View original HTML file with complete header information
(KauśS_1,1.1) atha vidhiṃ vakṣyāmaḥ / (KauśS_1,1.2) sa punar āmnāyapratyayaḥ
(KauśS_1,1.1) atha vidhiṃ vakṣyāmaḥ / (KauśS_1,1.2) sa punar āmnāyapratyayaḥ
(KauśS_1,1.3) āmnāyaḥ punar mantrāś ca brāhmaṇāni ca / (KauśS_1,1.4) tad yathābrāhmaṇaṃ vidhir evaṃ karmaliṅgā mantrāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767056 (0.060):
tadyathā brāhmaṇavidhirevaṃ karmaliṅgā mantrāḥ || KauśS_1,1.4 ||
(KauśS_1,1.5) tathānyārthaḥ / (KauśS_1,1.6) tathā brāhmaṇaliṅgā mantrāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767087 (0.032):
(5.1.7) śivāsta (7.43) ityabhyākhyātāya prayacchati' (KauśS 46.1) || / tathā brāhmaṇaliṅgā mantrāḥ || KauśS_1,1.6 ||
(KauśS_1,1.7) tadabhāve saṃpradāyaḥ / (KauśS_1,1.8) pramuktatvād brāhmaṇānām
(KauśS_1,1.9) yajñaṃ vyākhyāsyāmaḥ / (KauśS_1,1.10) devānāṃ pitṝṇāṃ ca
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767196 (0.048):
yajñaṃ vyākhyāsyāmo devānāṃ pitṝṇāṃ ca || KauśS_1,1.9 || / pākatantramājyatantraṃ ca yajñaśabdenocyate | taṃ vyākhyāsyāmaḥ | devānāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767270 (0.062):
prāgudagvā devānām || KauśS_1,1.13 || / dakṣiṇā pitṝṇām || KauśS_1,1.14 || / prāṅmukho vodaṅmukho vā devakarmāṇi sarvāṇi kuryāt | dakṣiṇāmukhaḥ
(KauśS_1,1.11) prāṅmukha upāṃśu karoti / (KauśS_1,1.12) yajñopavītī devānām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767242 (0.030):
ca | ekapuruṣāntaraṃ dvitīyaḥ puruṣaḥ śṛṇoti śabdaṃ tadupāṃśvityucyate || / yajñopavītī devānām || KauśS_1,1.11 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767218 (0.031):
yajñaḥ śāntikapauṣṭikādi | pitṝṇāṃ pitṛmedhapiṇḍapitṛyajñādi || / prāṅmukha upāṃśu karoti || KauśS_1,1.10 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767270 (0.050):
prāgudagvā devānām || KauśS_1,1.13 || / dakṣiṇā pitṝṇām || KauśS_1,1.14 || / prāṅmukho vodaṅmukho vā devakarmāṇi sarvāṇi kuryāt | dakṣiṇāmukhaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1833195 (0.062):
iti trīnavācīnakāśīn nirvapati || KauśS_11,8{87}.8 ||] / tataḥ yajñopavītī dakṣiṇapūrvamantardeśamabhimukhaḥ śūrpa ekapavitraṃ
(KauśS_1,1.13) prācīnavītī pitṝṇām / (KauśS_1,1.14) prāg udag vā devānām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767270 (0.038):
kṛtvā pitṛkarma kuryāt piṇḍapitṛyajñādi || / prāgudagvā devānām || KauśS_1,1.13 || / dakṣiṇā pitṝṇām || KauśS_1,1.14 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767246 (0.057):
yajñopavītī devānām || KauśS_1,1.11 || / prācīnāvītī pitṝṇām || KauśS_1,1.12 ||
(KauśS_1,1.15) dakṣiṇā pitṝṇām / (KauśS_1,1.16) prāgudag apavargaṃ devānām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767270 (0.007):
kṛtvā pitṛkarma kuryāt piṇḍapitṛyajñādi || / prāgudagvā devānām || KauśS_1,1.13 || / dakṣiṇā pitṝṇām || KauśS_1,1.14 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767300 (0.023):
kuryāt || / prāgudagapavargaṃ devānām || KauśS_1,1.15 ||
(KauśS_1,1.17) dakṣiṇāpratyag apavargaṃ pitṝṇām / (KauśS_1,1.18) sakṛt karma pitṝṇām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767299 (0.022):
prāgudagapavargaṃ devānām || KauśS_1,1.15 || / dakṣiṇapratyagapavargaṃ pitṝṇām || KauśS_1,1.16 ||
(KauśS_1,1.19) tryavarārdhaṃ devānām / (KauśS_1,1.20) yathādiṣṭaṃ vā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767321 (0.0):
sakṛt karma pitṝṇāṃ tryavarārdhaṃ devānām || KauśS_1,1.17 ||
(KauśS_1,1.21) abhidakṣiṇam ācāro devānām / (KauśS_1,1.22) prasavyaṃ pitṝṇām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767363 (0.002):
iti triḥ paryagni karoti' (KauśS 2.10) || / abhidakṣiṇamācāro devānāṃ prasavyaṃ pitṝṇām || KauśS_1,1.19 ||
(KauśS_1,1.23) svāhākāravaṣṭkārapradānā devāḥ / (KauśS_1,1.24) svadhākāranamaskārapradānā pitaraḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767378 (0.002):
svāhākāravaṣaṭkārapradānā devāḥ || KauśS_1,1.20 || / svadhākāranamaskārapradānāḥ pitaraḥ || KauśS_1,1.21 ||
(KauśS_1,1.25) upamūlalūnaṃ barhiḥ pitṝṇām / (KauśS_1,1.26) parvasu devānām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767402 (0.002):
homāḥ' (KauśS 4.11) sarvatra | svadhākāreṇa namaskāreṇa pitṝṇāṃ dīyate || / upamūlalūnaṃ barhiḥ pitṝṇām || KauśS_1,1.22 ||
(KauśS_1,1.27) iti darbhāhārāya dātraṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724139 (0.0):
śrapayati / (KauśS_8,2[61].38) _iti darbhāhārāya dātraṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767427 (0.030):
barhiḥ | upaharaṇam | 'uttarato'gnerupasādayatīdhmamuttaraṃ barhiḥ' (KauśS / [pra yaccha parśum (12.3.31) iti darbhāhārāya dātraṃ prayacchati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1821153 (0.030):
[pra yaccha parśum (12.3.31) iti darbhāhārāya dātraṃ prayacchati / || KauśS_8,2{61}.38 ||]
prayachati / (KauśS_1,1.28) iti_upari parvaṇāṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724144 (0.0):
(KauśS_8,2[61].38) _iti darbhāhārāya dātraṃ / prayachati / (KauśS_8,2[61].39) _ity upari parvaṇāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1821163 (0.033):
|| KauśS_8,2{61}.38 ||] / darbhāhārāya dātraṃ prayacchati || / [oṣadhīrdāntu parvan (12.3.31) ityupari parvaṇāṃ lunāti || navaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767441 (0.053):
'pra yaccha parśum' ityādi 'ahiṃsantaḥ' (12.3.31) ityantena || / [oṣadhīrdāntu parvan (12.3.31) ityupari parvaṇāṃ lūtvā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771084 (0.053):
'oṣadhīrdāntu parvan' (12.3.31) ityupari parvaṇāṃ lūtvā
lūtvā tūṣṇīm āhṛtya_uttarato_agner upasādayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767446 (0.0):
[oṣadhīrdāntu parvan (12.3.31) ityupari parvaṇāṃ lūtvā / tūṣṇīmāhṛtyottarato'gnerupasādayati || KauśS_1,1.25 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771088 (0.0):
'oṣadhīrdāntu parvan' (12.3.31) ityupari parvaṇāṃ lūtvā / tūṣṇīmāhṛtyottarato'gnerupasādayati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1821178 (0.0):
barhiḥ (12.3.32) iti barhi stṛṇāti || KauśS_8,2{61}.39 40 ||] / upari parvaṇāṃ lūtvā tūṣṇīmāhṛtyottarato'gnerupasādayati |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767458 (1.192):
'oṣadhīrdāntu parvan' ityādiśeṣeṇa barhirlūtvā / tūṣṇīmāhṛtyottarato'gnerupasādayati | āvasathyāgneruttarato
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768016 (0.049):
uttaraṃ barhiḥ || KauśS_1,2.14 ||] / agneruttarata idhmamupasādayati | tato barhiḥ ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712522 (0.061):
(KauśS_1,2.12) ata ūrdhvaṃ yathākāmam / (KauśS_1,2.13) uttarato_agner upasādayatīdhmam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768009 (0.061):
[ata ūrdhvaṃ yathākāmam || KauśS_1,2.12 || / uttarato'gnerupasādayatīdhmam || KauśS_1,2.13 ||
(KauśS_1,1.29) nāgniṃ viparyāvarteta / (KauśS_1,1.30) nāntarā yajñāṅgāni vyaveyāt
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767493 (1.192):
nāntarā yajñāṅgāni vyaveyāt || KauśS_1,1.27 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778074 (0.032):
dhūmam (8.8.2) iti mamanumantrayate || KauśS_2,6{16}.12 || / agnim (8.8.2) ityagnim || KauśS_2,6{16}.13 ||] / uktamagnimanthanamādau 'indro manthatu' iti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768016 (0.039):
uttaraṃ barhiḥ || KauśS_1,2.14 ||] / agneruttarata idhmamupasādayati | tato barhiḥ ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712522 (0.050):
(KauśS_1,2.13) uttarato_agner upasādayatīdhmam / (KauśS_1,2.14) uttaraṃ barhiḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768009 (0.050):
[ata ūrdhvaṃ yathākāmam || KauśS_1,2.12 || / uttarato'gnerupasādayatīdhmam || KauśS_1,2.13 ||
(KauśS_1,1.31) dakṣiṇaṃ jānu prabhujya juhoti / (KauśS_1,1.32) yā pūrvā paurṇamāsī sānumatir yā_uttarā sā rākā [cf. AitB
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9536020 (0.0):
11,29: paurṇamāsyāv.iti.yājñikāh/ / ``yā.pūrvā.paurṇamāsī.sā.anumatir.yā.uttarā.sā.rākā/''.iti.vijñāyate/
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767525 (0.006):
homakarmakāle dakṣiṇaṃ jānu prapātya tato homaḥ kāryaḥ || / yā pūrvā paurṇamāsī sānumatiryottarā sā rākā || KauśS_1,1.29 ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3577100 (0.006):
jagatī sinīvālī kuhūr anuṣṭub dhātā vaṣaṭkāro yā pūrvā paurṇamāsī / sānumatir yottarā sā rākā yā pūrvāmāvāsyā sā sinīvālī yottarā sā kuhūś
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10003692 (0.013):
anumatis, triṣṭub rākā jagatī sinīvālī kuhūr anuṣṭub dhātā vaṣaṭkāras, yā / pūrvā paurṇamāsī sānumatis, yottarā sā rākā yā pūrvāmāvāsyā sā sinīvālī
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767508 (0.047):
kuryāt || / dakṣiṇaṃ jānu prabhujya juhoti || KauśS_1,1.28 ||
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073855 (0.049):
(GBr_2,1.10c) yā pūrvāmāvāsyā sā sinīvālī yottarā sā kuhūḥ_
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073848 (0.055):
(GBr_2,1.10a) yā pūrvā paurṇamāsī sānumatiḥ_
(KauśS_1,1.33) yā pūrvāmāvāsyā sā sinīvālī yā_uttarā sā kuhūḥ [cf. AitB
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073857 (0.0):
(GBr_2,1.10b) yottarā rākā / (GBr_2,1.10c) yā pūrvāmāvāsyā sā sinīvālī yottarā sā kuhūḥ_
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767533 (0.014):
yā pūrvā paurṇamāsī sānumatiryottarā sā rākā || KauśS_1,1.29 ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10003695 (0.015):
pūrvā paurṇamāsī sānumatis, yottarā sā rākā yā pūrvāmāvāsyā sā sinīvālī
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3577103 (0.015):
jagatī sinīvālī kuhūr anuṣṭub dhātā vaṣaṭkāro yā pūrvā paurṇamāsī / sānumatir yottarā sā rākā yā pūrvāmāvāsyā sā sinīvālī yottarā sā kuhūś
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9536019 (0.039):
``yā.pūrvā.paurṇamāsī.sā.anumatir.yā.uttarā.sā.rākā/''.iti.vijñāyate/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844434 (0.055):
sā pūrvā tu sinīvālī dvitīyā tu kuhūrmatā // Rajni_21.61
(KauśS_1,1.34) adya_upavasatha iti_upavatsyadbhaktam aśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767571 (0.0):
paurṇamāsyamāvāsyeti | tithibhede caturdaśīmiśropoṣyā pratipanmiśrā yājyā / adyopavasatha ityupavatsyadbhaktamaśnāti || KauśS_1,1.31 ||
(KauśS_1,1.35) madhulavaṇamāṃsamāṣavarjam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767598 (0.0):
upavāso vede bhaktamaśanam | yena yāgaṃ karoti tannāśnāti yajamānaḥ || / madhulavaṇamāṃsamāṣavarjam || KauśS_1,1.32 ||
(KauśS_1,1.36) iti samidha ādhāya vratam upaiti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767713 (0.0):
kṛtvā / [mamāgne varcaḥ (5.3.1) iti samidha ādhāya vratamupaiti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767728 (0.030):
brahmacārī vratyadhaḥ śayīta || KauśS_1,1.35 ||] / 'mamāgne varcaḥ' iti samidha ādhāya 'vratena tvaṃ vratapate' ityṛcā
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13585195 (0.059):
antarikṣe punar maitv indriyaṃ punas tvādityā ity agniṃ praṇīya prajvālya / mamāgne varca iti samidham ādhāya śeṣaṃ karma samāpayet ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842814 (0.064):
[athedhmamupasamādadhāti || KauśS_14,1{137}.29 ||] / 'mamāgne varcaḥ' (5.3.1) ityṛcā samidha ādadhāti tisraḥ | yatra
(KauśS_1,1.37) iti vā / (KauśS_1,1.38) brahmacārī vratī
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767720 (0.020):
[mamāgne varcaḥ (5.3.1) iti samidha ādhāya vratamupaiti || / KauśS_1,1.33 || / vratena tvaṃ vratapate (7.74.4) iti vā || KauśS_1,1.34 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5729034 (0.044):
(KauśS_11,3[82].46) brahmacārī vratī_adhaḥ śayīta / (KauśS_11,3[82].47) svastyayanāni prayuñjīta
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13572148 (0.054):
(AVParis_10,1.2) vratena tvaṃ vratapata iti vratam upaiti
(KauśS_1,1.39) adhaḥ śayīta / (KauśS_1,1.40) prātarhute_agnau
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723406 (0.0):
(KauśS_7,9[58].5)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5729035 (0.0):
(KauśS_11,3[82].45) sāyaṃprātar upaspṛśet / (KauśS_11,3[82].46) brahmacārī vratī_adhaḥ śayīta
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767746 (0.0):
bhaktaṃ juhoti | etat kṛtvā tato dvitīye'hanīdaṃ karoti || / [prātarhute'gnau karmaṇe vāṃ veṣāya vāṃ sukṛtāya vām iti pāṇī
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1817404 (0.0):
dakṣiṇaṃ karṇamabhimantrayate | samāptam ṛṣihastaḥ || / [karmaṇe vāṃ veṣāya vāṃ sukṛtāya vām iti pāṇī prakṣālya ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918991 (0.0):
viṣṇo havyaṃ rakṣasva, āpo jāgṛta //MS_1,1.3// / veṣāya vām, karmaṇe vām, sukṛtāya vām, devīr āpo 'greguvo 'greṇīyo 'gre
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492711 (0.0):
havyaṃ rakṣasvāpo jāgṛta //MS_1,1.3// / veṣāya vāṃ karmaṇe vāṃ sukṛtāya vāṃ devīr āpo 'greguvo 'greṇīyo 'gre 'sya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767720 (0.031):
vratena tvaṃ vratapate (7.74.4) iti vā || KauśS_1,1.34 || / brahmacārī vratyadhaḥ śayīta || KauśS_1,1.35 ||]
TS 1.1.4.1 etc., KauśS 58.5]> iti pāṇī prakṣālyāpareṇāgner darbhān āstīrya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723409 (0.0):
(KauśS_7,9[58].5) iti pāṇī prakṣālya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767754 (0.0):
[prātarhute'gnau karmaṇe vāṃ veṣāya vāṃ sukṛtāya vām iti pāṇī / prakṣālyāpareṇāgnerdarbhānāstīrya teṣūttaramānaḍuhaṃ rohitaṃ carma
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767785 (1.192):
'karmaṇe vām' iti mantreṇa hastaprakṣālanam | apareṇāgnerdarbhānāstīrya / teṣūttaramānaḍuhaṃ rohitaṃ carma stṛṇāti | pavitre kurute
teṣūttaram ānaḍuhaṃ rohitaṃ carma prāggrīvam uttaraloma prastīrya pavitre
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767763 (0.0):
prakṣālyāpareṇāgnerdarbhānāstīrya teṣūttaramānaḍuhaṃ rohitaṃ carma
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767787 (0.0):
'karmaṇe vām' iti mantreṇa hastaprakṣālanam | apareṇāgnerdarbhānāstīrya / teṣūttaramānaḍuhaṃ rohitaṃ carma stṛṇāti | pavitre kurute
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725238 (0.006):
(KauśS_8,8[67].23) paścād agneḥ palpūlitavihitam aukṣaṃ vānaḍuham vā / rohitaṃ carma prāggrīvam uttaraloma paristīrya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1820428 (0.006):
[paścādagneḥ palpūlitavihitamaukṣaṃ vānaḍuhaṃ vā rohitaṃ carma / prāggrīvamuttaraloma paristīrya || pavitre kurute ||
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16717254 (0.029):
ŚŚS_4.16.1: vrata.apavarge.paridhi.karma / / ānaḍuham.rohitam.carma.udag.grīvam.prāg.grīvam.vā.uttara.loma.paścād.agner.upastīrya.upaviśanti.kuśān.vā.evam.agrān
kurute / (KauśS_1,1.41) darbhau_aprachinnāntau prakṣālyānulomam anumārṣṭi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767764 (0.0):
prāggrīvamuttaraloma prastīrya pavitre kurute || KauśS_1,1.36 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767772 (0.0):
prāggrīvamuttaraloma prastīrya pavitre kurute || KauśS_1,1.36 || / darbhāvapracchinnaprāntau prakṣālyānulomamanumārṣṭi viṣṇormanasā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767798 (0.012):
darbhāvapracchinnaprāntau | prakṣālyānulomamanumārṣṭi 'viṣṇormanasā pūte
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725246 (0.025):
rohitaṃ carma prāggrīvam uttaraloma paristīrya / (KauśS_8,8[67].24) pavitre kurute / (KauśS_8,8[67].25) darbhau_aprachinnaprāntau prakṣālyānulomam anumārṣṭi
manasā pūte sthaḥ [PS 20.45.6, MS 4.1.5:7.15 etc.]> iti / (KauśS_1,2.1)
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18985294 (0.0):
(AVŚ_19,33.3a) tvaṃ bhūmim aty eṣy ojasā tvaṃ vedyāṃ sīdasi cārur adhvare
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767773 (0.0):
darbhāvapracchinnaprāntau prakṣālyānulomamanumārṣṭi viṣṇormanasā / pūte sthaḥ iti || KauśS_1,1.37 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767814 (0.0):
[tvaṃ bhūmimatyeṣyojasā tvaṃ vedyāṃ sīdasi cāruradhvare | tvāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767799 (0.014):
darbhāvapracchinnaprāntau | prakṣālyānulomamanumārṣṭi 'viṣṇormanasā pūte / sthaḥ' iti mantreṇa || prathamā kaṇḍikā || KKp_1 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734878 (0.038):
(KauśS_14,1[137].31) ata ūrdhvaṃ barhiṣaḥ / (KauśS_14,1[137].32)
| tvāṃ pavitram ṛṣayo bharantas tvaṃ punīhi duritāny asmat || [PS 11.13.3
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767820 (0.0):
[tvaṃ bhūmimatyeṣyojasā tvaṃ vedyāṃ sīdasi cāruradhvare | tvāṃ / pavitramṛṣayo bharantastvaṃ punīhi duritānyasmat (19.33.3) iti pavitre
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18985300 (0.013):
(AVŚ_19,33.3a) tvaṃ bhūmim aty eṣy ojasā tvaṃ vedyāṃ sīdasi cārur adhvare / (AVŚ_19,33.3c) tvāṃ pavitram ṛṣayo 'bharanta tvaṃ punīhi duritāny asmat
= ;SS 19.33.3 (but sakalapāṭha!)]> iti pavitre antardhāya havir nirvapati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767826 (0.0):
pavitramṛṣayo bharantastvaṃ punīhi duritānyasmat (19.33.3) iti pavitre / antardhāya havirnirvapati devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987169 (0.0):
(AVŚ_19,51.2a) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819435 (0.0):
pūrṇamuttarato 'gneridhmābahirdevasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ / pūṣṇo hastābhyāṃ prokṣāmiti prokṣitamupakḷptaṃ bhavati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734762 (0.0):
(KauśS_14,1[137].18)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767834 (0.0):
pavitramṛṣayo bharantastvaṃ punīhi duritānyasmat (19.33.3) iti pavitre / antardhāya havirnirvapati devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768124 (0.0):
pari stṛṇīhi (7.99.1) iti sampreṣyati || KauśS_1,2.20 || / [devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842682 (0.0):
|| KauśS_14,1{137}.17 || / [devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāmā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919392 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942486 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ sarasvatyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9954747 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9956247 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ pṛthivyāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997053 (0.0):
ārtim ārchet, devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495761 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādada
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496480 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3565730 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570358 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādadā iti
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4740413 (0.0):
prokte devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068455 (0.0):
atha gṛhṇāti | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28082864 (0.0):
tatpratigṛhṇāti | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014026 (0.0):
tāmādatte devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689487 (0.0):
so 'bhrimādatte | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
nirvapāmi [sakala cf. 19.51.2, PS 5.40.1, TS 1.1.4.2 etc.]> iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727066 (0.047):
tanvo na ehi [cf. TS 5.7.2.4, ;SāṅkhGS 3.8.3 etc.]>_iti / (KauśS_9,6[74].20) prāśitam anumantrayate |
(KauśS_1,2.2) evam iti / (KauśS_1,2.3) iti_amāvāsyāyām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767873 (0.054):
[indrāgnibhyām ityamāvāsyāyām || KauśS_1,2.3 || / nityaṃ pūrvamāgneyam || KauśS_1,2.4 ||
(KauśS_1,2.4) nityaṃ pūrvam āgneyam / (KauśS_1,2.5) niruptaṃ pavitrābhyāṃ prokṣati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767886 (0.0):
'agnīṣomābhyāṃ juṣṭaṃ nirvapāmi' iti vikāraḥ || / [indrāgnibhyām ityamāvāsyāyām || KauśS_1,2.3 || / nityaṃ pūrvamāgneyam || KauśS_1,2.4 ||
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4733018 (0.053):
atha.enān.prokṣati.yathā.niruptam.amuṣmai.tvā.juṣṭam.prokṣāmi.iti./ / AsvGS_1.10/8: avahatāṃs.triḥ.phalī.kṛtān.nānā.śrapayet./
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1804769 (0.059):
dakṣiṇe pārśve darbhābhyāmadhikṣipati amuṣmai tvā juṣṭam iti / yathādevatam || KauśS_5,8{44}.10 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712606 (0.060):
(KauśS_1,2.24) stīrṇaṃ prokṣati iti / (KauśS_1,2.25) nānabhyukṣitaṃ saṃstīrṇam upayogaṃ labheta
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768151 (0.062):
stīrṇaṃ prokṣati haviṣāṃ tvā juṣṭaṃ prokṣāmi iti || KauśS_1,2.24
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720277 (0.063):
(KauśS_5,8[44].10) dakṣiṇe pārśve darbhābhyām adhikṣipati_amuṣmai tvā / juṣṭam iti yathādevatam / (KauśS_5,8[44].11) ity ulmukena triḥ prasavyaṃ
yathādevatam / (KauśS_1,2.6) ulūkhalamusalaṃ śūrpaṃ prakṣālitaṃ carmaṇi_ādhāya vrīhīn
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724034 (5.960):
(KauśS_8,2[61].18) __ity / ulūkhalamusalaṃ śūrpaṃ prakṣālitaṃ carmaṇi_ādhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767896 (5.960):
'agnaye tvā juṣṭaṃ prokṣāmi' iti | agnīṣomābhyāṃ ca | prokṣaṇaṃ dvayorapi / [ulūkhalamusalaṃ śūrpaṃ prakṣālitaṃ carmaṇyādhāya vrīhīnulūkhala
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1820834 (5.960):
[etau grāvāṇau (11.1.9) ayaṃ grāvā (12.3.14) ityulūkhalamusalaṃ / śūrpaṃ prakṣālitaṃ carmaṇyādhāya || KauśS_8,2{61}.18 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767883 (0.048):
niruptaṃ pavitrābhyāṃ prokṣati amuṣmai tvā juṣṭam iti / yathādevatam || KauśS_1,2.5 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712606 (0.061):
(KauśS_1,2.24) stīrṇaṃ prokṣati iti / (KauśS_1,2.25) nānabhyukṣitaṃ saṃstīrṇam upayogaṃ labheta
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768151 (0.062):
stīrṇaṃ prokṣati haviṣāṃ tvā juṣṭaṃ prokṣāmi iti || KauśS_1,2.24
ulūkhala opyāvaghnaṃs trir haviṣkṛtā vācaṃ visṛjati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767905 (0.0):
[ulūkhalamusalaṃ śūrpaṃ prakṣālitaṃ carmaṇyādhāya vrīhīnulūkhala / opyāvaghnaṃstrirhaviṣkṛtā vācaṃ visṛjati haviṣkṛdā dravehi iti ||
[cf. Aap;SS 1.19.9 etc.]> iti / (KauśS_1,2.7) +avahatya [ed. apahatya] suphalīkṛtān kṛtvā triḥ prakṣālya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767943 (0.0):
śūrpaniṣpavanam | tatastriḥ prakṣālanaṃ taṇḍulānām || / [apahatya suphalīkṛtān kṛtvā triḥ prakṣālya taṇḍulān agne
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730317 (0.052):
yathālokam āvṛṣāyiṣata [cf. VSM 2.31, ManB 2.3.7 etc.]>_iti / (KauśS_11,9[88].22)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730327 (0.052):
(KauśS_11,9[88].22) _iti / (KauśS_11,9[88].23) <āpo agniṃ [18.4.40]>_ity adbhir agnim avasicya
taṇḍulān iti carum
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767946 (0.027):
[apahatya suphalīkṛtān kṛtvā triḥ prakṣālya taṇḍulān agne / caruryajñiyastvādhyarukṣat (11.1.16) iti carumadhidadhāti || KauśS_1,2.7
adhidadhāti / (KauśS_1,2.8) <śuddhāḥ pūtāḥ [11.1.17]> iti_udakam āsiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767969 (0.0):
'agne caruḥ ityṛcā carumadhidadhāti' || / [śuddhāḥ pūtāḥ (11.1.17) ityudakamāsiñcati || KauśS_1,2.8 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724120 (0.046):
(KauśS_8,2[61].35) udakam āsiñcati / (KauśS_8,2[61].36)
(KauśS_1,2.9) iti taṇḍulān / (KauśS_1,2.10) iti triḥ paryagni karoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767355 (0.0):
yathāpaṭhitaṃ vā karma kuryāt | yathā 'pari tvāgne puraṃ vayam (7.71.1) / iti triḥ paryagni karoti' (KauśS 2.10) ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767986 (0.0):
'brahmaṇā śuddhāḥ' ityṛcā taṇḍulānāvapati pavitre antardhānaṃ kṛtvā || / [pari tvāgne puraṃ vayam (7.71.1) iti triḥ paryagni karoti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767970 (1.192):
'agne caruḥ ityṛcā carumadhidadhāti' || / [śuddhāḥ pūtāḥ (11.1.17) ityudakamāsiñcati || KauśS_1,2.8 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724120 (0.046):
(KauśS_8,2[61].35) udakam āsiñcati / (KauśS_8,2[61].36)
(KauśS_1,2.11) nekṣaṇena triḥ pradakṣiṇam udāyauti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768000 (0.002):
'pari tvāgne puraṃ vayam' ityṛcā triḥ paryagnikaraṇam || / nekṣaṇena triḥ pradakṣiṇamudāyauti || KauśS_1,2.11 ||
(KauśS_1,2.12) ata ūrdhvaṃ yathākāmam / (KauśS_1,2.13) uttarato_agner upasādayatīdhmam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768008 (0.0):
nekṣaṇena triḥ pradakṣiṇamudāyauti || KauśS_1,2.11 || / [ata ūrdhvaṃ yathākāmam || KauśS_1,2.12 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768017 (0.0):
[ata ūrdhvaṃ yathākāmam || KauśS_1,2.12 || / uttarato'gnerupasādayatīdhmam || KauśS_1,2.13 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1823586 (0.032):
chando'nuprajāyasva traiṣṭubhaṃ jāgatamānuṣṭubhamo bhūrbhuvaḥ svarjanadom / iti || KauśS_9,1{69}.23 || / ata ūrdhvaṃ yathākāmam || KauśS_9,1{69}.24 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767420 (0.041):
barhiḥ | upaharaṇam | 'uttarato'gnerupasādayatīdhmamuttaraṃ barhiḥ' (KauśS
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712286 (0.050):
lūtvā tūṣṇīm āhṛtya_uttarato_agner upasādayati / (KauśS_1,1.29) nāgniṃ viparyāvarteta
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725843 (0.052):
bhuvaḥ svar janad om [cf. TS 1.3.7.1 etc.]> iti / (KauśS_9,1[69].24) ata ūrdhvaṃ yathākāmaṃ / (KauśS_9,2[70].1)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1841780 (0.061):
tatrāṅgārān vā kapālaṃ vopanidadhātyā santapanāt || / KauśS_13,43{135}.3 || / prāñcamidhmamupasamādhāya || KauśS_13,43{135}.4 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1837971 (0.063):
prāñcamidhmamupasamādhāya || KauśS_13,18{110}.1 || / evaṃ paristīrya || KauśS_13,18{110}.2 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1838070 (0.063):
[atha cenmānuṣī syādevameva prāñcamidhmamupasamādhāya || / KauśS_13,19{111}.1 || / evaṃ paristīrya || KauśS_13,19{111}.2 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732743 (0.064):
(KauśS_13,18[110].1) atha ced vaḍavā vā gardabhī vā syād evam eva prāñcam / idhmam upasamādhāya / (KauśS_13,18[110].2) evaṃ paristīrya / (KauśS_13,18[110].3) evam upasādya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732773 (0.064):
(KauśS_13,19[111].1) atha ced_mānuṣī syād evam eva prāñcam idhmam / upasamādhāya / (KauśS_13,19[111].2) evaṃ paristīrya / (KauśS_13,19[111].3) evam upasādya
(KauśS_1,2.14) uttaraṃ barhiḥ / (KauśS_1,2.15) itīdhmam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768015 (0.0):
[ata ūrdhvaṃ yathākāmam || KauśS_1,2.12 || / uttarato'gnerupasādayatīdhmam || KauśS_1,2.13 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767421 (0.001):
barhiḥ | upaharaṇam | 'uttarato'gnerupasādayatīdhmamuttaraṃ barhiḥ' (KauśS
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768028 (0.026):
uttaraṃ barhiḥ || KauśS_1,2.14 ||] / agneruttarata idhmamupasādayati | tato barhiḥ ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768037 (0.027):
[pṛthivyai iti barhiḥ || KauśS_1,2.16 ||] / 'pṛthivyai tvā juṣṭaṃ prokṣāmi' iti barhiḥprokṣaṇam ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767887 (0.043):
niruptaṃ pavitrābhyāṃ prokṣati amuṣmai tvā juṣṭam iti / yathādevatam || KauśS_1,2.5 ||] / 'agnaye tvā juṣṭaṃ prokṣāmi' iti | agnīṣomābhyāṃ ca | prokṣaṇaṃ dvayorapi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768152 (0.053):
stīrṇaṃ prokṣati haviṣāṃ tvā juṣṭaṃ prokṣāmi iti || KauśS_1,2.24 / nānabhyukṣitaṃ saṃstīrṇamupayogaṃ labheta || KauśS_1,2.25 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712607 (0.057):
(KauśS_1,2.24) stīrṇaṃ prokṣati iti / (KauśS_1,2.25) nānabhyukṣitaṃ saṃstīrṇam upayogaṃ labheta
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068869 (0.060):
sa prokṣati agnaye tvā juṣṭam prokṣāmīti tadyasyai devatāyai havirbhavati
(KauśS_1,2.16) iti barhiḥ / (KauśS_1,2.17) darbhamuṣṭim abhyukṣya paścād agneḥ prāgagraṃ nidadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768049 (0.0):
'pṛthivyai tvā juṣṭaṃ prokṣāmi' iti barhiḥprokṣaṇam || / [darbhamuṣṭimabhyukṣya paścādagneḥ prāgagraṃ nidadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768058 (2.980):
ūrṇamradaṃ prathasva svāsasthaṃ devebhyaḥ iti || KauśS_1,2.17 ||] / darbhamuṣṭimabhyukṣya paścādagneḥ stṛṇāti 'ūrṇamradam' iti mantreṇa ||
<ūrṇamradaṃ prathasva svāsasthaṃ devebhyaḥ [corrupt: cf. i.a. KS
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768052 (0.0):
[darbhamuṣṭimabhyukṣya paścādagneḥ prāgagraṃ nidadhāti / ūrṇamradaṃ prathasva svāsasthaṃ devebhyaḥ iti || KauśS_1,2.17 ||]
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493385 (0.051):
pūṣā te granthiṃ viṣyatu viṣṇoḥ stupo 'sy uru prathasvorṇamradaṃ / svāsasthaṃ devebhyo gandharvo 'si viśvāvasur viśvasmād īṣamāṇo yajamānasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919669 (0.053):
pūṣā te granthiṃ viṣyatu viṣṇoḥ stupo 'si, uru prathasvorṇamradaṃ / svāsasthaṃ devebhyas, gandharvo 'si viśvāvasur viśvasmād īṣamāṇas,
(KauśS_1,2.18) darbhāṇām apādāya <ṛṣīṇāṃ prastaro_asi [16.2.6]> iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768067 (0.0):
darbhamuṣṭimabhyukṣya paścādagneḥ stṛṇāti 'ūrṇamradam' iti mantreṇa || / [darbhāṇāmapādāya ṛṣīṇāṃ prastaro'si (16.2.6) iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734888 (0.060):
(KauśS_14,1[137].33) <ṛṣīṇāṃ prastaro 'si [16.2.6]>_iti dakṣiṇato_agner
dakṣiṇato_agner brahmāsanaṃ nidadhāti / (KauśS_1,2.19) purastād agner āstīrya teṣāṃ mūlāni_apareṣāṃ prāntair
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734895 (0.0):
(KauśS_14,1[137].33) <ṛṣīṇāṃ prastaro 'si [16.2.6]>_iti dakṣiṇato_agner
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768077 (0.0):
[darbhāṇāmapādāya ṛṣīṇāṃ prastaro'si (16.2.6) iti / dakṣiṇato'gnerbrahmāsanaṃ nidadhati || KauśS_1,2.18 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768102 (0.0):
vāsanamudakakamaṇḍaluṃ vā brahmasthāne kuryāt | tato brahmāsanasaṃskāraḥ / [purastādagnerāstīrya teṣāṃ mūlānyapareṣāṃ prāntairavacchādayan
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842965 (0.0):
'tvaṃ bhūmim' ityṛcā barhiḥprokṣaṇam | barhiḥ sambhāralakṣaṇe uktā || / ṛṣīṇāṃ prastaro'si iti dakṣiṇato'gnerbrahmāsanaṃ nidadhāti ||
avachādayan parisarpati dakṣiṇenāgnim ā paścārdhāt
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768107 (0.0):
[purastādagnerāstīrya teṣāṃ mūlānyapareṣāṃ prāntairavacchādayan / parisarpati dakṣiṇenāgnimā paścārdhāt || KauśS_1,2.19 ||]
(KauśS_1,2.20) iti saṃpreṣyati / (KauśS_1,2.21)
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987170 (0.0):
(AVŚ_19,51.2a) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819435 (0.0):
pūrṇamuttarato 'gneridhmābahirdevasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ / pūṣṇo hastābhyāṃ prokṣāmiti prokṣitamupakḷptaṃ bhavati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712426 (0.0):
= ;SS 19.33.3 (but sakalapāṭha!)]> iti pavitre antardhāya havir nirvapati /
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734762 (0.0):
caturasrāṃ karoti / (KauśS_14,1[137].18)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768125 (0.0):
tataḥ staraṇaṃ purastādagneriti | kartā bravīti / pari stṛṇīhi (7.99.1) iti sampreṣyati || KauśS_1,2.20 || / [devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842682 (0.0):
yasyāścatasraḥ pradiśaḥ pṛthivyāḥ (12.1.4) iti caturasrāṃ karoti / || KauśS_14,1{137}.17 || / [devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāmā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919392 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942486 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ sarasvatyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9954745 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9956247 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ pṛthivyāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997051 (0.0):
ārtim ārchet, devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495762 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādada
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496480 (0.0):
mā mā vitītṛṣata tarpayata mā //MS_1,3.2// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3565730 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570360 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādadā iti
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4740411 (0.0):
prokte devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068451 (0.0):
atha gṛhṇāti | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28082866 (0.0):
tatpratigṛhṇāti | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014027 (0.0):
tāmādatte devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689487 (0.0):
so 'bhrimādatte | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
hastābhyāṃ prasūtaḥ praśiṣā paristṛṇāmi [ ]> iti / (KauśS_1,2.22) evam uttarato_ayujo dhātūn kurvan
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073099 (0.0):
(GBr_2,1.2mm) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo / hastābhyāṃ prasūtaḥ praśiṣā pratigṛhāmīty abravīt
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768128 (0.0):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ / prasūtaḥ praśiṣā paristṛṇāmi iti || KauśS_1,2.21 ||]
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12790871 (0.0):
<1.3.9> (3.9) iti
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987170 (0.025):
(AVŚ_19,51.2a) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo / hastābhyāṃ prasūta ā rabhe ||2||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571657 (0.027):
devasya vaḥ savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ saṃvapāmīti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768137 (0.036):
tato 'devasya tvā' iti stṛṇāti || / [evamuttarato'yujo dhātūn kurvan || KauśS_1,2.22 ||
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12066492 (0.046):
tadagniṃ samādhāya juhoti | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām / pūṣṇo / hastābhyāmupāṃśorvīryeṇa juhomīti yajñamukhaṃ vā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493111 (0.047):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādada
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3511159 (0.048):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ / pratigṛhṇāmi yamāya tvā mahyaṃ varuṇo dadāti so 'mṛtatvam aśīya mayo dātre
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28082866 (0.048):
tatpratigṛhṇāti | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo / hastābhyām / pratigṛhṇāmīti
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12065329 (0.048):
so 'bhiṣiñcati | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo / hastābhyāmiti / devahastairevainametadabhiṣiñcati sarasvatyai vāco yanturyantriye
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919074 (0.048):
mitrasya vaś cakṣuṣā prekṣe devasya vaḥ savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ / pūṣṇo hastābhyām, yachantu pañca gopīthāya vo nārātaye, agnaye vo juṣṭān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997632 (0.048):
prabhūtyai vaḥ // iti praivainān bhāvayati devasya vaḥ savituḥ prasave / 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām, yachantu pañca gopīthāya vo nārātaye,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492794 (0.048):
mitrasya vaś cakṣuṣā prekṣe devasya vaḥ savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ / pūṣṇo hastābhyāṃ yachantu pañca gopīthāya vo nārātaye 'gnaye vo juṣṭān
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571073 (0.048):
prabhūtyai vaḥ // iti praivainān bhāvayati devasya vaḥ savituḥ prasave / 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ yachantu pañca gopīthāya vo nārātaye
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997534 (0.049):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādadā iti / savitṛprasūta evainad devatābhir ādatte, urv antarikṣam iti samiṣṭyā eva
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570361 (0.049):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādadā iti / savitṛprasūta evaināṃ devatābhir ādatte prajāpatir vā oṣadhīḥ paruśśo veda
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570975 (0.049):
'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādadā iti savitṛprasūta evainad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571967 (0.049):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādadā iti / savitṛprasūta evainaṃ devatābhir ādatte sahasrabhṛṣṭiḥ śatatejā iti vajraṃ
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819437 (0.061):
pūrṇamuttarato 'gneridhmābahirdevasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ / pūṣṇo hastābhyāṃ prokṣāmiti prokṣitamupakḷptaṃ bhavati
(KauśS_1,2.23) yatra samāgachanti tad dakṣiṇottaraṃ kṛṇoti / (KauśS_1,2.24) stīrṇaṃ prokṣati iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768152 (0.0):
paribhojanīyān stṛṇāti || / stīrṇaṃ prokṣati haviṣāṃ tvā juṣṭaṃ prokṣāmi iti || KauśS_1,2.24
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767887 (0.047):
niruptaṃ pavitrābhyāṃ prokṣati amuṣmai tvā juṣṭam iti / yathādevatam || KauśS_1,2.5 ||]
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068869 (0.054):
sa prokṣati agnaye tvā juṣṭam prokṣāmīti tadyasyai devatāyai havirbhavati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768038 (0.056):
'pṛthivyai tvā juṣṭaṃ prokṣāmi' iti barhiḥprokṣaṇam ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712528 (0.057):
(KauśS_1,2.14) uttaraṃ barhiḥ / (KauśS_1,2.15) itīdhmam
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4733018 (0.060):
atha.enān.prokṣati.yathā.niruptam.amuṣmai.tvā.juṣṭam.prokṣāmi.iti./ / AsvGS_1.10/8: avahatāṃs.triḥ.phalī.kṛtān.nānā.śrapayet./
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712454 (0.060):
(KauśS_1,2.5) niruptaṃ pavitrābhyāṃ prokṣati / yathādevatam / (KauśS_1,2.6) ulūkhalamusalaṃ śūrpaṃ prakṣālitaṃ carmaṇi_ādhāya vrīhīn
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9549890 (0.062):
sa prokṣati prajāpataye tvā juṣṭam prokṣāmīti prajāpatirvai devānāṃ
(KauśS_1,2.25) nānabhyukṣitaṃ saṃstīrṇam upayogaṃ labheta
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768158 (1.192):
stīrṇaṃ prokṣati haviṣāṃ tvā juṣṭaṃ prokṣāmi iti || KauśS_1,2.24 / nānabhyukṣitaṃ saṃstīrṇamupayogaṃ labheta || KauśS_1,2.25 ||
(KauśS_1,2.26) naidho_abhyādānam / (KauśS_1,2.27) nānutpūtaṃ haviḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768166 (1.192):
nānabhyukṣitaṃ saṃstīrṇamupayogaṃ labheta || KauśS_1,2.25 || / naidho'bhyādhānam || KauśS_1,2.26 ||
(KauśS_1,2.28) nāprokṣitaṃ yajñāṅgam / (KauśS_1,2.29) tasmin prakṣālitopavātāni nidadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768175 (0.0):
nānutpūtaṃ haviḥ || KauśS_1,2.27 || / nāprokṣitaṃ yajñāṅgam || KauśS_1,2.28 ||
(KauśS_1,2.30) sruvam ājyadhānīṃ ca / (KauśS_1,2.31) vilīnapūtam ājyaṃ gṛhītvādhiśritya paryagni kṛtvā_udag
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768195 (0.035):
[sruvamājyadhānīṃ ca || KauśS_1,2.30 ||] / sruvamājyadhānīṃ nidadhati ||
udvāsya paścād agner upasādya_udagagrābhyāṃ pavitrābhyām utpunāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768203 (0.0):
vilīnapūtamājyaṃ gṛhītvādhiśṛtya paryagni kṛtvodagudvāsya / paścādagnerupasādyodagagrābhyāṃ pavitrābhyāmutpunāti || KauśS_1,2.31 ||
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819616 (0.060):
pratyūhyāṅgārānudagagrābhyāṃ pavitrābhyāṃ trirutpunātyājyaṃ ca haviśca
(KauśS_1,2.32)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768207 (0.002):
paścādagnerupasādyodagagrābhyāṃ pavitrābhyāmutpunāti || KauśS_1,2.31 || / [viṣṇormanasā pūtamasi || KauśS_1,2.32 ||
(KauśS_1,2.33)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768213 (0.046):
[viṣṇormanasā pūtamasi || KauśS_1,2.32 || / devastvā savitotpunātu || KauśS_1,2.33 ||
(KauśS_1,2.34)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768220 (0.0):
devastvā savitotpunātu || KauśS_1,2.33 || / acchidreṇa tvā pavitreṇa śatadhāreṇa sahasradhāreṇa supvotpunāmi
punāmi [PS 20.45.7cd]> iti tṛtīyam / (KauśS_1,2.35) tūṣṇīṃ caturtham
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768226 (0.064):
acchidreṇa tvā pavitreṇa śatadhāreṇa sahasradhāreṇa supvotpunāmi / iti tṛtīyam || KauśS_1,2.34 || / tūṣṇīṃ caturtham || KauśS_1,2.35 ||]
(KauśS_1,2.36) śṛtaṃ havir abhighārayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768238 (0.0):
'viṣṇormanasā pūtamasi' iti || / śṛtaṃ havirabhighārayati madhvā samañjan ghṛtavat karātha iti ||
[cf. PS 5.16.3d]> iti / (KauśS_1,2.37) abhighārya_udañcam udvāsayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768250 (0.014):
śṛtaṃ havirabhighārayati 'madhvā samañjan' iti || / [abhighāryodañcamudvāsayati udvāsayāgneḥ śṛtamakarma havyamā
havyam ā sīda pṛṣṭham amṛtasya dhāma [cf. PS 5.16.3ab]> iti
(KauśS_1,2.38) paścād ājyasya nidhāyālaṃkṛtya samānena_utpunāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768273 (0.017):
'udvāsayāgneḥ' ityṛcodvāsayati || / [paścādājyasya nidhāyālaṅkṛtya samānenotpunāti || KauśS_1,2.38
(KauśS_1,2.39) iti_avekṣate / (KauśS_1,2.40) iti_aindram
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768285 (0.0):
tataḥ paścādājyasya nidhāyālaṅkṛtyājyena carumabhighārya samānenotpunāti / adārasṛt (1.22.1) ityavekṣate || KauśS_1,2.39 ||
(KauśS_1,2.41) iti tisṛbhir upasamādadhāti / iti vā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768297 (0.001):
[agnirbhūmyām (12.1.19 21) iti tisṛbhirupasamādadhāti asmai / kṣatrāṇi (7.78.2) etamidhmam (10.6.35) iti vā || KauśS_1,2.41 ||
(KauśS_1,3.1)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768303 (0.018):
kṣatrāṇi (7.78.2) etamidhmam (10.6.35) iti vā || KauśS_1,2.41 || / || KKp_2 || / yunajmi tvā brahmaṇā daivyena havyāyāsmai voḍhave jātavedaḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498311 (0.018):
vyantu devā haviṣo me asyā devā yantu sumanasyamānāḥ // / yunajmi tvā brahmaṇā daivyena havyāyāsmai voḍhave jātavedaḥ /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18942336 (0.053):
(AVŚ_7,78.2a) asmai kṣatrāṇi dhārayantam agne yunajmi tvā brahmaṇā / daivyena | / (AVŚ_7,78.2c) dīdihy asmabhyaṃ draviṇeha bhadraṃ premaṃ voco havirdām
voḍhave: misprint. Cf. Zehnder 1999: 191. Mss.: voḍheva] jātavedaḥ |
indhānās tvā suprajasaḥ suvīrā jyog jīvema balihṛto vayaṃ te [MS
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768314 (0.0):
yunajmi tvā brahmaṇā daivyena havyāyāsmai voḍhave jātavedaḥ | / indhānāstvā suprajasaḥ suvīrā jyog jīvema balihṛto vayaṃ te iti ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498322 (0.0):
yunajmi tvā brahmaṇā daivyena havyāyāsmai voḍhave jātavedaḥ / / indhānās tvā suprajasaḥ suvīrā jyog jīvema balihṛto vayaṃ te //
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4744153 (0.0):
ekāṣṭake suprajasaḥ suvīrā jyogjīvema balihṛdo vayaṃ te //
1.4.1:47.6 etc.]> iti / (KauśS_1,3.2) dakṣiṇato jāṅmāyanam udapātram upasādyābhimantrayate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768346 (0.0):
'yunajmi tvā' ityebhiḥ pañcabhiridhmamupasamādadhāti || dvitīyā kaṇḍikā || / [dakṣiṇato jāṅmāyanamudapātramupasādyābhimantrayate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768367 (0.043):
dakṣiṇato'gnerjāṅmāyanamudapātraṃ kāṃsyapātramupasādyābhimantrayate / 'tathodapātraṃ dhāraya' ityṛcā ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768349 (0.0):
[dakṣiṇato jāṅmāyanamudapātramupasādyābhimantrayate / tathodapātraṃ dhāraya yathāgre brahmaṇaspatiḥ | satyadharmāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768367 (0.043):
dakṣiṇato'gnerjāṅmāyanamudapātraṃ kāṃsyapātramupasādyābhimantrayate / 'tathodapātraṃ dhāraya' ityṛcā ||
devasya savituḥ save [ ]> iti / (KauśS_1,3.3) atha_udakam āsiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768381 (0.0):
[athodakamāsiñcati iheta devīramṛtaṃ vasānā hiraṇyavarṇā
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12063792 (0.031):
atha yadi rājanyo yajate | devasyāhaṃ savituḥ save satyasavasa
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12063812 (0.031):
triḥ sāmābhigāyati | trirabhigīyāvarohati devasyāhaṃ savituḥ save / satyaprasavaso
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12064026 (0.031):
atha yaṃ yajuṣā yunakti | taṃ yajamāna ātiṣṭhati devasyāhaṃ savituḥ save / satyaprasavaso bṛhaspatervājajito vājaṃ jeṣamiti
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16741546 (0.059):
vāja.peye.brahā.audumbaram.ratha.cakram.ārohati.vājasya.aham.savituḥ.save.satya.savasya.bṛhaspater.uttamam.nākam.roheyam.iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3515725 (0.062):
tena vājaṃ seṣam // / devasya savituḥ prasave satyasavaso varṣiṣṭhaṃ nākaṃ ruheyam //
anavadyarūpāḥ | āpaḥ samudro varuṇaś ca rājā saṃpātabhāgān haviṣo juṣantām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768388 (0.0):
[athodakamāsiñcati iheta devīramṛtaṃ vasānā hiraṇyavarṇā / anavadyarūpāḥ | āpaḥ samudro varuṇaśca rājā sampātabhāgān haviṣo juṣantām
[ , cf. PS 2.40.1a] || indrapraśiṣṭā varuṇaprasūtā apaḥ samudrād divam ud
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768397 (0.011):
anavadyarūpāḥ | āpaḥ samudro varuṇaśca rājā sampātabhāgān haviṣo juṣantām / || indrapraśiṣṭā varuṇaprasūtā apaḥ samudrāddivamudvahantu | indrapraśiṣṭā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13044642 (0.060):
RV_10.066.02.1{12} indraprasūtā varuṇapraśiṣṭā ye sūryasya jyotiṣo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14112069 (0.060):
RV_10,066.02a indraprasūtā varuṇapraśiṣṭā ye sūryasya jyotiṣo bhāgam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5825368 (0.060):
| amṛtāḥ | ṛta vṛdhaḥ // RV_10,66.1 // / indra prasūtāḥ | varuṇa praśiṣṭāḥ | ye | sūryasya | jyotiṣaḥ | bhāgam |
vahantu | indrapraśiṣṭā varuṇaprasūtā divas pṛthivyā śriyam ud vahantu [ ,
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768403 (0.062):
|| indrapraśiṣṭā varuṇaprasūtā apaḥ samudrāddivamudvahantu | indrapraśiṣṭā / varuṇaprasūtā divaspṛthivyāḥ śriyamā vahantu iti || KauśS_1,3.3 ||]
cf. 4.27.4a, RV 10.66.2a]> iti / (KauśS_1,3.4) <ṛtaṃ tvā satyena pariṣiñcāmi jātavedaḥ [cf. VaitS 7.4, TB
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768418 (0.024):
'iheta devīḥ' iti dvābhyāmṛgbhyāṃ santatadhārayodapātramavasiñcati || / [ṛtaṃ tvā satyena pariṣiñcāmi jātavedaḥ iti saha havirbhiḥ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13588834 (0.052):
(AVParis_45,1.8) pratyānīyodag udvāsya barhir udapātram undayati paryukṣya / (AVParis_45,1.9) ṛtaṃ tvā satyena pariṣiñcāmīti hoṣyan ||
2.1.11.1 etc.]> iti saha havirbhiḥ paryukṣya jīvābhir <[19.69.1 4]> / ācamya_utthāya vedaprapadbhiḥ prapadyate_
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768434 (0.025):
paryukṣya jīvābhirācamyopotthāya vedaprapadbhiḥ prapadyate oṃ prapadye
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3329886 (0.037):
ariṣṭaṃ kośaṃ prapadye 'munāmunāmunā | / prāṇaṃ prapadye 'munāmunāmunā | / bhūḥ prapadye 'munāmunāmunā | / bhuvaḥ prapadye 'munāmunāmunā |
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3329911 (0.037):
tathā prāṇaṃ prapadye 'munāmunāmunā, bhūḥ prapadye 'munāmunāmunā bhuvaḥ / prapadye 'munāmunāmunā svaḥ prapadye 'munāmunāmunā, sarvatra prapadya iti
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13610578 (0.038):
īśānaṃ prapadyeta || oṃ prapadye bhūḥ prapadye bhuvaḥ prapadye svaḥ
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16719758 (0.038):
mahā.rātre.prātar.anuvākāya.āmantrito.agreṇa.āgnīdhrīyam.dhiṣṇyam.tiṣṭhan.prapado.japati / bhūḥ.prapadye.bhuvaḥ.prapadye.svaḥ.prapadye.bhūr.bhuvaḥ.svaḥ.prapadya.om.prapadye.vācam.ṛcam.prapadye.mano.yajuḥ.prapadye.sāma.prāṇam.prapadye.cakṣuḥ.śrotram.prapadye.namo.devebhyo.namo.devatābhyo.namo.mahate.devāya.namo.gandharva.apsarobhyo.namaḥ.sarpa.deva.janebhyo.namo.bhūtāya.namo.bhaviṣyate.namaḥ.pitṛbhyaḥ.pratinamaskārebhyo.vo.api.namaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12164350 (0.041):
8.1.19.6 bhūḥ prapadye bhuvaḥ prapadye suvaḥ prapadye bhūr bhuvas suvaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175650 (0.041):
saha yan me asti tena / 8.1.203.4 bhūḥ prapadye bhuvaḥ prapadye suvaḥ prapadye bhūr bhuvas suvaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768477 (0.049):
'udāyuṣā' (3.31.10 11) iti dvābhyāmuttiṣṭhati | vedaprapadbhiḥ prapadyate / 'oṃ prapadye bhūḥ' ityṛcā '...prapadye' iti ||
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3329961 (0.054):
3.15.5 atha yadavīcaṃ bhūḥ prapadya iti pṛthivīṃ prapadye 'ntarikṣaṃ
bhuvaḥ prapadye svaḥ prapadye janat prapadye [TA 4.42.2 4]> iti
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13610582 (0.0):
īśānaṃ prapadyeta || oṃ prapadye bhūḥ prapadye bhuvaḥ prapadye svaḥ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3329887 (0.0):
prāṇaṃ prapadye 'munāmunāmunā | / bhūḥ prapadye 'munāmunāmunā | / bhuvaḥ prapadye 'munāmunāmunā | / svaḥ prapadye 'munāmunāmunā || ChUp_3,15.3 ||
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3329911 (0.0):
tathā prāṇaṃ prapadye 'munāmunāmunā, bhūḥ prapadye 'munāmunāmunā bhuvaḥ / prapadye 'munāmunāmunā svaḥ prapadye 'munāmunāmunā, sarvatra prapadya iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768438 (0.0):
paryukṣya jīvābhirācamyopotthāya vedaprapadbhiḥ prapadyate oṃ prapadye / bhūḥ prapadye bhuvaḥ prapadye svaḥ prapadye janat prapadye iti ||
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16719758 (0.018):
bhūḥ.prapadye.bhuvaḥ.prapadye.svaḥ.prapadye.bhūr.bhuvaḥ.svaḥ.prapadya.om.prapadye.vācam.ṛcam.prapadye.mano.yajuḥ.prapadye.sāma.prāṇam.prapadye.cakṣuḥ.śrotram.prapadye.namo.devebhyo.namo.devatābhyo.namo.mahate.devāya.namo.gandharva.apsarobhyo.namaḥ.sarpa.deva.janebhyo.namo.bhūtāya.namo.bhaviṣyate.namaḥ.pitṛbhyaḥ.pratinamaskārebhyo.vo.api.namaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12164350 (0.022):
8.1.19.6 bhūḥ prapadye bhuvaḥ prapadye suvaḥ prapadye bhūr bhuvas suvaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175650 (0.022):
8.1.203.4 bhūḥ prapadye bhuvaḥ prapadye suvaḥ prapadye bhūr bhuvas suvaḥ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chup___u.htm.txt) 14791120 (0.041):
bhuvaḥ prapadye 'munāmunāmunā | / svaḥ prapadye 'munāmunāmunā || ChUp_3,15.3 || / sa yad avocaṃ prāṇaṃ prapadya iti |
(KauśS_1,3.5) prapadya paścāt stīrṇasya darbhān āstīrya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768490 (0.006):
'oṃ prapadye bhūḥ' ityṛcā '...prapadye' iti || / [prapadya paścātstīrṇasya darbhānāstīrya ahe daidhiṣavyodatastiṣṭhānyasya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842997 (0.041):
staraṇam | stīrṇaprokṣaṇam || / [ahe daidhiṣavyodatastiṣṭhānyasya sadane sīda yo'smat pākataraḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768567 (0.058):
āsane darbhānāstīrya 'ahe daidhiṣavyodatastiṣṭha' ityāsanasaṃskāraṃ karoti
atas tiṣṭhāny asya sadane sīda yo 'smat pākataraḥ [TS 3.2.4.4, VaitS
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734923 (0.0):
(KauśS_14,1[137].37)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768493 (0.0):
[prapadya paścātstīrṇasya darbhānāstīrya ahe daidhiṣavyodatastiṣṭhānyasya / sadane sīda yo'smat pākataraḥ iti brahmāsanamanvīkṣate || KauśS_1,3.5 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1843000 (0.0):
staraṇam | stīrṇaprokṣaṇam || / [ahe daidhiṣavyodatastiṣṭhānyasya sadane sīda yo'smat pākataraḥ
1.20]>_iti brahmāsanam anvīkṣate / (KauśS_1,3.6)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734934 (0.0):
'smat pākataraḥ [TS 3.2.4.4, VaitS 1.20]>_iti brahmāsanam anvīkṣate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768507 (0.0):
sadane sīda yo'smat pākataraḥ iti brahmāsanamanvīkṣate || KauśS_1,3.5 || / nirastaḥ parāgvasuḥ saha pāpmanā nirastaḥ so'stu yo'smān dveṣṭi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1843007 (0.0):
[ahe daidhiṣavyodatastiṣṭhānyasya sadane sīda yo'smat pākataraḥ / iti brahmāsanamanvīkṣate || KauśS_14,1{137}.37 || / nirastaḥ parāgvasuḥ saha pāpmanā nirastaḥ so'stu yo'smān dveṣṭi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1843014 (0.0):
iti brahmāsanamanvīkṣate || KauśS_14,1{137}.37 || / nirastaḥ parāgvasuḥ saha pāpmanā nirastaḥ so'stu yo'smān dveṣṭi
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920807 (0.063):
ebhyo astu | / (AVŚ_3,27.1e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920835 (0.063):
ebhyo astu | / (AVŚ_3,27.2e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920863 (0.063):
ebhyo astu | / (AVŚ_3,27.3e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920891 (0.063):
ebhyo astu | / (AVŚ_3,27.4e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920920 (0.063):
ebhyo astu | / (AVŚ_3,27.5e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayam dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920948 (0.063):
ebhyo astu | / (AVŚ_3,27.6e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ [GobhGS 1.6.14, ;SBM 1.5.1.23 etc.]>_iti
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916262 (0.0):
(AVŚ_2,19.5a) agne yat te tejas tena tam atejasaṃ kṛṇu yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||5||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916284 (0.0):
(AVŚ_2,20.2a) vāyo yat te haras tena taṃ prati hara yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||2||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916362 (0.0):
(AVŚ_2,21.4a) sūrya yat te śocis tena taṃ prati śoca yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||4||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916396 (0.0):
(AVŚ_2,22.2a) candra yat te haras tena taṃ prati hara yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||2||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916442 (0.0):
(AVŚ_2,23.1a) āpo yad vas tapas tena taṃ prati tapata yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||1||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920837 (0.0):
(AVŚ_3,27.2e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920893 (0.0):
(AVŚ_3,27.4e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954374 (0.0):
(AVŚ_10,5.15e) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954430 (0.0):
(AVŚ_10,5.17e) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954758 (0.0):
(AVŚ_10,5.30c) ṛco 'nu vi krame 'haṃ ṛgbhyas taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954787 (0.0):
(AVŚ_10,5.31c) yajñam anu vi krame 'haṃ yajñāt taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954845 (0.0):
(AVŚ_10,5.33c) apo 'nu vi krame 'haṃ adbhyas taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954874 (0.0):
(AVŚ_10,5.34c) kṛṣim anu vi krame 'haṃ kṛṣyās taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18974674 (0.0):
(AVŚ_16,1.5a) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4305464 (0.0):
/durmitrās tasmai bhūyāsur yo^asmān (dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ (dviṣma iti //
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714850 (0.0):
(KauśS_2,4[13].12) śuni kilāsam aje palitaṃ tṛṇe jvaro yo_asmān dveṣṭi yaṃ / ca vayaṃ dviṣmas tasmin rājayakṣma iti dakṣiṇā tṛṇaṃ nirasyati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730852 (0.0):
pādau pratiṣṭhāpya_
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734941 (0.0):
(KauśS_14,1[137].38) _iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768507 (0.0):
nirastaḥ parāgvasuḥ saha pāpmanā nirastaḥ so'stu yo'smān dveṣṭi / yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ iti dakṣiṇā tṛṇaṃ nirasyati || KauśS_1,3.6 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1843014 (0.0):
nirastaḥ parāgvasuḥ saha pāpmanā nirastaḥ so'stu yo'smān dveṣṭi / yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ iti dakṣiṇā tṛṇaṃ nirasyati || KauśS_14,1{137}.38 ||
dakṣiṇā tṛṇaṃ nirasyati (cf. 139.38ff.) / (KauśS_1,3.7) tad anvālabhya japati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734953 (0.0):
'smān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ [GobhGS 1.6.14, ;SBM 1.5.1.23 etc.]>_iti / dakṣiṇā tṛṇaṃ nirasyati (cf. KauśS 3.5ff.)
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5072805 (0.022):
(GBr_2,1.1b) athopaviśatīdam aham arvāgvasoḥ sadane sīdāmīti_
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768520 (0.022):
yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ iti dakṣiṇā tṛṇaṃ nirasyati || KauśS_1,3.6 || / tadanvālabhya japati idamahamarvāgvasoḥ sadane sīdāmi satyasya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1843027 (0.022):
yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ iti dakṣiṇā tṛṇaṃ nirasyati || KauśS_14,1{137}.38 || / tadanvālabhya japati idamahamarvāgvasoḥ sadane sīdāmyṛtasya
sīdāmi_[GB 2.1.1, ;SBM 1.5.1.24]_ṛtasya sadane sīdāmi satyasya sadane
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734961 (0.0):
(KauśS_14,1[137].39) tad anvālabhya japati_
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1843040 (0.0):
tadanvālabhya japati idamahamarvāgvasoḥ sadane sīdāmyṛtasya / sadane sīdāmi satyasya sadane sīdāmīṣṭasya sadane sīdāmi pūrtasya sadane
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768530 (0.029):
tadanvālabhya japati idamahamarvāgvasoḥ sadane sīdāmi satyasya / sadane sīdāmīṣṭasya sadane sīdāmi pūrtasya sadane sīdāmi māmṛṣa deva
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5072803 (0.055):
(GBr_2,1.1b) athopaviśatīdam aham arvāgvasoḥ sadane sīdāmīti_ / (GBr_2,1.1c) arvāgvasur ha vai devānāṃ brahmā parāgvasur asurāṇām_
sīdāmi_[PB 1.2.2 etc.]_iṣṭasya sadane sīdāmi pūrtasya sadane sīdāmi [ ]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734969 (0.0):
sīdāmi_[GB 2.1.1, ;SBM 1.5.1.24]_ṛtasya sadane sīdāmi satyasya sadane / sīdāmi_[PB 1.2.2 etc.]_iṣṭasya sadane sīdāmi pūrtasya sadane sīdāmi [ ]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768530 (0.0):
tadanvālabhya japati idamahamarvāgvasoḥ sadane sīdāmi satyasya / sadane sīdāmīṣṭasya sadane sīdāmi pūrtasya sadane sīdāmi māmṛṣa deva
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1843040 (0.0):
sadane sīdāmi satyasya sadane sīdāmīṣṭasya sadane sīdāmi pūrtasya sadane
māmṛṣad deva [em. Bloomfield GGA 1902 514 ed. eva] barhiḥ svāsasthaṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720616 (0.036):
(KauśS_5,9[45].12) ūrdhvanabhasaṃ [em. Bloomfield GGA 1902 514 ed. / ūrdhvaṃ nabhasaṃ] gachatam iti vapāśrapaṇyau_anupraharati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721782 (0.039):
parāco_avācas tamasas [em. Bloomfield GGA 1902 514 ed. tapasas] tam / unnayata devāḥ pitṛbhiḥ saṃvidānaḥ prajāpatiḥ prathamo devatānām ity
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732955 (0.052):
āviṣṭam asti yad ejati patati yat patatriṣu [corr. Bloomfield GGA 1902 514 / ed. patatatriṣu] | tan me dhātā ca savitā ca dhattāṃ viśve tad devā
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8396890 (0.052):
AsvSS_1.4/7: upaviśya.deva.barhiḥ.svāsastham.tvā.adhyāsadeyam.iti./
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768538 (0.052):
sadane sīdāmīṣṭasya sadane sīdāmi pūrtasya sadane sīdāmi māmṛṣa deva / barhiḥ svāsasthaṃ tvādhyāsadeyamūrṇamradamanabhiśokam || KauśS_1,3.7 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1843047 (0.052):
sīdāmi māmṛṣa deva barhiḥ svāsasthaṃ tvādhyāsadeyamūrṇamradamanabhiśokam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734973 (0.062):
māmṛṣad eva barhiḥ svāsasthaṃ tvādhyāsadeyam ūrṇamradam anabhiśokam [cf.
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726942 (0.064):
(KauśS_9,6[74].12) tad api śloko vadati |
tvādhyāsadeyam ūrṇamradam anabhiśokam [cf. AAśv;SS 1.4.7]>
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734981 (0.0):
māmṛṣad eva barhiḥ svāsasthaṃ tvādhyāsadeyam ūrṇamradam anabhiśokam [cf.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1843050 (0.0):
sīdāmi māmṛṣa deva barhiḥ svāsasthaṃ tvādhyāsadeyamūrṇamradamanabhiśokam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730683 (0.036):
(KauśS_11,10[89].16) gṛhye +'pi_anāhitāgneḥ [ed. gṛhyeṣv, cf. Caland / Ahnencult p. 15] / (KauśS_11,10[89].17)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768540 (0.037):
sadane sīdāmīṣṭasya sadane sīdāmi pūrtasya sadane sīdāmi māmṛṣa deva / barhiḥ svāsasthaṃ tvādhyāsadeyamūrṇamradamanabhiśokam || KauśS_1,3.7 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719661 (0.043):
2.5.8.8, ;Sāṅkh;SS 2.17.1, ;SāṅhGS 5.1.7]>_ity upāvarohayati / (KauśS_5,4[40].14)
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8396890 (0.049):
AsvSS_1.4/7: upaviśya.deva.barhiḥ.svāsastham.tvā.adhyāsadeyam.iti./
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728833 (0.054):
(KauśS_11,3[82].19) +vyaghāpaghābhyāṃ (ed.: vyapādyābhyāṃ; Caland, Kl.
