View original HTML file with complete header information
saṅkalpa-kalpa-druma / śrīrādhādāmodarābhyāṃ namaḥ1
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633251 (0.040):
bhāgavata sandarbha śrī kṛṣṇa karṇāmṛta ṭīkādiḥ, śrī raghunātha bhaṭṭa
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28188037 (0.043):
prītiṃ parāmāvakṣyati dhruvam// / śrīkṛṣṇatātācāryātmajasya śrīdevanāthatātācāryakaṭākṣalabdha
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634894 (0.049):
bhavati tatrāpi śrī rūpānugatyaṃ vinā śrī rādhā kṛṣṇātula bhajana ratnaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15961142 (0.051):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde rādhākṛṣṇa / sahasranāmakathanaṃ nāma vdyaśītitamo 'dhyāyaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15791720 (0.054):
[mandākrāntā] / asau tu śrī rādhā, tā etāḥ sammukhataḥ | / kṛṣṇa meghāgamollāsa
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7604133 (0.058):
śrī vijaya govindo, yathā / śrī rādhikā mādhavikā tamālaṃ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725383 (0.060):
atha śrī-kṛṣṇa-bhakti-praśaṃśā / sa pitā jñāna-dātā yo jñānaṃ tat kṛṣṇa-bhaktidam /"
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7624053 (0.060):
dāmodara svarūpera kīrtana sadāya || / tatra ca śrī vṛndāvane śrī śrī sevādhikāras tu pūrvaṃ likhito'sti | tathā
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10868752 (0.062):
oṃ namaḥ śrī-kṛṣṇa-rasa-rasikebhyaḥ / atha śrī-bhaktāmṛtam
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13144084 (0.064):
jaḍatonmāda mohānām api syād atiriktatā || RBhrs_3,2.99 || / tatra autsukyaṃ, yathā śrī kṛṣṇa karṇāmṛte (41) / amūny adhanyāni dināntarāṇi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425374 (0.064):
he mahā bhāgau śrī vrajeśvarau mā khidyataṃ yataḥ śrī kṛṣṇaṃ
saṅkalpa-kalpa-druma / śrīrādhādāmodarābhyāṃ namaḥ1
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633251 (0.040):
bhāgavata sandarbha śrī kṛṣṇa karṇāmṛta ṭīkādiḥ, śrī raghunātha bhaṭṭa
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28188037 (0.043):
prītiṃ parāmāvakṣyati dhruvam// / śrīkṛṣṇatātācāryātmajasya śrīdevanāthatātācāryakaṭākṣalabdha
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634894 (0.049):
bhavati tatrāpi śrī rūpānugatyaṃ vinā śrī rādhā kṛṣṇātula bhajana ratnaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15961142 (0.051):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde rādhākṛṣṇa / sahasranāmakathanaṃ nāma vdyaśītitamo 'dhyāyaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15791720 (0.054):
[mandākrāntā] / asau tu śrī rādhā, tā etāḥ sammukhataḥ | / kṛṣṇa meghāgamollāsa
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7604133 (0.058):
śrī vijaya govindo, yathā / śrī rādhikā mādhavikā tamālaṃ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725383 (0.060):
atha śrī-kṛṣṇa-bhakti-praśaṃśā / sa pitā jñāna-dātā yo jñānaṃ tat kṛṣṇa-bhaktidam /"
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7624053 (0.060):
dāmodara svarūpera kīrtana sadāya || / tatra ca śrī vṛndāvane śrī śrī sevādhikāras tu pūrvaṃ likhito'sti | tathā
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10868752 (0.062):
oṃ namaḥ śrī-kṛṣṇa-rasa-rasikebhyaḥ / atha śrī-bhaktāmṛtam
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13144084 (0.064):
jaḍatonmāda mohānām api syād atiriktatā || RBhrs_3,2.99 || / tatra autsukyaṃ, yathā śrī kṛṣṇa karṇāmṛte (41) / amūny adhanyāni dināntarāṇi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425374 (0.064):
he mahā bhāgau śrī vrajeśvarau mā khidyataṃ yataḥ śrī kṛṣṇaṃ
śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2501096 (0.0):
śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264598 (0.0):
śrī śrī kṛṣṇa caitanyāya namaḥ / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273926 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,2.52||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273967 (0.0):
śrī kṛṣṇa janma sampan mayam / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28555837 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,14.1||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15815690 (0.0):
o)0(o / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12508835 (0.0):
saṃjñāvān laghu-vaṃśa-śaṃsakatayā vande ca vande ca tam ||6|| / śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15791720 (0.051):
asau tu śrī rādhā, tā etāḥ sammukhataḥ | / kṛṣṇa meghāgamollāsa
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28188037 (0.056):
prītiṃ parāmāvakṣyati dhruvam// / śrīkṛṣṇatātācāryātmajasya śrīdevanāthatātācāryakaṭākṣalabdha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19344722 (0.060):
kṛṣṇaḥ | pūrṇa gatim eva viśinaṣṭi | vidhūta kalmasaṃ yadāsthānaṃ nitya / śrī kṛṣṇa prakāśāspadaṃ tadīyā sabhā | ātmanā sva śarīreṇaiva | tatra
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15961142 (0.063):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde rādhākṛṣṇa / sahasranāmakathanaṃ nāma vdyaśītitamo 'dhyāyaḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13144084 (0.063):
jaḍatonmāda mohānām api syād atiriktatā || RBhrs_3,2.99 || / tatra autsukyaṃ, yathā śrī kṛṣṇa karṇāmṛte (41) / amūny adhanyāni dināntarāṇi
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634894 (0.063):
bhavati tatrāpi śrī rūpānugatyaṃ vinā śrī rādhā kṛṣṇātula bhajana ratnaṃ
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21977404 (0.064):
madhye mahendranīlena ratnarāśirivāvabhau // / kṛṣṇanīlayoḥ
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2501102 (0.0):
śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka | / gopāla raghunāthāpta-vraja-vallabha pāhi mām ||GC_2,1.1||
nanda-nandana ity uktas trailokyānanda-vardhanaḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736575 (0.0):
aneka-janma-siddhānāṃ gopīnāṃ patir eva vā | / nanda-nandana ity uktas trailokyānanda-vardhanaḥ || iti.
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431569 (0.0):
aneka janma siddhānāṃ gopīnāṃ patir eva vā | / nanda nandana ity uktas trailokyānanda vardhanaḥ || iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558863 (0.0):
aneka janma siddhānāṃ gopīnāṃ patir eva vā | / nanda nandana ity uktas trailokyānanda vardhanaḥ ||iti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434414 (0.0):
anekajanmasiddhānāṃ gopīnāṃ patir eva vā| / nandanandana ity uktas trailokyānandavardhanaḥ||70|| iti.
anādi-janma-siddhānāṃ gopīnāṃ patir eva yaḥ3 ||2
navīna-nīrada-śyāmaṃ taṃ rājīva-vilocanam | / vallavī-nandanaṃ vande kṛṣṇaṃ gopāla-rūpinam ||3
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435332 (0.018):
navīna-nīrada-śyāmaṃ nālendīvara-locanam | / vallavī-nandanaṃ vande kṛṣṇaṃ gopāla-rūpiṇam ||85 ity ādau -
[yugmam]4 / vṛndāraṇye jaran jīvaḥ kaścit prāha manaḥ prati |
mriyase sāmprataṃ5 mūḍhaḥ gūḍhām etāṃ sudhāṃ piba ||4
tāṃ pibann eva he svānta svaṃ ca gokula-saṅgatam |
sevāṃ ca vāñchitāṃ kāñcid bhāva-bhedena bhāvaya ||5
maṅgalaḥ sarva-lokānāṃ gopa-kṣauṇībhṛd-aṅgajaḥ |
bhavyaṃ pallavayan pāyād vallavī-jana-vallabhaḥ ||6
aho bakīty6 ādikīrtiḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam |7
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405811 (0.010):
kṛṣṇasyaiva paramādhikyaṃ sidhyati | ataeva kṛṣṇas tu bhagavān svayam iti / sāvadhārāṇā śrutir anya śruti bādhiketi yuktam eva vyākhyātaṃ pūrvam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404927 (0.021):
śrutiḥ kalpyate | atra tu kṛṣṇas tu bhagavān svayam iti sākṣād eva tad
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18268749 (0.021):
purūpari cālaṅkariṣṇutayā śrī kṛṣṇaḥ svayaṃ vartiṣṇur bhavati, tadā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404887 (0.024):
pramīyate | tatra nirapekṣa ravā śrutir darśitaiva kṛṣṇas tu bhagavān / svayam / ity atra | atha śruti sāmarthya rūpaṃ liṅgaṃ ca |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789204 (0.032):
sṛṣṭi karaś ca | haritāyām api sarvāvatāra vistāravān svayaṃ bhagavān iti / sambhāvitī bhavati na cānyas tad aṃśatayāpi labdha praśaṃsaḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15809060 (0.034):
ārjavān mārjayiṣyasi | / [130] kṛṣṇaḥ svagatm uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405494 (0.038):
śrī kṛṣṇa iti kṛṣṇas tu bhagavān svayam itivat svayaṃ bhagavattām eva
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16275818 (0.039):
dārakau sukumārakau HV_51.11d / dārakhebhyas tadā kṛṣṇo HV_App.I,9.10a
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28581064 (0.042):
[30] iti kṛṣṇodyam anu sodyamatayā tatra tan nimeṣata eva jigamiṣatsu teṣu / sa praṇayavatsu kṛṣṇaḥ sa tṛṣṇam uvāca annaṃ ca tatra
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15786382 (0.043):
avitathābhijātyatayā namratā kamrā muni vratam evānuvavṛtire | / [53] śrī kṛṣṇas tu yadā viśīṣṭa lalanā madhyam adhyāvasann evam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401536 (0.044):
|| 11.12 || śrī bhagavān || 29 || / tad evaṃ kṛṣṇas tu bhagavān svayam ity etat pratijñā vākyāya mahāvīra
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 5,2 (vnyps52u.htm.txt) 24082307 (0.045):
antaḥsvāntamanantanandathunidhirmedodṛśāṃ mādṛśā- māvirbhāvayatu svayaṃ sa / bhagavānātmānamātmeśvaraḥ //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533903 (0.045):
041.001. div4 brāhmaṇadārikāvadānam/ / 041.002. bhagavān nyagrodhikāmanuprāptaḥ/ / 041.002. atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya nyagrodhikāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559660 (0.045):
puruṣadamyasārithaḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavāniti/ / 122.009. atha bhagavān sāyāhṇe pratisamlayanādvyutthāya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14399119 (0.045):
ca naika prakāratety ādinā | tasmāt sthite bhede sādhv eva vyākhyātaṃ / kṛṣṇas tu bhagavān svayam iti | / indrārīti padyārdhaṃ tatra nānveti | tu śabdena vākyasya bhedanāt | tac ca
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27642885 (0.046):
cdxxxviii.pḸaṇḍavaiḥ puruṣaiścānyaiḥ saṃ stutaḥ praṇato hariḥ | 30.89 | / tataḥ kṛṣṇābhyanujñḸatāḥ pḸarāṇsaryasadasyakāḥ |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27845710 (0.047):
mayā teṣāṃ vairaṃ pratikartavyaṃ yadi bhagavāṃs teṣāṃ nānukampati | atha / bhagavān anukampati | nāhaṃ śakṣyāmi kiñcit pratikartuṃ | āmātyā āhaṃsuḥ |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503108 (0.048):
bhagavān āha / kalpakāreṇa / kalpakāro na bhavati / bhagavān āha /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18295071 (0.049):
[19] tataś ca tau vatsāṃs tṛṇair āpyāyya jalam āpāyya sarvān / vilokitavantau | śrī kṛṣṇas tu teṣu kasyacid gaṇḍādi kaṇḍūti khaṇḍanena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20974525 (0.049):
tāvad āha yasyeti | sa svayaṃ bhagavān śrī-kṛṣṇaḥ | iha jagati tat-pāda-
asti yas tasya pitrāditayā citrāya k ptavān ||7
stutas tad bhūribhāgyeti8 tathā cetthaṃ satām iti9 |
nemaṃ viriñca ity10evaṃ nāyaṃ śriya iti11 vrajaḥ ||8
yas taṃ ko vāśrayen nātra kṣitāv indriyavān naraḥ |
tasmād bhrātar nija-trātaḥ svānta svāntas tam āśraya ||9
[tribhiḥ kulakam] / upadeśaṃ deśa-rūpaṃ mama mānaya mānasa |
sudhā-dhārā-dharaḥ so'yaṃ kalpaḥ syāt kalpa-bhūruhaḥ ||10||
mūlaṃ janmādi-līlāsya skandhaḥ syān nitya-līlatā |
śākhās tat-tad-ṛtu-ślokāḥ phalaṃ premamayī sthitiḥ ||11||
atha mahā-kulakena janmādi-līlā ||
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24182659 (0.058):
kim asya tasminn āyattaṃ kiṃ nu janmātha vā sthitiḥ | / pravṛttir vādyayos tāvat sādhyahīnaṃ nidarśanam || YIs_6 ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269434 (0.058):
svabhajana lasan mānasa san mānada janmādi līlā bhavyāya bhuvy / āvirbhāvitasya tasya nija vraja loka cakrasya dantavakraṃ hatavatā
yas tantramantrayor guptam uktaḥ śrīnandanandanaḥ |
tadrūpatāṃ nijāṃ vyāñjīt kutaścit kutukād bhuvi ||12||
yaḥ prāg iti12 hi padyābhyāṃ nandātmajatayā svataḥ |
vāsudevatayā kāryavaśād gargeṇa niścitaḥ ||13|| / 1. (b) śrī-śrī-rādhā-kṛṣṇābhyāṃ namaḥ; 2. Gcp 1v1; 3. GautT. 2.24; there:
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2501085 (0.060):
śrī-śrī-rādhā-kṛṣṇābhyāṃ namaḥ / maṅgalācaraṇam
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7626251 (0.062):
śrī śrī rādhā kṛṣṇābhyāṃ namaḥ / śrīmad rūpa padāmbhoja dvandvaṃ vande muhur muhuḥ |
aneka-janma-śuddhānām, Gcp 15.72 aneka-janma-siddhānāṃ; 4. (b) not found;
5. (b) mriyate 'sāmpratam; 6, BhP iii.2.23; 7. BhP i.3.28||; 8. BhP
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12497550 (0.027):
1. (a) vyañjann anna-bhikṣā; (b) vyañjan anna-bhikṣām; 2. BhP x.23.22; 3. / BhP x.30.11; 4. BhP x.31.1; 5. BhP x.32.2; 6. BhP x.32.22; 7. BhP x.33.6;
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499254 (0.033):
1. vip v.24.20; 2. (b) svāgataspṛhi; 3. BhP x.65.6; 4. (b) arthao; 5. BhP / x.82||.41; 6 BhP x.82||.44; 7. BhP x.82||.48; 8. BhP x.46.5; 9. BhP
x.14.34||; 9. BhP x.12.11; 10. BhP x.9.20; 11. BhP x.47.60; 12. BhP x.8.14 / yaḥ śrī-nanda-yaśodāntar-hṛdi sphūrtiṃ gatas tataḥ |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12497551 (0.0):
1. (a) vyañjann anna-bhikṣā; (b) vyañjan anna-bhikṣām; 2. BhP x.23.22; 3. / BhP x.30.11; 4. BhP x.31.1; 5. BhP x.32.2; 6. BhP x.32.22; 7. BhP x.33.6;
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499255 (0.0):
1. vip v.24.20; 2. (b) svāgataspṛhi; 3. BhP x.65.6; 4. (b) arthao; 5. BhP / x.82||.41; 6 BhP x.82||.44; 7. BhP x.82||.48; 8. BhP x.46.5; 9. BhP
udyaṃś cakre dugdha-sindhor indor janma-viḍambanam ||14||
yaḥ sarva-rddhi-vrajaṃ nanda-vrajaṃ svaṃ janma-mātrataḥ |
ramāṇāṃ jāyamānānām ārāmaṃ1 dhāma nirmame ||15|| / yaḥ sva-mādhurya-pīyūṣaṃ sampūrya2 pariveśayan |
jigāya mohinī-rūpaṃ kṣīra-nīradhi-tīragam ||16||
yaḥ kṛpāṃ janmanā vyañjan pūtanām api pūtatām |
nītāṃ dhātrī-gatiṃ sphītāṃ cākārṣīn nūtanārbhakaḥ ||17||3
yaḥ komala-padāgreṇa śakaṭaṃ tad viśaṅkaṭam |
sva-jyotsnāvaraṇaṃ matvā cikṣepākṣepavān iva ||18||
yaḥ pūjita-pada-kṣepa-kūjita-smita-rociṣām |
śobhayā lobhayāmāsa bālikāḥ kula-pālikāḥ ||19|| / yaḥ sva-nāmādyam āsādya gargād vargān nijān anu |
harṣaṃ vavarṣa nyag jalpann om itthaṃ somajin-mukhaḥ ||20||
yas tṛṇāvartam āsādya sadyaḥ saṃvarta-vartanam |
saṃvartayaṃs tam āninye viparīta-parītatām ||21|| / yaḥ śrī-rāmaṃ nijārāmaṃ saṅgacchann accha-khelayā |
bālān ānandayan nanda-rāja-keśari-nandanaḥ ||22||
yaḥ puṇḍraṃ rocanārucyaṃ kañcukaṃ kāñcana-prabham |
dadhan mātus tat tadāsīd utsaṅgasī yad ājani ||23||
yaḥ kurvan kardama-krīḍāṃ nirvyājam anayā dhṛtaḥ |
dvayoḥ sukhena duḥkhena snigdhān digdhān vinirmame ||24||
yaḥ samaṃ sahajātena raṅgann aṅgaṇa-kardame |
kiñcit kātara-dhīḥ paśyan mātaraṃ drutam īyivān4 ||25||
yas tayāliṅgitaḥ sā smitaṃ stanyam ananya-dhīḥ |
apāyi suṣṭhu cāpyāyi smitaṃ bibhrad udaikṣi ca ||26||
yas tadā mātur āninye sarvaṃ vismṛti-vismṛtam |
vadann iva sa5saṃmugdha-bāla-siṃhāvalokanaḥ ||27||
yas tadā mṛttikāṃ bhakṣann alakṣyam anayā dhṛtaḥ |
dayayā kiṃ bhayād asyās trātaḥ srāg yoga-māyayā ||28||
yaḥ śrī-rāmānvayī kāmān nanāṭa saha-pāṭavam6 |
vṛddhānāṃ sukham ṛddhānāṃ kurvāṇas tāla-pālanam ||29||
yaḥ krīṇan kara-vibhraṣṭa-mūlyatve 'py amitaṃ phalam |
phalāny ananyalabhyoani dade vikrīṇatīṃ prati ||30|| / 1. (a) oṃ mārāmaṃ; 2. (b) sarvatra; 3. this verse missing from (b); 4. (b)
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12502520 (0.033):
[caturbhiḥ] / 1. (b) suo; 2. this verse missing from (b); 3. (b) mudā; 4. (a) margin:
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187585 (0.038):
(chapter, verse); the segment after the slash counts the lines within each
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557898 (0.039):
The machine references in TUSTEP are calculated from the / references in the text (REFRECHNEN).
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150982 (0.039):
that he makes the sacrificer to grow great. / [*247] This verse is in parentheses in the Sanskrit text."
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073427 (0.040):
%% Cited by Daṇḍin as Kāvyādarśa 2:276 / %% Cf. verse relegated to appendix of Crit. Ed. of Mahābhārata:
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186830 (0.040):
end of the last line of each verse is the number of the verse in the / Motilal / edition. There seems to be a great deal of variation in the order and
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013239 (0.043):
the Yadavpur edition, but this doesn't seem to be necessary.
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187313 (0.044):
user of the electronic version is requested to consult the printed version
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558113 (0.045):
I would appreciate if those who in using this electronic text
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6549363 (0.045):
Many of the kārikās in this chapter are lifted pretty much wholesale from
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10715776 (0.046):
%% NO colophon---text breaks off here and resumes toward the beginning of
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 423063 (0.047):
Viṣayasūcī by K.K. Dixit (verse numbers bracketed) / ===pahalā stabaka===
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785886 (0.047):
pages omitted; and the next folio onwards is mistakenly paginated.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150177 (0.047):
with the word juṣadhvaṃ a complete verse from RV 10.53.4 is quoted. In the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12159511 (0.049):
[*520] US varies considerably here so I give the complete verse: saha / sampāyās tvam āśiṣam āśi bhūtābhūtam āśiṣam āśir āśīr āśir anubhūmiḥ
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540185 (0.049):
kariṣyati / %NB number 10 seems to be missing, or a different counting is / required / ñ1.24 apare catvāro guṇānuśaṃsā udgrahīṣyati /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085616 (0.050):
The commentary on this work postdates tattvaprakāśavṛtti
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5776258 (0.051):
[The final verse seems to be missing] ||18.703| / snidhair dāraiḥ suhṛdbhiś ca |maitrīmātranibandhanaiḥ |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150109 (0.053):
here with this verse and resume toward the end of text 5.1.149.8.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150337 (0.053):
word in an RV quote and adding om at the end. This is seen to continue / through 5.1.152.4. / [*227] This verse is found at RV 3.27.1 (VC p. 630)
iyivān; 5. (b) suo; 6. (b) sahapāṭavaḥ / yas tarṇakān purā muñcann añcan bāla-balānvitaḥ |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9530654 (0.001):
9,13: bahudhā.te.ghosam.manyatām.visthitam.sthāvaram.jaṅgamaṃś.ca.yat/ / sa.dundubhi8.saha.josana.indrena.ca.devaiś.ca.dūrād.dūrataram.apasedha.śatrūn/
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17911442 (0.002):
putraste śocyatāṃ prāpto bharyaṃyā śaivyayā saha / / sa nāpaśyat punarapi dhāvamānaḥ punaḥ punaḥ // MarkP_8.153 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5028400 (0.002):
*{6/153: E2: 5,298; E6: 2,170}* / *{6/154: E1,6,E2 (v.l.); E2: sahayoga eṣaḥ, ekasmin}*
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 382557 (0.002):
(P_8,3.56) KA_III,438.1 19 Ro_V,464 465 {26/27} evam api saha ḍena / saḍaḥ saḍasya apatram sāḍiḥ atra prāpnoti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5487233 (0.002):
ṣatvatukoḥ ekādeśasya asiddhatvāt na eṣaḥ sāḍśabdaḥ . evam api saha ḍena / saḍaḥ saḍasya apatram sāḍiḥ atra prāpnoti . tasmāt sahigrahaṇam kartavyam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9408668 (0.002):
asyāśca śuddhasāmānyarūpatvaṃ yathā / 'malaāṇileṇa saha sorahavāsieṇa daiāṇaṃ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7592961 (0.002):
nyaṣīvyat / / vyaṣīvyat / / paryasīvyat / / nyasīvyat / / vyasīvyat / / saha pariṣahate /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071346 (0.002):
sahi viraiūṇa māṇassa majjha dhīrattaṇeṇa āsāsam / / piadaṃsaṇavihalaṃkhalakhaṇammi sahasatti teṇa osariam // 69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15881859 (0.002):
ṛgvaryyān svarabhaktiṃ ca chandomānena nirddiśet / / pratyayeta sahārephamimīte svarabhaktayā // NarP_1,50.190 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13565556 (0.003):
manomāpāyanasahaparisunniyojasahāntau | tunyam atha saptamātraṃ pūrvabhāge
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27930477 (0.005):
tad-apta-dāsa-ceṭibhis tayā ca sahānukrīḍeta. / 3.3.8 kṣveditakāni su:nimilita-kām ārabdhikāṃ lavaṇa-vīthikām
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9660169 (0.005):
tad^āpta^dāsa^ceṭikābhis tayā ca saha^anukrīḍeta/ / 3.3.8/.kṣveḍitakāni sunimīlitakām ārabdhikāṃ lavaṇa^vīthikām
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13384966 (0.006):
{saha diahaṇisāṃhi dīharā sāsadaṇḍā / saha maṇivalayeṃhi bāhadhārā galanti /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7594764 (0.006):
sivu paryasīṣivat / / nyasīṣivat / / saha paryasīṣahat / / vyasīṣahat /
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7838900 (0.009):
maghavankaścanāsti māyetsā te yāni yuddhānyāhurnādya śatruṃ na nu purā / yuyutsa / sa yadasmai devāntsasṛjānāya divevāsa tadaharakurutātha yadasmā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9930418 (0.014):
tato 'gnir asṛjyata tam agniṃ sṛṣṭaṃ vīrudhāṃ tejo 'gachat tā aśuṣyan na / tataḥ purāśuśyan, sa prajāpatir agnim ādhatta, imā evāsahā iti tā asahata
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3504096 (0.014):
tato 'gnir asṛjyata tam agniṃ sṛṣṭaṃ vīrudhāṃ tejo 'gachat tā aśuṣyan na / tataḥ purāśuśyan sa prajāpatir agnim ādhattemā evāsahā iti tā asahata tat
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807522 (0.015):
mahābalā jyeṣṭhabalā kaṭaṃbharā keśāruhā kesarikā mṛgādanī / / syād varṣapuṣpāpi ca keśavardhanī purāsaṇī devasahā ca sāriṇī //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4955760 (0.015):
*{2/378: E2: 3,219; E4: 3,469; E5: 2,615; E6: 1,136}* / *{2/379: E2,4,6: purodayāj; E5: purodayājū juhvati}*
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18431630 (0.019):
[*NOTE: Portions of RKAD have been lifted wholesale from the Sandarbhas.]
dohānukaraṇaṃ kurvan sukha-dohāya k ptavān ||31||
yaḥ karṣann api vatsasya pucchaṃ saṅkarṣaṇānvitaḥ |
tena karṣaṃ vrajan bhrātṛ-bhāyābhiḥ paryahasyata ||32|| / yaḥ kurvann api gavyānāṃ cauryaṃ bhavyāya didyute |
yasya tābhir vivādaś ca sukha-saṃvāda-siddhaye ||33|| / yaḥ svaṃ dāmodaraṃ śrṇvan sāmoda-vrīḍam añcati |
prasū-śikṣāmaya-snehād bālya1svehāntarād api ||34||
yaḥ suṣṭhu khelayāviṣṭaḥ sva-mātrā praṇayān muhuḥ |
kṛṣṇa kṛṣṇāravindākṣety2 āhūto 'py āśu nāyayau ||35||
yaḥ śrī-vṛndāvanaṃ prāñcan bhrātrā saha vanāspadam |
hāsayan bhāsayāmāsa3 mātarau yātarau mithaḥ ||36|| / yaḥ śrī-vṛndāvane labdhe prārabdha-krīḍam anvabhūt |
rāma-dāmādibhiḥ sakhyaṃ tat-prakhyaṃ bhramarādibhiḥ ||37||
yaḥ śrī-rāmeṇa tatrāpi vīkṣya prītim agāt parām |
vṛndāvanaṃ govardhanaṃ yamunā-pulināni ca4 ||38|| / yaḥ prāpta-madhya-kaumāraḥ pitrā sārdhaṃ vanaṃ vrajan |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435431 (0.025):
[BhP 10.8.47] ity ādiṣu | atas tadīyānām apy utkarṣa uktaḥ vṛndāvanaṃ / govardhanaṃ yamunā pulināni ca [BhP 10.11.36] vīkṣyāmīty ādau | tataḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6364689 (0.048):
BhP_10.11.035/3 tatra cakrur vrajāvāsaṃ śakaṭair ardha candravat / BhP_10.11.036/1 vṛndāvanaṃ govardhanaṃ yamunā pulināni ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2764243 (0.055):
tatra cakrur vrajāvāsaṃ śakaṭair ardha candravat // BhP_10.11.035 // / vṛndāvanaṃ govardhanaṃ yamunā pulināni ca /
pṛcchan nāmāni dhāmāni paśyan mudam avāptavān ||39||
yaḥ krīḍan śiśur avrīḍam agrajena vrajendrajaḥ |
jalpājalpi mithaś cakre hastāhasti padāpadi ||40||
yaś cārayan nijān vatsān vatsakaṃ nāma dānavam |
bakaṃ bakavad-ākāraṃ dārayan muktam ārdayat ||41||
yaḥ svair viharaṇaṃ cakre meṣī-haraṇa-saṃjñitam |
vyomaṃ ca vyomatāṃ ninye kurvantaṃ pratilomatām ||42|| / yaḥ kurvaṃs tam aghaṃ khaṇḍaṃ vidher agham ataḥ param |
ninye sva-jyotiṣi prāñcaṃ tad arvāg bhakti-tejasi ||43||
yaḥ kaumāram atikramya ramya-paugaṇḍa-maṇḍanaḥ |
cakre gopālatāṃ gacchan loka-pālaka-pālatām ||44||
yaḥ kāla-kūṭa-niṣpiṣṭa-cetanān vraja-ketanān |
cetayāmāsa kṛpayā locanāmṛta-vṛṣṭibhiḥ ||45|| / yaḥ kāliyam api vyaktaṃ nijāṅghri-yuga-mudrayā |
vyañjan mameti śaraṇāgatān anyān arañjayat ||46||
yaḥ śukena vraja-premāspadatvenettham īritaḥ |
kṛṣṇe 'rpitātma-suhṛd ity ādi procya praśocya ca ||47||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369325 (0.061):
BhP_10.16.010/3 kṛṣṇe 'rpitātma suhṛd artha kalatra kāmā
1. (b) bālyaṃ; 2. BhP x.11.15; 3. (b) bhāṣayāmāsa; 4. BhP x.11.36 / ābāla-vṛddha-vanitāḥ sarve 'ṅga1 paśu-vṛttayaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768624 (0.046):
ā bāla vṛddha vanitāḥ sarve 'ṅga paśu vṛttayaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324649 (0.046):
ābāla vṛddha vanitāḥ sarve 'ṅga paśu vṛttayaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369403 (0.052):
BhP_10.16.015/1 ā bāla vṛddha vanitāḥ sarve 'ṅga paśu vṛttayaḥ
nirjagmur gokulād dīnāḥ kṛṣṇa-darśana-lālasāḥ ||48||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768629 (0.0):
ā bāla vṛddha vanitāḥ sarve 'ṅga paśu vṛttayaḥ / / nirjagmur gokulād dīnāḥ kṛṣṇa darśana lālasāḥ // BhP_10.16.015 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324655 (0.0):
ābāla vṛddha vanitāḥ sarve 'ṅga paśu vṛttayaḥ | / nirjagmur gokulād dīnāḥ kṛṣṇa darśana lālasāḥ || [BhP 10.16.15] ity ādi
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369412 (5.960):
BhP_10.16.015/1 ā bāla vṛddha vanitāḥ sarve 'ṅga paśu vṛttayaḥ / BhP_10.16.015/3 nirjagmur gokulād dīnāḥ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
2[mahākulakāntar yugmakam]2 / yas tasmin sambhrame rodhān niṣkrame3 vraja-kanyakāḥ |
mene tāḥ prathamaṃ paśyan svaṃ kṛtārthaṃ kṛtāv iha ||49||
yas tadā dahanaṃ goṣṭha-premnākṛṣṭa-vivecanaḥ |
premnas tasya parīkṣārtham iva drāg apibat prabhuḥ ||50||
yaḥ sparśād anṛtīkurvan viṣaṃ viṣadharaṃ ca tam | / svāśritān amṛtīkartuṃ kṛtī kaimutyam aikṣayat ||51||
tas tu bhāṇḍīram āsādya malla-tāṇḍavam ācaran |
subhadra-4maṇḍalī-bhadra-bhadravardhana-gobhaṭāḥ ||52||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343571 (0.0):
līlāyāṃ subhadra maṇḍalībhadra bhadra vardhana gobhaṭāḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13146093 (0.0):
sāyudhās tasya duṣṭebhyaḥ sadā rakṣā parāyaṇāḥ || RBhrs_3,3.22 || / subhadra maṇḍalībhadra bhadravardhana gobhaṭāḥ |
yakṣendra-bhaṭa ity5 evaṃ k pta-saṅgaiḥ kumārakaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343572 (0.039):
līlāyāṃ subhadra maṇḍalībhadra bhadra vardhana gobhaṭāḥ | / yakṣendrabhaṭaḥ ity ādyā gaṇitāḥ | gaṇānāṃ tu tenaiva sākaṃ pṛthukāḥ [BhP
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13146094 (0.053):
subhadra maṇḍalībhadra bhadravardhana gobhaṭāḥ | / yakṣendrabhaṭa bhadrāṅga vīrabhadrā mahā guṇāḥ |
savayobhiḥ sukhaṃ lebhe yatra kāścit kumārikāḥ ||53|| / gopālī pālikā dhanyā viśākhā dhyāna-niṣṭhikā6 |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436747 (0.033):
gopī nāmāni rājendra prādhānyena nibodha me | / gopālī pālikā dhanyā viśākhā dhyāna niṣṭhikā |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435507 (0.033):
gopī-nāmāni rājendra prādhānyena nibodha me | / gopālī-pālikā dhanyā viśākhā dhyāna-niṣṭhikā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345623 (0.036):
atha śrī vraja devīṣu mukhyā bhaviṣyottaroktāḥ / gopālī pālikā dhanyā viśākhā dhyāna niṣṭhikā |
rādhānurādhā somābhā tārakā daśamī tathā7 ||54||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436752 (0.018):
gopālī pālikā dhanyā viśākhā dhyāna niṣṭhikā | / rādhānurādhā somābhā tārakā daśamī tathā || iti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435512 (0.018):
gopālī-pālikā dhanyā viśākhā dhyāna-niṣṭhikā | / rādhānurādhā somābhā tārakā daśamī tathā ||89||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345631 (0.050):
rādhānurādhā somābhā tārakā daśamī tathā || iti | / daśamy api tārakā nāmnīty arthaḥ | skānde prahlāda saṃhitāyāṃ tu lalitā
kautukāya gatā yāsu mallī mallīti narma-kṛt |
madhvājya-nibham āsvādya yābhiḥ k ptaṃ sma mādyati ||55||
[pūrvavan mahākulakāntaś caturbhir anvayaḥ]
yaḥ kāmye kāmyake gatvā saraḥ sāgara-sannibhaṃ |
laṅkākalpākṛtākalpaṃ nityaṃ dīvyati saṅgibhiḥ ||56||
yaḥ kaiśoraṃ tataḥ sajjan vasantam iva ṣaṭpadaḥ |
lolayann ātmanaś cittaṃ lolayāmāsa padminīḥ ||57|| / yas tā vraja-ramā nitya-preyasīḥ kutukātmanā |
līlā-śaktyānyathā-bhānaṃ nītā guptam arañjayat ||58||
yaḥ śrī-rāmeṇa dhenūnāṃ rakṣāyāṃ dhenukāsuram |
nighnan vighnam apākārṣīd akārṣīd abhayaṃ divi ||59||
yaś cakre dhenum ādāya sāyaṃ vrajam upāgataḥ |
pūrva-rāgaṃ kiśorīṇām apūrvaṃ vyativīkṣayā ||60|| / yaḥ pūrvaṃ lajjayā dūta-kāma-lekhādy-upāyatām |
vijahan nija-netrāntaṃ ninye nūtana-dūtatām ||61||
yas tāsu sphuṭam āsajya virajya laghu sarvataḥ |
tad-aṅga-saṅga-bhikṣārthaṃ veṇu-śikṣām asādhayat ||62||
yaś cetanācetanāliṃ karṣann apy āśu veṇunā |
tāḥ kraṣṭuṃ suṣṭhu nāśaknod yatas tā lajjayā sitāḥ ||63||
1. (b) sarvāṅgo; 2. missing from (b); 3. (b) niṣkrāntā; 4. (b) śubhadra;
5. BRS iii.3.23; 6. (b) odhyānaniṣṭhikāḥ; 7. BhaviṣyaP iv (cf. KS p112); 8
yaḥ śrī-bhāṇḍīra-nāmānaṃ baṭaṃ śaśvad aṭann adhāt |
nānā-krīḍāṃ sa-nīḍānām adabhraṃ bibhrad utsavam ||64||
yaḥ śrīdāmnā sudāmnā ca bhadrasenārjunādibhiḥ |
khelā-dambha-balāc cakre tat-pralamba-pralambhanam ||65||
yaḥ pralambaṃ lambamānaṃ jīvanād bala-tejasā |
vidhāya vidadhe tīvrān1 navaśaktiṃ davīyasīm ||67||
yaḥ kānane sudīrghāhe nidāghe kṛta-kelikaḥ |
aparāhṇe preyasīnām ānandaṃ vidadhe yathā |68|| / gopīnāṃ paramānandam āsīd govinda-darśane |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6371541 (0.017):
BhP_10.19.016/1 gopīnāṃ paramānanda āsīd govinda darśane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2770592 (0.017):
gopīnāṃ paramānanda āsīd govinda darśane /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322089 (0.017):
gopīnāṃ paramānanda āsīd govinda darśane |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7599862 (0.017):
śrī daśame (10.19.16) / gopīnāṃ paramānanda āsīd govinda darśane || iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7627252 (0.017):
gopīnāṃ paramānanda āsīd govinda darśane iti ṭīkāyām bhāva prema sneha
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564733 (0.019):
gopīnāṃ paramānanda āsīd govinda darśane | / kṣaṇaṃ yuga śatam iva yāsāṃ yena vinābhavat ||[BhP 10.19.16] iti |
kṣaṇaṃ yuga-śatam iva yāsāṃ yena vinābhavat2 ||69||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6371546 (0.0):
BhP_10.19.016/1 gopīnāṃ paramānanda āsīd govinda darśane / BhP_10.19.016/3 kṣaṇaṃ yuga śatam iva yāsāṃ yena vinābhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2770596 (0.0):
gopīnāṃ paramānanda āsīd govinda darśane / / kṣaṇaṃ yuga śatam iva yāsāṃ yena vinābhavat // BhP_10.19.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322093 (0.0):
gopīnāṃ paramānanda āsīd govinda darśane | / kṣaṇaṃ yuga śatam iva yāsāṃ yena vinābhavat || [BhP 10.19.16]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564737 (0.0):
gopīnāṃ paramānanda āsīd govinda darśane | / kṣaṇaṃ yuga śatam iva yāsāṃ yena vinābhavat ||[BhP 10.19.16] iti |
[pūrvavad yugmakam] / yaḥ sadā dṛṣṭi-kṛd vṛṣṭi-varṣā-rūpa-niśā-kṣaye |
śaradaṃ prātar āsādya priyāṇām ahṛtāndhatām ||70||
yaḥ śrīgovardhanapremasvapremadhanajīviṣu |
sva-gotreṣv api sañcāryānyān apy āryān aśikṣayat ||71||
yaḥ śrī-govardhanaṃ bibhrac chakra-vibhraṣṭa-garvatām |
ninye goṣṭhaṃ yad unninye śreṣṭhaṃ sva-preṣṭhajātiṣu ||72||
śrī-govindatāṃ vindann avindad viśva-nanditām |
yan mithaḥ śakra-jantūnāṃ naitryāvyadhita śambhutām ||73||
yaḥ pāśi-lokād ānīya pitaraṃ mātṛ-jīvanam |
ajīvayad vrajaṃ sarvaṃ taṃ vinā gata-jīvanam ||74||
yaḥ svānāṃ vraja-lokānāṃ hṛdokās tān viśokayan |
teṣāṃ svasya ca golokaṃ nitya-lokam alokayat ||75|| / yaś citta-vāsasī nītvā kumārīṇāṃ paraṃ dade |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28578447 (0.0):
dve cittavāsasī nītvā kumārīṇāṃ paraṃ dade |
na pūrvaṃ yena tā baddhāḥ sambaddhā nityam ātmani ||76||
yaḥ sva-vaṃśikayā moha-bādhitāṃ rādhikām anu |
pūrṇāḥ pulindya ity3ādi vṛttaṃ vṛttaṃ vinirmame ||77|| / yaḥ sakhīn akhilāgrīyān grīṣmāntaḥ prema-sampadā |
saṃmadād ājuhāvāmūn kramād evaṃ mudāṃ pradaḥ ||78|| / he stokakṛṣṇa he aṃśo śrīdāman subalārjuna |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6373235 (0.0):
BhP_10.22.031/1 he stoka kṛṣṇa he aṃśo śrīdāman subalārjuna
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2772153 (0.0):
ātapatrāyitān vīkṣya drumān āha vrajaukasaḥ // BhP_10.22.030 // / he stoka kṛṣṇa he aṃśo śrīdāman subalārjuna /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580280 (0.0):
harṣam utkarṣayan mitra mukhyān pratyekaṃ racitābhimukhyāṃś cakāra | / he stoka kṛṣṇa he aṃśo śrīdāman subalārjuna |
viśāla vṛṣabhaujasvin devaprastha varūthapa4 ||79||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6373240 (0.0):
BhP_10.22.031/1 he stoka kṛṣṇa he aṃśo śrīdāman subalārjuna / BhP_10.22.031/3 viśāla vṛṣabhaujasvin devaprastha varūthapa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2772157 (0.0):
he stoka kṛṣṇa he aṃśo śrīdāman subalārjuna / / viśāla vṛṣabhaujasvin devaprastha varūthapa // BhP_10.22.031 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580284 (0.043):
he stoka kṛṣṇa he aṃśo śrīdāman subalārjuna | / viśāla rṣabha tejasvin devaprastha varūthapa ||[BhP 10.22.31]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13146271 (0.043):
kaniṣṭha kalpāḥ sakhyena sambandhāḥ prīti gandhinā | / viśāla vṛṣabhaurjasvi devaprastha varūthapāḥ || RBhrs_3,3.30 ||
evam āhūya bhūyas tān narma-sūnṛta-gīr vṛtam | / āha vṛndāvana-sthānāṃ sthāvarāṇāṃ varāṃ gatim ||80||
[pūrvavat tribhiḥ] / 1. (b) tīvrāṃ; 2. BhP x.19.16; 3. BhP x.21.17; 4. BhP x.2.31.
