥ khyātam ādhāraṃ $ vināpy ādheyavarṇanam & / gate 'pi sūrye dīpasthās % tamaś chindanti tatkarāḥ // JCand_5.84 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609370 (0.039):
tanvaṅgīstanayoriva JCand_5.11d / tamaś chindanti tatkarāḥ JCand_5.84d
syād vyāghāto 'nyathākāri vastv anyakriyam ucyate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444388 (0.0):
gate 'pi sūrye dīpasthās % tamaś chindanti tatkarāḥ // JCand_5.84 // / syād vyāghāto 'nyathākāri $ vastv anyakriyam ucyate &
yair jagat prīyate hanti tair eva kusumāyudhaḥ // JCand_5.85 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444393 (0.0):
syād vyāghāto 'nyathākāri $ vastv anyakriyam ucyate & / yair jagat prīyate hanti % tair eva kusumāyudhaḥ // JCand_5.85 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611006 (0.060):
ye ṣoḍaśādyā dviguṇās JCand_7.11a / yair jagat prīyate hanti JCand_5.85c
gumphaḥ kāraṇamālā syād yathāprākprāntakāraṇaiḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444400 (0.0):
yair jagat prīyate hanti % tair eva kusumāyudhaḥ // JCand_5.85 // / gumphaḥ kāraṇamālā syād $ yathāprākprāntakāraṇaiḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608929 (0.063):
guṇadravyakriyādiṣu JCand_5.73b / gumphaḥ kāraṇamālā syād JCand_5.86a
nayena śrīḥ śriyā tyāgas tyāgena vipulaṃ yaśaḥ // JCand_5.86 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444408 (0.0):
gumphaḥ kāraṇamālā syād $ yathāprākprāntakāraṇaiḥ & / nayena śrīḥ śriyā tyāgas % tyāgena vipulaṃ yaśaḥ // JCand_5.86 //
gṛhītamuktarītyartha-śreṇir ekāvalī matā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444416 (0.0):
gṛhītamuktarītyartha- $ śreṇir ekāvalī matā & / netre karṇāntaviśrānte % karṇau dormūladolinau // JCand_5.87 //
netre karṇāntaviśrānte karṇau dormūladolinau // JCand_5.87 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444424 (0.0):
gṛhītamuktarītyartha- $ śreṇir ekāvalī matā & / netre karṇāntaviśrānte % karṇau dormūladolinau // JCand_5.87 //
dīpakaikāvalīyogān mālādīpakam ucyate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444430 (0.0):
netre karṇāntaviśrānte % karṇau dormūladolinau // JCand_5.87 // / dīpakaikāvalīyogān $ mālādīpakam ucyate &
smareṇa hṛdaye tasyās tena tvayi kṛtā sthitiḥ // JCand_5.88 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444437 (0.0):
dīpakaikāvalīyogān $ mālādīpakam ucyate & / smareṇa hṛdaye tasyās % tena tvayi kṛtā sthitiḥ // JCand_5.88 //
sāro nāma padotkarṣaḥ sāratāyā yathottaram /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444444 (0.0):
smareṇa hṛdaye tasyās % tena tvayi kṛtā sthitiḥ // JCand_5.88 // / sāro nāma padotkarṣaḥ $ sāratāyā yathottaram &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612255 (1.192):
sāro nāma padotkarṣaḥ JCand_5.89a / sāropādhyavasānākhye JCand_9.10c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612248 (0.055):
sāratāyā yathottaram JCand_5.89b / sāraṃ sārasvataṃ tatra JCand_5.89c
sāraṃ sārasvataṃ tatra kāvyaṃ tatra śivastavaḥ // JCand_5.89 // / udārasāraś ced bhāti bhinno 'bhinnatayā guṇaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444456 (0.0):
sāro nāma padotkarṣaḥ $ sāratāyā yathottaram & / sāraṃ sārasvataṃ tatra % kāvyaṃ tatra śivastavaḥ // JCand_5.89 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612248 (0.050):
sāratāyā yathottaram JCand_5.89b / sāraṃ sārasvataṃ tatra JCand_5.89c
madhuraṃ madhu pīyūṣaṃ tasmāt tasmāt kaver vacaḥ // JCand_5.90 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444461 (0.0):
udārasāraś ced bhāti $ bhinno 'bhinnatayā guṇaḥ & / madhuraṃ madhu pīyūṣaṃ % tasmāt tasmāt kaver vacaḥ // JCand_5.90 //
yathāsaṃkhyaṃ dvidhārthāś cet kramādekaikamanvitāḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444469 (0.0):
madhuraṃ madhu pīyūṣaṃ % tasmāt tasmāt kaver vacaḥ // JCand_5.90 // / yathāsaṃkhyaṃ dvidhārthāś cet $ kramādekaikamanvitāḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610880 (0.047):
yathāprākprāntakāraṇaiḥ JCand_5.86b / yathāsaṃkhyaṃ dvidhārthāś cet JCand_5.91a
śatruṃ mitraṃ dviṣatpakṣaṃ jaya rañjaya bhañjaya // JCand_5.91 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444476 (0.0):
yathāsaṃkhyaṃ dvidhārthāś cet $ kramādekaikamanvitāḥ & / śatruṃ mitraṃ dviṣatpakṣaṃ % jaya rañjaya bhañjaya // JCand_5.91 //
paryāyaś ced anekatra syād ekasya samanvayaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444482 (0.0):
śatruṃ mitraṃ dviṣatpakṣaṃ % jaya rañjaya bhañjaya // JCand_5.91 // / paryāyaś ced anekatra $ syād ekasya samanvayaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610104 (0.050):
paryāyaś ced anekatra JCand_5.92a / paryāyeṇa dvayos tac ced JCand_5.13a
padmaṃ muktvā gatā candraṃ kāminīvadanopamā // JCand_5.92 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444491 (0.0):
paryāyaś ced anekatra $ syād ekasya samanvayaḥ & / padmaṃ muktvā gatā candraṃ % kāminīvadanopamā // JCand_5.92 //
parivṛttir vinimayo nyūnābhyadhikayor mithaḥ / / jagrāhaikaṃ śaraṃ muktvā kaṭākṣān śatruyoṣitām // JCand_5.93 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444497 (0.0):
padmaṃ muktvā gatā candraṃ % kāminīvadanopamā // JCand_5.92 // / parivṛttir vinimayo $ nyūnābhyadhikayor mithaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444504 (0.0):
parivṛttir vinimayo $ nyūnābhyadhikayor mithaḥ & / jagrāhaikaṃ śaraṃ muktvā % kaṭākṣān śatruyoṣitām // JCand_5.93 //
parisaṃkhyā niṣidhyaikam anyasmin vastuyantraṇam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444508 (0.0):
jagrāhaikaṃ śaraṃ muktvā % kaṭākṣān śatruyoṣitām // JCand_5.93 // / parisaṃkhyā niṣidhyaikam $ anyasmin vastuyantraṇam &
snehakṣayaḥ pradīpeṣu svānteṣu na natabhruvām // JCand_5.94 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444519 (0.0):
parisaṃkhyā niṣidhyaikam $ anyasmin vastuyantraṇam & / snehakṣayaḥ pradīpeṣu % svānteṣu na natabhruvām // JCand_5.94 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612614 (1.192):
svāṅkuritam atadrūpaṃ JCand_7.13c / svānteṣu na natabhruvām JCand_5.94d
vikalpas tulyabalayor virodhaś cāturīyutaḥ / / kāntācitte 'dhare vāpi kuru tvaṃ vītarāgatām // JCand_5.95 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444525 (0.0):
snehakṣayaḥ pradīpeṣu % svānteṣu na natabhruvām // JCand_5.94 // / vikalpas tulyabalayor $ virodhaś cāturīyutaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444533 (0.0):
vikalpas tulyabalayor $ virodhaś cāturīyutaḥ & / kāntācitte 'dhare vāpi % kuru tvaṃ vītarāgatām // JCand_5.95 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608756 (0.0):
kuraṅgair uttaraṅgākṣi JCand_5.111c / kuru tvaṃ vītarāgatām JCand_5.95d
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13621581 (0.036):
daṇḍāpūpikayānyārthāgamo 'rthāpattir iṣyate / / vikalpas tulya-balayor virodhaś cāntarāyataḥ // VisSd_10.83 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6270575 (0.041):
********** END OF COMMENTARY ********** / vikalpastulyabalayorvirodhaścāturīyu(ya) taḥ // VisSd_10.83 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 924124 (0.043):
'yam ityādau na cedamanumānam
bhūyasām ekasambandha-bhājāṃ gumphaḥ samuccayaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444538 (0.0):
kāntācitte 'dhare vāpi % kuru tvaṃ vītarāgatām // JCand_5.95 // / bhūyasām ekasambandha- $ bhājāṃ gumphaḥ samuccayaḥ &
naśyanti paścāt paśyanti bhraśyanti ca tava dviṣaḥ // JCand_5.96 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444545 (0.0):
bhūyasām ekasambandha- $ bhājāṃ gumphaḥ samuccayaḥ & / naśyanti paścāt paśyanti % bhraśyanti ca tava dviṣaḥ // JCand_5.96 //
samādhiḥ kāryasaukaryaṃ kāraṇāntarasannidheḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444551 (0.0):
naśyanti paścāt paśyanti % bhraśyanti ca tava dviṣaḥ // JCand_5.96 // / samādhiḥ kāryasaukaryaṃ $ kāraṇāntarasannidheḥ &
utkaṇṭhitāṃ ca kalayan jagāmāstaṃ ca bhānumān // JCand_5.97 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444558 (0.0):
samādhiḥ kāryasaukaryaṃ $ kāraṇāntarasannidheḥ & / utkaṇṭhitāṃ ca kalayan % jagāmāstaṃ ca bhānumān // JCand_5.97 //
pratyanīkaṃ balavataḥ śatroḥ pakṣe parākramaḥ / / jaitranetrānugau karṇāv utpalābhyām adhaḥkṛtau // JCand_5.98 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444564 (0.0):
utkaṇṭhitāṃ ca kalayan % jagāmāstaṃ ca bhānumān // JCand_5.97 // / pratyanīkaṃ balavataḥ $ śatroḥ pakṣe parākramaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444571 (0.0):
pratyanīkaṃ balavataḥ $ śatroḥ pakṣe parākramaḥ & / jaitranetrānugau karṇāv % utpalābhyām adhaḥkṛtau // JCand_5.98 //
pratīpam upamānasya hīnatvam upameyataḥ / / dṛṣṭaṃ ced vadanaṃ tasyāḥ kiṃ padmena kimindunā // JCand_5.99 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444582 (0.0):
jaitranetrānugau karṇāv % utpalābhyām adhaḥkṛtau // JCand_5.98 // / pratīpam upamānasya $ hīnatvam upameyataḥ &
ullāso 'nyamahimnā ced doṣo hy anyatra varṇyate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444590 (0.0):
dṛṣṭaṃ ced vadanaṃ tasyāḥ % kiṃ padmena kimindunā // JCand_5.99 // / ullāso 'nyamahimnā ced $ doṣo hy anyatra varṇyate &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608375 (0.055):
ullāsāya vicāravīcinicayālaṅkāravārām nidheś JCand_1.2c / ullāso 'nyamahimnā ced JCand_5.100a
tad abhāgyaṃ dhanasyaiva yan nāśrayati sajjanam // JCand_5.100 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444597 (0.0):
ullāso 'nyamahimnā ced $ doṣo hy anyatra varṇyate & / tad abhāgyaṃ dhanasyaiva % yan nāśrayati sajjanam // JCand_5.100 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610905 (0.0):
yad vyajyamānaṃ manasaḥ JCand_8.1a / yan nāśrayati sajjanam JCand_5.100d
tadguṇaḥ svaguṇatyāgād anyataḥ svaguṇodayaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444605 (0.0):
tad abhāgyaṃ dhanasyaiva % yan nāśrayati sajjanam // JCand_5.100 // / tadguṇaḥ svaguṇatyāgād $ anyataḥ svaguṇodayaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609343 (5.960):
tad evālaṃkṛtitrayam JCand_5.31b / tadguṇaḥ svaguṇatyāgād JCand_5.101a
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116979 (0.044):
itaraguṇasaṃnidhānātiśayasāmyāt tadguṇa ucyate / / tadguṇaḥ svaguṇatyāgādanyotkṛṣṭaguṇāhṛtiḥ // ViPrud_8.137 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13621656 (0.061):
sāmānyaṃ prakṛtasyānya-tādātmyaṃ sadṛśair guṇaiḥ // VisSd_10.89 // / tadguṇaḥ sva-guṇa-tyāgād atyutkṛṣṭa-guṇa-grahaḥ /
padmarāgāruṇaṃ nāsā-mauktikaṃ te 'dharaśritam // JCand_5.101 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444612 (0.0):
tadguṇaḥ svaguṇatyāgād $ anyataḥ svaguṇodayaḥ & / padmarāgāruṇaṃ nāsā- % mauktikaṃ te 'dharaśritam // JCand_5.101 //
punaḥ svaguṇasamprāptir vijñeyā pūrvarūpatā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444619 (0.0):
padmarāgāruṇaṃ nāsā- % mauktikaṃ te 'dharaśritam // JCand_5.101 // / punaḥ svaguṇasamprāptir $ vijñeyā pūrvarūpatā &
harakaṇṭhāṃśulipto 'pi śeṣas tvadyaśasā sitaḥ // JCand_5.102 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444630 (0.0):
punaḥ svaguṇasamprāptir $ vijñeyā pūrvarūpatā & / harakaṇṭhāṃśulipto 'pi % śeṣas tvadyaśasā sitaḥ // JCand_5.102 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611834 (0.029):
śṛṅgāro dvividho mataḥ JCand_6.5d / śeṣas tvadyaśasā sitaḥ JCand_5.102d
yadvastuno 'nyathā rūpaṃ tathā syāt pūrvarūpatā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444636 (0.0):
harakaṇṭhāṃśulipto 'pi % śeṣas tvadyaśasā sitaḥ // JCand_5.102 // / yadvastuno 'nyathā rūpaṃ $ tathā syāt pūrvarūpatā &
dīpe nirvāpite hy āsīt kāñcīratnair aharmahaḥ // JCand_5.103 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444644 (0.0):
yadvastuno 'nyathā rūpaṃ $ tathā syāt pūrvarūpatā & / dīpe nirvāpite hy āsīt % kāñcīratnair aharmahaḥ // JCand_5.103 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608540 (0.059):
kākusthaṃ praṇato 'mbhodhir JCand_8.10a / kāñcīratnair aharmahaḥ JCand_5.103d
saṅgatānyaguṇānaṅgī-kāram āhur atadguṇam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444651 (0.0):
dīpe nirvāpite hy āsīt % kāñcīratnair aharmahaḥ // JCand_5.103 // / saṅgatānyaguṇānaṅgī- $ kāram āhur atadguṇam &
viśann api raver madhyaṃ śīta eva sadā śaśī // JCand_5.104 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444659 (0.0):
saṅgatānyaguṇānaṅgī- $ kāram āhur atadguṇam & / viśann api raver madhyaṃ % śīta eva sadā śaśī // JCand_5.104 //
prāksiddhasvaguṇotkarṣo 'nuguṇaḥ parasannidheḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444666 (0.0):
viśann api raver madhyaṃ % śīta eva sadā śaśī // JCand_5.104 // / prāksiddhasvaguṇotkarṣo $ 'nuguṇaḥ parasannidheḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610305 (0.0):
prastute 'prastutasya cet JCand_5.61b / prāksiddhasvaguṇotkarṣo JCand_5.105a
karṇotpalāni dadhate kaṭākṣairapi nīlatām // JCand_5.105 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444672 (0.0):
prāksiddhasvaguṇotkarṣo $ 'nuguṇaḥ parasannidheḥ & / karṇotpalāni dadhate % kaṭākṣairapi nīlatām // JCand_5.105 //
avajñā varṇyate vastu guṇadoṣākṣamaṃ yadi /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444679 (0.0):
karṇotpalāni dadhate % kaṭākṣairapi nīlatām // JCand_5.105 // / avajñā varṇyate vastu $ guṇadoṣākṣamaṃ yadi &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608017 (0.057):
alpākṣarā vicitrārtha- JCand_3.1a / avajñā varṇyate vastu JCand_5.106a
mlāyanti yadi padmāni kā hānir amṛtadyuteḥ // JCand_5.106 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444685 (0.0):
avajñā varṇyate vastu $ guṇadoṣākṣamaṃ yadi & / mlāyanti yadi padmāni % kā hānir amṛtadyuteḥ // JCand_5.106 //
praśnottaraṃ krameṇoktau syūtam uttaram uttaram /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444692 (0.0):
mlāyanti yadi padmāni % kā hānir amṛtadyuteḥ // JCand_5.106 // / praśnottaraṃ krameṇoktau $ syūtam uttaram uttaram &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610274 (0.048):
pravāhapratimaṃ vacaḥ JCand_2.12d / praśnottaraṃ krameṇoktau JCand_5.107a
yatrāsau vetasī pāntha tatrāsau sutarā sarit // JCand_5.107 // / pihitaṃ paravṛttānta-jñātur anyasya ceṣṭitam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444703 (0.0):
praśnottaraṃ krameṇoktau $ syūtam uttaram uttaram & / yatrāsau vetasī pāntha % tatrāsau sutarā sarit // JCand_5.107 //
priye gṛhāgate prātaḥ kāntā talpam akalpayat // JCand_5.108 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444710 (0.0):
pihitaṃ paravṛttānta- $ jñātur anyasya ceṣṭitam & / priye gṛhāgate prātaḥ % kāntā talpam akalpayat // JCand_5.108 //
vyājoktiḥ śaṅkamānasya chadmanā vastugopanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444716 (0.0):
priye gṛhāgate prātaḥ % kāntā talpam akalpayat // JCand_5.108 // / vyājoktiḥ śaṅkamānasya $ chadmanā vastugopanam &
sakhi paśya gṛhārāma-parāgair asmi dhūsarā // JCand_5.109 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444725 (1.192):
sakhi paśya gṛhārāma- % parāgair asmi dhūsarā // JCand_5.109 // / vakroktiḥ śleṣakākubhyāṃ $ vācyārthāntarakalpanam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444717 (0.053):
vyājoktiḥ śaṅkamānasya $ chadmanā vastugopanam & / sakhi paśya gṛhārāma- % parāgair asmi dhūsarā // JCand_5.109 //
vakroktiḥ śleṣakākubhyāṃ vācyārthāntarakalpanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444730 (0.0):
sakhi paśya gṛhārāma- % parāgair asmi dhūsarā // JCand_5.109 // / vakroktiḥ śleṣakākubhyāṃ $ vācyārthāntarakalpanam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611344 (0.054):
vācyārthāntarakalpanam JCand_5.110b / vāñchitād adhikaprāptir JCand_5.49a
muñca mānaṃ dinaṃ prāptaṃ manda nandī harāntike // JCand_5.110 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444739 (0.0):
vakroktiḥ śleṣakākubhyāṃ $ vācyārthāntarakalpanam & / muñca mānaṃ dinaṃ prāptaṃ % manda nandī harāntike // JCand_5.110 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610579 (0.057):
manuṣye bhavataḥ kvāpi hy JCand_5.120c / manda nandī harāntike JCand_5.110d
svābhāvoktiḥ svabhāvasya jātyādiṣu ca varṇanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444745 (0.0):