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724610 (0.055):
(KauśS_8,5[64].13) _ity avadadhatam / (KauśS_8,5[64].14) _iti paryādadhatam / (KauśS_8,5[64].15) <śṛto gachatu [9.5.5d]>_ity udvāsayantam
(KauśS_1,3.8) _ity upaviśyāsanīyaṃ brahmajapaṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734989 (0.0):
māmṛṣad eva barhiḥ svāsasthaṃ tvādhyāsadeyam ūrṇamradam anabhiśokam [cf. / AAśv;SS 1.4.7]> / (KauśS_14,1[137].40) _ity upaviśyāsanīyaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768549 (0.0):
barhiḥ svāsasthaṃ tvādhyāsadeyamūrṇamradamanabhiśokam || KauśS_1,3.7 || / vimṛgvarīm (12.1.29) ityupaviśyāsanīyaṃ brahmajapaṃ japati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1843056 (0.014):
sīdāmi māmṛṣa deva barhiḥ svāsasthaṃ tvādhyāsadeyamūrṇamradamanabhiśokam / || KauśS_14,1{137}.39 || / vimṛgvarīm (12.1.29) ityupaviśyāsanīyaṃ brahmajapaṃ japati
japati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734997 (0.0):
(KauśS_14,1[137].40) _ity upaviśyāsanīyaṃ / brahmajapaṃ japati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768554 (0.0):
vimṛgvarīm (12.1.29) ityupaviśyāsanīyaṃ brahmajapaṃ japati / bṛhaspatirbrahmā brahmasadana āsiṣyate bṛhaspate yajñaṃ gopāya yadududvata
1.12.9]>
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5735007 (0.0):
brahmajapaṃ japati
udvata un nivataḥ śakeyam [TS 3.2.4.4]> iti / (KauśS_1,3.9) darbhaiḥ sruvaṃ nirmṛjya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5735010 (0.0):
Bloomfield] [AAśv;SS 1.12.9]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768579 (0.0):
āsane darbhānāstīrya 'ahe daidhiṣavyodatastiṣṭha' ityāsanasaṃskāraṃ karoti / [darbhaiḥ sruvaṃ nirmṛjya niṣṭaptaṃ rakṣo niṣṭaptā arātayaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768586 (5.960):
[darbhaiḥ sruvaṃ nirmṛjya niṣṭaptaṃ rakṣo niṣṭaptā arātayaḥ / pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭā arātayaḥ iti pratapya || KauśS_1,3.9 ||]
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13588878 (0.005):
(AVParis_45,1.14) sruvaṃ srucaṃ ca pratitapati niṣṭaptaṃ rakṣo niṣṭaptā / arātayaḥ pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭā arātaya ity
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068177 (0.008):
pratapati / pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭā arātayo niṣṭaptaṃ rakṣo niṣṭaptā arātaya iti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28072107 (0.049):
atha sruvamādatte | tam pratapati pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭā arātayo / niṣṭaptaṃ / rakṣo niṣṭaptā arātaya iti vā
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7594176 (0.062):
punaḥ punaragniṃ sparśayati ity arthaḥ / / niṣṭaptaṃ rakṣo niṣṭaptā arātayaḥ ity atra sadapyāsevanaṃ na vivakṣyate /
pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭā arātayaḥ [TS 1.1.2.1, TB 3.7.6.3]> iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768582 (0.0):
[darbhaiḥ sruvaṃ nirmṛjya niṣṭaptaṃ rakṣo niṣṭaptā arātayaḥ / pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭā arātayaḥ iti pratapya || KauśS_1,3.9 ||]
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13588879 (0.004):
(AVParis_45,1.14) sruvaṃ srucaṃ ca pratitapati niṣṭaptaṃ rakṣo niṣṭaptā / arātayaḥ pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭā arātaya ity
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068176 (0.007):
atha vācaṃ yacati | vāgvai yajño 'vikṣubdho yajñaṃ tanavā ityatha / pratapati / pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭā arātayo niṣṭaptaṃ rakṣo niṣṭaptā arātaya iti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28072105 (0.052):
atha sruvamādatte | tam pratapati pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭā arātayo / niṣṭaptaṃ / rakṣo niṣṭaptā arātaya iti vā
pratapya mūle sruvaṃ gṛhītvā japati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768603 (0.0):
darbhaiḥ sruvaṃ nirmṛjya 'niṣṭaptaṃ rakṣaḥ' iti sruvaṃ pratapati || / mūle sruvaṃ gṛhītvā japati viṣṇorhasto'si [dakṣiṇaḥ pūṣṇā datto
bṛhaspateḥ | taṃ tvāhaṃ sruvam ā dade devānāṃ havyavāhanam [SankhGS 1.9.3]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768608 (0.0):
mūle sruvaṃ gṛhītvā japati viṣṇorhasto'si [dakṣiṇaḥ pūṣṇā datto / bṛhaspateḥ | taṃ tvāhaṃ sruvamādade devānāṃ havyavāhanam | ayaṃ sruvo vi
|| ayaṃ sruvo vi dadhāti homān_śatākṣarachandasā jāgatena | sarvā yajñasya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768619 (0.0):
bṛhaspateḥ | taṃ tvāhaṃ sruvamādade devānāṃ havyavāhanam | ayaṃ sruvo vi / dadhāti homāñchatākṣaracchandasā jāgatena | sarvā yajñasya samanakti
samanakti viṣṭhā bārhaspatyā_iṣṭiḥ śarmaṇā daivyena [ApSS 4.7.2]> iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768624 (0.004):
dadhāti homāñchatākṣaracchandasā jāgatena | sarvā yajñasya samanakti / viṣṭhā bārhaspatyeṣṭiḥ śarmaṇā daivyena] iti || KauśS_1,3.10 ||
(KauśS_1,3.10) iti prathamaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768632 (0.0):
viṣṭhā bārhaspatyeṣṭiḥ śarmaṇā daivyena] iti || KauśS_1,3.10 || / oṃ bhūḥ śaṃ bhūtyai tvā gṛhṇe bhūtaye iti prathamaṃ grahaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768640 (0.0):
oṃ bhūḥ śaṃ bhūtyai tvā gṛhṇe bhūtaye iti prathamaṃ grahaṃ / gṛhṇāti || KauśS_1,3.11 ||
grahaṃ gṛhṇāti / (KauśS_1,3.11) iti dvitīyam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768645 (0.0):
viṣṭhā bārhaspatyeṣṭiḥ śarmaṇā daivyena] iti || KauśS_1,3.10 || / oṃ bhūḥ śaṃ bhūtyai tvā gṛhṇe bhūtaye iti prathamaṃ grahaṃ
(KauśS_1,3.12) iti tṛtīyam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768653 (0.0):
oṃ bhuvaḥ śaṃ puṣṭyai tvā gṛhṇe puṣṭaye iti dvitīyam || / KauśS_1,3.12 || / oṃ svaḥ śaṃ tvā gṛhṇe sahasrapoṣāya iti tṛtīyam || KauśS_1,3.13
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768660 (0.058):
oṃ janacchaṃ tvā gṛhṇe'parimitapoṣāya iti caturtham || / KauśS_1,3.14 ||
(KauśS_1,3.13) iti caturtham
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768662 (0.0):
KauśS_1,3.12 || / oṃ svaḥ śaṃ tvā gṛhṇe sahasrapoṣāya iti tṛtīyam || KauśS_1,3.13
(KauśS_1,3.14) rājakarmābhicārikeṣu
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768671 (0.0):
oṃ janacchaṃ tvā gṛhṇe'parimitapoṣāya iti caturtham || / KauśS_1,3.14 || / rājakarmābhicārikeṣu amuṣya tvā prāṇāya gṛhṇe'pānāya vyānāya
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28820414 (0.056):
sīmaṃntaṃ kuryācchuklenā mūrdhraḥ prāṇāya tvāpānāya tvetyathāsyā dakṣiṇaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998016 (0.064):
prathate prajayā paśubhir ya evaṃ veda prāṇāya tvāpānāya tvā vyānāya tveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571456 (0.064):
paśubhir ya evaṃ veda prāṇāya tvāpānāya tvā vyānāya tveti prāṇam apānaṃ
vyānāya samānāya_udānāya [ ]> iti pañcamam / (KauśS_1,3.15)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768673 (0.0):
rājakarmābhicārikeṣu amuṣya tvā prāṇāya gṛhṇe'pānāya vyānāya / samānāyodānāya iti pañcamam || KauśS_1,3.15 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768692 (0.0):
caturbhiḥ || / agnāvagniḥ, hṛdā pūtam (4.39.9 10) purastādyuktaḥ (5.29.1)
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9959063 (0.040):
pṛṣṭhe jyotiṣmatīṃ viśvasmai prāṇāyāpānāya vyānāyodānāya pratiṣṭhāyai
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9959087 (0.040):
viśvasmai prāṇāyāpānāya vyānāyodānāya pratiṣṭhāyai caritrāya viśvaṃ jyotir
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961759 (0.040):
pṛthivīṃ mā hiṃsīḥ pṛthivyā mā pāhi viśvasmai prāṇāyāpānāya vyānāyodānāya / pratiṣṭhāyai caritrāya, agniṣ ṭvābhipātu mahyā svastyā chardiṣā śaṃtamena
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961787 (0.040):
dṛṃha, antarikṣaṃ mā hiṃsīs, antarikṣān mā pāhi viśvasmai prāṇāyāpānāya / vyānāyodānāya pratiṣṭhāyai caritrāya vāyuṣ ṭvābhipātu mahyā svastyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961826 (0.040):
viśvasmai prāṇāyāpānāya vyānāyodānāya pratiṣṭhāyai caritrāya sūryas
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532659 (0.040):
jyotiṣmatīṃ viśvasmai prāṇāyāpānāya vyānāyodānāya pratiṣṭhāyai caritrāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532682 (0.040):
viśvakarmā tvā sādayatv antarikṣasya pṛṣṭhe jyotiṣmatīṃ viśvasmai / prāṇāyāpānāya vyānāyodānāya pratiṣṭhāyai caritrāya viśvaṃ jyotir yacha
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532705 (0.040):
sādayatu divaḥ pṛṣṭhe jyotiṣmatīṃ viśvasmai prāṇāyāpānāya vyānāyodānāya / pratiṣṭhāyai caritrāya viśvaṃ jyotir yacha sūryas te 'dhipatis tayā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535337 (0.040):
pṛthivyā mā pāhi viśvasmai prāṇāyāpānāya vyānāyodānāya pratiṣṭhāyai
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535365 (0.040):
hiṃsīr antarikṣān mā pāhi viśvasmai prāṇāyāpānāya vyānāyodānāya / pratiṣṭhāyai caritrāya vāyuṣ ṭvābhipātu mahyā svastyā chardiṣā śaṃtamena
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535404 (0.040):
dṛṃha divaṃ mā hiṃsīr divo mā pāhi viśvasmai prāṇāyāpānāya vyānāyodānāya / pratiṣṭhāyai caritrāya sūryas tvābhipātu mahyā svastyā chardiṣā śaṃtamena
[5.29.1]> iti juhoti / (KauśS_1,3.16) paścād agner madhyadeśe samānatra purastāddhomān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768703 (0.0):
agnāvagniḥ, hṛdā pūtam (4.39.9 10) purastādyuktaḥ (5.29.1) / yajñasya cakṣuḥ (2.35.5) iti juhoti || KauśS_1,3.16 ||
(KauśS_1,3.17) dakṣiṇenāgnim udapātra ājyāhutīnāṃ saṃpātān ānayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768712 (0.0):
[paścādagnermadhyadeśe samānatra purastāddhomān || KauśS_1,3.17 / dakṣiṇenāgnimudapātra ājyāhutīnāṃ sampātānānayati ||
(KauśS_1,3.18) purastāddhoma ājyabhāgaḥ saṃsthitahomaḥ samṛddhiḥ śāntānām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768720 (0.0):
dakṣiṇenāgnimudapātra ājyāhutīnāṃ sampātānānayati || / KauśS_1,3.18 || / purastāddhoma ājyabhāgaḥ saṃsthitahomaḥ samṛddhiḥ śāntānāmiti ||
(KauśS_1,3.19) iti_etau_ājyabhāgau / (KauśS_1,4.1)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768722 (0.002):
purastāddhoma ājyabhāgaḥ saṃsthitahomaḥ samṛddhiḥ śāntānāmiti || / KauśS_1,3.19 || / etāvājyabhāgau || KauśS_1,3.20 ||]
na sthirān balavataḥ kṛṇotu jyok ca no jīvātave dadhāti || [PS 19.52.7]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768761 (0.0):
vṛṣṇe bṛhate svarvinde agnaye śalkaṃ harāmi tviṣīmate | sa na / sthirān balavataḥ kṛṇotu jyok ca no jīvātave dadhātvagnaye svāhā (PaippS
iti_uttarapūrvārdhe_āgneyam ājyabhāgaṃ juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768772 (1.192):
19.52.6) ityuttarārdhapūrvārdha āgneyamājyabhāgaṃ juhoti || KauśS_1,4.1 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713459 (0.051):
kalpayāti || [sakala PS 19.47.6 = ;SS 19.59.3, RV 10.2.3 etc.]> ity uttarapūrvārdhe_avayutaṃ hutvā sarvaprāyaścittīyān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769192 (0.051):
19.47.6) agnaye sviṣṭakṛte svāhā ityuttarapūrvārdhe'vayutaṃ hutvā
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28080253 (0.058):
uttarārdhapūrvārdhe haike | āgneyamājyabhāgaṃ juhvati dakṣiṇārdhapūrvārdhe
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768762 (0.059):
sthirān balavataḥ kṛṇotu jyok ca no jīvātave dadhātvagnaye svāhā (PaippS / 19.52.6) ityuttarārdhapūrvārdha āgneyamājyabhāgaṃ juhoti || KauśS_1,4.1 ||
(KauśS_1,4.2) dakṣiṇapūrvārdhe somāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768783 (0.0):
19.52.6) ityuttarārdhapūrvārdha āgneyamājyabhāgaṃ juhoti || KauśS_1,4.1 || / dakṣiṇapūrvārdhe somāya tvaṃ soma divyo nṛcakṣāḥ sugā;m
asmabhyaṃ patho anu khyaḥ | abhi no gotraṃ viduṣa iva neṣo 'chā no vācam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768785 (0.0):
dakṣiṇapūrvārdhe somāya tvaṃ soma divyo nṛcakṣāḥ sugā;m / asmabhyaṃ patho anu khyaḥ | abhi no gotraṃ viduṣa iva neṣo'cchā no
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768792 (0.0):
asmabhyaṃ patho anu khyaḥ | abhi no gotraṃ viduṣa iva neṣo'cchā no
uśatīṃ jigāsi || [PS 1.51.3]> iti / (KauśS_1,4.3) madhye haviḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768796 (0.025):
asmabhyaṃ patho anu khyaḥ | abhi no gotraṃ viduṣa iva neṣo'cchā no / vācamuśatīṃ jigāsi somāya svāhā (PaippS 1.51.3) iti || KauśS_1,4.2 ||
(KauśS_1,4.4) upastīryājyaṃ saṃhatābhyām aṅgulibhyāṃ dvir haviṣo_avadyati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768832 (0.001):
na tvat' (7.80.3) iti ca catasra āhutīrjuhoti || / madhye haviḥ || KauśS_1,4.3 || / upastīryājyaṃ saṃhatābhyāmaṅgulibhyāṃ dvirhaviṣo'vadyati madhyāt
madhyāt pūrvārdhāt_ca / (KauśS_1,4.5) avattam abhighārya dvir haviḥ pratyabhighārayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768842 (0.001):
upastīryājyaṃ saṃhatābhyāmaṅgulibhyāṃ dvirhaviṣo'vadyati madhyāt / pūrvārdhācca || KauśS_1,4.4 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713432 (0.045):
(KauśS_1,5.9) upastīryājyaṃ sarveṣām uttarataḥ sakṛtsakṛd avadāya dvir / avattam abhighārayati / (KauśS_1,5.10) na havīṃṣi
(KauśS_1,4.6) yato yato_avadyati tad anupūrvam / (KauśS_1,4.7) evaṃ sarvāṇi_avadānāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768848 (0.002):
avattamabhighārya dvirhaviḥ pratyabhighārayati || KauśS_1,4.5 || / yatoyato'vadyati tadanupūrvam || KauśS_1,4.6 ||
(KauśS_1,4.8) anyatra sauviṣṭakṛtāt / (KauśS_1,4.9) iti purastāddhomasaṃhatāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768859 (0.0):
yatoyato'vadyati tadanupūrvam || KauśS_1,4.6 || / evaṃ sarvāṇyavadānāni || KauśS_1,4.7 || / anyatra sauviṣṭakṛtāt || KauśS_1,4.8 ||
pūrvām / (KauśS_1,4.10) evaṃ pūrvāṃpūrvāṃ saṃhatāṃ juhoti / (KauśS_1,4.11) svāhāntābhiḥ pratyṛcaṃ homāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768863 (0.002):
udenamuttaraṃ naya (6.5.1 3) iti purastāddhomasaṃhatāṃ pūrvām || / KauśS_1,4.9 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768872 (0.002):
ityādi pratyāhuti yojayitavyam || / svāhāntābhiḥ pratyṛcaṃ homāḥ || KauśS_1,4.11 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767388 (0.061):
devānāṃ havirdīyate svāhākāreṇa vaṣaṭkāreṇa vā | 'svāhāntābhiḥ pratyṛcaṃ / homāḥ' (KauśS 4.11) sarvatra | svadhākāreṇa namaskāreṇa pitṝṇāṃ dīyate ||
(KauśS_1,4.12) yām uttarām agner ājyabhāgasya juhoti rakṣodevatyā sā yāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768882 (0.0):
svāhāntābhiḥ pratyṛcaṃ homāḥ || KauśS_1,4.11 || / [yāmuttarāmagnerājyabhāgasya juhoti rakṣodevatyā sā yāṃ
dakṣiṇataḥ somasya pitṛdevatyā sā / (KauśS_1,4.13) tasmād antarā hotavyā devaloke_eva hūyante
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768892 (0.0):
[yāmuttarāmagnerājyabhāgasya juhoti rakṣodevatyā sā yāṃ / dakṣiṇataḥ somasya pitṛdevatyā sā || KauśS_1,4.12 ||
(KauśS_1,4.14) yāṃ hutvā pūrvām aparāṃ juhoti sāpakramantī sa pāpīyān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768901 (0.0):
tasmādantarā hotavyā devaloka eva hūyante || KauśS_1,4.13 || / yāṃ hutvā pūrvāmaparāṃ juhoti sāpakrāmantī sa pāpīyān yajamāno
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7847073 (0.056):
śraddhā sa / yatpūrvāmāhutiṃ juhoti tena śraddhāmavarunddhe tena śraddhāṃ jayatyatha
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10034966 (0.056):
samiddhahomāyaiva so 'nupasādya pūrvāmāhutiṃ juhoti sa yadupasādayedyathā
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9550245 (0.063):
pāpoyāntsyātsakṛdeva hotavyā na paśubhirvyṛdhyate na / pāpīyānbhavatyaṣṭācatvāriṃśataṃ juhotyaṣṭācatvāriṃśadakṣarā jagatī jāgatāḥ
yajamāno bhavati / (KauśS_1,4.15) yāṃ parāṃparāṃ saṃhatāṃ juhoti sābhikramantī sa vasīyān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768913 (0.003):
yāṃ parāmparāṃ saṃhatāṃ juhoti sābhikrāmantī sa vasīyān yajamāno / bhavati || KauśS_1,4.15 || / yāmanagnau juhoti sāndhā tayā cakṣuryajamānasya mīyate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768905 (0.003):
yāṃ hutvā pūrvāmaparāṃ juhoti sāpakrāmantī sa pāpīyān yajamāno / bhavati || KauśS_1,4.14 ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3500310 (0.060):
pratiṣṭhitaikā yām abhikrāmaṃ juhoti sābhikrāmantī yām apakrāmaṃ juhoti / sāpakrāmantī yāṃ samānatra tiṣṭhan juhoti sā pratiṣṭhitā yaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9926618 (0.063):
sābhikrāmantī yām apakrāmaṃ juhoti sāpakrāmantī yāṃ samānatra tiṣṭhan
(KauśS_1,4.16) yām anagnau juhoti sāndhā tayā cakṣur yajamānasya mīyate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768925 (0.0):
yāṃ parāmparāṃ saṃhatāṃ juhoti sābhikrāmantī sa vasīyān yajamāno / bhavati || KauśS_1,4.15 || / yāmanagnau juhoti sāndhā tayā cakṣuryajamānasya mīyate
so_andhaṃbhāvuko yajamāno bhavati / (KauśS_1,4.17) yāṃ dhūme juhoti sā tamasi hūyate so_arocako yajamāno
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768932 (0.0):
yāṃ parāmparāṃ saṃhatāṃ juhoti sābhikrāmantī sa vasīyān yajamāno / bhavati || KauśS_1,4.15 || / yāmanagnau juhoti sāndhā tayā cakṣuryajamānasya mīyate
(KauśS_1,4.18) yāṃ jyotiṣmati juhoti tayā brahmavarcasī bhavati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768939 (0.0):
yāṃ dhūme juhoti sā tamasi hūyate so'rocako yajamāno bhavati || / KauśS_1,4.17 || / yāṃ jyotiṣmati juhoti tayā brahmavarcasī bhavati
tasmāt_jyotiṣmati hotavyam / (KauśS_1,4.19) evam iti_agniṣomīyasya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768940 (0.002):
yāṃ jyotiṣmati juhoti tayā brahmavarcasī bhavati / tasmājjyotiṣmati hotavyam || KauśS_1,4.18 ||]
(KauśS_1,5.1)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768962 (0.0):
KauśS_1,4.19 || / agnīṣomā savedasā sahūtī vanataṃ giraḥ | saṃ devatrā babhūvathuḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592086 (0.0):
tuvikṣatrām ajarantīm urūcīṃ suśarmāṇam aditiṃ supraṇītim // / agnīṣomā savedasā sahūtī vanataṃ giraḥ /
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1352330 (0.0):
yachatam / RV_01.093.09.1{29} agnīṣomā savedasā sahūtī vanataṃ giraḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13973683 (0.0):
RV_1,093.09a agnīṣomā savedasā sahūtī vanataṃ giraḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27126595 (0.021):
| yacchatam // RV_1,93.8 // / agnīṣomā | sa vedasā | sahūtī itisa hūtī | vanatam | giraḥ | sam |
Rgveda, Mandala 1 (rv_hn01u.htm.txt) 17068005 (0.062):
RV_1,093.09a agnīṣomā savedasā sahūtī vanataṃ giraḥ |
babhūvathuḥ || yuvam etāni divi rocanāny agniś ca soma sakratū adhattam |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768970 (0.0):
agnīṣomā savedasā sahūtī vanataṃ giraḥ | saṃ devatrā babhūvathuḥ / || yuvametāni divi rocanānyagniśca soma sakratū adhattam | yuvaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592094 (0.0):
agnīṣomā savedasā sahūtī vanataṃ giraḥ / / saṃ devatrā babhūvathuḥ // / yuvam etāni divi rocanāny agniś ca soma sakratū adhattam /
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1352262 (0.0):
RV_01.093.05.1{28} yuvametāni divi rocanānyagniśca soma sakratū adhattam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13973613 (0.0):
RV_1,093.05a yuvam etāni divi rocanāny agniś ca soma sakratū adhattam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27126517 (0.040):
bahu bhyaḥ // RV_1,93.4 // / yuvam | etāni | divi | rocanāni | agniḥ | ca | soma | sakratūitisa kratū |
yuvaṃ sindhū;mr abhiśaster avadyād agnīṣomāv amuñcataṃ gṛbhītān ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768973 (0.0):
|| yuvametāni divi rocanānyagniśca soma sakratū adhattam | yuvaṃ / sindhū;mrabhiśasteravadyādagnīṣomāvamuñcataṃ gṛbhītān || agnīṣomā ya
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1352269 (0.029):
RV_01.093.05.1{28} yuvametāni divi rocanānyagniśca soma sakratū adhattam / RV_01.093.05.2{28} yuvaṃ sindhūnrabhiśasteravadyādagnīṣomāvamuñcataṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13973620 (0.032):
RV_1,093.05a yuvam etāni divi rocanāny agniś ca soma sakratū adhattam | / RV_1,093.05c yuvaṃ sindhūṃr abhiśaster avadyād agnīṣomāv amuñcataṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592099 (0.041):
yuvam etāni divi rocanāny agniś ca soma sakratū adhattam / / yuvaṃ sindhūṃr abhiśaster avadyād agnīṣomā amuñcataṃ gṛbhītān
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27126530 (0.053):
yuvam | etāni | divi | rocanāni | agniḥ | ca | soma | sakratūitisa kratū | / adhattam | yuvam | sindhūn | abhi śasteḥ | avadyāt | agnīṣomau | amuñcatam
agnīśomā ya āhutiṃ yo vāṃ dāśād dhaviśkṛtim | sa prajayā suvīryaṃ viśvam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713342 (0.0):
|| [RV 6.60.1]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768989 (0.0):
āhutiṃ yo vāṃ dāśāddhaviṣkṛtim | sa prajayā suvīryaṃ viśvamāyurvyaśnavat
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769044 (0.0):
rakṣatāṃ yau prajānāṃ prajāvatī | sa prajayā suvīryaṃ viśvamāyurvyaśnavat
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603791 (0.0):
sa prajayā suvīryaṃ viśvam āyur vyaśnavat //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1352234 (0.0):
RV_01.093.03.2{28} sa prajayā suvīryaṃ viśvamāyurvyaśnavat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13973585 (1.192):
RV_1,093.03c sa prajayā suvīryaṃ viśvam āyur vy aśnavat ||
āyur vyaśnavat || [RV 1.93.9,5,3 etc.]> / (KauśS_1,5.2)
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592930 (0.0):
sumitraḥ soma no bhava // / indrāgnī rocanā divaḥ pari vājeṣu bhūṣathaḥ /
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27510655 (0.0):
RV_03.012.09.1{12} indrāgnī rocanā divaḥ pari vājeṣu bhūṣathaḥ
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3130236 (0.0):
RV_3,012.09a indrāgnī rocanā divaḥ pari vājeṣu bhūṣathaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16561281 (0.0):
ap-tūryam | hitam // RV_3,12.8 // / indrāgnī iti | rocanā | divaḥ | pari | vājeṣu | bhūṣathaḥ | tat | vām |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710159 (0.0):
4 8 2 1302c semaṃ na stomaṃ jujuṣāṇa ā gahīndra pra citrayā dhiyā .. 1692 / 4 8 2 1401a indrāgnī rocanā divaḥ pari vājeṣu bhūṣathaḥ .
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713342 (1.192):
prajayā suvīryaṃ viśvam āyur vyaśnavat || [10.1.21cd + RV 1.93.3cd]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768990 (1.192):
āhutiṃ yo vāṃ dāśāddhaviṣkṛtim | sa prajayā suvīryaṃ viśvamāyurvyaśnavat
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769044 (1.192):
rakṣatāṃ yau prajānāṃ prajāvatī | sa prajayā suvīryaṃ viśvamāyurvyaśnavat
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603792 (1.192):
sa prajayā suvīryaṃ viśvam āyur vyaśnavat //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1352234 (1.192):
RV_01.093.03.2{28} sa prajayā suvīryaṃ viśvamāyurvyaśnavat
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769012 (0.023):
tribhiḥ || caturthī kaṇḍikā || KKp_4 || / [indrāgnī rocanā divaḥ pari vājeṣu bhūṣayaḥ | tadvāṃ ceti pra
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27126495 (0.031):
| su vīryam | viśvam | āyuḥ | vi | aśnavat // RV_1,93.3 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593590 (0.048):
indrāgnī rocanā divaḥ pra carṣaṇibhya indrāgnī navatiṃ puraḥ śnathad
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13973586 (0.056):
RV_1,093.03c sa prajayā suvīryaṃ viśvam āyur vy aśnavat || / RV_1,093.04a agnīṣomā ceti tad vīryaṃ vāṃ yad amuṣṇītam avasam paṇiṃ gāḥ |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14002651 (0.060):
RV_3,012.09a indrāgnī rocanā divaḥ pari vājeṣu bhūṣathaḥ | / RV_3,012.09c tad vāṃ ceti pra vīryam ||
pra vīryam || [RV 3.12.9]> <śnathad vṛtram uta sanoti vājam indrā yo agnī
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593219 (0.0):
sākam ekena karmaṇā // / śnathad vṛtram uta sanoti vājam indrā yo agnī sahurī saparyāt /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14043500 (0.0):
RV_6,059.10c viśvābhir gīrbhir ā gatam asya somasya pītaye || / RV_6,060.01a śnathad vṛtram uta sanoti vājam indrā yo agnī sahurī saparyāt
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15020998 (0.0):
gīḥ-bhiḥ | ā | gatam | asya | somasya | pītaye // RV_6,59.10 // / -RV_4:8/27- / (RV_6,60) / śnathat | vṛtram | uta | sanoti | vājam | indrā | yaḥ | agnī iti | sahurī
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3130236 (0.014):
RV_3,012.09a indrāgnī rocanā divaḥ pari vājeṣu bhūṣathaḥ | / RV_3,012.09c tad vāṃ ceti pra vīryam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16561281 (0.014):
indrāgnī iti | rocanā | divaḥ | pari | vājeṣu | bhūṣathaḥ | tat | vām | / ceti | pra | vīryam // RV_3,12.9 //
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14654242 (0.017):
RV_06.059.10.2{26} viśvābhirgīrbhirā gatamasya somasya pītaye / RV_06.060.01.1{27} śnathad vṛtramuta sanoti vājamindrā yo agnī sahurī
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769022 (0.020):
vīryam || śnathadvṛtramuta sanoti vājamindrā yo agnī sahurī saparyāt |
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8403040 (0.025):
indra.agnī.avasā.gatam.śnathad.vṛtram.uta.sanoti.vājam.maruto.ysya.hi.kṣaye.arā.ived.caramā.aheva.imam.me.varuṇa.śrudhi.tat.tvā.yāmi.brahmaṇā.vandamānaḥ.kayā.naś.citra.ā.bhuvad.hiraṇya.garbhaḥ.samavartana.agna.iti.pratiprasthātā.vājine.tṛtīyaḥ./
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592930 (0.045):
indrāgnī rocanā divaḥ pari vājeṣu bhūṣathaḥ / / tad vāṃ ceti pra vīryam // / pra carṣaṇibhyaḥ pṛtanāhaveṣu pra pṛthivyā riricāthe divaś ca /
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710160 (0.048):
4 8 2 1401a indrāgnī rocanā divaḥ pari vājeṣu bhūṣathaḥ . / 4 8 2 1401c tadvāṃ ceti pra vīryam .. 1693 / 4 8 2 1402a indrāgnī apasaspari upa pra yanti dhītayaḥ .
Rgveda, Mandala 6 (rv_hn06u.htm.txt) 19487639 (0.062):
RV_6,060.01a śnathad vṛtram uta sanoti vājam indrā yo agnī sahurī saparyāt
sahurī saparyāt | irajyantā vasavyasya bhūreḥ sahastamā sahasā vājayantā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769030 (0.0):
vīryam || śnathadvṛtramuta sanoti vājamindrā yo agnī sahurī saparyāt |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3593227 (0.0):
śnathad vṛtram uta sanoti vājam indrā yo agnī sahurī saparyāt /
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14654251 (0.0):
RV_06.060.01.1{27} śnathad vṛtramuta sanoti vājamindrā yo agnī sahurī / saparyāt
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14043509 (0.0):
RV_6,060.01a śnathad vṛtram uta sanoti vājam indrā yo agnī sahurī saparyāt
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15021006 (0.0):
śnathat | vṛtram | uta | sanoti | vājam | indrā | yaḥ | agnī iti | sahurī / iti | saparyāt | irajyantā | vasavyasya | bhūreḥ | sahaḥ-tamā | sahasā |
Rgveda, Mandala 6 (rv_hn06u.htm.txt) 19487649 (0.050):
RV_6,060.01a śnathad vṛtram uta sanoti vājam indrā yo agnī sahurī saparyāt / RV_6,060.01c irajyantā vasavyasya bhūreḥ sahastamā sahasā vājayantā ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10019865 (0.051):
śnathad vṛtram uta sanoti vājam indrā yo agnī sahurī saparyāt / / irajyantā vasavyasya bhūreḥ sahastamā sahasā vājayantā //
|| [RV 6.60.1]>
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18952660 (0.0):
(AVŚ_10,1.21c) indrāgnī asmān rakṣatāṃ yau prajānāṃ prajāvatī ||21||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769038 (0.0):
irajyantā vasavyasya bhūreḥ sahastamā sahasā vājayantā || indrāgnī asmān
prajayā suvīryaṃ viśvam āyur vyaśnavat || [10.1.21cd + RV 1.93.3cd]>
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713297 (0.0):
agnīśomā ya āhutiṃ yo vāṃ dāśād dhaviśkṛtim | sa prajayā suvīryaṃ viśvam / āyur vyaśnavat || [RV 1.93.9,5,3 etc.]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768990 (0.0):
āhutiṃ yo vāṃ dāśāddhaviṣkṛtim | sa prajayā suvīryaṃ viśvamāyurvyaśnavat
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769046 (0.0):
rakṣatāṃ yau prajānāṃ prajāvatī | sa prajayā suvīryaṃ viśvamāyurvyaśnavat
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603792 (0.0):
sa prajayā suvīryaṃ viśvam āyur vyaśnavat //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1352234 (0.0):
RV_01.093.03.2{28} sa prajayā suvīryaṃ viśvamāyurvyaśnavat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13973586 (1.192):
RV_1,093.03c sa prajayā suvīryaṃ viśvam āyur vy aśnavat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27126495 (0.031):
| su vīryam | viśvam | āyuḥ | vi | aśnavat // RV_1,93.3 //
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2318967 (0.0):
RV_07.094.08.2{18} indrāgnīśarma yachatam / RV_07.094.09.1{18} gomad dhiraṇyavad vasu yad vāmaśvāvadīmahe
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6845665 (0.0):
RV_7,094.08c indrāgnī śarma yacchatam || / RV_7,094.09a gomad dhiraṇyavad vasu yad vām aśvāvad īmahe |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769058 (0.015):
(PaippS 16.37.1) || gomaddhiraṇyavadvasu yadvāmaśvāvadīmahe | indrāgnī / tadvanemahi (PaippS 1.96.3) svāhā iti || KauśS_1,5.2 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769050 (0.027):
rakṣatāṃ yau prajānāṃ prajāvatī | sa prajayā suvīryaṃ viśvamāyurvyaśnavat / (PaippS 16.37.1) || gomaddhiraṇyavadvasu yadvāmaśvāvadīmahe | indrāgnī
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22811682 (0.043):
go--mat | hiraṇya-vat | vasu | yat | vām | aśva-vat | īmahe | indrāgniiti
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7306045 (0.050):
RV_08.038.02.2{20} indrāgnī tasya bodhatam / RV_08.038.03.1{20} idaṃ vāṃ madiraṃ madhvadhukṣannadribhirnaraḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14071793 (0.050):
RV_8,038.02c indrāgnī tasya bodhatam || / RV_8,038.03a idaṃ vām madiram madhv adhukṣann adribhir naraḥ |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7309328 (0.057):
RV_08.049.10.2{15} yathā gośarye asanor{ṛ}jiśvanīndra gomad dhiraṇyavat / RV_08.050.01.1{16} pra su śrutaṃ surādhasamarcā śakramabhiṣṭaye
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4710160 (0.062):
4 8 2 1401a indrāgnī rocanā divaḥ pari vājeṣu bhūṣathaḥ . / 4 8 2 1401c tadvāṃ ceti pra vīryam .. 1693 / 4 8 2 1402a indrāgnī apasaspari upa pra yanti dhītayaḥ .
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3198714 (0.064):
RV_09.069.08.1{22} ā naḥ pavasva vasumad dhiraṇyavadaśvāvad gomad yavamat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14091272 (0.064):
RV_9,069.08a ā naḥ pavasva vasumad dhiraṇyavad aśvāvad gomad yavamat
7.94.9]> iti / (KauśS_1,5.3) aindrāgnasya haviṣo_amāvāsyāyām / (KauśS_1,5.4) prāk sviṣṭakṛtaḥ pārvaṇahomau samṛddhihomāḥ kāmyahomāś ca
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769081 (0.001):
āmāvāsyāyāmaindrāgnau dvitīyo bhavati 'indrāgnī rocanā' iti catasraḥ || / [prāk sviṣṭakṛtaḥ pārvaṇau homau samṛddhihomāḥ kāmyahomāśca ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769062 (0.001):
(PaippS 16.37.1) || gomaddhiraṇyavadvasu yadvāmaśvāvadīmahe | indrāgnī / tadvanemahi (PaippS 1.96.3) svāhā iti || KauśS_1,5.2 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770232 (0.045):
uttaratantramucyate | abhyātānāni, pārvaṇahomaḥ, samṛddhihomāḥ, / sannatihomāḥ, prajāpatihomaḥ, sviṣṭakṛddhomaḥ, sarvaprāyaścittīyahomāḥ,
(KauśS_1,5.5) iti paurṇamāsyām / (KauśS_1,5.6) ity amāvāsyāyām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769084 (0.001):
[prāk sviṣṭakṛtaḥ pārvaṇau homau samṛddhihomāḥ kāmyahomāśca || / KauśS_1,5.4 || / pūrṇā paścāt (7.80.1) iti paurṇamāsyām || KauśS_1,5.5 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769096 (0.032):
[yatte devā akṛṇvan bhāgadheyam (7.79.1) ityamāvāsyāyām || / KauśS_1,5.6 ||]
(KauśS_1,5.7) <ākūtyai tvā svāhā | kāmāya tvā svāhā | samṛdhe tvā svāhā |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769109 (0.0):
'yatte devāḥ' ityamāvāsyāyāṃ pārvaṇahomaḥ || / [ākūtyai tvā svāhā | kāmāya tvā svāhā | samṛdhe tvā svāhā |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769116 (0.0):
[ākūtyai tvā svāhā | kāmāya tvā svāhā | samṛdhe tvā svāhā | / ākūtyai tvā kāmāya tvā samṛdhe tvā svāhā | ṛcā stomaṃ samardhaya gāyatreṇa
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839034 (0.027):
ākūtyai tvā svāhā / / bhūtyai tvā svāhā /
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4740372 (0.041):
svāha, aryambhaṇe tvā svāha, samṛdhyai tvā svāha, jayāyai tvā svāha, / kāmāya tvā svāhetyṛcā stomaṃ prajāpataya iti ca // ManGS_1,10.11 //
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4740352 (0.048):
ākūtyai tvā svāhā, bhūtyai tvā svāha, prayuje tevā svāha, nabhase tvā
ākūtyai tvā kāmāya tvā samṛdhe tvā svāhā | [cf. TS 3.4.2.1 etc.]> <ṛcā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769116 (0.0):
'yatte devāḥ' ityamāvāsyāyāṃ pārvaṇahomaḥ || / [ākūtyai tvā svāhā | kāmāya tvā svāhā | samṛdhe tvā svāhā |
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839034 (0.060):
rakṣāyai tvā svāhā / / samṛdhe tvā svāhā / / samṛddhyai tvā svāhā /
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839025 (0.064):
ākūtyai tvā svāhā / / bhūtyai tvā svāhā / / kāmāyai tvā svāhā /
stomaṃ samardhaya gāyatreṇa rathantaraṃ | bṛhad gāyatravartani || [TS
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769124 (0.0):
ākūtyai tvā kāmāya tvā samṛdhe tvā svāhā | ṛcā stomaṃ samardhaya gāyatreṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3529589 (0.0):
vasuvidaṃ satrājitaṃ dhanajitaṃ svarvidam / / ṛcā stomaṃ samardhaya gāyatreṇa rathantaram /
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28820033 (0.013):
samṛddhayai svāhā // / ṛcā stomaṃ samardhaya gāyatreṇa rathaṃtaraṃ bṛhadgāyatravartani svāhā //
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22290605 (0.031):
vindādityetadṛcetyṛcā stomaṃ samardhaya gāyatreṇa rathantaram
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9968015 (0.055):
eva gāyatreṇa rathantaram iti, iyaṃ vai gāyatrī, iyaṃ rathantaram asau / bṛhat, anayor vā eṣa lokayor vyāptyā antataḥ kriyate, aṣṭau vā etāni
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3541590 (0.055):
gāyatreṇa rathantaram itīyaṃ vai gāyatrīyaṃ rathantaram asau bṛhad anayor
3.1.10.1 etc.]> / (KauśS_1,5.8) iti saṃnatibhiś ca
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769142 (0.052):
[pṛthivyāmagnaye samanaman (4.39.1 8) iti sannatibhiśca || / KauśS_1,5.8 || / prajāpate na tvadetānyanyaḥ (7.80.3) iti ca || KauśS_1,5.9 ||]
iti ca / (KauśS_1,5.9) upastīryājyaṃ sarveṣām uttarataḥ sakṛtsakṛd avadāya dvir
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769166 (0.0):
'pṛthivyāmagnaye' ityaṣṭabhiḥ sannatihomāñjuhoti 'prajāpate na tvadetāni' / upastīryājyaṃ sarveṣāmuttarataḥ sakṛtsakṛdavadāya
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062971 (0.050):
sakṛdabhighārayati pratyanaktyavadānānyathopabhṛti sakṛtsakṛdavadyati / dvirabhighārayati na pratyanaktyavadānāni tadyadardhānāṃ dvirdviravadyati
avattam abhighārayati / (KauśS_1,5.10) na havīṃṣi / (KauśS_1,5.11) <ā devānām api panthām aganma yac chaknavāma tad
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987937 (0.0):
(AVŚ_19,59.3a) ā devānām api panthām aganma yac chaknavāma tad
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769176 (0.009):
upastīryājyaṃ sarveṣāmuttarataḥ sakṛtsakṛdavadāya / dviravattamabhighārayati || KauśS_1,5.10 ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592369 (0.034):
ā devānām api panthām aganma yañ śaknavāma tad anu pravoḍhum /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099654 (0.034):
RV_10,002.03a ā devānām api panthām aganma yac chaknavāma tad anu
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812620 (0.034):
agniḥ | arhan // RV_10,2.2 // / ā | devānām | api | panthām | aganma | yat | śaknavāma | tat | anu |
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713157 (0.045):
(KauśS_1,4.5) avattam abhighārya dvir haviḥ pratyabhighārayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768840 (0.046):
pūrvārdhācca || KauśS_1,4.4 || / avattamabhighārya dvirhaviḥ pratyabhighārayati || KauśS_1,4.5 ||
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032788 (0.053):
RV_10.002.03.1{30} ā devānāmapi panthāmaganma yacchaknavāma tadanupravoḷum
anupravoḍhum | agnir vidvān sa yajāt sa id dhotā so 'dhvarān sa ṛtūn
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769186 (0.0):
[ā devānāmapi panthāmaganma yacchaknavāma tadanupravoḍhum | / agnirvidvān sa yajāt sa iddhotā so'dhvarān sa ṛtūn kalpayāti (PaippS
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13032795 (0.014):
RV_10.002.03.1{30} ā devānāmapi panthāmaganma yacchaknavāma tadanupravoḷum / RV_10.002.03.2{30} agnirvidvān sa yajāt sedu hotā so adhvarāṃsa ṛtūn
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987946 (0.020):
anupravoḍhum | / (AVŚ_19,59.3c) agnir vidvānt sa yajāt sa id dhotā so 'dhvarānt sa ṛtūn
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592373 (0.021):
ā devānām api panthām aganma yañ śaknavāma tad anu pravoḍhum / / agnir vidvānt sa yajāt sed u hotā so adhvarānt sa ṛtūn kalpayāti //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14099667 (0.036):
RV_10,002.03c agnir vidvān sa yajāt sed u hotā so adhvarān sa ṛtūn
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5812630 (0.049):
pra voḷhum | agniḥ | vidvān | saḥ | yajat | saḥ | it | oṃ iti | hotā | saḥ / | adhvarān | saḥ | ṛtūn | kalpayāti // RV_10,2.3 //
kalpayāti || [sakala PS 19.47.6 = ;SS 19.59.3, RV 10.2.3 etc.]>
sviṣṭakṛte svāhā> ity uttarapūrvārdhe_avayutaṃ hutvā sarvaprāyaścittīyān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769198 (0.0):
agnirvidvān sa yajāt sa iddhotā so'dhvarān sa ṛtūn kalpayāti (PaippS / 19.47.6) agnaye sviṣṭakṛte svāhā ityuttarapūrvārdhe'vayutaṃ hutvā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713107 (0.051):
na sthirān balavataḥ kṛṇotu jyok ca no jīvātave dadhāti || [PS 19.52.7]> / iti_uttarapūrvārdhe_āgneyam ājyabhāgaṃ juhoti
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28789478 (0.057):
atra pūrvārdhe/ uttarārdhe tu mādhuryam api/
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1829886 (0.059):
prajvalite citau kartā ādīpte sati sruveṇa khādireṇa yāmyān homān juhoti | / ekībhūteṣvagniṣu | ekāgnerapi | 'pareyivāṃsam', 'yamo no gātum' iti dve
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782482 (0.059):
trirājyāhutīrjuhoti 'stuṣva varṣman' ityṛcā | trirmantrāvṛttiḥ ||
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5077396 (0.062):
(GBr_2,2.12e) atha visṛpya vaipruṣān homāñ juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1803659 (0.064):
tantravikalpaḥ | 'nirlakṣmyam' iti sūktena vrīhituṣān juhoti | homaśeṣān / vrīhituṣān savyāyāṃ pādapārṣṇyāṃ nidadhāti | 'nirlakṣmyam' iti sūktena
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9553527 (0.064):
samardhayatyaraṇye'nūcyānhutvā dyāvāpṛthivyāmuttamāmāhutiṃ juhoti
homān_juhoti / (KauśS_1,5.12)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769214 (0.0):
'ā devānām' iti sviṣṭakṛtaṃ juhoti || / [svāheṣṭebhyaḥ svāhā | vaṣaḍaniṣṭebhyaḥ svāhā | bheṣajaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769200 (0.002):
19.47.6) agnaye sviṣṭakṛte svāhā ityuttarapūrvārdhe'vayutaṃ hutvā / sarvaprāyaścittīyān homāñjuhoti || KauśS_1,5.12 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5733408 (0.047):
juhuyāt / (KauśS_13,30[122].2)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719618 (0.047):
mārutena sruveṇa mārutenājyena varuṇāya trir juhoti / (KauśS_5,4[40].8) uktam upamanthanam / (KauśS_5,4[40].9) dadhimanthaṃ baliṃ hṛtvā saṃprokṣaṇībhyāṃ prasiñcan
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1805366 (0.049):
'samiddho adya' 'ūrdhvā asya' iti sūktābhyāṃ tṛtīyaṃ khaṇḍaṃ juhoti || / [ānumatīṃ caturthīm || KauśS_5,9{45}.10 ||] / 'anumataye svāhā' iti caturthaṃ khaṇḍaṃ juhoti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1840148 (0.049):
[atha yatraitat tilāḥ samatailā bhavanti tatra juhuyāt || / KauśS_13,30{122}.1 || / anūnāya svāhā | akṣitāya svāhā | aparimitāya svāhā | paripūrṇāya
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5077396 (0.056):
(GBr_2,2.12e) atha visṛpya vaipruṣān homāñ juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782462 (0.060):
pākayajñavidhānena prajāpataye caruṃ śrapayitvā 'stuṣva varṣman' ityṛcā / juhoti | tata uttaratantram | puṣṭikāmaḥ | amāvāsyāyāmastamite rātrau
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12146161 (0.060):
5.1.82.4 kaṇṭhāya svāhā / 5.1.82.5 grīvāyai svāhā / 5.1.82.6 kīkasābhyas svāhā / 5.1.82.7 jatrubhyas[*75] svāhā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783168 (0.061):
'yajūṃṣi yajñe', 'doṣo gāya' iti sūktābhyāṃ tṛtīyāmāhutiṃ juhoti || / [ānumatīṃ caturthīm || KauśS_3,6{23}.4 ||] / 'anumatiḥ sarvam' (7.20.6) ityṛcā caturthīmāhutiṃ juhoti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842435 (0.061):
ādityāya uṣasyai svāhā' iti | 'samāyai svāhā' iti | 'bhadrāya svāhā' iti | / 'indrāya svāhā' iti | 'abhayāyai svāhā' iti | 'kṣetre svāhā' iti |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174787 (0.061):
8.4.10.2 sarva sahāyai svāhā / 8.4.10.3 nirnidrāyai svāhā / 8.4.10.4 niṣkṛtyai svāhā
sviṣṭyai svāhā | niṣkṛtir duriṣṭyai svāhā | daivībhyas tanūbhyaḥ svāhā |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769219 (0.0):
[svāheṣṭebhyaḥ svāhā | vaṣaḍaniṣṭebhyaḥ svāhā | bheṣajaṃ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172361 (0.027):
[*908] Text: prabothsyate / 8.1.170.1 vīkṣamāṇāya svāhā / 8.1.170.2 vīkṣitāya svāhā / 8.1.170.3 sa(g)ṃhāsyate svāhā
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7927037 (0.028):
sarvapavitramaṅgalahastāyai svāhā / siṃhavāhinyai svāhā / padmasaṃbhūtāyai / svāhā / sarvakṛtyakākhordavināśanyai svāhā / imāni
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154152 (0.028):
[*308] Text: nivṛtyai / 5.2.66.1 sugandhinyai svāhā / 5.2.66.2 sarva modāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174670 (0.028):
8.4.6.2 ambhudhi vardhinyai svāhā / 8.4.6.3 sarvāyai svāhā / 8.4.6.4 sarva kāma pradāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174784 (0.028):
8.4.10.1 ātmam bharāyai svāhā / 8.4.10.2 sarva sahāyai svāhā / 8.4.10.3 nirnidrāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174273 (0.029):
8.3.2.10 lakṣmīṃ bharāyai svāhā / 8.3.3.1 svātmaṃ bharāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174719 (0.030):
8.4.7.7 hareḥ priyatamāyai svāhā / 8.4.7.8 vāsasthalāyai svāhā / 8.4.7.9 atikāntikāyai svāhā
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19046681 (0.030):
daṇḍadharāya svāhā. mahādaṇḍadharāya svāhā. mucilindāya svāhā. / mahāmucilindāya svāhā. jayantīye svāhā. śāntiye svāhā. avyākṛtāya svāhā.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12146677 (0.030):
5.1.100.9 skandhāntarāyai svāhā / 5.1.100.10 vedikāyai svāhā / 5.1.100.11 mahā paṭṭikāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172330 (0.031):
[*907] Text: svaphsyate / 8.1.169.1 prabhotsyate[*908] svāhā / 8.1.169.2 prabuddhyamānāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154141 (0.031):
5.2.65.5 pramattāyai svāhā / 5.2.65.6 kumudvatyai svāhā / 5.2.65.7 susahāyai svāhā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617758 (0.032):
nāmini ─ nāmini ─ ṣaḍini ṣaḍini ─ sparśini sparśini svāhā // / svāhā //: Mac. 1.5 continues with what was surely part of this formulaic
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12151364 (0.032):
[*256] 1984 edition: apadhānāya / 5.1.162.1 tejine svāhā / 5.1.162.2 daṃśine svāhā / 5.1.162.3 tarasvine svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172409 (0.032):
[*910] 1984 edition: vithaviṣyate / 8.1.172.1 kaṇḍūyiṣyate svāhā / 8.1.172.2 kaṇḍūyamānāya svāhā / 8.1.172.3 kaṇḍūyitāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12146287 (0.035):
5.1.87.1 tvagbhyas svāhā / 5.1.87.2 raktebhyas svāhā / 5.1.87.3 mā(g)ṃsebhyas svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174294 (0.037):
8.3.3.7 puṇyāṃgāyai svāhā / 8.3.3.8 puṇya svarūpāyai svāhā / 8.3.3.9 udvahāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154895 (0.037):
5.2.92.13 carakyai svāhā / 5.2.92.14 devatāryai svāhā / 5.2.92.15 pūtanāyai svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9993829 (0.037):
tapase svāhā tapasyāya svāhā saṃsarpo 'si, aṃhaspatyāya svāhā / savayase svāhā, abhivayase svāhā, ūrdhvavayase svāhā bṛhadvayase svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154192 (0.040):
5.2.67.8 vāhinyai svāhā / 5.2.67.9 yoktriṇyai svāhā / 5.2.67.10 kuṃṭhinyai svāhā / [*309] cf. 5.1.174.8, rajata priyāyai, which occurs in a similar sequence
[ , cf. Baudh;SS 1.21:32.10, Hir;SS 2.6.1]>
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731830 (0.0):
(KauśS_13,5[97].4)
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498768 (0.0):
yā sarasvatī veśabhagīnā tasyās te bhaktivāno bhūyāsma // / ayāś cāgne 'sy anabhiśastiś ca satyam it tvam ayā asi /
ca satyam it tvam ayā asi | ayāsā manasā kṛto 'yās +san [ed. 'yāsya]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731841 (0.0):
(KauśS_13,5[97].4)
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498769 (0.0):
ayāś cāgne 'sy anabhiśastiś ca satyam it tvam ayā asi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925069 (0.047):
ayāś cāgne 'sy anabhiśastiś ca satyam it tvam ayā asi / / ayāḥ san manasā kṛtto 'yāḥ san havyam ūhiṣe, ayā no dhehi bheṣajaṃ
havyam ūhiṣe | ā [+ayā?] no dhehi bheṣajam || [MS 1.4.3:51.10, KS
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498781 (0.0):
ayāḥ san manasā kṛtto 'yāḥ san havyam ūhiṣe 'yā no dhehi bheṣajaṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731844 (1.192):
| ayāsā manasā kṛto 'yās +san [ed. 'yāsya] havyam ūhiṣe | ā [+ayā?] no
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925081 (0.023):
ayāḥ san manasā kṛtto 'yāḥ san havyam ūhiṣe, ayā no dhehi bheṣajaṃ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171374 (0.023):
ayā san havyam ūhiṣe ayā no dhehi bheṣajam
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8398372 (0.058):
ayāś.ca.agne.anabhiśastīś.ca.satyam.it.tvam.ayā.asi./.ayāsā.vayasā.kṛto.ayāsan.havyam.ūhiṣe.yā.no.dhehi.bheṣajam.svāhā./
5.4:57.1 4, KauśS 97.4, Hir;SS 2.6.2 etc.]> iti |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769244 (0.0):
havyamūhiṣe | ayā no dhehi bheṣajaṃ svāhā iti oṃ svāhā bhūḥ svāhā bhuvaḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14252766 (0.0):
svāhā // / hulu 2 svāhā / oṃ svāhā / bhūḥ svāhā / bhuvaḥ svāhā / bhūrbhuvaḥ svaḥ
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4731281 (0.0):
garbhasaṃdhāriṇībhyaḥ svāhā | calu-calu svāhā | hulu-hulu svāhā | om svāhā / | bhūḥ svāhā | bhuvaḥ svāhā | svaḥ svāhā | bhurbhuva ḥ[sva] svāhā |
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13417357 (0.018):
oṃ bhūḥ svāhā // LiP_2,45.75 // / oṃ bhuvaḥ svāhā // LiP_2,45.76 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552824 (0.020):
oṃ svāhā / Vdha_3,346.2.[59] / / oṃ bhūḥsvāhā / Vdha_3,346.2.[60] /
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28306809 (0.024):
garbhaharebhyaḥ svāhā | garbhasaṃdhāraṇi svāhā | hulu 2 svāhā | oṃ svāhā | / svaḥ svāhā | bhūḥ svāhā | bhuvaḥ svāhā | bhūr bhuvaḥ svāhā | ciṭi 2 svāhā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4783883 (0.025):
oṃ hāṃ bhūḥ svāhā / oṃ hāṃ bhuvaḥ svāhā / oṃ hāṃ svaḥ svāhā / oṃ hāṃ
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819894 (0.033):
svāhetyattarataḥ somāya svāheti dakṣiṇatastāvantareṇāhutiloko bhūḥ svāhā / bhuvaḥ svāhā svaḥ svāhā bhūrbhuvaḥ svaḥ svāhetyagnaye 'gnīṣomābhyāmiti
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28820095 (0.033):
bhūḥ svāhā // / bhuvaḥ svāhā // / svaḥ svāhā // / bhūrbhuvaḥ svaḥ svāhetyathāstīrṇāndarbhānānīya praṇītānāṃ ca sruvasya
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13413986 (0.033):
bhūḥ svāhā bhuvaḥsvāhā svaḥ svāhā bhūrbhuvaḥ svastathaiva ca /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591021 (0.033):
bhūḥ svāhā // / bhuvaḥ svāhā // / svaḥ svāhā //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4867532 (0.056):
oṃ bhūḥ svāhā oṃ bhūvaḥ svāhā oṃ svaḥ svāhā oṃ bhūrbhuvaḥ svaḥ svāhā
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25308935 (0.058):
oṃ bhāḥ svāhā / oṃ bhīḥ svāhā / oṃ bhūḥ svāhā / oṃ bheḥ svāhā /
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848118 (0.062):
dadāpaya svāhā | oṃ svāhā | oṃ bhu svāhā | oṃ svaḥ svāhā | oṃ bhur bhuḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142371 (0.062):
5.1.11.16 vikaṭāya svāhā / 5.1.11.17 vināyakāya svāhā / 5.1.11.18 bhūs svāhā / [*7] Text: kāḷyai
Pratisarakalpadharani (psarkdhu.htm.txt) 27874827 (0.064):
sarvasattvānāñ ca svāhā / oṃ bhuvaḥ svāhā / svasti svāhā / śānti svāhā /
svāhā bhuvaḥ svāhā svaḥ svāhoṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ svāhā> iti
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819898 (0.0):
svāhetyattarataḥ somāya svāheti dakṣiṇatastāvantareṇāhutiloko bhūḥ svāhā / bhuvaḥ svāhā svaḥ svāhā bhūrbhuvaḥ svaḥ svāhetyagnaye 'gnīṣomābhyāmiti
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28820100 (0.0):
yatkāmāste juhumastanno 'stu vayaṃ syāma patayo rayīṇāṃ svāhā // / bhūḥ svāhā // / bhuvaḥ svāhā // / svaḥ svāhā //
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28821317 (0.0):
daivī medhā manuṣyajā sā māṃ medhā surabhirjuṣatāṃ svāhā // / bhūḥ svāhā bhuvaḥ svāhā svaḥ svāhā bhūrbhuvaḥ svaḥ svāhetīyaṃ duruktāditi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769252 (0.0):
havyamūhiṣe | ayā no dhehi bheṣajaṃ svāhā iti oṃ svāhā bhūḥ svāhā bhuvaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13413988 (0.0):
dhyasvavardhasvaceddhavardhayacāsmānprajayāpaśubhirbrahmavarcasenānnādyenasamedhayasvāhā / bhūḥ svāhā bhuvaḥsvāhā svaḥ svāhā bhūrbhuvaḥ svastathaiva ca /
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14252771 (0.0):
hulu 2 svāhā / oṃ svāhā / bhūḥ svāhā / bhuvaḥ svāhā / bhūrbhuvaḥ svaḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28306809 (0.0):
garbhaharebhyaḥ svāhā | garbhasaṃdhāraṇi svāhā | hulu 2 svāhā | oṃ svāhā | / svaḥ svāhā | bhūḥ svāhā | bhuvaḥ svāhā | bhūr bhuvaḥ svāhā | ciṭi 2 svāhā
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4731281 (0.0):
garbhasaṃdhāriṇībhyaḥ svāhā | calu-calu svāhā | hulu-hulu svāhā | om svāhā / | bhūḥ svāhā | bhuvaḥ svāhā | svaḥ svāhā | bhurbhuva ḥ[sva] svāhā |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591025 (0.0):
bhūḥ svāhā // / bhuvaḥ svāhā // / svaḥ svāhā //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13417307 (0.014):
svaḥ svāhā // LiP_2,45.69 // / bhūrbhuvaḥ svaḥ svāhā // LiP_2,45.70 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4867535 (0.015):
oṃ bhūḥ svāhā oṃ bhūvaḥ svāhā oṃ svaḥ svāhā oṃ bhūrbhuvaḥ svaḥ svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10017672 (0.016):
svaḥ svāhā // / bhūr bhuvaḥ svaḥ svāhā //MS_4,9.12// / bhūr bhuvaḥ svar mayi tad indriyaṃ vīryam, mayi rāyas, mayi rakṣas, mayi
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13417357 (0.018):
oṃ bhūḥ svāhā // LiP_2,45.75 // / oṃ bhuvaḥ svāhā // LiP_2,45.76 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552824 (0.020):
oṃ bhūḥsvāhā / Vdha_3,346.2.[60] / / oṃ bhuvaḥsvāhā / Vdha_3,346.2.[61] /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4783883 (0.025):
oṃ hāṃ bhūḥ svāhā / oṃ hāṃ bhuvaḥ svāhā / oṃ hāṃ svaḥ svāhā / oṃ hāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10739164 (0.030):
sa vai bhūrbhuvaḥ svariti | etāsu vyāhṛtiṣu gāyati bhūriti vā ayaṃ loko
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9038007 (0.034):
bhūrbhuvaḥsuvarāpūrva Ang_1.794c / bhūr bhuvaḥ svar itīti ca Mn_2.76d
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406382 (0.036):
satyam akṣaram ity uktaṃ praṇavādinamo ḥntakam // LiP_2,23.20 // / oṃ bhūrbhuvaḥ svaḥ tatsaviturvareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi /
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16505320 (0.038):
bhūr.ṛgvedam.<.tvayi.dadhāmy.asau.svāhā.bhūr.bhuvaḥ.svar.vāko.vākyam.itihāsa.purāṇam.om.sarvān.vedāṃs.tvayi.dadhāmy.asau.svāhā.>.iti.vā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1834791 (0.041):
bhavantvaśvāvadgomanmayyastu puṣṭamo bhūrbhuvaḥ svar janad om iti ||
(KauśS_1,6.1)
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26442475 (0.0):
(AVPr_1.3:74/8-10)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769274 (0.0):
'punarmaitvindriyam' (7.67.1) iti ca || pañcamī kaṇḍikā || KKp_5 || / [yanme skannaṃ manaso jātavedo yadvāskandaddhaviṣo yatrayatra |
yatrayatra | utpruṣo vipruṣaḥ saṃ juhomi satyāḥ santu yajamānasya kāmāḥ ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769281 (0.0):
[yanme skannaṃ manaso jātavedo yadvāskandaddhaviṣo yatrayatra | / utpruṣo vipruṣaḥ saṃ juhomi satyāḥ santu yajamānasya kāmāḥ svāhā iti ||
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16508659 (0.057):
vaha.vapām.jāta.vedaḥ.pitṛbhyo.yatra.enān.vettha.sukṛtasya.loke.|.medasaḥ.kulyā.upa.tān.sravantu.satyāḥ.santu.yajamānasya.kāmāḥ.svāhā.iti.vā / ŚGS_3.13.4: / mahā.vyāhṛtayaś.catasro.ye.tātṛṣur.iti.catasro.aṣṭa.āhuti.sthālī.pāko.avadāna.miśraḥ
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4743674 (0.061):
ghṛtasyāgne tanvā saṃbhava satyāḥ santu yajamānasya kāmāḥ svāhā / / vapāṃ juhoti // ManGS_2,4.5 //
[ab: , cd: VSK 2.5.3]> iti / (KauśS_1,6.2)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769290 (0.022):
utpruṣo vipruṣaḥ saṃ juhomi satyāḥ santu yajamānasya kāmāḥ svāhā iti || / KauśS_1,6.1 || / yanme skannaṃ, yadasmṛti (7.106) iti ca skannāsmṛtihomau ||
[7.106(=111).1]> iti ca skannāsmṛtihomau / (KauśS_1,6.3) iti saṣthitahomāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769293 (0.0):
yanme skannaṃ, yadasmṛti (7.106) iti ca skannāsmṛtihomau ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769314 (0.062):
[yadadya tvā prayati (7.97) iti saṃsthitahomāḥ || KauśS_1,6.3
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18943106 (0.064):
(AVŚ_7,96.1c) āsthāne parvatā asthuḥ sthāmni vṛkkāv atiṣṭhipam ||1|| / (AVŚ_7,97.1a) yad adya tvā prayati yajñe asmin hotaś cikitvann avṛṇīmahīha
(KauśS_1,6.4) iti uttamaṃ caturgṛhītena
(KauśS_1,6.5) barhir ājyaśeṣe_anakti [śeṣeṇānakti?]
(KauśS_1,6.6) iti mūlam iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769345 (0.0):
[barhirājyaśeṣe'nakti pṛthivyai tvā iti mūlam antarikṣāya tvā
madhyaṃ iti agram evaṃ triḥ / (KauśS_1,6.7) ity anupraharati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769346 (0.0):
[barhirājyaśeṣe'nakti pṛthivyai tvā iti mūlam antarikṣāya tvā / iti madhyaṃ dive tvā ityagram || KauśS_1,6.5 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769361 (0.019):
barhiḥ sthālyāmājyenānakti 'pṛthivyai tvā' iti mūlam 'antarikṣāya tvā' iti / madhyaṃ 'dive tvā' ityagram || / evaṃ triḥ || KauśS_1,6.6 ||
yathādevatam / (KauśS_1,6.8) sruvam agnau dhārayati / (KauśS_1,6.9) yad ājyadhānyāṃ tat saṃsrāvayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769383 (5.960):
saṃ barhiraktam (7.98) ityanupraharati yathādevatam || / KauśS_1,6.7 || / [sruvamagnau dhārayati || KauśS_1,6.8 ||
bṛhantaḥ prastareṣṭhā barhiṣadaś ca devāḥ | imaṃ yajñam abhi viśve
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769390 (0.0):
yadājyadhānyāṃ tat saṃsrāvayati saṃsrāvabhāgāstaviṣā bṛhantaḥ / prastareṣṭhā barhiṣadaśca devāḥ | imaṃ yajñamabhi viśve gṛṇantaḥ svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493608 (0.037):
saṃsrāvabhāgāḥ stheṣā bṛhantaḥ prastareṣṭhā barhiṣadaś ca devāḥ /
gṛṇantaḥ svāhā devā amṛtā mādayantām || [PS 20.35.2, TS 1.1.13.2 3]> iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769392 (0.0):
prastareṣṭhā barhiṣadaśca devāḥ | imaṃ yajñamabhi viśve gṛṇantaḥ svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493613 (0.0):
saṃsrāvabhāgāḥ stheṣā bṛhantaḥ prastareṣṭhā barhiṣadaś ca devāḥ / / imāṃ vācam abhi viśve gṛṇantaḥ svāhā devā amṛtā mādayantām //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14113200 (0.023):
RV_10,070.11c sīdantu barhir viśva ā yajatrāḥ svāhā devā amṛtā mādayantām
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5826550 (0.023):
antarikṣāt | sīdantu | barhiḥ | viśve | ā | yajatrāḥ | svāhā | devāḥ | / amṛtāḥ | mādayantām // RV_10,70.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16560003 (0.043):
turebhiḥ | barhiḥ | naḥ | āstām | aditiḥ | su-putrā | svāhā | devāḥ | / amṛtāḥ | mādayantām // RV_3,4.11 // / -RV_2:8/24-
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22798577 (0.043):
turebhiḥ | barhiḥ | naḥ | āstām | aditiḥ | su-putrā | svāhā | devāḥ | / amṛtāḥ | mādayantām // RV_7,2.11 // / -RV_5:2/3-
(KauśS_1,6.10)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769409 (0.0):
'saṃsrāvabhāgāḥ' ityājyadhānyā ājyaṃ juhoti || / [sruvo'si ghṛtādaniṣitaḥ | sapatnakṣayaṇo divi ṣīda | antarikṣe
antarikṣe sīda pṛthivyāṃ sīdottaro 'haṃ bhūyāsam adhare matsapatnāḥ [KS
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769413 (0.0):
[sruvo'si ghṛtādaniṣitaḥ | sapatnakṣayaṇo divi ṣīda | antarikṣe / sīda pṛthivyāṃ sīdottaro'haṃ bhūyāsamadhare matsapatnāḥ iti sruvaṃ
31.14:15.20, cf. Bhār;SS 4.11.1, Aap;SS 2.4.2 etc.]> iti sruvaṃ prāgdaṇḍaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769423 (0.060):
sīda pṛthivyāṃ sīdottaro'haṃ bhūyāsamadhare matsapatnāḥ iti sruvaṃ / prāgdaṇḍaṃ nidadhāti || KauśS_1,6.10 ||] / 'sruvo'si ghṛtādaniṣitaḥ' ityṛcā sruvaṃ prāgdaṇḍaṃ nidadhāti ||
nidadhāti / (KauśS_1,6.11)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769440 (0.012):
'sruvo'si ghṛtādaniṣitaḥ' ityṛcā sruvaṃ prāgdaṇḍaṃ nidadhāti || / [vi muñcāmi brahmaṇā jātavedasamagniṃ hotāramajaraṃ rathaspṛtam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769422 (0.056):
sīda pṛthivyāṃ sīdottaro'haṃ bhūyāsamadhare matsapatnāḥ iti sruvaṃ / prāgdaṇḍaṃ nidadhāti || KauśS_1,6.10 ||]
rathaspṛtam | sarvā devānāṃ janimāni vidvān yathābhāgaṃ vahatu havyam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769448 (0.0):
[vi muñcāmi brahmaṇā jātavedasamagniṃ hotāramajaraṃ rathaspṛtam
agniḥ || [PS 12.19.9]> iti samidham ādadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769453 (0.032):
| sarvā devānāṃ janimāni vidvān yathābhāgaṃ vahatu havyamagniragnaye svāhā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18981737 (0.054):
(AVŚ_19,4.1c) tāṃ ta etāṃ prathamo johavīmi tābhiṣ ṭupto vahatu havyam / agnir agnaye svāha ||1|| / (AVŚ_19,4.2a) ākūtiṃ devīṃ subhagāṃ puro dadhe cittasya mātā suhavā no
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723137 (0.062):
brahmacāriṇo dhātar ā yantu sarvadā || [PS 20.52.9]> svāhā_ity ācāryaḥ / samidham ādadhāti / (KauśS_7,8[57].1) <śraddhāyā [ed. misprint: śrādhayā; see Caland, Kl.
