View original HTML file with complete header information
Jñānāmṛtasāra-Saṃhitā (also called Nārada-Pañcarātra)
Jñānāmṛtasāra-Saṃhitā (also called Nārada-Pañcarātra)
śrī-nārada-pañca-rātram / prathamaika-rātre prathamo 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726260 (0.032):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730371 (0.042):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre pañcamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733245 (0.046):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728622 (0.048):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727383 (0.049):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729885 (0.049):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733817 (0.061):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739271 (0.062):
prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ / samāptaś cedaṃ nārada-pañca-rātraika-rātram"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998357 (0.062):
etad rīitika śrutayo vaidikeṣu prāyaḥ prasiddhā iti nodahriyante | / śrī nārada / pañcarātre ca śrī brahma nārada saṃvāde jitaṃ te stotre ca
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735077 (0.062):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732694 (0.063):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
oṃ namo bhagavate vāsudevāya / atha maṅgalācaraṇam
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5090285 (0.035):
śrīgaṇeśāya namaḥ oṃ namo bhagavate śrīvāsudevāya |
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552250 (0.039):
mārkaṇḍeya uvāca / oṃ namo bhagavate vāsudevāya / Vdha_3,346.0.[1] /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5090213 (0.047):
Before st. 1, D5 ins., followed by *9 10, thereafter by *1 4: / oṃ namo bhagavate vāsudevāya śrīgaṇeśasarasvatībhyāṃ namaḥ |
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5090301 (0.047):
Before st. 1, D8 ins., followed by *1 4: / oṃ namo bhagavate vāsudevāya śrīgaṇeśasarasvatībhyāṃ namaḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696818 (0.049):
oṃ aṃ oṃ namo bhagavate vāsudevāya namaḥ / / oṃ āṃ oṃ namo bhagavate saṅkarṣaṇāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698445 (0.049):
sarvalokādhipataye oṃ namo bhagavate vāsudevāya namaḥ / / oṃ oṃ namaḥ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167219 (0.049):
8.1.80.9 oṃ namo bhagavate vāsudevāya oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167334 (0.049):
8.1.81.13 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / 8.1.81.14 oṃ namo nārāyaṇāya
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27390314 (0.050):
oṃ namo bhagavate tasmai NsP_8.32a / oṃ namo bhagavate vāsudevāya NsP_7.54c
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147553 (0.053):
5.1.119.4 oṃ namo nārāyaṇāya / 5.1.119.5 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23943634 (0.055):
oṃ namo bhagavate vāsudevāya | / eṣa siddhikaro mantro $ dvādaśākṣarasaṃjñitaḥ &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4875788 (0.055):
oṃ namo nārāyaṇāya mantraḥ sarvārthasādhakaḥ //AP_283.002cd/ / oṃ namo bhagavate vāsudevāya sarvadaḥ /AP_283.003ab/
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167831 (0.056):
8.1.90.9 oṃ namo nārāyaṇāya / 8.1.90.10 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168172 (0.056):
8.1.95.8 oṃ namo nārāyaṇāya / 8.1.95.9 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4812450 (0.064):
:e ity āgneye mahāpurāṇe nānāyogā nāma trayoviṃśatyadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ / 1 oṃ namo bhagavate bhairavāyeti kha.. , gha.. ca
nārāyaṇaṃ namas kṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19578009 (0.0):
01,001.000a nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 01,001.000c devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19726656 (0.0):
02,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 02,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19785819 (0.0):
02,072.036d*0630_04 keśavārādhane sākṣāj janmajanmāntareṣv api / 03,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 03,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20086073 (0.0):
06,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 06,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20291526 (0.0):
08,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 08,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20368750 (0.0):
09,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 09,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20422012 (0.0):
10,010.000*0050_01<>nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 10,010.000*0050_02<>devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20499144 (0.0):
12,128.049f*0301_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 12,128.049f*0301_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20520640 (0.0):
12,168.000*0455_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 12,168.000*0455_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20635426 (0.0):
13,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 13,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20788599 (0.0):
13,154.034d*0729_16 dvaipāyanaprasādena nityam utsavavān bhavet / 14,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 14,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20846279 (0.0):
15,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 15,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20860213 (0.0):
16,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 16,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20865887 (0.0):
17,003.036c draupadī yoṣitāṃ śreṣṭhā yatra caiva priyā mama / 18,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 18,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26223509 (0.0):
13,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 13,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24587021 (0.0):
03,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 03,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Asramavasikaparvan (mbh_15_u.htm.txt) 2613087 (0.0):
15,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 15,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25632628 (0.0):
06,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 06,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Dronaparvan (mbh_07_u.htm.txt) 21669880 (0.0):
07,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 07,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Mahaprasthanikaparvan (mbh_17_u.htm.txt) 8357889 (0.0):
17,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 17,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
gaṇeśa-śeṣa-brahmeśa-dineśa-pramukhāḥ surāḥ /
kumārādyāś ca munayaḥ siddhāś ca kapilādayaḥ // Jss_1,1.1 //
lakṣmī sarasvatī durgā sāvitrī rādhikā parā / / bhaktyā namanti yaṃ śaśvat taṃ namāmi parāt paraṃ // Jss_1,1.2 //
dhyāyante satataṃ santo yogino vaiṣṇavās tathā / / jyotir-abhyantare rūpam atulaṃ śyāma-sundaram // Jss_1,1.3 //
dhyāyet taṃ paramaṃ brahma paramātmānam īśvaram / / nirīham ati-nirliptam nirguṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1,1.4 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729966 (0.0):
sarvādyaṃ sarva-jñaṃ puruṣaṃ prakṛteḥ param // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731941 (0.023):
snāṭvā kṛṣṇaṃ ca saṃpūjya paramātmānam īśvaram / / prakṛteḥ parimiṣṭaṃ ca nirliptaṃ nirguṇaṃ param // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736637 (0.044):
sevante nirguṇaṃ brahma bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728497 (0.053):
puruṣaṃ paramātmaikaṃ pareśaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732503 (0.058):
nirliptaṃ nirguṇaṃ kṛṣṇaṃ paramaṃ prakṛteḥ param // Jss_1
sarveśaṃ sarva-rūpaṃ ca sarva-kāraṇa-kāraṇam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729952 (0.037):
munīndreśa-susiddheśa-brahmeśa-śeṣa-vanditam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728497 (0.043):
puruṣaṃ paramātmaikaṃ pareśaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14367349 (0.057):
dhyātvā manasi sarveśaṃ sarvakāraṇakāraṇam // GarP_2,47.43 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736033 (0.058):
vande vandyaṃ ca sarveṣāṃ sarva-kāraṇa-kāraṇam // Jss_1
satyaṃ nityaṃ ca puruṣaṃ purāṇaṃ param avyayam // Jss_1,1.5 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330382 (0.040):
parāvarāṇāṃ sraṣṭāraṃ purāṇaṃ param avyayam | *HV_1.0*3:4 | / maṅgalyaṃ maṅgalam viṣṇuṃ vareṇyam anaghaṃ śucim | *HV_1.0*3:5 |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19578346 (0.051):
01,001.021c parāvarāṇāṃ sraṣṭāraṃ purāṇaṃ param avyayam / 01,001.022a maṅgalyaṃ maṅgalaṃ viṣṇuṃ vareṇyam anaghaṃ śucim
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 677472 (0.057):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam || HV_App.I,42A.551 || / paraṃ ca satyaṃ paramaṃ haviś ca @ HV_App.I,42A.552 @
maṅgalyaṃ maṅgalārhaṃ ca maṅgalaṃ maṅgalālayam /
svecchā-mayaṃ paraṃ dhāma bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1,1.6 //
stuvanti vedā yaṃ śaśvann ānantaṃ jānanti yasya te /
taṃ staumi paramānandaṃ sānandaṃ nanda-nandanam // Jss_1,1.7 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728740 (1.788):
bhaja tvaṃ paramānandaṃ sānandaṃ nanda-nandanam /"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728022 (0.021):
sānandaṃ paramānandaṃ govindaṃ nanda-nandanam /"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17862542 (0.055):
taṃ vande paramānandaṃ nanda nandanam īśvaram || / iti śrī śrīdhara svāmi kṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26730115 (0.055):
taṃ vande paramānandaṃ nanda-nandanam īśvaram || / iti śrī-śrīdhara-svāmi-kṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
bhakta-priyaṃ ca bhakteśaṃ bhaktānugraha-vigrahaṃ /
śrīdaṃ śrīśaṃ śrī-nivāsaṃ śrī-kṛṣṇaṃ rādhikeśvaram // Jss_1,1.8 //
jñānāmṛtaṃ jñāna-sindhoḥ saṃprāpya śaṅkarād guroḥ /
parāvarāc ca paramād yogīndrāṇāṃ guror guroḥ // Jss_1,1.9 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730503 (0.048):
śivasya śiṣyaṃ sad-bhaktaṃ yogīndrāṇāṃ guror guroḥ // Jss_1
vedebhyo dadhi-sindhubhyaś caturbhyaḥ sumanoharam /
taj jñāna-mantha-daṇḍena saṃnirmathya navaṃ navam // Jss_1,1.10 //
navanītaṃ samuddhṛtya natvā śambhoḥ padāmbujam /
vidhi-putro nārado 'haṃ pañca-rātraṃ samārabhe // Jss_1,1.11 //
oṃ nārāyaṇāśrame puṇye puṇya-kṣetre ca bhārata /
siddhe nārāyaṇa-kṣetre vaṭa-mūle supuṇyade // Jss_1,1.12 //
kṛṣṇāṃśaṃ kṛṣṇa-bhaktaṃ ca palaṃ kṛṣṇa-parāyaṇam /
śrī-kṛṣṇa-caraṇāmbhoja-dhyānaikatāna-mānasam // Jss_1,1.13 //
japantaṃ paramaṃ brahma kṛṣṇa ity akṣara-dvayam /
sukhāsane sukhāsīnaṃ kṛṣṇa-dvaipāyanaṃ munim // Jss_1,1.14 //
papraccha śukadevaś ca sarva-jñaṃ pitaraṃ muniḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19134738 (0.060):
mṛgyaśca darbhāṅkuranirvyapekṣā stavāgatijñaṃ samabodhayanmām / / vyāpārayantyo dikhi dakṣiṇasyā mutpakṣmarājīni vilocanāni // VjivC_2.81
kāraṇaṇ ca purāṇānāṃ purāṇaṃ param avyayam // Jss_1,1.15 //
śrī-śuka uvāca / bhagavan sarva-tattva-jña veda-vedāṅga-pāraga /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831633 (0.058):
14,096.015d@004_1010 mahādhanapatiḥ śrīmān vedavedāṅgapāragaḥ / 14,096.015d@004_1011 sarvaśāstrārthatattvajño bhogavān brāhmaṇo bhavet
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4591674 (0.061):
atharvaṇāṃ vidhiḥ sā kṣādvedavedāṅgapāragaḥ / / sarvaśāstrārthavitprājñaḥ sakalāsuravanditaḥ // BndP_2,30.52 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736753 (0.064):
tan me kathaya bhadraṃ te bhagavan bhagavad-vacaḥ // Jss_1
yad yat prakāraṃ jñānaṃ ca nigūḍhaṃ śruti-sammatam // Jss_1,1.16 //
teṣu yat sāra-bhūtaṃ cāpy ajñānāndha-pradīpakam /
tat tat sarvaṃ samālocya māṃ bodhayitum arhasi // Jss_1,1.17 //
atha śrī-kṛṣṇa-bhakti-praśaṃśā / sa pitā jñāna-dātā yo jñānaṃ tat kṛṣṇa-bhaktidam /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10868753 (0.058):
oṃ namaḥ śrī-kṛṣṇa-rasa-rasikebhyaḥ / atha śrī-bhaktāmṛtam
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496194 (0.060):
śrīrādhādāmodarābhyāṃ namaḥ1 / śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka |
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733906 (0.063):
uvāca pitaraṃ kopāt paraṃ kṛṣṇa-parāyanaḥ // Jss_1
sā bhaktiḥ paramā śuddhā kṛṣṇa-dāsya-pradā ca yā // Jss_1,1.18 //
tad eva dāsyaṃ śastaṃ yat sākṣāc caraṇa-sevanaṃ /
nityaṃ goloka-vāsaṃ ca purataḥ stavanaṃ hareḥ // Jss_1,1.19 //
śaśvan nimeṣa-rahitaṃ tat-pāda-padma-darśanam / / śaśvat tat-sārdham ālāpa-sevā-karma-niyojanam // Jss_1,1.20 //
tena sārdham aviccheda-sthānaṃ paraṃ śobhanam / / bhaktānāṃ vāñcchitaṃ vastu sāra-bhūtaṃ śrutau śrutam // Jss_1,1.21 //
putrasya vacanaṃ śrutvā vyāsadevo jahāsa saḥ /
vijñāya jñāninaṃ putraṃ paramāhlādam āpa ha // Jss_1,1.22 //
putraṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā sarva-jñaḥ sarva-bhāvanaḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733780 (0.034):
brahmā jagāma tatraiva suprasannaś ca sasmitaḥ // Jss_1
yathāprāptaṃ guru-mukhāt pravaktum upacakrame // Jss_1,1.23 //
śrī-vyāsa uvāca / śuka dhanyo 'si mānyo 'si puṇya-rūpo 'si bhārate /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735651 (0.057):
kiṃ babhūva rahasyaṃ ca tan māṃ vyākhyātum arhasi // Jss_1
putreṇa bhavatāsmākaṃ kulaṃ muktaṃ ca pāvanam // Jss_1,1.24 //
sa putraḥ kṛṣṇa-bhakto yo bhārate suyaśas-karaḥ /
punāti puṃsāṃ śatakaṃ janma-mātreṇa līlayā // Jss_1,1.25 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726643 (0.055):
punāti puṃsāṃ śatakaṃ janma-mātrāt sabāndhavam // Jss_1
mātā-mahānāṃ śatakaṃ mātaraṃ mātṛ-mātaram /
sodarān bāndhavāṃś caiva bhṛtyān patnīṃ sahātmajām // Jss_1,1.26 //
yat-kanyāṃ pratigṛhṇāti tad-ādi-puruṣa-trayam /
kanyā-pradātā śvaśuro jīvan-muktaḥ sabhāryakaḥ // Jss_1,1.27 //
svayaṃ vidhātā bhagavān paraṃ kṛṣṇa-parāyaṇaḥ /
kṛṣṇa-bhakto vasiṣṭas tu tat suto vaiṣṇavaḥ svayam // Jss_1,1.28 //
vaiṣṇavas tat sutaḥ śaktiḥ kṛṣṇa-dhyānaika-mānasaḥ /
parāśaraś ca tat-putraḥ kṛṣṇa-pādābja-sevayā // Jss_1,1.29 //
jīvan-mukto mahā-jñānī yogīndrāṇāṃ guror guruḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725586 (0.061):
guror gurur me śambhuś ca yogīndrāṇāṃ guror guruḥ // Jss_1
ahaṃ veda-vibhaktā ca śrī-kṛṣṇa-pāda-sevayā // Jss_1,1.30 //
gurur me bhagavān sākṣād yogīndro nārado muniḥ /
guror gurur me śambhuś ca yogīndrāṇāṃ guror guruḥ // Jss_1,1.31 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731297 (0.057):
gurur me jagatāṃ nātho yogīndrāṇāṃ guruḥ śivaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725564 (0.061):
jīvan-mukto mahā-jñānī yogīndrāṇāṃ guror guruḥ / / ahaṃ veda-vibhaktā ca śrī-kṛṣṇa-pāda-sevayā // Jss_1
teṣāṃ puṇyena putras tvaṃ puṇya-rāśiś ca mūrtimān /
padmānāṃ mama puṃsāṃ ca prakāśo bhāskaraḥ svayam // Jss_1,1.32 //
śrī-kṛṣṇa-caraṇāmbhojaṃ pādābjaṃ nāradeśayoḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730457 (0.059):
kaṭamastam dhyāyamānaṃ śrī-kṛṣṇa-caraṇāmbujam // Jss_1
sarasvatīṃ namas kṛtya jñānaṃ vakṣye sanātanam // Jss_1,1.33 //
śrūyatām pañca-rātraṃ ca veda-sāram abhīpsitam /
pañca-saṃvādam iṣṭaṃ ca bhaktānām abhivāñcchitam // Jss_1,1.34 //
prāṇādhikaṃ priyaṃ śuddhaṃ paraṃ jñānāmṛtaṃ śubhaṃ /
atha ṣaṭ-saṃvādāḥ ?what? hi goloke śata-śṛṅge ca parvate // Jss_1,1.35 //
supuṇye virajā-tīre vaṭa-mūle manohare /
purato rādhikāyāś ca brahmāṇaṃ kamalodbhavam // Jss_1,1.36 // / tam uvāca mahā-bhaktaṃ stuvantaṃ praṇataṃ sutam /
pañca-rātram idaṃ puṇyaṃ śrutvā ca jagatāṃ vidhiḥ // Jss_1,1.37 //
praṇamya rādhikāṃ kṛṣṇaṃ prayayau śiva-mandiram /
bhaktyā tam pūjayām āsa śaṅkaraḥ paramādaram // Jss_1,1.38 //
sukhāsane sukhāsīnaṃ svasthaṃ bhaktaṃ ca pūjitam /
papraccha vārtāṃ vinayī vinayena sukhāvahām // Jss_1,1.39 //
sarvaṃ taṃ kathayām āsa pañca-rātrādikaṃ śubham /
vasantaṃ vaṭa-mūle ca svarge mandākinī-taṭe // Jss_1,1.40 //
yogīndrair api siddhendrair munīndraiś ca stutaṃ prabhuṃ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731596 (1.192):
susnigdhaiḥ sundaraiḥ ramyai ramya-pakṣīndra-saṃkulaiḥ / / siddhendraiś ca munīndraiś yogīndraiḥ pariśobhitam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732857 (0.019):
svecchā-mayaṃ sarva-bījaṃ śrī-kṛṣṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734548 (0.019):
dadarśa tatra brahmāṇam ratna-siṃhāsana-sthitam // Jss_1
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4592328 (0.057):
siddhendraiśca munīndraiśca veṣṭitaṃ dhyānatatparaiḥ /
jñānāmṛtaṃ tam uktvā sa brahma-lokaṃ jagāma ha // Jss_1,1.41 //
śambhuś ca kathayām āsa sva-śiṣyaṃ nāradaṃ munim /
nāradaḥ kathayām āsa puṣkare sūrya-parvaṇi // Jss_1,1.42 //
māṃ bhaktam anuraktaṃ ca puṇyāhe muni-saṃsadi /
pañca-rātram idaṃ śuddhaṃ bhramāndha-dhvaṃsa-dīpakam // Jss_1,1.43 //
atha pañca-rātra-pada-vyākhyā / rātraṃ ca jñāna-vacanaṃ jñānaṃ pañca-vidhaṃ smṛtam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725923 (0.018):
jñānaṃ pañca-vidhaṃ proktaṃ pañca-rātraṃ vidur budhāḥ /"
tenedaṃ pañca-rātraṃ ca pravadanti manīṣiṇaḥ // Jss_1,1.44 // / jñānaṃ parama-tattvaṃ ca janma-mṛtyu-jarāpaham /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725923 (0.038):
jñānaṃ pañca-vidhaṃ proktaṃ pañca-rātraṃ vidur budhāḥ /"
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16805318 (0.044):
janmamṛtyujarādikān BrP_196.42b / janmamṛtyujarāpaham BrP_219.109b
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15443410 (0.061):
05,043.022f*0269_01 etat pāpaharaṃ śuddhaṃ janmamṛtyujarāpaham / 05,043.023 dhṛtarāṣṭra uvāca
tato mṛtyuñjayaḥ śambhuḥ saṃprāpa kṛṣṇa-vaktrataḥ // Jss_1,1.45 //
jñānam dvitīyaṃ paramaṃ mumukṣūṇāṃ ca vāñcchitam / / paraṃ mukti-pradaṃ śuddhaṃ yato līnaṃ hareḥ pade // Jss_1,1.46 //
jñānaṃ śuddhaṃ tṛtīyaṃ ca maṅgalaṃ kṛṣṇa-bhaktidam /
tad-dāsyam adhīṣṭaṃ ca yato dāsyaṃ labhed dhareḥ // Jss_1,1.47 //
caturthaṃ yaugikaṃ jñānaṃ sarva-siddhi-pradaṃ param /
sarvasvaṃ yogināṃ putra siddhānāṃ ca sukha-pradam // Jss_1,1.48 //
aṇimā laghimā vyāptiḥ prākāmyaṃ mahimā tathā / / īśitvaṃ ca vaśitvaṃ ca tathākāmāvasāyitā // Jss_1,1.49 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5889167 (0.024):
aṇimā laghimā mahimā prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17934865 (0.024):
deheṣu layamāyāti saṅgaṃ nāproti ca kvacit // MarkP_40.28 // / aṇimā laghimā caiva mahimā prāptireva ca / / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ vaśitvañca tathāparam // MarkP_40.29 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378751 (0.028):
bāhyena saṃsāra iti | aiśvaryaṃ īśvarabhāvenety aṣṭavidham | aṇimā laghimā / garimā mahimā prāptiḥ prākāmyam īśitvaṃ vaśitvaṃ yatrakāmāvasāyitvam iti |
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25778965 (0.035):
aṇimā caiva laghimā tṛtīyā mahimā tathā / / īśitvaṃ ca vaśitvaṃ ca prākāmyaṃ prāptireva ca /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544332 (0.037):
aṇimā laghimā caiva % mahimā prāptireva ca // SvaT_10.1072 // / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ $ vaśitvaṃ yadudāhṛtam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548977 (0.037):
aṇimā laghimā caiva % mahimā prāptireva ca // SvaT_11.149 // / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ $ vaśitvaṃ ca tathā param &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801537 (0.037):
aṇimā laghimā caiva mahimā prāptireva ca // SvaT_10.1072 // / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ vaśitvaṃ yadudāhṛtam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806179 (0.037):
aṇimā laghimā caiva mahimā prāptireva ca // SvaT_11.149 // / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ vaśitvaṃ ca tathā param /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10510408 (0.039):
'aṇimā mahimā caiva laghimā prāptirīśitā / / prākāmyaṃ ca vaśitvaṃ ca yatrakāmāvasāyitā //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13327211 (0.039):
'aṇimā mahimā caiva laghimā prāptirīśitā / / prākāmyaṃ ca vaśitvaṃ ca yatrakāmāvasāyitā //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350723 (0.041):
tatsarvaṃ kramayogena hy % ucyamānaṃ nibodhata // LiP_1,88.8 // / aṇimā laghimā caiva $ mahimā prāptireva ca & / prākāmyaṃ caiva sarvatra % īśitvaṃ caiva sarvataḥ // LiP_1,88.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244488 (0.041):
tatsarvaṃ kramayogena hy ucyamānaṃ nibodhata // LiP_1,88.8 // / aṇimā laghimā caiva mahimā prāptireva ca / / prākāmyaṃ caiva sarvatra īśitvaṃ caiva sarvataḥ // LiP_1,88.9 //
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290548 (0.046):
(1.1.86) aṇimā mahimā caiva garimā laghimā tathā / (1.1.87) prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ cāṣṭa siddhayaḥ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178294 (0.046):
aiśvaryamīśvarabhāvastaccāṣṭaguṇamaṇimā mahimā garimā laghimā prāptiḥ / prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ yatrakāmāvasāyitvaṃ ceti / aṇorbhāvo 'ṇimā
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851236 (0.046):
aṇimā mahimā caiva garimā laghimā tathā / / prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ cāṣṭasiddhayaḥ // iti /
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19199102 (0.046):
aṇimā mahimā caiva laghimā garimā tathā / / prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ manaso guṇāḥ // NBs_44.5 //
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11273428 (0.046):
aiśvaryamapratighātalakṣaṇam, yatpunaraṣṭavidhaṃ aṇimā mahimā laghimā / garimā prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ yatrakāmāvasāyitvamiti /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041846 (0.052):
(1.1.86) aṇimā mahimā caiva garimā laghimā tathā / (1.1.87) prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ cāṣṭa siddhayaḥ
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149173 (0.052):
aṇimā mahimā cātha laghimā garimā tathā / / prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ cāṣṭabhūtayaḥ // GRhtCM_1.26:2 //
sāvajñaṃ dūra-śravaṇaṃ para-kāya-praveśanam /
kāya-vyūhaṃ jīva-dānaṃ para-jīva-haraṃ param // Jss_1,1.50 //
sarga-kartṛtva-śilpaṃ ca sarga-saṃhāra-kāraṇam /
siddhaṃ ca ṣoḍaśa-vidhaṃ jñānināṃ ca yato bhavet // Jss_1,1.51 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725933 (0.051):
pañca-rātraṃ sapta-vidhaṃ jñānināṃ jñānadaṃ param // Jss_1
jñānaṃ ca paramaṃ proktaṃ tad vai vaiṣayikaṃ nṛṇāṃ /
yad iṣṭa-devī māyā sā paraṃ saṃmoha-kāraṇaṃ // Jss_1,1.52 //
viṣaye baddha-citaṃ ca sarvam indriya-sevanam /
poṣanaṃ sva-kuṭumbānāṃ svātmanaś ca niranratam // Jss_1,1.53 //
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9666224 (0.059):
6.2.59/.pratyāyanaṃ ca praṇidhibhir nāyakasya/ svayaṃ vā^ātmano / vṛtti^grahaṇam/ / 6.2.60/.na tv eva^artheṣu vivādaḥ/
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb5u.htm.txt) 25712065 (0.060):
sa vāyustatra svātmani tasmai samprāptāya vijihote svātmāvayavānvigamayati
prathamaṃ sāttvikaṃ jñānaṃ dvitīyaṃ ca tad eva ca / / nairguṇyaṃ ca tṛtīyaṃ ca jñānaṃ ca sarvataḥ param // Jss_1,1.54 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3173747 (0.054):
prathamaṃ sāttvikaṃ caiva dvitīyaṃ rājasaṃ bhavet / / tṛtīyaṃ tāmasaṃ caiva samaṃ kuryāddvijottama // Vis_26.188 //
caturtham ca rājasikaṃ bhaktas tan nābhivāñcchati / / pañcamaṃ tāmasaṃ jñānaṃ vidvāṃs tan nābhivāñcchati // Jss_1,1.55 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726537 (0.058):
punāti sva-sva-bhaktaṃ ca cāndhavaṃś cāvalīlayā // Jss_1
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646559 (0.062):
u12.4cd/.tṛtīyaṃ mithunaṃ nāma caturthaṃ ca^api karkaṭaḥ// / u12.5ab/.pañcamaṃ ca^api siṃhas tu ṣaṣṭhaṃ kanyā iti smṛtaṃ/
jñānaṃ pañca-vidhaṃ proktaṃ pañca-rātraṃ vidur budhāḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725770 (0.018):
rātraṃ ca jñāna-vacanaṃ jñānaṃ pañca-vidhaṃ smṛtam / / tenedaṃ pañca-rātraṃ ca pravadanti manīṣiṇaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733356 (0.055):
saṃsāra-viṣaya-jñānam eva pañca-vidhaṃ smṛtam // Jss_1
pañca-rātraṃ sapta-vidhaṃ jñānināṃ jñānadaṃ param // Jss_1,1.56 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725869 (0.051):
siddhaṃ ca ṣoḍaśa-vidhaṃ jñānināṃ ca yato bhavet // Jss_1
brāhmaṃ śaivaṃ ca kaumāraṃ vāsiṣṭaṃ kāpilaṃ param /
gautamīyaṃ nāradīyam idaṃ sapta-vidhaṃ smṛtam // Jss_1,1.57 //
atha grantha-praśaṃsā / ṣaṭ pañca-rātraṃ vedāś ca purāṇāni ca sarvaśaḥ /
itihāsaṃ dharma-śāstraṃ śātraṃ ca siddhi-yoga-jam // Jss_1,1.58 //
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8445769 (0.060):
18,005.037x*0036_01 aṣṭādaśapurāṇāni dharmaśāstrāṇi sarvaśaḥ / 18,005.037x*0036_02 vedāḥ sāṅgās tathaikatra bhārataṃ caikataḥ sthitam
dṛṣṭvā sarvaṃ samālokya jñānaṃ saṃprāpya śaṅkarāt /
jñānāmṛtaṃ pañca-rātraṃ cakāra nārado muniḥ // Jss_1,1.59 //
puṇyaṃ ca pāpa-vighnaṃ bhakti-dāsya-pradaṃ hareḥ /
sarvasvaṃ vaiṣṇavānāṃ ca priyaṃ prāṇādhikaṃ suta // Jss_1,1.60 //
sāra-bhūtaṃ ca sarveṣāṃ vedānāṃ paramādbhutam /
nāradīyaṃ pañca-rātraṃ purāṇeṣu sudurlabham // Jss_1,1.61 //
sarvāntarātmā bhagavān brahma-jyotiḥ sanātanam /
paripūrṇatamaḥ śrīmān yathā kṛṣṇaḥ sureṣu ca // Jss_1,1.62 // / yathā devīṣu pūjyā sā mūla-prakṛtir īśvarī /
vaiṣṇavānāṃ ca siddhānāṃ jñānināṃ yogināṃ śivaḥ // Jss_1,1.63 //
viśvastānāṃ indriyānām manaś ca śīghra-gāminām / / brahmā ca veda-viduṣāṃ pūjyānāṃ ca gaṇeśvaraḥ // Jss_1,1.64 //
sanat-kumāro bhagavān munīnāṃ pravaro yathā / / bṛhaspatir buddhimatāṃ siddhānāṃ kapilo yathā // Jss_1,1.65 //
yogīndrānāṃ satāṃ śuddha ṛṣir nārāyaṇo yathā /
kavīnāṃ ca yathā śukraḥ paṇḍitānāṃ bṛhaspatiḥ // Jss_1,1.66 // / saritām ca yathā gaṅgā samudrāṇāṃ jalārṇavaḥ /
vṛndāvanaṃ vanānāṃ ca varṣānāṃ bhārataṃ yathā // Jss_1,1.67 // / puṣkaraṃ tatra tīrthānāṃ pūjyānāṃ vaiṣṇavo yathā /
ātmākāśo yathāptānāṃ yathā kāśī purīṣu ca // Jss_1,1.68 //
vṛkṣāṇāṃ kalpa-vṛkṣaś ca surabhī kāma-dhenuṣu / / puṣpāṇāṃ pārijātaś ca patrāṇāṃ tulasī yathā // Jss_1,1.69 //
mantrāṇāṃ kṛṣṇa-mantraś ca yathā vidyā dhaneṣv api / / yathā tejasvināṃ sūryo miṣṭānām amṛtaṃ yathā // Jss_1,1.70 //
ādhārāṇāṃ ca sthūlānāṃ mahā-viṣṇur yathā suta / / sūkṣmāṇāṃ paramāṇuś ca guruṇāṃ mantra-tantra-daḥ // Jss_1,1.71 //
putraś ca sneha-pātrāṇāṃ nakṣatrāṇāṃ yathā śaśī / / yathā ghṛtaṃ ca gavyānāṃ śasyānāṃ dhānyam īpsitam // Jss_1,1.72 //
śāstrāṇāṃ ca yathā vedāḥ sāśramāṇāṃ yathā dvijaḥ / / taijasānāṃ yathā ratnaṃ muktāmāṇikyahīrakam // Jss_1,1.73 //
yathā chandasi gāyatrī durgā śaktimatīṣv api / / pati-vratāsu laksmīś ca kṣamāśīlāsu medinī // Jss_1,1.74 //
saubhāgyāsu sundarīṣu rādhā kṛṣṇa-priyāsu ca / / hanumān vānarāṇāṃ ca pakṣiṇāṃ garuḍo yathā // Jss_1,1.75 //
vāhanānāṃ balavatāṃ śaṅkarasya yathā vṛṣaḥ / / śālagrāmaś ca yantrāṇāṃ pūjāsu kṛṣṇa-pūjanam // Jss_1,1.76 //
ekādaśī vratānāṃ ca tapaḥsv anaśanaṃ yathā / / yajñānāṃ japa-yajñaś ca satyaṃ dharmeṣu putraka // Jss_1,1.77 //
suśīlaṃ ca guṇānāṃ ca puṇyeṣu kṛṣṇa-kīrtanam /
śobhāśu sukha-dṛśyeṣu prabhā tejaḥsu sarvataḥ // Jss_1,1.78 //
poṣṭrīṇāṃ upakartṛṇāṃ mitrāṇāṃ jananī yathā / / lokānām api lokeśaḥ śeṣo nāgeṣu pūjitaḥ // Jss_1,1.79 //
sudarśanaṃ ca śastrāṇāṃ viśvakarmā ca śilpinām / / dharmiṣṭheṣu dayāvatsu devarṣisu mahatsu ca // Jss_1,1.80 //
viṣṇu-bhakteṣu vijñeṣu yathaiva nārado muniḥ / / evaṃ ca sarva-śāstreṣu pañca-rātraṃ ca pūjitam // Jss_1,1.81 //
yathā nipīya pīyūṣaṃ na spṛhā cānya-vastuṣu /
pañca-rātram abhijñāya nānyeṣu ca spṛhā satām // Jss_1,1.82 //
sarvārtha-jñāna-bījaṃ cāpy ajñānāndha-pradīpam /
vedasāroddhṛtaṃ tattvaṃ sarveṣāṃ samabhīpsitam // Jss_1,1.83 //
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727380 (0.012):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733233 (0.043):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727364 (0.045):
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728600 (0.045):
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729866 (0.045):
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730361 (0.045):
brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731386 (0.045):
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732678 (0.045):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733801 (0.045):
śambhuṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā brahma-lokaṃ yayau vidhiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735060 (0.045):
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735617 (0.045):
paramānanda-yuktāś ca muni-patnyaḥ śubhāśiṣam // Jss_1
prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ / śuka uvāca
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727384 (0.005):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728622 (0.009):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729885 (0.016):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730376 (0.018):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre pañcamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731401 (0.019):
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732695 (0.019):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733820 (0.020):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733247 (0.021):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737221 (0.022):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735077 (0.023):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735636 (0.024):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736739 (0.025):
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738852 (0.027):
kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725126 (0.032):
śrī-nārada-pañca-rātram / prathamaika-rātre prathamo 'dhyāyaḥ"
kutra vā pañca-rātraṃ ca nāradasya ca dhīmate / / pradattaṃ śambhunā tāta tan me vyākhyātum arhasi // Jss_1,2.1 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739005 (0.059):
sad yat pṛṣṭaṃ mayā pūrvaṃ tan māṃ vyākhyātum arhasi // Jss_1
atha nāradasya tapo-varṇanam / vyāsa uvāca
adhītya sarvān vedāṃś ca vedāṅgāṇ pitur antike /
jagāma tītrhaṃ kedāraṃ supraśastaṃ ca bhārate // Jss_1,2.2 //
himālayasya pūrve ya gaṅgā-tīre manohare /
siddhe nārāyaṇa-kṣetre sarveṣāṃ abhivāñcchite // Jss_1,2.3 //
tapaś cakāra sa munir divyaṃ varṣa-sahasrakam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391152 (0.061):
iti saṃcintayan viprastapa āsthitavānmuniḥ / / divyaṃ varṣasahasraṃ tu nirucchvāsasamanvitaḥ // LiP_2,1.80 //
pitroktenaiva vidhinā satataṃ saṃyutaḥ śuciḥ // Jss_1,2.4 //
śuśrāvākāśa-vāṇīṃ ca tapaso 'nte mahā-muniḥ /
svalpākṣarāṃ ca bahv-arthāṃ pariṇāma-sukhāvahām // Jss_1,2.5 //
atha nāradaṃ prati daiva-vāṇī / aśarīriṣy uvāca
ādhārito yadi haris tapasā tataḥ kim / / nādhārito yadi haris tapasā tataḥ kim /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12829847 (0.033):
haristapasā tataḥ kim / / MSS_1623 2 antarbahiryadi haristapasā tataḥ kiṃ nāntarbahiryadi
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15783041 (0.053):
<12337.40/2> tatas tutoṣa bhagavān !haris tenā7sya karmaṇā ! / <12337.40/3> tapasā ca su-taptena !yamena niyamena ca !!12337.40!
