View original HTML file with complete header information
Bhss_1.1: / ajñāna-timirāndhasya / jñānāñjana-śalākayā
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8447045 (0.0):
18,005.054x*0062_02 vastrālaṃ * * * * * * * * * * sarvadā / 18,005.054x*0062_03 ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413414 (0.0):
niśānta-līlā-smaraṇānantaraṃ gurv-ādīn daṇḍavat praṇamet yathā-- / ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917715 (0.0):
tatpadaṃ darśitaṃ yena tasmai śrīgurave namaḥ // NarP_1,65.55 // / ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829520 (0.026):
ajñānatimirāndhasya jñānāṃjanaśalākayā // RKV_43.25 //
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20902545 (0.044):
brahmavidyāsvarūpāyai tasyai nityaṃ namo namaḥ // MBhT_7.15 / ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622563 (0.063):
kasyājñānatimirapaṭalaparyavanaddhanetrasya jñānāñjanaśalākayā cakṣur
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629919 (0.063):
pratiṣṭhāpayeyam*, kasyānavaropitāni kuśalamulāny
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663295 (0.063):
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545395 (0.063):
kasya pakvāni vimocayeyam, kasyājñānatimirapaṭalaparyavanaddhanetrasya / jñānāñjanaśalākayā cakṣurviśodhayeyam/
Bhss_1.1: / ajñāna-timirāndhasya / jñānāñjana-śalākayā
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8447045 (0.0):
18,005.054x*0062_02 vastrālaṃ * * * * * * * * * * sarvadā / 18,005.054x*0062_03 ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413414 (0.0):
niśānta-līlā-smaraṇānantaraṃ gurv-ādīn daṇḍavat praṇamet yathā-- / ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917715 (0.0):
tatpadaṃ darśitaṃ yena tasmai śrīgurave namaḥ // NarP_1,65.55 // / ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829520 (0.026):
ajñānatimirāndhasya jñānāṃjanaśalākayā // RKV_43.25 //
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20902545 (0.044):
brahmavidyāsvarūpāyai tasyai nityaṃ namo namaḥ // MBhT_7.15 / ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622563 (0.063):
kasyājñānatimirapaṭalaparyavanaddhanetrasya jñānāñjanaśalākayā cakṣur
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629919 (0.063):
pratiṣṭhāpayeyam*, kasyānavaropitāni kuśalamulāny
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663295 (0.063):
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545395 (0.063):
kasya pakvāni vimocayeyam, kasyājñānatimirapaṭalaparyavanaddhanetrasya / jñānāñjanaśalākayā cakṣurviśodhayeyam/
cakṣur unmīlitaṃ yena / tasmai śrī-gurave namaḥ
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8447047 (0.0):
18,005.054x*0062_03 ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā / 18,005.054x*0062_04 cakṣur unmīlitaṃ yena tasmai śrīgurave namaḥ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413418 (0.0):
ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā / / cakṣur unmīlitaṃ yena tasmai śrī-gurave namaḥ // GGS_19 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917719 (0.0):
ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā / / cakṣurunmīlitaṃ yena tasmai śrīgurave namaḥ // NarP_1,65.56 //
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20902545 (0.037):
ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā / / yayā cakṣur unmīlitaṃ tasyai nityaṃ namo namaḥ // MBhT_7.16
Bhss_1.2: / siṃha-skandhaṃ madhura-madhura-smera-gaṇḍa-sthalāntaṃ
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12050894 (1.192):
siṃha-skandhaṃ madhura-madhuraṃ smera-gaṇḍa-sthalāntaṃ
durvijñeyojjvala-rasa-mayāścarya-nānā-vikāram
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12050901 (0.0):
siṃha-skandhaṃ madhura-madhuraṃ smera-gaṇḍa-sthalāntaṃ / durvijñeyojjvala-rasa-mayāścarya-nānā-vikāram |
vibhrat kāntiṃ vikaca-kanakāmbhoja-garbhābhirāmām
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12050908 (0.0):
durvijñeyojjvala-rasa-mayāścarya-nānā-vikāram | / bibhrat kāntiṃ vikaca-kanakāmbhoja-garbhābhirāmām
ekībhūtam vapur avatu vo rādhayā mādhavasya
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12050913 (0.0):
bibhrat kāntiṃ vikaca-kanakāmbhoja-garbhābhirāmām / ekībhūtaṃ vapur avatu vo rādhayā mādhavasya ||16|| (13)
(Caitanya-candrāmṛtam 13) / Bhss_1.3: / śoṇa-snigdhāṅguli-dala-kulaṃ jāta-rāgaṃ parāgaiḥ
śrī-rādhāyāḥ stana-mukulayoḥ kuṅkuma-kṣoda-rūpaiḥ
bhakta-śraddhā-madhu-nakha-mahaḥ-puñja-kiñjalka-jālaṃ
jaṅghānālaṃ caraṇa-kamalaṃ pātu naḥ pūtanāreḥ
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 1.2) / Bhss_1.4: / bhakti-rasāmṛta-sindhau
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118298 (0.0):
bhakti rasāmṛta sindhur bhavatu sadāyam pramodāya || RBhrs_1,1.3 || / bhakti rasāmṛta sindhau carataḥ paribhūta kāla jāla bhiyaḥ |
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118219 (0.024):
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 11.222) / Bhss_2.51: / atha śyāmāha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118132 (0.047):
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 11.219) / Bhss_2.48: / iti sapraṇaya-vācā sādaraṃ pṛcchyamānā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118112 (0.048):
mada-madhupena vilakṣyase tvam adya / (Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 11.218)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118245 (0.052):
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 11.224) / Bhss_2.52: / tataḥ śrī-rādhikā prāha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118272 (0.054):
pāṇḍityam eva manaso rasadaṃ mama syāt / (Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 11.226) / Bhss_2.53:
carataḥ paribhūta-kāla-jāla-bhiyaḥ / bhakta-makarān aśīlita-
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118305 (0.0):
bhakti rasāmṛta sindhau carataḥ paribhūta kāla jāla bhiyaḥ |
mukti-nadīkān namasyāmi / (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.1.4)
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118306 (0.043):
bhakti rasāmṛta sindhau carataḥ paribhūta kāla jāla bhiyaḥ | / bhakta makarān aśīlita mukti nadīkān namasāmi || RBhrs_1,1.4 ||
śrī Gauracandra / Bhss_1.5: / prage śrīvāsasya dvija-kula-ravair niṣku avare
śruti-dhvāna-prakhyaiḥ sapadi gata-nidraṃ pulakitam
hareḥ pārśve rādhā-sthitim anubhavantaṃ nayana-jair
jalaiḥ saṃsiktāṅgaṃ vara-kanaka-gauram bhaja manaḥ
Bhss_1.6: / mūla-sūtra / rātryante trasta-vṛnderita-bahu-viravair bodhitau kīra-śārī-
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7611099 (0.0):
goṣṭhaṃ yāti pradoṣe ramayati suhṛdo yah sa kṛṣṇo'vatān naḥ || 2 || / rātryante trasta vṛnderita bahu viravair bodhitau kīra śārī
padyair hṛdyair ahṛdyair api sukha-śayanād utthitau tau sakhībhiḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7611105 (0.0):
rātryante trasta vṛnderita bahu viravair bodhitau kīra śārī / padyair hṛdyair ahṛdyair api sukha śayanād utthitau tau sakhībhiḥ |
dṛṣṭau hṛṣṭau tadātvodita-rati-lalitau kakkha ī-gīḥ saśaṅkau
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7611115 (0.0):
padyair hṛdyair ahṛdyair api sukha śayanād utthitau tau sakhībhiḥ | / dṛṣṭau hṛṣṭau tadātvodita rati lalitau kakkhaṭī gīḥ saśaṅkau
rādhā-kṛṣṇau satṛṣṇāv api nija-nija-dhāmny āpta-talpau smarāmi
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7611123 (0.0):
dṛṣṭau hṛṣṭau tadātvodita rati lalitau kakkhaṭī gīḥ saśaṅkau / rādhā kṛṣṇau sa tṛṣṇāv api nija nija dhāmny āpta talpau smarāmi ||3||
(Govinda-līlāmṛtam 1.10) / Bhss_1.7: / pratisva-sevāvasara-prabodhitā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.030):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.030):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.031):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.032):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.032):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.032):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.032):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116317 (0.032):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.032):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.034):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.035):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119159 (0.036):
vāsas tad-aṅgād avadac ca sāryām / (Govinda-līlāmṛtam 2.15) / Bhss_2.86:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.036):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126422 (0.040):
sarvaṃ bhuktam idaṃ mayeti sa punar garvāyamāno 'vadat / (Govinda-līlāmṛtam 4.36) / Bhss_2.398:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117676 (0.042):
vyavasitam idam asyāḥ paśya śuddhānvayāyāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.53-54) / Bhss_2.29-30: / tad-vacaś cakita-dhīr hṛdi sakhyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127756 (0.043):
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu / (Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113920 (0.043):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.045):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115846 (0.046):
(Govinda-līlāmṛtam 1.79) / Bhss_1.137: / parivartita-saṃvyānau
sadātanābhyāsa-juṣo 'tha kiṅkarīḥ
nidraiva rātry antam avetya tā jahau / saiva svayaṃ jāgarayāñ cakāra kim?
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.4) / Bhss_1.8: / utthāya talpāc cakitekṣaṇāḥ kṣaṇān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112905 (1.192):
bhṛṅgāvalīr jāgarayāñ cakāra saḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.18) / Bhss_1.17:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116874 (0.032):
kha-puṣpatām adyatanī jagāma kim? / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.77) / Bhss_1.181:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.033):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.033):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.034):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127051 (0.035):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.037):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.038):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.038):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.038):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114432 (0.041):
nānañja-kañja-pratim etad akṣinī / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.27) / Bhss_1.79: / dadhāra hāraṃ ruci-mañjarīlitaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124507 (0.041):
bhṛśam upalālya nināya pākaśālām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.55)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114499 (0.043):
pañceṣu-pañceṣu-śaravyatām agāt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.30) / Bhss_1.82:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.044):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120395 (0.044):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119738 (0.047):
āpīnato 'dya yad avāpurato viṣeduḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.44) / Bhss_2.111:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120480 (0.047):
vidadhatī dadhatī smitam ābabhau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.7) / Bhss_2.141: / niraṇijad bahir-antaram apy araṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119452 (0.048):
svenaiva kām apacitiṃ tava vedmi kartum / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.36) / Bhss_2.99: / ārātrikeṇa maṇi-maṅgala-dīpa-bhājā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114182 (0.050):
preyānupābhuṅktatamāṃ mudā yataḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.20) / Bhss_1.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.050):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
duhānayor nāgara-cakravartinoḥ / svāpaṃ rahaḥ-svāpam abhaṅgam aṅganā
ālakṣya tūṣṇīm adhiśayam āsata / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.5)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.033):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.033):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.036):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.036):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.037):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.037):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.041):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.046):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119738 (0.046):
āpīnato 'dya yad avāpurato viṣeduḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.44) / Bhss_2.111:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127051 (0.048):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120395 (0.048):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120369 (0.051):
dhvani-bhṛtaṃ nibhṛtaṃ kṣipati sma sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.2) / Bhss_2.136: / visṛmarān alakān kiratī śirasy
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.052):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.053):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114182 (0.053):
preyānupābhuṅktatamāṃ mudā yataḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.20) / Bhss_1.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114593 (0.054):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.41) / Bhss_1.86: / viraha-vikalayā tac chayyayā dūnayā kiṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126785 (0.054):
pulakāsya-prasannate / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.60) / Bhss_2.418:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116874 (0.055):
kha-puṣpatām adyatanī jagāma kim? / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.77) / Bhss_1.181:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127070 (0.055):
mainaṃ hāsayatārbhakāḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.87) / Bhss_2.435:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117800 (0.056):
śliṣṭā tayā suṣamayeva tadāsa tatra / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.18) / Bhss_2.35:
Bhss_1.9: / papracchur anyonyam imā mimānayā / rasaṃ parīhāsa-bhṛtaṃ sajṛmbhayā
girā cirāj jāgara-mūḍha-ghūrṇana- / sva-svākṣi-bhṛṅgī-tati-līḍha-vakṣasaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.6) / Bhss_1.10: / niśānta-sevocita-mālya-vīṭikā-
kṛtyātta-cittā atha kācid āha tāḥ / anaṅga-baddhāṅga-yuva-dvayocchalat-
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.0):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116485 (0.0):
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56) / Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.0):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.0):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120396 (0.0):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.0):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.0):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.019):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.019):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.020):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.020):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.021):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.024):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.027):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114230 (0.028):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.033):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.036):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.037):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127052 (0.039):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.041):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Bhss_1.11: / jānīta jālādhva-gatāsya-padmāḥ
sadmāntarālyaḥ sva-dṛśaḥ prahitya / kāntau nitāntātanu-lāsya-cuñcu
dhinoti suptiḥ parirabhya kīdṛk? / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.8)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114314 (0.040):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.26) / Bhss_1.74: / itas tato nyasta-maṇi-pradīpān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.050):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117360 (0.052):
Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9: / Bhss_2.13: / atrāntare pratidiśaṃ dadhi-manthanottha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.053):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124106 (0.053):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.43) / Bhss_2.292: / atha nija-nija mūrdhni savya-haston-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123046 (0.054):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.12) / Bhss_2.246: / yad api bata sakhīyaṃ rītir eveha loke
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122906 (0.059):
param iha vipratipattir asti kasya / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.6) / Bhss_2.240: / sakhi! kim api na veda tat savitrī
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125369 (0.059):
bahuvidha-temana-sādhu-sādhanārtham / Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.63: / Bhss_2.346-347:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115314 (0.060):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116923 (0.060):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.79) / Bhss_1.183: / itthaṃ sakhī-giram api pratiboddhum eṣā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122858 (0.061):
akṛta-vilambam itaḥ sahāli-vṛndā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.4) / Bhss_2.238: / kim iha gurujanāvaler anujñā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120082 (0.061):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.57) / Bhss_2.124: / tat-tad-vilāsa-balitā suṣamā-rasālā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126988 (0.062):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430:
Bhss_1.12: / itas tato nyasta-maṇi-pradīpān-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114320 (0.0):
tatir viśaṅkā praviveśa veśma sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.26) / Bhss_1.74: / itas tato nyasta-maṇi-pradīpān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.037):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.043):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117361 (0.054):
Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9: / Bhss_2.13: / atrāntare pratidiśaṃ dadhi-manthanottha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117209 (0.055):
nirmāpitaṃ tad upamāpi tad eva nānyat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.3) / Bhss_2.7:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.057):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.058):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.059):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109: / athāvabhāṣe lalitā'vadhāryatāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.059):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126988 (0.061):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120081 (0.061):
netrāmbujaiḥ sa katidhā nahi pūjyate sma / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.57) / Bhss_2.124: / tat-tad-vilāsa-balitā suṣamā-rasālā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115115 (0.061):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.061):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125369 (0.062):
bahuvidha-temana-sādhu-sādhanārtham / Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.63: / Bhss_2.346-347:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122858 (0.062):
akṛta-vilambam itaḥ sahāli-vṛndā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.4) / Bhss_2.238: / kim iha gurujanāvaler anujñā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118551 (0.063):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.31) / Bhss_2.62: / atrāntare madhurikā militātha pṛṣṭā
aphulla-nīlotpala-campakābhān / vidhatta etau sva-mayūkha-vṛndair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114327 (0.0):
itas tato nyasta-maṇi-pradīpān / aphulla-nīlotpala-campakābhān
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114333 (0.0):
vidhatta etau sva-mayūkha-vṛndair / anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.002):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.003):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.003):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.003):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.003):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.006):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120396 (0.009):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.019):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.020):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.021):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.021):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.021):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.021):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20) / Bhss_2.37:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.021):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.021):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36) / Bhss_2.285:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.021):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7) / Bhss_1.11:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116485 (0.021):
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56) / Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114182 (0.022):
preyānupābhuṅktatamāṃ mudā yataḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.20) / Bhss_1.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.023):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123617 (0.029):
ty api na hi vedana-gocarī-karoti / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.27) / Bhss_2.271: / kṛṣṇānurāgeṇa vihasta-cittām
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.035):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.038):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117360 (0.044):
Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9: / Bhss_2.13: / atrāntare pratidiśaṃ dadhi-manthanottha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117849 (0.049):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20) / Bhss_2.37: / rādhe! sa te na phalito yadi tat phaliṣyaty
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122858 (0.049):
akṛta-vilambam itaḥ sahāli-vṛndā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.4) / Bhss_2.238: / kim iha gurujanāvaler anujñā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125369 (0.050):
bahuvidha-temana-sādhu-sādhanārtham / Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.63: / Bhss_2.346-347:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126598 (0.050):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.48) / Bhss_2.407: / śrīdāmovāca piṇḍībhiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113366 (0.051):
prātas tato jāgarayāmy ahaṃ tvām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.34) / Bhss_1.37: / kṛṣṇo 'py anidraḥ priyayopagūḍhaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117956 (0.052):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.24) / Bhss_2.41: / śyāme! sa me sakhi! dadau na kalaṅkam eva
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126668 (0.053):
vipratve sūtram eva te / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.52) / Bhss_2.411: / kṛṣṇaḥ prāha baṭor asti
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124106 (0.054):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.43) / Bhss_2.292: / atha nija-nija mūrdhni savya-haston-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126957 (0.054):
ko 'mīṣāṃ vetti vijñatām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.80) / Bhss_2.428: / kṛṣṇaḥ prāha sakhe! viprā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117802 (0.056):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.18) / Bhss_2.35: / śyāme! tvam evam adhunaiva vicintyamānā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117898 (0.056):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.22) / Bhss_2.39: / śyāme! tvam apy alam alakṣita-man-nitānta-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122906 (0.057):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.6) / Bhss_2.240: / sakhi! kim api na veda tat savitrī
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117209 (0.057):
nirmāpitaṃ tad upamāpi tad eva nānyat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.3) / Bhss_2.7:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115466 (0.058):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.17) / Bhss_1.122: / madhye'cyutāṅga-ghana-kuṅkuma-paṅka-digdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126683 (0.060):
lakṣaṇābhijñatā yataḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.53) / Bhss_2.412: / baṭur āha ṣaḍ evātra
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120082 (0.061):
netrāmbujaiḥ sa katidhā nahi pūjyate sma / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.57) / Bhss_2.124: / tat-tad-vilāsa-balitā suṣamā-rasālā
vṛto 'timādhurya-rasair amūḥ kim? / āsnāpayat svārhaṇa-kṛtya-vṛttāḥ
pratyarhaṇenādita eva dhinvan / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.15)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115443 (0.051):
mukha-dvayaṃ darpaṇatāṃ nināya kim / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.16) / Bhss_1.121: / tāmbūla-vī īr nidadhe parāsminn
Bhss_1.14: / tāmbūla-mālā-vividhānulepair / aṅgāra-dhānyāguruvaiś ca dhūpaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115443 (0.051):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.16) / Bhss_1.121: / tāmbūla-vī īr nidadhe parāsminn
kālocitais taiḥ pratipādyamānaiḥ / kati-kṣaṇāṃs tā gamayāṃ babhūvuḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.16) / Bhss_1.15: / prabhañjano rañjayituṃ nikuñja-
rājau vyarājiṣṭa mudā tadānīm / manye prabudhya ślatha-durbalāṅgo
drutaṃ prayātuṃ na-tarāṃ śaśāka / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.17)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.060):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115420 (0.063):
nirasya ghūrṇāṃ vikasad dṛśau vyadhāt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.9) / Bhss_1.120: / kācit prasūnāmbu-darārdra-vāsasā
Bhss_1.16: / yā vṛkṣa-vallyo vyakasaṃs tadaiva tāś
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.059):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115179 (0.064):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
cumbaṃs tadāmoda-bharair diśo daśa
prasāritaiḥ śvāsapatha-praveśitair / bhṛṅgāvalīr jāgarayāñ cakāra saḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.18) / Bhss_1.17: / tad-guñjitai rañjita-susvarair bhṛśaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112708 (1.192):
saiva svayaṃ jāgarayāñ cakāra kim? / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.4)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116874 (0.032):
kha-puṣpatām adyatanī jagāma kim? / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.77) / Bhss_1.181:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.033):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.033):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.034):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127051 (0.035):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.037):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.038):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.038):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.038):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114432 (0.041):
nānañja-kañja-pratim etad akṣinī / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.27) / Bhss_1.79: / dadhāra hāraṃ ruci-mañjarīlitaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124507 (0.041):
bhṛśam upalālya nināya pākaśālām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.55) / Bhss_2.309:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114499 (0.043):
pañceṣu-pañceṣu-śaravyatām agāt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.30) / Bhss_1.82:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.044):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120395 (0.044):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119738 (0.047):
āpīnato 'dya yad avāpurato viṣeduḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.44) / Bhss_2.111:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120480 (0.047):
vidadhatī dadhatī smitam ābabhau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.7) / Bhss_2.141: / niraṇijad bahir-antaram apy araṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119452 (0.048):
svenaiva kām apacitiṃ tava vedmi kartum / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.36) / Bhss_2.99: / ārātrikeṇa maṇi-maṅgala-dīpa-bhājā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114182 (0.050):
preyānupābhuṅktatamāṃ mudā yataḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.20) / Bhss_1.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.050):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
prabudhya vṛndā'tha vilokya sarvataḥ / svanāthayor jāgaraṇe patatriṇo
nyayuṅkta kāla-jñatayā rayād iyam / Bhss_1.18: / āsan yad-arthaṃ prathamaṃ dvijendrāḥ
sevā-samutkaṇṭha-dhiyo 'pi mūkāḥ / vṛndā-nideśaṃ tam avāpya harṣāt
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (1.192):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (1.192):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (1.192):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.002):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.002):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.002):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.002):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.002):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.003):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.004):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.005):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.008):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.012):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118786 (0.019):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113919 (0.019):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125815 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 3.105) / Bhss_2.370: / mayuṣṭhakasya mudgasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115356 (0.019):
dayitoruyugād udatiṣṭha-diyam / (Govinda-līlāmṛtam 1.61) / Bhss_1.117:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115710 (0.019):
nijeṅgita-jñāṃ nidideśa sārīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.72) / Bhss_1.132:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115858 (0.019):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116407 (0.019):
sarasija-mukhi nāmnā tuṇḍiketī marālī / (Govinda-līlāmṛtam 1.104) / Bhss_1.162:
Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.048):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.048):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.052):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118719 (0.053):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119120 (0.053):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124684 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 3.45) / Bhss_2.316: / tvaṃ khaṇḍa-maṇḍāni ca raṅgadevi!
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.058):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116012 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 1.87) / Bhss_1.145: / mañjulālī tayor aṅgāc
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125454 (0.059):
rādhāṃ praśaṃsanty atha tāṃ ca rohiṇī / (Govinda-līlāmṛtam 3.85) / Bhss_2.350:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124447 (0.061):
snigdhā cucumba mukham aśru-mukhī tato 'syāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.37) / Bhss_2.306:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113962 (0.061):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118865 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 2.13) / Bhss_2.74: / madhurikovāca-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.062):
sarve'bhūvan vana-gamanotkāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115377 (0.062):
salajjam āsāṃ mukham īkṣamāṇā / (Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124787 (0.062):
tvaṃ mauktikākhyāni ca ratnamāle! / (Govinda-līlāmṛtam 3.49) / Bhss_2.320: / subhṛṣṭa-nistuṣa-tilair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119159 (0.062):
vāsas tad-aṅgād avadac ca sāryām / (Govinda-līlāmṛtam 2.15) / Bhss_2.86: / ayi bhagavati! paśyāco itaṃ me'sya sūnoḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121709 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 2.93) / Bhss_2.191: / ālī-janair maṇḍana-keli-kāle
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114367 (0.064):
muhur mumudire puraḥ samabhilakṣya tāḥ sva-priyau / (Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113107 (0.064):
vedābhyāsī baṭur yathā / (Govinda-līlāmṛtam 1.20) / Bhss_1.26: / atha pakṣiṇāṃ kalakalaiḥ prabodhitāv
ratīśitur maṅgala-kambu-tulyam / praphulla-vallī-caya-mañju-kuñje
juguñja talpī-kṛta-kañja-puñje / (Govinda-līlāmṛtam 1.14)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.031):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.031):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.033):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.033):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.033):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.033):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.034):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.034):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.034):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.034):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.035):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.037):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121475 (0.038):
citrā tat-kucayos taṭe / (Govinda-līlāmṛtam 2.78) / Bhss_2.181: / mīnī-prasūna-nava-pallava-candralekhā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.039):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115767 (0.041):
tāvac chayyā-niketaṃ vraja sakhi nibhṛtaṃ kuñjataḥ kañja-netre!! / (Govinda-līlāmṛtam 1.74) / Bhss_1.134:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (0.043):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138: / rādhā-pāṇiṃ savye'savye
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114061 (0.043):
śrī-rādhāyāḥ sphuṭam iha tadā sāmya-kakṣām avāpsyat / (Govinda-līlāmṛtam 1.55) / Bhss_1.63: / sphuran makara-kuṇḍalaṃ madhura-manda-hāsodayaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119159 (0.045):
vāsas tad-aṅgād avadac ca sāryām / (Govinda-līlāmṛtam 2.15) / Bhss_2.86: / ayi bhagavati! paśyāco itaṃ me'sya sūnoḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123476 (0.045):
tat sādhvyās te satītvaṃ samucitam adhunā vyaktam ullālasīti / (Govinda-līlāmṛtam 3.29) / Bhss_2.264-265: / antar-gūḍha-smitotphulla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113918 (0.045):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Bhss_1.20: / jhaṅkṛtim aṅgī-kurute / rati-maṅgala-jhallarīva govindam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.029):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.030):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.030):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.030):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.030):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.031):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.031):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.031):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.031):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120802 (0.032):
(Govinda-līlāmṛtam 2.65) / Bhss_2.154: / sāvātārayad-ābharaṇa-nicayaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.036):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116358 (0.038):
cumbaty ānanda-vihvalā / (Govinda-līlāmṛtam 1.102) / Bhss_1.160: / kalasvanākhyaḥ kalakaṇṭhi! haṃsaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127757 (0.039):
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu / (Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127637 (0.041):
(Govinda-līlāmṛtam 4.66) / Bhss_2.460-461: / anaśnantīṃ hriyā vīkṣya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118785 (0.041):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.042):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124994 (0.042):
(Govinda-līlāmṛtam 3.58-59) / Bhss_2.330: / śande śubhe bharaṇi pīvari miṣṭa-haste
bodhayituṃ madhu-mattā / madhupī-tatir udbha ānandā
(Govinda-līlāmṛtam 1.15) / Bhss_1.21: / pika-śreṇī manojasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.028):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.029):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.029):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.029):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.029):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.029):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.029):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.030):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.030):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.030):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.031):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.034):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.038):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118785 (0.038):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116358 (0.038):
cumbaty ānanda-vihvalā / (Govinda-līlāmṛtam 1.102) / Bhss_1.160: / kalasvanākhyaḥ kalakaṇṭhi! haṃsaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (0.039):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138: / rādhā-pāṇiṃ savye'savye
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113918 (0.040):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118719 (0.041):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.045):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115633 (0.046):
priyam anṛju-kaṭākṣaiḥ paśyati sma ghnatīva / (Govinda-līlāmṛtam 1.69) / Bhss_1.129:
vīṇeva vyakta-pañcamam / ālalāpa svaraṃ tāraṃ
kuhūr iti muhur muhuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.16)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114137 (0.029):
mukhaṃ priyāyāḥ sa muhuś cucumba / (Govinda-līlāmṛtam 1.58)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126291 (0.033):
svapātrāt prakṣipan muhuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.29) / Bhss_2.391-393:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115978 (0.051):
yuyoja rati-mañjarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.85) / Bhss_1.143:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118719 (0.061):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.061):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113918 (0.062):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113963 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Bhss_1.22: / rati-madhura-vipañcī-nāda-bhaṅgīṃ dadhānā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115978 (0.048):
yuyoja rati-mañjarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.85) / Bhss_1.143:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125456 (0.049):
(Govinda-līlāmṛtam 3.85) / Bhss_2.350: / sumadhuraṃ śaśito 'pi susaṃskṛtaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123163 (0.051):
(Govinda-līlāmṛtam 3.21) / Bhss_2.251: / mādhuryaṃ tūnmadayati jagad-yauvataṃ tasya tasmād-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113918 (0.053):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118865 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 2.13) / Bhss_2.74: / madhurikovāca-
madana-mada-vikūjat-kānta-pārśve niṣaṇṇā
mṛdula-mukula-jālāsvāda-vispaṣṭa-kaṇṭhī
kalayati sahakāre kākalīṃ kokilālī / (Govinda-līlāmṛtam 1.17)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.028):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.029):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.029):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113919 (0.029):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.031):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.031):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.031):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.032):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.032):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119159 (0.038):
vāsas tad-aṅgād avadac ca sāryām / (Govinda-līlāmṛtam 2.15) / Bhss_2.86: / ayi bhagavati! paśyāco itaṃ me'sya sūnoḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120801 (0.039):
tām upāyana-karāḥ parivavruḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.65) / Bhss_2.154: / sāvātārayad-ābharaṇa-nicayaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.040):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114060 (0.041):
śrī-rādhāyāḥ sphuṭam iha tadā sāmya-kakṣām avāpsyat / (Govinda-līlāmṛtam 1.55) / Bhss_1.63:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.042):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121767 (0.043):
(Govinda-līlāmṛtam 2.94) / Bhss_2.193: / madhye-pragaṇḍam atulāṅgadam-unmaṇīni
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118786 (0.044):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Bhss_1.23: / vidrāvya gopī-dhṛti-dharmacaryā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113962 (0.056):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119205 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 2.17) / Bhss_2.88-89: / kṛṣṇaṃ saśaṅkam āśaṅkya
lajjā-mṛgīr māna-vṛkeṣv amarṣī / kapota-ghūtkāra-miṣeṇa śaṅke
garjaty ayaṃ kāma-tarakṣu-rājaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.18)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115860 (0.040):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138: / rādhā-pāṇiṃ savye'savye
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127783 (0.042):
sammānya hārda-valitā muditā babhūva / (Govinda-līlāmṛtam 4.71) / Bhss_2.466: / rādhā-hṛtaṃ yan niśi tad viśākhā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123238 (0.046):
sahānayaivādya ravis tvayārcyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.24) / Bhss_2.254: / rādheti diṣṭā hṛdi sābhinanditā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113962 (0.047):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126203 (0.052):
(Govinda-līlāmṛtam 4.24) / Bhss_2.386: / śrī-rādhayā yatnata eva gehād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127213 (0.052):
dayita-hṛdayam uccai rādhikāpy ājahāra / (Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125455 (0.056):
rādhāṃ praśaṃsanty atha tāṃ ca rohiṇī / (Govinda-līlāmṛtam 3.85) / Bhss_2.350:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119120 (0.058):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.058):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125892 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 3.110-111) / Bhss_2.375: / sā tāṃ rādhām anna-saṃskāra-saktāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119205 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 2.17) / Bhss_2.88-89: / kṛṣṇaṃ saśaṅkam āśaṅkya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118719 (0.061):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114025 (0.061):
kāntāṃ tāṃ keli-tāntāṃ mudam atulatamām āpa paśyan vrajenduḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.54) / Bhss_1.62:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114367 (0.064):
muhur mumudire puraḥ samabhilakṣya tāḥ sva-priyau / (Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Bhss_1.24: / rādhā-dhairya-dharādharoddhṛti-vidhau ke'nye samarthā vinā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127783 (0.049):
sammānya hārda-valitā muditā babhūva / (Govinda-līlāmṛtam 4.71) / Bhss_2.466: / rādhā-hṛtaṃ yan niśi tad viśākhā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123238 (0.050):
sahānayaivādya ravis tvayārcyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.24) / Bhss_2.254: / rādheti diṣṭā hṛdi sābhinanditā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115860 (0.054):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138: / rādhā-pāṇiṃ savye'savye
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127215 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441: / atha bala-jananīṃ tām antarākṛtya nṛtyan-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125891 (0.056):
gāndharvā-hasta-sauṣṭhavam / (Govinda-līlāmṛtam 3.110-111) / Bhss_2.375: / sā tāṃ rādhām anna-saṃskāra-saktāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.057):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126203 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 4.24) / Bhss_2.386: / śrī-rādhayā yatnata eva gehād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116124 (0.060):
athāha lalitā sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.92) / Bhss_1.150:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123163 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 3.21) / Bhss_2.251: / mādhuryaṃ tūnmadayati jagad-yauvataṃ tasya tasmād-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116110 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 1.91) / Bhss_1.149: / tayor līlā-sudhā-pāna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.061):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117724 (0.063):
kuto mugdhe śaṅkāṃ jarati kuruṣe śuddha-matiṣu / (Govinda-līlāmṛtam 2.55-56) / Bhss_2.31: / lalitā-pramukhās tāvat
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119232 (0.064):
kuñjeṣu keli-cañcalā / (Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90: / atha prakāśī-kṛta-bālya-vibhramo
kṛṣṇaṃ kṛṣṇa-sumatta-kuñjara-vaśīkāre'py alaṃ śṛṅkhalāḥ
anyāḥ kā vṛṣabhānu-jām iha vinā dhanyām atīvādṛtāḥ
kekāḥ kiṃ samudīrayanti śikhinas tau bodhayantaḥ prage / (Govinda-līlāmṛtam 1.19)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.060):
sarve'bhūvan vana-gamanotkāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453:
Bhss_1.25: / hrasva-dīrgha-plutair yuktaṃ / ku-kūkū-kū iti svaram
kukkuṭo 'py apa hat prātar / vedābhyāsī baṭur yathā
(Govinda-līlāmṛtam 1.20) / Bhss_1.26: / atha pakṣiṇāṃ kalakalaiḥ prabodhitāv
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126355 (0.040):
bhuṅkṣveti baṭu-bhājanam / (Govinda-līlāmṛtam 4.33) / Bhss_2.395-396:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.043):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.044):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.044):
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata / (Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.045):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113962 (0.048):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.048):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.048):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.049):
muhur mumudire puraḥ samabhilakṣya tāḥ sva-priyau / (Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.050):
sarve'bhūvan vana-gamanotkāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.051):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127278 (0.051):
śapathaḥ śiraso mama / (Govinda-līlāmṛtam 4.50) / Bhss_2.444: / ānāyya yatnād vṛṣabhānu-kanyakāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119120 (0.051):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.053):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.053):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116730 (0.053):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.053):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.053):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115515 (0.053):
śayyām apaśyan svasakhīm ivālyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.65) / Bhss_1.124:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118865 (0.054):
(Govinda-līlāmṛtam 2.13) / Bhss_2.74: / madhurikovāca-
api tau mitho 'vidita-jāgarau tadā / nibiḍopagūhaṇa-vibhaṅga-kātarau
kapa ena mīlita-dṛśāvatiṣṭhatām / (Govinda-līlāmṛtam 1.21)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116806 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 1.114) / Bhss_1.178: / tābhir vṛtā vraja-janair avilokitaiva
Bhss_1.27: / vṛndeṅgita-jñaḥ sa vicakṣaṇaḥ śukaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116506 (0.057):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.57) / Bhss_1.166: / atha vṛndeṅgitābhijñā
śuko yathā bhāgavatārtha-kovidaḥ / dakṣaḥ prabodhe jagatāṃ prabhor ati-
premāspadatvānupamaḥ samabhyadhāt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.28)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113221 (0.046):
pracchanna-kāmatvam athorarī-kuru / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.31) / Bhss_1.31: / jaya vrajānandana! nanda-cetaḥ-
Bhss_1.28: / jaya smarāśeṣa-vilāsa-vaiduṣī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113221 (0.054):
pracchanna-kāmatvam athorarī-kuru / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.31) / Bhss_1.31: / jaya vrajānandana! nanda-cetaḥ-
niṣṇāta-gopījana-locanāmṛta! / prāṇa-priyā-prema-dhunī-mataṅgaja!
