View original HTML file with complete header information
prathamaḥ sargaḥ / pracaṇḍasūryaḥ spṛhaṇīyacandramāḥ sadāvagāhakṣatavārisaṃcayaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3273939 (0.0):
prathamaḥ sargaḥ / pracaṇḍasūryaḥ spṛhaṇīyacandramāḥ $ sadāvagāhakṣatavārisaṃcayaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652272 (0.061):
sadā manojñaṃ svanadutsavotsukaṃ KalRs_2.6a / sadāvagāhakṣatavārisaṃcayaḥ KalRs_1.1b
prathamaḥ sargaḥ / pracaṇḍasūryaḥ spṛhaṇīyacandramāḥ sadāvagāhakṣatavārisaṃcayaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3273939 (0.0):
prathamaḥ sargaḥ / pracaṇḍasūryaḥ spṛhaṇīyacandramāḥ $ sadāvagāhakṣatavārisaṃcayaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652272 (0.061):
sadā manojñaṃ svanadutsavotsukaṃ KalRs_2.6a / sadāvagāhakṣatavārisaṃcayaḥ KalRs_1.1b
dināntaramyo 'bhyupaśāntamanmatho nidāghakālo 'yamupāgataḥ priye //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3273948 (0.0):
pracaṇḍasūryaḥ spṛhaṇīyacandramāḥ $ sadāvagāhakṣatavārisaṃcayaḥ & / dināntaramyo 'bhyupaśāntamanmatho % nidāghakālo 'yamupāgataḥ priye //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650582 (0.042):
nitāntalākṣārasarāgarañjitair KalRs_1.5a / nidāghakālo 'yamupāgataḥ priye KalRs_1.1d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650319 (0.052):
dinakaraparitāpakṣīṇatoyāḥ samantād KalRs_1.22c / dināntaramyo 'bhyupaśāntamanmatho KalRs_1.1c
KalRs_1.1 // / niśāḥ śaśāṅkakṣatanīlarājayaḥ kvacidvicitraṃ jalayantramandiram /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3273958 (0.0):
dināntaramyo 'bhyupaśāntamanmatho % nidāghakālo 'yamupāgataḥ priye // / KalRs_1.1 // / niśāḥ śaśāṅkakṣatanīlarājayaḥ $ kvacidvicitraṃ jalayantramandiram &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650657 (1.192):
niśāsu hṛṣṭā saha kāmibhiḥ striyaḥ KalRs_5.10c / niśāḥ śaśāṅkakṣatanīlarājayaḥ KalRs_1.2a
maṇiprakārāḥ sarasaṃ ca candanaṃ śucau priye yānti janasya sevyatām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3273966 (0.0):
niśāḥ śaśāṅkakṣatanīlarājayaḥ $ kvacidvicitraṃ jalayantramandiram & / maṇiprakārāḥ sarasaṃ ca candanaṃ % śucau priye yānti janasya sevyatām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652169 (1.192):
śucau niśīthe 'nubhavanti kāminaḥ KalRs_1.3d / śucau priye yānti janasya sevyatām KalRs_1.2d
KalRs_1.2 // / suvāsitaṃ harmyatalaṃ manoharaṃ priyāmukhocchvāsavikampitaṃ madhu /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3273977 (0.0):
maṇiprakārāḥ sarasaṃ ca candanaṃ % śucau priye yānti janasya sevyatām // / KalRs_1.2 // / suvāsitaṃ harmyatalaṃ manoharaṃ $ priyāmukhocchvāsavikampitaṃ madhu &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652622 (0.0):
suvāsitaṃ cāruśiraśca campakaiḥ KalRs_6.3b / suvāsitaṃ harmyatalaṃ manoharaṃ KalRs_1.3a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651225 (0.045):
priyaṃ priyāyāḥ prakaroti cāṭu KalRs_6.16d / priyāmukhocchvāsavikampitaṃ madhu KalRs_1.3b
sutantrigītaṃ madanasya dīpanaṃ śucau niśīthe 'nubhavanti kāminaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3273987 (0.0):
suvāsitaṃ harmyatalaṃ manoharaṃ $ priyāmukhocchvāsavikampitaṃ madhu & / sutantrigītaṃ madanasya dīpanaṃ % śucau niśīthe 'nubhavanti kāminaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652164 (0.044):
śuklīkṛtānyupavanāni ca mālatībhiḥ KalRs_3.2d / śucau niśīthe 'nubhavanti kāminaḥ KalRs_1.3d
KalRs_1.3 // / nitambabimbaiḥ sadukūlamekhalaiḥ stanaiḥ sahārābharaṇaiḥ sacandanaiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3273998 (0.0):
sutantrigītaṃ madanasya dīpanaṃ % śucau niśīthe 'nubhavanti kāminaḥ // / KalRs_1.3 // / nitambabimbaiḥ sadukūlamekhalaiḥ $ stanaiḥ sahārābharaṇaiḥ sacandanaiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650559 (0.0):
nitambabimbeṣu navaṃ dukūlaṃ KalRs_4.3c / nitambabimbaiḥ sadukūlamekhalaiḥ KalRs_1.4a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652710 (0.045):
stanaiśca pāṇyagrakṛtābhilekhaiḥ KalRs_4.13b / stanaiḥ sahārābharaṇaiḥ sacandanaiḥ KalRs_1.4b
śiroruhaiḥ snānakaṣāyavāsitaiḥ striyo nidāghaṃ śamayanti kāminām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274006 (0.0):
nitambabimbaiḥ sadukūlamekhalaiḥ $ stanaiḥ sahārābharaṇaiḥ sacandanaiḥ & / śiroruhaiḥ snānakaṣāyavāsitaiḥ % striyo nidāghaṃ śamayanti kāminām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652738 (0.036):
striyaḥ suduṣṭā iva jātivibhramāḥ KalRs_2.7c / striyo nidāghaṃ śamayanti kāminām KalRs_1.4d
KalRs_1.4 // / nitāntalākṣārasarāgarañjitair nitambinīnāṃ caraṇaiḥ sanūpuraiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274015 (0.0):
śiroruhaiḥ snānakaṣāyavāsitaiḥ % striyo nidāghaṃ śamayanti kāminām // / KalRs_1.4 // / nitāntalākṣārasarāgarañjitair $ nitambinīnāṃ caraṇaiḥ sanūpuraiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650577 (1.788):
nitāntanīlotpalapattrakāntibhiḥ KalRs_2.2a / nitāntalākṣārasarāgarañjitair KalRs_1.5a
pade pade haṃsarutānukāribhir janasya cittaṃ kriyate samanmatham //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274025 (0.0):
nitāntalākṣārasarāgarañjitair $ nitambinīnāṃ caraṇaiḥ sanūpuraiḥ & / pade pade haṃsarutānukāribhir % janasya cittaṃ kriyate samanmatham //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650061 (0.0):
chāyāṃ janaḥ samabhivāñchati pādapānāṃ KalRs_6.11a / janasya cittaṃ kriyate samanmatham KalRs_1.5d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650771 (0.054):
pathikajanavadhūnāṃ tadviyogākulānām KalRs_2.23d / pade pade haṃsarutānukāribhir KalRs_1.5c
KalRs_1.5 // / payodharāścandanapaṅkacarcitās tuṣāragaurārpitahāraśekharāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274036 (0.0):
pade pade haṃsarutānukāribhir % janasya cittaṃ kriyate samanmatham // / KalRs_1.5 // / payodharāścandanapaṅkacarcitās $ tuṣāragaurārpitahāraśekharāḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650778 (0.034):
pade pade haṃsarutānukāribhir KalRs_1.5c / payodharāścandanapaṅkacarcitās KalRs_1.6a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650210 (0.044):
tuṣārakundendunibhaiś ca hāraiḥ KalRs_4.2b / tuṣāragaurārpitahāraśekharāḥ KalRs_1.6b
nitambadeśāśca sahemamekhalāḥ prakurvate kasya mano na sotsukam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274045 (0.0):
payodharāścandanapaṅkacarcitās $ tuṣāragaurārpitahāraśekharāḥ & / nitambadeśāśca sahemamekhalāḥ % prakurvate kasya mano na sotsukam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650988 (0.0):
prakāmakālāgurudhūpavāsitaṃ KalRs_5.5c / prakurvate kasya mano na sotsukam KalRs_1.6d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650542 (0.063):
nālaṃkriyante stanamaṇḍalāni KalRs_4.2d / nitambadeśāśca sahemamekhalāḥ KalRs_1.6c
KalRs_1.6 // / samudgatasvedacitāṅgasaṃdhayo vimucya vāsāṃsi gurūṇi sāmpratam /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274056 (0.0):
nitambadeśāśca sahemamekhalāḥ % prakurvate kasya mano na sotsukam // / KalRs_1.6 // / samudgatasvedacitāṅgasaṃdhayo $ vimucya vāsāṃsi gurūṇi sāmpratam &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652392 (0.0):
samutsukā eva bhavanti nāryaḥ KalRs_6.9d / samudgatasvedacitāṅgasaṃdhayo KalRs_1.7a
staneṣu tanvaṃśukamunnatastanā niveśayanti pramadāḥ sayauvanāḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274064 (0.0):
samudgatasvedacitāṅgasaṃdhayo $ vimucya vāsāṃsi gurūṇi sāmpratam & / staneṣu tanvaṃśukamunnatastanā % niveśayanti pramadāḥ sayauvanāḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650629 (0.024):
nirmālyadāma paribhuktamanojñagandhaṃ KalRs_4.16a / niveśayanti pramadāḥ sayauvanāḥ KalRs_1.7d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652691 (0.054):
staneṣu gaureṣu vilāsinībhiḥ KalRs_6.14b / staneṣu tanvaṃśukamunnatastanā KalRs_1.7c
KalRs_1.7 // / sacandanāmbuvyajanodbhavānilaiḥ sahārayaṣṭistanamaṇḍalārpaṇaiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274076 (0.0):
staneṣu tanvaṃśukamunnatastanā % niveśayanti pramadāḥ sayauvanāḥ // / KalRs_1.7 // / sacandanāmbuvyajanodbhavānilaiḥ $ sahārayaṣṭistanamaṇḍalārpaṇaiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652260 (0.0):
śvasiti vihagavargaḥ śīrṇaparṇadrumasthaḥ KalRs_1.23a / sacandanāmbuvyajanodbhavānilaiḥ KalRs_1.8a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652499 (0.034):
sasīkarāmbhodharasaṅgaśītalaḥ KalRs_2.17c / sahārayaṣṭistanamaṇḍalārpaṇaiḥ KalRs_1.8b
savallakīkākaligītanisvanair vibodhyate supta ivādya manmathaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274086 (0.0):
sacandanāmbuvyajanodbhavānilaiḥ $ sahārayaṣṭistanamaṇḍalārpaṇaiḥ & / savallakīkākaligītanisvanair % vibodhyate supta ivādya manmathaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651937 (0.044):
vipulapulinadeśāṃ nimnagāṃ saṃviśanti KalRs_1.27d / vibodhyate supta ivādya manmathaḥ KalRs_1.8d
KalRs_1.8 // / siteṣu harmyeṣu niśāsu yoṣitāṃ sukhaprasuptāni mukhāni candramāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274095 (0.0):
savallakīkākaligītanisvanair % vibodhyate supta ivādya manmathaḥ // / KalRs_1.8 // / siteṣu harmyeṣu niśāsu yoṣitāṃ $ sukhaprasuptāni mukhāni candramāḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652521 (0.026):
saṃhṛṣyamāṇapulakorupayodharāntā KalRs_4.18c / siteṣu harmyeṣu niśāsu yoṣitāṃ KalRs_1.9a
vilokya nūnaṃ bhṛśamutsukaściraṃ niśākṣaye yāti hriyeva pāṇḍutām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274105 (0.0):
siteṣu harmyeṣu niśāsu yoṣitāṃ $ sukhaprasuptāni mukhāni candramāḥ & / vilokya nūnaṃ bhṛśamutsukaściraṃ % niśākṣaye yāti hriyeva pāṇḍutām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650640 (0.0):
niveśitāntaḥ kusumaiḥ śiroruhair KalRs_5.8c / niśākṣaye yāti hriyeva pāṇḍutām KalRs_1.9d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651987 (0.052):
vilīnapadmaḥ prapatattuṣāro KalRs_4.1c / vilokya nūnaṃ bhṛśamutsukaściraṃ KalRs_1.9c
KalRs_1.9 // / asahyavātoddhatareṇumaṇḍalā pracaṇḍasūryātapatāpitā mahī /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274115 (0.0):
vilokya nūnaṃ bhṛśamutsukaściraṃ % niśākṣaye yāti hriyeva pāṇḍutām // / KalRs_1.9 // / asahyavātoddhatareṇumaṇḍalā $ pracaṇḍasūryātapatāpitā mahī &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649348 (0.0):
asamaśaravinodaṃ sūcayanti prakāmam KalRs_3.24b / asahyavātoddhatareṇumaṇḍalā KalRs_1.10a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867067 (0.0):
MSS_3722 1 asahyavātoddhatareṇumaṇḍalā pracaṇḍasūryātapatāpitā mahī /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650999 (0.034):
pracaṇḍasūryaḥ spṛhaṇīyacandramāḥ KalRs_1.1a / pracaṇḍasūryātapatāpitā mahī KalRs_1.10b
na śakyate draṣṭumapi pravāsibhiḥ priyāviyogānaladagdhamānasaiḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274125 (0.0):
asahyavātoddhatareṇumaṇḍalā $ pracaṇḍasūryātapatāpitā mahī & / na śakyate draṣṭumapi pravāsibhiḥ % priyāviyogānaladagdhamānasaiḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867077 (0.0):
MSS_3722 1 asahyavātoddhatareṇumaṇḍalā pracaṇḍasūryātapatāpitā mahī / / MSS_3722 2 na śakyate draṣṭumapi pravāsibhiḥ priyāviyogānaladagdhamānasaiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651232 (1.192):
priyāmukhocchvāsavikampitaṃ madhu KalRs_1.3b / priyāviyogānaladagdhamānasaiḥ KalRs_1.10d
KalRs_1.10 // / mṛgāḥ pracaṇḍātapatāpitā bhṛśaṃ tṛṣā mahatyā pariśuṣkatālavaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274135 (0.0):
na śakyate draṣṭumapi pravāsibhiḥ % priyāviyogānaladagdhamānasaiḥ // / KalRs_1.10 // / mṛgāḥ pracaṇḍātapatāpitā bhṛśaṃ $ tṛṣā mahatyā pariśuṣkatālavaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651572 (0.014):
mṛgāṅganāyūthavibhūṣitāni KalRs_4.8b / mṛgāḥ pracaṇḍātapatāpitā bhṛśaṃ KalRs_1.11a
vanāntare toyamiti pradhāvitā nirīkṣya bhinnāñjanasaṃnibhaṃ nabhaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274142 (0.0):
mṛgāḥ pracaṇḍātapatāpitā bhṛśaṃ $ tṛṣā mahatyā pariśuṣkatālavaḥ & / vanāntare toyamiti pradhāvitā % nirīkṣya bhinnāñjanasaṃnibhaṃ nabhaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650610 (0.022):
nirīkṣya bhartṝn suratābhilāṣiṇaḥ KalRs_5.6c / nirīkṣya bhinnāñjanasaṃnibhaṃ nabhaḥ KalRs_1.11d
KalRs_1.11 // / savibhramaiḥ sasmitajihmavīkṣitair vilāsavatyo manasi pravāsinām /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274153 (0.0):
vanāntare toyamiti pradhāvitā % nirīkṣya bhinnāñjanasaṃnibhaṃ nabhaḥ // / KalRs_1.11 // / savibhramaiḥ sasmitajihmavīkṣitair $ vilāsavatyo manasi pravāsinām &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652465 (0.0):
saviturudayakāle bhūṣayantyānanāni KalRs_5.15d / savibhramaiḥ sasmitajihmavīkṣitair KalRs_1.12a
anaṅgasaṃdīpanamāśu kurvate yathā pradoṣāḥ śaśicārubhūṣaṇāḥ // KalRs_1.12
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274162 (0.0):
savibhramaiḥ sasmitajihmavīkṣitair $ vilāsavatyo manasi pravāsinām & / anaṅgasaṃdīpanamāśu kurvate % yathā pradoṣāḥ śaśicārubhūṣaṇāḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651608 (0.039):
yatkokilaḥ punarayaṃ madhurairvacobhir KalRs_6.22c / yathā pradoṣāḥ śaśicārubhūṣaṇāḥ KalRs_1.12d
ravermayūkhair abhitāpito bhṛśaṃ vidahyamānaḥ pathi taptapāṃsubhiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274170 (0.0):
anaṅgasaṃdīpanamāśu kurvate % yathā pradoṣāḥ śaśicārubhūṣaṇāḥ // / KalRs_1.12 // / ravermayūkhair abhitāpito bhṛśaṃ $ vidahyamānaḥ pathi taptapāṃsubhiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651691 (0.020):
raviprabhodbhinnaśiromaṇiprabho KalRs_1.20a / ravermayūkhair abhitāpito bhṛśaṃ KalRs_1.13a
avāṅmukho jihmagatiḥ śvasanmuhuḥ phaṇī mayūrasya tale niṣīdati //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274178 (0.0):
ravermayūkhair abhitāpito bhṛśaṃ $ vidahyamānaḥ pathi taptapāṃsubhiḥ & / avāṅmukho jihmagatiḥ śvasanmuhuḥ % phaṇī mayūrasya tale niṣīdati //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651267 (0.054):
phaṇātapatrasya tale niṣīdati KalRs_1.18d / phaṇī mayūrasya tale niṣīdati KalRs_1.13d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649327 (0.058):
alaṃkriyante stanamaṇḍalāni KalRs_6.5d / avāṅmukho jihmagatiḥ śvasanmuhuḥ KalRs_1.13c
KalRs_1.13 // / tṛṣā mahatyā hatavikramodyamaḥ śvasanmuhur dūravidāritānanaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274189 (0.0):
avāṅmukho jihmagatiḥ śvasanmuhuḥ % phaṇī mayūrasya tale niṣīdati // / KalRs_1.13 // / tṛṣā mahatyā hatavikramodyamaḥ $ śvasanmuhur dūravidāritānanaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650249 (0.0):
tṛṣā mahatyā pariśuṣkatālavaḥ KalRs_1.11b / tṛṣā mahatyā hatavikramodyamaḥ KalRs_1.14a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652245 (0.034):
śrotrapriyairmadhukarasya ca gītanādaiḥ KalRs_6.34d / śvasanmuhur dūravidāritānanaḥ KalRs_1.14b
na hantyadūre 'pi gajānmṛgeśvaro vilolajihvaścalitāgrakesaraḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274200 (0.0):
tṛṣā mahatyā hatavikramodyamaḥ $ śvasanmuhur dūravidāritānanaḥ & / na hantyadūre 'pi gajānmṛgeśvaro % vilolajihvaścalitāgrakesaraḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652000 (0.0):
vilocanendīvaravāribindubhir KalRs_2.12a / vilolajihvaścalitāgrakesaraḥ KalRs_1.14d
KalRs_1.14 // / viśuṣkakaṇṭhodgatasīkarāmbhaso gabhastibhir bhānumato 'nutāpitāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274209 (0.0):
na hantyadūre 'pi gajānmṛgeśvaro % vilolajihvaścalitāgrakesaraḥ // / KalRs_1.14 // / viśuṣkakaṇṭhodgatasīkarāmbhaso $ gabhastibhir bhānumato 'nutāpitāḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652034 (0.0):
viśanti śayyāgṛhamutsukāḥ striyaḥ KalRs_5.5d / viśuṣkakaṇṭhodgatasīkarāmbhaso KalRs_1.15a
pravṛddhatṛṣṇopahatā jalārthino na dantinaḥ kesariṇo 'pi bibhyati //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274218 (0.0):
viśuṣkakaṇṭhodgatasīkarāmbhaso $ gabhastibhir bhānumato 'nutāpitāḥ & / pravṛddhatṛṣṇopahatā jalārthino % na dantinaḥ kesariṇo 'pi bibhyati //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651160 (0.032):
pravṛttanṛtyaiḥ śikhibhiḥ samākulāḥ KalRs_2.16c / pravṛddhatṛṣṇopahatā jalārthino KalRs_1.15c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650406 (0.064):
na candanaṃ candramarīciśītalaṃ KalRs_5.3a / na dantinaḥ kesariṇo 'pi bibhyati KalRs_1.15d
KalRs_1.15 // / hutāgnikalpaiḥ saviturgabhastibhiḥ kalāpinaḥ klāntaśarīracetasaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274227 (0.0):
pravṛddhatṛṣṇopahatā jalārthino % na dantinaḥ kesariṇo 'pi bibhyati // / KalRs_1.15 // / hutāgnikalpaiḥ saviturgabhastibhiḥ $ kalāpinaḥ klāntaśarīracetasaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652912 (1.788):
hutavahaparikhedād āśu nirgatya kakṣād KalRs_1.27c / hutāgnikalpaiḥ saviturgabhastibhiḥ KalRs_1.16a
na bhoginaṃ ghnanti samīpavartinaṃ kalāpacakreṣu niveśitānanam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274236 (0.0):
hutāgnikalpaiḥ saviturgabhastibhiḥ $ kalāpinaḥ klāntaśarīracetasaḥ & / na bhoginaṃ ghnanti samīpavartinaṃ % kalāpacakreṣu niveśitānanam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649615 (0.061):
kalāpacakreṣu navotpalāśayā KalRs_2.14d / kalāpacakreṣu niveśitānanam KalRs_1.16d
KalRs_1.16 // / sabhadramustaṃ pariśuṣkakardamaṃ saraḥ khanann āyatapotṛmaṇḍalaiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274246 (0.0):
na bhoginaṃ ghnanti samīpavartinaṃ % kalāpacakreṣu niveśitānanam // / KalRs_1.16 // / sabhadramustaṃ pariśuṣkakardamaṃ $ saraḥ khanann āyatapotṛmaṇḍalaiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652419 (0.058):
samprāptaharṣābhyudayās taruṇyaḥ KalRs_4.6b / saraḥ khanann āyatapotṛmaṇḍalaiḥ KalRs_1.17b
ravermayūkhairabhitāpito bhṛśaṃ varāhayūtho viśatīva bhūtalam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274254 (0.0):
sabhadramustaṃ pariśuṣkakardamaṃ $ saraḥ khanann āyatapotṛmaṇḍalaiḥ & / ravermayūkhairabhitāpito bhṛśaṃ % varāhayūtho viśatīva bhūtalam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651775 (0.0):
varāṅganeva kṣitirindragopakaiḥ KalRs_2.5d / varāhayūtho viśatīva bhūtalam KalRs_1.17d
KalRs_1.17 // / vivasvatā tīkṣṇatarāṃśumālinā sapaṅkatoyāt saraso 'bhitāpitaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274265 (0.0):
ravermayūkhairabhitāpito bhṛśaṃ % varāhayūtho viśatīva bhūtalam // / KalRs_1.17 // / vivasvatā tīkṣṇatarāṃśumālinā $ sapaṅkatoyāt saraso 'bhitāpitaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652016 (0.019):
vilolanetrotpalaśobhitānanair KalRs_2.9a / vivasvatā tīkṣṇatarāṃśumālinā KalRs_1.18a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652284 (0.063):
sadyo vasantasamayena samāciteyaṃ KalRs_6.21c / sapaṅkatoyāt saraso 'bhitāpitaḥ KalRs_1.18b
utplutya bhekastṛṣitasya bhoginaḥ phaṇātapatrasya tale niṣīdati //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274273 (0.0):
vivasvatā tīkṣṇatarāṃśumālinā $ sapaṅkatoyāt saraso 'bhitāpitaḥ & / utplutya bhekastṛṣitasya bhoginaḥ % phaṇātapatrasya tale niṣīdati //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651263 (0.056):
protkaṇṭhayantyupavanāni manāṃsi puṃsām KalRs_3.14d / phaṇātapatrasya tale niṣīdati KalRs_1.18d
KalRs_1.18 // / samuddhṛtāśeṣamṛṇālajālakaṃ vipannamīnaṃ drutabhītasārasam /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274283 (0.0):
utplutya bhekastṛṣitasya bhoginaḥ % phaṇātapatrasya tale niṣīdati // / KalRs_1.18 // / samuddhṛtāśeṣamṛṇālajālakaṃ $ vipannamīnaṃ drutabhītasārasam &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652397 (0.046):
samudgatasvedacitāṅgasaṃdhayo KalRs_1.7a / samuddhṛtāśeṣamṛṇālajālakaṃ KalRs_1.19a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651909 (0.048):
vipattrapuṣpāṃ nalinīṃ samutsukā KalRs_2.14a / vipannamīnaṃ drutabhītasārasam KalRs_1.19b
parasparotpīḍanasaṃhatairgajaiḥ kṛtaṃ saraḥ sāndravimardakardamam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274292 (0.0):
samuddhṛtāśeṣamṛṇālajālakaṃ $ vipannamīnaṃ drutabhītasārasam & / parasparotpīḍanasaṃhatairgajaiḥ % kṛtaṃ saraḥ sāndravimardakardamam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649841 (0.0):
kṛtanibiḍakucāgrā patyurāliṅganena KalRs_5.11b / kṛtaṃ saraḥ sāndravimardakardamam KalRs_1.19d
KalRs_1.19 // / raviprabhodbhinnaśiromaṇiprabho vilolajihvādvayalīḍhamārutaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274294 (0.0):
parasparotpīḍanasaṃhatairgajaiḥ % kṛtaṃ saraḥ sāndravimardakardamam // / KalRs_1.19 // / raviprabhodbhinnaśiromaṇiprabho $ vilolajihvādvayalīḍhamārutaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274304 (0.0):
raviprabhodbhinnaśiromaṇiprabho $ vilolajihvādvayalīḍhamārutaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651680 (0.031):
ramyaḥ pradoṣasamayaḥ sphuṭacandrabhāsaḥ KalRs_6.35a / raviprabhodbhinnaśiromaṇiprabho KalRs_1.20a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652005 (0.060):
vilolajihvaścalitāgrakesaraḥ KalRs_1.14d / vilolajihvādvayalīḍhamārutaḥ KalRs_1.20b
viṣāgnisūryātapatāpitaḥ phaṇī na hanti maṇḍūkakulaṃ tṛṣākulaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274316 (0.0):
raviprabhodbhinnaśiromaṇiprabho $ vilolajihvādvayalīḍhamārutaḥ & / viṣāgnisūryātapatāpitaḥ phaṇī % na hanti maṇḍūkakulaṃ tṛṣākulaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650501 (0.0):
naṣṭaṃ dhanurbalabhido jaladodareṣu KalRs_3.12a / na hanti maṇḍūkakulaṃ tṛṣākulaḥ KalRs_1.20d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652040 (0.0):
viśuṣkakaṇṭhodgatasīkarāmbhaso KalRs_1.15a / viṣāgnisūryātapatāpitaḥ phaṇī KalRs_1.20c
KalRs_1.20 // / saphenalālāvṛtavaktrasampuṭaṃ viniḥsṛtālohitajihvamunmukham /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274326 (0.0):
viṣāgnisūryātapatāpitaḥ phaṇī % na hanti maṇḍūkakulaṃ tṛṣākulaḥ // / KalRs_1.20 // / saphenalālāvṛtavaktrasampuṭaṃ $ viniḥsṛtālohitajihvamunmukham &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652319 (1.192):
saptacchadaiḥ kusumabhāranatairvanāntāḥ KalRs_3.2c / saphenalālāvṛtavaktrasampuṭaṃ KalRs_1.21a
tṛṣākulaṃ niḥsṛtamadrigahvarād avekṣamāṇaṃ mahiṣīkulaṃ jalam // KalRs_1.21
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274335 (0.0):
saphenalālāvṛtavaktrasampuṭaṃ $ viniḥsṛtālohitajihvamunmukham & / tṛṣākulaṃ niḥsṛtamadrigahvarād % avekṣamāṇaṃ mahiṣīkulaṃ jalam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650233 (0.058):
tṛṇotkarair udgatakomalāṅkuraiś KalRs_2.8a / tṛṣākulaṃ niḥsṛtamadrigahvarād KalRs_1.21c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649332 (0.059):
avāṅmukho jihmagatiḥ śvasanmuhuḥ KalRs_1.13c / avekṣamāṇaṃ mahiṣīkulaṃ jalam KalRs_1.21d
paṭutaradavadāhocchuṣkasasya prarohāḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274342 (0.0):
tṛṣākulaṃ niḥsṛtamadrigahvarād % avekṣamāṇaṃ mahiṣīkulaṃ jalam // / KalRs_1.21 // / paṭutaradavadāhocchuṣkasasya prarohāḥ $
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650732 (0.0):
nyūnāṃ manaścalayati prasabhaṃ nabhasvān KalRs_3.10d / paṭutaradavadāhocchuṣkasasya prarohāḥ KalRs_1.22a
paruṣapavanavegotkṣiptasaṃśuṣkaparṇāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274348 (0.0):
paṭutaradavadāhocchuṣkasasya prarohāḥ $ / paruṣapavanavegotkṣiptasaṃśuṣkaparṇāḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650839 (0.0):
pariharati nabhasvān proṣitānāṃ manāṃsi KalRs_2.27d / paruṣapavanavegotkṣiptasaṃśuṣkaparṇāḥ KalRs_1.22b
dinakaraparitāpakṣīṇatoyāḥ samantād vidadhati bhayamuccair vīkṣyamāṇā
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274357 (0.0):
paruṣapavanavegotkṣiptasaṃśuṣkaparṇāḥ & / dinakaraparitāpakṣīṇatoyāḥ samantād % vidadhati bhayamuccair vīkṣyamāṇā
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651883 (0.016):
