View original HTML file with complete header information
JsSpst_1ab: / prātas+śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanais+sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇais+
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948174 (0.0):
For a six-pada verse: / prātaḥ śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanaiḥ $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288203 (0.0):
sandhyātaḥ śiva eva sādhakavarairdhyeyaḥ sadā nirmalaḥ JsSpst_2d / sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇaiḥ JsSpst_1b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370809 (0.0):
prātaḥ śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanaiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287667 (0.015):
prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena yaḥ JsSpst_11a / prātaḥ śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanaiḥ JsSpst_1a
JsSpst_1ab: / prātas+śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanais+sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇais+
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948174 (0.0):
For a six-pada verse: / prātaḥ śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanaiḥ $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288203 (0.0):
sandhyātaḥ śiva eva sādhakavarairdhyeyaḥ sadā nirmalaḥ JsSpst_2d / sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇaiḥ JsSpst_1b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370809 (0.0):
prātaḥ śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanaiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287667 (0.015):
prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena yaḥ JsSpst_11a / prātaḥ śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanaiḥ JsSpst_1a
JsSpst_1cd: / dvārasya+arcanayāgadhāmagatavighnodvāsanādyais+prabhos+yas+śrīmān+yajanam+karoti
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948180 (0.0):
sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇaiḥ & / dvārasyārcanayāgadhāmagatavighnodvāsanādyaiḥ prabhor % yaḥ śrīmānyajanaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287437 (0.0):
dṛṅmāsārdhāmbakaṃ taṃ kabilagatamahaṃ naumi vidyāśarīram JsSpst_20d / dvārasyārcanayāgadhāmagatavighnodvāsanādyaiḥ prabhor JsSpst_1c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370815 (0.0):
sandhyāsaṃsmṛtimārjanāghaśamanopasthānasantarpaṇaiḥ / / dvārasyārcanayāgadhāmagatavighnodvāsanādyaiḥ prabhor yaḥ śrīmānyajanaṃ
bhavatas+tasya+eva siddhidvayam // JsSpst_ 1 / / JsSpst_2ab: ekā+eva+arthatas+īśaśaktis+amitā yā+anekarūpā śivā
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370836 (0.0):
dvārasyārcanayāgadhāmagatavighnodvāsanādyaiḥ prabhor yaḥ śrīmānyajanaṃ / karoti bhavatastasyaiva siddhidvayam // JsSpst_1 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948200 (0.017):
dvārasyārcanayāgadhāmagatavighnodvāsanādyaiḥ prabhor % yaḥ śrīmānyajanaṃ / karoti bhavatastasyaiva siddhidvayam // JsSpst_1 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287118 (0.017):
unmanyatītaviṣayaṃ satataṃ smarāmi JsSpst_6d / ekaivārthata īśaśaktiramitā yānekarūpā śivā JsSpst_2a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287890 (0.030):
yaḥ śrīmānyajanaṃ karoti bhavatastasyaiva siddhidvayam JsSpst_1d
kālopādhivaśāt+dvijās+tu+anudinam+brāhmyādirūpeṇa tām /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370837 (1.788):
ekaivārthata īśaśaktiramitā yānekarūpā śivā kālopādhivaśāddvijāstvanudinaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948202 (0.023):
ekaivārthata īśaśaktiramitā yānekarūpā śivā $ / kālopādhivaśāddvijāstvanudinaṃ brāhmyādirūpeṇa tām &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287149 (0.055):
kālopādhivaśāddvijāstvanudinaṃ brāhmyādirūpeṇa tām JsSpst_2b
JsSpst_2cd: dhyāyanti+atra tu nirmalātmaśivayos+sandhis+ca śaivī purā
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287465 (1.192):
dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalaṃ JsSpst_14a / dhyāyantyatra tu nirmalātmaśivayoḥ sandhiśca śaivī purā JsSpst_2c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948215 (0.047):
dhyāyantyatra tu nirmalātmaśivayoḥ sandhiśca śaivī purā % sandhyātaḥ śiva
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370850 (0.047):
dhyāyantyatra tu nirmalātmaśivayoḥ sandhiśca śaivī purā sandhyātaḥ śiva
sandhyātas+śivas+eva sādhakavarais+dhyeyas+sadā nirmalas+ // JsSpst_2 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948222 (0.063):
dhyāyantyatra tu nirmalātmaśivayoḥ sandhiśca śaivī purā % sandhyātaḥ śiva / eva sādhakavarairdhyeyaḥ sadā nirmalaḥ // JsSpst_2 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370857 (0.063):
dhyāyantyatra tu nirmalātmaśivayoḥ sandhiśca śaivī purā sandhyātaḥ śiva / eva sādhakavarairdhyeyaḥ sadā nirmalaḥ // JsSpst_2 //
JsSpst_3ab: prātas+smarāmi / hṛdayābjasvamadhyasaṃstham+candrārkamārgavirahoditacitsvarūpam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948240 (0.0):
eva sādhakavarairdhyeyaḥ sadā nirmalaḥ // JsSpst_2 // / prātaḥ smarāmi hṛdayābjasvamadhyasaṃsthaṃ $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287221 (0.0):
candrasrāvisudhāmayena haviṣā nābhisthakuṇḍe 'nalaṃ JsSpst_12a / candrārkamārgavirahoditacitsvarūpam JsSpst_3b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370875 (0.0):
eva sādhakavarairdhyeyaḥ sadā nirmalaḥ // JsSpst_2 // / prātaḥ smarāmi hṛdayābjasvamadhyasaṃsthaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287675 (1.192):
prātaḥ śaṅkaracintanasnapanasaṃsekāsusaṃrodhanaiḥ JsSpst_1a / prātaḥ smarāmi hṛdayābjasvamadhyasaṃsthaṃ JsSpst_3a
JsSpst_3cd: dhyeyam+sadā munivarais+apavargasiddhyai
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948245 (0.052):
candrārkamārgavirahoditacitsvarūpam & / dhyeyaṃ sadā munivarairapavargasiddhyai % viśvātmakaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287471 (0.052):
dhyāyantyatra tu nirmalātmaśivayoḥ sandhiśca śaivī purā JsSpst_2c / dhyeyaṃ sadā munivarairapavargasiddhyai JsSpst_3c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370880 (0.052):
candrārkamārgavirahoditacitsvarūpam / / dhyeyaṃ sadā munivarairapavargasiddhyai viśvātmakaṃ
viśvātmakam+sadasadantam+anantam+īśam // JsSpst_3 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288021 (0.0):
viśvātmakaṃ sadasadantamanantamīśam JsSpst_3d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370888 (0.0):
dhyeyaṃ sadā munivarairapavargasiddhyai viśvātmakaṃ / sadasadantamanantamīśam // JsSpst_3 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948253 (0.050):
dhyeyaṃ sadā munivarairapavargasiddhyai % viśvātmakaṃ / sadasadantamanantamīśam // JsSpst_3 //
JsSpst_4ab: madhyandine / śatasahasraniśākarābham+viśveśvaram+paramakāraṇam+aprameyam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948259 (0.0):
sadasadantamanantamīśam // JsSpst_3 // / madhyandine śatasahasraniśākarābhaṃ $ viśveśvaraṃ paramakāraṇamaprameyam &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287815 (0.0):
bhogārthaṃ hi sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam JsSpst_40d / madhyandine śatasahasraniśākarābhaṃ JsSpst_4a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370894 (0.0):
sadasadantamanantamīśam // JsSpst_3 // / madhyandine śatasahasraniśākarābhaṃ viśveśvaraṃ paramakāraṇamaprameyam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288032 (0.059):
viśvādhipaṃ śivamanūtthitanādasaṃstham JsSpst_5b / viśveśvaraṃ paramakāraṇamaprameyam JsSpst_4b
JsSpst_4cd: / śambhum+sadoditam+amāyaviyatsvarūpam+kodaṇḍamadhyanilayam+niyatam+smarāmi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948272 (0.0):
śambhuṃ sadoditamamāyaviyatsvarūpaṃ % kodaṇḍamadhyanilayaṃ niyataṃ smarāmi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370907 (0.0):
śambhuṃ sadoditamamāyaviyatsvarūpaṃ kodaṇḍamadhyanilayaṃ niyataṃ smarāmi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287162 (1.192):
kurvansa śaivaṃ padamabhyupeti JsSpst_46d / kodaṇḍamadhyanilayaṃ niyataṃ smarāmi JsSpst_4d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348230 (0.031):
bodhāmṛtam+karaṇakāraṇakāryahīnam+tam+brahmarandhranilayam+niyatam+smarāmi / // JsSpst_5 / / JsSpst_6ab: tejonidhānam+acalam+śivam+ardharātre
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287347 (0.033):
tapūrṇaṃ prakṛtiḥ kalādyabhimukhī dīrghākṣasūtraṃ manaḥ JsSpst_25c / taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ smarāmi JsSpst_5d
// JsSpst_4 / / JsSpst_5ab: / brahmākṣaram+niśimukhe+amṛtasāgarābham+viśvādhipam+śivamanūtthitanādasaṃstham
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948285 (0.0):
śambhuṃ sadoditamamāyaviyatsvarūpaṃ % kodaṇḍamadhyanilayaṃ niyataṃ smarāmi / // JsSpst_4 // / brahmākṣaraṃ niśimukhe 'mṛtasāgarābhaṃ $ viśvādhipaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287730 (0.0):
bodhāmṛtaṃ karaṇakāraṇakāryahīnaṃ JsSpst_5c / brahmākṣaraṃ niśimukhe 'mṛtasāgarābhaṃ JsSpst_5a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288028 (0.0):
viśvātmakaṃ sadasadantamanantamīśam JsSpst_3d / viśvādhipaṃ śivamanūtthitanādasaṃstham JsSpst_5b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370920 (0.0):
śambhuṃ sadoditamamāyaviyatsvarūpaṃ kodaṇḍamadhyanilayaṃ niyataṃ smarāmi / // JsSpst_4 // / brahmākṣaraṃ niśimukhe 'mṛtasāgarābhaṃ viśvādhipaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287347 (0.029):
tapūrṇaṃ prakṛtiḥ kalādyabhimukhī dīrghākṣasūtraṃ manaḥ JsSpst_25c / taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ smarāmi JsSpst_5d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348230 (0.034):
bodhāmṛtam+karaṇakāraṇakāryahīnam+tam+brahmarandhranilayam+niyatam+smarāmi / // JsSpst_5 /
JsSpst_5cd: / bodhāmṛtam+karaṇakāraṇakāryahīnam+tam+brahmarandhranilayam+niyatam+smarāmi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287722 (0.0):
bodhānandamayī vibhorbhavabhayapradhvaṃsakṛcchaktayas JsSpst_25a / bodhāmṛtaṃ karaṇakāraṇakāryahīnaṃ JsSpst_5c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287348 (0.022):
