View original HTML file with complete header information
Kalpadrumāvadānamālāyāṃ / 10 subhūtyavadānam* || / athāśoko mahārājaḥ sarvaśokavinoditaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615716 (0.042):
XVII Kacaṃgalāvadāna / athāśoko mahārājaḥ pramoditaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12612926 (0.049):
XVI Pretikāvadāna / athāśoko mahārājaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12658354 (0.050):
XXXV śobhitāvadāna / athāśoko mahārājaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12653859 (0.056):
XXXIṃ Kṣemāvadāna / athāśoko mahārājaḥ kṛtāṃjaliḥ puraḥ sthitaḥ /
Kalpadrumāvadānamālāyāṃ / 10 subhūtyavadānam* || / athāśoko mahārājaḥ sarvaśokavinoditaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615716 (0.042):
XVII Kacaṃgalāvadāna / athāśoko mahārājaḥ pramoditaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12612926 (0.049):
XVI Pretikāvadāna / athāśoko mahārājaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12658354 (0.050):
XXXV śobhitāvadāna / athāśoko mahārājaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12653859 (0.056):
XXXIṃ Kṣemāvadāna / athāśoko mahārājaḥ kṛtāṃjaliḥ puraḥ sthitaḥ /
upaguptaṃ guruṃ natvā kṛtāñjalipuṭo 'vadat* // KDA_1 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575674 (0.0):
athāśoko nṛpendro 'sau saddharmacaraṇotsavaḥ / / upaguptaṃ guruṃ natvā kṛtāñjalipuṭo 'vadat // Rm_2.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12581975 (0.0):
athāśoko mahīpālaḥ saddharmacaraṇotsavaḥ / / upaguptaṃ guruṃ natvā kṛtāñjalipuṭo 'vadat // Rm_4.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623566 (0.019):
atha sa pārthivo 'sokaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_20.1{1} //
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22760264 (0.019):
athāśoko mahārāja upaguptaṃ yatiṃ gurum | / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayac ca tathādarāt || GoPr_1 ||
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710884 (0.021):
kṛtāñjalipuṭo mudā KDA_74b / kṛtāñjalipuṭo 'vadat* KDA_1d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12573666 (0.023):
iti tena samādiṣṭaṃ śrutvā gṛhapatir mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā taṃ guruṃ samabhāṣata // Rm_1.95{84} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626293 (0.027):
athāśoko mahinātha upaguptaṃ yatiṃ guruṃ / / kṛtāṃjalipuṭo natvā punar evam abhāṣata // Rm_21.1{1} //
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9712077 (0.027):
athāśoko mahīpāla upaguptaṃ yatiṃ ca tam / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Avc_2* //}
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12588059 (0.031):
athaśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_7.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12591045 (0.031):
athāśoko nareṃdraś ca kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punaḥ śrotuṃ samarthayat // Rm_9.1{(1)} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12597310 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā bhūyo 'py evam abhāṣata // Rm_11.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12599763 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_12.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610772 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_15.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618205 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evaṃ samabravīt // Rm_18.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12620682 (0.031):
athāśoko narendraḥ sa kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_19.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627882 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā prārthayac caivam ādarāt // Rm_22.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634423 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam avocat // Rm_25.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12642007 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ bhikṣuṃ natvaivaṃ punar abravīt // Rm_28.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12583647 (0.034):
athānandaḥ samutthāya natvā taṃ śrīghanaṃ guruṃ / / kṛtāṃjalipuṭo pṛchan tatpāpaparimocanaṃ // Rm_4.128{19} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12605684 (0.050):
kṛtāñjalipuṭo natvā punar evam abhāṣata // Rm_13.110{110} //
bhadanta śrotum icchāmi punar anyat subhāṣitam* /
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22760273 (0.0):
kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayac ca tathādarāt || GoPr_1 || / bhadanta śrotum icchāmi punar anyat subhāṣitam |
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607903 (0.0):
upaguptaṃ yatiṃ natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_14.1{1} // / bhadanta śrotum icchāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615730 (0.024):
upaguptaṃ yatiṃ natvā punar evaṃ abhāṣata // Rm_17.1{1} // / bhadanta śrotum icchāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618215 (0.024):