vigatajaladavṛndā digvibhāgā manojñāḥ KalRs_3.22b / vidadhati bhayamuccair vīkṣyamāṇā vanāntāḥ KalRs_1.22d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650313 (0.055):
dantāvabhāsaviśadasmitacandrakāntiṃ KalRs_3.18c / dinakaraparitāpakṣīṇatoyāḥ samantād KalRs_1.22c
vanāntāḥ // KalRs_1.22 // / śvasiti vihagavargaḥ śīrṇaparṇadrumasthaḥ kapikulamupayāti klāntamadrer
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274362 (0.0):
dinakaraparitāpakṣīṇatoyāḥ samantād % vidadhati bhayamuccair vīkṣyamāṇā / vanāntāḥ // KalRs_1.22 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274370 (0.0):
śvasiti vihagavargaḥ śīrṇaparṇadrumasthaḥ $ kapikulamupayāti klāntamadrer
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649553 (0.0):
kandarpabāṇapatanavyathitaṃ hi cetaḥ KalRs_6.20d / kapikulamupayāti klāntamadrer nikuñjam KalRs_1.23b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652253 (0.0):
śvasanmuhur dūravidāritānanaḥ KalRs_1.14b / śvasiti vihagavargaḥ śīrṇaparṇadrumasthaḥ KalRs_1.23a
nikuñjam / / bhramati gavayayūthaḥ sarvatastoyamicchañ śarabhakulamajihmaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274381 (0.0):
śvasiti vihagavargaḥ śīrṇaparṇadrumasthaḥ $ kapikulamupayāti klāntamadrer / nikuñjam & / bhramati gavayayūthaḥ sarvatastoyamicchañ % śarabhakulamajihmaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651348 (0.0):
bhujeṣu saṅgaṃ valayāṅgadāni KalRs_6.7b / bhramati gavayayūthaḥ sarvatastoyamicchañ KalRs_1.23c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652114 (0.063):
śarabhakulamajihmaṃ proddharatyambu kūpāt KalRs_1.23d
proddharatyambu kūpāt // KalRs_1.23 // / vikacanavakusumbhasvacchasindūrabhāsā prabalapavanavegodbhūtavegena tūrṇam
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274397 (0.0):
bhramati gavayayūthaḥ sarvatastoyamicchañ % śarabhakulamajihmaṃ / proddharatyambu kūpāt // KalRs_1.23 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651840 (0.0):
vikacanavakadambaiḥ karṇapūraṃ vadhūnāṃ KalRs_2.25c / vikacanavakusumbhasvacchasindūrabhāsā KalRs_1.24a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652116 (0.0):
śarabhakulamajihmaṃ proddharatyambu kūpāt KalRs_1.23d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651055 (1.788):
praphullalodhraḥ paripakvaśāliḥ KalRs_4.1b / prabalapavanavegodbhūtavegena tūrṇam KalRs_1.24b
taṭaviṭapalatāgrāliṅganavyākulena diśi diśi paridagdhā bhūmayaḥ pāvakena
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274408 (0.0):
vikacanavakusumbhasvacchasindūrabhāsā $ prabalapavanavegodbhūtavegena / tūrṇam & / taṭaviṭapalatāgrāliṅganavyākulena % diśi diśi paridagdhā bhūmayaḥ pāvakena
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650336 (0.0):
diśatu tava hitāni prāyaśo vāñchitāni KalRs_2.29d / diśi diśi paridagdhā bhūmayaḥ pāvakena KalRs_1.24d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650119 (1.192):
jvalati pavanavṛddhaḥ parvatānāṃ darīṣu KalRs_1.25a / taṭaviṭapalatāgrāliṅganavyākulena KalRs_1.24c
// KalRs_1.24 // / jvalati pavanavṛddhaḥ parvatānāṃ darīṣu sphuṭati paṭuninādaiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274417 (0.0):
taṭaviṭapalatāgrāliṅganavyākulena % diśi diśi paridagdhā bhūmayaḥ pāvakena / // KalRs_1.24 // / jvalati pavanavṛddhaḥ parvatānāṃ darīṣu $ sphuṭati paṭuninādaiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650112 (0.0):
jyotsnādukūlamamalaṃ rajanī dadhānā KalRs_3.7c / jvalati pavanavṛddhaḥ parvatānāṃ darīṣu KalRs_1.25a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652782 (0.023):
sphuṭakumudacitānāṃ rājahaṃsāśritānāṃ KalRs_3.21a / sphuṭati paṭuninādaiḥ śuṣkavaṃśasthalīṣu KalRs_1.25b
śuṣkavaṃśasthalīṣu / / prasarati tṛṇamadhye labdhavṛddhiḥ kṣaṇena glapayati mṛgavargaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274428 (0.0):
jvalati pavanavṛddhaḥ parvatānāṃ darīṣu $ sphuṭati paṭuninādaiḥ / śuṣkavaṃśasthalīṣu &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651175 (0.0):
prasannatoyāni suśītalāni KalRs_4.9c / prasarati tṛṇamadhye labdhavṛddhiḥ kṣaṇena KalRs_1.25c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652783 (0.0):
sphuṭakumudacitānāṃ rājahaṃsāśritānāṃ KalRs_3.21a / sphuṭati paṭuninādaiḥ śuṣkavaṃśasthalīṣu KalRs_1.25b
prāntalagno davāgniḥ // KalRs_1.25 // / bahutara iva jātaḥ śālmalīnāṃ vaneṣu sphurati kanakagauraḥ koṭareṣu
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274442 (0.0):
prasarati tṛṇamadhye labdhavṛddhiḥ kṣaṇena % glapayati mṛgavargaṃ / prāntalagno davāgniḥ // KalRs_1.25 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649972 (0.0):
glapayati mṛgavargaṃ prāntalagno davāgniḥ KalRs_1.25d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651308 (0.047):
bahuguṇaramaṇīyo yoṣitāṃ cittahārī KalRs_4.19a / bahutara iva jātaḥ śālmalīnāṃ vaneṣu KalRs_1.26a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652789 (0.050):
sphuṭati paṭuninādaiḥ śuṣkavaṃśasthalīṣu KalRs_1.25b / sphurati kanakagauraḥ koṭareṣu drumāṇām KalRs_1.26b
drumāṇām / / pariṇatadalaśākhānutpatanprāṃśuvṛkṣān bhramati pavanadhūtaḥ sarvato
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274453 (0.0):
bahutara iva jātaḥ śālmalīnāṃ vaneṣu $ sphurati kanakagauraḥ koṭareṣu / drumāṇām & / pariṇatadalaśākhānutpatanprāṃśuvṛkṣān % bhramati pavanadhūtaḥ sarvato
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650816 (0.0):
parasparotpīḍanasaṃhatairgajaiḥ KalRs_1.19c / pariṇatadalaśākhānutpatanprāṃśuvṛkṣān KalRs_1.26c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651355 (0.0):
bhramati gavayayūthaḥ sarvatastoyamicchañ KalRs_1.23c / bhramati pavanadhūtaḥ sarvato 'gnirvanānte KalRs_1.26d
'gnirvanānte // KalRs_1.26 // / gajagavayamṛgendrā vahnisaṃtaptadehāḥ suhṛda iva sametā dvaṃdvabhāvaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274466 (0.0):
pariṇatadalaśākhānutpatanprāṃśuvṛkṣān % bhramati pavanadhūtaḥ sarvato / 'gnirvanānte // KalRs_1.26 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649917 (0.0):
khedaṃ gatāḥ praśithilīkṛtagātrayaṣṭyaḥ KalRs_4.18b / gajagavayamṛgendrā vahnisaṃtaptadehāḥ KalRs_1.27a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651356 (0.0):
bhramati gavayayūthaḥ sarvatastoyamicchañ KalRs_1.23c / bhramati pavanadhūtaḥ sarvato 'gnirvanānte KalRs_1.26d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652627 (0.058):
suvāsitaṃ harmyatalaṃ manoharaṃ KalRs_1.3a / suhṛda iva sametā dvaṃdvabhāvaṃ vihāya KalRs_1.27b
vihāya / / hutavahaparikhedād āśu nirgatya kakṣād vipulapulinadeśāṃ nimnagāṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274477 (0.0):
gajagavayamṛgendrā vahnisaṃtaptadehāḥ $ suhṛda iva sametā dvaṃdvabhāvaṃ / vihāya & / hutavahaparikhedād āśu nirgatya kakṣād % vipulapulinadeśāṃ nimnagāṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651932 (0.0):
vipāṇḍuraṃ kīṭarajastṛṇānvitaṃ KalRs_2.13a / vipulapulinadeśāṃ nimnagāṃ saṃviśanti KalRs_1.27d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652905 (0.055):
hāraiḥ sacandanarasaiḥ stanamaṇḍalāni KalRs_3.20a / hutavahaparikhedād āśu nirgatya kakṣād KalRs_1.27c
saṃviśanti // KalRs_1.27 // / kamalavanacitāmbuḥ pāṭalāmodaramyaḥ sukhasalilaniṣekaḥ sevyacandrāṃśuhāraḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274492 (0.0):
hutavahaparikhedād āśu nirgatya kakṣād % vipulapulinadeśāṃ nimnagāṃ / saṃviśanti // KalRs_1.27 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649568 (0.0):
kapoladeśā vimalotpalaprabhāḥ KalRs_2.15c / kamalavanacitāmbuḥ pāṭalāmodaramyaḥ KalRs_1.28a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12965640 (0.0):
MSS_8659 1 kamalavanacitāmbuḥ pāṭalāmodaramyaḥ sukhasalilaniṣekaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651932 (0.036):
vipāṇḍuraṃ kīṭarajastṛṇānvitaṃ KalRs_2.13a / vipulapulinadeśāṃ nimnagāṃ saṃviśanti KalRs_1.27d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652547 (0.047):
sukhaprasuptāni mukhāni candramāḥ KalRs_1.9b / sukhasalilaniṣekaḥ sevyacandrāṃśuhāraḥ KalRs_1.28b
vrajatu tava nidāghaḥ kāminībhiḥ sameto niśi sulalitagīte harmyapṛṣṭhe
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274504 (0.0):
sevyacandrāṃśuhāraḥ & / vrajatu tava nidāghaḥ kāminībhiḥ sameto % niśi sulalitagīte harmyapṛṣṭhe
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650665 (0.0):
niśāḥ śaśāṅkakṣatanīlarājayaḥ KalRs_1.2a / niśi sulalitagīte harmyapṛṣṭhe sukhena KalRs_1.28d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12965651 (0.0):
sevyacandrāṃśuhāraḥ / / MSS_8659 2 vrajatu tava nidāghaḥ kāminībhiḥ sameto niśi sulalitagīte
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652088 (0.051):
vrajati śayanavāsādvāsamanyaṃ hasantī KalRs_5.11d / vrajatu tava nidāghaḥ kāminībhiḥ sameto KalRs_1.28c
sukhena // KalRs_1.28 // / dvitīyaḥ sargaḥ / sasīkarāmbhodharamattakuñjaras taḍitpatāko 'śaniśabdamardalaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274517 (0.0):
vrajatu tava nidāghaḥ kāminībhiḥ sameto % niśi sulalitagīte harmyapṛṣṭhe / sukhena // KalRs_1.28 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650126 (0.054):
taṭaviṭapalatāgrāliṅganavyākulena KalRs_1.24c / taḍitpatāko 'śaniśabdamardalaḥ KalRs_2.1b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650665 (0.054):
niśi sulalitagīte harmyapṛṣṭhe sukhena KalRs_1.28d
samāgato rājavad uddhatadyutir ghanāgamaḥ kāmijanapriyaḥ priye //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274527 (0.0):
sasīkarāmbhodharamattakuñjaras $ taḍitpatāko 'śaniśabdamardalaḥ & / samāgato rājavad uddhatadyutir % ghanāgamaḥ kāmijanapriyaḥ priye //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649979 (0.0):
glapayati mṛgavargaṃ prāntalagno davāgniḥ KalRs_1.25d / ghanāgamaḥ kāmijanapriyaḥ priye KalRs_2.1d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652342 (0.064):
samadamadhukarāṇāṃ kokilānāṃ ca nādaiḥ KalRs_6.29a / samāgato rājavad uddhatadyutir KalRs_2.1c
KalRs_2.1 // / nitāntanīlotpalapattrakāntibhiḥ kvacit prabhinnāñjanarāśisaṃnibhaiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274537 (0.0):
samāgato rājavad uddhatadyutir % ghanāgamaḥ kāmijanapriyaḥ priye // / KalRs_2.1 // / nitāntanīlotpalapattrakāntibhiḥ $ kvacit prabhinnāñjanarāśisaṃnibhaiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650572 (0.033):
nitambinīnāṃ jaghaneṣu kāñcyaḥ KalRs_6.7d / nitāntanīlotpalapattrakāntibhiḥ KalRs_2.2a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649869 (0.045):
kvacit prabhinnāñjanarāśisaṃnibhaiḥ KalRs_2.2b / kvacitsagarbhapramadāstanaprabhaiḥ KalRs_2.2c
kvacitsagarbhapramadāstanaprabhaiḥ samācitaṃ vyoma ghanaiḥ samantataḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274546 (0.0):
nitāntanīlotpalapattrakāntibhiḥ $ kvacit prabhinnāñjanarāśisaṃnibhaiḥ & / kvacitsagarbhapramadāstanaprabhaiḥ % samācitaṃ vyoma ghanaiḥ samantataḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652349 (0.027):
samāgato rājavad uddhatadyutir KalRs_2.1c / samācitaṃ vyoma ghanaiḥ samantataḥ KalRs_2.2d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649874 (0.044):
kvacit prabhinnāñjanarāśisaṃnibhaiḥ KalRs_2.2b / kvacitsagarbhapramadāstanaprabhaiḥ KalRs_2.2c
KalRs_2.2 // / tṛṣākulaiścātakapakṣiṇāṃ kulaiḥ prayācitās toyabharāvalambinaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274556 (0.0):
kvacitsagarbhapramadāstanaprabhaiḥ % samācitaṃ vyoma ghanaiḥ samantataḥ // / KalRs_2.2 // / tṛṣākulaiścātakapakṣiṇāṃ kulaiḥ $ prayācitās toyabharāvalambinaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650240 (0.0):
tṛṣākulaṃ niḥsṛtamadrigahvarād KalRs_1.21c / tṛṣākulaiścātakapakṣiṇāṃ kulaiḥ KalRs_2.3a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651088 (0.058):
prayācitās toyabharāvalambinaḥ KalRs_2.3b / prayāti nimnābhimukhaṃ navodakam KalRs_2.13d
prayānti mandaṃ bahudhāravarṣiṇo balāhakāḥ śrotramanoharasvanāḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274566 (0.0):
tṛṣākulaiścātakapakṣiṇāṃ kulaiḥ $ prayācitās toyabharāvalambinaḥ & / prayānti mandaṃ bahudhāravarṣiṇo % balāhakāḥ śrotramanoharasvanāḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651289 (0.031):
balāhakāścāśaniśabdamardalāḥ KalRs_2.4a / balāhakāḥ śrotramanoharasvanāḥ KalRs_2.3d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651116 (0.059):
prayānti nadyastvaritaṃ payonidhim KalRs_2.7d / prayānti mandaṃ bahudhāravarṣiṇo KalRs_2.3c
KalRs_2.3 // / balāhakāścāśaniśabdamardalāḥ surendracāpaṃ dadhatastaḍidguṇam /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274575 (0.0):
prayānti mandaṃ bahudhāravarṣiṇo % balāhakāḥ śrotramanoharasvanāḥ // / KalRs_2.3 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652609 (0.0):
surabhimadhuniṣekāllabdhagandhaprabandhaḥ KalRs_6.37b / surendracāpaṃ dadhatastaḍidguṇam KalRs_2.4b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651289 (0.027):
bandhūkapuṣparajasāruṇitā ca bhūmiḥ KalRs_3.5b / balāhakāścāśaniśabdamardalāḥ KalRs_2.4a
sutīkṣṇadhārāpatanograsāyakais tudanti cetaḥ prasabhaṃ pravāsinām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274585 (0.0):
balāhakāścāśaniśabdamardalāḥ $ surendracāpaṃ dadhatastaḍidguṇam & / sutīkṣṇadhārāpatanograsāyakais % tudanti cetaḥ prasabhaṃ pravāsinām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652581 (0.0):
sutīkṣṇadhārāpatanograsāyakais KalRs_2.4c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650198 (0.049):
tudati kusumamāso manmathoddīpanāya KalRs_6.29d / tudanti cetaḥ prasabhaṃ pravāsinām KalRs_2.4d
KalRs_2.4 // / prabhinnavaiḍūryanibhais tṛṇāṅkuraiḥ samācitā protthitakandalīdalaiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274596 (0.0):
sutīkṣṇadhārāpatanograsāyakais % tudanti cetaḥ prasabhaṃ pravāsinām // / KalRs_2.4 // / prabhinnavaiḍūryanibhais tṛṇāṅkuraiḥ $ samācitā protthitakandalīdalaiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651078 (1.192):
prabodhayantīva manorathāni KalRs_4.10d / prabhinnavaiḍūryanibhais tṛṇāṅkuraiḥ KalRs_2.5a
vibhāti śukletararatnabhūṣitā varāṅganeva kṣitirindragopakaiḥ // KalRs_2.5
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274606 (0.0):
prabhinnavaiḍūryanibhais tṛṇāṅkuraiḥ $ samācitā protthitakandalīdalaiḥ & / vibhāti śukletararatnabhūṣitā % varāṅganeva kṣitirindragopakaiḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651769 (0.027):
varayuvatimukhābhaṃ paṅkajaṃ jṛmbhate 'dya KalRs_3.25b / varāṅganeva kṣitirindragopakaiḥ KalRs_2.5d
sadā manojñaṃ svanadutsavotsukaṃ vikīrṇavistīrṇakalāpiśobhitam /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274615 (0.0):
vibhāti śukletararatnabhūṣitā % varāṅganeva kṣitirindragopakaiḥ // / KalRs_2.5 // / sadā manojñaṃ svanadutsavotsukaṃ $ vikīrṇavistīrṇakalāpiśobhitam &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652267 (0.0):
sacandanāmbuvyajanodbhavānilaiḥ KalRs_1.8a / sadā manojñaṃ svanadutsavotsukaṃ KalRs_2.6a
sasaṃbhramāliṅganacumbanākulaṃ pravṛttanṛtyaṃ kulamadya barhiṇām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274624 (0.0):
sadā manojñaṃ svanadutsavotsukaṃ $ vikīrṇavistīrṇakalāpiśobhitam & / sasaṃbhramāliṅganacumbanākulaṃ % pravṛttanṛtyaṃ kulamadya barhiṇām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651150 (1.192):
pravāsakhinnaṃ patimudvahantyaḥ KalRs_4.10b / pravṛttanṛtyaṃ kulamadya barhiṇām KalRs_2.6d
KalRs_2.6 // / nipātayantyaḥ paritastaṭadrumān pravṛddhavegaiḥ salilair anirmalaiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274633 (0.0):
sasaṃbhramāliṅganacumbanākulaṃ % pravṛttanṛtyaṃ kulamadya barhiṇām // / KalRs_2.6 // / nipātayantyaḥ paritastaṭadrumān $ pravṛddhavegaiḥ salilair anirmalaiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650594 (0.038):
nidrāṃ prayāti mṛdusūryakarābhitaptā KalRs_4.15d / nipātayantyaḥ paritastaṭadrumān KalRs_2.7a
striyaḥ suduṣṭā iva jātivibhramāḥ prayānti nadyastvaritaṃ payonidhim //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274643 (0.0):
nipātayantyaḥ paritastaṭadrumān $ pravṛddhavegaiḥ salilair anirmalaiḥ & / striyaḥ suduṣṭā iva jātivibhramāḥ % prayānti nadyastvaritaṃ payonidhim //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651111 (0.040):
prayānti kāle 'tra janasya sevyatām KalRs_5.2d / prayānti nadyastvaritaṃ payonidhim KalRs_2.7d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652732 (0.061):
striyaḥ sakāmāḥ pavanaḥ sugandhiḥ KalRs_6.2b / striyaḥ suduṣṭā iva jātivibhramāḥ KalRs_2.7c
KalRs_2.7 // / tṛṇotkarair udgatakomalāṅkuraiś citāni nīlair hariṇīmukhakṣataiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274653 (0.0):
striyaḥ suduṣṭā iva jātivibhramāḥ % prayānti nadyastvaritaṃ payonidhim // / KalRs_2.7 // / tṛṇotkarair udgatakomalāṅkuraiś $ citāni nīlair hariṇīmukhakṣataiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650227 (0.0):
tṛṇāgralagnaistuhinaiḥ patadbhir KalRs_4.7c / tṛṇotkarair udgatakomalāṅkuraiś KalRs_2.8a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650017 (0.050):
caleṣu nīleṣvalakeṣvaśokam KalRs_6.6b / citāni nīlair hariṇīmukhakṣataiḥ KalRs_2.8b
vanāni vaindhyāni haranti mānasaṃ vibhūṣitānyudgatapallavair drumaiḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274662 (0.0):
tṛṇotkarair udgatakomalāṅkuraiś $ citāni nīlair hariṇīmukhakṣataiḥ & / vanāni vaindhyāni haranti mānasaṃ % vibhūṣitānyudgatapallavair drumaiḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651953 (0.038):
vibhūṣayantīva himāgamaṃ striyaḥ KalRs_5.8d / vibhūṣitānyudgatapallavair drumaiḥ KalRs_2.8d
KalRs_2.8 // / vilolanetrotpalaśobhitānanair mṛgaiḥ samantādupajātasādhvasaiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274672 (0.0):
vanāni vaindhyāni haranti mānasaṃ % vibhūṣitānyudgatapallavair drumaiḥ // / KalRs_2.8 // / vilolanetrotpalaśobhitānanair $ mṛgaiḥ samantādupajātasādhvasaiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652011 (0.0):
vilolajihvādvayalīḍhamārutaḥ KalRs_1.20b / vilolanetrotpalaśobhitānanair KalRs_2.9a
samācitā saikatinī vanasthalī samutsukatvaṃ prakaroti cetasaḥ // KalRs_2.9
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274681 (0.0):
samācitā saikatinī vanasthalī % samutsukatvaṃ prakaroti cetasaḥ // / KalRs_2.9 // / abhīkṣṇamuccair dhvanatā payomucā $ ghanāndhakārīkṛtaśarvarīṣvapi &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274672 (0.042):
vilolanetrotpalaśobhitānanair $ mṛgaiḥ samantādupajātasādhvasaiḥ & / samācitā saikatinī vanasthalī % samutsukatvaṃ prakaroti cetasaḥ //
abhīkṣṇamuccair dhvanatā payomucā ghanāndhakārīkṛtaśarvarīṣvapi /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274690 (0.0):
samācitā saikatinī vanasthalī % samutsukatvaṃ prakaroti cetasaḥ // / KalRs_2.9 // / abhīkṣṇamuccair dhvanatā payomucā $ ghanāndhakārīkṛtaśarvarīṣvapi &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12842681 (0.0):
MSS_2351 1 abhīkṣṇamuccairdhvanatā payomucā ghanāndhakārīkṛtaśarvarīṣvapi
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649300 (1.192):
abhimukhamabhivīkṣya kṣāmadeho 'pi mārge KalRs_6.30c / abhīkṣṇamuccair dhvanatā payomucā KalRs_2.10a
taḍitprabhādarśitamārgabhūmayaḥ prayānti rāgādabhisārikāḥ striyaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274699 (0.0):
abhīkṣṇamuccair dhvanatā payomucā $ ghanāndhakārīkṛtaśarvarīṣvapi & / taḍitprabhādarśitamārgabhūmayaḥ % prayānti rāgādabhisārikāḥ striyaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12842689 (0.0):
MSS_2351 1 abhīkṣṇamuccairdhvanatā payomucā ghanāndhakārīkṛtaśarvarīṣvapi / MSS_2351 2 taḍitprabhādarśitamārgabhūmayaḥ prayānti rāgādabhisārikāḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651122 (0.036):
prayānti mandaṃ bahudhāravarṣiṇo KalRs_2.3c / prayānti rāgādabhisārikāḥ striyaḥ KalRs_2.10d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650131 (0.053):
taḍitpatāko 'śaniśabdamardalaḥ KalRs_2.1b / taḍitprabhādarśitamārgabhūmayaḥ KalRs_2.10c
KalRs_2.10 // / payodharair bhīmagabhīranisvanais taḍidbhir udvejitacetaso bhṛśam /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274708 (0.0):
taḍitprabhādarśitamārgabhūmayaḥ % prayānti rāgādabhisārikāḥ striyaḥ // / KalRs_2.10 // / payodharair bhīmagabhīranisvanais $ taḍidbhir udvejitacetaso bhṛśam &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650788 (0.028):
payodharāstoyabharāvalambinaḥ KalRs_2.20b / payodharair bhīmagabhīranisvanais KalRs_2.11a
kṛtāparādhānapi yoṣitaḥ priyān pariṣvajante śayane nirantaram //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274715 (0.0):
payodharair bhīmagabhīranisvanais $ taḍidbhir udvejitacetaso bhṛśam & / kṛtāparādhānapi yoṣitaḥ priyān % pariṣvajante śayane nirantaram //
KalRs_2.11 // / vilocanendīvaravāribindubhir niṣiktabimbādharacārupallavāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274725 (0.0):
kṛtāparādhānapi yoṣitaḥ priyān % pariṣvajante śayane nirantaram // / KalRs_2.11 // / vilocanendīvaravāribindubhir $ niṣiktabimbādharacārupallavāḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651993 (0.036):
vilokya nūnaṃ bhṛśamutsukaściraṃ KalRs_1.9c / vilocanendīvaravāribindubhir KalRs_2.12a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650670 (0.047):
niśi sulalitagīte harmyapṛṣṭhe sukhena KalRs_1.28d / niṣiktabimbādharacārupallavāḥ KalRs_2.12b
nirastamālyābharaṇānulepanāḥ sthitā nirāśāḥ pramadāḥ pravāsinām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274733 (0.0):
vilocanendīvaravāribindubhir $ niṣiktabimbādharacārupallavāḥ & / nirastamālyābharaṇānulepanāḥ % sthitā nirāśāḥ pramadāḥ pravāsinām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652771 (0.033):
strīṇāṃ haranti dhṛtabhūṣaṇabāhukāntim KalRs_3.18b / sthitā nirāśāḥ pramadāḥ pravāsinām KalRs_2.12d
KalRs_2.12 // / vipāṇḍuraṃ kīṭarajastṛṇānvitaṃ bhujaṃgavad vakragatiprasarpitam /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274744 (0.0):
nirastamālyābharaṇānulepanāḥ % sthitā nirāśāḥ pramadāḥ pravāsinām // / KalRs_2.12 // / vipāṇḍuraṃ kīṭarajastṛṇānvitaṃ $ bhujaṃgavad vakragatiprasarpitam &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651926 (0.0):
vipāṇḍutāṃ yāti vilāsinīva KalRs_4.11d / vipāṇḍuraṃ kīṭarajastṛṇānvitaṃ KalRs_2.13a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651337 (0.046):
bhinnāñjanapracayakānti nabho manojñaṃ KalRs_3.5a / bhujaṃgavad vakragatiprasarpitam KalRs_2.13b
sasādhvasairbhekakulair nirīkṣitaṃ prayāti nimnābhimukhaṃ navodakam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274753 (0.0):
vipāṇḍuraṃ kīṭarajastṛṇānvitaṃ $ bhujaṃgavad vakragatiprasarpitam & / sasādhvasairbhekakulair nirīkṣitaṃ % prayāti nimnābhimukhaṃ navodakam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651094 (0.0):
prayācitās toyabharāvalambinaḥ KalRs_2.3b / prayāti nimnābhimukhaṃ navodakam KalRs_2.13d
KalRs_2.13 // / vipattrapuṣpāṃ nalinīṃ samutsukā vihāya bhṛṅgāḥ śrutihārinisvanāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274764 (0.0):
sasādhvasairbhekakulair nirīkṣitaṃ % prayāti nimnābhimukhaṃ navodakam // / KalRs_2.13 // / vipattrapuṣpāṃ nalinīṃ samutsukā $ vihāya bhṛṅgāḥ śrutihārinisvanāḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651904 (0.053):
viniḥsṛtālohitajihvamunmukham KalRs_1.21b / vipattrapuṣpāṃ nalinīṃ samutsukā KalRs_2.14a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652051 (0.054):
vistārayanparabhṛtasya vacāṃsi dikṣu KalRs_6.24b / vihāya bhṛṅgāḥ śrutihārinisvanāḥ KalRs_2.14b
patanti mūḍhāḥ śikhināṃ pranṛtyatāṃ kalāpacakreṣu navotpalāśayā //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274774 (0.0):
vipattrapuṣpāṃ nalinīṃ samutsukā $ vihāya bhṛṅgāḥ śrutihārinisvanāḥ & / patanti mūḍhāḥ śikhināṃ pranṛtyatāṃ % kalāpacakreṣu navotpalāśayā //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649611 (0.026):