yas tāsāṃ yajña-patnīnāṃ mahima-sneha-vṛddhaye |
bubhukṣāṃ sakhibhir vyañjann anna-bhikṣāṃ1 vinirmame ||81||
yas tatrāśoka-vanyāyāṃ dhanyāyāṃ sakhibhiḥ saha |
krīḍan nirvarṇitas tābhiḥ śyāmam ityādi2 varṇitaḥ ||82|| / yaḥ sadā narma-śarmārthī madhumaṅgala-nāminam |
narma-mantriṇam āsajya bhojyan mitrāṇy arañjayat ||83||
yaḥ sva-jīvana-jīvānāṃ cātakīnām ivāmbudaḥ |
sva-jīvanena tādātmyam akarod vraja-subhruvām ||84||
yaḥ pareṣāṃ hrepaṇatāṃ śakti-saṅkhyālpatāṃ vidan |
guptāgaṇya-svakāntāsu vaṃśī-dūtīm amanyata ||85||
yaś cirād eva muralī-śikṣāyāṃ vīkṣya pūrṇatām |
tayā mādya-priyās tūrṇaṃ pūrṇaṃ mene svam añjasā ||86||
yas tyāga-vyāja-bhṛn-narma vyājahāra priyāḥ prati |
pratinarma-priyā-vṛndād vindan śarmānvavindata ||87||
yaḥ sadā yoga-māyākhyāṃ śaktim āsaktitaḥ śritaḥ |
paurṇamāsīm iti nāmāsīd vraje yāsīt tapasvinī ||88||
yas tayā divyayā śaktyānantadhānanta-subhruvām |
bibhrad vinā sa-narmādi-śarmālabhata sarvadā ||89||
yaḥ kṛtvā rāsa-khelāyāṃ mudaṃ dvandvaṃ punar mudam |
kheleyam iti tad vyañjann amumudad amūḥ priyāḥ ||90|| / yas tyajann api tāḥ sarvāḥ parvātanuta kutracit |
apy eṇa-patnīty-ādyaṃ3 yat tatra karṇāmṛtaṃ matam ||91||
yas tāsāṃ jayatīty4 ādi vilāpād vyagratāṃ gataḥ |
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21978663 (0.039):
tānyetāni yo jayati sa sabhrāḍityucyate / / kumārīpurātprabhṛti bindusaro 'vadhi yojanānāṃ daśaśatī cakravarttikṣetram
tāsām āvirabhūd5 evaṃ sudhībhir adhivarṇitaḥ ||92|| / yāsāṃ stana-kāśmīra-śasta-vastrāsanaṃ gataḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25267316 (0.064):
parameśvara mukha padme vilīne sambadde locane yāsāṃ tās tathā tābhiḥ | / punaḥ kīdṛśābhiḥ ? ūdhobhareti / stana gaurava skhalana sālasālpa gamana śīlābhiḥ | punaḥ kīdṛśābhiḥ ?
rarāja tāra-kārāja-rājat-pulina-dhāmani ||93||
yaḥ prahelikayā tāsāṃ sva-parājayam āmṛśan | / na pāraye 'ham ity6 ādi rītyā svaṃ matavān ṛṇī ||94||
yaḥ śyāmaḥ svarṇa-gaurībhiḥ parāṃ śobhāṃ yayau yathā |
tatrātiśuśubhe rājann bhagavān iti7 sat-prathā ||95||
yas tāsāṃ sva-vihāreṇa śrāntānāṃ mukha-paṅkajam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331419 (0.062):
kāntābhāvārdratvam āha / tāsām ativihāreṇa śrāntānāṃ vadanāni saḥ | / prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā || [BhP 10.33.21]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379191 (0.063):
BhP_10.33.020/1 tāsāṃ rati vihāreṇa śrāntānāṃ vadanāni saḥ / BhP_10.33.020/3 prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3419530 (0.063):
BhP_10,33.21 / tāsāṃ ativihāreṇa[*81] śrāntānāṃ vadanāni saḥ / / prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā //
prāmṛjat karuṇaḥ premnā śantamenāṅga-pāṇinā ||96||8
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379196 (0.023):
BhP_10.33.020/3 prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3419535 (0.023):
prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777692 (0.023):
prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā // BhP_10.33.020 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331424 (0.023):
prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā || [BhP 10.33.21]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13134720 (0.023):
prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā || RBhrs_2,4.34 ||
yaḥ krīḍan vāri-vanayor vikrīḍa9 iva tāḥ punaḥ |
anunīya vinirṇīya sva-saṅgaṃ nilayaṃ gataḥ ||97||
1. (a) vyañjann anna-bhikṣā; (b) vyañjan anna-bhikṣām; 2. BhP x.23.22; 3.
BhP x.30.11; 4. BhP x.31.1; 5. BhP x.32.2; 6. BhP x.32.22; 7. BhP x.33.6; / 8. BhP x.33.21; 9. (b) cikrīḍa yas tīrtha-vyājam avrājīd vrajena vanam
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496406 (0.0):
5. (b) mriyate 'sāmpratam; 6, BhP iii.2.23; 7. BhP i.3.28||; 8. BhP / x.14.34||; 9. BhP x.12.11; 10. BhP x.9.20; 11. BhP x.47.60; 12. BhP x.8.14
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499255 (0.0):
1. vip v.24.20; 2. (b) svāgataspṛhi; 3. BhP x.65.6; 4. (b) arthao; 5. BhP / x.82||.41; 6 BhP x.82||.44; 7. BhP x.82||.48; 8. BhP x.46.5; 9. BhP
āmbikam | / yatrāśeṣeṇa veśena cchalayāmāsa cābalāḥ ||98|| / yaḥ sarva-jīvanaṃ jīvaṃ vitaran pitaraṃ prati |
padāsarpan spṛśan sarpaṃ muneḥ śāpād apākarot ||99||
yaḥ sudarśanatāṃ ninye mahā-sarpaṃ kudarśanam |
kāruṇya-kāruḥ kañcāraṃ1 na cakārāpi dāruṇam ||100||
yaḥ pūrvaṃ nirmame horī-parvaṃ yakṣasya dhūrvaṇam2 |
antaryāmivat tan3 manye tādṛggrāmīṇaparvasu ||101||
yaḥ prātar-ādi-jāḥ krīḍāḥ kurvaṃs tāsu sphurann api |
ślokānāṃ yugma-saṅghena ślokitas tābhir anvaham ||102|| / yaḥ śrī-govardhane rāsa-vardhanecchā-vivardhaneyaḥ |
saṃgamya preyasī-saṅghaṃ narma-saṅgara-raṅgavān ||103||
goṣṭha-prakoṣṭhataḥ kruṣṭaṃ śrutvāriṣṭa-kṛtaṃ kaṭu |
tatra saṃgatya saṃyatya taṃ nihatya mudaṃ gataḥ ||104|| / punaḥ śīghraṃ giriṃ gacchan saṅginībhiḥ sabhaṅgibhiḥ |
rāsam ullāsayāmāsa bhāsayāmāsa cākhilam ||105|| / [pūrvavat tribhiḥ]
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12498942 (0.028):
[pūrvavad tribhiḥ] / yas tadā sandiśan sandīpitam etad vinirmame |
yaḥ kuṇḍaṃ puṇḍarīkākṣas tan nirmāya sunarma-kṛt |
śrī-rādhikāṃ dhanyam anyat kārayāmāsa sāra-bhṛt ||106||
kaṃseneśinaṃ4 goṣṭha-kleśinaṃ vāji-veśinam |
keśine5 keśinaṃ cakre yamasya prativeśinam ||107|| / yaḥ pitrādy-anurāgeṇa citrābhaḥ sarva-vismṛtiḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15805543 (0.022):
keśinaṃ cātra yaścakre yamasya prativeśinam ||
kaṃsaṃ dhvaṃsakam apy ārcchān na hantuṃ gantu-kāmatām ||108||
yaḥ snigdha-smitayā dṛṣṭyā vācā pīyūṣa-kalpayā |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397290 (0.029):
BhP_03.03.020/1 snigdha-smitāvalokena vācā pīyūṣa-kalpayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647040 (0.032):
snigdha smitāvalokena vācā pīyūṣa kalpayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332839 (0.032):
snigdha smitāvalokena vācā pīyūṣa kalpayā |
caritreṇānavadyena śrī-niketena cātmanā ||109|| / imaṃ lokam amuñcābhiramayan sutarāṃ vrajam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647044 (0.0):
snigdha smitāvalokena vācā pīyūṣa kalpayā / / caritreṇānavadyena śrī niketena cātmanā // BhP_03.03.020 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332843 (0.0):
snigdha smitāvalokena vācā pīyūṣa kalpayā | / caritreṇānavadyena śrī niketena cātmanā ||
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397295 (0.015):
BhP_03.03.020/1 snigdha-smitāvalokena vācā pīyūṣa-kalpayā / BhP_03.03.020/2 caritreṇānavadyena śrī-niketena cātmanā
reme kṣaṇadayā datta-kṣaṇa-strī-kṣaṇa-sauhṛdaḥ ||110||
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397308 (0.0):
BhP_03.03.021/2 reme kṣaṇadayā datta- kṣaṇa-strī-kṣaṇa-sauhṛdaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647056 (0.0):
imaṃ lokam amuṃ caiva ramayan sutarāṃ yadūn / / reme kṣaṇadayā datta kṣaṇa strī kṣaṇa sauhṛdaḥ // BhP_03.03.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332854 (0.0):
imaṃ lokam amuṃ caiva ramayan sutarāṃ yadūn | / reme kṣaṇadayā datta kṣaṇa strī kṣaṇa sauhṛdaḥ || [BhP 3.3.20 21]
[pūrvavad yugmakam]6 / yas tathā saha gopībhiś cikrīḍa vrajarājajaḥ |
yathābda-koṭi-pratimaḥ kṣaṇas tena vinābhavat7 ||111||
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23447389 (0.035):
sa tathā saha gopībhī $ rarāma madhusūdanaḥ & / yathābdakoṭipratimaḥ % kṣaṇas tena vinābhavat // ViP_5,13.57 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5154050 (0.035):
sa tathā saha gopībhī rarāma madhusūdanaḥ / / yathābdakoṭipratimaḥ kṣaṇas tena vinābhavat // ViP_5,13.57 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15802067 (0.046):
sa tathā saha gopībhī rarāma madhusūdanaḥ | yathābda koṭi pratimaḥ kṣaṇas / tena vinābhavat ||[ViP 5.13.57]
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10167015 (0.046):
sa tathā saha gopībhī rarāsa madhurūdanaḥ / / yathābdakoṭipratimaḥ śraṇastena vinābhavat // ViP_5,13.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26867227 (0.053):
sa varṣakoṭipratimaḥ % kṣaṇas tena vinābhavat // BrP_189.41 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11138538 (0.053):
sa varṣakoṭipratimaḥ kṣaṇas tena vinābhavat // BrP_189.41 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168681 (0.057):
BhP_01.11.009/3 tatrābdakoṭipratimaḥ kṣaṇo bhaved raviṃ vinākṣṇoriva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322167 (0.059):
ambujākṣāpasasāra bho bhavān [BhP 1.11.9] ity ādau tatrābda koṭi pratimaḥ / kṣaṇo bhaved iti dvārakā prajā vākye tad atiśayaḥ pratīyate | tat khalu
yaḥ kāntā-mukha-candrāṇāṃ bhāsā bhāsini8 dig-gaṇe |
rāga-sāgara-nirmagnaś calituṃ nāpi ca kṣamaḥ ||112||
kiñcit tad-vyakti-vātāli-lajjā-vīci-vicālitaḥ |
kaṃsa-ghātamiṣāpāta-nijecchābhāsam āgataḥ ||113||
1. (a) kañjāraṃ, (b) kaṃ cāriṃ; 2. (b) dharṣaṇam; 3. (a) antaryāmīva tano;
4. (b) kaṃseneśitam; 5. (b) veśinaṃ; 6. not found in (b); 7. vip v.23.57;
8. (b) bhāsinam / taṭasthatām aṭann urīcakre madhuparīgatim |
āḥ kiṃ vācyā vraje yācyā prāṇimātre tanoḥ sthitiḥ ||114||
[pūrvavat tribhiḥ] / yaḥ svāṃs tattadguṇaḥ sarvān alaṃ hātuṃ na te ca yam |
āstāṃ vraje premaśūrā dūrād eva tathā kathā ||115||
yaḥ pṛthvyā prathamaskandhe dharmāgrevarṇitān guṇān |1
nityam āptas tathātrāpi varṇyaḥ sann avakarṇyatām ||116||
sarvānandapradānandakandas tadvadguṇāvaliḥ |
sarvaparvadamāhātmyād varaḥ sarvata īśvaraḥ ||117||
sarvadā vṛddhibhāgṛddhiḥ sarvārādhanabhūdhanam |
svarūparūpasādguṇyapuṇyakṛt karmaśarmadaḥ ||118||
dṛṣṭiḥ pratisudhāvṛṣṭiprabhasundaratāprabhaḥ2 |
varṇānāṃ syandadiṅmātrāt3 karṇānandakarasvaraḥ4 ||119||
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333012 (0.047):
dīpaṅkara bhūtāntakara sarvārthaṅkara siddhaṅkara dyotiṅkara avabhāsaṅkara
aśvāsānām api śvāsakārisaurabhagauravaḥ | / adharaspṛṣṭanīrādisṛṣṭaśrīrasanārasaḥ ||120||
svasparśisparśanāsparśād viśvatāpāpayāpanaḥ |
jagataḥ śucitādhāma nāmadhāmasmṛtīḍitaḥ ||121||
anantasaccidānandajyotirdyotikalevaraḥ |
vapuraṃśukayor aṃśusampad viṣṇuramājayī ||122||
jagaddūṣaṇaśobhābhṛd vibhūṣaṇavibhūṣaṇaḥ |
tūrṇaṃ yathāruci vyāpirucidhāryaguṇākṛtiḥ ||123||
lakṣmīdṛkpakṣma5viṣkambhilakṣmalakṣitavigrahaḥ |
śaṅkhacakrādicihnaśrīdurnihnavanijasthitiḥ ||124||
jetuṃ svam apy aviśrāntaṃ śaśvadvalgu6balāvaliḥ |
kiśoratāmanaḥsāracoratāviśvamohanaḥ ||125||
vilāsahāsalīlāsyakṛtalāsyakalājayaḥ |
vikārarahitākāraḥ sphuratpremavikāravān ||126||
purāpi nava ity evaṃ purāṇādiviniścitaḥ | / anūtanatanūḥ7 śrīmān sadā nūtanavattanuḥ ||127||
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16403534 (0.053):
ratharatne sthitaḥ śrīmān HV_App.I,42B.165a / rathavarmā jayadrathaḥ HV_App.I,18.686b
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18535411 (0.063):
praveśaṃ ca rutasya jñānaṃ nirukranyarasthānaviniścitārtha .. ṃ / sarveṣanarthāna sadā vivarjinaṃ evaṃ jino deśayidha
sarveṣāṃ manasaḥ kartuṃ pramanas tāṃ sphuranmanāḥ |
vaidagdhīdigdhasadvṛddhi8cāturīpracurīkaraḥ ||128||
viśveṣāṃ buddhikṛd buddhiḥ siddhīnām api siddhikṛt |
dakṣatālakṣaśikṣākṛd dakṣatābhir vilakṣaṇaḥ ||129||
tucchopakāritābindusindhukārī kṛtajñataḥ | / 1. BhP i.16.27||-30||; 2. (b) oprabhā; 3. (b) diṅmātrao; 4 (a)
karaṇānanda(?); 5 (b) pakṣa; 6 (a) ovalgād; 7. (b) tanuḥ; 8. (b) obuddhio
sudṛḍhavratatāvrātatrātaśaśvadanuvrataḥ ||130||
nijamaryādayā baddhaśrutimaryādaceṣṭitaḥ |
ceṣṭitaṃ1 tāvad āstāṃ tad dṛṣṭamātras tathā guṇaḥ ||131||
yajñajñaḥ kāladeśādiprajñaḥ sarvajñaśekharaḥ |
sarvajñatām avajñāya prajñatātarkitākhilaḥ ||132||
dhīratā sthiratā śobhi vīratā niratāntaraḥ |
kṣāntyā dāntyā ca śāntyā ca saha kāntyā svayaṃ vṛtaḥ ||133||
dharmadānanidānaśrīḥ śūraḥ2 suratamānasaḥ |
mānyasāmānyavardhiṣṇumānyatākriyatāpriyaḥ3 ||134||
akṣīṇavinayaḥ suṣṭhu lajjitaḥ kūṭavarjitaḥ |
kīrtipratāpapūrtibhyāṃ kṛtasallokajūrtikaḥ ||135||
sādhūnāṃ mādhurīdānān nityaṃ sādhusamāśrayaḥ |
dviṣāṃ ca muktikṛn muktibhāgākarṣiguṇāmbudhiḥ ||136||
nānābhāṣālisambhāṣo deva4paryantadevanaḥ |
pratyagvādiny api prīti5satyatāsphuradīritaḥ ||137||
vāvadūkaḥ6 sudhīmūkasthitikārisudhīdharaḥ |
dṛṣṭamātratayā sarvabudhatāṃ7 budhatāguruḥ ||138||
yogyānām api yogyāśī8 raṅkāṅām api śaṅkaraḥ | / śaraṇāgatarakṣāyāḥ śaraṇaṃ śarmakarmaṭhaḥ ||139||
na ca bhaktiṃ vināsakti9binduḥ sindhuvad antaraḥ |
samaḥ sarvatra bhaktānāṃ bhakta ity apy asau samaḥ ||140|| / bhaktānāṃ bhaktatānandī premasthemavaśīkṛtaḥ |
tattadrūpaguṇakrīḍākṛtasvāvadhivismayaḥ ||141||
snehābhiṣekād viśveṣāṃ prājyasāmrājyapūjitaḥ |
sarvatra snehapīyūṣavarṣinityanavambudaḥ ||142||
goṣṭhavṛndāṭavīśaṃsivaṃśīgānamadhūnmadaḥ |
nijapriyāvalībhāgyaspṛhiviṣṇupriyārcitaḥ ||143||
kiṃ bahūktena sūktena sūktena śrūyatām idam | / kṛṣṇa eva hi kṛṣṇaḥ syāt kṛṣṇaḥ syāt kṛṣṇa eva hi ||144||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18267853 (0.035):
rāmaḥ kṛṣṇaḥ kṛṣṇa rāmau ca kṛṣṇaḥ / kṛṣṇaḥ kṛṣṇaḥ kṛṣṇa ity eṣa jalpaḥ |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13780093 (0.049):
tam uvāca tataḥ kṛṣṇo HV_71.5a / tam uvāca tataḥ kṛṣṇo HV_86.66a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16250463 (0.052):
tam uvāca tataḥ kṛṣṇaḥ HV_App.I,20.1102a / tam uvāca tataḥ kṛṣṇaḥ HV_App.I,29B.390a
[pūrvavad ekonatriṃśabhiḥ] / yas tādṛgguṇavān goṣṭhaṃ nātyantaṃ tyaktum arhati |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9342949 (0.033):
[27] atha vṛndā paṭhati sma | paṭhantiī ca naṭantīvāsīt | tatra pūrvavat / tad-gadyaṃ, yathā- kṛṣṇo'pi taṃ hatvā yamunām uttīrya nanda-vrajaṃ gatvā
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17309045 (0.040):
teṣām abhedasiddhyarthaṃprasaṅgaḥpūrvavad bhavet || 44 || / dharmitvaṃtasya caivaṃsyāt tattantratvāt tadanyayoḥ|
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28196857 (0.042):
iti/ [65] gandhasamānādhikareṇeti/ atrāpi / pūrvavadevārtho bodhyaḥ/ anyathā pūrvarītyā doṣāt/
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14429009 (0.051):
uddhava dvārā sāntvanam | punaś ca pūrvavad eva teṣāṃ mahā vyākulatāyā / mudritāyāṃ śrī baladeva dvārāpi tathaiva samādhānam |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13761206 (0.055):
kṛṣṇas tūrṇaṃ garutmatā HV_112.113b / kṛṣṇas tosalakaṃ punaḥ HV_76.1d / kṛṣṇas tosalam udyamya HV_76.3a
tādṛgguṇānvayipremnā tasya baddhaś ca tad yathā ||145|| / dustyajaś cānurāgo 'smin sarveṣāṃ no vrajaukasām |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375455 (0.0):
BhP_10.26.013/1 dustyajaś cānurāgo 'smin sarveṣāṃ no vrajaukasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774215 (0.0):
prasahyodvāsya yamunāṃ cakre 'sau nirviṣodakām // BhP_10.26.012 // / dustyajaś cānurāgo 'smin sarveṣāṃ no vrajaukasām /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13130393 (0.0):
yan mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam || RBhrs_2,1.293 || / dustyajaś cānurāgo 'smin sarveṣāṃ no vrajaukasām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323988 (0.040):
dustyajaś cānurāgo 'smin sarveṣāṃ no vrajaukasām | / nanda te tanaye 'smāsu tasyāpy autpattikaḥ katham || [BhP 10.26.13]
yaḥ sajjan kāliyakroḍaṃ vrajaṃ sajjantam āmtani |
nanda te tanaye 'smāsu tasyāpy autpattikaḥ katham? ||1461 / [pūrvavad eva yugmakam]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375461 (0.046):
BhP_10.26.013/3 nanda te tanaye 'smāsu tasyāpy autpattikaḥ katham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774220 (0.056):
dustyajaś cānurāgo 'smin sarveṣāṃ no vrajaukasām / / nanda te tanaye 'smāsu tasyāpy autpattikaḥ katham // BhP_10.26.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323992 (0.064):
dustyajaś cānurāgo 'smin sarveṣāṃ no vrajaukasām | / nanda te tanaye 'smāsu tasyāpy autpattikaḥ katham || [BhP 10.26.13]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13130397 (0.064):
dustyajaś cānurāgo 'smin sarveṣāṃ no vrajaukasām | / nanda te tanaye 'smāsu tasyāpy autpattikaḥ katham || RBhrs_2,1.294 ||
1. (b) ceṣṭataḥ; 2. (b) śūrao; 3. (b) oparaḥ; 4. (a) osambhāṣād eva; 5. / (b) prītiḥ; 6. (b) vāvadūkao; 7. (b) budhatāo; 8. (a) yogyāśā; 9. (a)
vināsaktiṃ / vimṛśann unmamajja drāg varṣan harṣaṃ jagaty api ||147
yaḥ śakre vakratāṃ paśyan premnā yan vrajavaśyatām |
hṛdy arthaṃ tam imaṃ vidvān atra vyānag yathārthatām ||148
tasmān maccharaṇaṃ goṣṭaṃ mannāthaṃ matparigraham |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275460 (0.063):
sneha paramparāyāḥ parādhīnaḥ | sā ca sādguṇyasya, tac ca / sarva samañjasatāyāḥ | sā cātra yathā tathā na mad vidhe | saiva ca khalu
gopāye svātmayogena so 'yaṃ me vrata āhitaḥ ||149*fn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2773816 (0.0):
tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham / / gopāye svātma yogena so 'yaṃ me vrata āhitaḥ // BhP_10.25.018 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737899 (0.0):
tasmān mac-charaṇaṃ goṣṭhaṃ man-nāthaṃ mat-parigraham | / gopāye svātma-yogena so'yaṃ me vrata āhitaḥ || [BhP 10.25.18] ity anena |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344786 (0.0):
tasmān mac-charaṇaṃ goṣṭhaṃ man-nāthaṃ mat-parigraham | / gopāye svātma-yogena so'yaṃ me vrata āhitaḥ || [BhP 10.25.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418373 (0.0):
tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham | / gopāye svātma yogena so'yaṃ me vrata āhitaḥ || [BhP 10.25.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421337 (0.0):
tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham | / gopāye svātma yogena so 'yaṃ me vrata āhitaḥ || [BhP 10.25.18]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612422 (0.0):
tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham | / gopāye svātma yogena so'yaṃ me vrata āhitaḥ || iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15808378 (0.024):
tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham | / gopāye svātma yogena so æyaṃ me vrata āhitaḥ ||[BhP 10.25.18]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375027 (0.024):
BhP_10.25.018/1 tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham / BhP_10.25.018/3 gopāye svātma yogena so 'yaṃ me vrata āhitaḥ
[pūrvavad eva yugmakam] / yaḥ saṅkalpaṃ vyadhād evaṃkiñca bhūdharadhāraṇam |
saptatarāpy ahorātrām stanmātraṅgīkṛtisthitiḥ ||150|| / kiṃ ca yaḥ sakhivatseṣu luñciteṣu viriñcinā |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946978 (0.031):
19615 na sthitir nānyathātvam/ idam ucyate asaṃskṛtam/ asaṃskṛtam
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5034425 (0.032):
*{6/332: E1,6,E2 (v.l.); E2: dhāraṇaṃ cakramaṇādi}*
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21275624 (0.032):
atra tu jñātakaṃ 'āgneyā iti tu sthitiḥ'(niru.8 3 7)
sasarjāntyāṃs tadākāran paraṃ svenāpareṇa na ||151||
tathāpy anirvṛtiṃ gacchaṃs tān āyacchad viriñcitaḥ | / svapremādhikatatpremavaśatām āsadad yataḥ ||152||
[pūrvavad eva yugmakam] / yas tān svasmin baka-graste grastehā-prāṇatā-mitān |
sva-mātra-prāṇa-pātrāṅgān vidan vindann api sthitaḥ ||153||
yas teṣv agha-nigīrṇeṣu svayaṃ kīrṇe hatāṃ vrajan |
tad-galāntar viśann ātma-nirviśeṣān viveda tān ||154||
yas tatrāpy adbhutaṃ prema śrīman-nanda-yaśodayoḥ |
dampatyor nitarām āsīd gopa-gopīṣv iti smaran ||155||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363061 (0.029):
BhP_10.08.051/3 dampatyor nitarām āsīd gopa gopīṣu bhārata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762727 (0.038):
tato bhaktir bhagavati putrī bhūte janārdane / / dampatyor nitarām āsīd gopa gopīṣu bhārata // BhP_10.08.051 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423191 (0.038):
tato bhaktir bhagavati putrī bhūte janārdane | / dampatyor nitarām āsīd gopa gopīṣu bhārata || [BhP 10.8.50 51]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325372 (0.038):
tato bhaktir bhagavati putrī bhūte janārdane | / dampatyor nitarām āsīd gopa gopīṣu bhārata || [BhP 10.8.51] ity anena |
sadāpi vedavad veda tad aśeṣavidāṃ varaḥ |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23934029 (0.060):
sarvadharmārthatattvajñaḥ $ sarvavedavidāṃ varaḥ & / pāragaḥ sarvavidyānāṃ % dakṣo nāma prajāpatiḥ // NsP_6.4 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16999018 (0.060):
sarvadharmārthatattvajñaḥ sarvavedavidāṃ varaḥ / / pāragaḥ sarvavidyānāṃ dakṣo nāma prajāpatiḥ // NsP_6.4 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19579362 (0.063):
01,001.064d*0030_02 śiṣyo vyāsasya dharmātmā sarvavedavidāṃ varaḥ
yad eva śukadevādyā vādyābhaṃ jagur uccakaiḥ ||156||
[pūrvavad yugmakam] / yaḥ svīyām ṛṇitāṃ vyaktāṃ tyaktāṃ kartum aśaknuvan |
na pāraye 'ham ity5 ādyaṃ pratijajñe priyāḥ prati ||157||
yaḥ kaṃsādyān dantavakra-prāntān6 sāntān7 vinirmame |
tad vinā vrajam āgantuṃ śāntiḥ syān8 nety acintayat ||158||
yas tan-madhye samutkaṇṭhām utkaṇṭhāṃ śamayann iva |
svasthān kartuṃ vrajāntaḥ-sthān muhuḥ sāntvanam ādadhe ||159
yaḥ sva-prasthāna-samaye śarīra-sthā imā nahi |
bhaveyur iti sañjajñe pratijajñe9 nijāgatim ||160||
1. BhP x.26||.13; 2. (b) hṛdyārtham; 3. BhP x.25.18; 4. (b) svena pareṇa;
5. BhP x.32||.22; 6. (b) oprāptān; 7. (a) so 'ntān; 8. (a) śāntuḥ syāṃ / (?); 9. (a) pratiyajñe;
yas tatra śukadevena drāghita-ślāghitaṃ1 stutaḥ | / ubhayeṣāṃ prema-sāmyaṃ vyañjatā vyañjitāspadaḥ ||161||
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4954664 (0.038):
*{2/370: E1,6; E2,4,5: stutaś cāstutaś}* / *{2/371: E1,6; E2,4: stutā vāstutā vā, E5: stutā cāstutā ca}*
tās tathā tapyatīr vīkṣya sva-prasthāne yadūttamaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867711 (0.0):
tās tathā tapyatīr vīkṣya sva-prasthāne yadūttamaḥ | / sāntvayāmāsa sapremair āyāsya iti dyautakaiḥ // Lbh_1,5.474 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343006 (1.788):
tās tathā tapyatīr vīkṣya sva-prasthāne yadūttamaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14429541 (1.788):
bhāgavata saṃmatam eva / tās tathā tapyatīr vīkṣya sva prasthāne yadūttamaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383116 (0.058):
BhP_10.39.035/1 tās tathā tapyatīr vīkṣya sva prasthāṇe yadūttamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2781328 (0.058):
tās tathā tapyatīr vīkṣya sva prasthāṇe yadūttamaḥ /
sāntvayāmāsa sapremair āyasya iti dyotakaiḥ ||162||2 / [pūrvavad yugmakam]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867713 (0.0):
tās tathā tapyatīr vīkṣya sva-prasthāne yadūttamaḥ | / sāntvayāmāsa sapremair āyāsya iti dyautakaiḥ // Lbh_1,5.474 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343004 (0.064):
tās tathā tapyatīr vīkṣya sva-prasthāne yadūttamaḥ | / sāntvayām āsa sa-premair āyāsya iti dautyakaiḥ || [BhP 10.38.35] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14429539 (0.064):
tās tathā tapyatīr vīkṣya sva prasthāne yadūttamaḥ | / sāntvayām āsa sa premair āyāsya iti dautyakaiḥ || [BhP 10.39.35] iti |
yaḥ kaṃsa-ghnaḥ śaśaṃsedaṃ hari-vaṃśe 'py anūditam3 |
niśvāsā yasya vedāḥ syus tad etat katham anyathā? |163|| / ahaṃ sa eva go-madhye gopaiḥ saha vanecaraḥ |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4405058 (0.0):
vyaṅgabhūtaḥ kulasyāsya sānujo vinipātitaḥ // HV_78.34 // / ahaṃ sa eva gomadhye gopaiḥ saha vanecaraḥ /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343173 (0.0):
[39] vṛndā prāha-asti cātra kiṃcana harivaṃśa-vacanam- / ahaṃ sa eva go-madhye gopaiḥ saha vanecaraḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809023 (0.0):
viṣayī-bhaviṣyati | yathā- / ahaṃ sa eva go-madhye gopaiḥ saha vanecaraḥ |
prītimān vicariṣyāmi kāmacārī yathā gajaḥ ||164||4 / [pūrvavad yugmakam]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4405061 (0.0):
ahaṃ sa eva gomadhye gopaiḥ saha vanecaraḥ / / prītimān vicariṣyāmi kāmacārī yathā gajaḥ // HV_78.35 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343176 (0.0):
ahaṃ sa eva go-madhye gopaiḥ saha vanecaraḥ | / prītimān vicariṣyāmi kāmacārī yathā gajaḥ || iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809026 (0.0):
ahaṃ sa eva go-madhye gopaiḥ saha vanecaraḥ | / prītimān vicariṣyāmi kāmacārī yathā gajaḥ ||GC_2,5.63||
yaḥ kaṃse lambhita-dhvaṃse svaṃ vinātivilambitam |
kurvantaṃ pitaraṃ proce śoceḥ katham itaḥ pitaḥ ||165
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785025 (0.0):
yāta yūyaṃ vrajaṃn tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4405441 (0.0):
śiśūn bandhubhir utsṛṣṭān ākalpaiḥ poṣarakṣaṇaiḥ || *HV_79.0*876:6 | / yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca snehaduḥkhitān | *HV_79.0*876:7 |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343029 (0.0):
[32] vṛndā punaḥ papāṭha- / yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423621 (0.0):
para putram apekṣyeti jñeyam | yathoktaṃ tatraiva tena / yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5811291 (0.0):
tad-evaṃ vyasya yan nivedutaṃ tad tad evedaṃ samasya nivedayāmi, / yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15807287 (0.0):
[54] ṛṣir uvāca tatrabhavatā tad idaṃ saṅgīrṇaṃ gīrṇam ācariṣyate / yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867724 (0.0):
sāntvayāmāsa sapremair āyāsya iti dyautakaiḥ // Lbh_1,5.474 // / yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387091 (0.031):
BhP_10.45.023/1 yāta yūyaṃ vrajaṃn tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15811809 (0.039):
mayā / yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14429550 (0.053):
sāntvayām āsa sa premair āyāsya iti dautyakaiḥ || [BhP 10.39.35] iti | / yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13834145 (0.054):
yājyopādhyāyasaṃyogād HV_10.4c / yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta HV_79.0*876:7a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16394617 (0.057):
yāta yāta mṛgān imān HV_App.I,31.330b / yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta *HV_79.0*876:7a
jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham ||166||5
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785030 (0.0):
yāta yūyaṃ vrajaṃn tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān / / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham // BhP_10.45.023 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343034 (0.0):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham || [BhP 10.45.23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423628 (0.0):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham || [BhP 10.45.23] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5811295 (0.0):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham || [bhā 10.45.23] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15807292 (0.0):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham ||[BhP 10.45.23] iti |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867729 (0.0):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham // Lbh_1,5.475 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387097 (1.192):
BhP_10.45.023/1 yāta yūyaṃ vrajaṃn tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān / BhP_10.45.023/3 jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737375 (1.192):
kaṃsa-vadhānte śrī-vraja-rājaṃ prati svayaṃ bhagavatā - jñātīn vo draṣṭum / eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham [BhP 10.45.23] iti | ataiva kamalasya
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4405447 (1.192):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca snehaduḥkhitān | *HV_79.0*876:7 | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham || *HV_79.0*876:8 |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14429691 (1.192):
yataḥ jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham [BhP 10.45.23] iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435185 (1.192):
tathoktaṃ kaṃsa vadhānantaraṃ śrī kṛṣṇena śrī vrajeśvaraṃ prati jñātīn vo / draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham [BhP 10.45.23] iti | atra
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15811815 (0.054):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham ||[BhP 10.45.23] iti |
snehena duḥkhitān ity etat procya snehavastuni | / atṛptiṃ vyānag atrāpi draṣṭum ity eva darśanam ||167||
puruṣārthatayāvocad bhāvikālatayāpi ca | / adṛpter bhāvikālasya cānantyāt tadanantakam ||168||
tātajñātipadābhyāṃ ca tad yuktam idam uktavān | / suhṛdāṃ sukham ity ākhyāsyate yadvat tathā nahi ||169||
suhṛcchabdenopakāryopakāritvaṃ pratīyate |
sukhaṃ ca suhṛdāṃ gamyam upakāramayaṃ param ||170||
vidhāyeti ca pūrvasya kālasya cchinnarūpatām | / nirdiśaṃs tadvidhānasya nyadiśat cchinnarūpatām ||171||
tasmāt teṣāṃ śatruvadhaḥ sukhaṃ yat tat samāpsyati | / jñātīnāṃ snehaśīlānāṃ tat tu vo na samāpsyati ||172||
iti procyedam avyāñjīt teṣāṃ dhairyapradaṃ6 param | / māgadhādivadhāntasthaṃ7 svasthatā dhāma yad bhavet ||173||
jarāsandhādiśatrūṇāṃ pratibandhān upekṣya ca | / yady eṣyāmy anusandhānaṃ kuryus tatrāpi te dviṣaḥ ||174||
sveṣām eva pratijñāya vrajāgamanam īśvaraḥ | / na yūyam atrāyāteti vyajya vyāñjīd idaṃ punaḥ ||175||
yadi vātra bhavantaḥ syur gamāgamavidhāyinaḥ |
tathāpy acchinnamatsnehaṃ jñātvā hanyur vrajaṃ dviṣaḥ ||176||
1. (b) drāghitaḥ ślāghitaḥ; 2. BhP x.39.35; 3. (b) anuditam; 4. hv 78.35; / 5. BhP x.45.23; 6. (b) opradaḥ; 7. (b) osthao
tasmāt tāvad dhīrabhāvaṃ vidhatta vrajasaṃsadi |