upaguptaṃ guruṃ natvā punar evaṃ samabravīt // Rm_18.1{1} // / bhadanta śrotum icchāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572477 (0.038):
bhadanta śrotum ichāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12581981 (0.038):
upaguptaṃ guruṃ natvā kṛtāñjalipuṭo 'vadat // Rm_4.1{1} // / bhadanta śrotum ichāmi punaranyat subhāṣitaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627893 (0.038):
bhadaṃta śrotum ichāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24833362 (0.043):
smāraṇāvavādānuśāsanī iti yadvā punaranyadapi kiñcit subhāṣitaṃ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575679 (0.053):
upaguptaṃ guruṃ natvā kṛtāñjalipuṭo 'vadat // Rm_2.1{1} // / bhadanta śrotum ichāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26527826 (0.060):
upaguptaṃ yatiṃ natvā sāñjalir evam abravīt // Svp_*1* // / bhadanta śrotum icchāmi punas tasya jagadguroḥ /
yad uktaṃ śākyasiṃhena tan me gaditum arhasi // KDA_2 //
iti pṛṣṭo nṛpeṇāsāv upagupto yatīśvaraḥ / / parṣadaṃ ca samālokya saṃbabhāṣa subhāṣitam* // KDA_3 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639397 (0.062):
iti tena narendreṇa prārthitaṃ sa yatīśvaraḥ / / upagupto narendran taṃ samālokyaivaṃ ādiśat // Rm_27.3{3} //
śṛṇu rājan mahābāho sarvalokahitārthataḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716422 (0.021):
śṛṇu putra mayā proktaṃ KDA_41a / śṛṇu rājan mahābāho KDA_4a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3855364 (0.040):
*mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahābāho $ sarvapātakanāśanam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8894870 (0.040):
*mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahābāho sarvapātakanāśanam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16449977 (0.055):
śṛṇu rājann avahito **HV_App.I,42A.406**32:6a / śṛṇu rājan mahābāho HV_App.I,31.2114a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25169284 (0.055):
śṛṇu rājann avahito HV_App.I,42A.406**32:6a / śṛṇu rājan mahābāho HV_App.I,31.2114a
subhūter avadānaṃ yat tat pravakṣye yathāśrutam* // KDA_4 //
purā śrībhagavān buddho dharmarājas tathāgataḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713835 (0.050):
punas tena suparṇānāṃ KDA_359a / purā śrībhagavān buddho KDA_5a
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589539 (0.052):
samudapādi loke 'rhan dharmarājas tathāgataḥ // Rm_7.109{9} // / vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato bhadrakṛj jinaḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23246303 (0.063):
śikhi nāma munīndro 'rhan dharmarājastathāgataḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ sarvavidyādhipo vināyakaḥ // SvayambhuP_2.6 //
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavijjinaḥ // KDA_5 //
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1371079 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047313 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629447 (0.0):
udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato / lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634493 (0.0):
loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato / lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671979 (0.0):
samyaksaṃbuddho loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687448 (0.0):
loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14294842 (0.0):
kṣemaṃkaro nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ / sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasarathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300769 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ purusadamyasārathiḥ śāstā
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28913149 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavij jinaḥ // KDA_461 //
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101418 (0.0):
samyaksaṃbuddho babhūva vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640488 (0.0):
buddho 'bhūd vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830765 (0.0):
samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavit paraḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6577604 (0.0):
samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyati vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato / lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586286 (0.0):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato / lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592948 (0.0):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyasi vidyācaraṇasaṃpannaḥ / sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6605908 (0.0):
samyaksaṃbuddho loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821672 (0.0):
udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444568 (0.0):
śrīkūṭarājā nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ / sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484780 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato (A 335b) lokavid anuttaraḥ puruṣadāmyasārathiḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958183 (0.008):
