View original HTML file with complete header information
Jonarāja and Pseudo-Jonarāja: Rājataraṅginī
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894445 (0.0):
Jonarāja and Pseudo-Jonarāja: Rājataraṅginī
Jonarāja and Pseudo-Jonarāja: Rājataraṅginī
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894445 (0.0):
Jonarāja and Pseudo-Jonarāja: Rājataraṅginī
siddhe yatra sati trapākulam iva spardhābhilāṣāhater antardhiṃ vahati
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894454 (0.0):
Jonarāja and Pseudo-Jonarāja: Rājataraṅginī / siddhe yatra sati trapākulam iva spardhābhilāṣāhater antardhiṃ vahati
trilokamahitaṃ śeṣaṃ nijārdhadvayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894460 (0.0):
siddhe yatra sati trapākulam iva spardhābhilāṣāhater antardhiṃ vahati / trilokamahitaṃ śeṣaṃ nijārdhadvayam /
snehaikībhavadāśayadvayajayākāṅkṣīva gāḍhaṃ miladdehārdhadvayam astu tad
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894465 (0.0):
trilokamahitaṃ śeṣaṃ nijārdhadvayam / / snehaikībhavadāśayadvayajayākāṅkṣīva gāḍhaṃ miladdehārdhadvayam astu tad
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894473 (0.0):
snehaikībhavadāśayadvayajayākāṅkṣīva gāḍhaṃ miladdehārdhadvayam astu tad
bhagavatos sadbhāvasampattaye // JRt_1 // / dātuṃ bhaktāya kalyāṇaṃ garbhaṃ bibhrad ivānvaham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894482 (0.0):
snehaikībhavadāśayadvayajayākāṅkṣīva gāḍhaṃ miladdehārdhadvayam astu tad / bhagavatos sadbhāvasampattaye // JRt_1 //
tundibho gaṇarājas sa vighnaśāntiṃ karotu naḥ // JRt_2 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894491 (0.0):
dātuṃ bhaktāya kalyāṇaṃ garbhaṃ bibhrad ivānvaham / / tundibho gaṇarājas sa vighnaśāntiṃ karotu naḥ // JRt_2 //
śrīGonandamukhair dharmasammukhair ā kaleẖ kila /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894496 (0.0):
tundibho gaṇarājas sa vighnaśāntiṃ karotu naḥ // JRt_2 // / śrīgonandamukhair dharmasammukhair ā kaleḥ kila /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23567979 (0.027):
a+kuṇḍalair* ārjava+(kandharair* Ckarṇikair* )mukhaiḥ | / sva+bhāva+pīnair* jaghanair* a+mekhalair* |
KaśmīraKāśyapī bhūpair apāli guṇaśālibhiḥ // JRt_3 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894506 (0.0):
kaśmīrakāśyapī bhūpair apāli guṇaśālibhiḥ // JRt_3 //
teṣām abhāgyahemantaniśātamasi tiṣṭhati / / naiva kaścid apaśyat tān kāvyārkānudayāc ciram // JRt_4 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894518 (0.0):
kaśmīrakāśyapī bhūpair apāli guṇaśālibhiḥ // JRt_3 // / teṣām abhāgyahemantaniśātamasi tiṣṭhati /
rasamayyā girā vṛddhāṃ nityatāruṇyam āpipat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894526 (0.0):
naiva kaścid apaśyat tān kāvyārkānudayāc ciram // JRt_4 // / rasamayyā girā vṛddhāṃ nityatāruṇyam āpipat /
atha śrīJayasiṃhāntāṃ tatkīrtiṃ Kalhaṇaẖ kaviḥ // JRt_5 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894534 (0.037):
rasamayyā girā vṛddhāṃ nityatāruṇyam āpipat / / atha śrījayasiṃhāntāṃ tatkīrtiṃ kalhaṇaḥ kaviḥ // JRt_5 //
tato deśādidoṣeṇa tadabhāgyair athāpi vā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894541 (0.0):
atha śrījayasiṃhāntāṃ tatkīrtiṃ kalhaṇaḥ kaviḥ // JRt_5 // / tato deśādidoṣeṇa tadabhāgyair athāpi vā /
kavir vāksudhayā kaścin nājijīvat parān nṛpān // JRt_6 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894551 (0.0):
tato deśādidoṣeṇa tadabhāgyair athāpi vā / / kavir vāksudhayā kaścin nājijīvat parān nṛpān // JRt_6 //
śrīJainollābhadīne kṣmāṃ sampraty akṣati rakṣati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894557 (0.0):
kavir vāksudhayā kaścin nājijīvat parān nṛpān // JRt_6 // / śrījainollābhadīne kṣmāṃ sampraty akṣati rakṣati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17438104 (0.059):
Mihirākhyo nṛpaẖ krodhāt strīlakṣāṇi jaghāna saḥ // JRt_B.1256 // / śrīJainollābhadīnas tu sarito mārgarodhinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434122 (0.062):
vyanakti nitarāṃ kāruṇyam atyujjvalam // JRt_750 // / śrīJainollābhadīno 'tha Kaśmīrān apakalmaṣaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17438307 (0.062):
sarahasyam Atharvāṇaṃ nijāṃ pratyāgato bhuvam // JRt_B.1271 // / śrīJainollābhadīnasya guṇino guṇarāgiṇaḥ /
Jonarājābhidhas teṣāṃ udyato vṛttavarṇane // JRt_7 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894565 (0.0):
jonarājābhidhas teṣāṃ udyato vṛttavarṇane // JRt_7 //
darpaglānibhavāṃ rājapānthānāṃ tāpasantatim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894571 (0.0):
jonarājābhidhas teṣāṃ udyato vṛttavarṇane // JRt_7 // / darpaglānibhavāṃ rājapānthānāṃ tāpasantatim /
hantuṃ saṃropitaẖ kāvyadrumo bhāviphalodayaḥ // JRt_8 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894578 (0.0):
darpaglānibhavāṃ rājapānthānāṃ tāpasantatim / / hantuṃ saṃropitaḥ kāvyadrumo bhāviphalodayaḥ // JRt_8 //
upaskārarasaṃ kṣiptvā vinayāmṛtaśītalaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894584 (0.0):
hantuṃ saṃropitaḥ kāvyadrumo bhāviphalodayaḥ // JRt_8 // / upaskārarasaṃ kṣiptvā vinayāmṛtaśītalaiḥ /
sajjanair vardhanīyo 'yam api yatnena bhūyasā // JRt_9 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894589 (0.0):
upaskārarasaṃ kṣiptvā vinayāmṛtaśītalaiḥ / / sajjanair vardhanīyo 'yam api yatnena bhūyasā // JRt_9 //
magnān vismṛtipāthodhāv atītān nṛpatīn imān / / śrīJainollābhadīnasya kāruṇyād ujjihīrṣataḥ // JRt_10 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894602 (0.0):
sajjanair vardhanīyo 'yam api yatnena bhūyasā // JRt_9 // / magnān vismṛtipāthodhāv atītān nṛpatīn imān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430672 (0.059):
yojayiṣyati tatputraẖ Kaśmīrān Mlecchanāśitān // JRt_578 // / śrīJainollābhadīnākhyo mūrto dharmaẖ kalāv api /
sarvadharmādhikāreṣu niyuktasya dayāvataḥ / / mukhāc chrīŚiryabhaṭṭasya prāpyājñām anavajñayā // JRt_11 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894608 (0.0):
śrījainollābhadīnasya kāruṇyād ujjihīrṣataḥ // JRt_10 // / sarvadharmādhikāreṣu niyuktasya dayāvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894615 (1.192):
mukhāc chrīśiryabhaṭṭasya prāpyājñām anavajñayā // JRt_11 // / rājāvaliṃ pūrayituṃ samprati pratibhā mama /
rājāvaliṃ pūrayituṃ samprati pratibhā mama /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894621 (0.0):
mukhāc chrīśiryabhaṭṭasya prāpyājñām anavajñayā // JRt_11 // / rājāvaliṃ pūrayituṃ samprati pratibhā mama /
kavināmābhilāṣeṇa na tu yasmān mamodyamaḥ // JRt_12 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894630 (0.0):
rājāvaliṃ pūrayituṃ samprati pratibhā mama / / kavināmābhilāṣeṇa na tu yasmān mamodyamaḥ // JRt_12 //
kva cuṇṭhījalavan madvāk kva ca kāvyataraṅgitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894639 (0.0):
kavināmābhilāṣeṇa na tu yasmān mamodyamaḥ // JRt_12 // / kva cuṇṭhījalavan madvāk kva ca kāvyataraṅgitam /
chāyāmātrānukāreṇa kiṃ naḍaṃ puṇḍrakāyate // JRt_13 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894645 (0.0):
kva cuṇṭhījalavan madvāk kva ca kāvyataraṅgitam / / chāyāmātrānukāreṇa kiṃ naḍaṃ puṇḍrakāyate // JRt_13 //
antaśśūnyāṃ laghuṃ prajñāṃ tumbīm iva vahann aham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894652 (0.0):
chāyāmātrānukāreṇa kiṃ naḍaṃ puṇḍrakāyate // JRt_13 // / antaśśūnyāṃ laghuṃ prajñāṃ tumbīm iva vahann aham /
pāraṃ Rājataraṅgiṇyā gantuṃ hantodyamaṃ gataḥ // JRt_14 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894660 (0.0):
antaśśūnyāṃ laghuṃ prajñāṃ tumbīm iva vahann aham / / pāraṃ rājataraṅgiṇyā gantuṃ hantodyamaṃ gataḥ // JRt_14 //
pṛthvīnāthaguṇādhyāne cāpalaṃ me na dūṣaṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894667 (0.0):
pāraṃ rājataraṅgiṇyā gantuṃ hantodyamaṃ gataḥ // JRt_14 // / pṛthvīnāthaguṇādhyāne cāpalaṃ me na dūṣaṇam /
alaṅkārair ahaṅkārāt kurūpāpi hi valgati // JRt_15 // / kavīnām upayogyā vā madvāk svāntaraśuddhaye /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894678 (0.0):
pṛthvīnāthaguṇādhyāne cāpalaṃ me na dūṣaṇam / / alaṅkārair ahaṅkārāt kurūpāpi hi valgati // JRt_15 //
Gaṅgājalaṃ jalaṃ teṣāṃ yair na pītaṃ jalāntaram // JRt_16 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894688 (0.0):
kavīnām upayogyā vā madvāk svāntaraśuddhaye / / gaṅgājalaṃ jalaṃ teṣāṃ yair na pītaṃ jalāntaram // JRt_16 //
rājodantakathāsūtrapātamātraṃ kṛtaṃ mayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894697 (0.0):
gaṅgājalaṃ jalaṃ teṣāṃ yair na pītaṃ jalāntaram // JRt_16 // / rājodantakathāsūtrapātamātraṃ kṛtaṃ mayā /
kurvantu racanām atra caturāẖ kaviśilpinaḥ // JRt_17 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894704 (1.192):
rājodantakathāsūtrapātamātraṃ kṛtaṃ mayā / / kurvantu racanām atra caturāḥ kaviśilpinaḥ // JRt_17 //
maṇīnāṃ gharṣaṇāyaiva mahāśāṇasya naipuṇam / / kāntipraṇayane teṣāṃ mukhasāramaṇes tu tat // JRt_18 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894714 (0.0):
kurvantu racanām atra caturāḥ kaviśilpinaḥ // JRt_17 // / maṇīnāṃ gharṣaṇāyaiva mahāśāṇasya naipuṇam /
vinaiva prārthanāṃ kāvyaṃ kaveḫ paśyanti sādhavaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894721 (0.0):
kāntipraṇayane teṣāṃ mukhasāramaṇes tu tat // JRt_18 // / vinaiva prārthanāṃ kāvyaṃ kaveḥ paśyanti sādhavaḥ /
kim arthitaś śaśī viśvaṃ sudhāsāreṇa siñcati // JRt_19 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894727 (0.0):
vinaiva prārthanāṃ kāvyaṃ kaveḥ paśyanti sādhavaḥ / / kim arthitaś śaśī viśvaṃ sudhāsāreṇa siñcati // JRt_19 //
anunīto 'pi kāluṣyaṃ khalaẖ kāvye na muñcati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894734 (0.045):
kim arthitaś śaśī viśvaṃ sudhāsāreṇa siñcati // JRt_19 // / anunīto 'pi kāluṣyaṃ khalaḥ kāvye na muñcati /
sudhādhauto 'pi nāṅgāraś śubhratām eti jātucit // JRt_20 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894741 (0.0):
anunīto 'pi kāluṣyaṃ khalaḥ kāvye na muñcati / / sudhādhauto 'pi nāṅgāraś śubhratām eti jātucit // JRt_20 //
paśyantu matkāvyam iti ciraṃ dūraṃ gatā kaveḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894748 (0.0):
sudhādhauto 'pi nāṅgāraś śubhratām eti jātucit // JRt_20 // / paśyantu matkāvyam iti ciraṃ dūraṃ gatā kaveḥ /
antaḫparamukhaprekṣibhāvadainyakadarthanā // JRt_21 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894757 (0.0):
paśyantu matkāvyam iti ciraṃ dūraṃ gatā kaveḥ / / antaḥparamukhaprekṣibhāvadainyakadarthanā // JRt_21 //
samas syād apravīṇānāṃ gītasaṃskṛtayo rasaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894762 (0.0):
antaḥparamukhaprekṣibhāvadainyakadarthanā // JRt_21 // / samas syād apravīṇānāṃ gītasaṃskṛtayo rasaḥ /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1884916 (0.060):
bhayāttulyo na vighnāsti jalāttulyo na vai rasa // iti // / ceṭasamādhayaḥ //
vānarā yuñjate guñjāś śīte vahnikaṇabhramāt // JRt_22 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894770 (0.0):
samas syād apravīṇānāṃ gītasaṃskṛtayo rasaḥ / / vānarā yuñjate guñjāś śīte vahnikaṇabhramāt // JRt_22 //
kāvyaṃ śrutam api prītyai nābodhopahatātmanām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894778 (0.0):
vānarā yuñjate guñjāś śīte vahnikaṇabhramāt // JRt_22 // / kāvyaṃ śrutam api prītyai nābodhopahatātmanām /
hīnadantabalasyekṣur mukhe nyastaẖ karoti kim // JRt_23 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894785 (0.0):
kāvyaṃ śrutam api prītyai nābodhopahatātmanām / / hīnadantabalasyekṣur mukhe nyastaḥ karoti kim // JRt_23 //
padārthasundare kāvye darśite nirmalātmanām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894792 (0.0):
hīnadantabalasyekṣur mukhe nyastaḥ karoti kim // JRt_23 // / padārthasundare kāvye darśite nirmalātmanām /
durvāraṃ guṇaratnānāṃ matsarapratibimbanam // JRt_24 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894797 (0.0):
padārthasundare kāvye darśite nirmalātmanām / / durvāraṃ guṇaratnānāṃ matsarapratibimbanam // JRt_24 //
lakṣmaṇā dūṣayann induṃ budhaṃ matsarayakṣmaṇā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894804 (0.0):
durvāraṃ guṇaratnānāṃ matsarapratibimbanam // JRt_24 // / lakṣmaṇā dūṣayann induṃ budhaṃ matsarayakṣmaṇā /
vidhātā vācyatām eti parodrekāsahāgraṇīḥ // JRt_25 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894813 (0.0):
lakṣmaṇā dūṣayann induṃ budhaṃ matsarayakṣmaṇā / / vidhātā vācyatām eti parodrekāsahāgraṇīḥ // JRt_25 //
madvāk Kalhaṇakāvyāntaḫpraveśād etu carvaṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894813 (0.015):
vidhātā vācyatām eti parodrekāsahāgraṇīḥ // JRt_25 // / madvāk kalhaṇakāvyāntaḥpraveśād etu carvaṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894821 (0.030):
madvāk kalhaṇakāvyāntaḥpraveśād etu carvaṇam / / naḍvalāmbu sarittoye patitaṃ pīyate na kim // JRt_26 //
naḍvalāmbu sarittoye patitaṃ pīyate na kim // JRt_26 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894828 (0.0):
madvāk kalhaṇakāvyāntaḥpraveśād etu carvaṇam / / naḍvalāmbu sarittoye patitaṃ pīyate na kim // JRt_26 //
1) Jayasiṃha (LS 4203-4230) / jagadānandano devadvijātikṛtavandanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894836 (0.0):
naḍvalāmbu sarittoye patitaṃ pīyate na kim // JRt_26 // / 1) Jayasiṃha (LS 4203-4230)
kṣitiSaṅkrandanas śrīmān āsīt Sussalanandanaḥ // JRt_27 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894844 (0.0):
jagadānandano devadvijātikṛtavandanaḥ / / kṣitisaṅkrandanas śrīmān āsīt sussalanandanaḥ // JRt_27 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617213 (0.051):
tasmācchatarathājjajñe rājā tviḍaviḍo balī // BndP_2,63.180 // / āsīttvaiḍaviḍaḥ śrīmānkṛśaśarmā pratāpavān /
gajarājaikavāhatvaprasiddhim api bibhratī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894848 (0.0):
kṣitisaṅkrandanas śrīmān āsīt sussalanandanaḥ // JRt_27 // / gajarājaikavāhatvaprasiddhim api bibhratī /
Jayasiṃhābhidhāne Śrīś citraṃ yasmin sadāvasat // JRt_28 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894860 (0.0):
gajarājaikavāhatvaprasiddhim api bibhratī / / jayasiṃhābhidhāne śrīś citraṃ yasmin sadāvasat // JRt_28 //
Vāgdevyā lālite mātrā Śriyo bhoktari bhūpatau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894865 (0.0):
jayasiṃhābhidhāne śrīś citraṃ yasmin sadāvasat // JRt_28 // / vāgdevyā lālite mātrā śriyo bhoktari bhūpatau /
tayoś śvaśrūsnuṣātvena naivādarśi virodhitā // JRt_29 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894870 (0.0):
vāgdevyā lālite mātrā śriyo bhoktari bhūpatau / / tayoś śvaśrūsnuṣātvena naivādarśi virodhitā // JRt_29 //
Trigartādhipater vaśyaṃ Mallaṃ jātu Suśarmaṇaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894873 (0.056):
tayoś śvaśrūsnuṣātvena naivādarśi virodhitā // JRt_29 // / trigartādhipater vaśyaṃ mallaṃ jātu suśarmaṇaḥ /
vairinirvāsitaṃ prāptaṃ vṛttikāmaṃ nṛpo 'grahīt // JRt_30 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894886 (0.0):
trigartādhipater vaśyaṃ mallaṃ jātu suśarmaṇaḥ / / vairinirvāsitaṃ prāptaṃ vṛttikāmaṃ nṛpo 'grahīt // JRt_30 //
sarvatrauṣadhayas tṛṇāni maṇayo grāvāṇa evākhilair manyante guṇino
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894895 (0.0):
vairinirvāsitaṃ prāptaṃ vṛttikāmaṃ nṛpo 'grahīt // JRt_30 // / sarvatrauṣadhayas tṛṇāni maṇayo grāvāṇa evākhilair manyante guṇino
digantaragatās tāvaj janāḫ prākṛtāḥ / / yāvan naiva nayanti karmabhir abhidhyeyaprakarṣaprathaiś citraprāyadaśaiś
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894910 (0.0):
sarvatrauṣadhayas tṛṇāni maṇayo grāvāṇa evākhilair manyante guṇino / digantaragatās tāvaj janāḥ prākṛtāḥ /
ca nirmalam atisphāraṃ janaṃ rañjanam // JRt_31 // / Vasudhāvāsave yāte jetuṃ Yavanamedinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894912 (0.0):
yāvan naiva nayanti karmabhir abhidhyeyaprakarṣaprathaiś citraprāyadaśaiś / ca nirmalam atisphāraṃ janaṃ rañjanam // JRt_31 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894920 (0.034):
vasudhāvāsave yāte jetuṃ yavanamedinīm / / sainyasya vallabho mallaś śauryodrekād athābhavat // JRt_32 //
sainyasya vallabho Mallaś śauryodrekād athābhavat // JRt_32 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894928 (0.0):
vasudhāvāsave yāte jetuṃ yavanamedinīm / / sainyasya vallabho mallaś śauryodrekād athābhavat // JRt_32 //
hataśeṣaṃ Turuṣkeśasainyaṃ tulayituṃ niśi /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894934 (0.0):
sainyasya vallabho mallaś śauryodrekād athābhavat // JRt_32 // / hataśeṣaṃ turuṣkeśasainyaṃ tulayituṃ niśi /
śibiraṃ Mallacandro 'gād ripūṇāṃ sāhasorjitaḥ // JRt_33 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894942 (0.0):
hataśeṣaṃ turuṣkeśasainyaṃ tulayituṃ niśi / / śibiraṃ mallacandro 'gād ripūṇāṃ sāhasorjitaḥ // JRt_33 //
yatra na prāviśad vāyur bhītyeva subhaṭair vṛte /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894949 (0.0):
śibiraṃ mallacandro 'gād ripūṇāṃ sāhasorjitaḥ // JRt_33 // / yatra na prāviśad vāyur bhītyeva subhaṭair vṛte /
dhruvaṃ mantrauṣadhibalāt praviśyātra balāntare // JRt_34 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894959 (0.0):
yatra na prāviśad vāyur bhītyeva subhaṭair vṛte / / dhruvaṃ mantrauṣadhibalāt praviśyātra balāntare // JRt_34 //
suptadrohāṃhaso bhīter anighnan Yavaneśvaram /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894962 (0.0):
dhruvaṃ mantrauṣadhibalāt praviśyātra balāntare // JRt_34 // / suptadrohāṃhaso bhīter anighnan yavaneśvaram /
upānahau svanāmāṅke nināyāsya śirastratām // JRt_35 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894972 (0.0):
upānahau svanāmāṅke nināyāsya śirastratām // JRt_35 //
upānahau parijñāya gṛhītvā cātha so 'py ariḥ / / bhūpateś śibiraṃ yātaś śriyaṃ kīrtim ivādita // JRt_36 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894983 (0.0):
upānahau svanāmāṅke nināyāsya śirastratām // JRt_35 // / upānahau parijñāya gṛhītvā cātha so 'py ariḥ /
dve mūrtī tapanānalāv atha tathā Śaṃbhoś śaśāṅkāmbhasī netā hanta mitho
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894993 (1.192):
dve mūrtī tapanānalāv atha tathā śaṃbhoś śaśāṅkāmbhasī netā hanta mitho / gatānugatiko lokas tulāṃ tāṃ dvayīm /
gatānugatiko lokas tulāṃ tāṃ dvayīm / / sūryācandramasor yathāsvam upalaiẖ kāntair viśeṣaṃ paraṃ teṣāṃ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21894999 (0.0):
dve mūrtī tapanānalāv atha tathā śaṃbhoś śaśāṅkāmbhasī netā hanta mitho / gatānugatiko lokas tulāṃ tāṃ dvayīm /
tatpratiyogyasambhaviguṇair labdhā jano 'rocakī // JRt_37 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895010 (0.0):
sūryācandramasor yathāsvam upalaiḥ kāntair viśeṣaṃ paraṃ teṣāṃ / tatpratiyogyasambhaviguṇair labdhā jano 'rocakī // JRt_37 //
triṃśe 'bde phālguṇe kṛṣṇadvādaśyāṃ bhūmivallabhaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895018 (0.0):
tatpratiyogyasambhaviguṇair labdhā jano 'rocakī // JRt_37 // / triṃśe 'bde phālguṇe kṛṣṇadvādaśyāṃ bhūmivallabhaḥ /
svasaubhāgyena divyastrīdṛśam aprīṇayattarām // JRt_38 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895025 (0.0):
triṃśe 'bde phālguṇe kṛṣṇadvādaśyāṃ bhūmivallabhaḥ / / svasaubhāgyena divyastrīdṛśam aprīṇayattarām // JRt_38 //
2) Paramāṇuka (LS 4230-4240) / athābhyaṣeci tatputro jaḍais sa Paramāṇukaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895031 (0.0):
svasaubhāgyena divyastrīdṛśam aprīṇayattarām // JRt_38 // / 2) Paramāṇuka (LS 4230-4240)
aṇīyaḫpattravistāraiẖ kundo māghadinair iva // JRt_39 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895041 (0.0):
aṇīyaḥpattravistāraiḥ kundo māghadinair iva // JRt_39 // / avadhūya prajātrāṇam avadhīrya ca digjayam /
avadhūya prajātrāṇam avadhīrya ca digjayam / / kartuṃ prārabhatākhinnaṃ rājā kośasya sañcayam // JRt_40 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895054 (0.0):
aṇīyaḥpattravistāraiḥ kundo māghadinair iva // JRt_39 // / avadhūya prajātrāṇam avadhīrya ca digjayam /
dātuṃ bhoktum anīśasya śrotriyasyeva sampadam / / PrayāgaJanakau dhūrtau rājño mumuṣatuś śriyam // JRt_41 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895056 (0.0):
kartuṃ prārabhatākhinnaṃ rājā kośasya sañcayam // JRt_40 // / dātuṃ bhoktum anīśasya śrotriyasyeva sampadam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895066 (0.0):
dātuṃ bhoktum anīśasya śrotriyasyeva sampadam / / prayāgajanakau dhūrtau rājño mumuṣatuś śriyam // JRt_41 //
tau hi svabhṛtyair nissatyau kāritai rākṣasākṛtim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895072 (0.0):
prayāgajanakau dhūrtau rājño mumuṣatuś śriyam // JRt_41 // / tau hi svabhṛtyair nissatyau kāritai rākṣasākṛtim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434323 (0.050):
sa dvau jetum ivāpuṣyat tatsaṃsargamayīṃ śriyam // JRt_765 // / asaṅkhyān atra saṅkṣipte tadguṇān varṇayāmi kim /
tam atrāsayatāṃ rātrau rātrau citreṇa karmaṇā // JRt_42 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895078 (0.0):
tau hi svabhṛtyair nissatyau kāritai rākṣasākṛtim / / tam atrāsayatāṃ rātrau rātrau citreṇa karmaṇā // JRt_42 //
mithyātmanīnatāṃ tasya nāṭayantau kumantriṇau / / rakṣāsūn iti tau vittaṃ tyājayām āsatur nṛpam // JRt_43 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895088 (0.0):
tam atrāsayatāṃ rātrau rātrau citreṇa karmaṇā // JRt_42 // / mithyātmanīnatāṃ tasya nāṭayantau kumantriṇau /
sthāne Bhiṣāyakasyaitāv ādiśya svānujīvinam / / tṛṇacchannaṃ mahāratnaiś caitryāṃ pūjayatas sma tau // JRt_44 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895099 (0.0):
rakṣāsūn iti tau vittaṃ tyājayām āsatur nṛpam // JRt_43 // / sthāne bhiṣāyakasyaitāv ādiśya svānujīvinam /
sa punaẖ kṛtasaṅketaḫ paśyatsv atha janeṣv aho /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895107 (0.015):
tṛṇacchannaṃ mahāratnaiś caitryāṃ pūjayatas sma tau // JRt_44 // / sa punaḥ kṛtasaṅketaḥ paśyatsv atha janeṣv aho /
rājñaẖ kṛtvāśiṣaṃ rātrau sālaṅkāro yayau vanam // JRt_45 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895117 (0.0):
sa punaḥ kṛtasaṅketaḥ paśyatsv atha janeṣv aho / / rājñaḥ kṛtvāśiṣaṃ rātrau sālaṅkāro yayau vanam // JRt_45 //
Bhiṣāyako baliṃ yat te gṛhītvā vyadhitāśiṣaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895123 (0.0):
rājñaḥ kṛtvāśiṣaṃ rātrau sālaṅkāro yayau vanam // JRt_45 // / bhiṣāyako baliṃ yat te gṛhītvā vyadhitāśiṣaḥ /
nirvighnaṃ bhāvi tvadrājyam iti tau bhūpam ūcatuḥ // JRt_46 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895130 (0.0):
bhiṣāyako baliṃ yat te gṛhītvā vyadhitāśiṣaḥ / / nirvighnaṃ bhāvi tvadrājyam iti tau bhūpam ūcatuḥ // JRt_46 //
[Ps-JRT 1] / Bhiṣāyakadine bhṛtyaṃ svaṃ kṛtvā tau Bhiṣāyakam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895138 (0.0):
nirvighnaṃ bhāvi tvadrājyam iti tau bhūpam ūcatuḥ // JRt_46 // / [Ps-JRT 1]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17437418 (0.061):
prātar vadantam ahasan paurāḫ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21911296 (0.061):
prātar vadantam ahasan paurāḥ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
ratnair abhyarcya vipinaṃ nītvātha pratyamuñcatām // JRt_B.47 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895143 (0.0):
bhiṣāyakadine bhṛtyaṃ svaṃ kṛtvā tau bhiṣāyakam / / ratnair abhyarcya vipinaṃ nītvātha pratyamuñcatām // JRt_B.47 //
Kuberas tvayi tuṣṭo 'dya nānāratnavibhūṣitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895151 (0.0):
ratnair abhyarcya vipinaṃ nītvātha pratyamuñcatām // JRt_B.47 // / kuberas tvayi tuṣṭo 'dya nānāratnavibhūṣitaḥ /
kṛtvā tavāśiṣaṃ lokasamakṣaṃ sa tirohitaḥ // JRt_B.48 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895159 (0.0):
kuberas tvayi tuṣṭo 'dya nānāratnavibhūṣitaḥ / / kṛtvā tavāśiṣaṃ lokasamakṣaṃ sa tirohitaḥ // JRt_B.48 //
ity uktvā bhūpates mugdhasya kṛpaṇasya ca / / PrayāgaJanakau dhūrtau prasādaṃ pratyadāpitām // JRt_B.49 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895161 (0.0):
kṛtvā tavāśiṣaṃ lokasamakṣaṃ sa tirohitaḥ // JRt_B.48 // / ity uktvā bhūpates mugdhasya kṛpaṇasya ca /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895170 (0.0):
kṛtvā tavāśiṣaṃ lokasamakṣaṃ sa tirohitaḥ // JRt_B.48 // / ity uktvā bhūpates mugdhasya kṛpaṇasya ca /
evaṃ kadīśvarasyāsya bālasyeva vibhīṣikāḥ / / sandarśya kośaṃ niśśeṣaṃ luṇṭhayāṃ cakratur viṭau // JRt_47 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895180 (0.0):
prayāgajanakau dhūrtau prasādaṃ pratyadāpitām // JRt_B.49 // / evaṃ kadīśvarasyāsya bālasyeva vibhīṣikāḥ /
rājā sārdhān navābdān sa kṣmāṃ bhuktvā divasān daśa /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895189 (0.0):
sandarśya kośaṃ niśśeṣaṃ luṇṭhayāṃ cakratur viṭau // JRt_47 // / rājā sārdhān navābdān sa kṣmāṃ bhuktvā divasān daśa /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422045 (0.047):
ṣoḍaśābdān daśāhāni sa bhuktvā kṣmāṃ vyapadyata /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421469 (0.048):
so 'ṣṭādaśābdān kṣmāṃ bhuktvā satrayodaśavāsarān /
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895195 (0.0):
rājā sārdhān navābdān sa kṣmāṃ bhuktvā divasān daśa / / catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421480 (0.061):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289) / tataś śrīJagadevas tattanayo vinayorjitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895450 (0.061):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289) / tataś śrījagadevas tattanayo vinayorjitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421632 (0.062):
nandāṣṭāṅkābdacaitrāntyacaturdaśyāṃ layaṃ yayau // JRt_75 // / 7) Rājadeva (LS 4289-4312)
3) Vantideva (LS 4240-4247) / Vantidevābhidhas saptacatvāriṃśe 'tha vatsare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895204 (0.0):
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 // / 3) Vantideva (LS 4240-4247)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421481 (0.023):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421820 (0.028):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / Saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895791 (0.028):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895213 (0.042):
bhādraśukladaśamyāṃ sa tasya putro vyapadyata // JRt_49 // / 4) Voppadeva (LS 4247-4256) / voppadevābhidhaḥ paurair yogyālābhān nṛpaḥ kṛtaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12620010 (0.045):
patnī patnavikā nāma putraḥ kuvaliyābhidhaḥ / / pāṭalokhyā snuṣā ceti vabhūvus tasya saṃmatāḥ // Rm_18.143{44} //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895451 (0.046):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289) / tataś śrījagadevas tattanayo vinayorjitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433291 (0.046):
yuvarājaṃ haṭhād rājyabhāram agrāhayac cirāt // JRt_706 // / 23a) Sulṭān Zayn al-‘Ābidīn (LS 4494-4495)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434088 (0.046):
abhāgyadurmarudvegād abhajyata raṇārṇave // JRt_749 // / 23b) Sulṭān Zayn al-‘Ābidīn (LS 4496-4546)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907190 (0.046):
yuvarājaṃ haṭhād rājyabhāram agrāhayac cirāt // JRt_706 // / 23a) Sulṭān Zayn al-'Ābidīn (LS 4494-4495)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907983 (0.046):
abhāgyadurmarudvegād abhajyata raṇārṇave // JRt_749 // / 23b) Sulṭān Zayn al-'Ābidīn (LS 4496-4546)
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810666 (0.056):
gucchāhvakandas tavakāhvakandako gulucchakandaś ca vighaṇṭikābhidhaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816964 (0.058):
pītapuṣpaḥ suvarṇāro girijaḥ kāñcanārakaḥ / / yugmapatro mahāpuṣpaḥ syāc caturdaśadhābhidhaḥ // Rajni_10.24
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907332 (0.059):
bhrātus snehād ruṣaṃ tyaktvā rājyatyāgaṃ svayaṃ vyadhāt // JRt_714 // / 22b) 'Alī Shāh (LS 4495-4496)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421320 (0.064):
navābdāṃś caturo māsān sārdhān dve ca dine vyadhāt // JRt_55 // / 5) Jassaka (LS 4256-4274) / tasyānujo 'tha bhūbhāram anicchann api Jassakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895292 (0.064):
navābdāṃś caturo māsān sārdhān dve ca dine vyadhāt // JRt_55 // / 5) Jassaka (LS 4256-4274) / tasyānujo 'tha bhūbhāram anicchann api jassakaḥ /
bhādraśukladaśamyāṃ sa tasya putro vyapadyata // JRt_49 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895212 (0.0):
vantidevābhidhas saptacatvāriṃśe 'tha vatsare / / bhādraśukladaśamyāṃ sa tasya putro vyapadyata // JRt_49 //
4) Voppadeva (LS 4247-4256) / Voppadevābhidhaḫ paurair yogyālābhān nṛpaẖ kṛtaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895220 (1.192):
bhādraśukladaśamyāṃ sa tasya putro vyapadyata // JRt_49 // / 4) Voppadeva (LS 4247-4256)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899592 (0.058):
aṣṭādaśe 'bde rākāyām āṣāḍhyāṃ sa vyapadyata // JRt_315 // / 17) Gamshīd (LS 4418-4420) / atha prathamasāmantais sammatājñas sa jyaṃśiraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422274 (0.062):
bhuktvā dvāṣaṣṭavarṣe 'tha pauṣānte sa vyapadyata // JRt_117 // / 11) Siṃhadeva (LS 4362-4377) / Kajjalopadravāt tasmāl Ledarīmātranāyakaḥ /
prāpito ghāsaracitaḫ pūjām iva Bhiṣāyakaḥ // JRt_50 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895227 (0.032):
voppadevābhidhaḥ paurair yogyālābhān nṛpaḥ kṛtaḥ / / prāpito ghāsaracitaḥ pūjām iva bhiṣāyakaḥ // JRt_50 //
dṛṣṭvā sthūlaśilā hṛṣṭo mūḍhas so 'tha svamantriṇaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895233 (0.0):
prāpito ghāsaracitaḥ pūjām iva bhiṣāyakaḥ // JRt_50 // / dṛṣṭvā sthūlaśilā hṛṣṭo mūḍhas so 'tha svamantriṇaḥ /
ādiśat stanyapānena vardhyantām itarā iti // JRt_51 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895239 (0.0):
dṛṣṭvā sthūlaśilā hṛṣṭo mūḍhas so 'tha svamantriṇaḥ / / ādiśat stanyapānena vardhyantām itarā iti // JRt_51 //
śrutvā tatsthānamāhātmyaṃ bāliśo mantribhis saha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895245 (0.0):
ādiśat stanyapānena vardhyantām itarā iti // JRt_51 // / śrutvā tatsthānamāhātmyaṃ bāliśo mantribhis saha /
āgāt Sureśvarīkṣetraṃ naupathena sa jātucit // JRt_52 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895253 (0.0):
śrutvā tatsthānamāhātmyaṃ bāliśo mantribhis saha / / āgāt sureśvarīkṣetraṃ naupathena sa jātucit // JRt_52 //
apsu svapratibimbe 'sya kurvato mukhavaikṛtam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895260 (0.0):
āgāt sureśvarīkṣetraṃ naupathena sa jātucit // JRt_52 // / apsu svapratibimbe 'sya kurvato mukhavaikṛtam /
ruṣā capeṭāṃ dadato nyapatan maṇimudrikā // JRt_53 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895266 (0.0):
apsu svapratibimbe 'sya kurvato mukhavaikṛtam / / ruṣā capeṭāṃ dadato nyapatan maṇimudrikā // JRt_53 //
rājñaẖ kva maṇimudreti pṛcchatas so 'bhyadhād iti /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895271 (0.022):
ruṣā capeṭāṃ dadato nyapatan maṇimudrikā // JRt_53 // / rājñaḥ kva maṇimudreti pṛcchatas so 'bhyadhād iti /
patitā sā jale rekhā tatrābhijñānam ācaran // JRt_54 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895278 (0.0):
rājñaḥ kva maṇimudreti pṛcchatas so 'bhyadhād iti / / patitā sā jale rekhā tatrābhijñānam ācaran // JRt_54 //
evaṃ nidarśanībhūya mūrkhāṇāṃ nāmarājatāṃ / / navābdāṃś caturo māsān sārdhān dve ca dine vyadhāt // JRt_55 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895291 (0.0):
patitā sā jale rekhā tatrābhijñānam ācaran // JRt_54 // / evaṃ nidarśanībhūya mūrkhāṇāṃ nāmarājatāṃ /
5) Jassaka (LS 4256-4274) / tasyānujo 'tha bhūbhāram anicchann api Jassakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895298 (0.0):
navābdāṃś caturo māsān sārdhān dve ca dine vyadhāt // JRt_55 // / 5) Jassaka (LS 4256-4274)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907332 (0.062):
bhrātus snehād ruṣaṃ tyaktvā rājyatyāgaṃ svayaṃ vyadhāt // JRt_714 // / 22b) 'Alī Shāh (LS 4495-4496)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421224 (0.064):
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 // / 3) Vantideva (LS 4240-4247) / Vantidevābhidhas saptacatvāriṃśe 'tha vatsare /
svavṛddhikāmair atyajño Lavanyair abhyaṣicyata // JRt_56 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895304 (0.0):
tasyānujo 'tha bhūbhāram anicchann api jassakaḥ / / svavṛddhikāmair atyajño lavanyair abhyaṣicyata // JRt_56 //
badhyante na śukā ivoditavacassaṃvādino vāyasā
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895312 (0.0):
svavṛddhikāmair atyajño lavanyair abhyaṣicyata // JRt_56 // / badhyante na śukā ivoditavacassaṃvādino vāyasā
bhūmiś śarkarilorvareva bhajate no gharṣaṇakṣodanam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895320 (0.0):
badhyante na śukā ivoditavacassaṃvādino vāyasā / bhūmiś śarkarilorvareva bhajate no gharṣaṇakṣodanam /
aśmā saindhavavan na jātu gamito niṣpiṣya cūrṇīkṛtiṃ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895327 (0.0):
bhūmiś śarkarilorvareva bhajate no gharṣaṇakṣodanam / / aśmā saindhavavan na jātu gamito niṣpiṣya cūrṇīkṛtiṃ
keṣāñcid guṇavad guṇāya mahate doṣo 'pi sañjāyate // JRt_57 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895334 (0.0):
aśmā saindhavavan na jātu gamito niṣpiṣya cūrṇīkṛtiṃ / keṣāñcid guṇavad guṇāya mahate doṣo 'pi sañjāyate // JRt_57 //
sodarau KṣukṣaBhīmākhyau dvijau tasya mahībhujaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895341 (0.0):
sodarau kṣukṣabhīmākhyau dvijau tasya mahībhujaḥ / / dhūrtatvena priyāv ājñām acirād udalaṅghatām // JRt_58 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25390439 (0.056):
daityau śuṃbhaniśuṃbhākhyau bhrātarau saṃbabhūvatuḥ // ŚivP_7.1,24.24cd/
dhūrtatvena priyāv ājñām acirād udalaṅghatām // JRt_58 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895348 (0.0):
sodarau kṣukṣabhīmākhyau dvijau tasya mahībhujaḥ / / dhūrtatvena priyāv ājñām acirād udalaṅghatām // JRt_58 //
samarthāv atisāmarthyau sa kathaṃ nau sahiṣyate /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895355 (0.0):
dhūrtatvena priyāv ājñām acirād udalaṅghatām // JRt_58 // / samarthāv atisāmarthyau sa kathaṃ nau sahiṣyate /
bhūpaṃ matvāpi sāmarṣaṃ nānyaṃ vavratur ity amū // JRt_59 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895361 (0.0):
samarthāv atisāmarthyau sa kathaṃ nau sahiṣyate / / bhūpaṃ matvāpi sāmarṣaṃ nānyaṃ vavratur ity amū // JRt_59 //
svayaṃ yac ca na saṃbheje tayor eko nṛpaśriyam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895368 (0.0):
bhūpaṃ matvāpi sāmarṣaṃ nānyaṃ vavratur ity amū // JRt_59 // / svayaṃ yac ca na saṃbheje tayor eko nṛpaśriyam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432085 (0.033):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905987 (0.033):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431308 (0.039):
HarṣadevaTuruṣko 'bhūd yasya prāg aṅkurāyitaḥ // JRt_598 // / pattrāyito Lavanyānām utpiñjo dāruṇo 'bhavat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905211 (0.039):
harṣadevaturuṣko 'bhūd yasya prāg aṅkurāyitaḥ // JRt_598 // / pattrāyito lavanyānām utpiñjo dāruṇo 'bhavat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.043):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.043):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17435806 (0.044):
saugatas Tilakācāryo mahattamapade kṛtaḥ // JRt_823 // / saŚivabhaṭṭas Tilakas sa Siṃhagaṇanāpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422555 (0.044):
yo Garbharapuraṃ cakre tatputro Babhruvāhanaḥ // JRt_132 // / tadvaṃśyaẖ Kuruśāho 'bhūd yadbāhūdayaparvate /
Lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895377 (0.0):
lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 //
[Ps-JRT 2] / tatra hetur Lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895386 (0.0):
lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 // / [Ps-JRT 2]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436533 (0.047):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432892 (0.047):
cikitsayā ca tasyābdair yātaṃ tricaturais tathā // JRt_679 // / [Ps-JRT 107] / dāyavān iva doṣo 'sya hetumātraparīkṣayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.050):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431421 (0.051):
vyādhimukta ivānandaṃ Sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / SindhŪdabhāṇḍapurayos svāminau śrīSekandaraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431379 (0.055):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905280 (0.055):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900750 (0.057):
durgāhaṅkāram utsṛjya devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḥ pītvā kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429022 (0.058):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo Hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902939 (0.060):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910422 (0.061):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426820 (0.062):
durgāhaṅkāram utsṛjya Devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḫ pītvā Kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905323 (0.062):
vyādhimukta ivānandaṃ sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / sindhūdabhāṇḍapurayos svāminau śrīsekandaraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425128 (0.064):
puruṣatvaṃ tvayā svāmin kṛtārthīkriyate 'dya naḥ // JRt_290 // / [Ps-JRT 14]
yānty aṅgasaṅgamam anaṅkuśam aṅkayanti rāgaṃ pradarśya hṛdi kampam
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895396 (0.0):
tatra hetur lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef / / yānty aṅgasaṅgamam anaṅkuśam aṅkayanti rāgaṃ pradarśya hṛdi kampam
udañcayanti / / vyāpādayanti viṣavedanayā viśeṣād viśvāsya duṣṭapiṭikā yuvatīś ca hā dhik
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895406 (0.0):
yānty aṅgasaṅgamam anaṅkuśam aṅkayanti rāgaṃ pradarśya hṛdi kampam / udañcayanti / / vyāpādayanti viṣavedanayā viśeṣād viśvāsya duṣṭapiṭikā yuvatīś ca hā dhik
// JRt_61 // / vārddhakakṣīṇaśaktitvād viraktā svavadhūr api /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895414 (0.0):
vyāpādayanti viṣavedanayā viśeṣād viśvāsya duṣṭapiṭikā yuvatīś ca hā dhik / // JRt_61 // / vārddhakakṣīṇaśaktitvād viraktā svavadhūr api /
hatvā Kṣukṣaṃ viṣeṇāśu Bhīmaṃ bhogam akārayat // JRt_62 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895418 (0.0):
vārddhakakṣīṇaśaktitvād viraktā svavadhūr api / / hatvā kṣukṣaṃ viṣeṇāśu bhīmaṃ bhogam akārayat // JRt_62 //
sā devarasya saṅgena śvitrasañcitritā satī / / dānena Mādhavādīnāṃ svapāpaṃ paryaṇīnamat // JRt_63 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895426 (0.0):
hatvā kṣukṣaṃ viṣeṇāśu bhīmaṃ bhogam akārayat // JRt_62 // / sā devarasya saṅgena śvitrasañcitritā satī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895434 (0.0):
sā devarasya saṅgena śvitrasañcitritā satī / / dānena mādhavādīnāṃ svapāpaṃ paryaṇīnamat // JRt_63 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1403644 (0.041):
4. na codbhīthādyupāsanasaṃvandhādapavargahetutvaṃ kiṃ tarhe ... dānena / tetyātma^ / 5. vinayogādipañca
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28762284 (0.052):
padārthametatpriyadānayogyamadṛṣṭavān sa triṣu viṣṭapeṣu / / sarvasvadānena tathāpi rājā sambhāvayāmāsa tamatyudāraḥ // 3.28 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583789 (0.055):
196.018. tato rājñaścandraprabhasyaitadabhavat kiṃ punarme itvareṇa / dānena pradattena? yannvaham yādṛśānyeva mama vastrālaṃkārāṇyābharaṇāni,
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6002829 (0.056):
taṃ tathā bhinna maryādaṃ pāpam ātmopaghātinam | / devādayo 'py anughnanti grahāś chidra prahāriṇaḥ || 5 ||
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1074352 (0.060):
jñānadānena yenemāṃ__Vdha_002.059 / vāgurān nistaremahi__Vdha_002.059
so 'ṣṭādaśābdān kṣmāṃ bhuktvā satrayodaśavāsarān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895440 (0.0):
dānena mādhavādīnāṃ svapāpaṃ paryaṇīnamat // JRt_63 // / so 'ṣṭādaśābdān kṣmāṃ bhuktvā satrayodaśavāsarān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421215 (0.048):
rājā sārdhān navābdān sa kṣmāṃ bhuktvā divasān daśa /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426383 (0.058):
māsān aṣṭau dvādaśābdāṃs trayodaśa dināni ca / / kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 //
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895450 (0.0):
so 'ṣṭādaśābdān kṣmāṃ bhuktvā satrayodaśavāsarān / / yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421224 (0.023):
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 // / 3) Vantideva (LS 4240-4247) / Vantidevābhidhas saptacatvāriṃśe 'tha vatsare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895790 (0.032):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421819 (0.032):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / Saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899907 (0.043):
atha kṣīrīpathenāsāv alleśo 'gamad ikṣikām // JRt_335 //
6) Jagadeva (LS 4274-4289) / tataś śrīJagadevas tattanayo vinayorjitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895459 (0.0):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433292 (0.033):
yuvarājaṃ haṭhād rājyabhāram agrāhayac cirāt // JRt_706 // / 23a) Sulṭān Zayn al-‘Ābidīn (LS 4494-4495)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907191 (0.033):
yuvarājaṃ haṭhād rājyabhāram agrāhayac cirāt // JRt_706 // / 23a) Sulṭān Zayn al-'Ābidīn (LS 4494-4495)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895791 (0.035):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421820 (0.035):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / Saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421224 (0.046):
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 // / 3) Vantideva (LS 4240-4247)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907332 (0.046):
bhrātus snehād ruṣaṃ tyaktvā rājyatyāgaṃ svayaṃ vyadhāt // JRt_714 // / 22b) 'Alī Shāh (LS 4495-4496)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434088 (0.054):
abhāgyadurmarudvegād abhajyata raṇārṇave // JRt_749 // / 23b) Sulṭān Zayn al-‘Ābidīn (LS 4496-4546)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907983 (0.054):
abhāgyadurmarudvegād abhajyata raṇārṇave // JRt_749 // / 23b) Sulṭān Zayn al-'Ābidīn (LS 4496-4546)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898078 (0.061):
kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 // / 14) Udyānadeva (LS 4399-4414)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424134 (0.064):
kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau Riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 // / 14) Udyānadeva (LS 4399-4414)
tatāna janatāharṣaṃ madhumāsa ivādhikam // JRt_65 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895464 (0.0):
tataś śrījagadevas tattanayo vinayorjitaḥ / / tatāna janatāharṣaṃ madhumāsa ivādhikam // JRt_65 //
parasparaviruddhānāṃ bhṛtyānāṃ tulyavṛttitā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895472 (0.0):
tatāna janatāharṣaṃ madhumāsa ivādhikam // JRt_65 // / parasparaviruddhānāṃ bhṛtyānāṃ tulyavṛttitā /
tatrābhūd utpalābjānām iva sandhyāgamakṣaṇe // JRt_66 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895477 (0.0):
parasparaviruddhānāṃ bhṛtyānāṃ tulyavṛttitā / / tatrābhūd utpalābjānām iva sandhyāgamakṣaṇe // JRt_66 //
ujjahāra mahīnāthaḫ pṛthuvijñānakauśalaḥ / / bhūtale durvyavasthānaṃ śalyaṃ śalyaharo yathā // JRt_67 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895490 (0.0):
tatrābhūd utpalābjānām iva sandhyāgamakṣaṇe // JRt_66 // / ujjahāra mahīnāthaḥ pṛthuvijñānakauśalaḥ /
manaśśalyāyamānas sa nissāmānyaguṇo nṛpaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895496 (0.0):
bhūtale durvyavasthānaṃ śalyaṃ śalyaharo yathā // JRt_67 // / manaśśalyāyamānas sa nissāmānyaguṇo nṛpaḥ /
kucakrikābalād deśān mantribhir niravāsyata // JRt_68 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895502 (0.0):
manaśśalyāyamānas sa nissāmānyaguṇo nṛpaḥ / / kucakrikābalād deśān mantribhir niravāsyata // JRt_68 //
nigrahānugrahādhāyimantrajñaṃ Guṇarāhulam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895506 (0.0):
kucakrikābalād deśān mantribhir niravāsyata // JRt_68 // / nigrahānugrahādhāyimantrajñaṃ guṇarāhulam /
sa prāpat sacivaṃ mitraṃ kapīndram iva Rāghavaḥ // JRt_69 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895515 (0.0):
sa prāpat sacivaṃ mitraṃ kapīndram iva rāghavaḥ // JRt_69 //
udayaprāptilobhena sūradvijapatī samam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895524 (0.0):
sa prāpat sacivaṃ mitraṃ kapīndram iva rāghavaḥ // JRt_69 // / udayaprāptilobhena sūradvijapatī samam /
agātām atha Kaśmīradeśaṃ tau vismayāvahau // JRt_70 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895532 (1.192):
udayaprāptilobhena sūradvijapatī samam / / agātām atha kaśmīradeśaṃ tau vismayāvahau // JRt_70 //
ciraṃ bhuktāṃ śriyaṃ tyaktum anīśās samarodyatāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895538 (0.0):
agātām atha kaśmīradeśaṃ tau vismayāvahau // JRt_70 // / ciraṃ bhuktāṃ śriyaṃ tyaktum anīśās samarodyatāḥ /
tanmantraujohutāśāntaḫ prāpuś śalabhatāṃ dviṣaḥ // JRt_71 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895547 (0.0):
ciraṃ bhuktāṃ śriyaṃ tyaktum anīśās samarodyatāḥ / / tanmantraujohutāśāntaḥ prāpuś śalabhatāṃ dviṣaḥ // JRt_71 //
jitvā kṣmāṃ bubhuje bhūpaś chattracāmarahāsinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895554 (0.0):
tanmantraujohutāśāntaḥ prāpuś śalabhatāṃ dviṣaḥ // JRt_71 // / jitvā kṣmāṃ bubhuje bhūpaś chattracāmarahāsinīm /
lakṣmīm arājalakṣmāṃ tu śrīGuṇākararāhulaḥ // JRt_72 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895556 (0.0):
jitvā kṣmāṃ bubhuje bhūpaś chattracāmarahāsinīm / / lakṣmīm arājalakṣmāṃ tu śrīguṇākararāhulaḥ // JRt_72 //
rājā Rajjupure rājadrājatacchattradhāriṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895568 (0.0):
lakṣmīm arājalakṣmāṃ tu śrīguṇākararāhulaḥ // JRt_72 // / rājā rajjupure rājadrājatacchattradhāriṇam /
Harṣeśvarasya prāsādaṃ nirmame nirmamehitaḥ // JRt_73 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895575 (0.0):
rājā rajjupure rājadrājatacchattradhāriṇam / / harṣeśvarasya prāsādaṃ nirmame nirmamehitaḥ // JRt_73 //
vāllabhyād dvārapatitāṃ Padmenāptavatā tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895580 (0.0):
harṣeśvarasya prāsādaṃ nirmame nirmamehitaḥ // JRt_73 // / vāllabhyād dvārapatitāṃ padmenāptavatā tataḥ /
durātmanāvadhi cchannaviṣadānena bhūpatiḥ // JRt_74 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895588 (0.0):
vāllabhyād dvārapatitāṃ padmenāptavatā tataḥ / / durātmanāvadhi cchannaviṣadānena bhūpatiḥ // JRt_74 //
rakṣitvā kṣitim abdān sa satryahartūṃś caturdaśa /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895595 (0.0):
durātmanāvadhi cchannaviṣadānena bhūpatiḥ // JRt_74 // / rakṣitvā kṣitim abdān sa satryahartūṃś caturdaśa /
nandāṣṭāṅkābdacaitrāntyacaturdaśyāṃ layaṃ yayau // JRt_75 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895604 (0.0):
rakṣitvā kṣitim abdān sa satryahartūṃś caturdaśa / / nandāṣṭāṅkābdacaitrāntyacaturdaśyāṃ layaṃ yayau // JRt_75 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421222 (0.062):
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 // / 3) Vantideva (LS 4240-4247)
7) Rājadeva (LS 4289-4312) / tatputro Rājadevo 'tha Kāṣṭhavāṭaṃ bhayād gataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895611 (0.0):
nandāṣṭāṅkābdacaitrāntyacaturdaśyāṃ layaṃ yayau // JRt_75 // / 7) Rājadeva (LS 4289-4312)
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4872397 (0.050):
bahuvidhācca saṃyātirahovādī ca tatsutaḥ //AP_277.002cd/ / tasya putro 'tha bhadrāśoa bhadrāśvasya daśātmajāḥ /AP_277.003ab/
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1845588 (0.060):
pūrvabrāhmaṇeprajāpatiḥ prajāḥ sṛṣṭvā pālayasveti tadatharvābhavaditi. / kauśiko vatsaśarmā ca tasya putro'tha dārilaḥ.