(KauśS_1,6.12) iti dvitīyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769464 (0.018):
'vi muñcāmi' ityṛcā samidhamādadhāti || / edho'si (7.89.4a) iti dvitīyāṃ samidasi (7.89.4b) iti tṛtīyām ||
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23835922 (0.056):
annapata ityannasya juhuyāt // VGrs_1.33 / edho 'syedhīṣīmahi svāheti samidham ādadhāti /
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23837218 (0.056):
imaṃ stomamarhata iti parisamūhet / / edho 'sy edhiṣīmahīti samidham ādadhāti /
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4738670 (0.057):
paristīryaidhosyedhiṣīmahīti samidhamādadhāti, samidasi samedhiṣīmahīti / dvitīyām // ManGS_1,1.16 //
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4743473 (0.057):
edho 'syedhīṣīmahīti samidhamādadhāti samidasi samedhiṣīmahīti dvitīyām //
[7.89(=94).4b]> iti tṛtīyam / (KauśS_1,6.13) iti mukhaṃ vimārṣṭi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769467 (0.048):
edho'si (7.89.4a) iti dvitīyāṃ samidasi (7.89.4b) iti tṛtīyām || / KauśS_1,6.12 || / tejo'si (7.89.4c) iti mukhaṃ vimārṣṭiṃ || KauśS_1,6.13 ||
(KauśS_1,6.14) dakṣiṇenāgniṃ trīn viṣṇukramān kramate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769479 (0.0):
tejo'si (7.89.4c) iti mukhaṃ vimārṣṭiṃ || KauśS_1,6.13 || / [dakṣiṇenāgniṃ trīn viṣṇukramān kramate viṣṇoḥ kramo'si
[10.5.25 27]> iti dakṣiṇena pādenānusaṃharati savyam / (KauśS_1,6.15) ity abhidakṣiṇam āvartate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769483 (0.0):
[dakṣiṇenāgniṃ trīn viṣṇukramān kramate viṣṇoḥ kramo'si / (10.5.25 27) iti dakṣiṇena pādenānusaṃharati savyam || KauśS_1,6.14 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769501 (0.0):
agnibrahmaṇormadhye kramate || / sūryasyāvṛtam (10.5.37) ityabhidakṣiṇamāvartate || KauśS_1,6.15
(KauśS_1,6.16) ity ādityam īkṣate / (KauśS_1,6.17)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769506 (0.0):
sūryasyāvṛtam (10.5.37) ityabhidakṣiṇamāvartate || KauśS_1,6.15 / [aganma svaḥ (16.9.3,4) ityādityamīkṣate || KauśS_1,6.16 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769519 (0.0):
'aganma svaḥ' iti paryāyadvayenādityamīkṣate || / [indrasya vacasā vayaṃ mitrasya varuṇasya ca | brahmaṇā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18936295 (0.048):
(AVŚ_6,85.2a) indrasya vacasā vayaṃ mitrasya varuṇasya ca |
sthāpitaṃ pātraṃ punar utthāpayāmasi || [ , cf. 6.85.2ab, PS 19.6.2ab,
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769520 (0.0):
[indrasya vacasā vayaṃ mitrasya varuṇasya ca | brahmaṇā / sthāpitaṃ pātraṃ punarutthāpayāmasi ityapareṇāgnimudapātraṃ
AVPariś 37.19.2]> ity apareṇāgnim udapātraṃ parihṛtyottareṇāgnim <āpo hi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769531 (0.0):
sthāpitaṃ pātraṃ punarutthāpayāmasi ityapareṇāgnimudapātraṃ / parihṛtyottareṇāgnim āpo hi ṣṭhā mayobhuvaḥ (1.5) iti mārjayitvā barhiṣi
ṣṭhā mayobhuvaḥ [1.5.1 5?]> iti mārjayitvā barhiṣi patnyāñjalau ninayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769534 (0.0):
parihṛtyottareṇāgnim āpo hi ṣṭhā mayobhuvaḥ (1.5) iti mārjayitvā barhiṣi
iti iti / (KauśS_1,6.18) iti mukhaṃ vimārṣṭi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769575 (0.0):
kṛtvodapātraṃ ninayati 'samudraṃ vaḥ pra hiṇomi' iti || / vīrapatnyahaṃ bhūyāsam iti mukhaṃ vimārṣṭi || KauśS_1,6.18 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769542 (0.002):
patnyā añjalau ninayati samudraṃ vaḥ pra hiṇomi (10.5.23 24) iti idaṃ / janāsaḥ (1.32) iti vā || KauśS_1,6.17 ||]
(KauśS_1,6.19)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769578 (0.0):
vīrapatnyahaṃ bhūyāsam iti mukhaṃ vimārṣṭi || KauśS_1,6.18 || / vratāni vratapataye (KauśS 42.17) iti samidhamādadhāti ||
19.51.4]> iti samidham ādadhāti / (KauśS_1,6.20) iti pariṣicya_udañci
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12791845 (1.192):
45.2.4]> iti pūrvā || / <2.3.20> (7.20) iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769584 (0.002):
vratāni vratapataye (KauśS 42.17) iti samidhamādadhāti || / KauśS_1,6.19 || / [satyaṃ tvartena iti pariṣicyodañci havirucchiṣṭānyudvāsayati ||
havirucchiṣṭāny udvāsayati / (KauśS_1,6.21) pūrṇapātraṃ dakṣiṇā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769602 (0.019):
'satyaṃ tvartena' iti paryukṣya udañci havirucchiṣṭānyudvāsayati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769589 (0.048):
[satyaṃ tvartena iti pariṣicyodañci havirucchiṣṭānyudvāsayati || / KauśS_1,6.20 ||]
(KauśS_1,6.22)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769619 (0.0):
'nādakṣiṇaṃ haviḥ kurvīta yaḥ kurute kṛtyāmātmanaḥ kurute' iti
[cf. KS 37.12:93.3f.]> iti brāhmaṇam / (KauśS_1,6.23)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769666 (0.034):
ājyatantre dhenuḥ sarvatra || / anvāhāryaṃ brāhmaṇān bhojayati || KauśS_1,6.23 || / yadvai yajñasyānanvitaṃ bhavati tadanvāhāryeṇānvāhriyate ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720184 (0.063):
(KauśS_5,7[43].14) sarvānnāni brāhmaṇān bhojayati / (KauśS_5,7[43].15) maṅgalyāni
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723980 (0.063):
(KauśS_8,2[61].10) yo manuṣyāṇāṃ taṃ brāhmaṇān bhojayati / (KauśS_8,2[61].11) yo devānāṃ tam iti dakṣiṇaṃ
(KauśS_1,6.24) yad vai yajñasyānanvitaṃ bhavati tad anvāhāryeṇānvāhriyate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769674 (0.002):
ājyatantre dhenuḥ sarvatra || / anvāhāryaṃ brāhmaṇān bhojayati || KauśS_1,6.23 || / yadvai yajñasyānanvitaṃ bhavati tadanvāhāryeṇānvāhriyate ||
(KauśS_1,6.25) etad anvāhāryasyānvāhāryatvam [ ]> / (KauśS_1,6.26) <īḍyā vā anye devāḥ saparyeṇyā anye | devā īḍyā devā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769707 (0.0):
ca brāhmaṇam / 'īḍyā vā anye devāḥ saparyeṇyā anye devā īḍyā devā brāhmaṇāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769678 (0.002):
yadvai yajñasyānanvitaṃ bhavati tadanvāhāryeṇānvāhriyate || / KauśS_1,6.24 || / etadanvāhāryasyānvāhāryatvam || KauśS_1,6.25 ||
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9841250 (0.022):
nirvidyāpakramanti / kaḥ punarvādo ye tadanye udāratamā devāḥ trāyatriṃśā
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032979 (0.023):
dvayā vai devā devāḥ | ahaiva devā atha ye brāhmaṇāḥ śruśruvāṃso
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18710687 (0.027):
saptāhapūraṃ ekaparyaṃkenātināmesi // atha khalu bhūmyavacarā devā / antarīkṣecarā devā caturmahārājikā ca devā trāyastriṃśā ca devā yāmā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900885 (0.028):
prajñāyante/ brahmakāyikā devāḥ prajñāyante/ brahmapurohitā devāḥ / prajñāyante/ mahābrahmāṇā devāḥ prajñāyante/ brahmapāriṣadyā devāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908029 (0.031):
devāḥ prajānanti/ na atapā devāḥ prajānanti/ na sadṛśā devāḥ prajānanti/ / na sudarśanā devāḥ prajānanti/ na akaniṣṭhā devāḥ prajānanti/}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907947 (0.032):
devāḥ prajānanti/ na paranirmitavaśavartino devāḥ prajānanti/ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907934 (0.033):
07803 devāḥ prajānanti/ {{na tuṣitā devāḥ prajānanti/ na nirmāṇaratayo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908009 (0.036):
asaṃjñisattvā devāḥ prajānanti/ na śuddhāvāsā devāḥ prajānanti/ na aspṛhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562823 (0.036):
atho evam asya rudraḥ paśūn anabhimānuko bhavati purastātsvāhākārā vā anye / devā upariṣṭātsvāhākārā anye ta ubhaye 'śye medhye 'varudhyante //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907990 (0.038):
śubhakṛtsnā devāḥ prajānanti/ na anabhrakā devāḥ prajānanti/ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908021 (0.039):
devāḥ prajānanti/ na atapā devāḥ prajānanti/ na sadṛśā devāḥ prajānanti/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18707077 (0.039):
uccatvena siṃhāsanam addaśensuḥ / anye devā ṣaṭṭālam uccatvenānye devā / paṃcatālaṃ anye devā catutālaṃ anye devā tritālaṃ anye devā dvitālaṃ anye
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28079837 (0.041):
indraśreṣṭhā / devā ityetaddha vai devāstredhaikadevatyā abhavantsa yo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907971 (0.041):
apramāṇābhā devāḥ prajānanti/ na ābhāsvarā devāḥ prajānanti/ na
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9539040 (0.042):
12,39: devā.na.āyuḥ.pravardhayantu.ciram.jīvanāya/ / 12,39: viśve.devāḥ.sarve.devāh/
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.042):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti / (KauśS_3,3[20].19)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719618 (0.043):
mārutena sruveṇa mārutenājyena varuṇāya trir juhoti / (KauśS_5,4[40].8) uktam upamanthanam / (KauśS_5,4[40].9) dadhimanthaṃ baliṃ hṛtvā saṃprokṣaṇībhyāṃ prasiñcan
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13041880 (0.043):
RV_10.052.03.2{12} ahar aharjāyate māsi māsyathā devā dadhirehavyavāham / RV_10.052.04.1{12} māṃ devā dadhire havyavāhamapamluktaṃ bahu
brāhmaṇāḥ saparyeṇyāḥ / (KauśS_1,6.27) yajñena_eva_īḍyān prīṇāti anvāhāryeṇa saparyeṇyān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769714 (0.0):
'īḍyā vā anye devāḥ saparyeṇyā anye devā īḍyā devā brāhmaṇāḥ / saparyeṇyāḥ || KauśS_1,6.26 || / yajñenaiveḍyān prīṇātyanvāhāryeṇa saparyeṇyān || KauśS_1,6.27 ||
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032979 (0.055):
dvayā vai devā devāḥ | ahaiva devā atha ye brāhmaṇāḥ śruśruvāṃso
(KauśS_1,6.28) te_asya_ubhe prītā yajñe bhavantīti [cf. KS 8.13:97.11ff.]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769717 (0.041):
yajñenaiveḍyān prīṇātyanvāhāryeṇa saparyeṇyān || KauśS_1,6.27 || / te'syobhaye prītā yajñe bhavanti' iti || KauśS_1,6.28 ||
(KauśS_1,6.29) imau darśapūrṇamāsau vyākhyātau / (KauśS_1,6.30) darśapūrṇamāsābhyāṃ pākayajñāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769748 (0.0):
brāhmaṇā bhojayitavyāḥ svaśaktyā caturvedapāragāḥ || / imau darśapūrṇamāsau vyākhyātau || KauśS_1,6.29 || / darśapūrṇamāsābhyāṃ pākayajñāḥ || KauśS_1,6.30 ||
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5011597 (0.063):
eva syāt. kutaḥ? vacanāt, vacanam idaṃ bhavati, eṣa vai devaratho yad / darśapūrṇamāsau, yo darśapūrṇamāsāv iṣṭvā somena yajate, rathaspaṣṭa
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4957473 (0.064):
teṣām arthena saṃbandhaḥ // MS_3,1.7 // / sto darśapūrṇamāsau, darśapūrṇamāsābhyāṃ svargakāmo yajeteti. tatra
(KauśS_1,6.32) kumbhīpākād eva vyuddhāraṃ juhuyāt / (KauśS_1,6.33) / adhiśrayaṇa_paryagnikaraṇa_abhighāraṇa_udvāsana_alaṃkaraṇa_utpavanaiḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769775 (0.032):
athāpyaparo havanayogo bhavati || KauśS_1,6.31 || / kumbhīpākādeva vyuddhāraṃ juhuyāt || KauśS_1,6.32 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732263 (0.034):
(KauśS_13,11[103].3) _iti / varṣīr juhuyāt / (KauśS_13,11[103].4) sā tatra prāyaścittiḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5735103 (0.038):
(KauśS_14,2[138].10) _iti dvābhyāṃ viṃśīm / (KauśS_14,2[138].11) anupadyamāna ājyaṃ juhuyāt / (KauśS_14,2[138].12) haviṣāṃ darviṃ pūrayitvā _iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731972 (0.048):
(KauśS_13,6[98].1) atha yatra_etad bhūmicalo bhavati tatra juhuyāt / (KauśS_13,6[98].2)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719618 (0.052):
mārutena sruveṇa mārutenājyena varuṇāya trir juhoti / (KauśS_5,4[40].8) uktam upamanthanam / (KauśS_5,4[40].9) dadhimanthaṃ baliṃ hṛtvā saṃprokṣaṇībhyāṃ prasiñcan
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720199 (0.060):
(KauśS_5,7[43].17) juhoti / (KauśS_5,7[43].18) ādadhāti / (KauśS_5,7[43].19) udañcanena_udapātryāṃ yavān adbhir ānīya_ullopam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713802 (0.063):
(KauśS_1,6.24) yad vai yajñasyānanvitaṃ bhavati tad anvāhāryeṇānvāhriyate / (KauśS_1,6.25) etad anvāhāryasyānvāhāryatvam [ ]> / (KauśS_1,6.26) <īḍyā vā anye devāḥ saparyeṇyā anye | devā īḍyā devā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769677 (0.064):
yadvai yajñasyānanvitaṃ bhavati tadanvāhāryeṇānvāhriyate || / KauśS_1,6.24 || / etadanvāhāryasyānvāhāryatvam || KauśS_1,6.25 ||
saṃskṛtya / (KauśS_1,6.34) athāpi ślokau bhavataḥ <ājyabhāgāntaṃ prāktantram ūrdhvaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769805 (0.0):
athāpi gopathabrāhmaṇapaṭhitau ślokau bhavataḥ || / 'ājyabhāgāntaṃ prāktantramūrdhvaṃ sviṣṭakṛtā saha | havīṃṣi
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13572362 (0.047):
(AVParis_11,1.4) saṃbhārān upakalpya prāktantram ājyabhāgāntaṃ kṛtvā
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13585758 (0.057):
prāktantram ājyabhāgāntaṃ satyaṃ bṛhad iti smṛtam ||
sviṣṭakṛtā saha | havīṃṣi yajña āvāpo yathā tantrasya tantavaḥ [ ,
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769811 (0.0):
'ājyabhāgāntaṃ prāktantramūrdhvaṃ sviṣṭakṛtā saha | havīṃṣi
attributed to GB by Sāyaṇa I, p. 349] ||>
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4746241 (0.034):
pākayajñānsamāsādya ekājyāmekabahirṣi /
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10706069 (0.047):
in the [{Śiva-}]{yogasāra} (p.49) and / attributed to a {Yogasa/ṇgraha}.}
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10705893 (0.048):
appears as {Śataratnasa/ṇgraha} 14 (p.22) and / is attributed to the /Mrg. In both those places the
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26637807 (0.048):
appears as {Śataratnasa\ṇgraha} 14 (p.22) and / is attributed to the \Mrg. In both those places the
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510012 (0.052):
yāmyasaumyamukhī caikā % vajrametatprakīrtitam // SvaT_2.187 // / %% Quoted, with attribution to the Svatantra, ad \Mrg\KP\ 6:2 4 in the
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27767247 (0.052):
yāmyasaumyamukhī caikā vajrametatprakīrtitam // SvaT_2.187 // / %% Quoted, with attribution to the Svatantra, ad /Mrg/KP/ 6:2 4 in the
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087338 (0.053):
that here too it is attributed to humans with deśikaiḥ.]
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26637996 (0.062):
attributed to a {Yogasa\ṇgraha}.}
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23228106 (0.064):
introduction and notes by T. Venkatacharya. Madras: Adyar Library and
ekabarhiṣaḥ | ekasviṣṭakṛtaḥ kuryāt_nānāpi sati daivate_iti || [AaśvGS
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769824 (0.0):
samāsādyaikājyānekabarhiṣaḥ | ekasviṣṭakṛtaḥ kuryānnānāpi sati daivate'
(KauśS_1,6.35) etena_evāmāvāsyo vyākhyātaḥ / (KauśS_1,6.36) aindrāgno_atra dvitīyo bhavati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769857 (0.054):
aidrāgno'tra dvitīyo bhavati || KauśS_1,6.36 || / [tayorvyatikrame tvamagne vratapā asi (19.59) kāmastadagre
(KauśS_1,6.37) tayor vyatikrame
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769862 (0.0):
aidrāgno'tra dvitīyo bhavati || KauśS_1,6.36 || / [tayorvyatikrame tvamagne vratapā asi (19.59) kāmastadagre
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769870 (0.003):
[tayorvyatikrame tvamagne vratapā asi (19.59) kāmastadagre
agre [19.52]> iti śāntāḥ / (KauśS_1,7.1) aśnāty anādeśe sthālīpākaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769865 (0.048):
[tayorvyatikrame tvamagne vratapā asi (19.59) kāmastadagre / (19.52) iti śāntāḥ || KauśS_1,6.37 ||]
(KauśS_1,7.2) puṣṭikarmasu sārūpavatse / (KauśS_1,7.3) ājyaṃ juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770310 (0.049):
[puṣṭikarmasu sārūpavatse || KauśS_1,7.2 ||] / puṣṭikarmasu sārūpavatsaḥ sthālīpākaḥ | aśnātyanādeśe jānīyāt | yathā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719962 (0.049):
(KauśS_5,6[42].15) _iti vratavisarjanam ājyaṃ / juhuyāt / (KauśS_5,6[42].16) samidho_abhyādadhyāt / (KauśS_5,6[42].17)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723781 (0.049):
(KauśS_8,1[60].7) tasmin devaheḍanenājyaṃ juhuyāt / (KauśS_8,1[60].8) samidho_abhyādadhyāt / (KauśS_8,1[60].9) śakalān vā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1802909 (0.055):
[bhadrādadhi (7.8) iti pravatsyannupadadhīta || KauśS_5,6{42}.1 / 'bhadrādadhi' ityṛcājyaṃ juhoti | ājyatantre | 'bhadrādadhi śreyaḥ' ityṛcā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1803320 (0.055):
idāvatsarāya (KauśS 42.17) iti vratavisarjanamājyaṃ juhuyāt || / KauśS_5,6{42}.15 || / samidho'bhyādadhyāt || KauśS_5,6{42}.16 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770338 (0.057):
juhotyanādeśa ājyaṃ dravyaṃ jānīyāt | yathā 'pṛthivyai śrotrāya (6.10.1) / iti juhoti' (KauśS 12.3) || / samidhamādadhāti || KauśS_1,7.4 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732749 (0.063):
(KauśS_13,18[110].3) evam upasādya / (KauśS_13,18[110].4) etena_eva sūktenājyaṃ juhvan
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732783 (0.064):
(KauśS_13,19[111].4) upasthe jātakau_ādhāya / (KauśS_13,19[111].5) etena_eva sūktenājyaṃ juhvan / (KauśS_13,19[111].6) amīṣāṃ mūrdhni sa mātuḥ putrayor ity anupūrvaṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714749 (0.064):
(KauśS_2,3[12].12) kumāryā dakṣiṇam ūrum abhimantrayate / (KauśS_2,3[12].13) vapāṃ juhoti / (KauśS_2,3[12].14) agnim upatiṣṭhate
(KauśS_1,7.4) samidham ādadhāti / (KauśS_1,7.5) āvapati vrīhiyavatilān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770362 (0.025):
pālāśādayo vṛkṣāḥ | vikalpaḥ || / āvapati vrīhiyavatilān || KauśS_1,7.5 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782309 (0.031):
'uta putraḥ' ityṛcā bṛhadbadarīsamidha ādadhāti | āvapati / vrīhiyavatilānityādi | grāmapaśuputradhanadhānyakāmaḥ sarvasāmpadaṃ kurute
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770338 (0.034):
juhotyanādeśa ājyaṃ dravyaṃ jānīyāt | yathā 'pṛthivyai śrotrāya (6.10.1) / iti juhoti' (KauśS 12.3) || / samidhamādadhāti || KauśS_1,7.4 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719962 (0.047):
(KauśS_5,6[42].15) _iti vratavisarjanam ājyaṃ / juhuyāt / (KauśS_5,6[42].16) samidho_abhyādadhyāt / (KauśS_5,6[42].17)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723783 (0.047):
(KauśS_8,1[60].7) tasmin devaheḍanenājyaṃ juhuyāt / (KauśS_8,1[60].8) samidho_abhyādadhyāt / (KauśS_8,1[60].9) śakalān vā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721629 (0.050):
(KauśS_6,2[48].24) tārchaṃ badhnāti / (KauśS_6,2[48].25) juhoti / (KauśS_6,2[48].26) ādadhāti / (KauśS_6,2[48].27) _
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714423 (0.050):
(KauśS_2,1[10].4) audumbarapalāśakarkandhūnām ādadhāti / (KauśS_2,1[10].5) āvapati / (KauśS_2,1[10].6) bhakṣayati / (KauśS_2,1[10].7) upādhyāyāya bhaikṣam prayachati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1803320 (0.053):
idāvatsarāya (KauśS 42.17) iti vratavisarjanamājyaṃ juhuyāt || / KauśS_5,6{42}.15 || / samidho'bhyādadhyāt || KauśS_5,6{42}.16 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714913 (0.054):
(KauśS_2,5[14].9) dhanuridhme dhanuḥ samidham ādadhāti / (KauśS_2,5[14].10) evam iṣvidhme / (KauśS_2,5[14].11) dhanuḥ saṃpātavad vimṛjya prayachati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720198 (0.055):
(KauśS_5,7[43].16) _iti kravyādanupahata iti palāśaṃ / badhnāti / (KauśS_5,7[43].17) juhoti / (KauśS_5,7[43].18) ādadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1809604 (0.061):
tantraṃ kṛtvā 'upa prāgāt' iti sūktena iṅgiḍaṃ juhoti | uttaratantram || / [ādadhāti || KauśS_6,2{48}.26 ||]
(KauśS_1,7.6) bhakṣayati kṣīraudanapuroḍāśarasān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770381 (0.0):
prātarāvapate' (KauśS 79.1) | dravyādivikalpaḥ sarvatra || / bhakṣayati kṣīraudanapuroḍāśarasān || KauśS_1,7.6 ||
(KauśS_1,7.7) mantha_odanau prayachati / (KauśS_1,7.8) pūrvaṃ triṣaptīyam
(KauśS_1,7.9) udakacodanāyām udapātraṃ pratīyāt
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770464 (0.002):
paccho vācayet' (KauśS 139.10) | sarvatra 'ye triṣaptāḥ' (1.1) iti || / udakacodanāyāmudapātraṃ pratīyāt || KauśS_1,7.9 ||
(KauśS_1,7.10) purastād_uttarataḥ saṃbhāram āharati / (KauśS_1,7.11) gor anabhiprāpād vanaspatīnām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770475 (0.054):
yathā 'piñjūlībhirāplāvayati' (KauśS 27.7) | ghaṭaṃ vā kāṃsyapātraṃ vā || / purastāduttarataḥ sambhāramāharati || KauśS_1,7.10 ||
(KauśS_1,7.12) sūryodayanataḥ / (KauśS_1,7.13) purastād_uttarato_araṇye karmaṇāṃ prayogaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770503 (1.192):
dūradeśād vṛkṣasambhārā āhartavyāḥ | sūryodayakāle || / purastāduttarato'raṇye karmaṇāṃ prayogaḥ || KauśS_1,7.13 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770488 (0.008):
goranabhiprāpādvanaspatīnām || KauśS_1,7.11 || / sūryodayanataḥ || KauśS_1,7.12 ||
(KauśS_1,7.14) uttarata udakānte prayujya karmāṇy apāṃ sūktair āplutya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770542 (1.192):
japahomasnānādīni prayujya karmāṇi || / apāṃ sūktairāplutya pradakṣiṇamāvṛtyāpa upaspṛśyānavekṣamāṇā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725653 (0.042):
(KauśS_8,9[68].39) apāṃ sūktair āplutya pradakṣiṇam āvṛtyāpa
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5735578 (0.042):
(KauśS_14,4[140].20) apāṃ sūktair āplutya pradakṣiṇam āvṛtyāpa
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13574953 (0.043):
(AVParis_19,3.7) apāṃ sūktair āplutya pradakṣiṇam āvṛtya apa upaspṛśya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1822313 (0.043):
prāñco'parājitāṃ vā diśamavabhṛthāya vrajanti || apāṃ / sūktairāplutya pradakṣiṇamāvṛtyāpa upaspṛśyānavekṣamāṇāḥ pratyudāvrajanti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1844438 (0.043):
vrajanti || / [apāṃ sūktairāplutya pradakṣiṇamāvṛtyāpa upaspṛśyānavekṣamāṇāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1822390 (0.049):
pūtaḥ' (6.51) 'vaiśvānaro raśmibhiḥ' (6.62) ityapāṃ sūktairāplutya snātvā / pradakṣiṇamāvṛtyācamanaṃ kṛtvā'napekṣamāṇāḥ pratyudāvrajanti | brāhmaṇān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770503 (0.058):
purastāduttarato'raṇye karmaṇāṃ prayogaḥ || KauśS_1,7.13 || / nityanaimittikakāmyānāṃ karmaṇāṃ prayogaḥ | araṇyaṃ śāntikalpe uktam |
pradakṣiṇam āvṛtya apa upaspṛśyānavekṣamāṇā grāmam udāvrajanti
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13574956 (0.0):
(AVParis_19,3.7) apāṃ sūktair āplutya pradakṣiṇam āvṛtya apa upaspṛśya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770547 (0.0):
japahomasnānādīni prayujya karmāṇi || / apāṃ sūktairāplutya pradakṣiṇamāvṛtyāpa upaspṛśyānavekṣamāṇā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1822316 (0.0):
prāñco'parājitāṃ vā diśamavabhṛthāya vrajanti || apāṃ / sūktairāplutya pradakṣiṇamāvṛtyāpa upaspṛśyānavekṣamāṇāḥ pratyudāvrajanti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1844441 (0.0):
vrajanti || / [apāṃ sūktairāplutya pradakṣiṇamāvṛtyāpa upaspṛśyānavekṣamāṇāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1844456 (0.027):
nadyāṃ gatvā indraṃ tatra saṃsthāpya tata apāṃ sūktaiḥ snātvā / pradakṣiṇamāvṛtyāpa upaspṛśyānavekṣamāṇāḥ pratyudāvrajanti ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725655 (0.027):
(KauśS_8,9[68].39) apāṃ sūktair āplutya pradakṣiṇam āvṛtyāpa
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5735580 (0.027):
(KauśS_14,4[140].20) apāṃ sūktair āplutya pradakṣiṇam āvṛtyāpa
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1822391 (0.039):
pūtaḥ' (6.51) 'vaiśvānaro raśmibhiḥ' (6.62) ityapāṃ sūktairāplutya snātvā / pradakṣiṇamāvṛtyācamanaṃ kṛtvā'napekṣamāṇāḥ pratyudāvrajanti | brāhmaṇān
(KauśS_1,7.15) āśyabandhyāplavanayānabhakṣāṇi saṃpātavanti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770571 (0.035):
āśyabandhyāplavanayānabhakṣyāṇi sampātavanti || KauśS_1,7.15 ||
(KauśS_1,7.16) sarvāṇy abhimantryāṇi / (KauśS_1,7.17) strīvyādhitāv āplutāvasiktau śirastaḥ prakramyā prapadāt
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770631 (0.0):
yugalāṅgalaṃ pratanoti' (KauśS 20.1) | abhimantrya kartavyam || / strīvyādhitāvāplutāvasiktau śirastaḥ prakamyā prapadāt pramārṣṭi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1795891 (0.042):
khananavidhānena bandhanaṃ ca sarvatra 'āśyabandhyāplavanayānabhakṣyāṇi / sampātavanti' 'sarvāṇyabhimantryāṇi' (KauśS 7.15 16) iti vacanāt | tathā
pramārṣṭi / (KauśS_1,7.18) pūrvaṃ prapādya prayachati / (KauśS_1,7.19) trayodaśyādayas tisro dadhimadhuni vāsayitvā badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770668 (0.0):
'utāmṛtāsuḥ (5.1.7) śivāsta (7.43) ityabhyākhyātāya prayacchati' (KauśS / 46.1) mantreṇa || / trayodaśyādayastisro dadhimadhuni vāsayitvā badhnāti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1817617 (0.033):
(17.1.1 5) ityabhimantrayate || KauśS_7,9{58}.11 ||] / trayodaśyādayastisro dadhimadhumadhyāduddhṛtya trivṛtamaṇiṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781102 (0.043):
trirvāsitaṃ kṛtvā sampātyābhimantrya badhnāti | 'trayodaśyādayastisro / dadhi madhuni vāsayitvā badhnāti' iti paribhāṣāvacanāt | pālāśādiṣu
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770631 (0.049):
strīvyādhitāvāplutāvasiktau śirastaḥ prakamyā prapadāt pramārṣṭi / || KauśS_1,7.17 ||
(KauśS_1,7.20) āśayati / (KauśS_1,7.21) anvārabdhāyābhimantraṇahomāḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722374 (0.051):
prāṇān [5.28.1> iti yugmakṛṣṇalam ādiṣṭānāṃ sthālīpāke_ādhāya badhnāti / (KauśS_7,3[52].21) āśayati / (KauśS_7,4[53].1) <āyurdā [2.13.1]> iti godānaṃ kārayiṣyan saṃbhārān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770689 (0.054):
maṇiṃ baddhvā taddadhimadhvāśayati || / anvārabdhāyābhimantraṇahomāḥ || KauśS_1,7.21 || / anvārabdhe yajamāne kartavyāḥ | abhimantraṇam | yajamāna uttarato bhūtvā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1814751 (0.056):
yugmakṛṣṇalamādiṣṭānāṃ sthālīpāka ādhāya badhnāti || KauśS_7,3{52}.20 || / āśayati || KauśS_7,3{52}.21 ||]
(KauśS_1,7.22) paścād agneś carmaṇi haviṣāṃ saṃskāraḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770705 (0.002):
darbhairanvārabhate || / paścādagneścarmaṇi haviṣāṃ saṃskāraḥ || KauśS_1,7.22 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770740 (0.022):
samarthavṛṣabhacarma | yathā 'paścādagneścarmaṇi haviṣāṃ saṃskāraḥ' (KauśS
(KauśS_1,7.23) ānaḍuhaḥ śakṛtpiṇḍaḥ / (KauśS_1,7.24) jīvaghātyaṃ carma
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770716 (0.047):
yathā 'āvapati brīhiyavatilān' (KauśS 7.5) ityādi | tathā 'aṣṭakāyām' / (KauśS 138.1) || / ānaḍuhaḥ śakṛtpiṇḍaḥ || KauśS_1,7.23 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770705 (0.053):
paścādagneścarmaṇi haviṣāṃ saṃskāraḥ || KauśS_1,7.22 || / yathā 'āvapati brīhiyavatilān' (KauśS 7.5) ityādi | tathā 'aṣṭakāyām'
(KauśS_1,7.25) akarṇo_aśmā / (KauśS_1,7.26) āplavanāvasecanānām ācāmayati ca
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770751 (0.027):
jānīyāt | yathā 'aśmānaṃ nidadhāti' (KauśS 77.17) || / āplavanāvasecanānāmācāmayati ca || KauśS_1,7.26 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722301 (0.059):
(KauśS_7,3[52].8) śapyamānāya prayachati / (KauśS_7,3[52].9) nidagdhaṃ prakṣālayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.062):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti / (KauśS_3,3[20].19)
(KauśS_1,7.27) saṃpātavatām aśnāti nyaṅkte vā / (KauśS_1,7.28) abhyādheyānāṃ dhūmaṃ niyachati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716577 (0.0):
(KauśS_3,6[23].9) iti prātar +vibhakṣyamāṇo [so Caland; ed. / vibhuṅkṣyamāṇo]_aśnāti / (KauśS_3,6[23].10) jyājuṃ badnāti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.034):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720829 (0.039):
(KauśS_5,10[46].18) aparyavetavrataḥ pratyupeyāt / (KauśS_5,10[46].19) avakīrṇine darbhaśulbam āsajya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770749 (0.040):
jānīyāt | yathā 'aśmānaṃ nidadhāti' (KauśS 77.17) || / āplavanāvasecanānāmācāmayati ca || KauśS_1,7.26 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715793 (0.042):
(KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727181 (0.042):
(KauśS_10,1[75].12) iti kumārīpālaṃ prahiṇoti / (KauśS_10,1[75].13) udāhārasya pratihiteṣur agrato jaghanato brahmā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714064 (0.042):
prayuṅkte / (KauśS_1,8.2) svastyayaneṣu ca / (KauśS_1,8.3) ījyānāṃ diśyān balīn harati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724611 (0.042):
(KauśS_8,5[64].13) _ity avadadhatam / (KauśS_8,5[64].14) _iti paryādadhatam / (KauśS_8,5[64].15) <śṛto gachatu [9.5.5d]>_ity udvāsayantam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718230 (0.044):
(KauśS_4,8[32].12) tantryā kṣitikāṃ / (KauśS_4,8[32].13) vīriṇavadhrīṃ svayaṃmlānaṃ triḥ samasya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726422 (0.047):
(KauśS_9,4[72].21) saṃvatsaram agniṃ na_udvāyāt_na haret_nāhareyuḥ / (KauśS_9,4[72].22) dvāsaśarātra ity eke / (KauśS_9,4[72].23) daśa dakṣiṇā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719386 (0.047):
(KauśS_5,3[39].6) vāśākāmpīlasitīvārasadaṃpuṣpā avadhāya / (KauśS_5,3[39].7)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718464 (0.049):
(KauśS_4,9[33].15) avapanne jarāyuṇi_upoddharanti / (KauśS_4,9[33].16) srajena_oṣadhikhananaṃ vyākhyātam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5729981 (0.049):
(KauśS_11,8[87].20) ādīptayor ekaṃ pratinidadhāti / (KauśS_11,8[87].21) ity ekaṃ hṛtvā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770759 (0.049):
yatrāplavanamavasecanaṃ ca tatrācamanaṃ bhavati mārjanaṃ ca || / sampātavatāmaśnāti nyaṅkte vā || KauśS_1,7.27 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718450 (0.049):
(KauśS_4,9[33].11) _iti mūlam upayachati / (KauśS_4,9[33].12) ekasare_anupalīḍhe kumāraḥ / (KauśS_4,9[33].13) darbheṇa pariveṣṭya keśeṣūpacṛtati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718479 (0.049):
(KauśS_4,9[33].17) catvāri_umāphalāni pāṇau_adbhiḥ ścotayate / (KauśS_4,9[33].18) saṃvartamāneṣu kumāraḥ / (KauśS_4,9[33].19) brāhmaṇāyano_aṅgāni_abhimṛśati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1809097 (0.053):
bāhumātram [atīva yaḥ (2.12.6) iti śarairavajvālayati || / KauśS_6,1{47}.52 ||] / 'atīva yaḥ' ityavajvālya tatra nidadhāti ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719731 (0.054):
varṣakāmo dvādaśarātram anuśuṣyet / (KauśS_5,5[41].2) sarvavrata upaśrāmyati / (KauśS_5,5[41].3) maruto yajate yathā varuṇaṃ juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1828780 (0.056):
palālāni barhiḥ || KauśS_11,1{80}.27 || / [tilpiñjyā idhmāḥ || KauśS_11,1{80}.28 ||] / tilpiñjyānām idhmagrahaṇam ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782137 (0.056):
[prajāvatīḥ (4.21.7) iti pratiṣṭhamānā anumantrayate || / KauśS_3,4{21}.10 ||] / 'prajāvatīḥ sūyavasā' ityṛcāraṇye gacchantīrgā anumantrayate ||
(KauśS_1,7.29) śucinā karmaprayogaḥ / (KauśS_1,8.1) purastāddhomavatsu niśākarmasu pūrvāhṇe yajñopavītī
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770833 (0.0):
sarvakarmārthāḥ paribhāṣāḥ | atha niśākarmaparibhāṣā ucyante || / purastāddhomavatsu niśākarmasu pūrvāhṇe yajñopavītī
śālāniveśamaṃ samūhayaty upavatsyadbhaktam aśitvā snāto_ahatavasanaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770842 (0.0):
purastāddhomavatsu niśākarmasu pūrvāhṇe yajñopavītī / śālāniveśanaṃ samūhayatyupavatsyadbhaktamaśitvā snāto'hatavasanaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781352 (0.0):
māghāṣṭakāyāṃ 'pūrvāhṇe yajñopavītī śālāniveśanaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783386 (0.0):
'pūrvāhṇe yajñopavītī śālāniveśanaṃ samūhayatyupavatsyadbhaktamaśitvā
prayuṅkte / (KauśS_1,8.2) svastyayaneṣu ca / (KauśS_1,8.3) ījyānāṃ diśyān balīn harati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770879 (0.0):
atha svastyayanaparibhāṣā ucyante / svastyayaneṣu ca || KauśS_1,8.2 || / ijyānāṃ diśyān balīn harati || KauśS_1,8.3 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1813221 (0.023):
dvābhyāṃ dve āhutī tisṛbhirṛgbhistṛtīyā | pārvaṇādyuttaratantram || / [diśyān balīn harati || KauśS_7,2{51}.3 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727181 (0.030):
(KauśS_10,1[75].12) iti kumārīpālaṃ prahiṇoti / (KauśS_10,1[75].13) udāhārasya pratihiteṣur agrato jaghanato brahmā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.036):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715794 (0.038):
(KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718230 (0.038):
(KauśS_4,8[32].12) tantryā kṣitikāṃ / (KauśS_4,8[32].13) vīriṇavadhrīṃ svayaṃmlānaṃ triḥ samasya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719386 (0.040):
(KauśS_5,3[39].6) vāśākāmpīlasitīvārasadaṃpuṣpā avadhāya / (KauśS_5,3[39].7)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718464 (0.041):
(KauśS_4,9[33].15) avapanne jarāyuṇi_upoddharanti / (KauśS_4,9[33].16) srajena_oṣadhikhananaṃ vyākhyātam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1823517 (0.041):
tayoruparyadharāraṇim || KauśS_9,1{69}.18 || / dakṣiṇatomūlām || KauśS_9,1{69}.19 || / paścātprajananām urvaśyasi iti || KauśS_9,1{69}.20 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716576 (0.042):
vibhuṅkṣyamāṇo]_aśnāti / (KauśS_3,6[23].10) jyājuṃ badnāti / (KauśS_3,6[23].11) daṇḍaṃ saṃpātavantaṃ vimṛjya dhārayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714034 (0.042):
(KauśS_1,7.27) saṃpātavatām aśnāti nyaṅkte vā / (KauśS_1,7.28) abhyādheyānāṃ dhūmaṃ niyachati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720829 (0.043):
(KauśS_5,10[46].18) aparyavetavrataḥ pratyupeyāt / (KauśS_5,10[46].19) avakīrṇine darbhaśulbam āsajya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726422 (0.045):
(KauśS_9,4[72].21) saṃvatsaram agniṃ na_udvāyāt_na haret_nāhareyuḥ / (KauśS_9,4[72].22) dvāsaśarātra ity eke / (KauśS_9,4[72].23) daśa dakṣiṇā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724611 (0.046):
(KauśS_8,5[64].13) _ity avadadhatam / (KauśS_8,5[64].14) _iti paryādadhatam / (KauśS_8,5[64].15) <śṛto gachatu [9.5.5d]>_ity udvāsayantam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1828780 (0.047):
palālāni barhiḥ || KauśS_11,1{80}.27 || / [tilpiñjyā idhmāḥ || KauśS_11,1{80}.28 ||] / tilpiñjyānām idhmagrahaṇam ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719619 (0.048):
mārutena sruveṇa mārutenājyena varuṇāya trir juhoti / (KauśS_5,4[40].8) uktam upamanthanam / (KauśS_5,4[40].9) dadhimanthaṃ baliṃ hṛtvā saṃprokṣaṇībhyāṃ prasiñcan
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725002 (0.049):
(KauśS_8,7[66].24) _iti dvāram avasārayati / (KauśS_8,7[66].25) _ity udapātram agnim
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718450 (0.050):
(KauśS_4,9[33].11) _iti mūlam upayachati / (KauśS_4,9[33].12) ekasare_anupalīḍhe kumāraḥ / (KauśS_4,9[33].13) darbheṇa pariveṣṭya keśeṣūpacṛtati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718479 (0.050):
(KauśS_4,9[33].17) catvāri_umāphalāni pāṇau_adbhiḥ ścotayate / (KauśS_4,9[33].18) saṃvartamāneṣu kumāraḥ / (KauśS_4,9[33].19) brāhmaṇāyano_aṅgāni_abhimṛśati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722139 (0.052):
juhoti / (KauśS_7,2[51].3) diśyān balīn harati / (KauśS_7,2[51].4) pratidiśam upatiṣṭhate
(KauśS_1,8.4) pratidiśam upatiṣṭhate / (KauśS_1,8.5) sarvatrādhikaraṇam kartur dakṣiṇā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722141 (0.0):
(KauśS_7,2[51].3) diśyān balīn harati / (KauśS_7,2[51].4) pratidiśam upatiṣṭhate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770881 (0.0):
ijyānāṃ diśyān balīn harati || KauśS_1,8.3 || / pratidiśamupatiṣṭhate || KauśS_1,8.4 ||
(KauśS_1,8.6) trir udakakriyā / (KauśS_1,8.7) anantarāṇi samānāni yuktāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770982 (0.042):
pariṣiñcāmi iti saha havirbhiḥ paryukṣya' (KauśS 3.4) || / anantarāṇi samānāni yuktāni || KauśS_1,8.7 ||
(KauśS_1,8.8) śāntaṃ saṃbhāram / (KauśS_1,8.9) adhikṛtasya sarvam
(KauśS_1,8.10) viṣaye [ed. viśaye; see Caland, AZ, aḷ.; Speijer Museum 9
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716975 (0.039):
(KauśS_4,1[25].2) liṅgyupatāpo +bhiṣajyam [cf. Caland, AZ, p. 67, n.2 but / also Speijer Museum 9 250]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720092 (0.046):
avasānaniveśanānucaraṇātinayana+_ijyā [ed.: caraṇāni ninayannejyā; cf. / Caland, AZ, p. 147, n. 2; but Bloomfield GGA 1902 512!]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716292 (0.062):
(KauśS_3,4[21].14) atyanteṣīkāmauñjaparihitā [thus with Caland, AZ p. 55,
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723146 (0.063):
(KauśS_7,8[57].1) <śraddhāyā [ed. misprint: śrādhayā; see Caland, Kl. / Schr., p. 51, Bloomfield GGA 1902 514] duhitā [6.133.4]>_iti dvābhyāṃ
249 disagrees] yathāntaram / (KauśS_1,8.11) iti darbhalavanaṃ prayachati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724134 (0.059):
(KauśS_8,2[61].37) _ / śrapayati / (KauśS_8,2[61].38) _iti darbhāhārāya dātraṃ
(KauśS_1,8.12) iti takṣati / (KauśS_1,8.13) iti prakṣālayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771111 (0.036):
kāṣṭhatakṣaṇaṃ karoti || / [yat tvā śikvaḥ (10.6.3) iti prakṣālayati || KauśS_1,8.13 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767917 (0.049):
'arātīyoḥ' (10.6.1) ityṛcolūkhalamusalaṃ takṣati 'yattvā śikvaḥ' (10.6.3) / ityṛcā prakṣālayati 'yadyatkṛṣṇaḥ' (12.3.13) ityṛcā mārjapati | tataḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771092 (0.057):
tūṣṇīmāhṛtyottarato'gnerupasādayati || / [arātīyoḥ (10.6.1) iti takṣati || KauśS_1,8.12 ||] / 'arātīyoḥ' (10.6.1) ityṛcolūkhalamusalakāṣṭham | anyārthamindhanārtham |
(KauśS_1,8.14) iti mantroktam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771122 (1.192):
[yadyatkṛṣṇaḥ (12.3.13) iti mantroktam || KauśS_1,8.14 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771111 (0.036):
kāṣṭhatakṣaṇaṃ karoti || / [yat tvā śikvaḥ (10.6.3) iti prakṣālayati || KauśS_1,8.13 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767917 (0.064):
'arātīyoḥ' (10.6.1) ityṛcolūkhalamusalaṃ takṣati 'yattvā śikvaḥ' (10.6.3) / ityṛcā prakṣālayati 'yadyatkṛṣṇaḥ' (12.3.13) ityṛcā mārjapati | tataḥ
(KauśS_1,8.15) / palāśa_udumbara_jambu_kāmpīla_srag_vaṅgha_śirīṣa_sraktya_varaṇa_bilva_jaṅgiḍa_kuṭaka_garhya_galāvala_vetasa_śimbala_sipuna_syandana_araṇikā_aśmayokta_tunyu_pūtudāravaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771149 (0.036):
[palāśodumbarajambukāmpīlasragvaṅghaśirīṣasraktyavaraṇabilvajaṅgiḍakuṭakagarhyagalāvalavetasaśimba
śāntāḥ / (KauśS_1,8.16) / citi_prāyaścitti_śamī_śamakā_savaṃśā_śāmyavākā_talāśa_palāśa_vāśā_śiṃśapā_śimbala_sipuna_darbha_apāmārga_ākṛtiloṣṭa_valmīkavapā_dūrvāprānta_vrīhi_yavāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771270 (0.044):
[citiprāyaścittiśamīśamakāsavaṃśāśāmyavākātalāśāpalāśavāśāśiṃśapāśimbalasipunadarbhāpāmārgā
(KauśS_1,8.17) pramanda_uśīra_śalalī_upadhāna_śakadhūmā jarantaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771368 (0.0):
pramandośīraśalalyupadhānaśakadhūmā jarantaḥ || KauśS_1,8.17 ||
(KauśS_1,8.18) sīsa_nadīsīse ayorajāṃsi kṛkalāsaśiraḥ sīnāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771416 (0.0):
'śakadhūmaṃ kimadyāhariti pṛcchati' (KauśS 50.15) | etānyudāharaṇāni || / sīsanadīsīse ayorajāṃsi kṛkalāsaśiraḥ sīsāni || KauśS_1,8.18 ||
(KauśS_1,8.19) dadhi ghṛtaṃ madhūdakam iti rasāḥ / (KauśS_1,8.20) vrīhi_yavā_godhūma_upavāka_tila_priyaṅgu_śyāmākā iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771467 (0.0):
(KauśS 21.22) || / vrīhiyavagodhūmopavākatilapriyaṅguśyāmākā iti miśradhānyāni ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21637898 (0.056):
415.013. tata utpannā ime bījā bhuvi lokasukhāvahāḥ/ / 415.014. yavavrīhitilāścaiva godhūmā mudgamāṣakāḥ//975//
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771449 (0.058):
dadhi ghṛtaṃ madhūdakamiti rasāḥ || KauśS_1,8.19 ||
miśradhānyāni / (KauśS_1,8.21) grahaṇam ā grahaṇāt / (KauśS_1,8.22) yathārtham udarkān yojayet
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771468 (1.192):
vrīhiyavagodhūmopavākatilapriyaṅguśyāmākā iti miśradhānyāni ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771539 (0.027):
'vāridam' ityagrahaṇe'pi grahaṇaṃ bhavati || / yathārthamudarkān yojayet || KauśS_1,8.22 ||
(KauśS_1,8.23)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771584 (0.036):
ihaiva dhruvām (3.12) eha yātu (6.73) yamo mṛtyuḥ (6.93) satyaṃ
[6.93]> ity anuvāko vāstoṣpatīyāni / (KauśS_1,8.24)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771586 (0.0):
ihaiva dhruvām (3.12) eha yātu (6.73) yamo mṛtyuḥ (6.93) satyaṃ / bṛhat (12.1) ityanuvāko vāstoṣpatīyāni || KauśS_1,8.23 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771609 (0.0):
sūktaṃ pratīyāt' iti vacanāt | yathā 'vāstoṣpatīyaiḥ kulijakṛṣṭe' (KauśS / divyo gandharvaḥ (2.2) imaṃ me agne (6.111) yau te mātā (8.6)
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13581267 (0.060):
(AVParis_32,4) mātṛnāmā divyo gandharva ā paśyatīmaṃ me agne yau te māteti
mātā [8.6]> iti mātṛnāmāni / (KauśS_1,8.25)
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13581270 (0.0):
(AVParis_32,4) mātṛnāmā divyo gandharva ā paśyatīmaṃ me agne yau te māteti / mātṛnāmāni || iti mātṛgaṇaḥ ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771612 (0.0):
divyo gandharvaḥ (2.2) imaṃ me agne (6.111) yau te mātā (8.6) / iti mātṛnāmāni || KauśS_1,8.24 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771630 (0.001):
'divyo gandharva iti mātṛnāmabhirjuhuyāt' (KauśS 94.15) || / stuvānam (1.7) idaṃ haviḥ (1.8) nissālām (2.14) arāyakṣayaṇam
<śaṃ no devī pṛśniparṇī [2.25]> <ā paśyati
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13581244 (0.0):
niḥsālām arāyakṣayaṇaṃ śaṃ no devī pṛśniparṇy ā paśyati tānt satyaujās
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771634 (0.0):
'divyo gandharva iti mātṛnāmabhirjuhuyāt' (KauśS 94.15) || / stuvānam (1.7) idaṃ haviḥ (1.8) nissālām (2.14) arāyakṣayaṇam
[4.20]>
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13581249 (0.0):
niḥsālām arāyakṣayaṇaṃ śaṃ no devī pṛśniparṇy ā paśyati tānt satyaujās
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771643 (0.0):
(2.18.3) śaṃ no devī pṛśniparṇī (2.25) ā paśyatiṃ (4.20) tāntsatyaujāḥ / (4.36) tvayā pūrvam (4.37) purastādyuktaḥ (5.29) rakṣohaṇam (8.3 4)
[5.29]> iti anuvākaś cātanāni / (KauśS_1,9.1) <śaṃbhumayobhū [1.5 6]>
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714311 (0.0):
(KauśS_1,9.2) iti triḥ pratyāsiñcati / (KauśS_1,9.3) <śaṃbhumayobhū [1.5 6]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771646 (0.0):
(4.36) tvayā pūrvam (4.37) purastādyuktaḥ (5.29) rakṣohaṇam (8.3 4)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771668 (0.041):
ambayo yanti (1.4) śambhumayobhū hiraṇyavarṇāḥ (1.33) nissālām / (2.14) ye agnathaḥ (3.21.1 7) brahma jajñānam (4.1.1) ityekā uta devāḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719803 (0.059):
(KauśS_5,5[41].14) _śaṃbhumayobhū [1.5, 1.6] / _
[1.33]> ity ekā mṛgārasūktāny uttamaṃ varjayitvā
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13581770 (0.0):
prācī dig vi devā uta devā agner manva itiprabhṛtīni mṛgārasūktāny uttamaṃ / varjayitvāpa naḥ śośucad aghaṃ pṛthivyām agnaye mamāgne vrahma jajñānam
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582024 (0.016):
(AVParis_32,26) ambayo yanti śambhumayobhū hiraṇyavarṇā niḥsālāṃ ye agnayo
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771678 (0.030):
(2.14) ye agnathaḥ (3.21.1 7) brahma jajñānam (4.1.1) ityekā uta devāḥ / (4.13) mṛgārasūktāni || KauśS_1,9.1 ||
[4.23 29]
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582037 (0.0):
brahma jajñānam ity ekaita devā mṛgārasūktāny uttamaṃ varjayitvāpa naḥ / śośucad aghaṃ punantu mā sasruṣīr himavataḥ pra sravanti vāyog pūtaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771685 (0.0):
(4.13) mṛgārasūktāni || KauśS_1,9.1 || / uttamaṃ varjayitvā apa naḥ śośucadagham (4.33) punantu mā (6.19)
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13581772 (1.192):
prācī dig vi devā uta devā agner manva itiprabhṛtīni mṛgārasūktāny uttamaṃ / varjayitvāpa naḥ śośucad aghaṃ pṛthivyām agnaye mamāgne vrahma jajñānam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27127380 (0.056):
apa | naḥ | śośucat | agham | agne | śuśugdhi | ā | rayim | apa | naḥ | / śośucat | agham // RV_1,97.1 // / su kṣetriyā | sugātu yā | vasu yā | ca | yajāmahe | apa | naḥ | śośucat |
[6.23]> <śaṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719817 (0.0):
_ / _
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771693 (0.0):
sasruṣīḥ (6.23) himavataḥ pra sravanti (6.24) vāyoḥ pūtaḥ pavitreṇa (6.51)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1802312 (0.0):
(3.13) punantu mā (6.19) sasruṣīḥ (6.23) himavataḥ pra sravanti (6.24) / vāyoḥ pūtaḥ pavitreṇa (6.51) śaṃ ca no mayaśca naḥ (6.57.3)
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582045 (0.045):
śośucad aghaṃ punantu mā sasruṣīr himavataḥ pra sravanti vāyog pūtaḥ / pavitreṇa śaṃ ca no mayaś ca no 'naḍudbhyas tvaṃ mahyam āpo vaiśvānaro
ca no mayaś ca naḥ [6.57.3]>
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582050 (0.0):
śośucad aghaṃ punantu mā sasruṣīr himavataḥ pra sravanti vāyog pūtaḥ / pavitreṇa śaṃ ca no mayaś ca no 'naḍudbhyas tvaṃ mahyam āpo vaiśvānaro
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719823 (0.0):
_ <śaṃ ca no mayaś ca no [6.57.3]>_
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771697 (0.0):
sasruṣīḥ (6.23) himavataḥ pra sravanti (6.24) vāyoḥ pūtaḥ pavitreṇa (6.51) / śaṃ ca no mayaśca naḥ (6.57.3) anaḍudbhyastvaṃ prathamam (6.59) mahyamāpaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1802318 (0.0):
vāyoḥ pūtaḥ pavitreṇa (6.51) śaṃ ca no mayaśca naḥ (6.57.3)
āpaḥ [6.61]>
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582054 (0.0):
pavitreṇa śaṃ ca no mayaś ca no 'naḍudbhyas tvaṃ mahyam āpo vaiśvānaro / raśmibhir yamo mṛtyur viśvajit saṃjñānaṃ no yady antarikṣe punar maitv
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719825 (1.788):
pavitreṇa [6.51.1]> <śaṃ ca no mayaś ca no [6.57.3]>_
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1802320 (1.788):
anaḍudbhyastvaṃ prathamam (6.59) mahyamāpaḥ (6.61) vaiśvānaro raśmibhiḥ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13581713 (0.034):
eva grīṣmo hemanto anaḍudbhyas tvaṃ mahyam āpo vaiśvānaro yamo mṛtyur yāṃ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13581812 (0.034):
siṃhe vyāghre 'bhayaṃ dyāvāpṛthivī grīṣmo hemanto 'naḍudbhyas tvaṃ mahyam / āpo vaiśvānaro yamo mṛtyur abhi tvendra viśvajit trāyamāṇāyai imaṃ me agne
[6.107]>
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582063 (0.0):
raśmibhir yamo mṛtyur viśvajit saṃjñānaṃ no yady antarikṣe punar maitv
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714317 (0.0):
[1.33]> śaṃtatīyaṃ ca [4.13]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771712 (0.0):
sañjñānaṃ naḥ (7.52) yadyantarikṣe (7.66) punarmaitvindriyam (7.67) śivā
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582095 (0.022):
antarikṣe punar naitv indriyaṃ śivā naḥ śaṃ no vāto vātv agniṃ brūmo
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13585185 (0.026):
antarikṣe punar maitv indriyaṃ punas tvādityā ity agniṃ praṇīya prajvālya
indriyam [7.67]> <śivā naḥ [7.68.3]> <śaṃ no vāto vātu [7.69]>
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582072 (0.0):
raśmibhir yamo mṛtyur viśvajit saṃjñānaṃ no yady antarikṣe punar maitv / indriyaṃ śivā naḥ śaṃ no vāto vātu agniṃ brūmo vanaspatīn iti śāntigaṇaḥ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582104 (0.0):
antarikṣe punar naitv indriyaṃ śivā naḥ śaṃ no vāto vātv agniṃ brūmo
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714326 (0.0):
[1.33]> śaṃtatīyaṃ ca [4.13] <śivā naḥ [7.68.3]> <śaṃ no vāto vātu [7.69]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771721 (0.0):
sañjñānaṃ naḥ (7.52) yadyantarikṣe (7.66) punarmaitvindriyam (7.67) śivā / naḥ (7.68.3) śaṃ no vāto vātu (7.69) agniṃ brūmo vanaspatīn (11.6) iti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771836 (0.0):
ambayo yanti (1.4) śambhumayobhū hiraṇyavarṇāḥ (1.33) śantātīyaṃ / śivā naḥ (7.68.3) śaṃ no vāto vātu (7.69) agniṃ brūmo vanaspatīn (11.6)
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18941743 (0.036):
(AVŚ_7,69.1a) śaṃ no vāto vātu śaṃ nas tapatu sūryaḥ |
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6838161 (0.054):
RV_7,035.04c śaṃ naḥ sukṛtāṃ sukṛtāni santu śaṃ na iṣiro abhi vātu vātaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22803893 (0.054):
aśvinā | śam | śam | naḥ | su-kṛtām | su-kṛtāni | santu | śam | naḥ | / iṣiraḥ | abhi | vātu | vātaḥ // RV_7,35.4 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18982625 (0.055):
(AVŚ_19,10.4c) śaṃ naḥ sukṛtāṃ sukṛtāni santu śaṃ na iṣiro abhi vātu vātaḥ
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2311896 (0.059):
RV_07.035.04.2{28} śaṃ naḥ sukṛtāṃ sukṛtāni santu śaṃ na iṣiroabhi vātu / vātaḥ
brūmo vanaspatīn [11.6]> iti / (KauśS_1,9.2) iti triḥ pratyāsiñcati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714332 (0.0):
[7.67]> <śivā naḥ [7.68.3]> <śaṃ no vāto vātu [7.69]> iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771722 (0.002):
naḥ (7.68.3) śaṃ no vāto vātu (7.69) agniṃ brūmo vanaspatīn (11.6) iti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771837 (0.002):
śivā naḥ (7.68.3) śaṃ no vāto vātu (7.69) agniṃ brūmo vanaspatīn (11.6)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771804 (0.020):
śāntistatraitāni sarvāṇi pratyetavyāni || / pṛthivyai śrotrāya (6.10) iti triḥ pratyāsiñcati || KauśS_1,9.3
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771868 (0.020):
sarvatra prayoktavyaḥ | yathā śantātīyena tilān juhoti || / [pṛthivyai śrotrāya (6.10) iti triḥ pratyāsiñcati || KauśS_1,9.5
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582072 (0.047):
indriyaṃ śivā naḥ śaṃ no vāto vātu agniṃ brūmo vanaspatīn iti śāntigaṇaḥ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582103 (0.047):
antarikṣe punar naitv indriyaṃ śivā naḥ śaṃ no vāto vātv agniṃ brūmo / vanaspatīn iti śāntātīyo laghuśāntigaṇaḥ ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772037 (0.051):
caturgaṇena vā | tataḥ sāvitrīśannodevyau | tataḥ 'pṛthivyai śrotrāya' iti / triḥ pratyāsiñcati | śāntyudake śāntyudakaṃ prakṣipati ||
(KauśS_1,9.3) <śaṃbhumayobhū [1.5 6]>
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714247 (0.0):
[5.29]> iti anuvākaś cātanāni / (KauśS_1,9.1) <śaṃbhumayobhū [1.5 6]>
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719803 (0.059):
(KauśS_5,5[41].14) _śaṃbhumayobhū [1.5, 1.6] / _
[1.33]> śaṃtatīyaṃ ca [4.13]
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582065 (0.0):
raśmibhir yamo mṛtyur viśvajit saṃjñānaṃ no yady antarikṣe punar maitv / indriyaṃ śivā naḥ śaṃ no vāto vātu agniṃ brūmo vanaspatīn iti śāntigaṇaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714292 (0.0):
[6.107]> <śivā naḥ [7.68.3]> <śaṃ no vāto vātu [7.69]>
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582096 (0.022):
antarikṣe punar naitv indriyaṃ śivā naḥ śaṃ no vāto vātv agniṃ brūmo
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771713 (0.032):
sañjñānaṃ naḥ (7.52) yadyantarikṣe (7.66) punarmaitvindriyam (7.67) śivā
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13585185 (0.036):
antarikṣe punar maitv indriyaṃ punas tvādityā ity agniṃ praṇīya prajvālya
[7.67]> <śivā naḥ [7.68.3]> <śaṃ no vāto vātu [7.69]>
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582072 (0.0):
raśmibhir yamo mṛtyur viśvajit saṃjñānaṃ no yady antarikṣe punar maitv / indriyaṃ śivā naḥ śaṃ no vāto vātu agniṃ brūmo vanaspatīn iti śāntigaṇaḥ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582104 (0.0):
antarikṣe punar naitv indriyaṃ śivā naḥ śaṃ no vāto vātv agniṃ brūmo
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714300 (0.0):
[6.107]> <śivā naḥ [7.68.3]> <śaṃ no vāto vātu [7.69]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771721 (0.0):
sañjñānaṃ naḥ (7.52) yadyantarikṣe (7.66) punarmaitvindriyam (7.67) śivā / naḥ (7.68.3) śaṃ no vāto vātu (7.69) agniṃ brūmo vanaspatīn (11.6) iti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771836 (0.0):
ambayo yanti (1.4) śambhumayobhū hiraṇyavarṇāḥ (1.33) śantātīyaṃ / śivā naḥ (7.68.3) śaṃ no vāto vātu (7.69) agniṃ brūmo vanaspatīn (11.6)
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18941743 (0.036):
(AVŚ_7,69.1a) śaṃ no vāto vātu śaṃ nas tapatu sūryaḥ |
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6838161 (0.054):
RV_7,035.04c śaṃ naḥ sukṛtāṃ sukṛtāni santu śaṃ na iṣiro abhi vātu vātaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22803893 (0.054):
aśvinā | śam | śam | naḥ | su-kṛtām | su-kṛtāni | santu | śam | naḥ | / iṣiraḥ | abhi | vātu | vātaḥ // RV_7,35.4 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18982625 (0.055):
(AVŚ_19,10.4c) śaṃ naḥ sukṛtāṃ sukṛtāni santu śaṃ na iṣiro abhi vātu vātaḥ
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2311896 (0.059):
RV_07.035.04.2{28} śaṃ naḥ sukṛtāṃ sukṛtāni santu śaṃ na iṣiroabhi vātu / vātaḥ