karṇeṣu yogyaṃ navakarṇikāraṃ KalRs_6.6a / kalāpacakreṣu navotpalāśayā KalRs_2.14d
KalRs_2.14 // / vanadvipānāṃ navavāridasvanair madānvitānāṃ dhvanatāṃ muhurmuhuḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274777 (0.0):
patanti mūḍhāḥ śikhināṃ pranṛtyatāṃ % kalāpacakreṣu navotpalāśayā // / KalRs_2.14 // / vanadvipānāṃ navavāridasvanair $ madānvitānāṃ dhvanatāṃ muhurmuhuḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274784 (0.0):
vanadvipānāṃ navavāridasvanair $ madānvitānāṃ dhvanatāṃ muhurmuhuḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651739 (1.788):
vadanavijitacandrāḥ kāścidanyāstaruṇyaḥ KalRs_3.23b / vanadvipānāṃ navavāridasvanair KalRs_2.15a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651436 (0.051):
madanaśaranighātair mohameti pravāsī KalRs_6.30d / madānvitānāṃ dhvanatāṃ muhurmuhuḥ KalRs_2.15b
kapoladeśā vimalotpalaprabhāḥ sabhṛṅgayūthair madavāribhiś citāḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274795 (0.0):
vanadvipānāṃ navavāridasvanair $ madānvitānāṃ dhvanatāṃ muhurmuhuḥ & / kapoladeśā vimalotpalaprabhāḥ % sabhṛṅgayūthair madavāribhiś citāḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652331 (0.0):
sabhadramustaṃ pariśuṣkakardamaṃ KalRs_1.17a / sabhṛṅgayūthair madavāribhiś citāḥ KalRs_2.15d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649560 (0.031):
kapikulamupayāti klāntamadrer nikuñjam KalRs_1.23b / kapoladeśā vimalotpalaprabhāḥ KalRs_2.15c
KalRs_2.15 // / sitotpalābhāmbudacumbitopalāḥ samācitāḥ prasravaṇaiḥ samantataḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274805 (0.0):
kapoladeśā vimalotpalaprabhāḥ % sabhṛṅgayūthair madavāribhiś citāḥ // / KalRs_2.15 // / sitotpalābhāmbudacumbitopalāḥ $ samācitāḥ prasravaṇaiḥ samantataḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652527 (0.0):
siteṣu harmyeṣu niśāsu yoṣitāṃ KalRs_1.9a / sitotpalābhāmbudacumbitopalāḥ KalRs_2.16a
pravṛttanṛtyaiḥ śikhibhiḥ samākulāḥ samutsukatvaṃ janayanti bhūdharāḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274812 (0.0):
sitotpalābhāmbudacumbitopalāḥ $ samācitāḥ prasravaṇaiḥ samantataḥ & / pravṛttanṛtyaiḥ śikhibhiḥ samākulāḥ % samutsukatvaṃ janayanti bhūdharāḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652378 (0.037):
samīraṇaḥ kaṃ na karoti sotsukam KalRs_2.17d / samutsukatvaṃ janayanti bhūdharāḥ KalRs_2.16d
KalRs_2.16 // / kadambasarjārjunaketakīvanaṃ vikampayaṃstatkusumādhivāsitaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274823 (0.0):
pravṛttanṛtyaiḥ śikhibhiḥ samākulāḥ % samutsukatvaṃ janayanti bhūdharāḥ // / KalRs_2.16 // / kadambasarjārjunaketakīvanaṃ $ vikampayaṃstatkusumādhivāsitaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649522 (5.960):
kaṅkelipuṣparucirā navamālatī ca KalRs_3.18d / kadambasarjārjunaketakīvanaṃ KalRs_2.17a
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9306563 (0.038):
stokaśukaniṣu pravicaratsu kadambasarjārjunaketakīpuṣpagandhādhivāsiteṣu
sasīkarāmbhodharasaṅgaśītalaḥ samīraṇaḥ kaṃ na karoti sotsukam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274832 (0.0):
kadambasarjārjunaketakīvanaṃ $ vikampayaṃstatkusumādhivāsitaḥ & / sasīkarāmbhodharasaṅgaśītalaḥ % samīraṇaḥ kaṃ na karoti sotsukam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652371 (0.0):
samīpavartiṣvadhunā priyeṣu KalRs_6.9c / samīraṇaḥ kaṃ na karoti sotsukam KalRs_2.17d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652493 (0.063):
sasīkarāmbhodharamattakuñjaras KalRs_2.1a / sasīkarāmbhodharasaṅgaśītalaḥ KalRs_2.17c
KalRs_2.17 // / śiroruhaiḥ śroṇitaṭāvalambibhiḥ kṛtāvataṃsaiḥ kusumaiḥ sugandhibhiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274841 (0.0):
sasīkarāmbhodharasaṅgaśītalaḥ % samīraṇaḥ kaṃ na karoti sotsukam // / KalRs_2.17 // / śiroruhaiḥ śroṇitaṭāvalambibhiḥ $ kṛtāvataṃsaiḥ kusumaiḥ sugandhibhiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652142 (0.033):
śirāṃsi kālāgurudhūpitāni KalRs_4.5c / śiroruhaiḥ śroṇitaṭāvalambibhiḥ KalRs_2.18a
stanaiḥ sahārairvadanaiḥ sasīdhubhiḥ striyo ratiṃ saṃjanayanti kāminām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274850 (0.0):
śiroruhaiḥ śroṇitaṭāvalambibhiḥ $ kṛtāvataṃsaiḥ kusumaiḥ sugandhibhiḥ & / stanaiḥ sahārairvadanaiḥ sasīdhubhiḥ % striyo ratiṃ saṃjanayanti kāminām
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652714 (0.041):
stanaiḥ sahārābharaṇaiḥ sacandanaiḥ KalRs_1.4b / stanaiḥ sahārairvadanaiḥ sasīdhubhiḥ KalRs_2.18c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652747 (0.045):
striyo 'parādhānsamadā visasmaruḥ KalRs_5.6d / striyo ratiṃ saṃjanayanti kāminām KalRs_2.18d
KalRs_2.18 // / vahanti varṣanti nadanti bhānti vyāyanti nṛtyanti samāśrayanti /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274858 (0.0):
stanaiḥ sahārairvadanaiḥ sasīdhubhiḥ % striyo ratiṃ saṃjanayanti kāminām / // KalRs_2.18 // / vahanti varṣanti nadanti bhānti $ vyāyanti nṛtyanti samāśrayanti &
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25480334 (0.034):
4.027.024a vahanti varṣanti nadanti bhānti; dhyāyanti nṛtyanti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651799 (0.037):
vahati vigatameghaṃ candratārāvakīrṇam KalRs_3.21d / vahanti varṣanti nadanti bhānti KalRs_2.19a
nadyo ghanā mattagajā vanāntāḥ priyāvihīnāḥ śikhinaḥ plavaṃgāḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274867 (0.0):
vahanti varṣanti nadanti bhānti $ vyāyanti nṛtyanti samāśrayanti & / nadyo ghanā mattagajā vanāntāḥ % priyāvihīnāḥ śikhinaḥ plavaṃgāḥ //
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25480338 (0.037):
4.027.024a vahanti varṣanti nadanti bhānti; dhyāyanti nṛtyanti / samāśvasanti / 4.027.024c nadyo ghanā mattagajā vanāntāḥ; priyāvinīhāḥ śikhinaḥ plavaṃgāḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651236 (0.039):
priyāviyogānaladagdhamānasaiḥ KalRs_1.10d / priyāvihīnāḥ śikhinaḥ plavaṃgāḥ KalRs_2.19d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650413 (0.042):
na dantinaḥ kesariṇo 'pi bibhyati KalRs_1.15d / nadyo ghanā mattagajā vanāntāḥ KalRs_2.19c
KalRs_2.19 // / taḍillatāśakradhanurvibhūṣitāḥ payodharāstoyabharāvalambinaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274877 (0.0):
nadyo ghanā mattagajā vanāntāḥ % priyāvihīnāḥ śikhinaḥ plavaṃgāḥ // / KalRs_2.19 // / taḍillatāśakradhanurvibhūṣitāḥ $ payodharāstoyabharāvalambinaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650143 (0.0):
taḍidbhir udvejitacetaso bhṛśam KalRs_2.11b / taḍillatāśakradhanurvibhūṣitāḥ KalRs_2.20a
striyaśca kāñcīmaṇikuṇḍalojjvalā haranti ceto yugapatpravāsinām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274885 (0.0):
taḍillatāśakradhanurvibhūṣitāḥ $ payodharāstoyabharāvalambinaḥ & / striyaśca kāñcīmaṇikuṇḍalojjvalā % haranti ceto yugapatpravāsinām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652838 (0.047):
svedāgamo vistaratāmupaiti KalRs_6.8d / haranti ceto yugapatpravāsinām KalRs_2.20d
KalRs_2.20 // / mālāḥ kadambanavakesaraketakībhir āyojitāḥ śirasi bibhrati yoṣito 'dya /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274896 (0.0):
striyaśca kāñcīmaṇikuṇḍalojjvalā % haranti ceto yugapatpravāsinām // / KalRs_2.20 // / mālāḥ kadambanavakesaraketakībhir $ āyojitāḥ śirasi bibhrati yoṣito 'dya &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651529 (0.0):
mārgaṃ samīkṣyātinirastanīraṃ KalRs_4.10a / mālāḥ kadambanavakesaraketakībhir KalRs_2.21a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649417 (0.051):
āmrī mañjulamañjarī varaśaraḥ satkiṃśukaṃ yaddhanur KalRs_6.38a / āyojitāḥ śirasi bibhrati yoṣito 'dya KalRs_2.21b
karṇāntareṣu kakubhadrumamañjarībhir icchānukūlaracitān avataṃsakāṃśca //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274906 (0.0):
mālāḥ kadambanavakesaraketakībhir $ āyojitāḥ śirasi bibhrati yoṣito 'dya & / karṇāntareṣu kakubhadrumamañjarībhir % icchānukūlaracitān avataṃsakāṃśca
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649440 (0.030):
āsādya tatpīḍanajātakhedaḥ KalRs_4.7b / icchānukūlaracitān avataṃsakāṃśca KalRs_2.21d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649593 (0.044):
karoti lāvaṇyasasaṃbhramāṇi KalRs_6.10d / karṇāntareṣu kakubhadrumamañjarībhir KalRs_2.21c
KalRs_2.21 // / kālāgurupracaracandanacarcitāṅgyaḥ puṣpāvataṃsasurabhīkṛtakeśapāśāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274917 (0.0):
karṇāntareṣu kakubhadrumamañjarībhir % icchānukūlaracitān avataṃsakāṃśca / // KalRs_2.21 // / kālāgurupracaracandanacarcitāṅgyaḥ $ puṣpāvataṃsasurabhīkṛtakeśapāśāḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649691 (0.0):
kāraṇḍavānanavighaṭṭitavīcimālāḥ KalRs_3.8a / kālāgurupracaracandanacarcitāṅgyaḥ KalRs_2.22a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991484 (0.0):
MSS_9822 1 kālāgurupracuracandanacarcitāṅgyaḥ / puṣpāvataṃsasurabhīkṛtakeśapāśāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650923 (0.045):
puṣpaṃ ca phullaṃ navamallikāyāḥ KalRs_6.6c / puṣpāvataṃsasurabhīkṛtakeśapāśāḥ KalRs_2.22b
śrutvā dhvaniṃ jalamucāṃ tvaritaṃ pradoṣe śayyāgṛhaṃ gurugṛhātpraviśanti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274926 (0.0):
kālāgurupracaracandanacarcitāṅgyaḥ $ puṣpāvataṃsasurabhīkṛtakeśapāśāḥ & / śrutvā dhvaniṃ jalamucāṃ tvaritaṃ pradoṣe % śayyāgṛhaṃ gurugṛhātpraviśanti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652095 (0.0):
vrajatu tava nidāghaḥ kāminībhiḥ sameto KalRs_1.28c / śayyāgṛhaṃ gurugṛhātpraviśanti nāryaḥ KalRs_2.22d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991494 (0.0):
puṣpāvataṃsasurabhīkṛtakeśapāśāḥ / / MSS_9822 2 śrutvā dhvaniṃ jalamucāṃ tvaritaṃ pradoṣe śayyāgṛhaṃ gurugṛhāt
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652226 (0.053):
śriyamatiśayarūpāṃ vyoma toyāśayānāṃ KalRs_3.21c / śrutvā dhvaniṃ jalamucāṃ tvaritaṃ pradoṣe KalRs_2.22c
nāryaḥ // KalRs_2.22 // / kuvalayadalanīlair unnatais toyanamrair mṛdupavanavidhūtair mandamandaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274940 (0.0):
śrutvā dhvaniṃ jalamucāṃ tvaritaṃ pradoṣe % śayyāgṛhaṃ gurugṛhātpraviśanti / nāryaḥ // KalRs_2.22 // / kuvalayadalanīlair unnatais toyanamrair $ mṛdupavanavidhūtair mandamandaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649793 (0.0):
kurvantyaśokā hṛdayaṃ saśokaṃ KalRs_6.18c / kuvalayadalanīlair unnatais toyanamrair KalRs_2.23a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651591 (0.0):
mṛdupavanavidhūtānpuṣpitāṃścūtavṛkṣān KalRs_6.30b / mṛdupavanavidhūtair mandamandaṃ caladbhiḥ KalRs_2.23b
caladbhiḥ / / apahṛtamiva cetastoyadaiḥ sendracāpaiḥ pathikajanavadhūnāṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274948 (0.0):
kuvalayadalanīlair unnatais toyanamrair $ mṛdupavanavidhūtair mandamandaṃ / caladbhiḥ & / apahṛtamiva cetastoyadaiḥ sendracāpaiḥ % pathikajanavadhūnāṃ
tadviyogākulānām // KalRs_2.23 // / mudita iva kadambairjātapuṣpaiḥ samantāt pavanacalitaśākhaiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274961 (0.0):
apahṛtamiva cetastoyadaiḥ sendracāpaiḥ % pathikajanavadhūnāṃ / tadviyogākulānām // KalRs_2.23 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651549 (0.0):
muktvā kadambakuṭajārjunasarjanīpān KalRs_3.13c / mudita iva kadambairjātapuṣpaiḥ samantāt KalRs_2.24a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650766 (5.960):
pathikajana idānīṃ roditi bhrāntacittaḥ KalRs_3.26d / pathikajanavadhūnāṃ tadviyogākulānām KalRs_2.23d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650868 (0.049):
paryutsukaṃ mānasamaṅganānām KalRs_6.17d / pavanacalitaśākhaiḥ śākhibhirnṛtyatīva KalRs_2.24b
śākhibhirnṛtyatīva / / hasitamiva vidhatte sūcibhiḥ ketakīnāṃ navasalilaniṣekacchinnatāpo
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274972 (0.0):
mudita iva kadambairjātapuṣpaiḥ samantāt $ pavanacalitaśākhaiḥ / śākhibhirnṛtyatīva &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650476 (0.0):
navapravālodgamasasyaramyaḥ KalRs_4.1a / navasalilaniṣekacchinnatāpo vanāntaḥ KalRs_2.24d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650868 (0.051):
paryutsukaṃ mānasamaṅganānām KalRs_6.17d / pavanacalitaśākhaiḥ śākhibhirnṛtyatīva KalRs_2.24b
vanāntaḥ // KalRs_2.24 // / śirasi bakulamālāṃ mālatībhiḥ sametāṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274979 (0.0):
hasitamiva vidhatte sūcibhiḥ ketakīnāṃ % navasalilaniṣekacchinnatāpo / vanāntaḥ // KalRs_2.24 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652132 (0.0):
śaśāṅkabhāsāṃ pramadājanānām KalRs_6.4b / śirasi bakulamālāṃ mālatībhiḥ sametāṃ KalRs_2.25a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650476 (0.039):
navasalilaniṣekacchinnatāpo vanāntaḥ KalRs_2.24d
vikasitanavapuṣpairyūthikākuḍmalaiśca / / vikacanavakadambaiḥ karṇapūraṃ vadhūnāṃ racayati jaladaughaḥ kāntavatkāla
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3274994 (0.0):
śirasi bakulamālāṃ mālatībhiḥ sametāṃ $ / vikasitanavapuṣpairyūthikākuḍmalaiśca &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651643 (0.020):
raktāṃśukā navavadhūriva bhāti bhūmiḥ KalRs_6.21d / racayati jaladaughaḥ kāntavatkāla eṣaḥ KalRs_2.25d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651859 (0.028):
vikasitanavakāśaśvetavāso vasānā KalRs_3.28b / vikasitanavapuṣpairyūthikākuḍmalaiśca KalRs_2.25b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651835 (0.041):
vikacakamalavaktrā phullanīlotpalākṣī KalRs_3.28a / vikacanavakadambaiḥ karṇapūraṃ vadhūnāṃ KalRs_2.25c
eṣaḥ // KalRs_2.25 // / dadhati varakucāgrairunnatair hārayaṣṭiṃ pratanusitadukūlānyāyataiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275007 (0.0):
kāntavatkāla eṣaḥ // KalRs_2.25 // / dadhati varakucāgrairunnatair hārayaṣṭiṃ $ pratanusitadukūlānyāyataiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650283 (0.0):
dadhati divasayogyaṃ veśamanyāstaruṇyaḥ KalRs_5.14d / dadhati varakucāgrairunnatair hārayaṣṭiṃ KalRs_2.26a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651014 (0.0):
pracuraguḍavikāraḥ svāduśālīkṣuramyaḥ KalRs_5.16a / pratanusitadukūlānyāyataiḥ śroṇibimbaiḥ KalRs_2.26b
śroṇibimbaiḥ / / navajalakaṇasekādudgatāṃ romarājīṃ lalitavalivibhaṅgairmadhyadeśaiśca
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275019 (0.0):
dadhati varakucāgrairunnatair hārayaṣṭiṃ $ pratanusitadukūlānyāyataiḥ / śroṇibimbaiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650463 (0.0):
navajalakaṇasaṅgācchītatāmādadhānaḥ KalRs_2.27a / navajalakaṇasekādudgatāṃ romarājīṃ KalRs_2.26c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651014 (0.044):
pratanusitadukūlānyāyataiḥ śroṇibimbaiḥ KalRs_2.26b
nāryaḥ // KalRs_2.26 // / navajalakaṇasaṅgācchītatāmādadhānaḥ kusumabharanatānāṃ lāsakaḥ pādapānām /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275033 (0.0):
navajalakaṇasekādudgatāṃ romarājīṃ % lalitavalivibhaṅgairmadhyadeśaiśca / nāryaḥ // KalRs_2.26 // / navajalakaṇasaṅgācchītatāmādadhānaḥ $ kusumabharanatānāṃ lāsakaḥ pādapānām
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650458 (0.0):
navakurabakapūrṇaḥ keśapāśo manojñaḥ KalRs_6.33b / navajalakaṇasaṅgācchītatāmādadhānaḥ KalRs_2.27a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649800 (0.047):
kuvalayadalanīlair unnatais toyanamrair KalRs_2.23a / kusumabharanatānāṃ lāsakaḥ pādapānām KalRs_2.27b
janitaruciragandhaḥ ketakīnāṃ rajobhiḥ pariharati nabhasvān proṣitānāṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275041 (0.0):
navajalakaṇasaṅgācchītatāmādadhānaḥ $ kusumabharanatānāṃ lāsakaḥ pādapānām / janitaruciragandhaḥ ketakīnāṃ rajobhiḥ % pariharati nabhasvān proṣitānāṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650076 (0.037):
janasya sevyā na bhavanti rātrayaḥ KalRs_5.4d / janitaruciragandhaḥ ketakīnāṃ rajobhiḥ KalRs_2.27c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650833 (0.043):
pariṣvajante śayane nirantaram KalRs_2.11d / pariharati nabhasvān proṣitānāṃ manāṃsi KalRs_2.27d
manāṃsi // KalRs_2.27 // / jalabharanamitānām āśrayo 'smākam uccair ayamiti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275048 (0.0):
janitaruciragandhaḥ ketakīnāṃ rajobhiḥ % pariharati nabhasvān proṣitānāṃ / manāṃsi // KalRs_2.27 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650089 (1.192):
jaladasamaya eṣa prāṇināṃ prāṇabhūto KalRs_2.29c / jalabharanamitānām āśrayo 'smākam uccair KalRs_2.28a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650833 (0.044):
pariṣvajante śayane nirantaram KalRs_2.11d / pariharati nabhasvān proṣitānāṃ manāṃsi KalRs_2.27d
jalasekaistoyadāstoyanamrāḥ / / atiśayaparuṣābhir grīṣmavahneḥ śikhābhiḥ samupajanitatāpaṃ hlādayantīva
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275062 (0.0):
jalabharanamitānām āśrayo 'smākam uccair $ ayamiti / jalasekaistoyadāstoyanamrāḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649225 (0.045):
aṅgānyanaṅgaḥ pramadājanasya KalRs_6.10c / atiśayaparuṣābhir grīṣmavahneḥ śikhābhiḥ KalRs_2.28c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649317 (0.048):
ambhoruhair vikasitairmukhacandrakāntiḥ KalRs_3.17b / ayamiti jalasekaistoyadāstoyanamrāḥ KalRs_2.28b
vindhyam // KalRs_2.28 // / bahuguṇaramaṇīyaḥ kāminīcittahārī taruviṭapalatānāṃ bāndhavo nirvikāraḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275075 (0.0):
atiśayaparuṣābhir grīṣmavahneḥ śikhābhiḥ % samupajanitatāpaṃ hlādayantīva / vindhyam // KalRs_2.28 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651298 (0.0):
balāhakāḥ śrotramanoharasvanāḥ KalRs_2.3d / bahuguṇaramaṇīyaḥ kāminīcittahārī KalRs_2.29a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650175 (0.041):
tanvaṃśukaiḥ kuṅkumarāgagaurair KalRs_6.5c / taruviṭapalatānāṃ bāndhavo nirvikāraḥ KalRs_2.29b
jaladasamaya eṣa prāṇināṃ prāṇabhūto diśatu tava hitāni prāyaśo vāñchitāni
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275086 (0.0):
bahuguṇaramaṇīyaḥ kāminīcittahārī $ taruviṭapalatānāṃ bāndhavo nirvikāraḥ / jaladasamaya eṣa prāṇināṃ prāṇabhūto % diśatu tava hitāni prāyaśo
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650330 (0.0):
divasakaramayūkhair bādhyamānaṃ prabhāte KalRs_3.25a / diśatu tava hitāni prāyaśo vāñchitāni KalRs_2.29d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650083 (1.192):
jaladasamaya eṣa prāṇināṃ prāṇabhūto KalRs_2.29c
// KalRs_2.29 // / tṛtīyaḥ sargaḥ / kāśāṃśukā vikacapadmamanojñavaktrā sonmādahaṃsaravanūpuranādaramyā /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275102 (0.0):
jaladasamaya eṣa prāṇināṃ prāṇabhūto % diśatu tava hitāni prāyaśo / vāñchitāni // KalRs_2.29 // / tṛtīyaḥ sargaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652646 (0.0):
sonmādahaṃsaravanūpuranādaramyā KalRs_3.1b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12994135 (0.0):
MSS_9935 1 kāśāṃśukā vikacapadmamanojñavaktrā
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649697 (0.010):
kālāgurupracaracandanacarcitāṅgyaḥ KalRs_2.22a / kāśāṃśukā vikacapadmamanojñavaktrā KalRs_3.1a
āpakvaśālirucirānatagātrayaṣṭiḥ prāptā śarannavavadhūriva rūparamyā //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275107 (0.0):
kāśāṃśukā vikacapadmamanojñavaktrā $ sonmādahaṃsaravanūpuranādaramyā & / āpakvaśālirucirānatagātrayaṣṭiḥ % prāptā śarannavavadhūriva rūparamyā //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275114 (0.0):
āpakvaśālirucirānatagātrayaṣṭiḥ % prāptā śarannavavadhūriva rūparamyā //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649392 (0.0):
ādhūyamānā satataṃ marudbhiḥ KalRs_4.11b / āpakvaśālirucirānatagātrayaṣṭiḥ KalRs_3.1c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651195 (0.0):
prāgeva rāgamalināni manāṃsi yūnām KalRs_6.25d / prāptā śarannavavadhūriva rūparamyā KalRs_3.1d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12994146 (0.040):
MSS_9935 2 āpakvaśālirucirā tanugātrayaṣṭiḥ prātpā śaran navavadhūriva
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12994135 (0.048):
sonmādahaṃsaravanūpuranādaramyā / / MSS_9935 2 āpakvaśālirucirā tanugātrayaṣṭiḥ prātpā śaran navavadhūriva
KalRs_3.1 // / kāśair mahī śiśiradīdhitinā rajanyo haṃsairjalāni saritāṃ kumudaiḥ sarāṃsi
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275125 (0.0):
āpakvaśālirucirānatagātrayaṣṭiḥ % prāptā śarannavavadhūriva rūparamyā // / KalRs_3.1 // / kāśair mahī śiśiradīdhitinā rajanyo $ haṃsairjalāni saritāṃ kumudaiḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12994251 (0.0):
MSS_9940 1 kāśairmahī śiśiradīdhitinā rajanyo haṃsairjalāni saritāṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649704 (1.192):
kāśāṃśukā vikacapadmamanojñavaktrā KalRs_3.1a / kāśair mahī śiśiradīdhitinā rajanyo KalRs_3.2a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652880 (0.033):
haṃsānupaiti madano madhurapragītān KalRs_3.13b / haṃsairjalāni saritāṃ kumudaiḥ sarāṃsi KalRs_3.2b
saptacchadaiḥ kusumabhāranatairvanāntāḥ śuklīkṛtānyupavanāni ca mālatībhiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275133 (0.0):
kāśair mahī śiśiradīdhitinā rajanyo $ haṃsairjalāni saritāṃ kumudaiḥ / sarāṃsi & / saptacchadaiḥ kusumabhāranatairvanāntāḥ % śuklīkṛtānyupavanāni ca
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12994258 (0.0):
MSS_9940 1 kāśairmahī śiśiradīdhitinā rajanyo haṃsairjalāni saritāṃ / kumudaiḥ sarāṃsi / / MSS_9940 2 saptacchadaiḥ kusumabhāranatairvanāntāḥ śuklīkṛtānyupavanāni ca
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652312 (0.045):
saptacchadānupagatā kusumodgamaśrīḥ KalRs_3.13d / saptacchadaiḥ kusumabhāranatairvanāntāḥ KalRs_3.2c
// KalRs_3.2 // / cañcanmanojñaśapharīrasanākalāpāḥ paryantasaṃsthitasitāṇḍajapaṅktihārāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275145 (0.0):
saptacchadaiḥ kusumabhāranatairvanāntāḥ % śuklīkṛtānyupavanāni ca / mālatībhiḥ // KalRs_3.2 // / cañcanmanojñaśapharīrasanākalāpāḥ $ paryantasaṃsthitasitāṇḍajapaṅktihārāḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650001 (0.0):
cakāra kāmaḥ pramadājanānām KalRs_6.13d / cañcanmanojñaśapharīrasanākalāpāḥ KalRs_3.3a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650852 (0.0):
paryantasaṃsthitamṛgīnayanotpalāni KalRs_3.14c / paryantasaṃsthitasitāṇḍajapaṅktihārāḥ KalRs_3.3b
nadyo viśālapulināntanitambabimbā mandaṃ prayānti samadāḥ pramadā ivādya
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275150 (0.0):
cañcanmanojñaśapharīrasanākalāpāḥ $ paryantasaṃsthitasitāṇḍajapaṅktihārāḥ / nadyo viśālapulināntanitambabimbā % mandaṃ prayānti samadāḥ pramadā ivādya
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275157 (0.0):
nadyo viśālapulināntanitambabimbā % mandaṃ prayānti samadāḥ pramadā ivādya
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651490 (0.0):
mandaprabhātapavanodgatavīcimālāny KalRs_3.11c / mandaṃ prayānti samadāḥ pramadā ivādya KalRs_3.3d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650419 (0.014):
nadyo ghanā mattagajā vanāntāḥ KalRs_2.19c / nadyo viśālapulināntanitambabimbā KalRs_3.3c
// KalRs_3.3 // / vyoma kvacidrajataśaṅkhamṛṇālagaurais tyaktāmbubhirlaghutayā śataśaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275167 (0.0):
nadyo viśālapulināntanitambabimbā % mandaṃ prayānti samadāḥ pramadā ivādya / // KalRs_3.3 // / vyoma kvacidrajataśaṅkhamṛṇālagaurais $ tyaktāmbubhirlaghutayā śataśaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652075 (1.192):
vyālambinīlalalitālakakuñcitākṣī KalRs_4.17d / vyoma kvacidrajataśaṅkhamṛṇālagaurais KalRs_3.4a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650255 (0.056):
tṛṣā mahatyā hatavikramodyamaḥ KalRs_1.14a / tyaktāmbubhirlaghutayā śataśaḥ prayātaiḥ KalRs_3.4b