'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
śāstā devamanuṣyāṇāṃ samyaksaṃbodhideśakaḥ / / satkṛto mānitaḥ satvair gurukṛtaś ca pūjitaḥ // KDA_6 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28913150 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavij jinaḥ // KDA_461 // / śāstā devamanuṣyāṇāṃ puruṣadamyasārathiḥ /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24945077 (0.033):
kariṣyāmaḥ / satkṛtaś ca bhaviṣyati / sarvasatvair gurukṛtaś ca mānitaś ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578287 (0.044):
180.002. satkṛto bhagavān gurukṛto mānitaḥ pūjito / bhikṣubhirbhikṣuṇībhirupāsakairupāsikābhī rājabhī rājamātrair
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6595038 (0.044):
saṃprakāśayamāno 'vyābādho bhavati, satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ rājñā rajaputrāṇāṃ rājāmātyānāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613448 (0.047):
307.003. satkṛto bhagavān gurukṛto mānitaḥ pūjito / bhikṣubhibhikṇyupāsakopāsikai rājñā rājamātrair
Karmavibhangopadesa (bsu060_u.htm.txt) 17673476 (0.049):
māndāravāṇi puṣpāṇi, divyāni - - - - - - nanda evaṃ tathāgataḥ satkṛto / bhavati gurukṛto mānito vā pūjito vā | yaḥ punaḥ kaścidānanda mama śāsane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5623265 (0.050):
buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538414 (0.050):
satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrairdhanibhiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548880 (0.050):
089.002. sa bhagavān rājagṛhe viharati veṇuvane kalandakanivāpe satkṛto / gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrairdhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559862 (0.050):
puraskṛtaḥ satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito 'rcito 'pacāyito mahānirdeśaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636161 (0.050):
puraskṛtaḥ satkṛto gurukṛto mānitaḥ (KpSū 5) pūjito 'rcito 'pacāyitaḥ,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5695182 (0.051):
satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito 'bhimataś ca sarvajanasya | dharmatā caiṣā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28688874 (0.051):
loka udapādi / so 'pyasmābhirārāgitaḥ satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjitaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656732 (0.052):
buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292225 (0.052):
atha kadā cid buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917109 (0.052):
SumAv_1: buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626636 (0.054):
buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716269 (0.062):
śāpāśaniprahāreṇa KDA_87c / śāstā devamanuṣyāṇāṃ KDA_6a / śāstā devamanuṣyāṇāṃ KDA_462a
rājabhī rājamātraiś ca dhanibhiḥ puravāsibhiḥ / / śreṣṭhibhiḥ sārthavāhaiś ca nānādeśasamāgataiḥ // KDA_7 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620178 (0.021):
buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair / dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538414 (0.021):
satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrairdhanibhiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548883 (0.021):
gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrairdhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21547559 (0.046):
085.002. ekasmin samaye bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī / rājamātrairdhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhairdevair
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713391 (0.051):
nānādeśasamāgataiḥ KDA_7d / nāpi svācāramātreṇa KDA_233c
devāsuramahānāgair yakṣagandharvakinnaraiḥ /
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917130 (0.024):
yakṣair asurair garuḍair gandharvaiḥ kinnarair mahoragair iti / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bhagavān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616861 (0.031):
mahadbhirdevanāgayakṣagandharvāsuragarūḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500405 (0.032):
sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairanekairbrahmaśakralokapālairdevanāgayakṣagandharvāsuragarūḍakinnaramahoragairūpāsakopāsikābhiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592595 (0.032):
sattvāḥ, te sarve taṃ tathāgataṃ paśyanti sma, sarvaiśca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramanuṣyāmanuṣyairnamasyamānaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010774 (0.033):
maheśākhyamaheśākhyairudārodārairdevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyairbhagavān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560939 (0.034):
126.026. bhagavatā teṣāmevaṃvidhā dharmadeśanā kṛtā yadanekair / nāgayakṣagandharvakinnarairmahoragaiḥ śaraṇagamanaśikṣāpadāni gṛhītāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252120 (0.035):
sadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāḥ ojaḥ kāye prakṣipanti.