tapūrṇaṃ prakṛtiḥ kalādyabhimukhī dīrghākṣasūtraṃ manaḥ JsSpst_25c / taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ smarāmi JsSpst_5d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348203 (0.031):
śambhum+sadoditam+amāyaviyatsvarūpam+kodaṇḍamadhyanilayam+niyatam+smarāmi / // JsSpst_4 / / JsSpst_5ab:
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948296 (0.033):
śivamanūtthitanādasaṃstham & / bodhāmṛtaṃ karaṇakāraṇakāryahīnaṃ % taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370931 (0.033):
śivamanūtthitanādasaṃstham / / bodhāmṛtaṃ karaṇakāraṇakāryahīnaṃ taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ smarāmi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948272 (0.041):
śambhuṃ sadoditamamāyaviyatsvarūpaṃ % kodaṇḍamadhyanilayaṃ niyataṃ smarāmi / // JsSpst_4 // / brahmākṣaraṃ niśimukhe 'mṛtasāgarābhaṃ $ viśvādhipaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370907 (0.041):
śambhuṃ sadoditamamāyaviyatsvarūpaṃ kodaṇḍamadhyanilayaṃ niyataṃ smarāmi / // JsSpst_4 // / brahmākṣaraṃ niśimukhe 'mṛtasāgarābhaṃ viśvādhipaṃ
// JsSpst_5 / / JsSpst_6ab: tejonidhānam+acalam+śivam+ardharātre
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948302 (0.0):
bodhāmṛtaṃ karaṇakāraṇakāryahīnaṃ % taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ / smarāmi // JsSpst_5 // / tejonidhānamacalaṃ śivamardharātre $ nityaṃ nirastaviṣayaiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287387 (0.0):
tṛptyarthaṃ śivabhāvamaṅgalakaraṃ citraṃ tatrārcāphalam JsSpst_42d / tejonidhānamacalaṃ śivamardharātre JsSpst_6a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370937 (0.0):
bodhāmṛtaṃ karaṇakāraṇakāryahīnaṃ taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ smarāmi / // JsSpst_5 // / tejonidhānamacalaṃ śivamardharātre nityaṃ nirastaviṣayaiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348203 (0.034):
śambhum+sadoditam+amāyaviyatsvarūpam+kodaṇḍamadhyanilayam+niyatam+smarāmi / // JsSpst_4 / / JsSpst_5ab:
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287347 (0.049):
tapūrṇaṃ prakṛtiḥ kalādyabhimukhī dīrghākṣasūtraṃ manaḥ JsSpst_25c / taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ smarāmi JsSpst_5d
nityam+nirastaviṣayais+paramārthadṛgbhis+ /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948303 (0.036):
tejonidhānamacalaṃ śivamardharātre $ nityaṃ nirastaviṣayaiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370938 (0.036):
tejonidhānamacalaṃ śivamardharātre nityaṃ nirastaviṣayaiḥ
JsSpst_6cd: / vijñeyam+avyayam+acintyam+abhāvanīyam+unmanyatītaviṣayam+satatam+smarāmi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288004 (0.0):
vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam JsSpst_16a / vijñeyamavyayamacintyamabhāvanīyam JsSpst_6c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948310 (0.061):
paramārthadṛgbhiḥ & / vijñeyamavyayamacintyamabhāvanīyam % unmanyatītaviṣayaṃ satataṃ smarāmi //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370945 (0.061):
paramārthadṛgbhiḥ / / vijñeyamavyayamacintyamabhāvanīyam unmanyatītaviṣayaṃ satataṃ smarāmi //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25376082 (0.063):
tataḥ paraṃ tu yannityaṃ jñānamānaṃdamavyayam // ŚivP_7.1,3.28ab/
// JsSpst_6 / / JsSpst_7ab: / kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadā+ākrāntasaṃśuddhavidyātattvāntavyāpisādāśivaviśadapadam+bhāvayan+ātmarūpam
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948328 (0.0):
vijñeyamavyayamacintyamabhāvanīyam % unmanyatītaviṣayaṃ satataṃ smarāmi // / JsSpst_6 // / kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadākrāntasaṃśuddhavidyā- $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948338 (0.0):
kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadākrāntasaṃśuddhavidyā- $ / tattvāntavyāpisādāśivaviśadapadaṃ bhāvayannātmarūpam &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287172 (0.0):
kodaṇḍamadhyanilayaṃ niyataṃ smarāmi JsSpst_4d / kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadākrāntasaṃśuddhavidyā- JsSpst_7a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287311 (0.0):
JsSpst_10b / tattvāntavyāpisādāśivaviśadapadaṃ bhāvayannātmarūpam JsSpst_7b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370963 (0.0):
vijñeyamavyayamacintyamabhāvanīyam unmanyatītaviṣayaṃ satataṃ smarāmi // / JsSpst_6 // / kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadākrāntasaṃśuddhavidyā-
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370973 (0.0):
kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadākrāntasaṃśuddhavidyā- / tattvāntavyāpisādāśivaviśadapadaṃ bhāvayannātmarūpam /
JsSpst_7cd: śaivajñānaprasiddhapravaravidhigatāśeṣasatkṛtyakārī
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948349 (0.0):
tattvāntavyāpisādāśivaviśadapadaṃ bhāvayannātmarūpam & / śaivajñānaprasiddhapravaravidhigatāśeṣasatkṛtyakārī % jīvaṃ hṛdyeva
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288123 (0.0):
śuddhāyāmalatejase ca mahate tasmai parasmai namaḥ JsSpst_31d / śaivajñānaprasiddhapravaravidhigatāśeṣasatkṛtyakārī JsSpst_7c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370984 (0.0):
tattvāntavyāpisādāśivaviśadapadaṃ bhāvayannātmarūpam / / śaivajñānaprasiddhapravaravidhigatāśeṣasatkṛtyakārī jīvaṃ hṛdyeva
jīvam+hṛdi+eva kuryāt+raviśaśidahanavyomaśaktyantarastham // JsSpst_7 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948353 (0.0):
śaivajñānaprasiddhapravaravidhigatāśeṣasatkṛtyakārī % jīvaṃ hṛdyeva
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287249 (0.0):
jīvaṃ hṛdyeva kuryādraviśaśidahanavyomaśaktyantarastham JsSpst_7d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14370992 (0.0):
śaivajñānaprasiddhapravaravidhigatāśeṣasatkṛtyakārī jīvaṃ hṛdyeva
JsSpst_8ab: āyāmais+śvanasya / bhautikamalam+deham+kalābhis+sudhīs+yas+pañcādhvavisarpiṇībhis+aniśam+saṃśodhya
tacchambarais+ / / JsSpst_8cd: mantrālaṅkṛtadehabhṛt+niśi divā sandhyāsu
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948381 (0.0):
mantrālaṅkṛtadehabhṛnniśi divā sandhyāsu santoṣayann % arcāhomasamādhibhiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287823 (0.0):
madhyandine śatasahasraniśākarābhaṃ JsSpst_4a / mantrālaṅkṛtadehabhṛnniśi divā sandhyāsu santoṣayann JsSpst_8c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371016 (0.0):
mantrālaṅkṛtadehabhṛnniśi divā sandhyāsu santoṣayann arcāhomasamādhibhiḥ
santoṣayan+arcāhomasamādhibhis+śivam+asau saṃyāti śaivam+padam // JsSpst_8
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948388 (0.0):
mantrālaṅkṛtadehabhṛnniśi divā sandhyāsu santoṣayann % arcāhomasamādhibhiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371023 (0.0):
mantrālaṅkṛtadehabhṛnniśi divā sandhyāsu santoṣayann arcāhomasamādhibhiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287036 (0.051):
arcāhomasamādhibhiḥ śivamasau saṃyāti śaivaṃ padam JsSpst_8d
JsSpst_9ab: yas+eṣa devas+mahatas+mahīyān+aṇos+aṇīyān+bhavabhīrubhis+sas /
JsSpst_9cd: jñeyas+śivas+sarvagatas+śarīre dhyeyas+sa
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14250641 (0.038):
kuḍyamaye acaḍhcale / / ātmanisvaśarīre / / vicalateti / / sa caccalatetyarthaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26511879 (0.044):
ekaśarīre tu jñātṛbahutvaṃ niranumānam/ bhūtacaitanikasyaikaśarīre bahūni
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8631991 (0.055):
śarīrātmanā pariṇamati tajjīvasiddhiḥ/ vandhyādisarvaśarīre siktasya
pūjyas+śivaliṅgamadhye // JsSpst_9 / / JsSpst_10ab: hṛtpadmākhyaśivālaye manasije tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948421 (0.0):
jñeyaḥ śivaḥ sarvagataḥ śarīre % dhyeyaḥ sa pūjyaḥ śivaliṅgamadhye // / JsSpst_9 // / hṛtpadmākhyaśivālaye manasije $ tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe jñānamayaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287294 (0.0):
tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe jñānamayaṃ viśuddhamanasā saṃsthāpya nādātma
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288321 (0.0):
svāyattaliṅgādiṣu śodhiteṣu JsSpst_13b / hṛtpadmākhyaśivālaye manasije JsSpst_10a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371056 (0.0):
jñeyaḥ śivaḥ sarvagataḥ śarīre dhyeyaḥ sa pūjyaḥ śivaliṅgamadhye // / JsSpst_9 // / hṛtpadmākhyaśivālaye manasije tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe jñānamayaṃ
jñānamayam+viśuddhamanasā saṃsthāpya nādātmanā /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948427 (0.0):
hṛtpadmākhyaśivālaye manasije $ tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe jñānamayaṃ / viśuddhamanasā saṃsthāpya nādātmanā &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287300 (0.0):
tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe jñānamayaṃ viśuddhamanasā saṃsthāpya nādātma
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371062 (0.0):
hṛtpadmākhyaśivālaye manasije tatkarṇikākhye kriyāpīṭhe jñānamayaṃ / viśuddhamanasā saṃsthāpya nādātmanā /
JsSpst_10cd: liṅgam+tat+ca sudhāmayena payasā saṃsnāpya
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948433 (0.0):
viśuddhamanasā saṃsthāpya nādātmanā & / liṅgaṃ tacca sudhāmayena payasā saṃsnāpya samyakpuno % vairāgyeṇa ca
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287943 (0.0):
rodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam JsSpst_34b / liṅgaṃ tacca sudhāmayena payasā saṃsnāpya samyakpuno JsSpst_10c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371068 (0.0):
viśuddhamanasā saṃsthāpya nādātmanā / / liṅgaṃ tacca sudhāmayena payasā saṃsnāpya samyakpuno vairāgyeṇa ca
samyak+punas+vairāgyeṇa ca candanena vasubhis+puṣpais+ahiṃsādibhis+ //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948435 (0.026):
liṅgaṃ tacca sudhāmayena payasā saṃsnāpya samyakpuno % vairāgyeṇa ca
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371070 (0.026):
liṅgaṃ tacca sudhāmayena payasā saṃsnāpya samyakpuno vairāgyeṇa ca
JsSpst_10 / / JsSpst_11ab: prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948449 (0.0):
candanena vasubhiḥ puṣpairahiṃsādibhiḥ // JsSpst_10 // / prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena yaḥ $ pratyāhāramayena