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20718136 (0.057):
13,106.038a indreṇa guhyaṃ nihitaṃ vai guhāyāṃ; yad bhārgavas / tapasehābhyavindat
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27644355 (0.060):
vimucya dveṣakāmau tvaṃ vane tīrthaniṣevakaḥ | / tapasā'rādhaya hariṃ tataḥ pūto bhaviṣyasi | 31.17 |
antar bahir yadi haris tapasā tataḥ kim / / nāntar bahir yadi haris tapasā tataḥ kim // Jss_1,2.6 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12829847 (1.192):
haristapasā tataḥ kim / / MSS_1623 2 antarbahiryadi haristapasā tataḥ kiṃ nāntarbahiryadi
virama virama brahman kiṃ tapasyāsu vatsa / / vraja vraja dvija śīghraṃ śaṅkaraṃ jñāna-sindhum /
labha labha hari-bhaktiṃ vaiṣṇavoktāṃ supakvāṃ /
bhava-nigaḍa-nibandha-chedinīṃ kartanīṃ ca // Jss_1,2.7 //
iti śrutvā ca sa munir vimanāḥ svar-ṇadī-taṭe /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392317 (0.055):
śvetadvīpe hṛṣīkeśaṃ gāpayāmāsa gītakān / / tatra śrutvā tu bhagavānnāradaṃ prāha mādhavaḥ // LiP_2,3.76 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1092591 (0.057):
gārdabheyo mahāmuniḥ__Vdha_037.016 / pipītaḥ prāha viprarṣiḥ__Vdha_037.016
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482789 (0.058):
Manu1.59c/ etadd hi matto 'adhijage) sarvam eṣo 'akhilaṃ muniḥ || / Manu1.60a/ tatas tathā sa tena ukto) maharṣi.manunā bhṛguḥ |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23459726 (0.062):
viśvāmitras tathā kaṇvo $ nāradaś ca mahāmuniḥ // ViP_5,37.6ab // / T1,G2.3 ins.:
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5166387 (0.062):
viśvāmitras tathā kaṇvo nāradaś ca mahāmuniḥ // ViP_5,37.6ab // / T1,G2.3 ins.:
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394223 (0.062):
saparvato brahmavidāṃva riṣṭho mahāmunirnārada ājagāma // LiP_2,5.87 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4605797 (0.064):
evaṃ saṃbhāvitaḥ samyaksageraṇa mahāmuniḥ // BndP_2,49.56 // / abhyanujñāya taṃ bhūyaḥ prajāgāma nijāśramam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16150288 (0.064):
anāyuḥ siṃhikā muniḥ HV_App.I,41.497b / anāropyam asaṃbhedyaṃ HV_71.40c
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735664 (0.064):
teṣāṃ ca purato bhaktyā vidayām āsa vai sadā // Jss_1
cakārārthānusandhānaṃ na prasannam ca tan manaḥ // Jss_1,2.8 //
ruroda svar-ṇadī-tīre smāraṃ smāraṃ hareḥ padam /
dadarśa puratas tātaṃ brahmāṇaṃ sakumārakam // Jss_1,2.9 //
nanāma sahasā mūrdhnā pitaraṃ taṃ sahodaram / / pādyam arghyaṃ ca pradadau javena sādaraṃ muniḥ // Jss_1,2.10 //
śloka-dvayārthaṃ papraccha kumāraṃ jagatāṃ vidhim /
sukhāsīnaṃ susthiraṃ ca sasmitaṃ ca gata-śramam // Jss_1,2.11 //
svātmārāmaṃ pūrṇa-kāmaṃ jñānināṃ ca guror gurum /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168580 (0.057):
BhP_01.11.004/3 ātmārāmaṃ pūrṇakāmaṃ nijalābhena nityadā
sāśru-netraḥ pulakito bhaktyā praṇata-kandharam // Jss_1,2.12 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732520 (0.062):
sāma-vedokta-stotreṇa puṣṭāva parameśvaram / / sāśru-netraḥ pulakito bhakti-namrātmakaṃdharaḥ // Jss_1
nāradasya vacaḥ śrutvā dṛṣṭvā taṃ kātaraṃ vidhiḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734140 (0.059):
durbalo durvahaṃ bhāraṃ dadāti janakāya ca // Jss_1
putreṇa sārddham ālocya vyākhyāṃ kartuṃ samārebhe // Jss_1,2.13 //
atha daiva-vāṇyarthaḥ / brahmovāca
he vatsa pūrva-ślokārthaṃ nigūḍhaṃ śruti-sammatam /
vedārthaṃ dvi-vidhaṃ śuddhaṃ vyākhyāṃ kurvanti vaidikāḥ // Jss_1,2.14 //
ārādhito yadi harir yena puṃsā sva-bhaktitaḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726663 (0.005):
vyākhyātaṃ karomy anya-pādaṃ yathājñānaṃ miśāmaya // Jss_1
kiṃ tasya tapasā vyarthaṃ tīrtha-pūtasya nārada // Jss_1,2.15 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726554 (0.058):
pariśramaṃ ca viphalaṃ tapasā vaiṣṇavasya ca // Jss_1
kṛṣṇa-mantropāsakasya jīvan-muktasya bhārate /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726554 (0.039):
pariśramaṃ ca viphalaṃ tapasā vaiṣṇavasya ca // Jss_1
tapaś copahāsa-bījaṃ tathā carvita-carvaṇam // Jss_1,2.16 //
mantra-grahaṇa-mātreṇa puruṣāṇāṃ śataṃ suta /
punāti sva-sva-bhaktaṃ ca cāndhavaṃś cāvalīlayā // Jss_1,2.17 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725909 (0.058):
nairguṇyaṃ ca tṛtīyaṃ ca jñānaṃ ca sarvataḥ param // Jss_1
nahi dharmo nahi tapaḥ śrī-kṛṣṇa-sevanāt param /
pariśramaṃ ca viphalaṃ tapasā vaiṣṇavasya ca // Jss_1,2.18 // / kṛṣṇa-mantropāsakasya tīrtha-pūtasya putraka /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726514 (0.039):
kiṃ tasya tapasā vyarthaṃ tīrtha-pūtasya nārada // Jss_1
tīrtha-snānam anaśanaṃ vedeṣu ca viḍambanam // Jss_1,2.19 //
pūrva-karmānurodhena yat pāpaṃ vaiṣṇavasya ca /
mantra-grahaṇa-mātreṇa naṣṭaṃ vahnau yathā tṛṇam // Jss_1,2.20 //
pavitraḥ paramo vahniḥ pavitraṃ cāmalaṃ jalaṃ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734884 (0.031):
bhikṣur yatir brahma-cārī vāna-prasthaś ca tāpasaḥ // Jss_1
pavitraṃ bhārataṃ varṣaṃ tīrthaṃ yat tulasī-dalam // Jss_1,2.21 //
punāti līlayaitāni śuddhaḥ kṛṣṇa-parāyaṇaḥ / / upasparśa ca bhaktasyāpy ete vāñcchanti sādaram // Jss_1,2.22 //
bhaktasya pāda-rajasā sadyaḥ pūtā vasundharā /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736962 (0.033):
tataḥ pāpāḥ phalāyante vainateyād ivoragāḥ // Jss_1
nahi pūta-stri-bhuvane śrī-kṛṣṇa-sevakāt paraḥ // Jss_1,2.23 //
śāligrāma-śilā-cakre karoti kṛṣṇa-pūjanam /
tat-pādodaka-naivedyaṃ nityaṃ bhuṅkte ca yaḥ pumān // Jss_1,2.24 //
sa vaiṣṇavo mahā-pūtas tan-mantropāsakaḥ śuciḥ /
punāti puṃsāṃ śatakaṃ janma-mātrāt sabāndhavam // Jss_1,2.25 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725496 (0.055):
sa putraḥ kṛṣṇa-bhakto yo bhārate suyaśas-karaḥ / / punāti puṃsāṃ śatakaṃ janma-mātreṇa līlayā // Jss_1
vatsa ślokasyaika-pādaṃ vyākhyātaṃ ca yathāgamam /
vyākhyātaṃ karomy anya-pādaṃ yathājñānaṃ miśāmaya // Jss_1,2.26 //
nārādhito yadi harir yena puṃsādhamena ca /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726505 (0.005):
vedārthaṃ dvi-vidhaṃ śuddhaṃ vyākhyāṃ kurvanti vaidikāḥ // Jss_1
kiṃ tasya tapasā vyarthaṃ niṣphalaṃ tat-pariśramaḥ // Jss_1,2.27 // / vratāny eva hi dānāni tapāṃsy anaśanāni ca /
vedopayuktā yajñāś ca karmāṇi ca śubhāni ca / / na niṣpunāty abhaktaṃ ca surākumbham ivāpagā // Jss_1,2.28 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4578543 (0.057):
evamācamatastasya vedā yajñāstapāṃsi ca // BndP_2,14.108 // / dānāni vratacaryāśca bhavanti saphalāni vai /
abhakta-sparśa-mātreṇa tīrthāni kampitāni ca / / abhakta-bhāra-duḥkhena kampitā sā vasundharā // Jss_1,2.29 //
ślokārdhaṃ kathitaṃ vatsa kiṃcid eva yathāgamam /
tasyārdhasyāpi vyākhyānaṃ karomīti niśāmaya // Jss_1,2.30 // / veda-sāraṃ kṛṣṇa-mataṃ mamāpi nahi kalpanā /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726804 (0.064):
śeṣa-pādasya vyākhyānaṃ karomīti niśāmaya // Jss_1
antar bahir yadi hair yeṣāṃ puṃsāṃ mahātmanāṃ // Jss_1,2.31 //
svapne jāgaraṇe śaśvat tapas teṣāṃ ca niṣphalam / / sa eva viṣṇu-tulyo hi tad-aṃśo bhārate mune // Jss_1,2.32 //
tasya rakṣā-nibandhena tad-abhyāse sudarśanam / / dhyāna-mātreṇa niṣ-pāpaḥ punāti bhuvana-trayam // Jss_1,2.33 //
datvā cakraṃ ca rakṣārthaṃ na niścinto janārdanaḥ /
svayaṃ tan nikaṭaṃ yāti draṣṭuṃ rakṣaṇāya ca // Jss_1,2.34 //
tat-paro hi priyo nāsti kṛṣṇasya paramātmanaḥ /
nahi bhaktāt paraś cātmā prāṇāś cāvayavādayaḥ /
na lakṣmī rādhikā vāṇī svayaṃbhuḥ śambhur eva ca // Jss_1,2.35 //
bhakta-prāṇo hi kṛṣṇaś ca kṛṣṇa-prāṇā hi vaiṣṇavāḥ /
dhyāyante vaiṣṇavāḥ kṛṣṇaṃ kṛṣṇaś ca vaiṣṇavāṃs tathā // Jss_1,2.36 //
vyākhyātam ca tri-pādaṃ ca he munīndra yathāgamam /
śeṣa-pādasya vyākhyānaṃ karomīti niśāmaya // Jss_1,2.37 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726708 (0.064):
tasyārdhasyāpi vyākhyānaṃ karomīti niśāmaya // Jss_1
nāntar bahir yadi harir yeṣāṃ puṃsāṃ ca nārada /
teṣām api tapo vyartham antar-malina-cetasāṃ // Jss_1,2.38 //
kiṃ taj-jñānena tapasā vratena niyamena ca / / tīrtha-snānena puṇyenāpi abhakta-mūḍha-cetasāṃ // Jss_1,2.39 //
kṛṣṇa-bhakti-vihīnebhyo dvijebhyaḥ śvapaco mahān /
śūkaro mleccha-nivahaḥ sva-dharmācareṇa ca // Jss_1,2.40 //
sva-dharma-hīnā viprāś cāpy abhakṣya-bhakṣaṇena ca /
nityaṃ nityaṃ vidharmeṇa patitāḥ śvapacādhamāḥ // Jss_1,2.41 //
brahmaṇānāṃ sva-dharmaś ca santataṃ kṛṣṇa-sevanam /
nityaṃ te bhuñjate santas tan-naivedyaṃ pādodakam // Jss_1,2.42 //
na datvā haraye yas tu yadi bhuṅkte dvijādhamaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12903120 (0.062):
MSS_5533 1 āsane pādamāropya yo bhuṅkte sa dvijādhamaḥ / / MSS_5533 2 mukhena dhamate cānnaṃ tulyaṃ gomāṃsabhakṣaṇam //
annaṃ viṣṭhā-samaṃ mūtra-samaṃ toyaṃ vidur budhāḥ // Jss_1,2.43 //
bhuṅkte sva-bhakṣyaṃ kolaś ca mlecchaś ca śvapacādhamaḥ /
vipro nityam abhakṣyaṃ ca bhuṅkte ca patitas tataḥ // Jss_1,2.44 //
ślokam ekaṃ ca vyākhyātaṃ yathā-jñānaṃ ca nārada / / sannibodha parasyārdhaṃ vyākhyānaṃ ca yathocitaṃ // Jss_1,2.45 //
tapaso virama brahman vyarthaṃ bhakta-tapo dhruvam /
śaṅkaraś ca guruṃ kṛtvā hari-bhaktiṃ labhāciram // Jss_1,2.46 //
supakvā hari-bhaktiś ca taraṇī bhava-tāraṇe /
gurur eva paraṃ brahma karṇa-dhāra-svarūpakaḥ // Jss_1,2.47 //
ity evam uktvā tvāṃ devī prajagāma sarasvatī / / vyākhyātas tad-abhiprāyaḥ kiṃ bhūyaḥ kathayāmi te // Jss_1,2.48 //
brahmāṇaś ca vacaḥ śrutvā jahāsa yogināṃ guruḥ /
sanat-kumāro bhagavān uvāca pitaraṃ śuka // Jss_1,2.49 //
sanat-kumāra uvāca / pūrva-ślokasya vyākhyānaṃ na buddhaṃ śiśunā mayā /
putraṃ śiṣyam abodhaṃ ca yuktaṃ bodhayitum punaḥ // Jss_1,2.50 //
ārādhito harir yena tasya vyarthaṃ tapo yadi / / nārādhito hair yena tasya vyartaṃ tapo yadi // Jss_1,2.51 //
tasyārahitau tau dvau tapasaś ca sthalaṃ kutaḥ / / tapaḥ kurvanti ye tāta tvaṃ māṃ bodhaya bālakam // Jss_1,2.52 //
putrasya vacanaṃ śrutvā sandigdho jagatāṃ guruḥ /
dadhyau kṛṣṇa-padāmbhojaṃ paraṃ kalpa-taruṃ śuka // Jss_1,2.53 //
kṣaṇaṃ saṃcitya pādābjaṃ prāpa rāddhāntam īpsitam /
vyākhyāṃ kartuṃ samārebhe vidhātā jagatām api // Jss_1,2.54 //
atha naivedya-praśaṃsā / brahmovāca / dhanyo 'haṃ bhavataḥ putrāt jñānināṃ ca guror guroḥ /
viṣṇu-bhaktāc ca dharmiṣṭhāt sat-putrāc ca pitā sukhī // Jss_1,2.55 //
dhanyo 'si paṇḍito 'si tvaṃ hari-bhakto 'si putraka /
mamāpi saphalaṃ janma jīvanaṃ ca tvayā budha // Jss_1,2.56 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731476 (0.055):
mārkaṇḍeyo uvāca / adya me saphalaṃ janma jīvanaṃ cātisārthakam /"
nibodha pūrva-ślokārthaṃ punar vyākhyāṃ karomi ca /
tathāpi cen na santoṣo bhavān vyākhyāṃ kariṣyati // Jss_1,2.57 //
āśabdaḥ samyag-arthe ca rādhitaḥ prāpta-vācakaḥ /
saṃprāptaś ca harir yena vyarthas tasya tapaḥ-śramaḥ // Jss_1,2.58 //
yena samyak-prakāreṇa saṃprāpto harir īśvaraḥ /
svapne jñāne ca jñātas teṣāṃ vyarthas tapaḥ-śramaḥ // Jss_1,2.59 //
śrī-kṛṣṇa-vimukhaṃ mūḍhaṃ dvijam eva narādhamam /
tīrthaṃ dānaṃ tāpaḥ puṇyaṃ vrataṃ naiva punāti tam // Jss_1,2.60 //
yaś ca mūḍhatamo loke yaś ca bhaktiṃ parāṃ gataḥ /
tāv ubhau sukha-sedhete tapaḥ kurvanti madhyamāḥ // Jss_1,2.61 //
devān anyāṃś ca bhajate hariṃ jānāti tat-paraḥ /
tapaḥ karoti taṃ prāptum ākāṅkṣan madhyamo janaḥ // Jss_1,2.62 //
prāktanād anurāgī ca gṛhī saṃsāra-saṃvṛtaḥ / / tapaḥ karoti śrī-kṛṣṇa-pāda-padmārtham īpsitam // Jss_1,2.63 //
paraṃ śrī-kṛṣṇa-bhajanaṃ dhyānaṃ tan-nāma-kīrtanam /
tat-pādodaka-naivedya-bhakṣaṇaṃ sarva-vāñcchitam // Jss_1,2.64 //
atīva mūḍho vipraś ca prāktanād guru-doṣataḥ /
tāmaso hi na jānāti śrī-kṛṣṇaṃ tri-guṇāt param // Jss_1,2.65 //
ajñānād atha vā jñānāt sat-saṅgād eva prāktanāt /
bhuṅkte naivedyaṃ īśasya kṛṣṇasya paramātmanaḥ // Jss_1,2.66 //
sa ca mukto bhavet putra mucyate sarva-pātakāt /
sa yāti divya-yānena golokaṃ lokam uttamam // Jss_1,2.67 //
śṛṇu vatsa pravakṣyāmi pūrvākhyānaṃ purātanam /
atīva suśravaṃ cāru madhuraṃ muktidaṃ param // Jss_1,2.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879006 (0.053):
brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ śrortṛāṇāṃ cāpi muktidam // NarP_1,49.93 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16008856 (0.060):
etacchivavrataṃ vipra bhuktimuktipradāyakam / / kartṛāṇāmupadeṣṭṛāṇāṃ sāhyānāmanumodinām // NarP_1,123.63 //
kānyakubjaḥ sukṣubdhaś ca brāhmaṇo grāma-yājakaḥ / / devalo vṛṣa-vāhaś ca mahā-mūḍhaś ca pātakī // Jss_1,2.69 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867670 (0.029):
MSS_3756 1 asijīvī maṣījīvī devalo grāmayājakaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15830745 (0.029):
paropatāpinaścāpi dattaṃ bhavati niṣphalam // NarP_1,12.9 // / asijīvī maṣījīvī devalo grāmayājakaḥ /
svapne jñāne na jānāti puṇyaṃ vā kṛṣṇa-pūjanam /
kṛṣṇa-bhakta-sahālāpa-darśana-sparśanaṃ śubhaṃ // Jss_1,2.70 //
babhūva prāktanāt tasya kṣaṇa-mātraṃ sudurlabham /
tena puṇyena naivedyaṃ lebhe kṛṣṇasya brāhmaṇaḥ // Jss_1,2.71 //
pituḥ puṇyena putraś ca mārge patitam alpakam /
svayaṃ bhuktāvaśeṣaṃ ca patitaṃ vaiṣṇavāj janāt // Jss_1,2.72 //
susnigdhākṣata-jīrṇaṃ ca rajasā miśritaṃ param /
gacchatas tatra viprasya patitaṃ bhakṣya-vastu ca // Jss_1,2.73 //
naivedyopari kṛṣṇasya tvarāyuktasya putraka /
tad-vastu bhuktaṃ vipreṇa kṛṣṇa-naivedya-miśritam // Jss_1,2.74 //
saputreṇa kṣudhārtena tau yayatur gṛham /
viprocchiṣṭaṃ ca bubhuje tasya patnī pati-vratā // Jss_1,2.75 //
paramparānusaṃbandhāt pavitrā sā babhūva ha / / jīvan-mukto brāhmaṇaś ca babhūva sa saputrakaḥ // Jss_1,2.76 //
kālena tena puṇyena vyāghra-bhuktaś ca kānane / / sārdhaṃ ca vyāghra-putrābhyāṃ golokaṃ prayayau dvija /
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1,2.77 //
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728607 (0.0):
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729870 (0.0):
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730366 (0.0):
brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731388 (0.0):
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732683 (0.0):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733238 (0.0):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733807 (0.0):
śambhuṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā brahma-lokaṃ yayau vidhiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735066 (0.0):
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735623 (0.0):
paramānanda-yuktāś ca muni-patnyaḥ śubhāśiṣam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737209 (0.0):
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ pūrva-vṛttāntam eva ca // Jss_1
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728610 (0.0):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre / brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726257 (0.012):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728618 (0.062):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ / sanat-kumāra uvāca
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726261 (0.005):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728622 (0.005):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729888 (0.011):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731401 (0.015):
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730374 (0.015):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre pañcamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732694 (0.016):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733818 (0.018):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733245 (0.018):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737218 (0.020):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735077 (0.021):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735633 (0.021):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736736 (0.023):
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738852 (0.024):
kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725126 (0.057):
prathamaika-rātre prathamo 'dhyāyaḥ / oṃ namo bhagavate vāsudevāya"
aho tāta kim āścaryaṃ kṛṣṇasya paramātmanaḥ / / paraṃ naivedya-māhātmyaṃ vistarād vada sāmpratam // Jss_1,3.1 //
atha śrī-kṛṣṇa-mahima-varṇanam / brahmovāca
ekadā brāhmaṇo hṛṣṭaḥ praphulla-vadanekṣaṇaḥ /
putreṇa sārdhaṃ prayayau bāndhavasya gṛhaṃ mudā // Jss_1,3.2 //
nimantrito vivāhena mahā-saṃbhāra-saṃbhṛtaḥ / / bhuktvā pītvā ca tad-gṛhe sva-gṛhaṃ prayayau mudā // Jss_1,3.3 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618627 (0.050):
muditas taṃ muniṃ natvā sahasā svagṛhaṃ yayau // Rm_18.34{34} // / tatra sa svagṛhe gatvā vāṃdhaveṣṭajanais saha /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12632719 (0.050):
suprasannamukhāmbhojas tan manāḥ svagṛhaṃ yayau // Rm_24.111{11} // / tatra sa svagṛhe sthitvā svakulavṛttisādhanaiḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16493728 (0.061):
svagṛhaṃ pratijagmatuḥ HV_72.25d / svagṛhe remire siddhāḥ *HV_78.47*875:6a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13870916 (0.061):
svagṛhaṃ pratijagmatuḥ HV_72.25d / svagṛhe remire siddhāḥ HV_78.47*875:6a
saputro brāhmaṇo mārge kṣut-pipāsārditaḥ sutaḥ /
dadarśa candra-bhāgāṃ tāṃ nadīm ati-manoharām // Jss_1,3.4 //
uvāca putraḥ pitraṃ snātvā bhokṣyāmi ceti bhoḥ /
kṣut-pipāsā balavatī vardhate tāta vartmani // Jss_1,3.5 //
putrasya vacanaṃ śrutvā tam uvāca dvijaḥ svayam /
bhayaṃkaraṃ vanam idaṃ samīpe saritaḥ sutaḥ // Jss_1,3.6 //
suśīghraṃ gaccha grāmāntaṃ puro ramya-sarovaram /
tatra snātvā ca bhokṣyāvo gaccha vatsa yathāsukham // Jss_1,3.7 //
tātasya vacanaṃ śrutvā jahāsa ca cukopa ha / / pitaraṃ vaktum ārebhe rakta-paṇgkaja-locanaḥ // Jss_1,3.8 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734238 (0.059):
viṣṇu-mantra-prasādena viṣṇu-māyā-vimohitaḥ // Jss_1
śiśur uvāca / bālo 'haṃ daśa-varṣīyas tvaṃ ca vṛddhaś ca jñānadaḥ /
pitā dadāti putrāya jñānaṃ sarvatra bhū-tale // Jss_1,3.9 //
aho duratyayaḥ kālo vṛdhho vadati bālavat /
kathaṃ prāktanam ullaṅghya brūhi tāta duratyayam // Jss_1,3.10 //
prāktanāt sukha-duḥkhaṃ ca rogaṃ śokaṃ bhayaṃ pitaḥ /
sumṛtyur apamṛtyur vā cirāyur alpa-jīvanaḥ // Jss_1,3.11 //
yatra kāle ca yan-mṛtyur bhavanaṃ śubha-karma ca /
nyūnādhikaṃ kṣaṇaṃ nāsti niṣekaḥ kena vāryate // Jss_1,3.12 //
yasya haste ca yan-mṛtyur vidhātrā likhitaḥ purā /
na ca taṃ khaṇḍituṃ śaktaḥ svayaṃ viṣṇuś ca śaṅkaraḥ // Jss_1,3.13 //
tāta vyartham adhītaṃ te durbuddher janma niṣphalam /
subuddheḥ saphalaṃ janma tat-kṣaṇam jīvanaṃ sukham // Jss_1,3.14 //
Dharmasamuccaya (bsa052_u.htm.txt) 18047154 (0.064):
mātsaryopahatā yānti pretāstiryakṣu jantavaḥ // Dhs_18.7 // / keṣāṃ saphalaṃ janma? / teṣāṃ hi saphalaṃ janma teṣāṃ buddhiravañcitā /
yena śuklī-kṛtā haṃsāḥ śukāś ca haritī-kṛtāḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13471596 (0.0):
api ca sakhe śṛṇu- / yena śuklī-kṛtā haṃsāḥ śukāś ca haritīkṛtāḥ |
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7384673 (0.025):
yena śuklīkṛtā haṃsāḥ śukāś ca haritīkṛtāḥ / / mayūrāś citritā yena sa no vṛttiṃ vidhāsyati" //"
mayūrāś citritā yena sa me rakṣāṃ kariṣyati // Jss_1,3.15 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7384674 (0.022):
yena śuklīkṛtā haṃsāḥ śukāś ca haritīkṛtāḥ / / mayūrāś citritā yena sa no vṛttiṃ vidhāsyati" //"
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13471596 (0.022):
yena śuklī-kṛtā haṃsāḥ śukāś ca haritīkṛtāḥ | / mayūrāś citritā yena sa te vṛttiṃ vidhāsyati // Hit_1.172 //
yena kṛṣṇena viśvāni cāsaṃkhyāni kṛtāni ca / / carācaraṃ ca yo rakṣet sa me rakṣāṃ kariṣyati // Jss_1,3.16 //
ghorāraṇye sukhaṃ śete yo hi kṛṣṇena rakṣitaḥ /
nirbandho 'pi yasya maraṇaṃ tasya mandire // Jss_1,3.17 // / yaḥ śete nāga-śayyāsu prāktanān maṅgalāhitaḥ /
yo nāga-bhakṣito bhogāt sa bhṛto garuḍāntike // Jss_1,3.18 //
na samudre ca mriyate nāgni-rāśau viṣānale /
na śastreṇa na cāstreṇāyur-marmāṇi rakṣati // Jss_1,3.19 //
nāprāpta-kālo mriyate viddhaḥ śara-śatair api /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20783294 (0.0):
13,149.009a nāprāptakālo mriyate viddhaḥ śaraśatair api
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6742802 (0.0):
avyaktanidhanānyenava kā tatra parivedanā // GarP_1,113.48 // / nāprāptakālo mriyate viddhaḥ śaraśatairapi /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391448 (0.0):
nāprāptakālo mriyate viddhaḥ śaraśatair api /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198226 (0.016):
Viṣṇu 20.44a/ na^a-prāpta-kālo mriyate viddhaḥ śara-śatair api /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825411 (0.024):
nāprāptakālo mriyate biddhaḥ śaraśatair api //AP_159.011cd/
tṛṇāgreṇāpi saṃspṛṣṭaḥ prāpta-kālo na jīvati // Jss_1,3.20 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20783298 (0.0):
13,149.009a nāprāptakālo mriyate viddhaḥ śaraśatair api / 13,149.009c tṛṇāgreṇāpi saṃspṛṣṭaḥ prāptakālo na jīvati
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825416 (0.0):
nāprāptakālo mriyate biddhaḥ śaraśatair api //AP_159.011cd/ / kuśāgreṇāpi saṃspṛṣṭaḥ prāptakālo na jīvati /AP_159.012ab/
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473015 (0.0):
nākāle miryate jantur viddhaḥ śara-śatair api | / kuśāgreṇaiva saṃspṛṣṭaḥ prāpta-kālo na jīvati // Hit_2.17 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6742809 (0.051):
nāprāptakālo mriyate viddhaḥ śaraśatairapi / / kuśāgreṇa tu saṃspṛṣṭaṃ prāptakālo na jīvati // GarP_1,113.49 //
kaścid garbhe ca mriyate kaścid bhūmiṣṭa-mātrataḥ /
kaścid yauvana-kāle ca kaścid eva hi vārddhake // Jss_1,3.21 //
kaścid cirāyu rogī cāpy arogī cāpi kaścana /
kaścid dhanī daridraś ca kaścid eva hi karmaṇā // Jss_1,3.22 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3801753 (0.056):
na daridrastadā kaścin % na rogī na ca pāpakṛt // MatsP_10.29 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8841282 (0.056):
na daridrastadā kaścin na rogī na ca pāpakṛt // MatsP_10.29 //
kaścit kalpānta-jīvī ca cira-jīvī ca kaścana /
prāktanād amaraḥ kaścin niṣeko balavattaraḥ // Jss_1,3.23 //
kaścid yāti ca rājendro divya-yānena karmaṇā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20834003 (0.060):
14,096.015d@004_1399 yāti yānena divyena sa mahendrapuraṃ naraḥ
kaścit kīṭa-pataṅgeṣu kaścit paśvādi-yoniṣu // Jss_1,3.24 //
kaścid eva hi sannyāsī kaścic ca nara-ghātakaḥ / / kaścid gajendra-gāmī ca paśu-yāyī ca kaścana // Jss_1,3.25 //
kaścid sūkṣmāṃśukā-dhārī kaścij jīrṇa-paṭī janaḥ // Jss_1,3.26 //
kaścin nagno 'apy anāhārī sudhā-bhojī ca ca kaścana /
kaścic ca sundaraḥ śrīmān galat-kuṣṭī ca kaścana // Jss_1,3.27 //
kaścit kubjaś cāṅga-hīno badhiraḥ kāṇa eva ca /
kaścid dīrgho madhyamaś ca kaścit khañjaś ca vāmanaḥ // Jss_1,3.28 //
kaścit kṛṣṇaś ca gauraś ca śyāmalaś ca sva-karmaṇā /
kaścid bhaktyā ca prāpnoti kṛṣṇa-dāsyaṃ sudurlabham // Jss_1,3.29 //
brahmaṇaḥ paramaṃ sthānaṃ janma-mṛtyu-jarā-haram /
kaścit prāpnoti paramaṃ brahma-lokaṃ nirāmayam // Jss_1,3.30 //
kaścit svargam indra-padaṃ śiva-lokaṃ svakarmaṇā /
kaścit vargam indra-lokaṃ yama-lokaṃ ca kaścana // Jss_1,3.31 //
kaścic ca narake ghore prāpnoti kleśam ulvaṇam /
tādito yama-dūtena kṣudhitas tṛṣitaḥ sadā // Jss_1,3.32 //
bhuṅkte viṇ-mūtra-kīṭaṃ tan-malaṃ śleṣmaṃ garaṃ vasām /
kṣura-dhāre tapta-taile vahnau śite jale sthale // Jss_1,3.33 //
prāpnoti dāruṇaṃ duḥkham ākalpaṃ pātakī pitaḥ /
tathā bhogāvaśeṣe ca labdhā janma sva-karmaṇā // Jss_1,3.34 //
vyādhi-yuktaḥ pramucyeta tayā ced īśvarecchayā /
yad-bhayād vāti vāto 'yaṃ sūryas tapati yad-bhayāt // Jss_1,3.35 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15416302 (0.0):
BhP_03.29.040/1 yad-bhayād vāti vāto 'yaṃ sūryas tapati yad-bhayāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664686 (0.0):
āviśaty apramatto 'sau pramattaṃ janam anta kṛt // BhP_03.29.039 // / yad bhayād vāti vāto 'yaṃ sūryas tapati yad bhayāt /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413346 (0.028):
BhP_03.25.043/1 mad-bhayād vāti vāto 'yaṃ sūryas tapati mad-bhayāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661954 (0.028):
mad bhayād vāti vāto 'yaṃ sūryas tapati mad bhayāt /
varṣatīndro dahaty agnir mṛtyuś carati jantuṣu /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413354 (0.0):
BhP_03.25.043/1 mad-bhayād vāti vāto 'yaṃ sūryas tapati mad-bhayāt / BhP_03.25.043/2 varṣatīndro dahaty agnir mṛtyuś carati mad-bhayāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661960 (0.0):
mad bhayād vāti vāto 'yaṃ sūryas tapati mad bhayāt / / varṣatīndro dahaty agnir mṛtyuś carati mad bhayāt // BhP_03.25.043 //
yasyājñayā sṛṣṭi-vidhau mūrmo 'nantaṃ dadhāti ca // Jss_1,3.36 //
sa ca sarvaṃ ca brahmāṇḍaṃ līlayā ceśvarecchayā /
yasyājñayā mahā-bhītā sarvādhārā vasundharā // Jss_1,3.37 //
dharā sā sarvasyādyā ratnavāṃś ca himālayaḥ / / svayaṃ vidhātā bhagavān dhyāyate yam ahar-niśam // Jss_1,3.38 //
yaṃ dhyāyate ca bhajate svayaṃ mṛtuñjayaḥ śivaḥ /
sahasra-vaktro 'yaṃ stauti dhyāyate bhajate sadā // Jss_1,3.39 //
svayṃ sarasvatī stauti yam īśvaram abhīpsitam /
sevate pāda-padmaṃ ca svayaṃ padmālayā pitaḥ // Jss_1,3.40 //
māyā bhītā ca yaṃ stauti durgā durgati-nāśinī /
stuvanti vedāḥ satataṃ sāvitrī veda-mātṛkā // Jss_1,3.41 //
siddhendrāś ca munīndrāś ca yogīndrāḥ sanakādayaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25771424 (0.031):
mārkaṇḍeyādimunayo vasiṣṭhādimunīśvarāḥ / / yogīndrāḥ sanakādyāśca nāradādyāḥ surarṣayaḥ // BndP_3,39.55 //
rājendrāś cāsurendrāś ca surendrā manavas tathā // Jss_1,3.42 //
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5187144 (0.024):
prakaṃpitā kṣobhitā / ye kecid iha kṛtsnalokadhātuvidvāṃso brahmendrā vā / nāgendra vā yakṣendrā vāsurendrā vā mahoragendrā vā garuḍendrā vā
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12479632 (0.041):
kṣobhitā / ye kecidiha kṛtsnalokadhātau vidvāṃso mahendrā vā nāgendrā vā / yakṣendrā vā surendrā vā mahoragendrā vā garuḍendrā vā (Dutt 52)
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28603328 (0.057):
vā yakṣā vā yakṣendrā vā asurā vā asurendrā vā garuḍā vā garuḍendrā vā
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12489699 (0.058):
śakrabrahmadevendrā mahoragendrā ye ca mahojaskamahaujaskāḥ sattvāste
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5198648 (0.058):
śakrabrahmadevendrā mahoragendrā ye ca mahaujaskamahaujaskāḥ sattvās te
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11775976 (0.060):
5.044.013a kāmaṃ lokās trayaḥ sendrāḥ sasurāsuramānavāḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657314 (0.063):
śakrabrahmādayo devāḥ sarvalokādhipā api // Rm_34.9{9} // / nagendrā asurendrāś ca yakṣagaṃdharvakinnarāḥ /
dhyāyante ca bhajante ca bhaktāḥ santo hi santatam / / kecid vidanti yaṃ brahmāṃ bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1,3.43 //
kecit pradhānaṃ sarvādyaṃ kecic ca jyotir īśvaram /
kecic ca sarva-rūpaṃ ca sarva-kāraṇa-kāraṇam // Jss_1,3.44 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736031 (0.032):
vande vandyaṃ ca sarveṣāṃ sarva-kāraṇa-kāraṇam // Jss_1
kecit svecchābhayaṃ rūpaṃ bhaktānugraha-vigraham /
kecit suruciraṃ śyāma-sundaraṃ manoharam // Jss_1,3.45 //
sānandaṃ paramānandaṃ govindaṃ nanda-nandanam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725234 (0.021):
taṃ staumi paramānandaṃ sānandaṃ nanda-nandanam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728740 (0.021):
bhaja tvaṃ paramānandaṃ sānandaṃ nanda-nandanam /"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17862542 (0.048):
taṃ vande paramānandaṃ nanda nandanam īśvaram || / iti śrī śrīdhara svāmi kṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26730115 (0.048):
taṃ vande paramānandaṃ nanda-nandanam īśvaram || / iti śrī-śrīdhara-svāmi-kṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
bhaja tāta paraṃ brahma smara śaśvat sureśvaram // Jss_1,3.46 //
ity evam uktvā pitaraṃ candra-bhāgā-nadī-jale /
snātvā papau jalaṃ svacchaṃ bubhuje miṣṭa-modakam // Jss_1,3.47 //
pitā tad-vacanaṃ śrutvā sānandāśru mumoca saḥ /
cucumba gaṇḍaṃ putrasya samāśleṣaṇa-pūrvakam // Jss_1,3.48 //
pitā snātvā samārebhe sandhyāṃ kartuṃ ca pūjanam /
susnātaṃ pitaraṃ dṛṣṭvā putraḥ sa prayayau vanam // Jss_1,3.49 //
patraṃ bhojana-pātrārtham arhatuṃ cañcalaḥ śiśuḥ /
cakāra cayanaṃ tūrṇaṃ praśastaṃ patra-pañcakam // Jss_1,3.50 //
sundaraṃ kusumaṃ vanyaṃ pūjanārthaṃ pitus tathā /
dadarśa purato bālaḥ supakvaṃ vadarī-phalam // Jss_1,3.51 //
cakāra cayanaṃ tāni phalāni śobhanāni ca / / dhātrī-phalaṃ supakvaṃ ca pakvam āmrātakaṃ tathā // Jss_1,3.52 //
supakvaṃ ca kadambaṃ ca cakāra cayanaṃ punaḥ / / supakvaṃ sundaraṃ ramyaṃ dāḍimaṃ śrī-phalaṃ tathā // Jss_1,3.53 //
ramyaṃ jambu-phalaṃ caiva kharjūraṃ sumanoharam /
karañjakaṃ ca jāmbīraṃ sundaraṃ cikuraṃ tathā // Jss_1,3.54 // / tat sarvaṃ cayanaṃ kṛtvā dadarśa purataḥ saraḥ /
sunirmalaṃ jalaṃ svacchaṃ śveta-padmaṃ manoharam // Jss_1,3.55 //
ruciraṃ rakta-kahlāraṃ prasphuṭaṃ ca jalāntike /
vihāya tāni sarvāṇi saraḥ-śirasi susthale // Jss_1,3.56 //
papau saraḥ-svaccha-toyaṃ jahāra padmam ulvaṇam /
kiṃcit surakta-kahlāraṃ pakvaṃ padma-phalaṃ tathā // Jss_1,3.57 //
sarvam āharaṇaṃ kṛtvā pitaraṃ gantum udyataḥ /
praphulla-vadanaḥ śrīmān sasmito dvija-bālakaḥ // Jss_1,3.58 //
praphulla-campaka-taruṃ dadarśa purataḥ śiśuḥ /
mallikā-mālatī-kundayūthikā-mādhavī-latāḥ // Jss_1,3.59 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731641 (0.018):
puṣpodyānaiś ca śatakaiḥ puṣpitaiḥ sumanoharaiḥ // Jss_1
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5774038 (0.044):
apuṣpaḥ phalahīno vā |yatraiko 'pi na pādapaḥ ||18.510| / kadambamālatīkunda |mādhavīmallikādayaḥ |
cakāra cayanaṃ sphītaḥ puṣpāṇi sundarāṇi ca / / puṣpeṇa phala-patreṇa tasya bhāro babhūva ha // Jss_1,3.60 //
bālo voḍhum aśakyantaś ca yayau gamana-mantharaḥ /
na phalaṃ bubhuje so 'pi dharmādharma-bhayena ca // Jss_1,3.61 //
puro dadarśa sa śiśur ghoraṃ vyāghrālayaṃ bhiyā /
tāta tāteti śabdaṃ ca cakāra ha punaḥ punaḥ // Jss_1,3.62 //
na dadarśa ca tātaṃ ca śārdulaṃ ca dadarśa saḥ / / bhiyā sasmāra govinda-pādāravaindam īpsitam // Jss_1,3.63 //
hariṃ nara-hariṃ rāmaṃ kṛṣṇaṃ viṣṇuṃ ca mādhvam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16498948 (0.055):
hariṃ kṛṣṇaṃ jagatpatim HV_App.I,31.472b / hariṃ kṛṣṇaṃ prajāpatim HV_10.48d
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13564316 (0.058):
hariṃ kaṃcic chāpāmy aham__Vdha_076.059 / hariṃ kṛṣṇaṃ hṛṣīkeśaṃ__Vdha_070.043
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25199912 (0.058):
hariṃ kṛṣṇaṃ jagatpatim HV_App.I,31.472b / hariṃ kṛṣṇaṃ hṛṣīkeśaṃ HV_App.I,31.2670a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13872813 (0.062):
hariṣye jīvitaṃ raṇe HV_109.31d / hariṃ kṛṣṇaṃ prajāpatim HV_10.48d / hariṃ caivānvahaṃ smaran HV_23.149*395:2b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 612049 (0.064):
ādāyārghyaṃ yathāyogam $ uṭajāt svāt samāyayuḥ // HV_App.I,31.298 // / te ca gatvā hariṃ kṛṣṇaṃ $ viṣṇum īśaṃ janārdanam / HV_App.I,31.299 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097602 (0.064):
ādāyārghyaṃ yathāyogam uṭajāt svāt samāyayuḥ // HV_App.I,31.298 // / te ca gatvā hariṃ kṛṣṇaṃ viṣṇum īśaṃ janārdanam / HV_App.I,31.299 /
dāmodaraṃ hṛṣīkeśaṃ mukundaṃ madhu-sūdanam // Jss_1,3.64 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13564316 (0.063):
hariṃ kaṃcic chāpāmy aham__Vdha_076.059 / hariṃ kṛṣṇaṃ hṛṣīkeśaṃ__Vdha_070.043
etāni daśa nāmāni japan vipra-śiśur bhiyā /
prayayau purataḥ śīghraṃ punar eva sarovaram // Jss_1,3.65 //
saraso nirmale tīre puṣpāṇi ca phalāni ca / / dadau bhaktyā bhagavate kṛṣṇāya paramātmane // Jss_1,3.66 //
śrī-kṛṣṇa-pūjāṃ kurvantaṃ dhyānamānāṃ padāmbujam /
nikaṭaṃ na yayau vyāghro dṛṣṭvā bālaṃ ca dūrataḥ // Jss_1,3.67 //
vyāghraṃ dadarśa bālaś ca prakaṭāsyaṃ bhayānakam /
vikṛtākāra-daśanaṃ vikaṭākṣaṃ mahodaram // Jss_1,3.68 //
dṛṣṭvā ca durato vyāghram uvāsa sarasas taṭe /
dadhyau kṛṣṇa-padāmbhojaṃ janma-mṛtyu-jarā-haram // Jss_1,3.69 //
mūlādhāraṃ svādhiṣṭhānaṃ maṇipūram anāhatam / / viśuddhaṃ ca tathājñākhyaṃ ṣaṭ-cakraṃ ca vibhāvya ca // Jss_1,3.70 //
kuṇḍalinyā sva-śaktyā ca sahitaṃ parameśvaram / / sahasra-dala-padma-sthaṃ hṛdaye svātmanaḥ prabhum // Jss_1,3.71 //
dadarśa dvibhujaṃ kṛṣṇaṃ pīta-kauśeya-vāsasam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2781466 (0.052):
tasyotsaṅge ghana syāmaṃ pīta kauśeya vāsasam / / puruṣaṃ catur bhujaṃ śāntam padma patrāruṇekṣaṇam // BhP_10.39.046 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16327508 (0.064):
pītakauśeyavāsasam HV_App.I,31.2210b / pītakauśeyavāsasam *HV_85.55*975:1b
sasmitaṃ sundaraṃ śuddhaṃ navīna-jalada-prabham // Jss_1,3.72 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736556 (0.048):
vande nava-ghana-śyāmaṃ pīta-kauśeya-vāsasam / / sānandaṃ sundaraṃ śuddhaṃ śrī-kṛṣṇaṃ prakṛteḥ param // Jss_1
koṭi-kandarpa-saundarya-līlā-dhāma-manoharam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735992 (0.026):
prakṛteḥ param īśānaṃ bhaktānugrahakātaram // Jss_1
koṭi-pārvaṇa-pūrṇendu-prabhā-juṣṭaṃ ca sundaram // Jss_1,3.73 //
sukha-dṛśyaṃ surūpaṃ ca bhaktānugraha-kārakam /
candanokṣita-sarvāṅgaṃ ratna-bhūṣaṇa-bhūṣitam // Jss_1,3.74 //
praphulla-padma-nayanaṃ rādhā-vakṣaḥ-sthala-sthitam /
mālatī-mālya-sambaddha-cūḍā-cāru-suśobhanam // Jss_1,3.75 //
dhṛta-ratnaṃ ratna-padmaṃ dakṣiṇena kareṇa ca /
vāmena maṇi-nirmāṇa-dīpta-darpaṇam ujjvalam // Jss_1,3.76 //
ratna-kuṇḍāla-yugmena gaṇḍa-sthala-virājitam /
kausthubhena maṇīndreṇa cāru-vakṣaḥ-sthalojjvalam // Jss_1,3.77/
muktārāji-vinindaika-danta-rāji-virājitam /
ājānu-mālatī-mālā-vana-mālā-vibhūṣitam // Jss_1,3.78 //
vedānana-sarasvatyā stutaṃ brahmeśa-vanditam /
padmāpadmālayā-māyā-saṃsevita-padāmbujam // Jss_1,3.79 //
pari-pūrṇatamam brahma paramātmānam īśvaram / / nirliptaṃ sākṣi-bhūtaṃ ca bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1,3.80 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730519 (0.060):
pradīpa-kalikākāraṃ brahma-jyotiḥ-sanātanam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736636 (0.060):
sevante nirguṇaṃ brahma bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1
sarveśāṃ sarva-rūpaṃ ca sarva-kāraṇa-kāraṇam /
puruṣaṃ paramātmaikaṃ pareśaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1,3.81 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725194 (0.043):
nirīham ati-nirliptam nirguṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
evaṃ bhūtaṃ vibhuṃ dṛṣṭvā manasā praṇanāma tam / / tuṣṭāva parayā bhaktyā tam īśaṃ sampuṭāñjaliḥ // Jss_1,3.82 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732896 (0.056):
yogīndraṃ sva-guruṃ śaṃbhuṃ śirasā praṇanāma saḥ // Jss_1
śrī-subhadra uvāca / he nātha darśnaṃ dehi māṃ bhaktaṃ śaraṇāgatam /
śrīda śrīśa śrī-nivāsa śrī-nidhe śrī-niketana // Jss_1,3.83 //
śriyā sevita-pādābja śrī-samutpatti-kāraṇa /
vedānirvacaniyeśa nirīha nirguṇādhipa // Jss_1,3.84 //
sarvādya sarva-nilaya sarva-bīja sanātana /
śānta sarasvatī-kānta nitānta sarva-karmasu // Jss_1,3.85 //
sarvādhāra nirādhāra kāma-pūra parāt para /
duṣpārāsāra-saṃsāra-karṇa-dhāra namo 'stu te // Jss_1,3.86 //
ity evam uktvā sa śiśu ruroda ca punaḥ punaḥ /
dhyāyena tat-padāmbhojaṃ śaraṇaṃ ca cakāra saḥ // Jss_1,3.87 //
iti viprakṛtaṃ stotraṃ tri-sandhyaṃ yaḥ paṭhen naraḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257770 (0.040):
yas tv idaṃ paṭhate stotraṃ $ trisandhyaṃ caiva mānavaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494618 (0.040):
yas tv idaṃ paṭhate stotraṃ trisandhyaṃ caiva mānavaḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3714025 (0.063):
ṣaḍabhijñastavaṃ yo 'yaṃ trisandhyaṃ bhaktimān paṭhet /
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1,3.88 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20671253 (0.0):
13,027.042d*0234_01 gaṅgā gaṅgeti yo brūyād yojanānāṃ śatair api / 13,027.042d*0234_02 mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26782287 (0.0):
vimuktaḥ sarvapāpebhyo $ viṣṇulokaṃ sa gacchati &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26782353 (0.0):
nirmuktaḥ sarvapāpebhyo $ viṣṇulokaṃ sa gacchati &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856443 (0.0):
gaṅgā gaṅgeti yo brūyād $ yojanānāṃ śatair api & / mucyate sarvapāpebhyo % viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_175.82 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11053601 (0.0):
vimuktaḥ sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11053667 (0.0):
nirmuktaḥ sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11127754 (0.0):
gaṅgā gaṅgeti yo brūyād yojanānāṃ śatair api / / mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_175.82 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413772 (0.0):
gaṅgā gaṅgeti yo brūyāt yojanānāṃ śatair api / / mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // GGS_31 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23936427 (0.0):
yamāṣṭakam idaṃ puṇyaṃ $ paṭhate yaḥ śṛṇoti vā & / mucyate sarvapāpebhyo % viṣṇulokaṃ sa gacchati // NsP_9.9 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17001414 (0.0):
yamāṣṭakam idaṃ puṇyaṃ paṭhate yaḥ śṛṇoti vā / / mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati // NsP_9.9 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18810117 (0.0):
rudrādhyāyaṃ sakṛjjaptvā vipro vedasamanvitaḥ / / mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati // RKV_11.70 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18810131 (0.0):
mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati // RKV_11.71 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10775429 (0.0):
ekādaśyāṃ samabhyarcya snātvā yas tu narādhipa / / mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati // RKS_10.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786126 (0.008):
vimuktaḥ sarvapāpebhyo % viṣṇulokaṃ ca gacchati // BrP_63.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11057441 (0.008):
vimuktaḥ sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ ca gacchati // BrP_63.20 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14211079 (0.021):
gaṅgā gaṅgā japannāma yojanānāṃ śate sthitaḥ // NarP_2,39.21 // / mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ ca gacchati /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074342 (0.034):
mucyate sarvapāpebhyo rudralokaṃ sa gacchati // KūrmP_1,37.17 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8898184 (0.034):
mucyate sarvapāpebhyo rudralokaṃ sa gacchati // MatsP_112.6 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18822394 (0.034):
mucyate sarvapāpebhyo rudralokaṃ sa gacchati // RKV_28.132 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884717 (0.034):
mucyate sarvapāpebhyo rudralokaṃ sa gacchati // RKV_173.15 //
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727371 (0.0):
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729870 (0.0):
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730366 (0.0):
brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731388 (0.0):
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732678 (0.0):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733238 (0.0):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733807 (0.0):
śambhuṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā brahma-lokaṃ yayau vidhiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735066 (0.0):
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735623 (0.0):
paramānanda-yuktāś ca muni-patnyaḥ śubhāśiṣam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737209 (0.0):
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ pūrva-vṛttāntam eva ca // Jss_1
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727374 (0.0):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre / brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904673 (0.057):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vapuśāpo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139151 (0.057):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo / 'dhyāyaḥ || / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557894 (0.060):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ |
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17905565 (0.062):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caṭakotpattirnāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140478 (0.062):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728465 (0.062):
ityāṅgirasadharmaśāstre pariṣadupasthānaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727384 (0.005):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729885 (0.007):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726261 (0.009):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730374 (0.012):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre pañcamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731401 (0.014):
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732694 (0.017):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733817 (0.017):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737218 (0.018):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733245 (0.019):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735633 (0.021):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736736 (0.021):
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735077 (0.021):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738852 (0.022):
kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739271 (0.035):
prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ / samāptaś cedaṃ nārada-pañca-rātraika-rātram"
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26503660 (0.036):
samāptaś cāyaṃ dvitīyo 'dhyāyaḥ//2// / tṛtīyo 'dhyāyaḥ prathamāhnikam/
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558267 (0.039):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557894 (0.039):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ |
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23251078 (0.046):
iti śrī svayambhūtpattisamuddeśa mahāhrada śoṣaṇa dharmmadhātu / padmagirisaṃprasthāpano nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / / caturtha adhyāyaḥ śrīsvayambhūcaityasamutpattikathā
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17905565 (0.048):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caṭakotpattirnāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140478 (0.048):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
brahmovāca / brāhmaṇasya stavaṃ śrutvā parituṣṭo janārdanaḥ /
kṛpāṃ cakāra bhagavān bhakteśo bhakta-vatsalaḥ // Jss_1,4.1 //
etasminn antare tatra bhagavān nanda-nandanaḥ / / nārāyaṇarṣiḥ kṛpayā cājagāma sarovaram // Jss_1,4.2 //
dadarśa brāhmaṇa-vaṭuṃ tam eva muni-puṅgavam / / tejasā sukha-dṛśyena sundaraṃ sumanoharam // Jss_1,4.3 //
pīta-vastra-parīdhānaṃ navīna-jalada-prabham /
candanokṣita-sarvāṅgaṃ vana-mālā-vibhūṣitam // Jss_1,4.4 //
prasanna-vadanaṃ śuddhaṃ sasmitaṃ sarva-pūjitam /
vibhāntaṃ ca japantaṃ śuddha-sphaṭika-mālayā // Jss_1,4.5 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732492 (0.0):
dhyāna-sthaṃ ca vibhāntaṃ ca śuddha-sphaṭika-mālayā // Jss_1
dṛṣṭvā nanāma sahasā śirasā vipra-puṅgavaḥ /
śubhāśiṣaṃ dadau tasmai datvā śirasi hastakam // Jss_1,4.6 //
tam uvāca muni-śreṣṭhaḥ kṛpayā dīna-vatsalaḥ /
hitaṃ tathyaṃ nīti-sāraṃ pariṇāma-sukhāvaham // Jss_1,4.7 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737927 (0.017):
hitaṃ satyaṃ niti-sāraṃ pariṇāma-sukhāvaham // Jss_1
śrī-nārāyaṇarṣir uvāca / aye vipra mahā-bhāga saphalaṃ jīvanaṃ tava /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728858 (0.044):
nāhaṃ varārthī kāmī ca rāgī vetana-bhug yathā // Jss_1
yasmin kule ca jāto 'si tad-dhanyaṃ supraśaṃsitam // Jss_1,4.8 //
bhaja tvaṃ paramānandaṃ sānandaṃ nanda-nandanam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725234 (1.788):
taṃ staumi paramānandaṃ sānandaṃ nanda-nandanam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728022 (0.021):
sānandaṃ paramānandaṃ govindaṃ nanda-nandanam /"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17862542 (0.055):
taṃ vande paramānandaṃ nanda nandanam īśvaram || / iti śrī śrīdhara svāmi kṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26730115 (0.055):
taṃ vande paramānandaṃ nanda-nandanam īśvaram || / iti śrī-śrīdhara-svāmi-kṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
dhruvaṃ yāsyasi golokaṃ paramānandam īpsitam // Jss_1,4.9 //
tat kulaṃ pāvanaṃ dhanyaṃ yaśasyaṃ ca nirāpadam / / yasmin svayaṃ bhavān jātaḥ puṇyaḥ kṛṣṇa-parāyaṇaḥ // Jss_1,4.10 //
naivedyaṃ patitaṃ mārge jīrnaṃ śvāpada-bhakṣitam /
bhuktvā tavaiṣā buddhiś ca kṛṣṇa-bhaktir babhūva ca // Jss_1,4.11 //
kṛṣṇa-naivedya-māhātmyaṃ ko vatsa kathituṃ kṣamaḥ /
yad vaktuṃ na hi śaktāś ca vedāś catvāra eva ca // Jss_1,4.12 //
varaṃ vṛṇuṣva bhadraṃ te subhadra dvija-puṅgava /
sarvaṃ dātum ahaṃ śakto yat te manasi vāñcchitam // Jss_1,4.13 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728989 (0.007):
varaṃ vṛṇomi tat paścāt yan me manasi vāñcchitam // Jss_1
nārāyaṇa-vacaḥ śrutvā tam uvāca śiṣuḥ svayam /
punaḥ kampita-sarvāṅgaḥ sāśru-netraḥ puṭāñjaliḥ // Jss_1,4.14 //
subhadra uvāca / dehi me kṛṣṇa-pādābje dṛḍhaṃ bhaktiṃ sudurlabham /
tad-dāsyaṃ tat-pade vāsaṃ jarā-mṛtyu-haraṃ param // Jss_1,4.15 //
anyaṃ varaṃ na gṛhṇāmi na me kiṃcit prayojanam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952486 (0.061):
pārvatyuvāca govinda nārāyaṇa vāsudeva tvayā hi me kiñcidapi prayojanam / / nāstyeva svāminna ca nāma vācā saubhāgyarūpaḥ sarvadā eka eva //
nāhaṃ varārthī kāmī ca rāgī vetana-bhug yathā // Jss_1,4.16 //
nārāyaṇarṣir uvāca / śrī-kṛṣṇo yasya bhaktiś ca tasyātra kiṃ sudurlabham /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728717 (0.044):
hitaṃ tathyaṃ nīti-sāraṃ pariṇāma-sukhāvaham // Jss_1
aṇimādika-dva-triṃśat-siddhiḥ kara-tale parā // Jss_1,4.17 //
nirvikalpo dadāty asya naiva gṛhṇāti vaiṣṇavaḥ / / animittāṃ harer bhaktiṃ bhaktā vāñcchanti santatam // Jss_1,4.18 //
gṛhāṇa mantraṃ kṛṣṇasya paraṃ kalpa-taruṃ varam /
bhaktidaṃ dāsyadaṃ śuddhaṃ karma-mūla-nikṛntanam // Jss_1,4.19 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739258 (0.055):
hari-bhakti-pradaṃ sarvaṃ karma-mūla-nikṛntanam // Jss_1
lakṣmīr māyā-kāma-bījaṃ ṅe 'ntaṃ kṛṣṇa-padaṃ tathā /
vahni-jāyānta-mantraṃ ca mantra-rājaṃ manoharam // Jss_1,4.20 //
ity evam uktvā tat-karṇe kathayām āsa dakṣiṇe / / vāra-trayaṃ muni-śreṣṭhaḥ śuddha-bhāvena putraka // Jss_1,4.21 //
yena stotreṇa tuṣṭāva subhadraḥ parameśvaram / / ājñāṃ cakāra sa ṛṣis tad eva paṭhituṃ mudā // Jss_1,4.22 //
kavacaṃ ca dadau tasmai jagan-maṅgala-maṅgalam / / dhyānaṃ ca sāma-vedoktaṃ sarva-pūjā-vidhi-kramam // Jss_1,4.23 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729829 (0.047):
paścāt śroṣyāmi kavacaṃ jagan-maṅgala-maṅgalam / / dhyānaṃ pūjāṃ vidhānaṃ ca kṛṣṇasya paramātmanaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730013 (0.064):
pūjyaṃ puṇya-svarūpaṃ ca kṛṣṇasya paramātmanaḥ // Jss_1
harer dāsyaṃ ca tad-bhaktir goloka-vāsam īpsitam /
janma-dvayāntare caiva karma-bhoga-kṣaye sati // Jss_1,4.24 //
subhadra uvāca / satyaṃ kuru mahā-bhāga varaṃ me yadi dāsyasi /
varaṃ vṛṇomi tat paścāt yan me manasi vāñcchitam // Jss_1,4.25 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728802 (0.007):
sarvaṃ dātum ahaṃ śakto yat te manasi vāñcchitam // Jss_1
nārāyaṇarṣir uvāca / oṃ satyaṃ vatsa dāsyāmi varaṃ vṛṇu yathepsitam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18864157 (0.048):
varaṃ dāsyāmi deveśa varaṃ vṛṇu yathepsitam // RKV_118.35 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729067 (0.051):
vatsa krodho hi devasya varaṃ tulyaṃ ca vāñcchitam // Jss_1
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10832676 (0.060):
tuṣṭo hy ahaṃ dānavendra varaṃ vṛṇu yathepsitam // RKS_85.20 // / dadāmi te varaṃ cādya yācamānasya sāmpratam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18831822 (0.060):
tuṣṭaste dānavendrāhaṃ varaṃ vṛṇu yathepsitam / / dadāmi te varaṃ nūnamapi trailokyadurlabham // RKV_48.25 //
mamāśakyaṃ nāsti kiṃcit dātāhaṃ sarva-sampadām // Jss_1,4.26 //
subhadra uvāca / kaṇṭhe te kiṃ ca kavacaṃ kasya vā sarva-pūjitam /
amūlya-ratna-guṭikā-yuktaṃ ca sumanoharam // Jss_1,4.27 //
kavacaṃ dehi me deva sva-satya-rakṣaṇaṃ kuru /
viprasya vacanaṃ śrutvā śuṣka-kaṇṭhauṣṭhātālukaḥ // Jss_1,4.28 //
vaktuṃ na śaktas tad vākyaṃ dadhyau kṛṣṇa-padāmbujam /
pradadau guṭikāṃ tasmai novāca kavacaṃ muniḥ // Jss_1,4.29 //
tam uvāca maharṣiś ca vituṣṭaś conmanāḥ suta /
vatsa krodho hi devasya varaṃ tulyaṃ ca vāñcchitam // Jss_1,4.30 //
nārāyaṇarṣir uvāca / triṃṣat-sahasra-varṣaṃ ca bhuṅkṣva rājyaṃ sudurlabham /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728991 (0.051):
varaṃ vṛṇomi tat paścāt yan me manasi vāñcchitam // Jss_1
labhasva durlabhāṃ lakṣmīṃ māyayā mohito bhava // Jss_1,4.31 //
mad-iṣṭa-deva-kavacaṃ gṛhītaṃ yena hetunā /
sapta-kalpānta-jīvasya paratra ca bhaviṣyati // Jss_1,4.32 //
sucireṇaiva kālena golokaṃ ca prāyasyasi / / pare mṛkaṇḍu-putras tvaṃ mārkaṇḍeyo bhaviṣyasi // Jss_1,4.33 //
mayā dattaṃ ca kavacaṃ tvāṃ ca rakṣati putraka /
tava kaṇṭhe sthitiś cāśya prati janmani janmani // Jss_1,4.34 //
punaś ca guṭikā-yuktaṃ kṛtvā ca kavacaṃ muniḥ /
gale dadhāra bhaktyā ca tad-bhakto dharma-nandanaḥ // Jss_1,4.35 //
varaṃ datvā ca sa munir yayau gehaṃ sa unmanāḥ /
viprāya kavacaṃ datvā naṣṭa-vatsā gaur yathā // Jss_1,4.36 //
bhrātrā nareṇa pitrā ca dharmeṇa ca mahātmanā / / mātrā mūrtyā ca patnyā ca śāntyā ca bhartsito muniḥ // Jss_1,4.37 //
vipraḥ samprāpya kavacaṃ mantraṃ kalpa-taruṃ param /
sarovarāt samutthāya prajvalan brahma-tejasā // Jss_1,4.38 //
kṣaṇaṃ tasthau saras-tīre vaṭa-mūle manohare /
jajāpa paramaṃ mantraṃ sampūjya jagad-īśvaram // Jss_1,4.39 //
atha tat-tāta-vipro hi samanviṣya sutaṃ ciram /
gatvā ca sva-gṛhaṃ duḥkhī śokārtaḥ sa ruroda ca // Jss_1,4.40 //
samudyatā tanuṃ tyaktuṃ tan-mātā putra-vārtayā /
na tatyāja tanuṃ vipro dṛṣṭvā susvapnam uttamam // Jss_1,4.41 //
vipro viprā gṛhaṃ tyaktvā putrānveṣaṇa-pūrvakam /
prayayau kānanaṃ ghoraṃ sarvaiś ca bāndhavaiḥ sahaḥ // Jss_1,4.42 //
sarvaṃ vanaṃ samanviṣya prayayus te sarovaram / / dadṛśus te śiśuṃ gṛhyaṃ sūryābhaṃ vaṭa-mūlake // Jss_1,4.43 //
cucumba gaṇḍaṃ putrasya vipro viprā ca sāradam /
āśiśleṣa krameṇaiva mātā tātaḥ punaḥ punaḥ // Jss_1,4.44 //
putraś ca sarva-vṛttāntaṃ kathayām āsa sādaram /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26758545 (0.051):
kathayām āsa vṛttāntaṃ % sa śrutvā śvaśuraṃ yayau // BrP_32.75 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11029874 (0.051):
kathayām āsa vṛttāntaṃ sa śrutvā śvaśuraṃ yayau // BrP_32.75 //
śrutvā putrasya vipraś ca viprā bāndhavas tathā // Jss_1,4. 45 //
yayuḥ sarve sva-deśaṃ ca paramāhlāda-mānasāḥ /
candra-bhāgāṃ samuttīrya viveśa nagaraṃ param // Jss_1,4.46 //
nagara-stho nṛpendraś ca dṛṣṭvā tejasvinaṃ śiśum /
dadau tasmai sva-kanyāṃ ca ratnālaṅkāra-bhūṣitam // Jss_1,4.47 //
yuvatīṃ sundarīṃ śyāmāṃ tapta-kañcana-saṃnibhām /
pati-vratāṃ mahā-bhāgāṃ sundarīṃ kamalākalāṃ // Jss_1,4.48 //
gajendrāṇāṃ sahasraṃ ca pradadau yautukaṃ mudā /
aśvānāṃ daśa-lakṣaṃ ca ratnānāṃ ca sahasrakam // Jss_1,4.49 //
dāsīnāṃ niṣka-kaṇṭhīnāṃ saundarīṇāṃ sahasrakam / / vastra-ratna-sahasraṃ ca bahu-mūlyaṃ sudurlabham // Jss_1,4.50 //
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1477503 (0.058):
08,027.010b*0314_04 dāsīnāṃ niṣkakaṇṭhīnāṃ māgadhīnāṃ śataṃ tathā / 08,027.010b*0314_05 pratyagravayasāṃ dadyāṃ yo me brūyād dhanaṃjayam
dāsānāṃ ca sahasraṃ ca padātīnāṃ tri-lakṣakam / / daśa-lakṣaṃ suvarṇaṃ ca ratna-mālāṃ sudurlabhām // Jss_1,4.51 //
datvā tasmai ca kanyāṃ ca ruroda ca sabhāryakaḥ / / rājā ca kanyayā sārdhaṃ prayayau vipra-mandiram // Jss_1,4.52 //
gatvā cāpi kiyad dūraṃ dadarśa nagaraṃ nṛpaḥ /
atīva sundaraṃ ramyaṃ vijitya cāmarāvatīm // Jss_1,4.53 //
śuddha-sphaṭika-saṃkāśaṃ ratna-sāra-vinirmitam /
tri-koṭi-caṭṭālikā-gehaṃ nava-koṭi-sumandiram // Jss_1,4.54 //
sapta-prākāra-yuktaṃ ca parikhā-traya-samyuktam /
durlaṅghyam ati-durgamyaṃ ripūṇām api putraka // Jss_1,4.55 //
śiśoś ca svāśramaṃ ramyaṃ sad-ratna-sāra-nirmitam /
sphurat vajra-kapāṭaṃ ca ratnendra-kalaśānvitam // Jss_1,4.56 //
sad-ratna-darpaṇāir dīpaṃ ratna-kumbhair virājitam /
prāṅgaṇaṃ ratna-sārāḍhyaṃ ratna-sopāna-śobhitam // Jss_1,4.57 //
manoharaṃ rāja-mārgaṃ sindūrādi-pariṣkṛtam /
prākāraṃ maṇi-bhūṣāḍhyam uccair ākāśa-sparśi ca // Jss_1,4.58 //
jagāma vismayaṃ rājā dṛṣṭvā nagaram uttamam /
pitrā mātrā saha śiśur vismayaṃ ca yayau mudā // Jss_1,4.59 //
gajendrāṇāṃ tri-lakṣaṃ ca śvānāṃ śata-lakṣakam /
catur-guṇaṃ padātīnām āyayus te 'py anuvrajam // Jss_1,4.60 //
vāraṇendraṃ puras kṛtya veśyāṃ ca nartakaṃ tathā /
dvijāṃś ca pūrṇa-kumbhāṃś ca pati-putravatīṃ satīṃ // Jss_1,4.61 //
mahā-pātraḥ śiśuṃ dṛṣṭvā gajendropari-saṃsthitam /
mūrdhnā nanāma vegenāpy avaruhya gajād api // Jss_1,4.62 //
śiśuṃ praveśayāṃ āsa ratna-nirmāṇa-mandiram /
ratna-siṃhāsanaṃ tasmai pradadau sādaraṃ mudā // Jss_1,4.63 //
kanyā-dātre ca pitre ca mātre ca sādaraṃ mudā /
ratna-siṃḥāsanaṃ ramyaṃ pradadau pātra eva ca // Jss_1,4.64 //
śiśum siṣeva pātraś ca svayaṃ ca śveta-cāmaraiḥ /
dadhāra ratna-chatraṃ ca hīrāhāra-pariṣkṛtam // Jss_1,4.65 //
uvāsa sa sa-bhāryāṃ ca sudharmyāṃ mahendravat /
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7317315 (0.051):
RV_08.099.01.2{03} sa indra stomavāhasāmiha śrudhyupa svasaramā gahi
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 215555 (0.054):
(P_5,1.12) KA_II,341.15 20 Ro_IV,16 {3/9} indramahārtham aindramahiham / gāṅgāmahiham kāśeruyajñikam .