muñca mānaṃ dinaṃ prāptaṃ % manda nandī harāntike // JCand_5.110 // / svābhāvoktiḥ svabhāvasya $ jātyādiṣu ca varṇanam &
kuraṅgair uttaraṅgākṣi stabdhakarṇair udīkṣyate // JCand_5.111 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444752 (0.0):
svābhāvoktiḥ svabhāvasya $ jātyādiṣu ca varṇanam & / kuraṅgair uttaraṅgākṣi % stabdhakarṇair udīkṣyate // JCand_5.111 //
bhāvikaṃ bhūtabhāvyartha-sākṣād darśanavarṇanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444760 (0.0):
kuraṅgair uttaraṅgākṣi % stabdhakarṇair udīkṣyate // JCand_5.111 // / bhāvikaṃ bhūtabhāvyartha- $ sākṣād darśanavarṇanam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610449 (0.060):
bhāvāḥ sāhityavedibhiḥ JCand_6.14d / bhāvikaṃ bhūtabhāvyartha- JCand_5.112a
alaṃ vilokayādyāpi yuddhyante 'tra surāsurāḥ // JCand_5.112 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444769 (0.0):
bhāvikaṃ bhūtabhāvyartha- $ sākṣād darśanavarṇanam & / alaṃ vilokayādyāpi % yuddhyante 'tra surāsurāḥ // JCand_5.112 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610987 (0.0):
yugapat kāryakāraṇe JCand_5.41b / yuddhyante 'tra surāsurāḥ JCand_5.112d
deśātmaviprakṛṣṭasya darśanaṃ bhāvikacchaviḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444774 (0.0):
alaṃ vilokayādyāpi % yuddhyante 'tra surāsurāḥ // JCand_5.112 // / deśātmaviprakṛṣṭasya $ darśanaṃ bhāvikacchaviḥ &
tvaṃ vasan hṛdaye tasyāḥ sākṣāt pañceṣur īkṣyase // JCand_5.113 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444783 (0.0):
deśātmaviprakṛṣṭasya $ darśanaṃ bhāvikacchaviḥ & / tvaṃ vasan hṛdaye tasyāḥ % sākṣāt pañceṣur īkṣyase // JCand_5.113 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612185 (0.063):
sākṣāt pañceṣur īkṣyase JCand_5.113d / sākṣād darśanavarṇanam JCand_5.112b
udāttam ṛddheś caritaṃ ślāghyaṃ cānyopalakṣaṇam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444789 (0.0):
tvaṃ vasan hṛdaye tasyāḥ % sākṣāt pañceṣur īkṣyase // JCand_5.113 // / udāttam ṛddheś caritaṃ $ ślāghyaṃ cānyopalakṣaṇam &
sānau yasyābhavad yuddhaṃ tad dhūrjaṭikirīṭinoḥ // JCand_5.114 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444796 (0.0):
udāttam ṛddheś caritaṃ $ ślāghyaṃ cānyopalakṣaṇam & / sānau yasyābhavad yuddhaṃ % tad dhūrjaṭikirīṭinoḥ // JCand_5.114 //
atyuktir adbhutātathya-śauryaudāryādivarṇanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444803 (0.0):
sānau yasyābhavad yuddhaṃ % tad dhūrjaṭikirīṭinoḥ // JCand_5.114 // / atyuktir adbhutātathya- $ śauryaudāryādivarṇanam &
tvayi dātari rājendra yācakāḥ kalpaśākhinaḥ // JCand_5.115 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444811 (0.0):
atyuktir adbhutātathya- $ śauryaudāryādivarṇanam & / tvayi dātari rājendra % yācakāḥ kalpaśākhinaḥ // JCand_5.115 //
rasabhāvatadābhāsa-bhāvaśāntinibandhanāḥ /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783526 (0.0):
ityalakṣyakramopalakṣaṇād / rasabhāvatadābhāsabhāvaśāntibhāvodayabhāvasaṃdhibhāvaśabalatvānāṃ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444818 (0.0):
tvayi dātari rājendra % yācakāḥ kalpaśākhinaḥ // JCand_5.115 // / rasabhāvatadābhāsa- $ bhāvaśāntinibandhanāḥ &
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069276 (0.0):
rasabhāvatadābhāsabhāvaśāntyādirakramaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093940 (0.0):
rasabhāvatadābhāsabhāvaśāntyādirakramaḥ /"
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611046 (5.960):
ramaṇaṃ śaraṇaṃ gatā JCand_4.4d / rasabhāvatadābhāsa- JCand_5.116a
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220287 (0.043):
rasabhāvatadābhāsatatpraśāntyādirakramaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615087 (0.049):
tatra yadā rasabhāvarasābhāsa bhāvābhāsabhāvodayabhāvaśānti
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363346 (0.049):
rasabhāvatadābhāvabhāvaśāntyādirakramaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743879 (0.054):
tadbhedaśabdena ca rasabhāvatadābhāsatatpraśamabhedāstadavāntarabhedāśca,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14224891 (0.054):
rasabhāvatadābhāsatatpraśamalakṣaṇaṃ mukhyamarthamanuvartamānā yatra
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14231405 (0.054):
ye ca svagatāstasyāṅgino 'rthasya rasabhāvatadābhāsatatpraśamalakṣaṇā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4242901 (0.056):
bahuvistāro 'yaṃ rasabhāvatadābhāsatatpraśamanalakṣaṇo mārgo yathāsvaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107852 (0.056):
etad alaṅkārasarvasve prapañcenoktam / rasabhāvatadābhāsatatpraśamananibandhane rasavatpreyaūrjasvisamāhitāni /"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16648517 (0.061):
pratipādyā vyaṅgyā ye rasabhāvatadābhāsatatpraśamāstadāśritānāṃ mukhyatayā
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490148 (0.062):
abhivyañjakatvasyokteṣvalaṅkāreṣvantarbhāvādavyāptyabhāvaḥ / / rasabhāvatadābhāsatatpraśamānāṃ tu
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220272 (0.062):
paunaruktyamāśaṅkate rataccetyādi / / rasa bhāva tad ābhāsa tat praśānty ādir akramaḥ /
rasavatpreyaūrjasvi-samāhitamayābhidhāḥ // JCand_5.116 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444824 (0.0):
rasabhāvatadābhāsa- $ bhāvaśāntinibandhanāḥ & / rasavatpreyaūrjasvi- % samāhitamayābhidhāḥ // JCand_5.116 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363387 (0.050):
vākyārthe yatrāṅgabhūto rasādistatra guṇībhūtavyaṅgye / rasavatpreyaūrjasvisamāhitādayo 'laṅkārāḥ / te ca guṇībhūtavyaṅgyābhidhāne
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069315 (0.050):
anyatra tu pradhāne vākyārthe yatrāṅgabhūto rasādistatra guṇībhūtavyaṅgaye / rasavatpreyaūrjasvisamāhitādayo 'laṃkārāḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641830 (0.061):
rasavatpreyaūrjasvisamāhitacatuṣṭayam // / rasavattvapriyatvābhyām ūrjaḥpraśamayogataḥ /
bhāvānāmudayaḥ sandhiḥ śabalatvam iti trayaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444830 (0.0):
rasavatpreyaūrjasvi- % samāhitamayābhidhāḥ // JCand_5.116 // / bhāvānāmudayaḥ sandhiḥ $ śabalatvam iti trayaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610436 (0.061):
bhāvasya śāntir udayaḥ JCand_6.20a / bhāvānāmudayaḥ sandhiḥ JCand_5.117a
alaṅkārān imān sapta kecid āhur manīṣiṇaḥ // JCand_5.117 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444836 (0.0):
bhāvānāmudayaḥ sandhiḥ $ śabalatvam iti trayaḥ & / alaṅkārān imān sapta % kecid āhur manīṣiṇaḥ // JCand_5.117 //
śuddhir ekapradhānatvaṃ tathā saṃsṛṣṭisaṃkarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444842 (0.0):
alaṅkārān imān sapta % kecid āhur manīṣiṇaḥ // JCand_5.117 // / śuddhir ekapradhānatvaṃ $ tathā saṃsṛṣṭisaṃkarau &
eteṣām eva vinyāsān nālaṅkārāntarāṇy amī // JCand_5.118 // / sarveṣāṃ ca pratidvandva-praticchandabhidābhṛtām /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444852 (0.0):
śuddhir ekapradhānatvaṃ $ tathā saṃsṛṣṭisaṃkarau & / eteṣām eva vinyāsān % nālaṅkārāntarāṇy amī // JCand_5.118 //
upādhiḥ kvacid udbhinnaḥ syād anyatrāpi saṃbhavāt // JCand_5.119 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444859 (0.0):
sarveṣāṃ ca pratidvandva- $ praticchandabhidābhṛtām & / upādhiḥ kvacid udbhinnaḥ % syād anyatrāpi saṃbhavāt // JCand_5.119 //
mālā paraṃparā caiṣāṃ bhūyasām anukūlake / / manuṣye bhavataḥ kvāpi hy alaṅkārāṅgatāṃ gate // JCand_5.120 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444870 (0.0):
upādhiḥ kvacid udbhinnaḥ % syād anyatrāpi saṃbhavāt // JCand_5.119 // / mālā paraṃparā caiṣāṃ $ bhūyasām anukūlake &
śabde padārthe vākyārthe vākyārthastabake tathā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444877 (0.0):
manuṣye bhavataḥ kvāpi hy % alaṅkārāṅgatāṃ gate // JCand_5.120 // / śabde padārthe vākyārthe $ vākyārthastabake tathā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611757 (0.0):
śabdārthobhayabhūr ekaḥ JCand_7.9a / śabde padārthe vākyārthe JCand_5.121a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445965 (0.037):
saundaryeṇaiṣa kandarpaḥ % sā ca mūrtimatī ratiḥ // JCand_9.15 // / śabde padārthe vākyārthe $ saṃkhyāyāṃ kārake tathā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925966 (0.037):
saundaryeṇaiṣa kandarpaḥ sā ca mūrtimatī ratiḥ // JCand_9.15 // / śabde padārthe vākyārthe saṃkhyāyāṃ kārake tathā /
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18072798 (0.057):
padārthe vākyavacanaṃ vākyārthe ca padābhidhā /
ete bhavanti vinyāsāḥ svabhāvātiśayātmakāḥ // JCand_5.121 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444883 (0.0):
śabde padārthe vākyārthe $ vākyārthastabake tathā & / ete bhavanti vinyāsāḥ % svabhāvātiśayātmakāḥ // JCand_5.121 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612568 (0.057):
svabhāvātiśayātmakāḥ JCand_5.121d / svayam artho 'vabhāsate JCand_4.3b
kasyāpy atiśayasyokter ity anvarthavicāraṇāt / / prāyeṇāmī hy alaṃkārā bhinnā nātiśayoktitaḥ // JCand_5.122 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444894 (0.0):
ete bhavanti vinyāsāḥ % svabhāvātiśayātmakāḥ // JCand_5.121 // / kasyāpy atiśayasyokter $ ity anvarthavicāraṇāt &
alaṃkārapradhāneṣu dadhāneṣv api sāmyatām / / vailakṣaṇyaṃ prativyakti pratibhāti mukheṣviva // JCand_5.123 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444903 (0.0):
prāyeṇāmī hy alaṃkārā % bhinnā nātiśayoktitaḥ // JCand_5.122 // / alaṃkārapradhāneṣu $ dadhāneṣv api sāmyatām &
alaṃkāreṣu tathyeṣu yady anāsthā manīṣiṇām / / tad arvācīnabhedeṣu nāmnāṃ nāmnāya iṣyatām // JCand_5.124 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444914 (0.0):
vailakṣaṇyaṃ prativyakti % pratibhāti mukheṣviva // JCand_5.123 // / alaṃkāreṣu tathyeṣu $ yady anāsthā manīṣiṇām &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609858 (0.034):
nāmnaḥ satyaṃ tathānṛtam JCand_3.6b / nāmnāṃ nāmnāya iṣyatām JCand_5.124d
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442191 (0.0):
vākyāny ekārthaviśrāntāny % āhur vākyakadambakam // JCand_1.15 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442825 (0.0):
atra śleṣodayān naiva % tyājyaṃ hīti nirarthakam // JCand_2.44 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443005 (0.0):
svarṇabhrājiṣṇubhālatva- % prabhṛtīva mahībhujaḥ // JCand_3.11 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443197 (0.0):
śāstrāntararahasyoktiḥ % saṃgraho dik pradarśitā // JCand_4.12 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444916 (0.0):
tad arvācīnabhedeṣu % nāmnāṃ nāmnāya iṣyatām // JCand_5.124 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445320 (0.0):
lalanā rabhasaṃ dhatte % ghanāṭope mahīyasi // JCand_6.28 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445582 (0.0):
arthe 'rtham anyaṃ yaṃ vakti % tad vācyavyaṅgyam iṣyate // JCand_7.17 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445743 (0.0):
ity aṣṭadhā guṇībhūta- % vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ // JCand_8.10 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445977 (0.0):
liṅge ceyam alaṅkārā- % -ṅkurabījatayā sthitā // JCand_9.16 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446081 (0.0):
sūktipīyūṣavarṣasya % jayadevakaver giraḥ // JCand_10.6 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610626 (0.0):
mastapiṣṭakaṭīloṣṭa- JCand_2.10c / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610633 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610642 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610649 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610657 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610665 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610674 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_6.29a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610682 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610689 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610698 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442196 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443208 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444928 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612305 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_1.16b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612313 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_2.45b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612321 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_3.12b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612329 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_4.13b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612337 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_5.125b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612345 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_6.29b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612353 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_7.18b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612361 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_8.11b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612369 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_9.17b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612377 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_10.7b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922197 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923210 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443016 (0.007):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923018 (0.007):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442832 (0.012):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922835 (0.012):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442207 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442841 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443025 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443217 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444937 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445339 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922207 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922845 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923027 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923219 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925339 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609023 (1.192):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite JCand_4.13c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445760 (0.017):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446098 (0.017):
mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925761 (0.017):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926099 (0.017):
mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445601 (0.034):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609112 (0.041):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_1.16d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_2.45d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609132 (0.041):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_3.12d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_4.13d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609455 (0.046):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite JCand_3.12c
mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_5.125 // / ālambanoddīpanātmā vibhāvaḥ kāraṇaṃ dvidhā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442208 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_1.16 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442842 (0.0):
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_2.45 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443027 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_3.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443219 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_4.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444948 (0.0):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_5.125 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609116 (0.0):