māṃ ca yuṣmatpriyaṃ nityaṃ lālanaṃ ca samāpsyatha ||177||
[pūrvavan navabhiḥ] / yaḥ saṅgatya guror gehāt pratatya svavrajasmṛtim |
prāhiṇod uddhavaṃ vaktuṃ suniścitam idaṃ yathā ||178|| / hatvā kaṃsaṃ raṅgamedhye pratīpaṃ sarvasātvatām |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388068 (0.060):
BhP_10.46.035/1 hatvā kaṃsaṃ raṅga madhye pratīpaṃ sarva sātvatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785933 (0.060):
hatvā kaṃsaṃ raṅga madhye pratīpaṃ sarva sātvatām /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343060 (0.060):
hatvā kaṃsaṃ raṅga-madhye pratīpaṃ sarva-sātvatām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14429567 (0.060):
hatvā kaṃsaṃ raṅga madhye pratīpaṃ sarva sātvatām |
yad āha vaḥ samāgatya kṛṣṇaḥ satyaṃ karoti tat ||179||1
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785940 (0.0):
hatvā kaṃsaṃ raṅga madhye pratīpaṃ sarva sātvatām / / yad āha vaḥ samāgatya kṛṣṇaḥ satyaṃ karoti tat // BhP_10.46.035 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343069 (0.0):
hatvā kaṃsaṃ raṅga-madhye pratīpaṃ sarva-sātvatām | / yad āha vaḥ samāgatya kṛṣṇaḥ satyaṃ karoti tat || [10.46.35] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14429575 (0.0):
hatvā kaṃsaṃ raṅga madhye pratīpaṃ sarva sātvatām | / yad āha vaḥ samāgatya kṛṣṇaḥ satyaṃ karoti tat || [BhP 10.46.35] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15811880 (0.0):
hatvā kaṃsaṃ raṅga madhye pratīpaṃ sarva sātvatām | / yad āha vaḥ samāgatya kṛṣṇaḥ satyaṃ karoti tat ||[BhP 10.46.34 5] iti |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867755 (0.0):
hatvā kaṃsaṃ raṅga-madhye pratīpaṃ sarva-sātvatām | / yad āha vaḥ samāgatya kṛṣṇaḥ satyaṃ karoti tat // Lbh_1,5.477 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388076 (1.192):
BhP_10.46.035/1 hatvā kaṃsaṃ raṅga madhye pratīpaṃ sarva sātvatām / BhP_10.46.035/3 yad āha vaḥ samāgatya kṛṣṇaḥ satyaṃ karoti tat
āgamiṣyaty adīrgheṇa kālena vrajam acyutaḥ | / priyaṃ vidhāsyate pitror bhagavān sātvatāṃ patiḥ ||180||2
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388061 (0.0):
BhP_10.46.034/1 āgamiṣyaty adīrgheṇa kālena vrajam acyutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785926 (0.0):
BhP_10.46.033 // / āgamiṣyaty adīrgheṇa kālena vrajam acyutaḥ /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343078 (0.0):
yad āha vaḥ samāgatya kṛṣṇaḥ satyaṃ karoti tat || [10.46.35] iti | / āgamiṣyaty adīrgheṇa kālena vrajam acyutaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14429586 (0.0):
yad āha vaḥ samāgatya kṛṣṇaḥ satyaṃ karoti tat || [BhP 10.46.35] iti | / āgamiṣyaty atidīrgheṇa kālena vrajam acyutaḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15811867 (0.0):
bodha viṣayī bhavitum itivad etad uddhavena ca bhavatsu samudbuddhaṃ / cakre / āgamiṣyaty adīrgheṇa kālena vrajam acyutaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14429249 (0.030):
vivāha praśno'pi saṅgacchate | atra āgamiṣyaty atidīrgheṇa kālena vrajam / acyutaḥ [BhP 10.46.34] ity ādikam api padyaṃ sahāyaṃ bhavet |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430349 (0.063):
satyaḥ, (tathā āgamiṣyaty atidīrghena kālena vrajam acyutaḥ [BhP 10.46.34]
[pūrvavad tribhiḥ] / yaḥ sāsram uddhavaṃ sāsraḥ patis tāsāṃ svayaṃ rahaḥ |
asaṅkocam avocetthaṃ preṣṭham ekāntinaṃ kvacit ||181||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785451 (0.051):
tam āha bhagavān preṣṭhaṃ bhaktam ekāntinaṃ kvacit / / gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prapannārti haro hariḥ // BhP_10.46.002 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346887 (0.051):
tam āha bhagavān preṣṭhaṃ bhaktam ekāntinaṃ kvacit | / gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prapannārti haro hariḥ ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432313 (0.051):
tam āha bhagavān preṣṭhaṃ bhaktam ekāntinaṃ kvacit | / gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prapannārtiharo hariḥ ||34|| (10.46.1-2)
gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prapannārtiharo hariḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387559 (0.0):
BhP_10.46.002/1 tam āha bhagavān preṣṭhaṃ bhaktam ekāntinaṃ kvacit / BhP_10.46.002/3 gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prapannārti haro hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785459 (0.0):
tam āha bhagavān preṣṭhaṃ bhaktam ekāntinaṃ kvacit / / gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prapannārti haro hariḥ // BhP_10.46.002 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346895 (0.0):
tam āha bhagavān preṣṭhaṃ bhaktam ekāntinaṃ kvacit | / gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prapannārti haro hariḥ ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432319 (0.0):
tam āha bhagavān preṣṭhaṃ bhaktam ekāntinaṃ kvacit | / gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prapannārtiharo hariḥ ||34|| (10.46.1-2)
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814172 (0.059):
tad uktam ity upākarṇya bhagavān praṇatārti hā / / gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha // BhP_10.86.050 //
gacchoddhava vrajaṃ saumya pitror naḥ prītim āvaha ||182||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346902 (0.0):
gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prapannārti haro hariḥ || / gacchoddhava vrajaṃ saumya pitror nau prītim āvaha |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558746 (0.0):
madātmikāḥ [BhP 10.46 |3] iti | tad idaṃ gacchoddhava vrajaṃ saumya pitror
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434175 (0.0):
uddhavaṃ prati śrī-bhagavatā ca -- ballavyo me madātmikāḥ [BhP 10.46.6] / iti | tad idaṃ gacchoddhava vrajaṃ saumya pitror naḥ prītim āvaha iti [BhP
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7631888 (0.0):
vido'balāḥ | tathā (10.46.3) gacchoddhava vrajaṃ saumya pitror naḥ prītim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387565 (0.029):
BhP_10.46.002/3 gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prapannārti haro hariḥ / BhP_10.46.003/1 gacchoddhava vrajaṃ saumya pitror nau prītim āvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785467 (0.036):
gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prapannārti haro hariḥ // BhP_10.46.002 // / gacchoddhava vrajaṃ saumya pitror nau prītim āvaha /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812485 (0.041):
tad vacanaṃ satya vacasaś ca gāsyanti / gacchoddhava vrajaṃ saumya pitror nau prītim āvaha |
gopīnāṃ madviyogādhiṃ matsandeśair vimocaya |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785472 (0.0):
gacchoddhava vrajaṃ saumya pitror nau prītim āvaha / / gopīnāṃ mad viyogādhiṃ mat sandeśair vimocaya // BhP_10.46.003 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346907 (0.0):
gacchoddhava vrajaṃ saumya pitror nau prītim āvaha | / gopīnāṃ mad viyogādhiṃ mat sandeśair vimocaya |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812490 (0.0):
gacchoddhava vrajaṃ saumya pitror nau prītim āvaha | / gopīnāṃ mad viyogādhiṃ mat sandeśair vimocaya ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387574 (0.016):
BhP_10.46.003/1 gacchoddhava vrajaṃ saumya pitror nau prītim āvaha / BhP_10.46.003/3 gopīnāṃ mad viyogādhiṃ mat sandeśair vimocaya
tā manmanaskā matprāṇā madarthe tyaktadaihikāḥ ||183||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785484 (5.960):
tā man manaskā tṛṣṭ prāṇā mad arthe tyakta daihikāḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812501 (5.960):
tā man manaskā mat prāṇā mad arthe tyakta daihikāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346916 (0.017):
tā man manaskā mat prāṇā mad arthe tyakta daihikāḥ || [BhP 10.46.1 4] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19354768 (0.017):
tā man manaskā mat prāṇā mad arthe tyakta daihikāḥ [BhP 10.46.4] ity
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387585 (0.020):
BhP_10.46.004/1 tā man manaskā tṛṣṭ prāṇā mad arthe tyakta daihikāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14432446 (0.036):
govinda dāmodara mādhaveti [BhP 10.39.31] ceti, tā man manaskā mat prāṇā / mad arthe tyakta daihikāḥ [BhP 10.46.4] iti, kṛṣṇa dūte vrajāyāte uddhave
mām eva dayitaṃ preṣṭham ātmānaṃ manasā gatāḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785489 (0.0):
tā man manaskā tṛṣṭ prāṇā mad arthe tyakta daihikāḥ / / mām eva dayitaṃ preṣṭham ātmānaṃ manasā gatāḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812506 (0.0):
tā man manaskā mat prāṇā mad arthe tyakta daihikāḥ | / mām eva dayitaṃ preṣṭham ātmānaṃ manasā gatāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387592 (1.788):
BhP_10.46.004/1 tā man manaskā tṛṣṭ prāṇā mad arthe tyakta daihikāḥ / BhP_10.46.004/3 mām eva dayitaṃ preṣṭham ātmānaṃ manasā gatāḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558766 (1.788):
brāhmaṇādīnāṃ mama brāhmaṇīty ādivat | tathā, mām eva dayitaṃ preṣṭham / ātmānaṃ manasā gatāḥ [BhP 10.46 |4] iti pracuraṃ pracuratārdha padyena ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14433299 (0.032):
ādinā tad aṅgīkārāt | mām eva dayitaṃ śreṣṭham ātmānaṃ manasā gatāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431387 (0.044):
yadyapi mām eva dayitaṃ preṣṭham ātmnānaṃ manasā gatāḥ [BhP 10.46.4]
ye tyaktalokadharmāś ca madarthe tān bibharmy aham ||184||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387601 (0.0):
BhP_10.46.004/3 mām eva dayitaṃ preṣṭham ātmānaṃ manasā gatāḥ / BhP_10.46.004/5 ye tyakta loka dharmāś ca mad arthe tān bibharmy aham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785498 (0.0):
mām eva dayitaṃ preṣṭham ātmānaṃ manasā gatāḥ / / ye tyakta loka dharmāś ca mad arthe tān bibharmy aham // BhP_10.46.004 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812515 (0.0):
mām eva dayitaṃ preṣṭham ātmānaṃ manasā gatāḥ | / ye tyakta loka dharmāś ca mad arthe tān bibharmy aham ||
mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭhe dūrasthe gokulastriyaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387609 (0.0):
BhP_10.46.004/5 ye tyakta loka dharmāś ca mad arthe tān bibharmy aham / BhP_10.46.005/1 mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭhe dūra sthe gokula striyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785505 (0.0):
ye tyakta loka dharmāś ca mad arthe tān bibharmy aham // BhP_10.46.004 // / mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭhe dūra sthe gokula striyaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427515 (0.0):
uktam uddhavaṃ prati svayaṃ bhagavatā / mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭhe dūra sthe gokula striyaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430277 (0.0):
[Vṛ adds] pūrvaṃ tv etam evoddhavaṃ prati / mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭhe dūra sthe gokula striyaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349873 (0.0):
apasmāro mano laye / mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭhe dūra sthe gokula striyaḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812521 (0.0):
ye tyakta loka dharmāś ca mad arthe tān bibharmy aham || / mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭhe dūra sthe gokula striyaḥ |
smarantyo 'ṅga vimuhyanti virahautkaṇṭhyavihvalāḥ ||185||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785512 (0.0):
mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭhe dūra sthe gokula striyaḥ / / smarantyo 'ṅga vimuhyanti virahautkaṇṭhya vihvalāḥ // BhP_10.46.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427520 (0.0):
mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭhe dūra sthe gokula striyaḥ | / smarantyo 'ṅga vimuhyanti virahautkaṇṭhya vihvalāḥ || [BhP 10.46.5] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430284 (0.0):
mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭhe dūra sthe gokula striyaḥ | / smarantyo 'ṅga vimuhyanti virahautkaṇṭhya vihvalāḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349878 (0.0):
mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭhe dūra sthe gokula striyaḥ | / smarantyo 'ṅga vimuhyanti virahautkaṇṭhya vihvalāḥ || [BhP 10.46.5]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387616 (5.960):
BhP_10.46.005/1 mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭhe dūra sthe gokula striyaḥ / BhP_10.46.005/3 smarantyo 'ṅga vimuhyanti virahautkaṇṭhya vihvalāḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812528 (0.011):
mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭhe dūra sthe gokula striyaḥ | / smarantyo æṅga vimuhyanti virahautkaṇṭhya vihvalāḥ ||
dhārayanty atikṛcchreṇa prāyaḥ prāṇān kathañcana | / pratyāgamanasandeśair vallavyo me madātmikāḥ ||186||3
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785522 (0.009):
smarantyo 'ṅga vimuhyanti virahautkaṇṭhya vihvalāḥ // BhP_10.46.005 // / dhārayanty ati kṛcchreṇa prāyaḥ prāṇān kathañcana /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344117 (0.009):
svayam eva vyañjitam | / dhārayanty ati-kṛcchreṇa prāyaḥ prāṇān kathañcana |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430293 (0.009):
smarantyo 'ṅga vimuhyanti virahautkaṇṭhya vihvalāḥ || / dhārayanty ati kṛcchreṇa prāyaḥ prāṇān kathañcana |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812537 (0.009):
smarantyo æṅga vimuhyanti virahautkaṇṭhya vihvalāḥ || / dhārayanty ati kṛcchreṇa prāyaḥ prāṇān kathañcana |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387627 (0.010):
BhP_10.46.005/3 smarantyo 'ṅga vimuhyanti virahautkaṇṭhya vihvalāḥ / BhP_10.46.006/1 dhārayanty ati kṛcchreṇa prāyaḥ prāṇān kathañcana
[pūrvavat ṣaḍbhiḥ] / yas tathā procya yat pratyāyayat tac ca vilocyatām |
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1890585 (0.055):
lokeśvaramahāmudrāṃ bhāvayet susamāhitaḥ / / śudhya śudhya iti procya sarvakarmāṇi śodhayet // 1 //
yad vilocanamātreṇa bhramas te śvabhratāṃ vrajet ||187||
mām evety ādinā tāsām antaḥpatir ahaṃ param | / bahir vyavahṛtir lokadṛṣṭeti spaṣṭam ātanot ||188||
yat pitror ity urīcakre pitṛtvaṃ vallavendrayoḥ |
tasmād vallavamānitvam ātmānaś ca vyajijñapat ||189|| / tatra cāha na ity etad bahuvācipadād idam |
mayi jāte tayoḥ putre rāme tvayi ca putratā ||190||
tataś ca tāḥ prati prākhyad vallavyo ma iti sphuṭam | / yad amūṣu svadāratve4 vyānañja svayam añjasā ||191||
1. BhP x.46.35; 2. BhP x.46.34||; 3. BhP x.46.2-6; 4. (b) otvaṃ; / maddāratvaṃca tāsāṃ tāḥ sadā yasmān madātmikāḥ |
madātmakatvam āśu syād abhedāc chaktitadvatoḥ ||192||
iti vyañjan manmanaskā ity uktaṃ nātyapaikṣataḥ |
na cānyavad ihāpekṣyam anyad ity apy amanyata ||193||
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26501197 (0.030):
yad idam anyad iti manyase tat svārthenānanyatvād anyan na bhavati, evam / anyatāyā abhāvaḥ/ tatra yad uktam anyatve 'py abhyāsopacārād iti etad
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2409006 (0.037):
grahītuṃ tadanyadharmavat / / na caite tadārnī pramāṇāntareṇopanīyante smṛtā vā yenāropyeran /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20930561 (0.041):
maṇautviti// ityuktamityanvayaḥ/ tadanyānyatvasyeti// dhūmālokābhyāṃ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17328464 (0.042):
kathaṃ sarvasya tadanyatayā vyāptyasādhanam? anyathāikasyāpi tadanyatvaṃ / na syāt, nimittasya samānatvād iti | yata evaṃ tasmāt kvacid vastuni
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9379854 (0.043):
pratideśaṃ cānyānyarūpā, yathoktam / Q: glanir vilumpikā dehe. . . / iti / [Spandakārikā 3.8]
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25350683 (0.043):
na hyanekārthateti yaduktaṃ tad vivṛṇāti anyārtheti /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4164734 (0.045):
punarunnītasyaivānyārthatvam, na pūrvasya- iti cet |
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2356500 (0.045):
athānyasya cedanyat kāryam, kasmāt sarvaṃ sarvasya na bhavati, / anyatvāviśiṣāt / / tataśca sa evātiprasaṅgaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248634 (0.046):
atrānyatvādyāropānuktasyāpi tadviṣayalāvaṇyasya niṣedhavyañjanā /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24142943 (0.047):
ananyavadityasyānyavannetyarthaḥ/ tatrānyasādṛśyaniṣedhe 'nyatvābhāvaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11901806 (0.048):
lakṣaṇam iti. lakṣyalakṣaṇayor [Tib. 164a] jalabalākāvat anyatvaṃ / paśyaṃtaś codayaṃti. tad vyabhicārayaṃtaḥ sautrāṃtikā āhuḥ. kathaṃ tāvan
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5047183 (0.050):
*{7/240: Hierzu und zum Folgenden vgl. ad MS 1.4.3}* / *{7/241: E2: yady atrānyārthaḥ}* / *{7/242: E2: upatiṣṭhate}*
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11243914 (0.050):
pradhānāstitvamekatvamarthavattvamathānyatā / / pārārthyañca tathānaikyaṃ viyogo yoga eva ca // 10 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6875495 (0.050):
kiṃvaśiṣṭam / / tato draṣciranyadanyatvena vibhaktaṃ yatpaśyedyadupalabheta yaddhi
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15560039 (0.050):
yattu viṣadadhyādivadityuktaṃ tatra pratyakṣānumānaviṣayatvādavirodhaḥ /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4927584 (0.052):
cet. na hi gośabdaṃ tatroccārayitum icchā. nehānyaśabdoccicārayiṣā. na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316030 (0.052):
bhavitum arhati yujyate eva | sa ca parama premavatīnāṃ nānyavat
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12105658 (0.052):
'pi tādṛśasyātādṛśādapi bhāvaḥ samāśaṅkyate yathāparidṛṣṭādanyatvena | / tatra yo 'sāvagnyādisāmagrījanyo dhūmaviśeṣa ekadā niścitastadapekṣayā
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17318942 (0.052):
pratyakṣānupalambhābhyāṃ niścitarūpatve 'pi tādṛśasyātādṛśād api bhāvaḥ / samāśaṅkyate yathāparidṛṣṭād anyatvena | tatra yo 'sāv
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11627678 (0.052):
uktaṃ bhavati. na punarvaiśeṣikādivannityam atyantabhinnaṃ samavāyam
dhārayantīti ca procya pratyāgamanam uddiśan | / vallavyo ma iti prākhyat tasmād eva nyajīgamat ||194||
gamanaṃ mama taj jajñe svām avaśyaṃ kṛtiṃ prati |
āgamya svīyatāṃ tāsāṃ pūrayiṣyāmy adūrataḥ ||195|| / [pūrvavad navabhiḥ]
yas tāsu bahudhā jñānaṃ nidiśyāpi mudhā vidan |
sākṣād ātmīyasamprāpti1 sākṣād eva nidiṣṭavān ||196|| / mayy āveśya manaḥ kṛṣṇe vimuktāśesavṛtti yat |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499238 (0.044):
mayi bhaktir hīti kṛṣṇaproktam eva nyajīgamat | / mayy āveśya manaḥ kṛṣṇa ity10 ādy api ca tadvacaḥ ||222||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812547 (0.054):
[242] atra mat sandeśaiḥ iti mayy āveśya manaḥ kṛṣṇe vimuktāśeṣa vṛtti yat
anusmarantyo māṃ nityam acirān mām upaiṣyatha ||197||2
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389020 (0.0):
BhP_10.47.036/1 mayy āveśya manaḥ kṛtsnaṃ vimuktāśeṣa vṛtti yat / BhP_10.47.036/3 anusmarantyo māṃ nityam acirān mām upaiṣyatha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2786808 (0.0):
mayy āveśya manaḥ kṛtsnaṃ vimuktāśeṣa vṛtti yat / / anusmarantyo māṃ nityam acirān mām upaiṣyatha // BhP_10.47.036 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343123 (0.0):
mayy āveśya manaḥ kṛtsnaṃ vimuktāśeṣa-vṛtti yat | / anusmarantyo māṃ nityam acirān mām upaiṣyatha || [BhP 10.47.36]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14426650 (0.0):
mayy āveśya manaḥ kṛtsnaṃ vimuktāśeṣa vṛtti yat | / anusmarantyo māṃ nityam acirān mām upaiṣyatha || [BhP 10.47.36]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431019 (0.0):
mayy āveśya manaḥ kṛtsnaṃ vimuktāśeṣa vṛttir yat | / anusmarantyo māṃ nityam acirān mām upaiṣyatha || [BhP 10.47.36] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812555 (0.0):
[242] atra mat sandeśaiḥ iti mayy āveśya manaḥ kṛṣṇe vimuktāśeṣa vṛtti yat / anusmarantyo māṃ nityam acirān mām upaiṣyatha [BhP 10.47.36] iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430142 (0.056):
ittham eva punaḥ prāpty abhiprāyeṇoktam anusmarantyo māṃ nityam acirān
yā mayā krīḍatā rātryāṃ vane 'smin vraja āsthitāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389028 (0.0):
BhP_10.47.036/3 anusmarantyo māṃ nityam acirān mām upaiṣyatha / BhP_10.47.037/1 yā mayā krīḍatā rātryāṃ vane 'smin vraja āsthitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2786816 (0.0):
anusmarantyo māṃ nityam acirān mām upaiṣyatha // BhP_10.47.036 // / yā mayā krīḍatā rātryāṃ vane 'smin vraja āsthitāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14426703 (0.0):
yā mayā krīḍatā rātryāṃ vane 'smin vraja āsthitāḥ |
alabdharāsāḥ kalyāṇyo māpur madvīryacintayā ||198||3
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389034 (0.0):
BhP_10.47.037/1 yā mayā krīḍatā rātryāṃ vane 'smin vraja āsthitāḥ / BhP_10.47.037/3 alabdha rāsāḥ kalyāṇyo māpur mad vīrya cintayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2786821 (0.0):
yā mayā krīḍatā rātryāṃ vane 'smin vraja āsthitāḥ / / alabdha rāsāḥ kalyāṇyo māpur mad vīrya cintayā // BhP_10.47.037 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14426708 (0.0):
yā mayā krīḍatā rātryāṃ vane 'smin vraja āsthitāḥ | / alabdha rāsāḥ kalyāṇyo māpur mad vīrya cintayā || [BhP 10.47.37]
[pūrvavad tribhiḥ] / yas tadā sandiśan sandīpitam etad vinirmame |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12497651 (0.028):
rāsam ullāsayāmāsa bhāsayāmāsa cākhilam ||105|| / [pūrvavat tribhiḥ] / yaḥ kuṇḍaṃ puṇḍarīkākṣas tan nirmāya sunarma-kṛt |
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10228869 (0.032):
53.67cd/ daśabhiḥ puruṣair jñeyam purṣe pīto +atra maṇḍūkaḥ// / 53.68ab/ rohītakasya paścād ahivāsaś cet tribhiḥ karair yāmye/
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17309045 (0.040):
teṣām abhedasiddhyarthaṃprasaṅgaḥpūrvavad bhavet || 44 || / dharmitvaṃtasya caivaṃsyāt tattantratvāt tadanyayoḥ|
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28196857 (0.042):
iti/ [65] gandhasamānādhikareṇeti/ atrāpi / pūrvavadevārtho bodhyaḥ/ anyathā pūrvarītyā doṣāt/
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499206 (0.051):
tatrāṅghrismṛtiyācñā tu lakṣyam eva vinirmame | / tatpratyāgatitātparyā sā tu paryavasāyyate ||219|| / mayi tāḥ preyasām ity8 ādy uktaṃ tena svayaṃ yataḥ |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302604 (0.056):
asti punaḥ sarvākāraparipūrṇovavādaḥ | sa punaḥ katamaḥ [|] yastribhiḥ / (yat tribhiḥ) prātihāraryaivavadati | ṛddhiprātihāryeṇa,
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407635 (0.057):
kiñcidevaṃrūpaṃ sthānaṃ adhyāpatsyase / na adhyāpatsye / śṛṇu tvamāyutman / yaste abhūt pūīrvamāśākaḥ kaścidahaṃ labheyaṃ svākhyāte dharmavinaye
tad etac chṛṇu maccitta guptavittaṃ manuṣva ca ||199||
vṛttir yad anyā nirmucya mayy āmucya manaḥ sthitāḥ |
mām āpsyatha drutaṃ tasmān mama nātra svatantratā ||200||
mayīty anena prāpte 'pi kṛṣṇe kṛṣṇapadaṃ bruvan |
anyarūpaṃ manyamānān hanyamānān vyadhāt prabhuḥ ||201
mayīty evaṃ mām iti ca procya mām ity avocata | / tac cāvṛttyā dṛḍhīkṛtya mataṃ paridṛḍhīkṛtam ||202||
kṛṣṇa iti padaṃ labdhe mayīty asya viśeṣaṇe | / māṃ dvaye 'py upalabdhāsā tadviśeṣaṇatā svataḥ ||203||
mayi kṛṣṇe 'tra māṃ kṛṣṇaṃ māṃ kṛṣṇam iti sidhyati |
kalyāṇya iti sambodhya prabodhyaṃ kṛtavān idam ||204|| / na tāsām iva matprāptir dehaṃ vaḥ param īhate |
ity evam anyad apy atra manyamānaṃ manaḥ kuru ||205|| / [pūrvavad pañcabhiḥ]
yaḥ śrīrāmeṇa sandiśya priyāsu nijahṛdgatam |
yathāvad vyañjayāmāsa śrīparāśaragīr yathā ||206|| / 1. (b) oprāptiṃ; 2. BhP x.47.36; 3. BhP x.47.37;
sandeśaiḥ sāmamadhuraiḥ premagarbhair agarvitaiḥ |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26872519 (0.0):
saṃdeśaiḥ saumyamadhuraiḥ $ premagarbhair agarvitaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11143829 (0.0):
saṃdeśaiḥ saumyamadhuraiḥ premagarbhair agarvitaiḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23453292 (0.0):
ruruduḥ sasvaraṃ gopyo % hariṇā hṛtacetasaḥ // ViP_5,24.19 // / saṃdeśaiḥ sāmamadhuraiḥ $ premagarbhair agarvitaiḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5159952 (0.0):
ruruduḥ sasvaraṃ gopyo hariṇā hṛtacetasaḥ // ViP_5,24.19 // / saṃdeśaiḥ sāmamadhuraiḥ premagarbhair agarvitaiḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10172556 (0.044):
jahasuḥsasvaraṃ gopyo hariṇā hṛtacetasaḥ // ViP_5,24.19 // / saṃdeśaiḥ sāmamadhuraiḥ premagarbhair agarvitaiḥ /
rāmeṇāśvāsitā gopyaḥ kṛṣṇasyātimanoharaiḥ ||207||1 / [pūrvavad yugmakam]
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26872521 (0.0):
saṃdeśaiḥ saumyamadhuraiḥ $ premagarbhair agarvitaiḥ & / rāmeṇāśvāsitā gopyaḥ % kṛṣṇasyātimadhusvaraiḥ // BrP_197.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11143831 (0.0):
saṃdeśaiḥ saumyamadhuraiḥ premagarbhair agarvitaiḥ / / rāmeṇāśvāsitā gopyaḥ kṛṣṇasyātimadhusvaraiḥ // BrP_197.20 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23453296 (0.0):
saṃdeśaiḥ sāmamadhuraiḥ $ premagarbhair agarvitaiḥ & / rāmeṇāśvāsitā gopyaḥ % kṛṣṇasyātimanoharaiḥ // ViP_5,24.20 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5159956 (0.0):
saṃdeśaiḥ sāmamadhuraiḥ premagarbhair agarvitaiḥ / / rāmeṇāśvāsitā gopyaḥ kṛṣṇasyātimanoharaiḥ // ViP_5,24.20 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10172564 (0.060):
rāmeṇāśvāsitā gopyaḥ kṛṣṇasyātimanoharaiḥ // ViP_5,24.20 // / gopaiś ca pūrvavadrāmaḥ parihāsamanoharāḥ /
yaḥ kurukṣetrayātrāyā vyājān mātrādikān cirāt |
saṃsajyāmūn visṛjyānyān sahavāsamudaṃ dadhe ||208||
yaḥ suraghnān vraje gantuṃ vighnān hantuṃ vrajeśituḥ |
vraje gamanam ācarya dvārakāgatim ādade ||209||
yaḥ krāmadbhiḥ sudīrgheṇa suṣṭhu kraṣṭuṃ vrajaṃ prati |
āmuktaḥ pāśasaṅkāśamanasā vrajavāsibhiḥ ||210||
yaḥ prakāśaṃ mahārājasampadaṃ dadhad īkṣitaḥ |
vrajāya vrajarājādyenāhūtaḥ pūrvavad girā ||211||
yas teṣāṃ suṣṭhu nirninye yan manaḥ svāgatispṛhiḥ2 |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7414049 (0.022):
gata grāmam gataḥ grāmagataḥ / / atyasta taraṅganatyastaḥ taraṅgātyastaḥ / / tuhinātyastaḥ / / prāpta sukhaṃ prāptaḥ sukhaprāptaḥ /
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233930 (0.024):
sādhu ca suṣṭhu ca samanuyuñjyāṃ samanugāhyāṃ. tasya sādhu ca suṣṭhu ca / samanuyuñjyamānasya samanugāhyamānasya, anyenānyaṃ pratisareta bahirdhā
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7593982 (0.045):
sedhater gatau (*8,3.113) iti vā pratiṣedhabādhanārthaḥ / / suṣandhiḥ / / duṣṣandhiḥ / / niṣṣandhiḥ / / suṣṭhu / / duṣṭhu /
tenāntaḥkarṣaṇaṃ prāptaḥ karṣam anyena nārhati ||212||
yaḥ svīyasahitas teṣāṃ svīyakāmān apūrayat |
kṛṣṇe kamalapatrākṣe sannyastākhilarādhasā ||213||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6402910 (0.0):
BhP_10.65.006/3 kṛṣṇe kamala patrākṣe sannyastākhila rādhasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2799687 (0.0):
pṛṣṭāś cānāmayaṃ sveṣu prema gadgadayā girā / / kṛṣṇe kamala patrākṣe sannyastākhila rādhasaḥ // BhP_10.65.006 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343357 (0.0):
ity arthaḥ | śrī rāma vrajāgamane tān uddiśya kṛṣṇe kamala patrākṣe / sannyastākhila rādhasaḥ [BhP 10.65.6] iti śrī śukokteḥ | tatraiva kṛṣṇe
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28575436 (0.0):
kṛṣṇe' rpitātma suhṛd artha kalatra kāmāḥ [BhP 10.16.10] iti | kṛṣṇe / kamala patrākṣe sannyastākhila rādhasaḥ [BhP 10.65.6] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343371 (0.015):
prāpty arthaṃ kamala patrākṣe sannyastākhila rādhasas tyakta sarva viṣayā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15810409 (0.019):
saha bāndhavaḥ [BhP 10.84.67] ity ādinā kṛṣṇe kamala patrākṣe / saṃnyastākhila rādhasaḥ [BhP 10.65.6] iti pūrvoktes tvad āgamana tātparyā
āgamiṣyaty adhīrgheṇety3 āśālabdhaṃ yad īpsitam |
tad artham eva tān arthān ye svīcakruḥ parān api ||214|| / [pūrvavad yugmakam]
yaḥ svāgamanamaryādāṃ preyasīṣu nijāṃ vyadhāt |
dantavakrāntaśatrūṇāṃ māraṇaṃ sarvatāraṇam ||215|| / api smaratha naḥ sakhyaḥ svānām arthaṃ4 cikīrṣayā |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2810507 (0.027):
api smaratha naḥ sakhyaḥ svānām artha cikīrṣayā /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343348 (0.027):
api smaratha naḥ sakhyaḥ svānām artha-cikīrṣayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427099 (0.027):
api smaratha naḥ sakhyaḥ svānām artha cikīrṣayā |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15810835 (0.027):
api smaratha naḥ sakhyaḥ svānām artha cikīrṣayā | / gatāṃś cirāyitāñ chatru pakṣa kṣapaṇa cetasaḥ ||[BhP 10.82.41] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19355174 (0.034):
atra yat tv aham ity ādau api smaratha naḥ sakhyaḥ svānām artha cikīrṣayā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414578 (0.034):
BhP_10.82.041/1 api smaratha naḥ sakhyaḥ svānām artha cikīrṣayā
gatāṃś cirāyitān śatrupakṣakṣapaṇacetasaḥ ||216|| 5
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2810511 (0.031):
api smaratha naḥ sakhyaḥ svānām artha cikīrṣayā / / gatāṃś cirāyitāñ chatru pakṣa kṣapaṇa cetasaḥ // BhP_10.82.041 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343352 (0.031):