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14182245 (0.057):
dharmāṅgadasya rājendra mamotsaṃgekṣipa svayam // NarP_2,7.69 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19739454 (0.057):
02,020.034d@006_0074 āśāsitārtho rājendra saṃrurodha vinirjitān
śvasuraś ca yayau gehaṃ śiśunā ca puraskṛtaḥ // Jss_1,4.66 //
triṃśat-sahasra-varṣaṃ ca rājā rājyaṃ cakāra saḥ /
kālāntare tat-pitā ca vane vyāghreṇa bhakṣitaḥ // Jss_1,4.67 //
pati-vratā mahā-bhāgā mātā saha-mṛtā suta /
ratna-yānena ramyeṇa sa-strīkaḥ kṛṣṇa-mandiram // Jss_1,4.68 //
prayayau sādaraṃ vipraḥ kṛṣṇa-naivedya-bhakṣaṇāt /
tad-asthi bhuktvā vyāghraś ca pūtaḥ sadyaś ca sāṃpratam // Jss_1,4.69 //
tābhyāṃ sārdhaṃ ca prayayau golokaṃ sumanoharam / / śiśur dehaṃ parityajya himādrau svar-ṇadī-taṭe // Jss_1,4.70 //
datvā putrāya rājyaṃ ca svargād api sudurlabham /
mṛkaṇḍu-patnī-garbhe ca lebhe janma sva-karmaṇā // Jss_1,4.71 //
mārkaṇḍeyo muni-śreṣṭho babhūva para-janmani /
sapta-kalpānta-jīvī ca nārāyaṇa-vareṇa saḥ // Jss_1,4.72 //
babhūva sāṃprataṃ vipraḥ kṛṣṇa-naivedya-bhakṣaṇāt /
śva-bhakṣitaṃ ca naivedyaṃ bhuktvā ced īdṛśī gatiḥ /
akāmataś cāpy ajñāto jīrṇa-mārga-sthitaṃ suta // Jss_1,4.73 //
yo bhakṣet kāmato jñāto nityaṃ naivedyam īpsitam /
na jānanti gatis tasya vedāś catvāra eva ca // Jss_1,4.74 //
iti te kathitaṃ brahmann itihāsaṃ purātanam / / āścaryaṃ madhuraṃ ramyaṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // Jss_1,4.75 //
śrī-nārada uvāca / śrutaṃ naivedya-māhātmyam atīva sumanoharam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729996 (0.029):
iti te kathitaṃ vatsa kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // Jss_1
īśvarasyāpi he tāta kṛṣṇasya paramātmanaḥ // Jss_1,4.76 //
adhunā śrotum icchāmi svātma-sandeha-bhañjanam /
nārāyaṇarṣer kaṇṭhe ca kavacaṃ tasya tad vada // Jss_1,4.77 //
atha kavaca-praśnaḥ / sanat-kumāra uvāca
mamāpy astīti sandeho vacane prapitāmaha / / kasya tat kavacaṃ brahmann idaṃ vaktuṃ tvam arhasi // Jss_1,4.78 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730233 (0.049):
subhadrāya brāhmaṇāya tan me vaktum ihārhasi // Jss_1
sa pitā sa guruḥ svacchaḥ karoti bhrama-bhañjanam /
śīghraṃ brūhi mahā-bhāga nāradaṃ māṃ suta-priya // Jss_1,4.79 //
putrayoś ca vacaḥ śrutvā śuṣka-kaṇṭhauṣṭhatālukaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16944433 (0.044):
śuṣkakaṇṭhauṣṭhatālukaḥ BrP_52.13b / śuṣkakaṇṭhauṣṭhatālukāḥ BrP_215.26d
uvāca vacanaṃ brahmā smaran kṛṣṇa-padāmbujam // Jss_1,4.80 //
brahmovāca / nārāyaṇena muninā jagan-maṅgala-maṅgalam /
viprāya kavacaṃ dattam dhyānaṃ ca parmātmanaḥ // Jss_1,4.81 //
tad bravīmi mahā-bhāga tvām eva nāradaṃ prati / / kaṇṭha-sthaṃ kavacaṃ vaktuṃ naiva śaknomi sāṃpratam // Jss_1,4.82 //
mat-kaṇṭhe kavacaṃ yasya gopanīyaṃ sudurlabham /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731301 (0.049):
gurur me jagatāṃ nātho yogīndrāṇāṃ guruḥ śivaḥ // Jss_1
nārāyaṇarṣi-kaṇṭhe ca tad eva paramādbhutam // Jss_1,4.83 //
tad eva dharma-kaṇṭhe ca narasya ca mahātmanaḥ / / agastyasya ca kaṇṭhe ca lomaśasya mahā-muneḥ // Jss_1,4.84 //
tulasyāś cāpi saṃjñāyāḥ sāvitryāś cāpi putraka / / anyeṣāṃ ca bhāgyavatāṃ bhārate ca sudurlabhe // Jss_1,4.85 //
nārada uvāca / paścāt śroṣyāmi kavacaṃ jagan-maṅgala-maṅgalam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728946 (0.047):
kavacaṃ ca dadau tasmai jagan-maṅgala-maṅgalam / / dhyānaṃ ca sāma-vedoktaṃ sarva-pūjā-vidhi-kramam // Jss_1
dhyānaṃ pūjāṃ vidhānaṃ ca kṛṣṇasya paramātmanaḥ // Jss_1,4.86 //
ādau kathaya bhadraṃ te paraṃ parama-bhadrakam /
subhadra-prāptaṃ kavacaṃ māhātmyaṃ yasya durlabham // Jss_1,4.87 //
brahmovāca / subhadra-prāptaṃ kavacaṃ paścāt śroṣyasi putraka /
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1,4.88 //
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre brahmā-nārada-saṃvāde
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727366 (0.0):
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728600 (0.0):
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730363 (0.0):
brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731388 (0.0):
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732678 (0.0):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733235 (0.0):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733801 (0.0):
śambhuṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā brahma-lokaṃ yayau vidhiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735060 (0.0):
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735617 (0.0):
paramānanda-yuktāś ca muni-patnyaḥ śubhāśiṣam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737203 (0.0):
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ pūrva-vṛttāntam eva ca // Jss_1
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ
prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ / śrī-sanat-kumāra uvāca
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728622 (0.007):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730378 (0.011):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre pañcamo / 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727387 (0.011):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731401 (0.012):
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732694 (0.014):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726260 (0.016):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733818 (0.018):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737219 (0.018):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733246 (0.019):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735076 (0.020):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735633 (0.022):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736737 (0.022):
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738852 (0.023):
kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739271 (0.048):
prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ / samāptaś cedaṃ nārada-pañca-rātraika-rātram"
tavecchā yatra kavace dhyāne tad vada sāmpratam /
yac chṛṇomi śubhaṃ tac ca kena śreyasi tṛpyate // Jss_1,5.1 //
bramovāca / dhyānaṃ sāma-vedoktaṃ dattam nārāyaṇena vai /
kavacaṃ ca subhadrāya dharmiṣṭhāya mahātmane // Jss_1,5.2 // / navīna-jalada-śyāmaṃ pīta-kauśeya-vāsasam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6395631 (0.033):
BhP_10.55.027/1 taṃ dṛṣṭvā jalada śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2792939 (0.033):
viveśa patnyā gaganād vidyuteva balāhakaḥ // BhP_10.55.026 // / taṃ dṛṣṭvā jalada śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4412494 (0.055):
tam ālokya ghanaśyāmaṃ pītakauśeyavāsasam | *HV_85.55*975:1 |
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736553 (0.055):
vande nava-ghana-śyāmaṃ pīta-kauśeya-vāsasam /"
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391952 (0.063):
BhP_10.51.023/1 tam ālokya ghana śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam / BhP_10.51.023/3 śrīvatsa vakṣasaṃ bhrājat kaustubhena virājitam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408381 (0.063):
BhP_10.73.002/3 dadṛśus te ghana śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam / BhP_10.73.003/1 śrīvatsāṅkaṃ catur bāhuṃ padma garbhāruṇekṣaṇam
candanokṣita-sarvāṅgaṃ sasmitaṃ śyāmasundaram // Jss_1,5.3 //
mālatī-mālya-bhūṣāḍhyaṃ ratna-bhūṣaṇa-bhūṣitam /
munīndreśa-susiddheśa-brahmeśa-śeṣa-vanditam // Jss_1,5.4 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000262 (0.062):
BhP_09.04.054/1 ahaṃ bhavo dakṣabhṛgupradhānāḥ prajeśabhūteśasureśamukhyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745749 (0.062):
ahaṃ bhavo dakṣabhṛgupradhānāḥ prajeśabhūteśasureśamukhyāḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9606982 (0.062):
prajeśabhūteśasureśamukhyāḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11577787 (0.062):
prajeśabhūteśasureśamukhyāḥ / sarve vayaṃ yanniyamaṃ prapannā
sarva-svarūpaṃ sarveśaṃ sarva-bījaṃ sanātanam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725196 (0.037):
nirīham ati-nirliptam nirguṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
sarvādyaṃ sarva-jñaṃ puruṣaṃ prakṛteḥ param // Jss_1,5.5 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725193 (0.039):
dhyāyet taṃ paramaṃ brahma paramātmānam īśvaram / / nirīham ati-nirliptam nirguṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166572 (0.045):
BhP_01.08.018/1 namasye puruṣaṃ tvādyam īśvaraṃ prakṛteḥ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631157 (0.045):
namasye puruṣaṃ tvādyam īśvaraṃ prakṛteḥ param /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172603 (0.056):
BhP_06.12.007/2 vinaikamutpattilayasthitīśvaraṃ sarvajñamādyaṃ puruṣaṃ / sanātanam / BhP_06.12.008/1 lokāḥ sapālā yasyeme śvasanti vivaśā vaśe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712504 (0.056):
vinaikamutpattilayasthitīśvaraṃ sarvajñamādyaṃ puruṣaṃ sanātanam // / BhP_06.12.007 //
nirguṇaṃ ca nirīhaṃ ca nirliptam īsvaraṃ bhaje / / dhyātvā mūlena tasmai ca dadyāt pādyādikaṃ mudā // Jss_1,5.6 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725192 (0.0):
dhyāyet taṃ paramaṃ brahma paramātmānam īśvaram / / nirīham ati-nirliptam nirguṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731942 (0.039):
prakṛteḥ parimiṣṭaṃ ca nirliptaṃ nirguṇaṃ param // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736636 (0.064):
sevante nirguṇaṃ brahma bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1
tataḥ stotraṃ ca kavacaṃ bhaktyā ca prapaṭhen naraḥ /
japtvā ca mantraṃ bhaktyā daṇḍavat praṇamed bhuvi /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12736597 (0.051):
kṣamāmantraṃ samuccārya daṇḍavatpraṇamedbhuvi /
iti te kathitaṃ vatsa kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // Jss_1,5.7 // / śrī-sanatkumāra uvāca
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729686 (0.029):
āścaryaṃ madhuraṃ ramyaṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // Jss_1
brūhi me kavacaṃ brahman jagan-maṅgala-maṅgalam /
pūjyaṃ puṇya-svarūpaṃ ca kṛṣṇasya paramātmanaḥ // Jss_1,5.8 //
atha jagan-maṅgala-maṅgala-kavacam / brahmovāca
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728945 (0.064):
ājñāṃ cakāra sa ṛṣis tad eva paṭhituṃ mudā // Jss_1
śṛṇu vakṣyāmi viprendra kavacaṃ paramādbhutaṃ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15942744 (0.0):
sanatkumāra uvāca / śṛṇu viprendra vakṣyāmi kavacaṃ paramādbhutam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987496 (0.051):
śrībrahmovāca / śṛṇu vipra pravakṣyāmi purāṇaṃ nāradīyakam /
śrī-kṛṣṇenaiva kathitaṃ mahyaṃ ca kṛpayā parā // Jss_1,5.9 //
mayā dattaṃ ca dharmāya tena nārāyaṇarṣaye / / ṛṣiṇā tena tad dattaṃ subhadrāya mahātmane // Jss_1,5.10 //
ati-guhyatamaṃ śuddhaṃ paraṃ snehād vadāmy aham /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7609200 (0.056):
brahmaṇā kathitaṃ mahyaṃ paraṃ snehād vadāmi te | / atiguhyatamaṃ tattvaṃ brahma mantrogha vigraham ||
yad dhṛtvā paṭhanāt siddhāḥ siddhāni prāpnuvanti ca // Jss_1,5.11 //
evam indrādayaḥ sarve sarvaiśvaryam āpnuyuḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7609243 (0.011):
evam indrādayaḥ sarve sarvaiśvaryam avāpnuyuḥ ||
ṛṣiś chandaś ca sāvitrī devo nārāyaṇaḥ svayam // Jss_1,5.12 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7609274 (0.027):
trailokya maṅgalasyāpi kavacasya prajāpatiḥ | / ṛṣiś chandaś ca gāyatrī devo nārāyaṇaḥ svayam ||
dharmārtha-kāma-mokṣeṣu viniyogaḥ prakīrtitaḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7609280 (1.192):
ṛṣiś chandaś ca gāyatrī devo nārāyaṇaḥ svayam || / dharmārtha kāma mokṣeṣu viniyogaḥ prakīrtitaḥ |
rādheśo me śiraḥ pātu kaṇṭhaṃ radheśvaraḥ // Jss_1,5.13 //
gopīśaś cakṣuṣī pātu tālu ca bhagavān svayam /
gaṇḍa-yugmaṃ ca govindaḥ karṇa-yugmaṃ ca keśavaḥ // Jss_1,5.14 //
galaṃ gadādharaḥ pātu skandhaṃ kṛṣṇaḥ svayaṃ prabhuḥ /
vakṣa-sthalaṃ vāsudevaś codaraṃ cāpi so 'cyutaḥ // Jss_1,5.15 //
nabhiṃ pātu padma-nābhaḥ kaṅkālaṃ kaṃsa-sūdanaḥ /
puruṣottamaḥ pātu pṛṣṭhaṃ nityānando nitambakam // Jss_1,5.16 //
puṇḍarīkaḥ pāda-yugmaṃ hasta-yugmaṃ hariḥ svayam /
nāsāṃ ca nakharaṃ pātu narasiṃhaḥ svayaṃ prabhuḥ // Jss_1,5.17 //
sarveśvaraś ca sarvāṅgaṃ santataṃ madhu-sūdanaḥ /
prācyāṃ pātu ca rāmaś ca vahnau ca vaṃśī-dharaḥ svayam // Jss_1,5.18 //
pātu dāmodaro dakṣe nairṛte ca narottmaḥ / / paścime puṇḍarīkākṣo vāyavyāṃ vāmanaḥ svayam // Jss_1,5.19 //
anantaś cottare pātu aiśānyām īśvaraḥ svayam /
jale sthale cāntarīkṣe svapne jāgaraṇe tathā // Jss_1,5.20 //
pātu vṛndāvaneśaś ca māṃ bhaktaṃ śaraṇāgatam /
iti te kathitaṃ vatsa kavacaṃ paramādbhutam // Jss_1,5.21 //
sukhadaṃ mokṣadaṃ sāraṃ sarva-siddhi-pradaṃ satām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15950815 (0.020):
etatte 'bhihitaṃ vipra caritaṃ ca hanūmataḥ / / sukhadaṃ mokṣadaṃ sāraṃ kimanyacchrotumicchasi // NarP_1,79.358 //
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12783133 (0.052):
śrī-jayadeva-kaver idam uditam udāraṃ śṛṇu sukhadaṃ śubhadaṃ bhava-sāram |
Jayadeva: Gitagovinda-kavya (in pausa) (jaygit1u.htm.txt) 4250804 (0.052):
GG_1.15-2 śṛṇu sukhadam śubhadam bhava-sāram //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21078381 (0.053):
kāmadaṃ mokṣadaṃ caiva arthadaṃ ca viśeṣataḥ |
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2220413 (0.057):
mumukṣuvyavahārākhyaṃ prakaraṇam | "puruṣārthaphalapradam" mokṣadam | / "tajjñāt" kathambhūtāt | "āptaḥ" samyaṅ niścitaḥ | "ātmaśāstrāṇām""
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10801665 (0.058):
svargadaṃ mokṣadaṃ viddhi sarvasiddhipradāyakam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10804562 (0.062):
siddhidaṃ mokṣadaṃ viddhi na te paśyanti mānavāḥ // RKS_45.2 //
idaṃ kavacam iṣṭaṃ ca pūjā-kāle ca yaḥ paṭhet // Jss_1,5.22 //
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20902847 (0.041):
pūjākāle paṭhed yas tu kavacaṃ mantravigraham /
hari-dāsyam avāpnoti goloke vāsam uttamam /
ihaiva hari-bhaktiṃ ca jīvan-mukto bhaven naraḥ // Jss_1,5.23 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731368 (0.034):
mucyate sarva-pāpebhyo jīvan-mukto bhaven naraḥ // Jss_1
nārada uvāca / nārāyaṇarṣiṇā dattaṃ kavacaṃ yat sudurlabham /
subhadrāya brāhmaṇāya tan me vaktum ihārhasi // Jss_1,5.24 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729728 (0.049):
kasya tat kavacaṃ brahmann idaṃ vaktuṃ tvam arhasi // Jss_1
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26825411 (0.060):
kathaṃ tv ākarṣitaḥ śīghraṃ % tan me vaktum ihārhatha // BrP_123.132 // / {brahmovāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11096723 (0.060):
kathaṃ tv ākarṣitaḥ śīghraṃ tan me vaktum ihārhatha // BrP_123.132 // / {brahmovāca: }
brahmovāca / mad-iṣṭa-devyāḥ kavacaṃ kathaṃ tat kathayāmi te /
mat-kaṇṭhe paśya kavacaṃ sad-ratna-guṭikānvitam // Jss_1,5.25 //
nārāyaṇarṣiṇā dattaṃ kavacaṃ guṭikānvitam /
tathāpīdaṃ na kathitaṃ niṣiddhaṃ hariṇā smṛtam // Jss_1,5.26 //
tasyarṣeś ceṣṭa-devyāś ca noktaṃ tenedam īpsitam /
mahyaṃ na dattā guṭikā bāndhavair bhartsitena ca // Jss_1,5.27 //
ātmanaḥ kavacaṃ mantraṃ svayaṃ dātuṃ na cārhati /
prāṇā naṣṭāś ca dānena ceti veda-vido viduḥ // Jss_1,5.28 //
śaṅkaraṃ gaccha bhagavan janmāntara-guruṃ tava /
sa eva tubhyaṃ kavacaṃ dāsyasy eva na saṃśayaḥ // Jss_1,5.29 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730329 (0.064):
nārāyaṇaś ca kavacaṃ tubhyaṃ dāsyasi niścitam // Jss_1
tvat-prāktanena viprendra sat-vareṇa śubhena ca /
dhruvaṃ prāpsyasi tvaṃ vatsa kavacaṃ tat sudurlabham // Jss_1,5.30 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730343 (0.029):
saṃprāpya kavacaṃ vatsa kavacaṃ tat sudurlabham // Jss_1
kumāra gaccha vaikuṇṭhaṃ sva-guruṃ paśya sat-varam /
nārāyaṇaś ca kavacaṃ tubhyaṃ dāsyasi niścitam // Jss_1,5.31 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730300 (0.064):
sa eva tubhyaṃ kavacaṃ dāsyasy eva na saṃśayaḥ // Jss_1
sanat-kumāro bhagavān gatvā vaikuṇṭham īpsitam /
saṃprāpya kavacaṃ vatsa kavacaṃ tat sudurlabham // Jss_1,5.32 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730315 (0.029):
dhruvaṃ prāpsyasi tvaṃ vatsa kavacaṃ tat sudurlabham // Jss_1
ājñayā brahmaṇaś cāpi nārado gantum udyataḥ / / brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1,5.33 //
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre pañcamo
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727370 (0.0):
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728606 (0.0):
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729870 (0.0):
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731388 (0.0):
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732678 (0.0):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733238 (0.0):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733801 (0.0):
śambhuṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā brahma-lokaṃ yayau vidhiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735066 (0.0):
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735623 (0.0):
paramānanda-yuktāś ca muni-patnyaḥ śubhāśiṣam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737203 (0.0):
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ pūrva-vṛttāntam eva ca // Jss_1
'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731401 (0.011):
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729886 (0.011):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728621 (0.012):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732695 (0.013):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733248 (0.014):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727383 (0.015):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737221 (0.018):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726262 (0.018):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733820 (0.018):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736739 (0.019):
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735077 (0.020):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735636 (0.020):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738853 (0.023):
kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725125 (0.042):
śrī-nārada-pañca-rātram / prathamaika-rātre prathamo 'dhyāyaḥ"
śrī-śuka uvāca / sanat-kumāro vaikuṇṭhaṃ brahma-lokaṃ ca brahmaṇi ?what?/
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737222 (0.018):
prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ / śrī-śuka uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733821 (0.020):
prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ / śrī-śuka uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736739 (0.020):
prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ / śrī-śuka uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735636 (0.036):
prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ / śuka uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729889 (0.037):
prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ / śrī-sanat-kumāra uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733248 (0.043):
prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ / śrī-vyāsa uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732696 (0.047):
prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrī-vyāsa uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726262 (0.050):
prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ / śuka uvāca"
gate brahman kiṃ cakāra bhagavān nārado muniḥ // Jss_1,6.1 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733090 (0.038):
śaṅkarasya vacaḥ śrutvā tam uvāca mahā-muniḥ // Jss_1
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16858726 (0.060):
nāradaś ca mahāmuniḥ BrP_210.6b / nāradas tān uvāca ha BrP_3.16d
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731106 (0.062):
miṣṭaṃ ca bhojayām āsa śāyayām āsa bhaktitaḥ // Jss_1
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16170553 (0.063):
ity uvāca purā vyāsas HV_97.41a / ity uvāca mahāmuniḥ **HV_App.I,40.157**49:35b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 572223 (0.063):
śuśubhe tena puṣpeṇa $ dviguṇaṃ rukmiṇī tadā // HV_App.I,29.34 // / tāṃ nāradas tathovāca $ munir brahmasutas tadā / HV_App.I,29.35 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22057780 (0.063):
śuśubhe tena puṣpeṇa dviguṇaṃ rukmiṇī tadā // HV_App.I,29.34 // / tāṃ nāradas tathovāca munir brahmasutas tadā / HV_App.I,29.35 /
vyāso uvāca / munis tayoś ca gatayoḥ sa ruroda sarit-taṭe /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733090 (0.041):
śaṅkarasya vacaḥ śrutvā tam uvāca mahā-muniḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731457 (0.047):
samādhi-yukto yatrāste mārkaṇḍeyo mahā-muniḥ // Jss_1
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16858726 (0.053):
nāradaś ca mahāmuniḥ BrP_210.6b / nāradas tān uvāca ha BrP_3.16d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 572224 (0.057):
śuśubhe tena puṣpeṇa $ dviguṇaṃ rukmiṇī tadā // HV_App.I,29.34 // / tāṃ nāradas tathovāca $ munir brahmasutas tadā / HV_App.I,29.35 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22057781 (0.057):
śuśubhe tena puṣpeṇa dviguṇaṃ rukmiṇī tadā // HV_App.I,29.34 // / tāṃ nāradas tathovāca munir brahmasutas tadā / HV_App.I,29.35 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16170553 (0.057):
ity uvāca purā vyāsas HV_97.41a / ity uvāca mahāmuniḥ **HV_App.I,40.157**49:35b
itas tataś ca babhrāma mad-viyoga-śucāspada // Jss_1,6.2 //
sva-mānase samālokya muni-śreṣṭhaḥ sa unmanāḥ /
dhyāyamāno hari-padaṃ śivaṃ draṣṭuṃ samutsukaḥ // Jss_1,6.3 //
praṇamya pitaraṃ bhaktyā kumāraṃ bhrātaraṃ tathā / / jagāma tapasa-sthānāt kailāsābhimukhe muniḥ // Jss_1,6.4 //
snātvā ca kṛta-mālāyāṃ saṃpūjya parameśvaram / / bhuktvā phalaṃ jalaṃ pītvā prayayau gandha-mādanam // Jss_1,6.5 //
dadarśa brāhmaṇaṃ tatra vaṭa-mūle manohare / / kaṭamastam dhyāyamānaṃ śrī-kṛṣṇa-caraṇāmbujam // Jss_1,6.6 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725604 (0.059):
padmānāṃ mama puṃsāṃ ca prakāśo bhāskaraḥ svayam // Jss_1
dīrgaṃ nagnaṃ gaurāṅgaṃ dīrgha-lomabhir āvṛtam /
nimīlitākṣaṃ sānandaṃ sānandāśru-samanvitam // Jss_1,6.7 //
pādme padmeśa-śeṣādi-sura-pūjita-vandite /
śrī-pāda-padme śobhāḍhye śaśvat-saṃnyasta-mānasam // Jss_1,6.8 //
bāhya-jñāna-parityaktaṃ yoga-jñāna-viśāradam /
śivasya śiṣyaṃ sad-bhaktaṃ yogīndrāṇāṃ guror guroḥ // Jss_1,6.9 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725263 (0.048):
parāvarāc ca paramād yogīndrāṇāṃ guror guroḥ // Jss_1
hṛt-padme padma-nābhaṃ ca paramātmānam īśvaram /
pradīpa-kalikākāraṃ brahma-jyotiḥ-sanātanam // Jss_1,6.10 //
sākṣi-svarūpaṃ paramaṃ bhagavantam adhokṣajam / / paśyantaṃ sasmitaṃ kṛṣṇaṃ pulakāṅkita-vigraham // Jss_1,6.11 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728481 (0.060):
nirliptaṃ sākṣi-bhūtaṃ ca bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1
sad-bhāvodrikta-cittaṃ ca sad-bhāvaṃ puruṣottame /
dṛṣṭvā maharṣi-pravaraṃ devarṣi-vismayam yayau // Jss_1,6.12 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27051148 (0.056):
6.055.127a tatas tu devarṣimaharṣipannagāḥ; surāś ca bhūtāni
itas tataś ca babhrāma dadarśa svāśramaṃ muneḥ /
atīva surahaḥ-sthānaṃ ramyaṃ ramyaṃ navaṃ navam // Jss_1,6.13 //
susnigdhaṃ sundaraṃ śuddhaṃ paraṃ svacchaṃ sarovaram /
śveta-raktotpala-dalaiḥ kamalaiḥ kamanīyakam // Jss_1,6.14 //
guñjadindinda-varair ?what? makarandodarais tathā /
vyākulaiḥ saṃkulaiḥ śaśvad-rājitaiś ca virājitam // Jss_1,6.15 // / vanyair vṛkṣair bahu-vidhaiḥ phala-śākhā-suśobhitaiḥ /
karañjakaiś ca karajair bimbaiḥ śākhoṭikais tathā // Jss_1,6.16 // / tintiḍībhiḥ kapitthaiś ca vaṭa-śiṃśapā-candanaiḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731669 (0.064):
āmrair āmrātakais tālanārikelaiḥ piyālakaiḥ // Jss_1
mandāraiḥ sindhu-vāraiś ca tāḍi-patraiḥ suśobhanaiḥ // Jss_1,6.17 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18843466 (0.061):
aśokairbakulaiścaiva brahmavṛkṣaiḥ suśobhanaiḥ // RKV_67.71 // / śrīvṛkṣaiśca kapitthaiśca śirīṣair rājacampakaiḥ /
guvākair nāriketaiś ca kharjuraiḥ panasais tathā / / tālaiḥ śālaiḥ piyālaiś ca hintālair vakulair api // Jss_1,6.18 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731671 (0.027):
āmrair āmrātakais tālanārikelaiḥ piyālakaiḥ // Jss_1
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15670151 (0.029):
09,036.058c panasaiś ca palāśaiś ca karīraiḥ pīlubhis tathā / 09,036.058d*0231_01 sālais tālais tamālaiś ca kakubhaiś ca saketakaiḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3862212 (0.035):
meghaśyāmaṃ ca taṃ deśaṃ % drumakhaṇḍairanekaśaḥ // MatsP_118.2 // / śālaistālaistamālaiśca $ karṇikāraiḥ saśāmalaiḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8901715 (0.035):
meghaśyāmaṃ ca taṃ deśaṃ drumakhaṇḍairanekaśaḥ // MatsP_118.2 // / śālaistālaistamālaiśca karṇikāraiḥ saśāmalaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26752732 (0.041):
puṃnāgaiḥ karṇikāraiś ca $ saralair devadārubhiḥ & / śālais tālais tamālaiś ca % panasair dhavakhādiraiḥ // BrP_26.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024061 (0.041):
puṃnāgaiḥ karṇikāraiś ca saralair devadārubhiḥ / / śālais tālais tamālaiś ca panasair dhavakhādiraiḥ // BrP_26.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26769654 (0.043):
aśokārjunapuṃnāgair $ bakulaiḥ saraladrumaiḥ & / panasair nārikelaiś ca % śālais tālaiḥ kapitthakaiḥ // BrP_42.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11040977 (0.043):
aśokārjunapuṃnāgair bakulaiḥ saraladrumaiḥ / / panasair nārikelaiś ca śālais tālaiḥ kapitthakaiḥ // BrP_42.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26730505 (0.043):
bakulaiḥ saptaparṇaiś ca % puṃnāgair nāgakesaraiḥ // BrP_1.5 // / śālais tālais tamālaiś ca $ nārikelais tathārjunaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11001837 (0.043):
bakulaiḥ saptaparṇaiś ca puṃnāgair nāgakesaraiḥ // BrP_1.5 // / śālais tālais tamālaiś ca nārikelais tathārjunaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26770650 (0.043):
devatāyatanair divyair % nānākusumaśobhitaiḥ // BrP_43.45 // / śālais tālais tamālaiś ca $ bakulair nāgakesaraiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11041974 (0.043):
devatāyatanair divyair nānākusumaśobhitaiḥ // BrP_43.45 // / śālais tālais tamālaiś ca bakulair nāgakesaraiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16942723 (0.047):
śālais tālais tamālaiś ca BrP_43.46a / śālais tālaiḥ kapitthakaiḥ BrP_42.15d
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18843470 (0.047):
aśokairbakulaiścaiva brahmavṛkṣaiḥ suśobhanaiḥ // RKV_67.71 // / śrīvṛkṣaiśca kapitthaiśca śirīṣair rājacampakaiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19758016 (0.048):
02,035.029d@021_1312 udumbaraiś ca bilvaiś ca pālāśaiḥ pāribhadrakaiḥ / 02,035.029d@021_1313 indravṛkṣārjunaiś caiva aśvatthaiś ciribilvakaiḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3862446 (0.049):
pīlubhirdhātakībhiśca $ ciribilvaiḥ samākulaiḥ & / tintiḍīkaistathā lodhrair % viḍaṅgaiḥ kṣīrikādrumaiḥ // MatsP_118.22 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8901949 (0.049):
pīlubhirdhātakībhiśca ciribilvaiḥ samākulaiḥ / / tintiḍīkaistathā lodhrair viḍaṅgaiḥ kṣīrikādrumaiḥ // MatsP_118.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21872795 (0.049):
sālais tālais tamālaiś ca $ kharjūraiḥ panasāmrakaiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7350220 (0.049):
sālais tālais tamālaiś ca kharjūraiḥ panasāmrakaiḥ /
āmrair āmrātakaiś caiva jambīrair dāḍimais tathā / / śrī-phalair vadarībhiś ca jambubhir nāgaraṅgakaiḥ // Jss_1,6.19 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731674 (0.029):
āmrair āmrātakais tālanārikelaiḥ piyālakaiḥ // Jss_1
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27369095 (0.054):
BhP_08.02.011/1 cūtaiḥ piyālaiḥ panasairāmrairāmrātakairapi / BhP_08.02.011/3 kramukairnārikelaiśca kharjūrairbījapūrakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729946 (0.057):
cūtaiḥ piyālaiḥ panasairāmrairāmrātakairapi / / kramukairnārikelaiśca kharjūrairbījapūrakaiḥ // BhP_08.02.011 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26771901 (0.060):
tālaiḥ pippalaiḥ kharjūrair $ nāraṅgair bījapūrakaiḥ & / śālair āmrātakair lodhrair % bakulair bahuvārakaiḥ // BrP_44.56 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043224 (0.060):
tālaiḥ pippalaiḥ kharjūrair nāraṅgair bījapūrakaiḥ / / śālair āmrātakair lodhrair bakulair bahuvārakaiḥ // BrP_44.56 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6025317 (0.063):
30.18bv nalikottuṇḍikī phalaiḥ 30.18bv nalikottuṇḍakī phalaiḥ 30.18bv / nahikottaiṇḍukī phalaiḥ / pāṭhānvitaiḥ palārdhāṃśair viṣa karṣa yutaiḥ pacet |
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18808322 (0.064):
tato lokāḥ kṣudhāviṣṭā bhramantīva diśo daśa // RKV_10.17 // / kaṃdairmūlaiḥ phalairvāpi vartayante suduḥkhitāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754350 (0.064):
saralair mucukundaiś ca $ candanaiś ca sitetaraiḥ & / aśvatthaiḥ saptaparṇaiś ca % āmrair āmrātakais tathā // BrP_28.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025677 (0.064):
saralair mucukundaiś ca candanaiś ca sitetaraiḥ / / aśvatthaiḥ saptaparṇaiś ca āmrair āmrātakais tathā // BrP_28.15 //
supakva-phala-śobhāḍyaiḥ susnigdhaiḥ sumanoharaiḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362839 (0.055):
vidhinā tatra saṅkalpaya ghaṭān dvādaśasaṃkhyakān // GarP_2,37.7 // / ekāṣi bardhanī tatra pakvānnaphalapūritā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16087504 (0.061):
jambūnām+kusumodareṣu+atirasāt+ābaddhapānotsavās+ / kīrās+pakvaphalāśayās+madhukarīs+cumbanti muñcanti ca /
taruṇais taru-rājais ca nānā-jātibhir īpsitam // Jss_1,6.20 //
mallikā-mālatī-kunda-ketakī-kusumaiḥ śubhaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772033 (0.054):
ketakīvanakhaṇḍaiś ca $ sadā puṣpadharaiḥ sitaiḥ & / mallikākundakusumair % yūthikātagarais tathā // BrP_44.67 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043356 (0.054):
ketakīvanakhaṇḍaiś ca sadā puṣpadharaiḥ sitaiḥ / / mallikākundakusumair yūthikātagarais tathā // BrP_44.67 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754326 (0.063):
tagarair dhavabāṇaiś ca $ atimuktaiḥ sakubjakaiḥ & / mālatīkundapuṣpaiś ca % tathānyair mallikādibhiḥ // BrP_28.13 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025653 (0.063):
tagarair dhavabāṇaiś ca atimuktaiḥ sakubjakaiḥ / / mālatīkundapuṣpaiś ca tathānyair mallikādibhiḥ // BrP_28.13 //
mādhavīnāṃ latā-jālaiś carcitaṃ cāru-campakaiḥ // Jss_1,6.21 //
kadambānāṃ kadambaiś ca svacchaiḥ śvetaiś ca puṣpitaiḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731686 (0.060):
karañjair vadarībhiś ca paritaḥ śrī-phalojjvalaiḥ / / kadambānāṃ kadambaiś ca tintiṇḍīnāṃ kadambakaiḥ // Jss_1
nāgeśvarāṇāṃ vṛndaiś ca dīptaṃ mandārakair varaiḥ // Jss_1,6.22 //
haṃsa-kāraṇḍa-vakulaiḥ puṃs-kokila-kulais tathā /
santataṃ kūjitaṃ śuddhaṃ suvyaktaṃ sumanoharam // Jss_1,6.23 //
śārdūlaiḥ śarabhaiḥ siṃhair gaṇḍakair mahiṣaiḥ param /
manoharaiḥ kṛṣṇa-sāraiś camarabhir bhāva-bhūṣitam // Jss_1,6.24 //
mahā-muni-prabhāvena hiṃsā-doṣa-vivarjitam /
dasyu-caura-hiṃsra-jantu-bhaya-śoka-vivarjitam // Jss_1,6.25 //
supuṇyadaṃ tīrtha-varaṃ bhārate supraśaṃsitam /
siddha-sthalaṃ siddhidaṃ taṃ mantra-siddhi-karaṃ paraṃ // Jss_1,6.26 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27905837 (0.043):
sarvasiddhikaraṃ param Ras_12.166b / sarvasiddhikarāś ca te Ras_6.116d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872314 (0.045):
siddhikaraṃ ca evātra KubjT_5.10c / siddhidaṃ paramaṃ padam KubjT_23.85d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16958159 (0.059):
sarvasiddhikaraṃ tathā BrP_146.44d / sarvasiddhikaraṃ nṛṇām BrP_95.1b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311872 (0.063):
sarvasiddhikaraṃ param VT_391b / sarvasiddhikarī devī KubjT_7.52c
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9548807 (0.063):
sarvasiddhikaraṃ param VT_391b / sarvasiddhipradāyakam VT_67d
dṛṣṭvāśramaṃ muni-śreṣṭho jagāma muni-saṃsadi /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732236 (0.049):
taṃ saṃbhāṣya vilokyaivaṃ dvitīya-dvāram īpsitam // Jss_1
āsane ca samāsīnaṃ dhyāna-hīnaṃ dadarśa tam // Jss_1,6.27 //
samuttasthau sa vegena dṛṣṭvā devarṣi-puṅgavam /
datvāmalaṃ phalaṃ mūlaṃ saṃbhāṣāṃ sa cakāra ha // Jss_1,6.28 //
praśnaṃ cakāra sa muni-vīṇā-pāṇiṃ nāradam /
sasmitaḥ sasmitaṃ śuddhaṃ śuddha-vaṃśa-samudbhavam // Jss_1,6.29 //
sad-bhāgyopasthitaṃ dīptaṃ jvalantaṃ brahma-tejasā /
atithiṃ brāhmaṇa-varaṃ brahma-putraṃ ca pūjitaṃ // Jss_1,6.30 //
munir uvāca / kiṃ nāma bhavato vipra kva yāsīti kva cāgataḥ /
kva te pitā sa ko vāpi kva vāsaḥ kutra saṃbhavaḥ // Jss_1,6.31 //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9871159 (0.057):
katama diśi kuto gato 'si bhikṣo kva ca tava janma kva te pitā kva mātā /
māṃ vā mamāśramaṃ vāpi pūtaṃ kartum ihāgataḥ /
mūrtimad-brahma-tejo hi mama bhāgyād upasthitaḥ // Jss_1,6.32 //
atha vaiṣṇava-darśana-phalam / na hy ammayāni tīrthāni na devā mṛcchitāmayāḥ /
te punanty urukālena vaiṣṇavo darśanena ca // Jss_1,6.33 //
sadyaḥ pūtāni tīrthāni sadyaḥ pūtā sa-sāgarā /
sa-śaila-kānana-dvīpā pāda-sparśād vasundharā // Jss_1,6.34 //
dhanyo 'haṃ kṛta-kṛtyo 'haṃ saphalaṃ mama jīvanam /
sahasopasthito gehe brāhmaṇo vaiṣṇavo 'tithiḥ // Jss_1,6.35 //
pūjito vaiṣṇavo yena viśvaṃ ca tena pūjitam / / āśramaṃ vastu-sahitaṃ sarvaṃ tubhyaṃ niveditam // Jss_1,6.36 //
phalāni ca supakvāni bhuṅkṣva bhogāni sāmpratam /
suvāsitam piba svādu śītalaṃ nirmalaṃ jalam // Jss_1,6.37 //
dugdhaṃ ca surabhī-dattaṃ ramyaṃ madhuritaṃ madhu /
paripakvaṃ phala-rasaṃ piba svādu muhur muhuḥ // Jss_1,6.38 //
sukha-bījye sutalpe ca śayanaṃ kuru sundare /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615901 (0.056):
pārśvāpasarpaṇāmubhāvapi bhinnadikkaṃ kṛttvā muhurmuhurapāsaratāṃ salajjau / atra mativibodha yorupaśamaḥ /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519013 (0.064):
sarvopaniṣadāṃsāraṃsamālokyamuhurmuhuḥ // ŚivP_1,24.73ab/
suśīta-vāta-saugandhya-pūtena surabhī-kṛte // Jss_1,6.39 //
athātithi-pūjana-phalam / atithir yasya puṣṭo hi tasya puṣṭo hariḥ svayam /
harau tuṣṭe gurus tuṣṭo gurau tuṣṭe jagat-trayam // Jss_1,6.40 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13927355 (0.055):
gurur yasya bhavet tuṣṭas tasya tuṣṭo hariḥ svayam || iti | / anyatra / harau ruṣṭe gurus trātā gurau ruṣṭe na kaścana |
adhiṣṭhātātithir gehe santataṃ sarva-devatāḥ /
tīrthāny etāni sarvāṇi puṇyāni ca vratāni ca // Jss_1,6.41 // / tapāṃsi yajñāḥ satyaṃ ca śīlaṃ dharmaḥ sukarma ca /
apūjitair atithibhir sārdhaṃ sarve prayānti te // Jss_1,6.42 //
athātithi-vimukhe doṣāḥ / atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20735317 (0.0):
13,125.038d@014_0220 atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831342 (0.0):
14,096.015d@004_0965 gate nirāśāḥ pitaro vrajanti / 14,096.015d@004_0966 atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10342712 (0.0):
12,184.012a atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12810652 (0.0):
MSS_0556 1 atithiryasya bhagnāśo gṛhātpratinivartate /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17928492 (0.0):
atithiryasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate // MarkP_29.31 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13468908 (0.0):
anyac ca- / atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate |
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982494 (0.0):
atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate / / pitaras tasya nāśnanti daśa varṣāṇi pañca ca (I,1, p. 401) // Par_1.45 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23418910 (0.0):
gṛhāgatānāṃ dadyāc ca % śayanāsanabhojanam // ViP_3,9.14 // / atithir yasya bhagnāśo $ gṛhāt pratinivartate &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5125568 (0.0):
gṛhāgatānāṃ dadyāc ca śayanāsanabhojanam // ViP_3,9.14 // / atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10138442 (0.0):
gṛhāgatānāṃ dadyācca śayanāsanabhojanam // ViP_3,9.14 // / atithiryasya bhagnāśo gṛhātpratinivartate /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207476 (0.0):
Viṣṇu 67.33a/ atithir yasya bhagna-āśo gṛhāt pratinivartate\ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26897594 (0.027):
gṛhāgatānāṃ dadyāc ca % śayanāsanabhojanam // BrP_222.35 // / atithir yasya bhagnāśo $ gṛhāt pratinivartate &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11168896 (0.027):
gṛhāgatānāṃ dadyāc ca śayanāsanabhojanam // BrP_222.35 // / atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15870429 (0.027):
bhavati cātra ślokaḥ / atithiryasya bhagnāśo gṛhātpratinivartate /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10139962 (0.027):
caturaḥ pūjāyitvaitānnṛpa pāpātpramucyate // ViP_3,11.67 // / atithiryasya bhagnāśo gṛhātpratinivartate /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23420545 (0.045):
caturaḥ pūjayed etān % nṛyajñarṇāt pramucyate // ViP_3,11.67 // / atithir yasya bhagnāśo $ gṛhād yāty anyatomukhaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5127206 (0.045):
caturaḥ pūjayed etān nṛyajñarṇāt pramucyate // ViP_3,11.67 // / atithir yasya bhagnāśo gṛhād yāty anyatomukhaḥ /