ciraṃ candrāloke mahati vasusaṃkhyaḥ sukhayatu JCand_8.11d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_1.16d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609127 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_2.45d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_3.12d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609135 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_4.13d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_5.125d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922209 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ / sumanasaḥ // JCand_1.16 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922845 (0.0):
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_2.45 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923029 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_3.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923221 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu / mayūkhaḥ sumanasaḥ // JCand_4.13 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103741 (0.024):
vibhāvaḥ kathyate tatra rasotpādanakāraṇam / / ālambanoddīpanātmā sa dvidhā parikīrtyate // ViPrud_4.2 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482676 (0.061):
vibhāvastu dvividhaḥ / / ālambanoddīpanarūpatvāt /
kāryo 'nubhāvo bhāvaś ca sahāyo vyabhicāry api // JCand_6.1 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444952 (0.0):
ālambanoddīpanātmā $ vibhāvaḥ kāraṇaṃ dvidhā & / kāryo 'nubhāvo bhāvaś ca % sahāyo vyabhicāry api // JCand_6.1 //
galadvedyāntarodbhedo hṛdayeṣv ajaḍātmanām /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444958 (0.0):
kāryo 'nubhāvo bhāvaś ca % sahāyo vyabhicāry api // JCand_6.1 // / galadvedyāntarodbhedo $ hṛdayeṣv ajaḍātmanām &
milan malayajālepa ivāhlādaṃ vikāsayan // JCand_6.2 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444964 (0.019):
galadvedyāntarodbhedo $ hṛdayeṣv ajaḍātmanām & / milan malayajālepa % ivāhlādaṃ vikāsayan // JCand_6.2 //
kāvye nāṭye ca kārye ca vibhāvādyair vibhāvitaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444969 (0.0):
milan malayajālepa % ivāhlādaṃ vikāsayan // JCand_6.2 // / kāvye nāṭye ca kārye ca $ vibhāvādyair vibhāvitaḥ &
āsvādyamānaikatanuḥ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ // JCand_6.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444979 (0.0):
kāvye nāṭye ca kārye ca $ vibhāvādyair vibhāvitaḥ & / āsvādyamānaikatanuḥ % sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ // JCand_6.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612440 (0.034):
sthāyī jugupsā bībhatso JCand_6.11a / sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ JCand_6.3d
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1725605 (0.045):
ānīyamānaḥ svādutvaṃ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ | / atha vibhāvāḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229179 (0.061):
ānīyamānaḥ svādutvaṃ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ | / tatra jñeyo vibhāvas tu rasa-jñāpana-kāraṇam ||SRs_1.59||
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1053247 (0.064):
ānīyamānaḥ svādyatvaṃ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ // DhDaś_4.1 //"
ratyākhyasthāyibhāvātmā vallabhādivibhāvitaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444986 (0.0):
āsvādyamānaikatanuḥ % sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ // JCand_6.3 // / ratyākhyasthāyibhāvātmā $ vallabhādivibhāvitaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611031 (0.0):
ratir devādiviṣayā JCand_6.14a / ratyākhyasthāyibhāvātmā JCand_6.4a
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14226563 (0.060):
ratisthāyibhāvatvena tu sāpekṣabhāvo vipralambhaḥ, sa ca
ālasyerṣyājugupsābhyo vinā saṃcāribhir yutaḥ // JCand_6.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444994 (0.0):
ratyākhyasthāyibhāvātmā $ vallabhādivibhāvitaḥ & / ālasyerṣyājugupsābhyo % vinā saṃcāribhir yutaḥ // JCand_6.4 //
anubhāvaiḥ kaṭākṣādyair unmādādyair yathākramam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445000 (0.0):
ālasyerṣyājugupsābhyo % vinā saṃcāribhir yutaḥ // JCand_6.4 // / anubhāvaiḥ kaṭākṣādyair $ unmādādyair yathākramam &
sambhogo vipralambhaś ca śṛṅgāro dvividho mataḥ // JCand_6.5 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445007 (0.0):
anubhāvaiḥ kaṭākṣādyair $ unmādādyair yathākramam & / sambhogo vipralambhaś ca % śṛṅgāro dvividho mataḥ // JCand_6.5 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4898539 (0.034):
tamantareṇa sarve ṣāmapārthaiva svatantratā //AP_341.003cd/ / sambhogo vipralambhaś ca śṛṅgāro dvividhaḥ smṛtaḥ /AP_341.004ab/
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107090 (0.050):
atha śṛṅgāraḥ / sa dvividhaḥ / saṃbhogo vipralambhaśceti / saṃyuktayostu"
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611827 (0.060):
śṛṅgāre ca prasāde ca JCand_4.10a / śṛṅgāro dvividho mataḥ JCand_6.5d
hāsasthāyī raso hāsyo vibhāvadyair yathākramam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445012 (0.0):
sambhogo vipralambhaś ca % śṛṅgāro dvividho mataḥ // JCand_6.5 // / hāsasthāyī raso hāsyo $ vibhāvadyair yathākramam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612672 (0.037):
hāreṇa kucamaṇḍalam JCand_5.80d / hāsasthāyī raso hāsyo JCand_6.6a
vairūpyaphullagaṇḍatvāvahitthādyaiḥ samanvitaḥ // JCand_6.6 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445020 (1.192):
hāsasthāyī raso hāsyo $ vibhāvadyair yathākramam & / vairūpyaphullagaṇḍatvā- % -vahitthādyaiḥ samanvitaḥ // JCand_6.6 //
abhīṣṭaviprayogāśru-pātaglānyādibhiḥ kramāt /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445027 (0.0):
vairūpyaphullagaṇḍatvā- % -vahitthādyaiḥ samanvitaḥ // JCand_6.6 // / abhīṣṭaviprayogāśru- $ pātaglānyādibhiḥ kramāt &
vibhāvādyair yutaḥ śoka-sthāyī syāt karuṇo rasaḥ // JCand_6.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445038 (0.0):
abhīṣṭaviprayogāśru- $ pātaglānyādibhiḥ kramāt & / vibhāvādyair yutaḥ śoka- % sthāyī syāt karuṇo rasaḥ // JCand_6.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612442 (0.052):
sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ JCand_6.3d / sthāyī syāt karuṇo rasaḥ JCand_6.7d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611462 (0.058):
vibhāvādyair yutaḥ śoka- JCand_6.7c / vibhāvādyair vibhāvitaḥ JCand_6.3b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608806 (0.064):
krīḍānṛtyeṣu sasmitam JCand_2.22b / krodhasthāyī raso raudro JCand_6.8a
krodhasthāyī raso raudro vibhāvādyaiḥ samanvitaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445043 (0.0):
vibhāvādyair yutaḥ śoka- % sthāyī syāt karuṇo rasaḥ // JCand_6.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608807 (0.045):
krīḍānṛtyeṣu sasmitam JCand_2.22b / krodhasthāyī raso raudro JCand_6.8a
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363418 (0.063):
vyaktaḥ sa tairvibhāvādyaiḥ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ // MKpr K_28 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069346 (0.063):
vyaktaḥ sa tairvibhāvādyaiḥ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ // 28 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541995 (0.063):
vyaktaḥ sa tairvibhāvādyaiḥ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ // MKpr-K_28 //
mātsaryahastaniṣpeṣa-saṃmohādyair yathākramam // JCand_6.8 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445050 (0.0):
krodhasthāyī raso raudro $ vibhāvādyaiḥ samanvitaḥ & / mātsaryahastaniṣpeṣa- % saṃmohādyair yathākramam // JCand_6.8 //
utsāhākhyasthāyibhāvaḥ prabhāvādivibhāvabhūḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445058 (0.0):
mātsaryahastaniṣpeṣa- % saṃmohādyair yathākramam // JCand_6.8 // / utsāhākhyasthāyibhāvaḥ $ prabhāvādivibhāvabhūḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608287 (0.041):
utprekṣonnīyate yatra JCand_5.29a / utsāhākhyasthāyibhāvaḥ JCand_6.9a
vīro 'nubhāvaiḥ sthairyādyair bhāvair garvādibhiryutaḥ // JCand_6.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445068 (0.0):
utsāhākhyasthāyibhāvaḥ $ prabhāvādivibhāvabhūḥ & / vīro 'nubhāvaiḥ sthairyādyair % bhāvair garvādibhiryutaḥ // JCand_6.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610456 (0.024):
bhāvikaṃ bhūtabhāvyartha- JCand_5.112a / bhāvair garvādibhiryutaḥ JCand_6.9d
vyāghrādibhir vibhāvais tu vepitādyanubhāvabhṛt /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445075 (0.0):
vīro 'nubhāvaiḥ sthairyādyair % bhāvair garvādibhiryutaḥ // JCand_6.9 // / vyāghrādibhir vibhāvais tu $ vepitādyanubhāvabhṛt &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611653 (0.040):
vyanakty anucitārthaṃ yat JCand_2.5a / vyāghrādibhir vibhāvais tu JCand_6.10a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610456 (0.063):
bhāvair garvādibhiryutaḥ JCand_6.9d / bhāvair mohādibhir yukto JCand_6.10c
bhāvair mohādibhir yukto bhayasthāyī bhayānakaḥ // JCand_6.10 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445084 (0.0):
vyāghrādibhir vibhāvais tu $ vepitādyanubhāvabhṛt & / bhāvair mohādibhir yukto % bhayasthāyī bhayānakaḥ // JCand_6.10 //
sthāyī jugupsā bībhatso vibhāvādyā yathākramam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445089 (0.009):
bhāvair mohādibhir yukto % bhayasthāyī bhayānakaḥ // JCand_6.10 // / sthāyī jugupsā bībhatso $ vibhāvādyā yathākramam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612434 (0.039):
strībhiḥ kāmaḥ priyaiś candraḥ JCand_5.23c / sthāyī jugupsā bībhatso JCand_6.11a / sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ JCand_6.3d
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13614548 (0.063):
śaṅkāpasmāra-saṃbhrānti-mṛtyvādyā vyabhicāriṇaḥ // VisSd_3.238 // / jugupsā-sthāyi-bhāvas tu bībhatsaḥ kathyate rasaḥ /
aniṣṭekṣaṇaniṣṭhīva-mohādyā yatra saṃmatāḥ // JCand_6.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445096 (0.0):
sthāyī jugupsā bībhatso $ vibhāvādyā yathākramam & / aniṣṭekṣaṇaniṣṭhīva- % mohādyā yatra saṃmatāḥ // JCand_6.11 //
adbhuto vismayasthāyī māyādikavibhāvabhūḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445103 (0.0):
aniṣṭekṣaṇaniṣṭhīva- % mohādyā yatra saṃmatāḥ // JCand_6.11 // / adbhuto vismayasthāyī $ māyādikavibhāvabhūḥ &
romāñcādyanubhāvo 'yaṃ stambhādivyabhicārikaḥ // JCand_6.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445110 (0.0):
adbhuto vismayasthāyī $ māyādikavibhāvabhūḥ & / romāñcādyanubhāvo 'yaṃ % stambhādivyabhicārikaḥ // JCand_6.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445123 (0.033):
kṣamādikānubhāvo 'yaṃ % stambhādivyabhicārikaḥ // JCand_6.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612408 (0.042):
stambhādivyabhicārikaḥ JCand_6.12d / stambhādivyabhicārikaḥ JCand_6.13d
nirvedasthāyikaḥ śāntaḥ satsaṅgādivibhāvabhūḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445117 (0.0):
romāñcādyanubhāvo 'yaṃ % stambhādivyabhicārikaḥ // JCand_6.12 // / nirvedasthāyikaḥ śāntaḥ $ satsaṅgādivibhāvabhūḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609913 (0.051):
nirvedaglāniśaṅkākhyās JCand_6.15a / nirvedasthāyikaḥ śāntaḥ JCand_6.13a
kṣamādikānubhāvo 'yaṃ stambhādivyabhicārikaḥ // JCand_6.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445125 (0.0):
nirvedasthāyikaḥ śāntaḥ $ satsaṅgādivibhāvabhūḥ & / kṣamādikānubhāvo 'yaṃ % stambhādivyabhicārikaḥ // JCand_6.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445108 (0.033):
romāñcādyanubhāvo 'yaṃ % stambhādivyabhicārikaḥ // JCand_6.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612407 (0.062):
stambhādivyabhicārikaḥ JCand_6.12d / stambhādivyabhicārikaḥ JCand_6.13d
ratir devādiviṣayā santi ca vyabhicāriṇaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445131 (0.0):
kṣamādikānubhāvo 'yaṃ % stambhādivyabhicārikaḥ // JCand_6.13 // / ratir devādiviṣayā $ santi ca vyabhicāriṇaḥ &
vedyamānā nigadyante bhāvāḥ sāhityavedibhiḥ // JCand_6.14 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445137 (0.0):
ratir devādiviṣayā $ santi ca vyabhicāriṇaḥ & / vedyamānā nigadyante % bhāvāḥ sāhityavedibhiḥ // JCand_6.14 //
nirvedaglāniśaṅkākhyās tathāsūyāmadaśramāḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445144 (0.0):
vedyamānā nigadyante % bhāvāḥ sāhityavedibhiḥ // JCand_6.14 // / nirvedaglāniśaṅkākhyās $ tathāsūyāmadaśramāḥ &
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103853 (0.0):
atha vyabhicāribhāvāḥ / nirvedaglāniśaṅkākhyāstathāsūyāmadaśramāḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482583 (5.960):
nirvedagalāniśaṅkākhyāstathāsūyāmadaśramāḥ / / ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca cintā mohaḥ smṛtirdhṛtiḥ //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070356 (1.788):
vyabhicāriṇo brūte-- (sū- 46) / nirvedaglāniśaṅkākhyāstathāsūyāmadaśramāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364501 (0.009):
vyabhicāriṇo brūte / nirvedaglāniśaṅkākhyāstathāsūyā madaśramāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542033 (0.009):
jugupsā vismayaśceti sthāyibhāvāḥ prakīrtitāḥ // MKpr-K_30 // / nirvedaglāniśaṅkākhyāstathāsūyā madaśramāḥ /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961684 (0.017):
jugupsā vismayaśceti sthāyibhāvāḥ prakīrtitāḥ // BhN_6.17 // / nirvedaglāniśaṅkākhyāstathāsūyā madaḥ śramaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609909 (0.027):
nirvāhaḥ prauḍhir aucitī JCand_4.12b / nirvedaglāniśaṅkākhyās JCand_6.15a
ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca cintā mohaḥ smṛtir dhṛtiḥ // JCand_6.15 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961691 (0.0):
nirvedaglāniśaṅkākhyāstathāsūyā madaḥ śramaḥ / / ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca cintāmohaḥ smṛtirdhṛtiḥ // BhN_6.18 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445151 (0.0):
nirvedaglāniśaṅkākhyās $ tathāsūyāmadaśramāḥ & / ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca % cintā mohaḥ smṛtir dhṛtiḥ // JCand_6.15 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364508 (0.0):
nirvedaglāniśaṅkākhyāstathāsūyā madaśramāḥ / / ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca cintā mohaḥ smṛtirdhṛtiḥ // MKpr K_31 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542040 (0.0):
nirvedaglāniśaṅkākhyāstathāsūyā madaśramāḥ / / ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca cintā mohaḥ smṛtirdhṛtiḥ // MKpr-K_31 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875372 (0.0):
nirvedo'tha tathā glāniḥ śaṅkāsūyā madaḥ śramaḥ / / ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca cintā moho dhṛtiḥ smṛtiḥ // ST_1.11 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881147 (0.0):
nirvedo'tha tathā glāniḥ $ śaṅkāsūyā madaḥ śramaḥ & / ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca % cintā moho dhṛtiḥ smṛtiḥ // ST_1.11 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482588 (0.0):
nirvedagalāniśaṅkākhyāstathāsūyāmadaśramāḥ / / ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca cintā mohaḥ smṛtirdhṛtiḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103859 (0.0):
nirvedaglāniśaṅkākhyāstathāsūyāmadaśramāḥ / / ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca cintā mohaḥ smṛtirdhṛtiḥ // ViPrud_4.5 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070363 (0.012):
nirvedaglāniśaṅkākhyāstathāsūyāmadaśramāḥ / / ālasyaṃ caiva dainya ca cintā mohaḥ smṛtirdhṛtiḥ //31//
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609082 (0.042):
cintayāntakaḍhaukanam JCand_5.72d / cintā mohaḥ smṛtir dhṛtiḥ JCand_6.15d
vrīḍā capalatā harṣa āvego jaḍatā tathā /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961699 (0.0):
ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca cintāmohaḥ smṛtirdhṛtiḥ // BhN_6.18 // / vrīḍā capalatā harṣa āvego jaḍatā tathā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364515 (0.0):
ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca cintā mohaḥ smṛtirdhṛtiḥ // MKpr K_31 // / vrīḍā capalatā harṣa āvego jaḍatā tathā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070369 (0.0):
ālasyaṃ caiva dainya ca cintā mohaḥ smṛtirdhṛtiḥ //31// / vrīḍā capalatā harṣa āvego jaḍatā tathā /
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542047 (0.0):
ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca cintā mohaḥ smṛtirdhṛtiḥ // MKpr-K_31 // / vrīḍā capalatā harṣa āvego jaḍatā tathā /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875380 (0.0):
ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca cintā moho dhṛtiḥ smṛtiḥ // ST_1.11 // / vrīḍā capalatā harṣa āvego jaḍatā tathā /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482595 (0.0):
vrīḍā capalata harṣa āvego jaḍatā tathā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103867 (0.0):
ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca cintā mohaḥ smṛtirdhṛtiḥ // ViPrud_4.5 // / vrīḍā capalatā harṣa āvego jaḍatā tathā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445158 (1.192):
ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca % cintā mohaḥ smṛtir dhṛtiḥ // JCand_6.15 // / vrīḍā capalatā harṣa $ āvego jaḍatā tathā &
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881155 (0.019):
ālasyaṃ caiva dainyaṃ ca % cintā moho dhṛtiḥ smṛtiḥ // ST_1.11 // / vrīḍā capalatā harṣa $ āvego jaḍatā tathā &
garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca // JCand_6.16 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961704 (0.0):
vrīḍā capalatā harṣa āvego jaḍatā tathā / / garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca // BhN_6.19 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445165 (0.0):
vrīḍā capalatā harṣa $ āvego jaḍatā tathā & / garvo viṣāda autsukyaṃ % nidrāpasmāra eva ca // JCand_6.16 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364521 (0.0):
vrīḍā capalatā harṣa āvego jaḍatā tathā / / garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca // MKpr K_32 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070374 (0.0):
vrīḍā capalatā harṣa āvego jaḍatā tathā / / garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca //32//
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542053 (0.0):
vrīḍā capalatā harṣa āvego jaḍatā tathā / / garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca // MKpr-K_32 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875385 (0.0):
vrīḍā capalatā harṣa āvego jaḍatā tathā / / garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca // ST_1.12 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881160 (0.0):
vrīḍā capalatā harṣa $ āvego jaḍatā tathā & / garvo viṣāda autsukyaṃ % nidrāpasmāra eva ca // ST_1.12 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482600 (0.0):
vrīḍā capalata harṣa āvego jaḍatā tathā / / garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103871 (0.0):
vrīḍā capalatā harṣa āvego jaḍatā tathā / / garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca // ViPrud_4.6 //
suptaṃ prabodho 'marṣaś cāpy avahittham athogratā /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961712 (0.0):
garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca // BhN_6.19 // / suptaṃ vibodho 'marṣaścāpyavahitthamathogratā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445171 (0.0):
garvo viṣāda autsukyaṃ % nidrāpasmāra eva ca // JCand_6.16 // / suptaṃ prabodho 'marṣaś cāpy $ avahittham athogratā &
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364528 (0.0):
garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca // MKpr K_32 // / suptaṃ prabodhomarṣaścāpyavahitthamathogratā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070382 (0.0):
garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca //32// / suptaṃ prabodho 'marṣaśvāpyavahitthamathogratā /
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542060 (0.0):
garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca // MKpr-K_32 // / suptaṃ prabodhomarṣaścāpyavahitthamathogratā /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482607 (0.0):
garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca // / suptaṃ vibodho 'marṣaścāpyavahitthamathogratā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103880 (0.0):
suptirvibodho 'marṣaścāpyavahitthamathogratā /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875392 (0.016):
garvo viṣāda autsukyaṃ nidrāpasmāra eva ca // ST_1.12 // / suptaṃ prabodho'marṣaś cāpy avahitthā tathogratā /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881167 (0.016):
garvo viṣāda autsukyaṃ % nidrāpasmāra eva ca // ST_1.12 // / suptaṃ prabodho'marṣaś cāpy $ avahitthā tathogratā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612300 (0.064):
suptaṃ prabodho 'marṣaś cāpy JCand_6.17a / sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_1.16b
matir vyādhis tathonmādas tathā maraṇam eva ca // JCand_6.17 // / trāsaś caiva vitarkaś ca vijñeyā vyabhicāriṇaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445180 (0.0):
suptaṃ prabodho 'marṣaś cāpy $ avahittham athogratā & / matir vyādhis tathonmādas % tathā maraṇam eva ca // JCand_6.17 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961721 (5.960):
suptaṃ vibodho 'marṣaścāpyavahitthamathogratā / / matirvyādhistathonmādastathā maraṇameva ca // BhN_6.20 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875401 (5.960):
suptaṃ prabodho'marṣaś cāpy avahitthā tathogratā / / matir vyādhis tathonmādas tathā maraṇam eva ca // ST_1.13 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881176 (5.960):
suptaṃ prabodho'marṣaś cāpy $ avahitthā tathogratā & / matir vyādhis tathonmādas % tathā maraṇam eva ca // ST_1.13 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482615 (5.960):
suptaṃ vibodho 'marṣaścāpyavahitthamathogratā / / matirvyādhistathonmādastathā maraṇameva /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103889 (5.960):
suptirvibodho 'marṣaścāpyavahitthamathogratā / / matirvyādhistathonmādastathā maraṇameva ca // ViPrud_4.7 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364535 (1.192):
suptaṃ prabodhomarṣaścāpyavahitthamathogratā / / matirvyādhistathonmādastathā maraṇameva ca // MKpr K_33 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070384 (1.192):
suptaṃ prabodho 'marṣaśvāpyavahitthamathogratā / / matirvyādhistathonmādastathā maraṇameva ca //33//
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542067 (1.192):
suptaṃ prabodhomarṣaścāpyavahitthamathogratā / / matirvyādhistathonmādastathā maraṇameva ca // MKpr-K_33 //
trayastriṃśad ime bhāvāḥ samākhyātās tu nāmataḥ // JCand_6.18 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961724 (0.0):
trāsaścaiva vitarkaśca vijñeyā vyabhicāriṇaḥ / / trayastriṃśadamī bhāvāḥ samākhyātāstu nāmataḥ // BhN_6.21 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445185 (0.0):
trāsaś caiva vitarkaś ca $ vijñeyā vyabhicāriṇaḥ & / trayastriṃśad ime bhāvāḥ % samākhyātās tu nāmataḥ // JCand_6.18 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070393 (0.031):
trāsaśvaiva vitarkaśva vijñeyā vyabhicāriṇaḥ / / yastriṃśadamī bhāvāḥ samākhyātāstu nāmataḥ //34//
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482615 (0.038):
trāsaścaiva vitarkaśca vijñeyā vyabhicāriṇaḥ / / trayastriṃśadamī bhāvāḥ //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875401 (0.041):
trāsaś caiva vitarkaś ca vijñeyā vyabhicāriṇaḥ / / trayastriṃśad ime bhāvāḥ prayānti ca rasasthitim // ST_1.14 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881176 (0.041):
trāsaś caiva vitarkaś ca $ vijñeyā vyabhicāriṇaḥ & / trayastriṃśad ime bhāvāḥ % prayānti ca rasa-sthitim // ST_1.14 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103889 (0.044):
trāsaścaiva vitarkaśca vijñeyā vyabhicāriṇaḥ / / trayastriṃśadamī bhāvā rasasya sahakāriṇaḥ // ViPrud_4.8 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27966615 (0.045):
strīpuṃsaiḥ svaprayogavaśādupapādyā iti | / trayastriṃśadime bhāvā vijñeyā vyabhicāriṇaḥ /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6546410 (0.063):
nirvedādyāstrayastriṃśad bhāvā ye parikīrtitāḥ |
sarvasādhāraṇaprema-praśrayādisvarūpayā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445192 (0.0):
trayastriṃśad ime bhāvāḥ % samākhyātās tu nāmataḥ // JCand_6.18 // / sarvasādhāraṇaprema- $ praśrayādisvarūpayā &
anaucityā rasābhāsā bhāvābhāsāś ca kīrtitāḥ // JCand_6.19 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445199 (0.0):
sarvasādhāraṇaprema- $ praśrayādisvarūpayā & / anaucityā rasābhāsā % bhāvābhāsāś ca kīrtitāḥ // JCand_6.19 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862994 (0.053):
karmakarttari, vā prayogāditi vakṣyate / / tadābhāsāḥ rasābhāsā bhāvābhāsāśca ādiśabdāt bhāvasya śāntirudayaḥ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610441 (0.059):
bhāvānāmudayaḥ sandhiḥ JCand_5.117a / bhāvābhāsāś ca kīrtitāḥ JCand_6.19d / bhāvāḥ sāhityavedibhiḥ JCand_6.14d
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364706 (0.060):
tadābhāsā rasābhāsā bhāvābhāsāśca / tatra rasābhāso yathā
bhāvasya śāntir udayaḥ sandhiḥ śabalatā tathā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445204 (0.0):
anaucityā rasābhāsā % bhāvābhāsāś ca kīrtitāḥ // JCand_6.19 // / bhāvasya śāntir udayaḥ $ sandhiḥ śabalatā tathā &
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364796 (0.0):
atra cintā anaucityapravartitā / evamanye 'pyudāhāryāḥ // / bhāvasya śāntirudayaḥ sandhiḥ śabalatā tathā // MKpr K_36 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542101 (0.0):
bhāvaḥ proktastadābhāsā anaucityapravarttitāḥ / / bhāvasya śāntirudayaḥ sandhiḥ śabalatā tathā // MKpr-K_36 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13614938 (0.0):
bhāvasya śāntāv udaye sandhi-miśritayoḥ kramāt / / bhāvasya śāntir udayaḥ sandhiḥ śabalatā matā // VisSd_3.267 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863002 (0.0):
tadābhāsāḥ rasābhāsā bhāvābhāsāśca ādiśabdāt bhāvasya śāntirudayaḥ / sandhiḥ śabalatā ca /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070624 (0.029):
bhāvasya śāntirudayaḥ saṃdhiḥ śabalatā tathā //36//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103995 (0.029):
daśarūpake / bhāvasya śāntirudayaḥ saṃdhiḥ śabalatā tathā'; /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893414 (0.029):
bhāvasya śāntāvudaye saṃdhimiśritayoḥ kramāt / / bhāvasya śāntirudayaḥ saṃdhiḥ śabalatā matā // VisSd_3.267 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9147816 (0.052):
********** END OF COMMENTARY ********** / bhāvasya śāntirudayaḥ saṃdhiḥ śabalatā matā // VisSd_3.267 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610434 (0.063):
bhāvasya śāntir udayaḥ JCand_6.20a / bhāvānāmudayaḥ sandhiḥ JCand_5.117a
kāvyasya kāñcanasyeva kuṅkumaṃ kāntisaṃpade // JCand_6.20 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445211 (0.0):
bhāvasya śāntir udayaḥ $ sandhiḥ śabalatā tathā & / kāvyasya kāñcanasyeva % kuṅkumaṃ kāntisaṃpade // JCand_6.20 //
āturyam āsaptamaṃ ca yatheṣṭair aṣṭamādibhiḥ / / samāsaḥ syāt padair na syāt samāsaḥ sarvathāpi ca // JCand_6.21 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445216 (0.0):
kāvyasya kāñcanasyeva % kuṅkumaṃ kāntisaṃpade // JCand_6.20 // / āturyam āsaptamaṃ ca $ yatheṣṭair aṣṭamādibhiḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445224 (0.0):
āturyam āsaptamaṃ ca $ yatheṣṭair aṣṭamādibhiḥ & / samāsaḥ syāt padair na syāt % samāsaḥ sarvathāpi ca // JCand_6.21 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612058 (0.0):
samāsaḥ sarvathāpi ca JCand_6.21d / samāsaḥ syāt padair na syāt JCand_6.21c
pāñcālikī ca lāṭīyā gauḍīyā ca yathārasam / / vaidarbhī ca yathāsaṃkhyaṃ catasro rītayaḥ smṛtāḥ // JCand_6.22 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445234 (0.0):
samāsaḥ syāt padair na syāt % samāsaḥ sarvathāpi ca // JCand_6.21 // / pāñcālikī ca lāṭīyā $ gauḍīyā ca yathārasam &
madhurāyāṃ samākrāntā vargasthāḥ pañcamair nijaiḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445240 (0.0):
vaidarbhī ca yathāsaṃkhyaṃ % catasro rītayaḥ smṛtāḥ // JCand_6.22 // / madhurāyāṃ samākrāntā $ vargasthāḥ pañcamair nijaiḥ &
lakāraś ca lasaṃyukto hrasvavyavahitau raṇau // JCand_6.23 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445247 (0.0):
madhurāyāṃ samākrāntā $ vargasthāḥ pañcamair nijaiḥ & / lakāraś ca lasaṃyukto % hrasvavyavahitau raṇau // JCand_6.23 //
rephākrāntā vargyayaṇāṣ ṭavargāt pañcamād ṛte /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445254 (0.0):
lakāraś ca lasaṃyukto % hrasvavyavahitau raṇau // JCand_6.23 // / rephākrāntā vargyayaṇāṣ $ ṭavargāt pañcamād ṛte &
kapākrāntas tavargaḥ syāt prauḍhāyāṃ ca kamūrdhatā // JCand_6.24 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445260 (0.0):
rephākrāntā vargyayaṇāṣ $ ṭavargāt pañcamād ṛte & / kapākrāntas tavargaḥ syāt % prauḍhāyāṃ ca kamūrdhatā // JCand_6.24 //
sarvair ūrdhvaiḥ sakārasya sarvai rephasya sarvathā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445267 (0.0):
kapākrāntas tavargaḥ syāt % prauḍhāyāṃ ca kamūrdhatā // JCand_6.24 // / sarvair ūrdhvaiḥ sakārasya $ sarvai rephasya sarvathā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612118 (0.0):
sarveṣāṃ ca pratidvandva- JCand_5.119a / sarvair ūrdhvaiḥ sakārasya JCand_6.25a / sarvai rephasya sarvathā JCand_6.25b
rahor dvedhā tu saṃyogaḥ paruṣāyāṃ śaṣau svataḥ // JCand_6.25 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445275 (0.0):
sarvair ūrdhvaiḥ sakārasya $ sarvai rephasya sarvathā & / rahor dvedhā tu saṃyogaḥ % paruṣāyāṃ śaṣau svataḥ // JCand_6.25 //
lakāro 'nyair asaṃyukto laghavo ghabhadhā rasau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445281 (0.0):
rahor dvedhā tu saṃyogaḥ % paruṣāyāṃ śaṣau svataḥ // JCand_6.25 // / lakāro 'nyair asaṃyukto $ laghavo ghabhadhā rasau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611130 (0.056):
lakāraś ca lasaṃyukto JCand_6.23c / lakāro 'nyair asaṃyukto JCand_6.26a
lalitāyāṃ tathā śeṣā bhadrāyām iti vṛttayaḥ // JCand_6.26 // / aṅgabhaṅgollasallīlā taruṇī smaratoraṇam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445284 (0.0):
lakāro 'nyair asaṃyukto $ laghavo ghabhadhā rasau & / lalitāyāṃ tathā śeṣā % bhadrāyām iti vṛttayaḥ // JCand_6.26 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445292 (0.0):
aṅgabhaṅgollasallīlā $ taruṇī smaratoraṇam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609383 (0.063):
taruṇī smaratoraṇam JCand_6.27b / tarkakarkaśapūrṇokti- JCand_6.27c
tarkakarkaśapūrṇokti-prāptotkaṭadhiyāṃ vṛthā // JCand_6.27 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445302 (0.0):
aṅgabhaṅgollasallīlā $ taruṇī smaratoraṇam & / tarkakarkaśapūrṇokti- % prāptotkaṭadhiyāṃ vṛthā // JCand_6.27 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610315 (0.046):
prācīnācalacūḍāgra- JCand_5.51e / prāptotkaṭadhiyāṃ vṛthā JCand_6.27d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609385 (0.053):
taruṇī smaratoraṇam JCand_6.27b / tarkakarkaśapūrṇokti- JCand_6.27c
vīpsotsarpanmukhāgrārdraṃ barhī jahre kṛśas tṛṣam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445310 (0.0):
tarkakarkaśapūrṇokti- % prāptotkaṭadhiyāṃ vṛthā // JCand_6.27 // / vīpsotsarpanmukhāgrārdraṃ $ barhī jahre kṛśas tṛṣam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611561 (0.0):
vismṛtaḥ kim apāṃnātha JCand_8.3c / vīpsotsarpanmukhāgrārdraṃ JCand_6.28a
lalanā rabhasaṃ dhatte ghanāṭope mahīyasi // JCand_6.28 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445318 (0.0):
vīpsotsarpanmukhāgrārdraṃ $ barhī jahre kṛśas tṛṣam & / lalanā rabhasaṃ dhatte % ghanāṭope mahīyasi // JCand_6.28 //
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442191 (0.0):
vākyāny ekārthaviśrāntāny % āhur vākyakadambakam // JCand_1.15 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442825 (0.0):
