View original HTML file with complete header information
Jonarāja and Pseudo-Jonarāja: Rājataraṅginī
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420466 (0.0):
Jonarāja and Pseudo-Jonarāja: Rājataraṅginī
Jonarāja and Pseudo-Jonarāja: Rājataraṅginī
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420466 (0.0):
Jonarāja and Pseudo-Jonarāja: Rājataraṅginī
siddhe yatra sati trapākulam iva spardhābhilāṣāhater antardhiṃ vahati
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420475 (0.0):
Jonarāja and Pseudo-Jonarāja: Rājataraṅginī / siddhe yatra sati trapākulam iva spardhābhilāṣāhater antardhiṃ vahati
trilokamahitaṃ śeṣaṃ nijārdhadvayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420481 (0.0):
siddhe yatra sati trapākulam iva spardhābhilāṣāhater antardhiṃ vahati / trilokamahitaṃ śeṣaṃ nijārdhadvayam /
snehaikībhavadāśayadvayajayākāṅkṣīva gāḍhaṃ miladdehārdhadvayam astu tad
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420486 (0.0):
trilokamahitaṃ śeṣaṃ nijārdhadvayam / / snehaikībhavadāśayadvayajayākāṅkṣīva gāḍhaṃ miladdehārdhadvayam astu tad
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420494 (0.0):
snehaikībhavadāśayadvayajayākāṅkṣīva gāḍhaṃ miladdehārdhadvayam astu tad
bhagavatos sadbhāvasampattaye // JRt_1 // / dātuṃ bhaktāya kalyāṇaṃ garbhaṃ bibhrad ivānvaham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420503 (0.0):
snehaikībhavadāśayadvayajayākāṅkṣīva gāḍhaṃ miladdehārdhadvayam astu tad / bhagavatos sadbhāvasampattaye // JRt_1 //
tundibho gaṇarājas sa vighnaśāntiṃ karotu naḥ // JRt_2 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420512 (0.0):
dātuṃ bhaktāya kalyāṇaṃ garbhaṃ bibhrad ivānvaham / / tundibho gaṇarājas sa vighnaśāntiṃ karotu naḥ // JRt_2 //
śrīgonandamukhair dharmasammukhair ā kaleḥ kila /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420516 (1.192):
tundibho gaṇarājas sa vighnaśāntiṃ karotu naḥ // JRt_2 // / śrīGonandamukhair dharmasammukhair ā kaleẖ kila /
kaśmīrakāśyapī bhūpair apāli guṇaśālibhiḥ // JRt_3 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420527 (0.0):
KaśmīraKāśyapī bhūpair apāli guṇaśālibhiḥ // JRt_3 //
teṣām abhāgyahemantaniśātamasi tiṣṭhati / / naiva kaścid apaśyat tān kāvyārkānudayāc ciram // JRt_4 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420539 (0.0):
KaśmīraKāśyapī bhūpair apāli guṇaśālibhiḥ // JRt_3 // / teṣām abhāgyahemantaniśātamasi tiṣṭhati /
rasamayyā girā vṛddhāṃ nityatāruṇyam āpipat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420546 (0.0):
naiva kaścid apaśyat tān kāvyārkānudayāc ciram // JRt_4 // / rasamayyā girā vṛddhāṃ nityatāruṇyam āpipat /
atha śrījayasiṃhāntāṃ tatkīrtiṃ kalhaṇaḥ kaviḥ // JRt_5 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420555 (0.037):
rasamayyā girā vṛddhāṃ nityatāruṇyam āpipat / / atha śrīJayasiṃhāntāṃ tatkīrtiṃ Kalhaṇaẖ kaviḥ // JRt_5 //
tato deśādidoṣeṇa tadabhāgyair athāpi vā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420562 (0.0):
atha śrīJayasiṃhāntāṃ tatkīrtiṃ Kalhaṇaẖ kaviḥ // JRt_5 // / tato deśādidoṣeṇa tadabhāgyair athāpi vā /
kavir vāksudhayā kaścin nājijīvat parān nṛpān // JRt_6 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420571 (0.0):
tato deśādidoṣeṇa tadabhāgyair athāpi vā / / kavir vāksudhayā kaścin nājijīvat parān nṛpān // JRt_6 //
śrījainollābhadīne kṣmāṃ sampraty akṣati rakṣati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420578 (0.0):
kavir vāksudhayā kaścin nājijīvat parān nṛpān // JRt_6 // / śrīJainollābhadīne kṣmāṃ sampraty akṣati rakṣati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21911976 (0.062):
mihirākhyo nṛpaḥ krodhāt strīlakṣāṇi jaghāna saḥ // JRt_B.1256 // / śrījainollābhadīnas tu sarito mārgarodhinīm /
jonarājābhidhas teṣāṃ udyato vṛttavarṇane // JRt_7 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420587 (0.0):
Jonarājābhidhas teṣāṃ udyato vṛttavarṇane // JRt_7 //
darpaglānibhavāṃ rājapānthānāṃ tāpasantatim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420593 (0.0):
Jonarājābhidhas teṣāṃ udyato vṛttavarṇane // JRt_7 // / darpaglānibhavāṃ rājapānthānāṃ tāpasantatim /
hantuṃ saṃropitaḥ kāvyadrumo bhāviphalodayaḥ // JRt_8 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420600 (0.0):
darpaglānibhavāṃ rājapānthānāṃ tāpasantatim / / hantuṃ saṃropitaẖ kāvyadrumo bhāviphalodayaḥ // JRt_8 //
upaskārarasaṃ kṣiptvā vinayāmṛtaśītalaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420606 (0.0):
hantuṃ saṃropitaẖ kāvyadrumo bhāviphalodayaḥ // JRt_8 // / upaskārarasaṃ kṣiptvā vinayāmṛtaśītalaiḥ /
sajjanair vardhanīyo 'yam api yatnena bhūyasā // JRt_9 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420611 (0.0):
upaskārarasaṃ kṣiptvā vinayāmṛtaśītalaiḥ / / sajjanair vardhanīyo 'yam api yatnena bhūyasā // JRt_9 //
magnān vismṛtipāthodhāv atītān nṛpatīn imān / / śrījainollābhadīnasya kāruṇyād ujjihīrṣataḥ // JRt_10 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420624 (0.0):
sajjanair vardhanīyo 'yam api yatnena bhūyasā // JRt_9 // / magnān vismṛtipāthodhāv atītān nṛpatīn imān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21904579 (0.064):
yojayiṣyati tatputraḥ kaśmīrān mlecchanāśitān // JRt_578 // / śrījainollābhadīnākhyo mūrto dharmaḥ kalāv api /
sarvadharmādhikāreṣu niyuktasya dayāvataḥ / / mukhāc chrīśiryabhaṭṭasya prāpyājñām anavajñayā // JRt_11 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420629 (0.0):
śrīJainollābhadīnasya kāruṇyād ujjihīrṣataḥ // JRt_10 // / sarvadharmādhikāreṣu niyuktasya dayāvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420636 (1.192):
sarvadharmādhikāreṣu niyuktasya dayāvataḥ / / mukhāc chrīŚiryabhaṭṭasya prāpyājñām anavajñayā // JRt_11 //
rājāvaliṃ pūrayituṃ samprati pratibhā mama /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420642 (0.0):
mukhāc chrīŚiryabhaṭṭasya prāpyājñām anavajñayā // JRt_11 // / rājāvaliṃ pūrayituṃ samprati pratibhā mama /
kavināmābhilāṣeṇa na tu yasmān mamodyamaḥ // JRt_12 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420651 (0.0):
rājāvaliṃ pūrayituṃ samprati pratibhā mama / / kavināmābhilāṣeṇa na tu yasmān mamodyamaḥ // JRt_12 //
kva cuṇṭhījalavan madvāk kva ca kāvyataraṅgitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420660 (0.0):
kavināmābhilāṣeṇa na tu yasmān mamodyamaḥ // JRt_12 // / kva cuṇṭhījalavan madvāk kva ca kāvyataraṅgitam /
chāyāmātrānukāreṇa kiṃ naḍaṃ puṇḍrakāyate // JRt_13 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420666 (0.0):
kva cuṇṭhījalavan madvāk kva ca kāvyataraṅgitam / / chāyāmātrānukāreṇa kiṃ naḍaṃ puṇḍrakāyate // JRt_13 //
antaśśūnyāṃ laghuṃ prajñāṃ tumbīm iva vahann aham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420673 (0.0):
chāyāmātrānukāreṇa kiṃ naḍaṃ puṇḍrakāyate // JRt_13 // / antaśśūnyāṃ laghuṃ prajñāṃ tumbīm iva vahann aham /
pāraṃ rājataraṅgiṇyā gantuṃ hantodyamaṃ gataḥ // JRt_14 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420681 (0.0):
antaśśūnyāṃ laghuṃ prajñāṃ tumbīm iva vahann aham / / pāraṃ Rājataraṅgiṇyā gantuṃ hantodyamaṃ gataḥ // JRt_14 //
pṛthvīnāthaguṇādhyāne cāpalaṃ me na dūṣaṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420688 (0.0):
pāraṃ Rājataraṅgiṇyā gantuṃ hantodyamaṃ gataḥ // JRt_14 // / pṛthvīnāthaguṇādhyāne cāpalaṃ me na dūṣaṇam /
alaṅkārair ahaṅkārāt kurūpāpi hi valgati // JRt_15 // / kavīnām upayogyā vā madvāk svāntaraśuddhaye /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420700 (0.0):
pṛthvīnāthaguṇādhyāne cāpalaṃ me na dūṣaṇam / / alaṅkārair ahaṅkārāt kurūpāpi hi valgati // JRt_15 //
gaṅgājalaṃ jalaṃ teṣāṃ yair na pītaṃ jalāntaram // JRt_16 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420709 (0.0):
kavīnām upayogyā vā madvāk svāntaraśuddhaye / / Gaṅgājalaṃ jalaṃ teṣāṃ yair na pītaṃ jalāntaram // JRt_16 //
rājodantakathāsūtrapātamātraṃ kṛtaṃ mayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420718 (0.0):
Gaṅgājalaṃ jalaṃ teṣāṃ yair na pītaṃ jalāntaram // JRt_16 // / rājodantakathāsūtrapātamātraṃ kṛtaṃ mayā /
kurvantu racanām atra caturāḥ kaviśilpinaḥ // JRt_17 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420719 (1.192):
rājodantakathāsūtrapātamātraṃ kṛtaṃ mayā / / kurvantu racanām atra caturāẖ kaviśilpinaḥ // JRt_17 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420726 (0.042):
kurvantu racanām atra caturāẖ kaviśilpinaḥ // JRt_17 // / maṇīnāṃ gharṣaṇāyaiva mahāśāṇasya naipuṇam /
maṇīnāṃ gharṣaṇāyaiva mahāśāṇasya naipuṇam / / kāntipraṇayane teṣāṃ mukhasāramaṇes tu tat // JRt_18 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420736 (0.0):
kurvantu racanām atra caturāẖ kaviśilpinaḥ // JRt_17 // / maṇīnāṃ gharṣaṇāyaiva mahāśāṇasya naipuṇam /
vinaiva prārthanāṃ kāvyaṃ kaveḥ paśyanti sādhavaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420742 (0.0):
kāntipraṇayane teṣāṃ mukhasāramaṇes tu tat // JRt_18 // / vinaiva prārthanāṃ kāvyaṃ kaveḫ paśyanti sādhavaḥ /
kim arthitaś śaśī viśvaṃ sudhāsāreṇa siñcati // JRt_19 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420750 (0.0):
vinaiva prārthanāṃ kāvyaṃ kaveḫ paśyanti sādhavaḥ / / kim arthitaś śaśī viśvaṃ sudhāsāreṇa siñcati // JRt_19 //
anunīto 'pi kāluṣyaṃ khalaḥ kāvye na muñcati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420756 (0.044):
kim arthitaś śaśī viśvaṃ sudhāsāreṇa siñcati // JRt_19 // / anunīto 'pi kāluṣyaṃ khalaẖ kāvye na muñcati /
sudhādhauto 'pi nāṅgāraś śubhratām eti jātucit // JRt_20 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420763 (0.0):
anunīto 'pi kāluṣyaṃ khalaẖ kāvye na muñcati / / sudhādhauto 'pi nāṅgāraś śubhratām eti jātucit // JRt_20 //
paśyantu matkāvyam iti ciraṃ dūraṃ gatā kaveḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420770 (0.0):
sudhādhauto 'pi nāṅgāraś śubhratām eti jātucit // JRt_20 // / paśyantu matkāvyam iti ciraṃ dūraṃ gatā kaveḥ /
antaḥparamukhaprekṣibhāvadainyakadarthanā // JRt_21 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420779 (0.0):
paśyantu matkāvyam iti ciraṃ dūraṃ gatā kaveḥ / / antaḫparamukhaprekṣibhāvadainyakadarthanā // JRt_21 //
samas syād apravīṇānāṃ gītasaṃskṛtayo rasaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420784 (0.0):
antaḫparamukhaprekṣibhāvadainyakadarthanā // JRt_21 // / samas syād apravīṇānāṃ gītasaṃskṛtayo rasaḥ /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1884916 (0.060):
bhayāttulyo na vighnāsti jalāttulyo na vai rasa // iti // / ceṭasamādhayaḥ //
vānarā yuñjate guñjāś śīte vahnikaṇabhramāt // JRt_22 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420792 (0.0):
samas syād apravīṇānāṃ gītasaṃskṛtayo rasaḥ / / vānarā yuñjate guñjāś śīte vahnikaṇabhramāt // JRt_22 //
kāvyaṃ śrutam api prītyai nābodhopahatātmanām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420800 (0.0):
vānarā yuñjate guñjāś śīte vahnikaṇabhramāt // JRt_22 // / kāvyaṃ śrutam api prītyai nābodhopahatātmanām /
hīnadantabalasyekṣur mukhe nyastaḥ karoti kim // JRt_23 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420807 (0.0):
kāvyaṃ śrutam api prītyai nābodhopahatātmanām / / hīnadantabalasyekṣur mukhe nyastaẖ karoti kim // JRt_23 //
padārthasundare kāvye darśite nirmalātmanām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420814 (0.0):
hīnadantabalasyekṣur mukhe nyastaẖ karoti kim // JRt_23 // / padārthasundare kāvye darśite nirmalātmanām /
durvāraṃ guṇaratnānāṃ matsarapratibimbanam // JRt_24 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420819 (0.0):
padārthasundare kāvye darśite nirmalātmanām / / durvāraṃ guṇaratnānāṃ matsarapratibimbanam // JRt_24 //
lakṣmaṇā dūṣayann induṃ budhaṃ matsarayakṣmaṇā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420826 (0.0):
durvāraṃ guṇaratnānāṃ matsarapratibimbanam // JRt_24 // / lakṣmaṇā dūṣayann induṃ budhaṃ matsarayakṣmaṇā /
vidhātā vācyatām eti parodrekāsahāgraṇīḥ // JRt_25 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420835 (0.0):
lakṣmaṇā dūṣayann induṃ budhaṃ matsarayakṣmaṇā / / vidhātā vācyatām eti parodrekāsahāgraṇīḥ // JRt_25 //
madvāk kalhaṇakāvyāntaḥpraveśād etu carvaṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420835 (0.015):
vidhātā vācyatām eti parodrekāsahāgraṇīḥ // JRt_25 // / madvāk Kalhaṇakāvyāntaḫpraveśād etu carvaṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420844 (0.030):
madvāk Kalhaṇakāvyāntaḫpraveśād etu carvaṇam / / naḍvalāmbu sarittoye patitaṃ pīyate na kim // JRt_26 //
naḍvalāmbu sarittoye patitaṃ pīyate na kim // JRt_26 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420851 (0.0):
madvāk Kalhaṇakāvyāntaḫpraveśād etu carvaṇam / / naḍvalāmbu sarittoye patitaṃ pīyate na kim // JRt_26 //
1) Jayasiṃha (LS 4203-4230) / jagadānandano devadvijātikṛtavandanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420860 (0.0):
naḍvalāmbu sarittoye patitaṃ pīyate na kim // JRt_26 // / 1) Jayasiṃha (LS 4203-4230)
kṣitisaṅkrandanas śrīmān āsīt sussalanandanaḥ // JRt_27 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420867 (0.0):
jagadānandano devadvijātikṛtavandanaḥ / / kṣitiSaṅkrandanas śrīmān āsīt Sussalanandanaḥ // JRt_27 //
gajarājaikavāhatvaprasiddhim api bibhratī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420871 (0.0):
kṣitiSaṅkrandanas śrīmān āsīt Sussalanandanaḥ // JRt_27 // / gajarājaikavāhatvaprasiddhim api bibhratī /
jayasiṃhābhidhāne śrīś citraṃ yasmin sadāvasat // JRt_28 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420883 (0.0):
gajarājaikavāhatvaprasiddhim api bibhratī / / Jayasiṃhābhidhāne Śrīś citraṃ yasmin sadāvasat // JRt_28 //
vāgdevyā lālite mātrā śriyo bhoktari bhūpatau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420888 (0.0):
Jayasiṃhābhidhāne Śrīś citraṃ yasmin sadāvasat // JRt_28 // / Vāgdevyā lālite mātrā Śriyo bhoktari bhūpatau /
tayoś śvaśrūsnuṣātvena naivādarśi virodhitā // JRt_29 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420893 (0.0):
Vāgdevyā lālite mātrā Śriyo bhoktari bhūpatau / / tayoś śvaśrūsnuṣātvena naivādarśi virodhitā // JRt_29 //
trigartādhipater vaśyaṃ mallaṃ jātu suśarmaṇaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420896 (0.056):
tayoś śvaśrūsnuṣātvena naivādarśi virodhitā // JRt_29 // / Trigartādhipater vaśyaṃ Mallaṃ jātu Suśarmaṇaḥ /
vairinirvāsitaṃ prāptaṃ vṛttikāmaṃ nṛpo 'grahīt // JRt_30 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420909 (0.0):
Trigartādhipater vaśyaṃ Mallaṃ jātu Suśarmaṇaḥ / / vairinirvāsitaṃ prāptaṃ vṛttikāmaṃ nṛpo 'grahīt // JRt_30 //
sarvatrauṣadhayas tṛṇāni maṇayo grāvāṇa evākhilair manyante guṇino
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420918 (0.0):
vairinirvāsitaṃ prāptaṃ vṛttikāmaṃ nṛpo 'grahīt // JRt_30 // / sarvatrauṣadhayas tṛṇāni maṇayo grāvāṇa evākhilair manyante guṇino
digantaragatās tāvaj janāḥ prākṛtāḥ / / yāvan naiva nayanti karmabhir abhidhyeyaprakarṣaprathaiś citraprāyadaśaiś
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420933 (0.0):
sarvatrauṣadhayas tṛṇāni maṇayo grāvāṇa evākhilair manyante guṇino / digantaragatās tāvaj janāḫ prākṛtāḥ /
ca nirmalam atisphāraṃ janaṃ rañjanam // JRt_31 // / vasudhāvāsave yāte jetuṃ yavanamedinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420935 (0.0):
yāvan naiva nayanti karmabhir abhidhyeyaprakarṣaprathaiś citraprāyadaśaiś / ca nirmalam atisphāraṃ janaṃ rañjanam // JRt_31 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420944 (0.034):
Vasudhāvāsave yāte jetuṃ Yavanamedinīm / / sainyasya vallabho Mallaś śauryodrekād athābhavat // JRt_32 //
sainyasya vallabho mallaś śauryodrekād athābhavat // JRt_32 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420952 (0.0):
Vasudhāvāsave yāte jetuṃ Yavanamedinīm / / sainyasya vallabho Mallaś śauryodrekād athābhavat // JRt_32 //
hataśeṣaṃ turuṣkeśasainyaṃ tulayituṃ niśi /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420959 (0.0):
sainyasya vallabho Mallaś śauryodrekād athābhavat // JRt_32 // / hataśeṣaṃ Turuṣkeśasainyaṃ tulayituṃ niśi /
śibiraṃ mallacandro 'gād ripūṇāṃ sāhasorjitaḥ // JRt_33 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420966 (0.0):
śibiraṃ Mallacandro 'gād ripūṇāṃ sāhasorjitaḥ // JRt_33 //
yatra na prāviśad vāyur bhītyeva subhaṭair vṛte /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420973 (0.0):
śibiraṃ Mallacandro 'gād ripūṇāṃ sāhasorjitaḥ // JRt_33 // / yatra na prāviśad vāyur bhītyeva subhaṭair vṛte /
dhruvaṃ mantrauṣadhibalāt praviśyātra balāntare // JRt_34 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420983 (0.0):
yatra na prāviśad vāyur bhītyeva subhaṭair vṛte / / dhruvaṃ mantrauṣadhibalāt praviśyātra balāntare // JRt_34 //
suptadrohāṃhaso bhīter anighnan yavaneśvaram /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420986 (0.0):
dhruvaṃ mantrauṣadhibalāt praviśyātra balāntare // JRt_34 // / suptadrohāṃhaso bhīter anighnan Yavaneśvaram /
upānahau svanāmāṅke nināyāsya śirastratām // JRt_35 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17420997 (0.0):
upānahau svanāmāṅke nināyāsya śirastratām // JRt_35 //
upānahau parijñāya gṛhītvā cātha so 'py ariḥ / / bhūpateś śibiraṃ yātaś śriyaṃ kīrtim ivādita // JRt_36 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421008 (0.0):
upānahau svanāmāṅke nināyāsya śirastratām // JRt_35 // / upānahau parijñāya gṛhītvā cātha so 'py ariḥ /
dve mūrtī tapanānalāv atha tathā śaṃbhoś śaśāṅkāmbhasī netā hanta mitho
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421019 (1.192):
dve mūrtī tapanānalāv atha tathā Śaṃbhoś śaśāṅkāmbhasī netā hanta mitho / gatānugatiko lokas tulāṃ tāṃ dvayīm /
gatānugatiko lokas tulāṃ tāṃ dvayīm / / sūryācandramasor yathāsvam upalaiḥ kāntair viśeṣaṃ paraṃ teṣāṃ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421024 (0.0):
dve mūrtī tapanānalāv atha tathā Śaṃbhoś śaśāṅkāmbhasī netā hanta mitho / gatānugatiko lokas tulāṃ tāṃ dvayīm /
tatpratiyogyasambhaviguṇair labdhā jano 'rocakī // JRt_37 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421036 (0.0):
sūryācandramasor yathāsvam upalaiẖ kāntair viśeṣaṃ paraṃ teṣāṃ / tatpratiyogyasambhaviguṇair labdhā jano 'rocakī // JRt_37 //
triṃśe 'bde phālguṇe kṛṣṇadvādaśyāṃ bhūmivallabhaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421044 (0.0):
tatpratiyogyasambhaviguṇair labdhā jano 'rocakī // JRt_37 // / triṃśe 'bde phālguṇe kṛṣṇadvādaśyāṃ bhūmivallabhaḥ /
svasaubhāgyena divyastrīdṛśam aprīṇayattarām // JRt_38 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421051 (0.0):
triṃśe 'bde phālguṇe kṛṣṇadvādaśyāṃ bhūmivallabhaḥ / / svasaubhāgyena divyastrīdṛśam aprīṇayattarām // JRt_38 //
2) Paramāṇuka (LS 4230-4240) / athābhyaṣeci tatputro jaḍais sa paramāṇukaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421058 (0.0):
svasaubhāgyena divyastrīdṛśam aprīṇayattarām // JRt_38 // / 2) Paramāṇuka (LS 4230-4240)
aṇīyaḥpattravistāraiḥ kundo māghadinair iva // JRt_39 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421067 (0.0):
aṇīyaḫpattravistāraiẖ kundo māghadinair iva // JRt_39 // / avadhūya prajātrāṇam avadhīrya ca digjayam /
avadhūya prajātrāṇam avadhīrya ca digjayam / / kartuṃ prārabhatākhinnaṃ rājā kośasya sañcayam // JRt_40 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421080 (0.0):
aṇīyaḫpattravistāraiẖ kundo māghadinair iva // JRt_39 // / avadhūya prajātrāṇam avadhīrya ca digjayam /
dātuṃ bhoktum anīśasya śrotriyasyeva sampadam / / prayāgajanakau dhūrtau rājño mumuṣatuś śriyam // JRt_41 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421082 (0.0):
kartuṃ prārabhatākhinnaṃ rājā kośasya sañcayam // JRt_40 // / dātuṃ bhoktum anīśasya śrotriyasyeva sampadam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421092 (0.0):
dātuṃ bhoktum anīśasya śrotriyasyeva sampadam / / PrayāgaJanakau dhūrtau rājño mumuṣatuś śriyam // JRt_41 //
tau hi svabhṛtyair nissatyau kāritai rākṣasākṛtim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421098 (0.0):
PrayāgaJanakau dhūrtau rājño mumuṣatuś śriyam // JRt_41 // / tau hi svabhṛtyair nissatyau kāritai rākṣasākṛtim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434323 (0.050):
sa dvau jetum ivāpuṣyat tatsaṃsargamayīṃ śriyam // JRt_765 // / asaṅkhyān atra saṅkṣipte tadguṇān varṇayāmi kim /
tam atrāsayatāṃ rātrau rātrau citreṇa karmaṇā // JRt_42 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421104 (0.0):
tau hi svabhṛtyair nissatyau kāritai rākṣasākṛtim / / tam atrāsayatāṃ rātrau rātrau citreṇa karmaṇā // JRt_42 //
mithyātmanīnatāṃ tasya nāṭayantau kumantriṇau / / rakṣāsūn iti tau vittaṃ tyājayām āsatur nṛpam // JRt_43 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421105 (0.0):
tam atrāsayatāṃ rātrau rātrau citreṇa karmaṇā // JRt_42 // / mithyātmanīnatāṃ tasya nāṭayantau kumantriṇau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421115 (0.0):
tam atrāsayatāṃ rātrau rātrau citreṇa karmaṇā // JRt_42 // / mithyātmanīnatāṃ tasya nāṭayantau kumantriṇau / / rakṣāsūn" iti tau vittaṃ tyājayām āsatur nṛpam // JRt_43 //"
sthāne bhiṣāyakasyaitāv ādiśya svānujīvinam / / tṛṇacchannaṃ mahāratnaiś caitryāṃ pūjayatas sma tau // JRt_44 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421126 (0.0):
rakṣāsūn" iti tau vittaṃ tyājayām āsatur nṛpam // JRt_43 // / sthāne Bhiṣāyakasyaitāv ādiśya svānujīvinam /"
sa punaḥ kṛtasaṅketaḥ paśyatsv atha janeṣv aho /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421134 (0.015):
tṛṇacchannaṃ mahāratnaiś caitryāṃ pūjayatas sma tau // JRt_44 // / sa punaẖ kṛtasaṅketaḫ paśyatsv atha janeṣv aho /
rājñaḥ kṛtvāśiṣaṃ rātrau sālaṅkāro yayau vanam // JRt_45 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421144 (0.0):
sa punaẖ kṛtasaṅketaḫ paśyatsv atha janeṣv aho / / rājñaẖ kṛtvāśiṣaṃ rātrau sālaṅkāro yayau vanam // JRt_45 //
bhiṣāyako baliṃ yat te gṛhītvā vyadhitāśiṣaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421150 (0.0):
rājñaẖ kṛtvāśiṣaṃ rātrau sālaṅkāro yayau vanam // JRt_45 // / Bhiṣāyako baliṃ yat te gṛhītvā vyadhitāśiṣaḥ /"
nirvighnaṃ bhāvi tvadrājyam iti tau bhūpam ūcatuḥ // JRt_46 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421157 (0.0):
Bhiṣāyako baliṃ yat te gṛhītvā vyadhitāśiṣaḥ / / nirvighnaṃ bhāvi tvadrājyam" iti tau bhūpam ūcatuḥ // JRt_46 //"
[Ps-JRT 1] / bhiṣāyakadine bhṛtyaṃ svaṃ kṛtvā tau bhiṣāyakam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421165 (0.0):
nirvighnaṃ bhāvi tvadrājyam iti tau bhūpam ūcatuḥ // JRt_46 // / [Ps-JRT 1]"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17437418 (0.061):
prātar vadantam ahasan paurāḫ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21911296 (0.061):
prātar vadantam ahasan paurāḥ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
ratnair abhyarcya vipinaṃ nītvātha pratyamuñcatām // JRt_B.47 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421170 (0.0):
Bhiṣāyakadine bhṛtyaṃ svaṃ kṛtvā tau Bhiṣāyakam / / ratnair abhyarcya vipinaṃ nītvātha pratyamuñcatām // JRt_B.47 //
kuberas tvayi tuṣṭo 'dya nānāratnavibhūṣitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421178 (0.0):
ratnair abhyarcya vipinaṃ nītvātha pratyamuñcatām // JRt_B.47 // / Kuberas tvayi tuṣṭo 'dya nānāratnavibhūṣitaḥ /"
kṛtvā tavāśiṣaṃ lokasamakṣaṃ sa tirohitaḥ // JRt_B.48 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421186 (0.0):
Kuberas tvayi tuṣṭo 'dya nānāratnavibhūṣitaḥ / / kṛtvā tavāśiṣaṃ lokasamakṣaṃ sa tirohitaḥ" // JRt_B.48 //"
ity uktvā bhūpates mugdhasya kṛpaṇasya ca / / prayāgajanakau dhūrtau prasādaṃ pratyadāpitām // JRt_B.49 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421197 (0.0):
kṛtvā tavāśiṣaṃ lokasamakṣaṃ sa tirohitaḥ // JRt_B.48 // / ity uktvā bhūpates mugdhasya kṛpaṇasya ca /"
evaṃ kadīśvarasyāsya bālasyeva vibhīṣikāḥ / / sandarśya kośaṃ niśśeṣaṃ luṇṭhayāṃ cakratur viṭau // JRt_47 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421207 (0.0):
PrayāgaJanakau dhūrtau prasādaṃ pratyadāpitām // JRt_B.49 // / evaṃ kadīśvarasyāsya bālasyeva vibhīṣikāḥ /
rājā sārdhān navābdān sa kṣmāṃ bhuktvā divasān daśa /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421216 (0.0):
sandarśya kośaṃ niśśeṣaṃ luṇṭhayāṃ cakratur viṭau // JRt_47 // / rājā sārdhān navābdān sa kṣmāṃ bhuktvā divasān daśa /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422045 (0.047):
ṣoḍaśābdān daśāhāni sa bhuktvā kṣmāṃ vyapadyata /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421469 (0.048):
so 'ṣṭādaśābdān kṣmāṃ bhuktvā satrayodaśavāsarān /
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421223 (0.0):
rājā sārdhān navābdān sa kṣmāṃ bhuktvā divasān daśa / / catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421480 (0.061):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289) / tataś śrīJagadevas tattanayo vinayorjitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895450 (0.061):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289) / tataś śrījagadevas tattanayo vinayorjitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421632 (0.062):
nandāṣṭāṅkābdacaitrāntyacaturdaśyāṃ layaṃ yayau // JRt_75 // / 7) Rājadeva (LS 4289-4312)
3) Vantideva (LS 4240-4247) / vantidevābhidhas saptacatvāriṃśe 'tha vatsare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421230 (0.0):
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 // / 3) Vantideva (LS 4240-4247) / Vantidevābhidhas saptacatvāriṃśe 'tha vatsare /
bhādraśukladaśamyāṃ sa tasya putro vyapadyata // JRt_49 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421237 (0.0):
Vantidevābhidhas saptacatvāriṃśe 'tha vatsare / / bhādraśukladaśamyāṃ sa tasya putro vyapadyata // JRt_49 //
4) Voppadeva (LS 4247-4256) / voppadevābhidhaḥ paurair yogyālābhān nṛpaḥ kṛtaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421241 (1.192):
bhādraśukladaśamyāṃ sa tasya putro vyapadyata // JRt_49 // / 4) Voppadeva (LS 4247-4256)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421248 (0.016):
4) Voppadeva (LS 4247-4256) / Voppadevābhidhaḫ paurair yogyālābhān nṛpaẖ kṛtaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421225 (0.042):
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 // / 3) Vantideva (LS 4240-4247) / Vantidevābhidhas saptacatvāriṃśe 'tha vatsare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899592 (0.053):
aṣṭādaśe 'bde rākāyām āṣāḍhyāṃ sa vyapadyata // JRt_315 // / 17) Gamshīd (LS 4418-4420) / atha prathamasāmantais sammatājñas sa jyaṃśiraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905536 (0.055):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422274 (0.062):
bhuktvā dvāṣaṣṭavarṣe 'tha pauṣānte sa vyapadyata // JRt_117 // / 11) Siṃhadeva (LS 4362-4377) / Kajjalopadravāt tasmāl Ledarīmātranāyakaḥ /
prāpito ghāsaracitaḥ pūjām iva bhiṣāyakaḥ // JRt_50 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421254 (0.032):
Voppadevābhidhaḫ paurair yogyālābhān nṛpaẖ kṛtaḥ / / prāpito ghāsaracitaḫ pūjām iva Bhiṣāyakaḥ // JRt_50 //
dṛṣṭvā sthūlaśilā hṛṣṭo mūḍhas so 'tha svamantriṇaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421260 (0.0):
prāpito ghāsaracitaḫ pūjām iva Bhiṣāyakaḥ // JRt_50 // / dṛṣṭvā sthūlaśilā hṛṣṭo mūḍhas so 'tha svamantriṇaḥ /
ādiśat stanyapānena vardhyantām itarā iti // JRt_51 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421266 (0.0):
dṛṣṭvā sthūlaśilā hṛṣṭo mūḍhas so 'tha svamantriṇaḥ / / ādiśat stanyapānena vardhyantām itarā" iti // JRt_51 //"
śrutvā tatsthānamāhātmyaṃ bāliśo mantribhis saha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421272 (0.0):
ādiśat stanyapānena vardhyantām itarā" iti // JRt_51 // / śrutvā tatsthānamāhātmyaṃ bāliśo mantribhis saha /"
āgāt sureśvarīkṣetraṃ naupathena sa jātucit // JRt_52 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421280 (0.0):
śrutvā tatsthānamāhātmyaṃ bāliśo mantribhis saha / / āgāt Sureśvarīkṣetraṃ naupathena sa jātucit // JRt_52 //
apsu svapratibimbe 'sya kurvato mukhavaikṛtam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421287 (0.0):
āgāt Sureśvarīkṣetraṃ naupathena sa jātucit // JRt_52 // / apsu svapratibimbe 'sya kurvato mukhavaikṛtam /
ruṣā capeṭāṃ dadato nyapatan maṇimudrikā // JRt_53 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421293 (0.0):
apsu svapratibimbe 'sya kurvato mukhavaikṛtam / / ruṣā capeṭāṃ dadato nyapatan maṇimudrikā // JRt_53 //
rājñaḥ kva maṇimudreti pṛcchatas so 'bhyadhād iti / / patitā sā jale rekhā tatrābhijñānam ācaran // JRt_54 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421306 (0.0):
ruṣā capeṭāṃ dadato nyapatan maṇimudrikā // JRt_53 // / rājñaẖ kva maṇimudre"ti pṛcchatas so 'bhyadhād iti /"
evaṃ nidarśanībhūya mūrkhāṇāṃ nāmarājatāṃ / / navābdāṃś caturo māsān sārdhān dve ca dine vyadhāt // JRt_55 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421319 (0.0):
patitā sā jale rekhā tatrābhijñānam" ācaran // JRt_54 // / evaṃ nidarśanībhūya mūrkhāṇāṃ nāmarājatāṃ /"
5) Jassaka (LS 4256-4274) / tasyānujo 'tha bhūbhāram anicchann api jassakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421326 (0.0):
navābdāṃś caturo māsān sārdhān dve ca dine vyadhāt // JRt_55 // / 5) Jassaka (LS 4256-4274)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907332 (0.062):
bhrātus snehād ruṣaṃ tyaktvā rājyatyāgaṃ svayaṃ vyadhāt // JRt_714 // / 22b) 'Alī Shāh (LS 4495-4496)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421224 (0.064):
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 // / 3) Vantideva (LS 4240-4247) / Vantidevābhidhas saptacatvāriṃśe 'tha vatsare /
svavṛddhikāmair atyajño lavanyair abhyaṣicyata // JRt_56 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421332 (5.960):
tasyānujo 'tha bhūbhāram anicchann api Jassakaḥ / / svavṛddhikāmair atyajño Lavanyair abhyaṣicyata // JRt_56 //
badhyante na śukā ivoditavacassaṃvādino vāyasā
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421340 (0.0):
svavṛddhikāmair atyajño Lavanyair abhyaṣicyata // JRt_56 // / badhyante na śukā ivoditavacassaṃvādino vāyasā
bhūmiś śarkarilorvareva bhajate no gharṣaṇakṣodanam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421348 (0.0):
badhyante na śukā ivoditavacassaṃvādino vāyasā / bhūmiś śarkarilorvareva bhajate no gharṣaṇakṣodanam /
aśmā saindhavavan na jātu gamito niṣpiṣya cūrṇīkṛtiṃ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421355 (0.0):
bhūmiś śarkarilorvareva bhajate no gharṣaṇakṣodanam / / aśmā saindhavavan na jātu gamito niṣpiṣya cūrṇīkṛtiṃ
keṣāñcid guṇavad guṇāya mahate doṣo 'pi sañjāyate // JRt_57 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421362 (0.0):
aśmā saindhavavan na jātu gamito niṣpiṣya cūrṇīkṛtiṃ / keṣāñcid guṇavad guṇāya mahate doṣo 'pi sañjāyate // JRt_57 //
sodarau kṣukṣabhīmākhyau dvijau tasya mahībhujaḥ / / dhūrtatvena priyāv ājñām acirād udalaṅghatām // JRt_58 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421378 (0.0):
sodarau KṣukṣaBhīmākhyau dvijau tasya mahībhujaḥ /
samarthāv atisāmarthyau sa kathaṃ nau sahiṣyate /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421385 (0.0):
dhūrtatvena priyāv ājñām acirād udalaṅghatām // JRt_58 // / samarthāv atisāmarthyau sa kathaṃ nau sahiṣyate" /"
bhūpaṃ matvāpi sāmarṣaṃ nānyaṃ vavratur ity amū // JRt_59 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421391 (0.0):
samarthāv atisāmarthyau sa kathaṃ nau sahiṣyate" / / bhūpaṃ matvāpi sāmarṣaṃ nānyaṃ vavratur ity amū // JRt_59 //"
svayaṃ yac ca na saṃbheje tayor eko nṛpaśriyam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421397 (0.0):
bhūpaṃ matvāpi sāmarṣaṃ nānyaṃ vavratur ity amū // JRt_59 // / svayaṃ yac ca na saṃbheje tayor eko nṛpaśriyam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432085 (0.033):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905987 (0.033):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431308 (0.039):
HarṣadevaTuruṣko 'bhūd yasya prāg aṅkurāyitaḥ // JRt_598 // / pattrāyito Lavanyānām utpiñjo dāruṇo 'bhavat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905211 (0.039):
harṣadevaturuṣko 'bhūd yasya prāg aṅkurāyitaḥ // JRt_598 // / pattrāyito lavanyānām utpiñjo dāruṇo 'bhavat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.043):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.043):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17435806 (0.044):
saugatas Tilakācāryo mahattamapade kṛtaḥ // JRt_823 // / saŚivabhaṭṭas Tilakas sa Siṃhagaṇanāpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422555 (0.044):
yo Garbharapuraṃ cakre tatputro Babhruvāhanaḥ // JRt_132 // / tadvaṃśyaẖ Kuruśāho 'bhūd yadbāhūdayaparvate /
lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421407 (0.0):
svayaṃ yac ca na saṃbheje tayor eko nṛpaśriyam / / Lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 //
[Ps-JRT 2] / tatra hetur lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421416 (0.0):
Lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 // / [Ps-JRT 2]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436533 (0.047):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432892 (0.047):
cikitsayā ca tasyābdair yātaṃ tricaturais tathā // JRt_679 // / [Ps-JRT 107] / dāyavān iva doṣo 'sya hetumātraparīkṣayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.050):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431421 (0.051):
vyādhimukta ivānandaṃ Sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / SindhŪdabhāṇḍapurayos svāminau śrīSekandaraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431379 (0.055):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905280 (0.055):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900750 (0.057):
durgāhaṅkāram utsṛjya devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḥ pītvā kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429022 (0.058):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo Hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902939 (0.060):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910422 (0.061):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426820 (0.062):
durgāhaṅkāram utsṛjya Devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḫ pītvā Kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905323 (0.062):
vyādhimukta ivānandaṃ sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / sindhūdabhāṇḍapurayos svāminau śrīsekandaraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425128 (0.064):
puruṣatvaṃ tvayā svāmin kṛtārthīkriyate 'dya naḥ // JRt_290 // / [Ps-JRT 14]
yānty aṅgasaṅgamam anaṅkuśam aṅkayanti rāgaṃ pradarśya hṛdi kampam
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421426 (0.0):
tatra hetur Lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef / / yānty aṅgasaṅgamam anaṅkuśam aṅkayanti rāgaṃ pradarśya hṛdi kampam
udañcayanti / / vyāpādayanti viṣavedanayā viśeṣād viśvāsya duṣṭapiṭikā yuvatīś ca hā dhik
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421436 (0.0):
yānty aṅgasaṅgamam anaṅkuśam aṅkayanti rāgaṃ pradarśya hṛdi kampam / udañcayanti / / vyāpādayanti viṣavedanayā viśeṣād viśvāsya duṣṭapiṭikā yuvatīś ca hā dhik
// JRt_61 // / vārddhakakṣīṇaśaktitvād viraktā svavadhūr api /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421444 (0.0):
vyāpādayanti viṣavedanayā viśeṣād viśvāsya duṣṭapiṭikā yuvatīś ca hā dhik / // JRt_61 // / vārddhakakṣīṇaśaktitvād viraktā svavadhūr api /
hatvā kṣukṣaṃ viṣeṇāśu bhīmaṃ bhogam akārayat // JRt_62 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421448 (0.0):
vārddhakakṣīṇaśaktitvād viraktā svavadhūr api / / hatvā Kṣukṣaṃ viṣeṇāśu Bhīmaṃ bhogam akārayat // JRt_62 //
sā devarasya saṅgena śvitrasañcitritā satī / / dānena mādhavādīnāṃ svapāpaṃ paryaṇīnamat // JRt_63 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421456 (0.0):
hatvā Kṣukṣaṃ viṣeṇāśu Bhīmaṃ bhogam akārayat // JRt_62 // / sā devarasya saṅgena śvitrasañcitritā satī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421464 (0.0):
sā devarasya saṅgena śvitrasañcitritā satī / / dānena Mādhavādīnāṃ svapāpaṃ paryaṇīnamat // JRt_63 //
so 'ṣṭādaśābdān kṣmāṃ bhuktvā satrayodaśavāsarān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421470 (0.0):
dānena Mādhavādīnāṃ svapāpaṃ paryaṇīnamat // JRt_63 // / so 'ṣṭādaśābdān kṣmāṃ bhuktvā satrayodaśavāsarān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421215 (0.048):
rājā sārdhān navābdān sa kṣmāṃ bhuktvā divasān daśa /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426383 (0.058):
māsān aṣṭau dvādaśābdāṃs trayodaśa dināni ca / / kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 //
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421480 (0.0):
so 'ṣṭādaśābdān kṣmāṃ bhuktvā satrayodaśavāsarān / / yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421224 (0.023):
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 // / 3) Vantideva (LS 4240-4247) / Vantidevābhidhas saptacatvāriṃśe 'tha vatsare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895790 (0.032):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421819 (0.032):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / Saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899907 (0.043):
atha kṣīrīpathenāsāv alleśo 'gamad ikṣikām // JRt_335 //
6) Jagadeva (LS 4274-4289) / tataś śrījagadevas tattanayo vinayorjitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421489 (0.0):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433292 (0.033):
yuvarājaṃ haṭhād rājyabhāram agrāhayac cirāt // JRt_706 // / 23a) Sulṭān Zayn al-‘Ābidīn (LS 4494-4495)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907191 (0.033):
yuvarājaṃ haṭhād rājyabhāram agrāhayac cirāt // JRt_706 // / 23a) Sulṭān Zayn al-'Ābidīn (LS 4494-4495)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895791 (0.035):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421820 (0.035):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / Saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421224 (0.046):
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 // / 3) Vantideva (LS 4240-4247)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907332 (0.046):
bhrātus snehād ruṣaṃ tyaktvā rājyatyāgaṃ svayaṃ vyadhāt // JRt_714 // / 22b) 'Alī Shāh (LS 4495-4496)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434088 (0.054):
abhāgyadurmarudvegād abhajyata raṇārṇave // JRt_749 // / 23b) Sulṭān Zayn al-‘Ābidīn (LS 4496-4546)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907983 (0.054):
abhāgyadurmarudvegād abhajyata raṇārṇave // JRt_749 // / 23b) Sulṭān Zayn al-'Ābidīn (LS 4496-4546)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898078 (0.061):
kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 // / 14) Udyānadeva (LS 4399-4414)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424134 (0.064):
kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau Riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 // / 14) Udyānadeva (LS 4399-4414)
tatāna janatāharṣaṃ madhumāsa ivādhikam // JRt_65 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421494 (0.0):
tataś śrīJagadevas tattanayo vinayorjitaḥ / / tatāna janatāharṣaṃ madhumāsa ivādhikam // JRt_65 //
parasparaviruddhānāṃ bhṛtyānāṃ tulyavṛttitā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421502 (0.0):
tatāna janatāharṣaṃ madhumāsa ivādhikam // JRt_65 // / parasparaviruddhānāṃ bhṛtyānāṃ tulyavṛttitā /
tatrābhūd utpalābjānām iva sandhyāgamakṣaṇe // JRt_66 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421507 (0.0):
parasparaviruddhānāṃ bhṛtyānāṃ tulyavṛttitā / / tatrābhūd utpalābjānām iva sandhyāgamakṣaṇe // JRt_66 //
ujjahāra mahīnāthaḥ pṛthuvijñānakauśalaḥ / / bhūtale durvyavasthānaṃ śalyaṃ śalyaharo yathā // JRt_67 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421520 (0.0):
tatrābhūd utpalābjānām iva sandhyāgamakṣaṇe // JRt_66 // / ujjahāra mahīnāthaḫ pṛthuvijñānakauśalaḥ /
manaśśalyāyamānas sa nissāmānyaguṇo nṛpaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421526 (0.0):
bhūtale durvyavasthānaṃ śalyaṃ śalyaharo yathā // JRt_67 // / manaśśalyāyamānas sa nissāmānyaguṇo nṛpaḥ /
kucakrikābalād deśān mantribhir niravāsyata // JRt_68 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421532 (0.0):
manaśśalyāyamānas sa nissāmānyaguṇo nṛpaḥ / / kucakrikābalād deśān mantribhir niravāsyata // JRt_68 //
nigrahānugrahādhāyimantrajñaṃ guṇarāhulam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421536 (0.0):
kucakrikābalād deśān mantribhir niravāsyata // JRt_68 // / nigrahānugrahādhāyimantrajñaṃ Guṇarāhulam /
sa prāpat sacivaṃ mitraṃ kapīndram iva rāghavaḥ // JRt_69 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421544 (0.0):
sa prāpat sacivaṃ mitraṃ kapīndram iva Rāghavaḥ // JRt_69 //
udayaprāptilobhena sūradvijapatī samam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421553 (0.0):
sa prāpat sacivaṃ mitraṃ kapīndram iva Rāghavaḥ // JRt_69 // / udayaprāptilobhena sūradvijapatī samam /
agātām atha kaśmīradeśaṃ tau vismayāvahau // JRt_70 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421561 (1.192):
udayaprāptilobhena sūradvijapatī samam / / agātām atha Kaśmīradeśaṃ tau vismayāvahau // JRt_70 //
ciraṃ bhuktāṃ śriyaṃ tyaktum anīśās samarodyatāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421567 (0.0):
agātām atha Kaśmīradeśaṃ tau vismayāvahau // JRt_70 // / ciraṃ bhuktāṃ śriyaṃ tyaktum anīśās samarodyatāḥ /
tanmantraujohutāśāntaḥ prāpuś śalabhatāṃ dviṣaḥ // JRt_71 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421576 (0.0):
ciraṃ bhuktāṃ śriyaṃ tyaktum anīśās samarodyatāḥ / / tanmantraujohutāśāntaḫ prāpuś śalabhatāṃ dviṣaḥ // JRt_71 //
jitvā kṣmāṃ bubhuje bhūpaś chattracāmarahāsinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421583 (0.0):
tanmantraujohutāśāntaḫ prāpuś śalabhatāṃ dviṣaḥ // JRt_71 // / jitvā kṣmāṃ bubhuje bhūpaś chattracāmarahāsinīm /
lakṣmīm arājalakṣmāṃ tu śrīguṇākararāhulaḥ // JRt_72 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421585 (0.0):
jitvā kṣmāṃ bubhuje bhūpaś chattracāmarahāsinīm / / lakṣmīm arājalakṣmāṃ tu śrīGuṇākararāhulaḥ // JRt_72 //
rājā rajjupure rājadrājatacchattradhāriṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421598 (0.0):
lakṣmīm arājalakṣmāṃ tu śrīGuṇākararāhulaḥ // JRt_72 // / rājā Rajjupure rājadrājatacchattradhāriṇam /
harṣeśvarasya prāsādaṃ nirmame nirmamehitaḥ // JRt_73 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421605 (0.0):
rājā Rajjupure rājadrājatacchattradhāriṇam / / Harṣeśvarasya prāsādaṃ nirmame nirmamehitaḥ // JRt_73 //
vāllabhyād dvārapatitāṃ padmenāptavatā tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421610 (0.0):
Harṣeśvarasya prāsādaṃ nirmame nirmamehitaḥ // JRt_73 // / vāllabhyād dvārapatitāṃ Padmenāptavatā tataḥ /
durātmanāvadhi cchannaviṣadānena bhūpatiḥ // JRt_74 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421618 (0.0):
vāllabhyād dvārapatitāṃ Padmenāptavatā tataḥ / / durātmanāvadhi cchannaviṣadānena bhūpatiḥ // JRt_74 //
rakṣitvā kṣitim abdān sa satryahartūṃś caturdaśa /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421625 (0.0):
durātmanāvadhi cchannaviṣadānena bhūpatiḥ // JRt_74 // / rakṣitvā kṣitim abdān sa satryahartūṃś caturdaśa /
nandāṣṭāṅkābdacaitrāntyacaturdaśyāṃ layaṃ yayau // JRt_75 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421634 (0.0):
