View original HTML file with complete header information
atha karatoyāmāhātmyam || / §śrīpārvaty uvāca | / aparaṃ kathyatāṃ deva nadīnāṃ ca viśeṣataḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949463 (0.0):
atha karatoyāmāhātmyam || / §śrīpārvaty uvāca | / aparaṃ kathyatāṃ deva $ nadīnāṃ ca viśeṣataḥ &
atha karatoyāmāhātmyam || / §śrīpārvaty uvāca | / aparaṃ kathyatāṃ deva nadīnāṃ ca viśeṣataḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949463 (0.0):
atha karatoyāmāhātmyam || / §śrīpārvaty uvāca | / aparaṃ kathyatāṃ deva $ nadīnāṃ ca viśeṣataḥ &
pauṇḍrakṣetrasya māhātmyaṃ na śrutaṃ vistarāt prabho // KtoM_01 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949470 (0.0):
aparaṃ kathyatāṃ deva $ nadīnāṃ ca viśeṣataḥ & / pauṇḍrakṣetrasya māhātmyaṃ % na śrutaṃ vistarāt prabho // KtoM_01 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424117 (0.050):
narmadāyamunājalam KtoM_75d / na śrutaṃ vistarāt prabho KtoM_01d
kadotpattiḥ kathaṃ tasyāḥ kasmāc caiva viśeṣaṭaḥ / / śrotum icchāmi bhūteśa yadi syān mayy anugrahaḥ // KtoM_02 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949481 (0.0):
pauṇḍrakṣetrasya māhātmyaṃ % na śrutaṃ vistarāt prabho // KtoM_01 // / kadotpattiḥ kathaṃ tasyāḥ $ kasmāc caiva viśeṣaṭaḥ &
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20761577 (0.054):
13,134.057d@015_2841 bhagavan pānadoṣāṃś ca peyāpeyatvakāraṇam / 13,134.057d@015_2842 maheśvaraḥ / 13,134.057d@015_2842 etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ tan me vada maheśvara
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10770837 (0.056):
rājñā 'vatāritā revā kathaṃ vai purukutsunā / / tat sarva śrotum icchāmi tvat to brahmavidāṃ vara // RKS_5.1 //
kena prākāśitā sā ca nadī karajalā bhuvi / / kathaṃ vā plāvitaṃ kṣetraṃ śubhaṃ pauṇḍram anuttamam // KtoM_03 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949492 (0.0):
śrotum icchāmi bhūteśa % yadi syān mayy anugrahaḥ // KtoM_02 // / kena prākāśitā sā ca $ nadī karajalā bhuvi &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424081 (0.054):
dharitryā nābhikamalaṃ KtoM_09c / nadī karajalā bhuvi KtoM_03b
§īśvara uvāca | / pāṇigrahaṇakāle te devi himavatā jalam /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949500 (0.0):
kathaṃ vā plāvitaṃ kṣetraṃ % śubhaṃ pauṇḍram anuttamam // KtoM_03 // / §īśvara uvāca | / pāṇigrahaṇakāle te $ devi himavatā jalam &
saṃpradattaṃ matkarāc ca nirgataṃ karajā bhuvi // KtoM_04 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949507 (0.0):
pāṇigrahaṇakāle te $ devi himavatā jalam & / saṃpradattaṃ matkarāc ca % nirgataṃ karajā bhuvi // KtoM_04 //
puraiva kathitaṃ sarvaṃ pauṇḍrasya ca sureśvari / / tatraiva kathitaṃ tubhyaṃ karatoyāphalaṃ yathā // KtoM_05 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949517 (0.0):
saṃpradattaṃ matkarāc ca % nirgataṃ karajā bhuvi // KtoM_04 // / puraiva kathitaṃ sarvaṃ $ pauṇḍrasya ca sureśvari &
adhunāpi yathā tāsāṃ nadīnāṃ ca viśeṣataḥ / / kalipāpaharā puṇyā bhārgavena prakāśitā // KtoM_06 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949526 (0.0):
tatraiva kathitaṃ tubhyaṃ % karatoyāphalaṃ yathā // KtoM_05 // / adhunāpi yathā tāsāṃ $ nadīnāṃ ca viśeṣataḥ &
matputro 'pi guhas tatra tiṣṭhaty eva hi sarvadā / / yatrāste bhagavān viṣṇur garuḍāsana īśvaraḥ // KtoM_07 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949538 (0.0):
kalipāpaharā puṇyā % bhārgavena prakāśitā // KtoM_06 // / matputro 'pi guhas tatra $ tiṣṭhaty eva hi sarvadā &
sarvadā sarvabhāvena pauṇḍre nārāyaṇo hariḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949544 (0.0):
yatrāste bhagavān viṣṇur % garuḍāsana īśvaraḥ // KtoM_07 // / sarvadā sarvabhāvena $ pauṇḍre nārāyaṇo hariḥ &
puṣkaraṃ na tyajet brahmā nāhaṃ vārāṇasīṃ tyaje // KtoM_08 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949554 (0.0):
sarvadā sarvabhāvena $ pauṇḍre nārāyaṇo hariḥ & / puṣkaraṃ na tyajet brahmā % nāhaṃ vārāṇasīṃ tyaje // KtoM_08 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424124 (0.054):
nārāyaṇīti vikhyātā KtoM_37a / nāhaṃ vārāṇasīṃ tyaje KtoM_08d
śrīpauṇḍravardhanaṃ kṣetraṃ naiva muñcati keśavaḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949559 (0.0):
puṣkaraṃ na tyajet brahmā % nāhaṃ vārāṇasīṃ tyaje // KtoM_08 // / śrīpauṇḍravardhanaṃ kṣetraṃ $ naiva muñcati keśavaḥ &
dharitryā nābhikamalaṃ pūtaṃ karajalair mama // KtoM_09 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949567 (0.0):
śrīpauṇḍravardhanaṃ kṣetraṃ $ naiva muñcati keśavaḥ & / dharitryā nābhikamalaṃ % pūtaṃ karajalair mama // KtoM_09 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424220 (0.046):
pūjā sarvārthasādhikā KtoM_45b / pūtaṃ karajalair mama KtoM_09d
§sūta uvāca | / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve yad uktaṃ bhārgavena vai /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949577 (0.0):
dharitryā nābhikamalaṃ % pūtaṃ karajalair mama // KtoM_09 // / §sūta uvāca | / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve $ yad uktaṃ bhārgavena vai &
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950365 (0.022):
ity uttarapauṇḍrakhaṇḍe pauṇḍrakṣetramāhātmyam || / §sūta uvāca | / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve $ māhātmyaṃ tajjalasya ca &
Karatoyamahatmya (karatopu.htm.txt) 14151114 (0.022):
ity uttarapauṇḍrakhaṇḍe pauṇḍrakṣetramāhātmyam || / §sūta uvāca | / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve māhātmyaṃ tajjalasya ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789389 (0.026):
{brahmovāca: } / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve $ yat paraṃ paramaṃ padam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060704 (0.026):
{brahmovāca: } / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve yat paraṃ paramaṃ padam /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23971139 (0.037):
kimāhārāḥ kimācārā $ bhaviṣyanti kalau yuge // NsP_54.9ab // / .sūta uvāca: / śṛṇudhvam ṛṣayaḥ sarve $ bharadvājena saṃyutāḥ // NsP_54.9cd //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17036124 (0.037):
kimāhārāḥ kimācārā bhaviṣyanti kalau yuge // NsP_54.9ab // / .sūta uvāca: / śṛṇudhvam ṛṣayaḥ sarve bharadvājena saṃyutāḥ // NsP_54.9cd //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839745 (0.041):
kiṃ papraccha punaḥ sūta sanakaṃ munisattamam // NarP_1,17.2 // / sūta uvāca / śṛṇudhvamṛṣayaḥ sarve nāradena surarṣiṇā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26753173 (0.042):
{brahmovāca: } / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve $ yad vo vakṣyāmi sāṃpratam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024502 (0.042):
{brahmovāca: } / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve yad vo vakṣyāmi sāṃpratam /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11514814 (0.043):
sarvotkṛṣṭaścakathitovyāsatobrūhitaṃpunaḥ // ŚivP_1,19.2cd/ / sūta uvāca / śṛṇudhvamṛṣayaḥ sarve sadbhaktyā harato khilāḥ // ŚivP_1,19.3ab/
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072792 (0.045):
idānīṃ kathayāsmākaṃ sūta sarvārthavid bhavān // KūrmP_1,34.2 // / sūta uvāca / śṛṇudhvamṛṣayaḥ sarve vistareṇa bravīmi vaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16944973 (0.050):
śṛṇudhvaṃ munayaḥ karma BrP_208.3a / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarvam BrP_240.3a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26753021 (0.052):
vyāsaḥ provāca bhagavān % bhūtabhavyabhaviṣyavit // BrP_26.26 // / {vyāsa uvāca: } / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve $ vakṣyāmi yadi pṛcchatha &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024350 (0.052):
vyāsaḥ provāca bhagavān bhūtabhavyabhaviṣyavit // BrP_26.26 // / {vyāsa uvāca: } / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve vakṣyāmi yadi pṛcchatha /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26877539 (0.055):
preṣayām āsur udvāha % dhanabhāryāsamanvitam // BrP_208.39 // / {vyāsa uvāca: } / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve $ balasya balaśālinaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11148851 (0.055):
preṣayām āsur udvāha dhanabhāryāsamanvitam // BrP_208.39 // / {vyāsa uvāca: } / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve balasya balaśālinaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10820212 (0.057):
tatte 'haṃ kathayiṣyāmi mekalātīrthasambhavam // RKS_65.46 // / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve yat praṣṭavyāvatāraṇam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16944985 (0.057):
śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve BrP_27.1a / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve BrP_68.4a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26877045 (0.060):
