View original HTML file with complete header information
PADA MARKERS / For a four-pada verse:
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 423054 (0.0):
PADA MARKERS / For a four-pada verse: / For a six-pada verse:
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3796050 (0.0):
For a four pada verse: / For a six pada verse:
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042291 (0.0):
PADA MARKERS / For a four pada verse: / For a six pada verse:
PADA MARKERS / For a four-pada verse:
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 423054 (0.0):
PADA MARKERS / For a four-pada verse: / For a six-pada verse:
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3796050 (0.0):
For a four pada verse: / For a six pada verse:
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042291 (0.0):
PADA MARKERS / For a four pada verse: / For a six pada verse:
For a six-pada verse: / prātaḥ śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanaiḥ $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287668 (0.0):
prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena yaḥ JsSpst_11a / prātaḥ śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanaiḥ JsSpst_1a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370803 (0.0):
prātaḥ śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanaiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3273924 (0.0):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse:
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506410 (0.0):
For a four pada verse: / For a six pada verse:
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26730382 (1.788):
For a four pada verse: / For a six pada verse: / 2 pada verses are marked with an
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 4. Yogapada (mrgt4mau.htm.txt) 2497197 (1.788):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse:
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23931340 (1.788):
For a four pada verse: / For a six pada verse:
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348081 (0.015):
JsSpst_1ab: / prātas+śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanais+sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇais+
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949451 (0.025):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / atha karatoyāmāhātmyam ||
Nagnajit: Citralaksana (= NCit) (nagcitau.htm.txt) 1057081 (0.025):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse:
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313764 (0.025):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / atha yama smṛtiḥ ||
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101481 (0.029):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / asty uttarasyāṃ diśi devatātmā $ himālayo nāma nagādhirājaḥ &
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974887 (0.031):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / pūrvabhāgaḥ
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2150545 (0.031):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / namaḥ paramadevāya $ traiguṇyāvijitātmane &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9358805 (0.031):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / namaḥ śivāya śaktyai ca $ bindave śāśvatāya ca &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259689 (0.031):
For a four pada verse: / For a six pada verse: / namo buddhāya
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3mau.htm.txt) 26110647 (0.033):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / yenāṇūnāmuṣitamamalaṃ dṛkkriyākhyasvarūpaṃ $ yatsadbhāvādbhavajalanidhau
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25469739 (0.033):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / śrīdevī uvāca
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605235 (0.033):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / śrīrāmodantam |
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26627330 (0.033):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / taṃ natvā vimalaṃ śivārkakiraṇe śāstre pare racyate $ saṅkṣepādvivṛtiḥ
sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇaiḥ &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288202 (0.0):
sandhyātaḥ śiva eva sādhakavarairdhyeyaḥ sadā nirmalaḥ JsSpst_2d / sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇaiḥ JsSpst_1b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370810 (0.0):
prātaḥ śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanaiḥ / sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇaiḥ /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348092 (0.0):
prātas+śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanais+sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇais+
dvārasyārcanayāgadhāmagatavighnodvāsanādyaiḥ prabhor % yaḥ śrīmānyajanaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287439 (0.0):
dṛṅmāsārdhāmbakaṃ taṃ kabilagatamahaṃ naumi vidyāśarīram JsSpst_20d / dvārasyārcanayāgadhāmagatavighnodvāsanādyaiḥ prabhor JsSpst_1c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370821 (0.0):
sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇaiḥ / / dvārasyārcanayāgadhāmagatavighnodvāsanādyaiḥ prabhor yaḥ śrīmānyajanaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348098 (0.0):
prātas+śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanais+sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇais+ / JsSpst_1cd: / dvārasya+arcanayāgadhāmagatavighnodvāsanādyais+prabhos+yas+śrīmān+yajanam+karoti
karoti bhavatastasyaiva siddhidvayam // JsSpst_1 // / ekaivārthata īśaśaktiramitā yānekarūpā śivā $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287119 (0.0):
unmanyatītaviṣayaṃ satataṃ smarāmi JsSpst_6d / ekaivārthata īśaśaktiramitā yānekarūpā śivā JsSpst_2a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287890 (0.0):
yaḥ śrīmānyajanaṃ karoti bhavatastasyaiva siddhidvayam JsSpst_1d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370836 (0.0):
dvārasyārcanayāgadhāmagatavighnodvāsanādyaiḥ prabhor yaḥ śrīmānyajanaṃ / karoti bhavatastasyaiva siddhidvayam // JsSpst_1 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348121 (0.017):
dvārasya+arcanayāgadhāmagatavighnodvāsanādyais+prabhos+yas+śrīmān+yajanam+karoti / bhavatas+tasya+eva siddhidvayam // JsSpst_ 1 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348107 (0.030):
dvārasya+arcanayāgadhāmagatavighnodvāsanādyais+prabhos+yas+śrīmān+yajanam+karoti / bhavatas+tasya+eva siddhidvayam // JsSpst_ 1 /
kālopādhivaśāddvijāstvanudinaṃ brāhmyādirūpeṇa tām &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287148 (0.0):
kālopādhivaśāddvijāstvanudinaṃ brāhmyādirūpeṇa tām JsSpst_2b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370845 (0.0):
ekaivārthata īśaśaktiramitā yānekarūpā śivā kālopādhivaśāddvijāstvanudinaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348122 (0.023):
JsSpst_2ab: ekā+eva+arthatas+īśaśaktis+amitā yā+anekarūpā śivā / kālopādhivaśāt+dvijās+tu+anudinam+brāhmyādirūpeṇa tām /
dhyāyantyatra tu nirmalātmaśivayoḥ sandhiśca śaivī purā % sandhyātaḥ śiva
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287464 (0.0):
dhyāyantyatra tu nirmalātmaśivayoḥ sandhiśca śaivī purā JsSpst_2c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370856 (0.0):
ekaivārthata īśaśaktiramitā yānekarūpā śivā kālopādhivaśāddvijāstvanudinaṃ / brāhmyādirūpeṇa tām / / dhyāyantyatra tu nirmalātmaśivayoḥ sandhiśca śaivī purā sandhyātaḥ śiva
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348143 (0.047):
JsSpst_2cd: dhyāyanti+atra tu nirmalātmaśivayos+sandhis+ca śaivī purā
eva sādhakavarairdhyeyaḥ sadā nirmalaḥ // JsSpst_2 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288195 (0.0):
santarpyeśamayaṃ śivāspadagatavyomni sthite sarvage JsSpst_12b / sandhyātaḥ śiva eva sādhakavarairdhyeyaḥ sadā nirmalaḥ JsSpst_2d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370862 (0.0):
dhyāyantyatra tu nirmalātmaśivayoḥ sandhiśca śaivī purā sandhyātaḥ śiva / eva sādhakavarairdhyeyaḥ sadā nirmalaḥ // JsSpst_2 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348146 (0.064):
sandhyātas+śivas+eva sādhakavarais+dhyeyas+sadā nirmalas+ // JsSpst_2 /
prātaḥ smarāmi hṛdayābjasvamadhyasaṃsthaṃ $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287675 (0.0):
prātaḥ śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanaiḥ JsSpst_1a / prātaḥ smarāmi hṛdayābjasvamadhyasaṃsthaṃ JsSpst_3a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370868 (0.0):
eva sādhakavarairdhyeyaḥ sadā nirmalaḥ // JsSpst_2 // / prātaḥ smarāmi hṛdayābjasvamadhyasaṃsthaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348157 (5.960):
sandhyātas+śivas+eva sādhakavarais+dhyeyas+sadā nirmalas+ // JsSpst_2 / / JsSpst_3ab: prātas+smarāmi / hṛdayābjasvamadhyasaṃstham+candrārkamārgavirahoditacitsvarūpam /
candrārkamārgavirahoditacitsvarūpam &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287220 (0.0):
candrasrāvisudhāmayena haviṣā nābhisthakuṇḍe 'nalaṃ JsSpst_12a / candrārkamārgavirahoditacitsvarūpam JsSpst_3b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370875 (0.0):
prātaḥ smarāmi hṛdayābjasvamadhyasaṃsthaṃ / candrārkamārgavirahoditacitsvarūpam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348164 (0.0):
hṛdayābjasvamadhyasaṃstham+candrārkamārgavirahoditacitsvarūpam /
dhyeyaṃ sadā munivarairapavargasiddhyai % viśvātmakaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370882 (0.0):
candrārkamārgavirahoditacitsvarūpam / / dhyeyaṃ sadā munivarairapavargasiddhyai viśvātmakaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287473 (1.192):
dhyāyantyatra tu nirmalātmaśivayoḥ sandhiśca śaivī purā JsSpst_2c / dhyeyaṃ sadā munivarairapavargasiddhyai JsSpst_3c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348170 (0.052):
hṛdayābjasvamadhyasaṃstham+candrārkamārgavirahoditacitsvarūpam / / JsSpst_3cd: dhyeyam+sadā munivarais+apavargasiddhyai
sadasadantamanantamīśam // JsSpst_3 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288021 (0.0):
viśvātmakaṃ sadasadantamanantamīśam JsSpst_3d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370889 (0.0):
dhyeyaṃ sadā munivarairapavargasiddhyai viśvātmakaṃ / sadasadantamanantamīśam // JsSpst_3 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348180 (0.0):
viśvātmakam+sadasadantam+anantam+īśam // JsSpst_3 /
madhyandine śatasahasraniśākarābhaṃ $ viśveśvaraṃ paramakāraṇamaprameyam &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287815 (0.0):
bhogārthaṃ hi sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam JsSpst_40d / madhyandine śatasahasraniśākarābhaṃ JsSpst_4a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370898 (0.0):
sadasadantamanantamīśam // JsSpst_3 // / madhyandine śatasahasraniśākarābhaṃ viśveśvaraṃ paramakāraṇamaprameyam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348187 (0.0):
viśvātmakam+sadasadantam+anantam+īśam // JsSpst_3 / / JsSpst_4ab: madhyandine / śatasahasraniśākarābham+viśveśvaram+paramakāraṇam+aprameyam /
śambhuṃ sadoditamamāyaviyatsvarūpaṃ % kodaṇḍamadhyanilayaṃ niyataṃ smarāmi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370908 (0.0):
madhyandine śatasahasraniśākarābhaṃ viśveśvaraṃ paramakāraṇamaprameyam / / śambhuṃ sadoditamamāyaviyatsvarūpaṃ kodaṇḍamadhyanilayaṃ niyataṃ smarāmi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348203 (0.0):
śambhum+sadoditam+amāyaviyatsvarūpam+kodaṇḍamadhyanilayam+niyatam+smarāmi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287162 (1.192):
kurvansa śaivaṃ padamabhyupeti JsSpst_46d / kodaṇḍamadhyanilayaṃ niyataṃ smarāmi JsSpst_4d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348228 (0.041):
bodhāmṛtam+karaṇakāraṇakāryahīnam+tam+brahmarandhranilayam+niyatam+smarāmi / // JsSpst_5 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288081 (0.043):
śaṅkaraṃ vasusāgarāṅgulacāriṇaṃ rasaśūnyagaṃ JsSpst_34c / śambhuṃ sadoditamamāyaviyatsvarūpaṃ JsSpst_4c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287346 (0.062):
tapūrṇaṃ prakṛtiḥ kalādyabhimukhī dīrghākṣasūtraṃ manaḥ JsSpst_25c / taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ smarāmi JsSpst_5d