sva-mādhurī-plāvita-loka-saṃhate / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.29)
Bhss_1.29: / priyādharāsvāda-sukhe nimajjasi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120204 (0.056):
kṛṣṇekṣaṇālini samarpaya baddha-tṛṣṇe / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.62) / Bhss_2.129: / priya-viraha-vihastā srasta-dhīḥ sā tadānīṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123969 (0.056):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.37) / Bhss_2.286: / priya-sakha-bhuja-śīrṣṇi rājad udyat-
prabudhyase nety ucitaṃ rasāmbudhe! / riraṃsutāyāṃ viriraṃsur eva te
kiñcādhuneyaṃ kṣaṇadā kṣaṇaṃ dyati / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.30)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114184 (0.064):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.20) / Bhss_1.68: / saivaṃ vicintya kṣaṇam āha kāntaṃ
Bhss_1.30: / jahīhi nidrāṃ ślathayopagūhanaṃ / vrajaṃ pratiṣṭhāsuraraṃ prabho! bhava
prātar babhūvānusara sva-cāturīṃ / pracchanna-kāmatvam athorarī-kuru
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.31) / Bhss_1.31: / jaya vrajānandana! nanda-cetaḥ-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123917 (0.046):
kṣubhita-hṛdāgata eṣa bhāti paśya / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.35) / Bhss_2.284: / vrajapura-lalanā-kulonmadiṣṇu-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113151 (0.046):
premāspadatvānupamaḥ samabhyadhāt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.28) / Bhss_1.28: / jaya smarāśeṣa-vilāsa-vaiduṣī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122883 (0.050):
akṛta vaśāṃ svayam eva tāṃ vrajeśā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.5) / Bhss_2.239:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116504 (0.052):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.57) / Bhss_1.166: / atha vṛndeṅgitābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122858 (0.059):
akṛta-vilambam itaḥ sahāli-vṛndā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.4) / Bhss_2.238: / kim iha gurujanāvaler anujñā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126598 (0.060):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.48) / Bhss_2.407: / śrīdāmovāca piṇḍībhiḥ
payodhi-pīyūṣa-mayūkha! deva! / goṣṭheśvarī-puṇya-latā-prasūna!
prayāhi gehāya dhinu sva-bandhūn / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.32)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114233 (0.044):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124106 (0.050):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.43) / Bhss_2.292: / atha nija-nija mūrdhni savya-haston-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120437 (0.055):
kaṇavad ucchalitāṃ lalitāṃ śritān / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.5) / Bhss_2.139: / atha dadhe sudatī dhanur-ākṛtiṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.057):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125369 (0.057):
bahuvidha-temana-sādhu-sādhanārtham / Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.63: / Bhss_2.346-347:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117360 (0.061):
Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9: / Bhss_2.13: / atrāntare pratidiśaṃ dadhi-manthanottha-
Bhss_1.32: / gokula-bandho! jaya rasa-sindho!
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114231 (0.064):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
jāgṛhi talpaṃ tyaja śaśi-kalpam / prīty-anukūlāṃ śrita-bhuja-mūlāṃ
bodhaya kāntāṃ rati-bhara-tāntām / (Govinda-līlāmṛtam 1.23)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.027):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.028):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.028):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.028):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.028):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.028):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.028):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.028):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.028):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.028):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.028):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.029):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.032):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117676 (0.038):
vyavasitam idam asyāḥ paśya śuddhānvayāyāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.53-54) / Bhss_2.29-30: / tad-vacaś cakita-dhīr hṛdi sakhyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121767 (0.041):
sopānaṃ vidhinā kṛtaṃ karuṇayā veṇī-bhujaṅgyāḥ sphuṭam / (Govinda-līlāmṛtam 2.94) / Bhss_2.193:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127756 (0.042):
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu / (Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113920 (0.042):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116340 (0.043):
bhṛṅgīṃ śaśimukhi! kṛta-natibhaṅgām / (Govinda-līlāmṛtam 1.101) / Bhss_1.159:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127243 (0.043):
ślatha-rucir aśane'bhūd unmanā nāgareśaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.48) / Bhss_2.442: / sāmibhuktaṃ kiyat tena
Bhss_1.33: / udayaṃ prajavādayam ety aruṇas / taruṇī-nicaye sahajākaruṇaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.027):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.028):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.028):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.028):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.028):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.028):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.028):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.028):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.028):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.028):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.028):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.029):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.032):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117676 (0.038):
vyavasitam idam asyāḥ paśya śuddhānvayāyāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.53-54) / Bhss_2.29-30: / tad-vacaś cakita-dhīr hṛdi sakhyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121767 (0.041):
sopānaṃ vidhinā kṛtaṃ karuṇayā veṇī-bhujaṅgyāḥ sphuṭam / (Govinda-līlāmṛtam 2.94) / Bhss_2.193:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113919 (0.042):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116340 (0.043):
bhṛṅgīṃ śaśimukhi! kṛta-natibhaṅgām / (Govinda-līlāmṛtam 1.101) / Bhss_1.159: / kāntam āyāntam āśaṅkyā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127243 (0.043):
ślatha-rucir aśane'bhūd unmanā nāgareśaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.48) / Bhss_2.442: / sāmibhuktaṃ kiyat tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126257 (0.043):
rādhānanaṃ taṃ dadṛśur mudālyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.27) / Bhss_2.389: / ado bhadram idaṃ miṣṭam
nibhṛtaṃ nilayaṃ vrajanātha! tatas / tvarito ' a kalinda-sutā-ta ataḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.24) / Bhss_1.34: / śārī śubhā sā'tha jagāda sūkṣma-dhīḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.022):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.060):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
śārī yathā devana-sammata-sthitiḥ / jayeśvari! svīya-vilāsa-saubhaga-
śrī-tarṣita-śrī-mukha-mukhya-yauvate
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.33) / Bhss_1.35: / kamala-mukhi! vilāsāyāsa-gāḍhālasāṅgī
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.029):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.030):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.031):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.031):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.031):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.032):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120396 (0.034):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125060 (0.034):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.56) / Bhss_2.333: / śaśi-mukhi! śaradāṃ śataṃ jayaivaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.034):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113985 (0.038):
rasa-jñayānyonya-vilihyamānam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.40) / Bhss_1.61: / svīyāṅkottāna-suptām uṣasi mṛdu mṛṣā rodaneṣat-smitāsyām
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.041):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.043):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.043):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126652 (0.044):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.045):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.045):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.045):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20) / Bhss_2.37:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.045):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.045):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36) / Bhss_2.285:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.045):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7) / Bhss_1.11:
svapiṣi sakhi! niśānte yat tavāyaṃ na doṣaḥ
dig iyam aruṇitaindrī kintu paśyāvir āsīt
tava sukham asahiṣṇuḥ sādhvi! candrā-sakhīva
(Govinda-līlāmṛtam 1.25) / Bhss_1.36: / śeṣe'dhunā yad-rati-vallabhāsya-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123516 (0.027):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.053):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.055):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118719 (0.055):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116124 (0.056):
athāha lalitā sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.92) / Bhss_1.150:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124447 (0.058):
snigdhā cucumba mukham aśru-mukhī tato 'syāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.37) / Bhss_2.306:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.059):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125455 (0.062):
rādhāṃ praśaṃsanty atha tāṃ ca rohiṇī / (Govinda-līlāmṛtam 3.85) / Bhss_2.350:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119277 (0.063):
taṃ paurṇamāsī smita-pūrvam āha / (Govinda-līlāmṛtam 2.21) / Bhss_2.92: / sakhīnāṃ sandohair niravadhi mahākeli-tatibhiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124732 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 3.47) / Bhss_2.318: / śaśimukhi! va akāni tvaṃ vidhehi prayatnād
rājīva-rājan madhu-pāna-mattā / asāmprataṃ tat khalu sāmprataṃ te
prātas tato jāgarayāmy ahaṃ tvām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.34)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126668 (0.039):
vipratve sūtram eva te / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.52) / Bhss_2.411: / kṛṣṇaḥ prāha baṭor asti
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126957 (0.039):
ko 'mīṣāṃ vetti vijñatām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.80) / Bhss_2.428: / kṛṣṇaḥ prāha sakhe! viprā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126598 (0.048):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.48) / Bhss_2.407: / śrīdāmovāca piṇḍībhiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126635 (0.049):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.50) / Bhss_2.409: / paśyaiṣo 'ham anūcāno
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112823 (0.051):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.053):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.053):
diśam adhi rātri sameti kāpi lakṣmīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122858 (0.054):
akṛta-vilambam itaḥ sahāli-vṛndā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.4) / Bhss_2.238: / kim iha gurujanāvaler anujñā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126988 (0.055):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.056):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122906 (0.059):
param iha vipratipattir asti kasya / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.6) / Bhss_2.240: / sakhi! kim api na veda tat savitrī
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123841 (0.059):
tad api niyokṣyasi hā punas tam asyām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.32) / Bhss_2.281: / tvayi muhur iyam arpitāryayā yat
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117360 (0.061):
Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9: / Bhss_2.13: / atrāntare pratidiśaṃ dadhi-manthanottha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114255 (0.061):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71: / satyaṃ bravīṣy aṅga-jam iṣṭa-devaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117826 (0.064):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.19) / Bhss_2.36: / hantaiṣa santatam atīva samedhamānaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119740 (0.064):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.44) / Bhss_2.111: / gāvas tavādhvani dhṛtāśru-bhṛtākṣi-yugmā
Bhss_1.37: / kṛṣṇo 'py anidraḥ priyayopagūḍhaḥ / kāntā'py anidrā'py amunopagūḍhā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126668 (0.055):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.52) / Bhss_2.411: / kṛṣṇaḥ prāha baṭor asti
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126957 (0.055):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.80) / Bhss_2.428: / kṛṣṇaḥ prāha sakhe! viprā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112823 (0.057):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126598 (0.060):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.48) / Bhss_2.407: / śrīdāmovāca piṇḍībhiḥ
talpāt prabhātākulam apy analpān / notthātum etan mithunaṃ śaśāka
(Govinda-līlāmṛtam 1.38) / Bhss_1.38: / kṛṣṇasya jānūpari-yantrita-san-nitambā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123359 (0.043):
ty uccālitā phulla-tanuḥ pratasthe / (Govinda-līlāmṛtam 3.26) / Bhss_2.259: / kṛṣṇasya prātar-āśāya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119205 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 2.17) / Bhss_2.88-89: / kṛṣṇaṃ saśaṅkam āśaṅkya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126357 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 4.33) / Bhss_2.395-396: / tato vāma-kaphoṇiṃ svaṃ
vakṣaḥ-sthale dhṛta-kucā vadane'rpitāsyā
kaṇṭhe niveśita-bhujā'sya bhujopadhānā / kāntā na hīṅgati manāg api labdha-bodhā
Bhss_1.39: / śrī-kṛṣṇa-līlā-racanāsu dakṣas
tat-prema-jānanda-viphulla-pakṣaḥ / dakṣākhya āha śrita-kuñja-kakṣaḥ
śukaḥ samadhyāpita-kīra-lakṣaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.41)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124448 (0.061):
snigdhā cucumba mukham aśru-mukhī tato 'syāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.37) / Bhss_2.306: / pratyekam āliṅgya ca tad-vayasyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117522 (0.063):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113962 (0.063):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Bhss_1.40: / ekaṃ prācyām aruṇa-kiraṇāpā alāyāṃ vidhatte
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.064):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.064):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
cakṣuḥ kānte tvaritam aparaṃ dūrage cakravākī
śaṅkākrāntās taru-kuhara-gā mūkatāṃ yānti ghūkāḥ
śaṅke bhāsvān udayam udagāt kṛṣṇa! nidrāṃ jahīhi
(Govinda-līlāmṛtam 1.32) / Bhss_1.41: / jaya jaya guṇa-sindho! preyasī-prāṇa-bandho!
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113545 (0.0):
(Govinda-līlāmṛtam 1.33) / Bhss_1.44: / nidrāṃ jahīhi vijahīhi nikuñja-śayyāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124637 (0.051):
(Govinda-līlāmṛtam 3.43) / Bhss_2.314: / tvaṃ vidhehi lalite'mba! rasālāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124706 (0.058):
tvaṃ maṅgale! kuṇḍalikāṃ vidhehi / (Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
vraja-sarasi-ja-bhāno! sat-kalā-ratna-sāno!
iha hi rajanī-śeṣe kiṃ manā nātha! śeṣe
samayam avakalayāpīṣyate kuñja-sayyā? / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.19)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122318 (0.030):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122598 (0.031):
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122649 (0.033):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.44) / Bhss_2.229: / goṣṭheśvarīpsitatamo rasavat-prapākaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119017 (0.038):
jāgrad-daśām abhinināya kutūhalena / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.5) / Bhss_2.80:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120302 (0.040):
babhrāja sat-parijanair vihitābhinandā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.49) / Bhss_2.133-134: / bhṛṅgāra-nāla-śikhareṇa samarpitābhiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121245 (0.041):
sīmanta-sīmani maṇīndra-mayūkha-rasyām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.69) / Bhss_2.172:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125222 (0.041):
tat-tat-prakāram atha kuṭṭita-karttitāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.88) / Bhss_2.340:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114836 (0.043):
niyatam upamimānaḥ saṃśayaṃ nirdhunānaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.15) / Bhss_1.95:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125298 (0.043):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.91) / Bhss_2.343: / dīptāsu rāma-jananīṅgitato 'nalena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114915 (0.043):
na khalu bata vidagdhāḥ kārya-kāle vimugdhāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.18) / Bhss_1.98:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119690 (0.044):
bhūtānanā vyadhita kāpi kumāra-dāsī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.17) / Bhss_2.109: / naktantanaṃ vasanam asya nirāsya kaścid-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122295 (0.044):
celāntareṇa vinināya kṛtāvahelam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.30) / Bhss_2.215:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119044 (0.044):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.6) / Bhss_2.81: / tāvad gobha a-bhadrasena-subala-śrī-stokakṛṣṇārjuna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119614 (0.045):
ālola-kuṇḍala-yugaṃ śanakair jagharṣa / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.14) / Bhss_2.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119666 (0.047):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.16) / Bhss_2.108: / māṇikya-kaṅkatikayā kara-padma-koṣaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126119 (0.048):
kiñcit kiñcid abhukta vīkṣaka-bhiyā durvāda-bhītyāpy ayam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.7) / Bhss_2.383:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121393 (0.048):
netrāñjanādhara-vibhā-bhara-nīla-raktām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.73) / Bhss_2.177: / makarike likhatī mṛdu-gaṇḍayor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120870 (0.048):
saprema sādaram aśūśudhad uttamāliḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.54) / Bhss_2.157:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113599 (0.048):
na gaṇayasi vigarhāṃ kiṃ guruṇām anarhām? / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.3) / Bhss_1.46: / sudati! kumudinīnām aṅkam āsādya līnā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122148 (0.049):
kṛṣṇasya tān avayavān udavartayanta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.25) / Bhss_2.209: / kenocitena ghanasāra-suvāsitena
Bhss_1.42: / ayam api ca śikhaṇḍī jāgaritvaiva khaṇḍī / kṛta-sulalita-kekaḥ kāla-niṣṭhā-vivekaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116581 (0.062):
yayatū rati-vitandrau rādhikā-kṛṣṇacandrau / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.42) / Bhss_1.170: / na pathi na bhavane vā lakṣitau tau vane vā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.064):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
pramilati tava nidrā-hānaye'dhī-daridrāḥ
śiva śiva nija-sevā-kālam ujjhanti ke vā?
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.24) / Bhss_1.43: / vṛndā-vaktrād adhigata-vidyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114857 (0.047):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.055):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119542 (0.056):
cārūpacāram atha bhejur amī militvā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.11) / Bhss_2.103:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114698 (0.057):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114725 (0.057):
vilulita-tanum etās tvāṃ bhajantāṃ sametāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.9) / Bhss_1.91:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114671 (0.058):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.5) / Bhss_1.89: / api tava mukha-śobhām āptu-kāmo 'tilobhād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.059):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115052 (0.059):
nahi samaya-vidagdhaḥ kārya-kāle vimugdhaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.27) / Bhss_1.103: / atha prabudhyaiva vidhūya pakṣān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.059):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122669 (0.059):
sā prāhiṇot kim api bhoktum athāvilambam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.45) / Bhss_2.230:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122099 (0.061):
prārambhi yat tad urarīkṛtam apy anena / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.23) / Bhss_2.207:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.061):
svayam iyam upagantrī sneha evātra mantrī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.062):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.063):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114644 (0.064):
kuru na gata-samādhāṃ bandhu-vargasya bādhām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.4) / Bhss_1.88: / iyam ajani digaindrī dṛśyatāṃ devi! sāndrī-
sārī hārī-kṛta-bahu-padyā / rādhā-snehoccaya-madhu-mattā
tasyā nidrāpanayana-yattā / (Govinda-līlāmṛtam 1.33)
Bhss_1.44: / nidrāṃ jahīhi vijahīhi nikuñja-śayyāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113466 (0.0):
śaṅke bhāsvān udayam udagāt kṛṣṇa! nidrāṃ jahīhi / (Govinda-līlāmṛtam 1.32)
vāsaṃ prayāhi sakhi! nālasatāṃ prayāhi
kāntaṃ ca bodhaya na bodhaya loka-lajjāṃ
kālocitāṃ hi kṛtinaḥ kṛtim unnayanti / (Govinda-līlāmṛtam 1.37)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114025 (0.048):
kāntāṃ tāṃ keli-tāntāṃ mudam atulatamām āpa paśyan vrajenduḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.54) / Bhss_1.62:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116806 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 1.114) / Bhss_1.178: / tābhir vṛtā vraja-janair avilokitaiva
Bhss_1.45: / vraja-pati-tanayāṅkāsaṅgato vīta-śaṅkā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123267 (0.041):
gṛhaṃ gṛhaṃ neṅgati yat kulāṅganā / (Govinda-līlāmṛtam 3.25) / Bhss_2.255: / vrajapati-gṛhiṇī-giraṃ cirābhyar-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116806 (0.046):
(Govinda-līlāmṛtam 1.114) / Bhss_1.178: / tābhir vṛtā vraja-janair avilokitaiva
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114025 (0.052):
kāntāṃ tāṃ keli-tāntāṃ mudam atulatamām āpa paśyan vrajenduḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.54) / Bhss_1.62:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118785 (0.061):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127701 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.062):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117523 (0.063):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21: / vadhūm athābhāṣasata putri! talpād
vidhu-mukhi! kim-u śeṣe nirbharaṃ rātri-śeṣe?
