View original HTML file with complete header information
akārayat kārayitavyadakṣā Ks_7.27c / akāri tatpūrvanibaddhayā tayā Ks_5.10c
akārayat kārayitavyadakṣā Ks_7.27c / akāri tatpūrvanibaddhayā tayā Ks_5.10c
akālasaṃdhyām iva dhātumattām Ks_1.4d / akiñcanaḥ san prabhavaḥ sa saṃpadāṃ Ks_5.77a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106726 (0.0):
Ks_5.76 // / akiñcanaḥ san prabhavaḥ sa saṃpadāṃ $ trilokanāthaḥ pitṛsadmagocaraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067788 (0.0):
Ks_5.76 // / akiñcanaḥ san prabhavaḥ sa saṃpadāṃ trilokanāthaḥ pitṛsadmagocaraḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101552 (0.047):
balāhakacchedavibhaktarāgām % akālasaṃdhyām iva dhātumattām // Ks_1.4 // / āmekhalaṃ saṃcaratāṃ ghanānāṃ $ cchāyām adhaḥsānugatāṃ niṣevya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062611 (0.047):
balāhakacchedavibhaktarāgām akālasaṃdhyām iva dhātumattām // Ks_1.4 // / āmekhalaṃ saṃcaratāṃ ghanānāṃ cchāyām adhaḥsānugatāṃ niṣevya /
akṣṇaḥ kṛśānuḥ kila niṣpapāta Ks_3.71d / akhaṇḍitaṃ prema labhasva patyur Ks_7.28a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108566 (0.039):
akārayat kārayitavyadakṣā % krameṇa pādagrahaṇaṃ satīnām // Ks_7.27 // / akhaṇḍitaṃ prema labhasva patyur $ ity ucyate tābhir umā sma namrā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069626 (0.039):
akārayat kārayitavyadakṣā krameṇa pādagrahaṇaṃ satīnām // Ks_7.27 // / akhaṇḍitaṃ prema labhasva patyur ity ucyate tābhir umā sma namrā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104514 (0.058):
sphurann udarciḥ sahasā tṛtīyād % akṣṇaḥ kṛśānuḥ kila niṣpapāta // Ks_3.71
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065576 (0.058):
sphurann udarciḥ sahasā tṛtīyād akṣṇaḥ kṛśānuḥ kila niṣpapāta // Ks_3.71
agamat pākaśāsanaḥ Ks_2.63b / agamayad adrisutāsamāgamotkaḥ Ks_6.95b
agūḍhasadbhāvam itīṅgitajñayā Ks_5.62a / aṅkam āropayām āsa Ks_6.91c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106459 (0.046):
tapaḥkṛśām abhyupapatsyate sakhīṃ % vṛṣeva sītāṃ tadavagrahakṣatām // / Ks_5.61 // / agūḍhasadbhāvam itīṅgitajñayā $ nivedito naiṣṭhikasundaras tayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067521 (0.046):
tapaḥkṛśām abhyupapatsyate sakhīṃ vṛṣeva sītāṃ tadavagrahakṣatām // / Ks_5.61 // / agūḍhasadbhāvam itīṅgitajñayā nivedito naiṣṭhikasundaras tayā /
aṅkād yayāv aṅkam udīritāśīḥ Ks_7.5a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108187 (0.0):
āsannapāṇigrahaṇeti pitror % umā viśeṣocchvasitaṃ babhūva // Ks_7.4 // / aṅkād yayāv aṅkam udīritāśīḥ $ sā maṇḍanān maṇḍanam anvabhuṅkta &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069248 (0.0):
āsannapāṇigrahaṇeti pitror umā viśeṣocchvasitaṃ babhūva // Ks_7.4 // / aṅkād yayāv aṅkam udīritāśīḥ sā maṇḍanān maṇḍanam anvabhuṅkta /
aṅgavyayaprārthitakāryasiddhiḥ Ks_3.23c
aṅgulībhir iva keśasaṃcayaṃ Ks_8.63a / aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā Ks_7.61d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109138 (0.023):
kasyāścid āsīd raśanā tadānīm % aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā // Ks_7.61 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070198 (0.023):
kasyāścid āsīd raśanā tadānīm aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā // Ks_7.61 //
aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ Ks_3.68b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104452 (0.051):
vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvam $ aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065514 (0.051):
vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvam aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730630 (0.051):
vivṛṇvatī śaila sutā bhāvam aṅgaiḥ / sphurad bāla kadamba kalpaiḥ |
acchinnāmalasaṃtānāḥ Ks_6.69a / ajñātabhartṛvyasanā muhūrtaṃ Ks_3.73c
aṇimādiguṇopetam Ks_6.75a / ata āhartum icchāmi Ks_6.28a
atandritā sā svayam eva vṛkṣakān Ks_5.14a / atarkitopapannaṃ vo Ks_6.54c
ataś carācaraṃ viśvaṃ Ks_2.5c / ataḥ param api tvayi Ks_6.66b
atailapūrāḥ suratapradīpāḥ Ks_1.10d / ato 'tra kiṃcid bhavatīṃ bahukṣamāṃ Ks_5.40a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106052 (1.192):
yataḥ satāṃ saṃnatagātri saṃgataṃ % manīṣibhiḥ sāptapadīnam ucyate // / Ks_5.39 // / ato 'tra kiṃcid bhavatīṃ bahukṣamāṃ $ dvijātibhāvād upapannacāpalaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067114 (1.192):
yataḥ satāṃ saṃnatagātri saṃgataṃ manīṣibhiḥ sāptapadīnam ucyate // / Ks_5.39 // / ato 'tra kiṃcid bhavatīṃ bahukṣamāṃ dvijātibhāvād upapannacāpalaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101647 (0.025):
bhavanti yatrauṣadhayo rajanyām % atailapūrāḥ suratapradīpāḥ // Ks_1.10 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062706 (0.025):
bhavanti yatrauṣadhayo rajanyām atailapūrāḥ suratapradīpāḥ // Ks_1.10 //
atra labdhavasatir guṇāntaraṃ Ks_8.76c
atha tena nigṛhya vikriyām Ks_4.41c / atha te munayaḥ sarve Ks_6.15a
atha te munayo divyāḥ Ks_6.47a / atha taiḥ paridevitākṣarair Ks_4.25a
atha madanavadhūr upaplavāntaṃ Ks_4.46a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105342 (1.192):
vacobhiḥ // Ks_4.45 // / atha madanavadhūr upaplavāntaṃ $ vyasanakṛśā paripālayāṃ babhūva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066404 (1.192):
vacobhiḥ // Ks_4.45 // / atha madanavadhūr upaplavāntaṃ vyasanakṛśā paripālayāṃ babhūva /
atha mohaparāyaṇā satī Ks_4.1a / atha mauligatasyendor Ks_6.25a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104616 (0.038):
vegadīrghīkṛtāṅgaḥ // Ks_3.76 // / atha mohaparāyaṇā satī $ vivaśā kāmavadhūr vibodhitā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065678 (0.038):
vegadīrghīkṛtāṅgaḥ // Ks_3.76 // / atha mohaparāyaṇā satī vivaśā kāmavadhūr vibodhitā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107228 (0.053):
cintitopasthitāṃs tāvac % chādhi naḥ karavāma kim // Ks_6.24 // / atha mauligatasyendor $ viśadair daśanāṃśubhiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068289 (0.053):
cintitopasthitāṃs tāvac chādhi naḥ karavāma kim // Ks_6.24 // / atha mauligatasyendor viśadair daśanāṃśubhiḥ /
athavā sumahaty eṣā Ks_6.24a / atha vibudhagaṇāṃs tān indumaulir visṛjya Ks_7.94a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109684 (0.0):
kāle prayuktā khalu kāryavidbhir % vijṇāpanā bhartṛṣu siddhim eti // / Ks_7.93 // / atha vibudhagaṇāṃs tān indumaulir visṛjya $ kṣitidharapatikanyām ādadānaḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070744 (0.0):
kāle prayuktā khalu kāryavidbhir vijṇāpanā bhartṛṣu siddhim eti // Ks_7.93 / atha vibudhagaṇāṃs tān indumaulir visṛjya kṣitidharapatikanyām ādadānaḥ
atha viśvasya saṃhartā Ks_6.23c / atha viśvātmane gaurī Ks_6.1a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805776 (0.061):
athendriyakṣobham ayugmanetraḥ Ks_3.69a / athopaninye giriśāya gaurī Ks_3.65a
atha sarvasya dhātāraṃ Ks_2.3a / atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ Ks_2.64a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103280 (0.0):
manasā kāryasaṃsiddhi- % tvarādviguṇaraṃhasā // Ks_2.63 // / atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ $ rativalayapadāṅke cāpam āsajya
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064341 (0.0):
manasā kāryasaṃsiddhi- tvarādviguṇaraṃhasā // Ks_2.63 // / atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ rativalayapadāṅke cāpam āsajya
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12814537 (0.0):
MSS_0775 1 atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ rativalayapadāṅke
atha sā punar eva vihvalā Ks_4.4a / athāgrahaste mukulīkṛtāṅgulau Ks_5.63a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106474 (0.0):
ayīdam evaṃ parihāsa ity umām % apṛcchad avyañjitaharṣalakṣaṇaḥ // Ks_5.62 / athāgrahaste mukulīkṛtāṅgulau $ samarpayantī sphaṭikākṣamālikām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067536 (0.0):
ayīdam evaṃ parihāsa ity umām apṛcchad avyañjitaharṣalakṣaṇaḥ // Ks_5.62 / athāgrahaste mukulīkṛtāṅgulau samarpayantī sphaṭikākṣamālikām /
athāṅgirasam agraṇyam Ks_6.65a / athāṅgulibhyāṃ haritālam ārdraṃ Ks_7.23a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108485 (0.040):
haropayāne tvaritā babhūva % strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Ks_7.22 // / athāṅgulibhyāṃ haritālam ārdraṃ $ māṅgalyam ādāya manaḥśilāṃ ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069545 (0.040):
haropayāne tvaritā babhūva strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Ks_7.22 // / athāṅgulibhyāṃ haritālam ārdraṃ māṅgalyam ādāya manaḥśilāṃ ca /
athājināṣāḍhadharaḥ pragalbhavāg Ks_5.30a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105876 (0.0):
Ks_5.29 // / athājināṣāḍhadharaḥ pragalbhavāg $ jvalann iva brahmamayena tejasā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066938 (0.0):
Ks_5.29 // / athājināṣāḍhadharaḥ pragalbhavāg jvalann iva brahmamayena tejasā /
athānurūpābhiniveśatoṣiṇā Ks_5.7a / athāvamānena pituḥ prayuktā Ks_1.21a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105468 (0.020):
ayācatāraṇyanivāsam ātmanaḥ % phalodayāntāya tapaḥsamādhaye // Ks_5.6 // / athānurūpābhiniveśatoṣiṇā $ kṛtābhyanujñā guruṇā garīyasā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066530 (0.020):
ayācatāraṇyanivāsam ātmanaḥ phalodayāntāya tapaḥsamādhaye // Ks_5.6 // / athānurūpābhiniveśatoṣiṇā kṛtābhyanujñā guruṇā garīyasā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101825 (0.047):
kruddhe 'pi pakṣacchidi vṛtraśatrāv % avedanājñaṃ kuliśakṣatānām // / Ks_1.20 // / athāvamānena pituḥ prayuktā $ dakṣasya kanyā bhavapūrvapatnī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062884 (0.047):
kruddhe 'pi pakṣacchidi vṛtraśatrāv avedanājñaṃ kuliśakṣatānām // Ks_1.20 / athāvamānena pituḥ prayuktā dakṣasya kanyā bhavapūrvapatnī /
athāha varṇī vidito maheśvaras Ks_5.65a / athendriyakṣobham ayugmanetraḥ Ks_3.69a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104464 (0.0):
sācīkṛtā cārutareṇa tasthau % mukhena paryastavilocanena // Ks_3.68 // / athendriyakṣobham ayugmanetraḥ $ punar vaśitvād balavan nigṛhya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065526 (0.0):
sācīkṛtā cārutareṇa tasthau mukhena paryastavilocanena // Ks_3.68 // / athendriyakṣobham ayugmanetraḥ punar vaśitvād balavan nigṛhya /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106514 (0.022):
tapaḥ kiledaṃ tadavāptisādhanaṃ % manorathānām agatir na vidyate // / Ks_5.64 // / athāha varṇī vidito maheśvaras $ tadarthinī tvaṃ punar eva vartase &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067576 (0.022):
tapaḥ kiledaṃ tadavāptisādhanaṃ manorathānām agatir na vidyate // Ks_5.64 / athāha varṇī vidito maheśvaras tadarthinī tvaṃ punar eva vartase /
athopaninye giriśāya gaurī Ks_3.65a / athopayantāram alaṃ samādhinā Ks_5.45c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104399 (0.0):
umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ % śarāsanajyāṃ muhur āmamarśa // Ks_3.64 // / athopaninye giriśāya gaurī $ tapasvine tāmrarucā kareṇa &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065461 (0.0):
umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ śarāsanajyāṃ muhur āmamarśa // Ks_3.64 // / athopaninye giriśāya gaurī tapasvine tāmrarucā kareṇa /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805712 (0.061):
atha viśvasya saṃhartā Ks_6.23c / atha viśvātmane gaurī Ks_6.1a / atha sarvasya dhātāraṃ Ks_2.3a
athorudeśād avatārya pādam Ks_3.11a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103469 (0.0):
Ks_3.10 // / athorudeśād avatārya pādam $ ākrāntisaṃbhāvitapādapīṭham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064530 (0.0):
Ks_3.10 // / athorudeśād avatārya pādam ākrāntisaṃbhāvitapādapīṭham /
atho vayasyāṃ paripārśvavartinīṃ Ks_5.51c / athauṣadhīnām adhipasya vṛddhau Ks_7.1a
adṛśyata sthāvararājakanyā Ks_3.52d / adṛṣṭakusumaṃ phalam Ks_6.54b
adya tūccaistaraṃ tasmāt Ks_6.19c / adyaprabhṛti bhūtānām Ks_6.56a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13741657 (0.034):
adyaprabhṛti no rājā HV_62.41c / adyaprabhṛti bhūtānām HV_46.24a / adyaprabhṛti yājyo 'haṃ HV_60.24c
adyaprabhṛty avanatāṅgi tavāsmi dāsaḥ Ks_5.86a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106904 (0.0):
tasthau // Ks_5.85 // / adyaprabhṛty avanatāṅgi tavāsmi dāsaḥ $ krītas tapobhir iti vādini
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067966 (0.0):
mārgācalavyatikarākuliteva sindhuḥ śailādhirājatanayā na yayau na tasthau / // Ks_5.85 // / adyaprabhṛty avanatāṅgi tavāsmi dāsaḥ krītas tapobhir iti vādini
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12815951 (0.0):
MSS_0860 1 adya prabhṛtyavanatāṅgi tavāsmi dāsaḥ krītastapobhiriti vādini
adrirājatanaye tapasvinaḥ Ks_8.47a / adriḥ sutāṃ grāhayituṃ śaśāka Ks_1.52b
adhaḥ kathaṃ cid dhṛtabhūmibhāgaḥ Ks_3.59b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104298 (0.0):
tato bhujaṃgādhipateḥ phaṇāgrair $ adhaḥ kathaṃ cid dhṛtabhūmibhāgaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065360 (0.0):
tato bhujaṃgādhipateḥ phaṇāgrair adhaḥ kathaṃ cid dhṛtabhūmibhāgaḥ /
adhaḥpravarttitāśvena Ks_6.7a / adhigamyo 'smi śuddhaye Ks_6.56b
adhīraviprekṣitam āyatākṣyā Ks_1.46b / adho vivasvān parivartamānaḥ Ks_1.16b
adhyaśeta śayanaṃ priyāsakhaḥ Ks_8.82c / adhyāpitasyośanasāpi nītiṃ Ks_3.6a
adhvaryavaḥ pūrvavṛtā mayeti Ks_7.47d / adhvānam adhvāntavikāralaṅghyas Ks_7.48c
anaghāpi hi saṃśrayadrume Ks_4.31c / anaṅgalekhakriyayopayogam Ks_1.7d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101602 (0.032):
vrajanti vidyādharasundarīṇām % anaṅgalekhakriyayopayogam // Ks_1.7 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062661 (0.032):
vrajanti vidyādharasundarīṇām anaṅgalekhakriyayopayogam // Ks_1.7 //
anantapuṣpasya madhor hi cūte Ks_1.27c / anantaratnaprabhavasya yasya Ks_1.3a
ananyadṛṣṭiḥ savitāram aikṣata Ks_5.20d / ananyanārīkamanīyam aṅkam Ks_1.37d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102105 (0.049):
āropitaṃ yad giriśena paścād % ananyanārīkamanīyam aṅkam // Ks_1.37 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063164 (0.049):
āropitaṃ yad giriśena paścād ananyanārīkamanīyam aṅkam // Ks_1.37 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105712 (0.063):
vijitya netrapratighātinīṃ prabhām % ananyadṛṣṭiḥ savitāram aikṣata // / Ks_5.20 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066774 (0.063):
vijitya netrapratighātinīṃ prabhām ananyadṛṣṭiḥ savitāram aikṣata // / Ks_5.20 //
ananyabhājaṃ patim āpnuhīti Ks_3.63a / ananyasādhāraṇam eva karma Ks_3.19d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104363 (0.050):
cakāra karṇacyutapallavena % mūrdhnā praṇāmaṃ vṛṣabhadhvajāya // Ks_3.62 / ananyabhājaṃ patim āpnuhīti $ sā tathyam evābhihitā bhavena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065425 (0.050):
cakāra karṇacyutapallavena mūrdhnā praṇāmaṃ vṛṣabhadhvajāya // Ks_3.62 // / ananyabhājaṃ patim āpnuhīti sā tathyam evābhihitā bhavena /
anabhijñās tamisrāṇāṃ Ks_6.43c / anarghyam arghyeṇa tam adrināthaḥ Ks_1.58a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102448 (0.054):
svayaṃ vidhātā tapasaḥ phalānām % kenāpi kāmena tapaś cacāra // Ks_1.57 // / anarghyam arghyeṇa tam adrināthaḥ $ svargaukasām arcitam arcayitvā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063507 (0.054):
svayaṃ vidhātā tapasaḥ phalānām kenāpi kāmena tapaś cacāra // Ks_1.57 // / anarghyam arghyeṇa tam adrināthaḥ svargaukasām arcitam arcayitvā /
anāvṛttibhayaṃ yasya Ks_6.77c / anāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya Ks_1.31b
anāsthā bāhyavastuṣu Ks_6.63d / anukūlayatīndro 'pi Ks_2.39c
anugarjitasaṃdigdhāḥ Ks_6.40c / anugrahaṃ saṃsmaraṇapravṛttam Ks_3.3c
anudgīrṇasurāyudham Ks_2.20b / anuprayātā vanadevatābhyām Ks_3.52c
anekaśaḥ kinnararājakanyakā Ks_5.56c / anena dagdhaṃ kusumāyudhasya Ks_7.67b
anena dharmaḥ saviśeṣam adya me Ks_5.38a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106016 (0.0):
Ks_5.37 // / anena dharmaḥ saviśeṣam adya me $ trivargasāraḥ pratibhāti bhāvini &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067078 (0.0):
Ks_5.37 // / anena dharmaḥ saviśeṣam adya me trivargasāraḥ pratibhāti bhāvini /
anena saṃbandham upetya diṣṭyā Ks_7.68a / antarātmāsi dehinām Ks_6.21d
antargatam apāstaṃ me Ks_6.60c / antardadhe bhūtapatiḥ sabhūtaḥ Ks_3.74d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104566 (0.047):
strīsaṃnikarṣaṃ parihartum icchann % antardadhe bhūtapatiḥ sabhūtaḥ // / Ks_3.74 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065628 (0.047):
strīsaṃnikarṣaṃ parihartum icchann antardadhe bhūtapatiḥ sabhūtaḥ // / Ks_3.74 //
antarniviṣṭāmalapiṅgatāram Ks_7.33b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108655 (0.048):
śaṅkhāntaradyoti vilocanaṃ yad $ antarniviṣṭāmalapiṅgatāram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069715 (0.048):
śaṅkhāntaradyoti vilocanaṃ yad antarniviṣṭāmalapiṅgatāram /
antaścarāṇāṃ marutāṃ nirodhān Ks_3.48c / antaḥpuraṃ caikakulopameyam Ks_7.2d
anyonyam utpīḍayad utpalākṣyāḥ Ks_1.40a / anyonyalolāni vilocanāni Ks_7.75d
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19263037 (0.027):
anyonyalolāni vilocanāni Ragh_7.23d / anyonyaśobhāparivṛddhaye vāṃ Ragh_6.65c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102144 (0.062):
ārohaṇārthaṃ navayauvanena % kāmasya sopānam iva prayuktam // Ks_1.39 // / anyonyam utpīḍayad utpalākṣyāḥ $ stanadvayaṃ pāṇḍu tathā pravṛddham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063203 (0.062):
ārohaṇārthaṃ navayauvanena kāmasya sopānam iva prayuktam // Ks_1.39 // / anyonyam utpīḍayad utpalākṣyāḥ stanadvayaṃ pāṇḍu tathā pravṛddham /
anyonyaśobhājananād babhūva Ks_1.42c / anyonyasaṃsaktam ahastriyāmam Ks_7.79d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109436 (0.059):
meror upānteṣv iva vartamānam % anyonyasaṃsaktam ahastriyāmam // Ks_7.79
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070496 (0.059):
meror upānteṣv iva vartamānam anyonyasaṃsaktam ahastriyāmam // Ks_7.79 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19263038 (0.064):
anyonyalolāni vilocanāni Ragh_7.23d / anyonyaśobhāparivṛddhaye vāṃ Ragh_6.65c
anvabhūt suratamardanakṣamān Ks_8.22d / anvarajyata varas tathaiva tām Ks_8.16b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110074 (0.056):
hemapallavavibhaṅgasaṃstarān % anvabhūt suratamardanakṣamān // Ks_8.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071134 (0.056):
hemapallavavibhaṅgasaṃstarān anvabhūt suratamardanakṣamān // Ks_8.22 //
anvāsta ity apsarasāṃ mukhebhyaḥ Ks_3.17c / apameghodayaṃ varṣam Ks_6.54a
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17944616 (0.060):
pūrvaṃ śākabhavaṃ varṣaṃ śiśirantu sukhodayam // MarkP_53.29 // / ānandañca śivañcaiva kṣemakañca dhruvantathā /
aparṇayā pelavayāpi taptam Ks_7.65b / apavādair ivotsargāḥ Ks_2.27c
apaviddhagado bāhur Ks_2.22c / apaśyatām apsarasāṃ muhūrtaṃ Ks_7.91c
apaśyad anyaṃ na vidhiṃ vicinvatī Ks_5.59b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106408 (0.060):
yadā ca tasyādhigame jagatpater $ apaśyad anyaṃ na vidhiṃ vicinvatī & / tadā sahāsmābhir anujñayā guror % iyaṃ prapannā tapase tapovanam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067470 (0.060):
yadā ca tasyādhigame jagatpater apaśyad anyaṃ na vidhiṃ vicinvatī / / tadā sahāsmābhir anujñayā guror iyaṃ prapannā tapase tapovanam // Ks_5.59
apāṅgayoḥ kevalam asya dīrghayoḥ Ks_5.21c / apām ivādhāram anuttaraṅgam Ks_3.48b
api kriyārthaṃ sulabhaṃ samitkuśaṃ Ks_5.33a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105929 (0.0):
Ks_5.32 // / api kriyārthaṃ sulabhaṃ samitkuśaṃ $ jalāny api snānavidhikṣamāṇi te &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066991 (0.0):
Ks_5.32 // / api kriyārthaṃ sulabhaṃ samitkuśaṃ jalāny api snānavidhikṣamāṇi te /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12837037 (0.062):
MSS_2016 1 api kriyārthaṃ sulabhaṃ samitkuśaṃ jalānyapi snānavidhikṣamāṇi
api tvadāvarjitavārisaṃbhṛtaṃ Ks_5.34a / api prasannaṃ hariṇeṣu te manaḥ Ks_5.35a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105948 (0.047):
api svaśaktyā tapasi pravartase % śarīram ādyaṃ khalu dharmasādhanam // / Ks_5.33 // / api tvadāvarjitavārisaṃbhṛtaṃ $ pravālam āsām anubandhi vīrudhām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067010 (0.047):
api svaśaktyā tapasi pravartase śarīram ādyaṃ khalu dharmasādhanam // / Ks_5.33 // / api tvadāvarjitavārisaṃbhṛtaṃ pravālam āsām anubandhi vīrudhām /
api vyāptadigantāni Ks_6.59c / api śayanasakhībhyo dattavācaṃ kathaṃcit Ks_7.95c
api svaśaktyā tapasi pravartase Ks_5.33c / apṛcchad avyañjitaharṣalakṣaṇaḥ Ks_5.62d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106470 (0.037):
ayīdam evaṃ parihāsa ity umām % apṛcchad avyañjitaharṣalakṣaṇaḥ // Ks_5.62
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067532 (0.037):
ayīdam evaṃ parihāsa ity umām apṛcchad avyañjitaharṣalakṣaṇaḥ // Ks_5.62
apekṣate pratyayam uttamaṃ tvāṃ Ks_3.18c / apekṣyate sādhujanena vaidikī Ks_5.73c
apaurādaranirmitā Ks_6.41d / apy anyapuṣṭā pratikūlaśabdā Ks_1.45c
apy aprasiddhaṃ yaśase hi puṃsām Ks_3.19c / apy avastuni kathāpravṛttaye Ks_8.6a
apragalbhayavasūcikomalāś Ks_8.62c / apratarkyavidhiyoganirmitām Ks_8.78c
aprameyagatinā kakudmatā Ks_8.21d / abhijñāś chedapātānāṃ Ks_2.41c
abhidhāyotthitayā tayā puraḥ Ks_4.3b / abhilāṣam udīritendriyaḥ Ks_4.41a
abhiśaptaḥ phalam etad anvabhūt Ks_4.41d / abhyaṅganepathyam alañcakāra Ks_7.7d
abhyarthanābhaṅgabhayena sādhur Ks_1.52c / abhyasyanti taṭāghātaṃ Ks_2.50c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12849904 (0.042):
MSS_2725 2 abhyarthanābhaṅgabhayena sādhur / mādhyasthamiṣṭe'pyavalambate'rthe //
abhyunnatāṅguṣṭhanakhaprabhābhir Ks_1.33a / amaṅgalābhyāsaratiṃ vicintya taṃ Ks_5.65c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102024 (0.058):
babhūva tasyāś caturasraśobhi % vapur vibhaktaṃ navayauvanena // Ks_1.32 / abhyunnatāṅguṣṭhanakhaprabhābhir $ nikṣepaṇād rāgam ivodgirantau &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063083 (0.058):
babhūva tasyāś caturasraśobhi vapur vibhaktaṃ navayauvanena // Ks_1.32 // / abhyunnatāṅguṣṭhanakhaprabhābhir nikṣepaṇād rāgam ivodgirantau /
amī ca katham ādityāḥ Ks_2.24a / amī hi vīryaprabhavaṃ bhavasya Ks_3.15a
amunā nanu pārśvavartinā Ks_4.29a / amunaiva kaṣāyitastanī Ks_4.34a
amṛgyam aiśvaryasukhaṃ navaṃ vayas Ks_5.41c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106080 (0.057):
kule prasūtiḥ prathamasya vedhasas $ trilokasaundaryam ivoditaṃ vapuḥ & / amṛgyam aiśvaryasukhaṃ navaṃ vayas % tapaḥphalaṃ syāt kim ataḥ paraṃ vada
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067142 (0.057):
kule prasūtiḥ prathamasya vedhasas trilokasaundaryam ivoditaṃ vapuḥ / / amṛgyam aiśvaryasukhaṃ navaṃ vayas tapaḥphalaṃ syāt kim ataḥ paraṃ vada //
ambhasām oghasaṃrodhaḥ Ks_2.25c / ayaskāntena lohavat Ks_2.59d
ayaṃ janaḥ praṣṭumanās tapodhane Ks_5.40c / ayācatāraṇyanivāsam ātmanaḥ Ks_5.6c
ayācitāraṃ na hi devadevam Ks_1.52a / ayācitopasthitam ambu kevalaṃ Ks_5.22a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105733 (0.058):
apāṅgayoḥ kevalam asya dīrghayoḥ % śanaiḥ-śanaiḥ śyāmikayā kṛtaṃ padam // / Ks_5.21 // / ayācitopasthitam ambu kevalaṃ $ rasātmakasyoḍupateś ca raśmayaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066795 (0.058):
apāṅgayoḥ kevalam asya dīrghayoḥ śanaiḥ-śanaiḥ śyāmikayā kṛtaṃ padam // / Ks_5.21 // / ayācitopasthitam ambu kevalaṃ rasātmakasyoḍupateś ca raśmayaḥ /
ayi jīvitanātha jīvasīty Ks_4.3a / ayi saṃprati dehi darśanaṃ Ks_4.28a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104646 (0.042):
na viveda tayor atṛptayoḥ % priyam atyantaviluptadarśanam // Ks_4.2 // / ayi jīvitanātha jīvasīty $ abhidhāyotthitayā tayā puraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065708 (0.042):
na viveda tayor atṛptayoḥ priyam atyantaviluptadarśanam // Ks_4.2 // / ayi jīvitanātha jīvasīty abhidhāyotthitayā tayā puraḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105052 (0.046):
yad idaṃ kaṇaśaḥ prakīryate % pavanair bhasma kapotakarburam // Ks_4.27 // / ayi saṃprati dehi darśanaṃ $ smara paryutsuka eṣa mādhavaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066114 (0.046):
yad idaṃ kaṇaśaḥ prakīryate pavanair bhasma kapotakarburam // Ks_4.27 // / ayi saṃprati dehi darśanaṃ smara paryutsuka eṣa mādhavaḥ /
ayīdam evaṃ parihāsa ity umām Ks_5.62c / ayuktarūpaṃ kim ataḥ paraṃ vada Ks_5.69a
araṇyabījāñjalidānalālitās Ks_5.15a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105610 (0.0):
Ks_5.14 // / araṇyabījāñjalidānalālitās $ tathā ca tasyāṃ hariṇā viśaśvasuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066672 (0.0):
Ks_5.14 // / araṇyabījāñjalidānalālitās tathā ca tasyāṃ hariṇā viśaśvasuḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12852061 (0.053):
MSS_2831 1 araṇyabījāñjalidānalālitās tathā ca tasyāṃ hariṇā viśaśvasuḥ /
ariviprakṛtair devaiḥ Ks_6.27c / arūpahāryaṃ madanasya nigrahāt Ks_5.53c
arthino munayaḥ prāptaṃ Ks_6.88c / artho 'yam arthāntarabhāvya eva Ks_3.18b
ardhācitā satvaram utthitāyāḥ Ks_7.61a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109124 (1.788):
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa % hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ks_7.60 / ardhācitā satvaram utthitāyāḥ $ pade pade durnimite galantī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070184 (1.788):
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ks_7.60 // / ardhācitā satvaram utthitāyāḥ pade pade durnimite galantī /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266406 (0.042):
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa % hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ragh_7.9 / ardhācitā satvaram utthitāyāḥ $ pade pade durnimite galantī &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19263715 (0.042):
ardhacandramukhair bāṇaiś Ragh_12.96c / ardhācitā satvaram utthitāyāḥ Ragh_7.10a
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377913 (0.042):
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ragh_7.9 / ardhācitā satvaram utthitāyāḥ pade pade durnimite galantī /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12856277 (0.064):
MSS_3067 1 ardhācitā satvaramutthitāyāḥ pade pade durnimite galantī /
ardhopabhuktena bisena jāyāṃ Ks_3.37c / arhanti tejāṃsy aparāṇi havyam Ks_1.51d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102342 (0.060):
ṛte kṛśānor na hi mantrapūtam % arhanti tejāṃsy aparāṇi havyam // Ks_1.51
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063401 (0.060):
ṛte kṛśānor na hi mantrapūtam arhanti tejāṃsy aparāṇi havyam // Ks_1.51 //
alakām ativāhyeva Ks_6.37a / alaktakāṅkāni padāni pādayor Ks_5.68c
alaktakāṅkāṃ padavīṃ tatāna Ks_7.58d / alabhyaśokābhibhaveyam ākṛtir Ks_5.43a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109086 (0.039):
utsṛṣṭalīlāgatir āgavākṣād % alaktakāṅkāṃ padavīṃ tatāna // Ks_7.58 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070146 (0.039):
utsṛṣṭalīlāgatir āgavākṣād alaktakāṅkāṃ padavīṃ tatāna // Ks_7.58 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106106 (0.064):
vicāramārgaprahitena cetasā % na dṛśyate tac ca kṛśodari tvayi // Ks_5.42 / alabhyaśokābhibhaveyam ākṛtir $ vimānanā subhru kutaḥ pitur gṛhe &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067168 (0.064):
vicāramārgaprahitena cetasā na dṛśyate tac ca kṛśodari tvayi // Ks_5.42 // / alabhyaśokābhibhaveyam ākṛtir vimānanā subhru kutaḥ pitur gṛhe /
alaṃ dagdhuṃ hi tattapaḥ Ks_2.56d / alaṃ vivādena yathā śrutas tvayā Ks_5.82a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106821 (0.054):
yam āmananty ātmabhuvo 'pi kāraṇaṃ % kathaṃ sa lakṣyaprabhavo bhaviṣyati / // Ks_5.81 // / alaṃ vivādena yathā śrutas tvayā $ tathāvidhas tāvad aśeṣam astu saḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067883 (0.054):
yam āmananty ātmabhuvo 'pi kāraṇaṃ kathaṃ sa lakṣyaprabhavo bhaviṣyati // / Ks_5.81 // / alaṃ vivādena yathā śrutas tvayā tathāvidhas tāvad aśeṣam astu saḥ /
alipaṅktir anekaśas tvayā Ks_4.15a / alokasāmānyam acintyahetukaṃ Ks_5.75c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104845 (0.053):
vada saṃprati kasya bāṇatāṃ % navacūtaprasavo gamiṣyati // Ks_4.14 // / alipaṅktir anekaśas tvayā $ guṇakṛtye dhanuṣo niyojitā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065907 (0.053):
vada saṃprati kasya bāṇatāṃ navacūtaprasavo gamiṣyati // Ks_4.14 // / alipaṅktir anekaśas tvayā guṇakṛtye dhanuṣo niyojitā /
alpam antaram analpatāṃ gatam Ks_8.32d / avagamya kathīkṛtaṃ vapuḥ Ks_4.13a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110235 (0.064):
nighnayoḥ sarasi cakravākayor % alpam antaram analpatāṃ gatam // Ks_8.32 / sthānam āhnikam apāsya dantinaḥ $ sallakīviṭapabhaṅgavāsitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071295 (0.064):
nighnayoḥ sarasi cakravākayor alpam antaram analpatāṃ gatam // Ks_8.32 // / sthānam āhnikam apāsya dantinaḥ sallakīviṭapabhaṅgavāsitam /
avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā Ks_1.60a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102478 (0.0):
vikārahetau sati vikriyante % yeṣāṃ na cetāṃsi ta eva dhīrāḥ // Ks_1.59 // / avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā $ niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ copanetrī
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063537 (0.0):
vikārahetau sati vikriyante yeṣāṃ na cetāṃsi ta eva dhīrāḥ // Ks_1.59 // / avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ copanetrī /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859015 (0.012):
MSS_3224 1 avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ
avataṃsotpalatāḍanāni vā Ks_4.8d / avaterur jaṭābhārair Ks_6.48c
avadhānapare cakāra sā Ks_4.2a / avastunirbandhapare kathaṃ nu te Ks_5.66a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106533 (0.0):
Ks_5.65 // / avastunirbandhapare kathaṃ nu te $ karo 'yam āmuktavivāhakautukaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067595 (0.0):
Ks_5.65 // / avastunirbandhapare kathaṃ nu te karo 'yam āmuktavivāhakautukaḥ /
avāpyate vā katham anyathā dvayaṃ Ks_5.2c / avālambiṣyathā na cet Ks_6.68d
aviddhamuktāphalabhakticitre Ks_7.10b / avibhajya paratra taṃ mayā Ks_4.37c
aviṣahyavyasanapradhūṣitām Ks_4.30d / avṛṣṭisaṃrambham ivāmbuvāham Ks_3.48a
avedanājñaṃ kuliśakṣatānām Ks_1.20d / avaimi te sāram ataḥ khalu tvāṃ Ks_3.13a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101821 (0.033):
kruddhe 'pi pakṣacchidi vṛtraśatrāv % avedanājñaṃ kuliśakṣatānām // / Ks_1.20 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062880 (0.033):
kruddhe 'pi pakṣacchidi vṛtraśatrāv avedanājñaṃ kuliśakṣatānām // Ks_1.20
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103506 (0.059):
Ks_3.12 // / avaimi te sāram ataḥ khalu tvāṃ $ kārye guruṇy ātmasamaṃ niyokṣye &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064567 (0.059):
vajraṃ tapovīryamahatsu kuṇṭḥaṃ tvaṃ sarvatogāmi ca sādhakaṃ ca // Ks_3.12 / avaimi te sāram ataḥ khalu tvāṃ kārye guruṇy ātmasamaṃ niyokṣye /
avaimi pūtam ātmānaṃ Ks_6.57a / avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ Ks_5.49a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106218 (0.036):
śaśāṅkalekhām iva paśyato divā % sacetasaḥ kasya mano na dūyate // Ks_5.48 / avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ $ tava priyaṃ yaś caturāvalokinaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067280 (0.036):
śaśāṅkalekhām iva paśyato divā sacetasaḥ kasya mano na dūyate // Ks_5.48 / avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ tava priyaṃ yaś caturāvalokinaḥ /
aśaner amṛtasya cobhayor Ks_4.43c / aśeta sā bāhulatopadhāyinī Ks_5.12c
aśokanirbhartsitapadmarāgam Ks_3.53a / aśocyā hi pituḥ kanyā Ks_6.79c
asati tvayi vāruṇīmadaḥ Ks_4.12c / asatyakaṇṭhārpitabāhubandhanā Ks_5.57d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106380 (0.0):
kva nīlakaṇṭha vrajasīty alakṣyavāg % asatyakaṇṭhārpitabāhubandhanā // / Ks_5.57 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067442 (0.0):
kva nīlakaṇṭha vrajasīty alakṣyavāg asatyakaṇṭhārpitabāhubandhanā // / Ks_5.57 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890813 (0.059):
kvaḥ nīlakaṇṭha ! vrajasītyalakṣyavāgasatyakaṇṭhārpitabāhubandhanā // / atra pralāpaḥ /"
asamāpte parikarmaṇi smṛtaḥ Ks_4.19b / asahyahuṃkāranivartitaḥ purā Ks_5.54a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106310 (0.062):
Ks_5.53 // / asahyahuṃkāranivartitaḥ purā $ purārim aprāptamukhaḥ śilīmukhaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067372 (0.062):
arūpahāryaṃ madanasya nigrahāt pinākapāṇiṃ patim āptum icchati // Ks_5.53 / asahyahuṃkāranivartitaḥ purā purārim aprāptamukhaḥ śilīmukhaḥ /
asaṃpadas tasya vṛṣeṇa gacchataḥ Ks_5.80a / asaṃbhṛtaṃ maṇḍanam aṅgayaṣṭer Ks_1.31a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101991 (0.051):
sthiropadeśām upadeśakāle % prapedire prāktanajanmavidyāḥ // Ks_1.30 // / asaṃbhṛtaṃ maṇḍanam aṅgayaṣṭer $ anāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063050 (0.051):
sthiropadeśām upadeśakāle prapedire prāktanajanmavidyāḥ // Ks_1.30 // / asaṃbhṛtaṃ maṇḍanam aṅgayaṣṭer anāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya /
asaṃmataḥ kas tava muktimārgaṃ Ks_3.5a / asaṃśayaṃ parvatarājaputryāḥ Ks_1.48b
asūta sadyaḥ kusumāny aśokaḥ Ks_3.26a / asūta sā nāgavadhūpabhogyaṃ Ks_1.20a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103724 (0.049):
dig dakṣiṇā gandhavahaṃ mukhena % vyalīkaniḥśvāsam ivotsasarja // Ks_3.25 / asūta sadyaḥ kusumāny aśokaḥ $ skandhāt prabhṛty eva sapallavāni &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064785 (0.049):
dig dakṣiṇā gandhavahaṃ mukhena vyalīkaniḥśvāsam ivotsasarja // Ks_3.25 // / asūta sadyaḥ kusumāny aśokaḥ skandhāt prabhṛty eva sapallavāni /
asoḍhasiṃhadhvanir unnanāda Ks_1.56d / astam eti yugabhugnakesaraiḥ Ks_8.42c
astotuḥ stūyamānasya Ks_6.83a / asty uttarasyāṃ diśi devatātmā Ks_1.1a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101486 (0.061):
asty uttarasyāṃ diśi devatātmā $ himālayo nāma nagādhirājaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062545 (0.061):
asty uttarasyāṃ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12869824 (0.061):
MSS_3862 1 astyuttarasyāṃ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21979335 (0.061):
astyuttarasyāṃ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ /"
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18072138 (0.061):
astyuttarasyāṃ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ /
aspṛṣṭapuruṣāntaram Ks_6.75b / asmatsaṃkrāmitaiḥ padaiḥ Ks_6.78d
asmin dvaye rūpavidhānayatnaḥ Ks_7.66c / aham asya daśeva paśya mām Ks_4.30c
aham etya pataṅgavartmanā Ks_4.20a / aho batāsi spṛhaṇīyavīryaḥ Ks_3.20d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104924 (0.036):
tam imaṃ kuru dakṣiṇetaraṃ % caraṇaṃ nirmitarāgam ehi me // Ks_4.19 // / aham etya pataṅgavartmanā $ punar aṅkāśrayiṇī bhavāmi te &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065986 (0.036):
tam imaṃ kuru dakṣiṇetaraṃ caraṇaṃ nirmitarāgam ehi me // Ks_4.19 // / aham etya pataṅgavartmanā punar aṅkāśrayiṇī bhavāmi te /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874019 (0.064):
MSS_4059 2 na taṃ paśyāmi yasyāhaṃ na hi so'sti na yo mama // / MSS_4060 1 ahametya pataṅgavartmanā punaraṅkāśrayaṇī bhavāmi te /
aho sthiraḥ ko 'pi tavepsito yuvā Ks_5.47a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106179 (0.0):
na dṛśyate prārthayitavya eva te % bhaviṣyati prārthitadurlabhaḥ katham // / Ks_5.46 // / aho sthiraḥ ko 'pi tavepsito yuvā $ cirāya karṇotpalaśūnyatāṃ gate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067241 (0.0):
na dṛśyate prārthayitavya eva te bhaviṣyati prārthitadurlabhaḥ katham // / Ks_5.46 // / aho sthiraḥ ko 'pi tavepsito yuvā cirāya karṇotpalaśūnyatāṃ gate /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12876359 (0.056):
MSS_4202 1 aho sthiraḥ ko'pi tavepsito yuvā cirāya karṇotpalaśūnyatāṃ gate
ahnāya sā niyamajaṃ klamam utsasarja Ks_5.86c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12815960 (0.041):
MSS_0860 2 ahnāya sā niyamajaṃ klamamutsasarja kleśaḥ phalena hi
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106912 (0.055):
candramaulau & / ahnāya sā niyamajaṃ klamam utsasarja % kleśaḥ phalena hi punar navatāṃ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067974 (0.055):
candramaulau / / ahnāya sā niyamajaṃ klamam utsasarja kleśaḥ phalena hi punar navatāṃ
aṃśād ṛte niṣiktasya Ks_2.57c / ākālikīṃ vīkṣya madhupravṛttim Ks_3.34b
ākāśagaṅgāsrotassu Ks_6.5c / ākulālakam araṃsta rāgavān Ks_8.88c
ākṛṣṭamuktāphalajālaśobham Ks_7.89b / ākṛṣṭahemadyutikarṇikāram Ks_3.53b
ākrāntisaṃbhāvitapādapīṭham Ks_3.11b / ākrīḍaparvatās tena Ks_2.43c
ākṣipya kācid dravarāgam eva Ks_7.58b / ākhaṇḍalaḥ kāmam idaṃ babhāṣe Ks_3.11d
āgulphakīrṇāpaṇamārgapuṣpam Ks_7.55d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109035 (0.0):
prāveśayan mandiram ṛddham enam % āgulphakīrṇāpaṇamārgapuṣpam // Ks_7.55
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070095 (0.0):
prāveśayan mandiram ṛddham enam āgulphakīrṇāpaṇamārgapuṣpam // Ks_7.55 //
ācacāma salavaṅgakesaraś Ks_8.25c / ācāradhūmagrahaṇād babhūva Ks_7.82d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109492 (0.061):
vadhūmukhaṃ klāntayavāvataṃsam % ācāradhūmagrahaṇād babhūva // Ks_7.82 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070552 (0.061):
vadhūmukhaṃ klāntayavāvataṃsam ācāradhūmagrahaṇād babhūva // Ks_7.82 //
ājagāma vijayānivedanāt Ks_8.90d / ājahratus taccaraṇau pṛthivyāṃ Ks_1.33c
ājñāpaya jñātaviśeṣa puṃsāṃ Ks_3.3a / ājñāṃ me dātum arhatha Ks_6.62b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103337 (0.056):
bhartuḥ prasādaṃ pratinandya mūrdhnā % vaktuṃ mithaḥ prākramataivam enam / // Ks_3.2 // / ājñāpaya jñātaviśeṣa puṃsāṃ $ lokeṣu yat te karaṇīyam asti &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064398 (0.056):
bhartuḥ prasādaṃ pratinandya mūrdhnā vaktuṃ mithaḥ prākramataivam enam // / Ks_3.2 // / ājñāpaya jñātaviśeṣa puṃsāṃ lokeṣu yat te karaṇīyam asti /
ātaṅkaḥ kusumāyudhaḥ Ks_6.44b / ātmajāvirahaduḥkhakheditam Ks_8.21b
ātmanā kṛtinā ca tvam Ks_2.10c / ātmany eva pralīyase Ks_2.10d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102616 (0.0):
ātmānam ātmanā vetsi $ sṛjasy ātmānam ātmanā & / ātmanā kṛtinā ca tvam % ātmany eva pralīyase // Ks_2.10 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063675 (0.0):
ātmānam ātmanā vetsi sṛjasy ātmānam ātmanā / / ātmanā kṛtinā ca tvam ātmany eva pralīyase // Ks_2.10 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885047 (0.053):
MSS_4644 2 ātmanā kṛtinā ca tvam ātmanyeva pralīyase //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19142042 (0.055):
ātmānamātmanā vetsi sṛjasyātmānamātmanā / / ātmanā kṛtinā ca tvamātmanyeva pralīyase // VjivC_3.47 //
ātmānam ātmanā vetsi Ks_2.10a / ātmānam ātmany avalokayantam Ks_3.50d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102609 (0.039):
jagadādir anādis tvaṃ % jagadīśo nirīśvaraḥ // Ks_2.9 // / ātmānam ātmanā vetsi $ sṛjasy ātmānam ātmanā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063668 (0.039):
jagadādir anādis tvaṃ jagadīśo nirīśvaraḥ // Ks_2.9 // / ātmānam ātmanā vetsi sṛjasy ātmānam ātmanā /
ātmānam ādhāya madhur jajṛmbhe Ks_3.24d / ātmānam ālokya ca śobhamānam Ks_7.22a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103702 (0.041):
saṃkalpayoner abhimānabhūtam % ātmānam ādhāya madhur jajṛmbhe // Ks_3.24
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064763 (0.041):
saṃkalpayoner abhimānabhūtam ātmānam ādhāya madhur jajṛmbhe // Ks_3.24 //
ātmānam āsannagaṇopanīte Ks_7.36c / ātmānurūpāṃ vidhinopayeme Ks_1.18d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101787 (0.029):
menāṃ munīnām api mānanīyām % ātmānurūpāṃ vidhinopayeme // Ks_1.18 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062846 (0.029):
menāṃ munīnām api mānanīyām ātmānurūpāṃ vidhinopayeme // Ks_1.18 //
ātmeśvarāṇāṃ na hi jātu vighnāḥ Ks_3.40c
ādade vacasām ante Ks_6.87c / ādarśabimbe stimitāyatākṣī Ks_7.22b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885056 (0.035):
MSS_4645 1 ātmānamālokya ca śobhamānam ādarśabimbe stimitāyatākṣī /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108471 (0.051):
ātmānam ālokya ca śobhamānam $ ādarśabimbe stimitāyatākṣī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069531 (0.051):
ātmānam ālokya ca śobhamānam ādarśabimbe stimitāyatākṣī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355085 (0.051):
ātmānamālokya ca śobhamānamādarśabimbe stimitāyatākṣī /
ādāya mūrdhnā madanaḥ pratasthe Ks_3.22b / āditsubhir nūpurasiñjitāni Ks_1.34d
ādhatta lakṣmīḥ kamalātapatram Ks_7.89d / ānanena na tu tāvad īśvaraś Ks_8.80c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109612 (0.044):
tayor upary āyatanāladaṇḍam % ādhatta lakṣmīḥ kamalātapatram // Ks_7.89 // / dvidhā prayuktena ca vāṅmayena $ sarasvatī tan mithunaṃ nunāva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070672 (0.044):
tayor upary āyatanāladaṇḍam ādhatta lakṣmīḥ kamalātapatram // Ks_7.89 // / dvidhā prayuktena ca vāṅmayena sarasvatī tan mithunaṃ nunāva /
ā niṣpatteḥ pratīkṣate Ks_2.37d / āpāṇḍurībhūtamukhacchavīnām Ks_3.33b
āprasādārthinaḥ priyāḥ Ks_6.45d / āplutās tīramandāra- Ks_6.5a
āmananti hi sādhavaḥ Ks_6.31d / āmucyamānābharaṇā cakāse Ks_7.21d
āmṛṣṭaṃ naḥ paraiḥ padam Ks_2.31b / āmekhalaṃ saṃcaratāṃ ghanānāṃ Ks_1.5a
āmrateva sahakāratāṃ yayau Ks_8.78d / ā rasātalamūlāt tvam Ks_6.68c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110992 (0.047):
apratarkyavidhiyoganirmitām % āmrateva sahakāratāṃ yayau // Ks_8.78 // / tatkṣaṇaṃ viparivartitahriyor $ neṣyatoḥ śayanam iddharāgayoḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072051 (0.047):
apratarkyavidhiyoganirmitām āmrateva sahakāratāṃ yayau // Ks_8.78 // / tatkṣaṇaṃ viparivartitahriyor neṣyatoḥ śayanam iddharāgayoḥ /
ārādhanāyāsya sakhīsametāṃ Ks_1.58c / āruhya kailāsam iva pratasthe Ks_7.37d
ārecitabhrūcaturaiḥ kaṭākṣaiḥ Ks_3.5d / āropitaṃ yad giriśena paścād Ks_1.37c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103381 (0.044):
baddhaś ciraṃ tiṣṭhatu sundarīṇām % ārecitabhrūcaturaiḥ kaṭākṣaiḥ // / Ks_3.5 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064442 (0.044):
baddhaś ciraṃ tiṣṭhatu sundarīṇām ārecitabhrūcaturaiḥ kaṭākṣaiḥ // Ks_3.5
ārohaṇārthaṃ navayauvanena Ks_1.39c / ārdrakesarasugandhi te mukhaṃ Ks_8.76a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072008 (0.047):
tvām iyaṃ sthitimatīm upasthitā gandhamādanavanādhidevatā // Ks_8.75 // / ārdrakesarasugandhi te mukhaṃ mattaraktanayanaṃ svabhāvataḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110948 (0.053):
tvām iyaṃ sthitimatīm upasthitā % gandhamādanavanādhidevatā // Ks_8.75 // / ārdrakesarasugandhi te mukhaṃ $ mattaraktanayanaṃ svabhāvataḥ &
ārdrākṣatāropaṇam anvabhūtām Ks_7.88d
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19264842 (0.031):
āropya vaidehasutāṃ pratasthe Ragh_14.47d / ārdrākṣatāropaṇam anvabhūtām Ragh_7.28d
āryāpy arundhatī tatra Ks_6.32a / ālalāpa vijayām ahetukam Ks_8.49d
ālokamātreṇa surān aśeṣān Ks_7.46c / ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā Ks_7.57a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109055 (0.057):
prāsādamālāsu babhūvur itthaṃ % tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni // Ks_7.56 // / ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā $ kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070115 (0.057):
prāsādamālāsu babhūvur itthaṃ tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni // Ks_7.56 // / ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ /
ālocanāntaṃ śravaṇe vitatya Ks_7.84a / āvarjitajaṭāmauli- Ks_2.26a
āvarjitaṃ nātmaśiro viveda Ks_7.54d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109017 (1.192):
pūrvaṃ mahimnā sa hi tasya dūram % āvarjitaṃ nātmaśiro viveda // Ks_7.54
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070077 (1.192):
pūrvaṃ mahimnā sa hi tasya dūram āvarjitaṃ nātmaśiro viveda // Ks_7.54 //
āvarjitā kiṃ cid iva stanābhyāṃ Ks_3.54a / āvarjitāṣṭāpadakumbhatoyāḥ Ks_7.10c
āvibhātacaraṇāya gṛhṇāte Ks_8.33c / āviśadbhir uṭajāṅgaṇaṃ mṛgair Ks_8.38a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110324 (0.039):
khaṃ hṛtātapajalaṃ vivasvatā % bhāti kiñcid iva śeṣavat saraḥ // Ks_8.37 / āviśadbhir uṭajāṅgaṇaṃ mṛgair $ mūlasekasarasaiś ca vṛkṣakaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071384 (0.039):
khaṃ hṛtātapajalaṃ vivasvatā bhāti kiñcid iva śeṣavat saraḥ // Ks_8.37 // / āviśadbhir uṭajāṅgaṇaṃ mṛgair mūlasekasarasaiś ca vṛkṣakaiḥ /
āśaṃsatā bāṇagatiṃ vṛṣāṅke Ks_3.14a / āśāsya cintāstimito babhūva Ks_7.87d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109575 (0.0):
vācaspatiḥ sann api so 'ṣṭamūrttav % āśāsya cintāstimito babhūva //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070635 (0.0):
vācaspatiḥ sann api so 'ṣṭamūrttav āśāsya cintāstimito babhūva // Ks_7.87
āśīrbhir edhayām āsuḥ Ks_6.90c / āśyānakāleyakṛtāṅgarāgām Ks_7.9b
āśramāḥ praviśadagnidhenavo Ks_8.38c / āśvāsayat sucaritārthapadair vacobhiḥ Ks_4.45d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105338 (0.0):
tatpratyayāc ca kusumāyudhabandhur enām % āśvāsayat sucaritārthapadair / vacobhiḥ // Ks_4.45 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066400 (0.0):
tatpratyayāc ca kusumāyudhabandhur enām āśvāsayat sucaritārthapadair / vacobhiḥ // Ks_4.45 //
āsaktabāhulatayā Ks_6.8a / āsannapāṇigrahaṇeti pitror Ks_7.4c
āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ Ks_7.51d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108964 (0.0):
svabāṇacihnād avatīrya mārgād % āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ // Ks_7.51 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070024 (0.0):
svabāṇacihnād avatīrya mārgād āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ // Ks_7.51 //
āsannalāvaṇyaphalo 'dhraroṣṭhaḥ Ks_7.18d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108418 (0.0):
kām apy abhikhyāṃ sphuritair apuṣyad % āsannalāvaṇyaphalo 'dhraroṣṭhaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069478 (0.0):
kām apy abhikhyāṃ sphuritair apuṣyad āsannalāvaṇyaphalo 'dhraroṣṭhaḥ //
āsav anukto 'pi sahāya eva Ks_3.21b / āsīt puraṃ sānumato 'nurāgād Ks_7.2c
āsīnam āsannaśarīrapātas Ks_3.44c / āsedur oṣadhiprasthaṃ Ks_6.36c
āsevyate bhinnaśikhaṇḍibarhaḥ Ks_1.15d / icchāmi saṃvardhitam ājñayā te Ks_3.3d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101734 (0.053):
yad vāyur anviṣṭamṛgaiḥ kirātair % āsevyate bhinnaśikhaṇḍibarhaḥ // / Ks_1.15 // / saptarṣihastāvacitāvaśeṣāṇy $ adho vivasvān parivartamānaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062793 (0.053):