{vyāsa uvāca: } / śṛṇudhvaṃ munayaḥ karma $ yad rāmeṇābhavat kṛtam &
śrutvā śaṅkarato vākyaṃ saṃvādam ubhayor api // KtoM_10 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949583 (0.0):
śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve $ yad uktaṃ bhārgavena vai & / śrutvā śaṅkarato vākyaṃ % saṃvādam ubhayor api // KtoM_10 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20692430 (0.056):
13,070.002a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 13,070.002c ṛṣer uddālaker vākyaṃ nāciketasya cobhayoḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16453007 (0.061):
śrutvā tu vacanaṃ sūtas HV_App.I,15.47a / śrutvā tu śambarād vākyaṃ HV_App.I,30.17a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 606190 (0.061):
naitaṃ vai draṣṭum icchāmi $ mama vipriyakārakam // HV_App.I,30.16 // / śrutvā tu śambarād vākyaṃ $ sutās te śambarasya ha / HV_App.I,30.17 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25171082 (0.061):
śrutvā tu śambarād vākyaṃ HV_App.I,30.17a / śrutvā tau samupāgamya HV_App.I,13.18a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22091740 (0.061):
naitaṃ vai draṣṭum icchāmi mama vipriyakārakam // HV_App.I,30.16 // / śrutvā tu śambarād vākyaṃ sutās te śambarasya ha / HV_App.I,30.17 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13855774 (0.062):
śrutvā bṛhaspater vākyaṃ HV_20.37*317:4a / śrutvābhyāgacchatas tataḥ HV_108.18*1219:9b
putravātsalyabhāvena bhārgavāya prakāśitam / / sa eva bhārgavaḥ śrīmān ṛṣibhyo 'py aprakāśayat // KtoM_11 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949593 (0.0):
śrutvā śaṅkarato vākyaṃ % saṃvādam ubhayor api // KtoM_10 // / putravātsalyabhāvena $ bhārgavāya prakāśitam &
namas tasmai munīndrāya dānavendraniṣūdane /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949599 (0.0):
sa eva bhārgavaḥ śrīmān % ṛṣibhyo 'py aprakāśayat // KtoM_11 // / namas tasmai munīndrāya $ dānavendraniṣūdane &
śrīcakrapāṇaye tubhyaṃ brahmaviṣṇuśivātmane // KtoM_12 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949608 (0.0):
namas tasmai munīndrāya $ dānavendraniṣūdane & / śrīcakrapāṇaye tubhyaṃ % brahmaviṣṇuśivātmane // KtoM_12 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424346 (0.037):
brahmalokam avāpnoti KtoM_77c / brahmaviṣṇuśivātmane KtoM_12d
ekaḥ paraśumātreṇa nihatya kṣatriyān yudhi /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949614 (0.0):
śrīcakrapāṇaye tubhyaṃ % brahmaviṣṇuśivātmane // KtoM_12 // / ekaḥ paraśumātreṇa $ nihatya kṣatriyān yudhi &
cakre niḥkṣatriyāṃ pṛthvīm ekaviṃśativārataḥ // KtoM_13 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949620 (0.0):
ekaḥ paraśumātreṇa $ nihatya kṣatriyān yudhi & / cakre niḥkṣatriyāṃ pṛthvīm % ekaviṃśativārataḥ // KtoM_13 //
tataḥ paraśurāmeti pṛthivyāṃ khyātavikramaḥ / / jāmadagnyo mahāvīryas tretādye yasya saṃsthitiḥ // KtoM_14 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949626 (0.0):
cakre niḥkṣatriyāṃ pṛthvīm % ekaviṃśativārataḥ // KtoM_13 // / tataḥ paraśurāmeti $ pṛthivyāṃ khyātavikramaḥ &
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949633 (0.0):
tataḥ paraśurāmeti $ pṛthivyāṃ khyātavikramaḥ & / jāmadagnyo mahāvīryas % tretādye yasya saṃsthitiḥ // KtoM_14 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424007 (0.052):
tretādye yasya saṃsthitiḥ KtoM_14d / tryahaṃ gaṅgā rajasvalā KtoM_41b
sarvajñaḥ suvrataḥ śuddhaḥ sarvācāravidhāyakaḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949639 (0.0):
jāmadagnyo mahāvīryas % tretādye yasya saṃsthitiḥ // KtoM_14 // / sarvajñaḥ suvrataḥ śuddhaḥ $ sarvācāravidhāyakaḥ &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424807 (0.045):
saricchreṣṭhe suviśrute KtoM_63b / sarvajñaḥ suvrataḥ śuddhaḥ KtoM_15a / sarvadā sarvabhāvena KtoM_08a
kautukākṛṣtahṛdayaḥ pṛthivyāṃ paramo hariḥ // KtoM_15 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949646 (0.0):
sarvajñaḥ suvrataḥ śuddhaḥ $ sarvācāravidhāyakaḥ & / kautukākṛṣtahṛdayaḥ % pṛthivyāṃ paramo hariḥ // KtoM_15 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424239 (0.060):
pṛthivyāṃ paramo hariḥ KtoM_15d / pṛthvyāṃ vasantyaḥ saritaḥ KtoM_83a
pauṇḍre koṭiśilādvīpe mahāpuṇye suviśrute /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949654 (0.0):
kautukākṛṣtahṛdayaḥ % pṛthivyāṃ paramo hariḥ // KtoM_15 // / pauṇḍre koṭiśilādvīpe $ mahāpuṇye suviśrute &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424280 (0.017):
pauṇḍrān plāvayase nityaṃ KtoM_63c / pauṇḍre koṭiśilādvīpe KtoM_16a
karatoyāsarinnīraṃ śarīrādyantapāvanam /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949657 (0.0):
pauṇḍre koṭiśilādvīpe $ mahāpuṇye suviśrute & / karatoyāsarinnīraṃ % śarīrādyantapāvanam \
bhaktimuktiphalārthāya yenākāri dvijārpaṇam // KtoM_16 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424547 (0.057):
ye tyajanti kalevaram KtoM_28b / yenākāri dvijārpaṇam KtoM_16f
adbhutā kāritā sṛṣṭiḥ kanakasya dinatrayam /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949675 (0.0):
adbhutā kāritā sṛṣṭiḥ $ kanakasya dinatrayam &
skandagovindayor madhye bhūmiḥ saṃskṛtavedikā // KtoM_17 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949682 (0.0):
adbhutā kāritā sṛṣṭiḥ $ kanakasya dinatrayam & / skandagovindayor madhye % bhūmiḥ saṃskṛtavedikā // KtoM_17 //
vedīmadhyottare pārśve devī kālañjarī sthitā /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949688 (0.0):
skandagovindayor madhye % bhūmiḥ saṃskṛtavedikā // KtoM_17 // / vedīmadhyottare pārśve $ devī kālañjarī sthitā &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424675 (0.046):
vedīmadhye 'rpito yūpaḥ KtoM_21a / vedīmadhyottare pārśve KtoM_18a
taddakṣiṇe 'rpitā devī koṭīśvarīti viśrutā // KtoM_18 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949696 (0.0):
vedīmadhyottare pārśve $ devī kālañjarī sthitā & / taddakṣiṇe 'rpitā devī % koṭīśvarīti viśrutā // KtoM_18 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423949 (0.055):
taddakṣiṇe 'rpitā devī KtoM_18c / taddhāre prārthanāmātrāt KtoM_74a
nairṛte liṅgakoṭyaś ca vasanti bhṛguṇārpitāḥ / / vāraṇe vijayā caṇḍī uttare bhūtikeśvaraḥ // KtoM_19 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949707 (0.0):
taddakṣiṇe 'rpitā devī % koṭīśvarīti viśrutā // KtoM_18 // / nairṛte liṅgakoṭyaś ca $ vasanti bhṛguṇārpitāḥ &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424584 (0.044):
vasanti bhṛguṇārpitāḥ KtoM_19b / vāraṇe vijayā caṇḍī KtoM_19c
tatkuṇḍe sutithau snātvā naraḥ pāpāt pramucyate /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949715 (0.0):
vāraṇe vijayā caṇḍī % uttare bhūtikeśvaraḥ // KtoM_19 // / tatkuṇḍe sutithau snātvā $ naraḥ pāpāt pramucyate &
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6728161 (0.054):
haṃsatīrthe naraḥ snātvā sarvapāpaiḥ pramucyate /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23980069 (0.054):
cakratirthe naraḥ snātvā % sarvapāpaiḥ pramucyate // NsP_66.22 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17045059 (0.054):
cakratirthe naraḥ snātvā sarvapāpaiḥ pramucyate // NsP_66.22 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23980302 (0.062):
sahyādriṃ gatavān nityaṃ % snātvā pāpāt pramucyate // NsP_66.38 // / eteṣu tīrtheṣu naro dvijendra $ puṇyeṣu sahyādrisamudbhaveṣu &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17045292 (0.062):
sahyādriṃ gatavān nityaṃ snātvā pāpāt pramucyate // NsP_66.38 // / eteṣu tīrtheṣu naro dvijendra puṇyeṣu sahyādrisamudbhaveṣu /
bhūtikeśvaradevasya dakṣiṇe sūryamaṇḍapam // KtoM_20 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949721 (0.0):
tatkuṇḍe sutithau snātvā $ naraḥ pāpāt pramucyate & / bhūtikeśvaradevasya % dakṣiṇe sūryamaṇḍapam // KtoM_20 //
vedīmadhye 'rpito yūpaḥ saṃśleṣād vardhate nṛṇām /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949728 (0.0):
bhūtikeśvaradevasya % dakṣiṇe sūryamaṇḍapam // KtoM_20 // / vedīmadhye 'rpito yūpaḥ $ saṃśleṣād vardhate nṛṇām &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424672 (0.042):
vedapūjāpārāyaṇaḥ KtoM_52b / vedīmadhye 'rpito yūpaḥ KtoM_21a
govindamaṇḍapāt pūrvaṃ kuṇḍaṃ viṣṇuvinirmitam // KtoM_21 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949736 (0.0):
vedīmadhye 'rpito yūpaḥ $ saṃśleṣād vardhate nṛṇām & / govindamaṇḍapāt pūrvaṃ % kuṇḍaṃ kuṇḍaṃ viṣṇuvinirmitam // KtoM_21 //
skandamaṇḍapavāyavye sabhā rāmasya cādbhutā /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949741 (0.0):
govindamaṇḍapāt pūrvaṃ % kuṇḍaṃ kuṇḍaṃ viṣṇuvinirmitam // KtoM_21 // / skandamaṇḍapavāyavye $ sabhā rāmasya cādbhutā &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424896 (0.031):