pramada-madhupa-puñje mā paraṃ tiṣṭha kuñje
na gaṇayasi vigarhāṃ kiṃ guruṇām anarhām? / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.3)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122319 (0.025):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122598 (0.029):
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122296 (0.034):
celāntareṇa vinināya kṛtāvahelam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.30) / Bhss_2.215:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119044 (0.034):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.6) / Bhss_2.81: / tāvad gobha a-bhadrasena-subala-śrī-stokakṛṣṇārjuna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121393 (0.035):
netrāñjanādhara-vibhā-bhara-nīla-raktām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.73) / Bhss_2.177: / makarike likhatī mṛdu-gaṇḍayor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114915 (0.037):
na khalu bata vidagdhāḥ kārya-kāle vimugdhāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.18) / Bhss_1.98:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125298 (0.037):
śraddhāya kautukavatī pacana-kriyāyām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.91) / Bhss_2.343: / dīptāsu rāma-jananīṅgitato 'nalena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122026 (0.039):
bhyāsālayaṃ maṇimayaṃ sakalaikamatyā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.20) / Bhss_2.204:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122148 (0.039):
kṛṣṇasya tān avayavān udavartayanta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.25) / Bhss_2.209:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121245 (0.040):
sīmanta-sīmani maṇīndra-mayūkha-rasyām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.69) / Bhss_2.172:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120302 (0.040):
babhrāja sat-parijanair vihitābhinandā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.49) / Bhss_2.133-134:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126119 (0.042):
kiñcit kiñcid abhukta vīkṣaka-bhiyā durvāda-bhītyāpy ayam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.7) / Bhss_2.383:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119614 (0.043):
ālola-kuṇḍala-yugaṃ śanakair jagharṣa / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.14) / Bhss_2.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119666 (0.043):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.16) / Bhss_2.108: / māṇikya-kaṅkatikayā kara-padma-koṣaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122649 (0.043):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.44) / Bhss_2.229: / goṣṭheśvarīpsitatamo rasavat-prapākaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114836 (0.044):
niyatam upamimānaḥ saṃśayaṃ nirdhunānaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.15) / Bhss_1.95: / iti nigaditavatyaḥ śārikāḥ premavatyaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120870 (0.044):
saprema sādaram aśūśudhad uttamāliḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.54) / Bhss_2.157:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119017 (0.044):
jāgrad-daśām abhinināya kutūhalena / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.5) / Bhss_2.80:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122126 (0.044):
prītyā ciraṃ mamṛdire'tha tad aṅgakāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.24) / Bhss_2.208: / te kauṅkumena rajasā ghanasāra-cūrṇaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125222 (0.046):
tat-tat-prakāram atha kuṭṭita-karttitāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.88) / Bhss_2.340:
Bhss_1.46: / sudati! kumudinīnām aṅkam āsādya līnā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122318 (0.027):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122598 (0.029):
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114915 (0.040):
na khalu bata vidagdhāḥ kārya-kāle vimugdhāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.18) / Bhss_1.98:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121245 (0.040):
sīmanta-sīmani maṇīndra-mayūkha-rasyām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.69) / Bhss_2.172:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119044 (0.041):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.6) / Bhss_2.81: / tāvad gobha a-bhadrasena-subala-śrī-stokakṛṣṇārjuna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122296 (0.042):
celāntareṇa vinināya kṛtāvahelam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.30) / Bhss_2.215:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119614 (0.043):
ālola-kuṇḍala-yugaṃ śanakair jagharṣa / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.14) / Bhss_2.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120302 (0.043):
babhrāja sat-parijanair vihitābhinandā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.49) / Bhss_2.133-134: / bhṛṅgāra-nāla-śikhareṇa samarpitābhiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119666 (0.043):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.16) / Bhss_2.108: / māṇikya-kaṅkatikayā kara-padma-koṣaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122126 (0.044):
prītyā ciraṃ mamṛdire'tha tad aṅgakāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.24) / Bhss_2.208: / te kauṅkumena rajasā ghanasāra-cūrṇaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122148 (0.045):
kṛṣṇasya tān avayavān udavartayanta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.25) / Bhss_2.209: / kenocitena ghanasāra-suvāsitena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125222 (0.046):
tat-tat-prakāram atha kuṭṭita-karttitāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.88) / Bhss_2.340:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121393 (0.047):
netrāñjanādhara-vibhā-bhara-nīla-raktām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.73) / Bhss_2.177: / makarike likhatī mṛdu-gaṇḍayor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114836 (0.047):
niyatam upamimānaḥ saṃśayaṃ nirdhunānaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.15) / Bhss_1.95: / iti nigaditavatyaḥ śārikāḥ premavatyaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120870 (0.047):
saprema sādaram aśūśudhad uttamāliḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.54) / Bhss_2.157:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113495 (0.048):
samayam avakalayāpīṣyate kuñja-sayyā? / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.19) / Bhss_1.42:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126008 (0.049):
karpūreṇa suvāsitena payasā pūrṇān vyadhāt kānakān / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.3) / Bhss_2.379:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119690 (0.050):
bhūtānanā vyadhita kāpi kumāra-dāsī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.17) / Bhss_2.109: / naktantanaṃ vasanam asya nirāsya kaścid-
mada-madhukara-mālā kālam āsādya lolā
sarati kamalinīnāṃ rājim etām adīnāṃ / bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47: / viyad-atilaghu-tāraṃ tvad-vapuḥ kṣuṇṇa-hāraṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.039):
svayam iyam upagantrī sneha evātra mantrī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.039):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.040):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.041):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126073 (0.042):
sarvaṃ tat-tad-avekṣya vismita-manā babhrāja pītāmbaraḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.5) / Bhss_2.381: / śrīdāma-subalau vāme
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114812 (0.045):
tava mukha-śaśi-bimbāloka-mātrāvalambā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.14) / Bhss_1.94: / harir atikutukī te netra-yugmaṃ mimīte
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114697 (0.045):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114858 (0.047):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115053 (0.047):
nahi samaya-vidagdhaḥ kārya-kāle vimugdhaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.27) / Bhss_1.103:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122599 (0.048):
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227: / atrāntare vraja-purandara-sannideśam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122318 (0.049):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116581 (0.050):
yayatū rati-vitandrau rādhikā-kṛṣṇacandrau / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.42) / Bhss_1.170: / na pathi na bhavane vā lakṣitau tau vane vā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122124 (0.051):
prītyā ciraṃ mamṛdire'tha tad aṅgakāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.24) / Bhss_2.208:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.051):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.053):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114644 (0.055):
kuru na gata-samādhāṃ bandhu-vargasya bādhām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.4) / Bhss_1.88: / iyam ajani digaindrī dṛśyatāṃ devi! sāndrī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125148 (0.055):
pāka-kriyopakaraṇāni vilokya tāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.85) / Bhss_2.337-338:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122649 (0.055):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.44) / Bhss_2.229: / goṣṭheśvarīpsitatamo rasavat-prapākaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118967 (0.056):
sanmañju-vāk kanaka-pañjara-vāsa-hṛṣṭaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.3) / Bhss_2.78:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122493 (0.056):
snānotsavena virahayya sa pūrva-siddhe / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.38) / Bhss_2.223:
vigalita-kusumānāṃ varṣma śephālikānām / tritayam idam idānīm eka-rūpaṃ tadānīm
api yad api tathāpi tvad-vapuḥ śrībhir āpi / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.10)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.061):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.064):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99: / tvam asi samaya-vettā sarva-duḥkhaika-bhettā
Bhss_1.48: / tru ita-patita-muktā-hāravat te viyuktā
bhavad uḍu-tatir eṣā svalpa-mātrāvaśeṣā
cira-śayanam avekṣyārundhatī te vilakṣyā / bhavad iva parivakre paśya saptarṣi-cakre
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.11) / Bhss_1.49: / iti kala-vacanānāṃ śārikāṇāṃ śukānāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113733 (0.045):
bhavad ubhaya-vilokābhāvataḥ prāpta-śokā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.29) / Bhss_1.51: / kala-kvaṇat-kaṅkaṅa-nūpuraṃ jabād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122172 (0.048):
dāsī-gaṇo 'mbuja-dṛśaṃ snāpayāṃ cakāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.26) / Bhss_2.210:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121366 (0.051):
ekaikaśaḥ śruti-yuge ghaṭayāṃ cakāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.72) / Bhss_2.176:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121219 (0.052):
ālī-janaḥ kaca-bharaṃ surabhī-cakāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.68) / Bhss_2.171:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121068 (0.058):
arddhorukaṃ kaṭi-taṭe ghaṭayāṃ cakāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.63) / Bhss_2.165:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.064):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
rutam atiśaya-ramyaṃ śrotra-peyaṃ niśamya
vihita-śayana-bādhā sā jajāgāra rādhā / prathamam atha sa kṛṣṇaḥ svāpa-līlā-vitṛṣṇaḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.28) / Bhss_1.50: / yugapad ubhaya-nidrā-bhaṅga-vidhvasta-mudrā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.059):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.061):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.061):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114812 (0.061):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.14) / Bhss_1.94: / harir atikutukī te netra-yugmaṃ mimīte
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115052 (0.063):
nahi samaya-vidagdhaḥ kārya-kāle vimugdhaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.27) / Bhss_1.103: / atha prabudhyaiva vidhūya pakṣān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.064):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
yugapad ubhaya-netrāpāṅga-bhaṅgī vicitrā
yugapad ubhaya-ghūrṇā-jāta-saṃkleśa-pūrṇā
bhavad ubhaya-vilokābhāvataḥ prāpta-śokā
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.29) / Bhss_1.51: / kala-kvaṇat-kaṅkaṅa-nūpuraṃ jabād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113679 (0.045):
bhavad iva parivakre paśya saptarṣi-cakre / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.11) / Bhss_1.49: / iti kala-vacanānāṃ śārikāṇāṃ śukānāṃ
atyucchalad-gātra-yuga-cchavi-cchaṭām / vyastālakāgrāvali-veṣṭanonnamat-
tā aṅka-hāra-dyuti-dīpitānanam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.36)
Bhss_1.52: / srastāṃśukānveṣaṇa-saṃbhramodayād
itas-tato nyasta-karābja-mañjulam
śayyotthitaṃ keli-vilāsinos tayos / trailokya-lakṣmīm iva sañcikāya tam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.37) / ghūrṇālasākṣaṃ ślatha-sarva-gātraṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (5.960):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (5.960):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115113 (0.011):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115178 (0.020):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115311 (0.044):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.047):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116485 (0.052):
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56) / Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120397 (0.052):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137: / vi apikāṃ dyutaros tata-rociṣaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.052):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.052):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.052):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124506 (0.054):
bhṛśam upalālya nināya pākaśālām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.55)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114230 (0.056):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123838 (0.058):
parivadasi balād imām avijñe! / tad api niyokṣyasi hā punas tam asyām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.32)
viśrasta-keśaṃ rasika-dvayaṃ tat / bhugnopaveśaṃ skhalane kathaṃ cid
anyonyam ālambanatāṃ prapede / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.38)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123420 (0.051):
pari pariguṇṭhana-mādhurī prapede / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.26) / Bhss_2.262:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122748 (0.057):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233: / anyonya-darśana-samudgamana-smitāḍhya-
Bhss_1.54: / anyonya-grathitāṅgulī-kisalayām unnīya bāhu-dvayīṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122748 (0.062):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233: / anyonya-darśana-samudgamana-smitāḍhya-
jṛmbhārambha-puraḥsaraṃ vidadhatī gātrasya saṃmo anam
mīlan-netram urojayor nakha-pada-vyādāna-dīnānanā
nā-nā-neti punar nakha-kṣata-dhiyā sā kṛṣṇa-pāṇī dadhe
(Alaṅkāra-kaustubhaḥ 5.236) / Bhss_1.55: / saṅgopāya pa āñcalena tanunā niḥsāri-dantāvalī-
jyotsnābhiḥ snapitena dakṣiṇa-karākṛṣṭena vaktrāmbujam
līlollāsita-kandharaṃ mṛdu-kalair vāmāṅguli-ccho ikā-
niḥsvānaiś cala-kaṅkaṇa-svana-sakhaiḥ śrī-rādhikā'jṛmbhata
(Alaṅkāra-kaustubhaḥ 5.237) / Bhss_1.56: / alasa-valitam ūrdhvī-kṛtya mūrdhopakaṇṭhe
valayitam idam anyonyena saṃsakta-pāṇi / trika-vicalana-bhaṅgi-saṅgi mo āyitāyāḥ
paridhir iva mukhendor bhāti dordvandvam asyāḥ
(Alaṅkāra-kaustubhaḥ 5.238) / Bhss_1.57: / utthāyeśaḥ sanniviṣṭo 'tha talpe
vyājān nidrā-śālinīṃ mīlitākṣīm / dorbhyāṃ kāntāṃ svāṅkam ānīya tāntāṃ
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115356 (1.192):
dayitoruyugād udatiṣṭha-diyam / (Govinda-līlāmṛtam 1.61) / Bhss_1.117:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115710 (1.192):
nijeṅgita-jñāṃ nidideśa sārīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.72) / Bhss_1.132:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (1.192):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116407 (1.192):
sarasija-mukhi nāmnā tuṇḍiketī marālī / (Govinda-līlāmṛtam 1.104) / Bhss_1.162:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118786 (1.192):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127137 (1.192):
(Govinda-līlāmṛtam 4.44) / Bhss_2.438: / carvanti carvyāṇi mṛdūni kecil
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125815 (1.788):
(Govinda-līlāmṛtam 3.105) / Bhss_2.370: / mayuṣṭhakasya mudgasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.017):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.018):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.018):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.019):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.019):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.020):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.020):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.020):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.021):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.022):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Bhss_1.58: / ghūrṇāyamānekṣaṇa-khañjarī aṃ / lalā a-lolālaka-bhṛṅga-jālam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.027):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.028):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.028):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.028):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.029):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.029):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.029):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.029):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.029):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.029):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.030):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.033):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.033):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114061 (0.038):
śrī-rādhāyāḥ sphuṭam iha tadā sāmya-kakṣām avāpsyat / (Govinda-līlāmṛtam 1.55) / Bhss_1.63: / sphuran makara-kuṇḍalaṃ madhura-manda-hāsodayaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121475 (0.038):
(Govinda-līlāmṛtam 2.78) / Bhss_2.181: / mīnī-prasūna-nava-pallava-candralekhā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.039):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127756 (0.039):
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu / (Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119353 (0.039):
(Govinda-līlāmṛtam 2.24) / Bhss_2.95: / unmīlana-pratinimīlanayor bahutve
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117676 (0.040):
vyavasitam idam asyāḥ paśya śuddhānvayāyāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.53-54) / Bhss_2.29-30: / tad-vacaś cakita-dhīr hṛdi sakhyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115846 (0.042):
(Govinda-līlāmṛtam 1.79) / Bhss_1.137: / parivartita-saṃvyānau
mukhaṃ prabhātābja-nibhaṃ priyāyāḥ / papau dṛśeṣat-smitam acyuto 'sau
(Govinda-līlāmṛtam 1.52) / Bhss_1.59: / saṃśliṣṭa-sarvāṅguli-bāhu-yugmam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120573 (0.034):
(Govinda-līlāmṛtam 2.38) / Bhss_2.146: / madhye'cyuto 'ñcan dhavalāvalīnām
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119277 (0.045):
taṃ paurṇamāsī smita-pūrvam āha / (Govinda-līlāmṛtam 2.21) / Bhss_2.92:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.046):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.048):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113963 (0.048):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.052):
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata / (Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119256 (0.052):
nyamīlayat sa smita-vaktra-paṅkajaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.20) / Bhss_2.91: / ākarṇya vācaṃ vraja-rāja-patnyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.055):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119205 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 2.17) / Bhss_2.88-89: / kṛṣṇaṃ saśaṅkam āśaṅkya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114116 (0.057):
uddīpta-tṛṣṇaḥ punar āsa kṛṣṇaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.57) / Bhss_1.65:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125772 (0.057):
madhurāmlaḥ suśītalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.103) / Bhss_2.368:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115878 (0.058):
vidyun-mālāśliṣṭāmbhodaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.81) / Bhss_1.139:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119329 (0.058):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115821 (0.058):
viyoga-dīnā śayanād udasthāt / (Govinda-līlāmṛtam 1.78) / Bhss_1.136: / kṛṣṇo 'pi kāntaṃ vṛṣabhānu-jāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112971 (0.059):
juguñja talpī-kṛta-kañja-puñje / (Govinda-līlāmṛtam 1.14) / Bhss_1.20: / jhaṅkṛtim aṅgī-kurute
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119233 (0.060):
kuñjeṣu keli-cañcalā / (Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90: / atha prakāśī-kṛta-bālya-vibhramo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124684 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 3.45) / Bhss_2.316: / tvaṃ khaṇḍa-maṇḍāni ca raṅgadevi!
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126357 (0.060):
bhuṅkṣveti baṭu-bhājanam / (Govinda-līlāmṛtam 4.33) / Bhss_2.395-396: / tato vāma-kaphoṇiṃ svaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117522 (0.061):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123592 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 3.34-35) / Bhss_2.270: / athānantaram-
unmathya dehaṃ parimo ayantīm / udbuddha-jṛmbhā-sphuṭa-danta-kāntim
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119205 (0.042):
(Govinda-līlāmṛtam 2.17) / Bhss_2.88-89: / kṛṣṇaṃ saśaṅkam āśaṅkya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.043):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118785 (0.044):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.045):
(Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.045):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (0.045):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138: / rādhā-pāṇiṃ savye'savye
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123237 (0.046):
sahānayaivādya ravis tvayārcyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.24) / Bhss_2.254: / rādheti diṣṭā hṛdi sābhinanditā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.046):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113055 (0.047):
garjaty ayaṃ kāma-tarakṣu-rājaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.18) / Bhss_1.24: / rādhā-dhairya-dharādharoddhṛti-vidhau ke'nye samarthā vinā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.048):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.048):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127215 (0.048):
dayita-hṛdayam uccai rādhikāpy ājahāra / (Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113107 (0.048):
vedābhyāsī baṭur yathā / (Govinda-līlāmṛtam 1.20) / Bhss_1.26: / atha pakṣiṇāṃ kalakalaiḥ prabodhitāv
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119120 (0.048):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113939 (0.048):
papau dṛśeṣat-smitam acyuto 'sau / (Govinda-līlāmṛtam 1.52) / Bhss_1.59:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118719 (0.049):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.049):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.049):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117522 (0.050):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.048):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.050):
sarve'bhūvan vana-gamanotkāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127215 (0.050):
(Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441: / atha bala-jananīṃ tām antarākṛtya nṛtyan-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.053):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.053):
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata / (Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116461 (0.054):
vaneśvarī divasa-bhiyāsa sonmanāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.106) / Bhss_1.164:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117620 (0.054):
(Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119232 (0.054):
kuñjeṣu keli-cañcalā / (Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90: / atha prakāśī-kṛta-bālya-vibhramo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118719 (0.055):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117599 (0.055):
tiṣṭheti prāha satvarā / (Govinda-līlāmṛtam 2.50) / Bhss_2.25:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119276 (0.056):
taṃ paurṇamāsī smita-pūrvam āha / (Govinda-līlāmṛtam 2.21) / Bhss_2.92:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.056):
tasyāś cakāsti nitarām iva saiṃhikeyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117522 (0.056):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127299 (0.057):
tathāpi nāśnāsi karomi kiṃ hatā / (Govinda-līlāmṛtam 4.51) / Bhss_2.445: / atha sā rohiṇīm āha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124447 (0.057):
snigdhā cucumba mukham aśru-mukhī tato 'syāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.37) / Bhss_2.306:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123592 (0.057):
bhṛṅgānujād bhī-taralā cakampe / (Govinda-līlāmṛtam 3.34-35) / Bhss_2.270: / athānantaram-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115689 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 1.71) / Bhss_1.131: / vilokya līlāmṛta-sindhu-magnau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116110 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 1.91) / Bhss_1.149: / tayor līlā-sudhā-pāna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126357 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.33) / Bhss_2.395-396: / tato vāma-kaphoṇiṃ svaṃ
māṇikya-dīpair nirarājayat kim / sa-nidram unmudra-dṛganta-lakṣmī-
rasa-jñayānyonya-vilihyamānam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.40)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122748 (0.0):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114334 (0.023):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.75: / mitho daśana-vikṣatādhara-pu au vilāsālasau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.028):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.030):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.030):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.031):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.031):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.032):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.035):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120396 (0.035):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113310 (0.038):
śrī-tarṣita-śrī-mukha-mukhya-yauvate / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.33) / Bhss_1.35:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.041):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114593 (0.043):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.41) / Bhss_1.86: / viraha-vikalayā tac chayyayā dūnayā kiṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.043):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117308 (0.044):
ālambanīyam adadhād aparopabarham / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.7) / Bhss_2.11:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126652 (0.045):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.045):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.045):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20) / Bhss_2.37:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.045):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.045):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36) / Bhss_2.285:
Bhss_1.61: / svīyāṅkottāna-suptām uṣasi mṛdu mṛṣā rodaneṣat-smitāsyām
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114412 (0.050):
sa citra-cuñcur dhṛta-navya-vartikaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.26) / Bhss_1.78: / tā aṅka-yugmena lavaṅga-mañjarī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118891 (0.050):
rāmāmbareṇa parivartitam asya vāsa / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.38) / Bhss_2.75: / tā aṅkagāruṇa-maṇi-pratibimba eva
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124106 (0.063):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.43) / Bhss_2.292: / atha nija-nija mūrdhni savya-haston-
ardhonmuktāgra-keśāṃ vimṛdita-kusuma-srag-dharāṃ chinna-hārām
unmīlyonmīlya ghūrṇālasa-nayana-yugaṃ svānanālokanotkāṃ
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3391904 (0.048):
ratirabhasavilāsābhyāsatāntaṃ na yāvan nayanayugamamīlattāvadevāhato
kāntāṃ tāṃ keli-tāntāṃ mudam atulatamām āpa paśyan vrajenduḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.54) / Bhss_1.62: / hemābjāṅgyāḥ prabala-suratāyāsa-jātālasāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113570 (0.048):
kālocitāṃ hi kṛtinaḥ kṛtim unnayanti / (Govinda-līlāmṛtam 1.37) / Bhss_1.45: / vraja-pati-tanayāṅkāsaṅgato vīta-śaṅkā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116806 (0.049):
(Govinda-līlāmṛtam 1.114) / Bhss_1.178: / tābhir vṛtā vraja-janair avilokitaiva
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119120 (0.050):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.050):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123266 (0.051):
gṛhaṃ gṛhaṃ neṅgati yat kulāṅganā / (Govinda-līlāmṛtam 3.25) / Bhss_2.255: / vrajapati-gṛhiṇī-giraṃ cirābhyar-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113962 (0.051):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119308 (0.054):
dhayaty ūdhaḥ kintu vraja-kula-pate jāgṛhi tataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.22) / Bhss_2.93:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.057):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.058):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125892 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 3.110-111) / Bhss_2.375: / sā tāṃ rādhām anna-saṃskāra-saktāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116109 (0.059):
tanau līnaṃ cīnaṃ kanaka-ruci kambāv iva payaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.91) / Bhss_1.149: / tayor līlā-sudhā-pāna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119205 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 2.17) / Bhss_2.88-89: / kṛṣṇaṃ saśaṅkam āśaṅkya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.060):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123237 (0.060):
sahānayaivādya ravis tvayārcyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.24) / Bhss_2.254: / rādheti diṣṭā hṛdi sābhinanditā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121681 (0.060):
hṛd-ambaram amaṇḍayat / (Govinda-līlāmṛtam 2.92) / Bhss_2.190: / kanaka-khacita-vajrair veṣṭitaiḥ padmarāgaiś
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118784 (0.060):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116011 (0.060):
vibhajantī bahir yayau / (Govinda-līlāmṛtam 1.87) / Bhss_1.145: / mañjulālī tayor aṅgāc
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126203 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 4.24) / Bhss_2.386: / śrī-rādhayā yatnata eva gehād
kāntasyāṅke nihata-vapuṣaḥ snigdha-tāpiñcha-kānteḥ
śampākampā nava-jala-dhare sthāsnutāṃ ced adhāsyat
śrī-rādhāyāḥ sphuṭam iha tadā sāmya-kakṣām avāpsyat
(Govinda-līlāmṛtam 1.55) / Bhss_1.63: / sphuran makara-kuṇḍalaṃ madhura-manda-hāsodayaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126388 (0.028):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.029):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.029):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.029):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.029):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.029):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.030):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.031):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.033):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113920 (0.033):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.035):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.038):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121767 (0.038):
sopānaṃ vidhinā kṛtaṃ karuṇayā veṇī-bhujaṅgyāḥ sphuṭam / (Govinda-līlāmṛtam 2.94) / Bhss_2.193:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113032 (0.041):
kalayati sahakāre kākalīṃ kokilālī / (Govinda-līlāmṛtam 1.17) / Bhss_1.23:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120802 (0.042):
(Govinda-līlāmṛtam 2.65) / Bhss_2.154: / sāvātārayad-ābharaṇa-nicayaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123476 (0.042):
tat sādhvyās te satītvaṃ samucitam adhunā vyaktam ullālasīti / (Govinda-līlāmṛtam 3.29) / Bhss_2.264-265: / antar-gūḍha-smitotphulla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127637 (0.042):
gṛhāt tadānīya dadāv amūbhyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.66) / Bhss_2.460-461: / anaśnantīṃ hriyā vīkṣya
madālasa-vilocanaṃ kamala-gandhi lolālakam
mukhaṃ sva-daśana-kṣatāñjana-malīmasauṣṭhaṃ hareḥ
samīkṣya kamalekṣaṇā punar abhūd vilāsotsukā
(Govinda-līlāmṛtam 1.56) / Bhss_1.64: / parasparālokana-jāta-lajjā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115689 (0.040):
(Govinda-līlāmṛtam 1.71) / Bhss_1.131: / vilokya līlāmṛta-sindhu-magnau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116110 (0.048):
(Govinda-līlāmṛtam 1.91) / Bhss_1.149: / tayor līlā-sudhā-pāna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.051):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.056):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119232 (0.058):
kuñjeṣu keli-cañcalā / (Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118720 (0.058):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114367 (0.061):
muhur mumudire puraḥ samabhilakṣya tāḥ sva-priyau / (Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127574 (0.061):
prabhum athādayati sma vilāsakaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.63) / Bhss_2.457-458:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114138 (0.062):
mukhaṃ priyāyāḥ sa muhuś cucumba / (Govinda-līlāmṛtam 1.58) / Bhss_1.66: / kāntādhara-sparśa-sukhābdhi-magnā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115962 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 1.84) / Bhss_1.142: / tā aṅkaṃ keli-vibhraṣṭaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21: / vadhūm athābhāṣasata putri! talpād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
nivṛtta-cañcad-dara-kuñcitākṣam / īṣat-smitaṃ vīkṣya mukhaṃ priyāyā
uddīpta-tṛṣṇaḥ punar āsa kṛṣṇaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.57)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126339 (0.021):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119205 (0.042):
hrī-cakitekṣaṇa āsīt / (Govinda-līlāmṛtam 2.17) / Bhss_2.88-89: / kṛṣṇaṃ saśaṅkam āśaṅkya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126357 (0.046):
(Govinda-līlāmṛtam 4.33) / Bhss_2.395-396: / tato vāma-kaphoṇiṃ svaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115822 (0.048):
viyoga-dīnā śayanād udasthāt / (Govinda-līlāmṛtam 1.78) / Bhss_1.136: / kṛṣṇo 'pi kāntaṃ vṛṣabhānu-jāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127214 (0.054):
dayita-hṛdayam uccai rādhikāpy ājahāra / (Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113962 (0.054):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113940 (0.057):
papau dṛśeṣat-smitam acyuto 'sau / (Govinda-līlāmṛtam 1.52) / Bhss_1.59:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120573 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 2.38) / Bhss_2.146: / madhye'cyuto 'ñcan dhavalāvalīnām
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123358 (0.057):
ty uccālitā phulla-tanuḥ pratasthe / (Govinda-līlāmṛtam 3.26) / Bhss_2.259: / kṛṣṇasya prātar-āśāya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127300 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.51) / Bhss_2.445: / atha sā rohiṇīm āha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118785 (0.062):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113107 (0.062):
vedābhyāsī baṭur yathā / (Govinda-līlāmṛtam 1.20) / Bhss_1.26: / atha pakṣiṇāṃ kalakalaiḥ prabodhitāv
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125454 (0.062):
rādhāṃ praśaṃsanty atha tāṃ ca rohiṇī / (Govinda-līlāmṛtam 3.85) / Bhss_2.350:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.063):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.063):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.063):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.063):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125911 (0.064):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Bhss_1.65: / vāmena cādhaḥ śira unnamayya / kareṇa tasyāś cibukaṃ pareṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126357 (0.050):
(Govinda-līlāmṛtam 4.33) / Bhss_2.395-396: / tato vāma-kaphoṇiṃ svaṃ
vibhugna-kaṇṭhaḥ smita-śobhi-gaṇḍaṃ / mukhaṃ priyāyāḥ sa muhuś cucumba
(Govinda-līlāmṛtam 1.58) / Bhss_1.66: / kāntādhara-sparśa-sukhābdhi-magnā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113006 (0.029):
kuhūr iti muhur muhuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.16)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126291 (0.033):
svapātrāt prakṣipan muhuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.29) / Bhss_2.391-393:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116300 (0.044):
(Govinda-līlāmṛtam 1.99) / Bhss_1.157: / vasanta-kānta-saṃsarga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125021 (0.051):
vatsāḥ! śanaiḥ śrapayatāśu nidhāya yūyam / (Govinda-līlāmṛtam 3.60) / Bhss_2.331-332: / kānta-bhuktāvaśiṣṭaṃ saṃ-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.054):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115917 (0.054):
(Govinda-līlāmṛtam 1.82) / Bhss_1.140: / māhendra-kānta-cchadanaṃ sakāñcanaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116340 (0.057):
bhṛṅgīṃ śaśimukhi! kṛta-natibhaṅgām / (Govinda-līlāmṛtam 1.101) / Bhss_1.159: / kāntam āyāntam āśaṅkyā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.058):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121958 (0.059):
līlāravindam aravinda-vilocanāyāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.103) / Bhss_2.201:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115822 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 1.78) / Bhss_1.136: / kṛṣṇo 'pi kāntaṃ vṛṣabhānu-jāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116381 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 1.103) / Bhss_1.161: / svasahacara-visṛṣṭaṃ svāmibhuktaṃ mṛṇālaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114093 (0.062):
samīkṣya kamalekṣaṇā punar abhūd vilāsotsukā / (Govinda-līlāmṛtam 1.56) / Bhss_1.64:
karaṃ dhunānā dara-kuñcitākṣī / mā meti mandākṣara-sanna-kaṇṭhī
sakhī-dṛśāṃ sā mudam ātatāna / (Govinda-līlāmṛtam 1.59)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.055):
(Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115689 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 1.71) / Bhss_1.131: / vilokya līlāmṛta-sindhu-magnau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119233 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90: / atha prakāśī-kṛta-bālya-vibhramo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116110 (0.063):
tanau līnaṃ cīnaṃ kanaka-ruci kambāv iva payaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.91) / Bhss_1.149: / tayor līlā-sudhā-pāna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127186 (0.063):
prāśnann ambā-manasi nibiḍaṃ sa pramodaṃ vyatānīt / (Govinda-līlāmṛtam 4.46) / Bhss_2.440:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Bhss_1.67: / rūpāmṛtaṃ me tri-jagad-vilakṣaṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.028):
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata / (Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.040):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126356 (0.043):
bhuṅkṣveti baṭu-bhājanam / (Govinda-līlāmṛtam 4.33) / Bhss_2.395-396: / tato vāma-kaphoṇiṃ svaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119121 (0.047):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117522 (0.048):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125526 (0.048):
yad vidhir me na gocaraḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.89) / Bhss_2.354:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127315 (0.050):
kim apy atti na manda-bhuk / (Govinda-līlāmṛtam 4.52) / Bhss_2.446-447: / tataḥ sneha-parītāṅgī
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124868 (0.051):
(Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.052):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123592 (0.052):
(Govinda-līlāmṛtam 3.34-35) / Bhss_2.270: / athānantaram-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119308 (0.052):
dhayaty ūdhaḥ kintu vraja-kula-pate jāgṛhi tataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.22) / Bhss_2.93:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.053):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116152 (0.053):
dhruvam iti vacanaṃ yad-dustyajaḥ sva-svabhāvaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.93) / Bhss_1.151-152:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.053):
(Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127215 (0.054):
(Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441: / atha bala-jananīṃ tām antarākṛtya nṛtyan-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116110 (0.054):
tanau līnaṃ cīnaṃ kanaka-ruci kambāv iva payaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.91) / Bhss_1.149: / tayor līlā-sudhā-pāna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124658 (0.055):
putri campakalate! mathitaṃ tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.44) / Bhss_2.315:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125510 (0.055):
nānā-bhedān susaṃskṛtān / (Govinda-līlāmṛtam 3.88) / Bhss_2.353: / pīyūṣagranthi-karpūra-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118719 (0.055):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.055):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
niḥsīma-mādhuryam idaṃ ca yauvanam / adyaiva sāphalyam avāpa sarvathā
preyānupābhuṅktatamāṃ mudā yataḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.20)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.022):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.025):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.025):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.026):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.026):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.027):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.028):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120396 (0.034):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.037):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.037):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127051 (0.041):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120369 (0.041):
dhvani-bhṛtaṃ nibhṛtaṃ kṣipati sma sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.2) / Bhss_2.136: / visṛmarān alakān kiratī śirasy
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.041):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.041):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.041):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20) / Bhss_2.37:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.041):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.041):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36) / Bhss_2.285:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.041):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7) / Bhss_1.11:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116485 (0.041):
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56) / Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116874 (0.044):
kha-puṣpatām adyatanī jagāma kim? / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.77) / Bhss_1.181:
Bhss_1.68: / saivaṃ vicintya kṣaṇam āha kāntaṃ / tad-akṣi-pītākhila-mādhurīkā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115225 (0.035):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.5) / Bhss_1.111: / itthaṃ kṣaṇaṃ tāvad alakṣitāṅgyo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.058):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.061):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113195 (0.064):
kiñcādhuneyaṃ kṣaṇadā kṣaṇaṃ dyati / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.30) / Bhss_1.30:
svāntar mudātyartha-lasad-dṛganta-
lakṣmī-vihārāyatanāsya-padmam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.21)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126892 (0.057):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.72) / Bhss_2.424-425: / satyaṃ bho yaiḥ purā taptaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126785 (0.064):
pulakāsya-prasannate / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.60) / Bhss_2.418:
Bhss_1.69: / bho bho vilāsinn avadhehi yat tvayā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126892 (0.045):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.72) / Bhss_2.424-425: / satyaṃ bho yaiḥ purā taptaṃ
visrasta-veśābharaṇāsmy ahaṃ kṛtā
yāvan mad-ālyo 'nusaranti noṣasi
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.003):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117361 (0.015):
Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9: / Bhss_2.13: / atrāntare pratidiśaṃ dadhi-manthanottha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125369 (0.020):
bahuvidha-temana-sādhu-sādhanārtham / Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.63: / Bhss_2.346-347:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124106 (0.022):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.43) / Bhss_2.292: / atha nija-nija mūrdhni savya-haston-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117209 (0.023):
nirmāpitaṃ tad upamāpi tad eva nānyat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.3) / Bhss_2.7:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.023):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.024):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.028):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.028):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.028):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20) / Bhss_2.37:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.028):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.028):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36) / Bhss_2.285:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.028):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7) / Bhss_1.11:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116485 (0.028):
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56) / Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120396 (0.028):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.030):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.030):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126719 (0.032):
eṣāṃ kintu na vidyate / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.56) / Bhss_2.414:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120081 (0.032):
netrāmbujaiḥ sa katidhā nahi pūjyate sma / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.57) / Bhss_2.124: / tat-tad-vilāsa-balitā suṣamā-rasālā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114255 (0.033):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23)
Bhss_1.70: / sva-cāturīṃ sādhaya māṃ prasādhaya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124106 (0.042):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.43) / Bhss_2.292: / atha nija-nija mūrdhni savya-haston-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117360 (0.053):
Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9: / Bhss_2.13: / atrāntare pratidiśaṃ dadhi-manthanottha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125369 (0.053):
bahuvidha-temana-sādhu-sādhanārtham / Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.63: / Bhss_2.346-347:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.053):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120082 (0.057):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.57) / Bhss_2.124: / tat-tad-vilāsa-balitā suṣamā-rasālā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123046 (0.058):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.12) / Bhss_2.246: / yad api bata sakhīyaṃ rītir eveha loke
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113241 (0.063):