yad vāyur anviṣṭamṛgaiḥ kirātair āsevyate bhinnaśikhaṇḍibarhaḥ // Ks_1.15 / saptarṣihastāvacitāvaśeṣāṇy adho vivasvān parivartamānaḥ /
icchāvibhūtyor anurūpam adris Ks_7.29a / itas tataś candramarīcigauraiḥ Ks_1.13b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108585 (0.060):
tayā tu tasyārdhaśarīrabhājā % paścātkṛtāḥ snigdhajanāśiṣo ' pi // Ks_7.28 / icchāvibhūtyor anurūpam adris $ tasyāḥ kṛtī kṛtyam aśeṣayitvā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069645 (0.060):
tayā tu tasyārdhaśarīrabhājā paścātkṛtāḥ snigdhajanāśiṣo ' pi // Ks_7.28 / icchāvibhūtyor anurūpam adris tasyāḥ kṛtī kṛtyam aśeṣayitvā /
itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr Ks_2.55a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103166 (0.0):
na tv asya siddhau yāsyāmi % sargavyāpāram ātmanā // Ks_2.54 // / itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr $ neta evārhati kṣayam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064226 (0.0):
na tv asya siddhau yāsyāmi sargavyāpāram ātmanā // Ks_2.54 // / itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr neta evārhati kṣayam /
iti cāpi vidhāya dīyatāṃ Ks_4.37a / iti cāha sa dharmayācitaḥ Ks_4.43a
iti cainam uvāca duḥkhitā Ks_4.27a / iti tebhyaḥ stutīḥ śrutvā Ks_2.16a
iti devavimuktaye sthitāṃ Ks_4.39a / iti dvijātau pratikūlavādini Ks_5.74a
iti dhruvecchām anuśāsatī sutāṃ Ks_5.5a / iti praviśyābhihitā dvijanmanā Ks_5.51a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105430 (0.062):
Ks_5.4 // / iti dhruvecchām anuśāsatī sutāṃ $ śaśāka menā na niyantum udyamāt &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066492 (0.062):
Ks_5.4 // / iti dhruvecchām anuśāsatī sutāṃ śaśāka menā na niyantum udyamāt /
iti buddhyā vimṛśya saḥ Ks_6.87b / iti vo nopadiśyate Ks_6.31b
iti vyāhṛtya vibudhān Ks_2.62a / iti svahastāllikhitaś ca mugdhayā Ks_5.58c
ito gamiśyāmy athaveti vādinī Ks_5.84a / ito niṣīdeti visṛṣṭabhūmiḥ Ks_3.2b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106860 (0.064):
na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate % śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk // / Ks_5.83 // / ito gamiśyāmy athaveti vādinī $ cacāla bālā stanabhinnavalkalā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067922 (0.064):
na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk // / Ks_5.83 // / ito gamiśyāmy athaveti vādinī cacāla bālā stanabhinnavalkalā /
ittham ārādhyamāno 'pi Ks_2.40a / itthaṃbhūto 'smi sūcitaḥ Ks_6.26d
itthaṃ rateḥ kim api bhūtam adṛśyarūpaṃ Ks_4.45a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105321 (0.0):
ravipītajalā tapātyaye % punar oghena hi yujyate nadī // Ks_4.44 // / itthaṃ rateḥ kim api bhūtam adṛśyarūpaṃ $ mandīcakāra
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066383 (0.0):
ravipītajalā tapātyaye punar oghena hi yujyate nadī // Ks_4.44 // / itthaṃ rateḥ kim api bhūtam adṛśyarūpaṃ mandīcakāra maraṇavyavasāyabuddhim
itthaṃ vidhijñena purohitena Ks_7.86a / ity adbhutaikaprabhavaḥ prabhāvāt Ks_7.36a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109549 (0.040):
sā dṛṣṭa ity ānanam unnamayya % hrīsannakaṇṭhī katham apy uvāca // Ks_7.85 / itthaṃ vidhijñena purohitena $ prayuktapāṇigrahaṇopacārau &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070609 (0.040):
sā dṛṣṭa ity ānanam unnamayya hrīsannakaṇṭhī katham apy uvāca // Ks_7.85 / itthaṃ vidhijñena purohitena prayuktapāṇigrahaṇopacārau /
ity abhaumam anubhūya śaṅkaraḥ Ks_8.28a / ity ucyate tābhir umā sma namrā Ks_7.28b
ity udāram abhidhāya śaṅkaras Ks_8.77c / ity uvāceśvarān vācaṃ Ks_6.53c
ity ūcivāṃs tam evārthaṃ Ks_6.64a / ity oṣadhiprasthavilāsinīnāṃ Ks_7.69a
idam atrottaraṃ nyāyyam Ks_6.87a / idam ūcur anūcānāḥ Ks_6.15c
idaṃ tu bhaktinamraṃ te Ks_6.73c / indracāpapariveṣaśūnyatāṃ Ks_8.31c
imāṃ hṛdi vyāyatapātam akṣaṇod Ks_5.54c / iyaṃ ca te 'nyā purato viḍambanā Ks_5.70a
iyaṃ namati vaḥ sarvāṃs Ks_6.89c / iyaṃ prapannā tapase tapovanam Ks_5.59d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106418 (0.041):
tadā sahāsmābhir anujñayā guror % iyaṃ prapannā tapase tapovanam // / Ks_5.59 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067480 (0.041):
tadā sahāsmābhir anujñayā guror iyaṃ prapannā tapase tapovanam // Ks_5.59
iyaṃ mahendraprabhṛtīn adhiśriyaś Ks_5.53a / iyeṣa sā kartum avandhyarūpatāṃ Ks_5.2a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105375 (0.043):
nininda rūpaṃ hṛdayena pārvatī % priyeṣu saubhāgyaphalā hi cārutā // / Ks_5.1 // / iyeṣa sā kartum avandhyarūpatāṃ $ samādhim āsthāya tapobhir ātmanaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066437 (0.043):
nininda rūpaṃ hṛdayena pārvatī priyeṣu saubhāgyaphalā hi cārutā // Ks_5.1 / iyeṣa sā kartum avandhyarūpatāṃ samādhim āsthāya tapobhir ātmanaḥ /
īpsitārthakriyodāraṃ Ks_6.90a / īśānasaṃdarśanalālasānām Ks_7.56b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108038 (0.050):
iyaṃ namati vaḥ sarvāṃs % trilocanavadhūr iti // Ks_6.89 // / īpsitārthakriyodāraṃ $ te 'bhinandya girer vacaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069099 (0.050):
iyaṃ namati vaḥ sarvāṃs trilocanavadhūr iti // Ks_6.89 // / īpsitārthakriyodāraṃ te 'bhinandya girer vacaḥ /
īśo hi jagataḥ pitā Ks_6.80d / īśvaro 'pi divasātyayocitaṃ Ks_8.50a
uccair uccaiḥśravās tena Ks_2.47a / uccairdviṣām īpsitam etad eva Ks_3.14d
uccair hiraṇmayaṃ śṛṅgaṃ Ks_6.72c / uccaistarāṃ vakṣyati śailarājaḥ Ks_7.68d
ucchvasatkamalagandhaye dadau Ks_8.19c / ucchvāsikālāñjanarāgam akṣṇoḥ Ks_7.82b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109482 (0.058):
tad īṣadārdrāruṇagaṇḍalekham $ ucchvāsikālāñjanarāgam akṣṇoḥ & / vadhūmukhaṃ klāntayavāvataṃsam % ācāradhūmagrahaṇād babhūva // Ks_7.82 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070542 (0.058):
tad īṣadārdrāruṇagaṇḍalekham ucchvāsikālāñjanarāgam akṣṇoḥ / / vadhūmukhaṃ klāntayavāvataṃsam ācāradhūmagrahaṇād babhūva // Ks_7.82 //
uta gotraskhaliteṣu bandhanam Ks_4.8b / uta yena bibharṣi tat Ks_6.23b
uttaranti vinikīrya palvalaṃ Ks_8.35a / uttānapāṇidvayasaṃniveśāt Ks_3.45c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104066 (0.060):
paryaṅkabandhasthirapūrvakāyam $ ṛjvāyataṃ saṃnamitobhayāṃsam & / uttānapāṇidvayasaṃniveśāt % praphullarājīvam ivāṅkamadhye // Ks_3.45 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065127 (0.060):
paryaṅkabandhasthirapūrvakāyam ṛjvāyataṃ saṃnamitobhayāṃsam / / uttānapāṇidvayasaṃniveśāt praphullarājīvam ivāṅkamadhye // Ks_3.45 //
uttoraṇaṃ rājapathaṃ prapede Ks_7.63b / utpattaye havirbhoktur Ks_6.28c
utpatya paramarṣayaḥ Ks_6.36b / utpāṭya meruśṛṅgāṇi Ks_2.43a
utsṛṣṭalīlāgatir āgavākṣād Ks_7.58c / udarciṣas tan mithunaṃ cakāse Ks_7.79b
udāharaṇavastuṣu Ks_6.65b / udīrito maṅgalatūryaghoṣaḥ Ks_7.40b
udgāsyatām icchati kiṃnarāṇāṃ Ks_1.8c / udghātaḥ praṇavo yāsāṃ Ks_2.12a
udbhinnayā ratnaśalākayeva Ks_1.24d / udyataṃ prasaheta kaḥ Ks_2.57b
udyānapālasāmānyam Ks_2.36c / udvahañ jaghanabhāradurvahām Ks_8.81b
udvejayaty aṅgulipārṣṇibhāgān Ks_1.11a / udvejitā vṛṣṭibhir āśrayante Ks_1.5c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101650 (0.053):
bhavanti yatrauṣadhayo rajanyām % atailapūrāḥ suratapradīpāḥ // Ks_1.10 // / udvejayaty aṅgulipārṣṇibhāgān $ mārge śilībhūtahime 'pi yatra &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062709 (0.053):
bhavanti yatrauṣadhayo rajanyām atailapūrāḥ suratapradīpāḥ // Ks_1.10 // / udvejayaty aṅgulipārṣṇibhāgān mārge śilībhūtahime 'pi yatra /
unnatāvanatabhāvavattayā Ks_8.69a / unnatena sthitimatā Ks_6.30a
unnateṣu śaśinaḥ prabhā sthitā Ks_8.66a / unmīlitaṃ tūlikayeva citraṃ Ks_1.32a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110786 (0.055):
vikriyā na khalu kāladoṣajā % nirmalaprakṛtiṣu sthirodayā // Ks_8.65 // / unnateṣu śaśinaḥ prabhā sthitā $ nimnasaṃśrayaparaṃ niśātamaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071845 (0.063):
vikriyā na khalu kāladoṣajā nirmalaprakṛtiṣu sthirodayā // Ks_8.65 // / unnateṣu śaśinaḥ prabhā sthitā nimnasaṃśrayaparaṃ niśātamaḥ /
unmukhadvāḥsthavīkṣitāḥ Ks_6.48b / upagūḍhāni savepathūni ca Ks_4.17b
upacārapadaṃ na ced idaṃ Ks_4.9c / upacinvan prabhāṃ tanvīṃ Ks_6.25c
upapannam idaṃ sarvam Ks_6.66a / upaplavāya lokānāṃ Ks_2.32c
upamānam abhūd vilāsināṃ Ks_4.5a / upalabdhasukhas tadā smaraṃ Ks_4.42c
upāttavarṇe carite pinākinaḥ Ks_5.56a / upādade tasya sahasraraśmis Ks_7.41a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106346 (0.026):
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ % tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api // / Ks_5.55 // / upāttavarṇe carite pinākinaḥ $ sabāṣpakaṇṭhaskhalitaiḥ padair iyam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067408 (0.026):
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api // Ks_5.55 / upāttavarṇe carite pinākinaḥ sabāṣpakaṇṭhaskhalitaiḥ padair iyam /
upāntabhāgeṣu ca rocanāṅko Ks_7.32c / upekṣate yaḥ ślathalambinīr jaṭāḥ Ks_5.47c
uptaṃ bījam aja tvayā Ks_2.5b / ubhayor vīryam āhitam Ks_2.60b
ubhe eva kṣame voḍhum Ks_2.60a / ubhe mamāstre kuliśaṃ bhavāṃś ca Ks_3.12b
umātanau gūḍhatanoḥ smarasya Ks_7.76c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109384 (0.034):
umātanau gūḍhatanoḥ smarasya % tacchaṅkinaḥ pūrvam iva praroham // Ks_7.76
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070444 (0.034):
umātanau gūḍhatanoḥ smarasya tacchaṅkinaḥ pūrvam iva praroham // Ks_7.76
umāpi nīlālakamadhyaśobhi Ks_3.62a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104347 (1.192):
vyakīryata tryambakapādamūle % puṣpoccayaḥ pallavabhaṅgabhinnaḥ // Ks_3.61 / umāpi nīlālakamadhyaśobhi $ visraṃsayantī navakarṇikāram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065409 (1.192):
vyakīryata tryambakapādamūle puṣpoccayaḥ pallavabhaṅgabhinnaḥ // Ks_3.61 / umāpi nīlālakamadhyaśobhi visraṃsayantī navakarṇikāram /
umāmukhaṃ tu pratipadya lolā Ks_1.43c
umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe Ks_3.67c
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14240324 (0.0):
harastu kiñcitparivṛttadhairyaścandrodayārambha ivāmburāśiḥ / / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe vyāpārayāmāsa vilocanāni //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104440 (0.0):
haras tu kiṃcitpariluptadhairyaś $ candrodayārambha ivāmburāśiḥ & / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe % vyāpārayām āsa vilocanāni // Ks_3.67 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065502 (0.0):
haras tu kiṃcitpariluptadhairyaś candrodayārambha ivāmburāśiḥ / / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe vyāpārayām āsa vilocanāni // Ks_3.67 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368481 (0.0):
{harastu kiñcitparivṛttadhairyaścandrodayārambha ivāmburāśiḥ / / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe vyāpārayāmāsa vilocanāni //129// (5)}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073579 (0.0):
ivāmburāśiḥ / / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe vyāpārayāmāsa vilocanāni // 129 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1742520 (0.0):
candrodayārambha ivāmburāśiḥ | / umā mukhe bimba phalādharoṣṭhe
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893077 (0.0):
harastu kiṃcitparivṛttadhairyaścandrodayārambha ivāmburāśiḥ / / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe vyāpārayāmāsa vilocanāni" //"
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21965399 (0.051):
haro 'pi tāvatparivṛttadhairyaścandrodayārambha ivāmburāśiḥ / / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭe vyāpārayāmāsa vilocanāni //
umārūpeṇa te yūyaṃ Ks_2.59a / umā vadhūr bhavān dātā Ks_6.82a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107936 (0.044):
caraṇau rañjayanty asyāś % cūḍāmaṇimarīcibhiḥ // Ks_6.81 // / umā vadhūr bhavān dātā $ yācitāra ime vayam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068997 (0.044):
caraṇau rañjayanty asyāś cūḍāmaṇimarīcibhiḥ // Ks_6.81 // / umā vadhūr bhavān dātā yācitāra ime vayam /
umā viśeṣocchvasitaṃ babhūva Ks_7.4d / umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ Ks_3.64c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987444 (0.048):
MSS_9620 2 umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ śarāsanajyāṃ muhurāmamarśa //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104390 (0.063):
umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ % śarāsanajyāṃ muhur āmamarśa // Ks_3.64 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065452 (0.063):
umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ śarāsanajyāṃ muhur āmamarśa // Ks_3.64 //
umāstanodbhedam anupravṛddho Ks_7.24a / umāṃ sa paśyann ṛjunaiva cakṣuṣā Ks_5.32c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108502 (0.049):
karṇāvasaktāmaladantapatraṃ % mātā tadīyaṃ mukham unnamayya // Ks_7.23 // / umāstanodbhedam anupravṛddho $ manoratho yaḥ prathamo babhūva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069562 (0.049):
karṇāvasaktāmaladantapatraṃ mātā tadīyaṃ mukham unnamayya // Ks_7.23 // / umāstanodbhedam anupravṛddho manoratho yaḥ prathamo babhūva /
u meti mātrā tapaso niṣiddhā Ks_1.26c / ullasatpratikṛtiprasannayoḥ Ks_8.74b
uvāca cainaṃ paramārthato haraṃ Ks_5.75a / uvāca menā parirabhya vakṣasā Ks_5.3c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106692 (0.011):
vikuñcitabhrūlatam āhite tayā % vilocane tiryag upāntalohite // Ks_5.74 // / uvāca cainaṃ paramārthato haraṃ $ na vetsi nūnaṃ yata evam āttha mām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067754 (0.011):
vikuñcitabhrūlatam āhite tayā vilocane tiryag upāntalohite // Ks_5.74 // / uvāca cainaṃ paramārthato haraṃ na vetsi nūnaṃ yata evam āttha mām /
ūrumūlanakhamārgarājibhis Ks_8.87a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111131 (0.0):
padmabhedapiśunāḥ siṣevire % gandhamādanavanāntamārutāḥ // Ks_8.86 // / ūrumūlanakhamārgarājibhis $ tatkṣaṇaṃ hṛtavilocano haraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072190 (0.0):
padmabhedapiśunāḥ siṣevire gandhamādanavanāntamārutāḥ // Ks_8.86 // / ūrumūlanakhamārgarājibhis tatkṣaṇaṃ hṛtavilocano haraḥ /
ūrṇamayaṃ kautukahastasūtram Ks_7.25d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108530 (0.0):
dhātryaṅgulībhiḥ pratisāryamāṇam % ūrṇamayaṃ kautukahastasūtram // Ks_7.25
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069590 (0.0):
dhātryaṅgulībhiḥ pratisāryamāṇam ūrṇamayaṃ kautukahastasūtram // Ks_7.25
ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te Ks_4.23a / ṛjvāyataṃ saṃnamitobhayāṃsam Ks_3.45b
ṛtavas tam upāsate Ks_2.36d / ṛte kṛśānor na hi mantrapūtam Ks_1.51c
ṛṣayaś codayām āsuḥ Ks_6.65c / ṛṣīñ jyotirmayān sapta Ks_6.3c
ṛṣīn āha mahīdharaḥ Ks_6.89b / ekatas taṭatamālamālinīṃ Ks_8.53c
ekapiṅgalagirau jagadgurur Ks_8.24c / ekasthasaundaryadidṛkṣayeva Ks_1.49d
ekaḥ kāraṇatāṃ gataḥ Ks_2.6d / ekāntaśaityāt kadalīviśeṣāḥ Ks_1.36b
ekaiva mūrtir bibhide tridhā sā Ks_7.44a / ekaiva satyām api putrapaṅktau Ks_7.4a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108829 (0.038):
jayeti vācā mahimānam asya % saṃvardhayantyā haviṣeva vahnim // Ks_7.43 // / ekaiva mūrtir bibhide tridhā sā $ sāmānyam eṣāṃ prathamāvaratvam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069889 (0.038):
jayeti vācā mahimānam asya saṃvardhayantyā haviṣeva vahnim // Ks_7.43 // / ekaiva mūrtir bibhide tridhā sā sāmānyam eṣāṃ prathamāvaratvam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108169 (0.059):
bhāsā jvalat kāñcanatoraṇānāṃ % sthānāntarasvarga ivābabhāse // Ks_7.3 // / ekaiva satyām api putrapaṅktau $ cirasya dṛṣṭeva mṛtotthiteva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069230 (0.059):
bhāsā jvalat kāñcanatoraṇānāṃ sthānāntarasvarga ivābabhāse // Ks_7.3 // / ekaiva satyām api putrapaṅktau cirasya dṛṣṭeva mṛtotthiteva /
eko hi doṣo guṇasaṃnipāte Ks_1.3c / etad andhatamasaṃ niraṅkuśaṃ Ks_8.55c
etad ucchvasitapītam aindavaṃ Ks_8.70a / etad udgirati candramaṇḍalaṃ Ks_8.60c
etāvatā nanv anumeyaśobhaṃ Ks_1.37a / etāvad uktvā tanayām Ks_6.89a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102092 (0.056):
labdhvāpi loke pariṇāhi rūpaṃ % jātās tadūrvor upamānabāhyāḥ // Ks_1.36 // / etāvatā nanv anumeyaśobhaṃ $ kāñcīguṇasthānam aninditāyāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063151 (0.056):
labdhvāpi loke pariṇāhi rūpaṃ jātās tadūrvor upamānabāhyāḥ // Ks_1.36 // / etāvatā nanv anumeyaśobhaṃ kāñcīguṇasthānam aninditāyāḥ /
ete vayam amī dārāḥ Ks_6.63a / ebhir utkacayituṃ tavālakān Ks_8.72d
evam āli nigṛhītasādhvasaṃ Ks_8.5a / evam indriyasukhasya vartmanaḥ Ks_8.20a
evaṃ yad āttha bhagavann Ks_2.31a / evaṃ vācyaḥ sa kanyārtham Ks_6.31a
evaṃ vādini devarṣau Ks_6.84a / eṣa cārumukhi yogatārayā Ks_8.73a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110897 (0.0):
patrajarjaraśaśiprabhālavair % ebhir utkacayituṃ tavālakān // Ks_8.72 // / eṣa cārumukhi yogatārayā $ yujyate taralabimbayā śaśī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071957 (0.0):
patrajarjaraśaśiprabhālavair ebhir utkacayituṃ tavālakān // Ks_8.72 // / eṣa cārumukhi yogatārayā yujyate taralabimbayā śaśī /
eṣa vṛkṣaśikhare kṛtāspado Ks_8.36a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110288 (0.0):
daṃṣṭriṇo vanavarāhayūthapā % daṣṭabhaṅgurabisāṅkurā iva // Ks_8.35 // / eṣa vṛkṣaśikhare kṛtāspado $ jātarūparasagauramaṇḍalaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071348 (0.0):
daṃṣṭriṇo vanavarāhayūthapā daṣṭabhaṅgurabisāṅkurā iva // Ks_8.35 // / eṣa vṛkṣaśikhare kṛtāspado jātarūparasagauramaṇḍalaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12954482 (0.058):
MSS_8126 1 eṣa vṛkṣaśikhare kṛtāspado jātarūparasagauramaṇḍalaḥ /
ehi viśvātmane vatse Ks_6.88a / airāvatāsphālanakarkaśena Ks_3.22c
ka īpsitārthasthiraniścayaṃ manaḥ Ks_5.5c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958102 (0.054):
MSS_8311 2 ka īpsitārthasthiraniścayaṃ manaḥ
kakṣyāntarāṇy adripater viveśa Ks_7.70d / kaṇṭḥe svayaṃgrāhaniṣaktabāhum Ks_3.7d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103415 (0.043):
nitambinīm icchasi muktalajjāṃ % kaṇṭḥe svayaṃgrāhaniṣaktabāhum // Ks_3.7
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064476 (0.043):
nitambinīm icchasi muktalajjāṃ kaṇṭḥe svayaṃgrāhaniṣaktabāhum // Ks_3.7 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109286 (0.050):
krāntāni pūrvaṃ kamalāsanena % kakṣyāntarāṇy adripater viveśa // Ks_7.70
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070346 (0.050):
krāntāni pūrvaṃ kamalāsanena kakṣyāntarāṇy adripater viveśa // Ks_7.70 //
kaṇṭhaprabhāsaṅgaviśeṣanīlāṃ Ks_3.46c
kaṇṭhasaktaghanabāhubandhanaḥ Ks_8.24b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110098 (0.045):
vāraṇadhvanitabhītayā tayā $ kaṇṭhasaktaghanabāhubandhanaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071158 (0.045):
vāraṇadhvanitabhītayā tayā kaṇṭhasaktaghanabāhubandhanaḥ /
kaṇṭhasya tasyāḥ stanabandhurasya Ks_1.42a / kaṇṭhe niṣka ivārpitaḥ Ks_2.49d
katham apy ambhasām antar Ks_2.37c / kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ Ks_5.63c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106485 (0.0):
kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ % ciravyavasthāpitavāg abhāṣata //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067547 (0.0):
kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ ciravyavasthāpitavāg abhāṣata //
kathaṃ cid īśā manasāṃ babhūvuḥ Ks_3.34d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103875 (0.0):
prayatnasaṃstambhitavikriyāṇāṃ % kathaṃ cid īśā manasāṃ babhūvuḥ // / Ks_3.34 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064936 (0.0):
prayatnasaṃstambhitavikriyāṇāṃ kathaṃ cid īśā manasāṃ babhūvuḥ // Ks_3.34
kathaṃ na jñāsyasi prabho Ks_2.31d / kathaṃ sa lakṣyaprabhavo bhaviṣyati Ks_5.81d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106817 (0.0):
yam āmananty ātmabhuvo 'pi kāraṇaṃ % kathaṃ sa lakṣyaprabhavo bhaviṣyati / // Ks_5.81 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067879 (0.0):
yam āmananty ātmabhuvo 'pi kāraṇaṃ kathaṃ sa lakṣyaprabhavo bhaviṣyati // / Ks_5.81 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102875 (0.025):
pratyekaṃ viniyuktātmā % kathaṃ na jñāsyasi prabho // Ks_2.31 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063934 (0.025):
pratyekaṃ viniyuktātmā kathaṃ na jñāsyasi prabho // Ks_2.31 //
kadā cid āsannasakhīmukhena sā Ks_5.6a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105449 (0.0):
ka īpsitārthasthiraniścayaṃ manaḥ % payaś ca nimnābhimukhaṃ pratīpayet // / Ks_5.5 // / kadā cid āsannasakhīmukhena sā $ manorathajñaṃ pitaraṃ manasvinī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066511 (0.0):
ka īpsitārthasthiraniścayaṃ manaḥ payaś ca nimnābhimukhaṃ pratīpayet // / Ks_5.5 // / kadā cid āsannasakhīmukhena sā manorathajñaṃ pitaraṃ manasvinī /
kadā cid ete yadi yogam arhataḥ Ks_5.67b / kanakakalaśarakśābhaktiśobhāsanāthaṃ Ks_7.94c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109694 (0.048):
kareṇa & / kanakakalaśarakśābhaktiśobhāsanāthaṃ % kṣitiviracitaśayyaṃ kautukāgāram
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070754 (0.048):
kareṇa / / kanakakalaśarakśābhaktiśobhāsanāthaṃ kṣitiviracitaśayyaṃ kautukāgāram āgāt
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105449 (0.062):
Ks_5.5 // / kadā cid āsannasakhīmukhena sā $ manorathajñaṃ pitaraṃ manasvinī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066511 (0.062):
Ks_5.5 // / kadā cid āsannasakhīmukhena sā manorathajñaṃ pitaraṃ manasvinī /
kanyayeva navadīkṣayā varaḥ Ks_8.73d / kanyārthe hi kuṭumbinaḥ Ks_6.85d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110909 (0.060):
sādhvasād upagataprakampayā % kanyayeva navadīkṣayā varaḥ // Ks_8.73 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071969 (0.060):
sādhvasād upagataprakampayā kanyayeva navadīkṣayā varaḥ // Ks_8.73 //
kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe Ks_1.50b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102314 (0.050):
tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit $ kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063373 (0.050):
tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727968 (0.050):
kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe | / samādideśaika vadhūṃ bhavitrīṃ
kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ Ks_1.18b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101779 (0.049):
sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ $ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ & / menāṃ munīnām api mānanīyām % ātmānurūpāṃ vidhinopayeme // Ks_1.18 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062838 (0.049):
sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ / / menāṃ munīnām api mānanīyām ātmānurūpāṃ vidhinopayeme // Ks_1.18 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726526 (0.049):
kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ | / menāṃ munīnām api mānanīyām
kanyeyaṃ kulajīvitam Ks_6.63b / kapālanetrāntaralabdhamārgair Ks_3.49a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104124 (0.034):
antaścarāṇāṃ marutāṃ nirodhān % nivātaniṣkampam iva pradīpam // Ks_3.48 // / kapālanetrāntaralabdhamārgair $ jyotiḥprarohair uditaiḥ śirastaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065186 (0.034):
antaścarāṇāṃ marutāṃ nirodhān nivātaniṣkampam iva pradīpam // Ks_3.48 // / kapālanetrāntaralabdhamārgair jyotiḥprarohair uditaiḥ śirastaḥ /
kapālam evāmalaśekharaśrīḥ Ks_7.32b / kapāli vā syād atha venduśekharaṃ Ks_5.78c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106757 (0.053):
kapāli vā syād atha venduśekharaṃ % na viśvamūrter avadhāryate vapuḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067819 (0.053):
kapāli vā syād atha venduśekharaṃ na viśvamūrter avadhāryate vapuḥ //
kapolakaṇḍūḥ karibhir vinetuṃ Ks_1.9a / kapoladeśe kalamāgrapiṅgalāḥ Ks_5.47d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106195 (1.192):
upekṣate yaḥ ślathalambinīr jaṭāḥ % kapoladeśe kalamāgrapiṅgalāḥ // / Ks_5.47 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067257 (1.192):
upekṣate yaḥ ślathalambinīr jaṭāḥ kapoladeśe kalamāgrapiṅgalāḥ // Ks_5.47
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101621 (0.053):
udgāsyatām icchati kiṃnarāṇāṃ % tānapradāyitvam ivopagantum // Ks_1.8 // / kapolakaṇḍūḥ karibhir vinetuṃ $ vighaṭṭitānāṃ saraladrumāṇām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062680 (0.053):
udgāsyatām icchati kiṃnarāṇāṃ tānapradāyitvam ivopagantum // Ks_1.8 // / kapolakaṇḍūḥ karibhir vinetuṃ vighaṭṭitānāṃ saraladrumāṇām /
kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā Ks_7.81c / kam aparam avaśaṃ na viprakuryur Ks_6.95c
kamalākaraśobhinā Ks_2.29b / kampena mūrdhnaḥ śatapatrayoniṃ Ks_7.46a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108863 (0.048):
dṛṣṭipradāne kṛtanandisaṃjñās % taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ // / Ks_7.45 // / kampena mūrdhnaḥ śatapatrayoniṃ $ vācā hariṃ vṛtrahaṇaṃ smitena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069923 (0.048):
dṛṣṭipradāne kṛtanandisaṃjñās taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ // Ks_7.45 / kampena mūrdhnaḥ śatapatrayoniṃ vācā hariṃ vṛtrahaṇaṃ smitena /
kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ Ks_7.57b / kayāsi kāmin suratāparādhāt Ks_3.8a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103419 (0.064):
nitambinīm icchasi muktalajjāṃ % kaṇṭḥe svayaṃgrāhaniṣaktabāhum // Ks_3.7 / kayāsi kāmin suratāparādhāt $ pādānataḥ kopanayāvadhūtaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064480 (0.064):
nitambinīm icchasi muktalajjāṃ kaṇṭḥe svayaṃgrāhaniṣaktabāhum // Ks_3.7 // / kayāsi kāmin suratāparādhāt pādānataḥ kopanayāvadhūtaḥ /
karaṇaṃ yat tava kāntimattayā Ks_4.5b / karaṇair murajasvanāḥ Ks_6.40d
karasthadarbhapraṇayāpahāriṣu Ks_5.35b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105968 (0.046):
api prasannaṃ hariṇeṣu te manaḥ $ karasthadarbhapraṇayāpahāriṣu &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067030 (0.046):
api prasannaṃ hariṇeṣu te manaḥ karasthadarbhapraṇayāpahāriṣu /
karāgrasaṃsparśanimīlitākṣīm Ks_7.80b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109445 (0.062):
tau dampatī triḥ pariṇīya vahnim $ karāgrasaṃsparśanimīlitākṣīm & / tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās % tasmin samiddhārciṣi lājamokṣam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070505 (0.062):
tau dampatī triḥ pariṇīya vahnim karāgrasaṃsparśanimīlitākṣīm / / tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās tasmin samiddhārciṣi lājamokṣam // Ks_7.80
kariśyatām ābharaṇāntaratvam Ks_7.34b / kareṇa bhānor bahulāvasāne Ks_7.8c
kareṇa ruddho 'pi na keśapāśaḥ Ks_7.57d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109068 (0.0):
bandhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat % kareṇa ruddho 'pi na keśapāśaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070128 (0.0):
bandhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat kareṇa ruddho 'pi na keśapāśaḥ // Ks_7.57
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19266945 (0.047):
karuṇāvimukhena mṛtyunā Ragh_8.67c / kareṇa ruddho 'pi hi keśapāśaḥ Ragh_7.6d
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377857 (0.053):
baddhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat kareṇa ruddho 'pi hi keśapāśaḥ // Ragh_7.6
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266344 (0.054):
baddhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat % kareṇa ruddho 'pi hi keśapāśaḥ // / Ragh_7.6 //
kareṇa śaṃbhor valayīkṛtāhinā Ks_5.66c / karoti pādāv upagamya maulinā Ks_5.80c
karoti lakṣyaṃ ciram asya cakṣuṣo Ks_5.49c / karo 'yam āmuktavivāhakautukaḥ Ks_5.66b
karṇacāmaravighaṭṭitekṣaṇaiḥ Ks_8.42b / karṇapūraracanākṛte tava Ks_8.62b
karṇārpito lodhrakaṣāyarūkṣe Ks_7.17a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108387 (1.192):
tadānanaśrīr alakaiḥ prasiddhaiś % ciccheda sādṛśyakathāprasaṅgam // / Ks_7.16 // / karṇārpito lodhrakaṣāyarūkṣe $ gorocanākṣepanitāntagaure &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069447 (1.192):
tadānanaśrīr alakaiḥ prasiddhaiś ciccheda sādṛśyakathāprasaṅgam // Ks_7.16 / karṇārpito lodhrakaṣāyarūkṣe gorocanākṣepanitāntagaure /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12969218 (0.045):
MSS_8825 1 karṇārpito lodhrakaṣāyarūkṣe gorocanākṣepanitāntagaure /
karṇāvasaktadviguṇākṣasūtram Ks_3.46b
karṇāvasaktāmaladantapatraṃ Ks_7.23c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108492 (0.061):
athāṅgulibhyāṃ haritālam ārdraṃ $ māṅgalyam ādāya manaḥśilāṃ ca & / karṇāvasaktāmaladantapatraṃ % mātā tadīyaṃ mukham unnamayya // Ks_7.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069552 (0.061):
athāṅgulibhyāṃ haritālam ārdraṃ māṅgalyam ādāya manaḥśilāṃ ca / / karṇāvasaktāmaladantapatraṃ mātā tadīyaṃ mukham unnamayya // Ks_7.23 //
kartavyaṃ vo na paśyāmi Ks_6.61a / kartum āgatakutūhalaḥ śaśī Ks_8.68d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110830 (0.045):
hārayaṣṭigaṇanām ivāṃśubhiḥ % kartum āgatakutūhalaḥ śaśī // Ks_8.68 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071890 (0.045):
hārayaṣṭigaṇanām ivāṃśubhiḥ kartum āgatakutūhalaḥ śaśī // Ks_8.68 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107676 (0.053):
antargatam apāstaṃ me % rajaso 'pi paraṃ tamaḥ // Ks_6.60 // / kartavyaṃ vo na paśyāmi $ syāc cet kiṃ nopapadyate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068737 (0.053):
antargatam apāstaṃ me rajaso 'pi paraṃ tamaḥ // Ks_6.60 // / kartavyaṃ vo na paśyāmi syāc cet kiṃ nopapadyate /
karmabandhacchidaṃ dharmaṃ Ks_2.51c / karma yajñaḥ phalaṃ svargas Ks_2.12c
kalapuṃskokilaśabdasūcitaḥ Ks_4.14b / kalā ca sā kāntimatī kalāvatas Ks_5.71c
kalpadrumavibhūṣaṇaiḥ Ks_2.39d / kalpavṛkṣamadhu bibhratī svayam Ks_8.75b
kalpavṛkṣaśikhareṣu saṃprati Ks_8.68a / kalpavṛkṣā ivāśritāḥ Ks_6.6d
kalpitānyonyasāmarthyaiḥ Ks_6.76a / kalpitāḥ sveṣu veśmasu Ks_2.43d
kalyāṇi vīraprasavā bhaveti Ks_7.87b / kasyārthadharmau vada pīḍayāmi Ks_3.6c
kasyāścid āsīd raśanā tadānīm Ks_7.61c / kāñcīguṇasthānam aninditāyāḥ Ks_1.37b
kāṭhinyaṃ sthāvare kāye Ks_6.73a / kāni kāni na cakāra lajjayā Ks_8.11d
kāntir bhruvor ānatalekhayor yā Ks_1.47b
kāmadohadamanoharaṃ vapuḥ Ks_8.1d / kām apy abhikhyāṃ sphuritair apuṣyad Ks_7.18c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109740 (0.044):
bhāvasādhvasaparigrahād abhūt % kāmadohadamanoharaṃ vapuḥ // Ks_8.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070800 (0.044):
bhāvasādhvasaparigrahād abhūt kāmadohadamanoharaṃ vapuḥ // Ks_8.1 //
kāmas tu bāṇāvasaraṃ pratīkṣya Ks_3.64a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104380 (1.192):
na hīśvaravyāhṛtayaḥ kadā cit % puṣyanti loke viparītam artham // Ks_3.63 / kāmas tu bāṇāvasaraṃ pratīkṣya $ pataṅgavad vahnimukhaṃ vivikṣuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065442 (1.192):
na hīśvaravyāhṛtayaḥ kadā cit puṣyanti loke viparītam artham // Ks_3.63 // / kāmas tu bāṇāvasaraṃ pratīkṣya pataṅgavad vahnimukhaṃ vivikṣuḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987433 (0.053):
MSS_9620 1 kāmas tu bāṇāvasaraṃ pratīkṣya pataṅgavad vahnimukhaṃ vivikṣuḥ
kāmasya puṣpavyatiriktam astraṃ Ks_1.31c / kāmasya sopānam iva prayuktam Ks_1.39d
kāmasyocchvāsitaṃ manaḥ Ks_6.14d / kāmaḥ puraḥśukram iva prayāṇe Ks_3.43b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102141 (0.061):
ārohaṇārthaṃ navayauvanena % kāmasya sopānam iva prayuktam // Ks_1.39 // / anyonyam utpīḍayad utpalākṣyāḥ $ stanadvayaṃ pāṇḍu tathā pravṛddham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063200 (0.061):
ārohaṇārthaṃ navayauvanena kāmasya sopānam iva prayuktam // Ks_1.39 // / anyonyam utpīḍayad utpalākṣyāḥ stanadvayaṃ pāṇḍu tathā pravṛddham /
kām ekapatnīvrataduḥkhaśīlāṃ Ks_3.7a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103401 (0.0):
Ks_3.6 // / kām ekapatnīvrataduḥkhaśīlāṃ $ lolaṃ manaś cārutayā praviṣṭām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064462 (0.0):
kasyārthadharmau vada pīḍayāmi sindhos taṭāv ogha iva pravṛddhaḥ // Ks_3.6 / kām ekapatnīvrataduḥkhaśīlāṃ lolaṃ manaś cārutayā praviṣṭām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12988313 (0.061):
MSS_9663 1 kāmekapatnīvrataduḥkhaśīlāṃ lolaṃ manaś cārutayā praviṣṭām /
kārite pārvatīṃ prati Ks_6.14b / kāryaṃ trayāṇām api viṣṭapānām Ks_3.20b
kāryaṃ tvayā naḥ pratipannakalpam Ks_3.14b
kāryā tvayā muktavicārayeti Ks_7.83d / kārye guruṇy ātmasamaṃ niyokṣye Ks_3.13b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862348 (0.051):
MSS_3424 1 avaimi te sāramataḥ khalu tvāṃ kārye guruṇyātmasamaṃ niyokṣye / / MSS_3424 2 vyādiśyate bhūdharatāmavekṣya kṛṣṇena dehodvahanāya śeṣaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103511 (0.061):
avaimi te sāram ataḥ khalu tvāṃ $ kārye guruṇy ātmasamaṃ niyokṣye & / vyādiśyate bhūdharatām avekṣya % kṛṣṇena dehodvahanāya śeṣaḥ // Ks_3.13 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064572 (0.061):
avaimi te sāram ataḥ khalu tvāṃ kārye guruṇy ātmasamaṃ niyokṣye / / vyādiśyate bhūdharatām avekṣya kṛṣṇena dehodvahanāya śeṣaḥ // Ks_3.13 //
kālakrameṇātha tayoḥ pravṛtte Ks_1.19a / kālaḥ kaścit pratīkṣyatām Ks_2.54b
kālāñjanaṃ maṅgalam ity upāttam Ks_7.20d / kālī kapālābharaṇā cakāse Ks_7.39b
kāle prayuktā khalu kāryavidbhir Ks_7.93c
kāṣṭhāgatasneharasānuviddhaṃ Ks_3.35c
kiṅkarāḥ prabhaviṣṇuṣu Ks_6.62d / kinnarair uṣasi gītamaṅgalaḥ Ks_8.85d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111110 (0.055):
mūrcchanāparigṛhītakaiśikaiḥ % kinnarair uṣasi gītamaṅgalaḥ // Ks_8.85 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072169 (0.055):
mūrcchanāparigṛhītakaiśikaiḥ kinnarair uṣasi gītamaṅgalaḥ // Ks_8.85 //
kim akāraṇam eva darśanaṃ Ks_4.7c / kim ity apāsyābharaṇāni yauvane Ks_5.44a
kim idaṃ dyutim ātmīyāṃ Ks_2.19a / kim ebhir āśopahatātmavṛttibhiḥ Ks_5.76d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106721 (0.057):
jagaccharaṇyasya nirāśiṣaḥ sataḥ % kim ebhir āśopahatātmavṛttibhiḥ // / Ks_5.76 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067783 (0.057):
jagaccharaṇyasya nirāśiṣaḥ sataḥ kim ebhir āśopahatātmavṛttibhiḥ // / Ks_5.76 //
kiyac ciraṃ śrāmyasi gauri vidyate Ks_5.50a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106238 (1.192):
Ks_5.49 // / kiyac ciraṃ śrāmyasi gauri vidyate $ mamāpi pūrvāśramasaṃcitaṃ tapaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067300 (1.192):
Ks_5.49 // / kiyac ciraṃ śrāmyasi gauri vidyate mamāpi pūrvāśramasaṃcitaṃ tapaḥ /
kiraṇaparikṣayadhūsarā pradoṣam Ks_4.46d / kirīṭabaddhāñjalayo nipatya Ks_7.92b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105355 (0.048):
śaśina iva divātanasya lekhā % kiraṇaparikṣayadhūsarā pradoṣam // Ks_4.46
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066417 (0.048):
śaśina iva divātanasya lekhā kiraṇaparikṣayadhūsarā pradoṣam // Ks_4.46 //
kiṃ kathyate śrīr ubhayasya tasya Ks_7.78d / kiṃ cāyam aridurvāraḥ Ks_2.21a
kiṃ cit kvaṇatkiṃnaram adhyuvāsa Ks_1.54d / kiṃcitprakāśastimitogratārair Ks_3.47a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104094 (1.192):
Ks_3.46 // / kiṃcitprakāśastimitogratārair $ bhrūvikriyāyāṃ virataprasaṅgaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065155 (1.192):
kaṇṭhaprabhāsaṅgaviśeṣanīlāṃ kṛṣṇatvacaṃ granthimatīṃ dadhānam // Ks_3.46 / kiṃcitprakāśastimitogratārair bhrūvikriyāyāṃ virataprasaṅgaiḥ /
kiṃcitsamucchvāsitapatralekham Ks_3.38b / kiṃcidvyavasthāpitasaṃhṛtāni Ks_7.75b
kiṃcinmadhūcchiṣṭavimṛṣṭarāgaḥ Ks_7.18b / kiṃ na vetsi sahadharmacāriṇaṃ Ks_8.51c
kiṃ punar brahmayoner yas Ks_6.18c / kiṃ yena sṛjasi vyaktam Ks_6.23a
kiṃ vilāsini madaḥ kariṣyati Ks_8.76d / kīrtayaḥ saritaś ca te Ks_6.69d
kukṣir ādhāratāṃ gataḥ Ks_6.67d / kuḍmalīkṛtasarojalocanaṃ Ks_8.63c
kuṇṭhitāśrīva lakṣyate Ks_2.20d / kutūhalād unmukhapauradṛṣṭaḥ Ks_7.51b
kuberaguptāṃ diśam uṣṇaraśmau Ks_3.25a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103707 (1.192):
saṃkalpayoner abhimānabhūtam % ātmānam ādhāya madhur jajṛmbhe // Ks_3.24 / kuberaguptāṃ diśam uṣṇaraśmau $ gantuṃ pravṛtte samayaṃ vilaṅghya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064768 (1.192):
saṃkalpayoner abhimānabhūtam ātmānam ādhāya madhur jajṛmbhe // Ks_3.24 // / kuberaguptāṃ diśam uṣṇaraśmau gantuṃ pravṛtte samayaṃ vilaṅghya /
kuberasya manaḥśalyaṃ Ks_2.22a / kurute 'sminn amoghe 'pi Ks_2.23c
kuru saṃprati tāvad āśu me Ks_4.35c
kuryāṃ harasyāpi pinākapāṇer Ks_3.10c / kurvatīṃ priyatamām avārayat Ks_8.87d
kurvanti vālavyajanaiś camaryaḥ Ks_1.13d / kulapratiṣṭḥāṃ praṇamayya mātā Ks_7.27b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101702 (0.058):
yasyārthayuktaṃ girirājaśabdaṃ % kurvanti vālavyajanaiś camaryaḥ // / Ks_1.13 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062761 (0.058):
yasyārthayuktaṃ girirājaśabdaṃ kurvanti vālavyajanaiś camaryaḥ // Ks_1.13
kule prasūtiḥ prathamasya vedhasas Ks_5.41a / kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ Ks_5.11c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105548 (0.055):
visṛṣṭarāgād adharān nivartitaḥ $ stanāṅgarāgāruṇitāc ca kandukāt & / kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ % kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // Ks_5.11
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066610 (0.055):
visṛṣṭarāgād adharān nivartitaḥ stanāṅgarāgāruṇitāc ca kandukāt / / kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // Ks_5.11
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 923744 (0.055):
visṛṣṭarāgādadhārānnivartitaḥ stanāṅgarāgādaruṇācca kandukāt / / kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ" //"
kusumasteyasādhvasāt Ks_2.35b / kusumāyudhapatni durlabhas Ks_4.40a
kusumāyojitakārmuko madhuḥ Ks_4.24b / kusumāstaraṇe sahāyatāṃ Ks_4.35a
kusumotkiravīciṣu Ks_6.5b / kṛtavān asi vipriyaṃ na me Ks_4.7a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104713 (0.0):
nalinīṃ kṣatasetubandhano % jalasaṃghāta ivāsi vidrutaḥ // Ks_4.6 // / kṛtavān asi vipriyaṃ na me $ pratikūlaṃ na ca te mayā kṛtam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065775 (0.0):
nalinīṃ kṣatasetubandhano jalasaṃghāta ivāsi vidrutaḥ // Ks_4.6 // / kṛtavān asi vipriyaṃ na me pratikūlaṃ na ca te mayā kṛtam /
kṛtavyāvṛttayaḥ paraiḥ Ks_2.27d / kṛtaṃ tapaḥsādhanam etayā vapuḥ Ks_5.52d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106289 (0.0):
yadartham ambhojam ivoṣṇavāraṇaṃ % kṛtaṃ tapaḥsādhanam etayā vapuḥ // / Ks_5.52 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067351 (0.0):
yadartham ambhojam ivoṣṇavāraṇaṃ kṛtaṃ tapaḥsādhanam etayā vapuḥ // / Ks_5.52 //
kṛtābhiśekāṃ hutajātavedasaṃ Ks_5.16a / kṛtābhyanujñā guruṇā garīyasā Ks_5.7b
kṛtāsanaparigrahaḥ Ks_6.53b / kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ Ks_5.11d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105554 (0.0):
kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ % kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // Ks_5.11
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066616 (0.0):
kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // Ks_5.11
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19149653 (0.047):
kuśāṅkurādānapikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // VjivC_3.159
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6268907 (0.057):
kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 923748 (0.057):
kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ //"
kṛtopakāreva ratir babhūva Ks_3.73d / kṛtvevopaniveśitam Ks_6.37d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104550 (0.043):
ajñātabhartṛvyasanā muhūrtaṃ % kṛtopakāreva ratir babhūva // Ks_3.73 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065612 (0.043):
ajñātabhartṛvyasanā muhūrtaṃ kṛtopakāreva ratir babhūva // Ks_3.73 //
kṛṣṇatvacaṃ granthimatīṃ dadhānam Ks_3.46d / kṛṣṇena dehodvahanāya śeṣaḥ Ks_3.13d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104090 (0.053):
kaṇṭhaprabhāsaṅgaviśeṣanīlāṃ % kṛṣṇatvacaṃ granthimatīṃ dadhānam // / Ks_3.46 // / kiṃcitprakāśastimitogratārair $ bhrūvikriyāyāṃ virataprasaṅgaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065151 (0.053):
kaṇṭhaprabhāsaṅgaviśeṣanīlāṃ kṛṣṇatvacaṃ granthimatīṃ dadhānam // Ks_3.46 / kiṃcitprakāśastimitogratārair bhrūvikriyāyāṃ virataprasaṅgaiḥ /
kḷptāsanaṃ kautukavedimadhyam Ks_7.12d
kḷptopacārāṃ caturasravedīṃ Ks_7.88a / kenāpi kāmena tapaś cacāra Ks_1.57d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109579 (0.045):
vācaspatiḥ sann api so 'ṣṭamūrttav % āśāsya cintāstimito babhūva // / Ks_7.87 // / kḷptopacārāṃ caturasravedīṃ $ tāv etya paścāṭ kanakāsanasthau &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070639 (0.045):
vācaspatiḥ sann api so 'ṣṭamūrttav āśāsya cintāstimito babhūva // Ks_7.87 / kḷptopacārāṃ caturasravedīṃ tāv etya paścāṭ kanakāsanasthau /
kenābhyasūyā padakāṅkṣiṇā te Ks_3.4a / keyūracūrṇīkṛtalājamuṣṭiṃ Ks_7.69c
kevalaṃ priyatamādayālunā Ks_8.84a / keśāntam antaḥkusumaṃ tadīyam Ks_7.14b
kaitakair iva rajobhir āvṛtam Ks_8.58d / kaitavena śayite kutūhalāt Ks_8.3a
kaiścid eva divasais tadā tayoḥ Ks_8.15c / koṭayaḥ kuṭilakeśi bhānty amūḥ Ks_8.45b
krandator viparivṛttakaṇṭhayoḥ Ks_8.32b / krameṇa pādagrahaṇaṃ satīnām Ks_7.27d
krāntāni pūrvaṃ kamalāsanena Ks_7.70c / kriyatāṃ katham antyamaṇḍanaṃ Ks_4.22a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104956 (0.058):
vacanīyam idaṃ vyavasthitaṃ % ramaṇa tvām anuyāmi yady api // Ks_4.21 // / kriyatāṃ katham antyamaṇḍanaṃ $ paralokāntaritasya te mayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066018 (0.058):
vacanīyam idaṃ vyavasthitaṃ ramaṇa tvām anuyāmi yady api // Ks_4.21 // / kriyatāṃ katham antyamaṇḍanaṃ paralokāntaritasya te mayā /
kriyante nandanadrumāḥ Ks_2.41d / kriyāṇāṃ khalu dharmyāṇāṃ Ks_6.13c
krīḍārasaṃ nirviśatīva bālye Ks_1.29d / krītas tapobhir iti vādini candramaulau Ks_5.86b
kruddhe 'pi pakṣacchidi vṛtraśatrāv Ks_1.20c / krūre pratihatakriyāḥ Ks_2.48b
krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti Ks_3.72a / klamaṃ yayau kandukalīlayāpi yā Ks_5.19a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105681 (1.192):
tadānapekṣya svaśarīramārdavaṃ % tapo mahat sā carituṃ pracakrame // / Ks_5.18 // / klamaṃ yayau kandukalīlayāpi yā $ tayā munīnāṃ caritaṃ vyagāhyata &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066743 (1.192):
tadānapekṣya svaśarīramārdavaṃ tapo mahat sā carituṃ pracakrame // Ks_5.18 / klamaṃ yayau kandukalīlayāpi yā tayā munīnāṃ caritaṃ vyagāhyata /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104518 (0.040):
sphurann udarciḥ sahasā tṛtīyād % akṣṇaḥ kṛśānuḥ kila niṣpapāta // Ks_3.71 / krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti $ yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065580 (0.040):
sphurann udarciḥ sahasā tṛtīyād akṣṇaḥ kṛśānuḥ kila niṣpapāta // Ks_3.71 / krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti /
kliśnāti bhuvanatrayam Ks_2.40b / kliṣṭakeśam avaluptacandanaṃ Ks_8.83a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111065 (0.062):
adhyaśeta śayanaṃ priyāsakhaḥ % śāradābhram iva rohiṇīpatiḥ // Ks_8.82 // / kliṣṭakeśam avaluptacandanaṃ $ vyatyayārpitanakhaṃ samatsaram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072124 (0.062):
adhyaśeta śayanaṃ priyāsakhaḥ śāradābhram iva rohiṇīpatiḥ // Ks_8.82 // / kliṣṭakeśam avaluptacandanaṃ vyatyayārpitanakhaṃ samatsaram /
kliṣṭamanmatham api priyaṃ prabhor Ks_8.8c / kleśaḥ phalena hi punar navatāṃ vidhatte Ks_5.86d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106919 (1.192):
ahnāya sā niyamajaṃ klamam utsasarja % kleśaḥ phalena hi punar navatāṃ / vidhatte // Ks_5.86 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067981 (1.192):
ahnāya sā niyamajaṃ klamam utsasarja kleśaḥ phalena hi punar navatāṃ / vidhatte // Ks_5.86 //
kva tadvidhas tvaṃ kva ca puṇyalakṣaṇā Ks_5.73b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106661 (1.192):
nivartayāsmād asadīpsitān manaḥ $ kva tadvidhas tvaṃ kva ca puṇyalakṣaṇā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067723 (1.192):
nivartayāsmād asadīpsitān manaḥ kva tadvidhas tvaṃ kva ca puṇyalakṣaṇā /
kva nīlakaṇṭha vrajasīty alakṣyavāg Ks_5.57c
kva nu te hṛdayaṃgamaḥ sakhā Ks_4.24a / kva nu māṃ tvadadhīnajīvitāṃ Ks_4.6a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104695 (0.0):
tad idaṃ gatam īdṛśīṃ daśāṃ % na vidīrye kaṭhināḥ khalu striyaḥ // Ks_4.5 / kva nu māṃ tvadadhīnajīvitāṃ $ vinikīrya kṣaṇabhinnasauhṛdaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065757 (0.0):
tad idaṃ gatam īdṛśīṃ daśāṃ na vidīrye kaṭhināḥ khalu striyaḥ // Ks_4.5 // / kva nu māṃ tvadadhīnajīvitāṃ vinikīrya kṣaṇabhinnasauhṛdaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104989 (0.022):
madhunā saha sasmitaṃ kathāṃ % nayanopāntavilokitaṃ ca yat // Ks_4.23 // / kva nu te hṛdayaṃgamaḥ sakhā $ kusumāyojitakārmuko madhuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066051 (0.022):
madhunā saha sasmitaṃ kathāṃ nayanopāntavilokitaṃ ca yat // Ks_4.23 // / kva nu te hṛdayaṃgamaḥ sakhā kusumāyojitakārmuko madhuḥ /
kṣaṇam apy utsahate na māṃ vinā Ks_4.36d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105193 (1.192):
viditaṃ khalu te yathā smaraḥ % kṣaṇam apy utsahate na māṃ vinā // Ks_4.36
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066255 (1.192):
viditaṃ khalu te yathā smaraḥ kṣaṇam apy utsahate na māṃ vinā // Ks_4.36
kṣaṇamātraṃ kila jīviteti me Ks_4.21b
kṣaṇaṃ vyalambanta puro niṣaṇṇāḥ Ks_7.13b / kṣatahuṃkāraśaṃsinaḥ Ks_2.26d
kṣitidharapatikanyām ādadānaḥ kareṇa Ks_7.94b
kṣitiviracitaśayyaṃ kautukāgāram āgāt Ks_7.94d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109701 (1.192):
kanakakalaśarakśābhaktiśobhāsanāthaṃ % kṣitiviracitaśayyaṃ kautukāgāram / āgāt // Ks_7.94 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070761 (1.192):
kanakakalaśarakśābhaktiśobhāsanāthaṃ kṣitiviracitaśayyaṃ kautukāgāram āgāt
kṣīrodaveleva saphenapuñjā Ks_7.26a / kṣuṇṇāni haritāṃ khuraiḥ Ks_2.43b
kṣudre 'pi nūnaṃ śaraṇaṃ prapanne Ks_1.12c / kṣetrābhyantaravartinam Ks_6.77b
khaḍge niṣaktapratimaṃ dadarśa Ks_7.36d / khaṃ prasuptam iva saṃsthite ravau Ks_8.43a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108712 (0.026):
ātmānam āsannagaṇopanīte % khaḍge niṣaktapratimaṃ dadarśa // Ks_7.36 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069772 (0.026):
ātmānam āsannagaṇopanīte khaḍge niṣaktapratimaṃ dadarśa // Ks_7.36 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110405 (0.058):
astam eti yugabhugnakesaraiḥ % saṃnidhāya divasaṃ mahodadhau // Ks_8.42 // / khaṃ prasuptam iva saṃsthite ravau $ tejaso mahata īdṛśī gatiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071465 (0.058):
astam eti yugabhugnakesaraiḥ saṃnidhāya divasaṃ mahodadhau // Ks_8.42 // / khaṃ prasuptam iva saṃsthite ravau tejaso mahata īdṛśī gatiḥ /
khaṃ hṛtātapajalaṃ vivasvatā Ks_8.37c