// JsSpst_4 // / brahmākṣaraṃ niśimukhe 'mṛtasāgarābhaṃ $ viśvādhipaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287730 (0.0):
bodhāmṛtaṃ karaṇakāraṇakāryahīnaṃ JsSpst_5c / brahmākṣaraṃ niśimukhe 'mṛtasāgarābhaṃ JsSpst_5a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370918 (0.0):
śambhuṃ sadoditamamāyaviyatsvarūpaṃ kodaṇḍamadhyanilayaṃ niyataṃ smarāmi / // JsSpst_4 // / brahmākṣaraṃ niśimukhe 'mṛtasāgarābhaṃ viśvādhipaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348214 (0.0):
JsSpst_5ab: / brahmākṣaram+niśimukhe+amṛtasāgarābham+viśvādhipam+śivamanūtthitanādasaṃstham
śivamanūtthitanādasaṃstham & / bodhāmṛtaṃ karaṇakāraṇakāryahīnaṃ % taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288027 (0.0):
viśvātmakaṃ sadasadantamanantamīśam JsSpst_3d / viśvādhipaṃ śivamanūtthitanādasaṃstham JsSpst_5b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370931 (0.0):
brahmākṣaraṃ niśimukhe 'mṛtasāgarābhaṃ viśvādhipaṃ / śivamanūtthitanādasaṃstham /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348216 (0.0):
brahmākṣaram+niśimukhe+amṛtasāgarābham+viśvādhipam+śivamanūtthitanādasaṃstham
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287723 (1.192):
bodhānandamayī vibhorbhavabhayapradhvaṃsakṛcchaktayas JsSpst_25a / bodhāmṛtaṃ karaṇakāraṇakāryahīnaṃ JsSpst_5c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348228 (0.033):
brahmākṣaram+niśimukhe+amṛtasāgarābham+viśvādhipam+śivamanūtthitanādasaṃstham / JsSpst_5cd: / bodhāmṛtam+karaṇakāraṇakāryahīnam+tam+brahmarandhranilayam+niyatam+smarāmi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287348 (0.049):
tapūrṇaṃ prakṛtiḥ kalādyabhimukhī dīrghākṣasūtraṃ manaḥ JsSpst_25c / taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ smarāmi JsSpst_5d
smarāmi // JsSpst_5 // / tejonidhānamacalaṃ śivamardharātre $ nityaṃ nirastaviṣayaiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287387 (0.0):
tṛptyarthaṃ śivabhāvamaṅgalakaraṃ citraṃ tatrārcāphalam JsSpst_42d / tejonidhānamacalaṃ śivamardharātre JsSpst_6a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370940 (0.0):
bodhāmṛtaṃ karaṇakāraṇakāryahīnaṃ taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ smarāmi / // JsSpst_5 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348237 (0.0):
bodhāmṛtam+karaṇakāraṇakāryahīnam+tam+brahmarandhranilayam+niyatam+smarāmi / // JsSpst_5 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287348 (0.041):
tapūrṇaṃ prakṛtiḥ kalādyabhimukhī dīrghākṣasūtraṃ manaḥ JsSpst_25c / taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ smarāmi JsSpst_5d
paramārthadṛgbhiḥ & / vijñeyamavyayamacintyamabhāvanīyam % unmanyatītaviṣayaṃ satataṃ smarāmi //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287110 (0.0):
īśordhvaniṣkalaśivāntavapuḥ sadeśo JsSpst_19c / unmanyatītaviṣayaṃ satataṃ smarāmi JsSpst_6d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287567 (0.0):
nityaṃ nirastaviṣayaiḥ paramārthadṛgbhiḥ JsSpst_6b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370953 (0.0):
tejonidhānamacalaṃ śivamardharātre nityaṃ nirastaviṣayaiḥ / paramārthadṛgbhiḥ /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348253 (0.061):
nityam+nirastaviṣayais+paramārthadṛgbhis+ / / JsSpst_6cd: / vijñeyam+avyayam+acintyam+abhāvanīyam+unmanyatītaviṣayam+satatam+smarāmi
JsSpst_6 // / kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadākrāntasaṃśuddhavidyā- $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287173 (0.0):
kodaṇḍamadhyanilayaṃ niyataṃ smarāmi JsSpst_4d / kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadākrāntasaṃśuddhavidyā- JsSpst_7a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370965 (0.0):
vijñeyamavyayamacintyamabhāvanīyam unmanyatītaviṣayaṃ satataṃ smarāmi // / JsSpst_6 // / kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadākrāntasaṃśuddhavidyā-
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348266 (0.0):
vijñeyam+avyayam+acintyam+abhāvanīyam+unmanyatītaviṣayam+satatam+smarāmi / // JsSpst_6 / / JsSpst_7ab: / kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadā+ākrāntasaṃśuddhavidyātattvāntavyāpisādāśivaviśadapadam+bhāvayan+ātmarūpam
tattvāntavyāpisādāśivaviśadapadaṃ bhāvayannātmarūpam &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287311 (0.0):
JsSpst_10b / tattvāntavyāpisādāśivaviśadapadaṃ bhāvayannātmarūpam JsSpst_7b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370974 (0.0):
kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadākrāntasaṃśuddhavidyā- / tattvāntavyāpisādāśivaviśadapadaṃ bhāvayannātmarūpam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348274 (0.0):
kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadā+ākrāntasaṃśuddhavidyātattvāntavyāpisādāśivaviśadapadam+bhāvayan+ātmarūpam
śaivajñānaprasiddhapravaravidhigatāśeṣasatkṛtyakārī % jīvaṃ hṛdyeva
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288123 (0.0):
śuddhāyāmalatejase ca mahate tasmai parasmai namaḥ JsSpst_31d / śaivajñānaprasiddhapravaravidhigatāśeṣasatkṛtyakārī JsSpst_7c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370985 (0.0):
tattvāntavyāpisādāśivaviśadapadaṃ bhāvayannātmarūpam / / śaivajñānaprasiddhapravaravidhigatāśeṣasatkṛtyakārī jīvaṃ hṛdyeva
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348287 (0.0):
kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadā+ākrāntasaṃśuddhavidyātattvāntavyāpisādāśivaviśadapadam+bhāvayan+ātmarūpam / JsSpst_7cd: śaivajñānaprasiddhapravaravidhigatāśeṣasatkṛtyakārī
kuryādraviśaśidahanavyomaśaktyantarastham // JsSpst_7 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287248 (0.0):
jīvaṃ hṛdyeva kuryādraviśaśidahanavyomaśaktyantarastham JsSpst_7d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370994 (0.0):
śaivajñānaprasiddhapravaravidhigatāśeṣasatkṛtyakārī jīvaṃ hṛdyeva / kuryādraviśaśidahanavyomaśaktyantarastham // JsSpst_7 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348294 (0.0):
JsSpst_7cd: śaivajñānaprasiddhapravaravidhigatāśeṣasatkṛtyakārī / jīvam+hṛdi+eva kuryāt+raviśaśidahanavyomaśaktyantarastham // JsSpst_7 /
āyāmaiḥ śvanasya bhautikamalaṃ dehaṃ kalābhiḥ sudhīr $ yaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287058 (0.0):
ādipañcamamṛtyubhūṣaṇacandrakhaṇḍaguṇāśradṛg- JsSpst_33a / āyāmaiḥ śvanasya bhautikamalaṃ dehaṃ kalābhiḥ sudhīr JsSpst_8a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371002 (0.0):
kuryādraviśaśidahanavyomaśaktyantarastham // JsSpst_7 // / āyāmaiḥ śvanasya bhautikamalaṃ dehaṃ kalābhiḥ sudhīr yaḥ
pañcādhvavisarpiṇībhiraniśaṃ saṃśodhya tacchambaraiḥ &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287881 (0.0):
yaḥ pañcādhvavisarpiṇībhiraniśaṃ saṃśodhya tacchambaraiḥ JsSpst_8b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371009 (0.0):
āyāmaiḥ śvanasya bhautikamalaṃ dehaṃ kalābhiḥ sudhīr yaḥ / pañcādhvavisarpiṇībhiraniśaṃ saṃśodhya tacchambaraiḥ /
mantrālaṅkṛtadehabhṛnniśi divā sandhyāsu santoṣayann % arcāhomasamādhibhiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287823 (0.0):
mantrālaṅkṛtadehabhṛnniśi divā sandhyāsu santoṣayann JsSpst_8c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371019 (0.0):
pañcādhvavisarpiṇībhiraniśaṃ saṃśodhya tacchambaraiḥ / / mantrālaṅkṛtadehabhṛnniśi divā sandhyāsu santoṣayann arcāhomasamādhibhiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348325 (0.0):
JsSpst_8cd: mantrālaṅkṛtadehabhṛt+niśi divā sandhyāsu
śivamasau saṃyāti śaivaṃ padam // JsSpst_8 // / ya eṣa devo mahato mahīyān $ aṇoraṇīyānbhavabhīrubhiḥ saḥ &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287036 (0.0):
arcane sakalaṃ jape sakalākalaṃ satatoditaṃ JsSpst_44a / arcāhomasamādhibhiḥ śivamasau saṃyāti śaivaṃ padam JsSpst_8d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287847 (0.0):
mūrtiṃ ca bindugatamīśamahaṃ namāmi JsSpst_16d / ya eṣa devo mahato mahīyān JsSpst_9a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371034 (0.0):
mantrālaṅkṛtadehabhṛnniśi divā sandhyāsu santoṣayann arcāhomasamādhibhiḥ / śivamasau saṃyāti śaivaṃ padam // JsSpst_8 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348332 (0.029):
santoṣayan+arcāhomasamādhibhis+śivam+asau saṃyāti śaivam+padam // JsSpst_8
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425864 (0.041):
tvekātmānaṃ kecidanyattathāhuḥ / / aṇoraṇīyān mahato 'sau mahīyān / mahādevaḥ procyate vedavidbhiḥ // KūrmP_2,8.17 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809622 (0.043):
MSS_0492 1 aṇoraṇīyān mahato mahīyān ātmāsya jantor nihito guhāyām /
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23127341 (0.052):
ubhau tau na vijānītau nāyaṃ hanti na hanyate // Dg_4.33 = DbhP_7,34.33 // / aṇoraṇīyān mahato mahīyān ātmāsya jantornihito guhāyām /
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22381341 (0.052):
ubhau tau na vijānīto nāyaṃ hanti na hanyate // KaU_2.19 // / aṇor aṇīyān mahato mahīyān ātmāsya jantor nihito guhāyām /
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23828613 (0.053):
śrutiprāmāṇyānnyāyāccadharmādharmādyanupapatteḥ // KaUBh_2.19/1,2.19 // / aṇor aṇīyān mahato mahīyān ātmāsya jantor nihito guhāyām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15858148 (0.060):
aṇoraṇīyānmahato mahīyānsanātanātmākhilaviśvahetuḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809657 (0.063):
MSS_0494 1 aṇoraṇīyān mahato mahīyān yoge viyoge divaso'ṅganāyāḥ /
jñeyaḥ śivaḥ sarvagataḥ śarīre % dhyeyaḥ sa pūjyaḥ śivaliṅgamadhye //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287487 (0.0):
dhyeyaḥ sadā gaganamaṇḍalamadhyavartī JsSpst_19a / dhyeyaḥ sa pūjyaḥ śivaliṅgamadhye JsSpst_9d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371044 (0.0):
ya eṣa devo mahato mahīyān aṇoraṇīyānbhavabhīrubhiḥ saḥ / / jñeyaḥ śivaḥ sarvagataḥ śarīre dhyeyaḥ sa pūjyaḥ śivaliṅgamadhye //
JsSpst_9 // / hṛtpadmākhyaśivālaye manasije $ tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe jñānamayaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287296 (0.0):
tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe jñānamayaṃ viśuddhamanasā saṃsthāpya nādātma
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288321 (0.0):
svāyattaliṅgādiṣu śodhiteṣu JsSpst_13b / hṛtpadmākhyaśivālaye manasije JsSpst_10a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371050 (0.0):
jñeyaḥ śivaḥ sarvagataḥ śarīre dhyeyaḥ sa pūjyaḥ śivaliṅgamadhye // / JsSpst_9 // / hṛtpadmākhyaśivālaye manasije tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe jñānamayaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371058 (0.0):
hṛtpadmākhyaśivālaye manasije tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe jñānamayaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348364 (0.0):
pūjyas+śivaliṅgamadhye // JsSpst_9 / / JsSpst_10ab: hṛtpadmākhyaśivālaye manasije tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348371 (0.0):
JsSpst_10ab: hṛtpadmākhyaśivālaye manasije tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe
viśuddhamanasā saṃsthāpya nādātmanā & / liṅgaṃ tacca sudhāmayena payasā saṃsnāpya samyakpuno % vairāgyeṇa ca
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287299 (0.0):
tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe jñānamayaṃ viśuddhamanasā saṃsthāpya nādātma
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287944 (0.0):
rodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam JsSpst_34b / liṅgaṃ tacca sudhāmayena payasā saṃsnāpya samyakpuno JsSpst_10c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371072 (0.0):
hṛtpadmākhyaśivālaye manasije tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe jñānamayaṃ / viśuddhamanasā saṃsthāpya nādātmanā /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348384 (0.0):
JsSpst_10ab: hṛtpadmākhyaśivālaye manasije tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe / jñānamayam+viśuddhamanasā saṃsthāpya nādātmanā /
candanena vasubhiḥ puṣpairahiṃsādibhiḥ // JsSpst_10 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288040 (0.0):
viśveśvaraṃ paramakāraṇamaprameyam JsSpst_4b / vairāgyeṇa ca candanena vasubhiḥ puṣpairahiṃsādibhiḥ JsSpst_10d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371078 (0.0):