rakṣitvā kṣitim abdān sa satryahartūṃś caturdaśa / / nandāṣṭāṅkābdacaitrāntyacaturdaśyāṃ layaṃ yayau // JRt_75 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421222 (0.062):
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 // / 3) Vantideva (LS 4240-4247)
7) Rājadeva (LS 4289-4312) / tatputro rājadevo 'tha kāṣṭhavāṭaṃ bhayād gataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421641 (0.0):
nandāṣṭāṅkābdacaitrāntyacaturdaśyāṃ layaṃ yayau // JRt_75 // / 7) Rājadeva (LS 4289-4312)
āninye vāmapārśvasthair dvāreśasya virodhibhiḥ // JRt_76 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421652 (0.0):
tatputro Rājadevo 'tha Kāṣṭhavāṭaṃ bhayād gataḥ / / āninye Vāmapārśvasthair dvāreśasya virodhibhiḥ // JRt_76 //
taṃ salhaṇākhyadurgāntaḥ praviṣṭaṃ duṣṭaceṣṭitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421659 (1.192):
āninye Vāmapārśvasthair dvāreśasya virodhibhiḥ // JRt_76 // / taṃ Salhaṇākhyadurgāntaḫ praviṣṭaṃ duṣṭaceṣṭitaḥ /
aveṣṭayad balaiḥ padmo maṇḍalair iva pannagam // JRt_77 //
upāyanīkṛtāpūrvapādukālokakautukāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421671 (0.0):
aveṣṭayad balaiḫ Padmo maṇḍalair iva pannagam // JRt_77 // / upāyanīkṛtāpūrvapādukālokakautukāt /
pramattaṃ ko 'pi caṇḍālo dvāreśam avadhīd raṇe // JRt_78 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421677 (0.0):
upāyanīkṛtāpūrvapādukālokakautukāt / / pramattaṃ ko 'pi caṇḍālo dvāreśam avadhīd raṇe // JRt_78 //
abhiṣiktas tato bhaṭṭais sa bherīśaṅkhanissvanam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421685 (0.0):
pramattaṃ ko 'pi caṇḍālo dvāreśam avadhīd raṇe // JRt_78 // / abhiṣiktas tato bhaṭṭais sa bherīśaṅkhanissvanam /
praṇatānantasāmantas sevakān anvajigrahat // JRt_79 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421690 (0.0):
abhiṣiktas tato bhaṭṭais sa bherīśaṅkhanissvanam / / praṇatānantasāmantas sevakān anvajigrahat // JRt_79 //
asāmānyo lavanyendrān sa vāstavyakuṭumbitām / / ninye kṣoṇīparivṛḍho rūḍhabhāroḍhim ādiśan // JRt_80 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421704 (0.0):
asāmānyo Lavanyendrān sa vāstavyakuṭumbitām / / ninye kṣoṇīparivṛḍho rūḍhabhāroḍhim ādiśan // JRt_80 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436530 (0.062):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
[Ps-JRT 3] / lavanyavanyakariṇāṃ darpanirdalanaṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421711 (0.0):
Lavanyavanyakariṇāṃ darpanirdalanaṃ vyadhāt / / narasiṃho mahātejā vanānām iva pāvakaḥ // JRt_B.84 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421704 (0.043):
ninye kṣoṇīparivṛḍho rūḍhabhāroḍhim ādiśan // JRt_80 // / [Ps-JRT 3]
narasiṃho mahātejā vanānām iva pāvakaḥ // JRt_B.84 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421715 (0.0):
Lavanyavanyakariṇāṃ darpanirdalanaṃ vyadhāt / / narasiṃho mahātejā vanānām iva pāvakaḥ // JRt_B.84 //
mallair balāḍhyacandrasya balino lahareśituḥ /
harataś śrīnagaryardhasvāmyaṃ na prābhavat tu saḥ // JRt_81 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421733 (0.0):
harataś Śrīnagaryardhasvāmyaṃ na prābhavat tu saḥ // JRt_81 //
puṇyaṃ rāśībhavan mūrtam ivātha svābhidhāṅkitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421738 (0.0):
harataś Śrīnagaryardhasvāmyaṃ na prābhavat tu saḥ // JRt_81 // / puṇyaṃ rāśībhavan mūrtam ivātha svābhidhāṅkitam /
balāḍhyacandras sāndraujā nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_82 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421747 (0.0):
Balāḍhyacandras sāndraujā nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_82 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422185 (0.062):
Vitastāyāṃ svanāmāṅkaṃ nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_111 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896157 (0.062):
vitastāyāṃ svanāmāṅkaṃ nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_111 //
ko 'yaṃ khaśo mṛduḥ kaścid asmābhir abhiṣicyate / / amantrayann idaṃ bhaṭṭā rājñāvagaṇitāś cirāt // JRt_83 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421760 (0.0):
ko 'yaṃ Khaśo mṛduẖ kaścid asmābhir abhiṣicyate" / / amantrayann idaṃ bhaṭṭā rājñāvagaṇitāś cirāt // JRt_83 //"
na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'ham idaṃ vacaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421764 (0.0):
amantrayann idaṃ bhaṭṭā rājñāvagaṇitāś cirāt // JRt_83 // / na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'ham" idaṃ vacaḥ /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421771 (0.0):
na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'ham" idaṃ vacaḥ /"
aśrūyatāpi bhaṭṭebhyo nirdiṣṭe bhaṭṭaluṇṭhane // JRt_84 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421775 (0.0):
na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'haṃ na bhaṭṭo 'ham" idaṃ vacaḥ / / aśrūyatāpi bhaṭṭebhyo nirdiṣṭe bhaṭṭaluṇṭhane // JRt_84 //"
tadaiva vimalācāryaś śāke kheṣunavāṅkite /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421784 (0.0):
aśrūyatāpi bhaṭṭebhyo nirdiṣṭe bhaṭṭaluṇṭhane // JRt_84 // / tadaiva Vimalācāryaś śāke kheṣunavāṅkite /
ṣaḍadrinandamāsasya malabhramam avārayat // JRt_85 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421792 (0.0):
tadaiva Vimalācāryaś śāke kheṣunavāṅkite / / ṣaḍadrinandamāsasya malabhramam avārayat // JRt_85 //
nirmame nirmamo rājapurīṃ rājolakaṃ tathā / / rājadevas sa rājendur ājanmārjitamaṅgalaḥ // JRt_86 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421805 (0.0):
ṣaḍadrinandamāsasya malabhramam avārayat // JRt_85 // / nirmame nirmamo Rājapurīṃ Rājolakaṃ tathā /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18758379 (0.046):
brahmadattaṃ rājānam etad uvāca // svāgatan te mahārāja anurāgatan te / mahārāja nehi devīṃ ahaṃ balāgreṇa saṃvibhajya nemi // atha rājā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13748322 (0.048):
āśrite dve aparṇā tu HV_13.16*243:2a / āśliṣyete mahārāja HV_92.52*1066:1a
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18657864 (0.048):
śaraṇaṃ gatāḥ sarve te mahārāja cintanīyā paripālanīyā ca // mahārājā ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655004 (0.049):
473.019. āyuṣmān rudrāyaṇaḥ pūrvāhne nivāsya pātracīvaramādāya rājagṛhaṃ / piṇṭāya prāvikṣat/ / 473.020. sa mahājanakāyena dṛṣṭaḥ/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13773823 (0.049):
jānato bharatarṣabha HV_3.112b / jānantyā tvaṃ mahārāja HV_19.25a
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18691442 (0.053):
hanyanti asmākaṃ punar mahārāja na mansakāryakaṃ na carma na keśā na dantā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16233549 (0.053):
jānanti sarvā daiteya HV_App.I,29B.150a / jānantyā tvaṃ mahārāja HV_19.25a
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18757633 (0.059):
duḥśrutan te mahārāja aparijñātaṃ te mahārāja avijñātan te mahārāja yo / tvam ananuyuṃjitvā aparyavagāhetvā anaparādhīṃ padumāvatīṃ vadhyām
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18731275 (0.062):
// mahārāja nāhaṃ unmattikā na vikṣiptacittā api tu eṣo te jāmātā rājā
ahāni saptaviṃśāni trayoviṃśāṃś ca vatsarān / / māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421810 (0.0):
Rājadevas sa rājendur ājanmārjitamaṅgalaḥ // JRt_86 // / ahāni saptaviṃśāni trayoviṃśāṃś ca vatsarān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421818 (0.0):
ahāni saptaviṃśāni trayoviṃśāṃś ca vatsarān / / māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 //
8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421826 (0.0):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421225 (0.028):
catvāriṃśābdanābhasyasitāṣṭamyāṃ layaṃ yayau // JRt_48 // / 3) Vantideva (LS 4240-4247) / Vantidevābhidhas saptacatvāriṃśe 'tha vatsare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896456 (0.030):
bhūtvā śucau divam agāt sa varṣe saptasaptate // JRt_129 // / 12) Sūhadeva (LS 4377-4396) / tadbhrātā sūhadevo 'tha kāmasūhopabṛṃhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422487 (0.030):
bhūtvā śucau divam agāt sa varṣe saptasaptate // JRt_129 // / 12) Sūhadeva (LS 4377-4396) / tadbhrātā Sūhadevo 'tha Kāmasūhopabṛṃhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421482 (0.032):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895452 (0.035):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289) / tataś śrījagadevas tattanayo vinayorjitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907332 (0.037):
bhrātus snehād ruṣaṃ tyaktvā rājyatyāgaṃ svayaṃ vyadhāt // JRt_714 // / 22b) 'Alī Shāh (LS 4495-4496)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424136 (0.040):
kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau Riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 // / 14) Udyānadeva (LS 4399-4414) / putraṃ Haidaranāmānaṃ bālyād anabhiṣiktavān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898080 (0.040):
kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 // / 14) Udyānadeva (LS 4399-4414) / putraṃ haidaranāmānaṃ bālyād anabhiṣiktavān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422555 (0.046):
yo Garbharapuraṃ cakre tatputro Babhruvāhanaḥ // JRt_132 // / tadvaṃśyaẖ Kuruśāho 'bhūd yadbāhūdayaparvate /
trāsam āsūtrayad rājasiṃhaś śātravadantinām // JRt_88 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421833 (0.0):
Saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan / / trāsam āsūtrayad rājasiṃhaś śātravadantinām // JRt_88 //
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2888040 (0.063):
māṃsacakṣuṣā siṃharājavadvijṛmbhya mahāhāsamahasat / ūrṇākośācca raśmiṃ
visrambhāt sūryam anujaṃ cakre pratinidhiṃ svayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421839 (0.0):
trāsam āsūtrayad rājasiṃhaś śātravadantinām // JRt_88 // / visrambhāt Sūryam anujaṃ cakre pratinidhiṃ svayam /
kucakrikas sa bhogebhyo lubhyan droham acintayat // JRt_89 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421848 (0.0):
visrambhāt Sūryam anujaṃ cakre pratinidhiṃ svayam / / kucakrikas sa bhogebhyo lubhyan droham acintayat // JRt_89 //
śrutadroho mahībhartrā bhītas sa lahareśituḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421849 (0.0):
kucakrikas sa bhogebhyo lubhyan droham acintayat // JRt_89 // / śrutadroho mahībhartrā bhītas sa Lahareśituḥ /
candrasya maṇḍalaṃ sūryaḥ prāvikṣad udayecchayā // JRt_90 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421860 (0.0):
Candrasya maṇḍalaṃ Sūryaḫ prāvikṣad udayecchayā // JRt_90 //
dāruṇe raṇakāle sa sūryaṃ candrānvitaṃ tadā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421862 (0.0):
Candrasya maṇḍalaṃ Sūryaḫ prāvikṣad udayecchayā // JRt_90 // / dāruṇe raṇakāle sa Sūryaṃ Candrānvitaṃ tadā /
svarbhānur iva bhūbhānuś citraṃ samam amīmilat // JRt_91 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421874 (0.0):
dāruṇe raṇakāle sa Sūryaṃ Candrānvitaṃ tadā / / svarbhānur iva bhūbhānuś citraṃ samam amīmilat // JRt_91 //
śamālādhipatis tuṅgas sūryaṃ pārśvaṃ nayan madāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421880 (0.031):
svarbhānur iva bhūbhānuś citraṃ samam amīmilat // JRt_91 // / Śamālādhipatis Tuṅgas Sūryaṃ pārśvaṃ nayan madāt /
kṛtayātreṇa rājñātha nīcabhāvam anīyata // JRt_92 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421888 (0.0):
Śamālādhipatis Tuṅgas Sūryaṃ pārśvaṃ nayan madāt / / kṛtayātreṇa rājñātha nīcabhāvam anīyata // JRt_92 //
mārgair nirinduravibhiś cauravad rajanau bhraman /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421896 (0.0):
kṛtayātreṇa rājñātha nīcabhāvam anīyata // JRt_92 // / mārgair nirinduravibhiś cauravad rajanau bhraman /
viṭatyaktas tatas sūryo baddhvā rājñā vyapādyata // JRt_93 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421903 (0.0):
mārgair nirinduravibhiś cauravad rajanau bhraman / / viṭatyaktas tatas Sūryo baddhvā rājñā vyapādyata // JRt_93 //
svalakṣmīṃ rakṣituṃ sākṣāt tasminn āttakṣaṇe prabhau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421910 (0.0):
viṭatyaktas tatas Sūryo baddhvā rājñā vyapādyata // JRt_93 // / svalakṣmīṃ rakṣituṃ sākṣāt tasminn āttakṣaṇe prabhau /
akārayann ahibhayaṃ stenāḥ kalhaṇanandanāḥ // JRt_94 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421911 (0.0):
svalakṣmīṃ rakṣituṃ sākṣāt tasminn āttakṣaṇe prabhau / / akārayann ahibhayaṃ stenāẖ Kalhaṇanandanāḥ // JRt_94 //
gotrajeṣu baliṣṭheṣu naṣṭāśas so 'tha bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421924 (0.0):
akārayann ahibhayaṃ stenāẖ Kalhaṇanandanāḥ // JRt_94 // / gotrajeṣu baliṣṭheṣu naṣṭāśas so 'tha bhūpatiḥ /
śiṣṭam iṣṭaṃ ca śaraṇam agād rājapurīpatim // JRt_95 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421931 (0.0):
gotrajeṣu baliṣṭheṣu naṣṭāśas so 'tha bhūpatiḥ / / śiṣṭam iṣṭaṃ ca śaraṇam agād Rājapurīpatim // JRt_95 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423655 (0.064):
vaḍave ca kiśoraṃ ca rājābhyānāyayat tataḥ // JRt_188 // / tasmin kiśorake bālyād dūraṃ dhāvati līlayā /
tasmin daṇḍadhare dūraṃ yāte ḍāmarapheravaḥ / / antrāṇy api viśām āśur niśśeṣaṃ raktapāyinaḥ // JRt_96 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421944 (0.0):
śiṣṭam iṣṭaṃ ca śaraṇam agād Rājapurīpatim // JRt_95 // / tasmin daṇḍadhare dūraṃ yāte Ḍāmarapheravaḥ /
rājñā sumanasā tyaktaṃ dvijaiś ca sparśadūṣitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421949 (0.0):
antrāṇy api viśām āśur niśśeṣaṃ raktapāyinaḥ // JRt_96 // / rājñā sumanasā tyaktaṃ dvijaiś ca sparśadūṣitam /
bhojyaṃ ḍāmaraḍombānāṃ tad rājyānnam abhūc ciram // JRt_97 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421957 (0.0):
bhojyaṃ ḌāmaraḌombānāṃ tad rājyānnam abhūc ciram // JRt_97 //
svamaṇḍale viśīrṇe 'tha paramaṇḍalam āviśan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421965 (0.0):
bhojyaṃ ḌāmaraḌombānāṃ tad rājyānnam abhūc ciram // JRt_97 // / svamaṇḍale viśīrṇe 'tha paramaṇḍalam āviśan /
na kair anumato rājā pratyāsannanavodayaḥ // JRt_98 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421971 (0.0):
svamaṇḍale viśīrṇe 'tha paramaṇḍalam āviśan / / na kair anumato rājā pratyāsannanavodayaḥ // JRt_98 //
pratyakṣato rājapuryās sa ripūn samare jayan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421979 (0.0):
na kair anumato rājā pratyāsannanavodayaḥ // JRt_98 // / pratyakṣato Rājapuryās sa ripūn samare jayan /
brāhmaṇyāt kālhaṇīn rakṣan rājyaṃ puṇyaṃ ca labdhavān // JRt_99 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421986 (0.0):
pratyakṣato Rājapuryās sa ripūn samare jayan / / brāhmaṇyāt Kālhaṇīn rakṣan rājyaṃ puṇyaṃ ca labdhavān // JRt_99 //
ekaviṃśatiśālaṃ sa śrīviśālaṃ viśāmpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421993 (0.0):
brāhmaṇyāt Kālhaṇīn rakṣan rājyaṃ puṇyaṃ ca labdhavān // JRt_99 // / ekaviṃśatiśālaṃ sa śrīviśālaṃ viśāmpatiḥ /
godvijānāṃ nivāsāya cakāra vijayeśvare // JRt_100 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421999 (0.0):
ekaviṃśatiśālaṃ sa śrīviśālaṃ viśāmpatiḥ / / godvijānāṃ nivāsāya cakāra Vijayeśvare // JRt_100 //
kālhaṇapraṇidhīnāṃ sa dviṣāṃ luṇṭhanakāṅkṣiṇām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422005 (0.0):
godvijānāṃ nivāsāya cakāra Vijayeśvare // JRt_100 // / Kālhaṇapraṇidhīnāṃ sa dviṣāṃ luṇṭhanakāṅkṣiṇām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431024 (0.061):
Lakṣmīm acumbitām anyair vatācumbad dviṣāṃ balāt // JRt_B.740 // / Yavanā nityataddattavittasampattiśālinaḥ /
caurāṇām iva dīpo 'bhūd dveṣaṇīyo mahīpatiḥ // JRt_101 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422011 (0.0):
Kālhaṇapraṇidhīnāṃ sa dviṣāṃ luṇṭhanakāṅkṣiṇām / / caurāṇām iva dīpo 'bhūd dveṣaṇīyo mahīpatiḥ // JRt_101 //
śākhākrāntadigantas sa sadurāśair durāśayaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422020 (0.0):
caurāṇām iva dīpo 'bhūd dveṣaṇīyo mahīpatiḥ // JRt_101 // / śākhākrāntadigantas sa sadurāśair durāśayaiḥ /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023637 (0.042):
na saṃpāraṃ na vāpāraṃ pūrvānto na vikalpitaḥ /
kavikalpadrumo rājā vicchinnaḥ kalhaṇātmajaiḥ // JRt_102 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422025 (5.960):
śākhākrāntadigantas sa sadurāśair durāśayaiḥ / / kavikalpadrumo rājā vicchinnaẖ Kalhaṇātmajaiḥ // JRt_102 //
nāyakīkṛtya taṃ bhūpaṃ kaviḥ paṇḍitayaḥśakaḥ / / svoktihāralatāṃ vidvatkaṇṭhabhūṣātvam ānayat // JRt_103 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422040 (0.0):
kavikalpadrumo rājā vicchinnaẖ Kalhaṇātmajaiḥ // JRt_102 // / nāyakīkṛtya taṃ bhūpaṃ kaviḫ paṇḍitaYaḥśakaḥ /
ṣoḍaśābdān daśāhāni sa bhuktvā kṣmāṃ vyapadyata /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422049 (0.0):
svoktihāralatāṃ vidvatkaṇṭhabhūṣātvam ānayat // JRt_103 // / ṣoḍaśābdān daśāhāni sa bhuktvā kṣmāṃ vyapadyata /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421213 (0.047):
rājā sārdhān navābdān sa kṣmāṃ bhuktvā divasān daśa /
jagadbhadro 'tha pañcamyāṃ bhādre 'ṣṭāviṃśavatsare // JRt_104 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422056 (0.0):
ṣoḍaśābdān daśāhāni sa bhuktvā kṣmāṃ vyapadyata / / jagadbhadro 'tha pañcamyāṃ bhādre 'ṣṭāviṃśavatsare // JRt_104 //
9) Rāmadeva (LS 4328-4349) / rāmadevo 'tha tatputro hatvā svapitṛghātakān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422066 (0.0):
Rāmadevo 'tha tatputro hatvā svapitṛghātakān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422057 (0.051):
jagadbhadro 'tha pañcamyāṃ bhādre 'ṣṭāviṃśavatsare // JRt_104 // / 9) Rāmadeva (LS 4328-4349)
pṛthvīrāje prajābhāraṃ sarvam eva samarpipat // JRt_105 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422073 (0.0):
Pṛthvīrāje prajābhāraṃ sarvam eva samarpipat // JRt_105 //
ledaryā dakṣiṇe bhāge sallare sa mahīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422079 (0.0):
Pṛthvīrāje prajābhāraṃ sarvam eva samarpipat // JRt_105 // / Ledaryā dakṣiṇe bhāge Sallare sa mahīpatiḥ /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646089 (0.055):
u11.1ab/.māhendram atha divyaṃ ca māṅgalyaṃ pūrvataḥ smṛtaḥ/ / u11.1cd/.dakṣiṇe tu diśo bhāge pūṣā ca pitryam eva ca//
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25752930 (0.061):
vāmapakṣe rathaṃ svīyaṃ dakṣiṇe śyāmalāratham // BndP_3,26.37 // / paścādbhāge sampadeśīṃ purastāśca hayāsanām /
svanāmāṅkaṃ vyadhāt koṭṭaṃ yaśorāśim ivāparam // JRt_106 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422088 (0.0):
Ledaryā dakṣiṇe bhāge Sallare sa mahīpatiḥ / / svanāmāṅkaṃ vyadhāt koṭṭaṃ yaśorāśim ivāparam // JRt_106 //
pramādād bhaṅgam ānītaś śamālāvijayodyame /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422089 (1.192):
svanāmāṅkaṃ vyadhāt koṭṭaṃ yaśorāśim ivāparam // JRt_106 // / pramādād bhaṅgam ānītaś Śamālāvijayodyame /
tenotpalapure viṣṇoḥ prāsādo nūtanīkṛtaḥ // JRt_107 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422101 (0.055):
tenOtpalapure Viṣṇoḫ prāsādo nūtanīkṛtaḥ // JRt_107 // / [Ps-JRT 4]
[Ps-JRT 4] / vaiśākhe māsi pakṣe śaśadharaviṣade triṃśadabde sabhaktyā
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422110 (0.0):
tenOtpalapure Viṣṇoḫ prāsādo nūtanīkṛtaḥ // JRt_107 // / [Ps-JRT 4]
dvādaśyāṃ rāmarāje kṣitim avati nijapreyasīṃ somavāre /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422118 (0.0):
dvādaśyāṃ Rāmarāje kṣitim avati nijapreyasīṃ somavāre / / Pṛthvīrājaś Śamālāvijayanasamaye Dasyubhagnaṃ Murāriṃ
pṛthvīrājaś śamālāvijayanasamaye dasyubhagnaṃ murāriṃ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422126 (0.064):
Pṛthvīrājaś Śamālāvijayanasamaye Dasyubhagnaṃ Murāriṃ / sampūrṇāṅgaṃ vidhāyOtpalapuranagare svapratiṣṭhāṃ cakāra // JRt_B.112 //
sampūrṇāṅgaṃ vidhāyotpalapuranagare svapratiṣṭhāṃ cakāra // JRt_B.112 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422137 (0.0):
sampūrṇāṅgaṃ vidhāyOtpalapuranagare svapratiṣṭhāṃ cakāra // JRt_B.112 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422130 (0.049):
Pṛthvīrājaś Śamālāvijayanasamaye Dasyubhagnaṃ Murāriṃ / sampūrṇāṅgaṃ vidhāyOtpalapuranagare svapratiṣṭhāṃ cakāra // JRt_B.112 //
puṣpaṃ candanavṛkṣasya phalaṃ caṇpakabhūruhaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422143 (0.0):
sampūrṇāṅgaṃ vidhāyOtpalapuranagare svapratiṣṭhāṃ cakāra // JRt_B.112 // / puṣpaṃ candanavṛkṣasya phalaṃ caṇpakabhūruhaḥ /
apatyaṃ tasya bhūpasya hanta nākāri vedhasā // JRt_108 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422144 (0.0):
puṣpaṃ candanavṛkṣasya phalaṃ caṇpakabhūruhaḥ / / apatyaṃ tasya bhūpasya hanta nākāri Vedhasā // JRt_108 //
bhiṣāyakapurasthasya kasyacid brāhmaṇasya saḥ / / putraṃ lakṣmaṇanāmānaṃ putrīyām āsa bhūpatiḥ // JRt_109 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422161 (0.0):
apatyaṃ tasya bhūpasya hanta nākāri Vedhasā // JRt_108 // / Bhiṣāyakapurasthasya kasyacid brāhmaṇasya saḥ /
akṛtrimapitāputraprītiṃ prītiḥ prathīyasī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422166 (0.0):
putraṃ Lakṣmaṇanāmānaṃ putrīyām āsa bhūpatiḥ // JRt_109 // / akṛtrimapitāputraprītiṃ prītiḫ prathīyasī /
vastv ivocitam ālekhyaṃ tayor atulayattarām // JRt_110 // / śrīsamudrābhidhā devī vimudritasamudrajā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422176 (0.0):
akṛtrimapitāputraprītiṃ prītiḫ prathīyasī / / vastv ivocitam ālekhyaṃ tayor atulayattarām // JRt_110 //
vitastāyāṃ svanāmāṅkaṃ nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_111 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422188 (0.0):
Vitastāyāṃ svanāmāṅkaṃ nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_111 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421747 (0.054):
Balāḍhyacandras sāndraujā nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_82 // / ko 'yaṃ Khaśo mṛduẖ kaścid asmābhir abhiṣicyate" /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895718 (0.062):
balāḍhyacandras sāndraujā nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_82 // / ko 'yaṃ khaśo mṛduḥ kaścid asmābhir abhiṣicyate /
trayodaśadinaṃ māsaṃ vatsarāṃś caikaviṃśatim / / kṣmāṃ bhuktvaikonapañcāśe varṣe 'sau dyām agāt svayam // JRt_112 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422200 (0.0):
Vitastāyāṃ svanāmāṅkaṃ nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_111 // / trayodaśadinaṃ māsaṃ vatsarāṃś caikaviṃśatim /
10) Lakṣmadeva (LS 4349-4362) / kathañcil lakṣmadevo 'tha pāṭyamānāṅgavihvalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422209 (0.0):
kṣmāṃ bhuktvaikonapañcāśe varṣe 'sau dyām agāt svayam // JRt_112 // / 10) Lakṣmadeva (LS 4349-4362) / kathañcil Lakṣmadevo 'tha pāṭyamānāṅgavihvalaḥ /
tām ākaṇṭakinīṃ vallīm iva kṣoṇīṃ babhāra saḥ // JRt_113 // / kṣatrīkṛto 'pi nāmuñcat svadharmaṃ dvijabhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422219 (0.0):
kathañcil Lakṣmadevo 'tha pāṭyamānāṅgavihvalaḥ / / tām ākaṇṭakinīṃ vallīm iva kṣoṇīṃ babhāra saḥ // JRt_113 //
na māṇikyaśriyaṃ dhatte rañjito 'śmāpi jātucit // JRt_114 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422226 (0.0):
kṣatrīkṛto 'pi nāmuñcat svadharmaṃ dvijabhūpatiḥ / / na māṇikyaśriyaṃ dhatte rañjito 'śmāpi jātucit // JRt_114 //
vitastāyās taṭe śvaśrūmaṭhopānte maṭhaṃ navam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422236 (0.0):
Vitastāyās taṭe śvaśrūmaṭhopānte maṭhaṃ navam /
niṣpaṅkā nijanāmāṅkam ahalāmahiṣī vyadhāt // JRt_115 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422242 (0.0):
Vitastāyās taṭe śvaśrūmaṭhopānte maṭhaṃ navam / / niṣpaṅkā nijanāmāṅkam Ahalāmahiṣī vyadhāt // JRt_115 //
kajjalena turuṣkeṇa bahir etyātha maṇḍale /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422250 (0.0):
niṣpaṅkā nijanāmāṅkam Ahalāmahiṣī vyadhāt // JRt_115 // / Kajjalena Turuṣkeṇa bahir etyātha maṇḍale /
malinena prajādṛṣṭir utpāṭyāsravatā hatā // JRt_116 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422257 (0.0):
Kajjalena Turuṣkeṇa bahir etyātha maṇḍale / / malinena prajādṛṣṭir utpāṭyāsravatā hatā // JRt_116 //
trayodaśābdān māsāṃs trīn dvādaśāhaṃ ca bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422264 (0.0):
malinena prajādṛṣṭir utpāṭyāsravatā hatā // JRt_116 // / trayodaśābdān māsāṃs trīn dvādaśāhaṃ ca bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426380 (0.037):
durbhikṣaṃ kṣobhayām āsa lokaṃ śokākulaṃ mahat // JRt_358 // / māsān aṣṭau dvādaśābdāṃs trayodaśa dināni ca /
bhuktvā dvāṣaṣṭavarṣe 'tha pauṣānte sa vyapadyata // JRt_117 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422274 (0.0):
trayodaśābdān māsāṃs trīn dvādaśāhaṃ ca bhūpatiḥ / / bhuktvā dvāṣaṣṭavarṣe 'tha pauṣānte sa vyapadyata // JRt_117 //
11) Siṃhadeva (LS 4362-4377) / kajjalopadravāt tasmāl ledarīmātranāyakaḥ /
siṃhadevo 'tha saṅgrāmacandreṇākṣobhi bhūpatiḥ // JRt_118 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422287 (1.788):
Siṃhadevo 'tha Saṅgrāmacandreṇākṣobhi bhūpatiḥ // JRt_118 //
nagarāntar maṭhaṃ kṛtvā laharendre mṛte sati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422289 (0.0):
Siṃhadevo 'tha Saṅgrāmacandreṇākṣobhi bhūpatiḥ // JRt_118 // / nagarāntar maṭhaṃ kṛtvā Laharendre mṛte sati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421747 (0.058):
Balāḍhyacandras sāndraujā nagarāntar maṭhaṃ vyadhāt // JRt_82 // / ko 'yaṃ Khaśo mṛduẖ kaścid asmābhir abhiṣicyate" /"
siṃhadevo nṛsiṃho 'tha kṣmāṃ rarakṣa kṣayākulām // JRt_119 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422303 (1.788):
nagarāntar maṭhaṃ kṛtvā Laharendre mṛte sati / / Siṃhadevo Nṛsiṃho 'tha kṣmāṃ rarakṣa kṣayākulām // JRt_119 //
siṃhadevo nṛsiṃhasya siṃhena guruṇānvitaḥ / / pratiṣṭhāṃ siṃhalagne 'tha dhyānoḍḍāre 'karot kṛtī // JRt_120 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422317 (0.0):
Siṃhadevo Nṛsiṃhasya Siṃhena guruṇānvitaḥ / / pratiṣṭhāṃ siṃhalagne 'tha Dhyānoḍḍāre 'karot kṛtī // JRt_120 //
kartā kāryaṃ ca lagnaṃ ca gurus siṃhaś ca kovidaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422323 (0.0):
pratiṣṭhāṃ siṃhalagne 'tha Dhyānoḍḍāre 'karot kṛtī // JRt_120 // / kartā kāryaṃ ca lagnaṃ ca gurus siṃhaś ca kovidaḥ /
patiteyaṃ bhavet tasya vrate siṃhaparamparā // JRt_121 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422329 (0.0):
kartā kāryaṃ ca lagnaṃ ca gurus siṃhaś ca kovidaḥ / / patiteyaṃ bhavet tasya vrate siṃhaparamparā // JRt_121 //
sa niṣkalakṣavikrītakṣīreṇa vijayeśvaram /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422335 (0.0):
patiteyaṃ bhavet tasya vrate siṃhaparamparā // JRt_121 // / sa niṣkalakṣavikrītakṣīreṇa Vijayeśvaram /
ekāha eva snapayan vrataśuddhiṃ yayau nṛpaḥ // JRt_122 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422343 (0.0):
sa niṣkalakṣavikrītakṣīreṇa Vijayeśvaram / / ekāha eva snapayan vrataśuddhiṃ yayau nṛpaḥ // JRt_122 //
rājñā śrīśaṅkarasvāmī gurur mantropadeśakṛt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422349 (0.0):
ekāha eva snapayan vrataśuddhiṃ yayau nṛpaḥ // JRt_122 // / rājñā śrīŚaṅkarasvāmī gurur mantropadeśakṛt /
yo 'ṣṭādaśamaṭhaiśvaryadakṣiṇābhir apūjyata // JRt_123 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422357 (0.0):
rājñā śrīŚaṅkarasvāmī gurur mantropadeśakṛt / / yo 'ṣṭādaśamaṭhaiśvaryadakṣiṇābhir apūjyata // JRt_123 //
paralokajayopāyaṃ vāgdevīprābhṛtaṃ nṛpaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422359 (0.0):
yo 'ṣṭādaśamaṭhaiśvaryadakṣiṇābhir apūjyata // JRt_123 // / paralokajayopāyaṃ Vāgdevīprābhṛtaṃ nṛpaḥ /
ātmopajñam imaṃ ślokaṃ śayyotthāyaṃ sadāpaṭhat // JRt_124 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422370 (0.0):
paralokajayopāyaṃ Vāgdevīprābhṛtaṃ nṛpaḥ / / ātmopajñam imaṃ ślokaṃ śayyotthāyaṃ sadāpaṭhat // JRt_124 //
pāvakanirmaladṛṣṭiṃ vibudhagaṇair arcyamānapādam aham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422378 (0.0):
ātmopajñam imaṃ ślokaṃ śayyotthāyaṃ sadāpaṭhat // JRt_124 // / pāvakanirmaladṛṣṭiṃ vibudhagaṇair arcyamānapādam aham /"
śaśiśakalādarśayutaṃ gaurīśaṃ śaṅkaraṃ vande // JRt_125 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422380 (0.0):
pāvakanirmaladṛṣṭiṃ vibudhagaṇair arcyamānapādam aham / / śaśiśakalādarśayutaṃ Gaurīśaṃ Śaṅkaraṃ vande" // JRt_125 //"
[Ps-JRT 5] / pānthānāṃ toyadānāya pitṝṇāṃ tarpaṇāya ca /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422393 (0.0):
śaśiśakalādarśayutaṃ Gaurīśaṃ Śaṅkaraṃ vande // JRt_125 // / [Ps-JRT 5] / pānthānāṃ toyadānāya pitṝṇāṃ tarpaṇāya ca /"
dampatyoḥ pāpanāśāya dharmasaṃvardhanāya ca // JRt_B.131 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422400 (0.0):
pānthānāṃ toyadānāya pitṝṇāṃ tarpaṇāya ca / / dampatyoḫ pāpanāśāya dharmasaṃvardhanāya ca // JRt_B.131 //
nijālaṅkāradānena nipānaṃ racitaṃ pathi /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422405 (0.0):
dampatyoḫ pāpanāśāya dharmasaṃvardhanāya ca // JRt_B.131 // / nijālaṅkāradānena nipānaṃ racitaṃ pathi /
maḍavāśramagrāmānte gauryā śaṅkarabhāryayā // JRt_B.132 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422408 (0.0):
nijālaṅkāradānena nipānaṃ racitaṃ pathi / / Maḍavāśramagrāmānte Gauryā Śaṅkarabhāryayā // JRt_B.132 //
khonamoṣādhipasyāsīt kanyā prajjadvijasya sā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422421 (0.0):
Maḍavāśramagrāmānte Gauryā Śaṅkarabhāryayā // JRt_B.132 // / Khonamoṣādhipasyāsīt kanyā Prajjadvijasya sā /
satyaśīlānvitā bhaktā gaurī gaurīva śaṅkare // JRt_B.133 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422423 (0.0):
Khonamoṣādhipasyāsīt kanyā Prajjadvijasya sā / / satyaśīlānvitā bhaktā Gaurī Gaurīva Śaṅkare // JRt_B.133 //
duhitur duścaritreṇa yo 'bhūd daṇḍaḥ pituḥ patan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422431 (0.038):
satyaśīlānvitā bhaktā Gaurī Gaurīva Śaṅkare // JRt_B.133 // / duhitur duścaritreṇa yo 'bhūd daṇḍaḫ pituḫ patan /
iḍāgalyārthito rājā nartakyā taṃ nyavārayat // JRt_126 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422443 (0.0):
duhitur duścaritreṇa yo 'bhūd daṇḍaḫ pituḫ patan / / Iḍāgalyārthito rājā nartakyā taṃ nyavārayat // JRt_126 //
sa durjanapariṣvaṅgād āstikaprajñayojjhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422449 (0.0):
Iḍāgalyārthito rājā nartakyā taṃ nyavārayat // JRt_126 // / sa durjanapariṣvaṅgād āstikaprajñayojjhitaḥ /
dhātrīputryāṃ smarādarśe svātmānaṃ pratyabimbayat // JRt_127 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422456 (0.0):
sa durjanapariṣvaṅgād āstikaprajñayojjhitaḥ / / dhātrīputryāṃ smarādarśe svātmānaṃ pratyabimbayat // JRt_127 //
daryākhyo bhaginīsvāmī kāmasūhopabṛṃhitaḥ / / taṃ viraktaprajaṃ muktavinayaṃ chadmanāvadhīt // JRt_128 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422462 (0.0):
dhātrīputryāṃ smarādarśe svātmānaṃ pratyabimbayat // JRt_127 // / Daryākhyo bhaginīsvāmī Kāmasūhopabṛṃhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422469 (0.0):
Daryākhyo bhaginīsvāmī Kāmasūhopabṛṃhitaḥ / / taṃ viraktaprajaṃ muktavinayaṃ chadmanāvadhīt // JRt_128 //
caturdaśābdān ṣaṇmāsāṃs tryahanyūnān mahīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422476 (0.0):
taṃ viraktaprajaṃ muktavinayaṃ chadmanāvadhīt // JRt_128 // / caturdaśābdān ṣaṇmāsāṃs tryahanyūnān mahīpatiḥ /
bhūtvā śucau divam agāt sa varṣe saptasaptate // JRt_129 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422485 (0.0):
caturdaśābdān ṣaṇmāsāṃs tryahanyūnān mahīpatiḥ / / bhūtvā śucau divam agāt sa varṣe saptasaptate // JRt_129 //
12) Sūhadeva (LS 4377-4396) / tadbhrātā sūhadevo 'tha kāmasūhopabṛṃhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422494 (0.0):
bhūtvā śucau divam agāt sa varṣe saptasaptate // JRt_129 // / 12) Sūhadeva (LS 4377-4396)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895791 (0.030):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421820 (0.030):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / Saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542426 (0.045):
BhP_12.01.030/3 kilakilāyāṃ nṛpatayo bhūtanando 'tha vaṅgiriḥ / BhP_12.01.031/1 śiśunandiś ca tad-bhrātā yaśonandiḥ pravīrakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838812 (0.045):
kilakilāyāṃ nṛpatayo bhūtanando 'tha vaṅgiriḥ // BhP_12.01.030 // / śiśunandiś ca tad bhrātā yaśonandiḥ pravīrakaḥ /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11220383 (0.063):
BP1.1.151b/ matta.unmatta.pramattāṃś ca bhṛtyān (nāhvāyayet^nṛpaḥ // / BP1.1.152a/ na ca bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
jaḍo 'pi sakalām eva kaśmīrakṣmāṃ vaśe vyadhāt // JRt_130 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422499 (0.0):
tadbhrātā Sūhadevo 'tha Kāmasūhopabṛṃhitaḥ / / jaḍo 'pi sakalām eva Kaśmīrakṣmāṃ vaśe vyadhāt // JRt_130 //
digantarād upāgatya bahavo vṛttilipsayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422505 (0.0):
jaḍo 'pi sakalām eva Kaśmīrakṣmāṃ vaśe vyadhāt // JRt_130 // / digantarād upāgatya bahavo vṛttilipsayā /
tam āśrayan mahīpālaṃ puṣpadrumam ivālayaḥ // JRt_131 // / [Ps-JRT 6]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422512 (0.0):
digantarād upāgatya bahavo vṛttilipsayā / / tam āśrayan mahīpālaṃ puṣpadrumam ivālayaḥ // JRt_131 //
vṛttyai laṅkāracakko 'pi daraddeśāt tadāyayau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422512 (0.061):
tam āśrayan mahīpālaṃ puṣpadrumam ivālayaḥ // JRt_131 // / [Ps-JRT 6] / vṛttyai Laṅkāracakko 'pi Daraddeśāt tadāyayau /
santater bhāvisāmrājyaḥ prājyaṃ kaśmīramaṇḍalam // JRt_B.140 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422521 (0.006):
vṛttyai Laṅkāracakko 'pi Daraddeśāt tadāyayau / / santater bhāvisāmrājyaḫ prājyaṃ Kaśmīramaṇḍalam // JRt_B.140 //
kramarājyābhidhe rāṣṭre trāhagrāmaṃ nṛgrāmaṇīḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422534 (0.048):
santater bhāvisāmrājyaḫ prājyaṃ Kaśmīramaṇḍalam // JRt_B.140 // / Kramarājyābhidhe rāṣṭre Trāhagrāmaṃ nṛgrāmaṇīḥ /
dadau vasataye tasmai niyates sa niyogataḥ // JRt_B.141 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422539 (1.192):
Kramarājyābhidhe rāṣṭre Trāhagrāmaṃ nṛgrāmaṇīḥ / / dadau vasataye tasmai niyates sa niyogataḥ // JRt_B.141 //
pārtho 'nya iva pārtho 'bhūt pañcagahvarasīmani /
yo garbharapuraṃ cakre tatputro babhruvāhanaḥ // JRt_132 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422554 (0.039):
yo Garbharapuraṃ cakre tatputro Babhruvāhanaḥ // JRt_132 //
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839948 (0.041):
indrāṇī cakre kaṅkataṃ sa sīmantaṃ visarpatu iti kaṅkataṃ gṛhṇāti //
tadvaṃśyaḥ kuruśāho 'bhūd yadbāhūdayaparvate /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422565 (0.0):
tadvaṃśyaẖ Kuruśāho 'bhūd yadbāhūdayaparvate /
jyākiṇacchadmanā bheje yaśaś śubhratviṣaṃ niśā // JRt_133 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422572 (0.0):
tadvaṃśyaẖ Kuruśāho 'bhūd yadbāhūdayaparvate / / jyākiṇacchadmanā bheje yaśaś śubhratviṣaṃ niśā // JRt_133 //
kaśmīrāḥ pārvatī tatra rājā jñeyo harāṃśajaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422581 (0.043):
Kaśmīrāḫ Pārvatī tatra rājā jñeyo Harāṃśajaḥ" / / ity etatpratyayāyeva yasyāsīc cakṣuṣāṃ trayam // JRt_134 //"
ity etatpratyayāyeva yasyāsīc cakṣuṣāṃ trayam // JRt_134 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422585 (0.0):
Kaśmīrāḫ Pārvatī tatra rājā jñeyo Harāṃśajaḥ" / / ity etatpratyayāyeva yasyāsīc cakṣuṣāṃ trayam // JRt_134 //"
kaśmīreṣu hi sāmrājyaṃ kuruśāhasya santatiḥ / / śaṃśadīnamukhī mukhyā khyātakīrtiḥ kariṣyati // JRt_135 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422598 (0.030):
Śaṃśadīnamukhī mukhyā khyātakīrtiẖ kariṣyati // JRt_135 //
tāharājo 'janiṣṭāsmād yasya cāpalatāśritā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422606 (0.0):
Śaṃśadīnamukhī mukhyā khyātakīrtiẖ kariṣyati // JRt_135 // / Tāharājo 'janiṣṭāsmād yasya cāpalatāśritā /
muhurmuhur aho maurvī śrutyantam agamattarām // JRt_136 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422614 (0.0):
Tāharājo 'janiṣṭāsmād yasya cāpalatāśritā / / muhurmuhur aho maurvī śrutyantam agamattarām // JRt_136 //
śāhameras svavīryoṣmagrīṣmo bhānus tato 'jani /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422622 (0.0):
muhurmuhur aho maurvī śrutyantam agamattarām // JRt_136 // / Śāhameras svavīryoṣmagrīṣmo bhānus tato 'jani /
yasya vairivadhūvāṣpaiḥ pratāpāgnir adīpyata // JRt_137 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422631 (0.0):
Śāhameras svavīryoṣmagrīṣmo bhānus tato 'jani / / yasya vairivadhūvāṣpaiḫ pratāpāgnir adīpyata // JRt_137 //
vane viharatas tasya śāhmerasya kadācana / / mṛgayā prathamaṃ dṛṣṭiṃ paścān nidrā vyalobhayat // JRt_138 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422642 (0.0):
vane viharatas tasya Śāhmerasya kadācana / / mṛgayā prathamaṃ dṛṣṭiṃ paścān nidrā vyalobhayat // JRt_138 //
rājyam ā santater bhāvi kaśmīreṣu taveti saḥ / / svapne vāksudhayā tatra mahādevyābhyaṣicyata // JRt_139 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422644 (0.0):
mṛgayā prathamaṃ dṛṣṭiṃ paścān nidrā vyalobhayat // JRt_138 // / rājyam ā santater bhāvi Kaśmīreṣu tave"ti saḥ /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422651 (0.063):
svapne vāksudhayā tatra Mahādevyābhyaṣicyata // JRt_139 //
pañcāgnyarkamite śāke navāṣṭāṅkitavatsare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422662 (0.0):
svapne vāksudhayā tatra Mahādevyābhyaṣicyata // JRt_139 // / pañcāgnyarkamite śāke navāṣṭāṅkitavatsare /
tatas saparivāras sa kaśmīrān aviśac chanaiḥ // JRt_140 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422670 (0.0):
pañcāgnyarkamite śāke navāṣṭāṅkitavatsare / / tatas saparivāras sa Kaśmīrān aviśac chanaiḥ // JRt_140 //
sakuṭumbaṃ tam āyāntaṃ vṛttidānena bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422676 (0.0):
tatas saparivāras sa Kaśmīrān aviśac chanaiḥ // JRt_140 // / sakuṭumbaṃ tam āyāntaṃ vṛttidānena bhūpatiḥ /
anujagrāha sotkarṣaṃ cūtadruma ivālinam // JRt_141 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422682 (0.0):
sakuṭumbaṃ tam āyāntaṃ vṛttidānena bhūpatiḥ / / anujagrāha sotkarṣaṃ cūtadruma ivālinam // JRt_141 //
ḍalacākhyaḥ karmasenacakravarticamūpatiḥ / / kaśmīrān sa tadaivāgāt siṃho mṛgaguhām iva // JRt_142 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422698 (0.0):
Kaśmīrān sa tadaivāgāt siṃho mṛgaguhām iva // JRt_142 //
ṣaṣṭigrāmasahasreṣu svāmyaṃ dātum ivātra saḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422705 (0.0):
Kaśmīrān sa tadaivāgāt siṃho mṛgaguhām iva // JRt_142 // / ṣaṣṭigrāmasahasreṣu svāmyaṃ dātum ivātra saḥ /
tāvatsaṅkhyasahasrāṇi svasainye sādino 'vahat // JRt_143 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422712 (0.0):
ṣaṣṭigrāmasahasreṣu svāmyaṃ dātum ivātra saḥ / / tāvatsaṅkhyasahasrāṇi svasainye sādino 'vahat // JRt_143 //
ḍalcaṃ dhanaprayogena nivivartayiṣur nṛpaḥ / / sarveṣām eva varṇānāṃ durvarṇo daṇḍam akṣipat // JRt_144 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422723 (0.0):
tāvatsaṅkhyasahasrāṇi svasainye sādino 'vahat // JRt_143 // / Ḍalcaṃ dhanaprayogena nivivartayiṣur nṛpaḥ /
prāṇāhutyā prabhoḥ kope tatpratigrahasāṃhasaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422729 (0.0):
sarveṣām eva varṇānāṃ durvarṇo daṇḍam akṣipat // JRt_144 // / prāṇāhutyā prabhoẖ kope tatpratigrahasāṃhasaḥ /
prāyasthā brāhmaṇāḥ prāyaścittīyāṃ cakrur akramam // JRt_145 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422737 (0.0):
prāṇāhutyā prabhoẖ kope tatpratigrahasāṃhasaḥ / / prāyasthā brāhmaṇāḫ prāyaścittīyāṃ cakrur akramam // JRt_145 //
[Ps-JRT 7] / daṇḍaduḥkhena viprair yaś śāpo datto mahībhujaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422737 (0.0):
prāyasthā brāhmaṇāḫ prāyaścittīyāṃ cakrur akramam // JRt_145 // / [Ps-JRT 7]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422747 (0.0):
daṇḍaduẖkhena viprair yaś śāpo datto mahībhujaḥ /
bhaviṣyan vaṃśavicchedo dhruvaṃ tasyaiva tat phalam // JRt_B.156 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422751 (0.0):
daṇḍaduẖkhena viprair yaś śāpo datto mahībhujaḥ / / bhaviṣyan vaṃśavicchedo dhruvaṃ tasyaiva tat phalam // JRt_B.156 //
tadaiva kālamānyākhyair bhauṭṭair ghaṭṭitavairibhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422759 (0.0):
tadaiva Kālamānyākhyair Bhauṭṭair ghaṭṭitavairibhiḥ / / sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 //
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.0):
tadaiva Kālamānyākhyair Bhauṭṭair ghaṭṭitavairibhiḥ / / sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.027):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.027):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.039):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.039):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432019 (0.041):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.041):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422954 (0.043):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.044):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899855 (0.045):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.047):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429315 (0.048):
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 // / [Ps-JRT 59] / Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429388 (0.048):
Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 // / [Ps-JRT 60] / Maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432148 (0.049):
labhante // JRt_630 // / [Ps-JRT 104] / karoṭīṭaṅkanāghaṭṭaradaṭāṅkārakuṭṭanaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426781 (0.050):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / Yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd Udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900711 (0.050):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.050):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899997 (0.051):
kakṣyāvibhāgasahitas svanāmnā racito maṭhaḥ // JRt_341 // / [Ps-JRT 25] / kapaṭāpattrapāropād rājñaḥ prāptavibhīṣakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433388 (0.051):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907287 (0.051):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
[Ps-JRT 8] / svadeśe vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422779 (0.0):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.003):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.003):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.016):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.016):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.016):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.020):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429388 (0.029):
Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 // / [Ps-JRT 60] / Maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.029):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436365 (0.030):
Khāno Jassarathaẖ Khāno Baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910259 (0.030):