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1031911 (0.063):
rāthītarīputrādrāthītarīputraḥ krauñcikīputrābhyāṃ krauñcikīputrau / vaidabhṛtīputrādvaidabhṛtīputro bhālukīputrādbhālukīputraḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1031851 (0.063):
kāśyapībālākyāmāṭharīputrātkāśyapībālākyāmāṭharīputraḥ / kautsīputrātkautsīputro
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27630900 (0.064):
droṇaṃ tataḥ śaiśupāliḥ saputro jārāsandhiḥ kāṇsirājaḥ saśaivyaḥ |
āninye Vāmapārśvasthair dvāreśasya virodhibhiḥ // JRt_76 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895622 (0.0):
tatputro rājadevo 'tha kāṣṭhavāṭaṃ bhayād gataḥ / / āninye vāmapārśvasthair dvāreśasya virodhibhiḥ // JRt_76 //
taṃ Salhaṇākhyadurgāntaḫ praviṣṭaṃ duṣṭaceṣṭitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895628 (1.192):
āninye vāmapārśvasthair dvāreśasya virodhibhiḥ // JRt_76 // / taṃ salhaṇākhyadurgāntaḥ praviṣṭaṃ duṣṭaceṣṭitaḥ /
aveṣṭayad balaiḫ Padmo maṇḍalair iva pannagam // JRt_77 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895628 (0.063):
taṃ salhaṇākhyadurgāntaḥ praviṣṭaṃ duṣṭaceṣṭitaḥ / / aveṣṭayad balaiḥ padmo maṇḍalair iva pannagam // JRt_77 //
upāyanīkṛtāpūrvapādukālokakautukāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895641 (0.0):
aveṣṭayad balaiḥ padmo maṇḍalair iva pannagam // JRt_77 // / upāyanīkṛtāpūrvapādukālokakautukāt /
pramattaṃ ko 'pi caṇḍālo dvāreśam avadhīd raṇe // JRt_78 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895647 (0.0):
upāyanīkṛtāpūrvapādukālokakautukāt / / pramattaṃ ko 'pi caṇḍālo dvāreśam avadhīd raṇe // JRt_78 //
abhiṣiktas tato bhaṭṭais sa bherīśaṅkhanissvanam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895655 (0.0):
pramattaṃ ko 'pi caṇḍālo dvāreśam avadhīd raṇe // JRt_78 // / abhiṣiktas tato bhaṭṭais sa bherīśaṅkhanissvanam /
praṇatānantasāmantas sevakān anvajigrahat // JRt_79 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895660 (0.0):
abhiṣiktas tato bhaṭṭais sa bherīśaṅkhanissvanam / / praṇatānantasāmantas sevakān anvajigrahat // JRt_79 //
asāmānyo Lavanyendrān sa vāstavyakuṭumbitām /
ninye kṣoṇīparivṛḍho rūḍhabhāroḍhim ādiśan // JRt_80 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895674 (0.0):
asāmānyo lavanyendrān sa vāstavyakuṭumbitām / / ninye kṣoṇīparivṛḍho rūḍhabhāroḍhim ādiśan // JRt_80 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436530 (0.062):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
[Ps-JRT 3] / Lavanyavanyakariṇāṃ darpanirdalanaṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895680 (0.0):
ninye kṣoṇīparivṛḍho rūḍhabhāroḍhim ādiśan // JRt_80 // / [Ps-JRT 3]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431420 (0.059):
vyādhimukta ivānandaṃ Sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905323 (0.059):
vyādhimukta ivānandaṃ sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / sindhūdabhāṇḍapurayos svāminau śrīsekandaraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.061):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426820 (0.064):
durgāhaṅkāram utsṛjya Devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḫ pītvā Kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900750 (0.064):
durgāhaṅkāram utsṛjya devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḥ pītvā kedārāśrayiṇāṃ rasam /
narasiṃho mahātejā vanānām iva pāvakaḥ // JRt_B.84 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895684 (0.0):
lavanyavanyakariṇāṃ darpanirdalanaṃ vyadhāt / / narasiṃho mahātejā vanānām iva pāvakaḥ // JRt_B.84 //
Mallair Balāḍhyacandrasya balino Lahareśituḥ /
harataś Śrīnagaryardhasvāmyaṃ na prābhavat tu saḥ // JRt_81 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895703 (0.0):
harataś śrīnagaryardhasvāmyaṃ na prābhavat tu saḥ // JRt_81 //
puṇyaṃ rāśībhavan mūrtam ivātha svābhidhāṅkitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895708 (0.0):
harataś śrīnagaryardhasvāmyaṃ na prābhavat tu saḥ // JRt_81 // / puṇyaṃ rāśībhavan mūrtam ivātha svābhidhāṅkitam /
Balāḍhyacandras sāndraujā nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_82 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895718 (0.0):
balāḍhyacandras sāndraujā nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_82 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422290 (0.038):
Siṃhadevo 'tha Saṅgrāmacandreṇākṣobhi bhūpatiḥ // JRt_118 // / nagarāntar maṭhaṃ kṛtvā Laharendre mṛte sati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422186 (0.054):
Vitastāyāṃ svanāmāṅkaṃ nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_111 // / trayodaśadinaṃ māsaṃ vatsarāṃś caikaviṃśatim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896158 (0.054):
vitastāyāṃ svanāmāṅkaṃ nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_111 // / trayodaśadinaṃ māsaṃ vatsarāṃś caikaviṃśatim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896259 (0.058):
siṃhadevo 'tha saṅgrāmacandreṇākṣobhi bhūpatiḥ // JRt_118 // / nagarāntar maṭhaṃ kṛtvā laharendre mṛte sati /
ko 'yaṃ Khaśo mṛduẖ kaścid asmābhir abhiṣicyate / / amantrayann idaṃ bhaṭṭā rājñāvagaṇitāś cirāt // JRt_83 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895731 (0.0):
ko 'yaṃ khaśo mṛduḥ kaścid asmābhir abhiṣicyate / / amantrayann idaṃ bhaṭṭā rājñāvagaṇitāś cirāt // JRt_83 //
na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'ham idaṃ vacaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895735 (0.0):
amantrayann idaṃ bhaṭṭā rājñāvagaṇitāś cirāt // JRt_83 // / na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'ham idaṃ vacaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895742 (0.0):
na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'ham idaṃ vacaḥ /
aśrūyatāpi bhaṭṭebhyo nirdiṣṭe bhaṭṭaluṇṭhane // JRt_84 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895746 (0.0):
na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'ham idaṃ vacaḥ / / aśrūyatāpi bhaṭṭebhyo nirdiṣṭe bhaṭṭaluṇṭhane // JRt_84 //
tadaiva Vimalācāryaś śāke kheṣunavāṅkite /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895755 (0.0):
aśrūyatāpi bhaṭṭebhyo nirdiṣṭe bhaṭṭaluṇṭhane // JRt_84 // / tadaiva vimalācāryaś śāke kheṣunavāṅkite /
ṣaḍadrinandamāsasya malabhramam avārayat // JRt_85 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895763 (0.0):
tadaiva vimalācāryaś śāke kheṣunavāṅkite / / ṣaḍadrinandamāsasya malabhramam avārayat // JRt_85 //
nirmame nirmamo Rājapurīṃ Rājolakaṃ tathā / / Rājadevas sa rājendur ājanmārjitamaṅgalaḥ // JRt_86 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895776 (0.0):
ṣaḍadrinandamāsasya malabhramam avārayat // JRt_85 // / nirmame nirmamo rājapurīṃ rājolakaṃ tathā /
ahāni saptaviṃśāni trayoviṃśāṃś ca vatsarān / / māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895781 (0.0):
rājadevas sa rājendur ājanmārjitamaṅgalaḥ // JRt_86 // / ahāni saptaviṃśāni trayoviṃśāṃś ca vatsarān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895789 (0.0):
ahāni saptaviṃśāni trayoviṃśāṃś ca vatsarān / / māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 //
8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / Saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895797 (0.0):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421225 (0.028):
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 // / 3) Vantideva (LS 4240-4247) / Vantidevābhidhas saptacatvāriṃśe 'tha vatsare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896456 (0.030):
bhūtvā śucau divam agāt sa varṣe saptasaptate // JRt_129 // / 12) Sūhadeva (LS 4377-4396) / tadbhrātā sūhadevo 'tha kāmasūhopabṛṃhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422487 (0.030):
bhūtvā śucau divam agāt sa varṣe saptasaptate // JRt_129 // / 12) Sūhadeva (LS 4377-4396) / tadbhrātā Sūhadevo 'tha Kāmasūhopabṛṃhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421482 (0.032):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895452 (0.035):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289) / tataś śrījagadevas tattanayo vinayorjitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907332 (0.037):
bhrātus snehād ruṣaṃ tyaktvā rājyatyāgaṃ svayaṃ vyadhāt // JRt_714 // / 22b) 'Alī Shāh (LS 4495-4496)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424136 (0.040):
kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau Riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 // / 14) Udyānadeva (LS 4399-4414) / putraṃ Haidaranāmānaṃ bālyād anabhiṣiktavān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898080 (0.040):
kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 // / 14) Udyānadeva (LS 4399-4414) / putraṃ haidaranāmānaṃ bālyād anabhiṣiktavān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422555 (0.046):
yo Garbharapuraṃ cakre tatputro Babhruvāhanaḥ // JRt_132 // / tadvaṃśyaẖ Kuruśāho 'bhūd yadbāhūdayaparvate /
trāsam āsūtrayad rājasiṃhaś śātravadantinām // JRt_88 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895804 (0.0):
saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan / / trāsam āsūtrayad rājasiṃhaś śātravadantinām // JRt_88 //
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2888040 (0.063):
māṃsacakṣuṣā siṃharājavadvijṛmbhya mahāhāsamahasat / ūrṇākośācca raśmiṃ
visrambhāt Sūryam anujaṃ cakre pratinidhiṃ svayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895810 (0.0):
trāsam āsūtrayad rājasiṃhaś śātravadantinām // JRt_88 // / visrambhāt sūryam anujaṃ cakre pratinidhiṃ svayam /
kucakrikas sa bhogebhyo lubhyan droham acintayat // JRt_89 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895819 (0.0):
visrambhāt sūryam anujaṃ cakre pratinidhiṃ svayam / / kucakrikas sa bhogebhyo lubhyan droham acintayat // JRt_89 //
śrutadroho mahībhartrā bhītas sa Lahareśituḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895820 (0.0):
kucakrikas sa bhogebhyo lubhyan droham acintayat // JRt_89 // / śrutadroho mahībhartrā bhītas sa lahareśituḥ /
Candrasya maṇḍalaṃ Sūryaḫ prāvikṣad udayecchayā // JRt_90 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895832 (0.0):
candrasya maṇḍalaṃ sūryaḥ prāvikṣad udayecchayā // JRt_90 //
dāruṇe raṇakāle sa Sūryaṃ Candrānvitaṃ tadā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895834 (0.0):
candrasya maṇḍalaṃ sūryaḥ prāvikṣad udayecchayā // JRt_90 // / dāruṇe raṇakāle sa sūryaṃ candrānvitaṃ tadā /
svarbhānur iva bhūbhānuś citraṃ samam amīmilat // JRt_91 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895845 (0.0):
dāruṇe raṇakāle sa sūryaṃ candrānvitaṃ tadā / / svarbhānur iva bhūbhānuś citraṃ samam amīmilat // JRt_91 //
Śamālādhipatis Tuṅgas Sūryaṃ pārśvaṃ nayan madāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895852 (0.031):
svarbhānur iva bhūbhānuś citraṃ samam amīmilat // JRt_91 // / śamālādhipatis tuṅgas sūryaṃ pārśvaṃ nayan madāt /
kṛtayātreṇa rājñātha nīcabhāvam anīyata // JRt_92 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895860 (0.0):
śamālādhipatis tuṅgas sūryaṃ pārśvaṃ nayan madāt / / kṛtayātreṇa rājñātha nīcabhāvam anīyata // JRt_92 //
mārgair nirinduravibhiś cauravad rajanau bhraman /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895868 (0.0):
kṛtayātreṇa rājñātha nīcabhāvam anīyata // JRt_92 // / mārgair nirinduravibhiś cauravad rajanau bhraman /
viṭatyaktas tatas Sūryo baddhvā rājñā vyapādyata // JRt_93 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895875 (0.0):
mārgair nirinduravibhiś cauravad rajanau bhraman / / viṭatyaktas tatas sūryo baddhvā rājñā vyapādyata // JRt_93 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436492 (0.060):
sātha Jainapurī rājñā Karāle niramīyata // JRt_864 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423569 (0.060):
gopālyāẖ kutracid grāme kṣīraṃ niṣpītavān haṭhāt // JRt_181 // / rājñā vijñāpitenātha sadyo gopālayoṣitā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897516 (0.060):
gopālyāḥ kutracid grāme kṣīraṃ niṣpītavān haṭhāt // JRt_181 // / rājñā vijñāpitenātha sadyo gopālayoṣitā /
svalakṣmīṃ rakṣituṃ sākṣāt tasminn āttakṣaṇe prabhau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895882 (0.0):
viṭatyaktas tatas sūryo baddhvā rājñā vyapādyata // JRt_93 // / svalakṣmīṃ rakṣituṃ sākṣāt tasminn āttakṣaṇe prabhau /
akārayann ahibhayaṃ stenāẖ Kalhaṇanandanāḥ // JRt_94 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895883 (0.0):
svalakṣmīṃ rakṣituṃ sākṣāt tasminn āttakṣaṇe prabhau / / akārayann ahibhayaṃ stenāḥ kalhaṇanandanāḥ // JRt_94 //
gotrajeṣu baliṣṭheṣu naṣṭāśas so 'tha bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895895 (0.0):
akārayann ahibhayaṃ stenāḥ kalhaṇanandanāḥ // JRt_94 // / gotrajeṣu baliṣṭheṣu naṣṭāśas so 'tha bhūpatiḥ /
śiṣṭam iṣṭaṃ ca śaraṇam agād Rājapurīpatim // JRt_95 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895902 (0.0):
gotrajeṣu baliṣṭheṣu naṣṭāśas so 'tha bhūpatiḥ / / śiṣṭam iṣṭaṃ ca śaraṇam agād rājapurīpatim // JRt_95 //
tasmin daṇḍadhare dūraṃ yāte Ḍāmarapheravaḥ / / antrāṇy api viśām āśur niśśeṣaṃ raktapāyinaḥ // JRt_96 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895915 (0.0):
śiṣṭam iṣṭaṃ ca śaraṇam agād rājapurīpatim // JRt_95 // / tasmin daṇḍadhare dūraṃ yāte ḍāmarapheravaḥ /
rājñā sumanasā tyaktaṃ dvijaiś ca sparśadūṣitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895920 (0.0):
antrāṇy api viśām āśur niśśeṣaṃ raktapāyinaḥ // JRt_96 // / rājñā sumanasā tyaktaṃ dvijaiś ca sparśadūṣitam /
bhojyaṃ ḌāmaraḌombānāṃ tad rājyānnam abhūc ciram // JRt_97 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895929 (0.0):
bhojyaṃ ḍāmaraḍombānāṃ tad rājyānnam abhūc ciram // JRt_97 //
svamaṇḍale viśīrṇe 'tha paramaṇḍalam āviśan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895937 (0.0):
bhojyaṃ ḍāmaraḍombānāṃ tad rājyānnam abhūc ciram // JRt_97 // / svamaṇḍale viśīrṇe 'tha paramaṇḍalam āviśan /
na kair anumato rājā pratyāsannanavodayaḥ // JRt_98 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895943 (0.0):
svamaṇḍale viśīrṇe 'tha paramaṇḍalam āviśan / / na kair anumato rājā pratyāsannanavodayaḥ // JRt_98 //
pratyakṣato Rājapuryās sa ripūn samare jayan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895951 (0.0):
na kair anumato rājā pratyāsannanavodayaḥ // JRt_98 // / pratyakṣato rājapuryās sa ripūn samare jayan /
brāhmaṇyāt Kālhaṇīn rakṣan rājyaṃ puṇyaṃ ca labdhavān // JRt_99 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895958 (0.0):
pratyakṣato rājapuryās sa ripūn samare jayan / / brāhmaṇyāt kālhaṇīn rakṣan rājyaṃ puṇyaṃ ca labdhavān // JRt_99 //
ekaviṃśatiśālaṃ sa śrīviśālaṃ viśāmpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895965 (0.0):
brāhmaṇyāt kālhaṇīn rakṣan rājyaṃ puṇyaṃ ca labdhavān // JRt_99 // / ekaviṃśatiśālaṃ sa śrīviśālaṃ viśāmpatiḥ /
godvijānāṃ nivāsāya cakāra Vijayeśvare // JRt_100 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895971 (0.0):
ekaviṃśatiśālaṃ sa śrīviśālaṃ viśāmpatiḥ / / godvijānāṃ nivāsāya cakāra vijayeśvare // JRt_100 //
Kālhaṇapraṇidhīnāṃ sa dviṣāṃ luṇṭhanakāṅkṣiṇām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895977 (0.0):
godvijānāṃ nivāsāya cakāra vijayeśvare // JRt_100 // / kālhaṇapraṇidhīnāṃ sa dviṣāṃ luṇṭhanakāṅkṣiṇām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431024 (0.061):
Lakṣmīm acumbitām anyair vatācumbad dviṣāṃ balāt // JRt_B.740 // / Yavanā nityataddattavittasampattiśālinaḥ /
caurāṇām iva dīpo 'bhūd dveṣaṇīyo mahīpatiḥ // JRt_101 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895983 (0.0):
kālhaṇapraṇidhīnāṃ sa dviṣāṃ luṇṭhanakāṅkṣiṇām / / caurāṇām iva dīpo 'bhūd dveṣaṇīyo mahīpatiḥ // JRt_101 //
śākhākrāntadigantas sa sadurāśair durāśayaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895992 (0.0):
caurāṇām iva dīpo 'bhūd dveṣaṇīyo mahīpatiḥ // JRt_101 // / śākhākrāntadigantas sa sadurāśair durāśayaiḥ /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023637 (0.042):
na saṃpāraṃ na vāpāraṃ pūrvānto na vikalpitaḥ /
kavikalpadrumo rājā vicchinnaẖ Kalhaṇātmajaiḥ // JRt_102 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895997 (5.960):
śākhākrāntadigantas sa sadurāśair durāśayaiḥ / / kavikalpadrumo rājā vicchinnaḥ kalhaṇātmajaiḥ // JRt_102 //
nāyakīkṛtya taṃ bhūpaṃ kaviḫ paṇḍitaYaḥśakaḥ / / svoktihāralatāṃ vidvatkaṇṭhabhūṣātvam ānayat // JRt_103 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896011 (0.0):
kavikalpadrumo rājā vicchinnaḥ kalhaṇātmajaiḥ // JRt_102 // / nāyakīkṛtya taṃ bhūpaṃ kaviḥ paṇḍitayaḥśakaḥ /
ṣoḍaśābdān daśāhāni sa bhuktvā kṣmāṃ vyapadyata /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896020 (0.0):
svoktihāralatāṃ vidvatkaṇṭhabhūṣātvam ānayat // JRt_103 // / ṣoḍaśābdān daśāhāni sa bhuktvā kṣmāṃ vyapadyata /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421213 (0.047):
rājā sārdhān navābdān sa kṣmāṃ bhuktvā divasān daśa /
jagadbhadro 'tha pañcamyāṃ bhādre 'ṣṭāviṃśavatsare // JRt_104 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896028 (0.0):
ṣoḍaśābdān daśāhāni sa bhuktvā kṣmāṃ vyapadyata / / jagadbhadro 'tha pañcamyāṃ bhādre 'ṣṭāviṃśavatsare // JRt_104 //
9) Rāmadeva (LS 4328-4349) / Rāmadevo 'tha tatputro hatvā svapitṛghātakān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896036 (0.0):
jagadbhadro 'tha pañcamyāṃ bhādre 'ṣṭāviṃśavatsare // JRt_104 // / 9) Rāmadeva (LS 4328-4349) / rāmadevo 'tha tatputro hatvā svapitṛghātakān /
Pṛthvīrāje prajābhāraṃ sarvam eva samarpipat // JRt_105 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896044 (0.0):
pṛthvīrāje prajābhāraṃ sarvam eva samarpipat // JRt_105 // / ledaryā dakṣiṇe bhāge sallare sa mahīpatiḥ /
Ledaryā dakṣiṇe bhāge Sallare sa mahīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896050 (0.0):
pṛthvīrāje prajābhāraṃ sarvam eva samarpipat // JRt_105 // / ledaryā dakṣiṇe bhāge sallare sa mahīpatiḥ /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646089 (0.055):
u11.1ab/.māhendram atha divyaṃ ca māṅgalyaṃ pūrvataḥ smṛtaḥ/ / u11.1cd/.dakṣiṇe tu diśo bhāge pūṣā ca pitryam eva ca//
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25752930 (0.061):
vāmapakṣe rathaṃ svīyaṃ dakṣiṇe śyāmalāratham // BndP_3,26.37 // / paścādbhāge sampadeśīṃ purastāśca hayāsanām /
svanāmāṅkaṃ vyadhāt koṭṭaṃ yaśorāśim ivāparam // JRt_106 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896059 (0.0):
ledaryā dakṣiṇe bhāge sallare sa mahīpatiḥ / / svanāmāṅkaṃ vyadhāt koṭṭaṃ yaśorāśim ivāparam // JRt_106 //
pramādād bhaṅgam ānītaś Śamālāvijayodyame /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896060 (1.192):
svanāmāṅkaṃ vyadhāt koṭṭaṃ yaśorāśim ivāparam // JRt_106 // / pramādād bhaṅgam ānītaś śamālāvijayodyame /
tenOtpalapure Viṣṇoḫ prāsādo nūtanīkṛtaḥ // JRt_107 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.032):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.032):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.036):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe Vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.036):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910508 (0.037):
saṅkrāntā jainagaṅgāyāṃ phaṇilokasya yāgamat // JRt_870 // / jainagaṅgāṃ raṇasvāmiprāsādaṃ prāpitāṃ kṛtī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.040):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436365 (0.041):
Khāno Jassarathaẖ Khāno Baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910259 (0.041):
khāno jassarathaḥ khāno baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / hindavas sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.041):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.044):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.044):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.044):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425924 (0.047):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḫ prapalāyata Jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23] / dīpasyeva śikhā dhvānte yasya dhīr āpadi sphuret /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899856 (0.047):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433389 (0.049):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907288 (0.049):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422955 (0.049):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429387 (0.050):
Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 // / [Ps-JRT 60] / Maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896073 (0.055):
tenotpalapure viṣṇoḥ prāsādo nūtanīkṛtaḥ // JRt_107 // / [Ps-JRT 4]
[Ps-JRT 4] / vaiśākhe māsi pakṣe śaśadharaviṣade triṃśadabde sabhaktyā
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896083 (0.0):
tenotpalapure viṣṇoḥ prāsādo nūtanīkṛtaḥ // JRt_107 // / [Ps-JRT 4]
dvādaśyāṃ Rāmarāje kṣitim avati nijapreyasīṃ somavāre /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896088 (0.0):
dvādaśyāṃ rāmarāje kṣitim avati nijapreyasīṃ somavāre /
Pṛthvīrājaś Śamālāvijayanasamaye Dasyubhagnaṃ Murāriṃ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896098 (0.064):
pṛthvīrājaś śamālāvijayanasamaye dasyubhagnaṃ murāriṃ / sampūrṇāṅgaṃ vidhāyotpalapuranagare svapratiṣṭhāṃ cakāra // JRt_B.112 //
sampūrṇāṅgaṃ vidhāyOtpalapuranagare svapratiṣṭhāṃ cakāra // JRt_B.112 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896109 (0.0):
sampūrṇāṅgaṃ vidhāyotpalapuranagare svapratiṣṭhāṃ cakāra // JRt_B.112 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896102 (0.049):
pṛthvīrājaś śamālāvijayanasamaye dasyubhagnaṃ murāriṃ / sampūrṇāṅgaṃ vidhāyotpalapuranagare svapratiṣṭhāṃ cakāra // JRt_B.112 //
puṣpaṃ candanavṛkṣasya phalaṃ caṇpakabhūruhaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896115 (0.0):
sampūrṇāṅgaṃ vidhāyotpalapuranagare svapratiṣṭhāṃ cakāra // JRt_B.112 // / puṣpaṃ candanavṛkṣasya phalaṃ caṇpakabhūruhaḥ /
apatyaṃ tasya bhūpasya hanta nākāri Vedhasā // JRt_108 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896116 (0.0):
puṣpaṃ candanavṛkṣasya phalaṃ caṇpakabhūruhaḥ / / apatyaṃ tasya bhūpasya hanta nākāri vedhasā // JRt_108 //
Bhiṣāyakapurasthasya kasyacid brāhmaṇasya saḥ / / putraṃ Lakṣmaṇanāmānaṃ putrīyām āsa bhūpatiḥ // JRt_109 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896124 (0.0):
apatyaṃ tasya bhūpasya hanta nākāri vedhasā // JRt_108 // / bhiṣāyakapurasthasya kasyacid brāhmaṇasya saḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896133 (0.0):
bhiṣāyakapurasthasya kasyacid brāhmaṇasya saḥ / / putraṃ lakṣmaṇanāmānaṃ putrīyām āsa bhūpatiḥ // JRt_109 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434602 (0.064):
Jayāpīḍapurasthasya bhūmidevasya kasyacit // JRt_786 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21908496 (0.064):
jayāpīḍapurasthasya bhūmidevasya kasyacit // JRt_786 //
akṛtrimapitāputraprītiṃ prītiḫ prathīyasī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896138 (0.0):
putraṃ lakṣmaṇanāmānaṃ putrīyām āsa bhūpatiḥ // JRt_109 // / akṛtrimapitāputraprītiṃ prītiḥ prathīyasī /
vastv ivocitam ālekhyaṃ tayor atulayattarām // JRt_110 // / Śrīsamudrābhidhā devī Vimudritasamudrajā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896149 (0.0):
akṛtrimapitāputraprītiṃ prītiḥ prathīyasī / / vastv ivocitam ālekhyaṃ tayor atulayattarām // JRt_110 //
Vitastāyāṃ svanāmāṅkaṃ nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_111 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896160 (0.0):
vitastāyāṃ svanāmāṅkaṃ nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_111 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421747 (0.054):
Balāḍhyacandras sāndraujā nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_82 // / ko 'yaṃ Khaśo mṛduẖ kaścid asmābhir abhiṣicyate" /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895718 (0.062):
balāḍhyacandras sāndraujā nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_82 // / ko 'yaṃ khaśo mṛduḥ kaścid asmābhir abhiṣicyate /
trayodaśadinaṃ māsaṃ vatsarāṃś caikaviṃśatim / / kṣmāṃ bhuktvaikonapañcāśe varṣe 'sau dyām agāt svayam // JRt_112 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896172 (0.0):
vitastāyāṃ svanāmāṅkaṃ nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_111 // / trayodaśadinaṃ māsaṃ vatsarāṃś caikaviṃśatim /
10) Lakṣmadeva (LS 4349-4362) / kathañcil Lakṣmadevo 'tha pāṭyamānāṅgavihvalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896181 (0.0):
kṣmāṃ bhuktvaikonapañcāśe varṣe 'sau dyām agāt svayam // JRt_112 // / 10) Lakṣmadeva (LS 4349-4362) / kathañcil lakṣmadevo 'tha pāṭyamānāṅgavihvalaḥ /
tām ākaṇṭakinīṃ vallīm iva kṣoṇīṃ babhāra saḥ // JRt_113 // / kṣatrīkṛto 'pi nāmuñcat svadharmaṃ dvijabhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896191 (0.0):
kathañcil lakṣmadevo 'tha pāṭyamānāṅgavihvalaḥ / / tām ākaṇṭakinīṃ vallīm iva kṣoṇīṃ babhāra saḥ // JRt_113 //
na māṇikyaśriyaṃ dhatte rañjito 'śmāpi jātucit // JRt_114 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896198 (0.0):
kṣatrīkṛto 'pi nāmuñcat svadharmaṃ dvijabhūpatiḥ / / na māṇikyaśriyaṃ dhatte rañjito 'śmāpi jātucit // JRt_114 //
Vitastāyās taṭe śvaśrūmaṭhopānte maṭhaṃ navam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896207 (0.0):
vitastāyās taṭe śvaśrūmaṭhopānte maṭhaṃ navam /
niṣpaṅkā nijanāmāṅkam Ahalāmahiṣī vyadhāt // JRt_115 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896213 (0.0):
vitastāyās taṭe śvaśrūmaṭhopānte maṭhaṃ navam / / niṣpaṅkā nijanāmāṅkam ahalāmahiṣī vyadhāt // JRt_115 //
Kajjalena Turuṣkeṇa bahir etyātha maṇḍale /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896220 (0.0):
niṣpaṅkā nijanāmāṅkam ahalāmahiṣī vyadhāt // JRt_115 // / kajjalena turuṣkeṇa bahir etyātha maṇḍale /
malinena prajādṛṣṭir utpāṭyāsravatā hatā // JRt_116 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896227 (0.0):
kajjalena turuṣkeṇa bahir etyātha maṇḍale / / malinena prajādṛṣṭir utpāṭyāsravatā hatā // JRt_116 //
trayodaśābdān māsāṃs trīn dvādaśāhaṃ ca bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896234 (0.0):
malinena prajādṛṣṭir utpāṭyāsravatā hatā // JRt_116 // / trayodaśābdān māsāṃs trīn dvādaśāhaṃ ca bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426380 (0.037):
durbhikṣaṃ kṣobhayām āsa lokaṃ śokākulaṃ mahat // JRt_358 // / māsān aṣṭau dvādaśābdāṃs trayodaśa dināni ca /
bhuktvā dvāṣaṣṭavarṣe 'tha pauṣānte sa vyapadyata // JRt_117 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896243 (0.0):
trayodaśābdān māsāṃs trīn dvādaśāhaṃ ca bhūpatiḥ / / bhuktvā dvāṣaṣṭavarṣe 'tha pauṣānte sa vyapadyata // JRt_117 //
11) Siṃhadeva (LS 4362-4377) / Kajjalopadravāt tasmāl Ledarīmātranāyakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899592 (0.038):
aṣṭādaśe 'bde rākāyām āṣāḍhyāṃ sa vyapadyata // JRt_315 // / 17) Gamshīd (LS 4418-4420)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896243 (0.054):
bhuktvā dvāṣaṣṭavarṣe 'tha pauṣānte sa vyapadyata // JRt_117 // / 11) Siṃhadeva (LS 4362-4377)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421237 (0.062):
bhādraśukladaśamyāṃ sa tasya putro vyapadyata // JRt_49 // / 4) Voppadeva (LS 4247-4256)
Siṃhadevo 'tha Saṅgrāmacandreṇākṣobhi bhūpatiḥ // JRt_118 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896257 (1.788):
siṃhadevo 'tha saṅgrāmacandreṇākṣobhi bhūpatiḥ // JRt_118 //
nagarāntar maṭhaṃ kṛtvā Laharendre mṛte sati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896259 (0.0):
siṃhadevo 'tha saṅgrāmacandreṇākṣobhi bhūpatiḥ // JRt_118 // / nagarāntar maṭhaṃ kṛtvā laharendre mṛte sati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421747 (0.038):
Balāḍhyacandras sāndraujā nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_82 // / ko 'yaṃ Khaśo mṛduẖ kaścid asmābhir abhiṣicyate" /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896266 (0.064):
nagarāntar maṭhaṃ kṛtvā laharendre mṛte sati / / siṃhadevo nṛsiṃho 'tha kṣmāṃ rarakṣa kṣayākulām // JRt_119 //
Siṃhadevo Nṛsiṃho 'tha kṣmāṃ rarakṣa kṣayākulām // JRt_119 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896273 (1.788):
nagarāntar maṭhaṃ kṛtvā laharendre mṛte sati / / siṃhadevo nṛsiṃho 'tha kṣmāṃ rarakṣa kṣayākulām // JRt_119 //
Siṃhadevo Nṛsiṃhasya Siṃhena guruṇānvitaḥ / / pratiṣṭhāṃ siṃhalagne 'tha Dhyānoḍḍāre 'karot kṛtī // JRt_120 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896287 (0.0):
siṃhadevo nṛsiṃhasya siṃhena guruṇānvitaḥ / / pratiṣṭhāṃ siṃhalagne 'tha dhyānoḍḍāre 'karot kṛtī // JRt_120 //
kartā kāryaṃ ca lagnaṃ ca gurus siṃhaś ca kovidaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896293 (0.0):
pratiṣṭhāṃ siṃhalagne 'tha dhyānoḍḍāre 'karot kṛtī // JRt_120 // / kartā kāryaṃ ca lagnaṃ ca gurus siṃhaś ca kovidaḥ /
patiteyaṃ bhavet tasya vrate siṃhaparamparā // JRt_121 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896299 (0.0):
kartā kāryaṃ ca lagnaṃ ca gurus siṃhaś ca kovidaḥ / / patiteyaṃ bhavet tasya vrate siṃhaparamparā // JRt_121 //
sa niṣkalakṣavikrītakṣīreṇa Vijayeśvaram /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896305 (0.0):
patiteyaṃ bhavet tasya vrate siṃhaparamparā // JRt_121 // / sa niṣkalakṣavikrītakṣīreṇa vijayeśvaram /
ekāha eva snapayan vrataśuddhiṃ yayau nṛpaḥ // JRt_122 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896313 (0.0):
sa niṣkalakṣavikrītakṣīreṇa vijayeśvaram / / ekāha eva snapayan vrataśuddhiṃ yayau nṛpaḥ // JRt_122 //
rājñā śrīŚaṅkarasvāmī gurur mantropadeśakṛt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896319 (0.0):
ekāha eva snapayan vrataśuddhiṃ yayau nṛpaḥ // JRt_122 // / rājñā śrīśaṅkarasvāmī gurur mantropadeśakṛt /
yo 'ṣṭādaśamaṭhaiśvaryadakṣiṇābhir apūjyata // JRt_123 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896327 (0.0):
rājñā śrīśaṅkarasvāmī gurur mantropadeśakṛt / / yo 'ṣṭādaśamaṭhaiśvaryadakṣiṇābhir apūjyata // JRt_123 //
paralokajayopāyaṃ Vāgdevīprābhṛtaṃ nṛpaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896328 (0.0):
yo 'ṣṭādaśamaṭhaiśvaryadakṣiṇābhir apūjyata // JRt_123 // / paralokajayopāyaṃ vāgdevīprābhṛtaṃ nṛpaḥ /
ātmopajñam imaṃ ślokaṃ śayyotthāyaṃ sadāpaṭhat // JRt_124 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896340 (0.0):
paralokajayopāyaṃ vāgdevīprābhṛtaṃ nṛpaḥ / / ātmopajñam imaṃ ślokaṃ śayyotthāyaṃ sadāpaṭhat // JRt_124 //
pāvakanirmaladṛṣṭiṃ vibudhagaṇair arcyamānapādam aham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896348 (0.0):
ātmopajñam imaṃ ślokaṃ śayyotthāyaṃ sadāpaṭhat // JRt_124 // / pāvakanirmaladṛṣṭiṃ vibudhagaṇair arcyamānapādam aham /
śaśiśakalādarśayutaṃ Gaurīśaṃ Śaṅkaraṃ vande // JRt_125 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896351 (0.0):
pāvakanirmaladṛṣṭiṃ vibudhagaṇair arcyamānapādam aham / / śaśiśakalādarśayutaṃ gaurīśaṃ śaṅkaraṃ vande // JRt_125 //
[Ps-JRT 5] / pānthānāṃ toyadānāya pitṝṇāṃ tarpaṇāya ca /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896363 (0.0):
śaśiśakalādarśayutaṃ gaurīśaṃ śaṅkaraṃ vande // JRt_125 // / [Ps-JRT 5] / pānthānāṃ toyadānāya pitṝṇāṃ tarpaṇāya ca /
dampatyoḫ pāpanāśāya dharmasaṃvardhanāya ca // JRt_B.131 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896370 (0.0):
pānthānāṃ toyadānāya pitṝṇāṃ tarpaṇāya ca / / dampatyoḥ pāpanāśāya dharmasaṃvardhanāya ca // JRt_B.131 //
nijālaṅkāradānena nipānaṃ racitaṃ pathi /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896375 (0.0):
dampatyoḥ pāpanāśāya dharmasaṃvardhanāya ca // JRt_B.131 // / nijālaṅkāradānena nipānaṃ racitaṃ pathi /
Maḍavāśramagrāmānte Gauryā Śaṅkarabhāryayā // JRt_B.132 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896378 (0.0):
nijālaṅkāradānena nipānaṃ racitaṃ pathi / / maḍavāśramagrāmānte gauryā śaṅkarabhāryayā // JRt_B.132 //
Khonamoṣādhipasyāsīt kanyā Prajjadvijasya sā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896391 (0.0):
maḍavāśramagrāmānte gauryā śaṅkarabhāryayā // JRt_B.132 // / khonamoṣādhipasyāsīt kanyā prajjadvijasya sā /
satyaśīlānvitā bhaktā Gaurī Gaurīva Śaṅkare // JRt_B.133 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896393 (0.0):
khonamoṣādhipasyāsīt kanyā prajjadvijasya sā / / satyaśīlānvitā bhaktā gaurī gaurīva śaṅkare // JRt_B.133 //
duhitur duścaritreṇa yo 'bhūd daṇḍaḫ pituḫ patan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896401 (0.038):
satyaśīlānvitā bhaktā gaurī gaurīva śaṅkare // JRt_B.133 // / duhitur duścaritreṇa yo 'bhūd daṇḍaḥ pituḥ patan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422555 (0.057):
yo Garbharapuraṃ cakre tatputro Babhruvāhanaḥ // JRt_132 // / tadvaṃśyaẖ Kuruśāho 'bhūd yadbāhūdayaparvate /
Iḍāgalyārthito rājā nartakyā taṃ nyavārayat // JRt_126 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896413 (0.0):
iḍāgalyārthito rājā nartakyā taṃ nyavārayat // JRt_126 //
sa durjanapariṣvaṅgād āstikaprajñayojjhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896419 (0.0):
iḍāgalyārthito rājā nartakyā taṃ nyavārayat // JRt_126 // / sa durjanapariṣvaṅgād āstikaprajñayojjhitaḥ /
dhātrīputryāṃ smarādarśe svātmānaṃ pratyabimbayat // JRt_127 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896424 (0.0):
sa durjanapariṣvaṅgād āstikaprajñayojjhitaḥ / / dhātrīputryāṃ smarādarśe svātmānaṃ pratyabimbayat // JRt_127 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421392 (0.062):
bhūpaṃ matvāpi sāmarṣaṃ nānyaṃ vavratur ity amū // JRt_59 // / svayaṃ yac ca na saṃbheje tayor eko nṛpaśriyam /
Daryākhyo bhaginīsvāmī Kāmasūhopabṛṃhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896430 (0.0):
dhātrīputryāṃ smarādarśe svātmānaṃ pratyabimbayat // JRt_127 // / daryākhyo bhaginīsvāmī kāmasūhopabṛṃhitaḥ /
taṃ viraktaprajaṃ muktavinayaṃ chadmanāvadhīt // JRt_128 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896438 (0.0):
daryākhyo bhaginīsvāmī kāmasūhopabṛṃhitaḥ / / taṃ viraktaprajaṃ muktavinayaṃ chadmanāvadhīt // JRt_128 //
caturdaśābdān ṣaṇmāsāṃs tryahanyūnān mahīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896445 (0.0):
taṃ viraktaprajaṃ muktavinayaṃ chadmanāvadhīt // JRt_128 // / caturdaśābdān ṣaṇmāsāṃs tryahanyūnān mahīpatiḥ /
bhūtvā śucau divam agāt sa varṣe saptasaptate // JRt_129 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896454 (0.0):
caturdaśābdān ṣaṇmāsāṃs tryahanyūnān mahīpatiḥ / / bhūtvā śucau divam agāt sa varṣe saptasaptate // JRt_129 //
12) Sūhadeva (LS 4377-4396) / tadbhrātā Sūhadevo 'tha Kāmasūhopabṛṃhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896463 (0.0):
bhūtvā śucau divam agāt sa varṣe saptasaptate // JRt_129 // / 12) Sūhadeva (LS 4377-4396)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895791 (0.030):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421820 (0.030):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / Saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542426 (0.045):
BhP_12.01.030/3 kilakilāyāṃ nṛpatayo bhūtanando 'tha vaṅgiriḥ / BhP_12.01.031/1 śiśunandiś ca tad-bhrātā yaśonandiḥ pravīrakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838812 (0.045):
kilakilāyāṃ nṛpatayo bhūtanando 'tha vaṅgiriḥ // BhP_12.01.030 // / śiśunandiś ca tad bhrātā yaśonandiḥ pravīrakaḥ /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11220383 (0.063):
BP1.1.151b/ matta.unmatta.pramattāṃś ca bhṛtyān (nāhvāyayet^nṛpaḥ // / BP1.1.152a/ na ca bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
jaḍo 'pi sakalām eva Kaśmīrakṣmāṃ vaśe vyadhāt // JRt_130 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896468 (0.0):
tadbhrātā sūhadevo 'tha kāmasūhopabṛṃhitaḥ / / jaḍo 'pi sakalām eva kaśmīrakṣmāṃ vaśe vyadhāt // JRt_130 //
digantarād upāgatya bahavo vṛttilipsayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896474 (0.0):
jaḍo 'pi sakalām eva kaśmīrakṣmāṃ vaśe vyadhāt // JRt_130 // / digantarād upāgatya bahavo vṛttilipsayā /
tam āśrayan mahīpālaṃ puṣpadrumam ivālayaḥ // JRt_131 // / [Ps-JRT 6]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896479 (0.0):
digantarād upāgatya bahavo vṛttilipsayā / / tam āśrayan mahīpālaṃ puṣpadrumam ivālayaḥ // JRt_131 //
vṛttyai Laṅkāracakko 'pi Daraddeśāt tadāyayau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896482 (0.054):
tam āśrayan mahīpālaṃ puṣpadrumam ivālayaḥ // JRt_131 // / [Ps-JRT 6] / vṛttyai laṅkāracakko 'pi daraddeśāt tadāyayau /
santater bhāvisāmrājyaḫ prājyaṃ Kaśmīramaṇḍalam // JRt_B.140 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896489 (0.006):
vṛttyai laṅkāracakko 'pi daraddeśāt tadāyayau / / santater bhāvisāmrājyaḥ prājyaṃ kaśmīramaṇḍalam // JRt_B.140 //
Kramarājyābhidhe rāṣṭre Trāhagrāmaṃ nṛgrāmaṇīḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896501 (0.048):
santater bhāvisāmrājyaḥ prājyaṃ kaśmīramaṇḍalam // JRt_B.140 // / kramarājyābhidhe rāṣṭre trāhagrāmaṃ nṛgrāmaṇīḥ /
dadau vasataye tasmai niyates sa niyogataḥ // JRt_B.141 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896505 (1.192):
kramarājyābhidhe rāṣṭre trāhagrāmaṃ nṛgrāmaṇīḥ / / dadau vasataye tasmai niyates sa niyogataḥ // JRt_B.141 //
Pārtho 'nya iva Pārtho 'bhūt Pañcagahvarasīmani /
yo Garbharapuraṃ cakre tatputro Babhruvāhanaḥ // JRt_132 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896518 (0.039):
yo garbharapuraṃ cakre tatputro babhruvāhanaḥ // JRt_132 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.040):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.040):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424340 (0.043):
arājakās tvayā pālyāẖ Kaśmīrāẖ kulanāthavat // JRt_235 // / iti śrīKoṭayāmātyaiḫ preritair lekhadhāribhiḥ /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421392 (0.044):
bhūpaṃ matvāpi sāmarṣaṃ nānyaṃ vavratur ity amū // JRt_59 // / svayaṃ yac ca na saṃbheje tayor eko nṛpaśriyam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895791 (0.046):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421820 (0.046):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / Saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432287 (0.052):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906191 (0.052):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
tadvaṃśyaẖ Kuruśāho 'bhūd yadbāhūdayaparvate /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896530 (0.0):
tadvaṃśyaḥ kuruśāho 'bhūd yadbāhūdayaparvate /
jyākiṇacchadmanā bheje yaśaś śubhratviṣaṃ niśā // JRt_133 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896537 (0.0):
tadvaṃśyaḥ kuruśāho 'bhūd yadbāhūdayaparvate / / jyākiṇacchadmanā bheje yaśaś śubhratviṣaṃ niśā // JRt_133 //
Kaśmīrāḫ Pārvatī tatra rājā jñeyo Harāṃśajaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896545 (0.043):
kaśmīrāḥ pārvatī tatra rājā jñeyo harāṃśajaḥ / / ity etatpratyayāyeva yasyāsīc cakṣuṣāṃ trayam // JRt_134 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433466 (0.063):
navena haviṣā yajñeṣu santarpyate // JRt_715 // / Ṭhakkurair anvito rājā pavanaẖ kusumair iva /
ity etatpratyayāyeva yasyāsīc cakṣuṣāṃ trayam // JRt_134 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896549 (0.0):
kaśmīrāḥ pārvatī tatra rājā jñeyo harāṃśajaḥ / / ity etatpratyayāyeva yasyāsīc cakṣuṣāṃ trayam // JRt_134 //
Kaśmīreṣu hi sāmrājyaṃ Kuruśāhasya santatiḥ / / Śaṃśadīnamukhī mukhyā khyātakīrtiẖ kariṣyati // JRt_135 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896561 (0.030):
śaṃśadīnamukhī mukhyā khyātakīrtiḥ kariṣyati // JRt_135 //
Tāharājo 'janiṣṭāsmād yasya cāpalatāśritā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896569 (0.0):
śaṃśadīnamukhī mukhyā khyātakīrtiḥ kariṣyati // JRt_135 // / tāharājo 'janiṣṭāsmād yasya cāpalatāśritā /
muhurmuhur aho maurvī śrutyantam agamattarām // JRt_136 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896577 (0.0):
tāharājo 'janiṣṭāsmād yasya cāpalatāśritā / / muhurmuhur aho maurvī śrutyantam agamattarām // JRt_136 //
Śāhameras svavīryoṣmagrīṣmo bhānus tato 'jani /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896585 (0.0):
muhurmuhur aho maurvī śrutyantam agamattarām // JRt_136 // / śāhameras svavīryoṣmagrīṣmo bhānus tato 'jani /
yasya vairivadhūvāṣpaiḫ pratāpāgnir adīpyata // JRt_137 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896593 (0.0):
śāhameras svavīryoṣmagrīṣmo bhānus tato 'jani / / yasya vairivadhūvāṣpaiḥ pratāpāgnir adīpyata // JRt_137 //
vane viharatas tasya Śāhmerasya kadācana / / mṛgayā prathamaṃ dṛṣṭiṃ paścān nidrā vyalobhayat // JRt_138 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896605 (0.0):
yasya vairivadhūvāṣpaiḥ pratāpāgnir adīpyata // JRt_137 // / vane viharatas tasya śāhmerasya kadācana /
rājyam ā santater bhāvi Kaśmīreṣu taveti saḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896606 (0.0):
mṛgayā prathamaṃ dṛṣṭiṃ paścān nidrā vyalobhayat // JRt_138 // / rājyam ā santater bhāvi kaśmīreṣu taveti saḥ /
svapne vāksudhayā tatra Mahādevyābhyaṣicyata // JRt_139 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896613 (0.063):
svapne vāksudhayā tatra mahādevyābhyaṣicyata // JRt_139 //
pañcāgnyarkamite śāke navāṣṭāṅkitavatsare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896624 (0.0):
svapne vāksudhayā tatra mahādevyābhyaṣicyata // JRt_139 // / pañcāgnyarkamite śāke navāṣṭāṅkitavatsare /
tatas saparivāras sa Kaśmīrān aviśac chanaiḥ // JRt_140 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896632 (0.0):
pañcāgnyarkamite śāke navāṣṭāṅkitavatsare / / tatas saparivāras sa kaśmīrān aviśac chanaiḥ // JRt_140 //
sakuṭumbaṃ tam āyāntaṃ vṛttidānena bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896638 (0.0):
tatas saparivāras sa kaśmīrān aviśac chanaiḥ // JRt_140 // / sakuṭumbaṃ tam āyāntaṃ vṛttidānena bhūpatiḥ /
anujagrāha sotkarṣaṃ cūtadruma ivālinam // JRt_141 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896644 (0.0):
sakuṭumbaṃ tam āyāntaṃ vṛttidānena bhūpatiḥ / / anujagrāha sotkarṣaṃ cūtadruma ivālinam // JRt_141 //
Ḍalacākhyaẖ Karmasenacakravarticamūpatiḥ /
Kaśmīrān sa tadaivāgāt siṃho mṛgaguhām iva // JRt_142 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896658 (0.0):
kaśmīrān sa tadaivāgāt siṃho mṛgaguhām iva // JRt_142 //
ṣaṣṭigrāmasahasreṣu svāmyaṃ dātum ivātra saḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896665 (0.0):
kaśmīrān sa tadaivāgāt siṃho mṛgaguhām iva // JRt_142 // / ṣaṣṭigrāmasahasreṣu svāmyaṃ dātum ivātra saḥ /
tāvatsaṅkhyasahasrāṇi svasainye sādino 'vahat // JRt_143 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896672 (0.0):
ṣaṣṭigrāmasahasreṣu svāmyaṃ dātum ivātra saḥ / / tāvatsaṅkhyasahasrāṇi svasainye sādino 'vahat // JRt_143 //
Ḍalcaṃ dhanaprayogena nivivartayiṣur nṛpaḥ / / sarveṣām eva varṇānāṃ durvarṇo daṇḍam akṣipat // JRt_144 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896683 (0.0):
tāvatsaṅkhyasahasrāṇi svasainye sādino 'vahat // JRt_143 // / ḍalcaṃ dhanaprayogena nivivartayiṣur nṛpaḥ /
prāṇāhutyā prabhoẖ kope tatpratigrahasāṃhasaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896689 (0.0):
sarveṣām eva varṇānāṃ durvarṇo daṇḍam akṣipat // JRt_144 // / prāṇāhutyā prabhoḥ kope tatpratigrahasāṃhasaḥ /
prāyasthā brāhmaṇāḫ prāyaścittīyāṃ cakrur akramam // JRt_145 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896697 (0.0):
prāṇāhutyā prabhoḥ kope tatpratigrahasāṃhasaḥ / / prāyasthā brāhmaṇāḥ prāyaścittīyāṃ cakrur akramam // JRt_145 //
[Ps-JRT 7] / daṇḍaduẖkhena viprair yaś śāpo datto mahībhujaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896697 (0.0):
prāyasthā brāhmaṇāḥ prāyaścittīyāṃ cakrur akramam // JRt_145 // / [Ps-JRT 7]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896706 (0.0):
daṇḍaduḥkhena viprair yaś śāpo datto mahībhujaḥ /
bhaviṣyan vaṃśavicchedo dhruvaṃ tasyaiva tat phalam // JRt_B.156 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896710 (0.0):
daṇḍaduḥkhena viprair yaś śāpo datto mahībhujaḥ / / bhaviṣyan vaṃśavicchedo dhruvaṃ tasyaiva tat phalam // JRt_B.156 //
tadaiva Kālamānyākhyair Bhauṭṭair ghaṭṭitavairibhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896717 (0.0):
tadaiva kālamānyākhyair bhauṭṭair ghaṭṭitavairibhiḥ / / sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 //
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.0):
tadaiva kālamānyākhyair bhauṭṭair ghaṭṭitavairibhiḥ / / sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.027):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.027):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.039):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.039):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432019 (0.041):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.041):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422954 (0.043):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.044):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899855 (0.045):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.047):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429315 (0.048):
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 // / [Ps-JRT 59] / Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429388 (0.048):
Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 // / [Ps-JRT 60] / Maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432148 (0.049):
labhante // JRt_630 // / [Ps-JRT 104] / karoṭīṭaṅkanāghaṭṭaradaṭāṅkārakuṭṭanaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426781 (0.050):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / Yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd Udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900711 (0.050):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.050):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899997 (0.051):
kakṣyāvibhāgasahitas svanāmnā racito maṭhaḥ // JRt_341 // / [Ps-JRT 25] / kapaṭāpattrapāropād rājñaḥ prāptavibhīṣakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433388 (0.051):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907287 (0.051):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
[Ps-JRT 8] / svadeśe Vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896737 (0.0):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.003):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.003):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.016):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.016):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.016):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.020):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429388 (0.029):
Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 // / [Ps-JRT 60] / Maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.029):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436365 (0.030):
Khāno Jassarathaẖ Khāno Baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910259 (0.030):
khāno jassarathaḥ khāno baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / hindavas sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433388 (0.030):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907287 (0.030):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422955 (0.030):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.031):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426781 (0.031):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / Yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd Udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900711 (0.031):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432019 (0.033):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102] / līlevāpakriyā kartur apakāryasya sā punaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.056):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17437418 (0.058):