liṅgaṃ tacca sudhāmayena payasā saṃsnāpya samyakpuno vairāgyeṇa ca / candanena vasubhiḥ puṣpairahiṃsādibhiḥ // JsSpst_10 //
prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena yaḥ $ pratyāhāramayena
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287659 (0.0):
pratyāhāramayena somahaviṣā sauṣumnajāpena ca JsSpst_11b / prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena yaḥ JsSpst_11a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371087 (0.0):
candanena vasubhiḥ puṣpairahiṃsādibhiḥ // JsSpst_10 // / prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena yaḥ pratyāhāramayena
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348403 (0.0):
JsSpst_10 / / JsSpst_11ab: prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena
somahaviṣā sauṣumnajāpena ca & / taccitte bahudhāraṇābhiramaladhyānodbhavairbhūṣaṇais %
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287273 (0.0):
taccitte bahudhāraṇābhiramaladhyānodbhavairbhūṣaṇais JsSpst_11c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287651 (0.0):
pṛthvīkandaṃ kālatattvāntanālaṃ JsSpst_15a / pratyāhāramayena somahaviṣā sauṣumnajāpena ca JsSpst_11b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371100 (0.0):
prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena yaḥ pratyāhāramayena / somahaviṣā sauṣumnajāpena ca /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348406 (0.0):
yas+pratyāhāramayena somahaviṣā sauṣumnajāpena ca /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348417 (0.057):
bahudhāraṇābhis+amaladhyānodbhavais+bhūṣaṇais+tatsāmyāṇinivedanena yajate
tatsāmyāṇinivedanena yajate dhanyaḥ sa evāmalaḥ // JsSpst_11 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287334 (0.0):
tatra sthitaṃ hṛdayamantragatātmamantra- JsSpst_16c / tatsāmyāṇinivedanena yajate dhanyaḥ sa evāmalaḥ JsSpst_11d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371107 (0.0):
taccitte bahudhāraṇābhiramaladhyānodbhavairbhūṣaṇais tatsāmyāṇinivedanena
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348420 (0.023):
bahudhāraṇābhis+amaladhyānodbhavais+bhūṣaṇais+tatsāmyāṇinivedanena yajate
candrasrāvisudhāmayena haviṣā nābhisthakuṇḍe 'nalaṃ $ santarpyeśamayaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287212 (0.0):
candrayugmaguṇārthamātratadardhataddalaṣoḍaśa- JsSpst_32a / candrasrāvisudhāmayena haviṣā nābhisthakuṇḍe 'nalaṃ JsSpst_12a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371118 (0.0):
yajate dhanyaḥ sa evāmalaḥ // JsSpst_11 // / candrasrāvisudhāmayena haviṣā nābhisthakuṇḍe 'nalaṃ santarpyeśamayaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348439 (0.0):
dhanyas+sas+eva+amalas+ // JsSpst_11 / / JsSpst_12ab: candrasrāvisudhāmayena haviṣā
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288182 (0.054):
sadvastrābharaṇaṃ sugandhikusumairmālābhirabhyarcanam JsSpst_40b / santarpyeśamayaṃ śivāspadagatavyomni sthite sarvage JsSpst_12b
śivāspadagatavyomni sthite sarvage &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288186 (0.0):
sadvastrābharaṇaṃ sugandhikusumairmālābhirabhyarcanam JsSpst_40b / santarpyeśamayaṃ śivāspadagatavyomni sthite sarvage JsSpst_12b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371124 (0.0):
candrasrāvisudhāmayena haviṣā nābhisthakuṇḍe 'nalaṃ santarpyeśamayaṃ / śivāspadagatavyomni sthite sarvage /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348445 (0.0):
nābhisthakuṇḍe+analam+santarpya+īśamayam+śivāspadagatavyomni sthite
kandodbhūtaśivāṇunādaśikhayā vṛttyātmasaṃvedanaṃ % śaive jyotiṣi yaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287139 (0.0):
aikyānmantrārthayorityakhilaśivamateṣvāhasarvārthahetur JsSpst_21c / kandodbhūtaśivāṇunādaśikhayā vṛttyātmasaṃvedanaṃ JsSpst_12c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371135 (0.0):
śivāspadagatavyomni sthite sarvage / / kandodbhūtaśivāṇunādaśikhayā vṛttyātmasaṃvedanaṃ śaive jyotiṣi yaḥ karoti
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348456 (1.192):
nābhisthakuṇḍe+analam+santarpya+īśamayam+śivāspadagatavyomni sthite / sarvage / / JsSpst_12cd: kandodbhūtaśivāṇunādaśikhayā vṛttyā+ātmasaṃvedanam+śaive
karoti puruṣo muktaḥ sa evākṣayaḥ // JsSpst_12 // / yathāvadātmāśrayavastumantra- $ svāyattaliṅgādiṣu śodhiteṣu &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287852 (0.0):
ya eṣa devo mahato mahīyān JsSpst_9a / yathāvadātmāśrayavastumantra- JsSpst_13a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288132 (0.0):
śaive jyotiṣi yaḥ karoti puruṣo muktaḥ sa evākṣayaḥ JsSpst_12d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371150 (0.0):
kandodbhūtaśivāṇunādaśikhayā vṛttyātmasaṃvedanaṃ śaive jyotiṣi yaḥ karoti / puruṣo muktaḥ sa evākṣayaḥ // JsSpst_12 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348474 (0.0):
jyotiṣi yas+karoti puruṣas+muktas+sas+eva+akṣayas+ // JsSpst_12 / / JsSpst_13ab: yathāvat+ātmāśrayavastumantrasvāyattaliṅgādiṣu śodhiteṣu /
siddhāntamārgasthitasādhakānāṃ % tvatpūjanaṃ nātra vilomato 'stu //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287408 (0.0):
tvatpūjanaṃ nātra vilomato 'stu JsSpst_13d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371160 (0.0):
yathāvadātmāśrayavastumantra- svāyattaliṅgādiṣu śodhiteṣu / / siddhāntamārgasthitasādhakānāṃ tvatpūjanaṃ nātra vilomato 'stu //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348478 (0.050):
JsSpst_13ab: yathāvat+ātmāśrayavastumantrasvāyattaliṅgādiṣu śodhiteṣu / / JsSpst_13cd: siddhāntamārgasthitasādhakānām+tvatpūjanam+nātra
JsSpst_13 // / dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalaṃ $ puṇyabodhavirāgabhūtipadaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287455 (0.0):
dvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā JsSpst_32b / dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalaṃ JsSpst_14a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287637 (0.0):
puṇyabodhavirāgabhūtipadaṃ vilomacatuṣṭayam JsSpst_14b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371165 (0.0):
siddhāntamārgasthitasādhakānāṃ tvatpūjanaṃ nātra vilomato 'stu // / JsSpst_13 // / dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalaṃ puṇyabodhavirāgabhūtipadaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371172 (0.0):
dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalaṃ puṇyabodhavirāgabhūtipadaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348500 (0.0):
vilomatas+astu // JsSpst_13 / / JsSpst_14ab: / dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalam+puṇyabodhavirāgabhūtipadam+vilomacatuṣṭayam
vilomacatuṣṭayam & / gātrakaṃ chadanadvayaṃ kamalaṃ sakesarakarṇikaṃ %
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287181 (0.0):
gātrakaṃ chadanadvayaṃ kamalaṃ sakesarakarṇikaṃ JsSpst_14c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371181 (0.0):
dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalaṃ puṇyabodhavirāgabhūtipadaṃ / vilomacatuṣṭayam / / gātrakaṃ chadanadvayaṃ kamalaṃ sakesarakarṇikaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348509 (0.0):
dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalam+puṇyabodhavirāgabhūtipadam+vilomacatuṣṭayam / JsSpst_14cd:
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287637 (0.062):
puṇyabodhavirāgabhūtipadaṃ vilomacatuṣṭayam JsSpst_14b
śaktimaṇḍalasaṅghayuktamahaṃ namāmi śivāsanam // JsSpst_14 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288065 (0.0):
śaktimaṇḍalasaṅghayuktamahaṃ namāmi śivāsanam JsSpst_14d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371191 (0.0):
gātrakaṃ chadanadvayaṃ kamalaṃ sakesarakarṇikaṃ / śaktimaṇḍalasaṅghayuktamahaṃ namāmi śivāsanam // JsSpst_14 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348519 (0.0):
gātrakam+chadanadvayam+kamalam+sakesarakarṇikam+śaktimaṇḍalasaṅghayuktam+aham+namāmi
pṛthvīkandaṃ kālatattvāntanālaṃ $ lokaughaṃ tatkaṇṭakaṃ bhāvasūtram &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287643 (0.0):
puṇyabodhavirāgabhūtipadaṃ vilomacatuṣṭayam JsSpst_14b / pṛthvīkandaṃ kālatattvāntanālaṃ JsSpst_15a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371201 (0.0):
śaktimaṇḍalasaṅghayuktamahaṃ namāmi śivāsanam // JsSpst_14 // / pṛthvīkandaṃ kālatattvāntanālaṃ lokaughaṃ tatkaṇṭakaṃ bhāvasūtram /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348521 (0.041):
śivāsanam // JsSpst_14 / / JsSpst_15ab: / pṛthvīkandam+kālatattvāntanālam+lokaugham+tatkaṇṭakam+bhāvasūtram /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348528 (0.049):
pṛthvīkandam+kālatattvāntanālam+lokaugham+tatkaṇṭakam+bhāvasūtram /
granthigranthiṃ śuddhavidyāsarojaṃ % vidyeśānārūḍhapatrāṣṭakaṃ ca //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371210 (0.0):
pṛthvīkandaṃ kālatattvāntanālaṃ lokaughaṃ tatkaṇṭakaṃ bhāvasūtram / / granthigranthiṃ śuddhavidyāsarojaṃ vidyeśānārūḍhapatrāṣṭakaṃ ca //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348535 (0.046):
pṛthvīkandam+kālatattvāntanālam+lokaugham+tatkaṇṭakam+bhāvasūtram / / JsSpst_15cd: / granthigranthim+śuddhavidyāsarojam+vidyeśānārūḍhapatrāṣṭakam+ca //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287187 (0.064):
gātrakaṃ chadanadvayaṃ kamalaṃ sakesarakarṇikaṃ JsSpst_14c / granthigranthiṃ śuddhavidyāsarojaṃ JsSpst_15c
JsSpst_15 // / vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam $ arkādibimbasahitaṃ varayogapīṭham &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287010 (0.0):
arkādibimbasahitaṃ varayogapīṭham JsSpst_16b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287997 (0.0):
vāmājavadanaṃ śivam JsSpst_23b / vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam JsSpst_16a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371217 (0.0):
granthigranthiṃ śuddhavidyāsarojaṃ vidyeśānārūḍhapatrāṣṭakaṃ ca // / JsSpst_15 // / vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam arkādibimbasahitaṃ varayogapīṭham /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371224 (0.0):
vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam arkādibimbasahitaṃ varayogapīṭham /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348556 (0.0):
granthigranthim+śuddhavidyāsarojam+vidyeśānārūḍhapatrāṣṭakam+ca // / JsSpst_15 / / JsSpst_16ab: / vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam+arkādibimbasahitam+varayogapīṭham /
tatra sthitaṃ hṛdayamantragatātmamantra- % mūrtiṃ ca bindugatamīśamahaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287325 (0.0):
tatra sthitaṃ hṛdayamantragatātmamantra- JsSpst_16c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287841 (0.0):
JsSpst_17/b / mūrtiṃ ca bindugatamīśamahaṃ namāmi JsSpst_16d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371236 (0.0):
vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam arkādibimbasahitaṃ varayogapīṭham / / tatra sthitaṃ hṛdayamantragatātmamantra- mūrtiṃ ca bindugatamīśamahaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348570 (0.0):
vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam+arkādibimbasahitam+varayogapīṭham / / JsSpst_16cd: tatra sthitam+hṛdayamantragatātmamantramūrtim+ca
namāmi // JsSpst_16 // / tatkandaṃ śatakoṭiyojanamitaṃ nālaṃ parārdhāntakaṃ granthiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287286 (0.0):
taccitte bahudhāraṇābhiramaladhyānodbhavairbhūṣaṇais JsSpst_11c / tatkandaṃ śatakoṭiyojanamitaṃ nālaṃ parārdhāntakaṃ granthiḥ koṭiparārd
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371248 (0.0):
tatra sthitaṃ hṛdayamantragatātmamantra- mūrtiṃ ca bindugatamīśamahaṃ / namāmi // JsSpst_16 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348582 (0.0):
bindugatam+īśam+aham+namāmi // JsSpst_16 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287841 (0.006):
mūrtiṃ ca bindugatamīśamahaṃ namāmi JsSpst_16d
koṭiparārdhapaścimasahasro 'bjaṃ ca tallakṣakam /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371256 (0.0):
tatkandaṃ śatakoṭiyojanamitaṃ nālaṃ parārdhāntakaṃ granthiḥ / koṭiparārdhapaścimasahasro 'bjaṃ ca tallakṣakam /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348584 (0.015):
tatkandam+śatakoṭiyojanamitam+nālam+parārdhāntakam+granthis+koṭiparārdhapaścimasahasras+abjam+ca