api smaratha naḥ sakhyaḥ svānām artha-cikīrṣayā | / gatāṃś cirāyitāñ chatru-pakṣa-kṣapaṇa-cetasaḥ || [BhP 10.82.41]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427103 (0.031):
api smaratha naḥ sakhyaḥ svānām artha cikīrṣayā | / gatāṃś cirāyitāñ chatru pakṣa kṣapaṇa cetasaḥ || [BhP 10.82.41]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15810839 (0.031):
api smaratha naḥ sakhyaḥ svānām artha cikīrṣayā | / gatāṃś cirāyitāñ chatru pakṣa kṣapaṇa cetasaḥ ||[BhP 10.82.41] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414583 (0.033):
BhP_10.82.041/3 gatāṃś cirāyitāñ chatru pakṣa kṣapaṇa cetasaḥ
mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414619 (0.0):
BhP_10.82.044/1 mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2810545 (0.0):
saṃyojyākṣipate bhūyas tathā bhūtāni bhūta kṛt // BhP_10.82.043 // / mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427121 (0.0):
ity anena svāgamana vilambe kāraṇaṃ vijñāpya punaś ca | [Vṛ. ends.] / mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431028 (0.0):
anusmarantyo māṃ nityam acirān mām upaiṣyatha || [BhP 10.47.36] iti | / mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19315960 (0.0):
gatiḥ śrī kṛṣṇa sandarbhe saṅgamitaivāsti | / mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19355422 (0.054):
premātiśayo'yaṃ yuṣmad abhīṣṭāvyāghātāyaiva jāta ity āha / mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate |
diṣṭyā yad āsīn matsneho bhavatīnāṃ madāpanaḥ ||217||6
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2810548 (1.192):
mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate / / diṣṭyā yad āsīn mat sneho bhavatīnāṃ mad āpanaḥ // BhP_10.82.044 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427124 (1.192):
mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate | / diṣṭyā yad āsīn mat sneho bhavatīnāṃ mad āpanaḥ || [BhP 10.82.44]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431031 (1.192):
mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate | / diṣṭyā yad āsīn mat sneho bhavatīnāṃ mad āpanaḥ || [BhP 10.82.44] iti ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19315962 (1.192):
mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate / diṣṭyā yad āsīn mat sneho bhavatīnāṃ mad āpanaḥ || [BhP 10.82.44]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414623 (0.023):
BhP_10.82.044/1 mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate / BhP_10.82.044/3 diṣṭyā yad āsīn mat sneho bhavatīnāṃ mad āpanaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430149 (0.023):
mām upaiṣyatha [BhP 10.47.36] iti, diṣṭyā yad āsīn mat sneho bhavatīnāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19355448 (0.027):
ṭīkā ca mayi bhakti mātram eva tāvad amṛtatvāya kalpate | yat tu / bhavatīnāṃ mat sneha āsīt tad diṣṭyā atibhadram | kutaḥ mad āpanaḥ mat
yas tātkālikaśāntyarthe tathāpi jñānam ādiśat |
āhūś cety7ādike padye prārthitas tābhir anyathā ||218|| / tatrāṅghrismṛtiyācñā tu lakṣyam eva vinirmame |
tatpratyāgatitātparyā sā tu paryavasāyyate ||219|| / mayi tāḥ preyasām ity8 ādy uktaṃ tena svayaṃ yataḥ |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12498945 (0.051):
yas tadā sandiśan sandīpitam etad vinirmame | / tad etac chṛṇu maccitta guptavittaṃ manuṣva ca ||199||
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499363 (0.054):
mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭha iti4 prāktanavāgdvaye |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1407622 (0.056):
12. hetanmayoktamaprakāśatīyamayibhakṣutva^
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787816 (0.059):
saukhyaṃ lakṣyam abhūt parāvṛti vidhāṃ cāveśitā nirmame ||JGc_1,24.5||
tasmāt taccintanāśaktyā vyaktyā taddarśanārthitā ||220||
tathānugṛhya bhagavān gopīnāṃ sa gurur gatiḥ |9
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414709 (1.192):
BhP_10.83.001/1 tathānugṛhya bhagavān gopīnāṃ sa gurur gatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2810628 (1.192):
BhP_10.83.001/0 śrī śuka uvāca / tathānugṛhya bhagavān gopīnāṃ sa gurur gatiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430159 (1.192):
mad āpanaḥ [BhP 10.82.44] iti | athānugṛhya bhagavān gopīnāṃ sa gurur
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19355646 (1.192):
sambhogaḥ sa ca tatraiva sūcito'sti | yatā tathānugṛhya bhagavān gopīnāṃ / sa / gurur gatiḥ [BhP 10.83.1] iti |
ity anena muniḥ procya tāsāṃ vāñchitapūraṇam ||221|| / mayi bhaktir hīti kṛṣṇaproktam eva nyajīgamat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19315953 (0.062):
gatiḥ śrī kṛṣṇa sandarbhe saṅgamitaivāsti | / mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate
mayy āveśya manaḥ kṛṣṇa ity10 ādy api ca tadvacaḥ ||222||
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12498912 (0.044):
sākṣād ātmīyasamprāpti1 sākṣād eva nidiṣṭavān ||196|| / mayy āveśya manaḥ kṛṣṇe vimuktāśesavṛtti yat |
[pūrvavad tribhiḥ] / 1. vip v.24.20; 2. (b) svāgataspṛhi; 3. BhP x.65.6; 4. (b) arthao; 5. BhP
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496405 (0.062):
5. (b) mriyate 'sāmpratam; 6, BhP iii.2.23; 7. BhP i.3.28||; 8. BhP / x.14.34||; 9. BhP x.12.11; 10. BhP x.9.20; 11. BhP x.47.60; 12. BhP x.8.14 / yaḥ śrī-nanda-yaśodāntar-hṛdi sphūrtiṃ gatas tataḥ |
x.82||.41; 6 BhP x.82||.44; 7. BhP x.82||.48; 8. BhP x.46.5; 9. BhP / x.83.1; 10. BhP x.47.36. / yaḥ pṛthivyā guṇastome satyenādāv abhiṣṭutaḥ
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496407 (0.0):
5. (b) mriyate 'sāmpratam; 6, BhP iii.2.23; 7. BhP i.3.28||; 8. BhP / x.14.34||; 9. BhP x.12.11; 10. BhP x.9.20; 11. BhP x.47.60; 12. BhP x.8.14
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12497551 (0.0):
1. (a) vyañjann anna-bhikṣā; (b) vyañjan anna-bhikṣām; 2. BhP x.23.22; 3. / BhP x.30.11; 4. BhP x.31.1; 5. BhP x.32.2; 6. BhP x.32.22; 7. BhP x.33.6;
satyaṃ vidhātuṃ satyaṃ tan nāvrajet kiṃ vraje bata ||223||
sambhāvanā mamaiveyam iti nātra vicāryatām | / vrajasthānāṃ vrajaprāṇavaryasyāpy avadhāryatām ||224||
śrīmadvrajādhirājasya kṛṣṇakāntāgaṇasya ca |
uddhavaṃ prati gīr īdṛg dṛśyatāṃ daśamādiṣu ||225||
[yugmakam] / yas tu yarhy ambujākṣeti1 stuvadbhir dvārakājanaiḥ |
kadācid vrajam āgād ity abhyudhāyi kadācana ||226|| / yas tathā śrūyate pādmottarakhaṇḍād api sphuṭam |
adād vrajāya svaprāptimaṅgalaṃ nityam ity api ||227||
dattvā tatkṛtakṛtyaḥ san prādurbhāvāntaraṃ gataḥ |
jagāma dvārakām ity apy aśrāvīty api yuktimat ||228|| / āgamiṣyaty adīrgheṇety uddhavād buddham anyathā |
yathā na syāt tathā bhāṣyaṃ2 kathānyā vitathā matā ||229||
yas tyajann api gām ākhyat tam uddhavakam utsukaḥ |
rāmeṇa sārdham ity3ādyaṃ tāsāṃ kāmitalambhanam ||230|| / rāmeṇeti dvayenāha viyukter yad vyatītatām |
tena nāsti viyuktiḥ sā tadānīm iti bhāvyate ||231|| / mayi tāḥ preyasāṃ preṣṭha iti4 prāktanavāgdvaye |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499210 (0.054):
tatpratyāgatitātparyā sā tu paryavasāyyate ||219|| / mayi tāḥ preyasām ity8 ādy uktaṃ tena svayaṃ yataḥ |
viyukter vartamānatvaṃ dṛṣṭvā niṣṭaṅkatām idam ||232|| / svena tāsāṃ punaḥ saṅge yad vṛttaṃ prathame 'hani |
tadapy atītarīty āha prītyā samadadhad uddhavam ||233|| / tā nāvidann iti5 proce yatra tāsāṃ madātmatām |
babhūva sa mahābhāvaḥ sarvāsāṃ parataḥ paraḥ ||234||
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13805943 (0.064):
payodharasvanavatī HV_48.31c / parato 'pi paras tv eṣāṃ HV_46.17a
tataś ca nāmarūpātmany udbhūte svīyavaibhave |
praviṣṭā iva na spaṣṭaṃ praviṣṭā gatyabhāvataḥ ||235
dṛṣṭāntayugalaṃ tat tu nāvidann iti kevale |
avedanaṃ nadīpakṣe py abdhyanyarasatāhatiḥ ||236
samādhāv iti dṛṣṭāntasyāṅgarūpatayor itam | / dārṣṭāntikasyānuṣaṅgaṃ syād aṅgaṃ tadbhidādvayoḥ ||237
matkāmā ramaṇaṃ jāram asvarūpavido 'balāḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825752 (0.0):
BhP_11.12.012 // / mat kāmā ramaṇaṃ jāram asvarūpa vido 'balāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430509 (0.0):
mat kāmā ramaṇaṃ jāram asvarūpa vido 'balāḥ | / brahma māṃ paramaṃ prāpuḥ saṅgāc chata sahasraśaḥ || [BhP 11.12.13]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630962 (0.0):
mat kāmā ramaṇaṃ jāram asvarūpa vido 'balāḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417942 (1.192):
BhP_11.12.013/1 mat-kāmā ramaṇaṃ jāram asvarūpa-vido 'balāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324082 (1.192):
|| 10.26 || śrī vrajeśvaraḥ || 98 || / tathā mat kāmā ramaṇaṃ jāram asvarūpa vido'balāḥ [BhP 11.12.13] iti śrī
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630597 (1.192):
mat kāmā ramaṇaṃ jāram asvarūpa vido'balāḥ ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7631880 (1.192):
ektavābhimānāt | tad yathā (11.12.13) mat kāmā ramaṇaṃ jāram asvarūpa / vido'balāḥ | tathā (10.46.3) gacchoddhava vrajaṃ saumya pitror naḥ prītim
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431804 (0.016):
tasmāt svayaṃ bhagavatā sādhv eva darśitam jāram asvarūpa vidaḥ iti mat / kāmā ramaṇam iti ca | pūrvaṃ yayaiva līlā śaktyā tāsām uktaṇṭhātiśaya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431048 (0.034):
atha tādṛśaṃ ca māṃ bhāva viśeṣa saṃvalitam eva prāpur ity āha, mat kāmā / ramaṇaṃ jāram asvarūpa vidaḥ iti, ramaṇa śabdena patir evocyate, nandana
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431220 (0.034):
caikasya vāstavatvam anyasya tv avāstavatvaṃ darśayati mat kāmā ramaṇam / iti jāram asvarūpavidaḥ ity ābhyāṃ tatra jāratvasyaiva prātītika mātratvād
brahma māṃ paramaṃ prāpur iti6 padye tu tatpare ||238||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825753 (0.0):
mat kāmā ramaṇaṃ jāram asvarūpa vido 'balāḥ / / brahma māṃ paramaṃ prāpuḥ saṅgāc chata sahasraśaḥ // BhP_11.12.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430510 (0.0):
mat kāmā ramaṇaṃ jāram asvarūpa vido 'balāḥ | / brahma māṃ paramaṃ prāpuḥ saṅgāc chata sahasraśaḥ || [BhP 11.12.13]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630963 (0.0):
mat kāmā ramaṇaṃ jāram asvarūpa vido 'balāḥ | / brahma māṃ paramaṃ prāpuḥ saṅgāc chata sahasraśaḥ ||
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417944 (0.036):
BhP_11.12.013/1 mat-kāmā ramaṇaṃ jāram asvarūpa-vido 'balāḥ / BhP_11.12.013/3 brahma māṃ paramaṃ prāpuḥ saṅgāc chata-sahasraśaḥ
pacyantāṃ vividhāḥ pākā7 itīvātrārthikaḥ kramaḥ |
tā brahma prāpur ity evaṃ tā ity asyātra cānvayaḥ ||239|| / 1. BhP i.11.9; 2. (b) bhāvyam; 3. BhP xi.12.10; 4. BhP x.46.5; 5. BhP
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499882 (5.960):
1. gcp 1.18; gcu 29.96 etc.; 2. (b) nāmnīṃ; 3. BhP x.1.28; 4. BhP / xi.31.23; 5. BhP xi.31.24; 6. BhP x.90.48;
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499678 (0.051):
1. (b) 'sthairyam; 2. BhP x.47.21; 3. ibid.; 4. x.22.15; 5. gītā 4.11; 6. / (a) yat tat; 7. BhP x.46.6; 8. BhP xi.12.13; 9. BhP x.8.16
xi.12.12; 6. BhP xi.12.13; 7. BhP x.24.26|| / kīdṛg brahmeti bodhāya yat prāha paramaṃ padam |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499883 (0.004):
1. gcp 1.18; gcu 29.96 etc.; 2. (b) nāmnīṃ; 3. BhP x.1.28; 4. BhP / xi.31.23; 5. BhP xi.31.24; 6. BhP x.90.48;
tatrāpy ākāṅkṣayāvādīn mām iti svaṃ punaḥ prabhuḥ ||240||
mayi bhaktir hīti vākyād āha prāg etad eva hi | / dhārayanty atikṛcchreṇety uktyā vyānag idaṃ purā ||241||
prāṇatyāgena matprāptir nānyavat tāsu manmatā |
matkāmā iti pūrvārdhe cākhyat prāptivibhaktatām ||242||
asvarūpavidaḥ satyaḥ prāpur jāradhiyety avak |
nityatatpreyasīrūpasvarūpaṃ hi tadīyakam ||243||
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095219 (0.047):
kim+asyās+na preyas+yadi param+asahyas+tu virahas+ // VidSrk_16.44 *(427)
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1408052 (0.055):
manmayā (mā)m ātmatvenābhiprapannā nityam evaṃ svarūpaṃ cetasā14
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24224357 (0.060):
śaśaviṣāṇādervastutvaprasaṅgāt | vastu tadavānupacaritasvarūpam, / atastadeva valakṣaṇam || 14 || / nanu vikalpaviṣayo 'pyarthaḥ paramārthasanneva | idameva paramārthasattvaṃ
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2256049 (0.064):
kāraṇanāmn"ādi"bhūtaḥ yaḥ "pitāmahaḥ" | tatsvarūpaṃ "kāraṇādipitāmahaṃ" | / keṣāṃ "kāraṇānāṃ" | "samastakāraṇaughānāṃ" | "samastasya" dṛśyasya | ye"
yat pūrvaṃ bhāvayan bhāvaṃ bhāvinīnām amūdṛśām |
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11440703 (0.058):
prasvidyati vā / ayaṃ svarūpeṇāgacchante / yaducyate tat sarvaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8713812 (0.063):
'tatsvarūpaṃ brūma' ityasya lakṣaṇapradarśanena dhvanisvarūpaṃ prakāśayāma / iti svalvarthaḥ // / tataśceha pradarśitalakṣaṇadvārā sahṛdayānāṃ dhvanernirūpaṇaṃ bhavati /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16690796 (0.064):
rūpakādīnāṃ pūrvamevoktaṃ svarūpam / / nidarśanāyāstu 'kriyayaiva tadarthasya bālapriyā vyaṅgyatayā
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14613990 (0.064):
vaitat, yadi param etad eva nāstiīti | pūrvam akiṇcitkaratvena virodhitvam
matkāmā iti niḥkṣipya jāratve sthairyam1 ākṣipat ||244||
mayi kāmaḥ sadā yāsāṃ tā matkāmā itīritāḥ |
kāmaś ca ramaṇatvena spṛhātra pratipadyate ||245||
asminn api batety2ādi śrīrādhāgīr aliṃ prati | / vivicyatāṃ tataḥ sarvam anyad anyad vivicyatām ||246||
atrāryaputra3 śabdaḥ syāt patyāv eva prasiddhibhāk |
tathāpi sveṣu kaiṅkaryaṃ dainyāt kanyāvad īritam ||247||
saṅk ptāpatitā tābhiḥ punar ittham udīritam | / śyāmasundara te dāsya iti4 yadvat tatheha ca ||248||
āryaputraḥ kadāsmākaṃ kiṅkarīṇāṃ tu mūrdhani |
bhujaṃ dhāsyaty evam āsāṃ tatpatnīpadakāmatā ||249||
tatkāmatā hi siddhā cet tena taddānam avyayam |
ye yathā māṃ prapadyante iti5 yatvat6 pratiśravaḥ ||250||
vallavyo me madātmāna iti7 yat proktam ātmanā |
sarveṣāṃ vacasām ūrdhvaṃ tad āstāṃ sarvamūrdhani ||251||
yan matkāmā iti proce tāsāṃ prāptis tathā svayam |
tan mayā sādhu tat proktaṃ tāsāṃ kāmitalambhanam ||252|| / matkāmā iti padyasya turyāṃśe tv idam ucyate |
parāś ca saṅgatas tāsāṃ prāpuḥ śatasahasraśaḥ8 ||253|| / [pūrvavad ekaviṃśatyā]
yaḥ śrīgargavacaḥ pūrṇaṃ tūrṇaṃ cakre svayaṃ dvayam |
eṣa vaḥ śreya ādhasyad ya etasmin maheti9 dik ||254||
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685766 (0.037):
ekāhaṃ jīvitaṃ śreyo praṃñavantassa jhāyato || / Uv24:4 / yac ca varṣaśataṃ jīved duṣprajño asamāhitaḥ |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802536 (0.040):
abhikrāma gṛhapate, mā pratikrāma; abhikrāmatas te śreyo bhavati; na / pratikrāmataḥ; (A 319a) athānāthapiṇḍado gṛhapatis taṃ devaputram idam
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802580 (0.040):
gṛhapate mā pratikrāma; abhikrāmatas te śreyo bhavati, na pratikrāmata / iti; athānāthapiṇḍādasya gṛhapater etad abhavat: nāvaro buddho bhaviṣyati,
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685369 (0.040):
ekaṃ dhamapadaṃ śreyo yaṃ śottā upaśāmmati || / Uv24:1,2 / yac ca gāthāśataṃ anarthapadasaṃhitam |
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685355 (0.043):
ekaṃ atthapadaṃ śreyo yaṃ śottā upaśāṃmati || / 377 Dhp102 / yo ca gāthāśataṃ anatthapadasāhitaṃ |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28176286 (0.046):
nānārthakatvāpattiḥ ityata āha digiti/ atrānuyogini svatvaṃ na
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295105 (0.047):
tṛtīyasavane 'nvamantrayanta / sa hopāvartsyannuvāca | yadva upāvarteya kim me tataḥ syāditi
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738901 (0.052):
kasyacid vacanenāyaṃ moktavyaḥ | evaṃ hi kurvatāṃ śreyo 'nyathāhaṃ / bhavatām mahāmarāryādābandaṅ karomīti | evaṃ svāminn iti te rājapuruṣās
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28073432 (0.053):
vaheyaṃ trīnpūrvānprāvṛḍhvaṃ te prādhanviṣustānnu me 'vakalpayatātha / vāahametadutsākṣye yadvo hotā syāṃ yadvo havyaṃ vaheyamiti tatheti tānasmā
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1364279 (0.055):
vaasatuḥ / RV_01.161.12.2{06} aśapata yaḥ karasnaṃ va adade yaḥ prābravīt protasma
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16752177 (0.061):
sarvāśreyaḥ-prāpakān sarva-śreyaḥ-pratibandhakān mahā-doṣān
nāśād vighnasya kaṃsādeḥ patyābhāsādijasya ca |
1. (b) 'sthairyam; 2. BhP x.47.21; 3. ibid.; 4. x.22.15; 5. gītā 4.11; 6. / (a) yat tat; 7. BhP x.46.6; 8. BhP xi.12.13; 9. BhP x.8.16
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499881 (0.048):
1. gcp 1.18; gcu 29.96 etc.; 2. (b) nāmnīṃ; 3. BhP x.1.28; 4. BhP / xi.31.23; 5. BhP xi.31.24; 6. BhP x.90.48;
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499466 (0.051):
1. BhP i.11.9; 2. (b) bhāvyam; 3. BhP xi.12.10; 4. BhP x.46.5; 5. BhP
sadā svam adadād yasmād vraje kāntāvrajeṣv api ||255||
[pūrvavad yugmakam] / yaḥ prādād vrajavāsibhyaḥ pūrvarītyā nijāṃ gatim |
vṛndāvanasthāṃ golokanāmnīṃ yāṃ prāg alokayat ||256||
yāṃ śrībṛhadgautamīye prāha vṛndāvanaṃ prati |
sarvadevamayaś cāhaṃ na tyajāmi vanaṃ kvacit ||257||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742185 (0.0):
sarva-deva-mayaś cāhaṃ na tyajāmi vanaṃ kvacit || / āvirbhāvas tirobhāvo bhaven me 'tra yuge yuge |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345187 (0.0):
sarva-deva-mayaś cāhaṃ na tyajāmi vanaṃ kvacit ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265656 (0.0):
sarva deva mayaś cāhaṃ na tyajāmi vanaṃ kvacit || / āvirbhāvas tirobhāvo bhaven me' tra yuge yuge |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612668 (0.0):
sarva deva mayaś cāhaṃ na tyajāmi vanaṃ kvacit ||
āvirbhāvas tirobhāvo bhaven me'tra yuge yuge |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742191 (0.0):
sarva-deva-mayaś cāhaṃ na tyajāmi vanaṃ kvacit || / āvirbhāvas tirobhāvo bhaven me 'tra yuge yuge |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345193 (0.0):
sarva-deva-mayaś cāhaṃ na tyajāmi vanaṃ kvacit || / āvirbhāvas tirobhāvo bhaven me'tra yuge yuge |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416217 (0.0):
āvirbhāvas tirobhāvo bhaven me 'tra yuge yuge | / tejo mayam idaṃ ramyam adṛśyaṃ carma cakṣuṣā || iti
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265661 (0.0):
sarva deva mayaś cāhaṃ na tyajāmi vanaṃ kvacit || / āvirbhāvas tirobhāvo bhaven me' tra yuge yuge |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612674 (0.0):
sarva deva mayaś cāhaṃ na tyajāmi vanaṃ kvacit || / āvirbhāvas tirobhāvo bhaven me 'tra yuge yuge |
tejomayam idaṃ ramyam adṛśyaṃ carmacakṣuṣā ||258||1
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742195 (0.0):
āvirbhāvas tirobhāvo bhaven me 'tra yuge yuge | / tejo-mayam idaṃ ramyam adṛśyaṃ carma-cakṣuṣā || iti
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345197 (0.0):
āvirbhāvas tirobhāvo bhaven me'tra yuge yuge | / tejo-mayam idaṃ ramyam adṛśyaṃ carma-cakṣuṣā || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416221 (0.0):
āvirbhāvas tirobhāvo bhaven me 'tra yuge yuge | / tejo mayam idaṃ ramyam adṛśyaṃ carma cakṣuṣā || iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416491 (0.0):
gautamīya tantre ca tejomayam idaṃ ramyam adṛśyaṃ carma cakṣuṣā iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265666 (0.0):
āvirbhāvas tirobhāvo bhaven me' tra yuge yuge | / tejo mayam idaṃ ramyam adṛśyaṃ carma cakṣuṣā ||iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612678 (0.0):
āvirbhāvas tirobhāvo bhaven me 'tra yuge yuge | / tejo mayam idaṃ ramyam adṛśyaṃ carma cakṣuṣā ||
tad etad vistarād brahmasaṃhitāyāṃ nirūpitam | / golokanāmnā2 tanmadhye gokulākhyaṃ hareḥ padam ||259||
na tyajāmīti yat tat tu dvidhābhiprāyakaṃ matam |
virahe 'pi vraje sphūrtyā pūrtyā śīghrāgater api ||260||
[pūrvavac caturbhiḥ] / yaḥ sva-puryor api sthairyaṃ yāti nityaṃ yathāha ca |
mathurā bhagavān yatra nityaṃ sannihito hariḥ ||261||3 / dvārakāṃ hariṇā tyaktāṃ samudrotplāvayat kṣaṇāt |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357292 (0.028):
BhP_10.01.028/3 mathurā bhagavān yatra nityaṃ sannihito hariḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417471 (0.036):
atha śrī mathurāyāḥ | mathurā bhagavān yatra nityaṃ sannihito hariḥ ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757373 (0.038):
rājadhānī tataḥ sābhūt sarva yādava bhūbhujām / / mathurā bhagavān yatra nityaṃ sannihito hariḥ // BhP_10.01.028 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13936013 (0.041):
ukteḥ | śrī kṛṣṇādīnāṃ tu mathurādi kṣetraṃ mahādhiṣṭhānam | mathurā / bhagavān yatra nityaṃ sannihito hariḥ [BhP 1.10.28] ity ādy ukteḥ | tathā
varjayitvā mahārāja śrīmad-bhagavad-ālayam ||262||4
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431442 (0.0):
BhP_11.31.023/1 dvārakāṃ hariṇā tyaktāṃ samudro 'plāvayat kṣaṇāt / BhP_11.31.023/3 varjayitvā mahā-rāja śrīmad-bhagavad-ālayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838338 (0.0):
dvārakāṃ hariṇā tyaktāṃ samudro 'plāvayat kṣaṇāt / / varjayitvā mahā rāja śrīmad bhagavad ālayam // BhP_11.31.023 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345713 (0.0):
dvārakāṃ hariṇā tyaktāṃ samudro'plāvayat kṣaṇāt | / varjayitvā mahārāja śrīmad-bhagavad-ālayam ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14434283 (0.0):
dvārakāṃ hariṇā tyaktāṃ samudro 'plāvayat kṣaṇāt | / varjayitvā mahārāja śrīmad bhagavad ālayam ||
smṛtvāśeṣāśubha-haraṃ sarva-maṅgala-maṅgalaḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431454 (0.016):
BhP_11.31.024/3 smṛtyāśeṣāśubha-haraṃ sarva-maṅgala-maṅgalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838350 (0.016):
smṛtyāśeṣāśubha haraṃ sarva maṅgala maṅgalam // BhP_11.31.024 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345721 (0.016):
varjayitvā mahārāja śrīmad-bhagavad-ālayam || / smṛtyāśeṣāśubha-haraṃ sarva-maṅgala-maṅgalam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14434293 (0.016):
smṛtyāśeṣāśubha haraṃ sarva maṅgala maṅgalam || [BhP 11.31.23 24]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10868380 (0.017):
smṛtyāśeṣāśubha-haraṃ sarva-maṅgala-maṅgalam | / nityaṃ sannihitas tatra bhagavān madhusūdanaḥ // Lbh_1,5.517 //
nityaṃ sannihitas tatra bhagavān madhusūdanaḥ ||263||5 / [pūrvavad tribhiḥ]
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345723 (0.015):
smṛtyāśeṣāśubha-haraṃ sarva-maṅgala-maṅgalam | / nityaṃ sannihitas tatra bhagavān madhusūdanaḥ || (11.31.23-24)
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10868381 (0.015):
smṛtyāśeṣāśubha-haraṃ sarva-maṅgala-maṅgalam | / nityaṃ sannihitas tatra bhagavān madhusūdanaḥ // Lbh_1,5.517 //
yas tasmād ubhayatrāpi rājatīti śukena ca | / jayatīty6 ādi-vākyena varṇitaḥ kṣitipaṃ prati ||264||
yaś campū-yugala-prāntam īdṛk siddhāntam īritam |
jīvāntaryāmitāṃ prāptas tūrṇaṃ pūrṇam acīkarat ||265||
sa tu harir adhivartma dantavakraṃ / yudhi śamayan vraja-vāsam āsasāda |
tam abhiyayur amī vrajeśa-mukhyāḥ / śaśinam iva kṣudhitāś cakora-vārāḥ ||266||
[ādim ārabhya mahā-kulakam] / sa ca janaka-mukhān nirīkṣya
śuṣkān svadṛg-amṛtena siñcati sma |
pulaka-kula-miṣād yathāṅkurāṇāṃ / tatim adadhur bata te'pi gopavṛkṣāḥ ||267||
atha hari-hariṇīdṛśaś ca tarhi / sphuraṇam iva pratipadya pūrva-tulyam |
nayana-gatatayānyathā ca matvā / muhur agaman bhramam abhramaṃ ca tatra ||268||
1. gcp 1.18; gcu 29.96 etc.; 2. (b) nāmnīṃ; 3. BhP x.1.28; 4. BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642829 (0.042):
prabhubhirna cālyaḥ // BhP_02.07.017 //* / nārtho balerayam urukramapādaśaucam $ āpaḥ śikhādhṛtavato vibudhādhipatyam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6396981 (0.044):
BhP_10.57.033/3 devo 'bhivarṣate tatra nopatāpā na mārīkāḥ / BhP_10.57.034/1 iti vṛddha vacaḥ śrutvā naitāvad iha kāraṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2794195 (0.044):
devo 'bhivarṣate tatra nopatāpā na mārīkāḥ // BhP_10.57.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2693185 (0.046):
suretasādaḥ punar āviśya caṣṭe haṃsaṃ gṛdhrāṇaṃ nṛṣad riṅgirām imaḥ // / BhP_05.07.014 // / BhP_05.08.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542425 (0.046):
BhP_12.01.030/3 kilakilāyāṃ nṛpatayo bhūtanando 'tha vaṅgiriḥ / BhP_12.01.031/1 śiśunandiś ca tad-bhrātā yaśonandiḥ pravīrakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838811 (0.046):
kilakilāyāṃ nṛpatayo bhūtanando 'tha vaṅgiriḥ // BhP_12.01.030 // / śiśunandiś ca tad bhrātā yaśonandiḥ pravīrakaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363877 (0.047):
BhP_10.10.027/3 niṣpetatuḥ parama vikramitātivepa / BhP_10.10.027/4 skandha pravāla viṭapau kṛta caṇḍa śabdau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2656138 (0.050):
hata śriyau brahma śāpād abhūtāṃ vigata smayau // BhP_03.16.033 // / tadā vikuṇṭha dhiṣaṇāt tayor nipatamānayoḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405941 (0.051):
BhP_03.15.031/1 tābhyāṃ miṣatsv animiṣeṣu niṣidhyamānāḥ / BhP_03.15.031/2 svarhattamā hy api hareḥ pratihāra-pābhyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691578 (0.054):
praśraya praṇaya bhara suyantritān apy upaśikṣayann iti hovāca // / BhP_05.04.019 //_* / BhP_05.05.001/0 ṛṣabha uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2655088 (0.057):
bhagavat pratikūla śīlau // BhP_03.15.030 //* / tābhyāṃ miṣatsv animiṣeṣu niṣidhyamānāḥ $ svarhattamā hy api hareḥ
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12508877 (0.061):
1. BhP x.21.17; 2. (a) oramālibhiḥ; 3. BhP x.84.41; 4. BhP x.30.28; 5. / SkandaP v.3.197.75 etc.; 6. (a) ūhatuḥ; 7. (b) pitṛo.
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21837118 (0.061):
Bhk_15.50-2 ākrandiṣuḥ, sakhīnāhvan, prapalāyiṣatā'svidan. / Bhk_15.51-1 raktamaścyotiṣuḥ kṣuṇṇāḥ, kṣatāś ca kapayo'tṛṣan,
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709418 (0.061):
sabhājito 'rthān sa vidhāsyate vo yadi kṣamiṣyadhvamutāsya karma // / BhP_06.07.025 // / BhP_06.07.026/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714374 (0.061):
andhe tamasi magnasya jñānadīpa udīryatām // BhP_06.15.016 // / BhP_06.15.017/0 śrīaṅgirā uvāca / ahaṃ te putrakāmasya putrado 'smy aṅgirā nṛpa /
xi.31.23; 5. BhP xi.31.24; 6. BhP x.90.48; / vrajam atha viśataḥ sa-ratnam ārātrikam anulabdhavataś ca tasya lokaḥ |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499469 (5.960):
1. BhP i.11.9; 2. (b) bhāvyam; 3. BhP xi.12.10; 4. BhP x.46.5; 5. BhP
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499678 (0.048):
1. (b) 'sthairyam; 2. BhP x.47.21; 3. ibid.; 4. x.22.15; 5. gītā 4.11; 6. / (a) yat tat; 7. BhP x.46.6; 8. BhP xi.12.13; 9. BhP x.8.16
kusuma-kula-sahodaraṃ vitanvan jaya-jaya-ghoṣam uvāca bhadra-vācam ||269||
vrajam atha sukhayan vinīta-vācā / kramam anulabdha-tadīya-saṅgamaś ca |
druta-gati jananīṃ sukhena sektuṃ / gṛham adasīyam iyāya kṛṣṇa-candraḥ ||270||
ciram api viracayya śarma tasyās tad-anumatiṃ pratilabhya tat-tanūjaḥ |
saha-sakhi-nikareṇa divya-śayyāṃ sukham adhiśayya niśāvirāma-dṛṣṭaḥ
punar api nija-vṛnda-saukhya-vṛndaṃ vidadhad uditya sa nitya-citra-mitraḥ
nija-mukha-kamalaṃ vikāsya netra-bhramara-madhūtsavam ātatāna tatra
[yugmakam] / aharahar idam eva tatra pūrva-1pratinava-bhāvam avāpa kevalaṃ na |
jana-samuditir apy adṛṣṭa-pūrvāṃ vapur anukāntim iyāya śaśvad eva ||273||
divasa-katipaye tadātiyāte2 paśupati-pālakatāpta-tādṛg-icchuḥ |
nija-ratha-tarasā nināya goṣṭhaṃ saha-jananī-kabalaṃ tam uddhavaṃ ca
agharipu-sudṛśāṃ dhavābhimāniṣv akṛta-tanu-pratimāḥ purā tu māyā |
sarabhasam adhunā sma tā vibhajya prakṛta-tanūs tanute premāspadāni
atha gatavati mūrti-bheda-rītyā yadu-puram atra ca rājamāna-dhāmni |
vraja-bhava-jana-mātra-dṛśya-rūpe matir udiyāt tava citta gopa-kṛṣṇe
iti janmādi-līlā / 1. (b) pūrvaṃ; 2. (a) tadādio
atha nityalīlā / prakaṭataravikāsabhāji vṛndāvana iha bhāti kim apy adṛśya-dhāma |
vraja-jana-sahitaḥ sa yatra kṛṣṇaḥ sukha-vihṛtiṃ vidadhad vibhāti nityam
parilasati payaḥ-samudra-sīmā vraja-yuva-rāja-samāja-loka eṣaḥ |
amum anu caturasram atra vanyāgiri-sarid-añcita-cārutātidhanyā ||2||
girisamuditir atra suṣṭhu govardhanavalitā paribhāti citratulyā |
vilasati yamunādikānadīnāṃ tatir api mānasagaṅgayānuṣaktā ||3||
abhirucidadaratnacitramitraṃ bhuvanam idaṃ paribhāti yatra vṛkṣāḥ |
tad anukṛtiparārucā samṛddhyā hariratidāyitayā ca ye vibhātāḥ ||4||
vilasati caturasradhāmni ghasrakṣitipatibimbamahaḥ sahasrapatram |
upavanam adhipatram atra kṛṣṇapriyatama1dāravihārasāravāraḥ ||5||
iha kamaladaladvayālimadhyasthitipathivṛndam atisphuṭaṃ vibhāti |
aparaparagatāv acākṣuṣāṇi śrutivihitāny ayanāni yat tu jetṛ ||6||
maṇijani2kamalasya tasya cāgrāvalivalayapratisandhilabdhasandhi |
surabhigaṇavṛtāsudhābhadugdhāsurabhitatiḥ śrayate śubhaṃyugoṣṭham ||7||
atha dalavalayasya madhyabhāgaṃ3 pratilasati vrajarājarājadhānī |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15799877 (0.029):
anīkinī sahitayoḥ sarva mahitayoḥ samañjasatām iva saṃjayantī / vrajarāja savayaḥ purohita śvaśurāvaraja dāratayā gantavya pakṣaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18280819 (0.050):
bhojeśaḥ sa karavālaḥ karālaḥ skhalad gatiḥ kumatiḥ sūtikāgāram āsasāra | / [11] vrajarāja sa bhayam uvāca "tatas tataḥ?""