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26323399 (0.045):
13,125.038d@014_0220 atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate
% Mahabharata: Asvamedhikaparvan (mbh_14_u.htm.txt) 23655466 (0.045):
14,096.015d@004_0966 atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate
pitaras tasya devāś ca puṇyaṃ dharma-vratāśanāḥ // Jss_1,6.43 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20735317 (0.062):
13,125.038d@014_0220 atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate / 13,125.038d@014_0221 pitaras tasya devāś ca agnayaś ca tathaiva hi
yamaḥ pratiṣṭhā lakṣmīś cābhīṣṭa-devo gurus tathā /
nirāśāḥ pratigacchanti tyaktvā pāpaṃ ca pūruṣam // Jss_1,6.44 //
strī-ghnaiś caiva kṛta-ghnaiś ca brahma-ghnair guru-talpa-gaiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20735333 (0.026):
13,125.038d@014_0223 strīghnair goghnaiḥ kṛtaghnaiś ca brahmaghnair
viśvāsa-ghātibhir duṣṭair mitra-drohibhir eva ca // Jss_1,6.45 //
satya-ghnaiś ca kṛta-ghnaiś ca pāpibhiḥ sthāpibhis tathā /
dānāpahāribhiś caiva kanyā-vikriyibhis tathā // Jss_1,6.46 // / sīmāpahāribhiś caiva mithyā-sākṣi-pradātṛbhiḥ /
brahma-svahāribhiś caiva tathā sthāpyasvahāribhiḥ // Jss_1,6.47 //
vṛṣa-vāhair devalaiś ca tathaiva grāma-yājibhiḥ / / śūdrānna-bhojibhiś caiva śūdra-śrāddhāha-bhojibhiḥ // Jss_1,6.48 //
śrī-kṛṣṇa-vimukhair viprair hiṃsrair nara-vighātibhiḥ /
gurāv abhaktai rogārtaiḥ śaśvan-mithyā-pravādibhiḥ // Jss_1,6.49 //
vipra-strī-gāmibhiḥ śūdrair mātṛ-gāmibhir eva ca /
aśvattha-ghātibhiś caiva patnībhiḥ pati-ghātibhiḥ // Jss_1,6.50 //
pitṛ-mātṛ-ghātibhiś ca śaraṇāgata-ghātibhiḥ /
brāhmaṇa-kṣatra-viṭ-śūdraiḥ śilā-svarṇāpahāribhiḥ // Jss_1,6.51 //
tulyo bhavati viprendrātithir eva tv anarcitaḥ /
itya evam uktvā muniḥ pūjayām āsa nāradam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628891 (0.057):
tam abhijñāya sahasā pratyutthāyāgataṃ muniḥ / / pūjayām āsa vidhivan nāradaṃ surapūjitam // BhP_01.04.033 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164154 (0.061):
BhP_01.04.033/1 tam abhijñāya sahasā pratyutthāyāgataṃ muniḥ / BhP_01.04.033/3 pūjayām āsa vidhivan nāradaṃ surapūjitam
miṣṭaṃ ca bhojayām āsa śāyayām āsa bhaktitaḥ // Jss_1,6.52 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735663 (0.059):
teṣāṃ ca purato bhaktyā vidayām āsa vai sadā // Jss_1
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16366694 (0.060):
bhojayām āsa tac chrutvā HV_10.15c / bhojayām āsa tān sarvān HV_App.I,31.2611a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13823541 (0.060):
bhojayām āsa tac chrutvā HV_10.15c / bhojayām āsa vṛṣṇipān HV_104.2ab*1131:1b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16366708 (0.063):
bhojayām āsa bhārata HV_App.I,29.1519b / bhojayām āsa vṛṣṇipān *HV_104.2ab*1131:1b
śrī-nārada uvāca / nārado 'haṃ muni-śreṣṭha brāhmaṇo brahmaṇaḥ sutaḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733091 (0.034):
śaṅkarasya vacaḥ śrutvā tam uvāca mahā-muniḥ // Jss_1
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13170296 (0.039):
BhP_01.13.040/3 athābabhāṣe bhagavān nārado munisattamaḥ / BhP_01.13.041/0 nārada uvāca
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23954216 (0.043):
praṇamya prāha bhūpāla % nārado munisattamaḥ // NsP_41.10 // / .nārada uvāca:
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17019204 (0.043):
praṇamya prāha bhūpāla nārado munisattamaḥ // NsP_41.10 // / .nārada uvāca:
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733853 (0.047):
tan māṃ bodhaya vibho sandeha-bhañjanaṃ kuru // Jss_1
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800967 (0.050):
nārado māṃ yad uktavān HV_65.45d / nārado munipuṃgavaḥ HV_47.8*579:1b / nārado munipuṃgavaḥ HV_112.75*1422:9b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306199 (0.052):
nārado māṃ yad uktavān HV_65.45d / nārado munipuṃgavaḥ *HV_47.8*579:1b / nārado munipuṃgavaḥ *HV_112.75*1422:9b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306209 (0.052):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.830b / nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.1528b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306225 (0.052):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.1549b / nārado munisattamaḥ HV_App.I,29A.6b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25079031 (0.052):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29A.6b / nārado vadatāṃ varaḥ HV_App.I,29.720b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20648696 (0.054):
13,013.006d@003_0234 nāradaḥ / 13,013.006d@003_0234 nārado 'tha naraśreṣṭha taṃ papraccha mahādyutiḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16858728 (0.054):
nāradaś ca mahāmuniḥ BrP_210.6b / nāradas tān uvāca ha BrP_3.16d
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730392 (0.062):
gate brahman kiṃ cakāra bhagavān nārado muniḥ // Jss_1
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10793565 (0.064):
anāvṛṣṭirabhūd ghorā tatra tatraiva nārada // RKS_31.16 // / nārada uvāca: / prasādyatāṃ muniśreṣṭhāḥ śāpasyāntaṃ kariṣyati /
tapaḥ-sthalād āgato 'haṃ yāmi kailāsam īpsitam // Jss_1,6.53 //
ātmānaṃ pāvanaṃ kartuṃ tvāṃ ca draṣṭum ihāgataḥ /
punanti prāṇinaḥ sarve viṣṇu-bhakta-pradarśanāt // Jss_1,6.54 //
ko bhavān dhyāna-pūtaś ca nagnaś ca kaṭa-mastakaḥ /
kiṃ dhyāyase mahā-bhāga śreṣṭha-devaś ca ko guruh // Jss_1,6.55 //
munir uvāca / jīva-mukto bhavān eva punāsi bhuvana-trayam /
yasya tatra kule janma tasya tat-tad-vacomanaḥ // Jss_1,6.56 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819318 (0.054):
samastaguṇasaṃyukto dīrghajīvī svarupavān // NarP_1,4.97 // / mama janma kule yasya katatkulaṃ mokṣagāmi vai /
putre yaśasi toye ca kavitvena ca vidyayā /
pratiśhṭhāyāṃ ca jñāyeta sarveṣāṃ mānasaṃ nṛṇām // Jss_1,6.57 //
vidhātā jagatāṃ brahmā brahmaikatāna-mānasaḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735676 (0.061):
śambhunā ca samālocya brahmovāca vidhātā jagatām api // Jss_1
tat-putro 'si mahākhyāto devarṣi-pravaro mahān // Jss_1,6.58 //
lomaśo ' haṃ mahā-bhāga jagat-pāvana-pāvana /
nagno'lpāyur vivekī ca vāsasā kiṃ prayojanam // Jss_1,6.59 //
vṛkṣa-mūle nivāse me chatreṇa kiṃ gṛheṇa ca /
raudra-vṛṣṭi-vāraṇārthaṃ sāṃprataṃ kaṭa-mastakaḥ // Jss_1,6.60 //
jala-budbuda-vidyudvat-trailokyaṃ kṛtrimaṃ dvija /
brahmādi-tṛṇa-paryantaṃ sarvaṃ mithyāiva svapnavat // Jss_1,6.61 //
kiṃ kalatreṇa putreṇa dhanena saṃpadā śriyā / / kiṃ vittena ca rūpeṇa jīvanālpāyuṣā mune // Jss_1,6.62 //
indrasya patanenaiva lomakotpāṭanaṃ mama / / manoś ca patanaṃ tatra māyayā kiṃ prayojanam // Jss_1,6.63 //
sarva-lomakotpāṭanena keśaughotpāṭanena ca /
alpāyuṣo mama mune maraṇaṃ niścitaṃ bhavet // Jss_1,6.64 //
dhyāye śrī-pāda-padmaṃ tat-pādma-padmeśa-vanditam /
parasya prakṛtes tasya kṛṣṇasya paramātmanaḥ // Jss_1,6.65 // / tasya me 'bhīṣṭa-devasya sarveṣāṃ kāraṇasya ca /
gurur me jagatāṃ nātho yogīndrāṇāṃ guruḥ śivaḥ // Jss_1,6.66 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725587 (0.057):
guror gurur me śambhuś ca yogīndrāṇāṃ guror guruḥ // Jss_1
mat-kaṇṭhe kavacaṃ yasya mad-guruḥ kathayiṣyati /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729791 (0.049):
kaṇṭha-sthaṃ kavacaṃ vaktuṃ naiva śaknomi sāṃpratam // Jss_1
guror niṣedho yatrāste tad vaktuṃ kaḥ kṣamo bhuvi // Jss_1,6.67 //
guroś ca vacanaṃ yo hi pālanaṃ na karoti ca /
gurūktam uktvā pāpī sa brahma-hatyāṃ labhed dhruvam // Jss_1,6.68 //
sva-guruṃ śiva-rūpaṃ ca tad-bhinnaṃ manyate hi yaḥ /
brahma-hatyāṃ labhet so 'pi vighnas tasya pade pade // Jss_1,6.69 //
akartavyaṃ tu kartavyaṃ pālanīyaṃ guror vacaḥ /
apālane sarva-vighnaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // Jss_1,6.70 //
āśiṣā pāda-rajasā cocchiṣṭāliṅgena ca / / mucyate sarva-pāpebhyo jīvan-mukto bhaven naraḥ // Jss_1,6.71 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730216 (0.034):
ihaiva hari-bhaktiṃ ca jīvan-mukto bhaven naraḥ // Jss_1
sva-guruṃ śaṅkaraṃ paśya gaccha kailāsam īpsitam /
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1,6.72 //
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathmaika-rātre
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727369 (0.0):
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728600 (0.0):
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729870 (0.0):
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730366 (0.0):
brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732678 (0.0):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733238 (0.0):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733801 (0.0):
śambhuṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā brahma-lokaṃ yayau vidhiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735060 (0.0):
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735617 (0.0):
paramānanda-yuktāś ca muni-patnyaḥ śubhāśiṣam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737203 (0.0):
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ pūrva-vṛttāntam eva ca // Jss_1
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732694 (0.011):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730374 (0.011):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre pañcamo / 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729885 (0.012):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733246 (0.013):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733818 (0.014):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728621 (0.014):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727383 (0.015):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735633 (0.017):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737219 (0.017):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726260 (0.019):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735076 (0.019):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736737 (0.020):
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738852 (0.021):
kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
saṃbhāṣya lomaśaṃ tasmāj jagāma nārado muniḥ / / puṣpa-bhadrā-nadī-tīram atīva sumanoharam // Jss_1,7.1 //
yatrāste śṛṅga-kūṭaś ca śuddha-sphaṭika-sannibhiḥ /
nānā-vṛkṣa-samāyuktais tribhir anyaiḥ sarovaraiḥ // Jss_1,7.2 //
haṃsakāraṇḍavākīrṇair bhramarair dhvani-sundaraiḥ /
puṃs-kokila-ninādaiś ca santataṃ sumanoharaiḥ // Jss_1,7.3 //
śaitya-saugandhya-māndhyaiś ca vāyubhiḥ surabhī-kṛtaiḥ /
samādhi-yukto yatrāste mārkaṇḍeyo mahā-muniḥ // Jss_1,7.4 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730393 (0.047):
gate brahman kiṃ cakāra bhagavān nārado muniḥ // Jss_1
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27419487 (0.051):
mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ NsP_7.17d / mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ NsP_7.48b
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733090 (0.061):
śaṅkarasya vacaḥ śrutvā tam uvāca mahā-muniḥ // Jss_1
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 650682 (0.064):
evam ābhāṣate krodhān $ mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ / HV_App.I,41.240 / / athainaṃ bhagavān bhūyo $ babhāṣe tatparāyaṇam // HV_App.I,41.241 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22136240 (0.064):
evam ābhāṣate krodhān mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ / HV_App.I,41.240 / / athainaṃ bhagavān bhūyo babhāṣe tatparāyaṇam // HV_App.I,41.241 //
sa munir nāradaṃ dṛṣṭvā bhaktyā ca praṇanāma ca /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730393 (0.054):
gate brahman kiṃ cakāra bhagavān nārado muniḥ // Jss_1
papraccha kuśalaṃ śāntaṃ śāntaḥ sattva-guṇāśrayaḥ // Jss_1,7.5 //
mārkaṇḍeyo uvāca / adya me saphalaṃ janma jīvanaṃ cātisārthakam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3857502 (0.037):
*yudhiṣṭhira uvāca / adya me saphalaṃ janma $ adya me tāritaṃ kulam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8897008 (0.037):
*yudhiṣṭhira uvāca / adya me saphalaṃ janma adya me tāritaṃ kulam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10820142 (0.038):
adya me saphalaṃ janma rājyaṃ jīvanam eva ca // RKS_65.41 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10808482 (0.040):
rājovāca: / adya me saphalaṃ janma tvatpādāmbujadarśanāt // RKS_50.44 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18843196 (0.042):
svāgataṃ tu muniśreṣṭha suprabhātādya śarvarī // RKV_67.52 // / nārada uvāca: / adya me saphalaṃ deva prabhātaṃ tava darśanāt /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886865 (0.049):
prasādaḥ kriyatāṃ brahmanbhojanāya gṛhe mama // RKV_180.16 // / adya me saphalaṃ janma hyadya me saphalāḥ kriyāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755128 (0.051):
adya manye prayojanam BrP_188.33b / adya me saphalaṃ janma BrP_176.28c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755138 (0.051):
adya me saphalaṃ janma BrP_176.28c / adya me saphalaṃ janma BrP_178.127a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7051525 (0.054):
himavānuvāca / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829289 (0.054):
baliruvāca / adya me saphalaṃ janma adya me saphalo maravaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859520 (0.055):
daṇḍavat praṇipatyorvyāṃ % praṇāmam akarot tadā // BrP_178.126 // / adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11130832 (0.055):
daṇḍavat praṇipatyorvyāṃ praṇāmam akarot tadā // BrP_178.126 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727068 (0.055):
dhanyo 'si paṇḍito 'si tvaṃ hari-bhakto 'si putraka / / mamāpi saphalaṃ janma jīvanaṃ ca tvayā budha // Jss_1
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16149089 (0.056):
adya me saphalaṃ janma *HV_65.100*757:5a / adya me saphalaḥ kāmaḥ *HV_99.49*1114:4a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13741686 (0.056):
adya madbāṇaniṣpiṣṭo HV_38.15c / adya me saphalaṃ janma HV_65.100*757:5a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18859081 (0.058):
utthitā sā viśālākṣī arghaṃ dattvā yathāvidhi // RKV_103.42 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219192 (0.059):
adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3857535 (0.059):
idānīṃ vedmi cātmānaṃ % bhagavangatakalmaṣam // MatsP_108.20 // / *mārkaṇḍeya uvāca / diṣṭyā te saphalaṃ janma $ diṣṭyā te tāritaṃ kulam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8897041 (0.059):
idānīṃ vedmi cātmānaṃ bhagavangatakalmaṣam // MatsP_108.20 // / *mārkaṇḍeya uvāca / diṣṭyā te saphalaṃ janma diṣṭyā te tāritaṃ kulam /
mamāśrame puṇya-rāśir brahma-putraś ca nāradaḥ // Jss_1,7.6 //
aho devarṣi-pravaro dīptamān brahma-tejasā /
kva yāsi kuta āyāsi kiṃ te manasi vartate // Jss_1,7.7 //
mānasaṃ prāṇinām eva sarva-karmaika-kāraṇam /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13273065 (0.057):
yadekaṃ kāraṇaṃ tadbrahmeti vā yatkāraṇaṃ tadekaṃ bahmeti vā / mahāvākyamiti bhedaḥ /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5003359 (0.061):
śrutiś ca lakṣaṇāyā balīyasī. yac coktam, laksaṇayā karmaikavākyatā
manonurūpaṃ vākyaṃ ca vākyena prasphuṭaṃ manaḥ // Jss_1,7.8 //
muneś ca vacanaṃ śrutvā vīṇā-pāṇi svam īpsitam /
uvāca sasmitaṃ śāntaṃ vacaḥ satyaṃ sudhopamam // Jss_1,7.9 //
nārada uvāca / he bandho yāmi kailāsaṃ jñānārthaṃ jñānināṃ varam /
draṣṭuṃ mahā-devaṃ ca praṇāmaṃ kartum īśvaram // Jss_1,7.10 //
pūjāṃ gṛhītvā cety uktvā prayayau nārado muniḥ /
mārkaṇḍeyaś ca śokārtaḥ sadvicchedaḥ sudāruṇaḥ // Jss_1,7.11 //
himālayaṃ ca durlaghyaṃ vilaghyaṃ caiva līlayā / / svarga-mandākinī-tīraṃ kailāsaṃ prayayau muniḥ // Jss_1,7.12 //
dadarśa vaṭa-vṛkṣaṃ ca yojanāyatam ucchritam /
śobhitaṃ śatakaiḥ skandhaiḥ rakta-pakva-phalānvitaiḥ // Jss_1,7.13 //
susnigdhaiḥ sundaraiḥ ramyai ramya-pakṣīndra-saṃkulaiḥ /
siddhendraiś ca munīndraiś yogīndraiḥ pariśobhitam // Jss_1,7.14 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725717 (1.192):
vasantaṃ vaṭa-mūle ca svarge mandākinī-taṭe // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732857 (0.019):
svecchā-mayaṃ sarva-bījaṃ śrī-kṛṣṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734548 (0.019):
dadarśa tatra brahmāṇam ratna-siṃhāsana-sthitam // Jss_1
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4592328 (0.057):
ratnasiṃhāsane ramye ratnabhūṣaṇabhūṣitam // BndP_2,31.22 // / siddhendraiśca munīndraiśca veṣṭitaṃ dhyānatatparaiḥ /
praṇatāṃs tāṃś ca saṃbhāṣya pārvatī-kānanaṃ yayau / / sundaraṃ vartulākāraṃ catur-yojanam īpsitam // Jss_1,7.15 //
śobhitaṃ sundarai ramyaiḥ saptabhiś ca sarovaraiḥ / / śaśvan-madhukarāsakta-padma-rāji-virājitaiḥ // Jss_1,7.16 //
nīla-raktotpala-dala-paṭalaiḥ pariśobhitaiḥ /
puṣpodyānaiś ca śatakaiḥ puṣpitaiḥ sumanoharaiḥ // Jss_1,7.17 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15340718 (0.061):
candanairvividhākāraiḥ % puṣpodyānaiś ca śobhanaiḥ // LiP_1,80.28 // / taḍāgair dirghikābhiś ca $ hemasopānapaṅktibhiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234484 (0.061):
candanairvividhākāraiḥ puṣpodyānaiś ca śobhanaiḥ // LiP_1,80.28 // / taḍāgair dirghikābhiś ca hemasopānapaṅktibhiḥ /
mallikā-mālatī-kunda-yūthikā-mādhavī-latā /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728201 (0.018):
praphulla-campaka-taruṃ dadarśa purataḥ śiśuḥ / / mallikā-mālatī-kundayūthikā-mādhavī-latāḥ // Jss_1
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5774038 (0.047):
apuṣpaḥ phalahīno vā |yatraiko 'pi na pādapaḥ ||18.510| / kadambamālatīkunda |mādhavīmallikādayaḥ |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16902725 (0.064):
mālatīmallikākundair BrP_68.6c / mālatīyūthikāmallī BrP_45.13a
ketakī-campakāśoka-mandāraka-virājikā // Jss_1,7.18 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21364561 (0.036):
navīnatvakpalāśāḍhyā vṛkṣāḥ sarvatra puṣpitāḥ / / sahakāśokabakulamādhavīcampakodbhavaiḥ // Āk_1,19.21 //
nāga-punnāga-kuṭajapāṭalājñiṇṭjñijjñikā / / viṣṇu-krāntā ca tulasī śophalī saptalā tathā // Jss_1,7.19 //
eteṣāṃ ca samūhaiś ca puṣpa-vallī-virājitaiḥ / / āmrair āmrātakais tālanārikelaiḥ piyālakaiḥ // Jss_1,7.20 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729944 (0.041):
cūtaiḥ piyālaiḥ panasairāmrairāmrātakairapi / / kramukairnārikelaiśca kharjūrairbījapūrakaiḥ // BhP_08.02.011 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730622 (0.048):
tālaiḥ śālaiḥ piyālaiś ca hintālair vakulair api // Jss_1
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27369092 (0.058):
BhP_08.02.011/1 cūtaiḥ piyālaiḥ panasairāmrairāmrātakairapi / BhP_08.02.011/3 kramukairnārikelaiśca kharjūrairbījapūrakaiḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730615 (0.064):
mandāraiḥ sindhu-vāraiś ca tāḍi-patraiḥ suśobhanaiḥ // Jss_1
kharjūraiś ca guvākaiś ca palāsair jambubhis tathā / / dāḍimbaiś cāpi jambīrair nimbaiś caiva vaṭais tathā // Jss_1,7.21 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730615 (0.027):
mandāraiḥ sindhu-vāraiś ca tāḍi-patraiḥ suśobhanaiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730632 (0.029):
āmrair āmrātakaiś caiva jambīrair dāḍimais tathā / / śrī-phalair vadarībhiś ca jambubhir nāgaraṅgakaiḥ // Jss_1
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3862458 (0.053):
aśmantakaistathā kālair $ jambīraiḥ śvaitakadrumaiḥ & / bhallātakairindrayavair % valgujaiḥ siddhisādhakaiḥ // MatsP_118.23 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8901961 (0.053):
aśmantakaistathā kālair jambīraiḥ śvaitakadrumaiḥ / / bhallātakairindrayavair valgujaiḥ siddhisādhakaiḥ // MatsP_118.23 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014838 (0.055):
na nārikelena na phālakena Ang_2,10.9a / na nārikelair na ca śāṇavālaiḥ Par_9.33a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19758016 (0.056):
02,035.029d@021_1312 udumbaraiś ca bilvaiś ca pālāśaiḥ pāribhadrakaiḥ / 02,035.029d@021_1313 indravṛkṣārjunaiś caiva aśvatthaiś ciribilvakaiḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3862238 (0.056):
mahānimbaistathā nimbair $ nirguṇḍībhirharidrumaiḥ & / devadārumahāvṛkṣais % tathā kāleyakadrumaiḥ // MatsP_118.5 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8901741 (0.056):
mahānimbaistathā nimbair nirguṇḍībhirharidrumaiḥ / / devadārumahāvṛkṣais tathā kāleyakadrumaiḥ // MatsP_118.5 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3862446 (0.057):
pīlubhirdhātakībhiśca $ ciribilvaiḥ samākulaiḥ & / tintiḍīkaistathā lodhrair % viḍaṅgaiḥ kṣīrikādrumaiḥ // MatsP_118.22 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8901949 (0.057):
pīlubhirdhātakībhiśca ciribilvaiḥ samākulaiḥ / / tintiḍīkaistathā lodhrair viḍaṅgaiḥ kṣīrikādrumaiḥ // MatsP_118.22 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3862252 (0.058):
padmakaiścandanairbilvaiḥ $ kapitthai raktacandanaiḥ & / mātāmrariṣṭakākṣoṭair % abdakaiśca tathārjunaiḥ // MatsP_118.6 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8901755 (0.058):
padmakaiścandanairbilvaiḥ kapitthai raktacandanaiḥ / / mātāmrariṣṭakākṣoṭair abdakaiśca tathārjunaiḥ // MatsP_118.6 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730600 (0.064):
karañjakaiś ca karajair bimbaiḥ śākhoṭikais tathā // Jss_1
karañjair vadarībhiś ca paritaḥ śrī-phalojjvalaiḥ /
kadambānāṃ kadambaiś ca tintiṇḍīnāṃ kadambakaiḥ // Jss_1,7.22 // / aśvatthaiḥ saralaiḥ śālaiḥ śālmalīnāṃ samūhakaiḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730621 (0.053):
tālaiḥ śālaiḥ piyālaiś ca hintālair vakulair api // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730662 (0.060):
mādhavīnāṃ latā-jālaiś carcitaṃ cāru-campakaiḥ // Jss_1
vaṭa-śākhoṭakaiḥ kundaiḥ śaṃgubhiḥ sapta-parṇakaiḥ // Jss_1,7.23 //
picchilaiḥ parṇa-śālaiś ca gambhāribhiś ca valgukaiḥ /
hiṅgulair añjanair valkair bhūrja-patraiḥ sapatrakaiḥ // Jss_1,7.24 //
anyaiś ca durlabhair vanyaiḥ puṣpa-patrair virājitam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731740 (0.039):
susnigdha-sthala-padmaiś ca citritair bhūmi-campakaiḥ / / anyaiś ca durlabhair vanyaiḥ puṣpa-patrair vibhūṣitam // Jss_1
kalpa-vṛkṣaiḥ pārijātaiś cāru-candana-pallavaiḥ // Jss_1,7.25 //
susnigdha-sthala-padmaiś ca citritair bhūmi-campakaiḥ /
anyaiś ca durlabhair vanyaiḥ puṣpa-patrair vibhūṣitam // Jss_1,7.26 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731719 (0.039):
hiṅgulair añjanair valkair bhūrja-patraiḥ sapatrakaiḥ // Jss_1
siṃhendraiḥ śarabhendraiś ca gajendrair gaṇḍakendraiḥ /
śārdūlendraiś ca mahiṣair aśvaiś ca vanya-śūkaraiḥ // Jss_1,7.27 //
śallakair ballakair markaiḥ kūṭaiś ca śaśakaiḥ śakaiḥ /
kṛṣṇa-sāraiś ca hariṇaiś camarī-cāmarojjvalam // Jss_1,7./28 //
puṃs-kokola-kulānāṃ ca gānaiś ca virājitam / / mattānāṃ pallava-sthānāṃ mādhaveṣu manoharam // Jss_1,7.29 //
śukānāṃ rāja-haṃsānāṃ mayūrāṇāṃ ca putrakaiḥ / / kṣema-karī-khañjanānāṃ rājibhiś ca manoharam // Jss_1,7.30 //
harit-pīta-rakta-kṛṣṇa-supakva-phala-patrakaiḥ /
susnigdhākṣata-patraiś ca nūtanair abhibhūṣitam // Jss_1,7.31 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731861 (0.055):
citritaṃ sūkṣma-sūtrāktair nūtanair abhibhūṣitam / / nūtanākṣata-patraiś ca lalitaiḥ pariśobhitam // Jss_1
hiṃsā-bhayādi-rahitaṃ sarveṣāṃ paśu-pakṣiṇāṃ /
parasparaṃ ca suprītaṃ hiṃsrāṇāṃ kṣudra-jantubhiḥ // Jss_1,7.32 //
tatra krīḍā-sthalaṃ ramyaṃ pārvatī-parameśayoḥ / / munīndrair indra-nīlaiś ca padma-rāgaiḥ pariṣkṛtam // Jss_1,7.33 //
krośāyataṃ parimitaṃ vartulaṃ candra-vimbavat /
amlāna-rambhā-stambhānāṃ lakṣa-lakṣaiś ca veṣṭitam // Jss_1,7.34 //
citritaṃ sūkṣma-sūtrāktair nūtanair abhibhūṣitam /
nūtanākṣata-patraiś ca lalitaiḥ pariśobhitam // Jss_1,7.35 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731806 (0.055):
susnigdhākṣata-patraiś ca nūtanair abhibhūṣitam // Jss_1
rakta-pītāsitaiḥ snigdhair amlānaiḥ sumanoharaiḥ /
paritaḥ paritaḥ śaśvan mālājālair vibhūṣitam // Jss_1,7.36 //
śayyā-bhūtaṃ sutalpaiś ca snigdha-campaka-candanaiḥ /
puṣpa-candana-yuktena vāyunā surabhī-kṛtam // Jss_1,7.37 //
kastūrī-kuṅkamāsakta-sugandhi-candanaiḥ sitaiḥ /
mārjitaṃ citritaṃ citraiḥ parito raṅga-vastubhiḥ // Jss_1,7.38 //
dṛṣṭvā tad adbhutaṃ śīghraṃ prayayau svar-ṇadīṃ muniḥ /
śuddha-sphaṭika-saṃkāsāṃ sarva-pāpa-vināśinīm // Jss_1,7.39 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11513335 (0.044):
bālyevāyauvanevāpivārdhakevāpisuvratāḥ // ŚivP_1,18.52cd/ / śuddhasphaṭikaliṃgaṃtustrīṇāṃtatsarvabhogadam // ŚivP_1,18.53ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4779690 (0.052):
vyomākāraṃ suvṛttañca śuddhasphaṭikanirmalaṃ //AP_74.025cd/ / hauṅkāreṇa phaḍantena śāntyatītakalāmayaṃ /AP_74.026ab/
bhavābdhighora-taraṇe taraṇīṃ nityanūtanām /
kṛṣṇa-pāda-prasūtāṃ ca jagat-pūjyāṃ pati-vratāṃ // Jss_1,7.40 //
snāṭvā kṛṣṇaṃ ca saṃpūjya paramātmānam īśvaram / / prakṛteḥ parimiṣṭaṃ ca nirliptaṃ nirguṇaṃ param // Jss_1,7.41 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725193 (0.023):
dhyāyet taṃ paramaṃ brahma paramātmānam īśvaram / / nirīham ati-nirliptam nirguṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729966 (0.039):
sarvādyaṃ sarva-jñaṃ puruṣaṃ prakṛteḥ param // Jss_1
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26917526 (0.063):
nirguṇaṃ ceśvaraṃ nityam % adhiṣṭhātāram eva ca // BrP_243.33 // / prakṛteś ca guṇānāṃ ca $ pañcaviṃśatikaṃ budhāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11188826 (0.063):
nirguṇaṃ ceśvaraṃ nityam adhiṣṭhātāram eva ca // BrP_243.33 // / prakṛteś ca guṇānāṃ ca pañcaviṃśatikaṃ budhāḥ /
sākṣiṇaṃ karmaṇām eva brahma jyotiḥ sanātanam / / prayayau purato ramyaṃ rāja-mārgaṃ dadarśa saḥ // Jss_1,7.42 //
maṇibhiḥ sphaṭikākārair amalair bahu-mūlyakaiḥ /
pariṣkṛtaṃ ca sarvatra nirmitaṃ viśva-karmaṇā // Jss_1,7.43 //
satāṃ puṇyavatāṃ dṛṣṭam adṛṣṭaṃ kṛta-pāpinām /
dhanuḥ śataṃ parimitaṃ citra-rāji-virājitam // Jss_1,7.44 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732738 (0.054):
muktāmāṇikya-hīrāṇāṃ mālā-rāji-virājitam // Jss_1
dadhyaṃ sarvāśramāntaṃ ca prakhyāt koṭi-guṇottaram /
rathaṃ dadarśa purato manoyāyi manoharam // Jss_1,7.45 //
amūlya-ratna-nirmāṇa-vimāṇa-sāra-sundaram /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735213 (0.047):
paraṃ śubhāśīr-vacanaṃ yat tan-mānasa-vāñchitam // Jss_1
dhanur lakṣaṃ parimitaṃ parito vartulākṛtam // Jss_1,7.46 //
ūrdhva-sthitam ūrdhva-gaṃ ca sahasra-cakra-saṃyutam /
dhanur lakṣo 'pi sūtaṃ ca vahni-śuddhāṃśukānvitam // Jss_1,7.47 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732760 (0.061):
ratna-patra-paṭākīrṇaṃ vahni-śuddhāṃśukānvitam / / sudhānāṃ ca madhūnām ca pūrṇa-kumbhakaṃ śataṃ śatam // Jss_1
hīrāsāra-vinirmāṇaṃ sucāru-kalaśojjvalam /
ratna-pradīpa-dīptāḍhyaṃ ratna-darpaṇa-bhūṣitam // Jss_1,7.48 //
muktāśukti-nibaddhaiś ca śobhitaṃ śveta-cāmaraiḥ /
māṇikya-sāra-hāreṇa maṇi-rājair virājitam // Jss_1,7.49 //
pārijāṭa-prasūtānāṃ māyājālaiḥ pariṣkṛtam / / grīṣma-madhyāhna-mārtaṇḍaṃ sahasra-sadṛśojjvalam // Jss_1,7.50 //
īśvarecchā-vinirmāṇaṃ kāma-puraṃ ca kāminām /
sarva-bhoga-samāviṣṭaṃ kalpa-vṛkṣa-paraṃ varam // Jss_1,7.51 //
sasakta-citritai ramyai rati-mandira-sundaraiḥ /
golokād āgataṃ pūrvaṃ krīḍārthaṃ śaṅkarasya ca // Jss_1,7.52 //
vivāhe pariniṣpanne pārvatī-parameśayoḥ / / rathaṃ dṛṣṭvā ca prayayau kiyad dūraṃ mahā-muniḥ // Jss_1,7.53 //
atīva ramyaṃ ruciraṃ dadarśa śaṅkarāśramam /
ratnendra-sāra-nirmāṇaṃ śiviraiḥ śata-koṭibhiḥ // Jss_1,7.54 //
mitais tasmāt śata-guṇais tatra sundara-mandiraiḥ / / yuktaṃ ratna-kapāṭaiś ca ratna-dhātu-vicitritaiḥ // Jss_1,7.55 //
parama-stambha-sopānair vajra-miśrair vibhūṣitam /
dadarśa śiviraṃ śambhoḥ parikhābhis tribhir yutam // Jss_1,7.56 //
durlaghyābhirā-mitrāṇāṃ sugamyābhiḥ satām aho /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005125 (0.060):
upalakṣaṇatvena paśv ālambhane, dayālūnām eva ca satāṃ sva dharma / parāṇāṃ vidhīyate iti evam īdṛśa spaṣṭam anuktavataḥ karma śāstrād
prakāraiś ca tribhir yuktaṃ dhanur lakṣocchritaṃ suta // Jss_1,7.57 //
sammitaṃ saptabhir dvārair nānā-rakṣaka-rakṣitaiḥ /
dhanuḥ-śata-sahasraṃ ca caturasraṃ ca sammitam // Jss_1,7.58 //
amūlya-ratna-nirmāṇaṃ catuḥ-śālā-śatair yutam /
atīva ramyaṃ purato pura-dvāraṃ dadarśa saḥ // Jss_1,7.59 //
purato ratna-bhittau ca kṛtrimaṃ ca suśobhitam /
puṇyaṃ vṛndāvanaṃ ramyaṃ tan-madhye rāsa-maṇḍalam // Jss_1,7.60 //
sarvatra rādhā-kṛṣṇaṃ ca pratyekaṃ rati-mandire /
ramyaṃ kuñja-kuṭīrāṇāṃ sahasraṃ sumanoharam // Jss_1,7.61 //
sugandhi puṣpa-śayyānāṃ sahasraṃ candanokṣitam /
dvāra-pālaṃ ca tatraiva maṇi-bhadraṃ bhayaṃkaram // Jss_1,7.62 //
tri-śūla-paṭṭiśa-dharaṃ vyāghra-carmāmbaraṃ param /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 642979 (0.060):
triśūlapaṭṭisadharaṃ $ vyāghracarmadharaṃ harim / HV_App.I,37.36 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22128535 (0.060):
triśūlapaṭṭisadharaṃ vyāghracarmadharaṃ harim / HV_App.I,37.36 /
taṃ saṃbhāṣya vilokyaivaṃ dvitīya-dvāram īpsitam // Jss_1,7.63 //
jagāma ca muni-śreṣṭho dadarśa citram uttamam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730734 (0.049):
siddha-sthalaṃ siddhidaṃ taṃ mantra-siddhi-karaṃ paraṃ // Jss_1
kadambānāṃ samūhaṃ ca tan-mūlaṃ ca manoharam // Jss_1,7.64 //
ratna-bhitti-samāyuktaṃ kālindī-kūlam uttamam /
snātaṃ gopī-samūhaṃ ca nagna-sarvāṅgam adbhutam // Jss_1,7.65 //
kadambāgre ca śrī-kṛṣṇaṃ vastra-puñja-karaṃ param /
tatraiva śūla-hastaṃ ca mahā-kālaṃ dadarśa ca // Jss_1,7.66 //
kṛpāluṃ dvāra-pālaṃ taṃ saṃbhāṣya nārado muniḥ /
prayayau śīghra-gāmī sa tṛtīya-dvāram uttamam // Jss_1,7.67 //
dadarśa tatra purataḥ kṛtrimaṃ vaṭa-mūlakam / / gopānāṃ ca samūhaṃ ca pītambara-dharaṃ param // Jss_1,7.68 //
bāla-krīḍāṃ ca kurvantaṃ tan-madhye kṛṣṇam uttamam /
brāhmaṇībhiḥ pradattam ca bhuktavantaṃ supāyasam // Jss_1,7.69 //
kurvantaṃ ca samādhānaṃ muneḥ vāma-kareṇa ca / / gṛhītvā tad-anujñāṃ ca caturthaṃ dvāram īpsitam // Jss_1,7.70 //
prayayau brahma-putraś ca dadarśa citram uttamam /
govardhanaṃ parvataṃ ca tatra kṛṣṇa-kara-sthitam // Jss_1,7.71 //
gokulaṃ gokula-sthānāṃ gopīnāṃ caiva rakṣaṇam /
vyākulaṃ gokulaṃ bhītaṃ śakra-vṛṣṭi-bhayena ca // Jss_1,7.72 //
abhayaṃ dattavantaṃ ca kṛṣṇaṃ dakṣa-kareṇa ca / / nandinaṃ dvāra-pālaṃ ca śūla-hastaṃ ca sasmitam // Jss_1,7.73 //
vilokya prayayau vipraḥ pañcamaṃ dvāṛam uttamam /
nānā-kṛtima-citrāḍhyaṃ vīra-bhadrānvitaṃ param // Jss_1,7.74 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735860 (0.041):
nānā-citra-vicitrāḍhyaṃ manoyāyi mamoharam /"
tatraiva nīpa-mūlaṃ ca yamunākulam eva ca / / kālīya-damanaṃ tatra kṛtimaṃ ca dadarśa ḥa // Jss_1,7.75 //
tad dṛṣṭvā sasmitas tuṣṭaḥ ṣaṣṭa-dvāṛaṃ jagāma saḥ /
dvāre niyuktaṃ bālaṃ ca śūla-hastaṃ catur-bhujam // Jss_1,7.76 //
ratna-siṃhāsana-sthaṃ ca sasmitaṃ sva-gaṇādhipam /
dadarśa citraṃ tatraiva mathurā-gamanaṃ hareḥ // Jss_1,7.77 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735724 (0.043):
jagau sandhāna-bhāvena mathurā-gamanaṃ hareḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735680 (0.062):
śambhunā ca samālocya brahmovāca vidhātā jagatām api // Jss_1
gopikānāṃ vilāpaṃ ca yaśodā-nandayos tathā / / vyākulaṃ gokulaṃ cāpi ratha-sthaṃ śaraṇaṃ harim // Jss_1,7.78/ //
akrūraṃ ca tathā nandaṃ nirānandaṃ śucākulam / / tad dṛṣṭvā saptama-dvāraṃ dvāra-pālaṃ dadarśa saḥ // Jss_1,7.79 //
citraṃ kautuka-yuktaṃ ca mathurāyāḥ praveśanam / / sabalaṃ gopa-sahitaṃ śrī-kṛṣṇaṃ prakṛteḥ param // Jss_1,7.80 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736562 (0.039):
sānandaṃ sundaraṃ śuddhaṃ śrī-kṛṣṇaṃ prakṛteḥ param // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732851 (0.050):
svecchā-mayaṃ sarva-bījaṃ śrī-kṛṣṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
mathurā-nāgarībhiś ca bālakair vānirargalaiḥ / / vīkṣantaṃ sādaraṃ sarvair nagara-sthair manoharam // Jss_1,7.81 //
dhanur bhaṅgaṃ tathā śaṃbhoḥ kaṃsādi-nidhanādikam /
sabhāryaṃ vasudevaṃ ca nigaḍān muktam īpsitam // Jss_1,7.82 //
dvāre niyuktaṃ deveśaṃ gaṇeśaṃ gaṇa-saṃyutam /
dhyāna-sthaṃ ca vibhāntaṃ ca śuddha-sphaṭika-mālayā // Jss_1,7.83 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728686 (0.0):
prasanna-vadanaṃ śuddhaṃ sasmitaṃ sarva-pūjitam / / vibhāntaṃ ca japantaṃ śuddha-sphaṭika-mālayā // Jss_1
japantaṃ paramaṃ śuddhaṃ brahma-jyotiḥ sanātanam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19915700 (0.032):
03,247.040d*1193_03 brahmaṇaḥ sadanād ūrdhvaṃ tad viṣṇoḥ paramaṃ padam / 03,247.040d*1193_04 śuddhaṃ sanātanaṃ jyotiḥ paraṃ brahmeti yad viduḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998432 (0.032):
brahmaṇaḥ sadanād ūrdhvaṃ tad viṣṇoḥ paramaṃ padam | / śuddhaṃ sanātanaṃ jyotiḥ paraṃ brahmeti yad viduḥ ||
nirliptaṃ nirguṇaṃ kṛṣṇaṃ paramaṃ prakṛteḥ param // Jss_1,7.84 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732836 (0.057):
japantaṃ paramātmānaṃ brahma jyotiḥ sanātanam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725193 (0.058):
dhyāyet taṃ paramaṃ brahma paramātmānam īśvaram / / nirīham ati-nirliptam nirguṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
dṛṣṭvā taṃ ca sura-śreṣṭhaṃ muni-śreṣṭho 'pi nāradaḥ /
sāma-vedokta-stotreṇa puṣṭāva parameśvaram /
sāśru-netraḥ pulakito bhakti-namrātmakaṃdharaḥ // Jss_1,7.85 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726461 (0.062):
sāśru-netraḥ pulakito bhaktyā praṇata-kandharam // Jss_1
atha gaṇapati-stotram / bho gaṇeśa sura-śreṣṭha lambodara parāt para /
heramba maṅgalārambha gaja-vaktra tri-locana // Jss_1,7.86 //
muktida śubhada śrīda śrīdhara-smaraṇe rata /
paramānanda parama pārvatī-nandana svayam // Jss_1,7.87 //
sarvatra pūjya sarveśa jagat-pūjya mahā-mate /
jagad-guro jagan-nātha jagad-īśa namo 'stu te //Jss_1,7.88 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3716186 (0.063):
vicitrapuṣpāṇi sugandhi vāri namo 'stu tubhyaṃ jagadekanātha // BuSto_79.4
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3716223 (0.063):
svabhāvato janmajarāntakāriṇe namo 'stu tubhyaṃ jagadekanātha //
yat-pūjā sarva-parato yaḥ stutaḥ sarva-yogibhiḥ /
yaḥ pūjitaḥ surendraiś ca munīndrais taṃ namāmy aham // Jss_1,7.89 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28605071 (0.053):
sarvāryairabhinanditaḥ, sarvabrahmendraiḥ pūjitaḥ, / sarvadevendrairārakṣitaḥ, sarvayakṣendrairapacitaḥ, sarvarākṣasendraiḥ,
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732857 (0.054):
siddhendraiś ca munīndraiś ca devendraiḥ parisevitam /"
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19586621 (0.055):
01,002.232b*0173_12 mumude pūjitaḥ sarvaiḥ sendraiḥ suragaṇaiḥ saha
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734548 (0.058):
devendraiś cāpi siddhendrair munīndraiḥ sankādibhiḥ /"
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26203931 (0.064):
sakalasuramunīndrair vanditaṃ śambhubījaṃ sa jayati bhavasindhuḥ pāradaḥ
paramārādhanenaiva kṛṣṇasya paramātmanaḥ / / puṇyakena vratenaiva yaṃ prāpa pārvatī satī // Jss_1,7.90 //
taṃ namāmi sura-śreṣṭhaṃ sarva-śreṣṭhaṃ gariṣṭhakam /
jñāni-śreṣṭhaṃ variṣṭhaṃ ca taṃ namāmi gaṇeśvaram // Jss_1,7.91 //
ity evam uktvā devarṣis tatraivāntar dadhe vibhuḥ / / nāradaḥ prayayau śīghram īśvarābhyantaraṃ mudā // Jss_1,7.92 //
idaṃ lambodara-stotraṃ nāradena kṛtaṃ purā /
pūjā-kāle paṭhen nityaṃ jayas tasya pade pade // Jss_1,7.93 //
saṃkalpitaṃ paṭhed yo hi varṣam ekaṃ susaṃyataḥ /
viśiṣṭa-putraṃ labhate paraṃ kṛṣṇa-parāyaṇam // Jss_1,7.94 //
yaśasvinaṃ ca vidvāṃsaṃ dhaninaṃ cira-jīvinam / / vighna-nāśo bhavet tasya mahaiśvaryaṃ yaśo 'malam /
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1,7.95 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736528 (0.0):
ihaiva ca sukhaṃ bhuṅkte yāty ante śrī-hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733176 (0.049):
pari-pūrṇam ahaiśvaryam ante yāti hareḥ padam // Jss_1
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727370 (0.0):
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728606 (0.0):
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729870 (0.0):
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730366 (0.0):
brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731388 (0.0):
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733238 (0.0):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733801 (0.0):
śambhuṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā brahma-lokaṃ yayau vidhiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735066 (0.0):
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735623 (0.0):
paramānanda-yuktāś ca muni-patnyaḥ śubhāśiṣam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737203 (0.0):
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ pūrva-vṛttāntam eva ca // Jss_1
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731401 (0.011):
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733248 (0.011):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo / 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733819 (0.012):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730376 (0.013):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre pañcamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729885 (0.014):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727383 (0.016):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735077 (0.016):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728621 (0.017):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737220 (0.018):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735635 (0.018):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726262 (0.019):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736738 (0.020):