atra śleṣodayān naiva % tyājyaṃ hīti nirarthakam // JCand_2.44 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443005 (0.0):
svarṇabhrājiṣṇubhālatva- % prabhṛtīva mahībhujaḥ // JCand_3.11 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443197 (0.0):
śāstrāntararahasyoktiḥ % saṃgraho dik pradarśitā // JCand_4.12 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444916 (0.0):
tad arvācīnabhedeṣu % nāmnāṃ nāmnāya iṣyatām // JCand_5.124 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445320 (0.0):
lalanā rabhasaṃ dhatte % ghanāṭope mahīyasi // JCand_6.28 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445582 (0.0):
arthe 'rtham anyaṃ yaṃ vakti % tad vācyavyaṅgyam iṣyate // JCand_7.17 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445743 (0.0):
ity aṣṭadhā guṇībhūta- % vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ // JCand_8.10 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445977 (0.0):
liṅge ceyam alaṅkārā- % -ṅkurabījatayā sthitā // JCand_9.16 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446081 (0.0):
sūktipīyūṣavarṣasya % jayadevakaver giraḥ // JCand_10.6 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610626 (0.0):
mastapiṣṭakaṭīloṣṭa- JCand_2.10c / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610633 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610641 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610649 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610657 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610665 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610674 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_6.29a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610682 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610690 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610698 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_10.7a
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442196 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445331 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445754 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446092 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612305 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_1.16b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612313 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_2.45b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612321 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_3.12b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612329 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_4.13b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612337 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_5.125b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612345 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_6.29b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612353 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_7.18b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612361 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_8.11b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612369 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_9.17b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612377 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_10.7b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922197 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925593 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925755 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926093 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923014 (0.047):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442827 (0.047):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442205 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442840 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443024 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443216 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444935 (0.0):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445342 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445603 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mahati munisaṃkhyaḥ // JCand_7.18 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445764 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446102 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609145 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_5.125d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati ṛtusaṃkhyaḥ JCand_6.29d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610587 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_6.29c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610594 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_7.18c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610601 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_8.11c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610613 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_9.17c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922206 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922843 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923026 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923218 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924937 (0.0):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925603 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
ṛtusaṃkhyaḥ // JCand_6.29 // / vṛttibhedais tribhir yuktā srotobhiriva jāhnavī /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445351 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mahati ṛtusaṃkhyaḥ // JCand_6.29 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609146 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ JCand_5.125d / ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati ṛtusaṃkhyaḥ JCand_6.29d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445999 (0.043):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati / navasaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_9.17 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609102 (0.043):
ciraṃ candrāloke mahati navasaṃkhyaḥ sukhayatu JCand_9.17d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926000 (0.043):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati / navasaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_9.17 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609091 (0.045):
ciraṃ candrāloke mahati daśasaṃkhyaḥ sukhayatu JCand_10.7d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445604 (0.045):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mahati munisaṃkhyaḥ // JCand_7.18 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925604 (0.045):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati / munisaṃkhyaḥ // JCand_7.18 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611572 (0.049):
vīro 'nubhāvaiḥ sthairyādyair JCand_6.9c / vṛttibhedais tribhir yuktā JCand_7.1a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445765 (0.056):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati / vasusaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_8.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925766 (0.056):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati / vasusaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_8.11 //
bhāratī bhāti gambhīrā kuṭilā saralā kvacit // JCand_7.1 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445358 (0.0):
vṛttibhedais tribhir yuktā $ srotobhiriva jāhnavī & / bhāratī bhāti gambhīrā % kuṭilā saralā kvacit // JCand_7.1 //
sāṃmukhyaṃ vidadhānāyāḥ sphuṭam arthāntare giraḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445364 (0.0):
bhāratī bhāti gambhīrā % kuṭilā saralā kvacit // JCand_7.1 // / sāṃmukhyaṃ vidadhānāyāḥ $ sphuṭam arthāntare giraḥ &
kaṭākṣa iva lolākṣyā vyāpāro vyañjanātmakaḥ // JCand_7.2 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445371 (0.0):
sāṃmukhyaṃ vidadhānāyāḥ $ sphuṭam arthāntare giraḥ & / kaṭākṣa iva lolākṣyā % vyāpāro vyañjanātmakaḥ // JCand_7.2 //
avivakṣitavācyasya dvau bhedau vācyam eva cet /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445377 (0.0):
kaṭākṣa iva lolākṣyā % vyāpāro vyañjanātmakaḥ // JCand_7.2 // / avivakṣitavācyasya $ dvau bhedau vācyam eva cet &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609724 (0.038):
dvau bhedau vācyam eva cet JCand_7.3b / dvau vivakṣitavācyasya JCand_7.4a
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092343 (0.045):
prathamaṃ dvau bhedau / / avivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramitātyantatiraskṛtavācyatayā dvividhasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4243045 (0.054):
atyantatiraskṛtavācyārthāntarasaṅkramitavācyāvavivakṣitavācyasya dvau / bhedau, asaṃlakṣyakramavyaṅgyasaṃlakṣyakramavyaṅgyau
arthāntire saṃkramitam atyantaṃ vā tiraskṛtam // JCand_7.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445383 (0.0):
avivakṣitavācyasya $ dvau bhedau vācyam eva cet & / arthāntire saṃkramitam % atyantaṃ vā tiraskṛtam // JCand_7.3 //
dvau vivakṣitavācyasya lakṣyālakṣyakramātmakau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445390 (0.0):
arthāntire saṃkramitam % atyantaṃ vā tiraskṛtam // JCand_7.3 // / dvau vivakṣitavācyasya $ lakṣyālakṣyakramātmakau &
catvāriṃśadyutaikena bhedāḥ ṣaṭ cānayoḥ kramāt // JCand_7.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445397 (0.0):
dvau vivakṣitavācyasya $ lakṣyālakṣyakramātmakau & / catvāriṃśadyutaikena % bhedāḥ ṣaṭ cānayoḥ kramāt // JCand_7.4 //
tridhā śabdārthatadyugma-śaktijanmā sphuṭakramāt /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445406 (0.0):
catvāriṃśadyutaikena % bhedāḥ ṣaṭ cānayoḥ kramāt // JCand_7.4 // / tridhā śabdārthatadyugma- $ śaktijanmā sphuṭakramāt &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609508 (1.192):
trāsaś caiva vitarkaś ca JCand_6.18a / tridhā śabdārthatadyugma- JCand_7.5a
rasabhāvatadābhāsa-pramukhas tv asphuṭakramāt // JCand_7.5 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445415 (0.0):
tridhā śabdārthatadyugma- $ śaktijanmā sphuṭakramāt & / rasabhāvatadābhāsa- % pramukhas tv asphuṭakramāt // JCand_7.5 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107848 (0.049):
etad alaṅkārasarvasve prapañcenoktam / rasabhāvatadābhāsatatpraśamananibandhane rasavatpreyaūrjasvisamāhitāni /"
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610252 (0.056):
prabhedaiḥ sa punas tridhā JCand_1.9d / pramukhas tv asphuṭakramāt JCand_7.5d
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724655 (0.059):
vastvalaṅkārāvapi śabdābhidheyatvamadhyāsāte tāvat / / rasabhāvatadābhāsatatpraśamāḥ punarna kadācidabhidhiyante, atha
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16648517 (0.062):
pratipādyā vyaṅgyā ye rasabhāvatadābhāsatatpraśamāstadāśritānāṃ mukhyatayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14224890 (0.064):
kartavye jananīye / / rasabhāvatadābhāsatatpraśamalakṣaṇaṃ mukhyamarthamanuvartamānā yatra
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641032 (0.064):
rasabhāvatadābhāsatatpraśamānāṃ nibandhe rasavatpreyaūrjasvasamāhitāni //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490149 (0.064):
rasabhāvatadābhāsatatpraśamānāṃ tu
vastvalaṅkārayor vyakter bhedau dvau śabdaśaktijau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445422 (0.0):
rasabhāvatadābhāsa- % pramukhas tv asphuṭakramāt // JCand_7.5 // / vastvalaṅkārayor vyakter $ bhedau dvau śabdaśaktijau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610530 (0.041):
bhedāḥ syur ekapañcāśat JCand_7.12c / bhedau dvau śabdaśaktijau JCand_7.6b
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24086983 (0.042):
pañcadaśeti--śabdaśaktyutthau dvau, arthaśaktyutthaśca dvādaśa,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152575 (0.042):
pañcadaśeti śabdaśaktyutthau dvau, arthaśaktyutthaśca dvādaśa,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159512 (0.064):
dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau bhedau, tayorapi pratyekaṃ vyaṅgyasya / vastvalaṅkārasarūpatvena traividhyamityuktaprakāreṇātmanā eva ātmano
arthaśaktisamutthasya bhedā dvādaśa tad yathā // JCand_7.6 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445428 (0.0):
vastvalaṅkārayor vyakter $ bhedau dvau śabdaśaktijau & / arthaśaktisamutthasya % bhedā dvādaśa tad yathā // JCand_7.6 //
catvāro vastv alaṃkāram alaṃkāras tu vastu yat /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445438 (0.0):
arthaśaktisamutthasya % bhedā dvādaśa tad yathā // JCand_7.6 // / catvāro vastv alaṃkāram $ alaṃkāras tu vastu yat &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608003 (0.036):
alaṃkāram alaṃkāro JCand_7.7c / alaṃkāras tu vastu yat JCand_7.7b
alaṃkāram alaṃkāro vastu vastu vyanakti tat // JCand_7.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445442 (0.0):
catvāro vastv alaṃkāram $ alaṃkāras tu vastu yat &
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070995 (0.058):
vastu vālaṃkṛtirveti ṣaḍbhedo 'sau vyanakti yat //40// / vastvalaṃkāramatha vā tenāyaṃ dvādaśātmakaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608001 (0.061):
alaṃkāram alaṃkāro JCand_7.7c / alaṃkāras tu vastu yat JCand_7.7b
vaktuḥ kavinibaddhasya kaver vā prauḍhinirmitaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445448 (0.0):
alaṃkāram alaṃkāro % vastu vastu vyanakti tat // JCand_7.7 // / vaktuḥ kavinibaddhasya $ kaver vā prauḍhinirmitaḥ &
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445738 (0.046):
tasyāpi dvau prakārau-kaveḥ kavi-nibaddhasya vā vaktuḥ / prauḍhokti-mātra-niṣpanna-śarīra ekaḥ, svataḥ-sambhavī ca dvitīyaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14241705 (0.050):
uktastasyāpi dvau prakārau kaveḥ kavinibaddhasya vā vaktuḥ / prauḍhoktimātraniṣpannaśarīra ekaḥ, svatassambhavī ca dvitīyaḥ /
svasiddho vā vyañjako 'rthaś catvāras triguṇās tataḥ // JCand_7.8 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445455 (0.0):
vaktuḥ kavinibaddhasya $ kaver vā prauḍhinirmitaḥ & / svasiddho vā vyañjako 'rthaś % catvāras triguṇās tataḥ // JCand_7.8 //
śabdārthobhayabhūr ekaḥ sa ca vākyaikasaṃśrayaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445465 (0.0):
svasiddho vā vyañjako 'rthaś % catvāras triguṇās tataḥ // JCand_7.8 // / śabdārthobhayabhūr ekaḥ $ sa ca vākyaikasaṃśrayaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611746 (1.788):
śabdārthāv analaṃkṛtī JCand_1.8b / śabdārthobhayabhūr ekaḥ JCand_7.9a
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542169 (0.032):
vastvalaṅkāramathavā tenāyaṃ dvādaśātmakaḥ / / śabdārthobhayabhūreko bhedā aṣṭādaśāsya tat // MKpr-K_41 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365850 (0.049):
/ evaṃ dvādaśa bhedāḥ // / śabdārthobhayabhūreko ...
padaikadeśe racanā-varṇavākyapadeṣv api // JCand_7.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445474 (0.0):
śabdārthobhayabhūr ekaḥ $ sa ca vākyaikasaṃśrayaḥ & / padaikadeśe racanā- % varṇavākyapadeṣv api // JCand_7.9 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092460 (0.043):
prabandhavākyapadapadaikadeśaracanāvarṇagatatvena ṣaḍvidhaḥ /
prabandhe ceti ṣoḍhāsau rasādyākhyo 'sphuṭakramaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445480 (0.0):
padaikadeśe racanā- % varṇavākyapadeṣv api // JCand_7.9 // / prabandhe ceti ṣoḍhāsau $ rasādyākhyo 'sphuṭakramaḥ &
eṣu saptadaśasv ekaṃ parityajyāsphuṭakramam // JCand_7.10 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445485 (0.0):
prabandhe ceti ṣoḍhāsau $ rasādyākhyo 'sphuṭakramaḥ & / eṣu saptadaśasv ekaṃ % parityajyāsphuṭakramam // JCand_7.10 //
ye ṣoḍaśādyā dviguṇās te syur vākyapadāśrayāt /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445495 (0.0):
eṣu saptadaśasv ekaṃ % parityajyāsphuṭakramam // JCand_7.10 // / ye ṣoḍaśādyā dviguṇās $ te syur vākyapadāśrayāt &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611002 (0.042):