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265489 (0.054):
[15] āvirvrajati ca tasmin sa vraja vāsi jana vraje vraja rāja tanūje kiṃ / kiṃ vā tad vyañjijiṣayā / nāvirvrajati? tac ca yuktam evotpaśyāmaḥ; vrajapadam hi
paridhivad4 abhitaḥ samastagopaprakaragṛhāvalir atra yatra bhāti ||8||
rucilasadavarodhamadhyabhāgaṃ sapariṣadantimaṣaṣṭhabhāgapuṣṭam |
vrajanṛpabhavanaṃ tu tatra cāntar dinakaravad vidadhāti raśmisṛṣṭim ||9||
yad api maṇimayaṃ tad eka-rūpaṃ tad api sad adbhuta-madhya-madhya-bhāgam |
yadi bahu-vidham ūhituṃ samīhā smara mama mānasa gopa-campū-yugmam ||10||
iha sahacaratārakālipuṣṭaḥ svakaparicāricakoravārajuṣṭaḥ |
smitam anuyaśa ity anudya kaumudy avataratīty uditātareḥ sutuṣṭaḥ ||11||
vrajakulakumudāvalīmudāṃ yaḥ satatamahāmahakṛdvidhāv atandraḥ |
pitṛmukhasadasi priyāvalīnāṃ mahasi ca nandati gopakṛṣṇacandraḥ ||12||
surapatimaṇimānitāṅgisaṅghapaṭapapaṭutākṛtahemaraṅgabhaṅgaḥ |
guṇagaṇabhṛtabhāratīsamājaḥ sa jayati gokularājavaṃśarājaḥ ||13||
[tribhiḥ kulakam] / iha harivihṛtīr atītarītyā śṛṇu kathayāmi sadāpi nātibhinnāḥ |
yad anṛtam api pūrvarīti cetaḥ praviśati nādyatanaṃ tathā yathārtham
1. (b) priyatam udārao; 2. (b) cintāmaṇio; 3. obhāsaṃ; 4. (b) parividhad; / pratilavam api citram asya tat tat ka iva sudhīr avasānam ādadīta? ||15||
atha niśi rahasāgatāntarāyāṃ valajam ite stavavādyavidyaloke |
vrajabhavanajanaḥ sahaiva jāgran manasi hariṃ dadhad āgataṃ nananda ||16||
sa mathananinadaṃ sagītanādaṃ sasurabhidoharavaṃ sagopavādam |
amṛtamathanayuk payodhitulyaṃ vrajakulam ullasitaṃ didhinva kṛṣṇam ||17||
vrajapatimithunaṃ tadātha putrapramadamadaślathitapradānasetu |
tanayajaya1viruttatiṃ paṭhadbhyaḥ pracurataraṃ vitatāra vāravāram2 ||18||
iha lasati harer vilāsagehapratatir udārasudārasāravārā |
śayanasukhamayī nikuñjavīthiḥ kvacana ca tādṛśatāṃ gatā vibhāti ||19||
nijanijaśayanaṃ gataṃ tam āliṅganavalitaṃ vidadhur vidhusutanvaḥ |
rajani viramaṇaṃ yathā yathāsīd aghaṭata dordraḍhimā tathā tathāsām ||20||
iha paramaramā vibhāti rādhā saduḍugaṇe gagane yathendumūrtiḥ |
tad iyam adhikayā girā sabhājyā tadanugatiṃ dadhatāṃ parāḥ sapatnyaḥ
vrajasukṛtavilāsasāraratnākaravṛṣabhānusujātaśātalakṣmīḥ |
agharipuramaṇīramāsu mukhyā svayam anurāgavihārahārimūrtiḥ ||22||
dayitaghanataḍidvilāsivarṇā priyatamavarṇasva3varṇaśastavastrā |
harimaṇitaralādidivyadīvyanmaṇimayabhūṣaṇabhūṣaṇāṅgabhaṅgiḥ ||23||
upamitipadavīṃ svam eva yāntīṃ suparimitivyatiśobhitāṅgasaṅghā |
pratikakubhaśubhaṅkaraprathābhiḥ sahajavilakṣaṇāṅkitaśrīḥ ||24||
śaśikamalarucāṃ padāpi jetrī nijanakhakāntibhir ujjvalena tena |
avayavakulam anyad4 anyad astu pratinavarocir upāttakāntacittam ||25||
sukusumasukumāratāvatāras trijagati saurabhasaurabhākaraśrīḥ |
ṛtam itamadhurapriyārtharītipravalitavarṇanarītilabdhavarṇā ||26||
sumatim atiguruḥ samastavidyā sakalakalāvalitātinamracittā |
hriyam anu vinayaṃ nayaṃ samajñām api dadhatī svajanādi śarmadātrī ||27||
nikhilagakaruṇādikair guṇais taṃ svadayitam eva tulāṃ sadāpi dhartrī |
gurunikaradayāspadātibhaktiḥ sthiracarahārdasukhāmṛtābhiṣiktā ||28||
priyapadanakhakāntileśanirmañchanaparacittadaśāvaśānuvelam |
bhramaram api tadīyadūtabuddhyā praṇayajacitragirā vicitrayantī ||29||
marud api calati svabhāvataś cet kvacid anukūlatayā nijābhisāre |
navavidham api tatra bhaktabhāvaṃ vinidadhatī priyabhaktacittasaktā ||30||
bahir anumitidūrabhāvapūrasvacarita5cārutayā sadāvasantī |
racayati rahasi priyājane sā svadayitam anv api narmakeliśarma ||31||
[navabhiḥ] / 1. (b) ojanao; 2. (a) vāraṃ vāram; 3. (b) osao; 4. (b) anyam; 5. (b)
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3196099 (0.055):
RV_09.060.02.1{17} taṃ tvā sahasracakṣasamatho sahasrabharṇasam / RV_09.060.02.2{17} ati vāramapāviṣuḥ / RV_09.060.03.1{17} ati vārān pavamāno asiṣyadat kalaśānabhi dhāvati
oracitao; / bhrukuṭinayanabhaṅgisaṅgi1 kutrāpy ativinayaprathi cāṭu kutracic ca |
vaśayati dayitaṃ hariṃ priyā sā kim idam iti prathanāya nāham īśe ||32||
harir api śuśubhe sa yābhir uccair anugatimāditayā sugānadhāmni |
praṇayaṛṇidaśām2 avāpa yāsāṃ prathatamā khalu tāsu saiva seva3 ||33||
śṛṇu guṇam aparaṃ kṛpāvilāsaṃ vṛṣaravijām anu rāsakelinaktam |
mararipur amukāṃ nināya dūraṃ nijanayanaṃ bubudhe mudā tu neyam ||34||
tad api tad asahiṣṇavaḥ sapatnyaḥ kim api jajalpur amūr amūṃ vinindya | / iyam api tu murārimelanāya svayam upapattim adād amūṣu suṣṭhu ||35||
[yugmakam] / guṇakulam aparaṃ kim aṅga varṇyaṃ harirativāridhibhaṅgasaṅgharūpam |
ayi śṛṇu hṛdaya4 prage ca tasyāś caritam idaṃ mṛdu tatpriyasya cātha
anumitam akarod yadālpakalpaṃ rajanivibhāgam5 iyaṃ tadā tu kāntam |
akuruta bhujapāśabaddham asrasnapitanibhaṃ kurute sma varṣma cāsya ||37||
atha bahuvinayaṃ dadhan murārinayanapayāṃsy apasārayan amuṣyāḥ |
svanayanasalilena sārdham6 aṅgaṃ nijam akarot idam iyam apy abhīkṣṇam
tadanu ca lalitāviśākhike dve samavayasāv anayor upetya pārśvam |
ahimakarahimarturaśmitulyāt kharavacanāt paṭu lumpataḥ sma jāḍyam ||39||
hriyam iyam abalā tadā tu yātā dayitatanor upagūhanaṃ visṛjya |
svapanam iva gatā kṣaṇaṃ nirīhā punar iva jāgaraṇaṃ bhayād dadambha ||40||
ahar uditanibhaṃ parāś ca yātā haridayitā harimātaraṃ bhaveyuḥ |
iti taduditasambhramād ayāsīd aharudayānugakarmadharmadhāma ||41||
rajanivilasitaprasaṅgivāsaḥ kulam ajahāt tad iyaṃ yad eva hṛdyam |
aparam akurutāṅgasaṅgi yat skhalayitum7 iṣṭam aho balī tu diṣṭaḥ ||42||
padakaravadanaṃ muhuḥ punānā yad iha jalaṃ visasarja śubhrapātre |
bhuvam api tad idaṃ bhuvaḥsvarādīny api bhuvanāni sadā punad vibhāti
akuruta na paraṃ bahiḥ snihaṃ sā haridayitā muhur antarasnihaṃ ca |
harivapurupayuktatailaśeṣaṃ vinidadhatī khalu yā tulāṃ siṣeve ||44||
surabhibhir atha mardanāni kṛtvāsnapayad amūm udakena tādṛśena |
sahajasurabhitā tatas tadaṅgād udayam itā vijitā diśaś cakāra ||45||
[yugmakam] / tanum anu vavase varāṃśukaṃ sā tadapi tanuś chavim ujjagāra tasyāḥ |
ghanatatipihite 'pi sūryabimbe diśi diśi rājati tasya raśmisaṅghaḥ ||46||
athavā, / hariratir atigupyate tayā sā tadapi ca tacchavir īkṣyate bahiś ca |
1. (b) saṅgibhaṅgi; 2. jīva has not made sandhi of ṛ. 3. (b) saiva saiva;
4. (b) hṛdaye; 5. (b) vibhāvam; 6. (b) sārdram; / vividhamaṇivibhūṣaṇaṃ varākṣyāḥ sukhayati tāḥ svasakhīr itīdam ittham |
iha ca hariguṇasmṛtipradīptaṃ pulakamukhaṃ sukhabhūṣaṇaṃ kim īḍe ||47||1
vrajanṛpamithunasya cāṅghritīrthaṃ vrajanṛpates tanayasya ca prapīya |
japavidhivihitadvivarṇamantrā harijananīm avalokituṃ pratasthe ||48||
atha harijananīṃ prati prayātāpy abhimukham eti na sā sakhīvṛtāpi |
api tu kuṭilavartmanānugamya praṇamati tatpadayor nidhāya bhālam ||49||
atha harijananī svayaṃ karābhyāṃ śirasi samunnamite sayatnam asyāḥ |
parimalam upalabhya sāsram enāṃ pihitatanuṃ parirabhyanandati sma ||50||
tadanu tadupadeśataḥ samastāṃ guruvanitām avanamya ramyacittā |
pṛthag upaviśatī samastadṛṣṭīr aharata candramukhī cakoratulyāḥ ||51||
yadapi muhur iyaṃ sadānubhūtā tadapi tadā milatī pratisvam ārdram |
rajani virahitā2 ca kāravarṣājanir iva gharmakanīyasī samastam ||52||
iti sati carite haripriyāyā haricaritaṃ śṛṇu citta varṇayāmi |
gṛhagatavibhave suvarṇite syād gṛhapativarṇanam āśu saukhyadāyi ||53||
haridayitatamā yadāśu talpād dinamukhakṛtyakṛte kṛteham āsīt3 |
harir api sa tadā tadartham ātmapriyasakhadāsagaṇena sevyate sma ||54||
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27627350 (0.053):
pidhāya rūpaṃ punareva taddharirvaicitravīryeṇa samarthitaḥ punaḥ |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4378816 (0.055):
sa tatra garbhavasatiṃ vasaty ātmecchayā hariḥ // HV_48.9 // / [k: D6 T G1.2.4.5 M ins. after 9: :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 616158 (0.055):
atīva manasā prīta $ ity uktvā bhagavān hariḥ // HV_App.I,31.832 // / paspaṛśāṇgaṃ tadā viṣṇuḥ $ piśācasyātha sarvataḥ / HV_App.I,31.833 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22101709 (0.055):
atīva manasā prīta ity uktvā bhagavān hariḥ // HV_App.I,31.832 // / paspaṛśāṇgaṃ tadā viṣṇuḥ piśācasyātha sarvataḥ / HV_App.I,31.833 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 554368 (0.062):
iyaṃ yātrā vijānīdhvaṃ $ prītyarthaṃ hy āgato hariḥ / HV_App.I,20.244 / / sahīto yādavendraiś ca $ bhojavṛṣṇyandhakair iha // HV_App.I,20.245 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22039926 (0.062):
iyaṃ yātrā vijānīdhvaṃ prītyarthaṃ hy āgato hariḥ / HV_App.I,20.244 / / sahīto yādavendraiś ca bhojavṛṣṇyandhakair iha // HV_App.I,20.245 //
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11828674 (0.063):
prākṛteḥ svasvarūpeṇātyabhinno hīśvaro hariḥ // PS_1,11.40 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4369664 (0.064):
sthitas tadā jṛmbhaṇena jigīrṇe sāyudhaṃ hariḥ | *HV_37.48*518:18 |
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959369 (0.064):
tato harirmadvidāsatvamāpānṛṣerbhāryāyāṃ yāminyāṃ yo mahātmā /
sa rajanivasanaṃ sasarja tac ca sphuṭam iva sūcayati sma gūḍhavṛttam |
iha ca tad idam antaraṅgam itthaṃ piśunam itīva tadā smitaṃ suhṛdbhiḥ
mukhakaracaraṇaṃ hareḥ sudhautaṃ kamalavanāni jigāya tac ca paśya |
vrajam anu kamalālayāpi yasya śrayati rajaḥ padayor yathātra vandī ||56||
bahuvidham api tailam iṣṭagandhaṃ dhṛtam abhitaḥ sa vidagdhatānidigdhaḥ |
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2273624 (0.036):
ato vidagdhatā eva satsaṅgamādinā poṣaṇīyeti bhāvaḥ || MoT_4
Moksopaya, 4. Sthitiprakarana (motik_4u.htm.txt) 1548431 (0.036):
ato vidagdhatā eva satsaṅgamādinā poṣaṇīyeti bhāvaḥ || MoṬ_4,18.27 ||
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26695579 (0.058):
camatkārasyātikleśena pratīte rasphuṭālaṅkāratvāccānujjvalatvam / / vidagdhahṛdayāḥ vkāpi tasyāpi guṇatāṃ viduḥ // Ckc_3.25 //
surabhitam iha rādhayā tu devyā svayam urarīkurute sma kṛṣṇacandraḥ ||57||
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12507890 (0.036):
prathamasamam athātra bhojanādyaṃ samucitam āpravidhāya kṛṣṇacandraḥ | / niśi niśamayati sma vanyavṛttaṃ dinadinam apy atulaṃ vṛṣārkaputrīm ||105||
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12505050 (0.053):
samagamad avarodhaniṣkramadvāravadhim iyaṃ sa tadā tu kṛṣṇacandraḥ |
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6456765 (0.061):
saṃkrāmayeyam' iti / / sa tadaiva devyaiveyam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683522 (0.063):
kriyate tasmādenāṃ somakrayaṇyā saṃkhyāpayati / sa saṃkhyāpayati | samakhye devyā dhiyā saṃ dakṣiṇayorucakṣasā mā ma āyuḥ
tad aghajiti sutailam ādadāne samajani pūṣitā na tat tu citram |
prathamam api sa tan mudābhijighrann agamad amūdṛśatāṃ tad eva citram
sa śucisurabhiṇā jalena siktaṃ svavapur akārayad īdṛśaṃ vidhātum |
ahaha śṛṇu manas tad eva tat tad guṇamahasā samabhūd atīvasāndram ||59||
haritanum anu mārjanaṃ vidhitsan mṛdur iyam ity adhigatya kampate sma |
jalaguruvasanaṃ visarjayaṃs taddvayam aparaṃ sa dadhat4 praphullati sma
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882677 (0.031):
punaraparamityādi dhārayitavyāntaram / pratideśayetyeayamatyayato deśaya /
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12781864 (0.031):
evamapramuditāpramodamānayoścānyonyayordvayamaparaṃ draṣṭavyam |
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4993920 (0.037):
yac chrapyamāṇāyā aparam udvāsitāyāḥ. atrocyate syāt tasya mukhyatvāt,
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27972371 (0.038):
apaveṣṭitamekaṃ syāt udveṣṭitamathāparam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641716 (0.044):
431.016. tasyaitatpadadvayaṃ na lebhe/ / 431.016. bhagavān saṃlakṣayati/ / 431.017. karmāpanayo 'sya kartavyamiti/
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19490339 (0.044):
śroṇādarśa nena māpayedityekam / / citnāsvātyorantarālenetyaparam / / iti bhagapatā bodhāyanena prāgvaṃśamānamadhikṛtyoktam /"
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 646034 (0.049):
kaṭake kuṇḍale caiva $ brahmasūtraṃ tathāparam // HV_App.I,40.102 // / [k: K1.3.4 Ñ2 V1.3 B D G3 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22131590 (0.049):
kaṭake kuṇḍale caiva brahmasūtraṃ tathāparam // HV_App.I,40.102 // / [k: K1.3.4 Ñ2 V1.3 B D G3 ins. :k]
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23088938 (0.052):
praśnādanantaraṃ lokātikrāntagocaratayā yat asaṃbhāvyarūpaṃ prativajanaṃ / syāt tat aparamuttaram / / anayośva sakṛdupādāne na cārutāpratītirityasakṛdityuktam /
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4646892 (0.052):
hīnayānāgra[mahā?]yānabhedena dvayaṃ bhavati | / śrāvapiṭakaṃbodhisattvapiṭakaṃ ca | tatpunastrayaṃ dvayaṃ vā
kanakanibhapaṭadvayaṃ paṭīyān paridadhad ambudarocir uptakeśaḥ |
satilakalaghubhūṣaṇaḥ svakāntyā trijagati kāntidayā sakhīn didhinva ||61||
harir atha kanakāsane niviśya vyaracayad ācamanaṃ yathā nidiṣṭam |
paridadhad upavītam anyad āsīj japam anu sandadhad apy adīpi tatra ||62||
yadupuram anu yat pradhānabhāvaṃ harir akaroj janake 'pi vidyamāne |
taducitam ucitaṃ tu nātra yasmāt pitṛsutatāgatatāratamyam asti ||63||
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11651062 (0.063):
cānumānakuśalaiḥ. ato 'vaśyaṃ vācyaṃ vaidharmyaṃ, yan nocyate tan nocitam / ity āha tatreti. tadvṛttena vidhirūpapratijñā parāmṛśyate. hiśabdo
1. this line not found in (b); 2. cirahitā; 3. (b) kṛtehayāsīt; 4. (a)
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616572 (0.023):
which is the only extant MS that preserves, almost entirely, that part of / the appendix not found in the Pelliot/Stein MS. Because our reconstruction
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7635125 (0.030):
is not / found in the text. The source of these verses is unknown at this time.
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977857 (0.031):
%% Some quoted fragments not found in the printed editions are gathered
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728043 (0.032):
[*3] This verse is not found in all editions. Venkatachari has not
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8401837 (0.033):
(Kāmya.iṣṭayah) (2 and the rest are not found in BI ed.)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728052 (0.039):
[*3] This verse is not found in all editions. Venkatachari has not / included it in his edition.
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12050447 (0.039):
Texts without an alternative number are not found in either one of
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21500318 (0.040):
K] (Although Medhātithi comments on the above śloka, Jha's edition does / not count it in his numbering of the text. Therefore, Jha ed.'s numbering
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033149 (0.040):
by a comma (no blank) -- which does not occur in this file of
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12789189 (0.041):
NOTE: {This verse is not found in Narayana Maharaja's edition of
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557402 (0.044):
by a comma (no blank) -- which does not occur in this file of
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215562 (0.045):
Kārikā indicates. The iti" occuring in the line is clearly not intended"
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785285 (0.055):
NOTE: {This line does not seem to be in all versions. Prabodhananda does
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430956 (0.058):
mayeti caö is not found in Vṛ. It reads as follows:
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190239 (0.058):
Verses found in Arjunavarmadeva's version not found here
dadat vraja-pati-mithune1 sadāpi bālyaṃ harim anucintayad evam āha nityam
vayam iha2 sukṛtāni yāni kurmaḥ pratinidhayas tava tatra na svatantrāḥ
Ghatakarparakavya, with Abhinavagupta's Ghatakarparavivrti (aghatkvu.htm.txt) 5711077 (0.059):
upalakṣitām | athaca ghanā muktāphalasadṛśā ye jalakaṇāḥ tatkṛtāni yāni / prahāsitāni prahāsitatvotpāditāni nijacchāyāsphuraṇāni yaiḥ pītāni api
iti harir iha nātidharmakarmāṇy uṣasi karoti pituḥ pramodakārī |
api tu tadanumodanānukūlāṃ bhavikakṛtiṃ vidadhāti mātur agre ||65||
harir atha calati sma mātṛpārśvam saha sakhibhir dhvanayan bhūṣaṇāni |
sa tad avakalayan vadhūnikāyaḥ sapadi sasāra rahasyapākadhāma ||66||
atha harijananī hariṃ nirīkṣya vrajamahilābhir iyāya tasya pārśvam |
sutam anugamanaṃ vyaloki dhenoḥ samam anayā natarāṃ gavāṃ param āsām||67||
padam anu patanaṃ bhaven na tasyāḥ savidhajuṣā hariṇā drutaṃ milantyāḥ
iti harir avanamya dūradeśāc ciram iva tadvad atiṣṭhad iṣṭabhaktiḥ3 ||68||
drutam atha jananī tam etya putraṃ drutam udanīnayad4 āgrahaṃ dadhānā |
tadanu ca suciraṃ prasajya mūrdhni sravadudakākṣiyugaṃ tam āluloke ||69||
harir avakalayan sarohiṇīkā vrajamahilā jananīsamānabhāvāḥ |
tadanuguṇakabhaktibhāg amūṣāṃ namanakṛdasrajalena sicyate sma ||70||
atha balavalitāḥ pare sakhāyaḥ sahamadhumaṅgalakāḥ samāgatās te |
yad ajitam abhajaṃs tad ahni citraṃ vidhum anuṣajya subhagrahā virejuḥ
atha punar upaveśam āgatās te haribalamātṛmukhāḥ sukhād aśeṣāḥ |
haribalavalitā yathāsvam āsann adhi vividhāsanam udyadasranetrāḥ ||72||
atha purugurudāralambhitāśīr baṭusahitāḥ pratipadya viprabhāryāḥ |
valayitasakalaḥ sarāmakṛṣṇaḥ praṇamanasaṅgatam unnaman didhinva ||73||
dvijakulamahilā baṭupradhānā dinadinam āśiṣam adbhutāṃ dadānāḥ |
tadudayam api śaśvad īkṣamāṇā vidadhati sākṣatalājapuṣpavṛṣṭim ||74||
harir atha kapilāḥ sanavyavatsā rajatakhuraprakarāḥ suvarṇaśṛṅgāḥ |
vividhamaṇibhūṣaṇāḥ samarcya dvijabaṭusādakarod vidhānayuktam ||75||
dhṛtamaṇinavakaṃ suvarṇapātraṃ ghṛtaparipūritabhūrikāntimadhyam |
paricitamukhabimbabimbam īśas tithigaṇakāya dideśa deśarūpam ||76||
dvijakulajasatīr baṭūṃś ca kṛṣṇaḥ praṇamana5pūrvakam īpsayābhinandya |
madhurataragirā visṛjya dhāmne nijajananīrucimaṅgalaṃ pupoṣa ||77||
janayitṛjananīsvasṛḥ pitṛvyādikavanitāś ca vadhūsutāvimiśrāḥ |
anunayavinayapraṇāmapūjādibhir upaveśatayā harir didhinva ||78||
iti purukṛtamaṅgalaḥ sa kṛṣṇaḥ svakagṛhanirmitatatkṛtir balaś ca |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602209 (0.052):
śīteti---śīta śilāgharṣaṇena tanūkṛtam / / hariḥ kṛṣṇaḥ / / atreti---loke kaviloke /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9205162 (0.052):
śīteti śīta śilāgharṣaṇena tanūkṛtam / / hariḥ kṛṣṇaḥ / / atreti loke kaviloke /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955579 (0.052):
evaṃ stuto hariḥ kṛṣṇo suprabuddho 'pi sarbadā / / udvuddhavanmahā viṣṇurabhūdajñaparīkṣayā // GarP_3,11.18 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28619967 (0.061):
nilambānāṃ haritam, haritaṃ haritānāṃ vikṣobham, vikṣobhaṃ vikṣobhāṇāṃ / halitam, halitaṃ halitānāṃ hariḥ, hariḥ harīṇāmālokaḥ, ālokaḥ ālokānāṃ
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496279 (0.063):
aho bakīty6 ādikīrtiḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam |7
sakhicitam ucitapradeśam añcann aśanavidhiṃ vidhinā vidhitsati sma ||79||
asitakuṭilakeśaveśabhaṅgījanajanalobhanaśobhayā manojñam |
nirupamavadanaṃ6 sanīlaśubhracchavi savilāsasaśoṇakoṇanetram ||81||
1. (b) omithunaṃ; 2. (b) api; 3. (a) obhakti; 4. (a) udanīnamamat; 5. (a) / praṇamanaṃ; 6. (b) ovadanaḥ / alakavitatabhālamaṇḍitapuṇḍraṃ pṛthutaranīradamuktaṃ muktanāsam |
maṇigaṇamayakuṇḍalaprabhābhiḥ śavalitagaṇḍarucātirocituṇḍam ||82||
galavalayavibhūṣaṇātiramyaṃ maṇisaramadhyanibaddharatnavaryam |
valayavilasadūrmikāṅgadānāṃ cchavicaladūrmibhujadvayāticāru ||83||
nṛharivadavalagnalagnakāñcīstavakacalāñcalacañcadaṃsujālam1 |
kanakaghanajidantarāṃśukāṃśaspṛśamaṇinūpurakāntipūrapūrṇam ||84||
abhimukham upaviṣṭam iṣṭapārasparikanirīkṣaṇākṣiyugmam |
navaghanaghanasārakāntipradavapurunnatadāsajuṣṭapṛṣṭam ||85||
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1661548 (0.064):
marudeśaṭakkayātrayeva ghanasārasārthavāhinyā, vidagdhamadhugoṣṭhyeva
vividhavidhavicitramitrapaṅktidvayaracitadravatarṣimātṛharṣi |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2503265 (0.057):
tasyāḥ samprati nāstitāyāṃ viśvasti-kṛtāśvastikā nija-nija-bhavanaṃ sarva
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548641 (0.061):
sva-vidhi-niyoga-śauca-cāritra-vihīnā deva-helanāny apavratāni / nija-nijecchayā gṛhṇānā asnānānācamanāśauca-keśolluñcanādīni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2692628 (0.061):
sva vidhi niyoga śauca cāritra vihīnā deva helanāny apavratāni / nija nijecchayā gṛhṇānā asnānānācamanāśauca keśolluñcanādīni
nijanijavadhudṛśyadṛśyarūpaṃ rahasi vinirmitajālavantravṛndāt ||86||
svayam api samiṣaṃ nirīkṣamāṇaṃ tadanugavākṣakulaṃ kriyākulākṣam |
dinamukham adhikṛtya bhavyakṛtyaṃ smara sahajadvayam iṣṭamiṣṭabhukti |87||
[saptabhiḥ] / bahuṣu dinamukheṣu goṣu śīghraṃ vrajanam iti vrajabhūbhṛtā subhojyam |
svayam aśanakṛtā praheyam ity apy aśanam idaṃ laghu vaṣṭi kṛṣṇacandraḥ
atha maricasitāsitāṃśumiśraṃ ghṛtaparamānnam adann asāv amībhiḥ |
nijarucim iyatā nicāyayaṃś ca pratikavalaṃ praśaśaṃsa kaṃsaśatruḥ ||89||
navavadhūnihitaṃ balasya mātrā svayam upanīya dhṛtaṃ vrajādhirājñyām |
akuruta pariveṣaṇaṃ tathā sā lavam api nātra yathā sa hātum aiṣṭa ||90||
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2341703 (0.063):
tathā ca duḥkhahetorheyavargasyābhāvānna taddhānāyānena ghaṭitavyam / / na cāvaṅghaṭamāno heyaṃ hātumarhati /
saparimalajalaṃ tathā jananyor mṛdu mṛdu jalpavikāsimandahāsam |
anubhavad iha rāmakṛṣṇayugmaṃ kramam anu bhojanatṛṣṇatām ahāsīt ||91||
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12503768 (0.055):
anubhavad iha rāmakṛṣṇayugmaṃ muhur api bhojanatṛṣṇatām avāpa |
punar api jananīdvayī śiśūnām aśanarasaṃ vyatihāsanāt pupoṣa |
harir atha ca gavāvanāya khelāvanagamanāya ca taṃ kramāt tatāra ||92||
parimalajaladhautavaktrabimbā navaharicandanacārucarcitāṅgāḥ |
khapuraphanidalīpuṭībhir ete surabhitarañjitam ūhur āsyamadhyam ||93||
vrajanṛpatibhṛtibhuk2kumāravṛndārpitamaharābharaṇāñcikañcukādi |
sutatanum anu sā virājayantī jananayanāny akarod virājitāni ||94||
tam asitamaṇikāntidehakāntisnapitasuvarṇajavarṇakāntavastram |
svaviracitavibhūṣaṇaṃ nirīkṣya stananayanād amṛtāny avoḍha mātā ||95||
maṇirucimuralīsuvaṛnayaṣṭipravaraśikhaṇḍakaśobhayā tu3 kṛṣṇaḥ |
asukhayad avarodhalokadṛṣṭiṃ sukhayitum ittham iyeṣa sabhyadṛṣṭim4 ||96||
harim anukathanīyam atra yad yad balam anu tat tad avehi kintu yogyam |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9609780 (0.034):
[111.8] tejasaś caiva te sarve pañcatvam upayānti ca// iti [BrahmaP ] / [111.9-14] nanu - "hariṃ harantaṃ" iti pūrvopāttayajuṣi"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11581112 (0.034):
[111.8] tejasaś caiva te sarve pañcatvam upayānti ca// iti [BrahmaP ] / [111.9 14] nanu "hariṃ harantaṃ" iti pūrvopāttayajuṣi"
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23750575 (0.038):
tatra snātvār'cya deveśaṃ bālakhilyairmarīciṣaiḥ / / ārādhyāmānaṃ yadyatra kṛtaṃ pāpapraṇāśanam // VamP_55.12 //
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12504289 (0.043):
harim anu rasanīyam etayā yat paripariveṣitam atra tat tu bhāvyam |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12774732 (0.047):
tāvannaiva hariṃ sevedakālassa viśeṣataḥ /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27612795 (0.053):
munīśvarāṇsca sarvataḥ samīyuratra ca prajāḥ | 21.6 | / priyāṇsca ye rameśiturhariṃ trirūpametya te |
haribalajananīyugaṃ ca tulyaṃ parikalaya priyatā hi tatra tulyā ||97||
dinadinam anu sāvanāya gantuṃ kṛtamanasas tanayasya maṅgalāya |
sajalakalasadīpasāram ārātrikamukhamaṅgalavastu visṛṇoti ||98||
1. (b) jaladāṃśujālam; 2. (b) obhṛtibhṛto; 3. (b) ca; 4. (a) osṛṣṭim;
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7504585 (0.044):
kauṇḍoparathāḥ / / dāṇḍakīyaḥ, dāṇḍakīyau, dāṇḍakayaḥ / / kauṣṭakīyaḥ / / jālamānīyaḥ /
atha calitamanāḥ svamātur ārād aracayad añjalim acyutaḥ praṇamya |
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625814 (0.051):
svakasvakāni mātā^paitṛkāṇi nāma^gotrāṇi anuśrāvya^ekānte niṣaṇṇāḥ/ apy / aikatya yena bhagavāṃs tena^añjaliṃ praṇamya^ekānte niṣaṇṇāḥ/ apy aikatyās
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617232 (0.051):
nāmagotrāṇi nāmagotrāṇi anuśrāvya ekānte niṣaṇṇāḥ/ / 318.018. apyaikatyā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya ekānte niṣaṇṇāḥ/
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560310 (0.058):
vallālenārccito rājñā muniḥ prītamanāstadā / / anāmayañcāvyayañya paryyapṛcchajjaneśvaram // Valc_2,8.15 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562449 (0.060):
vṛhadarbhaḥ sutastasya yasmāt yajñe vṛhanmanāḥ / / vṛhanmanāstu rājendro janayāmāsa vai sutam // Valc_2,12.40 //
iyam avamṛśatī kareṇa cāmūṃ stananayanāmṛtasārdham āha cedam ||99||
vayam api bhavatā samaṃ prayāmaḥ kṛtapacanaṃ drutam uṣṇam arpayāmaḥ |
pariṇatavayasaś cirād abhūma prathayasi lajjitam atra kiṃ nu vatsa ||100||
yadi vadati bhavān svadhāmni kā syād avasaram āvakayos tadā vidadhyām |
gṛham aham ahani kvacādhivatsyāmy atha balasūr api vatsyati kva cāpi
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28074650 (0.051):
sa hovāca | videgho māthavaḥ kvāham bhavānītyata eva te prācīnam
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 483105 (0.052):
dhyānaṃ ca yāvadīkṣā syānnekṣarā kva ca na bādhyate'; iti ca /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1407706 (0.056):
sarvāṇi iti vacanam idānīṃ siddhaṃ7 bhavati / / anyathā vyatirikteśvarābhāve8 kva karmāṇi sannyaseran / tāny ahaṃ
katham iva vadasi tvam etad evaṃ gṛhakṛtir uddhatim āpsyatīti vatsa |
tava vanagamane punas tad etat kim api na sidhyati pṛcchyatām idaṃ ca
aharahar ayatāṃ vanāni vatsaḥ svasadanavāsasukhaṃ tyajāva nāvām |
itimati pitarāv amū na śaṅkāṃ na ca hriyam atra labhāvahe tanūja ||103||
iti sa tu jananīritaṃ niśamya smitavalitaṃ dhṛtabāṣpam ālalāpa |
dvividaripur api praṇamramūrdhnā1 mṛdu tadanūditam antarā cacāra ||104||
janani yadi pitā tathā ca mātā pariṇamati sma śiśur babhūva yogyaḥ |
śiśur ayam ubhayatra tatra rājanyati yadi tarhi vibhāti suṣṭhu yogyaḥ
vanam anu dhavalāvanāya mādṛk yad aṭati tanmiṣasiddhim amba viddhi |
sukhaviharaṇam eva tatra sārdhaṃ sakhibhir amībhir anukṣaṇaṃ bibharti
vipinam anu vihāpitaṃ bhavatyo janani caturvidham annajātam admaḥ |
amṛtajayiphalāni yena vanyāny abhirucim attum ayāma2 tatra bhūri ||107||
vrajaripukulamūlam āśu hantuṃ punar agamaṃ3 punar āgamaṃ vrajaṃ ca |
ajani ca jagatām adṛśya eṣa sphuratu kathaṃ bata mātar atha bhītiḥ ||108||
ahaha bata gavāṃ kulaṃ samastaṃ mama pathi tiṣṭhati madgatiṃ pratīkṣya |
mayi gatavati śaṣpam atti caivaṃ hṛdi mama dhīradaśām aśāśyate sma
atha harijananīṃ purandhri4mānyātatir avadad dhṛtanīravṛṣṭidṛṣṭi |
bhavikam anu manuṣva nityakṛtyaṃ bhavati tad eva gatiḥ parāvarā ca
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413663 (0.047):
vā nivṛttir nānyā gatir asti18 / kasya vā śaucam19 / / nātmano nityaśuddhatvāt / na śarīrasya mamedam iti sambandhābhāvāt20 /
tanujam anu purandhribhiḥ śubhāśīrvratatir akāri tataḥ svayaṃ tu mātā |
vidhṛtakaratayāṅganāya sāsrāpy amum avatārayati sma mandamandam ||111||
spṛśati diśati vāñchati prayāti praṇayati mandati nandati bravīti |
iti bahuvidhalālanāṃ dadhānā sutam anu sā jananī na tṛptim āpa ||112||
atha guruvanitāgaṇena mātrāpy anusaraṇād avarodha5setum āptaḥ |
praṇayaviṣarabandhatas tu dāmodarapadavīṃ punar eṣa śaśvad āpa ||113||
atha harigamane krameṇa siddhe harijananī nijageham eva gatvā |
gṛhakṛtikalanān nināya kālaṃ vṛṣaravijā caritāni tu smarāmi ||114||
yadavadhi harir eti mātṛpārśvaṃ tadavadhi sā ca parāś ca jālarandhrāt |
harim avakalayanti yatra sarvā muhur api moham ayanti saṃharanti ||115||
1. (a) mūrdhā; 2. (b) uttamayāma; 3. (a) puragamaṃ; 4. (a) puredhrio; 5. / (b) avarodhio
yad anupadam iyaṃ tadāryapatnyāṃ dayitakṛte vinidhāya divyam annam |
sukham anubhavati sma tat tu māṃ ca kṣipati sudhājaladhāv aho kva yāmi
tadaśanam anu yad vihāsajalpaṃ harikṛtam anvadhita svakarṇayugmam |
smitanayanayugaṃ tathā nijālīḥ prati tad idaṃ mama cittam āvṛṇoti ||117||
harir ahaha tadā vanaṃ prayātuṃ nijatanum āstṛta divyavastralakṣmyā |
iyam asahanamānasā sapatnyām iva nidadhe sakaṭākṣam akṣi tasyām ||118||
sa vipinagataye yadāpy udasthād adhita dhṛtiṃ nahi tarhi khañjanākṣī |
vapur iva jahatā svacetasā taṃ prasajati sā sma vanāya nirgamāya ||119||
sarasijadṛg athāṅgane 'vatīrṇaḥ smitam amṛtaṃ vicakāra yarhi dikṣu |
iyam atularuciḥ sakhīṣu guptā svanayanam añjalim ācacāra tarhi ||120||
murajiti nirite varāvarodhād guruvanitāsu nivṛtya cāgatāsu |
iyam atha lalitādibhiḥ svagehaṃ prati gamitāgamayat klamena kālam ||121||
prathamam ajitam īkṣate gavākṣāt tad anu ca varṇayati priyābhir eṣā |
iha muhur api tarṣadharṣam asyāḥ puru dadhad akṣiyugaṃ na śāntim eti
sṛjati harikṛte sahāramālyādy atulam iyaṃ nijasaṅginīsahāyā |
hariguṇagaṇagānaṃ apy apūrvaṃ mṛdu vidadhāti tathāpi naiti śāntim ||123||
mṛgamadatilakā sa1nīlaratnaśrutiyugalābharaṇā ghanābhavastrā |
harivasanasanābhikāntir eṣā svakaratidīpanatāṃ svayaṃ jagāma ||123
jagur iha harirāgi rādhikāyāś caritam anūtanam ālayaḥ prasajya |
svayam iyam api tatra tāsu kasyāścid api jagāv anurāgipūrvarāgam ||1242
murajiti jananīgṛhāt prayāte vanam anu varṣavarān susakhyadigdhān |
avasaram anu veṣabhaṅgibhāṣādiṣu vadhupuṃstulitān dideśa subhrūḥ ||125
pratinidhitanavaḥ stha yūyam asmākam iti nijaprabhunā samaṃ prayāta |
prabhum api tam upetya madvidhārhaṃ paricaraṇaṃ kuruta vyatiprasajya ||
muhur atha ca bhavādṛg eka ekaḥ sucaritam asya nirīkṣya naḥ sametu |
iti tad anumataḥ sa sakramāt taṃ muhur anubhūya jagāda tām upetya ||127||
atha harir agamat pituḥ sabhāyāṃ divijagaṇastutabhāvabhāvitāyām |
paśupatiparipūjyapāśupatyavrajajanabhāskārabhāsitāmbarāyām ||128||
dvijakalakalapoṣavedaghoṣaprakarajamaṅgalasaṅgatiṃ vrajantyām |
diśi diśi kavisūtamāgadhādiprakararavastavavistaraṃ bhajantyām ||
bharatavivṛtagītavādyanṛtyapracayabhidādividāṃ mudāṃ3 dharaṇyām |
nijapitṛkulamātṛvaṃśatattadvivahanapuṇyayujāṃ pramodakhanyām ||130||
bala4sakhisahitaḥ sa sarvacakṣustatiṣu vavarṣa sudhām ivāṅgakāntim |
jayajayajayakāravārasāraḥ samajani yena tadānaśe jagac ca ||131||
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058511 (0.037):
guṇavihīna jaya jaya mokṣakara jaya jaya bhūśaraṇya | BrP_65.49/6 | / jaya jaya kāntiyuta jaya jaya lokaśaraṇa jaya jaya lakṣmīyuta jaya jaya
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809775 (0.043):
vrajataḥ poṣyākhila-nistāraka | punar api ca vraja-sukha-vistāraka / ||GC_2,5. / jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya | jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058361 (0.047):
jaya jaya yogivara jaya jaya sūryanetra jaya jaya devarāja jaya jaya / kaiṭabhāre jaya jaya vedavara jaya jaya kūrmarūpa jaya jaya yajñavara jaya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058382 (0.047):
kaiṭabhāre jaya jaya vedavara jaya jaya kūrmarūpa jaya jaya yajñavara jaya / jaya kamalanābha jaya jaya śailacara | BrP_65.49/2 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058440 (0.047):
sukhanivāsa jaya jaya dharmaketo jaya jaya mahīnivāsa | BrP_65.49/4 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058410 (0.051):
jaya jaya pītavāso jaya jaya somakānta | BrP_65.49/3 | / jaya jaya yogavāsa jaya jaya dahanavaktra jaya jaya dharmavāsa jaya jaya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26822582 (0.056):
jaya sarvaga govinda % jaya viśvakṛte namaḥ // BrP_122.30 // / jaya viśvabhuje deva $ jaya viśvadhṛte namaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11093892 (0.056):
jaya sarvaga govinda jaya viśvakṛte namaḥ // BrP_122.30 // / jaya viśvabhuje deva jaya viśvadhṛte namaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058352 (0.058):
jaya jaya yogivara jaya jaya sūryanetra jaya jaya devarāja jaya jaya
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25740060 (0.059):
jayākhilasurārādhye jaya kāmeśi mānade // BndP_3,13.2 // / jaya brahmamaye devi brahmātmakarasātmike /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16805903 (0.060):
jaya viśvakṛte namaḥ BrP_122.30d / jaya viśvadhṛte namaḥ BrP_122.31b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058398 (0.062):
cakradhara jaya jaya bhūtanātha jaya jaya dharaṇīdhara jaya jaya śeṣaśāyiñ / jaya jaya pītavāso jaya jaya somakānta | BrP_65.49/3 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26787047 (0.062):
kaiṭabhāre jaya jaya vedavara jaya jaya kūrmarūpa jaya jaya yajñavara jaya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26787068 (0.062):
jaya jaya yogaśāyiñ jaya jaya vegadhara jaya jaya viśvamūrte jaya jaya
[caturbhiḥ] / 1. (b) suo; 2. this verse missing from (b); 3. (b) mudā; 4. (a) margin:
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496635 (0.033):
1. (a) oṃ mārāmaṃ; 2. (b) sarvatra; 3. this verse missing from (b); 4. (b)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150177 (0.048):
with the word juṣadhvaṃ a complete verse from RV 10.53.4 is quoted. In the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12159511 (0.049):
[*520] US varies considerably here so I give the complete verse: saha
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12503126 (0.052):
1. (a) olatālio; 2. (a) margin: mude mudā vayasyāḥ; 3. (b) prahasanaṃ; 4. / this verse absent from (b); 5. (a) ca varṇayā; 6. (a) piparttiḥ; 7. (b)
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25619835 (0.056):
2 puruṣasyā 'rthaṃ prati M; puruṣasyā 'rthaṃ V2, D / [This verse is missing in Paramārtha's Chinese version (T)]
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5776258 (0.056):
[The final verse seems to be missing] ||18.703| / snidhair dāraiḥ suhṛdbhiś ca |maitrīmātranibandhanaiḥ |
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9712881 (0.056):
{E adds a verse in the margin as follows:
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150337 (0.057):
word in an RV quote and adding om at the end. This is seen to continue / through 5.1.152.4. / [*227] This verse is found at RV 3.27.1 (VC p. 630)
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073427 (0.060):
%% Cf. verse relegated to appendix of Crit. Ed. of Mahābhārata:
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18431546 (0.062):
[*NOTE: This verse is used by Jiva as the maṅgalācaraṇa in other works
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751251 (0.062):
( for a verse in Tibetan corresponding to Udānavarga VIII.6)
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5790639 (0.062):
[The first half of the verse is missing] | / sahanandopanandaś ca |jināyatanamaṇḍapam ||24.18|
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150982 (0.063):
that he makes the sacrificer to grow great. / [*247] This verse is in parentheses in the Sanskrit text."