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738852 (0.023):
kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
śrī-vyāsa uvāca / atha cābhyantaraṃ gatvā nārado hṛṣṭa-mānasaḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733249 (0.011):
prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ / śrī-vyāsa uvāca"
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563580 (0.033):
'dhyāyaḥ / / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10181237 (0.033):
iti śrīviṣṇumahāpurāṇe ṣaṣṭhāṃśe prathamo 'dhyāyaḥ / śrīparāśara uvāca / vyāsaścāha mahābuddhiryadatraiva hi vastuni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562719 (0.036):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe puruvaṃśakīrttanaṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ | / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ | / vyāsa uvāca:
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564931 (0.036):
'dhyāyaḥ / / atha ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564149 (0.040):
'dhyāyaḥ / / atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10108393 (0.040):
iti śrīviṣṇururāṇe prathame 'ṃśe ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ (6) / śrīparāśara uvāca / tatobhidhyāyatastasya jajñire mānasāḥ prajāḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565128 (0.040):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe guruvargakīrttanaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / / atha saptadaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560803 (0.041):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe sṛṣṭivisṛṣṭikathanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / / atha daśamā 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23705440 (0.044):
iti śrīvāmanapurāṇe aṣṭamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10109487 (0.045):
iti śrīviṣṇupurāṇe prathame 'ṃśe aṣṭamo 'dhyāyaḥ (8) / śrīparāśara uvāca / idaṃ ca śṛṇu maitreya yatpṛṣṭohamiha tvayā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23463886 (0.047):
[[iti śrīviṣṇupurāṇe ṣaṣṭhe 'ṃśe prathamo 'dhyāyaḥ]] / §parāśara uvāca: / vyāsaś cāha mahābuddhir $ yad atraiva hi vastuni &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5170547 (0.047):
[[iti śrīviṣṇupurāṇe ṣaṣṭhe 'ṃśe prathamo 'dhyāyaḥ]] / §parāśara uvāca: / vyāsaś cāha mahābuddhir yad atraiva hi vastuni /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10171671 (0.047):
iti śrīviṣṇumahāpurāṇe pañcamāśe dvāviṃśo 'dhyāyaḥ (22) / śrīparāśara uvāca
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730376 (0.047):
prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrī-śuka uvāca"
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10112612 (0.048):
iti śrīviṣṇupurāṇe prathameṃśa ekādaśo 'dhyāyaḥ (11) / śrīparāśara uvāca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10130695 (0.048):
iti śrīviṣṇumahāpurāṇe dvitīyeṃśa ekādaśo 'dhyāyaḥ (11) / śrīparāśara uvāca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10186227 (0.048):
iti śrīviṣṇumahāpurāṇe ṣaṣṭhāṃśe saptamo 'dhyāyaḥ (7) / śrīparāśara uvāca / ityeṣa kathitaḥsamyak tṛtīyaḥ pratisaṃcaraḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10152712 (0.048):
iti śrīviṣṇumahāpurāṇe caturthāṃśe daśamo 'dhyāyaḥ (10) / śrīparāśara uvāca / ataḥ paraṃ yayāteḥ prathamaputrasya yadorvaṃśamahaṃ kathayāmi //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560556 (0.049):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe aṣṭamo 'dhyāyaḥ / / atha navamā 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
dadarśa svāśramaṃ ramyam atīva sumanoharam // Jss_1,8.1 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554380 (0.064):
prāpya śvetaṃ mahādvīpaṃ nārado hṛṣṭamānasaḥ / / dadarśa tān eva narāñ śvetā[ṃś] candraprabhāñ śubhān // Vdha_3,349.57 //
payaḥ phena-nibha-śayyā-sahitaṃ ratna-mandiram /
sākṣād gorocanābhaiś ca maṇi-stambhair vibhūṣitam // Jss_1,8.2 //
maṇīndra-sārasopānaiḥ kapāṭaiś ca pariṣkṛtam /
muktāmāṇikya-hīrāṇāṃ mālā-rāji-virājitam // Jss_1,8.3 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731980 (0.054):
dhanuḥ śataṃ parimitaṃ citra-rāji-virājitam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735862 (0.063):
nānā-citra-vicitrāḍhyaṃ manoyāyi mamoharam / / muktāmāṇikya-parama-hīrāhārair virājitam // Jss_1
śuddha-sphaṭika-saṃkāśaṃ prāṅgaṇaṃ maṇi-saṃskṛtam /
sundaraṃ mandira-cayaṃ sad-ratna-kalaśojjvalam // Jss_1,8.4 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735305 (0.035):
maṇi-mānikya-hīrāḍhyaṃ sad-ratna-kalaśojjvalam // Jss_1
ratna-patra-paṭākīrṇaṃ vahni-śuddhāṃśukānvitam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732021 (0.061):
dhanur lakṣo 'pi sūtaṃ ca vahni-śuddhāṃśukānvitam // Jss_1
sudhānāṃ ca madhūnām ca pūrṇa-kumbhakaṃ śataṃ śatam // Jss_1,8.5 //
dāsa-dāsī-samūhaiś ca ratnālaṅkāra-bhūṣitaiḥ /
pārvatī-priya-saṅgaiś ca sva-karmākula-saṅkalpam // Jss_1,8.6 //
tad dṛṣṭvā ca muni-śreṣṭhas tat parābhyantaraṃ yayau /
ratna-siṃhāsana-sthaṃ ca śaṅkaraṃ ca dadarśa saḥ // Jss_1,8.7 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734541 (0.048):
dadarśa tatra brahmāṇam ratna-siṃhāsana-sthitam // Jss_1
vyāghra-carmāmbara-dharaṃ sasmitaṃ candra-śekharam /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3706607 (0.061):
kartikapālinaṃ nāthaṃ mahākāla namo 'stu te // BuSto_45.4 // / vyāghracarmāmbaradharaṃ mahākrodhasvarūpiṇam /
prasanna-vadanaṃ svacchaṃ śāntaṃ śrīmantam īśvaram // Jss_1,8.8 //
vibhūti-bhūṣitāṅgaṃ ca paraṃ gaṅgā-jaṭā-dharam /
bhakta-priyaṃ ca bhakteśaṃ jvalantaṃ brahma-tejasā // Jss_1,8.9 //
tri-netraṃ pañca-vaktraṃ ca koṭi-candra-sama-prabham /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4592819 (0.057):
ātmārāmaṃ pūrṇakāmaṃ koṭisūryasamaprabham / / pañcānanaṃ daśabhujaṃ bhaktānugrahavigraham // BndP_2,32.20 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203517 (0.061):
candrakoṭisamaprabham SvaT_10.1214d / candrakoṭisamaprabham KubjT_20.10b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15711611 (0.061):
candrakoṭisamaprabham SvaT_10.1214d / candrakoṭisamaprabhaḥ SvaT_10.602b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22839682 (0.061):
candrakoṭisamaprabham KubjT_20.10b / candrakoṭisamaprabhām KubjT_6.32d
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409459 (0.063):
pūrṇoduvadanaṃ saumyaṃ candrakoṭisamaprabham /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15546140 (0.064):
bindvāvaraṇamūrdhve 'taś % candrakoṭisamaprabham // SvaT_10.1214 // / tatra padmaṃ mahādīptaṃ $ daśakoṭisamanvitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803342 (0.064):
bindvāvaraṇamūrdhve 'taś candrakoṭisamaprabham // SvaT_10.1214 // / tatra padmaṃ mahādīptaṃ daśakoṭisamanvitam /
japantaṃ paramātmānaṃ brahma jyotiḥ sanātanam // Jss_1,8.10 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736633 (0.047):
sevante nirguṇaṃ brahma bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732499 (0.057):
japantaṃ paramaṃ śuddhaṃ brahma-jyotiḥ sanātanam / / nirliptaṃ nirguṇaṃ kṛṣṇaṃ paramaṃ prakṛteḥ param // Jss_1
nirliptaṃ ca nirīhaṃ ca dātāraṃ sarva-sampadām / / svecchā-mayaṃ sarva-bījaṃ śrī-kṛṣṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1,8.11 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736636 (0.045):
sevante nirguṇaṃ brahma bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732451 (0.050):
sabalaṃ gopa-sahitaṃ śrī-kṛṣṇaṃ prakṛteḥ param // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736562 (0.057):
sānandaṃ sundaraṃ śuddhaṃ śrī-kṛṣṇaṃ prakṛteḥ param // Jss_1
siddhendraiś ca munīndraiś ca devendraiḥ parisevitam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734548 (0.0):
dadarśa tatra brahmāṇam ratna-siṃhāsana-sthitam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725718 (0.019):
vasantaṃ vaṭa-mūle ca svarge mandākinī-taṭe // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731596 (0.019):
susnigdhaiḥ sundaraiḥ ramyai ramya-pakṣīndra-saṃkulaiḥ / / siddhendraiś ca munīndraiś yogīndraiḥ pariśobhitam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732587 (0.054):
yaḥ pūjitaḥ surendraiś ca munīndrais taṃ namāmy aham // Jss_1
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16844879 (0.055):
devaiḥ sahendrair muniyakṣasiddhair BrP_38.18a / devotsave mātur ajaḥ padāgraṃ BrP_72.38a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4592328 (0.058):
siddhendraiśca munīndraiśca veṣṭitaṃ dhyānatatparaiḥ /
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669700 (0.064):
kinnarendrairgandharvendrairyakṣendrairasurendrairgaruḍendraiḥ / sarvairanekajātiśatasahasraparivāraistatraiva parṣadi saṃnipatitaiḥ
pārśvada-pravara-śreṣṭha-sevitaṃ śveta-cāmaraiḥ // Jss_1,8.12 //
durgā-sevita-pādābjaṃ bhadra-kālī-pariṣṭutam /
purato hi vasantaṃ taṃ skandaṃ gaṇa-patīm tathā // Jss_1,8.13 //
gale baddhvā ca vasanaṃ bhakti-namrātmakaṃdharaḥ /
yogīndraṃ sva-guruṃ śaṃbhuṃ śirasā praṇanāma saḥ // Jss_1,8.14 //
tuṣṭāva parayā bhaktyā devarṣir jagatāṃ patim /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728504 (0.056):
evaṃ bhūtaṃ vibhuṃ dṛṣṭvā manasā praṇanāma tam / / tuṣṭāva parayā bhaktyā tam īśaṃ sampuṭāñjaliḥ // Jss_1
sva-guruṃ ca paśu-patiṃ vedoktena stavena ca // Jss_1,8.15 //
śrī-nārada uvāca / namas tubhyaṃ jagan-nātha mama nātha mama prabho /
bhava-rūpa-taror bīja phala-rūpa phala-prada // Jss_1,8.16 //
abījaja praja prāja sarva-bīja namo 'stu te /
sad-bhāva paramābhāva vibhāva bhāvanāśraya // Jss_1,8.17 //
bhaveśa bhava-bandheśa bhāvābdhināvināyaka /
sarvādhāra nirādhāra sādhāra dharaṇī-dhara // Jss_1,8.18 //
veda-vidyādhārādhāra gaṅādhara namo 'stu te /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16805904 (0.043):
jaya viśvakṛte namaḥ BrP_122.30d / jaya viśvadhṛte namaḥ BrP_122.31b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 646925 (0.044):
jaya devādhideveśa $ lakṣmīvāsa namo 'stu te /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859599 (0.053):
duḥkhārtināśana hare % jalaśāyin namo 'stu te // BrP_178.132 // / bhūtapāvyakta bhūteśa $ bhūtatattvair anākula &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11130909 (0.053):
duḥkhārtināśana hare jalaśāyin namo 'stu te // BrP_178.132 // / bhūtapāvyakta bhūteśa bhūtatattvair anākula /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289792 (0.055):
īśānāya śmaśānāya $ ativegāya vegine & / namo 'stu śrutipādāya % ūrdhvaliṅgāya liṅgine // LiP_1,18.5 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183822 (0.055):
īśānāya śmaśānāya ativegāya vegine / / namo 'stu śrutipādāya ūrdhvaliṅgāya liṅgine // LiP_1,18.5 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566502 (0.057):
pāṃsavyāya rajasyāya lopyāya ca namo 'stu te / / ulapyāya ca ūrvvāya sarvvāya ca namonamaḥ // Valc_2,20.59 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536663 (0.057):
sahagaṇāya sahapārṣadāya yathāhutāya namonamāya namaḥśivāya namas te astu
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13231744 (0.057):
taṃ ha smaitam evaṃ vidvāṃsaṃ brahmāṇaṃ yajñaviriṣṭo vā yajñaviriṣṭino / vety upādhāveran namas te astu bhagavan yajñasya no viriṣṭaṃ saṃdhehīti
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859612 (0.057):
bhūtādhivāsa bhūtātman % bhūtagarbha namo 'stu te // BrP_178.133 // / yajñayajvan yajñadhara $ yajñadhātābhayaprada &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11130922 (0.057):
bhūtādhivāsa bhūtātman bhūtagarbha namo 'stu te // BrP_178.133 // / yajñayajvan yajñadhara yajñadhātābhayaprada /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22132482 (0.057):
jaya devādhideveśa lakṣmīvāsa namo 'stu te / **HV_App.I,40.144**40:11 / jaya tvaṃ jagatāṃ nātha kāmanāṃ mama pūraya /
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15277490 (0.059):
namo 'stu te sarvajarapramokṣaṇāt namo 'stu te mārganidarśanāryam / / namo 'stu te mārgapathasya darśakaṃ namo 'stu te bodhipathasya darśakam //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215135 (0.060):
ugrāyai nukhajalpāyai saṃjīvinyai namonamaḥ / / brahmagāyai brahmadāyai duritaghnyai namonamaḥ // NarP_2,43.80 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4880059 (0.060):
namo gobhyaḥ śrīmatībhyaḥ saurabheyībhya eva ca /AP_291.019ab/ / namo brahmasutābhyaś ca pavitrābhyo namo namaḥ //AP_291.019cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26822578 (0.060):
jaya sarvaga govinda % jaya viśvakṛte namaḥ // BrP_122.30 // / jaya viśvabhuje deva $ jaya viśvadhṛte namaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11093888 (0.060):
jaya sarvaga govinda jaya viśvakṛte namaḥ // BrP_122.30 // / jaya viśvabhuje deva jaya viśvadhṛte namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705095 (0.061):
oṃ ādhāraśaktayai namaḥ / / oṃ kūrṃmāya namaḥ /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5329089 (0.061):
bhavati . sasthānatvam namaḥ khyātre . namaḥ khyātre iti sasthānatvam na
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496659 (0.061):
namo 'stu te deva hiraṇyanātha namo 'śtute deva hiraṇyanāda /
jayeśa vijayādhāra jaya-bīja jayātmaka // Jss_1,8.19 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26822584 (0.044):
jaya viśvabhuje deva $ jaya viśvadhṛte namaḥ & / jayeśa sadasat tvaṃ vai % jaya mādhava dharmiṇe // BrP_122.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11093894 (0.044):
jaya viśvabhuje deva jaya viśvadhṛte namaḥ / / jayeśa sadasat tvaṃ vai jaya mādhava dharmiṇe // BrP_122.31 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 646922 (0.053):
jaya devādhideveśa $ lakṣmīvāsa namo 'stu te /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23937431 (0.058):
jaya bhadrātibhadreśa $ jaya bhadra namo 'stu te & / jaya kāmada kākutstha % jaya mānada mādhava // NsP_11.10 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17002419 (0.058):
jaya bhadrātibhadreśa jaya bhadra namo 'stu te / / jaya kāmada kākutstha jaya mānada mādhava // NsP_11.10 //
jagad-āde jayānanda sarvānanda namo 'stu te/
ity evam uktvā devarṣiḥ śambhoś ca purataḥ sthitaḥ / / prasanna-vadanaḥ śrīmān bhagavāṃs tam uvāca saḥ // Jss_1,8.20 //
śrī-mahā-deva uvāca / varaṃ vṛṇu mahā-bhāga yat te manasi vartate /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733297 (0.045):
mahā-devaḥ sabhā-madhye kṛpayā ca kṛpā-nidhiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737264 (0.058):
jñānādhidevo bhagavān pariṇāma-sukhaṃ vacaḥ // Jss_1
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26777038 (0.064):
{śrībhagavān uvāca: } / nāhaṃ devo na yakṣo vā $ na daityo na ca devarāṭ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11048355 (0.064):
{śrībhagavān uvāca: } / nāhaṃ devo na yakṣo vā na daityo na ca devarāṭ /
dāsyāmi tvāṃ dhruvaṃ putra dātāhaṃ sarva-saṃpadām // Jss_1,8.21 //
sukhaṃ muktiṃ harer bhaktiṃ niścalām avināśinīm /
hareḥ pādaṃ tad-dāsyaṃ sālokyādi-catuṣṭayam // Jss_1,8.22 //
indratvam amaratvaṃ vā yamatvam anileśvaram /
prajā-patitvaṃ brahmatvaṃ siddhatvaṃ siddha-sādhanam // Jss_1,8.23 //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24553264 (0.060):
bhavatu tāvad atreyaṃ gatiḥ | siddhasādhane tu sādhane kiṃ bhaviṣyati? na / tāvat siddhasādhanaṃ sādhana[m a]siddhatvādyanyatamadoṣadūṣitaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21232008 (0.062):
caikatvātsiddhasādhanamiti // / siddhasādhanaṃ jñātajñāpanam / eva sukhasyātmāntare siddhatvātsvasambandha"
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11252161 (0.064):
siddhatvam / sarvapramāṇānāṃ siddhatvaṃ sarvapramāṇasiddhatvam / / siddhatvamantarbhāva ityarthaḥ / tasmāt sarvapramāṇasiddhatvāt /
siddhaiśvaryaṃ siddhi-bījaṃ veda-vidyādhipaṃ param /
aṇimādika-siddhiṃ ca mano-yāyitvam īpsitam // Jss_1,8.24 //
hareḥ padaṃ ca gamanaṃ sa-śarīreṇa līlayā /
eteṣu vāñchitārtheṣu kiṃ vā te vāñchitaṃ suta // Jss_1,8.25 // / tan me brūhi muni-śreṣṭha sarvaṃ dātum ahaṃ kṣamaḥ /
śaṅkarasya vacaḥ śrutvā tam uvāca mahā-muniḥ // Jss_1,8.26 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731106 (0.034):
miṣṭaṃ ca bhojayām āsa śāyayām āsa bhaktitaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730393 (0.038):
gate brahman kiṃ cakāra bhagavān nārado muniḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733316 (0.051):
varo dattaḥ kim aparaṃ yat te manasi vartate // Jss_1
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19887926 (0.054):
03,190.082 mārkaṇḍeya uvāca / 03,190.082a śrutvā vacaḥ sa munī rājaputryās; tathāstv iti prāha
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23960402 (0.058):
.mārkaṇḍeya uvāca: / iti śrutvā vacas tasya $ muniḥ prāha mahīpatim &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17025389 (0.058):
.mārkaṇḍeya uvāca: / iti śrutvā vacas tasya muniḥ prāha mahīpatim /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731455 (0.061):
samādhi-yukto yatrāste mārkaṇḍeyo mahā-muniḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733852 (0.063):
tan māṃ bodhaya vibho sandeha-bhañjanaṃ kuru // Jss_1
śrī-nārada uvāca / dehi me hari-bhaktiṃ ca tan-nāma-sevane ruciḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731106 (0.034):
miṣṭaṃ ca bhojayām āsa śāyayām āsa bhaktitaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730393 (0.038):
gate brahman kiṃ cakāra bhagavān nārado muniḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731455 (0.061):
samādhi-yukto yatrāste mārkaṇḍeyo mahā-muniḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733852 (0.063):
tan māṃ bodhaya vibho sandeha-bhañjanaṃ kuru // Jss_1
ati-tṛṣṇā guṇākhyāne nityam astu mameśvara // Jss_1,8.27 //
nāradasya vacaḥ śrutvā jahāsa śaṅkaraḥ svayam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739236 (0.029):
māṃ bhaktam anuraktaṃ ca śaraṇāgatam īśvara // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733313 (0.062):
varo dattaḥ kim aparaṃ yat te manasi vartate // Jss_1
pārvatī bhadra-kālī ca kārttikeyo gaṇeśvaraḥ // Jss_1,8.28 //
sarvaṃ dadau mahā-devo nāradāya ca dhīmate /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738975 (0.057):
pūjā-vidhānaṃ yad yac ca puraś-caraṇa-pūrvakam // Jss_1
sarva-pradas tu sarveśaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇaḥ // Jss_1,8.29 //
nāradena kṛtaṃ stotraṃ nityaṃ yaḥ prapaṭhet śuciḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736692 (0.042):
iti tena kṛtaṃ stotraṃ yaḥ paṭhet prayataḥ śuciḥ // Jss_1
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863288 (0.062):
tvayā kṛtamidaṃ stotraṃ yaḥ paṭhetsatataṃ naraḥ /
hari-bhaktir bhavet tasya tan-nāmni guṇato ruciḥ // Jss_1,8.30 //
daśa-vāra-japenaiva stotra-siddhir bhaven nṛṇām /
sarva-siddhir bhavet tasya siddha-stotro bhaved yadi // Jss_1,8.31 //
iha prāpnoti lakṣmīṃ ca niścalāṃ lakṣa-pauruṣīm /
pari-pūrṇam ahaiśvaryam ante yāti hareḥ padam // Jss_1,8.32 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732674 (0.049):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736528 (0.049):
ihaiva ca sukhaṃ bhuṅkte yāty ante śrī-hareḥ padam // Jss_1
putraṃ viśiṣṭaṃ labhate hari-bhaktaṃ jitendriyam /
susādhyāṃ suvinītāṃ suvratāṃ ca pati-vratām // Jss_1,8.33 //
prajāṃ bhūmiṃ yaśaḥ kīrtiṃ vidyāṃ sa-kavitāṃ labhet /
prasūyate mahā-bandhyā varṣam ekaṃ śṛṇoti cet // Jss_1,8.34 //
galat-kuṣṭhī mahā-rogī sadyo rogāt pramucyate /
dhanī mahā-daridraś ca kṛpaṇaḥ satyavān bhavet /
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1,8.35 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736718 (0.030):
pārṣada-pravaratvaṃ ca labhate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733628 (0.042):
koṭi-janmārjitāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415269 (0.050):
dattvaivaṃ sarvapāpebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,34.5 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge gaṇeśeśadānavidinirūpaṇaṃ nāma
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733643 (0.051):
śata-janmārjitāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10846594 (0.056):
darśe saṃcintayed yas tu mucyate nātra saṃśayaḥ // RKS_103.97 // / iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe hanumadīśvaravarṇano nāma tryadhikaśatatamo
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18824806 (0.058):
ājanmajanitāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ // RKV_34.24 // / || iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827384 (0.058):
yacchrutvā sarvapāpebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // RKV_39.38 // / || iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18849221 (0.058):
dūrasthaścintayan paśyan mucyate nātra saṃśayaḥ // RKV_83.118 // / || iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18864432 (0.058):
yatkṛtvā sarvapāpebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // RKV_119.13 // / || iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25396316 (0.060):
yogaṃ ca paramaṃ labdhvā mucyate nātra saṃśayaḥ // ŚivP_7.1,32.56cd/ / iti śrīśivamahāpurāṇe saptamyāṃ vāyavīyasaṃhitāyāṃ pūrvakhaṇḍe
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727370 (0.0):
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728606 (0.0):
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729870 (0.0):
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730366 (0.0):
brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730374 (0.0):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre pañcamo"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731388 (0.0):
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732678 (0.0):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733801 (0.0):
śambhuṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā brahma-lokaṃ yayau vidhiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735066 (0.0):
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735623 (0.0):
paramānanda-yuktāś ca muni-patnyaḥ śubhāśiṣam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737203 (0.0):
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ pūrva-vṛttāntam eva ca // Jss_1
'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732696 (0.011):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733820 (0.012):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731401 (0.013):
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730376 (0.014):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre pañcamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735077 (0.015):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735636 (0.015):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737220 (0.018):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736739 (0.018):
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727383 (0.018):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729885 (0.019):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728621 (0.019):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738853 (0.020):
kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726262 (0.021):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725125 (0.046):
śrī-nārada-pañca-rātram / prathamaika-rātre prathamo 'dhyāyaḥ"
śrī-vyāsa uvāca / varaṃ datvā mahā-devo bhaktyā taṃ brāhmaṇātithim /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732697 (0.011):
prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrī-vyāsa uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730376 (0.043):
prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrī-śuka uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736739 (0.047):
prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ / śrī-śuka uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733820 (0.048):
prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ / śrī-śuka uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735636 (0.049):
prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ / śuka uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737221 (0.050):
prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ / śrī-śuka uvāca"
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10130076 (0.052):
iti śrīviṣṇumahāpurāṇe dvitīye 'ṃśe navamo 'dhyāyaḥ (9) / śrīparāśara uvāca / tryaśītimaṇḍalaśataṃ kāṣṭhayorantaraṃ dvayoḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10181237 (0.054):
iti śrīviṣṇumahāpurāṇe ṣaṣṭhāṃśe prathamo 'dhyāyaḥ / śrīparāśara uvāca / vyāsaścāha mahābuddhiryadatraiva hi vastuni /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10166233 (0.062):
iti śrīviṣṇumahāpurāṇe pañcamāṃśe dvādaśo 'dhyāyaḥ (12) / śrīparāśara uvāca / gate śakre tu gopālāḥ kṛṣṇamakliṣṭakāriṇam /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562719 (0.062):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe puruvaṃśakīrttanaṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ | / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ | / vyāsa uvāca:
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10152712 (0.063):
iti śrīviṣṇumahāpurāṇe caturthāṃśe daśamo 'dhyāyaḥ (10) / śrīparāśara uvāca / ataḥ paraṃ yayāteḥ prathamaputrasya yadorvaṃśamahaṃ kathayāmi //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564931 (0.064):
'dhyāyaḥ / / atha ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564149 (0.064):
'dhyāyaḥ / / atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10161094 (0.064):
iti viṣṇumahāpurāṇe pañcamāṃśe prathamo 'dhyāyaḥ (1) / śrīparāśara uvāca / yathoktaṃ sā jagaddhātrā devadevena vai tathā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10152372 (0.064):
iti śrīviṣṇumāhāpurāṇe caturthāṃśe navamo 'dhyāyaḥ (9) / śrīparāśara uvāca / yatiyayātisaṃyātyāyātiviyātikṛtisaṃjñā nahuṣasya ṣaṭ putrā
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563580 (0.064):
'dhyāyaḥ / / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
pūjāṃ cakāra vedoktāṃ svayaṃ veda-vidāṃ varaḥ // Jss_1,9.1 //
bhuktvā pītvā muni-śreṣṭho mahā-devasya mandire /
tiṣṭhann upāsānāṃ cakre pārvatī-parameśayoḥ // Jss_1,9.2 //
ekadā cira-kālānte tam uvāca mahā-munim /
mahā-devaḥ sabhā-madhye kṛpayā ca kṛpā-nidhiḥ // Jss_1,9.3 //
śrī-mahā-deva uvāca / kiṃ vā te vāñchitaṃ vatsa brūhi māṃ yadi rocate /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732999 (0.045):
prasanna-vadanaḥ śrīmān bhagavāṃs tam uvāca saḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733327 (0.063):
kailāse ca sabhā-madhye yat tan-manasi vāñchitam // Jss_1
varo dattaḥ kim aparaṃ yat te manasi vartate // Jss_1,9.4 //
mahā-deva-vacaḥ śrutvā tam uvāca mahā-muniḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19887926 (0.025):
03,190.082 mārkaṇḍeya uvāca / 03,190.082a śrutvā vacaḥ sa munī rājaputryās; tathāstv iti prāha
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23960402 (0.050):
.mārkaṇḍeya uvāca: / iti śrutvā vacas tasya $ muniḥ prāha mahīpatim &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17025389 (0.050):
.mārkaṇḍeya uvāca: / iti śrutvā vacas tasya muniḥ prāha mahīpatim /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733087 (0.051):
śaṅkarasya vacaḥ śrutvā tam uvāca mahā-muniḥ // Jss_1
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19703078 (0.061):
01,189.028 vyāsa uvāca / 01,189.028a etac chrutvā vajrapāṇir vacas tu; devaśreṣṭhaṃ punar evedam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19691065 (0.061):
01,164.001 vaiśaṃpāyana uvāca / 01,164.001a sa gandharvavacaḥ śrutvā tat tadā bharatarṣabha
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733109 (0.062):
ati-tṛṣṇā guṇākhyāne nityam astu mameśvara // Jss_1
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906656 (0.063):
mārkaṇḍeya uvāca / iti teṣāṃ vacaḥ śrutvā śamīko bhagavān muniḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735668 (0.064):
teṣāṃ ca purato bhaktyā vidayām āsa vai sadā // Jss_1
kailāse ca sabhā-madhye yat tan-manasi vāñchitam // Jss_1,9.5 //
śrī-nārada uvāca / jñānam ādhyātmikaṃ nāma veda-sāraṃ manoharam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733297 (0.063):
mahā-devaḥ sabhā-madhye kṛpayā ca kṛpā-nidhiḥ // Jss_1
hari-bhakti-pradaṃ jñānaṃ muktidaṃ jñānam īpsitam // Jss_1,9.6 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739255 (0.059):
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ pūrvākhyānaṃ manoharam / / hari-bhakti-pradaṃ sarvaṃ karma-mūla-nikṛntanam // Jss_1
yoga-yuktaṃ ca yaj jñānaṃ jñānaṃ yat siddhidaṃ tathā /
saṃsāra-viṣaya-jñānam eva pañca-vidhaṃ smṛtam // Jss_1,9.7 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725921 (0.055):
pañcamaṃ tāmasaṃ jñānaṃ vidvāṃs tan nābhivāñcchati // Jss_1
āśramāṇāṃ samācāraṃ teṣāṃ dharma-pariṣkṛtam / / vidhavānāṃ ca bhikṣūṇāṃ yatīnāṃ brahma-cāriṇāṃ // Jss_1,9.8 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739066 (0.046):
caturṇāṃ varṇanāṃ vidhānāṃ maheśvara / / bhikṣūṇāṃ vaiṣṇavānāṃ ca yatīnāṃ brahma-cāriṇām // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739057 (0.050):
saṃsāra-viṣayaṃ jñānaṃ śaśvat sammoha-veṣṭitam / / āśramāṇāṃ samācāraṃ teṣāṃ dharma-pariṣkṛtam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734817 (0.056):
hantā yo vipra-bhikṣūṇāṃ yatīnāṃ brahma-cāriṇāṃ / / strīṇāṃ ca vaiṣṇavānāṃ ca sa mahā-pātakī smṛtaḥ // Jss_1
pūjā-vidhānaṃ kṛṣṇasya tat-stotraṃ kavacaṃ manum /
puraścaryā-vidhānaṃ ca sarvāhnikam abhīpsitam // Jss_1,9.9 //
jīva-karma-vipākaṃ ca karma-mūla-nikṛntanam /
saṃsāra-vāsanāṃ kāṃ vā lakṣaṇaṃ prakṛtīśayoḥ // Jss_1,9.10 //
tayoḥ paraṃ vā kiṃ vastu tasyāvatāra-varṇamam / / ko vā tad-aṃśaḥ kaḥ pūrṇaḥ paripūrṇatamaś ca kaḥ // Jss_1,9.11 //
nārāyaṇarṣi-kavacaṃ subhadra-pravarāya ca / / yad dattaṃ kiṃ tad deveśa tad ārādhyaṃ prayatnataḥ // Jss_1,9.12 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739133 (0.039):
aṅgāṅginor bheda-phalaṃ vistīrṇaṃ nirapekṣakam // Jss_1
mayā jñānaṃm anāpṛṣṭhaṃ yad yad asti surottama /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252634 (0.011):
candrasyaivādhikyamiti mayā vāyakhyāyate, tenātra yatkiñcidāhuḥ tanna
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243848 (0.019):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi, / [yanmayā] pūrvamuktaṃ tasmādetanna bhidyate / tadā vacanasya
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 422336 (0.024):
na tathā na yathā so 'sti tathāpi na ni[10]ṣidhyate || / yat tu jñānasārupyāt ka.....pravṛttiriti prastutya sphurita eva
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.024):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633726 (0.025):
prārthanayā svayam eva kṣamāpitaḥ | tathā hi / yad etat tu mayā kṣudratareṇa taralāyitaṃ |
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7949992 (0.027):
jijñāsārthamathābhyāṃ me prātiśākhyamapaṭhyata / / tathaiva tanmayā sarvaṃ paṭhitaṃ paśyatostayoḥ // SoKss_1,2.38 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.028):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451904 (0.028):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25789437 (0.028):
api nirvṛti-lavam alabhamānayā yat kiñcin mayā vijñāpyamānam asti |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10557600 (0.030):
yattvatra śrīdattenoktam abhinnāyāṃ tithau pūrvadinapūrvārdhe puṇyaṃ,
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26481729 (0.030):
abhyantaravyayārthaṃ na vilabdho yo mayā mahodraṅgaḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083455 (0.031):
yadiyamiḍā / pākayajñiyā yadvai ma iha rakṣāṃsi yajñaṃ na hiṃsyuriti tāmetatpurā
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083521 (0.031):
yajñasya yadiyamiḍā pākayajñiyā yadvai ma iha rakṣāṃsi yajñaṃ na hanyuriti
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1135892 (0.032):
tayā vimūḍhena mayābhanābha__Vdha_094.087 / na yat kṛtaṃ tat kvacid asti kiṃcit__Vdha_094.087
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243754 (0.032):
vikalpānmayā bhavato dūṣaṇaṃ kṛtam / yadbhavatoktaṃ / dūṣayitavyabhavādastyātmeti / tato dūṣaṇānnāstyātmeti jñātam / bhavata
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13830110 (0.033):
yac ca kāmasukhaṃ loke HV_22.40*345:5a / yac ca cakradhareṣv asti HV_112.95*1437:4a / yac ca jātiparijñānaṃ HV_68.37a
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286934 (0.034):
prāṇaṃ sādayāmīti tathāha tasminna punarasti yannānusṛjati teno
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26501195 (0.034):
yad idam anyad iti manyase tat svārthenānanyatvād anyan na bhavati, evam / anyatāyā abhāvaḥ/ tatra yad uktam anyatve 'py abhyāsopacārād iti etad
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089711 (0.035):
(EĀ.Trip 26.24) anagravatīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāṃi agravatīṃ ceti me / yad uktam idaṃ me tat pratyuktam //
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1990455 (0.035):
pūrvādhvakṛtapratyayānāmapi sattvānāṃ vadhitā pāpavān syāditi | / yadyupyuktaṃ tvayā pāpiyān na kiñcitsādhayatīti | tadayuktam | caṇḍālādayo
tan me kathaya tattvena mām evānugrahaṃ kuru // Jss_1,9.13 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739176 (0.057):
tan me kathaya bhadreśa mām evānugrahaṃ kuru // Jss_1
guroś ca jñānodgiraṇāj jñānaṃ syān mantra-tantrayoḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733963 (0.0):
karoti sad-guruḥ śiṣya-karma-mūla-nikṛntanam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739195 (0.0):
purāṇeṣv itihāse ca vedāṅgeṣu sudurlabham // Jss_1
tat tantraṃ sa ca mantraḥ syād yato bhaktir adhokṣaje // Jss_1,9.14 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733965 (0.0):
guruś ca jñānodgiraṇāt jñānaṃ syān mantra-tantrayoḥ / / tat tantraṃ sa ca mantraś ca kṛṣṇa-bhaktir yato bhavet // Jss_1
jñānaṃ syād viduṣāṃ kiṃcid veda-vyākhyāna-cintayā /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739209 (0.0):
tat tantaṃ sa ca mantraḥ syāt kṛṣṇa-bhaktir yato bhavet // Jss_1
svayaṃ bhavān veda-kartā jñānādhiṣṭhātṛ-devatā // Jss_1,9.15 //
nāradasya vacaḥ śrutvā sasmitaḥ pārvatī-patiḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4376190 (0.053):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / nāradasya vacaḥ śrutvā sasmitaṃ madhusūdanaḥ /
nirīkṣya pārvatī-vaktraṃ gaja-vaktram uvāca saḥ // Jss_1,9.16 //
atha nāradopadeśa-grahaṇam / śrī-mahā-deva uvāca
aho ananta-dāsānāṃ māhātmyaṃ paramādbhutam /
kurvanty ahaitukīṃ bhaktiṃ ye ca śaśvad dhareḥ pade // Jss_1,9.17 //
padma-nābha-pāda-padmaṃ padmā-padmeśvarārcitam /
divāniśaṃ ye dhyāyante śeṣādi-sura-vanditam // Jss_1,9.18 //
ālāpaṃ gātra-saṃsparśaṃ pāda-reṇum abhīpsitam /
vāñchanty eva hi tīrthāni vasudhā cātma-śuddhaye // Jss_1,9.19 //
kṛṣṇa-mantropāsakānāṃ śuddhaṃ pādodakaṃ suta /
punāti sarva-tīrthāni vasudhām api pārvati // Jss_1,9.20 //
kṛṣṇa-mantro dvija-mukhād yasya karṇaṃ prayāti ca /
taṃ vaiṣṇavaṃ jagat-pūtaṃ pravadanti purā-vidaḥ // Jss_1,9.21 //
mantra-grahaṇa-mātreṇa naro nārāyanātmakaḥ /
punāti līlā-mātreṇa puruṣāṇāṃ śataṃ śatam // Jss_1,9.22 //
yaj janma-mātrāt pūtaṃ ca tat pitṛṇāṃ śataṃ śatam /
prayāti sadyo golokaṃ karma-bhogāt pramucyate // Jss_1,9.23 //
mātā-mahādikān sapta janma-mātrāt samuddharet /
yat kanyāṃ pratigṛhṇāti tasya saptāvalīlayā // Jss_1,9.24 //
mātaraṃ tat-praśūṃ bhāryāṃ putrāc ca sapta-pūruṣam /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626826 (0.064):
p.19.5ab/.mātaraṃ pitaraṃ ca^eva bhrātaraṃ bhaginīṃ tathā/ / p.19.5cd/.putraṃ duhitaraṃ bhāryāṃ dvijā na prokṣayanty amī//
bhrātaraṃ bhaginīṃ kanyāṃ kṛṣṇa-bhaktaḥ samuddharet // Jss_1,9.24 //
sa snātaḥ sarva-tīrtheṣu sarva-yajñeṣu dīkṣitaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21065074 (5.960):
sa snātaḥ sarva tīrtheṣu sarva yajñeṣu dīkṣitaḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15833324 (5.960):
saṃrakṣati mahīpāla yo vipraṃ bhayavihvalam // NarP_1,13.89 // / sa snātaḥ sarvatīrtheṣu sarvayajñeṣu dīkṣitaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19232659 (0.004):
sarvatīrtheṣu yaḥ snātaḥ $ sarvayajñeṣu dīkṣitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469524 (0.004):
sarvatīrtheṣu yaḥ snātaḥ sarvayajñeṣu dīkṣitaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19232121 (0.035):
sarvatīrthaphalaṃ caiva $ sarvayajñeṣu dīkṣitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468986 (0.035):
sarvatīrthaphalaṃ caiva sarvayajñeṣu dīkṣitaḥ /
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3612527 (0.040):
snāto bhavati tīrtheṣu sarvakratuṣu dīkṣitaḥ // MT_4.30 //
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 4. Yogapada (mrgt4mau.htm.txt) 2497611 (0.040):
snāto bhavati tīrtheṣu % sarvakratuṣu dīkṣitaḥ // MT_4.30 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357336 (0.053):
sa evaṃ sarvatīrtheṣu % sarvayajñeṣu yatphalam // LiP_1,92.182 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251097 (0.053):
sa evaṃ sarvatīrtheṣu sarvayajñeṣu yatphalam // LiP_1,92.182 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23943971 (0.053):
yat phalaṃ sarvatīrtheṣu $ sarvayajñeṣu yat phalam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17008958 (0.053):
yat phalaṃ sarvatīrtheṣu sarvayajñeṣu yat phalam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16467063 (0.061):
sarvatīrthāmbusaṃbhṛtaiḥ HV_App.I,42B.44b / sarvatīrtheṣu sa snātaḥ **HV_App.I,44.59**14:11a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710528 (0.061):