khilībhūte vimānānāṃ Ks_2.45c / khe khelagāmī tam uvāha vāhaḥ Ks_7.49a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108914 (0.0):
adhvānam adhvāntavikāralaṅghyas % tatāra tārādhipakhaṇḍadhārī // Ks_7.48 / khe khelagāmī tam uvāha vāhaḥ $ saśabdacāmīkarakiṅkiṇīkaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069974 (0.0):
adhvānam adhvāntavikāralaṅghyas tatāra tārādhipakhaṇḍadhārī // Ks_7.48 // / khe khelagāmī tam uvāha vāhaḥ saśabdacāmīkarakiṅkiṇīkaḥ /
khe vyagāhata taraṅgiṇīm umā Ks_8.26c / gaganād avatīrṇā sā Ks_6.49a
gaṅgāpravāhokṣitadevadāru Ks_1.54b / gaṅgāsrotaḥparikṣipta- Ks_6.38a
gajabhagne patanāya vallarī Ks_4.31d / gajājinasyaiva dukūlabhāvaḥ Ks_7.32d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108646 (0.058):
upāntabhāgeṣu ca rocanāṅko % gajājinasyaiva dukūlabhāvaḥ // Ks_7.32 // / śaṅkhāntaradyoti vilocanaṃ yad $ antarniviṣṭāmalapiṅgatāram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069706 (0.058):
upāntabhāgeṣu ca rocanāṅko gajājinasyaiva dukūlabhāvaḥ // Ks_7.32 // / śaṅkhāntaradyoti vilocanaṃ yad antarniviṣṭāmalapiṅgatāram /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105117 (0.062):
anaghāpi hi saṃśrayadrume % gajabhagne patanāya vallarī // Ks_4.31 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066179 (0.062):
anaghāpi hi saṃśrayadrume gajabhagne patanāya vallarī // Ks_4.31 //
gajājinaṃ śoṇitabinduvarṣi ca Ks_5.67d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106564 (0.0):
vadhūdukūlaṃ kalahaṃsalakṣaṇaṃ % gajājinaṃ śoṇitabinduvarṣi ca // Ks_5.67
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067626 (0.0):
vadhūdukūlaṃ kalahaṃsalakṣaṇaṃ gajājinaṃ śoṇitabinduvarṣi ca // Ks_5.67 //
gajājinālambi dukūladhāri vā Ks_5.78b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106752 (0.051):
vibhūṣaṇodbhāsi pinaddhabhogi vā $ gajājinālambi dukūladhāri vā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067814 (0.051):
vibhūṣaṇodbhāsi pinaddhabhogi vā gajājinālambi dukūladhāri vā /
gajāya gaṇḍūṣajalaṃ kareṇuḥ Ks_3.37b / gaṇayām āsa pārvatī Ks_6.84d
gaṇā nameruprasavāvataṃsā Ks_1.55a / gaṇāś ca giryālayam abhyagacchan Ks_7.71c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102397 (0.048):
prasthaṃ himādrer mṛganābhigandhi % kiṃ cit kvaṇatkiṃnaram adhyuvāsa // / Ks_1.54 // / gaṇā nameruprasavāvataṃsā $ bhūrjatvacaḥ sparśavatīr dadhānāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063456 (0.048):
prasthaṃ himādrer mṛganābhigandhi kiṃ cit kvaṇatkiṃnaram adhyuvāsa // / Ks_1.54 // / gaṇā nameruprasavāvataṃsā bhūrjatvacaḥ sparśavatīr dadhānāḥ /
gata eva na te nivartate Ks_4.30a / gatim aṅgena ca jīvitena ca Ks_4.22d
gateṣu līlāñcitavikrameṣu Ks_1.34b / gantum aicchad avalambitāṃśukā Ks_8.2b
gantuṃ pravṛtte samayaṃ vilaṅghya Ks_3.25b / gandhamādanagiriṃ vyagāhata Ks_8.28d
gandhamādanavanādhidevatā Ks_8.75d / gandhamādanavanāntamārutāḥ Ks_8.86d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111125 (0.054):
padmabhedapiśunāḥ siṣevire % gandhamādanavanāntamārutāḥ // Ks_8.86 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072184 (0.054):
padmabhedapiśunāḥ siṣevire gandhamādanavanāntamārutāḥ // Ks_8.86 //
gamitaḥ so 'pi suhṛdgatāṃ gatim Ks_4.24d / garjitānantarāṃ vṛṣṭiṃ Ks_2.53c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105003 (0.037):
na khalūgraruṣā pinākinā % gamitaḥ so 'pi suhṛdgatāṃ gatim // Ks_4.24 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066065 (0.037):
na khalūgraruṣā pinākinā gamitaḥ so 'pi suhṛdgatāṃ gatim // Ks_4.24 //
garbhavāsa iva vartate niśi Ks_8.56d / garbho 'bhavad bhūdhararājapatnyāḥ Ks_1.19d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101804 (0.0):
manoramaṃ yauvanam udvahantyā % garbho 'bhavad bhūdhararājapatnyāḥ // / Ks_1.19 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062863 (0.0):
manoramaṃ yauvanam udvahantyā garbho 'bhavad bhūdhararājapatnyāḥ // / Ks_1.19 //
gāḍhadantapadatāḍitādharam Ks_8.88b
gāḍhapaṅktam ativāhitātapāḥ Ks_8.35b / gām adhāsyat kathaṃ nāgo Ks_6.68a
giriśam upacacāra pratyahaṃ sā sukeśī Ks_1.60c / gītāntareṣu śramavārileśaiḥ Ks_3.38a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103932 (0.0):
ardhopabhuktena bisena jāyāṃ % saṃbhāvayām āsa rathāṅganāmā // Ks_3.37 // / gītāntareṣu śramavārileśaiḥ $ kiṃcitsamucchvāsitapatralekham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064993 (0.0):
ardhopabhuktena bisena jāyāṃ saṃbhāvayām āsa rathāṅganāmā // Ks_3.37 // / gītāntareṣu śramavārileśaiḥ kiṃcitsamucchvāsitapatralekham /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1735604 (0.064):
gīta śrāntyā, yathā / gītāntareṣu śrama vāri leśaiḥ
guṇakṛtye dhanuṣo niyojitā Ks_4.15b / guṇatrayavibhāgāya Ks_2.4c
guptāv api manoharam Ks_6.38d / guruśokām anuroditīva mām Ks_4.15d
guruṃ netrasahasreṇa Ks_2.29c / guruḥ pragalbhe 'pi vayasy ato 'syās Ks_1.51a
gurūpadeśād vadanaṃ nināya Ks_7.81b / guror niyogāc ca nagendrakanyā Ks_3.17a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103578 (0.0):
yoṣitsu tadvīryaniṣekabhūmiḥ % saiva kṣamety ātmabhuvopadiṣṭam // Ks_3.16 / guror niyogāc ca nagendrakanyā $ sthāṇuṃ tapasyantam adhityakāyām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064639 (0.0):
yoṣitsu tadvīryaniṣekabhūmiḥ saiva kṣamety ātmabhuvopadiṣṭam // Ks_3.16 // / guror niyogāc ca nagendrakanyā sthāṇuṃ tapasyantam adhityakāyām /
guho 'pi yeṣāṃ prathamāptajanmanāṃ Ks_5.14c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105601 (0.052):
guho 'pi yeṣāṃ prathamāptajanmanāṃ % na putravātsalyam apākariṣyati //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066663 (0.052):
guho 'pi yeṣāṃ prathamāptajanmanāṃ na putravātsalyam apākariṣyati //
gṛhamedhiphalaṃ mayā Ks_6.88d / gṛhayantrapatākāśrīr Ks_6.41c
gṛhītapatyudgamanīyavastrā Ks_7.11b / gṛhe gṛhe vyagrapuraṃdhrivargam Ks_7.2b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108140 (0.060):
vaivāhikaiḥ kautukasaṃvidhānair $ gṛhe gṛhe vyagrapuraṃdhrivargam & / āsīt puraṃ sānumato 'nurāgād % antaḥpuraṃ caikakulopameyam // Ks_7.2 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069201 (0.060):
vaivāhikaiḥ kautukasaṃvidhānair gṛhe gṛhe vyagrapuraṃdhrivargam / / āsīt puraṃ sānumato 'nurāgād antaḥpuraṃ caikakulopameyam // Ks_7.2 //
goptāraṃ surasainyānāṃ Ks_2.52a / gorocanākṣepanitāntagaure Ks_7.17b
gorocanāpatravibhaṅgam aṅgam Ks_7.15b / ghaṭastanaprasravaṇair vyavardhayat Ks_5.14b
ghūrṇamānanayanaṃ skhalatkathaṃ Ks_8.80a / cakāra karṇacyutapallavena Ks_3.62c
cakravākamithunaṃ viḍambyate Ks_8.61d / cakravākasamavṛttim ātmanaḥ Ks_8.51d
cakre padaṃ patraviśeṣakeṣu Ks_3.33d / cakṣur unmiṣati sasmitaṃ priye Ks_8.3c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103858 (0.063):
svedodgamaḥ kiṃpuruṣāṅganānāṃ % cakre padaṃ patraviśeṣakeṣu // Ks_3.33 // / tapasvinaḥ sthāṇuvanaukasas tām $ ākālikīṃ vīkṣya madhupravṛttim &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064919 (0.063):
svedodgamaḥ kiṃpuruṣāṅganānāṃ cakre padaṃ patraviśeṣakeṣu // Ks_3.33 // / tapasvinaḥ sthāṇuvanaukasas tām ākālikīṃ vīkṣya madhupravṛttim /
cakṣuṣā ciram umāmukhaṃ papau Ks_8.80d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111028 (0.0):
ānanena na tu tāvad īśvaraś % cakṣuṣā ciram umāmukhaṃ papau // Ks_8.80 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072087 (0.0):
ānanena na tu tāvad īśvaraś cakṣuṣā ciram umāmukhaṃ papau // Ks_8.80 //
cacāla bālā stanabhinnavalkalā Ks_5.84b
caturaiḥ surakāminījanaiḥ Ks_4.20c / caturdigīśān avamatya māninī Ks_5.53b
caturmukhasamīritā Ks_2.17b / catuṣkapuṣpaprakarāvikīrṇayoḥ Ks_5.68a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106569 (0.060):
vadhūdukūlaṃ kalahaṃsalakṣaṇaṃ % gajājinaṃ śoṇitabinduvarṣi ca // Ks_5.67 / catuṣkapuṣpaprakarāvikīrṇayoḥ $ paro 'pi ko nāma tavānumanyate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067631 (0.060):
vadhūdukūlaṃ kalahaṃsalakṣaṇaṃ gajājinaṃ śoṇitabinduvarṣi ca // Ks_5.67 // / catuṣkapuṣpaprakarāvikīrṇayoḥ paro 'pi ko nāma tavānumanyate /
candrakāntajalabindubhir giriḥ Ks_8.67b / candrapādajanitapravṛttibhiś Ks_8.67a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110804 (0.024):
nūnam ātmasadṛśī prakalpitā % vedhaseha guṇadoṣayor gatiḥ // Ks_8.66 // / candrapādajanitapravṛttibhiś $ candrakāntajalabindubhir giriḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071864 (0.024):
nūnam ātmasadṛśī prakalpitā vedhaseha guṇadoṣayor gatiḥ // Ks_8.66 // / candrapādajanitapravṛttibhiś candrakāntajalabindubhir giriḥ /
candrabimbanihitākṣṇi candrikā Ks_8.74d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110928 (0.0):
rohatīva tava gaṇḍalekhayoś % candrabimbanihitākṣṇi candrikā // Ks_8.74 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071988 (0.0):
rohatīva tava gaṇḍalekhayoś candrabimbanihitākṣṇi candrikā // Ks_8.74 //
candraṃ gatā padmaguṇān na bhuṅkte Ks_1.43a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102192 (0.0):
anyonyaśobhājananād babhūva % sādhāraṇo bhūṣaṇabhūṣyabhāvaḥ // Ks_1.42 // / candraṃ gatā padmaguṇān na bhuṅkte $ padmāśritā cāndramasīm abhikhyām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063251 (0.0):
anyonyaśobhājananād babhūva sādhāraṇo bhūṣaṇabhūṣyabhāvaḥ // Ks_1.42 // / candraṃ gatā padmaguṇān na bhuṅkte padmāśritā cāndramasīm abhikhyām /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13375999 (0.0):
{candraṃ gatā padmaguṇānna bhuṅkte padmāśritā cāndramasīmabhikhyām /
candrikā satimirā girer iyam Ks_8.69b / candreṇa nityaṃ pratibhinnamauleś Ks_7.35c
candrodayārambha ivāmburāśiḥ Ks_3.67b / caraṇaṃ nirmitarāgam ehi me Ks_4.19d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104920 (0.0):
tam imaṃ kuru dakṣiṇetaraṃ % caraṇaṃ nirmitarāgam ehi me // Ks_4.19 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065982 (0.0):
tam imaṃ kuru dakṣiṇetaraṃ caraṇaṃ nirmitarāgam ehi me // Ks_4.19 //
caraṇau rañjayanty asyāś Ks_6.81c / carācarāṇāṃ bhūtānāṃ Ks_6.67c
caritārthā catuṣṭayī Ks_2.17d / cāṭukāra iva dakṣiṇānilaḥ Ks_8.25d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110125 (0.059):
ācacāma salavaṅgakesaraś % cāṭukāra iva dakṣiṇānilaḥ // Ks_8.25 // / hematāmarasatāḍitapriyā $ tatkarāmbuvinimīlitekṣaṇā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071185 (0.059):
ācacāma salavaṅgakesaraś cāṭukāra iva dakṣiṇānilaḥ // Ks_8.25 // / hematāmarasatāḍitapriyā tatkarāmbuvinimīlitekṣaṇā /
cāṭumat kṣaṇaviyogakātaram Ks_8.15b / cāpena te karma na cātihiṃsram Ks_3.20c
cāmaraiḥ surabandīnāṃ Ks_2.42c / ciccheda sādṛśyakathāprasaṅgam Ks_7.16d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108382 (0.064):
tadānanaśrīr alakaiḥ prasiddhaiś % ciccheda sādṛśyakathāprasaṅgam // / Ks_7.16 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069442 (0.064):
tadānanaśrīr alakaiḥ prasiddhaiś ciccheda sādṛśyakathāprasaṅgam // Ks_7.16
citranyastā iva gatāḥ Ks_2.24c / citrārpitārambham ivāvatasthe Ks_3.42d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104022 (0.038):
tacchāsanāt kānanam eva sarvaṃ % citrārpitārambham ivāvatasthe // Ks_3.42
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065083 (0.038):
tacchāsanāt kānanam eva sarvaṃ citrārpitārambham ivāvatasthe // Ks_3.42 //
cintitopasthitāṃs tāvac Ks_6.24c / cirakālārjitaṃ yaśaḥ Ks_2.47d
ciravyavasthāpitavāg abhāṣata Ks_5.63d / cirasya dṛṣṭeva mṛtotthiteva Ks_7.4b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106490 (0.063):
kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ % ciravyavasthāpitavāg abhāṣata // / Ks_5.63 // / yathā śrutaṃ vedavidāṃ vara tvayā $ jano 'yam uccaiḥpadalaṅghanotsukaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067552 (0.063):
kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ ciravyavasthāpitavāg abhāṣata // / Ks_5.63 // / yathā śrutaṃ vedavidāṃ vara tvayā jano 'yam uccaiḥpadalaṅghanotsukaḥ /
cirāya karṇotpalaśūnyatāṃ gate Ks_5.47b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12876365 (0.060):
MSS_4202 1 aho sthiraḥ ko'pi tavepsito yuvā cirāya karṇotpalaśūnyatāṃ gate / MSS_4202 2 upekṣate yaḥ ślathabandhalambinīr jaṭāḥ kapole
cireṇa nābhiṃ prathamodabindavaḥ Ks_5.24d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105783 (0.0):
valīṣu tasyāḥ skhalitāḥ prapedire % cireṇa nābhiṃ prathamodabindavaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066845 (0.0):
valīṣu tasyāḥ skhalitāḥ prapedire cireṇa nābhiṃ prathamodabindavaḥ //
cirojjhitālaktakapāṭalena te Ks_5.34c / cīnāṃśukaiḥ kalpitaketumālam Ks_7.3b
cumbatīva rajanīmukhaṃ śaśī Ks_8.63d / cumbanādalakacūrṇadūṣitaṃ Ks_8.19a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110014 (0.049):
śītalena niravāpayat kṣaṇaṃ % maulicandraśakalena śūlinaḥ // Ks_8.18 // / cumbanādalakacūrṇadūṣitaṃ $ śaṅkaro 'pi nayanaṃ lalāṭajam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071074 (0.049):
śītalena niravāpayat kṣaṇaṃ maulicandraśakalena śūlinaḥ // Ks_8.18 // / cumbanādalakacūrṇadūṣitaṃ śaṅkaro 'pi nayanaṃ lalāṭajam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110746 (0.053):
kuḍmalīkṛtasarojalocanaṃ % cumbatīva rajanīmukhaṃ śaśī // Ks_8.63 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071806 (0.053):
kuḍmalīkṛtasarojalocanaṃ cumbatīva rajanīmukhaṃ śaśī // Ks_8.63 //
cumbaneṣv adharadānavarjitaṃ Ks_8.8a / cūḍāmaṇimarīcibhiḥ Ks_6.81d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109840 (0.062):
tasya paśyati lalāṭalocane % moghayatnavidhurā rahasy abhūt // Ks_8.7 // / cumbaneṣv adharadānavarjitaṃ $ sannahastam adayopagūhane &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070900 (0.062):
tasya paśyati lalāṭalocane moghayatnavidhurā rahasy abhūt // Ks_8.7 // / cumbaneṣv adharadānavarjitaṃ sannahastam adayopagūhane /
cūḍāmaṇeḥ kiṃ grahaṇaṃ harasya Ks_7.35d / cūtapravāloṣṭham alaṃcakāra Ks_3.30d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103806 (0.044):
rāgeṇa bālāruṇakomalena % cūtapravāloṣṭham alaṃcakāra // Ks_3.30 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064867 (0.044):
rāgeṇa bālāruṇakomalena cūtapravāloṣṭham alaṃcakāra // Ks_3.30 //
cūtayaṣṭir ivābhyāṣye Ks_6.2c / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ Ks_3.32a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103830 (0.0):
Ks_3.31 // / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ $ puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064891 (0.0):
madoddhatāḥ pratyanilaṃ vicerur vanasthalīr marmarapatramokṣāḥ // Ks_3.31 / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140012 (0.053):
cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yanmadhuraṃ cukūja /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730151 (0.053):
kokilālāpasya, yathā / cūtāṅkurāsvāda kaṣāya kaṇṭhaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248877 (0.053):
evaṃ mukhaṃ dvitīyaścandraḥ / / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yanmadhuraṃ cukūja /"
celuś cīraparigrahāḥ Ks_6.93d / codayām āsa vāsavaḥ Ks_2.29d
cchāyām adhaḥsānugatāṃ niṣevya Ks_1.5b
cyutakeśaradūṣitekṣaṇāny Ks_4.8c / chādhi naḥ karavāma kim Ks_6.24d
chettum agranakhasaṃpuṭaiḥ karāḥ Ks_8.62d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110731 (0.0):
apragalbhayavasūcikomalāś % chettum agranakhasaṃpuṭaiḥ karāḥ // Ks_8.62 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071791 (0.0):
apragalbhayavasūcikomalāś chettum agranakhasaṃpuṭaiḥ karāḥ // Ks_8.62 //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18078387 (0.044):
apragalbhayavasūcikonalāśchettumagranakhasaṃpuṭaiḥ karāḥ // / atra bhāṣyakṛdvacanaṃ liṅgam / yathā ----
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19147683 (0.050):
apragalbhayavasūcikomalā chettumagranakhasaṃpuṭaiḥ karāḥ // VjivC_3.125 //
jagaccharaṇyasya nirāśiṣaḥ sataḥ Ks_5.76c / jagadanto nirantakaḥ Ks_2.9b
jagad ājñāṃ sasurāsuraṃ tava Ks_4.29b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105074 (0.0):
amunā nanu pārśvavartinā $ jagad ājñāṃ sasurāsuraṃ tava &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066136 (0.0):
amunā nanu pārśvavartinā jagad ājñāṃ sasurāsuraṃ tava /
jagadādir anādis tvaṃ Ks_2.9c / jagadīśo nirīśvaraḥ Ks_2.9d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102605 (0.011):
jagadādir anādis tvaṃ % jagadīśo nirīśvaraḥ // Ks_2.9 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063664 (0.011):
jagadādir anādis tvaṃ jagadīśo nirīśvaraḥ // Ks_2.9 //
jagadyonir ayonis tvaṃ Ks_2.9a / jagāma gaurī śikharaṃ śikhaṇḍimat Ks_5.7d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105482 (0.045):
prajāsu paścāt prathitaṃ tadākhyayā % jagāma gaurī śikharaṃ śikhaṇḍimat // / Ks_5.7 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066544 (0.045):
prajāsu paścāt prathitaṃ tadākhyayā jagāma gaurī śikharaṃ śikhaṇḍimat // / Ks_5.7 //
jagrāha tāmrāṅgulim aṣṭamūrttiḥ Ks_7.76b / jaṅgamaṃ praiṣyabhāve vaḥ Ks_6.58a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107634 (0.061):
mūrdhni gaṅgāprapātena % dhautapādāmbhasā ca vaḥ // Ks_6.57 // / jaṅgamaṃ praiṣyabhāve vaḥ $ sthāvaraṃ caraṇāṅkitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068695 (0.061):
mūrdhni gaṅgāprapātena dhautapādāmbhasā ca vaḥ // Ks_6.57 // / jaṅgamaṃ praiṣyabhāve vaḥ sthāvaraṃ caraṇāṅkitam /
jaṅghe śubhe sṛṣṭavatas tadīye Ks_1.35b / jaṭābhir apy evam abhūt tadānanam Ks_5.9b
jano 'yam uccaiḥpadalaṅghanotsukaḥ Ks_5.64b
jayāya senānyam uśanti devāḥ Ks_3.15b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103545 (0.046):
amī hi vīryaprabhavaṃ bhavasya $ jayāya senānyam uśanti devāḥ & / sa ca tvadekeṣunipātasādhyo % brahmāṅgabhūr brahmaṇi yojitātmā // Ks_3.15
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064606 (0.046):
amī hi vīryaprabhavaṃ bhavasya jayāya senānyam uśanti devāḥ / / sa ca tvadekeṣunipātasādhyo brahmāṅgabhūr brahmaṇi yojitātmā // Ks_3.15 //
jayāśā yatra cāsmākaṃ Ks_2.49a / jayeti vācā mahimānam asya Ks_7.43c
jalasaṃghāta ivāsi vidrutaḥ Ks_4.6d / jalāny api snānavidhikṣamāṇi te Ks_5.33b
jahuḥ parigrahavrīḍāṃ Ks_6.34c / jāta eṣa pariśuddhamaṇḍalaḥ Ks_8.65b
jātarūparasagauramaṇḍalaḥ Ks_8.36b / jātavedomukhān māyī Ks_2.46c
jātās tadūrvor upamānabāhyāḥ Ks_1.36d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102087 (1.192):
labdhvāpi loke pariṇāhi rūpaṃ % jātās tadūrvor upamānabāhyāḥ // Ks_1.36 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063146 (1.192):
labdhvāpi loke pariṇāhi rūpaṃ jātās tadūrvor upamānabāhyāḥ // Ks_1.36 //
jāte pariṇayonmukhe Ks_6.34b / jāmātur agresaratām upetya Ks_7.55b
jāmbūnadavataṃsakām Ks_6.91b / jāyāpatī laukikam eṣitavyam Ks_7.88c
jālāntarapreṣitadṛṣtir anyā Ks_7.60a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109106 (0.0):
tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ % yayau śalākām aparā vahantī // Ks_7.59 // / jālāntarapreṣitadṛṣtir anyā $ prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070166 (0.0):
tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ yayau śalākām aparā vahantī // Ks_7.59 // / jālāntarapreṣitadṛṣtir anyā prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266387 (0.057):
tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ % yayau śalākām aparā vahantī // Ragh_7.8 // / jālāntarapreṣitadṛṣṭir anyā $ prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377894 (0.057):
tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ yayau śalākām aparā vahantī // Ragh_7.8 // / jālāntarapreṣitadṛṣṭir anyā prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm /
jāhnavīpulinacārudarśanam Ks_8.82b / jitasiṃhabhayā nāgā Ks_6.39a
jitendriye śūlini puṣpacāpaḥ Ks_3.57c / jñātamanmatharasā śanaiḥ śanaiḥ Ks_8.13c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109930 (0.053):
jñātamanmatharasā śanaiḥ śanaiḥ % sā mumoca ratiduḥkhaśīlatām // Ks_8.13
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070990 (0.053):
jñātamanmatharasā śanaiḥ śanaiḥ sā mumoca ratiduḥkhaśīlatām // Ks_8.13 //
jyotirbhir udyadbhir iva triyāmā Ks_7.21b / jyotiṣām avanatāsu paṅktiṣu Ks_8.84b
jyotiṣāṃ pratibimbāni Ks_6.42c / jyotiḥprarohair uditaiḥ śirastaḥ Ks_3.49b
jyotīṃṣīva mukhāni vaḥ Ks_2.19d / jyotsnayā janitarūpasaṃśayam Ks_8.71b
jyotsnāntarāṇīva kalāntarāṇi Ks_1.25d / jyotsnābhiṣekadviguṇadyutīni Ks_7.63d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109173 (0.040):
prāsādaśṛṅgāṇi divāpi kurvañ % jyotsnābhiṣekadviguṇadyutīni // Ks_7.63 // / tam ekadṛśyaṃ nayanaiḥ pibantyo $ nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070233 (0.040):
prāsādaśṛṅgāṇi divāpi kurvañ jyotsnābhiṣekadviguṇadyutīni // Ks_7.63 // / tam ekadṛśyaṃ nayanaiḥ pibantyo nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101904 (0.045):
pupoṣa lāvaṇyamayān viśeṣāñ % jyotsnāntarāṇīva kalāntarāṇi // Ks_1.25 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062963 (0.045):
pupoṣa lāvaṇyamayān viśeṣāñ jyotsnāntarāṇīva kalāntarāṇi // Ks_1.25 //
jvalana iva samudrāntargatas tajjaleṣu Ks_8.91d
jvalann iva brahmamayena tejasā Ks_5.30b / jvalanmaṇiśikhāś cainaṃ Ks_2.38a
tacchaṅkinaḥ pūrvam iva praroham Ks_7.76d / tacchāsanāt kānanam eva sarvaṃ Ks_3.42c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109389 (0.053):
umātanau gūḍhatanoḥ smarasya % tacchaṅkinaḥ pūrvam iva praroham // Ks_7.76
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070449 (0.053):
umātanau gūḍhatanoḥ smarasya tacchaṅkinaḥ pūrvam iva praroham // Ks_7.76
taṭābhighātād iva lagnapaṅke Ks_7.49c / tataḥ paramam ity uktvā Ks_6.35a
tatāra tārādhipakhaṇḍadhārī Ks_7.48d / tato gaṇaiḥ śūlabhṛtaḥ purogair Ks_7.40a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108768 (0.031):
balākinī nīlapayodarājī % dūraṃ puraḥkṣiptaśatahradeva // Ks_7.39 // / tato gaṇaiḥ śūlabhṛtaḥ purogair $ udīrito maṅgalatūryaghoṣaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069828 (0.031):
balākinī nīlapayodarājī dūraṃ puraḥkṣiptaśatahradeva // Ks_7.39 // / tato gaṇaiḥ śūlabhṛtaḥ purogair udīrito maṅgalatūryaghoṣaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108909 (0.041):
adhvānam adhvāntavikāralaṅghyas % tatāra tārādhipakhaṇḍadhārī // Ks_7.48
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069969 (0.041):
adhvānam adhvāntavikāralaṅghyas tatāra tārādhipakhaṇḍadhārī // Ks_7.48 //
tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ Ks_1.46d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102256 (0.0):
tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas % tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ // Ks_1.46
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063315 (0.0):
tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ // Ks_1.46 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809541 (0.051):
tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas Ks_1.46c / tayā tu tasyārdhaśarīrabhājā Ks_7.28c
tato 'nukuryād viśadasya tasyās Ks_1.44c / tato bhujaṃgādhipateḥ phaṇāgrair Ks_3.59a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104292 (0.0):
Ks_3.58 // / tato bhujaṃgādhipateḥ phaṇāgrair $ adhaḥ kathaṃ cid dhṛtabhūmibhāgaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065354 (0.0):
yogāt sa cāntaḥ paramātmasaṃjñaṃ dṛṣṭvā paraṃ jyotir upārarāma // Ks_3.58 / tato bhujaṃgādhipateḥ phaṇāgrair adhaḥ kathaṃ cid dhṛtabhūmibhāgaḥ /
tato mandāniloddhūta- Ks_2.29a / tatkarāmbuvinimīlitekṣaṇā Ks_8.26b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102837 (0.034):
mayi sṛṣṭir hi lokānāṃ % rakṣā yuṣmāsv avasthitā // Ks_2.28 // / tato mandāniloddhūta- $ kamalākaraśobhinā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063896 (0.034):
mayi sṛṣṭir hi lokānāṃ rakṣā yuṣmāsv avasthitā // Ks_2.28 // / tato mandāniloddhūta- kamalākaraśobhinā /
tatkṛtānugrahāpekṣī Ks_2.39a / tatkṣaṇaṃ viparivartitahriyor Ks_8.79a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110996 (0.002):
apratarkyavidhiyoganirmitām % āmrateva sahakāratāṃ yayau // Ks_8.78 // / tatkṣaṇaṃ viparivartitahriyor $ neṣyatoḥ śayanam iddharāgayoḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072055 (0.002):
apratarkyavidhiyoganirmitām āmrateva sahakāratāṃ yayau // Ks_8.78 // / tatkṣaṇaṃ viparivartitahriyor neṣyatoḥ śayanam iddharāgayoḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102966 (0.054):
sthirapradīpatām etya % bhujaṃgāḥ paryupāsate // Ks_2.38 // / tatkṛtānugrahāpekṣī $ taṃ muhur dūtahāritaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064026 (0.054):
sthirapradīpatām etya bhujaṃgāḥ paryupāsate // Ks_2.38 // / tatkṛtānugrahāpekṣī taṃ muhur dūtahāritaiḥ /
tatkṣaṇaṃ harabandhunā Ks_6.93b / tatkṣaṇaṃ hṛtavilocano haraḥ Ks_8.87b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110997 (0.024):
apratarkyavidhiyoganirmitām % āmrateva sahakāratāṃ yayau // Ks_8.78 // / tatkṣaṇaṃ viparivartitahriyor $ neṣyatoḥ śayanam iddharāgayoḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072056 (0.024):
apratarkyavidhiyoganirmitām āmrateva sahakāratāṃ yayau // Ks_8.78 // / tatkṣaṇaṃ viparivartitahriyor neṣyatoḥ śayanam iddharāgayoḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810048 (0.032):
toyāntar bhāskarālīva Ks_6.49c / tau kṣaṇaṃ śithilitopagūhanau Ks_8.86a
tatpūrvapāṇigrahaṇānurūpam Ks_7.30b / tat prakāśayati yāvad udgataṃ Ks_8.43c
tatpratyayāc ca kusumāyudhabandhur enām Ks_4.45c
tat prayātauṣadhiprasthaṃ Ks_6.33a / tatra kāñcanaśilātalāśrayo Ks_8.29a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110176 (0.057):
lohitāyati kadācid ātape % gandhamādanagiriṃ vyagāhata // Ks_8.28 // / tatra kāñcanaśilātalāśrayo $ netragamyam avalokya bhāskaram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071236 (0.057):
lohitāyati kadācid ātape gandhamādanagiriṃ vyagāhata // Ks_8.28 // / tatra kāñcanaśilātalāśrayo netragamyam avalokya bhāskaram /
tatra tatra vijahāra saṃpatann Ks_8.21c / tatra niścitya kandarpam Ks_2.63a
tatra vetrāsanāsīnān Ks_6.53a / tatra haṃsadhavalottaracchadaṃ Ks_8.82a
tatrāgnim ādhāya samitsamiddhaṃ Ks_1.57a / tatrāvatīryācyutadattahastaḥ Ks_7.70a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102432 (0.058):
dṛṣṭaḥ kathaṃ cid gavayair vivignair % asoḍhasiṃhadhvanir unnanāda // / Ks_1.56 // / tatrāgnim ādhāya samitsamiddhaṃ $ svam eva mūrtyantaram aṣṭamūrtiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063491 (0.058):
dṛṣṭaḥ kathaṃ cid gavayair vivignair asoḍhasiṃhadhvanir unnanāda // / Ks_1.56 // / tatrāgnim ādhāya samitsamiddhaṃ svam eva mūrtyantaram aṣṭamūrtiḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109273 (0.060):
keyūracūrṇīkṛtalājamuṣṭiṃ % himālayasyālayam āsasāda // Ks_7.69 // / tatrāvatīryācyutadattahastaḥ $ śaradghanād dīdhitimān ivokṣṇaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070333 (0.060):
keyūracūrṇīkṛtalājamuṣṭiṃ himālayasyālayam āsasāda // Ks_7.69 // / tatrāvatīryācyutadattahastaḥ śaradghanād dīdhitimān ivokṣṇaḥ /
tatreśvaro viṣṭarabhāg yathāvat Ks_7.72a / tathā ca tasyāṃ hariṇā viśaśvasuḥ Ks_5.15b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109307 (0.038):
Ks_7.71 // / tatreśvaro viṣṭarabhāg yathāvat $ saratnam arghyaṃ madhumac ca gavyam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070367 (0.038):
Ks_7.71 // / tatreśvaro viṣṭarabhāg yathāvat saratnam arghyaṃ madhumac ca gavyam /
tathā na gāṅgaiḥ salilair divaś cyutaiḥ Ks_5.37b
tathāpi tāvat kasmiṃś cid Ks_6.62a / tathābhitaptaṃ savitur gabhastibhir Ks_5.21a
tathāvidhas tāvad aśeṣam astu saḥ Ks_5.82b / tathāvidhaṃ prema patiś ca tādṛśaḥ Ks_5.2d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105388 (0.050):
avāpyate vā katham anyathā dvayaṃ % tathāvidhaṃ prema patiś ca tādṛśaḥ // / Ks_5.2 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066450 (0.050):
avāpyate vā katham anyathā dvayaṃ tathāvidhaṃ prema patiś ca tādṛśaḥ // / Ks_5.2 //
tathā samakṣaṃ dahatā manobhavaṃ Ks_5.1a / tathā hi te śīlam udāradarśane Ks_5.36c
tathā hi nṛtyābhinayakriyācyutaṃ Ks_5.79c / tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ Ks_7.64c
tatheti śeṣām iva bhartur ājñām Ks_3.22a / tathaiva tasthuḥ phaṇaratnaśobhāḥ Ks_7.34d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108679 (0.050):
śarīramātraṃ vikṛtiṃ prapede % tathaiva tasthuḥ phaṇaratnaśobhāḥ // / Ks_7.34 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069739 (0.050):
śarīramātraṃ vikṛtiṃ prapede tathaiva tasthuḥ phaṇaratnaśobhāḥ // Ks_7.34
tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ Ks_7.59c / tathaivocchirasā tvayā Ks_6.70d
tadaṅgasaṃsargam avāpya kalpate Ks_5.79a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106766 (0.0):
Ks_5.78 // / tadaṅgasaṃsargam avāpya kalpate $ dhruvaṃ citābhasmarajo viśuddhaye &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067828 (0.0):
Ks_5.78 // / tadaṅgasaṃsargam avāpya kalpate dhruvaṃ citābhasmarajo viśuddhaye /
tad anu jvalanaṃ madarpitaṃ Ks_4.36a / tad apy apākīrṇam ataḥ priyaṃvadāṃ Ks_5.28c
tadarthinī tvaṃ punar eva vartase Ks_5.65b
tadardhabhāgena labhasva kāṅkṣitaṃ Ks_5.50c
tad asti kiṃ vyastam api trilocane Ks_5.72d / tad āgamanakāryaṃ naḥ Ks_6.74a
tadānanaśrīr alakaiḥ prasiddhaiś Ks_7.16c
tadānapekṣya svaśarīramārdavaṃ Ks_5.18c
tadāpātabhayāt pathi Ks_2.45d / tadāprabhṛty unmadanā pitur gṛhe Ks_5.55a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106326 (0.0):
Ks_5.54 // / tadāprabhṛty unmadanā pitur gṛhe $ lalāṭikācandanadhūsarālakā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067388 (0.0):
imāṃ hṛdi vyāyatapātam akṣaṇod viśīrṇamūrter api puṣpadhanvanaḥ // Ks_5.54 / tadāprabhṛty unmadanā pitur gṛhe lalāṭikācandanadhūsarālakā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103049 (0.060):
khilībhūte vimānānāṃ % tadāpātabhayāt pathi // Ks_2.45 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064109 (0.060):
khilībhūte vimānānāṃ tadāpātabhayāt pathi // Ks_2.45 //
tadāprabhṛty eva vimuktasaṅgaḥ Ks_1.53c / tadā sahāsmābhir anujñayā guror Ks_5.59c
tad icchāmo vibho sṛṣṭaṃ Ks_2.51a / tad idaṃ kriyatām anantaraṃ Ks_4.32a
tad idaṃ gatam īdṛśīṃ daśāṃ Ks_4.5c / tad idaṃ parirakṣa śobhane Ks_4.44a
tadīyās toyadeṣv adya Ks_2.50a / tad īṣadārdrāruṇagaṇḍalekham Ks_7.82a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109477 (1.788):
kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā % muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede // Ks_7.81 // / tad īṣadārdrāruṇagaṇḍalekham $ ucchvāsikālāñjanarāgam akṣṇoḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070537 (1.788):
kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede // Ks_7.81 // / tad īṣadārdrāruṇagaṇḍalekham ucchvāsikālāñjanarāgam akṣṇoḥ /
tad eva jātaṃ tilakakriyāyāḥ Ks_7.33d / tad eva jātaṃ vacanaṃ smarasya Ks_3.32d
tad gaccha siddhyai kuru devakāryam Ks_3.18a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103597 (0.0):
Ks_3.17 // / tad gaccha siddhyai kuru devakāryam $ artho 'yam arthāntarabhāvya eva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064658 (0.0):
Ks_3.17 // / tad gaccha siddhyai kuru devakāryam artho 'yam arthāntarabhāvya eva /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076931 (0.053):
atra tvāditi / / yathā vā tadgaccha siddhyai kuru devakāryamartho 'yamarthāntaralabhya eva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13372294 (0.053):
{tadgaccha siddhyai kuru devakāryamartho 'yamarthāntaralabhya eva /
tadgauravān maṅgalamaṇḍanaśrīḥ Ks_7.31a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108616 (0.0):
prasādhanaṃ mātṛbhir ādṛtābhir % nyastaṃ purastāt puraśāsanasya // Ks_7.30 / tadgauravān maṅgalamaṇḍanaśrīḥ $ sā paspṛśe kevalam īśvareṇa &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069676 (0.029):
prasādhanaṃ mātṛbhir ādṛtābhir nyastaṃ purastāt puraśāsanasya // Ks_7.30 / tadgauravān maṅgalamaṇḍanaśrīḥ sā paspṛśe kevalam īśvareṇa /
taddarśanād abhūc chambhor Ks_6.13a / taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ Ks_7.45d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108859 (0.032):
dṛṣṭipradāne kṛtanandisaṃjñās % taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ // / Ks_7.45 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069919 (0.032):
dṛṣṭipradāne kṛtanandisaṃjñās taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ // Ks_7.45
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107064 (0.054):
strī pumān ity anāsthaiṣā % vṛttaṃ hi mahitaṃ satām // Ks_6.12 // / taddarśanād abhūc chambhor $ bhūyān dārārtham ādaraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068125 (0.054):
strī pumān ity anāsthaiṣā vṛttaṃ hi mahitaṃ satām // Ks_6.12 // / taddarśanād abhūc chambhor bhūyān dārārtham ādaraḥ /
taddarśinam udāsīnaṃ Ks_2.13c / taddukūlam atha cābhavat svayaṃ Ks_8.4c
tad dhi tīrthaṃ pracakṣate Ks_6.56d / tad brūta vatsāḥ kim itaḥ Ks_2.28a
tadbhaktisaṃkṣiptabṛhatpramāṇam Ks_7.37c
tadvāpyo dhāma sāṃpratam Ks_2.44d / tadvisṛṣṭāḥ kham udyayuḥ Ks_6.94d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108098 (0.044):
siddhaṃ cāsmai nivedyārthaṃ % tadvisṛṣṭāḥ kham udyayuḥ // Ks_6.94 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069159 (0.044):
siddhaṃ cāsmai nivedyārthaṃ tadvisṛṣṭāḥ kham udyayuḥ // Ks_6.94 //
tanutāṃ duḥkham anaṅga mokṣyati Ks_4.13d / tanoti ravir ātapam Ks_2.33b
tanmātaraṃ cāśrumukhīṃ Ks_6.92a / tan muhūrttam anumantum arhasi Ks_8.48a
tanmekhalāmadhyamaṇer ivārciḥ Ks_1.38d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102123 (0.0):
nīvīm atikramya sitetarasya % tanmekhalāmadhyamaṇer ivārciḥ // Ks_1.38 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063182 (0.0):
nīvīm atikramya sitetarasya tanmekhalāmadhyamaṇer ivārciḥ // Ks_1.38 //
tapasā tatpravaṇīkṛto haraḥ Ks_4.42b / tapasām upabhuñjānāḥ Ks_6.10c
tapasvinaḥ sthāṇuvanaukasas tām Ks_3.34a / tapasvinām apy upadeśatāṃ gatam Ks_5.36d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103862 (0.063):
svedodgamaḥ kiṃpuruṣāṅganānāṃ % cakre padaṃ patraviśeṣakeṣu // Ks_3.33 // / tapasvinaḥ sthāṇuvanaukasas tām $ ākālikīṃ vīkṣya madhupravṛttim &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064923 (0.063):
svedodgamaḥ kiṃpuruṣāṅganānāṃ cakre padaṃ patraviśeṣakeṣu // Ks_3.33 // / tapasvinaḥ sthāṇuvanaukasas tām ākālikīṃ vīkṣya madhupravṛttim /
tapasvināṃ dūram adhaś cakāra sā Ks_5.29d / tapasvine tāmrarucā kareṇa Ks_3.65b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105870 (0.035):
tapaḥ śarīraiḥ kaṭhinair upārjitaṃ % tapasvināṃ dūram adhaś cakāra sā // / Ks_5.29 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066932 (0.035):
tapaḥ śarīraiḥ kaṭhinair upārjitaṃ tapasvināṃ dūram adhaś cakāra sā // / Ks_5.29 //
tapaḥ kiledaṃ tadavāptisādhanaṃ Ks_5.64c
tapaḥkṛśām abhyupapatsyate sakhīṃ Ks_5.61c / tapaḥ kva vatse kva ca tāvakaṃ vapuḥ Ks_5.4b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105416 (0.0):
manīṣitāḥ santi gṛhe 'pi devatās $ tapaḥ kva vatse kva ca tāvakaṃ vapuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066478 (0.0):
manīṣitāḥ santi gṛhe 'pi devatās tapaḥ kva vatse kva ca tāvakaṃ vapuḥ /
tapaḥparāmarśavivṛddhamanyor Ks_3.71a / tapaḥphalaṃ syāt kim ataḥ paraṃ vada Ks_5.41d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106086 (0.0):
amṛgyam aiśvaryasukhaṃ navaṃ vayas % tapaḥphalaṃ syāt kim ataḥ paraṃ vada / // Ks_5.41 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067148 (0.0):
amṛgyam aiśvaryasukhaṃ navaṃ vayas tapaḥphalaṃ syāt kim ataḥ paraṃ vada // / Ks_5.41 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104501 (0.055):
dadarśa cakrīkṛtacārucāpaṃ % prahartum abhyudyatam ātmayonim // Ks_3.70 // / tapaḥparāmarśavivṛddhamanyor $ bhrūbhaṅgaduṣprekṣyamukhasya tasya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065563 (0.055):
dadarśa cakrīkṛtacārucāpaṃ prahartum abhyudyatam ātmayonim // Ks_3.70 // / tapaḥparāmarśavivṛddhamanyor bhrūbhaṅgaduṣprekṣyamukhasya tasya /
tapaḥ śarīraiḥ kaṭhinair upārjitaṃ Ks_5.29c / tapaḥsamādheḥ pratikūlavartī Ks_3.24b
tapātyaye vāribhir ukṣitā navair Ks_5.23c / tapo mahat sā carituṃ pracakrame Ks_5.18d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105677 (0.046):
tadānapekṣya svaśarīramārdavaṃ % tapo mahat sā carituṃ pracakrame // / Ks_5.18 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066739 (0.046):
tadānapekṣya svaśarīramārdavaṃ tapo mahat sā carituṃ pracakrame // Ks_5.18
tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam Ks_5.17d / tam anvagacchat prathamo vidhātā Ks_7.43a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105657 (0.052):
navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ % tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam // / Ks_5.17 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066719 (0.052):
navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam // Ks_5.17
tam anvag indrapramukhāś ca devāḥ Ks_7.71a / tam artham iva bhāratyā Ks_6.79a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109290 (0.053):
krāntāni pūrvaṃ kamalāsanena % kakṣyāntarāṇy adripater viveśa // Ks_7.70 / tam anvag indrapramukhāś ca devāḥ $ saptarṣipūrvāḥ paramarṣayaś ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070350 (0.053):
krāntāni pūrvaṃ kamalāsanena kakṣyāntarāṇy adripater viveśa // Ks_7.70 // / tam anvag indrapramukhāś ca devāḥ saptarṣipūrvāḥ paramarṣayaś ca /
tam avekṣya ruroda sā bhṛśaṃ Ks_4.26a / tamaḥpāre vyavasthitam Ks_2.58b
tam ātitheyī bahumānapūrvayā Ks_5.31a / tam āśu vighnaṃ tapasas tapasvī Ks_3.74a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105894 (0.029):
viveśa kaścij jaṭilas tapovanaṃ % śarīrabaddhaḥ prathamāśramo yathā // / Ks_5.30 // / tam ātitheyī bahumānapūrvayā $ saparyayā pratyudiyāya pārvatī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066956 (0.029):
viveśa kaścij jaṭilas tapovanaṃ śarīrabaddhaḥ prathamāśramo yathā // / Ks_5.30 // / tam ātitheyī bahumānapūrvayā saparyayā pratyudiyāya pārvatī /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104554 (0.050):
ajñātabhartṛvyasanā muhūrtaṃ % kṛtopakāreva ratir babhūva // Ks_3.73 // / tam āśu vighnaṃ tapasas tapasvī $ vanaspatiṃ vajra ivāvabhajya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065616 (0.050):
ajñātabhartṛvyasanā muhūrtaṃ kṛtopakāreva ratir babhūva // Ks_3.73 // / tam āśu vighnaṃ tapasas tapasvī vanaspatiṃ vajra ivāvabhajya /
tam imaṃ kuru dakṣiṇetaraṃ Ks_4.19c / tam ṛddhimadbandhujanādhirūḍhair Ks_7.52a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108969 (0.039):
svabāṇacihnād avatīrya mārgād % āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ // Ks_7.51 // / tam ṛddhimadbandhujanādhirūḍhair $ vṛndair gajānāṃ giricakravartī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070029 (0.039):
svabāṇacihnād avatīrya mārgād āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ // Ks_7.51 // / tam ṛddhimadbandhujanādhirūḍhair vṛndair gajānāṃ giricakravartī /
tam ekadṛśyaṃ nayanaiḥ pibantyo Ks_7.64a / tam eva menā duhituḥ kathaṃcid Ks_7.24c
tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas Ks_1.46c / tayā tu tasyārdhaśarīrabhājā Ks_7.28c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102255 (0.051):
tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas % tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ // Ks_1.46
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809079 (0.051):
tato gaṇaiḥ śūlabhṛtaḥ purogair Ks_7.40a / tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ Ks_1.46d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063314 (0.051):
tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ // Ks_1.46 //
tayā duhitrā sutarāṃ savitrī Ks_1.24a / tayā pravṛddhānanacandrakāntyā Ks_7.74a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109344 (0.054):
velāsamīpaṃ sphuṭaphenarājir % navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ks_7.73 / tayā pravṛddhānanacandrakāntyā $ praphullacakṣuḥkumudaḥ kumāryā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070404 (0.054):
velāsamīpaṃ sphuṭaphenarājir navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ks_7.73 // / tayā pravṛddhānanacandrakāntyā praphullacakṣuḥkumudaḥ kumāryā /
tayā munīnāṃ caritaṃ vyagāhyata Ks_5.19b / tayā vyāhṛtasaṃdeśā Ks_6.2a
tayā sa pūtaś ca vibhūṣitaś ca Ks_1.28d / tayor upary āyatanāladaṇḍam Ks_7.89c
tayoḥ samāpattiṣu kātarāṇi Ks_7.75a / tava cetasi vartate Ks_6.18d
tava tac cāru vapur na dṛśyate Ks_4.18d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104904 (0.0):
dhriyate kusumaprasādhanaṃ % tava tac cāru vapur na dṛśyate // Ks_4.18 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065966 (0.0):
dhriyate kusumaprasādhanaṃ tava tac cāru vapur na dṛśyate // Ks_4.18 //
tava prasādāt kusumāyudho 'pi Ks_3.10a / tava priyaṃ yaś caturāvalokinaḥ Ks_5.49b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862380 (0.063):
MSS_3426 1 avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ tava priyaṃ yaścaturāvalokinaḥ / MSS_3426 2 karoti lakṣyaṃ ciramasya cakṣuṣo na
tava bhartā na cirād bhaviṣyati Ks_4.40b
tavākṣisādṛśyam iva prayuñjate Ks_5.35d / tavānuvṛttiṃ na ca kartum utsahe Ks_5.65d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106529 (0.0):
amaṅgalābhyāsaratiṃ vicintya taṃ % tavānuvṛttiṃ na ca kartum utsahe // / Ks_5.65 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067591 (0.0):
amaṅgalābhyāsaratiṃ vicintya taṃ tavānuvṛttiṃ na ca kartum utsahe // / Ks_5.65 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105979 (0.014):
ya utpalākṣi pracalair vilocanais % tavākṣisādṛśyam iva prayuñjate // / Ks_5.35 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067041 (0.014):
ya utpalākṣi pracalair vilocanais tavākṣisādṛśyam iva prayuñjate // / Ks_5.35 //
tavaiva nāmāstragatiḥ kṛtī tvam Ks_3.19b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103619 (0.0):
tasmin surāṇāṃ vijayābhyupāye $ tavaiva nāmāstragatiḥ kṛtī tvam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064680 (0.0):
tasmin surāṇāṃ vijayābhyupāye tavaiva nāmāstragatiḥ kṛtī tvam /
tasthau nivṛttānyavarābhilāṣaḥ Ks_1.51b
tasthau vṛṣāṅkāgamanapratīkṣaḥ Ks_7.29d / tasmāt pradeśāc ca vitānavantaṃ Ks_7.12a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108597 (0.039):
sabhyaḥ sabhāyāṃ suhṛdāsthitāyāṃ % tasthau vṛṣāṅkāgamanapratīkṣaḥ // / Ks_7.29 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069657 (0.039):
sabhyaḥ sabhāyāṃ suhṛdāsthitāyāṃ tasthau vṛṣāṅkāgamanapratīkṣaḥ // Ks_7.29
tasminn apatye na jagāma tṛptim Ks_1.27b / tasminn upāyāḥ sarve naḥ Ks_2.48a
tasmin maghonas tridaśān vihāya Ks_3.1a / tasmin muhūrte purasundarīṇām Ks_7.56a
tasmin vane saṃyamināṃ munīnāṃ Ks_3.24a / tasmin viprakṛtāḥ kāle Ks_2.1a
tasmin samiddhārciṣi lājamokṣam Ks_7.80d / tasmin saṃyaminām ādye Ks_6.34a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109454 (0.050):
tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās % tasmin samiddhārciṣi lājamokṣam // / Ks_7.80 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070514 (0.050):
tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās tasmin samiddhārciṣi lājamokṣam // Ks_7.80
tasmin surāṇāṃ vijayābhyupāye Ks_3.19a / tasmai jayāśīḥ sasṛje purastāt Ks_7.47a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108880 (0.048):
ālokamātreṇa surān aśeṣān % saṃbhāvayām āsa yathāpradhānam // Ks_7.46 // / tasmai jayāśīḥ sasṛje purastāt $ saptarṣibhis tān smitapūrvam āha &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069940 (0.048):
ālokamātreṇa surān aśeṣān saṃbhāvayām āsa yathāpradhānam // Ks_7.46 // / tasmai jayāśīḥ sasṛje purastāt saptarṣibhis tān smitapūrvam āha /
tasmai śaśaṃsa praṇipatya nandī Ks_3.60a / tasmai himādreḥ prayatāṃ tanūjāṃ Ks_3.16a
tasya jātu malayasthalīrate Ks_8.25a / tasya tac chiduramekhalāguṇaṃ Ks_8.83c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110111 (0.059):
ekapiṅgalagirau jagadgurur % nirviveśa viśadāḥ śaśiprabhāḥ // Ks_8.24 // / tasya jātu malayasthalīrate $ dhūtacandanalataḥ priyāklamam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071171 (0.059):
ekapiṅgalagirau jagadgurur nirviveśa viśadāḥ śaśiprabhāḥ // Ks_8.24 // / tasya jātu malayasthalīrate dhūtacandanalataḥ priyāklamam /
tasya paśyati lalāṭalocane Ks_8.7c / tasyātmā śitikaṇṭhasya Ks_2.61a
tasyānumene bhagavān vimanyur Ks_7.93a / tasyāḥ kapole parabhāgalābhād Ks_7.17c
tasyāḥ karaṃ śailagurūpanītaṃ Ks_7.76a / tasyāḥ kṛtī kṛtyam aśeṣayitvā Ks_7.29b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109374 (0.062):
hrīyantraṇāṃ tatkṣaṇam anvabhūvann % anyonyalolāni vilocanāni // Ks_7.75 / tasyāḥ karaṃ śailagurūpanītaṃ $ jagrāha tāmrāṅgulim aṣṭamūrttiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070434 (0.062):
hrīyantraṇāṃ tatkṣaṇam anvabhūvann anyonyalolāni vilocanāni // Ks_7.75 // / tasyāḥ karaṃ śailagurūpanītaṃ jagrāha tāmrāṅgulim aṣṭamūrttiḥ /
tasyāḥ praviṣṭā natanābhirandhraṃ Ks_1.38a / tasyāḥ śarīre pratikarma cakrur Ks_7.6c
tasyāḥ śalākāñjananirmiteva Ks_1.47a / tasyāḥ sakhībhyāṃ praṇipātapūrvaṃ Ks_3.61a
tasyāḥ sujātotpalapatrakānte Ks_7.20a / tasyopakaṇṭhe ghananīlakaṇṭḥaḥ Ks_7.51a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108438 (0.038):
sā rañjayitvā caraṇau kṛtāśīr % mālyena tāṃ nirvacanaṃ jaghāna // Ks_7.19 / tasyāḥ sujātotpalapatrakānte $ prasādhikābhir nayane nirīkṣya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069498 (0.038):
sā rañjayitvā caraṇau kṛtāśīr mālyena tāṃ nirvacanaṃ jaghāna // Ks_7.19 // / tasyāḥ sujātotpalapatrakānte prasādhikābhir nayane nirīkṣya /
tasyopāyanayogyāni Ks_2.37a / taṃ kalābhir niṣevate Ks_2.34b
taṃ keśapāśaṃ prasamīkṣya kuryur Ks_1.48c / taṃ deśam āropitapuṣpacāpe Ks_3.35a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103878 (0.064):
prayatnasaṃstambhitavikriyāṇāṃ % kathaṃ cid īśā manasāṃ babhūvuḥ // / Ks_3.34 // / taṃ deśam āropitapuṣpacāpe $ ratidvitīye madane prapanne &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064939 (0.064):
prayatnasaṃstambhitavikriyāṇāṃ kathaṃ cid īśā manasāṃ babhūvuḥ // Ks_3.34 / taṃ deśam āropitapuṣpacāpe ratidvitīye madane prapanne /
taṃ mātaro devam anuvrajantyaḥ Ks_7.38a / taṃ muhur dūtahāritaiḥ Ks_2.39b
taṃ yathātmasadṛśaṃ varaṃ vadhūr Ks_8.16a / taṃ lokapālāḥ puruhūtamukhyāḥ Ks_7.45a
taṃ vīkṣya vepathumatī sarasāṅgayaṣṭir Ks_5.85a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106879 (0.0):
Ks_5.84 // / taṃ vīkṣya vepathumatī sarasāṅgayaṣṭir $ nikṣepaṇāya padam uddhṛtam
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067941 (0.0):
svarūpam āsthāya ca tāṃ kṛtasmitaḥ samālalambe vṛṣarājaketanaḥ // Ks_5.84 / taṃ vīkṣya vepathumatī sarasāṅgayaṣṭir nikṣepaṇāya padam uddhṛtam
tānapradāyitvam ivopagantum Ks_1.8d / tān arghyān arghyam ādāya Ks_6.50a
tāpanīyam iva setubandhanam Ks_8.34d / tām agauravabhedena Ks_6.12a
tām apāyayata pānam ambikām Ks_8.77d / tām arcitābhyaḥ kuladevatābhyaḥ Ks_7.27a
tām asmadarthe yuṣmābhir Ks_6.29a / tām imāṃ timiravṛddhipīḍitāṃ Ks_8.53a
tāmrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya Ks_1.44d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102225 (0.0):
tato 'nukuryād viśadasya tasyās % tāmrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063284 (0.0):
tato 'nukuryād viśadasya tasyās tāmrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7322529 (0.039):