yena baddho 'mbudhir yasya JCand_2.23c / ye ṣoḍaśādyā dviguṇās JCand_7.11a
prabandhe 'pi dvādaśa syur arthaśaktibhuvo bhidaḥ // JCand_7.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445502 (0.0):
ye ṣoḍaśādyā dviguṇās $ te syur vākyapadāśrayāt & / prabandhe 'pi dvādaśa syur % arthaśaktibhuvo bhidaḥ // JCand_7.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23607933 (0.049):
arthaśaktibhuvo bhidaḥ JCand_7.11d / arthaśaktisamutthasya JCand_7.6c
dvātriṃśad dvādaśaikaḥ ṣaṭ sarvasaṃkalitadhvaneḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445510 (0.0):
prabandhe 'pi dvādaśa syur % arthaśaktibhuvo bhidaḥ // JCand_7.11 // / dvātriṃśad dvādaśaikaḥ ṣaṭ $ sarvasaṃkalitadhvaneḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609697 (0.010):
dvayor api vidheyatā JCand_5.17b / dvātriṃśad dvādaśaikaḥ ṣaṭ JCand_7.12a
bhedāḥ syur ekapañcāśat saṃbhinnās tu sahasraśaḥ // JCand_7.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445515 (0.0):
dvātriṃśad dvādaśaikaḥ ṣaṭ $ sarvasaṃkalitadhvaneḥ & / bhedāḥ syur ekapañcāśat % saṃbhinnās tu sahasraśaḥ // JCand_7.12 //
vaktṛsyūtaṃ bodhayituṃ vyaṅgyaṃ vaktur abhīpsitam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445522 (0.0):
bhedāḥ syur ekapañcāśat % saṃbhinnās tu sahasraśaḥ // JCand_7.12 // / vaktṛsyūtaṃ bodhayituṃ $ vyaṅgyaṃ vaktur abhīpsitam &
svāṅkuritam atadrūpaṃ svayam ullasitaṃ giraḥ // JCand_7.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445530 (0.0):
vaktṛsyūtaṃ bodhayituṃ $ vyaṅgyaṃ vaktur abhīpsitam & / svāṅkuritam atadrūpaṃ % svayam ullasitaṃ giraḥ // JCand_7.13 //
kaścit sādhāraṇaḥ kaścid āmantrya pratibodhitaḥ / / kaścit taṭasthaḥ kaścic ca bodhitapratibodhitaḥ // JCand_7.14 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445542 (0.0):
svāṅkuritam atadrūpaṃ % svayam ullasitaṃ giraḥ // JCand_7.13 // / kaścit sādhāraṇaḥ kaścid $ āmantrya pratibodhitaḥ &
ityevaṃ boddhṛvaicitryād vaktṛsyūtaṃ caturvidham / / upekṣānihnavābhyāṃ ca dvidhā svāṅkuritaṃ matam // JCand_7.15 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445554 (0.0):
kaścit taṭasthaḥ kaścic ca % bodhitapratibodhitaḥ // JCand_7.14 // / ityevaṃ boddhṛvaicitryād $ vaktṛsyūtaṃ caturvidham &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609708 (0.058):
dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite JCand_2.45c / dvidhā svāṅkuritaṃ matam JCand_7.15d
bhūtādikālabhedena nihnavaḥ syād anekadhā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445561 (0.0):
upekṣānihnavābhyāṃ ca % dvidhā svāṅkuritaṃ matam // JCand_7.15 // / bhūtādikālabhedena $ nihnavaḥ syād anekadhā &
anenāpi prabhedena vyaktivallī vijṛmbhate // JCand_7.16 // / nānāprabhedā niyatā kvacit prakaraṇādinā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445570 (0.0):
bhūtādikālabhedena $ nihnavaḥ syād anekadhā & / anenāpi prabhedena % vyaktivallī vijṛmbhate // JCand_7.16 //
arthe 'rtham anyaṃ yaṃ vakti tad vācyavyaṅgyam iṣyate // JCand_7.17 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445580 (0.0):
nānāprabhedā niyatā $ kvacit prakaraṇādinā & / arthe 'rtham anyaṃ yaṃ vakti % tad vācyavyaṅgyam iṣyate // JCand_7.17 //
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442191 (0.0):
vākyāny ekārthaviśrāntāny % āhur vākyakadambakam // JCand_1.15 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442825 (0.0):
atra śleṣodayān naiva % tyājyaṃ hīti nirarthakam // JCand_2.44 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443005 (0.0):
svarṇabhrājiṣṇubhālatva- % prabhṛtīva mahībhujaḥ // JCand_3.11 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443197 (0.0):
śāstrāntararahasyoktiḥ % saṃgraho dik pradarśitā // JCand_4.12 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444916 (0.0):
tad arvācīnabhedeṣu % nāmnāṃ nāmnāya iṣyatām // JCand_5.124 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445320 (0.0):
lalanā rabhasaṃ dhatte % ghanāṭope mahīyasi // JCand_6.28 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445582 (0.0):
arthe 'rtham anyaṃ yaṃ vakti % tad vācyavyaṅgyam iṣyate // JCand_7.17 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445743 (0.0):
ity aṣṭadhā guṇībhūta- % vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ // JCand_8.10 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445977 (0.0):
liṅge ceyam alaṅkārā- % -ṅkurabījatayā sthitā // JCand_9.16 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446081 (0.0):
sūktipīyūṣavarṣasya % jayadevakaver giraḥ // JCand_10.6 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610626 (0.0):
mastapiṣṭakaṭīloṣṭa- JCand_2.10c / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610633 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610642 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610649 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610657 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610666 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610674 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_6.29a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610681 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610690 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610698 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_10.7a
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442196 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445331 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445754 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446092 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612305 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_1.16b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612313 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_2.45b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612321 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_3.12b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612329 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_4.13b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612337 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_5.125b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612345 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_6.29b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612353 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_7.18b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612361 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_8.11b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612369 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_9.17b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612377 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_10.7b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922197 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925331 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925755 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926093 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923014 (0.047):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442827 (0.047):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442205 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442840 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443024 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443216 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444935 (0.0):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445341 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445604 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mahati munisaṃkhyaḥ // JCand_7.18 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445764 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446102 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609146 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati ṛtusaṃkhyaḥ JCand_6.29d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610587 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_6.29c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610594 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_7.18c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610601 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_8.11c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610613 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_9.17c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922206 (0.0):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922843 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923026 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923218 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924937 (0.0):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925341 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
munisaṃkhyaḥ // JCand_7.18 // / yad vyajyamānaṃ manasaḥ staimityāya sa no dhvaniḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445613 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mahati munisaṃkhyaḥ // JCand_7.18 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609147 (0.0):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati ṛtusaṃkhyaḥ JCand_6.29d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609102 (0.035):
ciraṃ candrāloke mahati daśasaṃkhyaḥ sukhayatu JCand_10.7d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446000 (0.035):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati / navasaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_9.17 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926001 (0.035):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati / navasaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_9.17 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445765 (0.044):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati / vasusaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_8.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925766 (0.044):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati / vasusaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_8.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445342 (0.045):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mahati ṛtusaṃkhyaḥ // JCand_6.29 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925342 (0.045):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati / ṛtusaṃkhyaḥ // JCand_6.29 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610900 (0.055):
yad vyajyamānaṃ manasaḥ JCand_8.1a / yan nāśrayati sajjanam JCand_5.100d
anyathā tu guṇībhūta-vyaṅgyam āpatitaṃ tridhā // JCand_8.1 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445620 (0.0):
yad vyajyamānaṃ manasaḥ $ staimityāya sa no dhvaniḥ & / anyathā tu guṇībhūta- % vyaṅgyam āpatitaṃ tridhā // JCand_8.1 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611635 (0.037):
vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ JCand_8.10d / vyaṅgyam āpatitaṃ tridhā JCand_8.1d / vyaṅgyaṃ vaktur abhīpsitam JCand_7.13b
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893552 (0.055):
kāvyaṃ dhvanirguṇībhūtavyaṅgyaṃ ceti dvidhā matam / / vācyātiśayini vyaṅgye dhvanistatkāvyamuttamam // VisSd_4.1 //
vyaktir eva kvacid vyaṅgyaḥ kvacid arthasvabhāvataḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445626 (0.0):
anyathā tu guṇībhūta- % vyaṅgyam āpatitaṃ tridhā // JCand_8.1 // / vyaktir eva kvacid vyaṅgyaḥ $ kvacid arthasvabhāvataḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611622 (0.058):
vaiśiṣṭyād dvividhā punaḥ JCand_9.14b / vyaktir eva kvacid vyaṅgyaḥ JCand_8.2a
kvacic cārutarasyāgre sa vimuñcati cārutām // JCand_8.2 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445633 (0.0):
vyaktir eva kvacid vyaṅgyaḥ $ kvacid arthasvabhāvataḥ & / kvacic cārutarasyāgre % sa vimuñcati cārutām // JCand_8.2 //
agūḍhaṃ kalayed arthāntarasaṃkramitādikam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445640 (0.009):
kvacic cārutarasyāgre % sa vimuñcati cārutām // JCand_8.2 // / agūḍhaṃ kalayed arthā- $ -ntarasaṃkramitādikam &
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28786399 (0.039):
kavacādivitaraṇaṃ tatra laghutvabuddhyādikaṃ cānubhāvaḥ/ me ity / arthāntarasaṃkramitavācyadhvanyutthāpito garvaḥ
vismṛtaḥ kim apāṃnātha sa tvayā kumbhasaṃbhavaḥ // JCand_8.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445646 (0.0):
agūḍhaṃ kalayed arthā- $ -ntarasaṃkramitādikam & / vismṛtaḥ kim apāṃnātha % sa tvayā kumbhasaṃbhavaḥ // JCand_8.3 //
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28786399 (0.054):
kavacādivitaraṇaṃ tatra laghutvabuddhyādikaṃ cānubhāvaḥ/ me ity / arthāntarasaṃkramitavācyadhvanyutthāpito garvaḥ
aparasya rasādeś ced aṅgamanyad rasādikam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445654 (0.0):
vismṛtaḥ kim apāṃnātha % sa tvayā kumbhasaṃbhavaḥ // JCand_8.3 // / aparasya rasādeś ced $ aṅgamanyad rasādikam &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23607840 (0.044):
anyonyaṃ nāma yatra syād JCand_5.83a / aparasya rasādeś ced JCand_8.4a
hā hā! matkucakāśmīra-liptaṃ bhinnam uraḥ śaraiḥ // JCand_8.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445655 (0.0):
aparasya rasādeś ced $ aṅgamanyad rasādikam & / hā hā! matkucakāśmīra- % liptaṃ bhinnam uraḥ śaraiḥ // JCand_8.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445663 (0.0):
hā hā! matkucakāśmīra- % liptaṃ bhinnam uraḥ śaraiḥ // JCand_8.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611201 (0.041):
liṅge ceyam alaṅkārā- JCand_9.16c / liptaṃ bhinnam uraḥ śaraiḥ JCand_8.4d
tathā vācyasya siddhyaṅgaṃ naur artho vāridher yathā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445669 (0.0):
hā hā! matkucakāśmīra- % liptaṃ bhinnam uraḥ śaraiḥ // JCand_8.4 // / tathā vācyasya siddhyaṅgaṃ $ naur artho vāridher yathā &
saṃśritya taraṇiṃ dhīrās taranti vyādhivāridhīn // JCand_8.5 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445677 (0.0):
tathā vācyasya siddhyaṅgaṃ $ naur artho vāridher yathā & / saṃśritya taraṇiṃ dhīrās % taranti vyādhivāridhīn // JCand_8.5 //
asphuṭaṃ stanayor atra kokasādṛśyavan matam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445683 (0.0):
saṃśritya taraṇiṃ dhīrās % taranti vyādhivāridhīn // JCand_8.5 // / asphuṭaṃ stanayor atra $ kokasādṛśyavan matam &
kuṅkumāktaṃ stanadvandvaṃ mānasaṃ mama gāhate // JCand_8.6 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445691 (0.0):
asphuṭaṃ stanayor atra $ kokasādṛśyavan matam & / kuṅkumāktaṃ stanadvandvaṃ % mānasaṃ mama gāhate // JCand_8.6 //
saṃdigdhaṃ yadi saṃdeho dairghyādyutpalayoriva / / saṃprāpte nayane tasyāḥ śravaṇottaṃsabhūmikām // JCand_8.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445703 (0.0):
kuṅkumāktaṃ stanadvandvaṃ % mānasaṃ mama gāhate // JCand_8.6 // / saṃdigdhaṃ yadi saṃdeho $ dairghyādyutpalayoriva &
tulyaprādhānyam indutvam iva vācyena sāmyabhṛt /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445710 (0.0):
saṃprāpte nayane tasyāḥ % śravaṇottaṃsabhūmikām // JCand_8.7 // / tulyaprādhānyam indutvam $ iva vācyena sāmyabhṛt &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609446 (0.060):
tulyatve dīpakaṃ matam JCand_5.52b / tulyaprādhānyam indutvam JCand_8.8a
kānte tvadānanarucā glānim eti saroruham // JCand_8.8 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445718 (0.0):
tulyaprādhānyam indutvam $ iva vācyena sāmyabhṛt & / kānte tvadānanarucā % glānim eti saroruham // JCand_8.8 //
asundaraṃ yadi vyaṅgyaṃ syād vācyād amanoharam / / sarasyāmīladambhoje cakraḥ kāntāṃ vilokate // JCand_8.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445728 (0.0):
kānte tvadānanarucā % glānim eti saroruham // JCand_8.8 // / asundaraṃ yadi vyaṅgyaṃ $ syād vācyād amanoharam &
kākusthaṃ praṇato 'mbhodhir adya mādyatu rāvaṇaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445735 (0.0):
sarasyāmīladambhoje % cakraḥ kāntāṃ vilokate // JCand_8.9 // / kākusthaṃ praṇato 'mbhodhir $ adya mādyatu rāvaṇaḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608537 (0.041):