**HV_App.I,44.59**14:10 // / sarvatīrtheṣu sa snātaḥ $ śrutvānukramaṇīṃ śubhām //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25179550 (0.061):
sarvatīrthāmbusaṃbhṛtaiḥ HV_App.I,42B.44b / sarvatīrtheṣu sa snātaḥ HV_App.I,44.59**14:11a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22196076 (0.061):
**HV_App.I,44.59**14:10 // / sarvatīrtheṣu sa snātaḥ śrutvānukramaṇīṃ śubhām //
phalaṃ sa lebhe pūjānāṃ vratī sarva-vrateṣu ca // Jss_1,9.26 //
viṣṇu-mantraṃ yo labhet vaiṣṇavāc ca dvijottamāt /
koṭi-janmārjitāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1,9.27 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20161961 (0.026):
06,117.034d*0512_02 ājanmasaṃcitāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18839931 (0.028):
sa mucyate mahāpāpādapi janmaśatārjitāt // RKV_58.15 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21096860 (0.029):
tulasṚ kānane yas tu muhūrtam api viśramet | / janma koṭi kṛtāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ // Hbhv_9.158 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18824805 (0.031):
prātarutthāya yastatra smarate bhāskaraṃ tadā / / ājanmajanitāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ // RKV_34.24 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20836359 (0.033):
14,096.015d@004_1793 triṃśadvarṣakṛtāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10581543 (0.033):
saptajanmakṛtātpāpānmucyate nātra saṃśayaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10789303 (0.035):
brahmahatyādikāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ // RKS_26.96 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14193098 (0.035):
ājanmakṛtapāpāttu mucyate nātrasaṃśayaḥ /
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730198 (0.037):
sa gohatyātmakāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ // Ang_2,11.9 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13587393 (0.037):
japtvaitāni tataḥ pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ ||
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733229 (0.042):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
kṛṣṇa-mantropāsakānāṃ sadyo darśana-mātrataḥ /
śata-janmārjitāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1,9.28 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18839933 (0.003):
sa mucyate mahāpāpādapi janmaśatārjitāt // RKV_58.15 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20161961 (0.026):
06,117.034d*0512_02 ājanmasaṃcitāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18824805 (0.031):
prātarutthāya yastatra smarate bhāskaraṃ tadā / / ājanmajanitāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ // RKV_34.24 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20836359 (0.033):
14,096.015d@004_1793 triṃśadvarṣakṛtāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21096860 (0.033):
janma koṭi kṛtāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ // Hbhv_9.158 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10581543 (0.033):
saptajanmakṛtātpāpānmucyate nātra saṃśayaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10789303 (0.035):
brahmahatyādikāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ // RKS_26.96 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14193098 (0.035):
ājanmakṛtapāpāttu mucyate nātrasaṃśayaḥ /
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730198 (0.037):
sa gohatyātmakāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ // Ang_2,11.9 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13587393 (0.037):
japtvaitāni tataḥ pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ ||
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733229 (0.051):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
vaiṣṇavād darśanenaiva sparśanena ca pārvati / / sadyaḥ pūtaṃ jalaṃ vahnir jagat pūtaḥ samīraṇaḥ // Jss_1,9.29 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736970 (0.050):
punāti sarva-tīrthāni dūrato darśanād api // Jss_1
darśanaṃ vaiṣṇavānāṃ ca devā vāñchanti nityaśaḥ / / na vaiṣṇavāt paraḥ pūto viśveṣu nikhileṣu ca // Jss_1,9.30 //
ity uktvā saṅkaraḥ śīghraṃ nāradena sahātmajaḥ /
yayau mandākinī-tīraṃ nīraṃ kṣīropamaṃ param // Jss_1,9.31 //
tatra snāto mahā-devī nāradaś ca mahā-muniḥ /
samācāntaḥ śucis tatra dhṛtvā dhaute ca vāsavī // Jss_1,9.32 //
kṛṣṇa-mantraṃ dadau tasmai nāradāya maheśvaraḥ / / paraṃ kapla-taru-varaṃ sarva-siddhi-pradaṃ śuka // Jss_1,9.33 //
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1904247 (0.041):
upāyastatra caudārāṃ sarvasiddhipradaṃ varam // iti // / sarvakalpopāyasiddhitantraṃ //
lakṣmīr māyā-kāma-bījaṃ ṅentaṃ kṛṣṇa-padaṃ tataḥ /
jagat-pūta-priyāntaṃ ca mantra-rājaṃ prakīrtitam // Jss_1,9.34 //
mantraṃ gṛhītvā sa muniḥ śivaṃ kṛtvā pradakṣiṇam /
sapta vārān namas kṛtya svātmānaṃ dakṣiṇāṃ dadau // Jss_1,9.35 //
tat-pāda-padme vikrītamājanma mastakaṃ param /
muninā bhakti-yuktena svarga-mandākinī-taṭe // Jss_1,9.36 //
etasminn antare vatsa puṣpa-vṛṣṭir babhūva ha / / nāradopari tatraiva suśrāva dundubhir muniḥ // Jss_1,9.37 //
nanarta brahmaṇaḥ putro brahma-loke nirāmaye /
brahmā jagāma tatraiva suprasannaś ca sasmitaḥ // Jss_1,9.38 //
putraṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā tuṣṭāva candra-śekharam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725454 (0.034):
vijñāya jñāninaṃ putraṃ paramāhlādam āpa ha // Jss_1
śambhuś ca pūjayām āsa brāhmaṇam atithiṃ tathā / / śambhuṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā brahma-lokaṃ yayau vidhiḥ // Jss_1,9.39 //
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727370 (0.0):
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728606 (0.0):
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729870 (0.0):
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730366 (0.0):
brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731388 (0.0):
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732678 (0.0):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733238 (0.0):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735066 (0.0):
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735623 (0.0):
paramānanda-yuktāś ca muni-patnyaḥ śubhāśiṣam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737209 (0.0):
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ pūrva-vṛttāntam eva ca // Jss_1
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735630 (0.063):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ / śrī-śuka uvāca
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733248 (0.012):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735077 (0.012):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732696 (0.012):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735636 (0.014):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731401 (0.014):
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736739 (0.016):
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737222 (0.017):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728621 (0.017):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729885 (0.018):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727383 (0.018):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730377 (0.018):
'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738852 (0.019):
kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726262 (0.020):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739271 (0.034):
prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ / samāptaś cedaṃ nārada-pañca-rātraika-rātram"
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23707080 (0.035):
sahāpsarobhiḥ paricāraṇāya pātālamabhyetya samāvasanta // VamP_10.57 // / iti śrīvāmanapurāṇe daśamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23705440 (0.047):
iti śrīvāmanapurāṇe aṣṭamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174387 (0.048):
BhP_06.14.061/2 jñātvāṅgirā nāma ṛṣirājagāma sanāradaḥ / BhP_06.15.001/0 śrīśuka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867028 (0.052):
nāmamahātmyannāmaikacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīnārada uvāca
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23712022 (0.056):
iti śrīvāmanapurāṇe ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23752535 (0.061):
iti śrīvāmanapurāṇe saptapañcāśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca /
nārado hi mahā-jñānī devarṣir brahmaṇaḥ sutaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 536899 (0.060):
gātā caturṇāṃ vedānāṃ $ vidvān gandharvavedavit / HV_App.I,14.13 / / sa nārado 'tha devarṣir $ brahmalokacaro 'vyayaḥ // HV_App.I,14.14 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22022456 (0.060):
gātā caturṇāṃ vedānāṃ vidvān gandharvavedavit / HV_App.I,14.13 / / sa nārado 'tha devarṣir brahmalokacaro 'vyayaḥ // HV_App.I,14.14 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174387 (0.063):
BhP_06.14.061/2 jñātvāṅgirā nāma ṛṣirājagāma sanāradaḥ / BhP_06.15.001/0 śrīśuka uvāca
sarva-veda-vidāṃ śreṣṭho gariṣṭhaś ca variṣṭhakaḥ // Jss_1,10.1 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26684510 (0.052):
1.064.015a kṣatravedavidāṃ śreṣṭho brahmavedavidām api / 1.064.015c brahmaputro vasiṣṭho mām evaṃ vadatu devatāḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16467622 (0.057):
sarvadharmamayas tu yaḥ *HV_35.0*505:1b / sarvadharmavidāṃ śreṣṭhaḥ HV_App.I,41.1226a
kathaṃ sa nopadiṣṭaś ca jñāna-hīno mahā-muniḥ /
tan māṃ bodhaya vibho sandeha-bhañjanaṃ kuru // Jss_1,10.2 //
śrī-vyāsa uvāca / nārado brahmaṇaḥ putraḥ purā-kalpe babhūva saḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731106 (0.047):
miṣṭaṃ ca bhojayām āsa śāyayām āsa bhaktitaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733090 (0.063):
śaṅkarasya vacaḥ śrutvā tam uvāca mahā-muniḥ // Jss_1
sarva-jñānaṃ dadau tasmai vidhātā jagatām api // Jss_1,10.3 //
vedāṃś ca pāṭhayām āsa vedāṅgāny api suvrata / / siddha-vidyāṃ śilpa-vidyāṃ yoga-śāstraṃ purāṇakam // Jss_1,10.4 //
bhagavān ekadā putraṃ kathayām āsa saṃsadi /
sṛṣṭiṃ kuru mahā-bhāga kṛtvā dāra-parigraham // Jss_1,10.5 //
brahmaṇaś ca vacaḥ śrutvā kopa-raktāsya-locanaḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737851 (0.0):
viśve ca yoṣitaḥ sarvāḥ śaśvat-kāmā bhavantu ca // Jss_1
uvāca pitaraṃ kopāt paraṃ kṛṣṇa-parāyanaḥ // Jss_1,10.6 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734687 (0.060):
sasmitaḥ suprasannaś ca gandharvam upavarhaṇam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725382 (0.063):
tat tat sarvaṃ samālocya māṃ bodhayitum arhasi // Jss_1
śrī-nārada uvāca / sarveṣām api vandyānāṃ pitā caiva mahā-guruḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734687 (0.039):
sasmitaḥ suprasannaś ca gandharvam upavarhaṇam // Jss_1
jñāna-dātuḥ paro vandyo na bhūto na bhaviṣyati // Jss_1,10.7 //
stana-dātrī garbha-dhātrī sneha-kartrī sadāmbikā /
janma-dātānna-dātā syāt sneha-kartā pitā sadā // Jss_1,10.8 //
na kṣamau tau ca pitarau putrasya karma khaṇḍitum /
karoti sad-guruḥ śiṣya-karma-mūla-nikṛntanam // Jss_1,10.9 //
guruś ca jñānodgiraṇāt jñānaṃ syān mantra-tantrayoḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733436 (0.0):
tan me kathaya tattvena mām evānugrahaṃ kuru // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739195 (0.0):
purāṇeṣv itihāse ca vedāṅgeṣu sudurlabham // Jss_1
tat tantraṃ sa ca mantraś ca kṛṣṇa-bhaktir yato bhavet // Jss_1,10.10 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733437 (0.0):
guroś ca jñānodgiraṇāj jñānaṃ syān mantra-tantrayoḥ / / tat tantraṃ sa ca mantraḥ syād yato bhaktir adhokṣaje // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739203 (0.006):
tat tantaṃ sa ca mantraḥ syāt kṛṣṇa-bhaktir yato bhavet // Jss_1
śrī-kṛṣṇa-vimukho bhūtvā viṣaye yasya mānasam /
viṣam atyamṛtaṃ tyaktvā sa ca mūḍho narādhamaḥ // Jss_1,10.11 //
sa guruḥ sa pitā vandyaḥ sā mātā sa patiḥ sutaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10303795 (0.061):
12,109.024a na kena cana vṛttena hy avajñeyo gurur bhavet / 12,109.024c na ca mātā na ca pitā tādṛśo yādṛśo guruḥ
yo dadāti harau bhaktiṃ karma-mūla-nikṛntanī // Jss_1,10.12 //
śrī-kṛṣṇa-bhajanaṃ tāta sarva-maṅgala-maṅgalam /
karmopabhoga-rogaāṇām auṣadhaṃ tan-nikṛntanam // Jss_1,10.13 //
aho jagad-vidhātuś ca dharma-śāstur iyaṃ matiḥ /
svayaṃ māyā-mohitaś ca paraṃ bhraṣṭaṃ karoti ca // Jss_1,10.14 //
viṣṇus tvāṃ mohitām kṛtvā yuyoja sraṣṭum īśvaraḥ /
na dadau svātma-bhaktiṃ tāṃ sva-dāsyaṃ cāti-durlabham // Jss_1,10.15 //
mātā dadāti putrāya modakaṃ kṣun-nivārakam /
sa ca bālo na jānāti kathaṃbhūtaṃ ca modakam // Jss_1,10.16 //
bālakaṃ vañcanaṃ kṛtvā miṣṭaṃ dravyaṃ pradāya saḥ /
pitā prayāti kāryārthaṃ viṣṇunā mohitas tathā // Jss_1,10.17 //
saṃsāra-kūpa-patito viṣṇunā prerito bhavān /
na yuktaṃ patanaṃ tatra tad uddhāram abhīpsitam // Jss_1,10.18 //
jñānī guruś ca balavān bhavābdheḥ śiṣyam uddharet /
guruḥ svayam asiddhaś ca durbalaḥ katham uddharet // Jss_1,10.19 //
guror aty-avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ / / utpatha-pratipannasya parityāgo vidhīyate // Jss_1,10.20 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10278104 (0.0):
12,057.006c rājyādhikāre rājendra bṛhaspatimataḥ purā / 12,057.007a guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17709404 (0.0):
cādhārmika duryodhanādy anugatās tyājyā eva | yad uktaṃ / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264829 (0.0):
api kṛpādīnāṃ, na ca teṣāṃ gurutvena svīkāraḥ sāmpratam ucitaḥ - / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7265113 (0.0):
cādhārmika-duryodhanādy-anugatās tyājyā eva | yad uktaṃ - / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7265267 (0.0):
kāryākārya-viveka-virahāc ca samprati tyājyā eva- / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21445075 (0.0):
sevāṃ vidhātum | uktaṃ ca / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19671914 (0.010):
01,128.018d@081_0109 guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ / 01,128.018d@081_0110 utpathapratipannasya nyāyyaṃ bhavati śāsanam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10320440 (0.010):
12,138.048a guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ / 12,138.048c utpathapratipannasya daṇḍo bhavati śāsanam
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15499303 (0.010):
05,178.023c maruttena mahābuddhe gītaḥ śloko mahātmanā / 05,178.024a guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13927632 (0.010):
ata eva dūrata evārādhyas tādṛśo guruḥ | vaiṣṇava vidveṣī cet parityājya / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430215 (0.010):
ādadīta yato jñānaṃ na taṃ druhyet kadācana // KūrmP_2,14.23 // / gurorapyavaliptasya kāryākāryamajānataḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20463126 (0.048):
12,057.007a guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ / 12,057.007c utpathapratipannasya parityāgo vidhīyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17709115 (0.057):
api kṛpādīnāṃ, na ca teṣāṃ gurutvena svīkāraḥ sāmpratam ucitaḥ / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17709553 (0.062):
kāryākārya viveka virahāc ca samprati tyājyā eva / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
sa guruḥ paramo vairī yo dadāti hy asan-matim /
taṃ namas-kṛtya sat-śiṣyaḥ prayāti jñānadaṃ gurum // Jss_1,10.21 //
saṃsāra-viṣayonmatto guru-rārtaḥ sva-karmaṇi /
durbalo durvahaṃ bhāraṃ dadāti janakāya ca // Jss_1,10.22 //
nāradasya vacaḥ śrutvā kruddhaḥ putram uvāca saḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726468 (0.059):
sāśru-netraḥ pulakito bhaktyā praṇata-kandharam // Jss_1
kampitas tamasā dhātā kopa-raktāsya-locanaḥ // Jss_1,10.23 //
brahmovāca / jñānaṃ te bhavatu bhraṣṭaṃ strī-jito bhava pāmara /
sarva-jātiṣu gandharvaḥ kāmī so 'pi bhavān bhava // Jss_1,10.24 //
pañcāśat-kāminīnāṃ ca svayaṃ bhartā bhavācirāt /
tāsāṃ vaśaś ca satataṃ strīṇāṃ krīḍā mṛgo yathā // Jss_1,10.25 //
śṛṅgāra-śūro bhava re śaśvat-susthira-yauvanaḥ /
tāsāṃ nityaṃ yauvanānāṃ sundarīṇāṃ priyo bhava // Jss_1,10.26 //
kāma-bādhyo bhava ciraṃ divya-varṣa-sahasrakam /
nirjane nirjane ramye vane krīḍāṃ kariṣyasi // Jss_1,10.27 //
tato varṣa-sahasrānte mayā śaptaḥ sva-karmaṇā /
vipra-dāsyāṃ tu śūdrāyāṃ janiṣyasi na saṃśayaḥ // Jss_1,10.28 //
tato vaiṣṇava-saṃsargāt viṣṇor ucchiṣṭa-bhojanāt /
viṣṇu-mantra-prasādena viṣṇu-māyā-vimohitaḥ // Jss_1,10.29 //
tātasya vacanaṃ śrutvā cukopa nārado muniḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727490 (0.059):
tatra snātvā ca bhokṣyāvo gaccha vatsa yathāsukham // Jss_1
śaśāpa pitaraṃ śighraṃ dāruṇaṃ ca yathocitam // Jss_1,10.30 //
apūjyo bhava duṣṭaṃ tvaṃ tvan-mantropāsakaḥ kutaḥ /
agamyāgamanecchā te bhaviṣyati na saṃśayaḥ // Jss_1,10.31 //
nāradasya tu śāpena so 'pūjyo jagatāṃ vidhiḥ /
dṛṣṭvā sva-kanyā-rūpaṃ ca paścād dhāvitavān purā // Jss_1,10.32 //
punaḥ sva-dehaṃ tatyāja bhartsitaḥ sanakādibhiḥ /
lajjitaḥ kāma-yuktaś ca punar brahmā babhūva saḥ // Jss_1,10.33 //
nāradas tu namas-kṛtya pitaraṃ kamalodbhavam /
vipra-dehaṃ parityajya gandharvaś ca babhūva saḥ // Jss_1,10.34 //
nava-yauvana-kālena balavān madanoddhataḥ /
jahāra kanyāḥ pañcāśat balāc citra-rathasya tu // Jss_1,10.35 //
gāndharvena vivāhena tā uvāha ca nirjane / / mūrcchāṃ prāpuś ca tāḥ kanyā dṛṣṭvā sundaram īśvaram // Jss_1,10.36 //
visaspuruś ca pitaraṃ mātaraṃ bhrātaraṃ tathā / / remire tena sārdhaṃ ca kāmukyaḥ kāmukena ca // Jss_1,10.37 //
kandarer kandare ramye ramye sundara-mandire /
śaile śaile surahasi kānane kānane tathā // Jss_1,10.38 //
puṣpodyane taru-dyāne nadyāṃ nadyāṃ nade nade /
saraḥśreṣṭhe saraḥśreṣṭhe vare candra-sarovare // Jss_1,10.39 //
sureśasyāpi nikaṭe subhadrasya taṭe taṭe / / agamye ca mahā-ghore gandha-mādana-gahvare // Jss_1,10.40 //
parijāta-taruṇāṃ ca puṣpitānāṃ manohare / / tad-antare sundare cāmodite puṣpa-vāyunā // Jss_1,10.41 //
malaye nilaye ramye sugandhe candanānvite /
candanokṣita-sarvāṅgaś candanāktena kāminā // Jss_1,10.42 //
ramya-campaka-śayyāsu candanāktāsu sasmitāḥ /
divāniśaṃ na jānanti kāminā sasmitena ca // Jss_1,10.43 //
visyandake śūrasene nandane puṣpa-bhadrake / / svāhā-vane kāmyake ca ramyake pāribhadrake // Jss_1,10.44 //
surandhake gandhake ca suraṅhre puṇḍrake 'pi ca / / kālañjare pañjare ca kāñcī-kāñcana-kānane // Jss_1,10.45 //
madhu-mādhava-māse ca madhūre madhu-kānane /
vane kalpa-tarūṇāṃ ca viśva-kāru-kṛta-sthale // Jss_1,10.46 //
ratnākarāṇāṃ nikare sundare sundarāntare /
suvele ca supārśve ca pravālāṃkura-kānane // Jss_1,10.47 //
mandāre mandire pūre gāndhāre ca yugandhare / / vane keli-kadambānāṃ ketakīnāṃ manohare // Jss_1,10.48 //
mādhavī-mālatīnāṃ ca yūthikānāṃ vane vane / / campakānāṃ palāśānāṃ kundānāṃ vipine tathā // Jss_1,10.49 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16371363 (0.048):
mandārāṇāṃ vane ramnye HV_App.I,29C.82a / mandārād api vṛkṣāc ca HV_App.I,29.362a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 549480 (0.053):
ubhābhyām iva mattābhyāṃ $ kuñjarāṇāṃ yathā vane // HV_App.I,18.996 // / [k: D6 T1 3 G1.3 5 M ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22035038 (0.053):
ubhābhyām iva mattābhyāṃ kuñjarāṇāṃ yathā vane // HV_App.I,18.996 // / [k: D6 T1 3 G1.3 5 M ins. :k]
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782288 (0.054):
dehi dehi śivaṃ vo 'stu bhavatībhyastapovane / / hasamānastu devosastatra devyā nirīkṣitaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21599893 (0.060):
256.005. vasanti kāśmīrapure suramye ye cāpi dhīrāstamasāvane 'smin/ / 256.007. mahāvane revatake raye 'ryā anugrahāryaṃ mama te 'bhyupeyuḥ//80//
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7340709 (0.061):
amī vas+mogham+udgūrṇās+hasanti+iva mahāsayas+ // BhKir_15.9 / vane+avane vanasadām+mārgam+mārgam+upeyuṣām /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 6 (bahcar6u.htm.txt) 15581173 (0.063):
cīvarāntaritakucā kuśakusumasamitpalāśapūlikāṃ vahantī tatraiva tapovane / vanamṛgīva nīyate jarājālinī /
nāgeśvara-lavaṅgānāṃ antare lalitālaye / / kumudānāṃ paṅkajānāṃ paṅkile komala-sthale // Jss_1,10.50 //
sthala-padma-prakāro ca bhūmi-campaka-kānane /
lāṅgalīnāṃ rasālānāṃ panasānāṃ sukha-prade // Jss_1,10.51 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9404089 (0.033):
śayoktibhedatvamevāsya nyāyyaṃ na tvasaṃgatibhedatvam / / 'babandha dhammillamadhīradṛśṭeḥ camānāyakaścampakamālikābhiḥ /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9306570 (0.033):
stokaśukaniṣu pravicaratsu kadambasarjārjunaketakīpuṣpagandhādhivāsiteṣu / sukhaśiśireṣu kānanaviniścasiteṣvivānileṣu
kadalī-badarīṇāṃ ca śrī-phalānāṃ ca śrī-yute /
jambīrāṇāṃ ca jambūnāṃ karañjānāṃ tathaiva ca // Jss_1,10.52 // / kṛtvā bihāraṃ tābhiś ca gandharvaś copavarhaṇaḥ /
divyaṃ varṣa-sahasraṃ ca svāśramaṃ punar āyayau // Jss_1,10.53 //
śrutvā vidhātur āhvānaṃ puṣkaraṃ ca yayau punaḥ /
dadarśa tatra brahmāṇam ratna-siṃhāsana-sthitam // Jss_1,10.54 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732792 (0.048):
ratna-siṃhāsana-sthaṃ ca śaṅkaraṃ ca dadarśa saḥ // Jss_1
devendraiś cāpi siddhendrair munīndraiḥ sankādibhiḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732857 (0.0):
svecchā-mayaṃ sarva-bījaṃ śrī-kṛṣṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725717 (0.019):
vasantaṃ vaṭa-mūle ca svarge mandākinī-taṭe // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731596 (0.019):
susnigdhaiḥ sundaraiḥ ramyai ramya-pakṣīndra-saṃkulaiḥ / / siddhendraiś ca munīndraiś yogīndraiḥ pariśobhitam // Jss_1
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16844879 (0.055):
devaiḥ sahendrair muniyakṣasiddhair BrP_38.18a / devotsave mātur ajaḥ padāgraṃ BrP_72.38a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4592328 (0.058):
siddhendraiśca munīndraiśca veṣṭitaṃ dhyānatatparaiḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732587 (0.058):
yaḥ pūjitaḥ surendraiś ca munīndrais taṃ namāmy aham // Jss_1
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11036098 (0.063):
devaiḥ sahendrair muniyakṣasiddhair BrP_38.18a
samāvṛtaṃ sabhāyāṃ ca rakṣo-gandharva-kinnaraiḥ // Jss_1,10.55 //
suśobhitaṃ yathā candraṃ gagane bhagaṇaiḥ saha /
praṇanāma sabhā-madhye tābhiḥ sārdhaṃ jagad-vidhim // Jss_1,10.56 //
maheśaṃ ca gaṇeśaṃ ca dhaneśaṃ śeṣam īśvaram / / dharmaṃ dhanvantariṃ skandaṃ sūrya-soma-hutāśanam // Jss_1,10.57 //
upendrendraṃ viśva-kāruṃ varuṇaṃ pavanaṃ smaram /
yamam aṣṭau vasūn rudrān jayantaṃ nalakūvaram // Jss_1,10.58 //
sarvān devān namas-kṛtya nanāma muni-puṅgavam /
agastyaṃ ca pulastyaṃ ca pulahaṃ ca pracetasam // Jss_1,10.59 // / sarva-śreṣṭhaṃ vasiṣṭhaṃ ca dakṣaṃ ca kardamaṃ tathā /
sanakaṃ sanandaṃ ca tṛtīyaṃ ca sanātanam // Jss_1,10.60 // / sanat-kumāraṃ yogīśaṃ jñānināṃ ca guror gurum /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652190 (0.061):
sanakaṃ ca sanandaṃ ca sanātanam athātmabhūḥ / / sanat kumāraṃ ca munīn niṣkriyān ūrdhva retasaḥ // BhP_03.12.004 //
voḍhuṃ pañca-śikhaṃ saṅkhaṃ bhṛgum aṅgirasaṃ tathā // Jss_1,10.61 //
āsuriṃ kapilaṃ kautsaṃ kratuṃ nārāyaṇaṃ naram /
marīciṃ kaśyapaṃ kaṇvaṃ vyāsaṃ durvāsasaṃ kavim // Jss_1,10.62 //
bṛhaspatiṃ ca cyavanaṃ mārkaṇḍeyaṃ ca lomaśam / / vālmīkiṃ paraśu-rāmaṃ saṃvartaṃ ca vibhāṇḍakam // Jss_1,10.63 //
devalaṃ ca vāma-devam ṛśayaśṛṅgaṃ parāśāram / / etān sarvān namas-kṛtya tasthau sa purato vidheḥ // Jss_1,10.64 //
tuṣṭāva sarvān devāṃś ca munīndrāṃś ca tathaiva ca / / tam uvāca sabhā-madhye vidhātā jagatām api /
sasmitaḥ suprasannaś ca gandharvam upavarhaṇam // Jss_1,10.65 //
brahmovāca / śrī-kṛṣṇa-rasa-saṅgītaṃ vīṇā-dhvani-samanvitam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733907 (0.039):
uvāca pitaraṃ kopāt paraṃ kṛṣṇa-parāyanaḥ // Jss_1
kuru vatsādhunātraiva śṛṇvantu munayaḥ surāḥ // Jss_1,10.66 //
gopīnāṃ vastra-haraṇaṃ haraṃ rāsa-mahotsavam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735155 (0.060):
mūrcchāṃ prāyuś ca sahasā cetanāṃ ca punaḥ punaḥ // Jss_1
tābhiḥ sārdhaṃ jala-krīḍāṃ harer utkīrtanaṃ kuru // Jss_1,10.67 //
kṛṣṇa-saṅkīrtanaṃ tūrṇaṃ punāti śruti-mātrataḥ /
śrotāraṃ ca pravaktāraṃ puruṣaiḥ saptabhiḥ saha // Jss_1,10.68 //
yatraiva prabhaved vatsa tan-nāma-guṇānukīrtanam /
tatra sarvāṇi tīrthāni puṇyāni maṅgalāni ca // Jss_1,10.69 // / tat-kīrtana-dhvaniṃ śrutvā sarvāṇi pātakāni ca /
dūrād eva palāyante vainateyam ivoragāḥ // Jss_1,10.70 // / tad dinaṃ saphalaṃ dhanyaṃ yaśasyaṃ sarva-maṅgalam /
śrī-kṛṣṇa-kīrtanaṃ yatra tatraiva nāyuṣo vyayaḥ // Jss_1,10.71 //
saṃkīrtana-dhvaniṃ śrutvā ye ca nṛtyanti vaiṣṇavāḥ /
teṣāṃ pāda-rajaḥ-sparśāt sadyaḥ pūtā vasundharā // Jss_1,10.72 //
tat-kīrtanaṃ bhaved yatra kṛṣṇasya paramātmanaḥ / / sthānaṃ tac ca bhavet tīrthaṃ mṛtānāṃ tatra muktidam // Jss_1,10.73 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6727128 (0.047):
prayāgaṃ paramaṃ tīrthaṃ mṛtānāṃ bhuktimuktidam // GarP_1,81.2 //
nātra pāpāni tiṣṭhanti puṇyāni susthirāṇi ca /
tapasvināṃ ca vratināṃ vratānāṃ tapasāṃ sthalam // Jss_1,10.74 //
vartate pāpināṃ dehe pāpāni tri-vidhāni ca /
mahā-pāpopapāpātipāpāny eva smṛtāni ca // Jss_1,10.75 //
hantā yo vipra-bhikṣūṇāṃ yatīnāṃ brahma-cāriṇāṃ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739066 (0.045):
caturṇāṃ varṇanāṃ vidhānāṃ maheśvara / / bhikṣūṇāṃ vaiṣṇavānāṃ ca yatīnāṃ brahma-cāriṇām // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733366 (0.056):
vidhavānāṃ ca bhikṣūṇāṃ yatīnāṃ brahma-cāriṇāṃ // Jss_1
strīṇāṃ ca vaiṣṇavānāṃ ca sa mahā-pātakī smṛtaḥ // Jss_1,10.76 //
bhrūṇā-ghnaś cāpi go-ghnaś ca śūdra-ghnaś ca kṛta-ghnakaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21069673 (0.053):
brahmaghno vātha go ghno vā haitukaḥ sarva pāpa kṛt |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28934895 (0.056):
goghnaścaiva kṛtaghnaś ca LiP_1,15.9c / goghnaścaiva kṛtaghnaś ca LiP_1,82.118c
viśvāsa-ghātī viḍ-bhojī sa eva hy upapātakī // Jss_1,10.77 //
agamyāgamino ye ca sura-vipra-svahāriṇaḥ /
atipātakinaś caite veda-vidbhiḥ prakīrtitāḥ // Jss_1,10.78 // / kṛṣṇa-saṃkīrtna-dhyānāt tan-mantra-grahaṇād aho /
mucyante pātakais tais taiḥ pāpinas tri-vidhāḥ smṛtāḥ // Jss_1,10.79 //
tapo-yajña-kṛtī pūtas tīrtha-snāta-vratī tathā /
bhikṣur yatir brahma-cārī vāna-prasthaś ca tāpasaḥ // Jss_1,10.80 //
pavitraḥ paramo vahniḥ supavitraṃ jalaṃ yathā /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726581 (0.031):
mantra-grahaṇa-mātreṇa naṣṭaṃ vahnau yathā tṛṇam // Jss_1
ete sarve vaiṣṇavānāṃ kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // Jss_1,10.81 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26790256 (0.063):
viṣṇulokasya te viprāḥ % kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // BrP_68.70 // / evaṃ hareḥ purasthānaṃ $ sarvabhogaguṇānvitam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11061571 (0.063):
viṣṇulokasya te viprāḥ kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // BrP_68.70 // / evaṃ hareḥ purasthānaṃ sarvabhogaguṇānvitam /
viṣṇu-pādodakocchiṣṭaṃ bhuñjate ye ca nityaśaḥ /
paśyanti ca śilā-cakraṃ pūjāṃ kurvanti nityaśaḥ // Jss_1,10.82 //
jīvan-muktās ca te dhanyā hari-dāsāś ca bhārate /
pade pade 'śvamedhasya prāpnuvanti phalaṃ dhruvam // Jss_1,10.83 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840175 (0.029):
14,096.015d@004_2432 anāthaṃ brāhmaṇaṃ pretaṃ ye vahanti dvijottamāḥ / 14,096.015d@004_2433 pade pade 'śvamedhasya phalaṃ te prāpnuvanti hi
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4777340 (0.064):
pade pade 'śvamedhasya phalaṃ teṣāṃ na saṃśayaḥ /AP_68.007ab/
nahi teṣāṃ parābhūtāḥ puṇyavanto jagat-traye / / teṣāṃ ca pāda-rajasā tīrthaṃ pūtaṃ tathā dharā // Jss_1,10.84/ //
teṣāṃ ca darśanaṃ sparśaṃ vāñchanti munayaḥ surāḥ / / puruṣāṇāṃ sahasraṃ ca pūtaṃ taj-janma-mātrataḥ // Jss_1,10.85 //
ity uktvā jagatāṃ dhātā tatra tūṣṇīṃ babhūva saḥ / / āścaryaṃ menire śrutvā devāś ca munayas tathā // Jss_1,10.86 //
etasminn antare tatra vidyā-dharyaḥ samāgatāḥ / / gandharvāś cāpi vividhā nanṛtuḥ kinnarā jaguḥ // Jss_1,10.87 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730916 (0.055):
nedurdundubhayo divyā gandharvā nanṛturjaguḥ / / ṛṣayaścāraṇāḥ siddhāstuṣṭuvuḥ puruṣottamam // BhP_08.04.002 //
rambhor vaśī ghṛtācī ca menakā ca tilottamā / / sudhāmukhī pūrṇa-cittī mohinī kalikā tathā // Jss_1,10.88 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13504849 (0.048):
ghṛtāci lalitāvati__Vdha_102.018 / ghṛtācī menakā rambhā__Vdha_078.002
campāvatī candra-mukhī padmā padma-mukhīti ca /
etāś cānyāś ca bahvyaś ca śvaśvat susthira-yauvanāḥ // Jss_1,10.89 //
bṛhan-nitamba-śroṇīkāstanabhāraiḥ samānatāḥ /
īṣaddhāsyāḥ prasannāsyāḥ kāmārtāś ca samāyayuḥ // Jss_1,10.90 //
veda-jñā mūrtimantaś ca vedāś cātvāra eva ca / / brāhmaṇā bhikṣavaḥ siddhā yatayo brahma-cāriṇaḥ // Jss_1,10.91 //
samāyayus tathā mandā daiva-jñāḥ stuti-pāṭhakāḥ /
lakṣmī sarasvatī durgā sāvitrī rohiṇī ratiḥ // Jss_1,10.92 //
tulasī pṛthivī gaṅgā svāhā ca yamunā tathā / / vāruṇī manasendrāṇī tāḥ sarvā deva-yoṣitaḥ // Jss_1,10.93 //
muni-patnyaś ca gandharvyo harṣa-yuktāḥ samāyayuḥ /
aho mahotsavaṃ paramānanda-mānasāḥ /
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1,10.94 //
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727370 (0.0):
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728606 (0.0):
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729870 (0.0):
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730366 (0.0):
brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731388 (0.0):
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732678 (0.0):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733239 (0.0):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733807 (0.0):
śambhuṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā brahma-lokaṃ yayau vidhiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735624 (0.0):
paramānanda-yuktāś ca muni-patnyaḥ śubhāśiṣam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737203 (0.0):
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ pūrva-vṛttāntam eva ca // Jss_1
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735629 (0.059):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ / atha mahotsava-darśanam
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735635 (0.006):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736737 (0.009):
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737219 (0.010):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738852 (0.011):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñāṇāmṛta-sāre prathamaika-rātre / kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733818 (0.012):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733246 (0.015):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732694 (0.016):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731401 (0.019):
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730373 (0.020):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre pañcamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729885 (0.020):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727383 (0.021):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728621 (0.021):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726260 (0.023):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739272 (0.029):
prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ / samāptaś cedaṃ nārada-pañca-rātraika-rātram"
śrī-vyāsa uvāca / atha gandharva-rājas tu bhagavān ājñayā vidheḥ /
saṃgītaṃ ca jagau tatra kṛṣṇa-rāsa-mahotsavam // Jss_1,11.1 //
susamaṃ tālamānaṃ ca sutānaṃ madhuraṃ śrutam /
vīṇā-mṛdaṅga-muraja-yuktaṃ dhvani-samanvitam // Jss_1,11.2 //
rāgiṇī-yukta-rāgeṇa samayoktena sundaram /
mādhuryaṃ mūrcchnāyuktaṃ manase harṣa-kāraṇam // Jss_1,11.3 //
vicitraṃ nṛtya-ruciraṃ rūpa-veśam uttamam /
lokānurāga-bījaṃ ca nāṭyopayukta-hastakam // Jss_1,11.4 //
dṛṣṭvā śrutvā surāḥ sarve munayaḥ sarva-yoṣitaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16180465 (0.053):
etac chrutvā surāḥ sarve HV_App.I,42A.51a / etac chrutvā surāḥ sarve HV_31.53a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28948545 (0.062):
te sarve munayaḥ śrutvā LiP_1,34.25c / te sarve śaṅkaraṃ bhavam LiP_1,103.24d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16236772 (0.064):
tac chrutvā munayaḥ sarve HV_App.I,31.870a / tac chrutvā moham agamad HV_19.19a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25035509 (0.064):
tac chrutvā munayaḥ sarve HV_App.I,31.870a / tac chrutvā yamunāṃ bhūyaḥ HV_App.I,31.3578a
mūrcchāṃ prāyuś ca sahasā cetanāṃ ca punaḥ punaḥ // Jss_1,11.5 //
gopīnāṃ vastra-haraṇaṃ gopī-gaṇa-vilāpanaṃ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734705 (0.060):
kuru vatsādhunātraiva śṛṇvantu munayaḥ surāḥ // Jss_1
tābhyo vastra-pradānaṃ ca saṃmānaṃ varadānakam // Jss_1,11.6 //
kātyāyanī-vrataṃ cāpi vipra-dārānna-bhojanam /
mahendra-darpa-pūjādi bhañjanaṃ śaila-pūjanam // Jss_1,11.7 //
punaś ca śuśruvuḥ sarve śrī-vṛndāvana-varṇanam /
saṃprāpuś ca punar mūrcchāṃ punaḥ prāpuś ca cetanām // Jss_1,11.8 //
tasmai dadau puro brahmā vahni-śuddhāṃśukaṃ param /
paraṃ śubhāśīr-vacanaṃ yat tan-mānasa-vāñchitam // Jss_1,11.9 //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17235941 (0.063):
etādṛśayogeneva kāṭhakādisamākhyānāpamupapādanīyatavācca, kartrajanyatave / 'pi yatpratītyartha yadvākyaṃ tatparaṃ taditi tādarthyarūpatātpaṣasya
amūlya-ratna-nirmāṇaṃ cāru-kuṇḍāla-yugmakam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731997 (0.047):
rathaṃ dadarśa purato manoyāyi manoharam // Jss_1
maṇīndra-sāra-mukuṭaṃ paraṃ ratnāṅgurīyakam // Jss_1,11.10 //
sugandhi candanaṃ puṣpaṃ sva-pāda-reṇum īpsitam /
amūlya-ratna-tilakaṃ ratna-bhūṣaṇam ujjvalam // Jss_1,11.11 //
pratyekaṃ vastu ruciraṃ tad-yoṣidbhyaś ca saṃdadau / / viśvakarmā ca nirmāṇa-maṇiṃ bhūṣaṇam uttamam // Jss_1,11.12 //
pratyekaṃ śaṅkha-sindūraṃ kastūrī-yukta-candanam /
sakarpūraṃ ca tāmbūlaṃ ratnendra-sāra-darpaṇam // Jss_1,11.13 //
maṇi-nirmāṇā-mañjoraṃ śveta-cāmara-śobhanam /
manoyāyi rathaṃ divyaṃ īsvarecchā-vinirmitam // Jss_1,11.14 //
muktā-māṇikya-hīrendrair maṇīndraiś ca pariṣkṛtam /
sad-ratna-mālā-jālaiś ca śveta-cāmara-darpaṇaiḥ // Jss_1,11.15 //
suśobhitaṃ ca parito lakṣaiḥ sundara-mandiraiḥ /
maṇi-mānikya-hīrāḍhyaṃ sad-ratna-kalaśojjvalam // Jss_1,11.16 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732752 (0.035):
sundaraṃ mandira-cayaṃ sad-ratna-kalaśojjvalam // Jss_1
sahasra-cakra-saṃsaktaṃ yojanāyata-sammitam /
dhanur lakṣocchritaṃ caiva sahasrāśvena yojitam // Jss_1,11.17/
etad eva dadau brahmā prahṛṣṭas tuṣṭa eva ca / / śambhus tuṣṭo dadau hṛṣṭo hari-bhaktiṃ ca niścalām // Jss_1,11.18 //
jñānam adhyātmikaṃ caiva yoga-jñānaṃ sudurlabham /
nānā-janma-smṛti-jñānaṃ naipuṇyaṃ sarva-siddhiṣu // Jss_1,11.19 //
hareś carcāvidhānaṃ ca stavanaṃ pūjanaṃ tathā / / māṇikya-hīrāhāraṃ ca ratna-lakṣaṃ sudurlabham // Jss_1,11.20 //
nāga-hāraṃ dadau śeṣo nāgendramauli-maṇḍanam /
nāga-kanyā-śataṃ caiva vara-bhūṣaṇa-bhūṣitam // Jss_1,11.21 //
nāgebhyaś cābhyaṃ nityaṃ hisra-jantubhya eva ca / / nṛpālaya-gati-jñānaṃ sarva-loka-vilokanam // Jss_1,11.22 //
nirvighnatvaṃ dadau tasmai vighn-rājaś ca saṃsadi /
sudurlabhaṃ pāda-padma-yugma-reṇum abhīpsitam // Jss_1,11.23 //
amūlyaṃ ca nirupamaṃ grīṣma-sūrya-prabhopamam /
maṇi-rājaṃ sudīptaṃ ca triṣu lokeṣu durlabham // Jss_1,11.24 //
sarvatra vijayaṃ caiva vāñcchitaṃ nirmalaṃ yaśaḥ / / saṃgīta-vidyā-vijñānaṃ tan-naipuṇyaṃ manoharam // Jss_1,11.25 //
lakṣa-svarṇaṃ dhaneśaś ca dāsānāṃ ca śataṃ śatam /
dharmaḥ kīrtimayīṃ mālāṃ skando dhairyaṃ dadau tathā // Jss_1,11.26 //
viṣaya-jīrṇāpaharaṇaṃ dadau dhanvantarir manum /
sūryaḥ syamantaka-maṇiṃ svarṇā-bhārāṣṭakaprasum // Jss_1,11.27 //
candraḥ śvetāśva-ratnaṃ ca hy amūlyam uttamaṃ dadau /
vahni-śuddhāṃśuka-yugaṃ dadau vahniś ca saṃsadi // Jss_1,11.28 //
upendro ratna-koṭiṃ ca tad evendro dadau purā /
vīṇā-śilpaṃ viśvakarmā varuṇaś ca maṇi-srajam // Jss_1,11.29 //
smaraḥ śṛṅgāra-naipuṇyaṃ vīrya-stambhanam eva ca / / kāma-sandīpanaṃ jñānaṃ kāminī-prema-mūrchanam // Jss_1,11.30 //
kāminī-vaśa-gaṃ śilpaṃ rati-tattvaṃ dadau tathā /
pāpa-dāhana-mantraṃ ca ratna-chatraṃ samīraṇaḥ // Jss_1,11.31 //
yamaś ca dharma-tattvaṃ ca naraka-trāṇa-kāraṇam /
vasavaś ca vasūn divyān rudras tebhyo 'bhayaṃ dadau // Jss_1,11.32 //
madhu-pātraṃ sudhā-pātraṃ jayanto nalakūvaraḥ /
śukla-puṣpaṃ śukla-dhānyaṃ pāda-reṇum abhīpsitam // Jss_1,11.33 //
manobhirāṃ manuyo dadau tasmai śubhāśiṣam / / lakṣmīś ca paramaiśvaryaṃ bhāratī hāram uttamam // Jss_1,11.34 //
ratna-mālāṃ dadau durgā sarvatrābhayam īpsitam /
tat-patnībhyaś ca ratnāni sindūrābharaṇāni ca // Jss_1,11.35 // / krīḍā-padmaṃ rohinī ca ratiḥ sad-ratna-darpaṇam /
tulasī cātulaṃ mālyaṃ divyaṃ vasu vasundharā // Jss_1,11.36 //
gaṅgā ca vipulaṃ puṇyaṃ svāhā sad-ratna-pāśakam /
yamunā jalajaṃ padmam amlānaṃ sārvakālikam // Jss_1,11.37 //
vāruṇīṃ vāruṇī tuṣṭā ratna-pātraṃ śacī dadau /
manasā pradadau tasmai nāgānāṃ mauli-maṇḍanam // Jss_1,11.38 //
gandharvāś cāpi tat-patnyaḥ sva-śilpaṃ pradadus tathā / / paramānanda-yuktāś ca muni-patnyaḥ śubhāśiṣam // Jss_1,11.39 //
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727370 (0.0):
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728606 (0.0):