prayātaiḥ / / saṃlakṣyate pavanavegacalaiḥ payodai rājeva cāmaraśatair upavījyamānaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275178 (0.0):
vyoma kvacidrajataśaṅkhamṛṇālagaurais $ tyaktāmbubhirlaghutayā śataśaḥ / prayātaiḥ & / saṃlakṣyate pavanavegacalaiḥ payodai % rājeva cāmaraśatair upavījyamānaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651696 (0.042):
ravermayūkhairabhitāpito bhṛśaṃ KalRs_1.17c / rājeva cāmaraśatair upavījyamānaḥ KalRs_3.4d
KalRs_3.4 // / bhinnāñjanapracayakānti nabho manojñaṃ bandhūkapuṣparajasāruṇitā ca bhūmiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275189 (0.0):
saṃlakṣyate pavanavegacalaiḥ payodai % rājeva cāmaraśatair upavījyamānaḥ / // KalRs_3.4 // / bhinnāñjanapracayakānti nabho manojñaṃ $ bandhūkapuṣparajasāruṇitā ca
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651332 (0.0):
bhavatu tava vasantaḥ śreṣṭhakālaḥ sukhāya KalRs_6.37d / bhinnāñjanapracayakānti nabho manojñaṃ KalRs_3.5a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651278 (0.049):
bandhūkakāntimadhareṣu manohareṣu KalRs_3.27c / bandhūkapuṣparajasāruṇitā ca bhūmiḥ KalRs_3.5b
vaprāśca pakvakalamāvṛtabhūmibhāgāḥ protkaṇṭhayanti na mano bhuvi kasya
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275198 (0.0):
bhinnāñjanapracayakānti nabho manojñaṃ $ bandhūkapuṣparajasāruṇitā ca / bhūmiḥ & / vaprāśca pakvakalamāvṛtabhūmibhāgāḥ % protkaṇṭhayanti na mano bhuvi kasya
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651254 (0.0):
prītiṃ saroruharajo 'ruṇitās taṭinyaḥ KalRs_3.8d / protkaṇṭhayanti na mano bhuvi kasya yūnaḥ KalRs_3.5d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651755 (0.0):
vanāntare toyamiti pradhāvitā KalRs_1.11c / vaprāśca pakvakalamāvṛtabhūmibhāgāḥ KalRs_3.5c
yūnaḥ // KalRs_3.5 // / mandānilākulitacārutarāgraśākhaḥ puṣpodgamapracayakomalapallavāgraḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275213 (0.0):
vaprāśca pakvakalamāvṛtabhūmibhāgāḥ % protkaṇṭhayanti na mano bhuvi kasya / yūnaḥ // KalRs_3.5 // / mandānilākulitacārutarāgraśākhaḥ $ puṣpodgamapracayakomalapallavāgraḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650941 (0.0):
puṣpāsavāmoditavaktrapaṅkajāḥ KalRs_5.5b / puṣpodgamapracayakomalapallavāgraḥ KalRs_3.6b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651500 (0.0):
mandaṃ prayānti samadāḥ pramadā ivādya KalRs_3.3d / mandānilākulitacārutarāgraśākhaḥ KalRs_3.6a
mattadvirephaparipītamadhuprasekaś cittaṃ vidārayati kasya na kovidāraḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275221 (0.0):
mandānilākulitacārutarāgraśākhaḥ $ puṣpodgamapracayakomalapallavāgraḥ & / mattadvirephaparipītamadhuprasekaś % cittaṃ vidārayati kasya na kovidāraḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651391 (0.038):
mattadvirephaparicumbitacārupuṣpā KalRs_6.19a / mattadvirephaparipītamadhuprasekaś KalRs_3.6c
KalRs_3.6 // / tārāgaṇapravarabhūṣaṇamudvahantī meghāvarodhaparimuktaśaśāṅkavaktrā /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275232 (0.0):
mattadvirephaparipītamadhuprasekaś % cittaṃ vidārayati kasya na kovidāraḥ / // KalRs_3.6 // / tārāgaṇapravarabhūṣaṇamudvahantī $ meghāvarodhaparimuktaśaśāṅkavaktrā &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650186 (1.192):
tāmrapravālastabakāvanamrāś KalRs_6.17a / tārāgaṇapravarabhūṣaṇamudvahantī KalRs_3.7a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651596 (0.050):
mṛdupavanavidhūtair mandamandaṃ caladbhiḥ KalRs_2.23b / meghāvarodhaparimuktaśaśāṅkavaktrā KalRs_3.7b
jyotsnādukūlamamalaṃ rajanī dadhānā vṛddhiṃ prayātyanudinaṃ pramadeva bālā
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275242 (0.0):
tārāgaṇapravarabhūṣaṇamudvahantī $ meghāvarodhaparimuktaśaśāṅkavaktrā & / jyotsnādukūlamamalaṃ rajanī dadhānā % vṛddhiṃ prayātyanudinaṃ pramadeva
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652058 (0.0):
vihāya bhṛṅgāḥ śrutihārinisvanāḥ KalRs_2.14b / vṛddhiṃ prayātyanudinaṃ pramadeva bālā KalRs_3.7d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650106 (0.056):
jyā yasyālikulaṃ kalaṅkarahitaṃ chattraṃ sitāṃśuḥ sitam KalRs_6.38b / jyotsnādukūlamamalaṃ rajanī dadhānā KalRs_3.7c
// KalRs_3.7 // / kāraṇḍavānanavighaṭṭitavīcimālāḥ kādambasārasakulākulatīradeśāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275255 (0.0):
jyotsnādukūlamamalaṃ rajanī dadhānā % vṛddhiṃ prayātyanudinaṃ pramadeva / bālā // KalRs_3.7 // / kāraṇḍavānanavighaṭṭitavīcimālāḥ $ kādambasārasakulākulatīradeśāḥ &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12989155 (0.0):
MSS_9703 1 kāraṇḍavānanavighaṭṭitavīcimālāḥ kādambasārasacayākulatīradeśāḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649653 (1.192):
kāñcīguṇaiḥ kāñcanaratnacitrair KalRs_4.4a / kādambasārasakulākulatīradeśāḥ KalRs_3.8b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649685 (1.192):
kāmyaṃ ca haṃsavacanaṃ maṇinūpureṣu KalRs_3.27b / kāraṇḍavānanavighaṭṭitavīcimālāḥ KalRs_3.8a
kurvanti haṃsavirutaiḥ parito janasya prītiṃ saroruharajo 'ruṇitās
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275264 (0.0):
kāraṇḍavānanavighaṭṭitavīcimālāḥ $ kādambasārasakulākulatīradeśāḥ & / kurvanti haṃsavirutaiḥ parito janasya % prītiṃ saroruharajo 'ruṇitās
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12989164 (0.0):
MSS_9703 1 kāraṇḍavānanavighaṭṭitavīcimālāḥ kādambasārasacayākulatīradeśāḥ / MSS_9703 2 kurvanti haṃsavirutaiḥ parito janasya prītiṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651247 (1.192):
priye priyaṅguḥ priyaviprayuktā KalRs_4.11c / prītiṃ saroruharajo 'ruṇitās taṭinyaḥ KalRs_3.8d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649781 (0.053):
kurvanti nāryo 'pi vasantakāle KalRs_6.3c / kurvanti haṃsavirutaiḥ parito janasya KalRs_3.8c
taṭinyaḥ // KalRs_3.8 // / netrotsavo hṛdayahārimarīcimālaḥ prahlādakaḥ śiśirasīkaravārivarṣī /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275277 (0.0):
kurvanti haṃsavirutaiḥ parito janasya % prītiṃ saroruharajo 'ruṇitās / taṭinyaḥ // KalRs_3.8 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650714 (0.0):
netreṣu lolo madirālaseṣu KalRs_6.12a / netrotsavo hṛdayahārimarīcimālaḥ KalRs_3.9a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651182 (0.046):
prasarati tṛṇamadhye labdhavṛddhiḥ kṣaṇena KalRs_1.25c / prahlādakaḥ śiśirasīkaravārivarṣī KalRs_3.9b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651247 (0.055):
priye priyaṅguḥ priyaviprayuktā KalRs_4.11c / prītiṃ saroruharajo 'ruṇitās taṭinyaḥ KalRs_3.8d
patyurviyogaviṣadagdhaśarakṣatānāṃ candro dahatyatitarāṃ tanumaṅganānām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275288 (0.0):
netrotsavo hṛdayahārimarīcimālaḥ $ prahlādakaḥ śiśirasīkaravārivarṣī & / patyurviyogaviṣadagdhaśarakṣatānāṃ % candro dahatyatitarāṃ tanumaṅganānām
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650007 (0.0):
cañcanmanojñaśapharīrasanākalāpāḥ KalRs_3.3a / candro dahatyatitarāṃ tanumaṅganānām KalRs_3.9d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650751 (1.192):
pattrāntalagnatuhināmbuvidhūyamānaḥ KalRs_3.15d / patyurviyogaviṣadagdhaśarakṣatānāṃ KalRs_3.9c
KalRs_3.9 // / ākampayan phalabharānataśālijālān yānartayaṃs taruvarān kusumāvanamrān /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275300 (0.0):
patyurviyogaviṣadagdhaśarakṣatānāṃ % candro dahatyatitarāṃ tanumaṅganānām / // KalRs_3.9 // / ākampayan phalabharānataśālijālān $ yānartayaṃs taruvarān kusumāvanamrān &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649366 (0.0):
ākampayankusumitāḥ sahakāraśākhā KalRs_6.24a / ākampayan phalabharānataśālijālān KalRs_3.10a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12876812 (0.035):
MSS_4220 1 ākampayan phalabharānataśālijālam ānartayaṃs taruvarān
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651613 (0.044):
yathā pradoṣāḥ śaśicārubhūṣaṇāḥ KalRs_1.12d / yānartayaṃs taruvarān kusumāvanamrān KalRs_3.10b
utphullapaṅkajavanāṃ nalinīṃ vidhunvan nyūnāṃ manaścalayati prasabhaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275309 (0.0):
ākampayan phalabharānataśālijālān $ yānartayaṃs taruvarān kusumāvanamrān & / utphullapaṅkajavanāṃ nalinīṃ vidhunvan % nyūnāṃ manaścalayati prasabhaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650725 (0.0):
no bhūṣayanti pramadā nitambān KalRs_4.4b / nyūnāṃ manaścalayati prasabhaṃ nabhasvān KalRs_3.10d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12876826 (0.027):
kusumāvanamrān / / MSS_4220 2 utphullapaṅkajavanāṃ nalinīṃ vidhunvan yūnāṃ manaścalayati
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649481 (0.042):
utplutya bhekastṛṣitasya bhoginaḥ KalRs_1.18c / utphullapaṅkajavanāṃ nalinīṃ vidhunvan KalRs_3.10c
nabhasvān // KalRs_3.10 // / sonmādahaṃsamithunairupaśobhitāni svacchapraphullakamalotpalabhūṣitāni /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275322 (0.0):
utphullapaṅkajavanāṃ nalinīṃ vidhunvan % nyūnāṃ manaścalayati prasabhaṃ / nabhasvān // KalRs_3.10 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652642 (0.0):
sonmādakādambavibhūṣitāni KalRs_4.9b / sonmādahaṃsamithunairupaśobhitāni KalRs_3.11a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652810 (5.960):
srastāṃsadeśalalitākulakeśapāśā KalRs_4.15c / svacchapraphullakamalotpalabhūṣitāni KalRs_3.11b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650726 (0.034):
no bhūṣayanti pramadā nitambān KalRs_4.4b / nyūnāṃ manaścalayati prasabhaṃ nabhasvān KalRs_3.10d
mandaprabhātapavanodgatavīcimālāny utkaṇṭhayanti sahasā hṛdayaṃ sarāṃsi //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275331 (0.0):
sonmādahaṃsamithunairupaśobhitāni $ svacchapraphullakamalotpalabhūṣitāni & / mandaprabhātapavanodgatavīcimālāny % utkaṇṭhayanti sahasā hṛdayaṃ sarāṃsi
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651483 (0.0):
manoharaiś candanarāgagaurais KalRs_4.2a / mandaprabhātapavanodgatavīcimālāny KalRs_3.11c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649466 (0.049):
utkaṇṭhayatyatitarāṃ pavanaḥ prabhāte KalRs_3.15c / utkaṇṭhayanti sahasā hṛdayaṃ sarāṃsi KalRs_3.11d
KalRs_3.11 // / naṣṭaṃ dhanurbalabhido jaladodareṣu saudāminī sphurati nādya viyatpatākā /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275344 (0.0):
mandaprabhātapavanodgatavīcimālāny % utkaṇṭhayanti sahasā hṛdayaṃ sarāṃsi / // KalRs_3.11 // / naṣṭaṃ dhanurbalabhido jaladodareṣu $ saudāminī sphurati nādya viyatpatākā
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650493 (0.0):
na śakyate draṣṭumapi pravāsibhiḥ KalRs_1.10c / naṣṭaṃ dhanurbalabhido jaladodareṣu KalRs_3.12a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652659 (0.0):
saudāminī sphurati nādya viyatpatākā KalRs_3.12b
dhunvanti pakṣapavanairna nabho balākāḥ paśyanti nonnatamukhā gaganaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275355 (0.0):
naṣṭaṃ dhanurbalabhido jaladodareṣu $ saudāminī sphurati nādya viyatpatākā / dhunvanti pakṣapavanairna nabho balākāḥ % paśyanti nonnatamukhā gaganaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650380 (0.0):
dhunvanti pakṣapavanairna nabho balākāḥ KalRs_3.12c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650876 (0.0):
paśyanti nonnatamukhā gaganaṃ mayūrāḥ KalRs_3.12d
mayūrāḥ // KalRs_3.12 // / nṛtyaprayogarahitāñśikhino vihāya haṃsānupaiti madano madhurapragītān /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275366 (0.0):
dhunvanti pakṣapavanairna nabho balākāḥ % paśyanti nonnatamukhā gaganaṃ / mayūrāḥ // KalRs_3.12 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650696 (0.0):
nīhārapātavigamātsubhago vasante KalRs_6.24d / nṛtyaprayogarahitāñśikhino vihāya KalRs_3.13a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650875 (0.038):
paśyanti nonnatamukhā gaganaṃ mayūrāḥ KalRs_3.12d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652873 (0.058):
hasitamiva vidhatte sūcibhiḥ ketakīnāṃ KalRs_2.24c / haṃsānupaiti madano madhurapragītān KalRs_3.13b
muktvā kadambakuṭajārjunasarjanīpān saptacchadānupagatā kusumodgamaśrīḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275379 (0.0):
nṛtyaprayogarahitāñśikhino vihāya $ haṃsānupaiti madano madhurapragītān & / muktvā kadambakuṭajārjunasarjanīpān % saptacchadānupagatā kusumodgamaśrīḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651542 (0.0):
māse madhau madhurakokilabhṛṅganādair KalRs_6.26c / muktvā kadambakuṭajārjunasarjanīpān KalRs_3.13c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652307 (1.788):
sapallavāḥ puṣpacayaṃ dadhānāḥ KalRs_6.18b / saptacchadānupagatā kusumodgamaśrīḥ KalRs_3.13d
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9306562 (0.060):
stokaśukaniṣu pravicaratsu kadambasarjārjunaketakīpuṣpagandhādhivāsiteṣu
KalRs_3.13 // / śephālikākusumagandhamanoharāṇi svasthasthitāṇḍajakulapratināditāni /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275388 (0.0):
muktvā kadambakuṭajārjunasarjanīpān % saptacchadānupagatā kusumodgamaśrīḥ / // KalRs_3.13 // / śephālikākusumagandhamanoharāṇi $ svasthasthitāṇḍajakulapratināditāni &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652180 (0.043):
śete janaḥ kāmarasānuviddhaḥ KalRs_4.12d / śephālikākusumagandhamanoharāṇi KalRs_3.14a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652827 (0.046):
svasthasthitapracuragokulaśobhitāni KalRs_3.16b / svasthasthitāṇḍajakulapratināditāni KalRs_3.14b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652308 (0.056):
saptacchadānupagatā kusumodgamaśrīḥ KalRs_3.13d / saptacchadaiḥ kusumabhāranatairvanāntāḥ KalRs_3.2c
paryantasaṃsthitamṛgīnayanotpalāni protkaṇṭhayantyupavanāni manāṃsi puṃsām
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275397 (0.0):
śephālikākusumagandhamanoharāṇi $ svasthasthitāṇḍajakulapratināditāni & / paryantasaṃsthitamṛgīnayanotpalāni % protkaṇṭhayantyupavanāni manāṃsi
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651258 (0.037):
protkaṇṭhayanti na mano bhuvi kasya yūnaḥ KalRs_3.5d / protkaṇṭhayantyupavanāni manāṃsi puṃsām KalRs_3.14d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650847 (0.041):
paruṣapavanavegotkṣiptasaṃśuṣkaparṇāḥ KalRs_1.22b / paryantasaṃsthitamṛgīnayanotpalāni KalRs_3.14c
// KalRs_3.14 // / kahlārapadmakumudāni muhurvidhunvaṃs tatsaṃgamādadhikaśītalatāmupetaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275408 (0.0):
paryantasaṃsthitamṛgīnayanotpalāni % protkaṇṭhayantyupavanāni manāṃsi / puṃsām // KalRs_3.14 // / kahlārapadmakumudāni muhurvidhunvaṃs $ tatsaṃgamādadhikaśītalatāmupetaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649635 (0.0):
kalpāntaṃ madanapriyo diśatu vaḥ puṣpāgamo maṅgalam KalRs_6.36d / kahlārapadmakumudāni muhurvidhunvaṃs KalRs_3.15a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650148 (0.049):
taḍillatāśakradhanurvibhūṣitāḥ KalRs_2.20a / tatsaṃgamādadhikaśītalatāmupetaḥ KalRs_3.15b
utkaṇṭhayatyatitarāṃ pavanaḥ prabhāte pattrāntalagnatuhināmbuvidhūyamānaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275418 (0.0):
kahlārapadmakumudāni muhurvidhunvaṃs $ tatsaṃgamādadhikaśītalatāmupetaḥ & / utkaṇṭhayatyatitarāṃ pavanaḥ prabhāte %
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650745 (0.0):
patanti mūḍhāḥ śikhināṃ pranṛtyatāṃ KalRs_2.14c / pattrāntalagnatuhināmbuvidhūyamānaḥ KalRs_3.15d
// KalRs_3.15 // / sampannaśālinicayāvṛtabhūtalāni svasthasthitapracuragokulaśobhitāni /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275430 (0.0):
pattrāntalagnatuhināmbuvidhūyamānaḥ // KalRs_3.15 // / sampannaśālinicayāvṛtabhūtalāni $ svasthasthitapracuragokulaśobhitāni &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652408 (0.0):
samupajanitatāpaṃ hlādayantīva vindhyam KalRs_2.28d / sampannaśālinicayāvṛtabhūtalāni KalRs_3.16a
haṃsaiḥ sasārasakulaiḥ pratināditāni sīmāntarāṇi janayanti nṛṇāṃ pramodam
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275439 (0.0):
sampannaśālinicayāvṛtabhūtalāni $ svasthasthitapracuragokulaśobhitāni & / haṃsaiḥ sasārasakulaiḥ pratināditāni % sīmāntarāṇi janayanti nṛṇāṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652534 (0.034):
sitotpalābhāmbudacumbitopalāḥ KalRs_2.16a / sīmāntarāṇi janayanti nṛṇāṃ pramodam KalRs_3.16d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652892 (0.049):
haṃsairjitā sulalitā gatiraṅganānām KalRs_3.17a / haṃsaiḥ sasārasakulaiḥ pratināditāni KalRs_3.16c
// KalRs_3.16 // / haṃsairjitā sulalitā gatiraṅganānām ambhoruhair
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275448 (0.0):
haṃsaiḥ sasārasakulaiḥ pratināditāni % sīmāntarāṇi janayanti nṛṇāṃ / pramodam // KalRs_3.16 // / haṃsairjitā sulalitā gatiraṅganānām $ ambhoruhair
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652885 (0.020):
haṃsairjalāni saritāṃ kumudaiḥ sarāṃsi KalRs_3.2b / haṃsairjitā sulalitā gatiraṅganānām KalRs_3.17a
vikasitairmukhacandrakāntiḥ / / nīlotpalairmadakalāni vilocanāni bhrūvibhramāśca rucirās tanubhis
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275460 (0.0):
haṃsairjitā sulalitā gatiraṅganānām $ ambhoruhair / vikasitairmukhacandrakāntiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651374 (0.0):
bhrūkṣepajihmāni ca vīkṣitāni KalRs_6.13c / bhrūvibhramāśca rucirās tanubhis taraṃgaiḥ KalRs_3.17d
taraṃgaiḥ // KalRs_3.17 // / śyāmā latāḥ kusumabhāranatapravālāḥ strīṇāṃ haranti dhṛtabhūṣaṇabāhukāntim
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275474 (0.0):
nīlotpalairmadakalāni vilocanāni % bhrūvibhramāśca rucirās tanubhis / taraṃgaiḥ // KalRs_3.17 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652199 (0.0):
śobhāṃ parāṃ kurabakadrumamañjarīṇām KalRs_6.20b / śyāmā latāḥ kusumabhāranatapravālāḥ KalRs_3.18a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652765 (0.0):
strīṇāṃ vihāya vadaneṣu śaśāṅkalakṣmīṃ KalRs_3.27a / strīṇāṃ haranti dhṛtabhūṣaṇabāhukāntim KalRs_3.18b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651374 (0.053):
bhrūkṣepajihmāni ca vīkṣitāni KalRs_6.13c / bhrūvibhramāśca rucirās tanubhis taraṃgaiḥ KalRs_3.17d
dantāvabhāsaviśadasmitacandrakāntiṃ kaṅkelipuṣparucirā navamālatī ca //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275485 (0.0):
dhṛtabhūṣaṇabāhukāntim & / dantāvabhāsaviśadasmitacandrakāntiṃ % kaṅkelipuṣparucirā navamālatī ca //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650307 (0.0):
dantāgrabhinnam avakṛṣya nirīkṣate ca KalRs_4.14d / dantāvabhāsaviśadasmitacandrakāntiṃ KalRs_3.18c
KalRs_3.18 // / keśānnitāntaghananīlavikuñcitāgrān āpūrayanti vanitā navamālatībhiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275495 (0.0):
dantāvabhāsaviśadasmitacandrakāntiṃ % kaṅkelipuṣparucirā navamālatī ca // / KalRs_3.18 // / keśānnitāntaghananīlavikuñcitāgrān $ āpūrayanti vanitā navamālatībhiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649862 (0.0):
kṛtāvataṃsaiḥ kusumaiḥ sugandhibhiḥ KalRs_2.18b / keśānnitāntaghananīlavikuñcitāgrān KalRs_3.19a
karṇeṣu ca pravarakāñcanakuṇḍaleṣu nīlotpalāni vividhāni niveśayanti //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275503 (0.0):
keśānnitāntaghananīlavikuñcitāgrān $ āpūrayanti vanitā navamālatībhiḥ & / karṇeṣu ca pravarakāñcanakuṇḍaleṣu % nīlotpalāni vividhāni niveśayanti //
KalRs_3.19 // / hāraiḥ sacandanarasaiḥ stanamaṇḍalāni śroṇītaṭaṃ suvipulaṃ rasanākalāpaiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275516 (0.0):
karṇeṣu ca pravarakāñcanakuṇḍaleṣu % nīlotpalāni vividhāni niveśayanti // / KalRs_3.19 // / hāraiḥ sacandanarasaiḥ stanamaṇḍalāni $ śroṇītaṭaṃ suvipulaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652232 (0.0):
śrutvā dhvaniṃ jalamucāṃ tvaritaṃ pradoṣe KalRs_2.22c / śroṇītaṭaṃ suvipulaṃ rasanākalāpaiḥ KalRs_3.20b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652898 (0.0):
haṃsaiḥ sasārasakulaiḥ pratināditāni KalRs_3.16c / hāraiḥ sacandanarasaiḥ stanamaṇḍalāni KalRs_3.20a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650680 (0.061):
niḥśvāsavātaiḥ surabhīkṛtāṅgaḥ KalRs_4.12b / nīlotpalāni vividhāni niveśayanti KalRs_3.19d / nīlotpalairmadakalāni vilocanāni KalRs_3.17c
pādāmbujāni kalanūpuraśekharaiśca nāryaḥ prahṛṣṭamanaso 'dya vibhūṣayanti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275525 (0.0):
hāraiḥ sacandanarasaiḥ stanamaṇḍalāni $ śroṇītaṭaṃ suvipulaṃ / rasanākalāpaiḥ & / pādāmbujāni kalanūpuraśekharaiśca % nāryaḥ prahṛṣṭamanaso 'dya
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650525 (1.192):
nānāmanojñakusumadrumabhūṣitān tān KalRs_6.27a / nāryaḥ prahṛṣṭamanaso 'dya vibhūṣayanti KalRs_3.20d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650889 (0.041):
pākaṃ vrajantī himajātaśītair KalRs_4.11a / pādāmbujāni kalanūpuraśekharaiśca KalRs_3.20c
// KalRs_3.20 // / sphuṭakumudacitānāṃ rājahaṃsāśritānāṃ marakatamaṇibhāsā vāriṇā bhūṣitānām
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275537 (0.0):
pādāmbujāni kalanūpuraśekharaiśca % nāryaḥ prahṛṣṭamanaso 'dya / vibhūṣayanti // KalRs_3.20 // / sphuṭakumudacitānāṃ rājahaṃsāśritānāṃ $ marakatamaṇibhāsā vāriṇā
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652777 (0.0):
sthitā nirāśāḥ pramadāḥ pravāsinām KalRs_2.12d / sphuṭakumudacitānāṃ rājahaṃsāśritānāṃ KalRs_3.21a
śriyamatiśayarūpāṃ vyoma toyāśayānāṃ vahati vigatameghaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275545 (0.0):
sphuṭakumudacitānāṃ rājahaṃsāśritānāṃ $ marakatamaṇibhāsā vāriṇā / bhūṣitānām & / śriyamatiśayarūpāṃ vyoma toyāśayānāṃ % vahati vigatameghaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652220 (0.0):
śriya iva gṛhamadhye saṃsthitā yoṣito 'dya KalRs_5.13d / śriyamatiśayarūpāṃ vyoma toyāśayānāṃ KalRs_3.21c
candratārāvakīrṇam // KalRs_3.21 // / śaradi kumudasaṅgādvāyavo vānti śītā vigatajaladavṛndā digvibhāgā manojñāḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275552 (0.0):
śriyamatiśayarūpāṃ vyoma toyāśayānāṃ % vahati vigatameghaṃ / candratārāvakīrṇam // KalRs_3.21 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651794 (0.0):
vahati vigatameghaṃ candratārāvakīrṇam KalRs_3.21d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651877 (0.0):
vigatakaluṣamambhaḥ śyānapaṅkā dharitrī KalRs_3.22c / vigatajaladavṛndā digvibhāgā manojñāḥ KalRs_3.22b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652103 (0.0):
śayyāgṛhaṃ gurugṛhātpraviśanti nāryaḥ KalRs_2.22d / śaradi kumudasaṅgādvāyavo vānti śītā KalRs_3.22a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275561 (0.015):
śaradi kumudasaṅgādvāyavo vānti śītā $ vigatajaladavṛndā digvibhāgā
vigatakaluṣamambhaḥ śyānapaṅkā dharitrī vimalakiraṇacandraṃ vyoma
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275572 (0.0):
śaradi kumudasaṅgādvāyavo vānti śītā $ vigatajaladavṛndā digvibhāgā / manojñāḥ & / vigatakaluṣamambhaḥ śyānapaṅkā dharitrī % vimalakiraṇacandraṃ vyoma
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651871 (1.192):
vikīrṇavistīrṇakalāpiśobhitam KalRs_2.6b / vigatakaluṣamambhaḥ śyānapaṅkā dharitrī KalRs_3.22c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651959 (1.192):
vibhūṣitānyudgatapallavair drumaiḥ KalRs_2.8d / vimalakiraṇacandraṃ vyoma tārāvicitram KalRs_3.22d
tārāvicitram // KalRs_3.22 // / karakamalamanojñāḥ kāntasaṃsaktahastā vadanavijitacandrāḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275584 (0.0):
vigatakaluṣamambhaḥ śyānapaṅkā dharitrī % vimalakiraṇacandraṃ vyoma / tārāvicitram // KalRs_3.22 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649576 (0.0):