kaṃsārir yatra pūjyate JCand_3.2d / kākusthaṃ praṇato 'mbhodhir JCand_8.10a
ity aṣṭadhā guṇībhūta-vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ // JCand_8.10 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445741 (0.0):
kākusthaṃ praṇato 'mbhodhir $ adya mādyatu rāvaṇaḥ & / ity aṣṭadhā guṇībhūta- % vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ // JCand_8.10 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611630 (0.062):
vyaktivallī vijṛmbhate JCand_7.16d / vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ JCand_8.10d / vyaṅgyam āpatitaṃ tridhā JCand_8.1d
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442191 (0.0):
vākyāny ekārthaviśrāntāny % āhur vākyakadambakam // JCand_1.15 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442825 (0.0):
atra śleṣodayān naiva % tyājyaṃ hīti nirarthakam // JCand_2.44 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443005 (0.0):
svarṇabhrājiṣṇubhālatva- % prabhṛtīva mahībhujaḥ // JCand_3.11 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443197 (0.0):
śāstrāntararahasyoktiḥ % saṃgraho dik pradarśitā // JCand_4.12 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444916 (0.0):
tad arvācīnabhedeṣu % nāmnāṃ nāmnāya iṣyatām // JCand_5.124 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445320 (0.0):
lalanā rabhasaṃ dhatte % ghanāṭope mahīyasi // JCand_6.28 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445582 (0.0):
arthe 'rtham anyaṃ yaṃ vakti % tad vācyavyaṅgyam iṣyate // JCand_7.17 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445743 (0.0):
ity aṣṭadhā guṇībhūta- % vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ // JCand_8.10 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445977 (0.0):
liṅge ceyam alaṅkārā- % -ṅkurabījatayā sthitā // JCand_9.16 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446081 (0.0):
sūktipīyūṣavarṣasya % jayadevakaver giraḥ // JCand_10.6 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610626 (0.0):
mastapiṣṭakaṭīloṣṭa- JCand_2.10c / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610633 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610642 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610649 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610658 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610665 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_6.29a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610674 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_6.29a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610681 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610690 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610698 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_10.7a
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442196 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445331 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445754 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446092 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612305 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_1.16b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612313 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_2.45b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612321 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_3.12b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612329 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_4.13b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612337 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_5.125b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612345 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_6.29b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612353 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_7.18b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612361 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_8.11b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612369 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_9.17b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612377 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_10.7b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922197 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925331 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925989 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926093 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925591 (0.039):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923014 (0.047):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442839 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443023 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443215 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445339 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445764 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446101 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610587 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_6.29c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610594 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_7.18c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610601 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_8.11c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610613 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_9.17c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922842 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923025 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923217 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925339 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925998 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926102 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442204 (0.017):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444934 (0.017):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922205 (0.017):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924936 (0.017):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
vasusaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_8.11 // / mukhyārthasyāvivakṣāyāṃ pūrvārvācī ca rūḍhitaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445773 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati / vasusaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_8.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609104 (0.0):
ciraṃ candrāloke mahati navasaṃkhyaḥ sukhayatu JCand_9.17d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446102 (0.036):
mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati / daśasaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_10.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609091 (0.036):
ciraṃ candrāloke mahati daśasaṃkhyaḥ sukhayatu JCand_10.7d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926103 (0.036):
mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati / daśasaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_10.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445999 (0.040):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati / navasaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_9.17 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926000 (0.040):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati / navasaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_9.17 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445604 (0.042):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mahati munisaṃkhyaḥ // JCand_7.18 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609146 (0.042):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati ṛtusaṃkhyaḥ JCand_6.29d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925604 (0.042):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati / munisaṃkhyaḥ // JCand_7.18 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610798 (0.050):
mukhyayā svābhidheyayā JCand_10.4d / mukhyārthasyāvivakṣāyāṃ JCand_9.1a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445342 (0.054):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mahati ṛtusaṃkhyaḥ // JCand_6.29 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925342 (0.054):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati / ṛtusaṃkhyaḥ // JCand_6.29 //
prayojanāc ca saṃbaddhaṃ vadantī lakṣaṇā matā // JCand_9.1 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445779 (0.0):
mukhyārthasyāvivakṣāyāṃ $ pūrvārvācī ca rūḍhitaḥ & / prayojanāc ca saṃbaddhaṃ % vadantī lakṣaṇā matā // JCand_9.1 //
lakṣaṇīyasvaśabdasya mīlanāmīlanād dvidhā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445785 (0.0):
prayojanāc ca saṃbaddhaṃ % vadantī lakṣaṇā matā // JCand_9.1 // / lakṣaṇīyasvaśabdasya $ mīlanāmīlanād dvidhā &
lakṣaṇā sā tridhā siddha-sādhyasādhyāṅgabhedataḥ // JCand_9.2 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445793 (0.0):
lakṣaṇīyasvaśabdasya $ mīlanāmīlanād dvidhā & / lakṣaṇā sā tridhā siddha- % sādhyasādhyāṅgabhedataḥ // JCand_9.2 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612212 (0.055):
sādṛśyāt samavāyāt sā JCand_9.10a / sādhyasādhyāṅgabhedataḥ JCand_9.2d
sphuṭāsphuṭaprabhedena prayojanam api dvidhā / / viduḥ sphuṭaṃ taṭasthatvād arthagatvād dvidhā budhāḥ // JCand_9.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445797 (0.0):
lakṣaṇā sā tridhā siddha- % sādhyasādhyāṅgabhedataḥ // JCand_9.2 // / sphuṭāsphuṭaprabhedena $ prayojanam api dvidhā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445808 (0.0):
sphuṭāsphuṭaprabhedena $ prayojanam api dvidhā & / viduḥ sphuṭaṃ taṭasthatvād % arthagatvād dvidhā budhāḥ // JCand_9.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23607928 (0.0):
aruṇaṃ taruṇaiḥ karaiḥ JCand_2.7b / arthagatvād dvidhā budhāḥ JCand_9.3d
asphuṭaṃ cārthaniṣṭhatvāt taṭasthatvād api dvidhā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445815 (0.0):
viduḥ sphuṭaṃ taṭasthatvād % arthagatvād dvidhā budhāḥ // JCand_9.3 // / asphuṭaṃ cārthaniṣṭhatvāt $ taṭasthatvād api dvidhā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608085 (0.041):
asphuṭatvaṃ taṭasthatvaṃ JCand_9.5c / asphuṭaṃ cārthaniṣṭhatvāt JCand_9.4a
lakṣyalakṣakaniṣṭhatvād arthasaṃstham api dvidhā // JCand_9.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445824 (0.0):
asphuṭaṃ cārthaniṣṭhatvāt $ taṭasthatvād api dvidhā & / lakṣyalakṣakaniṣṭhatvād % arthasaṃstham api dvidhā // JCand_9.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23607944 (0.058):
arthaśleṣo 'rthamātrasya JCand_5.64a / arthasaṃstham api dvidhā JCand_9.4d
lakṣakasthaṃ sphuṭaṃ yatra sā vicakṣaṇalakṣaṇā / / asphuṭatvaṃ taṭasthatvaṃ lakṣyasthatvam amuṣya ca // JCand_9.5 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445836 (0.0):
lakṣyalakṣakaniṣṭhatvād % arthasaṃstham api dvidhā // JCand_9.4 // / lakṣakasthaṃ sphuṭaṃ yatra $ sā vicakṣaṇalakṣaṇā &
anyās tisra iti vyaktā śaktitaḥ sā caturvidhā / / indur evaiṣa tadvaktram utkarṣo lakṣyate mukhe // JCand_9.6 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445850 (0.0):
asphuṭatvaṃ taṭasthatvaṃ % lakṣyasthatvam amuṣya ca // JCand_9.5 // / anyās tisra iti vyaktā $ śaktitaḥ sā caturvidhā &
pradīpaṃ vardhayetyatra taṭasthaṃ maṅgalodayaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445856 (0.0):
indur evaiṣa tadvaktram % utkarṣo lakṣyate mukhe // JCand_9.6 // / pradīpaṃ vardhayetyatra $ taṭasthaṃ maṅgalodayaḥ &
paṭo 'yaṃ dagdha ityādau sphuṭaṃ nāsti prayojanam // JCand_9.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445865 (0.0):
pradīpaṃ vardhayetyatra $ taṭasthaṃ maṅgalodayaḥ & / paṭo 'yaṃ dagdha ityādau % sphuṭaṃ nāsti prayojanam // JCand_9.7 //
amṛtaṃ sūktam ityādau lakṣyastham atihṛdyatā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445871 (0.0):
paṭo 'yaṃ dagdha ityādau % sphuṭaṃ nāsti prayojanam // JCand_9.7 // / amṛtaṃ sūktam ityādau $ lakṣyastham atihṛdyatā &
ābhimukhyāt saṃnidhānāt tathākārapratītitaḥ // JCand_9.8 // / kāryakāraṇabhāvāt sā vācyavācakabhāvataḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445882 (0.0):
amṛtaṃ sūktam ityādau $ lakṣyastham atihṛdyatā & / ābhimukhyāt saṃnidhānāt % tathākārapratītitaḥ // JCand_9.8 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608625 (0.054):
kāryakāraṇabhāvāt sā JCand_9.9a / kāryakāraṇasāmānya- JCand_5.65c
ityevamādeḥ saṃbandhāt kiṃcānyasmāc catuṣṭayāt // JCand_9.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445888 (0.0):
kāryakāraṇabhāvāt sā $ vācyavācakabhāvataḥ & / ityevamādeḥ saṃbandhāt % kiṃcānyasmāc catuṣṭayāt // JCand_9.9 //
sādṛśyāt samavāyāt sā vaiparītyāt kriyānvayāt / / sāropādhyavasānākhye gauṇaśuddhe pṛthak pṛthak // JCand_9.10 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445894 (0.0):
ityevamādeḥ saṃbandhāt % kiṃcānyasmāc catuṣṭayāt // JCand_9.9 // / sādṛśyāt samavāyāt sā $ vaiparītyāt kriyānvayāt &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445902 (0.0):
sādṛśyāt samavāyāt sā $ vaiparītyāt kriyānvayāt & / sāropādhyavasānākhye % gauṇaśuddhe pṛthak pṛthak // JCand_9.10 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608953 (1.192):
gauḍīyā ca yathārasam JCand_6.22b / gauṇaśuddhe pṛthak pṛthak JCand_9.10d
gauṇaṃ sāropam uddiṣṭam indur mukham itīdṛśam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445909 (0.0):
sāropādhyavasānākhye % gauṇaśuddhe pṛthak pṛthak // JCand_9.10 // / gauṇaṃ sāropam uddiṣṭam $ indur mukham itīdṛśam &
gauṇaṃ sādhyavasānaṃ syād indur evedam īdṛśam // JCand_9.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445914 (0.0):
gauṇaṃ sāropam uddiṣṭam $ indur mukham itīdṛśam & / gauṇaṃ sādhyavasānaṃ syād % indur evedam īdṛśam // JCand_9.11 //
śuddhaṃ sāropam uddiṣṭam āyur ghṛtam itīdṛśam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445921 (0.0):
gauṇaṃ sādhyavasānaṃ syād % indur evedam īdṛśam // JCand_9.11 // / śuddhaṃ sāropam uddiṣṭam $ āyur ghṛtam itīdṛśam &
śuddhaṃ sādhyavasānaṃ syād āyur evedam īdṛśam // JCand_9.12 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445926 (0.0):
śuddhaṃ sāropam uddiṣṭam $ āyur ghṛtam itīdṛśam & / śuddhaṃ sādhyavasānaṃ syād % āyur evedam īdṛśam // JCand_9.12 //
upādānārpaṇadvāre dve cānye iti ṣaḍvidhā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445932 (0.0):
śuddhaṃ sādhyavasānaṃ syād % āyur evedam īdṛśam // JCand_9.12 // / upādānārpaṇadvāre $ dve cānye iti ṣaḍvidhā &
kuntā viśanti gaṅgāyāṃ ghoṣo nivasatīti ca // JCand_9.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445938 (0.0):
upādānārpaṇadvāre $ dve cānye iti ṣaḍvidhā & / kuntā viśanti gaṅgāyāṃ % ghoṣo nivasatīti ca // JCand_9.13 //
lakṣyalakṣakavaiśiṣṭya-vaiśiṣṭyād dvividhā punaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445943 (0.0):
kuntā viśanti gaṅgāyāṃ % ghoṣo nivasatīti ca // JCand_9.13 // / lakṣyalakṣakavaiśiṣṭya- $ vaiśiṣṭyād dvividhā punaḥ &
sarasaṃ kāvyam amṛtaṃ vidyā sthirataraṃ dhanam // JCand_9.14 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445950 (0.0):
lakṣyalakṣakavaiśiṣṭya- $ vaiśiṣṭyād dvividhā punaḥ & / sarasaṃ kāvyam amṛtaṃ % vidyā sthirataraṃ dhanam // JCand_9.14 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611392 (0.064):
viduḥ sphuṭaṃ taṭasthatvād JCand_9.3c / vidyā sthirataraṃ dhanam JCand_9.14d
tathā sahetur atathābhedabhinnā ca kutracit /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445956 (0.0):
sarasaṃ kāvyam amṛtaṃ % vidyā sthirataraṃ dhanam // JCand_9.14 // / tathā sahetur atathā- $ -bhedabhinnā ca kutracit &
saundaryeṇaiṣa kandarpaḥ sā ca mūrtimatī ratiḥ // JCand_9.15 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445963 (0.0):
tathā sahetur atathā- $ -bhedabhinnā ca kutracit & / saundaryeṇaiṣa kandarpaḥ % sā ca mūrtimatī ratiḥ // JCand_9.15 //
śabde padārthe vākyārthe saṃkhyāyāṃ kārake tathā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445969 (0.0):