mūrtistasya ca koṭirīśvaramayī tasyārbudasyārbudāmbhojaṃ mantramayaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287833 (0.0):
mūrtistasya ca koṭirīśvaramayī tasyārbudasyārbudāmbhojaṃ mantramayaṃ s
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371266 (0.0):
koṭiparārdhapaścimasahasro 'bjaṃ ca tallakṣakam /* / mūrtistasya ca koṭirīśvaramayī tasyārbudasyārbudāmbhojaṃ mantramayaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348597 (0.024):
JsSpst_17cd: mūrtis+tasya ca koṭis+īśvaramayī / tasya+arbudasya+arbudāmbhojam+mantramayam+sadāśivavapus+tadvān+ameyas+śivaḥ
sadāśivavapustadvānameyaḥ śivaḥ // JsSpst_17 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371272 (0.0):
mūrtistasya ca koṭirīśvaramayī tasyārbudasyārbudāmbhojaṃ mantramayaṃ / sadāśivavapustadvānameyaḥ śivaḥ // JsSpst_17 //*
yasyāmauṣadhabhūṣaṇadhvanimayī mūrtiḥ parā baindavī $ dhyeyā
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287873 (0.0):
yasya taṃ praṇato 'smi niṣkalamavyayaṃ paramaṃ śivam JsSpst_32d / yasyāmauṣadhabhūṣaṇadhvanimayī mūrtiḥ parā baindavī JsSpst_18a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371280 (0.0):
sadāśivavapustadvānameyaḥ śivaḥ // JsSpst_17 //* / yasyāmauṣadhabhūṣaṇadhvanimayī mūrtiḥ parā baindavī dhyeyā
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348614 (0.025):
JsSpst_18ab: yasyām+auṣadhabhūṣaṇadhvanimayī mūrtis+parā baindavī dhyeyā
śaṅkaramantratantraniratairjñānakriyāṅgī śivā &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287495 (0.0):
dhyeyaḥ sa pūjyaḥ śivaliṅgamadhye JsSpst_9d / dhyeyā śaṅkaramantratantraniratairjñānakriyāṅgī śivā JsSpst_18b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371288 (0.0):
yasyāmauṣadhabhūṣaṇadhvanimayī mūrtiḥ parā baindavī dhyeyā / śaṅkaramantratantraniratairjñānakriyāṅgī śivā /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348617 (0.021):
JsSpst_18ab: yasyām+auṣadhabhūṣaṇadhvanimayī mūrtis+parā baindavī dhyeyā / śaṅkaramantratantraniratais+jñānakriyāṅgī śivā /
sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā % nādākhyāya sadāśivāya
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288234 (0.0):
sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā JsSpst_18c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371298 (0.0):
śaṅkaramantratantraniratairjñānakriyāṅgī śivā / / sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā nādākhyāya sadāśivāya
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348635 (0.0):
JsSpst_18cd: sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā nādākhyāya
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287559 (0.036):
narākāraṃ namāmyaham JsSpst_23d / nādākhyāya sadāśivāya mahate śāntāya tasmai namaḥ JsSpst_18d
mahate śāntāya tasmai namaḥ // JsSpst_18 // / dhyeyaḥ sadā gaganamaṇḍalamadhyavartī $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287480 (0.0):
dhyeyaṃ sadā munivarairapavargasiddhyai JsSpst_3c / dhyeyaḥ sadā gaganamaṇḍalamadhyavartī JsSpst_19a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371308 (0.0):
sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā nādākhyāya sadāśivāya / mahate śāntāya tasmai namaḥ // JsSpst_18 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348646 (0.0):
JsSpst_18cd: sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā nādākhyāya / sadāśivāya mahate śāntāya tasmai namas+ // JsSpst_18 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287562 (5.960):
narākāraṃ namāmyaham JsSpst_23d / nādākhyāya sadāśivāya mahate śāntāya tasmai namaḥ JsSpst_18d
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2066803 (0.048):
dhyeyaḥ sadā savitṛmaṇḍalamadhyavartī nārāyaṇaḥ';"
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23975799 (0.048):
dhyeyaḥ sadā savitṛmaṇḍalamadhyavartī $ nārāyaṇaḥ sarasijāsanasaṃniviṣṭaḥ
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27406992 (0.048):
dhyeyaḥ sadā savitṛmaṇḍalamadhyavartī NsP_62.17a
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17040784 (0.048):
dhyeyaḥ sadā savitṛmaṇḍalamadhyavartī nārāyaṇaḥ sarasijāsanasaṃniviṣṭaḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9602916 (0.048):
ityādi viṣṇuśakter avasthānaṃ sadāditye karoti ca" iti "dhyeyas sadā / savitṛmaṇḍalamadhyavartī" tyādibhiś ca vacanaiḥ yat pratipāditaṃ"
nirvighnaśuddhaśivayogihṛdambujasthaḥ &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287575 (0.0):
nityaṃ nirastaviṣayaiḥ paramārthadṛgbhiḥ JsSpst_6b / nirvighnaśuddhaśivayogihṛdambujasthaḥ JsSpst_19b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371315 (0.0):
dhyeyaḥ sadā gaganamaṇḍalamadhyavartī / nirvighnaśuddhaśivayogihṛdambujasthaḥ /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348650 (0.0):
JsSpst_19ab: dhyeyas+sadā gaganamaṇḍalamadhyavartī / nirvighnaśuddhaśivayogihṛdambujasthas+ /
īśordhvaniṣkalaśivāntavapuḥ sadeśo % binduḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287102 (0.0):
īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena sarvaprabhor JsSpst_22a / īśordhvaniṣkalaśivāntavapuḥ sadeśo JsSpst_19c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371323 (0.0):
nirvighnaśuddhaśivayogihṛdambujasthaḥ / / īśordhvaniṣkalaśivāntavapuḥ sadeśo binduḥ svarodbhavakalābhuvaneśagarbhaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348658 (0.031):
JsSpst_19cd: / īśordhvaniṣkalaśivāntavapus+sadeśas+bindus+svarodbhavakalābhuvaneśagarbhas+
svarodbhavakalābhuvaneśagarbhaḥ // JsSpst_19 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287699 (0.0):
bālayauvanavṛddhastrī- JsSpst_23c / binduḥ svarodbhavakalābhuvaneśagarbhaḥ JsSpst_19d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371330 (0.0):
īśordhvaniṣkalaśivāntavapuḥ sadeśo binduḥ svarodbhavakalābhuvaneśagarbhaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348668 (0.017):
īśordhvaniṣkalaśivāntavapus+sadeśas+bindus+svarodbhavakalābhuvaneśagarbhas+
yo 'sāvīśānamūrdhā naramukhakamalo 'ghorahṛdvāmaguhyaḥ $ sadyomūrtiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287909 (0.0):
yugānanānvarābhayatriśūlaśaktiyukkarān JsSpst_41c / yo 'sāvīśānamūrdhā naramukhakamalo 'ghorahṛdvāmaguhyaḥ JsSpst_20a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371343 (0.0):
īśordhvaniṣkalaśivāntavapuḥ sadeśo binduḥ svarodbhavakalābhuvaneśagarbhaḥ / // JsSpst_19 // / yo 'sāvīśānamūrdhā naramukhakamalo 'ghorahṛdvāmaguhyaḥ sadyomūrtiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348675 (0.062):
JsSpst_20ab: yas+asau+īśānamūrdhā / naramukhakamalas+aghorahṛd+vāmaguhyas+sadyomūrtis+pureśānanahṛdayapadas+ṣaḍvidhādhvasvarūpas+
pureśānanahṛdayapadaḥ ṣaḍvidhādhvasvarūpaḥ &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288168 (0.0):
sadyomūrtiḥ pureśānanahṛdayapadaḥ ṣaḍvidhādhvasvarūpaḥ JsSpst_20b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371349 (0.0):
yo 'sāvīśānamūrdhā naramukhakamalo 'ghorahṛdvāmaguhyaḥ sadyomūrtiḥ / pureśānanahṛdayapadaḥ ṣaḍvidhādhvasvarūpaḥ /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348687 (0.030):
naramukhakamalas+aghorahṛd+vāmaguhyas+sadyomūrtis+pureśānanahṛdayapadas+ṣaḍvidhādhvasvarūpas+
bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehaḥ kriyecchā- %
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287778 (0.0):
bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehaḥ kriyecchā- JsSpst_20c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371360 (0.0):
pureśānanahṛdayapadaḥ ṣaḍvidhādhvasvarūpaḥ / / bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehaḥ kriyecchā- dṛṅmāsārdhāmbakaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348702 (0.0):
bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehas+kriyecchādṛṅmāsārdhāmbakam+tam+kabilagatam+aham+naumi
dṛṅmāsārdhāmbakaṃ taṃ kabilagatamahaṃ naumi vidyāśarīram // JsSpst_20 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287429 (0.0):
dṛṅmāsārdhāmbakaṃ taṃ kabilagatamahaṃ naumi vidyāśarīram JsSpst_20d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371371 (0.0):
bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehaḥ kriyecchā- dṛṅmāsārdhāmbakaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348715 (0.0):
bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehas+kriyecchādṛṅmāsārdhāmbakam+tam+kabilagatam+aham+naumi
śvetāsṛkkṛṣṇapītasphaṭikaśaśisuvarṇāruṇālyagnivarṇair $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288152 (0.0):
śrīmanmūlamanūtthanādaśikhayā brahmādisādāśiva- JsSpst_31a / śvetāsṛkkṛṣṇapītasphaṭikaśaśisuvarṇāruṇālyagnivarṇair JsSpst_21a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371381 (0.0):
taṃ kabilagatamahaṃ naumi vidyāśarīram // JsSpst_20 // / śvetāsṛkkṛṣṇapītasphaṭikaśaśisuvarṇāruṇālyagnivarṇair
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348723 (0.0):
vidyāśarīram // JsSpst_20 / / JsSpst_21ab: / śvetāsṛkkṛṣṇapītasphaṭikaśaśisuvarṇāruṇālyagnivarṇais+brahmāṅgais+vyaktamūrtis+bhavaharaśivasaṃyogatas+sphāṭikābhas+
brahmāṅgairvyaktamūrtirbhavaharaśivasaṃyogataḥ sphāṭikābhaḥ &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287741 (0.0):
brahmāṅgairvyaktamūrtirbhavaharaśivasaṃyogataḥ sphāṭikābhaḥ JsSpst_21b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371391 (0.0):
śvetāsṛkkṛṣṇapītasphaṭikaśaśisuvarṇāruṇālyagnivarṇair / brahmāṅgairvyaktamūrtirbhavaharaśivasaṃyogataḥ sphāṭikābhaḥ /
aikyānmantrārthayorityakhilaśivamateṣvāhasarvārthahetur % vaktrāṇāṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287128 (0.0):
aikyānmantrārthayorityakhilaśivamateṣvāhasarvārthahetur JsSpst_21c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371401 (0.0):
brahmāṅgairvyaktamūrtirbhavaharaśivasaṃyogataḥ sphāṭikābhaḥ / / aikyānmantrārthayorityakhilaśivamateṣvāhasarvārthahetur vaktrāṇāṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348749 (0.061):
aikyāt+mantrārthayos+iti+akhilaśivamateṣu+āha+sarvārthahetus+vaktrāṇām+varṇabhedas+cidacidadhipates+citram+etat+svarūpam
varṇabhedaścidacidadhipateścitrametatsvarūpam // JsSpst_21 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287960 (0.0):
vaktrāṇāṃ varṇabhedaścidacidadhipateścitrametatsvarūpam JsSpst_21d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371409 (0.0):
aikyānmantrārthayorityakhilaśivamateṣvāhasarvārthahetur vaktrāṇāṃ / varṇabhedaścidacidadhipateścitrametatsvarūpam // JsSpst_21 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348751 (0.047):
aikyāt+mantrārthayos+iti+akhilaśivamateṣu+āha+sarvārthahetus+vaktrāṇām+varṇabhedas+cidacidadhipates+citram+etat+svarūpam
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348758 (0.058):
aikyāt+mantrārthayos+iti+akhilaśivamateṣu+āha+sarvārthahetus+vaktrāṇām+varṇabhedas+cidacidadhipates+citram+etat+svarūpam / // JsSpst_21 / / JsSpst_22ab: īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena
īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena sarvaprabhor $ vyāptaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287093 (0.0):
īśānaṃ sarvāsāṃ vidyānāmīśvaraṃ ca bhūtānām JsSpst_26/a / īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena sarvaprabhor JsSpst_22a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371417 (0.0):
varṇabhedaścidacidadhipateścitrametatsvarūpam // JsSpst_21 // / īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena sarvaprabhor vyāptaṃ vaktracatuṣṭayaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348766 (0.0):
aikyāt+mantrārthayos+iti+akhilaśivamateṣu+āha+sarvārthahetus+vaktrāṇām+varṇabhedas+cidacidadhipates+citram+etat+svarūpam / // JsSpst_21 / / JsSpst_22ab: īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena
vaktracatuṣṭayaṃ puruṣahṛdguhyājamantrātmakam &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288048 (0.0):
vairāgyeṇa ca candanena vasubhiḥ puṣpairahiṃsādibhiḥ JsSpst_10d / vyāptaṃ vaktracatuṣṭayaṃ puruṣahṛdguhyājamantrātmakam JsSpst_22b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371423 (0.0):
īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena sarvaprabhor vyāptaṃ vaktracatuṣṭayaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348771 (0.0):
sarvaprabhos+vyāptam+vaktracatuṣṭayam+puruṣahṛdguhyājamantrātmakam /
tenedaṃ dhavalaprabhaṃ śivavidaḥ pūrvādikāṣṭhābhṛtāṃ % varṇānugrahahetutaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287394 (0.0):