vanaspatīn [11.6]> iti / (KauśS_1,9.4) iti triḥ pratyāsiñcati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714305 (0.0):
indriyam [7.67]> <śivā naḥ [7.68.3]> <śaṃ no vāto vātu [7.69]> iti / (KauśS_1,9.2) iti triḥ pratyāsiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771804 (0.027):
śāntistatraitāni sarvāṇi pratyetavyāni || / pṛthivyai śrotrāya (6.10) iti triḥ pratyāsiñcati || KauśS_1,9.3
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771868 (0.027):
sarvatra prayoktavyaḥ | yathā śantātīyena tilān juhoti || / [pṛthivyai śrotrāya (6.10) iti triḥ pratyāsiñcati || KauśS_1,9.5
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772036 (0.056):
caturgaṇena vā | tataḥ sāvitrīśannodevyau | tataḥ 'pṛthivyai śrotrāya' iti / triḥ pratyāsiñcati | śāntyudake śāntyudakaṃ prakṣipati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771722 (0.057):
naḥ (7.68.3) śaṃ no vāto vātu (7.69) agniṃ brūmo vanaspatīn (11.6) iti || / KauśS_1,9.2 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771837 (0.058):
śivā naḥ (7.68.3) śaṃ no vāto vātu (7.69) agniṃ brūmo vanaspatīn (11.6) / iti || KauśS_1,9.4 ||
(KauśS_1,9.5) iti śāntiyuktāni / (KauśS_1,9.6) ubhayataḥ sāvitry ubhayataḥ <śaṃ no devī [1.6]>
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13570969 (0.063):
(AVParis_5,2.4) sāvitry ubhayataḥ kuryāc chaṃ no devī tathaiva ca |
(KauśS_1,9.7) ahatavāsaḥ kaṃse śāntyudakaṃ karoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771933 (0.033):
ahatavāsāḥ kaṃse śāntyudakaṃ karoti || KauśS_1,9.8 ||
(KauśS_1,9.8) ity apo_atisṛjya sarvā imā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771946 (0.0):
kartā ahatavasano bhūtvā kāṃsyapātre śāntyudakaṃ karoti || / [atisṛṣṭo apāṃ vṛṣabhaḥ (16.1) ityapo'tisṛjya sarvā imā āpa
āpa oṣadhaya iti pṛṣṭvā sarvā ity ākhyāta oṃ bṛhaspatiprasūtaḥ karavāṇīty
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771957 (0.0):
[atisṛṣṭo apāṃ vṛṣabhaḥ (16.1) ityapo'tisṛjya sarvā imā āpa / oṣadhayaḥ iti pṛṣṭvā sarvāḥ ityākhyāta oṃ bṛhaspatiprasūtaḥ karavāṇi
anujñāpya_oṃ savitṛprasūtaḥ kurutāṃ bhavān ity anujñātaḥ kurvīta
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771963 (0.0):
oṣadhayaḥ iti pṛṣṭvā sarvāḥ ityākhyāta oṃ bṛhaspatiprasūtaḥ karavāṇi / ityanujñāpya oṃ savitṛprasūtaḥ bhavān ityanujñātaḥ kurvīta || KauśS_1,9.9
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772012 (0.052):
karavāṇi' iti | tato brahmā bravīti 'savitṛprasūtaḥ kurutāṃ bhavān' | / anujñātaḥ śāntyudakaṃ karoti | 'śaṃ no devī' ityṛcā sāvitryā
(KauśS_1,9.9) pūrvayā kurvīteti / gārgya_pārthaśravasa_bhāgāli_kāṅkāyana_uparibabhrava_kauśika_jāṭikāyana_kaurupathayaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772054 (0.0):
gārgyapārthaśravasabhāgalikāṅkāyanoparibabhravakauśikajāṭikāyanakaurupathayaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772071 (0.021):
gārgyapārthaśravasabhāgalikāṅkāyanoparibabhravakauśikajāṭikāyanakaurupathayaḥ / | ete śāntyudakaṃ kurvanti ||
(KauśS_1,9.10) anyatarayā kurvīteti yuvā kauśiko yuvā kauśikaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772080 (0.0):
gārgyapārthaśravasabhāgalikāṅkāyanoparibabhravakauśikajāṭikāyanakaurupathayaḥ / | ete śāntyudakaṃ kurvanti || / [anyatarayā kurvīteti yuvā kauśiko yuvā kauśikaḥ || KauśS_1,9.11
(KauśS 1 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre prathamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715587 (0.009):
(KauśS_2,8[17].34) vācayed eva vācayed eva / (KauśS 2 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre dvitīyo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716962 (0.010):
(KauśS_3,7[24].46) salilaiḥ sarvakāmaḥ salilaiḥ sarvakāmaḥ / (KauśS 3 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre tṛtīyo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719105 (0.012):
(KauśS_4,12[36].40) api cānvāhāpi cānvāha / (KauśS 4 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre caturtho 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721120 (0.016):
[PS 20.9.4]>_ity abhyavakāśe saṃviśati_abhyavakāśe saṃviśati / (KauśS 5 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre pañcamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727119 (0.017):
(KauśS_9,6[74].23) nātiśaktir vidhīyate nātiśaktir vidhīyata iti / (KauśS 9 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre navamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727982 (0.017):
(KauśS 10 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre daśamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725673 (0.018):
(KauśS_8,9[68].41) yathoktā dakṣiṇā yathoktā dakṣiṇā / (KauśS 8 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre 'ṣṭamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723742 (0.019):
svastyayanakāmaḥ / (KauśS 7 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre saptamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721974 (0.019):
iti saṃdhāvyābhimṛśati / (KauśS 6 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730715 (0.023):
(KauśS 11 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre ekādaśo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731391 (0.023):
vivāhakalpa eṣo_atithikalpa eṣo 'tithikalpaḥ / (KauśS 12 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre dvādaśo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5735914 (0.024):
(KauśS 14 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre caturdaśo 'dhyāyaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734631 (0.025):
(KauśS 13 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre trayodaśo 'dhyāyaḥ
(KauśS_2,1[10].1) pūrvasya medhājananāni / (KauśS_2,1[10].2) śukasārikṛśānāṃ jihvā badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772203 (0.0):
[śukasārikṛśānāṃ jihvā badhnāti || KauśS_2,1{10}.2 ||]
(KauśS_2,1[10].3) āśayati / (KauśS_2,1[10].4) audumbarapalāśakarkandhūnām ādadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772318 (0.025):
| kṛśo bhāradvājaḥ | tata uttaratantram || / [audumbarapalāśakarkandhūnāmādadhāti || KauśS_2,1{10}.4 ||]
(KauśS_2,1[10].5) āvapati / (KauśS_2,1[10].6) bhakṣayati / (KauśS_2,1[10].7) upādhyāyāya bhaikṣam prayachati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720198 (0.050):
badhnāti / (KauśS_5,7[43].17) juhoti / (KauśS_5,7[43].18) ādadhāti / (KauśS_5,7[43].19) udañcanena_udapātryāṃ yavān adbhir ānīya_ullopam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721627 (0.050):
(KauśS_6,2[48].24) tārchaṃ badhnāti / (KauśS_6,2[48].25) juhoti / (KauśS_6,2[48].26) ādadhāti / (KauśS_6,2[48].27) _
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713915 (0.050):
(KauśS_1,7.3) ājyaṃ juhoti / (KauśS_1,7.4) samidham ādadhāti / (KauśS_1,7.5) āvapati vrīhiyavatilān
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722111 (0.052):
(KauśS_7,1[50].19) ūbadhyaṃ saṃbhinatti / (KauśS_7,1[50].20) nikhanati / (KauśS_7,1[50].21) ādadhāti / (KauśS_7,1[50].22) apāmārgaprasūnān kudrīcīśaphān parīcīnamūlān
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717549 (0.055):
(KauśS_4,3[27].18) savyena dakṣiṇāmukhaḥ pāṃsūn upamathya parikirati / (KauśS_4,3[27].19) saṃmṛdnāti / (KauśS_4,3[27].20) ādadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772317 (0.056):
[audumbarapalāśakarkandhūnāmādadhāti || KauśS_2,1{10}.4 ||] / 'ye triṣaptāḥ' iti sūktena audumbarasamidha ādadhāti | hastahomatvāt
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717539 (0.061):
(KauśS_4,3[27].15) bālān kalmāṣe kāṇḍe savyaṃ pariveṣṭya saṃbhinatti / (KauśS_4,3[27].16) pratapati / (KauśS_4,3[27].17) ādadhāti / (KauśS_4,3[27].18) savyena dakṣiṇāmukhaḥ pāṃsūn upamathya parikirati
(KauśS_2,1[10].8) suptasya karṇam anumantrayate / (KauśS_2,1[10].9) upasīdañ japati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772420 (0.058):
pratyahaṃ bahubhaikṣyamekatra kṛtvābhimantryopādhyāyāya dadāti || / [suptasya karṇamanumantrayate || KauśS_2,1{10}.8 ||] / 'ye triṣaptāḥ' iti sūktena suptasyopādhyāyasya karṇamanumantrayate
(KauśS_2,1[10].10) dhānāḥ sarpirmiśrāḥ sarvahutāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772452 (1.192):
'ye triṣaptāḥ' iti sūktaṃ yadā yadopādhyāyagṛhaṃ yāti tadā tadā japati / brahmacārī || / [dhānāḥ sarpirmiśrāḥ sarvahutāḥ || KauśS_2,1{10}.10 ||]
(KauśS_2,1[10].11) tilamiśrā hutvā prāśnāti / (KauśS_2,1[10].12) purastād agneḥ kalmāṣam daṇḍaṃ nihatya paścād agneḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772489 (0.0):
abhyātānāntaṃ kṛtvā 'ye triṣaptāḥ' iti sūktena tilamiśrā hutvā tataḥ / prāśnāti | abhyātānādyuttaratantram ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772516 (0.0):
sthaṇḍile'gniṃ kṛtvā purastādagneḥ kalmāṣaṃ daṇḍaṃ nihatya paścādagneḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772537 (0.0):
dadātyupādhyāyāya | abhyātānāntaṃ kṛtvā purastādagneḥ kalmāṣaṃ daṇḍaṃ / nihatya paścādagneḥ kṛṣṇājine dhānāḥ kṛtvā 'ye triṣaptāḥ' iti sūktena
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772469 (0.016):
juhoti pratyṛcam | uttaratantram || / [tilamiśrā hutvā prāśnāti || KauśS_2,1{10}.11 ||]
kṛṣṇājine dhānā anumantrayate / (KauśS_2,1[10].13) sūktasya pāraṃ gatvā prayachati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716094 (0.002):
(KauśS_3,3[20].7) ity apūpaiḥ pratihatya kṛṣati / (KauśS_3,3[20].8) sūktasya pāraṃ gatvā prayachati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772496 (0.024):
[purastādagneḥ kalmāṣaṃ daṇḍaṃ nihatya paścādagneḥ kṛṣṇājine / dhānā anumantrayate || KauśS_2,1{10}.12 ||
(KauśS_2,1[10].14) sakṛj juhoti / (KauśS_2,1[10].15) daṇḍadhānājinaṃ dadāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772504 (0.0):
sukṛjjuhoti || KauśS_2,1{10}.14 || / daṇḍadhānājinaṃ dadāti || KauśS_2,1{10}.15 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772548 (0.030):
nihatya paścādagneḥ kṛṣṇājine dhānāḥ kṛtvā 'ye triṣaptāḥ' iti sūktena / sakṛjjuhoti daṇḍadhānājinaṃ dadāti | tata uttaratantram ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772526 (0.061):
kṛṣṇājine dhānāḥ kṛtvā 'ye triṣaptāḥ' iti sūktenānumantrya daṇḍadhānājinaṃ / dadātyupādhyāyāya | abhyātānāntaṃ kṛtvā purastādagneḥ kalmāṣaṃ daṇḍaṃ
(KauśS_2,1[10].16) iti śuklapuṣpaharitapuṣpe
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772558 (0.0):
[ahaṃ rudrebhiḥ (4.2) iti śuklapuṣpaharitapuṣpe
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772575 (0.064):
karmavikalpaḥ | 'ahaṃ rudrebhiḥ' iti sūktena śuklapuṣpaharitapuṣpe
kiṃstyanābhipippalyau jātarūpaśakalena prāk stanagrahāt prāśayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772567 (0.0):
[ahaṃ rudrebhiḥ (4.2) iti śuklapuṣpaharitapuṣpe / kiṃstyanābhipippalyau jātarūpaśakalena prākstanagrahāt prāśayati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772605 (0.030):
piṣṭvābhimantrya prāśayati jātarūpaśakalena prāk stanagrahaṇāt | iti
(KauśS_2,1[10].17) prathamapravadasya mātur upasthe tālūni saṃpātān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772614 (0.048):
[prathamapravadasya māturupasthe tāluni sampātānānayati ||
ānayati / (KauśS_2,1[10].18) dadhimadhv āśayati / (KauśS_2,1[10].19) upanītaṃ vācayati vārṣaśatikaṃ karma
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772659 (0.031):
sampātyābhimantryāśayati | abhyātānādyuttaratantram || / [upanītaṃ vācayati vārṣaśatikaṃ karma || KauśS_2,1{10}.19 ||]
(KauśS_2,1[10].20) iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772692 (0.0):
[tvaṃ no medhe (6.108) dyauśca me (12.1.53) iti bhakṣayati ||
bhakṣayati / (KauśS_2,1[10].21) ādityam upatiṣṭhate / (KauśS_2,1[10].22) ity āgrahāyaṇyāṃ bhakṣayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772799 (0.0):
[yadagne tapasā (7.61) ityāgrahāyaṇyāṃ bhakṣayati || / KauśS_2,1{10}.22 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725964 (0.052):
(KauśS_9,2[70].7) lakṣaṇe pratiṣṭhāpya_upotthāya / (KauśS_9,2[70].8) atha_upatiṣṭhate / (KauśS_9,2[70].9)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772691 (0.053):
[tvaṃ no medhe (6.108) dyauśca me (12.1.53) iti bhakṣayati || / KauśS_2,1{10}.20 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1823740 (0.056):
[lakṣaṇe pratiṣṭhāpyopotthāya || KauśS_9,2{70}.7 || / athopatiṣṭhate || KauśS_9,2{70}.8 || / agne gṛhapate sugṛhapatirahaṃ tvayāgne gṛhapatinā bhūyāsam |
(KauśS_2,1[10].23) agnim upatiṣṭhate / (KauśS_2,1[10].24)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714758 (0.0):
(KauśS_2,3[12].13) vapāṃ juhoti / (KauśS_2,3[12].14) agnim upatiṣṭhate / (KauśS_2,3[12].15)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714805 (0.0):
(KauśS_2,4[13].5) daśānāṃ śāntavṛkṣāṇāṃ śakalāni / (KauśS_2,4[13].6) etayoḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774737 (0.049):
[agnimupatiṣṭhate || KauśS_2,2{12}.14 ||] / 'ye triṣaptāḥ' iti sūktenāgnimupatiṣṭhate | 'mamāgne varcaḥ' iti
iti saṃhāya mukhaṃ vimārṣṭi / (KauśS_2,2[11].1) pūrvasya brahmacārisāṃpadāni
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714757 (0.060):
(KauśS_2,3[12].15) / iti dadhimadhv āśayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714804 (0.060):
(KauśS_2,4[13].6) etayoḥ / iti sapta marmāṇi sthālīpāke pṛktāny aśnāti
(KauśS_2,2[11].2) audumbaryādayaḥ / (KauśS_2,2[11].3) brahmacāryāvasathād upastaraṇāny ādadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772978 (0.027):
bṛhadbadarīsamidha ādadhāti || / [brahmacāryāvasathādupastaraṇānyādadhāti || KauśS_2,1{11}.3 ||]
(KauśS_2,2[11].4) pipīlikodvāpe medomadhuśyāmākeṣīkatūlāny ājyaṃ juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772993 (0.0):
'ye triṣaptāḥ' iti sūktena brahmacārī gṛhādupastaraṇāni tṛṇānyādadhāti || / [pipīlikodvāpe medomadhuśyāmākeṣīkatūlānyājyaṃ juhoti ||
(KauśS_2,2[11].5) ājyaśeṣe pipīlikodvāpān opya grāmam etya sarvahutān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773019 (0.047):
[ājyaśeṣe pipīlikodvāpānopya grāmametya sarvahutān ||
(KauśS_2,2[11].6) brahmacāribhyo_annaṃ dhānās tilamiśrāḥ prayachati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773048 (0.024):
sakṛjjuhoti | abhyātānādyuttaratantram || / [brahmacāribhyo'nnaṃ dhānāstilamiśrāḥ prayacchati ||
(KauśS_2,2[11].7) etāni grāmasā.padāni / (KauśS_2,2[11].8) vikāra sthūṇāmūlāvatakṣaṇāni sabhānām upastaraṇāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773100 (0.002):
[vikāraḥ sthūṇāmūlāvatakṣaṇāni sabhānāmupastaraṇāni ||
(KauśS_2,2[11].9) grāmīṇebhyo_annam / (KauśS_2,2[11].10) surāṃ surāpebhyaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773133 (0.038):
sūktena sabhānāmupastaraṇānyādadhāti || / [grāmīṇebhyo'nnam || KauśS_2,1{11}.9 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714034 (0.061):
(KauśS_1,7.27) saṃpātavatām aśnāti nyaṅkte vā / (KauśS_1,7.28) abhyādheyānāṃ dhūmaṃ niyachati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716576 (0.061):
vibhuṅkṣyamāṇo]_aśnāti / (KauśS_3,6[23].10) jyājuṃ badnāti / (KauśS_3,6[23].11) daṇḍaṃ saṃpātavantaṃ vimṛjya dhārayati
(KauśS_2,2[11].11) audumbarādīny bhakṣaṇāntāni sarvasāṃpadāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773198 (0.057):
[audumbaryādīni bhakṣaṇāntāni sarvasāmpadāni || KauśS_2,1{11}.11
(KauśS_2,2[11].12) trir jyotiḥ kurute / (KauśS_2,2[11].13) upatiṣṭhate
(KauśS_2,2[11].14) savyāt pāṇihṛdayāl lohitaṃ rasamiśram aśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773313 (0.0):
[savyāt pāṇihṛdayāllohitaṃ rasamiśramaśnāti || KauśS_2,1{11}.14
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780199 (0.0):
triragnimupatiṣṭhate | abhyātānānte salilaiḥ savyāt pāṇihṛdayāllohitaṃ / rasamiśramaśnāti | tata uttaratantram | iti manthāntāni karmāṇi ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773699 (0.026):
trikālamagnimupatiṣṭhate | abhyātānāntaṃ kṛtvā 'vatso virājaḥ' ityṛcā / savyāt pāṇihṛdayāllohitaṃ rasamiśritaṃ sampātyābhimantryāśnāti |
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716620 (0.059):
(KauśS_3,6[23].15) itīkṣukāśakāṇḍyā lohitaṃ / nirmṛjya rasamiśram aśnāti / (KauśS_3,6[23].16) sarvam audumbaram
(KauśS_2,2[11].15) pṛśnimanthaḥ / (KauśS_2,2[11].16) jihvāyā utsādyam akṣyoḥ +paristaraṇaṃ mastṛhaṇaṃ [ed.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773347 (0.030):
ājyatantramabhyātānāntaṃ kṛtvā 'ye triṣaptāḥ' iti sūktena pṛśnimanthaḥ || / jihvāyā utsādyamakṣyoḥ paristaraṇamastṛhaṇaṃ hṛdayaṃ dūrśa
paristaraṇamastṛhaṇaṃ; see MSS 34 (1976), p. 23f.] hṛdayaṃ dūrśa upanahya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773351 (0.047):
jihvāyā utsādyamakṣyoḥ paristaraṇamastṛhaṇaṃ hṛdayaṃ dūrśa / upanahya tisro rātrīḥ palpūlane vāsayati || KauśS_2,1{11}.16 ||
tisro rātrīḥ palpūlane vāsayati / (KauśS_2,2[11].17) cūrṇāni karoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773357 (0.0):
jihvāyā utsādyamakṣyoḥ paristaraṇamastṛhaṇaṃ hṛdayaṃ dūrśa / upanahya tisro rātrīḥ palpūlane vāsayati || KauśS_2,1{11}.16 ||
(KauśS_2,2[11].18) maiśradhānye mantha opya dadhimadhumiśram aśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773365 (0.0):
upanahya tisro rātrīḥ palpūlane vāsayati || KauśS_2,1{11}.16 || / cūrṇāni karoti || KauśS_2,1{11}.17 || / [maiśradhānye mantha opya dadhimadhumiśramaśnāti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773721 (0.022):
pṛśnimantho jihvāyā ādi maiśradhānye mantha opya dadhimadhumiśritaṃ kṛtvā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773373 (0.044):
maiśradhānye mantha opyaivaṃ pṛśnimanthaḥ | pṛśnimanthaṃ maiśradhānyaṃ ca / dadhimadhumiśraṃ kṛtvā sampātyābhimantryāśnāti | abhyātānādyuttaratantram
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715868 (0.050):
(KauśS_3,2[19].5) tasmin maiśradhānyaṃ śṛtam aśnāti / (KauśS_3,2[19].6) manthaṃ vā dadhimadhumiśram
(KauśS_2,2[11].19)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722368 (0.0):
(KauśS_7,3[52].19) sthālīpāke ghṛtapiṇḍān pratinīyāśnāti / (KauśS_7,3[52].20)
[5.28]> iti yugmakṛṣṇalaṃ vāsitaṃ badhnāti / (KauśS_2,2[11].20) sārūpavatsaṃ puruṣagātraṃ dvādaśarātraṃ saṃpātavantaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773391 (0.0):
[asmin vasu (1.9) yadābadhnan (1.35) nava prāṇān (5.28) iti / yugmakṛṣṇalaṃ vāsitaṃ badhnāti || KauśS_2,1{11}.19 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773515 (0.013):
sūktena sārūpavatsaṃ puruṣagātraṃ dvādaśarātraṃ sampātavantaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773457 (0.016):
[sārūpavatsaṃ puruṣagātraṃ dvādaśarātraṃ sampātavantaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773496 (0.016):
prathame'hani tantraṃ kṛtvā 'yadā badhnan' iti sūktena sārūpavatsaṃ / puruṣagātraṃ dvādaśarātraṃ sampātavantaṃ kṛtvābhimantryānabhimukhamaśnāti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722367 (0.035):
(KauśS_7,3[52].20) iti yugmakṛṣṇalam ādiṣṭānāṃ sthālīpāke_ādhāya badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770678 (0.044):
yatra vāsitaṃ badhnāti tatra sarvatra trayodaśyādi bhavati | yathā / 'yugmakṛṣṇalaṃ vāsitaṃ badhnāti' (KauśS 11.19) ||
kṛtvānabhimukhan aśnāti / (KauśS_2,3[12].1) iti mādānakaśṛtaṃ kṣīraudanam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771034 (0.0):
ca | yathā 'kathaṃ mahe (5.11) iti mādānakaśṛtaṃ kṣīraudanamaśnāti' (KauśS
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773532 (0.0):
KKp_11 || / [kathaṃ mahe (5.11) iti mādānakaśṛtaṃ kṣīraudanamaśnāti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791683 (0.044):
[ā yaṃ viśanti (6.2.2) iti vayoniveśanaśṛtaṃ kṣīraudanamaśnāti / || KauśS_4,5{29}.27 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778734 (0.046):
tato loṣṭena jyotirāyatanaṃ saṃstīrya kṣīraudanamaśnāti || / KauśS_2,6{16}.31 ||] / 'acikradad', 'ā tvā gan' iti sūktābhyāṃ śayanākāraṃ puroḍāśamabhimantrya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717888 (0.049):
(KauśS_4,5[29].27) <ā yaṃ viśanti [6.2.2]>_iti vayoniveśanaśṛtaṃ / kṣīraudanam aśnāti / (KauśS_4,5[29].28) _iti madhuśībhaṃ pāyayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770585 (0.060):
eteṣu nityamabhyātānāntaṃ tantraṃ bhavati | āśyādiṣu yathā 'mādānakaśrṛtaṃ / kṣīraudanamaśnāti' (KauśS 12.1) | 'ehi jīvam (4.9) ityāñjanamaṇiṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715866 (0.064):
(KauśS_3,2[19].5) tasmin maiśradhānyaṃ śṛtam aśnāti / (KauśS_3,2[19].6) manthaṃ vā dadhimadhumiśram
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716576 (0.064):
vibhuṅkṣyamāṇo]_aśnāti / (KauśS_3,6[23].10) jyājuṃ badnāti / (KauśS_3,6[23].11) daṇḍaṃ saṃpātavantaṃ vimṛjya dhārayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714034 (0.064):
(KauśS_1,7.27) saṃpātavatām aśnāti nyaṅkte vā / (KauśS_1,7.28) abhyādheyānāṃ dhūmaṃ niyachati
(KauśS_2,3[12].2) camase sarūpavatsāyā dugdhe vrīhiyavāvavadhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773556 (0.0):
kṣīraudanaṃ sampātyābhimantryāśnāti | tata uttaratantram || / [camase sarūpavatsāyā dugdhe vrīhiyavāvavadhāya mūrcchayitvā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773574 (0.0):
abhyātānāntaṃ kṛtvā 'kathaṃ mahe' iti sūktena camase sarūpavatsāyā dugdhe / vrīhiyavāvavadhāya mūrcchayitvā madhvāsicya sampātyābhimantryāśayati |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1797144 (0.0):
abhyātānādyuttaratantram || / [phālacamase sarūpavatsāyā dugdhe vrīhiyavāvavadhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1797163 (0.012):
'yena vehat' iti sūktena phālacamase sārūpavatsāyā dugdhe / vrīhiyavāvavadhāya mūrcchayitvādhyaṇḍe bṛhatīpalāśavidaryau vā ekatra
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771039 (0.045):
ca | yathā 'kathaṃ mahe (5.11) iti mādānakaśṛtaṃ kṣīraudanamaśnāti' (KauśS / 12.1) | 'phālacamase sarūpavatsāyāḥ dugdhe' (KauśS | 12.2) | camaso'pi
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718648 (0.058):
(KauśS_4,11[35].4) phālacamase sarūpavatsāyā dudghe vrīhiyavau_avadhāya
mūrchayitvā madhv āsicyāśyati / (KauśS_2,3[12].3) iti juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1797145 (0.041):
[phālacamase sarūpavatsāyā dugdhe vrīhiyavāvavadhāya / mūrchayitvādhyaṇḍe bṛhatīpalāśavidaryau vā pratinīya paidvamiva ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718650 (0.043):
(KauśS_4,11[35].4) phālacamase sarūpavatsāyā dudghe vrīhiyavau_avadhāya / mūrchayitvādhyaṇḍe bṛhatīpalāśavidaryau vā pratinīya paidvam iva
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773558 (0.048):
[camase sarūpavatsāyā dugdhe vrīhiyavāvavadhāya mūrcchayitvā / madhvāsicyāśayati || KauśS_2,2{12}.2 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1797164 (0.048):
'yena vehat' iti sūktena phālacamase sārūpavatsāyā dugdhe / vrīhiyavāvavadhāya mūrcchayitvādhyaṇḍe bṛhatīpalāśavidaryau vā ekatra
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773583 (0.050):
tata uttaratantram || / [pṛthivyai śrotrāya (6.10) iti juhoti || KauśS_2,2{12}.3 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773574 (0.064):
vrīhiyavāvavadhāya mūrcchayitvā madhvāsicya sampātyābhimantryāśayati |
(KauśS_2,3[12].4) iti manthāntāni / (KauśS_2,3[12].5)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773600 (0.029):
abhyātānādyuttaratantram || / [vatso virājaḥ (13.1.33) iti manthāntāni || KauśS_2,2{12}.4 ||]
[6.64]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773876 (0.025):
[sahṛdayaṃ (3.30) tadū ṣu (5.1.5) saṃ jānīdhvam (6.64) eha yātu / (6.73) saṃ vaḥ pṛcyantāṃ (6.74) saṃ vo manāṃsi (6.94) sañjñānaṃ naḥ (7.52)
[6.94]> iti sāṃmanasyāni / (KauśS_2,3[12].6) udakūlijaṃ saṃpātavantaṃ grāmaṃ parihṛtya madhye
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773889 (0.014):
iti sāmmanasyāni || KauśS_2,2{12}.5 || / udakulijaṃ sampātavantaṃ grāmaṃ parihṛtya madhye ninayati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774003 (0.033):
'sañjñānaṃ naḥ' iti dvābhyāmṛgbhyāmudakulijaṃ sampātya grāmaṃ parihṛtya / madhye ninayati | tata uttaratantram ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774072 (0.049):
iti sūktābhyāṃ surākulijaṃ sampātavantaṃ kṛtvā grāmaṃ parihṛtya madhye / ninayati | tata uttaratantram | abhyātānāntaṃ kṛtvā 'saṃ vo manāṃsi' iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774091 (0.049):
tisṛbhirṛgbhiḥ surākulijaṃ / sampātavantaṃ kṛtvā grāmaṃ parihṛtya madhye ninayati | tata uttaratantram
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773986 (0.054):
kṛtvā 'saṃ vo manāṃsi' iti tisṛbhirṛgbhirudakumbhaṃ sampātya grāmaṃ / parihṛtya madhye ninayati | abhyātānādyuttaratantram | ājyatantraṃ kṛtvā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774106 (0.056):
| ājyatantraṃ kṛtvā 'sañjñānaṃ naḥ' iti dvābhyāmṛgbhyāṃ surākulijaṃ / sampātavantaṃ kṛtvā grāmaṃ parihṛtya madhye ninayati | tata uttaratantram
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773961 (0.058):
pṛcyantām' iti sūktābhyāmudakumbhaṃ sampātya grāmaṃ parihṛtya madhye / ninayati | tata uttaratantram | anena sūktena jñātiputrasya sāmmanasyaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774021 (0.060):
grāmaṃ parihṛtya madhye ninayati | tata uttaratantram | abhyātānāntaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774037 (0.060):
kṛtvā 'tadū ṣu te' ityṛcā surākulijaṃ sampātitaṃ kṛtvā grāmaṃ parihṛtya / madhye ninayati | tata uttaratantram | abhyātānāntaṃ kṛtvā 'saṃ jānīdhvam'
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774053 (0.060):
iti sūktena surākulijaṃ sampātitaṃ kṛtvā grāmaṃ parihṛtya madhye ninayati / | tata uttaratantram | abhyātānāntaṃ kṛtvā 'eha yātu' 'saṃ vaḥ pṛcyantām'
ninayati / (KauśS_2,3[12].7) evaṃ surākūlijam / (KauśS_2,3[12].8) trihāyaṇyā vatsataryāḥ śuktyāni [see Caland, ZR]
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188265 (0.029):
Switzerland / email: pesch@indoger.unizh.ch / <1.0/1> ādi+īśvarāya praṇanāmi tasmai !
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188056 (0.034):
1987, p. xvi--xvii, by P. / Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730682 (0.041):
(KauśS_11,10[89].16) gṛhye +'pi_anāhitāgneḥ [ed. gṛhyeṣv, cf. Caland / Ahnencult p. 15]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728834 (0.049):
(KauśS_11,3[82].19) +vyaghāpaghābhyāṃ (ed.: vyapādyābhyāṃ; Caland, Kl.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774004 (0.055):
'sañjñānaṃ naḥ' iti dvābhyāmṛgbhyāmudakulijaṃ sampātya grāmaṃ parihṛtya / madhye ninayati | tata uttaratantram ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773889 (0.057):
udakulijaṃ sampātavantaṃ grāmaṃ parihṛtya madhye ninayati || / KauśS_2,2{12}.6 ||] / ājyatantramabhyātānāntaṃ kṛtvā 'sahṛdayaṃ sāmmanasyam' iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773961 (0.062):
pṛcyantām' iti sūktābhyāmudakumbhaṃ sampātya grāmaṃ parihṛtya madhye / ninayati | tata uttaratantram | anena sūktena jñātiputrasya sāmmanasyaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774021 (0.062):
grāmaṃ parihṛtya madhye ninayati | tata uttaratantram | abhyātānāntaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774037 (0.062):
kṛtvā 'tadū ṣu te' ityṛcā surākulijaṃ sampātitaṃ kṛtvā grāmaṃ parihṛtya / madhye ninayati | tata uttaratantram | abhyātānāntaṃ kṛtvā 'saṃ jānīdhvam'
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774053 (0.062):
iti sūktena surākulijaṃ sampātitaṃ kṛtvā grāmaṃ parihṛtya madhye ninayati / | tata uttaratantram | abhyātānāntaṃ kṛtvā 'eha yātu' 'saṃ vaḥ pṛcyantām'
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774072 (0.062):
iti sūktābhyāṃ surākulijaṃ sampātavantaṃ kṛtvā grāmaṃ parihṛtya madhye / ninayati | tata uttaratantram | abhyātānāntaṃ kṛtvā 'saṃ vo manāṃsi' iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774091 (0.062):
sampātavantaṃ kṛtvā grāmaṃ parihṛtya madhye ninayati | tata uttaratantram
piśitāny āśayati / (KauśS_2,3[12].9) bhaktaṃ surāṃ prapāṃ saṃpātavat karoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774218 (0.040):
sampātyābhimantryāśayati | tata uttaratantram || / [bhaktaṃ surāṃ prapāṃ sampātavat karoti || KauśS_2,2{12}.9 ||]
(KauśS_2,3[12].10) pūrvasya iti varcasyāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774523 (0.002):
atha varcasyavidhiṃ vakṣyāmaḥ / [pūrvasya mamāgne varcaḥ (5.3) iti varcasyāni ||
(KauśS_2,3[12].11) audumbaryādīni trīṇi / (KauśS_2,3[12].12) kumāryā dakṣiṇam ūrum abhimantrayate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774526 (0.001):
[pūrvasya mamāgne varcaḥ (5.3) iti varcasyāni || / KauśS_2,2{12}.10 || / audumbaryādīni trīṇi || KauśS_2,2{12}.11 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774687 (0.034):
atha kumārīvarcasyamucyate / [kumāryā dakṣiṇamūrumabhimantrayate || KauśS_2,2{12}.12 ||]
(KauśS_2,3[12].13) vapāṃ juhoti / (KauśS_2,3[12].14) agnim upatiṣṭhate
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714523 (0.035):
(KauśS_2,1[10].22) ity āgrahāyaṇyāṃ bhakṣayati / (KauśS_2,1[10].23) agnim upatiṣṭhate / (KauśS_2,1[10].24)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774735 (0.048):
vapāṃ kṛttvānīya juhoti | uttaratantram || / [agnimupatiṣṭhate || KauśS_2,2{12}.14 ||] / 'ye triṣaptāḥ' iti sūktenāgnimupatiṣṭhate | 'mamāgne varcaḥ' iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713911 (0.064):
(KauśS_1,7.2) puṣṭikarmasu sārūpavatse / (KauśS_1,7.3) ājyaṃ juhoti / (KauśS_1,7.4) samidham ādadhāti
(KauśS_2,3[12].15) / iti dadhimadhv āśayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714528 (0.0):
(KauśS_2,1[10].22) ity āgrahāyaṇyāṃ bhakṣayati / (KauśS_2,1[10].23) agnim upatiṣṭhate / (KauśS_2,1[10].24)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714805 (0.0):
(KauśS_2,4[13].5) daśānāṃ śāntavṛkṣāṇāṃ śakalāni / (KauśS_2,4[13].6) etayoḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774737 (0.049):
[agnimupatiṣṭhate || KauśS_2,2{12}.14 ||] / 'ye triṣaptāḥ' iti sūktenāgnimupatiṣṭhate | 'mamāgne varcaḥ' iti
(KauśS_2,3[12].16) kīlālamiśraṃ kṣatriyaṃ kīlālam itarān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774809 (0.002):
atha kṣatriyavarcasyamucyate / [kīlālamiśraṃ kṣatriyaṃ kīlālamitarān || KauśS_2,2{12}.16 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782676 (0.049):
[yatkṣetraṃ kāmayate tasmin kīlālaṃ dadhimadhumiśram || / KauśS_3,5{22}.6 ||] / yat kṣetraṃ kāmayate tasmin kṣetra idaṃ karma kuryāt | ājyatantraṃ
(KauśS_2,4[13].1) iti hastinam / (KauśS_2,4[13].2) hāstidantaṃ badhnāti
(KauśS_2,4[13].3) lomāni jatunā saṃdihya jātarūpeṇāpidhāpya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717285 (0.0):
(KauśS_4,2[26].21) kroḍalomāni jatunā saṃdihya jātarūpeṇāpidhāpya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774956 (0.023):
varcasyādhikāro'nuvartate || / [lomāni jatunā sandihya jātarūpeṇāpidhāpya || KauśS_2,3{13}.3
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788010 (0.023):
[kroḍalomāni jatunā sandihya jātarūpeṇāpidhāpya || / KauśS_4,2{26}.21 ||]
(KauśS_2,4[13].4) iti / snātakasiṃhavyāghrabastakṛṣṇavṛṣabharājñāṃ nabhilomāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774988 (0.0):
tata uttaratantram || / [siṃhe vyāghre (6.38) yaśo haviḥ (6.39) iti
(KauśS_2,4[13].5) daśānāṃ śāntavṛkṣāṇāṃ śakalāni / (KauśS_2,4[13].6) etayoḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714528 (0.0):
(KauśS_2,1[10].23) agnim upatiṣṭhate / (KauśS_2,1[10].24)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714758 (0.0):
(KauśS_2,3[12].14) agnim upatiṣṭhate / (KauśS_2,3[12].15)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775126 (0.027):
sampātyābhimantrya badhnāti | tata uttaratantram || / [daśānāṃ śāntavṛkṣāṇāṃ śakalāni || KauśS_2,3{13}.5 ||]
iti sapta marmāṇi sthālīpāke pṛktāny aśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775163 (0.0):
divaspṛthivyāḥ (9.1) iti sapta marmāṇi sthālīpāke pṛktānyaśnāti ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714527 (0.048):
(KauśS_2,1[10].24) / iti saṃhāya mukhaṃ vimārṣṭi
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714758 (0.048):
(KauśS_2,3[12].15) / iti dadhimadhv āśayati
(KauśS_2,4[13].7) akuśalaṃ yo brāhmaṇo lohitam aśnīyād iti gārgyaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775202 (0.0):
akuśalaṃ yo brāhmaṇo lohitamaśnīyāditi gārgyaḥ ||
(KauśS_2,4[13].8) ukto lomamaṇiḥ / (KauśS_2,4[13].9) sarvair āplāvayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775204 (0.002):
akuśalaṃ yo brāhmaṇo lohitamaśnīyāditi gārgyaḥ || / KauśS_2,3{13}.7 || / ukto lomamaṇiḥ || KauśS_2,3{13}.8 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720887 (0.029):
piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_5,10[46].27) avasiñcati / (KauśS_5,10[46].28) pheneṣūttarān pāśān ādhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1806957 (0.041):
piñjūlībhirāplāvayati || KauśS_5,10{46}.26 || / avasiñcati || KauśS_5,10{46}.27 || / pheneṣūttarān pāśānādhāya nadīnāṃ phenān (6.113.2) iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793649 (0.049):
sampātyābhimantrya mauñjeḥ pāśaiḥ parvasu baddhvā piñjūlībhirāplāvayati | / tata uttaratantram || / [avasiñcati || KauśS_4,8{32}.4 ||] / 'agnāviṣṇū' iti dvābhyāṃ piñjūlībhiḥ sahodakamabhimantrya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718188 (0.049):
parvasu baddhvā piñjulībhir āplāvayati / (KauśS_4,8[32].4) avasiñcati / (KauśS_4,8[32].5) iti mantroktam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718245 (0.053):
piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_4,8[32].15) avasiñcati / (KauśS_4,8[32].16) uṣṇāḥ saṃpātavatīr asaṃpātāḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717619 (0.061):
(KauśS_4,3[27].33) araṇye tilaśaṇagomayaśāntājvālenāvanakṣatre_avasiñcati / (KauśS_4,3[27].34) mṛgārair muñca_iti_āplāvayati / (KauśS_4,4[28].1) _iti takṣakāyāñjaliṃ kṛtvā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718498 (0.063):
śāntā adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,10[34].2) āvrajitāyai / (KauśS_4,10[34].3) ity avatokāyai kṛṣṇavasanāyai triṣu
(KauśS_2,4[13].10) avasiñcati / (KauśS_2,4[13].11) caturaṅgulaṃ tṛṇaṃ rajoharaṇabindunā_ [see Caland, ZR]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720886 (0.036):
[6.113.1]> iti parivittiparivividānau_udakānte mauñjaiḥ parvasu baddhvā / piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_5,10[46].27) avasiñcati / (KauśS_5,10[46].28) pheneṣūttarān pāśān ādhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1806956 (0.039):
parivittiparivividānāvudakānte mauñjaiḥ parvasu baddhvā / piñjūlībhirāplāvayati || KauśS_5,10{46}.26 || / avasiñcati || KauśS_5,10{46}.27 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718244 (0.040):
(KauśS_4,8[32].14) _iti vahantyor madhye vimite / piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_4,8[32].15) avasiñcati / (KauśS_4,8[32].16) uṣṇāḥ saṃpātavatīr asaṃpātāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775573 (0.040):
'divaspṛthivyāḥ' ityetaiḥ sūktairudakamabhimantryāvasiñcati. / [caturaṅgulaṃ tṛṇaṃ rajoharaṇaṃ bindunābhiścotyopamathya ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719873 (0.045):
(KauśS_5,5[41].23) ācamayati / (KauśS_5,5[41].24) āplāvayati / (KauśS_5,5[41].25) cūrṇair avakirati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717484 (0.050):
parvasu baddhvā piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_4,3[27].8) avasiñcati / (KauśS_4,3[27].9) _iti_udyati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793648 (0.059):
sampātyābhimantrya mauñjeḥ pāśaiḥ parvasu baddhvā piñjūlībhirāplāvayati | / tata uttaratantram || / [avasiñcati || KauśS_4,8{32}.4 ||]
_abhiścotya_upamathya / (KauśS_2,4[13].12) śuni kilāsam aje palitaṃ tṛṇe jvaro yo_asmān dveṣṭi yaṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916262 (0.0):
(AVŚ_2,19.5a) agne yat te tejas tena tam atejasaṃ kṛṇu yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||5||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916284 (0.0):
(AVŚ_2,20.2a) vāyo yat te haras tena taṃ prati hara yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||2||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916362 (0.0):
(AVŚ_2,21.4a) sūrya yat te śocis tena taṃ prati śoca yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||4||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916396 (0.0):
(AVŚ_2,22.2a) candra yat te haras tena taṃ prati hara yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||2||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916442 (0.0):
(AVŚ_2,23.1a) āpo yad vas tapas tena taṃ prati tapata yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||1||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920837 (0.0):
(AVŚ_3,27.2e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920893 (0.0):
(AVŚ_3,27.4e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954374 (0.0):
(AVŚ_10,5.15e) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954430 (0.0):
(AVŚ_10,5.17e) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954756 (0.0):
(AVŚ_10,5.30c) ṛco 'nu vi krame 'haṃ ṛgbhyas taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954785 (0.0):
(AVŚ_10,5.31c) yajñam anu vi krame 'haṃ yajñāt taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954843 (0.0):
(AVŚ_10,5.33c) apo 'nu vi krame 'haṃ adbhyas taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954872 (0.0):
(AVŚ_10,5.34c) kṛṣim anu vi krame 'haṃ kṛṣyās taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18974674 (0.0):
(AVŚ_16,1.5a) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730852 (0.0):
pādau pratiṣṭhāpya_
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775601 (0.0):
[śuni kilāsamaje palitaṃ tṛṇe jvaro yo'smān dveṣṭiṃ yaṃ ca vayaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919431 (0.0):
parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919460 (0.0):
te parjanyas, badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo / asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci drapsas
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9929027 (0.0):
parigṛhṇāti nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3501536 (0.0):
prabhūr asi prāhaṃ tam atibhūyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ //
ca vayaṃ dviṣmas tasmin rājayakṣma iti dakṣiṇā tṛṇaṃ nirasyati
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4305464 (0.0):
/durmitrās tasmai bhūyāsur yo^asmān (dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ (dviṣma iti // / Baudh2.5.8.6/ atha^apa (upaspṛśya triḥ pradakṣiṇam udakam (āvartayati /
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712872 (0.0):
(KauśS_1,3.6) _iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734936 (0.0):
'smān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ [GobhGS 1.6.14, ;SBM 1.5.1.23 etc.]>_iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775611 (0.0):
[śuni kilāsamaje palitaṃ tṛṇe jvaro yo'smān dveṣṭiṃ yaṃ ca vayaṃ / dviṣmastasmin rājayakṣmaḥ iti dakṣiṇā tṛṇaṃ nirasyati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9929029 (0.0):
parigṛhṇāti nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ / dviṣma iti pārṣṇyāvagṛhṇīyād yadi pāpīyasā spardheta, abhibhūr asi, abhy
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3502711 (0.0):
nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣma iti / pārṣṇyāvagṛhṇīyād yadi pāpīyasā spardhetābhibhūr asy abhy ahaṃ taṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078481 (0.0):
yadyu na dviṣyādyo 'smāndveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣma iti brūyāt
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28087150 (0.0):
tato nirbhakto yo 'smāndveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmo 'smādannādasyai
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16716670 (0.004):
divi.viṣṇur.vyakraṃsta.jāgatena.chandasā.tam.aham.anu.vyakraṃsi.tato.nirbhaktaḥ.sa.yo.asmān.dveṣṭi.yam.ca.vayam.dviṣma.ity.abhyuddhṛtya.dakṣiṇam.pādam.hīnataram.savyam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696497 (0.025):
'smāndveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣma iti yatra vā etena pracarantyāpaśca ha vā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919432 (0.027):
parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919461 (0.027):
asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci drapsas
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919488 (0.027):
deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca / vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci vasavas tvā parigṛhṇantu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998594 (0.027):
dveṣṭi yaś cainaṃ dveṣṭi tā eva badhnāti paramasyāṃ parāvati yo asmān / dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā mocīti, āśiṣam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493149 (0.027):
yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493178 (0.027):
parjanyo badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo asmān / dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci drapsas te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493205 (0.027):
savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ / dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci vasavas tvā parigṛhṇantu gāyatreṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572034 (0.027):
dveṣṭi yaś cainaṃ dveṣṭi tā eva badhnāti paramasyāṃ parāvati yo asmān / dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā mocīty āśiṣam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954814 (0.028):
(AVŚ_10,5.32c) oṣadhīr anu vi krame 'haṃ oṣadhībhyas taṃ nir bhajāmo yo / 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954843 (0.028):
(AVŚ_10,5.33c) apo 'nu vi krame 'haṃ adbhyas taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
gandhapravādābhir alaṃ kurute / (KauśS_2,5[14].1) pūrvasya hastitrasanāni
(KauśS_2,5[14].2) rathacakreṇa saṃpātavatā pratipravartayati / (KauśS_2,5[14].3) yānenābhiyāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775812 (0.002):
[pūrvasya hastitrasanāni || KauśS_2,4{14}.1 || / rathacakreṇa sampātavatā pratipravartayati || KauśS_2,4{14}.2
(KauśS_2,5[14].4) vāditraiḥ / (KauśS_2,5[14].5) dṛtivastyor opya śarkarāḥ
(KauśS_2,5[14].6) tottreṇa nagnaprachannaḥ / (KauśS_2,5[14].7)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775926 (0.0):
punaḥ sāṅgrāmikāṇāṃ karmaṇāṃ vidhiṃ vakṣyāmaḥ / [vidmā śarasya (1.2) mā no vidan, adārasṛt, svastidā (1.19 21)
[1.20]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775939 (0.0):
[vidmā śarasya (1.2) mā no vidan, adārasṛt, svastidā (1.19 21) / ava manyuḥ, nirhastaḥ, pari vartmāni (6.65 67) abhibhūḥ, indro jayāti,
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13581586 (0.052):
saṃśitaṃ me tvayā manyo yas te manyo etā devasenā avamanyur nirhastaḥ pari / vartmāny abhibhūr indro jāyaty abhi tvendrety aparājitāni || ity
[6.99]> iti sāṃgrāmikāni / (KauśS_2,5[14].8) ājyasaktūñ juhoti / (KauśS_2,5[14].9) dhanuridhme dhanuḥ samidham ādadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776049 (0.001):
saktūñjuhoti | tata uttaratantram || / [dhanuridhme dhanuḥsamidhamādadhāti || KauśS_2,4{14}.9 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775944 (0.007):
abhi tvendra (6.97 99) iti sāṅgrāmikāṇi || KauśS_2,4{14}.7 || / ājyasaktūñjuhoti || KauśS_2,4{14}.8 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777204 (0.027):
cinnu tvā' ityṛcā dhanuridhme dhanuḥsamidha ādadhāti | tata uttaratantram
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777348 (0.027):
tata uttaratantram | tantraṃ kṛtvā 'tvayā vayam' ityṛcā dhanuridhme / dhanuḥsamidha ādadhāti | tata uttaratantram | tantraṃ kṛtvā 'tvayā vayam'
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777267 (0.034):
devavadhebhyaḥ' iti sūktena dhanuridhme dhanuḥsamidha ādadhāti | tata
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777035 (0.038):
'ṛdhaṅmantraḥ' iti sūktābhyāṃ dhanuridhme dhanuḥsamidha ādadhāti | tata
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716027 (0.064):
sarveṇa sūktena trir juhoti / (KauśS_3,2[19].29) samavattānāṃ sthālīpākasya / (KauśS_3,2[19].30) sahahutān ājyamiśrān hutvā paścād agner vāgyataḥ
(KauśS_2,5[14].10) evam iṣvidhme / (KauśS_2,5[14].11) dhanuḥ saṃpātavad vimṛjya prayachati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776049 (0.032):
saktūñjuhoti | tata uttaratantram || / [dhanuridhme dhanuḥsamidhamādadhāti || KauśS_2,4{14}.9 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713914 (0.054):
(KauśS_1,7.3) ājyaṃ juhoti / (KauśS_1,7.4) samidham ādadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777204 (0.059):
cinnu tvā' ityṛcā dhanuridhme dhanuḥsamidha ādadhāti | tata uttaratantram
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777348 (0.059):
tata uttaratantram | tantraṃ kṛtvā 'tvayā vayam' ityṛcā dhanuridhme / dhanuḥsamidha ādadhāti | tata uttaratantram | tantraṃ kṛtvā 'tvayā vayam'
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777266 (0.063):
devavadhebhyaḥ' iti sūktena dhanuridhme dhanuḥsamidha ādadhāti | tata
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770338 (0.064):
iti juhoti' (KauśS 12.3) || / samidhamādadhāti || KauśS_1,7.4 || / anādeśe jānīyāt | yathā 'anvaktāḥ prādeśamātrīrādadhāti' (KauśS 18.21) |
(KauśS_2,5[14].12) prathamasya_iṣuparyayaṇāni / (KauśS_2,5[14].13) drughnyārtnījyāpāśatṛṇamūlāni badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776307 (0.0):
iṣunivāraṇāni karmāṇyucyante / [prathamasyeṣuparyayaṇāni || KauśS_2,4{14}.12 || / drughnyārtnījyāpāśatṛṇamūlāni badhnāti || KauśS_2,4{14}.13 ||]
(KauśS_2,5[14].14) <āre asāv [1.26]> ity apanodanāni / (KauśS_2,5[14].15) phalīkaraṇatuṣabusāvatakṣaṇāny āvapati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776396 (0.001):
sarvaśastranivāraṇakarmaṇāṃ vidhiṃ vakṣyāmaḥ / [āre'sau (1.26) ityapanodanāni || KauśS_2,4{14}.14 || / phalīkaraṇatuṣabusāvatakṣaṇānyāvapati || KauśS_2,4{14}.15 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720049 (0.031):
(KauśS_5,6[42].20) palāśena phalīkaraṇān hutvā śeṣaṃ pratyānayati / (KauśS_5,6[42].21) phalīkaraṇatuṣabusāvatakṣaṇāni savyāyāṃ pādapārṣṇyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1803621 (0.034):
[palāśena phalīkaraṇān hutvā śeṣaṃ pratyānayati || / KauśS_5,6{42}.20 || / phalīkaraṇatuṣabusāvatakṣaṇāni savyāyāṃ pādapārṣṇyāṃ nidadhāti
(KauśS_2,5[14].16) anvāha / (KauśS_2,5[14].17) agnir no dūtaḥ [3.2]> iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776453 (0.0):
[agnirnaḥ śatrūn (3.1) agnirno dūtaḥ (3.2) iti mohanāni ||
mohanāni / (KauśS_2,5[14].18) odanena_upayamya phalīkaraṇān ulūkhalena juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776459 (0.002):
[agnirnaḥ śatrūn (3.1) agnirno dūtaḥ (3.2) iti mohanāni || / KauśS_2,4{14}.17 || / odanenopayamya phalīkaraṇānulūkhalena juhoti || KauśS_2,4{14}.18
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776475 (0.057):
sūktābhyāmodanena phalīkaraṇān piṇḍīkṛtyolūkhalena juhoti | / abhyātānādyuttaratantram ||
(KauśS_2,5[14].19) evam aṇūn / (KauśS_2,5[14].20) ekaviṃśatyā śarkarābhiḥ pratiniṣpunāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776497 (0.046):
piṇḍīkṛtyolūkhalena juhoti | tata uttaratantram || / [ekaviṃśatyā śarkarābhiḥ pratiniṣpunāti || KauśS_2,4{14}.20 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776478 (0.048):
sūktābhyāmodanena phalīkaraṇān piṇḍīkṛtyolūkhalena juhoti | / abhyātānādyuttaratantram || / [evamaṇūn || KauśS_2,4{14}.19 ||]
(KauśS_2,5[14].21) apvāṃ yajate / (KauśS_2,5[14].22) iti śitipadīṃ saṃpātavatīm avasṛjati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776555 (0.010):
udvegakaraṇamucyate / [saṃśitam (3.19) iti śitipadīṃ sampātavatīmavasṛjati || / KauśS_2,4{14}.22 ||
(KauśS_2,5[14].23) udvṛdhatsu [Caland: uddhṛṣyatsu?] yojayet / (KauśS_2,5[14].24) iti yuktayoḥ pradānāntāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776623 (0.046):
[imamindra (4.22) iti yuktayoḥ pradānāntāni || KauśS_2,4{14}.24 / sāṅgrāmikaṃ tantramabhyātānāntaṃ kṛtvā 'saṃśitaṃ me' iti sūktaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776555 (0.055):
[saṃśitam (3.19) iti śitipadīṃ sampātavatīmavasṛjati || / KauśS_2,4{14}.22 || / udvṛdhatsu yojayet || KauśS_2,4{14}.23 ||]
(KauśS_2,5[14].25) digyuktābhyāṃ [3.26 & 3.27]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776727 (0.062):
[digyuktābhyāṃ namo devavadhebhyaḥ (6.13) ityupatiṣṭhate || / KauśS_2,4{14}.25 ||]
iti upatiṣṭhate / (KauśS_2,5[14].26) iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776768 (0.0):
svasenāyā utsāhakaraṇamucyate / [tvayā manyo (4.31) yaste manyo (4.32) iti saṃrambhaṇāni ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776727 (0.056):
[digyuktābhyāṃ namo devavadhebhyaḥ (6.13) ityupatiṣṭhate || / KauśS_2,4{14}.25 ||]
saṃrambhaṇāni / (KauśS_2,5[14].27) sene samīkṣamāṇo japati / (KauśS_2,5[14].28) bhāṅgamauñjān pāśan iṅgiḍālaṃkṛtān saṃpātavato_anūktān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776772 (0.002):
[tvayā manyo (4.31) yaste manyo (4.32) iti saṃrambhaṇāni || / KauśS_2,4{14}.26 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721534 (0.037):
(KauśS_6,2[48].4) yāvantaḥ sapatnās tāvataḥ pāśān iṅgiḍālaṃkṛtān / saṃpātavato_anūktān sasūtrān_camvā marmaṇi nikhanati
senākrameṣu vapati / (KauśS_2,5[14].29) evam āmapātrāṇi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776801 (0.012):
[bhāṅgamauñjān pāśāniṅgiḍālaṅkṛtān sampātavato'nūktān / senākrameṣu vapati || KauśS_2,4{14}.28 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777965 (0.043):
mauñjān pāśāniṅgiḍālaṅkṛtān sampātavato'nūktān abhimantrya senākrameṣu / vapati | tata uttaratantram ||
(KauśS_2,5[14].30) iṅgiḍena saṃprokṣya tṛṇāny āṅgirasenāgninā dīpayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776872 (0.002):
atha jayaparājayavijñānamucyate / [iṅgiḍena samprokṣya tṛṇānyāṅgirasenāgninā dīpayati ||
(KauśS_2,5[14].31) yāṃ dhūmo_avatanoti tāṃ jayanti / (KauśS_2,6[15].1) <ṛdhaṅ mantras [5.1]> ity āśvatthyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776877 (0.002):
[iṅgiḍena samprokṣya tṛṇānyāṅgirasenāgninā dīpayati || / KauśS_2,4{14}.30 ||] / yāṃ dhūmo'vatanoti tāṃ jayanti || KauśS_2,4{14}.31 ||
pātryāṃ trivṛti gomayaparicaye hastipṛṣṭhe puruṣaśirasi vāmitrāñ juhvad
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776932 (0.0):
[ṛdhaṅmantraḥ (5.1) tadidāsa (5.2) ityāśvatthyāṃ pātryāṃ trivṛti / gomayaparicaye hastipṛṣṭhe puruṣaśirasi vāmitrāñjuhvadabhiprakramya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776965 (0.051):
juhoti | na tantram | puruṣaśirasi vāśvatthyāṃ pātryāṃ trivṛti / gomayaparicaye'gniṃ prajvālya śatrūnabhimukho gacchan 'ṛdhaṅmantra',
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776947 (0.051):
'ṛdhaṅmantraḥ', 'tadidāsa' iti sūktābhyāmāśvatthyāṃ pātryāṃ trivṛti / gomayaparicaye'gniṃ prajvālya hastipṛṣṭhe śatrūnabhimukho gacchan ājyaṃ
abhiprakramya nivapati / (KauśS_2,6[15].2) +varāhavihatād [ed. varāhavihitād; Caland, Kl.Schr. p.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776938 (0.053):
gomayaparicaye hastipṛṣṭhe puruṣaśirasi vāmitrāñjuhvadabhiprakramya / nivapati || KauśS_2,5{15}.1 ||]
70] rājāno vediṃ kurvanti / (KauśS_2,6[15].3) tasyāṃ pradānāntāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776995 (0.0):
varāhavihitamṛttikāyā rājāno vediṃ kurvanti || / [tasyāṃ pradānāntāni || KauśS_2,5{15}.3 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715300 (0.057):
(KauśS_2,7[16].23) pradānāntāni vāpyāni / (KauśS_2,7[16].24) vāpyais triṣandhīni vajrarūpāṇy arbudirūpāṇi
(KauśS_2,6[15].4) ekeṣvā hatasyādahane_upasamādhāya dīrghadaṇḍeṇa sruveṇa
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715301 (0.043):
(KauśS_2,7[16].22) homārthe pṛṣadājyam / (KauśS_2,7[16].23) pradānāntāni vāpyāni / (KauśS_2,7[16].24) vāpyais triṣandhīni vajrarūpāṇy arbudirūpāṇi
rathcakrasya khena samayā juhoti / (KauśS_2,6[15].5) yojanīyaṃ śrutvā yojayet
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726380 (0.064):
(KauśS_9,4[72].15) śarkarān svayamātṛṇān_śaṇarajjubhyāṃ vibadhya dhārayati / (KauśS_9,4[72].16) samayā khena juhoti
(KauśS_2,6[15].6)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777127 (0.0):
[yadi cinnu tvā (5.2.4) namo devavadhebhyaḥ (6.13) ityanvāha ||
ity anvāha / (KauśS_2,6[15].7) vaiśyāya pradānāntāni / (KauśS_2,6[15].8) iti āyudhigrāmaṇye
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777316 (0.046):
[tvayā vayam (5.2.5) ityāyudhigrāmaṇye || KauśS_2,5{15}.8 ||] / sāṅgrāmikaṃ tantramabhyātānāntaṃ kṛtvā 'tvayā vayam' ityekayājyaṃ juhoti |
(KauśS_2,6[15].9) _iti rājñodapātraṃ / dvaudvau_avekṣayet
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777430 (0.002):
svasenājayaparājayapuruṣavadhaśaṅkāyāṃ ca vijñānamucyate / [ni taddadhiṣe (5.2.6) iti rājñodapātraṃ dvaudvāvavekṣayet ||
(KauśS_2,6[15].10) +yaṃ [ed.: yan; Caland, Kl.Schr. p. 57] na paśyed na
yudhyeta / (KauśS_2,6[15].11) iti navaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777485 (1.192):
[ni taddadhiṣe (5.2.6) vanaspate (6.125) ayā viṣṭhā (7.3 4) agna / indraḥ (7.110.1 2) diśaścatasraḥ (8.8.22 23) iti navaṃ rathaṃ rājānaṃ
rathaṃ rājānaṃ sasārathim āsthāpayati / (KauśS_2,6[15].12) iti jīvitavijñānam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777488 (0.0):
indraḥ (7.110.1 2) diśaścatasraḥ (8.8.22 23) iti navaṃ rathaṃ rājānaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777558 (0.0):
athārogyavidhānamucyate / [brahma jajñānam (5.6) iti jīvitavijñānam || KauśS_2,5{15}.12 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777497 (0.041):