kamalavanacitāmbuḥ pāṭalāmodaramyaḥ KalRs_1.28a / karakamalamanojñāḥ kāntasaṃsaktahastā KalRs_3.23a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651960 (1.192):
vibhūṣitānyudgatapallavair drumaiḥ KalRs_2.8d / vimalakiraṇacandraṃ vyoma tārāvicitram KalRs_3.22d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651731 (0.040):
vaktreṣu hemāmburuhopameṣu KalRs_6.8b / vadanavijitacandrāḥ kāścidanyāstaruṇyaḥ KalRs_3.23b
kāścidanyāstaruṇyaḥ / / racitakusumagandhi prāyaśo yānti veśma
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275592 (0.0):
karakamalamanojñāḥ kāntasaṃsaktahastā $ vadanavijitacandrāḥ / kāścidanyāstaruṇyaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651732 (0.0):
vaktreṣu hemāmburuhopameṣu KalRs_6.8b / vadanavijitacandrāḥ kāścidanyāstaruṇyaḥ KalRs_3.23b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651650 (1.192):
racayati jaladaughaḥ kāntavatkāla eṣaḥ KalRs_2.25d / racitakusumagandhi prāyaśo yānti veśma KalRs_3.23c
prabalamadanahetostyaktasaṃgītarāgāḥ // KalRs_3.23 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275600 (0.0):
racitakusumagandhi prāyaśo yānti veśma % / prabalamadanahetostyaktasaṃgītarāgāḥ // KalRs_3.23 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651063 (0.0):
prabalamadanahetostyaktasaṃgītarāgāḥ KalRs_3.23d
suratarasavilāsāḥ satsakhībhiḥ sametā asamaśaravinodaṃ sūcayanti prakāmam
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275610 (0.0):
prabalamadanahetostyaktasaṃgītarāgāḥ // KalRs_3.23 // / suratarasavilāsāḥ satsakhībhiḥ sametā $ asamaśaravinodaṃ sūcayanti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652589 (0.0):
sutīkṣṇadhārāpatanograsāyakais KalRs_2.4c / suratarasavilāsāḥ satsakhībhiḥ sametā KalRs_3.24a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651064 (0.064):
prabalamadanahetostyaktasaṃgītarāgāḥ KalRs_3.23d / prabalasuratakelirjātakandarpadarpaḥ KalRs_5.16b
anupamamukharāgā rātrimadhye vinodaṃ śaradi taruṇakāntāḥ sūcayanti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275620 (0.0):
suratarasavilāsāḥ satsakhībhiḥ sametā $ asamaśaravinodaṃ sūcayanti / prakāmam & / anupamamukharāgā rātrimadhye vinodaṃ % śaradi taruṇakāntāḥ sūcayanti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649250 (0.0):
anaṅgasaṃdīpanamāśu kurvate KalRs_1.12c / anupamamukharāgā rātrimadhye vinodaṃ KalRs_3.24c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652109 (0.0):
śaradi kumudasaṅgādvāyavo vānti śītā KalRs_3.22a / śaradi taruṇakāntāḥ sūcayanti pramodān KalRs_3.24d
pramodān // KalRs_3.24 // / divasakaramayūkhair bādhyamānaṃ prabhāte varayuvatimukhābhaṃ paṅkajaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275629 (0.0):
anupamamukharāgā rātrimadhye vinodaṃ % śaradi taruṇakāntāḥ sūcayanti / pramodān // KalRs_3.24 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651763 (0.0):
vaprāśca pakvakalamāvṛtabhūmibhāgāḥ KalRs_3.5c / varayuvatimukhābhaṃ paṅkajaṃ jṛmbhate 'dya KalRs_3.25b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652109 (0.055):
śaradi kumudasaṅgādvāyavo vānti śītā KalRs_3.22a / śaradi taruṇakāntāḥ sūcayanti pramodān KalRs_3.24d
jṛmbhate 'dya / / kumudamapi gate 'staṃ līyate candrabimbe hasitamiva vadhūnāṃ proṣiteṣu
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275641 (0.0):
divasakaramayūkhair bādhyamānaṃ prabhāte $ varayuvatimukhābhaṃ paṅkajaṃ / jṛmbhate 'dya & / kumudamapi gate 'staṃ līyate candrabimbe % hasitamiva vadhūnāṃ proṣiteṣu
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649740 (0.0):
kundaiḥ savibhramavadhūhasitāvadātair KalRs_6.25a / kumudamapi gate 'staṃ līyate candrabimbe KalRs_3.25c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652864 (0.047):
hasanti noccair daśanāgrabhinnān KalRs_4.6c / hasitamiva vadhūnāṃ proṣiteṣu priyeṣu KalRs_3.25d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651763 (0.058):
varayuvatimukhābhaṃ paṅkajaṃ jṛmbhate 'dya KalRs_3.25b
priyeṣu // KalRs_3.25 // / asitanayanalakṣmīṃ lakṣayitvotpaleṣu kvaṇitakanakakāñcīṃ mattahaṃsasvaneṣu
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275654 (0.0):
kumudamapi gate 'staṃ līyate candrabimbe % hasitamiva vadhūnāṃ proṣiteṣu / priyeṣu // KalRs_3.25 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649355 (0.0):
asahyavātoddhatareṇumaṇḍalā KalRs_1.10a / asitanayanalakṣmīṃ lakṣayitvotpaleṣu KalRs_3.26a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649891 (0.0):
kvacidvicitraṃ jalayantramandiram KalRs_1.2b / kvaṇitakanakakāñcīṃ mattahaṃsasvaneṣu KalRs_3.26b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867746 (0.0):
MSS_3759 1 asitanayanalakṣmīṃ lakṣayitvotpaleṣu kvaṇitakanakakāñcīṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652864 (0.048):
hasanti noccair daśanāgrabhinnān KalRs_4.6c / hasitamiva vadhūnāṃ proṣiteṣu priyeṣu KalRs_3.25d
adhararuciraśobhāṃ bandhujīve priyāṇāṃ pathikajana idānīṃ roditi
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275662 (0.0):
asitanayanalakṣmīṃ lakṣayitvotpaleṣu $ kvaṇitakanakakāñcīṃ / mattahaṃsasvaneṣu & / adhararuciraśobhāṃ bandhujīve priyāṇāṃ % pathikajana idānīṃ roditi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867756 (0.0):
mattahaṃsasvaneṣu / / MSS_3759 2 adhararuciraśobhāṃ bandhujīve priyāṇāṃ pathikajana idānīṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650757 (1.788):
pathikajana idānīṃ roditi bhrāntacittaḥ KalRs_3.26d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649238 (0.050):
adharakisalayāgraṃ dantabhinnaṃ spṛśantyaḥ KalRs_5.15b / adhararuciraśobhāṃ bandhujīve priyāṇāṃ KalRs_3.26c
bhrāntacittaḥ // KalRs_3.26 // / strīṇāṃ vihāya vadaneṣu śaśāṅkalakṣmīṃ kāmyaṃ ca haṃsavacanaṃ maṇinūpureṣu
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275675 (0.0):
adhararuciraśobhāṃ bandhujīve priyāṇāṃ % pathikajana idānīṃ roditi / bhrāntacittaḥ // KalRs_3.26 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650758 (0.0):
pathikajana idānīṃ roditi bhrāntacittaḥ KalRs_3.26d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652760 (0.0):
strīṇāmanaṅgo bahudhā sthito 'dya KalRs_6.12d / strīṇāṃ vihāya vadaneṣu śaśāṅkalakṣmīṃ KalRs_3.27a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867756 (0.039):
MSS_3759 2 adhararuciraśobhāṃ bandhujīve priyāṇāṃ pathikajana idānīṃ / roditi bhrāntacittaḥ // / MSS_3760 1 asitabhujagabhīṣaṇāsipatro ruharuhikāhitacittatūrṇacāraḥ /
bandhūkakāntimadhareṣu manohareṣu kvāpi prayāti subhagā śaradāgamaśrīḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275686 (0.0):
strīṇāṃ vihāya vadaneṣu śaśāṅkalakṣmīṃ $ kāmyaṃ ca haṃsavacanaṃ / maṇinūpureṣu & / bandhūkakāntimadhareṣu manohareṣu % kvāpi prayāti subhagā śaradāgamaśrīḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649899 (0.0):
kvaṇitakanakakāñcīṃ mattahaṃsasvaneṣu KalRs_3.26b / kvāpi prayāti subhagā śaradāgamaśrīḥ KalRs_3.27d
KalRs_3.27 // / vikacakamalavaktrā phullanīlotpalākṣī vikasitanavakāśaśvetavāso vasānā /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275690 (0.0):
bandhūkakāntimadhareṣu manohareṣu % kvāpi prayāti subhagā śaradāgamaśrīḥ / // KalRs_3.27 // / vikacakamalavaktrā phullanīlotpalākṣī $ vikasitanavakāśaśvetavāso vasānā &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275698 (0.0):
vikacakamalavaktrā phullanīlotpalākṣī $ vikasitanavakāśaśvetavāso vasānā &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651829 (0.0):
vāyur vivāti hṛdayāni harannarāṇāṃ KalRs_6.24c / vikacakamalavaktrā phullanīlotpalākṣī KalRs_3.28a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651851 (0.012):
vikasitanavakāśaśvetavāso vasānā KalRs_3.28b
kumudarucirakāntiḥ kāminīvonmadeyaṃ pratidiśatu śaradvaścetasaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275708 (0.0):
vikacakamalavaktrā phullanīlotpalākṣī $ vikasitanavakāśaśvetavāso vasānā & / kumudarucirakāntiḥ kāminīvonmadeyaṃ % pratidiśatu śaradvaścetasaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651021 (1.192):
pratanusitadukūlānyāyataiḥ śroṇibimbaiḥ KalRs_2.26b / pratidiśatu śaradvaścetasaḥ prītimagryām KalRs_3.28d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649746 (0.053):
kumudamapi gate 'staṃ līyate candrabimbe KalRs_3.25c / kumudarucirakāntiḥ kāminīvonmadeyaṃ KalRs_3.28c
prītimagryām // KalRs_3.28 // / caturthaḥ sargaḥ / navapravālodgamasasyaramyaḥ praphullalodhraḥ paripakvaśāliḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275722 (0.0):
kumudarucirakāntiḥ kāminīvonmadeyaṃ % pratidiśatu śaradvaścetasaḥ / prītimagryām // KalRs_3.28 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651022 (0.0):
pratanusitadukūlānyāyataiḥ śroṇibimbaiḥ KalRs_2.26b / pratidiśatu śaradvaścetasaḥ prītimagryām KalRs_3.28d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650469 (0.033):
navajalakaṇasekādudgatāṃ romarājīṃ KalRs_2.26c / navapravālodgamasasyaramyaḥ KalRs_4.1a
vilīnapadmaḥ prapatattuṣāro hemantakālaḥ samupāgato 'yam // KalRs_4.1 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275730 (0.0):
navapravālodgamasasyaramyaḥ $ praphullalodhraḥ paripakvaśāliḥ & / vilīnapadmaḥ prapatattuṣāro % hemantakālaḥ samupāgato 'yam // KalRs_4.1 //
manoharaiś candanarāgagaurais tuṣārakundendunibhaiś ca hāraiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275739 (0.0):
vilīnapadmaḥ prapatattuṣāro % hemantakālaḥ samupāgato 'yam // KalRs_4.1 // / manoharaiś candanarāgagaurais $ tuṣārakundendunibhaiś ca hāraiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650205 (0.029):
tudanti cetaḥ prasabhaṃ pravāsinām KalRs_2.4d / tuṣārakundendunibhaiś ca hāraiḥ KalRs_4.2b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651477 (0.036):
manoharaṃ kāmaratiprabodhakam KalRs_5.10b / manoharaiś candanarāgagaurais KalRs_4.2a
vilāsinīnāṃ stanaśālinīnāṃ nālaṃkriyante stanamaṇḍalāni // KalRs_4.2 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275746 (0.0):
manoharaiś candanarāgagaurais $ tuṣārakundendunibhaiś ca hāraiḥ & / vilāsinīnāṃ stanaśālinīnāṃ % nālaṃkriyante stanamaṇḍalāni // KalRs_4.2 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650536 (0.021):
nāryā haranti hṛdayaṃ prasabhaṃ narāṇām KalRs_6.26d / nālaṃkriyante stanamaṇḍalāni KalRs_4.2d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649322 (0.040):
ayamiti jalasekaistoyadāstoyanamrāḥ KalRs_2.28b / alaṃkriyante stanamaṇḍalāni KalRs_6.5d
na bāhuyugmeṣu vilāsinīnāṃ prayānti saṅgaṃ valayāṅgadāni /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275754 (0.0):
vilāsinīnāṃ stanaśālinīnāṃ % nālaṃkriyante stanamaṇḍalāni // KalRs_4.2 // / na bāhuyugmeṣu vilāsinīnāṃ $ prayānti saṅgaṃ valayāṅgadāni &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650432 (0.038):
na nūpurairhaṃsarutaṃ bhajadbhiḥ KalRs_4.4c / na bāhuyugmeṣu vilāsinīnāṃ KalRs_4.3a
nitambabimbeṣu navaṃ dukūlaṃ tanvaṃśukaṃ pīnapayodhareṣu // KalRs_4.3 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275764 (0.0):
na bāhuyugmeṣu vilāsinīnāṃ $ prayānti saṅgaṃ valayāṅgadāni & / nitambabimbeṣu navaṃ dukūlaṃ % tanvaṃśukaṃ pīnapayodhareṣu // KalRs_4.3 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650165 (0.036):
tanūni lākṣārasarañjitāni KalRs_6.15b / tanvaṃśukaṃ pīnapayodhareṣu KalRs_4.3d
kāñcīguṇaiḥ kāñcanaratnacitrair no bhūṣayanti pramadā nitambān /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275773 (0.0):
nitambabimbeṣu navaṃ dukūlaṃ % tanvaṃśukaṃ pīnapayodhareṣu // KalRs_4.3 // / kāñcīguṇaiḥ kāñcanaratnacitrair $ no bhūṣayanti pramadā nitambān &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12981214 (0.0):
MSS_9365 1 kāñcīguṇaiḥ kāñcanaratnacitrair no bhūṣayanti pramadā nitambam
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649647 (1.192):
kācidvibhūṣayati darpaṇasaktahastā KalRs_4.14a / kāñcīguṇaiḥ kāñcanaratnacitrair KalRs_4.4a
na nūpurairhaṃsarutaṃ bhajadbhiḥ pādāmbujāny ambujakāntibhāñji //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275783 (0.0):
kāñcīguṇaiḥ kāñcanaratnacitrair $ no bhūṣayanti pramadā nitambān & / na nūpurairhaṃsarutaṃ bhajadbhiḥ % pādāmbujāny ambujakāntibhāñji //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12981226 (0.0):
MSS_9365 2 na nūpuraihaṃsarutaṃ bhajadbhiḥ pādāmbujānyambujakāntibhāñji //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650894 (5.960):
pādāmbujāni kalanūpuraśekharaiśca KalRs_3.20c / pādāmbujāny ambujakāntibhāñji KalRs_4.4d
KalRs_4.4 // / gātrāṇi kālīyakacarcitāni sapattralekhāni mukhāmbujāni /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275792 (0.0):
na nūpurairhaṃsarutaṃ bhajadbhiḥ % pādāmbujāny ambujakāntibhāñji // / KalRs_4.4 // / gātrāṇi kālīyakacarcitāni $ sapattralekhāni mukhāmbujāni &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649941 (0.058):
gātrāṇi kandarpasamākulāni KalRs_6.9b / gātrāṇi kālīyakacarcitāni KalRs_4.5a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652292 (0.060):
sapattralekhāni mukhāmbujāni KalRs_4.5b / sapattralekheṣu vilāsinīnāṃ KalRs_6.8a
śirāṃsi kālāgurudhūpitāni kurvanti nāryaḥ suratotsavāya // KalRs_4.5 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275800 (0.0):
gātrāṇi kālīyakacarcitāni $ sapattralekhāni mukhāmbujāni & / śirāṃsi kālāgurudhūpitāni % kurvanti nāryaḥ suratotsavāya // KalRs_4.5 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649772 (0.043):
kurvanti keśaracanāmaparāstaruṇyaḥ KalRs_4.16d / kurvanti nāryaḥ suratotsavāya KalRs_4.5d
ratiśramakṣāmavipāṇḍuvaktrāḥ samprāptaharṣābhyudayās taruṇyaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275808 (0.0):
śirāṃsi kālāgurudhūpitāni % kurvanti nāryaḥ suratotsavāya // KalRs_4.5 // / ratiśramakṣāmavipāṇḍuvaktrāḥ $ samprāptaharṣābhyudayās taruṇyaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651657 (0.0):
racitakusumagandhi prāyaśo yānti veśma KalRs_3.23c / ratiśramakṣāmavipāṇḍuvaktrāḥ KalRs_4.6a
hasanti noccair daśanāgrabhinnān prapīḍyamānān adharān avekṣya //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275817 (0.0):
ratiśramakṣāmavipāṇḍuvaktrāḥ $ samprāptaharṣābhyudayās taruṇyaḥ & / hasanti noccair daśanāgrabhinnān % prapīḍyamānān adharān avekṣya //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652856 (0.0):
harṣānvitā viracitādharacāruśobhā KalRs_4.17b / hasanti noccair daśanāgrabhinnān KalRs_4.6c
KalRs_4.6 // / pīnastanoraḥsthalabhāgaśobhām āsādya tatpīḍanajātakhedaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275829 (0.0):
hasanti noccair daśanāgrabhinnān % prapīḍyamānān adharān avekṣya // / KalRs_4.6 // / pīnastanoraḥsthalabhāgaśobhām $ āsādya tatpīḍanajātakhedaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650907 (0.0):
pibanti madyaṃ madanīyamuttamam KalRs_5.10d / pīnastanoraḥsthalabhāgaśobhām KalRs_4.7a
tṛṇāgralagnaistuhinaiḥ patadbhir ākrandatīvoṣasi śītakālaḥ // KalRs_4.7 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275839 (0.0):
pīnastanoraḥsthalabhāgaśobhām $ āsādya tatpīḍanajātakhedaḥ & / tṛṇāgralagnaistuhinaiḥ patadbhir % ākrandatīvoṣasi śītakālaḥ // KalRs_4.7
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650221 (0.047):
tuṣārasaṃghātanipātaśītalāḥ KalRs_5.4a / tṛṇāgralagnaistuhinaiḥ patadbhir KalRs_4.7c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649375 (0.053):
ākampitāni hṛdayāni manasvinīnāṃ KalRs_6.34a / ākrandatīvoṣasi śītakālaḥ KalRs_4.7d
prabhūtaśāliprasavaiścitāni mṛgāṅganāyūthavibhūṣitāni /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275847 (0.0):
tṛṇāgralagnaistuhinaiḥ patadbhir % ākrandatīvoṣasi śītakālaḥ // KalRs_4.7 / prabhūtaśāliprasavaiścitāni $ mṛgāṅganāyūthavibhūṣitāni &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651083 (0.041):
prabhinnavaiḍūryanibhais tṛṇāṅkuraiḥ KalRs_2.5a / prabhūtaśāliprasavaiścitāni KalRs_4.8a
manoharakrauñcanināditāni sīmāntarāṇy utsukayanti cetaḥ // KalRs_4.8 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275854 (0.0):
prabhūtaśāliprasavaiścitāni $ mṛgāṅganāyūthavibhūṣitāni & / manoharakrauñcanināditāni % sīmāntarāṇy utsukayanti cetaḥ // KalRs_4.8 //
praphullanīlotpalaśobhitāni sonmādakādambavibhūṣitāni /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275861 (0.0):
manoharakrauñcanināditāni % sīmāntarāṇy utsukayanti cetaḥ // KalRs_4.8 // / praphullanīlotpalaśobhitāni $ sonmādakādambavibhūṣitāni &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651043 (0.058):
praphullacūtāṅkuratīkṣṇasāyako KalRs_6.1a / praphullanīlotpalaśobhitāni KalRs_4.9a / praphullalodhraḥ paripakvaśāliḥ KalRs_4.1b
prasannatoyāni suśītalāni sarāṃsi cetāṃsi haranti puṃsām // KalRs_4.9 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275869 (0.0):
praphullanīlotpalaśobhitāni $ sonmādakādambavibhūṣitāni & / prasannatoyāni suśītalāni % sarāṃsi cetāṃsi haranti puṃsām // KalRs_4.9 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652431 (0.039):
sarāgakauśeyakabhūṣitoravaḥ KalRs_5.8b / sarāṃsi cetāṃsi haranti puṃsām KalRs_4.9d
mārgaṃ samīkṣyātinirastanīraṃ pravāsakhinnaṃ patimudvahantyaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275878 (0.0):
prasannatoyāni suśītalāni % sarāṃsi cetāṃsi haranti puṃsām // KalRs_4.9 // / mārgaṃ samīkṣyātinirastanīraṃ $ pravāsakhinnaṃ patimudvahantyaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651523 (0.057):
malayapavanaviddhaḥ kokilālāparamyaḥ KalRs_6.37a / mārgaṃ samīkṣyātinirastanīraṃ KalRs_4.10a
avekṣyamāṇā hariṇekṣaṇākṣyaḥ prabodhayantīva manorathāni // KalRs_4.10 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275884 (0.0):
mārgaṃ samīkṣyātinirastanīraṃ $ pravāsakhinnaṃ patimudvahantyaḥ & / avekṣyamāṇā hariṇekṣaṇākṣyaḥ % prabodhayantīva manorathāni // KalRs_4.10
pākaṃ vrajantī himajātaśītair ādhūyamānā satataṃ marudbhiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275893 (0.0):
avekṣyamāṇā hariṇekṣaṇākṣyaḥ % prabodhayantīva manorathāni // KalRs_4.10 / pākaṃ vrajantī himajātaśītair $ ādhūyamānā satataṃ marudbhiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650881 (0.0):
paśyanti nonnatamukhā gaganaṃ mayūrāḥ KalRs_3.12d / pākaṃ vrajantī himajātaśītair KalRs_4.11a
priye priyaṅguḥ priyaviprayuktā vipāṇḍutāṃ yāti vilāsinīva // KalRs_4.11
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275901 (0.0):
pākaṃ vrajantī himajātaśītair $ ādhūyamānā satataṃ marudbhiḥ & / priye priyaṅguḥ priyaviprayuktā % vipāṇḍutāṃ yāti vilāsinīva // KalRs_4.11
puṣpāsavāmodasugandhivaktro niḥśvāsavātaiḥ surabhīkṛtāṅgaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275910 (0.0):
priye priyaṅguḥ priyaviprayuktā % vipāṇḍutāṃ yāti vilāsinīva // KalRs_4.11 / puṣpāsavāmodasugandhivaktro $ niḥśvāsavātaiḥ surabhīkṛtāṅgaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650931 (1.788):
puṣpāvataṃsasurabhīkṛtakeśapāśāḥ KalRs_2.22b / puṣpāsavāmodasugandhivaktro KalRs_4.12a
parasparāṅgavyatiṣaṅgaśāyī śete janaḥ kāmarasānuviddhaḥ // KalRs_4.12 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275919 (0.0):
puṣpāsavāmodasugandhivaktro $ niḥśvāsavātaiḥ surabhīkṛtāṅgaḥ & / parasparāṅgavyatiṣaṅgaśāyī % śete janaḥ kāmarasānuviddhaḥ // KalRs_4.12 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652175 (0.0):
śucau priye yānti janasya sevyatām KalRs_1.2d / śete janaḥ kāmarasānuviddhaḥ KalRs_4.12d
dantacchadaiḥ savraṇadantacihnaiḥ stanaiśca pāṇyagrakṛtābhilekhaiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275930 (0.0):
parasparāṅgavyatiṣaṅgaśāyī % śete janaḥ kāmarasānuviddhaḥ // KalRs_4.12 // / dantacchadaiḥ savraṇadantacihnaiḥ $ stanaiśca pāṇyagrakṛtābhilekhaiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650296 (0.0):
dantacchadaṃ priyatamena nipītasāraṃ KalRs_4.14c / dantacchadaiḥ savraṇadantacihnaiḥ KalRs_4.13a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652702 (0.060):
stanaiśca pāṇyagrakṛtābhilekhaiḥ KalRs_4.13b
saṃsūcyate nirdayamaṅganānāṃ ratopabhogo navayauvanānām // KalRs_4.13 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275938 (0.0):
dantacchadaiḥ savraṇadantacihnaiḥ $ stanaiśca pāṇyagrakṛtābhilekhaiḥ & / saṃsūcyate nirdayamaṅganānāṃ % ratopabhogo navayauvanānām // KalRs_4.13 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651662 (0.035):
ratiśramakṣāmavipāṇḍuvaktrāḥ KalRs_4.6a / ratopabhogo navayauvanānām KalRs_4.13d
kācidvibhūṣayati darpaṇasaktahastā bālātapeṣu vanitā vadanāravindam /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275948 (0.0):
saṃsūcyate nirdayamaṅganānāṃ % ratopabhogo navayauvanānām // KalRs_4.13 // / kācidvibhūṣayati darpaṇasaktahastā $ bālātapeṣu vanitā vadanāravindam &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649640 (0.018):
kahlārapadmakumudāni muhurvidhunvaṃs KalRs_3.15a / kācidvibhūṣayati darpaṇasaktahastā KalRs_4.14a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12980839 (0.019):
MSS_9350 1 kācid vibhūṣayati darpaṇasaktahastā bālātapeṣu vanitā
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651314 (0.040):
bahutara iva jātaḥ śālmalīnāṃ vaneṣu KalRs_1.26a / bālātapeṣu vanitā vadanāravindam KalRs_4.14b
dantacchadaṃ priyatamena nipītasāraṃ dantāgrabhinnam avakṛṣya nirīkṣate ca
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275957 (0.0):
kācidvibhūṣayati darpaṇasaktahastā $ bālātapeṣu vanitā vadanāravindam & / dantacchadaṃ priyatamena nipītasāraṃ % dantāgrabhinnam avakṛṣya nirīkṣate
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650302 (0.0):
dantacchadaiḥ savraṇadantacihnaiḥ KalRs_4.13a / dantāgrabhinnam avakṛṣya nirīkṣate ca KalRs_4.14d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12980848 (0.0):
MSS_9350 1 kācid vibhūṣayati darpaṇasaktahastā bālātapeṣu vanitā / vadanāravindam / / MSS_9350 2 dantacchadaṃ priyatamena nipītasāraṃ dantāgrabhinnam avakṛṣya
// KalRs_4.14 // / anyā prakāmasurataśramakhinnadehā rātriprajāgaravipāṭalanetrapadmā /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275969 (0.0):
dantacchadaṃ priyatamena nipītasāraṃ % dantāgrabhinnam avakṛṣya nirīkṣate / ca // KalRs_4.14 // / anyā prakāmasurataśramakhinnadehā $ rātriprajāgaravipāṭalanetrapadmā &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649258 (0.0):
anupamamukharāgā rātrimadhye vinodaṃ KalRs_3.24c / anyā prakāmasurataśramakhinnadehā KalRs_4.15a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12832970 (0.0):
MSS_1794 1 anyā prakāmasurataśramakhinnadehā
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651701 (0.050):
rājeva cāmaraśatair upavījyamānaḥ KalRs_3.4d / rātriprajāgaravipāṭalanetrapadmā KalRs_4.15b
srastāṃsadeśalalitākulakeśapāśā nidrāṃ prayāti mṛdusūryakarābhitaptā //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275971 (0.0):
anyā prakāmasurataśramakhinnadehā $ rātriprajāgaravipāṭalanetrapadmā & / srastāṃsadeśalalitākulakeśapāśā % nidrāṃ prayāti mṛdusūryakarābhitaptā //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275980 (0.0):
anyā prakāmasurataśramakhinnadehā $ rātriprajāgaravipāṭalanetrapadmā & / srastāṃsadeśalalitākulakeśapāśā % nidrāṃ prayāti mṛdusūryakarābhitaptā //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652803 (0.0):
smitadaśanamayūkhānkundapuṣpaprabhābhiḥ KalRs_6.31b / srastāṃsadeśalalitākulakeśapāśā KalRs_4.15c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12832983 (0.0):
MSS_1794 2 śayyāntadeśalulitākulakeśapāśā nidrāṃ prayāti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650589 (0.009):
nidāghakālo 'yamupāgataḥ priye KalRs_1.1d / nidrāṃ prayāti mṛdusūryakarābhitaptā KalRs_4.15d
KalRs_4.15 // / nirmālyadāma paribhuktamanojñagandhaṃ mūrdhno 'panīya
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275988 (0.0):
srastāṃsadeśalalitākulakeśapāśā % nidrāṃ prayāti mṛdusūryakarābhitaptā // / KalRs_4.15 // / nirmālyadāma paribhuktamanojñagandhaṃ $ mūrdhno 'panīya
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650623 (0.0):