prayāhi gehāya dhinu sva-bandhūn / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.32) / Bhss_1.32:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123996 (0.063):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.38) / Bhss_2.287: / iti giram atha rūpa-mādhurīṃ tāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126988 (0.064):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430:
prasādayānaṅgam abhīṣṭa-daivatam / yo 'sman mano-mandira-varty ayaṃ tvayā
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.002):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.005):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.005):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.005):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.005):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.006):
diśam adhi rātri sameti kāpi lakṣmīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120396 (0.010):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.017):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.019):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.021):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.022):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.024):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.024):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.024):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20) / Bhss_2.37:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.024):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.024):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36) / Bhss_2.285:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.024):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7) / Bhss_1.11:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116485 (0.024):
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56) / Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117459 (0.026):
rādhe! kva putri! bhavasīti samāhvayantyām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.13) / Bhss_2.17-20: / svabhāva-ku ilāpy ātma-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127051 (0.026):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Bhss_1.71: / satyaṃ bravīṣy aṅga-jam iṣṭa-devaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126892 (0.052):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.72) / Bhss_2.424-425: / satyaṃ bho yaiḥ purā taptaṃ
tvad-aṅga-pīṭhe prakaṭī-bhavantam / yajāmi bhūṣāmbara-gandha-puṣpaṃ
srak-candanādyair iti tāṃ sa ūce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.24)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115225 (0.037):
mūrdhnaiva so 'syāḥ padayos tam ujjvalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.5) / Bhss_1.111: / itthaṃ kṣaṇaṃ tāvad alakṣitāṅgyo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126769 (0.042):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.59) / Bhss_2.417: / baṭur ūce yad aprāptyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115140 (0.044):
tayoḥ pramodottha-ruci-cchaṭā-kaṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.1) / Bhss_1.107: / ūce viśākhā kalayāli! kāntau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116923 (0.045):
anyo 'nubhāvayati hā ka u-kālakū am / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.79) / Bhss_1.183: / itthaṃ sakhī-giram api pratiboddhum eṣā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120128 (0.064):
tāpaṃ tanoti sahavāsa-bhṛtāṃ sadaiva / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.59) / Bhss_2.126: / prāhānurāga-parabhāgavatī tataḥ sā
Bhss_1.72: / ittham īśvaryā vākyaṃ hi / śrutvā sevana-peśalā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116923 (0.046):
anyo 'nubhāvayati hā ka u-kālakū am / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.79) / Bhss_1.183: / itthaṃ sakhī-giram api pratiboddhum eṣā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115225 (0.049):
mūrdhnaiva so 'syāḥ padayos tam ujjvalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.5) / Bhss_1.111: / itthaṃ kṣaṇaṃ tāvad alakṣitāṅgyo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.063):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.064):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
tad-upayogi-vastūni / samarpayitum utsukā / Bhss_1.73:
dvāraṃ samunmucya manāg anāravaṃ / śanaiḥ pada-nyāsa-viśeṣa-mañjulā
nirṇīta taj-jāgaraṇātha kiṅkarī- / tatir viśaṅkā praviveśa veśma sā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.26) / Bhss_1.74: / itas tato nyasta-maṇi-pradīpān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112808 (0.0):
dhinoti suptiḥ parirabhya kīdṛk? / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.8) / Bhss_1.12: / itas tato nyasta-maṇi-pradīpān-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.037):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.043):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117361 (0.054):
Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9: / Bhss_2.13: / atrāntare pratidiśaṃ dadhi-manthanottha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117209 (0.055):
nirmāpitaṃ tad upamāpi tad eva nānyat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.3) / Bhss_2.7:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.057):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.058):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.059):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109: / athāvabhāṣe lalitā'vadhāryatāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.059):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.060):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126988 (0.061):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120081 (0.061):
netrāmbujaiḥ sa katidhā nahi pūjyate sma / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.57) / Bhss_2.124: / tat-tad-vilāsa-balitā suṣamā-rasālā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115115 (0.061):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.061):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125369 (0.062):
bahuvidha-temana-sādhu-sādhanārtham / Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.63: / Bhss_2.346-347:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122858 (0.062):
akṛta-vilambam itaḥ sahāli-vṛndā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.4) / Bhss_2.238: / kim iha gurujanāvaler anujñā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118551 (0.063):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.31) / Bhss_2.62: / atrāntare madhurikā militātha pṛṣṭā
aphulla-nīlotpala-campakābhān / vidhatta etau sva-mayūkha-vṛndair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112815 (0.0):
itas tato nyasta-maṇi-pradīpān- / aphulla-nīlotpala-campakābhān
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.0):
vidhatta etau sva-mayūkha-vṛndair / anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113985 (0.023):
rasa-jñayānyonya-vilihyamānam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.40) / Bhss_1.61:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122747 (0.023):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.034):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.034):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.035):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.035):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.036):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.040):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120396 (0.042):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114182 (0.045):
preyānupābhuṅktatamāṃ mudā yataḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.20) / Bhss_1.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.046):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115160 (0.047):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.047):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20) / Bhss_2.37:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.047):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.047):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36) / Bhss_2.285:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.047):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7) / Bhss_1.11:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116485 (0.047):
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56) / Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119453 (0.047):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.36) / Bhss_2.99: / ārātrikeṇa maṇi-maṅgala-dīpa-bhājā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.047):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Bhss_1.75: / mitho daśana-vikṣatādhara-pu au vilāsālasau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122748 (0.064):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233: / anyonya-darśana-samudgamana-smitāḍhya-
nakhāṅkita-kalevarau galita-patra-lekhāśriyau
ślathāmbara-sukuntalau tru ita-hāra-puṣpa-srajau
muhur mumudire puraḥ samabhilakṣya tāḥ sva-priyau
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.0):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.0):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.0):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.002):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.002):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.002):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.002):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.002):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.003):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.004):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.005):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.008):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.012):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118786 (0.019):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113919 (0.019):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125815 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 3.105) / Bhss_2.370: / mayuṣṭhakasya mudgasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115356 (0.019):
dayitoruyugād udatiṣṭha-diyam / (Govinda-līlāmṛtam 1.61) / Bhss_1.117:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115710 (0.019):
nijeṅgita-jñāṃ nidideśa sārīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.72) / Bhss_1.132:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (0.019):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116407 (0.019):
sarasija-mukhi nāmnā tuṇḍiketī marālī / (Govinda-līlāmṛtam 1.104) / Bhss_1.162:
vikarṣatā bhānumatī-karārpitām / kacāvalī saṃstriyate sma mālatī-
mālota-veṇī-racanā-paṭīyasā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.25)
Bhss_1.77: / kastūrikā-candana-kuṅkuma-dravaiḥ / sambhāvitais tām anurāgalekhayā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117332 (0.055):
kācij jagharṣa vidhu-kuṅkuma-candanāni / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.8) / Bhss_2.12:
cakāra mālāñcita-cāru-citrakāṃ / sa citra-cuñcur dhṛta-navya-vartikaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.26) / Bhss_1.78: / tā aṅka-yugmena lavaṅga-mañjarī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118891 (0.0):
rāmāmbareṇa parivartitam asya vāsa / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.38) / Bhss_2.75: / tā aṅkagāruṇa-maṇi-pratibimba eva
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.037):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.038):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.038):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.038):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.040):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.040):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120395 (0.043):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.044):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113311 (0.047):
śrī-tarṣita-śrī-mukha-mukhya-yauvate / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.33) / Bhss_1.35: / kamala-mukhi! vilāsāyāsa-gāḍhālasāṅgī
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117848 (0.049):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20) / Bhss_2.37: / rādhe! sa te na phalito yadi tat phaliṣyaty
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.050):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113986 (0.050):
rasa-jñayānyonya-vilihyamānam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.40) / Bhss_1.61: / svīyāṅkottāna-suptām uṣasi mṛdu mṛṣā rodaneṣat-smitāsyām
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.050):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122815 (0.050):
svam api sakhedam avaity anātmanīnam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.2) / Bhss_2.236: / ajani rasavatī-vidhāpanārthā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.050):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.051):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117459 (0.052):
rādhe! kva putri! bhavasīti samāhvayantyām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.13) / Bhss_2.17-20: / svabhāva-ku ilāpy ātma-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126652 (0.052):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115160 (0.052):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108: / anaṅgadau keli-vaśād anaṅgadau
sampāditāpūrva-rucā sa cāruṇī / ānarca tasyāḥ śravaṇe navāñjane-
nānañja-kañja-pratim etad akṣinī / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.27)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.033):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.033):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.033):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.034):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.034):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.035):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.035):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127051 (0.035):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120395 (0.036):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112708 (0.041):
saiva svayaṃ jāgarayāñ cakāra kim? / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.4) / Bhss_1.8:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112905 (0.041):
bhṛṅgāvalīr jāgarayāñ cakāra saḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.18) / Bhss_1.17:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.043):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115290 (0.043):
pracāriṇaḥ kṛṣṇa-kathāmṛtopamam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.24) / Bhss_1.114: / prabuddhya kāntau yugapad yathā rujaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120480 (0.043):
vidadhatī dadhatī smitam ābabhau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.7) / Bhss_2.141: / niraṇijad bahir-antaram apy araṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116874 (0.044):
kha-puṣpatām adyatanī jagāma kim? / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.77) / Bhss_1.181:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114182 (0.047):
preyānupābhuṅktatamāṃ mudā yataḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.20) / Bhss_1.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116921 (0.047):
anyo 'nubhāvayati hā ka u-kālakū am / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.79) / Bhss_1.183:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.047):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.048):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119453 (0.048):
svenaiva kām apacitiṃ tava vedmi kartum / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.36) / Bhss_2.99: / ārātrikeṇa maṇi-maṅgala-dīpa-bhājā
Bhss_1.79: / dadhāra hāraṃ ruci-mañjarīlitaṃ / yadā tadoce priyayā madoddhuram
yā khaṇḍitā candana-kañculī tvayā / vakṣojayos tāṃ na kutaś cikīrṣasi?
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.28) / Bhss_1.80: / ālekhya-karmaṇy atigarva-dhāriṇīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126922 (0.035):
atapta-tapasaḥ kutaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.73-74) / Bhss_2.426:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126988 (0.056):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430:
tās tā viśākhā-prabhṛtīr bhavat sakhīḥ / vismāpayāmy adya kuca-dvaye kṛtaiś
citrair vicitrair iti tāṃ jagāda saḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.29)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125368 (0.062):
bahuvidha-temana-sādhu-sādhanārtham / Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.63:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.063):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70: / sva-cāturīṃ sādhaya māṃ prasādhaya
Bhss_1.81: / prasādhanārtha-pratipādanonmukha- / śrī-rūpa-līlā-rati-mañjarī-mukhaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125369 (0.034):
bahuvidha-temana-sādhu-sādhanārtham / Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.63:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.053):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119988 (0.063):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.53) / Bhss_2.120: / tad-bāhya-kuṭṭima-ta īm avalambamānaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126682 (0.063):
lakṣaṇābhijñatā yataḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.53) / Bhss_2.412:
stana-dvayaṃ tulikayāṅkayan hari / pañceṣu-pañceṣu-śaravyatām agāt
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22294602 (0.049):
pañcaprādeśāṃ kuryādiṣumātrīṃ vā vīryaṃ vā iṣuvīryaṃsammitaiva tadbhavati / pañcaprādeśā ha sma tveva pureṣurbhavati
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.30) / Bhss_1.82: / pāṇiś ca kampe yadi vakra-rekhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116874 (0.025):
kha-puṣpatām adyatanī jagāma kim? / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.77) / Bhss_1.181:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.034):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.034):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127051 (0.034):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124507 (0.034):
bhṛśam upalālya nināya pākaśālām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.55) / Bhss_2.309:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.035):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.038):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.039):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.039):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.040):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.043):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112708 (0.043):
saiva svayaṃ jāgarayāñ cakāra kim? / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.4) / Bhss_1.8:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112905 (0.043):
bhṛṅgāvalīr jāgarayāñ cakāra saḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.18) / Bhss_1.17:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122815 (0.044):
svam api sakhedam avaity anātmanīnam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.2) / Bhss_2.236:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120395 (0.047):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120480 (0.047):
vidadhatī dadhatī smitam ābabhau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.7) / Bhss_2.141: / niraṇijad bahir-antaram apy araṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117800 (0.050):
śliṣṭā tayā suṣamayeva tadāsa tatra / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.18) / Bhss_2.35:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.050):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116921 (0.050):
anyo 'nubhāvayati hā ka u-kālakū am / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.79) / Bhss_1.183:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114182 (0.051):
preyānupābhuṅktatamāṃ mudā yataḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.20) / Bhss_1.68:
citraṃ vilumpann urasā muhuḥ saḥ / manye smarāgniṃ dhamati sma tasyā
dhṛtīndhanaṃ dagdhu-manā vidagdhaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.31)
Bhss_1.83: / kāmas tam avakalpam analpa-vaibhavaiḥ / sadyo vidhāyāniyata-sthala-sthitam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.029):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.029):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.031):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.031):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.031):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.034):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.034):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120396 (0.038):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.044):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.045):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.045):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.048):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.049):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.049):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.049):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20) / Bhss_2.37:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.049):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.049):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36) / Bhss_2.285:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.049):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7) / Bhss_1.11:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116485 (0.049):
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56) / Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117800 (0.051):
śliṣṭā tayā suṣamayeva tadāsa tatra / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.18) / Bhss_2.35:
vimṛjya saṃsṛjya vikhaṇḍya khaṇḍaśas / tenaiva sollāsam ubhāv abhūṣayat
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.32) / Bhss_1.84: / dāsyaś ca tāḥ phulla-dṛśāṃ kṛtārthatāṃ
mūrtāṃ cirāyābhilaṣantya eva tām / punā riraṃsū samavetya tau tato
miṣeṇa sarvā niragūhi kenacit / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.33)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.031):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.032):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.033):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.033):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.033):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119768 (0.033):
soḍhuṃ darāpi na hi samprati śaknuvanti / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.45) / Bhss_2.112: / ity eva kenacid upetya sa goduhokto
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.033):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123865 (0.033):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.038):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.038):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.039):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120395 (0.039):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.040):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117459 (0.043):
rādhe! kva putri! bhavasīti samāhvayantyām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.13) / Bhss_2.17-20: / svabhāva-ku ilāpy ātma-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.043):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119452 (0.044):
svenaiva kām apacitiṃ tava vedmi kartum / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.36) / Bhss_2.99: / ārātrikeṇa maṇi-maṅgala-dīpa-bhājā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117896 (0.046):
āgāt tathāpi tad aho! na kadāpy abhuṅkthāḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.22) / Bhss_2.39:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127052 (0.048):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115075 (0.050):
rādhā jajāgāra tadāpta-bādhā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.20) / Bhss_1.104: / kṛṣṇāṇga-saṃśleṣa-viśeṣa-vādhinas
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117800 (0.051):
śliṣṭā tayā suṣamayeva tadāsa tatra / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.18) / Bhss_2.35:
Bhss_1.85: / punar api ghana-ghūrṇa śrī-mukha-dvandva-yogād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.041):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.042):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124106 (0.053):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.43) / Bhss_2.292: / atha nija-nija mūrdhni savya-haston-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117361 (0.055):
Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9: / Bhss_2.13: / atrāntare pratidiśaṃ dadhi-manthanottha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116504 (0.058):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.57) / Bhss_1.166: / atha vṛndeṅgitābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125369 (0.059):
bahuvidha-temana-sādhu-sādhanārtham / Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.63: / Bhss_2.346-347:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118551 (0.060):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.31) / Bhss_2.62: / atrāntare madhurikā militātha pṛṣṭā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126737 (0.060):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.57) / Bhss_2.415: / kāraṇaṃ rasa-niṣpattau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112823 (0.064):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123996 (0.064):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.38) / Bhss_2.287: / iti giram atha rūpa-mādhurīṃ tāṃ
acaṭula-bhujavallī-veṣṭaneneṣṭabhāsau
kṣaṇam api dara-suptyā śaṃ bhajāvetya tas tāv
anṛju-kusuma-talpe srasta-gātrāv abhūtām
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.41) / Bhss_1.86: / viraha-vikalayā tac chayyayā dūnayā kiṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.032):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.032):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.033):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123865 (0.033):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.033):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.035):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120204 (0.037):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.62) / Bhss_2.129: / priya-viraha-vihastā srasta-dhīḥ sā tadānīṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.038):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113985 (0.043):
rasa-jñayānyonya-vilihyamānam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.40) / Bhss_1.61: / svīyāṅkottāna-suptām uṣasi mṛdu mṛṣā rodaneṣat-smitāsyām
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117459 (0.043):
rādhe! kva putri! bhavasīti samāhvayantyām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.13) / Bhss_2.17-20: / svabhāva-ku ilāpy ātma-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120395 (0.044):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.045):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117388 (0.046):
dhenvāli-tarṇaka-ghaṭā valad antarāyaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.10) / Bhss_2.14: / vṛndiṣṭha-vandi-jana-vṛnda-vitāyamāna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115160 (0.046):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108: / anaṅgadau keli-vaśād anaṅgadau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.048):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120103 (0.048):
tene ca taṃ śata-guṇaṃ tṛṣam edhayantī / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.58) / Bhss_2.125: / harṣonnatiḥ stimitatāṃ śravasor vyatānīt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117800 (0.049):
śliṣṭā tayā suṣamayeva tadāsa tatra / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.18) / Bhss_2.35:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.050):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115075 (0.050):
rādhā jajāgāra tadāpta-bādhā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.20) / Bhss_1.104: / kṛṣṇāṇga-saṃśleṣa-viśeṣa-vādhinas
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126989 (0.050):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
katham api dara-labdhāśleṣayā nidrayā vā / uṣasi na ca vihātuṃ hanta śaktau khagās tau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115111 (0.061):
saṃśliṣya kāntaṃ dara-nidrayaiva / niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22)
tad api vidadhurābhyāṃ vipra-yuktau svanantaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.42)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.054):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.054):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.059):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.060):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.062):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117824 (0.063):
adyaiva tarhi gaṇayāny api suprabhātam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.19) / Bhss_2.36:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123023 (0.064):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.11) / Bhss_2.245: / sutanur abhidadhe'vadhehi vijñe
Bhss_1.87: / agaṇita-kula-niṣṭhā mā nikuñje śayiṣṭhāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.063):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70: / sva-cāturīṃ sādhaya māṃ prasādhaya
parihara surata-ghnaṃ svāpam udgaccha śīghram
samajani saviśeṣaḥ paśya doṣāvaśeṣaḥ
kuru na gata-samādhāṃ bandhu-vargasya bādhām
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.4) / Bhss_1.88: / iyam ajani digaindrī dṛśyatāṃ devi! sāndrī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.055):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.056):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114698 (0.056):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.058):
svayam iyam upagantrī sneha evātra mantrī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114857 (0.058):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114811 (0.060):
tava mukha-śaśi-bimbāloka-mātrāvalambā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.14) / Bhss_1.94: / harir atikutukī te netra-yugmaṃ mimīte
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.060):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115052 (0.061):
nahi samaya-vidagdhaḥ kārya-kāle vimugdhaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.27) / Bhss_1.103: / atha prabudhyaiva vidhūya pakṣān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118969 (0.061):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.3) / Bhss_2.78: / khedas tavaiṣa śayanālasa-bhāra-mūlaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122124 (0.062):
prītyā ciraṃ mamṛdire'tha tad aṅgakāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.24) / Bhss_2.208:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.064):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122669 (0.064):
sā prāhiṇot kim api bhoktum athāvilambam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.45) / Bhss_2.230:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119543 (0.064):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.11) / Bhss_2.103: / tair āhitāṃ karatale vinidhāya dhārāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113522 (0.064):
śiva śiva nija-sevā-kālam ujjhanti ke vā? / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.24) / Bhss_1.43: / vṛndā-vaktrād adhigata-vidyā
bhavad aruṇima-dhārā tvat-pādābjānukārā
iyam api ca varākī satvarā cakravākī / parimilita rathāṅge jāta-viccheda-bhaṅge
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.5) / Bhss_1.89: / api tava mukha-śobhām āptu-kāmo 'tilobhād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121018 (0.032):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.61) / Bhss_2.163: / kācin mukhendum aparā gala-mūlam anyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114999 (0.036):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.20) / Bhss_1.101: / kvacana mukha-viṣādaḥ kvāpi hāsa-prasādaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114698 (0.038):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118969 (0.040):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.3) / Bhss_2.78: / khedas tavaiṣa śayanālasa-bhāra-mūlaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.042):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.044):
bhuñjadhvaṃ na parityajeta kim apīty ekāntam āhlādayan / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.047):
svayam iyam upagantrī sneha evātra mantrī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.048):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114781 (0.051):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.13) / Bhss_1.93: / śaśi-mukhi! tava phelā-mātra-bhoge sakhelā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122599 (0.052):
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227: / atrāntare vraja-purandara-sannideśam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122318 (0.053):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122572 (0.054):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.41) / Bhss_2.226: / pādāmbujopari maṇīndra-ghaṭānukptaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114726 (0.054):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.9) / Bhss_1.91: / nija-kara-paripuṣṭā paśya seyaṃ praviṣṭā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121244 (0.055):
sīmanta-sīmani maṇīndra-mayūkha-rasyām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.69) / Bhss_2.172:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114915 (0.057):
na khalu bata vidagdhāḥ kārya-kāle vimugdhāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.18) / Bhss_1.98: / subhaga! rajani-śeṣe svāpa-gehe suśeṣe
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.057):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126010 (0.057):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.3) / Bhss_2.379: / tasyāḥ pāka-sukauśalaṃ bahu-vidhaṃ dṛṣṭvā vrajeśa-priyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114858 (0.058):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113523 (0.058):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.24) / Bhss_1.43: / vṛndā-vaktrād adhigata-vidyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.058):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
aparikalita-kāmaḥ svaṃ vapus tyaktu-kāmaḥ
carama-śikhari-śṛṅgaṃ prāpya paśyaiva tuṅgaṃ
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.031):
ālokya saikṣata sakhīḥ sarasāḥ samagrāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.032):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.034):
svayam iyam upagantrī sneha evātra mantrī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114671 (0.038):
parimilita rathāṅge jāta-viccheda-bhaṅge / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.5) / Bhss_1.89: / api tava mukha-śobhām āptu-kāmo 'tilobhād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118969 (0.041):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.3) / Bhss_2.78: / khedas tavaiṣa śayanālasa-bhāra-mūlaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122599 (0.041):
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126010 (0.042):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.3) / Bhss_2.379: / tasyāḥ pāka-sukauśalaṃ bahu-vidhaṃ dṛṣṭvā vrajeśa-priyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.044):
bhuñjadhvaṃ na parityajeta kim apīty ekāntam āhlādayan / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.045):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115053 (0.046):
nahi samaya-vidagdhaḥ kārya-kāle vimugdhaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.27) / Bhss_1.103: / atha prabudhyaiva vidhūya pakṣān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.047):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114858 (0.048):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.048):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122318 (0.048):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114915 (0.048):
na khalu bata vidagdhāḥ kārya-kāle vimugdhāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.18) / Bhss_1.98: / subhaga! rajani-śeṣe svāpa-gehe suśeṣe
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122669 (0.050):
sā prāhiṇot kim api bhoktum athāvilambam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.45) / Bhss_2.230:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122124 (0.051):
prītyā ciraṃ mamṛdire'tha tad aṅgakāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.24) / Bhss_2.208:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116582 (0.054):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.42) / Bhss_1.170: / na pathi na bhavane vā lakṣitau tau vane vā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122099 (0.054):
prārambhi yat tad urarīkṛtam apy anena / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.23) / Bhss_2.207:
Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114782 (0.025):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.13) / Bhss_1.93: / śaśi-mukhi! tava phelā-mātra-bhoge sakhelā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.038):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114671 (0.041):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.5) / Bhss_1.89: / api tava mukha-śobhām āptu-kāmo 'tilobhād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.049):
svayam iyam upagantrī sneha evātra mantrī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.052):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122124 (0.054):
prītyā ciraṃ mamṛdire'tha tad aṅgakāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.24) / Bhss_2.208:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.054):
bhuñjadhvaṃ na parityajeta kim apīty ekāntam āhlādayan / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114857 (0.055):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113523 (0.057):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.24) / Bhss_1.43: / vṛndā-vaktrād adhigata-vidyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.058):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114644 (0.058):
kuru na gata-samādhāṃ bandhu-vargasya bādhām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.4) / Bhss_1.88: / iyam ajani digaindrī dṛśyatāṃ devi! sāndrī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115053 (0.059):
nahi samaya-vidagdhaḥ kārya-kāle vimugdhaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.27) / Bhss_1.103: / atha prabudhyaiva vidhūya pakṣān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121018 (0.059):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.61) / Bhss_2.163: / kācin mukhendum aparā gala-mūlam anyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.059):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126010 (0.060):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.3) / Bhss_2.379: / tasyāḥ pāka-sukauśalaṃ bahu-vidhaṃ dṛṣṭvā vrajeśa-priyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116582 (0.060):
yayatū rati-vitandrau rādhikā-kṛṣṇacandrau / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.42) / Bhss_1.170: / na pathi na bhavane vā lakṣitau tau vane vā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122669 (0.060):
sā prāhiṇot kim api bhoktum athāvilambam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.45) / Bhss_2.230:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119567 (0.060):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.12) / Bhss_2.104: / āmṛjya cāru-mṛdu-sūkṣma-balakṣa-vāsaḥ-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118993 (0.060):
āspṛśya bāhu-yugalena tam āliliṅga / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.4) / Bhss_2.79:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114915 (0.061):
na khalu bata vidagdhāḥ kārya-kāle vimugdhāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.18) / Bhss_1.98: / subhaga! rajani-śeṣe svāpa-gehe suśeṣe
kalaya vadana-māsāṃ vidyud uddyota-bhāsām
rati-vigalita-bhūṣāṃ vyasta-paryasta-veṣāṃ
vilulita-tanum etās tvāṃ bhajantāṃ sametāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.9)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.036):
bhuñjadhvaṃ na parityajeta kim apīty ekāntam āhlādayan / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114857 (0.046):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.050):
ālokya saikṣata sakhīḥ sarasāḥ samagrāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113522 (0.057):
śiva śiva nija-sevā-kālam ujjhanti ke vā? / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.24) / Bhss_1.43: / vṛndā-vaktrād adhigata-vidyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.057):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122649 (0.059):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.44) / Bhss_2.229: / goṣṭheśvarīpsitatamo rasavat-prapākaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122318 (0.059):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121310 (0.060):
lamba-pralamba-yugalena maṇīndra-dhāmnā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.70) / Bhss_2.174:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119018 (0.061):
jāgrad-daśām abhinināya kutūhalena / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.5) / Bhss_2.80:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119541 (0.061):
cārūpacāram atha bhejur amī militvā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.11) / Bhss_2.103:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122099 (0.061):
prārambhi yat tad urarīkṛtam apy anena / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.23) / Bhss_2.207:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.061):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126119 (0.062):
kiñcit kiñcid abhukta vīkṣaka-bhiyā durvāda-bhītyāpy ayam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.7) / Bhss_2.383:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125148 (0.062):
pāka-kriyopakaraṇāni vilokya tāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.85) / Bhss_2.337-338:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115574 (0.062):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.39) / Bhss_1.126-127: / vakṣaḥ svaṃ darśayaṃs tābhyo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121244 (0.063):
sīmanta-sīmani maṇīndra-mayūkha-rasyām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.69) / Bhss_2.172:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.064):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114671 (0.064):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.5) / Bhss_1.89: / api tava mukha-śobhām āptu-kāmo 'tilobhād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114942 (0.064):
svayam iyam upagantrī sneha evātra mantrī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121017 (0.064):
bhūyo babandha katamā sicayaṃ vitīrya / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.61) / Bhss_2.163: / kācin mukhendum aparā gala-mūlam anyā
Bhss_1.91: / nija-kara-paripuṣṭā paśya seyaṃ praviṣṭā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.032):
bhuñjadhvaṃ na parityajeta kim apīty ekāntam āhlādayan / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119543 (0.038):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.11) / Bhss_2.103: / tair āhitāṃ karatale vinidhāya dhārāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120347 (0.043):
sā sādhu śodhitavatī mukha-padmamadbhiḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.50-51) / Bhss_2.135: / kara-talād asakṛc-culukī-kṛtaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.053):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114671 (0.054):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.5) / Bhss_1.89: / api tava mukha-śobhām āptu-kāmo 'tilobhād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.056):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122572 (0.057):
kaścid babandha paridhatta-lasad-dukūle / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.41) / Bhss_2.226: / pādāmbujopari maṇīndra-ghaṭānukptaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.058):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114858 (0.058):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121244 (0.059):
sīmanta-sīmani maṇīndra-mayūkha-rasyām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.69) / Bhss_2.172:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121069 (0.059):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.63) / Bhss_2.165: / āmṛṣṭayor vara-payodharayor alolaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125221 (0.060):
tat-tat-prakāram atha kuṭṭita-karttitāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.88) / Bhss_2.340:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115574 (0.062):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.39) / Bhss_1.126-127: / vakṣaḥ svaṃ darśayaṃs tābhyo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116606 (0.062):
atha pathi viharantau rejatur loka-kāntau / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.43) / Bhss_1.171:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126072 (0.062):
sarvaṃ tat-tad-avekṣya vismita-manā babhrāja pītāmbaraḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.5) / Bhss_2.381: / śrīdāma-subalau vāme
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122369 (0.062):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.33) / Bhss_2.218: / anyonya-pālana-kṛtā kaca-mecakimnā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.063):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119565 (0.063):
kṛṣṇaḥ śanair abhiṣiṣeca mukhābja-koṣam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.12) / Bhss_2.104:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121147 (0.063):
jagrantha nīvim abhinābhi suśilpa-sārām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.66) / Bhss_2.168: / kanaka-bindumatī nava-śā ikā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126010 (0.063):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.3) / Bhss_2.379: / tasyāḥ pāka-sukauśalaṃ bahu-vidhaṃ dṛṣṭvā vrajeśa-priyā
śaśi-mukhi! lalitāṅgī sannidhau te kuraṅgī
kuru sa-kṛpam apāṅge kiñcid añcat-taraṅge
bhavatu bata kṛtārthā prītaye te samarthā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.12)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.044):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122195 (0.049):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.27) / Bhss_2.211: / jyotsnābhir nava-nīradaḥ kim athavā śuklena nīlo guṇaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114858 (0.049):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121018 (0.049):
bhūyo babandha katamā sicayaṃ vitīrya / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.61) / Bhss_2.163: / kācin mukhendum aparā gala-mūlam anyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.054):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.054):
ālokya saikṣata sakhīḥ sarasāḥ samagrāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122599 (0.054):
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227: / atrāntare vraja-purandara-sannideśam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118969 (0.059):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.3) / Bhss_2.78: / khedas tavaiṣa śayanālasa-bhāra-mūlaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122623 (0.060):
tvaṃ dātum arhasi gavām ayutaṃ dvijebhyaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.43) / Bhss_2.228: / śrutvā pitur giram asau cikuraṃ nibadhya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114671 (0.060):
parimilita rathāṅge jāta-viccheda-bhaṅge / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.5) / Bhss_1.89: / api tava mukha-śobhām āptu-kāmo 'tilobhād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122318 (0.060):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.061):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99: / tvam asi samaya-vettā sarva-duḥkhaika-bhettā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122669 (0.061):
sā prāhiṇot kim api bhoktum athāvilambam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.45) / Bhss_2.230:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.061):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.062):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122649 (0.062):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.44) / Bhss_2.229: / goṣṭheśvarīpsitatamo rasavat-prapākaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122148 (0.063):
kṛṣṇasya tān avayavān udavartayanta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.25) / Bhss_2.209: / kenocitena ghanasāra-suvāsitena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122495 (0.064):
snānotsavena virahayya sa pūrva-siddhe / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.38) / Bhss_2.223: / sat-paṭṭa-sūtra-kṛta-mañjutara-pralambau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.064):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121244 (0.064):
sīmanta-sīmani maṇīndra-mayūkha-rasyām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.69) / Bhss_2.172:
Bhss_1.92: / nava-kiśalaya-buddhyā jātito 'ntar viśuddhyā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122195 (0.039):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.27) / Bhss_2.211: / jyotsnābhir nava-nīradaḥ kim athavā śuklena nīlo guṇaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114857 (0.061):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
ruṇa-pada-kamalaṃ te svādituṃ kṛṣṇa-kānte!