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287659 (0.0):
pratyāhāramayena somahaviṣā sauṣumnajāpena ca JsSpst_11b / prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena yaḥ JsSpst_11a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371084 (0.0):
candanena vasubhiḥ puṣpairahiṃsādibhiḥ // JsSpst_10 // / prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena yaḥ pratyāhāramayena
yas+pratyāhāramayena somahaviṣā sauṣumnajāpena ca /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948455 (0.0):
prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena yaḥ $ pratyāhāramayena
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287652 (0.0):
pṛthvīkandaṃ kālatattvāntanālaṃ JsSpst_15a / pratyāhāramayena somahaviṣā sauṣumnajāpena ca JsSpst_11b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371090 (0.0):
prāṇāyāmabhavena dhūpavidhinā ciddīpadānena yaḥ pratyāhāramayena
JsSpst_11cd: taccitte / bahudhāraṇābhis+amaladhyānodbhavais+bhūṣaṇais+tatsāmyāṇinivedanena yajate
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948467 (0.023):
taccitte bahudhāraṇābhiramaladhyānodbhavairbhūṣaṇais % / tatsāmyāṇinivedanena yajate dhanyaḥ sa evāmalaḥ // JsSpst_11 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371102 (0.023):
taccitte bahudhāraṇābhiramaladhyānodbhavairbhūṣaṇais tatsāmyāṇinivedanena
dhanyas+sas+eva+amalas+ // JsSpst_11 / / JsSpst_12ab: candrasrāvisudhāmayena haviṣā
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948475 (0.0):
tatsāmyāṇinivedanena yajate dhanyaḥ sa evāmalaḥ // JsSpst_11 // / candrasrāvisudhāmayena haviṣā nābhisthakuṇḍe 'nalaṃ $ santarpyeśamayaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287209 (0.0):
candrayugmaguṇārthamātratadardhataddalaṣoḍaśa- JsSpst_32a / candrasrāvisudhāmayena haviṣā nābhisthakuṇḍe 'nalaṃ JsSpst_12a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371110 (0.0):
yajate dhanyaḥ sa evāmalaḥ // JsSpst_11 // / candrasrāvisudhāmayena haviṣā nābhisthakuṇḍe 'nalaṃ santarpyeśamayaṃ
nābhisthakuṇḍe+analam+santarpya+īśamayam+śivāspadagatavyomni sthite
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948487 (0.0):
candrasrāvisudhāmayena haviṣā nābhisthakuṇḍe 'nalaṃ $ santarpyeśamayaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287212 (0.0):
candrasrāvisudhāmayena haviṣā nābhisthakuṇḍe 'nalaṃ JsSpst_12a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288187 (0.0):
sadvastrābharaṇaṃ sugandhikusumairmālābhirabhyarcanam JsSpst_40b / santarpyeśamayaṃ śivāspadagatavyomni sthite sarvage JsSpst_12b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371122 (0.0):
candrasrāvisudhāmayena haviṣā nābhisthakuṇḍe 'nalaṃ santarpyeśamayaṃ
sarvage / / JsSpst_12cd: kandodbhūtaśivāṇunādaśikhayā vṛttyā+ātmasaṃvedanam+śaive
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287138 (0.0):
aikyānmantrārthayorityakhilaśivamateṣvāhasarvārthahetur JsSpst_21c / kandodbhūtaśivāṇunādaśikhayā vṛttyātmasaṃvedanaṃ JsSpst_12c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948497 (1.192):
śivāspadagatavyomni sthite sarvage & / kandodbhūtaśivāṇunādaśikhayā vṛttyātmasaṃvedanaṃ % śaive jyotiṣi yaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371132 (1.192):
śivāspadagatavyomni sthite sarvage / / kandodbhūtaśivāṇunādaśikhayā vṛttyātmasaṃvedanaṃ śaive jyotiṣi yaḥ karoti
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288187 (0.064):
santarpyeśamayaṃ śivāspadagatavyomni sthite sarvage JsSpst_12b
jyotiṣi yas+karoti puruṣas+muktas+sas+eva+akṣayas+ // JsSpst_12 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948499 (0.045):
kandodbhūtaśivāṇunādaśikhayā vṛttyātmasaṃvedanaṃ % śaive jyotiṣi yaḥ / karoti puruṣo muktaḥ sa evākṣayaḥ // JsSpst_12 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371134 (0.045):
kandodbhūtaśivāṇunādaśikhayā vṛttyātmasaṃvedanaṃ śaive jyotiṣi yaḥ karoti
JsSpst_13ab: yathāvat+ātmāśrayavastumantrasvāyattaliṅgādiṣu śodhiteṣu /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948514 (0.0):
karoti puruṣo muktaḥ sa evākṣayaḥ // JsSpst_12 // / yathāvadātmāśrayavastumantra- $ svāyattaliṅgādiṣu śodhiteṣu &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287852 (0.0):
ya eṣa devo mahato mahīyān JsSpst_9a / yathāvadātmāśrayavastumantra- JsSpst_13a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371149 (0.0):
puruṣo muktaḥ sa evākṣayaḥ // JsSpst_12 // / yathāvadātmāśrayavastumantra- svāyattaliṅgādiṣu śodhiteṣu /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288315 (0.057):
svabhāvaśuddhasya śivasya pādamācāmamātmīyaviśuddhihetoḥ JsSpst_39/a / svāyattaliṅgādiṣu śodhiteṣu JsSpst_13b
JsSpst_13cd: siddhāntamārgasthitasādhakānām+tvatpūjanam+nātra
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948518 (0.050):
yathāvadātmāśrayavastumantra- $ svāyattaliṅgādiṣu śodhiteṣu & / siddhāntamārgasthitasādhakānāṃ % tvatpūjanaṃ nātra vilomato 'stu //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371153 (0.050):
yathāvadātmāśrayavastumantra- svāyattaliṅgādiṣu śodhiteṣu / / siddhāntamārgasthitasādhakānāṃ tvatpūjanaṃ nātra vilomato 'stu //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288275 (0.057):
siddhāntamārgasthitasādhakānāṃ JsSpst_13c / sendīvarāhirḍamaruprasaktaḥ JsSpst_24c
vilomatas+astu // JsSpst_13 / / JsSpst_14ab: / dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalam+puṇyabodhavirāgabhūtipadam+vilomacatuṣṭayam
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948538 (0.0):
siddhāntamārgasthitasādhakānāṃ % tvatpūjanaṃ nātra vilomato 'stu // / JsSpst_13 // / dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalaṃ $ puṇyabodhavirāgabhūtipadaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287455 (0.0):
dvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā JsSpst_32b / dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalaṃ JsSpst_14a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287637 (0.0):
puṇyabodhavirāgabhūtipadaṃ vilomacatuṣṭayam JsSpst_14b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371173 (0.0):
siddhāntamārgasthitasādhakānāṃ tvatpūjanaṃ nātra vilomato 'stu // / JsSpst_13 // / dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalaṃ puṇyabodhavirāgabhūtipadaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349177 (0.057):
nirodhas+ // JsSpst_36 / / JsSpst_37ab: namas+astu saṃjñānahṛde bhavāya
JsSpst_14cd: / gātrakam+chadanadvayam+kamalam+sakesarakarṇikam+śaktimaṇḍalasaṅghayuktam+aham+namāmi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948549 (0.0):
dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalaṃ $ puṇyabodhavirāgabhūtipadaṃ / vilomacatuṣṭayam & / gātrakaṃ chadanadvayaṃ kamalaṃ sakesarakarṇikaṃ %
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287181 (0.0):
kṣmādigranthyantatattvakramanihitapadākrāntasaṃśuddhavidyā- JsSpst_7a / gātrakaṃ chadanadvayaṃ kamalaṃ sakesarakarṇikaṃ JsSpst_14c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288065 (0.0):
śaktimaṇḍalasaṅghayuktamahaṃ namāmi śivāsanam JsSpst_14d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371187 (0.0):
dhārikābhidhaśaktibījamanantapaṅkajakuḍmalaṃ puṇyabodhavirāgabhūtipadaṃ / vilomacatuṣṭayam / / gātrakaṃ chadanadvayaṃ kamalaṃ sakesarakarṇikaṃ
śivāsanam // JsSpst_14 / / JsSpst_15ab: / pṛthvīkandam+kālatattvāntanālam+lokaugham+tatkaṇṭakam+bhāvasūtram /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371192 (0.0):
śaktimaṇḍalasaṅghayuktamahaṃ namāmi śivāsanam // JsSpst_14 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287951 (0.021):
liṅgaṃ tacca sudhāmayena payasā saṃsnāpya samyakpuno JsSpst_10c / lokaughaṃ tatkaṇṭakaṃ bhāvasūtram JsSpst_15b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948557 (0.028):
śaktimaṇḍalasaṅghayuktamahaṃ namāmi śivāsanam // JsSpst_14 // / pṛthvīkandaṃ kālatattvāntanālaṃ $ lokaughaṃ tatkaṇṭakaṃ bhāvasūtram &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948565 (0.049):
pṛthvīkandaṃ kālatattvāntanālaṃ $ lokaughaṃ tatkaṇṭakaṃ bhāvasūtram &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371200 (0.049):
pṛthvīkandaṃ kālatattvāntanālaṃ lokaughaṃ tatkaṇṭakaṃ bhāvasūtram /
JsSpst_15cd: / granthigranthim+śuddhavidyāsarojam+vidyeśānārūḍhapatrāṣṭakam+ca //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287187 (1.192):
gātrakaṃ chadanadvayaṃ kamalaṃ sakesarakarṇikaṃ JsSpst_14c / granthigranthiṃ śuddhavidyāsarojaṃ JsSpst_15c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948570 (0.046):
pṛthvīkandaṃ kālatattvāntanālaṃ $ lokaughaṃ tatkaṇṭakaṃ bhāvasūtram & / granthigranthiṃ śuddhavidyāsarojaṃ % vidyeśānārūḍhapatrāṣṭakaṃ ca //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371205 (0.046):
pṛthvīkandaṃ kālatattvāntanālaṃ lokaughaṃ tatkaṇṭakaṃ bhāvasūtram / / granthigranthiṃ śuddhavidyāsarojaṃ vidyeśānārūḍhapatrāṣṭakaṃ ca //
JsSpst_16ab: / vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam+arkādibimbasahitam+varayogapīṭham /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948588 (0.0):
granthigranthiṃ śuddhavidyāsarojaṃ % vidyeśānārūḍhapatrāṣṭakaṃ ca // / JsSpst_15 // / vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam $ arkādibimbasahitaṃ varayogapīṭham &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287010 (0.0):
arkādibimbasahitaṃ varayogapīṭham JsSpst_16b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287997 (0.0):
vāmājavadanaṃ śivam JsSpst_23b / vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam JsSpst_16a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371223 (0.0):
granthigranthiṃ śuddhavidyāsarojaṃ vidyeśānārūḍhapatrāṣṭakaṃ ca // / JsSpst_15 // / vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam arkādibimbasahitaṃ varayogapīṭham /
JsSpst_16cd: tatra sthitam+hṛdayamantragatātmamantramūrtim+ca
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948596 (0.0):
vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam $ arkādibimbasahitaṃ varayogapīṭham & / tatra sthitaṃ hṛdayamantragatātmamantra- % mūrtiṃ ca bindugatamīśamahaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287325 (0.0):