prātar vadantam ahasan paurāḫ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
mānyo 'sāmānyadhīẖ Kālamānyavaṃśadavānalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896744 (0.051):
svadeśe vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd // / mānyo 'sāmānyadhīḥ kālamānyavaṃśadavānalaḥ /
avāśiṣyata tatputro daivād ekas sa Riñcanaḥ // JRt_147 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896747 (0.0):
mānyo 'sāmānyadhīḥ kālamānyavaṃśadavānalaḥ / / avāśiṣyata tatputro daivād ekas sa riñcanaḥ // JRt_147 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751487 (0.053):
śrutāyorvasumān putraḥ satyāyośca śrutañjayaḥ / / rayasya suta ekaśca jayasya tanayo 'mitaḥ // BhP_09.15.002 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422555 (0.062):
yo Garbharapuraṃ cakre tatputro Babhruvāhanaḥ // JRt_132 // / tadvaṃśyaẖ Kuruśāho 'bhūd yadbāhūdayaparvate /
VyālaṬakkamukhair mantrasūtrasaṃyojitair atha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896758 (0.0):
vyālaṭakkamukhair mantrasūtrasaṃyojitair atha /
baddhvā saṃhatikanthāṃ sa tāñ jaḍāñ jetum iṣṭavān // JRt_148 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896767 (0.0):
vyālaṭakkamukhair mantrasūtrasaṃyojitair atha / / baddhvā saṃhatikanthāṃ sa tāñ jaḍāñ jetum iṣṭavān // JRt_148 //
nipāsyamānakośaṃ māṃ bhṛtyatve vṛṇuteti saḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896769 (0.0):
baddhvā saṃhatikanthāṃ sa tāñ jaḍāñ jetum iṣṭavān // JRt_148 // / nipāsyamānakośaṃ māṃ bhṛtyatve vṛṇuteti saḥ /
tān pratyaśrāvayad dūtamukhena svātatāyinaḥ // JRt_149 // / nṛsiṃhas sa nadītīre sikatāsthagitāyudhaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896785 (0.0):
nipāsyamānakośaṃ māṃ bhṛtyatve vṛṇuteti saḥ / / tān pratyaśrāvayad dūtamukhena svātatāyinaḥ // JRt_149 //
tān pratyaikṣata raktasya na tu kośasya pītaye // JRt_150 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896789 (0.0):
nṛsiṃhas sa nadītīre sikatāsthagitāyudhaḥ / / tān pratyaikṣata raktasya na tu kośasya pītaye // JRt_150 //
Vyālādyair āgatās tatra Kālamānyā nirāyudhāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896796 (0.045):
vyālādyair āgatās tatra kālamānyā nirāyudhāḥ / / sikatāntarniviṣṭasya paraśvagnes tṛṇīkṛtāḥ // JRt_151 //
sikatāntarniviṣṭasya paraśvagnes tṛṇīkṛtāḥ // JRt_151 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896805 (0.0):
vyālādyair āgatās tatra kālamānyā nirāyudhāḥ / / sikatāntarniviṣṭasya paraśvagnes tṛṇīkṛtāḥ // JRt_151 //
prakṣālya vairiraktena pitṛdroharajomalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896813 (0.0):
sikatāntarniviṣṭasya paraśvagnes tṛṇīkṛtāḥ // JRt_151 // / prakṣālya vairiraktena pitṛdroharajomalam /
śeṣānekāribhītyāgāt Kaśmīrān bandhubhis saha // JRt_152 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896816 (0.0):
prakṣālya vairiraktena pitṛdroharajomalam / / śeṣānekāribhītyāgāt kaśmīrān bandhubhis saha // JRt_152 //
pūrṇasya Rāmacandrasya rucihānyai dharāryamā /
Nīlāśābhre RiñcaRāhor udayaṃ so 'tha soḍhavān // JRt_153 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896836 (0.0):
nīlāśābhre riñcarāhor udayaṃ so 'tha soḍhavān // JRt_153 //
hetibhis tāpayaty āśā Ḍalace kṛṣṇavartmani / / Kāśmīrikair janais sarvaiś śalabhatvam alabhyata // JRt_154 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896848 (0.0):
nīlāśābhre riñcarāhor udayaṃ so 'tha soḍhavān // JRt_153 // / hetibhis tāpayaty āśā ḍalace kṛṣṇavartmani /
ruddhayor ḌalcaRiñcābhyāṃ prācyudīcyor bahur janaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896854 (0.0):
kāśmīrikair janais sarvaiś śalabhatvam alabhyata // JRt_154 // / ruddhayor ḍalcariñcābhyāṃ prācyudīcyor bahur janaḥ /
vasateḫ paścimām āśāṃ prāg Yamāśām athāgamat // JRt_155 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896864 (0.022):
ruddhayor ḍalcariñcābhyāṃ prācyudīcyor bahur janaḥ / / vasateḥ paścimām āśāṃ prāg yamāśām athāgamat // JRt_155 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899908 (0.040):
atha kṣīrīpathenāsāv alleśo 'gamad ikṣikām // JRt_335 //
adho Ḍalcāmbupūrād bhīr girau Riñcanamārutāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896871 (0.0):
vasateḥ paścimām āśāṃ prāg yamāśām athāgamat // JRt_155 // / adho ḍalcāmbupūrād bhīr girau riñcanamārutāt /
chāyājuṣāṃ phalāḍhyānāṃ puṃnāgānām abhūt tadā // JRt_156 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896879 (0.0):
adho ḍalcāmbupūrād bhīr girau riñcanamārutāt / / chāyājuṣāṃ phalāḍhyānāṃ puṃnāgānām abhūt tadā // JRt_156 //
pakṣiśāvam iva sthānacyutaṃ cillollasadrayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896886 (0.0):
chāyājuṣāṃ phalāḍhyānāṃ puṃnāgānām abhūt tadā // JRt_156 // / pakṣiśāvam iva sthānacyutaṃ cillollasadrayā /
balaśrī Raiñcanī lokaṃ Kāśmīrikam apāharat // JRt_157 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896895 (0.0):
pakṣiśāvam iva sthānacyutaṃ cillollasadrayā / / balaśrī raiñcanī lokaṃ kāśmīrikam apāharat // JRt_157 //
dhanāmbu prāpya Bhauṭṭebhyaẖ Kāśmīrajanavikrayāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896896 (0.0):
balaśrī raiñcanī lokaṃ kāśmīrikam apāharat // JRt_157 // / dhanāmbu prāpya bhauṭṭebhyaḥ kāśmīrajanavikrayāt /
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896909 (0.030):
dhanāmbu prāpya bhauṭṭebhyaḥ kāśmīrajanavikrayāt / / garjann āśāḥ pyadhāt sarvās tadā riñcanavāridaḥ // JRt_158 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430787 (0.043):
akīrtiśravaṇād bhīto Mahādevo 'jahād asūn // JRt_584 // / [Ps-JRT 84] / dhik taṃ vāridam ambu yo jalanidher āpyāśuciśrīr bhavan mitraṃ sāśam
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21904693 (0.043):
akīrtiśravaṇād bhīto mahādevo 'jahād asūn // JRt_584 // / [Ps-JRT 84] / dhik taṃ vāridam ambu yo jalanidher āpyāśuciśrīr bhavan mitraṃ sāśam
[Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896919 (0.0):
turuṣkatājikamlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.027):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.027):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.030):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.030):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429315 (0.038):
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 // / [Ps-JRT 59] / Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.041):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.041):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.041):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436365 (0.042):
Khāno Jassarathaẖ Khāno Baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910259 (0.042):
khāno jassarathaḥ khāno baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / hindavas sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899856 (0.042):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433389 (0.042):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907288 (0.042):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.043):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.043):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.044):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425924 (0.044):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḫ prapalāyata Jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432018 (0.048):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429802 (0.048):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḫ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika Uddakaḥ /
Ḍulucyo nagaraṃ prāpad athāgastya ivārṇavam // JRt_B.170 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896926 (0.0):
turuṣkatājikamlecchasainyacchāditabhūtalaḥ / / ḍulucyo nagaraṃ prāpad athāgastya ivārṇavam // JRt_B.170 //
mṛgās siṃham ivodagraṃ garutmantam ivāṇḍajāḥ / / tam āpatantam ālokya palāyanta puraukasaḥ // JRt_B.171 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896935 (0.0):
ḍulucyo nagaraṃ prāpad athāgastya ivārṇavam // JRt_B.170 // / mṛgās siṃham ivodagraṃ garutmantam ivāṇḍajāḥ /
baddhāḫ palāyinas tena māntrikeṇeva pannagāḥ / / kecit palāyitā bhītyā praviṣṭā girigahvaram // JRt_B.172 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896947 (0.0):
tam āpatantam ālokya palāyanta puraukasaḥ // JRt_B.171 // / baddhāḥ palāyinas tena māntrikeṇeva pannagāḥ /
rājāpi kvāpi sañchanno bhītyā ghūkavad āsta saḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896953 (0.0):
kecit palāyitā bhītyā praviṣṭā girigahvaram // JRt_B.172 // / rājāpi kvāpi sañchanno bhītyā ghūkavad āsta saḥ /
itareṣāṃ tu lokānāṃ kā kathā tatra vāsinām // JRt_B.173 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896960 (0.0):
rājāpi kvāpi sañchanno bhītyā ghūkavad āsta saḥ / / itareṣāṃ tu lokānāṃ kā kathā tatra vāsinām // JRt_B.173 //
vipraśāpo narendrāṇāṃ vṛthā jāto na jātucit /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896966 (0.0):
itareṣāṃ tu lokānāṃ kā kathā tatra vāsinām // JRt_B.173 // / vipraśāpo narendrāṇāṃ vṛthā jāto na jātucit /
salakṣmā rājayakṣmā hi nāhatvā vinivartate // JRt_B.174 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896974 (0.0):
vipraśāpo narendrāṇāṃ vṛthā jāto na jātucit / / salakṣmā rājayakṣmā hi nāhatvā vinivartate // JRt_B.174 //
gūḍhārthaṃ dāpitāḫ pūrvaṃ gāḍhayā bandhapīḍayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896980 (0.013):
salakṣmā rājayakṣmā hi nāhatvā vinivartate // JRt_B.174 // / gūḍhārthaṃ dāpitāḥ pūrvaṃ gāḍhayā bandhapīḍayā /
vikrītā vājibhiḫ paścāt Turuṣkair hastagā janāḥ // JRt_B.175 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896987 (0.0):
gūḍhārthaṃ dāpitāḥ pūrvaṃ gāḍhayā bandhapīḍayā / / vikrītā vājibhiḥ paścāt turuṣkair hastagā janāḥ // JRt_B.175 //
viddhāẖ kecit pare baddhā virāddhās tena kecana /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896996 (0.0):
viddhāḥ kecit pare baddhā virāddhās tena kecana /
ploṣaṃ kecit pare śoṣaṃ doṣaṃ yānty analād drumāḥ // JRt_B.176 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897003 (0.0):
viddhāḥ kecit pare baddhā virāddhās tena kecana /
jatruvedhena baddhānām ekayā carmavadhrayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897009 (0.0):
ploṣaṃ kecit pare śoṣaṃ doṣaṃ yānty analād drumāḥ // JRt_B.176 // / jatruvedhena baddhānām ekayā carmavadhrayā /
teṣāṃ durāpam apy āsīd anyo'nyamukhadarśanam // JRt_B.177 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897017 (0.0):
jatruvedhena baddhānām ekayā carmavadhrayā / / teṣāṃ durāpam apy āsīd anyo'nyamukhadarśanam // JRt_B.177 //
ghāsendhanādisambhāraḍhaukanāya kṣaṇaṃ kṣaṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897023 (0.0):
teṣāṃ durāpam apy āsīd anyo'nyamukhadarśanam // JRt_B.177 // / ghāsendhanādisambhāraḍhaukanāya kṣaṇaṃ kṣaṇam /
baddhā Mlecchair amucyanta biḍālair iva mūṣakāḥ // JRt_B.178 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897029 (2.384):
ghāsendhanādisambhāraḍhaukanāya kṣaṇaṃ kṣaṇam / / baddhā mlecchair amucyanta biḍālair iva mūṣakāḥ // JRt_B.178 //
yeṣām anne jugupsābhūd biḍālasparśadoṣataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897036 (0.0):
baddhā mlecchair amucyanta biḍālair iva mūṣakāḥ // JRt_B.178 // / yeṣām anne jugupsābhūd biḍālasparśadoṣataḥ /
Mlecchocchiṣṭaṃ gavāṃś cāsthi tair baddhair bhakṣitaṃ kṣudhā // JRt_B.179
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897044 (0.0):
yeṣām anne jugupsābhūd biḍālasparśadoṣataḥ / / mlecchocchiṣṭaṃ gavāṃś cāsthi tair baddhair bhakṣitaṃ kṣudhā // JRt_B.179
vaitastam api ye vāri na papuḫ paṅkasaṅkulam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897046 (0.0):
mlecchocchiṣṭaṃ gavāṃś cāsthi tair baddhair bhakṣitaṃ kṣudhā // JRt_B.179 / vaitastam api ye vāri na papuḥ paṅkasaṅkulam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905904 (0.047):
toyotthitaṃ tat pulinaṃ jambālaṃ paṅkakardamau //76B//AP_359.076Bcd/ / jalocchāsāḥ parīvāhāḥ kūpakāstu vidārakāḥ /AP_359.077Bab/
baddhair maruṣu tair nītair mūtraṃ pītaṃ bhṛśaṃ tṛṣā // JRt_B.180 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897059 (0.0):
vaitastam api ye vāri na papuḥ paṅkasaṅkulam / / baddhair maruṣu tair nītair mūtraṃ pītaṃ bhṛśaṃ tṛṣā // JRt_B.180 //
kva Mlecchānnaṃ kva vaṃśo no dussahā kṣuc chrutena kim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897069 (0.0):
baddhair maruṣu tair nītair mūtraṃ pītaṃ bhṛśaṃ tṛṣā // JRt_B.180 // / kva mlecchānnaṃ kva vaṃśo no dussahā kṣuc chrutena kim /
nidrā nādyāpi mārgeṇa te 'ntar evam acintayan // JRt_B.181 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897076 (0.0):
kva mlecchānnaṃ kva vaṃśo no dussahā kṣuc chrutena kim / / nidrā nādyāpi mārgeṇa te 'ntar evam acintayan // JRt_B.181 //
gacchatāṃ tiṣṭhatāṃ teṣām aśnatāṃ jalpatām api / / so 'bhūn naiva kṣaṇo yatra na te kāryam asādhayan // JRt_B.182 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897084 (0.0):
nidrā nādyāpi mārgeṇa te 'ntar evam acintayan // JRt_B.181 // / gacchatāṃ tiṣṭhatāṃ teṣām aśnatāṃ jalpatām api /
Mlecchaiẖ kecit Khaśaiẖ kecid Daradbhir apare tathā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897095 (0.036):
mlecchaiḥ kecit khaśaiḥ kecid daradbhir apare tathā / / bhoṭṭaiḥ kecit turuṣkaiś ca kecid bandīkṛtā janāḥ // JRt_B.183 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853845 (0.053):
kecicca skhalitā yānti tāḍyamānāstathāpare / / atyarthocṅvasitāḥ kecitkecidācchatralocanāḥ // NarP_1,31.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11157229 (0.063):
baddhāḥ śṛṅkhalayā kecit kecid uttānapādayoḥ // BrP_215.27 // / ākṛṣyante śuṣyamāṇā yamadūtair balotkaṭaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26885917 (0.063):
baddhāḥ śṛṅkhalayā kecit % kecid uttānapādayoḥ // BrP_215.27 // / ākṛṣyante śuṣyamāṇā $ yamadūtair balotkaṭaiḥ &
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7536856 (0.063):
kutsitaḥ tarīpaḥ dustarīpaḥ / / nistarīpaḥ iti kecit paṭhanti / / apare nistarīkaḥ iti /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21302370 (0.063):
udagayanādyapekṣimiti kecit / / netyanye / / bījavato gṛhān pratipadyate (āśva.gṛ.2 10 2)ityāśvalāyanaḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7676700 (0.063):
karṇau, kecinnāsāṃ, kecidoṣṭhau, keciddāntāṃ gṛhṇanti; gṛhitvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530057 (0.064):
tiṣṭhāmīti/ / 029.011. sā tatraiva āsthitā/ / 029.012. tatra kecit ghariṇīstūpa iti saṃjānate, kecit bakulamedhīti,
Bhoṭṭaiẖ kecit Turuṣkaiś ca kecid bandīkṛtā janāḥ // JRt_B.183 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897100 (0.0):
mlecchaiḥ kecit khaśaiḥ kecid daradbhir apare tathā / / bhoṭṭaiḥ kecit turuṣkaiś ca kecid bandīkṛtā janāḥ // JRt_B.183 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853847 (0.050):
kecicca skhalitā yānti tāḍyamānāstathāpare / / atyarthocṅvasitāḥ kecitkecidācchatralocanāḥ // NarP_1,31.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11157229 (0.056):
baddhāḥ śṛṅkhalayā kecit kecid uttānapādayoḥ // BrP_215.27 // / ākṛṣyante śuṣyamāṇā yamadūtair balotkaṭaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26885917 (0.056):
baddhāḥ śṛṅkhalayā kecit % kecid uttānapādayoḥ // BrP_215.27 // / ākṛṣyante śuṣyamāṇā $ yamadūtair balotkaṭaiḥ &
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21302370 (0.057):
udagayanādyapekṣimiti kecit / / netyanye / / bījavato gṛhān pratipadyate (āśva.gṛ.2 10 2)ityāśvalāyanaḥ /
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21824778 (0.058):
Bhk_7.57-1 saṃceruḥ sa-hasāḥ kecida,-svanāḥ kecidāṭiṣuḥ
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25387528 (0.060):
nandaṃti kecitpraharanti keciddhāvanti kecitpralapanti kecit //
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28795711 (0.060):
ayuktam iti dhīr iti kecid āhuḥ/ tad apare na kṣamante/ / munipatnyādiviṣayakaratyādeḥ saṃgrahe 'pi bahunāyakaviṣayāyā
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928684 (0.061):
jñānāvalambakāḥ kecit / kecit karmāvalambakāḥ |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28115599 (0.062):
punaḥśabdaśca vākyālaṅkāra iti nānupapattirityāśayānānāṃ / matamāha kecittu iti/ kecidityasvarasodbhāvanam/ tadbījaṃ
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28789071 (0.063):
cittadīpter jananāt/ adbhutahāsyabhayānakānāṃ guṇadvayayogitvaṃ kecid / icchanti/ apare tu prasādamātram/ prasādas tu sarveṣu raseṣu sarvāsu
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16202614 (0.063):
kecic ca vidalīkṛtāḥ HV_App.I,42B.2060b / kecic cācintañ śūrā HV_109.62c
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26938366 (0.064):
patrābhūtāṃś ca praharitavantaḥ | kecid vadanti | vayaṃ cīvarān hṛtavantaḥ / | kecid vadanti | vayaṃ bhagavataḥ śrāvakāṇām upabhogaparibhogān
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13875953 (0.064):
kecid vadanti | / vayaṃ cīvarān hṛtavantaḥ | / kecid vadanti |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7536856 (0.064):
kutsitaḥ tarīpaḥ dustarīpaḥ / / nistarīpaḥ iti kecit paṭhanti / / apare nistarīkaḥ iti /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530057 (0.064):
tiṣṭhāmīti/ / 029.011. sā tatraiva āsthitā/ / 029.012. tatra kecit ghariṇīstūpa iti saṃjānate, kecit bakulamedhīti,
annaṃ gṛhe vane vittaṃ mārge bandhūn vihāya ca /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897107 (0.0):
bhoṭṭaiḥ kecit turuṣkaiś ca kecid bandīkṛtā janāḥ // JRt_B.183 // / annaṃ gṛhe vane vittaṃ mārge bandhūn vihāya ca /
palāyām āsur apare Turuṣkabhayasambhramāt // JRt_B.184 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897113 (0.0):
annaṃ gṛhe vane vittaṃ mārge bandhūn vihāya ca / / palāyām āsur apare turuṣkabhayasambhramāt // JRt_B.184 //
karuṇāgauravaghṛṇā drutaṃ gantum aśaktiṣu /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897120 (0.0):
palāyām āsur apare turuṣkabhayasambhramāt // JRt_B.184 // / karuṇāgauravaghṛṇā drutaṃ gantum aśaktiṣu /
bālavṛddhābalāsv ete tyaktavantaḫ palāyinaḥ // JRt_B.185 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897125 (0.0):
karuṇāgauravaghṛṇā drutaṃ gantum aśaktiṣu / / bālavṛddhābalāsv ete tyaktavantaḥ palāyinaḥ // JRt_B.185 //
na bhuktaṃ kṣudhitair mārge na pītaṃ tṛṣitair api /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897132 (0.0):
bālavṛddhābalāsv ete tyaktavantaḥ palāyinaḥ // JRt_B.185 // / na bhuktaṃ kṣudhitair mārge na pītaṃ tṛṣitair api /
kim anyad bhayasaṃbhrāntaiḫ paścāt tair nāpi vīkṣitam // JRt_B.186 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897139 (0.0):
na bhuktaṃ kṣudhitair mārge na pītaṃ tṛṣitair api / / kim anyad bhayasaṃbhrāntaiḥ paścāt tair nāpi vīkṣitam // JRt_B.186 //
kṣudhā kecit tṛṣā kecid bhiyā kecit pare hriyā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897147 (0.0):
kim anyad bhayasaṃbhrāntaiḥ paścāt tair nāpi vīkṣitam // JRt_B.186 // / kṣudhā kecit tṛṣā kecid bhiyā kecit pare hriyā /
bhayād biladarīṣv eva praviśyāntar vipedire // JRt_B.187 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897155 (0.0):
kṣudhā kecit tṛṣā kecid bhiyā kecit pare hriyā / / bhayād biladarīṣv eva praviśyāntar vipedire // JRt_B.187 //
bilapraviṣṭāṃs tāñ chrutvā tato niṣkāsanecchavaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897159 (0.0):
bhayād biladarīṣv eva praviśyāntar vipedire // JRt_B.187 // / bilapraviṣṭāṃs tāñ chrutvā tato niṣkāsanecchavaḥ /
niṣkāruṇyās Turuṣkās te dhūmaṃ bilamukhe daduḥ // JRt_B.188 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897167 (0.0):
bilapraviṣṭāṃs tāñ chrutvā tato niṣkāsanecchavaḥ / / niṣkāruṇyās turuṣkās te dhūmaṃ bilamukhe daduḥ // JRt_B.188 //
dhūmenāntar vipannānāṃ narāṇām asthirāśayaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897173 (0.0):
niṣkāruṇyās turuṣkās te dhūmaṃ bilamukhe daduḥ // JRt_B.188 // / dhūmenāntar vipannānāṃ narāṇām asthirāśayaḥ /
dṛśyante 'dyāpi dhūmotthaṃ mālinyaṃ ca guhāmukhe // JRt_B.189 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897181 (0.0):
dhūmenāntar vipannānāṃ narāṇām asthirāśayaḥ / / dṛśyante 'dyāpi dhūmotthaṃ mālinyaṃ ca guhāmukhe // JRt_B.189 //
rājāpacāram akarot prajāsu phalitas tu saḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897187 (0.0):
dṛśyante 'dyāpi dhūmotthaṃ mālinyaṃ ca guhāmukhe // JRt_B.189 // / rājāpacāram akarot prajāsu phalitas tu saḥ /
nārīṇāṃ capalā dṛṣṭir dantair gaṇḍas tu khaṇḍyate // JRt_B.190 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897195 (0.0):
rājāpacāram akarot prajāsu phalitas tu saḥ / / nārīṇāṃ capalā dṛṣṭir dantair gaṇḍas tu khaṇḍyate // JRt_B.190 //
nāśitāśeṣadeśo 'tha sphītaśītabhayākulaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897204 (0.0):
nārīṇāṃ capalā dṛṣṭir dantair gaṇḍas tu khaṇḍyate // JRt_B.190 // / nāśitāśeṣadeśo 'tha sphītaśītabhayākulaḥ /
Ḍalcaẖ Kaśmīratas Tārabalamārgeṇa niryayau // JRt_159 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897210 (0.040):
nāśitāśeṣadeśo 'tha sphītaśītabhayākulaḥ / / ḍalcaḥ kaśmīratas tārabalamārgeṇa niryayau // JRt_159 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101345 (0.050):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10217240 (0.052):
32.25ab/ prathita^nareśvara^maraṇa^vyasanāny āgneya^vāyumaṇḍalayoḥ/ / 32.25cd/ kṣudbhaya^maraka^avṛṣṭibhir upatāpyante janāś ca api//
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18624213 (0.057):
ramaṭhabhayavaicchetukā gulmalā hastadā kasūlā ketukā kusuvā talikā
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11515955 (0.057):
padmāsīnaṃsamaṃtātsthitamamaragaṇairvyāghrakṛttiṃvasānaṃviśvādyaṃviśvabījaṃnikhilabhayaharaṃpañcavaktraṃtrinetram
janāẖ Kāśmirikā durgabilebhyo mūṣakā iva /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897215 (0.037):
janāḥ kāśmirikā durgabilebhyo mūṣakā iva / / ḍalacotau gate bandīkṛtaśeṣā viniryayuḥ // JRt_160 //
Ḍalacotau gate bandīkṛtaśeṣā viniryayuḥ // JRt_160 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897222 (0.0):
janāḥ kāśmirikā durgabilebhyo mūṣakā iva / / ḍalacotau gate bandīkṛtaśeṣā viniryayuḥ // JRt_160 //
nālabdha pitaraṃ putraḫ pitā taṃ ca na kañcana /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897230 (0.0):
ḍalacotau gate bandīkṛtaśeṣā viniryayuḥ // JRt_160 // / nālabdha pitaraṃ putraḥ pitā taṃ ca na kañcana /
bhrātṝṃś ca bhrātaro Ḍalcarākṣasopaplavātyaye // JRt_161 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897236 (0.0):
nālabdha pitaraṃ putraḥ pitā taṃ ca na kañcana / / bhrātṝṃś ca bhrātaro ḍalcarākṣasopaplavātyaye // JRt_161 //
mitalokā khilakṣetrā nirbhojyā darbhanirbharā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897243 (0.0):
bhrātṝṃś ca bhrātaro ḍalcarākṣasopaplavātyaye // JRt_161 // / mitalokā khilakṣetrā nirbhojyā darbhanirbharā /
sargārambha iva prāyas tadā Kaśmīrabhūr abhūt // JRt_162 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897251 (1.192):
mitalokā khilakṣetrā nirbhojyā darbhanirbharā / / sargārambha iva prāyas tadā kaśmīrabhūr abhūt // JRt_162 //
samarthān nyagrahīd Ḍalco Riñcanaḫ prābhavat punaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897257 (0.0):
sargārambha iva prāyas tadā kaśmīrabhūr abhūt // JRt_162 // / samarthān nyagrahīd ḍalco riñcanaḥ prābhavat punaḥ /
viśvam andhayati dhvānte sukhabhājo 'bhisārikāḥ // JRt_163 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897263 (0.0):
samarthān nyagrahīd ḍalco riñcanaḥ prābhavat punaḥ / / viśvam andhayati dhvānte sukhabhājo 'bhisārikāḥ // JRt_163 //
ḌalcaRāhuvinirmuktaṃ rājānaṃ tuṅgimaspṛśā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897270 (0.005):
viśvam andhayati dhvānte sukhabhājo 'bhisārikāḥ // JRt_163 // / ḍalcarāhuvinirmuktaṃ rājānaṃ tuṅgimaspṛśā /
arurutsat sa śṛṅgeṇa Riñcanāstācalas tataḥ // JRt_164 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897277 (0.0):
ḍalcarāhuvinirmuktaṃ rājānaṃ tuṅgimaspṛśā / / arurutsat sa śṛṅgeṇa riñcanāstācalas tataḥ // JRt_164 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424012 (0.054):
citte śāntim agāt khaḍgaghātotthā na tu mūrdhani // JRt_211 // / dussvapnam iva tad dṛṣṭvā Ṭakkādicaritaṃ kṣaṇāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897958 (0.054):
citte śāntim agāt khaḍgaghātotthā na tu mūrdhani // JRt_211 // / dussvapnam iva tad dṛṣṭvā ṭakkādicaritaṃ kṣaṇāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.062):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.062):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
dṛṣṭvā Gaganagiryagre bhāsvantaṃ Riñcanaṃ sthitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897285 (0.0):
arurutsat sa śṛṅgeṇa riñcanāstācalas tataḥ // JRt_164 // / dṛṣṭvā gaganagiryagre bhāsvantaṃ riñcanaṃ sthitam /
aśaṅkyata na kai rājñaḫ pratyāsanno 'stasaṃstavaḥ // JRt_165 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897292 (0.0):
dṛṣṭvā gaganagiryagre bhāsvantaṃ riñcanaṃ sthitam / / aśaṅkyata na kai rājñaḥ pratyāsanno 'stasaṃstavaḥ // JRt_165 //
Riñcanaśyenarājasya jihīrṣor nagarāmiṣam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897297 (0.0):
aśaṅkyata na kai rājñaḥ pratyāsanno 'stasaṃstavaḥ // JRt_165 // / riñcanaśyenarājasya jihīrṣor nagarāmiṣam /
kulacandro Rāmacandro vighnaṃ cakre pade pade // JRt_166 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897304 (0.0):
riñcanaśyenarājasya jihīrṣor nagarāmiṣam / / kulacandro rāmacandro vighnaṃ cakre pade pade // JRt_166 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910467 (0.047):
viśrāntisañjñayā kulyā prasiddhābhūt pade pade // JRt_B.1151 // / śrīmān suyyapurāt pārevitastaṃ dharaṇer nṛpaḥ /
Bhauṭṭāṃl Laharakoṭṭāntaḫ paṭṭavikrayakautukāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897313 (0.028):
bhauṭṭāṃl laharakoṭṭāntaḥ paṭṭavikrayakautukāt / / pratyahaṃ vañcanodyogī riñcano 'tha visṛṣṭavān // JRt_167 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910467 (0.060):
viśrāntisañjñayā kulyā prasiddhābhūt pade pade // JRt_B.1151 // / śrīmān suyyapurāt pārevitastaṃ dharaṇer nṛpaḥ /
pratyahaṃ vañcanodyogī Riñcano 'tha visṛṣṭavān // JRt_167 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897318 (0.0):
bhauṭṭāṃl laharakoṭṭāntaḥ paṭṭavikrayakautukāt / / pratyahaṃ vañcanodyogī riñcano 'tha visṛṣṭavān // JRt_167 //
tathaiva Laharasyāntar Bhoṭṭaloke praveśite /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897324 (0.044):
tathaiva laharasyāntar bhoṭṭaloke praveśite / / apipyad rāmacandrāsramadhu śastrāṇi riñcanaḥ // JRt_168 //
apipyad Rāmacandrāsramadhu śastrāṇi Riñcanaḥ // JRt_168 //
Rāmacandrakulodyānakalpavallīṃ sa Riñcanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897338 (0.040):
apipyad rāmacandrāsramadhu śastrāṇi riñcanaḥ // JRt_168 // / rāmacandrakulodyānakalpavallīṃ sa riñcanaḥ /
vakṣassthale mahābāhuẖ Koṭādevīm aropayat // JRt_169 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897342 (0.023):
vakṣassthale mahābāhuḥ koṭādevīm aropayat // JRt_169 //
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27928065 (0.035):
2.7.29 kartaryā kuṇṭalaḥ śātakarṇiḥ śātavāhano mahā-devīṃ malayavatīm.
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429981 (0.045):
rundhate malinātmānaẖ kṣmām aśūrām arājakām // JRt_540 // / iti prabodhya Subhaṭāṃ devīm UddakaSāhakau /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903894 (0.064):
rundhate malinātmānaḥ kṣmām aśūrām arājakām // JRt_540 // / iti prabodhya subhaṭāṃ devīm uddakasāhakau /
śrīRiñcanabhayād rājā nagaraṃ tyaktavāṃs tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897353 (1.192):
śrīriñcanabhayād rājā nagaraṃ tyaktavāṃs tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17435752 (0.064):
pratisthānaṃ vimānāni pretānām adyutaṃs tadā // JRt_819 // / Mlecchair upadrutāṃ kṣoṇīm akṣīṇakaruṇo nṛpaḥ /
vipraśāpāgnidagdhānāṃ kutas syād udayāṅkuraḥ // JRt_170 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897362 (0.0):
śrīriñcanabhayād rājā nagaraṃ tyaktavāṃs tataḥ / / vipraśāpāgnidagdhānāṃ kutas syād udayāṅkuraḥ // JRt_170 //
Pramaṇḍalaguhāṃ rājajambur bhīto 'viśat tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897368 (0.0):
vipraśāpāgnidagdhānāṃ kutas syād udayāṅkuraḥ // JRt_170 // / pramaṇḍalaguhāṃ rājajambur bhīto 'viśat tataḥ /
pāpasya tādṛśo mṛtyus sammukhasya raṇe katham // JRt_171 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897375 (0.0):
pramaṇḍalaguhāṃ rājajambur bhīto 'viśat tataḥ / / pāpasya tādṛśo mṛtyus sammukhasya raṇe katham // JRt_171 //
vairidhārādharaś citraṃ raṇe rājāsravarṣaṇaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897383 (0.0):
pāpasya tādṛśo mṛtyus sammukhasya raṇe katham // JRt_171 // / vairidhārādharaś citraṃ raṇe rājāsravarṣaṇaiḥ /
daṇḍadānāṃ dvijātīnāṃ cakre netreṣv avagraham // JRt_172 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897389 (0.0):
vairidhārādharaś citraṃ raṇe rājāsravarṣaṇaiḥ / / daṇḍadānāṃ dvijātīnāṃ cakre netreṣv avagraham // JRt_172 //
pañcāhonāṃś caturmāsān varṣāṃś caikonaviṃśatim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897395 (0.0):
daṇḍadānāṃ dvijātīnāṃ cakre netreṣv avagraham // JRt_172 // / pañcāhonāṃś caturmāsān varṣāṃś caikonaviṃśatim /
sa rājarākṣaso rakṣāvyājāt kṣoṇīm abhakṣayat // JRt_173 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897404 (0.0):
pañcāhonāṃś caturmāsān varṣāṃś caikonaviṃśatim / / sa rājarākṣaso rakṣāvyājāt kṣoṇīm abhakṣayat // JRt_173 //
13) Lha·chen rgyal·bu Rin·chen (LS 4396-4399)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897409 (0.0):
sa rājarākṣaso rakṣāvyājāt kṣoṇīm abhakṣayat // JRt_173 // / 13) Lha·chen rgyal·bu Rin·chen (LS 4396-4399)
śrīRiñcanasuratrāṇo bhujavātāyane mahīm / / vyaśiśramad atha śrāntāṃ daussthyād dussthitiviplavaiḥ // JRt_174 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897424 (0.0):
śrīriñcanasuratrāṇo bhujavātāyane mahīm / / vyaśiśramad atha śrāntāṃ daussthyād dussthitiviplavaiḥ // JRt_174 //
pūrvadṛṣṭam ivāśeṣaṃ timirāpagame pumān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897428 (0.0):
vyaśiśramad atha śrāntāṃ daussthyād dussthitiviplavaiḥ // JRt_174 // / pūrvadṛṣṭam ivāśeṣaṃ timirāpagame pumān /
Kaśmīramaṇḍalam pūrvarājasaukhyaṃ tad aikṣata // JRt_175 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897437 (0.0):
kaśmīramaṇḍalam pūrvarājasaukhyaṃ tad aikṣata // JRt_175 //
dīpair iva pratisthānaṃ yair Lavanyais sthiraṃ sthitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897444 (0.0):
kaśmīramaṇḍalam pūrvarājasaukhyaṃ tad aikṣata // JRt_175 // / dīpair iva pratisthānaṃ yair lavanyais sthiraṃ sthitam /
akampyanta prabhātasya te rājño balavāyunā // JRt_176 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897449 (0.0):
dīpair iva pratisthānaṃ yair lavanyais sthiraṃ sthitam / / akampyanta prabhātasya te rājño balavāyunā // JRt_176 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897285 (0.057):
dṛṣṭvā gaganagiryagre bhāsvantaṃ riñcanaṃ sthitam / / aśaṅkyata na kai rājñaḥ pratyāsanno 'stasaṃstavaḥ // JRt_165 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425252 (0.064):
kṛtavairās samarthena prājñā naiva hy udāsate // JRt_298 // / na prāsīdan na cākupyat tasmin sā balaśālini /
mantrasūcyā kṛte bhede bāṇasūtre praveśini /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897457 (0.0):
akampyanta prabhātasya te rājño balavāyunā // JRt_176 // / mantrasūcyā kṛte bhede bāṇasūtre praveśini /
abhūl Lavanyakanthāyāś citraṃ viślathatā tadā // JRt_177 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897463 (0.0):
mantrasūcyā kṛte bhede bāṇasūtre praveśini / / abhūl lavanyakanthāyāś citraṃ viślathatā tadā // JRt_177 //
vane kaṇṭakinīvāṅga nagno yatrākulo bhavet /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897470 (0.0):
abhūl lavanyakanthāyāś citraṃ viślathatā tadā // JRt_177 // / vane kaṇṭakinīvāṅga nagno yatrākulo bhavet /
tatraiva vyomni pattrīva deśe samacaran nṛpaḥ // JRt_178 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897476 (0.0):
vane kaṇṭakinīvāṅga nagno yatrākulo bhavet / / tatraiva vyomni pattrīva deśe samacaran nṛpaḥ // JRt_178 //
tasya dākṣiṇyadakṣasya prajānāṃ hitahetunā / / putre mantriṇi mitre vā duṣṭe nālakṣyata kṣamā // JRt_179 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434708 (0.0):
daṇḍyenājigrahad daṇḍaṃ bhāṇḍaṃ rājā dvijanmanā // JRt_793 // / tasya dākṣiṇyadakṣasya prajānāṃ hitahetunā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897481 (0.0):
tatraiva vyomni pattrīva deśe samacaran nṛpaḥ // JRt_178 // / tasya dākṣiṇyadakṣasya prajānāṃ hitahetunā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897489 (0.0):
tasya dākṣiṇyadakṣasya prajānāṃ hitahetunā / / putre mantriṇi mitre vā duṣṭe nālakṣyata kṣamā // JRt_179 //
chedaṃ yacchann atucchānāṃ vairiṇām ucchalacchriyām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897495 (0.0):
putre mantriṇi mitre vā duṣṭe nālakṣyata kṣamā // JRt_179 // / chedaṃ yacchann atucchānāṃ vairiṇām ucchalacchriyām /
ācchoṭanam agacchat sa chattraśālī kadācana // JRt_180 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897501 (0.0):
chedaṃ yacchann atucchānāṃ vairiṇām ucchalacchriyām / / ācchoṭanam agacchat sa chattraśālī kadācana // JRt_180 //
Ṭakkabhrātā Timir nāma mārge santāpakheditaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897509 (1.192):
ṭakkabhrātā timir nāma mārge santāpakheditaḥ / / gopālyāḥ kutracid grāme kṣīraṃ niṣpītavān haṭhāt // JRt_181 //
gopālyāẖ kutracid grāme kṣīraṃ niṣpītavān haṭhāt // JRt_181 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897516 (0.0):
ṭakkabhrātā timir nāma mārge santāpakheditaḥ / / gopālyāḥ kutracid grāme kṣīraṃ niṣpītavān haṭhāt // JRt_181 //
rājñā vijñāpitenātha sadyo gopālayoṣitā / / anuyuktas Timir bhītyā vyadhāt sarvasya nihnavam // JRt_182 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897520 (0.0):
gopālyāḥ kutracid grāme kṣīraṃ niṣpītavān haṭhāt // JRt_181 // / rājñā vijñāpitenātha sadyo gopālayoṣitā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897527 (0.0):
rājñā vijñāpitenātha sadyo gopālayoṣitā / / anuyuktas timir bhītyā vyadhāt sarvasya nihnavam // JRt_182 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436492 (0.047):
sātha Jainapurī rājñā Karāle niramīyata // JRt_864 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421902 (0.060):
viṭatyaktas tatas Sūryo baddhvā rājñā vyapādyata // JRt_93 //
asatye bhāvitā gopī yadā dhairyān na sāskhalat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897535 (0.0):
anuyuktas timir bhītyā vyadhāt sarvasya nihnavam // JRt_182 // / asatye bhāvitā gopī yadā dhairyān na sāskhalat /
pānāśayaṃ Timer eva sa satyaikṣī vyadārayat // JRt_183 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897544 (0.0):
asatye bhāvitā gopī yadā dhairyān na sāskhalat / / pānāśayaṃ timer eva sa satyaikṣī vyadārayat // JRt_183 //
tasya pānāśayād dīrṇān niryāntyā kṣīradhārayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897549 (5.960):
pānāśayaṃ timer eva sa satyaikṣī vyadārayat // JRt_183 // / tasya pānāśayād dīrṇān niryāntyā kṣīradhārayā /
rājñaẖ kīrtir mukhaśrīś ca gopyāḫ prāpat prasannatām // JRt_184 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897557 (0.015):
tasya pānāśayād dīrṇān niryāntyā kṣīradhārayā / / rājñaḥ kīrtir mukhaśrīś ca gopyāḥ prāpat prasannatām // JRt_184 //
Vāravāle nivasator asuvātāṃ kayoścana / / aśve kiśorakau tulyau kasminn api vanāntare // JRt_185 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897566 (0.0):
rājñaḥ kīrtir mukhaśrīś ca gopyāḥ prāpat prasannatām // JRt_184 // / vāravāle nivasator asuvātāṃ kayoścana /
siṃhasaṅkṣayitāpatyā tayor anyatamā vane / / aśvasādṛśyavātsalyād apuputrīyiṣat param // JRt_186 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897578 (0.0):
aśve kiśorakau tulyau kasminn api vanāntare // JRt_185 // / siṃhasaṅkṣayitāpatyā tayor anyatamā vane /
madīyo 'yaṃ madīyo 'yam ity asañjātaniścayau / / vaḍavādhipatī kṣobhād rājāntikam agacchatām // JRt_187 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897590 (0.0):
aśvasādṛśyavātsalyād apuputrīyiṣat param // JRt_186 // / madīyo 'yaṃ madīyo 'yam ity asañjātaniścayau /
sa vivādaṃ tayoś śrutvā svāntikaṃ svīyamānuṣaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897596 (0.0):
vaḍavādhipatī kṣobhād rājāntikam agacchatām // JRt_187 // / sa vivādaṃ tayoś śrutvā svāntikaṃ svīyamānuṣaiḥ /
vaḍave ca kiśoraṃ ca rājābhyānāyayat tataḥ // JRt_188 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897602 (0.0):
sa vivādaṃ tayoś śrutvā svāntikaṃ svīyamānuṣaiḥ / / vaḍave ca kiśoraṃ ca rājābhyānāyayat tataḥ // JRt_188 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424191 (0.060):
Riñcanoccaiḫpadaṃ gatvā rājādhaḫpadam aśrayat // JRt_224 // / rājā Śāhmeraputrau tau JyaṃśirĀleśirau tadā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433030 (0.061):
puṃścalyeva patir vṛddho bheje Haṃsas tadā Śriyā // JRt_686 // / bālo 'pi Śāhikhāno 'sya notsekaṃ soḍhavān punaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898136 (0.063):
riñcanoccaiḥpadaṃ gatvā rājādhaḥpadam aśrayat // JRt_224 // / rājā śāhmeraputrau tau jyaṃśirāleśirau tadā /
tasmin kiśorake bālyād dūraṃ dhāvati līlayā / / mātā dhātrī ca nitarām asnihyac cāpy aheṣayat // JRt_189 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897613 (0.0):
vaḍave ca kiśoraṃ ca rājābhyānāyayat tataḥ // JRt_188 // / tasmin kiśorake bālyād dūraṃ dhāvati līlayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895902 (0.064):
śiṣṭam iṣṭaṃ ca śaraṇam agād rājapurīpatim // JRt_95 // / tasmin daṇḍadhare dūraṃ yāte ḍāmarapheravaḥ /
sabhyeṣv anelamūkeṣu vādinoẖ kṣobhasajjayoḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897618 (0.0):
mātā dhātrī ca nitarām asnihyac cāpy aheṣayat // JRt_189 // / sabhyeṣv anelamūkeṣu vādinoḥ kṣobhasajjayoḥ /
aśve nāvānayan madhyeVitastaṃ sakiśorake // JRt_190 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897625 (0.0):
sabhyeṣv anelamūkeṣu vādinoḥ kṣobhasajjayoḥ / / aśve nāvānayan madhyevitastaṃ sakiśorake // JRt_190 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436285 (0.000):
nāsnāyi nābhyavāhāri vyavāhāri na nākathi // JRt_852 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.001):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.001):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.003):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.003):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17439015 (0.004):
Jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / Dānātakathaneśasya tanūjāya Hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912884 (0.004):
jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / dānātakathaneśasya tanūjāya hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17438598 (0.014):
prakāśayatsu taddānaṃ kupitena mahībhujā / / Maulāno Malla Esākas tebhyas tat pratidāpitaḥ // JRt_961 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903844 (0.015):
astaṃ jagāma rājenduḥ kudbhadenamahīpatiḥ // JRt_537 // / 21) Sikandar Shāh Butshikān (LS 4465-4489)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431376 (0.018):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
bālāśvaṃ pātitaṃ nadyāṃ nāvo rājñā mahādhiyā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897633 (0.0):
aśve nāvānayan madhyevitastaṃ sakiśorake // JRt_190 // / bālāśvaṃ pātitaṃ nadyāṃ nāvo rājñā mahādhiyā /
haṭhād anvapatan mātā parā param aheṣayat // JRt_191 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897639 (0.0):
bālāśvaṃ pātitaṃ nadyāṃ nāvo rājñā mahādhiyā / / haṭhād anvapatan mātā parā param aheṣayat // JRt_191 //
sandigdhavyavahārāṇām evaṃ niścayakāriṇi / / tasmin rājñi jano 'maṃsta kṛtaṃ yugam ivāgatam // JRt_192 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897651 (0.0):
haṭhād anvapatan mātā parā param aheṣayat // JRt_191 // / sandigdhavyavahārāṇām evaṃ niścayakāriṇi /
śrīDevasvāminaṃ śaivīṃ dīkṣāṃ yācan narādhipaḥ / / nānvagrāhi sa Bhauṭṭatvāt tenāpātratvaśaṅkayā // JRt_193 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897665 (0.0):
śrīdevasvāminaṃ śaivīṃ dīkṣāṃ yācan narādhipaḥ / / nānvagrāhi sa bhauṭṭatvāt tenāpātratvaśaṅkayā // JRt_193 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897656 (1.192):
tasmin rājñi jano 'maṃsta kṛtaṃ yugam ivāgatam // JRt_192 // / śrīdevasvāminaṃ śaivīṃ dīkṣāṃ yācan narādhipaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540343 (0.039):
phanīndrakanyāsavidhaṃ narādhipaḥ Pnc_7.23d / phalakalulitācchavāsaḥ Pnc_15.23b
anujas tanujo bandhur mantrī sahacaras sakhā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897672 (0.0):
nānvagrāhi sa bhauṭṭatvāt tenāpātratvaśaṅkayā // JRt_193 // / anujas tanujo bandhur mantrī sahacaras sakhā /
Vyālarājo nṛpasyābhūt satyaikavrataniṣṭhayā // JRt_194 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897680 (0.0):
anujas tanujo bandhur mantrī sahacaras sakhā / / vyālarājo nṛpasyābhūt satyaikavrataniṣṭhayā // JRt_194 //
jahau Vyālaẖ kṛtaṃ rājñā na sa Vyālakṛtaṃ punaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21505087 (0.028):
Manu8.186c/ na sa rājñā abhiyoktavyo) na nikṣeptuś ca bandhubhiḥ ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524996 (0.034):
014.002. tau kathayatah kāśyapasya samyaksambuddhasya/ / 014.003. kena kāritah? kṛkinā rājñā/ / 014.003. na tena rājñāsmin stūpe khaṇḍasphuṭapratisaṃskārakaraṇāya kiṃcit
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11225642 (0.040):
BP1.8.043b/ ukte tu sākṣiṇo rājñā na (pṛṣṭavyāḥ punaḥ punaḥ // / BP1.8.044a/ sākṣisab hyāvasannānāṃ na^eva paunarbhāvo vidhiḥ //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21596425 (0.043):
240.005. rājā āha ko 'smākaṃ prathamataraṃ praviṣṭah? caṇḍagirika / uvāca aham/ / 240.006. tato rājñā abhihitam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603784 (0.045):
siṃhāsanopaviṣṭaṃ dṛṣṭvā kathayati adhyāpyahaṃ jīvāmi/ / 272.030. tvaṃ rājā saṃvṛttaḥ/ / 272.030. tato rājñā abhihitam ko 'tra? tato yāvadvadhyaghātakā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21597520 (0.045):
245.018. tataḥ sthavireṇābhihitam svayamevābhigamiṣyāmīti/ / 245.018. tato rājñā sthaviropaguptasyārthe nauyānenāgamiṣyatīti yāvacca
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24175699 (0.047):
prathamamāgataḥ / punastallakṣaṇoktipūrvakaṃ rājñā tanmārgaṇāyādiṣṭaḥ / punaranviyaṣya kvacitpradeśe raikvamavalokya punā rājānaṃ pratyetyāha
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493063 (0.056):
anena parābhūtena na varṣitavyam iti | tato rājñā brahmadattena tena ca
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1443111 (0.057):
śodhayitavyāḥ / vistareṇa yāvad rājñābhihitaṃ / yatrādhikatarā bhavanti / yatra ca nyūnatarā tatra na dātavyaṃ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19636626 (0.057):
01,088.011c ahaṃ tu nābhidhṛṣṇomi yatkṛtaṃ na mayā purā
Katyayanasmrti (katy1__u.htm.txt) 2856037 (0.060):
K.726a/ (ādadyād brāhmaṇīṃ yas tu (cikrīṇīta tathā^eva ca / / K.726b/ rājñā tad akṛtaṃ kāryaṃ daṇḍyā (syuḥ sarva eva te //
Katyayanasmrti (katy2p_u.htm.txt) 28814211 (0.060):
ādadyād brāhmaṇīṃ yas tu cikrīṇīta tathaiva ca / / rājñā tad akṛtaṃ kāryaṃ daṇḍyā syuḥ sarva eva te // K_726 //
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1987767 (0.061):
kāyikavācikakarmātiśāyakam | yadi cittamanadhyavasitam | tadā manaḥ
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28824525 (0.062):
śmaśānakṛtaṃ svakṛtamaniriṇamapasalavakrodakaṃ kṛtvā yatra vauṣadhayo
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8026560 (0.062):
tasmai praṇamya sarvaṃ te śasaṃsus tad yathā kṛtam / / sa tebhyaḥ sāparādhebhyo 'py atuṣyat satyabhāṣaṇāt // SoKss_6,1.119 //
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1030570 (0.063):
pratiṣṭhāsmi tvaṃ tatpratiṣṭho'sīti śrotraṃ yadvā ahaṃ sampadasmi tvaṃ / tatsampadasīti mano yadvā ahamāyatanamasmi tvaṃ tadāyatanamasīti reto
mano hi kāyikaṃ hanti tatkṛtaṃ na vapuḫ punaḥ // JRt_195 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897698 (0.0):
jahau vyālaḥ kṛtaṃ rājñā na sa vyālakṛtaṃ punaḥ / / mano hi kāyikaṃ hanti tatkṛtaṃ na vapuḥ punaḥ // JRt_195 //
kalānidhau rasamaye Vyāle bhūlokabhāsvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897699 (0.040):
mano hi kāyikaṃ hanti tatkṛtaṃ na vapuḥ punaḥ // JRt_195 // / kalānidhau rasamaye vyāle bhūlokabhāsvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897706 (0.060):
kalānidhau rasamaye vyāle bhūlokabhāsvataḥ / / mūrchitā rucir acchaitsīd acchedyaṃ jagatāṃ tamaḥ // JRt_196 //
mūrchitā rucir acchaitsīd acchedyaṃ jagatāṃ tamaḥ // JRt_196 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897713 (0.0):
kalānidhau rasamaye vyāle bhūlokabhāsvataḥ / / mūrchitā rucir acchaitsīd acchedyaṃ jagatāṃ tamaḥ // JRt_196 //
[Ps-JRT 11] / praveṣṭukāmaṃ Kaśmīrān nivartayitum añjasā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897718 (0.0):
mūrchitā rucir acchaitsīd acchedyaṃ jagatāṃ tamaḥ // JRt_196 // / [Ps-JRT 11]
Ḍulcyaṃ dhanaprayogeṇa yo visṛṣṭo mahībhujā // JRt_B.229 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897727 (0.0):
praveṣṭukāmaṃ kaśmīrān nivartayitum añjasā / / ḍulcyaṃ dhanaprayogeṇa yo visṛṣṭo mahībhujā // JRt_B.229 //
avamantrya praviṣṭe 'tha Ḍulucye bhayato gataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897732 (0.0):
ḍulcyaṃ dhanaprayogeṇa yo visṛṣṭo mahībhujā // JRt_B.229 // / avamantrya praviṣṭe 'tha ḍulucye bhayato gataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428799 (0.055):
durmatriṇo bhuvanakānanacakravālahavyāśanā narapatiṃ pravilolayanti // / JRt_497 // / atha praviṣṭe Kaśmīrān Hassane rājanandane /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902717 (0.058):
durmatriṇo bhuvanakānanacakravālahavyāśanā narapatiṃ pravilolayanti // / JRt_497 // / atha praviṣṭe kaśmīrān hassane rājanandane /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17438255 (0.059):
Atharvakauśalād Droṇo raṇaṃ Kurubalair vyadhāt // JRt_B.1267 // / Kurubhir nihate Droṇe tadĀtharvā nirāśrayaḥ /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451903 (0.062):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Gāndhāradeśaṃ Udyānadevo labdhāntaras tataḥ // JRt_B.230 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897739 (0.0):
gāndhāradeśaṃ udyānadevo labdhāntaras tataḥ // JRt_B.230 // / śrīmān udyānadevo 'tha randhrapraharaṇodyataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897730 (0.057):
avamantrya praviṣṭe 'tha ḍulucye bhayato gataḥ /
śrīmān Udyānadevo 'tha randhrapraharaṇodyataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897748 (0.0):
śrīmān udyānadevo 'tha randhrapraharaṇodyataḥ / / samādikṣata ṭakkādīn gāndhārastho bhayād iti // JRt_197 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424921 (0.062):
vyasarji Koṭayā devyā sa śrīmān bhaṭṭaBhikṣaṇaḥ // JRt_275 //
samādikṣata Ṭakkādīn Gāndhārastho bhayād iti // JRt_197 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897754 (0.019):
śrīmān udyānadevo 'tha randhrapraharaṇodyataḥ / / samādikṣata ṭakkādīn gāndhārastho bhayād iti // JRt_197 //
jīvatām eva gantavyaṃ jāne tan nagarāntaram / / yat sevyate 'viśeṣajñas svāmī sammānalipsayā // JRt_198 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897767 (0.0):
samādikṣata ṭakkādīn gāndhārastho bhayād iti // JRt_197 // / jīvatām eva gantavyaṃ jāne tan nagarāntaram /