tvaritam upasarantī tvat-sakhīnāṃ vahantī
kara-sarasija-ghātaṃ yā vidhatte prayātam
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.13) / Bhss_1.93: / śaśi-mukhi! tava phelā-mātra-bhoge sakhelā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114699 (0.025):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114671 (0.051):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.5) / Bhss_1.89: / api tava mukha-śobhām āptu-kāmo 'tilobhād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122697 (0.053):
tāmbūlamāda madhurānana-candra-bimbaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.46) / Bhss_2.231:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116581 (0.058):
yayatū rati-vitandrau rādhikā-kṛṣṇacandrau / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.42) / Bhss_1.170: / na pathi na bhavane vā lakṣitau tau vane vā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.059):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114857 (0.061):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.064):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
tava pada-jala-pānāmoda-mātrāvadhānā
api bhavad avalokābhāva-sañjāta-śokā / tava mukha-śaśi-bimbāloka-mātrāvalambā
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.14) / Bhss_1.94: / harir atikutukī te netra-yugmaṃ mimīte
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113624 (0.045):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.046):
bhuñjadhvaṃ na parityajeta kim apīty ekāntam āhlādayan / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.054):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99: / tvam asi samaya-vettā sarva-duḥkhaika-bhettā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114857 (0.055):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.055):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.056):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122649 (0.057):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.44) / Bhss_2.229: / goṣṭheśvarīpsitatamo rasavat-prapākaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126072 (0.057):
sarvaṃ tat-tad-avekṣya vismita-manā babhrāja pītāmbaraḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.5) / Bhss_2.381: / śrīdāma-subalau vāme
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115053 (0.058):
nahi samaya-vidagdhaḥ kārya-kāle vimugdhaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.27) / Bhss_1.103: / atha prabudhyaiva vidhūya pakṣān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.058):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122599 (0.058):
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114644 (0.060):
kuru na gata-samādhāṃ bandhu-vargasya bādhām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.4) / Bhss_1.88: / iyam ajani digaindrī dṛśyatāṃ devi! sāndrī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.061):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113702 (0.061):
prathamam atha sa kṛṣṇaḥ svāpa-līlā-vitṛṣṇaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.28) / Bhss_1.50:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115573 (0.062):
samajani sumukhīnām āgatānāṃ sakhīnām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.39) / Bhss_1.126-127: / vakṣaḥ svaṃ darśayaṃs tābhyo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122318 (0.062):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122669 (0.062):
sā prāhiṇot kim api bhoktum athāvilambam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.45) / Bhss_2.230:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114697 (0.062):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122099 (0.063):
prārambhi yat tad urarīkṛtam apy anena / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.23) / Bhss_2.207:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121017 (0.063):
bhūyo babandha katamā sicayaṃ vitīrya / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.61) / Bhss_2.163: / kācin mukhendum aparā gala-mūlam anyā
nayana-yugam amāya-prema yasyāḥ pramāya
kim api vimala-muktā-mālayā cāru-vaktā / niyatam upamimānaḥ saṃśayaṃ nirdhunānaḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.15) / Bhss_1.95: / iti nigaditavatyaḥ śārikāḥ premavatyaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121394 (0.0):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.73) / Bhss_2.177: / makarike likhatī mṛdu-gaṇḍayor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120871 (5.960):
saprema sādaram aśūśudhad uttamāliḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.54)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122598 (0.019):
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122319 (0.020):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119044 (0.025):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.6) / Bhss_2.81: / tāvad gobha a-bhadrasena-subala-śrī-stokakṛṣṇārjuna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122295 (0.028):
celāntareṇa vinināya kṛtāvahelam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.30) / Bhss_2.215:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122026 (0.032):
bhyāsālayaṃ maṇimayaṃ sakalaikamatyā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.20) / Bhss_2.204:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114915 (0.032):
na khalu bata vidagdhāḥ kārya-kāle vimugdhāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.18) / Bhss_1.98:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122649 (0.035):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.44) / Bhss_2.229: / goṣṭheśvarīpsitatamo rasavat-prapākaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125298 (0.038):
śraddhāya kautukavatī pacana-kriyāyām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.91) / Bhss_2.343: / dīptāsu rāma-jananīṅgitato 'nalena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120921 (0.040):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.57) / Bhss_2.159: / abhyajya rajyad-atiśuddha-hṛdo vayasyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125222 (0.041):
tat-tat-prakāram atha kuṭṭita-karttitāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.88) / Bhss_2.340:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119691 (0.041):
bhūtānanā vyadhita kāpi kumāra-dāsī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.17) / Bhss_2.109: / naktantanaṃ vasanam asya nirāsya kaścid-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122126 (0.041):
prītyā ciraṃ mamṛdire'tha tad aṅgakāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.24) / Bhss_2.208: / te kauṅkumena rajasā ghanasāra-cūrṇaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121067 (0.041):
arddhorukaṃ kaṭi-taṭe ghaṭayāṃ cakāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.63) / Bhss_2.165:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121365 (0.041):
ekaikaśaḥ śruti-yuge ghaṭayāṃ cakāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.72) / Bhss_2.176:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120302 (0.042):
babhrāja sat-parijanair vihitābhinandā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.49) / Bhss_2.133-134:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119614 (0.042):
ālola-kuṇḍala-yugaṃ śanakair jagharṣa / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.14) / Bhss_2.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113496 (0.043):
samayam avakalayāpīṣyate kuñja-sayyā? / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.19) / Bhss_1.42:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113599 (0.044):
na gaṇayasi vigarhāṃ kiṃ guruṇām anarhām? / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.3) / Bhss_1.46:
sukhada-pada-padārthāṃ vācam utthāpanārthām
yadi kim api viremuḥ patriṇas taṃ praṇemuḥ / samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.040):
bhuñjadhvaṃ na parityajeta kim apīty ekāntam āhlādayan / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.042):
ālokya saikṣata sakhīḥ sarasāḥ samagrāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.043):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122599 (0.045):
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227: / atrāntare vraja-purandara-sannideśam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115053 (0.045):
nahi samaya-vidagdhaḥ kārya-kāle vimugdhaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.27) / Bhss_1.103: / atha prabudhyaiva vidhūya pakṣān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118967 (0.045):
sanmañju-vāk kanaka-pañjara-vāsa-hṛṣṭaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.3) / Bhss_2.78:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.046):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114726 (0.046):
vilulita-tanum etās tvāṃ bhajantāṃ sametāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.9) / Bhss_1.91: / nija-kara-paripuṣṭā paśya seyaṃ praviṣṭā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126072 (0.046):
sarvaṃ tat-tad-avekṣya vismita-manā babhrāja pītāmbaraḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.5) / Bhss_2.381: / śrīdāma-subalau vāme
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.047):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122124 (0.047):
prītyā ciraṃ mamṛdire'tha tad aṅgakāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.24) / Bhss_2.208:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113522 (0.047):
śiva śiva nija-sevā-kālam ujjhanti ke vā? / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.24) / Bhss_1.43: / vṛndā-vaktrād adhigata-vidyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114698 (0.048):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122195 (0.049):
lebhetarām atitarām anurāga-kāntī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.27) / Bhss_2.211: / jyotsnābhir nava-nīradaḥ kim athavā śuklena nīlo guṇaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114751 (0.049):
bhavatu bata kṛtārthā prītaye te samarthā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.12) / Bhss_1.92: / nava-kiśalaya-buddhyā jātito 'ntar viśuddhyā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122318 (0.050):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.050):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119018 (0.051):
jāgrad-daśām abhinināya kutūhalena / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.5) / Bhss_2.80: / kālociteṣu paricāraṇa-kauśaleṣu
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.051):
svayam iyam upagantrī sneha evātra mantrī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125148 (0.052):
pāka-kriyopakaraṇāni vilokya tāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.85) / Bhss_2.337-338:
vitatir api śukānāṃ kṛṣṇa-harṣotsukānām / śravaṇa-sukhada-saumyaiḥ snigdha-śabdārtha-ramyaiḥ
sarasataram analpaiḥ kūjitaiḥ sīdhu-kalpaiḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.17)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120968 (0.045):
ukṣāṃ cakāra sahaja-praṇayānubandhaiḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.59) / Bhss_2.161:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.057):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114697 (0.057):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122267 (0.057):
te mārjanaṃ vidadhire praṇayānubandhi / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.29) / Bhss_2.214:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119018 (0.058):
jāgrad-daśām abhinināya kutūhalena / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.5) / Bhss_2.80: / kālociteṣu paricāraṇa-kauśaleṣu
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.061):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119592 (0.062):
pratyagrahīn mradimaniṣṭham atho laghiṣṭham / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.13) / Bhss_2.105: / kalpa-drumasya mṛdunā vi apena tena
Bhss_1.97: / praṇaya-rasa-gabhīrāś cāru-śabdārtha-dhīrāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122267 (0.038):
te mārjanaṃ vidadhire praṇayānubandhi / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.29) / Bhss_2.214:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119639 (0.041):
tāmbūla-rāga-parabhāgavatīṃ rasa-jñām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.15) / Bhss_2.107:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120968 (0.044):
ukṣāṃ cakāra sahaja-praṇayānubandhaiḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.59) / Bhss_2.161:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.051):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.054):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120945 (0.058):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.58) / Bhss_2.160: / gandhānubandhi-vimalāmalakī-kaṣāyaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120846 (0.059):
vāso 'bhyamūmucad anuttama-gandha-yuktam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.55) / Bhss_2.156:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122173 (0.059):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.26) / Bhss_2.210: / kācit kaṣāyita-kacān bahuśaḥ kaṣantī
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119018 (0.060):
jāgrad-daśām abhinināya kutūhalena / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.5) / Bhss_2.80: / kālociteṣu paricāraṇa-kauśaleṣu
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126010 (0.061):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.3) / Bhss_2.379: / tasyāḥ pāka-sukauśalaṃ bahu-vidhaṃ dṛṣṭvā vrajeśa-priyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114671 (0.062):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.5) / Bhss_1.89: / api tava mukha-śobhām āptu-kāmo 'tilobhād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.062):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121119 (0.063):
celaṃ babandha tapanīya-guṇānubandhi / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.65) / Bhss_2.167:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122078 (0.063):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.22) / Bhss_2.206: / nānā-prabandha-bahubandha-vidhau vidagdhair
kala-sumadhura-kaṇṭhāḥ prema-jalpeṣv akuṇṭhāḥ
sati samaya-viveke bodhayāṃ cakrur eke
na khalu bata vidagdhāḥ kārya-kāle vimugdhāḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.18) / Bhss_1.98: / subhaga! rajani-śeṣe svāpa-gehe suśeṣe
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122319 (0.019):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122598 (0.019):
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119044 (0.024):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.6) / Bhss_2.81: / tāvad gobha a-bhadrasena-subala-śrī-stokakṛṣṇārjuna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122296 (0.027):
celāntareṇa vinināya kṛtāvahelam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.30) / Bhss_2.215:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125298 (0.030):
śraddhāya kautukavatī pacana-kriyāyām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.91) / Bhss_2.343: / dīptāsu rāma-jananīṅgitato 'nalena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121393 (0.032):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.73) / Bhss_2.177: / makarike likhatī mṛdu-gaṇḍayor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114835 (0.032):
niyatam upamimānaḥ saṃśayaṃ nirdhunānaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.15) / Bhss_1.95:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120871 (0.032):
saprema sādaram aśūśudhad uttamāliḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.54) / Bhss_2.157:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122025 (0.032):
bhyāsālayaṃ maṇimayaṃ sakalaikamatyā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.20) / Bhss_2.204:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122148 (0.033):
kṛṣṇasya tān avayavān udavartayanta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.25) / Bhss_2.209: / kenocitena ghanasāra-suvāsitena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120302 (0.034):
babhrāja sat-parijanair vihitābhinandā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.49) / Bhss_2.133-134:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119614 (0.034):
ālola-kuṇḍala-yugaṃ śanakair jagharṣa / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.14) / Bhss_2.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126010 (0.034):
karpūreṇa suvāsitena payasā pūrṇān vyadhāt kānakān / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.3) / Bhss_2.379: / tasyāḥ pāka-sukauśalaṃ bahu-vidhaṃ dṛṣṭvā vrajeśa-priyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119017 (0.035):
jāgrad-daśām abhinināya kutūhalena / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.5) / Bhss_2.80:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115026 (0.036):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.21) / Bhss_1.102: / jaya subhaga! namas te śrūyatāṃ satvaras te
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113599 (0.037):
na gaṇayasi vigarhāṃ kiṃ guruṇām anarhām? / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.3) / Bhss_1.46:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126119 (0.038):
kiñcit kiñcid abhukta vīkṣaka-bhiyā durvāda-bhītyāpy ayam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.7) / Bhss_2.383:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120921 (0.038):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.57) / Bhss_2.159: / abhyajya rajyad-atiśuddha-hṛdo vayasyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119519 (0.038):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.9-10) / Bhss_2.102: / paryaṅkataḥ samadhiruhya maṇī-catuṣkaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121245 (0.040):
sīmanta-sīmani maṇīndra-mayūkha-rasyām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.69) / Bhss_2.172:
tvam iti hi jananī te saṃśayaṃ svaṃ dhunīte / samayam atha viditvā jāgarārthaṃ tvaritvā
svayam iyam upagantrī sneha evātra mantrī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23)
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9661676 (0.039):
4.1.26/.nāyakasya vratam upavāsaṃ ca svayam api karaṇena^anuvarteta/ / vāritāyāṃ ca na^aham atra nirbandhanīya^iti tad^vacaso nivartanam//(p.237)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677730 (0.042):
(putrasya Cpautrasya )me putra-gato (mame7va Cmamai7va $ snehaḥ kathaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.044):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.045):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.045):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6648793 (0.046):
u15.49cd/.na^asti kṛṣi^samāvṛttiḥ svayam uktaṃ svayambhuvā// / u15.50ab/.nākṛṣer dharmam āpnoti nākṛṣeḥ sukham āpnuyāt/
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122599 (0.046):
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227: / atrāntare vraja-purandara-sannideśam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122669 (0.047):
sā prāhiṇot kim api bhoktum athāvilambam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.45) / Bhss_2.230:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114698 (0.047):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789280 (0.047):
tyāga jāgarūka samayata eva, na tu tad vinimayata iti svayaṃ yan gacchann
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20964165 (0.047):
tadvyāptyādyabhāvānātmakatvādupādhipratikūlatarkādivadavyāptyunnāyakameva/ / na tu svayaṃ hetvābhāsaḥ/ yattu prahataṃ vipakṣamātravṛttitvaṃ 1 rūpaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27863138 (0.048):
jñātikā vā pratyodhāvayitukāmā anyehi vā saṃsṛṣṭā bhavati | na / vyupakarṣatīti svayaṃ na vyupakarṣāpayatīti parehi | antamasato ṣaṭpañca
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115053 (0.050):
nahi samaya-vidagdhaḥ kārya-kāle vimugdhaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.27) / Bhss_1.103: / atha prabudhyaiva vidhūya pakṣān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.052):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.053):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122318 (0.053):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121017 (0.055):
bhūyo babandha katamā sicayaṃ vitīrya / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.61) / Bhss_2.163: / kācin mukhendum aparā gala-mūlam anyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122494 (0.055):
snānotsavena virahayya sa pūrva-siddhe / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.38) / Bhss_2.223:
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16234544 (0.055):
jihvāṃ sāhasakṛt svayam HV_App.I,31.3587b / jītāni taddeśamanoharāṇi HV_App.I,29D.334
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2704546 (0.056):
atha ca yas tv iha vā ātma sambhāvanena svayam adhamo
Bhss_1.99: / tvam asi samaya-vettā sarva-duḥkhaika-bhettā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114697 (0.034):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.037):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.038):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.039):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.044):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.044):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114671 (0.047):
parimilita rathāṅge jāta-viccheda-bhaṅge / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.5) / Bhss_1.89: / api tava mukha-śobhām āptu-kāmo 'tilobhād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126072 (0.049):
sarvaṃ tat-tad-avekṣya vismita-manā babhrāja pītāmbaraḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.5) / Bhss_2.381: / śrīdāma-subalau vāme
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.049):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115053 (0.050):
nahi samaya-vidagdhaḥ kārya-kāle vimugdhaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.27) / Bhss_1.103: / atha prabudhyaiva vidhūya pakṣān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118969 (0.051):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.3) / Bhss_2.78: / khedas tavaiṣa śayanālasa-bhāra-mūlaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114858 (0.051):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114811 (0.054):
tava mukha-śaśi-bimbāloka-mātrāvalambā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.14) / Bhss_1.94: / harir atikutukī te netra-yugmaṃ mimīte
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121310 (0.054):
lamba-pralamba-yugalena maṇīndra-dhāmnā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.70) / Bhss_2.174:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126154 (0.055):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.8) / Bhss_2.384: / śākādi-kramato 'bhitoṣa-vaśataḥ sarvāṇi sad-vyañjanā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122669 (0.056):
sā prāhiṇot kim api bhoktum athāvilambam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.45) / Bhss_2.230:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122318 (0.056):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116582 (0.056):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.42) / Bhss_1.170: / na pathi na bhavane vā lakṣitau tau vane vā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122599 (0.056):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227: / atrāntare vraja-purandara-sannideśam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126010 (0.057):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.3) / Bhss_2.379: / tasyāḥ pāka-sukauśalaṃ bahu-vidhaṃ dṛṣṭvā vrajeśa-priyā
bhavasi bhuvana-bandhuḥ sad-guṇa-grāma-sindhuḥ
vratati-bhavana-talpaṃ mūrtiman-moda-kalpaṃ
yad api tad api muñca svasti te'smād udañca / Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.22)
Bhss_1.100: / mada-madhupa-yuvānaḥ prāpta-doṣāvasānaḥ
cyuta-kusuma-vanāntaḥ svāpam udyātavantaḥ
dadhati katipayathyāṃ kelim ambhoja-vīthyāṃ / sati samaya-viveke ke vimuhyanti loke?
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.20) / Bhss_1.101: / kvacana mukha-viṣādaḥ kvāpi hāsa-prasādaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114671 (0.036):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.5) / Bhss_1.89: / api tava mukha-śobhām āptu-kāmo 'tilobhād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115545 (0.037):
kva ca vilulita-hāraś chinna-maurvī-prakāraḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.38) / Bhss_1.125: / kvacana mṛgamadāṅkāḥ kutracit kajjalāṅkāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121018 (0.042):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.61) / Bhss_2.163: / kācin mukhendum aparā gala-mūlam anyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.061):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122599 (0.062):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227: / atrāntare vraja-purandara-sannideśam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114858 (0.063):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
kva ca dayita-viyogaḥ kvāpi kāntasya yogaḥ
kumuda-kamala-vīthyor vaisadṛśye'titathye / bhavati kim-u na kālaḥ kṣobha-śobhā-viśālaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476819 (0.027):
tvaṃ grāmarāṣṭranagarāṇy anutarpayantī kedāraśālikumudotpalapaṃkajāni / / kasmān na tarpayasi tīvratṛṣābhibhūtān kṛpā na tava bālajanasya duḥkhaiḥ
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1661975 (0.030):
gandhāndhoparibhramadbhramaramālānumīyamānajalamagnakumudapuṇḍarīkā, / chandovicitir iva mālinīsanāthā, grahapaṅktir iva sūryātmajopaśobhitā
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21855127 (0.030):
<3.haritavāji... janita> -viraha mīlitasaroja-saṃhatiṣu haritāyamāneṣu / kamalavaneṣu śvetāyamāneṣu kumudaṣaṇḍeṣu <4>
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18724650 (0.040):
tam udyānaṃ tena rājāntaḥpureṇa // sā dāni sudarśanā devī tāsu vāpīsu / utpalapadmakumudapuṇḍarīkāṃ phullitakāni ramaṇīyā dṛṣṭvā aparāsu devīṣu
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18118300 (0.042):
bhāīrahie jalaṇihī rāaī joṇhāe puṇṇimācaṃdo / / suttīe kamalahavo kittīe paāvaruddo vi // ViPrud_8.176 //
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24460542 (0.049):
pītagire(r lohitagireḥ śvetagi)reḥ saugandhikasya / madhugandhikasyotpalagandhikasya kumudagandhino balam || yad daśānāṃ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.21) / Bhss_1.102: / jaya subhaga! namas te śrūyatāṃ satvaras te
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114916 (0.036):
na khalu bata vidagdhāḥ kārya-kāle vimugdhāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.18) / Bhss_1.98: / subhaga! rajani-śeṣe svāpa-gehe suśeṣe
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118940 (0.052):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.2) / Bhss_2.77: / saṅkīrtayan jaya jayeti girā suvṛttas
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126072 (0.054):
sarvaṃ tat-tad-avekṣya vismita-manā babhrāja pītāmbaraḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.5) / Bhss_2.381: / śrīdāma-subalau vāme
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.056):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114698 (0.056):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.057):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99: / tvam asi samaya-vettā sarva-duḥkhaika-bhettā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122195 (0.061):
lebhetarām atitarām anurāga-kāntī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.27) / Bhss_2.211: / jyotsnābhir nava-nīradaḥ kim athavā śuklena nīlo guṇaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114857 (0.062):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.062):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.062):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.063):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.064):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
cira-śayana-sapīḍaḥ kauty ayaṃ tāmra-cūḍaḥ
upanata-nija-sevā-kāla-sammoda-pīvā
nahi samaya-vidagdhaḥ kārya-kāle vimugdhaḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.27) / Bhss_1.103: / atha prabudhyaiva vidhūya pakṣān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122669 (0.041):
sā prāhiṇot kim api bhoktum athāvilambam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.45) / Bhss_2.230:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122599 (0.044):
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114858 (0.045):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.046):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114698 (0.046):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.047):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.047):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121017 (0.048):
bhūyo babandha katamā sicayaṃ vitīrya / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.61) / Bhss_2.163: / kācin mukhendum aparā gala-mūlam anyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.048):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122124 (0.049):
prītyā ciraṃ mamṛdire'tha tad aṅgakāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.24) / Bhss_2.208:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.050):
svayam iyam upagantrī sneha evātra mantrī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.050):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121935 (0.052):
kācin maṇīndra-mukuraṃ purato nināya / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.78) / Bhss_2.200:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114914 (0.053):
na khalu bata vidagdhāḥ kārya-kāle vimugdhāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.18) / Bhss_1.98:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118969 (0.053):
sanmañju-vāk kanaka-pañjara-vāsa-hṛṣṭaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.3) / Bhss_2.78: / khedas tavaiṣa śayanālasa-bhāra-mūlaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120848 (0.053):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.55) / Bhss_2.156: / ākṛṣya mugdham avaguṇṭhanam uttamāṅgād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116582 (0.054):
yayatū rati-vitandrau rādhikā-kṛṣṇacandrau / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.42) / Bhss_1.170: / na pathi na bhavane vā lakṣitau tau vane vā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119043 (0.055):
dāsaṃ vrajendra-gṛhiṇī sva-gṛhānayāsīt / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.6) / Bhss_2.81: / tāvad gobha a-bhadrasena-subala-śrī-stokakṛṣṇārjuna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120277 (0.056):
kāpy ādadhe daśana-śodhana-sādhanāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.48) / Bhss_2.132: / utthāya talpa-talataḥ kanakāsana-sthā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125148 (0.056):
pāka-kriyopakaraṇāni vilokya tāni / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.85) / Bhss_2.337-338:
grīvāḥ samunnīya cukūjur uccaiḥ / yat kukkuṭāḥ pañca-ṣa-vāram ādau
rādhā jajāgāra tadāpta-bādhā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.20)
Bhss_1.104: / kṛṣṇāṇga-saṃśleṣa-viśeṣa-vādhinas
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.032):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.034):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.034):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.034):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.034):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.034):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116921 (0.038):
anyo 'nubhāvayati hā ka u-kālakū am / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.79) / Bhss_1.183:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.038):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120396 (0.041):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.045):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.045):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.045):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20) / Bhss_2.37:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.045):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.045):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36) / Bhss_2.285:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.045):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7) / Bhss_1.11:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116485 (0.045):
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56) / Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.048):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119453 (0.049):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.36) / Bhss_2.99: / ārātrikeṇa maṇi-maṅgala-dīpa-bhājā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126652 (0.050):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.050):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
tān eva matveti śaśāpa sā ruṣā / are! paretāśu pareta-rā puraṃ
tatraiva kiṃ kūjata no padāyudhāḥ? / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.21)
Bhss_1.105: / viśliṣya kiñcit priya-vakṣasaḥ sā / tūṣṇīṃ sthitāṃs tān upalabhya sadyaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117209 (0.062):
nirmāpitaṃ tad upamāpi tad eva nānyat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.3) / Bhss_2.7:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.063):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.064):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
saṃśliṣya kāntaṃ dara-nidrayaiva / niṣevyamāṇā punar apy arājīt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123838 (0.059):
parivadasi balād imām avijñe! / tad api niyokṣyasi hā punas tam asyām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.32)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114600 (0.061):
viraha-vikalayā tac chayyayā dūnayā kiṃ / katham api dara-labdhāśleṣayā nidrayā vā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106: / jālād atho dṛk-sapharī tad-ālayo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.0):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.003):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.003):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.003):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.005):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.009):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.011):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113780 (0.011):
trailokya-lakṣmīm iva sañcikāya tam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.37) / ghūrṇālasākṣaṃ ślatha-sarva-gātraṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.011):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120397 (0.012):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.018):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.018):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.019):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.019):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.019):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.019):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.019):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116485 (0.019):
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56) / Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.021):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.024):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22)
lāvaṇya-vanyā bhṛśam anvaśīlayan / krīṇanti yāḥ prāṇa-parārddha-koṭibhis
tayoḥ pramodottha-ruci-cchaṭā-kaṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.1)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114279 (0.044):
srak-candanādyair iti tāṃ sa ūce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.24) / Bhss_1.72:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126769 (0.052):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.59) / Bhss_2.417: / baṭur ūce yad aprāptyā
Bhss_1.107: / ūce viśākhā kalayāli! kāntau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114279 (0.054):
srak-candanādyair iti tāṃ sa ūce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.24) / Bhss_1.72: / ittham īśvaryā vākyaṃ hi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126769 (0.062):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.59) / Bhss_2.417: / baṭur ūce yad aprāptyā
niraṃśukāv aṃśuka-puñja-mañjū / vihāriṇāv apy atihāriṇau svair
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.0):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113780 (0.0):
trailokya-lakṣmīm iva sañcikāya tam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.37) / ghūrṇālasākṣaṃ ślatha-sarva-gātraṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116485 (0.0):
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56) / Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.0):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.0):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120397 (0.0):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.0):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.0):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.011):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.019):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.020):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.020):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.021):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.024):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.027):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114230 (0.028):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.033):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.036):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.037):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127051 (0.039):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Bhss_1.108: / anaṅgadau keli-vaśād anaṅgadau / nirañjanau hanta mitho nirañjanau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.036):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.036):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109: / athāvabhāṣe lalitā'vadhāryatāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.036):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.037):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.039):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.039):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.040):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117848 (0.043):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20) / Bhss_2.37: / rādhe! sa te na phalito yadi tat phaliṣyaty