tatpuruṣaṃ bhaktānāṃ śaivajñānapradaṃ mahadevam JsSpst_27/a / tatra sthitaṃ hṛdayamantragatātmamantra- JsSpst_16c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371231 (0.0):
vāmādiśaktigatakesarakarṇikāḍhyam arkādibimbasahitaṃ varayogapīṭham / / tatra sthitaṃ hṛdayamantragatātmamantra- mūrtiṃ ca bindugatamīśamahaṃ
bindugatam+īśam+aham+namāmi // JsSpst_16 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948601 (0.0):
tatra sthitaṃ hṛdayamantragatātmamantra- % mūrtiṃ ca bindugatamīśamahaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287841 (0.0):
JsSpst_17/b / mūrtiṃ ca bindugatamīśamahaṃ namāmi JsSpst_16d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371236 (0.0):
tatra sthitaṃ hṛdayamantragatātmamantra- mūrtiṃ ca bindugatamīśamahaṃ
JsSpst_17ab: / tatkandam+śatakoṭiyojanamitam+nālam+parārdhāntakam+granthis+koṭiparārdhapaścimasahasras+abjam+ca
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287282 (0.0):
taccitte bahudhāraṇābhiramaladhyānodbhavairbhūṣaṇais JsSpst_11c / tatkandaṃ śatakoṭiyojanamitaṃ nālaṃ parārdhāntakaṃ granthiḥ koṭiparārd
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371242 (0.0):
tatra sthitaṃ hṛdayamantragatātmamantra- mūrtiṃ ca bindugatamīśamahaṃ / namāmi // JsSpst_16 // / tatkandaṃ śatakoṭiyojanamitaṃ nālaṃ parārdhāntakaṃ granthiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371250 (0.015):
tatkandaṃ śatakoṭiyojanamitaṃ nālaṃ parārdhāntakaṃ granthiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948603 (0.038):
tatra sthitaṃ hṛdayamantragatātmamantra- % mūrtiṃ ca bindugatamīśamahaṃ / namāmi // JsSpst_16 // / tatkandaṃ śatakoṭiyojanamitaṃ nālaṃ parārdhāntakaṃ granthiḥ
tallakṣakam / / JsSpst_17cd: mūrtis+tasya ca koṭis+īśvaramayī
tasya+arbudasya+arbudāmbhojam+mantramayam+sadāśivavapus+tadvān+ameyas+śivaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287831 (0.024):
mūrtistasya ca koṭirīśvaramayī tasyārbudasyārbudāmbhojaṃ mantramayaṃ s
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371264 (0.024):
mūrtistasya ca koṭirīśvaramayī tasyārbudasyārbudāmbhojaṃ mantramayaṃ
// JsSpst_17 / / JsSpst_18ab: yasyām+auṣadhabhūṣaṇadhvanimayī mūrtis+parā baindavī dhyeyā
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948645 (0.025):
yasyāmauṣadhabhūṣaṇadhvanimayī mūrtiḥ parā baindavī $ dhyeyā
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371280 (0.025):
yasyāmauṣadhabhūṣaṇadhvanimayī mūrtiḥ parā baindavī dhyeyā
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287873 (0.028):
yasyāmauṣadhabhūṣaṇadhvanimayī mūrtiḥ parā baindavī JsSpst_18a
śaṅkaramantratantraniratais+jñānakriyāṅgī śivā /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948647 (0.021):
yasyāmauṣadhabhūṣaṇadhvanimayī mūrtiḥ parā baindavī $ dhyeyā / śaṅkaramantratantraniratairjñānakriyāṅgī śivā &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371282 (0.021):
yasyāmauṣadhabhūṣaṇadhvanimayī mūrtiḥ parā baindavī dhyeyā / śaṅkaramantratantraniratairjñānakriyāṅgī śivā /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287497 (0.053):
dhyeyaḥ sa pūjyaḥ śivaliṅgamadhye JsSpst_9d / dhyeyā śaṅkaramantratantraniratairjñānakriyāṅgī śivā JsSpst_18b
JsSpst_18cd: sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā nādākhyāya
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948662 (0.0):
śaṅkaramantratantraniratairjñānakriyāṅgī śivā & / sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā % nādākhyāya sadāśivāya
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288234 (0.0):
sarvasmāccharaṇamahaṃ śarvaṃ bahurūpiṇaṃ vande JsSpst_28/b / sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā JsSpst_18c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371297 (0.0):
śaṅkaramantratantraniratairjñānakriyāṅgī śivā / / sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā nādākhyāya sadāśivāya
sadāśivāya mahate śāntāya tasmai namas+ // JsSpst_18 / / JsSpst_19ab: dhyeyas+sadā gaganamaṇḍalamadhyavartī
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948673 (0.0):
sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā % nādākhyāya sadāśivāya / mahate śāntāya tasmai namaḥ // JsSpst_18 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371308 (0.0):
sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā nādākhyāya sadāśivāya / mahate śāntāya tasmai namaḥ // JsSpst_18 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287561 (0.015):
narākāraṃ namāmyaham JsSpst_23d / nādākhyāya sadāśivāya mahate śāntāya tasmai namaḥ JsSpst_18d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287480 (0.019):
dhyeyaṃ sadā munivarairapavargasiddhyai JsSpst_3c / dhyeyaḥ sadā gaganamaṇḍalamadhyavartī JsSpst_19a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9349022 (0.049):
śuddhāya+amalatejase ca mahate tasmai parasmai namas+ // JsSpst_31 / / JsSpst_32ab:
nirvighnaśuddhaśivayogihṛdambujasthas+ /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948677 (0.0):
dhyeyaḥ sadā gaganamaṇḍalamadhyavartī $ / nirvighnaśuddhaśivayogihṛdambujasthaḥ &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287575 (0.0):
nityaṃ nirastaviṣayaiḥ paramārthadṛgbhiḥ JsSpst_6b / nirvighnaśuddhaśivayogihṛdambujasthaḥ JsSpst_19b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371312 (0.0):
dhyeyaḥ sadā gaganamaṇḍalamadhyavartī / nirvighnaśuddhaśivayogihṛdambujasthaḥ /
JsSpst_19cd: / īśordhvaniṣkalaśivāntavapus+sadeśas+bindus+svarodbhavakalābhuvaneśagarbhas+
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287101 (1.192):
īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena sarvaprabhor JsSpst_22a / īśordhvaniṣkalaśivāntavapuḥ sadeśo JsSpst_19c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948694 (0.017):
īśordhvaniṣkalaśivāntavapuḥ sadeśo % binduḥ / svarodbhavakalābhuvaneśagarbhaḥ // JsSpst_19 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287698 (0.017):
bālayauvanavṛddhastrī- JsSpst_23c / binduḥ svarodbhavakalābhuvaneśagarbhaḥ JsSpst_19d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371329 (0.017):
īśordhvaniṣkalaśivāntavapuḥ sadeśo binduḥ svarodbhavakalābhuvaneśagarbhaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948684 (0.031):
nirvighnaśuddhaśivayogihṛdambujasthaḥ & / īśordhvaniṣkalaśivāntavapuḥ sadeśo % binduḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371319 (0.031):
nirvighnaśuddhaśivayogihṛdambujasthaḥ / / īśordhvaniṣkalaśivāntavapuḥ sadeśo binduḥ svarodbhavakalābhuvaneśagarbhaḥ
// JsSpst_19 / / JsSpst_20ab: yas+asau+īśānamūrdhā
naramukhakamalas+aghorahṛd+vāmaguhyas+sadyomūrtis+pureśānanahṛdayapadas+ṣaḍvidhādhvasvarūpas+
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948711 (0.030):
yo 'sāvīśānamūrdhā naramukhakamalo 'ghorahṛdvāmaguhyaḥ $ sadyomūrtiḥ / pureśānanahṛdayapadaḥ ṣaḍvidhādhvasvarūpaḥ &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288166 (0.030):
sadyomūrtiḥ pureśānanahṛdayapadaḥ ṣaḍvidhādhvasvarūpaḥ JsSpst_20b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371346 (0.030):
yo 'sāvīśānamūrdhā naramukhakamalo 'ghorahṛdvāmaguhyaḥ sadyomūrtiḥ / pureśānanahṛdayapadaḥ ṣaḍvidhādhvasvarūpaḥ /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948699 (0.062):
yo 'sāvīśānamūrdhā naramukhakamalo 'ghorahṛdvāmaguhyaḥ $ sadyomūrtiḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287904 (0.062):
yo 'sāvīśānamūrdhā naramukhakamalo 'ghorahṛdvāmaguhyaḥ JsSpst_20a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371334 (0.062):
yo 'sāvīśānamūrdhā naramukhakamalo 'ghorahṛdvāmaguhyaḥ sadyomūrtiḥ
JsSpst_20cd: / bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehas+kriyecchādṛṅmāsārdhāmbakam+tam+kabilagatam+aham+naumi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948721 (0.0):
bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehaḥ kriyecchā- %
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948733 (0.0):
bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehaḥ kriyecchā- %
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287428 (0.0):
dṛṅmāsārdhāmbakaṃ taṃ kabilagatamahaṃ naumi vidyāśarīram JsSpst_20d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287778 (0.0):
bhānugadhvanisīrabhāskarasenduvṛttahalākṛtiḥ JsSpst_33b / bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehaḥ kriyecchā- JsSpst_20c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371356 (0.0):
bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehaḥ kriyecchā- dṛṅmāsārdhāmbakaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371368 (0.0):
bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehaḥ kriyecchā- dṛṅmāsārdhāmbakaṃ
vidyāśarīram // JsSpst_20 / / JsSpst_21ab: / śvetāsṛkkṛṣṇapītasphaṭikaśaśisuvarṇāruṇālyagnivarṇais+brahmāṅgais+vyaktamūrtis+bhavaharaśivasaṃyogatas+sphāṭikābhas+
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948745 (0.0):
dṛṅmāsārdhāmbakaṃ taṃ kabilagatamahaṃ naumi vidyāśarīram // JsSpst_20 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287429 (0.0):
dṛṅmāsārdhāmbakaṃ taṃ kabilagatamahaṃ naumi vidyāśarīram JsSpst_20d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288151 (0.0):
śrīmanmūlamanūtthanādaśikhayā brahmādisādāśiva- JsSpst_31a / śvetāsṛkkṛṣṇapītasphaṭikaśaśisuvarṇāruṇālyagnivarṇair JsSpst_21a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371380 (0.0):
taṃ kabilagatamahaṃ naumi vidyāśarīram // JsSpst_20 //
JsSpst_21cd: / aikyāt+mantrārthayos+iti+akhilaśivamateṣu+āha+sarvārthahetus+vaktrāṇām+varṇabhedas+cidacidadhipates+citram+etat+svarūpam
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948767 (0.047):
aikyānmantrārthayorityakhilaśivamateṣvāhasarvārthahetur % vaktrāṇāṃ / varṇabhedaścidacidadhipateścitrametatsvarūpam // JsSpst_21 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371402 (0.047):
aikyānmantrārthayorityakhilaśivamateṣvāhasarvārthahetur vaktrāṇāṃ / varṇabhedaścidacidadhipateścitrametatsvarūpam // JsSpst_21 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287124 (0.060):
ekaivārthata īśaśaktiramitā yānekarūpā śivā JsSpst_2a / aikyānmantrārthayorityakhilaśivamateṣvāhasarvārthahetur JsSpst_21c