khāno jassarathaḥ khāno baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / hindavas sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433388 (0.030):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907287 (0.030):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422955 (0.030):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.031):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426781 (0.031):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / Yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd Udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900711 (0.031):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432019 (0.033):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102] / līlevāpakriyā kartur apakāryasya sā punaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.056):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17437418 (0.058):
prātar vadantam ahasan paurāḫ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
mānyo 'sāmānyadhīḥ kālamānyavaṃśadavānalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422787 (0.041):
mānyo 'sāmānyadhīẖ Kālamānyavaṃśadavānalaḥ / / avāśiṣyata tatputro daivād ekas sa Riñcanaḥ // JRt_147 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6224058 (0.049):
kavitvavivakṣānubhavasākṣiketi rahasyam / / evaṃ vaurivaṃśadavānala" ityādau vaṃśaśabdāt vyañjanayā baudhitasya"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422779 (0.055):
svadeśe Vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd // / mānyo 'sāmānyadhīẖ Kālamānyavaṃśadavānalaḥ /
avāśiṣyata tatputro daivād ekas sa riñcanaḥ // JRt_147 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422792 (0.0):
mānyo 'sāmānyadhīẖ Kālamānyavaṃśadavānalaḥ / / avāśiṣyata tatputro daivād ekas sa Riñcanaḥ // JRt_147 //
vyālaṭakkamukhair mantrasūtrasaṃyojitair atha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422800 (0.0):
VyālaṬakkamukhair mantrasūtrasaṃyojitair atha /
baddhvā saṃhatikanthāṃ sa tāñ jaḍāñ jetum iṣṭavān // JRt_148 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422809 (0.0):
VyālaṬakkamukhair mantrasūtrasaṃyojitair atha / / baddhvā saṃhatikanthāṃ sa tāñ jaḍāñ jetum iṣṭavān // JRt_148 //
nipāsyamānakośaṃ māṃ bhṛtyatve vṛṇuteti saḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422811 (0.0):
baddhvā saṃhatikanthāṃ sa tāñ jaḍāñ jetum iṣṭavān // JRt_148 // / nipāsyamānakośaṃ māṃ bhṛtyatve vṛṇute"ti saḥ /"
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23822440 (0.064):
iha sūtre muktasyānanyādhipatiriti yadananyabhṛtyatvamuktaṃ tattūditebhyā / ye yasya muktasyādhipatitvenoditāḥ śāstre tebhyaḥ anyasya bhṛtyo na
tān pratyaśrāvayad dūtamukhena svātatāyinaḥ // JRt_149 // / nṛsiṃhas sa nadītīre sikatāsthagitāyudhaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422828 (0.0):
nipāsyamānakośaṃ māṃ bhṛtyatve vṛṇute"ti saḥ / / tān pratyaśrāvayad dūtamukhena svātatāyinaḥ // JRt_149 //"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089966 (0.060):
tujjha muheṇa kisoari caṃdo ubhamijjai jaṇeṇa // 554 // / atra mukhenopamīyamānasya śaśinaḥ svpataraguṇatvāt upamityaniṣpacyā
tān pratyaikṣata raktasya na tu kośasya pītaye // JRt_150 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422832 (0.0):
nṛsiṃhas sa nadītīre sikatāsthagitāyudhaḥ / / tān pratyaikṣata raktasya na tu kośasya pītaye // JRt_150 //
vyālādyair āgatās tatra kālamānyā nirāyudhāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422840 (0.045):
Vyālādyair āgatās tatra Kālamānyā nirāyudhāḥ / / sikatāntarniviṣṭasya paraśvagnes tṛṇīkṛtāḥ // JRt_151 //
sikatāntarniviṣṭasya paraśvagnes tṛṇīkṛtāḥ // JRt_151 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422848 (0.0):
Vyālādyair āgatās tatra Kālamānyā nirāyudhāḥ / / sikatāntarniviṣṭasya paraśvagnes tṛṇīkṛtāḥ // JRt_151 //
prakṣālya vairiraktena pitṛdroharajomalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422856 (0.0):
sikatāntarniviṣṭasya paraśvagnes tṛṇīkṛtāḥ // JRt_151 // / prakṣālya vairiraktena pitṛdroharajomalam /
śeṣānekāribhītyāgāt kaśmīrān bandhubhis saha // JRt_152 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422859 (0.0):
prakṣālya vairiraktena pitṛdroharajomalam / / śeṣānekāribhītyāgāt Kaśmīrān bandhubhis saha // JRt_152 //
pūrṇasya rāmacandrasya rucihānyai dharāryamā /
nīlāśābhre riñcarāhor udayaṃ so 'tha soḍhavān // JRt_153 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422882 (0.0):
Nīlāśābhre RiñcaRāhor udayaṃ so 'tha soḍhavān // JRt_153 //
hetibhis tāpayaty āśā ḍalace kṛṣṇavartmani / / kāśmīrikair janais sarvaiś śalabhatvam alabhyata // JRt_154 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422893 (0.0):
Nīlāśābhre RiñcaRāhor udayaṃ so 'tha soḍhavān // JRt_153 // / hetibhis tāpayaty āśā Ḍalace kṛṣṇavartmani /
ruddhayor ḍalcariñcābhyāṃ prācyudīcyor bahur janaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422900 (0.0):
Kāśmīrikair janais sarvaiś śalabhatvam alabhyata // JRt_154 // / ruddhayor ḌalcaRiñcābhyāṃ prācyudīcyor bahur janaḥ /
vasateḥ paścimām āśāṃ prāg yamāśām athāgamat // JRt_155 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422906 (0.022):
ruddhayor ḌalcaRiñcābhyāṃ prācyudīcyor bahur janaḥ / / vasateḫ paścimām āśāṃ prāg Yamāśām athāgamat // JRt_155 //
adho ḍalcāmbupūrād bhīr girau riñcanamārutāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422915 (0.0):
vasateḫ paścimām āśāṃ prāg Yamāśām athāgamat // JRt_155 // / adho Ḍalcāmbupūrād bhīr girau Riñcanamārutāt /
chāyājuṣāṃ phalāḍhyānāṃ puṃnāgānām abhūt tadā // JRt_156 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422923 (0.0):
adho Ḍalcāmbupūrād bhīr girau Riñcanamārutāt / / chāyājuṣāṃ phalāḍhyānāṃ puṃnāgānām abhūt tadā // JRt_156 //
pakṣiśāvam iva sthānacyutaṃ cillollasadrayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422930 (0.0):
chāyājuṣāṃ phalāḍhyānāṃ puṃnāgānām abhūt tadā // JRt_156 // / pakṣiśāvam iva sthānacyutaṃ cillollasadrayā /
balaśrī raiñcanī lokaṃ kāśmīrikam apāharat // JRt_157 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422939 (0.0):
pakṣiśāvam iva sthānacyutaṃ cillollasadrayā / / balaśrī Raiñcanī lokaṃ Kāśmīrikam apāharat // JRt_157 //
dhanāmbu prāpya bhauṭṭebhyaḥ kāśmīrajanavikrayāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422940 (0.0):
balaśrī Raiñcanī lokaṃ Kāśmīrikam apāharat // JRt_157 // / dhanāmbu prāpya Bhauṭṭebhyaẖ Kāśmīrajanavikrayāt /
garjann āśāḥ pyadhāt sarvās tadā riñcanavāridaḥ // JRt_158 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422953 (0.030):
dhanāmbu prāpya Bhauṭṭebhyaẖ Kāśmīrajanavikrayāt / / garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 //
[Ps-JRT 9] / turuṣkatājikamlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422961 (0.0):
TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431421 (0.063):
vyādhimukta ivānandaṃ Sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / SindhŪdabhāṇḍapurayos svāminau śrīSekandaraḥ /
ḍulucyo nagaraṃ prāpad athāgastya ivārṇavam // JRt_B.170 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422968 (0.0):
TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ / / Ḍulucyo nagaraṃ prāpad athāgastya ivārṇavam // JRt_B.170 //
mṛgās siṃham ivodagraṃ garutmantam ivāṇḍajāḥ / / tam āpatantam ālokya palāyanta puraukasaḥ // JRt_B.171 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422978 (0.0):
Ḍulucyo nagaraṃ prāpad athāgastya ivārṇavam // JRt_B.170 // / mṛgās siṃham ivodagraṃ garutmantam ivāṇḍajāḥ /
baddhāḥ palāyinas tena māntrikeṇeva pannagāḥ / / kecit palāyitā bhītyā praviṣṭā girigahvaram // JRt_B.172 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422989 (0.0):
tam āpatantam ālokya palāyanta puraukasaḥ // JRt_B.171 // / baddhāḫ palāyinas tena māntrikeṇeva pannagāḥ /
rājāpi kvāpi sañchanno bhītyā ghūkavad āsta saḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422995 (0.0):
kecit palāyitā bhītyā praviṣṭā girigahvaram // JRt_B.172 // / rājāpi kvāpi sañchanno bhītyā ghūkavad āsta saḥ /
itareṣāṃ tu lokānāṃ kā kathā tatra vāsinām // JRt_B.173 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423002 (0.0):
rājāpi kvāpi sañchanno bhītyā ghūkavad āsta saḥ / / itareṣāṃ tu lokānāṃ kā kathā tatra vāsinām // JRt_B.173 //
vipraśāpo narendrāṇāṃ vṛthā jāto na jātucit /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423008 (0.0):
itareṣāṃ tu lokānāṃ kā kathā tatra vāsinām // JRt_B.173 // / vipraśāpo narendrāṇāṃ vṛthā jāto na jātucit /
salakṣmā rājayakṣmā hi nāhatvā vinivartate // JRt_B.174 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423016 (0.0):
vipraśāpo narendrāṇāṃ vṛthā jāto na jātucit / / salakṣmā rājayakṣmā hi nāhatvā vinivartate // JRt_B.174 //
gūḍhārthaṃ dāpitāḥ pūrvaṃ gāḍhayā bandhapīḍayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423022 (0.013):
salakṣmā rājayakṣmā hi nāhatvā vinivartate // JRt_B.174 // / gūḍhārthaṃ dāpitāḫ pūrvaṃ gāḍhayā bandhapīḍayā /
vikrītā vājibhiḥ paścāt turuṣkair hastagā janāḥ // JRt_B.175 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423029 (0.0):
gūḍhārthaṃ dāpitāḫ pūrvaṃ gāḍhayā bandhapīḍayā / / vikrītā vājibhiḫ paścāt Turuṣkair hastagā janāḥ // JRt_B.175 //
viddhāḥ kecit pare baddhā virāddhās tena kecana /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423039 (0.0):
viddhāẖ kecit pare baddhā virāddhās tena kecana /
ploṣaṃ kecit pare śoṣaṃ doṣaṃ yānty analād drumāḥ // JRt_B.176 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423046 (0.0):
viddhāẖ kecit pare baddhā virāddhās tena kecana /
jatruvedhena baddhānām ekayā carmavadhrayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423052 (0.0):
ploṣaṃ kecit pare śoṣaṃ doṣaṃ yānty analād drumāḥ // JRt_B.176 // / jatruvedhena baddhānām ekayā carmavadhrayā /
teṣāṃ durāpam apy āsīd anyo'nyamukhadarśanam // JRt_B.177 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423060 (0.0):
jatruvedhena baddhānām ekayā carmavadhrayā / / teṣāṃ durāpam apy āsīd anyo'nyamukhadarśanam // JRt_B.177 //
ghāsendhanādisambhāraḍhaukanāya kṣaṇaṃ kṣaṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423066 (0.0):
teṣāṃ durāpam apy āsīd anyo'nyamukhadarśanam // JRt_B.177 // / ghāsendhanādisambhāraḍhaukanāya kṣaṇaṃ kṣaṇam /
baddhā mlecchair amucyanta biḍālair iva mūṣakāḥ // JRt_B.178 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423072 (2.384):
ghāsendhanādisambhāraḍhaukanāya kṣaṇaṃ kṣaṇam / / baddhā Mlecchair amucyanta biḍālair iva mūṣakāḥ // JRt_B.178 //
yeṣām anne jugupsābhūd biḍālasparśadoṣataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423079 (0.0):
baddhā Mlecchair amucyanta biḍālair iva mūṣakāḥ // JRt_B.178 // / yeṣām anne jugupsābhūd biḍālasparśadoṣataḥ /
mlecchocchiṣṭaṃ gavāṃś cāsthi tair baddhair bhakṣitaṃ kṣudhā // JRt_B.179
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423087 (0.0):
yeṣām anne jugupsābhūd biḍālasparśadoṣataḥ / / Mlecchocchiṣṭaṃ gavāṃś cāsthi tair baddhair bhakṣitaṃ kṣudhā // JRt_B.179
vaitastam api ye vāri na papuḥ paṅkasaṅkulam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423089 (0.0):
Mlecchocchiṣṭaṃ gavāṃś cāsthi tair baddhair bhakṣitaṃ kṣudhā // JRt_B.179 / vaitastam api ye vāri na papuḫ paṅkasaṅkulam /
baddhair maruṣu tair nītair mūtraṃ pītaṃ bhṛśaṃ tṛṣā // JRt_B.180 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423102 (0.0):
vaitastam api ye vāri na papuḫ paṅkasaṅkulam / / baddhair maruṣu tair nītair mūtraṃ pītaṃ bhṛśaṃ tṛṣā // JRt_B.180 //
kva mlecchānnaṃ kva vaṃśo no dussahā kṣuc chrutena kim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423112 (0.0):
baddhair maruṣu tair nītair mūtraṃ pītaṃ bhṛśaṃ tṛṣā // JRt_B.180 // / kva Mlecchānnaṃ kva vaṃśo no dussahā kṣuc chrutena kim /"
nidrā nādyāpi mārgeṇa te 'ntar evam acintayan // JRt_B.181 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423119 (0.0):
kva Mlecchānnaṃ kva vaṃśo no dussahā kṣuc chrutena kim / / nidrā nādyāpi mārgeṇa" te 'ntar evam acintayan // JRt_B.181 //"
gacchatāṃ tiṣṭhatāṃ teṣām aśnatāṃ jalpatām api / / so 'bhūn naiva kṣaṇo yatra na te kāryam asādhayan // JRt_B.182 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423128 (0.0):
nidrā nādyāpi mārgeṇa te 'ntar evam acintayan // JRt_B.181 // / gacchatāṃ tiṣṭhatāṃ teṣām aśnatāṃ jalpatām api /"
mlecchaiḥ kecit khaśaiḥ kecid daradbhir apare tathā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423143 (0.036):
Mlecchaiẖ kecit Khaśaiẖ kecid Daradbhir apare tathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11157229 (0.052):
baddhāḥ śṛṅkhalayā kecit kecid uttānapādayoḥ // BrP_215.27 // / ākṛṣyante śuṣyamāṇā yamadūtair balotkaṭaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26885917 (0.052):
baddhāḥ śṛṅkhalayā kecit % kecid uttānapādayoḥ // BrP_215.27 // / ākṛṣyante śuṣyamāṇā $ yamadūtair balotkaṭaiḥ &
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853845 (0.052):
kecicca skhalitā yānti tāḍyamānāstathāpare / / atyarthocṅvasitāḥ kecitkecidācchatralocanāḥ // NarP_1,31.15 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649303 (0.054):
u16.5ab/.agninā tāpitāḥ kecid vāṇair anye ca sūditāḥ/ / u16.5cd/.vācāṭakena^api purā kādraveyāḥ prapātitāḥ//
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21824778 (0.062):
Bhk_7.57-1 saṃceruḥ sa-hasāḥ kecida,-svanāḥ kecidāṭiṣuḥ
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28795711 (0.063):
ayuktam iti dhīr iti kecid āhuḥ/ tad apare na kṣamante/ / munipatnyādiviṣayakaratyādeḥ saṃgrahe 'pi bahunāyakaviṣayāyā
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559653 (0.063):
kecit puṣpāṇi saṃgṛhya dhūpadīpānathāpare / / kecit gandhañca naivedyān kecit vyajanacāmarān // Valc_2,6.5 //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21302370 (0.063):
udagayanādyapekṣimiti kecit / / netyanye / / bījavato gṛhān pratipadyate (āśva.gṛ.2 10 2)ityāśvalāyanaḥ /
bhoṭṭaiḥ kecit turuṣkaiś ca kecid bandīkṛtā janāḥ // JRt_B.183 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423147 (0.0):
Mlecchaiẖ kecit Khaśaiẖ kecid Daradbhir apare tathā /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21302370 (0.020):
udagayanādyapekṣimiti kecit / / netyanye / / bījavato gṛhān pratipadyate (āśva.gṛ.2 10 2)ityāśvalāyanaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7536856 (0.022):
kutsitaḥ tarīpaḥ dustarīpaḥ / / nistarīpaḥ iti kecit paṭhanti / / apare nistarīkaḥ iti /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853847 (0.026):
kecicca skhalitā yānti tāḍyamānāstathāpare / / atyarthocṅvasitāḥ kecitkecidācchatralocanāḥ // NarP_1,31.15 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530057 (0.028):
tiṣṭhāmīti/ / 029.011. sā tatraiva āsthitā/ / 029.012. tatra kecit ghariṇīstūpa iti saṃjānate, kecit bakulamedhīti,
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28795711 (0.028):
ayuktam iti dhīr iti kecid āhuḥ/ tad apare na kṣamante/ / munipatnyādiviṣayakaratyādeḥ saṃgrahe 'pi bahunāyakaviṣayāyā
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18833010 (0.031):
kecit kuṭumbāttatāsu vyāgrāḥ kecit kṛṣīṣu ca // RKV_49.22 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562277 (0.032):
130.021. māṃ dhaya māṃ dhaya māndhāta iti saṃjñā saṃvṛttā/ / 130.021. anye kathayanti kecinmādhāta iti saṃjānīte/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7585233 (0.034):
kecit tu rāṣṭiḥ, bhrāṣṭiḥ iti kvinnantam icchanti /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24152963 (0.034):
cedamsvamornapuṃsakāt"ityatra bhāṣye/ / kecittu"aco rahābhyaṃ dve"ityatra śrutena rephasya nimittatvena"
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28789071 (0.035):
cittadīpter jananāt/ adbhutahāsyabhayānakānāṃ guṇadvayayogitvaṃ kecid / icchanti/ apare tu prasādamātram/ prasādas tu sarveṣu raseṣu sarvāsu
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649303 (0.037):
u16.5ab/.agninā tāpitāḥ kecid vāṇair anye ca sūditāḥ/ / u16.5cd/.vācāṭakena^api purā kādraveyāḥ prapātitāḥ//
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28115599 (0.038):
punaḥśabdaśca vākyālaṅkāra iti nānupapattirityāśayānānāṃ / matamāha kecittu iti/ kecidityasvarasodbhāvanam/ tadbījaṃ
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24217224 (0.038):
phalavipratipattiryathā kecit pramāṇapahalyobhedabhyupagaccanti, kecit
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928685 (0.038):
jñānāvalambakāḥ kecit / kecit karmāvalambakāḥ |
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23246971 (0.039):
kecit tauryatrikai vaṃśaiḥ śaṃkhaiḥ śṛgaiśca kecana / / kāhāraiśca tathā kecit vīṇādītatavādanaiḥ // SvayambhuP_2.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26885917 (0.046):
baddhāḥ śṛṅkhalayā kecit % kecid uttānapādayoḥ // BrP_215.27 // / ākṛṣyante śuṣyamāṇā $ yamadūtair balotkaṭaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11157229 (0.046):
baddhāḥ śṛṅkhalayā kecit kecid uttānapādayoḥ // BrP_215.27 // / ākṛṣyante śuṣyamāṇā yamadūtair balotkaṭaiḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25387528 (0.046):
cakrurbahūnyapratimabhāvāḥ saharṣaromāṇi viceṣṭitāni // ŚivP_7.1,20.37ab/ / nandaṃti kecitpraharanti keciddhāvanti kecitpralapanti kecit //
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21824778 (0.050):
Bhk_7.57-1 saṃceruḥ sa-hasāḥ kecida,-svanāḥ kecidāṭiṣuḥ
annaṃ gṛhe vane vittaṃ mārge bandhūn vihāya ca /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423154 (0.0):
Bhoṭṭaiẖ kecit Turuṣkaiś ca kecid bandīkṛtā janāḥ // JRt_B.183 // / annaṃ gṛhe vane vittaṃ mārge bandhūn vihāya ca /
palāyām āsur apare turuṣkabhayasambhramāt // JRt_B.184 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423160 (0.0):
annaṃ gṛhe vane vittaṃ mārge bandhūn vihāya ca / / palāyām āsur apare Turuṣkabhayasambhramāt // JRt_B.184 //
karuṇāgauravaghṛṇā drutaṃ gantum aśaktiṣu /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423167 (0.0):
palāyām āsur apare Turuṣkabhayasambhramāt // JRt_B.184 // / karuṇāgauravaghṛṇā drutaṃ gantum aśaktiṣu /
bālavṛddhābalāsv ete tyaktavantaḥ palāyinaḥ // JRt_B.185 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423172 (0.0):
karuṇāgauravaghṛṇā drutaṃ gantum aśaktiṣu / / bālavṛddhābalāsv ete tyaktavantaḫ palāyinaḥ // JRt_B.185 //
na bhuktaṃ kṣudhitair mārge na pītaṃ tṛṣitair api /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423179 (0.0):
bālavṛddhābalāsv ete tyaktavantaḫ palāyinaḥ // JRt_B.185 // / na bhuktaṃ kṣudhitair mārge na pītaṃ tṛṣitair api /
kim anyad bhayasaṃbhrāntaiḥ paścāt tair nāpi vīkṣitam // JRt_B.186 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423186 (0.0):
na bhuktaṃ kṣudhitair mārge na pītaṃ tṛṣitair api / / kim anyad bhayasaṃbhrāntaiḫ paścāt tair nāpi vīkṣitam // JRt_B.186 //
kṣudhā kecit tṛṣā kecid bhiyā kecit pare hriyā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423194 (0.0):
kim anyad bhayasaṃbhrāntaiḫ paścāt tair nāpi vīkṣitam // JRt_B.186 // / kṣudhā kecit tṛṣā kecid bhiyā kecit pare hriyā /
bhayād biladarīṣv eva praviśyāntar vipedire // JRt_B.187 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423202 (0.0):
kṣudhā kecit tṛṣā kecid bhiyā kecit pare hriyā / / bhayād biladarīṣv eva praviśyāntar vipedire // JRt_B.187 //
bilapraviṣṭāṃs tāñ chrutvā tato niṣkāsanecchavaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423207 (0.0):
bhayād biladarīṣv eva praviśyāntar vipedire // JRt_B.187 // / bilapraviṣṭāṃs tāñ chrutvā tato niṣkāsanecchavaḥ /
niṣkāruṇyās turuṣkās te dhūmaṃ bilamukhe daduḥ // JRt_B.188 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423214 (0.0):
bilapraviṣṭāṃs tāñ chrutvā tato niṣkāsanecchavaḥ / / niṣkāruṇyās Turuṣkās te dhūmaṃ bilamukhe daduḥ // JRt_B.188 //
dhūmenāntar vipannānāṃ narāṇām asthirāśayaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423220 (0.0):
niṣkāruṇyās Turuṣkās te dhūmaṃ bilamukhe daduḥ // JRt_B.188 // / dhūmenāntar vipannānāṃ narāṇām asthirāśayaḥ /
dṛśyante 'dyāpi dhūmotthaṃ mālinyaṃ ca guhāmukhe // JRt_B.189 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423228 (0.0):
dhūmenāntar vipannānāṃ narāṇām asthirāśayaḥ / / dṛśyante 'dyāpi dhūmotthaṃ mālinyaṃ ca guhāmukhe // JRt_B.189 //
rājāpacāram akarot prajāsu phalitas tu saḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423234 (0.0):
dṛśyante 'dyāpi dhūmotthaṃ mālinyaṃ ca guhāmukhe // JRt_B.189 // / rājāpacāram akarot prajāsu phalitas tu saḥ /
nārīṇāṃ capalā dṛṣṭir dantair gaṇḍas tu khaṇḍyate // JRt_B.190 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423242 (0.0):
rājāpacāram akarot prajāsu phalitas tu saḥ / / nārīṇāṃ capalā dṛṣṭir dantair gaṇḍas tu khaṇḍyate // JRt_B.190 //
nāśitāśeṣadeśo 'tha sphītaśītabhayākulaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423251 (0.0):
nārīṇāṃ capalā dṛṣṭir dantair gaṇḍas tu khaṇḍyate // JRt_B.190 // / nāśitāśeṣadeśo 'tha sphītaśītabhayākulaḥ /
ḍalcaḥ kaśmīratas tārabalamārgeṇa niryayau // JRt_159 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423257 (0.040):
nāśitāśeṣadeśo 'tha sphītaśītabhayākulaḥ / / Ḍalcaẖ Kaśmīratas Tārabalamārgeṇa niryayau // JRt_159 //
janāḥ kāśmirikā durgabilebhyo mūṣakā iva / / ḍalacotau gate bandīkṛtaśeṣā viniryayuḥ // JRt_160 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423270 (0.0):
janāẖ Kāśmirikā durgabilebhyo mūṣakā iva /
nālabdha pitaraṃ putraḥ pitā taṃ ca na kañcana /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423278 (0.0):
Ḍalacotau gate bandīkṛtaśeṣā viniryayuḥ // JRt_160 // / nālabdha pitaraṃ putraḫ pitā taṃ ca na kañcana /
bhrātṝṃś ca bhrātaro ḍalcarākṣasopaplavātyaye // JRt_161 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423284 (0.0):
nālabdha pitaraṃ putraḫ pitā taṃ ca na kañcana / / bhrātṝṃś ca bhrātaro Ḍalcarākṣasopaplavātyaye // JRt_161 //
mitalokā khilakṣetrā nirbhojyā darbhanirbharā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423291 (0.0):
bhrātṝṃś ca bhrātaro Ḍalcarākṣasopaplavātyaye // JRt_161 // / mitalokā khilakṣetrā nirbhojyā darbhanirbharā /
sargārambha iva prāyas tadā kaśmīrabhūr abhūt // JRt_162 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423293 (1.192):
mitalokā khilakṣetrā nirbhojyā darbhanirbharā / / sargārambha iva prāyas tadā Kaśmīrabhūr abhūt // JRt_162 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423300 (0.016):
mitalokā khilakṣetrā nirbhojyā darbhanirbharā / / sargārambha iva prāyas tadā Kaśmīrabhūr abhūt // JRt_162 //
samarthān nyagrahīd ḍalco riñcanaḥ prābhavat punaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423305 (0.0):
sargārambha iva prāyas tadā Kaśmīrabhūr abhūt // JRt_162 // / samarthān nyagrahīd Ḍalco Riñcanaḫ prābhavat punaḥ /
viśvam andhayati dhvānte sukhabhājo 'bhisārikāḥ // JRt_163 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423312 (0.0):
samarthān nyagrahīd Ḍalco Riñcanaḫ prābhavat punaḥ / / viśvam andhayati dhvānte sukhabhājo 'bhisārikāḥ // JRt_163 //
ḍalcarāhuvinirmuktaṃ rājānaṃ tuṅgimaspṛśā / / arurutsat sa śṛṅgeṇa riñcanāstācalas tataḥ // JRt_164 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423327 (0.0):
viśvam andhayati dhvānte sukhabhājo 'bhisārikāḥ // JRt_163 // / ḌalcaRāhuvinirmuktaṃ rājānaṃ tuṅgimaspṛśā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424012 (0.054):
citte śāntim agāt khaḍgaghātotthā na tu mūrdhani // JRt_211 // / dussvapnam iva tad dṛṣṭvā Ṭakkādicaritaṃ kṣaṇāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897958 (0.054):
citte śāntim agāt khaḍgaghātotthā na tu mūrdhani // JRt_211 // / dussvapnam iva tad dṛṣṭvā ṭakkādicaritaṃ kṣaṇāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.062):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.062):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
dṛṣṭvā gaganagiryagre bhāsvantaṃ riñcanaṃ sthitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423335 (0.0):
arurutsat sa śṛṅgeṇa Riñcanāstācalas tataḥ // JRt_164 // / dṛṣṭvā Gaganagiryagre bhāsvantaṃ Riñcanaṃ sthitam /
aśaṅkyata na kai rājñaḥ pratyāsanno 'stasaṃstavaḥ // JRt_165 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423342 (0.0):
dṛṣṭvā Gaganagiryagre bhāsvantaṃ Riñcanaṃ sthitam / / aśaṅkyata na kai rājñaḫ pratyāsanno 'stasaṃstavaḥ // JRt_165 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423497 (0.057):
dīpair iva pratisthānaṃ yair Lavanyais sthiraṃ sthitam / / akampyanta prabhātasya te rājño balavāyunā // JRt_176 //
riñcanaśyenarājasya jihīrṣor nagarāmiṣam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423347 (0.0):
aśaṅkyata na kai rājñaḫ pratyāsanno 'stasaṃstavaḥ // JRt_165 // / Riñcanaśyenarājasya jihīrṣor nagarāmiṣam /
kulacandro rāmacandro vighnaṃ cakre pade pade // JRt_166 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423356 (0.0):
Riñcanaśyenarājasya jihīrṣor nagarāmiṣam / / kulacandro Rāmacandro vighnaṃ cakre pade pade // JRt_166 //
bhauṭṭāṃl laharakoṭṭāntaḥ paṭṭavikrayakautukāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423364 (0.028):
Bhauṭṭāṃl Laharakoṭṭāntaḫ paṭṭavikrayakautukāt / / pratyahaṃ vañcanodyogī Riñcano 'tha visṛṣṭavān // JRt_167 //
pratyahaṃ vañcanodyogī riñcano 'tha visṛṣṭavān // JRt_167 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423369 (0.0):
Bhauṭṭāṃl Laharakoṭṭāntaḫ paṭṭavikrayakautukāt / / pratyahaṃ vañcanodyogī Riñcano 'tha visṛṣṭavān // JRt_167 //
tathaiva laharasyāntar bhoṭṭaloke praveśite / / apipyad rāmacandrāsramadhu śastrāṇi riñcanaḥ // JRt_168 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423376 (0.044):
tathaiva Laharasyāntar Bhoṭṭaloke praveśite / / apipyad Rāmacandrāsramadhu śastrāṇi Riñcanaḥ // JRt_168 //
rāmacandrakulodyānakalpavallīṃ sa riñcanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423392 (0.040):
apipyad Rāmacandrāsramadhu śastrāṇi Riñcanaḥ // JRt_168 // / Rāmacandrakulodyānakalpavallīṃ sa Riñcanaḥ /
vakṣassthale mahābāhuḥ koṭādevīm aropayat // JRt_169 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423394 (0.023):
Rāmacandrakulodyānakalpavallīṃ sa Riñcanaḥ / / vakṣassthale mahābāhuẖ Koṭādevīm aropayat // JRt_169 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16363769 (0.038):
bhiṣmakaś ca mahābāhuḥ HV_App.I,20.458a / bhiṣmakaṃ purataḥ kṛtvā HV_App.I,20.457a
śrīriñcanabhayād rājā nagaraṃ tyaktavāṃs tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423407 (1.192):
śrīRiñcanabhayād rājā nagaraṃ tyaktavāṃs tataḥ /
vipraśāpāgnidagdhānāṃ kutas syād udayāṅkuraḥ // JRt_170 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423416 (0.0):
śrīRiñcanabhayād rājā nagaraṃ tyaktavāṃs tataḥ / / vipraśāpāgnidagdhānāṃ kutas syād udayāṅkuraḥ // JRt_170 //
pramaṇḍalaguhāṃ rājajambur bhīto 'viśat tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423422 (0.0):
vipraśāpāgnidagdhānāṃ kutas syād udayāṅkuraḥ // JRt_170 // / Pramaṇḍalaguhāṃ rājajambur bhīto 'viśat tataḥ /
pāpasya tādṛśo mṛtyus sammukhasya raṇe katham // JRt_171 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423429 (0.0):
Pramaṇḍalaguhāṃ rājajambur bhīto 'viśat tataḥ / / pāpasya tādṛśo mṛtyus sammukhasya raṇe katham // JRt_171 //
vairidhārādharaś citraṃ raṇe rājāsravarṣaṇaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423437 (0.0):
pāpasya tādṛśo mṛtyus sammukhasya raṇe katham // JRt_171 // / vairidhārādharaś citraṃ raṇe rājāsravarṣaṇaiḥ /
daṇḍadānāṃ dvijātīnāṃ cakre netreṣv avagraham // JRt_172 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423443 (0.0):
vairidhārādharaś citraṃ raṇe rājāsravarṣaṇaiḥ / / daṇḍadānāṃ dvijātīnāṃ cakre netreṣv avagraham // JRt_172 //
pañcāhonāṃś caturmāsān varṣāṃś caikonaviṃśatim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423449 (0.0):
daṇḍadānāṃ dvijātīnāṃ cakre netreṣv avagraham // JRt_172 // / pañcāhonāṃś caturmāsān varṣāṃś caikonaviṃśatim /
sa rājarākṣaso rakṣāvyājāt kṣoṇīm abhakṣayat // JRt_173 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423458 (0.0):
pañcāhonāṃś caturmāsān varṣāṃś caikonaviṃśatim / / sa rājarākṣaso rakṣāvyājāt kṣoṇīm abhakṣayat // JRt_173 //
13) Lha·chen rgyal·bu Rin·chen (LS 4396-4399)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423463 (0.0):
sa rājarākṣaso rakṣāvyājāt kṣoṇīm abhakṣayat // JRt_173 // / 13) Lha·chen rgyal·bu Rin·chen (LS 4396-4399)
śrīriñcanasuratrāṇo bhujavātāyane mahīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423470 (0.0):
śrīRiñcanasuratrāṇo bhujavātāyane mahīm / / vyaśiśramad atha śrāntāṃ daussthyād dussthitiviplavaiḥ // JRt_174 //
vyaśiśramad atha śrāntāṃ daussthyād dussthitiviplavaiḥ // JRt_174 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423477 (0.0):
śrīRiñcanasuratrāṇo bhujavātāyane mahīm / / vyaśiśramad atha śrāntāṃ daussthyād dussthitiviplavaiḥ // JRt_174 //
pūrvadṛṣṭam ivāśeṣaṃ timirāpagame pumān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423481 (0.0):
vyaśiśramad atha śrāntāṃ daussthyād dussthitiviplavaiḥ // JRt_174 // / pūrvadṛṣṭam ivāśeṣaṃ timirāpagame pumān /
kaśmīramaṇḍalam pūrvarājasaukhyaṃ tad aikṣata // JRt_175 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423491 (0.0):
Kaśmīramaṇḍalam pūrvarājasaukhyaṃ tad aikṣata // JRt_175 //
dīpair iva pratisthānaṃ yair lavanyais sthiraṃ sthitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423496 (0.0):
Kaśmīramaṇḍalam pūrvarājasaukhyaṃ tad aikṣata // JRt_175 // / dīpair iva pratisthānaṃ yair Lavanyais sthiraṃ sthitam /
akampyanta prabhātasya te rājño balavāyunā // JRt_176 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423502 (0.0):
dīpair iva pratisthānaṃ yair Lavanyais sthiraṃ sthitam / / akampyanta prabhātasya te rājño balavāyunā // JRt_176 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425252 (0.064):
kṛtavairās samarthena prājñā naiva hy udāsate // JRt_298 // / na prāsīdan na cākupyat tasmin sā balaśālini /
mantrasūcyā kṛte bhede bāṇasūtre praveśini /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423510 (0.0):
akampyanta prabhātasya te rājño balavāyunā // JRt_176 // / mantrasūcyā kṛte bhede bāṇasūtre praveśini /
abhūl lavanyakanthāyāś citraṃ viślathatā tadā // JRt_177 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423516 (0.0):
mantrasūcyā kṛte bhede bāṇasūtre praveśini / / abhūl Lavanyakanthāyāś citraṃ viślathatā tadā // JRt_177 //
vane kaṇṭakinīvāṅga nagno yatrākulo bhavet /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423523 (0.0):
abhūl Lavanyakanthāyāś citraṃ viślathatā tadā // JRt_177 // / vane kaṇṭakinīvāṅga nagno yatrākulo bhavet /
tatraiva vyomni pattrīva deśe samacaran nṛpaḥ // JRt_178 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423529 (0.0):
vane kaṇṭakinīvāṅga nagno yatrākulo bhavet / / tatraiva vyomni pattrīva deśe samacaran nṛpaḥ // JRt_178 //
tasya dākṣiṇyadakṣasya prajānāṃ hitahetunā / / putre mantriṇi mitre vā duṣṭe nālakṣyata kṣamā // JRt_179 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423534 (0.0):
tatraiva vyomni pattrīva deśe samacaran nṛpaḥ // JRt_178 // / tasya dākṣiṇyadakṣasya prajānāṃ hitahetunā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423542 (0.0):
tasya dākṣiṇyadakṣasya prajānāṃ hitahetunā / / putre mantriṇi mitre vā duṣṭe nālakṣyata kṣamā // JRt_179 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434708 (0.0):
daṇḍyenājigrahad daṇḍaṃ bhāṇḍaṃ rājā dvijanmanā // JRt_793 // / tasya dākṣiṇyadakṣasya prajānāṃ hitahetunā /
chedaṃ yacchann atucchānāṃ vairiṇām ucchalacchriyām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423548 (0.0):
putre mantriṇi mitre vā duṣṭe nālakṣyata kṣamā // JRt_179 // / chedaṃ yacchann atucchānāṃ vairiṇām ucchalacchriyām /
ācchoṭanam agacchat sa chattraśālī kadācana // JRt_180 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423554 (0.0):
chedaṃ yacchann atucchānāṃ vairiṇām ucchalacchriyām / / ācchoṭanam agacchat sa chattraśālī kadācana // JRt_180 //
ṭakkabhrātā timir nāma mārge santāpakheditaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423562 (1.192):
Ṭakkabhrātā Timir nāma mārge santāpakheditaḥ / / gopālyāẖ kutracid grāme kṣīraṃ niṣpītavān haṭhāt // JRt_181 //
gopālyāḥ kutracid grāme kṣīraṃ niṣpītavān haṭhāt // JRt_181 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423569 (0.0):
Ṭakkabhrātā Timir nāma mārge santāpakheditaḥ / / gopālyāẖ kutracid grāme kṣīraṃ niṣpītavān haṭhāt // JRt_181 //
rājñā vijñāpitenātha sadyo gopālayoṣitā / / anuyuktas timir bhītyā vyadhāt sarvasya nihnavam // JRt_182 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423580 (0.0):
gopālyāẖ kutracid grāme kṣīraṃ niṣpītavān haṭhāt // JRt_181 // / rājñā vijñāpitenātha sadyo gopālayoṣitā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436492 (0.047):
sātha Jainapurī rājñā Karāle niramīyata // JRt_864 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421902 (0.060):
viṭatyaktas tatas Sūryo baddhvā rājñā vyapādyata // JRt_93 //
asatye bhāvitā gopī yadā dhairyān na sāskhalat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423588 (0.0):
anuyuktas Timir bhītyā vyadhāt sarvasya nihnavam // JRt_182 // / asatye bhāvitā gopī yadā dhairyān na sāskhalat /
pānāśayaṃ timer eva sa satyaikṣī vyadārayat // JRt_183 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423597 (0.0):
pānāśayaṃ Timer eva sa satyaikṣī vyadārayat // JRt_183 // / tasya pānāśayād dīrṇān niryāntyā kṣīradhārayā /
tasya pānāśayād dīrṇān niryāntyā kṣīradhārayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423601 (5.960):
pānāśayaṃ Timer eva sa satyaikṣī vyadārayat // JRt_183 // / tasya pānāśayād dīrṇān niryāntyā kṣīradhārayā /
rājñaḥ kīrtir mukhaśrīś ca gopyāḥ prāpat prasannatām // JRt_184 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423610 (0.015):
tasya pānāśayād dīrṇān niryāntyā kṣīradhārayā / / rājñaẖ kīrtir mukhaśrīś ca gopyāḫ prāpat prasannatām // JRt_184 //
vāravāle nivasator asuvātāṃ kayoścana / / aśve kiśorakau tulyau kasminn api vanāntare // JRt_185 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423619 (0.0):
rājñaẖ kīrtir mukhaśrīś ca gopyāḫ prāpat prasannatām // JRt_184 // / Vāravāle nivasator asuvātāṃ kayoścana /
siṃhasaṅkṣayitāpatyā tayor anyatamā vane / / aśvasādṛśyavātsalyād apuputrīyiṣat param // JRt_186 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423631 (0.0):
aśve kiśorakau tulyau kasminn api vanāntare // JRt_185 // / siṃhasaṅkṣayitāpatyā tayor anyatamā vane /
madīyo 'yaṃ madīyo 'yam ity asañjātaniścayau / / vaḍavādhipatī kṣobhād rājāntikam agacchatām // JRt_187 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423643 (0.0):
aśvasādṛśyavātsalyād apuputrīyiṣat param // JRt_186 // / madīyo 'yaṃ madīyo 'yam" ity asañjātaniścayau /"
sa vivādaṃ tayoś śrutvā svāntikaṃ svīyamānuṣaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423649 (0.0):
vaḍavādhipatī kṣobhād rājāntikam agacchatām // JRt_187 // / sa vivādaṃ tayoś śrutvā svāntikaṃ svīyamānuṣaiḥ /
vaḍave ca kiśoraṃ ca rājābhyānāyayat tataḥ // JRt_188 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423655 (0.0):
sa vivādaṃ tayoś śrutvā svāntikaṃ svīyamānuṣaiḥ / / vaḍave ca kiśoraṃ ca rājābhyānāyayat tataḥ // JRt_188 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424191 (0.060):
Riñcanoccaiḫpadaṃ gatvā rājādhaḫpadam aśrayat // JRt_224 // / rājā Śāhmeraputrau tau JyaṃśirĀleśirau tadā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433030 (0.061):
puṃścalyeva patir vṛddho bheje Haṃsas tadā Śriyā // JRt_686 // / bālo 'pi Śāhikhāno 'sya notsekaṃ soḍhavān punaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898136 (0.063):
riñcanoccaiḥpadaṃ gatvā rājādhaḥpadam aśrayat // JRt_224 // / rājā śāhmeraputrau tau jyaṃśirāleśirau tadā /
tasmin kiśorake bālyād dūraṃ dhāvati līlayā / / mātā dhātrī ca nitarām asnihyac cāpy aheṣayat // JRt_189 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423666 (0.0):
vaḍave ca kiśoraṃ ca rājābhyānāyayat tataḥ // JRt_188 // / tasmin kiśorake bālyād dūraṃ dhāvati līlayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895902 (0.064):
śiṣṭam iṣṭaṃ ca śaraṇam agād rājapurīpatim // JRt_95 // / tasmin daṇḍadhare dūraṃ yāte ḍāmarapheravaḥ /
sabhyeṣv anelamūkeṣu vādinoḥ kṣobhasajjayoḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423671 (0.0):
mātā dhātrī ca nitarām asnihyac cāpy aheṣayat // JRt_189 // / sabhyeṣv anelamūkeṣu vādinoẖ kṣobhasajjayoḥ /
aśve nāvānayan madhyevitastaṃ sakiśorake // JRt_190 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423679 (0.0):
sabhyeṣv anelamūkeṣu vādinoẖ kṣobhasajjayoḥ / / aśve nāvānayan madhyeVitastaṃ sakiśorake // JRt_190 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436285 (0.000):
nāsnāyi nābhyavāhāri vyavāhāri na nākathi // JRt_852 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.001):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.001):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.003):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.003):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17439015 (0.004):
Jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / Dānātakathaneśasya tanūjāya Hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912884 (0.004):
jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / dānātakathaneśasya tanūjāya hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17438598 (0.014):
prakāśayatsu taddānaṃ kupitena mahībhujā / / Maulāno Malla Esākas tebhyas tat pratidāpitaḥ // JRt_961 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903844 (0.015):
astaṃ jagāma rājenduḥ kudbhadenamahīpatiḥ // JRt_537 // / 21) Sikandar Shāh Butshikān (LS 4465-4489)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431376 (0.018):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
bālāśvaṃ pātitaṃ nadyāṃ nāvo rājñā mahādhiyā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423687 (0.0):
aśve nāvānayan madhyeVitastaṃ sakiśorake // JRt_190 // / bālāśvaṃ pātitaṃ nadyāṃ nāvo rājñā mahādhiyā /
haṭhād anvapatan mātā parā param aheṣayat // JRt_191 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423693 (0.0):
bālāśvaṃ pātitaṃ nadyāṃ nāvo rājñā mahādhiyā / / haṭhād anvapatan mātā parā param aheṣayat // JRt_191 //
sandigdhavyavahārāṇām evaṃ niścayakāriṇi / / tasmin rājñi jano 'maṃsta kṛtaṃ yugam ivāgatam // JRt_192 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423703 (0.0):
haṭhād anvapatan mātā parā param aheṣayat // JRt_191 // / sandigdhavyavahārāṇām evaṃ niścayakāriṇi /
śrīdevasvāminaṃ śaivīṃ dīkṣāṃ yācan narādhipaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423710 (1.192):
tasmin rājñi jano 'maṃsta kṛtaṃ yugam ivāgatam // JRt_192 // / śrīDevasvāminaṃ śaivīṃ dīkṣāṃ yācan narādhipaḥ /
nānvagrāhi sa bhauṭṭatvāt tenāpātratvaśaṅkayā // JRt_193 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423718 (0.0):
śrīDevasvāminaṃ śaivīṃ dīkṣāṃ yācan narādhipaḥ / / nānvagrāhi sa Bhauṭṭatvāt tenāpātratvaśaṅkayā // JRt_193 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540343 (0.039):
phanīndrakanyāsavidhaṃ narādhipaḥ Pnc_7.23d / phalakalulitācchavāsaḥ Pnc_15.23b
anujas tanujo bandhur mantrī sahacaras sakhā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423725 (0.0):
nānvagrāhi sa Bhauṭṭatvāt tenāpātratvaśaṅkayā // JRt_193 // / anujas tanujo bandhur mantrī sahacaras sakhā /
vyālarājo nṛpasyābhūt satyaikavrataniṣṭhayā // JRt_194 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423733 (0.0):
anujas tanujo bandhur mantrī sahacaras sakhā / / Vyālarājo nṛpasyābhūt satyaikavrataniṣṭhayā // JRt_194 //
jahau vyālaḥ kṛtaṃ rājñā na sa vyālakṛtaṃ punaḥ /
mano hi kāyikaṃ hanti tatkṛtaṃ na vapuḥ punaḥ // JRt_195 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423752 (0.0):
jahau Vyālaẖ kṛtaṃ rājñā na sa Vyālakṛtaṃ punaḥ / / mano hi kāyikaṃ hanti tatkṛtaṃ na vapuḫ punaḥ // JRt_195 //
kalānidhau rasamaye vyāle bhūlokabhāsvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423753 (0.040):
mano hi kāyikaṃ hanti tatkṛtaṃ na vapuḫ punaḥ // JRt_195 // / kalānidhau rasamaye Vyāle bhūlokabhāsvataḥ /
mūrchitā rucir acchaitsīd acchedyaṃ jagatāṃ tamaḥ // JRt_196 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423767 (0.0):
kalānidhau rasamaye Vyāle bhūlokabhāsvataḥ / / mūrchitā rucir acchaitsīd acchedyaṃ jagatāṃ tamaḥ // JRt_196 //
[Ps-JRT 11] / praveṣṭukāmaṃ kaśmīrān nivartayitum añjasā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423772 (0.0):
mūrchitā rucir acchaitsīd acchedyaṃ jagatāṃ tamaḥ // JRt_196 // / [Ps-JRT 11]
ḍulcyaṃ dhanaprayogeṇa yo visṛṣṭo mahībhujā // JRt_B.229 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423781 (0.0):
praveṣṭukāmaṃ Kaśmīrān nivartayitum añjasā / / Ḍulcyaṃ dhanaprayogeṇa yo visṛṣṭo mahībhujā // JRt_B.229 //
avamantrya praviṣṭe 'tha ḍulucye bhayato gataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423787 (0.0):
Ḍulcyaṃ dhanaprayogeṇa yo visṛṣṭo mahībhujā // JRt_B.229 // / avamantrya praviṣṭe 'tha Ḍulucye bhayato gataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428799 (0.055):
durmatriṇo bhuvanakānanacakravālahavyāśanā narapatiṃ pravilolayanti // / JRt_497 // / atha praviṣṭe Kaśmīrān Hassane rājanandane /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902717 (0.058):
durmatriṇo bhuvanakānanacakravālahavyāśanā narapatiṃ pravilolayanti // / JRt_497 // / atha praviṣṭe kaśmīrān hassane rājanandane /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17438255 (0.059):
Atharvakauśalād Droṇo raṇaṃ Kurubalair vyadhāt // JRt_B.1267 // / Kurubhir nihate Droṇe tadĀtharvā nirāśrayaḥ /
gāndhāradeśaṃ udyānadevo labdhāntaras tataḥ // JRt_B.230 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423794 (0.0):
Gāndhāradeśaṃ Udyānadevo labdhāntaras tataḥ // JRt_B.230 //
śrīmān udyānadevo 'tha randhrapraharaṇodyataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423802 (0.0):
śrīmān Udyānadevo 'tha randhrapraharaṇodyataḥ /
samādikṣata ṭakkādīn gāndhārastho bhayād iti // JRt_197 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423808 (0.019):
śrīmān Udyānadevo 'tha randhrapraharaṇodyataḥ / / samādikṣata Ṭakkādīn Gāndhārastho bhayād iti // JRt_197 //
jīvatām eva gantavyaṃ jāne tan nagarāntaram / / yat sevyate 'viśeṣajñas svāmī sammānalipsayā // JRt_198 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423821 (0.0):
samādikṣata Ṭakkādīn Gāndhārastho bhayād iti // JRt_197 // / jīvatām eva gantavyaṃ jāne tan nagarāntaram /"
bhuṅkte vyālaś śriyaṃ prāṇapaṇair yuṣmābhir arjitām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423829 (0.0):
bhuṅkte Vyālaś śriyaṃ prāṇapaṇair yuṣmābhir arjitām /
karau sādhayato yatnād rasanā bhogabhāginī // JRt_199 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423835 (0.0):
bhuṅkte Vyālaś śriyaṃ prāṇapaṇair yuṣmābhir arjitām / / karau sādhayato yatnād rasanā bhogabhāginī // JRt_199 //
īśvaro bhūtiliptāṅgo vyālaṃ hārīcikīrṣati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423840 (0.0):
karau sādhayato yatnād rasanā bhogabhāginī // JRt_199 // / īśvaro bhūtiliptāṅgo Vyālaṃ hārīcikīrṣati /
anāsthāṃ tu suvarṇeṣu yuṣmāsu vidadhāti saḥ // JRt_200 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423848 (0.0):
īśvaro bhūtiliptāṅgo Vyālaṃ hārīcikīrṣati / / anāsthāṃ tu suvarṇeṣu yuṣmāsu vidadhāti saḥ // JRt_200 //
kṣīramātraikapāyitvaṃ nimittīkṛtya bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423854 (0.0):
anāsthāṃ tu suvarṇeṣu yuṣmāsu vidadhāti saḥ // JRt_200 // / kṣīramātraikapāyitvaṃ nimittīkṛtya bhūpatiḥ /
yuṣmacchauryābhiśaṅkitvāt timiṃ timim ivāvadhīt // JRt_201 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423857 (0.0):
kṣīramātraikapāyitvaṃ nimittīkṛtya bhūpatiḥ / / yuṣmacchauryābhiśaṅkitvāt Timiṃ timim ivāvadhīt // JRt_201 //"