bhuṅkte Vyālaś śriyaṃ prāṇapaṇair yuṣmābhir arjitām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897775 (0.0):
bhuṅkte vyālaś śriyaṃ prāṇapaṇair yuṣmābhir arjitām / / karau sādhayato yatnād rasanā bhogabhāginī // JRt_199 //
karau sādhayato yatnād rasanā bhogabhāginī // JRt_199 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897781 (0.0):
bhuṅkte vyālaś śriyaṃ prāṇapaṇair yuṣmābhir arjitām / / karau sādhayato yatnād rasanā bhogabhāginī // JRt_199 //
īśvaro bhūtiliptāṅgo Vyālaṃ hārīcikīrṣati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897786 (0.0):
karau sādhayato yatnād rasanā bhogabhāginī // JRt_199 // / īśvaro bhūtiliptāṅgo vyālaṃ hārīcikīrṣati /
anāsthāṃ tu suvarṇeṣu yuṣmāsu vidadhāti saḥ // JRt_200 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897794 (0.0):
īśvaro bhūtiliptāṅgo vyālaṃ hārīcikīrṣati / / anāsthāṃ tu suvarṇeṣu yuṣmāsu vidadhāti saḥ // JRt_200 //
kṣīramātraikapāyitvaṃ nimittīkṛtya bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897800 (0.0):
anāsthāṃ tu suvarṇeṣu yuṣmāsu vidadhāti saḥ // JRt_200 // / kṣīramātraikapāyitvaṃ nimittīkṛtya bhūpatiḥ /
yuṣmacchauryābhiśaṅkitvāt Timiṃ timim ivāvadhīt // JRt_201 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897802 (0.0):
kṣīramātraikapāyitvaṃ nimittīkṛtya bhūpatiḥ / / yuṣmacchauryābhiśaṅkitvāt timiṃ timim ivāvadhīt // JRt_201 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897810 (2.384):
yuṣmacchauryābhiśaṅkitvāt timiṃ timim ivāvadhīt // JRt_201 // / evaṃ sandeśanirbhinnāṣ ṭakkādyāś śukkalaṅkitāḥ /
evaṃ sandeśanirbhinnāṣ Ṭakkādyāś śukkalaṅkitāḥ / / Viṃśaprasthe kadācit te prajahrur atha bhūbhujam // JRt_202 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897820 (0.0):
yuṣmacchauryābhiśaṅkitvāt timiṃ timim ivāvadhīt // JRt_201 // / evaṃ sandeśanirbhinnāṣ ṭakkādyāś śukkalaṅkitāḥ /
tatkhaḍgadhārāsampātair Vyālas teṣāṃ hṛdantarāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897822 (0.0):
viṃśaprasthe kadācit te prajahrur atha bhūbhujam // JRt_202 // / tatkhaḍgadhārāsampātair vyālas teṣāṃ hṛdantarāt /
svaiśvaryatāpam anudad rājāmūrchat tu kevalam // JRt_203 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897836 (0.0):
tatkhaḍgadhārāsampātair vyālas teṣāṃ hṛdantarāt / / svaiśvaryatāpam anudad rājāmūrchat tu kevalam // JRt_203 //
te 'tha labdhajayammanyās tadvadhāpoḍhamanyavaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897845 (0.0):
svaiśvaryatāpam anudad rājāmūrchat tu kevalam // JRt_203 // / te 'tha labdhajayammanyās tadvadhāpoḍhamanyavaḥ /
nagarāntar yayū rājyagrahaṇārtham ahaṅkṛtāḥ // JRt_204 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897852 (0.0):
te 'tha labdhajayammanyās tadvadhāpoḍhamanyavaḥ / / nagarāntar yayū rājyagrahaṇārtham ahaṅkṛtāḥ // JRt_204 //
kṣaṇaṃ mṛta iva sthitvā bhūyoghātabhayān nṛpaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897858 (0.0):
nagarāntar yayū rājyagrahaṇārtham ahaṅkṛtāḥ // JRt_204 // / kṣaṇaṃ mṛta iva sthitvā bhūyoghātabhayān nṛpaḥ /
dūraṃ gatān ripūn dṛṣṭvā rājye rājodatiṣṭhata // JRt_205 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897867 (0.0):
kṣaṇaṃ mṛta iva sthitvā bhūyoghātabhayān nṛpaḥ / / dūraṃ gatān ripūn dṛṣṭvā rājye rājodatiṣṭhata // JRt_205 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429988 (0.037):
jyeṣṭhaṃ Sekandaraṃ putraṃ mahārājye 'bhyaṣiñcatām // JRt_541 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903902 (0.037):
jyeṣṭhaṃ sekandaraṃ putraṃ mahārājye 'bhyaṣiñcatām // JRt_541 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21595059 (0.051):
235.001. yadā susīma āgato bhaviṣyati, tadā taṃ rājye pratiṣṭhāpayiṣyāmaḥ/ / 235.002. tato rājā ruṣitaḥ/
ārukṣan rājadhānīṃ te yāvat tāvan narādhipam / / apetamūrcham āyāntam adrākṣuẖ kṣudrabuddhayaḥ // JRt_206 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897876 (0.0):
dūraṃ gatān ripūn dṛṣṭvā rājye rājodatiṣṭhata // JRt_205 // / ārukṣan rājadhānīṃ te yāvat tāvan narādhipam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17439013 (0.057):
Jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / Dānātakathaneśasya tanūjāya Hanūmate /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912882 (0.057):
jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / dānātakathaneśasya tanūjāya hanūmate /
tvayā kiṃ na tvayā kiṃ na hato rājety anītayaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897882 (0.0):
apetamūrcham āyāntam adrākṣuḥ kṣudrabuddhayaḥ // JRt_206 // / tvayā kiṃ na tvayā kiṃ na hato rājety anītayaḥ /
parasparavivādāt te tatkālaṃ cukṣubhur jaḍāḥ // JRt_207 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897892 (0.0):
tvayā kiṃ na tvayā kiṃ na hato rājety anītayaḥ / / parasparavivādāt te tatkālaṃ cukṣubhur jaḍāḥ // JRt_207 //
anyo'nyamanyavo 'nyo'nyaloṭhanād rājasadmanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897901 (0.0):
parasparavivādāt te tatkālaṃ cukṣubhur jaḍāḥ // JRt_207 // / anyo'nyamanyavo 'nyo'nyaloṭhanād rājasadmanaḥ /
kartavyaṃ maraṇaṃ rājñā vyadhus svasya svayaṃ jaḍāḥ // JRt_208 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897909 (0.0):
anyo'nyamanyavo 'nyo'nyaloṭhanād rājasadmanaḥ / / kartavyaṃ maraṇaṃ rājñā vyadhus svasya svayaṃ jaḍāḥ // JRt_208 //
śeṣān rājātha duśśīlāñ chūlāropeṇa kevalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897915 (0.0):
kartavyaṃ maraṇaṃ rājñā vyadhus svasya svayaṃ jaḍāḥ // JRt_208 // / śeṣān rājātha duśśīlāñ chūlāropeṇa kevalam /
uccaistām anayan mānī sarvathādhogatiṃ punaḥ // JRt_209 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897922 (0.0):
śeṣān rājātha duśśīlāñ chūlāropeṇa kevalam / / uccaistām anayan mānī sarvathādhogatiṃ punaḥ // JRt_209 //
sagarbhā vairikoṭṭastrī roṣavān sa vyadīdarat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897931 (0.0):
uccaistām anayan mānī sarvathādhogatiṃ punaḥ // JRt_209 // / sagarbhā vairikoṭṭastrī roṣavān sa vyadīdarat /
asibhir bhūpatir garbhaśāliśimbīr nakhair iva // JRt_210 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897937 (0.0):
sagarbhā vairikoṭṭastrī roṣavān sa vyadīdarat / / asibhir bhūpatir garbhaśāliśimbīr nakhair iva // JRt_210 //
taddroharoṣajā pīḍā rājñas tatkulamāraṇāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897946 (0.0):
asibhir bhūpatir garbhaśāliśimbīr nakhair iva // JRt_210 // / taddroharoṣajā pīḍā rājñas tatkulamāraṇāt /
citte śāntim agāt khaḍgaghātotthā na tu mūrdhani // JRt_211 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897958 (0.0):
taddroharoṣajā pīḍā rājñas tatkulamāraṇāt / / citte śāntim agāt khaḍgaghātotthā na tu mūrdhani // JRt_211 //
dussvapnam iva tad dṛṣṭvā Ṭakkādicaritaṃ kṣaṇāt / / prabuddheva punaḫ prāpad abhayena śamaṃ mahī // JRt_212 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897969 (0.0):
citte śāntim agāt khaḍgaghātotthā na tu mūrdhani // JRt_211 // / dussvapnam iva tad dṛṣṭvā ṭakkādicaritaṃ kṣaṇāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423326 (0.054):
arurutsat sa śṛṅgeṇa Riñcanāstācalas tataḥ // JRt_164 // / dṛṣṭvā Gaganagiryagre bhāsvantaṃ Riñcanaṃ sthitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897276 (0.054):
arurutsat sa śṛṅgeṇa riñcanāstācalas tataḥ // JRt_164 // / dṛṣṭvā gaganagiryagre bhāsvantaṃ riñcanaṃ sthitam /
adrohamadhyage rājā Śāhamere prasannadhīḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897975 (0.0):
prabuddheva punaḥ prāpad abhayena śamaṃ mahī // JRt_212 // / adrohamadhyage rājā śāhamere prasannadhīḥ /
saKoṭāmātṛkaṃ vṛddhyai svaputraṃ Haidaraṃ dadau // JRt_213 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897984 (0.0):
sakoṭāmātṛkaṃ vṛddhyai svaputraṃ haidaraṃ dadau // JRt_213 //
vardhitaẖ Koṭayā devyā prāvṛṣeva mahīruhaḥ / / sacchāyatvaṃ sphuratpattraś Śāhamero nyaṣevata // JRt_214 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897996 (0.0):
vardhitaḥ koṭayā devyā prāvṛṣeva mahīruhaḥ / / sacchāyatvaṃ sphuratpattraś śāhamero nyaṣevata // JRt_214 //
parikhācchalato 'kīrtyā svaparājayajātayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898005 (0.0):
sacchāyatvaṃ sphuratpattraś śāhamero nyaṣevata // JRt_214 // / parikhācchalato 'kīrtyā svaparājayajātayā /
parito valitaṃ rājā svanāmāṅkaṃ puraṃ vyadhāt // JRt_215 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898012 (0.0):
parikhācchalato 'kīrtyā svaparājayajātayā / / parito valitaṃ rājā svanāmāṅkaṃ puraṃ vyadhāt // JRt_215 //
pauṣadurdinamārtāṇḍasannibho dharaṇīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898019 (0.0):
parito valitaṃ rājā svanāmāṅkaṃ puraṃ vyadhāt // JRt_215 // / pauṣadurdinamārtāṇḍasannibho dharaṇīpatiḥ /
māsāṃś ca katicid bhūyaḫ prakāśam akarod bhuvaḥ // JRt_216 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898025 (0.0):
māsāṃś ca katicid bhūyaḥ prakāśam akarod bhuvaḥ // JRt_216 // / hemante śaityapāruṣyadoṣeṇa dharaṇīpateḥ /
hemante śaityapāruṣyadoṣeṇa dharaṇīpateḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898032 (0.0):
māsāṃś ca katicid bhūyaḥ prakāśam akarod bhuvaḥ // JRt_216 // / hemante śaityapāruṣyadoṣeṇa dharaṇīpateḥ /
marutkopena naiviḍyaṃ śiraḫpīḍāgrahīttarām // JRt_217 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898040 (0.0):
hemante śaityapāruṣyadoṣeṇa dharaṇīpateḥ / / marutkopena naiviḍyaṃ śiraḥpīḍāgrahīttarām // JRt_217 //
sadānekottamāṅgānāṃ pīḍāharaguṇaśriyaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898046 (0.0):
marutkopena naiviḍyaṃ śiraḥpīḍāgrahīttarām // JRt_217 // / sadānekottamāṅgānāṃ pīḍāharaguṇaśriyaḥ /
bhūpater uttamāṅgasya pīḍā kaṣṭam avardhata // JRt_218 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898051 (0.0):
sadānekottamāṅgānāṃ pīḍāharaguṇaśriyaḥ / / bhūpater uttamāṅgasya pīḍā kaṣṭam avardhata // JRt_218 //
ekādaśyāṃ tataḫ pauṣe navanandāṅkavatsare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898057 (1.192):
bhūpater uttamāṅgasya pīḍā kaṣṭam avardhata // JRt_218 // / ekādaśyāṃ tataḥ pauṣe navanandāṅkavatsare /
nirastā mṛtyuvaidyena bhūpater mṛtyuvedanā // JRt_219 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898064 (0.0):
ekādaśyāṃ tataḥ pauṣe navanandāṅkavatsare / / nirastā mṛtyuvaidyena bhūpater mṛtyuvedanā // JRt_219 //
ekādaśadinair nyūnau māsau trīn vatsarān api /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898071 (0.0):
nirastā mṛtyuvaidyena bhūpater mṛtyuvedanā // JRt_219 // / ekādaśadinair nyūnau māsau trīn vatsarān api /
kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau Riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898079 (0.0):
ekādaśadinair nyūnau māsau trīn vatsarān api / / kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421481 (0.064):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289) / tataś śrīJagadevas tattanayo vinayorjitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895451 (0.064):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289) / tataś śrījagadevas tattanayo vinayorjitaḥ /
14) Udyānadeva (LS 4399-4414) / putraṃ Haidaranāmānaṃ bālyād anabhiṣiktavān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898086 (0.0):
kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 // / 14) Udyānadeva (LS 4399-4414)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421820 (0.040):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / Saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895791 (0.040):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903845 (0.060):
astaṃ jagāma rājenduḥ kudbhadenamahīpatiḥ // JRt_537 // / 21) Sikandar Shāh Butshikān (LS 4465-4489)
atathāvidhaśaktitvād rājyaṃ svenāpy asaṃvahan // JRt_221 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898092 (0.0):
putraṃ haidaranāmānaṃ bālyād anabhiṣiktavān / / atathāvidhaśaktitvād rājyaṃ svenāpy asaṃvahan // JRt_221 //
Lavanyaiẖ kulanāthatvād Riñcane pratighād api /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898098 (1.192):
lavanyaiḥ kulanāthatvād riñcane pratighād api / / avyāhatapraveśāśo matimāñ śāhamerakaḥ // JRt_222 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424339 (0.055):
arājakās tvayā pālyāẖ Kaśmīrāẖ kulanāthavat // JRt_235 //"
avyāhatapraveśāśo matimāñ Śāhamerakaḥ // JRt_222 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898104 (0.0):
lavanyaiḥ kulanāthatvād riñcane pratighād api / / avyāhatapraveśāśo matimāñ śāhamerakaḥ // JRt_222 //
samaṃ śrīKoṭayā devyā mūrtayeva jayaśriyā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424921 (0.062):
vyasarji Koṭayā devyā sa śrīmān bhaṭṭaBhikṣaṇaḥ // JRt_275 //
tadOdayanadevaṃ taṃ Kaśmīrakṣmām alambhayat // JRt_223 //
rājyalakṣmīmahādolā guṇabaddhā garīyasī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898124 (0.0):
tadodayanadevaṃ taṃ kaśmīrakṣmām alambhayat // JRt_223 // / rājyalakṣmīmahādolā guṇabaddhā garīyasī /
Riñcanoccaiḫpadaṃ gatvā rājādhaḫpadam aśrayat // JRt_224 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898132 (0.035):
riñcanoccaiḥpadaṃ gatvā rājādhaḥpadam aśrayat // JRt_224 //
rājā Śāhmeraputrau tau JyaṃśirĀleśirau tadā /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18680474 (0.032):
antaḥpuram apsarasādṛśaṃ vistīrṇo ca jñātivargo na vipraveśeyā rājyāto ca / aiśvaryāto ca na vipariṇāmānyārtībhāvo bhaveyā / ye pi satvā mama
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25792476 (0.037):
subala! vidāvayām ūritaḥ para-rājya-kāṅkṣiṇīḥ | / tataḥ sakhe tvam eva me priyaṅkaraḥ priya-vayasya iti sānandaṃ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17435897 (0.047):
Māladevaṃ Madrarājam ājñayā niramocayat // JRt_830 // / rājā Rājapurīrājaṃ nayajñas svapadātibhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.047):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.047):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423677 (0.047):
aśve nāvānayan madhyeVitastaṃ sakiśorake // JRt_190 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897623 (0.047):
aśve nāvānayan madhyevitastaṃ sakiśorake // JRt_190 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436285 (0.048):
nāsnāyi nābhyavāhāri vyavāhāri na nākathi // JRt_852 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903845 (0.049):
astaṃ jagāma rājenduḥ kudbhadenamahīpatiḥ // JRt_537 // / 21) Sikandar Shāh Butshikān (LS 4465-4489)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898140 (0.050):
riñcanoccaiḥpadaṃ gatvā rājādhaḥpadam aśrayat // JRt_224 // / rājā śāhmeraputrau tau jyaṃśirāleśirau tadā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431376 (0.057):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.058):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.058):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Kramarājyādideśānāṃ svāmyadānād arañjayat // JRt_225 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898148 (0.0):
rājā śāhmeraputrau tau jyaṃśirāleśirau tadā / / kramarājyādideśānāṃ svāmyadānād arañjayat // JRt_225 //
dhīr ivāsīt tadā Koṭā devī sarvādhikāriṇī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898154 (1.192):
kramarājyādideśānāṃ svāmyadānād arañjayat // JRt_225 // / dhīr ivāsīt tadā koṭā devī sarvādhikāriṇī /
rājā deha ivātyarthaṃ tadādiṣṭaṃ samācarat // JRt_226 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898161 (0.0):
dhīr ivāsīt tadā koṭā devī sarvādhikāriṇī / / rājā deha ivātyarthaṃ tadādiṣṭaṃ samācarat // JRt_226 //
tejasā pihitāny āsan yāni Riñcanabhāsvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898167 (0.0):
rājā deha ivātyarthaṃ tadādiṣṭaṃ samācarat // JRt_226 // / tejasā pihitāny āsan yāni riñcanabhāsvataḥ /
Lavanyajyotiṣāṃ rājapradoṣe 'bhūt tadodayaḥ // JRt_227 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898175 (0.0):
tejasā pihitāny āsan yāni riñcanabhāsvataḥ / / lavanyajyotiṣāṃ rājapradoṣe 'bhūt tadodayaḥ // JRt_227 //
yasyākramyata saumyasya gṛhiṇyā Koṭayā gṛham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898179 (0.0):
lavanyajyotiṣāṃ rājapradoṣe 'bhūt tadodayaḥ // JRt_227 // / yasyākramyata saumyasya gṛhiṇyā koṭayā gṛham /
viṣayākramaṇaṃ tasya Lavanyaiẖ kiṃ nu śocyate // JRt_228 //
Lavanyadeśacaṇḍālagṛhasparśavivarjakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898192 (0.0):
lavanyadeśacaṇḍālagṛhasparśavivarjakaḥ /
sa śrotriya ivānaiṣīt kālaṃ snānatapojapaiḥ // JRt_229 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898200 (0.0):
lavanyadeśacaṇḍālagṛhasparśavivarjakaḥ / / sa śrotriya ivānaiṣīt kālaṃ snānatapojapaiḥ // JRt_229 //
āstikatvaṃ kiyat tasya varṇyate varṇadhāriṇaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898206 (0.0):
sa śrotriya ivānaiṣīt kālaṃ snānatapojapaiḥ // JRt_229 // / āstikatvaṃ kiyat tasya varṇyate varṇadhāriṇaḥ /
krimimardabhayād ghaṇṭāṃ yo 'badhnād vājino gale // JRt_230 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898215 (0.0):
āstikatvaṃ kiyat tasya varṇyate varṇadhāriṇaḥ / / krimimardabhayād ghaṇṭāṃ yo 'badhnād vājino gale // JRt_230 //
tāvad draviṇatām eva kośālaṅkaraṇaṃ dadhat / / kaṇṭhabhūṣāṃ samauliṃ sa Cakriṇe 'dita kāñcanīm // JRt_231 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898223 (0.0):
krimimardabhayād ghaṇṭāṃ yo 'badhnād vājino gale // JRt_230 // / tāvad draviṇatām eva kośālaṅkaraṇaṃ dadhat /
atha Mugdhapurasvāmidattānīkinyahaṅkṛtaḥ / / Kaśmīrān Acalo 'vikṣad balād Ḍalca ivāparaḥ // JRt_232 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898243 (1.192):
atha mugdhapurasvāmidattānīkinyahaṅkṛtaḥ / / kaśmīrān acalo 'vikṣad balād ḍalca ivāparaḥ // JRt_232 //
svapakṣair ākṣipaty āśā balenākramya medinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898248 (0.0):
kaśmīrān acalo 'vikṣad balād ḍalca ivāparaḥ // JRt_232 // / svapakṣair ākṣipaty āśā balenākramya medinīm /
nĀcale gotrabhittvaṃ sa kartum aiṣṭa mahīvṛṣā // JRt_233 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898260 (0.0):
svapakṣair ākṣipaty āśā balenākramya medinīm / / nācale gotrabhittvaṃ sa kartum aiṣṭa mahīvṛṣā // JRt_233 //
prāpte Bhīmānakaṃ tasmin sasainye dainyam āśritaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898264 (0.0):
nācale gotrabhittvaṃ sa kartum aiṣṭa mahīvṛṣā // JRt_233 // / prāpte bhīmānakaṃ tasmin sasainye dainyam āśritaḥ /
Bhoṭṭadeśam agāt tūrṇam urvīparivṛḍho bhayāt // JRt_234 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898273 (0.0):
prāpte bhīmānakaṃ tasmin sasainye dainyam āśritaḥ / / bhoṭṭadeśam agāt tūrṇam urvīparivṛḍho bhayāt // JRt_234 //
nivartaya camūm anyāṃ kiṃ mithyā deśapīḍayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898279 (0.0):
bhoṭṭadeśam agāt tūrṇam urvīparivṛḍho bhayāt // JRt_234 // / nivartaya camūm anyāṃ kiṃ mithyā deśapīḍayā /
arājakās tvayā pālyāẖ Kaśmīrāẖ kulanāthavat // JRt_235 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17439015 (0.013):
Jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / Dānātakathaneśasya tanūjāya Hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912884 (0.013):
jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / dānātakathaneśasya tanūjāya hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.013):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.013):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.017):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.017):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430841 (0.035):
kulapadmenāpi rājavāllabhyād uccanālatā // JRt_B.727 // / Laddarājo 'gadaṅkāraŚaṅkaro bhaṭṭaSūhakaḥ /
iti śrīKoṭayāmātyaiḫ preritair lekhadhāribhiḥ / / āsārasainyam Acalaḫ pratyamuñcad vimohitaḥ // JRt_236 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898299 (0.044):
iti śrīkoṭayāmātyaiḥ preritair lekhadhāribhiḥ / / āsārasainyam acalaḥ pratyamuñcad vimohitaḥ // JRt_236 //
pratimuktanijāsāras sārahīno 'calas sa taiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898305 (0.0):
āsārasainyam acalaḥ pratyamuñcad vimohitaḥ // JRt_236 // / pratimuktanijāsāras sārahīno 'calas sa taiḥ /
mārgotsavacchalāt kañcit kālaṃ mārge vilambitaḥ // JRt_237 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898312 (0.0):
pratimuktanijāsāras sārahīno 'calas sa taiḥ / / mārgotsavacchalāt kañcit kālaṃ mārge vilambitaḥ // JRt_237 //
tāvac chrīKoṭayā devyā tadā pālayituṃ prajāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898321 (0.0):
tāvac chrīkoṭayā devyā tadā pālayituṃ prajāḥ / / bhauṭṭaḥ kheriñcano nāma rājabhāve nyayujyata // JRt_238 //
Bhauṭṭaẖ Kheriñcano nāma rājabhāve nyayujyata // JRt_238 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898327 (0.0):
tāvac chrīkoṭayā devyā tadā pālayituṃ prajāḥ / / bhauṭṭaḥ kheriñcano nāma rājabhāve nyayujyata // JRt_238 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16247015 (0.060):
tadādāyānulepanam *HV_71.29*811:1b / tadā duṣpragrahāḥ prajāḥ *HV_31.148*482B:1b / tadā dṛṣṭo manīṣibhiḥ *HV_13.57*273b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13778756 (0.060):
tadādāyānulepanam HV_71.29*811:1b / tadā duṣpragrahāḥ prajāḥ HV_31.148*482B:1b / tadā dṛṣṭo manīṣibhiḥ HV_13.57*273b
pramītabhartṛkotpannamṛtāpatyeva sā tadā / / adūyata nijais sarvaiś cirasyācalaśemuṣī // JRt_239 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898336 (0.0):
bhauṭṭaḥ kheriñcano nāma rājabhāve nyayujyata // JRt_238 // / pramītabhartṛkotpannamṛtāpatyeva sā tadā /
Tuṣāraliṅgapūjābhiẖ kṛtārthīkṛtya vāsarān /
Bhoṭṭadeśān nijaṃ deśam agacchad vītabhīr nṛpaḥ // JRt_240 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898352 (0.0):
bhoṭṭadeśān nijaṃ deśam agacchad vītabhīr nṛpaḥ // JRt_240 //
udayādribhuvā pūrṇaś śaśīvātha sa Koṭayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898357 (0.0):
bhoṭṭadeśān nijaṃ deśam agacchad vītabhīr nṛpaḥ // JRt_240 // / udayādribhuvā pūrṇaś śaśīvātha sa koṭayā /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9542223 (0.000):
14,23: paśyaty.ādityam.na.candramasam/ / 14,23: ity.adhidaivatam/ / 14,23: atha.adhyātmam/ / apāñcayati.prāñcayati.svadhayā.gṛbhīto.amartya.ātmā.martyena.manasā.saha/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904513 (0.000):
edhethāś ca edheyāthāmedhedhvamedheya edhevahi edhemahi //AP_357.017cd/
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1401649 (0.000):
2. athaitadyāratyānaṃ / 3. niṣpayojanaṃ vakravyaṃ / 4. tadānamṛṣyate
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833078 (0.000):
saṃghamahattarīṃ saṃghathaviriṇā vikandhāvetha | atha khalu mahāprajāpatī
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513078 (0.000):
bhoṭabhāṣāyām - hphagaspā - salu - jaṅapā - śesvyavā - thegpā - chenapoī - / doī - gyācher bśadpā / atha śālistambavibhāṣāyāḥ prathamaṃ paṭalam
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810531 (0.000):
proktaś caṇḍālakandaḥ syād ekapattro dvipattrakaḥ / / tripattro 'tha catuṣpattraḥ pañcapattraś ca bhedataḥ // Rajni_7.108
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20639075 (0.000):
13,004.058a śayoruhaś cārumatsyaḥ śirīṣī cātha gārdabhiḥ / 13,004.058c ujjayonir adāpekṣī nāradī ca mahān ṛṣiḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4775863 (0.000):
devīrāpo nirjharādbhir nadādbhiḥ pañcanadyataḥ //AP_64.012cd/ / udbhidadbhyaścodbhidena pāvamānyātha tīrthakaiḥ /AP_64.013ab/
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1391338 (0.000):
7. athāsya / 8. ^mupaśūṇvataratra pujatu^ / 9. jidvālledaḥ / 10. śarora^ / 11. siṣṭopyāha
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21634906 (0.000):
399.001. <399>athātaḥ puṣkarasārin pāṇilekhānāmādhyāyaṃ vyākhyāsyāmi/ / 399.001. tacchrūyatām/ / 399.001. atha kim/
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4936516 (0.000):
*{1/633: E2: 2,266; E4: 1,715; E5: 2,174; E6: 1,57}* / *{1/634: E4 (Fn.): athānyaṃ}*
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5025253 (0.000):
*{6/37: E1,6; E2: saṃtiṣthate}* / *{6/38: E1,6; E2: atha tad}*
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907497 (0.000):
samīraṇo maruvakaḥ prasthapuṣpaḥ phaṇijjhakaḥ //AP_362.039cd/ / kuṭherakastu parṇāse 'thāsphoto vasukārkake /AP_362.040ab/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6642311 (0.000):
u4.60ef/.yamaṃ tu bhājanaṃ ca^api yamaṃ tu sā prasūyate// / u4.61ab/.mlāyantīm atha grīṣmān te taruṇīm ātmikām api/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630318 (0.001):
vibhāvayiṣyāmi, na virodhayiṣyāmi, na vikalpayiṣyāmi, na samāropayiṣyāmi, / samīkariṣyāmi // / atha khalu acalopāsikā sudhanaṃ śreṣṭhidārakamevamāhabhūtapūrvaṃ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9541045 (0.001):
14,9: śistā.danda.śūkā.ya.idam.na.jānanti/ / 14,9: tasmād.idam.veditavyam/ / 14,9: atha.apy.āha/ / 14,10: ``na.tam.vidātha.ya.imā.jajāna.anyad.yusmākam.antaram.babhūva/
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9542308 (0.001):
14,24: niriṇātiḥ.prītikarmā.dīprikarmā.vā.anumadanti.yam.viśva.ūmāh/ / 14,24: ity.adhidaivatam/ / 14,24: atha.adhyātmam/ / tad.bhavati.bhūteṣu.bhuvaneṣu.jyeṣṭham.avyaktam.yato.jāyata.ugras.tveṣa.nṛmṇo.jñānanṛmṇah/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4426636 (0.001):
viviśur yojanāḍhyāsu svāsu svāsv avanīṣv atha // HV_100.10 // / [k: D6 T1.2.4 G1.3 5 M ins.: :k]
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13592302 (0.001):
[upasaḥ |] tāduri | [kamatha | rumathā | sarvartebhyaḥ | idam | adhvaryuḥ
Kheriñcanatamonāśī śirasādhāri sādaram // JRt_241 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898367 (0.0):
udayādribhuvā pūrṇaś śaśīvātha sa koṭayā / / kheriñcanatamonāśī śirasādhāri sādaram // JRt_241 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17943533 (0.012):
krodhaṃ janayate yastu tamaḥ pracchādakastu saḥ / / svayaṃhāryāstu cauryeṇa janitantanayatrayam // MarkP_51.96 //
yaṃ Koṭāsūta Jaṭṭākhyaṃ Bhikṣaṇākhyasya mantriṇaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898376 (0.055):
kheriñcanatamonāśī śirasādhāri sādaram // JRt_241 // / yaṃ koṭāsūta jaṭṭākhyaṃ bhikṣaṇākhyasya mantriṇaḥ /
vardhanāyātmajaṃ rājā sa taṃ mṛtyum ivādita // JRt_242 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898384 (0.0):
yaṃ koṭāsūta jaṭṭākhyaṃ bhikṣaṇākhyasya mantriṇaḥ / / vardhanāyātmajaṃ rājā sa taṃ mṛtyum ivādita // JRt_242 //
Śāhameras sa vīro 'tha paripālitaRaiñcaniḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898389 (0.0):
vardhanāyātmajaṃ rājā sa taṃ mṛtyum ivādita // JRt_242 // / śāhameras sa vīro 'tha paripālitaraiñcaniḥ /
acakṣuṣyaẖ kṣamābhartuḫ putrapremabharād abhūt // JRt_243 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898398 (0.0):
acakṣuṣyaḥ kṣamābhartuḥ putrapremabharād abhūt // JRt_243 //
devyās tu samadṛṣṭitvāt putrayor ubhayor api /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898405 (0.0):
acakṣuṣyaḥ kṣamābhartuḥ putrapremabharād abhūt // JRt_243 // / devyās tu samadṛṣṭitvāt putrayor ubhayor api /
rājño dveṣyo 'pi Śāhmero na bhayena sa paspṛśe // JRt_244 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898413 (0.004):
devyās tu samadṛṣṭitvāt putrayor ubhayor api / / rājño dveṣyo 'pi śāhmero na bhayena sa paspṛśe // JRt_244 //
Acalopaplavātaṅke bhayāl lokais samāśritaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898419 (0.003):
rājño dveṣyo 'pi śāhmero na bhayena sa paspṛśe // JRt_244 // / acalopaplavātaṅke bhayāl lokais samāśritaḥ /
Śāhmeraś sa rājānaṃ na tṛṇāyāpy ajīgaṇat // JRt_245 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898427 (0.0):
acalopaplavātaṅke bhayāl lokais samāśritaḥ / / śāhmeraś sa rājānaṃ na tṛṇāyāpy ajīgaṇat // JRt_245 //
Śāhmero Haydaraśyenaṃ darśayitvā muhur muhuḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898432 (5.960):
śāhmeraś sa rājānaṃ na tṛṇāyāpy ajīgaṇat // JRt_245 // / śāhmero haydaraśyenaṃ darśayitvā muhur muhuḥ /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4309475 (0.026):
Baudh3.2.3/ prāk prātar.āśāt karṣī (syād asyūta.nāsikābhyāṃsamuṣkābhyām / atudann ārayā muhur.muhur abhyucchandayan // [=
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615901 (0.032):
pārśvāpasarpaṇāmubhāvapi bhinnadikkaṃ kṛttvā muhurmuhurapāsaratāṃ salajjau
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 27000363 (0.036):
vallānāṃ pallikāpīṭhī dvau karṣau madhudugdhayoḥ / / yuktaṃ dhānyābhrakenaiva kṣodanīyaṃ muhurmuhuḥ // Radhy_1.410 //
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 27000492 (0.038):
vallapīṭhīpālī 1 madhukarṣaḥ 1 dugdhakarṣaḥ 1 etatsarvamekatra kṛtvā / dhānyābhrakeṇa saha muhurmuhuḥ kṣodayitvā gadyāṇakadaśakamātrāḥ anekapūpāḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 8 (bahcar8u.htm.txt) 23140640 (0.040):
rājā tu māṃsalaistasyāḥ saṃmukhairmayūkhairākulīkriyamāṇaṃ / muhurmuhurunmīlayannimīlayaṃśca cakṣuḥ kathamapi prayatnena dadarśa
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16654722 (0.040):
śramasahiṇṇūnamityarthaḥ / / yathoktam vidhnairmuhurmuhurapi pratihanyamānā" ityādi /"
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10243980 (0.043):
88.15d niṣedhakṛt sarvarutaiś ca paścāt// / 88.16a *khaṃkha^iti[K.saṅkheti] ca^uccaiś ca muhurmuhur ye
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5842809 (0.044):
tvam | tyam | indra | martyam | āstra budhnāya | venyam | muhuḥ | śrathnāḥ / | manasyave // RV_10,171.3 //
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakiriu.htm.txt) 9752354 (0.045):
muhur anupatatā vidhūyamānaṃ BhKir_10.33a / muhur anusmarayantam anukṣapaṃ BhKir_5.14c
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612295 (0.047):
kṣatavikṣatagātrā muhurmuhur niśvasanto vahanti/ / 302.007. tadṛśuste kārṣākā buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3xu.htm.txt) 13157794 (0.048):
tvam+kevalam+na subhrātā tathā vilapatā muhuḥ & / tiryañcas+api mayā+amuṣmin+vane lakṣmaṇa roditāḥ // Rc_1.82 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519013 (0.049):
sarvopaniṣadāṃsāraṃsamālokyamuhurmuhuḥ // ŚivP_1,24.73ab/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18733197 (0.050):
kāsano mūrchito cāhaṃ mūrchiyāmi muhur muhuḥ / / omūtremi svakāṃ śayyāṃ eṣā me utthapeṣyati //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6315670 (0.050):
manasikārastadālambano muhurmuhurvibhāvayitavyo, muhurmuhuḥ / saṃmukhīkartavyaḥ | / vibhāvanā punaḥ pañcavidhā adhyātmacittābhisaṃkṣepataḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14129027 (0.053):
RV_10,171.03a tvaṃ tyam indra martyam āstrabudhnāya venyam | / RV_10,171.03c muhuḥ śrathnā manasyave ||
abhāyayattarāṃ rājapakṣiṇaṃ taṃ divāniśam // JRt_246 // / rakṣaṃs taṭasthān udvegarahito jalavarjitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898444 (0.0):
śāhmero haydaraśyenaṃ darśayitvā muhur muhuḥ / / abhāyayattarāṃ rājapakṣiṇaṃ taṃ divāniśam // JRt_246 //
Alleśvarāmbupūras sa prajāś citram atārayat // JRt_247 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898449 (0.0):
rakṣaṃs taṭasthān udvegarahito jalavarjitaḥ / / alleśvarāmbupūras sa prajāś citram atārayat // JRt_247 //
ŚiraśśāṭakaHindākhyau samabhūṣayatām ubhau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898459 (0.0):
śiraśśāṭakahindākhyau samabhūṣayatām ubhau /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6638357 (0.053):
u1.7cd/.saṃgrāmaṃ tatra jānīyād ubhau ghātyete pārthivau// / u1.8ab/.gṛhyetāṃ candra^sūryau vā jyaiṣṭhe bharaṇi^jyeṣṭhayoḥ/
candrārkāv iva tasyāśāṃ śūrau pautrau guṇocchritau // JRt_248 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898466 (0.0):
śiraśśāṭakahindākhyau samabhūṣayatām ubhau / / candrārkāv iva tasyāśāṃ śūrau pautrau guṇocchritau // JRt_248 //
dvāraiśvaryāt sphuraddarpo rājājñālaṅghanodyataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898475 (0.0):
candrārkāv iva tasyāśāṃ śūrau pautrau guṇocchritau // JRt_248 // / dvāraiśvaryāt sphuraddarpo rājājñālaṅghanodyataḥ /
Śāhmeras sa vipaddvāram abhūd bhūpatisevinām // JRt_249 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898483 (0.0):
dvāraiśvaryāt sphuraddarpo rājājñālaṅghanodyataḥ / / śāhmeras sa vipaddvāram abhūd bhūpatisevinām // JRt_249 //
so 'lleśirasutāṃ dattvā Lustasya tadadhīśituḥ / / srīŚaṅkarapuraṃ jitvā rājñaś śaṅkām avardhayat // JRt_250 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898484 (0.0):
śāhmeras sa vipaddvāram abhūd bhūpatisevinām // JRt_249 // / so 'lleśirasutāṃ dattvā lustasya tadadhīśituḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898496 (0.0):
śāhmeras sa vipaddvāram abhūd bhūpatisevinām // JRt_249 // / so 'lleśirasutāṃ dattvā lustasya tadadhīśituḥ /
vaśe Telākaśūro 'sya Bhāṅgilaiśvaryabhājanam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898503 (0.0):
srīśaṅkarapuraṃ jitvā rājñaś śaṅkām avardhayat // JRt_250 // / vaśe telākaśūro 'sya bhāṅgilaiśvaryabhājanam /
Jyaṃśirasya sutāṃ hastekṛtya kṛtyavido 'bhavat // JRt_251 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898508 (0.0):
vaśe telākaśūro 'sya bhāṅgilaiśvaryabhājanam / / jyaṃśirasya sutāṃ hastekṛtya kṛtyavido 'bhavat // JRt_251 //
Bahurūpajayī lakṣmīnidhir acyutatāpadam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898516 (0.0):
jyaṃśirasya sutāṃ hastekṛtya kṛtyavido 'bhavat // JRt_251 // / bahurūpajayī lakṣmīnidhir acyutatāpadam /
Śamālāṃ sa nṛsiṃho 'tha daityaśriyam ivādunot // JRt_252 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898521 (0.0):
bahurūpajayī lakṣmīnidhir acyutatāpadam / / śamālāṃ sa nṛsiṃho 'tha daityaśriyam ivādunot // JRt_252 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434323 (0.043):
sa dvau jetum ivāpuṣyat tatsaṃsargamayīṃ śriyam // JRt_765 // / asaṅkhyān atra saṅkṣipte tadguṇān varṇayāmi kim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429299 (0.063):
kṣamāśīlaẖ kṣamāpālo nātakṣṇod Udayaśriyam // JRt_517 //
makarālayagāmbhīryaẖ karālambo jayaśriyaḥ /
Karāle sa karālaujāẖ karam ālambayaj janān // JRt_253 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898539 (0.0):
karāle sa karālaujāḥ karam ālambayaj janān // JRt_253 // / asismarat smerayaśā dahyamānam itas tataḥ /
asismarat smerayaśā dahyamānam itas tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898543 (0.0):
karāle sa karālaujāḥ karam ālambayaj janān // JRt_253 // / asismarat smerayaśā dahyamānam itas tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436629 (0.060):
vyasismarat smerayaśā Haripādakutūhalam // JRt_871 //
rājñaẖ Kalaśadevasya Vijayeśapuraṃ tataḥ // JRt_254 //
sthityai prakalpya cakrasya svasya Cakradharācalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898557 (0.0):
rājñaḥ kalaśadevasya vijayeśapuraṃ tataḥ // JRt_254 // / sthityai prakalpya cakrasya svasya cakradharācalam /
Śāhmero 'calakāryāṇi janasya samadarśayat // JRt_255 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898563 (0.0):
sthityai prakalpya cakrasya svasya cakradharācalam / / śāhmero 'calakāryāṇi janasya samadarśayat // JRt_255 //
kampaneśvaralakṣyasya Lakṣmīsarvasvatāṃ dadat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898569 (0.0):
śāhmero 'calakāryāṇi janasya samadarśayat // JRt_255 // / kampaneśvaralakṣyasya lakṣmīsarvasvatāṃ dadat /
citraṃ sa labdhavāñ śuddhaṃ sudāyam iva sadyaśāḥ // JRt_256 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898577 (0.0):
kampaneśvaralakṣyasya lakṣmīsarvasvatāṃ dadat / / citraṃ sa labdhavāñ śuddhaṃ sudāyam iva sadyaśāḥ // JRt_256 //
narendraraṅgaśailūṣaṃ Koṭarājam athāgrahīt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898584 (0.0):
citraṃ sa labdhavāñ śuddhaṃ sudāyam iva sadyaśāḥ // JRt_256 // / narendraraṅgaśailūṣaṃ koṭarājam athāgrahīt /
Śāhmeras tanayāratnagrahaṇonmānakena saḥ // JRt_257 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898589 (0.0):
narendraraṅgaśailūṣaṃ koṭarājam athāgrahīt / / śāhmeras tanayāratnagrahaṇonmānakena saḥ // JRt_257 //
sāmnā kecit pare daṇḍād dānād anye pare bhayāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898598 (0.0):
śāhmeras tanayāratnagrahaṇonmānakena saḥ // JRt_257 // / sāmnā kecit pare daṇḍād dānād anye pare bhayāt /
mānyatām anayan dhanyā Lavanyās tasya śāsanam // JRt_258 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898602 (0.0):
sāmnā kecit pare daṇḍād dānād anye pare bhayāt / / mānyatām anayan dhanyā lavanyās tasya śāsanam // JRt_258 //
Lavanyalokas tatputrīr mālā iva babhāra tāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898609 (0.0):
lavanyalokas tatputrīr mālā iva babhāra tāḥ / / nājānād bhujagīr ghoraviṣāḥ prāṇaharīḥ punaḥ // JRt_259 //
nājānād bhujagīr ghoraviṣāḫ prāṇaharīḫ punaḥ // JRt_259 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898610 (0.0):
lavanyalokas tatputrīr mālā iva babhāra tāḥ / / nājānād bhujagīr ghoraviṣāḥ prāṇaharīḥ punaḥ // JRt_259 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898617 (0.049):
lavanyalokas tatputrīr mālā iva babhāra tāḥ / / nājānād bhujagīr ghoraviṣāḥ prāṇaharīḥ punaḥ // JRt_259 //
rājabījividheyatvān mantrād vikramataś ca vā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898621 (0.0):
nājānād bhujagīr ghoraviṣāḥ prāṇaharīḥ punaḥ // JRt_259 // / rājabījividheyatvān mantrād vikramataś ca vā /
kaś Śāhmeraharer nābhūl Lavanyadvirado vaśe // JRt_260 //
Śāhamerāmbupūreṇa kāmanollāsaśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898638 (0.0):
kaś śāhmeraharer nābhūl lavanyadvirado vaśe // JRt_260 // / śāhamerāmbupūreṇa kāmanollāsaśālinā /
ākrāntaḫ parito rājā mṛdrāśisthadrumopamaḥ // JRt_261 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898646 (0.0):
śāhamerāmbupūreṇa kāmanollāsaśālinā / / ākrāntaḥ parito rājā mṛdrāśisthadrumopamaḥ // JRt_261 //
puramātrādhipatyotthalajjayeva mahīpateḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898651 (0.0):
ākrāntaḥ parito rājā mṛdrāśisthadrumopamaḥ // JRt_261 // / puramātrādhipatyotthalajjayeva mahīpateḥ /
jīvitaṃ dūram agamac chuddhena yaśasā samam // JRt_262 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898659 (0.0):
puramātrādhipatyotthalajjayeva mahīpateḥ / / jīvitaṃ dūram agamac chuddhena yaśasā samam // JRt_262 //
śivarātritrayodaśyāṃ varṣe rājā caturdaśe / / kṣamāvān sa kṣamām aujjhīc Śāhmerasparśadūṣitām // JRt_263 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898666 (0.0):
jīvitaṃ dūram agamac chuddhena yaśasā samam // JRt_262 // / śivarātritrayodaśyāṃ varṣe rājā caturdaśe /
[Ps-JRT 12] / abdān pañcadaśa dvau ca māsau dvau vāsarāv api /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898680 (0.0):
kṣamāvān sa kṣamām aujjhīc śāhmerasparśadūṣitām // JRt_263 // / [Ps-JRT 12] / abdān pañcadaśa dvau ca māsau dvau vāsarāv api /
kaśmīrakāśyapībhogam akārṣīt sa mahīpatiḥ // JRt_B.298 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898689 (0.0):
abdān pañcadaśa dvau ca māsau dvau vāsarāv api / / kaśmīrakāśyapībhogam akārṣīt sa mahīpatiḥ // JRt_B.298 //
15) Koṭā Devī (LS 4414-4415) / atha Śāhmerabhītyā śrīKoṭā catvāry ahāni sā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898697 (0.0):
kaśmīrakāśyapībhogam akārṣīt sa mahīpatiḥ // JRt_B.298 // / 15) Koṭā Devī (LS 4414-4415)
gūḍheṅgitānayad guptiṃ bhūpālapramayādikam // JRt_264 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898705 (0.0):
atha śāhmerabhītyā śrīkoṭā catvāry ahāni sā / / gūḍheṅgitānayad guptiṃ bhūpālapramayādikam // JRt_264 //
Śāhmero matsutadvārā sāmrājyaṃ svīkarotu mā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898710 (0.0):
gūḍheṅgitānayad guptiṃ bhūpālapramayādikam // JRt_264 // / śāhmero matsutadvārā sāmrājyaṃ svīkarotu mā /
iti jyāyāṃsam utsṛjya bālatvāc ca paraṃ sutam // JRt_265 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898719 (0.0):
śāhmero matsutadvārā sāmrājyaṃ svīkarotu mā / / iti jyāyāṃsam utsṛjya bālatvāc ca paraṃ sutam // JRt_265 //
putrasnehena vṛddhatvadoṣeṇa ca vimohitā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898725 (0.0):
iti jyāyāṃsam utsṛjya bālatvāc ca paraṃ sutam // JRt_265 // / putrasnehena vṛddhatvadoṣeṇa ca vimohitā /
avaruddham anicchantī śrīKoṭā mahiṣī tataḥ // JRt_266 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898730 (0.0):
putrasnehena vṛddhatvadoṣeṇa ca vimohitā / / avaruddham anicchantī śrīkoṭā mahiṣī tataḥ // JRt_266 //
strībhāvād bandhubhāvāc ca Lavanyair upabṛṃhitā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898736 (0.0):
avaruddham anicchantī śrīkoṭā mahiṣī tataḥ // JRt_266 // / strībhāvād bandhubhāvāc ca lavanyair upabṛṃhitā /
asāntvayat svayaṃ bhūmiṃ vidhavāṃ svāṃ sakhīm iva // JRt_267 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898744 (0.0):
strībhāvād bandhubhāvāc ca lavanyair upabṛṃhitā / / asāntvayat svayaṃ bhūmiṃ vidhavāṃ svāṃ sakhīm iva // JRt_267 //
[Ps-JRT 13] / sā rājñī śuklapratipadvītabhītā bhavanty atha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898752 (0.0):
asāntvayat svayaṃ bhūmiṃ vidhavāṃ svāṃ sakhīm iva // JRt_267 // / [Ps-JRT 13]
rājānaṃ gurubhis svīyaiś carameṣṭim avāpipat // JRt_B.303 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898759 (0.0):
sā rājñī śuklapratipadvītabhītā bhavanty atha / / rājānaṃ gurubhis svīyaiś carameṣṭim avāpipat // JRt_B.303 //
pūrvopakārasmaraṇāc Chāhamerādayo 'khilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898761 (0.0):
rājānaṃ gurubhis svīyaiś carameṣṭim avāpipat // JRt_B.303 // / pūrvopakārasmaraṇāc chāhamerādayo 'khilāḥ /
tāṃ prāṇamann amātyās svāṃ cāndrīm iva navāṃ kalām // JRt_268 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898774 (0.0):
pūrvopakārasmaraṇāc chāhamerādayo 'khilāḥ / / tāṃ prāṇamann amātyās svāṃ cāndrīm iva navāṃ kalām // JRt_268 //
śamayantyā rajas sarvaṃ tāpāpahatidakṣayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898780 (0.0):
tāṃ prāṇamann amātyās svāṃ cāndrīm iva navāṃ kalām // JRt_268 // / śamayantyā rajas sarvaṃ tāpāpahatidakṣayā /
tayā nidāghavṛṣṭyeva latās saṃvardhitāḫ prajāḥ // JRt_269 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898785 (0.0):
śamayantyā rajas sarvaṃ tāpāpahatidakṣayā / / tayā nidāghavṛṣṭyeva latās saṃvardhitāḥ prajāḥ // JRt_269 //
Śāhmerāt svodayabhraṃśaśaṅkinī bhaṭṭaBhikṣaṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898789 (0.0):
tayā nidāghavṛṣṭyeva latās saṃvardhitāḥ prajāḥ // JRt_269 // / śāhmerāt svodayabhraṃśaśaṅkinī bhaṭṭabhikṣaṇam /
tadudrekavināśārthaṃ mānaṃ devī nināya sā // JRt_270 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898800 (0.0):
tadudrekavināśārthaṃ mānaṃ devī nināya sā // JRt_270 //
dustareṣu mahābhītijalapūreṣu sā tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898806 (0.0):
tadudrekavināśārthaṃ mānaṃ devī nināya sā // JRt_270 // / dustareṣu mahābhītijalapūreṣu sā tataḥ /
tatprajñānāvam āruhya kāryapāraṃ paraṃ yayau // JRt_271 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898816 (0.0):
dustareṣu mahābhītijalapūreṣu sā tataḥ / / tatprajñānāvam āruhya kāryapāraṃ paraṃ yayau // JRt_271 //
antas sehe na Śāhmeras taddattaṃ Bhikṣaṇodayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898822 (0.0):
tatprajñānāvam āruhya kāryapāraṃ paraṃ yayau // JRt_271 // / antas sehe na śāhmeras taddattaṃ bhikṣaṇodayam /
mānavantas sahante hi cchāyāsāmyaṃ kathañcana // JRt_272 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898828 (0.0):
antas sehe na śāhmeras taddattaṃ bhikṣaṇodayam / / mānavantas sahante hi cchāyāsāmyaṃ kathañcana // JRt_272 //
vartate dhūmatāpādilakṣaṇaṃ jātavedasaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898834 (0.0):
mānavantas sahante hi cchāyāsāmyaṃ kathañcana // JRt_272 // / vartate dhūmatāpādilakṣaṇaṃ jātavedasaḥ /
dhīmato 'sya na kiñcit tu roṣaliṅgam alakṣyata // JRt_273 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898843 (0.0):
vartate dhūmatāpādilakṣaṇaṃ jātavedasaḥ / / dhīmato 'sya na kiñcit tu roṣaliṅgam alakṣyata // JRt_273 //
chalābhinītarogeṇa Śāhamereṇa dhīmatā / / pratyāsannavināśatvam ātmanas samakathyata // JRt_274 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898853 (0.0):
dhīmato 'sya na kiñcit tu roṣaliṅgam alakṣyata // JRt_273 // / chalābhinītarogeṇa śāhamereṇa dhīmatā /
tasyātha pratyavekṣārtham Avatārādibhis saha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902237 (0.038):
bhūmāv eva sthitā nākabhogasaukhyam abhuñjata // JRt_B.544 // / loharapratyavekṣārthaṃ yān nyadhāt pūrvabhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428309 (0.038):
bhūmāv eva sthitā nākabhogasaukhyam abhuñjata // JRt_B.544 // / Loharapratyavekṣārthaṃ yān nyadhāt pūrvabhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898857 (0.043):
pratyāsannavināśatvam ātmanas samakathyata // JRt_274 // / tasyātha pratyavekṣārtham avatārādibhis saha /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21150952 (0.058):
siddhasādhanatvavāraṇāya / dvitīyaṃ tu vyāpāranubandhitayā / tajjñānaviṣayakairātmādibhiḥ prāmāṇyajñānajananadvāra
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144648 (0.062):
yaḥ pūrvamārabhet karma takṣakaiḥ sthāpakaiḥ saha / / yajamānumatyā ca karṣaṇādi mahāmune // Vis_8.37 //
vyasarji Koṭayā devyā sa śrīmān bhaṭṭaBhikṣaṇaḥ // JRt_275 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6456765 (0.027):
saṃkrāmayeyam' iti / / sa tadaiva devyaiveyam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683521 (0.028):
kriyate tasmādenāṃ somakrayaṇyā saṃkhyāpayati / sa saṃkhyāpayati | samakhye devyā dhiyā saṃ dakṣiṇayorucakṣasā mā ma āyuḥ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423796 (0.062):
Gāndhāradeśaṃ Udyānadevo labdhāntaras tataḥ // JRt_B.230 // / śrīmān Udyānadevo 'tha randhrapraharaṇodyataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424161 (0.062):
avyāhatapraveśāśo matimāñ Śāhamerakaḥ // JRt_222 // / samaṃ śrīKoṭayā devyā mūrtayeva jayaśriyā /
svedaẖ kupitapittasya hito no veti vādibhiḥ /
sampraveśān nyaṣidhyanta dvāssthais tadanuyāyinaḥ // JRt_276 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898876 (0.0):
svedaḥ kupitapittasya hito no veti vādibhiḥ / / sampraveśān nyaṣidhyanta dvāssthais tadanuyāyinaḥ // JRt_276 //
tau BhikṣaṇĀvatārau dvau tatsamīpam avikṣatām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898885 (0.0):
sampraveśān nyaṣidhyanta dvāssthais tadanuyāyinaḥ // JRt_276 //
sāṅkaṭyād iva tatprāṇarakṣiṇyo devatā na tu // JRt_277 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898893 (0.0):
tau bhikṣaṇāvatārau dvau tatsamīpam avikṣatām / / sāṅkaṭyād iva tatprāṇarakṣiṇyo devatā na tu // JRt_277 //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695953 (0.003):
yadaṅgaśo / vikṛtto bhavati tatprāṇodānābhyāṃ saṃdadhāti deva tvaṣṭarbhūri te
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4926378 (0.012):
*{1/244: E1,2,5,6 om. ato na śarīraguṇāḥ prāṇādayaḥ}* / *{1/245: E2: 1,73; E5: 1,209; E6: 1,14}* / *{1/246: E1,2,5,6, TA, A; M.pari.: vadāmaḥ; TB, TC: brūmaḥ}*
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737007 (0.012):
prāṇasamarṣaṇādyupakartari apakartṛtvarūpasāddaśyabalenetyarthaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18151840 (0.021):
vetālā kṣitipālāśca na kasya prāṇahāriṇah // KAvk_11.103 //
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21253803 (0.032):
adantādavyayībhāvāttṛtīyāsaptamyorbahulamambhāvaḥ syāt / adhigopam, / adhigopena, adhigope vā / kṛṣṇasya samīpam upakṛṣṇam / madrāṇāṃ samṛddhiḥ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3351832 (0.038):
prāṇena sarvakāryakaraṇāśrayeṇopalakṣitā prāṇa ityucyate sadākhyā parā / devatā / / prāṇasya prāṇaṃ" "prāṇaśarīro bhārūpa"ityādiśruteḥ /"
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5407610 (0.042):
kāraṇam na sidhyati . na hi asamīpam samīpam bhavati . kim tarhi . / asamīpastham samīpastham bhavati . tat tarhi vaktavyam . na vaktavyam .