// JsSpst_21 / / JsSpst_22ab: īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948778 (0.0):
varṇabhedaścidacidadhipateścitrametatsvarūpam // JsSpst_21 // / īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena sarvaprabhor $ vyāptaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287093 (0.0):
īśānaṃ sarvāsāṃ vidyānāmīśvaraṃ ca bhūtānām JsSpst_26/a / īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena sarvaprabhor JsSpst_22a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371413 (0.0):
varṇabhedaścidacidadhipateścitrametatsvarūpam // JsSpst_21 // / īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena sarvaprabhor vyāptaṃ vaktracatuṣṭayaṃ
sarvaprabhos+vyāptam+vaktracatuṣṭayam+puruṣahṛdguhyājamantrātmakam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948786 (0.0):
īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena sarvaprabhor $ vyāptaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288048 (0.0):
vyāptaṃ vaktracatuṣṭayaṃ puruṣahṛdguhyājamantrātmakam JsSpst_22b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371421 (0.0):
īśānena viyanmayena dhavalaprakhyena sarvaprabhor vyāptaṃ vaktracatuṣṭayaṃ
JsSpst_22cd: / tena+idam+dhavalaprabham+śivavidas+pūrvādikāṣṭhābhṛtām+varṇānugrahahetutas+pratimukham+pītādivarṇam+vidus+
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948800 (0.059):
tenedaṃ dhavalaprabhaṃ śivavidaḥ pūrvādikāṣṭhābhṛtāṃ % varṇānugrahahetutaḥ / pratimukhaṃ pītādivarṇaṃ viduḥ // JsSpst_22 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287975 (0.059):
varṇānugrahahetutaḥ pratimukhaṃ pītādivarṇaṃ viduḥ JsSpst_22d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371438 (0.059):
tenedaṃ dhavalaprabhaṃ śivavidaḥ pūrvādikāṣṭhābhṛtāṃ varṇānugrahahetutaḥ / pratimukhaṃ pītādivarṇaṃ viduḥ // JsSpst_22 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948792 (0.064):
tenedaṃ dhavalaprabhaṃ śivavidaḥ pūrvādikāṣṭhābhṛtāṃ % varṇānugrahahetutaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287392 (0.064):
tenedaṃ dhavalaprabhaṃ śivavidaḥ pūrvādikāṣṭhābhṛtāṃ JsSpst_22c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371427 (0.064):
tenedaṃ dhavalaprabhaṃ śivavidaḥ pūrvādikāṣṭhābhṛtāṃ varṇānugrahahetutaḥ
// JsSpst_22 / / JsSpst_23ab: īśatatpuruṣāghoravāmājavadanam+śivam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287072 (0.042):
āvāhanaṃ svātmani citprakāśas tatra sthitiḥ sthāpanamīśvarasya JsSpst_36/a / īśatatpuruṣāghora- JsSpst_23a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948810 (0.046):
pratimukhaṃ pītādivarṇaṃ viduḥ // JsSpst_22 // / īśatatpuruṣāghora- $ vāmājavadanaṃ śivam &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371445 (0.046):
pratimukhaṃ pītādivarṇaṃ viduḥ // JsSpst_22 // / īśatatpuruṣāghora- vāmājavadanaṃ śivam /
JsSpst_23cd: bālayauvanavṛddhastrīnarākāram+namāmi+aham // JsSpst_23 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948819 (0.026):
īśatatpuruṣāghora- $ vāmājavadanaṃ śivam & / bālayauvanavṛddhastrī- % narākāraṃ namāmyaham // JsSpst_23 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371454 (0.026):
īśatatpuruṣāghora- vāmājavadanaṃ śivam / / bālayauvanavṛddhastrī- narākāraṃ namāmyaham // JsSpst_23 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287553 (0.028):
namo 'stu saṃjñānahṛde bhavāya namo guṇaiśvaryaviśiṣṭamūrtaye JsSpst_37/a / narākāraṃ namāmyaham JsSpst_23d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287690 (0.047):
balapramathanaṃ sarvabhūtadamanaṃ manonmanamahaṃ vande JsSpst_29/b / bālayauvanavṛddhastrī- JsSpst_23c
JsSpst_24ab: / triśūlakhaṭvāṅgadharas+saśaktis+varābjahastas+abhayapāṇis+īśas+ /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287900 (0.054):
yugānanānvarābhayatriśūlaśaktiyukkarān JsSpst_41c
JsSpst_24cd: sendīvarāhis+ḍamaruprasaktas+sabījapūras+subhagas+akṣasūtrī
// JsSpst_24 / / JsSpst_25ab: bodhānandamayī / vibhos+bhavabhayapradhvaṃsakṛt+śaktayas+tisras+tās+pariṇāmatas+ca
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948851 (0.040):
sendīvarāhirḍamaruprasaktaḥ % sabījapūraḥ subhago 'kṣasūtrī // JsSpst_24 / bodhānandamayī vibhorbhavabhayapradhvaṃsakṛcchaktayas $ tisrastāḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371486 (0.040):
sendīvarāhirḍamaruprasaktaḥ sabījapūraḥ subhago 'kṣasūtrī // JsSpst_24 // / bodhānandamayī vibhorbhavabhayapradhvaṃsakṛcchaktayas tisrastāḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287714 (0.053):
bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane JsSpst_31c / bodhānandamayī vibhorbhavabhayapradhvaṃsakṛcchaktayas JsSpst_25a
vivṛtis+niḥśeṣabījasya hi / / JsSpst_25cd: tapūrṇam+prakṛtis+kalādyabhimukhī
dīrghā+akṣasūtram+manas+śambhos+astranikāyas+āgamaparais+jñeyas+paras+nāparas+
// JsSpst_25 / / JsSpst_26ab: īśānam+sarvāsām+vidyānām+īśvaram+ca bhūtānām /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948879 (0.0):
śambhorastranikāya āgamaparairjñeyaḥ paro nāparaḥ // JsSpst_25 // / īśānaṃ sarvāsāṃ vidyānāmīśvaraṃ ca bhūtānām /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287087 (0.0):
īśāgnyarcanamarpaṇaṃ kṣapayituṃ bandhatrayaṃ karmaṇo JsSpst_45c / īśānaṃ sarvāsāṃ vidyānāmīśvaraṃ ca bhūtānām JsSpst_26/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371516 (0.0):
āgamaparairjñeyaḥ paro nāparaḥ // JsSpst_25 // / īśānaṃ sarvāsāṃ vidyānāmīśvaraṃ ca bhūtānām /*
JsSpst_26cd: brahmādhipatim+brahmatvāt+niṣkalarūpam+sadāśivam+naumi //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287751 (0.028):
brahmādhipatiṃ brahmatvānniṣkalarūpaṃ sadāśivaṃ naumi JsSpst_26/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371525 (0.028):
īśānaṃ sarvāsāṃ vidyānāmīśvaraṃ ca bhūtānām /* / brahmādhipatiṃ brahmatvānniṣkalarūpaṃ sadāśivaṃ naumi // JsSpst_26 //*
JsSpst_27ab: tatpuruṣam+bhaktānām+śaivajñānapradam+mahadevam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287319 (0.0):
tattvāntavyāpisādāśivaviśadapadaṃ bhāvayannātmarūpam JsSpst_7b / tatpuruṣaṃ bhaktānāṃ śaivajñānapradaṃ mahadevam JsSpst_27/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371531 (0.0):
brahmādhipatiṃ brahmatvānniṣkalarūpaṃ sadāśivaṃ naumi // JsSpst_26 //* / tatpuruṣaṃ bhaktānāṃ śaivajñānapradaṃ mahadevam /*
JsSpst_27cd: rudram+śivatvasiddhyai tattvaprerakam+aham+vande // JsSpst_27
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287928 (0.0):
yo hi vetti paraṃ śivaṃ śiva eva so 'stra na saṃśayaḥ JsSpst_44d / rudraṃ śivatvasiddhyai tattvaprerakamahaṃ vande JsSpst_27/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371539 (0.0):
tatpuruṣaṃ bhaktānāṃ śaivajñānapradaṃ mahadevam /* / rudraṃ śivatvasiddhyai tattvaprerakamahaṃ vande // JsSpst_27 //*
JsSpst_28ab: atha ghoram+aghoram+paśupāśanirākaraṇam+ghoraghorataram /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371549 (0.0):
atha ghoramaghoraṃ paśupāśanirākaraṇaṃ ghoraghorataram /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23286995 (0.052):
atha ghoramaghoraṃ paśupāśanirākaraṇaṃ ghoraghorataram JsSpst_28/a
(this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371556 (0.0):
atha ghoramaghoraṃ paśupāśanirākaraṇaṃ ghoraghorataram /* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348963 (0.0):
JsSpst_29 / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348979 (0.0):
JsSpst_30ab: sadyojātam+sarvajñam+praṇatānām+bhavabhayāpaharam / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013303 (0.028):
triṣṭubh. The second line appears to be missing a syllable. It is probably
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371590 (0.029):
balapramathanaṃ sarvabhūtadamanaṃ manonmanamahaṃ vande // JsSpst_29 //* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371605 (0.031):
sadyojātaṃ sarvajñaṃ praṇatānāṃ bhavabhayāpaharam /* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977786 (0.031):
%% \Kir\ 51:49cd; Brunner points out that the line is / %% also to be found as Uttarakāmika 37:61cd.
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 975326 (0.034):
%% liṅgas given as an appendix that Bhatt holds to be from a later part of
JsSpst_28cd: sarvasmāt+śaraṇam+aham+śarvam+bahurūpiṇam+vande // JsSpst_28
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288227 (0.0):
sarvamantrapatiṃ prāsādamahaṃ nato 'smi ṣaḍadhvagam JsSpst_34d / sarvasmāccharaṇamahaṃ śarvaṃ bahurūpiṇaṃ vande JsSpst_28/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371564 (0.0):
sarvasmāccharaṇamahaṃ śarvaṃ bahurūpiṇaṃ vande // JsSpst_28 //*
JsSpst_29ab: vāmam+jyeṣṭham+raudram+kalavikaraṇam+balavikaraṇam+kāntam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287985 (0.0):
varṇānugrahahetutaḥ pratimukhaṃ pītādivarṇaṃ viduḥ JsSpst_22d / vāmaṃ jyeṣṭhaṃ raudraṃ kalavikaraṇaṃ balavikaraṇaṃ kāntam JsSpst_29/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371573 (0.032):
sarvasmāccharaṇamahaṃ śarvaṃ bahurūpiṇaṃ vande // JsSpst_28 //* / vāmaṃ jyeṣṭhaṃ raudraṃ kalavikaraṇaṃ balavikaraṇaṃ kāntam /*
JsSpst_29cd: balapramathanam+sarvabhūtadamanam+manonmanam+aham+vande //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287686 (0.0):
prātaḥ smarāmi hṛdayābjasvamadhyasaṃsthaṃ JsSpst_3a / balapramathanaṃ sarvabhūtadamanaṃ manonmanamahaṃ vande JsSpst_29/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371583 (0.0):
vāmaṃ jyeṣṭhaṃ raudraṃ kalavikaraṇaṃ balavikaraṇaṃ kāntam /* / balapramathanaṃ sarvabhūtadamanaṃ manonmanamahaṃ vande // JsSpst_29 //*
(this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371591 (0.0):
balapramathanaṃ sarvabhūtadamanaṃ manonmanamahaṃ vande // JsSpst_29 //* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348924 (0.0):
JsSpst_28ab: atha ghoram+aghoram+paśupāśanirākaraṇam+ghoraghorataram / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013303 (0.028):
triṣṭubh. The second line appears to be missing a syllable. It is probably
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371605 (0.031):
sadyojātaṃ sarvajñaṃ praṇatānāṃ bhavabhayāpaharam /* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977786 (0.031):
%% \Kir\ 51:49cd; Brunner points out that the line is / %% also to be found as Uttarakāmika 37:61cd.