tejonidhānamacalaṃ śivamardharātre JsSpst_6a / tenedaṃ dhavalaprabhaṃ śivavidaḥ pūrvādikāṣṭhābhṛtāṃ JsSpst_22c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371435 (0.0):
puruṣahṛdguhyājamantrātmakam / / tenedaṃ dhavalaprabhaṃ śivavidaḥ pūrvādikāṣṭhābhṛtāṃ varṇānugrahahetutaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287972 (0.043):
varṇānugrahahetutaḥ pratimukhaṃ pītādivarṇaṃ viduḥ JsSpst_22d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348779 (0.064):
tena+idam+dhavalaprabham+śivavidas+pūrvādikāṣṭhābhṛtām+varṇānugrahahetutas+pratimukham+pītādivarṇam+vidus+
pratimukhaṃ pītādivarṇaṃ viduḥ // JsSpst_22 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287975 (0.0):
varābjahasto 'bhayapāṇirīśaḥ JsSpst_24b / varṇānugrahahetutaḥ pratimukhaṃ pītādivarṇaṃ viduḥ JsSpst_22d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371441 (0.0):
tenedaṃ dhavalaprabhaṃ śivavidaḥ pūrvādikāṣṭhābhṛtāṃ varṇānugrahahetutaḥ / pratimukhaṃ pītādivarṇaṃ viduḥ // JsSpst_22 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348792 (0.059):
tena+idam+dhavalaprabham+śivavidas+pūrvādikāṣṭhābhṛtām+varṇānugrahahetutas+pratimukham+pītādivarṇam+vidus+
īśatatpuruṣāghora- $ vāmājavadanaṃ śivam &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371447 (0.0):
pratimukhaṃ pītādivarṇaṃ viduḥ // JsSpst_22 // / īśatatpuruṣāghora- vāmājavadanaṃ śivam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348800 (0.046):
JsSpst_23ab: īśatatpuruṣāghoravāmājavadanam+śivam /
bālayauvanavṛddhastrī- % narākāraṃ namāmyaham // JsSpst_23 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371457 (0.0):
īśatatpuruṣāghora- vāmājavadanaṃ śivam / / bālayauvanavṛddhastrī- narākāraṃ namāmyaham // JsSpst_23 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348810 (0.026):
JsSpst_23cd: bālayauvanavṛddhastrīnarākāram+namāmi+aham // JsSpst_23 /
triśūlakhaṭvāṅgadharaḥ saśaktir $ varābjahasto 'bhayapāṇirīśaḥ &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287401 (0.0):
tenedaṃ dhavalaprabhaṃ śivavidaḥ pūrvādikāṣṭhābhṛtāṃ JsSpst_22c / triśūlakhaṭvāṅgadharaḥ saśaktir JsSpst_24a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287966 (0.0):
vaktrāṇāṃ varṇabhedaścidacidadhipateścitrametatsvarūpam JsSpst_21d / varābjahasto 'bhayapāṇirīśaḥ JsSpst_24b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371467 (0.0):
bālayauvanavṛddhastrī- narākāraṃ namāmyaham // JsSpst_23 // / triśūlakhaṭvāṅgadharaḥ saśaktir varābjahasto 'bhayapāṇirīśaḥ /
sendīvarāhirḍamaruprasaktaḥ % sabījapūraḥ subhago 'kṣasūtrī // JsSpst_24
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288209 (0.0):
sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇaiḥ JsSpst_1b / sabījapūraḥ subhago 'kṣasūtrī JsSpst_24d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371479 (0.0):
triśūlakhaṭvāṅgadharaḥ saśaktir varābjahasto 'bhayapāṇirīśaḥ / / sendīvarāhirḍamaruprasaktaḥ sabījapūraḥ subhago 'kṣasūtrī // JsSpst_24 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288280 (0.057):
siddhāntamārgasthitasādhakānāṃ JsSpst_13c / sendīvarāhirḍamaruprasaktaḥ JsSpst_24c
bodhānandamayī vibhorbhavabhayapradhvaṃsakṛcchaktayas $ tisrastāḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287716 (0.0):
bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane JsSpst_31c / bodhānandamayī vibhorbhavabhayapradhvaṃsakṛcchaktayas JsSpst_25a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371489 (0.0):
sendīvarāhirḍamaruprasaktaḥ sabījapūraḥ subhago 'kṣasūtrī // JsSpst_24 // / bodhānandamayī vibhorbhavabhayapradhvaṃsakṛcchaktayas tisrastāḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348845 (0.040):
JsSpst_24cd: sendīvarāhis+ḍamaruprasaktas+sabījapūras+subhagas+akṣasūtrī / // JsSpst_24 / / JsSpst_25ab: bodhānandamayī
pariṇāmataśca vivṛtirniḥśeṣabījasya hi & / tapūrṇaṃ prakṛtiḥ kalādyabhimukhī dīrghākṣasūtraṃ manaḥ %
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287342 (0.0):
tapūrṇaṃ prakṛtiḥ kalādyabhimukhī dīrghākṣasūtraṃ manaḥ JsSpst_25c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371494 (0.0):
bodhānandamayī vibhorbhavabhayapradhvaṃsakṛcchaktayas tisrastāḥ / pariṇāmataśca vivṛtirniḥśeṣabījasya hi /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371501 (0.0):
pariṇāmataśca vivṛtirniḥśeṣabījasya hi / / tapūrṇaṃ prakṛtiḥ kalādyabhimukhī dīrghākṣasūtraṃ manaḥ śambhorastranikāya
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287360 (0.056):
tāpatrayaghnaṃ sakalārthasiddhyai JsSpst_43b / tisrastāḥ pariṇāmataśca vivṛtirniḥśeṣabījasya hi JsSpst_25b
śambhorastranikāya āgamaparairjñeyaḥ paro nāparaḥ // JsSpst_25 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288091 (0.0):
śambhuṃ sadoditamamāyaviyatsvarūpaṃ JsSpst_4c / śambhorastranikāya āgamaparairjñeyaḥ paro nāparaḥ JsSpst_25d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371511 (0.0):
tapūrṇaṃ prakṛtiḥ kalādyabhimukhī dīrghākṣasūtraṃ manaḥ śambhorastranikāya
īśānaṃ sarvāsāṃ vidyānāmīśvaraṃ ca bhūtānām /* / brahmādhipatiṃ brahmatvānniṣkalarūpaṃ sadāśivaṃ naumi // JsSpst_26 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287087 (0.0):
īśāgnyarcanamarpaṇaṃ kṣapayituṃ bandhatrayaṃ karmaṇo JsSpst_45c / īśānaṃ sarvāsāṃ vidyānāmīśvaraṃ ca bhūtānām JsSpst_26/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287751 (0.0):
brahmādhipatiṃ brahmatvānniṣkalarūpaṃ sadāśivaṃ naumi JsSpst_26/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371517 (0.0):
āgamaparairjñeyaḥ paro nāparaḥ // JsSpst_25 // / īśānaṃ sarvāsāṃ vidyānāmīśvaraṃ ca bhūtānām /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371526 (0.0):
īśānaṃ sarvāsāṃ vidyānāmīśvaraṃ ca bhūtānām /* / brahmādhipatiṃ brahmatvānniṣkalarūpaṃ sadāśivaṃ naumi // JsSpst_26 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348880 (0.0):
// JsSpst_25 / / JsSpst_26ab: īśānam+sarvāsām+vidyānām+īśvaram+ca bhūtānām /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348889 (0.028):
JsSpst_26ab: īśānam+sarvāsām+vidyānām+īśvaram+ca bhūtānām / / JsSpst_26cd: brahmādhipatim+brahmatvāt+niṣkalarūpam+sadāśivam+naumi //
tatpuruṣaṃ bhaktānāṃ śaivajñānapradaṃ mahadevam /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287318 (0.0):
tattvāntavyāpisādāśivaviśadapadaṃ bhāvayannātmarūpam JsSpst_7b / tatpuruṣaṃ bhaktānāṃ śaivajñānapradaṃ mahadevam JsSpst_27/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371532 (0.0):
brahmādhipatiṃ brahmatvānniṣkalarūpaṃ sadāśivaṃ naumi // JsSpst_26 //* / tatpuruṣaṃ bhaktānāṃ śaivajñānapradaṃ mahadevam /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348896 (0.0):
JsSpst_26cd: brahmādhipatim+brahmatvāt+niṣkalarūpam+sadāśivam+naumi // / JsSpst_26 / / JsSpst_27ab: tatpuruṣam+bhaktānām+śaivajñānapradam+mahadevam /
rudraṃ śivatvasiddhyai tattvaprerakamahaṃ vande // JsSpst_27 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287928 (0.0):
rudraṃ śivatvasiddhyai tattvaprerakamahaṃ vande JsSpst_27/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371540 (0.0):
tatpuruṣaṃ bhaktānāṃ śaivajñānapradaṃ mahadevam /* / rudraṃ śivatvasiddhyai tattvaprerakamahaṃ vande // JsSpst_27 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348905 (0.0):
JsSpst_27ab: tatpuruṣam+bhaktānām+śaivajñānapradam+mahadevam / / JsSpst_27cd: rudram+śivatvasiddhyai tattvaprerakam+aham+vande // JsSpst_27
atha ghoramaghoraṃ paśupāśanirākaraṇaṃ ghoraghorataram /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23286995 (0.0):
atibhavayojakamamalaṃ bhavodbhavaṃ naumi jagadadhipam JsSpst_30/b / atha ghoramaghoraṃ paśupāśanirākaraṇaṃ ghoraghorataram JsSpst_28/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371549 (0.0):
rudraṃ śivatvasiddhyai tattvaprerakamahaṃ vande // JsSpst_27 //* / atha ghoramaghoraṃ paśupāśanirākaraṇaṃ ghoraghorataram /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348916 (0.0):
JsSpst_28ab: atha ghoram+aghoram+paśupāśanirākaraṇam+ghoraghorataram /
(this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371551 (0.0):
atha ghoramaghoraṃ paśupāśanirākaraṇaṃ ghoraghorataram /* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371558 (0.0):
atha ghoramaghoraṃ paśupāśanirākaraṇaṃ ghoraghorataram /* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348923 (0.0):
JsSpst_28ab: atha ghoram+aghoram+paśupāśanirākaraṇam+ghoraghorataram / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013303 (0.028):
triṣṭubh. The second line appears to be missing a syllable. It is probably
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371590 (0.029):
balapramathanaṃ sarvabhūtadamanaṃ manonmanamahaṃ vande // JsSpst_29 //* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348961 (0.029):
JsSpst_29 / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371605 (0.031):
sadyojātaṃ sarvajñaṃ praṇatānāṃ bhavabhayāpaharam /* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348978 (0.031):
JsSpst_30ab: sadyojātam+sarvajñam+praṇatānām+bhavabhayāpaharam / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977786 (0.031):
%% \Kir\ 51:49cd; Brunner points out that the line is / %% also to be found as Uttarakāmika 37:61cd.
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 975326 (0.034):
%% liṅgas given as an appendix that Bhatt holds to be from a later part of
sarvasmāccharaṇamahaṃ śarvaṃ bahurūpiṇaṃ vande // JsSpst_28 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288227 (0.0):
sarvasmāccharaṇamahaṃ śarvaṃ bahurūpiṇaṃ vande JsSpst_28/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371566 (0.0):
(this half-line appears to be unmetrical āryā) / sarvasmāccharaṇamahaṃ śarvaṃ bahurūpiṇaṃ vande // JsSpst_28 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348935 (0.0):
JsSpst_28cd: sarvasmāt+śaraṇam+aham+śarvam+bahurūpiṇam+vande // JsSpst_28
vāmaṃ jyeṣṭhaṃ raudraṃ kalavikaraṇaṃ balavikaraṇaṃ kāntam /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287984 (0.0):
varṇānugrahahetutaḥ pratimukhaṃ pītādivarṇaṃ viduḥ JsSpst_22d / vāmaṃ jyeṣṭhaṃ raudraṃ kalavikaraṇaṃ balavikaraṇaṃ kāntam JsSpst_29/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371575 (0.0):
sarvasmāccharaṇamahaṃ śarvaṃ bahurūpiṇaṃ vande // JsSpst_28 //* / vāmaṃ jyeṣṭhaṃ raudraṃ kalavikaraṇaṃ balavikaraṇaṃ kāntam /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348944 (0.031):
JsSpst_28cd: sarvasmāt+śaraṇam+aham+śarvam+bahurūpiṇam+vande // JsSpst_28 / JsSpst_29ab: vāmam+jyeṣṭham+raudram+kalavikaraṇam+balavikaraṇam+kāntam /
balapramathanaṃ sarvabhūtadamanaṃ manonmanamahaṃ vande // JsSpst_29 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287686 (0.0):
prātaḥ smarāmi hṛdayābjasvamadhyasaṃsthaṃ JsSpst_3a / balapramathanaṃ sarvabhūtadamanaṃ manonmanamahaṃ vande JsSpst_29/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371583 (0.0):
vāmaṃ jyeṣṭhaṃ raudraṃ kalavikaraṇaṃ balavikaraṇaṃ kāntam /* / balapramathanaṃ sarvabhūtadamanaṃ manonmanamahaṃ vande // JsSpst_29 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348954 (0.0):
JsSpst_29ab: vāmam+jyeṣṭham+raudram+kalavikaraṇam+balavikaraṇam+kāntam / / JsSpst_29cd: balapramathanam+sarvabhūtadamanam+manonmanam+aham+vande //
(this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371585 (0.0):
balapramathanaṃ sarvabhūtadamanaṃ manonmanamahaṃ vande // JsSpst_29 //* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371592 (0.0):
balapramathanaṃ sarvabhūtadamanaṃ manonmanamahaṃ vande // JsSpst_29 //* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348924 (0.0):
JsSpst_28ab: atha ghoram+aghoram+paśupāśanirākaraṇam+ghoraghorataram / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348962 (0.0):
JsSpst_29cd: balapramathanam+sarvabhūtadamanam+manonmanam+aham+vande // / JsSpst_29 / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013303 (0.028):
triṣṭubh. The second line appears to be missing a syllable. It is probably
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371605 (0.031):
sadyojātaṃ sarvajñaṃ praṇatānāṃ bhavabhayāpaharam /* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348978 (0.031):
JsSpst_30ab: sadyojātam+sarvajñam+praṇatānām+bhavabhayāpaharam / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977786 (0.031):
%% \Kir\ 51:49cd; Brunner points out that the line is / %% also to be found as Uttarakāmika 37:61cd.