tato 'nukuryād viśadasya tasyāstāmrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya' //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9404612 (0.039):
tato 'nukuryād viśadasya tasyāstāmrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya' // / atra saṃbhāvanayā saṃbandhaḥ yathā vā 'dāho 'mbhaḥprasṛtiṃpacaḥ
tārakākhyo mahāsuraḥ Ks_2.32b / tārakeṇa divaukasaḥ Ks_2.1b
tālavṛntānilādhikam Ks_2.35d / tāvat patākākulam indumaulir Ks_7.63a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109160 (0.035):
vilolanetrabhramarair gavākṣāḥ % sahasrapatrābharaṇā ivāsan // Ks_7.62 // / tāvat patākākulam indumaulir $ uttoraṇaṃ rājapathaṃ prapede &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070220 (0.035):
vilolanetrabhramarair gavākṣāḥ sahasrapatrābharaṇā ivāsan // Ks_7.62 // / tāvat patākākulam indumaulir uttoraṇaṃ rājapathaṃ prapede /
tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā Ks_3.72c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104529 (0.0):
tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā % bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // Ks_3.72
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065591 (0.0):
tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // Ks_3.72 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377453 (0.0):
tāvatsa vahnirbhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra //329//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081125 (0.0):
tāvatsa vahnirbhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // 329 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971416 (0.051):
tāvatsa vahṇirbhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra //"
tāvad varasyāpi kuberaśaile Ks_7.30a / tāv etya paścāṭ kanakāsanasthau Ks_7.88b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109583 (0.060):
kḷptopacārāṃ caturasravedīṃ $ tāv etya paścāṭ kanakāsanasthau &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070643 (0.060):
kḷptopacārāṃ caturasravedīṃ tāv etya paścāṭ kanakāsanasthau /
tāv eva pitarau smṛtau Ks_2.7d / tāsāṃ ca paścāt kanakaprabhāṇāṃ Ks_7.39a
tāsāṃ tvaṃ prabhavo girām Ks_2.12d / tāsāṃ mukhair āsavagandhagarbhair Ks_7.62a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109143 (0.062):
kasyāścid āsīd raśanā tadānīm % aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā // Ks_7.61 // / tāsāṃ mukhair āsavagandhagarbhair $ vyāptāntarāḥ sāndrakutūhalānām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070203 (0.062):
kasyāścid āsīd raśanā tadānīm aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā // Ks_7.61 // / tāsāṃ mukhair āsavagandhagarbhair vyāptāntarāḥ sāndrakutūhalānām /
tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās Ks_7.80c / tāṃ janmane śailavadhūṃ prapede Ks_1.21d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101840 (0.050):
satī satī yogavisṛṣṭadehā % tāṃ janmane śailavadhūṃ prapede // Ks_1.21 // / sā bhūdharāṇām adhipena tasyāṃ $ samādhimatyām udapādi bhavyā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062899 (0.050):
satī satī yogavisṛṣṭadehā tāṃ janmane śailavadhūṃ prapede // Ks_1.21 //
tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit Ks_1.50a / tāṃ pārvatīty ābhijanena nāmnā Ks_1.26a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102309 (0.045):
sā nirmitā viśvasṛjā prayatnād % ekasthasaundaryadidṛkṣayeva // Ks_1.49 // / tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit $ kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063368 (0.045):
sā nirmitā viśvasṛjā prayatnād ekasthasaundaryadidṛkṣayeva // Ks_1.49 // / tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe /
tāṃ pulomatanayālakocitaiḥ Ks_8.27a / tāṃ praṇāmādarasrasta- Ks_6.91a
tāṃ prāṅmukhīṃ tatra niveśya tanvīṃ Ks_7.13a / tāṃ lodhrakalkena hṛtāṅgatailām Ks_7.9a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108251 (0.0):
kareṇa bhānor bahulāvasāne % saṃdhukṣyamāṇeva śaśāṅkalekhā // Ks_7.8 // / tāṃ lodhrakalkena hṛtāṅgatailām $ āśyānakāleyakṛtāṅgarāgām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069312 (0.0):
kareṇa bhānor bahulāvasāne saṃdhukṣyamāṇeva śaśāṅkalekhā // Ks_7.8 // / tāṃ lodhrakalkena hṛtāṅgatailām āśyānakāleyakṛtāṅgarāgām /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108317 (0.049):
pativratābhiḥ parigṛhya ninye % kḷptāsanaṃ kautukavedimadhyam // Ks_7.12 / tāṃ prāṅmukhīṃ tatra niveśya tanvīṃ $ kṣaṇaṃ vyalambanta puro niṣaṇṇāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069378 (0.049):
pativratābhiḥ parigṛhya ninye kḷptāsanaṃ kautukavedimadhyam // Ks_7.12 // / tāṃ prāṅmukhīṃ tatra niveśya tanvīṃ kṣaṇaṃ vyalambanta puro niṣaṇṇāḥ /
tāṃ vilambitapanīyamekhalām Ks_8.81a / tāṃ vilokya jananī samāśvasat Ks_8.12b
tāṃ vīkṣya līlācaturām anaṅgaḥ Ks_1.47c / tāṃ vīkṣya sarvāvayavānavadyāṃ Ks_3.57a
tāṃ haṃsamālāḥ śaradīva gaṅgāṃ Ks_1.30a / tithau ca jāmitraguṇānvitāyām Ks_7.1b
tiraskariṇyo jaladā bhavanti Ks_1.14d / tiryag ūrdhvam adhastāc ca Ks_6.71a
tisṛbhis tvam avasthābhir Ks_2.6a / tīvrābhiṣaṅgaprabhaveṇa vṛttim Ks_3.73a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104537 (0.055):
tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā % bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // Ks_3.72 / tīvrābhiṣaṅgaprabhaveṇa vṛttim $ mohena saṃstambhayatendriyāṇām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065599 (0.055):
tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // Ks_3.72 // / tīvrābhiṣaṅgaprabhaveṇa vṛttim mohena saṃstambhayatendriyāṇām /
turāsāhaṃ purodhāya Ks_2.1c / tulāṃ yad ārohati dantavāsasā Ks_5.34d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105959 (0.064):
cirojjhitālaktakapāṭalena te % tulāṃ yad ārohati dantavāsasā // Ks_5.34 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067021 (0.064):
cirojjhitālaktakapāṭalena te tulāṃ yad ārohati dantavāsasā // Ks_5.34 //
tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ Ks_5.27c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105834 (0.047):
mukhena sā padmasugandhinā niśi $ pravepamānādharapatraśobhinā & / tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ % sarojasaṃdhānam ivākarod apām // Ks_5.27
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066896 (0.047):
mukhena sā padmasugandhinā niśi pravepamānādharapatraśobhinā / / tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ sarojasaṃdhānam ivākarod apām // Ks_5.27 //
tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api Ks_5.55d / tuṣārasaṃghātaśilāḥ khurāgraiḥ Ks_1.56a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102413 (0.0):
manaḥśilāvicchuritā niṣeduḥ % śaileyanaddheṣu śilātaleṣu // Ks_1.55 // / tuṣārasaṃghātaśilāḥ khurāgraiḥ $ samullikhan darpakalaḥ kakudmān &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063472 (0.0):
manaḥśilāvicchuritā niṣeduḥ śaileyanaddheṣu śilātaleṣu // Ks_1.55 // / tuṣārasaṃghātaśilāḥ khurāgraiḥ samullikhan darpakalaḥ kakudmān /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106342 (0.043):
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ % tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api // / Ks_5.55 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067404 (0.043):
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api // Ks_5.55
te cākāśam asiśyāmam Ks_6.36a / tejasi vyavahite sumeruṇā Ks_8.55b
tejaso mahata īdṛśī gatiḥ Ks_8.43b / te tryahād ūrdhvam ākhyāya Ks_6.93c
tena tatparigṛhītavakṣasā Ks_8.84c / tena bhaṅgiviṣamottaracchadaṃ Ks_8.89a
tena mānini mamātra gauravam Ks_8.52d / tena yojitasaṃbandhaṃ Ks_6.30c
tenāmaravadhūhastaiḥ Ks_2.41a / te 'pi pratiyayur divam Ks_2.62d
te prabhāmaṇḍalair vyoma Ks_6.4a / te 'bhinandya girer vacaḥ Ks_6.90b
teṣām āvir abhūd brahmā Ks_2.2,a / teṣāṃ madhyagatā sādhvī Ks_6.11a
te sadmani girer vegād Ks_6.48a / te sarve sarvatomukham Ks_2.3b
te himālayam āmantrya Ks_6.94a / toyāntar bhāskarālīva Ks_6.49c
tau kṣaṇaṃ śithilitopagūhanau Ks_8.86a / tau dampatī triḥ pariṇīya vahnim Ks_7.80a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809113 (0.032):
tatkṣaṇaṃ viparivartitahriyor Ks_8.79a / tatkṣaṇaṃ harabandhunā Ks_6.93b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109440 (0.060):
meror upānteṣv iva vartamānam % anyonyasaṃsaktam ahastriyāmam // Ks_7.79 / tau dampatī triḥ pariṇīya vahnim $ karāgrasaṃsparśanimīlitākṣīm &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070500 (0.060):
meror upānteṣv iva vartamānam anyonyasaṃsaktam ahastriyāmam // Ks_7.79 // / tau dampatī triḥ pariṇīya vahnim karāgrasaṃsparśanimīlitākṣīm /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111113 (0.064):
mūrcchanāparigṛhītakaiśikaiḥ % kinnarair uṣasi gītamaṅgalaḥ // Ks_8.85 // / tau kṣaṇaṃ śithilitopagūhanau $ dampatī calitamānasor mayaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072172 (0.064):
mūrcchanāparigṛhītakaiśikaiḥ kinnarair uṣasi gītamaṅgalaḥ // Ks_8.85 // / tau kṣaṇaṃ śithilitopagūhanau dampatī calitamānasor mayaḥ /
tau sandhiṣu vyañjitavṛttibhedaṃ Ks_7.91a / tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni Ks_7.56d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109050 (0.051):
prāsādamālāsu babhūvur itthaṃ % tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni // Ks_7.56 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070110 (0.051):
prāsādamālāsu babhūvur itthaṃ tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni // Ks_7.56 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109632 (0.059):
saṃskārapūtena varaṃ vareṇyaṃ % vadhūṃ sukhagrāhyanibandhanena // Ks_7.90 / tau sandhiṣu vyañjitavṛttibhedaṃ $ rasāntareṣu pratibaddharāgam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070692 (0.059):
saṃskārapūtena varaṃ vareṇyaṃ vadhūṃ sukhagrāhyanibandhanena // Ks_7.90 // / tau sandhiṣu vyañjitavṛttibhedaṃ rasāntareṣu pratibaddharāgam /
trinetravakṣaḥ sulabhaṃ tavāpi yat Ks_5.69b
tribhāgaśeṣāsu niśāsu ca kṣaṇam Ks_5.57a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106365 (0.0):
anekaśaḥ kinnararājakanyakā % vanāntasaṃgītasakhīr arodayat // Ks_5.56 // / tribhāgaśeṣāsu niśāsu ca kṣaṇam $ nimīlya netre sahasā vyabudhyata &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067427 (0.0):
anekaśaḥ kinnararājakanyakā vanāntasaṃgītasakhīr arodayat // Ks_5.56 // / tribhāgaśeṣāsu niśāsu ca kṣaṇam nimīlya netre sahasā vyabudhyata /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1741305 (0.061):
tribhāga śeṣāsu niśāsu ca kṣaṇaṃ / nimīlya netre sahasā vyabudhyata |
trimārgayeva tridivasya mārgaḥ Ks_1.28b / trilokanāthaḥ pitṛsadmagocaraḥ Ks_5.77b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106732 (0.042):
akiñcanaḥ san prabhavaḥ sa saṃpadāṃ $ trilokanāthaḥ pitṛsadmagocaraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067794 (0.042):
akiñcanaḥ san prabhavaḥ sa saṃpadāṃ trilokanāthaḥ pitṛsadmagocaraḥ /
trilokasaundaryam ivoditaṃ vapuḥ Ks_5.41b / trilocanavadhūr iti Ks_6.89d
trilocanas tām upacakrame ca Ks_3.66b / trivargasāraḥ pratibhāti bhāvini Ks_5.38b
trivikramodyatasyāsīt Ks_6.71c / trisrotasaḥ kāntim atītya tasthau Ks_7.15d
trailokyavandyena kṛtapraṇāmaḥ Ks_7.54b / tryambakaṃ saṃyaminaṃ dadarśa Ks_3.44d
tvaguttarāsaṅgavatīm adhītinīm Ks_5.16b / tvatkulodbhūtaye vidhiḥ Ks_6.82d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107946 (0.044):
varaḥ śaṃbhur alaṃ hy eṣa % tvatkulodbhūtaye vidhiḥ // Ks_6.82 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069007 (0.044):
varaḥ śaṃbhur alaṃ hy eṣa tvatkulodbhūtaye vidhiḥ // Ks_6.82 //
tvatsaṃbhāvitam ātmānaṃ Ks_6.20a / tvadadhīnaṃ khalu dehināṃ sukham Ks_4.10d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104776 (0.0):
vidhinā jana eṣa vañcitas % tvadadhīnaṃ khalu dehināṃ sukham // Ks_4.10 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065838 (0.0):
vidhinā jana eṣa vañcitas tvadadhīnaṃ khalu dehināṃ sukham // Ks_4.10 //
tvadanudhyānasaṃbhavā Ks_6.21b / tvad ṛte prāpayituṃ ka īśvaraḥ Ks_4.11d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104794 (0.039):
vasatiṃ priya kāmināṃ priyās % tvad ṛte prāpayituṃ ka īśvaraḥ // Ks_4.11
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065856 (0.039):
vasatiṃ priya kāmināṃ priyās tvad ṛte prāpayituṃ ka īśvaraḥ // Ks_4.11 //
tvam anaṅgaḥ katham akṣatā ratiḥ Ks_4.9d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104759 (0.0):
upacārapadaṃ na ced idaṃ % tvam anaṅgaḥ katham akṣatā ratiḥ // Ks_4.9 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065821 (0.0):
upacārapadaṃ na ced idaṃ tvam anaṅgaḥ katham akṣatā ratiḥ // Ks_4.9 //
tvam asya lokasya ca netrakaumudī Ks_5.71d / tvam eva tāvat paricintaya svayaṃ Ks_5.67a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106633 (0.039):
kalā ca sā kāntimatī kalāvatas % tvam asya lokasya ca netrakaumudī // / Ks_5.71 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067695 (0.039):
kalā ca sā kāntimatī kalāvatas tvam asya lokasya ca netrakaumudī // / Ks_5.71 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106551 (0.048):
kareṇa śaṃbhor valayīkṛtāhinā % sahiṣyate tatprathamāvalambanam // Ks_5.66 / tvam eva tāvat paricintaya svayaṃ $ kadā cid ete yadi yogam arhataḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067613 (0.048):
kareṇa śaṃbhor valayīkṛtāhinā sahiṣyate tatprathamāvalambanam // Ks_5.66 / tvam eva tāvat paricintaya svayaṃ kadā cid ete yadi yogam arhataḥ /
tvam eva havyaṃ hotā ca Ks_2.15a / tvayā manonirviṣayārthakāmayā Ks_5.38c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106026 (0.058):
tvayā manonirviṣayārthakāmayā % yad eka eva pratigṛhya sevyate // Ks_5.38
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067088 (0.058):
tvayā manonirviṣayārthakāmayā yad eka eva pratigṛhya sevyate // Ks_5.38 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12828742 (0.058):
MSS_1559 2 tvayā manonirviṣayārthakāmayā yadeka eva pratigṛhya sevyate //
tvayaikam īśaṃ prati sādhu bhāṣitam Ks_5.81b
tvarayer dakṣiṇavātavījanaiḥ Ks_4.36b / tvarādviguṇaraṃhasā Ks_2.63d
tvaṣṭrā navaṃ nirmitam ātapatram Ks_7.41b / tvaṃ pitṝṇām api pitā Ks_2.14a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108787 (0.045):
upādade tasya sahasraraśmis $ tvaṣṭrā navaṃ nirmitam ātapatram & / sa taddukūlād avidūramaulir % babhau patadgaṅga ivottamāṅge // Ks_7.41 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069847 (0.045):
upādade tasya sahasraraśmis tvaṣṭrā navaṃ nirmitam ātapatram / / sa taddukūlād avidūramaulir babhau patadgaṅga ivottamāṅge // Ks_7.41 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12935607 (0.053):
MSS_7154 1 upādade tasya sahasraraśmis tvaṣṭrā navaṃ nirmitamātapatram / / MSS_7154 2 sa taddukūlād avidūramaulir babhau patadgaṅga ivottamāṅge //
tvaṃ mayā priyasakhīsamāgatā Ks_8.59c
tvaṃ sarvatogāmi ca sādhakaṃ ca Ks_3.12d / tvām āmananti prakṛtiṃ Ks_2.13a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103502 (0.064):
vajraṃ tapovīryamahatsu kuṇṭḥaṃ % tvaṃ sarvatogāmi ca sādhakaṃ ca // / Ks_3.12 // / avaimi te sāram ataḥ khalu tvāṃ $ kārye guruṇy ātmasamaṃ niyokṣye &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064563 (0.064):
vajraṃ tapovīryamahatsu kuṇṭḥaṃ tvaṃ sarvatogāmi ca sādhakaṃ ca // Ks_3.12 / avaimi te sāram ataḥ khalu tvāṃ kārye guruṇy ātmasamaṃ niyokṣye /
tvām iyaṃ sthitimatīm upasthitā Ks_8.75c / tvām eva puruṣaṃ viduḥ Ks_2.13d
tvāṃ vinodanipuṇaḥ sakhījano Ks_8.48c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110490 (0.058):
tan muhūrttam anumantum arhasi $ prastutāya niyamāya mām api & / tvāṃ vinodanipuṇaḥ sakhījano % valguvādini vinodayiṣyati // Ks_8.48 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071550 (0.058):
tan muhūrttam anumantum arhasi prastutāya niyamāya mām api / / tvāṃ vinodanipuṇaḥ sakhījano valguvādini vinodayiṣyati // Ks_8.48 //
dakṣasya kanyā bhavapūrvapatnī Ks_1.21b
dakṣiṇetarabhujavyapāśrayāṃ Ks_8.29c / daṇḍenāstamitatviṣā Ks_2.23b
dattam avraṇapadaṃ nakhaṃ ca yat Ks_8.9b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109863 (0.058):
yan mukhagrahaṇam akṣatādharaṃ $ dattam avraṇapadaṃ nakhaṃ ca yat & / yad rataṃ ca sadayaṃ priyasya tat % pārvatī viṣahate sma netarat // Ks_8.9
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070923 (0.058):
yan mukhagrahaṇam akṣatādharaṃ dattam avraṇapadaṃ nakhaṃ ca yat / / yad rataṃ ca sadayaṃ priyasya tat pārvatī viṣahate sma netarat // Ks_8.9
dadarśa cakrīkṛtacārucāpaṃ Ks_3.70c / dadṛśe puruṣākṛti kṣitau Ks_4.3c
dadau rasāt paṅkajareṇugandhi Ks_3.37a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103914 (0.0):
śṛṅgeṇa ca sparśanimīlitākṣīṃ % mṛgīm akaṇḍūyata kṛṣṇasāraḥ // Ks_3.36 // / dadau rasāt paṅkajareṇugandhi $ gajāya gaṇḍūṣajalaṃ kareṇuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064975 (0.0):
śṛṅgeṇa ca sparśanimīlitākṣīṃ mṛgīm akaṇḍūyata kṛṣṇasāraḥ // Ks_3.36 // / dadau rasāt paṅkajareṇugandhi gajāya gaṇḍūṣajalaṃ kareṇuḥ /
dampatī calitamānasor mayaḥ Ks_8.86b / dayitāsv anavasthitaṃ nṛṇāṃ Ks_4.28c
darīgṛhadvāravilambibimbās Ks_1.14c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101712 (0.042):
yatrāṃśukākṣepavilajjitānāṃ $ yadṛcchayā kiṃpuruṣāṅganānām & / darīgṛhadvāravilambibimbās % tiraskariṇyo jaladā bhavanti // Ks_1.14 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062771 (0.042):
yatrāṃśukākṣepavilajjitānāṃ yadṛcchayā kiṃpuruṣāṅganānām / / darīgṛhadvāravilambibimbās tiraskariṇyo jaladā bhavanti // Ks_1.14 //
darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ Ks_1.10b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101639 (0.053):
vanecarāṇāṃ vanitāsakhānāṃ $ darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062698 (0.053):
vanecarāṇāṃ vanitāsakhānāṃ darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9396092 (0.053):
'vanecarāṇāṃ vanitāsakhānāṃ darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 917620 (0.053):
vanecarāṇāṃ vanitāsakhānāṃ darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ /"
darīmukhavisarpiṇā Ks_6.64b / darīmukhotthena samīraṇena Ks_1.8b
darpaṇe ca paribhogadarśinī Ks_8.11a / darśanapraṇayinām adṛśyatām Ks_8.90c
darśanaṃ pratibhāti me Ks_6.54d / daṣṭatāmarasakesarasrajoḥ Ks_8.32a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110224 (0.030):
indracāpapariveṣaśūnyatāṃ % nirjharās tava pitur vrajanty amī // Ks_8.31 / daṣṭatāmarasakesarasrajoḥ $ krandator viparivṛttakaṇṭhayoḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071284 (0.030):
indracāpapariveṣaśūnyatāṃ nirjharās tava pitur vrajanty amī // Ks_8.31 // / daṣṭatāmarasakesarasrajoḥ krandator viparivṛttakaṇṭhayoḥ /
daṣṭabhaṅgurabisāṅkurā iva Ks_8.35d / daṣṭamuktam adharoṣṭham āmbikā Ks_8.18a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110284 (0.041):
daṃṣṭriṇo vanavarāhayūthapā % daṣṭabhaṅgurabisāṅkurā iva // Ks_8.35 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071344 (0.041):
daṃṣṭriṇo vanavarāhayūthapā daṣṭabhaṅgurabisāṅkurā iva // Ks_8.35 //
daṃṣṭriṇo vanavarāhayūthapā Ks_8.35c / dātā me bhūbhṛtāṃ nāthaḥ Ks_6.1c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106930 (0.059):
dātā me bhūbhṛtāṃ nāthaḥ % pramāṇīkriyatām iti // Ks_6.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067992 (0.059):
dātā me bhūbhṛtāṃ nāthaḥ pramāṇīkriyatām iti // Ks_6.1 //
dikṣu dīrghanayane vijṛmbhate Ks_8.55d / digambaratvena niveditaṃ vasu Ks_5.72b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110608 (0.040):
etad andhatamasaṃ niraṅkuśaṃ % dikṣu dīrghanayane vijṛmbhate // Ks_8.55 // / nordhvam īkṣaṇagatir na cāpy adho $ nābhito na purato na pṛṣṭhataḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071668 (0.040):
etad andhatamasaṃ niraṅkuśaṃ dikṣu dīrghanayane vijṛmbhate // Ks_8.55 // / nordhvam īkṣaṇagatir na cāpy adho nābhito na purato na pṛṣṭhataḥ /
dig dakṣiṇā gandhavahaṃ mukhena Ks_3.25c / digdṛkṣavas tām ṛṣayo 'bhyupāgaman Ks_5.16c
digrahasyam iva rātricoditam Ks_8.60d / digvāraṇamadāvilam Ks_2.44b
diṅnāgamadagandhiṣu Ks_6.5d / dine dine sā parivardhamānā Ks_1.25a
divaṃ yadi prārthayase vṛthā śramaḥ Ks_5.45a / divākarād rakṣati yo guhāsu Ks_1.12a
divākarāpluṣṭavibhūṣaṇāspadām Ks_5.48b / divāpi niṣṭhyūtamarīcibhāsā Ks_7.35a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108684 (0.055):
śarīramātraṃ vikṛtiṃ prapede % tathaiva tasthuḥ phaṇaratnaśobhāḥ // / Ks_7.34 // / divāpi niṣṭhyūtamarīcibhāsā $ bālyād anāviṣkṛtalāñchanena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069744 (0.055):
śarīramātraṃ vikṛtiṃ prapede tathaiva tasthuḥ phaṇaratnaśobhāḥ // Ks_7.34 / divāpi niṣṭhyūtamarīcibhāsā bālyād anāviṣkṛtalāñchanena /
diśām upānteṣu sasarja dṛṣṭim Ks_3.69d / dīrghayā pratimayā saro 'mbhasāṃ Ks_8.34c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104479 (0.032):
hetuṃ svacetovikṛter didṛkṣur % diśām upānteṣu sasarja dṛṣṭim // Ks_3.69
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065541 (0.032):
hetuṃ svacetovikṛter didṛkṣur diśām upānteṣu sasarja dṛṣṭim // Ks_3.69 //
dīrghikākamalonmeṣo Ks_2.33c / dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ Ks_7.73a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109325 (0.0):
nave dukūle ca nagopanītaṃ % pratyagrahīt sarvam amantravarjam // Ks_7.72 / dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ $ ninye vinītair avarodharakṣaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070385 (0.0):
nave dukūle ca nagopanītaṃ pratyagrahīt sarvam amantravarjam // Ks_7.72 // / dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ ninye vinītair avarodharakṣaiḥ /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19274081 (0.036):
dīrgheṣv amī niyamitāḥ paṭamaṇḍapeṣu Ragh_5.73a / dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ Ragh_7.19a
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378080 (0.036):
bhojopanītaṃ ca dukūlayugmaṃ jagrāha sārdhaṃ vanitākaṭākṣaiḥ // Ragh_7.18 / dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ ninye vinītair avarodharakṣaiḥ /
dunoti nirgandhatayā sma cetaḥ Ks_3.28b / durdineṣv abhisārikāḥ Ks_6.43d
durlabhapratikṛtaṃ vadhūratam Ks_8.8d / duhitaram anukampyām adrir ādāya dorbhyām Ks_3.76b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109853 (0.033):
kliṣṭamanmatham api priyaṃ prabhor % durlabhapratikṛtaṃ vadhūratam // / Ks_8.8 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070913 (0.033):
kliṣṭamanmatham api priyaṃ prabhor durlabhapratikṛtaṃ vadhūratam // Ks_8.8
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104599 (0.054):
sapadi mukulitākṣīṃ rudrasaṃrambhabhītyā $ duhitaram anukampyām adrir / ādāya dorbhyām & / suragaja iva bibhrat padminīṃ dantalagnāṃ % pratipathagatir āsīd
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065661 (0.054):
sapadi mukulitākṣīṃ rudrasaṃrambhabhītyā duhitaram anukampyām adrir ādāya / dorbhyām / / suragaja iva bibhrat padminīṃ dantalagnāṃ pratipathagatir āsīd
duhitṛsnehaviklavām Ks_6.92b / dūramagraparimeyaraśminā Ks_8.40a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110356 (0.045):
ṣaṭpadāya vasatiṃ grahīṣyate % prītipūrvam iva dātum antaram // Ks_8.39 // / dūramagraparimeyaraśminā $ vāruṇī dig aruṇena bhānunā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071416 (0.045):
ṣaṭpadāya vasatiṃ grahīṣyate prītipūrvam iva dātum antaram // Ks_8.39 // / dūramagraparimeyaraśminā vāruṇī dig aruṇena bhānunā /
dūram ucchvasitanīvibandhanam Ks_8.4d / dūrayaty avanate vivasvati Ks_8.31b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109788 (0.051):
taddukūlam atha cābhavat svayaṃ % dūram ucchvasitanīvibandhanam // Ks_8.4
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070848 (0.051):
taddukūlam atha cābhavat svayaṃ dūram ucchvasitanīvibandhanam // Ks_8.4 //
dūraṃ puraḥkṣiptaśatahradeva Ks_7.39d / dūrāt pratyudyayau giriḥ Ks_6.50b
dūrvāpravālaiḥ pratibhinnarāgam Ks_7.7b / dūrvāvatā pāṇḍumadhūkadāmnā Ks_7.14d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108347 (0.058):
paryākṣipat kācid udārabandhaṃ % dūrvāvatā pāṇḍumadhūkadāmnā // Ks_7.14 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069408 (0.058):
paryākṣipat kācid udārabandhaṃ dūrvāvatā pāṇḍumadhūkadāmnā // Ks_7.14 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108222 (0.064):
sā gaurasiddhārthaniveśavadbhir $ dūrvāpravālaiḥ pratibhinnarāgam & / nirnābhikauśeyam upāttabāṇam % abhyaṅganepathyam alañcakāra // Ks_7.7 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069283 (0.064):
sā gaurasiddhārthaniveśavadbhir dūrvāpravālaiḥ pratibhinnarāgam / / nirnābhikauśeyam upāttabāṇam abhyaṅganepathyam alañcakāra // Ks_7.7 //
dṛṣṭaḥ kathaṃ cid gavayair vivignair Ks_1.56c
dṛṣṭipradāne kṛtanandisaṃjñās Ks_7.45c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108854 (0.050):
dṛṣṭipradāne kṛtanandisaṃjñās % taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069914 (0.050):
dṛṣṭipradāne kṛtanandisaṃjñās taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ // Ks_7.45
dṛṣṭiprapātaṃ parihṛtya tasya Ks_3.43a / dṛṣṭvā paraṃ jyotir upārarāma Ks_3.58d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104288 (0.052):
yogāt sa cāntaḥ paramātmasaṃjñaṃ % dṛṣṭvā paraṃ jyotir upārarāma // / Ks_3.58 // / tato bhujaṃgādhipateḥ phaṇāgrair $ adhaḥ kathaṃ cid dhṛtabhūmibhāgaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065350 (0.052):
yogāt sa cāntaḥ paramātmasaṃjñaṃ dṛṣṭvā paraṃ jyotir upārarāma // Ks_3.58 / tato bhujaṃgādhipateḥ phaṇāgrair adhaḥ kathaṃ cid dhṛtabhūmibhāgaḥ /
devadārubṛhadbhujaḥ Ks_6.51b / devānām api devatā Ks_2.14b
devās tadante haram ūḍhabhāryaṃ Ks_7.92a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109650 (0.0):
apaśyatām apsarasāṃ muhūrtaṃ % prayogam ādyaṃ lalitāṅgahāram // Ks_7.91 // / devās tadante haram ūḍhabhāryaṃ $ kirīṭabaddhāñjalayo nipatya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070710 (0.0):
apaśyatām apsarasāṃ muhūrtaṃ prayogam ādyaṃ lalitāṅgahāram // Ks_7.91 // / devās tadante haram ūḍhabhāryaṃ kirīṭabaddhāñjalayo nipatya /
dehabaddham ivendrasya Ks_2.47c / dyotayantas tapodhanāḥ Ks_6.4b
drakṣyasi tvam iti saṃdhyayānayā Ks_8.45c / dravaḥ saṃghātakaṭhinaḥ Ks_2.11a
drumeṣu sakhyā kṛtajanmasu svayaṃ Ks_5.60a / drumair abhīṣṭaprasavārcitātithi Ks_5.17b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106422 (0.052):
tadā sahāsmābhir anujñayā guror % iyaṃ prapannā tapase tapovanam // / Ks_5.59 // / drumeṣu sakhyā kṛtajanmasu svayaṃ $ phalaṃ tapaḥsākṣiṣu dṛṣṭam eṣv api &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067484 (0.052):
tadā sahāsmābhir anujñayā guror iyaṃ prapannā tapase tapovanam // Ks_5.59 / drumeṣu sakhyā kṛtajanmasu svayaṃ phalaṃ tapaḥsākṣiṣu dṛṣṭam eṣv api /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105647 (0.056):
virodhisattvojjhitapūrvamatsaraṃ $ drumair abhīṣṭaprasavārcitātithi & / navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ % tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066709 (0.056):
virodhisattvojjhitapūrvamatsaraṃ drumair abhīṣṭaprasavārcitātithi / / navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam // Ks_5.17
dvandvāni bhāvaṃ kriyayā vivavruḥ Ks_3.35d / dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ Ks_5.71a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106622 (0.046):
vilokya vṛddhokṣam adhiṣṭhitaṃ tvayā % mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati // / Ks_5.70 // / dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ $ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067684 (0.046):
vilokya vṛddhokṣam adhiṣṭhitaṃ tvayā mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati // / Ks_5.70 // / dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103893 (0.058):
kāṣṭhāgatasneharasānuviddhaṃ % dvandvāni bhāvaṃ kriyayā vivavruḥ // / Ks_3.35 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064954 (0.058):
kāṣṭhāgatasneharasānuviddhaṃ dvandvāni bhāvaṃ kriyayā vivavruḥ // Ks_3.35
dvayenaiva dvijottamāḥ Ks_6.57b / dvaye 'pi nikṣepa ivārpitam dvayam Ks_5.13b
dvāre purasyodghaṭitāpidhāne Ks_7.53b / dvijātibhāvād upapannacāpalaḥ Ks_5.40b
dvidhā prayuktena ca vāṅmayena Ks_7.90a / dvir iva pratiśabdena Ks_6.64c
dvirūpam api me vapuḥ Ks_6.58d / dvirephamālā saviśeṣasaṅgā Ks_1.27d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101938 (0.036):
anantapuṣpasya madhor hi cūte % dvirephamālā saviśeṣasaṅgā // Ks_1.27 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062997 (0.036):
anantapuṣpasya madhor hi cūte dvirephamālā saviśeṣasaṅgā // Ks_1.27 //
dviṣanti mandāś caritaṃ mahātmanām Ks_5.75d / dvisaṃśrayāṃ prītim avāpa lakṣmīḥ Ks_1.43d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102208 (0.0):
umāmukhaṃ tu pratipadya lolā % dvisaṃśrayāṃ prītim avāpa lakṣmīḥ // / Ks_1.43 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063267 (0.0):
umāmukhaṃ tu pratipadya lolā dvisaṃśrayāṃ prītim avāpa lakṣmīḥ // Ks_1.43
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23079956 (0.045):
umāmukhaṃ tu pratipadya lolā dvisaṃśrayāṃ prītimavāpa lakṣmīḥ // 294 // / atra rātrau pajhasya saṃkocaḥ, divā candaramasaśva niṣprabhatvaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13376014 (0.058):
umāmukhaṃ tu pratipadya lolā dvisaṃśrayāṃ prītimavāpa lakṣmīḥ / (Kālidāsa's Kumārasaṃbhava 1.43)
dhanuṣaḥ pelavapuṣpapatriṇaḥ Ks_4.29d / dhanuṣy amoghaṃ samadhatta bāṇam Ks_3.66d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104425 (0.040):
saṃmohanaṃ nāma ca puṣpadhanvā % dhanuṣy amoghaṃ samadhatta bāṇam // / Ks_3.66 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065487 (0.040):
saṃmohanaṃ nāma ca puṣpadhanvā dhanuṣy amoghaṃ samadhatta bāṇam // Ks_3.66
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105084 (0.060):
bisatantuguṇasya kāritaṃ % dhanuṣaḥ pelavapuṣpapatriṇaḥ // Ks_4.29 // / gata eva na te nivartate $ sa sakhā dīpa ivānilāhataḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066146 (0.060):
bisatantuguṇasya kāritaṃ dhanuṣaḥ pelavapuṣpapatriṇaḥ // Ks_4.29 // / gata eva na te nivartate sa sakhā dīpa ivānilāhataḥ /
dharmeṇāpi padaṃ śarve Ks_6.14a / dhātāra iti kīrtitāḥ Ks_6.9d
dhātutāmrādharaḥ prāṃśur Ks_6.51a / dhātryaṅgulībhiḥ pratisāryamāṇam Ks_7.25c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107546 (0.050):
namayan sāragurubhiḥ % pādanyāsair vasundharām // Ks_6.50 // / dhātutāmrādharaḥ prāṃśur $ devadārubṛhadbhujaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068607 (0.050):
namayan sāragurubhiḥ pādanyāsair vasundharām // Ks_6.50 // / dhātutāmrādharaḥ prāṃśur devadārubṛhadbhujaḥ /
dhāma svāyaṃbhuvaṃ yayuḥ Ks_2.1d / dhiṅ mahattvam asatāṃ hṛtāntaram Ks_8.57d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110646 (1.192):
sarvam eva tamasā samīkṛtaṃ % dhiṅ mahattvam asatāṃ hṛtāntaram // Ks_8.57
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071706 (1.192):
sarvam eva tamasā samīkṛtaṃ dhiṅ mahattvam asatāṃ hṛtāntaram // Ks_8.57 //
dhunvan muhuḥ protaghane viṣāṇe Ks_7.49d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108928 (0.0):
taṭābhighātād iva lagnapaṅke % dhunvan muhuḥ protaghane viṣāṇe // Ks_7.49
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069988 (0.0):
taṭābhighātād iva lagnapaṅke dhunvan muhuḥ protaghane viṣāṇe // Ks_7.49 //
dhuram udvahatā bhuvaḥ Ks_6.30b / dhuryair yānam ivādhvani Ks_6.76d
dhūtacandanalataḥ priyāklamam Ks_8.25b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110116 (0.056):
tasya jātu malayasthalīrate $ dhūtacandanalataḥ priyāklamam & / ācacāma salavaṅgakesaraś % cāṭukāra iva dakṣiṇānilaḥ // Ks_8.25 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071176 (0.056):
tasya jātu malayasthalīrate dhūtacandanalataḥ priyāklamam / / ācacāma salavaṅgakesaraś cāṭukāra iva dakṣiṇānilaḥ // Ks_8.25 //
dhūpoṣmaṇā tyājitam ārdrabhāvaṃ Ks_7.14a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108333 (0.0):
bhūtārthaśobhāhriyamāṇanetrāḥ % prasādhane sannihite 'pi nāryaḥ // Ks_7.13 / dhūpoṣmaṇā tyājitam ārdrabhāvaṃ $ keśāntam antaḥkusumaṃ tadīyam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069394 (0.0):
bhūtārthaśobhāhriyamāṇanetrāḥ prasādhane sannihite 'pi nāryaḥ // Ks_7.13 / dhūpoṣmaṇā tyājitam ārdrabhāvaṃ keśāntam antaḥkusumaṃ tadīyam /
dhūmaketur ivotthitaḥ Ks_2.32d / dhṛtaṃ tvayā vārddhakaśobhi valkalam Ks_5.44b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106130 (0.062):
kim ity apāsyābharaṇāni yauvane $ dhṛtaṃ tvayā vārddhakaśobhi valkalam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067192 (0.062):
kim ity apāsyābharaṇāni yauvane dhṛtaṃ tvayā vārddhakaśobhi valkalam /
dhairyacyutiṃ ke mama dhanvino 'nye Ks_3.10d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103465 (0.0):
kuryāṃ harasyāpi pinākapāṇer % dhairyacyutiṃ ke mama dhanvino 'nye // / Ks_3.10 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064526 (0.0):
kuryāṃ harasyāpi pinākapāṇer dhairyacyutiṃ ke mama dhanvino 'nye // / Ks_3.10 //
dhautapādāmbhasā ca vaḥ Ks_6.57d / dhyātā dhyeyaṃ ca yat param Ks_2.15d
dhyānasaṃbhṛtavibhūtir īśvaraḥ Ks_8.81c / dhyānāspadaṃ bhūtapater viveśa Ks_3.43d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104038 (0.028):
prānteṣu saṃsaktanameruśākhaṃ % dhyānāspadaṃ bhūtapater viveśa // Ks_3.43
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065099 (0.028):
prānteṣu saṃsaktanameruśākhaṃ dhyānāspadaṃ bhūtapater viveśa // Ks_3.43 //
dhriyate kusumaprasādhanaṃ Ks_4.18c / dhruvaṃ citābhasmarajo viśuddhaye Ks_5.79b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106771 (0.061):
tadaṅgasaṃsargam avāpya kalpate $ dhruvaṃ citābhasmarajo viśuddhaye &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067833 (0.061):
tadaṅgasaṃsargam avāpya kalpate dhruvaṃ citābhasmarajo viśuddhaye /
dhruvaṃ vapuḥ kāñcanapadmanirmitaṃ Ks_5.19c
dhruveṇa bhartrā dhruvadarśanāya Ks_7.85a / na kāmavṛttir vacanīyam īkṣate Ks_5.82d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106838 (0.0):
mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ % na kāmavṛttir vacanīyam īkṣate // / Ks_5.82 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067900 (0.0):
mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ na kāmavṛttir vacanīyam īkṣate // / Ks_5.82 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109533 (0.034):
nidāghakālolbaṇatāpayeva % māhendram ambhaḥ prathamaṃ pṛthivyā // Ks_7.84 / dhruveṇa bhartrā dhruvadarśanāya $ prayujyamānā priyadarśanena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070593 (0.034):
nidāghakālolbaṇatāpayeva māhendram ambhaḥ prathamaṃ pṛthivyā // Ks_7.84 // / dhruveṇa bhartrā dhruvadarśanāya prayujyamānā priyadarśanena /
na kevalaṃ darīsaṃsthaṃ Ks_6.60a / na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate Ks_5.83c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107662 (0.014):
api vyāptadigantāni % nāṅgāni prabhavanti me // Ks_6.59 // / na kevalaṃ darīsaṃsthaṃ $ bhāsvatāṃ darśanena vaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068723 (0.014):
api vyāptadigantāni nāṅgāni prabhavanti me // Ks_6.59 // / na kevalaṃ darīsaṃsthaṃ bhāsvatāṃ darśanena vaḥ /
naktam āpānabhūmiṣu Ks_6.42b / naktaṃ darśitasaṃcarāḥ Ks_6.43b
nakhakṣatānīva vanasthalīnām Ks_3.29d / na khalu prema calaṃ suhṛjjane Ks_4.28d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105066 (0.0):
dayitāsv anavasthitaṃ nṛṇāṃ % na khalu prema calaṃ suhṛjjane // Ks_4.28 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066128 (0.0):
dayitāsv anavasthitaṃ nṛṇāṃ na khalu prema calaṃ suhṛjjane // Ks_4.28 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12850738 (0.0):
MSS_2769 2 dayitāsvanavasthitaṃ nṛṇāṃ na khalu prema calaṃ suhṛjjane //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103786 (0.025):
sadyo vasantena samāgatānāṃ % nakhakṣatānīva vanasthalīnām // Ks_3.29 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064847 (0.025):
sadyo vasantena samāgatānāṃ nakhakṣatānīva vanasthalīnām // Ks_3.29 //
na khalūgraruṣā pinākinā Ks_4.24c
nagendraguptaṃ nagaraṃ muhūrtāt Ks_7.50b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108938 (0.055):
sa prāpad aprāptaparābhiyogaṃ $ nagendraguptaṃ nagaraṃ muhūrtāt &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069998 (0.055):
sa prāpad aprāptaparābhiyogaṃ nagendraguptaṃ nagaraṃ muhūrtāt /
na cakṣuṣoḥ kāntiviśeṣabuddhyā Ks_7.20c
na ca prarohābhimukho 'pi dṛśyate Ks_5.60c / na ced idaṃ dvandvam ayojayiṣyat Ks_7.66b
na ced rahasyaṃ prativaktum arhasi Ks_5.40d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106067 (0.0):
ayaṃ janaḥ praṣṭumanās tapodhane % na ced rahasyaṃ prativaktum arhasi //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067129 (0.0):
ayaṃ janaḥ praṣṭumanās tapodhane na ced rahasyaṃ prativaktum arhasi //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19123551 (0.060):
ayaṃ janaḥ praṣṭumanāstapodhane na cedrahasyaṃ prativaktumarhasi //
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ Ks_5.55c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106337 (1.788):
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ % tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067399 (1.788):
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api // Ks_5.55
na tāvatā labhyam amaṃsta kāṅkṣitam Ks_5.18b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105667 (0.050):
yadā phalaṃ pūrvatapaḥsamādhinā $ na tāvatā labhyam amaṃsta kāṅkṣitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066729 (0.050):
yadā phalaṃ pūrvatapaḥsamādhinā na tāvatā labhyam amaṃsta kāṅkṣitam /
natāṃsam ākuñcitasavyapādam Ks_3.70b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104489 (0.054):
sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ $ natāṃsam ākuñcitasavyapādam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065551 (0.054):
sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ natāṃsam ākuñcitasavyapādam /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21970153 (0.054):
sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ natāṃsamākuñcitasavyapādam /"
na tu suratasukheṣu chinnatṛṣṇo babhūva Ks_8.91c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111213 (0.0):
na tu suratasukheṣu chinnatṛṣṇo babhūva % jvalana iva samudrāntargatas
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072272 (0.0):
na tu suratasukheṣu chinnatṛṣṇo babhūva jvalana iva samudrāntargatas
na tv asya siddhau yāsyāmi Ks_2.54c / na durvahaśroṇipayodharārtā Ks_1.11c
na dṛśyate tac ca kṛśodari tvayi Ks_5.42d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106103 (0.0):
vicāramārgaprahitena cetasā % na dṛśyate tac ca kṛśodari tvayi // Ks_5.42
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067165 (0.0):
vicāramārgaprahitena cetasā na dṛśyate tac ca kṛśodari tvayi // Ks_5.42 //
na dṛśyate prārthayitavya eva te Ks_5.46c / na dharmavṛddheṣu vayaḥ samīkṣyate Ks_5.16d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105637 (1.192):
digdṛkṣavas tām ṛṣayo 'bhyupāgaman % na dharmavṛddheṣu vayaḥ samīkṣyate // / Ks_5.16 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066699 (1.192):
digdṛkṣavas tām ṛṣayo 'bhyupāgaman na dharmavṛddheṣu vayaḥ samīkṣyate // / Ks_5.16 //
na dhiyāṃ pathi vartase Ks_6.22d / nanu mām kāmavadhe vimuñcatā Ks_4.31b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107198 (0.040):
prasīda kathayātmānaṃ % na dhiyāṃ pathi vartase // Ks_6.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068259 (0.040):
prasīda kathayātmānaṃ na dhiyāṃ pathi vartase // Ks_6.22 //
nanu māṃ prāpaya patyur antikam Ks_4.32d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105132 (0.0):
vidhurāṃ jvalanātisarjanān % nanu māṃ prāpaya patyur antikam // Ks_4.32 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066194 (0.0):
vidhurāṃ jvalanātisarjanān nanu māṃ prāpaya patyur antikam // Ks_4.32 //
nanu mūrtibhir aṣṭābhir Ks_6.26c / na nūnam ārūḍharuṣā śarīram Ks_7.67a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109226 (0.0):
Ks_7.66 // / na nūnam ārūḍharuṣā śarīram $ anena dagdhaṃ kusumāyudhasya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070286 (0.0):
Ks_7.66 // / na nūnam ārūḍharuṣā śarīram anena dagdhaṃ kusumāyudhasya /
nandane ciram ayugmalocanaḥ Ks_8.27c / na putravātsalyam apākariṣyati Ks_5.14d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105606 (0.053):
guho 'pi yeṣāṃ prathamāptajanmanāṃ % na putravātsalyam apākariṣyati // / Ks_5.14 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066668 (0.053):
guho 'pi yeṣāṃ prathamāptajanmanāṃ na putravātsalyam apākariṣyati // / Ks_5.14 //
na bibhrati yathā purā Ks_2.19b / nabhaścareṇendhanasaṃbhṛtena ca Ks_5.23b
namayan sāragurubhiḥ Ks_6.50c / na mayā na ca viṣṇunā Ks_2.58d
namas trimūrtaye tubhyaṃ Ks_2.4a / na māṃ paraṃ saṃpratipattum arhasi Ks_5.39b
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19275227 (0.042):
namas trimūrtaye tubhyaṃ Ragh_10.19*a / na mām avati sadvīpā Ragh_1.65c
na me kāścit pravṛttayaḥ Ks_6.26b / nayanāny aruṇāni ghūrṇayan Ks_4.12a
nayanopāntavilokitaṃ ca yat Ks_4.23d / na ratnam anviṣyati mṛgyate hi tat Ks_5.45d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104985 (0.038):
madhunā saha sasmitaṃ kathāṃ % nayanopāntavilokitaṃ ca yat // Ks_4.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066047 (0.038):
madhunā saha sasmitaṃ kathāṃ nayanopāntavilokitaṃ ca yat // Ks_4.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106158 (0.044):
athopayantāram alaṃ samādhinā % na ratnam anviṣyati mṛgyate hi tat // / Ks_5.45 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067220 (0.044):
athopayantāram alaṃ samādhinā na ratnam anviṣyati mṛgyate hi tat // / Ks_5.45 //
na rūpam ity avyabhicāri tad vacaḥ Ks_5.36b / nalinīṃ kṣatasetubandhano Ks_4.6c
na vaktram ātmīyam arālapakṣmaṇaḥ Ks_5.49d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106233 (0.0):
karoti lakṣyaṃ ciram asya cakṣuṣo % na vaktram ātmīyam arālapakṣmaṇaḥ // / Ks_5.49 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067295 (0.0):
karoti lakṣyaṃ ciram asya cakṣuṣo na vaktram ātmīyam arālapakṣmaṇaḥ // / Ks_5.49 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862390 (0.058):
MSS_3426 2 karoti lakṣyaṃ ciramasya cakṣuṣo na / vaktramātmīyamarālapakṣmaṇaḥ // / MSS_3427 1 avaimi haṃsāvalayo valakṣās tvatkāntikīrteścapalāḥ pulākāḥ /
navacūtaprasavo gamiṣyati Ks_4.14d / navapariṇayalajjābhūṣaṇāṃ tatra gaurīṃ Ks_7.95a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109706 (0.0):
āgāt // Ks_7.94 // / navapariṇayalajjābhūṣaṇāṃ tatra gaurīṃ $ vadanam apaharantīṃ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070766 (0.0):
kanakakalaśarakśābhaktiśobhāsanāthaṃ kṣitiviracitaśayyaṃ kautukāgāram āgāt / // Ks_7.94 // / navapariṇayalajjābhūṣaṇāṃ tatra gaurīṃ vadanam apaharantīṃ tatkṛtotkṣepam
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104841 (0.053):
vada saṃprati kasya bāṇatāṃ % navacūtaprasavo gamiṣyati // Ks_4.14 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065903 (0.053):
vada saṃprati kasya bāṇatāṃ navacūtaprasavo gamiṣyati // Ks_4.14 //
navapallavasaṃstare yathā Ks_4.34c / navavaidhavyam asahyavedanam Ks_4.1d
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19275381 (0.058):
navapallavasaṃstare 'pi te Ragh_8.57a / navapāṇigrahaṇāṃ vadhūm iva Ragh_8.7d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104626 (0.062):
vidhinā pratipādayiṣyatā % navavaidhavyam asahyavedanam // Ks_4.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065688 (0.062):
vidhinā pratipādayiṣyatā navavaidhavyam asahyavedanam // Ks_4.1 //
navaṃ navakṣaumanivāsinī sā Ks_7.26c / na vāti vāyus tatpārśve Ks_2.35c
na vidīrye kaṭhināḥ khalu striyaḥ Ks_4.5d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104690 (1.192):
tad idaṃ gatam īdṛśīṃ daśāṃ % na vidīrye kaṭhināḥ khalu striyaḥ // Ks_4.5
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065752 (1.192):
tad idaṃ gatam īdṛśīṃ daśāṃ na vidīrye kaṭhināḥ khalu striyaḥ // Ks_4.5 //
na viveda tayor atṛptayoḥ Ks_4.2c / na viśvamūrter avadhāryate vapuḥ Ks_5.78d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106763 (0.003):
kapāli vā syād atha venduśekharaṃ % na viśvamūrter avadhāryate vapuḥ // / Ks_5.78 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067825 (0.003):
kapāli vā syād atha venduśekharaṃ na viśvamūrter avadhāryate vapuḥ // / Ks_5.78 //
na vṛkṣavṛttivyatiriktasādhanaḥ Ks_5.22d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105747 (1.192):
babhūva tasyāḥ kila pāraṇāvidhir % na vṛkṣavṛttivyatiriktasādhanaḥ // / Ks_5.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066809 (1.192):
babhūva tasyāḥ kila pāraṇāvidhir na vṛkṣavṛttivyatiriktasādhanaḥ // / Ks_5.22 //
na vetsi nūnaṃ yata evam āttha mām Ks_5.75b
na vetsi bhāvastham imaṃ janaṃ katham Ks_5.58b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106392 (0.0):
yadā budhaiḥ sarvagatas tvam ucyase $ na vetsi bhāvastham imaṃ janaṃ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067454 (0.0):
yadā budhaiḥ sarvagatas tvam ucyase na vetsi bhāvastham imaṃ janaṃ katham
nave dukūle ca nagopanītaṃ Ks_7.72c / na vedmi sa prārthitadurlabhaḥ kadā Ks_5.61a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106441 (0.0):
Ks_5.60 // / na vedmi sa prārthitadurlabhaḥ kadā $ sakhībhir asrottaram īkṣitām imām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067503 (0.0):
Ks_5.60 // / na vedmi sa prārthitadurlabhaḥ kadā sakhībhir asrottaram īkṣitām imām /
navena dīkṣāvidhisāyakena Ks_7.8b / navair udanvān iva candrapādaiḥ Ks_7.73d
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19275432 (0.034):
navair udanvān iva candrapādaiḥ Ragh_7.19d / navodayaṃ nātham ivauṣadhīnām Ragh_2.73d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109340 (0.062):
velāsamīpaṃ sphuṭaphenarājir % navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ks_7.73
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070400 (0.062):
velāsamīpaṃ sphuṭaphenarājir navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ks_7.73 //
navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ Ks_5.17c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105652 (0.052):
virodhisattvojjhitapūrvamatsaraṃ $ drumair abhīṣṭaprasavārcitātithi & / navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ % tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066714 (0.052):
virodhisattvojjhitapūrvamatsaraṃ drumair abhīṣṭaprasavārcitātithi / / navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam // Ks_5.17
na śaṭpadaśreṇibhir eva paṅkajaṃ Ks_5.9c / na santi yāthārthyavidaḥ pinākinaḥ Ks_5.77d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106743 (1.192):
sa bhīmarūpaḥ śiva ity udīryate % na santi yāthārthyavidaḥ pinākinaḥ // / Ks_5.77 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067805 (1.192):
sa bhīmarūpaḥ śiva ity udīryate na santi yāthārthyavidaḥ pinākinaḥ // / Ks_5.77 //
na hīśvaravyāhṛtayaḥ kadā cit Ks_3.63c
nākarod apakutūhalaṃ hriyā Ks_8.10c / nāgendrahastās tvaci karkaśatvād Ks_1.36a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102073 (0.0):
śeṣāṅganirmāṇavidhau vidhātur % lāvaṇya utpādya ivāsa yatnaḥ // Ks_1.35 // / nāgendrahastās tvaci karkaśatvād $ ekāntaśaityāt kadalīviśeṣāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063132 (0.0):