evaṃ sandeśanirbhinnāṣ ṭakkādyāś śukkalaṅkitāḥ / / viṃśaprasthe kadācit te prajahrur atha bhūbhujam // JRt_202 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423874 (0.0):
yuṣmacchauryābhiśaṅkitvāt Timiṃ timim ivāvadhīt // JRt_201 // / evaṃ sandeśanirbhinnāṣ Ṭakkādyāś śukkalaṅkitāḥ /"
tatkhaḍgadhārāsampātair vyālas teṣāṃ hṛdantarāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423876 (0.0):
Viṃśaprasthe kadācit te prajahrur atha bhūbhujam // JRt_202 // / tatkhaḍgadhārāsampātair Vyālas teṣāṃ hṛdantarāt /
svaiśvaryatāpam anudad rājāmūrchat tu kevalam // JRt_203 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423890 (0.0):
tatkhaḍgadhārāsampātair Vyālas teṣāṃ hṛdantarāt / / svaiśvaryatāpam anudad rājāmūrchat tu kevalam // JRt_203 //
te 'tha labdhajayammanyās tadvadhāpoḍhamanyavaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423899 (0.0):
svaiśvaryatāpam anudad rājāmūrchat tu kevalam // JRt_203 // / te 'tha labdhajayammanyās tadvadhāpoḍhamanyavaḥ /
nagarāntar yayū rājyagrahaṇārtham ahaṅkṛtāḥ // JRt_204 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423906 (0.0):
te 'tha labdhajayammanyās tadvadhāpoḍhamanyavaḥ / / nagarāntar yayū rājyagrahaṇārtham ahaṅkṛtāḥ // JRt_204 //
kṣaṇaṃ mṛta iva sthitvā bhūyoghātabhayān nṛpaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423912 (0.0):
nagarāntar yayū rājyagrahaṇārtham ahaṅkṛtāḥ // JRt_204 // / kṣaṇaṃ mṛta iva sthitvā bhūyoghātabhayān nṛpaḥ /
dūraṃ gatān ripūn dṛṣṭvā rājye rājodatiṣṭhata // JRt_205 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423921 (0.0):
kṣaṇaṃ mṛta iva sthitvā bhūyoghātabhayān nṛpaḥ / / dūraṃ gatān ripūn dṛṣṭvā rājye rājodatiṣṭhata // JRt_205 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429988 (0.037):
jyeṣṭhaṃ Sekandaraṃ putraṃ mahārājye 'bhyaṣiñcatām // JRt_541 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903902 (0.037):
jyeṣṭhaṃ sekandaraṃ putraṃ mahārājye 'bhyaṣiñcatām // JRt_541 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21595059 (0.051):
235.001. yadā susīma āgato bhaviṣyati, tadā taṃ rājye pratiṣṭhāpayiṣyāmaḥ/ / 235.002. tato rājā ruṣitaḥ/
ārukṣan rājadhānīṃ te yāvat tāvan narādhipam / / apetamūrcham āyāntam adrākṣuḥ kṣudrabuddhayaḥ // JRt_206 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423930 (0.0):
dūraṃ gatān ripūn dṛṣṭvā rājye rājodatiṣṭhata // JRt_205 // / ārukṣan rājadhānīṃ te yāvat tāvan narādhipam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17439013 (0.057):
Jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / Dānātakathaneśasya tanūjāya Hanūmate /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912882 (0.057):
jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / dānātakathaneśasya tanūjāya hanūmate /
tvayā kiṃ na tvayā kiṃ na hato rājety anītayaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423936 (0.0):
apetamūrcham āyāntam adrākṣuẖ kṣudrabuddhayaḥ // JRt_206 // / tvayā kiṃ na tvayā kiṃ na hato rāje"ty anītayaḥ /"
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13836675 (0.038):
yo 'sauprāṇāntiko rogas HV_22.40*345:2a / yo 'sauviṣṇo tvayā hataḥ HV_44.61b
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8001076 (0.041):
svairastho nirvimarśena hato 'haṃ yat tvayā tataḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16401277 (0.042):
yo 'sau viṣṇur agādhātmā HV_App.I,41.1625a / yo 'sauviṣṇo tvayā hataḥ HV_44.61b
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18670261 (0.054):
/ imaṃ evaṃ dūram āgato mama pādamūle phalake nipatito itthaṃ tena ahaṃ na / hato // tena rājñā tataḥ kāṇḍāto muṃcitvā taṃ bhūrjaṃ vācitaṃ tatra ca
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5593785 (0.055):
KAZ05.2.64/ mātṛ.vyañjanayā vā putro me tvayā hataḥ" ity avakupitā syāt"
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1499775 (0.056):
08,046.047c saṃkhyāyamāno 'rdharathaḥ sa kaccit; tvayā hato 'dyādhirathir
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13830683 (0.058):
yat tvayā nānudhāryate HV_42.13*542:6b / yat tvayā nihato mohād HV_44.35c
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3064451 (0.060):
tvayā tu yad avijñānān $ nihato me sutaḥ śuciḥ &
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4375828 (0.062):
tasya putratvam āpanno yo 'sauviṣṇo tvayā hataḥ / / kālanemir mahādaityaḥ saṃgrāme tārakāmaye // HV_44.61 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080578 (0.063):
yathā vā vada vada jitaḥ sa śatrurna hato jalpaṃśva tava tavāsmīti /
parasparavivādāt te tatkālaṃ cukṣubhur jaḍāḥ // JRt_207 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423947 (0.0):
tvayā kiṃ na tvayā kiṃ na hato rāje"ty anītayaḥ / / parasparavivādāt te tatkālaṃ cukṣubhur jaḍāḥ // JRt_207 //"
anyo'nyamanyavo 'nyo'nyaloṭhanād rājasadmanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423956 (0.0):
parasparavivādāt te tatkālaṃ cukṣubhur jaḍāḥ // JRt_207 // / anyo'nyamanyavo 'nyo'nyaloṭhanād rājasadmanaḥ /
kartavyaṃ maraṇaṃ rājñā vyadhus svasya svayaṃ jaḍāḥ // JRt_208 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423964 (0.0):
anyo'nyamanyavo 'nyo'nyaloṭhanād rājasadmanaḥ / / kartavyaṃ maraṇaṃ rājñā vyadhus svasya svayaṃ jaḍāḥ // JRt_208 //
śeṣān rājātha duśśīlāñ chūlāropeṇa kevalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423970 (0.0):
kartavyaṃ maraṇaṃ rājñā vyadhus svasya svayaṃ jaḍāḥ // JRt_208 // / śeṣān rājātha duśśīlāñ chūlāropeṇa kevalam /
uccaistām anayan mānī sarvathādhogatiṃ punaḥ // JRt_209 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423977 (0.0):
śeṣān rājātha duśśīlāñ chūlāropeṇa kevalam / / uccaistām anayan mānī sarvathādhogatiṃ punaḥ // JRt_209 //
sagarbhā vairikoṭṭastrī roṣavān sa vyadīdarat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423986 (0.0):
uccaistām anayan mānī sarvathādhogatiṃ punaḥ // JRt_209 // / sagarbhā vairikoṭṭastrī roṣavān sa vyadīdarat /
asibhir bhūpatir garbhaśāliśimbīr nakhair iva // JRt_210 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423992 (0.0):
sagarbhā vairikoṭṭastrī roṣavān sa vyadīdarat / / asibhir bhūpatir garbhaśāliśimbīr nakhair iva // JRt_210 //
taddroharoṣajā pīḍā rājñas tatkulamāraṇāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424001 (0.0):
asibhir bhūpatir garbhaśāliśimbīr nakhair iva // JRt_210 // / taddroharoṣajā pīḍā rājñas tatkulamāraṇāt /
citte śāntim agāt khaḍgaghātotthā na tu mūrdhani // JRt_211 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424013 (0.0):
taddroharoṣajā pīḍā rājñas tatkulamāraṇāt / / citte śāntim agāt khaḍgaghātotthā na tu mūrdhani // JRt_211 //
dussvapnam iva tad dṛṣṭvā ṭakkādicaritaṃ kṣaṇāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424016 (5.960):
citte śāntim agāt khaḍgaghātotthā na tu mūrdhani // JRt_211 // / dussvapnam iva tad dṛṣṭvā Ṭakkādicaritaṃ kṣaṇāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423326 (0.054):
arurutsat sa śṛṅgeṇa Riñcanāstācalas tataḥ // JRt_164 // / dṛṣṭvā Gaganagiryagre bhāsvantaṃ Riñcanaṃ sthitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897276 (0.054):
arurutsat sa śṛṅgeṇa riñcanāstācalas tataḥ // JRt_164 // / dṛṣṭvā gaganagiryagre bhāsvantaṃ riñcanaṃ sthitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436189 (0.060):
prahartur iva nirdeṣṭuṃ bhaviṣyantīṃ tathā gatim // JRt_B.1123 // / rājamānyaṃ tam ālokya kupyantaṃ śāntamānasaḥ /
prabuddheva punaḥ prāpad abhayena śamaṃ mahī // JRt_212 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424023 (0.0):
dussvapnam iva tad dṛṣṭvā Ṭakkādicaritaṃ kṣaṇāt / / prabuddheva punaḫ prāpad abhayena śamaṃ mahī // JRt_212 //
adrohamadhyage rājā śāhamere prasannadhīḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424029 (0.0):
prabuddheva punaḫ prāpad abhayena śamaṃ mahī // JRt_212 // / adrohamadhyage rājā Śāhamere prasannadhīḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186586 (0.035):
nirvikalpya sa tatasrvaṃ dadau tasmai prasannadhīḥ // KAvk_42.18 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695752 (0.063):
tasya prācīnavarhistu putrastasyāpyudāradhīḥ / / divañjayastasya sutastasya putro ripuḥ smṛtaḥ // GarP_1,6.3 //
sakoṭāmātṛkaṃ vṛddhyai svaputraṃ haidaraṃ dadau // JRt_213 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424039 (0.0):
saKoṭāmātṛkaṃ vṛddhyai svaputraṃ Haidaraṃ dadau // JRt_213 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186586 (0.053):
nirvikalpya sa tatasrvaṃ dadau tasmai prasannadhīḥ // KAvk_42.18 //
vardhitaḥ koṭayā devyā prāvṛṣeva mahīruhaḥ / / sacchāyatvaṃ sphuratpattraś śāhamero nyaṣevata // JRt_214 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424052 (0.0):
vardhitaẖ Koṭayā devyā prāvṛṣeva mahīruhaḥ / / sacchāyatvaṃ sphuratpattraś Śāhamero nyaṣevata // JRt_214 //
parikhācchalato 'kīrtyā svaparājayajātayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424060 (0.0):
sacchāyatvaṃ sphuratpattraś Śāhamero nyaṣevata // JRt_214 // / parikhācchalato 'kīrtyā svaparājayajātayā /
parito valitaṃ rājā svanāmāṅkaṃ puraṃ vyadhāt // JRt_215 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424067 (0.0):
parikhācchalato 'kīrtyā svaparājayajātayā / / parito valitaṃ rājā svanāmāṅkaṃ puraṃ vyadhāt // JRt_215 //
pauṣadurdinamārtāṇḍasannibho dharaṇīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424074 (0.0):
parito valitaṃ rājā svanāmāṅkaṃ puraṃ vyadhāt // JRt_215 // / pauṣadurdinamārtāṇḍasannibho dharaṇīpatiḥ /
māsāṃś ca katicid bhūyaḥ prakāśam akarod bhuvaḥ // JRt_216 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424081 (0.0):
māsāṃś ca katicid bhūyaḫ prakāśam akarod bhuvaḥ // JRt_216 // / hemante śaityapāruṣyadoṣeṇa dharaṇīpateḥ /
hemante śaityapāruṣyadoṣeṇa dharaṇīpateḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424088 (0.0):
māsāṃś ca katicid bhūyaḫ prakāśam akarod bhuvaḥ // JRt_216 // / hemante śaityapāruṣyadoṣeṇa dharaṇīpateḥ /
marutkopena naiviḍyaṃ śiraḥpīḍāgrahīttarām // JRt_217 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424096 (0.0):
hemante śaityapāruṣyadoṣeṇa dharaṇīpateḥ / / marutkopena naiviḍyaṃ śiraḫpīḍāgrahīttarām // JRt_217 //
sadānekottamāṅgānāṃ pīḍāharaguṇaśriyaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424102 (0.0):
marutkopena naiviḍyaṃ śiraḫpīḍāgrahīttarām // JRt_217 // / sadānekottamāṅgānāṃ pīḍāharaguṇaśriyaḥ /
bhūpater uttamāṅgasya pīḍā kaṣṭam avardhata // JRt_218 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424107 (0.0):
sadānekottamāṅgānāṃ pīḍāharaguṇaśriyaḥ / / bhūpater uttamāṅgasya pīḍā kaṣṭam avardhata // JRt_218 //
ekādaśyāṃ tataḥ pauṣe navanandāṅkavatsare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424113 (1.192):
bhūpater uttamāṅgasya pīḍā kaṣṭam avardhata // JRt_218 // / ekādaśyāṃ tataḫ pauṣe navanandāṅkavatsare /
nirastā mṛtyuvaidyena bhūpater mṛtyuvedanā // JRt_219 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424120 (0.0):
ekādaśyāṃ tataḫ pauṣe navanandāṅkavatsare / / nirastā mṛtyuvaidyena bhūpater mṛtyuvedanā // JRt_219 //
ekādaśadinair nyūnau māsau trīn vatsarān api /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424127 (0.0):
nirastā mṛtyuvaidyena bhūpater mṛtyuvedanā // JRt_219 // / ekādaśadinair nyūnau māsau trīn vatsarān api /
kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424135 (0.0):
ekādaśadinair nyūnau māsau trīn vatsarān api / / kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau Riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421481 (0.061):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289) / tataś śrīJagadevas tattanayo vinayorjitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895451 (0.061):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289) / tataś śrījagadevas tattanayo vinayorjitaḥ /
14) Udyānadeva (LS 4399-4414) / putraṃ haidaranāmānaṃ bālyād anabhiṣiktavān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424142 (0.0):
kṣamāṃ saṃrakṣya sa svargaṃ yayau Riñcanabhūpatiḥ // JRt_220 // / 14) Udyānadeva (LS 4399-4414)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421820 (0.040):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / Saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895791 (0.040):
māsatrayīṃ ca rājā sa kṣmāṃ rakṣitvā kṣayaṃ yayau // JRt_87 // / 8) Saṅgrāmadeva (LS 4312-4328) / saṅgrāmadevas tatputro gotrāsutrāmatāṃ bhajan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903845 (0.060):
astaṃ jagāma rājenduḥ kudbhadenamahīpatiḥ // JRt_537 // / 21) Sikandar Shāh Butshikān (LS 4465-4489)
atathāvidhaśaktitvād rājyaṃ svenāpy asaṃvahan // JRt_221 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424148 (0.0):
putraṃ Haidaranāmānaṃ bālyād anabhiṣiktavān / / atathāvidhaśaktitvād rājyaṃ svenāpy asaṃvahan // JRt_221 //
lavanyaiḥ kulanāthatvād riñcane pratighād api /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424154 (0.0):
Lavanyaiẖ kulanāthatvād Riñcane pratighād api / / avyāhatapraveśāśo matimāñ Śāhamerakaḥ // JRt_222 //
avyāhatapraveśāśo matimāñ śāhamerakaḥ // JRt_222 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424160 (0.0):
Lavanyaiẖ kulanāthatvād Riñcane pratighād api / / avyāhatapraveśāśo matimāñ Śāhamerakaḥ // JRt_222 //
samaṃ śrīkoṭayā devyā mūrtayeva jayaśriyā /
tadodayanadevaṃ taṃ kaśmīrakṣmām alambhayat // JRt_223 //
rājyalakṣmīmahādolā guṇabaddhā garīyasī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424179 (0.0):
tadOdayanadevaṃ taṃ Kaśmīrakṣmām alambhayat // JRt_223 // / rājyalakṣmīmahādolā guṇabaddhā garīyasī /
riñcanoccaiḥpadaṃ gatvā rājādhaḥpadam aśrayat // JRt_224 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424187 (0.035):
Riñcanoccaiḫpadaṃ gatvā rājādhaḫpadam aśrayat // JRt_224 //
rājā śāhmeraputrau tau jyaṃśirāleśirau tadā /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27577354 (0.014):
athāṇsviputrau ca sajāmbavantau prajahratuḥ śailavaraistribhistam | 8.73 |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18946522 (0.029):
(AVŚ_8,7.20c) vrīhir yavaś ca bheṣajau divasi putrāv amartyau ||20|| {18} / (AVŚ_8,7.21a) uj jihīdhve stanayaty abhikrandaty oṣadhīḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21596896 (0.033):
242.020. sa rājñābhihitah amātyaḥ, satyamucyatamiti/ / 242.021. sa uvāca evamiti/ / 242.021. tataḥ sa rājā tamamātyaṃ pratijñāyāṃ pratiṣṭhāpya
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18972184 (0.036):
(AVŚ_14,2.43c) sugū suputrau sugṛhau tarātho jīvāv uṣaso vibhātīḥ ||43||
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433466 (0.040):
navena haviṣā yajñeṣu santarpyate // JRt_715 // / Ṭhakkurair anvito rājā pavanaẖ kusumair iva /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17435897 (0.040):
Māladevaṃ Madrarājam ājñayā niramocayat // JRt_830 // / rājā Rājapurīrājaṃ nayajñas svapadātibhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422555 (0.045):
yo Garbharapuraṃ cakre tatputro Babhruvāhanaḥ // JRt_132 // / tadvaṃśyaẖ Kuruśāho 'bhūd yadbāhūdayaparvate /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424190 (0.058):
Riñcanoccaiḫpadaṃ gatvā rājādhaḫpadam aśrayat // JRt_224 // / rājā Śāhmeraputrau tau JyaṃśirĀleśirau tadā /
kramarājyādideśānāṃ svāmyadānād arañjayat // JRt_225 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424203 (0.0):
rājā Śāhmeraputrau tau JyaṃśirĀleśirau tadā / / Kramarājyādideśānāṃ svāmyadānād arañjayat // JRt_225 //
dhīr ivāsīt tadā koṭā devī sarvādhikāriṇī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424209 (1.192):
Kramarājyādideśānāṃ svāmyadānād arañjayat // JRt_225 // / dhīr ivāsīt tadā Koṭā devī sarvādhikāriṇī /
rājā deha ivātyarthaṃ tadādiṣṭaṃ samācarat // JRt_226 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424216 (0.0):
dhīr ivāsīt tadā Koṭā devī sarvādhikāriṇī / / rājā deha ivātyarthaṃ tadādiṣṭaṃ samācarat // JRt_226 //
tejasā pihitāny āsan yāni riñcanabhāsvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424222 (0.0):
rājā deha ivātyarthaṃ tadādiṣṭaṃ samācarat // JRt_226 // / tejasā pihitāny āsan yāni Riñcanabhāsvataḥ /
lavanyajyotiṣāṃ rājapradoṣe 'bhūt tadodayaḥ // JRt_227 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424230 (0.0):
tejasā pihitāny āsan yāni Riñcanabhāsvataḥ / / Lavanyajyotiṣāṃ rājapradoṣe 'bhūt tadodayaḥ // JRt_227 //
yasyākramyata saumyasya gṛhiṇyā koṭayā gṛham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424234 (0.0):
Lavanyajyotiṣāṃ rājapradoṣe 'bhūt tadodayaḥ // JRt_227 // / yasyākramyata saumyasya gṛhiṇyā Koṭayā gṛham /
viṣayākramaṇaṃ tasya lavanyaiḥ kiṃ nu śocyate // JRt_228 //
lavanyadeśacaṇḍālagṛhasparśavivarjakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424248 (0.0):
Lavanyadeśacaṇḍālagṛhasparśavivarjakaḥ /
sa śrotriya ivānaiṣīt kālaṃ snānatapojapaiḥ // JRt_229 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424256 (0.0):
Lavanyadeśacaṇḍālagṛhasparśavivarjakaḥ / / sa śrotriya ivānaiṣīt kālaṃ snānatapojapaiḥ // JRt_229 //
āstikatvaṃ kiyat tasya varṇyate varṇadhāriṇaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424262 (0.0):
sa śrotriya ivānaiṣīt kālaṃ snānatapojapaiḥ // JRt_229 // / āstikatvaṃ kiyat tasya varṇyate varṇadhāriṇaḥ /
krimimardabhayād ghaṇṭāṃ yo 'badhnād vājino gale // JRt_230 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424271 (0.0):
āstikatvaṃ kiyat tasya varṇyate varṇadhāriṇaḥ / / krimimardabhayād ghaṇṭāṃ yo 'badhnād vājino gale // JRt_230 //
tāvad draviṇatām eva kośālaṅkaraṇaṃ dadhat / / kaṇṭhabhūṣāṃ samauliṃ sa cakriṇe 'dita kāñcanīm // JRt_231 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424279 (0.0):
krimimardabhayād ghaṇṭāṃ yo 'badhnād vājino gale // JRt_230 // / tāvad draviṇatām eva kośālaṅkaraṇaṃ dadhat /
atha mugdhapurasvāmidattānīkinyahaṅkṛtaḥ /
kaśmīrān acalo 'vikṣad balād ḍalca ivāparaḥ // JRt_232 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424298 (1.192):
Kaśmīrān Acalo 'vikṣad balād Ḍalca ivāparaḥ // JRt_232 //
svapakṣair ākṣipaty āśā balenākramya medinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424303 (0.0):
Kaśmīrān Acalo 'vikṣad balād Ḍalca ivāparaḥ // JRt_232 // / svapakṣair ākṣipaty āśā balenākramya medinīm /
nācale gotrabhittvaṃ sa kartum aiṣṭa mahīvṛṣā // JRt_233 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424314 (0.0):
svapakṣair ākṣipaty āśā balenākramya medinīm / / nĀcale gotrabhittvaṃ sa kartum aiṣṭa mahīvṛṣā // JRt_233 //
prāpte bhīmānakaṃ tasmin sasainye dainyam āśritaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424320 (0.0):
nĀcale gotrabhittvaṃ sa kartum aiṣṭa mahīvṛṣā // JRt_233 // / prāpte Bhīmānakaṃ tasmin sasainye dainyam āśritaḥ /
bhoṭṭadeśam agāt tūrṇam urvīparivṛḍho bhayāt // JRt_234 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424328 (0.0):
prāpte Bhīmānakaṃ tasmin sasainye dainyam āśritaḥ / / Bhoṭṭadeśam agāt tūrṇam urvīparivṛḍho bhayāt // JRt_234 //
nivartaya camūm anyāṃ kiṃ mithyā deśapīḍayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424335 (0.0):
Bhoṭṭadeśam agāt tūrṇam urvīparivṛḍho bhayāt // JRt_234 // / nivartaya camūm anyāṃ kiṃ mithyā deśapīḍayā /"
arājakās tvayā pālyāḥ kaśmīrāḥ kulanāthavat // JRt_235 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424335 (0.063):
nivartaya camūm anyāṃ kiṃ mithyā deśapīḍayā / / arājakās tvayā pālyāẖ Kaśmīrāẖ kulanāthavat" // JRt_235 //"
iti śrīkoṭayāmātyaiḥ preritair lekhadhāribhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424346 (0.064):
iti śrīKoṭayāmātyaiḫ preritair lekhadhāribhiḥ / / āsārasainyam Acalaḫ pratyamuñcad vimohitaḥ // JRt_236 //
āsārasainyam acalaḥ pratyamuñcad vimohitaḥ // JRt_236 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424353 (0.035):
iti śrīKoṭayāmātyaiḫ preritair lekhadhāribhiḥ / / āsārasainyam Acalaḫ pratyamuñcad vimohitaḥ // JRt_236 //
pratimuktanijāsāras sārahīno 'calas sa taiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424359 (0.0):
āsārasainyam Acalaḫ pratyamuñcad vimohitaḥ // JRt_236 // / pratimuktanijāsāras sārahīno 'calas sa taiḥ /
mārgotsavacchalāt kañcit kālaṃ mārge vilambitaḥ // JRt_237 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424366 (0.0):
pratimuktanijāsāras sārahīno 'calas sa taiḥ / / mārgotsavacchalāt kañcit kālaṃ mārge vilambitaḥ // JRt_237 //
tāvac chrīkoṭayā devyā tadā pālayituṃ prajāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424374 (0.0):
tāvac chrīKoṭayā devyā tadā pālayituṃ prajāḥ /
bhauṭṭaḥ kheriñcano nāma rājabhāve nyayujyata // JRt_238 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424380 (0.0):
tāvac chrīKoṭayā devyā tadā pālayituṃ prajāḥ / / Bhauṭṭaẖ Kheriñcano nāma rājabhāve nyayujyata // JRt_238 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16247015 (0.060):
tadādāyānulepanam *HV_71.29*811:1b / tadā duṣpragrahāḥ prajāḥ *HV_31.148*482B:1b / tadā dṛṣṭo manīṣibhiḥ *HV_13.57*273b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13778756 (0.060):
tadādāyānulepanam HV_71.29*811:1b / tadā duṣpragrahāḥ prajāḥ HV_31.148*482B:1b / tadā dṛṣṭo manīṣibhiḥ HV_13.57*273b
pramītabhartṛkotpannamṛtāpatyeva sā tadā / / adūyata nijais sarvaiś cirasyācalaśemuṣī // JRt_239 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424389 (0.0):
Bhauṭṭaẖ Kheriñcano nāma rājabhāve nyayujyata // JRt_238 // / pramītabhartṛkotpannamṛtāpatyeva sā tadā /
tuṣāraliṅgapūjābhiḥ kṛtārthīkṛtya vāsarān / / bhoṭṭadeśān nijaṃ deśam agacchad vītabhīr nṛpaḥ // JRt_240 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424407 (0.0):
Bhoṭṭadeśān nijaṃ deśam agacchad vītabhīr nṛpaḥ // JRt_240 //
udayādribhuvā pūrṇaś śaśīvātha sa koṭayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424416 (0.0):
Bhoṭṭadeśān nijaṃ deśam agacchad vītabhīr nṛpaḥ // JRt_240 // / udayādribhuvā pūrṇaś śaśīvātha sa Koṭayā /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15808167 (0.050):
indv arka dyota keliṃ kutuka kalanayā nirmimāṇāv adhṛṣyau / jārāsandhaṃ tad andhaṃ tama iva kaṭakaṃ troṭayantau bhavantau |
kheriñcanatamonāśī śirasādhāri sādaram // JRt_241 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424423 (0.0):
Kheriñcanatamonāśī śirasādhāri sādaram // JRt_241 //
yaṃ koṭāsūta jaṭṭākhyaṃ bhikṣaṇākhyasya mantriṇaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424432 (0.055):
Kheriñcanatamonāśī śirasādhāri sādaram // JRt_241 // / yaṃ Koṭāsūta Jaṭṭākhyaṃ Bhikṣaṇākhyasya mantriṇaḥ /
vardhanāyātmajaṃ rājā sa taṃ mṛtyum ivādita // JRt_242 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424440 (0.0):
yaṃ Koṭāsūta Jaṭṭākhyaṃ Bhikṣaṇākhyasya mantriṇaḥ / / vardhanāyātmajaṃ rājā sa taṃ mṛtyum ivādita // JRt_242 //
śāhameras sa vīro 'tha paripālitaraiñcaniḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424446 (0.0):
vardhanāyātmajaṃ rājā sa taṃ mṛtyum ivādita // JRt_242 // / Śāhameras sa vīro 'tha paripālitaRaiñcaniḥ /
acakṣuṣyaḥ kṣamābhartuḥ putrapremabharād abhūt // JRt_243 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424454 (0.0):
acakṣuṣyaẖ kṣamābhartuḫ putrapremabharād abhūt // JRt_243 //
devyās tu samadṛṣṭitvāt putrayor ubhayor api /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424461 (0.0):
acakṣuṣyaẖ kṣamābhartuḫ putrapremabharād abhūt // JRt_243 // / devyās tu samadṛṣṭitvāt putrayor ubhayor api /
rājño dveṣyo 'pi śāhmero na bhayena sa paspṛśe // JRt_244 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424469 (0.004):
devyās tu samadṛṣṭitvāt putrayor ubhayor api / / rājño dveṣyo 'pi Śāhmero na bhayena sa paspṛśe // JRt_244 //
acalopaplavātaṅke bhayāl lokais samāśritaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424475 (0.003):
rājño dveṣyo 'pi Śāhmero na bhayena sa paspṛśe // JRt_244 // / Acalopaplavātaṅke bhayāl lokais samāśritaḥ /
śāhmeraś sa rājānaṃ na tṛṇāyāpy ajīgaṇat // JRt_245 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424483 (0.0):
Acalopaplavātaṅke bhayāl lokais samāśritaḥ / / Śāhmeraś sa rājānaṃ na tṛṇāyāpy ajīgaṇat // JRt_245 //
śāhmero haydaraśyenaṃ darśayitvā muhur muhuḥ / / abhāyayattarāṃ rājapakṣiṇaṃ taṃ divāniśam // JRt_246 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424494 (0.0):
Śāhmeraś sa rājānaṃ na tṛṇāyāpy ajīgaṇat // JRt_245 // / Śāhmero Haydaraśyenaṃ darśayitvā muhur muhuḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615901 (0.044):
pārśvāpasarpaṇāmubhāvapi bhinnadikkaṃ kṛttvā muhurmuhurapāsaratāṃ salajjau
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519013 (0.050):
sarvopaniṣadāṃsāraṃsamālokyamuhurmuhuḥ // ŚivP_1,24.73ab/
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 27000492 (0.051):
vallapīṭhīpālī 1 madhukarṣaḥ 1 dugdhakarṣaḥ 1 etatsarvamekatra kṛtvā / dhānyābhrakeṇa saha muhurmuhuḥ kṣodayitvā gadyāṇakadaśakamātrāḥ anekapūpāḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16654722 (0.052):
śramasahiṇṇūnamityarthaḥ / / yathoktam vidhnairmuhurmuhurapi pratihanyamānā" ityādi /"
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6315670 (0.055):
manasikārastadālambano muhurmuhurvibhāvayitavyo, muhurmuhuḥ / saṃmukhīkartavyaḥ | / vibhāvanā punaḥ pañcavidhā adhyātmacittābhisaṃkṣepataḥ |
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4309475 (0.061):
atudann ārayā muhur.muhur abhyucchandayan // [= / Baudh2.2.4.20-21] / Baudh3.2.4/ etena vidhinā ṣaṇnivartanāni [K: ṣaṇṇivartanāni]
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 27000363 (0.062):
vallānāṃ pallikāpīṭhī dvau karṣau madhudugdhayoḥ / / yuktaṃ dhānyābhrakenaiva kṣodanīyaṃ muhurmuhuḥ // Radhy_1.410 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18733197 (0.062):
kāsano mūrchito cāhaṃ mūrchiyāmi muhur muhuḥ / / omūtremi svakāṃ śayyāṃ eṣā me utthapeṣyati //
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 8 (bahcar8u.htm.txt) 23140640 (0.062):
rājā tu māṃsalaistasyāḥ saṃmukhairmayūkhairākulīkriyamāṇaṃ / muhurmuhurunmīlayannimīlayaṃśca cakṣuḥ kathamapi prayatnena dadarśa
rakṣaṃs taṭasthān udvegarahito jalavarjitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424501 (0.0):
abhāyayattarāṃ rājapakṣiṇaṃ taṃ divāniśam // JRt_246 // / rakṣaṃs taṭasthān udvegarahito jalavarjitaḥ /
alleśvarāmbupūras sa prajāś citram atārayat // JRt_247 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424506 (0.0):
rakṣaṃs taṭasthān udvegarahito jalavarjitaḥ / / Alleśvarāmbupūras sa prajāś citram atārayat // JRt_247 //
śiraśśāṭakahindākhyau samabhūṣayatām ubhau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424516 (0.0):
Alleśvarāmbupūras sa prajāś citram atārayat // JRt_247 // / ŚiraśśāṭakaHindākhyau samabhūṣayatām ubhau /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6638357 (0.053):
u1.7cd/.saṃgrāmaṃ tatra jānīyād ubhau ghātyete pārthivau// / u1.8ab/.gṛhyetāṃ candra^sūryau vā jyaiṣṭhe bharaṇi^jyeṣṭhayoḥ/
candrārkāv iva tasyāśāṃ śūrau pautrau guṇocchritau // JRt_248 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424523 (0.0):
ŚiraśśāṭakaHindākhyau samabhūṣayatām ubhau / / candrārkāv iva tasyāśāṃ śūrau pautrau guṇocchritau // JRt_248 //
dvāraiśvaryāt sphuraddarpo rājājñālaṅghanodyataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424532 (0.0):
candrārkāv iva tasyāśāṃ śūrau pautrau guṇocchritau // JRt_248 // / dvāraiśvaryāt sphuraddarpo rājājñālaṅghanodyataḥ /
śāhmeras sa vipaddvāram abhūd bhūpatisevinām // JRt_249 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424540 (0.0):
dvāraiśvaryāt sphuraddarpo rājājñālaṅghanodyataḥ / / Śāhmeras sa vipaddvāram abhūd bhūpatisevinām // JRt_249 //
so 'lleśirasutāṃ dattvā lustasya tadadhīśituḥ / / srīśaṅkarapuraṃ jitvā rājñaś śaṅkām avardhayat // JRt_250 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424541 (0.0):
Śāhmeras sa vipaddvāram abhūd bhūpatisevinām // JRt_249 // / so 'lleśirasutāṃ dattvā Lustasya tadadhīśituḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424553 (0.0):
Śāhmeras sa vipaddvāram abhūd bhūpatisevinām // JRt_249 // / so 'lleśirasutāṃ dattvā Lustasya tadadhīśituḥ /
vaśe telākaśūro 'sya bhāṅgilaiśvaryabhājanam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424560 (0.0):
srīŚaṅkarapuraṃ jitvā rājñaś śaṅkām avardhayat // JRt_250 // / vaśe Telākaśūro 'sya Bhāṅgilaiśvaryabhājanam /
jyaṃśirasya sutāṃ hastekṛtya kṛtyavido 'bhavat // JRt_251 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424565 (0.0):
vaśe Telākaśūro 'sya Bhāṅgilaiśvaryabhājanam / / Jyaṃśirasya sutāṃ hastekṛtya kṛtyavido 'bhavat // JRt_251 //
bahurūpajayī lakṣmīnidhir acyutatāpadam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424573 (0.0):
Jyaṃśirasya sutāṃ hastekṛtya kṛtyavido 'bhavat // JRt_251 // / Bahurūpajayī lakṣmīnidhir acyutatāpadam /
śamālāṃ sa nṛsiṃho 'tha daityaśriyam ivādunot // JRt_252 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424578 (0.0):
Bahurūpajayī lakṣmīnidhir acyutatāpadam / / Śamālāṃ sa nṛsiṃho 'tha daityaśriyam ivādunot // JRt_252 //
makarālayagāmbhīryaḥ karālambo jayaśriyaḥ /
karāle sa karālaujāḥ karam ālambayaj janān // JRt_253 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424596 (0.0):
Karāle sa karālaujāẖ karam ālambayaj janān // JRt_253 //
asismarat smerayaśā dahyamānam itas tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424600 (0.0):
Karāle sa karālaujāẖ karam ālambayaj janān // JRt_253 // / asismarat smerayaśā dahyamānam itas tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436629 (0.060):
vyasismarat smerayaśā Haripādakutūhalam // JRt_871 //
rājñaḥ kalaśadevasya vijayeśapuraṃ tataḥ // JRt_254 //
sthityai prakalpya cakrasya svasya cakradharācalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424615 (0.0):
rājñaẖ Kalaśadevasya Vijayeśapuraṃ tataḥ // JRt_254 // / sthityai prakalpya cakrasya svasya Cakradharācalam /
śāhmero 'calakāryāṇi janasya samadarśayat // JRt_255 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424621 (0.0):
sthityai prakalpya cakrasya svasya Cakradharācalam / / Śāhmero 'calakāryāṇi janasya samadarśayat // JRt_255 //
kampaneśvaralakṣyasya lakṣmīsarvasvatāṃ dadat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424627 (0.0):
Śāhmero 'calakāryāṇi janasya samadarśayat // JRt_255 // / kampaneśvaralakṣyasya Lakṣmīsarvasvatāṃ dadat /
citraṃ sa labdhavāñ śuddhaṃ sudāyam iva sadyaśāḥ // JRt_256 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424635 (0.0):
kampaneśvaralakṣyasya Lakṣmīsarvasvatāṃ dadat / / citraṃ sa labdhavāñ śuddhaṃ sudāyam iva sadyaśāḥ // JRt_256 //
narendraraṅgaśailūṣaṃ koṭarājam athāgrahīt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424642 (0.0):
citraṃ sa labdhavāñ śuddhaṃ sudāyam iva sadyaśāḥ // JRt_256 // / narendraraṅgaśailūṣaṃ Koṭarājam athāgrahīt /
śāhmeras tanayāratnagrahaṇonmānakena saḥ // JRt_257 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424647 (0.0):
narendraraṅgaśailūṣaṃ Koṭarājam athāgrahīt / / Śāhmeras tanayāratnagrahaṇonmānakena saḥ // JRt_257 //
sāmnā kecit pare daṇḍād dānād anye pare bhayāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424656 (0.0):
Śāhmeras tanayāratnagrahaṇonmānakena saḥ // JRt_257 // / sāmnā kecit pare daṇḍād dānād anye pare bhayāt /
mānyatām anayan dhanyā lavanyās tasya śāsanam // JRt_258 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424660 (0.0):
sāmnā kecit pare daṇḍād dānād anye pare bhayāt / / mānyatām anayan dhanyā Lavanyās tasya śāsanam // JRt_258 //
lavanyalokas tatputrīr mālā iva babhāra tāḥ / / nājānād bhujagīr ghoraviṣāḥ prāṇaharīḥ punaḥ // JRt_259 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424671 (0.0):
Lavanyalokas tatputrīr mālā iva babhāra tāḥ / / nājānād bhujagīr ghoraviṣāḫ prāṇaharīḫ punaḥ // JRt_259 //
rājabījividheyatvān mantrād vikramataś ca vā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424680 (0.0):
nājānād bhujagīr ghoraviṣāḫ prāṇaharīḫ punaḥ // JRt_259 // / rājabījividheyatvān mantrād vikramataś ca vā /
kaś śāhmeraharer nābhūl lavanyadvirado vaśe // JRt_260 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904543 (0.000):
aidhatairdhetāmaidhadhvaṃ aidhe caidhāmahīritaṃ(?) //AP_357.020cd/ / abhūdabhūtāmabhūvanabhūścābhūvameva luṅ /AP_357.021ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871399 (0.000):
bhīmarathānnavarathastato dṛḍharatho 'bhavat /AP_274.021ab/ / śakuntiś ca dṛḍharathāt śakunteś ca karambhakaḥ //AP_274.021cd/ / karambhāddevalāto 'bhūt(2) devakṣetraś ca tatsutaḥ /AP_274.022ab/
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26457968 (0.006):
'kṣakāmā hi devā atha yadabruvannavāṅtaḥ kamagāditi tā avākkā / abhavannavākkā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407636 (0.007):
kiñcidevaṃrūpaṃ sthānaṃ adhyāpatsyase / na adhyāpatsye / śṛṇu tvamāyutman / yaste abhūt pūīrvamāśākaḥ kaścidahaṃ labheyaṃ svākhyāte dharmavinaye
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5352252 (0.010):
subgrahaṇam kimartham . anupasarge iti evam tat abhūt . idam submātre / yathā syāt . pratyāsāriṇyaḥ udāsāriṇyaḥ . ṇinvidhau sādhukāriṇi
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 27002684 (0.013):
khyātastathā yādavavaṃśaratnabhūjāladevābhidharāulo 'bhūt / / tadātmajanmā mahipābhidhānas tasyātmajo bhādiganāmadheyaḥ // Radhy_1.480
śāhamerāmbupūreṇa kāmanollāsaśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424697 (0.0):
kaś Śāhmeraharer nābhūl Lavanyadvirado vaśe // JRt_260 // / Śāhamerāmbupūreṇa kāmanollāsaśālinā /
ākrāntaḥ parito rājā mṛdrāśisthadrumopamaḥ // JRt_261 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424705 (0.0):
Śāhamerāmbupūreṇa kāmanollāsaśālinā / / ākrāntaḫ parito rājā mṛdrāśisthadrumopamaḥ // JRt_261 //
puramātrādhipatyotthalajjayeva mahīpateḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424710 (0.0):
ākrāntaḫ parito rājā mṛdrāśisthadrumopamaḥ // JRt_261 // / puramātrādhipatyotthalajjayeva mahīpateḥ /
jīvitaṃ dūram agamac chuddhena yaśasā samam // JRt_262 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424718 (0.0):
puramātrādhipatyotthalajjayeva mahīpateḥ / / jīvitaṃ dūram agamac chuddhena yaśasā samam // JRt_262 //
śivarātritrayodaśyāṃ varṣe rājā caturdaśe / / kṣamāvān sa kṣamām aujjhīc śāhmerasparśadūṣitām // JRt_263 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424725 (0.0):
jīvitaṃ dūram agamac chuddhena yaśasā samam // JRt_262 // / śivarātritrayodaśyāṃ varṣe rājā caturdaśe /
[Ps-JRT 12] / abdān pañcadaśa dvau ca māsau dvau vāsarāv api /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424739 (0.0):
kṣamāvān sa kṣamām aujjhīc Śāhmerasparśadūṣitām // JRt_263 // / [Ps-JRT 12] / abdān pañcadaśa dvau ca māsau dvau vāsarāv api /
kaśmīrakāśyapībhogam akārṣīt sa mahīpatiḥ // JRt_B.298 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424748 (0.0):
abdān pañcadaśa dvau ca māsau dvau vāsarāv api / / kaśmīrakāśyapībhogam akārṣīt sa mahīpatiḥ // JRt_B.298 //
15) Koṭā Devī (LS 4414-4415) / atha śāhmerabhītyā śrīkoṭā catvāry ahāni sā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424748 (0.0):
kaśmīrakāśyapībhogam akārṣīt sa mahīpatiḥ // JRt_B.298 // / 15) Koṭā Devī (LS 4414-4415)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424756 (1.788):
kaśmīrakāśyapībhogam akārṣīt sa mahīpatiḥ // JRt_B.298 // / 15) Koṭā Devī (LS 4414-4415) / atha Śāhmerabhītyā śrīKoṭā catvāry ahāni sā /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18742692 (0.049):
āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyano saptāhopasampanno ṛddhibalatāṃ ṛddhivaśitaṃ / ca anuprāpuṇe catvāri ca pratisaṃvidāni sākṣīkare / āyuṣmāṃ ca śāriputro
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9556679 (0.050):
patnyaḥ pānnejanairudāyanti catasraśca jāyāḥ kumārī pañcamī catvāri ca / śatānyanucarīṇām / niṣth\iteṣu pānnejaneṣu mahiṣīmaśvāyopanipādayantyathaināvadhivāsena
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21815259 (0.053):
ṛtuśatāni jīvan dvādaśa māsaśatāni jīvati, catvāri hemantānāṃ, catvāri / grīṣmāṇāṃ, catvāri varṣāṇāṃ. dvādaśa māsaśatāni (GBM 1704.5) jīvaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22511724 (0.056):
mahāntyetānyeva catvāri vratānyetāni catvāri vratānāṃ vratānyetānyeva / catvāri / kyānyetāni catvāri kyānāṃ kyānyeta eva catvāro'rkā ete catvāro'rkāṇāmarkāḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364426 (0.064):
grāmīṇānāṃ bhāṣaṇe viṭhur vā viṭhar kāṭh nāma bhavatīti || / 9. Śāradā Devī
gūḍheṅgitānayad guptiṃ bhūpālapramayādikam // JRt_264 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424763 (0.0):
atha Śāhmerabhītyā śrīKoṭā catvāry ahāni sā / / gūḍheṅgitānayad guptiṃ bhūpālapramayādikam // JRt_264 //
śāhmero matsutadvārā sāmrājyaṃ svīkarotu mā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424769 (0.0):
gūḍheṅgitānayad guptiṃ bhūpālapramayādikam // JRt_264 // / Śāhmero matsutadvārā sāmrājyaṃ svīkarotu mā" /"
iti jyāyāṃsam utsṛjya bālatvāc ca paraṃ sutam // JRt_265 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424778 (0.0):
Śāhmero matsutadvārā sāmrājyaṃ svīkarotu mā" / / iti jyāyāṃsam utsṛjya bālatvāc ca paraṃ sutam // JRt_265 //"
putrasnehena vṛddhatvadoṣeṇa ca vimohitā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424784 (0.0):
iti jyāyāṃsam utsṛjya bālatvāc ca paraṃ sutam // JRt_265 // / putrasnehena vṛddhatvadoṣeṇa ca vimohitā /
avaruddham anicchantī śrīkoṭā mahiṣī tataḥ // JRt_266 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424789 (0.0):
putrasnehena vṛddhatvadoṣeṇa ca vimohitā / / avaruddham anicchantī śrīKoṭā mahiṣī tataḥ // JRt_266 //
strībhāvād bandhubhāvāc ca lavanyair upabṛṃhitā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424795 (0.0):
avaruddham anicchantī śrīKoṭā mahiṣī tataḥ // JRt_266 // / strībhāvād bandhubhāvāc ca Lavanyair upabṛṃhitā /
asāntvayat svayaṃ bhūmiṃ vidhavāṃ svāṃ sakhīm iva // JRt_267 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424803 (0.0):
strībhāvād bandhubhāvāc ca Lavanyair upabṛṃhitā / / asāntvayat svayaṃ bhūmiṃ vidhavāṃ svāṃ sakhīm iva // JRt_267 //
[Ps-JRT 13] / sā rājñī śuklapratipadvītabhītā bhavanty atha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424811 (0.0):
asāntvayat svayaṃ bhūmiṃ vidhavāṃ svāṃ sakhīm iva // JRt_267 // / [Ps-JRT 13]
rājānaṃ gurubhis svīyaiś carameṣṭim avāpipat // JRt_B.303 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424818 (0.0):
sā rājñī śuklapratipadvītabhītā bhavanty atha / / rājānaṃ gurubhis svīyaiś carameṣṭim avāpipat // JRt_B.303 //
pūrvopakārasmaraṇāc chāhamerādayo 'khilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424821 (0.0):
rājānaṃ gurubhis svīyaiś carameṣṭim avāpipat // JRt_B.303 // / pūrvopakārasmaraṇāc Chāhamerādayo 'khilāḥ /
tāṃ prāṇamann amātyās svāṃ cāndrīm iva navāṃ kalām // JRt_268 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424832 (0.0):
pūrvopakārasmaraṇāc Chāhamerādayo 'khilāḥ / / tāṃ prāṇamann amātyās svāṃ cāndrīm iva navāṃ kalām // JRt_268 //
śamayantyā rajas sarvaṃ tāpāpahatidakṣayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424838 (0.0):
tāṃ prāṇamann amātyās svāṃ cāndrīm iva navāṃ kalām // JRt_268 // / śamayantyā rajas sarvaṃ tāpāpahatidakṣayā /
tayā nidāghavṛṣṭyeva latās saṃvardhitāḥ prajāḥ // JRt_269 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424843 (0.0):
śamayantyā rajas sarvaṃ tāpāpahatidakṣayā / / tayā nidāghavṛṣṭyeva latās saṃvardhitāḫ prajāḥ // JRt_269 //
śāhmerāt svodayabhraṃśaśaṅkinī bhaṭṭabhikṣaṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424849 (0.0):
tayā nidāghavṛṣṭyeva latās saṃvardhitāḫ prajāḥ // JRt_269 // / Śāhmerāt svodayabhraṃśaśaṅkinī bhaṭṭaBhikṣaṇam /
tadudrekavināśārthaṃ mānaṃ devī nināya sā // JRt_270 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424857 (0.0):
tadudrekavināśārthaṃ mānaṃ devī nināya sā // JRt_270 //
dustareṣu mahābhītijalapūreṣu sā tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424863 (0.0):
tadudrekavināśārthaṃ mānaṃ devī nināya sā // JRt_270 // / dustareṣu mahābhītijalapūreṣu sā tataḥ /
tatprajñānāvam āruhya kāryapāraṃ paraṃ yayau // JRt_271 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424873 (0.0):
dustareṣu mahābhītijalapūreṣu sā tataḥ / / tatprajñānāvam āruhya kāryapāraṃ paraṃ yayau // JRt_271 //
antas sehe na śāhmeras taddattaṃ bhikṣaṇodayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424879 (0.0):
tatprajñānāvam āruhya kāryapāraṃ paraṃ yayau // JRt_271 // / antas sehe na Śāhmeras taddattaṃ Bhikṣaṇodayam /
mānavantas sahante hi cchāyāsāmyaṃ kathañcana // JRt_272 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424885 (0.0):
antas sehe na Śāhmeras taddattaṃ Bhikṣaṇodayam / / mānavantas sahante hi cchāyāsāmyaṃ kathañcana // JRt_272 //
vartate dhūmatāpādilakṣaṇaṃ jātavedasaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424891 (0.0):
mānavantas sahante hi cchāyāsāmyaṃ kathañcana // JRt_272 // / vartate dhūmatāpādilakṣaṇaṃ jātavedasaḥ /
dhīmato 'sya na kiñcit tu roṣaliṅgam alakṣyata // JRt_273 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424900 (0.0):
vartate dhūmatāpādilakṣaṇaṃ jātavedasaḥ / / dhīmato 'sya na kiñcit tu roṣaliṅgam alakṣyata // JRt_273 //
chalābhinītarogeṇa śāhamereṇa dhīmatā / / pratyāsannavināśatvam ātmanas samakathyata // JRt_274 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424911 (0.0):
dhīmato 'sya na kiñcit tu roṣaliṅgam alakṣyata // JRt_273 // / chalābhinītarogeṇa Śāhamereṇa dhīmatā /
tasyātha pratyavekṣārtham avatārādibhis saha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424914 (0.043):
tasyātha pratyavekṣārtham Avatārādibhis saha /
vyasarji koṭayā devyā sa śrīmān bhaṭṭabhikṣaṇaḥ // JRt_275 //
svedaḥ kupitapittasya hito no veti vādibhiḥ /
sampraveśān nyaṣidhyanta dvāssthais tadanuyāyinaḥ // JRt_276 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424939 (0.0):
sampraveśān nyaṣidhyanta dvāssthais tadanuyāyinaḥ // JRt_276 //
tau bhikṣaṇāvatārau dvau tatsamīpam avikṣatām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424944 (0.0):
sampraveśān nyaṣidhyanta dvāssthais tadanuyāyinaḥ // JRt_276 // / tau BhikṣaṇĀvatārau dvau tatsamīpam avikṣatām /
sāṅkaṭyād iva tatprāṇarakṣiṇyo devatā na tu // JRt_277 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424952 (0.0):
tau BhikṣaṇĀvatārau dvau tatsamīpam avikṣatām /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695953 (0.003):
yadaṅgaśo / vikṛtto bhavati tatprāṇodānābhyāṃ saṃdadhāti deva tvaṣṭarbhūri te
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4926378 (0.012):
*{1/244: E1,2,5,6 om. ato na śarīraguṇāḥ prāṇādayaḥ}* / *{1/245: E2: 1,73; E5: 1,209; E6: 1,14}* / *{1/246: E1,2,5,6, TA, A; M.pari.: vadāmaḥ; TB, TC: brūmaḥ}*
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737007 (0.012):
prāṇasamarṣaṇādyupakartari apakartṛtvarūpasāddaśyabalenetyarthaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18151840 (0.021):
vetālā kṣitipālāśca na kasya prāṇahāriṇah // KAvk_11.103 //
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21253803 (0.032):
adantādavyayībhāvāttṛtīyāsaptamyorbahulamambhāvaḥ syāt / adhigopam, / adhigopena, adhigope vā / kṛṣṇasya samīpam upakṛṣṇam / madrāṇāṃ samṛddhiḥ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3351832 (0.038):
prāṇena sarvakāryakaraṇāśrayeṇopalakṣitā prāṇa ityucyate sadākhyā parā / devatā / / prāṇasya prāṇaṃ" "prāṇaśarīro bhārūpa"ityādiśruteḥ /"
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5407610 (0.042):
kāraṇam na sidhyati . na hi asamīpam samīpam bhavati . kim tarhi . / asamīpastham samīpastham bhavati . tat tarhi vaktavyam . na vaktavyam .