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117896 (0.045):
āgāt tathāpi tad aho! na kadāpy abhuṅkthāḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.22) / Bhss_2.39:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114593 (0.046):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.41) / Bhss_1.86: / viraha-vikalayā tac chayyayā dūnayā kiṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120395 (0.046):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.048):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114334 (0.049):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.75: / mitho daśana-vikṣatādhara-pu au vilāsālasau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127051 (0.050):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122815 (0.050):
svam api sakhedam avaity anātmanīnam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.2) / Bhss_2.236: / ajani rasavatī-vidhāpanārthā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.051):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124507 (0.051):
bhṛśam upalālya nināya pākaśālām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.55) / Bhss_2.309:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120369 (0.052):
dhvani-bhṛtaṃ nibhṛtaṃ kṣipati sma sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.2) / Bhss_2.136: / visṛmarān alakān kiratī śirasy
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2576353 (0.052):
karmāṇyutpadyante tadvaśācca mithaḥ saṃyuktāścatuṣṭayepi paramāṇalo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.052):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
visrasta-rāgādharatābhilakṣitau / viprastarāgādharatābhilakṣitau
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109: / athāvabhāṣe lalitā'vadhāryatāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.0):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.003):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.003):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.003):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.005):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.008):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120397 (0.011):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.018):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.019):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.020):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.020):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.020):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.020):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.020):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.020):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.020):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116485 (0.020):
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56) / Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113780 (0.020):
trailokya-lakṣmīm iva sañcikāya tam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.37) / ghūrṇālasākṣaṃ ślatha-sarva-gātraṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127051 (0.023):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.023):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
jayaḥ smarājau katarāśrito dvayoḥ / babhūva daṣṭādharayoḥ kaca-graha-
vyākṣipta-mūrdhnor nakhara-kṣatorasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.4)
Bhss_1.110: / hṛdo 'nurāgaṃ kuca-kuṅkuma-cchalān-
nyadhatta rādhācyuta-pāda-padmayoḥ / yāvad ravārakta-tarālako dadhau
mūrdhnaiva so 'syāḥ padayos tam ujjvalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.5)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114280 (0.046):
srak-candanādyair iti tāṃ sa ūce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.24) / Bhss_1.72: / ittham īśvaryā vākyaṃ hi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116923 (0.048):
anyo 'nubhāvayati hā ka u-kālakū am / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.79) / Bhss_1.183: / itthaṃ sakhī-giram api pratiboddhum eṣā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124105 (0.062):
ky atanu-rasaṃ pravavarṣa seti citram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.43) / Bhss_2.292: / atha nija-nija mūrdhni savya-haston-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118550 (0.063):
citta-bhramas tava madād iti naiva citram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.31) / Bhss_2.62:
Bhss_1.111: / itthaṃ kṣaṇaṃ tāvad alakṣitāṅgyo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114184 (0.035):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.20) / Bhss_1.68: / saivaṃ vicintya kṣaṇam āha kāntaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114280 (0.037):
srak-candanādyair iti tāṃ sa ūce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.24) / Bhss_1.72: / ittham īśvaryā vākyaṃ hi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116923 (0.039):
anyo 'nubhāvayati hā ka u-kālakū am / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.79) / Bhss_1.183: / itthaṃ sakhī-giram api pratiboddhum eṣā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117361 (0.057):
Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9: / Bhss_2.13: / atrāntare pratidiśaṃ dadhi-manthanottha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118551 (0.057):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.31) / Bhss_2.62: / atrāntare madhurikā militātha pṛṣṭā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.057):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
nīcaiḥ svaraṃ tāv anuvarṇayantyaḥ / bhāgyaṃ svam evātisabhājayantyo
mamajjur ānanda-mahodadhau tāḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.052):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.003):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117361 (0.023):
Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9: / Bhss_2.13: / atrāntare pratidiśaṃ dadhi-manthanottha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126989 (0.027):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125369 (0.027):
bahuvidha-temana-sādhu-sādhanārtham / Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.63: / Bhss_2.346-347:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117209 (0.027):
nirmāpitaṃ tad upamāpi tad eva nānyat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.3) / Bhss_2.7:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.029):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.029):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112823 (0.030):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114255 (0.031):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.032):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.032):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124106 (0.034):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.43) / Bhss_2.292: / atha nija-nija mūrdhni savya-haston-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123841 (0.034):
tad api niyokṣyasi hā punas tam asyām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.32) / Bhss_2.281:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120081 (0.034):
netrāmbujaiḥ sa katidhā nahi pūjyate sma / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.57) / Bhss_2.124: / tat-tad-vilāsa-balitā suṣamā-rasālā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.034):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126650 (0.035):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112802 (0.037):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.8) / Bhss_1.12: / itas tato nyasta-maṇi-pradīpān-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114314 (0.037):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.26) / Bhss_1.74: / itas tato nyasta-maṇi-pradīpān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118551 (0.037):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.31) / Bhss_2.62: / atrāntare madhurikā militātha pṛṣṭā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126719 (0.038):
eṣāṃ kintu na vidyate / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.56) / Bhss_2.414:
nūtkūjataḥ prāha vidhūta-tandrā / haṃho! kṣamadhvaṃ śayituṃ kṣaṇaṃ me
datteti sā mo ayad aṅgam īṣat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.23)
Bhss_1.113: / kādamba-kāraṇḍava-haṃsa-sārasāḥ / kapota-śārī-śuka-keki-kokilāḥ
jaguḥ kalaṃ kelivanī-jala-sthala- / pracāriṇaḥ kṛṣṇa-kathāmṛtopamam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.24) / Bhss_1.114: / prabuddhya kāntau yugapad yathā rujaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120395 (0.027):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.028):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.029):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.029):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.029):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.030):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.030):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.034):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.038):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127051 (0.043):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114431 (0.043):
nānañja-kañja-pratim etad akṣinī / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.27) / Bhss_1.79:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.043):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.046):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117897 (0.047):
āgāt tathāpi tad aho! na kadāpy abhuṅkthāḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.22) / Bhss_2.39: / śyāme! tvam apy alam alakṣita-man-nitānta-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.047):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126785 (0.049):
pulakāsya-prasannate / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.60) / Bhss_2.418:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120480 (0.050):
vidadhatī dadhatī smitam ābabhau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.7) / Bhss_2.141: / niraṇijad bahir-antaram apy araṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117777 (0.050):
sv ārūḍha-ratna-maṇi-hema-catuṣkikāsu / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.17 yugmakam) / Bhss_2.34:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.051):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115160 (0.051):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108:
viśleṣajām ūhatur aṅga-mo anāt
cāmpeya-nīlābja-dhanus tviṣau tathā / sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.0):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.003):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.003):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.003):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.005):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.008):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120396 (0.011):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.018):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.019):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.020):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.020):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.020):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117849 (0.020):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.020):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.020):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.020):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116485 (0.020):
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56) / Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127051 (0.023):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.023):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120369 (0.024):
dhvani-bhṛtaṃ nibhṛtaṃ kṣipati sma sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.2) / Bhss_2.136: / visṛmarān alakān kiratī śirasy
sakhīṃ tāṃ hasantyo mithaḥ prerayantyaḥ / saśaṅkāḥ samantāt prabhātād durantāt
praviṣṭā nikuñjaṃ saśabdāli-puñjam
(Govinda-līlāmṛtam 1.60) / Bhss_1.116: / abhilakṣya sakhīr vihasad- vadanāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.046):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117525 (0.046):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21: / vadhūm athābhāṣasata putri! talpād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.046):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123516 (0.046):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119277 (0.053):
taṃ paurṇamāsī smita-pūrvam āha / (Govinda-līlāmṛtam 2.21) / Bhss_2.92: / sakhīnāṃ sandohair niravadhi mahākeli-tatibhiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124447 (0.060):
snigdhā cucumba mukham aśru-mukhī tato 'syāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.37) / Bhss_2.306:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115515 (0.060):
śayyām apaśyan svasakhīm ivālyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.65) / Bhss_1.124:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116124 (0.063):
athāha lalitā sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.92) / Bhss_1.150:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118719 (0.064):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127477 (0.064):
sarve'bhūvan vana-gamanotkāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123358 (0.064):
ty uccālitā phulla-tanuḥ pratasthe / (Govinda-līlāmṛtam 3.26) / Bhss_2.259: / kṛṣṇasya prātar-āśāya
savidhopagatā vicalan-nayanāḥ / dayitāya mudaṃ dviguṇaṃ dadatī
dayitoruyugād udatiṣṭha-diyam / (Govinda-līlāmṛtam 1.61)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113919 (1.192):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58: / ghūrṇāyamānekṣaṇa-khañjarī aṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115710 (1.192):
nijeṅgita-jñāṃ nidideśa sārīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.72)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115858 (1.192):
paraspara-karālambau / niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116407 (1.192):
sarasija-mukhi nāmnā tuṇḍiketī marālī / (Govinda-līlāmṛtam 1.104) / Bhss_1.162:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125815 (1.192):
(Govinda-līlāmṛtam 3.105) / Bhss_2.370: / mayuṣṭhakasya mudgasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127137 (1.192):
(Govinda-līlāmṛtam 4.44) / Bhss_2.438: / carvanti carvyāṇi mṛdūni kecil
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118786 (1.788):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.017):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.018):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.018):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.019):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.019):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.019):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.020):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.020):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.020):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.021):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.022):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Bhss_1.117: / tvarotthitā sambhrama-saṃgṛhīta- / pītottarīyeṇa vapuḥ pidhāya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117600 (0.029):
tiṣṭheti prāha satvarā / (Govinda-līlāmṛtam 2.50) / Bhss_2.25:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124447 (0.060):
snigdhā cucumba mukham aśru-mukhī tato 'syāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.37) / Bhss_2.306:
pārśve priyasyopaviveśa rādhā / salajjam āsāṃ mukham īkṣamāṇā
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112947 (0.0):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.0):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.0):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.002):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.002):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.002):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.002):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.002):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.003):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.004):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.005):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.008):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124868 (0.012):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118786 (0.019):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113919 (0.019):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58: / ghūrṇāyamānekṣaṇa-khañjarī aṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125815 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 3.105) / Bhss_2.370: / mayuṣṭhakasya mudgasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115356 (0.019):
dayitoruyugād udatiṣṭha-diyam / (Govinda-līlāmṛtam 1.61) / Bhss_1.117:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115710 (0.019):
nijeṅgita-jñāṃ nidideśa sārīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.72) / Bhss_1.132:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115858 (0.019):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116407 (0.019):
sarasija-mukhi nāmnā tuṇḍiketī marālī / (Govinda-līlāmṛtam 1.104) / Bhss_1.162:
mudā tayor aidhata rūpa-mañjarī / saiva svayaṃ keli-vilāsinor dvayos
tadātva-ramyāpacitau paṭīyasī / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.7)
Bhss_1.119: / pṛṣṭhopadhānaṃ nidadhe kayācana / pyadhād athānyā mṛdulāṃśukena tau
pīyūṣa-va y-ārpitayāsyayoḥ parā / nirasya ghūrṇāṃ vikasad dṛśau vyadhāt
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.9) / Bhss_1.120: / kācit prasūnāmbu-darārdra-vāsasā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120503 (0.048):
jala-kaṇāpanayaṃ sanayaṃ vyadhāt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.8) / Bhss_2.142:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121887 (0.053):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.96) / Bhss_2.198: / anyā kācid āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120254 (0.056):
śriyam api nija-pādāmbhoja-bhāsā vijigye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.64) / Bhss_2.131: / kācin maṇīndramayam āsanam ājahāra
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.059):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.059):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123046 (0.061):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.12) / Bhss_2.246: / yad api bata sakhīyaṃ rītir eveha loke
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124106 (0.062):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.43) / Bhss_2.292: / atha nija-nija mūrdhni savya-haston-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112883 (0.063):
drutaṃ prayātuṃ na-tarāṃ śaśāka / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.17) / Bhss_1.16: / yā vṛkṣa-vallyo vyakasaṃs tadaiva tāś
vyatyasta-rāgāñjana-yāvakādikam / mṛṣṭvā pratisvekṣaṇa-siddhaye tayor
mukha-dvayaṃ darpaṇatāṃ nināya kim / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.16)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112843 (0.051):
pratyarhaṇenādita eva dhinvan / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.15) / Bhss_1.14: / tāmbūla-mālā-vividhānulepair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124507 (0.056):
bhṛśam upalālya nināya pākaśālām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.55) / Bhss_2.309:
Bhss_1.121: / tāmbūla-vī īr nidadhe parāsminn / ekā pa imnā maṇi-dīpa-pālyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117358 (0.050):
kācid babandha surasāḥ phaṇivallī-vī īḥ / Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112844 (0.051):
pratyarhaṇenādita eva dhinvan / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.15) / Bhss_1.14: / tāmbūla-mālā-vividhānulepair
tan-maṅgalārātrikam āśu cakre / nīrājayanty eva nijāsu-lakṣaiḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.17) / Bhss_1.122: / madhye'cyutāṅga-ghana-kuṅkuma-paṅka-digdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112823 (0.058):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114231 (0.063):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.064):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
rādhāṅghri-yāvaka-vicitrita-pārśva-yugmam
sindūra-candana-kaṇāñjana-bindu-citraṃ
talpaṃ tayor diśati keli-viśeṣam ābhyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.64)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115962 (0.042):
(Govinda-līlāmṛtam 1.84) / Bhss_1.142: / tā aṅkaṃ keli-vibhraṣṭaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119231 (0.052):
kuñjeṣu keli-cañcalā / (Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.053):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.055):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117620 (0.055):
(Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.056):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123163 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 3.21) / Bhss_2.251: / mādhuryaṃ tūnmadayati jagad-yauvataṃ tasya tasmād-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116109 (0.063):
tanau līnaṃ cīnaṃ kanaka-ruci kambāv iva payaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.91) / Bhss_1.149: / tayor līlā-sudhā-pāna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127215 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441: / atha bala-jananīṃ tām antarākṛtya nṛtyan-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116381 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 1.103) / Bhss_1.161: / svasahacara-visṛṣṭaṃ svāmibhuktaṃ mṛṇālaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127574 (0.064):
prabhum athādayati sma vilāsakaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.63) / Bhss_2.457-458:
Bhss_1.123: / pramliṣṭa-puṣpoccaya-sanniveśāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121457 (0.047):
pṛṣṭhaṃ bāhu-kucāv uraḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.76) / Bhss_2.180: / puṣpa-gucchendulekhābja-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121475 (0.054):
(Govinda-līlāmṛtam 2.78) / Bhss_2.181: / mīnī-prasūna-nava-pallava-candralekhā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113941 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 1.52) / Bhss_1.59: / saṃśliṣṭa-sarvāṅguli-bāhu-yugmam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124684 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 3.45) / Bhss_2.316: / tvaṃ khaṇḍa-maṇḍāni ca raṅgadevi!
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127528 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 4.61) / Bhss_2.455: / rasāla-kara-saṃskṛtopahṛta-nāgavallī-sphurat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112971 (0.064):
juguñja talpī-kṛta-kañja-puñje / (Govinda-līlāmṛtam 1.14) / Bhss_1.20: / jhaṅkṛtim aṅgī-kurute
tāmbūla-rāgāñjana-citritāṅgīm / vyaktībhavat-kānta-vilāsa-cihnāṃ
śayyām apaśyan svasakhīm ivālyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.65)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.026):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116125 (0.040):
athāha lalitā sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.92) / Bhss_1.150:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123516 (0.049):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.050):
sarve'bhūvan vana-gamanotkāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.051):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21: / vadhūm athābhāṣasata putri! talpād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.051):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113107 (0.053):
vedābhyāsī baṭur yathā / (Govinda-līlāmṛtam 1.20) / Bhss_1.26: / atha pakṣiṇāṃ kalakalaiḥ prabodhitāv
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.055):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119277 (0.056):
taṃ paurṇamāsī smita-pūrvam āha / (Govinda-līlāmṛtam 2.21) / Bhss_2.92: / sakhīnāṃ sandohair niravadhi mahākeli-tatibhiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127555 (0.059):
kuleṣv atha viśaśramuḥ parijanair amī vījitāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115337 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 1.60) / Bhss_1.116: / abhilakṣya sakhīr vihasad- vadanāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119120 (0.061):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123191 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 3.22) / Bhss_2.252: / tvaṃ putri! sādhvī prathitāsi goṣṭhe
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125891 (0.063):
gāndharvā-hasta-sauṣṭhavam / (Govinda-līlāmṛtam 3.110-111) / Bhss_2.375: / sā tāṃ rādhām anna-saṃskāra-saktāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124447 (0.064):
snigdhā cucumba mukham aśru-mukhī tato 'syāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.37) / Bhss_2.306:
Bhss_1.124: / kvacana ghusṛṇa-paṅkaḥ kvāpi sindūrajo 'ṅkaḥ
kṣata-viraha-vipakṣa-prasnutāsṛk-sapakṣaḥ / kvacana kusuma-dāma-cchinna-kodaṇḍa-dhāma
kva ca vilulita-hāraś chinna-maurvī-prakāraḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.38) / Bhss_1.125: / kvacana mṛgamadāṅkāḥ kutracit kajjalāṅkāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114999 (0.037):
sati samaya-viveke ke vimuhyanti loke? / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.20) / Bhss_1.101: / kvacana mukha-viṣādaḥ kvāpi hāsa-prasādaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122599 (0.058):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227: / atrāntare vraja-purandara-sannideśam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.062):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.063):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122269 (0.064):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.29) / Bhss_2.214: / kaścit kacān gata-jalān dvividhena vāsaḥ-
smara-narapati-danti-ccheda-kalpāḥ sphuranti
sa hi ratiraṇa-raṅgaḥ kautukodyat-taraṅgaḥ
samajani sumukhīnām āgatānāṃ sakhīnām / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.39)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114811 (0.062):
tava mukha-śaśi-bimbāloka-mātrāvalambā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.14) / Bhss_1.94: / harir atikutukī te netra-yugmaṃ mimīte
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118993 (0.064):
āspṛśya bāhu-yugalena tam āliliṅga / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.4) / Bhss_2.79:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114697 (0.064):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
Bhss_1.126-127: / vakṣaḥ svaṃ darśayaṃs tābhyo / dṛg bhaṅgyovāca tā hariḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.040):
bhuñjadhvaṃ na parityajeta kim apīty ekāntam āhlādayan / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.049):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114726 (0.062):
vilulita-tanum etās tvāṃ bhajantāṃ sametāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.9) / Bhss_1.91: / nija-kara-paripuṣṭā paśya seyaṃ praviṣṭā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114811 (0.064):
tava mukha-śaśi-bimbāloka-mātrāvalambā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.14) / Bhss_1.94: / harir atikutukī te netra-yugmaṃ mimīte
didṛkṣuḥ svapriyā-vaktra- / bhāva-śābalya-mādhurīm
vidhuṃ prayāsyantam avekṣya kāntaṃ / viśleṣa-bhītoṣasi paśyatālyaḥ
didṛkṣayevāmbara-citra-pa yāṃ / rādhendulekhā-śatam ālilekha
(Govinda-līlāmṛtam 1.67-68) / iti nigadati kṛṣṇe vīkṣya sāgre vayasyāḥ
prahasita-vadanās tāḥ saṅkucal lola-netrā / vikasad amala-gaṇḍaṃ dolitārecita-bhrūḥ
priyam anṛju-kaṭākṣaiḥ paśyati sma ghnatīva
(Govinda-līlāmṛtam 1.69) / Bhss_1.129: / helollāsādara-mukulitā vāspa-sāndrāruṇāntā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.021):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.021):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.021):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.021):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.022):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.022):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.023):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.023):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.023):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.023):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.025):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.026):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.026):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.034):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127756 (0.035):
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu / (Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117676 (0.037):
vyavasitam idam asyāḥ paśya śuddhānvayāyāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.53-54) / Bhss_2.29-30: / tad-vacaś cakita-dhīr hṛdi sakhyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127155 (0.037):
cūṣyanti coṣyāṇy apare vitṛptāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.45) / Bhss_2.439:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (0.038):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138: / rādhā-pāṇiṃ savye'savye
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116298 (0.039):
grastaṃ kuhūr iti kuhūṃ svagirāhvayanti / (Govinda-līlāmṛtam 1.99) / Bhss_1.157:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121767 (0.039):
(Govinda-līlāmṛtam 2.94) / Bhss_2.193: / madhye-pragaṇḍam atulāṅgadam-unmaṇīni
lajjā-śaṅkā-capala-cakitā bhaṅgurerṣyābhareṇa
smera-smerā dayita-vadanālokanotphulla-tārā
rādhā-dṛṣṭir dayita-nayanānandam uccair vyatānīt
(Govinda-līlāmṛtam 1.70) / Bhss_1.130: / itthaṃ mithaḥ prema-sukhābdhi-magnayoḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127187 (0.042):
prāśnann ambā-manasi nibiḍaṃ sa pramodaṃ vyatānīt / (Govinda-līlāmṛtam 4.46) / Bhss_2.440:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117635 (0.046):
śrīmac-caraṇa-paṅkajam / (Govinda-līlāmṛtam 2.52) / Bhss_2.27-28: / ittham iyaṃ bahubhiḥ kṛta-bodhā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.053):
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata / (Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124612 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 3.42) / Bhss_2.313: / yasyām uccair lālasāḍhyaḥ suto me
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119277 (0.060):
taṃ paurṇamāsī smita-pūrvam āha / (Govinda-līlāmṛtam 2.21) / Bhss_2.92: / sakhīnāṃ sandohair niravadhi mahākeli-tatibhiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.061):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.061):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116027 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 1.88) / Bhss_1.146: / vilokyāgre meghāmbara-vṛta-śarīraṃ priyatamaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115689 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 1.71) / Bhss_1.131: / vilokya līlāmṛta-sindhu-magnau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21: / vadhūm athābhāṣasata putri! talpād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
pragetanīṃ vibhrama-mādhurīṃ tayoḥ / nipīya sakhyaḥ pramadonmadās tadā
tadātva-yogyācaraṇaṃ visasmaruḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.71)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116027 (0.044):
prayacchantī vinirgatā / (Govinda-līlāmṛtam 1.88) / Bhss_1.146: / vilokyāgre meghāmbara-vṛta-śarīraṃ priyatamaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116201 (0.054):
(Govinda-līlāmṛtam 1.94-95) / Bhss_1.153-154: / manoramāṃ vīkṣya vibhāta-lakṣmīṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.058):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.060):
sarve'bhūvan vana-gamanotkāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113107 (0.062):
vedābhyāsī baṭur yathā / (Govinda-līlāmṛtam 1.20) / Bhss_1.26: / atha pakṣiṇāṃ kalakalaiḥ prabodhitāv
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125911 (0.064):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Bhss_1.131: / vilokya līlāmṛta-sindhu-magnau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116111 (0.037):
tanau līnaṃ cīnaṃ kanaka-ruci kambāv iva payaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.91) / Bhss_1.149: / tayor līlā-sudhā-pāna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114093 (0.040):
samīkṣya kamalekṣaṇā punar abhūd vilāsotsukā / (Govinda-līlāmṛtam 1.56) / Bhss_1.64:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116027 (0.041):
prayacchantī vinirgatā / (Govinda-līlāmṛtam 1.88) / Bhss_1.146: / vilokyāgre meghāmbara-vṛta-śarīraṃ priyatamaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121984 (0.044):
(Govinda-līlāmṛtam 2.105) / Bhss_2.202: / malla-līlādikaṃ tasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.047):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.054):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114163 (0.056):
sakhī-dṛśāṃ sā mudam ātatāna / (Govinda-līlāmṛtam 1.59) / Bhss_1.67: / rūpāmṛtaṃ me tri-jagad-vilakṣaṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127574 (0.056):
prabhum athādayati sma vilāsakaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.63) / Bhss_2.457-458:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.057):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113963 (0.057):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.059):
sarve'bhūvan vana-gamanotkāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121958 (0.060):
līlāravindam aravinda-vilocanāyāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.103) / Bhss_2.201: / sā kṛṣṇa-netra-kutukocita-rūpa-veśaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127215 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441: / atha bala-jananīṃ tām antarākṛtya nṛtyan-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115962 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 1.84) / Bhss_1.142: / tā aṅkaṃ keli-vibhraṣṭaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115377 (0.061):
salajjam āsāṃ mukham īkṣamāṇā / (Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125911 (0.063):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119232 (0.063):
kuñjeṣu keli-cañcalā / (Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90: / atha prakāśī-kṛta-bālya-vibhramo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116201 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 1.94-95) / Bhss_1.153-154: / manoramāṃ vīkṣya vibhāta-lakṣmīṃ
tau tāḥ sakhīś ca praṇayonmadāndhāḥ / vṛndā prabhātodaya-jāta-śaṅkā
nijeṅgita-jñāṃ nidideśa sārīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.72)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113921 (1.192):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58: / ghūrṇāyamānekṣaṇa-khañjarī aṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115356 (1.192):
dayitoruyugād udatiṣṭha-diyam / (Govinda-līlāmṛtam 1.61)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (1.192):
paraspara-karālambau / niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116407 (1.192):
sarasija-mukhi nāmnā tuṇḍiketī marālī / (Govinda-līlāmṛtam 1.104)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125815 (1.192):
(Govinda-līlāmṛtam 3.105) / Bhss_2.370: / mayuṣṭhakasya mudgasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127138 (1.192):
(Govinda-līlāmṛtam 4.44) / Bhss_2.438: / carvanti carvyāṇi mṛdūni kecil
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118786 (1.788):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.017):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.018):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.018):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.019):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.019):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.020):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.020):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.020):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.021):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.022):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Bhss_1.132: / guru-lajjā-bhartṛ-bhīti- / loka-hāsa-nivārikā
śubhākhyā sārikā prāha / rādhikā-bodha-sādhikā
(Govinda-līlāmṛtam 1.73) / Bhss_1.133: / āgantā grāhayitvā tava patir adhunā goṣṭhataḥ kṣīra-bhārān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117522 (0.063):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125911 (0.063):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
uttiṣṭhottiṣṭha rādhe tad iha kuru gṛhe maṅgalāṃ vāstu-pūjāma
itthaṃ yāvad dhavāmbā tava nahi śayanād utthitā vāvadīti
tāvac chayyā-niketaṃ vraja sakhi nibhṛtaṃ kuñjataḥ kañja-netre!!