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371556 (0.033):
atha ghoramaghoraṃ paśupāśanirākaraṇaṃ ghoraghorataram /* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 975326 (0.034):
%% liṅgas given as an appendix that Bhatt holds to be from a later part of
sadyojātaṃ sarvajñaṃ praṇatānāṃ bhavabhayāpaharam /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371598 (0.0):
(this half-line appears to be unmetrical āryā) / sadyojātaṃ sarvajñaṃ praṇatānāṃ bhavabhayāpaharam /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348971 (0.0):
JsSpst_30ab: sadyojātam+sarvajñam+praṇatānām+bhavabhayāpaharam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288159 (1.788):
śvetāsṛkkṛṣṇapītasphaṭikaśaśisuvarṇāruṇālyagnivarṇair JsSpst_21a / sadyojātaṃ sarvajñaṃ praṇatānāṃ bhavabhayāpaharam JsSpst_30/a
(this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371606 (0.0):
sadyojātaṃ sarvajñaṃ praṇatānāṃ bhavabhayāpaharam /* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348924 (0.0):
JsSpst_28ab: atha ghoram+aghoram+paśupāśanirākaraṇam+ghoraghorataram / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348973 (0.0):
JsSpst_30ab: sadyojātam+sarvajñam+praṇatānām+bhavabhayāpaharam / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013303 (0.028):
triṣṭubh. The second line appears to be missing a syllable. It is probably
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371590 (0.029):
balapramathanaṃ sarvabhūtadamanaṃ manonmanamahaṃ vande // JsSpst_29 //* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348961 (0.029):
JsSpst_29 / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348980 (0.031):
JsSpst_30ab: sadyojātam+sarvajñam+praṇatānām+bhavabhayāpaharam / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977786 (0.031):
%% \Kir\ 51:49cd; Brunner points out that the line is / %% also to be found as Uttarakāmika 37:61cd.
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371556 (0.033):
atha ghoramaghoraṃ paśupāśanirākaraṇaṃ ghoraghorataram /* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 975326 (0.034):
%% liṅgas given as an appendix that Bhatt holds to be from a later part of
atibhavayojakamamalaṃ bhavodbhavaṃ naumi jagadadhipam // JsSpst_30 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23286987 (0.0):
aṇoraṇīyānbhavabhīrubhiḥ saḥ JsSpst_9b / atibhavayojakamamalaṃ bhavodbhavaṃ naumi jagadadhipam JsSpst_30/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371614 (0.0):
(this half-line appears to be unmetrical āryā) / atibhavayojakamamalaṃ bhavodbhavaṃ naumi jagadadhipam // JsSpst_30 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348990 (0.042):
(this half-line appears to be unmetrical āryā) / JsSpst_30cd: atibhavayojakam+amalam+bhavodbhavam+naumi jagadadhipam //
śrīmanmūlamanūtthanādaśikhayā brahmādisādāśiva- $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288140 (0.0):
śaive jyotiṣi yaḥ karoti puruṣo muktaḥ sa evākṣayaḥ JsSpst_12d / śrīmanmūlamanūtthanādaśikhayā brahmādisādāśiva- JsSpst_31a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371620 (0.0):
atibhavayojakamamalaṃ bhavodbhavaṃ naumi jagadadhipam // JsSpst_30 //* / śrīmanmūlamanūtthanādaśikhayā brahmādisādāśiva-
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349000 (0.0):
JsSpst_30cd: atibhavayojakam+amalam+bhavodbhavam+naumi jagadadhipam // / JsSpst_30 / / JsSpst_31ab: śrīmanmūlamanūtthanādaśikhayā
sthānatyāgagatikramordhvavilasadvyomāntasaṃsthāya te &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288290 (0.0):
sendīvarāhirḍamaruprasaktaḥ JsSpst_24c / sthānatyāgagatikramordhvavilasadvyomāntasaṃsthāya te JsSpst_31b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371632 (0.0):
sthānatyāgagatikramordhvavilasadvyomāntasaṃsthāya te /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349009 (0.0):
brahmādisādāśivasthānatyāgagatikramordhvavilasadvyomāntasaṃsthāya te /
bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane % śuddhāyāmalatejase ca
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287708 (0.0):
binduḥ svarodbhavakalābhuvaneśagarbhaḥ JsSpst_19d / bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane JsSpst_31c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371643 (0.0):
sthānatyāgagatikramordhvavilasadvyomāntasaṃsthāya te / / bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane śuddhāyāmalatejase ca
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349020 (0.0):
brahmādisādāśivasthānatyāgagatikramordhvavilasadvyomāntasaṃsthāya te / / JsSpst_31cd: bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288113 (0.010):
śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān JsSpst_41a / śuddhāyāmalatejase ca mahate tasmai parasmai namaḥ JsSpst_31d
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7067452 (0.043):
nirvikārāya satyāya nityāyāmalatejase / / namaḥ śivāya śāntāya brahmaṇe liṅgamūrtaye // KūrmP_1,25.86 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4629219 (0.057):
nityāya cāpyaliṅgāya sūkṣmāya cetarāya ca / / śuddhāya vibhave caiva tubhyaṃ nityātmane namaḥ // BndP_2,72.193 //
mahate tasmai parasmai namaḥ // JsSpst_31 // / candrayugmaguṇārthamātratadardhataddalaṣoḍaśa- $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287202 (0.0):
cakre bhaktyā bhuktaye muktaye ca JsSpst_47d / candrayugmaguṇārthamātratadardhataddalaṣoḍaśa- JsSpst_32a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288114 (0.0):
śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān JsSpst_41a / śuddhāyāmalatejase ca mahate tasmai parasmai namaḥ JsSpst_31d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371655 (0.0):
bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane śuddhāyāmalatejase ca / mahate tasmai parasmai namaḥ // JsSpst_31 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349032 (0.0):
JsSpst_31cd: bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane / śuddhāya+amalatejase ca mahate tasmai parasmai namas+ // JsSpst_31 /
dvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371663 (0.0):
candrayugmaguṇārthamātratadardhataddalaṣoḍaśa- / dvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287447 (1.192):
dvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā JsSpst_32b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349040 (0.038):
candrayugmaguṇārthamātratadardhataddalaṣoḍaśadvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā
darśaneṣukarāṃśabhāvamitonmanī paramāsanaṃ % yasya taṃ praṇato 'smi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287417 (0.0):
tvatpūjanaṃ nātra vilomato 'stu JsSpst_13d / darśaneṣukarāṃśabhāvamitonmanī paramāsanaṃ JsSpst_32c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371675 (0.0):
dvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā / / darśaneṣukarāṃśabhāvamitonmanī paramāsanaṃ yasya taṃ praṇato 'smi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349054 (0.018):
JsSpst_32cd: darśaneṣukarāṃśabhāvamitā+unmanī param+āsanam+yasya
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287863 (0.046):
yasminnavasthānakaraṃ visargaṃ JsSpst_46c / yasya taṃ praṇato 'smi niṣkalamavyayaṃ paramaṃ śivam JsSpst_32d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349045 (0.057):
candrayugmaguṇārthamātratadardhataddalaṣoḍaśadvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā / JsSpst_32cd: darśaneṣukarāṃśabhāvamitā+unmanī param+āsanam+yasya
niṣkalamavyayaṃ paramaṃ śivam // JsSpst_32 // / ādipañcamamṛtyubhūṣaṇacandrakhaṇḍaguṇāśradṛg- $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287049 (0.0):
aśuddhatattvaughabahiṣkriyārthaṃ JsSpst_46a / ādipañcamamṛtyubhūṣaṇacandrakhaṇḍaguṇāśradṛg- JsSpst_33a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287866 (0.0):
yasminnavasthānakaraṃ visargaṃ JsSpst_46c / yasya taṃ praṇato 'smi niṣkalamavyayaṃ paramaṃ śivam JsSpst_32d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371688 (0.0):
darśaneṣukarāṃśabhāvamitonmanī paramāsanaṃ yasya taṃ praṇato 'smi / niṣkalamavyayaṃ paramaṃ śivam // JsSpst_32 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349056 (0.0):
JsSpst_32cd: darśaneṣukarāṃśabhāvamitā+unmanī param+āsanam+yasya / tam+praṇatas+asmi niṣkalam+avyayam+paramam+śivam // JsSpst_32 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349068 (0.0):
tam+praṇatas+asmi niṣkalam+avyayam+paramam+śivam // JsSpst_32 / / JsSpst_33ab:
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26777193 (0.045):
ādyaṃ puruṣam īśānaṃ $ sarveśaṃ sarvatomukham & / niṣkalaṃ paramaṃ devaṃ % praṇato 'smi sanātanam // BrP_51.11 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11048510 (0.045):
ādyaṃ puruṣam īśānaṃ sarveśaṃ sarvatomukham / / niṣkalaṃ paramaṃ devaṃ praṇato 'smi sanātanam // BrP_51.11 //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23046741 (0.062):
(prāśastyāprāśastyayorguṇadoṣavatvarūpatvakhaṇḍanam) sa hi na
bhānugadhvanisīrabhāskarasenduvṛttahalākṛtiḥ &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287766 (0.0):
bhānugadhvanisīrabhāskarasenduvṛttahalākṛtiḥ JsSpst_33b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371697 (0.0):
ādipañcamamṛtyubhūṣaṇacandrakhaṇḍaguṇāśradṛg- / bhānugadhvanisīrabhāskarasenduvṛttahalākṛtiḥ /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349074 (0.0):
ādipañcamamṛtyubhūṣaṇacandrakhaṇḍaguṇāśradṛgbhānugadhvanisīrabhāskarasenduvṛttahalākṛtis+
sāṃśumattriśikhadvibimbagatadvikubjaga unmanā % pātu vaḥ sakalāparaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287617 (0.0):
pavitrabhūtasya pavitradānaṃ JsSpst_43a / pātu vaḥ sakalāparaḥ sakalākalaḥ sakalaḥ śivaḥ JsSpst_33d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288261 (0.0):
sālaṅkārasadāśivasya vidhivaddhūpapradānaṃ tvaṇor JsSpst_40c / sāṃśumattriśikhadvibimbagatadvikubjaga unmanā JsSpst_33c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371703 (0.0):
bhānugadhvanisīrabhāskarasenduvṛttahalākṛtiḥ / / sāṃśumattriśikhadvibimbagatadvikubjaga unmanā pātu vaḥ sakalāparaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371710 (0.0):
sāṃśumattriśikhadvibimbagatadvikubjaga unmanā pātu vaḥ sakalāparaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349086 (0.057):
JsSpst_33cd: sāṃśumattriśikhadvibimbagatadvikubjagas+unmanā pātu
sakalākalaḥ sakalaḥ śivaḥ // JsSpst_33 // / niṣkalaṃ śivarudrapudgalabhūṣaṇārdhahimāṃśumad- $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287584 (0.0):
nirvighnaśuddhaśivayogihṛdambujasthaḥ JsSpst_19b / niṣkalaṃ śivarudrapudgalabhūṣaṇārdhahimāṃśumad- JsSpst_34a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287619 (0.0):
pātu vaḥ sakalāparaḥ sakalākalaḥ sakalaḥ śivaḥ JsSpst_33d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371719 (0.0):
sāṃśumattriśikhadvibimbagatadvikubjaga unmanā pātu vaḥ sakalāparaḥ / sakalākalaḥ sakalaḥ śivaḥ // JsSpst_33 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349101 (0.0):
vas+sakalāparas+sakalākalas+sakalas+śivas+ // JsSpst_33 / / JsSpst_34ab: / niṣkalam+śivarudrapudgalabhūṣaṇārdhahimāṃśumadrodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam
rodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287936 (0.0):
rodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam JsSpst_34b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371730 (0.0):
niṣkalaṃ śivarudrapudgalabhūṣaṇārdhahimāṃśumad- / rodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349113 (0.029):
niṣkalam+śivarudrapudgalabhūṣaṇārdhahimāṃśumadrodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam
śaṅkaraṃ vasusāgarāṅgulacāriṇaṃ rasaśūnyagaṃ % sarvamantrapatiṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288075 (0.0):
śaktimaṇḍalasaṅghayuktamahaṃ namāmi śivāsanam JsSpst_14d / śaṅkaraṃ vasusāgarāṅgulacāriṇaṃ rasaśūnyagaṃ JsSpst_34c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371740 (0.0):
rodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam / / śaṅkaraṃ vasusāgarāṅgulacāriṇaṃ rasaśūnyagaṃ sarvamantrapatiṃ prāsādamahaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349124 (0.0):
niṣkalam+śivarudrapudgalabhūṣaṇārdhahimāṃśumadrodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam / JsSpst_34cd: / śaṅkaram+vasusāgarāṅgulacāriṇam+rasaśūnyagam+sarvamantrapatim+prāsādam+aham+natas+asmi
prāsādamahaṃ nato 'smi ṣaḍadhvagam // JsSpst_34 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288219 (0.0):
sarvamantrapatiṃ prāsādamahaṃ nato 'smi ṣaḍadhvagam JsSpst_34d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371748 (0.0):
śaṅkaraṃ vasusāgarāṅgulacāriṇaṃ rasaśūnyagaṃ sarvamantrapatiṃ prāsādamahaṃ / nato 'smi ṣaḍadhvagam // JsSpst_34 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349132 (0.041):
śaṅkaram+vasusāgarāṅgulacāriṇam+rasaśūnyagam+sarvamantrapatim+prāsādam+aham+natas+asmi
cidvyaktisaṃsthityavalokarodhair mudrottarairaṅgaśivaikabhāvaiḥ /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287231 (0.0):
candrārkamārgavirahoditacitsvarūpam JsSpst_3b / cidvyaktisaṃsthityavalokarodhair mudrottarairaṅgaśivaikabhāvaiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371759 (0.0):
nato 'smi ṣaḍadhvagam // JsSpst_34 // / cidvyaktisaṃsthityavalokarodhair mudrottarairaṅgaśivaikabhāvaiḥ /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349134 (0.047):
ṣaḍadhvagam // JsSpst_34 / / JsSpst_35ab: / cidvyaktisaṃsthityavalokarodhais+mudrottarais+aṅgaśivaikabhāvais+ /
pādācamārghyaprasavapradānais tvadarcanaṃ janmaphalaṃ maheśa // JsSpst_35
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287630 (0.0):
pātu vaḥ sakalāparaḥ sakalākalaḥ sakalaḥ śivaḥ JsSpst_33d / pādācamārghyaprasavapradānais tvadarcanaṃ janmaphalaṃ maheśa JsSpst_35/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371769 (0.0):
cidvyaktisaṃsthityavalokarodhair mudrottarairaṅgaśivaikabhāvaiḥ /* / pādācamārghyaprasavapradānais tvadarcanaṃ janmaphalaṃ maheśa // JsSpst_35
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349157 (0.024):
JsSpst_35cd: pādācamārghyaprasavapradānais+tvadarcanam+janmaphalam+maheśa
āvāhanaṃ svātmani citprakāśas tatra sthitiḥ sthāpanamīśvarasya /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287067 (0.0):
āyāmaiḥ śvanasya bhautikamalaṃ dehaṃ kalābhiḥ sudhīr JsSpst_8a / āvāhanaṃ svātmani citprakāśas tatra sthitiḥ sthāpanamīśvarasya JsSpst_36/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371778 (0.0):
pādācamārghyaprasavapradānais tvadarcanaṃ janmaphalaṃ maheśa // JsSpst_35 / āvāhanaṃ svātmani citprakāśas tatra sthitiḥ sthāpanamīśvarasya /*
sānnidhyamātmeśvarasannidhānaṃ saṃrodhanaṃ svasya śive nirodhaḥ //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288244 (0.0):
sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā JsSpst_18c / sānnidhyamātmeśvarasannidhānaṃ saṃrodhanaṃ svasya śive nirodhaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371786 (0.0):
āvāhanaṃ svātmani citprakāśas tatra sthitiḥ sthāpanamīśvarasya /* / sānnidhyamātmeśvarasannidhānaṃ saṃrodhanaṃ svasya śive nirodhaḥ //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349173 (0.0):
sthitis+sthāpanam+īśvarasya / / JsSpst_36cd: sānnidhyam+ātmeśvarasannidhānam+saṃrodhanam+svasya śive
JsSpst_36 //* / namo 'stu saṃjñānahṛde bhavāya namo guṇaiśvaryaviśiṣṭamūrtaye /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287548 (0.0):
namo 'vikārāya ṣaḍaṅgamūrtaye sadāśivāyāmṛtarūpiṇe namaḥ JsSpst_38/b / namo 'stu saṃjñānahṛde bhavāya namo guṇaiśvaryaviśiṣṭamūrtaye JsSpst_37/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371797 (0.0):
sānnidhyamātmeśvarasannidhānaṃ saṃrodhanaṃ svasya śive nirodhaḥ // / JsSpst_36 //* / namo 'stu saṃjñānahṛde bhavāya namo guṇaiśvaryaviśiṣṭamūrtaye /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349185 (0.021):
JsSpst_37ab: namas+astu saṃjñānahṛde bhavāya / namas+guṇaiśvaryaviśiṣṭamūrtaye /
namo 'parādhīnavaśitvarūpaśikhāya tejaḥkavacātmane namaḥ // JsSpst_37 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287530 (0.0):
namaḥ śivāṅgasambhavānhṛdādimantravigrahān JsSpst_41d / namo 'parādhīnavaśitvarūpaśikhāya tejaḥkavacātmane namaḥ JsSpst_37/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371801 (0.0):
namo 'stu saṃjñānahṛde bhavāya namo guṇaiśvaryaviśiṣṭamūrtaye /* / namo 'parādhīnavaśitvarūpaśikhāya tejaḥkavacātmane namaḥ // JsSpst_37 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371809 (0.0):
namo 'parādhīnavaśitvarūpaśikhāya tejaḥkavacātmane namaḥ // JsSpst_37 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349198 (0.0):
JsSpst_37cd: namas+aparādhīnavaśitvarūpaśikhāya tejaḥkavacātmane namas+ //
namaḥ paśūnāṃ malakṛtanakṣamāsahapratāpāstradharāya śūline /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287508 (0.0):
dhyeyā śaṅkaramantratantraniratairjñānakriyāṅgī śivā JsSpst_18b / namaḥ paśūnāṃ malakṛtanakṣamāsahapratāpāstradharāya śūline JsSpst_38/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371819 (0.0):
namo 'parādhīnavaśitvarūpaśikhāya tejaḥkavacātmane namaḥ // JsSpst_37 //* / namaḥ paśūnāṃ malakṛtanakṣamāsahapratāpāstradharāya śūline /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349210 (0.0):
JsSpst_38ab: namas+paśūnām+malakṛtanakṣamāsahapratāpāstradharāya śūline /
namo 'vikārāya ṣaḍaṅgamūrtaye sadāśivāyāmṛtarūpiṇe namaḥ // JsSpst_38 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287539 (0.0):
namo 'parādhīnavaśitvarūpaśikhāya tejaḥkavacātmane namaḥ JsSpst_37/b / namo 'vikārāya ṣaḍaṅgamūrtaye sadāśivāyāmṛtarūpiṇe namaḥ JsSpst_38/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371827 (0.0):
namaḥ paśūnāṃ malakṛtanakṣamāsahapratāpāstradharāya śūline /* / namo 'vikārāya ṣaḍaṅgamūrtaye sadāśivāyāmṛtarūpiṇe namaḥ // JsSpst_38 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349219 (0.042):
JsSpst_38ab: namas+paśūnām+malakṛtanakṣamāsahapratāpāstradharāya śūline / / JsSpst_38cd: namas+avikārāya ṣaḍaṅgamūrtaye sadāśivāya+amṛtarūpiṇe namas+
svabhāvaśuddhasya śivasya pādamācāmamātmīyaviśuddhihetoḥ /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288309 (0.0):
snānaṃ svātmamalāpahaṃ śubhamayairgandhaiḥ samālepanaṃ JsSpst_40a / svabhāvaśuddhasya śivasya pādamācāmamātmīyaviśuddhihetoḥ JsSpst_39/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371835 (0.0):
namo 'vikārāya ṣaḍaṅgamūrtaye sadāśivāyāmṛtarūpiṇe namaḥ // JsSpst_38 //* / svabhāvaśuddhasya śivasya pādamācāmamātmīyaviśuddhihetoḥ /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349226 (0.025):
// JsSpst_38 / / JsSpst_39ab: svabhāvaśuddhasya śivasya pādam+ācāmam+ātmīyaviśuddhihetos+ /
arghyapradānaṃ kusumārpaṇaṃ ca sadeśadhāmāptinimittametat // JsSpst_39 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287021 (0.0):
arkādibimbasahitaṃ varayogapīṭham JsSpst_16b / arghyapradānaṃ kusumārpaṇaṃ ca sadeśadhāmāptinimittametat JsSpst_39/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371846 (0.0):
svabhāvaśuddhasya śivasya pādamācāmamātmīyaviśuddhihetoḥ /* / arghyapradānaṃ kusumārpaṇaṃ ca sadeśadhāmāptinimittametat // JsSpst_39 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349243 (0.0):
JsSpst_39cd: arghyapradānam+kusumārpaṇam+ca sadeśadhāmāptinimittam+etat //
snānaṃ svātmamalāpahaṃ śubhamayairgandhaiḥ samālepanaṃ $ sadvastrābharaṇaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288300 (0.0):
sthānatyāgagatikramordhvavilasadvyomāntasaṃsthāya te JsSpst_31b / snānaṃ svātmamalāpahaṃ śubhamayairgandhaiḥ samālepanaṃ JsSpst_40a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371858 (0.0):
arghyapradānaṃ kusumārpaṇaṃ ca sadeśadhāmāptinimittametat // JsSpst_39 //* / snānaṃ svātmamalāpahaṃ śubhamayairgandhaiḥ samālepanaṃ sadvastrābharaṇaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349257 (0.016):
snānam+svātmamalāpaham+śubhamayais+gandhais+samālepanam+sadvastrābharaṇam+sugandhikusumais+mālābhis+abhyarcanam
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349248 (0.041):
JsSpst_39cd: arghyapradānam+kusumārpaṇam+ca sadeśadhāmāptinimittam+etat // / JsSpst_39 / / JsSpst_40ab: / snānam+svātmamalāpaham+śubhamayais+gandhais+samālepanam+sadvastrābharaṇam+sugandhikusumais+mālābhis+abhyarcanam
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288174 (0.058):
sadvastrābharaṇaṃ sugandhikusumairmālābhirabhyarcanam JsSpst_40b
sugandhikusumairmālābhirabhyarcanam & / sālaṅkārasadāśivasya vidhivaddhūpapradānaṃ tvaṇor % bhogārthaṃ hi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288252 (0.0):
JsSpst_36/b / sālaṅkārasadāśivasya vidhivaddhūpapradānaṃ tvaṇor JsSpst_40c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371871 (0.0):
snānaṃ svātmamalāpahaṃ śubhamayairgandhaiḥ samālepanaṃ sadvastrābharaṇaṃ / sugandhikusumairmālābhirabhyarcanam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288176 (1.788):
sadvastrābharaṇaṃ sugandhikusumairmālābhirabhyarcanam JsSpst_40b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349267 (0.020):
snānam+svātmamalāpaham+śubhamayais+gandhais+samālepanam+sadvastrābharaṇam+sugandhikusumais+mālābhis+abhyarcanam
sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam // JsSpst_40 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287808 (0.0):
bhogārthaṃ hi sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam JsSpst_40d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371881 (0.0):
sālaṅkārasadāśivasya vidhivaddhūpapradānaṃ tvaṇor bhogārthaṃ hi / sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam // JsSpst_40 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349283 (0.0):
vidhivat+dhūpapradānam+tu+aṇos+bhogārtham+hi sadeśadhāmni / vimalam+dīpam+śivajñānadam // JsSpst_40 /
śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288106 (0.0):
śambhoḥ pūjāstotrametatpavitram JsSpst_47b / śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān JsSpst_41a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371890 (0.0):
sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam // JsSpst_40 // / śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349293 (0.0):
vimalam+dīpam+śivajñānadam // JsSpst_40 / / JsSpst_41ab: / śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān+payodharārkavātavahnisannibhāninekṣaṇān
payodharārkavātavahnisannibhāninekṣaṇān &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287601 (0.0):
niṣkalaṃ sakalādhvagaṃ paripūrṇamātmasamarpaṇe JsSpst_44b / payodharārkavātavahnisannibhāninekṣaṇān JsSpst_41b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371896 (0.0):
śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān / payodharārkavātavahnisannibhāninekṣaṇān /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349299 (0.0):
śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān+payodharārkavātavahnisannibhāninekṣaṇān
(The Lokapālas. ina=sūrya :: inekṣaṇān = dvādaśākṣān !)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371905 (0.0):
payodharārkavātavahnisannibhāninekṣaṇān / / (The Lokapālas. ina=sūrya :: inekṣaṇān = dvādaśākṣān !)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349308 (0.0):
śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān+payodharārkavātavahnisannibhāninekṣaṇān / (The Lokapālas. ina=sūrya :: inekṣaṇān = dvādaśākṣān !)