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371556 (0.033):
atha ghoramaghoraṃ paśupāśanirākaraṇaṃ ghoraghorataram /* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 975326 (0.034):
%% liṅgas given as an appendix that Bhatt holds to be from a later part of
JsSpst_30ab: sadyojātam+sarvajñam+praṇatānām+bhavabhayāpaharam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371598 (0.0):
sadyojātaṃ sarvajñaṃ praṇatānāṃ bhavabhayāpaharam /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288159 (0.048):
śvetāsṛkkṛṣṇapītasphaṭikaśaśisuvarṇāruṇālyagnivarṇair JsSpst_21a / sadyojātaṃ sarvajñaṃ praṇatānāṃ bhavabhayāpaharam JsSpst_30/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348924 (0.060):
(this half-line appears to be unmetrical āryā) / JsSpst_28cd: sarvasmāt+śaraṇam+aham+śarvam+bahurūpiṇam+vande // JsSpst_28
(this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371606 (0.0):
sadyojātaṃ sarvajñaṃ praṇatānāṃ bhavabhayāpaharam /* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348924 (0.0):
JsSpst_28ab: atha ghoram+aghoram+paśupāśanirākaraṇam+ghoraghorataram / / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013303 (0.028):
triṣṭubh. The second line appears to be missing a syllable. It is probably
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371590 (0.029):
balapramathanaṃ sarvabhūtadamanaṃ manonmanamahaṃ vande // JsSpst_29 //* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977786 (0.031):
%% \Kir\ 51:49cd; Brunner points out that the line is / %% also to be found as Uttarakāmika 37:61cd.
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371556 (0.033):
atha ghoramaghoraṃ paśupāśanirākaraṇaṃ ghoraghorataram /* / (this half-line appears to be unmetrical āryā)
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 975326 (0.034):
%% liṅgas given as an appendix that Bhatt holds to be from a later part of
JsSpst_30cd: atibhavayojakam+amalam+bhavodbhavam+naumi jagadadhipam //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948979 (0.042):
atibhavayojakamamalaṃ bhavodbhavaṃ naumi jagadadhipam // JsSpst_30 //* / śrīmanmūlamanūtthanādaśikhayā brahmādisādāśiva- $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371614 (0.042):
(this half-line appears to be unmetrical āryā) / atibhavayojakamamalaṃ bhavodbhavaṃ naumi jagadadhipam // JsSpst_30 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23286984 (0.044):
aṇoraṇīyānbhavabhīrubhiḥ saḥ JsSpst_9b / atibhavayojakamamalaṃ bhavodbhavaṃ naumi jagadadhipam JsSpst_30/b
JsSpst_31ab: śrīmanmūlamanūtthanādaśikhayā
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948984 (0.0):
atibhavayojakamamalaṃ bhavodbhavaṃ naumi jagadadhipam // JsSpst_30 //* / śrīmanmūlamanūtthanādaśikhayā brahmādisādāśiva- $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288138 (0.0):
śaive jyotiṣi yaḥ karoti puruṣo muktaḥ sa evākṣayaḥ JsSpst_12d / śrīmanmūlamanūtthanādaśikhayā brahmādisādāśiva- JsSpst_31a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371620 (0.0):
atibhavayojakamamalaṃ bhavodbhavaṃ naumi jagadadhipam // JsSpst_30 //* / śrīmanmūlamanūtthanādaśikhayā brahmādisādāśiva-
brahmādisādāśivasthānatyāgagatikramordhvavilasadvyomāntasaṃsthāya te /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948997 (0.0):
śrīmanmūlamanūtthanādaśikhayā brahmādisādāśiva- $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288140 (0.0):
śrīmanmūlamanūtthanādaśikhayā brahmādisādāśiva- JsSpst_31a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288291 (0.0):
sendīvarāhirḍamaruprasaktaḥ JsSpst_24c / sthānatyāgagatikramordhvavilasadvyomāntasaṃsthāya te JsSpst_31b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371631 (0.0):
sthānatyāgagatikramordhvavilasadvyomāntasaṃsthāya te /
JsSpst_31cd: bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949006 (0.0):
sthānatyāgagatikramordhvavilasadvyomāntasaṃsthāya te & / bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane % śuddhāyāmalatejase ca
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287708 (0.0):
binduḥ svarodbhavakalābhuvaneśagarbhaḥ JsSpst_19d / bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane JsSpst_31c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371640 (0.0):
sthānatyāgagatikramordhvavilasadvyomāntasaṃsthāya te / / bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane śuddhāyāmalatejase ca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4629219 (0.057):
nityāya cāpyaliṅgāya sūkṣmāya cetarāya ca / / śuddhāya vibhave caiva tubhyaṃ nityātmane namaḥ // BndP_2,72.193 //
śuddhāya+amalatejase ca mahate tasmai parasmai namas+ // JsSpst_31 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949010 (0.0):
bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane % śuddhāyāmalatejase ca
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371644 (0.0):
bodhānandamayāya sarvavibhave nityāya viśvātmane śuddhāyāmalatejase ca
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288114 (0.010):
śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān JsSpst_41a / śuddhāyāmalatejase ca mahate tasmai parasmai namaḥ JsSpst_31d
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7067452 (0.043):
nirvikārāya satyāya nityāyāmalatejase / / namaḥ śivāya śāntāya brahmaṇe liṅgamūrtaye // KūrmP_1,25.86 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348638 (0.049):
sadāśivāya mahate śāntāya tasmai namas+ // JsSpst_18 / / JsSpst_19ab: dhyeyas+sadā gaganamaṇḍalamadhyavartī
JsSpst_32ab: / candrayugmaguṇārthamātratadardhataddalaṣoḍaśadvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949019 (0.0):
mahate tasmai parasmai namaḥ // JsSpst_31 // / candrayugmaguṇārthamātratadardhataddalaṣoḍaśa- $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287204 (0.0):
cakre bhaktyā bhuktaye muktaye ca JsSpst_47d / candrayugmaguṇārthamātratadardhataddalaṣoḍaśa- JsSpst_32a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287448 (0.0):
dvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā JsSpst_32b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371653 (0.0):
mahate tasmai parasmai namaḥ // JsSpst_31 // / candrayugmaguṇārthamātratadardhataddalaṣoḍaśa-
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949027 (0.038):
candrayugmaguṇārthamātratadardhataddalaṣoḍaśa- $ / dvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371661 (0.038):
candrayugmaguṇārthamātratadardhataddalaṣoḍaśa- / dvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā /
JsSpst_32cd: darśaneṣukarāṃśabhāvamitā+unmanī param+āsanam+yasya
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287415 (0.0):
tvatpūjanaṃ nātra vilomato 'stu JsSpst_13d / darśaneṣukarāṃśabhāvamitonmanī paramāsanaṃ JsSpst_32c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949038 (0.036):
dvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā & / darśaneṣukarāṃśabhāvamitonmanī paramāsanaṃ % yasya taṃ praṇato 'smi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371672 (0.036):
dvyuttaratridaśābdhiṣaṣṭibhujaṅgamaśravaṇakṣamā / / darśaneṣukarāṃśabhāvamitonmanī paramāsanaṃ yasya taṃ praṇato 'smi
tam+praṇatas+asmi niṣkalam+avyayam+paramam+śivam // JsSpst_32 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949044 (0.0):
darśaneṣukarāṃśabhāvamitonmanī paramāsanaṃ % yasya taṃ praṇato 'smi / niṣkalamavyayaṃ paramaṃ śivam // JsSpst_32 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287866 (0.0):
yasminnavasthānakaraṃ visargaṃ JsSpst_46c / yasya taṃ praṇato 'smi niṣkalamavyayaṃ paramaṃ śivam JsSpst_32d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371678 (0.0):
darśaneṣukarāṃśabhāvamitonmanī paramāsanaṃ yasya taṃ praṇato 'smi / niṣkalamavyayaṃ paramaṃ śivam // JsSpst_32 //
JsSpst_33ab: / ādipañcamamṛtyubhūṣaṇacandrakhaṇḍaguṇāśradṛgbhānugadhvanisīrabhāskarasenduvṛttahalākṛtis+
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949060 (0.0):
niṣkalamavyayaṃ paramaṃ śivam // JsSpst_32 // / ādipañcamamṛtyubhūṣaṇacandrakhaṇḍaguṇāśradṛg- $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287049 (0.0):
aśuddhatattvaughabahiṣkriyārthaṃ JsSpst_46a / ādipañcamamṛtyubhūṣaṇacandrakhaṇḍaguṇāśradṛg- JsSpst_33a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287768 (0.0):
bhānugadhvanisīrabhāskarasenduvṛttahalākṛtiḥ JsSpst_33b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371694 (0.0):
niṣkalamavyayaṃ paramaṃ śivam // JsSpst_32 // / ādipañcamamṛtyubhūṣaṇacandrakhaṇḍaguṇāśradṛg-
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23046741 (0.062):
(prāśastyāprāśastyayorguṇadoṣavatvarūpatvakhaṇḍanam) sa hi na
JsSpst_33cd: sāṃśumattriśikhadvibimbagatadvikubjagas+unmanā pātu
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371704 (0.040):
sāṃśumattriśikhadvibimbagatadvikubjaga unmanā pātu vaḥ sakalāparaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949070 (0.057):
sāṃśumattriśikhadvibimbagatadvikubjaga unmanā % pātu vaḥ sakalāparaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288258 (0.061):
sāṃśumattriśikhadvibimbagatadvikubjaga unmanā JsSpst_33c
vas+sakalāparas+sakalākalas+sakalas+śivas+ // JsSpst_33 /
JsSpst_34ab: / niṣkalam+śivarudrapudgalabhūṣaṇārdhahimāṃśumadrodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949083 (0.0):
sakalākalaḥ sakalaḥ śivaḥ // JsSpst_33 // / niṣkalaṃ śivarudrapudgalabhūṣaṇārdhahimāṃśumad- $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287581 (0.0):
nirvighnaśuddhaśivayogihṛdambujasthaḥ JsSpst_19b / niṣkalaṃ śivarudrapudgalabhūṣaṇārdhahimāṃśumad- JsSpst_34a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287937 (0.0):
rodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam JsSpst_34b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371728 (0.0):
niṣkalaṃ śivarudrapudgalabhūṣaṇārdhahimāṃśumad-
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371716 (1.192):
sakalākalaḥ sakalaḥ śivaḥ // JsSpst_33 // / niṣkalaṃ śivarudrapudgalabhūṣaṇārdhahimāṃśumad-
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949095 (0.029):
rodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam &
JsSpst_34cd: / śaṅkaram+vasusāgarāṅgulacāriṇam+rasaśūnyagam+sarvamantrapatim+prāsādam+aham+natas+asmi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949111 (0.0):
rodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam & / śaṅkaraṃ vasusāgarāṅgulacāriṇaṃ rasaśūnyagaṃ % sarvamantrapatiṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288075 (0.0):