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4585032 (0.053):
śarīratrāṇakāruṇyātsamīpaṃ nopasarpasi / / yathā tvaṃ kaṇṭakādīnāmasahiṣṇutayā vyathām // BndP_2,23.49 //
anuyuktāmayodantas sa kālena tayor nijaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898899 (0.0):
sāṅkaṭyād iva tatprāṇarakṣiṇyo devatā na tu // JRt_277 // / anuyuktāmayodantas sa kālena tayor nijaiḥ /
gātre nyakhānayac chastrīr ādhīn svasyodakhānayat // JRt_278 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898906 (0.0):
anuyuktāmayodantas sa kālena tayor nijaiḥ / / gātre nyakhānayac chastrīr ādhīn svasyodakhānayat // JRt_278 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17439015 (0.018):
Jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / Dānātakathaneśasya tanūjāya Hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912884 (0.018):
jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / dānātakathaneśasya tanūjāya hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.020):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.020):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
sirābhiś śoṇitaṃ vāṣpaṃ dṛśāṅgais sakalair asūn /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898914 (0.0):
gātre nyakhānayac chastrīr ādhīn svasyodakhānayat // JRt_278 // / sirābhiś śoṇitaṃ vāṣpaṃ dṛśāṅgais sakalair asūn /
tau dvāv amuñcatāṃ sadyas taddveṣaṃ sa ca cetasā // JRt_279 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898921 (0.0):
sirābhiś śoṇitaṃ vāṣpaṃ dṛśāṅgais sakalair asūn / / tau dvāv amuñcatāṃ sadyas taddveṣaṃ sa ca cetasā // JRt_279 //
tad eva vraṇadīpārkapūrṇapātrārdhatacchiraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898929 (0.0):
tau dvāv amuñcatāṃ sadyas taddveṣaṃ sa ca cetasā // JRt_279 // / tad eva vraṇadīpārkapūrṇapātrārdhatacchiraḥ /
rogamokṣocitaṃ snānaṃ sa tayoś śoṇitair vyadhāt // JRt_280 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898938 (0.0):
tad eva vraṇadīpārkapūrṇapātrārdhatacchiraḥ / / rogamokṣocitaṃ snānaṃ sa tayoś śoṇitair vyadhāt // JRt_280 //
bhavannandanasaṃrakṣāparāv etāv ubhāv api / / tayor anyatamaṃ dvārīkṛtyānyam aharad vidhiḥ // JRt_281 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898948 (0.0):
rogamokṣocitaṃ snānaṃ sa tayoś śoṇitair vyadhāt // JRt_280 // / bhavannandanasaṃrakṣāparāv etāv ubhāv api /
pramītadvijaśokotthatāpaśāntyai jaḍaḫ param /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898956 (0.0):
tayor anyatamaṃ dvārīkṛtyānyam aharad vidhiḥ // JRt_281 // / pramītadvijaśokotthatāpaśāntyai jaḍaḥ param /
paraprāṇān roṣavahnau pradīpte juhuyād iti // JRt_282 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898963 (1.192):
pramītadvijaśokotthatāpaśāntyai jaḍaḥ param / / paraprāṇān roṣavahnau pradīpte juhuyād iti // JRt_282 //
Śāhmeraṃ roddhukāmāṃ tāṃ samarthām api durdhiyaḥ / / Koṭādevīm amātyās svā naye buddhiṃ nyavārayan // JRt_283 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898975 (0.0):
śāhmeraṃ roddhukāmāṃ tāṃ samarthām api durdhiyaḥ / / koṭādevīm amātyās svā naye buddhiṃ nyavārayan // JRt_283 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898967 (1.192):
paraprāṇān roṣavahnau pradīpte juhuyād iti // JRt_282 // / śāhmeraṃ roddhukāmāṃ tāṃ samarthām api durdhiyaḥ /
kedāram iva kulyā sā pānīyena maharddhinā / / lokam āpyāyayām āsa sāmrājyotpalacandrikā // JRt_284 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898987 (0.0):
koṭādevīm amātyās svā naye buddhiṃ nyavārayan // JRt_283 // / kedāram iva kulyā sā pānīyena maharddhinā /
ājñāvyatikramāj jātu kampanādhipatiṃ prati / / yuyutsur akarod yātrām amitrābjaśaśiprabhā // JRt_285 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899001 (0.0):
lokam āpyāyayām āsa sāmrājyotpalacandrikā // JRt_284 // / ājñāvyatikramāj jātu kampanādhipatiṃ prati /
saṅkaṭāt kampaneśas tāṃ kulāyād iva pakṣiṇīm / / jīvagrāhaṃ gṛhītvātha kārāpañjaram ānayat // JRt_286 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899013 (0.0):
yuyutsur akarod yātrām amitrābjaśaśiprabhā // JRt_285 // / saṅkaṭāt kampaneśas tāṃ kulāyād iva pakṣiṇīm /
mantrī Kumārabhaṭṭākhyas tasyās sacivapuṃgavaḥ / / tanmokṣasiddhaye 'kārṣīt tadāmātyaiś chalāt kalim // JRt_287 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899019 (0.0):
jīvagrāhaṃ gṛhītvātha kārāpañjaram ānayat // JRt_286 // / mantrī kumārabhaṭṭākhyas tasyās sacivapuṃgavaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899026 (0.0):
mantrī kumārabhaṭṭākhyas tasyās sacivapuṃgavaḥ / / tanmokṣasiddhaye 'kārṣīt tadāmātyaiś chalāt kalim // JRt_287 //
rājñyāḫ puṃbhāvamātreṇa bhinnam ākārasannibham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899033 (0.0):
tanmokṣasiddhaye 'kārṣīt tadāmātyaiś chalāt kalim // JRt_287 // / rājñyāḥ puṃbhāvamātreṇa bhinnam ākārasannibham /
kamaṇḍalukaraṃ kañcit so 'dhād vidyārthinaṃ śiśum // JRt_288 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899040 (0.0):
rājñyāḥ puṃbhāvamātreṇa bhinnam ākārasannibham / / kamaṇḍalukaraṃ kañcit so 'dhād vidyārthinaṃ śiśum // JRt_288 //
gatvā sa kampanādhīśaṃ dhīpraśaṃsāvimaṇḍitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899047 (0.0):
kamaṇḍalukaraṃ kañcit so 'dhād vidyārthinaṃ śiśum // JRt_288 // / gatvā sa kampanādhīśaṃ dhīpraśaṃsāvimaṇḍitaḥ /
sauṣṭhavaudāryasampattiśālinīṃ vācam abhyadhāt // JRt_289 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899054 (0.0):
gatvā sa kampanādhīśaṃ dhīpraśaṃsāvimaṇḍitaḥ / / sauṣṭhavaudāryasampattiśālinīṃ vācam abhyadhāt // JRt_289 //
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7325777 (0.049):
dviṣām+vighātāya vidhātum+icchatas+rahasi+anujñām+adhigamya bhūbhṛtas+ / / sa sauṣṭhavaudāryaviśeṣaśālinīm+viniścitārthām+iti vācam+ādadhe //
svaśiro malinīkṛtya jīvatāṃ yoṣidājñayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899061 (0.0):
sauṣṭhavaudāryasampattiśālinīṃ vācam abhyadhāt // JRt_289 // / svaśiro malinīkṛtya jīvatāṃ yoṣidājñayā /
puruṣatvaṃ tvayā svāmin kṛtārthīkriyate 'dya naḥ // JRt_290 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899069 (0.0):
svaśiro malinīkṛtya jīvatāṃ yoṣidājñayā / / puruṣatvaṃ tvayā svāmin kṛtārthīkriyate 'dya naḥ // JRt_290 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429022 (0.061):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo Hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902939 (0.061):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429802 (0.061):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḫ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika Uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903717 (0.061):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḥ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421409 (0.064):
Lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 // / [Ps-JRT 2] / tatra hetur Lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895379 (0.064):
lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 // / [Ps-JRT 2] / tatra hetur lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef /
[Ps-JRT 14] / strītvāt kātaracittāyā dānabhogotsavadviṣaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899079 (0.0):
puruṣatvaṃ tvayā svāmin kṛtārthīkriyate 'dya naḥ // JRt_290 // / [Ps-JRT 14]
rājñyā bandhuṣu sainyāntar draviṇaṃ vartate mahat // JRt_B.327 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899086 (0.0):
strītvāt kātaracittāyā dānabhogotsavadviṣaḥ / / rājñyā bandhuṣu sainyāntar draviṇaṃ vartate mahat // JRt_B.327 //
gatvā tvadājñayā kārāṃ tasyās tarjanasāntvanaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899093 (0.0):
rājñyā bandhuṣu sainyāntar draviṇaṃ vartate mahat // JRt_B.327 // / gatvā tvadājñayā kārāṃ tasyās tarjanasāntvanaiḥ /
dhanaṃ janas tvadīyo 'yaṃ svāmisātkartum icchati // JRt_291 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899098 (0.0):
gatvā tvadājñayā kārāṃ tasyās tarjanasāntvanaiḥ / / dhanaṃ janas tvadīyo 'yaṃ svāmisātkartum icchati // JRt_291 //
strītvād aśaktā dātuṃ sā samacaiṣīd dhanaṃ yataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899106 (0.0):
dhanaṃ janas tvadīyo 'yaṃ svāmisātkartum icchati // JRt_291 // / strītvād aśaktā dātuṃ sā samacaiṣīd dhanaṃ yataḥ /
vyasṛjat kampaneśas taṃ kārām evaṃ vimohitaḥ // JRt_292 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899112 (0.0):
strītvād aśaktā dātuṃ sā samacaiṣīd dhanaṃ yataḥ / / vyasṛjat kampaneśas taṃ kārām evaṃ vimohitaḥ // JRt_292 //
kārāyā nirgamiṣyantīṃ devīṃ Koṭām ivekṣitum / / tatkālam eva sandhyāgāj jagadrañjanakovidā // JRt_293 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899118 (0.0):
vyasṛjat kampaneśas taṃ kārām evaṃ vimohitaḥ // JRt_292 // / kārāyā nirgamiṣyantīṃ devīṃ koṭām ivekṣitum /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899125 (0.0):
kārāyā nirgamiṣyantīṃ devīṃ koṭām ivekṣitum / / tatkālam eva sandhyāgāj jagadrañjanakovidā // JRt_293 //
sandhyāvandanayogyāmbuvāhinā vaṭunā saha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899131 (0.0):
tatkālam eva sandhyāgāj jagadrañjanakovidā // JRt_293 // / sandhyāvandanayogyāmbuvāhinā vaṭunā saha /
asau kārām avikṣac ca rājñyāś niraguś śucaḥ // JRt_294 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899138 (0.0):
sandhyāvandanayogyāmbuvāhinā vaṭunā saha / / asau kārām avikṣac ca rājñyāś niraguś śucaḥ // JRt_294 //
rājñīveṣabhṛtaṃ tatra sthāpayitvā vaṭuṃ sa tam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899143 (0.0):
asau kārām avikṣac ca rājñyāś niraguś śucaḥ // JRt_294 // / rājñīveṣabhṛtaṃ tatra sthāpayitvā vaṭuṃ sa tam /
tadveṣadhāriṇīṃ Koṭām anvādāya viniryayau // JRt_295 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899150 (0.0):
rājñīveṣabhṛtaṃ tatra sthāpayitvā vaṭuṃ sa tam / / tadveṣadhāriṇīṃ koṭām anvādāya viniryayau // JRt_295 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674741 (0.056):
prasenajitā | aṭavīgatā tatrāpy amanuṣyair manuṣyaveṣadhāribhiḥ pravāryate / | tayā evaṃ pravāryamāṇayā bhagavān saśrāvakasaṃghas traimāsyam upasthitaś
rakṣitāro 'pi nājānaṃs tad yāvat tāvad eva sā / / kampanādhipatiṃ cakre svacakrebhaśakṛtkarim // JRt_296 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899163 (0.0):
tadveṣadhāriṇīṃ koṭām anvādāya viniryayau // JRt_295 // / rakṣitāro 'pi nājānaṃs tad yāvat tāvad eva sā /
sā brāhmaṇaKumāreṇa mocitā bhaṭṭaBhikṣaṇāt / / ekadantahatāreẖ kiṃ nānyenebhamukhād bhavet // JRt_297 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899179 (0.0):
ekadantahatāreḥ kiṃ nānyenebhamukhād bhavet // JRt_297 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899163 (0.054):
kampanādhipatiṃ cakre svacakrebhaśakṛtkarim // JRt_296 // / sā brāhmaṇakumāreṇa mocitā bhaṭṭabhikṣaṇāt /
tayānapodito 'py aujjhi Śāhmero naiva śaṅkayā / / kṛtavairās samarthena prājñā naiva hy udāsate // JRt_298 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899191 (0.0):
ekadantahatāreḥ kiṃ nānyenebhamukhād bhavet // JRt_297 // / tayānapodito 'py aujjhi śāhmero naiva śaṅkayā /
na prāsīdan na cākupyat tasmin sā balaśālini /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899197 (0.0):
kṛtavairās samarthena prājñā naiva hy udāsate // JRt_298 // / na prāsīdan na cākupyat tasmin sā balaśālini /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.046):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.046):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912884 (0.051):
jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / dānātakathaneśasya tanūjāya hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17439015 (0.051):
Jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / Dānātakathaneśasya tanūjāya Hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
ghṛṇā pramādasahitā vināśaprathamāṅkuraḥ // JRt_299 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899204 (0.0):
na prāsīdan na cākupyat tasmin sā balaśālini / / ghṛṇā pramādasahitā vināśaprathamāṅkuraḥ // JRt_299 //
[Ps-JRT 16] / devyā vāsaṃ vimuñcantyās tasyā dhanarasāśrayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899212 (0.0):
ghṛṇā pramādasahitā vināśaprathamāṅkuraḥ // JRt_299 // / [Ps-JRT 16]
Śāhmere viṣavallīva drohadhīr abhyavardhata // JRt_B.337 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899218 (0.0):
devyā vāsaṃ vimuñcantyās tasyā dhanarasāśrayam / / śāhmere viṣavallīva drohadhīr abhyavardhata // JRt_B.337 //
vardhano 'nyatarasyābhūt pakṣo 'nyasya kṣayāvahaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899223 (0.0):
śāhmere viṣavallīva drohadhīr abhyavardhata // JRt_B.337 // / vardhano 'nyatarasyābhūt pakṣo 'nyasya kṣayāvahaḥ /
KoṭāŚāhmerayor asti kṣitimārutayor iva // JRt_B.338 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899230 (0.063):
koṭāśāhmerayor asti kṣitimārutayor iva // JRt_B.338 // / jayāpīḍapuraṃ yāntyāṃ tasyāṃ kāryānurodhataḥ /
Jayāpīḍapuraṃ yāntyāṃ tasyāṃ kāryānurodhataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899237 (0.0):
koṭāśāhmerayor asti kṣitimārutayor iva // JRt_B.338 // / jayāpīḍapuraṃ yāntyāṃ tasyāṃ kāryānurodhataḥ /
Śāhamero balī jātu nagaraṃ svīcakāra saḥ // JRt_300 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899242 (0.0):
jayāpīḍapuraṃ yāntyāṃ tasyāṃ kāryānurodhataḥ / / śāhamero balī jātu nagaraṃ svīcakāra saḥ // JRt_300 //
tasmiṃl Lavanyalokena gṛhītājñe balīyasi / / rājñī samavṛṇot koṭṭadvāraṃ saha jayāśayā // JRt_301 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899256 (0.0):
śāhamero balī jātu nagaraṃ svīcakāra saḥ // JRt_300 // / tasmiṃl lavanyalokena gṛhītājñe balīyasi /
[Ps-JRT 17] / nivṛttanetracārasya capalatvaikakāraṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899263 (0.0):
rājñī samavṛṇot koṭṭadvāraṃ saha jayāśayā // JRt_301 // / [Ps-JRT 17]
ākhur bilagato votoś Śāhamerasya sābhavat // JRt_B.341 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899272 (0.0):
nivṛttanetracārasya capalatvaikakāraṇam / / ākhur bilagato votoś śāhamerasya sābhavat // JRt_B.341 //
niruddhe balinā koṭaguhābhre matiśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899278 (0.0):
ākhur bilagato votoś śāhamerasya sābhavat // JRt_B.341 // / niruddhe balinā koṭaguhābhre matiśālinā /
nṛsiṃhenābhajat Koṭā sṛgālīva muhur bhayam // JRt_302 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899284 (0.0):
niruddhe balinā koṭaguhābhre matiśālinā / / nṛsiṃhenābhajat koṭā sṛgālīva muhur bhayam // JRt_302 //
[Ps-JRT 18] / tuṅgatvaṃ maṅgalāsaṅgam abhaṅgurataraśriyam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899292 (0.0):
nṛsiṃhenābhajat koṭā sṛgālīva muhur bhayam // JRt_302 // / [Ps-JRT 18]
rājyāṅgaiś ca nijāṅgaiś ca dattai rājñī karotu me // JRt_B.343 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899301 (0.0):
tuṅgatvaṃ maṅgalāsaṅgam abhaṅgurataraśriyam / / rājyāṅgaiś ca nijāṅgaiś ca dattai rājñī karotu me // JRt_B.343 //
adhyaśetatarāṃ rājñī matputrāṇāṃ na kevalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899307 (0.0):
rājyāṅgaiś ca nijāṅgaiś ca dattai rājñī karotu me // JRt_B.343 // / adhyaśetatarāṃ rājñī matputrāṇāṃ na kevalam /
prāṇānām api caiśvaryaṃ ślāghyā sukhaparamparā // JRt_B.344 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899312 (0.0):
adhyaśetatarāṃ rājñī matputrāṇāṃ na kevalam / / prāṇānām api caiśvaryaṃ ślāghyā sukhaparamparā // JRt_B.344 //
siṃhāsane mayā sākaṃ śriyā sākaṃ mamorasi /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899319 (0.0):
prāṇānām api caiśvaryaṃ ślāghyā sukhaparamparā // JRt_B.344 // / siṃhāsane mayā sākaṃ śriyā sākaṃ mamorasi /
kṣamayā saha citte me rājñī niviśatāṃ svayam // JRt_303 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899327 (0.0):
siṃhāsane mayā sākaṃ śriyā sākaṃ mamorasi / / kṣamayā saha citte me rājñī niviśatāṃ svayam // JRt_303 //
tām evamādisandeśair mugdhāṃ sammohya yatnataḥ / / haste cakāra koṭakṣmāṃ Koṭādevīṃ ca buddhimān // JRt_304 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899335 (0.0):
kṣamayā saha citte me rājñī niviśatāṃ svayam // JRt_303 // / tām evamādisandeśair mugdhāṃ sammohya yatnataḥ /
ekasmiñ śayane rātrim ativāhya tayā samam / / sa prātar utthito jātu tīkṣṇair devīm arodhayat // JRt_305 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899344 (0.0):
haste cakāra koṭakṣmāṃ koṭādevīṃ ca buddhimān // JRt_304 // / ekasmiñ śayane rātrim ativāhya tayā samam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899351 (0.0):
ekasmiñ śayane rātrim ativāhya tayā samam / / sa prātar utthito jātu tīkṣṇair devīm arodhayat // JRt_305 //
varṣe pañcadaśe śukladaśamyāṃ nabhasas tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899358 (0.0):
sa prātar utthito jātu tīkṣṇair devīm arodhayat // JRt_305 // / varṣe pañcadaśe śukladaśamyāṃ nabhasas tataḥ /
tāreva nabhaso rājyād rājñī bhraṃśam alabdha sā // JRt_306 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899364 (0.0):
varṣe pañcadaśe śukladaśamyāṃ nabhasas tataḥ / / tāreva nabhaso rājyād rājñī bhraṃśam alabdha sā // JRt_306 //
tatputrāv api tau dvau sa karaṇīyavicakṣaṇaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899369 (0.0):
tāreva nabhaso rājyād rājñī bhraṃśam alabdha sā // JRt_306 // / tatputrāv api tau dvau sa karaṇīyavicakṣaṇaḥ /
babandha bandhusambandhikalpavṛkṣo bhaṭāgraṇīḥ // JRt_307 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899377 (0.0):
tatputrāv api tau dvau sa karaṇīyavicakṣaṇaḥ / / babandha bandhusambandhikalpavṛkṣo bhaṭāgraṇīḥ // JRt_307 //
16) Šams ad-Dīn ibn Ṭāhir Mirzā (Šāh Mīr) (LS 4415-4418)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899388 (0.0):
babandha bandhusambandhikalpavṛkṣo bhaṭāgraṇīḥ // JRt_307 // / 16) Shams ad-Dīn ibn Ṭāhir Mirzā (Shāh Mīr) (LS 4415-4418)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428198 (0.055):
āliṅgya nākavanitās stanaunnatyam apīphalat // JRt_463 // / 20) Quṭb-ad-Dīn (LS 4449-4465)
svaṃ rūpaṃ cidacidbhir ebhir abhito vyañjat svayaṃ nirmitair yasyonmīlati
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899397 (0.0):
16) Shams ad-Dīn ibn Ṭāhir Mirzā (Shāh Mīr) (LS 4415-4418) / svaṃ rūpaṃ cidacidbhir ebhir abhito vyañjat svayaṃ nirmitair yasyonmīlati
deśakālakalanākallolitaṃ tan mahaḥ / / ātmā vāstu śivo 'stu vāstv atha haris so 'py ātmabhūr astu vā buddho vāstu
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899413 (0.0):
svaṃ rūpaṃ cidacidbhir ebhir abhito vyañjat svayaṃ nirmitair yasyonmīlati / deśakālakalanākallolitaṃ tan mahaḥ /
jino 'stu vā bhagavate tasmai namaẖ karmaṇe // JRt_308 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899418 (1.788):
ātmā vāstu śivo 'stu vāstv atha haris so 'py ātmabhūr astu vā buddho vāstu / jino 'stu vā bhagavate tasmai namaḥ karmaṇe // JRt_308 //
bhiyaṃ Lavanyalokeṣu kīrtiṃ dikṣu mahīṃ bhuje /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899425 (0.025):
bhiyaṃ lavanyalokeṣu kīrtiṃ dikṣu mahīṃ bhuje /
Lakṣmīṃ vakṣasi Koṭāṃ ca kārāyāṃ sa tato vyadhāt // JRt_309 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899434 (0.0):
bhiyaṃ lavanyalokeṣu kīrtiṃ dikṣu mahīṃ bhuje / / lakṣmīṃ vakṣasi koṭāṃ ca kārāyāṃ sa tato vyadhāt // JRt_309 //
nītvāvasthāntaraṃ daussthyaśamāt Kaśmīramaṇḍalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899436 (0.0):
lakṣmīṃ vakṣasi koṭāṃ ca kārāyāṃ sa tato vyadhāt // JRt_309 // / nītvāvasthāntaraṃ daussthyaśamāt kaśmīramaṇḍalam /
śrīŚaṃśadīna ity ākhyām anyāṃ svasya vyadhān nṛpaḥ // JRt_310 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899448 (0.0):
śrīśaṃśadīna ity ākhyām anyāṃ svasya vyadhān nṛpaḥ // JRt_310 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427250 (0.050):
alolaśrīḫ purīṃ Lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901181 (0.050):
alolaśrīḥ purīṃ lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
[Ps-JRT 19] / rājā Satīsaraẖkṣoṇiśuktimuktāmaṇis tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899449 (0.0):
śrīśaṃśadīna ity ākhyām anyāṃ svasya vyadhān nṛpaḥ // JRt_310 // / [Ps-JRT 19]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899456 (0.0):
rājā satīsaraḥkṣoṇiśuktimuktāmaṇis tataḥ / / arthacintāmaṇir vairiratnavajramaṇir babhau // JRt_B.353 //
arthacintāmaṇir vairiratnavajramaṇir babhau // JRt_B.353 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899463 (0.0):
rājā satīsaraḥkṣoṇiśuktimuktāmaṇis tataḥ / / arthacintāmaṇir vairiratnavajramaṇir babhau // JRt_B.353 //
mahābale bhuje tasya kāṣṭhoddīpanaśālinaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899470 (0.0):
arthacintāmaṇir vairiratnavajramaṇir babhau // JRt_B.353 // / mahābale bhuje tasya kāṣṭhoddīpanaśālinaḥ /
maurvīkiṇaḫ pratāpāgner adhūmayad anantaram // JRt_311 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899476 (0.0):
mahābale bhuje tasya kāṣṭhoddīpanaśālinaḥ / / maurvīkiṇaḥ pratāpāgner adhūmayad anantaram // JRt_311 //
prāharan mantriṇāṃ rājā saṃśayaṃ na tu tasya te /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899481 (0.0):
maurvīkiṇaḥ pratāpāgner adhūmayad anantaram // JRt_311 // / prāharan mantriṇāṃ rājā saṃśayaṃ na tu tasya te /
bhinatty anyān maṇīn vajro nānyaratnāni taṃ punaḥ // JRt_312 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899491 (0.0):
prāharan mantriṇāṃ rājā saṃśayaṃ na tu tasya te / / bhinatty anyān maṇīn vajro nānyaratnāni taṃ punaḥ // JRt_312 //
[Ps-JRT 20] / rājyādhikārān akhilān strībhāvād dussahān svayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899500 (0.0):
bhinatty anyān maṇīn vajro nānyaratnāni taṃ punaḥ // JRt_312 // / [Ps-JRT 20]
yeṣu viśvāsapātreṣu śrīKoṭā svayam arpipat // JRt_B.356 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899507 (0.0):
rājyādhikārān akhilān strībhāvād dussahān svayam / / yeṣu viśvāsapātreṣu śrīkoṭā svayam arpipat // JRt_B.356 //
Candragomin: Sisyalekha (cansisyu.htm.txt) 18130406 (0.047):
vistīrṇanimnavimalaprakaṭāśrayeṣu pātreṣu sarvaparimardasaheṣu yeṣu | / tatsaṃsthitaṃ bhavati sarvajanopakāraṃ x x x x x x x x x x x x x x || Śl_8
tejomahimneva ravis tamāṃsīva guhāntarāt / JRt_B.357ab /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899513 (0.0):
yeṣu viśvāsapātreṣu śrīkoṭā svayam arpipat // JRt_B.356 // / tejomahimneva ravis tamāṃsīva guhāntarāt / JRt_B.357ab /
sa rājā rājato Rājasthānīyān Kāṣṭhavāṭagān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899521 (0.0):
tejomahimneva ravis tamāṃsīva guhāntarāt / JRt_B.357ab / / sa rājā rājato rājasthānīyān kāṣṭhavāṭagān /
bhayāt tato 'pi vidrāvya ślāghanīyayaśā babhau // JRt_313 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899529 (0.0):
sa rājā rājato rājasthānīyān kāṣṭhavāṭagān / / bhayāt tato 'pi vidrāvya ślāghanīyayaśā babhau // JRt_313 //
[Ps-JRT 21] / yatra sandhyātapasy eva Lavanyais timirair iva /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899533 (0.0):
bhayāt tato 'pi vidrāvya ślāghanīyayaśā babhau // JRt_313 // / [Ps-JRT 21]
arodhi rucisañcāras svāmino balaśālibhiḥ //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899538 (0.0):
yatra sandhyātapasy eva lavanyais timirair iva / / arodhi rucisañcāras svāmino balaśālibhiḥ //
Kaśmīramaṇḍalaṃ caṇḍaśauryadaṇḍitavidviṣā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899546 (1.192):
kaśmīramaṇḍalaṃ caṇḍaśauryadaṇḍitavidviṣā /
kramāgatam ivāśeṣaṃ kṣaṇāt tena vaśīkṛtam // B 358a-h // / hṛtveva hṛdayāt kampaṃ sampadāpi tadā sa ca /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899557 (0.0):
kaśmīramaṇḍalaṃ caṇḍaśauryadaṇḍitavidviṣā / / kramāgatam ivāśeṣaṃ kṣaṇāt tena vaśīkṛtam // b 358a-h //
vāmetareṇa lokasya bāhunā nayanena ca // JRt_B.359 // / ciraṃ dhuraṃ parinyasya putrayos svād anūnayoḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899567 (0.0):
hṛtveva hṛdayāt kampaṃ sampadāpi tadā sa ca / / vāmetareṇa lokasya bāhunā nayanena ca // JRt_B.359 //
nayocchritayaśā rājyaṃ sukhaṃ bhuṅkte sma bhūpatiḥ // JRt_314 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899577 (0.0):
ciraṃ dhuraṃ parinyasya putrayos svād anūnayoḥ / / nayocchritayaśā rājyaṃ sukhaṃ bhuṅkte sma bhūpatiḥ // JRt_314 //
sapañcavāsarān bhuktvā trīn abdān medinīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899585 (0.0):
nayocchritayaśā rājyaṃ sukhaṃ bhuṅkte sma bhūpatiḥ // JRt_314 // / sapañcavāsarān bhuktvā trīn abdān medinīpatiḥ /
aṣṭādaśe 'bde rākāyām āṣāḍhyāṃ sa vyapadyata // JRt_315 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899590 (0.0):
sapañcavāsarān bhuktvā trīn abdān medinīpatiḥ / / aṣṭādaśe 'bde rākāyām āṣāḍhyāṃ sa vyapadyata // JRt_315 //
17) Ǧamšīd (LS 4418-4420) / atha prathamasāmantais sammatājñas sa Jyaṃśiraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899599 (0.0):
17) Gamshīd (LS 4418-4420) / atha prathamasāmantais sammatājñas sa jyaṃśiraḥ /
Satīsaraẖkṣitirakṣām akṣāmaśrīr aṭaṅkayat // JRt_316 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899608 (0.0):
satīsaraḥkṣitirakṣām akṣāmaśrīr aṭaṅkayat // JRt_316 //
rājyatoraṇasaṃvāhastambhābhyāṃ dharaṇīpateḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899614 (0.0):
satīsaraḥkṣitirakṣām akṣāmaśrīr aṭaṅkayat // JRt_316 // / rājyatoraṇasaṃvāhastambhābhyāṃ dharaṇīpateḥ /
anujo balabuddhibhyām agamac chaṅkanīyatāṃ // JRt_317 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899621 (0.0):
rājyatoraṇasaṃvāhastambhābhyāṃ dharaṇīpateḥ / / anujo balabuddhibhyām agamac chaṅkanīyatāṃ // JRt_317 //
naiva dānaṃ na cādānaṃ nigrahaṃ nāpy anugraham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899628 (0.0):
anujo balabuddhibhyām agamac chaṅkanīyatāṃ // JRt_317 // / naiva dānaṃ na cādānaṃ nigrahaṃ nāpy anugraham /
vihāraṃ na na cāhāraṃ rājño nyūnaṃ sa hi vyadhāt // JRt_318 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899637 (0.0):
naiva dānaṃ na cādānaṃ nigrahaṃ nāpy anugraham / / vihāraṃ na na cāhāraṃ rājño nyūnaṃ sa hi vyadhāt // JRt_318 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427250 (0.059):
alolaśrīḫ purīṃ Lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901181 (0.059):
alolaśrīḥ purīṃ lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
[Ps-JRT 22] / vidyāpraṇayavijñānaprajñātiśayaśālinaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899644 (0.0):
vihāraṃ na na cāhāraṃ rājño nyūnaṃ sa hi vyadhāt // JRt_318 // / [Ps-JRT 22]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427250 (0.056):
alolaśrīḫ purīṃ Lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901181 (0.056):
alolaśrīḥ purīṃ lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
yuvarājān mahārājo vayasaivādhiko 'bhavat // JRt_B.365 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899651 (0.0):
vidyāpraṇayavijñānaprajñātiśayaśālinaḥ / / yuvarājān mahārājo vayasaivādhiko 'bhavat // JRt_B.365 //
prāgvad viśvāsasampattim akurvati mahībhuji / / yuvarājo manāk cakre nikaṭasthair viraktadhīḥ // JRt_319 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899664 (0.0):
yuvarājān mahārājo vayasaivādhiko 'bhavat // JRt_B.365 // / prāgvad viśvāsasampattim akurvati mahībhuji /
tadvaimanasyavṛttāntaśravaṇacchidralābhataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899671 (0.0):
yuvarājo manāk cakre nikaṭasthair viraktadhīḥ // JRt_319 // / tadvaimanasyavṛttāntaśravaṇacchidralābhataḥ /
yuvarājaṃ tato Rājasthānīyāḫ prāhur añjasā // JRt_320 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899677 (0.011):
tadvaimanasyavṛttāntaśravaṇacchidralābhataḥ / / yuvarājaṃ tato rājasthānīyāḥ prāhur añjasā // JRt_320 //
āgate vigrahe vyaktiṃ Rājasthānīyasaṃśrayāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899682 (0.0):
yuvarājaṃ tato rājasthānīyāḥ prāhur añjasā // JRt_320 // / āgate vigrahe vyaktiṃ rājasthānīyasaṃśrayāt /
so 'gād Avantinagaraṃ tanmūlasthānam uddhataḥ // JRt_321 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899691 (0.0):
āgate vigrahe vyaktiṃ rājasthānīyasaṃśrayāt / / so 'gād avantinagaraṃ tanmūlasthānam uddhataḥ // JRt_321 //
athOtpalapuraṃ rājā bhaṭais saha raṇodbhaṭaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899699 (0.0):
athotpalapuraṃ rājā bhaṭais saha raṇodbhaṭaiḥ /
aśiśrayad idaṃ bhrātur vācikaṃ ca visṛṣṭavān // JRt_322 // / durjanapreraṇāt tvaṃ cen matsnehaṃ nābhyajīgaṇaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899702 (0.0):
athotpalapuraṃ rājā bhaṭais saha raṇodbhaṭaiḥ / / aśiśrayad idaṃ bhrātur vācikaṃ ca visṛṣṭavān // JRt_322 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899713 (0.0):
aśiśrayad idaṃ bhrātur vācikaṃ ca visṛṣṭavān // JRt_322 // / durjanapreraṇāt tvaṃ cen matsnehaṃ nābhyajīgaṇaḥ /
lokāpavādajvarataẖ kathaṃ kampo na jāyate // JRt_323 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899719 (0.0):
durjanapreraṇāt tvaṃ cen matsnehaṃ nābhyajīgaṇaḥ / / lokāpavādajvarataḥ kathaṃ kampo na jāyate // JRt_323 //
anyo'nyapālanāyājñāṃ rājñas tridivagāminaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899726 (0.0):
lokāpavādajvarataḥ kathaṃ kampo na jāyate // JRt_323 // / anyo'nyapālanāyājñāṃ rājñas tridivagāminaḥ /
pālanīyām anudhyāya pratyānaya dayāṃ mayi // JRt_324 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899733 (0.0):
anyo'nyapālanāyājñāṃ rājñas tridivagāminaḥ / / pālanīyām anudhyāya pratyānaya dayāṃ mayi // JRt_324 //
iti sandiśya dūtaṃ ca vyasṛjat sa nareśvaraḥ / / kampanādhipatiṃ hantuṃ vyasṛjac ca nijātmajam // JRt_325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899745 (0.0):
pālanīyām anudhyāya pratyānaya dayāṃ mayi // JRt_324 // / iti sandiśya dūtaṃ ca vyasṛjat sa nareśvaraḥ /
mṛgayāṃ yuvarājo 'gād iti dūtaṃ nyarodhayat / / bhrātṛputraṃ nihantuṃ ca śrutadroho 'gamac ca saḥ // JRt_326 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899756 (0.0):
kampanādhipatiṃ hantuṃ vyasṛjac ca nijātmajam // JRt_325 // / mṛgayāṃ yuvarājo 'gād iti dūtaṃ nyarodhayat /
dūtaẖ kim iti nāyātaẖ kālo hi suciraṃ gataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899763 (0.0):
dūtaḥ kim iti nāyātaḥ kālo hi suciraṃ gataḥ / / iti cintākulo lakṣmabhaṭṭo rājāntikam yayau // JRt_327 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325066 (0.043):
tadā himālayagireḥ guhāyāṃ suciraṃ priye / / saṃkrīḍamānayoḥ kālo gato naḥ putralipsayā // Āk_1,1.10 //
iti cintākulo Lakṣmabhaṭṭo rājāntikam yayau // JRt_327 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899772 (0.0):
dūtaḥ kim iti nāyātaḥ kālo hi suciraṃ gataḥ / / iti cintākulo lakṣmabhaṭṭo rājāntikam yayau // JRt_327 //
ūce ca jāne sa drohaṃ lakṣayitvā tavānujaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899778 (0.0):
iti cintākulo lakṣmabhaṭṭo rājāntikam yayau // JRt_327 // / ūce ca jāne sa drohaṃ lakṣayitvā tavānujaḥ /
tvatputramāraṇāyāgād yad dūtasya cirāgamaḥ // JRt_328 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899788 (0.0):
ūce ca jāne sa drohaṃ lakṣayitvā tavānujaḥ / / tvatputramāraṇāyāgād yad dūtasya cirāgamaḥ // JRt_328 //
snāti bhuṅkte svapity eva yuvarāja iti cchalāt / / tvadudyoganiṣedhāya nūnaṃ ruddho vacoharaḥ // JRt_329 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899801 (0.0):
tvatputramāraṇāyāgād yad dūtasya cirāgamaḥ // JRt_328 // / snāti bhuṅkte svapity eva yuvarāja iti cchalāt /
tad Avantipuraṃ tasmiñ śrīDevasarasaṃ gate / / sadyo nissvāmikaṃ hanmo jayo 'smākaṃ tato dhruvaḥ // JRt_330 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899814 (0.0):
tad avantipuraṃ tasmiñ śrīdevasarasaṃ gate / / sadyo nissvāmikaṃ hanmo jayo 'smākaṃ tato dhruvaḥ // JRt_330 //
athĀvantipuraṃ gatvā sattvātiśayaśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899824 (0.0):
athāvantipuraṃ gatvā sattvātiśayaśālinā / / rājñā yuddhaṃ tathākāri tadbhaṭair udbhaṭais samam // JRt_331 //
rājñā yuddhaṃ tathākāri tadbhaṭair udbhaṭais samam // JRt_331 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899831 (0.0):
athāvantipuraṃ gatvā sattvātiśayaśālinā / / rājñā yuddhaṃ tathākāri tadbhaṭair udbhaṭais samam // JRt_331 //
Alleśirāya bhṛtyānāṃ vadhaṃ nūnaṃ niveditum / / Vitastā śavaruddhaughā pratīpam agamad yathā // JRt_332 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899833 (0.0):
rājñā yuddhaṃ tathākāri tadbhaṭair udbhaṭais samam // JRt_331 // / alleśirāya bhṛtyānāṃ vadhaṃ nūnaṃ niveditum /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899842 (0.0):
rājñā yuddhaṃ tathākāri tadbhaṭair udbhaṭais samam // JRt_331 // / alleśirāya bhṛtyānāṃ vadhaṃ nūnaṃ niveditum /
bhrātṛputraṃ parābhūya tāvad Alleśire drutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899849 (0.0):
vitastā śavaruddhaughā pratīpam agamad yathā // JRt_332 // / bhrātṛputraṃ parābhūya tāvad alleśire drutam /
vyāvṛtte raṇakhedārtaḫ prapalāyata Jyaṃśiraḥ // JRt_333 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899855 (0.0):
bhrātṛputraṃ parābhūya tāvad alleśire drutam / / vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.032):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.032):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.035):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.035):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.040):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422955 (0.046):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.046):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.046):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.047):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.052):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429315 (0.053):
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 // / [Ps-JRT 59] / Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426781 (0.053):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / Yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd Udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900711 (0.053):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.055):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433388 (0.055):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907287 (0.055):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899997 (0.055):
kakṣyāvibhāgasahitas svanāmnā racito maṭhaḥ // JRt_341 // / [Ps-JRT 25] / kapaṭāpattrapāropād rājñaḥ prāptavibhīṣakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432019 (0.056):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102] / līlevāpakriyā kartur apakāryasya sā punaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429388 (0.057):
Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 // / [Ps-JRT 60] / Maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ /
[Ps-JRT 23] / dīpasyeva śikhā dhvānte yasya dhīr āpadi sphuret /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899865 (0.0):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23] / dīpasyeva śikhā dhvānte yasya dhīr āpadi sphuret /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.032):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.032):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.036):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe Vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.036):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.042):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.042):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433389 (0.042):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907288 (0.042):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422955 (0.044):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.045):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.045):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.045):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422100 (0.047):
tenOtpalapure Viṣṇoḫ prāsādo nūtanīkṛtaḥ // JRt_107 // / [Ps-JRT 4]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432018 (0.049):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436365 (0.054):
Khāno Jassarathaẖ Khāno Baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / Hindavas Sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910259 (0.054):
khāno jassarathaḥ khāno baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / hindavas sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426781 (0.054):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / Yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd Udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900711 (0.054):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429315 (0.055):
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 // / [Ps-JRT 59] / Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ /
sa ratnaṃ ratnajāteś ca pāṣāṇebhyaẖ kim antaram // JRt_B.381 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899871 (0.0):
dīpasyeva śikhā dhvānte yasya dhīr āpadi sphuret / / sa ratnaṃ ratnajāteś ca pāṣāṇebhyaḥ kim antaram // JRt_B.381 //
samadhitsata bhedāya kañcit kālaṃ sa vairiṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899877 (0.0):
sa ratnaṃ ratnajāteś ca pāṣāṇebhyaḥ kim antaram // JRt_B.381 // / samadhitsata bhedāya kañcit kālaṃ sa vairiṇam /
amoghā dūragā buddhiś śastrāṇy apy ativartate // JRt_B.382 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899883 (0.0):
samadhitsata bhedāya kañcit kālaṃ sa vairiṇam / / amoghā dūragā buddhiś śastrāṇy apy ativartate // JRt_B.382 //
anayor naiva kartavyaẖ kalir māsadvayīm iti / / rājñā samaṃ vidāṃ cakre dhīmān Alleśiras tataḥ // JRt_334 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899898 (0.0):
anayor naiva kartavyaḥ kalir māsadvayīm iti / / rājñā samaṃ vidāṃ cakre dhīmān alleśiras tataḥ // JRt_334 //
pratimucya nijān yodhān Avantipuram utsṛjan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899903 (1.192):
rājñā samaṃ vidāṃ cakre dhīmān alleśiras tataḥ // JRt_334 // / pratimucya nijān yodhān avantipuram utsṛjan /
atha Kṣīrīpathenāsāv Alleśo 'gamad Ikṣikām // JRt_335 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899910 (0.045):
pratimucya nijān yodhān avantipuram utsṛjan / / atha kṣīrīpathenāsāv alleśo 'gamad ikṣikām // JRt_335 //
nagarīrakṣitāṃ nyasya Sayyarāje svamantriṇi /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899910 (0.060):
atha kṣīrīpathenāsāv alleśo 'gamad ikṣikām // JRt_335 // / nagarīrakṣitāṃ nyasya sayyarāje svamantriṇi /
Kramarājyaṃ virājacchrīr Jyaṃśiraś cāgamat tadā // JRt_336 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899924 (0.0):
nagarīrakṣitāṃ nyasya sayyarāje svamantriṇi / / kramarājyaṃ virājacchrīr jyaṃśiraś cāgamat tadā // JRt_336 //
dānamānau pratiśrutya Sayyarājaṃ vibhindatā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899930 (0.0):
kramarājyaṃ virājacchrīr jyaṃśiraś cāgamat tadā // JRt_336 // / dānamānau pratiśrutya sayyarājaṃ vibhindatā /
yuvarājena nagarī svīkṛtā mantrayuktibhiḥ // JRt_337 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899936 (0.0):
dānamānau pratiśrutya sayyarājaṃ vibhindatā / / yuvarājena nagarī svīkṛtā mantrayuktibhiḥ // JRt_337 //
nāmarājatayā duẖkhaṃ bhuktvā Kaśmīramaṇḍale /
māsadvayonau dvau varṣāv avasānam agān nṛpaḥ // JRt_338 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899949 (0.0):
nāmarājatayā duḥkhaṃ bhuktvā kaśmīramaṇḍale / / māsadvayonau dvau varṣāv avasānam agān nṛpaḥ // JRt_338 //
18) ‘Alā' ad-Dīn (LS 4420-4430) / jānann Alāvadeno 'tha taṃ kālaṃ kalahākṣamam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899961 (0.0):
māsadvayonau dvau varṣāv avasānam agān nṛpaḥ // JRt_338 // / 18) 'Alā' ad-Dīn (LS 4420-4430) / jānann alāvadeno 'tha taṃ kālaṃ kalahākṣamam /
dvāraiśvaryaṃ dadau bhrātus sadyo vighnanivṛttaye // JRt_339 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899969 (0.0):
jānann alāvadeno 'tha taṃ kālaṃ kalahākṣamam / / dvāraiśvaryaṃ dadau bhrātus sadyo vighnanivṛttaye // JRt_339 //
salilottaraṇopāyaṃ setuṃ Suyyapure vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899977 (0.0):
dvāraiśvaryaṃ dadau bhrātus sadyo vighnanivṛttaye // JRt_339 // / salilottaraṇopāyaṃ setuṃ suyyapure vyadhāt /
vipatsantaraṇopāyaṃ na punar Jyaṃśiro 'smarat // JRt_340 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899983 (0.0):
salilottaraṇopāyaṃ setuṃ suyyapure vyadhāt / / vipatsantaraṇopāyaṃ na punar jyaṃśiro 'smarat // JRt_340 //
pathikānām nivāsāya tena parvatasīmani / / kakṣyāvibhāgasahitas svanāmnā racito maṭhaḥ // JRt_341 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899995 (0.0):
vipatsantaraṇopāyaṃ na punar jyaṃśiro 'smarat // JRt_340 // / pathikānām nivāsāya tena parvatasīmani /
[Ps-JRT 25] / kapaṭāpattrapāropād rājñaḫ prāptavibhīṣakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900002 (0.0):
kakṣyāvibhāgasahitas svanāmnā racito maṭhaḥ // JRt_341 // / [Ps-JRT 25]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.032):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.032):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.037):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.037):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.041):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.042):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.042):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.047):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.050):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429315 (0.052):
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 // / [Ps-JRT 59] / Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432148 (0.053):
labhante // JRt_630 // / [Ps-JRT 104] / karoṭīṭaṅkanāghaṭṭaradaṭāṅkārakuṭṭanaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422954 (0.053):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432019 (0.053):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102] / līlevāpakriyā kartur apakāryasya sā punaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425923 (0.055):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḫ prapalāyata Jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899855 (0.056):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429387 (0.058):
Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 // / [Ps-JRT 60] / Maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ /
svayaṃ dvāraṃ tyajan so 'gād grāmaṃ Jyeṣṭheśvarābhidham // JRt_B.391 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900011 (0.0):
kapaṭāpattrapāropād rājñaḥ prāptavibhīṣakaḥ / / svayaṃ dvāraṃ tyajan so 'gād grāmaṃ jyeṣṭheśvarābhidham // JRt_B.391 //
evaṃ vikramanītibhyāṃ deśaṃ śodhayato nijam / / śrīŚiraśśāṭako rājño dvāraiśvaryam avāptavān // JRt_342 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900013 (0.0):
svayaṃ dvāraṃ tyajan so 'gād grāmaṃ jyeṣṭheśvarābhidham // JRt_B.391 // / evaṃ vikramanītibhyāṃ deśaṃ śodhayato nijam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900023 (0.0):
śrīśiraśśāṭako rājño dvāraiśvaryam avāptavān // JRt_342 //
tasya rājño 'bhavat putro nāmnā Śāhābhadenakaḥ / / balabuddhikṣamāśauryamantrotsāhaguṇair yutaḥ // *26 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900037 (0.0):
śrīśiraśśāṭako rājño dvāraiśvaryam avāptavān // JRt_342 // / tasya rājño 'bhavat putro nāmnā śāhābhadenakaḥ /
rājaputras sa Vākpuṣṭāṭavīṃ līlārasād aṭan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900046 (0.0):
rājaputras sa vākpuṣṭāṭavīṃ līlārasād aṭan / / yoginīcakram adrākṣīt kadācid girigahvare // JRt_343 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900037 (5.960):
balabuddhikṣamāśauryamantrotsāhaguṇair yutaḥ // *26 // / rājaputras sa vākpuṣṭāṭavīṃ līlārasād aṭan /
yoginīcakram adrākṣīt kadācid girigahvare // JRt_343 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900052 (0.0):
rājaputras sa vākpuṣṭāṭavīṃ līlārasād aṭan / / yoginīcakram adrākṣīt kadācid girigahvare // JRt_343 //
Udayaśrīs tathā Candraḍāmaraś cāsya vallabhau / / apaśyatāṃ na kiṃ labhyaṃ mahatām anuyānataḥ // JRt_344 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900062 (0.0):
yoginīcakram adrākṣīt kadācid girigahvare // JRt_343 // / udayaśrīs tathā candraḍāmaraś cāsya vallabhau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429369 (0.045):
kiṃsvin naiva tadāśliṣṭaś śaśigrāvā sraved iti // JRt_519 // / Udayaśrīr gantukāmo rājaputrāntikaṃ tataḥ /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429299 (0.057):
kṣamāśīlaẖ kṣamāpālo nātakṣṇod Udayaśriyam // JRt_517 //
acalal lāḍanādaṇḍaghaṇṭānāṃ caṇḍaṭāṅkṛtam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900069 (0.0):
apaśyatāṃ na kiṃ labhyaṃ mahatām anuyānataḥ // JRt_344 // / acalal lāḍanādaṇḍaghaṇṭānāṃ caṇḍaṭāṅkṛtam /
manāṃsi na punas teṣāṃ vīrāṇāṃ sāhasaspṛśām // JRt_345 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900076 (0.0):
acalal lāḍanādaṇḍaghaṇṭānāṃ caṇḍaṭāṅkṛtam / / manāṃsi na punas teṣāṃ vīrāṇāṃ sāhasaspṛśām // JRt_345 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20111879 (0.025):
06,045.043d@004_0094 bhīṣmacāpacyutair bāṇair ārtānāṃ yudhyatāṃ mṛdhe / 06,045.043d@004_0095 paraspareṣāṃ vīrāṇāṃ manāṃsi samakampayan / 06,045.043d@004_0096 tasminn atyākule yuddhe dāruṇe lomaharṣaṇe
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4712225 (0.046):
4 9 3 0401a uddharṣaya maghavannāyudhānyutsatvanāṃ māmakānāṃ manāṃsi . / 4 9 3 0401c udvṛtrahanvājināṃ vājinānyudrathānāṃ jayatāṃ yantu ghoṣāḥ ..