skandamaṇḍapavāyavye KtoM_22a / skandādiviṣṇubalabhadraśivādidevaiḥ KtoM_24b
sapādalakṣaṃ viprāṇāṃ yatrāste 'dbhutakarmaṇām // KtoM_22 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949750 (0.0):
skandamaṇḍapavāyavye $ sabhā rāmasya cādbhutā & / sapādalakṣaṃ viprāṇāṃ % yatrāste 'dbhutakarmaṇām // KtoM_22 //
prabhāvāt tapaso devi munīndrasya mahātmanaḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949755 (0.0):
sapādalakṣaṃ viprāṇāṃ % yatrāste 'dbhutakarmaṇām // KtoM_22 // / prabhāvāt tapaso devi $ munīndrasya mahātmanaḥ &
tatsabhā vāyukoṇe ca gartam īśvaranirmitam // KtoM_23 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949763 (0.0):
prabhāvāt tapaso devi $ munīndrasya mahātmanaḥ & / tatsabhā vāyukoṇe ca % gartam īśvaranirmitam // KtoM_23 //
ādyaṃ bhuvo bhavanaṃ lakṣasapādavipraiḥ
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949770 (0.0):
tatsabhā vāyukoṇe ca % gartam īśvaranirmitam // KtoM_23 // / ādyaṃ bhuvo bhavanaṃ lakṣasapādavipraiḥ $
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423553 (0.0):
ādau karkaṭake devi KtoM_41a / ādyaṃ bhuvo bhavanaṃ lakṣasapādavipraiḥ KtoM_24a
skandādiviṣṇubalabhadraśivādidevaiḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949777 (0.0):
ādyaṃ bhuvo bhavanaṃ lakṣasapādavipraiḥ $ / skandādiviṣṇubalabhadraśivādidevaiḥ &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424901 (0.0):
skandamaṇḍapavāyavye KtoM_22a / skandādiviṣṇubalabhadraśivādidevaiḥ KtoM_24b
adhyāsitaṃ karajalāmbuvidhūtapāpaṃ śrīpauṇḍravardhanapuraṃ śirasā namāmi
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949789 (0.0):
skandādiviṣṇubalabhadraśivādidevaiḥ & / adhyāsitaṃ karajalāmbuvidhūtapāpaṃ % śrīpauṇḍravardhanapuraṃ śirasā namāmi
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423495 (0.0):
adhunāpi yathā tāsāṃ KtoM_06a / adhyāsitaṃ karajalāmbuvidhūtapāpaṃ KtoM_24c
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424737 (0.0):
śrīcakrapāṇaye tubhyaṃ KtoM_12c / śrīpauṇḍravardhanapuraṃ śirasā namāmi KtoM_24d
// KtoM_24 // / karajāpaścime bhāge sadā vahati jāhnavī /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949796 (0.0):
adhyāsitaṃ karajalāmbuvidhūtapāpaṃ % śrīpauṇḍravardhanapuraṃ śirasā namāmi / // KtoM_24 // / karajāpaścime bhāge $ sadā vahati jāhnavī &
pūrvabhāge tu karajā pādonā jāhnavī jalā // KtoM_25 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949804 (0.0):
karajāpaścime bhāge $ sadā vahati jāhnavī & / pūrvabhāge tu karajā % pādonā jāhnavī jalā // KtoM_25 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424171 (0.052):
pātakān mucyate naraḥ KtoM_44d / pādonā jāhnavī jalā KtoM_25d
karatoyāpaścime tīre lohinī yatra mṛttikā / / muktikṣetraṃ samākhyātaṃ mahāpātakanāśanam // KtoM_26 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949815 (0.0):
pūrvabhāge tu karajā % pādonā jāhnavī jalā // KtoM_25 // / karatoyāpaścime tīre $ lohinī yatra mṛttikā &
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950157 (0.0):
viśeṣo lohinī yatra % mṛttikā muktidāyinī // KtoM_49 // / karatoyāpaścime tīre $ lohinī yatra mṛttikā &
Karatoyamahatmya (karatopu.htm.txt) 14150906 (0.0):
viśeṣo lohinī yatra mṛttikā muktidāyinī // KtoM_49 // / karatoyāpaścime tīre lohinī yatra mṛttikā /
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423658 (0.053):
karatoyānadīṃ prāpya KtoM_27a / karatoyāpaścime tīre KtoM_26a / karatoyāpaścime tīre KtoM_49a
karatoyānadīṃ prāpya trirātropoṣito naraḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19832472 (0.0):
03,082.026a tataḥ kanakhale snātvā trirātropoṣito naraḥ / 03,082.026c aśvamedham avāpnoti svargalokaṃ ca gacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834176 (0.0):
03,083.003a karatoyāṃ samāsādya trirātropoṣito naraḥ / 03,083.003c aśvamedham avāpnoti kṛte paitāmahe vidhau
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834221 (0.0):
03,083.006c*0435_01 **** **** trirātropoṣito naraḥ / 03,083.006c*0435_02 aśvamedham avāpnoti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20669935 (0.0):
13,026.011a indratoyāṃ samāsādya gandhamādanasaṃnidhau / 13,026.011c karatoyāṃ kuraṅgeṣu trirātropoṣito naraḥ
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949821 (0.0):
muktikṣetraṃ samākhyātaṃ % mahāpātakanāśanam // KtoM_26 // / karatoyānadīṃ prāpya $ trirātropoṣito naraḥ &
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19832910 (0.022):
03,082.058a gaṅgodbhedaṃ samāsādya trirātropoṣito naraḥ / 03,082.058c vājapeyam avāpnoti brahmabhūtaś ca jāyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834270 (0.022):
03,083.010c vājapeyam avāpnoti trirātropoṣito naraḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20670468 (0.026):
13,026.053a kulyāyāṃ samupaspṛśya japtvā caivāghamarṣaṇam / 13,026.053c aśvamedham avāpnoti trirātropoṣitaḥ śuciḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834475 (0.028):
03,083.025a tatreśānaṃ samabhyarcya trirātropoṣito naraḥ / 03,083.025c daśāśvamedham āpnoti gāṇapatyaṃ ca vindati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20670087 (0.043):
13,026.023c toṣayitvā mahādevaṃ nirmalaḥ svargam āpnuyāt / 13,026.024a mahāpura upaspṛśya trirātropoṣito naraḥ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4313378 (0.062):
Baudh4.7.4ab/ ebhir yantrair viśuddha.ātmā tri.rātra.upoṣitas tataḥ / / Baudh4.7.4cd/ tad (ārabheta yena^ṛddhiṃ karmaṇā (prāptum (icchati //
aśvamedham avāpnoti śakralokaṃ ca gacchati / / atraiva jñānam āsādya harisāyujyam āpnuyāt // KtoM_27 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949823 (0.0):
karatoyānadīṃ prāpya $ trirātropoṣito naraḥ & / aśvamedham avāpnoti % śakralokaṃ ca gacchati \
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834005 (0.025):
03,082.133a tāmrāruṇaṃ samāsādya brahmacārī samāhitaḥ / 03,082.133c aśvamedham avāpnoti śakralokaṃ ca gacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19832475 (0.036):
03,082.026a tataḥ kanakhale snātvā trirātropoṣito naraḥ / 03,082.026c aśvamedham avāpnoti svargalokaṃ ca gacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834176 (0.036):
03,083.003a karatoyāṃ samāsādya trirātropoṣito naraḥ / 03,083.003c aśvamedham avāpnoti kṛte paitāmahe vidhau
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834222 (0.036):
03,083.006c*0435_01 **** **** trirātropoṣito naraḥ / 03,083.006c*0435_02 aśvamedham avāpnoti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20669936 (0.036):
13,026.011c karatoyāṃ kuraṅgeṣu trirātropoṣito naraḥ / 13,026.011e aśvamedham avāpnoti vigāhya niyataḥ śuciḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829756 (0.038):
03,081.009a tatra snātvārcayitvā ca trilokaprabhavaṃ harim / 03,081.009c aśvamedham avāpnoti viṣṇulokaṃ ca gacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19833838 (0.046):
03,082.119a niścīrāṃ ca samāsādya triṣu lokeṣu viśrutām / 03,082.119c aśvamedham avāpnoti viṣṇulokaṃ ca gacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19832911 (0.049):
03,082.058a gaṅgodbhedaṃ samāsādya trirātropoṣito naraḥ / 03,082.058c vājapeyam avāpnoti brahmabhūtaś ca jāyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19833995 (0.050):
03,082.132a tatrābhiṣekaṃ kurvāṇaḥ pitṛdevārcane rataḥ / 03,082.132c hayamedham avāpnoti śakralokaṃ ca gacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834475 (0.052):
03,083.025a tatreśānaṃ samabhyarcya trirātropoṣito naraḥ / 03,083.025c daśāśvamedham āpnoti gāṇapatyaṃ ca vindati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19828622 (0.054):
03,080.060a jambūmārgaṃ samāviśya devarṣipitṛsevitam / 03,080.060c aśvamedham avāpnoti viṣṇulokaṃ ca gacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19833090 (0.056):
03,082.070a mārkaṇḍeyasya rājendra tīrtham āsādya durlabham / 03,082.070b*0420_01 aśvamedham avāpnoti viṣṇulokaṃ ca gacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830267 (0.061):
03,081.045c aśvamedham avāpnoti pitṛlokaṃ ca gacchati / 03,081.046a tato 'mbuvaśyaṃ dharmajña samāsādya yathākramam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834267 (0.064):
03,083.010c vājapeyam avāpnoti trirātropoṣito naraḥ
[COMM.: e. atraiva: corr., atrava ed. Cf. vs. 46.]
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949840 (0.0):
[COMM.: e. atraiva: corr., atrava ed. Cf. vs. 46.]
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949982 (0.030):
tato 'pi dviguṇā proktā % karatoyānadījale // KtoM_38 // / [COMM.: b. saṃpūrṇa-: corr., samparṇa- ed.]
Karatoyamahatmya (karatopu.htm.txt) 14150731 (0.030):
tato 'pi dviguṇā proktā karatoyānadījale // KtoM_38 // / [COMM.: b. saṃpūrṇa-: corr., samparṇa- ed.]