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729870 (0.0):
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730366 (0.0):
brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731388 (0.0):
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732678 (0.0):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733239 (0.0):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733807 (0.0):
śambhuṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā brahma-lokaṃ yayau vidhiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735067 (0.0):
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737203 (0.0):
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ pūrva-vṛttāntam eva ca // Jss_1
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735081 (0.009):
prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ / atha mahotsava-darśanam"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737215 (0.059):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735072 (0.059):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733814 (0.063):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ / śuka uvāca
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735078 (0.006):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736739 (0.007):
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737221 (0.009):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738852 (0.010):
kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733820 (0.014):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733248 (0.015):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731401 (0.017):
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732696 (0.018):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730376 (0.020):
'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728621 (0.021):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727383 (0.021):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729885 (0.022):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726262 (0.024):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739271 (0.029):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
mahotsave suniṣpanne dānasyottara-kālataḥ /
kiṃ babhūva rahasyaṃ ca tan māṃ vyākhyātum arhasi // Jss_1,12.1 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739005 (0.050):
sad yat pṛṣṭaṃ mayā pūrvaṃ tan māṃ vyākhyātum arhasi // Jss_1
śrī-vyāsa uvāca / saṃprāpya dānaṃ devānāṃ gandharvaś copavarhaṇaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26910641 (0.056):
yenopāyena puruṣas % tat tvaṃ vyākhyātum arhasi // BrP_236.5 // / {vyāsa uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11181940 (0.056):
yenopāyena puruṣas tat tvaṃ vyākhyātum arhasi // BrP_236.5 // / {vyāsa uvāca: }
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725466 (0.057):
yathāprāptaṃ guru-mukhāt pravaktum upacakrame // Jss_1
teṣāṃ ca purato bhaktyā vidayām āsa vai sadā // Jss_1,12.2 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731102 (0.059):
miṣṭaṃ ca bhojayām āsa śāyayām āsa bhaktitaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726391 (0.064):
bhava-nigaḍa-nibandha-chedinīṃ kartanīṃ ca // Jss_1
śrutvā tad vacanaṃ brahmā tam uvāca ca saṃsadi / / śambhunā ca samālocya brahmovāca vidhātā jagatām api // Jss_1,12.3 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731178 (0.061):
pratiśhṭhāyāṃ ca jñāyeta sarveṣāṃ mānasaṃ nṛṇām // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733313 (0.064):
varo dattaḥ kim aparaṃ yat te manasi vartate // Jss_1
mathurā-gamanaṃ caiva kṛṣṇasya paramātmanaḥ / / vilāpaṃ gopa-gopīnāṃ śrāvayāsmāṃś ca sāmpratam // Jss_1,12.4/ //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735724 (0.048):
jagau sandhāna-bhāvena mathurā-gamanaṃ hareḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732416 (0.062):
dadarśa citraṃ tatraiva mathurā-gamanaṃ hareḥ // Jss_1
mahotsavaṃ kuru punaḥ śṛṇvantu munayaḥ surāḥ /
gāyantu tāś ca saṃgītaṃ nṛtyantv apsarāṃ gaṇāḥ // Jss_1,12.5 //
brahmaṇaś ca vacaḥ śrutvā nanṛtyuś cāpsarogaṇāḥ /
cakrus tāḥ sarasaṃ gītaṃ vidyādharyaś ca saṃsadi // Jss_1,12.6 //
māyināṃ caiva pravaro gandharvaś copavarhaṇaḥ / / jagau sandhāna-bhāvena mathurā-gamanaṃ hareḥ // Jss_1,12.7 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732416 (0.043):
dadarśa citraṃ tatraiva mathurā-gamanaṃ hareḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735680 (0.048):
śambhunā ca samālocya brahmovāca vidhātā jagatām api // Jss_1
vilāpaṃ gokula-sthānāṃ śrutvā viprāḥ surādayaḥ /
mūrcchāṃ prāpuś ca rurudur dadur dānaṃ punaḥ punaḥ // Jss_1,12.8 //
gopīnāṃ virahālāpair mūrcchitaś copavarhaṇaḥ / / visvareṇa vitanāt tu tāla-bhaṅgo babhūva ha // Jss_1,12.9 //
tat tāla-bhaṅgaṃ vijñāya devāś ca munayas tathā / / cukupuḥ sahasā sarve nirgatās tan mukhāgnayaḥ // Jss_1,12.10 //
tad dṛṣṭvā sahasā bhīto gandharvaś copavarhaṇaḥ / / sasmāra kṛṣṇaṃ svabhīṣṭaṃ paramātmānam īśvaram // Jss_1,12.11 //
dadṛśuḥ smṛti-mātreṇa tat-tejo nabhasi sthitam /
stambhitā devatāḥ sarvāśi-cakra-puttalikā yathā // Jss_1,12.12 //
stambhitā vahnayaḥ sarve munayaś ca vijṛmbhitāḥ / / hari-smṛtiś cābhayadā śubhadā vighna-nāśinī // Jss_1,12.13 //
dadṛśur devatāḥ sarvāḥ munayaś cāpi yoṣitaḥ / / gandharvāś ca tathaivānye tejo dṛśyaṃ sukha-pradam // Jss_1,12.14 //
paraṃ kuñjñaṭikākāraṃ koṭīndu-kiraṇa-prabham /
yojanāyata-vistīrṇaṃ susnigdhaṃ sumanoharam // Jss_1,12.15 //
tat tejo 'bhyantare sarve dadṛśū ratham uttamam /
gavyūtimānaṃ vistīrṇaṃ dhanuṣ-koṭi-samucchritam // Jss_1,12.16 //
śvetāśvānāṃ ca cakrāṇāṃ sahasreṇa samāvṛtam / / amūlya-ratna-racitam īśvarecchā-vinirmitam // Jss_1,12.17 //
nānā-citra-vicitrāḍhyaṃ manoyāyi mamoharam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732370 (0.041):
vilokya prayayau vipraḥ pañcamaṃ dvāṛam uttamam / / nānā-kṛtima-citrāḍhyaṃ vīra-bhadrānvitaṃ param // Jss_1
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428198 (0.051):
krīḍā vihaṅga lakṣaṃ ca surabhīnām anekaśaḥ | / nānā citra vicitra śrī rāsa maṇḍala bhūmayaḥ ||
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18664355 (0.054):
atha kanakam aṣṭapādaṃ suvicitrakilañjakaṃ maṇivicitraṃ / / prakṣaptam āsanavaraṃ tatra niṣīde anujñāto //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732734 (0.063):
maṇīndra-sārasopānaiḥ kapāṭaiś ca pariṣkṛtam / / muktāmāṇikya-hīrāṇāṃ mālā-rāji-virājitam // Jss_1
muktāmāṇikya-parama-hīrāhārair virājitam // Jss_1,12.18 //
ratna-darpaṇa-lakṣaiś ca tri-lakṣaiḥ śveta-cāmaraiḥ /
vahni-śuddhāṃśukānāṃ ca tri-lakṣaiḥ pariśobhitam // Jss_1,12.19 //
tri-koṭibhiś ca jvalitaṃ krīḍā-sundara-mandiraiḥ /
pārijāta-prasūnānāṃ mandarāṇāṃ manoharaiḥ // Jss_1,12.20 // / mālājālais tri-lakṣaiś ca mālatīnāṃ ca maṇḍitam /
evaṃbhūtaṃ rathaṃ dṛṣṭvā dadṛśus te tad-anantare // Jss_1,12.21 //
madhya-koṣṭhābhyantare ca kiśoraṃ śyāma-sundaram /
vahni-śuddhāṃśukenaiva pīta-varṇena śobhitam // Jss_1,12.22 //
ratna-keyūra-valaya-ratna-mañjīra-rañjitam /
ratna-kuṇḍala-yugmena gaṇḍa-sthala-samujjvalam // Jss_1,12./23 //
īṣaddhāsya-prasannāsyaṃ nityopāsyaṃ surāsuraiḥ /
candanokṣita-sarvāṅgaṃ mālatī-mālya-maṇḍitam // Jss_1,12.24 //
maṇinā kaustubhendreṇa gaṇḍa-sthala-vibhūṣitam /
paraṃ pradhānaṃ paramaṃ paramātmānam īśvaram // Jss_1,12.25 //
stutaṃ brahmeśa-śeṣaiś ca rādhā-vakṣaḥ sthala-sthitam /
vedānirvacanīyaṃ ca svecchāmayam anīśvaram // Jss_1,12.26 //
nityaṃ nityaṃ nirguṇaṃ ca jyoti-rūpaṃ sanātanam /
prakṛteḥ param īśānaṃ bhaktānugrahakātaram // Jss_1,12.27 //
koṭi-kandarpa-lāvaṇya-līlā-dhāma-manoharam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728379 (0.026):
sasmitaṃ sundaraṃ śuddhaṃ navīna-jalada-prabham // Jss_1
mayūra-puccha-cūḍaṃ ca varaṃ vaṃśī-dharaṃ paraṃ // Jss_1,12.28 //
dṛṣṭvā tam adbhutaṃ rūpaṃ tuṣṭāva kamalodbhavaḥ / / gaṇeśaḥ śeṣaḥ śambhuś ca tad-anye munayaḥ surāḥ // Jss_1,12.29 //
brahmovāca / paraṃ brahma paraṃ dhāma paramātmānam īśvaram /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544902 (0.023):
BhP_12.05.010/3 mṛtyavo nopadhakṣyanti mṛtyūnāṃ mṛtyum īśvaram / BhP_12.05.011/1 ahaṃ brahma paraṃ dhāma brahmāhaṃ paramaṃ padam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841118 (0.023):
mṛtyavo nopadhakṣyanti mṛtyūnāṃ mṛtyum īśvaram // BhP_12.05.010 // / ahaṃ brahma paraṃ dhāma brahmāhaṃ paramaṃ padam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23392012 (0.032):
§pulastya uvāca: / paraṃ brahma paraṃ dhāma $ yo 'sau brahma tathā param &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5098676 (0.032):
§pulastya uvāca: / paraṃ brahma paraṃ dhāma yo 'sau brahma tathā param /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10112448 (0.032):
pulastya uvāca / paraṃ brahma paraṃ dhāma yo 'sau brahma tathā param /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22924558 (0.033):
puruṣaṃ śāśvataṃ divyam ādi devam ajaṃ vibhum ||BhG_10.12|| / paraṃ brahma paramātmā paraṃ dhāma paraṃ tejaḥ pavitraṃ pāvanaṃ paramaṃ
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549477 (0.048):
paraṃ brahma paraṃ dhāma yo 'sau brahma sanātanam
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13526651 (0.050):
paraṃ brahma tvayā mama__Vdha_097.001 / paraṃ brahma paraṃ dhāma__Vdha_093.018
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14369908 (0.050):
manaḥ karmabhirākṣiptaṃ śubhārthe dhārayeddhiyā // GarP_2,49.106 // / ahaṃ brahma paraṃ dhāma brahmāhaṃ paramaṃ padam /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25776618 (0.056):
paraṃ dhāma paraṃ brahma mama tvaṃ paradevatā // BndP_3,43.23 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6699144 (0.058):
hariruvāca / / pareśvaraṃ paraṃ brahma paramātmānamavyayam /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3448928 (0.061):
tadvistāraṃ śrotukāmo 'rjuna uvāca / paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ bhavān |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101473 (0.062):
06,032.012 arjuna uvāca / 06,032.012a paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ bhavān
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625584 (0.062):
arjuna uvāca / paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22924541 (0.062):
yathoktāṃ bhagavato vibhūtiṃ yogaṃ ca śrutvārjuna uvāca / paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ bhavān |
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12543352 (0.062):
arjuna uvāca / paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ bhavān |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16952841 (0.063):
sa brahma tat paraṃ dhāma BrP_233.37c / sa brahmapāraḥ parapārabhūtaḥ BrP_178.114c
vande vandyaṃ ca sarveṣāṃ sarva-kāraṇa-kāraṇam // Jss_1,12.30 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728000 (0.047):
kecic ca sarva-rūpaṃ ca sarva-kāraṇa-kāraṇam // Jss_1
sarveśvaraṃ sarva-rūpaṃ sarvādyaṃ sadbhir īḍitam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728000 (0.032):
kecic ca sarva-rūpaṃ ca sarva-kāraṇa-kāraṇam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725196 (0.058):
nirīham ati-nirliptam nirguṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
vedāvedyaṃ ca vidvadbhir na dṛṣṭaṃ svapna-gocare // Jss_1,12.31 //
śrī-mahādeva uvāca / siddha-svarūpaṃ siddhādyaṃ siddha-bījaṃ sanātanam /
prasiddhaṃ siddhidaṃ śāntaṃ siddhānāṃ ca guror gurum // Jss_1,12.32 //
vande vandyaṃ ca mahatāṃ parāt parataraṃ vibhum /
svātmā-rāmaṃ pūrṇa-kāmaṃ bhaktānugrahakātaram // Jss_1,12.33 //
bhakti-priyaṃ ca bhakteśaṃ sva-bhakti-dāsyadaṃ param /
sva-pada-pradam ekaṃ ca dātāraṃ sarva-sampadām // Jss_1,12.34 //
ananta uvāca / vaktrāṇāṃ ca sahasreṇa kiṃ vā staumi śruti-śrutam /
koṭibhiḥ koṭibhir vaktraiḥ ko vā stotuṃ kṣamaḥ prabho // Jss_1,12.35 //
kim u stoṣyati śambhuś ca pañca-vaktreṇa vāñcchitam / / kartā caturṇāṃ vedānāṃ kiṃ stoṣyati catur-mukhaḥ // Jss_1,12.36 //
ṣaḍ-vaktro gaja-vaktraś ca devāś ca munayo 'pi vā /
vedā vā kiṃ veda-vidaḥ stuvanti prakṛteḥ param // Jss_1,12.37 //
vedānirvacanīyaṃ ca vedā nirvaktum akṣamāḥ / / veda-vijñāta-vākyena vidvāṃsaḥ kiṃ stuvanti tam // Jss_1,12.38 //
śrī-gaṇeśa uvāca / mūrkho vadati viṣṇāya budho vadati viṣṇave /
nama ity evam artham ca dvayor eva samaṃ phalam // Jss_1,12.39 //
yasmai dattaṃ ca yaj jñānaṃ jñāna-dātā hariḥ svayam /
jñānena tena sa stauti bhāva-grāhī janārdanaḥ // Jss_1,12.40 //
eka-vaktro 'neka-vaktro mūrkho vidvān sva-karmaṇā /
adhanī ca dhanī vāpi saputro vāpy aputrakaḥ // Jss_1,12.41 //
karmaṇā param īśaṃ ca stotuṃ ko vāpy anuttamam / / yathā-śakti stutiḥ pūjā vandanaṃ smaraṇaṃ hareḥ // Jss_1,12.42 //
saṃkīrtanaṃ ca bhajanaṃ japanaṃ buddhy-anukramam / / kurvanti santo 'santaś ca santataṃ paramātmanaḥ // Jss_1,12.43 //
kārtikeya uvāca / sarvāntarātmā bhagavān jñānaṃ ca sarva-jīvināṃ /
jñānānurūpaṃ stavanaṃ santo naiva hasanti tam // Jss_1,12.44 //
bhaveṣu tri-vidho loko 'py uttamo madhyamo 'dhamaḥ /
sarve sva-karma-vaśa-gā niṣekaḥ kena vāryate // Jss_1,12.45 //
sarveśvaraṃ ca saṃvīkṣya sarvo vadati mat-prabhum /
mad-īśvarasya samatā sarveṣu kiṃkareṣu ca // Jss_1,12.46 //
bhajanti kecit śuddhāntaṃ paramātmānam īśvaram / / kecit tad-aṃśāṃśaṃ prāpnuvanti krameṇa tam // Jss_1,12.47 //
dharma uvāca / ahaṃ sākṣī ca sarveṣāṃ vidhinā nirmitaḥ purā /
vidhātuś ca vidhātā tvaṃ sarveśvaraṃ namo 'stu te // Jss_1,12.48 //
devā ūcuḥ / yaṃ stotum asamarthaś ca sahasrāyuḥ svayaṃ vidhiḥ /
jñānādhidevaḥ śambhuś ca taṃ stotuṃ kiṃ vayaṃ kṣamāḥ // Jss_1,12.49 //
vedā ūcuḥ / kiṃ jānīmo vayaṃ ke vāpy ananteśasya yo guṇaḥ /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743696 (0.064):
maharddhiko mahānubhāvo yadi ca vayaṃ jānīmo vayam api tat kuryāmahe yena
vayaṃ vedāś tvam asmākaṃ kāraṇasyāpi kārakaḥ // Jss_1,12.50 //
munayaḥ ūcuḥ / yadi vedā na jānanti māhātmyaṃ paramātmanaḥ /
na jānīmas tava guṇaṃ vedānusāriṇo vayam // Jss_1,12.51 //
sarasvaty uvāca / vidyādhidevatāhaṃ ca vedā vidyādhidevakāḥ /
vedādhidevo dhātā ca tad-īśaṃ staumi kiṃ prabho // Jss_1,12.52 //
padmovāca / yat pāda-padmaṃ padmeśaḥ śeṣāś cānye surās tathā /
dhyāyante munayo devā dhyāye taṃ prakṛteḥ param // Jss_1,12.53 //
sāvitry uvāca / sāvitrī veda-mātāhaṃ vedānāṃ janako vidhiḥ /
tvām eva dhatte dhātaraṃ namāmi tri-guṇāt param // Jss_1,12.54 //
śrī-pārvaty uvāca / tava vakṣasi rādhāhaṃ rāse vṛndāvane vane /
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436624 (0.061):
'pi paramādhikya-śravaṇāt | tasmād rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane / vane ity ādy ukta-siddhāntānusāreṇa sarvato vilakṣaṇā yā śrīr virājate tām
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7615046 (0.061):
rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane || / [atha puruṣa bodhinī śrutiḥ]
mahā-lakṣmīś ca vaikuṇṭhe pāda-padmārcane ratā // Jss_1,12.55 //
śveta-dvīpe sindhu-kanyā viṣṇor urasi bhū-tale /
brahma-loke ca brahmāṇī veda-mātā ca bhāratī // Jss_1,12.56 //
tavājñayā ca devānām avirbhūtā ca tejasi / / nihatya daityān devārīn datvā rājyaṃ surāya ca // Jss_1,12.57 //
tat-paścād dakṣa-kanyāham adhunā pārvatī hare /
tavājñayā hara-kroḍe tvad-bhaktā prati-janmani // Jss_1,12.58 //
nārāyaṇa-priyā śaśvat tena nārāyaṇī śrutau / / viṣṇor ahaṃ parā-śaktir viṣṇu-māyā ca vaiṣṇavī // Jss_1,12.59 //
ananta-koṭi brahmāṇḍaṃ mayā sammohitaṃ sadā /
viduṣāṃ rasanāgre ca pratyakṣaṃ hi sarasvatī // Jss_1,12.60 //
mahā-viṣṇoś ca mātāhaṃ viśvāni yasya lomasu /
rāmeśvarī ca sarvādyā sarva-śakti-svarūpiṇī // Jss_1,12.61 //
tad-rāse dhāraṇād rādhā vidvadbhiḥ parikīrtitā /
paramānanda-pādābjaṃ vande sānanda-pūrvakam // Jss_1,12.62 //
yat-pāda-padmaṃ dhyāyante paramānanda-kāraṇam /
pāda-padmeśa-śeṣādyā munayo manavaḥ surāḥ // Jss_1,12.63 //
yoginaḥ santataṃ santaḥ siddhāś ca vaiṣṇavās tathā / / anugrahaṃ kuru vibho buddhi-śaktir ahaṃ tava // Jss_1,12.64 //
iti saṃvṛtaṃ stotraṃ yaḥ paṭhet saṃyataḥ śuciḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736692 (0.054):
iti tena kṛtaṃ stotraṃ yaḥ paṭhet prayataḥ śuciḥ // Jss_1
ihaiva ca sukhaṃ bhuṅkte yāty ante śrī-hareḥ padam // Jss_1,12.65 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732675 (0.0):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733176 (0.049):
pari-pūrṇam ahaiśvaryam ante yāti hareḥ padam // Jss_1
nivṛtteṣu ca vedeṣu devīṣu muni-puṅgave / / upavarhaṇa-gandharvaḥ stutiṃ kartuṃ samudyataḥ // Jss_1,12.66 //
atha gandharva-kṛta-stotram / gandharva uvāca
vande nava-ghana-śyāmaṃ pīta-kauśeya-vāsasam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4412495 (0.001):
tam ālokya ghanaśyāmaṃ pītakauśeyavāsasam | *HV_85.55*975:1 |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391952 (0.012):
BhP_10.51.023/1 tam ālokya ghana śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408381 (0.012):
BhP_10.73.002/3 dadṛśus te ghana śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804744 (0.019):
dadṛśus te ghana śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam // BhP_10.73.002 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2789524 (0.020):
ātmānaṃ darśayām āsa mucukundāya dhīmate // BhP_10.51.022 // / tam ālokya ghana śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19340055 (0.020):
dadṛśus te ghana śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6395632 (0.040):
BhP_10.55.027/1 taṃ dṛṣṭvā jalada śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2792939 (0.040):
taṃ dṛṣṭvā jalada śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729921 (0.055):
navīna-jalada-śyāmaṃ pīta-kauśeya-vāsasam /"
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391635 (0.060):
BhP_10.51.001/3 darśanīyatamaṃ śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam
sānandaṃ sundaraṃ śuddhaṃ śrī-kṛṣṇaṃ prakṛteḥ param // Jss_1,12.67 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732452 (0.039):
sabalaṃ gopa-sahitaṃ śrī-kṛṣṇaṃ prakṛteḥ param // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728368 (0.048):
dadarśa dvibhujaṃ kṛṣṇaṃ pīta-kauśeya-vāsasam / / sasmitaṃ sundaraṃ śuddhaṃ navīna-jalada-prabham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732851 (0.057):
svecchā-mayaṃ sarva-bījaṃ śrī-kṛṣṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
rādheśaṃ rādhikā-prāṇa-vallabhaṃ vallavī-sutam /
rādhā-sevita-pādābjaṃ rādhā-vakṣaḥ-sthala-sthitam // Jss_1,12.68 //
rādhānurāgaṃ rādhikeṣṭaṃ rādhāpahṛta-mānasam /
rādhādharaṃ bhavādhāraṃ sarvādhāraṃ namāmi tam // Jss_1,12.69 //
rādhā-hṛt-padma-madhye ca vasantaṃ santataṃ śubham /
rādhā-saha-caraṃ śaśvat rādhājñā-pari-pālakam // Jss_1,12.70 //
dhyāyante yogino yogāt siddhāḥ siddheśvarāś ca yam /
taṃ dhyāye satataṃ śuddhaṃ bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1,12.71 //
sevante santataṃ santo brahmeśa-śeṣa-saṃjñakāḥ /
sevante nirguṇaṃ brahma bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1,12.72 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732839 (0.047):
japantaṃ paramātmānaṃ brahma jyotiḥ sanātanam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728480 (0.061):
nirliptaṃ sākṣi-bhūtaṃ ca bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1
nirliptaṃ ca nirīhaṃ ca paramātmānam īśvaram / / nityaṃ satyaṃ ca paraṃ bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1,12.73 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725188 (0.044):
dhyāyet taṃ paramaṃ brahma paramātmānam īśvaram / / nirīham ati-nirliptam nirguṇaṃ prakṛteḥ paraṃ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732839 (0.045):
japantaṃ paramātmānaṃ brahma jyotiḥ sanātanam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728475 (0.060):
padmāpadmālayā-māyā-saṃsevita-padāmbujam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729967 (0.064):
sarvādyaṃ sarva-jñaṃ puruṣaṃ prakṛteḥ param // Jss_1
yaṃ sṛṣṭer ādi-bhūtaṃ ca sarva-bījaṃ parāt param /
yoginas taṃ prapadyante bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1,12.74 // / bījaṃ nānāvatārāṇāṃ sarva-kāraṇa-kāraṇam /
vedāvedyaṃ veda-bījaṃ veda-kāraṇa-kāraṇam // Jss_1,12.75 //
yoginas taṃ prapadyante bhagavantaṃ sanātanam / / ity evam uktvā gandharvaḥ papāta dharaṇī-tale // Jss_1,12.76 //
nanāma daṇḍavad bhūmau deva-devaṃ parāt param /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28969919 (0.054):
praṇamya daṇḍavadbhūmau LiP_1,95.34e / praṇamya devaṃ devīṃ ca LiP_1,44.9c
iti tena kṛtaṃ stotraṃ yaḥ paṭhet prayataḥ śuciḥ // Jss_1,12.77 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733140 (0.042):
nāradena kṛtaṃ stotraṃ nityaṃ yaḥ prapaṭhet śuciḥ /"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736520 (0.054):
iti saṃvṛtaṃ stotraṃ yaḥ paṭhet saṃyataḥ śuciḥ / / ihaiva ca sukhaṃ bhuṅkte yāty ante śrī-hareḥ padam // Jss_1
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3719605 (0.062):
trisandhyaṃ prayato bhūtvā yaḥ stotraṃ paṭhate naraḥ /
ihaiva jīvan-muktaś ca pare yāti parāṃ gatim /
hari-bhaktiṃ harer dāsyaṃ goloke ca nirāmayaḥ /
pārṣada-pravaratvaṃ ca labhate nātra saṃśayaḥ // Jss_1,12.78 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733231 (0.030):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403095 (0.061):
itthaṃ śivena sāyujyaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,19.43 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonaviṃśodhyāyaḥ
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727370 (0.0):
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729870 (0.0):
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730366 (0.0):
brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731388 (0.0):
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733238 (0.0):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737210 (0.0):
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ pūrva-vṛttāntam eva ca // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739268 (0.0):
hari-bhakti-pradaṃ sarvaṃ karma-mūla-nikṛntanam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735066 (0.019):
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735623 (0.019):
paramānanda-yuktāś ca muni-patnyaḥ śubhāśiṣam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738843 (0.021):
pati-vratāṇāṃ strīṇāṃ ca lajjā bīja-svarūpiṇī // Jss_1
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732690 (0.024):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ / śrī-śuka uvāca
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735636 (0.007):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737222 (0.008):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735078 (0.009):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738852 (0.012):
kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733820 (0.016):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733248 (0.018):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730376 (0.019):
'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732696 (0.020):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731401 (0.020):
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728621 (0.021):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729885 (0.022):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727383 (0.023):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726262 (0.025):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739271 (0.029):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
stotrāntare ca kāle ca kiṃ rahasyaṃ babhūva ha / / tan me kathaya bhadraṃ te bhagavan bhagavad-vacaḥ // Jss_1,13.1 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27725352 (0.064):
kāraṇaṇ ca purāṇānāṃ purāṇaṃ param avyayam // Jss_1
śrī-vyāsa uvāca / stotrāntare ca kāle ca gandharvaś copavarhaṇaḥ /
uvāca brahma-saṃsadi bhagavantaṃ sanātanam // Jss_1,13.2 //
sarvair devair ahaṃ śaptaś cādhunā deva-hetunā /
devānām agni-puñjaś ca pradīptaś ca sumeruvat // Jss_1,13.3 //
adhunā ca tvayi gate bhasmāsān māṃ kariṣyati /
ato rakṣa jagannātha māṃ samuddhartum arhasi // Jss_1,13.4 //
tvad-aṃśa-śūkareṇaiva dharoddhāraḥ kṛtaḥ purā /
hiraṇyākhyaṃ mahā-daityaṃ nihatya cāvalīlayā // Jss_1,13.5 //
pādma-padmārcita-pade padme te śaraṇāgatam /
mām anāthaṃ bhayākrāntaṃ rakṣa rakṣa surānalāt // Jss_1,13.6 //
gandharvasya vacaḥ śrutvā prahasya jagad-īśvaraḥ /
uvāca ślakṣṇayā vācā brahmeśo brahma-saṃsadi // Jss_1,13.7 //
atha gandharva-mokṣaṇam / śrī-bhagavān uvāca
gandharva-rāja-pravara sthiro bhava bhayaṃ tyaja /
śubhāśrayasya bhaktasya bhayaṃ kiṃ te mayi sthite // Jss_1,13.8 //
sarvebhyo 'pi bhayaṃ nāsti mad-bhaktānām akarmaṇām /
janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-bhayaṃ teṣāṃ na vidyate // Jss_1,13.9 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737567 (0.0):
teṣāṃ bhaktottamānāṃ ca satataṃ smaraṇena ca // Jss_1
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20776937 (0.016):
13,135.131a na vāsudevabhaktānām aśubhaṃ vidyate kva cit / 13,135.131c janmamṛtyujarāvyādhibhayaṃ vāpy upajāyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913603 (0.020):
na vāsudeva bhaktānām aśubhaṃ vidyate kvacit | / janma mṛtyu jarā vyādhi bhayaṃ cāpy upajāyate || iti |
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8480919 (0.031):
viparyayo na teṣvasti jarāmṛtyubhayaṃ na ca // BndP_1,14.57 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15309184 (0.031):
viparyayo na teṣvasti % jarāmṛtyubhayaṃ na ca // LiP_1,47.14 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7202958 (0.031):
viparyayo na teṣvasti jarāmṛtyubhayaṃ na ca // LiP_1,47.14 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23404009 (0.031):
viparyayo na teṣv asti $ jarāmṛtyubhayaṃ na ca &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5110673 (0.031):
viparyayo na teṣv asti jarāmṛtyubhayaṃ na ca /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10124026 (0.031):
viparyayo na teṣvasti jarāmṛtyubhayaṃ na ca /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4803762 (0.039):
jarāmṛtyubhayaṃ nāsti dharmādharmau yugādikaṃ /AP_107.010ab/
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17944708 (0.039):
viparyayo na teṣvasti jarāmṛtyubhayaṃ na ca / / dharmādharmau na teṣvāstāṃ nottamādhamamadhyamāḥ // MarkP_53.37 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25032402 (0.048):
jarāmṛtyubhayaṃ tathā HV_App.I,3.15b / jarārogavivarjitaḥ HV_App.I,29F.63b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28938741 (0.051):
jarāmṛtyubhayaṃ na ca LiP_1,47.14d / jarāyukto dvijo bhūtvā LiP_1,86.150c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206275 (0.051):
janmavyādhijarāmṛtyu SvaT_10.664c / janmasthaṃ dhārayet kṣaṇāt KubjT_23.158d
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 430958 (0.055):
janmamṛtyujarāvyādhi- $ rogaśokādyupadrutaḥ &
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrpu.htm.txt) 1582639 (0.055):
bhāvagarbhaṃ yathābhāvaṃ paraṃ saṃvegam āśritaḥ // HSvs_[9.1]562 // / janmamṛtyujarāvyādhi-rogaśokādyupadrutaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21346194 (0.058):
vyādhijanmajarāmṛtyuvarjitaḥ sarvasiddhibhāk /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22933981 (0.058):
anahaṃkāro 'haṃkārābhāva eva ca | / janma mṛtyu jarā vyādhi duḥkha doṣānudarśanaṃ janma ca mṛtyuś ca jarā ca
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16439049 (0.062):
vyādhibhiḥ sahito 'ntakaḥ HV_App.I,42B.1938b / vyādhimṛtyubhayaṃ caiva HV_47.55c / vyādhirūpair bahuvidhair HV_App.I,11.70a
man-mantropāsakaś caiva svatantro nitya-vigrahaḥ /
punar na vidyate janma mantra-grahaṇa-mātrataḥ // Jss_1,13.10 //
nāsti kālād bhayaṃ tasya na niṣekād vidher api /
mantra-grahaṇa-mātreṇa mucyate sarva-karmaṇaḥ // Jss_1,13.11 //
man-mantro hi dehāt pāpaṃ koṭi-janma-kṛtaṃ ca yat /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6797602 (0.060):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvā pi nityameva stavottamam / / koṭijanmakṛtaṃ pāpamapi tasya praṇaśyati // GarP_1,232.23 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27429660 (0.061):
śatajanmakṛtaṃ pāpam NsP_16.37c / śatajanmārjitaiḥ pāpaiḥ NsP_68.4c
sudīpto jvalad-agniś ca tṛṇa-puñjaṃ dehād yathā // Jss_1,13.12 //
man-mantra-grahaṇād yogān man-nāma-grahaṇasya vā /
teṣāṃ pāpāni vepante koṭi-janma-kṛtāni ca // Jss_1,13.13 //
yamas tan-nāma-likhanaṃ dūrī-bhūtaṃ karoti ca /
ante dāsyaṃ ca labhate gatvā golokam uttamam // Jss_1,13.14 //
yāvad āyur bhramet tāvat svatantro matta-kuñjaraḥ /
tataḥ pāpāḥ phalāyante vainateyād ivoragāḥ // Jss_1,13.15 //
teṣāṃ ca pāda-rajasā sadyaḥ pūtā vasundharā / / punāti sarva-tīrthāni dūrato darśanād api // Jss_1,13.16 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726607 (0.033):
bhaktasya pāda-rajasā sadyaḥ pūtā vasundharā /"
pūtaś ca pavano vahnir jalaṃ ca tulasī-dalam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733655 (0.050):
sadyaḥ pūtaṃ jalaṃ vahnir jagat pūtaḥ samīraṇaḥ // Jss_1
pūtāny eva hi tīrthāni gaṅgādīni ca gāyana // Jss_1,13.17 //
pūtā suśīlā dharmiṣṭhā suvratā strī pati-vratā /
man-mantropāsakāś caiva tebhyaḥ pūtottamāḥ sadā // Jss_1,13.18 //
mantropāsakānāṃ ca tīrtha-sthānaṃ vrataṃ suta /
śrāddhaṃ dānaṃ pūjanaṃ ca yathā carvita-carvaṇam // Jss_1,13.19 //
bhaktyā tīrthāni pūtāni svataḥ pūto hi vaiṣṇavaḥ /
tat tantraṃ ca tathā dāna-malaṃ śrāddhaṃ ca niṣphalam // Jss_1,13.20 //
śrāddhasya sampradānaṃ ca kartuś ca puruṣa-trayam / / puruṣāṇāṃ śataṃ muktaṃ ko bhuṅkte śrāddha-vastu ca // Jss_1,13.21 //
kecid evaṃ vadantīti pitṛ-lokārtham eva ca / / tad-viruddhaṃ ca te tuṣṭā mantra-grahaṇa-mātrataḥ // Jss_1,13.22 //
teṣāṃ śubhāśiṣaṃ karma naiva bhogāya kalpate /
devān na prabhaved vatsa siddha-dhānye yathāṅkuraḥ // Jss_1,13.23 //
sākṣāt karoti teṣāṃ ca karma-mūla-nikṛntanam / / mantropāsakād anye karma-bhogaṃ ca bhuñjate // Jss_1,13.24 //
mayā svayaṃ pradattaś ca sva-mantraḥ puruṣāya ca /
para-dvārād grāhayitvā bhaktaṃ muktaṃ karomy aham // Jss_1,13.25 //
mayā pradatta-mantraś ca purā mṛtyuñjayas tathā / / mṛtyuñjayāya goloke śuddha-sattva-guṇāya ca // Jss_1,13.26 //
punaḥ sanat-kumārāya dharmāya brahmaṇe tathā / / kapilāya ca śeṣāya gaṇeśāya ca mahā-mate // Jss_1,13.27 //
nārāyaṇarṣaye caiva dharma-putrāya dhīmate / / punar mahā-viṣṇave ca viśvāni yasya lomasu // Jss_1,13.28 //
kālādhiṣṭhātṛ-devāya tasmai sarvāntakāya ca / / upendrāya ca kāmāya bhṛgave 'ṅgirase tathā // Jss_1,13.29 //
sarasvatyai ca padmāyai rādhāyai virajā-taṭe / / śavitryai viṣṇu-māyāyai pārṣadebhyaś ca putraka // Jss_1,13.30 //
tubhyaṃ na datto mantro 'tra śrūyatāṃ tan nimittakam /
janiṣyasi śūdra-yonau brahmaṇo vākya-pālanāt // Jss_1,13.31 //
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ gaccha vatsa yathā sukham / / dvādaśābdāntare śūdra-yonau devāj janiṣyasi // Jss_1,13.32 //
pañca-varṣābhyantare ca man-mantraṃ prāpya viprataḥ /
daśābdānte vapus tyaktvā brahma-putro bhaviṣyasi // Jss_1,13.33 //
man-mantraṃ punar eveti śambhu-vaktrāl labhiṣyasi /
ity evam uktvā sarvātmā tatraivāntaradhīyata // Jss_1,13.34 // / gandharvaḥ prayayau tasmād yoṣidbhiḥ saha putraka /
ity evaṃ kathitaṃ sarvaṃ pūrva-vṛttāntam eva ca // Jss_1,13.35 // / iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727370 (0.0):
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728606 (0.0):
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729870 (0.0):
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730366 (0.0):
brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731388 (0.0):
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732678 (0.0):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733238 (0.0):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733807 (0.0):
śambhuṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā brahma-lokaṃ yayau vidhiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735066 (0.0):
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735623 (0.0):
paramānanda-yuktāś ca muni-patnyaḥ śubhāśiṣam // Jss_1
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736739 (0.008):
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735636 (0.009):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735078 (0.010):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738852 (0.011):
kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733820 (0.017):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731401 (0.017):
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732695 (0.018):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733247 (0.018):
'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730376 (0.018):
'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729885 (0.018):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728621 (0.018):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727383 (0.020):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726262 (0.022):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739271 (0.032):
prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ / samāptaś cedaṃ nārada-pañca-rātraika-rātram"
śrī-śuka uvāca / prayāte rādhikā-nāthe golokaṃ ca nirāmayam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736739 (0.009):
prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ / śrī-śuka uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733821 (0.017):
prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ / śrī-śuka uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730376 (0.018):
prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrī-śuka uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735636 (0.026):
prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ / śuka uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733248 (0.050):
prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ / śrī-vyāsa uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732696 (0.056):
prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrī-vyāsa uvāca"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726262 (0.056):
prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ / śuka uvāca"
babhūva kiṃ rahasyaṃ ca gate gandharva-puṅgave // Jss_1,14.1 //
śrī-vyāsa uvāca / sarve devāś ca munayaḥ prayāte paramātmani /
sarve babhūvus te tūṣṇīṃ vayāṃsīva dinātyaye // Jss_1,14.2 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167865 (0.0):
BhP_01.09.044/3 sarve babhūvuste tūṣṇīṃ vayāṃsīva dinātyaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632370 (0.0):
sampadyamānam ājñāya bhīṣmaṃ brahmaṇi niṣkale / / sarve babhūvuste tūṣṇīṃ vayāṃsīva dinātyaye // BhP_01.09.044 //
uvāca śambhur brahmāṇaṃ nīti-sāra-viśāradam /
jñānādhidevo bhagavān pariṇāma-sukhaṃ vacaḥ // Jss_1,14.3 //
śrī-mahā-deva uvāca / rakṣitā yasya bhagavān kalyāṇaṃ tasya santatam /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732998 (0.058):
prasanna-vadanaḥ śrīmān bhagavāṃs tam uvāca saḥ // Jss_1
sa yasya vighna-kartā ca rakṣituṃ taṃ ca kaḥ kṣamaḥ // Jss_1,14.4 //
smṛti-mātreṇa nirvighnā ye ca kṛṣṇa-parāyaṇaḥ /
vighnaṃ kartuṃ ke samarthās teṣāṃ ca munayaḥ surāḥ // Jss_1,14.5 //
kopāgnināṃ sthalaṃ kutra stambhitānāṃ ca sāmpratam /
devānāṃ ca munīnāṃ ca kṣaṇenaiveśvarecchayā // Jss_1,14.6 //
yadi tiṣṭhanti bhūmau ca dagdha-śasyā vasundharā / / jale yadi tatas taptaṃ naṣṭhāste jala-jantavaḥ // Jss_1,14.7 //
sthāle dahanti lokāṃś ca vṛkṣāṃś ca pralayāgnayaḥ /
vidhānaṃ kartum ucitam eṣāṃ ca jagatāṃ vidhe // Jss_1,14.8 //
tvam eva dhātā jagatāṃ pitā ca viṣṇur īśvaraḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11181330 (0.062):
dhātā vidhātā jagatāṃ vāsudevas tataḥ prabhuḥ // BrP_234.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873872 (0.062):
dhātā vidhātā jagatāṃ vāsudevastataḥ prabhuḥ // NarP_1,46.25 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23466753 (0.062):
dhātā vidhātā jagatāṃ % vāsudevas tataḥ prabhuḥ // ViP_6,5.82 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5173416 (0.062):
dhātā vidhātā jagatāṃ vāsudevas tataḥ prabhuḥ // ViP_6,5.82 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10184036 (0.062):
dhātā vidhātā jagatāṃ vāsudevastataḥ prabhuḥ // ViP_6,5.82 //
kālāgni-rudraḥ saṃhartā nedānī pralaya-kṣamaḥ // Jss_1,14.9 //
ete viṣayiṇaḥ sarve kṛṣṇasya paramātmanaḥ / / ājñāvahāś ca satataṃ dik-pālāś ca dig-īśvarāḥ // Jss_1,14.10 //
tasyaivājñāvaho dharmaḥ sākṣī ca karmaṇāṃ nṛṇām / / bhramanti viṣaye śaśvan mohitā māyayā hareḥ // Jss_1,14.11 //
ahaṃ na pātā na sraṣṭā na saṃhartā ca jīvanām /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15359794 (0.050):
na tvaṃ sraṣṭā na saṃhartā % na svatantro hi kutracit // LiP_1,96.45 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7253556 (0.050):
na tvaṃ sraṣṭā na saṃhartā na svatantro hi kutracit // LiP_1,96.45 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16972613 (0.063):
sraṣṭā tvaṃ brahmamūrtyā tu BrP_73.14a / sraṣṭā dharmasya kaś cānyaḥ BrP_4.39a
nirlipto ' haṃ tapasvī ca harer ārādhanonmukhaḥ // Jss_1,14.12 //
saṃhāra-viṣayaṃ mahyaṃ śrī-kṛṣṇaś ca purā dadau /
datvā rudrāya tad ahaṃ tapasyāsu rato hareḥ // Jss_1,14.13 //
tad-arcanena dhyānena tapasā pūjanena ca / / stavena kavacanenaiva nāma-mantra-japena ca // Jss_1,14.14 //
mṛtyuñjayo ' haṃ adhunā na ca kālād bhayaṃ mama /
kālaḥ saṃharate sarvaṃ māṃ vinā ca tatheśvaram // Jss_1,14.15 //
purā sarvādi-sarge ca kasyacit sraṣṭur eva ca /
bhālodbhavāś ca te rudrās teṣv eko ' haṃ śaṅkaraḥ // Jss_1,14.16 //
kalpaś ca brahmaṇaḥ pāte laye prākṛtike tathā / / sarve naṣṭā viṣayiṇo na bhaktāś ca yatheśvaraḥ // Jss_1,14.17 //