[Ps-JRT 26] / ghaṭitāśātaṭasvāṭṭahāsasaṃvāhanādibhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900085 (0.0):
manāṃsi na punas teṣāṃ vīrāṇāṃ sāhasaspṛśām // JRt_345 // / [Ps-JRT 26]
yoginyo ḍamarudhvānair bhayād iva calair babhuḥ // JRt_B.396 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900090 (0.0):
ghaṭitāśātaṭasvāṭṭahāsasaṃvāhanādibhiḥ / / yoginyo ḍamarudhvānair bhayād iva calair babhuḥ // JRt_B.396 //
māntardhāsiṣur evaitāḫ praṣṭuṃ draṣṭuṃ ca kāṅkṣitāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900097 (0.045):
yoginyo ḍamarudhvānair bhayād iva calair babhuḥ // JRt_B.396 // / māntardhāsiṣur evaitāḥ praṣṭuṃ draṣṭuṃ ca kāṅkṣitāḥ /
iti te 'śvād avārohan pravīrā na tu tadbhayāt // JRt_346 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900106 (0.0):
māntardhāsiṣur evaitāḥ praṣṭuṃ draṣṭuṃ ca kāṅkṣitāḥ / / iti te 'śvād avārohan pravīrā na tu tadbhayāt // JRt_346 //
śanaiś śanais tato yānto maunapūrvaṃ mahāśayāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900112 (0.0):
iti te 'śvād avārohan pravīrā na tu tadbhayāt // JRt_346 // / śanaiś śanais tato yānto maunapūrvaṃ mahāśayāḥ /
yoginīnikaṭaṃ prāpur vikaṭaprakaṭaujasaḥ // JRt_347 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900120 (0.0):
śanaiś śanais tato yānto maunapūrvaṃ mahāśayāḥ / / yoginīnikaṭaṃ prāpur vikaṭaprakaṭaujasaḥ // JRt_347 //
yoginīnāyikā dūrāt parijñāya nṛpātmajam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900125 (0.0):
yoginīnikaṭaṃ prāpur vikaṭaprakaṭaujasaḥ // JRt_347 // / yoginīnāyikā dūrāt parijñāya nṛpātmajam /
sāśiṣaṃ śīdhucaṣakaṃ prāhiṇon mantritaṃ tataḥ // JRt_348 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900131 (0.0):
yoginīnāyikā dūrāt parijñāya nṛpātmajam / / sāśiṣaṃ śīdhucaṣakaṃ prāhiṇon mantritaṃ tataḥ // JRt_348 //
Candras tad amṛtaṃ tṛptibhājā rājñāvaśeṣitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900139 (0.044):
candras tad amṛtaṃ tṛptibhājā rājñāvaśeṣitam /
Udayaśrīmukhāpekṣī na saṃtṛptim aśeṣayat // JRt_349 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900150 (0.0):
candras tad amṛtaṃ tṛptibhājā rājñāvaśeṣitam / / udayaśrīmukhāpekṣī na saṃtṛptim aśeṣayat // JRt_349 //
bhavitavyabalād aśvapālaṃ sapadi vismaran / / Udayaśrīr aśeṣaṃ tat pītvā tṛptiṃ parām agāt // JRt_350 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900151 (0.0):
udayaśrīmukhāpekṣī na saṃtṛptim aśeṣayat // JRt_349 // / bhavitavyabalād aśvapālaṃ sapadi vismaran /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900161 (0.0):
bhavitavyabalād aśvapālaṃ sapadi vismaran / / udayaśrīr aśeṣaṃ tat pītvā tṛptiṃ parām agāt // JRt_350 //
āścaryatṛptanetreṣu teṣu tṛpteṣu yoginī / / nimittajñāvadad rājaputraṃ baddhāñjaliṃ tataḥ // JRt_351 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900172 (0.0):
udayaśrīr aśeṣaṃ tat pītvā tṛptiṃ parām agāt // JRt_350 // / āścaryatṛptanetreṣu teṣu tṛpteṣu yoginī /
akhaṇḍaṃ bhāvi te rājyaṃ Candras tvadvibhavāṃśabhāk /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900180 (0.033):
nimittajñāvadad rājaputraṃ baddhāñjaliṃ tataḥ // JRt_351 // / akhaṇḍaṃ bhāvi te rājyaṃ candras tvadvibhavāṃśabhāk /
ājīvam Udayaśrīś ca maṇḍito 'khaṇḍayā śriyā // JRt_352 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900187 (0.0):
akhaṇḍaṃ bhāvi te rājyaṃ candras tvadvibhavāṃśabhāk / / ājīvam udayaśrīś ca maṇḍito 'khaṇḍayā śriyā // JRt_352 //
aśvapālas tv asāv asmadanugrahavivarjitaḥ / / acireṇaiva kālena nūnaṃ prāṇair viyujyate // JRt_353 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900198 (0.0):
ājīvam udayaśrīś ca maṇḍito 'khaṇḍayā śriyā // JRt_352 // / aśvapālas tv asāv asmadanugrahavivarjitaḥ /
bhaviṣyat sūcayitvaivaṃ yoginībhis samanvitā / / sāntardadhe puraḫ prāṇāḫ paścāt turagapālinaḥ // JRt_354 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900210 (0.0):
acireṇaiva kālena nūnaṃ prāṇair viyujyate // JRt_353 // / bhaviṣyat sūcayitvaivaṃ yoginībhis samanvitā /
avicāratamomagnāñ jantūn uddhartum īśvarāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900217 (0.0):
sāntardadhe puraḥ prāṇāḥ paścāt turagapālinaḥ // JRt_354 // / avicāratamomagnāñ jantūn uddhartum īśvarāḥ /
sambhavanti prajāpuṇyaiḫ prakāśotkarṣahetavaḥ // JRt_355 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900223 (0.0):
avicāratamomagnāñ jantūn uddhartum īśvarāḥ / / sambhavanti prajāpuṇyaiḥ prakāśotkarṣahetavaḥ // JRt_355 //
śvaśurād bhartṛbhāgaṃ yad avīrā puṃścalī vadhūḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900231 (0.0):
sambhavanti prajāpuṇyaiḥ prakāśotkarṣahetavaḥ // JRt_355 // / śvaśurād bhartṛbhāgaṃ yad avīrā puṃścalī vadhūḥ /
haranty āsīt sa taṃ rājā durācāraṃ nyavārayat // JRt_356 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900238 (0.0):
śvaśurād bhartṛbhāgaṃ yad avīrā puṃścalī vadhūḥ / / haranty āsīt sa taṃ rājā durācāraṃ nyavārayat // JRt_356 //
[Ps-JRT 28] / Kāṣṭhavāṭāgatān Rājasthānīyān vyūhatatparān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900245 (0.029):
haranty āsīt sa taṃ rājā durācāraṃ nyavārayat // JRt_356 // / [Ps-JRT 28]
yuktyānīya mahīpālo baddhvā rājyaṃ sukhaṃ vyadhāt // JRt_B.408 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900254 (0.0):
kāṣṭhavāṭāgatān rājasthānīyān vyūhatatparān / / yuktyānīya mahīpālo baddhvā rājyaṃ sukhaṃ vyadhāt // JRt_B.408 //
Koṭarājasya jāmātuẖ kārāvāstavyatāṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900261 (0.021):
koṭarājasya jāmātuḥ kārāvāstavyatāṃ vyadhāt / / bhītyā pratyaham evātha jīvanmṛtyum avārayat // JRt_B.409 //
bhītyā pratyaham evātha jīvanmṛtyum avārayat // JRt_B.409 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900268 (0.0):
koṭarājasya jāmātuḥ kārāvāstavyatāṃ vyadhāt / / bhītyā pratyaham evātha jīvanmṛtyum avārayat // JRt_B.409 //
bubhuje Kṣemarājaśrīsvasthāṃ śastranakhaiś śataiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900274 (0.0):
bhītyā pratyaham evātha jīvanmṛtyum avārayat // JRt_B.409 // / bubhuje kṣemarājaśrīsvasthāṃ śastranakhaiś śataiḥ /
vidārya Khaṭikābhūmiṃ rājā saukaryabhājanam // JRt_B.410 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900281 (0.056):
vidārya khaṭikābhūmiṃ rājā saukaryabhājanam // JRt_B.410 // / jayāpīḍapure kṛtvā rājadhānīṃ mahāmatiḥ /
Jayāpīḍapure kṛtvā rājadhānīṃ mahāmatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900286 (0.043):
vidārya khaṭikābhūmiṃ rājā saukaryabhājanam // JRt_B.410 // / jayāpīḍapure kṛtvā rājadhānīṃ mahāmatiḥ /
śrīRiñcanapure cakre rodham Buddhagirābhidham // JRt_357 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900296 (0.0):
śrīriñcanapure cakre rodham buddhagirābhidham // JRt_357 //
ekonatriṃśe 11 varṣe 'tha duṣkṛtodbhavam adbhutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900302 (0.0):
śrīriñcanapure cakre rodham buddhagirābhidham // JRt_357 // / ekonatriṃśe 11 varṣe 'tha duṣkṛtodbhavam adbhutam /
durbhikṣaṃ kṣobhayām āsa lokaṃ śokākulaṃ mahat // JRt_358 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900309 (0.0):
ekonatriṃśe 11 varṣe 'tha duṣkṛtodbhavam adbhutam / / durbhikṣaṃ kṣobhayām āsa lokaṃ śokākulaṃ mahat // JRt_358 //
māsān aṣṭau dvādaśābdāṃs trayodaśa dināni ca /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900316 (0.0):
durbhikṣaṃ kṣobhayām āsa lokaṃ śokākulaṃ mahat // JRt_358 // / māsān aṣṭau dvādaśābdāṃs trayodaśa dināni ca /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422260 (0.037):
malinena prajādṛṣṭir utpāṭyāsravatā hatā // JRt_116 // / trayodaśābdān māsāṃs trīn dvādaśāhaṃ ca bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421467 (0.058):
so 'ṣṭādaśābdān kṣmāṃ bhuktvā satrayodaśavāsarān /
kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900324 (0.0):
māsān aṣṭau dvādaśābdāṃs trayodaśa dināni ca / / kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 //
19) Šihāb ad-Dīn (LS 4430-4449) / mandarājakathākhyānāj jaḍimā vāci saṃstutaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900335 (0.0):
kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 // / 19) Shihāb ad-Dīn (LS 4430-4449)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899953 (0.047):
māsadvayonau dvau varṣāv avasānam agān nṛpaḥ // JRt_338 // / 18) 'Alā' ad-Dīn (LS 4420-4430)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428199 (0.050):
āliṅgya nākavanitās stanaunnatyam apīphalat // JRt_463 // / 20) Quṭb-ad-Dīn (LS 4449-4465)
tīkṣṇapratāpaŚāhābadenākhyānād vinaśyate // JRt_360 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900343 (0.035):
tīkṣṇapratāpaśāhābadenākhyānād vinaśyate // JRt_360 // / rājñi śāhābadene 'tha smaraṇaṃ kṣitir atyajat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900335 (0.059):
mandarājakathākhyānāj jaḍimā vāci saṃstutaḥ / / tīkṣṇapratāpaśāhābadenākhyānād vinaśyate // JRt_360 //
rājñi Śāhābadene 'tha smaraṇaṃ kṣitir atyajat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900349 (0.035):
tīkṣṇapratāpaśāhābadenākhyānād vinaśyate // JRt_360 // / rājñi śāhābadene 'tha smaraṇaṃ kṣitir atyajat /
Lalitādityasampattivipattisukhaduẖkhayoḥ // JRt_361 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900352 (0.028):
rājñi śāhābadene 'tha smaraṇaṃ kṣitir atyajat / / lalitādityasampattivipattisukhaduḥkhayoḥ // JRt_361 //
[Ps-JRT 29] / śrīmān Śāhābadeno 'tha prājyaṃ sāmrājyam agrahīt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900366 (0.0):
lalitādityasampattivipattisukhaduḥkhayoḥ // JRt_361 // / [Ps-JRT 29] / śrīmān śāhābadeno 'tha prājyaṃ sāmrājyam agrahīt /
yena rājanvatī bhūr dyām ahasat tadyaśomiṣāt // JRt_B.416 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900375 (0.0):
śrīmān śāhābadeno 'tha prājyaṃ sāmrājyam agrahīt / / yena rājanvatī bhūr dyām ahasat tadyaśomiṣāt // JRt_B.416 //
grīṣmārkaṃ dyaur ivānyartūn rājño 'tītya bahūn mahī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900382 (0.0):
yena rājanvatī bhūr dyām ahasat tadyaśomiṣāt // JRt_B.416 // / grīṣmārkaṃ dyaur ivānyartūn rājño 'tītya bahūn mahī /
dhruvam āpaj jayāpīḍam etaṃ na tu sa kilviṣī // JRt_362 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900393 (0.0):
grīṣmārkaṃ dyaur ivānyartūn rājño 'tītya bahūn mahī / / dhruvam āpaj jayāpīḍam etaṃ na tu sa kilviṣī // JRt_362 //
pūrve pare ca bhūpālā nāyakeneva bhūṣitāḥ / / kṣmānāyakena tenātha muktāguṇalasacchriyā // JRt_363 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900405 (0.0):
dhruvam āpaj jayāpīḍam etaṃ na tu sa kilviṣī // JRt_362 // / pūrve pare ca bhūpālā nāyakeneva bhūṣitāḥ /
[Ps-JRT 30] / sindhau vāḍavataptāmbuny api bimbitam ambaram /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900413 (0.0):
kṣmānāyakena tenātha muktāguṇalasacchriyā // JRt_363 // / [Ps-JRT 30]
yatpratāpāgnitāpārtaṃ majjatīva divāniśam // JRt_B.419 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900420 (0.0):
sindhau vāḍavataptāmbuny api bimbitam ambaram / / yatpratāpāgnitāpārtaṃ majjatīva divāniśam // JRt_B.419 //
tadīyo jayalakṣmībhiḫ praviṣṭābhiḫ pade pade /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16457119 (0.035):
sajjagāṇḍīva evātha HV_App.I,29B.382a / sajjamānaṃ pade pade HV_99.33b / sajjamānā mahāsurāḥ HV_App.I,42B.245b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12886966 (0.051):
MSS_4748 1 ādau tanvyo bṛhanmadhyā vistāriṇyaḥ pade pade / / MSS_4748 2 yāyinyo na nivartante satāṃ maitryaḥ saritsamāḥ //
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19505052 (0.053):
sadasoṃ'sādut tarataḥ pādonatripade padonanavapade caśaṅkūḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552879 (0.057):
100.025. ekapade 'ntardhāsyanti/ / 100.025. yāvadekapade 'ntarhitā/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15860971 (0.058):
satsatāmapi ye saṃtasteṣāṃ maitraghī pade pade // NarP_1,36.33 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20918301 (0.061):
saṃśayottarapratyakṣasthale / anumitsā siṣādhayiṣāpade nātrābhimatā/ na tu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_au.htm.txt) 9352964 (0.064):
gṛha-devatâmantraṇa-balim iva valayair vigaladbhiḥ pade pade vikirantīm / āprapadīnāṃ kaṇṭhe guṇa-kusuma-mālāṃ yama-dolām ivârūḍhām
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291524 (0.064):
valayair vigaladbhiḥ pade pade vikirantīm āprapadīnāṃ kaṇṭhe
na pratāpānalo 'tṛpyat saridbhir iva sāgaraḥ // JRt_364 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900433 (0.0):
tadīyo jayalakṣmībhiḥ praviṣṭābhiḥ pade pade / / na pratāpānalo 'tṛpyat saridbhir iva sāgaraḥ // JRt_364 //
jayaṃ vinā gaṇayataẖ kṣaṇamātraṃ vṛthā gatam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900441 (2.384):
jayaṃ vinā gaṇayataḥ kṣaṇamātraṃ vṛthā gatam / / vṛddhasya taruṇīvābhūd yātrā tasyātivallabhā // JRt_365 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900434 (0.061):
na pratāpānalo 'tṛpyat saridbhir iva sāgaraḥ // JRt_364 // / jayaṃ vinā gaṇayataḥ kṣaṇamātraṃ vṛthā gatam /
vṛddhasya taruṇīvābhūd yātrā tasyātivallabhā // JRt_365 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900447 (0.0):
jayaṃ vinā gaṇayataḥ kṣaṇamātraṃ vṛthā gatam / / vṛddhasya taruṇīvābhūd yātrā tasyātivallabhā // JRt_365 //
na mṛgākṣī na vā śīdhupānalīlā na candrikā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900455 (0.0):
vṛddhasya taruṇīvābhūd yātrā tasyātivallabhā // JRt_365 // / na mṛgākṣī na vā śīdhupānalīlā na candrikā /
yātraiva kevalaṃ tasya bhūmibhartur mano 'harat // JRt_366 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900462 (0.0):
na mṛgākṣī na vā śīdhupānalīlā na candrikā / / yātraiva kevalaṃ tasya bhūmibhartur mano 'harat // JRt_366 //
na tāpo na himaṃ tasya na sandhyā na niśā tathā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900470 (0.0):
yātraiva kevalaṃ tasya bhūmibhartur mano 'harat // JRt_366 // / na tāpo na himaṃ tasya na sandhyā na niśā tathā /
na kṣun na vā pipāsā ca rājño yātrām avighnayat // JRt_367 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900477 (0.0):
na tāpo na himaṃ tasya na sandhyā na niśā tathā / / na kṣun na vā pipāsā ca rājño yātrām avighnayat // JRt_367 //
na sarid dustaratarā durāroho na parvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900483 (0.0):
na kṣun na vā pipāsā ca rājño yātrām avighnayat // JRt_367 // / na sarid dustaratarā durāroho na parvataḥ /
durlaṅghyo na maruś cābhūd yātrāyāṃ māninaḫ prabhoḥ // JRt_368 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900491 (0.0):
na sarid dustaratarā durāroho na parvataḥ / / durlaṅghyo na maruś cābhūd yātrāyāṃ māninaḥ prabhoḥ // JRt_368 //
ajitāṃ pūrvabhūpālaiḫ Pārasīkakulākulām /
uttarāśāṃ vijetuṃ sa prasthānaṃ prathamaṃ vyadhāt // JRt_369 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900505 (0.0):
ajitāṃ pūrvabhūpālaiḥ pārasīkakulākulām / / uttarāśāṃ vijetuṃ sa prasthānaṃ prathamaṃ vyadhāt // JRt_369 //
jagatāṃ vijayī Kāmo madhuśīdhuvadhūr iva / / CandraLolakaŚūrān sa sahāyatve 'vṛṇot prabhuḥ // JRt_370 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900519 (0.0):
candralolakaśūrān sa sahāyatve 'vṛṇot prabhuḥ // JRt_370 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900509 (0.035):
uttarāśāṃ vijetuṃ sa prasthānaṃ prathamaṃ vyadhāt // JRt_369 // / jagatāṃ vijayī kāmo madhuśīdhuvadhūr iva /
sainyacetāṃsi sattvena tamasā svavirodhinaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900524 (0.0):
candralolakaśūrān sa sahāyatve 'vṛṇot prabhuḥ // JRt_370 // / sainyacetāṃsi sattvena tamasā svavirodhinaḥ /
apūrayat sa rajasā digantān uddhatāntakaḥ // JRt_371 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900532 (0.0):
sainyacetāṃsi sattvena tamasā svavirodhinaḥ / / apūrayat sa rajasā digantān uddhatāntakaḥ // JRt_371 //
praviṣṭaṃ tasya Govindakhānapālanaśālini / / Udabhāṇḍapure pūrvaṃ bāṇais tadanu sainikaiḥ // JRt_372 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900546 (0.0):
apūrayat sa rajasā digantān uddhatāntakaḥ // JRt_371 // / praviṣṭaṃ tasya govindakhānapālanaśālini /
śailaśṛṅgaṃ nṛpānīke prāpte tasya virodhibhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900552 (0.0):
udabhāṇḍapure pūrvaṃ bāṇais tadanu sainikaiḥ // JRt_372 // / śailaśṛṅgaṃ nṛpānīke prāpte tasya virodhibhiḥ /
bhayāturair avārohaś śṛṅgāt tuṅgād vyadhīyata // JRt_373 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900559 (0.0):
śailaśṛṅgaṃ nṛpānīke prāpte tasya virodhibhiḥ / / bhayāturair avārohaś śṛṅgāt tuṅgād vyadhīyata // JRt_373 //
sadṛśaṃ prābhṛtaṃ dātum asamartho 'sya Sindhupaḥ / / upadhīkṛtavān kanyāratnaṃ ādāya bhūpateḥ // JRt_374 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900569 (0.0):
bhayāturair avārohaś śṛṅgāt tuṅgād vyadhīyata // JRt_373 // / sadṛśaṃ prābhṛtaṃ dātum asamartho 'sya sindhupaḥ /
rājñas tu gauravaṃ bāhau Gāndhārāṇāṃ bhuvoḍhayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900575 (0.0):
upadhīkṛtavān kanyāratnaṃ ādāya bhūpateḥ // JRt_374 // / rājñas tu gauravaṃ bāhau gāndhārāṇāṃ bhuvoḍhayā /
citraṃ tu lāghavaṃ teṣāṃ bhayabhārānuṣaṅgataḥ // JRt_375 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900583 (0.0):
rājñas tu gauravaṃ bāhau gāndhārāṇāṃ bhuvoḍhayā / / citraṃ tu lāghavaṃ teṣāṃ bhayabhārānuṣaṅgataḥ // JRt_375 //
bhaṅgas tuṅgasya śṛṅgasya khaḍgānāṃ naiva bhūbhujā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900588 (0.0):
citraṃ tu lāghavaṃ teṣāṃ bhayabhārānuṣaṅgataḥ // JRt_375 // / bhaṅgas tuṅgasya śṛṅgasya khaḍgānāṃ naiva bhūbhujā /
Śiṅgānām api deśe 'smin vihitaś śauryaśālinā // JRt_376 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900594 (0.0):
bhaṅgas tuṅgasya śṛṅgasya khaḍgānāṃ naiva bhūbhujā / / śiṅgānām api deśe 'smin vihitaś śauryaśālinā // JRt_376 //
ākarṇya rājasiṃhasya siṃhanādamayīṃ camūm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900601 (0.0):
śiṅgānām api deśe 'smin vihitaś śauryaśālinā // JRt_376 // / ākarṇya rājasiṃhasya siṃhanādamayīṃ camūm /
madaṃ tatyāja caskhāla bibhāya Gajinīpurī // JRt_377 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900607 (0.0):
ākarṇya rājasiṃhasya siṃhanādamayīṃ camūm / / madaṃ tatyāja caskhāla bibhāya gajinīpurī // JRt_377 //
[Ps-JRT 31] / snātaṃ raktair dviṣāṃ bhuktaṃ prāṇavātair mahītale /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900618 (0.0):
madaṃ tatyāja caskhāla bibhāya gajinīpurī // JRt_377 // / [Ps-JRT 31] / snātaṃ raktair dviṣāṃ bhuktaṃ prāṇavātair mahītale /
vratasthābhir ivāsvāpi tasyāho dhīrahetibhiḥ // JRt_B.434 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900623 (0.0):
snātaṃ raktair dviṣāṃ bhuktaṃ prāṇavātair mahītale / / vratasthābhir ivāsvāpi tasyāho dhīrahetibhiḥ // JRt_B.434 //
ŚrotriyaKṣatriyair Aṣṭanagare 'rodi śāmyatoḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900630 (0.040):
śrotriyakṣatriyair aṣṭanagare 'rodi śāmyatoḥ / / taruṇāgnipratāpāgnyor dhūmeneva bhayāturaiḥ // JRt_378 //
taruṇāgnipratāpāgnyor dhūmeneva bhayāturaiḥ // JRt_378 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900638 (0.0):
śrotriyakṣatriyair aṣṭanagare 'rodi śāmyatoḥ / / taruṇāgnipratāpāgnyor dhūmeneva bhayāturaiḥ // JRt_378 //
yaśasā saha sampattiṃ tasmiṃl luṇṭhayati prabhau / / prāpat Puruṣavīrākhyadeśākhyā rūḍhiśabdatām // JRt_379 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900652 (0.0):
taruṇāgnipratāpāgnyor dhūmeneva bhayāturaiḥ // JRt_378 // / yaśasā saha sampattiṃ tasmiṃl luṇṭhayati prabhau /
dattavāṣpanivāpāmbhoNagarāgraharastriyaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900653 (0.049):
prāpat puruṣavīrākhyadeśākhyā rūḍhiśabdatām // JRt_379 // / dattavāṣpanivāpāmbhonagarāgraharastriyaḥ /
jīvatas svasya patyuś ca piṇḍau stananibhād daduḥ // JRt_380 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900667 (0.0):
dattavāṣpanivāpāmbhonagarāgraharastriyaḥ / / jīvatas svasya patyuś ca piṇḍau stananibhād daduḥ // JRt_380 //
aśvapāleṣu gacchatsu ghoṣadhātutaṭacchalāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900672 (0.0):
jīvatas svasya patyuś ca piṇḍau stananibhād daduḥ // JRt_380 // / aśvapāleṣu gacchatsu ghoṣadhātutaṭacchalāt /
Udakpatitiraskārapraśastiṃ sa vyadhāt prabhuḥ // JRt_381 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900683 (0.0):
aśvapāleṣu gacchatsu ghoṣadhātutaṭacchalāt / / udakpatitiraskārapraśastiṃ sa vyadhāt prabhuḥ // JRt_381 //
tato vyāvṛtya gacchan sa dakṣiṇāśāṃ svavājinām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900690 (0.0):
udakpatitiraskārapraśastiṃ sa vyadhāt prabhuḥ // JRt_381 // / tato vyāvṛtya gacchan sa dakṣiṇāśāṃ svavājinām /
mārgakhedocitaṃ tāpaṃ Śatadrūvāriṇāhanat // JRt_382 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900699 (0.0):
tato vyāvṛtya gacchan sa dakṣiṇāśāṃ svavājinām / / mārgakhedocitaṃ tāpaṃ śatadrūvāriṇāhanat // JRt_382 //
Ḍhillīm ulluṇṭhya tatkālam Udakpatim upāgatam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900704 (0.0):
mārgakhedocitaṃ tāpaṃ śatadrūvāriṇāhanat // JRt_382 // / ḍhillīm ulluṇṭhya tatkālam udakpatim upāgatam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432085 (0.026):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905987 (0.026):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.031):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.031):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900710 (0.0):
ḍhillīm ulluṇṭhya tatkālam udakpatim upāgatam / / mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 //
[Ps-JRT] / Yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd Udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900717 (0.0):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.031):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.031):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.031):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.031):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.041):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.041):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.043):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.044):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422955 (0.045):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433388 (0.047):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907287 (0.047):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899856 (0.048):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.048):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432019 (0.049):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899997 (0.050):
kakṣyāvibhāgasahitas svanāmnā racito maṭhaḥ // JRt_341 // / [Ps-JRT 25] / kapaṭāpattrapāropād rājñaḥ prāptavibhīṣakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.050):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425924 (0.053):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḫ prapalāyata Jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910259 (0.057):
khāno jassarathaḥ khāno baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / hindavas sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
mārgadānopakāreṇa sa tān adita bhūbhuje // JRt_384 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900724 (0.0):
yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd udakpatiḥ / / mārgadānopakāreṇa sa tān adita bhūbhuje // JRt_384 //
turaṅgavastradānena sa tān sammānya bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900729 (0.0):
mārgadānopakāreṇa sa tān adita bhūbhuje // JRt_384 // / turaṅgavastradānena sa tān sammānya bhūpatiḥ /
svadeśaṃ prāhiṇot kīrtirāśīn mūrtān bahūn iva // JRt_385 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900737 (0.0):
turaṅgavastradānena sa tān sammānya bhūpatiḥ / / svadeśaṃ prāhiṇot kīrtirāśīn mūrtān bahūn iva // JRt_385 //
Suśarmapurarājena tasmāt svāśarmaśaṅkinā / / durgāhaṅkāram utsṛjya Devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900749 (0.0):
svadeśaṃ prāhiṇot kīrtirāśīn mūrtān bahūn iva // JRt_385 // / suśarmapurarājena tasmāt svāśarmaśaṅkinā /
[Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḫ pītvā Kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900752 (5.960):
durgāhaṅkāram utsṛjya devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḥ pītvā kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.048):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.053):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436530 (0.054):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900359 (0.055):
lalitādityasampattivipattisukhaduḥkhayoḥ // JRt_361 // / [Ps-JRT 29] / śrīmān śāhābadeno 'tha prājyaṃ sāmrājyam agrahīt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427121 (0.056):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraẖ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34] / tadantaḫpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901051 (0.056):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraḥ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34] / tadantaḥpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431379 (0.056):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905280 (0.056):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428233 (0.058):
citte sukhaṃ mukhe harṣaṃ stutiṃ vāci nyadhāt tataḥ // JRt_464 // / [Ps-JRT 46] / tasya pratāpakamalā sagarvapadavīm agāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431421 (0.059):
vyādhimukta ivānandaṃ Sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429022 (0.061):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo Hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57] / ataḫ pralobhya rājetthaṃ tvayāneyo nijān gṛhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421409 (0.062):
Lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 // / [Ps-JRT 2] / tatra hetur Lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895379 (0.062):
lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 // / [Ps-JRT 2] / tatra hetur lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905323 (0.064):
vyādhimukta ivānandaṃ sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / sindhūdabhāṇḍapurayos svāminau śrīsekandaraḥ /
jātānāṃ śivaliṅgānāṃ vata bhaṅgam adarśayat // JRt_B.444 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900765 (0.0):
tatpratāpānalaḥ pītvā kedārāśrayiṇāṃ rasam / / jātānāṃ śivaliṅgānāṃ vata bhaṅgam adarśayat // JRt_B.444 //
svayaṃ natyā na tūnnatyā Bhauṭṭānām asya bhūpateḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900772 (0.0):
jātānāṃ śivaliṅgānāṃ vata bhaṅgam adarśayat // JRt_B.444 // / svayaṃ natyā na tūnnatyā bhauṭṭānām asya bhūpateḥ /
arvatāṃ parvatārohadohado vinivāritaḥ // JRt_387 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900777 (0.0):
svayaṃ natyā na tūnnatyā bhauṭṭānām asya bhūpateḥ / / arvatāṃ parvatārohadohado vinivāritaḥ // JRt_387 //
dustaratvāt taṭasthasya devatābhis tanūkṛtaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900783 (0.0):
arvatāṃ parvatārohadohado vinivāritaḥ // JRt_387 // / dustaratvāt taṭasthasya devatābhis tanūkṛtaḥ /
Sindhvogho nṛpater evaṃ pūrvebhyaś śrutam adbhutam // JRt_388 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900789 (0.0):
dustaratvāt taṭasthasya devatābhis tanūkṛtaḥ / / sindhvogho nṛpater evaṃ pūrvebhyaś śrutam adbhutam // JRt_388 //
evaṃ nityajayodyogāt svadeśaḫ paradeśavat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900798 (0.0):
sindhvogho nṛpater evaṃ pūrvebhyaś śrutam adbhutam // JRt_388 // / evaṃ nityajayodyogāt svadeśaḥ paradeśavat /
paradeśas tu tasyāsīt svadeśa iva bhūpateḥ // JRt_389 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900806 (0.0):
evaṃ nityajayodyogāt svadeśaḥ paradeśavat /
pratāpeneti sampādya diṅmukhe tilakaśriyam / / vyadhāt praviśya Kaśmīrān sa paurān ayanotsavam // JRt_390 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900811 (0.0):
paradeśas tu tasyāsīt svadeśa iva bhūpateḥ // JRt_389 // / pratāpeneti sampādya diṅmukhe tilakaśriyam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900818 (0.0):
pratāpeneti sampādya diṅmukhe tilakaśriyam / / vyadhāt praviśya kaśmīrān sa paurān ayanotsavam // JRt_390 //
tasya varṇayatāṃ śauryaṃ prasaṅgād atimānuṣam / / Asmākaṃ cāṭukāritvaṃ jñāsyate bhāvibhir janaiḥ // JRt_391 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900823 (0.0):
vyadhāt praviśya kaśmīrān sa paurān ayanotsavam // JRt_390 // / tasya varṇayatāṃ śauryaṃ prasaṅgād atimānuṣam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900830 (0.0):
tasya varṇayatāṃ śauryaṃ prasaṅgād atimānuṣam / / asmākaṃ cāṭukāritvaṃ jñāsyate bhāvibhir janaiḥ // JRt_391 //
yātrāyātaẖ kadācit sa dūradeśe mahīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900838 (0.0):
asmākaṃ cāṭukāritvaṃ jñāsyate bhāvibhir janaiḥ // JRt_391 // / yātrāyātaḥ kadācit sa dūradeśe mahīpatiḥ /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443373 (0.064):
evaṃ gacchati kāle kadācit tena samāgatena dūra deśe śabdāyamānasya
apsarassadṛśīṃ kāñcic chrutavān hariṇekṣaṇām // JRt_392 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900844 (0.0):
yātrāyātaḥ kadācit sa dūradeśe mahīpatiḥ / / apsarassadṛśīṃ kāñcic chrutavān hariṇekṣaṇām // JRt_392 //
nijānugān vañcayitvā rājā yuktyā kayācana /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900851 (0.0):
apsarassadṛśīṃ kāñcic chrutavān hariṇekṣaṇām // JRt_392 // / nijānugān vañcayitvā rājā yuktyā kayācana /
athaikākī sa taṃ deśam aviśad bhogalālasaḥ // JRt_393 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900859 (0.0):
nijānugān vañcayitvā rājā yuktyā kayācana / / athaikākī sa taṃ deśam aviśad bhogalālasaḥ // JRt_393 //
narmaṇā mohayitvā tāṃ dvitīya iva manmathaḥ / / manorathān asiñcat sa tadoṣṭhāmṛtapānataḥ // JRt_394 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900870 (0.0):
athaikākī sa taṃ deśam aviśad bhogalālasaḥ // JRt_393 // / narmaṇā mohayitvā tāṃ dvitīya iva manmathaḥ /
apaśyantas tam āśaṅkya hataṃ kenāpi vairiṇā / / atha kopabhramāveśam udbhaṭās tadbhaṭā yayuḥ // JRt_395 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900884 (0.0):
manorathān asiñcat sa tadoṣṭhāmṛtapānataḥ // JRt_394 // / apaśyantas tam āśaṅkya hataṃ kenāpi vairiṇā /
anviṣyadbhis tam aśvena nibaddhenāṅganād bahiḥ / / samabhāvyata tai rājño vairibhir nirjayaẖ kṛtaḥ // JRt_396 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900894 (0.0):
atha kopabhramāveśam udbhaṭās tadbhaṭā yayuḥ // JRt_395 // / anviṣyadbhis tam aśvena nibaddhenāṅganād bahiḥ /
śauryasvāmyanugābhyāṃ tu vidhātuṃ yuddham udbhaṭaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900902 (0.0):
samabhāvyata tai rājño vairibhir nirjayaḥ kṛtaḥ // JRt_396 // / śauryasvāmyanugābhyāṃ tu vidhātuṃ yuddham udbhaṭaiḥ /
tadbhaṭais sadanaṃ ruddham abaddhakavacāntaraiḥ // JRt_397 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900909 (0.0):
śauryasvāmyanugābhyāṃ tu vidhātuṃ yuddham udbhaṭaiḥ / / tadbhaṭais sadanaṃ ruddham abaddhakavacāntaraiḥ // JRt_397 //
atrasadbhiś ca tatsiṃhanādapūrṇāt tataḫ purā / 398ab /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900916 (0.0):
tadbhaṭais sadanaṃ ruddham abaddhakavacāntaraiḥ // JRt_397 // / atrasadbhiś ca tatsiṃhanādapūrṇāt tataḥ purā / 398ab /
[Ps-JRT] / kṛtāskandeṣu śūreṣu śatrubhir vipinaṃ gatam // 398cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900925 (0.0):
atrasadbhiś ca tatsiṃhanādapūrṇāt tataḥ purā / 398ab / / [Ps-JRT] / kṛtāskandeṣu śūreṣu śatrubhir vipinaṃ gatam // 398 cd //
athāśvāsya priyāṃ tāṃ tu śatrūn matvā samāgatān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900933 (0.0):
kṛtāskandeṣu śūreṣu śatrubhir vipinaṃ gatam // 398 cd // / athāśvāsya priyāṃ tāṃ tu śatrūn matvā samāgatān /
svaśauryaṃ saphalīkartuṃ yoddhuṃ rājā viniryayau // JRt_399 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900940 (0.0):
athāśvāsya priyāṃ tāṃ tu śatrūn matvā samāgatān / / svaśauryaṃ saphalīkartuṃ yoddhuṃ rājā viniryayau // JRt_399 //
Śāhābadenam ālokya taṃ teṣām anujīvinām / 400ab / / cittaiḫ prītyā mukhair bhītyā nītyā mūrdhabhir ānatam // 400cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900949 (0.0):
svaśauryaṃ saphalīkartuṃ yoddhuṃ rājā viniryayau // JRt_399 // / śāhābadenam ālokya taṃ teṣām anujīvinām / 400ab /
evaṃ sa svajayastambhayūpān raṇamakhān bahūn /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900958 (0.0):
cittaiḥ prītyā mukhair bhītyā nītyā mūrdhabhir ānatam // 400cd // / evaṃ sa svajayastambhayūpān raṇamakhān bahūn /
hatavairipaśūṃś cakre svapratāpānalārciṣaḥ // JRt_401 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900967 (0.0):
evaṃ sa svajayastambhayūpān raṇamakhān bahūn / / hatavairipaśūṃś cakre svapratāpānalārciṣaḥ // JRt_401 //
svadeśe mantriṇos tasya KoṭabhaṭṭOdayaśriyoḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900969 (0.0):
hatavairipaśūṃś cakre svapratāpānalārciṣaḥ // JRt_401 // / svadeśe mantriṇos tasya koṭabhaṭṭodayaśriyoḥ /
samareṣu bharas tv āsic CandraḍāmaraLolayoḥ // JRt_402 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900978 (0.0):
svadeśe mantriṇos tasya koṭabhaṭṭodayaśriyoḥ / / samareṣu bharas tv āsic candraḍāmaralolayoḥ // JRt_402 //
Devaśarmānvayodanvaccandro rājñārpitaṃ muhuḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900987 (0.0):
devaśarmānvayodanvaccandro rājñārpitaṃ muhuḥ /
vairāgyād vibhavaṃ tyaktvā Koṭaśarmā vanaṃ yayau // JRt_403 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900995 (0.0):
devaśarmānvayodanvaccandro rājñārpitaṃ muhuḥ / / vairāgyād vibhavaṃ tyaktvā koṭaśarmā vanaṃ yayau // JRt_403 //
[Ps-JRT 33] / śrīvṛṣṭyā Koṭabhaṭṭo 'rthisārthān sampoṣya yatnataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901004 (0.0):
vairāgyād vibhavaṃ tyaktvā koṭaśarmā vanaṃ yayau // JRt_403 // / [Ps-JRT 33]
vyalālayad vanavyomni sa svaṃ niyamamārutaiḥ // JRt_B.462 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901012 (0.0):
śrīvṛṣṭyā koṭabhaṭṭo 'rthisārthān sampoṣya yatnataḥ / / vyalālayad vanavyomni sa svaṃ niyamamārutaiḥ // JRt_B.462 //
Koṭaśarmā tathā dharmadrumaṃ dānāmbhasāsicat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901020 (0.0):
vyalālayad vanavyomni sa svaṃ niyamamārutaiḥ // JRt_B.462 // / koṭaśarmā tathā dharmadrumaṃ dānāmbhasāsicat /
nanāśāśāmayo bhūyo yathā tatphalabhoginaḥ // JRt_B.463 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901026 (0.0):
koṭaśarmā tathā dharmadrumaṃ dānāmbhasāsicat / / nanāśāśāmayo bhūyo yathā tatphalabhoginaḥ // JRt_B.463 //
tasya darśayituṃ rājñas svabalādhikatāṃ dhruvam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901031 (0.0):
nanāśāśāmayo bhūyo yathā tatphalabhoginaḥ // JRt_B.463 // / tasya darśayituṃ rājñas svabalādhikatāṃ dhruvam /
kadācit tatprajā daivī vyāpad gāḍham apīḍayat // JRt_404 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901039 (0.0):
tasya darśayituṃ rājñas svabalādhikatāṃ dhruvam / / kadācit tatprajā daivī vyāpad gāḍham apīḍayat // JRt_404 //
purīkairaviṇīsūraś śūraḫ pādapavidviṣām / / ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraẖ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901051 (0.0):
kadācit tatprajā daivī vyāpad gāḍham apīḍayat // JRt_404 // / purīkairaviṇīsūraś śūraḥ pādapavidviṣām /
[Ps-JRT 34] / tadantaḫpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901061 (0.0):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraḥ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436530 (0.047):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.052):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.052):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900750 (0.052):
durgāhaṅkāram utsṛjya devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḥ pītvā kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429021 (0.053):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo Hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902940 (0.053):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431379 (0.055):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905280 (0.055):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426820 (0.056):
durgāhaṅkāram utsṛjya Devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḫ pītvā Kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431421 (0.057):
vyādhimukta ivānandaṃ Sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905323 (0.057):
vyādhimukta ivānandaṃ sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / sindhūdabhāṇḍapurayos svāminau śrīsekandaraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429802 (0.058):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḫ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika Uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903717 (0.058):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḥ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.059):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe Vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.059):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17437418 (0.064):
prātar vadantam ahasan paurāḫ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21911296 (0.064):
prātar vadantam ahasan paurāḥ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
tadvīkṣārtham ivānīke toye tumbīr vyadhur gṛhāḥ // JRt_B.466 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901070 (0.0):
tadantaḥpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt / / tadvīkṣārtham ivānīke toye tumbīr vyadhur gṛhāḥ // JRt_B.466 //
nagarabruḍanād asru muñcanto nirjharacchalāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901075 (0.0):
tadvīkṣārtham ivānīke toye tumbīr vyadhur gṛhāḥ // JRt_B.466 // / nagarabruḍanād asru muñcanto nirjharacchalāt /
tasyodīpasya mahataḫ parvatās taṭatām aguḥ // JRt_406 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901081 (0.0):
nagarabruḍanād asru muñcanto nirjharacchalāt / / tasyodīpasya mahataḥ parvatās taṭatām aguḥ // JRt_406 //
na sa vṛkṣo na sā sīmā na sa setur na tad guham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901092 (0.0):
tasyodīpasya mahataḥ parvatās taṭatām aguḥ // JRt_406 // / na sa vṛkṣo na sā sīmā na sa setur na tad guham /
taṭastham api yan naiva jalapūro vyanāśayat // JRt_407 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901099 (0.0):
na sa vṛkṣo na sā sīmā na sa setur na tad guham / / taṭastham api yan naiva jalapūro vyanāśayat // JRt_407 //
nādridurgāṇy apaśyat sa jātucid vairibhītitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901107 (0.0):
taṭastham api yan naiva jalapūro vyanāśayat // JRt_407 // / nādridurgāṇy apaśyat sa jātucid vairibhītitaḥ /
ambupūrabhayāt teṣu rājā samacarattarām // JRt_408 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901112 (0.0):
nādridurgāṇy apaśyat sa jātucid vairibhītitaḥ / / ambupūrabhayāt teṣu rājā samacarattarām // JRt_408 //
pīte tattejasevāmbupūre śānte mitair dinaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901120 (0.0):
ambupūrabhayāt teṣu rājā samacarattarām // JRt_408 // / pīte tattejasevāmbupūre śānte mitair dinaiḥ /
bhūyas tadviplavāśaṅkī so 'cikīrṣad girau purīm // JRt_409 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901127 (0.0):
pīte tattejasevāmbupūre śānte mitair dinaiḥ / / bhūyas tadviplavāśaṅkī so 'cikīrṣad girau purīm // JRt_409 //
nāmnā Lakṣmyā mahiṣyāś ca prasiddhāṃ nagarīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901134 (1.192):
bhūyas tadviplavāśaṅkī so 'cikīrṣad girau purīm // JRt_409 // / nāmnā lakṣmyā mahiṣyāś ca prasiddhāṃ nagarīṃ vyadhāt /
svaudāryānuguṇāṃ rājā nirmāṇam avilokayan // 410cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901139 (0.0):
nāmnā lakṣmyā mahiṣyāś ca prasiddhāṃ nagarīṃ vyadhāt / / svaudāryānuguṇāṃ rājā nirmāṇam avilokayan // 410cd //
Śārikāśailarājasya mūle puṇyajanāśritām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901146 (0.0):
svaudāryānuguṇāṃ rājā nirmāṇam avilokayan // 410cd // / śārikāśailarājasya mūle puṇyajanāśritām /
yām adrākṣīttarāṃ lokas sumeror Alakām iva // 410gh // / VitastāSindhusambhede svanāmnā sa purīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901149 (0.0):
śārikāśailarājasya mūle puṇyajanāśritām / / yām adrākṣīttarāṃ lokas sumeror alakām iva // 410gh //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901159 (0.0):
vitastāsindhusambhede svanāmnā sa purīṃ vyadhāt /
pratibimbacchalāt toye trapayā svar nimajjati // JRt_411 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901166 (0.0):
vitastāsindhusambhede svanāmnā sa purīṃ vyadhāt / / pratibimbacchalāt toye trapayā svar nimajjati // JRt_411 //
saudhotsedhamayīṃ rāśībhūtāṃ kīrtim ivācalām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901173 (0.0):
pratibimbacchalāt toye trapayā svar nimajjati // JRt_411 // / saudhotsedhamayīṃ rāśībhūtāṃ kīrtim ivācalām /
alolaśrīḫ purīṃ Lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901182 (0.0):
saudhotsedhamayīṃ rāśībhūtāṃ kīrtim ivācalām / / alolaśrīḥ purīṃ lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425511 (0.050):
śrīŚaṃśadīna ity ākhyām anyāṃ svasya vyadhān nṛpaḥ // JRt_310 // / [Ps-JRT 19]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899447 (0.050):
śrīśaṃśadīna ity ākhyām anyāṃ svasya vyadhān nṛpaḥ // JRt_310 // / [Ps-JRT 19]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425704 (0.056):
vihāraṃ na na cāhāraṃ rājño nyūnaṃ sa hi vyadhāt // JRt_318 // / [Ps-JRT 22]
[Ps-JRT 35] / sudhādhautair maṭhair lakṣmīṃ phalayadbhiẖ kṛtaiḫ purī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901189 (0.0):
alolaśrīḥ purīṃ lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
kuliśacchinnakailāsaśṛṅgabhaṅgim ajījanat // JRt_B.475 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901198 (0.0):
sudhādhautair maṭhair lakṣmīṃ phalayadbhiḥ kṛtaiḥ purī / / kuliśacchinnakailāsaśṛṅgabhaṅgim ajījanat // JRt_B.475 //
ājanmalolatā mahyā svarasāmyāya vardhitā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901204 (0.0):
kuliśacchinnakailāsaśṛṅgabhaṅgim ajījanat // JRt_B.475 // / ājanmalolatā mahyā svarasāmyāya vardhitā /
nihanti cchāyayā tasyā dyumaṇisparśajaṃ sukham // JRt_413 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901209 (0.0):
ājanmalolatā mahyā svarasāmyāya vardhitā / / nihanti cchāyayā tasyā dyumaṇisparśajaṃ sukham // JRt_413 //
yā Lakṣmyā bhāgineyītvād bālāpāli nijāntike /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901216 (0.0):
yā lakṣmyā bhāgineyītvād bālāpāli nijāntike /
Lāsākhyā sā samākrāman nṛpateś cittadarpane // JRt_414 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901225 (0.0):
lāsākhyā sā samākrāman nṛpateś cittadarpane // JRt_414 //
yaś cānurodhatantus taṃ ciraṃ Lakṣmyā nibaddhavān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901227 (0.0):
lāsākhyā sā samākrāman nṛpateś cittadarpane // JRt_414 // / yaś cānurodhatantus taṃ ciraṃ lakṣmyā nibaddhavān /
sa cchinno rāgavegena Lāsāsaundaryajanmanā // JRt_415 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901237 (0.052):
sa cchinno rāgavegena lāsāsaundaryajanmanā // JRt_415 //
Balijinmūrtinā tena vasantyā vakṣasi Śriyaḥ / / prātiveśmikatāṃ nītā Lāsā saubhāgyabhāginī // JRt_416 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901252 (0.0):
balijinmūrtinā tena vasantyā vakṣasi śriyaḥ / / prātiveśmikatāṃ nītā lāsā saubhāgyabhāginī // JRt_416 //
chāyā tadracitodayāpi divasaśrībhogam ātanvataḥ sūryāt sammukhatāṃ jahāti
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901261 (0.0):
prātiveśmikatāṃ nītā lāsā saubhāgyabhāginī // JRt_416 // / chāyā tadracitodayāpi divasaśrībhogam ātanvataḥ sūryāt sammukhatāṃ jahāti
vahati śreyoharīṃ kālatām / / strīṇām asti caturguṇā matir iti sthāne na hanta śrutir yad vā
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901271 (0.0):
chāyā tadracitodayāpi divasaśrībhogam ātanvataḥ sūryāt sammukhatāṃ jahāti / vahati śreyoharīṃ kālatām /
durvidhipaṅkam ākalayituṃ śakto na kaścid drutam // JRt_417 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901277 (0.0):
strīṇām asti caturguṇā matir iti sthāne na hanta śrutir yad vā / durvidhipaṅkam ākalayituṃ śakto na kaścid drutam // JRt_417 //
prākṛtasyĀvatārākhyābhallasyāpi sutā satī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901285 (0.022):
prākṛtasyāvatārākhyābhallasyāpi sutā satī /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16500933 (0.056):
himācalasutā satī HV_App.I,29.65b / hiraṇāksasutāḥ pañca HV_3.64a
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160965 (0.060):
dvitīyā copacailākhyā sutā jātāsya sundarī / / nanmanyeva tayoḥ prāha nimittajño vicakṣaṇaḥ // KAvk_20.24 //
Lakṣmīr Lāsānurakte 'dhād atha roṣaṃ mahīpatau // JRt_418 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901293 (0.0):
prākṛtasyāvatārākhyābhallasyāpi sutā satī / / lakṣmīr lāsānurakte 'dhād atha roṣaṃ mahīpatau // JRt_418 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16500933 (0.060):
himācalasutā satī HV_App.I,29.65b / hiraṇāksasutāḥ pañca HV_3.64a
roṣāt Sindhupater deśaṃ sambandhitvād gatāṃ nṛpaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901301 (1.192):