śeṣāṅganirmāṇavidhau vidhātur lāvaṇya utpādya ivāsa yatnaḥ // Ks_1.35 // / nāgendrahastās tvaci karkaśatvād ekāntaśaityāt kadalīviśeṣāḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9408148 (0.0):
tatrānugāmitā yathā nāgendrahastāstvaci / karkaśatvādekāntaśaityātkadalīviśeṣāḥ /
nāṅgāni prabhavanti me Ks_6.59d / nādatte kevalāṃ lekhāṃ Ks_2.34c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107659 (0.0):
api vyāptadigantāni % nāṅgāni prabhavanti me // Ks_6.59 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068720 (0.0):
api vyāptadigantāni nāṅgāni prabhavanti me // Ks_6.59 //
nānuyāsyati kathaṃ tam āpadi Ks_8.44d / nābhito na purato na pṛṣṭhataḥ Ks_8.56b
nābhideśanihitaḥ sakampayā Ks_8.4a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109774 (1.192):
cakṣur unmiṣati sasmitaṃ priye % vidyudāhatam iva nyamīlayat // Ks_8.3 // / nābhideśanihitaḥ sakampayā $ śaṅkarasya rurudhe tayā karaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070834 (1.192):
cakṣur unmiṣati sasmitaṃ priye vidyudāhatam iva nyamīlayat // Ks_8.3 // / nābhideśanihitaḥ sakampayā śaṅkarasya rurudhe tayā karaḥ /
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa Ks_7.60c / nāmākṣarāṇīva manobhavasya Ks_3.27d
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19275607 (0.051):
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa Ragh_7.9c / nābhraśyata svargaphalād gurur naḥ Ragh_14.16b
nāryaś catuṣkābhimukhaṃ vyanaiṣuḥ Ks_7.9d / nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi Ks_7.64b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108264 (0.040):
vāso vasānām abhiṣekayogyaṃ % nāryaś catuṣkābhimukhaṃ vyanaiṣuḥ // Ks_7.9
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069325 (0.040):
vāso vasānām abhiṣekayogyaṃ nāryaś catuṣkābhimukhaṃ vyanaiṣuḥ // Ks_7.9 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19275696 (0.048):
nārthaṃ kāmena kāmaṃ vā Ragh_17.57c / nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi Ragh_7.12b
nālakṣayat sādhvasasannahastaḥ Ks_3.51c
nāsmarat pramukhavartini priye Ks_8.5d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109803 (0.0):
sā sakhībhir upadiṣṭam ākulā % nāsmarat pramukhavartini priye // Ks_8.5 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070863 (0.0):
sā sakhībhir upadiṣṭam ākulā nāsmarat pramukhavartini priye // Ks_8.5 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12954056 (0.060):
MSS_8102 2 sā sakhībhirupadiṣṭamākulā nāsmarat pramukhavartini priye // / MSS_8103 1 evamāśramaviruddhavṛttinā saṃyamaḥ kimiti janmatas tvayā /
nikāmataptā vividhena vahninā Ks_5.23a / nikṣepaṇād rāgam ivodgirantau Ks_1.33b
nikṣepaṇāya padam uddhṛtam udvahantī Ks_5.85b / nighnayoḥ sarasi cakravākayor Ks_8.32c
nitambinīm icchasi muktalajjāṃ Ks_3.7c / nitāntadīrghair janitā tapobhiḥ Ks_3.4b
nidāghakālolbaṇatāpayeva Ks_7.84c / nidrā saṃjñāviparyayaḥ Ks_6.44d
nināya sātyantahimotkirānilāḥ Ks_5.26a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105807 (0.0):
Ks_5.25 // / nināya sātyantahimotkirānilāḥ $ sahasyarātrīr udavāsatatparā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066869 (0.0):
Ks_5.25 // / nināya sātyantahimotkirānilāḥ sahasyarātrīr udavāsatatparā /
nininda rūpaṃ hṛdayena pārvatī Ks_5.1c / ninye vinītair avarodharakṣaiḥ Ks_7.73b
nibodha yajñāṃśabhujām idānīm Ks_3.14c
nibodha sādho tava cet kutūhalam Ks_5.52b
nimajjatīndoḥ kiraṇeṣv ivāṅkaḥ Ks_1.3d / nimīlya netre sahasā vyabudhyata Ks_5.57b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101536 (0.033):
eko hi doṣo guṇasaṃnipāte % nimajjatīndoḥ kiraṇeṣv ivāṅkaḥ // Ks_1.3 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062595 (0.033):
eko hi doṣo guṇasaṃnipāte nimajjatīndoḥ kiraṇeṣv ivāṅkaḥ // Ks_1.3 //
nimnasaṃśrayaparaṃ niśātamaḥ Ks_8.66b / niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ copanetrī Ks_1.60b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859021 (0.043):
MSS_3224 1 avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ / copanetrī /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102484 (0.054):
avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā $ niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ copanetrī
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063543 (0.054):
avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ copanetrī /
niyamitaparikhedā tacchiraścandrapādaiḥ Ks_1.60d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102494 (0.0):
giriśam upacacāra pratyahaṃ sā sukeśī % niyamitaparikhedā / tacchiraścandrapādaiḥ // Ks_1.60 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063553 (0.0):
giriśam upacacāra pratyahaṃ sā sukeśī niyamitaparikhedā / tacchiraścandrapādaiḥ // Ks_1.60 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859032 (1.788):
MSS_3224 2 giriśamupacacāra pratyahaṃ sā sukeśī niyamitaparikhedā / tacchiraścandrapādaiḥ //
nirantarāsv antaravātavṛṣṭiṣu Ks_5.25b / nirjitairāvatā gajāḥ Ks_2.50d
nirjharās tava pitur vrajanty amī Ks_8.31d / nirnābhikauśeyam upāttabāṇam Ks_7.7c
nirmalaprakṛtiṣu sthirodayā Ks_8.65d / nirmale 'pi śayanaṃ niśātyaye Ks_8.89c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110782 (0.059):
vikriyā na khalu kāladoṣajā % nirmalaprakṛtiṣu sthirodayā // Ks_8.65 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071842 (0.059):
vikriyā na khalu kāladoṣajā nirmalaprakṛtiṣu sthirodayā // Ks_8.65 //
nirmitaṃ mitakathe vivasvatā Ks_8.34b / nirmiteṣu pitṛṣu svayaṃbhuvā Ks_8.52a
nirvāṇabhūyiṣṭham athāsya vīryaṃ Ks_3.52a / nirvāṇālātalāghavam Ks_2.23d
nirvibhujya daśanacchadaṃ tato Ks_8.49a / nirviveśa viśadāḥ śaśiprabhāḥ Ks_8.24d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110107 (0.036):
ekapiṅgalagirau jagadgurur % nirviveśa viśadāḥ śaśiprabhāḥ // Ks_8.24 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071167 (0.036):
ekapiṅgalagirau jagadgurur nirviveśa viśadāḥ śaśiprabhāḥ // Ks_8.24 //
nirvṛttaparjanyajalābhiṣekā Ks_7.11c / nivapeḥ sahakāramañjarīḥ Ks_4.38c
nivartayāsmād asadīpsitān manaḥ Ks_5.73a / nivātaniṣkampam iva pradīpam Ks_3.48d
nivārayantī mahato munivratāt Ks_5.3d / nivāryatām āli kim apy ayaṃ baṭuḥ Ks_5.83a
niveditaṃ niśvasitena soṣmaṇā Ks_5.46a / nivedito naiṣṭhikasundaras tayā Ks_5.62b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106162 (0.057):
Ks_5.45 // / niveditaṃ niśvasitena soṣmaṇā $ manas tu me saṃśayam eva gāhate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067224 (0.057):
Ks_5.45 // / niveditaṃ niśvasitena soṣmaṇā manas tu me saṃśayam eva gāhate /
niveśayām āsa madhur dvirephān Ks_3.27c / niśamya caināṃ tapase kṛtodyamāṃ Ks_5.3a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105393 (0.0):
Ks_5.2 // / niśamya caināṃ tapase kṛtodyamāṃ $ sutāṃ girīśapratisaktamānasām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066455 (0.0):
Ks_5.2 // / niśamya caināṃ tapase kṛtodyamāṃ sutāṃ girīśapratisaktamānasām /
niṣeduṣī sthaṇḍila eva kevale Ks_5.12d / niṣevyate bhūtisamutsukena vā Ks_5.76b
niṣkampavṛkṣaṃ nibhṛtadvirephaṃ Ks_3.42a / nītāv ivotsāhaguṇena saṃpat Ks_1.22d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104007 (0.050):
mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva % mā cāpalāyeti gaṇān vyanaiṣīt // Ks_3.41 / niṣkampavṛkṣaṃ nibhṛtadvirephaṃ $ mūkāṇḍajaṃ śāntamṛgapracāram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065068 (0.050):
mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva mā cāpalāyeti gaṇān vyanaiṣīt // Ks_3.41 // / niṣkampavṛkṣaṃ nibhṛtadvirephaṃ mūkāṇḍajaṃ śāntamṛgapracāram /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101853 (0.055):
samyakprayogād aparikṣatāyāṃ % nītāv ivotsāhaguṇena saṃpat // Ks_1.22 // / prasannadik pāṃsuviviktavātaṃ $ śaṅkhasvanānantarapuṣpavṛṣṭi &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062912 (0.055):
samyakprayogād aparikṣatāyāṃ nītāv ivotsāhaguṇena saṃpat // Ks_1.22 // / prasannadik pāṃsuviviktavātaṃ śaṅkhasvanānantarapuṣpavṛṣṭi /
nīte samāptiṃ navacūtabāṇe Ks_3.27b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103746 (0.061):
sadyaḥ pravālodgamacārupatre $ nīte samāptiṃ navacūtabāṇe & / niveśayām āsa madhur dvirephān % nāmākṣarāṇīva manobhavasya // Ks_3.27 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064807 (0.061):
sadyaḥ pravālodgamacārupatre nīte samāptiṃ navacūtabāṇe / / niveśayām āsa madhur dvirephān nāmākṣarāṇīva manobhavasya // Ks_3.27 //
nīlakaṇṭhaparibhuktayauvanāṃ Ks_8.12a / nīlalohitaretasaḥ Ks_2.57d
nīvīm atikramya sitetarasya Ks_1.38c / nūnam ātmasadṛśī prakalpitā Ks_8.66c
nūnam unnamati yajvanāṃ patiḥ Ks_8.58a / neta evārhati kṣayam Ks_2.55b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110651 (0.030):
sarvam eva tamasā samīkṛtaṃ % dhiṅ mahattvam asatāṃ hṛtāntaram // Ks_8.57 / nūnam unnamati yajvanāṃ patiḥ $ śārvarasya tamaso niṣiddhaye &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071711 (0.030):
sarvam eva tamasā samīkṛtaṃ dhiṅ mahattvam asatāṃ hṛtāntaram // Ks_8.57 // / nūnam unnamati yajvanāṃ patiḥ śārvarasya tamaso niṣiddhaye /
netragamyam avalokya bhāskaram Ks_8.29b / netramīlanakutūhalaṃ kṛtam Ks_8.84d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111093 (0.031):
tena tatparigṛhītavakṣasā % netramīlanakutūhalaṃ kṛtam // Ks_8.84 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072152 (0.031):
tena tatparigṛhītavakṣasā netramīlanakutūhalaṃ kṛtam // Ks_8.84 //
netrair avispanditapakṣmamālair Ks_3.47c / neṣyatoḥ śayanam iddharāgayoḥ Ks_8.79b
nojjhitaṃ caraṇarāgalāñchitam Ks_8.89d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111179 (0.0):
nirmale 'pi śayanaṃ niśātyaye % nojjhitaṃ caraṇarāgalāñchitam // Ks_8.89
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072238 (0.0):
nirmale 'pi śayanaṃ niśātyaye nojjhitaṃ caraṇarāgalāñchitam // Ks_8.89 //
nopakāreṇa durjanaḥ Ks_2.40d / nordhvam īkṣaṇagatir na cāpy adho Ks_8.56a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110614 (0.0):
etad andhatamasaṃ niraṅkuśaṃ % dikṣu dīrghanayane vijṛmbhate // Ks_8.55 // / nordhvam īkṣaṇagatir na cāpy adho $ nābhito na purato na pṛṣṭhataḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071674 (0.0):
etad andhatamasaṃ niraṅkuśaṃ dikṣu dīrghanayane vijṛmbhate // Ks_8.55 // / nordhvam īkṣaṇagatir na cāpy adho nābhito na purato na pṛṣṭhataḥ /
nyastaṃ purastāt puraśāsanasya Ks_7.30d / nyastākṣarā dhāturasena yatra Ks_1.7a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108612 (0.033):
prasādhanaṃ mātṛbhir ādṛtābhir % nyastaṃ purastāt puraśāsanasya // Ks_7.30
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069672 (0.033):
prasādhanaṃ mātṛbhir ādṛtābhir nyastaṃ purastāt puraśāsanasya // Ks_7.30
nyāyais tribhir udīraṇam Ks_2.12b / nyāsīkṛtāṃ sthānavidā smareṇa Ks_3.55c
pataṅgavad vahnimukhaṃ vivikṣuḥ Ks_3.64b / pativratābhiḥ parigṛhya ninye Ks_7.12c
patiḥ paśūnām aparigraho 'bhūt Ks_1.53d / patyuḥ kāryam abhīpsitam Ks_6.86b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102375 (0.034):
tadāprabhṛty eva vimuktasaṅgaḥ % patiḥ paśūnām aparigraho 'bhūt // Ks_1.53 / sa kṛttivāsās tapase yatātmā $ gaṅgāpravāhokṣitadevadāru &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063434 (0.034):
tadāprabhṛty eva vimuktasaṅgaḥ patiḥ paśūnām aparigraho 'bhūt // Ks_1.53 / sa kṛttivāsās tapase yatātmā gaṅgāpravāhokṣitadevadāru /
patyuḥ pādārpitekṣaṇā Ks_6.11b / patyuḥ prajānāṃ viphalo 'bhaviśyat Ks_7.66d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109222 (0.021):
asmin dvaye rūpavidhānayatnaḥ % patyuḥ prajānāṃ viphalo 'bhaviśyat // / Ks_7.66 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070282 (0.021):
asmin dvaye rūpavidhānayatnaḥ patyuḥ prajānāṃ viphalo 'bhaviśyat // / Ks_7.66 //
patyuḥ śiraścandrakalām anena Ks_7.19a / patrajarjaraśaśiprabhālavair Ks_8.72c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108421 (0.058):
kām apy abhikhyāṃ sphuritair apuṣyad % āsannalāvaṇyaphalo 'dhraroṣṭhaḥ // / Ks_7.18 // / patyuḥ śiraścandrakalām anena $ spṛśeti sakhyā parihāsapūrvam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069481 (0.058):
kām apy abhikhyāṃ sphuritair apuṣyad āsannalāvaṇyaphalo 'dhraroṣṭhaḥ // / Ks_7.18 // / patyuḥ śiraścandrakalām anena spṛśeti sakhyā parihāsapūrvam /
patrāntalagnair jalabindujālair Ks_7.89a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109598 (0.0):
jāyāpatī laukikam eṣitavyam % ārdrākṣatāropaṇam anvabhūtām // Ks_7.88 // / patrāntalagnair jalabindujālair $ ākṛṣṭamuktāphalajālaśobham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070658 (0.0):
jāyāpatī laukikam eṣitavyam ārdrākṣatāropaṇam anvabhūtām // Ks_7.88 // / patrāntalagnair jalabindujālair ākṛṣṭamuktāphalajālaśobham /
padam ātasthuṣā tvayā Ks_6.72b / padam āhur manīṣiṇaḥ Ks_6.77d
padaṃ citābhasmarajaḥ kariṣyati Ks_5.69d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106600 (0.0):
stanadvaye 'smin haricandanāspade % padaṃ citābhasmarajaḥ kariṣyati // / Ks_5.69 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067662 (0.0):
stanadvaye 'smin haricandanāspade padaṃ citābhasmarajaḥ kariṣyati // / Ks_5.69 //
padaṃ tuṣārasrutidhautaraktaṃ Ks_1.6a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101571 (0.0):
udvejitā vṛṣṭibhir āśrayante % śṛṅgāṇi yasyātapavanti siddhāḥ // Ks_1.5 // / padaṃ tuṣārasrutidhautaraktaṃ $ yasminn adṛṣṭvāpi hatadvipānām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062630 (0.0):
udvejitā vṛṣṭibhir āśrayante śṛṅgāṇi yasyātapavanti siddhāḥ // Ks_1.5 // / padaṃ tuṣārasrutidhautaraktaṃ yasminn adṛṣṭvāpi hatadvipānām /
padaṃ saheta bhramarasya pelavaṃ Ks_5.4c / pade pade durnimite galantī Ks_7.61b
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19276856 (0.028):
pade pade durnimite galantī Ragh_7.10b / padmavyajanahastayā Ragh_10.63d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12856282 (0.063):
MSS_3067 1 ardhācitā satvaramutthitāyāḥ pade pade durnimite galantī / / MSS_3067 2 kasyāścidāsīd raśanā tadānīm aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā //
padmakāntim aruṇatribhāgayoḥ Ks_8.30a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110194 (0.0):
dakṣiṇetarabhujavyapāśrayāṃ % vyājahāra sahadharmacāriṇīm // Ks_8.29 // / padmakāntim aruṇatribhāgayoḥ $ saṃkramayya tava netrayor iva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071254 (0.0):
dakṣiṇetarabhujavyapāśrayāṃ vyājahāra sahadharmacāriṇīm // Ks_8.29 // / padmakāntim aruṇatribhāgayoḥ saṃkramayya tava netrayor iva /
padmanābhacaraṇāṅkitāśmasu Ks_8.23a / padmabhedapiśunāḥ siṣevire Ks_8.86c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110078 (0.053):
hemapallavavibhaṅgasaṃstarān % anvabhūt suratamardanakṣamān // Ks_8.22 // / padmanābhacaraṇāṅkitāśmasu $ prāptavatsv amṛtavipruṣo navāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071138 (0.053):
hemapallavavibhaṅgasaṃstarān anvabhūt suratamardanakṣamān // Ks_8.22 // / padmanābhacaraṇāṅkitāśmasu prāptavatsv amṛtavipruṣo navāḥ /
padmākaraṃ cakrur ivāntarīkṣam Ks_7.38d / padmāni yasyāgrasaroruhāṇi Ks_1.16c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108748 (0.064):
mukhaiḥ prabhāmaṇḍalareṇugauraiḥ % padmākaraṃ cakrur ivāntarīkṣam // / Ks_7.38 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069808 (0.064):
mukhaiḥ prabhāmaṇḍalareṇugauraiḥ padmākaraṃ cakrur ivāntarīkṣam // Ks_7.38
padmāśritā cāndramasīm abhikhyām Ks_1.43b / padmāsanasthāya pitāmahāya Ks_7.86d
papau priyāṃ svām anuvartamānaḥ Ks_3.36b / payaś ca nimnābhimukhaṃ pratīpayet Ks_5.5d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105444 (0.057):
ka īpsitārthasthiraniścayaṃ manaḥ % payaś ca nimnābhimukhaṃ pratīpayet // / Ks_5.5 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066506 (0.057):
ka īpsitārthasthiraniścayaṃ manaḥ payaś ca nimnābhimukhaṃ pratīpayet // / Ks_5.5 //
payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ Ks_5.24b / payodharotsedhaviśīrṇasaṃhati Ks_5.8d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105500 (0.055):
babandha bālāruṇababhru valkalaṃ % payodharotsedhaviśīrṇasaṃhati // Ks_5.8
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066562 (0.055):
babandha bālāruṇababhru valkalaṃ payodharotsedhaviśīrṇasaṃhati // Ks_5.8
parato 'pi paraś cāsi Ks_2.14c / param adhyāsmahe padam Ks_6.19b
paralokanavapravāsinaḥ Ks_4.10a / paralokavidhau ca mādhava Ks_4.38a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105211 (0.056):
avibhajya paratra taṃ mayā % sahitaḥ pāsyati te sa bāndhavaḥ // Ks_4.37 // / paralokavidhau ca mādhava $ smaram uddiśya vilolapallavāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066273 (0.056):
avibhajya paratra taṃ mayā sahitaḥ pāsyati te sa bāndhavaḥ // Ks_4.37 // / paralokavidhau ca mādhava smaram uddiśya vilolapallavāḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104762 (0.057):
upacārapadaṃ na ced idaṃ % tvam anaṅgaḥ katham akṣatā ratiḥ // Ks_4.9 // / paralokanavapravāsinaḥ $ pratipatsye padavīm ahaṃ tava &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065824 (0.057):
upacārapadaṃ na ced idaṃ tvam anaṅgaḥ katham akṣatā ratiḥ // Ks_4.9 // / paralokanavapravāsinaḥ pratipatsye padavīm ahaṃ tava /
paralokāntaritasya te mayā Ks_4.22b / parasparākrandini cakravākayoḥ Ks_5.26c
paraspareṇa spṛhaṇīyaśobhaṃ Ks_7.66a / parāṅmukhī viśvasṛjaḥ pravṛttiḥ Ks_3.28d
parājitenāpi kṛtau harasya Ks_1.41c / parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ Ks_5.43c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106117 (0.0):
parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ % prasārayet pannagaratnasūcaye //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067179 (0.0):
parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ prasārayet pannagaratnasūcaye // Ks_5.43
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823277 (0.0):
MSS_1224 2 parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ prasārayet pannagaratnasūcaye
parā hi kāṣṭhā tapasas tayā punaḥ Ks_5.28b / paricchinnaprabhāvarddhir Ks_2.58c
pariṇeṣyati pārvatīṃ yadā Ks_4.42a / paritoṣāya mūrcchate Ks_6.59b
paripākam upeyuṣām Ks_6.10b / parimlānamukhaśriyām Ks_2.2,b
pariśramaṃ nāma vinīya ca kṣaṇam Ks_5.32b / paro 'pi ko nāma tavānumanyate Ks_5.68b
paryaṅkabandhasthirapūrvakāyam Ks_3.45a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104057 (0.0):
āsīnam āsannaśarīrapātas % tryambakaṃ saṃyaminaṃ dadarśa // Ks_3.44 // / paryaṅkabandhasthirapūrvakāyam $ ṛjvāyataṃ saṃnamitobhayāṃsam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065118 (0.0):
āsīnam āsannaśarīrapātas tryambakaṃ saṃyaminaṃ dadarśa // Ks_3.44 // / paryaṅkabandhasthirapūrvakāyam ṛjvāyataṃ saṃnamitobhayāṃsam /
paryaṅkabandhaṃ nibiḍaṃ bibheda Ks_3.59d / paryākulatvān marutāṃ Ks_2.25a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104309 (0.064):
śanaiḥ kṛtaprāṇavimuktir īśaḥ % paryaṅkabandhaṃ nibiḍaṃ bibheda // Ks_3.59 / tasmai śaśaṃsa praṇipatya nandī $ śuśrūṣayā śailasutām upetām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065371 (0.064):
śanaiḥ kṛtaprāṇavimuktir īśaḥ paryaṅkabandhaṃ nibiḍaṃ bibheda // Ks_3.59 / tasmai śaśaṃsa praṇipatya nandī śuśrūṣayā śailasutām upetām /
paryākṣipat kācid udārabandhaṃ Ks_7.14c / paryāptacandreva śarattriyāmā Ks_7.26b
paryāptapuṣpastabakastanābhyaḥ Ks_3.39a / paryāptapuṣpastabakāvanamrā Ks_3.54c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103951 (0.047):
puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi % priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe // Ks_3.38 // / paryāptapuṣpastabakastanābhyaḥ $ sphuratpravālauṣṭhamanoharābhyaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065012 (0.047):
puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe // Ks_3.38 // / paryāptapuṣpastabakastanābhyaḥ sphuratpravālauṣṭhamanoharābhyaḥ /
paryāyasevām utsṛjya Ks_2.36a / pallavaprasaviṣu drumeṣu ca Ks_8.46b
pavanair bhasma kapotakarburam Ks_4.27d / paśupatir api tāny ahāni kṛcchrād Ks_6.95a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105048 (0.059):
yad idaṃ kaṇaśaḥ prakīryate % pavanair bhasma kapotakarburam // Ks_4.27 // / ayi saṃprati dehi darśanaṃ $ smara paryutsuka eṣa mādhavaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066110 (0.059):
yad idaṃ kaṇaśaḥ prakīryate pavanair bhasma kapotakarburam // Ks_4.27 // / ayi saṃprati dehi darśanaṃ smara paryutsuka eṣa mādhavaḥ /
paścātkṛtāḥ snigdhajanāśiṣo ' pi Ks_7.28d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108580 (0.0):
tayā tu tasyārdhaśarīrabhājā % paścātkṛtāḥ snigdhajanāśiṣo ' pi // Ks_7.28
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069640 (0.0):
tayā tu tasyārdhaśarīrabhājā paścātkṛtāḥ snigdhajanāśiṣo ' pi // Ks_7.28
paścād umākhyāṃ sumukhī jagāma Ks_1.26d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101922 (0.0):
u meti mātrā tapaso niṣiddhā % paścād umākhyāṃ sumukhī jagāma // Ks_1.26
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062981 (0.0):
u meti mātrā tapaso niṣiddhā paścād umākhyāṃ sumukhī jagāma // Ks_1.26 //
paścād bhedam upeyuṣe Ks_2.4d / paśya kalpatarulambi śuddhayā Ks_8.71a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110864 (0.0):
muktaṣaṭpadavirāvam añjasā % bhidyate kumudam ā nibandhanāt // Ks_8.70 // / paśya kalpatarulambi śuddhayā $ jyotsnayā janitarūpasaṃśayam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071924 (0.0):
muktaṣaṭpadavirāvam añjasā bhidyate kumudam ā nibandhanāt // Ks_8.70 // / paśya kalpatarulambi śuddhayā jyotsnayā janitarūpasaṃśayam /
paśya dhāturasanimnagām iva Ks_8.53d / paśya dhātuśikhareṣu bhānunā Ks_8.46c
paśyann adūrān manasāpy adhṛṣyam Ks_3.51b / paśya pakvaphalinīphalatviṣā Ks_8.61a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110701 (0.0):
etad udgirati candramaṇḍalaṃ % digrahasyam iva rātricoditam // Ks_8.60 // / paśya pakvaphalinīphalatviṣā $ bimbalāñchitaviyatsaro 'mbhasā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071761 (0.0):
etad udgirati candramaṇḍalaṃ digrahasyam iva rātricoditam // Ks_8.60 // / paśya pakvaphalinīphalatviṣā bimbalāñchitaviyatsaro 'mbhasā /
paśya paścimadigantalambinā Ks_8.34a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110255 (0.0):
āvibhātacaraṇāya gṛhṇāte % vāri vāriruhabaddhaṣaṭpadam // Ks_8.33 // / paśya paścimadigantalambinā $ nirmitaṃ mitakathe vivasvatā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071315 (0.0):
āvibhātacaraṇāya gṛhṇāte vāri vāriruhabaddhaṣaṭpadam // Ks_8.33 // / paśya paścimadigantalambinā nirmitaṃ mitakathe vivasvatā /
paśya pārvati navenduraśmibhiḥ Ks_8.64a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110750 (1.192):
kuḍmalīkṛtasarojalocanaṃ % cumbatīva rajanīmukhaṃ śaśī // Ks_8.63 // / paśya pārvati navenduraśmibhiḥ $ sāmibhinnatimiraṃ nabhastalam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071810 (1.192):
kuḍmalīkṛtasarojalocanaṃ cumbatīva rajanīmukhaṃ śaśī // Ks_8.63 // / paśya pārvati navenduraśmibhiḥ sāmibhinnatimiraṃ nabhastalam /
pākabhinnaśarakāṇḍagaurayor Ks_8.74a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110914 (0.0):
sādhvasād upagataprakampayā % kanyayeva navadīkṣayā varaḥ // Ks_8.73 // / pākabhinnaśarakāṇḍagaurayor $ ullasatpratikṛtiprasannayoḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071974 (0.0):
sādhvasād upagataprakampayā kanyayeva navadīkṣayā varaḥ // Ks_8.73 // / pākabhinnaśarakāṇḍagaurayor ullasatpratikṛtiprasannayoḥ /
pāṇipīḍanavidher anantaraṃ Ks_8.1a / pāṇau pāśaḥ pracetasaḥ Ks_2.21b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109728 (0.059):
āsa gūḍham // Ks_7.95 // / pāṇipīḍanavidher anantaraṃ $ śailarājaduhitur haraṃ prati &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070788 (0.059):
gūḍham // Ks_7.95 // / pāṇipīḍanavidher anantaraṃ śailarājaduhitur haraṃ prati /
pādanyāsair vasundharām Ks_6.50d / pādānataḥ kopanayāvadhūtaḥ Ks_3.8b
pādena nāpaikṣata sundarīṇāṃ Ks_3.26c / pādena parameṣṭhinaḥ Ks_6.70b
pārijātakusumaiḥ prasādhayan Ks_8.27b / pārthivaṃ ca dayitāsakhaḥ sukham Ks_8.28b
pārvatī tadupayogasambhavāṃ Ks_8.78a / pārvatī pratimukhaṃ nipātitam Ks_8.3b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110980 (0.054):
ity udāram abhidhāya śaṅkaras % tām apāyayata pānam ambikām // Ks_8.77 // / pārvatī tadupayogasambhavāṃ $ vikriyām api satāṃ manoharām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072039 (0.054):
ity udāram abhidhāya śaṅkaras tām apāyayata pānam ambikām // Ks_8.77 // / pārvatī tadupayogasambhavāṃ vikriyām api satāṃ manoharām /
pārvatīm avacanām asūyayā Ks_8.50c / pārvatīm ātmajanmane Ks_6.28b
pārvatīratam abhūn na tṛptaye Ks_8.83d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111079 (0.0):
tasya tac chiduramekhalāguṇaṃ % pārvatīratam abhūn na tṛptaye // Ks_8.83
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072138 (0.0):
tasya tac chiduramekhalāguṇaṃ pārvatīratam abhūn na tṛptaye // Ks_8.83 //
pārvatīvadanagandhavāhine Ks_8.19d / pārvatīvadanapadmaṣaṭpadaḥ Ks_8.23d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110027 (0.040):
ucchvasatkamalagandhaye dadau % pārvatīvadanagandhavāhine // Ks_8.19 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071087 (0.040):
ucchvasatkamalagandhaye dadau pārvatīvadanagandhavāhine // Ks_8.19 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110090 (0.052):
mandarasya kaṭakeṣu cāvasat % pārvatīvadanapadmaṣaṭpadaḥ // Ks_8.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071150 (0.052):
mandarasya kaṭakeṣu cāvasat pārvatīvadanapadmaṣaṭpadaḥ // Ks_8.23 //
pārvatī viṣahate sma netarat Ks_8.9d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109873 (0.0):
yad rataṃ ca sadayaṃ priyasya tat % pārvatī viṣahate sma netarat // Ks_8.9
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070933 (0.0):
yad rataṃ ca sadayaṃ priyasya tat pārvatī viṣahate sma netarat // Ks_8.9
pārvatīstanapuraskṛtān kṛtī Ks_8.22b / pārśve pitur adhomukhī Ks_6.84b
pāvanāmbuvihitāñjalikriyāḥ Ks_8.47b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110471 (0.047):
adrirājatanaye tapasvinaḥ $ pāvanāmbuvihitāñjalikriyāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071531 (0.047):
adrirājatanaye tapasvinaḥ pāvanāmbuvihitāñjalikriyāḥ /
pituḥ pradeśās tava devabhūmayaḥ Ks_5.45b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106149 (0.060):
divaṃ yadi prārthayase vṛthā śramaḥ $ pituḥ pradeśās tava devabhūmayaḥ & / athopayantāram alaṃ samādhinā % na ratnam anviṣyati mṛgyate hi tat //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067211 (0.060):
divaṃ yadi prārthayase vṛthā śramaḥ pituḥ pradeśās tava devabhūmayaḥ / / athopayantāram alaṃ samādhinā na ratnam anviṣyati mṛgyate hi tat //
pinākapāṇiṃ patim āptum icchati Ks_5.53d / pinākinā bhagnamanorathā satī Ks_5.1b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106306 (0.061):
arūpahāryaṃ madanasya nigrahāt % pinākapāṇiṃ patim āptum icchati // / Ks_5.53 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067368 (0.061):
arūpahāryaṃ madanasya nigrahāt pinākapāṇiṃ patim āptum icchati // Ks_5.53
pītaṃ guros tadvacanaṃ bhavānyā Ks_7.84b / pīvaroru pibatīva barhiṇaḥ Ks_8.36d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110302 (0.047):
hīyamānam ahar atyayātapaṃ % pīvaroru pibatīva barhiṇaḥ // Ks_8.36 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071362 (0.047):
hīyamānam ahar atyayātapaṃ pīvaroru pibatīva barhiṇaḥ // Ks_8.36 //
puṇḍarīkamukhi pūrvadiṅmukhaṃ Ks_8.58c
punanti lokān puṇyatvāt Ks_6.69c / punar aṅkāśrayiṇī bhavāmi te Ks_4.20b
punar apy ādiśa tāvad utthitaḥ Ks_4.16b / punar oghena hi yujyate nadī Ks_4.44d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105317 (0.041):
ravipītajalā tapātyaye % punar oghena hi yujyate nadī // Ks_4.44 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066379 (0.041):
ravipītajalā tapātyaye punar oghena hi yujyate nadī // Ks_4.44 //
punar grahītuṃ niyamasthayā tayā Ks_5.13a / punarbhavakleśabhayāt prapannaḥ Ks_3.5b
punar vaśitvād balavan nigṛhya Ks_3.69b
punar vivakṣuḥ sphuritottarādharaḥ Ks_5.83b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106846 (0.043):
nivāryatām āli kim apy ayaṃ baṭuḥ $ punar vivakṣuḥ sphuritottarādharaḥ & / na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate % śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067908 (0.043):
nivāryatām āli kim apy ayaṃ baṭuḥ punar vivakṣuḥ sphuritottarādharaḥ / / na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19133707 (0.043):
nivāryatāmāli kimapyayaṃ vaṭuḥ punarvivakṣuḥ sphuritottarādharaḥ / / na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate śṛṇoti tasmādapi yaḥ sa pāpabhāk //
punaḥ-punaḥ kesaradāmakāñcīm Ks_3.55b
punaḥ prekṣya ca śūlinam Ks_6.94b / pupoṣa lāvaṇyamayān viśeṣāñ Ks_1.25c
purandhrīṇāṃ pragalbhatā Ks_6.32d / puramārge ghanaśabdaviklavāḥ Ks_4.11b
puraḥpākābhir ambikām Ks_6.90d / puraḥ sakhīnām amimīta locane Ks_5.15d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105621 (0.049):
yathā tadīyair nayanaiḥ kutūhalāt % puraḥ sakhīnām amimīta locane // / Ks_5.15 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066683 (0.049):
yathā tadīyair nayanaiḥ kutūhalāt puraḥ sakhīnām amimīta locane // Ks_5.15
purāṇasya kaves tasya Ks_2.17a / purātanāḥ purāvidbhir Ks_6.9c
purārim aprāptamukhaḥ śilīmukhaḥ Ks_5.54b / puruṣārthapravartinīm Ks_2.13b
pure tāvantam evāsya Ks_2.33a / puro viyukte mithune kṛpāvatī Ks_5.26d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105821 (0.050):
parasparākrandini cakravākayoḥ % puro viyukte mithune kṛpāvatī // Ks_5.26
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066883 (0.050):
parasparākrandini cakravākayoḥ puro viyukte mithune kṛpāvatī // Ks_5.26 //
puro vilagnair haradṛṣṭipātaiḥ Ks_7.50c
puṣkarāvartakādiṣu Ks_2.50b / puṣpasaṃbhāratatparāḥ Ks_2.36b
puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syān Ks_1.44a / puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi Ks_3.38c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103942 (0.050):
gītāntareṣu śramavārileśaiḥ $ kiṃcitsamucchvāsitapatralekham & / puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi % priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe // Ks_3.38 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065003 (0.050):
gītāntareṣu śramavārileśaiḥ kiṃcitsamucchvāsitapatralekham / / puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe // Ks_3.38 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1735614 (0.050):
kiṃcit samucchvāsita patra lekham | / puṣpāsavāghūrṇita netra śobhi
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102212 (0.060):
Ks_1.43 // / puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syān $ muktāphalaṃ vā sphuṭavidrumastham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063271 (0.060):
umāmukhaṃ tu pratipadya lolā dvisaṃśrayāṃ prītim avāpa lakṣmīḥ // Ks_1.43 / puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syān muktāphalaṃ vā sphuṭavidrumastham /
puṣpoccayaḥ pallavabhaṅgabhinnaḥ Ks_3.61d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104343 (1.192):
vyakīryata tryambakapādamūle % puṣpoccayaḥ pallavabhaṅgabhinnaḥ // Ks_3.61
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065405 (1.192):
vyakīryata tryambakapādamūle puṣpoccayaḥ pallavabhaṅgabhinnaḥ // Ks_3.61
puṣyanti loke viparītam artham Ks_3.63d / puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja Ks_3.32b
pūrvadṛṣṭatanucandrikāsmitam Ks_8.60b
pūrvabhāgatimirapravṛttibhir Ks_8.37a / pūrvaṃ mahimnā sa hi tasya dūram Ks_7.54c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110306 (0.057):
hīyamānam ahar atyayātapaṃ % pīvaroru pibatīva barhiṇaḥ // Ks_8.36 // / pūrvabhāgatimirapravṛttibhir $ vyaktapaṅkam iva jātam ekataḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071366 (0.057):
hīyamānam ahar atyayātapaṃ pīvaroru pibatīva barhiṇaḥ // Ks_8.36 // / pūrvabhāgatimirapravṛttibhir vyaktapaṅkam iva jātam ekataḥ /
pūrvāparādhabhītasya Ks_6.14c / pūrvāparau toyanidhī vigāhya Ks_1.1c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101495 (0.062):
pūrvāparau toyanidhī vigāhya % sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ // Ks_1.1
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062554 (0.062):
pūrvāparau toyanidhī vigāhya sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ // Ks_1.1 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21979344 (0.062):
pūrvāparau toyanidhī vigāhya sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ //"
pṛthivyādibhir ātmani Ks_6.76b / pṛthūpadiṣṭāṃ duduhur dharitrīm Ks_1.2d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101518 (0.052):
bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīś ca % pṛthūpadiṣṭāṃ duduhur dharitrīm // / Ks_1.2 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062577 (0.052):
bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīś ca pṛthūpadiṣṭāṃ duduhur dharitrīm // Ks_1.2
pṛṣṭhataḥ praṇayino niṣeduṣaḥ Ks_8.11b / prakāmālokanīyatām Ks_2.24d
prakṛtyaiva śiloraskaḥ Ks_6.51c / pracakrame vaktum anujjhitakramaḥ Ks_5.32d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105925 (0.047):
umāṃ sa paśyann ṛjunaiva cakṣuṣā % pracakrame vaktum anujjhitakramaḥ // / Ks_5.32 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066987 (0.047):
umāṃ sa paśyann ṛjunaiva cakṣuṣā pracakrame vaktum anujjhitakramaḥ // / Ks_5.32 //
prajalpitāyām abhijātavāci Ks_1.45b / prajāpatiḥ kalpitayajñabhāgaṃ Ks_1.17c
prajāsu paścāt prathitaṃ tadākhyayā Ks_5.7c
praṇamya śitikaṇṭhāya Ks_6.81a / praṇipatyopatasthire Ks_2.3d
praṇipātāñjaliyācitaś citām Ks_4.35d / praṇematus tau pitarau prajānāṃ Ks_7.86c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105178 (0.036):
kuru saṃprati tāvad āśu me % praṇipātāñjaliyācitaś citām // Ks_4.35 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066240 (0.036):
kuru saṃprati tāvad āśu me praṇipātāñjaliyācitaś citām // Ks_4.35 //
pratasthe munimaṇḍalam Ks_6.35b / pratāpakṣatiśītalāḥ Ks_2.24b
pratikūlaṃ na ca te mayā kṛtam Ks_4.7b / pratikṣaṇaṃ saṃbhramaloladṛṣṭir Ks_3.56c
pratikṣaṇaṃ sā kṛtaromavikriyāṃ Ks_5.10a / pratigrahītuṃ praṇayipriyatvāt Ks_3.66a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104414 (0.060):
viśoṣitāṃ bhānumato mayūkhair % mandākinīpuṣkarabījamālām // Ks_3.65 // / pratigrahītuṃ praṇayipriyatvāt $ trilocanas tām upacakrame ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065476 (0.060):
viśoṣitāṃ bhānumato mayūkhair mandākinīpuṣkarabījamālām // Ks_3.65 // / pratigrahītuṃ praṇayipriyatvāt trilocanas tām upacakrame ca /
pratighātotthitārciṣā Ks_2.49b / pratipatsye padavīm ahaṃ tava Ks_4.10b
pratipathagatir āsīd vegadīrghīkṛtāṅgaḥ Ks_3.76d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104612 (0.0):
suragaja iva bibhrat padminīṃ dantalagnāṃ % pratipathagatir āsīd / vegadīrghīkṛtāṅgaḥ // Ks_3.76 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065674 (0.0):
suragaja iva bibhrat padminīṃ dantalagnāṃ pratipathagatir āsīd / vegadīrghīkṛtāṅgaḥ // Ks_3.76 //
pratipadya manoharaṃ vapuḥ Ks_4.16a / pratipannaṃ hi vicetanair api Ks_4.33d
pratīpagamanād iva Ks_2.25d / pratyagrahīt sarvam amantravarjam Ks_7.72d
pratyarthibhūtām api tāṃ samādheḥ Ks_1.59a / pratyāneṣyati śatrubhyo Ks_2.52c
pratyāha parameśvaraḥ Ks_6.25d / pratyujjagāmāgamanapratītaḥ Ks_7.52c
pratyupetya punar āha sasmitam Ks_8.50d / pratyuvāca divaukasaḥ Ks_2.16d
pratyuvāca sa bhūdharam Ks_6.65d / pratyekaṃ viniyuktātmā Ks_2.31c
prathamā vṛṣṭir ivānvakampata Ks_4.39d / prathamoddiṣṭam āspadam Ks_6.35d
pradakṣiṇaprakramaṇāt kṛśānor Ks_7.79a / prapedire prāktanajanmavidyāḥ Ks_1.30d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101987 (0.055):
sthiropadeśām upadeśakāle % prapedire prāktanajanmavidyāḥ // Ks_1.30 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063046 (0.055):
sthiropadeśām upadeśakāle prapedire prāktanajanmavidyāḥ // Ks_1.30 //
praphullakāśā vasudheva reje Ks_7.11d / praphullacakṣuḥkumudaḥ kumāryā Ks_7.74b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108299 (0.054):
nirvṛttaparjanyajalābhiṣekā % praphullakāśā vasudheva reje // Ks_7.11 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069360 (0.057):
nirvṛttaparjanyajalābhiṣekā praphullakāśā vasudheva reje // Ks_7.11 //
praphullarājīvam ivāṅkamadhye Ks_3.45d / praphullavṛkṣaiḥ kaṭakair iva svaiḥ Ks_7.52d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108981 (0.048):
pratyujjagāmāgamanapratītaḥ % praphullavṛkṣaiḥ kaṭakair iva svaiḥ // / Ks_7.52 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070041 (0.048):
pratyujjagāmāgamanapratītaḥ praphullavṛkṣaiḥ kaṭakair iva svaiḥ // Ks_7.52
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104071 (0.056):
uttānapāṇidvayasaṃniveśāt % praphullarājīvam ivāṅkamadhye // Ks_3.45 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065132 (0.056):
uttānapāṇidvayasaṃniveśāt praphullarājīvam ivāṅkamadhye // Ks_3.45 //
prabodhayaty ūrdhvamukhair mayūkhaiḥ Ks_1.16d / prabhavas tasya gīyase Ks_2.5d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101749 (0.060):
padmāni yasyāgrasaroruhāṇi % prabodhayaty ūrdhvamukhair mayūkhaiḥ // / Ks_1.16 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062808 (0.060):
padmāni yasyāgrasaroruhāṇi prabodhayaty ūrdhvamukhair mayūkhaiḥ // Ks_1.16
prabhaveṇa dvitīyena Ks_6.70c / prabhāmahatyā śikhayeva dīpas Ks_1.28a
prabhāvair avalambya vaḥ Ks_2.18b / prabhinnadigvāraṇavāhano vṛṣā Ks_5.80b
pramathamukhavikārair hāsayām āsa gūḍham Ks_7.95d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109724 (0.0):
api śayanasakhībhyo dattavācaṃ kathaṃcit % pramathamukhavikārair hāsayām / āsa gūḍham // Ks_7.95 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070784 (0.0):
api śayanasakhībhyo dattavācaṃ kathaṃcit pramathamukhavikārair hāsayām āsa / gūḍham // Ks_7.95 //
pramadānām adhunā viḍambanā Ks_4.12d / pramadāḥ pativartmagā iti Ks_4.33c
pramāṇīkriyatām iti Ks_6.1d / prayatnasaṃstambhitavikriyāṇāṃ Ks_3.34c
prayuktapāṇigrahaṇaṃ yad anyad Ks_7.78a / prayuktapāṇigrahaṇopacārau Ks_7.86b
prayuktarāgapraṇidhir dviṣas te Ks_3.6b / prayuktasatkāraviśeṣam ātmanā Ks_5.39a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106035 (0.027):
tvayā manonirviṣayārthakāmayā % yad eka eva pratigṛhya sevyate // Ks_5.38 / prayuktasatkāraviśeṣam ātmanā $ na māṃ paraṃ saṃpratipattum arhasi &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067097 (0.027):
tvayā manonirviṣayārthakāmayā yad eka eva pratigṛhya sevyate // Ks_5.38 // / prayuktasatkāraviśeṣam ātmanā na māṃ paraṃ saṃpratipattum arhasi /
prayujyamānā priyadarśanena Ks_7.85b / prayogam ādyaṃ lalitāṅgahāram Ks_7.91d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109644 (0.0):
apaśyatām apsarasāṃ muhūrtaṃ % prayogam ādyaṃ lalitāṅgahāram // Ks_7.91 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070704 (0.0):
apaśyatām apsarasāṃ muhūrtaṃ prayogam ādyaṃ lalitāṅgahāram // Ks_7.91 //
prayojanāpekṣitayā prabhūṇāṃ Ks_3.1c / pralayasthitisargāṇām Ks_2.6c
pralayāntonmiṣite vilocane Ks_4.2b / pravātanīlotpalanirviśeṣam Ks_1.46a
pravālam āsām anubandhi vīrudhām Ks_5.34b / pravālaśayyāśaraṇaṃ śarīram Ks_3.8d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103432 (0.059):
yasyāḥ kariṣyāmi dṛḍhānutāpaṃ % pravālaśayyāśaraṇaṃ śarīram // Ks_3.8 // / prasīda viśrāmyatu vīra vajraṃ $ śarair madīyaiḥ katamaḥ surāriḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064493 (0.059):
yasyāḥ kariṣyāmi dṛḍhānutāpaṃ pravālaśayyāśaraṇaṃ śarīram // Ks_3.8 // / prasīda viśrāmyatu vīra vajraṃ śarair madīyaiḥ katamaḥ surāriḥ /
pravṛttir āsīc chabdānāṃ Ks_2.17c / pravepamānādharapatraśobhinā Ks_5.27b
pravepamānādharalakṣyakopayā Ks_5.74b / praveśayām āsa ca bhartur enāṃ Ks_3.60c
praśamād arciṣām etad Ks_2.20a / praśastam ārambham ivottamārthāḥ Ks_7.71d
praśnatatparam anaṅgaśāsanam Ks_8.6b / prasannacetaḥsalilaḥ śivo 'bhūt Ks_7.74c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109353 (0.061):
prasannacetaḥsalilaḥ śivo 'bhūt % saṃsṛjyamānaḥ śaradeva lokaḥ // Ks_7.74
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070413 (0.061):
prasannacetaḥsalilaḥ śivo 'bhūt saṃsṛjyamānaḥ śaradeva lokaḥ // Ks_7.74 //
prasannadik pāṃsuviviktavātaṃ Ks_1.23a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101857 (0.0):
samyakprayogād aparikṣatāyāṃ % nītāv ivotsāhaguṇena saṃpat // Ks_1.22 // / prasannadik pāṃsuviviktavātaṃ $ śaṅkhasvanānantarapuṣpavṛṣṭi &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062916 (0.0):
samyakprayogād aparikṣatāyāṃ nītāv ivotsāhaguṇena saṃpat // Ks_1.22 // / prasannadik pāṃsuviviktavātaṃ śaṅkhasvanānantarapuṣpavṛṣṭi /
prasādābhimukho vedhāḥ Ks_2.16c / prasādhanaṃ mātṛbhir ādṛtābhir Ks_7.30c
prasādhane sannihite 'pi nāryaḥ Ks_7.13d / prasādhikābhir nayane nirīkṣya Ks_7.20b
prasādhikālambitam agrapādam Ks_7.58a / prasārayet pannagaratnasūcaye Ks_5.43d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109073 (0.053):
bandhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat % kareṇa ruddho 'pi na keśapāśaḥ // / Ks_7.57 // / prasādhikālambitam agrapādam $ ākṣipya kācid dravarāgam eva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070133 (0.053):
bandhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat kareṇa ruddho 'pi na keśapāśaḥ // Ks_7.57 / prasādhikālambitam agrapādam ākṣipya kācid dravarāgam eva /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106122 (0.055):
parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ % prasārayet pannagaratnasūcaye // / Ks_5.43 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067184 (0.055):
parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ prasārayet pannagaratnasūcaye // Ks_5.43
prasiddhanepathyavidher vidhātā Ks_7.36b / prasīda kathayātmānaṃ Ks_6.22c
prasīda viśrāmyatu vīra vajraṃ Ks_3.9a / prasūtibhājaḥ sargasya Ks_2.7c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103435 (0.052):
yasyāḥ kariṣyāmi dṛḍhānutāpaṃ % pravālaśayyāśaraṇaṃ śarīram // Ks_3.8 // / prasīda viśrāmyatu vīra vajraṃ $ śarair madīyaiḥ katamaḥ surāriḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064496 (0.052):
yasyāḥ kariṣyāmi dṛḍhānutāpaṃ pravālaśayyāśaraṇaṃ śarīram // Ks_3.8 // / prasīda viśrāmyatu vīra vajraṃ śarair madīyaiḥ katamaḥ surāriḥ /
prasūtiṃ prati yācitaḥ Ks_6.27d / prastutāya niyamāya mām api Ks_8.48b
prasthaṃ himādrer mṛganābhigandhi Ks_1.54c / prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm Ks_7.60b
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19279285 (0.035):
prasthānapraṇatibhir aṅgulīṣu cakrur Ragh_4.88c / prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm Ragh_7.9b
prasthānaṃ bhavatām iha Ks_6.61d / prasphuradbhir iva paśya sundari Ks_8.68b
prahartum abhyudyatam ātmayonim Ks_3.70d / prākāmyaṃ te vibhūtiṣu Ks_2.11d
prāktanānāṃ viśuddhānāṃ Ks_6.10a / prāk sṛṣṭeḥ kevalātmane Ks_2.4b
prājāpatyās tapasvinaḥ Ks_6.34d / prāñjalir jalajāsanam Ks_2.30d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102860 (0.041):
vācaspatir uvācedaṃ % prāñjalir jalajāsanam // Ks_2.30 // / evaṃ yad āttha bhagavann $ āmṛṣṭaṃ naḥ paraiḥ padam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063919 (0.041):
vācaspatir uvācedaṃ prāñjalir jalajāsanam // Ks_2.30 // / evaṃ yad āttha bhagavann āmṛṣṭaṃ naḥ paraiḥ padam /
prāñjaliḥ pṛthivīdharaḥ Ks_6.53d / prātar dīdhitimān iva Ks_2.2,d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102860 (0.062):
vācaspatir uvācedaṃ % prāñjalir jalajāsanam // Ks_2.30 // / evaṃ yad āttha bhagavann $ āmṛṣṭaṃ naḥ paraiḥ padam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063919 (0.062):
vācaspatir uvācedaṃ prāñjalir jalajāsanam // Ks_2.30 // / evaṃ yad āttha bhagavann āmṛṣṭaṃ naḥ paraiḥ padam /
prādur āsan puraḥ prabhoḥ Ks_6.4d / prānteṣu saṃsaktanameruśākhaṃ Ks_3.43c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106968 (0.042):
sārundhatīkāḥ sapadi % prādur āsan puraḥ prabhoḥ // Ks_6.4 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068030 (0.042):
sārundhatīkāḥ sapadi prādur āsan puraḥ prabhoḥ // Ks_6.4 //
prāptavatsv amṛtavipruṣo navāḥ Ks_8.23b / prāptebhyaḥ prājyavikramāḥ Ks_2.18d
prāpnuvanty upahāratām Ks_6.42d / prāyaś calaṃ gauravam āśriteṣu Ks_3.1d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103316 (0.018):
prayojanāpekṣitayā prabhūṇāṃ % prāyaś calaṃ gauravam āśriteṣu // Ks_3.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064377 (0.018):
prayojanāpekṣitayā prabhūṇāṃ prāyaś calaṃ gauravam āśriteṣu // Ks_3.1 //
prāyaḥ pratyayam ādhatte Ks_6.20c / prāyeṇa gṛhiṇīnetrāḥ Ks_6.85c
prāyeṇa sāmagryavidhau guṇānāṃ Ks_3.28c / prāyeṇaivaṃvidhe kārye Ks_6.32c
prārthanā deva tiṣṭhatu Ks_6.24b / prārthayadhve samāgatāḥ Ks_2.28b
prārthitaṃ mukham anena nāharat Ks_8.14b / prāviśan maṇiśilāgṛhaṃ rahaḥ Ks_8.81d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111045 (0.0):
dhyānasaṃbhṛtavibhūtir īśvaraḥ % prāviśan maṇiśilāgṛhaṃ rahaḥ // Ks_8.81
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072104 (0.0):
dhyānasaṃbhṛtavibhūtir īśvaraḥ prāviśan maṇiśilāgṛhaṃ rahaḥ // Ks_8.81 //
prāveśayan mandiram ṛddham enam Ks_7.55c / prāsādamālāsu babhūvur itthaṃ Ks_7.56c
prāsādaśṛṅgāṇi divāpi kurvañ Ks_7.63c / priyacūtaprasavo hi te sakhā Ks_4.38d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105224 (0.026):
nivapeḥ sahakāramañjarīḥ % priyacūtaprasavo hi te sakhā // Ks_4.38 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066286 (0.026):
nivapeḥ sahakāramañjarīḥ priyacūtaprasavo hi te sakhā // Ks_4.38 //
priyabandhos tava niṣphalodayaḥ Ks_4.13b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12858949 (0.051):
MSS_3220 1 avagamya kathīkṛtaṃ vapuḥ priyabandhostava niṣphalodayaḥ / / MSS_3220 2 bahule'pi gate niśākaras tanutāṃ duḥkhamanaṅga mokṣyati //
priyam atyantaviluptadarśanam Ks_4.2d / priya yāvan na vilobhyase divi Ks_4.20d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104937 (1.192):
caturaiḥ surakāminījanaiḥ % priya yāvan na vilobhyase divi // Ks_4.20 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065999 (1.192):
caturaiḥ surakāminījanaiḥ priya yāvan na vilobhyase divi // Ks_4.20 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104642 (0.055):
na viveda tayor atṛptayoḥ % priyam atyantaviluptadarśanam // Ks_4.2 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065704 (0.055):
na viveda tayor atṛptayoḥ priyam atyantaviluptadarśanam // Ks_4.2 //
priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe Ks_3.38d / priyeṣu saubhāgyaphalā hi cārutā Ks_5.1d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105371 (0.0):
nininda rūpaṃ hṛdayena pārvatī % priyeṣu saubhāgyaphalā hi cārutā //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066433 (0.0):
nininda rūpaṃ hṛdayena pārvatī priyeṣu saubhāgyaphalā hi cārutā // Ks_5.1
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103947 (0.054):
puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi % priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe // Ks_3.38 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065008 (0.054):
puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe // Ks_3.38 //
prītikaṇṭakitatvacaḥ Ks_6.15d / prītipūrvam iva dātum antaram Ks_8.39d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107100 (0.057):