asaṃkhya-brahmaṇaḥ pātaḥ kalpaś cāsaṃkhya eva ca / / samatītaḥ kati-vidho bhavitā yā punaḥ punaḥ // Jss_1,14.18 //
śrī-kṛṣṇasya nimeṣeṇa brahmaṇaḥ patanaṃ bhavet /
tatra prākṛtikāḥ sarve tiro-bhūtāḥ punaḥ punaḥ // Jss_1,14.19 //
na prākṛto na viṣayī nitya-dehī ca vaiṣṇavaḥ /
harer vareṇāmaro 'haṃ śivādhāras tatas tataḥ // Jss_1,14.20 //
jala-plutaṃ ca viśvaughaṃ laye prākṛtike dhruvam /
ābrahma-loka-paryantaṃ paraṃ kṛṣṇālayaṃ vinā // Jss_1,14.21 //
sarvā devyo vilīnāś ca kṛṣṇaḥ satyaṃ suniścitam /
sarve pumāṃso līnāś ca satye nitye sanātane // Jss_1,14.22 //
ahaṃ kṛṣṇaś ca prakṛtiḥ pārṣada-pravaro hareḥ /
nityaṃ nityā vidyamānā goloke ca nirāmaye // Jss_1,14.23 //
eka īśo na dvitīya iti sarvādi-sargataḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2135492 (0.025):
tathātve suvarṇavacchare śṛṅgasyāpi pratītiprasaṅgāditi hiśabdārthaḥ / / na dvitīya ityāha nahīti // / avinaṣṭṛṅgeṣu tadavayaveṣu sarveṣu śarādyupādānataiveti na yuktam /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8115871 (0.026):
so 'bhibhūto 'rthasaṃdarpādyattena haṭhaśarmaṇā / / taddvitīyo mayā kṣattrakumāro dhanavāñchritaḥ // SoKss_9,2.39 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2111011 (0.033):
dharmiṇa eva nityatve tena saha parādhīnatvaṃ kuta iti evārthaḥ / / na dvitīyaḥ / / arthapratipādānādiśaktestatsvabhāvatvāt /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25999466 (0.037):
idaṃ prathamaṃ gamanaṃ bhojanaṃ vā yasya sa idaṃprathamaḥ / / idaṃdvitīyaḥ / / idaṃtṛtīyaḥ / / etatprathamaḥ / / etaddvitīyaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 488125 (0.038):
ata eva na tṛtīyo 'pi / / yattu niḥsvedatvādikaṃ liṅgamucyate tattāvatsandigdhāsiddham /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21023456 (0.039):
vācyatvāditi bhāvaḥ/ tṛtīya āha sarvatveneti// gāmiti padena
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28147446 (0.039):
nāstīti pakṣadharmāvacchinnasādhanāvyāpakaṃ codbhūtarūpavattvaṃ bhavatīti / lakṣaṇasamanvayaḥ/ tṛtīyo yatheti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587178 (0.040):
206.012. eko 'bhihitah tvaṃ tāvat samyuktakamadhīṣva/ / 206.012. dvitīyo 'bhihitah tvamapi madhyamam/
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135405 (0.043):
eḍakalomānāṃ dve bhāgā ādayitavyās tṛtīyo odātikānāṃ caturtho gocarikāṇāṃ / / taduttarim ādiyeya nissargikapācattikaṃ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098240 (0.043):
iti nāṭakaprakaraṇe kalyāṇasvapno nāma prathamoṅkaḥ // / (atha dvitīyo 'ṅkaḥ)
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7535828 (0.044):
idaṃ prathamaṃ gamanaṃ bhojanaṃ vā yasya sa idaṃprathamaḥ / / idaṃdvitīyaḥ / / idaṃtr̥tīyaḥ / / etatprathamaḥ / / etaddvitīyaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577695 (0.046):
177.021. sa gatastāṃ vibhūtiṃ dṛṣṭvā vismayāvarjitamanāstatraivāvasthitaḥ/ / 177.022. evaṃ dvitīyaḥ, tṛtīyaḥ preṣitaḥ/ / 177.023. so 'pi tatraiva gatvā avasthitaḥ/
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28787862 (0.047):
tadadhikaraṇāvṛttitārūpaḥ/ / dvitīyas tajjñānapratibaddhajñānakatvalakṣaṇaḥ/
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5878923 (0.047):
tadiha cetano jīvaḥ sarūpeṇa cetanāntareṇaiva brahmaṇā sadvitīyaḥ / pratīyate, na tvacetanayā virūpayā buddhyā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7864549 (0.048):
3. aprameyaguṇadhāraṇapāramitāstūpasatkāro nāma tṛtīyaḥ / / 'maitryādi' iti śāstram / maitrī karuṇāmuditopekṣāścatvāryapramāṇāni
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 410772 (0.048):
viśeṣaḥ | sāvadhitvepi vyāpāraphalapravāhaprakarṣāpraka-(7)-rṣābhyāṃ / viśeṣaḥ | dvitīyastu syādapi yadi teṣāṃ yaugapadyaṃ bhavet | kramiṇastu
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7841450 (0.050):
aśanireva prathamo'nuyājaḥ hrādunirdvitīya ulkuṣī tṛtīyaḥ / sa prathamamanuyājamanumantrayeta aśanyamuṃ jahīti yaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724641 (0.052):
saṃkṣepeṇa suvacaḥ, tathā nālaṅkāradhvaniḥ, alaṅkārāṇāṃ bhūyastvāt / / tata evoktam saprapañcaṃ iti / / tṛtīyastviti /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7883282 (0.052):
iti naño sambandhādityarthaḥ / sa punarvihāraḥ 'skandhādau' prathamaḥ / / 'antarāyeṣu' dvitīyaḥ / 'sambhāre ' tṛtīyaḥ / 'sendriyādike samare '
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7403329 (0.053):
prathamāt prathamaḥ, dvitīyād dvitīyaḥ ity ādi / / taudeyaḥ / / śālāturīyaḥ / / vārmateyaḥ / / kaucavāryaḥ /
nahi naśyanti tad-bhaktāḥ prakṛti-prākṛte laye // Jss_1,14.24 //
tasya bhaktottamānāṃ ca satataṃ smaraṇena ca / / āyur-vyayo nahi bhavet kathaṃ mṛtyur bhaviṣyati // Jss_1,14.25 //
na vāsudeva-bhaktānām aśubhaṃ vidyate kvacit /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17731371 (0.0):
tathā coktam na vāsudeva bhaktānām aśubhaṃ vidyate kvacit iti | yathā hi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17822960 (0.0):
| śāstraṃ ca na vāsudeva bhaktānām aśubhaṃ vidyate kvacit iti ||31||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7287076 (0.0):
tathā coktam na vāsudeva-bhaktānām aśubhaṃ vidyate kvacit iti | yathā hi
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18465880 (0.0):
| śāstraṃ ca na vāsudeva-bhaktānām aśubhaṃ vidyate kvacit iti ||31||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913597 (0.0):
na vāsudeva bhaktānām aśubhaṃ vidyate kvacit |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20776930 (0.047):
13,135.130c sarvapāpaviśuddhātmā yāti brahma sanātanam / 13,135.131a na vāsudevabhaktānām aśubhaṃ vidyate kva cit
teṣāṃ bhaktottamānāṃ ca satataṃ smaraṇena ca // Jss_1,14.26 // / janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-bhayaṃ nāpy upajāyate /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736870 (0.0):
sarvebhyo 'pi bhayaṃ nāsti mad-bhaktānām akarmaṇām / / janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-bhayaṃ teṣāṃ na vidyate // Jss_1
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20776938 (0.015):
13,135.131a na vāsudevabhaktānām aśubhaṃ vidyate kva cit / 13,135.131c janmamṛtyujarāvyādhibhayaṃ vāpy upajāyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913604 (0.015):
na vāsudeva bhaktānām aśubhaṃ vidyate kvacit | / janma mṛtyu jarā vyādhi bhayaṃ cāpy upajāyate || iti |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25032402 (0.048):
jarāmṛtyubhayaṃ tathā HV_App.I,3.15b / jarārogavivarjitaḥ HV_App.I,29F.63b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28938741 (0.051):
jarāmṛtyubhayaṃ na ca LiP_1,47.14d / jarāyukto dvijo bhūtvā LiP_1,86.150c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206275 (0.051):
janmavyādhijarāmṛtyu SvaT_10.664c / janmasthaṃ dhārayet kṣaṇāt KubjT_23.158d
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 430958 (0.055):
janmamṛtyujarāvyādhi- $ rogaśokādyupadrutaḥ &
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrpu.htm.txt) 1582639 (0.055):
bhāvagarbhaṃ yathābhāvaṃ paraṃ saṃvegam āśritaḥ // HSvs_[9.1]562 // / janmamṛtyujarāvyādhi-rogaśokādyupadrutaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21346194 (0.058):
vyādhijanmajarāmṛtyuvarjitaḥ sarvasiddhibhāk /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8480919 (0.058):
viparyayo na teṣvasti jarāmṛtyubhayaṃ na ca // BndP_1,14.57 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15309183 (0.058):
viparyayo na teṣvasti % jarāmṛtyubhayaṃ na ca // LiP_1,47.14 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7202957 (0.058):
viparyayo na teṣvasti jarāmṛtyubhayaṃ na ca // LiP_1,47.14 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23404009 (0.058):
viparyayo na teṣv asti $ jarāmṛtyubhayaṃ na ca &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5110673 (0.058):
viparyayo na teṣv asti jarāmṛtyubhayaṃ na ca /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10124026 (0.058):
viparyayo na teṣvasti jarāmṛtyubhayaṃ na ca /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22933981 (0.058):
anahaṃkāro 'haṃkārābhāva eva ca | / janma mṛtyu jarā vyādhi duḥkha doṣānudarśanaṃ janma ca mṛtyuś ca jarā ca
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16439049 (0.062):
vyādhibhiḥ sahito 'ntakaḥ HV_App.I,42B.1938b / vyādhimṛtyubhayaṃ caiva HV_47.55c / vyādhirūpair bahuvidhair HV_App.I,11.70a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4803762 (0.063):
jarāmṛtyubhayaṃ nāsti dharmādharmau yugādikaṃ /AP_107.010ab/
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17944708 (0.063):
viparyayo na teṣvasti jarāmṛtyubhayaṃ na ca / / dharmādharmau na teṣvāstāṃ nottamādhamamadhyamāḥ // MarkP_53.37 //
atra kalpe bhavān brahmā vyavasthātā ca karmasu // Jss_1,14.27 //
sthalaṃ kopānalānāṃ ca vidhānaṃ yad vidhe kuru /
śambhoś ca vacanaṃ śrutvā kampitaḥ kamalāsanaḥ / / sthalaṃ cakāra vahnīnām ājñayā śaṅkarasya ca // Jss_1,14.28 //
brahmovaca / jvaras tri-pādas tri-śirāḥ ṣaḍ-bhujo nava-locanaḥ /
bhasma-praharaṇo raudraḥ kālāntakayamopamaḥ // Jss_1,14.29 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4440512 (0.023):
jvaras tripādas triśirās tadā samaradurjayaḥ // HV_110.56 // / bhasmapraharaṇo ghoraḥ kālāntakayamopamaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6754186 (0.060):
abhyadhāvata vai bhībhaṃ kālāntakayamopamaḥ // GarP_1,145.32 // / atha bhīmena vīreṇa gadayā vinipātitaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16193126 (0.064):
kālāntakayamopamaḥ HV_App.I,42B.1225b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 688623 (0.064):
nārācaiḥ krodhatāmrākṣaḥ $ kālāntakayamopamaḥ // HV_App.I,42B.1225 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 694540 (0.064):
prahrādo 'yudhyata kruddhaḥ $ kālāntakayamopamaḥ // HV_App.I,42B.1882 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25008785 (0.064):
kālāntakayamopamam HV_App.I,31.1547b / kālāntakayamopamaḥ HV_App.I,42B.1225b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25008795 (0.064):
kālāntakayamopamaḥ HV_App.I,42B.1225b / kālāntakayamopamaḥ HV_App.I,42B.1882b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22174172 (0.064):
nārācaiḥ krodhatāmrākṣaḥ kālāntakayamopamaḥ // HV_App.I,42B.1225 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22180089 (0.064):
prahrādo 'yudhyata kruddhaḥ kālāntakayamopamaḥ // HV_App.I,42B.1882 //
bhave bhavatu sarvatra bhava-kopānalo 'dhunā /
prākṛteṣu ca deheṣu vyāpāro 'sya mayā kṛtaḥ // Jss_1,14.30 //
mama kopānalaḥ śambho saṃskṛtāgnir dvijasya ca /
bhave bhavatu sarvatra vyāpāro 'sya mayā kṛtaḥ // Jss_1,14.31 //
śeṣasya kopa-vahniś ca śeṣāsye 'stv adhunā śiva /
yato viśvaṃ ca pralaye dahed gomaya-piṇḍavat // Jss_1,14.32 //
vahner mukhyānalo viśve vyavahārāgnir īśvaraḥ /
bhvatv eva hi sarvatra sarveṣām upakārakaḥ // Jss_1,14.33 // / dharmāsya-kopa-vahniś ca kṛṣṇāgniś ca bhavatv ayam /
adharmaṃ kurvatāṃ sarvaṃ dāhanaṃ ca kariṣyati // Jss_1,14.34 //
sūrya-kopānalaś cāyaṃ dāvāgniś ca vaneṣu ca /
sthitir asya taroḥ skandhe tad-bhakṣyāḥ paśu-pakṣiṇaḥ // Jss_1,14.35 //
candra-kopānalo viśve kāmināṃ virahānalaḥ /
dampatyor virahe śaśvad bhakṣyati sma dvayos tanum // Jss_1,14.36 //
indra-kopānalaḥ sadyo vajrāgniś ca babhūva ha /
upendrasyānalaś caiva vidyud eva bhvatv ayam // Jss_1,14.37 // / rudrāṇām āsya-vahniś ca maholkāgnir bhavatv ayam /
gaṇeśāgniḥ pṛthivyāṃ tu yathāsthāne tu tiṣṭhati // Jss_1,14.38 //
yatra tiṣṭhet tad uṣaram evam evaṃ vidur budhāḥ / / skanda-kopānalaś caiva raṇāstrāgnir babhūva ha // Jss_1,14.39 //
kāmetarāṇāṃ devānāṃ munīnāṃ ca mukhānalaḥ /
jagrāhaurva-munis tatra tejasi brahmaṇaḥ sutaḥ // Jss_1,14.40 //
sva-dakṣiṇorau sa muniḥ saṃsthāpya veda-mantrataḥ /
brahmaṇaṃ ca namas-kṛtya śaṅkaraṃ tapase yayau // Jss_1,14.41 //
kālena tasmān niḥsṛtya samudre vāḍavānalaḥ / / sa babhūva purā putra paramaurvānalaḥ svayam // Jss_1,14.42 //
kāmāgnim ulvaṇaṃ dṛṣṭvā vicintya manasā vidhiḥ /
samālocya suraiḥ sārdhaṃ munīndraiḥ saha saṃsadi // Jss_1,14.43 //
ajuhāva striyaḥ sarvāḥ suvratāś ca pati-vratāḥ /
āyuyur yoṣitaḥ sarvās tā ūcuḥ kamalodbhavam // Jss_1,14.44 //
striya ūcuḥ / kim asmān brūhi bhagavan śādhi naḥ karavāma kim /
ālocya manasā sarvaṃ dehi bhāraṃ vayaṃ striyaḥ // Jss_1,14.45 //
brahmovāca / gṛhītvā madanāgniṃ ca maithune sukha-dāyakam /
viśve ca yoṣitaḥ sarvāḥ śaśvat-kāmā bhavantu ca // Jss_1,14.46 //
brahmaṇaś ca vacaḥ śrutvā kopa-raktāsya-locanaḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733899 (0.0):
sṛṣṭiṃ kuru mahā-bhāga kṛtvā dāra-parigraham // Jss_1
tam ūcuḥ yoṣitaḥ sarvā bhayaṃ tyaktvā ca saṃsadi // Jss_1,14.47 //
striya ūcuḥ / dhik tvāṃ jagad-vidhiṃ vyarthaṃ cakāra parameśvaraḥ /
apūjyo mohinī-śāpāt putra-śāpena sāmpratam // Jss_1,14.48 //
gṛhītvā madanāgniṃ ca puruṣāś ca tathā striyaḥ / / nityaṃ dahanti satataṃ vāstavaṃ duḥsahaṃ param // Jss_1,14.49 //
tad-eka-bhāgaḥ puruṣe tri-bhāgaś cāpi yoṣiti /
tena dugdhāḥ striyaḥ sarvāś cāsmākam apareṇa kim // Jss_1,14.50 //
samarpaṇaṃ cet puruṣe yad yasmāsu smarānalaḥ /
bhasmī-bhūtaṃ kariṣyāmo rakṣitā ko bhavet tava // Jss_1,14.51 //
pati-vratā-vacaḥ śrutvā tam uvāca śivaḥ svayam /
hitaṃ satyaṃ niti-sāraṃ pariṇāma-sukhāvaham // Jss_1,14.52 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728713 (0.017):
hitaṃ tathyaṃ nīti-sāraṃ pariṇāma-sukhāvaham // Jss_1
atha kulaṭotpattiḥ / śrī-mahā-deva uvāca
tyaja dvandvaṃ mahā-bhāga suvratābhiḥ sahādhunā /
pati-vratānāṃ tejaś ca sarvebhyaś ca paraṃ bhavet // Jss_1,14.53 //
nirmāṇaṃ kuru devendra kṛtyāṃ strī-jātim īśvara /
tasyai dehi duḥkha-bījaṃ kāma-kopānalaṃ param // Jss_1,14.54 //
śaṅkarasya vacaḥ śrutvā satvaraṃ jagatāṃ vidhiḥ /
sasṛje tat-kṣaṇaṃ mūrtiṃ strī-rūpāṃ sumanoharāṃ // Jss_1,14.55 //
aho rūpam aho veśam aho asyā navaṃ vayaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373676 (0.050):
BhP_08.09.002/1 aho rūpamaho dhāma aho asyā navaṃ vayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734237 (0.050):
aho rūpamaho dhāma aho asyā navaṃ vayaḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15409266 (0.054):
BhP_03.20.032/1 aho rūpam aho dhairyam aho asyā navaṃ vayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2658158 (0.054):
aho rūpam aho dhairyam aho asyā navaṃ vayaḥ /
aho cakṣuḥ kaṭākṣaṃ ca munīnāṃ mohayan manaḥ // Jss_1,14.56 //
aho kaṭhinaṃ cāru stana-yugmaṃ suvartulam /
vicitraṃ kaṭhinaṃ sthūlaṃ śroṇi-yugmaṃ ca sundaram // Jss_1,14.57 //
nitamba-yugmaṃ valitaṃ cakrākāraṃ sukomalam /
śveta-campaka-varṇābhaṃ sarvāvayam īpsitam // Jss_1,14.58 //
śarat-pārvaṇa-koṭīndu-vinindāsyaṃ suśobhanam /
īṣaddhāsya-prasannāsyaṃ vastreṇācchāditaṃ mudā // Jss_1,14.59 //
vapuḥ sukomalam cālaṃ nāti-dīrghaṃ na vakharam /
vahni-śuddhāṃśukaṃ ratna-bhūṣaṇair bhūṣitaṃ sadā // Jss_1,14.60 //
dāḍimba-kumudākāraṃ sāndraṃ sindūra-sundaram /
kastūrī-vindunā sārdhaṃ snigdha-candana-vindubhiḥ // Jss_1,14.61 //
pakva-bimba-phalākāram adha-rauṣṭha-puṭaṃ param /
danta-paṃkti-yugaṃ caiva dāḍimba-bīja-sannibham // Jss_1,14.62 //
sucāru kavarī-bhāraṃ mālatī-mālya-maṇḍitam /
tasyai dadau ca kāmāgniṃ dṛṣṭvā tāṃ kamalodbhavaḥ // Jss_1,14.63 //
dṛṣṭvā sā candra-rūpaṃ ca kāmonmattā vicetanā /
kṛtvā kaṭākṣaṃ smerāśyā māṃ bhajasvety uvāca sā // Jss_1,14.64 //
saspitaḥ prayayau candro lajjayā ca sabhā-talāt /
kāmaṃ dṛṣṭvā ca cakame kāmārtā sā gata-trapā // Jss_1,14.65 //
dudrāva kāmas tasmāc ca tat-paścāt sā dadhāva ca / / jahasur devatāḥ sarvā munayaś cāpi saṃsadi // Jss_1,14.66 //
lajjitā yoṣitah sarvās tāṃ vārayitum akṣamāḥ / / sarve cakruḥ parīhāsaṃ strī-vargaṃ śaṅkarādayaḥ // Jss_1,14.67 //
kāmaṃ na labdhvā sā ca strī nivṛtyāgatya saṃsadi /
tam aśvinī-kumāraṃ cāpy uvāca sura-sannidhau // Jss_1,14.68 //
kṛtyā-kāminy uvāca / māṃ bhajasva raveḥ putra priyāṃ rasavatīṃ mudā /
śṛṅgāre sukhadāṃ śāntāṃ parāṃ kāmāturāṃ varāṃ // Jss_1,14.69 //
tvayā śārdhaṃ bhramiṣyāmi sundare gahane vane /
rahasi rahasi krīḍāṃ kariṣyāmi divāniśam // Jss_1,14.70 //
madhu-pānaṃ ca dāsyāmi vāsitaṃ cāmalaṃ jalam /
sakarpūraṃ ca tāmbūlaṃ bhoga-vastu manoharam // Jss_1,14.71 //
śayyāṃ manoramāṃ kṛtvā sapuṣpa-candanārcitām /
bhagavantaṃ kariṣyāmi puṣpa-candana-carcitam // Jss_1,14.72 //
kumāra uvāca / vacanaṃ vada vāme mām ātmano hṛdayaṅgama /
vihāya kapaṭaṃ kānte kapaṭaṃ dharma-nāśanam // Jss_1,14.73 //
strī-dharmaṃ strī-manas-kāmaṃ strī-svabhāvaṃ ca kīdṛśam /
tad-ācāraṃ kati-vidhaṃ tan māṃ vyākhyātum arhasi // Jss_1,14.74 //
aśvinīja-vacaḥ śrutvā kāmārtā tam uvāca sā /
kāmārtānāṃ kva lajjā ca kva bhayaṃ mānam eva ca // Jss_1,14.75 //
atha kulaṭā-svabhāva-kathanam / kāminy uvāca
sthānaṃ nāsti kṣaṇaṃ nāsti nāsti dūtī tad uttamā /
tenaiva yuvatīnāṃ ca satītvam upajāyate // Jss_1,14.76 // / suveśaṃ kāmukaṃ dṛṣṭvā kāminī madanāturā /
tad rātraṃ ca pulakitaṃ yonau kaṇḍūyanaṃ paraṃ // Jss_1,14.77 //
vicetanā bhavet sā ca kāma-jvara-prapīḍitā / / sarvaṃ tyajati tad-dhetoḥ putraṃ kāntaṃ gṛhaṃ dhanam // Jss_1,14.78/ //
labdhvā yuvānaṃ puruṣaṃ deśa-tyāgaṃ karoti sā /
tad-uttamaṃ punar labdhvā taṃ tyajet sā kṣaṇena ca // Jss_1,14.79 //
viṣaṃ dātuṃ samarthā sā svāminaṃ guṇināṃ varam /
mlecchaṃ yuvānaṃ samprāpya sarvasvaṃ dātum utsukā // Jss_1,14.80 //
tyajet kula-bhayaṃ lajjāṃ dharmaṃ bandhuṃ yaśaḥ śriyam /
samprāpya rati-śūraṃ ca yuvānaṃ suratonmukham // Jss_1,14.81 //
sudṛśyaṃ sundara-mukhaṃ śaśvan-madhuritaṃ vacaḥ /
hṛdayaṃ kṣura-dhārābhaṃ ko vā jānāti tan-manaḥ // Jss_1,14.82 //
vidyucchaṭā jale rekhā cāsthirā ca yathāmbare /
tathāsthirā ca kulaṭā-prītiḥ svapnaṃ ca tad-vacaḥ // Jss_1,14.83 //
kulaṭānāṃ na satyaṃ ca na ca dharmo bhayaṃ dayā /
na laukikaṃ na lajjā syāj jāra-jintā nirantaram // Jss_1,14.84 //
svapne jāgaraṇe caiva bhojane śayane sadā / / nirantaraṃ kāma-cintā jāre sneho na cānyataḥ // Jss_1,14.85 //
kulaṭā nara-ghātibhyo nirdayā duṣṭa-mānasāḥ /
jārārthe ca sutaṃ hanti bāndhavasya ca kā kathā // Jss_1,14.86 //
na hi vedā vidanty evaṃ kulatā-hṛdayaṅgamam / / kathaṃ devās ca munayaḥ santo jānanti niścayam // Jss_1,14.87 //
rati-śūraṃ priyaṃ dṛṣṭvā kṣīraṃ ghṛtam ivācaret /
gate vayasi jīrṇaṃ taṃ viṣaṃ dṛṣṭvā tyajet kṣaṇāt // Jss_1,14.88 //
na viśvaseyus tāṃ duṣṭo tasmāt santo hi santataṃ / / na ripuḥ puruṣāṇāṃ ca duṣṭa-strībhyaḥ paro bhuvi // Jss_1,14.89 //
viṣaṃ mantrād upaśamaṃ jalād vahniś ca niścitaṃ /
agneś ca kaṇṭhakocchannaṃ durjanaḥ stavanād vaśaḥ // Jss_1,14.90 //
lubdho dhanena rājā ca sevayā satataṃ vaśaḥ /
miśraṃ svaccha-svabhāvena bhayena ca ripur vaśaḥ // Jss_1,14.91 //
ādareṇa vaśo vipro yauvatī prema-bhārataḥ /
bandhur vaśaḥ samatayā guruḥ praṇatibhiḥ sadā // Jss_1,14.92 //
mūrkho vaśaḥ kathāyāṃ ca vidvān vidyā-vicārataḥ /
na hi duṣṭā ca kulaṭā puṃsaś ca vaśagā bhavet // Jss_1,14.93 //
sva-kārye tat-parā śaśvat prītiḥ kāryānurodhataḥ / / na sarvasya vaśī-bhūtā vinā śṛṅgāram ulvaṇam // Jss_1,14.94 //
na prītyā na dhanenaiva na stavān na sevayā /
na prāṇa-dānato veśyā vaśī-bhūtā bhavet kṣaṇam // Jss_1,14.95 //
āhāro dvi-guṇas tāsāṃ buddhis tāsāṃ catur-guṇā /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476295 (0.051):
āhāro dviguṇaḥ strīṇāṃ buddhis tāsāṃ catur-guṇā | / ṣaḍ-guṇo vyavasāyaś ca kāmāś cāṣṭaguṇaḥ smṛtaḥ // Hit_2.119 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13483746 (0.051):
āhāro dviguṇaḥ strīṇāṃ buddhis tāsāṃ catur-guṇā | / ṣaḍ-guṇo vyavasāyaś ca kāmāś cāṣṭaguṇaḥ smṛtaḥ // Hit_4.9 //
ṣaḍ-guṇā mantraṇā tāsāṃ kāmaś cāṣṭa-gunaḥ smṛtaḥ // Jss_1,14.96 //
śaśvat-kāmā ca kulaṭā na ca tṛptiś ca krīḍayā / / haviṣā kṛṣṇa-vartmeva bhūya evābhivardhate // Jss_1,14.97 //
divāniśaṃ ca śṛṅgāraṃ kurute tat-pumān yadi / / na tṛptiḥ kulaṭānāṃ ca pumāṃsaṃ grastum icchati // Jss_1,14.98 //
nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19654735 (0.0):
01,113.007d*1189_01 nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676778 (0.0):
13,038.025a nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15441520 (0.0):
05,040.006a nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12773121 (0.0):
nāgnistṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740484 (0.0):
nārīṇāñca nadīnāṃ ca svacchandā lalitā gatiḥ // GarP_1,109.39 // / nāgnistṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476145 (0.0):
coktam- / nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21436241 (0.0):
nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ | / nāntakaḥ sarva bhūtānāṃ na puṃsāṃ vāma locanā ||Panc_1.148||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20021179 (0.055):
05,040.006a nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22660475 (0.055):
01,113.007d*1189_01 nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ
nāntakaḥ sarva-bhūtānāṃ nāsāṃ tṛpyati sampadām // Jss_1,14.99 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19654737 (0.0):
01,113.007d*1189_01 nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ / 01,113.007d*1189_02 nāntakaḥ sarvabhūtānāṃ na puṃsāṃ vāmalocanāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676780 (0.0):
13,038.025a nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ / 13,038.025c nāntakaḥ sarvabhūtānāṃ na puṃsāṃ vāmalocanāḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15441522 (0.0):
05,040.006a nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ / 05,040.006c nāntakaḥ sarvabhūtānāṃ na puṃsāṃ vāmalocanā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740486 (0.0):
nāgnistṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ / / nāntakaḥ sarvabhūtānāṃ na puṃsāṃ vāmalocanāḥ // GarP_1,109.40 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476147 (0.0):
nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ | / nāntakaḥ sarva-bhūtānāṃ na puṃsāṃ vāma-locanā // Hit_2.115 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21436243 (0.0):
nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ | / nāntakaḥ sarva bhūtānāṃ na puṃsāṃ vāma locanā ||Panc_1.148||
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12773121 (0.037):
nāgnistṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ / / nāntakassarvabhūtānāṃ na puṃsāṃ vāmalocanāḥ // BhS_36.506 //
na śreyasāṃ manas tṛptaṃ vāḍavāgnir na pāthasām /
vasundharā na rajasāṃ na puṃsāṃ kulaṭā tathā // Jss_1,14.100 //
ity evaṃ kathitaṃ kiṃcit sarvaṃ vaktuṃ ca nocitam /
lajjā bījaṃ yoṣitāṃ ca nibodha bhāskarātmaja // Jss_1,14.101 //
śrutvā ca kṛtyā-strī-vākyaṃ jahasur munayaḥ surāḥ /
cukupur yoṣitaḥ sarvāḥ padmādyā lajjitāḥ suta // Jss_1,14.102 //
lajjā-natānanā lakṣmīr niryayau deva-maṇḍalāt /
tat paścāt pārvatī sārdhaṃ sarasvatyā natānanā // Jss_1,14.103 //
sāvitrī rohinī svāhā vāruṇī ca ratiḥ śacī /
sarvā babhūvur ekatra pracakrur mantraṇāṃ ca tāḥ // Jss_1,14.104 //
kṛtyā-striyaḥ samāhūya tā ūcuś ca krameṇa ca / / rodhayām āsur iṣṭāṃ tāṃ sugopyāṃ api yoṣitaḥ // Jss_1,14.105 //
tasyā mukhe dadau hastaṃ suśīlā kamalālayā /
salajjitā bhava sute śāntā ceti śubhāśiṣam // Jss_1,14.106 //
sarasvatī dadau tasyai cābhimānaṃ ca dhairyatām / / maukharyaṃ vāvadūkatvaṃ mantraṇām ātma-rakṣaṇam // Jss_1,14.107 //
sāvitrī ca dadau tasyai sauśīlyaṃ cātidurlabham / / ātma-saṃgopanaṃ caiva gāmbhīryaṃ kulato bhayam // Jss_1,14.108 //
pārvaty uvāca / dhik tvāṃ sva-bhāva-kulaṭāṃ lajjitā bhava sundari /
sva-mānaṃ gauravaṃ rakṣa hy asmākaṃ ca smarātura // Jss_1,14.109 //
jani labha pṛthivyāṃ ca kāya-vyūhaṃ vidhāya ca /
puṃsām aṣṭa-guṇaṃ kāmaṃ labhasva ca pṛthak prṛthak // Jss_1,14.110 //
lajjāṃ catur-guṇāṃ cāpi dviguṇāṃ dhairyatāṃ tathā / / abhogecchadhame gaccha dūraṃ gaccha mamāntikāt // Jss_1,14.111 //
puṃsāṃ ca dvi-guṇaḥ kāmo vāstavīṇāṃ ca yoṣitām /
lajjā cāṣṭa-guṇā cāpi dhairyatā ca catur-guṇā // Jss_1,14.112 //
kula-dharmaḥ kula-bhayaṃ sauśīlyaṃ mānam ūrjitam /
śaśvat tiṣṭhatu puṃsy eva strīṣu ca mamājñayā // Jss_1,14.113 //
yasmāt sadasi sarvebhyo lajjā-hīnaḥ surādhamaḥ /
strī-sva-bhāvaṃ ca papraccha yajña-bhāk na bhavet tataḥ // Jss_1,14.114 //
adya-prabhṛti viśveṣu nāgrāhyaṃ pāpa-saṃyutam /
cikitsakānāṃ viduṣāṃ na bhakṣya mamājñayā // Jss_1,14.115 //
ity evam uktvā prayayur devyaś ca sarva-yoṣitaḥ / / devāś ca munayaś cāpi ye cānye ca samāgataḥ // Jss_1,14.116 //
devāś ca munayaś cāpi ye cānye sarvataḥ suta /
pati-vratāṇāṃ strīṇāṃ ca lajjā bīja-svarūpiṇī // Jss_1,14.117 //
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñāṇāmṛta-sāre prathamaika-rātre
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727370 (0.021):
pati-vratā saha-mṛtā bhartā sārdhaṃ jagāma sā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729868 (0.021):
śaṅkarasya mukhād vipra sva-guror jñāninas tathā // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730367 (0.021):
brahmā yayau brahma-lokaṃ janma-mṛtyu-jarāpaham // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731388 (0.021):
mucyate vighna-pāpebhyo guroś caraṇa-darśanāt // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733239 (0.021):
viprad-grasto rāja-baddho mucyate nātra saṃśayaḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739268 (0.021):
hari-bhakti-pradaṃ sarvaṃ karma-mūla-nikṛntanam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728606 (0.022):
mucyate sarva-pāpebhyo viṣṇu-lokaṃ sa gacchati // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732678 (0.022):
ihaiva ca sukhaṃ bhaktyānte yāti hareḥ padam // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733801 (0.022):
śambhuṃ śubhāśiṣaṃ kṛtvā brahma-lokaṃ yayau vidhiḥ // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735066 (0.022):
vicitrāṃ ca brahma-sabhāṃ puṣkaraṃ tīrtham āyayuḥ // Jss_1
kulaṭottpatir nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735633 (0.010):
mahotsava-darśanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737219 (0.011):
gandharva-mokṣaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturdaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735078 (0.011):
mahotsavārambho nāma daśamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ekādaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736737 (0.012):
gandharva-kṛta-stotraṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre trayodaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733818 (0.019):
nāradopadeśa-grahaṇaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre daśamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733246 (0.020):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre navamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731401 (0.021):
lomaśa-nārada-saṃvāde ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre saptamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27728621 (0.022):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde śrī-kṛṣṇa-mahimopālambhanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre caturtho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27739271 (0.023):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre / prathamaika-rātre pañcadaśo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732694 (0.023):
gaṇapati-stotraṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729885 (0.023):
prathamaika-rātre kavaca-praśno nāma caturtho 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre pañcamo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730374 (0.023):
iti śrī-nārada-pañca-rātre jñānāmṛta-sāre prathamaika-rātre pañcamo / 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27727383 (0.024):
brahma-sanat-kumāra-saṃvāde naivedya-praśaṃsanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre tṛtīyo 'dhyāyaḥ"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726260 (0.027):
iti śrī-nārada-pañca-rātre grantha-praśaṃsanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / prathamaika-rātre dvitīyo 'dhyāyaḥ"
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834280 (0.038):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmānukathanaṃ nāma / trayodaśo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15835606 (0.050):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmaśāntinirdeśo nāma / caturdaśo 'dhyāyaḥ
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23251078 (0.055):
padmagirisaṃprasthāpano nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / / caturtha adhyāyaḥ śrīsvayambhūcaityasamutpattikathā
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25376937 (0.055):
iti śrīśivamahāpurāṇe saptamyāṃ vāyavīyasaṃhitāyāṃ pūrvakhaṇḍe / vāyusamāgamo nāma caturtho 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959194 (0.056):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre tāṇḍavalakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / atha pūrvaraṅgavidhāno nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904673 (0.056):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vapuśāpo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ
gate niyamite kāle gandharvaś copavarhaṇaḥ / / sva-yogena jahau dehaṃ bhārate prāktanād aho // Jss_1,15.1 //
sa jajñe śudra-yonau ca pituḥ śāpena ca daivataḥ /
viṣṇu-prasādaṃ bhuktvā ca babhūva brahmaṇaḥ sutaḥ // Jss_1,15.2 //
vimuktas tāta-śāpena samprāpya jñānam uttamam /
prati-janma-smṛtis tasya kṛṣṇa-mantra-prasādataḥ // Jss_1,15.3 //
pituḥ sakāśād āgatya samprāpa candra-śekharāt /
śrī-kṛṣṇa-mantram atulaṃ svarga-mandākinī-taṭe // Jss_1,15.4 //
svarga-mandākinī-tīrād guruṇā śaṅkareṇa ca / / sahitaḥ prayayau tūrṇaṃ pārvatī-sannidhānataḥ // Jss_1,15.5 //
uvāsa tatra śambhuś ca nāradaś ca mahā-muniḥ / / pārvatī bhadra-kālī skando gaṇa-patiḥ svayam // Jss_1,15.6 //
mahā-kālaś ca nandī ca vīra-bhadraḥ pratāpavān /
siddhā maharṣayaś ca munayaḥ sankādayaḥ // Jss_1,15.7 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16482609 (0.041):
siddhāś ca paramarṣayaḥ HV_82.13b / siddhāś ca munayaś caiva HV_App.I,31.934a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 556241 (0.050):
stuvanti munayaḥ sarve $ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,20.470 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22041798 (0.050):
stuvanti munayaḥ sarve siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,20.470 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4391041 (0.050):
*HV_62.62ab*727:2 | / ete ca munayaḥ sarve siddhāś ca paramarṣayaḥ | *HV_62.62ab*727:3 |
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1111042 (0.054):
sāṃkhyā yogāś ca ye cānye__Vdha_068.030 / siddhāś caiva maharṣayaḥ__Vdha_068.030
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19711762 (0.060):
01,203.001a tato devarṣayaḥ sarve siddhāś ca paramarṣayaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13784598 (0.062):
te ca sarve maharṣayaḥ HV_35.63b / te ca sarve yathāveśma HV_66.40a
yogīndrā jñāninaḥ sarve samūcuḥ śambhu-saṃsadi /
yat stotraṃ kavacaṃ dhyānaṃ subhadrāya ca kānane // Jss_1,15.8 //
nārāyaṇarṣi-bhagavān brāhmaṇāya dadau purā /
pūjā-vidhānaṃ yad yac ca puraś-caraṇa-pūrvakam // Jss_1,15.9 //
tad eva bhagavān śambhuḥ pradadau nāradāya ca / / uvāca śambhuṃ devarṣir yogināṃ ca guror gurum /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733123 (0.057):
pārvatī bhadra-kālī ca kārttikeyo gaṇeśvaraḥ // Jss_1
pārvatī-sannidhau tatra nāradaś ca mahā-muniḥ // Jss_1,15.10 //
bhagavan sarva-dharma-jña sarva-jña sarva-kāraṇa /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973012 (0.028):
bhagavan sarvadharmajña $ sarvadharmapravartaka &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17037998 (0.028):
bhagavan sarvadharmajña sarvadharmapravartaka /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16889558 (0.035):
bhagavan sarvadharmajña BrP_217.2a / bhagavan sarvabhūtānāṃ BrP_213.62a
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423585 (0.043):
asaṃgṛhītasattvasaṃgrahādiphalāḥ; sarvākārajñatā / sarvadharmānutpādādhiṣṭhānā ākāśadhātuparyantāvicchinnasattvārthaphalā
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11320714 (0.043):
sarvadharmasarvākārajñatā | sā punar eṣā śāstrajñatā bodhisatvānāṃ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4664368 (0.043):
sarvadharmasarvākārajñatā | sā punareṣā śāsrajñatā bodhisattvānāṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20726923 (0.043):
13,112.009 yudhiṣṭhira uvāca / 13,112.009a bhagavan sarvadharmajña sarvaśāstraviśārada
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25735839 (0.043):
indra uvāca / bhagavansarvadharmajña sarvabhūtahite rata /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838139 (0.043):
bhagīratha uvāca / bhagavansarvadharmajña sarvaśāstraviśārada /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842561 (0.043):
nārada uvāca / bhagavansarvadharmajña sarvaśāstrārthapāraga /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6925204 (0.049):
13309 tat kasya hetoḥ/ tathā hi na bhagavan sarvākārajñatā nimittataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 747249 (0.049):
hetoḥ tathā hi na bhagavan sarvākārajñatā nimittataḥ udgrahītavyā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15087090 (0.049):
tat kasya hetoḥ? tathā hi na bhagavan sarvākārajñatā nimittataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265049 (0.052):
subhūtir āha: kathaṃ punar bhagavan sarvākārajñatā tathāgatena nirdiṣṭā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265345 (0.052):
subhūtir āha: yāḥ punar imā bhagavan sarvākārajñatā ca mārgajñatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267568 (0.052):
kiṃ punar bhagavan sarvākārajñataivābhāvaḥ? utāho rūpam apy abhāvaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791232 (0.053):
yaḥ sarvākārajñatāyā anutpādo na sā sarvākārajñatā yo bhagavan rūpasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126773 (0.053):
na pṛthak tasmād yaḥ sarvākārajñatāyā anutpādo na sā sarvākārajñatā. / yo bhagavan rūpasya vyayo na tad rūpaṃ, yo vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24932292 (0.053):
mārgākārajñatāyā anutpādo na sā mārgākārajñatā, / yo bhagavan sarvākārajñatāyā anutpādo na sā sarvākārajñatā, iti hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24932331 (0.053):
sarvākārajñatāyā anutpādo na sā sarvākārajñatā. / yo bhagavan rūpasya vyayo na tad rūpam, iti hi rūpañ ca vyayaś cādvayam
sad yat pṛṣṭaṃ mayā pūrvaṃ tan māṃ vyākhyātum arhasi // Jss_1,15.11 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27735650 (0.050):
kiṃ babhūva rahasyaṃ ca tan māṃ vyākhyātum arhasi // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726275 (0.059):
pradattaṃ śambhunā tāta tan me vyākhyātum arhasi // Jss_1
yad yat pṛṣṭaṃ tvayā brahman pratyekaṃ ca krameṇa ca /
punaḥ praśnaṃ kuru mune śṛṇvantu mat-sabhāsadaḥ // Jss_1,15.12 //
ādhyātmikaṃ ca yaj jñānaṃ vedānāṃ sāram uttamam /
jñānaṃ jñāniṣu sāraṃ yat kṛṣṇa-bhakti-pradaṃ śubhaṃ // Jss_1,15.13 //
nirvāṇa-muktidaṃ jñānaṃ karma-mūla-nikṛntanam /
tat-siddhi-yogān muktiś ca yoginām api vāñcchitam // Jss_1,15.14 //
saṃsāra-viṣayaṃ jñānaṃ śaśvat sammoha-veṣṭitam / / āśramāṇāṃ samācāraṃ teṣāṃ dharma-pariṣkṛtam // Jss_1,15.15 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733361 (0.050):
saṃsāra-viṣaya-jñānam eva pañca-vidhaṃ smṛtam // Jss_1
caturṇāṃ varṇanāṃ vidhānāṃ maheśvara / / bhikṣūṇāṃ vaiṣṇavānāṃ ca yatīnāṃ brahma-cāriṇām // Jss_1,15.16 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734817 (0.045):
hantā yo vipra-bhikṣūṇāṃ yatīnāṃ brahma-cāriṇāṃ /"
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733367 (0.046):
vidhavānāṃ ca bhikṣūṇāṃ yatīnāṃ brahma-cāriṇāṃ // Jss_1
vāna-prasthāśramāṇāṃ ca paṇḍitānāṃ tathaiva ca / / pati-vratānāṃ yad yac ca śrī-kṛṣṇa-pūjanaṃ ca yat // Jss_1,15.17 //
yat stotraṃ kavacaṃ mantraṃ puraś-caraṇam īpsitam /
sārvāhnikam abhīṣṭaṃ ca vipākaṃ karma-jīvinām // Jss_1,15.18 //
saṃsāra-vāsanā-baddhaṃ lakṣaṇaṃ prakṛtīśayoḥ /
tayoḥ paraṃ vā yad brahma tasyāvatāra-varṇanam // Jss_1,15.19 //
kas tat kalāvatīrṇaś ca kas tad-aṃśaś tathaiva ca / / paripūrṇatamaḥ kaś ca kaḥ pūrṇaḥ kaḥ kalāṃśakaḥ // Jss_1,15.20 //
kasya vārādhane śambho kiṃ phalaṃ kiṃ yaśas tathā / / aṅgāṅginor bheda-phalaṃ vistīrṇaṃ nirapekṣakam // Jss_1,15.21 //
nārāyaṇarṣi-kavacaṃ subhadra-brāhmaṇāya ca / / yad dattaṃ kiṃ tad deveśa tad-ārādhyaś ca kaḥ suraḥ // Jss_1,15.22 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733408 (0.039):
ko vā tad-aṃśaḥ kaḥ pūrṇaḥ paripūrṇatamaś ca kaḥ // Jss_1
ati-saṃgopanīyaṃ ca kavacaṃ paramādbhutam / / sudurlabhaṃ ca viśveṣu noktaṃ māṃ brahmaṇā purā // Jss_1,15.23 //
sanat-kumāro jānāti noktaṃ tena purā ca mām /
mayā jñānam anāpṛṣṭaṃ yad yaj jānāsi maṅgalam // Jss_1,15.24 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25407803 (0.057):
rahasyamiti matvaitadgopitaṃ yanmayā purā // ŚivP_7.2,13.9cd/ / samaṃtrakaṃ māṃ patitaḥ pūjayedyadi mohitaḥ // ŚivP_7.2,13.10ab/
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354423 (0.064):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na"
veda-sāram anupamaṃ karma-mūla-nikṛntanam /
tan me kathaya bhadreśa mām evānugrahaṃ kuru // Jss_1,15.25 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733425 (0.057):
tan me kathaya tattvena mām evānugrahaṃ kuru // Jss_1
apūrvaṃ rādhikākhyānaṃ vedeṣu ca sudurlabham /
purāṇeṣv itihāse ca vedāṅgeṣu sudurlabham // Jss_1,15.26 //
guroś ca jñānodigaraṇāt jñānaṃ syān mantra-tantrayoḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733433 (0.0):
tan me kathaya tattvena mām evānugrahaṃ kuru // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733961 (1.192):
karoti sad-guruḥ śiṣya-karma-mūla-nikṛntanam // Jss_1
tat tantaṃ sa ca mantraḥ syāt kṛṣṇa-bhaktir yato bhavet // Jss_1,15.27 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733968 (0.006):
tat tantraṃ sa ca mantraś ca kṛṣṇa-bhaktir yato bhavet // Jss_1