lakṣmīr lāsānurakte 'dhād atha roṣaṃ mahīpatau // JRt_418 // / roṣāt sindhupater deśaṃ sambandhitvād gatāṃ nṛpaḥ /
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901309 (0.0):
roṣāt sindhupater deśaṃ sambandhitvād gatāṃ nṛpaḥ / / pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12353323 (0.048):
jagāma vijitāsostamāśramaṃ sa punarnṛpaḥ // SoKss_12,2.177 // / tatra tārāvalīr aṅkumālinau tau samāgatau /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18282431 (0.056):
sravad asra dhārā vārājasra stanya pravāhān vahantī, snehānukāraka dehata / eva te mohitavatī | / [52] punaś cedaṃ sagadgadaṃ jagāda, ayi yaśode
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13125249 (0.060):
premṇa eva vilāsatvād vairalyāt sādhakeṣv api | / atra snehādayo bhedā vivicya na hi śaṃsitāḥ || RBhrs_1,4.19 ||
[Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901316 (0.0):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.020):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.020):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.021):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.021):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.030):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.037):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.037):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433388 (0.040):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907287 (0.040):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429388 (0.042):
Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 // / [Ps-JRT 60] / Maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.043):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422955 (0.043):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429315 (0.044):
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 // / [Ps-JRT 59] / Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422100 (0.044):
tenOtpalapure Viṣṇoḫ prāsādo nūtanīkṛtaḥ // JRt_107 // / [Ps-JRT 4]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425924 (0.045):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḫ prapalāyata Jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899856 (0.045):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899997 (0.047):
kakṣyāvibhāgasahitas svanāmnā racito maṭhaḥ // JRt_341 // / [Ps-JRT 25] / kapaṭāpattrapāropād rājñaḥ prāptavibhīṣakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.048):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432019 (0.053):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102] / līlevāpakriyā kartur apakāryasya sā punaḥ /
Lakṣmīpakṣaẖ kṣayaṃ vṛddhiṃ Lāsāpakṣas tu labdhavān // JRt_B.483 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901324 (0.0):
alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ / / lakṣmīpakṣaḥ kṣayaṃ vṛddhiṃ lāsāpakṣas tu labdhavān // JRt_B.483 //
yāvad yāvad agād dūraṃ Lakṣmī rātrir iva krudhā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901331 (0.0):
lakṣmīpakṣaḥ kṣayaṃ vṛddhiṃ lāsāpakṣas tu labdhavān // JRt_B.483 // / yāvad yāvad agād dūraṃ lakṣmī rātrir iva krudhā /
tāvat tāvat sa tāṃ Lāsāṃ divaṃ bhāsvān ivābhajat // JRt_B.484 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901339 (0.0):
yāvad yāvad agād dūraṃ lakṣmī rātrir iva krudhā / / tāvat tāvat sa tāṃ lāsāṃ divaṃ bhāsvān ivābhajat // JRt_B.484 //
apanīya tāpakhedaṃ marukariṇī padminītoyaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901345 (0.0):
tāvat tāvat sa tāṃ lāsāṃ divaṃ bhāsvān ivābhajat // JRt_B.484 // / apanīya tāpakhedaṃ marukariṇī padminītoyaiḥ /
tatpadmaśevalāmbhonirmāthe karmaṭhībhavati // JRt_420 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901351 (0.0):
apanīya tāpakhedaṃ marukariṇī padminītoyaiḥ / / tatpadmaśevalāmbhonirmāthe karmaṭhībhavati // JRt_420 //
Lakṣmyā mātṛsvasus sarvamātṛkṛtyakṛto 'bhavat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901359 (0.0):
tatpadmaśevalāmbhonirmāthe karmaṭhībhavati // JRt_420 // / lakṣmyā mātṛsvasus sarvamātṛkṛtyakṛto 'bhavat /
rājapriyātha rākeva Lāsā pakṣakṣayodyatā // JRt_421 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901367 (0.0):
lakṣmyā mātṛsvasus sarvamātṛkṛtyakṛto 'bhavat / / rājapriyātha rākeva lāsā pakṣakṣayodyatā // JRt_421 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12729278 (0.034):
vanauṣadhīśo rudro 'bhūcchinīvālī haridrake / / upasnāni tu rākā syātsarvagandhe śatakratuḥ // BhS_22.124 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13690789 (0.060):
dehād apacayas tena $ tapasā tasya yaḥ kṛtaḥ & / sa evo7pacayo bhūyas % tejasā9sya kṛto 'bhavat // 12.97 //
satkarmapākasamayo 'sya na ced vikāsaśobhāṃ na kiṃ pariharet kumudākarasya
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901380 (0.0):
rājapriyātha rākeva lāsā pakṣakṣayodyatā // JRt_421 // / satkarmapākasamayo 'sya na ced vikāsaśobhāṃ na kiṃ pariharet kumudākarasya
viśvaprabodhaharaṇapravaṇakṣaṇena kustrī niśā ca sahasaiva niśākareṇa //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901389 (0.0):
satkarmapākasamayo 'sya na ced vikāsaśobhāṃ na kiṃ pariharet kumudākarasya / viśvaprabodhaharaṇapravaṇakṣaṇena kustrī niśā ca sahasaiva niśākareṇa //
JRt_422 // / cintāsūcakaniśśvāsaklinnauṣṭhī taṃ kadācana /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901395 (0.0):
viśvaprabodhaharaṇapravaṇakṣaṇena kustrī niśā ca sahasaiva niśākareṇa // / JRt_422 // / cintāsūcakaniśśvāsaklinnauṣṭhī taṃ kadācana /
avocad bhoginīveti Lāsākhyā bhoginī nṛpam // JRt_423 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901402 (0.0):
cintāsūcakaniśśvāsaklinnauṣṭhī taṃ kadācana / / avocad bhoginīveti lāsākhyā bhoginī nṛpam // JRt_423 //
na ced vikāsayed bhāsvān padminīṃ svarucā sphuṭam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901410 (0.0):
avocad bhoginīveti lāsākhyā bhoginī nṛpam // JRt_423 // / na ced vikāsayed bhāsvān padminīṃ svarucā sphuṭam /
tasyāś chedāya śaivālavallyā iva yateta kaḥ // JRt_424 // / patantīṃ premabhārārdrāṃ mayi dṛṣṭiṃ tavāsahā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901422 (0.0):
na ced vikāsayed bhāsvān padminīṃ svarucā sphuṭam / / tasyāś chedāya śaivālavallyā iva yateta kaḥ // JRt_424 //
māṃ nihantum upāyena kurute mahiṣī tava // JRt_425 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901429 (0.0):
patantīṃ premabhārārdrāṃ mayi dṛṣṭiṃ tavāsahā / / māṃ nihantum upāyena kurute mahiṣī tava // JRt_425 //
abhicāre durācāram upacārapriyaṅkaram / / sā cārākṣī mayi dveṣād Udayaśriyam airayat // JRt_426 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901434 (0.0):
māṃ nihantum upāyena kurute mahiṣī tava // JRt_425 // / abhicāre durācāram upacārapriyaṅkaram /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901441 (0.0):
abhicāre durācāram upacārapriyaṅkaram / / sā cārākṣī mayi dveṣād udayaśriyam airayat // JRt_426 //
devādeśapare tasminn abhicāravinirmitiḥ / / asambhāvyeti tāṃ rājā pratyuvāca vicakṣaṇaḥ // JRt_427 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901453 (0.0):
sā cārākṣī mayi dveṣād udayaśriyam airayat // JRt_426 // / devādeśapare tasminn abhicāravinirmitiḥ /
nirbandhenopajalpantīṃ tad eva vacanaṃ tataḥ / / tāṃ pratyāyayituṃ devīm Udayaśriyam abravīt // JRt_428 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901454 (0.0):
asambhāvyeti tāṃ rājā pratyuvāca vicakṣaṇaḥ // JRt_427 // / nirbandhenopajalpantīṃ tad eva vacanaṃ tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901461 (0.0):
nirbandhenopajalpantīṃ tad eva vacanaṃ tataḥ / / tāṃ pratyāyayituṃ devīm udayaśriyam abravīt // JRt_428 //
vyayitvātiśayenāho kośo riktatvam āgataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901469 (0.0):
tāṃ pratyāyayituṃ devīm udayaśriyam abravīt // JRt_428 // / vyayitvātiśayenāho kośo riktatvam āgataḥ /
prārthayante janā rājñas sarvaṃ kalpatarūn iva // JRt_429 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901476 (0.0):
vyayitvātiśayenāho kośo riktatvam āgataḥ / / prārthayante janā rājñas sarvaṃ kalpatarūn iva // JRt_429 //
draviṇotpattaye tasmād upāyaḫ pratibhāty ayam / / pratimā śrīJayeśvaryā yāsti rītimayī pṛthuḥ // JRt_430 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901488 (0.0):
prārthayante janā rājñas sarvaṃ kalpatarūn iva // JRt_429 // / draviṇotpattaye tasmād upāyaḥ pratibhāty ayam /
tāṃ khaṇḍayitvā vihataiṣ ṭaṅkair mannāmacihnitaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901494 (0.0):
pratimā śrījayeśvaryā yāsti rītimayī pṛthuḥ // JRt_430 // / tāṃ khaṇḍayitvā vihataiṣ ṭaṅkair mannāmacihnitaiḥ /
vyayanirvahaṇaṃ kīrtisthiratvaṃ copajāyate // JRt_431 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901501 (0.0):
tāṃ khaṇḍayitvā vihataiṣ ṭaṅkair mannāmacihnitaiḥ / / vyayanirvahaṇaṃ kīrtisthiratvaṃ copajāyate // JRt_431 //
sādhv etat kiṃ tu tanmūrtir laghvī kiṃ prabhaviṣyati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901507 (1.192):
vyayanirvahaṇaṃ kīrtisthiratvaṃ copajāyate // JRt_431 // / sādhv etat kiṃ tu tanmūrtir laghvī kiṃ prabhaviṣyati /
Bṛhadbuddhena mudrāstu kṣudras taṃ sacivo 'bhyadhāt // JRt_432 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901516 (1.192):
sādhv etat kiṃ tu tanmūrtir laghvī kiṃ prabhaviṣyati / / bṛhadbuddhena mudrāstu kṣudras taṃ sacivo 'bhyadhāt // JRt_432 //
[Ps-JRT 37] / puṃnāgavrajam unmumūlayiṣati prāyaẖ karākarṣaṇair uddāmaṃ vijihīrṣati
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901526 (0.0):
bṛhadbuddhena mudrāstu kṣudras taṃ sacivo 'bhyadhāt // JRt_432 // / [Ps-JRT 37]
pratipadaṃ kakṣyāchidāṃ kāṅkṣati / / kāṃ naicchan nṛpagandhasindhurapatis tīvrāṃ na vaprakriyāṃ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901538 (0.0):
puṃnāgavrajam unmumūlayiṣati prāyaḥ karākarṣaṇair uddāmaṃ vijihīrṣati / pratipadaṃ kakṣyāchidāṃ kāṅkṣati /
tīkṣṇāgrapratibhāṅkuśo 'sya nikaṭe mantrī niyantā punaḥ // JRt_B.499 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901547 (0.0):
kāṃ naicchan nṛpagandhasindhurapatis tīvrāṃ na vaprakriyāṃ / tīkṣṇāgrapratibhāṅkuśo 'sya nikaṭe mantrī niyantā punaḥ // JRt_B.499 //
mudropakaraṇaṃ sajjīkṛtyānyedyur upāgatam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901554 (0.0):
tīkṣṇāgrapratibhāṅkuśo 'sya nikaṭe mantrī niyantā punaḥ // JRt_B.499 // / mudropakaraṇaṃ sajjīkṛtyānyedyur upāgatam /
rājñīṃ pratyāyya bhūpālo raho mantriṇam abravīt // JRt_433 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901560 (0.0):
mudropakaraṇaṃ sajjīkṛtyānyedyur upāgatam / / rājñīṃ pratyāyya bhūpālo raho mantriṇam abravīt // JRt_433 //
yāḫ pūrvair niramīyanta yaśassukṛtalabdhaye /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901567 (0.0):
rājñīṃ pratyāyya bhūpālo raho mantriṇam abravīt // JRt_433 // / yāḥ pūrvair niramīyanta yaśassukṛtalabdhaye /
aṅgīkartāsi tā devapratimā bhaṅktum añjasā // JRt_434 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901573 (0.0):
yāḥ pūrvair niramīyanta yaśassukṛtalabdhaye / / aṅgīkartāsi tā devapratimā bhaṅktum añjasā // JRt_434 //
amarapratimā vidhāya kecit paripūjyātha pare prasiddhim āptāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901582 (0.0):
aṅgīkartāsi tā devapratimā bhaṅktum añjasā // JRt_434 // / amarapratimā vidhāya kecit paripūjyātha pare prasiddhim āptāḥ /
paripālya yathocitaṃ tathānye vidalayyāham aho mahad durantam // JRt_435
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901590 (0.0):
amarapratimā vidhāya kecit paripūjyātha pare prasiddhim āptāḥ / / paripālya yathocitaṃ tathānye vidalayyāham aho mahad durantam // JRt_435
nirmāṇāj jaladhes kṛteś ca saritāṃ kaumāraśokāvadhiḫ prakhyātas Sagaro
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901596 (0.0):
paripālya yathocitaṃ tathānye vidalayyāham aho mahad durantam // JRt_435 / nirmāṇāj jaladhes kṛteś ca saritāṃ kaumāraśokāvadhiḥ prakhyātas sagaro
Bhagīrathanṛpo Gaṅgāvatārāc ca saḥ / / Duṣyantas sa ca viśvaviśvavijayāj Jiṣṇor bhayāny āvahan Rāmo hanta
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2327993 (0.044):
viśvavyāpī viśvaśaktiḥ pinākī viśveśāno viśvakṛd viśvamūrttiḥ / / viśvajñātā viśvasaṃhārakārī viśvārādhyo rādhayatvīhitaṃ naḥ //
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15603888 (0.057):
Subhv_0621-3 siṃhaḥ saṃhatabhāvato daśadiśaḥ kliśyatsu durvāśitair- / Subhv_0621-4 gomāyuṣvapi viśvaviśvaviditaprauḍhiḥ kimudyacchate //
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16735890 (0.060):
ŚŚS_14.42.15: abhijid.abhijigīṣataḥ / / ŚŚS_14.42.16: viśvajid.viśvam.jigīṣataḥ / / ŚŚS_14.42.17: trisaṃsthau.ca.tau /
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21241144 (0.062):
snuk, snug, snuṭ, snuḍ / evaṃ snik, snig, sniṭ, sniḍ // viśvavāṭ, viśvavāḍ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901606 (0.064):
bhagīrathanṛpo gaṅgāvatārāc ca saḥ / / duṣyantas sa ca viśvaviśvavijayāj jiṣṇor bhayāny āvahan rāmo hanta
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10368633 (0.064):
12,220.052a ritthāhutthau vīratāmrau varāhāśvo ruciḥ prabhuḥ / 12,220.052c viśvajit pratiśauriś ca vṛṣāṇḍo viṣkaro madhuḥ
Daśānanena vihitāt Sītāpahārāt punaḥ // JRt_436 //
rājā Śāhābhadīnākhyas suramūrtīr aloṭhayat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901624 (0.0):
daśānanena vihitāt sītāpahārāt punaḥ // JRt_436 // / rājā śāhābhadīnākhyas suramūrtīr aloṭhayat /
mā durvārtteyam atyugrā cakampad bhāvino janān // JRt_437 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901631 (0.0):
rājā śāhābhadīnākhyas suramūrtīr aloṭhayat / / mā durvārtteyam atyugrā cakampad bhāvino janān // JRt_437 //
Udayaśrīr nataśirā rājñīty uktavati svayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901638 (0.0):
mā durvārtteyam atyugrā cakampad bhāvino janān // JRt_437 // / udayaśrīr nataśirā rājñīty uktavati svayam /
mahīrandhram ivaikṣiṣṭa drāg adhogativāñchayā // JRt_438 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901647 (0.0):
udayaśrīr nataśirā rājñīty uktavati svayam / / mahīrandhram ivaikṣiṣṭa drāg adhogativāñchayā // JRt_438 //
[Ps-JRT 38] / sarvaṃsahā tadā kṣmābhūd anvarthā prāgvad eva yat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901653 (0.0):
mahīrandhram ivaikṣiṣṭa drāg adhogativāñchayā // JRt_438 // / [Ps-JRT 38]
Lāsānuraktam api taṃ sā rājānam asevata // JRt_B.505 // / bhāskaro dyuparīrambharasāsāditakautukaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901666 (0.0):
lāsānuraktam api taṃ sā rājānam asevata // JRt_B.505 // / bhāskaro dyuparīrambharasāsāditakautukaḥ /
svaputraśanimukhyānāṃ grahāṇāṃ hānim icchati // JRt_439 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901675 (0.0):
bhāskaro dyuparīrambharasāsāditakautukaḥ / / svaputraśanimukhyānāṃ grahāṇāṃ hānim icchati // JRt_439 //
rāgī taddoṣavādinyā tayā devyā prabodhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901681 (0.0):
svaputraśanimukhyānāṃ grahāṇāṃ hānim icchati // JRt_439 // / rāgī taddoṣavādinyā tayā devyā prabodhitaḥ /
vyavāsayat svadeśāt sa rājaputrān parān iva // JRt_440 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901689 (0.0):
rāgī taddoṣavādinyā tayā devyā prabodhitaḥ / / vyavāsayat svadeśāt sa rājaputrān parān iva // JRt_440 //
kāryeṣv atimanuṣyeṣu sāhāyakavidhāyibhiḥ / / Yoginīpuranāthasya tair vyakto vikramaẖ kṛtaḥ // JRt_441 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901698 (0.0):
vyavāsayat svadeśāt sa rājaputrān parān iva // JRt_440 // / kāryeṣv atimanuṣyeṣu sāhāyakavidhāyibhiḥ /
audāryād dattavṛttīn sa Hindukān eva bodhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901702 (0.0):
yoginīpuranāthasya tair vyakto vikramaḥ kṛtaḥ // JRt_441 // / audāryād dattavṛttīn sa hindukān eva bodhitaḥ /
Mlecchān Sekandaramukhān rājadrohakṛto 'vadhīt // JRt_442 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901713 (0.0):
mlecchān sekandaramukhān rājadrohakṛto 'vadhīt // JRt_442 //
piśunair janitāśaṅkaś śūro Madanalāvikaḥ / / rājā viplavasajjo 'pi senayāsya nivāritaḥ // JRt_443 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901724 (0.0):
mlecchān sekandaramukhān rājadrohakṛto 'vadhīt // JRt_442 // / piśunair janitāśaṅkaś śūro madanalāvikaḥ /
[Ps-JRT 39] / audāryaśālinā rājñā svasamaṃ vardhitas svayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901734 (0.0):
rājā viplavasajjo 'pi senayāsya nivāritaḥ // JRt_443 // / [Ps-JRT 39]
rājādhikaṃ vyavāhārṣīt tadā Madanalāvikaḥ // JRt_B.511 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901739 (0.0):
audāryaśālinā rājñā svasamaṃ vardhitas svayam / / rājādhikaṃ vyavāhārṣīt tadā madanalāvikaḥ // JRt_B.511 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431230 (0.029):
śilpibhiẖ kalpyamānāsu svatulyāvayavāsv api // JRt_B.756 //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18494217 (0.038):
tato 'dhikam* // 34 // {X} mātuluṃgaguḍikā nāma {X} kaṭutrikaṃ / tiktakarohiṇīṃ yavaṃ cirātatikto 'tha śatakrater
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4339409 (0.050):
kāntāt kāntataraṃ draṣṭum adhikaṃ śuśubhe tadā // HV_8.35 // / [k: S1 K N2.3 V B1.2 D T2 4 G1.3 5 ins. after 35: B3 after 34a: G4
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905134 (0.052):
śilpibhiḥ kalpyamānāsu svatulyāvayavāsv api // JRt_B.756 //
tulyārthas samasāmarthyaś śaṅkyo 'yam iti bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901743 (0.0):
rājādhikaṃ vyavāhārṣīt tadā madanalāvikaḥ // JRt_B.511 // / tulyārthas samasāmarthyaś śaṅkyo 'yam iti bhūpatiḥ /
īrṣyālubhiẖ kusacivais tasmai param akopyata // JRt_B.512 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901750 (0.0):
īrṣyālubhiḥ kusacivais tasmai param akopyata // JRt_B.512 // / śucim apy aśuciṃ matvā taṃ vītiṃ bhūmipāladhīḥ /
śucim apy aśuciṃ matvā taṃ vītiṃ bhūmipāladhīḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901756 (0.0):
īrṣyālubhiḥ kusacivais tasmai param akopyata // JRt_B.512 // / śucim apy aśuciṃ matvā taṃ vītiṃ bhūmipāladhīḥ /
khalanāśāvṛtatvena na cittaviratābhavat // JRt_B.513 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901765 (0.0):
śucim apy aśuciṃ matvā taṃ vītiṃ bhūmipāladhīḥ / / khalanāśāvṛtatvena na cittaviratābhavat // JRt_B.513 //
upaplāvayituṃ vāñchaṃs taṃ muhuẖ krodhavegataḥ / / rājaratnākaro 'rodhi tadīyaguṇavelayā // JRt_B.514 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901776 (0.0):
khalanāśāvṛtatvena na cittaviratābhavat // JRt_B.513 // / upaplāvayituṃ vāñchaṃs taṃ muhuḥ krodhavegataḥ /
rājā jātatvarāṃ yātrāṃ vyasanenābhiṣeṇayan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901783 (0.0):
rājaratnākaro 'rodhi tadīyaguṇavelayā // JRt_B.514 // / rājā jātatvarāṃ yātrāṃ vyasanenābhiṣeṇayan /
nausetukautukaṃ Sindhoḫ parikhāyā ivāharat // JRt_444 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901786 (0.040):
rājā jātatvarāṃ yātrāṃ vyasanenābhiṣeṇayan / / nausetukautukaṃ sindhoḥ parikhāyā ivāharat // JRt_444 //
śūraẖ Khaḍganagaryāṃ sa paryaṭan mṛgayārasāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901796 (1.192):
śūraḥ khaḍganagaryāṃ sa paryaṭan mṛgayārasāt / / siṃham abhyadravad rājā siṃhasaṃhatasāhasaḥ // JRt_445 //
siṃham abhyadravad rājā siṃhasaṃhatasāhasaḥ // JRt_445 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901802 (0.0):
śūraḥ khaḍganagaryāṃ sa paryaṭan mṛgayārasāt / / siṃham abhyadravad rājā siṃhasaṃhatasāhasaḥ // JRt_445 //
gacchaṃś cittādhikaṃ rājā vājinā vegarājinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901810 (0.0):
siṃham abhyadravad rājā siṃhasaṃhatasāhasaḥ // JRt_445 // / gacchaṃś cittādhikaṃ rājā vājinā vegarājinā /
anvagāmy atibhaktena Madanenaiva kevalam // JRt_446 // / [Ps-JRT 40]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901816 (0.027):
gacchaṃś cittādhikaṃ rājā vājinā vegarājinā / / anvagāmy atibhaktena madanenaiva kevalam // JRt_446 //
ārūḍhaḫ pauruṣaṃ rājā so 'varūḍhas turaṅgamāt / / Yameneva vyadhād yuddhaṃ hariṇā krauryadhāriṇā // JRt_B.518 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901828 (0.0):
anvagāmy atibhaktena madanenaiva kevalam // JRt_446 // / [Ps-JRT 40] / ārūḍhaḥ pauruṣaṃ rājā so 'varūḍhas turaṅgamāt /
ekākinaṃ ciraṃ baddhayuddham uddhatakesaraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901834 (0.0):
yameneva vyadhād yuddhaṃ hariṇā krauryadhāriṇā // JRt_B.518 // / ekākinaṃ ciraṃ baddhayuddham uddhatakesaraḥ /
tam adhaẖ kṛtavān rājasiṃhaṃ siṃho 'tisāhasam // JRt_447 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901842 (0.0):
ekākinaṃ ciraṃ baddhayuddham uddhatakesaraḥ / / tam adhaḥ kṛtavān rājasiṃhaṃ siṃho 'tisāhasam // JRt_447 //
utplutya vājinas tūrṇaṃ śūro Madanalāvikaḥ / / nipātitanṛpaṃ siṃhaṃ kṛpāṇyā sahasāvadhīt // JRt_448 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901854 (0.0):
tam adhaḥ kṛtavān rājasiṃhaṃ siṃho 'tisāhasam // JRt_447 // / utplutya vājinas tūrṇaṃ śūro madanalāvikaḥ /
prāṇarakṣopakāreṇa prasannaḫ piśunāj janāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901859 (1.192):
nipātitanṛpaṃ siṃhaṃ kṛpāṇyā sahasāvadhīt // JRt_448 // / prāṇarakṣopakāreṇa prasannaḥ piśunāj janāt /
yuktyā māraṇam etasya śaṅkamāno nareśvaraḥ // JRt_449 // / sa vivāhacchalād dattvā draviṇaṃ karuṇāmayaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901872 (0.0):
prāṇarakṣopakāreṇa prasannaḥ piśunāj janāt / / yuktyā māraṇam etasya śaṅkamāno nareśvaraḥ // JRt_449 //
Madanaṃ vyasṛjaḍ Ḍhillīpater nikaṭam añjasā // JRt_450 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901879 (0.042):
sa vivāhacchalād dattvā draviṇaṃ karuṇāmayaḥ / / madanaṃ vyasṛjaḍ ḍhillīpater nikaṭam añjasā // JRt_450 //
utpannacaṇpakaṃ dīptyā kurvatīṃ vyoma jātucit /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901885 (0.0):
madanaṃ vyasṛjaḍ ḍhillīpater nikaṭam añjasā // JRt_450 // / utpannacaṇpakaṃ dīptyā kurvatīṃ vyoma jātucit /
svapne Śarkarasūhākhyo dṛṣṭavān kāñcanīṃ purīm // JRt_451 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901892 (0.0):
utpannacaṇpakaṃ dīptyā kurvatīṃ vyoma jātucit / / svapne śarkarasūhākhyo dṛṣṭavān kāñcanīṃ purīm // JRt_451 //
veśma veśma viśaṃs tatra śūnyaṃ paśyann ayaṃ tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901897 (0.0):
svapne śarkarasūhākhyo dṛṣṭavān kāñcanīṃ purīm // JRt_451 // / veśma veśma viśaṃs tatra śūnyaṃ paśyann ayaṃ tataḥ /
rājadhānyāṃ striyaṃ kāñcid apaśyat kāntidanturām // JRt_452 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901905 (0.0):
veśma veśma viśaṃs tatra śūnyaṃ paśyann ayaṃ tataḥ / / rājadhānyāṃ striyaṃ kāñcid apaśyat kāntidanturām // JRt_452 //
apṛcchac ca tvam ekaiva hanteyati mahāpure /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901911 (0.0):
rājadhānyāṃ striyaṃ kāñcid apaśyat kāntidanturām // JRt_452 // / apṛcchac ca tvam ekaiva hanteyati mahāpure /
vyomnīva śaśilekhā kiṃ citraṃ tiṣṭhasi nirbhayā // JRt_453 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901918 (0.0):
apṛcchac ca tvam ekaiva hanteyati mahāpure / / vyomnīva śaśilekhā kiṃ citraṃ tiṣṭhasi nirbhayā // JRt_453 //
kasyeyaṃ nagarī kasmāc chūnyā sarvatra vartate / / atredaṃ patitaṃ kasya vartate ca kalevaram // JRt_454 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901926 (0.0):
vyomnīva śaśilekhā kiṃ citraṃ tiṣṭhasi nirbhayā // JRt_453 // / kasyeyaṃ nagarī kasmāc chūnyā sarvatra vartate /
sā taṃ jagāda gandharvarājasyāsau mahāpurī / / sundarī patihīneva vidhuhīneva śarvarī // JRt_455 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901937 (0.0):
atredaṃ patitaṃ kasya vartate ca kalevaram // JRt_454 // / sā taṃ jagāda gandharvarājasyāsau mahāpurī /
sa cāmātyais samaṃ sarvaiḫ pātuṃ Kaśmīramedinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901944 (1.192):
sundarī patihīneva vidhuhīneva śarvarī // JRt_455 // / sa cāmātyais samaṃ sarvaiḥ pātuṃ kaśmīramedinīm /
avatīrṇaḫ paristhāpya nijam atra kalevaram // JRt_456 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901950 (0.014):
sa cāmātyais samaṃ sarvaiḥ pātuṃ kaśmīramedinīm / / avatīrṇaḥ paristhāpya nijam atra kalevaram // JRt_456 //
Śāhābadena iti yaḫ prathito 'sti jagattraye /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901956 (0.038):
śāhābadena iti yaḥ prathito 'sti jagattraye / / tatkalevararakṣārtham atra tiṣṭhāmi kevalā // JRt_457 //
tatkalevararakṣārtham atra tiṣṭhāmi kevalā // JRt_457 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901965 (0.0):
śāhābadena iti yaḥ prathito 'sti jagattraye / / tatkalevararakṣārtham atra tiṣṭhāmi kevalā // JRt_457 //
sa ca niṣpāditāśeṣakāryo māsatrayāntare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901972 (0.0):
tatkalevararakṣārtham atra tiṣṭhāmi kevalā // JRt_457 // / sa ca niṣpāditāśeṣakāryo māsatrayāntare /
svām imāṃ nagarīm eva dhruvaṃ rakṣitum eṣyati // JRt_458 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901977 (0.0):
sa ca niṣpāditāśeṣakāryo māsatrayāntare / / svām imāṃ nagarīm eva dhruvaṃ rakṣitum eṣyati // JRt_458 //
prabuddho 'bhyadhikāścaryaśokacintārasāntare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901984 (0.0):
svām imāṃ nagarīm eva dhruvaṃ rakṣitum eṣyati // JRt_458 // / prabuddho 'bhyadhikāścaryaśokacintārasāntare /
majjann avarṇayad rājñe svapnavṛttim akhaṇḍitām // JRt_459 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901992 (0.0):
prabuddho 'bhyadhikāścaryaśokacintārasāntare / / majjann avarṇayad rājñe svapnavṛttim akhaṇḍitām // JRt_459 //
asatye kiṃ bhayaṃ svapne satye tv aiśvaryam eva me /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901998 (0.0):
majjann avarṇayad rājñe svapnavṛttim akhaṇḍitām // JRt_459 // / asatye kiṃ bhayaṃ svapne satye tv aiśvaryam eva me /
itthaṃ tad vimṛśan rājā na tathā paspṛśe śucā // JRt_460 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902006 (0.0):
asatye kiṃ bhayaṃ svapne satye tv aiśvaryam eva me / / itthaṃ tad vimṛśan rājā na tathā paspṛśe śucā // JRt_460 //
madantikam upāgamyam iti bhūmipatis tataḥ / / dūrasthitānāṃ putrāṇāṃ sadyo lekhān visṛṣṭavān // JRt_461 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902016 (0.0):
itthaṃ tad vimṛśan rājā na tathā paspṛśe śucā // JRt_460 // / madantikam upāgamyam iti bhūmipatis tataḥ /
tato mumūrṣur bhūpālo Hindukānāṃ nije pade /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902024 (0.0):
dūrasthitānāṃ putrāṇāṃ sadyo lekhān visṛṣṭavān // JRt_461 // / tato mumūrṣur bhūpālo hindukānāṃ nije pade /
aprāptatanayo dhīmān abhyaṣiñcat svayaṃ tataḥ // JRt_462 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902030 (0.0):
tato mumūrṣur bhūpālo hindukānāṃ nije pade / / aprāptatanayo dhīmān abhyaṣiñcat svayaṃ tataḥ // JRt_462 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431420 (0.064):
vyādhimukta ivānandaṃ Sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905323 (0.064):
vyādhimukta ivānandaṃ sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / sindhūdabhāṇḍapurayos svāminau śrīsekandaraḥ /
[Ps-JRT 43] / taṃ bhaktaṃ nEśvaro 'naiṣīt sadehaṃ yat sadharmatām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902041 (0.0):
aprāptatanayo dhīmān abhyaṣiñcat svayaṃ tataḥ // JRt_462 // / [Ps-JRT 43] / taṃ bhaktaṃ neśvaro 'naiṣīt sadehaṃ yat sadharmatām /
tatra hetur dhruvaṃ tasmin saubhāgyān Madanabhramaḥ // JRt_B.534 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902046 (0.015):
taṃ bhaktaṃ neśvaro 'naiṣīt sadehaṃ yat sadharmatām / / tatra hetur dhruvaṃ tasmin saubhāgyān madanabhramaḥ // JRt_B.534 //
śauryaudāryavidhau vidhautavividhaśloke nṛlokeśvare tasminn astam upāgate
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902058 (0.0):
tatra hetur dhruvaṃ tasmin saubhāgyān madanabhramaḥ // JRt_B.534 // / śauryaudāryavidhau vidhautavividhaśloke nṛlokeśvare tasminn astam upāgate
guṇigaṇatrāṇoccarannaipuṇe /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902063 (0.0):
śauryaudāryavidhau vidhautavividhaśloke nṛlokeśvare tasminn astam upāgate / guṇigaṇatrāṇoccarannaipuṇe /
Śakreṇonnamitaṃ śiraḫ paribhavatrāsāpasārād dhruvaṃ bhūbhārodvahanāt punar
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902075 (0.0):
śakreṇonnamitaṃ śiraḥ paribhavatrāsāpasārād dhruvaṃ bhūbhārodvahanāt punar
vinamitaṃ śeṣeṇa śokaspṛśā // JRt_B.535 // / pratyakṣaṃ jvalataḫ pratāpaśikhinas svīkṛtya yāṃ bhuktavān nānyān
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902077 (0.0):
śakreṇonnamitaṃ śiraḥ paribhavatrāsāpasārād dhruvaṃ bhūbhārodvahanāt punar / vinamitaṃ śeṣeṇa śokaspṛśā // JRt_B.535 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902089 (0.0):
śakreṇonnamitaṃ śiraḥ paribhavatrāsāpasārād dhruvaṃ bhūbhārodvahanāt punar / vinamitaṃ śeṣeṇa śokaspṛśā // JRt_B.535 //
ādriyatādhikaṃ spṛhayatas tadrāgabandhāc ca yā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902096 (0.0):
pratyakṣaṃ jvalataḥ pratāpaśikhinas svīkṛtya yāṃ bhuktavān nānyān / ādriyatādhikaṃ spṛhayatas tadrāgabandhāc ca yā /
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9659878 (0.041):
prasārya nirvartayet/ krameṇa ca^enām utsaṅgam āropya^adhikam adhikam / upakramet/ apratipadyamānāṃ ca bhīṣayet//(p.203) / 3.2.24/.ahaṃ khalu tava danta^padāny adhare kariṣyāmi stana^pṛṣṭhe ca
The Khila Verses of the Rgveda (rvkhilau.htm.txt) 16573656 (0.057):
RvKh_2,14.1b: ā.sūryam.anyān.svāpaya.avyuṣam.jāgṛyām.aham./
tāṃ bhūmiṃ pravihāya hāyam agamad dyāṃ Śakrabhuktāṃ ciraṃ puṃsāṃ strīṣu
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902104 (0.0):
ādriyatādhikaṃ spṛhayatas tadrāgabandhāc ca yā / / tāṃ bhūmiṃ pravihāya hāyam agamad dyāṃ śakrabhuktāṃ ciraṃ puṃsāṃ strīṣu
kadāpi na prabhavati premagrahapratyayaḥ // JRt_B.536 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902111 (0.0):
tāṃ bhūmiṃ pravihāya hāyam agamad dyāṃ śakrabhuktāṃ ciraṃ puṃsāṃ strīṣu / kadāpi na prabhavati premagrahapratyayaḥ // JRt_B.536 //
jyaiṣṭhaśuklacaturdaśyāṃ tānāṅke 'bde mahīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902118 (0.0):
kadāpi na prabhavati premagrahapratyayaḥ // JRt_B.536 // / jyaiṣṭhaśuklacaturdaśyāṃ tānāṅke 'bde mahīpatiḥ /
āliṅgya nākavanitās stanaunnatyam apīphalat // JRt_463 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902125 (0.0):
jyaiṣṭhaśuklacaturdaśyāṃ tānāṅke 'bde mahīpatiḥ / / āliṅgya nākavanitās stanaunnatyam apīphalat // JRt_463 //
20) Quṭb-ad-Dīn (LS 4449-4465) / [Ps-JRT 44]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902132 (0.0):
āliṅgya nākavanitās stanaunnatyam apīphalat // JRt_463 // / 20) Quṭb-ad-Dīn (LS 4449-4465)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899953 (0.048):
māsadvayonau dvau varṣāv avasānam agān nṛpaḥ // JRt_338 // / 18) 'Alā' ad-Dīn (LS 4420-4430)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426395 (0.050):
kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 // / 19) Šihāb ad-Dīn (LS 4430-4449)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900327 (0.050):
kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 // / 19) Shihāb ad-Dīn (LS 4430-4449)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425441 (0.055):
babandha bandhusambandhikalpavṛkṣo bhaṭāgraṇīḥ // JRt_307 // / 16) Šams ad-Dīn ibn Ṭāhir Mirzā (Šāh Mīr) (LS 4415-4418)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899380 (0.055):
babandha bandhusambandhikalpavṛkṣo bhaṭāgraṇīḥ // JRt_307 // / 16) Shams ad-Dīn ibn Ṭāhir Mirzā (Shāh Mīr) (LS 4415-4418)
matveva bhūjayād bhūyaḫ punaruktāpavādatām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902135 (0.032):
20) Quṭb-ad-Dīn (LS 4449-4465) / [Ps-JRT 44] / matveva bhūjayād bhūyaḥ punaruktāpavādatām /
Śāhābhadīne nirjetuṃ dyām iva prasthite sati // JRt_B.538 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902145 (0.0):
matveva bhūjayād bhūyaḥ punaruktāpavādatām / / śāhābhadīne nirjetuṃ dyām iva prasthite sati // JRt_B.538 //
Kudbhadenanarendro 'tha maulāv ājñāṃ mahībhujām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902151 (0.0):
śāhābhadīne nirjetuṃ dyām iva prasthite sati // JRt_B.538 // / kudbhadenanarendro 'tha maulāv ājñāṃ mahībhujām /
citte sukhaṃ mukhe harṣaṃ stutiṃ vāci nyadhāt tataḥ // JRt_464 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902160 (0.0):
kudbhadenanarendro 'tha maulāv ājñāṃ mahībhujām / / citte sukhaṃ mukhe harṣaṃ stutiṃ vāci nyadhāt tataḥ // JRt_464 //
[Ps-JRT 46] / tasya pratāpakamalā sagarvapadavīm agāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902168 (0.0):
citte sukhaṃ mukhe harṣaṃ stutiṃ vāci nyadhāt tataḥ // JRt_464 // / [Ps-JRT 46]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900751 (0.058):
durgāhaṅkāram utsṛjya devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḥ pītvā kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426821 (0.058):
durgāhaṅkāram utsṛjya Devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḫ pītvā Kedārāśrayiṇāṃ rasam /
jayavyasanipūrveśavirahārteva bhūpateḥ // JRt_B.540 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902175 (0.0):
tasya pratāpakamalā sagarvapadavīm agāt / / jayavyasanipūrveśavirahārteva bhūpateḥ // JRt_B.540 //
tadviyogāsahā deśadevī jayam adhāt svayam / JRt_B.541ab /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902184 (0.0):
jayavyasanipūrveśavirahārteva bhūpateḥ // JRt_B.540 // / tadviyogāsahā deśadevī jayam adhāt svayam / JRt_B.541ab /
nātitīvro na vā mandas sarvasyaiva mahīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902190 (0.0):
tadviyogāsahā deśadevī jayam adhāt svayam / JRt_B.541ab / / nātitīvro na vā mandas sarvasyaiva mahīpatiḥ /
cittam ādita lokasya vaiṣuvo bhānumān iva // JRt_465 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902196 (0.0):
nātitīvro na vā mandas sarvasyaiva mahīpatiḥ / / cittam ādita lokasya vaiṣuvo bhānumān iva // JRt_465 //
[Ps-JRT 47] / ahnāyāpahnutaṃ yuddhe taddhanuḫpratikūjitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902203 (0.0):
cittam ādita lokasya vaiṣuvo bhānumān iva // JRt_465 // / [Ps-JRT 47]
śocadvairivadhūvargakranditair matsarād iva // JRt_B.542 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902210 (0.0):
ahnāyāpahnutaṃ yuddhe taddhanuḥpratikūjitam / / śocadvairivadhūvargakranditair matsarād iva // JRt_B.542 //
diṅmukhe candanālepaẖ kīrtir ambaracandrikā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902216 (0.018):
śocadvairivadhūvargakranditair matsarād iva // JRt_B.542 // / diṅmukhe candanālepaḥ kīrtir ambaracandrikā /
dharaṇīramaṇasyāsya dviṣām āmlāpayan mukham // JRt_B.543 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902224 (0.0):
diṅmukhe candanālepaḥ kīrtir ambaracandrikā / / dharaṇīramaṇasyāsya dviṣām āmlāpayan mukham // JRt_B.543 //
kṣema lakṣmīṃ prajāẖ kṣoṇīpāle tanvati tanvati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902228 (0.023):
dharaṇīramaṇasyāsya dviṣām āmlāpayan mukham // JRt_B.543 // / kṣema lakṣmīṃ prajāḥ kṣoṇīpāle tanvati tanvati /
bhūmāv eva sthitā nākabhogasaukhyam abhuñjata // JRt_B.544 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902236 (0.0):
kṣema lakṣmīṃ prajāḥ kṣoṇīpāle tanvati tanvati / / bhūmāv eva sthitā nākabhogasaukhyam abhuñjata // JRt_B.544 //
Loharapratyavekṣārthaṃ yān nyadhāt pūrvabhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902242 (0.0):
bhūmāv eva sthitā nākabhogasaukhyam abhuñjata // JRt_B.544 // / loharapratyavekṣārthaṃ yān nyadhāt pūrvabhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424911 (0.038):
pratyāsannavināśatvam ātmanas samakathyata // JRt_274 // / tasyātha pratyavekṣārtham Avatārādibhis saha /
Loharādhipater bhītyā te palāyya gatās tataḥ // JRt_466 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902248 (0.0):
loharapratyavekṣārthaṃ yān nyadhāt pūrvabhūpatiḥ / / loharādhipater bhītyā te palāyya gatās tataḥ // JRt_466 //
śāmyanty oṣadhayas sarvāś śaśiny astaṃ gate sati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902256 (0.0):
loharādhipater bhītyā te palāyya gatās tataḥ // JRt_466 // / śāmyanty oṣadhayas sarvāś śaśiny astaṃ gate sati /
dṛṣṭo hi sūryakāntānāṃ ravau yāti dyutikṣayaḥ // JRt_467 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902263 (0.0):
śāmyanty oṣadhayas sarvāś śaśiny astaṃ gate sati / / dṛṣṭo hi sūryakāntānāṃ ravau yāti dyutikṣayaḥ // JRt_467 //
Loharaṃ pratisandhātuṃ Kudbhadenamahīpatiḥ / / śauryaśālinam ādikṣat puro ḍāmaraLolakam // JRt_468 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902272 (0.0):
dṛṣṭo hi sūryakāntānāṃ ravau yāti dyutikṣayaḥ // JRt_467 // / loharaṃ pratisandhātuṃ kudbhadenamahīpatiḥ /
aveṣṭayat tato gatvā Loharādriṃ sa sarvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902279 (0.0):
śauryaśālinam ādikṣat puro ḍāmaralolakam // JRt_468 // / aveṣṭayat tato gatvā loharādriṃ sa sarvataḥ /
prāṇā hi svāmibhaktānāṃ tṛṇāyante mahātmanām // JRt_469 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902285 (0.0):
aveṣṭayat tato gatvā loharādriṃ sa sarvataḥ / / prāṇā hi svāmibhaktānāṃ tṛṇāyante mahātmanām // JRt_469 //
asāmarthyān nijaṃ durgaṃ durgendro 'rpayituṃ tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902292 (0.0):
prāṇā hi svāmibhaktānāṃ tṛṇāyante mahātmanām // JRt_469 // / asāmarthyān nijaṃ durgaṃ durgendro 'rpayituṃ tataḥ /
brāhmaṇān vyasṛjad dūtāṇ ḍāmarādhipatiṃ prati // JRt_470 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902299 (0.0):
asāmarthyān nijaṃ durgaṃ durgendro 'rpayituṃ tataḥ / / brāhmaṇān vyasṛjad dūtāṇ ḍāmarādhipatiṃ prati // JRt_470 //
dvijaliṅgān sa tān matvā sāraṃ draṣṭum upāgatān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902306 (0.0):
brāhmaṇān vyasṛjad dūtāṇ ḍāmarādhipatiṃ prati // JRt_470 // / dvijaliṅgān sa tān matvā sāraṃ draṣṭum upāgatān /
nyagrahīd vigrahād ugrād dvijān avyagramānasaḥ // JRt_471 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902313 (0.0):
dvijaliṅgān sa tān matvā sāraṃ draṣṭum upāgatān / / nyagrahīd vigrahād ugrād dvijān avyagramānasaḥ // JRt_471 //
dvijadaivatam apy etaṃ śrutvā tadapakāriṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902319 (0.0):
nyagrahīd vigrahād ugrād dvijān avyagramānasaḥ // JRt_471 // / dvijadaivatam apy etaṃ śrutvā tadapakāriṇam /
Loharendreṇa koṭṭāśāṃ jīvāśāṃ ca visṛṣṭavān // JRt_472 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902326 (0.0):
dvijadaivatam apy etaṃ śrutvā tadapakāriṇam / / loharendreṇa koṭṭāśāṃ jīvāśāṃ ca visṛṣṭavān // JRt_472 //
paśyanto maraṇaṃ svasya yuddhe vātha palāyane /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902332 (0.0):
loharendreṇa koṭṭāśāṃ jīvāśāṃ ca visṛṣṭavān // JRt_472 // / paśyanto maraṇaṃ svasya yuddhe vātha palāyane /
kṣatriyāṇāṃ nijaṃ dharmam agrahīṣus tato raṇam // JRt_473 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902338 (0.0):
paśyanto maraṇaṃ svasya yuddhe vātha palāyane / / kṣatriyāṇāṃ nijaṃ dharmam agrahīṣus tato raṇam // JRt_473 //
śilāsāraśilāvarṣair durdarśā durghanā iva /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902345 (0.0):
kṣatriyāṇāṃ nijaṃ dharmam agrahīṣus tato raṇam // JRt_473 // / śilāsāraśilāvarṣair durdarśā durghanā iva /
Loharādrer avārohann ārohaṃs tu yaśāṃsi te // JRt_474 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902351 (0.0):
śilāsāraśilāvarṣair durdarśā durghanā iva / / loharādrer avārohann ārohaṃs tu yaśāṃsi te // JRt_474 //
[Ps-JRT 49] / svaṃ khaṇḍīkṛtya śailena vibhaktaṃ svāmibhaktitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902359 (0.0):
loharādrer avārohann ārohaṃs tu yaśāṃsi te // JRt_474 // / [Ps-JRT 49]
pratyekaṃ śatravas teṣu śilāvarṣiṣv amaṃsata // JRt_B.554 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902365 (0.0):
svaṃ khaṇḍīkṛtya śailena vibhaktaṃ svāmibhaktitaḥ / / pratyekaṃ śatravas teṣu śilāvarṣiṣv amaṃsata // JRt_B.554 //
viprakīrṇais sa pāṣāṇair Lolo ḍāmaranāyakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902365 (0.0):
pratyekaṃ śatravas teṣu śilāvarṣiṣv amaṃsata // JRt_B.554 // / viprakīrṇais sa pāṣāṇair lolo ḍāmaranāyakaḥ /
antarhitas samaṃ kīrtyā bhāvi ko nāma laṅghati // JRt_475 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902376 (0.0):
viprakīrṇais sa pāṣāṇair lolo ḍāmaranāyakaḥ / / antarhitas samaṃ kīrtyā bhāvi ko nāma laṅghati // JRt_475 //
śatrukīrṇaśilārāśicchanno ḌāmaraLolakaḥ / / Yavanapretasaṃskārān na vipady apy ahīyata // JRt_476 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902387 (0.0):
śatrukīrṇaśilārāśicchanno ḍāmaralolakaḥ / / yavanapretasaṃskārān na vipady apy ahīyata // JRt_476 //
Śāhābadenabhūpālo nirvāsyāpi sutān nijān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902394 (1.192):
yavanapretasaṃskārān na vipady apy ahīyata // JRt_476 // / śāhābadenabhūpālo nirvāsyāpi sutān nijān /
ākārayat svayaṃ lekhair nijavarṇapariṣkṛtaiḥ // JRt_477 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902401 (0.0):
śāhābadenabhūpālo nirvāsyāpi sutān nijān / / ākārayat svayaṃ lekhair nijavarṇapariṣkṛtaiḥ // JRt_477 //
guṇaiś ca vayasā teṣāṃ jyeṣṭho Māhendramaṇḍalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902402 (0.0):
ākārayat svayaṃ lekhair nijavarṇapariṣkṛtaiḥ // JRt_477 // / guṇaiś ca vayasā teṣāṃ jyeṣṭho māhendramaṇḍalam /
Hassano rājaputras sa prāpa tāvad anaṅkuśam // JRt_478 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902413 (0.0):
guṇaiś ca vayasā teṣāṃ jyeṣṭho māhendramaṇḍalam / / hassano rājaputras sa prāpa tāvad anaṅkuśam // JRt_478 //
sa netraśuktimuktābhir muktābhir vāṣpavīcibhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902421 (0.0):
hassano rājaputras sa prāpa tāvad anaṅkuśam // JRt_478 // / sa netraśuktimuktābhir muktābhir vāṣpavīcibhiḥ /
śrutvā tatra pitur mṛtyuṃ nivāpāñjalim ārpayat // JRt_479 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902427 (0.0):
sa netraśuktimuktābhir muktābhir vāṣpavīcibhiḥ / / śrutvā tatra pitur mṛtyuṃ nivāpāñjalim ārpayat // JRt_479 //
vyāvṛtya gamanecchāyās svacchāśayam amuṃ tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902436 (0.0):
śrutvā tatra pitur mṛtyuṃ nivāpāñjalim ārpayat // JRt_479 // / vyāvṛtya gamanecchāyās svacchāśayam amuṃ tataḥ /
nyavārayat pitṛvyasya lekhaẖ Kaśmīrabhūpateḥ // JRt_480 //
Śakrādisaukhyalobhena bhṛtyān asmān upekṣya saḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902449 (0.0):
śakrādisaukhyalobhena bhṛtyān asmān upekṣya saḥ /
samaskuruta Śāhābādīnabhūmipatir divam // JRt_481 // / svasstrībhogaraseneva gamanāya tvarāvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902461 (0.0):
samaskuruta śāhābādīnabhūmipatir divam // JRt_481 // / svasstrībhogaraseneva gamanāya tvarāvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902448 (0.062):
śakrādisaukhyalobhena bhṛtyān asmān upekṣya saḥ / / samaskuruta śāhābādīnabhūmipatir divam // JRt_481 //
tasyāsmābhir bhavatkāryam aśeṣaṃ nirapadyata // JRt_482 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902467 (0.0):
svasstrībhogaraseneva gamanāya tvarāvataḥ / / tasyāsmābhir bhavatkāryam aśeṣaṃ nirapadyata // JRt_482 //
kṣmārakṣālakṣaṇām ājñāṃ vicakṣaṇaśiromaṇeḥ / / tanmantramālitāṃ maulimūle mālāṃ vidadhmahe // JRt_483 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902472 (0.0):
tasyāsmābhir bhavatkāryam aśeṣaṃ nirapadyata // JRt_482 // / kṣmārakṣālakṣaṇām ājñāṃ vicakṣaṇaśiromaṇeḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902480 (0.0):
kṣmārakṣālakṣaṇām ājñāṃ vicakṣaṇaśiromaṇeḥ / / tanmantramālitāṃ maulimūle mālāṃ vidadhmahe // JRt_483 //
pravāsāgamanābhyāṃ tvaṃ svapituḫ pālitājñayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902481 (1.192):
tanmantramālitāṃ maulimūle mālāṃ vidadhmahe // JRt_483 // / pravāsāgamanābhyāṃ tvaṃ svapituḥ pālitājñayā /
śrīRāma iva bhūlokaṃ yaśobhis svam apūpuraḥ // JRt_484 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902494 (0.0):
pravāsāgamanābhyāṃ tvaṃ svapituḥ pālitājñayā / / śrīrāma iva bhūlokaṃ yaśobhis svam apūpuraḥ // JRt_484 //
bhūto bhāvī ca sammāno yady api svaguṇais tava /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902499 (0.0):
śrīrāma iva bhūlokaṃ yaśobhis svam apūpuraḥ // JRt_484 // / bhūto bhāvī ca sammāno yady api svaguṇais tava /
yauvarājyagrahād bhāraṃ laghūkuryās tathāpi me // JRt_485 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902505 (0.0):
bhūto bhāvī ca sammāno yady api svaguṇais tava / / yauvarājyagrahād bhāraṃ laghūkuryās tathāpi me // JRt_485 //
svadhairyaṃ sabhyasaṃyogo nānābandhusamāgamaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902513 (0.0):
yauvarājyagrahād bhāraṃ laghūkuryās tathāpi me // JRt_485 // / svadhairyaṃ sabhyasaṃyogo nānābandhusamāgamaḥ /
tava rakṣādhikāraś ca daurmanasyaṃ vilumpate // JRt_486 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902519 (0.0):
svadhairyaṃ sabhyasaṃyogo nānābandhusamāgamaḥ / / tava rakṣādhikāraś ca daurmanasyaṃ vilumpate // JRt_486 //
yaśaseva pramītānāṃ paradeśanivāsinām / / mahatāṃ na hi jātu syād vibhavena sukhodgamaḥ // JRt_487 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902532 (0.0):
tava rakṣādhikāraś ca daurmanasyaṃ vilumpate // JRt_486 // / yaśaseva pramītānāṃ paradeśanivāsinām /
svarūpapratibimbena bhavatā svargavāsinaḥ / / tadutkaṇṭhābharo 'smākaṃ darśanena nivāryatām // JRt_488 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902542 (0.0):