śaktimaṇḍalasaṅghayuktamahaṃ namāmi śivāsanam JsSpst_14d / śaṅkaraṃ vasusāgarāṅgulacāriṇaṃ rasaśūnyagaṃ JsSpst_34c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371736 (0.0):
rodhidaṇḍatadantaśakticatuṣṭayeśvarayoginam / / śaṅkaraṃ vasusāgarāṅgulacāriṇaṃ rasaśūnyagaṃ sarvamantrapatiṃ prāsādamahaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371744 (0.0):
śaṅkaraṃ vasusāgarāṅgulacāriṇaṃ rasaśūnyagaṃ sarvamantrapatiṃ prāsādamahaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288217 (0.042):
sarvamantrapatiṃ prāsādamahaṃ nato 'smi ṣaḍadhvagam JsSpst_34d
ṣaḍadhvagam // JsSpst_34 / / JsSpst_35ab: / cidvyaktisaṃsthityavalokarodhais+mudrottarais+aṅgaśivaikabhāvais+ /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949116 (0.041):
prāsādamahaṃ nato 'smi ṣaḍadhvagam // JsSpst_34 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288218 (0.041):
sarvamantrapatiṃ prāsādamahaṃ nato 'smi ṣaḍadhvagam JsSpst_34d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371749 (0.041):
śaṅkaraṃ vasusāgarāṅgulacāriṇaṃ rasaśūnyagaṃ sarvamantrapatiṃ prāsādamahaṃ / nato 'smi ṣaḍadhvagam // JsSpst_34 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287224 (0.054):
candrārkamārgavirahoditacitsvarūpam JsSpst_3b / cidvyaktisaṃsthityavalokarodhair mudrottarairaṅgaśivaikabhāvaiḥ
JsSpst_35cd: pādācamārghyaprasavapradānais+tvadarcanam+janmaphalam+maheśa
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287630 (0.024):
pātu vaḥ sakalāparaḥ sakalākalaḥ sakalaḥ śivaḥ JsSpst_33d / pādācamārghyaprasavapradānais tvadarcanaṃ janmaphalaṃ maheśa JsSpst_35/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371768 (0.024):
pādācamārghyaprasavapradānais tvadarcanaṃ janmaphalaṃ maheśa // JsSpst_35
// JsSpst_35 / / JsSpst_36ab: āvāhanam+svātmani citprakāśas+tatra
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371769 (0.034):
pādācamārghyaprasavapradānais tvadarcanaṃ janmaphalaṃ maheśa // JsSpst_35 / āvāhanaṃ svātmani citprakāśas tatra sthitiḥ sthāpanamīśvarasya /*
sthitis+sthāpanam+īśvarasya / / JsSpst_36cd: sānnidhyam+ātmeśvarasannidhānam+saṃrodhanam+svasya śive
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288243 (0.0):
sarvaiśvaryasukhapradā nirupamā sādāśivī nirmalā JsSpst_18c / sānnidhyamātmeśvarasannidhānaṃ saṃrodhanaṃ svasya śive nirodhaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371784 (0.0):
āvāhanaṃ svātmani citprakāśas tatra sthitiḥ sthāpanamīśvarasya /* / sānnidhyamātmeśvarasannidhānaṃ saṃrodhanaṃ svasya śive nirodhaḥ //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287067 (0.063):
āvāhanaṃ svātmani citprakāśas tatra sthitiḥ sthāpanamīśvarasya JsSpst_36/a
nirodhas+ // JsSpst_36 / / JsSpst_37ab: namas+astu saṃjñānahṛde bhavāya
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287544 (0.049):
namo 'stu saṃjñānahṛde bhavāya namo guṇaiśvaryaviśiṣṭamūrtaye JsSpst_37/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371791 (0.049):
namo 'stu saṃjñānahṛde bhavāya namo guṇaiśvaryaviśiṣṭamūrtaye /*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpxu.htm.txt) 9348485 (0.057):
JsSpst_13cd: siddhāntamārgasthitasādhakānām+tvatpūjanam+nātra / vilomatas+astu // JsSpst_13 / / JsSpst_14ab:
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288244 (0.061):
sānnidhyamātmeśvarasannidhānaṃ saṃrodhanaṃ svasya śive nirodhaḥ / JsSpst_36/b / sālaṅkārasadāśivasya vidhivaddhūpapradānaṃ tvaṇor JsSpst_40c
namas+guṇaiśvaryaviśiṣṭamūrtaye / / JsSpst_37cd: namas+aparādhīnavaśitvarūpaśikhāya tejaḥkavacātmane namas+ //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287529 (0.0):
namaḥ śivāṅgasambhavānhṛdādimantravigrahān JsSpst_41d / namo 'parādhīnavaśitvarūpaśikhāya tejaḥkavacātmane namaḥ JsSpst_37/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371807 (0.0):
namo 'parādhīnavaśitvarūpaśikhāya tejaḥkavacātmane namaḥ // JsSpst_37 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287549 (0.021):
namo 'stu saṃjñānahṛde bhavāya namo guṇaiśvaryaviśiṣṭamūrtaye JsSpst_37/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371795 (0.021):
namo 'stu saṃjñānahṛde bhavāya namo guṇaiśvaryaviśiṣṭamūrtaye /*
JsSpst_38ab: namas+paśūnām+malakṛtanakṣamāsahapratāpāstradharāya śūline /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287507 (0.0):
dhyeyā śaṅkaramantratantraniratairjñānakriyāṅgī śivā JsSpst_18b / namaḥ paśūnāṃ malakṛtanakṣamāsahapratāpāstradharāya śūline JsSpst_38/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371817 (0.0):
namo 'parādhīnavaśitvarūpaśikhāya tejaḥkavacātmane namaḥ // JsSpst_37 //* / namaḥ paśūnāṃ malakṛtanakṣamāsahapratāpāstradharāya śūline /*
JsSpst_38cd: namas+avikārāya ṣaḍaṅgamūrtaye sadāśivāya+amṛtarūpiṇe namas+
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287537 (0.042):
namo 'vikārāya ṣaḍaṅgamūrtaye sadāśivāyāmṛtarūpiṇe namaḥ JsSpst_38/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371825 (0.042):
namaḥ paśūnāṃ malakṛtanakṣamāsahapratāpāstradharāya śūline /* / namo 'vikārāya ṣaḍaṅgamūrtaye sadāśivāyāmṛtarūpiṇe namaḥ // JsSpst_38 //*
// JsSpst_38 / / JsSpst_39ab: svabhāvaśuddhasya śivasya pādam+ācāmam+ātmīyaviśuddhihetos+ /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288305 (0.025):
snānaṃ svātmamalāpahaṃ śubhamayairgandhaiḥ samālepanaṃ JsSpst_40a / svabhāvaśuddhasya śivasya pādamācāmamātmīyaviśuddhihetoḥ JsSpst_39/a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371830 (0.025):
namo 'vikārāya ṣaḍaṅgamūrtaye sadāśivāyāmṛtarūpiṇe namaḥ // JsSpst_38 //* / svabhāvaśuddhasya śivasya pādamācāmamātmīyaviśuddhihetoḥ /*
JsSpst_39cd: arghyapradānam+kusumārpaṇam+ca sadeśadhāmāptinimittam+etat //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287021 (0.0):
arkādibimbasahitaṃ varayogapīṭham JsSpst_16b / arghyapradānaṃ kusumārpaṇaṃ ca sadeśadhāmāptinimittametat JsSpst_39/b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371845 (0.0):
arghyapradānaṃ kusumārpaṇaṃ ca sadeśadhāmāptinimittametat // JsSpst_39 //*
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949212 (0.029):
arghyapradānaṃ kusumārpaṇaṃ ca sadeśadhāmāptinimittametat // JsSpst_39 //* / snānaṃ svātmamalāpahaṃ śubhamayairgandhaiḥ samālepanaṃ $ sadvastrābharaṇaṃ
JsSpst_40ab: / snānam+svātmamalāpaham+śubhamayais+gandhais+samālepanam+sadvastrābharaṇam+sugandhikusumais+mālābhis+abhyarcanam
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949226 (0.016):
snānaṃ svātmamalāpahaṃ śubhamayairgandhaiḥ samālepanaṃ $ sadvastrābharaṇaṃ / sugandhikusumairmālābhirabhyarcanam &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371859 (0.016):
snānaṃ svātmamalāpahaṃ śubhamayairgandhaiḥ samālepanaṃ sadvastrābharaṇaṃ / sugandhikusumairmālābhirabhyarcanam /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949216 (0.041):
arghyapradānaṃ kusumārpaṇaṃ ca sadeśadhāmāptinimittametat // JsSpst_39 //* / snānaṃ svātmamalāpahaṃ śubhamayairgandhaiḥ samālepanaṃ $ sadvastrābharaṇaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288296 (0.041):
sthānatyāgagatikramordhvavilasadvyomāntasaṃsthāya te JsSpst_31b / snānaṃ svātmamalāpahaṃ śubhamayairgandhaiḥ samālepanaṃ JsSpst_40a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371849 (0.041):
arghyapradānaṃ kusumārpaṇaṃ ca sadeśadhāmāptinimittametat // JsSpst_39 //* / snānaṃ svātmamalāpahaṃ śubhamayairgandhaiḥ samālepanaṃ sadvastrābharaṇaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288176 (0.057):
sadvastrābharaṇaṃ sugandhikusumairmālābhirabhyarcanam JsSpst_40b
JsSpst_40cd: sālaṅkārasadāśivasya / vidhivat+dhūpapradānam+tu+aṇos+bhogārtham+hi sadeśadhāmni
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949241 (0.0):
sālaṅkārasadāśivasya vidhivaddhūpapradānaṃ tvaṇor % bhogārthaṃ hi / sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam // JsSpst_40 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287805 (0.0):
bhogārthaṃ hi sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam JsSpst_40d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288250 (0.0):
JsSpst_36/b / sālaṅkārasadāśivasya vidhivaddhūpapradānaṃ tvaṇor JsSpst_40c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371875 (0.0):
sālaṅkārasadāśivasya vidhivaddhūpapradānaṃ tvaṇor bhogārthaṃ hi / sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam // JsSpst_40 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949233 (0.020):
sugandhikusumairmālābhirabhyarcanam & / sālaṅkārasadāśivasya vidhivaddhūpapradānaṃ tvaṇor % bhogārthaṃ hi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371866 (0.020):
sugandhikusumairmālābhirabhyarcanam / / sālaṅkārasadāśivasya vidhivaddhūpapradānaṃ tvaṇor bhogārthaṃ hi
vimalam+dīpam+śivajñānadam // JsSpst_40 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287809 (0.0):
bhogārthaṃ hi sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam JsSpst_40d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371880 (0.0):
sālaṅkārasadāśivasya vidhivaddhūpapradānaṃ tvaṇor bhogārthaṃ hi / sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam // JsSpst_40 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949247 (0.045):
sālaṅkārasadāśivasya vidhivaddhūpapradānaṃ tvaṇor % bhogārthaṃ hi / sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam // JsSpst_40 //
JsSpst_41ab: / śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān+payodharārkavātavahnisannibhāninekṣaṇān
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949263 (0.0):
sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam // JsSpst_40 // / śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān $
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288106 (0.0):
śambhoḥ pūjāstotrametatpavitram JsSpst_47b / śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān JsSpst_41a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371896 (0.0):
sadeśadhāmni vimalaṃ dīpaṃ śivajñānadam // JsSpst_40 // / śucīśaraktapānilendramṛtyukendusaṃsthitān
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287600 (0.043):
niṣkalaṃ sakalādhvagaṃ paripūrṇamātmasamarpaṇe JsSpst_44b / payodharārkavātavahnisannibhāninekṣaṇān JsSpst_41b
(The Lokapālas. ina=sūrya :: inekṣaṇān = dvādaśākṣān !)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949271 (0.0):
payodharārkavātavahnisannibhāninekṣaṇān & / (The Lokapālas. ina=sūrya :: inekṣaṇān = dvādaśākṣān !)
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371904 (0.0):
payodharārkavātavahnisannibhāninekṣaṇān / / (The Lokapālas. ina=sūrya :: inekṣaṇān = dvādaśākṣān !)