saundaryeṇaiṣa kandarpaḥ % sā ca mūrtimatī ratiḥ // JCand_9.15 // / śabde padārthe vākyārthe $ saṃkhyāyāṃ kārake tathā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444872 (0.037):
manuṣye bhavataḥ kvāpi hy % alaṅkārāṅgatāṃ gate // JCand_5.120 // / śabde padārthe vākyārthe $ vākyārthastabake tathā &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23611757 (0.037):
śabdārthobhayabhūr ekaḥ JCand_7.9a / śabde padārthe vākyārthe JCand_5.121a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924874 (0.037):
manuṣye bhavataḥ kvāpi hy alaṅkārāṅgatāṃ gate // JCand_5.120 // / śabde padārthe vākyārthe vākyārthastabake tathā /
liṅge ceyam alaṅkārāṅkurabījatayā sthitā // JCand_9.16 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445975 (0.016):
śabde padārthe vākyārthe $ saṃkhyāyāṃ kārake tathā & / liṅge ceyam alaṅkārā- % -ṅkurabījatayā sthitā // JCand_9.16 //
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442191 (0.0):
vākyāny ekārthaviśrāntāny % āhur vākyakadambakam // JCand_1.15 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442825 (0.0):
atra śleṣodayān naiva % tyājyaṃ hīti nirarthakam // JCand_2.44 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443005 (0.0):
svarṇabhrājiṣṇubhālatva- % prabhṛtīva mahībhujaḥ // JCand_3.11 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443197 (0.0):
śāstrāntararahasyoktiḥ % saṃgraho dik pradarśitā // JCand_4.12 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444916 (0.0):
tad arvācīnabhedeṣu % nāmnāṃ nāmnāya iṣyatām // JCand_5.124 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445320 (0.0):
lalanā rabhasaṃ dhatte % ghanāṭope mahīyasi // JCand_6.28 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445582 (0.0):
arthe 'rtham anyaṃ yaṃ vakti % tad vācyavyaṅgyam iṣyate // JCand_7.17 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445743 (0.0):
ity aṣṭadhā guṇībhūta- % vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ // JCand_8.10 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445977 (0.0):
liṅge ceyam alaṅkārā- % -ṅkurabījatayā sthitā // JCand_9.16 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446081 (0.0):
sūktipīyūṣavarṣasya % jayadevakaver giraḥ // JCand_10.6 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610626 (0.0):
mastapiṣṭakaṭīloṣṭa- JCand_2.10c / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610633 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610642 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610649 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610657 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610666 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610673 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_6.29a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610681 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610690 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610698 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_10.7a
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442196 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445331 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445754 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446092 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612305 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_1.16b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612313 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_2.45b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612321 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_3.12b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612329 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_4.13b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612337 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_5.125b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612345 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_6.29b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612353 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_7.18b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612361 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_8.11b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612369 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_9.17b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612377 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_10.7b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922197 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925331 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925755 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926093 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925591 (0.039):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923014 (0.047):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442839 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443023 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443215 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445339 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445763 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445998 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati / navasaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_9.17 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446102 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610587 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_6.29c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610594 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_7.18c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610601 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_8.11c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610613 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite JCand_9.17c
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922842 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / dvitīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923025 (0.0):
tṛtīyas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923217 (0.0):
caturthas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925339 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925764 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926103 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442204 (0.017):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444934 (0.017):
caturthaḥ saikoyam sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922205 (0.017):
anenāsāv ādyaḥ sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ
navasaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_9.17 // / dharmaṃ kaṃcit puraskṛtya prāyaḥ śabdaḥ pravartate /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446007 (0.0):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati / navasaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_9.17 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609102 (0.0):
ciraṃ candrāloke mahati daśasaṃkhyaḥ sukhayatu JCand_10.7d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446102 (0.018):
mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati / daśasaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_10.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26926103 (0.018):
mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati / daśasaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_10.7 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445605 (0.034):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mahati munisaṃkhyaḥ // JCand_7.18 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609146 (0.034):
ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati ṛtusaṃkhyaḥ JCand_6.29d
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925605 (0.034):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati / munisaṃkhyaḥ // JCand_7.18 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445765 (0.040):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati / vasusaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_8.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925766 (0.040):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati / vasusaṃkhyaḥ sukhayatu // JCand_8.11 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445342 (0.042):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu / mahati ṛtusaṃkhyaḥ // JCand_6.29 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925342 (0.042):
mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati / ṛtusaṃkhyaḥ // JCand_6.29 //
yayārthaṃ spaṣṭam ācaṣṭe śabdas tām abhidhāṃ viduḥ // JCand_10.1 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446016 (0.0):
dharmaṃ kaṃcit puraskṛtya $ prāyaḥ śabdaḥ pravartate & / yayārthaṃ spaṣṭam ācaṣṭe % śabdas tām abhidhāṃ viduḥ // JCand_10.1 //
jātyā guṇena kriyayā vastuyogena saṃjñayā /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446022 (0.0):
yayārthaṃ spaṣṭam ācaṣṭe % śabdas tām abhidhāṃ viduḥ // JCand_10.1 // / jātyā guṇena kriyayā $ vastuyogena saṃjñayā &
nirdeśena tathā prāhuḥ ṣaḍvidhām abhidhāṃ budhāḥ // JCand_10.2 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446028 (0.0):
jātyā guṇena kriyayā $ vastuyogena saṃjñayā & / nirdeśena tathā prāhuḥ % ṣaḍvidhām abhidhāṃ budhāḥ // JCand_10.2 //
gaur nīlaḥ pācako daṇḍī ḍitthaḥ kaṃsa iti kramāt /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446035 (0.0):
nirdeśena tathā prāhuḥ % ṣaḍvidhām abhidhāṃ budhāḥ // JCand_10.2 // / gaur nīlaḥ pācako daṇḍī $ ḍitthaḥ kaṃsa iti kramāt &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23608970 (0.048):
gaur jagajjāgradutsekā JCand_5.2c / gaur nīlaḥ pācako daṇḍī JCand_10.3a
kaṃ saṃhinasti kaṃsārir naraṃ ca kaṃ samāśritam // JCand_10.3 // / na yogāder āyatanaṃ na saṅketaniketanam /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446047 (0.0):
gaur nīlaḥ pācako daṇḍī $ ḍitthaḥ kaṃsa iti kramāt & / kaṃ saṃhinasti kaṃsārir % naraṃ ca kaṃ samāśritam // JCand_10.3 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23609818 (0.043):
nayena śrīḥ śriyā tyāgas JCand_5.86c / na yogāder āyatanaṃ JCand_10.4a
vṛttyā nirdeśaśabdo 'yaṃ mukhyayā svābhidheyayā // JCand_10.4 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446053 (0.0):
na yogāder āyatanaṃ $ na saṅketaniketanam & / vṛttyā nirdeśaśabdo 'yaṃ % mukhyayā svābhidheyayā // JCand_10.4 //
pīyūṣavarṣaprabhavaṃ candrālokamanoharam / / sudhānidhānam āsādya śrayadhvaṃ vibudhā mudam // JCand_10.5 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446065 (0.0):
vṛttyā nirdeśaśabdo 'yaṃ % mukhyayā svābhidheyayā // JCand_10.4 // / pīyūṣavarṣaprabhavaṃ $ candrālokamanoharam &
jayanti yājñikaśrīman-mahādevāṅgajanmanaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446071 (0.0):
sudhānidhānam āsādya % śrayadhvaṃ vibudhā mudam // JCand_10.5 // / jayanti yājñikaśrīman- $ mahādevāṅgajanmanaḥ &
sūktipīyūṣavarṣasya jayadevakaver giraḥ // JCand_10.6 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446079 (0.0):
jayanti yājñikaśrīman- $ mahādevāṅgajanmanaḥ & / sūktipīyūṣavarṣasya % jayadevakaver giraḥ // JCand_10.6 //
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442191 (0.0):
vākyāny ekārthaviśrāntāny % āhur vākyakadambakam // JCand_1.15 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442825 (0.0):
atra śleṣodayān naiva % tyājyaṃ hīti nirarthakam // JCand_2.44 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443005 (0.0):
svarṇabhrājiṣṇubhālatva- % prabhṛtīva mahībhujaḥ // JCand_3.11 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443197 (0.0):
śāstrāntararahasyoktiḥ % saṃgraho dik pradarśitā // JCand_4.12 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444916 (0.0):
tad arvācīnabhedeṣu % nāmnāṃ nāmnāya iṣyatām // JCand_5.124 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445320 (0.0):
lalanā rabhasaṃ dhatte % ghanāṭope mahīyasi // JCand_6.28 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445582 (0.0):
arthe 'rtham anyaṃ yaṃ vakti % tad vācyavyaṅgyam iṣyate // JCand_7.17 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445743 (0.0):
ity aṣṭadhā guṇībhūta- % vyaṅgyam aṅgīkṛtaṃ budhaiḥ // JCand_8.10 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445977 (0.0):
liṅge ceyam alaṅkārā- % -ṅkurabījatayā sthitā // JCand_9.16 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446081 (0.0):
sūktipīyūṣavarṣasya % jayadevakaver giraḥ // JCand_10.6 // / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610625 (0.0):
mastapiṣṭakaṭīloṣṭa- JCand_2.10c / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610634 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_1.16a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610641 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_2.45a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610650 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_3.12a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610657 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_4.13a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610666 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_5.125a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610674 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_6.29a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610682 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_7.18a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610689 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_8.11a / mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23610698 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ JCand_9.17a
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442196 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445331 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke sukhayatu
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445754 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27446092 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau & / mayūkhas tenāsau sukavijayadevena racite % ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612305 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_1.16b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612313 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_2.45b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612321 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_3.12b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612329 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_4.13b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612337 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_5.125b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612345 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_6.29b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612353 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_7.18b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612361 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_8.11b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612369 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_9.17b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndiu.htm.txt) 23612377 (0.0):
sumitrā tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau JCand_10.7b
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26922197 (0.0):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925331 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke sukhayatu mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925755 (0.0):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau / / mayūkhastenāsau sukavijayadevena racite ciraṃ candrāloke mahati
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925591 (0.039):
tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923014 (0.047):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27442827 (0.047):
mahādevaḥ satrapramukhamakhavidyaikacaturaḥ $ sumitrā / tadbhaktipraṇihitamatir yasya pitarau &