'ni taddadhiṣe' ityṛcā rathamabhimantrya sasārathiṃ rājānamāsthāpayati |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777519 (0.041):
rājānamāsthāpayati | 'ayā viṣṭhā janayan' iti dvābhyāmṛgbhyāṃ navaṃ / rathamabhimantrya sasārathiṃ rājānamāsthāpayati | 'agna indraśca dāśuṣe'
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777530 (0.041):
iti dvābhyāmṛgbhyāṃ navaṃ rathamabhimantrya sasārathiṃ rājānamāsthāpayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777540 (0.041):
| 'diśaścatasraḥ' iti dvābhyāmṛgbhyāṃ navaṃ rathamabhimantrya rājānaṃ / sasārathimāsthāpayati | jayakāmaḥ | nave ratha ārohaṇavidhānaṃ samāptam ||
(KauśS_2,6[15].13) tisraḥ snāvarajjūr aṅgāreṣu_avadhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777558 (0.0):
[brahma jajñānam (5.6) iti jīvitavijñānam || KauśS_2,5{15}.12 || / tisraḥ snāvarajjūraṅgāreṣvavadhāya || KauśS_2,5{15}.13 ||]
(KauśS_2,6[15].14) utkucatīṣu kalyāṇam / (KauśS_2,6[15].15) sāṃgrāmikam etā vyādiśati madhye mṛtyur itare sene
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777596 (0.002):
[sāṅgrāmikametā vyādiśati madhye mṛtyuritare sene || / KauśS_2,5{15}.15 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777576 (0.053):
snāvarajjūrabhimantrya tato'ṅgāreṣu nidadhāti || / [utkucatīṣu kalyāṇam || KauśS_2,5{15}.14 ||]
(KauśS_2,6[15].16) parājeṣyamāṇān mṛtyur ativartate jyeṣyanto mṛtyum [note
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777633 (0.001):
| tataḥ aṅgāreṣu nidhāyeṣyate || / [parājeṣyamāṇān mṛtyurativartate jeṣyanto mṛtyum ||
conj. Speijer Museum 9 249] / (KauśS_2,6[15].17) agreṣūtkucatsu mukhyā hanyante madhyeṣu madhyā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777662 (0.011):
bhavati || / [agreṣūtkucatsu mukhyā hanyante madhyeṣu madhyā anteṣvavare ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777687 (0.011):
paścimadigbhāgeṣūtkucatsu mukhyā hanyante | madhyeṣu madhyāḥ | anteṣu
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715929 (0.032):
mukhaṃ vimārṣṭi [note conj. Speijer Museum 9 250] / (KauśS_3,2[19].14)
anteṣu_avare / (KauśS_2,6[15].18) evam iṣīkāḥ / (KauśS_2,7[16].1) iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777662 (0.016):
[agreṣūtkucatsu mukhyā hanyante madhyeṣu madhyā anteṣvavare || / KauśS_2,5{15}.17 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777746 (0.061):
atha parasenātrāsanavidveṣaṇamucyate / [uccairghoṣaḥ (5.20) upa śvāsaya (6.126) iti sarvavāditrāṇi
sarvavāditrāṇi prakṣālya tagara_uśīreṇa saṃdhāvya saṃpātavanti trir āhatya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777753 (1.192):
atha parasenātrāsanavidveṣaṇamucyate / [uccairghoṣaḥ (5.20) upa śvāsaya (6.126) iti sarvavāditrāṇi
prayachati / (KauśS_2,7[16].2) ity uccaistarāṃ (?) hutvā sruvam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777802 (0.002):
vāditrāṇi sampātavanti kṛtvā trirāhatya prayacchati | tata uttaratantram / [vihṛdayam (5.21) ityuccaistarāṃ hutvā sruvamudvartayan ||
udvartayan / (KauśS_2,7[16].3) somāṃśuṃ hariṇacarmaṇi_utsīvya kṣatriyāya badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777830 (1.192):
| tata uttaratantram || / [somāṃśuṃ hariṇacarmaṇyutsīvya kṣatriyāya badhnāti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777803 (0.049):
[vihṛdayam (5.21) ityuccaistarāṃ hutvā sruvamudvartayan || / KauśS_2,6{16}.2 ||]
(KauśS_2,7[16].4) iti rājā / triḥ senāṃ pariyāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777867 (0.0):
prayogaḥ | sūcanaṃ paratra | samāptaṃ dviṣo vidveṣaṇaṃ trāsanaṃ ca || / [pari vartmāni (6.67) indro jayāti (6.98) iti rājā triḥ senāṃ
(KauśS_2,7[16].5) uktaḥ pūrvasya somāṃśuḥ / (KauśS_2,7[16].6) <ādānena [6.104]> iti pāśair
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777892 (0.031):
[uktaḥ pūrvasya somāṃśuḥ || KauśS_2,6{16}.5 ||] / abhyātānāntaṃ kṛtvā 'pari vartmāni' iti sūktena somamaṇiṃ carmaveṣṭitaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777917 (0.056):
kṛtvā sampātyābhimantrya rājñe badhnāti | tata uttaratantram | jayakāmaḥ / [sandānaṃ vaḥ (6.103) ādānena (6.104) iti pāśairādānasandānāni
ādānasaṃdānāni / (KauśS_2,7[16].7) iti kṣatriyaṃ saṃnāhayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777918 (0.0):
[sandānaṃ vaḥ (6.103) ādānena (6.104) iti pāśairādānasandānāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777976 (0.020):
svasenāyā abhayakarma ucyate / [marmāṇi te (7.118.1) iti kṣatriyaṃ sannāhayati || / KauśS_2,6{16}.7 ||] / 'marmāṇi te' ityṛcā sannāhamabhimantrya rājānaṃ sannāhaṃ paridhāpayati |
(KauśS_2,7[16].8) abhayānām apyayaḥ / (KauśS_2,7[16].9) iti
(KauśS_2,7[16].10) iti pūtirajjum avadhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778063 (0.002):
senāyā abhayakarma || / [indro manthatu (8.8.1) iti || KauśS_2,6{16}.9 || / pūtirajjuḥ (8.8.2) iti pūtirajjumavadhāya || KauśS_2,6{16}.10 ||
(KauśS_2,7[16].11) aśvatthabadhakayor agniṃ manthati / (KauśS_2,7[16].12) iti dhūmam anumantrayate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778073 (0.002):
pūtirajjuḥ (8.8.2) iti pūtirajjumavadhāya || KauśS_2,6{16}.10 || / aśvatthabadhakayoragniṃ manthati || KauśS_2,6{16}.11 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780346 (0.062):
tato 'brahma jajñānam' iti caturdaśenājyaṃ juhoti || / [dhūmaṃ niyaccheta || KauśS_3,1{18}.35 ||] / tato dhūmaṃ bhakṣayati ||
(KauśS_2,7[16].13) ity agnim / (KauśS_2,7[16].14) tasminn araṇye sapatnakṣayaṇīr ādadhāty
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1809167 (0.039):
[bhrātṛvyakṣayaṇam (2.18) ityaraṇye sapatnakṣayaṇīrādadhāti || / KauśS_6,2{48}.1 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721514 (0.041):
(KauśS_6,2[48].1) _ity araṇye sapatnakṣayaṇīr / ādadhāti / (KauśS_6,2[48].2) grāmam etyāvapati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778075 (0.044):
aśvatthabadhakayoragniṃ manthati || KauśS_2,6{16}.11 || / dhūmam (8.8.2) iti mamanumantrayate || KauśS_2,6{16}.12 || / agnim (8.8.2) ityagnim || KauśS_2,6{16}.13 ||]
aśvattha_badhaka_tājadbhaṅga_āhva_khadira_śarāṇām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778095 (0.041):
sapatnakṣayaṇīrādadhātyaśvatthabadhakatājadabhaṅgāhvakhadiraśarāṇām ||
(KauśS_2,7[16].15) uktāḥ pāśāḥ / (KauśS_2,7[16].16) āśvatthāni kūṭāni bhāṅgāni jālāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778202 (0.019):
mauñjān pāśān sampātyābhimantrya senākrameṣu vapati | tantraṃ ca || / [āśvatthāni kūṭāni bhāṅgāni jālāni || KauśS_2,6{16}.16 ||]
(KauśS_2,7[16].17) bādhakadaṇḍāni / (KauśS_2,7[16].18) iti mitrebhyo juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778255 (0.050):
jayakarmāṇi || / [svāhaibhyaḥ (8.8.24) iti mitrebhyo juhoti || KauśS_2,6{16}.18 / durāhāmībhyaḥ (8.8.24) iti savyeneṅgiḍamamitrebhyo bādhake ||
(KauśS_2,7[16].19) iti savyena_iṅgiḍam / amitrebhyo bādhake
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778261 (0.0):
jayakarmāṇi || / [svāhaibhyaḥ (8.8.24) iti mitrebhyo juhoti || KauśS_2,6{16}.18 / durāhāmībhyaḥ (8.8.24) iti savyeneṅgiḍamamitrebhyo bādhake ||
(KauśS_2,7[16].20) uttarato_agner lohitāśvatthasya śākhāṃ nihatya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778262 (0.0):
durāhāmībhyaḥ (8.8.24) iti savyeneṅgiḍamamitrebhyo bādhake || / KauśS_2,6{16}.19 || / uttarato'gnerlohitāśvatthasya śākhāṃ nihatya nīlalohitābhyāṃ
nīlalohitābhyāṃ sūtrābhyāṃ paritatya iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778274 (0.0):
uttarato'gnerlohitāśvatthasya śākhāṃ nihatya nīlalohitābhyāṃ / sūtrābhyāṃ paritatya nīlalohitenāmūn (8.8.24) iti dakṣiṇā prahāpayati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775741 (0.059):
abhyātānāntaṃ kṛtvā lohitāśvatthasya śākhāṃ ropayati | nīlalohitābhyāṃ / sūtrābhyāṃ paritatyottarataḥ | tataḥ pradhānakarma kuryāt | tata
dakṣiṇā prahāpayati / (KauśS_2,7[16].21) iti yathāliṅgaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778275 (0.002):
sūtrābhyāṃ paritatya nīlalohitenāmūn (8.8.24) iti dakṣiṇā prahāpayati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1830995 (0.063):
[eyamagan (18.4.50) iti daśagavāvarārdhyā dakṣiṇā || / KauśS_11,3{82}.41 ||] / 'eyamagan' ityṛcā dakṣiṇā abhimantrya gṛhṇāti | caturthe'hani idaṃ karma |
saṃpreṣyati / (KauśS_2,7[16].22) homārthe pṛṣadājyam / (KauśS_2,7[16].23) pradānāntāni vāpyāni
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715059 (0.057):
70] rājāno vediṃ kurvanti / (KauśS_2,6[15].3) tasyāṃ pradānāntāni / (KauśS_2,6[15].4) ekeṣvā hatasyādahane_upasamādhāya dīrghadaṇḍeṇa sruveṇa
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778319 (0.062):
ājyenottaratantram. / [pradānāntāni vāpyāni || KauśS_2,6{16}.23 ||]
(KauśS_2,7[16].24) vāpyais triṣandhīni vajrarūpāṇy arbudirūpāṇi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778444 (5.960):
sampātyābhimantrya senāyuddhasthāne vapati | ājyenottaratantram || / [vāpyaistriṣandhīni vajrarūpāṇyarbudirūpāṇi || KauśS_2,6{16}.24
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6290145 (0.026):
kathaṃ rūpāṇi [punā] rūpāṇi nāvalokayitavyāni | tadyathā na narttako, na
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6290188 (0.026):
samvartteran | tadrūpāṇi rūpāṇi nāvalokayitavyāni, na vyavalokayitavyāni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175237 (0.026):
cākuśalānāṃ vitarkāṇāṃ samudācārāya saṃvarteran / tadrūpāṇi rūpāṇi / nāvalokayitavyāni, na vyavalokayitavyāni /
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1798591 (0.033):
[īrṣyāyā dhrājim (6.18) janādviśvajanīnāt (7.45) tvāṣṭreṇāham / (7.74.3) iti pratijāpaḥ pradānābhimarśanāni || KauśS_4,12{36}.25 ||] / 'īrṣyāyā dhrājiṃ prathamām' iti sūktenerṣyāluṃ dṛṣṭvā japati | īrṣyā
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22513629 (0.036):
na vai / me sarvāṇi rūpāṇyupadhatthāti vaiva recayatha na vābhyāpayatha
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715059 (0.043):
(KauśS_2,6[15].3) tasyāṃ pradānāntāni / (KauśS_2,6[15].4) ekeṣvā hatasyādahane_upasamādhāya dīrghadaṇḍeṇa sruveṇa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6290197 (0.045):
kathaṃ rūpāṇi punā rūpāṇi draṣṭavyāni | tadyathā jīrṇamvā, vṛddhamvā, / mahallakamvā, khuru khuru praśvāsakāyaṃ, purataḥ prābho(bhā)rakāyaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22513665 (0.046):
śatānyupadhattātha me sarvāṇi rūpāṇyupadhāsyathāthāmṛtā bhaviṣyatheti te
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21632626 (0.058):
388.015. pūtanā vā piśācā vā duścalā malinātha vā/ / 388.016. evamrūpāṇi rūpāṇi dṛṣṭvā svapne dhruvaṃ kaliḥ//665//
(KauśS_2,7[16].25) śitipadīṃ saṃpātavatīṃ darbharajjvā / kṣatriyāya_upasaṅgadaṇḍe badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778496 (0.031):
uttaratantram || / [śitipadīṃ sampātavatīṃ darbharajjvā kṣatriyāyopāsaṅgadaṇḍe
(KauśS_2,7[16].26) dvitīyām asyati / (KauśS_2,7[16].27) iti rāṣṭrāvagamanam
(KauśS_2,7[16].28) ānuśūkānāṃ vrīhīṇām āvraskajaiḥ kāmpīlaiḥ śṛtaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778587 (0.0):
svarāṣṭre yo niṣkrāntaḥ śatruṇā punaḥ praveśamicchati tasyedaṃ karma || / [ānuśūkānāṃ vrīhīṇāmāvraskajaiḥ kāmpīlaiḥ śṛtaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778604 (0.0):
ājyatantramabhyātānāntaṃ kṛtvā 'asmin vasu' iti sūktenānuśūkānāṃ / vrīhīṇāmāvraskajaiḥ kāmpīlaiḥ śṛtaṃ sārūpavatsamodanaṃ sampātyābhimantrya
sārūpavatsam āśayati / (KauśS_2,7[16].29) iti rathanemimaṇim
ayaḥsīsaloharajatatāmraveṣṭitaṃ hemanābhiṃ vāsitaṃ baddhvā sūtrotaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778659 (0.0):
rathanemimaṇimayaḥsīsaloharajatatāmraveṣṭitaṃ hemanābhiṃ vāsitaṃ baddhvā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778684 (0.0):
rathacakranemimaṇimayaḥsīsaloharajatatāmraveṣṭitaṃ hemanābhiṃ trirvāsitaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778692 (0.0):
rathacakranemimaṇimayaḥsīsaloharajatatāmraveṣṭitaṃ hemanābhiṃ trirvāsitaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1973795 (0.062):
vaiśeṣikāḥ punarāhuḥ kāṃsyatrapusīsa[loha]suvarṇarajatatāmrādayastaijasā
barhiṣi kṛtvā saṃpātavantaṃ pratyṛcaṃ bhṛṣṭīr abhīvarttottamābhyām ācṛtati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778667 (0.001):
rathanemimaṇimayaḥsīsaloharajatatāmraveṣṭitaṃ hemanābhiṃ vāsitaṃ baddhvā / sūtrotaṃ barhiṣi kṛtvā sampātavantaṃ pratyṛcaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778694 (0.033):
kṛtvā sūtrotaṃ barhiṣi kṛtvā pratyṛcaṃ sampātyābhimantrya 'udasau sūryaḥ'
(KauśS_2,7[16].30) <ā tvā gan [3.4]> iti yasmād rāṣṭrād
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778718 (0.0):
ardhamardite rāṣṭra idaṃ karma | anena karmaṇā rāṣṭravṛddhiśca bhavati || / [acikradad (3.3) ā tvā gan (3.4) iti / yasmādrāṣṭrādavaruddhastasyāśāyāṃ śayanavidhaṃ puroḍāśaṃ darbheṣūdake
avaruddhas tasyāśāyāṃ śayanavidhaṃ puroḍāśaṃ darbheṣūdake ninayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778725 (1.192):
yasmādrāṣṭrādavaruddhastasyāśāyāṃ śayanavidhaṃ puroḍāśaṃ darbheṣūdake / ninayati || KauśS_2,6{16}.30 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778745 (0.035):
'acikradad', 'ā tvā gan' iti sūktābhyāṃ śayanākāraṃ puroḍāśamabhimantrya / darbheṣūdake ninayati | tato loṣṭena pūrayet | darbhasthāne
(KauśS_2,7[16].31) tato loṣṭena jyotir āyatanaṃ saṃstīrya kṣīraudanam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778733 (0.0):
yasmādrāṣṭrādavaruddhastasyāśāyāṃ śayanavidhaṃ puroḍāśaṃ darbheṣūdake / ninayati || KauśS_2,6{16}.30 || / tato loṣṭena jyotirāyatanaṃ saṃstīrya kṣīraudanamaśnāti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778746 (0.034):
'acikradad', 'ā tvā gan' iti sūktābhyāṃ śayanākāraṃ puroḍāśamabhimantrya / darbheṣūdake ninayati | tato loṣṭena pūrayet | darbhasthāne
aśnāti / (KauśS_2,7[16].32) yato loṣṭas tataḥ saṃbhārāḥ / (KauśS_2,7[16].33) tisṛṇāṃ prātaraśite puroḍāśe hvayante
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778790 (0.0):
tasmāt sthānāt sambhārāharaṇaṃ yasmānniṣkrānto rājā || / [tisṛṇāṃ prātaraśite puroḍāśe hvayante || KauśS_2,6{16}.33 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778733 (0.053):
tato loṣṭena jyotirāyatanaṃ saṃstīrya kṣīraudanamaśnāti || / KauśS_2,6{16}.31 ||] / 'acikradad', 'ā tvā gan' iti sūktābhyāṃ śayanākāraṃ puroḍāśamabhimantrya
(KauśS_2,8[17].1) iti rājānam abhiṣekṣyan mahānade
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778842 (0.0):
atha laghvabhiṣekakarmocyate / [bhūto bhūteṣu (4.8) iti rājānamabhiṣekṣyan mahānade śāntyudakaṃ
śāntyudakaṃ karoty ādiṣṭānām / (KauśS_2,8[17].2) sthālīpākaṃ śrapayitvā dakṣiṇataḥ parigṛhyāyā darbheṣu
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778844 (0.0):
[bhūto bhūteṣu (4.8) iti rājānamabhiṣekṣyan mahānade śāntyudakaṃ / karotyādiṣṭānām || KauśS_2,7{17}.1 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778875 (0.0):
[sthālīpākaṃ śrapayitvā dakṣiṇataḥ parigṛhyāyā darbheṣu / tiṣṭhantamabhiṣiñcati || KauśS_2,7{17}.2 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1828434 (0.033):
[śāntyudakaṃ karotyasakalaṃ cātanānāṃ cānvāvapate || / KauśS_11,1{80}.12 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728042 (0.056):
(KauśS_11,1[80].12) śāntyudakaṃ karoti_asakalaṃ cātanānāṃ cānvāvapate
tiṣṭhantam abhiṣiñcati / (KauśS_2,8[17].3) talpārṣabhaṃ carmārohayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778875 (0.002):
[sthālīpākaṃ śrapayitvā dakṣiṇataḥ parigṛhyāyā darbheṣu / tiṣṭhantamabhiṣiñcati || KauśS_2,7{17}.2 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778905 (0.002):
sūktena śāntyudakakalaśamabhimantrya purodhā rājānamabhiṣiñcati || / [talpārṣabhaṃ carmārohayati || KauśS_2,7{17}.3 ||]
(KauśS_2,8[17].4) udapātraṃ samāsiñcete / (KauśS_2,8[17].5) viparidadhāne
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778926 (0.002):
'bhūto bhūteṣu' iti sūktena || / [udapātraṃ samāsiñcete || KauśS_2,7{17}.4 || / viparidadhāne || KauśS_2,7{17}.5 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715793 (0.046):
(KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.053):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1827680 (0.055):
[śumbhanyāñjalyorninayati || KauśS_10,4{78}.13 ||] / tata udapātraṃ varavadhvorañjalyorninayati 'śumbhanī' ityṛcā ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718230 (0.056):
(KauśS_4,8[32].12) tantryā kṣitikāṃ / (KauśS_4,8[32].13) vīriṇavadhrīṃ svayaṃmlānaṃ triḥ samasya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1823517 (0.057):
tayoruparyadharāraṇim || KauśS_9,1{69}.18 || / dakṣiṇatomūlām || KauśS_9,1{69}.19 || / paścātprajananām urvaśyasi iti || KauśS_9,1{69}.20 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720829 (0.058):
(KauśS_5,10[46].18) aparyavetavrataḥ pratyupeyāt / (KauśS_5,10[46].19) avakīrṇine darbhaśulbam āsajya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714064 (0.058):
(KauśS_1,8.2) svastyayaneṣu ca / (KauśS_1,8.3) ījyānāṃ diśyān balīn harati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715683 (0.059):
(KauśS_3,1[18].15) yuktābhyāṃ saha koṣṭhābhyāṃ tṛṭīyām / (KauśS_3,1[18].16) kṛṣṇaśakuneḥ savyajaṅghāyām aṅkam anubadhyāṅke
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5729981 (0.059):
(KauśS_11,8[87].20) ādīptayor ekaṃ pratinidadhāti / (KauśS_11,8[87].21) ity ekaṃ hṛtvā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719731 (0.059):
varṣakāmo dvādaśarātram anuśuṣyet / (KauśS_5,5[41].2) sarvavrata upaśrāmyati / (KauśS_5,5[41].3) maruto yajate yathā varuṇaṃ juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1828780 (0.060):
palālāni barhiḥ || KauśS_11,1{80}.27 || / [tilpiñjyā idhmāḥ || KauśS_11,1{80}.28 ||] / tilpiñjyānām idhmagrahaṇam ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715550 (0.061):
(KauśS_2,8[17].29) uktaṃ samāsecanaṃ viparidhānam / (KauśS_2,8[17].30) iti paurohitye vatsyan
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777978 (0.061):
[marmāṇi te (7.118.1) iti kṣatriyaṃ sannāhayati || / KauśS_2,6{16}.7 ||] / 'marmāṇi te' ityṛcā sannāhamabhimantrya rājānaṃ sannāhaṃ paridhāpayati |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782137 (0.062):
[prajāvatīḥ (4.21.7) iti pratiṣṭhamānā anumantrayate || / KauśS_3,4{21}.10 ||] / 'prajāvatīḥ sūyavasā' ityṛcāraṇye gacchantīrgā anumantrayate ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719386 (0.063):
(KauśS_5,3[39].6) vāśākāmpīlasitīvārasadaṃpuṣpā avadhāya / (KauśS_5,3[39].7)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724611 (0.063):
(KauśS_8,5[64].13) _ity avadadhatam / (KauśS_8,5[64].14) _iti paryādadhatam / (KauśS_8,5[64].15) <śṛto gachatu [9.5.5d]>_ity udvāsayantam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725002 (0.063):
(KauśS_8,7[66].24) _iti dvāram avasārayati / (KauśS_8,7[66].25) _ity udapātram agnim
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722219 (0.064):
(KauśS_7,2[51].15) _ity ālabheṣajam / (KauśS_7,2[51].16) trīṇi silāñjālāgrāṇi_urvarāmadhye nikhanati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791194 (0.064):
[ṣaṣṭhyārtnījyāpāśena || KauśS_4,5{29}.9 ||] / 'asitasya' (5.13.6) ityṛcārtnījyāpāśaṃ sampātyābhimantrya
(KauśS_2,8[17].6) sahaiva nau sukṛtaṃ saha duṣkṛtam iti brahmā brūyāt
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778938 (0.0):
udapātramubhāvapyāsiñcato dhārāyā udakena || / [sahaiva nau sukṛtaṃ saha duṣkṛtam iti brahmā brūyāt ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715683 (0.043):
(KauśS_3,1[18].15) yuktābhyāṃ saha koṣṭhābhyāṃ tṛṭīyām / (KauśS_3,1[18].16) kṛṣṇaśakuneḥ savyajaṅghāyām aṅkam anubadhyāṅke
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778945 (0.045):
[sahaiva nau sukṛtaṃ saha duṣkṛtam iti brahmā brūyāt || / KauśS_2,7{17}.6 || / yo duṣkṛtaṃ karavattasya duṣkṛtaṃ sukṛtaṃ nau saha iti ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.050):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715793 (0.056):
(KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718230 (0.063):
(KauśS_4,8[32].12) tantryā kṣitikāṃ / (KauśS_4,8[32].13) vīriṇavadhrīṃ svayaṃmlānaṃ triḥ samasya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727844 (0.064):
(KauśS_10,5[79].7) _ity abhichādayati / (KauśS_10,5[79].8) iti samāveśayati / (KauśS_10,5[79].9) iti triḥ saṃnudati
(KauśS_2,8[17].7) yo duṣkṛtaṃ karavat tasya duṣkṛtaṃ sukṛtaṃ nau saheti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778944 (0.0):
[sahaiva nau sukṛtaṃ saha duṣkṛtam iti brahmā brūyāt || / KauśS_2,7{17}.6 ||
(KauśS_2,8[17].8) āśayati / (KauśS_2,8[17].9) aśvam ārohyāparājitāṃ pratipādayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715515 (0.0):
(KauśS_2,8[17].20) pratipadyate / (KauśS_2,8[17].21) āśayati / (KauśS_2,8[17].22) aśvam ārohyāparājitāṃ pratipādayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778971 (0.002):
tataḥ sthālīpākaṃ 'bhūto bhūteṣu' iti sūktena sampātyābhimantryāśayati || / [aśvamārohyāparājitāṃ pratipādayati || KauśS_2,7{17}.9 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779258 (0.002):
rājānamāśayati || / [aśvamārohyāparājitāṃ pratipādayati || KauśS_2,7{17}.22 ||]
(KauśS_2,8[17].10) sahasraṃ grāmavaro dakṣiṇā / (KauśS_2,8[17].11) viparidhānāntam ekarājena vyākhyātam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779005 (1.788):
[viparidhānāntamekarājena vyākhyātam || KauśS_2,7{17}.11 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779306 (0.062):
rājānamāśayati | abhyātānādyuttaratantram | sahasraṃ gavāṃ grāmavaraśca / dakṣiṇā || / [māhiṣāṇyupayāti || KauśS_2,7{17}.26 ||]
(KauśS_2,8[17].12) talpe darbheṣv abhiśiñcati / (KauśS_2,8[17].13) varṣīyasi vaiyāghraṃ carmārohayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779106 (0.024):
śāntyudakena rājānamabhiṣiñcati || / [varṣīyasi vaiyāghraṃ carmārohayati || KauśS_2,7{17}.13 ||]
(KauśS_2,8[17].14) catvāro rājaputrās tālpāḥ pṛthakpādeṣu śayanaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779144 (0.059):
[catvāro rājaputrāstālpāḥ pṛthakpādeṣu śayanaṃ parāmṛśya sabhāṃ
parāmṛśya sabhāṃ prāpayanti / (KauśS_2,8[17].15) dāsaḥ pādau prakṣālayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779146 (0.0):
[catvāro rājaputrāstālpāḥ pṛthakpādeṣu śayanaṃ parāmṛśya sabhāṃ / prāpayanti || KauśS_2,7{17}.14 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779161 (0.059):
catvāro rājaputrāstālpāḥ pṛthakpādeṣu gṛhītvā sabhāmadhye nidadhati || / [dāsaḥ pādau prakṣālayati || KauśS_2,7{17}.15 || / mahāśūdra upasiñcati || KauśS_2,7{17}.16 ||]
(KauśS_2,8[17].16) mahāśūdra upasiñcati / (KauśS_2,8[17].17) kṛtasaṃpannān akṣān ā tṛtīyaṃ vicinoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779169 (0.002):
[dāsaḥ pādau prakṣālayati || KauśS_2,7{17}.15 || / mahāśūdra upasiñcati || KauśS_2,7{17}.16 ||]
(KauśS_2,8[17].18) vaiśyaḥ sarvasvajainam upatiṣṭhate_utsṛjāyuṣmann iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779215 (0.0):
[vaiśyaḥ sarvasvajainamupatiṣṭhate utsṛjāyuṣman iti ||
(KauśS_2,8[17].19) utsṛjāmi brāhmaṇāya_utsṛjāmi kṣatriyāya_utsṛjāmi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779229 (0.0):
vaiśyaḥ rājānamupatiṣṭhate 'utsṛjāyuṣman' iti mantreṇa || / [utsṛjāmi brāhmaṇāyotsṛjāmi kṣatriyāyotsṛjāmi vaiśyāya dharmo me
vaiśyāya dharmo me janapade caryatām iti / (KauśS_2,8[17].20) pratipadyate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779233 (5.960):
[utsṛjāmi brāhmaṇāyotsṛjāmi kṣatriyāyotsṛjāmi vaiśyāya dharmo me
(KauśS_2,8[17].21) āśayati / (KauśS_2,8[17].22) aśvam ārohyāparājitāṃ pratipādayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715441 (0.0):
(KauśS_2,8[17].7) yo duṣkṛtaṃ karavat tasya duṣkṛtaṃ sukṛtaṃ nau saheti / (KauśS_2,8[17].8) āśayati / (KauśS_2,8[17].9) aśvam ārohyāparājitāṃ pratipādayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778971 (0.002):
tataḥ sthālīpākaṃ 'bhūto bhūteṣu' iti sūktena sampātyābhimantryāśayati || / [aśvamārohyāparājitāṃ pratipādayati || KauśS_2,7{17}.9 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779258 (0.002):
rājānamāśayati || / [aśvamārohyāparājitāṃ pratipādayati || KauśS_2,7{17}.22 ||]
(KauśS_2,8[17].23) sabhām udāyāti / (KauśS_2,8[17].24) madhumiśraṃ brāhmaṇān bhojayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779279 (0.024):
punaḥ sabhāṃ pragacchati || / [madhumiśraṃ brāhmaṇān bhojayati || KauśS_2,7{17}.24 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779269 (0.028):
'bhūto bhūteṣu' ityanenāśvamabhimantryārohyāparājitāṃ pādayati || / [sabhāmudāyati || KauśS_2,7{17}.23 ||]
(KauśS_2,8[17].25) rasān āśayati / (KauśS_2,8[17].26) māhiṣāṇy upayāti
(KauśS_2,8[17].27) kuryur gām iti gārgyapārthaśravasau neti bhāgaliḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779320 (0.0):
[kuryurgāmiti gārgyapārthaśravasau neti bhāgaliḥ ||
(KauśS_2,8[17].28) iti kṣatriyaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779348 (0.0):
nakṣatrapūjāgrahapūjādikaṃ kartavyam || / imamindra vardhaya kṣatriyaṃ me (4.22) iti kṣatriyaṃ
prātaḥ_prātar abhimantrayate / (KauśS_2,8[17].29) uktaṃ samāsecanaṃ viparidhānam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779354 (0.0):
imamindra vardhaya kṣatriyaṃ me (4.22) iti kṣatriyaṃ / prātaḥprātarabhimantrayate || KauśS_2,7{17}.28 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.034):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719619 (0.035):
mārutena sruveṇa mārutenājyena varuṇāya trir juhoti / (KauśS_5,4[40].8) uktam upamanthanam / (KauśS_5,4[40].9) dadhimanthaṃ baliṃ hṛtvā saṃprokṣaṇībhyāṃ prasiñcan
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728270 (0.040):
(KauśS_11,1[80].44) _iti patnīm upasaṃveśayati / (KauśS_11,1[80].45) _ity utthāpayati / (KauśS_11,1[80].46) yad ddhiraṇyaṃ bibharti tad dakṣiṇe pāṇau_+ādhāya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719014 (0.042):
(KauśS_4,12[36].23) saṃmṛdnan_japati / (KauśS_4,12[36].24) asaṃmṛdnan / (KauśS_4,12[36].25) <īrṣyāyā dhrājiṃ [6.18.1]>
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715793 (0.043):
(KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1832030 (0.043):
yathā citiṃ tathā śmaśāne dharmā bhavanti | 'udīratām' (KauśS 80.43) / ityādi | 'samprokṣaṇībhyām' (KauśS 80.42) ityuktam | 'ati dhanvānītyavasā'
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723932 (0.046):
(KauśS_8,1[60].35) tad <āpas putrāso [12.3.4]>_iti sāpatyau_anunipadyete / (KauśS_8,2[61].1) _iti mantroktam / (KauśS_8,2[61].2) catasṛbhir udapātram anupariyanti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784406 (0.047):
varaṇaḥ', 'arātīyoḥ' iti (KauśS 19.22) | 'uttamo asi' (KauśS 19.26) | / 'akṣitāste' (KauśS 19.27) | 'prathamā ha vyuvāsa' (KauśS 19.28) | 'sīrā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728639 (0.047):
(KauśS_11,2[81].41) sarvair upatiṣṭhanti trīṇi prabhṛtir vā / (KauśS_11,2[81].42) api vānuṣṭhānībhiḥ / (KauśS_11,2[81].43) etā anuṣṭhānyaḥ / (KauśS_11,2[81].44) _itiprabhṛti_
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724179 (0.050):
(KauśS_8,2[61].45) _ity ājyena_upastṛṇāti / (KauśS_8,2[61].46) ity upastīrṇām anumantrayate / (KauśS_8,3[62].1) iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713802 (0.050):
(KauśS_1,6.24) yad vai yajñasyānanvitaṃ bhavati tad anvāhāryeṇānvāhriyate / (KauśS_1,6.25) etad anvāhāryasyānvāhāryatvam [ ]> / (KauśS_1,6.26) <īḍyā vā anye devāḥ saparyeṇyā anye | devā īḍyā devā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5729981 (0.051):
(KauśS_11,8[87].20) ādīptayor ekaṃ pratinidadhāti / (KauśS_11,8[87].21) ity ekaṃ hṛtvā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784426 (0.052):
(KauśS 21.7) | 'ā gāvaḥ' (KauśS 21.8) | 'prajāvatīḥ' (KauśS 21.10) | / 'sūryasya raśmīn' (KauśS 21.11) | 'yaste śokāya' (KauśS 21.12) |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782137 (0.053):
[prajāvatīḥ (4.21.7) iti pratiṣṭhamānā anumantrayate || / KauśS_3,4{21}.10 ||] / 'prajāvatīḥ sūyavasā' ityṛcāraṇye gacchantīrgā anumantrayate ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723116 (0.054):
_ity anugṛhṇīyāt / (KauśS_7,7[56].15) nānupraṇudet / (KauśS_7,7[56].16) _ity abhyātmam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732261 (0.054):
(KauśS_13,11[103].3) _iti / varṣīr juhuyāt / (KauśS_13,11[103].4) sā tatra prāyaścittiḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725100 (0.054):
(KauśS_8,8[67].5) athāta odanasavānām upācārakalpaṃ vyākhyāsyāmaḥ / (KauśS_8,8[67].6) savān dattvāgnīn ādadhīta
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723823 (0.056):
(KauśS_8,1[60].16) udahṛtsaṃpraiṣavarjam / (KauśS_8,1[60].17) atha devayajanam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727181 (0.056):
(KauśS_10,1[75].12) iti kumārīpālaṃ prahiṇoti / (KauśS_10,1[75].13) udāhārasya pratihiteṣur agrato jaghanato brahmā
(KauśS_2,8[17].30) iti paurohitye vatsyan / vaiśvalopīḥ samidha ādhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779387 (0.0):
purohitaḥ sūktaṃ japati || / [savitā prasavānām (5.24) iti paurohitye vatsyan vaiśvalopīḥ
(KauśS_2,8[17].31) iti kṣatriyam upanayīta / (KauśS_2,8[17].32) tad āhur na kṣatriyaṃ sāvitrīṃ vācayed iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779441 (0.002):
tadāhurna kṣatriyaṃ sāvitrīṃ vācayediti || KauśS_2,7{17}.32 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779417 (0.037):
abhiṣekāntāni rājakarmāṇi || / [indra kṣatram (7.84.2 3) iti kṣatriyamupanayīta || / KauśS_2,7{17}.31 ||]
(KauśS_2,8[17].33) kathaṃ nu tam upanayīta yan na vācayed
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779451 (1.192):
tadāhurna kṣatriyaṃ sāvitrīṃ vācayediti || KauśS_2,7{17}.32 || / [kathaṃ nu tamupanayīta yanna vācayet || KauśS_2,7{17}.33 ||
(KauśS_2,8[17].34) vācayed eva vācayed eva / (KauśS 2 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre dvitīyo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779452 (0.001):
[kathaṃ nu tamupanayīta yanna vācayet || KauśS_2,7{17}.33 || / vācayedeva vācayedeva || KauśS_2,7{17}.34 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716962 (0.004):
(KauśS_3,7[24].46) salilaiḥ sarvakāmaḥ salilaiḥ sarvakāmaḥ / (KauśS 3 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre tṛtīyo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719105 (0.009):
(KauśS_4,12[36].40) api cānvāhāpi cānvāha / (KauśS 4 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre caturtho 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714403 (0.009):
(KauśS_1,9.10) anyatarayā kurvīteti yuvā kauśiko yuvā kauśikaḥ / (KauśS 1 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre prathamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721120 (0.015):
[PS 20.9.4]>_ity abhyavakāśe saṃviśati_abhyavakāśe saṃviśati / (KauśS 5 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre pañcamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721974 (0.017):
iti saṃdhāvyābhimṛśati / (KauśS 6 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723742 (0.018):
svastyayanakāmaḥ / (KauśS 7 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre saptamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725673 (0.018):
(KauśS_8,9[68].41) yathoktā dakṣiṇā yathoktā dakṣiṇā / (KauśS 8 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre 'ṣṭamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727982 (0.019):
(KauśS 10 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre daśamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727119 (0.020):
(KauśS_9,6[74].23) nātiśaktir vidhīyate nātiśaktir vidhīyata iti / (KauśS 9 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre navamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5735914 (0.021):
(KauśS 14 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre caturdaśo 'dhyāyaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730715 (0.021):
(KauśS 11 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre ekādaśo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731391 (0.022):
vivāhakalpa eṣo_atithikalpa eṣo 'tithikalpaḥ / (KauśS 12 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre dvādaśo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734631 (0.023):
(KauśS 13 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre trayodaśo 'dhyāyaḥ
(KauśS_3,1[18].1) pūrvasya pūrvasyāṃ paurṇamāsyām astamita udakānte
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779497 (0.0):
nirṛtikarmaṇāṃ vidhiṃ vakṣyāmaḥ | ā puṣṭikarmabhyo yāvat. / [pūrvasya pūrvasyāṃ paurṇamāsyāmastamita udakānte
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779772 (0.0):
pateta (7.115.1) ityanāvṛtaṃ prapādayati || KauśS_3,1{18}.16 ||] / pūrvasyāṃ paurṇamāsyāmastamita udakānte kṛṣṇacailaparihito nirṛtikarmāṇi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779829 (0.046):
dvitīyayoṣṇīṣamaṅkenopasādya savyena sahāṅkenāvāṅapsvapavidhyati || / KauśS_3,1{18}.17 ||] / pūrvasyāṃ paurṇamāsyāmastamita udakānte kṛṣṇacailaparihito nirṛtikarmāṇi
kṛṣṇacailaparihito nirṛtikarmāṇi prayuṅkte
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779502 (0.0):
[pūrvasya pūrvasyāṃ paurṇamāsyāmastamita udakānte / kṛṣṇacailaparihito nirṛtikarmāṇi prayuṅkte || KauśS_3,1{18}.1 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779776 (0.0):
pūrvasyāṃ paurṇamāsyāmastamita udakānte kṛṣṇacailaparihito nirṛtikarmāṇi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779836 (0.0):
pūrvasyāṃ paurṇamāsyāmastamita udakānte kṛṣṇacailaparihito nirṛtikarmāṇi / prayuṅkte | kārayitā nīlaṃ vastramadhaḥ paridhatte | raktaṃ
(KauśS_3,1[18].2) nāvyāyā dakṣiṇāvarte śāpeṭaṃ nikhanet
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779534 (0.002):
iti sūktena bhaktaṃ sampātyābhimantryāśnāti | na tantram || / [nāvyāyā dakṣiṇāvarte śāpeṭaṃ nikhanet || KauśS_3,1{18}.2 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779797 (0.038):
nirṛtyabhimukho bhūtvā 'pra pateta' ityṛcā kākaṃ visarjayati | nāvyāyā / dakṣiṇāvarte śāpeṭaṃ nikhanet | apāṃ sūktairavasiñcati | apsu kṛṣṇaṃ
(KauśS_3,1[18].3) apāṃ sūktair avasiñcati / (KauśS_3,1[18].4) apsu kṛṣṇaṃ jahāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779802 (0.024):
dakṣiṇāvarte śāpeṭaṃ nikhanet | apāṃ sūktairavasiñcati | apsu kṛṣṇaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779541 (0.035):
[nāvyāyā dakṣiṇāvarte śāpeṭaṃ nikhanet || KauśS_3,1{18}.2 ||] / śāpeṭaṃ gartaṃ nikhanet || / [apāṃ sūktairavasiñcati || KauśS_3,1{18}.3 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779665 (0.040):
dakṣiṇāvata śāpeṭaṃ nikhanet | apāṃ sūktairavasiñcati | apsu kṛṣṇaṃ jahāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779747 (0.040):
tṛtīyāmāhutiṃ juhoti | tata udakānte śāpeṭaṃ nikhanet | apāṃ / sūktairavasiñcati | apsu kṛṣṇaṃ jahāti | ahatavasana upamucyopānahau
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779900 (0.040):
lohakhaṇḍena sahāpsu kṣipati vāmena hastena | śāpeṭaṃ nikhanet | apāṃ / sūktairavasiñcati | apsu kṛṣṇaṃ jahāti | ahatavasano bhūtvopānahau
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779548 (0.060):
tatroparyapāṃ sūktaiḥ snātvā || / apsu kṛṣṇaṃ jahāti || KauśS_3,1{18}.4 ||
(KauśS_3,1[18].5) ahatavasana upamucya_upānahau jīvaghātyāyā udāvrajati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779554 (0.0):
apsu kṛṣṇaṃ jahāti || KauśS_3,1{18}.4 || / [ahatavasana upamucyopānahau jīvaghātyāyā udāvrajati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779561 (0.0):
[ahatavasana upamucyopānahau jīvaghātyāyā udāvrajati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779754 (0.0):
sūktairavasiñcati | apsu kṛṣṇaṃ jahāti | ahatavasana upamucyopānahau
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779669 (0.031):
dakṣiṇāvata śāpeṭaṃ nikhanet | apāṃ sūktairavasiñcati | apsu kṛṣṇaṃ jahāti / | ahatavasana upamucyopānahau tato gṛha āgacchati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779806 (0.031):
dakṣiṇāvarte śāpeṭaṃ nikhanet | apāṃ sūktairavasiñcati | apsu kṛṣṇaṃ / jahāti | ahatavasana upamucyopānahau tato gṛha āgacchati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779901 (0.031):
sūktairavasiñcati | apsu kṛṣṇaṃ jahāti | ahatavasano bhūtvopānahau
(KauśS_3,1[18].6) proṣya tām uttarasyāṃ sāṃpadaṃ kurute / (KauśS_3,1[18].7) śāpeṭam ālipyāpsu nibadhya tasminn upasamādhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779583 (0.012):
[śāpeṭamālipyāpsu nibadhya tasminnupasamādhāya sampātavantaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780699 (0.032):
[śerabhaka (2.24) iti sāmudramapsu karma vyākhyātam || / KauśS_3,2{19}.9 ||] / śāpeṭamālipyāpsu nibadhya tatrāgniṃ praṇīya 'śerabhaka' iti sūktena
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779570 (0.048):
[proṣya tāmuttarasyāṃ sāmpadaṃ kurute || KauśS_3,1{18}.6 ||] / tataḥ sāmpadaṃ vā pauṣṭikaṃ vā kurute | kevalaṃ vā kurute ||
saṃpātavantaṃ karoti / (KauśS_3,1[18].8) aśnāti / (KauśS_3,1[18].9) ādhāya kṛṣṇaṃ pravāhayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779592 (0.002):
[śāpeṭamālipyāpsu nibadhya tasminnupasamādhāya sampātavantaṃ / karoti || KauśS_3,1{18}.7 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722174 (0.062):
(KauśS_7,2[51].9) goṣṭhe ca dvitīyam aśnāti / (KauśS_7,2[51].10) darbhān ādhāya dhūpayati / (KauśS_7,2[51].11) bhūtyai vaḥ puṣṭyai va iti prathamajayor mithunayor
(KauśS_3,1[18].10) upamucya jaradupānahau savyena jarat_chattraṃ dakṣiṇena
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779599 (0.0):
aśnāti || KauśS_3,1{18}.8 || / ādhāya kṛṣṇaṃ pravāhayati || KauśS_3,1{18}.9 || / upamucya jaradupānahau savyena jaracchattraṃ dakṣiṇena
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779618 (0.051):
kṛṣṇavastraparihito vimucya jaradupānahau vāmena hastena jaracchatraṃ
śālātṛṇāṇy ādīpya jīrṇaṃ vīriṇam abhinyasyati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779605 (0.001):
upamucya jaradupānahau savyena jaracchattraṃ dakṣiṇena / śālātṛṇānyādīpya jīrṇaṃ vīriṇamabhinyasyati || KauśS_3,1{18}.10 ||
(KauśS_3,1[18].11) anāvṛtam āvṛtya sakṛj juhoti / (KauśS_3,1[18].12) savyaṃ praharaty upānahau ca
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779609 (0.001):
śālātṛṇānyādīpya jīrṇaṃ vīriṇamabhinyasyati || KauśS_3,1{18}.10 || / anāvṛtamāvṛtya sakṛjjuhoti || KauśS_3,1{18}.11 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779646 (0.002):
sūktenājyaṃ sakṛjjuhoti || / [savyaṃ praharatyupānahau ca || KauśS_3,1{18}.12 ||]
(KauśS_3,1[18].13) jīrṇe vīriṇa upasamādhāya iti / jaratkoṣṭhād vrīhīñ śarkarāmiśrān āvapati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779680 (0.0):
[jīrṇe vīriṇa upasamādhāya ayaṃ te yoniḥ(3.20) iti / jaratkoṣṭhādvrīhīñcharkarāmiśrānāvapati || KauśS_3,1{18}.13 ||]
(KauśS_3,1[18].14) <ā no bhara [5.7]> iti dhānāḥ / (KauśS_3,1[18].15) yuktābhyāṃ saha koṣṭhābhyāṃ tṛṭīyām
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715419 (0.043):
(KauśS_2,8[17].4) udapātraṃ samāsiñcete / (KauśS_2,8[17].5) viparidadhāne / (KauśS_2,8[17].6) sahaiva nau sukṛtaṃ saha duṣkṛtam iti brahmā brūyāt
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.050):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti / (KauśS_3,3[20].19)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715793 (0.054):
(KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718230 (0.056):
(KauśS_4,8[32].12) tantryā kṣitikāṃ / (KauśS_4,8[32].13) vīriṇavadhrīṃ svayaṃmlānaṃ triḥ samasya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723116 (0.060):
(KauśS_7,7[56].15) nānupraṇudet / (KauśS_7,7[56].16) _ity abhyātmam
(KauśS_3,1[18].16) kṛṣṇaśakuneḥ savyajaṅghāyām aṅkam anubadhyāṅke
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779760 (0.0):
[kṛṣṇaśakuneḥ savyajaṅghāyāmaṅkamanubadhyāṅke puroḍāśaṃ pra
puroḍāśaṃ iti anāvṛtaṃ prapādayati / (KauśS_3,1[18].17) nīlaṃ saṃdhāya lohitam āchādya śuklaṃ pariṇahya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779817 (0.015):
[nīlaṃ sandhāya lohitamācchādya śuklaṃ pariṇahya
dvitīyayā_uṣṇīṣam aṅkena_upasādya savyena sahāṅkenāvāṅ apsu_apavidhyati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779822 (0.0):
[nīlaṃ sandhāya lohitamācchādya śuklaṃ pariṇahya / dvitīyayoṣṇīṣamaṅkenopasādya savyena sahāṅkenāvāṅapsvapavidhyati ||
(KauśS_3,1[18].18) tṛtīyayā channaṃ caturthyā saṃvītam / (KauśS_3,1[18].19) pūrvasya citrākarma
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779866 (0.051):
ityṛcā lohakhaṇḍena sahoṣṇīṣamudake prakṣipati vāmena hastena || / [tṛtīyayā channaṃ caturthyā saṃvītam || KauśS_3,1{18}.18 ||]
(KauśS_3,1[18].20) kulāyaśṛtaṃ [ed. kulāya ś , but cf. Caland Kl. Schr.
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721830 (0.055):
(KauśS_6,3[49].10) evam abhiṣṭhānāpohananiveṣṭanāni (see Caland, Kl. / Schr., p. 50, on the reading and sūtra division)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728937 (0.063):
saṃcinoti (emended text + sūtra division [29 30 31] acc. to Caland, Kl. / Schr., p. 47)
58] haritabarhiṣam aśnāti / (KauśS_3,1[18].21) anvaktāḥ prādeśamātrīr ādadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780014 (0.023):
caitrīkarma || / [anvaktāḥ prādeśamātrīrādadhāti || KauśS_3,1{18}.21 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776146 (0.043):
prādeśamātrīḥ ādadhāti | tata uttaratantram | śaredhmaviśiṣṭaṃ tantraṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770345 (0.055):
anādeśe jānīyāt | yathā 'anvaktāḥ prādeśamātrīrādadhāti' (KauśS 18.21) | / sarvatra prādeśamātryaḥ samidhaḥ | sarvatra ghṛtāktāḥ | sarvatra
(KauśS_3,1[18].22) nāvyayoḥ sāṃvaidye paścād agner bhūmiparilekhe kīlālaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780033 (0.0):
citrākarma nityaṃ ca || / [nāvyayoḥ sāṃvaidye paścādagnerbhūmiparilekhe kīlālaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780013 (0.032):
caitrīkarma || / [anvaktāḥ prādeśamātrīrādadhāti || KauśS_3,1{18}.21 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5729702 (0.037):
śmaśānasraktyāṃ dhruvanāni_ upayachante / (KauśS_11,7[86].17) paścād uttarato_agner
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1822742 (0.039):
[utkrāmātaḥ (9.5.6) iti paścādagnerdarbheṣūddharantam || / KauśS_8,5{64}.16 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776146 (0.043):
prādeśamātrīḥ ādadhāti | tata uttaratantram | śaredhmaviśiṣṭaṃ tantraṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724618 (0.050):
(KauśS_8,5[64].15) <śṛto gachatu [9.5.5d]>_ity udvāsayantam / (KauśS_8,5[64].16) _iti paścād agner
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1820459 (0.052):
nidadhāti || KauśS_8,1{60}.30 34 ||] / tataḥ paścādagneḥ palpūlitavihitamaukṣaṃ vānaḍuhaṃ vā rohitaṃ carma
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770345 (0.055):
anādeśe jānīyāt | yathā 'anvaktāḥ prādeśamātrīrādadhāti' (KauśS 18.21) | / sarvatra prādeśamātryaḥ samidhaḥ | sarvatra ghṛtāktāḥ | sarvatra
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1809055 (0.057):
pāśe sa (2.12.2) iti kośe granthīnudgrathnāti || / KauśS_6,1{47}.49 ||] / paścādagnerlavaṇamṛḍīcīstisro'śītīrvikarṇīḥ śarkarāṇāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1805176 (0.058):
[pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ iti carumaṅgāre nidadhāti || KauśS_5,8{44}.38 / 'pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ' ityanena mantreṇāgneḥ paścādbhāge nidadhāti ||
mukhenāśnāti / (KauśS_3,1[18].23) tejovrataṃ trirātram aśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780033 (0.002):
[nāvyayoḥ sāṃvaidye paścādagnerbhūmiparilekhe kīlālaṃ / mukhenāśnāti || KauśS_3,1{18}.22 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780067 (0.002):
na hastena | abhyātānādyuttaratantram || / [tejovrataṃ trirātramaśnāti || KauśS_3,1{18}.23 ||]
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13574426 (0.049):
(AVParis_18b,14.1) atha caitryāṃ paurṇamāsyāṃ tejovrataṃ trirātram / aśnātīty uktam ||
(KauśS_3,1[18].24) tadbhakṣaḥ / (KauśS_3,1[18].25) śaṃbhumayobhubhyāṃ [1.5 + 1.6]>
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13581963 (0.038):
(AVParis_32,22) ambayo yanti śambhumayobhubhyāṃ brahma jajñānam asya / vāmasya yo rohita ud asya krtavo mūrdhāham iti dve sūkte viṣāsahim iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780084 (0.038):
[śambhumayobhubhyāṃ brahma jajñānam (5.6) asya vāmasya (9.9 10) / yo rohitaḥ (13.1.25 26) udasya ketavaḥ (13.2) mūrdhāham (16.3 4) viṣāsahim
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780067 (0.054):
[tejovrataṃ trirātramaśnāti || KauśS_3,1{18}.23 ||] / trirātraṃ karma bhavati | pratyahaṃ tantram.
[4.1.1]> iti salilaiḥ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13581967 (0.0):
(AVParis_32,22) ambayo yanti śambhumayobhubhyāṃ brahma jajñānam asya / vāmasya yo rohita ud asya krtavo mūrdhāham iti dve sūkte viṣāsahim iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780085 (0.0):
[śambhumayobhubhyāṃ brahma jajñānam (5.6) asya vāmasya (9.9 10) / yo rohitaḥ (13.1.25 26) udasya ketavaḥ (13.2) mūrdhāham (16.3 4) viṣāsahim
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780093 (1.192):
yo rohitaḥ (13.1.25 26) udasya ketavaḥ (13.2) mūrdhāham (16.3 4) viṣāsahim / (17.1) iti salilaiḥ kṣīraudanamaśnāti || KauśS_3,1{18}.25 ||]
kṣīraudanam aśnāti / (KauśS_3,1[18].26) manthāntāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780096 (0.0):
yo rohitaḥ (13.1.25 26) udasya ketavaḥ (13.2) mūrdhāham (16.3 4) viṣāsahim / (17.1) iti salilaiḥ kṣīraudanamaśnāti || KauśS_3,1{18}.25 ||]
(KauśS_3,1[18].27) dvitīyena pravatsyan haviṣām upadadhīta / (KauśS_3,1[18].28) atha pratyetya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780214 (0.034):
adhvānaṃ gacchataḥ puṣṭikarmāṇyucyante / [dvitīyena pravatsyan haviṣāmupadadhīta || KauśS_3,1{18}.27 ||]
(KauśS_3,1[18].29) atha pratyetya / (KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ
(KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].32) catvāro dhāyāḥ palāśayaṣṭīnāṃ bhavanti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780297 (0.0):
atha samudrakarmeti | sarvaphalakarma vyākhyāsyāmaḥ / [catvāro dhāyāḥ palāśayaṣṭīnāṃ bhavanti || KauśS_3,1{18}.32 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.015):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720822 (0.033):
(KauśS_5,10[46].16) na_upaśayīta_iti kauśikaḥ / (KauśS_5,10[46].17) snānīyābhiḥ snāyāt
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718230 (0.034):
(KauśS_4,8[32].12) tantryā kṣitikāṃ / (KauśS_4,8[32].13) vīriṇavadhrīṃ svayaṃmlānaṃ triḥ samasya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725100 (0.034):
(KauśS_8,8[67].5) athāta odanasavānām upācārakalpaṃ vyākhyāsyāmaḥ / (KauśS_8,8[67].6) savān dattvāgnīn ādadhīta
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5729981 (0.034):
(KauśS_11,8[87].20) ādīptayor ekaṃ pratinidadhāti / (KauśS_11,8[87].21) ity ekaṃ hṛtvā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718479 (0.034):
(KauśS_4,9[33].17) catvāri_umāphalāni pāṇau_adbhiḥ ścotayate / (KauśS_4,9[33].18) saṃvartamāneṣu kumāraḥ / (KauśS_4,9[33].19) brāhmaṇāyano_aṅgāni_abhimṛśati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718450 (0.034):
(KauśS_4,9[33].11) _iti mūlam upayachati / (KauśS_4,9[33].12) ekasare_anupalīḍhe kumāraḥ / (KauśS_4,9[33].13) darbheṇa pariveṣṭya keśeṣūpacṛtati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727181 (0.034):
(KauśS_10,1[75].12) iti kumārīpālaṃ prahiṇoti / (KauśS_10,1[75].13) udāhārasya pratihiteṣur agrato jaghanato brahmā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723823 (0.034):
(KauśS_8,1[60].16) udahṛtsaṃpraiṣavarjam / (KauśS_8,1[60].17) atha devayajanam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1823517 (0.035):
tayoruparyadharāraṇim || KauśS_9,1{69}.18 || / dakṣiṇatomūlām || KauśS_9,1{69}.19 || / paścātprajananām urvaśyasi iti || KauśS_9,1{69}.20 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719386 (0.037):
(KauśS_5,3[39].6) vāśākāmpīlasitīvārasadaṃpuṣpā avadhāya / (KauśS_5,3[39].7)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714064 (0.038):
prayuṅkte / (KauśS_1,8.2) svastyayaneṣu ca / (KauśS_1,8.3) ījyānāṃ diśyān balīn harati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724611 (0.038):
(KauśS_8,5[64].13) _ity avadadhatam / (KauśS_8,5[64].14) _iti paryādadhatam / (KauśS_8,5[64].15) <śṛto gachatu [9.5.5d]>_ity udvāsayantam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726422 (0.038):
(KauśS_9,4[72].21) saṃvatsaram agniṃ na_udvāyāt_na haret_nāhareyuḥ / (KauśS_9,4[72].22) dvāsaśarātra ity eke / (KauśS_9,4[72].23) daśa dakṣiṇā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718464 (0.039):
(KauśS_4,9[33].15) avapanne jarāyuṇi_upoddharanti / (KauśS_4,9[33].16) srajena_oṣadhikhananaṃ vyākhyātam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720829 (0.041):
(KauśS_5,10[46].18) aparyavetavrataḥ pratyupeyāt / (KauśS_5,10[46].19) avakīrṇine darbhaśulbam āsajya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716576 (0.042):
vibhuṅkṣyamāṇo]_aśnāti / (KauśS_3,6[23].10) jyājuṃ badnāti / (KauśS_3,6[23].11) daṇḍaṃ saṃpātavantaṃ vimṛjya dhārayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714034 (0.042):
(KauśS_1,7.27) saṃpātavatām aśnāti nyaṅkte vā / (KauśS_1,7.28) abhyādheyānāṃ dhūmaṃ niyachati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715550 (0.043):
prātaḥ_prātar abhimantrayate / (KauśS_2,8[17].29) uktaṃ samāsecanaṃ viparidhānam / (KauśS_2,8[17].30) iti paurohitye vatsyan
(KauśS_3,1[18].33) darbhāṇām upolavānāṃ catvāraḥ / (KauśS_3,1[18].34) taṃ vyatiṣaktam aṣṭāvaram idhmaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780307 (0.0):
[catvāro dhāyāḥ palāśayaṣṭīnāṃ bhavanti || KauśS_3,1{18}.32 || / darbhāṇāmupolavānāṃ catvāraḥ || KauśS_3,1{18}.33 ||
sāttrike_agnau_ādhāyājyenābhijuhuyāt / (KauśS_3,1[18].35) dhūmaṃ niyacheta
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780311 (0.0):
taṃ vyatiṣaktamaṣṭāvaramidhmaṃ / sāttrike'gnāvādhāyājyenābhijuhuyāt || KauśS_3,1{18}.34 ||]
(KauśS_3,1[18].36) lepaṃ prāśnīyāt / (KauśS_3,1[18].37) tam u cen na vinded atha sattrasyāyatane yajñāyatanam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780365 (0.0):
[tamu cenna vindedatha sattrasyāyatane yajñāyatanamiva kṛtvā ||
iva kṛtvā / (KauśS_3,1[18].38) samudra ity ācakṣate karma / (KauśS_3,2[19].1) śaṃbhumayobhubhyāṃ [1.5 + 1.6]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780370 (0.003):
[tamu cenna vindedatha sattrasyāyatane yajñāyatanamiva kṛtvā || / KauśS_3,1{18}.37 || / samudra ityācakṣate karma || KauśS_3,1{18}.38 ||]
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13581962 (0.027):
(AVParis_32,22) ambayo yanti śambhumayobhubhyāṃ brahma jajñānam asya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780426 (0.027):
[ambayo yanti (1.4) śambhumayobhubhyāṃ brahma jajñānam (4.1) ā
<ā gāvo [4.21.1]> iti gā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780431 (0.0):
[ambayo yanti (1.4) śambhumayobhubhyāṃ brahma jajñānam (4.1) ā / gāvaḥ (4.21) ekā ca me (5.15) iti gā
lavaṇaṃ pāyayaty upatāpinīḥ / (KauśS_3,2[19].2) prajananakāmāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780434 (0.0):
gāvaḥ (4.21) ekā ca me (5.15) iti gā / lavaṇaṃ pāyayatyupatāpinīḥ || KauśS_3,2{19}.1 ||]
(KauśS_3,2[19].3) prapām avaruṇaddhi / (KauśS_3,2[19].4) iti nāvyābhyām udakam
āharataḥ sarvata upāsecam / (KauśS_3,2[19].5) tasmin maiśradhānyaṃ śṛtam aśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780540 (0.012):
[saṃ saṃ sravantu (1.15) iti nāvyābhyāmudakamāharataḥ sarvata / upāsecam || KauśS_3,2{19}.4 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780558 (0.063):
[tasmin maiśradhānyaṃ śṛtamaśnāti || KauśS_3,2{19}.5 ||] / tenodakena maiśradhānyaṃ śrapayitvābhyātānāntaṃ kṛtvā 'saṃ saṃ sravantu'
(KauśS_3,2[19].6) manthaṃ vā dadhimadhumiśram / (KauśS_3,2[19].7) yasya śriyaṃ kāmayate tato vrīhi_ājyapaya āhārya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780611 (0.0):
[yasya śriyaṃ kāmayate tato vrīhyājyapaya āhārya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780578 (0.023):
puṣṭyarthī || / [manthaṃ vā dadhimadhumiśram || KauśS_3,2{19}.6 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780627 (0.025):
abhyātānāntaṃ kṛtvā yasya gṛhe lakṣmī asti tasya gṛhāt vrīhyājyapaya / āhārya kṣīraudanaṃ śrapayitvā 'saṃ saṃ sravantu' iti sūktena
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773532 (0.048):
[kathaṃ mahe (5.11) iti mādānakaśṛtaṃ kṣīraudanamaśnāti || / KauśS_2,2{12}.1 ||] / abhyātānāntaṃ kṛtvā 'kathaṃ mahe' iti sūktena mādānakakāṣṭhaśṛtaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791683 (0.048):
[ā yaṃ viśanti (6.2.2) iti vayoniveśanaśṛtaṃ kṣīraudanamaśnāti / || KauśS_4,5{29}.27 ||] / abhyātānāntaṃ kṛtvā 'ā yaṃ viśanti' ityṛcā vayoniveśanakāṣṭhaśṛtaṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714640 (0.050):
(KauśS_2,2[11].18) maiśradhānye mantha opya dadhimadhumiśram aśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773365 (0.050):
[maiśradhānye mantha opya dadhimadhumiśramaśnāti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782700 (0.062):
sūktābhyāṃ bhaktaṃ dadhimadhumiśraṃ sampātyābhimantryāśnāti | tata
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780558 (0.063):
[tasmin maiśradhānyaṃ śṛtamaśnāti || KauśS_3,2{19}.5 ||] / tenodakena maiśradhānyaṃ śrapayitvābhyātānāntaṃ kṛtvā 'saṃ saṃ sravantu'
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714668 (0.064):
(KauśS_2,3[12].1) iti mādānakaśṛtaṃ kṣīraudanam / aśnāti / (KauśS_2,3[12].2) camase sarūpavatsāyā dugdhe vrīhiyavāvavadhāya