yugānanānvarābhayatriśūlaśaktiyukkarān % namaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287899 (0.0):
yaḥ śrīmānyajanaṃ karoti bhavatastasyaiva siddhidvayam JsSpst_1d / yugānanānvarābhayatriśūlaśaktiyukkarān JsSpst_41c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371912 (0.0):
(The Lokapālas. ina=sūrya :: inekṣaṇān = dvādaśākṣān !) / yugānanānvarābhayatriśūlaśaktiyukkarān namaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349313 (0.0):
(The Lokapālas. ina=sūrya :: inekṣaṇān = dvādaśākṣān !) / JsSpst_41cd: / yugānanān+varābhayatriśūlaśaktiyukkarān+namas+śivāṅgasambhavān+hṛdādimantravigrahān
śivāṅgasambhavānhṛdādimantravigrahān // JsSpst_41 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287517 (0.0):
namaḥ paśūnāṃ malakṛtanakṣamāsahapratāpāstradharāya śūline JsSpst_38/a / namaḥ śivāṅgasambhavānhṛdādimantravigrahān JsSpst_41d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371921 (0.0):
yugānanānvarābhayatriśūlaśaktiyukkarān namaḥ / śivāṅgasambhavānhṛdādimantravigrahān // JsSpst_41 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349326 (0.0):
yugānanān+varābhayatriśūlaśaktiyukkarān+namas+śivāṅgasambhavān+hṛdādimantravigrahān
bhogāṅgārcanamātmanaḥ śivaguṇaprāptyarthamaikyaṃ prabhor $ aṅgānāṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287797 (0.0):
bhūyaḥ pūjanamīśasannidhikaraṃ samprārthanaṃ sveśayor JsSpst_45a / bhogāṅgārcanamātmanaḥ śivaguṇaprāptyarthamaikyaṃ prabhor JsSpst_42a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371932 (0.0):
śivāṅgasambhavānhṛdādimantravigrahān // JsSpst_41 // / bhogāṅgārcanamātmanaḥ śivaguṇaprāptyarthamaikyaṃ prabhor aṅgānāṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349337 (0.019):
yugānanān+varābhayatriśūlaśaktiyukkarān+namas+śivāṅgasambhavān+hṛdādimantravigrahān / // JsSpst_41 / / JsSpst_42ab: / bhogāṅgārcanam+ātmanas+śivaguṇaprāptyartham+aikyam+prabhos+aṅgānām+punar+arcakasya
punararcakasya śivasaṃyogāya śuddhātmanaḥ &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371938 (0.0):
bhogāṅgārcanamātmanaḥ śivaguṇaprāptyarthamaikyaṃ prabhor aṅgānāṃ / punararcakasya śivasaṃyogāya śuddhātmanaḥ /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23286973 (1.192):
aṅgānāṃ punararcakasya śivasaṃyogāya śuddhātmanaḥ JsSpst_42b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349341 (1.788):
bhogāṅgārcanam+ātmanas+śivaguṇaprāptyartham+aikyam+prabhos+aṅgānām+punar+arcakasya / śivasaṃyogāya śuddhātmanas+ /
tṛptasyānnanivedanāmbumukhavāsādipradānaṃ manas- % tṛptyarthaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287373 (0.0):
tisrastāḥ pariṇāmataśca vivṛtirniḥśeṣabījasya hi JsSpst_25b / tṛptasyānnanivedanāmbumukhavāsādipradānaṃ manas- JsSpst_42c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371948 (0.0):
punararcakasya śivasaṃyogāya śuddhātmanaḥ / / tṛptasyānnanivedanāmbumukhavāsādipradānaṃ manas- tṛptyarthaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349355 (0.0):
JsSpst_42cd: / tṛptasya+annanivedanāmbumukhavāsādipradānam+manastṛptyartham+śivabhāvamaṅgalakaram+citram+tatrārcāphalam
śivabhāvamaṅgalakaraṃ citraṃ tatrārcāphalam // JsSpst_42 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287380 (0.0):
tṛptyarthaṃ śivabhāvamaṅgalakaraṃ citraṃ tatrārcāphalam JsSpst_42d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371957 (0.0):
tṛptasyānnanivedanāmbumukhavāsādipradānaṃ manas- tṛptyarthaṃ / śivabhāvamaṅgalakaraṃ citraṃ tatrārcāphalam // JsSpst_42 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349363 (0.0):
tṛptasya+annanivedanāmbumukhavāsādipradānam+manastṛptyartham+śivabhāvamaṅgalakaram+citram+tatrārcāphalam
pavitrabhūtasya pavitradānaṃ $ tāpatrayaghnaṃ sakalārthasiddhyai &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287354 (0.0):
taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ smarāmi JsSpst_5d / tāpatrayaghnaṃ sakalārthasiddhyai JsSpst_43b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371967 (0.0):
śivabhāvamaṅgalakaraṃ citraṃ tatrārcāphalam // JsSpst_42 // / pavitrabhūtasya pavitradānaṃ tāpatrayaghnaṃ sakalārthasiddhyai /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349373 (0.0):
tṛptasya+annanivedanāmbumukhavāsādipradānam+manastṛptyartham+śivabhāvamaṅgalakaram+citram+tatrārcāphalam / // JsSpst_42 / / JsSpst_43ab: pavitrabhūtasya
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287611 (0.039):
parāṅmukhārghyaṃ parameśvarasya JsSpst_46b / pavitrabhūtasya pavitradānaṃ JsSpst_43a
japaśca bhaktyā praṇatiḥ śivasya % brahmendraviṣṇvādipadatvahetuḥ //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371976 (0.0):
pavitrabhūtasya pavitradānaṃ tāpatrayaghnaṃ sakalārthasiddhyai / / japaśca bhaktyā praṇatiḥ śivasya brahmendraviṣṇvādipadatvahetuḥ //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287758 (1.192):
brahmādhipatiṃ brahmatvānniṣkalarūpaṃ sadāśivaṃ naumi JsSpst_26/b / brahmendraviṣṇvādipadatvahetuḥ JsSpst_43d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349382 (0.029):
JsSpst_43cd: japas+ca bhaktyā praṇatis+śivasya / brahmendraviṣṇvādipadatvahetus+ // JsSpst_43 /
JsSpst_43 // / arcane sakalaṃ jape sakalākalaṃ satatoditaṃ $ niṣkalaṃ sakalādhvagaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287028 (0.0):
arghyapradānaṃ kusumārpaṇaṃ ca sadeśadhāmāptinimittametat JsSpst_39/b / arcane sakalaṃ jape sakalākalaṃ satatoditaṃ JsSpst_44a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371988 (0.0):
japaśca bhaktyā praṇatiḥ śivasya brahmendraviṣṇvādipadatvahetuḥ // / JsSpst_43 // / arcane sakalaṃ jape sakalākalaṃ satatoditaṃ niṣkalaṃ sakalādhvagaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287592 (1.192):
niṣkalaṃ śivarudrapudgalabhūṣaṇārdhahimāṃśumad- JsSpst_34a / niṣkalaṃ sakalādhvagaṃ paripūrṇamātmasamarpaṇe JsSpst_44b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349400 (1.192):
JsSpst_44ab: arcane sakalam+jape / sakalākalam+satatoditam+niṣkalam+sakalādhvagam+paripūrṇam+ātmasamarpaṇe /
paripūrṇamātmasamarpaṇe & / vyomni susphaṭikaprabhaṃ bhavane kalāsahitaṃ haraṃ % yo hi vetti paraṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288057 (0.0):
vyomni susphaṭikaprabhaṃ bhavane kalāsahitaṃ haraṃ JsSpst_44c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372001 (0.0):
arcane sakalaṃ jape sakalākalaṃ satatoditaṃ niṣkalaṃ sakalādhvagaṃ / paripūrṇamātmasamarpaṇe /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349413 (0.0):
sakalākalam+satatoditam+niṣkalam+sakalādhvagam+paripūrṇam+ātmasamarpaṇe /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287593 (1.192):
niṣkalaṃ sakalādhvagaṃ paripūrṇamātmasamarpaṇe JsSpst_44b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287914 (0.055):
yo 'sāvīśānamūrdhā naramukhakamalo 'ghorahṛdvāmaguhyaḥ JsSpst_20a / yo hi vetti paraṃ śivaṃ śiva eva so 'stra na saṃśayaḥ JsSpst_44d
śivaṃ śiva eva so 'stra na saṃśayaḥ // JsSpst_44 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287919 (0.0):
yo hi vetti paraṃ śivaṃ śiva eva so 'stra na saṃśayaḥ JsSpst_44d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372007 (0.0):
vyomni susphaṭikaprabhaṃ bhavane kalāsahitaṃ haraṃ yo hi vetti paraṃ śivaṃ / śiva eva so 'stra na saṃśayaḥ // JsSpst_44 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349416 (0.035):
vetti param+śivam+śivas+eva sas+astra na saṃśayas+ // JsSpst_44 /
bhūyaḥ pūjanamīśasannidhikaraṃ samprārthanaṃ sveśayor $ anyonyaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287786 (0.0):
bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehaḥ kriyecchā- JsSpst_20c / bhūyaḥ pūjanamīśasannidhikaraṃ samprārthanaṃ sveśayor JsSpst_45a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372014 (0.0):
śiva eva so 'stra na saṃśayaḥ // JsSpst_44 // / bhūyaḥ pūjanamīśasannidhikaraṃ samprārthanaṃ sveśayor anyonyaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349429 (0.0):
vetti param+śivam+śivas+eva sas+astra na saṃśayas+ // JsSpst_44 / / JsSpst_45ab: / bhūyas+pūjanam+īśasannidhikaram+samprārthanam+sveśayos+anyonyam+tu+avalokanāya
tvavalokanāya bhuvane bhogāya sādāśive & / īśāgnyarcanamarpaṇaṃ kṣapayituṃ bandhatrayaṃ karmaṇo % jñeyaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287003 (0.0):
atha ghoramaghoraṃ paśupāśanirākaraṇaṃ ghoraghorataram JsSpst_28/a / anyonyaṃ tvavalokanāya bhuvane bhogāya sādāśive JsSpst_45b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287080 (0.0):
īśatatpuruṣāghora- JsSpst_23a / īśāgnyarcanamarpaṇaṃ kṣapayituṃ bandhatrayaṃ karmaṇo JsSpst_45c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372028 (0.0):
bhūyaḥ pūjanamīśasannidhikaraṃ samprārthanaṃ sveśayor anyonyaṃ / tvavalokanāya bhuvane bhogāya sādāśive /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349444 (0.0):
bhūyas+pūjanam+īśasannidhikaram+samprārthanam+sveśayos+anyonyam+tu+avalokanāya / bhuvane bhogāya sādāśive /
svātmanivedanaṃ paraśive sthityarthamevātmanaḥ // JsSpst_45 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287259 (0.0):
jñeyaṃ svātmanivedanaṃ paraśive sthityarthamevātmanaḥ JsSpst_45d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372037 (0.0):
īśāgnyarcanamarpaṇaṃ kṣapayituṃ bandhatrayaṃ karmaṇo jñeyaṃ / svātmanivedanaṃ paraśive sthityarthamevātmanaḥ // JsSpst_45 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349445 (0.044):
īśāgnyarcanam+arpaṇam+kṣapayitum+bandhatrayam+karmaṇas+jñeyam+svātmanivedanam+paraśive
aśuddhatattvaughabahiṣkriyārthaṃ $ parāṅmukhārghyaṃ parameśvarasya &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372046 (0.0):
svātmanivedanaṃ paraśive sthityarthamevātmanaḥ // JsSpst_45 // / aśuddhatattvaughabahiṣkriyārthaṃ parāṅmukhārghyaṃ parameśvarasya /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349461 (0.0):
sthityartham+eva+ātmanas+ // JsSpst_45 / / JsSpst_46ab: / aśuddhatattvaughabahiṣkriyārtham+parāṅmukhārghyam+parameśvarasya /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287042 (1.192):
arcāhomasamādhibhiḥ śivamasau saṃyāti śaivaṃ padam JsSpst_8d / aśuddhatattvaughabahiṣkriyārthaṃ JsSpst_46a
yasminnavasthānakaraṃ visargaṃ % kurvansa śaivaṃ padamabhyupeti //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287155 (0.0):
kālopādhivaśāddvijāstvanudinaṃ brāhmyādirūpeṇa tām JsSpst_2b / kurvansa śaivaṃ padamabhyupeti JsSpst_46d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372055 (0.0):
aśuddhatattvaughabahiṣkriyārthaṃ parāṅmukhārghyaṃ parameśvarasya / / yasminnavasthānakaraṃ visargaṃ kurvansa śaivaṃ padamabhyupeti // JsSpst_46
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349471 (0.0):
aśuddhatattvaughabahiṣkriyārtham+parāṅmukhārghyam+parameśvarasya / / JsSpst_46cd: yasmin+avasthānakaram+visargam+kurvan+sa
JsSpst_46 // / viprottuṅgaścoladeśī ca sūriḥ $ śambhoḥ pūjāstotrametatpavitram &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372065 (0.0):
yasminnavasthānakaraṃ visargaṃ kurvansa śaivaṃ padamabhyupeti // JsSpst_46 / viprottuṅgaścoladeśī ca sūriḥ śambhoḥ pūjāstotrametatpavitram /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288012 (0.038):
vidyeśānārūḍhapatrāṣṭakaṃ ca JsSpst_15d / viprottuṅgaścoladeśī ca sūriḥ JsSpst_47a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349471 (0.055):
śaivam+padam+abhyupeti // JsSpst_46 / / JsSpst_47ab: viprottuṅgas+coladeśī ca
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349481 (0.062):
JsSpst_47ab: viprottuṅgas+coladeśī ca / sūris+śambhos+pūjāstotram+etat+pavitram /