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4585032 (0.053):
śarīratrāṇakāruṇyātsamīpaṃ nopasarpasi / / yathā tvaṃ kaṇṭakādīnāmasahiṣṇutayā vyathām // BndP_2,23.49 //
anuyuktāmayodantas sa kālena tayor nijaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424958 (0.0):
sāṅkaṭyād iva tatprāṇarakṣiṇyo devatā na tu // JRt_277 // / anuyuktāmayodantas sa kālena tayor nijaiḥ /
gātre nyakhānayac chastrīr ādhīn svasyodakhānayat // JRt_278 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424965 (0.0):
anuyuktāmayodantas sa kālena tayor nijaiḥ / / gātre nyakhānayac chastrīr ādhīn svasyodakhānayat // JRt_278 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17439015 (0.018):
Jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / Dānātakathaneśasya tanūjāya Hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912884 (0.018):
jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / dānātakathaneśasya tanūjāya hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.020):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.020):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
sirābhiś śoṇitaṃ vāṣpaṃ dṛśāṅgais sakalair asūn /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424973 (0.0):
gātre nyakhānayac chastrīr ādhīn svasyodakhānayat // JRt_278 // / sirābhiś śoṇitaṃ vāṣpaṃ dṛśāṅgais sakalair asūn /
tau dvāv amuñcatāṃ sadyas taddveṣaṃ sa ca cetasā // JRt_279 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424980 (0.0):
sirābhiś śoṇitaṃ vāṣpaṃ dṛśāṅgais sakalair asūn / / tau dvāv amuñcatāṃ sadyas taddveṣaṃ sa ca cetasā // JRt_279 //
tad eva vraṇadīpārkapūrṇapātrārdhatacchiraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424988 (0.0):
tau dvāv amuñcatāṃ sadyas taddveṣaṃ sa ca cetasā // JRt_279 // / tad eva vraṇadīpārkapūrṇapātrārdhatacchiraḥ /
rogamokṣocitaṃ snānaṃ sa tayoś śoṇitair vyadhāt // JRt_280 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424997 (0.0):
tad eva vraṇadīpārkapūrṇapātrārdhatacchiraḥ / / rogamokṣocitaṃ snānaṃ sa tayoś śoṇitair vyadhāt // JRt_280 //
bhavannandanasaṃrakṣāparāv etāv ubhāv api / / tayor anyatamaṃ dvārīkṛtyānyam aharad vidhiḥ // JRt_281 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425007 (0.0):
rogamokṣocitaṃ snānaṃ sa tayoś śoṇitair vyadhāt // JRt_280 // / bhavannandanasaṃrakṣāparāv etāv ubhāv api /"
pramītadvijaśokotthatāpaśāntyai jaḍaḥ param /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425015 (0.0):
tayor anyatamaṃ dvārīkṛtyānyam aharad vidhiḥ // JRt_281 // / pramītadvijaśokotthatāpaśāntyai jaḍaḫ param /
paraprāṇān roṣavahnau pradīpte juhuyād iti // JRt_282 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425022 (1.192):
pramītadvijaśokotthatāpaśāntyai jaḍaḫ param / / paraprāṇān roṣavahnau pradīpte juhuyād iti // JRt_282 //"
śāhmeraṃ roddhukāmāṃ tāṃ samarthām api durdhiyaḥ / / koṭādevīm amātyās svā naye buddhiṃ nyavārayan // JRt_283 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425035 (0.0):
Śāhmeraṃ roddhukāmāṃ tāṃ samarthām api durdhiyaḥ / / Koṭādevīm amātyās svā naye buddhiṃ nyavārayan // JRt_283 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425025 (1.192):
paraprāṇān roṣavahnau pradīpte juhuyād iti // JRt_282 // / Śāhmeraṃ roddhukāmāṃ tāṃ samarthām api durdhiyaḥ /"
kedāram iva kulyā sā pānīyena maharddhinā / / lokam āpyāyayām āsa sāmrājyotpalacandrikā // JRt_284 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425047 (0.0):
Koṭādevīm amātyās svā naye buddhiṃ nyavārayan // JRt_283 // / kedāram iva kulyā sā pānīyena maharddhinā /
ājñāvyatikramāj jātu kampanādhipatiṃ prati / / yuyutsur akarod yātrām amitrābjaśaśiprabhā // JRt_285 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425061 (0.0):
lokam āpyāyayām āsa sāmrājyotpalacandrikā // JRt_284 // / ājñāvyatikramāj jātu kampanādhipatiṃ prati /
saṅkaṭāt kampaneśas tāṃ kulāyād iva pakṣiṇīm / / jīvagrāhaṃ gṛhītvātha kārāpañjaram ānayat // JRt_286 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425073 (0.0):
yuyutsur akarod yātrām amitrābjaśaśiprabhā // JRt_285 // / saṅkaṭāt kampaneśas tāṃ kulāyād iva pakṣiṇīm /
mantrī kumārabhaṭṭākhyas tasyās sacivapuṃgavaḥ / / tanmokṣasiddhaye 'kārṣīt tadāmātyaiś chalāt kalim // JRt_287 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425079 (0.0):
jīvagrāhaṃ gṛhītvātha kārāpañjaram ānayat // JRt_286 // / mantrī Kumārabhaṭṭākhyas tasyās sacivapuṃgavaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425087 (0.0):
mantrī Kumārabhaṭṭākhyas tasyās sacivapuṃgavaḥ / / tanmokṣasiddhaye 'kārṣīt tadāmātyaiś chalāt kalim // JRt_287 //
rājñyāḥ puṃbhāvamātreṇa bhinnam ākārasannibham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425093 (0.0):
tanmokṣasiddhaye 'kārṣīt tadāmātyaiś chalāt kalim // JRt_287 // / rājñyāḫ puṃbhāvamātreṇa bhinnam ākārasannibham /
kamaṇḍalukaraṃ kañcit so 'dhād vidyārthinaṃ śiśum // JRt_288 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425100 (0.0):
rājñyāḫ puṃbhāvamātreṇa bhinnam ākārasannibham / / kamaṇḍalukaraṃ kañcit so 'dhād vidyārthinaṃ śiśum // JRt_288 //
gatvā sa kampanādhīśaṃ dhīpraśaṃsāvimaṇḍitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425107 (0.0):
kamaṇḍalukaraṃ kañcit so 'dhād vidyārthinaṃ śiśum // JRt_288 // / gatvā sa kampanādhīśaṃ dhīpraśaṃsāvimaṇḍitaḥ /
sauṣṭhavaudāryasampattiśālinīṃ vācam abhyadhāt // JRt_289 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425114 (0.0):
gatvā sa kampanādhīśaṃ dhīpraśaṃsāvimaṇḍitaḥ / / sauṣṭhavaudāryasampattiśālinīṃ vācam abhyadhāt // JRt_289 //
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7325777 (0.049):
dviṣām+vighātāya vidhātum+icchatas+rahasi+anujñām+adhigamya bhūbhṛtas+ / / sa sauṣṭhavaudāryaviśeṣaśālinīm+viniścitārthām+iti vācam+ādadhe //
svaśiro malinīkṛtya jīvatāṃ yoṣidājñayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425121 (0.0):
sauṣṭhavaudāryasampattiśālinīṃ vācam abhyadhāt // JRt_289 // / svaśiro malinīkṛtya jīvatāṃ yoṣidājñayā /"
puruṣatvaṃ tvayā svāmin kṛtārthīkriyate 'dya naḥ // JRt_290 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425129 (0.0):
svaśiro malinīkṛtya jīvatāṃ yoṣidājñayā / / puruṣatvaṃ tvayā svāmin kṛtārthīkriyate 'dya naḥ // JRt_290 //"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429022 (0.061):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo Hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902939 (0.061):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429802 (0.061):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḫ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika Uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903717 (0.061):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḥ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421409 (0.064):
Lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 // / [Ps-JRT 2] / tatra hetur Lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895379 (0.064):
lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 // / [Ps-JRT 2] / tatra hetur lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef /
[Ps-JRT 14] / strītvāt kātaracittāyā dānabhogotsavadviṣaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425139 (0.0):
puruṣatvaṃ tvayā svāmin kṛtārthīkriyate 'dya naḥ // JRt_290 // / [Ps-JRT 14]
rājñyā bandhuṣu sainyāntar draviṇaṃ vartate mahat // JRt_B.327 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425146 (0.0):
strītvāt kātaracittāyā dānabhogotsavadviṣaḥ / / rājñyā bandhuṣu sainyāntar draviṇaṃ vartate mahat // JRt_B.327 //
gatvā tvadājñayā kārāṃ tasyās tarjanasāntvanaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425153 (0.0):
rājñyā bandhuṣu sainyāntar draviṇaṃ vartate mahat // JRt_B.327 // / gatvā tvadājñayā kārāṃ tasyās tarjanasāntvanaiḥ /
dhanaṃ janas tvadīyo 'yaṃ svāmisātkartum icchati // JRt_291 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425158 (0.0):
gatvā tvadājñayā kārāṃ tasyās tarjanasāntvanaiḥ / / dhanaṃ janas tvadīyo 'yaṃ svāmisātkartum icchati // JRt_291 //
strītvād aśaktā dātuṃ sā samacaiṣīd dhanaṃ yataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425166 (0.0):
dhanaṃ janas tvadīyo 'yaṃ svāmisātkartum icchati // JRt_291 // / strītvād aśaktā dātuṃ sā samacaiṣīd dhanaṃ yataḥ /"
vyasṛjat kampaneśas taṃ kārām evaṃ vimohitaḥ // JRt_292 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425172 (0.0):
strītvād aśaktā dātuṃ sā samacaiṣīd dhanaṃ yataḥ / / vyasṛjat kampaneśas taṃ kārām evaṃ vimohitaḥ // JRt_292 //"
kārāyā nirgamiṣyantīṃ devīṃ koṭām ivekṣitum / / tatkālam eva sandhyāgāj jagadrañjanakovidā // JRt_293 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425178 (0.0):
vyasṛjat kampaneśas taṃ kārām evaṃ vimohitaḥ // JRt_292 // / kārāyā nirgamiṣyantīṃ devīṃ Koṭām ivekṣitum /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425185 (0.0):
kārāyā nirgamiṣyantīṃ devīṃ Koṭām ivekṣitum / / tatkālam eva sandhyāgāj jagadrañjanakovidā // JRt_293 //
sandhyāvandanayogyāmbuvāhinā vaṭunā saha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425191 (0.0):
tatkālam eva sandhyāgāj jagadrañjanakovidā // JRt_293 // / sandhyāvandanayogyāmbuvāhinā vaṭunā saha /
asau kārām avikṣac ca rājñyāś niraguś śucaḥ // JRt_294 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425198 (0.0):
sandhyāvandanayogyāmbuvāhinā vaṭunā saha / / asau kārām avikṣac ca rājñyāś niraguś śucaḥ // JRt_294 //
rājñīveṣabhṛtaṃ tatra sthāpayitvā vaṭuṃ sa tam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425203 (0.0):
asau kārām avikṣac ca rājñyāś niraguś śucaḥ // JRt_294 // / rājñīveṣabhṛtaṃ tatra sthāpayitvā vaṭuṃ sa tam /
tadveṣadhāriṇīṃ koṭām anvādāya viniryayau // JRt_295 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425210 (0.0):
rājñīveṣabhṛtaṃ tatra sthāpayitvā vaṭuṃ sa tam / / tadveṣadhāriṇīṃ Koṭām anvādāya viniryayau // JRt_295 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674741 (0.056):
prasenajitā | aṭavīgatā tatrāpy amanuṣyair manuṣyaveṣadhāribhiḥ pravāryate / | tayā evaṃ pravāryamāṇayā bhagavān saśrāvakasaṃghas traimāsyam upasthitaś
rakṣitāro 'pi nājānaṃs tad yāvat tāvad eva sā / / kampanādhipatiṃ cakre svacakrebhaśakṛtkarim // JRt_296 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425224 (0.0):
tadveṣadhāriṇīṃ Koṭām anvādāya viniryayau // JRt_295 // / rakṣitāro 'pi nājānaṃs tad yāvat tāvad eva sā /
sā brāhmaṇakumāreṇa mocitā bhaṭṭabhikṣaṇāt / / ekadantahatāreḥ kiṃ nānyenebhamukhād bhavet // JRt_297 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425238 (0.0):
ekadantahatāreẖ kiṃ nānyenebhamukhād bhavet // JRt_297 //
tayānapodito 'py aujjhi śāhmero naiva śaṅkayā / / kṛtavairās samarthena prājñā naiva hy udāsate // JRt_298 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425250 (0.0):
ekadantahatāreẖ kiṃ nānyenebhamukhād bhavet // JRt_297 // / tayānapodito 'py aujjhi Śāhmero naiva śaṅkayā /
na prāsīdan na cākupyat tasmin sā balaśālini /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425256 (0.0):
kṛtavairās samarthena prājñā naiva hy udāsate // JRt_298 // / na prāsīdan na cākupyat tasmin sā balaśālini /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.046):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.046):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912884 (0.051):
jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / dānātakathaneśasya tanūjāya hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17439015 (0.051):
Jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / Dānātakathaneśasya tanūjāya Hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
ghṛṇā pramādasahitā vināśaprathamāṅkuraḥ // JRt_299 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425263 (0.0):
na prāsīdan na cākupyat tasmin sā balaśālini / / ghṛṇā pramādasahitā vināśaprathamāṅkuraḥ // JRt_299 //
[Ps-JRT 16] / devyā vāsaṃ vimuñcantyās tasyā dhanarasāśrayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425271 (0.0):
ghṛṇā pramādasahitā vināśaprathamāṅkuraḥ // JRt_299 // / [Ps-JRT 16]
śāhmere viṣavallīva drohadhīr abhyavardhata // JRt_B.337 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425277 (0.0):
devyā vāsaṃ vimuñcantyās tasyā dhanarasāśrayam / / Śāhmere viṣavallīva drohadhīr abhyavardhata // JRt_B.337 //
vardhano 'nyatarasyābhūt pakṣo 'nyasya kṣayāvahaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425281 (0.0):
Śāhmere viṣavallīva drohadhīr abhyavardhata // JRt_B.337 // / vardhano 'nyatarasyābhūt pakṣo 'nyasya kṣayāvahaḥ /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788554 (0.062):
atiśāyayet, ato na doṣāvaha iti vācyam/ evaṃ hi sati mahārājaṃ kam api
koṭāśāhmerayor asti kṣitimārutayor iva // JRt_B.338 //
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788554 (0.057):
atiśāyayet, ato na doṣāvaha iti vācyam/ evaṃ hi sati mahārājaṃ kam api
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425290 (0.063):
KoṭāŚāhmerayor asti kṣitimārutayor iva // JRt_B.338 // / Jayāpīḍapuraṃ yāntyāṃ tasyāṃ kāryānurodhataḥ /
jayāpīḍapuraṃ yāntyāṃ tasyāṃ kāryānurodhataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425297 (0.0):
KoṭāŚāhmerayor asti kṣitimārutayor iva // JRt_B.338 // / Jayāpīḍapuraṃ yāntyāṃ tasyāṃ kāryānurodhataḥ /
śāhamero balī jātu nagaraṃ svīcakāra saḥ // JRt_300 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425302 (0.0):
Jayāpīḍapuraṃ yāntyāṃ tasyāṃ kāryānurodhataḥ / / Śāhamero balī jātu nagaraṃ svīcakāra saḥ // JRt_300 //
tasmiṃl lavanyalokena gṛhītājñe balīyasi / / rājñī samavṛṇot koṭṭadvāraṃ saha jayāśayā // JRt_301 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425316 (0.0):
Śāhamero balī jātu nagaraṃ svīcakāra saḥ // JRt_300 // / tasmiṃl Lavanyalokena gṛhītājñe balīyasi /
[Ps-JRT 17] / nivṛttanetracārasya capalatvaikakāraṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425323 (0.0):
rājñī samavṛṇot koṭṭadvāraṃ saha jayāśayā // JRt_301 // / [Ps-JRT 17]
ākhur bilagato votoś śāhamerasya sābhavat // JRt_B.341 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425332 (0.0):
nivṛttanetracārasya capalatvaikakāraṇam / / ākhur bilagato votoś Śāhamerasya sābhavat // JRt_B.341 //
niruddhe balinā koṭaguhābhre matiśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425338 (0.0):
ākhur bilagato votoś Śāhamerasya sābhavat // JRt_B.341 // / niruddhe balinā koṭaguhābhre matiśālinā /
nṛsiṃhenābhajat koṭā sṛgālīva muhur bhayam // JRt_302 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425344 (0.0):
niruddhe balinā koṭaguhābhre matiśālinā / / nṛsiṃhenābhajat Koṭā sṛgālīva muhur bhayam // JRt_302 //
[Ps-JRT 18] / tuṅgatvaṃ maṅgalāsaṅgam abhaṅgurataraśriyam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425352 (0.0):
nṛsiṃhenābhajat Koṭā sṛgālīva muhur bhayam // JRt_302 // / [Ps-JRT 18]
rājyāṅgaiś ca nijāṅgaiś ca dattai rājñī karotu me // JRt_B.343 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425361 (0.0):
tuṅgatvaṃ maṅgalāsaṅgam abhaṅgurataraśriyam / / rājyāṅgaiś ca nijāṅgaiś ca dattai rājñī karotu me // JRt_B.343 //"
adhyaśetatarāṃ rājñī matputrāṇāṃ na kevalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425367 (0.0):
rājyāṅgaiś ca nijāṅgaiś ca dattai rājñī karotu me // JRt_B.343 // / adhyaśetatarāṃ rājñī matputrāṇāṃ na kevalam /
prāṇānām api caiśvaryaṃ ślāghyā sukhaparamparā // JRt_B.344 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425372 (0.0):
adhyaśetatarāṃ rājñī matputrāṇāṃ na kevalam / / prāṇānām api caiśvaryaṃ ślāghyā sukhaparamparā // JRt_B.344 //"
siṃhāsane mayā sākaṃ śriyā sākaṃ mamorasi /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425379 (0.0):
prāṇānām api caiśvaryaṃ ślāghyā sukhaparamparā // JRt_B.344 // / "siṃhāsane mayā sākaṃ śriyā sākaṃ mamorasi /"
kṣamayā saha citte me rājñī niviśatāṃ svayam // JRt_303 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425387 (0.0):
siṃhāsane mayā sākaṃ śriyā sākaṃ mamorasi / / kṣamayā saha citte me rājñī niviśatāṃ svayam" // JRt_303 //"
tām evamādisandeśair mugdhāṃ sammohya yatnataḥ / / haste cakāra koṭakṣmāṃ koṭādevīṃ ca buddhimān // JRt_304 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425394 (0.0):
kṣamayā saha citte me rājñī niviśatāṃ svayam // JRt_303 // / tām evamādisandeśair mugdhāṃ sammohya yatnataḥ /"
ekasmiñ śayane rātrim ativāhya tayā samam / / sa prātar utthito jātu tīkṣṇair devīm arodhayat // JRt_305 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425405 (0.0):
haste cakāra koṭakṣmāṃ Koṭādevīṃ ca buddhimān // JRt_304 // / ekasmiñ śayane rātrim ativāhya tayā samam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425412 (0.0):
ekasmiñ śayane rātrim ativāhya tayā samam / / sa prātar utthito jātu tīkṣṇair devīm arodhayat // JRt_305 //
varṣe pañcadaśe śukladaśamyāṃ nabhasas tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425419 (0.0):
sa prātar utthito jātu tīkṣṇair devīm arodhayat // JRt_305 // / varṣe pañcadaśe śukladaśamyāṃ nabhasas tataḥ /
tāreva nabhaso rājyād rājñī bhraṃśam alabdha sā // JRt_306 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425425 (0.0):
varṣe pañcadaśe śukladaśamyāṃ nabhasas tataḥ / / tāreva nabhaso rājyād rājñī bhraṃśam alabdha sā // JRt_306 //
tatputrāv api tau dvau sa karaṇīyavicakṣaṇaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425430 (0.0):
tāreva nabhaso rājyād rājñī bhraṃśam alabdha sā // JRt_306 // / tatputrāv api tau dvau sa karaṇīyavicakṣaṇaḥ /
babandha bandhusambandhikalpavṛkṣo bhaṭāgraṇīḥ // JRt_307 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425438 (0.0):
tatputrāv api tau dvau sa karaṇīyavicakṣaṇaḥ / / babandha bandhusambandhikalpavṛkṣo bhaṭāgraṇīḥ // JRt_307 //
16) Shams ad-Dīn ibn Ṭāhir Mirzā (Shāh Mīr) (LS 4415-4418)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425449 (0.0):
babandha bandhusambandhikalpavṛkṣo bhaṭāgraṇīḥ // JRt_307 // / 16) Šams ad-Dīn ibn Ṭāhir Mirzā (Šāh Mīr) (LS 4415-4418)
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26390633 (0.041):
tatprastyānaṃ svaṃ vapuḥ projjhatīva // 1.655 // / idaṃbhāvaḥ so 'yaṃ vigalitumanā no vigalito
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3xu.htm.txt) 13161004 (0.043):
aprāptasaṃtoṣam+asaṃvibhaktasambhuktasarvasvam+anuplaveṣu & / atha+ādiśati+arpitasārakośas+prakāmapātheyaparigrahāya // Rc_3.45 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18214549 (0.046):
nādidāsīdaditsīt tu saumukhvāt svaṃ svam arthavat // Saund_2.18 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9623878 (0.047):
atra niśvāsasya svarūpamevotprekṣyaṃ, na tu hetuḥ phalaṃ vā /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28191068 (0.050):
bodhyam/ / 1. svāśrayatveti/ svaṃ / ekatvam, tadāśrayatvaṃ prakṛtyarthe paśau, evaṃ svaṃ ekatvaṃ tadvṛttiḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189518 (0.054):
śaṅkāyāmanvayaḥ/ / 1. svaviṣayetyādi/ / svaṃ vvavasthāpanecchā tadviṣayaḥ vyavasthāpanaṃ tatsamānakartṛkatvaṃ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428198 (0.055):
āliṅgya nākavanitās stanaunnatyam apīphalat // JRt_463 // / 20) Quṭb-ad-Dīn (LS 4449-4465)
svaṃ rūpaṃ cidacidbhir ebhir abhito vyañjat svayaṃ nirmitair yasyonmīlati
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425458 (0.0):
16) Šams ad-Dīn ibn Ṭāhir Mirzā (Šāh Mīr) (LS 4415-4418) / svaṃ rūpaṃ cidacidbhir ebhir abhito vyañjat svayaṃ nirmitair yasyonmīlati
deśakālakalanākallolitaṃ tan mahaḥ / / ātmā vāstu śivo 'stu vāstv atha haris so 'py ātmabhūr astu vā buddho vāstu
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425474 (0.0):
svaṃ rūpaṃ cidacidbhir ebhir abhito vyañjat svayaṃ nirmitair yasyonmīlati / deśakālakalanākallolitaṃ tan mahaḥ /
jino 'stu vā bhagavate tasmai namaḥ karmaṇe // JRt_308 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425478 (1.788):
ātmā vāstu śivo 'stu vāstv atha haris so 'py ātmabhūr astu vā buddho vāstu / jino 'stu vā bhagavate tasmai namaẖ karmaṇe // JRt_308 //
bhiyaṃ lavanyalokeṣu kīrtiṃ dikṣu mahīṃ bhuje /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425486 (0.045):
bhiyaṃ Lavanyalokeṣu kīrtiṃ dikṣu mahīṃ bhuje / / Lakṣmīṃ vakṣasi Koṭāṃ ca kārāyāṃ sa tato vyadhāt // JRt_309 //
lakṣmīṃ vakṣasi koṭāṃ ca kārāyāṃ sa tato vyadhāt // JRt_309 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425496 (0.0):
bhiyaṃ Lavanyalokeṣu kīrtiṃ dikṣu mahīṃ bhuje / / Lakṣmīṃ vakṣasi Koṭāṃ ca kārāyāṃ sa tato vyadhāt // JRt_309 //
nītvāvasthāntaraṃ daussthyaśamāt kaśmīramaṇḍalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425498 (0.0):
Lakṣmīṃ vakṣasi Koṭāṃ ca kārāyāṃ sa tato vyadhāt // JRt_309 // / nītvāvasthāntaraṃ daussthyaśamāt Kaśmīramaṇḍalam /
śrīśaṃśadīna ity ākhyām anyāṃ svasya vyadhān nṛpaḥ // JRt_310 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425512 (0.0):
śrīŚaṃśadīna ity ākhyām anyāṃ svasya vyadhān nṛpaḥ // JRt_310 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427250 (0.050):
alolaśrīḫ purīṃ Lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901181 (0.050):
alolaśrīḥ purīṃ lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
[Ps-JRT 19] / rājā satīsaraḥkṣoṇiśuktimuktāmaṇis tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425514 (0.0):
śrīŚaṃśadīna ity ākhyām anyāṃ svasya vyadhān nṛpaḥ // JRt_310 // / [Ps-JRT 19]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425521 (0.0):
rājā Satīsaraẖkṣoṇiśuktimuktāmaṇis tataḥ / / arthacintāmaṇir vairiratnavajramaṇir babhau // JRt_B.353 //
arthacintāmaṇir vairiratnavajramaṇir babhau // JRt_B.353 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425528 (0.0):
rājā Satīsaraẖkṣoṇiśuktimuktāmaṇis tataḥ / / arthacintāmaṇir vairiratnavajramaṇir babhau // JRt_B.353 //
mahābale bhuje tasya kāṣṭhoddīpanaśālinaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425535 (0.0):
arthacintāmaṇir vairiratnavajramaṇir babhau // JRt_B.353 // / mahābale bhuje tasya kāṣṭhoddīpanaśālinaḥ /
maurvīkiṇaḥ pratāpāgner adhūmayad anantaram // JRt_311 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425541 (0.0):
mahābale bhuje tasya kāṣṭhoddīpanaśālinaḥ / / maurvīkiṇaḫ pratāpāgner adhūmayad anantaram // JRt_311 //
prāharan mantriṇāṃ rājā saṃśayaṃ na tu tasya te /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425546 (0.0):
maurvīkiṇaḫ pratāpāgner adhūmayad anantaram // JRt_311 // / prāharan mantriṇāṃ rājā saṃśayaṃ na tu tasya te /
bhinatty anyān maṇīn vajro nānyaratnāni taṃ punaḥ // JRt_312 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425556 (0.0):
prāharan mantriṇāṃ rājā saṃśayaṃ na tu tasya te / / bhinatty anyān maṇīn vajro nānyaratnāni taṃ punaḥ // JRt_312 //
[Ps-JRT 20] / rājyādhikārān akhilān strībhāvād dussahān svayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425565 (0.0):
bhinatty anyān maṇīn vajro nānyaratnāni taṃ punaḥ // JRt_312 // / [Ps-JRT 20]
yeṣu viśvāsapātreṣu śrīkoṭā svayam arpipat // JRt_B.356 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425572 (0.0):
rājyādhikārān akhilān strībhāvād dussahān svayam / / yeṣu viśvāsapātreṣu śrīKoṭā svayam arpipat // JRt_B.356 //
Candragomin: Sisyalekha (cansisyu.htm.txt) 18130406 (0.047):
vistīrṇanimnavimalaprakaṭāśrayeṣu pātreṣu sarvaparimardasaheṣu yeṣu | / tatsaṃsthitaṃ bhavati sarvajanopakāraṃ x x x x x x x x x x x x x x || Śl_8
tejomahimneva ravis tamāṃsīva guhāntarāt / JRt_B.357ab /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425578 (0.0):
yeṣu viśvāsapātreṣu śrīKoṭā svayam arpipat // JRt_B.356 // / tejomahimneva ravis tamāṃsīva guhāntarāt / JRt_B.357ab /
sa rājā rājato rājasthānīyān kāṣṭhavāṭagān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425586 (0.0):
tejomahimneva ravis tamāṃsīva guhāntarāt / JRt_B.357ab / / sa rājā rājato Rājasthānīyān Kāṣṭhavāṭagān /
bhayāt tato 'pi vidrāvya ślāghanīyayaśā babhau // JRt_313 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425594 (0.0):
sa rājā rājato Rājasthānīyān Kāṣṭhavāṭagān / / bhayāt tato 'pi vidrāvya ślāghanīyayaśā babhau // JRt_313 //
[Ps-JRT 21] / yatra sandhyātapasy eva lavanyais timirair iva /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425598 (0.0):
bhayāt tato 'pi vidrāvya ślāghanīyayaśā babhau // JRt_313 // / [Ps-JRT 21]
arodhi rucisañcāras svāmino balaśālibhiḥ //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425603 (0.0):
yatra sandhyātapasy eva Lavanyais timirair iva / / arodhi rucisañcāras svāmino balaśālibhiḥ //
kaśmīramaṇḍalaṃ caṇḍaśauryadaṇḍitavidviṣā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425612 (1.192):
Kaśmīramaṇḍalaṃ caṇḍaśauryadaṇḍitavidviṣā /
kramāgatam ivāśeṣaṃ kṣaṇāt tena vaśīkṛtam // b 358a-h // / hṛtveva hṛdayāt kampaṃ sampadāpi tadā sa ca /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425623 (0.0):
Kaśmīramaṇḍalaṃ caṇḍaśauryadaṇḍitavidviṣā / / kramāgatam ivāśeṣaṃ kṣaṇāt tena vaśīkṛtam // B 358a-h //
vāmetareṇa lokasya bāhunā nayanena ca // JRt_B.359 // / ciraṃ dhuraṃ parinyasya putrayos svād anūnayoḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425633 (0.0):
hṛtveva hṛdayāt kampaṃ sampadāpi tadā sa ca / / vāmetareṇa lokasya bāhunā nayanena ca // JRt_B.359 //
nayocchritayaśā rājyaṃ sukhaṃ bhuṅkte sma bhūpatiḥ // JRt_314 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425643 (0.0):
ciraṃ dhuraṃ parinyasya putrayos svād anūnayoḥ / / nayocchritayaśā rājyaṃ sukhaṃ bhuṅkte sma bhūpatiḥ // JRt_314 //
sapañcavāsarān bhuktvā trīn abdān medinīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425651 (0.0):
nayocchritayaśā rājyaṃ sukhaṃ bhuṅkte sma bhūpatiḥ // JRt_314 // / sapañcavāsarān bhuktvā trīn abdān medinīpatiḥ /
aṣṭādaśe 'bde rākāyām āṣāḍhyāṃ sa vyapadyata // JRt_315 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425656 (0.0):
sapañcavāsarān bhuktvā trīn abdān medinīpatiḥ / / aṣṭādaśe 'bde rākāyām āṣāḍhyāṃ sa vyapadyata // JRt_315 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905535 (0.053):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422274 (0.063):
bhuktvā dvāṣaṣṭavarṣe 'tha pauṣānte sa vyapadyata // JRt_117 // / 11) Siṃhadeva (LS 4362-4377) / Kajjalopadravāt tasmāl Ledarīmātranāyakaḥ /
17) Gamshīd (LS 4418-4420) / atha prathamasāmantais sammatājñas sa jyaṃśiraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425666 (0.0):
17) Ǧamšīd (LS 4418-4420) / atha prathamasāmantais sammatājñas sa Jyaṃśiraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422275 (0.038):
bhuktvā dvāṣaṣṭavarṣe 'tha pauṣānte sa vyapadyata // JRt_117 // / 11) Siṃhadeva (LS 4362-4377) / Kajjalopadravāt tasmāl Ledarīmātranāyakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905536 (0.038):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895212 (0.053):
bhādraśukladaśamyāṃ sa tasya putro vyapadyata // JRt_49 // / 4) Voppadeva (LS 4247-4256) / voppadevābhidhaḥ paurair yogyālābhān nṛpaḥ kṛtaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421237 (0.058):
bhādraśukladaśamyāṃ sa tasya putro vyapadyata // JRt_49 // / 4) Voppadeva (LS 4247-4256)
satīsaraḥkṣitirakṣām akṣāmaśrīr aṭaṅkayat // JRt_316 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425675 (0.0):
Satīsaraẖkṣitirakṣām akṣāmaśrīr aṭaṅkayat // JRt_316 //
rājyatoraṇasaṃvāhastambhābhyāṃ dharaṇīpateḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425681 (0.0):
Satīsaraẖkṣitirakṣām akṣāmaśrīr aṭaṅkayat // JRt_316 // / rājyatoraṇasaṃvāhastambhābhyāṃ dharaṇīpateḥ /
anujo balabuddhibhyām agamac chaṅkanīyatāṃ // JRt_317 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425688 (0.0):
rājyatoraṇasaṃvāhastambhābhyāṃ dharaṇīpateḥ / / anujo balabuddhibhyām agamac chaṅkanīyatāṃ // JRt_317 //
naiva dānaṃ na cādānaṃ nigrahaṃ nāpy anugraham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425695 (0.0):
anujo balabuddhibhyām agamac chaṅkanīyatāṃ // JRt_317 // / naiva dānaṃ na cādānaṃ nigrahaṃ nāpy anugraham /
vihāraṃ na na cāhāraṃ rājño nyūnaṃ sa hi vyadhāt // JRt_318 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425704 (0.0):
naiva dānaṃ na cādānaṃ nigrahaṃ nāpy anugraham / / vihāraṃ na na cāhāraṃ rājño nyūnaṃ sa hi vyadhāt // JRt_318 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427250 (0.059):
alolaśrīḫ purīṃ Lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901181 (0.059):
alolaśrīḥ purīṃ lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
[Ps-JRT 22] / vidyāpraṇayavijñānaprajñātiśayaśālinaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425711 (0.0):
vihāraṃ na na cāhāraṃ rājño nyūnaṃ sa hi vyadhāt // JRt_318 // / [Ps-JRT 22]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427250 (0.056):
alolaśrīḫ purīṃ Lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901181 (0.056):
alolaśrīḥ purīṃ lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
yuvarājān mahārājo vayasaivādhiko 'bhavat // JRt_B.365 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425718 (0.0):
vidyāpraṇayavijñānaprajñātiśayaśālinaḥ / / yuvarājān mahārājo vayasaivādhiko 'bhavat // JRt_B.365 //
prāgvad viśvāsasampattim akurvati mahībhuji / / yuvarājo manāk cakre nikaṭasthair viraktadhīḥ // JRt_319 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425731 (0.0):
yuvarājān mahārājo vayasaivādhiko 'bhavat // JRt_B.365 // / prāgvad viśvāsasampattim akurvati mahībhuji /
tadvaimanasyavṛttāntaśravaṇacchidralābhataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425737 (0.0):
yuvarājo manāk cakre nikaṭasthair viraktadhīḥ // JRt_319 // / tadvaimanasyavṛttāntaśravaṇacchidralābhataḥ /
yuvarājaṃ tato rājasthānīyāḥ prāhur añjasā // JRt_320 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425744 (0.011):
tadvaimanasyavṛttāntaśravaṇacchidralābhataḥ / / yuvarājaṃ tato Rājasthānīyāḫ prāhur añjasā // JRt_320 //
āgate vigrahe vyaktiṃ rājasthānīyasaṃśrayāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425749 (0.0):
yuvarājaṃ tato Rājasthānīyāḫ prāhur añjasā // JRt_320 // / āgate vigrahe vyaktiṃ Rājasthānīyasaṃśrayāt /
so 'gād avantinagaraṃ tanmūlasthānam uddhataḥ // JRt_321 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425758 (0.0):
āgate vigrahe vyaktiṃ Rājasthānīyasaṃśrayāt / / so 'gād Avantinagaraṃ tanmūlasthānam uddhataḥ // JRt_321 //
athotpalapuraṃ rājā bhaṭais saha raṇodbhaṭaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425766 (0.0):
athOtpalapuraṃ rājā bhaṭais saha raṇodbhaṭaiḥ /
aśiśrayad idaṃ bhrātur vācikaṃ ca visṛṣṭavān // JRt_322 // / durjanapreraṇāt tvaṃ cen matsnehaṃ nābhyajīgaṇaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425770 (0.0):
athOtpalapuraṃ rājā bhaṭais saha raṇodbhaṭaiḥ / / aśiśrayad idaṃ bhrātur vācikaṃ ca visṛṣṭavān // JRt_322 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425780 (0.0):
durjanapreraṇāt tvaṃ cen matsnehaṃ nābhyajīgaṇaḥ /"
lokāpavādajvarataḥ kathaṃ kampo na jāyate // JRt_323 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425788 (0.0):
lokāpavādajvarataẖ kathaṃ kampo na jāyate // JRt_323 // / anyo'nyapālanāyājñāṃ rājñas tridivagāminaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425780 (0.029):
durjanapreraṇāt tvaṃ cen matsnehaṃ nābhyajīgaṇaḥ / / lokāpavādajvarataẖ kathaṃ kampo na jāyate // JRt_323 //"
anyo'nyapālanāyājñāṃ rājñas tridivagāminaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425795 (0.0):
lokāpavādajvarataẖ kathaṃ kampo na jāyate // JRt_323 // / anyo'nyapālanāyājñāṃ rājñas tridivagāminaḥ /
pālanīyām anudhyāya pratyānaya dayāṃ mayi // JRt_324 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425802 (0.0):
anyo'nyapālanāyājñāṃ rājñas tridivagāminaḥ / / pālanīyām anudhyāya pratyānaya dayāṃ mayi // JRt_324 //"
iti sandiśya dūtaṃ ca vyasṛjat sa nareśvaraḥ / / kampanādhipatiṃ hantuṃ vyasṛjac ca nijātmajam // JRt_325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425814 (0.0):
pālanīyām anudhyāya pratyānaya dayāṃ mayi // JRt_324 // / iti sandiśya dūtaṃ ca vyasṛjat sa nareśvaraḥ /"
mṛgayāṃ yuvarājo 'gād iti dūtaṃ nyarodhayat / / bhrātṛputraṃ nihantuṃ ca śrutadroho 'gamac ca saḥ // JRt_326 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425825 (0.0):
kampanādhipatiṃ hantuṃ vyasṛjac ca nijātmajam // JRt_325 // / mṛgayāṃ yuvarājo 'gād" iti dūtaṃ nyarodhayat /"
dūtaḥ kim iti nāyātaḥ kālo hi suciraṃ gataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425833 (0.0):
dūtaẖ kim iti nāyātaẖ kālo hi suciraṃ gataḥ" / / iti cintākulo Lakṣmabhaṭṭo rājāntikam yayau // JRt_327 //"
iti cintākulo lakṣmabhaṭṭo rājāntikam yayau // JRt_327 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425841 (0.0):
dūtaẖ kim iti nāyātaẖ kālo hi suciraṃ gataḥ" / / iti cintākulo Lakṣmabhaṭṭo rājāntikam yayau // JRt_327 //"
ūce ca jāne sa drohaṃ lakṣayitvā tavānujaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425847 (0.0):
iti cintākulo Lakṣmabhaṭṭo rājāntikam yayau // JRt_327 // / ūce ca jāne sa drohaṃ lakṣayitvā tavānujaḥ /"
tvatputramāraṇāyāgād yad dūtasya cirāgamaḥ // JRt_328 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425857 (0.0):
ūce ca jāne sa drohaṃ lakṣayitvā tavānujaḥ / / tvatputramāraṇāyāgād yad dūtasya cirāgamaḥ // JRt_328 //"
snāti bhuṅkte svapity eva yuvarāja iti cchalāt / / tvadudyoganiṣedhāya nūnaṃ ruddho vacoharaḥ // JRt_329 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425870 (0.0):
tvatputramāraṇāyāgād yad dūtasya cirāgamaḥ // JRt_328 // / snāti bhuṅkte svapity eva yuvarāja iti cchalāt /
tad avantipuraṃ tasmiñ śrīdevasarasaṃ gate /
sadyo nissvāmikaṃ hanmo jayo 'smākaṃ tato dhruvaḥ // JRt_330 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425882 (0.0):
tad Avantipuraṃ tasmiñ śrīDevasarasaṃ gate / / sadyo nissvāmikaṃ hanmo jayo 'smākaṃ tato dhruvaḥ // JRt_330 //"
athāvantipuraṃ gatvā sattvātiśayaśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425891 (0.0):
athĀvantipuraṃ gatvā sattvātiśayaśālinā / / rājñā yuddhaṃ tathākāri tadbhaṭair udbhaṭais samam // JRt_331 //
rājñā yuddhaṃ tathākāri tadbhaṭair udbhaṭais samam // JRt_331 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425898 (0.0):
athĀvantipuraṃ gatvā sattvātiśayaśālinā / / rājñā yuddhaṃ tathākāri tadbhaṭair udbhaṭais samam // JRt_331 //
alleśirāya bhṛtyānāṃ vadhaṃ nūnaṃ niveditum / / vitastā śavaruddhaughā pratīpam agamad yathā // JRt_332 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425900 (0.0):
rājñā yuddhaṃ tathākāri tadbhaṭair udbhaṭais samam // JRt_331 // / Alleśirāya bhṛtyānāṃ vadhaṃ nūnaṃ niveditum /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425910 (0.0):
Alleśirāya bhṛtyānāṃ vadhaṃ nūnaṃ niveditum / / Vitastā śavaruddhaughā pratīpam agamad yathā // JRt_332 //
bhrātṛputraṃ parābhūya tāvad alleśire drutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425917 (0.0):
Vitastā śavaruddhaughā pratīpam agamad yathā // JRt_332 // / bhrātṛputraṃ parābhūya tāvad Alleśire drutam /
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425923 (0.0):
bhrātṛputraṃ parābhūya tāvad Alleśire drutam / / vyāvṛtte raṇakhedārtaḫ prapalāyata Jyaṃśiraḥ // JRt_333 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.031):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.031):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.034):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.034):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.036):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422955 (0.042):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.043):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.043):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.043):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432018 (0.048):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426781 (0.048):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / Yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd Udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900711 (0.048):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.048):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429388 (0.051):
Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 // / [Ps-JRT 60] / Maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429315 (0.052):
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 // / [Ps-JRT 59] / Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436365 (0.055):
Khāno Jassarathaẖ Khāno Baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / Hindavas Sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910259 (0.055):
khāno jassarathaḥ khāno baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / hindavas sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899997 (0.056):
kakṣyāvibhāgasahitas svanāmnā racito maṭhaḥ // JRt_341 // / [Ps-JRT 25] / kapaṭāpattrapāropād rājñaḥ prāptavibhīṣakaḥ /
[Ps-JRT 23] / dīpasyeva śikhā dhvānte yasya dhīr āpadi sphuret /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425933 (0.0):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḫ prapalāyata Jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23] / dīpasyeva śikhā dhvānte yasya dhīr āpadi sphuret /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.032):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.032):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.036):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe Vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.036):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.042):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.042):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433389 (0.042):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907288 (0.042):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422955 (0.044):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.045):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.045):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.045):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422100 (0.047):
tenOtpalapure Viṣṇoḫ prāsādo nūtanīkṛtaḥ // JRt_107 // / [Ps-JRT 4]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432018 (0.049):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436365 (0.054):
Khāno Jassarathaẖ Khāno Baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / Hindavas Sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910259 (0.054):
khāno jassarathaḥ khāno baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / hindavas sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426781 (0.054):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / Yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd Udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900711 (0.054):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT] / yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429315 (0.055):
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 // / [Ps-JRT 59] / Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ /
sa ratnaṃ ratnajāteś ca pāṣāṇebhyaḥ kim antaram // JRt_B.381 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425939 (0.0):
dīpasyeva śikhā dhvānte yasya dhīr āpadi sphuret / / sa ratnaṃ ratnajāteś ca pāṣāṇebhyaẖ kim antaram // JRt_B.381 //
samadhitsata bhedāya kañcit kālaṃ sa vairiṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425945 (0.0):
sa ratnaṃ ratnajāteś ca pāṣāṇebhyaẖ kim antaram // JRt_B.381 // / samadhitsata bhedāya kañcit kālaṃ sa vairiṇam /
amoghā dūragā buddhiś śastrāṇy apy ativartate // JRt_B.382 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425951 (0.0):
samadhitsata bhedāya kañcit kālaṃ sa vairiṇam / / amoghā dūragā buddhiś śastrāṇy apy ativartate // JRt_B.382 //
anayor naiva kartavyaḥ kalir māsadvayīm iti / / rājñā samaṃ vidāṃ cakre dhīmān alleśiras tataḥ // JRt_334 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425966 (0.0):
anayor naiva kartavyaẖ kalir māsadvayīm" iti / / rājñā samaṃ vidāṃ cakre dhīmān Alleśiras tataḥ // JRt_334 //"
pratimucya nijān yodhān avantipuram utsṛjan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425971 (1.192):
rājñā samaṃ vidāṃ cakre dhīmān Alleśiras tataḥ // JRt_334 // / pratimucya nijān yodhān Avantipuram utsṛjan /
atha kṣīrīpathenāsāv alleśo 'gamad ikṣikām // JRt_335 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17439014 (0.027):
Jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / Dānātakathaneśasya tanūjāya Hanūmate /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912883 (0.027):
jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / dānātakathaneśasya tanūjāya hanūmate /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.028):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.028):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.031):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.031):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422907 (0.040):
vasateḫ paścimām āśāṃ prāg Yamāśām athāgamat // JRt_155 // / adho Ḍalcāmbupūrād bhīr girau Riñcanamārutāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421478 (0.043):
yugāgāṅkābdamāghāntyadaśamyāṃ pralayaṃ yayau // JRt_64 // / 6) Jagadeva (LS 4274-4289)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425978 (0.045):
pratimucya nijān yodhān Avantipuram utsṛjan / / atha Kṣīrīpathenāsāv Alleśo 'gamad Ikṣikām // JRt_335 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25035997 (0.060):
tatas tān pariviśrāntān HV_App.I,29F.268a / tatas tām agamad brahmā HV_App.I,41.511a
nagarīrakṣitāṃ nyasya sayyarāje svamantriṇi /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425979 (0.054):
atha Kṣīrīpathenāsāv Alleśo 'gamad Ikṣikām // JRt_335 // / nagarīrakṣitāṃ nyasya Sayyarāje svamantriṇi /
kramarājyaṃ virājacchrīr jyaṃśiraś cāgamat tadā // JRt_336 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425993 (0.0):
nagarīrakṣitāṃ nyasya Sayyarāje svamantriṇi / / Kramarājyaṃ virājacchrīr Jyaṃśiraś cāgamat tadā // JRt_336 //
dānamānau pratiśrutya sayyarājaṃ vibhindatā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425999 (0.0):
Kramarājyaṃ virājacchrīr Jyaṃśiraś cāgamat tadā // JRt_336 // / dānamānau pratiśrutya Sayyarājaṃ vibhindatā /
yuvarājena nagarī svīkṛtā mantrayuktibhiḥ // JRt_337 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426005 (0.0):
dānamānau pratiśrutya Sayyarājaṃ vibhindatā / / yuvarājena nagarī svīkṛtā mantrayuktibhiḥ // JRt_337 //
nāmarājatayā duḥkhaṃ bhuktvā kaśmīramaṇḍale /
māsadvayonau dvau varṣāv avasānam agān nṛpaḥ // JRt_338 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426018 (0.0):
nāmarājatayā duẖkhaṃ bhuktvā Kaśmīramaṇḍale / / māsadvayonau dvau varṣāv avasānam agān nṛpaḥ // JRt_338 //
18) 'Alā' ad-Dīn (LS 4420-4430) / jānann alāvadeno 'tha taṃ kālaṃ kalahākṣamam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426031 (0.0):
18) ‘Alā' ad-Dīn (LS 4420-4430) / jānann Alāvadeno 'tha taṃ kālaṃ kalahākṣamam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426395 (0.047):
kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 // / 19) Šihāb ad-Dīn (LS 4430-4449)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900327 (0.047):
kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 // / 19) Shihāb ad-Dīn (LS 4430-4449)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428199 (0.048):
āliṅgya nākavanitās stanaunnatyam apīphalat // JRt_463 // / 20) Quṭb-ad-Dīn (LS 4449-4465)
dvāraiśvaryaṃ dadau bhrātus sadyo vighnanivṛttaye // JRt_339 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426039 (0.0):
jānann Alāvadeno 'tha taṃ kālaṃ kalahākṣamam / / dvāraiśvaryaṃ dadau bhrātus sadyo vighnanivṛttaye // JRt_339 //
salilottaraṇopāyaṃ setuṃ suyyapure vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426047 (0.0):
dvāraiśvaryaṃ dadau bhrātus sadyo vighnanivṛttaye // JRt_339 // / salilottaraṇopāyaṃ setuṃ Suyyapure vyadhāt /
vipatsantaraṇopāyaṃ na punar jyaṃśiro 'smarat // JRt_340 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426053 (0.0):
salilottaraṇopāyaṃ setuṃ Suyyapure vyadhāt / / vipatsantaraṇopāyaṃ na punar Jyaṃśiro 'smarat // JRt_340 //
pathikānām nivāsāya tena parvatasīmani / / kakṣyāvibhāgasahitas svanāmnā racito maṭhaḥ // JRt_341 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426065 (0.0):
vipatsantaraṇopāyaṃ na punar Jyaṃśiro 'smarat // JRt_340 // / pathikānām nivāsāya tena parvatasīmani /
[Ps-JRT 25] / kapaṭāpattrapāropād rājñaḥ prāptavibhīṣakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426072 (0.0):
kakṣyāvibhāgasahitas svanāmnā racito maṭhaḥ // JRt_341 // / [Ps-JRT 25]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.032):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.032):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.037):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.037):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.041):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.042):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.042):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.047):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.050):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429315 (0.052):
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 // / [Ps-JRT 59] / Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432148 (0.053):
labhante // JRt_630 // / [Ps-JRT 104] / karoṭīṭaṅkanāghaṭṭaradaṭāṅkārakuṭṭanaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422954 (0.053):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432019 (0.053):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102] / līlevāpakriyā kartur apakāryasya sā punaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425923 (0.055):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḫ prapalāyata Jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899855 (0.056):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429387 (0.058):
Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 // / [Ps-JRT 60] / Maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11445356 (0.063):
tadā sa tvaramānā tu dvāraṃ niryayu tatkṣaṇāt /
svayaṃ dvāraṃ tyajan so 'gād grāmaṃ jyeṣṭheśvarābhidham // JRt_B.391 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426081 (0.0):
kapaṭāpattrapāropād rājñaḫ prāptavibhīṣakaḥ / / svayaṃ dvāraṃ tyajan so 'gād grāmaṃ Jyeṣṭheśvarābhidham // JRt_B.391 //
evaṃ vikramanītibhyāṃ deśaṃ śodhayato nijam / / śrīśiraśśāṭako rājño dvāraiśvaryam avāptavān // JRt_342 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426083 (0.0):
svayaṃ dvāraṃ tyajan so 'gād grāmaṃ Jyeṣṭheśvarābhidham // JRt_B.391 // / evaṃ vikramanītibhyāṃ deśaṃ śodhayato nijam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426093 (0.0):
śrīŚiraśśāṭako rājño dvāraiśvaryam avāptavān // JRt_342 //
tasya rājño 'bhavat putro nāmnā śāhābhadenakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426097 (0.0):
śrīŚiraśśāṭako rājño dvāraiśvaryam avāptavān // JRt_342 // / tasya rājño 'bhavat putro nāmnā Śāhābhadenakaḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5143810 (0.053):
mahāvīryād durukṣayo nāma putro 'bhūt / tasya trayyāruṇapuṣkariṇau kapiś ca putratrayam abhūt |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4343218 (0.057):
ekaḥ pañcajano nāma putro rājā babhūva ha // HV_10.63 // / [k: D6 T2 G1 3.5 M3 ins.: :k]
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7745890 (0.057):
kṛtadhvajaś ca nāmnāsīt ViP_6,6.7c / kṛtadhvajasya putro 'bhūt ViP_6,6.8a
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13475722 (0.059):
parivrājakaḥ kathayati-ahaṃ siṃhala-dvīpasya bhūpater jīmūtaketaḥ putraḥ / dandarpaketur nāma | madhye caturdaśyām āvirbhūta-kalpataru-tale
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19590309 (0.059):
01,005.006d@006_0005 gṛtsasyāpi sutas tv asya brahman sāvedaso 'bhavat / 01,005.006d@006_0006 sāvedasya tu putro 'bhūd ūrvaḥ śrutavatāṃ varaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750904 (0.060):
jahnoḥ sumanturabhavatsumantorapajāpakaḥ / / balākāśvastasya putro balākāśvāt kuśaḥ smṛtaḥ // GarP_1,139.5 //
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 3 (bahcar3u.htm.txt) 2464327 (0.060):
śūrasenākramaṇedaśaḥ prajākarmaṇi, sarvādirājatejaḥpuñjanirmita iva rājā / puṣyabhūtiriti nāmnā babhūva / / pṛṣunā gauriveyaṃ kṛteti yaḥ spardhamāna iva mahīṃ mahiṣīṃ cakāra /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28669362 (0.060):
kulaputra anyā sā tena kālena tena samayena padmaprabhā nāma / devyabhūdrājño jyotiṣprabhasya bhāryā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4872375 (0.060):
purorjanamejayo 'bhūtprācīnnantastu tatsutaḥ /AP_277.001ab/ / prācīnnantānmanastyustu tasmādvītamayo nṛpaḥ //AP_277.001cd/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18656440 (0.060):
rājye ca abhiṣikto // opurasya rājño putro nipuro nipurasya rājño putro / karakaṇḍo karakaṇḍakasya rājño putro ulkāmukho ulkāmukhasya putro
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28694568 (0.061):
madhyamarājadhānyabhūt / tasyāṃ mahātejaḥparākramo nāma rājā / abhūccakravartī / tasyāṃ khalu punardhvajāgravatyāṃ rājadhānyāṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20665713 (0.063):
13,022.019d@007_0065 viśvakāśasya rājarṣer aikṣvākos tu mahātmanaḥ / 13,022.019d@007_0066 bālāśvo nāma putro 'bhūc chikhāṃ bhittvā viniḥsṛtaḥ
balabuddhikṣamāśauryamantrotsāhaguṇair yutaḥ // *26 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426106 (0.0):
tasya rājño 'bhavat putro nāmnā Śāhābhadenakaḥ / / balabuddhikṣamāśauryamantrotsāhaguṇair yutaḥ // *26 //
rājaputras sa vākpuṣṭāṭavīṃ līlārasād aṭan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426114 (0.0):
rājaputras sa Vākpuṣṭāṭavīṃ līlārasād aṭan / / yoginīcakram adrākṣīt kadācid girigahvare // JRt_343 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426106 (5.960):
balabuddhikṣamāśauryamantrotsāhaguṇair yutaḥ // *26 // / rājaputras sa Vākpuṣṭāṭavīṃ līlārasād aṭan /
yoginīcakram adrākṣīt kadācid girigahvare // JRt_343 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426120 (0.0):
rājaputras sa Vākpuṣṭāṭavīṃ līlārasād aṭan / / yoginīcakram adrākṣīt kadācid girigahvare // JRt_343 //
udayaśrīs tathā candraḍāmaraś cāsya vallabhau / / apaśyatāṃ na kiṃ labhyaṃ mahatām anuyānataḥ // JRt_344 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426130 (0.0):
yoginīcakram adrākṣīt kadācid girigahvare // JRt_343 // / Udayaśrīs tathā Candraḍāmaraś cāsya vallabhau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903216 (0.055):
kṣamāśīlaḥ kṣamāpālo nātakṣṇod udayaśriyam // JRt_517 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903286 (0.057):
kiṃsvin naiva tadāśliṣṭaś śaśigrāvā sraved iti // JRt_519 // / udayaśrīr gantukāmo rājaputrāntikaṃ tataḥ /
acalal lāḍanādaṇḍaghaṇṭānāṃ caṇḍaṭāṅkṛtam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426137 (0.0):
apaśyatāṃ na kiṃ labhyaṃ mahatām anuyānataḥ // JRt_344 // / acalal lāḍanādaṇḍaghaṇṭānāṃ caṇḍaṭāṅkṛtam /
manāṃsi na punas teṣāṃ vīrāṇāṃ sāhasaspṛśām // JRt_345 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426144 (0.0):
acalal lāḍanādaṇḍaghaṇṭānāṃ caṇḍaṭāṅkṛtam / / manāṃsi na punas teṣāṃ vīrāṇāṃ sāhasaspṛśām // JRt_345 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20111879 (0.025):
06,045.043d@004_0094 bhīṣmacāpacyutair bāṇair ārtānāṃ yudhyatāṃ mṛdhe / 06,045.043d@004_0095 paraspareṣāṃ vīrāṇāṃ manāṃsi samakampayan / 06,045.043d@004_0096 tasminn atyākule yuddhe dāruṇe lomaharṣaṇe
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4712225 (0.046):
4 9 3 0401a uddharṣaya maghavannāyudhānyutsatvanāṃ māmakānāṃ manāṃsi . / 4 9 3 0401c udvṛtrahanvājināṃ vājinānyudrathānāṃ jayatāṃ yantu ghoṣāḥ ..