(Govinda-līlāmṛtam 1.74) / Bhss_1.134: / śaṅkā-paṅkā-kalita-hṛdayā śaṅkate'syā dhavāmbā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112970 (0.041):
juguñja talpī-kṛta-kañja-puñje / (Govinda-līlāmṛtam 1.14) / Bhss_1.20:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121957 (0.055):
līlāravindam aravinda-vilocanāyāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.103) / Bhss_2.201:
chidrānveṣī patir atika uḥ sārthanāmābhimanyuḥ
ruṣṭābhīkṣṇaṃ parivadati sā hā nanandāpi mandā
prātar-jātaṃ tad api saralāṃ kṛṣṇa naināṃ jahāsi
(Govinda-līlāmṛtam 1.77) / Bhss_1.135: / sārī-vaco-mandara-śaila-pāta-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116125 (0.052):
athāha lalitā sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.92) / Bhss_1.150: / ūṣasi vara-vadhūnāṃ paśya rādhe'ruṇo 'yaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.056):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.059):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21: / vadhūm athābhāṣasata putri! talpād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123514 (0.061):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267:
saṃkṣubdha-hṛd-dugdha-payodhir eṣā / athodbhraman netra-navīna-mīnā
viyoga-dīnā śayanād udasthāt / (Govinda-līlāmṛtam 1.78)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119352 (0.0):
tamāla-nīlaḥ śayanād udasthāt / (Govinda-līlāmṛtam 2.24)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126339 (0.029):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119205 (0.045):
hrī-cakitekṣaṇa āsīt / (Govinda-līlāmṛtam 2.17) / Bhss_2.88-89: / kṛṣṇaṃ saśaṅkam āśaṅkya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114117 (0.048):
uddīpta-tṛṣṇaḥ punar āsa kṛṣṇaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.57) / Bhss_1.65:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113962 (0.056):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120573 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 2.38) / Bhss_2.146: / madhye'cyuto 'ñcan dhavalāvalīnām
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113940 (0.058):
papau dṛśeṣat-smitam acyuto 'sau / (Govinda-līlāmṛtam 1.52) / Bhss_1.59:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116730 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127213 (0.062):
dayita-hṛdayam uccai rādhikāpy ājahāra / (Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123358 (0.063):
ty uccālitā phulla-tanuḥ pratasthe / (Govinda-līlāmṛtam 3.26) / Bhss_2.259: / kṛṣṇasya prātar-āśāya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116664 (0.064):
cañcad-grīvaṃ diśi diśi dṛśau prerayan goṣṭham āyāt / (Govinda-līlāmṛtam 1.111) / Bhss_1.173:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Bhss_1.136: / kṛṣṇo 'pi kāntaṃ vṛṣabhānu-jāyāḥ / paśyan mukhaṃ bhīti-vilola-netram
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119205 (0.027):
hrī-cakitekṣaṇa āsīt / (Govinda-līlāmṛtam 2.17) / Bhss_2.88-89: / kṛṣṇaṃ saśaṅkam āśaṅkya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126339 (0.028):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116341 (0.039):
bhṛṅgīṃ śaśimukhi! kṛta-natibhaṅgām / (Govinda-līlāmṛtam 1.101) / Bhss_1.159: / kāntam āyāntam āśaṅkyā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114117 (0.048):
uddīpta-tṛṣṇaḥ punar āsa kṛṣṇaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.57) / Bhss_1.65:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113962 (0.054):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121958 (0.055):
līlāravindam aravinda-vilocanāyāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.103) / Bhss_2.201: / sā kṛṣṇa-netra-kutukocita-rūpa-veśaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117634 (0.057):
śrīmac-caraṇa-paṅkajam / (Govinda-līlāmṛtam 2.52) / Bhss_2.27-28: / ittham iyaṃ bahubhiḥ kṛta-bodhā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114138 (0.061):
mukhaṃ priyāyāḥ sa muhuś cucumba / (Govinda-līlāmṛtam 1.58) / Bhss_1.66: / kāntādhara-sparśa-sukhābdhi-magnā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113939 (0.063):
papau dṛśeṣat-smitam acyuto 'sau / (Govinda-līlāmṛtam 1.52) / Bhss_1.59:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
nīlaṃ sucīnaṃ dayitā-nicolaṃ / gṛhṇan svatalpāt tvarayodatiṣṭhat
(Govinda-līlāmṛtam 1.79) / Bhss_1.137: / parivartita-saṃvyānau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.029):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.030):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.030):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.030):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.030):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.030):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.031):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.031):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.031):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.032):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.035):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.038):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113920 (0.042):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58: / ghūrṇāyamānekṣaṇa-khañjarī aṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.043):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115940 (0.043):
(Govinda-līlāmṛtam 1.83) / Bhss_1.141: / āśleṣa-sañchinna-guṇāt paricyutaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127756 (0.045):
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu / (Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112686 (0.046):
rādhā-kṛṣṇau satṛṣṇāv api nija-nija-dhāmny āpta-talpau smarāmi / (Govinda-līlāmṛtam 1.10) / Bhss_1.7:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127637 (0.046):
(Govinda-līlāmṛtam 4.66) / Bhss_2.460-461: / anaśnantīṃ hriyā vīkṣya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120802 (0.047):
tām upāyana-karāḥ parivavruḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.65) / Bhss_2.154: / sāvātārayad-ābharaṇa-nicayaṃ
mithas tāv atha śaṅkitau / paraspara-karālambau
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113921 (1.192):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115356 (1.192):
dayitoruyugād udatiṣṭha-diyam / (Govinda-līlāmṛtam 1.61)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115711 (1.192):
nijeṅgita-jñāṃ nidideśa sārīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.72)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116407 (1.192):
sarasija-mukhi nāmnā tuṇḍiketī marālī / (Govinda-līlāmṛtam 1.104)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125816 (1.192):
(Govinda-līlāmṛtam 3.105) / Bhss_2.370: / mayuṣṭhakasya mudgasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127137 (1.192):
(Govinda-līlāmṛtam 4.44) / Bhss_2.438: / carvanti carvyāṇi mṛdūni kecil
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118786 (1.788):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.010):
kapotī-ghūtkṛti-miṣāt / śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.017):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.018):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.018):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.019):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.019):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.020):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.020):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.021):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.021):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
rādhā-pāṇiṃ savye'savye / pāṇau bibhrad veṇuṃ kṛṣṇaḥ
reje kuñjān niryan yadvad / vidyun-mālāśliṣṭāmbhodaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.81) / Bhss_1.139: / haimaṃ bhṛṅgāram ekā vyajanam atha parā svarṇa-daṇḍaṃ dadhānā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113941 (0.058):
papau dṛśeṣat-smitam acyuto 'sau / (Govinda-līlāmṛtam 1.52) / Bhss_1.59: / saṃśliṣṭa-sarvāṅguli-bāhu-yugmam
kāpy ādarśaṃ sudarśaṃ ghusṛṇa-malayajā'matram anyā vicitram
kācit tāmbūla-pātraṃ maṇi-citam aparā sārikāṃ pañjarasthām
itthaṃ sakhyaḥ kiyat yāḥ pramudita-hṛdayā niryayuḥ kuñja-gehāt
(Govinda-līlāmṛtam 1.82) / Bhss_1.140: / māhendra-kānta-cchadanaṃ sakāñcanaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116300 (0.049):
(Govinda-līlāmṛtam 1.99) / Bhss_1.157: / vasanta-kānta-saṃsarga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115959 (0.050):
nibadhnatī kuñja-gṛhād viniryayau / (Govinda-līlāmṛtam 1.84)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114139 (0.054):
mukhaṃ priyāyāḥ sa muhuś cucumba / (Govinda-līlāmṛtam 1.58) / Bhss_1.66: / kāntādhara-sparśa-sukhābdhi-magnā
dāntaṃ sasindūra-samudgakaṃ parā / āpanna-satvā-kuca-ku malopamaṃ
kuñjād gṛhītvā niragān mṛdu-smitā / (Govinda-līlāmṛtam 1.83)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125755 (0.032):
kāravilva-phalaṃ dvidhā / (Govinda-līlāmṛtam 3.102) / Bhss_2.367: / mṛdu-rambhā-garbha-khaṇḍa-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.059):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118865 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 2.13) / Bhss_2.74: / madhurikovāca-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.061):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125456 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 3.85) / Bhss_2.350: / sumadhuraṃ śaśito 'pi susaṃskṛtaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119276 (0.062):
taṃ paurṇamāsī smita-pūrvam āha / (Govinda-līlāmṛtam 2.21) / Bhss_2.92:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113963 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Bhss_1.141: / āśleṣa-sañchinna-guṇāt paricyutaṃ / hārāl lasan-mauktika-sañcayaṃ mudā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.028):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.031):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.031):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.032):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.032):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.032):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.032):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.032):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.032):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.032):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.032):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.034):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.038):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113918 (0.041):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120802 (0.042):
(Govinda-līlāmṛtam 2.65) / Bhss_2.154: / sāvātārayad-ābharaṇa-nicayaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127756 (0.042):
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu / (Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114061 (0.043):
śrī-rādhāyāḥ sphuṭam iha tadā sāmya-kakṣām avāpsyat / (Govinda-līlāmṛtam 1.55) / Bhss_1.63: / sphuran makara-kuṇḍalaṃ madhura-manda-hāsodayaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (0.043):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138: / rādhā-pāṇiṃ savye'savye
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121475 (0.043):
(Govinda-līlāmṛtam 2.78) / Bhss_2.181: / mīnī-prasūna-nava-pallava-candralekhā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112972 (0.043):
(Govinda-līlāmṛtam 1.14) / Bhss_1.20: / jhaṅkṛtim aṅgī-kurute
vicitya kācit svapa āñcale dṛḍhaṃ / nibadhnatī kuñja-gṛhād viniryayau
(Govinda-līlāmṛtam 1.84) / Bhss_1.142: / tā aṅkaṃ keli-vibhraṣṭaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127614 (0.035):
balāmbayānnāni gṛhād adāpayat / (Govinda-līlāmṛtam 4.64-65) / Bhss_2.459:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115491 (0.042):
talpaṃ tayor diśati keli-viśeṣam ābhyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.64) / Bhss_1.123:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115914 (0.050):
itthaṃ sakhyaḥ kiyat yāḥ pramudita-hṛdayā niryayuḥ kuñja-gehāt / (Govinda-līlāmṛtam 1.82)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119231 (0.052):
kuñjeṣu keli-cañcalā / (Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116026 (0.056):
prayacchantī vinirgatā / (Govinda-līlāmṛtam 1.88) / Bhss_1.146: / vilokyāgre meghāmbara-vṛta-śarīraṃ priyatamaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123358 (0.057):
ty uccālitā phulla-tanuḥ pratasthe / (Govinda-līlāmṛtam 3.26) / Bhss_2.259:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116010 (0.058):
vibhajantī bahir yayau / (Govinda-līlāmṛtam 1.87) / Bhss_1.145:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21: / vadhūm athābhāṣasata putri! talpād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.060):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115689 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 1.71) / Bhss_1.131: / vilokya līlāmṛta-sindhu-magnau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.062):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127575 (0.063):
prabhum athādayati sma vilāsakaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.63) / Bhss_2.457-458: / niṣkramya dhautāṅghri-karāṃ mahānasād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125911 (0.063):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114093 (0.063):
samīkṣya kamalekṣaṇā punar abhūd vilāsotsukā / (Govinda-līlāmṛtam 1.56) / Bhss_1.64:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127783 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 4.71) / Bhss_2.466: / rādhā-hṛtaṃ yan niśi tad viśākhā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118784 (0.064):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72:
talpād ādāya satvarā / nirgatya sveśvarī-karṇe
yuyoja rati-mañjarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.85)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113007 (0.048):
kuhūr iti muhur muhuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.16) / Bhss_1.22: / rati-madhura-vipañcī-nāda-bhaṅgīṃ dadhānā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116381 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 1.103) / Bhss_1.161: / svasahacara-visṛṣṭaṃ svāmibhuktaṃ mṛṇālaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127528 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 4.61) / Bhss_2.455: / rasāla-kara-saṃskṛtopahṛta-nāgavallī-sphurat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124556 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 3.40) / Bhss_2.311: / sarasa-rasavatī-satprakriyā-paṇḍitāsi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.062):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116300 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 1.99) / Bhss_1.157: / vasanta-kānta-saṃsarga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116012 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 1.87) / Bhss_1.145: / mañjulālī tayor aṅgāc
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116110 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 1.91) / Bhss_1.149: / tayor līlā-sudhā-pāna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.064):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Bhss_1.143: / talpa-prāntād upādāya / kañculīṃ rūpa-mañjarī
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628096 (0.0):
talpa prāntād upādāya kañculīṃ rūpa mañjarī |
priyanarma-sakhī sakhyai / nirgatya nibhṛtaṃ dadau
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628101 (0.0):
talpa prāntād upādāya kañculīṃ rūpa mañjarī | / priya narma sakhī sakhyai nirgatya nibhṛtaṃ dadau ||
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22419225 (0.044):
sadā tiṣṭhati tatraiva suśobhā rūpa-mañjarī // GGS_294 // / priya-narma-sakhī-mukhyā sundarī rūpa-mañjarī /
(Govinda-līlāmṛtam 1.86) / Bhss_1.144: / patadgrāham upādāya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126503 (0.045):
tebhyo 'nya-pātreṣu nidhāya sā dadau / (Govinda-līlāmṛtam 4.41) / Bhss_2.402:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127636 (0.051):
gṛhāt tadānīya dadāv amūbhyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.66) / Bhss_2.460-461:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.059):
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata / (Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113107 (0.059):
vedābhyāsī baṭur yathā / (Govinda-līlāmṛtam 1.20) / Bhss_1.26: / atha pakṣiṇāṃ kalakalaiḥ prabodhitāv
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125911 (0.060):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.061):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127213 (0.064):
dayita-hṛdayam uccai rādhikāpy ājahāra / (Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441:
dāsikā guṇa-mañjarī / tāmbūlaṃ carvitaṃ tābhyo / vibhajantī bahir yayau
(Govinda-līlāmṛtam 1.87) / Bhss_1.145: / mañjulālī tayor aṅgāc
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121709 (0.047):
lasati hṛdi viśākhā-yojitāsyāś catuṣkī / (Govinda-līlāmṛtam 2.93) / Bhss_2.191: / ālī-janair maṇḍana-keli-kāle
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118784 (0.056):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115961 (0.058):
nibadhnatī kuñja-gṛhād viniryayau / (Govinda-līlāmṛtam 1.84) / Bhss_1.142:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123358 (0.058):
ty uccālitā phulla-tanuḥ pratasthe / (Govinda-līlāmṛtam 3.26) / Bhss_2.259: / kṛṣṇasya prātar-āśāya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112947 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127213 (0.059):
dayita-hṛdayam uccai rādhikāpy ājahāra / (Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113962 (0.059):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.059):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119120 (0.060):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114025 (0.060):
kāntāṃ tāṃ keli-tāntāṃ mudam atulatamām āpa paśyan vrajenduḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.54) / Bhss_1.62:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116461 (0.061):
vaneśvarī divasa-bhiyāsa sonmanāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.106) / Bhss_1.164:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127614 (0.061):
balāmbayānnāni gṛhād adāpayat / (Govinda-līlāmṛtam 4.64-65) / Bhss_2.459:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127782 (0.061):
sammānya hārda-valitā muditā babhūva / (Govinda-līlāmṛtam 4.71) / Bhss_2.466: / rādhā-hṛtaṃ yan niśi tad viśākhā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126203 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 4.24) / Bhss_2.386: / śrī-rādhayā yatnata eva gehād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115978 (0.063):
yuyoja rati-mañjarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.85) / Bhss_1.143:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118737 (0.064):
sthiti-jñābhyudyayau mudā / (Govinda-līlāmṛtam 2.4) / Bhss_2.69: / ehi bho bhagavatīti vraja-vandye
cyuta-mālyānulepanam / talpād ādāya sarvābhyaḥ
prayacchantī vinirgatā / (Govinda-līlāmṛtam 1.88) / Bhss_1.146:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115689 (0.041):
tadātva-yogyācaraṇaṃ visasmaruḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.71) / Bhss_1.131: / vilokya līlāmṛta-sindhu-magnau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120662 (0.049):
(Govinda-līlāmṛtam 2.41) / Bhss_2.149: / pādāgre kṛta-pādukaṃ trika-samullāsollasat-pārṣṇikaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116201 (0.054):
(Govinda-līlāmṛtam 1.94-95) / Bhss_1.153-154: / manoramāṃ vīkṣya vibhāta-lakṣmīṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124447 (0.054):
snigdhā cucumba mukham aśru-mukhī tato 'syāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.37) / Bhss_2.306:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115961 (0.056):
nibadhnatī kuñja-gṛhād viniryayau / (Govinda-līlāmṛtam 1.84) / Bhss_1.142: / tā aṅkaṃ keli-vibhraṣṭaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.057):
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata / (Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116275 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 1.98) / Bhss_1.156: / dṛṣṭvā tamaḥ-kṣayam amī vidhunānyapuṣṭā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126291 (0.059):
svapātrāt prakṣipan muhuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.29) / Bhss_2.391-393: / vīkṣya yatnānvitām ambāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.059):
sarve'bhūvan vana-gamanotkāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.060):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119277 (0.061):
taṃ paurṇamāsī smita-pūrvam āha / (Govinda-līlāmṛtam 2.21) / Bhss_2.92: / sakhīnāṃ sandohair niravadhi mahākeli-tatibhiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115666 (0.062):
rādhā-dṛṣṭir dayita-nayanānandam uccair vyatānīt / (Govinda-līlāmṛtam 1.70) / Bhss_1.130: / itthaṃ mithaḥ prema-sukhābdhi-magnayoḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125911 (0.063):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127575 (0.063):
prabhum athādayati sma vilāsakaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.63) / Bhss_2.457-458: / niṣkramya dhautāṅghri-karāṃ mahānasād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118784 (0.063):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119137 (0.063):
ghūrṇā-pūrṇekṣaṇaḥ kṣaṇam / (Govinda-līlāmṛtam 2.11) / Bhss_2.85:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21: / vadhūm athābhāṣasata putri! talpād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118737 (0.064):
sthiti-jñābhyudyayau mudā / (Govinda-līlāmṛtam 2.4) / Bhss_2.69: / ehi bho bhagavatīti vraja-vandye
vilokyāgre meghāmbara-vṛta-śarīraṃ priyatamaṃ
vayasyāṃ tāṃ pītāmbara-parivṛtāṅgīṃ pramuditām
hasantyas tāḥ sakhyaḥ kara-pihita-mukhyaḥ pratidiśaṃ
diśantyaś cānyonyaṃ ku ila-cala-dṛgbhir mumudire
(Govinda-līlāmṛtam 1.89) / Bhss_1.147: / samīkṣya tāsāṃ parihāsa-bhaṅgīm
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.053):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116201 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 1.94-95) / Bhss_1.153-154: / manoramāṃ vīkṣya vibhāta-lakṣmīṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118721 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68: / tām āgatām abhiprekṣya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127316 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 4.52) / Bhss_2.446-447: / tataḥ sneha-parītāṅgī
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118736 (0.062):
sthiti-jñābhyudyayau mudā / (Govinda-līlāmṛtam 2.4) / Bhss_2.69:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126256 (0.063):
rādhānanaṃ taṃ dadṛśur mudālyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.27) / Bhss_2.389:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118756 (0.063):
sā mukunda-jananīṃ parirebhe / (Govinda-līlāmṛtam 2.5) / Bhss_2.70: / āśīrbhir abhinandyāmūṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127781 (0.064):
sammānya hārda-valitā muditā babhūva / (Govinda-līlāmṛtam 4.71) / Bhss_2.466:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113918 (0.064):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126292 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 4.29) / Bhss_2.391-393: / vīkṣya yatnānvitām ambāṃ
anyonya-vaktrārpita-phulla-netrau / samucchalat-prema-sukhābdhi-magnau
citrārpitāṅgāv iva tāv abhūtām / (Govinda-līlāmṛtam 1.90)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114367 (0.061):
muhur mumudire puraḥ samabhilakṣya tāḥ sva-priyau / (Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76:
Bhss_1.148: / ghanaśyāmaṃ cīnaṃ vasanam abhilīnaṃ priya-tanau
kṣamā nāsīt kāntā svam api paricetuṃ ghana-rucau
svam ajñāsīt sphītaṃ harir api na pītaṃ priyatamā-
tanau līnaṃ cīnaṃ kanaka-ruci kambāv iva payaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.91) / Bhss_1.149: / tayor līlā-sudhā-pāna-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.036):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115690 (0.037):
(Govinda-līlāmṛtam 1.71) / Bhss_1.131: / vilokya līlāmṛta-sindhu-magnau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121984 (0.043):
(Govinda-līlāmṛtam 2.105) / Bhss_2.202: / malla-līlādikaṃ tasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.045):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.045):
(Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114093 (0.048):
samīkṣya kamalekṣaṇā punar abhūd vilāsotsukā / (Govinda-līlāmṛtam 1.56) / Bhss_1.64:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119121 (0.049):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127215 (0.051):
(Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441: / atha bala-jananīṃ tām antarākṛtya nṛtyan-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123163 (0.052):
(Govinda-līlāmṛtam 3.21) / Bhss_2.251: / mādhuryaṃ tūnmadayati jagad-yauvataṃ tasya tasmād-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125455 (0.053):
rādhāṃ praśaṃsanty atha tāṃ ca rohiṇī / (Govinda-līlāmṛtam 3.85) / Bhss_2.350:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125476 (0.053):
sumukhi! paśya puraḥ sakhi! pāyasam / (Govinda-līlāmṛtam 3.86) / Bhss_2.351:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119232 (0.054):
kuñjeṣu keli-cañcalā / (Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114164 (0.054):
(Govinda-līlāmṛtam 1.59) / Bhss_1.67: / rūpāmṛtaṃ me tri-jagad-vilakṣaṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.055):
sarve'bhūvan vana-gamanotkāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124660 (0.055):
putri campakalate! mathitaṃ tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.44) / Bhss_2.315: / āmikṣāṃ tvaṃ putri! saṃsādhya tasyās
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124684 (0.055):
(Govinda-līlāmṛtam 3.45) / Bhss_2.316: / tvaṃ khaṇḍa-maṇḍāni ca raṅgadevi!
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.055):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119276 (0.056):
taṃ paurṇamāsī smita-pūrvam āha / (Govinda-līlāmṛtam 2.21) / Bhss_2.92:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
pratyūhāmarṣa-saṅkulā / nindanty aruṇam udyantam
athāha lalitā sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.92)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.023):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123516 (0.038):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115515 (0.040):
śayyām apaśyan svasakhīm ivālyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.65)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117725 (0.042):
kuto mugdhe śaṅkāṃ jarati kuruṣe śuddha-matiṣu / (Govinda-līlāmṛtam 2.55-56) / Bhss_2.31: / lalitā-pramukhās tāvat
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123191 (0.052):
(Govinda-līlāmṛtam 3.22) / Bhss_2.252: / tvaṃ putri! sādhvī prathitāsi goṣṭhe
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118865 (0.052):
(Govinda-līlāmṛtam 2.13) / Bhss_2.74: / madhurikovāca-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115798 (0.052):
prātar-jātaṃ tad api saralāṃ kṛṣṇa naināṃ jahāsi / (Govinda-līlāmṛtam 1.77) / Bhss_1.135:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.054):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21: / vadhūm athābhāṣasata putri! talpād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.055):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113341 (0.056):
tava sukham asahiṣṇuḥ sādhvi! candrā-sakhīva / (Govinda-līlāmṛtam 1.25) / Bhss_1.36:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119120 (0.057):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127300 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.51) / Bhss_2.445: / atha sā rohiṇīm āha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119232 (0.058):
kuñjeṣu keli-cañcalā / (Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118720 (0.059):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125891 (0.059):
gāndharvā-hasta-sauṣṭhavam / (Govinda-līlāmṛtam 3.110-111) / Bhss_2.375: / sā tāṃ rādhām anna-saṃskāra-saktāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119277 (0.059):
taṃ paurṇamāsī smita-pūrvam āha / (Govinda-līlāmṛtam 2.21) / Bhss_2.92: / sakhīnāṃ sandohair niravadhi mahākeli-tatibhiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113056 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 1.18) / Bhss_1.24: / rādhā-dhairya-dharādharoddhṛti-vidhau ke'nye samarthā vinā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Bhss_1.150: / ūṣasi vara-vadhūnāṃ paśya rādhe'ruṇo 'yaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123514 (0.049):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.049):
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata / (Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123191 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 3.22) / Bhss_2.252: / tvaṃ putri! sādhvī prathitāsi goṣṭhe
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.057):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119308 (0.060):
dhayaty ūdhaḥ kintu vraja-kula-pate jāgṛhi tataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.22) / Bhss_2.93:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127756 (0.060):
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu / (Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127352 (0.061):
ambām etāṃ māṃ ca kiṃvā dunoṣi / (Govinda-līlāmṛtam 4.53-54) / Bhss_2.448: / jananī tava paśya khidyate
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126337 (0.061):
vyañjanāny amba! dāpaya / (Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127676 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 4.67-68) / Bhss_2.462: / yūyaṃ ca me stha tanayās tv anayā hriyā kiṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127555 (0.063):
kuleṣv atha viśaśramuḥ parijanair amī vījitāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117601 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 2.50) / Bhss_2.25: / tāsāṃ vacobhiḥ śayane'tha mugdhā
ramaṇa-sahita-līlā-bhaṅgataḥ pāpa-rugbhiḥ
galita-pada-yugo 'py adyāpi tan no jahāti
dhruvam iti vacanaṃ yad-dustyajaḥ sva-svabhāvaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.93) / Bhss_1.151-152: / aruṇāruṇe nidadhatī tato 'mbare
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.041):
tasyāś cakāsti nitarām iva saiṃhikeyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.044):
(Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.045):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125527 (0.045):
yad vidhir me na gocaraḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.89) / Bhss_2.354:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126356 (0.049):
bhuṅkṣveti baṭu-bhājanam / (Govinda-līlāmṛtam 4.33) / Bhss_2.395-396: / tato vāma-kaphoṇiṃ svaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121982 (0.051):
kāntāvalokana-phalo hi viśeṣa-veṣaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.105) / Bhss_2.202:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114164 (0.053):
(Govinda-līlāmṛtam 1.59) / Bhss_1.67: / rūpāmṛtaṃ me tri-jagad-vilakṣaṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119233 (0.055):
(Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90: / atha prakāśī-kṛta-bālya-vibhramo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127215 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441: / atha bala-jananīṃ tām antarākṛtya nṛtyan-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116381 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 1.103) / Bhss_1.161: / svasahacara-visṛṣṭaṃ svāmibhuktaṃ mṛṇālaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117522 (0.058):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123163 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 3.21) / Bhss_2.251: / mādhuryaṃ tūnmadayati jagad-yauvataṃ tasya tasmād-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123592 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 3.34-35) / Bhss_2.270: / athānantaram-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.060):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127316 (0.060):
kim apy atti na manda-bhuk / (Govinda-līlāmṛtam 4.52) / Bhss_2.446-447: / tataḥ sneha-parītāṅgī
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127575 (0.061):
prabhum athādayati sma vilāsakaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.63) / Bhss_2.457-458: / niṣkramya dhautāṅghri-karāṃ mahānasād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119121 (0.061):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117620 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113918 (0.062):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
rati-keli-bhaṅgaja-ruṣā'ruṇāṃ dṛśam
lalitopahāsa-janita-smitānanā
vṛṣabhānujāha mṛdu-mañjubhāṣiṇī / anūrur apy astamayan kṣaṇārddhān
nabho vilaṅghyodayam eti so 'yam / cet sorum enaṃ sa vidhir vyadhāsyad
vārttāpi rātrer na tadābhaviṣyat / (Govinda-līlāmṛtam 1.94-95)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.041):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.052):
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata / (Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117620 (0.057):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123592 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 3.34-35) / Bhss_2.270: / athānantaram-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126356 (0.059):
bhuṅkṣveti baṭu-bhājanam / (Govinda-līlāmṛtam 4.33) / Bhss_2.395-396: / tato vāma-kaphoṇiṃ svaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114164 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 1.59) / Bhss_1.67: / rūpāmṛtaṃ me tri-jagad-vilakṣaṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.060):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.060):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.060):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.061):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.061):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113918 (0.061):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127215 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441: / atha bala-jananīṃ tām antarākṛtya nṛtyan-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127300 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 4.51) / Bhss_2.445: / atha sā rohiṇīm āha
Bhss_1.153-154: / manoramāṃ vīkṣya vibhāta-lakṣmīṃ / nipīya tasyā vacanāsavaṃ ca
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118721 (0.042):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68: / tām āgatām abhiprekṣya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126292 (0.043):
svapātrāt prakṣipan muhuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.29) / Bhss_2.391-393: / vīkṣya yatnānvitām ambāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.048):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.053):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21: / vadhūm athābhāṣasata putri! talpād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.053):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116027 (0.054):
prayacchantī vinirgatā / (Govinda-līlāmṛtam 1.88) / Bhss_1.146: / vilokyāgre meghāmbara-vṛta-śarīraṃ priyatamaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115689 (0.054):
tadātva-yogyācaraṇaṃ visasmaruḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.71) / Bhss_1.131: / vilokya līlāmṛta-sindhu-magnau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113918 (0.055):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118755 (0.057):
sā mukunda-jananīṃ parirebhe / (Govinda-līlāmṛtam 2.5) / Bhss_2.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116055 (0.058):
diśantyaś cānyonyaṃ ku ila-cala-dṛgbhir mumudire / (Govinda-līlāmṛtam 1.89) / Bhss_1.147: / samīkṣya tāsāṃ parihāsa-bhaṅgīm
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127300 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.51) / Bhss_2.445: / atha sā rohiṇīm āha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113032 (0.062):
kalayati sahakāre kākalīṃ kokilālī / (Govinda-līlāmṛtam 1.17) / Bhss_1.23:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126273 (0.062):
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata / (Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116274 (0.063):
śaṅke vaktraṃ pidhatte hy uṣasi kumudinī saṅkucadbhir dalaiḥ svaiḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.98) / Bhss_1.156: / dṛṣṭvā tamaḥ-kṣayam amī vidhunānyapuṣṭā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126256 (0.063):
rādhānanaṃ taṃ dadṛśur mudālyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.27) / Bhss_2.389:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115377 (0.064):
salajjam āsāṃ mukham īkṣamāṇā / (Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
mudonmanā vismṛta-goṣṭha-yānaḥ / prāṇeśvarīṃ tām avadan mukundaḥ
inaṃ prabhātopagataṃ samīkṣya / kānteva kāntāntara-bhukta-kāntam
paśyānya-dik-saṅga-kaṣāyitāṅgaṃ
prācīyam īrṣyāruṇiteva jātā / (Govinda-līlāmṛtam 1.96-97)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116318 (0.053):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158: / paśyānusarati cañcala-bhṛṅgaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127353 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 4.53-54) / Bhss_2.448: / jananī tava paśya khidyate
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Bhss_1.155: / paśyonmatte dvijeśo 'py akhila-jana-tama-stoma-hantāpi śāntaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116317 (0.061):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158: / paśyānusarati cañcala-bhṛṅgaḥ
kānto 'yaṃ te samantāt sapadi nipatito vāruṇīṃ saṃniṣevya
itthaṃ svīyena-saṅga-pramudita-nalinī-hāsa-sañjāta-lajjā
śaṅke vaktraṃ pidhatte hy uṣasi kumudinī saṅkucadbhir dalaiḥ svaiḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.98) / Bhss_1.156: / dṛṣṭvā tamaḥ-kṣayam amī vidhunānyapuṣṭā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127758 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465: / tair bhūṣaṇair atha dhaniṣṭhikayopanītais
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116027 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 1.88) / Bhss_1.146: / vilokyāgre meghāmbara-vṛta-śarīraṃ priyatamaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.058):
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata / (Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119233 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90: / atha prakāśī-kṛta-bālya-vibhramo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113963 (0.060):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119205 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 2.17) / Bhss_2.88-89: / kṛṣṇaṃ saśaṅkam āśaṅkya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127136 (0.062):
taṃ hāsayanto jahasuś ca narmabhiḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.44) / Bhss_2.438: / carvanti carvyāṇi mṛdūni kecil
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116201 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 1.94-95) / Bhss_1.153-154: / manoramāṃ vīkṣya vibhāta-lakṣmīṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.063):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260:
naktaṃ tamaś-caya-nibhāś cakitāḥ prabhāte
mitraṃ tad-āśrayatayā tamasā carantīṃ / grastaṃ kuhūr iti kuhūṃ svagirāhvayanti
(Govinda-līlāmṛtam 1.99) / Bhss_1.157: / vasanta-kānta-saṃsarga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.036):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.037):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.037):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.038):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.038):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.038):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.038):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.038):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.038):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115633 (0.039):
priyam anṛju-kaṭākṣaiḥ paśyati sma ghnatīva / (Govinda-līlāmṛtam 1.69) / Bhss_1.129:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127155 (0.039):
cūṣyanti coṣyāṇy apare vitṛptāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.45) / Bhss_2.439:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.040):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.042):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.043):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114139 (0.044):
mukhaṃ priyāyāḥ sa muhuś cucumba / (Govinda-līlāmṛtam 1.58) / Bhss_1.66: / kāntādhara-sparśa-sukhābdhi-magnā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126256 (0.044):
rādhānanaṃ taṃ dadṛśur mudālyaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.27) / Bhss_2.389:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127756 (0.045):
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu / (Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120801 (0.046):
tām upāyana-karāḥ parivavruḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.65) / Bhss_2.154: / sāvātārayad-ābharaṇa-nicayaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117676 (0.049):
vyavasitam idam asyāḥ paśya śuddhānvayāyāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.53-54) / Bhss_2.29-30: / tad-vacaś cakita-dhīr hṛdi sakhyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115917 (0.049):
(Govinda-līlāmṛtam 1.82) / Bhss_1.140: / māhendra-kānta-cchadanaṃ sakāñcanaṃ
jātānanda-bharā avī / kapotī-ghūtkṛti-miṣāt
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.0):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.000):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.000):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.001):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.001):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.001):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.002):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.002):
muhur mumudire puraḥ samabhilakṣya tāḥ sva-priyau / (Govinda-līlāmṛtam 1.63)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.002):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.002):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.005):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.008):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (0.010):
paraspara-karālambau / niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.012):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118787 (0.020):
(Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113921 (0.020):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58: / ghūrṇāyamānekṣaṇa-khañjarī aṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125816 (0.020):
(Govinda-līlāmṛtam 3.105) / Bhss_2.370: / mayuṣṭhakasya mudgasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115356 (0.020):
dayitoruyugād udatiṣṭha-diyam / (Govinda-līlāmṛtam 1.61)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115710 (0.020):
nijeṅgita-jñāṃ nidideśa sārīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.72)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116407 (0.020):
sarasija-mukhi nāmnā tuṇḍiketī marālī / (Govinda-līlāmṛtam 1.104)
Bhss_1.158: / paśyānusarati cañcala-bhṛṅgaḥ / kairaviṇī-kula-keli-piśaṅgaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116238 (0.058):
prācīyam īrṣyāruṇiteva jātā / (Govinda-līlāmṛtam 1.96-97) / Bhss_1.155: / paśyonmatte dvijeśo 'py akhila-jana-tama-stoma-hantāpi śāntaḥ
nalinī-koṣe niśi kṛta-saṅgāṃ / bhṛṅgīṃ śaśimukhi! kṛta-natibhaṅgām
(Govinda-līlāmṛtam 1.101) / Bhss_1.159: / kāntam āyāntam āśaṅkyā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.030):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.030):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.030):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.030):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.030):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.030):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.031):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.031):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.034):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.035):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115822 (0.039):
(Govinda-līlāmṛtam 1.78) / Bhss_1.136: / kṛṣṇo 'pi kāntaṃ vṛṣabhānu-jāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.041):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127756 (0.042):
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu / (Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113268 (0.043):
bodhaya kāntāṃ rati-bhara-tāntām / (Govinda-līlāmṛtam 1.23) / Bhss_1.33: / udayaṃ prajavādayam ety aruṇas
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121767 (0.043):
sopānaṃ vidhinā kṛtaṃ karuṇayā veṇī-bhujaṅgyāḥ sphuṭam / (Govinda-līlāmṛtam 2.94) / Bhss_2.193:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123475 (0.043):
tat sādhvyās te satītvaṃ samucitam adhunā vyaktam ullālasīti / (Govinda-līlāmṛtam 3.29) / Bhss_2.264-265:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126239 (0.043):
vinidhāya pṛthak pṛthak / (Govinda-līlāmṛtam 4.26) / Bhss_2.388: / āsvādayantaṃ ghṛta-pakvam annaṃ
ruṇāṃśu-dviguṇāruṇam / kokī koka-nadaṃ cañcvā
cumbaty ānanda-vihvalā / (Govinda-līlāmṛtam 1.102)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118785 (0.027):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.030):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.031):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.031):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.031):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.032):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.032):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.033):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.033):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127637 (0.037):
(Govinda-līlāmṛtam 4.66) / Bhss_2.460-461: / anaśnantīṃ hriyā vīkṣya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112972 (0.038):
(Govinda-līlāmṛtam 1.14) / Bhss_1.20: / jhaṅkṛtim aṅgī-kurute
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (0.038):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138: / rādhā-pāṇiṃ savye'savye
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112989 (0.038):
madhupī-tatir udbha ānandā / (Govinda-līlāmṛtam 1.15) / Bhss_1.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118720 (0.040):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.042):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119158 (0.043):
vāsas tad-aṅgād avadac ca sāryām / (Govinda-līlāmṛtam 2.15) / Bhss_2.86:
Bhss_1.160: / kalasvanākhyaḥ kalakaṇṭhi! haṃsaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.027):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.027):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.027):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.027):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.028):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.028):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.028):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.028):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.028):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.029):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.030):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.030):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.033):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.034):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125815 (0.037):
āmāmra-phala-yuk śubhaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.105) / Bhss_2.370: / mayuṣṭhakasya mudgasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121767 (0.039):
(Govinda-līlāmṛtam 2.94) / Bhss_2.193: / madhye-pragaṇḍam atulāṅgadam-unmaṇīni
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127756 (0.041):
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu / (Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127243 (0.041):
ślatha-rucir aśane'bhūd unmanā nāgareśaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.48) / Bhss_2.442: / sāmibhuktaṃ kiyat tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123476 (0.041):
tat sādhvyās te satītvaṃ samucitam adhunā vyaktam ullālasīti / (Govinda-līlāmṛtam 3.29) / Bhss_2.264-265: / antar-gūḍha-smitotphulla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125773 (0.042):
madhurāmlaḥ suśītalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.103) / Bhss_2.368: / nālīta-methī-śatapuṣpikā-miśī-
samīkṣya nau sammada-phulla-pakṣaḥ / riraṃsum apy eṣa visṛjya haṃsīṃ
ta aṃ ta inyāḥ purataḥ sameti / (Govinda-līlāmṛtam 1.103)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.048):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.055):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118719 (0.056):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117522 (0.057):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114366 (0.057):
muhur mumudire puraḥ samabhilakṣya tāḥ sva-priyau / (Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.059):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113962 (0.059):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.060):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.060):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.061):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.061):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119120 (0.062):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (0.063):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138: / rādhā-pāṇiṃ savye'savye
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127316 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 4.52) / Bhss_2.446-447: / tataḥ sneha-parītāṅgī
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124447 (0.064):
snigdhā cucumba mukham aśru-mukhī tato 'syāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.37) / Bhss_2.306:
Bhss_1.161: / svasahacara-visṛṣṭaṃ svāmibhuktaṃ mṛṇālaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.044):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.044):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.045):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.050):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113918 (0.055):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.055):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114366 (0.055):
muhur mumudire puraḥ samabhilakṣya tāḥ sva-priyau / (Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119120 (0.055):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124684 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 3.45) / Bhss_2.316: / tvaṃ khaṇḍa-maṇḍāni ca raṅgadevi!