niruddhavātāyanamandirodaraṃ KalRs_5.2a / nirmālyadāma paribhuktamanojñagandhaṃ KalRs_4.16a
ghananīlaśiroruhāntāḥ / / pīnonnatastanabharānatagātrayaṣṭyaḥ kurvanti keśaracanāmaparāstaruṇyaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3275995 (0.0):
nirmālyadāma paribhuktamanojñagandhaṃ $ mūrdhno 'panīya / ghananīlaśiroruhāntāḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276005 (0.0):
pīnonnatastanabharānatagātrayaṣṭyaḥ % kurvanti keśaracanāmaparāstaruṇyaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650912 (0.0):
pīnastanoraḥsthalabhāgaśobhām KalRs_4.7a / pīnonnatastanabharānatagātrayaṣṭyaḥ KalRs_4.16c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651560 (0.0):
muhurmuhur jṛmbhaṇatatparāṇi KalRs_6.10b / mūrdhno 'panīya ghananīlaśiroruhāntāḥ KalRs_4.16b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649766 (1.788):
kurvanti kāmimanasāṃ sahasotsukatvaṃ KalRs_6.19c / kurvanti keśaracanāmaparāstaruṇyaḥ KalRs_4.16d
KalRs_4.16 // / anyā priyeṇa paribhuktamavekṣya gātraṃ harṣānvitā viracitādharacāruśobhā /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276017 (0.0):
pīnonnatastanabharānatagātrayaṣṭyaḥ % kurvanti keśaracanāmaparāstaruṇyaḥ / // KalRs_4.16 // / anyā priyeṇa paribhuktamavekṣya gātraṃ $ harṣānvitā viracitādharacāruśobhā
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649264 (0.0):
anyā prakāmasurataśramakhinnadehā KalRs_4.15a / anyā priyeṇa paribhuktamavekṣya gātraṃ KalRs_4.17a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652850 (0.0):
harmyaṃ prayāti śayituṃ sukhaśītalaṃ ca KalRs_6.11c / harṣānvitā viracitādharacāruśobhā KalRs_4.17b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12832997 (0.0):
MSS_1795 1 anyā priyeṇa paribhuktamavekṣya gātraṃ harṣānvitā
kūrpāsakaṃ paridadhāti nakhakṣatāṅgī vyālambinīlalalitālakakuñcitākṣī //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276028 (0.0):
anyā priyeṇa paribhuktamavekṣya gātraṃ $ harṣānvitā viracitādharacāruśobhā / kūrpāsakaṃ paridadhāti nakhakṣatāṅgī % vyālambinīlalalitālakakuñcitākṣī //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652069 (0.0):
vyāyanti nṛtyanti samāśrayanti KalRs_2.19b / vyālambinīlalalitālakakuñcitākṣī KalRs_4.17d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12833007 (0.0):
viracitādharacāruśobhā / / MSS_1795 2 kūrpāsakaṃ paridadhāti nakhakṣatāṅgī
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649827 (0.045):
kūjadbhirunmadakalāni vacāṃsi bhṛṅgaiḥ KalRs_6.23b / kūrpāsakaṃ paridadhāti nakhakṣatāṅgī KalRs_4.17c
KalRs_4.17 // / anyāściraṃ suratakelipariśrameṇa khedaṃ gatāḥ praśithilīkṛtagātrayaṣṭyaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276039 (0.0):
kūrpāsakaṃ paridadhāti nakhakṣatāṅgī % vyālambinīlalalitālakakuñcitākṣī // / KalRs_4.17 // / anyāściraṃ suratakelipariśrameṇa $ khedaṃ gatāḥ praśithilīkṛtagātrayaṣṭyaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649270 (0.0):
anyā priyeṇa paribhuktamavekṣya gātraṃ KalRs_4.17a / anyāściraṃ suratakelipariśrameṇa KalRs_4.18a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12833222 (0.0):
MSS_1808 1 anyāściraṃ suratakelipariśrameṇa khedaṃ gatāḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649910 (0.051):
kṣapāvasāne navayauvanāḥ striyaḥ KalRs_5.7d / khedaṃ gatāḥ praśithilīkṛtagātrayaṣṭyaḥ KalRs_4.18b
saṃhṛṣyamāṇapulakorupayodharāntā abhyañjanaṃ vidadhati pramadāḥ suśobhāḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276049 (0.0):
anyāściraṃ suratakelipariśrameṇa $ khedaṃ gatāḥ praśithilīkṛtagātrayaṣṭyaḥ / saṃhṛṣyamāṇapulakorupayodharāntā % abhyañjanaṃ vidadhati pramadāḥ suśobhāḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649307 (0.0):
abhīkṣṇamuccair dhvanatā payomucā KalRs_2.10a / abhyañjanaṃ vidadhati pramadāḥ suśobhāḥ KalRs_4.18d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12833231 (0.036):
MSS_1808 2 saṃhṛṣyamāṇavipulorupayodharārtā abhyañjanaṃ vidadhati pramadāḥ / suśobhāḥ //
// KalRs_4.18 // / bahuguṇaramaṇīyo yoṣitāṃ cittahārī pariṇatabahuśālivyākulagrāmasīmā /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276055 (0.0):
saṃhṛṣyamāṇapulakorupayodharāntā % abhyañjanaṃ vidadhati pramadāḥ suśobhāḥ / // KalRs_4.18 // / bahuguṇaramaṇīyo yoṣitāṃ cittahārī $ pariṇatabahuśālivyākulagrāmasīmā &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276062 (0.0):
bahuguṇaramaṇīyo yoṣitāṃ cittahārī $ pariṇatabahuśālivyākulagrāmasīmā &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650823 (0.0):
pariṇatabahuśālivyākulagrāmasīmā KalRs_4.19b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651302 (0.0):
bahuguṇaramaṇīyaḥ kāminīcittahārī KalRs_2.29a / bahuguṇaramaṇīyo yoṣitāṃ cittahārī KalRs_4.19a
vinipatitatuṣāraḥ krauñcanādopagītaḥ pradiśatu himayuktaḥ kāla eṣaḥ sukhaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276070 (0.0):
bahuguṇaramaṇīyo yoṣitāṃ cittahārī $ pariṇatabahuśālivyākulagrāmasīmā & / vinipatitatuṣāraḥ krauñcanādopagītaḥ % pradiśatu himayuktaḥ kāla eṣaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651028 (0.0):
pratidiśatu śaradvaścetasaḥ prītimagryām KalRs_3.28d / pradiśatu himayuktaḥ kāla eṣaḥ sukhaṃ vaḥ KalRs_4.19d
vaḥ // KalRs_4.19 // / pañcamaḥ sargaḥ / prarūḍhaśālīkṣucayāvṛtakṣitiṃ kvacitsthitakrauñcaninādarājitam /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276086 (0.0):
vinipatitatuṣāraḥ krauñcanādopagītaḥ % pradiśatu himayuktaḥ kāla eṣaḥ / sukhaṃ vaḥ // KalRs_4.19 // / pañcamaḥ sargaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651137 (0.0):
prayāntyanaṅgāturamānasānāṃ KalRs_6.7c / prarūḍhaśālīkṣucayāvṛtakṣitiṃ KalRs_5.1a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649880 (0.042):
kvacitsagarbhapramadāstanaprabhaiḥ KalRs_2.2c / kvacitsthitakrauñcaninādarājitam KalRs_5.1b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651029 (0.062):
pradiśatu himayuktaḥ kāla eṣaḥ sukhaṃ vaḥ KalRs_4.19d / prapīḍyamānān adharān avekṣya KalRs_4.6d
prakāmakāmaṃ pramadājanapriyaṃ varoru kālaṃ śiśirāhvayaṃ śṛṇu // KalRs_5.1
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276097 (0.0):
prarūḍhaśālīkṣucayāvṛtakṣitiṃ $ kvacitsthitakrauñcaninādarājitam & / prakāmakāmaṃ pramadājanapriyaṃ % varoru kālaṃ śiśirāhvayaṃ śṛṇu //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651781 (0.0):
varāhayūtho viśatīva bhūtalam KalRs_1.17d / varoru kālaṃ śiśirāhvayaṃ śṛṇu KalRs_5.1d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650972 (0.043):
pṛthujaghanabharārtāḥ kiṃcidānamramadhyāḥ KalRs_5.14a / prakāmakāmaṃ pramadājanapriyaṃ KalRs_5.1c
niruddhavātāyanamandirodaraṃ hutāśano bhānumato gabhastayaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276105 (0.0):
prakāmakāmaṃ pramadājanapriyaṃ % varoru kālaṃ śiśirāhvayaṃ śṛṇu // / KalRs_5.1 // / niruddhavātāyanamandirodaraṃ $ hutāśano bhānumato gabhastayaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650618 (0.045):
nirīkṣyamāṇā navayauvanānām KalRs_6.18d / niruddhavātāyanamandirodaraṃ KalRs_5.2a
gurūṇi vāsāṃsyabalāḥ sayauvanāḥ prayānti kāle 'tra janasya sevyatām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276114 (0.0):
niruddhavātāyanamandirodaraṃ $ hutāśano bhānumato gabhastayaḥ & / gurūṇi vāsāṃsyabalāḥ sayauvanāḥ % prayānti kāle 'tra janasya sevyatām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651106 (0.0):
prayānti kāntiṃ pramadājanānām KalRs_6.6d / prayānti kāle 'tra janasya sevyatām KalRs_5.2d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649958 (0.060):
gurūṇi vāsāṃsi vihāya tūrṇaṃ KalRs_6.15a / gurūṇi vāsāṃsyabalāḥ sayauvanāḥ KalRs_5.2c
KalRs_5.2 // / na candanaṃ candramarīciśītalaṃ na harmyapṛṣṭhaṃ śaradindunirmalam /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276126 (0.0):
gurūṇi vāsāṃsyabalāḥ sayauvanāḥ % prayānti kāle 'tra janasya sevyatām // / KalRs_5.2 // / na candanaṃ candramarīciśītalaṃ $ na harmyapṛṣṭhaṃ śaradindunirmalam &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650402 (0.0):
nakhapadacitabhāgān vīkṣamāṇāḥ stanāntān KalRs_5.15a / na candanaṃ candramarīciśītalaṃ KalRs_5.3a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650512 (0.0):
na hantyadūre 'pi gajānmṛgeśvaro KalRs_1.14c / na harmyapṛṣṭhaṃ śaradindunirmalam KalRs_5.3b
na vāyavaḥ sāndratuṣāraśītalā janasya cittaṃ ramayanti sāmpratam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276135 (0.0):
na candanaṃ candramarīciśītalaṃ $ na harmyapṛṣṭhaṃ śaradindunirmalam & / na vāyavaḥ sāndratuṣāraśītalā % janasya cittaṃ ramayanti sāmpratam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650066 (0.044):
janasya cittaṃ kriyate samanmatham KalRs_1.5d / janasya cittaṃ ramayanti sāmpratam KalRs_5.3d
KalRs_5.3 // / tuṣārasaṃghātanipātaśītalāḥ śaśāṅkabhābhiḥ śiśirīkṛtāḥ punaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276144 (0.0):
na vāyavaḥ sāndratuṣāraśītalā % janasya cittaṃ ramayanti sāmpratam // / KalRs_5.3 // / tuṣārasaṃghātanipātaśītalāḥ $ śaśāṅkabhābhiḥ śiśirīkṛtāḥ punaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650215 (0.035):
tuṣāragaurārpitahāraśekharāḥ KalRs_1.6b / tuṣārasaṃghātanipātaśītalāḥ KalRs_5.4a
vipāṇḍutārāgaṇacārubhūṣaṇā janasya sevyā na bhavanti rātrayaḥ // KalRs_5.4
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276149 (0.0):
tuṣārasaṃghātanipātaśītalāḥ $ śaśāṅkabhābhiḥ śiśirīkṛtāḥ punaḥ & / vipāṇḍutārāgaṇacārubhūṣaṇā % janasya sevyā na bhavanti rātrayaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276156 (0.0):
vipāṇḍutārāgaṇacārubhūṣaṇā % janasya sevyā na bhavanti rātrayaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650070 (0.0):
janasya cittaṃ ramayanti sāmpratam KalRs_5.3d / janasya sevyā na bhavanti rātrayaḥ KalRs_5.4d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651916 (0.049):
vipannamīnaṃ drutabhītasārasam KalRs_1.19b / vipāṇḍutārāgaṇacārubhūṣaṇā KalRs_5.4c
gṛhītatāmbūlavilepanasrajaḥ puṣpāsavāmoditavaktrapaṅkajāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276165 (0.0):
vipāṇḍutārāgaṇacārubhūṣaṇā % janasya sevyā na bhavanti rātrayaḥ // / KalRs_5.4 // / gṛhītatāmbūlavilepanasrajaḥ $ puṣpāsavāmoditavaktrapaṅkajāḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650935 (0.034):
puṣpāsavāmodasugandhivaktro KalRs_4.12a / puṣpāsavāmoditavaktrapaṅkajāḥ KalRs_5.5b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649964 (0.039):
gurūṇi vāsāṃsyabalāḥ sayauvanāḥ KalRs_5.2c / gṛhītatāmbūlavilepanasrajaḥ KalRs_5.5a
prakāmakālāgurudhūpavāsitaṃ viśanti śayyāgṛhamutsukāḥ striyaḥ // KalRs_5.5
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276175 (0.0):
gṛhītatāmbūlavilepanasrajaḥ $ puṣpāsavāmoditavaktrapaṅkajāḥ & / prakāmakālāgurudhūpavāsitaṃ % viśanti śayyāgṛhamutsukāḥ striyaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652028 (0.0):
vividhamadhupayūthair veṣṭyamānaḥ samantād KalRs_6.37c / viśanti śayyāgṛhamutsukāḥ striyaḥ KalRs_5.5d
kṛtāparādhānbahuśo 'bhitarjitān savepathūn sādhvasaluptacetasaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276184 (0.0):
prakāmakālāgurudhūpavāsitaṃ % viśanti śayyāgṛhamutsukāḥ striyaḥ // / KalRs_5.5 // / kṛtāparādhānbahuśo 'bhitarjitān $ savepathūn sādhvasaluptacetasaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649852 (0.014):
kṛtāparādhānapi yoṣitaḥ priyān KalRs_2.11c / kṛtāparādhānbahuśo 'bhitarjitān KalRs_5.6a
nirīkṣya bhartṝn suratābhilāṣiṇaḥ striyo 'parādhānsamadā visasmaruḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276192 (0.0):
kṛtāparādhānbahuśo 'bhitarjitān $ savepathūn sādhvasaluptacetasaḥ & / nirīkṣya bhartṝn suratābhilāṣiṇaḥ % striyo 'parādhānsamadā visasmaruḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652743 (0.031):
striyo nidāghaṃ śamayanti kāminām KalRs_1.4d / striyo 'parādhānsamadā visasmaruḥ KalRs_5.6d
KalRs_5.6 // / prakāmakāmair yuvabhiḥ sunirdayaṃ niśāsu dīrghāsvabhirāmitāściram /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276202 (0.0):
nirīkṣya bhartṝn suratābhilāṣiṇaḥ % striyo 'parādhānsamadā visasmaruḥ // / KalRs_5.6 // / prakāmakāmair yuvabhiḥ sunirdayaṃ $ niśāsu dīrghāsvabhirāmitāściram &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650979 (0.0):
prakāmakāmaṃ pramadājanapriyaṃ KalRs_5.1c / prakāmakāmair yuvabhiḥ sunirdayaṃ KalRs_5.7a
bhramanti mandaṃ śramakheditoravaḥ kṣapāvasāne navayauvanāḥ striyaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276212 (0.0):
prakāmakāmair yuvabhiḥ sunirdayaṃ $ niśāsu dīrghāsvabhirāmitāściram & / bhramanti mandaṃ śramakheditoravaḥ % kṣapāvasāne navayauvanāḥ striyaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649905 (1.192):
kvāpi prayāti subhagā śaradāgamaśrīḥ KalRs_3.27d / kṣapāvasāne navayauvanāḥ striyaḥ KalRs_5.7d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651362 (0.052):
bhramati pavanadhūtaḥ sarvato 'gnirvanānte KalRs_1.26d / bhramanti mandaṃ śramakheditoravaḥ KalRs_5.7c
KalRs_5.7 // / manojñakūrpāsakapīḍitastanāḥ sarāgakauśeyakabhūṣitoravaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276221 (0.0):
bhramanti mandaṃ śramakheditoravaḥ % kṣapāvasāne navayauvanāḥ striyaḥ // / KalRs_5.7 // / manojñakūrpāsakapīḍitastanāḥ $ sarāgakauśeyakabhūṣitoravaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651465 (0.019):
manāṃsi bhettuṃ surataprasaṅgināṃ KalRs_6.1c / manojñakūrpāsakapīḍitastanāḥ KalRs_5.8a
niveśitāntaḥ kusumaiḥ śiroruhair vibhūṣayantīva himāgamaṃ striyaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276230 (0.0):
manojñakūrpāsakapīḍitastanāḥ $ sarāgakauśeyakabhūṣitoravaḥ & / niveśitāntaḥ kusumaiḥ śiroruhair % vibhūṣayantīva himāgamaṃ striyaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651948 (0.039):
vibhāti śukletararatnabhūṣitā KalRs_2.5c / vibhūṣayantīva himāgamaṃ striyaḥ KalRs_5.8d
KalRs_5.8 // / payodharaiḥ kuṅkumarāgapiñjaraiḥ sukhopasevyairnavayauvanoṣmabhiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276240 (0.0):
niveśitāntaḥ kusumaiḥ śiroruhair % vibhūṣayantīva himāgamaṃ striyaḥ // / KalRs_5.8 // / payodharaiḥ kuṅkumarāgapiñjaraiḥ $ sukhopasevyairnavayauvanoṣmabhiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650792 (0.029):
payodharair bhīmagabhīranisvanais KalRs_2.11a / payodharaiḥ kuṅkumarāgapiñjaraiḥ KalRs_5.9a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652559 (0.042):
sukhāḥ pradoṣā divasāśca ramyāḥ KalRs_6.2c / sukhopasevyairnavayauvanoṣmabhiḥ KalRs_5.9b
vilāsinībhiḥ paripīḍitorasaḥ svapanti śītaṃ paribhūya kāminaḥ // KalRs_5.9
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276248 (0.0):
payodharaiḥ kuṅkumarāgapiñjaraiḥ $ sukhopasevyairnavayauvanoṣmabhiḥ & / vilāsinībhiḥ paripīḍitorasaḥ % svapanti śītaṃ paribhūya kāminaḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652816 (0.037):
svacchapraphullakamalotpalabhūṣitāni KalRs_3.11b / svapanti śītaṃ paribhūya kāminaḥ KalRs_5.9d
sugandhiniḥśvāsavikampitotpalaṃ manoharaṃ kāmaratiprabodhakam /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276255 (0.0):
vilāsinībhiḥ paripīḍitorasaḥ % svapanti śītaṃ paribhūya kāminaḥ // / KalRs_5.9 // / sugandhiniḥśvāsavikampitotpalaṃ $ manoharaṃ kāmaratiprabodhakam &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652569 (0.024):
sugandhikālāgurudhūpitāni KalRs_6.15c / sugandhiniḥśvāsavikampitotpalaṃ KalRs_5.10a
niśāsu hṛṣṭā saha kāmibhiḥ striyaḥ pibanti madyaṃ madanīyamuttamam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276264 (0.0):
sugandhiniḥśvāsavikampitotpalaṃ $ manoharaṃ kāmaratiprabodhakam & / niśāsu hṛṣṭā saha kāmibhiḥ striyaḥ % pibanti madyaṃ madanīyamuttamam //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650899 (0.048):
pādāmbujāny ambujakāntibhāñji KalRs_4.4d / pibanti madyaṃ madanīyamuttamam KalRs_5.10d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650650 (0.052):
niśāsu dīrghāsvabhirāmitāściram KalRs_5.7b / niśāsu hṛṣṭā saha kāmibhiḥ striyaḥ KalRs_5.10c
KalRs_5.10 // / apagatamadarāgā yoṣidekā prabhāte kṛtanibiḍakucāgrā patyurāliṅganena /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276269 (0.0):
niśāsu hṛṣṭā saha kāmibhiḥ striyaḥ % pibanti madyaṃ madanīyamuttamam // / KalRs_5.10 // / apagatamadarāgā yoṣidekā prabhāte $ kṛtanibiḍakucāgrā patyurāliṅganena &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276277 (0.0):
apagatamadarāgā yoṣidekā prabhāte $ kṛtanibiḍakucāgrā patyurāliṅganena &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649834 (0.0):
kūrpāsakaṃ paridadhāti nakhakṣatāṅgī KalRs_4.17c / kṛtanibiḍakucāgrā patyurāliṅganena KalRs_5.11b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12834849 (0.0):
MSS_1890 1 apagatamadarāgā yoṣidekā prabhāte kṛtanibiḍakucāgrā
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649275 (0.019):
anyāściraṃ suratakelipariśrameṇa KalRs_4.18a / apagatamadarāgā yoṣidekā prabhāte KalRs_5.11a
priyatamaparibhuktaṃ vīkṣamāṇā svadehaṃ vrajati śayanavāsādvāsamanyaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276287 (0.0):
apagatamadarāgā yoṣidekā prabhāte $ kṛtanibiḍakucāgrā patyurāliṅganena & / priyatamaparibhuktaṃ vīkṣamāṇā svadehaṃ % vrajati śayanavāsādvāsamanyaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652083 (0.0):
vyoma kvacidrajataśaṅkhamṛṇālagaurais KalRs_3.4a / vrajati śayanavāsādvāsamanyaṃ hasantī KalRs_5.11d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12834858 (0.0):
MSS_1890 1 apagatamadarāgā yoṣidekā prabhāte kṛtanibiḍakucāgrā / patyurāliṅganena / / MSS_1890 2 priyatamaparibhuktaṃ vīkṣamānā svadehaṃ vrajati śayanavāsād
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651213 (0.054):
priyajanarahitānāṃ citasaṃtāpahetuḥ KalRs_5.16c / priyatamaparibhuktaṃ vīkṣamāṇā svadehaṃ KalRs_5.11c
hasantī // KalRs_5.11 // / agurusurabhidhūpāmoditaṃ keśapāśaṃ galitakusumamālaṃ kuñcitāgraṃ vahantī /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276301 (0.0):
priyatamaparibhuktaṃ vīkṣamāṇā svadehaṃ % vrajati śayanavāsādvāsamanyaṃ / hasantī // KalRs_5.11 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649209 (0.0):
agurusurabhidhūpāmoditaṃ keśapāśaṃ KalRs_5.12a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649933 (0.0):
gabhastibhir bhānumato 'nutāpitāḥ KalRs_1.15b / galitakusumamālaṃ kuñcitāgraṃ vahantī KalRs_5.12b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12803997 (0.032):
MSS_0188 1 agurusurabhidhūpāśobhitaṃ keśapāśaṃ galitakusumamālaṃ dhunvatī
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652082 (0.060):
vrajati śayanavāsādvāsamanyaṃ hasantī KalRs_5.11d
tyajati gurunitambā nimnanābhiḥ sumadhyā uṣasi śayanamanyā kāminī
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276311 (0.0):
agurusurabhidhūpāmoditaṃ keśapāśaṃ $ galitakusumamālaṃ kuñcitāgraṃ vahantī / tyajati gurunitambā nimnanābhiḥ sumadhyā % uṣasi śayanamanyā kāminī
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649510 (0.0):
uṣasi vadanabimbairaṃsasaṃsaktakeśaiḥ KalRs_5.13c / uṣasi śayanamanyā kāminī cāruśobhām KalRs_5.12d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650261 (0.031):
tyaktāmbubhirlaghutayā śataśaḥ prayātaiḥ KalRs_3.4b / tyajati gurunitambā nimnanābhiḥ sumadhyā KalRs_5.12c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804003 (0.062):
MSS_0188 2 tyajati gurunitambā nimnanābhiḥ sumadhyāpy uṣasi śayanavāsaḥ
cāruśobhām // KalRs_5.12 // / kanakakamalakāntaiś cārutāmrādharoṣṭhaiḥ śravaṇataṭaniṣaktaiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276323 (0.0):
tyajati gurunitambā nimnanābhiḥ sumadhyā % uṣasi śayanamanyā kāminī / cāruśobhām // KalRs_5.12 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649511 (0.0):
uṣasi śayanamanyā kāminī cāruśobhām KalRs_5.12d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649535 (0.0):
kanakakamalakāntairānanaiḥ pāṇḍugaṇḍair KalRs_6.32a / kanakakamalakāntaiś cārutāmrādharoṣṭhaiḥ KalRs_5.13a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652205 (0.048):
śyāmā latāḥ kusumabhāranatapravālāḥ KalRs_3.18a / śravaṇataṭaniṣaktaiḥ pāṭalopāntanetraiḥ KalRs_5.13b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12962984 (0.048):
MSS_8543 1 kanakakamalakāntaiḥ sadya evāmbudhautaiḥ śravaṇataṭaniṣaktaiḥ / pāṭalopāntanetraiḥ /
pāṭalopāntanetraiḥ / / uṣasi vadanabimbairaṃsasaṃsaktakeśaiḥ śriya iva gṛhamadhye saṃsthitā
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276335 (0.0):
kanakakamalakāntaiś cārutāmrādharoṣṭhaiḥ $ śravaṇataṭaniṣaktaiḥ / pāṭalopāntanetraiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652212 (0.0):
śyāmā latāḥ kusumabhāranatapravālāḥ KalRs_3.18a / śravaṇataṭaniṣaktaiḥ pāṭalopāntanetraiḥ KalRs_5.13b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12962991 (0.0):
MSS_8543 1 kanakakamalakāntaiḥ sadya evāmbudhautaiḥ śravaṇataṭaniṣaktaiḥ / pāṭalopāntanetraiḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12962998 (0.0):
MSS_8543 2 uṣasi vadanabimbairaṃsasaṃsaktakeśaiḥ śriya iva gṛhamadhye
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649504 (1.192):
upahasati vasantaḥ kāminīnāmidānīm KalRs_6.31d / uṣasi vadanabimbairaṃsasaṃsaktakeśaiḥ KalRs_5.13c
yoṣito 'dya // KalRs_5.13 // / pṛthujaghanabharārtāḥ kiṃcidānamramadhyāḥ stanabharaparikhedānmandamandaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276351 (0.0):
uṣasi vadanabimbairaṃsasaṃsaktakeśaiḥ % śriya iva gṛhamadhye saṃsthitā / yoṣito 'dya // KalRs_5.13 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650965 (0.0):
puṃskokilaiḥ kalavacobhirupāttaharṣaiḥ KalRs_6.23a / pṛthujaghanabharārtāḥ kiṃcidānamramadhyāḥ KalRs_5.14a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652674 (1.192):
stanabharanatanāryaḥ kāmayanti praśāntān KalRs_6.32d / stanabharaparikhedānmandamandaṃ vrajantyaḥ KalRs_5.14b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652213 (0.014):
śriya iva gṛhamadhye saṃsthitā yoṣito 'dya KalRs_5.13d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12962998 (0.054):
MSS_8543 2 uṣasi vadanabimbairaṃsasaṃsaktakeśaiḥ śriya iva gṛhamadhye / saṃsthitā yoṣito'dya // / MSS_8544 1 kanakakamalakāntairānanaiḥ pāṇḍugaṇḍair
vrajantyaḥ / / suratasamayaveṣaṃ naiśamāśu prahāya dadhati divasayogyaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276360 (0.0):
stanabharaparikhedānmandamandaṃ vrajantyaḥ & / suratasamayaveṣaṃ naiśamāśu prahāya % dadhati divasayogyaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652595 (0.0):
suratasamayaveṣaṃ naiśamāśu prahāya KalRs_5.14c
veśamanyāstaruṇyaḥ // KalRs_5.14 // / nakhapadacitabhāgān vīkṣamāṇāḥ stanāntān adharakisalayāgraṃ dantabhinnaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276369 (0.0):
suratasamayaveṣaṃ naiśamāśu prahāya % dadhati divasayogyaṃ / veśamanyāstaruṇyaḥ // KalRs_5.14 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276377 (0.0):
nakhapadacitabhāgān vīkṣamāṇāḥ stanāntān $ adharakisalayāgraṃ dantabhinnaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649233 (0.0):
atiśayaparuṣābhir grīṣmavahneḥ śikhābhiḥ KalRs_2.28c / adharakisalayāgraṃ dantabhinnaṃ spṛśantyaḥ KalRs_5.15b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650276 (0.0):
dadāti saubhāgyamayaṃ vasantaḥ KalRs_6.4d / dadhati divasayogyaṃ veśamanyāstaruṇyaḥ KalRs_5.14d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650395 (0.0):
naktaṃ tathecchati punaḥ kiraṇaṃ sudhāṃśoḥ KalRs_6.11b / nakhapadacitabhāgān vīkṣamāṇāḥ stanāntān KalRs_5.15a
spṛśantyaḥ / / abhimatarataveṣaṃ nandayantyastaruṇyaḥ saviturudayakāle bhūṣayantyānanāni
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276387 (0.0):
nakhapadacitabhāgān vīkṣamāṇāḥ stanāntān $ adharakisalayāgraṃ dantabhinnaṃ / spṛśantyaḥ & / abhimatarataveṣaṃ nandayantyastaruṇyaḥ % saviturudayakāle
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652458 (0.0):