karatoyāṃ samāsādya ye tyajanti kalevaram / / teṣāṃ muktir na sandeho yāvad indrāś caturdaśa // KtoM_28 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949852 (0.0):
[COMM.: e. atraiva: corr., atrava ed. Cf. vs. 46.] / karatoyāṃ samāsādya $ ye tyajanti kalevaram &
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950100 (0.042):
teṣāṃ muktir na saṃdeho % yāvad indrāś caturdaśa \
Karatoyamahatmya (karatopu.htm.txt) 14150849 (0.042):
teṣāṃ muktir na saṃdeho yāvad indrāś caturdaśa /
na mānuṣās te te devā nadīs tisraḥ pibanti ye /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949859 (0.0):
teṣāṃ muktir na sandeho % yāvad indrāś caturdaśa // KtoM_28 // / na mānuṣās te te devā $ nadīs tisraḥ pibanti ye &
devikāṃ karatoyāṃ ca vipāśāṃ pāpanāśinīm // KtoM_29 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949865 (0.0):
na mānuṣās te te devā $ nadīs tisraḥ pibanti ye & / devikāṃ karatoyāṃ ca % vipāśāṃ pāpanāśinīm // KtoM_29 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424616 (0.046):
vipāpā ca vipāśā ca KtoM_82a / vipāśāṃ pāpanāśinīm KtoM_29d
skandagovindayor madhye somavāre kuhūtithau / / prātar maunena yaḥ snāyāt kulakoṭīḥ samuddharet // KtoM_30 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949870 (0.0):
devikāṃ karatoyāṃ ca % vipāśāṃ pāpanāśinīm // KtoM_29 // / skandagovindayor madhye $ somavāre kuhūtithau &
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949878 (0.0):
skandagovindayor madhye $ somavāre kuhūtithau & / prātar maunena yaḥ snāyāt % kulakoṭīḥ samuddharet // KtoM_30 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424884 (0.036):
somavāre kuhūtithau KtoM_30b / skandagivindayor madhye KtoM_56a
kiyanto reṇavaḥ pṛthvyāṃ kiyān ākāśasaṃbhavaḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949884 (0.0):
prātar maunena yaḥ snāyāt % kulakoṭīḥ samuddharet // KtoM_30 // / kiyanto reṇavaḥ pṛthvyāṃ $ kiyān ākāśasaṃbhavaḥ &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423716 (1.192):
kāverī kauśikī candra- KtoM_81a / kiyanto reṇavaḥ pṛthvyāṃ KtoM_31a / kiyān ākāśasaṃbhavaḥ KtoM_31b
māhātmyaṃ karatoyāyā vaktuṃ naiva hi śakyate // KtoM_31 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949889 (0.0):
kiyanto reṇavaḥ pṛthvyāṃ $ kiyān ākāśasaṃbhavaḥ & / māhātmyaṃ karatoyāyā % vaktuṃ naiva hi śakyate // KtoM_31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26841957 (0.064):
koṭitīrthasya māhātmyam $ atra vaktuṃ na śakyate &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11113267 (0.064):
koṭitīrthasya māhātmyam atra vaktuṃ na śakyate /
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424578 (0.064):
lohinī yatra mṛttikā KtoM_73d / vaktuṃ naiva hi śakyate KtoM_31d / vasanti bhṛguṇārpitāḥ KtoM_19b
puruṣottame mahājyaiṣṭhīsamaye darśanāt phalam /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949896 (0.0):
māhātmyaṃ karatoyāyā % vaktuṃ naiva hi śakyate // KtoM_31 // / puruṣottame mahājyaiṣṭhī- $ samaye darśanāt phalam &
karatoyāmbhasi snātvā yat tat phalam avāpnuyāt // KtoM_32 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949904 (0.0):
puruṣottame mahājyaiṣṭhī- $ samaye darśanāt phalam & / karatoyāmbhasi snātvā % yat tat phalam avāpnuyāt // KtoM_32 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424471 (0.061):
mṛttikā muktidāyinī KtoM_49d / yat tat phalam avāpnuyāt KtoM_32d / yat puṇyaṃ rāhudarśane KtoM_35b
karatoyājalaṃ prāpya yadi somayutā kuhūḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949909 (0.0):
karatoyāmbhasi snātvā % yat tat phalam avāpnuyāt // KtoM_32 // / karatoyājalaṃ prāpya $ yadi somayutā kuhūḥ &
aruṇodayavelāyāṃ sūryagrahaśataiḥ samā // KtoM_33 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949916 (0.0):
karatoyājalaṃ prāpya $ yadi somayutā kuhūḥ & / aruṇodayavelāyāṃ % sūryagrahaśataiḥ samā // KtoM_33 //
śilādvīpaṃ samāsādya tac ca koṭiguṇaṃ bhavet /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949923 (0.0):
aruṇodayavelāyāṃ % sūryagrahaśataiḥ samā // KtoM_33 // / śilādvīpaṃ samāsādya $ tac ca koṭiguṇaṃ bhavet &
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949939 (0.0):
vārāṇasyāṃ kurukṣetre $ yat puṇyaṃ rāhudarśane & / śilādvīpaṃ samāsādya % tac ca koṭiguṇaṃ bhavet // KtoM_35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16958394 (0.056):
sarvaṃ koṭiguṇaṃ bhavet BrP_148.2b / sarvaṃ koṭiguṇaṃ bhavet BrP_148.24d
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423755 (0.060):
koṭikoṭiguṇaṃ tatra KtoM_54c / koṭikoṭiguṇaṃ bhavet KtoM_36d
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423869 (0.060):
tac ca koṭiguṇaṃ bhavet KtoM_34b / tac ca koṭiguṇaṃ bhavet KtoM_35d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14212943 (0.061):
gaṅgāyāṃ tu kṛtaṃ sarvaṃ koṭikoṭiguṇaṃ bhavet // NarP_2,41.44 //
tad eva koṭiguṇitaṃ pauṣārke ca yadaiva sā // KtoM_34 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949929 (0.0):
śilādvīpaṃ samāsādya $ tac ca koṭiguṇaṃ bhavet & / tad eva koṭiguṇitaṃ % pauṣārke ca yadaiva sā // KtoM_34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941772 (0.048):
tatphalaṃ koṭiguṇitaṃ LiP_1,76.26a / tatphalaṃ koṭiguṇitaṃ LiP_1,78.10a
vārāṇasyāṃ kurukṣetre yat puṇyaṃ rāhudarśane /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949935 (0.0):
tad eva koṭiguṇitaṃ % pauṣārke ca yadaiva sā // KtoM_34 // / vārāṇasyāṃ kurukṣetre $ yat puṇyaṃ rāhudarśane &
śilādvīpaṃ samāsādya tac ca koṭiguṇaṃ bhavet // KtoM_35 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949921 (0.0):
aruṇodayavelāyāṃ % sūryagrahaśataiḥ samā // KtoM_33 // / śilādvīpaṃ samāsādya $ tac ca koṭiguṇaṃ bhavet &
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949942 (0.0):
vārāṇasyāṃ kurukṣetre $ yat puṇyaṃ rāhudarśane & / śilādvīpaṃ samāsādya % tac ca koṭiguṇaṃ bhavet // KtoM_35 //
pauṣe vā māghamāse vā yadi somayutā kuhūḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949948 (0.0):
śilādvīpaṃ samāsādya % tac ca koṭiguṇaṃ bhavet // KtoM_35 // / pauṣe vā māghamāse vā $ yadi somayutā kuhūḥ &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424289 (0.048):
pauṣārke ca yadaiva sā KtoM_34d / pauṣe vā māghamāse vā KtoM_36a
vyatipātena yogena koṭikoṭiguṇaṃ bhavet // KtoM_36 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949955 (0.0):
pauṣe vā māghamāse vā $ yadi somayutā kuhūḥ & / vyatipātena yogena % koṭikoṭiguṇaṃ bhavet // KtoM_36 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423758 (0.033):
kṛṣṇaveṇī tāmraparṇī KtoM_80a / kena prākāśitā sā ca KtoM_03a / koṭikoṭiguṇaṃ tatra KtoM_54c
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7605791 (0.033):
teṣāṃ vrata phalaṃ devi koṭi koṭi guṇaṃ bhavet | / svalaṅkṛtānāṃ tu gavāṃ pūjā kāryā tataḥ śubhā ||
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423869 (0.039):
jñānaṃ samādhivividhaṃ japasādhyasiddhiḥ KtoM_79d / tac ca koṭiguṇaṃ bhavet KtoM_34b / tac ca koṭiguṇaṃ bhavet KtoM_35d
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4596135 (0.040):
paṭhatāṃ śṛṇvatāṃ caiva koṭikoṭiguṇaṃ bhavet / / putrapradamaputrāṇāmagatī nāṃ gatipradam // BndP_2,36.45 //
cāpārke mūlasaṃyukte yadi somayutā kuhūḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949962 (0.0):
vyatipātena yogena % koṭikoṭiguṇaṃ bhavet // KtoM_36 // / cāpārke mūlasaṃyukte yadi somayutā kuhūḥ /
nārāyaṇīti vikhyātā trikoṭikulam uddharet // KtoM_37 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949968 (0.0):
cāpārke mūlasaṃyukte yadi somayutā kuhūḥ / / nārāyaṇīti vikhyātā $ trikoṭikulam uddharet // KtoM_37 //
vārāṇasyāṃ kṛtā pūjā saṃpūrṇaphaladāyinī /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949974 (0.0):
nārāyaṇīti vikhyātā $ trikoṭikulam uddharet // KtoM_37 // / vārāṇasyāṃ kṛtā pūjā $ saṃpūrṇaphaladāyinī &
tato 'pi dviguṇā proktā karatoyānadījale // KtoM_38 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949980 (0.0):
vārāṇasyāṃ kṛtā pūjā $ saṃpūrṇaphaladāyinī & / tato 'pi dviguṇā proktā % karatoyānadījale // KtoM_38 //
Karatoyamahatmya (karatopu.htm.txt) 14150750 (0.024):
badaryākhye kurukṣetre yā pūjā phaladāyinī / / tataś caturguṇā proktā karatoyānadījale // KtoM_39 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423888 (0.052):
tataḥ paraśurāmeti KtoM_14a / tato 'pi dviguṇā proktā KtoM_38c / tato 'pi phalabāhulyaṃ KtoM_40c
[COMM.: b. saṃpūrṇa-: corr., samparṇa- ed.] / dvārāvatyāṃ ca gaṇḍakyāṃ prayāge puṣkare tathā /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949989 (0.0):
tato 'pi dviguṇā proktā % karatoyānadījale // KtoM_38 // / [COMM.: b. saṃpūrṇa-: corr., samparṇa- ed.]
Karatoyamahatmya (karatopu.htm.txt) 14150584 (0.030):
atraiva jñānam āsādya harisāyujyam āpnuyāt // KtoM_27 // / [COMM.: e. atraiva: corr., atrava ed. Cf. vs. 46.]