[Ps-JRT 26] / ghaṭitāśātaṭasvāṭṭahāsasaṃvāhanādibhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426153 (0.0):
manāṃsi na punas teṣāṃ vīrāṇāṃ sāhasaspṛśām // JRt_345 // / [Ps-JRT 26]
yoginyo ḍamarudhvānair bhayād iva calair babhuḥ // JRt_B.396 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426158 (0.0):
ghaṭitāśātaṭasvāṭṭahāsasaṃvāhanādibhiḥ / / yoginyo ḍamarudhvānair bhayād iva calair babhuḥ // JRt_B.396 //
māntardhāsiṣur evaitāḥ praṣṭuṃ draṣṭuṃ ca kāṅkṣitāḥ / / iti te 'śvād avārohan pravīrā na tu tadbhayāt // JRt_346 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426175 (0.0):
yoginyo ḍamarudhvānair bhayād iva calair babhuḥ // JRt_B.396 // / māntardhāsiṣur evaitāḫ praṣṭuṃ draṣṭuṃ ca kāṅkṣitāḥ /
śanaiś śanais tato yānto maunapūrvaṃ mahāśayāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426181 (0.0):
iti te 'śvād avārohan pravīrā na tu tadbhayāt // JRt_346 // / śanaiś śanais tato yānto maunapūrvaṃ mahāśayāḥ /
yoginīnikaṭaṃ prāpur vikaṭaprakaṭaujasaḥ // JRt_347 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426189 (0.0):
śanaiś śanais tato yānto maunapūrvaṃ mahāśayāḥ / / yoginīnikaṭaṃ prāpur vikaṭaprakaṭaujasaḥ // JRt_347 //
yoginīnāyikā dūrāt parijñāya nṛpātmajam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426194 (0.0):
yoginīnikaṭaṃ prāpur vikaṭaprakaṭaujasaḥ // JRt_347 // / yoginīnāyikā dūrāt parijñāya nṛpātmajam /
sāśiṣaṃ śīdhucaṣakaṃ prāhiṇon mantritaṃ tataḥ // JRt_348 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426200 (0.0):
yoginīnāyikā dūrāt parijñāya nṛpātmajam / / sāśiṣaṃ śīdhucaṣakaṃ prāhiṇon mantritaṃ tataḥ // JRt_348 //
candras tad amṛtaṃ tṛptibhājā rājñāvaśeṣitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426208 (0.044):
Candras tad amṛtaṃ tṛptibhājā rājñāvaśeṣitam /
udayaśrīmukhāpekṣī na saṃtṛptim aśeṣayat // JRt_349 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426219 (0.0):
Candras tad amṛtaṃ tṛptibhājā rājñāvaśeṣitam / / Udayaśrīmukhāpekṣī na saṃtṛptim aśeṣayat // JRt_349 //
bhavitavyabalād aśvapālaṃ sapadi vismaran / / udayaśrīr aśeṣaṃ tat pītvā tṛptiṃ parām agāt // JRt_350 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426220 (0.0):
Udayaśrīmukhāpekṣī na saṃtṛptim aśeṣayat // JRt_349 // / bhavitavyabalād aśvapālaṃ sapadi vismaran /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426230 (0.0):
bhavitavyabalād aśvapālaṃ sapadi vismaran / / Udayaśrīr aśeṣaṃ tat pītvā tṛptiṃ parām agāt // JRt_350 //
āścaryatṛptanetreṣu teṣu tṛpteṣu yoginī / / nimittajñāvadad rājaputraṃ baddhāñjaliṃ tataḥ // JRt_351 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426241 (0.0):
Udayaśrīr aśeṣaṃ tat pītvā tṛptiṃ parām agāt // JRt_350 // / āścaryatṛptanetreṣu teṣu tṛpteṣu yoginī /
akhaṇḍaṃ bhāvi te rājyaṃ candras tvadvibhavāṃśabhāk /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426249 (0.033):
nimittajñāvadad rājaputraṃ baddhāñjaliṃ tataḥ // JRt_351 // / akhaṇḍaṃ bhāvi te rājyaṃ Candras tvadvibhavāṃśabhāk /"
ājīvam udayaśrīś ca maṇḍito 'khaṇḍayā śriyā // JRt_352 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426256 (0.0):
akhaṇḍaṃ bhāvi te rājyaṃ Candras tvadvibhavāṃśabhāk / / ājīvam Udayaśrīś ca maṇḍito 'khaṇḍayā śriyā // JRt_352 //"
aśvapālas tv asāv asmadanugrahavivarjitaḥ / / acireṇaiva kālena nūnaṃ prāṇair viyujyate // JRt_353 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426267 (0.0):
ājīvam Udayaśrīś ca maṇḍito 'khaṇḍayā śriyā // JRt_352 // / aśvapālas tv asāv asmadanugrahavivarjitaḥ /
bhaviṣyat sūcayitvaivaṃ yoginībhis samanvitā / / sāntardadhe puraḥ prāṇāḥ paścāt turagapālinaḥ // JRt_354 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426279 (0.0):
acireṇaiva kālena nūnaṃ prāṇair viyujyate // JRt_353 // / bhaviṣyat sūcayitvaivaṃ yoginībhis samanvitā /"
avicāratamomagnāñ jantūn uddhartum īśvarāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426286 (0.0):
sāntardadhe puraḫ prāṇāḫ paścāt turagapālinaḥ // JRt_354 // / avicāratamomagnāñ jantūn uddhartum īśvarāḥ /
sambhavanti prajāpuṇyaiḥ prakāśotkarṣahetavaḥ // JRt_355 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426292 (0.0):
avicāratamomagnāñ jantūn uddhartum īśvarāḥ / / sambhavanti prajāpuṇyaiḫ prakāśotkarṣahetavaḥ // JRt_355 //
śvaśurād bhartṛbhāgaṃ yad avīrā puṃścalī vadhūḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426300 (0.0):
sambhavanti prajāpuṇyaiḫ prakāśotkarṣahetavaḥ // JRt_355 // / śvaśurād bhartṛbhāgaṃ yad avīrā puṃścalī vadhūḥ /
haranty āsīt sa taṃ rājā durācāraṃ nyavārayat // JRt_356 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426307 (0.0):
śvaśurād bhartṛbhāgaṃ yad avīrā puṃścalī vadhūḥ / / haranty āsīt sa taṃ rājā durācāraṃ nyavārayat // JRt_356 //
[Ps-JRT 28] / kāṣṭhavāṭāgatān rājasthānīyān vyūhatatparān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426316 (0.029):
Kāṣṭhavāṭāgatān Rājasthānīyān vyūhatatparān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426309 (0.044):
haranty āsīt sa taṃ rājā durācāraṃ nyavārayat // JRt_356 // / [Ps-JRT 28]
yuktyānīya mahīpālo baddhvā rājyaṃ sukhaṃ vyadhāt // JRt_B.408 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426323 (0.0):
Kāṣṭhavāṭāgatān Rājasthānīyān vyūhatatparān / / yuktyānīya mahīpālo baddhvā rājyaṃ sukhaṃ vyadhāt // JRt_B.408 //
koṭarājasya jāmātuḥ kārāvāstavyatāṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426330 (0.041):
Koṭarājasya jāmātuẖ kārāvāstavyatāṃ vyadhāt / / bhītyā pratyaham evātha jīvanmṛtyum avārayat // JRt_B.409 //
bhītyā pratyaham evātha jīvanmṛtyum avārayat // JRt_B.409 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426337 (0.0):
Koṭarājasya jāmātuẖ kārāvāstavyatāṃ vyadhāt / / bhītyā pratyaham evātha jīvanmṛtyum avārayat // JRt_B.409 //
bubhuje kṣemarājaśrīsvasthāṃ śastranakhaiś śataiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426343 (0.0):
bhītyā pratyaham evātha jīvanmṛtyum avārayat // JRt_B.409 // / bubhuje Kṣemarājaśrīsvasthāṃ śastranakhaiś śataiḥ /
vidārya khaṭikābhūmiṃ rājā saukaryabhājanam // JRt_B.410 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426350 (0.056):
vidārya Khaṭikābhūmiṃ rājā saukaryabhājanam // JRt_B.410 //
jayāpīḍapure kṛtvā rājadhānīṃ mahāmatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426355 (0.043):
vidārya Khaṭikābhūmiṃ rājā saukaryabhājanam // JRt_B.410 // / Jayāpīḍapure kṛtvā rājadhānīṃ mahāmatiḥ /
śrīriñcanapure cakre rodham buddhagirābhidham // JRt_357 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426364 (0.0):
śrīRiñcanapure cakre rodham Buddhagirābhidham // JRt_357 //
ekonatriṃśe 11 varṣe 'tha duṣkṛtodbhavam adbhutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426370 (0.0):
śrīRiñcanapure cakre rodham Buddhagirābhidham // JRt_357 // / ekonatriṃśe 11 varṣe 'tha duṣkṛtodbhavam adbhutam /
durbhikṣaṃ kṣobhayām āsa lokaṃ śokākulaṃ mahat // JRt_358 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426377 (0.0):
ekonatriṃśe 11 varṣe 'tha duṣkṛtodbhavam adbhutam / / durbhikṣaṃ kṣobhayām āsa lokaṃ śokākulaṃ mahat // JRt_358 //
māsān aṣṭau dvādaśābdāṃs trayodaśa dināni ca /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426384 (0.0):
durbhikṣaṃ kṣobhayām āsa lokaṃ śokākulaṃ mahat // JRt_358 // / māsān aṣṭau dvādaśābdāṃs trayodaśa dināni ca /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422260 (0.037):
malinena prajādṛṣṭir utpāṭyāsravatā hatā // JRt_116 // / trayodaśābdān māsāṃs trīn dvādaśāhaṃ ca bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421467 (0.058):
so 'ṣṭādaśābdān kṣmāṃ bhuktvā satrayodaśavāsarān /
kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426392 (0.0):
māsān aṣṭau dvādaśābdāṃs trayodaśa dināni ca / / kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 //
19) Shihāb ad-Dīn (LS 4430-4449) / mandarājakathākhyānāj jaḍimā vāci saṃstutaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426404 (0.0):
kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 // / 19) Šihāb ad-Dīn (LS 4430-4449)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899953 (0.047):
māsadvayonau dvau varṣāv avasānam agān nṛpaḥ // JRt_338 // / 18) 'Alā' ad-Dīn (LS 4420-4430)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428199 (0.050):
āliṅgya nākavanitās stanaunnatyam apīphalat // JRt_463 // / 20) Quṭb-ad-Dīn (LS 4449-4465)
tīkṣṇapratāpaśāhābadenākhyānād vinaśyate // JRt_360 //
rājñi śāhābadene 'tha smaraṇaṃ kṣitir atyajat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426416 (0.035):
tīkṣṇapratāpaŚāhābadenākhyānād vinaśyate // JRt_360 // / rājñi Śāhābadene 'tha smaraṇaṃ kṣitir atyajat /
lalitādityasampattivipattisukhaduḥkhayoḥ // JRt_361 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426419 (0.028):
rājñi Śāhābadene 'tha smaraṇaṃ kṣitir atyajat / / Lalitādityasampattivipattisukhaduẖkhayoḥ // JRt_361 //
[Ps-JRT 29] / śrīmān śāhābadeno 'tha prājyaṃ sāmrājyam agrahīt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426434 (0.0):
Lalitādityasampattivipattisukhaduẖkhayoḥ // JRt_361 // / [Ps-JRT 29] / śrīmān Śāhābadeno 'tha prājyaṃ sāmrājyam agrahīt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426819 (0.055):
durgāhaṅkāram utsṛjya Devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḫ pītvā Kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.057):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430713 (0.064):
rasasiddhiṃ vadan dhūrto Mahādevābhidho 'bhyadhāt // JRt_580 // / [Ps-JRT 83]
yena rājanvatī bhūr dyām ahasat tadyaśomiṣāt // JRt_B.416 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426443 (0.0):
śrīmān Śāhābadeno 'tha prājyaṃ sāmrājyam agrahīt / / yena rājanvatī bhūr dyām ahasat tadyaśomiṣāt // JRt_B.416 //
grīṣmārkaṃ dyaur ivānyartūn rājño 'tītya bahūn mahī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426450 (0.0):
yena rājanvatī bhūr dyām ahasat tadyaśomiṣāt // JRt_B.416 // / grīṣmārkaṃ dyaur ivānyartūn rājño 'tītya bahūn mahī /
dhruvam āpaj jayāpīḍam etaṃ na tu sa kilviṣī // JRt_362 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426461 (0.0):
grīṣmārkaṃ dyaur ivānyartūn rājño 'tītya bahūn mahī / / dhruvam āpaj jayāpīḍam etaṃ na tu sa kilviṣī // JRt_362 //
pūrve pare ca bhūpālā nāyakeneva bhūṣitāḥ / / kṣmānāyakena tenātha muktāguṇalasacchriyā // JRt_363 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426473 (0.0):
dhruvam āpaj jayāpīḍam etaṃ na tu sa kilviṣī // JRt_362 // / pūrve pare ca bhūpālā nāyakeneva bhūṣitāḥ /
[Ps-JRT 30] / sindhau vāḍavataptāmbuny api bimbitam ambaram /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426481 (0.0):
kṣmānāyakena tenātha muktāguṇalasacchriyā // JRt_363 // / [Ps-JRT 30]
yatpratāpāgnitāpārtaṃ majjatīva divāniśam // JRt_B.419 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426488 (0.0):
sindhau vāḍavataptāmbuny api bimbitam ambaram / / yatpratāpāgnitāpārtaṃ majjatīva divāniśam // JRt_B.419 //
tadīyo jayalakṣmībhiḥ praviṣṭābhiḥ pade pade /
na pratāpānalo 'tṛpyat saridbhir iva sāgaraḥ // JRt_364 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426502 (0.0):
tadīyo jayalakṣmībhiḫ praviṣṭābhiḫ pade pade / / na pratāpānalo 'tṛpyat saridbhir iva sāgaraḥ // JRt_364 //
jayaṃ vinā gaṇayataḥ kṣaṇamātraṃ vṛthā gatam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426509 (2.384):
na pratāpānalo 'tṛpyat saridbhir iva sāgaraḥ // JRt_364 // / jayaṃ vinā gaṇayataẖ kṣaṇamātraṃ vṛthā gatam /
vṛddhasya taruṇīvābhūd yātrā tasyātivallabhā // JRt_365 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426515 (0.0):
jayaṃ vinā gaṇayataẖ kṣaṇamātraṃ vṛthā gatam / / vṛddhasya taruṇīvābhūd yātrā tasyātivallabhā // JRt_365 //
na mṛgākṣī na vā śīdhupānalīlā na candrikā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426523 (0.0):
vṛddhasya taruṇīvābhūd yātrā tasyātivallabhā // JRt_365 // / na mṛgākṣī na vā śīdhupānalīlā na candrikā /
yātraiva kevalaṃ tasya bhūmibhartur mano 'harat // JRt_366 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426530 (0.0):
na mṛgākṣī na vā śīdhupānalīlā na candrikā / / yātraiva kevalaṃ tasya bhūmibhartur mano 'harat // JRt_366 //
na tāpo na himaṃ tasya na sandhyā na niśā tathā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426538 (0.0):
yātraiva kevalaṃ tasya bhūmibhartur mano 'harat // JRt_366 // / na tāpo na himaṃ tasya na sandhyā na niśā tathā /
na kṣun na vā pipāsā ca rājño yātrām avighnayat // JRt_367 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426545 (0.0):
na tāpo na himaṃ tasya na sandhyā na niśā tathā / / na kṣun na vā pipāsā ca rājño yātrām avighnayat // JRt_367 //
na sarid dustaratarā durāroho na parvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426551 (0.0):
na kṣun na vā pipāsā ca rājño yātrām avighnayat // JRt_367 // / na sarid dustaratarā durāroho na parvataḥ /
durlaṅghyo na maruś cābhūd yātrāyāṃ māninaḥ prabhoḥ // JRt_368 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426559 (0.0):
na sarid dustaratarā durāroho na parvataḥ / / durlaṅghyo na maruś cābhūd yātrāyāṃ māninaḫ prabhoḥ // JRt_368 //
ajitāṃ pūrvabhūpālaiḥ pārasīkakulākulām /
uttarāśāṃ vijetuṃ sa prasthānaṃ prathamaṃ vyadhāt // JRt_369 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426575 (0.0):
ajitāṃ pūrvabhūpālaiḫ Pārasīkakulākulām / / uttarāśāṃ vijetuṃ sa prasthānaṃ prathamaṃ vyadhāt // JRt_369 //
jagatāṃ vijayī kāmo madhuśīdhuvadhūr iva / / candralolakaśūrān sa sahāyatve 'vṛṇot prabhuḥ // JRt_370 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426588 (0.0):
uttarāśāṃ vijetuṃ sa prasthānaṃ prathamaṃ vyadhāt // JRt_369 // / jagatāṃ vijayī Kāmo madhuśīdhuvadhūr iva /
sainyacetāṃsi sattvena tamasā svavirodhinaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426593 (0.0):
CandraLolakaŚūrān sa sahāyatve 'vṛṇot prabhuḥ // JRt_370 // / sainyacetāṃsi sattvena tamasā svavirodhinaḥ /
apūrayat sa rajasā digantān uddhatāntakaḥ // JRt_371 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426601 (0.0):
sainyacetāṃsi sattvena tamasā svavirodhinaḥ / / apūrayat sa rajasā digantān uddhatāntakaḥ // JRt_371 //
praviṣṭaṃ tasya govindakhānapālanaśālini / / udabhāṇḍapure pūrvaṃ bāṇais tadanu sainikaiḥ // JRt_372 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426615 (0.0):
apūrayat sa rajasā digantān uddhatāntakaḥ // JRt_371 // / praviṣṭaṃ tasya Govindakhānapālanaśālini /
śailaśṛṅgaṃ nṛpānīke prāpte tasya virodhibhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426621 (0.0):
Udabhāṇḍapure pūrvaṃ bāṇais tadanu sainikaiḥ // JRt_372 // / śailaśṛṅgaṃ nṛpānīke prāpte tasya virodhibhiḥ /
bhayāturair avārohaś śṛṅgāt tuṅgād vyadhīyata // JRt_373 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426628 (0.0):
śailaśṛṅgaṃ nṛpānīke prāpte tasya virodhibhiḥ / / bhayāturair avārohaś śṛṅgāt tuṅgād vyadhīyata // JRt_373 //
sadṛśaṃ prābhṛtaṃ dātum asamartho 'sya sindhupaḥ / / upadhīkṛtavān kanyāratnaṃ ādāya bhūpateḥ // JRt_374 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426638 (0.0):
bhayāturair avārohaś śṛṅgāt tuṅgād vyadhīyata // JRt_373 // / sadṛśaṃ prābhṛtaṃ dātum asamartho 'sya Sindhupaḥ /
rājñas tu gauravaṃ bāhau gāndhārāṇāṃ bhuvoḍhayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426644 (0.0):
upadhīkṛtavān kanyāratnaṃ ādāya bhūpateḥ // JRt_374 // / rājñas tu gauravaṃ bāhau Gāndhārāṇāṃ bhuvoḍhayā /
citraṃ tu lāghavaṃ teṣāṃ bhayabhārānuṣaṅgataḥ // JRt_375 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426652 (0.0):
rājñas tu gauravaṃ bāhau Gāndhārāṇāṃ bhuvoḍhayā / / citraṃ tu lāghavaṃ teṣāṃ bhayabhārānuṣaṅgataḥ // JRt_375 //
bhaṅgas tuṅgasya śṛṅgasya khaḍgānāṃ naiva bhūbhujā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426657 (0.0):
citraṃ tu lāghavaṃ teṣāṃ bhayabhārānuṣaṅgataḥ // JRt_375 // / bhaṅgas tuṅgasya śṛṅgasya khaḍgānāṃ naiva bhūbhujā /
śiṅgānām api deśe 'smin vihitaś śauryaśālinā // JRt_376 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426663 (0.0):
bhaṅgas tuṅgasya śṛṅgasya khaḍgānāṃ naiva bhūbhujā / / Śiṅgānām api deśe 'smin vihitaś śauryaśālinā // JRt_376 //
ākarṇya rājasiṃhasya siṃhanādamayīṃ camūm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426670 (0.0):
Śiṅgānām api deśe 'smin vihitaś śauryaśālinā // JRt_376 // / ākarṇya rājasiṃhasya siṃhanādamayīṃ camūm /
madaṃ tatyāja caskhāla bibhāya gajinīpurī // JRt_377 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426675 (0.0):
ākarṇya rājasiṃhasya siṃhanādamayīṃ camūm / / madaṃ tatyāja caskhāla bibhāya Gajinīpurī // JRt_377 //
[Ps-JRT 31] / snātaṃ raktair dviṣāṃ bhuktaṃ prāṇavātair mahītale /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426686 (0.0):
madaṃ tatyāja caskhāla bibhāya Gajinīpurī // JRt_377 // / [Ps-JRT 31] / snātaṃ raktair dviṣāṃ bhuktaṃ prāṇavātair mahītale /
vratasthābhir ivāsvāpi tasyāho dhīrahetibhiḥ // JRt_B.434 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426692 (0.0):
snātaṃ raktair dviṣāṃ bhuktaṃ prāṇavātair mahītale / / vratasthābhir ivāsvāpi tasyāho dhīrahetibhiḥ // JRt_B.434 //
śrotriyakṣatriyair aṣṭanagare 'rodi śāmyatoḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426699 (0.040):
ŚrotriyaKṣatriyair Aṣṭanagare 'rodi śāmyatoḥ / / taruṇāgnipratāpāgnyor dhūmeneva bhayāturaiḥ // JRt_378 //
taruṇāgnipratāpāgnyor dhūmeneva bhayāturaiḥ // JRt_378 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426706 (0.0):
ŚrotriyaKṣatriyair Aṣṭanagare 'rodi śāmyatoḥ / / taruṇāgnipratāpāgnyor dhūmeneva bhayāturaiḥ // JRt_378 //
yaśasā saha sampattiṃ tasmiṃl luṇṭhayati prabhau / / prāpat puruṣavīrākhyadeśākhyā rūḍhiśabdatām // JRt_379 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426721 (0.0):
taruṇāgnipratāpāgnyor dhūmeneva bhayāturaiḥ // JRt_378 // / yaśasā saha sampattiṃ tasmiṃl luṇṭhayati prabhau /
dattavāṣpanivāpāmbhonagarāgraharastriyaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426721 (0.064):
prāpat Puruṣavīrākhyadeśākhyā rūḍhiśabdatām // JRt_379 // / dattavāṣpanivāpāmbhoNagarāgraharastriyaḥ /
jīvatas svasya patyuś ca piṇḍau stananibhād daduḥ // JRt_380 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426735 (0.0):
dattavāṣpanivāpāmbhoNagarāgraharastriyaḥ / / jīvatas svasya patyuś ca piṇḍau stananibhād daduḥ // JRt_380 //
aśvapāleṣu gacchatsu ghoṣadhātutaṭacchalāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426740 (0.0):
jīvatas svasya patyuś ca piṇḍau stananibhād daduḥ // JRt_380 // / aśvapāleṣu gacchatsu ghoṣadhātutaṭacchalāt /
udakpatitiraskārapraśastiṃ sa vyadhāt prabhuḥ // JRt_381 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426751 (0.0):
aśvapāleṣu gacchatsu ghoṣadhātutaṭacchalāt / / Udakpatitiraskārapraśastiṃ sa vyadhāt prabhuḥ // JRt_381 //
tato vyāvṛtya gacchan sa dakṣiṇāśāṃ svavājinām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426758 (0.0):
Udakpatitiraskārapraśastiṃ sa vyadhāt prabhuḥ // JRt_381 // / tato vyāvṛtya gacchan sa dakṣiṇāśāṃ svavājinām /
mārgakhedocitaṃ tāpaṃ śatadrūvāriṇāhanat // JRt_382 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426767 (0.0):
tato vyāvṛtya gacchan sa dakṣiṇāśāṃ svavājinām / / mārgakhedocitaṃ tāpaṃ Śatadrūvāriṇāhanat // JRt_382 //
ḍhillīm ulluṇṭhya tatkālam udakpatim upāgatam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426773 (0.0):
mārgakhedocitaṃ tāpaṃ Śatadrūvāriṇāhanat // JRt_382 // / Ḍhillīm ulluṇṭhya tatkālam Udakpatim upāgatam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430137 (0.025):
śrīŚobhābhrātaraṃ Khuñjyārājam Uddo 'vadhīt tataḥ // JRt_549 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21904050 (0.025):
śrīśobhābhrātaraṃ khuñjyārājam uddo 'vadhīt tataḥ // JRt_549 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432085 (0.026):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905987 (0.026):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.031):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.031):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12270845 (0.035):
apasāritavān guptaṃ tatkālaṃ kaṭakāt tataḥ // SoKss_7,8.96 // / tenāpasāritau tau ca vrajantau niśi tadyutau /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21600521 (0.044):
ahaṃ tatkālaṃ tatraivāsīt/ / 258.029. yadā pāṃśvañjalirdattastvayā buddhasya bhājane/
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426780 (0.0):
Ḍhillīm ulluṇṭhya tatkālam Udakpatim upāgatam / / mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 //
[Ps-JRT] / yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd udakpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426788 (0.0):
mārgarodhena nṛpatir nitāntam udavejayat // JRt_383 // / [Ps-JRT]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.031):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.031):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.031):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.031):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.041):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.041):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.043):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.044):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422955 (0.045):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433388 (0.047):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907287 (0.047):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899856 (0.048):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.048):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432019 (0.049):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899997 (0.050):
kakṣyāvibhāgasahitas svanāmnā racito maṭhaḥ // JRt_341 // / [Ps-JRT 25] / kapaṭāpattrapāropād rājñaḥ prāptavibhīṣakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.050):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425924 (0.053):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḫ prapalāyata Jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910259 (0.057):
khāno jassarathaḥ khāno baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / hindavas sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
mārgadānopakāreṇa sa tān adita bhūbhuje // JRt_384 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426794 (0.0):
Yoginīpurapaurān yān dhāṭyānaiṣīd Udakpatiḥ / / mārgadānopakāreṇa sa tān adita bhūbhuje // JRt_384 //
turaṅgavastradānena sa tān sammānya bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426799 (0.0):
mārgadānopakāreṇa sa tān adita bhūbhuje // JRt_384 // / turaṅgavastradānena sa tān sammānya bhūpatiḥ /
svadeśaṃ prāhiṇot kīrtirāśīn mūrtān bahūn iva // JRt_385 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426807 (0.0):
turaṅgavastradānena sa tān sammānya bhūpatiḥ / / svadeśaṃ prāhiṇot kīrtirāśīn mūrtān bahūn iva // JRt_385 //
suśarmapurarājena tasmāt svāśarmaśaṅkinā / / durgāhaṅkāram utsṛjya devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426818 (0.0):
svadeśaṃ prāhiṇot kīrtirāśīn mūrtān bahūn iva // JRt_385 // / Suśarmapurarājena tasmāt svāśarmaśaṅkinā /
[Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḥ pītvā kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426822 (5.960):
durgāhaṅkāram utsṛjya Devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.040):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.050):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430854 (0.051):
mantriṇaś cāntaraṅgāś ca sarvadaivābhavan prabhoḥ // JRt_585 // / [Ps-JRT 85] / abhiṣeṇayatas tasya kanyāratnauṣadhārpaṇāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427121 (0.052):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraẖ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34] / tadantaḫpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901051 (0.052):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraḥ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34] / tadantaḥpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.054):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431379 (0.056):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905280 (0.056):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431421 (0.056):
vyādhimukta ivānandaṃ Sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905323 (0.056):
vyādhimukta ivānandaṃ sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / sindhūdabhāṇḍapurayos svāminau śrīsekandaraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17421409 (0.057):
Lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 // / [Ps-JRT 2] / tatra hetur Lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21895379 (0.057):
lavanyotsiktatā hetur na tv anaucityaśaṅkitā // JRt_60 // / [Ps-JRT 2] / tatra hetur lavanyendrabhayaṃ nānaucitī punaḥ / JRt_B.63ef /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428233 (0.058):
citte sukhaṃ mukhe harṣaṃ stutiṃ vāci nyadhāt tataḥ // JRt_464 // / [Ps-JRT 46] / tasya pratāpakamalā sagarvapadavīm agāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.060):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429021 (0.061):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo Hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902939 (0.061):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
jātānāṃ śivaliṅgānāṃ vata bhaṅgam adarśayat // JRt_B.444 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426835 (0.0):
tatpratāpānalaḫ pītvā Kedārāśrayiṇāṃ rasam / / jātānāṃ śivaliṅgānāṃ vata bhaṅgam adarśayat // JRt_B.444 //
svayaṃ natyā na tūnnatyā bhauṭṭānām asya bhūpateḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426842 (0.0):
jātānāṃ śivaliṅgānāṃ vata bhaṅgam adarśayat // JRt_B.444 // / svayaṃ natyā na tūnnatyā Bhauṭṭānām asya bhūpateḥ /
arvatāṃ parvatārohadohado vinivāritaḥ // JRt_387 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426847 (0.0):
svayaṃ natyā na tūnnatyā Bhauṭṭānām asya bhūpateḥ / / arvatāṃ parvatārohadohado vinivāritaḥ // JRt_387 //
dustaratvāt taṭasthasya devatābhis tanūkṛtaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426853 (0.0):
arvatāṃ parvatārohadohado vinivāritaḥ // JRt_387 // / dustaratvāt taṭasthasya devatābhis tanūkṛtaḥ /
sindhvogho nṛpater evaṃ pūrvebhyaś śrutam adbhutam // JRt_388 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426859 (0.0):
dustaratvāt taṭasthasya devatābhis tanūkṛtaḥ / / Sindhvogho nṛpater evaṃ pūrvebhyaś śrutam adbhutam // JRt_388 //
evaṃ nityajayodyogāt svadeśaḥ paradeśavat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426868 (0.0):
Sindhvogho nṛpater evaṃ pūrvebhyaś śrutam adbhutam // JRt_388 // / evaṃ nityajayodyogāt svadeśaḫ paradeśavat /
paradeśas tu tasyāsīt svadeśa iva bhūpateḥ // JRt_389 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426876 (0.0):
evaṃ nityajayodyogāt svadeśaḫ paradeśavat / / paradeśas tu tasyāsīt svadeśa iva bhūpateḥ // JRt_389 //
pratāpeneti sampādya diṅmukhe tilakaśriyam / / vyadhāt praviśya kaśmīrān sa paurān ayanotsavam // JRt_390 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426881 (0.0):
paradeśas tu tasyāsīt svadeśa iva bhūpateḥ // JRt_389 // / pratāpeneti sampādya diṅmukhe tilakaśriyam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426888 (0.0):
pratāpeneti sampādya diṅmukhe tilakaśriyam / / vyadhāt praviśya Kaśmīrān sa paurān ayanotsavam // JRt_390 //
tasya varṇayatāṃ śauryaṃ prasaṅgād atimānuṣam / / asmākaṃ cāṭukāritvaṃ jñāsyate bhāvibhir janaiḥ // JRt_391 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426900 (0.0):
vyadhāt praviśya Kaśmīrān sa paurān ayanotsavam // JRt_390 // / tasya varṇayatāṃ śauryaṃ prasaṅgād atimānuṣam /
yātrāyātaḥ kadācit sa dūradeśe mahīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426908 (0.0):
Asmākaṃ cāṭukāritvaṃ jñāsyate bhāvibhir janaiḥ // JRt_391 // / yātrāyātaẖ kadācit sa dūradeśe mahīpatiḥ /
apsarassadṛśīṃ kāñcic chrutavān hariṇekṣaṇām // JRt_392 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426914 (0.0):
yātrāyātaẖ kadācit sa dūradeśe mahīpatiḥ / / apsarassadṛśīṃ kāñcic chrutavān hariṇekṣaṇām // JRt_392 //
nijānugān vañcayitvā rājā yuktyā kayācana /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426921 (0.0):
apsarassadṛśīṃ kāñcic chrutavān hariṇekṣaṇām // JRt_392 // / nijānugān vañcayitvā rājā yuktyā kayācana /
athaikākī sa taṃ deśam aviśad bhogalālasaḥ // JRt_393 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426929 (0.0):
nijānugān vañcayitvā rājā yuktyā kayācana / / athaikākī sa taṃ deśam aviśad bhogalālasaḥ // JRt_393 //
narmaṇā mohayitvā tāṃ dvitīya iva manmathaḥ / / manorathān asiñcat sa tadoṣṭhāmṛtapānataḥ // JRt_394 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426940 (0.0):
athaikākī sa taṃ deśam aviśad bhogalālasaḥ // JRt_393 // / narmaṇā mohayitvā tāṃ dvitīya iva manmathaḥ /
apaśyantas tam āśaṅkya hataṃ kenāpi vairiṇā / / atha kopabhramāveśam udbhaṭās tadbhaṭā yayuḥ // JRt_395 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426954 (0.0):
manorathān asiñcat sa tadoṣṭhāmṛtapānataḥ // JRt_394 // / apaśyantas tam āśaṅkya hataṃ kenāpi vairiṇā /
anviṣyadbhis tam aśvena nibaddhenāṅganād bahiḥ / / samabhāvyata tai rājño vairibhir nirjayaḥ kṛtaḥ // JRt_396 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426965 (0.0):
atha kopabhramāveśam udbhaṭās tadbhaṭā yayuḥ // JRt_395 // / anviṣyadbhis tam aśvena nibaddhenāṅganād bahiḥ /
śauryasvāmyanugābhyāṃ tu vidhātuṃ yuddham udbhaṭaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426972 (0.0):
samabhāvyata tai rājño vairibhir nirjayaẖ kṛtaḥ // JRt_396 // / śauryasvāmyanugābhyāṃ tu vidhātuṃ yuddham udbhaṭaiḥ /
tadbhaṭais sadanaṃ ruddham abaddhakavacāntaraiḥ // JRt_397 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426979 (0.0):
śauryasvāmyanugābhyāṃ tu vidhātuṃ yuddham udbhaṭaiḥ / / tadbhaṭais sadanaṃ ruddham abaddhakavacāntaraiḥ // JRt_397 //
atrasadbhiś ca tatsiṃhanādapūrṇāt tataḥ purā / 398ab /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426986 (0.0):
tadbhaṭais sadanaṃ ruddham abaddhakavacāntaraiḥ // JRt_397 // / atrasadbhiś ca tatsiṃhanādapūrṇāt tataḫ purā / 398ab /
[Ps-JRT] / kṛtāskandeṣu śūreṣu śatrubhir vipinaṃ gatam // 398 cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426994 (0.0):
atrasadbhiś ca tatsiṃhanādapūrṇāt tataḫ purā / 398ab / / [Ps-JRT] / kṛtāskandeṣu śūreṣu śatrubhir vipinaṃ gatam // 398cd //
athāśvāsya priyāṃ tāṃ tu śatrūn matvā samāgatān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427002 (0.0):
kṛtāskandeṣu śūreṣu śatrubhir vipinaṃ gatam // 398cd // / athāśvāsya priyāṃ tāṃ tu śatrūn matvā samāgatān /
svaśauryaṃ saphalīkartuṃ yoddhuṃ rājā viniryayau // JRt_399 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427009 (0.0):
athāśvāsya priyāṃ tāṃ tu śatrūn matvā samāgatān / / svaśauryaṃ saphalīkartuṃ yoddhuṃ rājā viniryayau // JRt_399 //
śāhābadenam ālokya taṃ teṣām anujīvinām / 400ab / / cittaiḥ prītyā mukhair bhītyā nītyā mūrdhabhir ānatam // 400cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427018 (0.0):
svaśauryaṃ saphalīkartuṃ yoddhuṃ rājā viniryayau // JRt_399 // / Śāhābadenam ālokya taṃ teṣām anujīvinām / 400ab /
evaṃ sa svajayastambhayūpān raṇamakhān bahūn /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427027 (0.0):
cittaiḫ prītyā mukhair bhītyā nītyā mūrdhabhir ānatam // 400cd // / evaṃ sa svajayastambhayūpān raṇamakhān bahūn /
hatavairipaśūṃś cakre svapratāpānalārciṣaḥ // JRt_401 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427036 (0.0):
evaṃ sa svajayastambhayūpān raṇamakhān bahūn / / hatavairipaśūṃś cakre svapratāpānalārciṣaḥ // JRt_401 //
svadeśe mantriṇos tasya koṭabhaṭṭodayaśriyoḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427038 (0.0):
hatavairipaśūṃś cakre svapratāpānalārciṣaḥ // JRt_401 // / svadeśe mantriṇos tasya KoṭabhaṭṭOdayaśriyoḥ /
samareṣu bharas tv āsic candraḍāmaralolayoḥ // JRt_402 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427046 (0.0):
svadeśe mantriṇos tasya KoṭabhaṭṭOdayaśriyoḥ / / samareṣu bharas tv āsic CandraḍāmaraLolayoḥ // JRt_402 //
devaśarmānvayodanvaccandro rājñārpitaṃ muhuḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427056 (0.0):
Devaśarmānvayodanvaccandro rājñārpitaṃ muhuḥ /
vairāgyād vibhavaṃ tyaktvā koṭaśarmā vanaṃ yayau // JRt_403 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427064 (0.0):
Devaśarmānvayodanvaccandro rājñārpitaṃ muhuḥ / / vairāgyād vibhavaṃ tyaktvā Koṭaśarmā vanaṃ yayau // JRt_403 //
[Ps-JRT 33] / śrīvṛṣṭyā koṭabhaṭṭo 'rthisārthān sampoṣya yatnataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427073 (0.0):
vairāgyād vibhavaṃ tyaktvā Koṭaśarmā vanaṃ yayau // JRt_403 // / [Ps-JRT 33]
vyalālayad vanavyomni sa svaṃ niyamamārutaiḥ // JRt_B.462 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427081 (0.0):
śrīvṛṣṭyā Koṭabhaṭṭo 'rthisārthān sampoṣya yatnataḥ / / vyalālayad vanavyomni sa svaṃ niyamamārutaiḥ // JRt_B.462 //
koṭaśarmā tathā dharmadrumaṃ dānāmbhasāsicat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427089 (0.0):
vyalālayad vanavyomni sa svaṃ niyamamārutaiḥ // JRt_B.462 // / Koṭaśarmā tathā dharmadrumaṃ dānāmbhasāsicat /
nanāśāśāmayo bhūyo yathā tatphalabhoginaḥ // JRt_B.463 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427095 (0.0):
Koṭaśarmā tathā dharmadrumaṃ dānāmbhasāsicat / / nanāśāśāmayo bhūyo yathā tatphalabhoginaḥ // JRt_B.463 //
tasya darśayituṃ rājñas svabalādhikatāṃ dhruvam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427100 (0.0):
nanāśāśāmayo bhūyo yathā tatphalabhoginaḥ // JRt_B.463 // / tasya darśayituṃ rājñas svabalādhikatāṃ dhruvam /
kadācit tatprajā daivī vyāpad gāḍham apīḍayat // JRt_404 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427107 (0.0):
tasya darśayituṃ rājñas svabalādhikatāṃ dhruvam / / kadācit tatprajā daivī vyāpad gāḍham apīḍayat // JRt_404 //
purīkairaviṇīsūraś śūraḥ pādapavidviṣām / / ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraḥ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427121 (0.0):
kadācit tatprajā daivī vyāpad gāḍham apīḍayat // JRt_404 // / purīkairaviṇīsūraś śūraḫ pādapavidviṣām /
[Ps-JRT 34] / tadantaḥpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427131 (0.0):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraẖ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436530 (0.047):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.052):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.052):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900750 (0.052):
durgāhaṅkāram utsṛjya devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḥ pītvā kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429021 (0.053):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo Hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902940 (0.053):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431379 (0.055):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905280 (0.055):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426820 (0.056):
durgāhaṅkāram utsṛjya Devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḫ pītvā Kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431421 (0.057):
vyādhimukta ivānandaṃ Sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905323 (0.057):
vyādhimukta ivānandaṃ sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / sindhūdabhāṇḍapurayos svāminau śrīsekandaraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429802 (0.058):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḫ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika Uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903717 (0.058):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḥ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.059):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe Vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.059):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17437418 (0.064):
prātar vadantam ahasan paurāḫ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21911296 (0.064):
prātar vadantam ahasan paurāḥ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
tadvīkṣārtham ivānīke toye tumbīr vyadhur gṛhāḥ // JRt_B.466 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427140 (0.0):
tadantaḫpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt / / tadvīkṣārtham ivānīke toye tumbīr vyadhur gṛhāḥ // JRt_B.466 //
nagarabruḍanād asru muñcanto nirjharacchalāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427145 (0.0):
tadvīkṣārtham ivānīke toye tumbīr vyadhur gṛhāḥ // JRt_B.466 // / nagarabruḍanād asru muñcanto nirjharacchalāt /
tasyodīpasya mahataḥ parvatās taṭatām aguḥ // JRt_406 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427151 (0.0):
nagarabruḍanād asru muñcanto nirjharacchalāt / / tasyodīpasya mahataḫ parvatās taṭatām aguḥ // JRt_406 //
na sa vṛkṣo na sā sīmā na sa setur na tad guham /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427162 (0.0):
tasyodīpasya mahataḫ parvatās taṭatām aguḥ // JRt_406 // / na sa vṛkṣo na sā sīmā na sa setur na tad guham /
taṭastham api yan naiva jalapūro vyanāśayat // JRt_407 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427169 (0.0):
na sa vṛkṣo na sā sīmā na sa setur na tad guham / / taṭastham api yan naiva jalapūro vyanāśayat // JRt_407 //
nādridurgāṇy apaśyat sa jātucid vairibhītitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427177 (0.0):
taṭastham api yan naiva jalapūro vyanāśayat // JRt_407 // / nādridurgāṇy apaśyat sa jātucid vairibhītitaḥ /
ambupūrabhayāt teṣu rājā samacarattarām // JRt_408 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427182 (0.0):
nādridurgāṇy apaśyat sa jātucid vairibhītitaḥ / / ambupūrabhayāt teṣu rājā samacarattarām // JRt_408 //
pīte tattejasevāmbupūre śānte mitair dinaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427190 (0.0):
ambupūrabhayāt teṣu rājā samacarattarām // JRt_408 // / pīte tattejasevāmbupūre śānte mitair dinaiḥ /
bhūyas tadviplavāśaṅkī so 'cikīrṣad girau purīm // JRt_409 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427198 (0.0):
pīte tattejasevāmbupūre śānte mitair dinaiḥ / / bhūyas tadviplavāśaṅkī so 'cikīrṣad girau purīm // JRt_409 //
nāmnā lakṣmyā mahiṣyāś ca prasiddhāṃ nagarīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427204 (1.192):
bhūyas tadviplavāśaṅkī so 'cikīrṣad girau purīm // JRt_409 // / nāmnā Lakṣmyā mahiṣyāś ca prasiddhāṃ nagarīṃ vyadhāt /
svaudāryānuguṇāṃ rājā nirmāṇam avilokayan // 410cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427209 (0.0):
nāmnā Lakṣmyā mahiṣyāś ca prasiddhāṃ nagarīṃ vyadhāt / / svaudāryānuguṇāṃ rājā nirmāṇam avilokayan // 410cd //
śārikāśailarājasya mūle puṇyajanāśritām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427216 (0.0):
svaudāryānuguṇāṃ rājā nirmāṇam avilokayan // 410cd // / Śārikāśailarājasya mūle puṇyajanāśritām /
yām adrākṣīttarāṃ lokas sumeror alakām iva // 410gh // / vitastāsindhusambhede svanāmnā sa purīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427219 (0.0):
Śārikāśailarājasya mūle puṇyajanāśritām / / yām adrākṣīttarāṃ lokas sumeror Alakām iva // 410gh //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427229 (0.0):
VitastāSindhusambhede svanāmnā sa purīṃ vyadhāt /
pratibimbacchalāt toye trapayā svar nimajjati // JRt_411 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427236 (0.0):
VitastāSindhusambhede svanāmnā sa purīṃ vyadhāt / / pratibimbacchalāt toye trapayā svar nimajjati // JRt_411 //
saudhotsedhamayīṃ rāśībhūtāṃ kīrtim ivācalām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427242 (0.0):
pratibimbacchalāt toye trapayā svar nimajjati // JRt_411 // / saudhotsedhamayīṃ rāśībhūtāṃ kīrtim ivācalām /
alolaśrīḥ purīṃ lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427251 (0.0):
saudhotsedhamayīṃ rāśībhūtāṃ kīrtim ivācalām / / alolaśrīḫ purīṃ Lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425511 (0.050):
śrīŚaṃśadīna ity ākhyām anyāṃ svasya vyadhān nṛpaḥ // JRt_310 // / [Ps-JRT 19]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899447 (0.050):
śrīśaṃśadīna ity ākhyām anyāṃ svasya vyadhān nṛpaḥ // JRt_310 // / [Ps-JRT 19]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425704 (0.056):
vihāraṃ na na cāhāraṃ rājño nyūnaṃ sa hi vyadhāt // JRt_318 // / [Ps-JRT 22]
[Ps-JRT 35] / sudhādhautair maṭhair lakṣmīṃ phalayadbhiḥ kṛtaiḥ purī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427259 (0.0):
alolaśrīḫ purīṃ Lolaḍāmaras svābhidhāṃ vyadhāt // JRt_412 // / [Ps-JRT 35]
kuliśacchinnakailāsaśṛṅgabhaṅgim ajījanat // JRt_B.475 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427268 (0.0):
sudhādhautair maṭhair lakṣmīṃ phalayadbhiẖ kṛtaiḫ purī / / kuliśacchinnakailāsaśṛṅgabhaṅgim ajījanat // JRt_B.475 //
ājanmalolatā mahyā svarasāmyāya vardhitā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427274 (0.0):
kuliśacchinnakailāsaśṛṅgabhaṅgim ajījanat // JRt_B.475 // / ājanmalolatā mahyā svarasāmyāya vardhitā /
nihanti cchāyayā tasyā dyumaṇisparśajaṃ sukham // JRt_413 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427279 (0.0):
ājanmalolatā mahyā svarasāmyāya vardhitā / / nihanti cchāyayā tasyā dyumaṇisparśajaṃ sukham // JRt_413 //
yā lakṣmyā bhāgineyītvād bālāpāli nijāntike /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427286 (0.0):
yā Lakṣmyā bhāgineyītvād bālāpāli nijāntike /
lāsākhyā sā samākrāman nṛpateś cittadarpane // JRt_414 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427295 (0.0):
Lāsākhyā sā samākrāman nṛpateś cittadarpane // JRt_414 //
yaś cānurodhatantus taṃ ciraṃ lakṣmyā nibaddhavān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427298 (0.0):
Lāsākhyā sā samākrāman nṛpateś cittadarpane // JRt_414 // / yaś cānurodhatantus taṃ ciraṃ Lakṣmyā nibaddhavān /
sa cchinno rāgavegena lāsāsaundaryajanmanā // JRt_415 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427307 (0.052):
sa cchinno rāgavegena Lāsāsaundaryajanmanā // JRt_415 //
balijinmūrtinā tena vasantyā vakṣasi śriyaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427314 (0.051):
Balijinmūrtinā tena vasantyā vakṣasi Śriyaḥ / / prātiveśmikatāṃ nītā Lāsā saubhāgyabhāginī // JRt_416 //
prātiveśmikatāṃ nītā lāsā saubhāgyabhāginī // JRt_416 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427321 (0.0):
Balijinmūrtinā tena vasantyā vakṣasi Śriyaḥ / / prātiveśmikatāṃ nītā Lāsā saubhāgyabhāginī // JRt_416 //
chāyā tadracitodayāpi divasaśrībhogam ātanvataḥ sūryāt sammukhatāṃ jahāti
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427330 (0.0):
prātiveśmikatāṃ nītā Lāsā saubhāgyabhāginī // JRt_416 // / chāyā tadracitodayāpi divasaśrībhogam ātanvataḥ sūryāt sammukhatāṃ jahāti
vahati śreyoharīṃ kālatām / / strīṇām asti caturguṇā matir iti sthāne na hanta śrutir yad vā
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427340 (0.0):
chāyā tadracitodayāpi divasaśrībhogam ātanvataḥ sūryāt sammukhatāṃ jahāti / vahati śreyoharīṃ kālatām /
durvidhipaṅkam ākalayituṃ śakto na kaścid drutam // JRt_417 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427346 (0.0):
strīṇām asti caturguṇā matir iti sthāne na hanta śrutir yad vā / durvidhipaṅkam ākalayituṃ śakto na kaścid drutam // JRt_417 //
prākṛtasyāvatārākhyābhallasyāpi sutā satī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427354 (0.022):
prākṛtasyĀvatārākhyābhallasyāpi sutā satī /
lakṣmīr lāsānurakte 'dhād atha roṣaṃ mahīpatau // JRt_418 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427362 (0.0):
prākṛtasyĀvatārākhyābhallasyāpi sutā satī / / Lakṣmīr Lāsānurakte 'dhād atha roṣaṃ mahīpatau // JRt_418 //
roṣāt sindhupater deśaṃ sambandhitvād gatāṃ nṛpaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427370 (1.192):
Lakṣmīr Lāsānurakte 'dhād atha roṣaṃ mahīpatau // JRt_418 // / roṣāt Sindhupater deśaṃ sambandhitvād gatāṃ nṛpaḥ /
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427378 (0.0):
roṣāt Sindhupater deśaṃ sambandhitvād gatāṃ nṛpaḥ / / pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12353323 (0.048):
jagāma vijitāsostamāśramaṃ sa punarnṛpaḥ // SoKss_12,2.177 // / tatra tārāvalīr aṅkumālinau tau samāgatau /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18282431 (0.056):
sravad asra dhārā vārājasra stanya pravāhān vahantī, snehānukāraka dehata / eva te mohitavatī | / [52] punaś cedaṃ sagadgadaṃ jagāda, ayi yaśode
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13125249 (0.060):
premṇa eva vilāsatvād vairalyāt sādhakeṣv api | / atra snehādayo bhedā vivicya na hi śaṃsitāḥ || RBhrs_1,4.19 ||
[Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427385 (0.0):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.020):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.020):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.021):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.021):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430041 (0.030):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.037):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīSvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.037):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433388 (0.040):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907287 (0.040):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429388 (0.042):
Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 // / [Ps-JRT 60] / Maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903956 (0.043):
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422955 (0.043):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429315 (0.044):
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 // / [Ps-JRT 59] / Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422100 (0.044):
tenOtpalapure Viṣṇoḫ prāsādo nūtanīkṛtaḥ // JRt_107 // / [Ps-JRT 4]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425924 (0.045):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḫ prapalāyata Jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899856 (0.045):
vyāvṛtte raṇakhedārtaḥ prapalāyata jyaṃśiraḥ // JRt_333 // / [Ps-JRT 23]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899997 (0.047):
kakṣyāvibhāgasahitas svanāmnā racito maṭhaḥ // JRt_341 // / [Ps-JRT 25] / kapaṭāpattrapāropād rājñaḥ prāptavibhīṣakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.048):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432019 (0.053):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102] / līlevāpakriyā kartur apakāryasya sā punaḥ /
lakṣmīpakṣaḥ kṣayaṃ vṛddhiṃ lāsāpakṣas tu labdhavān // JRt_B.483 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427393 (0.0):
alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ / / Lakṣmīpakṣaẖ kṣayaṃ vṛddhiṃ Lāsāpakṣas tu labdhavān // JRt_B.483 //
yāvad yāvad agād dūraṃ lakṣmī rātrir iva krudhā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427400 (0.0):
Lakṣmīpakṣaẖ kṣayaṃ vṛddhiṃ Lāsāpakṣas tu labdhavān // JRt_B.483 // / yāvad yāvad agād dūraṃ Lakṣmī rātrir iva krudhā /
tāvat tāvat sa tāṃ lāsāṃ divaṃ bhāsvān ivābhajat // JRt_B.484 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427408 (0.0):
yāvad yāvad agād dūraṃ Lakṣmī rātrir iva krudhā / / tāvat tāvat sa tāṃ Lāsāṃ divaṃ bhāsvān ivābhajat // JRt_B.484 //
apanīya tāpakhedaṃ marukariṇī padminītoyaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427414 (0.0):
tāvat tāvat sa tāṃ Lāsāṃ divaṃ bhāsvān ivābhajat // JRt_B.484 // / apanīya tāpakhedaṃ marukariṇī padminītoyaiḥ /
tatpadmaśevalāmbhonirmāthe karmaṭhībhavati // JRt_420 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427420 (0.0):
apanīya tāpakhedaṃ marukariṇī padminītoyaiḥ / / tatpadmaśevalāmbhonirmāthe karmaṭhībhavati // JRt_420 //
lakṣmyā mātṛsvasus sarvamātṛkṛtyakṛto 'bhavat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427428 (0.0):
tatpadmaśevalāmbhonirmāthe karmaṭhībhavati // JRt_420 // / Lakṣmyā mātṛsvasus sarvamātṛkṛtyakṛto 'bhavat /
rājapriyātha rākeva lāsā pakṣakṣayodyatā // JRt_421 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427436 (0.0):
Lakṣmyā mātṛsvasus sarvamātṛkṛtyakṛto 'bhavat / / rājapriyātha rākeva Lāsā pakṣakṣayodyatā // JRt_421 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12729278 (0.034):
vanauṣadhīśo rudro 'bhūcchinīvālī haridrake / / upasnāni tu rākā syātsarvagandhe śatakratuḥ // BhS_22.124 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13690789 (0.060):
dehād apacayas tena $ tapasā tasya yaḥ kṛtaḥ & / sa evo7pacayo bhūyas % tejasā9sya kṛto 'bhavat // 12.97 //
satkarmapākasamayo 'sya na ced vikāsaśobhāṃ na kiṃ pariharet kumudākarasya
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427449 (0.0):
rājapriyātha rākeva Lāsā pakṣakṣayodyatā // JRt_421 // / satkarmapākasamayo 'sya na ced vikāsaśobhāṃ na kiṃ pariharet kumudākarasya
viśvaprabodhaharaṇapravaṇakṣaṇena kustrī niśā ca sahasaiva niśākareṇa //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427458 (0.0):
satkarmapākasamayo 'sya na ced vikāsaśobhāṃ na kiṃ pariharet kumudākarasya / viśvaprabodhaharaṇapravaṇakṣaṇena kustrī niśā ca sahasaiva niśākareṇa //
JRt_422 // / cintāsūcakaniśśvāsaklinnauṣṭhī taṃ kadācana /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427466 (0.0):
viśvaprabodhaharaṇapravaṇakṣaṇena kustrī niśā ca sahasaiva niśākareṇa // / JRt_422 // / cintāsūcakaniśśvāsaklinnauṣṭhī taṃ kadācana /
avocad bhoginīveti lāsākhyā bhoginī nṛpam // JRt_423 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427471 (1.192):
cintāsūcakaniśśvāsaklinnauṣṭhī taṃ kadācana / / avocad bhoginīveti Lāsākhyā bhoginī nṛpam // JRt_423 //
na ced vikāsayed bhāsvān padminīṃ svarucā sphuṭam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427479 (0.0):
avocad bhoginīveti Lāsākhyā bhoginī nṛpam // JRt_423 // / na ced vikāsayed bhāsvān padminīṃ svarucā sphuṭam /"
tasyāś chedāya śaivālavallyā iva yateta kaḥ // JRt_424 // / patantīṃ premabhārārdrāṃ mayi dṛṣṭiṃ tavāsahā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427491 (0.0):
na ced vikāsayed bhāsvān padminīṃ svarucā sphuṭam / / tasyāś chedāya śaivālavallyā iva yateta kaḥ // JRt_424 //"
māṃ nihantum upāyena kurute mahiṣī tava // JRt_425 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427498 (0.0):