idam ūcur anūcānāḥ % prītikaṇṭakitatvacaḥ // Ks_6.15 // / yad brahma samyag āmnātaṃ $ yad agnau vidhinā hutam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068161 (0.057):
idam ūcur anūcānāḥ prītikaṇṭakitatvacaḥ // Ks_6.15 // / yad brahma samyag āmnātaṃ yad agnau vidhinā hutam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28973244 (0.063):
prītikaṇṭakitatvacaḥ LiP_1,71.149b / prītikaṇṭakitatvacaḥ LiP_1,80.53b
prekṣya bimbam anu bimbam ātmanaḥ Ks_8.11c / prekṣya bhinnatilakaṃ priyāmukham Ks_8.88d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111161 (0.0):
ākulālakam araṃsta rāgavān % prekṣya bhinnatilakaṃ priyāmukham // Ks_8.88
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072220 (0.0):
ākulālakam araṃsta rāgavān prekṣya bhinnatilakaṃ priyāmukham // Ks_8.88 //
prekṣya haimavataṃ puram Ks_6.47b / prema rūḍham itaretarāśrayam Ks_8.15d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109967 (0.035):
kaiścid eva divasais tadā tayoḥ % prema rūḍham itaretarāśrayam // Ks_8.15
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071027 (0.035):
kaiścid eva divasais tadā tayoḥ prema rūḍham itaretarāśrayam // Ks_8.15 //
premṇā śarīrārdhaharāṃ harasya Ks_1.50d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102324 (0.0):
samādideśaikavadhūṃ bhavitrīṃ % premṇā śarīrārdhaharāṃ harasya // Ks_1.50
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063383 (0.0):
samādideśaikavadhūṃ bhavitrīṃ premṇā śarīrārdhaharāṃ harasya // Ks_1.50 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727977 (0.058):
samādideśaika vadhūṃ bhavitrīṃ / premṇā śarīrārdha harāṃ harasya ||SRs_1.185|| [ku.saṃ. 1.50]
phaṇino dainyam āśritaḥ Ks_2.21d / phalaṃ tapaḥsākṣiṣu dṛṣṭam eṣv api Ks_5.60b
phalāny api tapasvinaḥ Ks_6.10d / phalodayāntāya tapaḥsamādhaye Ks_5.6d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105464 (0.0):
ayācatāraṇyanivāsam ātmanaḥ % phalodayāntāya tapaḥsamādhaye // Ks_5.6 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066526 (0.0):
ayācatāraṇyanivāsam ātmanaḥ phalodayāntāya tapaḥsamādhaye // Ks_5.6 //
baddhakośam api tiṣṭhati kṣaṇaṃ Ks_8.39a / baddhaś ciraṃ tiṣṭhatu sundarīṇām Ks_3.5c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110341 (0.036):
āśramāḥ praviśadagnidhenavo % bibhrati śriyam udīritāgnayaḥ // Ks_8.38 // / baddhakośam api tiṣṭhati kṣaṇaṃ $ sāvaśeṣavivaraṃ kuśeśayam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071401 (0.036):
āśramāḥ praviśadagnidhenavo bibhrati śriyam udīritāgnayaḥ // Ks_8.38 // / baddhakośam api tiṣṭhati kṣaṇaṃ sāvaśeṣavivaraṃ kuśeśayam /
bandīm iva jayaśriyam Ks_2.52d / bandhujīvatilakena kanyakā Ks_8.40d
bandhupriyāṃ bandhujano juhāva Ks_1.26b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101912 (0.046):
tāṃ pārvatīty ābhijanena nāmnā $ bandhupriyāṃ bandhujano juhāva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062971 (0.046):
tāṃ pārvatīty ābhijanena nāmnā bandhupriyāṃ bandhujano juhāva /
bandhustriyo yāḥ patiputravatyaḥ Ks_7.6d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108215 (0.0):
tasyāḥ śarīre pratikarma cakrur % bandhustriyo yāḥ patiputravatyaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069276 (0.0):
tasyāḥ śarīre pratikarma cakrur bandhustriyo yāḥ patiputravatyaḥ // Ks_7.6
bandhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat Ks_7.57c / babandha cakṣūṃṣi yavaprarohaḥ Ks_7.17d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108400 (0.060):
tasyāḥ kapole parabhāgalābhād % babandha cakṣūṃṣi yavaprarohaḥ // Ks_7.17
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069460 (0.060):
tasyāḥ kapole parabhāgalābhād babandha cakṣūṃṣi yavaprarohaḥ // Ks_7.17 //
babandha cāsrākuladṛṣṭir asyāḥ Ks_7.25a / babandha bālāruṇababhru valkalaṃ Ks_5.8c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108518 (0.046):
tam eva menā duhituḥ kathaṃcid % vivāhadīkṣātilakaṃ cakāra // Ks_7.24 // / babandha cāsrākuladṛṣṭir asyāḥ $ sthānāntare kalpitasanniveśam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069578 (0.046):
tam eva menā duhituḥ kathaṃcid vivāhadīkṣātilakaṃ cakāra // Ks_7.24 // / babandha cāsrākuladṛṣṭir asyāḥ sthānāntare kalpitasanniveśam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105495 (0.055):
vimucya sā hāram ahāryaniścayā $ vilolayaṣṭipraviluptacandanam & / babandha bālāruṇababhru valkalaṃ % payodharotsedhaviśīrṇasaṃhati // Ks_5.8
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066557 (0.055):
vimucya sā hāram ahāryaniścayā vilolayaṣṭipraviluptacandanam / / babandha bālāruṇababhru valkalaṃ payodharotsedhaviśīrṇasaṃhati // Ks_5.8
babhāse bahv arundhatī Ks_6.11d / babhuḥ palāśāny atilohitāni Ks_3.29b
babhūva tasyāś caturasraśobhi Ks_1.32c / babhūva tasyāḥ kila pāraṇāvidhir Ks_5.22c
babhūva bhasmaiva sitāṅgarāgaḥ Ks_7.32a / babhau ca saṃparkam upetya bālā Ks_7.8a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108632 (0.041):
sva eva veṣaḥ pariṇetur iṣṭaṃ % bhāvāntaraṃ tasya vibhoḥ prapede // / Ks_7.31 // / babhūva bhasmaiva sitāṅgarāgaḥ $ kapālam evāmalaśekharaśrīḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069692 (0.041):
sva eva veṣaḥ pariṇetur iṣṭaṃ bhāvāntaraṃ tasya vibhoḥ prapede // Ks_7.31 / babhūva bhasmaiva sitāṅgarāgaḥ kapālam evāmalaśekharaśrīḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108234 (0.053):
nirnābhikauśeyam upāttabāṇam % abhyaṅganepathyam alañcakāra // Ks_7.7 // / babhau ca saṃparkam upetya bālā $ navena dīkṣāvidhisāyakena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069295 (0.053):
nirnābhikauśeyam upāttabāṇam abhyaṅganepathyam alañcakāra // Ks_7.7 // / babhau ca saṃparkam upetya bālā navena dīkṣāvidhisāyakena /
babhau patadgaṅga ivottamāṅge Ks_7.41d / balākinī nīlapayodarājī Ks_7.39c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108796 (0.050):
sa taddukūlād avidūramaulir % babhau patadgaṅga ivottamāṅge // Ks_7.41 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069856 (0.050):
sa taddukūlād avidūramaulir babhau patadgaṅga ivottamāṅge // Ks_7.41 //
balāhakacchedavibhaktarāgām Ks_1.4c / bahu manyāmahe vayam Ks_6.20b
bahule 'pi gate niśākaras Ks_4.13c / bahuśaḥ saumya gatas tvam āvayoḥ Ks_4.35b
bālasya lakṣmīṃ glapayantam indoḥ Ks_3.49d / bālenduvakrāṇy avikāsabhāvād Ks_3.29a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103775 (0.0):
prāyeṇa sāmagryavidhau guṇānāṃ % parāṅmukhī viśvasṛjaḥ pravṛttiḥ // / Ks_3.28 // / bālenduvakrāṇy avikāsabhāvād $ babhuḥ palāśāny atilohitāni &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064836 (0.0):
prāyeṇa sāmagryavidhau guṇānāṃ parāṅmukhī viśvasṛjaḥ pravṛttiḥ // Ks_3.28 / bālenduvakrāṇy avikāsabhāvād babhuḥ palāśāny atilohitāni /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104138 (0.052):
mṛṇālasūtrādhikasaukumāryāṃ % bālasya lakṣmīṃ glapayantam indoḥ // Ks_3.49
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065200 (0.052):
mṛṇālasūtrādhikasaukumāryāṃ bālasya lakṣmīṃ glapayantam indoḥ // Ks_3.49
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19125275 (0.055):
bālenduvakrāṇyavikāsabhāvād babhuḥ palāśānyatilohitāni /
bālyāt paraṃ sātha vayaḥ prapede Ks_1.31d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102004 (1.192):
kāmasya puṣpavyatiriktam astraṃ % bālyāt paraṃ sātha vayaḥ prapede // / Ks_1.31 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063063 (1.192):
kāmasya puṣpavyatiriktam astraṃ bālyāt paraṃ sātha vayaḥ prapede // / Ks_1.31 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239243 (0.061):
kāmasya puṣpavyatiriktamastraṃ bālyātparaṃ sātha vayaḥ prapede // / ityatrāyamapyalaṅkāro mālārūpo bodhyaḥ /"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12865719 (0.064):
MSS_3633 2 kāmasya puṣpavyatiriktamastraṃ bālyāt paraṃ sātha vayaḥ prapede / MSS_3634 1 asaṃbhedyaḥ śucirdakṣaḥ kṛtānnasya parīkṣakaḥ /
bālyād anāviṣkṛtalāñchanena Ks_7.35b / bāṣpaśīkaravarṣibhiḥ Ks_2.42d
bāhū tadīyāv iti me vitarkaḥ Ks_1.41b / bibhetu moghīkṛtabāhuvīryaḥ Ks_3.9c
bibhrati śriyam udīritāgnayaḥ Ks_8.38d / bibhrato haimavalkalāḥ Ks_6.6b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110336 (0.055):
āśramāḥ praviśadagnidhenavo % bibhrati śriyam udīritāgnayaḥ // Ks_8.38 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071396 (0.055):
āśramāḥ praviśadagnidhenavo bibhrati śriyam udīritāgnayaḥ // Ks_8.38 //
bimbalāñchitaviyatsaro 'mbhasā Ks_8.61b / bimbādharāsannacaraṃ dvirepham Ks_3.56b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104246 (0.051):
sugandhiniḥśvāsavivṛddhatṛṣṇaṃ $ bimbādharāsannacaraṃ dvirepham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065308 (0.051):
sugandhiniḥśvāsavivṛddhatṛṣṇaṃ bimbādharāsannacaraṃ dvirepham /
bisatantuguṇasya kāritaṃ Ks_4.29c / bījāṅkuraḥ prāg udayād ivāmbhaḥ Ks_3.18d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103610 (0.0):
apekṣate pratyayam uttamaṃ tvāṃ % bījāṅkuraḥ prāg udayād ivāmbhaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064671 (0.0):
apekṣate pratyayam uttamaṃ tvāṃ bījāṅkuraḥ prāg udayād ivāmbhaḥ // Ks_3.18
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076944 (0.051):
apekṣate pratyayamaṅgalabdhyai bījāṅkuraḥ prāgudayādivāmbhaḥ // 198 // / atra ddhyai bdhyai, iti kaṭu //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13372307 (0.063):
apekṣate pratyayamaṅgalabdhyai bījāṅkuraḥ prāgudayādivāmbhaḥ //198//} / (Kālidāsa's Kumārasaṃbhava 3.18)
bṛhanmaṇiśilāsālaṃ Ks_6.38c / bodhayaty asamaye śikhaṇḍinaḥ Ks_8.67d
brahma gūḍham abhisaṃdhyam ādṛtāḥ Ks_8.47c / brahmāṅgabhūr brahmaṇi yojitātmā Ks_3.15d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103557 (0.0):
sa ca tvadekeṣunipātasādhyo % brahmāṅgabhūr brahmaṇi yojitātmā // Ks_3.15
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064618 (0.0):
sa ca tvadekeṣunipātasādhyo brahmāṅgabhūr brahmaṇi yojitātmā // Ks_3.15 //
brūta yenātra vaḥ kāryam Ks_6.63c
bhaktibhir bahuvidhābhir arpitā Ks_8.69c / bhagavān api saṃprāptaḥ Ks_6.35c
bhagnaśākha iva drumaḥ Ks_2.22d / bhartur iṣṭe pativratāḥ Ks_6.86d
bhartuḥ prasādaṃ pratinandya mūrdhnā Ks_3.2c / bhartṛvallabhatayā hi mānasīṃ Ks_8.12c
bhavatā bandhujanaprayojanam Ks_4.32b / bhavatā sarvam arpitam Ks_6.73b
bhavatpraṇītam ācāram Ks_6.31c / bhavaty aniṣṭād api nāma duḥsahān Ks_5.42a
bhavatsaṃbhāvanotthāya Ks_6.59a / bhavanti yatrauṣadhayo rajanyām Ks_1.10c
bhavanti sāmye 'pi niviṣṭacetasāṃ Ks_5.31c / bhavanty avyabhicāriṇyo Ks_6.86c
bhavallabdhavarodīrṇas Ks_2.32a / bhava viśvaguror guruḥ Ks_6.83d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102878 (0.047):
pratyekaṃ viniyuktātmā % kathaṃ na jñāsyasi prabho // Ks_2.31 // / bhavallabdhavarodīrṇas $ tārakākhyo mahāsuraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063937 (0.047):
pratyekaṃ viniyuktātmā kathaṃ na jñāsyasi prabho // Ks_2.31 // / bhavallabdhavarodīrṇas tārakākhyo mahāsuraḥ /
bhavasyeva mumukṣavaḥ Ks_2.51d / bhavitavyapriyasaṃgamaṃ vapuḥ Ks_4.44b
bhaviṣyataḥ patyur umā ca śaṃbhoḥ Ks_3.58a / bhaviṣyati prārthitadurlabhaḥ katham Ks_5.46d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104275 (0.046):
jitendriye śūlini puṣpacāpaḥ % svakāryasiddhiṃ punar āśaśaṃse // Ks_3.57 / bhaviṣyataḥ patyur umā ca śaṃbhoḥ $ samāsasāda pratihārabhūmim &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065337 (0.046):
jitendriye śūlini puṣpacāpaḥ svakāryasiddhiṃ punar āśaśaṃse // Ks_3.57 // / bhaviṣyataḥ patyur umā ca śaṃbhoḥ samāsasāda pratihārabhūmim /
bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra Ks_3.72d / bhāgaḥ katama eṣa te Ks_6.23d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104534 (0.045):
tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā % bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // Ks_3.72
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065596 (0.045):
tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // Ks_3.72 //
bhāgīrathīnirjharasīkarāṇāṃ Ks_1.15a / bhāti kiñcid iva śeṣavat saraḥ Ks_8.37d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110320 (0.060):
khaṃ hṛtātapajalaṃ vivasvatā % bhāti kiñcid iva śeṣavat saraḥ // Ks_8.37 / āviśadbhir uṭajāṅgaṇaṃ mṛgair $ mūlasekasarasaiś ca vṛkṣakaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071380 (0.060):
khaṃ hṛtātapajalaṃ vivasvatā bhāti kiñcid iva śeṣavat saraḥ // Ks_8.37 // / āviśadbhir uṭajāṅgaṇaṃ mṛgair mūlasekasarasaiś ca vṛkṣakaiḥ /
bhāti kesaravateva maṇḍitā Ks_8.40c / bhāti bhūtir iva mattadantinaḥ Ks_8.69d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110845 (0.042):
bhaktibhir bahuvidhābhir arpitā % bhāti bhūtir iva mattadantinaḥ // / Ks_8.69 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071905 (0.054):
bhaktibhir bahuvidhābhir arpitā bhāti bhūtir iva mattadantinaḥ // Ks_8.69
bhānum agniparikīrṇatejasaṃ Ks_8.41c / bhāvasādhvasaparigrahād abhūt Ks_8.1c
bhāvasūcitam adṛṣṭavipriyaṃ Ks_8.15a / bhāvāntaraṃ tasya vibhoḥ prapede Ks_7.31d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109955 (0.045):
mekhalāpaṇayalolatāṃ gataṃ % hastam asya śithilaṃ rurodha sā // Ks_8.14 // / bhāvasūcitam adṛṣṭavipriyaṃ $ cāṭumat kṣaṇaviyogakātaram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071015 (0.045):
mekhalāpaṇayalolatāṃ gataṃ hastam asya śithilaṃ rurodha sā // Ks_8.14 // / bhāvasūcitam adṛṣṭavipriyaṃ cāṭumat kṣaṇaviyogakātaram /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108629 (0.052):
sva eva veṣaḥ pariṇetur iṣṭaṃ % bhāvāntaraṃ tasya vibhoḥ prapede // / Ks_7.31 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069689 (0.052):
sva eva veṣaḥ pariṇetur iṣṭaṃ bhāvāntaraṃ tasya vibhoḥ prapede // Ks_7.31
bhāsā jvalat kāñcanatoraṇānāṃ Ks_7.3c / bhāsvatāṃ darśanena vaḥ Ks_6.60b
bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīś ca Ks_1.2c / bhikṣāsi parikalpitā Ks_6.88b
bhidyate kumudam ā nibandhanāt Ks_8.70d / bhindanti mandāṃ gatim aśvamukhyaḥ Ks_1.11d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101664 (0.0):
na durvahaśroṇipayodharārtā % bhindanti mandāṃ gatim aśvamukhyaḥ // / Ks_1.11 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062723 (0.0):
na durvahaśroṇipayodharārtā bhindanti mandāṃ gatim aśvamukhyaḥ // Ks_1.11
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12931467 (0.056):
MSS_6929 2 na durvahaśroṇipayodharārtā bhindanti mandāṃ gatimaśvamukhyaḥ / MSS_6930 1 udveṣṭya svayameva lekhamuditaprasvedakampā gulis tasmin
bhinnamūrteḥ sisṛkṣayā Ks_2.7b / bhinnaikasetū payasām ivaughau Ks_7.53d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108998 (1.192):
samīyatur dūravisarpighoṣau % bhinnaikasetū payasām ivaughau // Ks_7.53 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070058 (1.192):
samīyatur dūravisarpighoṣau bhinnaikasetū payasām ivaughau // Ks_7.53 //
bhujaṃgamonnaddhajaṭākalāpaṃ Ks_3.46a / bhujaṃgāḥ paryupāsate Ks_2.38d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104075 (0.051):
uttānapāṇidvayasaṃniveśāt % praphullarājīvam ivāṅkamadhye // Ks_3.45 // / bhujaṃgamonnaddhajaṭākalāpaṃ $ karṇāvasaktadviguṇākṣasūtram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065136 (0.051):
uttānapāṇidvayasaṃniveśāt praphullarājīvam ivāṅkamadhye // Ks_3.45 // / bhujaṃgamonnaddhajaṭākalāpaṃ karṇāvasaktadviguṇākṣasūtram /
bhuvanālokanaprītiḥ Ks_2.45a / bhuvā sahoṣmāṇam amuñcad ūrdhvagam Ks_5.23d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105766 (0.0):
tapātyaye vāribhir ukṣitā navair % bhuvā sahoṣmāṇam amuñcad ūrdhvagam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066828 (0.0):
tapātyaye vāribhir ukṣitā navair bhuvā sahoṣmāṇam amuñcad ūrdhvagam //
bhūtānāṃ pralayodayau Ks_2.8d / bhūtārthaśobhāhriyamāṇanetrāḥ Ks_7.13c
bhūmer divam ivārūḍhaṃ Ks_6.55c / bhūyān dārārtham ādaraḥ Ks_6.13b
bhūyo babhau darpaṇam ādadhānā Ks_7.26d / bhūrjatvacaḥ kuñjarabinduśoṇāḥ Ks_1.7b
bhūrjatvacaḥ sparśavatīr dadhānāḥ Ks_1.55b / bhojyaṃ bhoktā ca śāśvataḥ Ks_2.15b
bhrūkṣepamātrānumatapraveśām Ks_3.60d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104325 (1.788):
praveśayām āsa ca bhartur enāṃ % bhrūkṣepamātrānumatapraveśām // Ks_3.60
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065387 (1.788):
praveśayām āsa ca bhartur enāṃ bhrūkṣepamātrānumatapraveśām // Ks_3.60 //
bhrūbhaṅgaduṣprekṣyamukhasya tasya Ks_3.71b / bhrūbhedibhiḥ sakampoṣṭhair Ks_6.45a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107468 (1.192):
ratikhedasamutpannā % nidrā saṃjñāviparyayaḥ // Ks_6.44 // / bhrūbhedibhiḥ sakampoṣṭhair $ lalitāṅgulitarjanaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068529 (1.192):
ratikhedasamutpannā nidrā saṃjñāviparyayaḥ // Ks_6.44 // / bhrūbhedibhiḥ sakampoṣṭhair lalitāṅgulitarjanaiḥ /
bhrūvikriyāyāṃ virataprasaṅgaiḥ Ks_3.47b / maṅgalālaṅkṛtāṃ sutām Ks_6.87d
maṇḍalāgram iva tiryagujjhitam Ks_8.54d / matkārmukasyāsya nideśavartī Ks_3.4d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103364 (0.051):
yāvad bhavaty āhitasāyakasya % matkārmukasyāsya nideśavartī // Ks_3.4 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064425 (0.051):
yāvad bhavaty āhitasāyakasya matkārmukasyāsya nideśavartī // Ks_3.4 //
mattaraktanayanaṃ svabhāvataḥ Ks_8.76b / madanena vinākṛtā ratiḥ Ks_4.21a
madoddhatāḥ pratyanilaṃ vicerur Ks_3.31c / madhu dvirephaḥ kusumaikapātre Ks_3.36a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103898 (0.0):
kāṣṭhāgatasneharasānuviddhaṃ % dvandvāni bhāvaṃ kriyayā vivavruḥ // / Ks_3.35 // / madhu dvirephaḥ kusumaikapātre $ papau priyāṃ svām anuvartamānaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064959 (0.0):
kāṣṭhāgatasneharasānuviddhaṃ dvandvāni bhāvaṃ kriyayā vivavruḥ // Ks_3.35 / madhu dvirephaḥ kusumaikapātre papau priyāṃ svām anuvartamānaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1750759 (0.061):
madhu dvirephaḥ kusumaika pātre / papau priyāṃ svām anuvartamānaḥ |
madhunā saha sasmitaṃ kathāṃ Ks_4.23c
madhur ātmānam adarśayat puraḥ Ks_4.25d / madhurālāpanisargapaṇḍitām Ks_4.16d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104873 (0.051):
ratidūtipadeṣu kokilāṃ % madhurālāpanisargapaṇḍitām // Ks_4.16 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065935 (0.051):
ratidūtipadeṣu kokilāṃ madhurālāpanisargapaṇḍitām // Ks_4.16 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105017 (0.058):
ratim abhyupapattum āturāṃ % madhur ātmānam adarśayat puraḥ // Ks_4.25 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066079 (0.058):
ratim abhyupapattum āturāṃ madhur ātmānam adarśayat puraḥ // Ks_4.25 //
madhuś ca te manmatha sāhacaryād Ks_3.21a / madhau parabhṛtāmukhī Ks_6.2d
madhyapiṇḍitavisūtramekhalam Ks_8.89b / madhyena sā vedivilagnamadhyā Ks_1.39a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102127 (0.050):
nīvīm atikramya sitetarasya % tanmekhalāmadhyamaṇer ivārciḥ // Ks_1.38 // / madhyena sā vedivilagnamadhyā $ valitrayaṃ cāru babhāra bālā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063186 (0.050):
nīvīm atikramya sitetarasya tanmekhalāmadhyamaṇer ivārciḥ // Ks_1.38 // / madhyena sā vedivilagnamadhyā valitrayaṃ cāru babhāra bālā /
madhye yathā śyāmamukhasya tasya Ks_1.40c / manasaḥ śikharāṇāṃ ca Ks_6.66c
manasā kāryasaṃsiddhi- Ks_2.63c / manasā samaraṃhasaḥ Ks_6.36d
manas tu me saṃśayam eva gāhate Ks_5.46b
manasy āhitakartavyās Ks_2.62c / manasvinīnāṃ pratipattir īdṛśī Ks_5.42b
manasvinīmānavighātadakṣaṃ Ks_3.32c / manaḥśilāvicchuritā niṣeduḥ Ks_1.55c
manīṣitāḥ santi gṛhe 'pi devatās Ks_5.4a / manīṣibhiḥ sāptapadīnam ucyate Ks_5.39d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105410 (0.062):
uvāca menā parirabhya vakṣasā % nivārayantī mahato munivratāt // Ks_5.3 // / manīṣitāḥ santi gṛhe 'pi devatās $ tapaḥ kva vatse kva ca tāvakaṃ vapuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066472 (0.062):
uvāca menā parirabhya vakṣasā nivārayantī mahato munivratāt // Ks_5.3 // / manīṣitāḥ santi gṛhe 'pi devatās tapaḥ kva vatse kva ca tāvakaṃ vapuḥ /
manogataṃ sā na śaśāka śaṃsitum Ks_5.51b / mano navadvāraniṣiddhavṛtti Ks_3.50a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104142 (1.192):
mṛṇālasūtrādhikasaukumāryāṃ % bālasya lakṣmīṃ glapayantam indoḥ // Ks_3.49 / mano navadvāraniṣiddhavṛtti $ hṛdi vyavasthāpya samādhivaśyam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065204 (1.192):
mṛṇālasūtrādhikasaukumāryāṃ bālasya lakṣmīṃ glapayantam indoḥ // Ks_3.49 / mano navadvāraniṣiddhavṛtti hṛdi vyavasthāpya samādhivaśyam /
manorathajñaṃ pitaraṃ manasvinī Ks_5.6b / manorathaprārthitam īśvareṇa Ks_7.68b
manorathasyāviṣayaṃ Ks_6.17c / manorathānām agatir na vidyate Ks_5.64d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106510 (0.035):
tapaḥ kiledaṃ tadavāptisādhanaṃ % manorathānām agatir na vidyate // / Ks_5.64 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067572 (0.035):
tapaḥ kiledaṃ tadavāptisādhanaṃ manorathānām agatir na vidyate // Ks_5.64
manoratho yaḥ prathamo babhūva Ks_7.24b / manoratho 'syāḥ śaśimaulisaṃśrayaḥ Ks_5.60d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106435 (0.025):
na ca prarohābhimukho 'pi dṛśyate % manoratho 'syāḥ śaśimaulisaṃśrayaḥ // / Ks_5.60 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067497 (0.025):
na ca prarohābhimukho 'pi dṛśyate manoratho 'syāḥ śaśimaulisaṃśrayaḥ // / Ks_5.60 //
manoramaṃ yauvanam udvahantyā Ks_1.19c / manoviṣayam ātmanaḥ Ks_6.17d
mantrapūrvam anutasthivān vidhim Ks_8.50b / mantreṇa hatavīryasya Ks_2.21c
mandarasya kaṭakeṣu cāvasat Ks_8.23c / mandarāntaritamūrtinā niśā Ks_8.59a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110667 (0.059):
puṇḍarīkamukhi pūrvadiṅmukhaṃ % kaitakair iva rajobhir āvṛtam // Ks_8.58 / mandarāntaritamūrtinā niśā $ lakṣyate śaśabhṛtā satārakā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071727 (0.059):
puṇḍarīkamukhi pūrvadiṅmukhaṃ kaitakair iva rajobhir āvṛtam // Ks_8.58 // / mandarāntaritamūrtinā niśā lakṣyate śaśabhṛtā satārakā /
mandākinīpuṣkarabījamālām Ks_3.65d / mandākinīsaikatavedikābhiḥ Ks_1.29a
mandākinyāḥ payaḥśeṣaṃ Ks_2.44a / mandīcakāra maraṇavyavasāyabuddhim Ks_4.45b
manye bhavadanugrahāt Ks_6.55d / mamatvam uccaiḥśirasāṃ satīva Ks_1.12d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101682 (0.049):
kṣudre 'pi nūnaṃ śaraṇaṃ prapanne % mamatvam uccaiḥśirasāṃ satīva // / Ks_1.12 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062741 (0.049):
kṣudre 'pi nūnaṃ śaraṇaṃ prapanne mamatvam uccaiḥśirasāṃ satīva // Ks_1.12
mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ Ks_5.82c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106832 (0.0):
mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ % na kāmavṛttir vacanīyam īkṣate //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067894 (0.0):
mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ na kāmavṛttir vacanīyam īkṣate //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12856923 (0.0):
MSS_3100 2 mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ na
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1742200 (0.0):
mamātra bhāvaika rasaṃ manaḥ sthitaṃ
mamāpi pūrvāśramasaṃcitaṃ tapaḥ Ks_5.50b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106243 (0.054):
kiyac ciraṃ śrāmyasi gauri vidyate $ mamāpi pūrvāśramasaṃcitaṃ tapaḥ & / tadardhabhāgena labhasva kāṅkṣitaṃ % varaṃ tam icchāmi ca sādhu veditum //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067305 (0.054):
kiyac ciraṃ śrāmyasi gauri vidyate mamāpi pūrvāśramasaṃcitaṃ tapaḥ / / tadardhabhāgena labhasva kāṅkṣitaṃ varaṃ tam icchāmi ca sādhu veditum //
mayā cāsmai pratiśrutam Ks_2.56b / mayi sṛṣṭir hi lokānāṃ Ks_2.28c
mahākośīprapāte 'smin Ks_6.33c / mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati Ks_5.70d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106618 (0.028):
vilokya vṛddhokṣam adhiṣṭhitaṃ tvayā % mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati // / Ks_5.70 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067680 (0.028):
vilokya vṛddhokṣam adhiṣṭhitaṃ tvayā mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati // / Ks_5.70 //
mahātapaḥsākṣya iva sthitāḥ kṣapāḥ Ks_5.25d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105802 (0.0):
vyalokayann unmiṣitais taḍinmayair % mahātapaḥsākṣya iva sthitāḥ kṣapāḥ // / Ks_5.25 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066864 (0.0):
vyalokayann unmiṣitais taḍinmayair mahātapaḥsākṣya iva sthitāḥ kṣapāḥ // / Ks_5.25 //
mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ Ks_5.12a / mahāvarāhadaṃṣṭrāyāṃ Ks_6.8c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105558 (0.036):
kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ % kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // Ks_5.11 / mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ $ svakeśapuṣpair api yā sma dūyate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066620 (0.036):
kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // Ks_5.11 / mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ svakeśapuṣpair api yā sma dūyate /
mahimānam udīrayan Ks_2.6b / mahīdharaḥ pāvita eṣa sānvayaḥ Ks_5.37d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106011 (0.0):
yathā tvadīyaiś caritair anāvilair % mahīdharaḥ pāvita eṣa sānvayaḥ // / Ks_5.37 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067073 (0.0):
yathā tvadīyaiś caritair anāvilair mahīdharaḥ pāvita eṣa sānvayaḥ // / Ks_5.37 //
mahībhṛtaḥ putravato 'pi dṛṣṭis Ks_1.27a / mahauṣadhiṃ naktam ivātmabhāsaḥ Ks_1.30b
māṅgalyam ādāya manaḥśilāṃ ca Ks_7.23b / mā cāpalāyeti gaṇān vyanaiṣīt Ks_3.41d
mātaraṃ kalpayanty enām Ks_6.80c / mātā tadīyaṃ mukham unnamayya Ks_7.23d
mātur asyati śucaṃ vadhūjanaḥ Ks_8.12d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109918 (0.0):
bhartṛvallabhatayā hi mānasīṃ % mātur asyati śucaṃ vadhūjanaḥ // Ks_8.12
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070978 (0.0):
bhartṛvallabhatayā hi mānasīṃ mātur asyati śucaṃ vadhūjanaḥ // Ks_8.12 //
mādhyasthyam iṣṭe 'py avalambate 'rthe Ks_1.52d / mānayitvā jagadgurum Ks_6.15b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102358 (0.046):
abhyarthanābhaṅgabhayena sādhur % mādhyasthyam iṣṭe 'py avalambate 'rthe / // Ks_1.52 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063417 (0.046):
abhyarthanābhaṅgabhayena sādhur mādhyasthyam iṣṭe 'py avalambate 'rthe // / Ks_1.52 //
mānyabhaktir athavā sakhījanaḥ Ks_8.77a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110966 (0.0):
atra labdhavasatir guṇāntaraṃ % kiṃ vilāsini madaḥ kariṣyati // Ks_8.76 // / mānyabhaktir athavā sakhījanaḥ $ sevyatām idam anaṅgadīpanam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072025 (0.0):
atra labdhavasatir guṇāntaraṃ kiṃ vilāsini madaḥ kariṣyati // Ks_8.76 // / mānyabhaktir athavā sakhījanaḥ sevyatām idam anaṅgadīpanam /
mārute calati caṇḍi kevalaṃ Ks_8.71c / mārgācalavyatikarākuliteva sindhuḥ Ks_5.85c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106889 (0.054):
udvahantī & / mārgācalavyatikarākuliteva sindhuḥ % śailādhirājatanayā na yayau na
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067951 (0.054):
udvahantī / / mārgācalavyatikarākuliteva sindhuḥ śailādhirājatanayā na yayau na tasthau
mārge śilībhūtahime 'pi yatra Ks_1.11b / mālyena tāṃ nirvacanaṃ jaghāna Ks_7.19d
māsamātram avasad vṛṣadhvajaḥ Ks_8.20d / māhendram ambhaḥ prathamaṃ pṛthivyā Ks_7.84d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110041 (0.059):
śailarājabhavane sahomayā % māsamātram avasad vṛṣadhvajaḥ // Ks_8.20 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071101 (0.059):
śailarājabhavane sahomayā māsamātram avasad vṛṣadhvajaḥ // Ks_8.20 //
miṣatām ācchinatti naḥ Ks_2.46d / mīnapaṅktipunaruktamekhalā Ks_8.26d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110144 (1.192):
khe vyagāhata taraṅgiṇīm umā % mīnapaṅktipunaruktamekhalā // Ks_8.26 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071204 (1.192):
khe vyagāhata taraṅgiṇīm umā mīnapaṅktipunaruktamekhalā // Ks_8.26 //
mīlanāya khalu tāvataś cyutam Ks_8.43d / muktaṣaṭpadavirāvam añjasā Ks_8.70c
muktākalāpasya ca nistalasya Ks_1.42b / muktākalāpīkṛtasinduvāraṃ Ks_3.53c
muktāphalaṃ vā sphuṭavidrumastham Ks_1.44b / muktāphalaiḥ kesariṇāṃ kirātāḥ Ks_1.6d
muktāyajñopavītāni Ks_6.6a / mukhaṃ tadīyaṃ kamalaśriyaṃ dadhau Ks_5.21b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105720 (0.060):
tathābhitaptaṃ savitur gabhastibhir $ mukhaṃ tadīyaṃ kamalaśriyaṃ dadhau & / apāṅgayoḥ kevalam asya dīrghayoḥ % śanaiḥ-śanaiḥ śyāmikayā kṛtaṃ padam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066782 (0.060):
tathābhitaptaṃ savitur gabhastibhir mukhaṃ tadīyaṃ kamalaśriyaṃ dadhau / / apāṅgayoḥ kevalam asya dīrghayoḥ śanaiḥ-śanaiḥ śyāmikayā kṛtaṃ padam //
mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva Ks_3.41c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103998 (0.063):
mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva % mā cāpalāyeti gaṇān vyanaiṣīt // Ks_3.41
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065059 (0.063):
mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva mā cāpalāyeti gaṇān vyanaiṣīt // Ks_3.41 //
mukhena paryastavilocanena Ks_3.68d / mukhena sā padmasugandhinā niśi Ks_5.27a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105825 (0.041):
parasparākrandini cakravākayoḥ % puro viyukte mithune kṛpāvatī // Ks_5.26 / mukhena sā padmasugandhinā niśi $ pravepamānādharapatraśobhinā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066887 (0.041):
parasparākrandini cakravākayoḥ puro viyukte mithune kṛpāvatī // Ks_5.26 // / mukhena sā padmasugandhinā niśi pravepamānādharapatraśobhinā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104460 (0.057):
sācīkṛtā cārutareṇa tasthau % mukhena paryastavilocanena // Ks_3.68 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065522 (0.057):
sācīkṛtā cārutareṇa tasthau mukhena paryastavilocanena // Ks_3.68 //
mukhe madhuśrīs tilakaṃ prakāśya Ks_3.30b
mukhaiḥ prabhāmaṇḍalareṇugauraiḥ Ks_7.38c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108744 (0.050):
taṃ mātaro devam anuvrajantyaḥ $ svavāhanakṣobhacalāvataṃsāḥ & / mukhaiḥ prabhāmaṇḍalareṇugauraiḥ % padmākaraṃ cakrur ivāntarīkṣam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069804 (0.050):
taṃ mātaro devam anuvrajantyaḥ svavāhanakṣobhacalāvataṃsāḥ / / mukhaiḥ prabhāmaṇḍalareṇugauraiḥ padmākaraṃ cakrur ivāntarīkṣam // Ks_7.38
muñca kopam animittakopane Ks_8.51a / munivratais tvām atimātrakarśitāṃ Ks_5.48a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106200 (1.192):
Ks_5.47 // / munivratais tvām atimātrakarśitāṃ $ divākarāpluṣṭavibhūṣaṇāspadām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067262 (1.192):
upekṣate yaḥ ślathalambinīr jaṭāḥ kapoladeśe kalamāgrapiṅgalāḥ // Ks_5.47 / munivratais tvām atimātrakarśitāṃ divākarāpluṣṭavibhūṣaṇāspadām /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110530 (0.042):
pārvatīm avacanām asūyayā % pratyupetya punar āha sasmitam // Ks_8.50 // / muñca kopam animittakopane $ saṃdhyayā praṇamito 'smi nānyayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071590 (0.042):
pārvatīm avacanām asūyayā pratyupetya punar āha sasmitam // Ks_8.50 // / muñca kopam animittakopane saṃdhyayā praṇamito 'smi nānyayā /
munīṃś cāpaśyad īśvaraḥ Ks_6.12b / muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede Ks_7.81d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109471 (0.030):
kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā % muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede // Ks_7.81 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070531 (0.030):
kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede // Ks_7.81 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266730 (0.060):
kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā % muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede // Ragh_7.26
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378204 (0.060):
kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede // Ragh_7.26 //
mūkāṇḍajaṃ śāntamṛgapracāram Ks_3.42b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104013 (0.0):
niṣkampavṛkṣaṃ nibhṛtadvirephaṃ $ mūkāṇḍajaṃ śāntamṛgapracāram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065074 (0.0):
niṣkampavṛkṣaṃ nibhṛtadvirephaṃ mūkāṇḍajaṃ śāntamṛgapracāram /
mūḍhaṃ buddham ivātmānaṃ Ks_6.55a / mūrcchanāparigṛhītakaiśikaiḥ Ks_8.85c
mūrtir jalamayī mama Ks_2.60d / mūrte ca gaṅgāyamune tadānīṃ Ks_7.42a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108800 (0.011):
sa taddukūlād avidūramaulir % babhau patadgaṅga ivottamāṅge // Ks_7.41 // / mūrte ca gaṅgāyamune tadānīṃ $ sacāmare devam aseviṣātām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069860 (0.011):
sa taddukūlād avidūramaulir babhau patadgaṅga ivottamāṅge // Ks_7.41 // / mūrte ca gaṅgāyamune tadānīṃ sacāmare devam aseviṣātām /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103239 (0.041):
sā vā śaṃbhos tadīyā vā % mūrtir jalamayī mama // Ks_2.60 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064300 (0.041):
sā vā śaṃbhos tadīyā vā mūrtir jalamayī mama // Ks_2.60 //
mūrdhakampamayam uttaraṃ dadau Ks_8.6d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109818 (2.384):
vīkṣitena parigṛhya pārvatī % mūrdhakampamayam uttaraṃ dadau // Ks_8.6 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070878 (2.384):
vīkṣitena parigṛhya pārvatī mūrdhakampamayam uttaraṃ dadau // Ks_8.6 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731485 (0.062):
vīkṣitena parigṛhya pārvatī / mūrdha kampamayam uttaraṃ dadau ||SRs_1.368|| [ku.saṃ. 8.6]
mūrdhānam āli kṣitidhāraṇoccam Ks_7.68c
mūrdhnā praṇāmaṃ vṛṣabhadhvajāya Ks_3.62d / mūrdhni gaṅgāprapātena Ks_6.57c
mūlasekasarasaiś ca vṛkṣakaiḥ Ks_8.38b / mṛgāḥ priyāladrumamañjarīṇāṃ Ks_3.31a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103810 (0.047):
rāgeṇa bālāruṇakomalena % cūtapravāloṣṭham alaṃcakāra // Ks_3.30 // / mṛgāḥ priyāladrumamañjarīṇāṃ $ rajaḥkaṇair vighnitadṛṣṭipātāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064871 (0.047):
rāgeṇa bālāruṇakomalena cūtapravāloṣṭham alaṃcakāra // Ks_3.30 // / mṛgāḥ priyāladrumamañjarīṇāṃ rajaḥkaṇair vighnitadṛṣṭipātāḥ /
mṛgīm akaṇḍūyata kṛṣṇasāraḥ Ks_3.36d / mṛṇālamṛdubhiḥ phaṇaiḥ Ks_6.68b
mṛṇālasūtrādhikasaukumāryāṃ Ks_3.49c / mṛṇālasūtrāntaram apy alabhyam Ks_1.40d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102156 (0.052):
madhye yathā śyāmamukhasya tasya % mṛṇālasūtrāntaram apy alabhyam // / Ks_1.40 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063215 (0.052):
madhye yathā śyāmamukhasya tasya mṛṇālasūtrāntaram apy alabhyam // Ks_1.40
mṛṇālikāpelavam evamādibhir Ks_5.29a / mṛdu prakṛtyā ca sasāram eva ca Ks_5.19d
mekhalātaruṣu nidritān amūn Ks_8.67c / mekhalāpaṇayalolatāṃ gataṃ Ks_8.14c
menāmukham udaikṣata Ks_6.85b / menāṃ munīnām api mānanīyām Ks_1.18c
mene menāpi tat sarvaṃ Ks_6.86a / merum etya marudāśugokṣakaḥ Ks_8.22a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110059 (0.0):
tatra tatra vijahāra saṃpatann % aprameyagatinā kakudmatā // Ks_8.21 // / merum etya marudāśugokṣakaḥ $ pārvatīstanapuraskṛtān kṛtī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071119 (0.0):
tatra tatra vijahāra saṃpatann aprameyagatinā kakudmatā // Ks_8.21 // / merum etya marudāśugokṣakaḥ pārvatīstanapuraskṛtān kṛtī /
meror upānteṣv iva vartamānam Ks_7.79c / merau sthite dogdhari dohadakṣe Ks_1.2b
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8728372 (0.048):
ata eva yaṃ sarvaśaulāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari / dohadakṣe /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101510 (0.048):
yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ $ merau sthite dogdhari dohadakṣe &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062569 (0.048):
yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908374 (0.048):
evam yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594726 (0.048):
yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9197699 (0.048):
yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe / / bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīśca " ityādāvapi /"
maitre muhūrte śaśalāñchanena Ks_7.6a / mainākam ambhonidhibaddhasakhyam Ks_1.20b
mokṣyate surabandīnāṃ Ks_2.61c / moghayatnavidhurā rahasy abhūt Ks_8.7d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109835 (0.0):
tasya paśyati lalāṭalocane % moghayatnavidhurā rahasy abhūt // Ks_8.7 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070895 (0.0):
tasya paśyati lalāṭalocane moghayatnavidhurā rahasy abhūt // Ks_8.7 //
mohena saṃstambhayatendriyāṇām Ks_3.73b / maurvīṃ dvitīyām iva kārmukasya Ks_3.55d
maulicandraśakalena śūlinaḥ Ks_8.18d / ya utpalākṣi pracalair vilocanais Ks_5.35c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110010 (0.032):
śītalena niravāpayat kṣaṇaṃ % maulicandraśakalena śūlinaḥ // Ks_8.18 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071070 (0.032):
śītalena niravāpayat kṣaṇaṃ maulicandraśakalena śūlinaḥ // Ks_8.18 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105973 (0.057):
ya utpalākṣi pracalair vilocanais % tavākṣisādṛśyam iva prayuñjate //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067035 (0.057):
ya utpalākṣi pracalair vilocanais tavākṣisādṛśyam iva prayuñjate //
yakṣāḥ kiṃpuruṣāḥ paurā Ks_6.39c / yac ca taptaṃ tapas tasya Ks_6.16c
yajamāna ivāraṇim Ks_6.28d / yajñabhāgabhujāṃ madhye Ks_6.72a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107808 (0.032):
trivikramodyatasyāsīt % sa ca svābhāvikas tava // Ks_6.71 // / yajñabhāgabhujāṃ madhye $ padam ātasthuṣā tvayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068869 (0.032):
trivikramodyatasyāsīt sa ca svābhāvikas tava // Ks_6.71 // / yajñabhāgabhujāṃ madhye padam ātasthuṣā tvayā /
yajñāṅgayonitvam avekṣya yasya Ks_1.17a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101755 (0.0):
Ks_1.16 // / yajñāṅgayonitvam avekṣya yasya $ sāraṃ dharitrīdharaṇakṣamaṃ ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062814 (0.0):
padmāni yasyāgrasaroruhāṇi prabodhayaty ūrdhvamukhair mayūkhaiḥ // Ks_1.16 / yajñāṅgayonitvam avekṣya yasya sāraṃ dharitrīdharaṇakṣamaṃ ca /
yajvabhiḥ saṃbhṛtaṃ havyaṃ Ks_2.46a / yataḥ satāṃ saṃnatagātri saṃgataṃ Ks_5.39c
yatātmane rocayituṃ yatasva Ks_3.16b / yat tad eva gurudakṣiṇīkṛtam Ks_8.17d
yatra kalpadrumair eva Ks_6.41a / yatra kopaiḥ kṛtāḥ strīṇām Ks_6.45c
yatra sphaṭikaharmyeṣu Ks_6.42a / yatra srutakṣīratayā prasūtaḥ Ks_1.9c
yatrāśvā bilayonayaḥ Ks_6.39b / yatrāṃśukākṣepavilajjitānāṃ Ks_1.14a
yatrauṣadhiprakāśena Ks_6.43a / yathā tadīyair nayanaiḥ kutūhalāt Ks_5.15c
yathā tvadīyaiś caritair anāvilair Ks_5.37c / yathāpradeśaṃ bhujageśvarāṇāṃ Ks_7.34a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108668 (0.057):
sānnidhyapakṣe haritālamayyās % tad eva jātaṃ tilakakriyāyāḥ // Ks_7.33 // / yathāpradeśaṃ bhujageśvarāṇāṃ $ kariśyatām ābharaṇāntaratvam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069728 (0.057):
sānnidhyapakṣe haritālamayyās tad eva jātaṃ tilakakriyāyāḥ // Ks_7.33 // / yathāpradeśaṃ bhujageśvarāṇāṃ kariśyatām ābharaṇāntaratvam /
yathāpradeśaṃ viniveśitena Ks_1.49b / yathā prasiddhair madhuraṃ śiroruhair Ks_5.9a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108667 (0.064):
sānnidhyapakṣe haritālamayyās % tad eva jātaṃ tilakakriyāyāḥ // Ks_7.33 // / yathāpradeśaṃ bhujageśvarāṇāṃ $ kariśyatām ābharaṇāntaratvam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069727 (0.064):
sānnidhyapakṣe haritālamayyās tad eva jātaṃ tilakakriyāyāḥ // Ks_7.33 // / yathāpradeśaṃ bhujageśvarāṇāṃ kariśyatām ābharaṇāntaratvam /
yathārthā hṛdayaṃgamāḥ Ks_2.16b / yathāvṛddhapurassarā Ks_6.49b
yathā śrutaṃ vedavidāṃ vara tvayā Ks_5.64a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106494 (0.0):
kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ % ciravyavasthāpitavāg abhāṣata // / Ks_5.63 // / yathā śrutaṃ vedavidāṃ vara tvayā $ jano 'yam uccaiḥpadalaṅghanotsukaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067556 (0.0):
kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ ciravyavasthāpitavāg abhāṣata // / Ks_5.63 // / yathā śrutaṃ vedavidāṃ vara tvayā jano 'yam uccaiḥpadalaṅghanotsukaḥ /
yathaiva ślāghyate gaṅgā Ks_6.70a / yad agnau vidhinā hutam Ks_6.16b
yad adhyakṣeṇa jagatāṃ Ks_6.17a / yad adhyāsitam arhadbhis Ks_6.56c
yad amogham apām antar Ks_2.5a / yadartham ambhojam ivoṣṇavāraṇaṃ Ks_5.52c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106283 (0.063):
yadartham ambhojam ivoṣṇavāraṇaṃ % kṛtaṃ tapaḥsādhanam etayā vapuḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067345 (0.063):
yadartham ambhojam ivoṣṇavāraṇaṃ kṛtaṃ tapaḥsādhanam etayā vapuḥ //
yad avocas tad avaimi kaitavam Ks_4.9b / yadā ca tasyādhigame jagatpater Ks_5.59a
yadā phalaṃ pūrvatapaḥsamādhinā Ks_5.18a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105662 (0.0):
Ks_5.17 // / yadā phalaṃ pūrvatapaḥsamādhinā $ na tāvatā labhyam amaṃsta kāṅkṣitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066724 (0.0):
navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam // Ks_5.17 / yadā phalaṃ pūrvatapaḥsamādhinā na tāvatā labhyam amaṃsta kāṅkṣitam /
yadā budhaiḥ sarvagatas tvam ucyase Ks_5.58a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106386 (0.0):
kva nīlakaṇṭha vrajasīty alakṣyavāg % asatyakaṇṭhārpitabāhubandhanā // / Ks_5.57 // / yadā budhaiḥ sarvagatas tvam ucyase $ na vetsi bhāvastham imaṃ janaṃ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067448 (0.0):
kva nīlakaṇṭha vrajasīty alakṣyavāg asatyakaṇṭhārpitabāhubandhanā // / Ks_5.57 // / yadā budhaiḥ sarvagatas tvam ucyase na vetsi bhāvastham imaṃ janaṃ katham
yad idaṃ kaṇaśaḥ prakīryate Ks_4.27c / yad ucyate pārvati pāpavṛttaye Ks_5.36a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105982 (0.0):
Ks_5.35 // / yad ucyate pārvati pāpavṛttaye $ na rūpam ity avyabhicāri tad vacaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067044 (0.0):
Ks_5.35 // / yad ucyate pārvati pāpavṛttaye na rūpam ity avyabhicāri tad vacaḥ /
yad ūḍhayā vāraṇarājahāryayā Ks_5.70b
yadṛcchayā kiṃpuruṣāṅganānām Ks_1.14b / yad eka eva pratigṛhya sevyate Ks_5.38d
yadaiva pūrve janane śarīraṃ Ks_1.53a / yad brahma samyag āmnātaṃ Ks_6.16a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102362 (0.033):
abhyarthanābhaṅgabhayena sādhur % mādhyasthyam iṣṭe 'py avalambate 'rthe / // Ks_1.52 // / yadaiva pūrve janane śarīraṃ $ sā dakṣaroṣāt sudatī sasarja &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063421 (0.033):
abhyarthanābhaṅgabhayena sādhur mādhyasthyam iṣṭe 'py avalambate 'rthe // / Ks_1.52 // / yadaiva pūrve janane śarīraṃ sā dakṣaroṣāt sudatī sasarja /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107103 (0.057):
idam ūcur anūcānāḥ % prītikaṇṭakitatvacaḥ // Ks_6.15 // / yad brahma samyag āmnātaṃ $ yad agnau vidhinā hutam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068164 (0.057):
idam ūcur anūcānāḥ prītikaṇṭakitatvacaḥ // Ks_6.15 // / yad brahma samyag āmnātaṃ yad agnau vidhinā hutam /
yad rataṃ ca sadayaṃ priyasya tat Ks_8.9c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109867 (0.062):
yan mukhagrahaṇam akṣatādharaṃ $ dattam avraṇapadaṃ nakhaṃ ca yat & / yad rataṃ ca sadayaṃ priyasya tat % pārvatī viṣahate sma netarat // Ks_8.9
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070927 (0.062):
yan mukhagrahaṇam akṣatādharaṃ dattam avraṇapadaṃ nakhaṃ ca yat / / yad rataṃ ca sadayaṃ priyasya tat pārvatī viṣahate sma netarat // Ks_8.9
yad vāyur anviṣṭamṛgaiḥ kirātair Ks_1.15c
yan mukhagrahaṇam akṣatādharaṃ Ks_8.9a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109857 (1.192):
Ks_8.8 // / yan mukhagrahaṇam akṣatādharaṃ $ dattam avraṇapadaṃ nakhaṃ ca yat &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070917 (1.192):
kliṣṭamanmatham api priyaṃ prabhor durlabhapratikṛtaṃ vadhūratam // Ks_8.8 / yan mukhagrahaṇam akṣatādharaṃ dattam avraṇapadaṃ nakhaṃ ca yat /
yam akṣaraṃ kṣetravido vidus tam Ks_3.50c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104152 (0.055):
yam akṣaraṃ kṣetravido vidus tam % ātmānam ātmany avalokayantam // Ks_3.50
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065214 (0.055):
yam akṣaraṃ kṣetravido vidus tam ātmānam ātmany avalokayantam // Ks_3.50
yam āmananty ātmabhuvo 'pi kāraṇaṃ Ks_5.81c / yamo 'pi vilikhan bhūmiṃ Ks_2.23a
yayācire pañcaśarasya sevām Ks_7.92d / yayau śalākām aparā vahantī Ks_7.59d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109101 (0.040):
tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ % yayau śalākām aparā vahantī // Ks_7.59 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070161 (0.040):
tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ yayau śalākām aparā vahantī // Ks_7.59 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19282705 (0.051):
yayau śalākām aparā vahantī Ragh_7.7d / yayau śalākām aparā vahantī Ragh_7.8d
yaś cāpsarovibhramamaṇḍanānāṃ Ks_1.4a / yasminn adrṣṭvāpi hatadvipānām Ks_1.6b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101540 (0.062):
eko hi doṣo guṇasaṃnipāte % nimajjatīndoḥ kiraṇeṣv ivāṅkaḥ // Ks_1.3 // / yaś cāpsarovibhramamaṇḍanānāṃ $ saṃpādayitrīṃ śikharair bibharti &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062599 (0.062):
eko hi doṣo guṇasaṃnipāte nimajjatīndoḥ kiraṇeṣv ivāṅkaḥ // Ks_1.3 // / yaś cāpsarovibhramamaṇḍanānāṃ saṃpādayitrīṃ śikharair bibharti /
yasya cetasi vartethāḥ Ks_6.18a / yasya copavanaṃ bāhyaṃ Ks_6.46c
yasyārthayuktaṃ girirājaśabdaṃ Ks_1.13c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101696 (1.192):
yasyārthayuktaṃ girirājaśabdaṃ % kurvanti vālavyajanaiś camaryaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062755 (1.192):
yasyārthayuktaṃ girirājaśabdaṃ kurvanti vālavyajanaiś camaryaḥ // Ks_1.13
yasyāḥ kariṣyāmi dṛḍhānutāpaṃ Ks_3.8c / yaṃ puraskṛtya gotrabhit Ks_2.52b
yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ Ks_1.2a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101504 (0.0):
pūrvāparau toyanidhī vigāhya % sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ // Ks_1.1 / yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ $ merau sthite dogdhari dohadakṣe &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062563 (0.0):
pūrvāparau toyanidhī vigāhya sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ // Ks_1.1 // / yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe /
yaḥ pūrayan kīcakarandhrabhāgān Ks_1.8a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101606 (0.0):
vrajanti vidyādharasundarīṇām % anaṅgalekhakriyayopayogam // Ks_1.7 // / yaḥ pūrayan kīcakarandhrabhāgān $ darīmukhotthena samīraṇena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062665 (0.0):
vrajanti vidyādharasundarīṇām anaṅgalekhakriyayopayogam // Ks_1.7 // / yaḥ pūrayan kīcakarandhrabhāgān darīmukhotthena samīraṇena /
yācitavyo himālayaḥ Ks_6.29b / yācitāra ime vayam Ks_6.82b