badaryākhye kurukṣetre yā pūjā phaladāyinī /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949993 (0.0):
dvārāvatyāṃ ca gaṇḍakyāṃ $ prayāge puṣkare tathā & / badaryākhye kurukṣetre % yā pūjā phaladāyinī \
tataś caturguṇā proktā karatoyānadījale // KtoM_39 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949979 (0.024):
vārāṇasyāṃ kṛtā pūjā $ saṃpūrṇaphaladāyinī & / tato 'pi dviguṇā proktā % karatoyānadījale // KtoM_38 //
Karatoyamahatmya (karatopu.htm.txt) 14150728 (0.024):
vārāṇasyāṃ kṛtā pūjā saṃpūrṇaphaladāyinī / / tato 'pi dviguṇā proktā karatoyānadījale // KtoM_38 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423640 (0.031):
karatoyājalaṃ prāpya KtoM_33a / karatoyājale jñānā- KtoM_77a / karatoyājale devi KtoM_40a
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423881 (0.052):
tajjalasnānamātreṇa KtoM_72c / tataś caturguṇā proktā KtoM_39e / tataḥ paraśurāmeti KtoM_14a
karatoyājale devi viṣṇupūjā viśeṣataḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950007 (0.0):
karatoyājale devi $ viṣṇupūjā viśeṣataḥ &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423632 (0.016):
karatoyājalaṃ prāpya KtoM_33a / karatoyājale jñānā- KtoM_77a
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423640 (0.022):
karatoyājale śubhe KtoM_63f / karatoyānadījale KtoM_38d
tato 'pi phalabāhulyaṃ śivaśaktyoḥ prapūjanāt // KtoM_40 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950015 (0.0):
karatoyājale devi $ viṣṇupūjā viśeṣataḥ & / tato 'pi phalabāhulyaṃ % śivaśaktyoḥ prapūjanāt // KtoM_40 //
ādau karkaṭake devi tryahaṃ gaṅgā rajasvalā /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950021 (0.0):
tato 'pi phalabāhulyaṃ % śivaśaktyoḥ prapūjanāt // KtoM_40 // / ādau karkaṭake devi $ tryahaṃ gaṅgā rajasvalā &
sarvā raktavahā nadyaḥ karatoyāmbuvāhinī // KtoM_41 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950030 (0.0):
ādau karkaṭake devi $ tryahaṃ gaṅgā rajasvalā & / sarvā raktavahā nadyaḥ % karatoyāmbuvāhinī // KtoM_41 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423672 (0.044):
karatoyāmṛdā ye ca KtoM_55a / karatoyāmbuvāhinī KtoM_41d
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424834 (0.052):
sarvā raktavahā nadyaḥ KtoM_41c / sarvās toyacayāḥ priye KtoM_83b
iyaṃ śrīsundarī devi sadānīravahā smṛtā /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950036 (0.0):
sarvā raktavahā nadyaḥ % karatoyāmbuvāhinī // KtoM_41 // / iyaṃ śrīsundarī devi $ sadānīravahā smṛtā &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423569 (0.054):
itthaṃ rāmo racayati padaṃ lakṣaṇānyūnaviṃśāny KtoM_59c / iyaṃ śrīsundarī devi KtoM_42a
ye kurvanti sadā snānaṃ tarpayanti ca ye sadā /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950040 (0.0):
iyaṃ śrīsundarī devi $ sadānīravahā smṛtā & / ye kurvanti sadā snānaṃ % tarpayanti ca ye sadā \
kiṃ bahūktena deveśi muktis teṣāṃ kare sthitā // KtoM_42 //
aho jalasya māhātmyaṃ mamaiva karasaṃbhavaṃ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950056 (0.0):
aho jalasya māhātmyaṃ $ mamaiva karasaṃbhavaṃ &
nṛṇāṃ pāpaharaṃ puṇyaṃ snānapānāc ca muktidam // KtoM_43 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950065 (0.0):
aho jalasya māhātmyaṃ $ mamaiva karasaṃbhavaṃ & / nṛṇāṃ pāpaharaṃ puṇyaṃ % snānapānāc ca muktidam // KtoM_43 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424921 (0.019):
snānatarpaṇam āvaśyaṃ KtoM_70c / snānapānāc ca muktidam KtoM_43d
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13011093 (0.048):
BhP_09.23.019/1 varṇayāmi mahāpuṇyaṃ sarvapāpaharaṃ nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755795 (0.048):
varṇayāmi mahāpuṇyaṃ sarvapāpaharaṃ nṛṇām /
karatoyānadītīre vāso vā kriyate yadi / / vārāṇasīsamo vāsaḥ pātakān mucyate naraḥ // KtoM_44 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950075 (0.0):
nṛṇāṃ pāpaharaṃ puṇyaṃ % snānapānāc ca muktidam // KtoM_43 // / karatoyānadītīre $ vāso vā kriyate yadi &
karajāyās tīre devapūjā sarvārthasādhikā /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950081 (0.0):
vārāṇasīsamo vāsaḥ % pātakān mucyate naraḥ // KtoM_44 // / karajāyās tīre deva- $ pūjā sarvārthasādhikā &
anyatra pūjanād devi saṃdeho nāsti sundari // KtoM_45 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950090 (0.0):
karajāyās tīre deva- $ pūjā sarvārthasādhikā & / anyatra pūjanād devi % saṃdeho nāsti sundari // KtoM_45 //
kāratoyena toyena udarasthena ye mṛtāḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950096 (0.0):
anyatra pūjanād devi % saṃdeho nāsti sundari // KtoM_45 // / kāratoyena toyena $ udarasthena ye mṛtāḥ &
teṣāṃ muktir na saṃdeho yāvad indrāś caturdaśa /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950100 (0.0):
kāratoyena toyena $ udarasthena ye mṛtāḥ & / teṣāṃ muktir na saṃdeho % yāvad indrāś caturdaśa \
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949848 (0.042):
teṣāṃ muktir na sandeho % yāvad indrāś caturdaśa // KtoM_28 //
Karatoyamahatmya (karatopu.htm.txt) 14150597 (0.042):
teṣāṃ muktir na sandeho yāvad indrāś caturdaśa // KtoM_28 //
tatraiva jñānam āsādya muktiḥ syāt kevalāmalā // KtoM_46 //
gaṅgāyāḥ karajāyāś ca jalam atreti sundari / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ bhuvi pāvanam uttamam // KtoM_47 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950123 (0.0):
gaṅgāyāḥ karajāyāś ca $ jalam atreti sundari & / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ % bhuvi pāvanam uttamam // KtoM_47 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18826898 (0.051):
yasmin kāle 'tha sambandhe utpannaṃ tīrtham uttamam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ tīrthaṃ jātaṃ kathaṃ prabho // RKV_39.3 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18887284 (0.051):
śrutvākhyānam idaṃ devī vavande tīrthamuttamam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ narmadāyāṃ vyavasthitam // RKV_180.49 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18865630 (0.058):
tadāprabhṛti tattīrthaṃ kohanasveti viśrutam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ sarvatīrtheṣvanuttamam // RKV_122.34 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18830047 (0.059):
guhyādguhyataraṃ tīrthaṃ sadā gopyaṃ kṛtaṃ mayā / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ sarvadoṣaghnamuttamam // RKV_44.32 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18862993 (0.060):
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ martyānāṃ bhuvi durlabham // RKV_111.36 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10829677 (0.061):
māhātmyaṃ pippalādasya pippaleśvaram uttamam / / etat puṇyaṃ pāpaharaṃ dhanyaṃ duḥkhapraṇāśanam // RKS_79.65 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754137 (0.062):
evaṃ samyaṅ mayā proktaṃ $ bhārataṃ varṣam uttamam & / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ % dhanyaṃ buddhivivardhanam // BrP_27.79 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025464 (0.062):
evaṃ samyaṅ mayā proktaṃ bhārataṃ varṣam uttamam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ dhanyaṃ buddhivivardhanam // BrP_27.79 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16956609 (0.062):
sarvapāpaharaṃ param BrP_246.6d / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ BrP_27.79c
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18868454 (0.064):
narmadādakṣiṇe kūle rāmeśvaramanuttamam / / tīrthaṃ pāpaharaṃ puṇyaṃ sarvaduḥkhaghnamuttamam // RKV_134.1 //
asthikeśādayo yasya karajāyāṃ tapodhane /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950130 (0.0):
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ % bhuvi pāvanam uttamam // KtoM_47 // / asthikeśādayo yasya $ karajāyāṃ tapodhane &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423522 (0.064):
aśvamedham avāpnoti KtoM_27c / asthikeśādayo yasya KtoM_48a
patanti tasya svargaḥ syād yāvad indrāś caturdaśa // KtoM_48 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950136 (0.0):
asthikeśādayo yasya $ karajāyāṃ tapodhane & / patanti tasya svargaḥ syād % yāvad indrāś caturdaśa // KtoM_48 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424533 (0.050):
yā pūjā phaladāyinī KtoM_39d / yāvad indrāś caturdaśa KtoM_28d
karatoyāpaścime tīre sadā vahati jāhnavī /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950142 (0.0):
patanti tasya svargaḥ syād % yāvad indrāś caturdaśa // KtoM_48 // / karatoyāpaścime tīre $ sadā vahati jāhnavī &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423647 (0.064):
karatoyānadīṃ prāpya KtoM_27a / karatoyāpaścime tīre KtoM_26a
viśeṣo lohinī yatra mṛttikā muktidāyinī // KtoM_49 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950151 (0.0):
karatoyāpaścime tīre $ sadā vahati jāhnavī & / viśeṣo lohinī yatra % mṛttikā muktidāyinī // KtoM_49 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424468 (0.046):
munīndrasya mahātmanaḥ KtoM_23b / mṛttikā muktidāyinī KtoM_49d
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949807 (0.056):
karatoyāpaścime tīre $ lohinī yatra mṛttikā & / muktikṣetraṃ samākhyātaṃ % mahāpātakanāśanam // KtoM_26 //
Karatoyamahatmya (karatopu.htm.txt) 14150556 (0.056):
karatoyāpaścime tīre lohinī yatra mṛttikā / / muktikṣetraṃ samākhyātaṃ mahāpātakanāśanam // KtoM_26 //
karatoyāpaścime tīre lohinī yatra mṛttikā / / muktikṣetraṃ samākhyātaṃ mahāpātakanāśanam // KtoM_50 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949813 (0.0):
pūrvabhāge tu karajā % pādonā jāhnavī jalā // KtoM_25 // / karatoyāpaścime tīre $ lohinī yatra mṛttikā &
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950160 (0.0):
viśeṣo lohinī yatra % mṛttikā muktidāyinī // KtoM_49 // / karatoyāpaścime tīre $ lohinī yatra mṛttikā &
Karatoyamahatmya (karatopu.htm.txt) 14150562 (0.0):
pūrvabhāge tu karajā pādonā jāhnavī jalā // KtoM_25 // / karatoyāpaścime tīre lohinī yatra mṛttikā /
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423658 (0.059):
karatoyānadīṃ prāpya KtoM_27a / karatoyāpaścime tīre KtoM_26a / karatoyāpaścime tīre KtoM_49a
karatoyājalaṃ puṇyaṃ pāvanaṃ bhuvi durlabham /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950166 (0.0):
muktikṣetraṃ samākhyātaṃ % mahāpātakanāśanam // KtoM_50 // / karatoyājalaṃ puṇyaṃ $ pāvanaṃ bhuvi durlabham &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423618 (0.053):
karajāyāṃ tapodhane KtoM_48b / karatoyājalaṃ puṇyaṃ KtoM_51a
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423977 (0.064):
tiṣṭhanti tapaso hetoḥ KtoM_69a / tīrthatoyaṃ na pāvanam KtoM_75b
saṃpūrṇamāghamāsaṃ tu snātvā viṣṇupuraṃ vrajet // KtoM_51 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950172 (0.0):
karatoyājalaṃ puṇyaṃ $ pāvanaṃ bhuvi durlabham & / saṃpūrṇamāghamāsaṃ tu % snātvā viṣṇupuraṃ vrajet // KtoM_51 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424912 (0.038):
snātvā pītvā tathā nīraṃ KtoM_71c / snātvā viṣṇupuraṃ vrajet KtoM_51d
karatoyānadītīre vedapūjāpārāyaṇaḥ / / viprabhojanamātreṇa hy aśvamedhaphalaṃ labhet // KtoM_52 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950183 (0.0):
saṃpūrṇamāghamāsaṃ tu % snātvā viṣṇupuraṃ vrajet // KtoM_51 // / karatoyānadītīre $ vedapūjāpārāyaṇaḥ &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424664 (0.055):
viṣṇurūpadharāḥ pāpān KtoM_55c / vihāya karajāgaṅgā- KtoM_75c / vedapūjāpārāyaṇaḥ KtoM_52b
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423515 (0.058):
aśvatthāmā kapivaro KtoM_67c / aśvamedhaphalaṃ labhet KtoM_52d
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18903393 (0.061):
tadāprabhṛti rājendra sa kantheśvara ucyate / / tasya darśanamātreṇa hyaśvamedhaphalaṃ labhet // RKV_214.5 //
viśeṣaḥ pauṇḍranagare koṭikoṭiguṇaṃ bhavet /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950189 (0.0):
viprabhojanamātreṇa hy % aśvamedhaphalaṃ labhet // KtoM_52 // / viśeṣaḥ pauṇḍranagare $ koṭikoṭiguṇaṃ bhavet &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16958394 (0.050):
sarvaṃ koṭiguṇaṃ bhavet BrP_148.2b / sarvaṃ koṭiguṇaṃ bhavet BrP_148.24d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14212943 (0.061):
gaṅgāyāṃ tu kṛtaṃ sarvaṃ koṭikoṭiguṇaṃ bhavet // NarP_2,41.44 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7605790 (0.062):
teṣāṃ vrata phalaṃ devi koṭi koṭi guṇaṃ bhavet | / svalaṅkṛtānāṃ tu gavāṃ pūjā kāryā tataḥ śubhā ||
vipraikabhojanād eva sarvayajñaphalaṃ labhet // KtoM_53 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950199 (0.0):
viśeṣaḥ pauṇḍranagare $ koṭikoṭiguṇaṃ bhavet & / vipraikabhojanād eva % sarvayajñaphalaṃ labhet // KtoM_53 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424821 (0.039):
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ KtoM_47c / sarvayajñaphalaṃ labhet KtoM_53d
japahomais tathā dānapūjāśrāddhakriyādibhiḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950205 (0.0):
vipraikabhojanād eva % sarvayajñaphalaṃ labhet // KtoM_53 // / japahomais tathā dāna- $ pūjāśrāddhakriyādibhiḥ &
koṭikoṭiguṇaṃ tatra pauṇḍrakṣetre ca sundari // KtoM_54 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950212 (0.0):
japahomais tathā dāna- $ pūjāśrāddhakriyādibhiḥ & / koṭikoṭiguṇaṃ tatra % pauṇḍrakṣetre ca sundari // KtoM_54 //
[COMM.: b. -kriyādibhiḥ: corr., -kniyādibhiḥ ed.]