savallakīkākaligītanisvanair KalRs_1.8c / saviturudayakāle bhūṣayantyānanāni KalRs_5.15d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649288 (0.044):
apahṛtamiva cetastoyadaiḥ sendracāpaiḥ KalRs_2.23c / abhimatarataveṣaṃ nandayantyastaruṇyaḥ KalRs_5.15c
// KalRs_5.15 // / pracuraguḍavikāraḥ svāduśālīkṣuramyaḥ prabalasuratakelirjātakandarpadarpaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276401 (0.0):
abhimatarataveṣaṃ nandayantyastaruṇyaḥ % saviturudayakāle / bhūṣayantyānanāni // KalRs_5.15 // / pracuraguḍavikāraḥ svāduśālīkṣuramyaḥ $
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651007 (0.0):
pracaṇḍasūryātapatāpitā mahī KalRs_1.10b / pracuraguḍavikāraḥ svāduśālīkṣuramyaḥ KalRs_5.16a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651068 (1.192):
prabalamadanahetostyaktasaṃgītarāgāḥ KalRs_3.23d / prabalasuratakelirjātakandarpadarpaḥ KalRs_5.16b
priyajanarahitānāṃ citasaṃtāpahetuḥ śiśirasamaya eṣa śreyase vo 'stu
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276407 (0.0):
prabalasuratakelirjātakandarpadarpaḥ & / priyajanarahitānāṃ citasaṃtāpahetuḥ % śiśirasamaya eṣa śreyase vo 'stu
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276414 (0.0):
priyajanarahitānāṃ citasaṃtāpahetuḥ % śiśirasamaya eṣa śreyase vo 'stu
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651207 (0.0):
priyaṅgukālīyakakuṅkumāktaṃ KalRs_6.14a / priyajanarahitānāṃ citasaṃtāpahetuḥ KalRs_5.16c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652154 (1.192):
śiroruhaiḥ snānakaṣāyavāsitaiḥ KalRs_1.4c / śiśirasamaya eṣa śreyase vo 'stu nityam KalRs_5.16d
nityam // KalRs_5.16 // / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ [vasantavarṇana]
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276420 (0.0):
priyajanarahitānāṃ citasaṃtāpahetuḥ % śiśirasamaya eṣa śreyase vo 'stu / nityam // KalRs_5.16 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652154 (0.046):
śiśirasamaya eṣa śreyase vo 'stu nityam KalRs_5.16d
praphullacūtāṅkuratīkṣṇasāyako dvirephamālāvilasaddhanurguṇaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276430 (0.0):
ṣaṣṭhaḥ sargaḥ [vasantavarṇana] / praphullacūtāṅkuratīkṣṇasāyako $ dvirephamālāvilasaddhanurguṇaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651039 (0.027):
prapīḍyamānān adharān avekṣya KalRs_4.6d / praphullacūtāṅkuratīkṣṇasāyako KalRs_6.1a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650367 (0.060):
drumāḥ sapuṣpāḥ salilaṃ sapadmaṃ KalRs_6.2a / dvirephamālāvilasaddhanurguṇaḥ KalRs_6.1b
manāṃsi bhettuṃ surataprasaṅgināṃ vasantayoddhā samupāgataḥ priye //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276439 (0.0):
praphullacūtāṅkuratīkṣṇasāyako $ dvirephamālāvilasaddhanurguṇaḥ & / manāṃsi bhettuṃ surataprasaṅgināṃ % vasantayoddhā samupāgataḥ priye //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651786 (0.050):
varoru kālaṃ śiśirāhvayaṃ śṛṇu KalRs_5.1d / vasantayoddhā samupāgataḥ priye KalRs_6.1d
KalRs_6.1 // / drumāḥ sapuṣpāḥ salilaṃ sapadmaṃ striyaḥ sakāmāḥ pavanaḥ sugandhiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276451 (0.0):
manāṃsi bhettuṃ surataprasaṅgināṃ % vasantayoddhā samupāgataḥ priye // / KalRs_6.1 // / drumāḥ sapuṣpāḥ salilaṃ sapadmaṃ $ striyaḥ sakāmāḥ pavanaḥ sugandhiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650360 (0.0):
dṛṣṭvā priye sahṛdayasya bhavenna kasya KalRs_6.20c / drumāḥ sapuṣpāḥ salilaṃ sapadmaṃ KalRs_6.2a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652727 (0.057):
striyaśca kāñcīmaṇikuṇḍalojjvalā KalRs_2.20c / striyaḥ sakāmāḥ pavanaḥ sugandhiḥ KalRs_6.2b
sukhāḥ pradoṣā divasāśca ramyāḥ sarvaṃ priye cārutaraṃ vasante //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276459 (0.0):
drumāḥ sapuṣpāḥ salilaṃ sapadmaṃ $ striyaḥ sakāmāḥ pavanaḥ sugandhiḥ & / sukhāḥ pradoṣā divasāśca ramyāḥ % sarvaṃ priye cārutaraṃ vasante //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652443 (0.043):
sarvatra kiṃśukavanaiḥ kusumāvanamraiḥ KalRs_6.21b / sarvaṃ priye cārutaraṃ vasante KalRs_6.2d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652554 (0.049):
sukhasalilaniṣekaḥ sevyacandrāṃśuhāraḥ KalRs_1.28b / sukhāḥ pradoṣā divasāśca ramyāḥ KalRs_6.2c
KalRs_6.2 // / īṣattuṣāraiḥ kṛtaśītaharmyaḥ suvāsitaṃ cāruśiraśca campakaiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276469 (0.0):
sukhāḥ pradoṣā divasāśca ramyāḥ % sarvaṃ priye cārutaraṃ vasante // / KalRs_6.2 // / īṣattuṣāraiḥ kṛtaśītaharmyaḥ $ suvāsitaṃ cāruśiraśca campakaiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649452 (0.0):
iṣubhiriva sutīkṣṇairmānasaṃ māninīnāṃ KalRs_6.29c / īṣattuṣāraiḥ kṛtaśītaharmyaḥ KalRs_6.3a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917801 (0.0):
MSS_6272 1 īṣattuṣāraiḥ kṛtaśītaharmyaḥ suvāsitaṃ cāruśiraḥ sacampakaiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652617 (0.062):
surendracāpaṃ dadhatastaḍidguṇam KalRs_2.4b / suvāsitaṃ cāruśiraśca campakaiḥ KalRs_6.3b
kurvanti nāryo 'pi vasantakāle stanaṃ sahāraṃ kusumairmanoharaiḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276479 (0.0):
īṣattuṣāraiḥ kṛtaśītaharmyaḥ $ suvāsitaṃ cāruśiraśca campakaiḥ & / kurvanti nāryo 'pi vasantakāle % stanaṃ sahāraṃ kusumairmanoharaiḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652681 (0.0):
stanabharaparikhedānmandamandaṃ vrajantyaḥ KalRs_5.14b / stanaṃ sahāraṃ kusumairmanoharaiḥ KalRs_6.3d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917812 (0.0):
MSS_6272 1 īṣattuṣāraiḥ kṛtaśītaharmyaḥ suvāsitaṃ cāruśiraḥ sacampakaiḥ / / MSS_6272 2 kurvanti nāryo'pi vasantakāle stanaṃ sahāraṃ kusumairmanoharaiḥ
KalRs_6.3 // / vāpījalānāṃ maṇimekhalānāṃ śaśāṅkabhāsāṃ pramadājanānām /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276488 (0.0):
kurvanti nāryo 'pi vasantakāle % stanaṃ sahāraṃ kusumairmanoharaiḥ // / KalRs_6.3 // / vāpījalānāṃ maṇimekhalānāṃ $ śaśāṅkabhāsāṃ pramadājanānām &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651815 (0.031):
vātaiḥ praphullasahakārakṛtādhivāsaiḥ KalRs_6.34b / vāpījalānāṃ maṇimekhalānāṃ KalRs_6.4a
cūtadrumāṇāṃ kusumānvitānāṃ dadāti saubhāgyamayaṃ vasantaḥ // KalRs_6.4 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276497 (0.0):
vāpījalānāṃ maṇimekhalānāṃ $ śaśāṅkabhāsāṃ pramadājanānām & / cūtadrumāṇāṃ kusumānvitānāṃ % dadāti saubhāgyamayaṃ vasantaḥ // KalRs_6.4
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650268 (0.054):
tyajati gurunitambā nimnanābhiḥ sumadhyā KalRs_5.12c / dadāti saubhāgyamayaṃ vasantaḥ KalRs_6.4d
kusumbharāgāruṇitair dukūlair nitambabimbāni vilāsinīnām /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276504 (0.0):
cūtadrumāṇāṃ kusumānvitānāṃ % dadāti saubhāgyamayaṃ vasantaḥ // KalRs_6.4 / kusumbharāgāruṇitair dukūlair $ nitambabimbāni vilāsinīnām &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649810 (0.042):
kusumitasahakāraiḥ karṇikāraiś ca ramyaḥ KalRs_6.29b / kusumbharāgāruṇitair dukūlair KalRs_6.5a
tanvaṃśukaiḥ kuṅkumarāgagaurair alaṃkriyante stanamaṇḍalāni // KalRs_6.5
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276513 (0.0):
kusumbharāgāruṇitair dukūlair $ nitambabimbāni vilāsinīnām & / tanvaṃśukaiḥ kuṅkumarāgagaurair % alaṃkriyante stanamaṇḍalāni // KalRs_6.5
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650169 (0.030):
tanvaṃśukaṃ pīnapayodhareṣu KalRs_4.3d / tanvaṃśukaiḥ kuṅkumarāgagaurair KalRs_6.5c
karṇeṣu yogyaṃ navakarṇikāraṃ caleṣu nīleṣvalakeṣvaśokam /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276521 (0.0):
tanvaṃśukaiḥ kuṅkumarāgagaurair % alaṃkriyante stanamaṇḍalāni // KalRs_6.5 / karṇeṣu yogyaṃ navakarṇikāraṃ $ caleṣu nīleṣvalakeṣvaśokam &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649603 (0.057):
karṇeṣu ca pravarakāñcanakuṇḍaleṣu KalRs_3.19c / karṇeṣu yogyaṃ navakarṇikāraṃ KalRs_6.6a
puṣpaṃ ca phullaṃ navamallikāyāḥ prayānti kāntiṃ pramadājanānām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276528 (0.0):
karṇeṣu yogyaṃ navakarṇikāraṃ $ caleṣu nīleṣvalakeṣvaśokam & / puṣpaṃ ca phullaṃ navamallikāyāḥ % prayānti kāntiṃ pramadājanānām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651100 (0.036):
prayāti nimnābhimukhaṃ navodakam KalRs_2.13d / prayānti kāntiṃ pramadājanānām KalRs_6.6d
KalRs_6.6 // / staneṣu hārāḥ sitacandanārdrā bhujeṣu saṅgaṃ valayāṅgadāni /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276537 (0.0):
puṣpaṃ ca phullaṃ navamallikāyāḥ % prayānti kāntiṃ pramadājanānām // / KalRs_6.6 // / staneṣu hārāḥ sitacandanārdrā $ bhujeṣu saṅgaṃ valayāṅgadāni &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652697 (0.015):
staneṣu tanvaṃśukamunnatastanā KalRs_1.7c / staneṣu hārāḥ sitacandanārdrā KalRs_6.7a
prayāntyanaṅgāturamānasānāṃ nitambinīnāṃ jaghaneṣu kāñcyaḥ // KalRs_6.7 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276545 (0.0):
staneṣu hārāḥ sitacandanārdrā $ bhujeṣu saṅgaṃ valayāṅgadāni & / prayāntyanaṅgāturamānasānāṃ % nitambinīnāṃ jaghaneṣu kāñcyaḥ // KalRs_6.7
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651129 (0.035):
prayānti saṅgaṃ valayāṅgadāni KalRs_4.3b / prayāntyanaṅgāturamānasānāṃ KalRs_6.7c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650566 (0.054):
nitambinīnāṃ caraṇaiḥ sanūpuraiḥ KalRs_1.5b / nitambinīnāṃ jaghaneṣu kāñcyaḥ KalRs_6.7d
sapattralekheṣu vilāsinīnāṃ vaktreṣu hemāmburuhopameṣu /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276554 (0.0):
prayāntyanaṅgāturamānasānāṃ % nitambinīnāṃ jaghaneṣu kāñcyaḥ // KalRs_6.7 / sapattralekheṣu vilāsinīnāṃ $ vaktreṣu hemāmburuhopameṣu &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652296 (0.034):
sapattralekhāni mukhāmbujāni KalRs_4.5b / sapattralekheṣu vilāsinīnāṃ KalRs_6.8a
ratnāntare mauktikasaṅgaramyaḥ svedāgamo vistaratāmupaiti // KalRs_6.8 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276563 (0.0):
sapattralekheṣu vilāsinīnāṃ $ vaktreṣu hemāmburuhopameṣu & / ratnāntare mauktikasaṅgaramyaḥ % svedāgamo vistaratāmupaiti // KalRs_6.8
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652833 (0.046):
svasthasthitāṇḍajakulapratināditāni KalRs_3.14b / svedāgamo vistaratāmupaiti KalRs_6.8d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651667 (0.057):
ratopabhogo navayauvanānām KalRs_4.13d / ratnāntare mauktikasaṅgaramyaḥ KalRs_6.8c
ucchvāsayantyaḥ ślathabandhanāni gātrāṇi kandarpasamākulāni /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276570 (0.0):
ratnāntare mauktikasaṅgaramyaḥ % svedāgamo vistaratāmupaiti // KalRs_6.8 / ucchvāsayantyaḥ ślathabandhanāni $ gātrāṇi kandarpasamākulāni &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12920030 (0.0):
MSS_6371 1 ucchvāsayantyaḥ ślathabandhanāni gātrāṇi kandarpasamākulāni /
samīpavartiṣvadhunā priyeṣu samutsukā eva bhavanti nāryaḥ // KalRs_6.9 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276578 (0.0):
ucchvāsayantyaḥ ślathabandhanāni $ gātrāṇi kandarpasamākulāni & / samīpavartiṣvadhunā priyeṣu % samutsukā eva bhavanti nāryaḥ // KalRs_6.9
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12920036 (0.0):
MSS_6371 1 ucchvāsayantyaḥ ślathabandhanāni gātrāṇi kandarpasamākulāni / / MSS_6371 2 samīpavartiṣvadhunā priyeṣu samutsukā eva bhavanti nāryaḥ //
tanūni pāṇḍūni madālasāni muhurmuhur jṛmbhaṇatatparāṇi /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276586 (0.0):
samīpavartiṣvadhunā priyeṣu % samutsukā eva bhavanti nāryaḥ // KalRs_6.9 / tanūni pāṇḍūni madālasāni $ muhurmuhur jṛmbhaṇatatparāṇi &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650155 (0.034):
tatsaṃgamādadhikaśītalatāmupetaḥ KalRs_3.15b / tanūni pāṇḍūni madālasāni KalRs_6.10a
aṅgānyanaṅgaḥ pramadājanasya karoti lāvaṇyasasaṃbhramāṇi // KalRs_6.10 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276594 (0.0):
tanūni pāṇḍūni madālasāni $ muhurmuhur jṛmbhaṇatatparāṇi & / aṅgānyanaṅgaḥ pramadājanasya % karoti lāvaṇyasasaṃbhramāṇi // KalRs_6.10
chāyāṃ janaḥ samabhivāñchati pādapānāṃ naktaṃ tathecchati punaḥ kiraṇaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276602 (0.0):
aṅgānyanaṅgaḥ pramadājanasya % karoti lāvaṇyasasaṃbhramāṇi // KalRs_6.10 / chāyāṃ janaḥ samabhivāñchati pādapānāṃ $ naktaṃ tathecchati punaḥ kiraṇaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650054 (0.044):
cūtāmodasugandhimandapavanaḥ śṛṅgāradīkṣāguruḥ KalRs_6.36c / chāyāṃ janaḥ samabhivāñchati pādapānāṃ KalRs_6.11a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650387 (0.051):
dhunvanti pakṣapavanairna nabho balākāḥ KalRs_3.12c / naktaṃ tathecchati punaḥ kiraṇaṃ sudhāṃśoḥ KalRs_6.11b
sudhāṃśoḥ / / harmyaṃ prayāti śayituṃ sukhaśītalaṃ ca kāntāṃ ca gāḍhamupagūhati
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276612 (0.0):
chāyāṃ janaḥ samabhivāñchati pādapānāṃ $ naktaṃ tathecchati punaḥ kiraṇaṃ / sudhāṃśoḥ & / harmyaṃ prayāti śayituṃ sukhaśītalaṃ ca % kāntāṃ ca gāḍhamupagūhati
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652843 (0.050):
haranti ceto yugapatpravāsinām KalRs_2.20d / harmyaṃ prayāti śayituṃ sukhaśītalaṃ ca KalRs_6.11c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649672 (0.062):
kāntāviyogaparikheditacittavṛttir KalRs_6.28c / kāntāṃ ca gāḍhamupagūhati śītalatvāt KalRs_6.11d
śītalatvāt // KalRs_6.11 // / netreṣu lolo madirālaseṣu gaṇḍeṣu pāṇḍuḥ kaṭhinaḥ staneṣu /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276623 (0.0):
harmyaṃ prayāti śayituṃ sukhaśītalaṃ ca % kāntāṃ ca gāḍhamupagūhati / śītalatvāt // KalRs_6.11 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649672 (0.0):
kāntāviyogaparikheditacittavṛttir KalRs_6.28c / kāntāṃ ca gāḍhamupagūhati śītalatvāt KalRs_6.11d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650708 (0.020):
netre nimīlayati roditi yāti śokaṃ KalRs_6.28a / netreṣu lolo madirālaseṣu KalRs_6.12a
madhyeṣu nimno jaghaneṣu pīnaḥ strīṇāmanaṅgo bahudhā sthito 'dya //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276630 (0.0):
netreṣu lolo madirālaseṣu $ gaṇḍeṣu pāṇḍuḥ kaṭhinaḥ staneṣu & / madhyeṣu nimno jaghaneṣu pīnaḥ % strīṇāmanaṅgo bahudhā sthito 'dya //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652753 (1.192):
striyo ratiṃ saṃjanayanti kāminām KalRs_2.18d / strīṇāmanaṅgo bahudhā sthito 'dya KalRs_6.12d
KalRs_6.12 // / aṅgāni nidrālasavibhramāṇi vākyāni kiṃcinmadirālasāni /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276641 (0.0):
madhyeṣu nimno jaghaneṣu pīnaḥ % strīṇāmanaṅgo bahudhā sthito 'dya // / KalRs_6.12 // / aṅgāni nidrālasavibhramāṇi $ vākyāni kiṃcinmadirālasāni &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12806013 (1.192):
MSS_0296 1 aṅgāni nidrālasavibhramāṇi vākyāni kiṃcin madalālasāni /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649216 (0.033):
agurusurabhidhūpāmoditaṃ keśapāśaṃ KalRs_5.12a / aṅgāni nidrālasavibhramāṇi KalRs_6.13a
bhrūkṣepajihmāni ca vīkṣitāni cakāra kāmaḥ pramadājanānām // KalRs_6.13 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276650 (0.0):
aṅgāni nidrālasavibhramāṇi $ vākyāni kiṃcinmadirālasāni & / bhrūkṣepajihmāni ca vīkṣitāni % cakāra kāmaḥ pramadājanānām // KalRs_6.13
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12806024 (0.0):
MSS_0296 2 bhrūkṣepajihmāni ca vīkṣitāni cakāra kāmaḥ pramadājanānām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649994 (0.052):
ghrāṇaṃ kareṇa viruṇaddhi virauti coccaiḥ KalRs_6.28b / cakāra kāmaḥ pramadājanānām KalRs_6.13d
priyaṅgukālīyakakuṅkumāktaṃ staneṣu gaureṣu vilāsinībhiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276657 (0.0):
bhrūkṣepajihmāni ca vīkṣitāni % cakāra kāmaḥ pramadājanānām // KalRs_6.13 / priyaṅgukālīyakakuṅkumāktaṃ $ staneṣu gaureṣu vilāsinībhiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651201 (0.040):
prāptā śarannavavadhūriva rūparamyā KalRs_3.1d / priyaṅgukālīyakakuṅkumāktaṃ KalRs_6.14a
ālipyate candanam aṅganābhir madālasābhir mṛganābhiyuktam // KalRs_6.14 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276665 (0.0):
priyaṅgukālīyakakuṅkumāktaṃ $ staneṣu gaureṣu vilāsinībhiḥ & / ālipyate candanam aṅganābhir % madālasābhir mṛganābhiyuktam // KalRs_6.14
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651441 (0.048):
madānvitānāṃ dhvanatāṃ muhurmuhuḥ KalRs_2.15b / madālasābhir mṛganābhiyuktam KalRs_6.14d
gurūṇi vāsāṃsi vihāya tūrṇaṃ tanūni lākṣārasarañjitāni /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276673 (0.0):
ālipyate candanam aṅganābhir % madālasābhir mṛganābhiyuktam // KalRs_6.14 / gurūṇi vāsāṃsi vihāya tūrṇaṃ $ tanūni lākṣārasarañjitāni &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649955 (0.031):
gurutarakucayugmaṃ śroṇibimbaṃ tathaiva KalRs_6.33c / gurūṇi vāsāṃsi vihāya tūrṇaṃ KalRs_6.15a
sugandhikālāgurudhūpitāni dhatte janaḥ kāmamadālasāṅgaḥ // KalRs_6.15 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276683 (0.0):
gurūṇi vāsāṃsi vihāya tūrṇaṃ $ tanūni lākṣārasarañjitāni & / sugandhikālāgurudhūpitāni % dhatte janaḥ kāmamadālasāṅgaḥ // KalRs_6.15 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650374 (0.0):
dhatte janaḥ kāmamadālasāṅgaḥ KalRs_6.15d
puṃskokilaś cūtarasāsavena mattaḥ priyāṃ cumbati rāgahṛṣṭaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276692 (0.0):
sugandhikālāgurudhūpitāni % dhatte janaḥ kāmamadālasāṅgaḥ // KalRs_6.15 // / puṃskokilaś cūtarasāsavena $ mattaḥ priyāṃ cumbati rāgahṛṣṭaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650948 (0.041):
puṣpodgamapracayakomalapallavāgraḥ KalRs_3.6b / puṃskokilaś cūtarasāsavena KalRs_6.16a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651396 (0.043):
mattadvirephaparipītamadhuprasekaś KalRs_3.6c / mattaḥ priyāṃ cumbati rāgahṛṣṭaḥ KalRs_6.16b
kūjaddvirephāpyayam ambujasthaḥ priyaṃ priyāyāḥ prakaroti cāṭu //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276701 (0.0):
puṃskokilaś cūtarasāsavena $ mattaḥ priyāṃ cumbati rāgahṛṣṭaḥ & / kūjaddvirephāpyayam ambujasthaḥ % priyaṃ priyāyāḥ prakaroti cāṭu //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651219 (0.047):
priyatamaparibhuktaṃ vīkṣamāṇā svadehaṃ KalRs_5.11c / priyaṃ priyāyāḥ prakaroti cāṭu KalRs_6.16d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649815 (0.048):
kusumbharāgāruṇitair dukūlair KalRs_6.5a / kūjaddvirephāpyayam ambujasthaḥ KalRs_6.16c
KalRs_6.16 // / tāmrapravālastabakāvanamrāś cūtadrumāḥ puṣpitacāruśākhāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276711 (0.0):
kūjaddvirephāpyayam ambujasthaḥ % priyaṃ priyāyāḥ prakaroti cāṭu // / KalRs_6.16 // / tāmrapravālastabakāvanamrāś $ cūtadrumāḥ puṣpitacāruśākhāḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650181 (0.040):
taruviṭapalatānāṃ bāndhavo nirvikāraḥ KalRs_2.29b / tāmrapravālastabakāvanamrāś KalRs_6.17a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650040 (0.041):
cūtadrumāṇāṃ kusumānvitānāṃ KalRs_6.4c / cūtadrumāḥ puṣpitacāruśākhāḥ KalRs_6.17b
kurvanti kāmaṃ pavanāvadhūtāḥ paryutsukaṃ mānasamaṅganānām // KalRs_6.17
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276719 (0.0):
tāmrapravālastabakāvanamrāś $ cūtadrumāḥ puṣpitacāruśākhāḥ & / kurvanti kāmaṃ pavanāvadhūtāḥ % paryutsukaṃ mānasamaṅganānām // KalRs_6.17
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650864 (0.041):
paryākulaṃ kulagṛhe 'pi kṛtaṃ vadhūnām KalRs_6.23d / paryutsukaṃ mānasamaṅganānām KalRs_6.17d / pavanacalitaśākhaiḥ śākhibhirnṛtyatīva KalRs_2.24b
āmūlato vidrumarāgatāmraṃ sapallavāḥ puṣpacayaṃ dadhānāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276728 (0.0):
kurvanti kāmaṃ pavanāvadhūtāḥ % paryutsukaṃ mānasamaṅganānām // KalRs_6.17 / āmūlato vidrumarāgatāmraṃ $ sapallavāḥ puṣpacayaṃ dadhānāḥ &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12892802 (0.0):
kuntalakāminīnām // / MSS_5036 1 ā mūlato vidrumarāgatāmraṃ sapallavāḥ puṣpacayaṃ dadhānāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649403 (0.022):
āpūrayanti vanitā navamālatībhiḥ KalRs_3.19b / āmūlato vidrumarāgatāmraṃ KalRs_6.18a
kurvantyaśokā hṛdayaṃ saśokaṃ nirīkṣyamāṇā navayauvanānām // KalRs_6.18 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276737 (0.0):
āmūlato vidrumarāgatāmraṃ $ sapallavāḥ puṣpacayaṃ dadhānāḥ & / kurvantyaśokā hṛdayaṃ saśokaṃ % nirīkṣyamāṇā navayauvanānām // KalRs_6.18
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12892809 (0.0):
MSS_5036 1 ā mūlato vidrumarāgatāmraṃ sapallavāḥ puṣpacayaṃ dadhānāḥ / / MSS_5036 2 kurvantyaśokā hṛdayaṃ saśokaṃ nirīkṣyamāṇā navayauvanānām //
mattadvirephaparicumbitacārupuṣpā mandānilākulitanamramṛdupravālāḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276748 (0.0):
kurvantyaśokā hṛdayaṃ saśokaṃ % nirīkṣyamāṇā navayauvanānām // KalRs_6.18 / mattadvirephaparicumbitacārupuṣpā $ mandānilākulitanamramṛdupravālāḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651504 (0.0):
mandānilākulitacārutarāgraśākhaḥ KalRs_3.6a / mandānilākulitanamramṛdupravālāḥ KalRs_6.19b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651387 (0.013):
maṇiprakārāḥ sarasaṃ ca candanaṃ KalRs_1.2c / mattadvirephaparicumbitacārupuṣpā KalRs_6.19a
kurvanti kāmimanasāṃ sahasotsukatvaṃ bālātimuktalatikāḥ samavekṣyamāṇāḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276758 (0.0):
mattadvirephaparicumbitacārupuṣpā $ mandānilākulitanamramṛdupravālāḥ & / kurvanti kāmimanasāṃ sahasotsukatvaṃ % bālātimuktalatikāḥ samavekṣyamāṇāḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651319 (0.026):
bālātapeṣu vanitā vadanāravindam KalRs_4.14b / bālātimuktalatikāḥ samavekṣyamāṇāḥ KalRs_6.19d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649758 (0.039):
kurvanti kāmaṃ pavanāvadhūtāḥ KalRs_6.17c / kurvanti kāmimanasāṃ sahasotsukatvaṃ KalRs_6.19c
KalRs_6.19 // / kāntāmukhadyutijuṣāmacirodgatānāṃ śobhāṃ parāṃ kurabakadrumamañjarīṇām /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276770 (0.0):
kurvanti kāmimanasāṃ sahasotsukatvaṃ % bālātimuktalatikāḥ samavekṣyamāṇāḥ / // KalRs_6.19 // / kāntāmukhadyutijuṣāmacirodgatānāṃ $ śobhāṃ parāṃ kurabakadrumamañjarīṇām &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649661 (1.192):
kādambasārasakulākulatīradeśāḥ KalRs_3.8b / kāntāmukhadyutijuṣāmacirodgatānāṃ KalRs_6.20a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12983343 (0.017):
MSS_9443 1 kāntāmukhadyutijuṣāmapi codgatānāṃ śobhāṃ parāṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652192 (0.038):
śaileyajālapariṇaddhaśilātalāntān KalRs_6.27c / śobhāṃ parāṃ kurabakadrumamañjarīṇām KalRs_6.20b
dṛṣṭvā priye sahṛdayasya bhavenna kasya kandarpabāṇapatanavyathitaṃ hi
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276779 (0.0):
kāntāmukhadyutijuṣāmacirodgatānāṃ $ śobhāṃ parāṃ kurabakadrumamañjarīṇām & / dṛṣṭvā priye sahṛdayasya bhavenna kasya % kandarpabāṇapatanavyathitaṃ hi
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649548 (0.0):
kandarpadarpaśithilīkṛtagātrayaṣṭyaḥ KalRs_6.26b / kandarpabāṇapatanavyathitaṃ hi cetaḥ KalRs_6.20d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12983353 (0.0):
kuravakadrumamañjarīṇām / / MSS_9443 2 dṛṣṭvā priye sahṛdayasya bhavenna kasya
cetaḥ // KalRs_6.20 // / ādīptavahnisadṛśair marutāvadhūtaiḥ sarvatra kiṃśukavanaiḥ kusumāvanamraiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276791 (0.0):
dṛṣṭvā priye sahṛdayasya bhavenna kasya % kandarpabāṇapatanavyathitaṃ hi / cetaḥ // KalRs_6.20 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649382 (0.0):
ākrandatīvoṣasi śītakālaḥ KalRs_4.7d / ādīptavahnisadṛśair marutāvadhūtaiḥ KalRs_6.21a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12886703 (0.0):