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115978 (0.056):
yuyoja rati-mañjarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.85) / Bhss_1.143:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.056):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116300 (0.056):
(Govinda-līlāmṛtam 1.99) / Bhss_1.157: / vasanta-kānta-saṃsarga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127316 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 4.52) / Bhss_2.446-447: / tataḥ sneha-parītāṅgī
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127528 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.61) / Bhss_2.455: / rasāla-kara-saṃskṛtopahṛta-nāgavallī-sphurat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118785 (0.058):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (0.058):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138: / rādhā-pāṇiṃ savye'savye
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.058):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.058):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127215 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.47) / Bhss_2.441: / atha bala-jananīṃ tām antarākṛtya nṛtyan-
madakala-kalakaṇṭhī vibhratī paśya cañcvā
ramaṇam anu sameti tvan mukhābjārpitākṣī
sarasija-mukhi nāmnā tuṇḍiketī marālī / (Govinda-līlāmṛtam 1.104)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113919 (1.192):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115356 (1.192):
dayitoruyugād udatiṣṭha-diyam / (Govinda-līlāmṛtam 1.61) / Bhss_1.117:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115710 (1.192):
nijeṅgita-jñāṃ nidideśa sārīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.72)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115858 (1.192):
paraspara-karālambau / niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125815 (1.192):
(Govinda-līlāmṛtam 3.105) / Bhss_2.370: / mayuṣṭhakasya mudgasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127137 (1.192):
(Govinda-līlāmṛtam 4.44) / Bhss_2.438: / carvanti carvyāṇi mṛdūni kecil
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118786 (1.788):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.017):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.018):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.018):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.019):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.019):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.019):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.019):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.020):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.020):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.020):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.021):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.022):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Bhss_1.162: / malaya-śikhara-cārī paṅkajāmoda-dhārī
vratati-na a-kumārī-lāsya-śikṣādhikārī
vahati jala-vihārī vāyur āyāsa-dārī
sa ramaṇa-vara-nārī-sveda-jālāpahārī
(Govinda-līlāmṛtam 1.105) / Bhss_1.163: / itīśayoḥ sumadhura-vāg vilāsayoḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.051):
(Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453: / sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114367 (0.051):
muhur mumudire puraḥ samabhilakṣya tāḥ sva-priyau / (Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.054):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124885 (0.058):
tvaṃ śṛtaṃ kuru vatsayoḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.54) / Bhss_2.325:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113962 (0.058):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.060):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125455 (0.061):
rādhāṃ praśaṃsanty atha tāṃ ca rohiṇī / (Govinda-līlāmṛtam 3.85) / Bhss_2.350: / sumadhuraṃ śaśito 'pi susaṃskṛtaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126357 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 4.33) / Bhss_2.395-396: / tato vāma-kaphoṇiṃ svaṃ
samīkṣya tāṃ svabhavana-yāna-vismṛtam / sakhīś ca tāḥ smita-rucirā mudonmadā
vaneśvarī divasa-bhiyāsa sonmanāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.106)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.050):
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata / (Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127479 (0.050):
sarve'bhūvan vana-gamanotkāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123375 (0.053):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113963 (0.054):
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.53) / Bhss_1.60: / tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123515 (0.054):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126338 (0.058):
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32) / Bhss_2.394: / atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124447 (0.058):
snigdhā cucumba mukham aśru-mukhī tato 'syāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.37) / Bhss_2.306:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119277 (0.058):
taṃ paurṇamāsī smita-pūrvam āha / (Govinda-līlāmṛtam 2.21) / Bhss_2.92: / sakhīnāṃ sandohair niravadhi mahākeli-tatibhiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124707 (0.059):
(Govinda-līlāmṛtam 3.46) / Bhss_2.317: / kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119120 (0.059):
prāviśan madhumaṅgalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.10) / Bhss_2.84: / tad-vāg-vigata-nidro 'yam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119137 (0.059):
ghūrṇā-pūrṇekṣaṇaḥ kṣaṇam / (Govinda-līlāmṛtam 2.11) / Bhss_2.85:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117522 (0.059):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125526 (0.060):
yad vidhir me na gocaraḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.89) / Bhss_2.354:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121815 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 2.97) / Bhss_2.195: / nija-nāmāṅkitā nānā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126357 (0.060):
(Govinda-līlāmṛtam 4.33) / Bhss_2.395-396: / tato vāma-kaphoṇiṃ svaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116011 (0.061):
vibhajantī bahir yayau / (Govinda-līlāmṛtam 1.87) / Bhss_1.145: / mañjulālī tayor aṅgāc
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127315 (0.061):
kim apy atti na manda-bhuk / (Govinda-līlāmṛtam 4.52) / Bhss_2.446-447: / tataḥ sneha-parītāṅgī
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118719 (0.061):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113107 (0.062):
vedābhyāsī baṭur yathā / (Govinda-līlāmṛtam 1.20) / Bhss_1.26: / atha pakṣiṇāṃ kalakalaiḥ prabodhitāv
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118785 (0.062):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Bhss_1.164: / kāntā udīyur vikasan mukhendavo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.031):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.031):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.031):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.031):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.032):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.032):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.032):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.032):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126388 (0.033):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.033):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116340 (0.034):
bhṛṅgīṃ śaśimukhi! kṛta-natibhaṅgām / (Govinda-līlāmṛtam 1.101) / Bhss_1.159: / kāntam āyāntam āśaṅkyā-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.035):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.036):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125719 (0.041):
cavikāḍhyāḥ parāḥ kṛtāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.100) / Bhss_2.365: / sitailā-maricair yogād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125773 (0.044):
madhurāmlaḥ suśītalaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.103) / Bhss_2.368: / nālīta-methī-śatapuṣpikā-miśī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115633 (0.044):
priyam anṛju-kaṭākṣaiḥ paśyati sma ghnatīva / (Govinda-līlāmṛtam 1.69) / Bhss_1.129:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127756 (0.045):
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu / (Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (0.045):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138: / rādhā-pāṇiṃ savye'savye
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.045):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
rātrir gatā cāstam apāsta-candrikā / vilāsa-bhaṅgaḥ katham astu nāstu vā
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112776 (0.0):
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7) / Bhss_1.11:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.0):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117847 (0.0):
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20) / Bhss_2.37:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119876 (0.0):
phut-kartum āpur iha no katidheti soce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49) / Bhss_2.116: / saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120396 (0.0):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.0):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123940 (0.0):
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36) / Bhss_2.285:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.019):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.019):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.020):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.020):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.021):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.024):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.027):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.028):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.033):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.036):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.037):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127051 (0.039):
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86) / Bhss_2.434: / goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.041):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Bhss_1.165: / tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā / tadā prakāśaś ca yathā yathaidhata
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112822 (0.036):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.039):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.039):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115114 (0.039):
niṣevyamāṇā punar apy arājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22) / Bhss_1.106:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123864 (0.039):
ty uditavatī lalitā punas tayoce / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33) / Bhss_2.282:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.040):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.041):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120395 (0.042):
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3) / Bhss_2.137:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117896 (0.049):
āgāt tathāpi tad aho! na kadāpy abhuṅkthāḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.22) / Bhss_2.39:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127034 (0.051):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85) / Bhss_2.433: / ity uktvājīhasat sarvān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117459 (0.052):
rādhe! kva putri! bhavasīti samāhvayantyām / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.13) / Bhss_2.17-20: / svabhāva-ku ilāpy ātma-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126651 (0.052):
bhagavān eva kevalam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51) / Bhss_2.410: / śrīdāmoce śruti-smṛtyor
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126972 (0.052):
dvayeṣāṃ mahad-antaram / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81) / Bhss_2.429: / asya kīśasya cāvaimi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117800 (0.053):
śliṣṭā tayā suṣamayeva tadāsa tatra / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.18) / Bhss_2.35:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126990 (0.054):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430: / kiṃ ca khyāpayatā tena
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123001 (0.055):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.10) / Bhss_2.244: / śṛṇu paramayi tattvam atra rādhe
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117411 (0.055):
kolāhalaiḥ kramata eva samedhamānaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.11) / Bhss_2.15:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115076 (0.057):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.20) / Bhss_1.104: / kṛṣṇāṇga-saṃśleṣa-viśeṣa-vādhinas
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122746 (0.057):
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109) / Bhss_2.233:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115159 (0.057):
aṅgair anaṅgair alasau lasantau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2) / Bhss_1.108:
tathā tathā hṛd-rujam eva sānvabhūd / vrajasya rītiṃ śrutayo 'pi no viduḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.57) / Bhss_1.166: / atha vṛndeṅgitābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122858 (0.044):
akṛta-vilambam itaḥ sahāli-vṛndā / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.4) / Bhss_2.238:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114232 (0.048):
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22) / Bhss_1.70:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115244 (0.049):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6) / Bhss_1.112: / tataḥ punas tān atha i ibhādī-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124106 (0.051):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.43) / Bhss_2.292: / atha nija-nija mūrdhni savya-haston-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117360 (0.052):
Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9: / Bhss_2.13: / atrāntare pratidiśaṃ dadhi-manthanottha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113221 (0.052):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.31) / Bhss_1.31: / jaya vrajānandana! nanda-cetaḥ-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120082 (0.053):
netrāmbujaiḥ sa katidhā nahi pūjyate sma / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.57) / Bhss_2.124: / tat-tad-vilāsa-balitā suṣamā-rasālā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126988 (0.055):
nayor bhede na kāraṇam / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82) / Bhss_2.430:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125369 (0.055):
bahuvidha-temana-sādhu-sādhanārtham / Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.63: / Bhss_2.346-347:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126719 (0.056):
eṣāṃ kintu na vidyate / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.56) / Bhss_2.414:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114254 (0.057):
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23) / Bhss_1.71:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113131 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 1.21) / Bhss_1.27: / vṛndeṅgita-jñaḥ sa vicakṣaṇaḥ śukaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117209 (0.058):
nirmāpitaṃ tad upamāpi tad eva nānyat / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.3) / Bhss_2.7:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114563 (0.058):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.33) / Bhss_1.85: / punar api ghana-ghūrṇa śrī-mukha-dvandva-yogād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122796 (0.059):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1) / Bhss_2.235: / tad aham anumime nideśa-dambhāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115181 (0.059):
viprastarāgādharatābhilakṣitau / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3) / Bhss_1.109: / athāvabhāṣe lalitā'vadhāryatāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115313 (0.059):
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25) / Bhss_1.115: / athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26120438 (0.060):
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.5) / Bhss_2.139: / atha dadhe sudatī dhanur-ākṛtiṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127005 (0.060):
svakukṣir brahma manyate / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.83) / Bhss_2.431:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112823 (0.061):
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9) / Bhss_1.13: / sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
samaya-jñā taru-sthitā / padyam udyotayāmāsa
kakkha ī vṛddha-marka ī / (Govinda-līlāmṛtam 1.107)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125702 (0.060):
bhṛṣṭāni ruci-dāny alam / (Govinda-līlāmṛtam 3.99) / Bhss_2.364: / vṛddha-kuṣmāṇḍa-vaṭikāḥ
Bhss_1.167: / raktāmbarā satāṃ vandyā / prātaḥ-sandhyā tapasvinī
ūrdhva-prasarpad arkāṃśur / jaṭileyam upasthitā / (Govinda-līlāmṛtam 1.108)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119257 (0.051):
nyamīlayat sa smita-vaktra-paṅkajaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.20) / Bhss_2.91: / ākarṇya vācaṃ vraja-rāja-patnyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126273 (0.056):
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata / (Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118865 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 2.13) / Bhss_2.74: / madhurikovāca-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117522 (0.058):
yathā sūnor bhaven mama / (Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.058):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123516 (0.060):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267: / sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119232 (0.060):
kuñjeṣu keli-cañcalā / (Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90: / atha prakāśī-kṛta-bālya-vibhramo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.061):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117620 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119309 (0.063):
dhayaty ūdhaḥ kintu vraja-kula-pate jāgṛhi tataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.22) / Bhss_2.93: / uttiṣṭha goṣṭheśvara-nandanārāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118720 (0.064):
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā / (Govinda-līlāmṛtam 2.3) / Bhss_2.68:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124447 (0.064):
snigdhā cucumba mukham aśru-mukhī tato 'syāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 3.37) / Bhss_2.306:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127278 (0.064):
śapathaḥ śiraso mama / (Govinda-līlāmṛtam 4.50) / Bhss_2.444: / ānāyya yatnād vṛṣabhānu-kanyakāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125911 (0.064):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Bhss_1.168: / ākarṇya tābhir jaṭileti varṇa- / trayīṃ vivarṇatvam adhāri sadyaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119257 (0.056):
nyamīlayat sa smita-vaktra-paṅkajaḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.20) / Bhss_2.91: / ākarṇya vācaṃ vraja-rāja-patnyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118865 (0.057):
(Govinda-līlāmṛtam 2.13) / Bhss_2.74: / madhurikovāca-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.059):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113107 (0.062):
vedābhyāsī baṭur yathā / (Govinda-līlāmṛtam 1.20) / Bhss_1.26: / atha pakṣiṇāṃ kalakalaiḥ prabodhitāv
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119232 (0.064):
kuñjeṣu keli-cañcalā / (Govinda-līlāmṛtam 2.18-19) / Bhss_2.90: / atha prakāśī-kṛta-bālya-vibhramo
vilāsa-ratnākaram udbhavantī / śaṅkaiva tāsāṃ culukī-cakāra
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.60) / Bhss_1.169: / pathi piśuna-matibhyaḥ śaṅkamānau gurubhyaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112709 (0.064):
saiva svayaṃ jāgarayāñ cakāra kim? / (Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.4) / Bhss_1.8: / utthāya talpāc cakitekṣaṇāḥ kṣaṇān
cala-cakita-taraṅgau nikṣipantāv apāṅgau / parama-guṇa-gabhīrau kāma-saṃgrāma-dhīrau
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942905 (0.060):
goṇikāputra, ils doivent avoir subi avec succès trois épreuves : kāma-Ś, / bhaya-Ś, artha-Ś.
yayatū rati-vitandrau rādhikā-kṛṣṇacandrau
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.42) / Bhss_1.170: / na pathi na bhavane vā lakṣitau tau vane vā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116606 (0.036):
atha pathi viharantau rejatur loka-kāntau / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.43) / Bhss_1.171:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122697 (0.048):
tāmbūlamāda madhurānana-candra-bimbaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.46) / Bhss_2.231:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.049):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.050):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.050):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.050):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114858 (0.053):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122599 (0.053):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227: / atrāntare vraja-purandara-sannideśam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114698 (0.054):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115053 (0.054):
nahi samaya-vidagdhaḥ kārya-kāle vimugdhaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.27) / Bhss_1.103: / atha prabudhyaiva vidhūya pakṣān
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122195 (0.055):
lebhetarām atitarām anurāga-kāntī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.27) / Bhss_2.211: / jyotsnābhir nava-nīradaḥ kim athavā śuklena nīlo guṇaḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.056):
svayam iyam upagantrī sneha evātra mantrī / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114781 (0.058):
kara-sarasija-ghātaṃ yā vidhatte prayātam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.13) / Bhss_1.93: / śaśi-mukhi! tava phelā-mātra-bhoge sakhelā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119018 (0.059):
jāgrad-daśām abhinināya kutūhalena / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.5) / Bhss_2.80: / kālociteṣu paricāraṇa-kauśaleṣu
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126072 (0.059):
sarvaṃ tat-tad-avekṣya vismita-manā babhrāja pītāmbaraḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.5) / Bhss_2.381: / śrīdāma-subalau vāme
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.059):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122669 (0.060):
sā prāhiṇot kim api bhoktum athāvilambam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.45) / Bhss_2.230:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122318 (0.060):
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31) / Bhss_2.216:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114671 (0.062):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.5) / Bhss_1.89: / api tava mukha-śobhām āptu-kāmo 'tilobhād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122524 (0.062):
kaścid babandha valayau maṇi-bandha-sandhau / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.39) / Bhss_2.224: / divyāṅgulīyakam udāram anāmikāyāṃ
sahaja-sad-anuraktyā svīyayānanda-śaktyā
parijana-nayanānām utsavānādadhānāv / atha pathi viharantau rejatur loka-kāntau
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.43) / Bhss_1.171: / bhraśyad dukūla-cikura-srajam unnayantau
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116581 (0.036):
yayatū rati-vitandrau rādhikā-kṛṣṇacandrau / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.42) / Bhss_1.170:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122571 (0.049):
kaścid babandha paridhatta-lasad-dukūle / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.41) / Bhss_2.226:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122244 (0.053):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28) / Bhss_2.213: / ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121069 (0.053):
arddhorukaṃ kaṭi-taṭe ghaṭayāṃ cakāra / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.63) / Bhss_2.165: / āmṛṣṭayor vara-payodharayor alolaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126184 (0.057):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9) / Bhss_2.385: / sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122524 (0.058):
kaścid babandha valayau maṇi-bandha-sandhau / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.39) / Bhss_2.224: / divyāṅgulīyakam udāram anāmikāyāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125201 (0.058):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87) / Bhss_2.339: / yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122599 (0.059):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42) / Bhss_2.227: / atrāntare vraja-purandara-sannideśam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126072 (0.059):
sarvaṃ tat-tad-avekṣya vismita-manā babhrāja pītāmbaraḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.5) / Bhss_2.381: / śrīdāma-subalau vāme
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125321 (0.061):
tās tāmra-rīti-rajatācita-pāka-pātrīḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.92) / Bhss_2.344: / jajjvāla sa svayam aphut-kṛti-vīta-dhūmam
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114726 (0.062):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.9) / Bhss_1.91: / nija-kara-paripuṣṭā paśya seyaṃ praviṣṭā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125103 (0.062):
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84) / Bhss_2.335:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114858 (0.062):
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16) / Bhss_1.96: / atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113623 (0.062):
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7) / Bhss_1.47:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119374 (0.063):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7) / Bhss_2.96: / kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26122344 (0.063):
nāsevi kuntala-bharaḥ kuśalena kṛtye / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.32) / Bhss_2.217: / bhūyaḥ prasārya parimṛjya muhuḥ prasādhya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114943 (0.063):
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23) / Bhss_1.99: / tvam asi samaya-vettā sarva-duḥkhaika-bhettā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114697 (0.063):
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam / (Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6) / Bhss_1.90: / sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
bhītau pṛthag gahana-vartmani cāpayāntau / tau vīkṣya bhīti-taralau jaṭileti nāmnā
sakhyas tatas tata itaś cakitā nirīyuḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.110) / Bhss_1.172: / vāme candrāvali-parijanān ghoṣa-vṛddhān purastāt
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126357 (0.049):
(Govinda-līlāmṛtam 4.33) / Bhss_2.395-396: / tato vāma-kaphoṇiṃ svaṃ
kṛṣṇaḥ paścāt ku ila-jaṭilām āgatāṃ manyamānaḥ
yāntīṃ kāntāṃ sabhaya-caṭulāṃ dakṣiṇe draṣṭum utkaś
cañcad-grīvaṃ diśi diśi dṛśau prerayan goṣṭham āyāt
(Govinda-līlāmṛtam 1.111) / Bhss_1.173: / mlānām utkṣipya mālāṃ tru ita-maṇisaraḥ kajjalaṃ vibhrad oṣṭhe
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.026):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.027):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.027):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.027):
dāsīm asyā vījanāyādideśa / (Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.027):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (0.027):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116317 (0.029):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.029):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.029):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.029):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.030):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116729 (0.030):
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112) / Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.031):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.034):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118786 (0.038):
(Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113919 (0.038):
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti / (Govinda-līlāmṛtam 1.51) / Bhss_1.58: / ghūrṇāyamānekṣaṇa-khañjarī aṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125815 (0.038):
(Govinda-līlāmṛtam 3.105) / Bhss_2.370: / mayuṣṭhakasya mudgasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115357 (0.038):
dayitoruyugād udatiṣṭha-diyam / (Govinda-līlāmṛtam 1.61) / Bhss_1.117:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115710 (0.038):
nijeṅgita-jñāṃ nidideśa sārīm / (Govinda-līlāmṛtam 1.72) / Bhss_1.132:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115858 (0.038):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138:
saṃkīrṇāṅgo nakhāṅkair diśi diśi vikiran ghūrṇite netra-padme
paśya mlānāṅga-yaṣṭiḥ sphuṭam aparicito gopa-goṣṭhībhir agre
goṣṭhe goṣṭhendra-sūnuḥ praviśati rajanau dhvaṃsam āsādayantyām
(Stava-mālā, Kuñja-bhaṅga 2) / Bhss_1.174: / anugatā jaṭilety abhiśaṅkinī
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116986 (0.049):
kuñjāt paśya gṛhaṃ praviśya nibhṛtaṃ śete sakhī rādhikā / (Stava-mālā, Kuñja-bhaṅga 1) / Bhss_1.185:
guru-nitamba-kucodvahanākulā / druta-vilambita-valgu yayau vrajaṃ
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 1.112)
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124467 (5.960):
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe / (Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124539 (0.000):
(Govinda-līlāmṛtam 3.39) / Bhss_2.310: / upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26116316 (0.000):
śītkarotīva sonmadā / (Govinda-līlāmṛtam 1.100) / Bhss_1.158:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119328 (0.000):
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca / (Govinda-līlāmṛtam 2.23) / Bhss_2.94: / sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126387 (0.001):
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau / (Govinda-līlāmṛtam 4.34-35) / Bhss_2.397:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127700 (0.002):
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.69) / Bhss_2.463: / tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26112946 (0.003):
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.12) / Bhss_1.19: / athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114368 (0.003):
(Govinda-līlāmṛtam 1.63) / Bhss_1.76: / athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115378 (0.003):
(Govinda-līlāmṛtam 1.62) / Bhss_1.118: / athānuraktāly anumodanāñcitā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26125912 (0.003):
(Govinda-līlāmṛtam 3.112) / Bhss_2.376-377: / atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117619 (0.006):
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī / (Govinda-līlāmṛtam 2.51) / Bhss_2.26: / tadaivāvasarābhijñā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127556 (0.008):
(Govinda-līlāmṛtam 4.62) / Bhss_2.456: / tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124867 (0.013):
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe / (Govinda-līlāmṛtam 3.53) / Bhss_2.324: / svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127756 (0.021):
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu / (Govinda-līlāmṛtam 4.70) / Bhss_2.465:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26121767 (0.021):
(Govinda-līlāmṛtam 2.94) / Bhss_2.193: / madhye-pragaṇḍam atulāṅgadam-unmaṇīni
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115859 (0.021):
niragātāṃ nikuñjataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 1.80) / Bhss_1.138:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126239 (0.021):
vinidhāya pṛthak pṛthak / (Govinda-līlāmṛtam 4.26) / Bhss_2.388: / āsvādayantaṃ ghṛta-pakvam annaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117676 (0.022):
vyavasitam idam asyāḥ paśya śuddhānvayāyāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.53-54) / Bhss_2.29-30: / tad-vacaś cakita-dhīr hṛdi sakhyā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118786 (0.022):
praviveśa vrajeśvarī / (Govinda-līlāmṛtam 2.7) / Bhss_2.72: / ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123476 (0.022):
tat sādhvyās te satītvaṃ samucitam adhunā vyaktam ullālasīti / (Govinda-līlāmṛtam 3.29) / Bhss_2.264-265: / antar-gūḍha-smitotphulla-
Bhss_1.175: / na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126274 (0.051):
(Govinda-līlāmṛtam 4.28) / Bhss_2.390: / yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26127477 (0.055):
sarve'bhūvan vana-gamanotkāḥ / (Govinda-līlāmṛtam 4.59) / Bhss_2.453:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119308 (0.057):
dhayaty ūdhaḥ kintu vraja-kula-pate jāgṛhi tataḥ / (Govinda-līlāmṛtam 2.22) / Bhss_2.93:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26113108 (0.060):
vedābhyāsī baṭur yathā / (Govinda-līlāmṛtam 1.20) / Bhss_1.26: / atha pakṣiṇāṃ kalakalaiḥ prabodhitāv
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123514 (0.060):
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam / (Govinda-līlāmṛtam 3.30-31) / Bhss_2.266-267:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123374 (0.061):
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm / (Govinda-līlāmṛtam 3.27) / Bhss_2.260: / atha nija-bhavanād-viniryatī sā
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115820 (0.062):
viyoga-dīnā śayanād udasthāt / (Govinda-līlāmṛtam 1.78) / Bhss_1.136:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119351 (0.062):
tamāla-nīlaḥ śayanād udasthāt / (Govinda-līlāmṛtam 2.24) / Bhss_2.95:
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124468 (0.062):
(Govinda-līlāmṛtam 3.38) / Bhss_2.307: / na sutāsi kīrtidāyāḥ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26114164 (0.063):
(Govinda-līlāmṛtam 1.59) / Bhss_1.67: / rūpāmṛtaṃ me tri-jagad-vilakṣaṇaṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26117524 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 2.43-46) / Bhss_2.21: / vadhūm athābhāṣasata putri! talpād
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26123215 (0.064):
(Govinda-līlāmṛtam 3.23) / Bhss_2.253: / vadhūm athāhūya jagāda vatse
nodvignā kari-garjitād api yathā kākāvalī-nisvanāt