patantīṃ premabhārārdrāṃ mayi dṛṣṭiṃ tavāsahā / / māṃ nihantum upāyena kurute mahiṣī tava // JRt_425 //
abhicāre durācāram upacārapriyaṅkaram / / sā cārākṣī mayi dveṣād udayaśriyam airayat // JRt_426 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427503 (0.0):
māṃ nihantum upāyena kurute mahiṣī tava // JRt_425 // / abhicāre durācāram upacārapriyaṅkaram /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427510 (0.0):
abhicāre durācāram upacārapriyaṅkaram / / sā cārākṣī mayi dveṣād Udayaśriyam airayat // JRt_426 //"
devādeśapare tasminn abhicāravinirmitiḥ / / asambhāvyeti tāṃ rājā pratyuvāca vicakṣaṇaḥ // JRt_427 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427523 (0.0):
sā cārākṣī mayi dveṣād Udayaśriyam airayat // JRt_426 // / "devādeśapare tasminn abhicāravinirmitiḥ /"
nirbandhenopajalpantīṃ tad eva vacanaṃ tataḥ / / tāṃ pratyāyayituṃ devīm udayaśriyam abravīt // JRt_428 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427524 (0.0):
asambhāvyeti tāṃ rājā pratyuvāca vicakṣaṇaḥ // JRt_427 // / nirbandhenopajalpantīṃ tad eva vacanaṃ tataḥ /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427531 (0.0):
nirbandhenopajalpantīṃ tad eva vacanaṃ tataḥ / / tāṃ pratyāyayituṃ devīm Udayaśriyam abravīt // JRt_428 //
vyayitvātiśayenāho kośo riktatvam āgataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427539 (0.0):
tāṃ pratyāyayituṃ devīm Udayaśriyam abravīt // JRt_428 // / vyayitvātiśayenāho kośo riktatvam āgataḥ /"
prārthayante janā rājñas sarvaṃ kalpatarūn iva // JRt_429 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427546 (0.0):
vyayitvātiśayenāho kośo riktatvam āgataḥ / / prārthayante janā rājñas sarvaṃ kalpatarūn iva // JRt_429 //"
draviṇotpattaye tasmād upāyaḥ pratibhāty ayam / / pratimā śrījayeśvaryā yāsti rītimayī pṛthuḥ // JRt_430 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427558 (0.0):
prārthayante janā rājñas sarvaṃ kalpatarūn iva // JRt_429 // / draviṇotpattaye tasmād upāyaḫ pratibhāty ayam /
tāṃ khaṇḍayitvā vihataiṣ ṭaṅkair mannāmacihnitaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427564 (0.0):
pratimā śrīJayeśvaryā yāsti rītimayī pṛthuḥ // JRt_430 // / tāṃ khaṇḍayitvā vihataiṣ ṭaṅkair mannāmacihnitaiḥ /
vyayanirvahaṇaṃ kīrtisthiratvaṃ copajāyate // JRt_431 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427571 (0.0):
tāṃ khaṇḍayitvā vihataiṣ ṭaṅkair mannāmacihnitaiḥ / / vyayanirvahaṇaṃ kīrtisthiratvaṃ copajāyate // JRt_431 //"
sādhv etat kiṃ tu tanmūrtir laghvī kiṃ prabhaviṣyati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427576 (1.192):
vyayanirvahaṇaṃ kīrtisthiratvaṃ copajāyate // JRt_431 // / "sādhv etat kiṃ tu tanmūrtir laghvī kiṃ prabhaviṣyati /"
bṛhadbuddhena mudrāstu kṣudras taṃ sacivo 'bhyadhāt // JRt_432 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427586 (1.192):
sādhv etat kiṃ tu tanmūrtir laghvī kiṃ prabhaviṣyati / / Bṛhadbuddhena mudrāstu" kṣudras taṃ sacivo 'bhyadhāt // JRt_432 //"
[Ps-JRT 37] / puṃnāgavrajam unmumūlayiṣati prāyaḥ karākarṣaṇair uddāmaṃ vijihīrṣati
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427596 (0.0):
Bṛhadbuddhena mudrāstu kṣudras taṃ sacivo 'bhyadhāt // JRt_432 // / [Ps-JRT 37]"
pratipadaṃ kakṣyāchidāṃ kāṅkṣati / / kāṃ naicchan nṛpagandhasindhurapatis tīvrāṃ na vaprakriyāṃ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427608 (0.0):
puṃnāgavrajam unmumūlayiṣati prāyaẖ karākarṣaṇair uddāmaṃ vijihīrṣati / pratipadaṃ kakṣyāchidāṃ kāṅkṣati /
tīkṣṇāgrapratibhāṅkuśo 'sya nikaṭe mantrī niyantā punaḥ // JRt_B.499 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427617 (0.0):
kāṃ naicchan nṛpagandhasindhurapatis tīvrāṃ na vaprakriyāṃ / tīkṣṇāgrapratibhāṅkuśo 'sya nikaṭe mantrī niyantā punaḥ // JRt_B.499 //
mudropakaraṇaṃ sajjīkṛtyānyedyur upāgatam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427624 (0.0):
tīkṣṇāgrapratibhāṅkuśo 'sya nikaṭe mantrī niyantā punaḥ // JRt_B.499 // / mudropakaraṇaṃ sajjīkṛtyānyedyur upāgatam /
rājñīṃ pratyāyya bhūpālo raho mantriṇam abravīt // JRt_433 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427630 (0.0):
mudropakaraṇaṃ sajjīkṛtyānyedyur upāgatam / / rājñīṃ pratyāyya bhūpālo raho mantriṇam abravīt // JRt_433 //
yāḥ pūrvair niramīyanta yaśassukṛtalabdhaye /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427637 (0.0):
rājñīṃ pratyāyya bhūpālo raho mantriṇam abravīt // JRt_433 // / yāḫ pūrvair niramīyanta yaśassukṛtalabdhaye /"
aṅgīkartāsi tā devapratimā bhaṅktum añjasā // JRt_434 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427643 (0.0):
yāḫ pūrvair niramīyanta yaśassukṛtalabdhaye / / aṅgīkartāsi tā devapratimā bhaṅktum añjasā // JRt_434 //"
amarapratimā vidhāya kecit paripūjyātha pare prasiddhim āptāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427652 (0.0):
aṅgīkartāsi tā devapratimā bhaṅktum añjasā // JRt_434 // / amarapratimā vidhāya kecit paripūjyātha pare prasiddhim āptāḥ /
paripālya yathocitaṃ tathānye vidalayyāham aho mahad durantam // JRt_435
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427660 (0.0):
amarapratimā vidhāya kecit paripūjyātha pare prasiddhim āptāḥ / / paripālya yathocitaṃ tathānye vidalayyāham aho mahad durantam // JRt_435
nirmāṇāj jaladhes kṛteś ca saritāṃ kaumāraśokāvadhiḥ prakhyātas sagaro
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427666 (0.0):
paripālya yathocitaṃ tathānye vidalayyāham aho mahad durantam // JRt_435 / nirmāṇāj jaladhes kṛteś ca saritāṃ kaumāraśokāvadhiḫ prakhyātas Sagaro
bhagīrathanṛpo gaṅgāvatārāc ca saḥ / / duṣyantas sa ca viśvaviśvavijayāj jiṣṇor bhayāny āvahan rāmo hanta
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427676 (0.064):
Bhagīrathanṛpo Gaṅgāvatārāc ca saḥ / / Duṣyantas sa ca viśvaviśvavijayāj Jiṣṇor bhayāny āvahan Rāmo hanta
daśānanena vihitāt sītāpahārāt punaḥ // JRt_436 //
rājā śāhābhadīnākhyas suramūrtīr aloṭhayat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427694 (0.0):
Daśānanena vihitāt Sītāpahārāt punaḥ // JRt_436 // / rājā Śāhābhadīnākhyas suramūrtīr aloṭhayat /
mā durvārtteyam atyugrā cakampad bhāvino janān // JRt_437 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427701 (0.0):
rājā Śāhābhadīnākhyas suramūrtīr aloṭhayat / / mā durvārtteyam atyugrā cakampad bhāvino janān // JRt_437 //"
udayaśrīr nataśirā rājñīty uktavati svayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427708 (0.0):
mā durvārtteyam atyugrā cakampad bhāvino janān // JRt_437 // / Udayaśrīr nataśirā rājñīty uktavati svayam /"
mahīrandhram ivaikṣiṣṭa drāg adhogativāñchayā // JRt_438 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427717 (0.0):
Udayaśrīr nataśirā rājñīty uktavati svayam / / mahīrandhram ivaikṣiṣṭa drāg adhogativāñchayā // JRt_438 //
[Ps-JRT 38] / sarvaṃsahā tadā kṣmābhūd anvarthā prāgvad eva yat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427724 (0.0):
mahīrandhram ivaikṣiṣṭa drāg adhogativāñchayā // JRt_438 // / [Ps-JRT 38]
lāsānuraktam api taṃ sā rājānam asevata // JRt_B.505 // / bhāskaro dyuparīrambharasāsāditakautukaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427736 (0.0):
Lāsānuraktam api taṃ sā rājānam asevata // JRt_B.505 // / bhāskaro dyuparīrambharasāsāditakautukaḥ /
svaputraśanimukhyānāṃ grahāṇāṃ hānim icchati // JRt_439 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427745 (0.0):
bhāskaro dyuparīrambharasāsāditakautukaḥ / / svaputraśanimukhyānāṃ grahāṇāṃ hānim icchati // JRt_439 //
rāgī taddoṣavādinyā tayā devyā prabodhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427751 (0.0):
svaputraśanimukhyānāṃ grahāṇāṃ hānim icchati // JRt_439 // / rāgī taddoṣavādinyā tayā devyā prabodhitaḥ /
vyavāsayat svadeśāt sa rājaputrān parān iva // JRt_440 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427759 (0.0):
rāgī taddoṣavādinyā tayā devyā prabodhitaḥ / / vyavāsayat svadeśāt sa rājaputrān parān iva // JRt_440 //
kāryeṣv atimanuṣyeṣu sāhāyakavidhāyibhiḥ / / yoginīpuranāthasya tair vyakto vikramaḥ kṛtaḥ // JRt_441 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427768 (0.0):
vyavāsayat svadeśāt sa rājaputrān parān iva // JRt_440 // / kāryeṣv atimanuṣyeṣu sāhāyakavidhāyibhiḥ /
audāryād dattavṛttīn sa hindukān eva bodhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427773 (0.0):
Yoginīpuranāthasya tair vyakto vikramaẖ kṛtaḥ // JRt_441 // / audāryād dattavṛttīn sa Hindukān eva bodhitaḥ /
mlecchān sekandaramukhān rājadrohakṛto 'vadhīt // JRt_442 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427783 (0.0):
Mlecchān Sekandaramukhān rājadrohakṛto 'vadhīt // JRt_442 //
piśunair janitāśaṅkaś śūro madanalāvikaḥ / / rājā viplavasajjo 'pi senayāsya nivāritaḥ // JRt_443 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427794 (0.0):
Mlecchān Sekandaramukhān rājadrohakṛto 'vadhīt // JRt_442 // / piśunair janitāśaṅkaś śūro Madanalāvikaḥ /
[Ps-JRT 39] / audāryaśālinā rājñā svasamaṃ vardhitas svayam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427804 (0.0):
rājā viplavasajjo 'pi senayāsya nivāritaḥ // JRt_443 // / [Ps-JRT 39]
rājādhikaṃ vyavāhārṣīt tadā madanalāvikaḥ // JRt_B.511 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427809 (0.0):
audāryaśālinā rājñā svasamaṃ vardhitas svayam / / rājādhikaṃ vyavāhārṣīt tadā Madanalāvikaḥ // JRt_B.511 //"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431230 (0.019):
śilpibhiẖ kalpyamānāsu svatulyāvayavāsv api // JRt_B.756 //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18494217 (0.037):
tato 'dhikam* // 34 // {X} mātuluṃgaguḍikā nāma {X} kaṭutrikaṃ / tiktakarohiṇīṃ yavaṃ cirātatikto 'tha śatakrater
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26776555 (0.045):
ājagmatur mahābhāgau % tadā tulyāgrajanmanau // BrP_50.25 // / jvalamānau svatejobhir $ divyasraganulepanau &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11047872 (0.045):
ājagmatur mahābhāgau tadā tulyāgrajanmanau // BrP_50.25 // / jvalamānau svatejobhir divyasraganulepanau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905134 (0.046):
śilpibhiḥ kalpyamānāsu svatulyāvayavāsv api // JRt_B.756 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23809593 (0.048):
'yamasmābhiruktaḥ yadi vedādinirapekṣastvamevamanumimīṣe tadaivamapi / kasmānnānuminuyā iti / / tataḥ kāraṇādapasiddhāntatādoṣo na bhavati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21601501 (0.054):
262.026. rājño 'śokasyottarāpathe takṣaśilā nagaraṃ viruddham/ / 262.027. śrutvā ca rājā svayamevābhiprasthitaḥ/ / 262.027. tato 'mātyairabhihitah deva, kumāraḥ preṣyatam/
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432085 (0.054):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905987 (0.054):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
tulyārthas samasāmarthyaś śaṅkyo 'yam iti bhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427813 (0.0):
rājādhikaṃ vyavāhārṣīt tadā Madanalāvikaḥ // JRt_B.511 // / tulyārthas samasāmarthyaś śaṅkyo 'yam iti bhūpatiḥ /"
īrṣyālubhiḥ kusacivais tasmai param akopyata // JRt_B.512 // / śucim apy aśuciṃ matvā taṃ vītiṃ bhūmipāladhīḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427828 (0.0):
īrṣyālubhiẖ kusacivais tasmai param akopyata // JRt_B.512 // / śucim apy aśuciṃ matvā taṃ vītiṃ bhūmipāladhīḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903844 (0.030):
astaṃ jagāma rājenduḥ kudbhadenamahīpatiḥ // JRt_537 // / 21) Sikandar Shāh Butshikān (LS 4465-4489)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17435896 (0.032):
yuddhe jitaṃ tato baddhaṃ Khuẖkhurendreṇa bhūpatiḥ / / Māladevaṃ Madrarājam ājñayā niramocayat // JRt_830 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17438597 (0.032):
prakāśayatsu taddānaṃ kupitena mahībhujā / / Maulāno Malla Esākas tebhyas tat pratidāpitaḥ // JRt_961 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.033):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.033):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17435760 (0.035):
Mlecchair upadrutāṃ kṣoṇīm akṣīṇakaruṇo nṛpaḥ / / udahārṣīt kramād evaṃ Dānavair iva Keśavaḥ // JRt_820 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433466 (0.041):
navena haviṣā yajñeṣu santarpyate // JRt_715 // / Ṭhakkurair anvito rājā pavanaẖ kusumair iva /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912945 (0.042):
vinnakaparamallekanaurujāya dadau nṛpaḥ // JRt_B.1328 // / ledaryāṃ savyapāraṃ satājarājāya so 'diśat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.042):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.042):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
khalanāśāvṛtatvena na cittaviratābhavat // JRt_B.513 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427837 (0.0):
śucim apy aśuciṃ matvā taṃ vītiṃ bhūmipāladhīḥ / / khalanāśāvṛtatvena na cittaviratābhavat // JRt_B.513 //
upaplāvayituṃ vāñchaṃs taṃ muhuḥ krodhavegataḥ / / rājaratnākaro 'rodhi tadīyaguṇavelayā // JRt_B.514 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427848 (0.0):
khalanāśāvṛtatvena na cittaviratābhavat // JRt_B.513 // / upaplāvayituṃ vāñchaṃs taṃ muhuẖ krodhavegataḥ /
rājā jātatvarāṃ yātrāṃ vyasanenābhiṣeṇayan /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427855 (0.0):
rājaratnākaro 'rodhi tadīyaguṇavelayā // JRt_B.514 // / rājā jātatvarāṃ yātrāṃ vyasanenābhiṣeṇayan /
nausetukautukaṃ sindhoḥ parikhāyā ivāharat // JRt_444 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427859 (0.051):
rājā jātatvarāṃ yātrāṃ vyasanenābhiṣeṇayan / / nausetukautukaṃ Sindhoḫ parikhāyā ivāharat // JRt_444 //
śūraḥ khaḍganagaryāṃ sa paryaṭan mṛgayārasāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427868 (1.192):
śūraẖ Khaḍganagaryāṃ sa paryaṭan mṛgayārasāt / / siṃham abhyadravad rājā siṃhasaṃhatasāhasaḥ // JRt_445 //
siṃham abhyadravad rājā siṃhasaṃhatasāhasaḥ // JRt_445 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427874 (0.0):
śūraẖ Khaḍganagaryāṃ sa paryaṭan mṛgayārasāt / / siṃham abhyadravad rājā siṃhasaṃhatasāhasaḥ // JRt_445 //
gacchaṃś cittādhikaṃ rājā vājinā vegarājinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427882 (0.0):
siṃham abhyadravad rājā siṃhasaṃhatasāhasaḥ // JRt_445 // / gacchaṃś cittādhikaṃ rājā vājinā vegarājinā /
anvagāmy atibhaktena madanenaiva kevalam // JRt_446 // / [Ps-JRT 40]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427889 (0.027):
gacchaṃś cittādhikaṃ rājā vājinā vegarājinā / / anvagāmy atibhaktena Madanenaiva kevalam // JRt_446 //
ārūḍhaḥ pauruṣaṃ rājā so 'varūḍhas turaṅgamāt / / yameneva vyadhād yuddhaṃ hariṇā krauryadhāriṇā // JRt_B.518 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427900 (0.0):
anvagāmy atibhaktena Madanenaiva kevalam // JRt_446 // / [Ps-JRT 40] / ārūḍhaḫ pauruṣaṃ rājā so 'varūḍhas turaṅgamāt /
ekākinaṃ ciraṃ baddhayuddham uddhatakesaraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427906 (0.0):
Yameneva vyadhād yuddhaṃ hariṇā krauryadhāriṇā // JRt_B.518 // / ekākinaṃ ciraṃ baddhayuddham uddhatakesaraḥ /
tam adhaḥ kṛtavān rājasiṃhaṃ siṃho 'tisāhasam // JRt_447 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427914 (0.0):
ekākinaṃ ciraṃ baddhayuddham uddhatakesaraḥ / / tam adhaẖ kṛtavān rājasiṃhaṃ siṃho 'tisāhasam // JRt_447 //
utplutya vājinas tūrṇaṃ śūro madanalāvikaḥ / / nipātitanṛpaṃ siṃhaṃ kṛpāṇyā sahasāvadhīt // JRt_448 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427926 (0.0):
tam adhaẖ kṛtavān rājasiṃhaṃ siṃho 'tisāhasam // JRt_447 // / utplutya vājinas tūrṇaṃ śūro Madanalāvikaḥ /
prāṇarakṣopakāreṇa prasannaḥ piśunāj janāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427932 (1.192):
nipātitanṛpaṃ siṃhaṃ kṛpāṇyā sahasāvadhīt // JRt_448 // / prāṇarakṣopakāreṇa prasannaḫ piśunāj janāt /
yuktyā māraṇam etasya śaṅkamāno nareśvaraḥ // JRt_449 // / sa vivāhacchalād dattvā draviṇaṃ karuṇāmayaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427943 (0.0):
prāṇarakṣopakāreṇa prasannaḫ piśunāj janāt / / yuktyā māraṇam etasya śaṅkamāno nareśvaraḥ // JRt_449 //
madanaṃ vyasṛjaḍ ḍhillīpater nikaṭam añjasā // JRt_450 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427949 (0.042):
sa vivāhacchalād dattvā draviṇaṃ karuṇāmayaḥ / / Madanaṃ vyasṛjaḍ Ḍhillīpater nikaṭam añjasā // JRt_450 //
utpannacaṇpakaṃ dīptyā kurvatīṃ vyoma jātucit /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427956 (0.0):
Madanaṃ vyasṛjaḍ Ḍhillīpater nikaṭam añjasā // JRt_450 // / utpannacaṇpakaṃ dīptyā kurvatīṃ vyoma jātucit /
svapne śarkarasūhākhyo dṛṣṭavān kāñcanīṃ purīm // JRt_451 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427963 (0.0):
utpannacaṇpakaṃ dīptyā kurvatīṃ vyoma jātucit / / svapne Śarkarasūhākhyo dṛṣṭavān kāñcanīṃ purīm // JRt_451 //
veśma veśma viśaṃs tatra śūnyaṃ paśyann ayaṃ tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427968 (0.0):
svapne Śarkarasūhākhyo dṛṣṭavān kāñcanīṃ purīm // JRt_451 // / veśma veśma viśaṃs tatra śūnyaṃ paśyann ayaṃ tataḥ /
rājadhānyāṃ striyaṃ kāñcid apaśyat kāntidanturām // JRt_452 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427976 (0.0):
veśma veśma viśaṃs tatra śūnyaṃ paśyann ayaṃ tataḥ / / rājadhānyāṃ striyaṃ kāñcid apaśyat kāntidanturām // JRt_452 //
apṛcchac ca tvam ekaiva hanteyati mahāpure /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427982 (0.0):
rājadhānyāṃ striyaṃ kāñcid apaśyat kāntidanturām // JRt_452 // / apṛcchac ca tvam ekaiva hanteyati mahāpure /"
vyomnīva śaśilekhā kiṃ citraṃ tiṣṭhasi nirbhayā // JRt_453 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427989 (0.0):
apṛcchac ca tvam ekaiva hanteyati mahāpure / / vyomnīva śaśilekhā kiṃ citraṃ tiṣṭhasi nirbhayā // JRt_453 //"
kasyeyaṃ nagarī kasmāc chūnyā sarvatra vartate / / atredaṃ patitaṃ kasya vartate ca kalevaram // JRt_454 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427997 (0.0):
vyomnīva śaśilekhā kiṃ citraṃ tiṣṭhasi nirbhayā // JRt_453 // / kasyeyaṃ nagarī kasmāc chūnyā sarvatra vartate /
sā taṃ jagāda gandharvarājasyāsau mahāpurī / / sundarī patihīneva vidhuhīneva śarvarī // JRt_455 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428008 (0.0):
atredaṃ patitaṃ kasya vartate ca kalevaram // JRt_454 // / sā taṃ jagāda "gandharvarājasyāsau mahāpurī /"
sa cāmātyais samaṃ sarvaiḥ pātuṃ kaśmīramedinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428015 (1.192):
sundarī patihīneva vidhuhīneva śarvarī // JRt_455 // / sa cāmātyais samaṃ sarvaiḫ pātuṃ Kaśmīramedinīm /
avatīrṇaḥ paristhāpya nijam atra kalevaram // JRt_456 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428021 (0.014):
sa cāmātyais samaṃ sarvaiḫ pātuṃ Kaśmīramedinīm / / avatīrṇaḫ paristhāpya nijam atra kalevaram // JRt_456 //
śāhābadena iti yaḥ prathito 'sti jagattraye /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428028 (0.038):
Śāhābadena iti yaḫ prathito 'sti jagattraye / / tatkalevararakṣārtham atra tiṣṭhāmi kevalā // JRt_457 //
tatkalevararakṣārtham atra tiṣṭhāmi kevalā // JRt_457 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428036 (0.0):
Śāhābadena iti yaḫ prathito 'sti jagattraye / / tatkalevararakṣārtham atra tiṣṭhāmi kevalā // JRt_457 //
sa ca niṣpāditāśeṣakāryo māsatrayāntare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428043 (0.0):
tatkalevararakṣārtham atra tiṣṭhāmi kevalā // JRt_457 // / sa ca niṣpāditāśeṣakāryo māsatrayāntare /
svām imāṃ nagarīm eva dhruvaṃ rakṣitum eṣyati // JRt_458 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428048 (0.0):
sa ca niṣpāditāśeṣakāryo māsatrayāntare / / svām imāṃ nagarīm eva dhruvaṃ rakṣitum eṣyati // JRt_458 //"
prabuddho 'bhyadhikāścaryaśokacintārasāntare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428055 (0.0):
svām imāṃ nagarīm eva dhruvaṃ rakṣitum eṣyati // JRt_458 // / prabuddho 'bhyadhikāścaryaśokacintārasāntare /"
majjann avarṇayad rājñe svapnavṛttim akhaṇḍitām // JRt_459 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428063 (0.0):
prabuddho 'bhyadhikāścaryaśokacintārasāntare / / majjann avarṇayad rājñe svapnavṛttim akhaṇḍitām // JRt_459 //
asatye kiṃ bhayaṃ svapne satye tv aiśvaryam eva me /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428069 (0.0):
majjann avarṇayad rājñe svapnavṛttim akhaṇḍitām // JRt_459 // / asatye kiṃ bhayaṃ svapne satye tv aiśvaryam eva me" /"
itthaṃ tad vimṛśan rājā na tathā paspṛśe śucā // JRt_460 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428077 (0.0):
asatye kiṃ bhayaṃ svapne satye tv aiśvaryam eva me" / / itthaṃ tad vimṛśan rājā na tathā paspṛśe śucā // JRt_460 //"
madantikam upāgamyam iti bhūmipatis tataḥ / / dūrasthitānāṃ putrāṇāṃ sadyo lekhān visṛṣṭavān // JRt_461 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428087 (0.0):
itthaṃ tad vimṛśan rājā na tathā paspṛśe śucā // JRt_460 // / madantikam upāgamyam" iti bhūmipatis tataḥ /"
tato mumūrṣur bhūpālo hindukānāṃ nije pade /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428095 (0.0):
dūrasthitānāṃ putrāṇāṃ sadyo lekhān visṛṣṭavān // JRt_461 // / tato mumūrṣur bhūpālo Hindukānāṃ nije pade /
aprāptatanayo dhīmān abhyaṣiñcat svayaṃ tataḥ // JRt_462 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428101 (0.0):
tato mumūrṣur bhūpālo Hindukānāṃ nije pade / / aprāptatanayo dhīmān abhyaṣiñcat svayaṃ tataḥ // JRt_462 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431420 (0.064):
vyādhimukta ivānandaṃ Sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905323 (0.064):
vyādhimukta ivānandaṃ sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / sindhūdabhāṇḍapurayos svāminau śrīsekandaraḥ /
[Ps-JRT 43] / taṃ bhaktaṃ neśvaro 'naiṣīt sadehaṃ yat sadharmatām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428112 (0.0):
aprāptatanayo dhīmān abhyaṣiñcat svayaṃ tataḥ // JRt_462 // / [Ps-JRT 43] / taṃ bhaktaṃ nEśvaro 'naiṣīt sadehaṃ yat sadharmatām /
tatra hetur dhruvaṃ tasmin saubhāgyān madanabhramaḥ // JRt_B.534 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428117 (0.015):
taṃ bhaktaṃ nEśvaro 'naiṣīt sadehaṃ yat sadharmatām / / tatra hetur dhruvaṃ tasmin saubhāgyān Madanabhramaḥ // JRt_B.534 //
śauryaudāryavidhau vidhautavividhaśloke nṛlokeśvare tasminn astam upāgate
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428129 (0.0):
tatra hetur dhruvaṃ tasmin saubhāgyān Madanabhramaḥ // JRt_B.534 // / śauryaudāryavidhau vidhautavividhaśloke nṛlokeśvare tasminn astam upāgate
guṇigaṇatrāṇoccarannaipuṇe /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428133 (0.0):
śauryaudāryavidhau vidhautavividhaśloke nṛlokeśvare tasminn astam upāgate / guṇigaṇatrāṇoccarannaipuṇe /
śakreṇonnamitaṃ śiraḥ paribhavatrāsāpasārād dhruvaṃ bhūbhārodvahanāt punar
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428146 (0.0):
guṇigaṇatrāṇoccarannaipuṇe / / Śakreṇonnamitaṃ śiraḫ paribhavatrāsāpasārād dhruvaṃ bhūbhārodvahanāt punar
vinamitaṃ śeṣeṇa śokaspṛśā // JRt_B.535 // / pratyakṣaṃ jvalataḥ pratāpaśikhinas svīkṛtya yāṃ bhuktavān nānyān
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428148 (0.0):
Śakreṇonnamitaṃ śiraḫ paribhavatrāsāpasārād dhruvaṃ bhūbhārodvahanāt punar / vinamitaṃ śeṣeṇa śokaspṛśā // JRt_B.535 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428160 (0.0):
Śakreṇonnamitaṃ śiraḫ paribhavatrāsāpasārād dhruvaṃ bhūbhārodvahanāt punar / vinamitaṃ śeṣeṇa śokaspṛśā // JRt_B.535 //
ādriyatādhikaṃ spṛhayatas tadrāgabandhāc ca yā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428167 (0.0):
pratyakṣaṃ jvalataḫ pratāpaśikhinas svīkṛtya yāṃ bhuktavān nānyān / ādriyatādhikaṃ spṛhayatas tadrāgabandhāc ca yā /
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9659878 (0.041):
prasārya nirvartayet/ krameṇa ca^enām utsaṅgam āropya^adhikam adhikam / upakramet/ apratipadyamānāṃ ca bhīṣayet//(p.203) / 3.2.24/.ahaṃ khalu tava danta^padāny adhare kariṣyāmi stana^pṛṣṭhe ca
The Khila Verses of the Rgveda (rvkhilau.htm.txt) 16573656 (0.057):
RvKh_2,14.1b: ā.sūryam.anyān.svāpaya.avyuṣam.jāgṛyām.aham./
tāṃ bhūmiṃ pravihāya hāyam agamad dyāṃ śakrabhuktāṃ ciraṃ puṃsāṃ strīṣu
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428175 (0.0):
ādriyatādhikaṃ spṛhayatas tadrāgabandhāc ca yā / / tāṃ bhūmiṃ pravihāya hāyam agamad dyāṃ Śakrabhuktāṃ ciraṃ puṃsāṃ strīṣu
kadāpi na prabhavati premagrahapratyayaḥ // JRt_B.536 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428182 (0.0):
tāṃ bhūmiṃ pravihāya hāyam agamad dyāṃ Śakrabhuktāṃ ciraṃ puṃsāṃ strīṣu / kadāpi na prabhavati premagrahapratyayaḥ // JRt_B.536 //
jyaiṣṭhaśuklacaturdaśyāṃ tānāṅke 'bde mahīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428189 (0.0):
kadāpi na prabhavati premagrahapratyayaḥ // JRt_B.536 // / jyaiṣṭhaśuklacaturdaśyāṃ tānāṅke 'bde mahīpatiḥ /
āliṅgya nākavanitās stanaunnatyam apīphalat // JRt_463 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428196 (0.0):
jyaiṣṭhaśuklacaturdaśyāṃ tānāṅke 'bde mahīpatiḥ / / āliṅgya nākavanitās stanaunnatyam apīphalat // JRt_463 //
20) Quṭb-ad-Dīn (LS 4449-4465) / [Ps-JRT 44]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428202 (0.0):
āliṅgya nākavanitās stanaunnatyam apīphalat // JRt_463 // / 20) Quṭb-ad-Dīn (LS 4449-4465)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899953 (0.048):
māsadvayonau dvau varṣāv avasānam agān nṛpaḥ // JRt_338 // / 18) 'Alā' ad-Dīn (LS 4420-4430)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426395 (0.050):
kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 // / 19) Šihāb ad-Dīn (LS 4430-4449)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900327 (0.050):
kṣmāṃ bhuktvā triṃśavarṣe 'tha caitre rājā vyapadyata // JRt_359 // / 19) Shihāb ad-Dīn (LS 4430-4449)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425441 (0.055):
babandha bandhusambandhikalpavṛkṣo bhaṭāgraṇīḥ // JRt_307 // / 16) Šams ad-Dīn ibn Ṭāhir Mirzā (Šāh Mīr) (LS 4415-4418)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21899380 (0.055):
babandha bandhusambandhikalpavṛkṣo bhaṭāgraṇīḥ // JRt_307 // / 16) Shams ad-Dīn ibn Ṭāhir Mirzā (Shāh Mīr) (LS 4415-4418)
matveva bhūjayād bhūyaḥ punaruktāpavādatām / / śāhābhadīne nirjetuṃ dyām iva prasthite sati // JRt_B.538 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428216 (0.0):
20) Quṭb-ad-Dīn (LS 4449-4465) / [Ps-JRT 44] / matveva bhūjayād bhūyaḫ punaruktāpavādatām /
kudbhadenanarendro 'tha maulāv ājñāṃ mahībhujām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428222 (0.0):
Śāhābhadīne nirjetuṃ dyām iva prasthite sati // JRt_B.538 // / Kudbhadenanarendro 'tha maulāv ājñāṃ mahībhujām /
citte sukhaṃ mukhe harṣaṃ stutiṃ vāci nyadhāt tataḥ // JRt_464 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428231 (0.0):
Kudbhadenanarendro 'tha maulāv ājñāṃ mahībhujām / / citte sukhaṃ mukhe harṣaṃ stutiṃ vāci nyadhāt tataḥ // JRt_464 //
[Ps-JRT 46] / tasya pratāpakamalā sagarvapadavīm agāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428239 (0.0):
citte sukhaṃ mukhe harṣaṃ stutiṃ vāci nyadhāt tataḥ // JRt_464 // / [Ps-JRT 46]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900751 (0.058):
durgāhaṅkāram utsṛjya devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḥ pītvā kedārāśrayiṇāṃ rasam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426821 (0.058):
durgāhaṅkāram utsṛjya Devy eva śaraṇīkṛtā // JRt_386 // / [Ps-JRT 32] / tatpratāpānalaḫ pītvā Kedārāśrayiṇāṃ rasam /
jayavyasanipūrveśavirahārteva bhūpateḥ // JRt_B.540 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428246 (0.0):
tasya pratāpakamalā sagarvapadavīm agāt / / jayavyasanipūrveśavirahārteva bhūpateḥ // JRt_B.540 //
tadviyogāsahā deśadevī jayam adhāt svayam / JRt_B.541ab /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428255 (0.0):
jayavyasanipūrveśavirahārteva bhūpateḥ // JRt_B.540 // / tadviyogāsahā deśadevī jayam adhāt svayam / JRt_B.541ab /
nātitīvro na vā mandas sarvasyaiva mahīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428261 (0.0):
tadviyogāsahā deśadevī jayam adhāt svayam / JRt_B.541ab / / nātitīvro na vā mandas sarvasyaiva mahīpatiḥ /
cittam ādita lokasya vaiṣuvo bhānumān iva // JRt_465 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428267 (0.0):
nātitīvro na vā mandas sarvasyaiva mahīpatiḥ / / cittam ādita lokasya vaiṣuvo bhānumān iva // JRt_465 //
[Ps-JRT 47] / ahnāyāpahnutaṃ yuddhe taddhanuḥpratikūjitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428274 (0.0):
cittam ādita lokasya vaiṣuvo bhānumān iva // JRt_465 // / [Ps-JRT 47]
śocadvairivadhūvargakranditair matsarād iva // JRt_B.542 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428281 (0.0):
ahnāyāpahnutaṃ yuddhe taddhanuḫpratikūjitam / / śocadvairivadhūvargakranditair matsarād iva // JRt_B.542 //
diṅmukhe candanālepaḥ kīrtir ambaracandrikā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428288 (0.018):
śocadvairivadhūvargakranditair matsarād iva // JRt_B.542 // / diṅmukhe candanālepaẖ kīrtir ambaracandrikā /
dharaṇīramaṇasyāsya dviṣām āmlāpayan mukham // JRt_B.543 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428294 (0.0):
diṅmukhe candanālepaẖ kīrtir ambaracandrikā / / dharaṇīramaṇasyāsya dviṣām āmlāpayan mukham // JRt_B.543 //
kṣema lakṣmīṃ prajāḥ kṣoṇīpāle tanvati tanvati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428294 (0.023):
dharaṇīramaṇasyāsya dviṣām āmlāpayan mukham // JRt_B.543 // / kṣema lakṣmīṃ prajāẖ kṣoṇīpāle tanvati tanvati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428301 (0.057):
kṣema lakṣmīṃ prajāẖ kṣoṇīpāle tanvati tanvati / / bhūmāv eva sthitā nākabhogasaukhyam abhuñjata // JRt_B.544 //
bhūmāv eva sthitā nākabhogasaukhyam abhuñjata // JRt_B.544 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428308 (0.0):
kṣema lakṣmīṃ prajāẖ kṣoṇīpāle tanvati tanvati / / bhūmāv eva sthitā nākabhogasaukhyam abhuñjata // JRt_B.544 //
loharapratyavekṣārthaṃ yān nyadhāt pūrvabhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428314 (0.0):
bhūmāv eva sthitā nākabhogasaukhyam abhuñjata // JRt_B.544 // / Loharapratyavekṣārthaṃ yān nyadhāt pūrvabhūpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424911 (0.038):
pratyāsannavināśatvam ātmanas samakathyata // JRt_274 // / tasyātha pratyavekṣārtham Avatārādibhis saha /
loharādhipater bhītyā te palāyya gatās tataḥ // JRt_466 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428321 (0.0):
Loharapratyavekṣārthaṃ yān nyadhāt pūrvabhūpatiḥ / / Loharādhipater bhītyā te palāyya gatās tataḥ // JRt_466 //
śāmyanty oṣadhayas sarvāś śaśiny astaṃ gate sati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428329 (0.0):
Loharādhipater bhītyā te palāyya gatās tataḥ // JRt_466 // / śāmyanty oṣadhayas sarvāś śaśiny astaṃ gate sati /
dṛṣṭo hi sūryakāntānāṃ ravau yāti dyutikṣayaḥ // JRt_467 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428336 (0.0):
śāmyanty oṣadhayas sarvāś śaśiny astaṃ gate sati / / dṛṣṭo hi sūryakāntānāṃ ravau yāti dyutikṣayaḥ // JRt_467 //
loharaṃ pratisandhātuṃ kudbhadenamahīpatiḥ / / śauryaśālinam ādikṣat puro ḍāmaralolakam // JRt_468 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428345 (0.0):
dṛṣṭo hi sūryakāntānāṃ ravau yāti dyutikṣayaḥ // JRt_467 // / Loharaṃ pratisandhātuṃ Kudbhadenamahīpatiḥ /
aveṣṭayat tato gatvā loharādriṃ sa sarvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428347 (0.0):
śauryaśālinam ādikṣat puro ḍāmaraLolakam // JRt_468 // / aveṣṭayat tato gatvā Loharādriṃ sa sarvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428354 (0.041):
śauryaśālinam ādikṣat puro ḍāmaraLolakam // JRt_468 // / aveṣṭayat tato gatvā Loharādriṃ sa sarvataḥ /
prāṇā hi svāmibhaktānāṃ tṛṇāyante mahātmanām // JRt_469 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428358 (0.0):
aveṣṭayat tato gatvā Loharādriṃ sa sarvataḥ / / prāṇā hi svāmibhaktānāṃ tṛṇāyante mahātmanām // JRt_469 //
asāmarthyān nijaṃ durgaṃ durgendro 'rpayituṃ tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428365 (0.0):
prāṇā hi svāmibhaktānāṃ tṛṇāyante mahātmanām // JRt_469 // / asāmarthyān nijaṃ durgaṃ durgendro 'rpayituṃ tataḥ /
brāhmaṇān vyasṛjad dūtāṇ ḍāmarādhipatiṃ prati // JRt_470 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428372 (0.0):
asāmarthyān nijaṃ durgaṃ durgendro 'rpayituṃ tataḥ / / brāhmaṇān vyasṛjad dūtāṇ ḍāmarādhipatiṃ prati // JRt_470 //
dvijaliṅgān sa tān matvā sāraṃ draṣṭum upāgatān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428379 (0.0):
brāhmaṇān vyasṛjad dūtāṇ ḍāmarādhipatiṃ prati // JRt_470 // / dvijaliṅgān sa tān matvā sāraṃ draṣṭum upāgatān /
nyagrahīd vigrahād ugrād dvijān avyagramānasaḥ // JRt_471 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428386 (0.0):
dvijaliṅgān sa tān matvā sāraṃ draṣṭum upāgatān / / nyagrahīd vigrahād ugrād dvijān avyagramānasaḥ // JRt_471 //
dvijadaivatam apy etaṃ śrutvā tadapakāriṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428392 (0.0):
nyagrahīd vigrahād ugrād dvijān avyagramānasaḥ // JRt_471 // / dvijadaivatam apy etaṃ śrutvā tadapakāriṇam /
loharendreṇa koṭṭāśāṃ jīvāśāṃ ca visṛṣṭavān // JRt_472 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428399 (0.0):
dvijadaivatam apy etaṃ śrutvā tadapakāriṇam / / Loharendreṇa koṭṭāśāṃ jīvāśāṃ ca visṛṣṭavān // JRt_472 //
paśyanto maraṇaṃ svasya yuddhe vātha palāyane /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428405 (0.0):
Loharendreṇa koṭṭāśāṃ jīvāśāṃ ca visṛṣṭavān // JRt_472 // / paśyanto maraṇaṃ svasya yuddhe vātha palāyane /
kṣatriyāṇāṃ nijaṃ dharmam agrahīṣus tato raṇam // JRt_473 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428411 (0.0):
paśyanto maraṇaṃ svasya yuddhe vātha palāyane / / kṣatriyāṇāṃ nijaṃ dharmam agrahīṣus tato raṇam // JRt_473 //
śilāsāraśilāvarṣair durdarśā durghanā iva /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428418 (0.0):
kṣatriyāṇāṃ nijaṃ dharmam agrahīṣus tato raṇam // JRt_473 // / śilāsāraśilāvarṣair durdarśā durghanā iva /
loharādrer avārohann ārohaṃs tu yaśāṃsi te // JRt_474 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428424 (0.0):
śilāsāraśilāvarṣair durdarśā durghanā iva / / Loharādrer avārohann ārohaṃs tu yaśāṃsi te // JRt_474 //
[Ps-JRT 49] / svaṃ khaṇḍīkṛtya śailena vibhaktaṃ svāmibhaktitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428432 (0.0):
Loharādrer avārohann ārohaṃs tu yaśāṃsi te // JRt_474 // / [Ps-JRT 49]
pratyekaṃ śatravas teṣu śilāvarṣiṣv amaṃsata // JRt_B.554 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428438 (0.0):
svaṃ khaṇḍīkṛtya śailena vibhaktaṃ svāmibhaktitaḥ / / pratyekaṃ śatravas teṣu śilāvarṣiṣv amaṃsata // JRt_B.554 //
viprakīrṇais sa pāṣāṇair lolo ḍāmaranāyakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428438 (0.0):
pratyekaṃ śatravas teṣu śilāvarṣiṣv amaṃsata // JRt_B.554 // / viprakīrṇais sa pāṣāṇair Lolo ḍāmaranāyakaḥ /
antarhitas samaṃ kīrtyā bhāvi ko nāma laṅghati // JRt_475 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428449 (0.0):
viprakīrṇais sa pāṣāṇair Lolo ḍāmaranāyakaḥ / / antarhitas samaṃ kīrtyā bhāvi ko nāma laṅghati // JRt_475 //
śatrukīrṇaśilārāśicchanno ḍāmaralolakaḥ / / yavanapretasaṃskārān na vipady apy ahīyata // JRt_476 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428463 (0.0):
śatrukīrṇaśilārāśicchanno ḌāmaraLolakaḥ / / Yavanapretasaṃskārān na vipady apy ahīyata // JRt_476 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.040):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.040):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
śāhābadenabhūpālo nirvāsyāpi sutān nijān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428469 (1.192):
Yavanapretasaṃskārān na vipady apy ahīyata // JRt_476 // / Śāhābadenabhūpālo nirvāsyāpi sutān nijān /
ākārayat svayaṃ lekhair nijavarṇapariṣkṛtaiḥ // JRt_477 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428476 (0.0):
Śāhābadenabhūpālo nirvāsyāpi sutān nijān / / ākārayat svayaṃ lekhair nijavarṇapariṣkṛtaiḥ // JRt_477 //
guṇaiś ca vayasā teṣāṃ jyeṣṭho māhendramaṇḍalam / / hassano rājaputras sa prāpa tāvad anaṅkuśam // JRt_478 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428477 (0.0):
ākārayat svayaṃ lekhair nijavarṇapariṣkṛtaiḥ // JRt_477 // / guṇaiś ca vayasā teṣāṃ jyeṣṭho Māhendramaṇḍalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428489 (0.0):
guṇaiś ca vayasā teṣāṃ jyeṣṭho Māhendramaṇḍalam / / Hassano rājaputras sa prāpa tāvad anaṅkuśam // JRt_478 //
sa netraśuktimuktābhir muktābhir vāṣpavīcibhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428497 (0.0):
Hassano rājaputras sa prāpa tāvad anaṅkuśam // JRt_478 // / sa netraśuktimuktābhir muktābhir vāṣpavīcibhiḥ /
śrutvā tatra pitur mṛtyuṃ nivāpāñjalim ārpayat // JRt_479 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428503 (0.0):
sa netraśuktimuktābhir muktābhir vāṣpavīcibhiḥ / / śrutvā tatra pitur mṛtyuṃ nivāpāñjalim ārpayat // JRt_479 //
vyāvṛtya gamanecchāyās svacchāśayam amuṃ tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428511 (0.0):
śrutvā tatra pitur mṛtyuṃ nivāpāñjalim ārpayat // JRt_479 // / vyāvṛtya gamanecchāyās svacchāśayam amuṃ tataḥ /
nyavārayat pitṛvyasya lekhaḥ kaśmīrabhūpateḥ // JRt_480 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428511 (0.064):
vyāvṛtya gamanecchāyās svacchāśayam amuṃ tataḥ / / nyavārayat pitṛvyasya lekhaẖ Kaśmīrabhūpateḥ // JRt_480 //
śakrādisaukhyalobhena bhṛtyān asmān upekṣya saḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428526 (0.0):
Śakrādisaukhyalobhena bhṛtyān asmān upekṣya saḥ /"
samaskuruta śāhābādīnabhūmipatir divam // JRt_481 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428525 (0.063):
Śakrādisaukhyalobhena bhṛtyān asmān upekṣya saḥ / / samaskuruta Śāhābādīnabhūmipatir divam // JRt_481 //"
svasstrībhogaraseneva gamanāya tvarāvataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428536 (0.0):
samaskuruta Śāhābādīnabhūmipatir divam // JRt_481 // / svasstrībhogaraseneva gamanāya tvarāvataḥ /
tasyāsmābhir bhavatkāryam aśeṣaṃ nirapadyata // JRt_482 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428542 (0.0):
svasstrībhogaraseneva gamanāya tvarāvataḥ / / tasyāsmābhir bhavatkāryam aśeṣaṃ nirapadyata // JRt_482 //
kṣmārakṣālakṣaṇām ājñāṃ vicakṣaṇaśiromaṇeḥ / / tanmantramālitāṃ maulimūle mālāṃ vidadhmahe // JRt_483 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428547 (0.0):
tasyāsmābhir bhavatkāryam aśeṣaṃ nirapadyata // JRt_482 // / kṣmārakṣālakṣaṇām ājñāṃ vicakṣaṇaśiromaṇeḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428555 (0.0):
kṣmārakṣālakṣaṇām ājñāṃ vicakṣaṇaśiromaṇeḥ / / tanmantramālitāṃ maulimūle mālāṃ vidadhmahe // JRt_483 //
pravāsāgamanābhyāṃ tvaṃ svapituḥ pālitājñayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428556 (1.192):
tanmantramālitāṃ maulimūle mālāṃ vidadhmahe // JRt_483 // / pravāsāgamanābhyāṃ tvaṃ svapituḫ pālitājñayā /
śrīrāma iva bhūlokaṃ yaśobhis svam apūpuraḥ // JRt_484 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428570 (0.0):
pravāsāgamanābhyāṃ tvaṃ svapituḫ pālitājñayā / / śrīRāma iva bhūlokaṃ yaśobhis svam apūpuraḥ // JRt_484 //
bhūto bhāvī ca sammāno yady api svaguṇais tava /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428575 (0.0):
śrīRāma iva bhūlokaṃ yaśobhis svam apūpuraḥ // JRt_484 // / bhūto bhāvī ca sammāno yady api svaguṇais tava /
yauvarājyagrahād bhāraṃ laghūkuryās tathāpi me // JRt_485 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428581 (0.0):
bhūto bhāvī ca sammāno yady api svaguṇais tava / / yauvarājyagrahād bhāraṃ laghūkuryās tathāpi me // JRt_485 //
svadhairyaṃ sabhyasaṃyogo nānābandhusamāgamaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428589 (0.0):
yauvarājyagrahād bhāraṃ laghūkuryās tathāpi me // JRt_485 // / svadhairyaṃ sabhyasaṃyogo nānābandhusamāgamaḥ /
tava rakṣādhikāraś ca daurmanasyaṃ vilumpate // JRt_486 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428595 (0.0):
svadhairyaṃ sabhyasaṃyogo nānābandhusamāgamaḥ / / tava rakṣādhikāraś ca daurmanasyaṃ vilumpate // JRt_486 //
yaśaseva pramītānāṃ paradeśanivāsinām / / mahatāṃ na hi jātu syād vibhavena sukhodgamaḥ // JRt_487 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428608 (0.0):
tava rakṣādhikāraś ca daurmanasyaṃ vilumpate // JRt_486 // / yaśaseva pramītānāṃ paradeśanivāsinām /
svarūpapratibimbena bhavatā svargavāsinaḥ / / tadutkaṇṭhābharo 'smākaṃ darśanena nivāryatām // JRt_488 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428620 (0.0):
mahatāṃ na hi jātu syād vibhavena sukhodgamaḥ // JRt_487 // / svarūpapratibimbena bhavatā svargavāsinaḥ /
putraś śāhābadenasya so 'yam ity anyamaṇḍale / / aṅgulīmukhanirdeśaḥ prākṛtasyeva māstu te // JRt_489 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428631 (0.0):
tadutkaṇṭhābharo 'smākaṃ darśanena nivāryatām // JRt_488 // / putraś Śāhābadenasya so 'yam" ity anyamaṇḍale /"
rājñāṃ madanukampyānāṃ mukhaprekṣī bhavan bhavān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428637 (0.0):
aṅgulīmukhanirdeśaḫ prākṛtasyeva māstu te // JRt_489 // / rājñāṃ madanukampyānāṃ mukhaprekṣī bhavan bhavān /
kaśmīraiśvaryam atulaṃ mā naiṣīr alpakaṃ svayam // JRt_490 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428648 (0.0):
Kaśmīraiśvaryam atulaṃ mā naiṣīr alpakaṃ svayam // JRt_490 //
vibhajya bhavati kṣoṇībhāraṃ merugirāv iva / / sukhaṃ sampattim atulām anantadyutir āpnuyām // JRt_491 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428661 (0.0):
Kaśmīraiśvaryam atulaṃ mā naiṣīr alpakaṃ svayam // JRt_490 // / vibhajya bhavati kṣoṇībhāraṃ Merugirāv iva /
[Ps-JRT 52] / kīrtiṃ suravadhūgītāṃ pātre śrīpratipādanāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428669 (0.0):
sukhaṃ sampattim atulām Anantadyutir āpnuyām // JRt_491 // / [Ps-JRT 52]
sa karṇapūrayan rājā mādṛta svargamālatīḥ // JRt_B.572 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428677 (0.0):
kīrtiṃ suravadhūgītāṃ pātre śrīpratipādanāt / / sa karṇapūrayan rājā mādṛta svargamālatīḥ // JRt_B.572 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21044818 (0.048):
svargomestvityevamādirūpatattadiccāprakārībhūtasvargatvādiviśiṣṭaṃ prati
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395680 (0.058):
12. ^svargāvakīkṛtya / 13. ^maspākamityartho vivakṣataḥ / 14. tadvākyadvatyābhidheyayorvalayo^
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19890117 (0.064):
03,192.001*0970_01 śrutvā sa rājā rājarṣer indradyumnasya tat tadā / 03,192.001*0970_02 mārkaṇḍeyān mahābhāgāt svargasya pratipādanam / 03,192.001a yudhiṣṭhiro dharmarājaḥ papraccha bharatarṣabha
priyayor āvayos snehaśrutisaukhyena śītalaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428683 (0.0):
sa karṇapūrayan rājā mādṛta svargamālatīḥ // JRt_B.572 // / priyayor āvayos snehaśrutisaukhyena śītalaiḥ /
niśśvāsair bhūpates svīyais syād aspṛhyaṃ ca cāmaram // JRt_B.573 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428690 (0.0):
priyayor āvayos snehaśrutisaukhyena śītalaiḥ / / niśśvāsair bhūpates svīyais syād aspṛhyaṃ ca cāmaram // JRt_B.573 //
yena mānena mām anvagrahīt sa vasudhādhipaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428696 (0.0):
niśśvāsair bhūpates svīyais syād aspṛhyaṃ ca cāmaram // JRt_B.573 // / yena mānena mām anvagrahīt sa vasudhādhipaḥ /
tvaṃ sañcarasva tenaiva mayi pālayati prajāḥ // JRt_492 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428702 (0.0):
yena mānena mām anvagrahīt sa vasudhādhipaḥ / / tvaṃ sañcarasva tenaiva mayi pālayati prajāḥ // JRt_492 //
[Ps-JRT 53] / trātā dyauś śakrarājabhyām āvābhyāṃ ca samaṃ mahī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428710 (0.0):
tvaṃ sañcarasva tenaiva mayi pālayati prajāḥ // JRt_492 // / [Ps-JRT 53]
śeṣaikanāthāṃ pātālalakṣmīṃ hasatu nissukhām // JRt_B.575 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434323 (0.046):
sa dvau jetum ivāpuṣyat tatsaṃsargamayīṃ śriyam // JRt_765 // / asaṅkhyān atra saṅkṣipte tadguṇān varṇayāmi kim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428717 (0.050):
Śeṣaikanāthāṃ pātālaLakṣmīṃ hasatu nissukhām // JRt_B.575 //
udayaśrīmukhāmātyamatānuṣṭhānaśālinīm /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428725 (0.0):
Udayaśrīmukhāmātyamatānuṣṭhānaśālinīm /
mamārthanāniṣedhena lakṣmīṃ maiva vṛthā kṛthāḥ // JRt_493 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428734 (0.0):
Udayaśrīmukhāmātyamatānuṣṭhānaśālinīm / / mamārthanāniṣedhena lakṣmīṃ maiva vṛthā kṛthāḥ // JRt_493 //"
ajānaṃl lolakarṇatvaṃ rājendrakariṇām atha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428741 (0.0):
mamārthanāniṣedhena lakṣmīṃ maiva vṛthā kṛthāḥ // JRt_493 // / ajānaṃl lolakarṇatvaṃ rājendrakariṇām atha /"
panthānaṃ lekhavācī sa kāśmīrāṇām agāhata // JRt_494 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428743 (0.0):
ajānaṃl lolakarṇatvaṃ rājendrakariṇām atha / / panthānaṃ lekhavācī sa Kāśmīrāṇām agāhata // JRt_494 //
pavanais sammukhāyātair jhāṅkāraravadhāribhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428755 (0.0):
panthānaṃ lekhavācī sa Kāśmīrāṇām agāhata // JRt_494 // / pavanais sammukhāyātair jhāṅkāraravadhāribhiḥ /
nyavāryateva kaśmīrapraveśād rājanandanaḥ // JRt_495 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428763 (1.192):
pavanais sammukhāyātair jhāṅkāraravadhāribhiḥ / / nyavāryateva Kaśmīrapraveśād rājanandanaḥ // JRt_495 //
sa viśann atha kāśmīrasaraṇīm udajijvalat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428764 (0.0):
nyavāryateva Kaśmīrapraveśād rājanandanaḥ // JRt_495 // / sa viśann atha Kāśmīrasaraṇīm udajijvalat /
amalīmasayad rājñaś śrutiṃ tu khalacodanā // JRt_496 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428778 (0.0):
sa viśann atha Kāśmīrasaraṇīm udajijvalat / / amalīmasayad rājñaś śrutiṃ tu khalacodanā // JRt_496 //
nakrās samudram iva kecid udetukāmā vātā latāntam iva kecana darpavṛttyā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428788 (0.0):
amalīmasayad rājñaś śrutiṃ tu khalacodanā // JRt_496 // / nakrās samudram iva kecid udetukāmā vātā latāntam iva kecana darpavṛttyā /
durmatriṇo bhuvanakānanacakravālahavyāśanā narapatiṃ pravilolayanti //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428796 (0.0):
nakrās samudram iva kecid udetukāmā vātā latāntam iva kecana darpavṛttyā / / durmatriṇo bhuvanakānanacakravālahavyāśanā narapatiṃ pravilolayanti //
JRt_497 // / atha praviṣṭe kaśmīrān hassane rājanandane /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428803 (0.0):
durmatriṇo bhuvanakānanacakravālahavyāśanā narapatiṃ pravilolayanti // / JRt_497 // / atha praviṣṭe Kaśmīrān Hassane rājanandane /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423782 (0.058):
Ḍulcyaṃ dhanaprayogeṇa yo visṛṣṭo mahībhujā // JRt_B.229 // / avamantrya praviṣṭe 'tha Ḍulucye bhayato gataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897728 (0.058):
ḍulcyaṃ dhanaprayogeṇa yo visṛṣṭo mahībhujā // JRt_B.229 // / avamantrya praviṣṭe 'tha ḍulucye bhayato gataḥ /
kudbhadenamahīpālaḥ piśunair ity akathyata // JRt_498 // / sarvāsām eva buddhīnām uparīśvarabuddhayaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428814 (0.0):
atha praviṣṭe Kaśmīrān Hassane rājanandane / / Kudbhadenamahīpālaḫ piśunair ity akathyata // JRt_498 //
tathāpi sacivair vācyo hitāhitavinirṇayaḥ // JRt_499 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428817 (0.0):
sarvāsām eva buddhīnām uparīśvarabuddhayaḥ / / tathāpi sacivair vācyo hitāhitavinirṇayaḥ // JRt_499 //"
purandarādilokeśatejo'ṃśāśrayaśālinām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428828 (0.0):
Purandarādilokeśatejo'ṃśāśrayaśālinām /
svavaṃśyebhyo mahīndrāṇāṃ antarāyo vilokyate // JRt_500 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428834 (0.0):
Purandarādilokeśatejo'ṃśāśrayaśālinām / / svavaṃśyebhyo mahīndrāṇāṃ antarāyo vilokyate // JRt_500 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8779142 (0.063):
AbhT_9.245a/. karaṇīkṛtatatsvāṃśatanmayībhāvanāvaśāt /
sparśanāśitayā khyātād bhrātṛrūpād vijihmagāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428840 (0.0):
svavaṃśyebhyo mahīndrāṇāṃ antarāyo vilokyate // JRt_500 //
kṛṣṇasarpād ivāśliṣṭāt kaṣṭaṃ dūre na kasyacit // JRt_501 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428849 (0.0):
sparśanāśitayā khyātād bhrātṛrūpād vijihmagāt / / kṛṣṇasarpād ivāśliṣṭāt kaṣṭaṃ dūre na kasyacit // JRt_501 //
vibhavais tarpyamāṇo 'yaṃ na ca svībhavitā tava / / snehena sicyamāno 'gniś śītalatvaṃ kim ṛcchati // JRt_502 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428860 (0.0):
kṛṣṇasarpād ivāśliṣṭāt kaṣṭaṃ dūre na kasyacit // JRt_501 // / vibhavais tarpyamāṇo 'yaṃ na ca svībhavitā tava /
[Ps-JRT 55] / varaṃ hālāhalo ghoro na durātmā ca durjanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428869 (0.0):
snehena sicyamāno 'gniś śītalatvaṃ kim ṛcchati // JRt_502 // / [Ps-JRT 55] / varaṃ hālāhalo ghoro na durātmā ca durjanaḥ /
tasya pānād galaty ekaḥ parasya tv akhilaṃ kulam // JRt_B.586 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428877 (0.0):
varaṃ hālāhalo ghoro na durātmā ca durjanaḥ / / tasya pānād galaty ekaḫ parasya tv akhilaṃ kulam // JRt_B.586 //
daivād dūrataraṃ sarpaṃ prasarpadviṣadhāriṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428883 (0.0):
tasya pānād galaty ekaḫ parasya tv akhilaṃ kulam // JRt_B.586 // / daivād dūrataraṃ sarpaṃ prasarpadviṣadhāriṇam /
vinā daivakṛtaṃ ko nu nidhau sthāpayati svayam // JRt_B.587 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428891 (0.0):
daivād dūrataraṃ sarpaṃ prasarpadviṣadhāriṇam / / vinā daivakṛtaṃ ko nu nidhau sthāpayati svayam // JRt_B.587 //
na cintyaṃ svayam ekākī rājño me kiṃ kariṣyati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428897 (0.0):
vinā daivakṛtaṃ ko nu nidhau sthāpayati svayam // JRt_B.587 // / na cintyaṃ svayam ekākī rājño me kiṃ kariṣyati" /"
hareḥ puras sayūtho 'pi katamo vāraṇeśvaraḥ // JRt_503 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428905 (0.0):
na cintyaṃ svayam ekākī rājño me kiṃ kariṣyati" / / hareḫ puras sayūtho 'pi katamo vāraṇeśvaraḥ // JRt_503 //"