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950218 (0.0):
koṭikoṭiguṇaṃ tatra % pauṇḍrakṣetre ca sundari // KtoM_54 // / [COMM.: b. -kriyādibhiḥ: corr., -kniyādibhiḥ ed.]
karatoyāmṛdā ye ca tilakaṃ dhārayanti vai / / viṣṇurūpadharāḥ pāpān muñcanti nātra saṃśayaḥ // KtoM_55 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950227 (0.0):
[COMM.: b. -kriyādibhiḥ: corr., -kniyādibhiḥ ed.] / karatoyāmṛdā ye ca $ tilakaṃ dhārayanti vai &
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950234 (0.0):
viṣṇurūpadharāḥ pāpān % muñcanti nātra saṃśayaḥ // KtoM_55 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424457 (0.042):
mucyate brahmahatyayā KtoM_84d / muñcanti nātra saṃśayaḥ KtoM_55d
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424881 (0.064):
somavāre kuhūtithau KtoM_30b / skandagivindayor madhye KtoM_56a
skandagivindayor madhye guptā vārāṇasī purī /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950239 (0.0):
viṣṇurūpadharāḥ pāpān % muñcanti nātra saṃśayaḥ // KtoM_55 // / skandagivindayor madhye $ guptā vārāṇasī purī &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424881 (0.044):
somavāre kuhūtithau KtoM_30b / skandagivindayor madhye KtoM_56a
tatrārohaṇamātreṇa naro nārāyaṇo bhavet // KtoM_56 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950244 (0.0):
skandagivindayor madhye $ guptā vārāṇasī purī & / tatrārohaṇamātreṇa % naro nārāyaṇo bhavet // KtoM_56 //
pañcakrośam idaṃ kṣetraṃ samantāt parikīrtitam / / tadantargatam etat tu krośamātraṃ maheśvari /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950252 (0.0):
tatrārohaṇamātreṇa % naro nārāyaṇo bhavet // KtoM_56 // / pañcakrośam idaṃ kṣetraṃ $ samantāt parikīrtitam &
atiguhyatamaṃ kṣetraṃ yatrāste bhārgavo muniḥ // KtoM_57 //
paśor jñānaṃ kathayati guhas tadgṛhe tāmracūḍo dairghī haimī
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950269 (0.0):
paśor jñānaṃ kathayati guhas tadgṛhe tāmracūḍo $ dairghī haimī
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424158 (0.0):
patanti tasya svargaḥ syād KtoM_48c / paśor jñānaṃ kathayati guhas tadgṛhe tāmracūḍo KtoM_58a
ghaṭitasurabhir yaṣṭivṛddhiḥ śilāsthiḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950276 (0.0):
paśor jñānaṃ kathayati guhas tadgṛhe tāmracūḍo $ dairghī haimī / ghaṭitasurabhir yaṣṭivṛddhiḥ śilāsthiḥ &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424059 (0.0):
devī kālañjarī sthitā KtoM_18b / dairghī haimī ghaṭitasurabhir yaṣṭivṛddhiḥ śilāsthiḥ KtoM_58b
kheṣu chhattraṃ na phaṇati phaṇī dvisvaro jīvalokaḥ kūpo dvīpaḥ
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950286 (0.0):
ghaṭitasurabhir yaṣṭivṛddhiḥ śilāsthiḥ & / kheṣu chhattraṃ na phaṇati phaṇī dvisvaro jīvalokaḥ % kūpo dvīpaḥ
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423787 (0.0):
kheṣu chhattraṃ na phaṇati phaṇī dvisvaro jīvalokaḥ KtoM_58c
kanakapatanaṃ pauṇḍrakṣetre 'dbhutāni // KtoM_58 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950293 (0.0):
kheṣu chhattraṃ na phaṇati phaṇī dvisvaro jīvalokaḥ % kūpo dvīpaḥ / kanakapatanaṃ pauṇḍrakṣetre 'dbhutāni // KtoM_58 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423739 (0.0):
kulakoṭīḥ samuddharet KtoM_30d / kūpo dvīpaḥ kanakapatanaṃ pauṇḍrakṣetre 'dbhutāni KtoM_58d
proccā bhūmir bhavati taruṇaḥ snānataḥ kāmyakuṇḍe bhogo yajño
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950302 (0.0):
kanakapatanaṃ pauṇḍrakṣetre 'dbhutāni // KtoM_58 // / proccā bhūmir bhavati taruṇaḥ snānataḥ kāmyakuṇḍe $ bhogo yajño
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424321 (0.0):
pretya yāti paraṃ sthānaṃ KtoM_85g / proccā bhūmir bhavati taruṇaḥ snānataḥ kāmyakuṇḍe KtoM_59a
bhramaṇanaṭanaṃ tatra vākyaṃ hi vedaḥ / / itthaṃ rāmo racayati padaṃ lakṣaṇānyūnaviṃśāny asmāt khyātaṃ sakalajagatāṃ
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950314 (0.0):
proccā bhūmir bhavati taruṇaḥ snānataḥ kāmyakuṇḍe $ bhogo yajño / bhramaṇanaṭanaṃ tatra vākyaṃ hi vedaḥ &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423563 (0.0):
itthaṃ rāmo racayati padaṃ lakṣaṇānyūnaviṃśāny KtoM_59c
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424389 (1.192):
bhogo yajño bhramaṇanaṭanaṃ tatra vākyaṃ hi vedaḥ KtoM_59b
śrīmahāsthānam etat // KtoM_59 // / snānād yatra nihanti pāpanicayaṃ śrīpāṇitoyā nadī yasyāṃ
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950328 (0.0):
itthaṃ rāmo racayati padaṃ lakṣaṇānyūnaviṃśāny % asmāt khyātaṃ / sakalajagatāṃ śrīmahāsthānam etat // KtoM_59 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423534 (0.0):
asnātvā gacchataḥ pāraṃ KtoM_71a / asmāt khyātaṃ sakalajagatāṃ śrīmahāsthānam etat KtoM_59d
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424939 (0.0):
snānād iyaṃ karajalā duritāni hanti KtoM_65a / snānād yatra nihanti pāpanicayaṃ śrīpāṇitoyā nadī KtoM_60a
saṃsthitamānuṣāsthi sakalaṃ prāpnoti pāṣāṇatām /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950333 (0.0):
snānād yatra nihanti pāpanicayaṃ śrīpāṇitoyā nadī $ yasyāṃ / saṃsthitamānuṣāsthi sakalaṃ prāpnoti pāṣāṇatām &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424515 (0.0):
yamunā ca sarasvatī KtoM_80d / yasyāṃ saṃsthitamānuṣāsthi sakalaṃ prāpnoti pāṣāṇatām KtoM_60b
devas tārakamārako 'pi nitarāṃ jñānaṃ dadāty adbhutaṃ kaupaṃ yat paya eva
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950343 (0.0):
saṃsthitamānuṣāsthi sakalaṃ prāpnoti pāṣāṇatām & / devas tārakamārako 'pi nitarāṃ jñānaṃ dadāty adbhutaṃ % kaupaṃ yat paya
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424039 (0.0):
devas tārakamārako 'pi nitarāṃ jñānaṃ dadāty adbhutaṃ KtoM_60c
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423770 (0.054):
kaupaṃ yat paya eva tailavipulaṃ pauṇḍraṃ puraḥ pātu vaḥ KtoM_60d
tailavipulaṃ pauṇḍraṃ puraḥ pātu vaḥ // KtoM_60 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950350 (0.0):
devas tārakamārako 'pi nitarāṃ jñānaṃ dadāty adbhutaṃ % kaupaṃ yat paya / eva tailavipulaṃ pauṇḍraṃ puraḥ pātu vaḥ // KtoM_60 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423774 (0.0):
kautukākṛṣtahṛdayaḥ KtoM_15c / kaupaṃ yat paya eva tailavipulaṃ pauṇḍraṃ puraḥ pātu vaḥ KtoM_60d
[COMM.: c. adbhutaṃ: corr., adbhūtaṃ ed.] / ity uttarapauṇḍrakhaṇḍe pauṇḍrakṣetramāhātmyam ||
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950362 (0.0):
eva tailavipulaṃ pauṇḍraṃ puraḥ pātu vaḥ // KtoM_60 // / [COMM.: c. adbhutaṃ: corr., adbhūtaṃ ed.]