kṣīraudanam aśnāti / (KauśS_3,2[19].8) tadalābhe haritagomayam āhārya śoṣayitvā trivṛti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780613 (1.192):
[yasya śriyaṃ kāmayate tato vrīhyājyapaya āhārya / kṣīraudanamaśnāti || KauśS_3,2{19}.7 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780659 (0.024):
abhyātānāntaṃ kṛtvā śrīmato gṛhāt gomayamāhārya tataḥ śoṣayitvā trivṛti / gomayaparicaye śṛtaṃ sārūpavatsa odanaṃ 'saṃ saṃ sravantu' iti sūktena
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780644 (0.026):
[tadalābhe haritagomayamāhāryaṃ śoṣayitvā trivṛti gomayaparicaye
gomayaparicaye śṛtam aśnāti / (KauśS_3,2[19].9) <śerabhaka [2.24.1]> iti sāmudram apsu karma vyākhyātam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716486 (0.0):
(KauśS_3,5[22].11) evaṃ yavān ubhayān samopya / (KauśS_3,5[22].12) trivṛti gomayaparicaye śṛtam aśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780648 (0.0):
[tadalābhe haritagomayamāhāryaṃ śoṣayitvā trivṛti gomayaparicaye / śṛtamaśnāti || KauśS_3,2{19}.8 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780694 (1.192):
[śerabhaka (2.24) iti sāmudramapsu karma vyākhyātam || / KauśS_3,2{19}.9 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782837 (0.002):
evaṃ yavānubhayān samopya || KauśS_3,5{22}.11 || / [trivṛti gomayaparicaye śṛtamaśnāti || KauśS_3,5{22}.12 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780661 (0.034):
abhyātānāntaṃ kṛtvā śrīmato gṛhāt gomayamāhārya tataḥ śoṣayitvā trivṛti / gomayaparicaye śṛtaṃ sārūpavatsa odanaṃ 'saṃ saṃ sravantu' iti sūktena
(KauśS_3,2[19].10) anapahatadhānā lohitājāyā drapsena saṃnīyāśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780718 (0.024):
bhaktaṃ sampātyābhimantryāśnāti | tantram | puṣṭyarthī || / [anapahatadhānā lohitājāyā drapsena sannīyāśnāti ||
(KauśS_3,2[19].11) etāvad upaiti / (KauśS_3,2[19].12) tṛṇānāṃ granthīn udgrathnann apakrāmati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780721 (0.031):
[anapahatadhānā lohitājāyā drapsena sannīyāśnāti || / KauśS_3,2{19}.10 || / etāvadupaiti || KauśS_3,2{19}.11 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780745 (0.034):
[tṛṇānāṃ granthīnudgrathnannapakrāmati || KauśS_3,2{19}.12 ||] / tṛṇānāṃ granthīn kṛtvā tān granthīnudgṛhṇannapakrāmati udāvrajati ||
(KauśS_3,2[19].13) tān udāvrajann udapātrasya_udapātreṇābhiplāvayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780757 (0.036):
[tānudāvrajannudapātrasyodapātreṇābhiplāvayati mukhaṃ vimārṣṭi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1816244 (0.059):
avacchādya brahmacāriṇamudapātre vatsikāmukhamavekṣayet || / [samindra naḥ (7.97.2) saṃ varcasā (6.53.3) iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796160 (0.061):
muñjajātāniṣīkān garbhiṇyā mūrdhni tatra pṛthak vivṛhati | tata / udapātreṇa sampātitenāplāvayati | mārjanācamane ca | tata uttaratantram ||
mukhaṃ vimārṣṭi [note conj. Speijer Museum 9 250]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715153 (0.032):
(KauśS_2,6[15].16) parājeṣyamāṇān mṛtyur ativartate jyeṣyanto mṛtyum [note / conj. Speijer Museum 9 249] / (KauśS_2,6[15].17) agreṣūtkucatsu mukhyā hanyante madhyeṣu madhyā
(KauśS_3,2[19].14)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780783 (0.0):
eha yantu paśavaḥ (2.26), saṃ vo goṣṭhena (3.14), prajāvatīḥ
iti goṣṭhakarmāṇi / (KauśS_3,2[19].15) gṛṣṭeḥ pīyūṣaṃ śleṣmamiśram aśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780791 (0.0):
eha yantu paśavaḥ (2.26), saṃ vo goṣṭhena (3.14), prajāvatīḥ / (7.75.1), prajāpatiḥ (9.7) iti goṣṭhakarmāṇi || KauśS_3,2{19}.14 ||
(KauśS_3,2[19].16) gāṃ dadāti / (KauśS_3,2[19].17) udapātraṃ ninayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780899 (0.033):
'prajāpatiśca' iti sūktena gāmabhimantrya dadāti || / [udapātraṃ ninayati || KauśS_3,2{19}.17 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1809147 (0.062):
'dyāvāpṛthivī' iti sūktenodapātramabhimantrya ninayati || / [anvāha || KauśS_6,1{47}.57 ||]
(KauśS_3,2[19].18) samūhya savyenādhiṣṭhāyārdhaṃ dakṣiṇena vikṣipati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780906 (0.002):
[udapātraṃ ninayati || KauśS_3,2{19}.17 || / samuhya savyenādhiṣṭhāyārdhaṃ dakṣiṇena vikṣipati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780943 (0.041):
ninayati | samuhya savyenādhiṣṭhāyārdhaṃ dakṣiṇena vikṣipati | puṣṭyarthī
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780957 (0.041):
| 'prajāvatīḥ' iti dvābhyāmṛgbhyāmudapātramabhimantrya ninayati | samuhya / savyenādhiṣṭhāyārdhaṃ dakṣiṇena vikṣipati | 'prajāpatiśca parameṣṭhī ca'
(KauśS_3,2[19].19) sārūpavatse śakṛtpiṇḍān guggululavaṇe pratinīya paścād
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716195 (0.0):
(KauśS_3,3[20].24) darbhān pratyavabhujya saṃvapati / (KauśS_3,3[20].25) sārūpavatse śakṛtpiṇḍān guggululavaṇe pratinīyāśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780980 (0.0):
kṛtvārdhaṃ dakṣiṇena vikṣipati || / [sārūpavatse śakṛtpiṇḍān guggululavaṇe pratinīya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780987 (0.0):
[sārūpavatse śakṛtpiṇḍān guggululavaṇe pratinīya / paścādagnernikhanati || KauśS_3,2{19}.19 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781920 (0.0):
aya vṛṣabhalābhakarmocyate / [sārūpavatse śakṛtpiṇḍān guggululavaṇe pratinīyāśnāti ||
agner nikhanati / (KauśS_3,2[19].20) tisṛṇāṃ prātar aśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780998 (0.002):
sārūpavatsa odane śakṛtpiṇḍān guggululavaṇaṃ prakṣipya tataḥ / paścādagnernikhanati || / [tisṛṇāṃ prātaraśnāti || KauśS_3,2{19}.20 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780983 (0.002):
[sārūpavatse śakṛtpiṇḍān guggululavaṇe pratinīya / paścādagnernikhanati || KauśS_3,2{19}.19 ||]
(KauśS_3,2[19].21) vikṛte saṃpannam / (KauśS_3,2[19].22) <āyam agan [3.5.1]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781001 (0.021):
[tisṛṇāṃ prātaraśnāti || KauśS_3,2{19}.20 || / vikṛte sampannam || KauśS_3,2{19}.21 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781075 (0.040):
atha sarvakāmamaṇiśāntirucyate / [āyamagan (3.5), ayaṃ pratisaraḥ (8.5), ayaṃ me varaṇaḥ (10.3), / arātīyoḥ (10.6) iti vāsitān badhnāti || KauśS_3,2{19}.22 ||]
varaṇo [10.3.1]> iti mantroktān vāsitān badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781076 (0.039):
atha sarvakāmamaṇiśāntirucyate / [āyamagan (3.5), ayaṃ pratisaraḥ (8.5), ayaṃ me varaṇaḥ (10.3), / arātīyoḥ (10.6) iti vāsitān badhnāti || KauśS_3,2{19}.22 ||]
(KauśS_3,2[19].23) uttamasya caturo jātarūpaśakalenānusūtraṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781194 (0.0):
puṣṭikāmaśca || / [uttamasya caturo jātarūpaśakalenānusūtraṃ gamayitvāvabhujya
gamayitvāvabhujya traidhaṃ paryasyati / (KauśS_3,2[19].24) ity upasamādhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781202 (0.0):
[uttamasya caturo jātarūpaśakalenānusūtraṃ gamayitvāvabhujya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732695 (0.049):
(KauśS_13,17[109].2) tasyā eva gor dugdhe sthālīpākaṃ śrapayitvā / (KauśS_13,17[109].3) prāñcam idhmam upasamādhāya / (KauśS_13,17[109].4) parisamuhya paryukṣya paristīrya barhir udapātram
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734180 (0.049):
(KauśS_13,43[135].3) tatrāṅgārān vā kapālaṃ vā_upanidadhāti_ā saṃtapanāt / (KauśS_13,43[135].4) prāñcam idhmam upasamādhāya / (KauśS_13,43[135].5) parisamuhya paryukṣya paristīrya barhir udapātram
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1837851 (0.060):
tasyā eva gordugdhe sthālīpākaṃ śrapayitvā || KauśS_13,17{109}.2 / prāñcamidhmamupasamādhāya || KauśS_13,17{109}.3 || / parisamuhya paryukṣya paristīrya barhirudapātramupasādya ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1841781 (0.060):
tatrāṅgārān vā kapālaṃ vopanidadhātyā santapanāt || / KauśS_13,43{135}.3 || / prāñcamidhmamupasamādhāya || KauśS_13,43{135}.4 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732743 (0.064):
(KauśS_13,18[110].1) atha ced vaḍavā vā gardabhī vā syād evam eva prāñcam / idhmam upasamādhāya / (KauśS_13,18[110].2) evaṃ paristīrya / (KauśS_13,18[110].3) evam upasādya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732773 (0.064):
(KauśS_13,19[111].1) atha ced_mānuṣī syād evam eva prāñcam idhmam / upasamādhāya / (KauśS_13,19[111].2) evaṃ paristīrya / (KauśS_13,19[111].3) evam upasādya
(KauśS_3,2[19].25) iti vāsitam ullupya / iti badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781208 (0.0):
traidhaṃ paryasyati || KauśS_3,2{19}.23 || / etamidhmam (10.6.35) ityupasamādhāya || KauśS_3,2{19}.24 || / tamimaṃ devatāḥ (10.6.29) iti vāsitamullupya brahmaṇā tejasā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781228 (0.054):
kṛtvā 'etamidhmam' ityṛcā idhmamupasamādhāya 'tamimaṃ devatāḥ' iti / vāsitamullupyāsādya 'arātīyoḥ' ityarthasūktena sampātyābhimantrya
(KauśS_3,2[19].26) iti mantroktam / (KauśS_3,2[19].27) iti yavamaṇim
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721561 (0.059):
(KauśS_6,2[48].8) _iti mantroktam / (KauśS_6,2[48].9) _iti sāgnīni
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719382 (0.061):
(KauśS_5,3[39].4) yūṣapiśitārtham / (KauśS_5,3[39].5) mantroktāḥ / (KauśS_5,3[39].6) vāśākāmpīlasitīvārasadaṃpuṣpā avadhāya
(KauśS_3,2[19].28) ity aṣṭakyāyā vapāṃ / sarveṇa sūktena trir juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781334 (0.0):
kuryāt / [prathamā ha vyuvāsa sā (3.10) ityaṣṭakyāyā vapāṃ sarveṇa
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784410 (0.053):
varaṇaḥ', 'arātīyoḥ' iti (KauśS 19.22) | 'uttamo asi' (KauśS 19.26) | / 'akṣitāste' (KauśS 19.27) | 'prathamā ha vyuvāsa' (KauśS 19.28) | 'sīrā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1813183 (0.059):
[ninayanaṃ samuhya cāre sārūpavatsasyendrāya trirjuhoti || / KauśS_7,2{51}.2 ||] / 'uditaḥ' iti sūktenodakaghaṭamabhimantrya gopracāre ninayati | tataḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719617 (0.059):
mārutena sruveṇa mārutenājyena varuṇāya trir juhoti / (KauśS_5,4[40].8) uktam upamanthanam / (KauśS_5,4[40].9) dadhimanthaṃ baliṃ hṛtvā saṃprokṣaṇībhyāṃ prasiñcan
(KauśS_3,2[19].29) samavattānāṃ sthālīpākasya / (KauśS_3,2[19].30) sahahutān ājyamiśrān hutvā paścād agner vāgyataḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720657 (0.0):
svāhā svadhā [see 84.1, cf. ManB 2.3.18, VSM 35.20]>_iti vapāyās trir / juhoti / (KauśS_5,9[45].15) samavattānām / (KauśS_5,9[45].16) sthālīpākasya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781479 (0.0):
(3.10.7) iti sadarvīmekaviṃśīm || / [sahahutānājyamiśrān hutvā paścādagnervāgyataḥ saṃviśati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781336 (0.001):
[prathamā ha vyuvāsa sā (3.10) ityaṣṭakyāyā vapāṃ sarveṇa / sūktena trirjuhoti || KauśS_3,2{19}.28 || / samavattānāṃ sthālīpākasya || KauśS_3,2{19}.29 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719617 (0.030):
mārutena sruveṇa mārutenājyena varuṇāya trir juhoti / (KauśS_5,4[40].8) uktam upamanthanam / (KauśS_5,4[40].9) dadhimanthaṃ baliṃ hṛtvā saṃprokṣaṇībhyāṃ prasiñcan
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1805452 (0.031):
eṣāmāśiṣaḥ santu kāmāḥ svāhā svadhā iti vapāyāstrirjuhoti || / KauśS_5,9{45}.14 || / samavattānām || KauśS_5,9{45}.15 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1824850 (0.038):
ādhāne daśa gā dakṣiṇā dadyāt || / paścādagnervāgyataḥ saṃviśati || KauśS_9,4{72}.24 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726431 (0.046):
(KauśS_9,4[72].23) daśa dakṣiṇā / (KauśS_9,4[72].24) paścād agner vāgyataḥ saṃviśati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781505 (0.051):
triḥ sūktāvṛttiḥ | abhyātānādyuttaratantram | tataḥ paścādagnervāgyataḥ / saṃviśati | svapiti | prabhāta uttiṣṭhati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1813183 (0.051):
[ninayanaṃ samuhya cāre sārūpavatsasyendrāya trirjuhoti || / KauśS_7,2{51}.2 ||] / 'uditaḥ' iti sūktenodakaghaṭamabhimantrya gopracāre ninayati | tataḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714904 (0.064):
[6.99]> iti sāṃgrāmikāni / (KauśS_2,5[14].8) ājyasaktūñ juhoti / (KauśS_2,5[14].9) dhanuridhme dhanuḥ samidham ādadhāti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720199 (0.064):
(KauśS_5,7[43].17) juhoti / (KauśS_5,7[43].18) ādadhāti / (KauśS_5,7[43].19) udañcanena_udapātryāṃ yavān adbhir ānīya_ullopam
saṃviśati / (KauśS_3,2[19].31) mahābhūtānāṃ kīrtayan saṃjihīte / (KauśS_3,3[20].1) iti yugalāṅgalaṃ pratanoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770620 (0.007):
sarve padārthā abhimantrya kartavyāḥ | yathā 'sīrā yuñjanti (3.17) iti / yugalāṅgalaṃ pratanoti' (KauśS 20.1) | abhimantrya kartavyam ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781478 (0.039):
[sahahutānājyamiśrān hutvā paścādagnervāgyataḥ saṃviśati || / KauśS_3,2{19}.30 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1824849 (0.062):
ādhāne daśa gā dakṣiṇā dadyāt || / paścādagnervāgyataḥ saṃviśati || KauśS_9,4{72}.24 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781505 (0.062):
triḥ sūktāvṛttiḥ | abhyātānādyuttaratantram | tataḥ paścādagnervāgyataḥ / saṃviśati | svapiti | prabhāta uttiṣṭhati ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726430 (0.064):
(KauśS_9,4[72].24) paścād agner vāgyataḥ saṃviśati / (KauśS_9,4[72].25) aparedyur ca_indrāgnī ca yajeta
(KauśS_3,3[20].2) dakṣiṇam uṣṭāraṃ prathamaṃ yunakti / (KauśS_3,3[20].3) _ity uttaram
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781565 (0.052):
'sīrā yuñjanti' iti sūktena yugasya dakṣiṇato vṛṣabhaṃ yunakti || / [ehi pūrṇaka ityuttaram || KauśS_3,3{20}.3 ||] / 'ehi pūrṇaka' iti mantreṇa uttarato dvitīyaṃ vṛṣabhaṃ yunakti ||
(KauśS_3,3[20].4) kīnāśā itarān / (KauśS_3,3[20].5)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781595 (0.033):
vṛṣabhān yunakti | 'ṣaḍgavaṃ halam' iti vacanāt || / [aśvinā phālaṃ kalpayatāmupāvatu bṛhaspatiḥ |
bahudhānyam ayakṣmaṃ bahupūruṣam [PS 8.18.6]> iti phālam atikarṣati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781603 (0.034):
[aśvinā phālaṃ kalpayatāmupāvatu bṛhaspatiḥ | / yathāsadbahudhānyamayakṣmaṃ bahupūruṣam iti phālamatikarṣati ||
(KauśS_3,3[20].6)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781611 (0.0):
yathāsadbahudhānyamayakṣmaṃ bahupūruṣam iti phālamatikarṣati || / KauśS_3,3{20}.5 || / irāvānasi dhārtarāṣṭre tava me sattre rādhyatām iti pratimimīte
iti pratimimīte / (KauśS_3,3[20].7) ity apūpaiḥ pratihatya kṛṣati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781617 (0.0):
irāvānasi dhārtarāṣṭre tava me sattre rādhyatām iti pratimimīte / || KauśS_3,3{20}.6 ||
(KauśS_3,3[20].8) sūktasya pāraṃ gatvā prayachati / (KauśS_3,3[20].9) tisraḥ sītāḥ prācīr gamayanti kalyāṇīr vāco vadantaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781665 (0.0):
sūktaṃ samāpya tato halaṃ hālikāya prayacchati || / [tisraḥ sītāḥ prācīrgamayanti kalyāṇīrvāco vadantaḥ ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714462 (0.002):
kṛṣṇājine dhānā anumantrayate / (KauśS_2,1[10].13) sūktasya pāraṃ gatvā prayachati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772496 (0.036):
dhānā anumantrayate || KauśS_2,1{10}.12 || / sūktasya pāraṃ gatvā prayacchati || KauśS_2,1{10}.13 ||
(KauśS_3,3[20].10) ity / āvartayitvā_uttarasmin sītānte puroḍāśena_indraṃ yajate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781686 (0.0):
tisraḥ sītāḥ prācīḥ hālikaḥ kṛṣati | kalyāṇīrvāco vadantaḥ puṇyāhādīni ca / [sīte vandāmahe tvā (3.17.8) ityāvartayitvottarasmin sītānte
(KauśS_3,3[20].11) aśvinau sthālīpākena / (KauśS_3,3[20].12) sītāyāṃ saṃpātān ānayanti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781736 (0.053):
aśvinādevatākaṃ caruṃ 'sīrā yuñjanti' iti sūktena juhoti || / [sītāyāṃ sampātānānayanti || KauśS_3,3{20}.12 ||]
(KauśS_3,3[20].13) udapātre_uttarān / (KauśS_3,3[20].14) śaṣpahaviṣām avadhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781754 (0.007):
[udapātra uttarān || KauśS_3,3{20}.13 || / śaṣpahaviṣāmavadhāya || KauśS_3,3{20}.14 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732714 (0.064):
(KauśS_13,17[109].6) udapātre saṃpātān ānayati / (KauśS_13,17[109].7) uttamaṃ saṃpātam odane pratyānayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732754 (0.064):
(KauśS_13,18[110].5) udapātre saṃpātān ānayati / (KauśS_13,18[110].6) udapātrād enān ācāmayati ca saṃprokṣati ca
(KauśS_3,3[20].15) sarvam anakti / (KauśS_3,3[20].16) yatra saṃpātān ānayati tato loṣṭaṃ dhārayantaṃ patnī
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781778 (0.057):
[yatra sampātānānayati tato loṣṭaṃ dhārayantaṃ patnī pṛcchati / akṛkṣata iti || KauśS_3,3{20}.16 ||
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715793 (0.015):
(KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718230 (0.028):
(KauśS_4,8[32].12) tantryā kṣitikāṃ / (KauśS_4,8[32].13) vīriṇavadhrīṃ svayaṃmlānaṃ triḥ samasya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714034 (0.034):
(KauśS_1,7.27) saṃpātavatām aśnāti nyaṅkte vā / (KauśS_1,7.28) abhyādheyānāṃ dhūmaṃ niyachati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716576 (0.034):
vibhuṅkṣyamāṇo]_aśnāti / (KauśS_3,6[23].10) jyājuṃ badnāti / (KauśS_3,6[23].11) daṇḍaṃ saṃpātavantaṃ vimṛjya dhārayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715550 (0.034):
prātaḥ_prātar abhimantrayate / (KauśS_2,8[17].29) uktaṃ samāsecanaṃ viparidhānam / (KauśS_2,8[17].30) iti paurohitye vatsyan
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727181 (0.034):
(KauśS_10,1[75].12) iti kumārīpālaṃ prahiṇoti / (KauśS_10,1[75].13) udāhārasya pratihiteṣur agrato jaghanato brahmā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720822 (0.035):
(KauśS_5,10[46].16) na_upaśayīta_iti kauśikaḥ / (KauśS_5,10[46].17) snānīyābhiḥ snāyāt
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714064 (0.036):
prayuṅkte / (KauśS_1,8.2) svastyayaneṣu ca / (KauśS_1,8.3) ījyānāṃ diśyān balīn harati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726422 (0.036):
(KauśS_9,4[72].21) saṃvatsaram agniṃ na_udvāyāt_na haret_nāhareyuḥ / (KauśS_9,4[72].22) dvāsaśarātra ity eke / (KauśS_9,4[72].23) daśa dakṣiṇā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723823 (0.037):
(KauśS_8,1[60].16) udahṛtsaṃpraiṣavarjam / (KauśS_8,1[60].17) atha devayajanam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728639 (0.038):
(KauśS_11,2[81].41) sarvair upatiṣṭhanti trīṇi prabhṛtir vā / (KauśS_11,2[81].42) api vānuṣṭhānībhiḥ / (KauśS_11,2[81].43) etā anuṣṭhānyaḥ / (KauśS_11,2[81].44) _itiprabhṛti_
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5729981 (0.038):
(KauśS_11,8[87].20) ādīptayor ekaṃ pratinidadhāti / (KauśS_11,8[87].21) ity ekaṃ hṛtvā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719386 (0.040):
(KauśS_5,3[39].6) vāśākāmpīlasitīvārasadaṃpuṣpā avadhāya / (KauśS_5,3[39].7)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784406 (0.040):
varaṇaḥ', 'arātīyoḥ' iti (KauśS 19.22) | 'uttamo asi' (KauśS 19.26) | / 'akṣitāste' (KauśS 19.27) | 'prathamā ha vyuvāsa' (KauśS 19.28) | 'sīrā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728270 (0.041):
(KauśS_11,1[80].44) _iti patnīm upasaṃveśayati / (KauśS_11,1[80].45) _ity utthāpayati / (KauśS_11,1[80].46) yad ddhiraṇyaṃ bibharti tad dakṣiṇe pāṇau_+ādhāya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719014 (0.041):
(KauśS_4,12[36].23) saṃmṛdnan_japati / (KauśS_4,12[36].24) asaṃmṛdnan / (KauśS_4,12[36].25) <īrṣyāyā dhrājiṃ [6.18.1]>
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725100 (0.041):
(KauśS_8,8[67].5) athāta odanasavānām upācārakalpaṃ vyākhyāsyāmaḥ / (KauśS_8,8[67].6) savān dattvāgnīn ādadhīta
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718450 (0.041):
(KauśS_4,9[33].11) _iti mūlam upayachati / (KauśS_4,9[33].12) ekasare_anupalīḍhe kumāraḥ / (KauśS_4,9[33].13) darbheṇa pariveṣṭya keśeṣūpacṛtati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718479 (0.041):
(KauśS_4,9[33].17) catvāri_umāphalāni pāṇau_adbhiḥ ścotayate / (KauśS_4,9[33].18) saṃvartamāneṣu kumāraḥ / (KauśS_4,9[33].19) brāhmaṇāyano_aṅgāni_abhimṛśati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718464 (0.042):
(KauśS_4,9[33].15) avapanne jarāyuṇi_upoddharanti / (KauśS_4,9[33].16) srajena_oṣadhikhananaṃ vyākhyātam
(KauśS_3,3[20].19)
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13566160 (0.0):
(AVParis_1,12.2) etāny evāsmai nakṣatrāṇi śriyaṃ bhūtiṃ puṣṭiṃ prajāṃ / paśūn annam annādyaṃ samindhata iti veda
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13566174 (0.0):
(AVParis_1,12.3) atha yaṃ kāmayaty etāny evāsmai nakṣatrāṇi śriyaṃ bhūtiṃ / puṣṭiṃ prajāṃ paśūn annam annādyaṃ samindhīrann iti tasmād etasmin
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13566219 (0.0):
(AVParis_1,12.5) evaṃ ced asmai karoty etāny evāsmai nakṣatrāṇi śriyaṃ / bhūtiṃ puṣṭiṃ prajāṃ paśūn annam annādyaṃ samindhate ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781791 (0.0):
akṛkṣāma iti || KauśS_3,3{20}.17 || / kimāhārṣīḥ iti || KauśS_3,3{20}.18 || / vittiṃ bhūtiṃ puṣṭiṃ prajāṃ paśūnannamannādyam iti ||
i.a. PS 5.35.1, PS 19.53.19? (= PSK 19.53.10)]> iti / (KauśS_3,3[20].20) uttarato madhyamāyāṃ nivapati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781815 (0.044):
anyo manuṣyaḥ pṛcchati 'kimāhārṣīḥ' | tataḥ patnī brūte 'vittiṃ bhūtim' / [uttarato madhyamāyāṃ nivapati || KauśS_3,3{20}.20 ||]
(KauśS_3,3[20].21) abhyajya_uttaraphālaṃ prātar āyojanāya nidadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781827 (0.033):
tato madhyamāyāṃ sītāyāṃ mṛttikāṃ nidadhāti patnī tūṣṇīm || / [abhyajyottaraphālaṃ prātarāyojanāya nidadhāti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781815 (0.056):
[uttarato madhyamāyāṃ nivapati || KauśS_3,3{20}.20 ||] / tato madhyamāyāṃ sītāyāṃ mṛttikāṃ nidadhāti patnī tūṣṇīm ||
(KauśS_3,3[20].22) sītāśiraḥsu darbhān āstīrya plakṣa_udumbarasya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781846 (0.008):
tato'bhyātānādyuttaratantram || / [sītāśiraḥsu darbhānāstīrya plakṣodumbarasya trīṃstrīṃścamasān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781853 (0.021):
nidadhāti || KauśS_3,3{20}.22 ||] / tataḥ sītāśiraḥsu darbhānāstīrya darbhopari
trīṃs_trīṃś camasān nidadhāti / (KauśS_3,3[20].23) rasavato dakṣiṇe śaṣpavato madhyame puroḍāśavata uttare
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781849 (0.0):
[sītāśiraḥsu darbhānāstīrya plakṣodumbarasya trīṃstrīṃścamasān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781870 (5.960):
plakṣacamasānaudumbaracamasāṃstrīṃstrīn nidadhāti ||
(KauśS_3,3[20].24) darbhān pratyavabhujya saṃvapati / (KauśS_3,3[20].25) sārūpavatse śakṛtpiṇḍān guggululavaṇe pratinīyāśnāti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715965 (0.0):
(KauśS_3,2[19].18) samūhya savyenādhiṣṭhāyārdhaṃ dakṣiṇena vikṣipati / (KauśS_3,2[19].19) sārūpavatse śakṛtpiṇḍān guggululavaṇe pratinīya paścād
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780979 (0.0):
kṛtvārdhaṃ dakṣiṇena vikṣipati || / [sārūpavatse śakṛtpiṇḍān guggululavaṇe pratinīya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781923 (0.0):
aya vṛṣabhalābhakarmocyate / [sārūpavatse śakṛtpiṇḍān guggululavaṇe pratinīyāśnāti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781870 (0.049):
[rasavato dakṣiṇe śaṣpavato madhyame puroḍāśavata uttare || / KauśS_3,3{20}.23 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780987 (0.064):
paścādagnernikhanati || KauśS_3,2{19}.19 ||] / sārūpavatsa odane śakṛtpiṇḍān guggululavaṇaṃ prakṣipya tataḥ
(KauśS_3,3[20].26) anaḍutsāṃpadam / (KauśS_3,4[21].1) iti sphātikaraṇam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781924 (0.008):
[sārūpavatse śakṛtpiṇḍān guggululavaṇe pratinīyāśnāti || / KauśS_3,3{20}.25 || / anaḍutsāmpadam || KauśS_3,3{20}.26 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781970 (0.044):
atha sphātikaraṇakarmocyate / [payasvatīḥ (32.4) iti sphātikaraṇam || KauśS_3,4{21}.1 || / śāntaphalaśilākṛtiloṣṭavalmīkarāśivāpaṃ trīṇi kūdīprāntāni
(KauśS_3,4[21].2) śāntaphalaśilākṛtiloṣṭavalmīkarāśivāpaṃ trīṇi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781979 (0.0):
atha sphātikaraṇakarmocyate / [payasvatīḥ (32.4) iti sphātikaraṇam || KauśS_3,4{21}.1 || / śāntaphalaśilākṛtiloṣṭavalmīkarāśivāpaṃ trīṇi kūdīprāntāni
kūdīprāntāni madhyamapalāśe darbheṇa pariveṣṭya rāśipalyeṣu karoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781987 (0.0):
śāntaphalaśilākṛtiloṣṭavalmīkarāśivāpaṃ trīṇi kūdīprāntāni / madhyamapalāśe darbheṇa pariveṣṭya rāśipalyeṣu karoti || KauśS_3,4{21}.2
(KauśS_3,4[21].3) sāyaṃ bhuñjate / (KauśS_3,4[21].4) pratyāvapanti śeṣam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782024 (0.008):
[sāyaṃ bhuñjate || KauśS_3,4{21}.3 || / pratyāvapanti śeṣam || KauśS_3,4{21}.4 ||
(KauśS_3,4[21].5) ā bhaktayātanāt / (KauśS_3,4[21].6) anumantrayate / (KauśS_3,4[21].7) iti palye_aśmānaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782027 (0.008):
[sāyaṃ bhuñjate || KauśS_3,4{21}.3 || / pratyāvapanti śeṣam || KauśS_3,4{21}.4 || / ā bhaktayātanāt || KauśS_3,4{21}.5 ||
saṃprokṣyānvṛcaṃ kāśī opyāvāpayati / (KauśS_3,4[21].8) <ā gāvo [4.21]> iti gā āyatīḥ pratyuttiṣṭhati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782087 (0.045):
puṣṭikarmāṇyeva vartante / [ā gāvaḥ (4.21) iti gāḥ āyatīḥ pratyuttiṣṭhati || / KauśS_3,4{21}.8 ||]
(KauśS_3,4[21].9) prāvṛṣi prathamadhārasya_indrāya trir juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782101 (0.0):
'ā gāvaḥ' iti sūktena sandhyākāle gā āyatīḥ pratyuttiṣṭhati || / [prāvṛṣi prathamadhārasyendrāya trirjuhoti || KauśS_3,4{21}.9
(KauśS_3,4[21].10) iti pratiṣṭhamānā anumantrayate / (KauśS_3,4[21].11) karkīpravādānāṃ dvādaśadāmnyāṃ saṃpātavatyām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782148 (0.0):
'prajāvatīḥ sūyavasā' ityṛcāraṇye gacchantīrgā anumantrayate || / [karkīpravādānāṃ dvādaśadāmnyāṃ sampātavatyām ayaṃ ghāsaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722135 (0.041):
(KauśS_7,2[51].2) ninayanaṃ samuhya cāre sārūpavatsasya_indrāya trir / juhoti / (KauśS_7,2[51].3) diśyān balīn harati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1813182 (0.042):
[ninayanaṃ samuhya cāre sārūpavatsasyendrāya trirjuhoti || / KauśS_7,2{51}.2 ||] / 'uditaḥ' iti sūktenodakaghaṭamabhimantrya gopracāre ninayati | tataḥ
ghāso ... iha vatsām [4.38.7cd]> iti mantroktam / (KauśS_3,4[21].12) iti vastrasāṃpadī
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782152 (0.0):
[karkīpravādānāṃ dvādaśadāmnyāṃ sampātavatyām ayaṃ ghāsaḥ / (4.38.7) iha vatsām (4.38.7) iti mantroktam || KauśS_3,4{21}.11 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782192 (0.0):
vastrasāmpadāni karmāṇyucyante / [yaste śokāya (5.1.3) iti vastrasāmpadī || KauśS_3,4{21}.12 ||
(KauśS_3,4[21].13) tisraḥ kūdīmayīr ūrṇanābhikulāya parihitā anvaktā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782192 (1.192):
[yaste śokāya (5.1.3) iti vastrasāmpadī || KauśS_3,4{21}.12 || / tisraḥ kūdīmayīrūrṇanābhikulāyaparihitā anvaktā ādadhāti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782208 (0.041):
'yaste śokāya' ityṛcā tisraḥ kūdīmayīḥ ūmayakulāyasūtreṇāveṣṭya ghūtenāktā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782200 (0.055):
[yaste śokāya (5.1.3) iti vastrasāmpadī || KauśS_3,4{21}.12 || / tisraḥ kūdīmayīrūrṇanābhikulāyaparihitā anvaktā ādadhāti ||
ādadhāti / (KauśS_3,4[21].14) atyanteṣīkāmauñjaparihitā [thus with Caland, AZ p. 55,
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782200 (0.056):
tisraḥ kūdīmayīrūrṇanābhikulāyaparihitā anvaktā ādadhāti || / KauśS_3,4{21}.13 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714097 (0.062):
(KauśS_1,8.10) viṣaye [ed. viśaye; see Caland, AZ, aḷ.; Speijer Museum 9 / 249 disagrees] yathāntaram
n. 5] madhunā pralipya cikkaśeṣu paryasya / (KauśS_3,4[21].15) iti jyeṣṭhaṃ putram avasāyayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782261 (0.0):
jyeṣṭhena putreṇa saha bhāgavidhiṃ vakṣyāmaḥ / [uta putraḥ (5.1.8) iti jyeṣṭhaṃ putramavasāyayati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782231 (0.039):
[atyanteṣīkā mauñjaparihitā madhunā pralipya cikkaśeṣu paryasya / || KauśS_3,4{21}.14 ||]
(KauśS_3,4[21].16) mitaśaraṇaḥ sāṃpadaṃ kurute / (KauśS_3,4[21].17) ity ārdrapāṇir asaṃjñātvā [so
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782281 (0.064):
[mitaśaraṇaḥ sāmpadaṃ kurute || KauśS_3,4{21}.16 ||] / 'uta putraḥ' ityṛcā sarvasāmpadaṃ kurute | 'uta putraḥ' ityṛcā
Caland; ed. ārdrapāṇī rasaṃ jñātvā] prayachati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782330 (0.043):
[ardhamardhena (5.1.9) ityārdrapāṇī rasaṃ jñātvā prayacchati || / KauśS_3,4{21}.17 || / śāntaśākhayā prāgbhāgamapākṛtya || KauśS_3,4{21}.18 ||]
(KauśS_3,4[21].18) śāntaśākhayā prāgbhāgam apākṛtya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782336 (0.002):
[ardhamardhena (5.1.9) ityārdrapāṇī rasaṃ jñātvā prayacchati || / KauśS_3,4{21}.17 || / śāntaśākhayā prāgbhāgamapākṛtya || KauśS_3,4{21}.18 ||]
(KauśS_3,4[21].19) pratyagni paricṛtati / (KauśS_3,4[21].20) tasyā amāvāsyāyāṃ tisraḥ prādeśamātrīr ādadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782374 (0.0):
agnisammukhaṃ kurute | putrabhāgaṃ kurute || / [tasyā amāvāsyāyāṃ tisraḥ prādeśamātrīrādadhāti ||
(KauśS_3,4[21].21) iti rasaprāśanī / (KauśS_3,4[21].22) rasakarmāṇi kurute
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782406 (0.0):
[tve kratum (5.2.3) iti rasaprāśanī || KauśS_3,4{21}.21 || / rasakarmāṇi kurute || KauśS_3,4{21}.22 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773283 (0.049):
kratum (5.2.3) iti rasaprāśanī' (KauśS 21.21) | tata uttaratantram ||
(KauśS_3,4[21].23) iti prājāpatyāmāvāsyāyām / astamite valmīkaśirasi darbhāvastīrṇe_adhyadhi dīpaṃ dhārayaṃs trir juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782452 (0.0):
paribhāṣā sarvasminnatharvavede rasakarmasu || / [stuṣva varṣman (5.2.7) iti prājāpatyāmāvāsyāyāmastamite
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782512 (0.055):
[evaṃ paurṇamāsyāmājyotān || KauśS_3,4{21}.25 ||] / evaṃ paurṇamāsyāmastamite valmīkaśirasi | 'stuṣva varṣman' ityṛcā
(KauśS_3,4[21].24) taṇḍulasaṃpātān ānīya rasair upasicyāśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782493 (0.013):
trirājyāhutīrjuhoti 'stuṣva varṣman' ityṛcā | trirmantrāvṛttiḥ || / [taṇḍulasampātānānīya rasairupasicyāśnāti || KauśS_3,4{21}.24
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782528 (0.013):
trirhomaḥ | na tantram | trirmantrāvṛttiḥ | taṇḍulasampātānānīya / rasairupasicyāśnāti || caturthī kaṇḍikā || KKp_21 ||
(KauśS_3,4[21].25) evaṃ paurṇamāsyām ājya_ūtān / (KauśS_3,5[22].1) <ṛdhaṅmantro [5.1]> iti maiśradhānyaṃ
bhṛṣṭapiṣṭaṃ lohitālaṃkṛtaṃ rasamiśram aśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782547 (0.018):
[ṛdhaṅmantraḥ, tadidāsa (5.1.2) iti maiśradhānyaṃ bhṛṣṭapiṣṭaṃ / lohitālaṅkṛtaṃ rasamiśramaśnāti || KauśS_3,5{22}.1 ||]
(KauśS_3,5[22].2) abhṛṣṭaṃ plakṣa_udumbarasya_uttarato_agnes triṣu
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782577 (0.0):
sampātyābhimantryāśnāti | tata uttaratantram || / [abhṛṣṭaṃ plakṣodumbarasyottarato'gnestriṣu camaseṣu pūrvāhṇasya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1826459 (0.012):
[bāhyataḥ plakṣodumbarasyottarato'gneḥ śākhāyāmāsajati || / KauśS_10,1{75}.19 ||]
camaseṣu pūrvāhṇasya tejasāgram annasya prāśiṣam iti pūrvāhṇe
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782584 (0.0):
[abhṛṣṭaṃ plakṣodumbarasyottarato'gnestriṣu camaseṣu pūrvāhṇasya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782596 (0.058):
aparāhṇasya tejasā sarvamannasya prāśiṣam ityaparāhṇe || / KauśS_3,5{22}.4 ||]
(KauśS_3,5[22].3) madhyandinasya tejasā madhyam annasya prāśi.am iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782588 (0.0):
[abhṛṣṭaṃ plakṣodumbarasyottarato'gnestriṣu camaseṣu pūrvāhṇasya / tejasāgramannasya prāśiṣam iti pūrvāhṇe || KauśS_3,5{22}.2 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782596 (0.051):
KauśS_3,5{22}.3 || / aparāhṇasya tejasā sarvamannasya prāśiṣam ityaparāhṇe ||
(KauśS_3,5[22].4) aparāhṇasya tejasā sarvam annasya prāśiṣam ity aparāhṇe
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782596 (0.0):
madhyandinasya tejasā madhyamannasya prāśiṣam iti madhyandine || / KauśS_3,5{22}.3 || / aparāhṇasya tejasā sarvamannasya prāśiṣam ityaparāhṇe ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782584 (0.052):
tejasāgramannasya prāśiṣam iti pūrvāhṇe || KauśS_3,5{22}.2 ||
(KauśS_3,5[22].5) ṛtumatyā striyā aṅgulibhyāṃ lohitam / (KauśS_3,5[22].6) yat kṣetraṃ kāmayate tasmin kīlālaṃ dadhimadhumiśram
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782676 (1.192):
kṣetrakāmasya karmocyate / [yatkṣetraṃ kāmayate tasmin kīlālaṃ dadhimadhumiśram ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782642 (0.028):
abhyātānādyuttaratantram. / [ṛtumatyā striyā aṅgulibhyāṃ lohitam || KauśS_3,5{22}.5 ||]
(KauśS_3,5[22].7) saṃvatsaraṃ striyam anupetya śuktyāṃ reta ānīya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782715 (0.0):
uttaratantram | samāptaṃ kṣetrakāmasya karma || / [saṃvatsaraṃ striyamanupetya śuktyāṃ reta ānīya taṇḍulamiśraṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782729 (0.035):
saṃvatsaraṃ brahmacaryaṃ kṛtvā tato maithunaṃ kṛtvā śuktyāṃ reta ānīya / taṇḍulamiśraṃ kṛtvā 'ṛdhaṅmantraḥ', 'tadidāsa' iti sūktābhyāṃ
taṇḍulamiśraṃ saptagrāmam / (KauśS_3,5[22].8) dvādaśīm amāvāsyā_iti kṣīrabhakṣo bhavaty amāvāsyāyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782718 (0.0):
[saṃvatsaraṃ striyamanupetya śuktyāṃ reta ānīya taṇḍulamiśraṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782755 (0.0):
[dvādaśīmamāvāsyeti kṣīrabhakṣo bhavatyamāvāsyāyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782787 (0.0):
devī juṣāṇe ghṛtācī imamannādyāya pra viśataṃ svāhā iti || KauśS_3,5{22}.9 / dvādaśīmamāvāsyeti kṣīrabhakṣo bhavati | amāvāsyāyāṃ dadhimadhubhakṣaḥ |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782729 (0.029):
saṃvatsaraṃ brahmacaryaṃ kṛtvā tato maithunaṃ kṛtvā śuktyāṃ reta ānīya / taṇḍulamiśraṃ kṛtvā 'ṛdhaṅmantraḥ', 'tadidāsa' iti sūktābhyāṃ
dadhimadhubhakṣas tasya mūtre_udakadadhimadhupalpūlanāni_āsicya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782762 (0.0):
[dvādaśīmamāvāsyeti kṣīrabhakṣo bhavatyamāvāsyāyāṃ / dadhimadhubhakṣastasya mūtra udakadadhimadhupalpūlanānyāsicya ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782787 (0.0):
dvādaśīmamāvāsyeti kṣīrabhakṣo bhavati | amāvāsyāyāṃ dadhimadhubhakṣaḥ |
(KauśS_3,5[22].9)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782766 (0.0):
dadhimadhubhakṣastasya mūtra udakadadhimadhupalpūlanānyāsicya || / KauśS_3,5{22}.8 || / kravyādaṃ nāḍī pra viveśāgniṃ prajābhāṅgirato māyayaitau | āvāṃ
māyayaitau | āvāṃ devī juṣāṇe ghṛtācī imam annādyāya pra viśataṃ svāhā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782778 (0.0):
kravyādaṃ nāḍī pra viveśāgniṃ prajābhāṅgirato māyayaitau | āvāṃ / devī juṣāṇe ghṛtācī imamannādyāya pra viśataṃ svāhā iti || KauśS_3,5{22}.9
(KauśS_3,5[22].10) niśāyām āgrayaṇataṇḍulān udakyān madhumiśrān nidadhāty
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782827 (0.031):
niśāyāmāgrayaṇataṇḍulānudakyān madhumiśrān nidadhātyā yavānāṃ
ā yavānāṃ paṅkteḥ / (KauśS_3,5[22].11) evaṃ yavān ubhayān samopya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782832 (0.036):
niśāyāmāgrayaṇataṇḍulānudakyān madhumiśrān nidadhātyā yavānāṃ / paṅkteḥ || KauśS_3,5{22}.10 || / evaṃ yavānubhayān samopya || KauśS_3,5{22}.11 ||
(KauśS_3,5[22].12) trivṛti gomayaparicaye śṛtam aśnāti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715894 (0.0):
(KauśS_3,2[19].8) tadalābhe haritagomayam āhārya śoṣayitvā trivṛti / gomayaparicaye śṛtam aśnāti / (KauśS_3,2[19].9) <śerabhaka [2.24.1]> iti sāmudram apsu karma vyākhyātam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780648 (0.0):
[tadalābhe haritagomayamāhāryaṃ śoṣayitvā trivṛti gomayaparicaye / śṛtamaśnāti || KauśS_3,2{19}.8 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782838 (0.0):
evaṃ yavānubhayān samopya || KauśS_3,5{22}.11 || / [trivṛti gomayaparicaye śṛtamaśnāti || KauśS_3,5{22}.12 ||
(KauśS_3,5[22].13) samṛddham iti kāṅkāyanaḥ / (KauśS_3,5[22].14) iti sāttrikān agnīn
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782881 (1.192):
atha samudrakarmocyate / [mamāgne varcaḥ (5.3) iti sāttrikānagnīn darbhapūtīkabhāṅgābhiḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782841 (0.001):
[trivṛti gomayaparicaye śṛtamaśnāti || KauśS_3,5{22}.12 || / samṛddhamiti kāṅkāyanaḥ || KauśS_3,5{22}.13 ||]
darbhapūtīkabhāṅgābhiḥ paristīrya gārhapatyaśṛtaṃ sarveṣu saṃpātavantaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782888 (0.0):
[mamāgne varcaḥ (5.3) iti sāttrikānagnīn darbhapūtīkabhāṅgābhiḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783084 (0.062):
prāśnāti gārhapatyādikrameṇa | uttaratantram | darbhapūtīkabhāṅgābhiḥ / paristaraṇam | gārhapatyādiṣu yathākramam | samāptaṃ samudrakarma ||
gārhapatyadeśe_aśnāti / (KauśS_3,5[22].15) evaṃ pūrvasminn aparayor upasaṃhṛtya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782890 (0.013):
paristīrya gārhapatyaśṛtaṃ sarveṣu sampātavantaṃ gārhapatyadeśe'śnāti ||
(KauśS_3,5[22].16) evaṃ droṇakalaśe rasān uktam / (KauśS_3,6[23].1) iti navaśālāyāṃ sarpir
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783103 (0.0):
atha niveśakarmocyate / [yajūṃṣi yajñe (5.26) iti navaśālāyāṃ sarpirmadhumiśramaśnāti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1804298 (0.056):
'yajūṃṣi yajñe' (5.26) iti dvādaśarcena sūktena navaśālāyāṃ / sarpirmadhumiśraṃ juhvati sakṛdekāmāhutim | 'doṣo gāyaḥ' (6.1) iti
madhumiśram aśnāti [but Caland: juhoti]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783105 (0.0):
[yajūṃṣi yajñe (5.26) iti navaśālāyāṃ sarpirmadhumiśramaśnāti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1804298 (0.056):
'yajūṃṣi yajñe' (5.26) iti dvādaśarcena sūktena navaśālāyāṃ / sarpirmadhumiśraṃ juhvati sakṛdekāmāhutim | 'doṣo gāyaḥ' (6.1) iti
(KauśS_3,6[23].2) iti dvitīyām / (KauśS_3,6[23].3) yuktābhyāṃ tṛtīyām
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719930 (0.011):
(KauśS_5,6[42].9) <ṛcaṃ sāma [7.54.1]>_ity anupravacanīyasya juhoti / (KauśS_5,6[42].10) yuktābhyāṃ tṛtīyām / (KauśS_5,6[42].11) ānumatīṃ caturthīm
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720589 (0.011):
juhoti / (KauśS_5,9[45].9) yuktābhyāṃ tṛtīyām / (KauśS_5,9[45].10) ānumatīṃ caturthīm
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728999 (0.011):
_iti juhoti / (KauśS_11,3[82].37) yuktābhyāṃ tṛtīyām / (KauśS_11,3[82].38) ānumatīṃ caturthīm
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1803240 (0.018):
[ṛcaṃ sāma (7.54.1 2) ityanupravacanīyasya juhoti || / KauśS_5,6{42}.9 || / yuktābhyāṃ tṛtīyām || KauśS_5,6{42}.10 || / ānumatīṃ caturthīm || KauśS_5,6{42}.11 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783146 (0.057):
iti sūktāntena sakṛd ghṛtaṃ madhumiśraṃ juhoti || / [doṣo gāya (6.1) iti dvitīyām || KauśS_3,6{23}.2 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1830932 (0.064):
[yuktābhyāṃ tṛtīyām || KauśS_11,3{82}.37 ||] / yuktābhyāṃ tṛtīyāmāhutim ||
(KauśS_3,6[23].4) ānumatīṃ caturthīm / (KauśS_3,6[23].5) śālām aṅgulibhyāṃ saṃprokṣya gṛhapatnyāsāda
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719930 (0.0):
(KauśS_5,6[42].9) <ṛcaṃ sāma [7.54.1]>_ity anupravacanīyasya juhoti / (KauśS_5,6[42].10) yuktābhyāṃ tṛtīyām / (KauśS_5,6[42].11) ānumatīṃ caturthīm
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720589 (0.0):
juhoti / (KauśS_5,9[45].9) yuktābhyāṃ tṛtīyām / (KauśS_5,9[45].10) ānumatīṃ caturthīm
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728999 (0.0):
_iti juhoti / (KauśS_11,3[82].37) yuktābhyāṃ tṛtīyām / (KauśS_11,3[82].38) ānumatīṃ caturthīm
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1803240 (0.006):
[ṛcaṃ sāma (7.54.1 2) ityanupravacanīyasya juhoti || / KauśS_5,6{42}.9 || / yuktābhyāṃ tṛtīyām || KauśS_5,6{42}.10 || / ānumatīṃ caturthīm || KauśS_5,6{42}.11 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783179 (0.034):
[śālāmaṅgulibhyāṃ samprokṣya gṛhapatnyāsāda upaviśyodapātraṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783189 (0.059):
tataḥ śālāmaṅgulibhyāṃ samprokṣya tūṣṇīṃ gṛhapatnyāsāda upaviśya udapātraṃ
upaviśya_udapātraṃ ninayati / (KauśS_3,6[23].6) iti vācaṃ visṛjate
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716752 (0.0):
(KauśS_3,7[24].15) gṛhapatnyāsāde_upaviśya_udapātraṃ ninayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783184 (0.012):
[śālāmaṅgulibhyāṃ samprokṣya gṛhapatnyāsāda upaviśyodapātraṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783200 (0.023):
tataḥ śālāmaṅgulibhyāṃ samprokṣya tūṣṇīṃ gṛhapatnyāsāda upaviśya udapātraṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783829 (0.023):
'yad vadāmi' ityṛcā vāgvisargaṃ karoti || / [gṛhapatnyāsāda upaviśya udapātraṃ ninayati || KauśS_3,7{24}.15
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842106 (0.061):
tvaṣṭā me daivyaṃ vacaḥ (6.4) ityatrodapātraṃ ninayati || / KauśS_13,43{135}.10 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734506 (0.061):
(KauśS_13,43[135].10) _ity atra_udapātraṃ / ninayati / (KauśS_13,43[135].11) kapāle_agniṃ cādāya_upasarpati
(KauśS_3,6[23].7) <ūrdhvā asya [5.27]> iti vārṣmaṇam audumbaraṃ / manthapratirūpam abhijuhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783225 (0.0):
| navaśālāyāṃ puṣṭikāmaḥ karoti | gṛhapraveśe ca nityam || / [ūrdhvā asya (5.27) iti vārṣmaṇamaudumbaraṃ / manthapratirūpamabhijuhoti || KauśS_3,6{23}.7 ||]
(KauśS_3,6[23].8) asaṃkhyātā adhiśṛtya saptāgamaśaṣkulīḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783251 (0.029):
[asaṅkhyātā adhiśṛtya saptāgamaśaṣkulīḥ || KauśS_3,6{23}.8 ||]
(KauśS_3,6[23].9) iti prātar +vibhakṣyamāṇo [so Caland; ed.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783285 (0.060):
[tvaṣṭā me (6.4) iti prātarvibhuṅkṣyamāṇo'śnāti || / KauśS_3,6{23}.9 ||]
vibhuṅkṣyamāṇo]_aśnāti / (KauśS_3,6[23].10) jyājuṃ badnāti / (KauśS_3,6[23].11) daṇḍaṃ saṃpātavantaṃ vimṛjya dhārayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714035 (5.960):
(KauśS_1,7.26) āplavanāvasecanānām ācāmayati ca / (KauśS_1,7.27) saṃpātavatām aśnāti nyaṅkte vā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783330 (0.031):
vibhāgaśāntikarmāṇi dāyādavibhāgānām || / [daṇḍaṃ sampātavantaṃ vimṛjya dhārayati || KauśS_3,6{23}.11 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.034):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720829 (0.039):
(KauśS_5,10[46].18) aparyavetavrataḥ pratyupeyāt / (KauśS_5,10[46].19) avakīrṇine darbhaśulbam āsajya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715793 (0.042):
(KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727181 (0.042):
(KauśS_10,1[75].12) iti kumārīpālaṃ prahiṇoti / (KauśS_10,1[75].13) udāhārasya pratihiteṣur agrato jaghanato brahmā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714064 (0.042):
prayuṅkte / (KauśS_1,8.2) svastyayaneṣu ca / (KauśS_1,8.3) ījyānāṃ diśyān balīn harati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724611 (0.042):
(KauśS_8,5[64].13) _ity avadadhatam / (KauśS_8,5[64].14) _iti paryādadhatam / (KauśS_8,5[64].15) <śṛto gachatu [9.5.5d]>_ity udvāsayantam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718230 (0.044):
(KauśS_4,8[32].12) tantryā kṣitikāṃ / (KauśS_4,8[32].13) vīriṇavadhrīṃ svayaṃmlānaṃ triḥ samasya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726422 (0.047):
(KauśS_9,4[72].21) saṃvatsaram agniṃ na_udvāyāt_na haret_nāhareyuḥ / (KauśS_9,4[72].22) dvāsaśarātra ity eke / (KauśS_9,4[72].23) daśa dakṣiṇā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719386 (0.047):
(KauśS_5,3[39].6) vāśākāmpīlasitīvārasadaṃpuṣpā avadhāya / (KauśS_5,3[39].7)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718464 (0.049):
(KauśS_4,9[33].15) avapanne jarāyuṇi_upoddharanti / (KauśS_4,9[33].16) srajena_oṣadhikhananaṃ vyākhyātam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5729981 (0.049):
(KauśS_11,8[87].20) ādīptayor ekaṃ pratinidadhāti / (KauśS_11,8[87].21) ity ekaṃ hṛtvā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718450 (0.049):
(KauśS_4,9[33].11) _iti mūlam upayachati / (KauśS_4,9[33].12) ekasare_anupalīḍhe kumāraḥ / (KauśS_4,9[33].13) darbheṇa pariveṣṭya keśeṣūpacṛtati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718479 (0.049):
(KauśS_4,9[33].17) catvāri_umāphalāni pāṇau_adbhiḥ ścotayate / (KauśS_4,9[33].18) saṃvartamāneṣu kumāraḥ / (KauśS_4,9[33].19) brāhmaṇāyano_aṅgāni_abhimṛśati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1809097 (0.053):
bāhumātram [atīva yaḥ (2.12.6) iti śarairavajvālayati || / KauśS_6,1{47}.52 ||] / 'atīva yaḥ' ityavajvālya tatra nidadhāti ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719731 (0.054):
varṣakāmo dvādaśarātram anuśuṣyet / (KauśS_5,5[41].2) sarvavrata upaśrāmyati / (KauśS_5,5[41].3) maruto yajate yathā varuṇaṃ juhoti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728833 (0.054):
(KauśS_11,3[82].19) +vyaghāpaghābhyāṃ (ed.: vyapādyābhyāṃ; Caland, Kl.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1828780 (0.056):
palālāni barhiḥ || KauśS_11,1{80}.27 || / [tilpiñjyā idhmāḥ || KauśS_11,1{80}.28 ||] / tilpiñjyānām idhmagrahaṇam ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782137 (0.056):
[prajāvatīḥ (4.21.7) iti pratiṣṭhamānā anumantrayate || / KauśS_3,4{21}.10 ||] / 'prajāvatīḥ sūyavasā' ityṛcāraṇye gacchantīrgā anumantrayate ||
(KauśS_3,6[23].12) iti yuktayoś citrākarma niśāyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783369 (0.022):
[vāyurenāḥ (6.14) iti yuktayościtrākarmaniśāyāṃ sambhārān
saṃbhārān saṃpātavataḥ karoti / (KauśS_3,6[23].13) aparedyur iti śākhayā_udakadhārayā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783417 (0.0):
abhyātānādyuttaratantram || / [aparedyuḥ vāyurenāḥ iti śākhayodakadhārayā gāḥ parikrāmati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770862 (0.038):
prayuṅkte' iti sarvārthāḥ paribhāṣā manyante | yathā 'citrākarmaniśāyāṃ / sambhārān sampātavataḥ karoti' (KauśS 23.12) | samāptā niśākarmaparibhāṣāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783430 (0.043):
tataḥ prabhāte idaṃ karma kriyate | 'vāyurenāḥ' ityṛcā śākhayodakadhārayā / gāḥ parikrāmati ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722196 (0.053):
(KauśS_7,2[51].13) śākhayā_udakadhārayā gāḥ parikrāmati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783371 (0.064):
[vāyurenāḥ (6.14) iti yuktayościtrākarmaniśāyāṃ sambhārān / sampātavataḥ karoti || KauśS_3,6{23}.12 ||]
gāḥ parikrāmati / (KauśS_3,6[23].14) prathamajasya śakalam avadhāya_audumbareṇāsinā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783438 (0.0):
tataḥ prabhāte idaṃ karma kriyate | 'vāyurenāḥ' ityṛcā śākhayodakadhārayā / gāḥ parikrāmati ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722196 (0.002):
(KauśS_7,2[51].12) tisro naladaśākhā vatsān pāyayati / (KauśS_7,2[51].13) śākhayā_udakadhārayā gāḥ parikrāmati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783418 (0.002):
[aparedyuḥ vāyurenāḥ iti śākhayodakadhārayā gāḥ parikrāmati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783450 (0.061):
prathamajasyekṣukāśakāṇḍyāḥ śakalamavadhāyaudumbareṇāsinā 'lohitena' iti / mantreṇa vatsakarṇaṃ chinnati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1813618 (0.064):
[śākhayodakadhārayā gāḥ parikrāmati || KauśS_7,2{51}.13 ||] / gavāṃ prathamaprasave 'brahma jajñānam' iti mahatkāṇḍikena sūktena
iti mantroktam / (KauśS_3,6[23].15) itīkṣukāśakāṇḍyā lohitaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783460 (0.0):
[yathā cakruḥ (6.141.3) itīkṣukāśakāṇḍyā lohitaṃ nirmṛjya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783439 (1.192):
[prathamajasya śakalamavadhāyaudumbareṇāsinā lohitena (6.141.2) / iti mantroktam || KauśS_3,6{23}.14 ||]
nirmṛjya rasamiśram aśnāti / (KauśS_3,6[23].16) sarvam audumbaram
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783466 (0.0):
[yathā cakruḥ (6.141.3) itīkṣukāśakāṇḍyā lohitaṃ nirmṛjya / rasamiśramaśnāti || KauśS_3,6{23}.15 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773313 (0.054):
[savyāt pāṇihṛdayāllohitaṃ rasamiśramaśnāti || KauśS_2,1{11}.14
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780200 (0.056):
triragnimupatiṣṭhate | abhyātānānte salilaiḥ savyāt pāṇihṛdayāllohitaṃ / rasamiśramaśnāti | tata uttaratantram | iti manthāntāni karmāṇi ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714608 (0.059):
(KauśS_2,2[11].14) savyāt pāṇihṛdayāl lohitaṃ rasamiśram aśnāti / (KauśS_2,2[11].15) pṛśnimanthaḥ
(KauśS_3,6[23].17) ity āyojanānām apyayaḥ / (KauśS_3,7[24].1) iti bījopaharaṇam
(KauśS_3,7[24].2) ājyamiśrān yavān urvarāyāṃ kṛṣṭe phālena_uduhyānvṛcaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783534 (0.024):
[ucchrayasva (6.142) iti bījopaharaṇam || KauśS_3,7{24}.1 || / ājyamiśrān yavānurvarāyāṃ kṛṣṭe phālenoduhyānvṛcaṃ kāśīn
kāśīn ninayati nivapati / (KauśS_3,7[24].3) iti mahāvakāśe_araṇya unnate vimite
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783537 (0.042):
ājyamiśrān yavānurvarāyāṃ kṛṣṭe phālenoduhyānvṛcaṃ kāśīn / ninayati nivapati || KauśS_3,7{24}.2 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783568 (0.044):
[abhi tyam (7.14) iti mahāvakāśe'raṇya unnate vimite
prāgdvārapratyagdvāreṣv apsu saṃpātān ānayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718511 (0.0):
vimiteṣu prāgdvārapratyagdvāreṣu_apsu saṃpātān ānayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783575 (0.0):
[abhi tyam (7.14) iti mahāvakāśe'raṇya unnate vimite / prāgdvārapratyagdvāreṣvapsu sampātānānayati || KauśS_3,7{24}.3 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796605 (0.015):
[niḥsālām (2.14) ityavatokāyai kṛṣṇavasanāyai triṣu vimiteṣu / prāgdvārapratyagdvāreṣvapsu sampātānānayati || KauśS_4,10{34}.3 ||]
(KauśS_3,7[24].4) kṛṣṇājine somāṃśūn vicinoti / (KauśS_3,7[24].5) somamiśreṇa saṃpātavantam aśnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783579 (0.002):
prāgdvārapratyagdvāreṣvapsu sampātānānayati || KauśS_3,7{24}.3 || / kṛṣṇājine somāṃśūn vicinoti || KauśS_3,7{24}.4 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783601 (0.016):
sūktenodapātraṃ sampātya kṛṣṇājine somaṃ vicinoti || / [somamiśreṇa sampātavantamaśnāti || KauśS_3,7{24}.5 ||]
(KauśS_3,7[24].6) ādīpte saṃpannam / (KauśS_3,7[24].7) iti gṛṣṭidāma badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783632 (0.027):
paścānmaṇḍapamagninā dahati || / [tāṃ savitaḥ (7.15.1) iti gṛṣṭidāma badhnāti || KauśS_3,7{24}.7
(KauśS_3,7[24].8) iti sarvodake maiśradhānyam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783658 (0.002):
abhyātānādyuttaratantram || / [saṃ mā siñcantu (7.33.1) iti sarvodake maiśradhānyam ||
(KauśS_3,7[24].9) ity ṛṣabhadaṇḍino vapayā_indraṃ
yajate / (KauśS_3,7[24].10) anubaddhaśiraḥpādena gośālāṃ carmaṇāvachādyāvadānakṛtaṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728512 (0.0):
(KauśS_11,2[81].28) anubaddhaśiraḥpādena gośālāṃ carmaṇāvachādya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783698 (0.0):
[divyaṃ suparṇam (7.39.1) ityṛṣabhadaṇḍino vapayendraṃ yajate || / KauśS_3,7{24}.9 || / anubaddhaśiraḥpādena gośālāṃ carmaṇāvacchādyāvadānakṛtaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1829662 (0.0):
dakṣiṇairdakṣiṇāni savyaiḥ savyāni || KauśS_11,2{81}.27 || / [anubaddhaśiraḥpādena gośālāṃ carmaṇāvachādya ||
brāhmaṇān bhojayati / (KauśS_3,7[24].11) proṣya samidha ādāya_ <ūrjaṃ bibhrad [7.60]> iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783750 (0.0):
yadā āgacchati tadedaṃ karmocyate / [proṣya samidha ādāya ūrjaṃ bibhrat (7.60) iti gṛhasaṅkāśe
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783699 (0.020):
anubaddhaśiraḥpādena gośālāṃ carmaṇāvacchādyāvadānakṛtaṃ / brāhmaṇān bhojayati || KauśS_3,7{24}.10 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719913 (0.064):
(KauśS_5,6[42].8) āyātaḥ samidha ādāya_<ūrjaṃ bibhrad [7.60.1]> ity
gṛhasaṃkāśe japati / (KauśS_3,7[24].12) savyena samidho dakṣiṇena śālāvalīkaṃ saṃstabhya japati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783771 (0.0):
maunaṃ kṛtvā samidha ādāya gṛhaṃ dṛṣṭvā 'ūrjaṃ bibhrat' iti ṣaḍarcaṃ / sūktaṃ japati || / [savyena samidho dakṣiṇena śālāvalīkaṃ saṃstabhya japati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783752 (0.027):
[proṣya samidha ādāya ūrjaṃ bibhrat (7.60) iti gṛhasaṅkāśe / japati || KauśS_3,7{24}.11 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783778 (0.032):
vāmena hastena samidhaḥ kṛtvā dakṣiṇena śālāvalīkaṃ saṃstabhya japati
(KauśS_3,7[24].13) ativrajya samidha ādhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783770 (0.041):
[savyena samidho dakṣiṇena śālāvalīkaṃ saṃstabhya japati || / KauśS_3,7{24}.12 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719432 (0.056):
syonāyai śagmāyai śivāyai sumaṅgali prajāvati suśīme [ed.: +susīme]_ahaṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728834 (0.060):
(KauśS_11,3[82].19) +vyaghāpaghābhyāṃ (ed.: vyapādyābhyāṃ; Caland, Kl.