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cau.htm.txt) 23219216 (0.064):
%% The text of this verse is awkward if it really means
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150109 (0.064):
here with this verse and resume toward the end of text 5.1.149.8.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150196 (0.064):
VMP text, the verse is divided between two sections. The third line of / this verse, ūrjāda...juṣadhvam, is the first line of section 150, however
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488025 (0.064):
[ Following ten verses are missing in M.] / Manu3.57a/ śocanti) jāmayo yatra vinaśyaty) āśu tat kulam | [not in ṃ]
svakao / api varaguravas tam āśu dṛṣṭvā nijanijapīṭhavarā upetavantaḥ |
jalanidhim iva rāgitānadī tān prasabham amuṃ vahatīti tac ca yuktam
kramamanu sa gurūn varān anaṃsīd yugapad atha praṇanāma kāṃścid anyān
samagamad aparān natān bhujābhyāṃ karakamalena tathā dṛśā parāṃs tu ||
vrajam anu paramā varādibhedā davaratayā yad api sphuranti lokāḥ |
tadapi vidhir ajalpad atra mitraṃ padam iti hārdam amuṣya vakti suṣṭhu1 ||
harir asitamaṇipravekamūrtir lasati balaḥ pṛthupūrtihīramūrtiḥ |
nijanidhir iti puṇyajātalabdhaḥ svayam iti sakramam ākali vrajena ||135
vrajanṛpatir atha svabāṣpanīrasthagitagalaḥ kṣamate sma nāpi vaktum |
tadapi harir avetya tasya hṛdyaṃ smitanayanāmbuvṛtām uvāca vācam ||136
ayi pitṛcaraṇā na cāsti kiñcid vrajavipine bhayadaṃ purāvad atra |
svayam api dhavalā vanād upeyus tadapi vayaṃ khalu khelituṃ vrajāmaḥ ||
tam avadad upanandamukhyavṛndaṃ / vrajasadasām asavaḥ pitā tavāyam |
tvam asi tad asavas tad atra vācyaṃ / kim iva bhaven nikhilaṃ tvam eva vetsi ||138
vrajapatir atha yācakān samīkṣya svasutasukhāya punar dade bahūni |
vrajapatisutam aṇv amī yad āśīstatim adadur na sa tatra sāmyam āpa ||139
atha vanagataye 'ñjaliṃ dadhāne murajiti tadgatitarṣam ūhamānāḥ |
śrutibhaṇitaśubhān dvijān anuprāggati tam amī dhavalāntikāya ninyuḥ ||140
svayam asavidhataḥ samīkṣya dhenūr2 / na yayur amī prayayus tu kṛṣṇamukhyāḥ |
rabhasavaśam amūr amūṃs tu vīkṣyā- / tmajasadṛśānu samaṃ samaṃ praṇeduḥ ||141
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588120 (0.041):
śvetapāṣāṇakaṃ caitat sarvaṃ cūrṇyaṃ samaṃ samam / / sarvatulyaṃ tuṣaṃ dagdhaṃ sarvaṃ toyaiśca mardayet // Rrā_3,3.20 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14123583 (0.042):
RV_10,117.09a samau cid dhastau na samaṃ viviṣṭaḥ sammātarā cin na samaṃ
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13697399 (0.047):
samaṃ chandovidbhirācakṣyate / / athārdhasamamāha /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25880811 (0.048):
aparasamam / / āyatīsamam ḥ / prāhṇam / / praratham / / pramaṛgam /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7413736 (0.048):
niṣṣamam / / duṣṣamam / / aparasamam / / āyatīsamam ḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20967997 (0.052):
hetvasādhāraṇadoṣatvamityarthaḥ/ paramukhenottaraṃ vācayitvā samamityāha / yadi ceti// samamiti// tathācāsādhāraṇamanumitipratibandhakatvamādāya
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26580173 (0.053):
sindūrasya samaṃ cūrṇaṃ sābuṇaṃ ca tayoḥ samam / / tajjale peṣitaṃ lepyaṃ tatkṣaṇātkacarañjanam // Rrā_2,5.26 //
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25791590 (0.055):
jāta-vyalīko'haṃ prāyaścittena śuddho'bhavaṃ sa kathaṃ tābhiḥ samam api / punar / vākovākaṃ vistarayāmi ?
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8279136 (0.055):
ity uktvā tāṃ visṛjyāham upādhyāyagṛhānagām / / samaṃ vijayasenena samāyātena tatkṣaṇam // SoKss_13,1.50 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13055807 (0.056):
RV_10.117.09.1{23} samau cid dhastau na samaṃ viviṣṭaḥ sammātarā cin / nasamaṃ duhāte
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574326 (0.057):
167.020. te gṛhamutsādayad bhaviṣyasi, tvaṃ ca prāṇairviyujyasa iti/ / 167.021. nāsti ātmasamaṃ premeti/
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27161643 (0.059):
nāgaṃ śuddhasīsakaṃ āvartyaṃ pradrāvyaṃ kiṃ kṛtvā samaṃ / svarṇasamabhāgakṣepaṃ kṣiptvā punarnāgopari triguṇaśilāprativāpaṃ triguṇā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21068542 (0.059):
kāka viṣṭhā samaṃ hy uktam avidhautaṃ ca yad bhavet | / rajakād āhṛtaṃ yac ca na tad vastraṃ bhavec chuci // Hbhv_4.156 //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12692201 (0.059):
na brūyād akṣasrasamaṃ Brh_1,5.50c / na bhavet sa parājitaḥ Brh_1,3.41d
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181637 (0.059):
kaṇṭhāt prabhṛti vṛttaṃ syādvesaraṃ tatsamaṃ bhavet / / tripūrṇakumbhayukdhāma vesarākārarūpiṇam // Vis_34.30 //
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615874 (0.061):
sanmātuliṅgasya dalaṃ tv agelāṃ saraṃgapippalyī sasamaṃ (?) sitayā sametam
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20943556 (0.061):
paramukhenottaraṃ vācayitvā samamityāha nanviti// avivāde tu / nāvayavāntaraprayoga ityatra doṣāntaramāha kiñca kevalānvayinīti//
atha jihi jihi kārataḥ samastā vidadhur amī dhavalā vanāya nunnāḥ |
harisurabhim amūs tu vindamānā harim anugamya muhur nivṛttim āpuḥ ||
tadapi gurugaṇe sthite haris tu vigatamanaḥsthitisūcanāṃ cakāra |
harimatim avabudhya bāṣpakaṇṭhaḥ sa ca katham apy apasaryaṇaṃ babhāja |
vacanavadanamārjanānuśikṣādyanugatim ujjahad apy amuṣyatātaḥ |
amum anunayanānuvṛtticaryāṃ na tu śithilām iva kartum īśitāsīt ||144
katham api vinivṛtya sadma yāti vrajadharaṇīśitari vraje ca kṛtsne |
harim anu vinivṛtya dṛṣṭir asmān na vighaṭituṃ ghaṭate sma tasya tasya ||
murajid atha viśan vanāntarālaṃ gurukulasannatikṛd vidūrato 'pi |
gurubhir atitarāṃ tadāśīstatibhir apuṣyata tuṣyad akṣilakṣmi ||146
atha harir aṭavīm aṭan suhṛdbhiḥ sahajavareṇa ca gāḥ sthirīvibhāvya |
abhirucitapathaḥ prayāṇayuktā samavalayan mṛdugānarītihūti ||147
1. (a) sa sma [?]; 2. (b) gāvaḥ; / atha vanam agamad balādisaṅgaṃ paramasukhapradam eṣa manyamānaḥ |
vividhatarulatāsu1 kokilādidvijamṛgasaṅgītam āviśat parantu ||148
madhupapikaśikhipradhānapakṣiplavagarurupriyakādijantubhedān |
dhvanitanaṭakalābhir anvakurvann ajitabalādi2mudām udārabālyāḥ2 ||149
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936759 (0.054):
12. ye 'pi te bhikṣavas tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā daśabalabalinaḥ / udārārṣabhāḥ samyaksiṃhanādanādinaś caturvaiśāradyaṃ,
iti bahuvidhakhelayā mukundaṃ sukhayati bāndhavavṛndam etam eva |
nijanijavividhasvabhāvataś ca pramadayati pratidiṣṭam iṣṭamiṣṭam ||149
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16910913 (0.046):
yad iṣṭaṃ yājitaṃ ca yat BrP_228.84b / yad iṣṭaṃ vara bhadraṃ te BrP_59.77e
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3369230 (0.052):
vināśamevāpīto bhavati nāhamatra bhogyaṃ paśyāmiityuktatvāt / / taddhondrasyeṣṭaṃ yadbhatāni cā'tmānaṃ ca jānāti na cāpriyaṃ kiñcidvetti"
madhyantavibhagatika.html 19087111 (0.059):
yatmāt kuthārajalādīnāṃ gandhādyutpādayitṛtvam iṣṭaṃ na tu
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16656681 (0.063):
ityādayo yauvanasyoktayastattannijasvabhāvavyañcikāḥ, sa svabhāvaḥ
sthirataravarabuddhayaḥ sakhāyaḥ sacivacaritratayā hariṃ bhajanti |
capalamatimiladvidūṣakārhaprahasana3kāvyagiraḥ prahāsayanti ||150
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13372286 (0.061):
(Bilhaṇacarita[or Bilhaṇakāvya] 58) / atra tvāditi / yathā vā
ṛjutamacaritaprayuktayuktasthitigatirītisamāḥ sabhājayanti |
pratimuhur api vāmatāyamānasvacaracitajalpakalāvikalpayanti ||1514
atulakulajaśīlamīladugraprakṛtikagīrmṛdulāḥ sadārdrayanti |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159539 (0.0):
kundalatā - bīrāhimaṇṇo, puṇṇabadī me sahī rāhā | jāe dakkhiṇā saccabādiṇī / siṇiddhā tumha mādā sussū laddhā | [vīrābhimanyo! puṇyavatī me sakhī
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140965 (5.960):
caṇḍagaṇḍīvajīāsaddaṇijjidavajjaṇigghādaghoseṇa
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2870430 (5.960):
mogatirtāvālirāvāhirāmuvahakhidhedhinaruṃruṃnimaḥbhebhinamomonimaḥbhebhinasadupraṣṭāsaṣāṃrvacicarmugajistaṃnaṃrurughraṃśyaṃśabdopetā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5336372 (0.010):
vicāryate : bhṛśādiṣu upasargaḥ pratyayārthaviśeṣaṇam vā syāt : / abhibhavatau subhavatau udbhavatau durbhavatau iti . prakṛtyarthaviśeṣaṇam
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4650003 (0.012):
yo 'nutpannaḥ so 'nirūddhaḥ, yo 'nirūddhaḥ sa ādiśāntaḥ ya ādiśāntaḥ sa / prakṛtiparinirvṛta
girigiri ca vitaṇḍayāticaṇḍaprabharacanaprabhavo vicitrayanti ||152
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140962 (0.0):
{Pkt_115}tado deva ṇisidasarābhighādaveaṇopajādamaṇṇuṇā kirīṭiṇā / caṇḍagaṇḍīvajīāsaddaṇijjidavajjaṇigghādaghoseṇa
iti nikhilagaṇā vicitratattadguṇaguṇitapraṇayaprakarṣacittāḥ |
bahuvidhavidhayaḥ pare pare te sukhadam amuṃ satataṃ sukhāyayanti ||153
kvacid api divase samitya govardhanam iha mānasasañjñitāṃ ca gaṅgām |
raviduhitaram atra cāhni līlāḥ sthalagalagā vidadhe tvadīyakāntaḥ ||154
kvacana ca sakhībhiḥ sameti bhāṇḍīrakam adhiyojanam asti yaḥ prasajya |
sthalavanayamunādi kelim asmin vividhavidhaṃ vidadhāti kṛṣṇacandraḥ ||155
ayi tava dayitaḥ kalena veṇoś calayati devagaṇāṃs tathā pataṅgān |
idam api ghaṭatāṃ parantu citraṃ sa hi dhunute nirasūn acetanāṃś ca |156
hvayati ca dhavalājanāya yarhi tvadadhipatir madhureṇa śabditena |
jalam api karakāyamāṇam āsāṃ mṛdu mṛdu carvaṇayā5 rasaṃ bibharti ||157
nirudakagirisānugāḥ kadācid bahudhavalāḥ śavalās tṛṣā nirīkṣya |
dhvanayati muralīṃ patis tavāsmāddharaṇidharadravatā hi tāḥ piparti6 ||158
kalayati yamunādisañjñayā tāḥ śuṣirakalāśritayā sa eṣa dhenūḥ |
iha nijanijanāmabuddhinadyaḥ kim ayur amuṃ kim u vā kalāntakṛṣṭi ||159
kvacana ca divase nidāghamādhyāhnikasamaye vigatā vṛṣṭi7pradeśe |
dadhad atha muralīkalaṃ payodāṃś cyutasalilān vidadhāti goṣu goṣu ||160
kvacana ca divase samārdracittaḥ kalayati veṇukalaṃ tathā yathānu |
dravati girigaṇe padāṅkamudrā jahati śilā na kadāpi tatra teṣām ||161
racayati muralīṃ kadāpi nāvaṃ sariti paśūn paśupāṃś ca tārayan saḥ |
madhurakalatayā yadā tu tasyā ghaṭayati tāṃ kaṭhināṃ kutūhalena ||162
kvacid api kavayaḥ śilādravādyaṃ bata kavayanti kavipracāravṛttyā |
1. (a) olatālio; 2. (a) margin: mude mudā vayasyāḥ; 3. (b) prahasanaṃ; 4.
this verse absent from (b); 5. (a) ca varṇayā; 6. (a) piparttiḥ; 7. (b)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150177 (0.051):
with the word juṣadhvaṃ a complete verse from RV 10.53.4 is quoted. In the
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12502520 (0.052):
1. (b) suo; 2. this verse missing from (b); 3. (b) mudā; 4. (a) margin:
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496634 (0.057):
1. (a) oṃ mārāmaṃ; 2. (b) sarvatra; 3. this verse missing from (b); 4. (b)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150109 (0.061):
here with this verse and resume toward the end of text 5.1.149.8.
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 971411 (0.063):
%% The text of this verse is awkward if it really means
vigatāvṛtio / dadhati sarasatāṃ ca tatra vijñā harim anu tat tu nijaṃ kim atra varṇyam
sakhivṛṣamahiṣān mudā yudhā tān valayati saṃvalate ca tatra tatra |
kva ca vijayaparājayāv abhīkṣya prahasitam añcati yuṣmadīyakāntaḥ ||164||
kvacana ca racanāñcivastrayugmaṃ kvaca satirīṭam1 akuñcakāntarīyam |
kvaca naṭarucibhṛtpaṭaṃ kvacāpi pravalitamallatulaṃ sa vaṣṭi veṣam ||165||
kvacid api vidadhāti mallalīlāṃ kvacid api nṛtyakalāṃ suhṛdbhir eṣaḥ |
dvayam api bhidayā mṛśāmi nedaṃ gatir aticitratamā samā dvaye 'pi ||166||
hariṇaviharaṇaṃ satuṇḍayuddhaṃ nayananimīlanśālinarmagāliḥ |
iti bahuvidhakhelanāptavelaṃ svam aśanam apy aniśaṃ visasmarus te ||167||
atha bahuvihṛtiṃ vicitracaryāṃ sa racitavān sakhibhiḥ sukhaṃ niṣaṇṇaḥ |
śayanam anugataś ca vījanādyaiḥ paricaritaḥ sukham eti tad dadāti ||168||
iti haricarite tu tena tena śravasi cite muralīninādaramye |
sapadi tadavadhānam ādadhānā muhur abhajanta daśām amūm amūś ca ||169||
adhi harimuralisvapūrvarāgasphuraṇadaśāvaśāpurāvadīhaḥ2 |
vṛṣaravitanayāmukhāḥ suduḥkhās tadamilanān mumuhur muhurmuhuś ca ||170||
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615901 (0.049):
pārśvāpasarpaṇāmubhāvapi bhinnadikkaṃ kṛttvā muhurmuhurapāsaratāṃ salajjau / atra mativibodha yorupaśamaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612295 (0.060):
kṣatavikṣatagātrā muhurmuhur niśvasanto vahanti/ / 302.007. tadṛśuste kārṣākā buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16654720 (0.062):
śramasahiṇṇūnamityarthaḥ / / yathoktam vidhnairmuhurmuhurapi pratihanyamānā" ityādi /"
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12662599 (0.062):
tāṃ muktāsrajam ālokya tac chirojāṃ ca harṣitā // Rm_36.100{99} // / muhur muhuḥ samīkṣantī tāṃ sutām evam abravīt /
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakiriu.htm.txt) 9752354 (0.063):
muhur anupatatā vidhūyamānaṃ BhKir_10.33a / muhur anusmarayantam anukṣapaṃ BhKir_5.14c
iti sati sacivāyamānarāmā jagadur aho katham atra vihvalāḥ stha? |
vrajanṛpagṛhiṇīnideśavaryaṃ katham atha vismṛtam ārtibhiḥ kurudhve ||171
adiśata sadayā hareḥ prasūr yad dvividaripor api sā vidhāya yuktim |
tad anusarata kāntarāgaśāntasmṛtitatayas tad upāyam ātanudhvam ||172
prathamam aśanam īśituḥ prabhāte sphuṭam aparaṃ pratibhāti sārdhayāme |
avaram api turīyayāmālambhe param atha rātrimukhe vyatītamātre ||173
prathamam aśanam arpyate jananyā tadaparam āvriyate suhṛdgaṇena |
pitṛmukhagurubhir vriyeta turyaṃ bhavadupayuktam atas tṛtīyam eva ||174
vrajataṭam aṭataḥ murāriśatror abhigamanaṃ bhavatībhir atra yuktam |
sa hi miṣam upadhāya yuṣmadīyaṃ parisaram eṣyati dhāsyate ca śarma ||175
tvaritam iha tu kāntabhojyavaryaṃ kuruta kim apy adhunā tu tāḥ prayānti
vrajanarapatinā samaśnatā yā vyadhiśata dāpayituṃ sutāya bhojyam ||176
iti harivanitāsu susthitāsu vrajapatigīrvaśataḥ purandhrimukhyāḥ |
bahuvidham aśanaṃ vidhāya śīrṣṇi pramadabharaṃ manasi vrajāntam īyuḥ ||
atha nijanijakulyabālasaṅghā kutukaparītatayā dravann amūbhiḥ |
kvacid api purataḥ kvacic ca paścāt kvacid api dakṣiṇavāmataḥ prasajya |8
vanalasadaśanapradhānakhelākutukakulaṃ bata citta tasya paśya |
tvam asi kila kiyan munīndravaryān api yad idaṃ nijavandinaḥ karoti
ka iha bata bhavanti te munīndrāḥ svayam api yacchravaṇe 'pi rādhikā sā |
1.(b) sakirīṭam; 2. (b) oīhāḥ / ajitam api guṇena mohayantī muhur api moham upaiti tatra kas tvam? |180||
hariharisuhṛdaḥ sphuradvihārā dadṛśur amūr amukān amūś ca tatra |
tadapi tad ubhayaṃ kulaṃ na bhogaṃ prati viviveca vihāramagnabuddhi |181||
katham api madhumaṅgalas tu paśyann atha viviveca javād uvāca tatra |
dhṛtavihṛtimadā na cet puras tātkṛtam api paśyatha kā kṣudhā varākī? ||
jagadur atha dhṛtasmitaṃ sakhāyaḥ kvacid api cen na bhavet prayojanāya |
prakaṭataram ajāgalastanasya pratimadaśāṃ dvija eṣa saṃvaleta ||183
iti bahuhasitaṃ vidhāya tasmin sthalavalaye viniviśya kṛṣṇamukhyāḥ |
caraṇakaramukhaṃ viśadya vārbhiḥ samaśanaśarmakṛte dhṛteham āsan ||184||
bahurucirucirāṃśukaṃ dukūlādikam adhikṛtya śubhaḥ śubhaṃyuveśaḥ |
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4530625 (0.058):
tadatrābhisakṣapasaṃgrahamadhikṛtyakādaśavidhaḥ saṃgraho veditavyaḥ //
sahasakhinikaraḥ sa eṣa kṛṣṇaḥ sarabhasabhojanatṛṣṇatāṃ babhāja ||185||
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27595492 (0.046):
naivānyathaurasabalaṃ bhavatīdṛśaṃ tadutsādya eṣa hariṇaiva sahaiṣa / no'rthaḥ | 14.81 | / clxii.kṛṣṇaḥ kilaiṣa ca hariryaduṣu prajātaḥ so'syā'śrayaḥ kuruta tasya
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7435861 (0.062):
ahaskaraḥ / / yatkaraḥ / / tatkaraḥ / / dhanuṣkaraḥ /
vidhum anu kamalaṃ baliṃ pradatte hasati cakorayugaṃ tad eva vīkṣya |
iti harim avalokya tatra tasthur vrajamahilā bata citratāṃ bhajantyaḥ
pṛthakad upaviśan1 vilokayantyaḥ sa ca madhumaṅgalakaḥ sanarmajalpaḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18272858 (0.057):
[104] kṛṣṇa uvāca, unmatta
pṛthag iva pariveṣayan prahāsaṃ rasam itavān surasān ṣaḍ apy amuṣṇāt ||
samam aśanasamarpiṇībhir āptān vrajapṛthukān savidhe vidhāya sāsraḥ |
murajid adanabhājanād amībhyaḥ pratikavalaṃ kavalaṃ dadan nananda ||188||
surabhighṛtapariṣkṛtān samastān2 ṣaḍapi rasān praticarvaṇaṃ ruciprān |
pratilavarucibhoktṛṣu pradāya pratilavam āpa ruciṃ purandhrivargaḥ ||189||
iha bahuvidhasandhitāni nimbūprabhṛtiphalāni rucārpitāni rejuḥ |
nikaṭavinihitāni yāni cāsan pratimuhur eva ca sarvarocanāni ||190||
abhinavaparipakvanārikeladravavalitaṃ maricādicārugandham |
lavalavaṇarasapriyaṃ kaduṣṇaṃ samucitapātrabhṛtaṃ ca mudgayūṣam ||191||
surabhisurabhijātajātasarpiḥplutam atha pītanapītamiṣṭagandham |
api parimalaśālidivyaśāliprabhavasukomalaśubhraśocir annam ||192||
śṛtaghṛtamuhuruddhṛtapramṛṣṭa-dvidalavaṭīvividhaprakāravāram |
harir abhijalasiktaniktatikta-svarasaviviktavicitrapākabhedam ||193||
navacaṇakakalāyamāṣamudga-pravarajayuktakaṭuprasaktasūpam |
phaladalakusumatvagaṣṭikanda-prasavakṛtaprathayuktipaṅktibhedam ||194||
śṛtaghṛtadhṛtajīrakāñcidhātrī-phalarasapākakaṣāyaramyacukram3 |
bahuvidharacanācaṇāmlasaṅghaṃ ghanadadhimaṇḍakaroṭikājyapakvam ||195||
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17419082 (0.061):
(2.8.1275) tattu śuṣkaṃ karīṣo 'strī dugdhaṃ kṣīraṃ payassamam / (2.8.1276) payasyamājyadadhyādi trapsyaṃ dadhi dhanetarat
śrapitapayasi bāṣpapaṅkapiṣṭapravalitaśarkaramugdhadugdhasāram |
amṛtajayirasaprasāraśālā-nibhavibhavaprasarāgraṇīrasānām ||196||
saparimalaṃ jalaṃ tathāmbadhātrī4 praṇayajakopavilāsavalguvācam |
1. (b) pṛthak samupaviśan; 2. (b) samāptān; 3. (a) ocukruḥ; 4. (b) / osvadhātrīḥ kulavarapariveṣikātatīnāṃ sakhivalayena vivādaśarmajātam
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24943265 (0.012):
haṃsagāmini / mālini / hule mihule / pihule 2 pihulame haham haham haham / haham / sūdani varāgravati / hastine / necaramati / caṇḍāli / carame /
anubhavad iha rāmakṛṣṇayugmaṃ muhur api bhojanatṛṣṇatām avāpa |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12501757 (0.055):
saparimalajalaṃ tathā jananyor mṛdu mṛdu jalpavikāsimandahāsam | / anubhavad iha rāmakṛṣṇayugmaṃ kramam anu bhojanatṛṣṇatām ahāsīt ||91||
tadapi ca nijasevakeṣu phalāvitaraṇakāmatayā tato vyaraṃsīt ||198||
[aṣṭabhiḥ]1 / arasayad iha temanāni ṣaṣṭiṃ sahasakhisaṅghatayā svayaṃ murāriḥ |
muhur atisarasāni yāni tatra spṛhijanabhāvabhidāṃ vidhunvate sma ||199||
saparimalajalena vaktraśuddhiṃ vidadhur amī bata tādṛśena yat tu |
aśanajasukhapūri suṣṭhu cakre hṛdayagataṃ kim api prasādaśātam ||200||
himajalahimabālukāsitābhir viracitapānakapāyakāḥ sakhāyaḥ |
himakaravaragandhavīṭikābhiḥ kṛtamukhavāsatayā sukhaṃ virejuḥ ||201||
iti harim upalabhya tṛptim etā / harijananīm upalambhayāmbabhhūvuḥ |
tadaśanam amṛtaṃ vibhāti tasmin / katham atha tatkathanaṃ tathā na tasyām ||202||
tadanu tadanugā tu kāpi kāpi vrajakamalāḥ sajatī tadekaśarmā |
haricaritakathāsu lambhitāśā harim api lambhayituṃ drutaṃ vavāñcha2
atha paśupakulakṣitīśapatnyāḥ svam aśanakālam adhītya tatra yātāḥ |
tadaśanam anu tāṃ niṣevya tadgīrvaśam aśanaṃ rahasā carantv amūś ca
atha muhur upalabdhagoparājñīvacanabalāḥ svayam icchamānasāś ca |
nijanijakarasādhitaṃ vitartuṃ nijaramaṇāya ramā babhūvur utkāḥ ||205||
dayitam abhisarantu taṃ tu dhanyāḥ śataśatayūtham itāḥ sa eva cāsu |
viracayatu gatiṃ kayāpi śaktyā smara mama citta mudā sadāpi rādhām ||206||
śṛṇu hṛdaya diśāmi rādhikāyāṃ harim abhisāraya tatra tāṃ kadāpi |
dvayam idam anu pūjanaṃ tad eva dvayam anu yat purutoṣapoṣakāri ||207||
atha saha dhavalābhir āvrajantaṃ vrajataṭam ahni turīyayāmabhāge |
puruyugavirahād ivātikhinnā vyatikṛtasatvaratāvidhāyijalpāḥ ||208||
ghṛtaracitapacaṃ sumiṣṭam iṣṭaṃ tad anu ca ṣāḍavasaṅginīṃ rasālām |
drutataragamanā vṛṣārkajātā vrajad abhigṛhya sakhībhir ātmakāntam ||209||
[yugmakam] / nijavanagamanārhasūkṣmarandhraṃ drutam atigamya vanaṃ praviśya sarvāḥ |
praṇayi savidhadūratas tu tasthur jaḍahṛdayāḥ spṛhayā ca lajjayā ca
harir idam avagamya ramyacetāś chalam akaron nikhileṣu vacmi tac ca |
dinadinam anu kāpi devatā māṃ kalayitum eti rahas tataḥ prayāmi ||211||
tvaritam iha tu yūyam āvrajantaṃ kalayata mām iti dūratām upetya |
atha kim ucitam ittham ūhamānas tricaturavālakasaṅgi tiṣṭhati sma ||212||
1. (b) adds kulakam; 2. (a) margin: gataṃ rasāñci; / atha kathitacarāḥ sakhīsadṛkṣā navanavavarṣavarā hariṃ parītya |
svagatam uta tadīyam iṣṭam arthaṃ samaghaṭayan saha sā babhāṣire ca ||213
vrajanṛpasuta tāḥ sadā bhajante navanavatāṃ tad amūḥ sadā kumāryaḥ |
api dhṛtasubṛhadvratās tadāsāṃ tava muralī kṣipati vrataṃ muhuś ca
harir idam avabudhya sudhyadhīśaḥ sahasitam āha kathaṃ kva vātra doṣaḥ |
aham api sa kumāra eva tasmād abhigamanaṃ mayi yuktam eva tāsām ||215||
tadapi ca bata tā vratena khinnāḥ punar iyad āgamanaṃ na tāsu yuktam |
iti yad abhigataṃ tad eva tāsāṃ vayam anuyāma tathā sadāśrayāma ||216|| / iti sa parihasann amūn amūṣāṃ hṛdi muralījanimohanaṃ tu jānan |
sakaruṇadṛg amūṃ samīpam añcan pracurasakhīmilitāṃ dadarśa rādhām ||217||
harimilanavidūrabhāvanātaḥ kvacana ca dṛṣṭivisṛṣṭiyuktaṃ netrāḥ |
haritanum avalokcya tās tu sākṣāt kucitavapur laghu lilyire latāsu ||218||
atha harir anunīya tāḥ purastāt parivalayann upahāram ādadānaḥ |
svahṛdi sukhasukhaṃ prasajya tābhiḥ pratataparasparaśarmatāṃ dadhāra
yadapi samayabhedataḥ samagrā dadhati tadāspadatāṃ bhuvaḥ kramasthāḥ |
tadapi digavalokanāya yogyaṃ niśamaya citta tad etad adya dhāma ||220||
purumaṇicayacāruśobhagovardhanaśivadiggatasāṇuni praśaste |
suratarujayibhūruhāliśāliprasavasamuccayamaṇḍikuṇḍayugmam ||221||
anupamititadantarālavāle mṛdumṛdumārutabhāji kelidhāmni |
parimalavanakṛṣṭadhṛṣṭahṛṣṭabhramararavakramajātajātasāmni ||222||
murajidupaviśan smitārpitāśīr asitamaṇipraṇidhānahāribhāsī |
kanakagaṇamanaḥprakāmamānapravasaśanakṛdvasanaśriyāṃ nivāsī ||223||
nijavararamaṇīsuvarṇavarṇavratatitatismitapārijātajātim |
anubhavapadavīṃ nayann ayaṃ pramadamadasthaganāya nāpa sātim ||224||
[caturbhiḥ] / kva ca yadi gaṇanātigāḥ sahāyāḥ sthalam apurupratham ekakaś ca kṛṣṇaḥ |
tadapi bhavati sāvakāśarītitrayam api citta vicitram atra paśya ||225||
yadapi subahavas tadīyakāntā nijanijagarvadharādharād abandhyāḥ |
tadapi kalaya citta sā tu rādhā nikhilapuraḥsaratāṃ gatā vibhāti ||226||
harim anu rasanīyam etayā yat paripariveṣitam atra tat tu bhāvyam |
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24551597 (0.023):
(prāṇāder) iti vibhaktivipariṇāmena sambandhanīyaṃ | vastunā vā 'vaśyaṃ / sātmakenā 'nātmakena vā bhāvyam iti bhāvaḥ |
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2400459 (0.030):
saṃyuktasamavāyalakṣaṇaḥ sambandhaḥ / / etayā ca dvādā parispandayorapyasti sambandhapa iti /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812026 (0.037):
dvārakāgārād ākāraṇīyau | tāv eva sarvam arvāg bhāvyaṃ nivedayiṣyataḥ |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12501858 (0.043):
asukhayad avarodhalokadṛṣṭiṃ sukhayitum ittham iyeṣa sabhyadṛṣṭim4 ||96|| / harim anukathanīyam atra yad yad balam anu tat tad avehi kintu yogyam |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1699082 (0.046):
tāmapanidadhe tadvai devā aspṛṇvata te hocurupaivaitām pravṛhasva sahaiva / na etayā / haviredhīti tāṃ dūra ivopaprāvṛhata svā vai ma eṣeti tasmātsomo nāma
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7593282 (0.047):
iṇaḥ ity eva, āsiṣīdhvam / / atha iha kathaṃ bhavitavyam, upadidīyidhve ? kecidāhuḥ, iṇantād aṅgād
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12073232 (0.051):
yadyajānālabheraṃlohita āśvino bhavati tadyadetayā yajate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10015252 (0.052):
matyam anvavāsyaty evam eṣā yajñasya yad duṣṭutaṃ yad duḥśastaṃ yad / vilomaṃ tad etayā kalpayati videvo vā ījānaḥ sadevo 'nījānas, ā hy anījāne
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3588607 (0.052):
matyam anvavāsyaty evam eṣā yajñasya yad duṣṭutaṃ yad duḥśastaṃ yad / vilomaṃ tad etayā kalpayati videvo vā ījānaḥ sadevo 'nījāna ā hy anījāne
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21317031 (0.057):
tasmātpaṇyādādāyottarayā 'yadahaṃ dhanena'ityetayājuhuyāt / / atra tata iti vacanānna prāṇidravyāddhomaḥ, tato 'vadāne
rasatatir iha paryaveṣi yānyā katham atha sā pariceyatāṃ prayātu ||227||
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4962466 (0.016):
'pi. kutaḥ? tāv apy āgneyau, yasyāgnir devatā, anyā ca bhavati, asāv / āgeyaḥ. tad yathā, yā ḍitthasya ḍavitthasya ca mātā, sā ḍavitthasya
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21308469 (0.028):
evakārāttasminnavokṣyamāṇe 'nyā kācidraurnāvokṣyate /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26712692 (0.028):
doṣasya yo guṇībhāvo doṣībhāvo guṇasya yaḥ / / sa leśasyāttato nānyā vyājastutiritismṛtā // Ckc_8.45 //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24551596 (0.031):
(prāṇāder) iti vibhaktivipariṇāmena sambandhanīyaṃ | vastunā vā 'vaśyaṃ / sātmakenā 'nātmakena vā bhāvyam iti bhāvaḥ |
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2369056 (0.032):
nātmavṛtterūpabdheranyāsti buddhiḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20913295 (0.035):
śrutyādyanyasthalīyavyāptidhīḥ kathamityata āha anyāpīti// uktaṃhīti//
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9554537 (0.035):
rajasaśca netetyupāṃśu haviṣo yājyānuvākye mūrdhanvatyanyā bhavati / sadvatyanyaiṣa vai mūrdhā ya eṣa tapatyetasyaivāvaruddhyā atha yatsadvatī
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18757143 (0.036):
gītavādyehi ca śekheti tāvad anyā devīyo na samanvāharati padumāvatīye
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404707 (0.038):
anyā tu kaṇṭapuṅkhā syāt kaṇṭasāyakapuṅkhikā /
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19527721 (0.041):
evaṃ kṛte asya karaṇasyaikākṣṇayārajjuḥ sārdhaddvayaṅgulena drāghīyasī / bhavati / / anyā tenaiva hasīyasī bhavati //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901613 (0.042):
04604 nānyā śūnyatā anyā vedanā/ vedanaiva śūnyatā śūnyataiva vedanā/ / nānyā / 04605 saṃjñā anyā śūnyatā/ nānyā śūnyatā anyā saṃjñā/ saṃjñaiva śūnyatā
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26692471 (0.042):
ghaṭāmaḥ svīyaṃ vā puratatimanarghyānapi maṇī-nakharvāmuvīṃ vāvisṛja / gatiranyā na mahatā /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413661 (0.042):
vā nivṛttir nānyā gatir asti18 / kasya vā śaucam19 / / nātmano nityaśuddhatvāt / na śarīrasya mamedam iti sambandhābhāvāt20 /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25924837 (0.046):
jānapadī bhavati, / vṛttiś cet / / jānapadī anyā /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7593282 (0.047):
iṇaḥ ity eva, āsiṣīdhvam / / atha iha kathaṃ bhavitavyam, upadidīyidhve ? kecidāhuḥ, iṇantād aṅgād
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23592831 (0.054):
athānyā socyatāṃ, nanūktā taireva svapratibhāse 'narther'thādhyavasāyena
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2436401 (0.060):
yeyaṃ pretayotpattirnāma sā kathamiti cet / / atra hi prāvādukānāṃ nānāvidhā vipratipattayaḥ santi /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19451403 (0.060):
cediti / yadi sā māyā vastusatī kathaṃ nānyā cittādvayatiriktā na bhavati?
Ghatakarparakavya, with Abhinavagupta's Ghatakarparavivrti (aghatkvu.htm.txt) 5710765 (0.062):
tvam api evam eva, sarveṣām ekayogakṣamateti sarvathā mama hātāśāyā / nayanaviṣayatākṣamaṃ na kiñcit samastīti va iti bahuvacanena dhvanyate |
nayanavalayayānvasūci kiñcin niṭilakacālanayā tathānyad atra |
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21853664 (0.006):
tarumacittavṛttirna kiñcinnālikhati / / sañjātarupābhimānā kulaṭevātmasambhāvanā na kvacinnātmānamarpayati /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407624 (0.006):
tāḍitena na pratitāḍitavyam bhaṇḍitena na pratibhaṇḍitavyam // / kiñcidevaṃrūpaṃ sthānaṃ adhyāpatsyase / na adhyāpatsye / śṛṇu tvamāyutman
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24539689 (0.010):
visaṃvādanābhiprāyo na ............. | na cāpyutattau na / cānyadāsyānyādṛśaṃ vacanam idānīṃ tu drutādibhedabhinnam ityādinā
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18070602 (0.011):
kiñcit jugupsādāyi bhavati / yathā ---- kapardakaḥ iti / kiñcit / amaṅgalātaṅgadāyi bhavati / yathā ---- saṃsthitaḥ iti //19//
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406545 (0.011):
kārpāsikaṃ vā dukulaṃ vā kautmapakaṃ vā parāntakaṃ vā iti yadvā / punaranyadapi kalpikaṃ cīvaraṃ saṃghādvā utpadyate pudgalato vā tatrāpi te
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843002 (0.012):
iha tvekādaśadravya eva rūpaskandho vivakṣita iti sāmādānikam evarūpam anidarśanam apratigham ity uktaṃ nānyat / kimarthaṃpunas tan noktam / ābhisaṅkṣepikaṃ paramāṇavaeva nīlādikādvarṇān na bhidyante
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393927 (0.013):
7. pūrvonṅkyāpanna codanīyā / 8. ^vyatireṇānyadbhātrādyasti
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326588 (0.013):
tasmādātmavido vyutthānavyatirekeṃ na yathākāmitvaṃ na / cānyatkartavyamityetatsiddham /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4942035 (0.015):
*{2/36: E2,4: na ca}* / *{2/37: E2,4: anyat}* / *{2/38: E2: 2,389; E4: 2,402; E5: 2,338; E6: 1,80}*
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp13u.htm.txt) 12494163 (0.015):
nibandhanamatanirūpaṇam 1455kramasya pāñcamikasya na kiñcidamidhānamasti / / na cānabhihitasya tasya vainiyogikam, aupādānikaṃ vā śeṣatvaṃ ghaṭate, na
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4226192 (0.016):
eṣām [vivarṇāni aprakāśātmakāni kṛṣṇāni iti arthaḥ, na tataḥ anyatkārāṇa]m / asti vaivarṇyasya | yathā ghaṭasya ātapasthasya ekam pārśvam svacchāyayā
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5906533 (0.017):
B1 /// + āvuso na rūpalakkhaṇāni _ anuvattanti + + /// / 2 /// .. ṅ kiñcit kulavyasanam adṛṣṭvā _ manasvijanadurvi ///
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26501194 (0.018):
yad idam anyad iti manyase tat svārthenānanyatvād anyan na bhavati, evam / anyatāyā abhāvaḥ/ tatra yad uktam anyatve 'py abhyāsopacārād iti etad
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9541054 (0.018):
14,10: ``na.tam.vidātha.ya.imā.jajāna.anyad.yusmākam.antaram.babhūva/ / 14,10: nīhārena.prāvṛtā.jalpyā.ca.su.tṛpa.uktha.śāsaś.caranti/''.