madbuddhyā vikramas tasya hanyatām iti nojjvalam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428910 (0.0):
hareḫ puras sayūtho 'pi katamo vāraṇeśvaraḥ // JRt_503 // / madbuddhyā vikramas tasya hanyatām" iti nojjvalam /"
buddhimān udayaśrīs taṃ svāmibhaktyā hi rakṣati // JRt_504 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428917 (0.0):
madbuddhyā vikramas tasya hanyatām" iti nojjvalam / / buddhimān Udayaśrīs taṃ svāmibhaktyā hi rakṣati // JRt_504 //"
ādye darpodayaḥ pakṣe doṣodrekaḥ pare yataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428924 (0.025):
buddhimān Udayaśrīs taṃ svāmibhaktyā hi rakṣati // JRt_504 // / ādye darpodayaḫ pakṣe doṣodrekaḫ pare yataḥ /
nānugrāhyo na cotsṛjyas tava rājendra hassanaḥ // JRt_505 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428933 (0.0):
ādye darpodayaḫ pakṣe doṣodrekaḫ pare yataḥ / / nānugrāhyo na cotsṛjyas tava rājendra Hassanaḥ // JRt_505 //
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17971007 (0.064):
evaṃrūpa upasthāyakaḥ tadyathā aham etarhy? asti mahārāja tavaiva vijite
na vaivamprāyatāvṛttiṃ tejasvī sa kṣamiṣyate /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428940 (0.0):
nānugrāhyo na cotsṛjyas tava rājendra Hassanaḥ // JRt_505 // / na vaivamprāyatāvṛttiṃ tejasvī sa kṣamiṣyate /
yasmin dahati nāmbhodhiṃ sa kṣaṇo vāḍavasya kaḥ // JRt_506 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428948 (0.0):
na vaivamprāyatāvṛttiṃ tejasvī sa kṣamiṣyate / / yasmin dahati nāmbhodhiṃ sa kṣaṇo vāḍavasya kaḥ // JRt_506 //
atas tasya nirodhena nirutpiñjasukhāḥ prajāḥ / / kuṇṭhayantutarāṃ pūrvabhūpālotkaṇṭhitāṃ ciram // JRt_507 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428958 (0.0):
yasmin dahati nāmbhodhiṃ sa kṣaṇo vāḍavasya kaḥ // JRt_506 // / atas tasya nirodhena nirutpiñjasukhāḫ prajāḥ /
praviṣṭair iti durvāpyā nirgatādbhir iva hradaḥ / / vairasyam abhajad rājā khalavākyais sa hassane // JRt_508 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428969 (0.0):
kuṇṭhayantutarāṃ pūrvabhūpālotkaṇṭhitāṃ ciram // JRt_507 // / praviṣṭair iti durvāpyā nirgatādbhir iva hradaḥ /"
paśyañ śṛṇvann anubhavaṃs tasyāpy utsekavikriyām / / bhrātuḥ putra iti snehān na taṃ rājā nyarodhayat // JRt_509 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428972 (0.0):
vairasyam abhajad rājā khalavākyais sa Hassane // JRt_508 // / paśyañ śṛṇvann anubhavaṃs tasyāpy utsekavikriyām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428982 (0.015):
paśyañ śṛṇvann anubhavaṃs tasyāpy utsekavikriyām / / bhrātuḫ putra" iti snehān na taṃ rājā nyarodhayat // JRt_509 //"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433422 (0.064):
kṣudreṣv atha sa Madreṣu yuvarājo mahāmatiḥ / / bhrātus snehād ruṣaṃ tyaktvā rājyatyāgaṃ svayaṃ vyadhāt // JRt_714 //
udayaśrīr athālakṣya viraktaṃ hassane nṛpam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428988 (0.0):
bhrātuḫ putra" iti snehān na taṃ rājā nyarodhayat // JRt_509 // / Udayaśrīr athālakṣya viraktaṃ Hassane nṛpam /"
lolaḍāmarabhāryāṃ taddhātrīṃ samadiśat tataḥ // JRt_510 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17428995 (0.0):
Udayaśrīr athālakṣya viraktaṃ Hassane nṛpam / / Lolaḍāmarabhāryāṃ taddhātrīṃ samadiśat tataḥ // JRt_510 //
svāmirāgam ivārūḍho nākaṃ ḍāmaralolakaḥ / / ahārayad yaśo na svaṃ kusvāmimukhavīkṣaṇaiḥ // JRt_511 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429001 (0.0):
Lolaḍāmarabhāryāṃ taddhātrīṃ samadiśat tataḥ // JRt_510 // / svāmirāgam ivārūḍho nākaṃ ḍāmaraLolakaḥ /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429008 (0.0):
svāmirāgam ivārūḍho nākaṃ ḍāmaraLolakaḥ / / ahārayad yaśo na svaṃ kusvāmimukhavīkṣaṇaiḥ // JRt_511 //"
asmād durmanaso rājño vibhavāśāstu dūrataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429014 (0.0):
ahārayad yaśo na svaṃ kusvāmimukhavīkṣaṇaiḥ // JRt_511 // / asmād durmanaso rājño vibhavāśāstu dūrataḥ /
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo hassanasya tu // JRt_512 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429021 (0.0):
asmād durmanaso rājño vibhavāśāstu dūrataḥ / / vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo Hassanasya tu // JRt_512 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431379 (0.039):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905280 (0.039):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429802 (0.043):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḫ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika Uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21903717 (0.043):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḥ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.045):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.045):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436532 (0.045):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910423 (0.047):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17437418 (0.050):
prātar vadantam ahasan paurāḫ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21911296 (0.050):
prātar vadantam ahasan paurāḥ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433388 (0.052):
navarājaḫ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907287 (0.052):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427121 (0.053):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraẖ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34] / tadantaḫpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901051 (0.053):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraḥ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34] / tadantaḥpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422954 (0.053):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.055):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.056):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432018 (0.056):
dvairājyakārī durbuddhir vinyavāri Muhammadaḥ // JRt_625 // / [Ps-JRT 102]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430040 (0.059):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
[Ps-JRT 57] / ataḥ pralobhya rājetthaṃ tvayāneyo nijān gṛhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429032 (0.0):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo Hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57] / ataḫ pralobhya rājetthaṃ tvayāneyo nijān gṛhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436530 (0.059):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427121 (0.060):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraẖ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34] / tadantaḫpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901051 (0.060):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraḥ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34] / tadantaḥpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905324 (0.060):
vyādhimukta ivānandaṃ sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / sindhūdabhāṇḍapurayos svāminau śrīsekandaraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.060):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431420 (0.062):
vyādhimukta ivānandaṃ Sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.062):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe Vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.062):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8] / svadeśe vakatanyākhyo gotrajasyātmajo hataḥ // JRt_B.157cd //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.062):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.062):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
yogyaṃ sthānāntaraṃ nāsmadvipanniryātanāvidhau // JRt_B.598 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429040 (0.0):
ataḫ pralobhya rājetthaṃ tvayāneyo nijān gṛhān / / yogyaṃ sthānāntaraṃ nāsmadvipanniryātanāvidhau // JRt_B.598 //
tasmāt tvayā nijārthānāṃ grahaṇārthaṃ mahīpatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429047 (0.0):
yogyaṃ sthānāntaraṃ nāsmadvipanniryātanāvidhau // JRt_B.598 // / tasmāt tvayā nijārthānāṃ grahaṇārthaṃ mahīpatiḥ /
prārthanīyo yathābhyeti tvadgṛhān eṣa lubdhadhīḥ // JRt_513 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429055 (0.0):
tasmāt tvayā nijārthānāṃ grahaṇārthaṃ mahīpatiḥ / / prārthanīyo yathābhyeti tvadgṛhān eṣa lubdhadhīḥ // JRt_513 //
[Ps-JRT 58] / viśvastāyāḥ kim arthair me dharmakāmārthahetubhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429065 (0.0):
prārthanīyo yathābhyeti tvadgṛhān eṣa lubdhadhīḥ // JRt_513 // / [Ps-JRT 58]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427121 (0.064):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraẖ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34] / tadantaḫpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901051 (0.064):
ṣaṭtriṃśe 'bde jalāpūraḥ krūro vyaplavata prajāḥ // JRt_405 // / [Ps-JRT 34] / tadantaḥpratibimbasthe svasmin sadmāntarabhramāt /
rājño 'rpayāmi tān sarvān yadi me syād anugrahaḥ // JRt_B.600 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429072 (0.0):
viśvastāyāẖ kim arthair me dharmakāmārthahetubhiḥ / / rājño 'rpayāmi tān sarvān yadi me syād anugrahaḥ // JRt_B.600 //"
atas svakīrtaye pūrtasammānasphūrtaye 'stu me /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429078 (0.0):
rājño 'rpayāmi tān sarvān yadi me syād anugrahaḥ // JRt_B.600 // / atas svakīrtaye pūrtasammānasphūrtaye 'stu me /
yat tu tvaccaraṇasparśadarśitānugrahaṃ gṛham // JRt_B.601 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429088 (0.0):
atas svakīrtaye pūrtasammānasphūrtaye 'stu me / / yat tu tvaccaraṇasparśadarśitānugrahaṃ gṛham // JRt_B.601 //
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10731637 (0.054):
tamabravīt | upa mehi prati ma etaddhehi yena me tvamudakramīriti kim me / tato / bhaviṣyatīti tvaddevatyameva ma etadātmano bhaviṣyatīti tatheti
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10738929 (0.054):
tamabravīt | upa mehi ma etaddhehi yena me tvamudakramīriti kim me tato / bhaviṣyatīti tvaddevatyameva ma etadātmano bhaviṣyatīti tatheti
pratyāhṛtya svayaṃ svīyam oṣadher iva sadvasu /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429093 (0.0):
yat tu tvaccaraṇasparśadarśitānugrahaṃ gṛham // JRt_B.601 // / pratyāhṛtya svayaṃ svīyam oṣadher iva sadvasu /
āśāḥ prakāśayatv arthapatir bhāsvān ivābhitaḥ // JRt_B.602 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429099 (0.0):
pratyāhṛtya svayaṃ svīyam oṣadher iva sadvasu / / āśāḫ prakāśayatv arthapatir bhāsvān ivābhitaḥ // JRt_B.602 //
vadanyena tvayāpekṣyaṃ na tu strīdhanam ity ataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429105 (0.0):
āśāḫ prakāśayatv arthapatir bhāsvān ivābhitaḥ // JRt_B.602 // / vadanyena tvayāpekṣyaṃ na tu strīdhanam ity ataḥ /
rasāyā rasam ādatte lokāpyāyāya bhāskaraḥ // JRt_B.603 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429112 (0.0):
vadanyena tvayāpekṣyaṃ na tu strīdhanam ity ataḥ / / rasāyā rasam ādatte lokāpyāyāya bhāskaraḥ // JRt_B.603 //
anena vasunā rājñaḥ phalatu prārthanārthinām / / saritāṃ vāri gṛhṇāno meghāṃs tarpayate 'mbudhiḥ // JRt_B.604 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429125 (0.0):
rasāyā rasam ādatte lokāpyāyāya bhāskaraḥ // JRt_B.603 // / anena vasunā rājñaḫ phalatu prārthanārthinām /
nidhīn ahibhir āveṣṭya gopayantī mayā mahī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429131 (0.0):
saritāṃ vāri gṛhṇāno meghāṃs tarpayate 'mbudhiḥ // JRt_B.604 // / nidhīn ahibhir āveṣṭya gopayantī mayā mahī /
upahāsyeta nāthena maddravye dṛṣṭikāriṇā // JRt_B.605 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429137 (0.0):
nidhīn ahibhir āveṣṭya gopayantī mayā mahī / / upahāsyeta nāthena maddravye dṛṣṭikāriṇā // JRt_B.605 //"
tatrāgataṃ mahīpālaṃ haniṣyāmo vayaṃ balāt / / badhnīmo vā tato rājaputro vṛddhim upaiṣyati 4 // JRt_514 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429143 (0.0):
upahāsyeta nāthena maddravye dṛṣṭikāriṇā // JRt_B.605 // / tatrāgataṃ mahīpālaṃ haniṣyāmo vayaṃ balāt /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429150 (0.0):
tatrāgataṃ mahīpālaṃ haniṣyāmo vayaṃ balāt / / badhnīmo vā tato rājaputro vṛddhim upaiṣyati 4 // JRt_514 //"
[Ps-JRT 58] / tatheti pratisandiśya sā puṃvad dhairyaśālinī /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429156 (0.0):
badhnīmo vā tato rājaputro vṛddhim upaiṣyati 4 // JRt_514 // / [Ps-JRT 58]"
tadbuddhiparitoṣārtham evaṃ sandeśam ākṣipat // JRt_B.606 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429164 (0.0):
tathe"ti pratisandiśya sā puṃvad dhairyaśālinī / / tadbuddhiparitoṣārtham evaṃ sandeśam ākṣipat // JRt_B.606 //"
ekākī dīrghadhīkṛd yaḥ kim udyaccheta sāhase /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429169 (1.192):
tadbuddhiparitoṣārtham evaṃ sandeśam ākṣipat // JRt_B.606 // / ekākī dīrghadhīkṛd yaẖ kim udyaccheta sāhase /"
kadācin noccaraty eva kareṇaikena tālikā // JRt_B.607 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429177 (0.0):
ekākī dīrghadhīkṛd yaẖ kim udyaccheta sāhase / / kadācin noccaraty eva kareṇaikena tālikā // JRt_B.607 //"
sāmarṣas sāvalepatvāt kampanādhipatis tvayā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429185 (0.0):
kadācin noccaraty eva kareṇaikena tālikā // JRt_B.607 // / sāmarṣas sāvalepatvāt kampanādhipatis tvayā /
sāhāyyakārtham abhyarthyas siddhe kārye dhṛtaujasā // JRt_B.608 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429192 (0.0):
sāmarṣas sāvalepatvāt kampanādhipatis tvayā / / sāhāyyakārtham abhyarthyas siddhe kārye dhṛtaujasā // JRt_B.608 //
bhavataiva vidhāryeyaṃ nirādhāratvaniṣphalā / / vātāhatāśrayā drākṣāvallīvānyena bhūruhā // JRt_B.609 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429197 (0.0):
sāhāyyakārtham abhyarthyas siddhe kārye dhṛtaujasā // JRt_B.608 // / bhavataiva vidhāryeyaṃ nirādhāratvaniṣphalā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429205 (0.021):
bhavataiva vidhāryeyaṃ nirādhāratvaniṣphalā / / vātāhatāśrayā drākṣāvallīvānyena bhūruhā // JRt_B.609 //"
udayaśrīr iti śrutvā vācikaṃ matimān api / / tathaivāyācat sāhāyyaṃ kampaneśvaralakṣmakam // JRt_B.610 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429216 (0.0):
vātāhatāśrayā drākṣāvallīvānyena bhūruhā // JRt_B.609 // / Udayaśrīr iti śrutvā vācikaṃ matimān api /"
hassanasya jananyās sa lakṣmyā dhyāyann apakriyāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429220 (0.053):
tathaivāyācat sāhāyyaṃ kampaneśvaraLakṣmakam // JRt_B.610 // / Hassanasya jananyās sa Lakṣmyā dhyāyann apakriyāḥ /
tasmin pratyapakārecchus tad rājñe vinyavedayat // JRt_B.611 // / mantribhir vivṛtas so 'tha guṇavatsalamatsaraiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429232 (0.0):
Hassanasya jananyās sa Lakṣmyā dhyāyann apakriyāḥ / / tasmin pratyapakārecchus tad rājñe vinyavedayat // JRt_B.611 //
abodhy udayabhadrasya durnayaṃ taṃ narādhipaḥ // JRt_B.612 // / mantriṇaṃ stanyam āpyāya svakīyam abhayāya tam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429241 (0.0):
mantribhir vivṛtas so 'tha guṇavatsalamatsaraiḥ / / abodhy Udayabhadrasya durnayaṃ taṃ narādhipaḥ // JRt_B.612 //
rājñī rājño 'sya suḍākhyā putrīyāṃ cakruṣī svayam // JRt_B.613 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429249 (0.0):
rājñī rājño 'sya Suḍākhyā putrīyāṃ cakruṣī svayam // JRt_B.613 //
sa pūrvasvāmisammānavyṛṇamārgopalabdhaye /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429257 (0.0):
rājñī rājño 'sya Suḍākhyā putrīyāṃ cakruṣī svayam // JRt_B.613 // / sa pūrvasvāmisammānavyṛṇamārgopalabdhaye /
hassanābhyudayāṅgāni prāṇān api tv ajīgaṇat // JRt_B.614 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429263 (0.0):
sa pūrvasvāmisammānavyṛṇamārgopalabdhaye / / Hassanābhyudayāṅgāni prāṇān api tv ajīgaṇat // JRt_B.614 //
atha daivād gate tasmin mantre bhedaṃ mahīpateḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429269 (0.0):
Hassanābhyudayāṅgāni prāṇān api tv ajīgaṇat // JRt_B.614 // / atha daivād gate tasmin mantre bhedaṃ mahīpateḥ /
udayaśrīs tato bhītaḥ palāyayata hassanam // JRt_515 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429277 (0.021):
atha daivād gate tasmin mantre bhedaṃ mahīpateḥ / / Udayaśrīs tato bhītaḫ palāyayata Hassanam // JRt_515 //
ātmano vadhabandhe vā mocayann aparāñ janān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429282 (0.0):
Udayaśrīs tato bhītaḫ palāyayata Hassanam // JRt_515 // / ātmano vadhabandhe vā mocayann aparāñ janān /
rasendra iva loke 'smiñ ślāghanīyatvam aśnute // JRt_516 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429287 (0.0):
ātmano vadhabandhe vā mocayann aparāñ janān / / rasendra iva loke 'smiñ ślāghanīyatvam aśnute // JRt_516 //
karmaṇy abhīkṣṇatīkṣṇe 'pi tathā lakṣitam udyatam / / kṣamāśīlaḥ kṣamāpālo nātakṣṇod udayaśriyam // JRt_517 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429293 (0.0):
rasendra iva loke 'smiñ ślāghanīyatvam aśnute // JRt_516 // / karmaṇy abhīkṣṇatīkṣṇe 'pi tathā lakṣitam udyatam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429301 (0.029):
karmaṇy abhīkṣṇatīkṣṇe 'pi tathā lakṣitam udyatam / / kṣamāśīlaẖ kṣamāpālo nātakṣṇod Udayaśriyam // JRt_517 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434323 (0.039):
sa dvau jetum ivāpuṣyat tatsaṃsargamayīṃ śriyam // JRt_765 // / asaṅkhyān atra saṅkṣipte tadguṇān varṇayāmi kim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900055 (0.055):
yoginīcakram adrākṣīt kadācid girigahvare // JRt_343 // / udayaśrīs tathā candraḍāmaraś cāsya vallabhau / / apaśyatāṃ na kiṃ labhyaṃ mahatām anuyānataḥ // JRt_344 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633729 (0.058):
yad etat tu mayā kṣudratareṇa taralāyitaṃ | / kṣamatāṃ tat kṣamā śīlaḥ śrīmān gokula vallabhaḥ ||
guṇais saṃvṛtya randhrāṇi śucitāṃ śīlayan bahiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429307 (0.0):
kṣamāśīlaẖ kṣamāpālo nātakṣṇod Udayaśriyam // JRt_517 // / guṇais saṃvṛtya randhrāṇi śucitāṃ śīlayan bahiḥ /
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429316 (0.0):
guṇais saṃvṛtya randhrāṇi śucitāṃ śīlayan bahiḥ / / bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 //
[Ps-JRT 59] / buddhelasvāminaḥ kanyāratnaṃ svīkṛtya hassanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429322 (0.004):
bisavat kālam anayat paṅkavatsu jaleṣu ca // JRt_518 // / [Ps-JRT 59] / Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430855 (0.052):
mantriṇaś cāntaraṅgāś ca sarvadaivābhavan prabhoḥ // JRt_585 // / [Ps-JRT 85] / abhiṣeṇayatas tasya kanyāratnauṣadhārpaṇāt /
aviśal loharaṃ tāvan niragāc ca diśāṃ bhayam // JRt_B.620 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429327 (0.0):
Buddhelasvāminaẖ kanyāratnaṃ svīkṛtya Hassanaḥ / / aviśal Loharaṃ tāvan niragāc ca diśāṃ bhayam // JRt_B.620 //
kaśmīrāmbarabaddhasya ghanasyevodayaśriyaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429335 (0.037):
Kaśmīrāmbarabaddhasya ghanasyevOdayaśriyaḥ /
dhīvṛṣṭyā puṣṭim abhyāyāt kedāra iva hassanaḥ // JRt_B.621 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429342 (0.0):
Kaśmīrāmbarabaddhasya ghanasyevOdayaśriyaḥ / / dhīvṛṣṭyā puṣṭim abhyāyāt kedāra iva Hassanaḥ // JRt_B.621 //
yuktyā mantrān ghnatāthāntar ādhinevodayaśriyā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429345 (0.0):
dhīvṛṣṭyā puṣṭim abhyāyāt kedāra iva Hassanaḥ // JRt_B.621 // / yuktyā mantrān ghnatāthāntar ādhinevOdayaśriyā /
vyādhineva bahir bhūpo hassanenābhyabhūyata // JRt_B.622 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429357 (0.0):
yuktyā mantrān ghnatāthāntar ādhinevOdayaśriyā / / vyādhineva bahir bhūpo Hassanenābhyabhūyata // JRt_B.622 //
tāvad vamati yas toyaṃ dūrāt spṛṣṭo himāṃśunā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429364 (0.0):
vyādhineva bahir bhūpo Hassanenābhyabhūyata // JRt_B.622 // / tāvad vamati yas toyaṃ dūrāt spṛṣṭo himāṃśunā /"
kiṃsvin naiva tadāśliṣṭaś śaśigrāvā sraved iti // JRt_519 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429365 (0.0):
tāvad vamati yas toyaṃ dūrāt spṛṣṭo himāṃśunā / / kiṃsvin naiva tadāśliṣṭaś śaśigrāvā sraved" iti // JRt_519 //"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21900054 (0.057):
yoginīcakram adrākṣīt kadācid girigahvare // JRt_343 // / udayaśrīs tathā candraḍāmaraś cāsya vallabhau /
udayaśrīr gantukāmo rājaputrāntikaṃ tataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429377 (0.0):
kiṃsvin naiva tadāśliṣṭaś śaśigrāvā sraved iti // JRt_519 // / Udayaśrīr gantukāmo rājaputrāntikaṃ tataḥ /"
udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429386 (0.0):
Udayaśrīr gantukāmo rājaputrāntikaṃ tataḥ / / Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 //
[Ps-JRT 60] / maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429395 (0.0):
Udayaśrīś śrutadroho rājñā kārāṃ niveśitaḥ // JRt_520 // / [Ps-JRT 60]
śvaśuraṃ varṇitasvīyarahasyaṃ maḍavāpatim // JRt_B.625 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429401 (0.0):
Maḍavāsaraṇiṃ vakrāṃ siddhihetuṃ vidan rahaḥ / / śvaśuraṃ varṇitasvīyarahasyaṃ Maḍavāpatim // JRt_B.625 //
gaṅgarājam athāyācat tanmārgeṇa vinirgamam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429406 (0.0):
śvaśuraṃ varṇitasvīyarahasyaṃ Maḍavāpatim // JRt_B.625 // / Gaṅgarājam athāyācat tanmārgeṇa vinirgamam /
ante naśyati dhīḥ puṃsas sahasrāṃśor iva dyutiḥ // JRt_B.626 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429413 (0.0):
Gaṅgarājam athāyācat tanmārgeṇa vinirgamam / / ante naśyati dhīḫ puṃsas sahasrāṃśor iva dyutiḥ // JRt_B.626 //
na yady udbhedayet kandakoṭiṃ śṛṅgāṭam unnatām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429419 (0.0):
ante naśyati dhīḫ puṃsas sahasrāṃśor iva dyutiḥ // JRt_B.626 // / na yady udbhedayet kandakoṭiṃ śṛṅgāṭam unnatām /
kas tasyāntarnimagnasya jñātuṃ śakto bhavet sthitim // JRt_B.627 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429426 (0.0):
na yady udbhedayet kandakoṭiṃ śṛṅgāṭam unnatām / / kas tasyāntarnimagnasya jñātuṃ śakto bhavet sthitim // JRt_B.627 //
svanāśaśaṅkayā gaṅgarāje taddrohavarṇini /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429433 (0.0):
kas tasyāntarnimagnasya jñātuṃ śakto bhavet sthitim // JRt_B.627 // / svanāśaśaṅkayā Gaṅgarāje taddrohavarṇini /
iddhatejā nṛpaḥ kruddho ruṇaddhi smodayaśriyam // JRt_B.628 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429441 (0.0):
svanāśaśaṅkayā Gaṅgarāje taddrohavarṇini / / iddhatejā nṛpaẖ kruddho ruṇaddhi smOdayaśriyam // JRt_B.628 //
parīkṣitum ivodyuktair guros tasya ca śemuṣīm / / surair ivārthito rājā krodhād vyāpādayat sa tam // JRt_521 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429452 (0.0):
iddhatejā nṛpaẖ kruddho ruṇaddhi smOdayaśriyam // JRt_B.628 // / parīkṣitum ivodyuktair guros tasya ca śemuṣīm /
mathnan padmaṃ gajo bhañjan maruc candanapādapam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429459 (0.0):
surair ivārthito rājā krodhād vyāpādayat sa tam // JRt_521 // / mathnan padmaṃ gajo bhañjan maruc candanapādapam /
nighnan puruṣaratnaṃ ca rājā nindyo jagattraye // JRt_522 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429466 (0.0):
mathnan padmaṃ gajo bhañjan maruc candanapādapam / / nighnan puruṣaratnaṃ ca rājā nindyo jagattraye // JRt_522 //
yaśaḥ puruṣapuṣpāṇāṃ bhuvanodyānavartinām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429472 (0.0):
nighnan puruṣaratnaṃ ca rājā nindyo jagattraye // JRt_522 // / yaśaḫ puruṣapuṣpāṇāṃ bhuvanodyānavartinām /
saurabhātiśayaṃ ślāghyaṃ vicinoti manoharam // JRt_523 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429478 (0.0):
yaśaḫ puruṣapuṣpāṇāṃ bhuvanodyānavartinām / / saurabhātiśayaṃ ślāghyaṃ vicinoti manoharam // JRt_523 //
vinaṣṭahastapādo 'ndho yathāticakitāśayaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429484 (0.0):
saurabhātiśayaṃ ślāghyaṃ vicinoti manoharam // JRt_523 // / vinaṣṭahastapādo 'ndho yathāticakitāśayaḥ /
udayaśrīkṣaye rājaputro 'bhūd dhassanas tathā // JRt_524 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429493 (0.0):
vinaṣṭahastapādo 'ndho yathāticakitāśayaḥ / / Udayaśrīkṣaye rājaputro 'bhūd dHassanas tathā // JRt_524 //
[Ps-JRT 64] / pakṣiśāva iva krūrakarakābhagnapakṣatiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429500 (0.0):
Udayaśrīkṣaye rājaputro 'bhūd dHassanas tathā // JRt_524 // / [Ps-JRT 64]
paryantavṛttibhiḥ krūrair hassano 'tha nyarudhyata // JRt_B.633 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429509 (0.004):
paryantavṛttibhiẖ krūrair Hassano 'tha nyarudhyata // JRt_B.633 //
prasādaprīṇitaiḥ prāyaḥ khaśarājair durātmabhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429509 (0.043):
paryantavṛttibhiẖ krūrair Hassano 'tha nyarudhyata // JRt_B.633 // / prasādaprīṇitaiḫ prāyaẖ Khaśarājair durātmabhiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907286 (0.051):
navarājaḥ prasāde ca kāluṣye ca nimagnavān // JRt_713 // / [Ps-JRT 109]
rājaputro hassanas sa hantuṃ pratyarpitaḥ prabhoḥ // JRt_525 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429522 (0.006):
prasādaprīṇitaiḫ prāyaẖ Khaśarājair durātmabhiḥ / / rājaputro Hassanas sa hantuṃ pratyarpitaḫ prabhoḥ // JRt_525 //
utpiñje galite śatruvarge 'py āśācyute sati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429529 (0.0):
rājaputro Hassanas sa hantuṃ pratyarpitaḫ prabhoḥ // JRt_525 // / utpiñje galite śatruvarge 'py āśācyute sati /
matis satejā lokānām ālokaśriyam āyayau // JRt_526 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429536 (0.0):
utpiñje galite śatruvarge 'py āśācyute sati / / matis satejā lokānām ālokaśriyam āyayau // JRt_526 //
vitastāyāṃ svanāmāṅkā purī tenātha nirmitā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429546 (1.192):
Vitastāyāṃ svanāmāṅkā purī tenātha nirmitā /
ucchritaiḥ kanakacchattrair dyām uddhasati yā śriyā // JRt_527 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429554 (0.0):
Vitastāyāṃ svanāmāṅkā purī tenātha nirmitā / / ucchritaiẖ kanakacchattrair dyām uddhasati yā śriyā // JRt_527 //
pratyabdaṃ janam ālakṣya durbhikṣakṣayitāyuṣam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429561 (0.0):
ucchritaiẖ kanakacchattrair dyām uddhasati yā śriyā // JRt_527 // / pratyabdaṃ janam ālakṣya durbhikṣakṣayitāyuṣam /
māsi bhādrapade 'kārṣīt sa sattraṃ bhūridakṣiṇam // JRt_528 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429568 (0.0):
pratyabdaṃ janam ālakṣya durbhikṣakṣayitāyuṣam / / māsi bhādrapade 'kārṣīt sa sattraṃ bhūridakṣiṇam // JRt_528 //
sādhusūktisudhāsnānāt karṇābhyarṇatale kacaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429576 (0.0):
māsi bhādrapade 'kārṣīt sa sattraṃ bhūridakṣiṇam // JRt_528 // / sādhusūktisudhāsnānāt karṇābhyarṇatale kacaiḥ /
dhruvaṃ dhavalim āpede vārdhake cāsya bhūpateḥ // JRt_529 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429583 (0.0):
sādhusūktisudhāsnānāt karṇābhyarṇatale kacaiḥ / / dhruvaṃ dhavalim āpede vārdhake cāsya bhūpateḥ // JRt_529 //
bhūṣaṇaṃ nijavaṃśasya pūṣaṇaṃ dharaṇer asau / / śatruśrīdūṣaṇaṃ putraratnaṃ na ca sa labdhavān // JRt_530 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429589 (0.0):
dhruvaṃ dhavalim āpede vārdhake cāsya bhūpateḥ // JRt_529 // / bhūṣaṇaṃ nijavaṃśasya pūṣaṇaṃ dharaṇer asau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429597 (0.0):
bhūṣaṇaṃ nijavaṃśasya pūṣaṇaṃ dharaṇer asau / / śatruśrīdūṣaṇaṃ putraratnaṃ na ca sa labdhavān // JRt_530 //
[Ps-JRT 65] / āyur vāyucaladvīcicañcalaṃ kalayann atha /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429605 (0.0):
śatruśrīdūṣaṇaṃ putraratnaṃ na ca sa labdhavān // JRt_530 // / [Ps-JRT 65]
sarvāgrahāranirmāṇam akarot putralipsayā // JRt_B.640 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429612 (0.0):
āyur vāyucaladvīcicañcalaṃ kalayann atha / / sarvāgrahāranirmāṇam akarot putralipsayā // JRt_B.640 //
yogino brahmanāthasya kaśmīrān āgatasya saḥ / / prasādena mahīpālas santatiṃ prāptavāṃś cirāt // JRt_531 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429623 (0.0):
yogino Brahmanāthasya Kaśmīrān āgatasya saḥ / / prasādena mahīpālas santatiṃ prāptavāṃś cirāt // JRt_531 //
[Ps-JRT 67] / mayā vairivarān nītvā kārāgārakuṭumbitām /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429632 (0.0):
prasādena mahīpālas santatiṃ prāptavāṃś cirāt // JRt_531 // / [Ps-JRT 67]
nivāritaṃ vilolatvaṃ naisargikam api śriyaḥ // JRt_B.642 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429638 (0.0):
mayā vairivarān nītvā kārāgārakuṭumbitām / / nivāritaṃ vilolatvaṃ naisargikam api śriyaḥ // JRt_B.642 //"
yathāparādhaṃ daṇḍena haratā dharmaviplavam / / prajā apakṣapātena svaprajā iva pālitāḥ // JRt_B.643 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429649 (0.0):
nivāritaṃ vilolatvaṃ naisargikam api śriyaḥ // JRt_B.642 // / yathāparādhaṃ daṇḍena haratā dharmaviplavam /
nītāś cirāya nirmathya vipaścijjanavāridhim /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429654 (0.0):
prajā apakṣapātena svaprajā iva pālitāḥ // JRt_B.643 // / nītāś cirāya nirmathya vipaścijjanavāridhim /
kiyanto 'pi mayā svīyāṃ maitrīṃ śāstramaṇiprabhāḥ // JRt_B.644 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429662 (0.0):
nītāś cirāya nirmathya vipaścijjanavāridhim / / kiyanto 'pi mayā svīyāṃ maitrīṃ śāstramaṇiprabhāḥ // JRt_B.644 //
iti me kṛtakṛtyasya śokaśaṅkur ayaṃ param / / prājyasāmrājyabhārasya voḍhā nāsti kulāṅkuraḥ // JRt_B.645 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429670 (0.0):
kiyanto 'pi mayā svīyāṃ maitrīṃ śāstramaṇiprabhāḥ // JRt_B.644 // / iti me kṛtakṛtyasya śokaśaṅkur ayaṃ param /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429677 (0.0):
prājyasāmrājyabhārasya voḍhā nāsti kulāṅkuraḥ // JRt_B.645 //"
iti śrutvā vacas tasya vaṃśacchedatamomuṣam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429682 (0.0):
prājyasāmrājyabhārasya voḍhā nāsti kulāṅkuraḥ // JRt_B.645 // / iti śrutvā vacas tasya vaṃśacchedatamomuṣam /"
darśayan daśanajyotsnāṃ yogī taṃ pratyabhāṣata // JRt_B.646 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429689 (0.0):
iti śrutvā vacas tasya vaṃśacchedatamomuṣam / / darśayan daśanajyotsnāṃ yogī taṃ pratyabhāṣata // JRt_B.646 //
mā viṣādaṃ kṛthā rājan putrānutpattihetukam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429696 (0.0):
darśayan daśanajyotsnāṃ yogī taṃ pratyabhāṣata // JRt_B.646 // / mā viṣādaṃ kṛthā rājan putrānutpattihetukam /"
na hi kiñcit kadācit syād durāpaṃ puṇyaśālinām // JRt_B.647 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429703 (0.0):
mā viṣādaṃ kṛthā rājan putrānutpattihetukam / / na hi kiñcit kadācit syād durāpaṃ puṇyaśālinām // JRt_B.647 //"
putrotpattinimittaṃ me yogino 'py ānuṣaṅgikam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429711 (0.0):
na hi kiñcit kadācit syād durāpaṃ puṇyaśālinām // JRt_B.647 // / putrotpattinimittaṃ me yogino 'py ānuṣaṅgikam /
kiñcit sañcitam asty eva tat tavāstūpakārakṛt // JRt_B.648 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429718 (0.0):
putrotpattinimittaṃ me yogino 'py ānuṣaṅgikam / / kiñcit sañcitam asty eva tat tavāstūpakārakṛt // JRt_B.648 //
guṇais samam imaṃ me ca kaśmīrāgamanodyamam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429724 (1.192):
kiñcit sañcitam asty eva tat tavāstūpakārakṛt // JRt_B.648 // / guṇais samam imaṃ me ca Kaśmīrāgamanodyamam /
phalayatv eva mahiṣī bhuñjānā gulikām imām // JRt_B.649 // / kulatantau samutpanne trilokābhayalagnake /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429736 (0.0):
guṇais samam imaṃ me ca Kaśmīrāgamanodyamam / / phalayatv eva mahiṣī bhuñjānā gulikām imām // JRt_B.649 //
narottamo jagattrāṇacintātānavam aśnutām // JRt_B.650 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429743 (0.0):
kulatantau samutpanne trilokābhayalagnake / / narottamo jagattrāṇacintātānavam aśnutām // JRt_B.650 //"
ity ūcuṣo 'tha yogīndrād ādāya gulikāṃ nṛpaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429750 (0.0):
narottamo jagattrāṇacintātānavam aśnutām // JRt_B.650 // / ity ūcuṣo 'tha yogīndrād ādāya gulikāṃ nṛpaḥ /"
abhojayat sa mahiṣīṃ caruṃ daśaratho yathā / / devīm abhojayan mūrtāṃ prasādapadavīm iva // JRt_B.651 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429762 (0.0):
ity ūcuṣo 'tha yogīndrād ādāya gulikāṃ nṛpaḥ / / abhojayat sa mahiṣīṃ caruṃ Daśaratho yathā /
anvayābharaṇaṃ devī pitur ānandapāraṇam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429768 (0.0):
devīm abhojayan mūrtāṃ prasādapadavīm iva // JRt_B.651 // / anvayābharaṇaṃ devī pitur ānandapāraṇam /
tamoharaṇam aryandhaṅkaraṇaṃ suṣuve sutam // JRt_532 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429774 (0.0):
anvayābharaṇaṃ devī pitur ānandapāraṇam / / tamoharaṇam aryandhaṅkaraṇaṃ suṣuve sutam // JRt_532 //
śṛṅgāramaṅgalāvāsam avalokya vapuś śiśoḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429778 (0.0):
tamoharaṇam aryandhaṅkaraṇaṃ suṣuve sutam // JRt_532 // / śṛṅgāramaṅgalāvāsam avalokya vapuś śiśoḥ /
śṛṅgāra iti nāmāsya vyadhād bhūlokavāsavaḥ // JRt_533 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429788 (0.0):
Śṛṅgāra iti nāmāsya vyadhād bhūlokavāsavaḥ // JRt_533 //
harṣād ādiśati kṣmāpe bandhamuktiṃ tadutsave /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429794 (0.0):
Śṛṅgāra iti nāmāsya vyadhād bhūlokavāsavaḥ // JRt_533 // / harṣād ādiśati kṣmāpe bandhamuktiṃ tadutsave /
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḥ param // JRt_534 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429802 (0.0):
harṣād ādiśati kṣmāpe bandhamuktiṃ tadutsave / / anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḫ param // JRt_534 //
[Ps-JRT 68] / yo mātulasuto devyā bhāṇḍāgārika uddakaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429805 (0.0):
anvabhāvi tadā citraṃ bandho nausetubhiḫ param // JRt_534 // / [Ps-JRT 68]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.040):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.040):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92] / taddarśanabhayeneva tirobhūtas svayambhuvaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.040):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896726 (0.040):
sabandhur gotrajo vyājād bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429022 (0.043):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo Hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21902939 (0.043):
vardhitasya tvayā prāṇasaṃśayo hassanasya tu // JRt_512 // / [Ps-JRT 57]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431950 (0.045):
viśvastaḫ prāviśat tāvad viśramārthaṃ Muhammadaḥ // JRt_622 // / [Ps-JRT 101] / śrīSekandaradattaitaddeśādhīkāraśālinā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436533 (0.047):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910424 (0.047):
vidhāya tattaṭe tena nagarī saphalāyitā // JRt_867 // / [Ps-JRT 118] / śrīsvayasya yam ānetuṃ prajñā na sphuṭam asphurat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422954 (0.048):
garjann āśāḫ pyadhāt sarvās tadā Riñcanavāridaḥ // JRt_158 // / [Ps-JRT 9] / TuruṣkaTājikaMlecchasainyacchāditabhūtalaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905537 (0.049):
nandāṣṭābde tato jyaiṣṭhakṛṣṇāṣṭamyāṃ vyapadyata // JRt_612 // / 22a) 'Alī Shāh (LS 4489-4494) / [Ps-JRT 95]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17427380 (0.052):
pratyānayat trapodrekān na punas snehagauravāt // JRt_419 // / [Ps-JRT 36] / alābvo nyabruḍann antar aplavanta jale śilāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17437418 (0.053):
prātar vadantam ahasan paurāḫ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21911296 (0.053):
prātar vadantam ahasan paurāḥ paśum ivākhilāḥ // JRt_926 // / [Ps-JRT 120] / tadāstike kumbhakāre gate tasmāt purād drutam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436365 (0.055):
Khāno Jassarathaẖ Khāno Baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21910259 (0.055):
khāno jassarathaḥ khāno baharāmaś ca sañjñitaḥ // JRt_858 // / [Ps-JRT 117] / hindavas sūhabhaṭṭena balād ye pīḍitā bhṛśam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905323 (0.057):
vyādhimukta ivānandaṃ sūhabhaṭṭo 'bhajat tataḥ // JRt_604 // / [Ps-JRT 93] / sindhūdabhāṇḍapurayos svāminau śrīsekandaraḥ /
tatpriyāṃ sevatāṃ rājā ninye dhātrīṣu mukhyatām // JRt_B.655 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429817 (0.0):
tatpriyāṃ sevatāṃ rājā ninye dhātrīṣu mukhyatām // JRt_B.655 //
atha dvitīyaputraṃ sā devī haibatasañjñitam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429824 (0.0):
tatpriyāṃ sevatāṃ rājā ninye dhātrīṣu mukhyatām // JRt_B.655 // / atha dvitīyaputraṃ sā devī Haibatasañjñitam /
asūta kāntisantānatarjyamānasudhākaram // JRt_535 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429832 (0.0):
atha dvitīyaputraṃ sā devī Haibatasañjñitam / / asūta kāntisantānatarjyamānasudhākaram // JRt_535 //
[Ps-JRT 69] / na kasya vastuno 'lakṣi subhikṣaśrīḥ pade pade /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429840 (0.0):
asūta kāntisantānatarjyamānasudhākaram // JRt_535 // / [Ps-JRT 69]
tasmin rakṣitari kṣoṇīm anyatrāribhayāj janaiḥ // JRt_B.657 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429847 (0.0):
na kasya vastuno 'lakṣi subhikṣaśrīḫ pade pade / / tasmin rakṣitari kṣoṇīm anyatrāribhayāj janaiḥ // JRt_B.657 //
dhanur vināmitaṃ tena paśyanto naiva kutracit / / praṇatiṃ vairiṇas tasya kasmād apy adhyagīṣata // JRt_B.658 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429857 (0.0):
tasmin rakṣitari kṣoṇīm anyatrāribhayāj janaiḥ // JRt_B.657 // / dhanur vināmitaṃ tena paśyanto naiva kutracit /
daivī nītir abhūt tasmin pṛthvīṃ pālayati prabhau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429862 (0.0):
praṇatiṃ vairiṇas tasya kasmād apy adhyagīṣata // JRt_B.658 // / daivī nītir abhūt tasmin pṛthvīṃ pālayati prabhau /
utpiñjakhañjatākhyānaṃ pratyutāsya tiraskriyā // JRt_B.659 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429869 (0.0):
daivī nītir abhūt tasmin pṛthvīṃ pālayati prabhau / / utpiñjakhañjatākhyānaṃ pratyutāsya tiraskriyā // JRt_B.659 //
candrasyeva kalaṅko 'bhūd ayaṃ doṣo mahībhujaḥ / / kulāgatāṃ mahīṃ yat sa vāstavyānām apāharat // JRt_536 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429875 (0.0):
utpiñjakhañjatākhyānaṃ pratyutāsya tiraskriyā // JRt_B.659 // / candrasyeva kalaṅko 'bhūd ayaṃ doṣo mahībhujaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429883 (0.0):
candrasyeva kalaṅko 'bhūd ayaṃ doṣo mahībhujaḥ / / kulāgatāṃ mahīṃ yat sa vāstavyānām apāharat // JRt_536 //
[Ps-JRT 70] / akalaṅkas sa rājendur vikasatkumudākaraḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429889 (0.0):
kulāgatāṃ mahīṃ yat sa vāstavyānām apāharat // JRt_536 // / [Ps-JRT 70]
nāgrāmanāmni dhāmny āpat paradhāmavilīnatām // JRt_B.661 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429900 (0.0):
Nāgrāmanāmni dhāmny āpat paradhāmavilīnatām // JRt_B.661 //
cirabhuktāṃ bhuvaṃ matvā so 'spṛśyāṃ bhāvikilviṣaiḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429907 (0.0):
Nāgrāmanāmni dhāmny āpat paradhāmavilīnatām // JRt_B.661 // / cirabhuktāṃ bhuvaṃ matvā so 'spṛśyāṃ bhāvikilviṣaiḥ /
jagāma tridivaṃ rājā dhruvaṃ bhoktuṃ surastriyaḥ // JRt_B.662 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429914 (0.0):
cirabhuktāṃ bhuvaṃ matvā so 'spṛśyāṃ bhāvikilviṣaiḥ / / jagāma tridivaṃ rājā dhruvaṃ bhoktuṃ surastriyaḥ // JRt_B.662 //
bhādre kṛṣṇadvitīyāyāṃ pañcaṣaṣṭhe sa vatsare /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429922 (0.0):
jagāma tridivaṃ rājā dhruvaṃ bhoktuṃ surastriyaḥ // JRt_B.662 // / bhādre kṛṣṇadvitīyāyāṃ pañcaṣaṣṭhe sa vatsare /
astaṃ jagāma rājenduḥ kudbhadenamahīpatiḥ // JRt_537 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429927 (0.0):
bhādre kṛṣṇadvitīyāyāṃ pañcaṣaṣṭhe sa vatsare / / astaṃ jagāma rājenduẖ Kudbhadenamahīpatiḥ // JRt_537 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433466 (0.049):
navena haviṣā yajñeṣu santarpyate // JRt_715 // / Ṭhakkurair anvito rājā pavanaẖ kusumair iva /
21) Sikandar Shāh Butshikān (LS 4465-4489) / rājñī śokāturā rājaputrau bālāv iti prajāḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429937 (0.0):
21) Sikandar Šāh Butšikān (LS 4465-4489) / rājñī śokāturā rājaputrau bālāv" iti prajāḥ /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423677 (0.015):
aśve nāvānayan madhyeVitastaṃ sakiśorake // JRt_190 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897623 (0.015):
aśve nāvānayan madhyevitastaṃ sakiśorake // JRt_190 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.016):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.016):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17436285 (0.016):
nāsnāyi nābhyavāhāri vyavāhāri na nākathi // JRt_852 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.017):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.017):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912884 (0.019):
jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / dānātakathaneśasya tanūjāya hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17439015 (0.019):
Jayanollābhadīno 'sau rājadhānīṃ viveśa saḥ // JRt_B.1324 // / Dānātakathaneśasya tanūjāya Hanūmate / / sarvasvakarṣaṇagrāmādhipatyaṃ pradadau nṛpaḥ // JRt_B.1325 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17438597 (0.022):
prakāśayatsu taddānaṃ kupitena mahībhujā / / Maulāno Malla Esākas tebhyas tat pratidāpitaḥ // JRt_961 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21901747 (0.030):
tulyārthas samasāmarthyaś śaṅkyo 'yam iti bhūpatiḥ / / īrṣyālubhiḥ kusacivais tasmai param akopyata // JRt_B.512 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433466 (0.032):
navena haviṣā yajñeṣu santarpyate // JRt_715 // / Ṭhakkurair anvito rājā pavanaẖ kusumair iva /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17433291 (0.047):
yuvarājaṃ haṭhād rājyabhāram agrāhayac cirāt // JRt_706 // / 23a) Sulṭān Zayn al-‘Ābidīn (LS 4494-4495)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17434088 (0.047):
abhāgyadurmarudvegād abhajyata raṇārṇave // JRt_749 // / 23b) Sulṭān Zayn al-‘Ābidīn (LS 4496-4546)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907190 (0.047):
yuvarājaṃ haṭhād rājyabhāram agrāhayac cirāt // JRt_706 // / 23a) Sulṭān Zayn al-'Ābidīn (LS 4494-4495)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21907983 (0.047):
abhāgyadurmarudvegād abhajyata raṇārṇave // JRt_749 // / 23b) Sulṭān Zayn al-'Ābidīn (LS 4496-4546)
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424191 (0.051):
Riñcanoccaiḫpadaṃ gatvā rājādhaḫpadam aśrayat // JRt_224 // / rājā Śāhmeraputrau tau JyaṃśirĀleśirau tadā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21912945 (0.052):
vinnakaparamallekanaurujāya dadau nṛpaḥ // JRt_B.1328 // / ledaryāṃ savyapāraṃ satājarājāya so 'diśat /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17435760 (0.057):
Mlecchair upadrutāṃ kṣoṇīm akṣīṇakaruṇo nṛpaḥ / / udahārṣīt kramād evaṃ Dānavair iva Keśavaḥ // JRt_820 //
abhūvaṃś cakitās sarvā vināthavad athādhikam // JRt_538 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429950 (0.0):
rājñī śokāturā rājaputrau bālāv" iti prajāḥ / / abhūvaṃś cakitās sarvā vināthavad athādhikam // JRt_538 //"
devyā vāṣpajale śokavarṣajāte pṛthau sati /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429957 (0.0):
abhūvaṃś cakitās sarvā vināthavad athādhikam // JRt_538 // / devyā vāṣpajale śokavarṣajāte pṛthau sati /
parasparam amātyānāṃ mātsye nyāye 'bhavad ruciḥ // JRt_539 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429964 (0.0):
devyā vāṣpajale śokavarṣajāte pṛthau sati / / parasparam amātyānāṃ mātsye nyāye 'bhavad ruciḥ // JRt_539 //
alaṃ śokaniveśena dhairyam atrocitaṃ yataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429971 (0.0):
parasparam amātyānāṃ mātsye nyāye 'bhavad ruciḥ // JRt_539 // / alaṃ śokaniveśena dhairyam atrocitaṃ yataḥ /"
rundhate malinātmānaḥ kṣmām aśūrām arājakām // JRt_540 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429981 (0.032):
alaṃ śokaniveśena dhairyam atrocitaṃ yataḥ / / rundhate malinātmānaẖ kṣmām aśūrām arājakām" // JRt_540 //"
iti prabodhya subhaṭāṃ devīm uddakasāhakau /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429984 (0.0):
rundhate malinātmānaẖ kṣmām aśūrām arājakām // JRt_540 // / iti prabodhya Subhaṭāṃ devīm UddakaSāhakau /"
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432084 (0.034):
ekaṃ Sūhas sa puṃratnam akrīṇān Mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905986 (0.034):
ekaṃ sūhas sa puṃratnam akrīṇān mahmadaṃ tataḥ // JRt_B.835 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17432288 (0.042):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā Mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21906192 (0.042):
nirjharās tu tadaṅghristhanigaḍadhvaniḍambaram // JRt_637 // / dhātreyā mahmadasyātha bhañjanto nigaḍān dṛḍhān /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16237540 (0.064):
tatas tāḥ sāntvayāmāsa HV_92.35a / tatas tu kāsyapīṃ devīṃ HV_App.I,37.14a
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423399 (0.064):
vakṣassthale mahābāhuẖ Koṭādevīm aropayat // JRt_169 // / śrīRiñcanabhayād rājā nagaraṃ tyaktavāṃs tataḥ /
jyeṣṭhaṃ sekandaraṃ putraṃ mahārājye 'bhyaṣiñcatām // JRt_541 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429991 (0.0):
iti prabodhya Subhaṭāṃ devīm UddakaSāhakau / / jyeṣṭhaṃ Sekandaraṃ putraṃ mahārājye 'bhyaṣiñcatām // JRt_541 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4345682 (0.030):
nāmnā vasum iti khyātam āyoḥ putraṃ yaśasvinam // HV_13.26 // / [k: K1.4 Ñ2.3 V1.2.3 B Dn1 Ds D4 6 S (except M1.2) ins. after 26, K3
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026758 (0.032):
putramatyā sadaiva hi YS182v_5.22b / putram antyāvasāyinam Mn_10.39b / putram utpādayed yadi Mn_9.120b
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8505871 (0.034):
styasravasamagryaṃ tu putraṃ sa tu mahāyaśāḥ /
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730339 (0.036):
(KauśS_11,9[88].24) ity / <ācāmata mama pratatāmahās tatāmahās tatāḥ sapatnīkās tṛpyantv ācāmantu
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1834001 (0.036):
[putraṃ pautramabhitarpayantīḥ (18.4.39) iti ācāmata mama / pratatāmahāstatāmahāstatāḥ sapatnīkāstṛpyantvācāmantu iti prasavyaṃ
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17423919 (0.037):
dūraṃ gatān ripūn dṛṣṭvā rājye rājodatiṣṭhata // JRt_205 // / ārukṣan rājadhānīṃ te yāvat tāvan narādhipam /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9519930 (0.038):
tatra.apaśyam.sarvasya.pātāram.vā.pālayitāram.vā.viśpatim.sapta.putram.saptama.putram.saparṇa.putram.iti.vā/ / 4,26: sapta.sṛptā.saṅkhyā.sapta.āditya.raśmi1p.iti.vadanti/
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13045485 (0.051):
nṛbhirajayastvāvṛdhebhiḥ / RV_10.069.10.1{20} piteva putramabibharupasthe tvāmagne vadhryaśvaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14112948 (0.051):
RV_10,069.09c yat sampṛccham mānuṣīr viśa āyan tvaṃ nṛbhir ajayas / tvāvṛdhebhiḥ || / RV_10,069.10a piteva putram abibhar upasthe tvām agne vadhryaśvaḥ saparyan
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24796640 (0.052):
Ap2.6.14.12/ atha-api tasmāt-jyeṣṭhaṃ putraṃ dhanena [niravasāyayanti-ity
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19965568 (0.052):
04,022.022a tam antakam ivāyāntaṃ gandharvaṃ prekṣya te tadā / 04,022.022c didhakṣantas tadā jyeṣṭhaṃ bhrātaraṃ hy upakīcakāḥ
rājñyā matenoddako 'tha sāhaputraṃ muhammadam /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17429993 (0.031):
jyeṣṭhaṃ Sekandaraṃ putraṃ mahārājye 'bhyaṣiñcatām // JRt_541 // / rājñyā matenOddako 'tha Sāhaputraṃ Muhammadam /
svajāmātaram apy eṣa sajānim adahac chalāt // JRt_542 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430005 (0.0):
rājñyā matenOddako 'tha Sāhaputraṃ Muhammadam / / svajāmātaram apy eṣa sajānim adahac chalāt // JRt_542 //
sūkṣmān atti timir mahān svakulajān andhād ajānan vadhaṃ svām ambām api
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430016 (0.0):
svajāmātaram apy eṣa sajānim adahac chalāt // JRt_542 // / sūkṣmān atti timir mahān svakulajān andhād ajānan vadhaṃ svām ambām api
makṣikā vata madhugrāhād bhaviṣyadvadhā /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430023 (0.0):
sūkṣmān atti timir mahān svakulajān andhād ajānan vadhaṃ svām ambām api / makṣikā vata madhugrāhād bhaviṣyadvadhā /
lakṣmīlobhabhareṇa mohitadhiyaḥ kalpān analpān sthitiṃ jānanto 'pi jaḍā na
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430033 (0.0):
makṣikā vata madhugrāhād bhaviṣyadvadhā / / lakṣmīlobhabhareṇa mohitadhiyaẖ kalpān analpān sthitiṃ jānanto 'pi jaḍā
kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430040 (0.0):
lakṣmīlobhabhareṇa mohitadhiyaẖ kalpān analpān sthitiṃ jānanto 'pi jaḍā / na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 //
śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt / / pratāpahema rājā tu nādhivedanikāṃ dadau // JRt_B.670 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430054 (0.0):
na kiṃ kucaritaṃ kurvanti hā hanta hā // JRt_543 // / [Ps-JRT 71] / Śobhānāmamahādevyās so 'dhivinnāṃ mahīṃ vyadhāt /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431378 (0.027):
yatra SūhaTuruṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905279 (0.027):
yatra sūhaturuṣkeṇa surāgāram aśeṣyata // JRt_603 // / [Ps-JRT 92]
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422768 (0.029):
sabandhur gotrajo vyājād Bakatanyo nyahanyata // JRt_146 // / [Ps-JRT 8]
Jonaraja and Pseudo-Jo