[so Caland; ed. susīme] _ahaṃ vāṃ gṛhapatir jīvyāsam> iti sthūṇe gṛhṇāty
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783792 (0.051):
[ativrajya samidha ādhāya sumaṅgali prajāvati susīme'haṃ vāṃ / gṛhapatirjīvyāsam iti sthūṇe gṛhṇātyupatiṣṭhate || KauśS_3,7{24}.13 ||]
upatiṣṭhate / (KauśS_3,7[24].14) iti mantroktam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719352 (0.0):
(KauśS_5,2[38].28) sthūṇe gṛhṇāti_upatiṣṭhate / (KauśS_5,2[38].29) _iti mantroktam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783815 (0.003):
prajāvati' kalpajena sthūṇe gṛhṇātyupatiṣṭhate || / [yad vadāmi (12.1.58) iti mantroktam || KauśS_3,7{24}.14 ||]
(KauśS_3,7[24].15) gṛhapatnyāsāde_upaviśya_udapātraṃ ninayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716547 (1.788):
(KauśS_3,6[23].5) śālām aṅgulibhyāṃ saṃprokṣya gṛhapatnyāsāda / upaviśya_udapātraṃ ninayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783184 (0.012):
[śālāmaṅgulibhyāṃ samprokṣya gṛhapatnyāsāda upaviśyodapātraṃ / ninayati || KauśS_3,6{23}.5 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1827681 (0.030):
[śumbhanyāñjalyorninayati || KauśS_10,4{78}.13 ||] / tata udapātraṃ varavadhvorañjalyorninayati 'śumbhanī' ityṛcā ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783829 (0.031):
[gṛhapatnyāsāda upaviśya udapātraṃ ninayati || KauśS_3,7{24}.15
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783195 (0.054):
tataḥ śālāmaṅgulibhyāṃ samprokṣya tūṣṇīṃ gṛhapatnyāsāda upaviśya udapātraṃ / ninayati tūṣṇīm ||
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26443675 (0.057):
(AVPr_2.4:82-83/18-1) bhayaṃ vā eṣā yajamānasya prakhyāyopaviśati | / (AVPr_2.4:83/1-2) tasyā ūdhasy udapātraṃ ninayet_<śaṃ no devīr abhiṣṭaye
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842106 (0.061):
tvaṣṭā me daivyaṃ vacaḥ (6.4) ityatrodapātraṃ ninayati || / KauśS_13,43{135}.10 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734506 (0.061):
(KauśS_13,43[135].10) _ity atra_udapātraṃ / ninayati / (KauśS_13,43[135].11) kapāle_agniṃ cādāya_upasarpati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768343 (0.062):
[dakṣiṇato jāṅmāyanamudapātramupasādyābhimantrayate
(KauśS_3,7[24].16) iti pravatsyann avekṣate / (KauśS_3,7[24].17) sūyavase paśūn niṣṭhāpayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716549 (0.0):
upaviśya_udapātraṃ ninayati / (KauśS_3,6[23].6) iti vācaṃ visṛjate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783725 (0.0):
[ihaiva sta (7.60.7) iti pravatsyannavekṣate || KauśS_3,7{24}.16 / sūyavasād (7.73.11) iti sūyavase paśūn niṣṭhāpayati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783196 (0.061):
tataḥ śālāmaṅgulibhyāṃ samprokṣya tūṣṇīṃ gṛhapatnyāsāda upaviśya udapātraṃ / ninayati tūṣṇīm || / [ihaiva sta (7.60.7) iti vācaṃ visṛjate || KauśS_3,6{23}.6 ||]
(KauśS_3,7[24].18) dūrvāgrair añjalau_apa ānīya darśaṃ dārśībhir
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783843 (0.0):
tūṣṇīm | samāptamāgamanakarma | puṣṭyarthī || / [dūrvāgrairañjalāvapa ānīya darśaṃ dārśībhirupatiṣṭhate ||
upatiṣṭhate / (KauśS_3,7[24].19) ity ṛṣabhaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783870 (0.012):
atha vṛṣotsargavidhiṃ vakṣyāmaḥ / [indrasya kukṣiḥ (7.111.1) sāhasraḥ (9.4) ityṛṣabhaṃ / sampātavantamatisṛjati || KauśS_3,7{24}.19 ||
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13574614 (0.032):
(AVParis_18c,1.7) indrasya kukṣiḥ sāhasras tveṣa iti ṛṣabhaṃ saṃpātavantaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783843 (0.058):
[dūrvāgrairañjalāvapa ānīya darśaṃ dārśībhirupatiṣṭhate || / KauśS_3,7{24}.18 ||]
saṃpātavantam atisṛjati / (KauśS_3,7[24].20) retodhāyai tvātisṛjāmi vayodhāyai tvātisṛjāmi
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13574657 (0.0):
(AVParis_18c,1.11) retodhāyai tvātisṛjāmi vayodhāyai tvātisṛjāmi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783881 (0.0):
[indrasya kukṣiḥ (7.111.1) sāhasraḥ (9.4) ityṛṣabhaṃ / sampātavantamatisṛjati || KauśS_3,7{24}.19 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721749 (0.040):
(KauśS_6,3[49].1) ity ṛṣabhaṃ saṃpātavantam / atisṛjati / (KauśS_6,3[49].2) āśvatthīr avapannāḥ
yūthatvāyai tvātisṛjāmi gaṇatvāyai tvātisṛjāmi sahasrapoṣāyai tvātisṛjāmy
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13574665 (0.0):
(AVParis_18c,1.11) retodhāyai tvātisṛjāmi vayodhāyai tvātisṛjāmi / yūthatvāyai tvātisṛjāmi gaṇatvāyai tvātisṛjāmi sahasrapoṣāyai
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783890 (0.0):
retodhāyai tvātisṛjāmi vayodhāyai tvātisṛjāmi yūthatvāyai
aparimitapos.āyai tvātisṛjāmi / (KauśS_3,7[24].21) iti purāṇaṃ pravṛtya navam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783903 (0.0):
tvātisṛjāmyaparimitapoṣāyai tvātisṛjāmi || KauśS_3,7{24}.20 || / etaṃ vo yuvānam (9.4.24) iti purāṇaṃ pravṛtya navamutsṛjate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783889 (0.060):
tvātisṛjāmi gaṇatvāyai tvātisṛjāmi sahasrapoṣāyai / tvātisṛjāmyaparimitapoṣāyai tvātisṛjāmi || KauśS_3,7{24}.20 ||
utsṛjate saṃprokṣati / (KauśS_3,7[24].22) uttareṇa puṣṭikāma ṛṣabheṇa_indraṃ yajate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783987 (0.0):
atha punaḥ puṣṭikarmāṇyucyate / [uttareṇa puṣṭikāma ṛṣabheṇendraṃ yajate || KauśS_3,7{24}.22 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783904 (0.013):
etaṃ vo yuvānam (9.4.24) iti purāṇaṃ pravṛtya navamutsṛjate / samprokṣati || KauśS_3,7{24}.21 ||]
(KauśS_3,7[24].23) saṃpatkāmaḥ śvetena paurṇamāsyām / (KauśS_3,7[24].24) ity āgrahāyaṇyām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1783987 (0.058):
[uttareṇa puṣṭikāma ṛṣabheṇendraṃ yajate || KauśS_3,7{24}.22 ||]
(KauśS_3,7[24].25) paścād agner darbheṣu khadāyāṃ sarvahutam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784044 (1.192):
ityanuvākena || / [paścādagnerdarbheṣu khadāyāṃ sarvahutam || KauśS_3,7{24}.25 ||]
(KauśS_3,7[24].26) dvitīyaṃ saṃpātavantam aśnāti / (KauśS_3,7[24].27) tṛtīyasyāditiḥ saptabhir iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784055 (0.042):
paścādagnerdarbheṣu khadāyāṃ bhūmāvekaṃ caruṃ sakṛt sarvahutaṃ juhoti || / [dvitīyaṃ sampātavantamaśnāti || KauśS_3,7{24}.26 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784068 (0.064):
[tṛtīyasyāditaḥ saptabhiḥ bhūme mātaḥ (12.1.63) iti trirjuhoti / || KauśS_3,7{24}.27 ||]
trir juhoti / (KauśS_3,7[24].28) paścād agner darbheṣu kaśipu_āstīrya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784068 (0.002):
[tṛtīyasyāditaḥ saptabhiḥ bhūme mātaḥ (12.1.63) iti trirjuhoti / || KauśS_3,7{24}.27 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784086 (0.064):
paścādagnerdarbheṣu kaśipvāstīrya vimṛgvarīm (12.1.29)
ity upaviśati / (KauśS_3,7[24].29) iti saṃviśati / (KauśS_3,7[24].30) iti paryāvartate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784093 (0.007):
paścādagnerdarbheṣu kaśipvāstīrya vimṛgvarīm (12.1.29) / ityupaviśati || KauśS_3,7{24}.28 || / [yāste śivāḥ (9.2.25) iti saṃviśati || KauśS_3,7{24}.29 ||]
(KauśS_3,7[24].31) navabhiḥ <śantivā [12.1.59]> iti daśamyā_ ity upottiṣṭhati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784110 (0.020):
'yacchayānaḥ' ityṛcā paryāvartate || / [navabhiḥ śantivā (12.1.59) iti daśamyā udāyuṣā (3.31.10 11)
(KauśS_3,7[24].32) ity utkrāmati / (KauśS_3,7[24].33) iti trīṇi padāni prāṅ vā_udaṅ vā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784126 (0.053):
udvayam (7.53.7) ityutkrāmati || KauśS_3,7{24}.32 || / [udīrāṇāḥ (7.1.28) iti trīṇi padāni prāṅvodaṅvā
bāhyena_upaniṣkramya iti vīkṣate / (KauśS_3,7[24].34) unnatāc ca
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784134 (0.002):
[udīrāṇāḥ (7.1.28) iti trīṇi padāni prāṅvodaṅvā / bāhyenopaniṣkramya yāvatte (12.1.33) iti vīkṣate || KauśS_3,7{24}.33 ||]
(KauśS_3,7[24].35) purastād agneḥ sīraṃ yuktam udapātreṇa
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784171 (1.192):
āgrahāyaṇīkarma samāptam || / [purastādagneḥ sīraṃ yuktamudapātreṇa sampātavatāvasiñcati ||
saṃpātavatāvasiñcati / (KauśS_3,7[24].36) āyojanānām apyayaḥ / (KauśS_3,7[24].37) iti juhoti varo ma
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784206 (0.0):
'satyaṃ bṛhat' ityanuvākena kṛṣikarma | 'sīrā yuñjanti' vat karma bhavati / [yasyāṃ sadohavirdhāne (12.1.38 40) iti juhoti varo ma
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717582 (0.001):
(KauśS_4,3[27].27) _iti vībarham / (KauśS_4,3[27].28) udapātreṇa saṃpātavatāvasiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789697 (0.010):
[akṣībhyāṃ te (2.33) iti vībarham || KauśS_4,3{27}.27 || / udapātreṇa sampātavatāvasiñcati || KauśS_4,3{27}.28 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784171 (0.011):
[purastādagneḥ sīraṃ yuktamudapātreṇa sampātavatāvasiñcati ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720842 (0.042):
(KauśS_5,10[46].19) avakīrṇine darbhaśulbam āsajya _iti āvapati / (KauśS_5,10[46].20) evaṃ saṃpātavatā_udapātreṇāvasicya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720886 (0.059):
piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_5,10[46].27) avasiñcati / (KauśS_5,10[46].28) pheneṣūttarān pāśān ādhāya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725020 (0.059):
(KauśS_8,7[66].26) tad antar eva sūktena saṃpātavat karoti / (KauśS_8,7[66].27) udapātreṇa saṃpātavatā śālāṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719759 (0.060):
yodhayati / (KauśS_5,5[41].7) udapātreṇa saṃpātavatā saṃprokṣyāmapātraṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1806956 (0.063):
piñjūlībhirāplāvayati || KauśS_5,10{46}.26 || / avasiñcati || KauśS_5,10{46}.27 || / pheneṣūttarān pāśānādhāya nadīnāṃ phenān (6.113.2) iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718497 (0.063):
śāntā adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,10[34].2) āvrajitāyai / (KauśS_4,10[34].3) ity avatokāyai kṛṣṇavasanāyai triṣu
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780763 (0.064):
|| KauśS_3,2{19}.13 ||] / 'śerabhaka' iti sūktena udapātre vicṛtati pratyṛcam | tenodapātreṇa snānaṃ
āgamiṣyatīti / (KauśS_3,7[24].38) ity upatiṣṭhate / (KauśS_3,7[24].39) iti maṇiṃ hiraṇyakāmaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784251 (0.041):
[nidhiṃ bibhrati (12.1.44) iti maṇihiraṇyakāmaḥ || / KauśS_3,7{24}.39 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784206 (0.058):
[yasyāṃ sadohavirdhāne (12.1.38 40) iti juhoti varo ma / āgamiṣyati iti || KauśS_3,7{24}.37 ||]
(KauśS_3,7[24].40) evaṃ vittvā / (KauśS_3,7[24].41) iti vārṣakṛtasyācamati śirasy
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784253 (0.046):
[nidhiṃ bibhrati (12.1.44) iti maṇihiraṇyakāmaḥ || / KauśS_3,7{24}.39 || / evaṃ vittvā || KauśS_3,7{24}.40 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784269 (0.062):
[yasyāṃ kṛṣṇam (12.1.52) iti vārṣakṛtasyācāmati śirasyānayate ||
ānayate / (KauśS_3,7[24].42) iti dyauḥ pṛṣaty
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784305 (0.020):
[yaṃ tvā pṛṣatī rathaḥ (13.1.21 24) iti dyauḥ pṛṣatyādityo
ādityo rohitaḥ / (KauśS_3,7[24].43) pṛṣatīṃ gāṃ dadāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784310 (0.001):
[yaṃ tvā pṛṣatī rathaḥ (13.1.21 24) iti dyauḥ pṛṣatyādityo / rohitaḥ || KauśS_3,7{24}.42 ||
(KauśS_3,7[24].44) pṛṣatyā kṣīraudanaṃ sarvahutam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784327 (0.002):
[pṛṣatyā kṣīraudanaṃ sarvahutam || KauśS_3,7{24}.44 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1809929 (0.060):
'asadan gāvaḥ' ityṛcā kāmpīlaṃ sannahya kṣīrotsikte pāyayati || / [aśiśiṣoḥ kṣīraudanam || KauśS_6,2{48}.42 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770584 (0.062):
eteṣu nityamabhyātānāntaṃ tantraṃ bhavati | āśyādiṣu yathā 'mādānakaśrṛtaṃ / kṣīraudanamaśnāti' (KauśS 12.1) | 'ehi jīvam (4.9) ityāñjanamaṇiṃ
(KauśS_3,7[24].45) puṣṭikarmaṇām upadhānopasthānam / (KauśS_3,7[24].46) salilaiḥ sarvakāmaḥ salilaiḥ sarvakāmaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784374 (0.0):
teṣāmupadhānamupasthānaṃ bhavati sarveṣāṃ sūktānāṃ yetriṣaptādīnām || / [salilaiḥ sarvakāmaḥ salilaiḥ sarvakāmaḥ || KauśS_3,7{24}.46 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784610 (0.042):
puṣṭikarmaṇāmupadhānopasthānamityarthaḥ | salilaiḥ sarvakāmaḥ | ājyādi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784352 (0.053):
kṣīraudanaṃ śrapayitvā sarvahutaṃ juhoti | tata uttaratantram | puṣṭikāmaḥ / puṣṭikarmaṇāmupadhānopasthānam || KauśS_3,7{24}.45 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784505 (0.060):
sarveṣāṃ mantrāṇāṃ havirupadhānam upasthānaṃ vā karoti vikalpena / puṣṭikarmaṇāmupadhānopasthānam (KauśS 24.45) iti vacanāt | puṣṭikarmaṇām
(KauśS 3 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre tṛtīyo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723743 (0.0):
svastyayanakāmaḥ / (KauśS 7 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre saptamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715587 (0.004):
(KauśS_2,8[17].34) vācayed eva vācayed eva / (KauśS 2 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre dvitīyo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719106 (0.005):
(KauśS_4,12[36].40) api cānvāhāpi cānvāha / (KauśS 4 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre caturtho 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714403 (0.010):
(KauśS_1,9.10) anyatarayā kurvīteti yuvā kauśiko yuvā kauśikaḥ / (KauśS 1 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre prathamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721121 (0.011):
[PS 20.9.4]>_ity abhyavakāśe saṃviśati_abhyavakāśe saṃviśati / (KauśS 5 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre pañcamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721975 (0.014):
iti saṃdhāvyābhimṛśati / (KauśS 6 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725674 (0.015):
(KauśS_8,9[68].41) yathoktā dakṣiṇā yathoktā dakṣiṇā / (KauśS 8 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre 'ṣṭamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727982 (0.017):
(KauśS 10 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre daśamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727119 (0.017):
(KauśS_9,6[74].23) nātiśaktir vidhīyate nātiśaktir vidhīyata iti / (KauśS 9 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre navamo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5735915 (0.019):
(KauśS 14 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre caturdaśo 'dhyāyaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730716 (0.019):
(KauśS 11 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre ekādaśo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731391 (0.020):
vivāhakalpa eṣo_atithikalpa eṣo 'tithikalpaḥ / (KauśS 12 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre dvādaśo 'dhyāyaḥ samāptaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734631 (0.022):
(KauśS 13 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre trayodaśo 'dhyāyaḥ
(KauśS_4,1[25].1) atha bhaiṣajyāni / (KauśS_4,1[25].2) liṅgyupatāpo +bhiṣajyam [cf. Caland, AZ, p. 67, n.2 but
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784762 (0.031):
atha bhaiṣajyāni || KauśS_4,1{25}.1 || / liṅgyupatāpo bhaiṣajyam || KauśS_4,1{25}.2 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731393 (0.041):
(KauśS 12 Colophon) iti atharvavede kauśikasūtre dvādaśo 'dhyāyaḥ samāptaḥ / (KauśS_13,1[93].1) athādbhutāni
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721831 (0.047):
(KauśS_6,3[49].10) evam abhiṣṭhānāpohananiveṣṭanāni (see Caland, Kl. / Schr., p. 50, on the reading and sūtra division)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720091 (0.056):
avasānaniveśanānucaraṇātinayana+_ijyā [ed.: caraṇāni ninayannejyā; cf. / Caland, AZ, p. 147, n. 2; but Bloomfield GGA 1902 512!]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714096 (0.057):
(KauśS_1,8.10) viṣaye [ed. viśaye; see Caland, AZ, aḷ.; Speijer Museum 9
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728937 (0.058):
saṃcinoti (emended text + sūtra division [29 30 31] acc. to Caland, Kl. / Schr., p. 47)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723145 (0.063):
(KauśS_7,8[57].1) <śraddhāyā [ed. misprint: śrādhayā; see Caland, Kl. / Schr., p. 51, Bloomfield GGA 1902 514] duhitā [6.133.4]>_iti dvābhyāṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727310 (0.063):
ubhayataḥ pāśena yoktreṇa (ed. misprint: yoktrena; see Caland, Kl. Schr.,
also Speijer Museum 9 250] / (KauśS_4,1[25].3) vacanād anyat
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714097 (0.039):
(KauśS_1,8.10) viṣaye [ed. viśaye; see Caland, AZ, aḷ.; Speijer Museum 9
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721830 (0.063):
(KauśS_6,3[49].10) evam abhiṣṭhānāpohananiveṣṭanāni (see Caland, Kl. / Schr., p. 50, on the reading and sūtra division)
(KauśS_4,1[25].4) pūrvasya_udapātreṇa saṃpātavatāṅkte
(KauśS_4,1[25].5) valīr vimārṣṭi / (KauśS_4,1[25].6) _ iti
muñjaśiro rajjvā badhnāti / (KauśS_4,1[25].7) ākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya pāyayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784924 (0.001):
badhnāti | tata uttaratantram | atisāre atimūtre ca bhaiṣajyam || / [ākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya pāyayati || KauśS_4,1{25}.7 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793725 (0.001):
'tiraścirājeḥ' ityaṣṭarcena jyeṣṭhīmadhu piṣṭvābhimantrya pāyayati || / [ākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya || KauśS_4,8{32}.6 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718197 (0.033):
(KauśS_4,8[32].5) iti mantroktam / (KauśS_4,8[32].6) ākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784878 (0.041):
[vidmā śarasya (1.2) ado yad (2.3) iti muñjaśiro rajjvā badhnāti / || KauśS_4,1{25}.6 ||]
(KauśS_4,1[25].8) sarpiṣālimpati / (KauśS_4,1[25].9) apidhamati / (KauśS_4,1[25].10) _iti pramehaṇaṃ badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1785025 (0.024):
atiduḥkhamūtre duḥkhapurīṣakaraṇe śamanabhaiṣajyānyucyante / [vidmā śarasya (1.3) iti pramehaṇaṃ badhnāti || KauśS_4,1{25}.10
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784986 (0.047):
[apidhamati || KauśS_4,1{25}.9 ||] / 'vidmā śarasya' iti carmakhalvāmukhamabhimantrya vraṇamukhaṃ dhamati |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1785270 (0.051):
[ālabisolaṃ phāṇṭaṃ pāyayati || KauśS_4,1{25}.18 || / udāvartine ca || KauśS_4,1{25}.19 ||] / 'vidmā śarasya' iti dvitīyena yavagodhūmavallī padmamūlaṃ pāṭhikā etāni
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717655 (0.058):
mantham upamathya rayidhāraṇapiṇḍān anvṛcaṃ prakīrya chardayate / (KauśS_4,4[28].4) haridrāṃ sarpiṣi pāyayati / (KauśS_4,4[28].5) _iti_avanakṣatre_avasiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784968 (0.061):
[sarpiṣālimpati || KauśS_4,1{25}.8 ||] / 'vidmā śarasya' iti prathamena ghṛtamantryāpānaṃ mrakṣati | atisāre
(KauśS_4,1[25].11) ākhukiripūtīkamathitajaratpramandasāvraskān pāyayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1785048 (0.052):
[ākhukiripūtīkamathitajaratpramandasāvraskān pāyayati || / KauśS_4,1{25}.11 ||]
(KauśS_4,1[25].12) uttamābhyām āsthāpayati / (KauśS_4,1[25].13) yānam ārohayati
(KauśS_4,1[25].14) iṣuṃ visṛjati / (KauśS_4,1[25].15) vastiṃ viṣyati
(KauśS_4,1[25].16) vartiṃ bibhetti / (KauśS_4,1[25].17) ekaviṃśatiṃ yavān dohanyām adbhir ānīya drughnīṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1785232 (0.040):
[ekaviṃśatiṃ yavān dohanyāmadbhirānīya drughnīṃ jaghane
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720205 (0.045):
(KauśS_5,7[43].18) ādadhāti / (KauśS_5,7[43].19) udañcanena_udapātryāṃ yavān adbhir ānīya_ullopam
jaghane saṃstabhya phalato_avasiñcati / (KauśS_4,1[25].18) ālabisolaṃ phāṇṭaṃ pāyayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1785235 (0.0):
[ekaviṃśatiṃ yavān dohanyāmadbhirānīya drughnīṃ jaghane / saṃstabhya phalato'vasiñcati || KauśS_4,1{25}.17 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1785268 (0.007):
[ālabisolaṃ phāṇṭaṃ pāyayati || KauśS_4,1{25}.18 || / udāvartine ca || KauśS_4,1{25}.19 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717663 (0.045):
(KauśS_4,4[28].5) _iti_avanakṣatre_avasiñcati / (KauśS_4,4[28].6) pṛṣātakaṃ pāyayati_abhyanakti / (KauśS_4,4[28].7) <ā paśyati [4.20.1]>_iti sadaṃpuṣpāmaṇiṃ badhnāti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720886 (0.054):
piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_5,10[46].27) avasiñcati / (KauśS_5,10[46].28) pheneṣūttarān pāśān ādhāya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718498 (0.061):
śāntā adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,10[34].2) āvrajitāyai / (KauśS_4,10[34].3) ity avatokāyai kṛṣṇavasanāyai triṣu
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1806956 (0.062):
piñjūlībhirāplāvayati || KauśS_5,10{46}.26 || / avasiñcati || KauśS_5,10{46}.27 || / pheneṣūttarān pāśānādhāya nadīnāṃ phenān (6.113.2) iti
(KauśS_4,1[25].19) udāvartine ca / (KauśS_4,1[25].20) _ iti ca śāntāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1785310 (1.192):
atha sarvarogabhaiṣajyānyucyante / [ambayo yanti (1.4) vāyoḥ pūtaḥ (6.51) iti ca śāntāḥ ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1785268 (0.001):
[ālabisolaṃ phāṇṭaṃ pāyayati || KauśS_4,1{25}.18 || / udāvartine ca || KauśS_4,1{25}.19 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1780436 (0.049):
lavaṇaṃ pāyayatyupatāpinīḥ || KauśS_3,2{19}.1 ||] / 'ambayo yanti', 'āpo hi ṣṭhā' (1.5), 'śanno devīḥ' (1.6) ityetaiḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718498 (0.061):
śāntā adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,10[34].2) āvrajitāyai / (KauśS_4,10[34].3) ity avatokāyai kṛṣṇavasanāyai triṣu
(KauśS_4,1[25].21) uttarasya sasomāḥ / (KauśS_4,1[25].22) cātanānām apanodanena vyākhyātam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1785391 (0.045):
atha bhūtatantrakarmāṇyucyante | bhūtapiśācaśaṅkāyāṃ śāntirucyate / [cātanānāmapanodanena vyākhyātam || KauśS_4,1{25}.22 ||] / abhyātānāntaṃ kṛtvā 'stuvānam', 'idaṃ haviḥ' iti sūktābhyāṃ kukusāñjuhoti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726144 (0.048):
(KauśS_9,3[71].13) dīpādi_ābhinigadanāt pratiharaṇena vyākhyātam / (KauśS_9,3[71].14) _iti nidadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779354 (0.052):
prātaḥprātarabhimantrayate || KauśS_2,7{17}.28 || / [uktaṃ samāsecanaṃ viparidhānam || KauśS_2,7{17}.29 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1832030 (0.052):
yathā citiṃ tathā śmaśāne dharmā bhavanti | 'udīratām' (KauśS 80.43) / ityādi | 'samprokṣaṇībhyām' (KauśS 80.42) ityuktam | 'ati dhanvānītyavasā'
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715550 (0.058):
prātaḥ_prātar abhimantrayate / (KauśS_2,8[17].29) uktaṃ samāsecanaṃ viparidhānam / (KauśS_2,8[17].30) iti paurohitye vatsyan
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724694 (0.060):
(KauśS_8,5[64].28) āñjanāntaṃ śataudanāyāḥ pañcaudena vyākhyātam / (KauśS_8,6[65].1) ity atra mukham apinahyamānam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.061):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti / (KauśS_3,3[20].19)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719618 (0.061):
mārutena sruveṇa mārutenājyena varuṇāya trir juhoti / (KauśS_5,4[40].8) uktam upamanthanam / (KauśS_5,4[40].9) dadhimanthaṃ baliṃ hṛtvā saṃprokṣaṇībhyāṃ prasiñcan
(KauśS_4,1[25].23) trapusamusalakhadiratārṣṭāghānām ādadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1785751 (0.0):
piśācanāmagrahaṇaṃ kuryāditi | sarvatra karmaṇāṃ vikalpaḥ || / [trapusamusalakhadiratārṣṭāghānāmādadhāti || KauśS_4,1{25}.23
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794974 (0.027):
| aṃholiṅgena gaṇenālabisolaṃ phāṇṭaṃ pāyayati | aṃholiṅgena / trapusamusalakhadiratārṣṭāghānāṃ samidha ādadhāti | aṃholiṅgena
(KauśS_4,1[25].24) ayugmān khādirān_śaṅkūn iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786107 (0.034):
devīḥ' iti sūktena ayugmān khādirāñchaṅkūnabhimantrya 'akṣyau ni vidhya'
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786045 (0.064):
[ayugmānkhādirāñchaṅkūn akṣyau ni vidhya (5.29.4) iti / paścādagneḥ samambhūmi nihanti || KauśS_4,1{25}.24 ||]
paścād agneḥ samaṃbhūmi nihanti / (KauśS_4,1[25].25) evam āyasalohān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786047 (0.0):
[ayugmānkhādirāñchaṅkūn akṣyau ni vidhya (5.29.4) iti / paścādagneḥ samambhūmi nihanti || KauśS_4,1{25}.24 ||]
(KauśS_4,1[25].26) taptaśarkarābhiḥ śayanaṃ rāśipalyāṇi parikirati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786370 (0.001):
sarvatra paścādagnernikhanati | sarvatra piśācabhaye bhaiṣajyāni || / [taptaśarkarābhiḥ śayanaṃ rāśipalyāṇi parikirati ||
(KauśS_4,1[25].27) amāvāsyāyāṃ sakṛdgṛhītān yavān anapahatān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786587 (0.037):
kṛtvā 'arāyakṣayaṇam' iti tisṛbhiḥ sakṛdgṛhītān yavānanapahatānapratīhāraṃ / piṣṭān saktūñjuhoti | tata uttaratantram | yadi śaṇasūtreṇa jihvāmārjanaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786555 (0.053):
sakṛdgṛhītān yavānanapahatānapratīhāraṃ piṣṭān saktūñjuhoti | mucyate |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786700 (0.053):
sūktābhyāṃ sakṛdgṛhītān yavānanapahatānapratīhāraṃ piṣṭān saktūñjuhotiṭata
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786726 (0.053):
barhiḥstṛtaṃ sarṣapedhmaviśiṣṭamabhyātānāntaṃ kṛtvā 'purastādyuktaḥ' iti / sūktena sakṛdgṛhītān yavānanapahatānapratīhāraṃ piṣṭān saktūñjuhoti | tata
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786753 (0.053):
barhiḥstṛtaṃ sarṣapedhmaviśiṣṭamabhyātānāntaṃ kṛtvā 'rakṣohaṇam' / ityanuvākena sakṛdgṛhītān yavānanapahatānapratīhāraṃ piṣṭān saktūñjuhoti |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786461 (0.054):
piśācabhaye || / [amāvāsyāyāṃ sakṛdgṛhītān / yavānanapahatānapratīhārapiṣṭānābhicārikaṃ paristīrya tārṣṭāghedhma
apratīhārapiṣṭān ābhicārikaṃ paristīrya tārṣṭāghedhma āvapati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786469 (0.024):
yavānanapahatānapratīhārapiṣṭānābhicārikaṃ paristīrya tārṣṭāghedhma / āvapati || KauśS_4,1{25}.27 ||
(KauśS_4,1[25].28) ya āgachet taṃ brūyāt_śaṇaśulbena jihvāṃ nirmṛjānaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786478 (0.0):
āvapati || KauśS_4,1{25}.27 || / ya āgacchet taṃ brūyāt śaṇaśulbena jihvāṃ nirmṛjānaḥ śālāyāḥ
śālāyāḥ praskanda_iti / (KauśS_4,1[25].29) tathākurvann anādye hnuvāne
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786482 (0.0):
ya āgacchet taṃ brūyāt śaṇaśulbena jihvāṃ nirmṛjānaḥ śālāyāḥ / praskanda iti || KauśS_4,1{25}.28 ||
(KauśS_4,1[25].30) vīriṇatūlamiśram iṅgiḍaṃ prapuṭe juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786795 (1.192):
vaśīkaraṇamucyate | ayamabhicāro'vaśyagrahasya vaśīkaraṇārthaḥ / [vīriṇatūlamiśramiṅgiḍaṃ prapuṭe juhoti || KauśS_4,1{25}.30 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786878 (0.044):
kṛtvā 'tāntsatyaujāḥ', 'tvayā pūrvam' iti sūktābhyāṃ / vīriṇatūlamiśramiṅgiḍaṃ prapuṭena juhoti | uttaratantram |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787045 (0.044):
tata idhmābarhiḥ śālāyā gṛhītvā tena tantramabhyātānāntaṃ kṛtvā / vīriṇatūlamiśramiṅgiḍaṃ prapuṭena juhoti | 'tāntsatyaujāḥ', 'tvayā pūrvam'
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787063 (0.044):
piśācato rugiti | vīriṇatūlamiśramiṅgiḍaṃ prapuṭena juhoti tenaiva sūktena
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787079 (0.044):
aparedyurvikṛte piśācato rugiti | tatra vīriṇatūlamiśramiṅgiḍaṃ prapuṭena / juhoti | 'rakṣohaṇam' ityanuvākenedhmābarhiḥ śālāyāmāsajati |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787097 (0.044):
aparedyurvikṛte piśācato rugiti | tantraṃ kṛtvā tenānuvākena / vīriṇatūlamiśramiṅgiḍaṃ prapuṭena juhoti | piśācagrahābhicāraḥ ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1795011 (0.044):
yathāsambhavaṃ pānaṃ kartavyam | aṃholiṅgena vīriṇatūlamiśramiṅgiḍaṃ / prapuṭena juhoti | aṃholiṅgena yavamaṇiṃ varaṇamaṇiṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786808 (0.063):
ājyatantramabhyātānāntaṃ kṛtvā 'stuvānam', 'idaṃ haviḥ' iti sūktābhyāṃ / vīriṇatūlamiśramiṅgiḍaṃ pūrṇapuṭena juhoti | tata uttaratantram |
(KauśS_4,1[25].31) idhmābarhiḥ śālāyām āsajati / (KauśS_4,1[25].32) aparedyur vikṛte piśācato rujati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786925 (0.044):
[idhmābarhiḥ śālāyāmāsajati || KauśS_4,1{25}.31 || / aparedyurvikṛte piśācato rugiti || KauśS_4,1{25}.32 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787030 (0.061):
| tato vīriṇatūlamiśritamiṅgiḍaṃ prapuṭena juhoti | tantre | 'ā paśyati' / iti sūktenedhmābarhiḥ śālāyāmāsajati | aparedyurvikṛte piśācato rugiti |
(KauśS_4,1[25].33) ukto homaḥ / (KauśS_4,1[25].34) vaiśravaṇāyāñjaliṃ kṛtvā japann ācamayati_abhyukṣati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790023 (0.0):
[brāhmaṇo jajñe (4.6) iti takṣakāyāñjaliṃ kṛtvā / japannācamayatyabhyukṣati || KauśS_4,4{28}.1 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787107 (0.015):
[vaiśravaṇāyāñjaliṃ kṛtvā japannācāmayatyabhyukṣati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1786927 (0.052):
aparedyurvikṛte piśācato rugiti || KauśS_4,1{25}.32 || / ukto homaḥ || KauśS_4,1{25}.33 ||]
(KauśS_4,1[25].35) niśi_ulmuke saṃkarṣati / (KauśS_4,1[25].36) svastyādyaṃ kurute
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787238 (0.002):
rātrikarmāṇyucyante / [niśyulmuke saṅkarṣati || KauśS_4,1{25}.35 || / svastyādyaṃ kurute || KauśS_4,1{25}.36 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717330 (0.058):
(KauśS_4,2[26].27) trividagdhaṃ kāṇḍamaṇim / (KauśS_4,2[26].28) ulmuke svastyādyam
(KauśS_4,1[25].37) iti_ekaviṃśatyā / darbhapiñjūlībhir valīkaiḥ sārdham adhiśiro_avasiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787421 (0.0):
atha jalodarabhaiṣajyamucyate / [ayaṃ devānām (1.10) ityekaviṃśatyā darbhapiñjūlībhirvalīkaiḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717446 (0.063):
adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,3[27].2) _iti śūnyaśālāyām apsu
(KauśS_4,2[26].1) iti medo madhu sarpis tailaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787477 (0.0):
[jarāyujaḥ (1.12) iti medo madhu sarpistailaṃ pāyayati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794999 (0.028):
aṃholiṅgena medo madhu sarpistailamabhimantrya pāyayati | sarvavyādhiṣu |
pāyayati / (KauśS_4,2[26].2) mauñjapraśnena śirasi_apihitaḥ savyena tita uni pūlyāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787477 (0.043):
[jarāyujaḥ (1.12) iti medo madhu sarpistailaṃ pāyayati || / KauśS_4,2{26}.1 ||] / 'jarāyujaḥ' iti sūktena māṃsabhedo'bhimantrya pāyayati vātavikāre |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787529 (0.048):
atikāse śīrṣaktau śirovedanāyāṃ ca karmāṇyucyante / [mauñjapraśnena śirasyapihitaḥ savyena titauni pūlyāni
dhārayamāṇo dakṣiṇenāvakiran vrajati / (KauśS_4,2[26].3) savyena tita upraśnau dakṣiṇena jyāṃ drughnīm
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787535 (0.002):
[mauñjapraśnena śirasyapihitaḥ savyena titauni pūlyāni / dhārayamāṇo dakṣiṇenāvakiran vrajati || KauśS_4,2{26}.2 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787571 (0.057):
[savyena titaupraśnau dakṣiṇena jyāṃ drughnīm || KauśS_4,2{26}.3
(KauśS_4,2[26].4) praiṣakṛd agrataḥ / (KauśS_4,2[26].5) yatra_enaṃ vyādhir gṛhṇāti tatra tita upraśnau nidadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787576 (0.042):
[savyena titaupraśnau dakṣiṇena jyāṃ drughnīm || KauśS_4,2{26}.3 / preṣakṛdagrataḥ || KauśS_4,2{26}.4 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719517 (0.057):
(KauśS_5,3[39].20) savyena dīpaṃ dakṣiṇena_udakālābu_ādāya vāgyatāḥ / (KauśS_5,3[39].21) praiṣakṛd agrataḥ / (KauśS_5,3[39].22) anāvṛtam
(KauśS_4,2[26].6) jyāṃ ca / (KauśS_4,2[26].7) āvrajanam / (KauśS_4,2[26].8) ghṛtam nastaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717550 (0.049):
(KauśS_4,3[27].18) savyena dakṣiṇāmukhaḥ pāṃsūn upamathya parikirati / (KauśS_4,3[27].19) saṃmṛdnāti / (KauśS_4,3[27].20) ādadhāti / (KauśS_4,3[27].21) _iti_udyati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720910 (0.054):
(KauśS_5,10[46].32) upadadhīta / (KauśS_5,10[46].33) khadāśayasyāvapate / (KauśS_5,10[46].34) vaivasvataṃ yajate
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720198 (0.058):
(KauśS_5,7[43].17) juhoti / (KauśS_5,7[43].18) ādadhāti / (KauśS_5,7[43].19) udañcanena_udapātryāṃ yavān adbhir ānīya_ullopam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720788 (0.060):
nidadhāti / (KauśS_5,10[46].11) _iti paryāvartate / (KauśS_5,10[46].12) _iti aśitvā vīkṣate
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721505 (0.061):
(KauśS_6,1[47].55) chāyāṃ vā / (KauśS_6,1[47].56) upaninayate / (KauśS_6,1[47].57) anvāha
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721585 (0.063):
(KauśS_6,2[48].14) ceṣṭām / (KauśS_6,2[48].15) vicṛtati / (KauśS_6,2[48].16) ūbadhye
(KauśS_4,2[26].9) pañcaparvaṇā lalāṭaṃ saṃstabhya japati_
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787659 (0.002):
vātabhaṅge || / [pañcaparvaṇā lalāṭaṃ saṃstabhya japati || KauśS_4,2{26}.9 ||]
(KauśS_4,2[26].10) pañcaparvaṇā pāṃsusikatābhiḥ parikirati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787703 (0.0):
[amūryāḥ (1.17) iti pañcaparvaṇā pāṃsusikatābhiḥ parikirati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787658 (0.053):
[pañcaparvaṇā lalāṭaṃ saṃstabhya japati || KauśS_4,2{26}.9 ||]
(KauśS_4,2[26].11) armakapālikāṃ badhnāti / (KauśS_4,2[26].12) pāyayati / (KauśS_4,2[26].13) caturbhir dūrvāgrair dadhipalalaṃ pāyayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787769 (0.0):
śuṣkapaṅkamṛttikā | strīrajaso'tipravartane bhaiṣajyaṃ rudhirapravāhe ca / [caturbhirdūrvāgrairdadhipalalaṃ pāyayati || KauśS_4,2{26}.13
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723483 (0.001):
ālambhayati / (KauśS_7,9[58].15) pūtudāruṃ badhnāti / (KauśS_7,9[58].16) pāyayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721625 (0.034):
(KauśS_6,2[48].24) tārchaṃ badhnāti / (KauśS_6,2[48].25) juhoti / (KauśS_6,2[48].26) ādadhāti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719304 (0.039):
(KauśS_5,2[38].18) _iti pāṭāmūlaṃ pratiprāśitam / (KauśS_5,2[38].19) anvāha / (KauśS_5,2[38].20) badhnāti / (KauśS_5,2[38].21) mālāṃ saptapalāśīṃ dhārayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1817813 (0.041):
[pūtudāruṃ badhnāti || KauśS_7,9{58}.15 || / pāyayati || KauśS_7,9{58}.16 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717668 (0.060):
(KauśS_4,4[28].5) _iti_avanakṣatre_avasiñcati / (KauśS_4,4[28].6) pṛṣātakaṃ pāyayati_abhyanakti / (KauśS_4,4[28].7) <ā paśyati [4.20.1]>_iti sadaṃpuṣpāmaṇiṃ badhnāti
(KauśS_4,2[26].14) iti mantroktasya lomamiśram
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787823 (0.0):
[anu sūryam (1.22) iti mantroktasya lomamiśramācamayati ||
ācamayati / (KauśS_4,2[26].15) pṛṣṭhe cānīya / (KauśS_4,2[26].16) śaṅkudhānaṃ carmaṇi_āsīnāya dugdhe saṃpātavantaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787857 (0.011):
tato'bhimantryācāmayati || / [śaṅkudhānaṃ carmaṇyāsīnāya dugdhe sampātavantaṃ badhnāti ||
badhnāti / (KauśS_4,2[26].17) pāyayati / (KauśS_4,2[26].18) haridraudanabhuktam ucchiṣṭān ucchiṣṭenā prapadāt
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787892 (0.0):
liṅgyupatāpaḥ || / [haridraudanabhuktamucchiṣṭānucchiṣṭenā prapadāt pralipya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787857 (0.045):
[śaṅkudhānaṃ carmaṇyāsīnāya dugdhe sampātavantaṃ badhnāti || / KauśS_4,2{26}.16 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1817812 (0.060):
[pūtudāruṃ badhnāti || KauśS_7,9{58}.15 || / pāyayati || KauśS_7,9{58}.16 ||] / tata 'ā rabhasva' iti sūktena devadārumaṇiṃ sampātyābhimantrya puṇyāhānte
pralipya mantroktān adhastalpe haritasūtreṇa savyajaṅghāsu
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787901 (0.0):
[haridraudanabhuktamucchiṣṭānucchiṣṭenā prapadāt pralipya / mantroktānadhastalpe haritasūtreṇa savyajaṅghāsu baddhvā'vasnāpayati ||
baddhvāvasnāpayati / (KauśS_4,2[26].19) prapādayati / (KauśS_4,2[26].20) vadata upasthāpayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719597 (0.038):
nīlalohitābhyāṃ sakakṣaṃ baddhvā / (KauśS_5,4[40].5) ity avakayā prachādayati / (KauśS_5,4[40].6) _iti ninayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787902 (0.044):
mantroktānadhastalpe haritasūtreṇa savyajaṅghāsu baddhvā'vasnāpayati || / KauśS_4,2{26}.18 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770594 (0.057):
badhnāti' (KauśS 58.8) | 'sarvairāplāvayati' (KauśS 13.9) | / 'yānenābhiyāti' (KauśS 14.3) | 'āgrahāyaṇyāṃ bhakṣayati' (KauśS 10.22) |
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715549 (0.062):
prātaḥ_prātar abhimantrayate / (KauśS_2,8[17].29) uktaṃ samāsecanaṃ viparidhānam / (KauśS_2,8[17].30) iti paurohitye vatsyan
(KauśS_4,2[26].21) kroḍalomāni jatunā saṃdihya jātarūpeṇāpidhāpya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714781 (0.0):
(KauśS_2,4[13].2) hāstidantaṃ badhnāti / (KauśS_2,4[13].3) lomāni jatunā saṃdihya jātarūpeṇāpidhāpya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788010 (0.024):
[kroḍalomāni jatunā sandihya jātarūpeṇāpidhāpya ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1774956 (0.026):
varcasyādhikāro'nuvartate || / [lomāni jatunā sandihya jātarūpeṇāpidhāpya || KauśS_2,3{13}.3
(KauśS_4,2[26].22) iti / mantroktaṃ śakṛdā(see Caland, Kl.Schr., p. 59)_ālohitaṃ praghṛṣyālimpati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788063 (0.057):
[naktañjātā (1.23) suparṇo jātaḥ (1.24) iti mantroktaṃ śakṛdā
(KauśS_4,2[26].23) palitāni_āchidya / (KauśS_4,2[26].24) mārutāni_apihitaḥ
(KauśS_4,2[26].25) iti paraśuṃ japan_tāpayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788261 (0.0):
atha jvarabhaiṣajyamucyate / [yadagniḥ (1.25) iti paraśuṃ japaṃstāpayati kvāthayatyavasiñcati
kvāthayati_avasiñcati / (KauśS_4,2[26].26) iti_udvijamānasya śuklaprasūnasya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788262 (0.002):
[yadagniḥ (1.25) iti paraśuṃ japaṃstāpayati kvāthayatyavasiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788317 (0.041):
athodvegavināśabhaiṣajyānyucyante / [upa prāgāt (1.28) ityudvijamānasya śuklaprasūnasya vīriṇasya
vīriṇasya catasṛṇām iṣīkāṇām ubhayataḥ pratyuṣṭaṃ badhnāti
(KauśS_4,2[26].27) trividagdhaṃ kāṇḍamaṇim / (KauśS_4,2[26].28) ulmuke svastyādyam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717153 (0.058):
(KauśS_4,1[25].35) niśi_ulmuke saṃkarṣati / (KauśS_4,1[25].36) svastyādyaṃ kurute
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787236 (0.061):
[niśyulmuke saṅkarṣati || KauśS_4,1{25}.35 || / svastyādyaṃ kurute || KauśS_4,1{25}.36 ||]
(KauśS_4,2[26].29) mātṛnāmnoḥ sarvasurabhicūrṇāni_anvaktāni hutvā śeṣeṇa
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788428 (0.0):
[mātṛnāmnoḥ sarvasurabhicūrṇānyanvaktāni hutvā śeṣeṇa pralimpati
pralimpati / (KauśS_4,2[26].30) catuṣpathe ca śirasi darbheṇḍve_aṅgārakapāle_anvaktāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788504 (0.041):
gandharvaḥ' iti sūktena ghṛtāktāḥ sarvauṣadhīrjuhoti | catuṣpathe ca / śirasi darbheṇḍve'ṅgārakapāle prajvālite'gnau 'imaṃ me agne' iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788473 (0.041):
[catuṣpathe ca śirasi darbheṇḍve'ṅgārakapāle'nvaktāni ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788428 (0.042):
[mātṛnāmnoḥ sarvasurabhicūrṇānyanvaktāni hutvā śeṣeṇa pralimpati / || KauśS_4,2{26}.29 ||]
(KauśS_4,2[26].31) tita uni pratīpaṃ gāhamāno vapatītaro_avasiñcati paścāt
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788528 (1.192):
[titauni pratīpaṃ gāhamāno vapatītaro'vasiñcati paścāt ||
(KauśS_4,2[26].32) āmapātre_opyāsicya mauñje tripāde vayoniveśane
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788568 (0.0):
[āmapātra opyāsicya mauñje tripāde vayoniveśane prabadhnāti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788620 (0.0):
tamavasiñcati vyādhitam 'imaṃ me' iti catasṛbhiḥ | paścādāmapātra / opyāsicya mauñje tripāde vayoniveśane vṛkṣe badhnāti | rakṣograhe
prabadhnāti / (KauśS_4,2[26].33) <śaṃ no devī [2.25.1]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788656 (0.0):
bhaiṣajyamucyate / [aghadviṣṭā (2.7), śaṃ no devī (2.25), varaṇaḥ (6.85), pippalī
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788568 (0.051):
[āmapātra opyāsicya mauñje tripāde vayoniveśane prabadhnāti || / KauśS_4,2{26}.32 ||]
[6.85.1]>_
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788666 (0.0):
[aghadviṣṭā (2.7), śaṃ no devī (2.25), varaṇaḥ (6.85), pippalī / (6.109), vidradhasya (6.127), yā babhravaḥ (8.7) iti || KauśS_4,2{26}.33
(KauśS_4,2[26].35) prathamena mantroktaṃ badhnāti / (KauśS_4,2[26].36) dvitīyena mantroktasya saṃpātavatānulimpati [note
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788681 (0.002):
prathamena mantroktaṃ badhnāti || KauśS_4,2{26}.35 || / dvitīyena mantroktasya sampātavatānulimpati || KauśS_4,2{26}.36
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788672 (0.002):
upottamena palāśasya caturaṅgulenālimpati || KauśS_4,2{26}.34 || / prathamena mantroktaṃ badhnāti || KauśS_4,2{26}.35 ||
Speijer Museum 9 250] / (KauśS_4,2[26].37) tṛtīyena mantroktaṃ badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788681 (0.002):
dvitīyena mantroktasya sampātavatānulimpati || KauśS_4,2{26}.36 / tṛtīyena mantroktaṃ badhnāti || KauśS_4,2{26}.37 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788670 (0.021):
upottamena palāśasya caturaṅgulenālimpati || KauśS_4,2{26}.34 || / prathamena mantroktaṃ badhnāti || KauśS_4,2{26}.35 ||
(KauśS_4,2[26].38) caturthenāśayati / (KauśS_4,2[26].39) pañcamena varuṇagṛhītasya mūrdhni saṃpātān ānayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788691 (0.002):
tṛtīyena mantroktaṃ badhnāti || KauśS_4,2{26}.37 || / caturthenāśayati || KauśS_4,2{26}.38 ||
(KauśS_4,2[26].40) uttamena śākalam / (KauśS_4,2[26].41) _iti_āplāvayati bahiḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788694 (0.016):
pañcamena varuṇagṛhītasya mūrdhni sampātānānayati || / KauśS_4,2{26}.39 || / uttamena śākalam || KauśS_4,2{26}.40 ||]
(KauśS_4,2[26].42) _iti vyuchantyām / (KauśS_4,2[26].43) iti mantroktam ākṛtiloṣṭavalmīkau
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789042 (0.0):
[babhroḥ (2.8.3) iti mantroktamākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718195 (0.049):
(KauśS_4,8[32].5) iti mantroktam / (KauśS_4,8[32].6) ākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1788977 (0.056):
atha kṣetriyavyādhibhaiṣajyamucyate / [udagātām (2.8) ityāplāvayati bahiḥ || KauśS_4,2{26}.41 ||] / abhyātānāntaṃ kṛtvā 'udagātām' iti sūktena udakaghaṭaṃ sampātyābhimantrya
parilikhya jīvakoṣaṇyām utsīvya badhnāti / (KauśS_4,3[27].1) _iti sīrayogam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789046 (0.0):
[babhroḥ (2.8.3) iti mantroktamākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya / jīvakoṣaṇyāmutsīvya badhnāti || KauśS_4,2{26}.43 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789136 (1.788):
kaṇḍikā || KKp_26 || / [namaste lāṅgalebhyaḥ (2.8.4) iti sīrayogamadhiśiro'vasiñcati ||
adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,3[27].2) _iti śūnyaśālāyām apsu
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789139 (0.0):
[namaste lāṅgalebhyaḥ (2.8.4) iti sīrayogamadhiśiro'vasiñcati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789161 (0.0):
[namaḥ sanisrasākṣebhyaḥ (2.8.5) iti śūnyaśālāyāmapsu
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718497 (0.056):
śāntā adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,10[34].2) āvrajitāyai / (KauśS_4,10[34].3) ity avatokāyai kṛṣṇavasanāyai triṣu
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717164 (0.063):
darbhapiñjūlībhir valīkaiḥ sārdham adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,2[26].1) iti medo madhu sarpis tailaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1787421 (0.063):
[ayaṃ devānām (1.10) ityekaviṃśatyā darbhapiñjūlībhirvalīkaiḥ / sārdhamadhiśiro'vasiñcati || KauśS_4,1{25}.37 ||]
saṃpātān ānayati / (KauśS_4,3[27].3) uttaraṃ jaratkhāte saśālātṛṇe
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789170 (0.0):
[namaḥ sanisrasākṣebhyaḥ (2.8.5) iti śūnyaśālāyāmapsu / sampātānānayati || KauśS_4,3{27}.2 ||
(KauśS_4,3[27].4) tasminn ācamayati āplāvayati / (KauśS_4,3[27].5) _iti śākalaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789173 (0.001):
uttaraṃ jaratkhāte saśālātṛṇe || KauśS_4,3{27}.3 || / tasminnācamayatyāplāvayati || KauśS_4,3{27}.4 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719871 (0.053):
(KauśS_5,5[41].22) palāśe cūrṇeṣūttarān / (KauśS_5,5[41].23) ācamayati / (KauśS_5,5[41].24) āplāvayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1802856 (0.056):
tataḥ palāśapatre sarvauṣadhīḥ kṛtvottarasampātānauṣadhāvānayati || / [ācamayati || KauśS_5,5{41}.23 || / āplāvayati || KauśS_5,5{41}.24 ||]
(KauśS_4,3[27].6) daśa suhṛdo japanto_abhimṛśanti / (KauśS_4,3[27].7) _iti catuṣpathe kāmpīlaśakalaiḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789289 (0.0):
[kṣetriyāttvā (2.10) iti catuṣpathe kāmpīlaśakalaiḥ parvasu
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789264 (0.050):
sampātyābhimantrya badhnāti | tata uttaratantram | brahmagrahe bhaiṣajyam / [daśa suhṛdo japanto'bhimṛśanti || KauśS_4,3{27}.6 ||]
parvasu baddhvā piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_4,3[27].8) avasiñcati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720886 (0.0):
[6.113.1]> iti parivittiparivividānau_udakānte mauñjaiḥ parvasu baddhvā / piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_5,10[46].27) avasiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789292 (0.0):
[kṣetriyāttvā (2.10) iti catuṣpathe kāmpīlaśakalaiḥ parvasu / baddhvā piñjūlībhirāplāvayati || KauśS_4,3{27}.7 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1806956 (0.001):
parivittiparivividānāvudakānte mauñjaiḥ parvasu baddhvā / piñjūlībhirāplāvayati || KauśS_5,10{46}.26 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794928 (0.018):
sampātyābhimantrya mauñjaiḥ pāśaiḥ parvasu / baddhvā piñjūlībhirāplāvayatyavasiñcati | uttaratantram |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793543 (0.019):
(7.78) śumbhanī (7.112) iti mauñjeḥ parvasu baddhvā piñjūlībhirāplāvayati / || KauśS_4,8{32}.3 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793648 (0.028):
sampātyābhimantrya mauñjeḥ pāśaiḥ parvasu baddhvā piñjūlībhirāplāvayati | / tata uttaratantram ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718244 (0.031):
(KauśS_4,8[32].14) _iti vahantyor madhye vimite / piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_4,8[32].15) avasiñcati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718186 (0.042):
parvasu baddhvā piñjulībhir āplāvayati / (KauśS_4,8[32].4) avasiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793606 (0.048):
sampātyābhimantrya mauñjeḥ parvasu baddhvā piñjūlībhirāplāvayati |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793626 (0.048):
raśanām' iti dvābhyāmudakaghaṭaṃ sampātyābhimantrya mauñjeḥ parvasu / baddhvā piñjūlībhirāplāvayati | ājyatantram | abhyātānāntaṃ kṛtvā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714825 (0.050):
(KauśS_2,4[13].9) sarvair āplāvayati / (KauśS_2,4[13].10) avasiñcati / (KauśS_2,4[13].11) caturaṅgulaṃ tṛṇaṃ rajoharaṇabindunā_ [see Caland, ZR]
(KauśS_4,3[27].9) _iti_udyati / pṛṣṭhasaṃhitau_upaveśayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789353 (0.0):
udakatṛṣākrāntabhaiṣajyamucyate / [pārthivasya (2.29) ityudyati pṛṣṭhasaṃhitāvupaveśayati ||
(KauśS_4,3[27].10) prāṅmukhaṃ vyādhitam pratyaṅmukham avyādhitaṃ / śākhāsūpaveśya vaitase camase_upamanthanībhyāṃ tṛṣṇāgṛhītasya śirasi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789368 (0.0):
[pārthivasya (2.29) ityudyati pṛṣṭhasaṃhitāvupaveśayati || / KauśS_4,3{27}.9 || / prāṅmukhaṃ vyādhitaṃ pratyaṅmukhamavyādhitaṃ śākhāsūpaveśya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789404 (0.035):
saktūdakaṃ prakṣipya vaitasaśalākābhyāṃ manthaṃ nirmathya tṛṣṇāgṛhītasya / śirasi manthamupamathya 'pārthivasya' iti sūktena camasamabhimantrya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789392 (0.046):
vyādhitaṃ pratyaṅmukhamavyādhitaṃ vaitasaśākhāsūpaveśya vaitase camase
mantham upamathyātṛṣitāya prayachati / (KauśS_4,3[27].11) tasmin_tṛṇāṃ saṃnayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789370 (0.0):
vaitase camasa upamanthanībhyāṃ tṛṣṇāgṛhītasya śirasi / manthamupamathyātṛṣitāya prayacchati || KauśS_4,3{27}.10 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789404 (0.027):
saktūdakaṃ prakṣipya vaitasaśalākābhyāṃ manthaṃ nirmathya tṛṣṇāgṛhītasya / śirasi manthamupamathya 'pārthivasya' iti sūktena camasamabhimantrya
(KauśS_4,3[27].12) uddhṛtam udakam pāyayati / (KauśS_4,3[27].13) _iti mantroktam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724187 (0.048):
(KauśS_8,3[62].1) iti / mantroktam / (KauśS_8,3[62].2) tata udakam ādāya pātryām ānayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718699 (0.051):
(KauśS_4,11[35].11) _iti mantroktaṃ badhnāti / (KauśS_4,11[35].12) <ṛdhaṅmantro [5.1.1]>_ity ekā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723933 (0.059):
(KauśS_8,2[61].1) _iti mantroktam / (KauśS_8,2[61].2) catasṛbhir udapātram anupariyanti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721561 (0.059):
(KauśS_6,2[48].7) ity āyantaṃ śapyamānam anvāha / (KauśS_6,2[48].8) _iti mantroktam / (KauśS_6,2[48].9) _iti sāgnīni
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718272 (0.062):
(KauśS_4,8[32].20) _iti takṣakāya_ity uktam / (KauśS_4,8[32].21) paidvaṃ prakarṣya dakṣiṇenāṅguṣṭhena dakṣiṇasyāṃ nastaḥ
(KauśS_4,3[27].14) _iti khalvaṅgān alāṇḍūn
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789457 (0.044):
[indrasya yā mahī (2.31) iti khalvaṅgānalāṇḍūn hananān
hananān ghṛtamiśrān_juhoti / (KauśS_4,3[27].15) bālān kalmāṣe kāṇḍe savyaṃ pariveṣṭya saṃbhinatti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789459 (0.0):
[indrasya yā mahī (2.31) iti khalvaṅgānalāṇḍūn hananān / ghṛtamiśrāñjuhoti || KauśS_4,3{27}.14 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789479 (0.017):
ghṛtamiśrāñjuhoti | tantravikalpaḥ || / [bālān kalmāṣe kāṇḍe savyaṃ pariveṣṭya sambhinatti ||
(KauśS_4,3[27].16) pratapati / (KauśS_4,3[27].17) ādadhāti / (KauśS_4,3[27].18) savyena dakṣiṇāmukhaḥ pāṃsūn upamathya parikirati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789512 (0.001):
tataḥ sūktāntenāgnāvādadhāti || / [savyena dakṣiṇāmukhaḥ pāṃsūnupamathya parikirati ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722109 (0.038):
(KauśS_7,1[50].19) ūbadhyaṃ saṃbhinatti / (KauśS_7,1[50].20) nikhanati / (KauśS_7,1[50].21) ādadhāti / (KauśS_7,1[50].22) apāmārgaprasūnān kudrīcīśaphān parīcīnamūlān
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714423 (0.061):
(KauśS_2,1[10].4) audumbarapalāśakarkandhūnām ādadhāti / (KauśS_2,1[10].5) āvapati / (KauśS_2,1[10].6) bhakṣayati / (KauśS_2,1[10].7) upādhyāyāya bhaikṣam prayachati
(KauśS_4,3[27].19) saṃmṛdnāti / (KauśS_4,3[27].20) ādadhāti / (KauśS_4,3[27].21) _iti_udyati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720198 (0.025):
(KauśS_5,7[43].17) juhoti / (KauśS_5,7[43].18) ādadhāti / (KauśS_5,7[43].19) udañcanena_udapātryāṃ yavān adbhir ānīya_ullopam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717207 (0.049):
(KauśS_4,2[26].5) yatra_enaṃ vyādhir gṛhṇāti tatra tita upraśnau nidadhāti / (KauśS_4,2[26].6) jyāṃ ca / (KauśS_4,2[26].7) āvrajanam / (KauśS_4,2[26].8) ghṛtam nastaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721626 (0.054):
(KauśS_6,2[48].24) tārchaṃ badhnāti / (KauśS_6,2[48].25) juhoti / (KauśS_6,2[48].26) ādadhāti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714423 (0.055):
(KauśS_2,1[10].4) audumbarapalāśakarkandhūnām ādadhāti / (KauśS_2,1[10].5) āvapati / (KauśS_2,1[10].6) bhakṣayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721675 (0.060):
(KauśS_6,2[48].34) śepyāyām / (KauśS_6,2[48].35) _ity anvāha / (KauśS_6,2[48].36) uttarayā yān_tān paśyati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720788 (0.061):
nidadhāti / (KauśS_5,10[46].11) _iti paryāvartate / (KauśS_5,10[46].12) _iti aśitvā vīkṣate
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721586 (0.063):
(KauśS_6,2[48].15) vicṛtati / (KauśS_6,2[48].16) ūbadhye / (KauśS_6,2[48].17) śmaśāne
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719304 (0.063):
(KauśS_5,2[38].18) _iti pāṭāmūlaṃ pratiprāśitam / (KauśS_5,2[38].19) anvāha / (KauśS_5,2[38].20) badhnāti / (KauśS_5,2[38].21) mālāṃ saptapalāśīṃ dhārayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720910 (0.064):
(KauśS_5,10[46].32) upadadhīta / (KauśS_5,10[46].33) khadāśayasyāvapate / (KauśS_5,10[46].34) vaivasvataṃ yajate
gonāma_iti_āhāsau_iti / (KauśS_4,3[27].22) sūktānte te hatā iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789576 (0.002):
KauśS_4,3{27}.21 || / sūktānte te hatāḥ iti || KauśS_4,3{27}.22 || / darbhairabhyasyati || KauśS_4,3{27}.23 ||]
(KauśS_4,3[27].23) darbhair abhyasyati / (KauśS_4,3[27].24) madhyandine ca / (KauśS_4,3[27].25) pratīcīm aparāhṇe
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789579 (0.0):
KauśS_4,3{27}.21 || / sūktānte te hatāḥ iti || KauśS_4,3{27}.22 || / darbhairabhyasyati || KauśS_4,3{27}.23 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789600 (0.037):
[madhyandine ca || KauśS_4,3{27}.24 ||] / etanmadhyandine kuryāt || / [pratīcīmaparāhṇe || KauśS_4,3{27}.25 ||]
(KauśS_4,3[27].26) bālastukām āchidya khalvādīni
(KauśS_4,3[27].27) _iti vībarham / (KauśS_4,3[27].28) udapātreṇa saṃpātavatāvasiñcati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716894 (0.001):
(KauśS_3,7[24].35) purastād agneḥ sīraṃ yuktam udapātreṇa / saṃpātavatāvasiñcati / (KauśS_3,7[24].36) āyojanānām apyayaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789697 (0.010):
sarvavyādhibhaiṣajyamucyate / [akṣībhyāṃ te (2.33) iti vībarham || KauśS_4,3{27}.27 || / udapātreṇa sampātavatāvasiñcati || KauśS_4,3{27}.28 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720842 (0.013):
(KauśS_5,10[46].19) avakīrṇine darbhaśulbam āsajya _iti āvapati / (KauśS_5,10[46].20) evaṃ saṃpātavatā_udapātreṇāvasicya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784172 (0.039):
[purastādagneḥ sīraṃ yuktamudapātreṇa sampātavatāvasiñcati || / KauśS_3,7{24}.35 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1802859 (0.042):
[ācamayati || KauśS_5,5{41}.23 || / āplāvayati || KauśS_5,5{41}.24 ||] / udapātreṇācāmayatyāplāvayati ca ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1806626 (0.053):
[avakīrṇine darbhaśulbamāsajya yatte devī (6.63) ityāvapati || / KauśS_5,10{46}.19 || / evaṃ sampātavatodapātreṇāvasicya || KauśS_5,10{46}.20 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725020 (0.060):
(KauśS_8,7[66].26) tad antar eva sūktena saṃpātavat karoti / (KauśS_8,7[66].27) udapātreṇa saṃpātavatā śālāṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719759 (0.061):
yodhayati / (KauśS_5,5[41].7) udapātreṇa saṃpātavatā saṃprokṣyāmapātraṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1837982 (0.063):
etenaiva sūktenājyaṃ juhvan || KauśS_13,18{110}.4 || / udapātre sampātānānayati || KauśS_13,18{110}.5 || / udapātrādenānācāmayati ca samprokṣati ca || KauśS_13,18{110}.6
(KauśS_4,3[27].29) _iti / bandhanapāyanācamanaśaṅkudhānajvālenāvanakṣatre_avasiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789754 (0.0):
[hariṇasya (3.7) iti / bandhanapāyanācamanaśaṅkudhānajvālenāvanakṣatre'vasiñcati ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717616 (0.055):
(KauśS_4,3[27].33) araṇye tilaśaṇagomayaśāntājvālenāvanakṣatre_avasiñcati / (KauśS_4,3[27].34) mṛgārair muñca_iti_āplāvayati
(KauśS_4,3[27].30) amitamātrāyāḥ sakṛdgṛhītān yavān āvapati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789800 (0.064):
[amitamātrāyāḥ sakṛdgṛhītān yavānāvapati || KauśS_4,3{27}.30 ||]
(KauśS_4,3[27].31) bhaktaṃ prayachati / (KauśS_4,3[27].32) _iti grāmye pūtiśapharībhir
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789843 (0.0):
[muñcāmi tvā (3.31) iti grāmye pūtiśapharībhirodanam || / KauśS_4,3{27}.32 ||]
odanam / (KauśS_4,3[27].33) araṇye tilaśaṇagomayaśāntājvālenāvanakṣatre_avasiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789865 (0.0):
vyādhitāya prayacchati bhakṣaṇārthaṃ bhojanakāle || / [araṇye tilaśaṇagomayaśāntājvālenāvanakṣatre'vasiñcati ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717591 (0.055):
bandhanapāyanācamanaśaṅkudhānajvālenāvanakṣatre_avasiñcati / (KauśS_4,3[27].30) amitamātrāyāḥ sakṛdgṛhītān yavān āvapati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789753 (0.058):
bandhanapāyanācamanaśaṅkudhānajvālenāvanakṣatre'vasiñcati || / KauśS_4,3{27}.29 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789843 (0.064):
[muñcāmi tvā (3.31) iti grāmye pūtiśapharībhirodanam || / KauśS_4,3{27}.32 ||] / 'muñcāmi tvā' iti sūktena pūtigandhamatsyasahitamodanamabhimantrya
(KauśS_4,3[27].34) mṛgārair muñca_iti_āplāvayati / (KauśS_4,4[28].1) _iti takṣakāyāñjaliṃ kṛtvā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790022 (0.0):
[brāhmaṇo jajñe (4.6) iti takṣakāyāñjaliṃ kṛtvā / japannācamayatyabhyukṣati || KauśS_4,4{28}.1 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1806957 (0.040):
piñjūlībhirāplāvayati || KauśS_5,10{46}.26 || / avasiñcati || KauśS_5,10{46}.27 || / pheneṣūttarān pāśānādhāya nadīnāṃ phenān (6.113.2) iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720887 (0.040):
piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_5,10[46].27) avasiñcati / (KauśS_5,10[46].28) pheneṣūttarān pāśān ādhāya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718188 (0.041):
parvasu baddhvā piñjulībhir āplāvayati / (KauśS_4,8[32].4) avasiñcati / (KauśS_4,8[32].5) iti mantroktam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718245 (0.047):
piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_4,8[32].15) avasiñcati / (KauśS_4,8[32].16) uṣṇāḥ saṃpātavatīr asaṃpātāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793649 (0.052):
sampātyābhimantrya mauñjeḥ pāśaiḥ parvasu baddhvā piñjūlībhirāplāvayati | / tata uttaratantram || / [avasiñcati || KauśS_4,8{32}.4 ||] / 'agnāviṣṇū' iti dvābhyāṃ piñjūlībhiḥ sahodakamabhimantrya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789965 (0.058):
atha sarvabhaiṣajyānyucyante / [mṛgāraiḥ muñca (1.12.3) ityāplāvayati || KauśS_4,3{27}.34 ||] / abhyātānāntaṃ kṛtvā 'ā gāvaḥ' (4.21 30) iti daśabhiḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714824 (0.061):
(KauśS_2,4[13].8) ukto lomamaṇiḥ / (KauśS_2,4[13].9) sarvair āplāvayati / (KauśS_2,4[13].10) avasiñcati
japann ācamayati_abhyuks.ati / (KauśS_4,4[28].2) kṛmukaśakalaṃ saṃkṣudya dūrśajaradajināvakarajvālena
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790062 (0.024):
samprokṣati viṣaduṣṭam | skandaviṣabhaiṣajya || / [kṛmukaśakalaṃ saṅkṣudya dūrśajaradajināvakarajvālena ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5729354 (0.044):
(KauśS_11,5[84].9) mahayata pitṝn iti riktakumbhaṃ vimitamadhye nidhāya / taṃ jaradupānahāghnanti / (KauśS_11,5[84].10) iti triḥ prasavyaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790022 (0.058):
[brāhmaṇo jajñe (4.6) iti takṣakāyāñjaliṃ kṛtvā / japannācamayatyabhyukṣati || KauśS_4,4{28}.1 ||]
(KauśS_4,4[28].3) saṃpātavati_udapātre_ūrdhvaphalābhyāṃ digdhābhyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790062 (0.054):
[kṛmukaśakalaṃ saṅkṣudya dūrśajaradajināvakarajvālena || / KauśS_4,4{28}.2 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790136 (0.055):
[sampātavatyudapātra ūrdhvaphalābhyāṃ digdhābhyāṃ / manthamupamathya rayidhāraṇāpiṇḍānanvṛcaṃ prakīrya chardayate ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1778921 (0.058):
'bhūto bhūteṣu' iti sūktena || / [udapātraṃ samāsiñcete || KauśS_2,7{17}.4 || / viparidadhāne || KauśS_2,7{17}.5 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1837917 (0.058):
babhūva' ityetena sūktenājyaṃ juhuyāt | udapātre sampātānānayati | 'yatrā / suhārdām' (3.28.6) ityṛcā uttamaṃ sampātamodane pratyānayati | tata odanaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791780 (0.063):
uttaratantram | 'pari dyāmiva' iti sūktenordhvaphalābhyāṃ viṣadigdhābhyāṃ / manthamupamathya tato'bhimantrya pāyayati | 'pari dyāmiva' iti sūktena
mantham upamathya rayidhāraṇapiṇḍān anvṛcaṃ prakīrya chardayate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790143 (1.192):
[sampātavatyudapātra ūrdhvaphalābhyāṃ digdhābhyāṃ / manthamupamathya rayidhāraṇāpiṇḍānanvṛcaṃ prakīrya chardayate ||
(KauśS_4,4[28].4) haridrāṃ sarpiṣi pāyayati / (KauśS_4,4[28].5) _iti_avanakṣatre_avasiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790216 (0.046):
atha śastrādyabhighāte rudhirapravāhe bhaiṣajyānyucyante / [rohaṇī (4.12) ityavanakṣatre'vasiñcati || KauśS_4,4{28}.5 ||] / 'rohaṇyasi' iti sūktena lākṣodakaṃ kvāthitamabhimantrya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717007 (0.058):
(KauśS_4,1[25].7) ākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya pāyayati / (KauśS_4,1[25].8) sarpiṣālimpati / (KauśS_4,1[25].9) apidhamati
(KauśS_4,4[28].6) pṛṣātakaṃ pāyayati_abhyanakti / (KauśS_4,4[28].7) <ā paśyati [4.20.1]>_iti sadaṃpuṣpāmaṇiṃ badhnāti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717051 (0.045):
jaghane saṃstabhya phalato_avasiñcati / (KauśS_4,1[25].18) ālabisolaṃ phāṇṭaṃ pāyayati / (KauśS_4,1[25].19) udāvartine ca
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723482 (0.051):
(KauśS_7,9[58].15) pūtudāruṃ badhnāti / (KauśS_7,9[58].16) pāyayati / (KauśS_7,9[58].17) _ity ahatena_uttarasicā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790303 (0.055):
atha rakṣobhaiṣajyamucyate / [ā paśyati (4.20) iti sadampuṣpāmaṇiṃ badhnāti || / KauśS_4,4{28}.7 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790216 (0.056):
atha śastrādyabhighāte rudhirapravāhe bhaiṣajyānyucyante / [rohaṇī (4.12) ityavanakṣatre'vasiñcati || KauśS_4,4{28}.5 ||] / 'rohaṇyasi' iti sūktena lākṣodakaṃ kvāthitamabhimantrya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770594 (0.057):
badhnāti' (KauśS 58.8) | 'sarvairāplāvayati' (KauśS 13.9) | / 'yānenābhiyāti' (KauśS 14.3) | 'āgrahāyaṇyāṃ bhakṣayati' (KauśS 10.22) |
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720886 (0.059):
piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_5,10[46].27) avasiñcati / (KauśS_5,10[46].28) pheneṣūttarān pāśān ādhāya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717228 (0.060):
(KauśS_4,2[26].10) pañcaparvaṇā pāṃsusikatābhiḥ parikirati / (KauśS_4,2[26].11) armakapālikāṃ badhnāti / (KauśS_4,2[26].12) pāyayati
(KauśS_4,4[28].8) _iti sapta kāmpīlapuṭān apāṃ
pūrṇān saṃpātavataḥ kṛtvā dakṣiṇenāvasicya paścād apavidhyati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790352 (0.011):
[bhavāśarvau (4.28) iti sapta kāmpīlapuṭānapāṃ pūrṇān / sampātavataḥ kṛtvā dakṣiṇenāvasicya paścādvidhyati || KauśS_4,4{28}.8 ||]
(KauśS_4,4[28].9) iti kośena śamīcūrṇāni bhakte
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790400 (0.055):
[tvayā pūrvam (4.37) iti kośena śamīcūrṇāni bhakte ||