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6297104 (0.018):
(stviti) ca | tajjñeyamvastu pratyakṣībhūtaṃ bhavati | samavahitaṃ, / saṃmukhībhūtaṃ, na punaranyattajjātīyaṃ dravyamapi tvadhimokṣānubhavaḥ |
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843069 (0.021):
pratibimbaṃ ca viṣayapratyavabhāso vijñānasyaivetina vijñānāt pratibimbaṃ pratibimbād vā vijñānaṃ pṛthag asti / tasmāt sāmādānikam evoktam nānyat / ko vāprabhāvamahatām asmadvidho buddhivispanditāny avagāhituṃ samarthaḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7900248 (0.021):
tadā saṃskāranimittaṃ vastu / āha / nohīti // bhagavānāha // ata eva na / tattasmādanyannāpyananyata / adyanyat kutastadā vinaṣṭam / athānanyat kuto
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644629 (0.022):
nivedayati/ / u8.16/.yat kiñcit kāryam ārabhiṣyati tatsarvaṃ nivedayati/ devyai
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, bhumika (vnyps00u.htm.txt) 3296224 (0.025):
tatra ca sāmānyaviśeṣasamavāyābhāvān vitathamevāpadārthān padārthayatā / tathāvidhameva cānyadanyadālapatā grāhyamagṛhṇatā tyājyaṃ cātyajatā
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26466686 (0.028):
vā īśvaro 'gniṃ citvā kiṃciddauritamāpattorvi vā hvalitoryadvā yadā ha vā
mṛdutaravacasā tathā paraṃ ca priyatamapṛṣṭatamaṃ tayā ramaṇyā ||228||
harir atha vividhaṃ vibhajya bhojyaṃ / pṛthu-pṛthukān api tān mudopayojya |
mukham anu sarasaṃ jagāma yaṃ yaṃ1 / nahi mukhataḥ prathanāya tasya śeke ||229||
aśanarasanayā jagām tṛptiṃ na tu dṛśi rocanayā murārir asyāḥ |
tadapi muraripur2 gāvāṃ vrajāya vrajanam anuvrajituṃ tato vyaraṃsīt
atha mukha3karaśodhanāya tasmin surabhijalādikam arpitaṃ sakhībhiḥ |
yadanu surabhitā na cāsya mātraṃ surabhitam ācarad apy amuṣya cittam
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21155232 (0.047):
vivakṣyate / kintu grāhyaprāmāṇyāśrayībhūtajñānamātram / / yadavacchena yatra yadgrṛhītaṃ tatra tadgrahatvasyaivaupanasāmagrītvāt /
aśanapadam idaṃ visṛjya kṛṣṇaḥ subhagam anu4 purataḥ sthalaṃ samitya |
sukhamanumukhavāsanaṃ priyābhiḥ saha rasayan mukhavāsanaṃ jagāma ||232||
tadanu ca paritaḥ sakhīsakhībhir nijanijaśilpavilāsahāramālyam |
upahṛtipadatām anāyi tac ca pratirucibhiś citam ullālasa tasya ||233||
asitamaṇisuvarṇavarṇam āgād abhimukhatāṃ mithunaṃ mithas tadagre |
pratiphalitatayā vilokya yat tu vyatiṣajyamānam iva smitaṃ sakhībhiḥ
atha vidadhad amūṣu narmavācaṃ svayam anusandadhad apy amūm amūṣām |
amṛtasariti sekakelim ābhiḥ samam amata sphuṭam acyutaś cirāya ||235||
atha harir avadad gavāvanāya tvarigahanāntar ahaṃ rahaḥ prayāmi |
puru mama jananī nideśatuṣṭiprathanakṛte tvam api vrajaṃ prayāhi ||236||
atha varasudṛśāṃ śrutis tad etat pravaṇatayā niradhārayad yathārtham |
nijagṛhagamahākṣamā tu dṛṣṭiḥ śrutipatharodhanakṛd vighūrṇati sma ||237||
nayanayugalam aśnute sadāmbhaḥ kva nu nivased bata durlabhaḥ sa eṣaḥ |
iti harivanitā hariṃ nirīkṣya dhruvam ajahur nayanāmbhasāṃ kulāni5 ||238||
murajid ucitacārucāturībhir muhur api netravinodanakriyābhiḥ |
svasadanavadanaṃ vidhātum āsāṃ nikaram aśakyata na svamagnam antaḥ ||239||
yadapi muraripuḥ priyāvad eva pravasanakātaratām avāpa tatra |
tadapi tam anu pauruṣaṃ babhūva sphuṭam abalāvalayāvalambanāya ||240||
divijaphalajayīni tarhi vṛndāvanajaphalāni balīn priyāvalīśām |
sukhayitum ayam ālisādakarṣīt parimalasātkṛtavanti tāni tāś ca ||241||
atha kiyad api dūravartma yātā vanavalayaṃ jalatīragaṃ nirīkṣya |
śramaviratikṛte murārirāmā niviviśire vṛṣabhānujāpradhānāḥ ||242||
atha vṛṣaravidehajā sakhībhir vyatihasitaprathayā mudāñcitābhiḥ |
muravijidaśanāviśeṣam ādat tadaśanaśarmakalām abhāvayac ca ||243||
samaguṇaparicārikābhir etāḥ surabhijalavyajanādidhāriṇībhiḥ |
sarabhasam upasevitāḥ samantāj jitakamalādiguṇād virejuḥ ||244||
atha sakhi-gaṇa-veṣam āśrayantyaḥ paṭu-gati-varṣa-varā murāri-pārśvam |
prati sapadi gatās tadā ca goṣṭhaṃ hari-dayitā nija-sadma-padmam āpa
1. (b) yat tan; 2. (b) madhuripur; 3. (a) margin: sukhao; 4. (a) ataḥ; 5. / (b) kulāli;
vrajapadam anugamya goparājñīm1 api tadanujñapitā svadhāma gatvā |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14231601 (0.052):
'svagatā' ityatra svapadamātmaparamātmīyaparaṃ ceti vyācaṣṭe ātmagatā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318612 (0.057):
guṇālaṅkāropaskartavyatvena prādhānyād viśrāntidhāmatvādātmatvaṃ / sidhdāntitavān /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28232680 (0.058):
ityatra tacchabdaḥ kāmanādiṃparaḥ/ evaṃ tatsambandhasyetyatrāpi/ tathā / svaviṣayeti/ svapadamatra kāmanāparam/ sādhanatvādītyādinā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611574 (0.060):
299.019. śīghrametena satyena padaṃ vraja manohare//48// / 299.020. tataḥ sā drutapadamabhikrāntā/
svadayitam upasevituṃ rajanyāṃ bahuvidhaśilpavikalpam ācacāra ||246||
iha mṛdu mṛdu kṛṣṇagānakartrī vṛṣaravijā lalitādibhiḥ sakhībhiḥ |
muhur api samasāntvikṛṣṇavṛttān mudam anu varṣavareṇa tena tena ||247||
śṛṇu sakhi murajid yadā tu yuṣmad vyavahitim āpa tadā jagāma dhenuḥ |
madhumadhurakalān na dhenumātraṃ param aparaṃ ca cakarṣa jīvamātram
murajid atha samastajīvajātivyatikaravīkṣaṇataḥ kṣamām avindan |
akuruta muralīkalīviśeṣaṃ yad ajani sarvakam eva tatra bhinnam ||249||
vayam akhilasakhiprasaktanānā haricaritākalanāya yarhi yātāḥ |
aparahariramābhir anyad ārād2 bahuvidhabhojyam adāyi tarhi guptam ||250||
danujaripur aśeṣam eva sarvān prati vibabhāja ca bhājanāvalīṣu |
atigaṇitatayā nayād viviktaṃ samupahṛtaṃ tad idaṃ kayā kayeti ||251|| / harir atha jalapāyanāya dhenūr hvayati yadā sma tadā sravatpadāṅkāḥ3 |
api nikhilam amūs tṛṣā vihīnaṃ vidadhur amūṣu tathā kathāstu4 dūre ||252||
tadapi ca salilāni pāyayitvā nijakarasaṅkaratāsudhāyitāni |
bahūni kaṭamukhīś cakāra dhenūr nijamukhatām api bibhratīḥ prayatya5
na bhavati vinivartanādyupāyaḥ pratigatiyaṣṭivicālanādirūpaḥ |
api tu harigavīṣu dṛṣṭiveṇū sapadi hareḥ sphurataḥ sma tatra tatra ||254||
abhigṛham ajitasya yā nivṛtya pratigatir atra ca kautukaṃ vibhāti |
upasurasurajātayaḥ samantān naṭanakalāghaṭanaprathām aṭanti ||255||
atha ca yadi tadā samastahṛdbhir bharatakalām anuvindate mukundaḥ |
divi phalakarave tadā divīśā diśi diśi citranibhāni bhālayati ||256||
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090050 (0.041):
vyālolapucchacchadacchatracchāditamaulayas+diśi diśi krīḍālasās+kekinas+
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15798375 (0.049):
rādhā harir api pulaki vasantam | gāyati nija nudam anu vikasantam / ||dhruvam|| upadiśate diśi diśi guṇayantam | pikam anu pañcamam
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28606854 (0.049):
tathāgatavimokṣamāyūhato niryūhataḥ pūrvasyāṃ diśi jāmbūnadaprabhāsavatyāṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644137 (0.050):
yakṣa^rākṣasa^piśāca^kumbhāṇḍa^bhayaṃ nivedayati/ ity āha bhagavāṃs / triśaṅkuḥ/ / u8.6/.diśi vidiśi ca^eva giri^prāgbhāreṣu śikhareṣu nirdeśaṃ taṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889175 (0.055):
lokadhāur a / 00611 vabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ/ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 3 (bahcar3u.htm.txt) 2463725 (0.059):
karabhīyakumārakapālyamānairauṣṭrakairaurabhrakaiśca kṛtasaṃbādhaḥ, diśi / diśi ravirathaturagavilobhanāyaiva viloṭhanamṛditakuṅku
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12970817 (0.060):
MSS_8895 1 karpūrīyanti bhūmau sarasi sarabhasaṃ kairavīyanti gaṅgā / kallolīyanti nāke diśi diśi paritaḥ ketakīyanti kiṃ ca /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22398559 (0.060):
niravacchinna mākāśād varṣati / tathā ca pūrvasyāṃ diśi nirantaraṃ / niravacchinna mapramāṇo lokadhātuḥ saṃvarttiṣyate vā vivarttiṣyate vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890262 (0.061):
01216 dhātuṃ paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikusaṃghena/ / 01217 atha khalu pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644085 (0.062):
abhīkṣṇaṃ vāśati mahā^meghaṃ nivedayati/ ity āha bhagavāṃs triśaṅkuḥ/ / u8.5/.uttarasyāṃ diśi uttara^abhimukhaṃ sthitvā trivārān vāśati puruṣasya
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19553877 (0.063):
raviviśvavajrābhyāṃ raśmībhūya diśi diśi spharitvā ghanībhūya bahir dūre
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4644824 (0.064):
vrajatyevaṃ loko diśi diśi jinānāṃ sukathitai / rapakvaḥ pakvo vā [na] ca punaraśeṣaṃ dhruvamiha || Msa_9.49 ||
iti bhaṇati tadā tadīyavarge kalakalabhāg ajani prarmodigoṣṭham |
iha sati vṛṣabhānujādivargas tvarigati candraniveśam āruroha ||257||
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12505263 (0.042):
punar atha vṛṣabhānujādi-vargaḥ sadana-śiro-gṛha-jāla-randhra-lagnaḥ |
uparigṛhagataḥ sa tatra tatra / dravad iva gopakuladravād dadarśa |
dṛśam atha bhṛśam agrataḥ prayacchan / nabhasi gatāṃ rajasāṃ nadīm apaśyat ||258||
sphurad atha khurarambhaṇādiśabdaprasaraṇam āvṛtasarvam eṣa6 śṛṇvan |
avadad api parasparaṃ tad itthaṃ svahṛdayaraṅgataraṅganṛtyatulyam ||259||
kalaya sakhi puraḥ surabhyanīkaṃ tadanu ca yuktaniyuktalokasaṅghaḥ |
tam anu sakhisuhṛtkumāravṛndaṃ vilasati tatra ca śubhrakṛṣṇayugmam ||260||
kvacid api paśunāma bhāṣamāṇaḥ kvacid api rakṣakanāma veṇupāṇiḥ |
kvacid api sakhināma miṣṭavaṃśīsvarakalayākhilamoham ātanoti ||261||
1. (a) orājīm;; 2. (b) anyadāvad; 3. (a) padyoskāḥ (?); 4. (b) tathāstu;
5. (b) prayattaḥ; 6. (b) eva; / upariracitapuṣpavṛṣṭisṛṣṭiḥ stavakṛtasaṃstava eva divyalokaḥ |
sukhayati sakhi gokulasya lokān priyam anu sapriyatāṃ hi suṣṭhu dhatte
harim atha dhavalānivāsam āptaṃ svam anu ca sannatam agrajena sārdham |
vrajapatir upalabhya tacchramāpaṃ muhur apamṛjya ciraṃ dadarśa sāsram
svayam atha janakaḥ samastayuktaḥ paśukulam ākulam ālayāya nītvā |
sakalam aghaharaṃ śramāpanuttiṃ pratinidideśa yataḥ sa eṣa eti ||264||
iti vadati sakhījane samantād vṛṣaravijāṃ vadati sma kācid etya |
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3386817 (0.055):
dhruvamamṛtapanāmavāñchayāsāvadharamamuṃ madhupastavājihīte // MSpv_7.42 / iti vadati sakhījane nimīladviguṇitasāndratarākṣipakṣmamālā /
vrajanṛpadayitā samaṃ vadhūbhiś calati sutaṃ prati maṅgalānusaṅgi ||265||
idam avakalayan sakhīsamūhas tvarinikhilādhikarādhikaṃ pratasthe |
vrajanṛpavanitānuṣaṅgaḥ kāmaḥ karam anu cāsajati sma maṅgalāni ||266||
agharipujananī tu sarvayuktā svapatham abhīkṣṇam asāv abhīkṣamāṇā |
vṛṣaravitanujādibhiḥ snuṣābhiḥ samanugatā svasukhā cakāra1 ||267||
atha jayajayaśabdabhavyagītastavaghṛtadīpakapūrṇakumbhalājān |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058382 (0.061):
kaiṭabhāre jaya jaya vedavara jaya jaya kūrmarūpa jaya jaya yajñavara jaya / jaya kamalanābha jaya jaya śailacara | BrP_65.49/2 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058439 (0.061):
guṇanidhāna jaya jaya śrīnivāsa jaya jaya garuḍagamana jaya jaya / sukhanivāsa jaya jaya dharmaketo jaya jaya mahīnivāsa | BrP_65.49/4 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058361 (0.063):
jaya jaya yogivara jaya jaya sūryanetra jaya jaya devarāja jaya jaya / kaiṭabhāre jaya jaya vedavara jaya jaya kūrmarūpa jaya jaya yajñavara jaya
vacasi śirasi hastayoḥ śrayantī harijananīprabhṛtis tatiḥ pratasthe
samagamad avarodhaniṣkramadvāravadhim iyaṃ sa tadā tu kṛṣṇacandraḥ |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12501123 (0.053):
surabhitam iha rādhayā tu devyā svayam urarīkurute sma kṛṣṇacandraḥ ||57|| / tad aghajiti sutailam ādadāne samajani pūṣitā na tat tu citram |
sahabalam abhiyan puraḥ pradeśaṃ śramajarucāpy abhitaḥ sukhaṃ vavarṣa
atha sakusumalājavṛṣṭinīrājanasukham anv anu mātur aṅghrilagnaḥ |
aparagurujaneṣu2 cānvatiṣṭhat tad atha yathā yugapad balaś ca tadvat
tadanu ca jananī hṛdāsadāśīstatim adadād vacasā tu neti sarvā |
sanayanajalagadgadaṃ gadantī kalakalavalgugirāśiṣaḥ śaśaṃsa ||271||
atha balajananīyutā yaśodā sutayugalaṃ dadhatī kareṇa doṣṇi |
svasadanam upanīya khedariktaṃ karaṇalaghuvyajanaṃ vidhūnute sma ||272||
kṣaṇakatipayamātṛlālanāyāṃ jaḍavad upeyatur asmṛtiṃ sahotthau |
tadanu ca tanusevakāḥ samūcuḥ snapanajalapramukhaṃ samastam asti ||273||
harir atha haricandanena raktaṃ mṛgajamadena balas tu vastrayugmam |
dadhad anudadhad aṅgarāgam evaṃ bhūṣaṇam āpa mātṛpārśvam ||274||
sakalam avayavaṃ nijaṃ saveśaṃ surabhitam apy atulaṃ karoti kṛṣṇaḥ |
niṭilam atitamāṃ3 yad asya paśyaty api purujighṛtitātamātṛyugmam ||275||
sutayugam atha mātṛyugmam āptaṃ taducitacitrakacitram āśu kṛtvā |
amṛtarucidhareṇa pānakena kramukapuṭena ca nandayāñcakāra ||276||
sphurad iha jananīyugaṃ prasūtyor yugam api citratayā vibhāti nityam |
yugayugam anutarkyate na śīlāt kva nu jananī jananīyatāvibhāgaḥ ||277||
śirasi dadhad apūrvapaṭṭapāśaṃ karam anu ratnajacitramitrayaṣṭim |
balasahitatayācalaj jananyoś caraṇanatiṃ vidadhat payāṃsi dogdhum ||278||
1. (b) sukhīcakāra; 2. (a) ojanīsucānvatiṣṭhat; 3. (b) atitamaṃ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13408341 (0.029):
oṃ kanakāyai kanakanibhāyai ramyāyai eendrajihvāyai svāhā // LiP_2,25.59
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850005 (0.032):
utpalike! parāmṛśa kanakasammārjanībhiḥ <1> <1.kamalasammārjanībhiḥ,
atha kanakaja-dohanādi-pātrāṇy anuga-janāḥ samam eva te gṛhītvā |
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13408341 (0.061):
oṃ kanakāyai kanakanibhāyai ramyāyai eendrajihvāyai svāhā // LiP_2,25.59
vyatijaya-manasā dravaṃ dadhānā drava-gamanāḥ samayus tadīya-padyām
punar atha vṛṣabhānujādi-vargaḥ sadana-śiro-gṛha-jāla-randhra-lagnaḥ |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12504823 (0.042):
iha sati vṛṣabhānujādivargas tvarigati candraniveśam āruroha ||257||
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12505446 (0.049):
drutam atha vṛṣabhānujādivargaḥ priyam upasevitum āvṛtīyamānaḥ |
upadiśati parasparaṃ sma vīkṣya priya-caritaṃ gavi-dohanāya jātam ||280||
kalaya sakhi hariḥ pitṛ-nideśaṃ svayam anu yācanayā prapadyamānaḥ |
paśupa-janani-yojanānupūrvyā saha-balam ācarati sma goṣu doham ||281||
yadapi ca harihūtimādhurībhiḥ sa nadati sarvaka eva dhenusaṅghaiḥ |
tadapi ca bata kāpi tasya śikṣāvaśāgatayā tam iyarti tena hūtā ||282|| / atha parihitam uttarīyabaddhaṃ draḍhayati gāḍhatayā gavām adhīndraḥ |
tad anu ca mṛdupāśanaddhavatsaṃ navadhavalācaraṇena saṃyunakti ||283||
kṣitim anu caraṇāgradattabhāraḥ / praṇamitajānuyugāntarasthapātraḥ |
muhur api kalayan sagostanāgraṃ / smitam api dugdham api sma dogdhi kṛṣṇaḥ ||284||
kalaya harir amūm adugdha dhenuṃ katham aparā duhate svayaṃ vilokya |
ahaha tadavalokya paśya dūrād anukurute jaradaṅganāgaṇaś ca ||285||
drutam atha payasāṃ nipān prahṛtya prayayur amī vrajarānmukhā gṛhāya |
harir atha sakalaḥ suhṛdvṛtiśrīḥ kavikavitaḥ sa sasāra rājasadma ||286||
balam anu sakhibhiḥ sahāsajalpaḥ karakaratāḍanayā mithaḥ pramodī |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28568879 (0.053):
hāsaṃ krīḍanakaṃ mithaḥ karayutiṃ saṃvāditāṃ vāditāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115855 (0.063):
paraspara-karālambau / niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80)
samadagajagatir vicitravetraḥ parisaram eti saran sarojanetraḥ ||287||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12857687 (0.053):
MSS_3146 2 kapilakacakalāpā krūraceṣṭātipīnā dviradamadavigandhiḥ / svāṅkake'naṅkake ca //
saraṇim anusarann amuṃ pradeśaṃ punar amum apy amum apy amuṃ viveśa
murajid adhiruroha karṇikāgraṃ nijanijasevanasiddhaye prayāmaḥ ||288||
iti vividhatayānuvarṇyamānaḥ savidhasametatayāvakarṇyamānaḥ | / upajananaisa etya tannideśāt klamam apanetum iyāya vāsasadma ||289||
drutam atha vṛṣabhānujādivargaḥ priyam upasevitum āvṛtīyamānaḥ |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12505263 (0.049):
punar atha vṛṣabhānujādi-vargaḥ sadana-śiro-gṛha-jāla-randhra-lagnaḥ |
akuruta jalatālavṛntacarcādyupakaraṇaṃ kalayaṃs tadīyaśarma ||290||
ruciramṛdulatūlikāñcikhaṭṭām upari niveśam amuṃ niṣevyamāṇāḥ |
yad iha sukham amuṣya tan nijātmapratiphalitaṃ nijam eva tā viduḥ sma
yadapi tam anusevate samastā tatir iyam uttamakalpam alpakaṃ na |
tadapi ca vṛṣabhānujā yadā yat kalayati tan navatāṃ sadā prayāti ||292||
navam iva mithunaṃ mithaḥ sthitaṃ yan / navam iva rāgajanuś ca yasya nityam |
katham iva navatāṃ na tasya vinded / vyatibhajanaṃ harirādhikābhidhasya ||293||
iti rajanimukhe gate sukhena prahitacaraḥ śiśur āgataḥ sma vakti |
vrajapatir adhunā svabhogadhāma praviśati tena samaṃ balādayaś ca ||294||
atha muravijayī cacāla tasmāt pitṛsavidhaṃ pidadhan nijasmitādi |
sudṛg iyam api tarhi goparājñīnikaṭam atiprakaṭaṃ vihāya vartma ||295||
murajiti savidhaṃ gate vrajejyā nṛpasahitā muditā balādayaś ca |
sajalajalamucīva cātakādyāḥ kalakalavalgu yayus tadābhimukhyam ||296||
yadapi ravisamaḥ śaśī vibhāti vrajabhuvi tarhy api kāntibhedarītyā |
rajanidinavibhāgam īkṣamāṇā vyavahṛtibhedam amī sadā bhajanti ||297||
atha niviviśire vrajeśvarādyā danujaripupramukhāś ca bhinnapaṅkti |
iti1 hi hasarasaḥ samastabhojyaṃ svadanavidhiṃ nayate tad anyathā na
dinamukham anu tatra pākavṛnde dinajaṭharaprasaraṃ dināṅghripūrtim |
ṛtuvalayanideśadeśabhedaṃ vividhavidhānagatīḥ svayaṃ tu viddhi ||299||
prathamam iha phulaṃ vanād upāttaṃ bakaripunā svadanāya suṣṭhu jātam |
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25784760 (0.054):
viśākhā kiñcid vihasya - subala! yatra yo rajyati, sa khalu vinindyam api / ślāghyatayotkīrtayati | atas tāvat suṣṭhu adharmasyāpi śobhanatvena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9896759 (0.064):
cāhaṃ prathamaṃ dharma deśayiṣyam, na ca māṃ sa vyaheṭhayiṣyat //
punar iha havir2ādigorasāntaṃ śatavidhatemanajemanaṃ babhūva ||300||
atha surabhijalena suṣṭhu tāmbūlajapuṭakena ca śodhitāsyapadmāḥ |
vrajanṛpatitadīyanandanādyā bahir upaveśasabhām abhāsayanta ||301||
atha punar adhiruhya candraśālā3- / mukham amṛtāṃśu4mukhīgaṇāḥ svakāntam |
abhimukhasadasi sphūranniveśaṃ / dadṛśur amuṃ nibhṛtaṃ mitho 'py anūcuḥ ||302||
iha viviṣakalākalāpavijñāḥ samuditatāṃ samavāpur utkacittāḥ |
amum uditām itāḥ kalānidhānaṃ svakulakalāṃ vinivedya bhartum aicchan
yadapi harir asau kalānivijñas tadapi tadalpakalāsu toṣam eti |
yadapi kṛtamukhāḥ kalāsu sabhyās tadapi harer mukhavīkṣayā ramante ||304||
na bhajati sakalaṃ sadā sabhāyāḥ samavasaraṃ bata kāvyanāṭakādi |
iti niśi niśi bhinnatānumatyā vrajapatir iṣṭatamaṃ tadātaniṣṭa ||305||
kvaca niśi nṛpatiḥ sa vaṣṭi kāvyaṃ kvacid api nāṭyakalāṃ kvacāpi citram |
pṛthag api na pṛthag vibhāti sarvaṃ hariracitāni paraṃ puraḥ karoti
iti purukutuke gate tu yāme haribalasaṃvalitāḥ samastalokāḥ |
vrajanarapatim utthitaṃ vilokya prati tadavasthiti tasthur ādareṇa ||307||
murajiti gadituṃ kim apy anīśe pitari ca bāṣpaniruddhakaṇṭhadeśe |
sthaviragurujanā dvayaṃ nivedya pratividhaye samanaskam ācaran sma ||308||
avanatapitṛkaḥ parān yathārhaṃ nativinayādibhṛtān vidhāya kṛṣṇaḥ |
sahabalam anugatya mātṛyugmaṃ taducitalālitatāṃ ciraṃ jagāma ||309||
anumatim atha mātṛyugmadattām avakalayan praṇaman sanamradṛṣṭiḥ |
haladharam anugamya taṃ praṇamya śritanavavarṣavaraḥ svavāsam āpa ||310||
1. (b) iha; 2. (a) harir ādio; 3. (b) candraśālīo ; 4. (a) amṛtāśuo
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12506021 (0.063):
ahaha vanavanaṃ nidāghadagdhasthalam aṭasi svavapuḥ prapīdya rukṣaḥ2 | / murahara tava cintanena jīrṇān katham avitāsi janān idaṃ na jāne ||"5||"
iti muraharavarṇanāṃ sa kurvan muraharam apy avalokya sadmasīmni |
drutataram avaruhya rādhikādir nijatadapahṇavam ācacāra vargaḥ ||311||
iha matam apareṇa sarvakāntāsv anuniśam añcati so 'yam ittham astu |
hṛdaya kalaya kintu cāru rādhāharicaritaṃ paritaḥ smara tvam atra ||312||
vṛṣaravitanayādibhis tadā drāk samagami hāri hariḥ suveśa eṣaḥ |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6038586 (0.056):
40.69av kasya māṣātmaguptādyair 40.69bv vṛṣa tve nāsti niścayaḥ
navaghana iva vidyutāvalībhir yad amṛtavṛṣṭimayī babhūva dṛṣṭiḥ ||313||
vratatimaṇivivekakhaṇḍiśobhā / parimalabhāg iha sadma kintu kuñjam |
iha kim u kusumaṃ kim aṃśukaṃ vā / śayanaṃ idaṃ mithunam yad adhyaśete ||314||
iti nityalīlā / śrīgopālāya namaḥ,1 / sā ca janmādikā sā ca nityalīlā śrutiritā |
mithaḥ pūrvā parā ca syād bījavṛkṣapravāhavat ||o ||
atha nityāntarvartisarvartulīlā
atha hṛdi kuru vallavīsutasya stavam anu-gautama-tantra-labdham asya |
bahu-vidha-samayāgamād vicitraṃ śubha-caritam racita-sva-bhakta-bhakti
januṣi madhu-ṛtoḥ kumāra-bhāve taruṇimani pravayastayā ca yoge |
dayita-dayitayor vasanta-rāga-prabhṛti-kalā lasati sma śāmyati sma ||2||
tad idam ṛtuṣu ṣaṭsu rucyabhedāt pṛthag anuvarṇanam iṣyate tathā hi |
harir iha vihṛtipracāracaryāṃ vidadhad avarṇayad eṣa tarhi tarhi ||3||
prathamam iha śṛṇuṣva citta vākyaṃ / kvaca niśi yat prabhum āha hāri rādhā |
atha kalaya harer vacaś ca tasyām / amṛtavad antaraśantamasya dātṛ ||4||
ahaha vanavanaṃ nidāghadagdhasthalam aṭasi svavapuḥ prapīdya rukṣaḥ2 |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12505836 (0.063):
1. (b) iha; 2. (a) harir ādio; 3. (b) candraśālīo ; 4. (a) amṛtāśuo / iti muraharavarṇanāṃ sa kurvan muraharam apy avalokya sadmasīmni |
murahara tava cintanena jīrṇān katham avitāsi janān idaṃ na jāne ||5||
idam abhihitam ākalayya kṛṣṇaḥ smitavadanaḥ svayam āha yat tu rādhām |
tad avakalaya citta vittam etat tava bahuvṛttipadaṃ bhavisyad asti ||6||
ahaha sumukhi nedam anyad ūhyaṃ tapaṛtum anv api tatra citratāsti |
kvaca sa hi madhuvat kvacāpi varṣāvad anubhavaṃ dadate svayaṃ kvacāpi
vanam iha yad anūpam asti tasmin madhur iva bhāti nidāghakāla eṣaḥ |
nirudakataruṇi svayaṃ nidāghaḥ kṣitidharanirjharabhājivārṣikaśrīḥ ||8||
mama samam amarībhir atra vṛndā nikhilavanaṃ paritaḥ pariṣkaroti |
yad aharahar ahaṃ bhavatyā saha sahacāribhir apy alaṃ bhajāmi ||9||
sumadhuranavanārikelanīraṃ tadupamatālaphalāmbu cāsya3 majja |
upahṛtam iha vṛndayā satṛṣṇe sakhisahite mayi tṛptim ādadhīta ||10||
sa panasasahakāragostanīnāṃ / rasavasanaṃ racayāmy ahaṃ samitraḥ |
tvadadharamadhu māṃ tu tatra citraṃ
smarayati sāndratayā svam eva subhru ||11|| / atha vayam api tāṃ vihārabhūmiṃ tava kalayāma yadi tvadīyam iṣṭam |
1. (b) not found; the following verse is placed after atha etc.; 2. (a)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1050269 (0.010):
labhante na hy amī bhoktuṃ % praviddhāny aśucīny api [This verse is placed / after 14.30 in ed. C.] // 14.29 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23576898 (0.016):
labhante na hy* amī bhoktuṃ* |praviddhāny* a+śucīny* api [This verse is / placed after 14.30 in ed. C.] ||14.29|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13692950 (0.016):
labhante na hy amī bhoktuṃ % praviddhāny a-śucīny api [This verse is / placed after 14.30 in ed. C.] // 14.29 //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159958 (0.025):
[*NOTE: First reference to Bharata, whom he has not been following very
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150601 (0.028):
The complete verse is as follows (I have underlined the Sanskrit and
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432699 (0.028):
[*NOTE: This is the starting point of the Bhagavat-sandarbha. The two / following verses are quoted in section 16 and 21.]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437971 (0.029):
ācāra prasaṅge pativratā māhātmye. Chatterjee quotes the following verse / from Agni Purana sītayā rādhito vahniś chāyā sītām ajījanat | tāṃ
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186825 (0.031):
end of the last line of each verse is the number of the verse in the
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190506 (0.031):
Arjunavarmadeva. The number in parentheses at the end of the last / line of each verse is the number of the verse in the Motilal edition.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149779 (0.031):
[*204] In the 1984 edition this verse is the first verse of the next
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149839 (0.031):
[*208] In the 1984 edition this verse is the first verse of the next
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187292 (0.032):
the input conventions / explained in the following paragraphs and be made freely accessible to the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12141970 (0.034):
[*4] The published text gives the following variant which I have
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033452 (0.034):
number refers to the verse--number within the chapter.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150187 (0.035):
VMP text, the verse is divided between two sections. The third line of
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7081990 (0.035):
hyphenated elements originally form a compound word) with the following / exceptions:
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21494275 (0.035):
[In the following numbering of ṃ, Jha's ed. have the same one with K.]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12158839 (0.036):
[*453] US has the normal visarga before an initial `s' of the following
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5063070 (0.036):
this and the following sentences]
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9713411 (0.037):
{B has the following additional verse here,
rukṣaḥ; 3.. (a) margin: cālpa; iti vṛṣaravijādibhiḥ pradiṣṭas tvaritam
amūbhir amūṃ hariḥ pratasthe ||12|| / prathamam abhiyayau vasantavantaṃ vipinaviśeṣam atha pradeśam anyam |
anubhavatulayānubhāvayaṃś ca pravadati sa sma sanarmasuṣṭhu vācam ||13||
ahani vayam amūṃ nirīkṣya subhru varasaritaṃ purataḥ samaṃ sajantaḥ |
nijanijadhavalās tu pāyayitvā viharaṇam atra suhṛdbhir ācarāma ||14||
śaśimukhi śucimāsi madhyamadhyaṃ dinam anu mandiratulyaśailagarbhe |
jharanikaraparītapārśvadeśe saha bhavatīkam ahaṃ mudā śayiṣye ||15||
savitṛduhitṛtuṅgatīragarbhe śaśimaṇidhāmani kuñjapuñjarāji |
anurahasam ahar vrajāntarantaḥ saha bhavatīkam ahaṃ mudāśrayiṣye ||16||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15802100 (0.054):
sahacara saṅginībhiḥ śṛṅgiṇībhiḥ saha sa harir vraja jana sneha dhanaḥ
vayam iha sariti draveṇa gatvā viharaṇaṃ narmasaśarmatāṃ nayāma |
iti vṛṣaravijāṃ vidhṛtya bāhāv aparasakhīsahitāṃ ca calann uvāca ||17||
nikaṭanikaṭatāṃ calaṃs taṭinyā / nirudakamātrapadaṃ kramāt tyajaṃś ca |
tapamadhunṛparāṣṭrayugmamadhyaṃ
gatam iva candramukhi svam atra paśya ||18||
iha kamalavanāni tāpaśīrṇāny api kamalāni kiyanti dhārayanti |
tata iha sariti praviśya yūyaṃ vayam api tāni vicitya cāru cinmaḥ ||19||
muhur iha paritaḥ samāvrajantaḥ sariti rasaprasaraṃ gaveṣayantaḥ |
navanavatanayāya padminīnāṃ stanam iva vāriruhaṃ duhanti bhṛṅgāḥ ||20||
iti vanavalitaṃ chalaṃ vidhāya vrajasumukhīḥ saritaṃ praveśyamānā. |
kamalacayanalakṣyataḥ svavāñchālasitavaśāḥ1 sa cakāra tatra tatra ||21||
kamalam idam aho mayā tu labdhaṃ kanakaruciprathitaṃ tvayā tu nīlam |
iti vividhamiṣaṃ parasparaṃ tāḥ samam ajitena vihārasāram īyuḥ ||22||
hṛdi kim u kamalaṃ lalāga kiṃ vā harikara ity amukā viśaṅkamānāḥ |
vrajajanisudṛśas tadā navīnāḥ sapulakaśītkṛtikāritām avāpuḥ ||23||
atha vihasati tatra jihmanetrā murajiti cikṣipur āyudhābham ambhaḥ |
sa ca tad akṛta tāsu kintu tāsāṃ tadapagamaḥ kriyate sma tasya tena ||24||
harir asurasahasralakṣajetā svayam abalābhir ayaṃ vijetum iṣṭaḥ |
yad iha jayam avāpa tan na citraṃ yad atha jitas tad atīva citram atra
yadapi ca jalasecanena kīrṇas tadapi parābhavam api nāghaśatruḥ |
iti bhrukuṭim adhāt tu vārṣabhānavy atha sa tu tatra babhūva citrakalpaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677204 (0.038):
mātṛ-ṣvasā mātṛ-sama-prabhāvā % saṃvardhayām ātma-javad babhūva // 2.19 // / tataḥ sa bālā1rka ivo7daya-sthaḥ $ samīrito vahnir ivā7nilena &
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4343219 (0.042):
ekaḥ pañcajano nāma putro rājā babhūva ha // HV_10.63 // / [k: D6 T2 G1 3.5 M3 ins.: :k]
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7677091 (0.043):
buddhakṣetraścandravidyuto nāma babhūva; tamapi pañcakaṣāyaṃ babhūva /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27595675 (0.045):
yaḥ pūrvamāsa ditijo narahelvalākhyo rugmīti nāma ca babhūva sa kuṇḍineśaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27585907 (0.046):
sa tad vilajjāvaśataḥ padena samākramat tasya babhūva sūnuḥ | / hahū tunāmnā sa viriñcagāyako nāmnā'vaho yo marutāṃ tadaṃ śayuk | 11.65 |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11934825 (0.048):
kalpanāṃ paryudāsayituṃ pratiṣeddhum idaṃ nirdhārayāṃ babhūvāmredayāṃ / babhūva. kim ity āha. yasyaivotpādāt yāvat skaṃdhasya samudayo bhavatīti.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23575940 (0.053):
tat puṣ.pa+varṣaṃ* ruciraṃ* babhūva ||13.45| / cāpe *atha (bāṇo* Cvāṇo* )nihito* *a+pareṇa |
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21247937 (0.054):
adadhāt, adhatta / dadhyāt, dadhīta / dheyāt, dhāsīṣṭa / adhāt, adhita / / adhāsyat / adhāsyata // ṇijir śaucapoṣaṇayoḥ // 11 // (ira itsaṃjñā vācyā)
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4587630 (0.058):
rāmeṇa rakṣitaścābhudyasmāddhyāghraṃ vinighnatā // BndP_2,25.74 // / tasmāttadeva nāmāsya babhūva prathitaṃ bhuvi /
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17216195 (0.059):
4 s tān na kāle .. + /// + + + na parihartā bhavati / atha teṣāṃ / gopālakānām abhavad ye 'smākaṃ vṛddhatarakā gopālakās te 'py etāny
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27585169 (0.061):
athāṣṭamo vasurāsīd dyunāmā varāṅgināmnyasya babhūva bhāryā | / babhūva tasyāṇsca sakhī nṛpasya suvindanāmno dayitā sanāmnī | 11.20 |
harim atha sakalābalāvilāsāl laghu jagṛhur jitakāśitāṃ dadhānāḥ |
punar api hasitānunāpabhaṅgyā bahir avadhānam adhāpayan mṛgākṣyaḥ ||27||