JsSpst_41cd: / yugānanān+varābhayatriśūlaśaktiyukkarān+namas+śivāṅgasambhavān+hṛdādimantravigrahān
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949275 (0.0):
(The Lokapālas. ina=sūrya :: inekṣaṇān = dvādaśākṣān !) / yugānanānvarābhayatriśūlaśaktiyukkarān % namaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287517 (0.0):
namaḥ paśūnāṃ malakṛtanakṣamāsahapratāpāstradharāya śūline JsSpst_38/a / namaḥ śivāṅgasambhavānhṛdādimantravigrahān JsSpst_41d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287897 (0.0):
yaḥ śrīmānyajanaṃ karoti bhavatastasyaiva siddhidvayam JsSpst_1d / yugānanānvarābhayatriśūlaśaktiyukkarān JsSpst_41c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371908 (0.0):
(The Lokapālas. ina=sūrya :: inekṣaṇān = dvādaśākṣān !) / yugānanānvarābhayatriśūlaśaktiyukkarān namaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371919 (0.0):
yugānanānvarābhayatriśūlaśaktiyukkarān namaḥ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949286 (0.035):
yugānanānvarābhayatriśūlaśaktiyukkarān % namaḥ
// JsSpst_41 / / JsSpst_42ab: / bhogāṅgārcanam+ātmanas+śivaguṇaprāptyartham+aikyam+prabhos+aṅgānām+punar+arcakasya
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949300 (0.019):
śivāṅgasambhavānhṛdādimantravigrahān // JsSpst_41 // / bhogāṅgārcanamātmanaḥ śivaguṇaprāptyarthamaikyaṃ prabhor $ aṅgānāṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287796 (0.019):
bhūyaḥ pūjanamīśasannidhikaraṃ samprārthanaṃ sveśayor JsSpst_45a / bhogāṅgārcanamātmanaḥ śivaguṇaprāptyarthamaikyaṃ prabhor JsSpst_42a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371933 (0.019):
śivāṅgasambhavānhṛdādimantravigrahān // JsSpst_41 // / bhogāṅgārcanamātmanaḥ śivaguṇaprāptyarthamaikyaṃ prabhor aṅgānāṃ
śivasaṃyogāya śuddhātmanas+ / / JsSpst_42cd: / tṛptasya+annanivedanāmbumukhavāsādipradānam+manastṛptyartham+śivabhāvamaṅgalakaram+citram+tatrārcāphalam
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949312 (0.0):
bhogāṅgārcanamātmanaḥ śivaguṇaprāptyarthamaikyaṃ prabhor $ aṅgānāṃ / punararcakasya śivasaṃyogāya śuddhātmanaḥ &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949322 (0.0):
tṛptasyānnanivedanāmbumukhavāsādipradānaṃ manas- % tṛptyarthaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287369 (0.0):
tisrastāḥ pariṇāmataśca vivṛtirniḥśeṣabījasya hi JsSpst_25b / tṛptasyānnanivedanāmbumukhavāsādipradānaṃ manas- JsSpst_42c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287380 (0.0):
tṛptyarthaṃ śivabhāvamaṅgalakaraṃ citraṃ tatrārcāphalam JsSpst_42d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371945 (0.0):
bhogāṅgārcanamātmanaḥ śivaguṇaprāptyarthamaikyaṃ prabhor aṅgānāṃ / punararcakasya śivasaṃyogāya śuddhātmanaḥ /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371955 (0.0):
tṛptasyānnanivedanāmbumukhavāsādipradānaṃ manas- tṛptyarthaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23286973 (1.788):
aṅgānāṃ punararcakasya śivasaṃyogāya śuddhātmanaḥ JsSpst_42b
// JsSpst_42 / / JsSpst_43ab: pavitrabhūtasya / pavitradānam+tāpatrayaghnam+sakalārthasiddhyai /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949332 (0.0):
śivabhāvamaṅgalakaraṃ citraṃ tatrārcāphalam // JsSpst_42 // / pavitrabhūtasya pavitradānaṃ $ tāpatrayaghnaṃ sakalārthasiddhyai &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287355 (0.0):
taṃ brahmarandhranilayaṃ niyataṃ smarāmi JsSpst_5d / tāpatrayaghnaṃ sakalārthasiddhyai JsSpst_43b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371965 (0.0):
śivabhāvamaṅgalakaraṃ citraṃ tatrārcāphalam // JsSpst_42 // / pavitrabhūtasya pavitradānaṃ tāpatrayaghnaṃ sakalārthasiddhyai /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287611 (0.014):
parāṅmukhārghyaṃ parameśvarasya JsSpst_46b / pavitrabhūtasya pavitradānaṃ JsSpst_43a
JsSpst_43cd: japas+ca bhaktyā praṇatis+śivasya / brahmendraviṣṇvādipadatvahetus+ // JsSpst_43 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949340 (0.029):
japaśca bhaktyā praṇatiḥ śivasya % brahmendraviṣṇvādipadatvahetuḥ //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371973 (0.029):
japaśca bhaktyā praṇatiḥ śivasya brahmendraviṣṇvādipadatvahetuḥ //
JsSpst_44ab: arcane sakalam+jape / sakalākalam+satatoditam+niṣkalam+sakalādhvagam+paripūrṇam+ātmasamarpaṇe /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287593 (0.0):
niṣkalaṃ śivarudrapudgalabhūṣaṇārdhahimāṃśumad- JsSpst_34a / niṣkalaṃ sakalādhvagaṃ paripūrṇamātmasamarpaṇe JsSpst_44b
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949357 (1.192):
japaśca bhaktyā praṇatiḥ śivasya % brahmendraviṣṇvādipadatvahetuḥ // / JsSpst_43 // / arcane sakalaṃ jape sakalākalaṃ satatoditaṃ $ niṣkalaṃ sakalādhvagaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371990 (1.192):
japaśca bhaktyā praṇatiḥ śivasya brahmendraviṣṇvādipadatvahetuḥ // / JsSpst_43 // / arcane sakalaṃ jape sakalākalaṃ satatoditaṃ niṣkalaṃ sakalādhvagaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287026 (0.032):
arghyapradānaṃ kusumārpaṇaṃ ca sadeśadhāmāptinimittametat JsSpst_39/b / arcane sakalaṃ jape sakalākalaṃ satatoditaṃ JsSpst_44a
JsSpst_44cd: vyomni susphaṭikaprabham+bhavane kalāsahitam+haram+yas+hi
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949366 (0.0):
paripūrṇamātmasamarpaṇe & / vyomni susphaṭikaprabhaṃ bhavane kalāsahitaṃ haraṃ % yo hi vetti paraṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288057 (0.0):
vyomni susphaṭikaprabhaṃ bhavane kalāsahitaṃ haraṃ JsSpst_44c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371999 (0.0):
paripūrṇamātmasamarpaṇe / / vyomni susphaṭikaprabhaṃ bhavane kalāsahitaṃ haraṃ yo hi vetti paraṃ śivaṃ
vetti param+śivam+śivas+eva sas+astra na saṃśayas+ // JsSpst_44 /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949370 (0.032):
vyomni susphaṭikaprabhaṃ bhavane kalāsahitaṃ haraṃ % yo hi vetti paraṃ / śivaṃ śiva eva so 'stra na saṃśayaḥ // JsSpst_44 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372003 (0.032):
vyomni susphaṭikaprabhaṃ bhavane kalāsahitaṃ haraṃ yo hi vetti paraṃ śivaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287916 (0.035):
yo hi vetti paraṃ śivaṃ śiva eva so 'stra na saṃśayaḥ JsSpst_44d
JsSpst_45ab: / bhūyas+pūjanam+īśasannidhikaram+samprārthanam+sveśayos+anyonyam+tu+avalokanāya
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949383 (0.0):
śivaṃ śiva eva so 'stra na saṃśayaḥ // JsSpst_44 // / bhūyaḥ pūjanamīśasannidhikaraṃ samprārthanaṃ sveśayor $ anyonyaṃ
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287786 (0.0):
bhūtāmbhorāśisiddhismarabhujagakalākḷptadehaḥ kriyecchā- JsSpst_20c / bhūyaḥ pūjanamīśasannidhikaraṃ samprārthanaṃ sveśayor JsSpst_45a
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372016 (0.0):
śiva eva so 'stra na saṃśayaḥ // JsSpst_44 // / bhūyaḥ pūjanamīśasannidhikaraṃ samprārthanaṃ sveśayor anyonyaṃ
bhuvane bhogāya sādāśive / / JsSpst_45cd: / īśāgnyarcanam+arpaṇam+kṣapayitum+bandhatrayam+karmaṇas+jñeyam+svātmanivedanam+paraśive
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949396 (0.0):
bhūyaḥ pūjanamīśasannidhikaraṃ samprārthanaṃ sveśayor $ anyonyaṃ / tvavalokanāya bhuvane bhogāya sādāśive &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287080 (0.0):
īśatatpuruṣāghora- JsSpst_23a / īśāgnyarcanamarpaṇaṃ kṣapayituṃ bandhatrayaṃ karmaṇo JsSpst_45c
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372029 (0.0):
bhūyaḥ pūjanamīśasannidhikaraṃ samprārthanaṃ sveśayor anyonyaṃ / tvavalokanāya bhuvane bhogāya sādāśive /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287004 (0.019):
anyonyaṃ tvavalokanāya bhuvane bhogāya sādāśive JsSpst_45b
sthityartham+eva+ātmanas+ // JsSpst_45 / / JsSpst_46ab: / aśuddhatattvaughabahiṣkriyārtham+parāṅmukhārghyam+parameśvarasya /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949410 (0.0):
svātmanivedanaṃ paraśive sthityarthamevātmanaḥ // JsSpst_45 // / aśuddhatattvaughabahiṣkriyārthaṃ $ parāṅmukhārghyaṃ parameśvarasya &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372043 (0.0):
svātmanivedanaṃ paraśive sthityarthamevātmanaḥ // JsSpst_45 // / aśuddhatattvaughabahiṣkriyārthaṃ parāṅmukhārghyaṃ parameśvarasya /
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287042 (1.192):
arcāhomasamādhibhiḥ śivamasau saṃyāti śaivaṃ padam JsSpst_8d / aśuddhatattvaughabahiṣkriyārthaṃ JsSpst_46a
JsSpst_46cd: yasmin+avasthānakaram+visargam+kurvan+sa
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949418 (0.0):
aśuddhatattvaughabahiṣkriyārthaṃ $ parāṅmukhārghyaṃ parameśvarasya & / yasminnavasthānakaraṃ visargaṃ % kurvansa śaivaṃ padamabhyupeti //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372051 (0.0):
aśuddhatattvaughabahiṣkriyārthaṃ parāṅmukhārghyaṃ parameśvarasya / / yasminnavasthānakaraṃ visargaṃ kurvansa śaivaṃ padamabhyupeti // JsSpst_46
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287858 (0.050):
yathāvadātmāśrayavastumantra- JsSpst_13a / yasminnavasthānakaraṃ visargaṃ JsSpst_46c
śaivam+padam+abhyupeti // JsSpst_46 / / JsSpst_47ab: viprottuṅgas+coladeśī ca
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27949422 (0.0):
yasminnavasthānakaraṃ visargaṃ % kurvansa śaivaṃ padamabhyupeti //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23287155 (0.0):
kālopādhivaśāddvijāstvanudinaṃ brāhmyādirūpeṇa tām JsSpst_2b / kurvansa śaivaṃ padamabhyupeti JsSpst_46d
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14372055 (0.0):
yasminnavasthānakaraṃ visargaṃ kurvansa śaivaṃ padamabhyupeti // JsSpst_46
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpiu.htm.txt) 23288010 (0.063):
vidyeśānārūḍhapatrāṣṭakaṃ ca JsSpst_15d / viprottuṅgaścoladeśī ca sūriḥ JsSpst_47a