(KauśS_4,4[28].10) alaṃkāre / (KauśS_4,4[28].11) śālāṃ paritanoti / (KauśS_4,4[28].12) iti_amatigṛhītasya bhaktaṃ
prayachati / (KauśS_4,4[28].13) kuṣṭhaliṅgābhir navanītamiśreṇāpratīhāraṃ pralimpati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790511 (0.0):
rājayakṣmaṇi śiroroge kuṣṭhāmaye sarvagātravedanāyāṃ bhaiṣajyamucyate / [kuṣṭhaliṅgābhirnavanītamiśreṇāpratīhāraṃ pralimpati ||
(KauśS_4,4[28].14) lākṣāliṅgābhir dugdhe phāṇṭān pāyayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790552 (0.0):
atha śastrādyabhighāte bhaiṣajyamucyate / [lākṣāliṅgābhirdugdhe phāṇṭān pāyayati || KauśS_4,4{28}.14 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790510 (0.044):
[kuṣṭhaliṅgābhirnavanītamiśreṇāpratīhāraṃ pralimpati || / KauśS_4,4{28}.13 ||]
(KauśS_4,4[28].15) iti sūtikāriṣṭakau / prapādayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790585 (0.0):
[brahma jajñānam (5.6) iti sūtikāriṣṭakau prapādayati || / KauśS_4,4{28}.15 ||]
(KauśS_4,4[28].16) manthācamana_upasthānam ādityasya / (KauśS_4,4[28].17) _ iti catura
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790613 (0.057):
praviśya sūktena bhaktamabhimantrya dadyāt || / [manthācamanopasthānamādityasya || KauśS_4,4{28}.16 ||]
udapātre saṃpātān ānayati / (KauśS_4,4[28].18) dvau pṛthivyām
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732755 (0.045):
(KauśS_13,18[110].4) etena_eva sūktenājyaṃ juhvan / (KauśS_13,18[110].5) udapātre saṃpātān ānayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732715 (0.048):
sūktenājyaṃ juhvan / (KauśS_13,17[109].6) udapātre saṃpātān ānayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790701 (0.059):
tantraṃ kṛtvā 'dive svāhā' iti sūktena catura udapātre sampātānānayati || / [dvau pṛthivyām || KauśS_4,4{28}.18 || / tau pratyāhṛtyāplāvayati || KauśS_4,4{28}.19 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794809 (0.064):
udapātre sampātānānayati dvau pṛthivyāmāvapati tau pratyāhṛtyāplāvayati |
(KauśS_4,4[28].19) tau pratyāhṛtyāplāvayati / (KauśS_4,4[28].20) sayave ca_uttareṇa yavaṃ badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1790701 (0.009):
tantraṃ kṛtvā 'dive svāhā' iti sūktena catura udapātre sampātānānayati || / [dvau pṛthivyām || KauśS_4,4{28}.18 || / tau pratyāhṛtyāplāvayati || KauśS_4,4{28}.19 ||]
(KauśS_4,5[29].1) _iti takṣakāya_iti_uktam
(KauśS_4,5[29].2) dvitīyayā grahaṇī / (KauśS_4,5[29].3) savyaṃ parikrāmati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791045 (0.002):
haridrāṃ ghṛtaṃ ca sahābhimantrya pāyayati | jaṅgamaviṣabhaiṣajyam. / [dvitīyayā grahaṇī || KauśS_4,5{29}.2 || / savyaṃ parikrāmati || KauśS_4,5{29}.3 ||]
(KauśS_4,5[29].4) śikhāsici stambān udgrathnāti / (KauśS_4,5[29].5) tṛtīyayā prasarjanī
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718216 (0.051):
(KauśS_4,8[32].9) caturthyābhinidhāyābhividhyati / (KauśS_4,8[32].10) jyāstukājvālena
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791069 (0.055):
vedamantreṇa || / [śikhāsici stambānudgrathnāti || KauśS_4,5{29}.4 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782137 (0.063):
[prajāvatīḥ (4.21.7) iti pratiṣṭhamānā anumantrayate || / KauśS_3,4{21}.10 ||] / 'prajāvatīḥ sūyavasā' ityṛcāraṇye gacchantīrgā anumantrayate ||
(KauśS_4,5[29].6) caturthyā dakṣiṇam _iti daṃśma tṛṇaiḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791138 (1.192):
[caturthyā dakṣiṇam apehi (7.88.1) iti daṃśma tṛṇaiḥ / prakarṣyāhimabhinirasyati || KauśS_4,5{29}.6 ||]
prakarṣyāhim abhinirasyati / (KauśS_4,5[29].7) yato daṣṭaḥ / (KauśS_4,5[29].8) pañcamyā valīkapalalajvālena
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791140 (0.0):
[caturthyā dakṣiṇam apehi (7.88.1) iti daṃśma tṛṇaiḥ / prakarṣyāhimabhinirasyati || KauśS_4,5{29}.6 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718297 (1.192):
(KauśS_4,8[32].24) daṃśmottamayā nitāpyāhim abhinirasyati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791174 (0.060):
daśane || / [pañcamyā valīkapalalajvālena || KauśS_4,5{29}.8 ||]
(KauśS_4,5[29].9) ṣaṣṭhyārtnījyāpāśena / (KauśS_4,5[29].10) dvābhyāṃ madhūdvāpān pāyayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791191 (0.046):
vyādhitaṃ pāyayati prokṣati ca || / [ṣaṣṭhyārtnījyāpāśena || KauśS_4,5{29}.9 ||]
(KauśS_4,5[29].11) navamyā śvāvitpurīṣam / (KauśS_4,5[29].12) triḥśuklayā māṃsaṃ prāśayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791221 (0.002):
madhumakṣikāṃ madhuvṛkṣamṛttikāṃ cābhimantrya pāyayati || / [navamyā śvāvitpurīṣam || KauśS_4,5{29}.11 ||]
(KauśS_4,5[29].13) daśamyālābunācamayati / (KauśS_4,5[29].14) ekādaśyā nābhiṃ badhnāti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5729005 (0.060):
(KauśS_11,3[82].39) śeṣaṃ śāntyudakena_upasicyābhimantrya prāśayati / (KauśS_11,3[82].40) <ā pra cyavethām [18.4.49]> iti gāvau_upayachati
(KauśS_4,5[29].15) madhulāvṛṣaliṅgābhiḥ khalatulaparṇīṃ saṃkṣudya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791332 (0.028):
atha duṣṭavaktṝṇāṃ mukhabandhanamucyate / [madhulāvṛṣaliṅgābhiḥ khalatulaparṇī saṅkṣudya madhumanthe
madhumanthe pāyayati / (KauśS_4,5[29].16) uttarābhir bhuṅkte / (KauśS_4,5[29].17) dvāraṃ sṛjati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791333 (0.032):
[madhulāvṛṣaliṅgābhiḥ khalatulaparṇī saṅkṣudya madhumanthe / pāyayati || KauśS_4,5{29}.15 ||]
(KauśS_4,5[29].18) iti lājān pāyayati / (KauśS_4,5[29].19) dāve lohitapātreṇa mūrdhni saṃpātān ānayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791423 (0.018):
[dāve lohitapātreṇa mūrdhni sampātānānayati || KauśS_4,5{29}.19
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791413 (0.028):
atha jvarabhaiṣajyamucyate / [agnistakmānam (5.22) iti lājān pāyayati || KauśS_4,5{29}.18 ||]
(KauśS_4,5[29].20) _iti karīramūlaṃ kāṇḍena_ekadeśam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791458 (0.0):
atha kṛmibhaiṣajyamucyate / [ote me (5.23) iti karīramūlaṃ kāṇḍenaikadeśam ||
(KauśS_4,5[29].21) grāmāt pāṃsūn / (KauśS_4,5[29].22) paścād agner mātur upasthe musalabudhnena
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791546 (0.0):
mukhakṛmikarṇakṛmisarvakṛmibhaiṣajyam || / [paścādagnermāturupasthe musalabudhnena navanītānvaktena triḥ
navanītānvaktena triḥ pratīhāraṃ tālūni tāpayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791550 (0.0):
[paścādagnermāturupasthe musalabudhnena navanītānvaktena triḥ
(KauśS_4,5[29].23) śigrubhir navanītamiśraiḥ pradegdhi / (KauśS_4,5[29].24) ekaviṃśatim uśīrāṇi _iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791600 (0.002):
pralimpati kṣatadeśam | kṛmibhaiṣajyam || / [ekaviṃśatimuśīrāṇi bhinadmi (5.23.13) iti mantroktam ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791580 (0.041):
apānakṛmiṃ śirasi vā tasya | sarvakṛmibhaiṣajyam || / [śigrubhirnavanītamiśraiḥ pradegdhi || KauśS_4,5{29}.23 ||]
mantroktam / (KauśS_4,5[29].25) uśīrāṇi prayachati / (KauśS_4,5[29].26) ekaviṃśatyā sahāplāvayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791601 (0.002):
pralimpati kṣatadeśam | kṛmibhaiṣajyam || / [ekaviṃśatimuśīrāṇi bhinadmi (5.23.13) iti mantroktam ||
(KauśS_4,5[29].27) <ā yaṃ viśanti [6.2.2]>_iti vayoniveśanaśṛtaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791680 (0.0):
atha rākṣasabhaiṣajyamucyate | tatrāha / [ā yaṃ viśanti (6.2.2) iti vayoniveśanaśṛtaṃ kṣīraudanamaśnāti
kṣīraudanam aśnāti / (KauśS_4,5[29].28) _iti madhuśībhaṃ pāyayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791683 (0.0):
[ā yaṃ viśanti (6.2.2) iti vayoniveśanaśṛtaṃ kṣīraudanamaśnāti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714668 (0.049):
(KauśS_2,3[12].1) iti mādānakaśṛtaṃ kṣīraudanam / aśnāti / (KauśS_2,3[12].2) camase sarūpavatsāyā dugdhe vrīhiyavāvavadhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773532 (0.049):
[kathaṃ mahe (5.11) iti mādānakaśṛtaṃ kṣīraudanamaśnāti || / KauśS_2,2{12}.1 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771033 (0.051):
ca | yathā 'kathaṃ mahe (5.11) iti mādānakaśṛtaṃ kṣīraudanamaśnāti' (KauśS
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770584 (0.063):
eteṣu nityamabhyātānāntaṃ tantraṃ bhavati | āśyādiṣu yathā 'mādānakaśrṛtaṃ / kṣīraudanamaśnāti' (KauśS 12.1) | 'ehi jīvam (4.9) ityāñjanamaṇiṃ
(KauśS_4,5[29].29) japan_ca / (KauśS_4,5[29].30) _iti śakalenāpsu_iṭe
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791812 (0.060):
śleṣmabhaiṣajyamucyate / [asthisraṃsam (6.14) iti śakalenāpsviṭe sampātavatāvasiñcati ||
saṃpātavatāvasiñcati / (KauśS_4,6[30].1) <ābayo [6.16.1]> iti sārṣapaṃ tailasaṃpātaṃ badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791847 (0.026):
athākṣirogabhaiṣajyamucyate / [ābayo (6.16) iti sārṣapaṃ tailasampātaṃ badhnāti ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791812 (0.055):
[asthisraṃsam (6.14) iti śakalenāpsviṭe sampātavatāvasiñcati || / KauśS_4,5{29}.30 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719471 (0.060):
sārūpavatsenāpodakena mathitena gulphān pariṣiñcati / (KauśS_5,3[39].14) śakalenāvasicya yūṣapiśitāni_āśayati
(KauśS_4,6[30].2) kāṇḍaṃ pralipya / (KauśS_4,6[30].3) pṛktaṃ śākaṃ prayachati
(KauśS_4,6[30].4) catvāri śākaphalāni prayachati / (KauśS_4,6[30].5) kṣīraleham āṅkte
(KauśS_4,6[30].6) aśnāti / (KauśS_4,6[30].7) _iti_uktaṃ dāve
(KauśS_4,6[30].8) _iti vṛkṣabhūmau / jātājvālenāvasiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792018 (0.0):
[imā yāstisraḥ (6.21) iti vṛkṣabhūmau jātājvālenāvasiñcati ||
(KauśS_4,6[30].9) śīrṣaphāṇṭākṣaiḥ / (KauśS_4,6[30].10) nikaṭābhyām / (KauśS_4,6[30].11) _iti_oṣadhyābhiścotayate
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792101 (0.039):
atha udaratuṇḍabhaiṣajyamucyate / [kṛṣṇaṃ niyānam (6.22) ityoṣadhyābhiścotayate || / KauśS_4,6{30}.11 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784406 (0.043):
varaṇaḥ', 'arātīyoḥ' iti (KauśS 19.22) | 'uttamo asi' (KauśS 19.26) | / 'akṣitāste' (KauśS 19.27) | 'prathamā ha vyuvāsa' (KauśS 19.28) | 'sīrā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728639 (0.043):
(KauśS_11,2[81].41) sarvair upatiṣṭhanti trīṇi prabhṛtir vā / (KauśS_11,2[81].42) api vānuṣṭhānībhiḥ / (KauśS_11,2[81].43) etā anuṣṭhānyaḥ / (KauśS_11,2[81].44) _itiprabhṛti_
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719014 (0.047):
(KauśS_4,12[36].23) saṃmṛdnan_japati / (KauśS_4,12[36].24) asaṃmṛdnan / (KauśS_4,12[36].25) <īrṣyāyā dhrājiṃ [6.18.1]>
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716144 (0.048):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti / (KauśS_3,3[20].19)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718498 (0.053):
śāntā adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,10[34].2) āvrajitāyai / (KauśS_4,10[34].3) ity avatokāyai kṛṣṇavasanāyai triṣu
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718247 (0.055):
(KauśS_4,8[32].15) avasiñcati / (KauśS_4,8[32].16) uṣṇāḥ saṃpātavatīr asaṃpātāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784426 (0.059):
(KauśS 21.7) | 'ā gāvaḥ' (KauśS 21.8) | 'prajāvatīḥ' (KauśS 21.10) | / 'sūryasya raśmīn' (KauśS 21.11) | 'yaste śokāya' (KauśS 21.12) |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784442 (0.059):
'mamāgne varcaḥ' (KauśS 22.14) | 'yajūṃṣi yajñe' (KauśS 23.1) | 'ūrdhvā / asya' (KauśS 23.7) | 'tvaṣṭā me' (KauśS 23.9) | 'vāyurenāḥ' (KauśS 23.12)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1809505 (0.059):
vicṛtati || KauśS_6,2{48}.15 || / ūbadhye || KauśS_6,2{48}.16 || / śmaśāne || KauśS_6,2{48}.17 ||] / 'naitāṃ te' iti sūktābhyāṃ ceṣṭāṃ vicṛtati śmaśāna ūbadhye'śmānamavadhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779353 (0.061):
prātaḥprātarabhimantrayate || KauśS_2,7{17}.28 || / [uktaṃ samāsecanaṃ viparidhānam || KauśS_2,7{17}.29 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731413 (0.061):
(KauśS_13,1[93].8) candramasaś ca / (KauśS_13,1[93].9) auṣasyām anudyatyām / (KauśS_13,1[93].10) samāyāṃ dāruṇāyām
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721672 (0.061):
(KauśS_6,2[48].33) śepyānaḍe / (KauśS_6,2[48].34) śepyāyām / (KauśS_6,2[48].35) _ity anvāha
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715549 (0.062):
prātaḥ_prātar abhimantrayate / (KauśS_2,8[17].29) uktaṃ samāsecanaṃ viparidhānam / (KauśS_2,8[17].30) iti paurohitye vatsyan
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784414 (0.063):
'akṣitāste' (KauśS 19.27) | 'prathamā ha vyuvāsa' (KauśS 19.28) | 'sīrā / yuñjanti' (KauśS 20.1) | 'payasvatīḥ' (KauśS 21.1 6) | 'ayaṃ no nabhasaḥ'
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1809729 (0.063):
kakucairapidhāpya sampiṣya nikhanati || KauśS_6,2{48}.32 || / śepyānaḍe || KauśS_6,2{48}.33 || / śepyāyām || KauśS_6,2{48}.34 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1781783 (0.064):
akṛkṣata iti || KauśS_3,3{20}.16 || / akṛkṣāma iti || KauśS_3,3{20}.17 || / kimāhārṣīḥ iti || KauśS_3,3{20}.18 ||
(KauśS_4,6[30].12) mārutānām apyayaḥ / (KauśS_4,6[30].13) _iti +syandamānā [ed.: syandamānād;
Caland, Kl. Schr., p. 59] anvīpam āhārya valīkaiḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728836 (0.036):
(KauśS_11,3[82].19) +vyaghāpaghābhyāṃ (ed.: vyapādyābhyāṃ; Caland, Kl. / Schr., p. 71 72) śāmyākīr ādhāpayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720413 (0.040):
ādāyābhivrajya_uttānāṃ +parivartyānulomaṃ (ed.: parivartmā ; see Caland, / Kl. Schr., p. 61) nābhideśe darbham āstṛṇāti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722614 (0.040):
(KauśS_7,5[54].6)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728207 (0.040):
(KauśS_11,1[80].37) _ity +jaghanyāṃ (ed.: / jaghanyaṃ; see Caland, Kl. Schr., p. 4) gām edham agniṃ pariṇīya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722597 (0.052):
(KauśS_7,5[54].4) atha_enam uptakeśaśmaśruṃ kṛtanakham (ed.: kṛttanakhaṃ; / see Caland, Kl. Schr., p. 61) āplāvayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723146 (0.053):
(KauśS_7,8[57].1) <śraddhāyā [ed. misprint: śrādhayā; see Caland, Kl. / Schr., p. 51, Bloomfield GGA 1902 514] duhitā [6.133.4]>_iti dvābhyāṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727311 (0.056):
ubhayataḥ pāśena yoktreṇa (ed. misprint: yoktrena; see Caland, Kl. Schr.,
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728159 (0.061):
(KauśS_11,1[80].30) prāṇāpānau_+avarudhyoṃnidhanābhir (ed.: avarudhyai / nidhanābhir; see Caland, Kl. Schr., p. 45) juhuyāt
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723859 (0.062):
(KauśS_8,1[60].21) yajamānaś ca [em. Caland, Kl. Schr. p. 89, Bloomfield / GGA 1902 514]
(KauśS_4,6[30].14) _iti pañca pañcāśataṃ / paraśuparṇān kāṣṭhair ādīpayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792272 (0.002):
[pañca ca yāḥ (6.25) iti pañcapañcāśataṃ paraśuparṇāna / kāṣṭhairādīpayati || KauśS_4,6{30}.14 ||]
(KauśS_4,6[30].15) kapāle praśṛtaṃ kāṣṭhenālimpati / (KauśS_4,6[30].16) kiṃstyaśvajāmbīlodakarakṣikāmaśakādībhyāṃ daṃśayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792310 (0.0):
kāṣṭhena gaṇḍamālāṃ limpati || / [kiṃstyaśvajāmbīlodakarakṣikāmaśakādibhyāṃ daṃśayati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792290 (0.033):
prajvālyādhastādayaḥ samidha ādadhāti || / [kapāle praśṛtaṃ kāṣṭhenālimpati || KauśS_4,6{30}.15 ||]
(KauśS_4,6[30].17) niśy _iti tita uni
pūlyāni_avasicyāpavidhya / (KauśS_4,6[30].18) aparedyuḥ sahasrākṣāyāpsu balīn_trīn
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792364 (0.0):
[niśi ava mā pāpman (6.26) iti titauni pūlyānyavasicyāpavidhya / || KauśS_4,6{30}.17 || / aparedyuḥ sahasrākṣāyāpsu balīṃstrīn
puroḍāśasaṃvartān_catuṣpathe_avakṣipyāvakirati / (KauśS_4,7[31].1) _iti śamīlūnapāpalakṣaṇayoḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792368 (0.0):
aparedyuḥ sahasrākṣāyāpsu balīṃstrīn / puroḍāśasaṃvartāṃścatuṣpathe'vakṣipyāvakirati || KauśS_4,6{30}.18 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792379 (0.0):
ṣaṣṭhī kaṇḍikā || KKp_30 || / [yaste madaḥ (6.30.2) iti śamīlūnapāpalakṣaṇayoḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1814303 (0.022):
[nimṛjyaikaviṃśatiṃ śarkarāścatuṣpathe'vakṣipyāvakirati || / KauśS_7,3{52}.14 ||] / 'prapathe pathām' iti caturṛcena sūktena ekaviṃśatiśarkarānabhimantrya
śamīśamyākenābhyudya vāpayati / (KauśS_4,7[31].2) adhiśiraḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792385 (0.0):
[yaste madaḥ (6.30.2) iti śamīlūnapāpalakṣaṇayoḥ / śamīśamyākenābhyudya vāpayati || KauśS_4,7{31}.1 ||
(KauśS_4,7[31].3) _iti samantam agneḥ karṣvām / uṣṇapūrṇāyāṃ japan_triḥ parikramya puroḍāśaṃ juhoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792396 (0.0):
śamīśamyākenābhyudya vāpayati || KauśS_4,7{31}.1 || / adhiśiraḥ || KauśS_4,7{31}.2 || / antardāve (6.32) iti samantamagnaḥ karṣvāmuṣṇapūrṇāyāṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720813 (0.031):
brahmacārī_ācāryasyādahana upasamādhāya triḥ parikramya puroḍāśaṃ juhoti / (KauśS_5,10[46].15) trirātram aparyāvartamānaḥ śayīta
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1806520 (0.031):
upasamādhāya triḥ parikramya puroḍāśaṃ juhoti || KauśS_5,10{46}.14 ||
(KauśS_4,7[31].4) _upadadhīta / (KauśS_4,7[31].5) vaiśvānarībhyāṃ pāyanāni
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792399 (0.001):
japaṃstriḥ parikramya puroḍāśaṃ juhoti || KauśS_4,7{31}.3 || / prāgnaye (6.34) pretaḥ (7.114.2) ityupadadhīta ||
(KauśS_4,7[31].6) ity apavātāyāḥ / svayaṃsrastena gośṛṅgeṇa saṃpātavatā japan
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792583 (1.192):
athāpavādabhaiṣajyamucyate / [asthād dyauḥ (6.44) ityapavātāyāḥ svayaṃsrastena gośṛṅgeṇa
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1797980 (0.039):
kalpate | tadrajjuveṣṭanamucyate | palāyamānāyā nirodhakaraṇaṃ karmocyate / [asthād dyauḥ (6.77) iti niveṣṭanam || KauśS_4,12{36}.5 || / āveṣṭanena vaṃśāgramavabadhya madhyamāyāṃ badhnāti ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718886 (0.049):
abhimantrayate / (KauśS_4,12[36].5) iti niveṣṭanam / (KauśS_4,12[36].6) āveṣṭanena vaṃśāgram avabadhya madhyamāyāṃ badhnāti
(KauśS_4,7[31].7) iti śūline śūlam / (KauśS_4,7[31].8) _iti śamībimbaśīrṇaparṇyau_adhi (or:
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792635 (0.028):
athodare vā hṛdaye vāṅge vā sarvāṅge vā śūla utpanne bhaiṣajyamucyate / [yāṃ te rudraḥ (6.90) iti śūline śūlam || KauśS_4,7{31}.7 ||]
śīrṇaparṇyāvadhi) / (KauśS_4,7[31].9) ity abhyajyāvamārṣṭi
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792721 (0.042):
duṣṭagaṇḍaviriṣṭabhaiṣajyamucyate / [dyauśca me (6.53) ityabhyajyāvamārṣṭi || KauśS_4,7{31}.9 ||]
(KauśS_4,7[31].10) sthūṇāyāṃ nikarṣati / (KauśS_4,7[31].11) ity akṣataṃ mūtraphenenābhyudya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792776 (0.034):
akṣatavraṇabhaiṣajyamucyate / [idamidvai (6.57) ityakṣataṃ mūtraphenenābhyudya || / KauśS_4,7{31}.11 ||]
(KauśS_4,7[31].12) prakṣipati / (KauśS_4,7[31].13) prakṣālayati / (KauśS_4,7[31].14) dantarajasāvadegdhi
(KauśS_4,7[31].15) stambarajasā / (KauśS_4,7[31].16) _<ā susrasaḥ [7.76.1]>_iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792853 (0.040):
gaṇḍamālābhaiṣajyamucyate / [apacitaḥ (6.83) ā susrasaḥ (7.76) iti kiṃstyādīni || / KauśS_4,7{31}.16 ||]
kiṃstyādīni / (KauśS_4,7[31].17) lohitalavaṇaṃ saṃkṣudyābhiniṣṭhīvati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792854 (0.038):
gaṇḍamālābhaiṣajyamucyate / [apacitaḥ (6.83) ā susrasaḥ (7.76) iti kiṃstyādīni || / KauśS_4,7{31}.16 ||]
(KauśS_4,7[31].18) _iti pakṣahataṃ mantroktaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792983 (1.192):
atha pakṣiṇo'bhighāte bhaiṣajyamucyate / [antarikṣeṇa (6.80) iti pakṣahataṃ mantroktaṃ caṅkramayā ||
caṅkramayā / (KauśS_4,7[31].19) kīṭena dhūpayati / (KauśS_4,7[31].20) ity akṣatena
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793002 (0.060):
[kīṭena dhūpayati || KauśS_4,7{31}.19 ||] / 'antarikṣeṇa patati' iti sūktena śuno makṣikāmabhimantryāgnau prakṣipya
(KauśS_4,7[31].21) ity ajñātāruḥ śāntyudakena / saṃprokṣya manasā saṃpātavatā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793083 (0.009):
gardabhaśvānādyurugaṇḍe bhaiṣajyamucyate / [vīhi svām (6.83.4) ityajñātāruḥ śāntyudakena samprokṣya manasā
(KauśS_4,7[31].22) _iti mantroktasya_oṣadhībhir
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793128 (0.0):
pāpagṛhīte jalodare ca bhaiṣajyamucyate / [yā oṣadhayaḥ (6.96) iti mantroktasyauṣadhībhirdhūpayati ||
dhūpayati / (KauśS_4,7[31].23) madhūdaśvit pāyayati / (KauśS_4,7[31].24) kṣīrodaśvit
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793141 (0.048):
vyādhitaṃ dhūpayati || / [madhūdaśvitpāyayati || KauśS_4,7{31}.23 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793126 (0.064):
[yā oṣadhayaḥ (6.96) iti mantroktasyauṣadhībhirdhūpayati || / KauśS_4,7{31}.22 ||]
(KauśS_4,7[31].25) ubhayaṃ ca / (KauśS_4,7[31].26) _iti valmīkena
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793198 (0.061):
bhaiṣajyam / [devā aduḥ (6.100) iti valmīkena / bandhanapāyanācamanapradehanamuṣṇena || KauśS_4,7{31}.26 ||]
bandhanapāyanācamanapradehanam uṣṇeṇa / (KauśS_4,7[31].27) __ity
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793201 (0.0):
[devā aduḥ (6.100) iti valmīkena / bandhanapāyanācamanapradehanamuṣṇena || KauśS_4,7{31}.26 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793269 (0.059):
[yathā manaḥ (6.105) ava divaḥ (7.107) ityariṣṭena || / KauśS_4,7{31}.27 ||] / 'yathā mano manasketaiḥ' iti sūktena bhojanamabhimantrya dadāti
ariṣṭena / (KauśS_4,7[31].28) _ iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793360 (0.0):
keśadṛḍhīkaraṇe keśavṛddhikaraṇe ca bhaiṣajyamucyate / [devī devyām (6.136) yāṃ jamadagniḥ (6.137) iti mantroktāphalaṃ
mantroktāphalaṃ jīvyalākābhyām amāvāsyāyāṃ kṛṣṇavasanaḥ kṛṣṇabhakṣaḥ purā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793369 (0.0):
[devī devyām (6.136) yāṃ jamadagniḥ (6.137) iti mantroktāphalaṃ
kākasaṃpātād avanakṣatre_avasiñcati / (KauśS_4,8[32].1) _iti jambhagṛhītāya stanaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793372 (0.030):
jīvyalākābhyāmamāvāsyāyāṃ kṛṣṇavasanaḥ kṛṣṇabhakṣaḥ purā / kākasampātādavanakṣatre'vasiñcati || KauśS_4,7{31}.28 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793482 (0.032):
jambhagṛhīte bhaiṣajyamucyate / [yaste stanaḥ (7.10) iti jambhagṛhītāya stanaṃ prayacchati ||
prayachati / (KauśS_4,8[32].2) priyaṅgutaṇḍulān abhyavadugdhān pāyayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793507 (0.048):
bhaiṣajyam || / [priyaṅgutaṇḍulānabhyavadugdhān pāyayati || KauśS_4,8{32}.2 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793514 (0.061):
'yaste stanaḥ' ityṛcā priyaṅgutaṇḍulānabhyavadugdhānabhimantrya pāyayati |
(KauśS_4,8[32].3)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793535 (0.054):
sarvavyādhibhaiṣajyamucyate / [agnāviṣṇū (7.29) somārudrā (7.42) sinīvāli (7.46) vi te muñcāmi
[7.46.1]> <śumbhanī [7.112.1]> iti mauñjaiḥ / parvasu baddhvā piñjulībhir āplāvayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717482 (0.050):
parvasu baddhvā piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_4,3[27].8) avasiñcati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720884 (0.050):
[6.113.1]> iti parivittiparivividānau_udakānte mauñjaiḥ parvasu baddhvā / piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_5,10[46].27) avasiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1806954 (0.055):
parivittiparivividānāvudakānte mauñjaiḥ parvasu baddhvā / piñjūlībhirāplāvayati || KauśS_5,10{46}.26 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793538 (0.061):
[agnāviṣṇū (7.29) somārudrā (7.42) sinīvāli (7.46) vi te muñcāmi / (7.78) śumbhanī (7.112) iti mauñjeḥ parvasu baddhvā piñjūlībhirāplāvayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794927 (0.064):
sampātyābhimantrya mauñjaiḥ pāśaiḥ parvasu / baddhvā piñjūlībhirāplāvayatyavasiñcati | uttaratantram |
(KauśS_4,8[32].4) avasiñcati / (KauśS_4,8[32].5) iti mantroktam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720887 (0.030):
[6.113.1]> iti parivittiparivividānau_udakānte mauñjaiḥ parvasu baddhvā / piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_5,10[46].27) avasiñcati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1806957 (0.031):
parivittiparivividānāvudakānte mauñjaiḥ parvasu baddhvā / piñjūlībhirāplāvayati || KauśS_5,10{46}.26 || / avasiñcati || KauśS_5,10{46}.27 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793649 (0.037):
sampātyābhimantrya mauñjeḥ pāśaiḥ parvasu baddhvā piñjūlībhirāplāvayati | / tata uttaratantram || / [avasiñcati || KauśS_4,8{32}.4 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717619 (0.041):
(KauśS_4,3[27].33) araṇye tilaśaṇagomayaśāntājvālenāvanakṣatre_avasiñcati / (KauśS_4,3[27].34) mṛgārair muñca_iti_āplāvayati / (KauśS_4,4[28].1) _iti takṣakāyāñjaliṃ kṛtvā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717483 (0.042):
parvasu baddhvā piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_4,3[27].8) avasiñcati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714824 (0.049):
(KauśS_2,4[13].8) ukto lomamaṇiḥ / (KauśS_2,4[13].9) sarvair āplāvayati / (KauśS_2,4[13].10) avasiñcati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718245 (0.051):
piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_4,8[32].15) avasiñcati / (KauśS_4,8[32].16) uṣṇāḥ saṃpātavatīr asaṃpātāḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793712 (0.052):
vṛścikabhaiṣajyamucyate / [tiraścirājeḥ (7.56) iti mantroktam || KauśS_4,8{32}.5 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721561 (0.064):
(KauśS_6,2[48].8) _iti mantroktam / (KauśS_6,2[48].9) _iti sāgnīni
(KauśS_4,8[32].6) ākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya / (KauśS_4,8[32].7) pāyanāni
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717003 (0.033):
muñjaśiro rajjvā badhnāti / (KauśS_4,1[25].7) ākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya pāyayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793726 (0.034):
'tiraścirājeḥ' ityaṣṭarcena jyeṣṭhīmadhu piṣṭvābhimantrya pāyayati || / [ākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya || KauśS_4,8{32}.6 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784923 (0.037):
[ākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya pāyayati || KauśS_4,1{25}.7 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717431 (0.049):
(KauśS_4,2[26].43) iti mantroktam ākṛtiloṣṭavalmīkau / parilikhya jīvakoṣaṇyām utsīvya badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789040 (0.049):
[babhroḥ (2.8.3) iti mantroktamākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725749 (0.053):
(KauśS_9,1[69].10) ākṛtiloṣṭavalmīkenāstīrya / (KauśS_9,1[69].11) śakṛtpiṇḍenābhilipya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719166 (0.053):
(KauśS_5,1[37].8) ākṛtiloṣṭavalmīkau kalyāṇam / (KauśS_5,1[37].9) catuṣpathād bahucāriṇī
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1799519 (0.060):
KauśS_5,1{37}.7 || / ākṛtiloṣṭavalmīkau kalyāṇam || KauśS_5,1{37}.8 ||
(KauśS_4,8[32].8) _iti vaiṇavena dārbhyūṣeṇa / kṛṣṇorṇājyena kālabundai stukāgrair iti mantroktam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793825 (0.0):
atha gaṇḍamālābhaiṣajyamucyate / [apacitām (7.74) iti vaiṇavena dārbhyūṣeṇa kṛṣṇorṇājyena
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723931 (0.044):
(KauśS_8,1[60].35) tad <āpas putrāso [12.3.4]>_iti sāpatyau_anunipadyete / (KauśS_8,2[61].1) _iti mantroktam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1820487 (0.047):
[tadā āpasputrāsaḥ (12.3.4) iti sāpatyāvanunipadyete || / KauśS_8,1{60}.35 || prācīmprācīm (12.3.7 10) iti mantroktam ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719384 (0.060):
(KauśS_5,3[39].5) mantroktāḥ / (KauśS_5,3[39].6) vāśākāmpīlasitīvārasadaṃpuṣpā avadhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1798669 (0.064):
[prathamena vakṣaṇāsu mantroktam || KauśS_4,12{36}.26 ||] / 'īrṣyāyā dhrājim' iti sūktena kaṭipradeśe vakṣaṇe khalvāmabhimantrya
(KauśS_4,8[32].9) caturthyābhinidhāyābhividhyati / (KauśS_4,8[32].10) jyāstukājvālena
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.045):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti / (KauśS_3,3[20].19)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715793 (0.048):
(KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717768 (0.051):
(KauśS_4,5[29].4) śikhāsici stambān udgrathnāti / (KauśS_4,5[29].5) tṛtīyayā prasarjanī / (KauśS_4,5[29].6) caturthyā dakṣiṇam _iti daṃśma tṛṇaiḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1828780 (0.051):
palālāni barhiḥ || KauśS_11,1{80}.27 || / [tilpiñjyā idhmāḥ || KauśS_11,1{80}.28 ||] / tilpiñjyānām idhmagrahaṇam ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724611 (0.055):
(KauśS_8,5[64].13) _ity avadadhatam / (KauśS_8,5[64].14) _iti paryādadhatam / (KauśS_8,5[64].15) <śṛto gachatu [9.5.5d]>_ity udvāsayantam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793851 (0.056):
[caturthyābhinidhāyābhividhyati || KauśS_4,8{32}.9 ||] / 'yā graivyā apacitaḥ' (7.76.2) iti caturthyā ṛcā caturthena śareṇa
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718464 (0.058):
(KauśS_4,9[33].15) avapanne jarāyuṇi_upoddharanti / (KauśS_4,9[33].16) srajena_oṣadhikhananaṃ vyākhyātam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1837505 (0.058):
| hiraṇyairaśvairā gobhiḥ pratyaṣṭā śrīriyaṃ mayi || KauśS_13,14{106}.7 || / atra śunāsīrāṇyanuyojayeta || KauśS_13,14{106}.8 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779353 (0.060):
prātaḥprātarabhimantrayate || KauśS_2,7{17}.28 || / [uktaṃ samāsecanaṃ viparidhānam || KauśS_2,7{17}.29 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719386 (0.061):
(KauśS_5,3[39].6) vāśākāmpīlasitīvārasadaṃpuṣpā avadhāya / (KauśS_5,3[39].7)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715549 (0.061):
prātaḥ_prātar abhimantrayate / (KauśS_2,8[17].29) uktaṃ samāsecanaṃ viparidhānam / (KauśS_2,8[17].30) iti paurohitye vatsyan
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713802 (0.062):
(KauśS_1,6.24) yad vai yajñasyānanvitaṃ bhavati tad anvāhāryeṇānvāhriyate / (KauśS_1,6.25) etad anvāhāryasyānvāhāryatvam [ ]> / (KauśS_1,6.26) <īḍyā vā anye devāḥ saparyeṇyā anye | devā īḍyā devā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714034 (0.063):
(KauśS_1,7.27) saṃpātavatām aśnāti nyaṅkte vā / (KauśS_1,7.28) abhyādheyānāṃ dhūmaṃ niyachati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716576 (0.063):
vibhuṅkṣyamāṇo]_aśnāti / (KauśS_3,6[23].10) jyājuṃ badnāti / (KauśS_3,6[23].11) daṇḍaṃ saṃpātavantaṃ vimṛjya dhārayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769774 (0.063):
athāpyaparo havanayogo bhavati || KauśS_1,6.31 || / kumbhīpākādeva vyuddhāraṃ juhuyāt || KauśS_1,6.32 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719618 (0.064):
mārutena sruveṇa mārutenājyena varuṇāya trir juhoti / (KauśS_5,4[40].8) uktam upamanthanam / (KauśS_5,4[40].9) dadhimanthaṃ baliṃ hṛtvā saṃprokṣaṇībhyāṃ prasiñcan
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791194 (0.064):
[ṣaṣṭhyārtnījyāpāśena || KauśS_4,5{29}.9 ||] / 'asitasya' (5.13.6) ityṛcārtnījyāpāśaṃ sampātyābhimantrya
(KauśS_4,8[32].11) _iti piśīlavīṇātantrīṃ badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793916 (0.061):
[yaḥ kīkasāḥ (7.76.3) iti piśīlāvīṇātantrīṃ badhnāti || / KauśS_4,8{32}.11 ||]
(KauśS_4,8[32].12) tantryā kṣitikāṃ / (KauśS_4,8[32].13) vīriṇavadhrīṃ svayaṃmlānaṃ triḥ samasya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1815608 (0.024):
[tubhyameva jariman (2.28) iti kumāraṃ mātāpitarau triḥ / samprayacchete || KauśS_7,5{54}.13 ||] / 'tubhyameva jariman' iti sūktena putraṃ mātāpitarau triḥ samprayacchete |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1820485 (0.025):
[tadā āpasputrāsaḥ (12.3.4) iti sāpatyāvanunipadyete || / KauśS_8,1{60}.35 || prācīmprācīm (12.3.7 10) iti mantroktam ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1835520 (0.028):
[auṣasyāmanudyatyām || KauśS_13,1{93}.9 ||] / uṣāyāmanudyatyām uṣākāla anudita āditye ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.028):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5729355 (0.033):
taṃ jaradupānahāghnanti / (KauśS_11,5[84].10) iti triḥ prasavyaṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715793 (0.034):
(KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1828780 (0.034):
palālāni barhiḥ || KauśS_11,1{80}.27 || / [tilpiñjyā idhmāḥ || KauśS_11,1{80}.28 ||] / tilpiñjyānām idhmagrahaṇam ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719386 (0.037):
(KauśS_5,3[39].6) vāśākāmpīlasitīvārasadaṃpuṣpā avadhāya / (KauśS_5,3[39].7)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724611 (0.037):
(KauśS_8,5[64].13) _ity avadadhatam / (KauśS_8,5[64].14) _iti paryādadhatam / (KauśS_8,5[64].15) <śṛto gachatu [9.5.5d]>_ity udvāsayantam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714064 (0.038):
prayuṅkte / (KauśS_1,8.2) svastyayaneṣu ca / (KauśS_1,8.3) ījyānāṃ diśyān balīn harati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718464 (0.039):
(KauśS_4,9[33].15) avapanne jarāyuṇi_upoddharanti / (KauśS_4,9[33].16) srajena_oṣadhikhananaṃ vyākhyātam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791276 (0.040):
[ekādaśyā nābhiṃ badhnāti || KauśS_4,5{29}.14 ||] / 'tastuvaṃ na tastuvam' (5.13.11) ityṛcālābuvṛntaṃ sampātyābhimantrya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782137 (0.040):
[prajāvatīḥ (4.21.7) iti pratiṣṭhamānā anumantrayate || / KauśS_3,4{21}.10 ||] / 'prajāvatīḥ sūyavasā' ityṛcāraṇye gacchantīrgā anumantrayate ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770594 (0.040):
badhnāti' (KauśS 58.8) | 'sarvairāplāvayati' (KauśS 13.9) | / 'yānenābhiyāti' (KauśS 14.3) | 'āgrahāyaṇyāṃ bhakṣayati' (KauśS 10.22) |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791194 (0.041):
[ṣaṣṭhyārtnījyāpāśena || KauśS_4,5{29}.9 ||] / 'asitasya' (5.13.6) ityṛcārtnījyāpāśaṃ sampātyābhimantrya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727181 (0.043):
(KauśS_10,1[75].12) iti kumārīpālaṃ prahiṇoti / (KauśS_10,1[75].13) udāhārasya pratihiteṣur agrato jaghanato brahmā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1809527 (0.044):
[triḥ amūn hanasva ityāha || KauśS_6,2{48}.18 ||] / triḥ 'amūn hanasva' iti vadati ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1821250 (0.044):
[upa stṛṇīhi (12.3.37) ityājyenopastṛṇāti || upāstarīḥ (12.3.38) / ityupastīrṇāmanumantrayate || KauśS_8,2{61}.45 46 ||] / dātāra tūṣṇīṃ pātrīmājyenopastṛṇāti ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716576 (0.044):
vibhuṅkṣyamāṇo]_aśnāti / (KauśS_3,6[23].10) jyājuṃ badnāti / (KauśS_3,6[23].11) daṇḍaṃ saṃpātavantaṃ vimṛjya dhārayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714034 (0.044):
(KauśS_1,7.27) saṃpātavatām aśnāti nyaṅkte vā / (KauśS_1,7.28) abhyādheyānāṃ dhūmaṃ niyachati
(KauśS_4,8[32].14) _iti vahantyor madhye vimite / piñjūlībhir āplāvayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794027 (0.002):
[apsu te (7.83) iti vahantyormadhye vimite piñjūlībhirāplāvayati / || KauśS_4,8{32}.14 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793648 (0.056):
sampātyābhimantrya mauñjeḥ pāśaiḥ parvasu baddhvā piñjūlībhirāplāvayati | / tata uttaratantram || / [avasiñcati || KauśS_4,8{32}.4 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1806956 (0.058):
parivittiparivividānāvudakānte mauñjaiḥ parvasu baddhvā / piñjūlībhirāplāvayati || KauśS_5,10{46}.26 || / avasiñcati || KauśS_5,10{46}.27 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717484 (0.058):
parvasu baddhvā piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_4,3[27].8) avasiñcati / (KauśS_4,3[27].9) _iti_udyati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720886 (0.060):
[6.113.1]> iti parivittiparivividānau_udakānte mauñjaiḥ parvasu baddhvā / piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_5,10[46].27) avasiñcati / (KauśS_5,10[46].28) pheneṣūttarān pāśān ādhāya
(KauśS_4,8[32].15) avasiñcati / (KauśS_4,8[32].16) uṣṇāḥ saṃpātavatīr asaṃpātāḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717484 (0.031):
parvasu baddhvā piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_4,3[27].8) avasiñcati / (KauśS_4,3[27].9) _iti_udyati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1806957 (0.035):
parivittiparivividānāvudakānte mauñjaiḥ parvasu baddhvā / piñjūlībhirāplāvayati || KauśS_5,10{46}.26 || / avasiñcati || KauśS_5,10{46}.27 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720887 (0.036):
[6.113.1]> iti parivittiparivividānau_udakānte mauñjaiḥ parvasu baddhvā / piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_5,10[46].27) avasiñcati / (KauśS_5,10[46].28) pheneṣūttarān pāśān ādhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1793649 (0.037):
sampātyābhimantrya mauñjeḥ pāśaiḥ parvasu baddhvā piñjūlībhirāplāvayati | / tata uttaratantram || / [avasiñcati || KauśS_4,8{32}.4 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714825 (0.040):
(KauśS_2,4[13].8) ukto lomamaṇiḥ / (KauśS_2,4[13].9) sarvair āplāvayati / (KauśS_2,4[13].10) avasiñcati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718498 (0.041):
śāntā adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,10[34].2) āvrajitāyai / (KauśS_4,10[34].3) ity avatokāyai kṛṣṇavasanāyai triṣu
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717619 (0.047):
(KauśS_4,3[27].33) araṇye tilaśaṇagomayaśāntājvālenāvanakṣatre_avasiñcati / (KauśS_4,3[27].34) mṛgārair muñca_iti_āplāvayati / (KauśS_4,4[28].1) _iti takṣakāyāñjaliṃ kṛtvā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718188 (0.051):
parvasu baddhvā piñjulībhir āplāvayati / (KauśS_4,8[32].4) avasiñcati / (KauśS_4,8[32].5) iti mantroktam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717941 (0.055):
jātājvālenāvasiñcati / (KauśS_4,6[30].9) śīrṣaphāṇṭākṣaiḥ / (KauśS_4,6[30].10) nikaṭābhyām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792386 (0.063):
śamīśamyākenābhyudya vāpayati || KauśS_4,7{31}.1 || / adhiśiraḥ || KauśS_4,7{31}.2 || / antardāve (6.32) iti samantamagnaḥ karṣvāmuṣṇapūrṇāyāṃ
(KauśS_4,8[32].17) _iti śakunīniveṣīkāñjimaṇḍūkaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794108 (0.0):
atha jvarabhaiṣajyamucyate / [namo rūrāya (7.116 117) iti śakunīniveṣīkāñjimaṇḍūkaṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721709 (0.063):
(KauśS_6,2[48].40) _itīṣīkāñjimaṇḍūkaṃ / nīlalohitābhyāṃ sūtrābhyāṃ sakakṣaṃ baddhvā_uṣṇodake vyādāya pratyāhuti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1809864 (0.063):
[udasya śyāvau (7.95) itīṣīkāñjimaṇḍūkaṃ nīlalohitābhyāṃ
nīlalohitābhyāṃ sūtrābhyāṃ sakakṣaṃ baddhvā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721714 (0.0):
(KauśS_6,2[48].40) _itīṣīkāñjimaṇḍūkaṃ / nīlalohitābhyāṃ sūtrābhyāṃ sakakṣaṃ baddhvā_uṣṇodake vyādāya pratyāhuti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794113 (0.0):
[namo rūrāya (7.116 117) iti śakunīniveṣīkāñjimaṇḍūkaṃ / nīlalohitābhyāṃ sūtrābhyāṃ sakakṣaṃ baddhvā || KauśS_4,8{32}.17 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794130 (0.0):
'namo rūrāya' iti sūktadvayena khaṭvāyāṃ vyādhitaṃ kṛtvā maṇḍūkamiṣīkāñji / nīlalohitābhyāṃ sūtrābhyāṃ sakakṣaṃ baddhvā | tataḥ khaṭvāyāmadho maṇḍūkaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1809869 (0.0):
[udasya śyāvau (7.95) itīṣīkāñjimaṇḍūkaṃ nīlalohitābhyāṃ / sūtrābhyāṃ sakakṣaṃ baddhvoṣṇodake vyādāya pratyāhuti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1809894 (0.0):
juhotīṣīkāñjimaṇḍūkaṃ nīlalohitābhyāṃ sūtrābhyāṃ sakakṣaṃ baddhvoṣṇodake
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1801158 (0.031):
'ayaṃ vatsaḥ' iti pādeneṣīkāñjimaṇḍūkaṃ nīlalohitābhyāṃ sūtrābhyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1801149 (0.063):
[ayaṃ vatsaḥ (3.13.7) itīṣīkāñjimaṇḍūkaṃ nīlalohitābhyāṃ / sakakṣaṃ baddhvā || KauśS_5,4{40}.4 ||] / 'ayaṃ vatsaḥ' iti pādeneṣīkāñjimaṇḍūkaṃ nīlalohitābhyāṃ sūtrābhyāṃ
(KauśS_4,8[32].18) <śīrṣaktiṃ [9.8.1]>_ity abhimṛśati / (KauśS_4,8[32].19) uttamābhyām ādityam upatiṣṭhate
(KauśS_4,8[32].20) _iti takṣakāya_ity uktam / (KauśS_4,8[32].21) paidvaṃ prakarṣya dakṣiṇenāṅguṣṭhena dakṣiṇasyāṃ nastaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794356 (1.192):
vyādhitaṃ pāyayati || / [paidvaṃ prakarṣya dakṣiṇenāṅguṣṭhena dakṣiṇasyāṃ nastaḥ ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717518 (0.062):
(KauśS_4,3[27].13) _iti mantroktam / (KauśS_4,3[27].14) _iti khalvaṅgān alāṇḍūn
(KauśS_4,8[32].22) ahibhaye sici_avagūhayati / (KauśS_4,8[32].23) _ity ā prapadāt
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794423 (0.039):
[aṅgādaṅgāt (10.4.25) ityā prapadāt || KauśS_4,8{32}.23 ||] / 'aṅgādaṅgātpracyāvaya' ityṛcā''prapadāntaṃ śiraḥprabhṛti hastena mārṣṭi |
(KauśS_4,8[32].24) daṃśmottamayā nitāpyāhim abhinirasyati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794438 (0.001):
śaṅkāviṣabhaiṣajyam || / [daṃśmottamayā nitāpyāhimabhinirasyati || KauśS_4,8{32}.24 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717778 (0.051):
(KauśS_4,5[29].6) caturthyā dakṣiṇam _iti daṃśma tṛṇaiḥ / prakarṣyāhim abhinirasyati / (KauśS_4,5[29].7) yato daṣṭaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1791139 (0.052):
[caturthyā dakṣiṇam apehi (7.88.1) iti daṃśma tṛṇaiḥ / prakarṣyāhimabhinirasyati || KauśS_4,5{29}.6 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794423 (0.064):
[aṅgādaṅgāt (10.4.25) ityā prapadāt || KauśS_4,8{32}.23 ||] / 'aṅgādaṅgātpracyāvaya' ityṛcā''prapadāntaṃ śiraḥprabhṛti hastena mārṣṭi |
(KauśS_4,8[32].25) yato daṣṭaḥ / (KauśS_4,8[32].26) oṣadhivanaspatīnām anūktāni_apratiṣiddhāni bhaiṣajyānām
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794492 (0.0):
tatra sarvatra bhaiṣajyamucyate | sarvavyādhibhaiṣajyeṣu mantrāḥ || / oṣadhivanaspatīnāmanūktānyapratiṣiddhāni bhaiṣajyānām ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717779 (1.192):
prakarṣyāhim abhinirasyati / (KauśS_4,5[29].7) yato daṣṭaḥ / (KauśS_4,5[29].8) pañcamyā valīkapalalajvālena
(KauśS_4,8[32].27) aṃholiṅgābhiḥ / (KauśS_4,8[32].28) pūrvasya putrakāmāvatokayor udakānte śāntā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1794493 (1.192):
oṣadhivanaspatīnāmanūktānyapratiṣiddhāni bhaiṣajyānām || / KauśS_4,8{32}.26 || / aṃholiṅgābhiḥ || KauśS_4,8{32}.27 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1770452 (0.017):
25.4) | 'pūrvasya putrakāmāvatokayoḥ' (KauśS 32.28) | 'triṣaptīyaṃ ca
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796548 (0.057):
[idaṃ janāsaḥ (1.32) ityasyai śiṃśapāśākhāsūdakānte śāntā / adhiśiro'vasiñcati || KauśS_4,10{34}.1 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796036 (0.061):
atha strīkarmaṇāṃ vidhiṃ vakṣyāmaḥ / [pūrvasya putrakāmāvatokayorudakānte śāntā adhiśiro'vasiñcati ||
adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,8[32].29) āvrajitāyai puroḍāśapramandālaṃkārān saṃpātavataḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796550 (0.002):
[idaṃ janāsaḥ (1.32) ityasyai śiṃśapāśākhāsūdakānte śāntā / adhiśiro'vasiñcati || KauśS_4,10{34}.1 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718495 (0.021):
(KauśS_4,10[34].1) _ity asyai śiṃśapāśākhāsūdakānte / śāntā adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,10[34].2) āvrajitāyai
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796062 (0.051):
strīmavasiñcati || / [āvrajitāyai puroḍāśapramandālaṅkārān sampātavataḥ prayacchati
prayachati / (KauśS_4,9[33].1) iti catura udapātre saṃpātān
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796121 (0.013):
atha prasūtikaraṇamucyate / [vaṣaṭ te pūṣan (1.11) iti catura udapātre sampātānānīya caturo
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1825027 (0.045):
vayamakravyāhutimupaniṣadema jātavedaḥ iti catura udapātre sampātānānīya
ānīya caturo muñjān mūrdhni vibṛhati prācaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796126 (0.0):
[vaṣaṭ te pūṣan (1.11) iti catura udapātre sampātānānīya caturo
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1825026 (0.055):
vayamakravyāhutimupaniṣadema jātavedaḥ iti catura udapātre sampātānānīya
(KauśS_4,9[33].2) pratīcīr iṣīkāḥ / (KauśS_4,9[33].3) chidyamānāsu saṃśayaḥ
(KauśS_4,9[33].4) uṣṇenāplāvayati dakṣiṇāt keśastukāt
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796182 (0.002):
tataḥ paścādevābhimukha iṣīkā niḥsārayati || / [chidyamānāsu saṃśayaḥ || KauśS_4,9{33}.3 || / uṣṇenāplāvayati dakṣiṇāt keśastukāt || KauśS_4,9{33}.4 ||]
(KauśS_4,9[33].5) śālān granthīn vicṛtati / (KauśS_4,9[33].6) ubhayataḥ pāśaṃ yoktram ābadhnāti
(KauśS_4,9[33].7)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796240 (0.0):
lāṅgalīoṣadhividhānamucyate / [yadi somasyāsi rājñaḥ somāttvā rājño'dhi krīṇāmi yadi
varuṇasyāsi rājño varuṇāt tvā rājño 'dhikrīṇāmi [cf. GobhGS 2.6.6>_ity
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796246 (0.0):
[yadi somasyāsi rājñaḥ somāttvā rājño'dhi krīṇāmi yadi / varuṇasyāsi rājño varuṇāttvā rājño'dhi krīṇāmi ityekaviṃśatyā yavaiḥ
ekaviṃśatyā yavaiḥ srajaṃ parikirati / (KauśS_4,9[33].8)
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532022 (1.788):
sākaṃ vātasya dhrājyā sākaṃ naśya nihākayā // / anyā vo anyām avatv anyānyasyā upāvata /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14119587 (1.788):
RV_10,097.14a anyā vo anyām avatv anyānyasyā upāvata |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796270 (0.008):
[anyā vo anyāmavatvanyānyasyā upāvata | sadhrīcīḥ savratā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13051947 (0.008):
RV_10.097.14.1{10} anyā vo anyāmavatvanyānyasyā upāvata
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796253 (0.056):
varuṇasyāsi rājño varuṇāttvā rājño'dhi krīṇāmi ityekaviṃśatyā yavaiḥ / srajaṃ parikirati || KauśS_4,9{33}.7 ||]
savratā bhūtvāsyā avata vīryam [PS 1.65.4]> iti saṃnayati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796274 (0.043):
[anyā vo anyāmavatvanyānyasyā upāvata | sadhrīcīḥ savratā / bhūtvāsyā avata vīryam iti sannayati || KauśS_4,9{33}.8 ||]
(KauśS_4,9[33].9)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796291 (0.018):
[mā te riṣatkhanitā yasmai ca tvā khanāmasi |
catuṣpād asmākaṃ mā riṣad devy oṣadhe || [PS 1.65.3]>
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796300 (0.0):
dvipāccatuṣpādasmākaṃ mā riṣaddevyoṣadhe || srajo nāmāsi |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796308 (0.0):
prajāpatiṣṭvāmakhanadātmane śalyasraṃsanam | tāṃ tvā vayaṃ
amuṣmai tvā śalyasraṃsanam [ ]> ity astamite chattreṇa vāntardhāya [ed.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796315 (0.014):
khanāmasyamuṣmai tvā śalyasraṃsanam ityastamite chatreṇa cāntardhāya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796307 (0.059):
prajāpatiṣṭvāmakhanadātmane śalyasraṃsanam | tāṃ tvā vayaṃ
cāntar , see Caland, Kl. Schr. p. 70] phālena khanati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720413 (0.029):
ādāyābhivrajya_uttānāṃ +parivartyānulomaṃ (ed.: parivartmā ; see Caland, / Kl. Schr., p. 61) nābhideśe darbham āstṛṇāti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722615 (0.029):
(KauśS_7,5[54].6)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728205 (0.029):
(KauśS_11,1[80].37) _ity +jaghanyāṃ (ed.: / jaghanyaṃ; see Caland, Kl. Schr., p. 4) gām edham agniṃ pariṇīya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722024 (0.033):
(KauśS_7,1[50].8) _ity +avasasya (ed.: avaśasya; / see Caland, Kl. Schr., p. 61)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728765 (0.033):
(KauśS_11,3[82].12) śāmyākīḥ samidha +ādāya (ed.: ādhāya; see Caland, Kl. / Schr., p. 47)_agrato brahmā japati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726173 (0.034):
(KauśS_9,3[71].18)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728452 (0.037):
(KauśS_11,2[81].19) amā +putrasya (ed.: putrā ca; see Caland, Kl. Schr.,
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718742 (0.038):
(KauśS_4,11[35].16) yām iched vīraṃ janayed iti +dhātṛvyābhir (ed.: / dhātar ; cf. Caland, Kl. Schr., p. 60) udaram abhimantrayate
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723147 (0.047):
(KauśS_7,8[57].1) <śraddhāyā [ed. misprint: śrādhayā; see Caland, Kl.
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727313 (0.048):
ubhayataḥ pāśena yoktreṇa (ed. misprint: yoktrena; see Caland, Kl. Schr.,
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5721830 (0.048):
(KauśS_6,3[49].10) evam abhiṣṭhānāpohananiveṣṭanāni (see Caland, Kl. / Schr., p. 50, on the reading and sūtra division)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722213 (0.048):
+sraktiṣūpari_(ed.: sraktiṣu pary; see Caland, Kl. Schr., p. 61)_adhastān
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728692 (0.057):
(KauśS_11,3[82].2) atha_eṣāṃ saptasapta śarkarāḥ pāṇiṣu_+āvapati (ed.: / āvapate; thus Caland, Kl. Schr., p. 47)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728728 (0.058):
+vyaghāpaghe japati+ (ed.: vyapādye japanti; see Caland, Kl. Schr., p. / (KauśS_11,3[82].7) paścād avasiñcati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722770 (0.063):
ādhāsyamānaparyavetavratadīkṣiṣyamāṇānām (ed.: ādhāsyamānaḥ pary ; see / Caland, Kl. Schr., p. 61)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726458 (0.063):
prajāpataye svāhā>_iti sāyam [sūtra division with Caland, Kl. Schr., p. / (KauśS_9,4[72].28) _iti prātaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726471 (0.063):
[sūtra division with Caland, Kl. Schr., p. 30] / (KauśS_9,4[72].29) dvādaśarātre_agniṃ paśunā yajeta
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722599 (0.063):
see Caland, Kl. Schr., p. 61) āplāvayati / (KauśS_7,5[54].5) _ity etena sūktena
(KauśS_4,9[33].10) ity agram avadadhāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796337 (0.003):
khanati || / [atra tava rādhyatām ityagramavadadhāti || KauśS_4,9{33}.10 ||]
(KauśS_4,9[33].11) _iti mūlam upayachati / (KauśS_4,9[33].12) ekasare_anupalīḍhe kumāraḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718480 (0.0):
(KauśS_4,9[33].17) catvāri_umāphalāni pāṇau_adbhiḥ ścotayate / (KauśS_4,9[33].18) saṃvartamāneṣu kumāraḥ / (KauśS_4,9[33].19) brāhmaṇāyano_aṅgāni_abhimṛśati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796337 (0.020):
[atra tava rādhyatām ityagramavadadhāti || KauśS_4,9{33}.10 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715794 (0.034):
(KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720829 (0.041):
(KauśS_5,10[46].18) aparyavetavrataḥ pratyupeyāt / (KauśS_5,10[46].19) avakīrṇine darbhaśulbam āsajya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.041):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724611 (0.042):
(KauśS_8,5[64].13) _ity avadadhatam / (KauśS_8,5[64].14) _iti paryādadhatam / (KauśS_8,5[64].15) <śṛto gachatu [9.5.5d]>_ity udvāsayantam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1823517 (0.045):
tayoruparyadharāraṇim || KauśS_9,1{69}.18 || / dakṣiṇatomūlām || KauśS_9,1{69}.19 || / paścātprajananām urvaśyasi iti || KauśS_9,1{69}.20 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796352 (0.046):
[iha mama iti mūlamupayacchati || KauśS_4,9{33}.11 || / ekasare'nupalīḍhe kumāraḥ || KauśS_4,9{33}.12 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718230 (0.046):
(KauśS_4,8[32].12) tantryā kṣitikāṃ / (KauśS_4,8[32].13) vīriṇavadhrīṃ svayaṃmlānaṃ triḥ samasya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716576 (0.049):
vibhuṅkṣyamāṇo]_aśnāti / (KauśS_3,6[23].10) jyājuṃ badnāti / (KauśS_3,6[23].11) daṇḍaṃ saṃpātavantaṃ vimṛjya dhārayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714034 (0.049):
(KauśS_1,7.27) saṃpātavatām aśnāti nyaṅkte vā / (KauśS_1,7.28) abhyādheyānāṃ dhūmaṃ niyachati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714064 (0.050):
prayuṅkte / (KauśS_1,8.2) svastyayaneṣu ca / (KauśS_1,8.3) ījyānāṃ diśyān balīn harati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727181 (0.051):
(KauśS_10,1[75].12) iti kumārīpālaṃ prahiṇoti / (KauśS_10,1[75].13) udāhārasya pratihiteṣur agrato jaghanato brahmā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719386 (0.051):
(KauśS_5,3[39].6) vāśākāmpīlasitīvārasadaṃpuṣpā avadhāya / (KauśS_5,3[39].7)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782137 (0.051):
[prajāvatīḥ (4.21.7) iti pratiṣṭhamānā anumantrayate || / KauśS_3,4{21}.10 ||] / 'prajāvatīḥ sūyavasā' ityṛcāraṇye gacchantīrgā anumantrayate ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1815609 (0.052):
samprayacchete || KauśS_7,5{54}.13 ||] / 'tubhyameva jariman' iti sūktena putraṃ mātāpitarau triḥ samprayacchete |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1828780 (0.052):
palālāni barhiḥ || KauśS_11,1{80}.27 || / [tilpiñjyā idhmāḥ || KauśS_11,1{80}.28 ||] / tilpiñjyānām idhmagrahaṇam ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1821251 (0.052):
[upa stṛṇīhi (12.3.37) ityājyenopastṛṇāti || upāstarīḥ (12.3.38) / ityupastīrṇāmanumantrayate || KauśS_8,2{61}.45 46 ||] / dātāra tūṣṇīṃ pātrīmājyenopastṛṇāti ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720058 (0.054):
(KauśS_5,6[42].22) apanodanāpāghābhyām anvīkṣaṃ pratijapati / (KauśS_5,6[42].23) _iti mantroktaṃ badhnāti
(KauśS_4,9[33].13) darbheṇa pariveṣṭya keśeṣūpacṛtati / (KauśS_4,9[33].14) evaṃ ha vibṛhaśākavṛṣe
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796372 (0.025):
iti sūktenauṣadhīmabhimantrya garbhiṇyāḥ śirasi nidadhāti || / [darbheṇa pariveṣṭya keśeṣūpacṛtati || KauśS_4,9{33}.13 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796387 (0.048):
khanati || / [evaṃ ha vivṛhaśākavṛṣe || KauśS_4,9{33}.14 || / avapanne jarāyuṇyupoddharanti || KauśS_4,9{33}.15 ||]
(KauśS_4,9[33].15) avapanne jarāyuṇi_upoddharanti / (KauśS_4,9[33].16) srajena_oṣadhikhananaṃ vyākhyātam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796388 (0.0):
[evaṃ ha vivṛhaśākavṛṣe || KauśS_4,9{33}.14 || / avapanne jarāyuṇyupoddharanti || KauśS_4,9{33}.15 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1795899 (0.026):
sampātavanti' 'sarvāṇyabhimantryāṇi' (KauśS 7.15 16) iti vacanāt | tathā / coktam 'srajenauṣadhikhananaṃ vyākhyātam' (KauśS 33.16) | oṣadhikhananaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796399 (0.029):
patite garbhe'nyatra sphoṭayati | caturthaṃ karma || / [srajenauṣadhikhananaṃ vyākhyātam || KauśS_4,9{33}.16 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718230 (0.039):
(KauśS_4,8[32].12) tantryā kṣitikāṃ / (KauśS_4,8[32].13) vīriṇavadhrīṃ svayaṃmlānaṃ triḥ samasya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715793 (0.039):
(KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5726422 (0.040):
(KauśS_9,4[72].21) saṃvatsaram agniṃ na_udvāyāt_na haret_nāhareyuḥ / (KauśS_9,4[72].22) dvāsaśarātra ity eke / (KauśS_9,4[72].23) daśa dakṣiṇā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714064 (0.041):
prayuṅkte / (KauśS_1,8.2) svastyayaneṣu ca / (KauśS_1,8.3) ījyānāṃ diśyān balīn harati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.042):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti / (KauśS_3,3[20].19)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724611 (0.043):
(KauśS_8,5[64].13) _ity avadadhatam / (KauśS_8,5[64].14) _iti paryādadhatam / (KauśS_8,5[64].15) <śṛto gachatu [9.5.5d]>_ity udvāsayantam
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719386 (0.044):
(KauśS_5,3[39].6) vāśākāmpīlasitīvārasadaṃpuṣpā avadhāya / (KauśS_5,3[39].7)
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720829 (0.046):
(KauśS_5,10[46].18) aparyavetavrataḥ pratyupeyāt / (KauśS_5,10[46].19) avakīrṇine darbhaśulbam āsajya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720058 (0.047):
(KauśS_5,6[42].22) apanodanāpāghābhyām anvīkṣaṃ pratijapati / (KauśS_5,6[42].23) _iti mantroktaṃ badhnāti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1823517 (0.047):
tayoruparyadharāraṇim || KauśS_9,1{69}.18 || / dakṣiṇatomūlām || KauśS_9,1{69}.19 || / paścātprajananām urvaśyasi iti || KauśS_9,1{69}.20 ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1828780 (0.048):
palālāni barhiḥ || KauśS_11,1{80}.27 || / [tilpiñjyā idhmāḥ || KauśS_11,1{80}.28 ||] / tilpiñjyānām idhmagrahaṇam ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716576 (0.049):
vibhuṅkṣyamāṇo]_aśnāti / (KauśS_3,6[23].10) jyājuṃ badnāti / (KauśS_3,6[23].11) daṇḍaṃ saṃpātavantaṃ vimṛjya dhārayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714034 (0.049):
(KauśS_1,7.27) saṃpātavatām aśnāti nyaṅkte vā / (KauśS_1,7.28) abhyādheyānāṃ dhūmaṃ niyachati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1800903 (0.051):
dakṣiṇāpravaṇe vā svayandīrṇe vā svakṛte veriṇe'nyāśāyāṃ vā / nidadhāti || KauśS_5,3{39}.25 ||] / anāvṛte vā'goṣpadadeśe vā'nudakakhāte vā dakṣiṇāpravaṇe vā svayamavadīrṇe
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727181 (0.053):
(KauśS_10,1[75].12) iti kumārīpālaṃ prahiṇoti / (KauśS_10,1[75].13) udāhārasya pratihiteṣur agrato jaghanato brahmā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722219 (0.053):
(KauśS_7,2[51].15) _ity ālabheṣajam / (KauśS_7,2[51].16) trīṇi silāñjālāgrāṇi_urvarāmadhye nikhanati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1792986 (0.055):
[antarikṣeṇa (6.80) iti pakṣahataṃ mantroktaṃ caṅkramayā || / KauśS_4,7{31}.18 ||] / 'antarikṣeṇa patati' iti sūktena śvānapadasthānamṛttikāmabhimantrya
(KauśS_4,9[33].17) catvāri_umāphalāni pāṇau_adbhiḥ ścotayate
(KauśS_4,9[33].18) saṃvartamāneṣu kumāraḥ / (KauśS_4,9[33].19) brāhmaṇāyano_aṅgāni_abhimṛśati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718451 (0.0):
(KauśS_4,9[33].11) _iti mūlam upayachati / (KauśS_4,9[33].12) ekasare_anupalīḍhe kumāraḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796515 (1.192):
'vaṣaṭ te pūṣan' iti sūktena brāhmaṇamabhimantrya tataḥ sa garbhiṇyā / aṅgānyabhimṛśati || / [punnāmadheye kumāraḥ || KauśS_4,9{33}.20 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715794 (0.034):
(KauśS_3,1[18].30) atha prārthayamāṇaḥ / (KauśS_3,1[18].31) atha prārthayamāṇaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720829 (0.041):
(KauśS_5,10[46].18) aparyavetavrataḥ pratyupeyāt / (KauśS_5,10[46].19) avakīrṇine darbhaśulbam āsajya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716143 (0.041):
pṛchaty akṛkṣata_iti / (KauśS_3,3[20].17) akṛkṣāma_iti / (KauśS_3,3[20].18) kim āhārṣīr iti
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724611 (0.042):
(KauśS_8,5[64].13) _ity avadadhatam / (KauśS_8,5[64].14) _iti paryādadhatam / (KauśS_8,5[64].15) <śṛto gachatu [9.5.5d]>_ity udvāsayantam
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1823517 (0.045):
tayoruparyadharāraṇim || KauśS_9,1{69}.18 || / dakṣiṇatomūlām || KauśS_9,1{69}.19 || / paścātprajananām urvaśyasi iti || KauśS_9,1{69}.20 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718230 (0.046):
(KauśS_4,8[32].12) tantryā kṣitikāṃ / (KauśS_4,8[32].13) vīriṇavadhrīṃ svayaṃmlānaṃ triḥ samasya
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796352 (0.048):
[iha mama iti mūlamupayacchati || KauśS_4,9{33}.11 || / ekasare'nupalīḍhe kumāraḥ || KauśS_4,9{33}.12 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5716576 (0.049):
vibhuṅkṣyamāṇo]_aśnāti / (KauśS_3,6[23].10) jyājuṃ badnāti / (KauśS_3,6[23].11) daṇḍaṃ saṃpātavantaṃ vimṛjya dhārayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714034 (0.049):
(KauśS_1,7.27) saṃpātavatām aśnāti nyaṅkte vā / (KauśS_1,7.28) abhyādheyānāṃ dhūmaṃ niyachati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5714064 (0.050):
prayuṅkte / (KauśS_1,8.2) svastyayaneṣu ca / (KauśS_1,8.3) ījyānāṃ diśyān balīn harati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727181 (0.051):
(KauśS_10,1[75].12) iti kumārīpālaṃ prahiṇoti / (KauśS_10,1[75].13) udāhārasya pratihiteṣur agrato jaghanato brahmā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5719386 (0.051):
(KauśS_5,3[39].6) vāśākāmpīlasitīvārasadaṃpuṣpā avadhāya / (KauśS_5,3[39].7)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1782137 (0.051):
[prajāvatīḥ (4.21.7) iti pratiṣṭhamānā anumantrayate || / KauśS_3,4{21}.10 ||] / 'prajāvatīḥ sūyavasā' ityṛcāraṇye gacchantīrgā anumantrayate ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1815609 (0.052):
samprayacchete || KauśS_7,5{54}.13 ||] / 'tubhyameva jariman' iti sūktena putraṃ mātāpitarau triḥ samprayacchete |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1828780 (0.052):
palālāni barhiḥ || KauśS_11,1{80}.27 || / [tilpiñjyā idhmāḥ || KauśS_11,1{80}.28 ||] / tilpiñjyānām idhmagrahaṇam ||
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1821251 (0.052):
[upa stṛṇīhi (12.3.37) ityājyenopastṛṇāti || upāstarīḥ (12.3.38) / ityupastīrṇāmanumantrayate || KauśS_8,2{61}.45 46 ||] / dātāra tūṣṇīṃ pātrīmājyenopastṛṇāti ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720058 (0.054):
(KauśS_5,6[42].22) apanodanāpāghābhyām anvīkṣaṃ pratijapati / (KauśS_5,6[42].23) _iti mantroktaṃ badhnāti
(KauśS_4,9[33].20) puṃnāmadheye kumāraḥ / (KauśS_4,10[34].1) _ity asyai śiṃśapāśākhāsūdakānte
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796515 (1.192):
'vaṣaṭ te pūṣan' iti sūktena brāhmaṇamabhimantrya tataḥ sa garbhiṇyā / aṅgānyabhimṛśati || / [punnāmadheye kumāraḥ || KauśS_4,9{33}.20 ||]
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796546 (0.023):
atha vandhyāprajananakaraṇamucyate / [idaṃ janāsaḥ (1.32) ityasyai śiṃśapāśākhāsūdakānte śāntā
śāntā adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,10[34].2) āvrajitāyai / (KauśS_4,10[34].3) ity avatokāyai kṛṣṇavasanāyai triṣu
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796599 (5.960):
atha mṛtāpatyāyāḥ stryāstasyāḥ śāntirucyate / [niḥsālām (2.14) ityavatokāyai kṛṣṇavasanāyai triṣu vimiteṣu
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718316 (0.021):
(KauśS_4,8[32].28) pūrvasya putrakāmāvatokayor udakānte śāntā / adhiśiro_avasiñcati / (KauśS_4,8[32].29) āvrajitāyai puroḍāśapramandālaṃkārān saṃpātavataḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1796551 (0.023):
[idaṃ janāsaḥ (1.32) ityasyai śiṃśapāśākhāsūdakānte śāntā / adhiśiro'vasiñcati || KauśS_4,10{34}.1 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5718247 (0.041):
piñjūlībhir āplāvayati / (KauśS_4,8[32].15) avasiñcati / (KauśS_4,8[32].16) uṣṇāḥ saṃpātavatīr asaṃpātāḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724178 (0.049):
(KauśS_8,2[61].45) _ity ājyena_upastṛṇāti / (KauśS_8,2[61].46) ity upastīrṇām anumantrayate / (KauśS_8,3[62].1) iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1789139 (0.051):
[namaste lāṅgalebhyaḥ (2.8.4) iti sīrayogamadhiśiro'vasiñcati || / KauśS_4,3{27}.1 ||] / 'namaste lāṅgalebhyaḥ' ityṛcodakaghaṭamabhimantrya vṛṣabhayuktasya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5715684 (0.052):
(KauśS_3,1[18].15) yuktābhyāṃ saha koṣṭhābhyāṃ tṛṭīyām / (KauśS_3,1[18].16) kṛṣṇaśakuneḥ savyajaṅghāyām aṅkam anubadhyāṅke
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5717941 (0.053):
jātājvālenāvasiñcati / (KauśS_4,6[30].9) śīrṣaphāṇṭākṣaiḥ / (KauśS_4,6[30].10) nikaṭābhyām
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5722300 (0.054):
(KauśS_7,3[52].7) avakayā śālāṃ paritanoti / (KauśS_7,3[52].8) śapyamānāya prayachati / (KauśS_7,3[52].9) nidagdhaṃ prakṣālayati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5724088 (0.054):
(KauśS_8,2[61].28) ity udvapati / (KauśS_8,2[61].