yā tanuḥ sutanu pūrvam ujjhitā Ks_8.52b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110553 (0.0):
nirmiteṣu pitṛṣu svayaṃbhuvā $ yā tanuḥ sutanu pūrvam ujjhitā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071613 (0.0):
nirmiteṣu pitṛṣu svayaṃbhuvā yā tanuḥ sutanu pūrvam ujjhitā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9141342 (0.0):
tasya tadbhaṅgapravṛttau tatra hi sandhyayā kamalayonikanyayā yā tanuḥ / sutanu ! pūrvamujjhitā /"
yā dāsyam apy asya labheta nārī Ks_7.65c / yā naḥ prītir virūpākṣa Ks_6.21a
yāminīdivasasandhisambhave Ks_8.55a / yāvad etāni bhūtāni Ks_6.80a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110598 (0.051):
sāṃparāyavasudhā saśoṇitaṃ % maṇḍalāgram iva tiryagujjhitam // Ks_8.54 // / yāminīdivasasandhisambhave $ tejasi vyavahite sumeruṇā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071658 (0.051):
sāṃparāyavasudhā saśoṇitaṃ maṇḍalāgram iva tiryagujjhitam // Ks_8.54 // / yāminīdivasasandhisambhave tejasi vyavahite sumeruṇā /
yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti Ks_3.72b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104524 (0.060):
krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti $ yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti & / tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā % bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // Ks_3.72
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065586 (0.060):
krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti / / tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // Ks_3.72 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377448 (0.060):
{krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti / / tāvatsa vahnirbhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra //329//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081120 (0.060):
krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti yāvadgiraḥ khe marutāṃ caranti / / tāvatsa vahnirbhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // 329 //
yāvad bhavaty āhitasāyakasya Ks_3.4c / yāvanmātreṇa sādhyate Ks_2.33d
yuktaṃ maṇistambhacatuṣṭayena Ks_7.12b / yugapad yugabāhubhyaḥ Ks_2.18c
yujyate taralabimbayā śaśī Ks_8.73b / yūyaṃ kiṃ balavattaraiḥ Ks_2.27b
yena pūrvam udaye puraskṛtā Ks_8.44c / yenedaṃ dhriyate viśvaṃ Ks_6.76c
yeṣāṃ na cetāṃsi ta eva dhīrāḥ Ks_1.59d / yogaṃ gatāsūttaraphalgunīṣu Ks_7.6b
yogāt sa cāntaḥ paramātmasaṃjñaṃ Ks_3.58c
yogino yaṃ vicinvanti Ks_6.77a / yoṣito vanadevatāḥ Ks_6.39d
yoṣitsu tadvīryaniṣekabhūmiḥ Ks_3.16c
yau kaṇṭhapāśau makaradhvajena Ks_1.41d / yau tu svapnāvabodhau tau Ks_2.8c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102172 (0.038):
parājitenāpi kṛtau harasya % yau kaṇṭhapāśau makaradhvajena // Ks_1.41 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063231 (0.038):
parājitenāpi kṛtau harasya yau kaṇṭhapāśau makaradhvajena // Ks_1.41 //
yauvanāntaṃ vayo yasminn Ks_6.44a / raktapītakapiśāḥ payomucāṃ Ks_8.45a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110438 (0.052):
yena pūrvam udaye puraskṛtā % nānuyāsyati kathaṃ tam āpadi // Ks_8.44 // / raktapītakapiśāḥ payomucāṃ $ koṭayaḥ kuṭilakeśi bhānty amūḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071498 (0.052):
yena pūrvam udaye puraskṛtā nānuyāsyati kathaṃ tam āpadi // Ks_8.44 // / raktapītakapiśāḥ payomucāṃ koṭayaḥ kuṭilakeśi bhānty amūḥ /
raktabhāvam apahāya candramā Ks_8.65a / raktalekham aparā bibharti dik Ks_8.54b
rakṣā yuṣmāsv avasthitā Ks_2.28d / racayiṣyāmi tanuṃ vibhāvasau Ks_4.34d
racitaṃ ratipaṇḍita tvayā Ks_4.18a / rajanītimirāvaguṇṭhite Ks_4.11a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104892 (0.056):
suratāni ca tāni te rahaḥ % smara saṃsmṛtya na śāntir asti me // Ks_4.17 / racitaṃ ratipaṇḍita tvayā $ svayam aṅgeṣu mamedam ārtavam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065954 (0.056):
suratāni ca tāni te rahaḥ smara saṃsmṛtya na śāntir asti me // Ks_4.17 // / racitaṃ ratipaṇḍita tvayā svayam aṅgeṣu mamedam ārtavam /
rajaso 'pi paraṃ tamaḥ Ks_6.60d / rajaḥkaṇair vighnitadṛṣṭipātāḥ Ks_3.31b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103814 (0.057):
mṛgāḥ priyāladrumamañjarīṇāṃ $ rajaḥkaṇair vighnitadṛṣṭipātāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064875 (0.057):
mṛgāḥ priyāladrumamañjarīṇāṃ rajaḥkaṇair vighnitadṛṣṭipātāḥ /
ratikhedasamutpannā Ks_6.44c / ratidūtipadeṣu kokilāṃ Ks_4.16c
ratidvitīye madane prapanne Ks_3.35b / ratim abhyupapattum āturāṃ Ks_4.25c
ratim ākāśabhavā sarasvatī Ks_4.39b / rativalayapadāṅke cāpam āsajya kaṇṭhe Ks_2.64b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103287 (0.0):
atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ $ rativalayapadāṅke cāpam āsajya
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064348 (0.0):
atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ rativalayapadāṅke cāpam āsajya
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12814544 (0.0):
MSS_0775 1 atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ rativalayapadāṅke / cāpamāsajya kaṇṭhe /
rater api hrīpadam ādadhānām Ks_3.57b / ratnākṣasūtrāḥ pravrajyāṃ Ks_6.6c
ratnāni saritāṃ patiḥ Ks_2.37b / ratyā ca sāśaṅkam anuprayātaḥ Ks_3.23b
ramaṇa tvām anuyāmi yady api Ks_4.21d / rarāja tanvī navalomarājiḥ Ks_1.38b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102114 (0.051):
tasyāḥ praviṣṭā natanābhirandhraṃ $ rarāja tanvī navalomarājiḥ & / nīvīm atikramya sitetarasya % tanmekhalāmadhyamaṇer ivārciḥ // Ks_1.38 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063173 (0.051):
tasyāḥ praviṣṭā natanābhirandhraṃ rarāja tanvī navalomarājiḥ / / nīvīm atikramya sitetarasya tanmekhalāmadhyamaṇer ivārciḥ // Ks_1.38 //
ravipītajalā tapātyaye Ks_4.44c / rasātmakasyoḍupateś ca raśmayaḥ Ks_5.22b
rasāntareṣu pratibaddharāgam Ks_7.91b / rahasy upālabhyata candraśekharaḥ Ks_5.58d
rāgeṇa bālāruṇakomalena Ks_3.30c / rātrivṛttam anuyoktum udyataṃ Ks_8.10a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109878 (0.062):
yad rataṃ ca sadayaṃ priyasya tat % pārvatī viṣahate sma netarat // Ks_8.9 / rātrivṛttam anuyoktum udyataṃ $ sā vibhātasamaye sakhījanam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070938 (0.062):
yad rataṃ ca sadayaṃ priyasya tat pārvatī viṣahate sma netarat // Ks_8.9 / rātrivṛttam anuyoktum udyataṃ sā vibhātasamaye sakhījanam /
ruddhanirgamanam ā dinakṣayāt Ks_8.60a / rudrāṇām api mūrdhānaḥ Ks_2.26c
rekhābibhaktaś ca vibhaktagātryāḥ Ks_7.18a / reje muniparamparā Ks_6.49d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108405 (0.050):
tasyāḥ kapole parabhāgalābhād % babandha cakṣūṃṣi yavaprarohaḥ // Ks_7.17 / rekhābibhaktaś ca vibhaktagātryāḥ $ kiṃcinmadhūcchiṣṭavimṛṣṭarāgaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069465 (0.050):
tasyāḥ kapole parabhāgalābhād babandha cakṣūṃṣi yavaprarohaḥ // Ks_7.17 // / rekhābibhaktaś ca vibhaktagātryāḥ kiṃcinmadhūcchiṣṭavimṛṣṭarāgaḥ /
reme muhur madhyagatā sakhīnāṃ Ks_1.29c
romodgamaḥ prādur abhūd umāyāḥ Ks_7.77a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109394 (0.0):
umātanau gūḍhatanoḥ smarasya % tacchaṅkinaḥ pūrvam iva praroham // Ks_7.76 / romodgamaḥ prādur abhūd umāyāḥ $ svinnāṅguliḥ puṅgavaketur āsīt &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070454 (0.0):
umātanau gūḍhatanoḥ smarasya tacchaṅkinaḥ pūrvam iva praroham // Ks_7.76 / romodgamaḥ prādur abhūd umāyāḥ svinnāṅguliḥ puṅgavaketur āsīt /
rohatīva tava gaṇḍalekhayoś Ks_8.74c / lakṣyate dviradabhogadūṣitaṃ Ks_8.64c
lakṣyate śaśabhṛtā satārakā Ks_8.59b / lakṣyīkṛtaghrāṇam adhomayūkhaiḥ Ks_3.47d
lagnadvirephaṃ paribhūya padmaṃ Ks_7.16a / lagnadvirephāñjanabhakticitram Ks_3.30a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103791 (0.0):
sadyo vasantena samāgatānāṃ % nakhakṣatānīva vanasthalīnām // Ks_3.29 // / lagnadvirephāñjanabhakticitram $ mukhe madhuśrīs tilakaṃ prakāśya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064852 (0.0):
sadyo vasantena samāgatānāṃ nakhakṣatānīva vanasthalīnām // Ks_3.29 // / lagnadvirephāñjanabhakticitram mukhe madhuśrīs tilakaṃ prakāśya /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19144227 (0.0):
samanvayaḥ sahṛdayaiḥ svayamanusandheyaḥ / / lagnadvirephāñjanabhakticitraṃ mukhe madhuśrīstilakaṃ niveśya /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108368 (0.025):
sā cakravākāṅkitasaikatāyās % trisrotasaḥ kāntim atītya tasthau // Ks_7.15 / lagnadvirephaṃ paribhūya padmaṃ $ sameghalekhaṃ śaśinaś ca bimbam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069428 (0.025):
sā cakravākāṅkitasaikatāyās trisrotasaḥ kāntim atītya tasthau // Ks_7.15 / lagnadvirephaṃ paribhūya padmaṃ sameghalekhaṃ śaśinaś ca bimbam /
lajjamānām arundhatī Ks_6.91d / lajjā tiraścāṃ yadi cetasi syād Ks_1.48a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102277 (0.061):
tāṃ vīkṣya līlācaturām anaṅgaḥ % svacāpasaundaryamadaṃ mumoca // Ks_1.47 / lajjā tiraścāṃ yadi cetasi syād $ asaṃśayaṃ parvatarājaputryāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063336 (0.061):
tāṃ vīkṣya līlācaturām anaṅgaḥ svacāpasaundaryamadaṃ mumoca // Ks_1.47 // / lajjā tiraścāṃ yadi cetasi syād asaṃśayaṃ parvatarājaputryāḥ /
latāgṛhadvāragato 'tha nandī Ks_3.41a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103987 (0.0):
ātmeśvarāṇāṃ na hi jātu vighnāḥ % samādhibhedaprabhavo bhavanti // Ks_3.40 / latāgṛhadvāragato 'tha nandī $ vāmaprakoṣṭhārpitahemavetraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065048 (0.0):
ātmeśvarāṇāṃ na hi jātu vighnāḥ samādhibhedaprabhavo bhavanti // Ks_3.40 / latāgṛhadvāragato 'tha nandī vāmaprakoṣṭhārpitahemavetraḥ /
latāvadhūbhyas taravo 'py avāpur Ks_3.39c / latāsu tanvīṣu vilāsaceṣṭitaṃ Ks_5.13c
labdhapratiṣṭhāḥ prathamaṃ Ks_2.27a / labdhodayā cāndramasīva lekhā Ks_1.25b
labdhvāpi loke pariṇāhi rūpaṃ Ks_1.36c / lalāṭikācandanadhūsarālakā Ks_5.55b
lalitāṅgulitarjanaiḥ Ks_6.45b / lāṅgūlavikṣepavisarpiśobhair Ks_1.13a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101686 (0.056):
kṣudre 'pi nūnaṃ śaraṇaṃ prapanne % mamatvam uccaiḥśirasāṃ satīva // / Ks_1.12 // / lāṅgūlavikṣepavisarpiśobhair $ itas tataś candramarīcigauraiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062745 (0.056):
kṣudre 'pi nūnaṃ śaraṇaṃ prapanne mamatvam uccaiḥśirasāṃ satīva // Ks_1.12 / lāṅgūlavikṣepavisarpiśobhair itas tataś candramarīcigauraiḥ /
lāvaṇya utpādya ivāsa yatnaḥ Ks_1.35d / likhitānalaniścalaiḥ Ks_6.48d
līnaṃ divā bhītam ivāndhakāram Ks_1.12b / līlākamalapatrāṇi Ks_6.84c
līlāravindena nivārayantī Ks_3.56d / loka eṣa timiraughaveṣṭito Ks_8.56c
lokeṣu yat te karaṇīyam asti Ks_3.3b / lolaṃ manaś cārutayā praviṣṭām Ks_3.7b
lohitāyati kadācid ātape Ks_8.28c / lohitārkamaṇibhājanārpitaṃ Ks_8.75a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110932 (0.0):
rohatīva tava gaṇḍalekhayoś % candrabimbanihitākṣṇi candrikā // Ks_8.74 // / lohitārkamaṇibhājanārpitaṃ $ kalpavṛkṣamadhu bibhratī svayam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071992 (0.0):
rohatīva tava gaṇḍalekhayoś candrabimbanihitākṣṇi candrikā // Ks_8.74 // / lohitārkamaṇibhājanārpitaṃ kalpavṛkṣamadhu bibhratī svayam /
vaktuṃ mithaḥ prākramataivam enam Ks_3.2d / vakram ārjavaguṇānvitaṃ ca yat Ks_8.57b
vacanāni skhalayan pade-pade Ks_4.12b / vacanīyam idaṃ vyavasthitaṃ Ks_4.21c
vacasy avasite tasmin Ks_2.53a / vajraṃ tapovīryamahatsu kuṇṭḥaṃ Ks_3.12c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103497 (0.051):
vajraṃ tapovīryamahatsu kuṇṭḥaṃ % tvaṃ sarvatogāmi ca sādhakaṃ ca //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064558 (0.051):
vajraṃ tapovīryamahatsu kuṇṭḥaṃ tvaṃ sarvatogāmi ca sādhakaṃ ca // Ks_3.12
vañcanām iva menire Ks_6.47d / vadanam apaharantīṃ tatkṛtotkṣepam īśaḥ Ks_7.95b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109711 (0.0):
navapariṇayalajjābhūṣaṇāṃ tatra gaurīṃ $ vadanam apaharantīṃ / tatkṛtotkṣepam īśaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070771 (0.0):
navapariṇayalajjābhūṣaṇāṃ tatra gaurīṃ vadanam apaharantīṃ tatkṛtotkṣepam / īśaḥ /
vadanty aparṇeti ca tāṃ purāvidaḥ Ks_5.28d / vada pradoṣe sphuṭacandratārake Ks_5.44c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106136 (0.062):
vada pradoṣe sphuṭacandratārake % vibhāvarī yady aruṇāya kalpate //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067198 (0.062):
vada pradoṣe sphuṭacandratārake vibhāvarī yady aruṇāya kalpate // Ks_5.44
vada saṃprati kasya bāṇatāṃ Ks_4.14c / vadhūdukūlaṃ kalahaṃsalakṣaṇaṃ Ks_5.67c
vadhūmukhaṃ klāntayavāvataṃsam Ks_7.82c
vadhūr vidhātrā pratinandyate sma Ks_7.87a / vadhūvaraṃ puṣyati kāntim agryām Ks_7.78b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109414 (0.064):
prayuktapāṇigrahaṇaṃ yad anyad $ vadhūvaraṃ puṣyati kāntim agryām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070474 (0.064):
prayuktapāṇigrahaṇaṃ yad anyad vadhūvaraṃ puṣyati kāntim agryām /
vadhūṃ dvijaḥ prāha tavaiṣa vatse Ks_7.83a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109497 (0.0):
vadhūmukhaṃ klāntayavāvataṃsam % ācāradhūmagrahaṇād babhūva // Ks_7.82 // / vadhūṃ dvijaḥ prāha tavaiṣa vatse $ vahnir vivāhaṃ prati pūrvasākṣī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070557 (0.0):
vadhūmukhaṃ klāntayavāvataṃsam ācāradhūmagrahaṇād babhūva // Ks_7.82 // / vadhūṃ dvijaḥ prāha tavaiṣa vatse vahnir vivāhaṃ prati pūrvasākṣī /
vadhūṃ sukhagrāhyanibandhanena Ks_7.90d / vanasthalīr marmarapatramokṣāḥ Ks_3.31d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103825 (0.0):
madoddhatāḥ pratyanilaṃ vicerur % vanasthalīr marmarapatramokṣāḥ // / Ks_3.31 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064886 (0.0):
madoddhatāḥ pratyanilaṃ vicerur vanasthalīr marmarapatramokṣāḥ // Ks_3.31
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109627 (0.063):
saṃskārapūtena varaṃ vareṇyaṃ % vadhūṃ sukhagrāhyanibandhanena // Ks_7.90
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070687 (0.063):
saṃskārapūtena varaṃ vareṇyaṃ vadhūṃ sukhagrāhyanibandhanena // Ks_7.90 //
vanaspatiṃ vajra ivāvabhajya Ks_3.74b / vanāntasaṃgītasakhīr arodayat Ks_5.56d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106360 (0.041):
anekaśaḥ kinnararājakanyakā % vanāntasaṃgītasakhīr arodayat // Ks_5.56 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067422 (0.041):
anekaśaḥ kinnararājakanyakā vanāntasaṃgītasakhīr arodayat // Ks_5.56 //
vanecarāṇāṃ vanitāsakhānāṃ Ks_1.10a / vandyam astaśikhare samarpitam Ks_8.44b
vandyasyānanyavandinaḥ Ks_6.83b / vapur vibhaktaṃ navayauvanena Ks_1.32d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102020 (0.051):
babhūva tasyāś caturasraśobhi % vapur vibhaktaṃ navayauvanena // Ks_1.32
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063079 (0.051):
babhūva tasyāś caturasraśobhi vapur vibhaktaṃ navayauvanena // Ks_1.32 //
vapur virūpākṣam alakṣyajanmatā Ks_5.72a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106637 (0.0):
kalā ca sā kāntimatī kalāvatas % tvam asya lokasya ca netrakaumudī // / Ks_5.71 // / vapur virūpākṣam alakṣyajanmatā $ digambaratvena niveditaṃ vasu &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067699 (0.0):
kalā ca sā kāntimatī kalāvatas tvam asya lokasya ca netrakaumudī // / Ks_5.71 // / vapur virūpākṣam alakṣyajanmatā digambaratvena niveditaṃ vasu /
vapurviśeṣeṣv atigauravāḥ kriyāḥ Ks_5.31d / vapuṣā svena niyojayiṣyati Ks_4.42d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105907 (0.032):
bhavanti sāmye 'pi niviṣṭacetasāṃ % vapurviśeṣeṣv atigauravāḥ kriyāḥ // / Ks_5.31 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066969 (0.032):
bhavanti sāmye 'pi niviṣṭacetasāṃ vapurviśeṣeṣv atigauravāḥ kriyāḥ // / Ks_5.31 //
vaprāntarjvalitauṣadhi Ks_6.38b / vayam atrāṃśabhāginaḥ Ks_6.74d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107843 (0.027):
śreyasām upadeśāt tu % vayam atrāṃśabhāginaḥ // Ks_6.74 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068904 (0.027):
śreyasām upadeśāt tu vayam atrāṃśabhāginaḥ // Ks_6.74 //
vayam āropitās tvayā Ks_6.17b / varasyānanyapūrvasya Ks_6.92c
varaṃ tam icchāmi ca sādhu veditum Ks_5.50d / varaḥ śaṃbhur alaṃ hy eṣa Ks_6.82c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106253 (0.041):
tadardhabhāgena labhasva kāṅkṣitaṃ % varaṃ tam icchāmi ca sādhu veditum // / Ks_5.50 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067315 (0.041):
tadardhabhāgena labhasva kāṅkṣitaṃ varaṃ tam icchāmi ca sādhu veditum // / Ks_5.50 //
vareṇa śamitaṃ lokān Ks_2.56c / vareṣu yad bālamṛgākṣi mṛgyate Ks_5.72c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106648 (0.0):
vareṣu yad bālamṛgākṣi mṛgyate % tad asti kiṃ vyastam api trilocane //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067710 (0.0):
vareṣu yad bālamṛgākṣi mṛgyate tad asti kiṃ vyastam api trilocane //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371066 (0.0):
vareṣu yadbālamṛgākṣi mṛgyate tadasti kiṃ vyastamapi trilocane
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23075934 (0.0):
vareṣu yadbālamṛgākṣi mṛgyate tadasti kiṃ vyastamapi trilocane // 161 //
vargāv ubhau devamahīdharāṇāṃ Ks_7.53a / varṇaprakarṣe sati karṇikāraṃ Ks_3.28a
vartikābhir iva sādhumaṇḍitāḥ Ks_8.45d / valitrayaṃ cāru babhāra bālā Ks_1.39b
valīṣu tasyāḥ skhalitāḥ prapedire Ks_5.24c / valguvādini vinodayiṣyati Ks_8.48d
vaśinaś cāmbudharāś ca yonayaḥ Ks_4.43d / vasatiṃ priya kāmināṃ priyās Ks_4.11c
vasatiṃ vasusaṃpadām Ks_6.37b / vasantapuṣpābharaṇaṃ vahantī Ks_3.53d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104205 (0.051):
muktākalāpīkṛtasinduvāraṃ % vasantapuṣpābharaṇaṃ vahantī // Ks_3.53 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065267 (0.051):
muktākalāpīkṛtasinduvāraṃ vasantapuṣpābharaṇaṃ vahantī // Ks_3.53 //
vasudhāliṅganadhūsarastanī Ks_4.4b / vahnir vivāhaṃ prati pūrvasākṣī Ks_7.83b
vāgīśaṃ vāgbhir arthyābhiḥ Ks_2.3c / vācaspatir uvācedaṃ Ks_2.30c
vācaspatiḥ sann api so 'ṣṭamūrttav Ks_7.87c / vācā hariṃ vṛtrahaṇaṃ smitena Ks_7.46b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108868 (0.062):
kampena mūrdhnaḥ śatapatrayoniṃ $ vācā hariṃ vṛtrahaṇaṃ smitena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069928 (0.062):
kampena mūrdhnaḥ śatapatrayoniṃ vācā hariṃ vṛtrahaṇaṃ smitena /
vāci bhartur avadhīraṇāparā Ks_8.49b / vāmaprakoṣṭhārpitahemavetraḥ Ks_3.41b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103993 (0.056):
latāgṛhadvāragato 'tha nandī $ vāmaprakoṣṭhārpitahemavetraḥ & / mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva % mā cāpalāyeti gaṇān vyanaiṣīt // Ks_3.41
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065054 (0.056):
latāgṛhadvāragato 'tha nandī vāmaprakoṣṭhārpitahemavetraḥ / / mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva mā cāpalāyeti gaṇān vyanaiṣīt // Ks_3.41 //
vāraṇadhvanitabhītayā tayā Ks_8.24a / vāri vāriruhabaddhaṣaṭpadam Ks_8.33d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110251 (0.061):
āvibhātacaraṇāya gṛhṇāte % vāri vāriruhabaddhaṣaṭpadam // Ks_8.33 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071311 (0.061):
āvibhātacaraṇāya gṛhṇāte vāri vāriruhabaddhaṣaṭpadam // Ks_8.33 //
vāruṇī dig aruṇena bhānunā Ks_8.40b / vālapriyatvaṃ śithilaṃ camaryaḥ Ks_1.48d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102292 (0.0):
taṃ keśapāśaṃ prasamīkṣya kuryur % vālapriyatvaṃ śithilaṃ camaryaḥ // / Ks_1.48 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063351 (0.0):
taṃ keśapāśaṃ prasamīkṣya kuryur vālapriyatvaṃ śithilaṃ camaryaḥ // / Ks_1.48 //
vāsarāṇi katicit kathañcana Ks_8.13a / vāsasaḥ praśithilasya saṃyamaṃ Ks_8.87c
vāsukipramukhā niśi Ks_2.38b / vāso vasānā taruṇārkarāgam Ks_3.54b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899867 (0.049):
MSS_5368 1 āvarjitā kiṃcid iva stanābhyāṃ vāso vasānā taruṇārkarāgam / / MSS_5368 2 paryāptapuṣpastabakāvanamrā saṃcāriṇī pallavinī lateva //
vāso vasānām abhiṣekayogyaṃ Ks_7.9c / vikārahetau sati vikriyante Ks_1.59c
vikāre sāṃnipātike Ks_2.48d / vikīrṇakeśāsu paretabhūmiṣu Ks_5.68d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106582 (0.059):
alaktakāṅkāni padāni pādayor % vikīrṇakeśāsu paretabhūmiṣu // Ks_5.68 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067644 (0.059):
alaktakāṅkāni padāni pādayor vikīrṇakeśāsu paretabhūmiṣu // Ks_5.68 //
vikīrṇasaptarṣibaliprahāsibhis Ks_5.37a / vikuñcitabhrūlatam āhite tayā Ks_5.74c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105998 (0.026):
tathā hi te śīlam udāradarśane % tapasvinām apy upadeśatāṃ gatam // / Ks_5.36 // / vikīrṇasaptarṣibaliprahāsibhis $ tathā na gāṅgaiḥ salilair divaś cyutaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067060 (0.026):
tathā hi te śīlam udāradarśane tapasvinām apy upadeśatāṃ gatam // Ks_5.36 / vikīrṇasaptarṣibaliprahāsibhis tathā na gāṅgaiḥ salilair divaś cyutaiḥ /
vikriyā na khalu kāladoṣajā Ks_8.65c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110776 (0.043):
vikriyā na khalu kāladoṣajā % nirmalaprakṛtiṣu sthirodayā // Ks_8.65 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071836 (0.043):
vikriyā na khalu kāladoṣajā nirmalaprakṛtiṣu sthirodayā // Ks_8.65 //
vikriyām api satāṃ manoharām Ks_8.78b / vikriyāyai na kalpante Ks_6.29c
vighaṭṭitānāṃ saraladrumāṇām Ks_1.9b / vicāramārgaprahitena cetasā Ks_5.42c
vijitya netrapratighātinīṃ prabhām Ks_5.20c / vijṇāpanā bhartṛṣu siddhim eti Ks_7.93d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109679 (0.036):
kāle prayuktā khalu kāryavidbhir % vijṇāpanā bhartṛṣu siddhim eti // / Ks_7.93 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070739 (0.036):
kāle prayuktā khalu kāryavidbhir vijṇāpanā bhartṛṣu siddhim eti // Ks_7.93
vitateṣv adhvareṣu saḥ Ks_2.46b / vitta mām apy avañcitam Ks_6.30d
vidanti mārgaṃ nakharandhramuktair Ks_1.6c
viditaṃ khalu te yathā smaraḥ Ks_4.36c / viditaṃ vo yathā svārthā Ks_6.26a
vidūrabhūmir navameghaśabdād Ks_1.24c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101883 (0.049):
tayā duhitrā sutarāṃ savitrī $ sphuratprabhāmaṇḍalayā cakāse & / vidūrabhūmir navameghaśabdād % udbhinnayā ratnaśalākayeva // Ks_1.24 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062942 (0.049):
tayā duhitrā sutarāṃ savitrī sphuratprabhāmaṇḍalayā cakāse / / vidūrabhūmir navameghaśabdād udbhinnayā ratnaśalākayeva // Ks_1.24 //
vidmas tvāṃ vayam añjasā Ks_6.22b / vidyutvān iva cātakaiḥ Ks_6.27b
vidyudāhatam iva nyamīlayat Ks_8.3d / vidhātā vedhasām api Ks_2.14d
vidhinā kṛtam ardhavaiśasaṃ Ks_4.31a / vidhinā jana eṣa vañcitas Ks_4.10c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105104 (0.054):
aham asya daśeva paśya mām % aviṣahyavyasanapradhūṣitām // Ks_4.30 // / vidhinā kṛtam ardhavaiśasaṃ $ nanu mām kāmavadhe vimuñcatā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066166 (0.054):
aham asya daśeva paśya mām aviṣahyavyasanapradhūṣitām // Ks_4.30 // / vidhinā kṛtam ardhavaiśasaṃ nanu mām kāmavadhe vimuñcatā /
vidhinā pratipādayiṣyatā Ks_4.1c / vidhiprayuktasatkāraiḥ Ks_6.52a
vidhiprayuktāṃ parigṛhya satkriyāṃ Ks_5.32a / vidhurāṃ jvalanātisarjanān Ks_4.32c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105911 (0.049):
bhavanti sāmye 'pi niviṣṭacetasāṃ % vapurviśeṣeṣv atigauravāḥ kriyāḥ // / Ks_5.31 // / vidhiprayuktāṃ parigṛhya satkriyāṃ $ pariśramaṃ nāma vinīya ca kṣaṇam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066973 (0.049):
bhavanti sāmye 'pi niviṣṭacetasāṃ vapurviśeṣeṣv atigauravāḥ kriyāḥ // / Ks_5.31 // / vidhiprayuktāṃ parigṛhya satkriyāṃ pariśramaṃ nāma vinīya ca kṣaṇam /
vinamraśākhābhujabandhanāni Ks_3.39d / vinikīrya kṣaṇabhinnasauhṛdaḥ Ks_4.6b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103964 (0.059):
latāvadhūbhyas taravo 'py avāpur % vinamraśākhābhujabandhanāni // Ks_3.39 / śrutāpsarogītir api kṣaṇe 'smin $ haraḥ prasaṃkhyānaparo babhūva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065025 (0.059):
latāvadhūbhyas taravo 'py avāpur vinamraśākhābhujabandhanāni // Ks_3.39 // / śrutāpsarogītir api kṣaṇe 'smin haraḥ prasaṃkhyānaparo babhūva /
vinidramandārarajoruṇāṅgulī Ks_5.80d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106798 (0.0):
karoti pādāv upagamya maulinā % vinidramandārarajoruṇāṅgulī // Ks_5.80 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067860 (0.0):
karoti pādāv upagamya maulinā vinidramandārarajoruṇāṅgulī // Ks_5.80 //
viniyogaprasādā hi Ks_6.62c / vinyastavaidūryaśilātale 'sminn Ks_7.10a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108268 (0.043):
vāso vasānām abhiṣekayogyaṃ % nāryaś catuṣkābhimukhaṃ vyanaiṣuḥ // Ks_7.9 / vinyastavaidūryaśilātale 'sminn $ aviddhamuktāphalabhakticitre &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069329 (0.043):
vāso vasānām abhiṣekayogyaṃ nāryaś catuṣkābhimukhaṃ vyanaiṣuḥ // Ks_7.9 // / vinyastavaidūryaśilātale 'sminn aviddhamuktāphalabhakticitre /
vinyastaśuklāguru cakrur asyā Ks_7.15a / vipakvaṃ phalam adya naḥ Ks_6.16d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107115 (0.056):
yac ca taptaṃ tapas tasya % vipakvaṃ phalam adya naḥ // Ks_6.16 // / yad adhyakṣeṇa jagatāṃ $ vayam āropitās tvayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068176 (0.056):
yac ca taptaṃ tapas tasya vipakvaṃ phalam adya naḥ // Ks_6.16 // / yad adhyakṣeṇa jagatāṃ vayam āropitās tvayā /
vipatpratīkārapareṇa maṅgalaṃ Ks_5.76a / viprakṛṣṭavivaraṃ himāṃśunā Ks_8.61c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106710 (0.051):
alokasāmānyam acintyahetukaṃ % dviṣanti mandāś caritaṃ mahātmanām // / Ks_5.75 // / vipatpratīkārapareṇa maṅgalaṃ $ niṣevyate bhūtisamutsukena vā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067772 (0.051):
alokasāmānyam acintyahetukaṃ dviṣanti mandāś caritaṃ mahātmanām // Ks_5.75 / vipatpratīkārapareṇa maṅgalaṃ niṣevyate bhūtisamutsukena vā /
vibudhās tadanantaram Ks_6.81b / vibudhair asi yasya dāruṇair Ks_4.19a
vibhaktānugrahaṃ manye Ks_6.58c / vibhāvarī yady aruṇāya kalpate Ks_5.44d
vibhum api taṃ yad amī spṛśanti bhāvāḥ Ks_6.95d / vibhūṣaṇodbhāsi pinaddhabhogi vā Ks_5.78a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106747 (0.041):
sa bhīmarūpaḥ śiva ity udīryate % na santi yāthārthyavidaḥ pinākinaḥ // / Ks_5.77 // / vibhūṣaṇodbhāsi pinaddhabhogi vā $ gajājinālambi dukūladhāri vā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067809 (0.041):
sa bhīmarūpaḥ śiva ity udīryate na santi yāthārthyavidaḥ pinākinaḥ // / Ks_5.77 // / vibhūṣaṇodbhāsi pinaddhabhogi vā gajājinālambi dukūladhāri vā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108115 (0.046):
kam aparam avaśaṃ na viprakuryur % vibhum api taṃ yad amī spṛśanti bhāvāḥ / // Ks_6.95 // / athauṣadhīnām adhipasya vṛddhau $ tithau ca jāmitraguṇānvitāyām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069176 (0.046):
kam aparam avaśaṃ na viprakuryur vibhum api taṃ yad amī spṛśanti bhāvāḥ // / Ks_6.95 // / athauṣadhīnām adhipasya vṛddhau tithau ca jāmitraguṇānvitāyām /
vimānanā subhru kutaḥ pitur gṛhe Ks_5.43b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823271 (0.048):
MSS_1224 1 ananyaśobhābhibhaveyamākṛtir vimānanā subhru kutaḥ piturgṛhe / / MSS_1224 2 parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ prasārayet pannagaratnasūcaye
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106112 (0.060):
alabhyaśokābhibhaveyam ākṛtir $ vimānanā subhru kutaḥ pitur gṛhe & / parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ % prasārayet pannagaratnasūcaye //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067174 (0.060):
alabhyaśokābhibhaveyam ākṛtir vimānanā subhru kutaḥ pitur gṛhe / / parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ prasārayet pannagaratnasūcaye // Ks_5.43
vimānaśṛṅgāṇy avagāhamānaḥ Ks_7.40c / vimucya sā hāram ahāryaniścayā Ks_5.8a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105486 (0.049):
Ks_5.7 // / vimucya sā hāram ahāryaniścayā $ vilolayaṣṭipraviluptacandanam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066548 (0.049):
Ks_5.7 // / vimucya sā hāram ahāryaniścayā vilolayaṣṭipraviluptacandanam /
virutaiḥ karuṇasvanair iyaṃ Ks_4.15c / virodhisattvojjhitapūrvamatsaraṃ Ks_5.17a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105641 (1.192):
Ks_5.16 // / virodhisattvojjhitapūrvamatsaraṃ $ drumair abhīṣṭaprasavārcitātithi &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066703 (1.192):
Ks_5.16 // / virodhisattvojjhitapūrvamatsaraṃ drumair abhīṣṭaprasavārcitātithi /
vilapantyai rataye na dīyate Ks_4.7d / vilambiśaśikoṭayaḥ Ks_2.26b
vilalāpa vikīrṇamūrdhajā Ks_4.4c / vilipyate maulibhir ambaraukasāṃ Ks_5.79d
vilokya vṛddhokṣam adhiṣṭhitaṃ tvayā Ks_5.70c / vilocanaṃ dakṣiṇam añjanena Ks_7.59a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106612 (0.048):
iyaṃ ca te 'nyā purato viḍambanā $ yad ūḍhayā vāraṇarājahāryayā & / vilokya vṛddhokṣam adhiṣṭhitaṃ tvayā % mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067674 (0.048):
iyaṃ ca te 'nyā purato viḍambanā yad ūḍhayā vāraṇarājahāryayā / / vilokya vṛddhokṣam adhiṣṭhitaṃ tvayā mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati //
vilocane tiryag upāntalohite Ks_5.74d / viloladṛṣṭaṃ hariṇāṅganāsu ca Ks_5.13d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106688 (0.036):
vikuñcitabhrūlatam āhite tayā % vilocane tiryag upāntalohite // Ks_5.74 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067750 (0.036):
vikuñcitabhrūlatam āhite tayā vilocane tiryag upāntalohite // Ks_5.74 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105589 (0.057):
latāsu tanvīṣu vilāsaceṣṭitaṃ % viloladṛṣṭaṃ hariṇāṅganāsu ca // Ks_5.13
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066651 (0.057):
latāsu tanvīṣu vilāsaceṣṭitaṃ viloladṛṣṭaṃ hariṇāṅganāsu ca // Ks_5.13 //
vilolanetrabhramarair gavākṣāḥ Ks_7.62c / vilolayaṣṭipraviluptacandanam Ks_5.8b
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19285862 (0.021):
vilolanetrabhramarair gavākṣāḥ Ragh_7.11c / vilolahāraḥ saha tābhir apsu Ragh_16.68b
vilolaviṭapāṃśukaiḥ Ks_6.41b / vivakṣatā doṣam api cyutātmanā Ks_5.81a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106802 (0.064):
karoti pādāv upagamya maulinā % vinidramandārarajoruṇāṅgulī // Ks_5.80 // / vivakṣatā doṣam api cyutātmanā $ tvayaikam īśaṃ prati sādhu bhāṣitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067864 (0.064):
karoti pādāv upagamya maulinā vinidramandārarajoruṇāṅgulī // Ks_5.80 // / vivakṣatā doṣam api cyutātmanā tvayaikam īśaṃ prati sādhu bhāṣitam /
vivartitānañjananetram aikṣata Ks_5.51d / vivaśā kāmavadhūr vibodhitā Ks_4.1b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106269 (0.039):
atho vayasyāṃ paripārśvavartinīṃ % vivartitānañjananetram aikṣata // / Ks_5.51 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067331 (0.039):
atho vayasyāṃ paripārśvavartinīṃ vivartitānañjananetram aikṣata // Ks_5.51
vivāhadīkṣātilakaṃ cakāra Ks_7.24d / vivāhadīkṣāvidhim anvatiṣṭhat Ks_7.1d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108132 (0.041):
sametabandhur himavān sutāyā % vivāhadīkṣāvidhim anvatiṣṭhat // Ks_7.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069193 (0.041):
sametabandhur himavān sutāyā vivāhadīkṣāvidhim anvatiṣṭhat // Ks_7.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108514 (0.053):
tam eva menā duhituḥ kathaṃcid % vivāhadīkṣātilakaṃ cakāra // Ks_7.24 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069574 (0.053):
tam eva menā duhituḥ kathaṃcid vivāhadīkṣātilakaṃ cakāra // Ks_7.24 //
vivāhayajñe vitate 'tra yūyam Ks_7.47c
vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvam Ks_3.68a / vivṛtadvāram ivopajāyate Ks_4.26d
viveśa kaścij jaṭilas tapovanaṃ Ks_5.30c
viśadair daśanāṃśubhiḥ Ks_6.25b / viśīrṇamūrter api puṣpadhanvanaḥ Ks_5.54d
viśokām akarod guṇaiḥ Ks_6.92d / viśoṣitāṃ bhānumato mayūkhair Ks_3.65c
viśrāntāḥ pralayāpadi Ks_6.8d / viśvayonis tirodadhe Ks_2.62b
viśvayoner anantaram Ks_6.9b / viśvāvasuprāgraharaiḥ pravīṇaiḥ Ks_7.48a
viṣavṛkṣo 'pi saṃvardhya Ks_2.55c / viṣṇum āhus tathā hi te Ks_6.67b
viṣṇor haras tasya hariḥ kadācid Ks_7.44c / visṛjya katham apy umām Ks_6.3b
visṛṣṭarāgād adharān nivartitaḥ Ks_5.11a / visraṃsayantī navakarṇikāram Ks_3.62b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105539 (0.057):
akāri tatpūrvanibaddhayā tayā % sarāgam asyā rasanāguṇāspadam // Ks_5.10 / visṛṣṭarāgād adharān nivartitaḥ $ stanāṅgarāgāruṇitāc ca kandukāt &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066601 (0.057):
akāri tatpūrvanibaddhayā tayā sarāgam asyā rasanāguṇāspadam // Ks_5.10 // / visṛṣṭarāgād adharān nivartitaḥ stanāṅgarāgāruṇitāc ca kandukāt /
vīkṣitena parigṛhya pārvatī Ks_8.6c / vījyate sa hi saṃsuptaḥ Ks_2.42a
vīryavaty auṣadhānīva Ks_2.48c / vṛṇute varadaḥ śaṃbhur Ks_6.78c
vṛtaṃ tenedam eva prāṅ Ks_2.56a / vṛttaṃ hi mahitaṃ satām Ks_6.12d
vṛttānupūrve ca na cātidīrghe Ks_1.35a / vṛttis tayoḥ pāṇisamāgamena Ks_7.77c
vṛtrasya hantuḥ kuliśaṃ Ks_2.20c / vṛndair gajānāṃ giricakravartī Ks_7.52b
vṛṣeva sītāṃ tadavagrahakṣatām Ks_5.61d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106454 (1.192):
tapaḥkṛśām abhyupapatsyate sakhīṃ % vṛṣeva sītāṃ tadavagrahakṣatām // / Ks_5.61 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067516 (1.192):
tapaḥkṛśām abhyupapatsyate sakhīṃ vṛṣeva sītāṃ tadavagrahakṣatām // / Ks_5.61 //
vegabhaṅgo 'numīyate Ks_2.25b / veṇīr vīryavibhūtibhiḥ Ks_2.61d
vedanāvidhutahastapallavā Ks_8.18b / vedyaṃ ca veditā cāsi Ks_2.15c
vedhaseha guṇadoṣayor gatiḥ Ks_8.66d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110799 (0.0):
nūnam ātmasadṛśī prakalpitā % vedhaseha guṇadoṣayor gatiḥ // Ks_8.66 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071859 (0.0):
nūnam ātmasadṛśī prakalpitā vedhaseha guṇadoṣayor gatiḥ // Ks_8.66 //
vedhās tayos tāv api dhātur ādyau Ks_7.44d / velāsamīpaṃ sphuṭaphenarājir Ks_7.73c
vaivāhikīṃ tithiṃ pṛṣṭās Ks_6.93a / vaivāhikaiḥ kautukasaṃvidhānair Ks_7.2a
voḍhā muhuḥ kampitadevadāruḥ Ks_1.15b / voḍhum akṣamam iva prabhārasam Ks_8.70b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101724 (0.046):
bhāgīrathīnirjharasīkarāṇāṃ $ voḍhā muhuḥ kampitadevadāruḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062783 (0.046):
bhāgīrathīnirjharasīkarāṇāṃ voḍhā muhuḥ kampitadevadāruḥ /
vyakīryata tryambakapādamūle Ks_3.61c / vyaktapaṅkam iva jātam ekataḥ Ks_8.37b
vyakto vyaktetaraś cāsi Ks_2.11c / vyajante yatra veśmanām Ks_6.40b
vyajyate viparivṛttam aṃśukam Ks_8.71d / vyatyayārpitanakhaṃ samatsaram Ks_8.83b
vyanīyata pratyupadeśalubdhair Ks_1.34c / vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur ātmanaś ca Ks_3.75b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104576 (0.057):
śailātmajāpi pitur ucchiraso 'bhilāṣaṃ $ vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur / ātmanaś ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065638 (0.057):
śailātmajāpi pitur ucchiraso 'bhilāṣaṃ vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur / ātmanaś ca /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746619 (0.062):
vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur ātmanaś ca | / sakhyoḥ samakṣam iti cādhika jāta lajjā
vyalīkaniḥśvāsam ivotsasarja Ks_3.25d / vyalokayann unmiṣitais taḍinmayair Ks_5.25c
vyasanakṛśā paripālayāṃ babhūva Ks_4.46b / vyastarātriṃdivasya te Ks_2.8b
vyājahāra sahadharmacāriṇīm Ks_8.29d / vyājahāra himālayaḥ Ks_6.64d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110190 (0.051):
dakṣiṇetarabhujavyapāśrayāṃ % vyājahāra sahadharmacāriṇīm // Ks_8.29 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071250 (0.051):
dakṣiṇetarabhujavyapāśrayāṃ vyājahāra sahadharmacāriṇīm // Ks_8.29 //
vyādiśyate kena hutāśanasya Ks_3.21d / vyādiśyate bhūdharatām avekṣya Ks_3.13c
vyāpako mahimā hareḥ Ks_6.71b / vyāpāram ātmany api sāyakānām Ks_7.93b
vyāpārayām āsa vilocanāni Ks_3.67d / vyāpāraṃ kartuṃ arhati Ks_6.32b
vyāptāntarāḥ sāndrakutūhalānām Ks_7.62b / vyāvṛttagatir udyāne Ks_2.35a
vyāhṛtā prativaco na sandadhe Ks_8.2a / vrajanti vidyādharasundarīṇām Ks_1.7c
vratāya mauñjīṃ triguṇāṃ babhāra yām Ks_5.10b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105525 (0.051):
pratikṣaṇaṃ sā kṛtaromavikriyāṃ $ vratāya mauñjīṃ triguṇāṃ babhāra yām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066587 (0.051):
pratikṣaṇaṃ sā kṛtaromavikriyāṃ vratāya mauñjīṃ triguṇāṃ babhāra yām /
vrataiḥ svam aṅgaṃ glapayanty aharniśam Ks_5.29b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105861 (0.062):
mṛṇālikāpelavam evamādibhir $ vrataiḥ svam aṅgaṃ glapayanty aharniśam & / tapaḥ śarīraiḥ kaṭhinair upārjitaṃ % tapasvināṃ dūram adhaś cakāra sā //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066923 (0.062):
mṛṇālikāpelavam evamādibhir vrataiḥ svam aṅgaṃ glapayanty aharniśam / / tapaḥ śarīraiḥ kaṭhinair upārjitaṃ tapasvināṃ dūram adhaś cakāra sā //
vrīḍād amuṃ devam udīkṣya manye Ks_7.67c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109233 (0.054):
na nūnam ārūḍharuṣā śarīram $ anena dagdhaṃ kusumāyudhasya & / vrīḍād amuṃ devam udīkṣya manye % saṃnyastadehaḥ svayam eva kāmaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070293 (0.054):
na nūnam ārūḍharuṣā śarīram anena dagdhaṃ kusumāyudhasya / / vrīḍād amuṃ devam udīkṣya manye saṃnyastadehaḥ svayam eva kāmaḥ // Ks_7.67
śakyam aṅgulibhir uddhṛtair adhaḥ Ks_8.72a / śakyam oṣadhipater navodayāḥ Ks_8.62a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110717 (0.0):
viprakṛṣṭavivaraṃ himāṃśunā % cakravākamithunaṃ viḍambyate // Ks_8.61 // / śakyam oṣadhipater navodayāḥ $ karṇapūraracanākṛte tava &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071777 (0.0):
viprakṛṣṭavivaraṃ himāṃśunā cakravākamithunaṃ viḍambyate // Ks_8.61 // / śakyam oṣadhipater navodayāḥ karṇapūraracanākṛte tava /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110881 (0.060):
mārute calati caṇḍi kevalaṃ % vyajyate viparivṛttam aṃśukam // Ks_8.71 // / śakyam aṅgulibhir uddhṛtair adhaḥ $ śākhināṃ patitapuṣpapeśalaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071941 (0.060):
mārute calati caṇḍi kevalaṃ vyajyate viparivṛttam aṃśukam // Ks_8.71 // / śakyam aṅgulibhir uddhṛtair adhaḥ śākhināṃ patitapuṣpapeśalaiḥ /
śaṅkarasya rahasi prapannayā Ks_8.17b / śaṅkarasya rurudhe tayā karaḥ Ks_8.4b
śaṅkaro 'pi nayanaṃ lalāṭajam Ks_8.19b / śaṅkaro rahasi sevyatām iti Ks_8.5b
śaṅke matpāvanāyaiva Ks_6.61c / śaṅkhasvanānantarapuṣpavṛṣṭi Ks_1.23b
śaṅkhāntaradyoti vilocanaṃ yad Ks_7.33a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108650 (0.0):
upāntabhāgeṣu ca rocanāṅko % gajājinasyaiva dukūlabhāvaḥ // Ks_7.32 // / śaṅkhāntaradyoti vilocanaṃ yad $ antarniviṣṭāmalapiṅgatāram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069710 (0.0):
upāntabhāgeṣu ca rocanāṅko gajājinasyaiva dukūlabhāvaḥ // Ks_7.32 // / śaṅkhāntaradyoti vilocanaṃ yad antarniviṣṭāmalapiṅgatāram /
śatakumbhakamalākaraiḥ samam Ks_8.85b / śatamakham upatasthe prāñjaliḥ puṣpadhanvā Ks_2.64d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103300 (0.043):
sahacaramadhuhastanyastacūtāṅkurāstraḥ % śatamakham upatasthe prāñjaliḥ / puṣpadhanvā // Ks_2.64 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064361 (0.043):
sahacaramadhuhastanyastacūtāṅkurāstraḥ śatamakham upatasthe prāñjaliḥ / puṣpadhanvā // Ks_2.64 //
śatam agamad ṛtūnāṃ sāgram ekā niśeva Ks_8.91b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111207 (1.192):
samadivasaniśīthaṃ saṅginas tatra śambhoḥ $ śatam agamad ṛtūnāṃ sāgram ekā
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072266 (1.192):
samadivasaniśīthaṃ saṅginas tatra śambhoḥ śatam agamad ṛtūnāṃ sāgram ekā
śanaiḥ kṛtaprāṇavimuktir īśaḥ Ks_3.59c
śanaiḥ-śanaiḥ śyāmikayā kṛtaṃ padam Ks_5.21d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105728 (0.0):
apāṅgayoḥ kevalam asya dīrghayoḥ % śanaiḥ-śanaiḥ śyāmikayā kṛtaṃ padam // / Ks_5.21 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066790 (0.0):
apāṅgayoḥ kevalam asya dīrghayoḥ śanaiḥ-śanaiḥ śyāmikayā kṛtaṃ padam // / Ks_5.21 //
śapharīṃ hradaśoṣaviklavāṃ Ks_4.39c / śabdam īśvara ity uccaiḥ Ks_6.75c
śaradghanād dīdhitimān ivokṣṇaḥ Ks_7.70b / śaram utsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ Ks_4.23b
śarāsanajyāṃ muhur āmamarśa Ks_3.64d / śarīrabaddhaḥ prathamāśramo yathā Ks_5.30d
śarīramātraṃ vikṛtiṃ prapede Ks_7.34c / śarīram ādyaṃ khalu dharmasādhanam Ks_5.33d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105943 (1.192):
api svaśaktyā tapasi pravartase % śarīram ādyaṃ khalu dharmasādhanam // / Ks_5.33 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067005 (1.192):
api svaśaktyā tapasi pravartase śarīram ādyaṃ khalu dharmasādhanam // / Ks_5.33 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12837052 (0.058):
MSS_2016 2 api svaśaktyā tapasi pravartase śarīramādyaṃ khalu / dharmasādhanam // / MSS_2017 1 api ghorāparādhasya dharmamāśritya tiṣṭhataḥ /
śarīriṇāṃ sthāvarajaṅgamānāṃ Ks_1.23c / śarair madīyaiḥ katamaḥ surāriḥ Ks_3.9b
śalabhatvaṃ haralocanārciṣi Ks_4.40d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105257 (0.0):
śṛṇu yena sa karmaṇā gataḥ % śalabhatvaṃ haralocanārciṣi // Ks_4.40 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066319 (0.0):
śṛṇu yena sa karmaṇā gataḥ śalabhatvaṃ haralocanārciṣi // Ks_4.40 //
śaśaṃsa sevāvasaraṃ surebhyaḥ Ks_7.40d / śaśāka menā na niyantum udyamāt Ks_5.5b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108780 (0.049):
vimānaśṛṅgāṇy avagāhamānaḥ % śaśaṃsa sevāvasaraṃ surebhyaḥ // Ks_7.40 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069840 (0.049):
vimānaśṛṅgāṇy avagāhamānaḥ śaśaṃsa sevāvasaraṃ surebhyaḥ // Ks_7.40 //
śaśāṅkalekhām iva paśyato divā Ks_5.48c / śaśina iva divātanasya lekhā Ks_4.46c
śaśinā saha yāti kaumudī Ks_4.33a / śaṃbhor yatadhvam ākraṣṭum Ks_2.59c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105136 (0.050):
vidhurāṃ jvalanātisarjanān % nanu māṃ prāpaya patyur antikam // Ks_4.32 // / śaśinā saha yāti kaumudī $ saha meghena taḍit pralīyate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066198 (0.050):
vidhurāṃ jvalanātisarjanān nanu māṃ prāpaya patyur antikam // Ks_4.32 // / śaśinā saha yāti kaumudī saha meghena taḍit pralīyate /
śaṃsatīva parābhavam Ks_2.22b / śaṃsituṃ ca hṛdayena tatvare Ks_8.10d
śākhināṃ patitapuṣpapeśalaiḥ Ks_8.72b / śāpāvasāne pratipannamūrtter Ks_7.92c
śāmyet pratyapakāreṇa Ks_2.40c / śāradābhram iva rohiṇīpatiḥ Ks_8.82d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111061 (0.057):
adhyaśeta śayanaṃ priyāsakhaḥ % śāradābhram iva rohiṇīpatiḥ // Ks_8.82 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072120 (0.057):
adhyaśeta śayanaṃ priyāsakhaḥ śāradābhram iva rohiṇīpatiḥ // Ks_8.82 //
śārdūlacarmavyavadhānavatyām Ks_3.44b / śārdūlacarmāntaritorupṛṣṭham Ks_7.37b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108722 (0.050):
sa gopatiṃ nandibhujāvalambī $ śārdūlacarmāntaritorupṛṣṭham & / tadbhaktisaṃkṣiptabṛhatpramāṇam % āruhya kailāsam iva pratasthe // Ks_7.37
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069782 (0.050):
sa gopatiṃ nandibhujāvalambī śārdūlacarmāntaritorupṛṣṭham / / tadbhaktisaṃkṣiptabṛhatpramāṇam āruhya kailāsam iva pratasthe // Ks_7.37
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16446131 (0.055):
śārṅgeṇa gadayā tathā HV_App.I,29F.167b / śārdūlacarmasaṃceṣṭaṃ HV_App.I,30.87a
śārvarasya tamaso niṣiddhaye Ks_8.58b / śikṣitaṃ yuvatinaipuṇaṃ tayā Ks_8.17c
śikharāsaktameghānāṃ Ks_6.40a / śirasā praṇipatya yācitāny Ks_4.17a
śirīśapuṣpaṃ na punaḥ patatriṇaḥ Ks_5.4d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105425 (0.0):
padaṃ saheta bhramarasya pelavaṃ % śirīśapuṣpaṃ na punaḥ patatriṇaḥ // / Ks_5.4 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066487 (0.0):
padaṃ saheta bhramarasya pelavaṃ śirīśapuṣpaṃ na punaḥ patatriṇaḥ // / Ks_5.4 //
śirīṣapuṣpādhikasaukumāryau Ks_1.41a / śilāśayāṃ tām aniketavāsinīṃ Ks_5.25a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105789 (0.0):
Ks_5.24 // / śilāśayāṃ tām aniketavāsinīṃ $ nirantarāsv antaravātavṛṣṭiṣu &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066851 (0.0):
Ks_5.24 // / śilāśayāṃ tām aniketavāsinīṃ nirantarāsv antaravātavṛṣṭiṣu /
śivena bhartrā saha dharmacaryā Ks_7.83c
śiṣyatāṃ nidhuvanopadeśinaḥ Ks_8.17a / śītalena niravāpayat kṣaṇaṃ Ks_8.18c
śucismitā madhyagatā sumadhyamā Ks_5.20b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105703 (0.043):
śucau caturṇāṃ jvalatāṃ havirbhujāṃ $ śucismitā madhyagatā sumadhyamā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066765 (0.043):
śucau caturṇāṃ jvalatāṃ havirbhujāṃ śucismitā madhyagatā sumadhyamā /
śucau caturṇāṃ jvalatāṃ havirbhujāṃ Ks_5.20a / śuddham āvilam avasthitaṃ calaṃ Ks_8.57a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105698 (0.049):
dhruvaṃ vapuḥ kāñcanapadmanirmitaṃ % mṛdu prakṛtyā ca sasāram eva ca // / Ks_5.19 // / śucau caturṇāṃ jvalatāṃ havirbhujāṃ $ śucismitā madhyagatā sumadhyamā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066760 (0.049):
dhruvaṃ vapuḥ kāñcanapadmanirmitaṃ mṛdu prakṛtyā ca sasāram eva ca // / Ks_5.19 // / śucau caturṇāṃ jvalatāṃ havirbhujāṃ śucismitā madhyagatā sumadhyamā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110633 (0.060):
loka eṣa timiraughaveṣṭito % garbhavāsa iva vartate niśi // Ks_8.56 // / śuddham āvilam avasthitaṃ calaṃ $ vakram ārjavaguṇānvitaṃ ca yat &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071693 (0.060):
loka eṣa timiraughaveṣṭito garbhavāsa iva vartate niśi // Ks_8.56 // / śuddham āvilam avasthitaṃ calaṃ vakram ārjavaguṇānvitaṃ ca yat /
śuddhaye vidhivido gṛṇanty amī Ks_8.47d / śuddhāntaṃ śuddhakarmabhiḥ Ks_6.52d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110480 (0.063):
brahma gūḍham abhisaṃdhyam ādṛtāḥ % śuddhaye vidhivido gṛṇanty amī // / Ks_8.47 // / tan muhūrttam anumantum arhasi $ prastutāya niyamāya mām api &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071540 (0.063):
brahma gūḍham abhisaṃdhyam ādṛtāḥ śuddhaye vidhivido gṛṇanty amī // / Ks_8.47 // / tan muhūrttam anumantum arhasi prastutāya niyamāya mām api /
śuśrūṣamāṇāṃ giriśo 'numene Ks_1.59b / śuśrūṣayā śailasutām upetām Ks_3.60b
śūnyā jagāma bhavanābhimukhī kathaṃ cit Ks_3.75d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104587 (0.0):
sakhyoḥ samakṣam iti cādhikajātalajjā % śūnyā jagāma bhavanābhimukhī / kathaṃ cit // Ks_3.75 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065649 (0.0):
sakhyoḥ samakṣam iti cādhikajātalajjā śūnyā jagāma bhavanābhimukhī kathaṃ
śūlinaḥ karataladvayena sā Ks_8.7a / śūlinaḥ suvadanā madasya ca Ks_8.79d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109823 (0.045):
vīkṣitena parigṛhya pārvatī % mūrdhakampamayam uttaraṃ dadau // Ks_8.6 // / śūlinaḥ karataladvayena sā $ saṃnirudhya nayane hṛtāṃśukā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070883 (0.045):
vīkṣitena parigṛhya pārvatī mūrdhakampamayam uttaraṃ dadau // Ks_8.6 // / śūlinaḥ karataladvayena sā saṃnirudhya nayane hṛtāṃśukā /