§sūta uvāca | / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve māhātmyaṃ tajjalasya ca /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950369 (0.0):
ity uttarapauṇḍrakhaṇḍe pauṇḍrakṣetramāhātmyam || / §sūta uvāca |
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949572 (0.022):
dharitryā nābhikamalaṃ % pūtaṃ karajalair mama // KtoM_09 // / §sūta uvāca | / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve $ yad uktaṃ bhārgavena vai &
Karatoyamahatmya (karatopu.htm.txt) 14150322 (0.022):
dharitryā nābhikamalaṃ pūtaṃ karajalair mama // KtoM_09 // / §sūta uvāca | / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve yad uktaṃ bhārgavena vai /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839745 (0.053):
kiṃ papraccha punaḥ sūta sanakaṃ munisattamam // NarP_1,17.2 // / sūta uvāca / śṛṇudhvamṛṣayaḥ sarve nāradena surarṣiṇā /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072792 (0.055):
idānīṃ kathayāsmākaṃ sūta sarvārthavid bhavān // KūrmP_1,34.2 // / sūta uvāca / śṛṇudhvamṛṣayaḥ sarve vistareṇa bravīmi vaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23971139 (0.060):
kimāhārāḥ kimācārā $ bhaviṣyanti kalau yuge // NsP_54.9ab // / .sūta uvāca: / śṛṇudhvam ṛṣayaḥ sarve $ bharadvājena saṃyutāḥ // NsP_54.9cd //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17036124 (0.060):
kimāhārāḥ kimācārā bhaviṣyanti kalau yuge // NsP_54.9ab // / .sūta uvāca: / śṛṇudhvam ṛṣayaḥ sarve bharadvājena saṃyutāḥ // NsP_54.9cd //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11514813 (0.062):
sarvotkṛṣṭaścakathitovyāsatobrūhitaṃpunaḥ // ŚivP_1,19.2cd/ / sūta uvāca / śṛṇudhvamṛṣayaḥ sarve sadbhaktyā harato khilāḥ // ŚivP_1,19.3ab/
bāhudāyāś ca tīre 'smin jalaṃ sarvamalāpaham // KtoM_61 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950376 (0.0):
śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve $ māhātmyaṃ tajjalasya ca & / bāhudāyāś ca tīre 'smin % jalaṃ sarvamalāpaham // KtoM_61 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423847 (0.035):
jalaṃ ye manujāḥ sakṛt KtoM_78b / jalaṃ sarvamalāpaham KtoM_61d
gaṅgā vā karatoyā vā viśeṣo nātra vidyate /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950381 (0.0):
bāhudāyāś ca tīre 'smin % jalaṃ sarvamalāpaham // KtoM_61 // / gaṅgā vā karatoyā vā $ viśeṣo nātra vidyate &
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1409563 (0.053):
mṛgatṛṣṇikāyāṃ3 salilaṃ nāstīti gaṅgāmbho4 nāstīti (na)
haramūrdhni sthitā gaṅgā sāparā karanirgatā // KtoM_62 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950389 (0.0):
gaṅgā vā karatoyā vā $ viśeṣo nātra vidyate & / haramūrdhni sthitā gaṅgā % sāparā karanirgatā // KtoM_62 //
karatoye sadānīre saricchreṣṭhe suviśrute /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950397 (0.0):
haramūrdhni sthitā gaṅgā % sāparā karanirgatā // KtoM_62 // / karatoye sadānīre $ saricchreṣṭhe suviśrute &
pauṇḍrān plāvayase nityaṃ pāpaṃ hara karodbhave /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950401 (0.0):
karatoye sadānīre $ saricchreṣṭhe suviśrute & / pauṇḍrān plāvayase nityaṃ % pāpaṃ hara karodbhave \
mantreṇānena vai snāyāt karatoyājale śubhe // KtoM_63 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423634 (0.048):
karatoyājale devi KtoM_40a / karatoyājale śubhe KtoM_63f
tattulyarūpāsti nadī na kā cid rajovihīnā taruṇo yato 'si /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950421 (0.0):
tattulyarūpāsti nadī na kā cid $ rajovihīnā taruṇo yato 'si &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423903 (0.0):
tatkuṇḍe sutithau snātvā KtoM_20a / tattulyarūpāsti nadī na kā cid KtoM_64a
dhanyāsi puṇyāsi saridvarāsi śrīkaṇṭhapāṇiprabhave namas te // KtoM_64 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950426 (0.0):
tattulyarūpāsti nadī na kā cid $ rajovihīnā taruṇo yato 'si & / dhanyāsi puṇyāsi saridvarāsi % śrīkaṇṭhapāṇiprabhave namas te // KtoM_64
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950433 (0.0):
dhanyāsi puṇyāsi saridvarāsi % śrīkaṇṭhapāṇiprabhave namas te // KtoM_64
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424071 (0.0):
dvārāvatyāṃ ca gaṇḍakyāṃ KtoM_39a / dhanyāsi puṇyāsi saridvarāsi KtoM_64c
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424724 (0.037):
śṛṇuyād vāpi yo naraḥ KtoM_85d / śrīkaṇṭhapāṇiprabhave namas te KtoM_64d
snānād iyaṃ karajalā duritāni hanti jñānaṃ dadāti bhagavān iha tārakāriḥ
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950443 (0.0):
dhanyāsi puṇyāsi saridvarāsi % śrīkaṇṭhapāṇiprabhave namas te // KtoM_64 / snānād iyaṃ karajalā duritāni hanti $ jñānaṃ dadāti bhagavān iha tārakāriḥ
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424932 (0.0):
snānaṃ kurvanti ye narāḥ KtoM_76b / snānād iyaṃ karajalā duritāni hanti KtoM_65a
// KtoM_65 // / [COMM.: verse incomplete?] / bāhudā bāhudānāc ca likhitasya muneḥ purā /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950453 (0.0):
snānād iyaṃ karajalā duritāni hanti $ jñānaṃ dadāti bhagavān iha tārakāriḥ / // KtoM_65 // / [COMM.: verse incomplete?]
sadānīrā mahāpuṇyā śītavāhinikā śubhā // KtoM_66 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950461 (0.0):
bāhudā bāhudānāc ca $ likhitasya muneḥ purā & / sadānīrā mahāpuṇyā % śītavāhinikā śubhā // KtoM_66 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424563 (0.046):
rajohīnā mahāpuṇyā KtoM_69c / likhitasya muneḥ purā KtoM_66b
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424703 (0.058):
śivaśaktyoḥ prapūjanāt KtoM_40d / śītavāhinikā śubhā KtoM_66d / śubhaṃ pauṇḍram anuttamam KtoM_03d
ṛṣayo munayaś caiva mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ / / aśvatthāmā kapivaro vāsudevaḥ svayaṃ vibhuḥ // KtoM_67 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950474 (0.0):
sadānīrā mahāpuṇyā % śītavāhinikā śubhā // KtoM_66 // / ṛṣayo munayaś caiva $ mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ &
caturmukhaḥ pañcamukhaḥ karimukhaś ca ṣaṇmukhaḥ / / sarve te paścime bhāge karatoyāsarittaṭe // KtoM_68 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950483 (0.0):
aśvatthāmā kapivaro % vāsudevaḥ svayaṃ vibhuḥ // KtoM_67 // / caturmukhaḥ pañcamukhaḥ $ karimukhaś ca ṣaṇmukhaḥ &
tiṣṭhanti tapaso hetoḥ sadānīrājalārthinaḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950487 (0.0):
sarve te paścime bhāge % karatoyāsarittaṭe // KtoM_68 // / tiṣṭhanti tapaso hetoḥ $ sadānīrājalārthinaḥ &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423973 (0.058):
tiṣṭhaty eva hi sarvadā KtoM_07b / tiṣṭhanti tapaso hetoḥ KtoM_69a
rajohīnā mahāpuṇyā viśeṣaḥ siṃhabhāskare // KtoM_69 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950498 (0.0):
tiṣṭhanti tapaso hetoḥ $ sadānīrājalārthinaḥ & / rajohīnā mahāpuṇyā % viśeṣaḥ siṃhabhāskare // KtoM_69 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424634 (0.055):
viśeṣaḥ siṃhabhāskare KtoM_69d / viśeṣo nātra vidyate KtoM_62b
karatoyāsarinnīraprāptimātreṇa sundari / / snānatarpaṇam āvaśyaṃ tadāpāraṃ vidhīyate // KtoM_70 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950512 (0.0):
rajohīnā mahāpuṇyā % viśeṣaḥ siṃhabhāskare // KtoM_69 // / karatoyāsarinnīra- $ prāptimātreṇa sundari &
asnātvā gacchataḥ pāraṃ pūrvadharmakṣayo bhavet /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950516 (0.0):
snānatarpaṇam āvaśyaṃ % tadāpāraṃ vidhīyate // KtoM_70 // / asnātvā gacchataḥ pāraṃ $ pūrvadharmakṣayo bhavet &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423527 (0.058):
asthikeśādayo yasya KtoM_48a / asnātvā gacchataḥ pāraṃ KtoM_71a
snātvā pītvā tathā nīraṃ pārāvāre na dūṣayet // KtoM_71 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950525 (0.0):
asnātvā gacchataḥ pāraṃ $ pūrvadharmakṣayo bhavet & / snātvā pītvā tathā nīraṃ % pārāvāre na dūṣayet // KtoM_71 //
pauṇḍrakṣetraṃ mahāpuṇyaṃ plāvitaṃ karasaṃbhavaiḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950531 (0.0):
snātvā pītvā tathā nīraṃ % pārāvāre na dūṣayet // KtoM_71 // / pauṇḍrakṣetraṃ mahāpuṇyaṃ $ plāvitaṃ karasaṃbhavaiḥ &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424252 (0.051):
pauṇḍrakṣetrasya māhātmyaṃ KtoM_01c / pauṇḍrakṣetraṃ mahāpuṇyaṃ KtoM_72a
tajjalasnānamātreṇa viṣṇuprītivivardhanam // KtoM_72 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950539 (0.0):
pauṇḍrakṣetraṃ mahāpuṇyaṃ $ plāvitaṃ karasaṃbhavaiḥ & / tajjalasnānamātreṇa % viṣṇuprītivivardhanam // KtoM_72 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424653 (0.055):
viṣṇupūjā viśeṣataḥ KtoM_40b / viṣṇuprītivivardhanam KtoM_72d
pauṇḍrakṣetrād uttare ca yojanadvayam antarā /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950545 (0.0):
tajjalasnānamātreṇa % viṣṇuprītivivardhanam // KtoM_72 // / pauṇḍrakṣetrād uttare ca $ yojanadvayam antarā &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424253 (0.058):
pauṇḍrakṣetraṃ mahāpuṇyaṃ KtoM_72a / pauṇḍrakṣetrād uttare ca KtoM_73a
tatrāste caṇḍikā devī lohinī yatra mṛttikā // KtoM_73 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950551 (0.0):
pauṇḍrakṣetrād uttare ca $ yojanadvayam antarā & / tatrāste caṇḍikā devī % lohinī yatra mṛttikā // KtoM_73 //
taddhāre prārthanāmātrāt turagān bhavanāni ca /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950557 (0.0):
tatrāste caṇḍikā devī % lohinī yatra mṛttikā // KtoM_73 // / taddhāre prārthanāmātrāt $ turagān bhavanāni ca &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423953 (0.051):
taddakṣiṇe 'rpitā devī KtoM_18c / taddhāre prārthanāmātrāt KtoM_74a
dadāti caṇḍikā devī karatoyāsarittaṭe / / aho kṣetrasya māhātmyād brahmahatyāṃ vyapohati // KtoM_74 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950559 (0.0):
taddhāre prārthanāmātrāt $ turagān bhavanāni ca & / dadāti caṇḍikā devī % karatoyāsarittaṭe \
[COMM.: a. taddhāre: is this the intended reading? Or taddhari? The
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950581 (0.0):
[COMM.: a. taddhāre: is this the intended reading? Or taddhari? The
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743838 (0.028):
corrected. In a few cases I also adopted a different reading, when / it seemed to make more sense. It is also an uncorrected version.
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950403 (0.029):
(6) Unni does not make clear what the akṣara gha is substituted for or / where it is inserted. / (7) Or suvihisasayyesu?
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471278 (0.030):
Note that this definition of the puryaṣṭaka is not
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006618 (0.034):
and is reborn in the heaven of the four great kings
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615350 (0.037):
NagSū I.13 14 The reason for skipping numbers 13 and 14 is that in
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26448906 (0.037):
14.17.3. See apparatus note 964, and cf. reading of D with KS/Aap;SS. On / this basis, a first step towards improving the edition has been taken]>
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11262049 (0.037):
blank and it is apparent that discussion on the karikas 11 and 12 has been
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12164563 (0.037):
[*791] According to MW, p. 590, parāvasu is a name of a Gandharva"
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188240 (0.039):
aadibhi.h). Members of compounds are separated. This form is the basis for / indexing.