mahatāṃ na hi jātu syād vibhavena sukhodgamaḥ // JRt_487 // / svarūpapratibimbena bhavatā svargavāsinaḥ /
putraś Śāhābadenasya so 'yam ity anyamaṇḍale / / aṅgulīmukhanirdeśaḫ prākṛtasyeva māstu te // JRt_489 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902554 (0.0):
tadutkaṇṭhābharo 'smākaṃ darśanena nivāryatām // JRt_488 // / putraś śāhābadenasya so 'yam ity anyamaṇḍale /
rājñāṃ madanukampyānāṃ mukhaprekṣī bhavan bhavān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902560 (0.0):
aṅgulīmukhanirdeśaḥ prākṛtasyeva māstu te // JRt_489 // / rājñāṃ madanukampyānāṃ mukhaprekṣī bhavan bhavān /
Kaśmīraiśvaryam atulaṃ mā naiṣīr alpakaṃ svayam // JRt_490 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902570 (0.0):
kaśmīraiśvaryam atulaṃ mā naiṣīr alpakaṃ svayam // JRt_490 //
vibhajya bhavati kṣoṇībhāraṃ Merugirāv iva / / sukhaṃ sampattim atulām Anantadyutir āpnuyām // JRt_491 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902583 (0.0):
kaśmīraiśvaryam atulaṃ mā naiṣīr alpakaṃ svayam // JRt_490 // / vibhajya bhavati kṣoṇībhāraṃ merugirāv iva /
[Ps-JRT 52] / kīrtiṃ suravadhūgītāṃ pātre śrīpratipādanāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902591 (0.0):
sukhaṃ sampattim atulām anantadyutir āpnuyām // JRt_491 // / [Ps-JRT 52]
sa karṇapūrayan rājā mādṛta svargamālatīḥ // JRt_B.572 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902599 (0.0):
kīrtiṃ suravadhūgītāṃ pātre śrīpratipādanāt / / sa karṇapūrayan rājā mādṛta svargamālatīḥ // JRt_B.572 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21044818 (0.048):
svargomestvityevamādirūpatattadiccāprakārībhūtasvargatvādiviśiṣṭaṃ prati
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395680 (0.058):
12. ^svargāvakīkṛtya / 13. ^maspākamityartho vivakṣataḥ / 14. tadvākyadvatyābhidheyayorvalayo^
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19890117 (0.064):
03,192.001*0970_01 śrutvā sa rājā rājarṣer indradyumnasya tat tadā / 03,192.001*0970_02 mārkaṇḍeyān mahābhāgāt svargasya pratipādanam / 03,192.001a yudhiṣṭhiro dharmarājaḥ papraccha bharatarṣabha
priyayor āvayos snehaśrutisaukhyena śītalaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902605 (0.0):
sa karṇapūrayan rājā mādṛta svargamālatīḥ // JRt_B.572 // / priyayor āvayos snehaśrutisaukhyena śītalaiḥ /
niśśvāsair bhūpates svīyais syād aspṛhyaṃ ca cāmaram // JRt_B.573 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902612 (0.0):
priyayor āvayos snehaśrutisaukhyena śītalaiḥ / / niśśvāsair bhūpates svīyais syād aspṛhyaṃ ca cāmaram // JRt_B.573 //
yena mānena mām anvagrahīt sa vasudhādhipaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902618 (0.0):
niśśvāsair bhūpates svīyais syād aspṛhyaṃ ca cāmaram // JRt_B.573 // / yena mānena mām anvagrahīt sa vasudhādhipaḥ /
tvaṃ sañcarasva tenaiva mayi pālayati prajāḥ // JRt_492 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902624 (0.0):
yena mānena mām anvagrahīt sa vasudhādhipaḥ / / tvaṃ sañcarasva tenaiva mayi pālayati prajāḥ // JRt_492 //
[Ps-JRT 53] / trātā dyauś Śakrarājabhyām āvābhyāṃ ca samaṃ mahī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902632 (0.0):
tvaṃ sañcarasva tenaiva mayi pālayati prajāḥ // JRt_492 // / [Ps-JRT 53]
Śeṣaikanāthāṃ pātālaLakṣmīṃ hasatu nissukhām // JRt_B.575 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429369 (0.030):
kiṃsvin naiva tadāśliṣṭaś śaśigrāvā sraved iti // JRt_519 // / Udayaśrīr gantukāmo rājaputrāntikaṃ tataḥ /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429299 (0.041):
kṣamāśīlaẖ kṣamāpālo nātakṣṇod Udayaśriyam // JRt_517 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902640 (0.050):
trātā dyauś śakrarājabhyām āvābhyāṃ ca samaṃ mahī / / śeṣaikanāthāṃ pātālalakṣmīṃ hasatu nissukhām // JRt_B.575 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21904281 (0.052):
mleccharājo vyadhāḍ ḍhillīṃ vidhavām iva luṇṭhayan // JRt_561 // / tataḥ pratyāvrajan mleccharājaḥ kaśmīrabhūpateḥ /
Udayaśrīmukhāmātyamatānuṣṭhānaśālinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902646 (0.0):
udayaśrīmukhāmātyamatānuṣṭhānaśālinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429369 (0.058):
kiṃsvin naiva tadāśliṣṭaś śaśigrāvā sraved iti // JRt_519 // / Udayaśrīr gantukāmo rājaputrāntikaṃ tataḥ /"
mamārthanāniṣedhena lakṣmīṃ maiva vṛthā kṛthāḥ // JRt_493 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902655 (0.0):
udayaśrīmukhāmātyamatānuṣṭhānaśālinīm / / mamārthanāniṣedhena lakṣmīṃ maiva vṛthā kṛthāḥ // JRt_493 //
ajānaṃl lolakarṇatvaṃ rājendrakariṇām atha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902662 (0.0):
mamārthanāniṣedhena lakṣmīṃ maiva vṛthā kṛthāḥ // JRt_493 // / ajānaṃl lolakarṇatvaṃ rājendrakariṇām atha /
panthānaṃ lekhavācī sa Kāśmīrāṇām agāhata // JRt_494 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902664 (0.0):
ajānaṃl lolakarṇatvaṃ rājendrakariṇām atha / / panthānaṃ lekhavācī sa kāśmīrāṇām agāhata // JRt_494 //
pavanais sammukhāyātair jhāṅkāraravadhāribhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902675 (0.0):
panthānaṃ lekhavācī sa kāśmīrāṇām agāhata // JRt_494 // / pavanais sammukhāyātair jhāṅkāraravadhāribhiḥ /
nyavāryateva Kaśmīrapraveśād rājanandanaḥ // JRt_495 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902682 (1.192):
pavanais sammukhāyātair jhāṅkāraravadhāribhiḥ / / nyavāryateva kaśmīrapraveśād rājanandanaḥ // JRt_495 //
sa viśann atha Kāśmīrasaraṇīm udajijvalat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902682 (0.0):
nyavāryateva kaśmīrapraveśād rājanandanaḥ // JRt_495 // / sa viśann atha kāśmīrasaraṇīm udajijvalat /
amalīmasayad rājñaś śrutiṃ tu khalacodanā // JRt_496 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902696 (0.0):
sa viśann atha kāśmīrasaraṇīm udajijvalat / / amalīmasayad rājñaś śrutiṃ tu khalacodanā // JRt_496 //
nakrās samudram iva kecid udetukāmā vātā latāntam iva kecana darpavṛttyā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902706 (0.0):
amalīmasayad rājñaś śrutiṃ tu khalacodanā // JRt_496 // / nakrās samudram iva kecid udetukāmā vātā latāntam iva kecana darpavṛttyā /
durmatriṇo bhuvanakānanacakravālahavyāśanā narapatiṃ pravilolayanti //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902714 (0.0):
nakrās samudram iva kecid udetukāmā vātā latāntam iva kecana darpavṛttyā / / durmatriṇo bhuvanakānanacakravālahavyāśanā narapatiṃ pravilolayanti //
JRt_497 // / atha praviṣṭe Kaśmīrān Hassane rājanandane /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902721 (0.0):
durmatriṇo bhuvanakānanacakravālahavyāśanā narapatiṃ pravilolayanti // / JRt_497 // / atha praviṣṭe kaśmīrān hassane rājanandane /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423782 (0.055):
Ḍulcyaṃ dhanaprayogeṇa yo visṛṣṭo mahībhujā // JRt_B.229 // / avamantrya praviṣṭe 'tha Ḍulucye bhayato gataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897728 (0.055):
ḍulcyaṃ dhanaprayogeṇa yo visṛṣṭo mahībhujā // JRt_B.229 // / avamantrya praviṣṭe 'tha ḍulucye bhayato gataḥ /
Kudbhadenamahīpālaḫ piśunair ity akathyata // JRt_498 // / sarvāsām eva buddhīnām uparīśvarabuddhayaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902732 (0.0):
atha praviṣṭe kaśmīrān hassane rājanandane / / kudbhadenamahīpālaḥ piśunair ity akathyata // JRt_498 //
tathāpi sacivair vācyo hitāhitavinirṇayaḥ // JRt_499 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902736 (0.0):
sarvāsām eva buddhīnām uparīśvarabuddhayaḥ / / tathāpi sacivair vācyo hitāhitavinirṇayaḥ // JRt_499 //
Purandarādilokeśatejo'ṃśāśrayaśālinām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902746 (0.0):
purandarādilokeśatejo'ṃśāśrayaśālinām /
svavaṃśyebhyo mahīndrāṇāṃ antarāyo vilokyate // JRt_500 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902752 (0.0):
purandarādilokeśatejo'ṃśāśrayaśālinām / / svavaṃśyebhyo mahīndrāṇāṃ antarāyo vilokyate // JRt_500 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8779142 (0.063):
AbhT_9.245a/. karaṇīkṛtatatsvāṃśatanmayībhāvanāvaśāt /
sparśanāśitayā khyātād bhrātṛrūpād vijihmagāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902758 (0.0):
svavaṃśyebhyo mahīndrāṇāṃ antarāyo vilokyate // JRt_500 //
kṛṣṇasarpād ivāśliṣṭāt kaṣṭaṃ dūre na kasyacit // JRt_501 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902767 (0.0):
sparśanāśitayā khyātād bhrātṛrūpād vijihmagāt / / kṛṣṇasarpād ivāśliṣṭāt kaṣṭaṃ dūre na kasyacit // JRt_501 //
vibhavais tarpyamāṇo 'yaṃ na ca svībhavitā tava / / snehena sicyamāno 'gniś śītalatvaṃ kim ṛcchati // JRt_502 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902778 (0.0):
kṛṣṇasarpād ivāśliṣṭāt kaṣṭaṃ dūre na kasyacit // JRt_501 // / vibhavais tarpyamāṇo 'yaṃ na ca svībhavitā tava /
[Ps-JRT 55] / varaṃ hālāhalo ghoro na durātmā ca durjanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902787 (0.0):
snehena sicyamāno 'gniś śītalatvaṃ kim ṛcchati // JRt_502 // / [Ps-JRT 55] / varaṃ hālāhalo ghoro na durātmā ca durjanaḥ /
tasya pānād galaty ekaḫ parasya tv akhilaṃ kulam // JRt_B.586 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902795 (0.0):
varaṃ hālāhalo ghoro na durātmā ca durjanaḥ / / tasya pānād galaty ekaḥ parasya tv akhilaṃ kulam // JRt_B.586 //
daivād dūrataraṃ sarpaṃ prasarpadviṣadhāriṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902801 (0.0):
tasya pānād galaty ekaḥ parasya tv akhilaṃ kulam // JRt_B.586 // / daivād dūrataraṃ sarpaṃ prasarpadviṣadhāriṇam /
vinā daivakṛtaṃ ko nu nidhau sthāpayati svayam // JRt_B.587 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902809 (0.0):
daivād dūrataraṃ sarpaṃ prasarpadviṣadhāriṇam / / vinā daivakṛtaṃ ko nu nidhau sthāpayati svayam // JRt_B.587 //
na cintyaṃ svayam ekākī rājño me kiṃ kariṣyati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902815 (0.0):
vinā daivakṛtaṃ ko nu nidhau sthāpayati svayam // JRt_B.587 // / na cintyaṃ svayam ekākī rājño me kiṃ kariṣyati /
hareḫ puras sayūtho 'pi katamo vāraṇeśvaraḥ // JRt_503 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902823 (0.0):
na cintyaṃ svayam ekākī rājño me kiṃ kariṣyati / / hareḥ puras sayūtho 'pi katamo vāraṇeśvaraḥ // JRt_503 //
madbuddhyā vikramas tasya hanyatām iti nojjvalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902828 (0.0):
hareḥ puras sayūtho 'pi katamo vāraṇeśvaraḥ // JRt_503 // / madbuddhyā vikramas tasya hanyatām iti nojjvalam /
buddhimān Udayaśrīs taṃ svāmibhaktyā hi rakṣati // JRt_504 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902835 (0.0):
madbuddhyā vikramas tasya hanyatām iti nojjvalam / / buddhimān udayaśrīs taṃ svāmibhaktyā hi rakṣati // JRt_504 //
ādye darpodayaḫ pakṣe doṣodrekaḫ pare yataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902842 (0.025):
buddhimān udayaśrīs taṃ svāmibhaktyā hi rakṣati // JRt_504 // / ādye darpodayaḥ pakṣe doṣodrekaḥ pare yataḥ /
nānugrāhyo na cotsṛjyas tava rājendra Hassanaḥ // JRt_505 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902851 (0.0):
ādye darpodayaḥ pakṣe doṣodrekaḥ pare yataḥ / / nānugrāhyo na cotsṛjyas tava rājendra hassanaḥ // JRt_505 //
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17971007 (0.064):
evaṃrūpa upasthāyakaḥ tadyathā aham etarhy? asti mahārāja tavaiva vijite
na vaivamprāyatāvṛttiṃ tejasvī sa kṣamiṣyate /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902858 (0.0):
nānugrāhyo na cotsṛjyas tava rājendra hassanaḥ // JRt_505 // / na vaivamprāyatāvṛttiṃ tejasvī sa kṣamiṣyate /
yasmin dahati nāmbhodhiṃ sa kṣaṇo vāḍavasya kaḥ // JRt_506 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902866 (0.0):
na vaivamprāyatāvṛttiṃ tejasvī sa kṣamiṣyate / / yasmin dahati nāmbhodhiṃ sa kṣaṇo vāḍavasya kaḥ // JRt_506 //
atas tasya nirodhena nirutpiñjasukhāḫ prajāḥ / / kuṇṭhayantutarāṃ pūrvabhūpālotkaṇṭhitāṃ ciram // JRt_507 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902876 (0.0):
yasmin dahati nāmbhodhiṃ sa kṣaṇo vāḍavasya kaḥ // JRt_506 // / atas tasya nirodhena nirutpiñjasukhāḥ prajāḥ /
praviṣṭair iti durvāpyā nirgatādbhir iva hradaḥ / / vairasyam abhajad rājā khalavākyais sa Hassane // JRt_508 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902887 (0.0):
kuṇṭhayantutarāṃ pūrvabhūpālotkaṇṭhitāṃ ciram // JRt_507 // / praviṣṭair iti durvāpyā nirgatādbhir iva hradaḥ /
paśyañ śṛṇvann anubhavaṃs tasyāpy utsekavikriyām / / bhrātuḫ putra iti snehān na taṃ rājā nyarodhayat // JRt_509 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902898 (0.0):
vairasyam abhajad rājā khalavākyais sa hassane // JRt_508 // / paśyañ śṛṇvann anubhavaṃs tasyāpy utsekavikriyām /
Udayaśrīr athālakṣya viraktaṃ Hassane nṛpam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902906 (0.0):
bhrātuḥ putra iti snehān na taṃ rājā nyarodhayat // JRt_509 // / udayaśrīr athālakṣya viraktaṃ hassane nṛpam /
Lolaḍāmarabhāryāṃ taddhātrīṃ samadiśat tataḥ // JRt_510 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902913 (0.0):
udayaśrīr athālakṣya viraktaṃ hassane nṛpam / / lolaḍāmarabhāryāṃ taddhātrīṃ samadiśat tataḥ // JRt_510 //
svāmirāgam ivārūḍho nākaṃ ḍāmaraLolakaḥ / / ahārayad yaśo na svaṃ kusvāmimukhavīkṣaṇaiḥ // JRt_511 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902919 (0.0):
lolaḍāmarabhāryāṃ taddhātrīṃ samadiśat tataḥ // JRt_510 // / svāmirāgam ivārūḍho nākaṃ ḍāmaralolakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902926 (0.0):
svāmirāgam ivārūḍho nākaṃ ḍāmaralolakaḥ / / ahārayad yaśo na svaṃ kusvāmimukhavīkṣaṇaiḥ // JRt_511 //
asmād durmanaso rājño vibhavāśāstu dūrataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902932 (0.0):
ahārayad yaśo na svaṃ kusvāmimukhavīkṣaṇaiḥ // JRt_511 // / asmād durmanaso rājño vibhavāśāstu dūrataḥ /
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo Hassanasya tu // JRt_512 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902939 (0.0):
asmād durmanaso rājño vibhavāśāstu dūrataḥ / / vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo hassanasya tu // JRt_512 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431379 (0.039):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905280 (0.039):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429802 (0.043):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḫ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika Uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903717 (0.043):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḥ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.045):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.045):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.045):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.047):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17437418 (0.050):
prātar vadantam ahasan paurāḫ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21911296 (0.050):
prātar vadantam ahasan paurāḥ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433388 (0.052):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907287 (0.052):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427121 (0.053):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraẖ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34] / tadantaḫpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901051 (0.053):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraḥ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34] / tadantaḥpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422954 (0.053):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.055):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.056):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432018 (0.056):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430040 (0.059):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
[Ps-JRT 57] / ataḫ pralobhya rājetthaṃ tvayāneyo nijān gṛhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902949 (0.0):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431421 (0.046):
vyādhimukta ivānandaṃ Sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / SindhŪdabhāṇḍapurayos svāminau śrīSekandaraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.047):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436533 (0.048):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431379 (0.052):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905280 (0.052):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910424 (0.056):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429802 (0.057):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḫ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika Uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903717 (0.057):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḥ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.058):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe Vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.058):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421409 (0.058):
Lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 // / [Ps-JRT 2] / tatra hetur Lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895379 (0.058):
lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 // / [Ps-JRT 2] / tatra hetur lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432892 (0.059):
cikitsayā ca tasyābdair yātaṃ tricaturais tathā // JRt_679 // / [Ps-JRT 107] / dāyavān iva doṣo 'sya hetumātraparīkṣayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426819 (0.061):
durgāhaṅkāram utsṛjya Devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḫ pītvā Kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900749 (0.062):
durgāhaṅkāram utsṛjya devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḥ pītvā kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.063):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425128 (0.064):
puruṣatvaṃ tvayā svāmin kṛtārthīkriyate 'dya naḥ // JRt_290 // / [Ps-JRT 14]
yogyaṃ sthānāntaraṃ nāsmadvipanniryātanāvidhau // JRt_B.598 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902957 (0.0):
ataḥ pralobhya rājetthaṃ tvayāneyo nijān gṛhān / / yogyaṃ sthānāntaraṃ nāsmadvipanniryātanāvidhau // JRt_B.598 //
tasmāt tvayā nijārthānāṃ grahaṇārthaṃ mahīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902964 (0.0):
yogyaṃ sthānāntaraṃ nāsmadvipanniryātanāvidhau // JRt_B.598 // / tasmāt tvayā nijārthānāṃ grahaṇārthaṃ mahīpatiḥ /
prārthanīyo yathābhyeti tvadgṛhān eṣa lubdhadhīḥ // JRt_513 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902972 (0.0):
tasmāt tvayā nijārthānāṃ grahaṇārthaṃ mahīpatiḥ / / prārthanīyo yathābhyeti tvadgṛhān eṣa lubdhadhīḥ // JRt_513 //
[Ps-JRT 58] / viśvastāyāẖ kim arthair me dharmakāmārthahetubhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902981 (0.0):
prārthanīyo yathābhyeti tvadgṛhān eṣa lubdhadhīḥ // JRt_513 // / [Ps-JRT 58]
rājño 'rpayāmi tān sarvān yadi me syād anugrahaḥ // JRt_B.600 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902988 (0.0):
viśvastāyāḥ kim arthair me dharmakāmārthahetubhiḥ / / rājño 'rpayāmi tān sarvān yadi me syād anugrahaḥ // JRt_B.600 //
atas svakīrtaye pūrtasammānasphūrtaye 'stu me /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902994 (0.0):
rājño 'rpayāmi tān sarvān yadi me syād anugrahaḥ // JRt_B.600 // / atas svakīrtaye pūrtasammānasphūrtaye 'stu me /
yat tu tvaccaraṇasparśadarśitānugrahaṃ gṛham // JRt_B.601 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903004 (0.0):
atas svakīrtaye pūrtasammānasphūrtaye 'stu me / / yat tu tvaccaraṇasparśadarśitānugrahaṃ gṛham // JRt_B.601 //
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10731637 (0.054):
tamabravīt | upa mehi prati ma etaddhehi yena me tvamudakramīriti kim me / tato / bhaviṣyatīti tvaddevatyameva ma etadātmano bhaviṣyatīti tatheti
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10738929 (0.054):
tamabravīt | upa mehi ma etaddhehi yena me tvamudakramīriti kim me tato / bhaviṣyatīti tvaddevatyameva ma etadātmano bhaviṣyatīti tatheti
pratyāhṛtya svayaṃ svīyam oṣadher iva sadvasu /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903009 (0.0):
yat tu tvaccaraṇasparśadarśitānugrahaṃ gṛham // JRt_B.601 // / pratyāhṛtya svayaṃ svīyam oṣadher iva sadvasu /
āśāḫ prakāśayatv arthapatir bhāsvān ivābhitaḥ // JRt_B.602 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903015 (0.0):
pratyāhṛtya svayaṃ svīyam oṣadher iva sadvasu / / āśāḥ prakāśayatv arthapatir bhāsvān ivābhitaḥ // JRt_B.602 //
vadanyena tvayāpekṣyaṃ na tu strīdhanam ity ataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903021 (0.0):
āśāḥ prakāśayatv arthapatir bhāsvān ivābhitaḥ // JRt_B.602 // / vadanyena tvayāpekṣyaṃ na tu strīdhanam ity ataḥ /
rasāyā rasam ādatte lokāpyāyāya bhāskaraḥ // JRt_B.603 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903028 (0.0):
vadanyena tvayāpekṣyaṃ na tu strīdhanam ity ataḥ / / rasāyā rasam ādatte lokāpyāyāya bhāskaraḥ // JRt_B.603 //
anena vasunā rājñaḫ phalatu prārthanārthinām / / saritāṃ vāri gṛhṇāno meghāṃs tarpayate 'mbudhiḥ // JRt_B.604 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903041 (0.0):
rasāyā rasam ādatte lokāpyāyāya bhāskaraḥ // JRt_B.603 // / anena vasunā rājñaḥ phalatu prārthanārthinām /
nidhīn ahibhir āveṣṭya gopayantī mayā mahī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903047 (0.0):
saritāṃ vāri gṛhṇāno meghāṃs tarpayate 'mbudhiḥ // JRt_B.604 // / nidhīn ahibhir āveṣṭya gopayantī mayā mahī /
upahāsyeta nāthena maddravye dṛṣṭikāriṇā // JRt_B.605 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903053 (0.0):
nidhīn ahibhir āveṣṭya gopayantī mayā mahī / / upahāsyeta nāthena maddravye dṛṣṭikāriṇā // JRt_B.605 //
tatrāgataṃ mahīpālaṃ haniṣyāmo vayaṃ balāt / / badhnīmo vā tato rājaputro vṛddhim upaiṣyati 4 // JRt_514 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903059 (0.0):
upahāsyeta nāthena maddravye dṛṣṭikāriṇā // JRt_B.605 // / tatrāgataṃ mahīpālaṃ haniṣyāmo vayaṃ balāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903066 (0.0):
tatrāgataṃ mahīpālaṃ haniṣyāmo vayaṃ balāt / / badhnīmo vā tato rājaputro vṛddhim upaiṣyati 4 // JRt_514 //
[Ps-JRT 58] / tatheti pratisandiśya sā puṃvad dhairyaśālinī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903071 (0.0):
badhnīmo vā tato rājaputro vṛddhim upaiṣyati 4 // JRt_514 // / [Ps-JRT 58]
tadbuddhiparitoṣārtham evaṃ sandeśam ākṣipat // JRt_B.606 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903079 (0.0):
tatheti pratisandiśya sā puṃvad dhairyaśālinī / / tadbuddhiparitoṣārtham evaṃ sandeśam ākṣipat // JRt_B.606 //
ekākī dīrghadhīkṛd yaẖ kim udyaccheta sāhase /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903084 (1.192):
tadbuddhiparitoṣārtham evaṃ sandeśam ākṣipat // JRt_B.606 // / ekākī dīrghadhīkṛd yaḥ kim udyaccheta sāhase /
kadācin noccaraty eva kareṇaikena tālikā // JRt_B.607 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903092 (0.0):
ekākī dīrghadhīkṛd yaḥ kim udyaccheta sāhase / / kadācin noccaraty eva kareṇaikena tālikā // JRt_B.607 //
sāmarṣas sāvalepatvāt kampanādhipatis tvayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903100 (0.0):
kadācin noccaraty eva kareṇaikena tālikā // JRt_B.607 // / sāmarṣas sāvalepatvāt kampanādhipatis tvayā /
sāhāyyakārtham abhyarthyas siddhe kārye dhṛtaujasā // JRt_B.608 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903107 (0.0):
sāmarṣas sāvalepatvāt kampanādhipatis tvayā / / sāhāyyakārtham abhyarthyas siddhe kārye dhṛtaujasā // JRt_B.608 //
bhavataiva vidhāryeyaṃ nirādhāratvaniṣphalā / / vātāhatāśrayā drākṣāvallīvānyena bhūruhā // JRt_B.609 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903112 (0.0):
sāhāyyakārtham abhyarthyas siddhe kārye dhṛtaujasā // JRt_B.608 // / bhavataiva vidhāryeyaṃ nirādhāratvaniṣphalā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903120 (0.021):
bhavataiva vidhāryeyaṃ nirādhāratvaniṣphalā / / vātāhatāśrayā drākṣāvallīvānyena bhūruhā // JRt_B.609 //
Udayaśrīr iti śrutvā vācikaṃ matimān api / / tathaivāyācat sāhāyyaṃ kampaneśvaraLakṣmakam // JRt_B.610 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903131 (0.0):
vātāhatāśrayā drākṣāvallīvānyena bhūruhā // JRt_B.609 // / udayaśrīr iti śrutvā vācikaṃ matimān api /
Hassanasya jananyās sa Lakṣmyā dhyāyann apakriyāḥ / / tasmin pratyapakārecchus tad rājñe vinyavedayat // JRt_B.611 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903143 (0.0):
tathaivāyācat sāhāyyaṃ kampaneśvaralakṣmakam // JRt_B.610 // / hassanasya jananyās sa lakṣmyā dhyāyann apakriyāḥ /
mantribhir vivṛtas so 'tha guṇavatsalamatsaraiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903149 (0.0):
tasmin pratyapakārecchus tad rājñe vinyavedayat // JRt_B.611 // / mantribhir vivṛtas so 'tha guṇavatsalamatsaraiḥ /
abodhy Udayabhadrasya durnayaṃ taṃ narādhipaḥ // JRt_B.612 // / mantriṇaṃ stanyam āpyāya svakīyam abhayāya tam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903158 (0.0):
mantribhir vivṛtas so 'tha guṇavatsalamatsaraiḥ / / abodhy udayabhadrasya durnayaṃ taṃ narādhipaḥ // JRt_B.612 //
rājñī rājño 'sya Suḍākhyā putrīyāṃ cakruṣī svayam // JRt_B.613 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903166 (0.0):
rājñī rājño 'sya suḍākhyā putrīyāṃ cakruṣī svayam // JRt_B.613 //
sa pūrvasvāmisammānavyṛṇamārgopalabdhaye /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903174 (0.0):
rājñī rājño 'sya suḍākhyā putrīyāṃ cakruṣī svayam // JRt_B.613 // / sa pūrvasvāmisammānavyṛṇamārgopalabdhaye /
Hassanābhyudayāṅgāni prāṇān api tv ajīgaṇat // JRt_B.614 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903180 (0.0):
sa pūrvasvāmisammānavyṛṇamārgopalabdhaye / / hassanābhyudayāṅgāni prāṇān api tv ajīgaṇat // JRt_B.614 //
atha daivād gate tasmin mantre bhedaṃ mahīpateḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903186 (0.0):
hassanābhyudayāṅgāni prāṇān api tv ajīgaṇat // JRt_B.614 // / atha daivād gate tasmin mantre bhedaṃ mahīpateḥ /
Udayaśrīs tato bhītaḫ palāyayata Hassanam // JRt_515 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903193 (0.021):
atha daivād gate tasmin mantre bhedaṃ mahīpateḥ / / udayaśrīs tato bhītaḥ palāyayata hassanam // JRt_515 //
ātmano vadhabandhe vā mocayann aparāñ janān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903199 (0.0):
udayaśrīs tato bhītaḥ palāyayata hassanam // JRt_515 // / ātmano vadhabandhe vā mocayann aparāñ janān /
rasendra iva loke 'smiñ ślāghanīyatvam aśnute // JRt_516 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903204 (0.0):
ātmano vadhabandhe vā mocayann aparāñ janān / / rasendra iva loke 'smiñ ślāghanīyatvam aśnute // JRt_516 //
karmaṇy abhīkṣṇatīkṣṇe 'pi tathā lakṣitam udyatam / / kṣamāśīlaẖ kṣamāpālo nātakṣṇod Udayaśriyam // JRt_517 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903210 (0.0):
rasendra iva loke 'smiñ ślāghanīyatvam aśnute // JRt_516 // / karmaṇy abhīkṣṇatīkṣṇe 'pi tathā lakṣitam udyatam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903218 (0.029):
karmaṇy abhīkṣṇatīkṣṇe 'pi tathā lakṣitam udyatam / / kṣamāśīlaḥ kṣamāpālo nātakṣṇod udayaśriyam // JRt_517 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428718 (0.041):
Śeṣaikanāthāṃ pātālaLakṣmīṃ hasatu nissukhām // JRt_B.575 // / Udayaśrīmukhāmātyamatānuṣṭhānaśālinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429369 (0.046):
kiṃsvin naiva tadāśliṣṭaś śaśigrāvā sraved iti // JRt_519 // / Udayaśrīr gantukāmo rājaputrāntikaṃ tataḥ /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434323 (0.052):
sa dvau jetum ivāpuṣyat tatsaṃsargamayīṃ śriyam // JRt_765 // / asaṅkhyān atra saṅkṣipte tadguṇān varṇayāmi kim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426123 (0.057):
yoginīcakram adrākṣīt kadācid girigahvare // JRt_343 // / Udayaśrīs tathā Candraḍāmaraś cāsya vallabhau / / apaśyatāṃ na kiṃ labhyaṃ mahatām anuyānataḥ // JRt_344 //
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28749916 (0.063):
sarvātmān āśvāsya santo 'py asanto yathācārya saṃśevinā / dānaśīlakṣamāsattvasaprajñādhyānādyair guṇair janmakoṭīsahasrair anekair
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424579 (0.063):
Śamālāṃ sa nṛsiṃho 'tha daityaśriyam ivādunot // JRt_252 // / makarālayagāmbhīryaẖ karālambo jayaśriyaḥ /
guṇais saṃvṛtya randhrāṇi śucitāṃ śīlayan bahiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903224 (0.0):
kṣamāśīlaḥ kṣamāpālo nātakṣṇod udayaśriyam // JRt_517 // / guṇais saṃvṛtya randhrāṇi śucitāṃ śīlayan bahiḥ /
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903231 (0.0):
guṇais saṃvṛtya randhrāṇi śucitāṃ śīlayan bahiḥ / / bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 //
[Ps-JRT 59] / Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903240 (0.004):
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 // / [Ps-JRT 59]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430855 (0.022):
mantriṇaś cāntaraṅgāś ca sarvadaivābhavan prabhoḥ // JRt_585 // / [Ps-JRT 85] / abhiṣeṇayatas tasya kanyāratnauṣadhārpaṇāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.033):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.033):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.036):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.036):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422954 (0.038):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432019 (0.043):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.044):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.044):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.044):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.044):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.049):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899997 (0.052):
kakṣyāvibhāgasahitas svanāmnā racito maṭhaḥ // JRt_341 // / [Ps-JRT 25] / kapaṭāpattrapāropād rājñaḥ prāptavibhīṣakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899855 (0.052):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425923 (0.053):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḫ prapalāyata Jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.053):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907287 (0.054):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
aviśal Loharaṃ tāvan niragāc ca diśāṃ bhayam // JRt_B.620 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903244 (0.0):
buddhelasvāminaḥ kanyāratnaṃ svīkṛtya hassanaḥ / / aviśal loharaṃ tāvan niragāc ca diśāṃ bhayam // JRt_B.620 //
Kaśmīrāmbarabaddhasya ghanasyevOdayaśriyaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903252 (0.037):
kaśmīrāmbarabaddhasya ghanasyevodayaśriyaḥ /
dhīvṛṣṭyā puṣṭim abhyāyāt kedāra iva Hassanaḥ // JRt_B.621 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903259 (0.0):
kaśmīrāmbarabaddhasya ghanasyevodayaśriyaḥ / / dhīvṛṣṭyā puṣṭim abhyāyāt kedāra iva hassanaḥ // JRt_B.621 //
yuktyā mantrān ghnatāthāntar ādhinevOdayaśriyā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903262 (0.0):
dhīvṛṣṭyā puṣṭim abhyāyāt kedāra iva hassanaḥ // JRt_B.621 // / yuktyā mantrān ghnatāthāntar ādhinevodayaśriyā /
vyādhineva bahir bhūpo Hassanenābhyabhūyata // JRt_B.622 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903274 (0.0):
yuktyā mantrān ghnatāthāntar ādhinevodayaśriyā / / vyādhineva bahir bhūpo hassanenābhyabhūyata // JRt_B.622 //
tāvad vamati yas toyaṃ dūrāt spṛṣṭo himāṃśunā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903281 (0.0):
vyādhineva bahir bhūpo hassanenābhyabhūyata // JRt_B.622 // / tāvad vamati yas toyaṃ dūrāt spṛṣṭo himāṃśunā /
kiṃsvin naiva tadāśliṣṭaś śaśigrāvā sraved iti // JRt_519 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903283 (0.0):
tāvad vamati yas toyaṃ dūrāt spṛṣṭo himāṃśunā / / kiṃsvin naiva tadāśliṣṭaś śaśigrāvā sraved iti // JRt_519 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428719 (0.030):
Śeṣaikanāthāṃ pātālaLakṣmīṃ hasatu nissukhām // JRt_B.575 // / Udayaśrīmukhāmātyamatānuṣṭhānaśālinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426124 (0.045):
yoginīcakram adrākṣīt kadācid girigahvare // JRt_343 // / Udayaśrīs tathā Candraḍāmaraś cāsya vallabhau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429299 (0.046):
kṣamāśīlaẖ kṣamāpālo nātakṣṇod Udayaśriyam // JRt_517 //
Udayaśrīr gantukāmo rājaputrāntikaṃ tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903294 (0.0):
kiṃsvin naiva tadāśliṣṭaś śaśigrāvā sraved iti // JRt_519 // / udayaśrīr gantukāmo rājaputrāntikaṃ tataḥ /
Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903303 (0.0):
udayaśrīr gantukāmo rājaputrāntikaṃ tataḥ / / udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 //
[Ps-JRT 60] / Maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903312 (0.0):
udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 // / [Ps-JRT 60]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.029):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.029):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.029):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.029):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436365 (0.037):
Khāno Jassarathaẖ Khāno Baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910259 (0.037):
khāno jassarathaḥ khāno baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / hindavas sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.038):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.038):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.042):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.043):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906074 (0.045):
bahurūpe mahādurge sūhaḥ kārām avīviśat // JRt_631 // / [Ps-JRT 105]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433388 (0.046):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907287 (0.046):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.046):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.050):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422100 (0.050):
tenOtpalapure Viṣṇoḫ prāsādo nūtanīkṛtaḥ // JRt_107 // / [Ps-JRT 4]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899855 (0.051):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422955 (0.054):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432018 (0.054):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102]
śvaśuraṃ varṇitasvīyarahasyaṃ Maḍavāpatim // JRt_B.625 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903317 (0.0):
maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ / / śvaśuraṃ varṇitasvīyarahasyaṃ maḍavāpatim // JRt_B.625 //
Gaṅgarājam athāyācat tanmārgeṇa vinirgamam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903324 (0.0):
śvaśuraṃ varṇitasvīyarahasyaṃ maḍavāpatim // JRt_B.625 // / gaṅgarājam athāyācat tanmārgeṇa vinirgamam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899907 (0.051):
atha kṣīrīpathenāsāv alleśo 'gamad ikṣikām // JRt_335 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912945 (0.051):
vinnakaparamallekanaurujāya dadau nṛpaḥ // JRt_B.1328 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430053 (0.059):
pratāpahema rājā tu nādhivedanikāṃ dadau // JRt_B.670 // / śrīŚobhāyā mahādevyāś ślāghyā lakṣmīr abhūttarām /
ante naśyati dhīḫ puṃsas sahasrāṃśor iva dyutiḥ // JRt_B.626 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903331 (0.0):
gaṅgarājam athāyācat tanmārgeṇa vinirgamam / / ante naśyati dhīḥ puṃsas sahasrāṃśor iva dyutiḥ // JRt_B.626 //
na yady udbhedayet kandakoṭiṃ śṛṅgāṭam unnatām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903337 (0.0):
ante naśyati dhīḥ puṃsas sahasrāṃśor iva dyutiḥ // JRt_B.626 // / na yady udbhedayet kandakoṭiṃ śṛṅgāṭam unnatām /
kas tasyāntarnimagnasya jñātuṃ śakto bhavet sthitim // JRt_B.627 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903344 (0.0):
na yady udbhedayet kandakoṭiṃ śṛṅgāṭam unnatām / / kas tasyāntarnimagnasya jñātuṃ śakto bhavet sthitim // JRt_B.627 //
svanāśaśaṅkayā Gaṅgarāje taddrohavarṇini /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903352 (0.0):
kas tasyāntarnimagnasya jñātuṃ śakto bhavet sthitim // JRt_B.627 // / svanāśaśaṅkayā gaṅgarāje taddrohavarṇini /
iddhatejā nṛpaẖ kruddho ruṇaddhi smOdayaśriyam // JRt_B.628 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903359 (0.0):
svanāśaśaṅkayā gaṅgarāje taddrohavarṇini / / iddhatejā nṛpaḥ kruddho ruṇaddhi smodayaśriyam // JRt_B.628 //
parīkṣitum ivodyuktair guros tasya ca śemuṣīm / / surair ivārthito rājā krodhād vyāpādayat sa tam // JRt_521 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903370 (0.0):
iddhatejā nṛpaḥ kruddho ruṇaddhi smodayaśriyam // JRt_B.628 // / parīkṣitum ivodyuktair guros tasya ca śemuṣīm /
mathnan padmaṃ gajo bhañjan maruc candanapādapam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903377 (0.0):
surair ivārthito rājā krodhād vyāpādayat sa tam // JRt_521 // / mathnan padmaṃ gajo bhañjan maruc candanapādapam /
nighnan puruṣaratnaṃ ca rājā nindyo jagattraye // JRt_522 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903384 (0.0):
mathnan padmaṃ gajo bhañjan maruc candanapādapam / / nighnan puruṣaratnaṃ ca rājā nindyo jagattraye // JRt_522 //
yaśaḫ puruṣapuṣpāṇāṃ bhuvanodyānavartinām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903390 (0.0):
nighnan puruṣaratnaṃ ca rājā nindyo jagattraye // JRt_522 // / yaśaḥ puruṣapuṣpāṇāṃ bhuvanodyānavartinām /
saurabhātiśayaṃ ślāghyaṃ vicinoti manoharam // JRt_523 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903396 (0.0):
yaśaḥ puruṣapuṣpāṇāṃ bhuvanodyānavartinām / / saurabhātiśayaṃ ślāghyaṃ vicinoti manoharam // JRt_523 //
vinaṣṭahastapādo 'ndho yathāticakitāśayaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903402 (0.0):
saurabhātiśayaṃ ślāghyaṃ vicinoti manoharam // JRt_523 // / vinaṣṭahastapādo 'ndho yathāticakitāśayaḥ /
Udayaśrīkṣaye rājaputro 'bhūd dHassanas tathā // JRt_524 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903411 (0.0):
vinaṣṭahastapādo 'ndho yathāticakitāśayaḥ / / udayaśrīkṣaye rājaputro 'bhūd dhassanas tathā // JRt_524 //
[Ps-JRT 64] / pakṣiśāva iva krūrakarakābhagnapakṣatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903418 (0.0):
udayaśrīkṣaye rājaputro 'bhūd dhassanas tathā // JRt_524 // / [Ps-JRT 64]
paryantavṛttibhiẖ krūrair Hassano 'tha nyarudhyata // JRt_B.633 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903426 (0.004):
paryantavṛttibhiḥ krūrair hassano 'tha nyarudhyata // JRt_B.633 //
prasādaprīṇitaiḫ prāyaẖ Khaśarājair durātmabhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.029):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.029):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903426 (0.043):
paryantavṛttibhiḥ krūrair hassano 'tha nyarudhyata // JRt_B.633 // / prasādaprīṇitaiḥ prāyaḥ khaśarājair durātmabhiḥ /
rājaputro Hassanas sa hantuṃ pratyarpitaḫ prabhoḥ // JRt_525 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903440 (0.006):
prasādaprīṇitaiḥ prāyaḥ khaśarājair durātmabhiḥ / / rājaputro hassanas sa hantuṃ pratyarpitaḥ prabhoḥ // JRt_525 //
utpiñje galite śatruvarge 'py āśācyute sati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903446 (0.0):
rājaputro hassanas sa hantuṃ pratyarpitaḥ prabhoḥ // JRt_525 // / utpiñje galite śatruvarge 'py āśācyute sati /
matis satejā lokānām ālokaśriyam āyayau // JRt_526 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903453 (0.0):
utpiñje galite śatruvarge 'py āśācyute sati / / matis satejā lokānām ālokaśriyam āyayau // JRt_526 //
Vitastāyāṃ svanāmāṅkā purī tenātha nirmitā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903460 (1.192):
vitastāyāṃ svanāmāṅkā purī tenātha nirmitā /
ucchritaiẖ kanakacchattrair dyām uddhasati yā śriyā // JRt_527 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903469 (0.0):
vitastāyāṃ svanāmāṅkā purī tenātha nirmitā / / ucchritaiḥ kanakacchattrair dyām uddhasati yā śriyā // JRt_527 //
pratyabdaṃ janam ālakṣya durbhikṣakṣayitāyuṣam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903476 (0.0):
ucchritaiḥ kanakacchattrair dyām uddhasati yā śriyā // JRt_527 // / pratyabdaṃ janam ālakṣya durbhikṣakṣayitāyuṣam /
māsi bhādrapade 'kārṣīt sa sattraṃ bhūridakṣiṇam // JRt_528 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903483 (0.0):
pratyabdaṃ janam ālakṣya durbhikṣakṣayitāyuṣam / / māsi bhādrapade 'kārṣīt sa sattraṃ bhūridakṣiṇam // JRt_528 //
sādhusūktisudhāsnānāt karṇābhyarṇatale kacaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903491 (0.0):
māsi bhādrapade 'kārṣīt sa sattraṃ bhūridakṣiṇam // JRt_528 // / sādhusūktisudhāsnānāt karṇābhyarṇatale kacaiḥ /
dhruvaṃ dhavalim āpede vārdhake cāsya bhūpateḥ // JRt_529 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903498 (0.0):
sādhusūktisudhāsnānāt karṇābhyarṇatale kacaiḥ / / dhruvaṃ dhavalim āpede vārdhake cāsya bhūpateḥ // JRt_529 //
bhūṣaṇaṃ nijavaṃśasya pūṣaṇaṃ dharaṇer asau / / śatruśrīdūṣaṇaṃ putraratnaṃ na ca sa labdhavān // JRt_530 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903504 (0.0):
dhruvaṃ dhavalim āpede vārdhake cāsya bhūpateḥ // JRt_529 // / bhūṣaṇaṃ nijavaṃśasya pūṣaṇaṃ dharaṇer asau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903512 (0.0):
bhūṣaṇaṃ nijavaṃśasya pūṣaṇaṃ dharaṇer asau / / śatruśrīdūṣaṇaṃ putraratnaṃ na ca sa labdhavān // JRt_530 //
[Ps-JRT 65] / āyur vāyucaladvīcicañcalaṃ kalayann atha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903520 (0.0):
śatruśrīdūṣaṇaṃ putraratnaṃ na ca sa labdhavān // JRt_530 // / [Ps-JRT 65]
sarvāgrahāranirmāṇam akarot putralipsayā // JRt_B.640 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903527 (0.0):
āyur vāyucaladvīcicañcalaṃ kalayann atha / / sarvāgrahāranirmāṇam akarot putralipsayā // JRt_B.640 //
yogino Brahmanāthasya Kaśmīrān āgatasya saḥ / / prasādena mahīpālas santatiṃ prāptavāṃś cirāt // JRt_531 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903539 (0.0):
yogino brahmanāthasya kaśmīrān āgatasya saḥ / / prasādena mahīpālas santatiṃ prāptavāṃś cirāt // JRt_531 //
[Ps-JRT 67] / mayā vairivarān nītvā kārāgārakuṭumbitām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903548 (0.0):
prasādena mahīpālas santatiṃ prāptavāṃś cirāt // JRt_531 // / [Ps-JRT 67]
nivāritaṃ vilolatvaṃ naisargikam api śriyaḥ // JRt_B.642 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903554 (0.0):
mayā vairivarān nītvā kārāgārakuṭumbitām / / nivāritaṃ vilolatvaṃ naisargikam api śriyaḥ // JRt_B.642 //
yathāparādhaṃ daṇḍena haratā dharmaviplavam / / prajā apakṣapātena svaprajā iva pālitāḥ // JRt_B.643 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903565 (0.0):
nivāritaṃ vilolatvaṃ naisargikam api śriyaḥ // JRt_B.642 // / yathāparādhaṃ daṇḍena haratā dharmaviplavam /
nītāś cirāya nirmathya vipaścijjanavāridhim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903570 (0.0):
prajā apakṣapātena svaprajā iva pālitāḥ // JRt_B.643 // / nītāś cirāya nirmathya vipaścijjanavāridhim /
kiyanto 'pi mayā svīyāṃ maitrīṃ śāstramaṇiprabhāḥ // JRt_B.644 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903578 (0.0):
nītāś cirāya nirmathya vipaścijjanavāridhim / / kiyanto 'pi mayā svīyāṃ maitrīṃ śāstramaṇiprabhāḥ // JRt_B.644 //
iti me kṛtakṛtyasya śokaśaṅkur ayaṃ param / / prājyasāmrājyabhārasya voḍhā nāsti kulāṅkuraḥ // JRt_B.645 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903586 (0.0):
kiyanto 'pi mayā svīyāṃ maitrīṃ śāstramaṇiprabhāḥ // JRt_B.644 // / iti me kṛtakṛtyasya śokaśaṅkur ayaṃ param /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903593 (0.0):
prājyasāmrājyabhārasya voḍhā nāsti kulāṅkuraḥ // JRt_B.645 //
iti śrutvā vacas tasya vaṃśacchedatamomuṣam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903598 (0.0):
prājyasāmrājyabhārasya voḍhā nāsti kulāṅkuraḥ // JRt_B.645 // / iti śrutvā vacas tasya vaṃśacchedatamomuṣam /
darśayan daśanajyotsnāṃ yogī taṃ pratyabhāṣata // JRt_B.646 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903605 (0.0):
iti śrutvā vacas tasya vaṃśacchedatamomuṣam / / darśayan daśanajyotsnāṃ yogī taṃ pratyabhāṣata // JRt_B.646 //
mā viṣādaṃ kṛthā rājan putrānutpattihetukam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903612 (0.0):
darśayan daśanajyotsnāṃ yogī taṃ pratyabhāṣata // JRt_B.646 // / mā viṣādaṃ kṛthā rājan putrānutpattihetukam /
na hi kiñcit kadācit syād durāpaṃ puṇyaśālinām // JRt_B.647 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903619 (0.0):
mā viṣādaṃ kṛthā rājan putrānutpattihetukam / / na hi kiñcit kadācit syād durāpaṃ puṇyaśālinām // JRt_B.647 //
putrotpattinimittaṃ me yogino 'py ānuṣaṅgikam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903627 (0.0):
na hi kiñcit kadācit syād durāpaṃ puṇyaśālinām // JRt_B.647 // / putrotpattinimittaṃ me yogino 'py ānuṣaṅgikam /
</