MSS_4735 1 ādīptavahnisadṛśairmarutāvadhūtaiḥ sarvatra kiṃśukavanaiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652436 (0.051):
sarāṃsi cetāṃsi haranti puṃsām KalRs_4.9d / sarvatra kiṃśukavanaiḥ kusumāvanamraiḥ KalRs_6.21b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649547 (0.064):
kandarpadarpaśithilīkṛtagātrayaṣṭyaḥ KalRs_6.26b / kandarpabāṇapatanavyathitaṃ hi cetaḥ KalRs_6.20d
sadyo vasantasamayena samāciteyaṃ raktāṃśukā navavadhūriva bhāti bhūmiḥ //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276801 (0.0):
ādīptavahnisadṛśair marutāvadhūtaiḥ $ sarvatra kiṃśukavanaiḥ / kusumāvanamraiḥ & / sadyo vasantasamayena samāciteyaṃ % raktāṃśukā navavadhūriva bhāti bhūmiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651636 (0.0):
raktāśokavikalpitādharamadhur mattadvirephasvanaḥ KalRs_6.36a / raktāṃśukā navavadhūriva bhāti bhūmiḥ KalRs_6.21d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12886712 (1.192):
MSS_4735 1 ādīptavahnisadṛśairmarutāvadhūtaiḥ sarvatra kiṃśukavanaiḥ / kusumāvanamraiḥ / / MSS_4735 2 sadyo vasantasamayena samāgateyaṃ raktāṃśukā navavadhūriva
KalRs_6.21 // / kiṃ kiṃśukaiḥ śukamukhacchavibhirna bhinnaṃ kiṃ karṇikārakusumairna kṛtaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276811 (0.0):
sadyo vasantasamayena samāciteyaṃ % raktāṃśukā navavadhūriva bhāti bhūmiḥ / // KalRs_6.21 // / kiṃ kiṃśukaiḥ śukamukhacchavibhirna bhinnaṃ $ kiṃ karṇikārakusumairna
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649716 (0.0):
kiṃ karṇikārakusumairna kṛtaṃ nu dagdham KalRs_6.22b
nu dagdham / / yatkokilaḥ punarayaṃ madhurairvacobhir yūnāṃ manaḥ suvadanānihitaṃ nihanti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276825 (0.0):
kiṃ kiṃśukaiḥ śukamukhacchavibhirna bhinnaṃ $ kiṃ karṇikārakusumairna / kṛtaṃ nu dagdham & / yatkokilaḥ punarayaṃ madhurairvacobhir % yūnāṃ manaḥ suvadanānihitaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651620 (0.0):
yūnāṃ manaḥ suvadanānihitaṃ nihanti KalRs_6.22d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651602 (0.064):
meghāvarodhaparimuktaśaśāṅkavaktrā KalRs_3.7b / yatkokilaḥ punarayaṃ madhurairvacobhir KalRs_6.22c
// KalRs_6.22 // / puṃskokilaiḥ kalavacobhirupāttaharṣaiḥ kūjadbhirunmadakalāni vacāṃsi
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276835 (0.0):
yatkokilaḥ punarayaṃ madhurairvacobhir % yūnāṃ manaḥ suvadanānihitaṃ / nihanti // KalRs_6.22 // / puṃskokilaiḥ kalavacobhirupāttaharṣaiḥ $ kūjadbhirunmadakalāni vacāṃsi
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650958 (0.0):
puṃskokilasya virutaṃ pavanaḥ sugandhiḥ KalRs_6.35b / puṃskokilaiḥ kalavacobhirupāttaharṣaiḥ KalRs_6.23a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649821 (0.049):
kūjaddvirephāpyayam ambujasthaḥ KalRs_6.16c / kūjadbhirunmadakalāni vacāṃsi bhṛṅgaiḥ KalRs_6.23b
bhṛṅgaiḥ / / lajjānvitaṃ savinayaṃ hṛdayaṃ kṣaṇena paryākulaṃ kulagṛhe 'pi kṛtaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276846 (0.0):
puṃskokilaiḥ kalavacobhirupāttaharṣaiḥ $ kūjadbhirunmadakalāni vacāṃsi / bhṛṅgaiḥ & / lajjānvitaṃ savinayaṃ hṛdayaṃ kṣaṇena % paryākulaṃ kulagṛhe 'pi kṛtaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650859 (0.0):
paryantasaṃsthitasitāṇḍajapaṅktihārāḥ KalRs_3.3b / paryākulaṃ kulagṛhe 'pi kṛtaṃ vadhūnām KalRs_6.23d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651713 (0.0):
lajjānvitaṃ savinayaṃ hṛdayaṃ kṣaṇena KalRs_6.23c
vadhūnām // KalRs_6.23 // / ākampayankusumitāḥ sahakāraśākhā vistārayanparabhṛtasya vacāṃsi dikṣu /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276856 (0.0):
lajjānvitaṃ savinayaṃ hṛdayaṃ kṣaṇena % paryākulaṃ kulagṛhe 'pi kṛtaṃ / vadhūnām // KalRs_6.23 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649360 (0.051):
asitanayanalakṣmīṃ lakṣayitvotpaleṣu KalRs_3.26a / ākampayankusumitāḥ sahakāraśākhā KalRs_6.24a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650859 (0.056):
paryantasaṃsthitasitāṇḍajapaṅktihārāḥ KalRs_3.3b / paryākulaṃ kulagṛhe 'pi kṛtaṃ vadhūnām KalRs_6.23d
vāyur vivāti hṛdayāni harannarāṇāṃ nīhārapātavigamātsubhago vasante //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276866 (0.0):
ākampayankusumitāḥ sahakāraśākhā $ vistārayanparabhṛtasya vacāṃsi dikṣu & / vāyur vivāti hṛdayāni harannarāṇāṃ % nīhārapātavigamātsubhago vasante //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650691 (0.0):
nīlotpalairmadakalāni vilocanāni KalRs_3.17c / nīhārapātavigamātsubhago vasante KalRs_6.24d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651820 (0.048):
vāpījalānāṃ maṇimekhalānāṃ KalRs_6.4a / vāyur vivāti hṛdayāni harannarāṇāṃ KalRs_6.24c
KalRs_6.24 // / kundaiḥ savibhramavadhūhasitāvadātair uddyotitānyupavanāni manoharāṇi /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276876 (0.0):
vāyur vivāti hṛdayāni harannarāṇāṃ % nīhārapātavigamātsubhago vasante // / KalRs_6.24 // / kundaiḥ savibhramavadhūhasitāvadātair $ uddyotitānyupavanāni manoharāṇi &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649734 (0.0):
kundāpīḍaviśuddhadantanikaraḥ protphullapadmānanaḥ KalRs_6.36b / kundaiḥ savibhramavadhūhasitāvadātair KalRs_6.25a
cittaṃ munerapi haranti nivṛttarāgaṃ prāgeva rāgamalināni manāṃsi yūnām //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276886 (0.0):
kundaiḥ savibhramavadhūhasitāvadātair $ uddyotitānyupavanāni manoharāṇi & / cittaṃ munerapi haranti nivṛttarāgaṃ % prāgeva rāgamalināni manāṃsi yūnām
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651189 (0.0):
prahlādakaḥ śiśirasīkaravārivarṣī KalRs_3.9b / prāgeva rāgamalināni manāṃsi yūnām KalRs_6.25d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650024 (0.052):
citāni nīlair hariṇīmukhakṣataiḥ KalRs_2.8b / cittaṃ munerapi haranti nivṛttarāgaṃ KalRs_6.25c
KalRs_6.25 // / ālambihemarasanāḥ stanasaktahārāḥ kandarpadarpaśithilīkṛtagātrayaṣṭyaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276898 (0.0):
cittaṃ munerapi haranti nivṛttarāgaṃ % prāgeva rāgamalināni manāṃsi yūnām / // KalRs_6.25 // / ālambihemarasanāḥ stanasaktahārāḥ $ kandarpadarpaśithilīkṛtagātrayaṣṭyaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649424 (0.0):
āyojitāḥ śirasi bibhrati yoṣito 'dya KalRs_2.21b / ālambihemarasanāḥ stanasaktahārāḥ KalRs_6.26a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12898116 (0.0):
MSS_5285 1 ālambihemaraśanāh stanasaktahārāḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649542 (0.045):
kanakakamalakāntaiś cārutāmrādharoṣṭhaiḥ KalRs_5.13a / kandarpadarpaśithilīkṛtagātrayaṣṭyaḥ KalRs_6.26b
māse madhau madhurakokilabhṛṅganādair nāryā haranti hṛdayaṃ prasabhaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276908 (0.0):
ālambihemarasanāḥ stanasaktahārāḥ $ kandarpadarpaśithilīkṛtagātrayaṣṭyaḥ & / māse madhau madhurakokilabhṛṅganādair % nāryā haranti hṛdayaṃ prasabhaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651535 (0.0):
mālāḥ kadambanavakesaraketakībhir KalRs_2.21a / māse madhau madhurakokilabhṛṅganādair KalRs_6.26c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12898126 (0.0):
kandarpadarpaśithilīkṛtagātrayaṣṭyaḥ / / MSS_5285 2 māse madhau madhurakokilabhṛṅganādair nāryo haranti hṛdayaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650531 (1.788):
nāryaḥ prahṛṣṭamanaso 'dya vibhūṣayanti KalRs_3.20d / nāryā haranti hṛdayaṃ prasabhaṃ narāṇām KalRs_6.26d
narāṇām // KalRs_6.26 // / nānāmanojñakusumadrumabhūṣitān tān hṛṣṭānyapuṣṭaninadākulasānudeśān /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276922 (0.0):
māse madhau madhurakokilabhṛṅganādair % nāryā haranti hṛdayaṃ prasabhaṃ / narāṇām // KalRs_6.26 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652923 (0.0):
hutāśano bhānumato gabhastayaḥ KalRs_5.2b / hṛṣṭānyapuṣṭaninadākulasānudeśān KalRs_6.27b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650519 (2.980):
na harmyapṛṣṭhaṃ śaradindunirmalam KalRs_5.3b / nānāmanojñakusumadrumabhūṣitān tān KalRs_6.27a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650531 (0.026):
nāryaḥ prahṛṣṭamanaso 'dya vibhūṣayanti KalRs_3.20d / nāryā haranti hṛdayaṃ prasabhaṃ narāṇām KalRs_6.26d
śaileyajālapariṇaddhaśilātalāntān dṛṣṭvā janaḥ kṣitibhṛto mudameti sarvaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276934 (0.0):
nānāmanojñakusumadrumabhūṣitān tān $ hṛṣṭānyapuṣṭaninadākulasānudeśān & / śaileyajālapariṇaddhaśilātalāntān % dṛṣṭvā janaḥ kṣitibhṛto mudameti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650343 (0.0):
diśi diśi paridagdhā bhūmayaḥ pāvakena KalRs_1.24d / dṛṣṭvā janaḥ kṣitibhṛto mudameti sarvaḥ KalRs_6.27d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652186 (0.0):
śephālikākusumagandhamanoharāṇi KalRs_3.14a / śaileyajālapariṇaddhaśilātalāntān KalRs_6.27c
// KalRs_6.27 // / netre nimīlayati roditi yāti śokaṃ ghrāṇaṃ kareṇa viruṇaddhi virauti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276943 (0.0):
śaileyajālapariṇaddhaśilātalāntān % dṛṣṭvā janaḥ kṣitibhṛto mudameti / sarvaḥ // KalRs_6.27 // / netre nimīlayati roditi yāti śokaṃ $ ghrāṇaṃ kareṇa viruṇaddhi virauti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650703 (0.0):
nṛtyaprayogarahitāñśikhino vihāya KalRs_3.13a / netre nimīlayati roditi yāti śokaṃ KalRs_6.28a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649989 (0.050):
ghanāndhakārīkṛtaśarvarīṣvapi KalRs_2.10b / ghrāṇaṃ kareṇa viruṇaddhi virauti coccaiḥ KalRs_6.28b
coccaiḥ / / kāntāviyogaparikheditacittavṛttir dṛṣṭvādhvagaḥ kusumitānsahakāravṛkṣān //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276955 (0.0):
netre nimīlayati roditi yāti śokaṃ $ ghrāṇaṃ kareṇa viruṇaddhi virauti / coccaiḥ & / kāntāviyogaparikheditacittavṛttir % dṛṣṭvādhvagaḥ kusumitānsahakāravṛkṣān
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650350 (1.788):
dṛṣṭvā janaḥ kṣitibhṛto mudameti sarvaḥ KalRs_6.27d / dṛṣṭvādhvagaḥ kusumitānsahakāravṛkṣān KalRs_6.28d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649666 (0.050):
kāntāmukhadyutijuṣāmacirodgatānāṃ KalRs_6.20a / kāntāviyogaparikheditacittavṛttir KalRs_6.28c
KalRs_6.28 // / samadamadhukarāṇāṃ kokilānāṃ ca nādaiḥ kusumitasahakāraiḥ karṇikāraiś ca
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276964 (0.0):
kāntāviyogaparikheditacittavṛttir % dṛṣṭvādhvagaḥ kusumitānsahakāravṛkṣān / // KalRs_6.28 // / samadamadhukarāṇāṃ kokilānāṃ ca nādaiḥ $ kusumitasahakāraiḥ karṇikāraiś ca
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652337 (0.0):
sabhṛṅgayūthair madavāribhiś citāḥ KalRs_2.15d / samadamadhukarāṇāṃ kokilānāṃ ca nādaiḥ KalRs_6.29a
ramyaḥ / / iṣubhiriva sutīkṣṇairmānasaṃ māninīnāṃ tudati kusumamāso manmathoddīpanāya
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276975 (0.0):
samadamadhukarāṇāṃ kokilānāṃ ca nādaiḥ $ kusumitasahakāraiḥ karṇikāraiś ca / ramyaḥ & / iṣubhiriva sutīkṣṇairmānasaṃ māninīnāṃ % tudati kusumamāso
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650193 (0.0):
tārāgaṇapravarabhūṣaṇamudvahantī KalRs_3.7a / tudati kusumamāso manmathoddīpanāya KalRs_6.29d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649445 (0.056):
icchānukūlaracitān avataṃsakāṃśca KalRs_2.21d / iṣubhiriva sutīkṣṇairmānasaṃ māninīnāṃ KalRs_6.29c
// KalRs_6.29 // / rucirakanakakāntīn muñcataḥ puṣparāśīn
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276982 (0.0):
iṣubhiriva sutīkṣṇairmānasaṃ māninīnāṃ % tudati kusumamāso / manmathoddīpanāya // KalRs_6.29 // / rucirakanakakāntīn muñcataḥ puṣparāśīn $
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651708 (0.0):
rātriprajāgaravipāṭalanetrapadmā KalRs_4.15b / rucirakanakakāntīn muñcataḥ puṣparāśīn KalRs_6.30a
mṛdupavanavidhūtānpuṣpitāṃścūtavṛkṣān /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276987 (0.0):
rucirakanakakāntīn muñcataḥ puṣparāśīn $ / mṛdupavanavidhūtānpuṣpitāṃścūtavṛkṣān &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651585 (1.192):
mṛgaiḥ samantādupajātasādhvasaiḥ KalRs_2.9b / mṛdupavanavidhūtānpuṣpitāṃścūtavṛkṣān KalRs_6.30b
abhimukhamabhivīkṣya kṣāmadeho 'pi mārge madanaśaranighātair mohameti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3276996 (0.0):
mṛdupavanavidhūtānpuṣpitāṃścūtavṛkṣān & / abhimukhamabhivīkṣya kṣāmadeho 'pi mārge % madanaśaranighātair mohameti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651430 (0.0):
madajanitavilāsair dṛṣṭipātair munīndrān KalRs_6.32c / madanaśaranighātair mohameti pravāsī KalRs_6.30d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649294 (0.055):
abhimatarataveṣaṃ nandayantyastaruṇyaḥ KalRs_5.15c / abhimukhamabhivīkṣya kṣāmadeho 'pi mārge KalRs_6.30c
pravāsī // KalRs_6.30 // / parabhṛtakalagītair hlādibhiḥ sadvacāṃsi
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277005 (0.0):
abhimukhamabhivīkṣya kṣāmadeho 'pi mārge % madanaśaranighātair mohameti / pravāsī // KalRs_6.30 // / parabhṛtakalagītair hlādibhiḥ sadvacāṃsi $
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650798 (0.0):
payodharaiḥ kuṅkumarāgapiñjaraiḥ KalRs_5.9a / parabhṛtakalagītair hlādibhiḥ sadvacāṃsi KalRs_6.31a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651430 (0.056):
madanaśaranighātair mohameti pravāsī KalRs_6.30d / madānvitānāṃ dhvanatāṃ muhurmuhuḥ KalRs_2.15b
smitadaśanamayūkhānkundapuṣpaprabhābhiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277011 (0.0):
parabhṛtakalagītair hlādibhiḥ sadvacāṃsi $ / smitadaśanamayūkhānkundapuṣpaprabhābhiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652796 (0.0):
sphurati kanakagauraḥ koṭareṣu drumāṇām KalRs_1.26b / smitadaśanamayūkhānkundapuṣpaprabhābhiḥ KalRs_6.31b
karakisalayakāntiṃ pallavairvidrumābhair upahasati vasantaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277019 (0.0):
smitadaśanamayūkhānkundapuṣpaprabhābhiḥ & / karakisalayakāntiṃ pallavairvidrumābhair % upahasati vasantaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649582 (5.960):
karakamalamanojñāḥ kāntasaṃsaktahastā KalRs_3.23a / karakisalayakāntiṃ pallavairvidrumābhair KalRs_6.31c
kāminīnāmidānīm // KalRs_6.31 // / kanakakamalakāntairānanaiḥ pāṇḍugaṇḍair uparinihitahāraiś candanārdraiḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277033 (0.0):
karakisalayakāntiṃ pallavairvidrumābhair % upahasati vasantaḥ / kāminīnāmidānīm // KalRs_6.31 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12963010 (0.0):
saṃsthitā yoṣito'dya // / MSS_8544 1 kanakakamalakāntairānanaiḥ pāṇḍugaṇḍair
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649532 (5.960):
kadambasarjārjunaketakīvanaṃ KalRs_2.17a / kanakakamalakāntairānanaiḥ pāṇḍugaṇḍair KalRs_6.32a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649497 (0.049):
uddyotitānyupavanāni manoharāṇi KalRs_6.25b / uparinihitahāraiś candanārdraiḥ stanāntaiḥ KalRs_6.32b
stanāntaiḥ / / madajanitavilāsair dṛṣṭipātair munīndrān stanabharanatanāryaḥ kāmayanti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277038 (0.0):
kanakakamalakāntairānanaiḥ pāṇḍugaṇḍair $ uparinihitahāraiś candanārdraiḥ / stanāntaiḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277047 (0.0):
madajanitavilāsair dṛṣṭipātair munīndrān % stanabharanatanāryaḥ kāmayanti
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651422 (0.0):
mattebho malayānilaḥ parabhṛtā yadbandino lokajit KalRs_6.38c / madajanitavilāsair dṛṣṭipātair munīndrān KalRs_6.32c
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652669 (0.0):
saudāminī sphurati nādya viyatpatākā KalRs_3.12b / stanabharanatanāryaḥ kāmayanti praśāntān KalRs_6.32d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12963025 (0.0):
MSS_8544 2 madajanitavilāsairdūṣṭipātairmunīndrān stanabharanatanāryaḥ
praśāntān // KalRs_6.32 // / madhusurabhi mukhābjaṃ locane lodhratāmre navakurabakapūrṇaḥ keśapāśo
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277060 (0.0):
madajanitavilāsair dṛṣṭipātair munīndrān % stanabharanatanāryaḥ kāmayanti / praśāntān // KalRs_6.32 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651448 (0.0):
madālasābhir mṛganābhiyuktam KalRs_6.14d / madhusurabhi mukhābjaṃ locane lodhratāmre KalRs_6.33a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650449 (0.057):
na bhoginaṃ ghnanti samīpavartinaṃ KalRs_1.16c / navakurabakapūrṇaḥ keśapāśo manojñaḥ KalRs_6.33b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652668 (0.057):
stanabharanatanāryaḥ kāmayanti praśāntān KalRs_6.32d
manojñaḥ / / gurutarakucayugmaṃ śroṇibimbaṃ tathaiva na bhavati kimidānīṃ yoṣitāṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277070 (0.0):
madhusurabhi mukhābjaṃ locane lodhratāmre $ navakurabakapūrṇaḥ keśapāśo / manojñaḥ & / gurutarakucayugmaṃ śroṇibimbaṃ tathaiva % na bhavati kimidānīṃ yoṣitāṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650438 (0.0):
na bāhuyugmeṣu vilāsinīnāṃ KalRs_4.3a / na bhavati kimidānīṃ yoṣitāṃ manmathāya KalRs_6.33d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649947 (0.031):
gātrāṇi kālīyakacarcitāni KalRs_4.5a / gurutarakucayugmaṃ śroṇibimbaṃ tathaiva KalRs_6.33c
manmathāya // KalRs_6.33 // / ākampitāni hṛdayāni manasvinīnāṃ vātaiḥ praphullasahakārakṛtādhivāsaiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277080 (0.0):
gurutarakucayugmaṃ śroṇibimbaṃ tathaiva % na bhavati kimidānīṃ yoṣitāṃ / manmathāya // KalRs_6.33 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12876860 (0.0):
MSS_4222 1 ākampitāni hṛdayāni manasvinīnāṃ vātaiḥ / praphullasahakārakṛtādhivāsaiḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651809 (0.033):
vākyāni kiṃcinmadirālasāni KalRs_6.13b / vātaiḥ praphullasahakārakṛtādhivāsaiḥ KalRs_6.34b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650437 (0.040):
na bāhuyugmeṣu vilāsinīnāṃ KalRs_4.3a / na bhavati kimidānīṃ yoṣitāṃ manmathāya KalRs_6.33d
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649371 (0.064):
ākampayan phalabharānataśālijālān KalRs_3.10a / ākampitāni hṛdayāni manasvinīnāṃ KalRs_6.34a / ākrandatīvoṣasi śītakālaḥ KalRs_4.7d
utkūjitaiḥ parabhṛtasya madākulasya śrotrapriyairmadhukarasya ca
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277086 (0.0):
ākampitāni hṛdayāni manasvinīnāṃ $ vātaiḥ praphullasahakārakṛtādhivāsaiḥ & / utkūjitaiḥ parabhṛtasya madākulasya % śrotrapriyairmadhukarasya ca
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12876867 (0.0):
praphullasahakārakṛtādhivāsaiḥ / / MSS_4222 2 saṃbādhitaṃ parabhṛtasya madākulasya śrotrapriyairmadhukarasya
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652239 (0.039):
śroṇītaṭaṃ suvipulaṃ rasanākalāpaiḥ KalRs_3.20b / śrotrapriyairmadhukarasya ca gītanādaiḥ KalRs_6.34d
gītanādaiḥ // KalRs_6.34 // / ramyaḥ pradoṣasamayaḥ sphuṭacandrabhāsaḥ puṃskokilasya virutaṃ pavanaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277098 (0.0):
utkūjitaiḥ parabhṛtasya madākulasya % śrotrapriyairmadhukarasya ca / gītanādaiḥ // KalRs_6.34 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651674 (0.0):
ratnāntare mauktikasaṅgaramyaḥ KalRs_6.8c / ramyaḥ pradoṣasamayaḥ sphuṭacandrabhāsaḥ KalRs_6.35a
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652240 (0.0):
śroṇītaṭaṃ suvipulaṃ rasanākalāpaiḥ KalRs_3.20b / śrotrapriyairmadhukarasya ca gītanādaiḥ KalRs_6.34d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12876867 (0.030):
MSS_4222 2 saṃbādhitaṃ parabhṛtasya madākulasya śrotrapriyairmadhukarasya / ca gītanādaiḥ //
sugandhiḥ / / mattāliyūthavirutaṃ niśi sīdhupānaṃ sarvaṃ rasāyanamidaṃ kusumāyudhasya //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277108 (0.0):
ramyaḥ pradoṣasamayaḥ sphuṭacandrabhāsaḥ $ puṃskokilasya virutaṃ pavanaḥ / sugandhiḥ & / mattāliyūthavirutaṃ niśi sīdhupānaṃ % sarvaṃ rasāyanamidaṃ kusumāyudhasya
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651404 (0.0):
mattaḥ priyāṃ cumbati rāgahṛṣṭaḥ KalRs_6.16b / mattāliyūthavirutaṃ niśi sīdhupānaṃ KalRs_6.35c
KalRs_6.35 // / raktāśokavikalpitādharamadhur mattadvirephasvanaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277118 (0.0):
mattāliyūthavirutaṃ niśi sīdhupānaṃ % sarvaṃ rasāyanamidaṃ kusumāyudhasya / // KalRs_6.35 // / raktāśokavikalpitādharamadhur mattadvirephasvanaḥ $
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651629 (0.0):
yūnāṃ manaḥ suvadanānihitaṃ nihanti KalRs_6.22d / raktāśokavikalpitādharamadhur mattadvirephasvanaḥ KalRs_6.36a
kundāpīḍaviśuddhadantanikaraḥ protphullapadmānanaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277126 (0.0):
raktāśokavikalpitādharamadhur mattadvirephasvanaḥ $ / kundāpīḍaviśuddhadantanikaraḥ protphullapadmānanaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649726 (0.0):
kiṃ kiṃśukaiḥ śukamukhacchavibhirna bhinnaṃ KalRs_6.22a / kundāpīḍaviśuddhadantanikaraḥ protphullapadmānanaḥ KalRs_6.36b
cūtāmodasugandhimandapavanaḥ śṛṅgāradīkṣāguruḥ kalpāntaṃ madanapriyo
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277138 (0.0):
kundāpīḍaviśuddhadantanikaraḥ protphullapadmānanaḥ & / cūtāmodasugandhimandapavanaḥ śṛṅgāradīkṣāguruḥ % kalpāntaṃ madanapriyo
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650048 (0.0):
cūtadrumāḥ puṣpitacāruśākhāḥ KalRs_6.17b / cūtāmodasugandhimandapavanaḥ śṛṅgāradīkṣāguruḥ KalRs_6.36c
diśatu vaḥ puṣpāgamo maṅgalam // KalRs_6.36 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277144 (0.0):
cūtāmodasugandhimandapavanaḥ śṛṅgāradīkṣāguruḥ % kalpāntaṃ madanapriyo / diśatu vaḥ puṣpāgamo maṅgalam // KalRs_6.36 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9649629 (0.0):
kalpāntaṃ madanapriyo diśatu vaḥ puṣpāgamo maṅgalam KalRs_6.36d
malayapavanaviddhaḥ kokilālāparamyaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277150 (0.0):
diśatu vaḥ puṣpāgamo maṅgalam // KalRs_6.36 // / malayapavanaviddhaḥ kokilālāparamyaḥ $
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651517 (0.0):
marakatamaṇibhāsā vāriṇā bhūṣitānām KalRs_3.21b / malayapavanaviddhaḥ kokilālāparamyaḥ KalRs_6.37a
surabhimadhuniṣekāllabdhagandhaprabandhaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277155 (0.0):
malayapavanaviddhaḥ kokilālāparamyaḥ $ / surabhimadhuniṣekāllabdhagandhaprabandhaḥ &
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652602 (0.0):
suratasamayaveṣaṃ naiśamāśu prahāya KalRs_5.14c / surabhimadhuniṣekāllabdhagandhaprabandhaḥ KalRs_6.37b
vividhamadhupayūthair veṣṭyamānaḥ samantād bhavatu tava vasantaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277163 (0.0):
surabhimadhuniṣekāllabdhagandhaprabandhaḥ & / vividhamadhupayūthair veṣṭyamānaḥ samantād % bhavatu tava vasantaḥ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9652021 (0.052):
vivasvatā tīkṣṇatarāṃśumālinā KalRs_1.18a / vividhamadhupayūthair veṣṭyamānaḥ samantād KalRs_6.37c
śreṣṭhakālaḥ sukhāya // KalRs_6.37 // / āmrī mañjulamañjarī varaśaraḥ satkiṃśukaṃ yaddhanur jyā yasyālikulaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277167 (0.0):
vividhamadhupayūthair veṣṭyamānaḥ samantād % bhavatu tava vasantaḥ / śreṣṭhakālaḥ sukhāya // KalRs_6.37 //
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3277180 (0.0):
āmrī mañjulamañjarī varaśaraḥ satkiṃśukaṃ yaddhanur $ jyā yasyālikulaṃ
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9650097 (0.0):
jyā yasyālikulaṃ kalaṅkarahitaṃ chattraṃ sitāṃśuḥ sitam KalRs_6.38b
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_iu.htm.txt) 9651326 (0.0):
bhavatu tava vasantaḥ śreṣṭhakālaḥ sukhāya KalRs_6.37d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12893453 (0.0):
MSS_5060 1 āmrīmañjulamañjarīvaraśaraḥ satkiṃśukaṃ yaddhanur jyā / yasyālikulaṃ kalaṅkarahitaṃ chatraṃ sitāṃśuḥ sitam /