avahitavati jīvanādhināthe vṛṣaravijā drutam asya karṣaṇāya |
taṭam aṭitavatīha2 kṛṣṇanāmāpy anugatatāṃ samavāpa rāgabaddhaḥ ||28||
1. (a) ovaṣāḥ; 2. (a) aṭitavatīti / drutam atha paricārikā murāriṃ vṛṣaravijāṃ savayastatīr amūś ca |
mṛdu mṛdu vasanena mārjitāṅgān akṛṣata vastravarān adhārayaṃś ca ||29||
svayam atha vṛṣabhānujā svakāntaṃ mṛgamadakuṅkumacūrṇamarjitāṅgam |
sulaghu vidadhatī jahāra jāḍyaṃ bahir abahiḥ punar ājahāra jāḍyam ||30||
atha ghusṛṇaviśeṣakāṃśuyuktaṃ laghutaraveśaviśeṣaśobhimuktam |
akuruta vṛṣabhānujā svakāntaṃ sa ca rucitām akarod amūṃ nitāntam ||31||
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12506489 (0.047):
svayam atha vṛṣabhānujā svakāntaṃ mṛgamadakuṅkumacūrṇamarjitāṅgam |
kramukasitakarāñciparṇavīṭīr adita sakhī harirādhayor mukhāntaḥ |
yugalam api tayoḥ sakhījanānām adhita sukhaprathanāya vaktramadhye ||32||
atha kamalakarāḥ sakāntakāntāḥ savilasitaṃ sadanāya gantukāmāḥ |
vijitakamalapatracārunetrā virurucire nikhilena khelitena ||33||
kvacid api hariṇā samaṃ vyadhus tāḥ puru kamalākamali prahāsayuktam |
idam iha na vidus tu tena śaśvaj jitam akhilaṃ bhuvaneṣu kevalena ||34||
iti bahuvidhakhelamālayāntaṃ jagṛhur amūr amunā samaṃ samastāḥ |
tadanu ca varaniṣkuṭasthadhiṣṇyaṃ praviviśur āviviśuś ca tasya bhāsi
maṇisadanam idaṃ vṛtīr1 atītaṃ varasarasīsarasīruhālimadhyam |
sukusumasukumāragarbhatūlīmiladupadhānaśubhaṃyumañjuśayyam2 ||36||
sarucinihitatālavṛntabhṛṅgārakamukhaśarmadavastusaṃstutāṅgam |
drutataram aviśad viśaṃś ca śayyām adhivasati sma hariḥ smitāṃśuśobhi
[yugmakam] / tam atha kusumacāmaraṃ dadhānā vṛṣaravijā svayam eva sevate sma |
anṛjudṛśam amuṃ balaṃ chalaṃ ca praṇayi sa tu praṇayan nināya śayyām
iyam api tata eva khedadambhād alasanibhasthititāṃ babhāja tasyām |
tadanu savayasaḥ sacandratāmbūlakam anu śarma dadhus tayor dvayoś ca
tadanu tad anumāya tena tasyā rahasi mithaḥ sthitivāñchitaṃ vayasyāḥ |
samiṣam apagatāḥ kṣaṇaṃ tu kācin mṛdumardanam etayor vyadhatta ||40||
iyam api vigatā dvayasya nidrāṃ chalaracitāṃ chalam āracayya yat tu |
nayanayugalamīlanaṃ vihāya praṇayamayīm udamīmilan nijehām ||41||
iti bahuvidhākelibhir nidāghe vigatavati praviveśa vārṣikaśrīḥ |
jaladavalayavidyutālilakṣmyā hariharidāratanūr vilāsam āpa ||42||
rucim iha kalayan vrajeśasūnur niśi niśi varṇayituṃ ruciṃ jagāma |
idam avadadhatī ca vārṣabhānavy api savayastatir udyad ullalāsa ||43||
iti ghanasamayasphuṭaprabhāte nijajananīhitaṃ payaḥ kṛtānnam |
maricavalitam uṣṇam īṣad aśnann aham anurāmamukhaṃ sukhaṃ bhajāmi ||44||
mama janitithir eṣyatīha bhādre vrajajanaśarma ca tena sārdham aṅga |
dvayam api yad idaṃ jaganti dhinvan purataraparva taniṣyati prahṛṣya
1. (b) ovṛter; 2. (b) ośayyām / gṛhaśikharaśikhām athādhirūḍhāḥ kalayata niśy api goṣṭhavanyadhāma |
pratilavataḍidālidīptibhūmnā dina iva sarvam idaṃ muhur vibhāti ||46||
nabhasi jaladavidyudālilakṣmīr bhuvi haritaḥ sphurad indragopakāntiḥ |
madanugabhavatīva kānanaśrītatim anupaṣakatāṃ sakhi prayāti ||47||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13134221 (0.049):
śravaṇayor alam aśravaṇir mama | / tam avilokayator avilocaniḥ / sakhi vilocanayoś ca kilānayoḥ || RBhrs_2,4.10 ||
sthalakulam iha kūrmapṛṣṭhatulyaṃ nayanagatipradaratnaveśamadhyam |
vitatam abhinavaprarūḍhatārṇaṃ pari dhavalāgaṇapālanaṃ karomi ||48||
girivaraśirasi vyudastapārśvāvṛtimaṇisadmani labdhadhenudṛṣṭiḥ |
bahuvidhaśatarañjamukhyakhelā vidadhad ahaṃ sakhibhiḥ sukhaṃ prayāmi
sravati salilam ambude tarūṇāṃ kuharagṛhe rasayan phalaṃ sakandam |
upasalilaśilāsanaḥ sadannaṃ dadhisahitaṃ sakhibhir vibhaktam aśnan ||50||
kvacid api girimūrdhni dhenuhūtiṃ vidadhad amūś ca mudā niviśya paśyan |
adhi vaḍabhigatābhir īkṣaṇīyaḥ satatam ahaṃ bhavatībhir atra tatra ||51||
[yugmakam] / iha vahati kadambanīpayūthīśavalitaketakagandhasandhavātaḥ |
anubhavasaviviktataṃ ca yadvat tava mama cānubhavanti gandham alpam1
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26203172 (0.030):
dvayaṃ devatva-mokṣāya $ mame7ti na mame7ti ca & / mame7ti badhyate jantur % na mame7ti vimucyate // 7.114 //
Yamuna: Stotraratna (yamsr_pu.htm.txt) 2510340 (0.031):
yadi me na dayiṣyase tato dayanīyas tava nātha durlabhaḥ || YStr_50 ||
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3330488 (0.036):
kiṃ kasmānme mamaitadupatapanamupatapasi sa tvaṃ he roga yo 'haṃ yajño
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22384752 (0.037):
etāni kesarāṇy eva % nai8tā dantā1rciṣas tava // 2.94 // / mukhā3di-tvaṃ ni-vartyai8va $ padmā3di-tvena rūpaṇāt &
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20942941 (0.038):
dikakṣyā 1 svityuktam/ mama tu netyayuktam/ ākāṅkṣiṣyamāṇasyāpyādāveva
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18696632 (0.043):
vātātapehi ca hanyantasya bubhukṣāye pipāsāye śuṣyantasya mama na kadāci
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23917055 (0.045):
maitreya, tavāpi tathātā / tvañcedevaṃvyākṛtaḥ, sarvasattvā apy-(evaṃ-)
yadi pulakakulākulāsi kṛṣṇaṃ kanakapaṭaṃ paṭu māṃ nirīkṣya bhadre |
ghanataḍidudayād vivardhamānāṅkuradharanītulanāṃ tadā prayāsi ||53||
ghanasamayam anudhvaniṃ plavādyā vidadhati te ca ghanā muhus tam atra |
niśamayitum amuṃ parasparaṃ ye sphuṭam aniśaṃ racayanti suṣṭhu puṣṭam
jaladam anu kaniṣṭhamadhyamukhyāḥ plavaśikhicātakanāmakāḥ prapannāḥ |
taratamavidhinā tadekanandi dvayam aparas tu tadekajīvijīvaḥ ||55||
aham api tad idaṃ vilokamānaḥ kila vimṛśāmi nijān ananyabhaktān |
yadanu ca bhavadīyavṛndam etat paramatayā mama cittam āviveśa ||56||
iti vadati harau papāta vṛṣṭir visṛmaraśīkarabhāk tataś ca mukhyaḥ |
paṭakuṭam adadhur dvayasya khaṭṭām anu paritaḥ sadanaṃ paṭāvṛtaṃ ca ||57||
bahir anu ghanagarjitaṃ savarṣaṃ gṛham anu talpavareṇyam alpaśītam |
tadanu vasitaśastavastram etanmithunam anusmara citta gaurakṛṣṇam ||58||
iti bahuvidhasukhakhelayā prayāte ghanasamaye śaradā jagāma tāṃ ca |
sphuṭam avakalayan purāvad ākhyad vṛṣaravijāṃ murajin niśi krameṇa ||59||
aharahar udaye śarat śaratpraveśe nijajananīnihitaṃ payaḥ kṛtānnam |
sahasuhṛd upabhujya2 dhenusaṅgād vanakalitaṃ bhavatīṃ vivicya vacmi ||60||
vahad anunavam abhram acchabhāvaṃ praṇidadhatī kṣitir ātmanānucakre |
taducitam upajīvanīyabhāve mayi bhavatī bhavatīdṛg eva subhrū ||61||
taḍidanuvalane gate payodād bata iti mānam ite tathā payode |
tvadapagamadaśāṃ nijāṃ purāṇīṃ muhur aham asya tulām anusmarāmi ||62||
1. (a) alpaḥ; 2. (a) upayujya atha yadi kalayāmi tīranīravrajam anu
khañjanahaṃsakañjakāntim | / varatanu bhavadāgatiṃ vitarkya bhramadaśayā bata vibhramaṃ prayāmi ||63||
abhilaṣati madīyakeliśikṣāgurum iyam acyutavallabhākṣilakṣmīm |
iti kila kamalāvalīṃ vidhūtām uru śapharīnikaraś carīkarīti ||64||
jalam anuparamācchatāṃ nirīkṣya kṣaṇam anusandadhad antaraṃ yadāsmi1 |
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26495364 (0.044):
jijñāsamānaḥ prayatnapreritena manasā indriyaṃ saṃyojya tad viṣayāntaraṃ / jānīte/ yadā tu khalv asya niḥsaṅkalpasya nirjijñāsasya ca vyāsaktamanaso
Agamasastra 1) Agamaprakarana (including Mandukya-Upanisad) (agsas_1u.htm.txt) 27946112 (0.061):
'picchidirvyā priyata ity uktaṃ syāt / / yadā punarghaṭatamaso vivekakaraṇe pravṛttaṃ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13604523 (0.063):
(AVParis_69,5.4) athāpahantuṃ bhayam evamādikaṃ yadābhilaṣyet phalam uktam / eva vā | tadāṅgirasyaṃ varamantrasaṃpadā sphurantam uccaiḥ śaraṇaṃ vrajed
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4956706 (0.063):
sārasvate vipratiṣedhād yadeti syāt // MS_2,4.27 // / yad uktam puroḍāśināṃ sānnāyināṃ ca sārasvate darśanaṃ bhavatīti,
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20918853 (0.063):
paricchedāntaraṃ kasyāpi nāstīti atha paricchettureva neti asminpakṣepi
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 460319 (0.064):
naca sahabhāvijñānāntaramasti / / tato jñātatālakṣaṇakāryeṇaivānumātavyamiti kathaṃ sā nābhyupagamyata
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393335 (0.064):
bhūyo bhūyas tāḥ kariṣyaty atra śeṣāḥ2 // 19 // / anyad api kāryāntaram upakṣipann āha
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3240794 (0.064):
smṛtyupalabdhayośca pratyakṣamantaraṃ / svayamanubhūyater'thaviprayogasaṃyogātmakamiṣṭaṃ putraṃ smarāmi nopalabha
pratiphalitam iha svam īkṣamāṇas tava manasā tulanām anusmarāmi ||65||
navanavapulinaṃ nirīkṣya tat tat padadalanāṃ viniṣidhya tatra cāham |
manasi vinidadhe sma hetum anyaṃ vacasi tad anyam idaṃ tvam eva vetsi
pathi pathi kusumaṃ vicitya śaśvat kusumamayaṃ dhanurādikaṃ vidhāya |
pulinakulam adaḥ prapadya tasmin kusumaśarāya vayaṃ baliṃ dadāma ||67||
kumudamukulam alpam alpanālaṃ śaratulitaṃ viracayya śilpaśāli |
dhanur api navaketakasya parṇān tricaturayogadṛḍhān dṛḍhaṃ sṛjāmaḥ ||68||
iti harir acalat priyāsahāyaḥ kusumacitiṃ vidadhad vicitrakeli |
pṛthutanuviṣamacchadāṃs tanīyas tanulatikābhir itasmitān jahāsa ||69||
atha pulinam asāv apaśyad indoḥ pratitanuvat pulinasya tadvadindum |
kutukarasavaśād viśaṃś ca tasmin svam amṛtasiktanibhaṃ vidan nananda
avadad atha sakhītatir mukundaṃ kusumaśaraḥ kva nu yaṃ prapūjayāmaḥ |
harir avadad ahaṃ sa eva sākṣād iti mama pūjanam eva tasya viddhi ||71||
yadi kusumaśarasya śaktim asmin mayi manuṣe natarāṃ tadālivargaḥ |
mama kusumaśarān sahasva sākṣād iti kalayan sa tu kampate sma vargaḥ
atha vṛṣaravijāvadan murāre śatrum iha bhaumayudhi tvam eka eva |
parabalabahukoṭiśastram asyan jayam abhajatas tad idaṃ nicāyayasva2 ||73||
upaparisaram asya tarhi sarvāḥ kusumaśarān kirann amūr asaṅkhyān |
abhinad ayam amūn śarān amūṣāṃ kusumaśarair uta kañcukāny avidhyat ||74||
harim atha jitakāśinaṃ babhāṣe hariramaṇīvitatiḥ smitaṃ dadhānā |
vayam iha yuvatījanās tad asmatparicitam eva vihāram ādiśasva ||75||
harir atha vihasan jagāda yūyaṃ bharatamataṃ prati rājathātivijñāḥ |
tad anusarata gītavādyanṛtyaṃ mama bhavatībhir udetu tāratamyam ||76||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4777296 (0.038):
maṅgalāṅkuraropaistu gītanṛtyādivādyakaiḥ //AP_68.003cd/
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6601323 (0.044):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhirvividhamadhuramanojñapaṭupaṭahadundubhimahādundubhibhirvādyatālaninādarnirghoṣaśabdairnānāvidhaiśca / gītanṛtyalāsyaprakārairbahubhiraparimitairbahvaprameyāṇi
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7623719 (0.049):
nṛtya gīta vādya puṣpa varṣite varṣite |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765609 (0.057):
nānā vādya gīta tūrya nādyair upagīyamānasya su manasaḥ krīḍato
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10172671 (0.057):
pragīyamāno lalītaṃ gītavādyaviśāradaiḥ // ViP_5,25.7 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28572964 (0.062):
surabhi payasā sura pati sarasīm upagiriṃ vibharāñcakāra | tataś ca / vādya spṛg gīta nṛtyair upasura sadasāṃ stotra mantrair ṛṣīṇāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114855 (0.063):
evaṃ stry-āgāramadhyagatasyâpi te strīgaṇaparivṛtasya / nānāvādyagītatūryanādyair upagīyamānasya sumanasaḥ krīḍato ramamāṇasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960726 (0.063):
strīgaṇaparivṛtasya nānāvādyagītatūryanādyair upagīyamānasya sumanasaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28562616 (0.063):
paśyata, netra gati vicitratām amīṣām, yayā khalu nṛtyam upādiśadbhir / āmībhir anugṛhyāmahe | tasmān nṛtya caryā paricaryā paryutsukā vayaṃ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1900216 (0.064):
vajragītāṃ tato badhvā pūjayed vajranṛtyayā // / kā[maratyābhiṣekā]gryā nṛtyagītasukhātsukhaṃ /
drava iva harigānataḥ śilādyaṃ hariramaṇījanasīmakaṃ babhūva |
harir ajani kathañcanāpi dhīraḥ sa ca na tathājani gānatas tu tāsām ||77||
atha militatayā cakāra lāsyaṃ / nijavanitābhir ayaṃ na cāpa sāmyam |
tam abhidadhur amūr vayaṃ na sandīpanim / abhajāma guruṃ kathaṃ nu vidmaḥ ||78||
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24410318 (0.050):
bhagavan sarvaviccchāsta jānīmahi kathaṃ vayam / / yatpāpaṃ kurute kṣīṇaṃ kāraṇḍanyūhasūtrakam //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8625140 (0.061):
chandodhyetāraṃ brahmaniṣṭhameva gurum 'abhigacchet'; upasīdedityarthaḥ / / gurumeva na tvanyamiti vā evaśabdānvayaḥ / tattvapradīpe tu
1. (a) margin: yadāsti; 2. (a) nicāyayāṃ sma / harir akuruta taṇḍunā praṇītaṃ naṭanam anena jahāra cittam āsām |
iha jagadur amūr vayaṃ na padmātulitatamā yad ihāpi śikṣitāḥ smaḥ ||79||
vyatimilitatayātha rāsanṛtyaṃ vyadhiṣata tā dayitena tena sārdham |
vilasitavaramādhurībhir eṣāṃ suravanitā mumuhur muhur muhuś ca ||80||
atha harir akarod ihāpi citraṃ javamahasā sa tathānaśe samastam |
yad akhilamahilāḥ svapārśvalagnaṃ tam anulavaṃ bata menire nirīkṣya ||81||
vilasitam idam ittham ācarantaḥ śramam upalabhya cirād amī niviṣṭāḥ |
vyajanasalilapānakāṅgarāgakramukapuṭādibhir āśritābhir iṣṭāḥ ||82||
atha bhṛśam upalabhya śāntim etā harihariṇīnayanā niśāvasāne |
vanam anuvihṛtiṃ mudā dadhānāḥ svam upavanīmaṇimandiraṃ sasarjuḥ ||83||
atha muraripurādhikākhyayugmaṃ mṛduśayanaṃ pratilabhya valguśarma |
atanuta śayanaṃ tathā yathā tat tanum api bhedam adhāt tanudvayaṃ na
atha girivaraparvaṇi svasṛṇāṃ / gṛhagataṃ parvaṇi kārtike māsi |
bahuvidhamahasā1 saśarmapūrṇe / tadanu mukhaṃ mukharaṃ sukhaṃ karoti ||85||
atha śaradanujā yadā ṛtuśrīr2 mṛdumṛduśītamayī samājagāma |
aśanavasanakānanādrikhelāśayanasukhādi hariḥ priyām uvāca ||86||
surabhinavakaśālitaṇḍulībhiḥ purusitavaṣkayanīpayaskṛtānnam |
suparimalahariḥ plutaṃ samantād vikalitavalkalabījanāgaraṅgam |87||
bahughṛtaparipakvapiṣṭabhedaṃ pravitatamaṇḍakaroṭikābhir iṣṭam |
parikṛtadalitārdrakaṃ svamātrārpitam uṣasi svadate varoru mahyam ||88||
[yugmakam] / tadanu ca jananī dadāti veṣaṃ mṛgamadakuṅkumacūrṇapūrṇavastram |
tam aham aharahaḥ sajan sarāmaḥ sahasakhivīthir atīva śarma yāmi ||89||
yadapi vividhatemanādimadhyaṃ dinam upalabdham ihāsti paṅkajākṣi |
tadapi bhavati sārdrakaṃ ghṛtāntaḥkṛtapacaśarṣapaśākam ādarāya ||90||
aharahar anudhenukañcukādicchavisavitṛcchavimitratācchabhāsaḥ |
sakhibhir akhilakeliśālihārītakarutakarmaṇi narmaśarma yāmaḥ ||91||
pariṇatatarajambhanāgaraṅgakramukamukhadyutiśoṇakānanāntam |
smitalasitakaṭiñjarādipuṣpapramuditasarvam ahardivaṃ bhramāmaḥ ||92||
calasakhi tad idaṃ vanaṃ nirīkṣemahi himaleśini3 mārgaśīrṣamāsi |
paraparadivase tu śītaśīte nahi vihṛtir4 bahir aucitīṃ bhajeta ||93||
iti harivacanād anena sārdhaṃ vanam anugamya viramya ramya-rūpam |
samucitaphalapuṣpasaṅgraheṇa pramadabhṛtaḥ pramadāgṛhaṃ samīyuḥ ||94||
1. (a) opa(rva)tayā; 2. (a) ṛtuśrīṃ; 3. (b) himane niśi; 4. (a) vikṛtir
iti mṛdutaratulikānukūlīkṛtaśayanaṃ nayanābhirāmayugmam |
madhuripuvṛṣabhānujāsamākhyaṃ na vapuṣibhedam avāpa nāpi citte ||95||
atha dhanur aparāṃśamīnarājāvadhi ravibhogagatāhasaṅghabhāge |
muraripur avadat purāvad etāṃ vṛṣaravijāṃ sa nijāṃ vilāsalakṣmīm ||96||
ghṛtadadhikṛsarārdrakādijuṣṭāḥ kaṭuvaṭakā vividhāni sandhitāni |
aharahar udaye madīyamātrā mayi nihitāni bhṛśaṃ sukhaṃ vahanti ||97||
bahuvidham atha dugdhabāṣpapakvaṃ mṛdu mṛdu piṣṭakam iṣṭapūrṇam |
adhi dinadinamadhyamātmamātrā prahitam ahaṃ ramayan mudaṃ bhajāmi |98||
ghusṛṇarucir atūlasūkṣmavastradvidalajakañcukayukpidhānavakṣaḥ1 |
pavanarahitagharmaśarmadātṛsthalam anu dhenvavanena śarma yāmi ||99||
śiśiram anu samastasattvajāte rutirahite kikhiṣu pragalbhavākṣu |
samavadad iha ko 'pi neti nūnaṃ sakhi hasitaṃ dayayā sahāyati sma ||100||
śiśirajanuṣi durdine 'pi jāte mitirahitā dhavalāḥ sukhaṃ caranti |
śṛṇu sakhi tadupāyam antyam ekaṃ mama muralījani yat tu vāyusūktam ||101||
śiśiram akusumāntaraṃ nirīkṣya srajam iha kundakṛtāṃ bibharmi citrām |
vipadi yad upajīvanaṃ tad eva pratipadam ādarabhājanaṃ vibhāti ||102||
iha drutam itam ahaḥsamūham ūhā-
viṣayatayā dadhataḥ pare nininduḥ | / bhavadupasṛtivardhirātrivṛddher
alam aham asya tu vaśmi2 dīrgham āyuḥ ||103||
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21492579 (0.040):
Manu4.78c/ na kārpāsa.asthi na tuṣān dīrgham āyur jijīviṣuḥ || / Manu4.79a/ na saṃvasec) ca patitair na cāṇḍālair na pulkasaiḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19931699 (0.063):
03,278.026a dīrghāyur atha vālpāyuḥ saguṇo nirguṇo 'pi vā
atha madhu ṛtur eṣyati praphullaṃ vananikaraṃ vidadhad yad ātataḥ prāk |
hariharivanitākulaṃ praphullaṃ svayam abhavad bata paśya tasya vīryam
prathamasamam athātra bhojanādyaṃ samucitam āpravidhāya kṛṣṇacandraḥ |
niśi niśamayati sma vanyavṛttaṃ dinadinam apy atulaṃ vṛṣārkaputrīm ||105||
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12501123 (0.036):
surabhitam iha rādhayā tu devyā svayam urarīkurute sma kṛṣṇacandraḥ ||57|| / tad aghajiti sutailam ādadāne samajani pūṣitā na tat tu citram |
niśamaya kutukaṃ vane 'dya dṛṣṭaṃ vitaritari prasabhaṃ bibharti bhikṣuḥ |
amadhujanuṣi puṇḍrake dvirephā muhur api jhaṅkṛtitarjanāṃ vahanti ||106||
kim iyam ahaha mādhavīti nāmnā / janaviditeti madāt praphullati sma |
śiva śiva na vayaṃ madhoḥ kim itthaṃ
kusumam adhuḥ kila saptalādayaś ca ||107|| / sa bakulasahakāraketakīnāṃ sakaruṇakiṃśukanāgakeśarāṇām |
tatir atiśuśubhe vilokya yāntu bhramarapikapravarā mahaḥ sajanti ||108||
malayajamarud eṣa ity abhikhyaḥ pavanagaṇaḥ pratipadya matkavanyām |
manayujajayisurabhātiśastāṃ prasatikrīṇa ivātra mandamandam ||109||
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25741390 (0.059):
tuṣyantī vīvīthivīthīṣu mandamandamathāyayau // BndP_3,15.32 //
iti madhuṛtuvarṇanaṃ vitanvan madhuripur anyanijapriyājanānām |
caritavivṛtim anyanāyikānāṃ3 caritamiṣāt kalayann amūṃ stute sma ||110||
1. (a) ovṛkṣaḥ; 2. (a) raśmi; 3. (a) margin: nāyikātām / kusumakulam idaṃ dadhāti tāvad bhramarapikādigaṇas tathā svarūpam |
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19379056 (0.053):
yadi vastu varṇagandharasasparśasampannaṃ bhavati tadā viśiṣyate | tataḥ / surupitvaṃ yaśasvitā priyatā sukumāratvaṃ sukhasparśāṅgatā bhavati
priyasahacaratā yadā priyāṇāṃ parasamaye śaratāṃ ca vajratāṃ ca ||111||
ayi vidhumukhi saṅgatapriyāṅgi priyavirahād aparā dhṛtāvasādāḥ |
uta kusumapikāditudyamānā dhruvam adhunā priyatāvaśā bhramanti ||112||
sphuradasahanatā mithaḥ sapatnyaḥ pathi rahasi priyam ātmanābhisṛtya |
diśi ca vidiśi ca sphurantam ārān nahi niranaiṣur amūḥ kva vā labheran
niyamitacaraṇān nikuñjadhāmni / kvacana ca vāsakasajjikāyamānāḥ |
priyatamam anavāpya mānam āñcan / mukham iva mānadhanā hi dhanyanāryaḥ ||114||
api ca tadaparās tu vāsasajjā / muhur api cintanalabdhakalpatantrāḥ |
priyatamam upalabhya cātra jāgrad / valitavad āpa sukhaṃ na cātra bhedam ||115||
api dayitatamena khaṇḍitāśā nahi kalahāntaritā babhūva kāpi |
ucitam api tad etad eva yasmād dayitatamaḥ katham anyathā ghaṭate ||116|| / vyavahitapadavīṃ mamāsti netuṃ nahi bhavatīm api kiñcanāpi vastu |
na puruṣam iha jāgarādyavasthātrayam api cetanayā viyoktum īṣṭe ||117||
niśi sumukhi tad adya kuñjapuñjaṃ sahasavayastati sadravaṃ vrajāvaḥ |
iha hi kumudamudgarādipuṣpaṃ sitarucirociṣi rocamānam asti ||118||
vidhur atha dayitānvitaḥ sakhībhiḥ saha sahakhelam iyāya puṣpadeśam |
sphuṭam iha tu vidhuḥ paraḥ savṛndas tadupari vandanamālikāyate sma
adhi kusumavanaṃ virajamānaṃ harim atha kāntimatī vṛṣārkaputrī |
sukhakaralalitāviśākhikādipriyasavayastatibhiḥ samaṃ samayya ||120||
sukusumanikarānupadadānaṃ svam api tad apy anu tanvi yojayantī1 |
dvayam api tadanuvratakriyābhir dravatatibhiś ca mudāñci kurvatībhiḥ
alam uparigapuṣpavṛndam icchuṃ2 svayam api tattadupagrahaṃ diśantī |
drutam iva na kim asmadīya rājñyā vahasi nideśam iti smitāñcigīrbhiḥ
prasabham iva ramām amūṃ bhujābhyāṃ / hṛdi dadhataṃ3 muhur ūrdhvapuṣpahetoḥ |
sarud iva tadabhīṣṭam āpayantī / sakalakalaṃ hasitaṃ vitanvatībhiḥ ||123||
sukusumacayakūṭam īkṣayantaṃ svayam api taṃ tulitaṃ nicāyayantī |
vividhamatatayā prahāsabhedāc chalam api satyam api prajalpinībhiḥ4
kusuma-viracanā-mayaṃ kalāpaṃ vidadhatam āśu ca taṃ pṛthak sṛjantī |
nutim anutim api dvaye pi tasmin samiṣa-vacaḥ pracayena tanvatībhiḥ
1. (b) tan niyojayantī; 2. (a) icchaṃ; 3. (a) dadhātaṃ; 4. (a) / prajalpitībhiḥ / sva-racita-tad-alaṅkriyāṃ stuvānaṃ sva-racita-tat-tad-dalaṅkṛtiṃ stuvānā |
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26710973 (0.012):
atra miśrakriyayā yathā / nivartamānāṃ vinivartamānāṃ kṛtaprasārāṃ racitaprasārām /
nija-kṛti-janitā-mahattva-buddhiḥ prakṛtir iheti vihasya vādinībhiḥ
vaśam akṛta guṇa-kriyāṅga-bhāva-prabhṛtibhir atra ca paśya citta citram |
vahati patir adhīna-bhartṛkājñāṃ racayati karma vināpi tāṃ sa tasyāḥ
[aṣṭabhiḥ kūlakam] / harir iha janayan vasanta-rāgaṃ hari-vanitā-nikaraś ca suṣṭhu puṣṭam |
abhinaya-maya-nṛtya-tāla-juṣṭaṃ vyativaśitaḥ sva-vaśīcakāra viśvam ||128||
iti bahu-vidha-khelayā rajanyāḥ praśamam iva pratipadya nāgarendraḥ |
surabhi-kusuma-vṛkṣa-vāṭi-kāntaḥ kṣaṇa-śayana-kṣaṇam āpa kāntayā saḥ
maṇimayavaracatvarasya śayyām anu kusumānilalīlayā susevaḥ |
paramatamasakhībhir asyamānabhramaratatiḥ sasukhaḥ sukhañcakāra ||130||
iti sarvartu-līlā / atha phalaniṣpattiḥ
ghoṣe sva-prema-koṣe pitṛ-mukha-sukhada-svīya-vṛndena dīvyan
kaṃsena preṣitebhyas tam atibhayamayaṃ vīkṣya nighnan muhus tān |
hanti1 teṣām apaśyann adhi madhu-puri taṃ hantum añcan sa-vṛndam
hatvā tam ghoṣam āgāt tad-atula-sukha-kṛd yaḥ sadā tam bhajāmi ||1||
rādhādyāḥ kṛṣṇa-kāntāḥ svayam avataraṇaṃ kṛṣṇavat prāpya līlā-
śaktyā vismṛtya nityāṃ sthitim aparatayā jñāta-kṛṣṇās tathāpi |
rāgād aspaṣṭa-kṛṣṇa-śrayaṇa-sukha-ratā prāntataḥ kṛṣṇam eva
spaṣṭaṃ jagmuḥ sva-kāntaṃ tam ati-sukha-sudhā-sindhu-magnāntarāḥ smaḥ
haṃho saukhyaṃ mura-dviṭ kaṭu-kaṭaka-ghaṭā2-preṣṭha-kaṃsādi-duṣṭān
hatvā tat-kliṣṭa-cittāṃ pitṛ-mukha-janatāṃ nirvṛtāṃ suṣṭhu cakre |
kiṃ cānyaḥ sva-priyāṇāṃ patir iti bahir akhyāti3-duḥkhāni hṛtvā
tat-tad-viśleṣa-pīḍācchid ayam atijagada-dṛṣṭi-goṣṭhe vibhāti ||3||
prātar mātuḥ sa-hastād aśana-sukha-kṛtī labdha-tātādy-anujñaḥ
śrī-rāmādi-prasaktaḥ surabhi-gaṇa-śataṃ pālayan moda-yuktaḥ |
sandhyāyāṃ gopa-gopī-sukhada-gṛha-gatiḥ sānurāgaṃ kṣapāyām
tat-tad-dīvyad-vihāraḥ sphuratu tava manaḥ sarvadā kṛṣṇa-candraḥ ||4||
janmādyaṃ svīya-vṛttaṃ kavi-bharata-kalā-citra-yogena dṛśya-
prāyaṃ tanvan sabhāyāṃ rahasi tu dayitā pūrva-rāgādy-udantam |
vargaṃ tat-tan-nisargaṃ nijam anu vijayī sarva-sāt-parva kurvan
dīvya-dīvya-śriyābhir viharaṇa-kutukī nandatān nanda-sūnuḥ ||5||
yaḥ śrī-paryanta-yācyānvitir iha paśupa-śreṇi-bandhur yaśodānanda-
svīyāṅga-jātaḥ subala-mukha-sakhaḥ kiṃ ca rādhādi-kāntaḥ |
sa śrī-gopāla-nāmā surabhi-kula-mahaḥ pālayan divya-kelir
naktaṃ rāsādi-līlā-lalitatama-gatiḥ sarvadā syād gatir naḥ ||6||
śrīmad-vṛndāvanendo madhupa-khaga-mṛgāḥ śreṇi-lokā dvijātā
dāsā lālyāḥ surabhyaḥ sahacara-halabhṛt-tāta-mātr-ādi-vargāḥ |
preyasyas tāsu rādhā-pramukha-vara-dṛśāś ceti vṛndaṃ yathordhvaṃ
tad-rūpāloka-tṛṣṇak pramadam anudinaṃ hanta paśyāma karhi ||7||
1. (a) margin: vantiṃ, hānīm; (b) hantum; 2. (b) oghaṭao; 3. (a) ākhyāti
śaśvad dhyāyati dūraga-sthiti mithaḥ sūkṣma-prathaṃ cāyati
prājyāntargatam ātta-narmas tu sakhī-madhya-sthitaṃ paśyati |
rādhā-mādhava-nāma-dheya-mithunaṃ vighnān atītyāmitān
dāmpatye sthitam atra vā yadi rahaḥ prāptaṃ tadā kiṃ punaḥ? ||8||
rādhā-kṛṣṇa-yugaṃ muhur vighaṭanām uttīrya dāmpatya-bhāk
pratyekāntam udasram ekataraga-svāpāntar antar mithaḥ |
vaktraṃ paśyati mārṣṭi locana-puṭaṃ nāsāgram uddaṇḍayan
niṃste gaṇḍa-yugaṃ hṛdā hṛdi milal lelīyate śarmaṇi1 ||9||
gaura-śyāma-rucojjvalābhir2 amalair akṣṇor vilāsotsavair
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437801 (0.0):
gaura śyāma rucojjvalābhir amalair akṣṇor vilāsotsavair
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14239393 (0.042):
'gauryaḥ' gauravarṇāḥ pārvatyaśca / / 'śyāmāḥ' śyāmavarṇāḥ yauvanavatyaśca /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16123471 (0.060):
dānaklinnakapolapaddhatis+ibhas+gauradyutis+govṛṣas+ / / kṣīrakṣmāruhi vāyasas+madhuravāk+vāmā śivā+iti dhruvam+
nṛtyantībhir aśeṣa-mādanakalā vaidagdhya-digdhātmabhiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437809 (0.0):
gaura śyāma rucojjvalābhir amalair akṣṇor vilāsotsavair / nṛtyantībhir aśeṣa mādana kalā vaidagdhya digdhātmabhiḥ |
anyonya-priyatā sudhā-parimala-stomonmadābhiḥ sadā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437817 (0.0):
nṛtyantībhir aśeṣa mādana kalā vaidagdhya digdhātmabhiḥ | / anyonya priyatā sudhā parimala stomonmadābhiḥ sadā
rādhā-mādhava-mādhurībhir amitaś3 cittaṃ samākrāmyatām ||10||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437819 (1.192):
anyonya priyatā sudhā parimala stomonmadābhiḥ sadā / rādhā mādhava mādhurībhir abhitaś cittaṃ mamākrāmyatām ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13134195 (0.063):
svaṃ kuṭumbini haṭhāj juhavāma || RBhrs_2,4.8 || / viprayogeṇa, yathā / asaṅgamān mādhava mādhurīṇām / apuṣpite nīrasatāṃ prayāte |
iti phala-niṣpattiḥ / 1. (a) śarmāṇi; 2. oruco jvalābhir; 3. (b) abhitaś
pūrṇāḥ pulindya iti1 yā stutā vraja-ramādibhiḥ2 |
na vayaṃ sādhvi sāmreti3 śreṇibhir dvārikā-śriyām ||1 ||
anayārārādhito nūnam4 itthaṃ pūrvābhir eva ca | / purāṇe kvāpi vaiśiṣṭya-sāmānyaṃ neyam ūhyate ||2||
rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane |5 iti.
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737426 (0.0):
vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame | / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane || iti matsya-purāṇāt |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416450 (0.0):
vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame / / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane // GGS_148 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437001 (0.0):
yat tu mātsye devyā dakṣaṃ prati / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326798 (0.0):
rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane iti mātsyānusāreṇa
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436624 (0.0):
'pi paramādhikya-śravaṇāt | tasmād rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane / vane ity ādy ukta-siddhāntānusāreṇa sarvato vilakṣaṇā yā śrīr virājate tām
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3804112 (0.0):
śivakuṇḍe śivānandā $ nandinī devikātaṭe & / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu % rādhā vṛndāvane vane // MatsP_13.37 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8843637 (0.0):
śivakuṇḍe śivānandā nandinī devikātaṭe / / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane // MatsP_13.37 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7615046 (0.0):
vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame | / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18897984 (0.0):
śivacaṇḍe sabhānandā nandinī devikātaṭe // RKV_198.75 // / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616386 (0.009):
vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame | / rukmiṇī dvāravatyāṃ ca rādhā vṛndāvane vane || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436898 (0.022):
rukmiṇī dvāravatyāṃ ca rādhā vṛndāvane vane || iti | / tathā mātsye'pi | śaktitva mātra sādhāraṇyenaiva lakṣmī sītā rukmiṇī
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435686 (0.040):
yathoktaṃ matsya-purāṇe dakṣaṃ prati devī-vacanam - / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane |
tasyāḥ kāntaḥ sadā kāntaḥ sa syād ekānta-bhāg vaśaḥ ||3||
yāv amū mama cittāntarbhūruha-sneham ūhatu6 |
sad-bhakteṣv atulaṃ pitṛvya-7yugalaṃ kṛtvā madīyāṃ gatim ||4||
svaṃ dāsyaṃ diśad asti yat prabhu-yugaṃ tan me sadāstāṃ gatiḥ ||
gaṅgāyāṃ kakucaṅgamuk śruti-madāj jāgrad-gataṃ māṃ prati
śrī-vṛndā-vipine trayīm api parāṃ svapnād avasthaṃ punaḥ |
yaḥ śrīmān madhumardanaḥ subhagatā sad-rūpatā viśrutaḥ
saṃjñāvān laghu-vaṃśa-śaṃsakatayā vande ca vande ca tam ||6||
śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2501096 (0.0):
śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264598 (0.0):
śrī śrī kṛṣṇa caitanyāya namaḥ / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273926 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,2.52||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273967 (0.0):
śrī kṛṣṇa janma sampan mayam / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28555837 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,14.1||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15815690 (0.0):
o)0(o / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496202 (0.0):
śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja-vallabha pāhi mām ||1||2
gopāla raghunāthāpta-vraja-vallabha pāhi mām ||7||
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2501102 (0.0):
śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka | / gopāla raghunāthāpta-vraja-vallabha pāhi mām ||GC_2,1.1||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264604 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,1.1||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273933 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,2.52||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273973 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,3.1||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28555843 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,14.1||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15815696 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||1||
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496208 (0.0):
śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja-vallabha pāhi mām ||1||2
iti śrī-saṅkalpa-druma-nāma kāvyamāmaka-spṛhā
dhāma śrī-rādhā-kṛṣṇa-rūpa-pūram api pūrayantam |
śrī-rādhā-kṛṣṇa-caraṇārpitam eva mama sarvam
iti tad idam api tathā bhaved evam ||8|| / iti śrīsaṅkalapakalpadrumanāmakāvyaṃ samāptam ||