śṛṅgāṇi yasyātapavanti siddhāḥ Ks_1.5d / śṛṅgeṇa ca sparśanimīlitākṣīṃ Ks_3.36c
śṛṇu kāryaṃ tavaiva tat Ks_6.74b / śṛṇu yena sa karmaṇā gataḥ Ks_4.40c
śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk Ks_5.83d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106856 (0.0):
na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate % śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk // / Ks_5.83 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067918 (0.0):
na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk // / Ks_5.83 //
śṛṇvan kathāḥ śrotrasukhās trinetraḥ Ks_7.69b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109262 (0.048):
ity oṣadhiprasthavilāsinīnāṃ $ śṛṇvan kathāḥ śrotrasukhās trinetraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070322 (0.048):
ity oṣadhiprasthavilāsinīnāṃ śṛṇvan kathāḥ śrotrasukhās trinetraḥ /
śeṣāṅganirmāṇavidhau vidhātur Ks_1.35c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102063 (0.058):
vṛttānupūrve ca na cātidīrghe $ jaṅghe śubhe sṛṣṭavatas tadīye & / śeṣāṅganirmāṇavidhau vidhātur % lāvaṇya utpādya ivāsa yatnaḥ // Ks_1.35 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063122 (0.058):
vṛttānupūrve ca na cātidīrghe jaṅghe śubhe sṛṣṭavatas tadīye / / śeṣāṅganirmāṇavidhau vidhātur lāvaṇya utpādya ivāsa yatnaḥ // Ks_1.35 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9403571 (0.058):
'vṛttānupūrve ca na cātidīrghe jaḍghe śume sṛṣṭavatastadīye / / śeṣāṅganirmāṇavidhau vidhāturlāvaṇya utpādya ivāsa yatnaḥ' //
śailarājatanayā samīpagām Ks_8.49c / śailarājatanaye 'dhunā sthitām Ks_8.53b
śailarājaduhitur haraṃ prati Ks_8.1b / śailarājabhavane sahomayā Ks_8.20c
śailaḥ saṃpūrṇakāmo 'pi Ks_6.85a / śailātmajāpi pitur ucchiraso 'bhilāṣaṃ Ks_3.75a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104570 (0.0):
strīsaṃnikarṣaṃ parihartum icchann % antardadhe bhūtapatiḥ sabhūtaḥ // / Ks_3.74 // / śailātmajāpi pitur ucchiraso 'bhilāṣaṃ $ vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065632 (0.0):
strīsaṃnikarṣaṃ parihartum icchann antardadhe bhūtapatiḥ sabhūtaḥ // / Ks_3.74 // / śailātmajāpi pitur ucchiraso 'bhilāṣaṃ vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur
śailādhipatyaṃ svayam anvatiṣṭhat Ks_1.17d / śailādhirājatanayā na yayau na tasthau Ks_5.85d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106896 (0.0):
mārgācalavyatikarākuliteva sindhuḥ % śailādhirājatanayā na yayau na
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067958 (0.0):
mārgācalavyatikarākuliteva sindhuḥ śailādhirājatanayā na yayau na tasthau
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101769 (0.029):
prajāpatiḥ kalpitayajñabhāgaṃ % śailādhipatyaṃ svayam anvatiṣṭhat // / Ks_1.17 // / sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ $ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062828 (0.029):
prajāpatiḥ kalpitayajñabhāgaṃ śailādhipatyaṃ svayam anvatiṣṭhat // Ks_1.17 / sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ /
śaileyanaddheṣu śilātaleṣu Ks_1.55d / śmaśānaśūlasya na yūpasatkriyā Ks_5.73d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106671 (0.0):
apekṣyate sādhujanena vaidikī % śmaśānaśūlasya na yūpasatkriyā // Ks_5.73
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067733 (0.0):
apekṣyate sādhujanena vaidikī śmaśānaśūlasya na yūpasatkriyā // Ks_5.73 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102409 (0.042):
manaḥśilāvicchuritā niṣeduḥ % śaileyanaddheṣu śilātaleṣu // Ks_1.55 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063468 (0.042):
manaḥśilāvicchuritā niṣeduḥ śaileyanaddheṣu śilātaleṣu // Ks_1.55 //
śrīlakṣaṇotsargavinītaveṣāḥ Ks_7.45b
śrīvatsalakṣmā puruṣaś ca sākṣāt Ks_7.43b / śrutaṃ mayā matpraṇidhiḥ sa vargaḥ Ks_3.17d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103592 (1.192):
anvāsta ity apsarasāṃ mukhebhyaḥ % śrutaṃ mayā matpraṇidhiḥ sa vargaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064653 (1.192):
anvāsta ity apsarasāṃ mukhebhyaḥ śrutaṃ mayā matpraṇidhiḥ sa vargaḥ //
śrutāpsarogītir api kṣaṇe 'smin Ks_3.40a / śreyasām upadeśāt tu Ks_6.74c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103968 (0.053):
latāvadhūbhyas taravo 'py avāpur % vinamraśākhābhujabandhanāni // Ks_3.39 / śrutāpsarogītir api kṣaṇe 'smin $ haraḥ prasaṃkhyānaparo babhūva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065029 (0.053):
latāvadhūbhyas taravo 'py avāpur vinamraśākhābhujabandhanāni // Ks_3.39 // / śrutāpsarogītir api kṣaṇe 'smin haraḥ prasaṃkhyānaparo babhūva /
śrotur vitantrīr iva tāḍyamānā Ks_1.45d / śroṣyateva vacanāni pṛṣṭhataḥ Ks_8.59d
śvāsasādhāraṇānilaiḥ Ks_2.42b / ṣaṭpadāya vasatiṃ grahīṣyate Ks_8.39c
sa kṛttivāsās tapase yatātmā Ks_1.54a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102379 (1.192):
tadāprabhṛty eva vimuktasaṅgaḥ % patiḥ paśūnām aparigraho 'bhūt // Ks_1.53 / sa kṛttivāsās tapase yatātmā $ gaṅgāpravāhokṣitadevadāru &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063438 (1.192):
tadāprabhṛty eva vimuktasaṅgaḥ patiḥ paśūnām aparigraho 'bhūt // Ks_1.53 / sa kṛttivāsās tapase yatātmā gaṅgāpravāhokṣitadevadāru /
sakhī tadīyā tam uvāca varṇinaṃ Ks_5.52a / sakhībhir asrottaram īkṣitām imām Ks_5.61b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106273 (0.048):
atho vayasyāṃ paripārśvavartinīṃ % vivartitānañjananetram aikṣata // / Ks_5.51 // / sakhī tadīyā tam uvāca varṇinaṃ $ nibodha sādho tava cet kutūhalam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067335 (0.048):
atho vayasyāṃ paripārśvavartinīṃ vivartitānañjananetram aikṣata // Ks_5.51 / sakhī tadīyā tam uvāca varṇinaṃ nibodha sādho tava cet kutūhalam /
sakhyoḥ samakṣam iti cādhikajātalajjā Ks_3.75c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104580 (0.059):
ātmanaś ca & / sakhyoḥ samakṣam iti cādhikajātalajjā % śūnyā jagāma bhavanābhimukhī
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065642 (0.059):
ātmanaś ca / / sakhyoḥ samakṣam iti cādhikajātalajjā śūnyā jagāma bhavanābhimukhī kathaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746623 (0.059):
vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur ātmanaś ca | / sakhyoḥ samakṣam iti cādhika jāta lajjā
sa gopatiṃ nandibhujāvalambī Ks_7.37a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108716 (0.0):
ātmānam āsannagaṇopanīte % khaḍge niṣaktapratimaṃ dadarśa // Ks_7.36 // / sa gopatiṃ nandibhujāvalambī $ śārdūlacarmāntaritorupṛṣṭham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069776 (0.0):
ātmānam āsannagaṇopanīte khaḍge niṣaktapratimaṃ dadarśa // Ks_7.36 // / sa gopatiṃ nandibhujāvalambī śārdūlacarmāntaritorupṛṣṭham /
sa ca tvadekeṣunipātasādhyo Ks_3.15c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103551 (0.0):
sa ca tvadekeṣunipātasādhyo % brahmāṅgabhūr brahmaṇi yojitātmā // Ks_3.15
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064612 (0.0):
sa ca tvadekeṣunipātasādhyo brahmāṅgabhūr brahmaṇi yojitātmā // Ks_3.15 //
sa ca svābhāvikas tava Ks_6.71d / sacāmare devam aseviṣātām Ks_7.42b
sacetasaḥ kasya mano na dūyate Ks_5.48d / sa tatheti pratijñāya Ks_6.3a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106214 (0.052):
śaśāṅkalekhām iva paśyato divā % sacetasaḥ kasya mano na dūyate // Ks_5.48 / avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ $ tava priyaṃ yaś caturāvalokinaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067276 (0.052):
śaśāṅkalekhām iva paśyato divā sacetasaḥ kasya mano na dūyate // Ks_5.48 / avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ tava priyaṃ yaś caturāvalokinaḥ /
sa taddukūlād avidūramaulir Ks_7.41c
satām ārādhanaṃ vapuḥ Ks_6.73d / sa tāvat kṛtināṃ varaḥ Ks_6.18b
satī satī yogavisṛṣṭadehā Ks_1.21c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062894 (0.053):
athāvamānena pituḥ prayuktā dakṣasya kanyā bhavapūrvapatnī / / satī satī yogavisṛṣṭadehā tāṃ janmane śailavadhūṃ prapede // Ks_1.21 //
satūryam enāṃ snapayāṃ babhūvuḥ Ks_7.10d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108282 (2.384):
āvarjitāṣṭāpadakumbhatoyāḥ % satūryam enāṃ snapayāṃ babhūvuḥ // Ks_7.10 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069343 (2.384):
āvarjitāṣṭāpadakumbhatoyāḥ satūryam enāṃ snapayāṃ babhūvuḥ // Ks_7.10 //
sa te duhitaraṃ sākṣāt Ks_6.78a / sa tair ākramayām āsa Ks_6.52c
satpatnyo mūlasādhanam Ks_6.13d / satyam arkāc ca somāc ca Ks_6.19a
sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ Ks_3.70a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104483 (0.0):
hetuṃ svacetovikṛter didṛkṣur % diśām upānteṣu sasarja dṛṣṭim // Ks_3.69 / sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ $ natāṃsam ākuñcitasavyapādam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065545 (0.0):
hetuṃ svacetovikṛter didṛkṣur diśām upānteṣu sasarja dṛṣṭim // Ks_3.69 // / sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ natāṃsam ākuñcitasavyapādam /
sadayālūnapallavāḥ Ks_2.41b / sadṛśī te samunnatiḥ Ks_6.66d
sa devadārudrumavedikāyāṃ Ks_3.44a / sadbhartre pratipāditā Ks_6.79d
sadyaḥ pravālodgamacārupatre Ks_3.27a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103740 (0.0):
pādena nāpaikṣata sundarīṇāṃ % saṃparkam āsiñjitanūpureṇa // Ks_3.26 // / sadyaḥ pravālodgamacārupatre $ nīte samāptiṃ navacūtabāṇe &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064801 (0.0):
pādena nāpaikṣata sundarīṇāṃ saṃparkam āsiñjitanūpureṇa // Ks_3.26 // / sadyaḥ pravālodgamacārupatre nīte samāptiṃ navacūtabāṇe /
sadyo vasantena samāgatānāṃ Ks_3.29c / sa dvinetro hareś cakṣuḥ Ks_2.30a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102851 (0.0):
guruṃ netrasahasreṇa % codayām āsa vāsavaḥ // Ks_2.29 // / sa dvinetro hareś cakṣuḥ $ sahasranayanādhikam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063910 (0.0):
guruṃ netrasahasreṇa codayām āsa vāsavaḥ // Ks_2.29 // / sa dvinetro hareś cakṣuḥ sahasranayanādhikam /
sannahastam adayopagūhane Ks_8.8b / sannigṛhya timiraṃ marīcibhiḥ Ks_8.63b
sapadi mukulitākṣīṃ rudrasaṃrambhabhītyā Ks_3.76a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104594 (0.0):
kathaṃ cit // Ks_3.75 // / sapadi mukulitākṣīṃ rudrasaṃrambhabhītyā $ duhitaram anukampyām adrir
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065656 (0.0):
cit // Ks_3.75 // / sapadi mukulitākṣīṃ rudrasaṃrambhabhītyā duhitaram anukampyām adrir ādāya
saparyayā pratyudiyāya pārvatī Ks_5.31b / saptarṣipūrvāḥ paramarṣayaś ca Ks_7.71b
saptarṣibhis tān smitapūrvam āha Ks_7.47b / saptarṣihastāvacitāvaśeṣāṇy Ks_1.16a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101738 (0.035):
yad vāyur anviṣṭamṛgaiḥ kirātair % āsevyate bhinnaśikhaṇḍibarhaḥ // / Ks_1.15 // / saptarṣihastāvacitāvaśeṣāṇy $ adho vivasvān parivartamānaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062797 (0.035):
yad vāyur anviṣṭamṛgaiḥ kirātair āsevyate bhinnaśikhaṇḍibarhaḥ // Ks_1.15 / saptarṣihastāvacitāvaśeṣāṇy adho vivasvān parivartamānaḥ /
sa prajāgarakaṣāyalocanaṃ Ks_8.88a / sapramāṇam udīkṣitāḥ Ks_6.7d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111147 (0.045):
vāsasaḥ praśithilasya saṃyamaṃ % kurvatīṃ priyatamām avārayat // Ks_8.87 / sa prajāgarakaṣāyalocanaṃ $ gāḍhadantapadatāḍitādharam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072206 (0.045):
vāsasaḥ praśithilasya saṃyamaṃ kurvatīṃ priyatamām avārayat // Ks_8.87 // / sa prajāgarakaṣāyalocanaṃ gāḍhadantapadatāḍitādharam /
sa prāpad aprāptaparābhiyogaṃ Ks_7.50a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108932 (0.0):
taṭābhighātād iva lagnapaṅke % dhunvan muhuḥ protaghane viṣāṇe // Ks_7.49 / sa prāpad aprāptaparābhiyogaṃ $ nagendraguptaṃ nagaraṃ muhūrtāt &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069992 (0.0):
taṭābhighātād iva lagnapaṅke dhunvan muhuḥ protaghane viṣāṇe // Ks_7.49 // / sa prāpad aprāptaparābhiyogaṃ nagendraguptaṃ nagaraṃ muhūrtāt /
sa priyāmukharasaṃ divāniśaṃ Ks_8.90a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111183 (0.0):
nirmale 'pi śayanaṃ niśātyaye % nojjhitaṃ caraṇarāgalāñchitam // Ks_8.89 / sa priyāmukharasaṃ divāniśaṃ $ harṣavṛddhijananaṃ siṣeviṣuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072242 (0.0):
nirmale 'pi śayanaṃ niśātyaye nojjhitaṃ caraṇarāgalāñchitam // Ks_8.89 // / sa priyāmukharasaṃ divāniśaṃ harṣavṛddhijananaṃ siṣeviṣuḥ /
sa prītiyogād vikasanmukhaśrīr Ks_7.55a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109023 (0.0):
pūrvaṃ mahimnā sa hi tasya dūram % āvarjitaṃ nātmaśiro viveda // Ks_7.54 / sa prītiyogād vikasanmukhaśrīr $ jāmātur agresaratām upetya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070083 (0.0):
pūrvaṃ mahimnā sa hi tasya dūram āvarjitaṃ nātmaśiro viveda // Ks_7.54 // / sa prītiyogād vikasanmukhaśrīr jāmātur agresaratām upetya /
sabāṣpakaṇṭhaskhalitaiḥ padair iyam Ks_5.56b
sa bhīmarūpaḥ śiva ity udīryate Ks_5.77c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106737 (0.054):
sa bhīmarūpaḥ śiva ity udīryate % na santi yāthārthyavidaḥ pinākinaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067799 (0.054):
sa bhīmarūpaḥ śiva ity udīryate na santi yāthārthyavidaḥ pinākinaḥ //
sabhyaḥ sabhāyāṃ suhṛdāsthitāyāṃ Ks_7.29c / samadivasaniśīthaṃ saṅginas tatra śambhoḥ Ks_8.91a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111199 (0.0):
darśanapraṇayinām adṛśyatām % ājagāma vijayānivedanāt // Ks_8.90 // / samadivasaniśīthaṃ saṅginas tatra śambhoḥ $ śatam agamad ṛtūnāṃ sāgram ekā
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072258 (0.0):
darśanapraṇayinām adṛśyatām ājagāma vijayānivedanāt // Ks_8.90 // / samadivasaniśīthaṃ saṅginas tatra śambhoḥ śatam agamad ṛtūnāṃ sāgram ekā
samaduḥkhām iva kurvatī sthalīm Ks_4.4d / samam eva gato 'sy atarkitāṃ Ks_4.22c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104674 (0.058):
vilalāpa vikīrṇamūrdhajā % samaduḥkhām iva kurvatī sthalīm // Ks_4.4 // / upamānam abhūd vilāsināṃ $ karaṇaṃ yat tava kāntimattayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065736 (0.058):
vilalāpa vikīrṇamūrdhajā samaduḥkhām iva kurvatī sthalīm // Ks_4.4 // / upamānam abhūd vilāsināṃ karaṇaṃ yat tava kāntimattayā /
samarpayantī sphaṭikākṣamālikām Ks_5.63b / samaṃ vibhakteva manobhavasya Ks_7.77d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109406 (0.060):
vṛttis tayoḥ pāṇisamāgamena % samaṃ vibhakteva manobhavasya // Ks_7.77 // / prayuktapāṇigrahaṇaṃ yad anyad $ vadhūvaraṃ puṣyati kāntim agryām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070466 (0.060):
vṛttis tayoḥ pāṇisamāgamena samaṃ vibhakteva manobhavasya // Ks_7.77 // / prayuktapāṇigrahaṇaṃ yad anyad vadhūvaraṃ puṣyati kāntim agryām /
samāgamaprārthanayā kapālinaḥ Ks_5.71b / samādideśa prayatāṃ tanūjām Ks_1.58d
samādideśaikavadhūṃ bhavitrīṃ Ks_1.50c / sa mādhavenābhimatena sakhyā Ks_3.23a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102457 (0.050):
ārādhanāyāsya sakhīsametāṃ % samādideśa prayatāṃ tanūjām // Ks_1.58 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063516 (0.050):
ārādhanāyāsya sakhīsametāṃ samādideśa prayatāṃ tanūjām // Ks_1.58 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103674 (0.056):
airāvatāsphālanakarkaśena % hastena pasparśa tadaṅgam indraḥ // Ks_3.22 // / sa mādhavenābhimatena sakhyā $ ratyā ca sāśaṅkam anuprayātaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064735 (0.056):
airāvatāsphālanakarkaśena hastena pasparśa tadaṅgam indraḥ // Ks_3.22 // / sa mādhavenābhimatena sakhyā ratyā ca sāśaṅkam anuprayātaḥ /
samādhibhedaprabhavo bhavanti Ks_3.40d / samādhimatyām udapādi bhavyā Ks_1.22b
samādhim āsthāya tapobhir ātmanaḥ Ks_5.2b / sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ Ks_1.18a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101773 (1.192):
Ks_1.17 // / sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ $ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062832 (1.192):
prajāpatiḥ kalpitayajñabhāgaṃ śailādhipatyaṃ svayam anvatiṣṭhat // Ks_1.17 / sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ /
samālalambe vṛṣarājaketanaḥ Ks_5.84d / samāvarjitaketunā Ks_6.7b
samāsasāda pratihārabhūmim Ks_3.58b / samīyatur dūravisarpighoṣau Ks_7.53c
samīraṇo nodayitā bhaveti Ks_3.21c / samudragārūpaviparyaye 'pi Ks_7.42c
samudrormyanivāritāḥ Ks_6.69b / samullikhan darpakalaḥ kakudmān Ks_1.56b
sameghalekhaṃ śaśinaś ca bimbam Ks_7.16b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108373 (0.051):
lagnadvirephaṃ paribhūya padmaṃ $ sameghalekhaṃ śaśinaś ca bimbam & / tadānanaśrīr alakaiḥ prasiddhaiś % ciccheda sādṛśyakathāprasaṅgam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069433 (0.051):
lagnadvirephaṃ paribhūya padmaṃ sameghalekhaṃ śaśinaś ca bimbam / / tadānanaśrīr alakaiḥ prasiddhaiś ciccheda sādṛśyakathāprasaṅgam // Ks_7.16
sametabandhur himavān sutāyā Ks_7.1c / samyakprayogād aparikṣatāyāṃ Ks_1.22c
saratnam arghyaṃ madhumac ca gavyam Ks_7.72b
sarasāṃ suptapadmānāṃ Ks_2.2,c / sarasvatī tan mithunaṃ nunāva Ks_7.90b
sarāgam asyā rasanāguṇāspadam Ks_5.10d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105535 (0.0):
akāri tatpūrvanibaddhayā tayā % sarāgam asyā rasanāguṇāspadam // Ks_5.10
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066597 (0.0):
akāri tatpūrvanibaddhayā tayā sarāgam asyā rasanāguṇāspadam // Ks_5.10 //
sarid vihaṅgair iva līyamānair Ks_7.21c / sarojasaṃdhānam ivākarod apām Ks_5.27d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105839 (1.192):
tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ % sarojasaṃdhānam ivākarod apām // Ks_5.27
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066901 (1.192):
tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ sarojasaṃdhānam ivākarod apām // Ks_5.27 //
sargavyāpāram ātmanā Ks_2.54d / sargaśeṣapraṇayanād Ks_6.9a
sarvam eva tamasā samīkṛtaṃ Ks_8.57c / sarvaṃ sakhe tvayy upapannam etad Ks_3.12a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103487 (0.047):
saṃkalpithārthe vivṛtātmaśaktim % ākhaṇḍalaḥ kāmam idaṃ babhāṣe // Ks_3.11 / sarvaṃ sakhe tvayy upapannam etad $ ubhe mamāstre kuliśaṃ bhavāṃś ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064548 (0.047):
saṃkalpithārthe vivṛtātmaśaktim ākhaṇḍalaḥ kāmam idaṃ babhāṣe // Ks_3.11 / sarvaṃ sakhe tvayy upapannam etad ubhe mamāstre kuliśaṃ bhavāṃś ca /
sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā Ks_7.64d / sarvābhiḥ sarvadā candras Ks_2.34a
sarvopamādravyasamuccayena Ks_1.49a / salilasyāñjalir eka eva nau Ks_4.37b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102296 (0.061):
Ks_1.48 // / sarvopamādravyasamuccayena $ yathāpradeśaṃ viniveśitena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063355 (0.061):
Ks_1.48 // / sarvopamādravyasamuccayena yathāpradeśaṃ viniveśitena /
sallakīviṭapabhaṅgavāsitam Ks_8.33b / sa vāsavenāsanasaṃnikṛṣṭam Ks_3.2a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103320 (0.047):
prayojanāpekṣitayā prabhūṇāṃ % prāyaś calaṃ gauravam āśriteṣu // Ks_3.1 // / sa vāsavenāsanasaṃnikṛṣṭam $ ito niṣīdeti visṛṣṭabhūmiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064381 (0.047):
prayojanāpekṣitayā prabhūṇāṃ prāyaś calaṃ gauravam āśriteṣu // Ks_3.1 // / sa vāsavenāsanasaṃnikṛṣṭam ito niṣīdeti visṛṣṭabhūmiḥ /
sa vyabudhyata budhastavocitaḥ Ks_8.85a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27111097 (0.0):
tena tatparigṛhītavakṣasā % netramīlanakutūhalaṃ kṛtam // Ks_8.84 // / sa vyabudhyata budhastavocitaḥ $ śatakumbhakamalākaraiḥ samam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1072156 (0.0):
tena tatparigṛhītavakṣasā netramīlanakutūhalaṃ kṛtam // Ks_8.84 // / sa vyabudhyata budhastavocitaḥ śatakumbhakamalākaraiḥ samam /
saśabdacāmīkarakiṅkiṇīkaḥ Ks_7.49b / saśaivalāsaṅgam api prakāśate Ks_5.9d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105516 (0.047):
na śaṭpadaśreṇibhir eva paṅkajaṃ % saśaivalāsaṅgam api prakāśate // Ks_5.9
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066578 (0.047):
na śaṭpadaśreṇibhir eva paṅkajaṃ saśaivalāsaṅgam api prakāśate // Ks_5.9
sa sakhā dīpa ivānilāhataḥ Ks_4.30b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105092 (0.061):
gata eva na te nivartate $ sa sakhā dīpa ivānilāhataḥ & / aham asya daśeva paśya mām % aviṣahyavyasanapradhūṣitām // Ks_4.30 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066154 (0.061):
gata eva na te nivartate sa sakhā dīpa ivānilāhataḥ / / aham asya daśeva paśya mām aviṣahyavyasanapradhūṣitām // Ks_4.30 //
sasarja giram ātmabhūḥ Ks_2.53b / saspṛhaṃ suravadhūbhir īkṣitaḥ Ks_8.27d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110159 (1.192):
nandane ciram ayugmalocanaḥ % saspṛhaṃ suravadhūbhir īkṣitaḥ // Ks_8.27 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071219 (1.192):
nandane ciram ayugmalocanaḥ saspṛhaṃ suravadhūbhir īkṣitaḥ // Ks_8.27 //
sasmāra smaraśāsanaḥ Ks_6.3d / sasvaje priyam uronipīḍitā Ks_8.14a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070999 (0.056):
jñātamanmatharasā śanaiḥ śanaiḥ sā mumoca ratiduḥkhaśīlatām // Ks_8.13 // / sasvaje priyam uronipīḍitā prārthitaṃ mukham anena nāharat /
sahacaramadhuhastanyastacūtāṅkurāstraḥ Ks_2.64c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103294 (0.0):
sahacaramadhuhastanyastacūtāṅkurāstraḥ % śatamakham upatasthe prāñjaliḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064355 (0.0):
sahacaramadhuhastanyastacūtāṅkurāstraḥ śatamakham upatasthe prāñjaliḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12814551 (0.057):
MSS_0775 2 sahacaramadhuhastanyastucūtāṅkurāstraś śatamakhamupatasthe
saha meghena taḍit pralīyate Ks_4.33b / sahasyarātrīr udavāsatatparā Ks_5.26b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105812 (0.064):
nināya sātyantahimotkirānilāḥ $ sahasyarātrīr udavāsatatparā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066874 (0.064):
nināya sātyantahimotkirānilāḥ sahasyarātrīr udavāsatatparā /
sahasranayanādhikam Ks_2.30b / sahasrapatrābharaṇā ivāsan Ks_7.62d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109156 (0.036):
vilolanetrabhramarair gavākṣāḥ % sahasrapatrābharaṇā ivāsan // Ks_7.62 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070216 (0.036):
vilolanetrabhramarair gavākṣāḥ sahasrapatrābharaṇā ivāsan // Ks_7.62 //
sahasram akṣṇāṃ yugapat papāta Ks_3.1b / sahasraraśminā śaśvat Ks_6.7c
sahaṃsapāte iva lakṣyamāṇe Ks_7.42d / sahāyam ekaṃ madhum eva labdhvā Ks_3.10b
sahitaḥ pāsyati te sa bāndhavaḥ Ks_4.37d / sa hi devaḥ paraṃ jyotis Ks_2.58a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105208 (0.020):
avibhajya paratra taṃ mayā % sahitaḥ pāsyati te sa bāndhavaḥ // Ks_4.37 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066270 (0.020):
avibhajya paratra taṃ mayā sahitaḥ pāsyati te sa bāndhavaḥ // Ks_4.37 //
sahiṣyate tatprathamāvalambanam Ks_5.66d / saṃkalpayoner abhimānabhūtam Ks_3.24c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106547 (0.045):
kareṇa śaṃbhor valayīkṛtāhinā % sahiṣyate tatprathamāvalambanam // Ks_5.66 / tvam eva tāvat paricintaya svayaṃ $ kadā cid ete yadi yogam arhataḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067609 (0.045):
kareṇa śaṃbhor valayīkṛtāhinā sahiṣyate tatprathamāvalambanam // Ks_5.66 / tvam eva tāvat paricintaya svayaṃ kadā cid ete yadi yogam arhataḥ /
saṃkalpithārthe vivṛtātmaśaktim Ks_3.11c
saṃkramayya tava netrayor iva Ks_8.30b / saṃkṣaye jagad iva prajeśvaraḥ Ks_8.30c
saṃgamaḥ punar eva naḥ Ks_6.33d / saṃgīyamānatripurāvadānaḥ Ks_7.48b
saṃcāriṇī pallavinī lateva Ks_3.54d / saṃtānakatarucchāyā- Ks_6.46a
saṃtānakākīrṇamahāpathaṃ tac Ks_7.3a / saṃdideśa mithaḥ sakhīm Ks_6.1b
saṃdhukṣayantīva vapurguṇena Ks_3.52b / saṃdhukṣyamāṇeva śaśāṅkalekhā Ks_7.8d
saṃdhyayāpy anugataṃ raver vapur Ks_8.44a / saṃdhyayā praṇamito 'smi nānyayā Ks_8.51b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110421 (0.040):
tat prakāśayati yāvad udgataṃ % mīlanāya khalu tāvataś cyutam // Ks_8.43 / saṃdhyayāpy anugataṃ raver vapur $ vandyam astaśikhare samarpitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071481 (0.040):
tat prakāśayati yāvad udgataṃ mīlanāya khalu tāvataś cyutam // Ks_8.43 // / saṃdhyayāpy anugataṃ raver vapur vandyam astaśikhare samarpitam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110535 (0.046):
muñca kopam animittakopane $ saṃdhyayā praṇamito 'smi nānyayā & / kiṃ na vetsi sahadharmacāriṇaṃ % cakravākasamavṛttim ātmanaḥ // Ks_8.51 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071595 (0.046):
muñca kopam animittakopane saṃdhyayā praṇamito 'smi nānyayā / / kiṃ na vetsi sahadharmacāriṇaṃ cakravākasamavṛttim ātmanaḥ // Ks_8.51 //
saṃnidhāya divasaṃ mahodadhau Ks_8.42d / saṃnirudhya nayane hṛtāṃśukā Ks_8.7b
saṃnyastadehaḥ svayam eva kāmaḥ Ks_7.67d / saṃpatsyate vaḥ kāmo yaṃ Ks_2.54a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103150 (0.055):
garjitānantarāṃ vṛṣṭiṃ % saubhāgyena jigāya yā // Ks_2.53 // / saṃpatsyate vaḥ kāmo yaṃ $ kālaḥ kaścit pratīkṣyatām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064210 (0.055):
garjitānantarāṃ vṛṣṭiṃ saubhāgyena jigāya yā // Ks_2.53 // / saṃpatsyate vaḥ kāmo yaṃ kālaḥ kaścit pratīkṣyatām /
saṃparkam āsiñjitanūpureṇa Ks_3.26d / saṃpādayitrīṃ śikharair bibharti Ks_1.4b
saṃprasīdad iva mānasaṃ saraḥ Ks_8.64d / saṃbandhāḥ sadanuṣṭhitāḥ Ks_6.29d
saṃbandhibhinno 'pi gireḥ kulasya Ks_7.5c / saṃbhāvayām āsa yathāpradhānam Ks_7.46d
saṃbhāvayām āsa rathāṅganāmā Ks_3.37d / saṃbhāvya tadvañcitavāmanetrā Ks_7.59b
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19289821 (0.037):
saṃbhāvito mauliparigrahāt saḥ Ragh_18.38b / saṃbhāvya tadvañcitavāmanetrā Ragh_7.8b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103927 (0.056):
ardhopabhuktena bisena jāyāṃ % saṃbhāvayām āsa rathāṅganāmā // Ks_3.37 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064988 (0.056):
ardhopabhuktena bisena jāyāṃ saṃbhāvayām āsa rathāṅganāmā // Ks_3.37 //
saṃmohanaṃ nāma ca puṣpadhanvā Ks_3.66c / saṃyamastimitaṃ manaḥ Ks_2.59b
saṃyuge sāṃyugīnaṃ tam Ks_2.57a / saṃvardhayantyā haviṣeva vahnim Ks_7.43d
saṃvibhaktam iva sāṃdhyam ātapam Ks_8.46d / saṃsṛjyamānaḥ śaradeva lokaḥ Ks_7.74d
saṃskārapūtena varaṃ vareṇyaṃ Ks_7.90c / saṃskāravatyeva girā manīṣī Ks_1.28c
saṃstuvanti kiraṇoṣmapāyinaḥ Ks_8.41d / saṃharaty ahar asāv aharpatiḥ Ks_8.30d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110384 (0.051):
bhānum agniparikīrṇatejasaṃ % saṃstuvanti kiraṇoṣmapāyinaḥ // Ks_8.41 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071444 (0.051):
bhānum agniparikīrṇatejasaṃ saṃstuvanti kiraṇoṣmapāyinaḥ // Ks_8.41 //
sā kandukaiḥ kṛtrimaputrakaiś ca Ks_1.29b / sā kim āvedyate tubhyam Ks_6.21c
sākṣād iva tapaḥsiddhir Ks_6.11c / sākṣād dṛṣṭo 'si na punar Ks_6.22a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27107185 (1.192):
sā kim āvedyate tubhyam % antarātmāsi dehinām // Ks_6.21 // / sākṣād dṛṣṭo 'si na punar $ vidmas tvāṃ vayam añjasā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068246 (1.192):
sā kim āvedyate tubhyam antarātmāsi dehinām // Ks_6.21 // / sākṣād dṛṣṭo 'si na punar vidmas tvāṃ vayam añjasā /
sākṣī viśvasya karmaṇaḥ Ks_6.78b / sāgarād anapagā hi jāhnavī Ks_8.16c
sā gaurasiddhārthaniveśavadbhir Ks_7.7a / sā cakravākāṅkitasaikatāyās Ks_7.15c
sācīkṛtā cārutareṇa tasthau Ks_3.68c / sā tathāpi rataye pinākinaḥ Ks_8.2d
sā tathyam evābhihitā bhavena Ks_3.63b / sā dakṣaroṣāt sudatī sasarja Ks_1.53b
sā dṛṣṭa ity ānanam unnamayya Ks_7.85c / sādhāraṇo bhūṣaṇabhūṣyabhāvaḥ Ks_1.42d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102186 (0.053):
anyonyaśobhājananād babhūva % sādhāraṇo bhūṣaṇabhūṣyabhāvaḥ // Ks_1.42 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063245 (0.053):
anyonyaśobhājananād babhūva sādhāraṇo bhūṣaṇabhūṣyabhāvaḥ // Ks_1.42 //
sādhvasād upagataprakampayā Ks_8.73c / sā nirmitā viśvasṛjā prayatnād Ks_1.49c
sānūni gandhaḥ surabhīkaroti Ks_1.9d / sāndhyam astamitaśeṣam ātapaṃ Ks_8.54a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110581 (0.057):
ekatas taṭatamālamālinīṃ % paśya dhāturasanimnagām iva // Ks_8.53 // / sāndhyam astamitaśeṣam ātapaṃ $ raktalekham aparā bibharti dik &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071641 (0.057):
ekatas taṭatamālamālinīṃ paśya dhāturasanimnagām iva // Ks_8.53 // / sāndhyam astamitaśeṣam ātapaṃ raktalekham aparā bibharti dik /
sānnidhyapakṣe haritālamayyās Ks_7.33c / sānnidhyayogād anayos tadānīṃ Ks_7.78c
sā paspṛśe kevalam īśvareṇa Ks_7.31b / sā babhūva vaśavartinī dvayoḥ Ks_8.79c
sā babhau nibhṛtā priye Ks_6.2b / sā bhūdharāṇām adhipena tasyāṃ Ks_1.22a
sā maṅgalasnānaviśuddhagātrī Ks_7.11a / sā maṇḍanān maṇḍanam anvabhuṅkta Ks_7.5b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108286 (0.059):
āvarjitāṣṭāpadakumbhatoyāḥ % satūryam enāṃ snapayāṃ babhūvuḥ // Ks_7.10 // / sā maṅgalasnānaviśuddhagātrī $ gṛhītapatyudgamanīyavastrā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069347 (0.059):
āvarjitāṣṭāpadakumbhatoyāḥ satūryam enāṃ snapayāṃ babhūvuḥ // Ks_7.10 // / sā maṅgalasnānaviśuddhagātrī gṛhītapatyudgamanīyavastrā /
sāmabhiḥ sahacarāḥ sahasraśaḥ Ks_8.41a / sāmānyam eṣāṃ prathamāvaratvam Ks_7.44b
sāmibhinnatimiraṃ nabhastalam Ks_8.64b / sā mumoca ratiduḥkhaśīlatām Ks_8.13d
sā rañjayitvā caraṇau kṛtāśīr Ks_7.19c / sāraṃ dharitrīdharaṇakṣamaṃ ca Ks_1.17b
sā rājahaṃsair iva saṃnatāṅgī Ks_1.34a / sārundhatīkāḥ sapadi Ks_6.4c
sārdhacandraṃ bibharti yaḥ Ks_6.75d / sārdham uddhṛtayā bhuvā Ks_6.8b
sā lājadhūmāñjalim iṣṭagandhaṃ Ks_7.81a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109458 (0.0):
Ks_7.80 // / sā lājadhūmāñjalim iṣṭagandhaṃ $ gurūpadeśād vadanaṃ nināya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070518 (0.0):
tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās tasmin samiddhārciṣi lājamokṣam // Ks_7.80 / sā lājadhūmāñjalim iṣṭagandhaṃ gurūpadeśād vadanaṃ nināya /
sāvaśeṣavivaraṃ kuśeśayam Ks_8.39b / sā vā śaṃbhos tadīyā vā Ks_2.60c
sā vibhātasamaye sakhījanam Ks_8.10b / sā sakhībhir upadiṣṭam ākulā Ks_8.5c
sā saṃbhavadbhiḥ kusumair lateva Ks_7.21a / sā syāt kṛtārthā kim utāṅkaśayyām Ks_7.65d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109206 (0.0):
yā dāsyam apy asya labheta nārī % sā syāt kṛtārthā kim utāṅkaśayyām // / Ks_7.65 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070266 (0.0):
yā dāsyam apy asya labheta nārī sā syāt kṛtārthā kim utāṅkaśayyām // / Ks_7.65 //
sāṃparāyavasudhā saśoṇitaṃ Ks_8.54c / siddhaye himavatpuram Ks_6.33b
siddhaṃ cāsmai nivedyārthaṃ Ks_6.94c / sindhos taṭāv ogha iva pravṛddhaḥ Ks_3.6d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103397 (0.016):
kasyārthadharmau vada pīḍayāmi % sindhos taṭāv ogha iva pravṛddhaḥ // / Ks_3.6 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064458 (0.016):
kasyārthadharmau vada pīḍayāmi sindhos taṭāv ogha iva pravṛddhaḥ // Ks_3.6
siṃhakesarasaṭāsu bhūbhṛtāṃ Ks_8.46a / sīkaravyatikaraṃ marīcibhir Ks_8.31a
sukhāya tajjanmadinaṃ babhūva Ks_1.23d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27101871 (0.0):
śarīriṇāṃ sthāvarajaṅgamānāṃ % sukhāya tajjanmadinaṃ babhūva // Ks_1.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062930 (0.0):
śarīriṇāṃ sthāvarajaṅgamānāṃ sukhāya tajjanmadinaṃ babhūva // Ks_1.23 //
sugandhiniḥśvāsavivṛddhatṛṣṇaṃ Ks_3.56a / sugandhir gandhamādanaḥ Ks_6.46d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104241 (0.051):
nyāsīkṛtāṃ sthānavidā smareṇa % maurvīṃ dvitīyām iva kārmukasya // Ks_3.55 / sugandhiniḥśvāsavivṛddhatṛṣṇaṃ $ bimbādharāsannacaraṃ dvirepham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065303 (0.051):
nyāsīkṛtāṃ sthānavidā smareṇa maurvīṃ dvitīyām iva kārmukasya // Ks_3.55 / sugandhiniḥśvāsavivṛddhatṛṣṇaṃ bimbādharāsannacaraṃ dvirepham /
sutayā yoktum arhasi Ks_6.79b / sutāsaṃbandhavidhinā Ks_6.83c
sutāṃ girīśapratisaktamānasām Ks_5.3b / suptavidyādharādhvagam Ks_6.46b
subhagena priyagātrabhasmanā Ks_4.34b / sumeror vitathīkṛtam Ks_6.72d
suragaja iva bibhrat padminīṃ dantalagnāṃ Ks_3.76c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104605 (1.192):
ādāya dorbhyām & / suragaja iva bibhrat padminīṃ dantalagnāṃ % pratipathagatir āsīd
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065667 (1.192):
dorbhyām / / suragaja iva bibhrat padminīṃ dantalagnāṃ pratipathagatir āsīd
suratāni ca tāni te rahaḥ Ks_4.17c / surāḥ samabhyarthayitāra ete Ks_3.20a
suvarṇasūtrair iva kṛṣyamāṇaḥ Ks_7.50d / suvyakto himavān iti Ks_6.51d
suhṛdaḥ paśya vasanta kiṃ sthitam Ks_4.27b / sūryāṃśubhir bhinnam ivāravindam Ks_1.32b
sṛjasy ātmānam ātmanā Ks_2.10b / senānyaṃ tasya śāntaye Ks_2.51b
seyam astam udayaṃ ca sevate Ks_8.52c / sevate sma śayanaṃ parāṅmukhī Ks_8.2c
sevanād anugṛhītamanmathaḥ Ks_8.20b / sevyatām idam anaṅgadīpanam Ks_8.77b
saināpatyam upetya vaḥ Ks_2.61b / saiva kṣamety ātmabhuvopadiṣṭam Ks_3.16d
so 'numānya himavantam ātmabhūr Ks_8.21a / so 'pi tanmukharasaikanirvṛtiḥ Ks_8.16d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109982 (0.0):
sāgarād anapagā hi jāhnavī % so 'pi tanmukharasaikanirvṛtiḥ // Ks_8.16 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071042 (0.0):
sāgarād anapagā hi jāhnavī so 'pi tanmukharasaikanirvṛtiḥ // Ks_8.16 //
so 'yam ānataśirodharair hayaiḥ Ks_8.42a / so 'haṃ tṛṣṇāturair vṛṣṭiṃ Ks_6.27a
saubhāgyena jigāya yā Ks_2.53d / skandhāt prabhṛty eva sapallavāni Ks_3.26b
stanadvayaṃ pāṇḍu tathā pravṛddham Ks_1.40b / stanadvaye 'smin haricandanāspade Ks_5.69c
stanasaṃbādham uro jaghāna ca Ks_4.26b / stanāṅgarāgāruṇitāc ca kandukāt Ks_5.11b
strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ Ks_7.22d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108481 (0.0):
haropayāne tvaritā babhūva % strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Ks_7.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069541 (0.0):
haropayāne tvaritā babhūva strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Ks_7.22 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885066 (0.049):
MSS_4645 2 haropayāne tvaritā babhūva strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355093 (0.057):
haropayāne tvaritā babhūva strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Suk_23.4
strī pumān ity anāsthaiṣā Ks_6.12c / strīpuṃsāv ātmabhāgau te Ks_2.7a
strībhyo 'pi kopasphuritādharābhyaḥ Ks_3.9d / strīsaṃnikarṣaṃ parihartum icchann Ks_3.74c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103449 (0.043):
bibhetu moghīkṛtabāhuvīryaḥ % strībhyo 'pi kopasphuritādharābhyaḥ // / Ks_3.9 // / tava prasādāt kusumāyudho 'pi $ sahāyam ekaṃ madhum eva labdhvā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064510 (0.043):
bibhetu moghīkṛtabāhuvīryaḥ strībhyo 'pi kopasphuritādharābhyaḥ // Ks_3.9 / tava prasādāt kusumāyudho 'pi sahāyam ekaṃ madhum eva labdhvā /
sthalāravindaśriyam avyavasthām Ks_1.33d / sthāṇunā ratam akāri cānayā Ks_8.13b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102036 (0.061):
ājahratus taccaraṇau pṛthivyāṃ % sthalāravindaśriyam avyavasthām // / Ks_1.33 // / sā rājahaṃsair iva saṃnatāṅgī $ gateṣu līlāñcitavikrameṣu &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063095 (0.061):
ājahratus taccaraṇau pṛthivyāṃ sthalāravindaśriyam avyavasthām // Ks_1.33 / sā rājahaṃsair iva saṃnatāṅgī gateṣu līlāñcitavikrameṣu /
sthāṇuṃ tapasyantam adhityakāyām Ks_3.17b / sthāṇvāśramaṃ haimavataṃ jagāma Ks_3.23d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103688 (0.054):
aṅgavyayaprārthitakāryasiddhiḥ % sthāṇvāśramaṃ haimavataṃ jagāma // / Ks_3.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064749 (0.054):
aṅgavyayaprārthitakāryasiddhiḥ sthāṇvāśramaṃ haimavataṃ jagāma // Ks_3.23
sthānam āhnikam apāsya dantinaḥ Ks_8.33a / sthānāntarasvarga ivābabhāse Ks_7.3d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108166 (0.056):
bhāsā jvalat kāñcanatoraṇānāṃ % sthānāntarasvarga ivābabhāse // Ks_7.3 // / ekaiva satyām api putrapaṅktau $ cirasya dṛṣṭeva mṛtotthiteva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069227 (0.056):
bhāsā jvalat kāñcanatoraṇānāṃ sthānāntarasvarga ivābabhāse // Ks_7.3 // / ekaiva satyām api putrapaṅktau cirasya dṛṣṭeva mṛtotthiteva /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110238 (0.063):
nighnayoḥ sarasi cakravākayor % alpam antaram analpatāṃ gatam // Ks_8.32 / sthānam āhnikam apāsya dantinaḥ $ sallakīviṭapabhaṅgavāsitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071298 (0.063):
nighnayoḥ sarasi cakravākayor alpam antaram analpatāṃ gatam // Ks_8.32 // / sthānam āhnikam apāsya dantinaḥ sallakīviṭapabhaṅgavāsitam /
sthānāntare kalpitasanniveśam Ks_7.25b / sthāne tapo duścaram etadartham Ks_7.65a
sthāne tvāṃ sthāvarātmānaṃ Ks_6.67a / sthāvaraṃ caraṇāṅkitam Ks_6.58b
sthāvarāṇi carāṇi ca Ks_6.80b / sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ Ks_1.1d
sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ Ks_5.24a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105771 (0.0):
Ks_5.23 // / sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ $ payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066833 (0.0):
Ks_5.23 // / sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 923708 (0.050):
sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ /"
sthirapradīpatām etya Ks_2.38c / sthiropadeśām upadeśakāle Ks_1.30c
sthūlaḥ sūkṣmo laghur guruḥ Ks_2.11b / snehas tadekāyatanaṃ jagāma Ks_7.5d
spṛśeti sakhyā parihāsapūrvam Ks_7.19b / sphuratprabhāmaṇḍalayā cakāse Ks_1.24b
sphuratpravālauṣṭhamanoharābhyaḥ Ks_3.39b / sphurann udarciḥ sahasā tṛtīyād Ks_3.71c
smaraṇānugrahāt tava Ks_6.19d / smara paryutsuka eṣa mādhavaḥ Ks_4.28b
smaram uddiśya vilolapallavāḥ Ks_4.38b / smaraśāpāvadhidāṃ sarasvatīm Ks_4.43b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105294 (0.061):
iti cāha sa dharmayācitaḥ $ smaraśāpāvadhidāṃ sarasvatīm &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066356 (0.061):
iti cāha sa dharmayācitaḥ smaraśāpāvadhidāṃ sarasvatīm /
smara saṃsmṛtya na śāntir asti me Ks_4.17d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104887 (0.0):
suratāni ca tāni te rahaḥ % smara saṃsmṛtya na śāntir asti me // Ks_4.17
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065949 (0.0):
suratāni ca tāni te rahaḥ smara saṃsmṛtya na śāntir asti me // Ks_4.17 //
smarasi smara mekhalāguṇair Ks_4.8a / smaras tathābhūtam ayugmanetraṃ Ks_3.51a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104729 (0.031):
kim akāraṇam eva darśanaṃ % vilapantyai rataye na dīyate // Ks_4.7 // / smarasi smara mekhalāguṇair $ uta gotraskhaliteṣu bandhanam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065791 (0.031):
kim akāraṇam eva darśanaṃ vilapantyai rataye na dīyate // Ks_4.7 // / smarasi smara mekhalāguṇair uta gotraskhaliteṣu bandhanam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104160 (0.062):
yam akṣaraṃ kṣetravido vidus tam % ātmānam ātmany avalokayantam // Ks_3.50 / smaras tathābhūtam ayugmanetraṃ $ paśyann adūrān manasāpy adhṛṣyam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065222 (0.062):
yam akṣaraṃ kṣetravido vidus tam ātmānam ātmany avalokayantam // Ks_3.50 / smaras tathābhūtam ayugmanetraṃ paśyann adūrān manasāpy adhṛṣyam /
syandanāśvahṛdayaṅgamasvaraiḥ Ks_8.41b / syāc cet kiṃ nopapadyate Ks_6.61b
srastaṃ śaraṃ cāpam api svahastāt Ks_3.51d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104174 (5.960):
nālakṣayat sādhvasasannahastaḥ % srastaṃ śaraṃ cāpam api svahastāt //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065236 (5.960):
nālakṣayat sādhvasasannahastaḥ srastaṃ śaraṃ cāpam api svahastāt //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738865 (0.052):
nālakṣayat sādhvasa sanna hastaḥ / srastaṃ śaraṃ cāpam api sva hastāt ||SRs_2.112|| [ku.saṃ. 3.51]
srastāṃ nitambād avalambamānā Ks_3.55a / sva eva veṣaḥ pariṇetur iṣṭaṃ Ks_7.31c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065287 (0.059):
paryāptapuṣpastabakāvanamrā saṃcāriṇī pallavinī lateva // Ks_3.54 // / srastāṃ nitambād avalambamānā punaḥ-punaḥ kesaradāmakāñcīm /
svakāryasiddhiṃ punar āśaśaṃse Ks_3.57d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104271 (0.0):
jitendriye śūlini puṣpacāpaḥ % svakāryasiddhiṃ punar āśaśaṃse // Ks_3.57
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065333 (0.0):
jitendriye śūlini puṣpacāpaḥ svakāryasiddhiṃ punar āśaśaṃse // Ks_3.57 //
svakālaparimāṇena Ks_2.8a / svakeśapuṣpair api yā sma dūyate Ks_5.12b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105564 (1.192):
mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ $ svakeśapuṣpair api yā sma dūyate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066626 (1.192):
mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ svakeśapuṣpair api yā sma dūyate /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1729865 (1.192):
svakeśa puṣpair api yā sma dūyate |
svaguṇeṣūttamādaraḥ Ks_6.20d / svacāpasaundaryamadaṃ mumoca Ks_1.47d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102274 (0.0):
tāṃ vīkṣya līlācaturām anaṅgaḥ % svacāpasaundaryamadaṃ mumoca // Ks_1.47
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063333 (0.0):
tāṃ vīkṣya līlācaturām anaṅgaḥ svacāpasaundaryamadaṃ mumoca // Ks_1.47 //
svajanasya hi duḥkham agrato Ks_4.26c / svabāṇacihnād avatīrya mārgād Ks_7.51c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27108959 (0.059):
svabāṇacihnād avatīrya mārgād % āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ // Ks_7.51 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070019 (0.059):
svabāṇacihnād avatīrya mārgād āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ // Ks_7.51 //
svam eva mūrtyantaram aṣṭamūrtiḥ Ks_1.57b / svayam aṅgeṣu mamedam ārtavam Ks_4.18b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102437 (0.060):
tatrāgnim ādhāya samitsamiddhaṃ $ svam eva mūrtyantaram aṣṭamūrtiḥ & / svayaṃ vidhātā tapasaḥ phalānām % kenāpi kāmena tapaś cacāra // Ks_1.57 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063496 (0.060):
tatrāgnim ādhāya samitsamiddhaṃ svam eva mūrtyantaram aṣṭamūrtiḥ / / svayaṃ vidhātā tapasaḥ phalānām kenāpi kāmena tapaś cacāra // Ks_1.57 //
svayaṃ chettum asāṃpratam Ks_2.55d / svayaṃ mārgasya darśakaḥ Ks_6.52b
svayaṃ vidhātā tapasaḥ phalānām Ks_1.57c / svayaṃviśīrṇadrumaparṇavṛttitā Ks_5.28a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27105843 (0.0):
tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ % sarojasaṃdhānam ivākarod apām // Ks_5.27 / svayaṃviśīrṇadrumaparṇavṛttitā $ parā hi kāṣṭhā tapasas tayā punaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066905 (0.0):
tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ sarojasaṃdhānam ivākarod apām // Ks_5.27 // / svayaṃviśīrṇadrumaparṇavṛttitā parā hi kāṣṭhā tapasas tayā punaḥ /
svarūpam āsthāya ca tāṃ kṛtasmitaḥ Ks_5.84c / svarūpayogye surataprasaṅge Ks_1.19b
svareṇa tasyām amṛtasruteva Ks_1.45a / svargābhiṣyandavamanaṃ Ks_6.37c
svargābhisaṃdhisukṛtaṃ Ks_6.47c / svargibhir nānubhūyate Ks_2.45b
svargaukasām arcitam arcayitvā Ks_1.58b / svavāhanakṣobhacalāvataṃsāḥ Ks_7.38b
svasutāyām akarot prajāpatiḥ Ks_4.41b / svahastalūnaḥ śiśirātyayasya Ks_3.61b
svāgataṃ svān adhīkārān Ks_2.18a / svinnāṅguliḥ puṅgavaketur āsīt Ks_7.77b
svedibindumad akāraṇasmitam Ks_8.80b / svedodgamaḥ kiṃpuruṣāṅganānāṃ Ks_3.33c
hayaratnam ahāri ca Ks_2.47b / harakopānalabhasma kevalam Ks_4.3d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104659 (0.0):
dadṛśe puruṣākṛti kṣitau % harakopānalabhasma kevalam // Ks_4.3 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065721 (0.0):
dadṛśe puruṣākṛti kṣitau harakopānalabhasma kevalam // Ks_4.3 //
haracūḍāmaṇīkṛtām Ks_2.34d / haras tu kiṃcitpariluptadhairyaś Ks_3.67a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104429 (0.0):
Ks_3.66 // / haras tu kiṃcitpariluptadhairyaś $ candrodayārambha ivāmburāśiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065491 (0.0):
saṃmohanaṃ nāma ca puṣpadhanvā dhanuṣy amoghaṃ samadhatta bāṇam // Ks_3.66 / haras tu kiṃcitpariluptadhairyaś candrodayārambha ivāmburāśiḥ /
haraḥ prasaṃkhyānaparo babhūva Ks_3.40b / haricakreṇa tenāsya Ks_2.49c
haritāruṇacārubandhanaḥ Ks_4.14a / haropayāne tvaritā babhūva Ks_7.22c
harṣavṛddhijananaṃ siṣeviṣuḥ Ks_8.90b / hastam asya śithilaṃ rurodha sā Ks_8.14d
hastena tasthāv avalambya vāsaḥ Ks_7.60d / hastena pasparśa tadaṅgam indraḥ Ks_3.22d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103670 (0.0):
airāvatāsphālanakarkaśena % hastena pasparśa tadaṅgam indraḥ // Ks_3.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064731 (0.0):
airāvatāsphālanakarkaśena hastena pasparśa tadaṅgam indraḥ // Ks_3.22 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19292122 (0.028):
hastena tasthāv avalambya vāsaḥ Ragh_7.9d / hastena tīrābhimukhaḥ saśabdam Ragh_5.45b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27109120 (0.039):
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa % hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ks_7.60
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070180 (0.039):
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ks_7.60 //
hārayaṣṭigaṇanām ivāṃśubhiḥ Ks_8.68c / himakliṣṭaprakāśāni Ks_2.19c
himavyapāyād viśadādharāṇām Ks_3.33a / himaṃ na saubhāgyavilopi jātam Ks_1.3b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103846 (0.053):
manasvinīmānavighātadakṣaṃ % tad eva jātaṃ vacanaṃ smarasya // Ks_3.32 // / himavyapāyād viśadādharāṇām $ āpāṇḍurībhūtamukhacchavīnām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064907 (0.053):
manasvinīmānavighātadakṣaṃ tad eva jātaṃ vacanaṃ smarasya // Ks_3.32 // / himavyapāyād viśadādharāṇām āpāṇḍurībhūtamukhacchavīnām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823142 (0.062):
MSS_1217 1 anantaratnaprabhavasya yasya himaṃ na saubhāgyavilopi jātam / / MSS_1217 2 eko hi doṣo guṇasaṃnipāte nimajjatīndoḥ kiraṇeṣvivāṅkaḥ //
himālayasyālayam āsasāda Ks_7.69d / himālayo nāma nagādhirājaḥ Ks_1.1b
hīyamānam ahar atyayātapaṃ Ks_8.36c / hṛdaye digdhaśarair ivārditaḥ Ks_4.25b
hṛdaye vasasīti matpriyaṃ Ks_4.9a / hṛdi vyavasthāpya samādhivaśyam Ks_3.50b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27104745 (0.030):
cyutakeśaradūṣitekṣaṇāny % avataṃsotpalatāḍanāni vā // Ks_4.8 // / hṛdaye vasasīti matpriyaṃ $ yad avocas tad avaimi kaitavam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065807 (0.030):
cyutakeśaradūṣitekṣaṇāny avataṃsotpalatāḍanāni vā // Ks_4.8 // / hṛdaye vasasīti matpriyaṃ yad avocas tad avaimi kaitavam /
hetuṃ svacetovikṛter didṛkṣur Ks_3.69c
hematāmarasatāḍitapriyā Ks_8.26a / hemapallavavibhaṅgasaṃstarān Ks_8.22c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110129 (0.022):
ācacāma salavaṅgakesaraś % cāṭukāra iva dakṣiṇānilaḥ // Ks_8.25 // / hematāmarasatāḍitapriyā $ tatkarāmbuvinimīlitekṣaṇā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071189 (0.022):
ācacāma salavaṅgakesaraś cāṭukāra iva dakṣiṇānilaḥ // Ks_8.25 // / hematāmarasatāḍitapriyā tatkarāmbuvinimīlitekṣaṇā /
hemāmbhoruhasasyānāṃ Ks_2.44c / haimībhūtam ivāyasam Ks_6.55b