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808699 (0.039):
Upālin is the foremost amidst them who master and know the Vinaya. The
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810568 (0.039):
Upāli is the foremost amidst them who master and know the Vinaya. The
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156822 (0.039):
[*400] This text is an example of how the 1946 edition is more reliable
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27943089 (0.039):
it is smeared with [31]. similarly this prince, immature in intellect,
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142979 (0.042):
[*30] 1946 edition shows the incorrect reading pamṛddhaiḥ which was
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 973430 (0.048):
%% Brunner has followed the reading of 2 IFP transcripts
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493096 (0.048):
(8) Cancellations in the Ms. are not indicated. / (9) J. refers to the Jinananda edition.
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 568948 (0.049):
amarāvatīṃ tadā daityaḥ $ praviśya ca mahāsuraiḥ / HV_App.I,25.132 / / [k: the first Pada of this line has one syllable too many :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22054503 (0.049):
amarāvatīṃ tadā daityaḥ praviśya ca mahāsuraiḥ / HV_App.I,25.132 / / [k: the first Pada of this line has one syllable too many :k]
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556625 (0.049):
Where, as in this introductory document or in comments to variant / readings within the text, the use of punctuation marks in their
printing is unclear.] / cāṇḍālāntyajasaṃspṛṣṭaṃ tīrthatoyaṃ na pāvanam /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950591 (0.0):
[COMM.: a. taddhāre: is this the intended reading? Or taddhari? The
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16508005 (0.062):
IST.viii.25N... The Stotriya of the Rathantara is RV vii.32.22ff.; that of
vihāya karajāgaṅgānarmadāyamunājalam // KtoM_75 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950597 (0.0):
cāṇḍālāntyajasaṃspṛṣṭaṃ $ tīrthatoyaṃ na pāvanam & / vihāya karajāgaṅgā- % narmadāyamunājalam // KtoM_75 //
bhāṇḍānītajalenāpi snānaṃ kurvanti ye narāḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950604 (0.0):
vihāya karajāgaṅgā- % narmadāyamunājalam // KtoM_75 // / bhāṇḍānītajalenāpi $ snānaṃ kurvanti ye narāḥ &
pāpaughān aviśeṣeṇa muñcanti nātra saṃśayaḥ // KtoM_76 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950612 (0.0):
bhāṇḍānītajalenāpi $ snānaṃ kurvanti ye narāḥ & / pāpaughān aviśeṣeṇa % muñcanti nātra saṃśayaḥ // KtoM_76 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424458 (0.035):
mucyate brahmahatyayā KtoM_84d / muñcanti nātra saṃśayaḥ KtoM_55d
karatoyājale jñānājñānataḥ snāti yo naraḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950618 (0.011):
pāpaughān aviśeṣeṇa % muñcanti nātra saṃśayaḥ // KtoM_76 // / karatoyājale jñānā- $ (a)jñānataḥ snāti yo naraḥ &
brahmalokam avāpnoti dinapāpān vinaśya vai // KtoM_77 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950626 (0.0):
karatoyājale jñānā- $ (a)jñānataḥ snāti yo naraḥ & / brahmalokam avāpnoti % dinapāpān vinaśya vai // KtoM_77 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424029 (0.057):
dānavendraniṣūdane KtoM_12b / dinapāpān vinaśya vai KtoM_77d
ajñānenāpi karajājalaṃ ye manujāḥ sakṛt /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950635 (0.0):
ajñānenāpi karajā- $ jalaṃ ye manujāḥ sakṛt & / durvṛttāḥ pāparahitā % prapibanti bhavanti te // KtoM_78 //
durvṛttāḥ pāparahitā prapibanti bhavanti te // KtoM_78 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950639 (0.016):
ajñānenāpi karajā- $ jalaṃ ye manujāḥ sakṛt & / durvṛttāḥ pāparahitā % prapibanti bhavanti te // KtoM_78 //
atraiva pauṇḍranagare puruṣārthasiddhir vārāṇasī vyasanam eva paraṃ
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950649 (0.0):
durvṛttāḥ pāparahitā % prapibanti bhavanti te // KtoM_78 // / atraiva pauṇḍranagare puruṣārthasiddhir $ vārāṇasī vyasanam eva paraṃ
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423482 (0.0):
atraiva jñānam āsādya KtoM_27e / atraiva pauṇḍranagare puruṣārthasiddhir KtoM_79a
narāṇām / / tatraiva viṣṇunilayaṃ sakalaṃ ca yajño jñānaṃ samādhivividhaṃ
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950657 (0.0):
atraiva pauṇḍranagare puruṣārthasiddhir $ vārāṇasī vyasanam eva paraṃ / narāṇām & / tatraiva viṣṇunilayaṃ sakalaṃ ca yajño % jñānaṃ samādhivividhaṃ
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423862 (0.060):
jñānaṃ samādhivividhaṃ japasādhyasiddhiḥ KtoM_79d
japasādhyasiddhiḥ // KtoM_79 // / kṛṣṇaveṇī tāmraparṇī sarayūr gaṇḍakī tathā /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950665 (0.0):
tatraiva viṣṇunilayaṃ sakalaṃ ca yajño % jñānaṃ samādhivividhaṃ / japasādhyasiddhiḥ // KtoM_79 //
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24423864 (0.0):
jñānaṃ dadāti bhagavān iha tārakāriḥ KtoM_65b / jñānaṃ samādhivividhaṃ japasādhyasiddhiḥ KtoM_79d
viṣṇupādodbhavā puṇyā yamunā ca sarasvatī // KtoM_80 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950672 (0.0):
kṛṣṇaveṇī tāmraparṇī $ sarayūr gaṇḍakī tathā & / viṣṇupādodbhavā puṇyā % yamunā ca sarasvatī // KtoM_80 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23979806 (0.064):
gaṅgā tu prathamaṃ puṇyā $ yamunā gomatī punaḥ & / sarayūḥ sarasvatī ca % candrabhāgā carmaṇvatī // NsP_66.2 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17044795 (0.064):
gaṅgā tu prathamaṃ puṇyā yamunā gomatī punaḥ / / sarayūḥ sarasvatī ca candrabhāgā carmaṇvatī // NsP_66.2 //
kāverī kauśikī candrabhāgā ca ciravallabhī / / svarṇā campā vetravatī tathātreyī punarbhavā // KtoM_81 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950684 (0.0):
viṣṇupādodbhavā puṇyā % yamunā ca sarasvatī // KtoM_80 // / kāverī kauśikī candra- $ bhāgā ca ciravallabhī &
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23979807 (0.062):
gaṅgā tu prathamaṃ puṇyā $ yamunā gomatī punaḥ & / sarayūḥ sarasvatī ca % candrabhāgā carmaṇvatī // NsP_66.2 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17044796 (0.062):
gaṅgā tu prathamaṃ puṇyā yamunā gomatī punaḥ / / sarayūḥ sarasvatī ca candrabhāgā carmaṇvatī // NsP_66.2 //
vipāpā ca vipāśā ca citrā citrotpalā tathā / / gotamī gomukhī revā tathā cirasarasvatī // KtoM_82 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950693 (0.0):
svarṇā campā vetravatī % tathātreyī punarbhavā // KtoM_81 // / vipāpā ca vipāśā ca $ citrā citrotpalā tathā &
pṛthvyāṃ vasantyaḥ saritaḥ sarvās toyacayāḥ priye /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950700 (0.0):
gotamī gomukhī revā % tathā cirasarasvatī // KtoM_82 // / pṛthvyāṃ vasantyaḥ saritaḥ $ sarvās toyacayāḥ priye &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424241 (0.060):
pṛthivyāṃ paramo hariḥ KtoM_15d / pṛthvyāṃ vasantyaḥ saritaḥ KtoM_83a
āsāṃ nadīnāṃ ca jalaṃ sadaiva ca karāmbhasi // KtoM_83 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950706 (0.0):
pṛthvyāṃ vasantyaḥ saritaḥ $ sarvās toyacayāḥ priye & / āsāṃ nadīnāṃ ca jalaṃ % sadaiva ca karāmbhasi // KtoM_83 //
pauṇḍradvīpe paṭhitvemaṃ śrīvīro bhārgavo muniḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950713 (0.0):
āsāṃ nadīnāṃ ca jalaṃ % sadaiva ca karāmbhasi // KtoM_83 // / pauṇḍradvīpe paṭhitvemaṃ $ śrīvīro bhārgavo muniḥ &
Karatoyamahatmya (karatoiu.htm.txt) 24424263 (0.063):
pauṇḍrakṣetre ca sundari KtoM_54d / pauṇḍradvīpe paṭhitvemaṃ KtoM_84a / pauṇḍrasya ca sureśvari KtoM_05b
pauṇḍrān pradakṣiṇīkṛtya mucyate brahmahatyayā // KtoM_84 // / karatoyāmahātīrthamāhātmyaṃ yaḥ paṭhec chuciḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950717 (0.0):
pauṇḍradvīpe paṭhitvemaṃ $ śrīvīro bhārgavo muniḥ & / pauṇḍrān pradakṣiṇīkṛtya % mucyate brahmahatyayā // KtoM_84 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950726 (0.064):
karatoyāmahātīrtha- $ māhātmyaṃ yaḥ paṭhec chuciḥ & / trisandhyam ekasandhyaṃ vā % śṛṇuyād vāpi yo naraḥ // KtoM_85 //
trisandhyam ekasandhyaṃ vā śṛṇuyād vāpi yo naraḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950729 (0.0):
karatoyāmahātīrtha- $ māhātmyaṃ yaḥ paṭhec chuciḥ & / trisandhyam ekasandhyaṃ vā % śṛṇuyād vāpi yo naraḥ // KtoM_85 //
tasyeha bhogān sakalān bhuktvā tadgatamānasaḥ /
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950738 (0.0):
trisandhyam ekasandhyaṃ vā % śṛṇuyād vāpi yo naraḥ // KtoM_85 // / tasyeha bhogān sakalān $ bhuktvā tadgatamānasaḥ &
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15997767 (0.050):
etadvrataṃ naraḥ kṛtvā bhuktvā bhogānihottamān // NarP_1,113.68 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074036 (0.053):
tasmād bhraṣṭastu rājendra agnihotrī bhavennaraḥ / / bhuktvā tu vipulān bhogāṃstat tīrthaṃ bhajate punaḥ // KūrmP_1,36.10 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3857115 (0.053):
paribhraṣṭastu rājendra $ so 'gnihotrī bhavennaraḥ & / bhuktvā tu vipulānbhogāṃs % tattīrthaṃ bhajate punaḥ // MatsP_107.16 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8896621 (0.053):
paribhraṣṭastu rājendra so 'gnihotrī bhavennaraḥ / / bhuktvā tu vipulānbhogāṃs tattīrthaṃ bhajate punaḥ // MatsP_107.16 //
pretya yāti paraṃ sthānaṃ sarvāmalanivāraṇam // KtoM_85 //
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27950743 (0.0):
tasyeha bhogān sakalān $ bhuktvā tadgatamānasaḥ & / pretya yāti paraṃ sthānaṃ % sarvāmalanivāraṇam // KtoM_85* //