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28045498 (0.035):
sa devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaparigṛhītaḥ punareva
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771485 (0.035):
na cāturmahādvīpikasya kiṃcid āvaraṇam, na / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāṇām āvaraṇaṃ kṛtam /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902536 (0.037):
sarvarutapratirutaniścāraṇakauśalyaprāptatvāddevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaruta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092187 (0.037):
anekakoṭīniyutaśatasahasraparivāraṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ parivṛtaṃ puraskṛtaṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251674 (0.037):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ sārdham //
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305844 (0.037):
mahāśrāvakair bodhisattvair mahāsattvair bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ | atha khalu bhagavān
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865382 (0.037):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśakrabrahmalokapālātirekavyūhālaṃkāraviṭhapanāprāptaśca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640245 (0.037):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālānāmagnimaṇijyotiṣāṃ
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477914 (0.037):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādibhir vanditvā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11385487 (0.037):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragasatkṛtasya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11422541 (0.037):
āhvānanavisarjanagandhapuṣpadhūpasarvamālyopahārāvidyāvidyāveśanadarśanasarvakāryārthasādhanasarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragayakṣarākṣasapiśācakūṣmāṇḍaraudrasaumyabhāvadamakādhyakṣabhūtādhipatisarvakāryasandarśanajvalanākāśagamanāntarddhānavaśīkaraṇabodhisambhāranimittāścaryādbhutaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11430178 (0.037):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11454804 (0.037):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsurabhayo vā / na cāsya mantrabhayaṃ bhavati,
guruḍaiś ca mahāsarpais tathānyasatvajātikaiḥ // KDA_8 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18833120 (0.064):
śūlapāṇiḥ samabhyarcya indrādyairapsarogaṇaiḥ // RKV_49.30 // / yakṣakinnaragandharvair dikpālair lokapairapi /
susaṃjñāto mahāpuṇyo lābhī cīvaravāsasām* /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639000 (0.051):
devanāgayakṣāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto / mahāpuṇyo lābhī / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548907 (0.051):
devanāgayakṣāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bagavāñ jñāto / mahāpuṇyo lābhī / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ
piṇḍapātāsanādīnāṃ śayyādīnāṃ tathaiva ca // KDA_9 //
auṣadhādipariṣkāra- vastūnāṃ sarvataḥ sadā /
sārdhaṃ saśrāvakaiḥ saṃghair bhikṣubhiś ca jitendriyaiḥ // KDA_10 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714513 (1.788):
bhikṣāhetoḥ kule kule KDA_346d / bhikṣuṇyupāsikābhiś ca KDA_11a / bhikṣubhiś ca jitendriyaiḥ KDA_10d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12584975 (0.051):
śrāvakair bhikṣubhiḥ saṃghair bodhisatvagaṇaiḥ saha /
bhikṣuṇyupāsikābhiś ca celakopāsakais tathā / / bodhisatvamahāsatvaiḥ satvārthabodhivāñchibhiḥ // KDA_11 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716699 (0.046):
satvān pāti dadad dānaṃ KDA_433c / satvārthabodhivāñchibhiḥ KDA_11d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714511 (0.049):
bhikṣuṇyupāsikābhiś ca KDA_11a / bhikṣubhiś ca jitendriyaiḥ KDA_10d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12604529 (0.049):
śrāvakair bhikṣubhiḥ sārddhaṃ bodhisatvair upāsakaiḥ // Rm_13.18{18} // / sarvasatvahitārthena tasthau dharmmaṃ prakāśituṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639446 (0.055):
bhikṣubhiś cailakaiś cāpi bhikṣuṇībhir upāsakaiḥ / / upāsikābhir anyaiś ca bodhisatvagaṇair api // Rm_27.7{7} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634480 (0.059):
bhikṣubhiḥ śrāvakaiḥ sārddhaṃ bhikṣuṇībhiś ca celakaiḥ / / upāsakagaṇaiś cāpi tathā copāsikāgaṇaiḥ // Rm_25.6{6} //
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19030938 (0.060):
bodhisattvaiḥ sārdham upāsakopāsikābhiḥ sarvaiśca vyākṛtaiḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615790 (0.061):
vihāre śrāvakaiḥ sārddhaṃ bhikṣubhiś cailakair api // Rm_17.6{6} // / bhikṣuṇībhiḥ suśilābhir upāsikāgaṇair api / / upāsakais tathānyaiś ca triratnaśaraṇāgataiḥ // Rm_17.7{7} //
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18534044 (0.061):
prāṇakoṭīśatai sārdhaṃ / 2574-7 /// + + + + + + + + + + + + + + .aṃbahulair / [b]odhisatvamahāsatva[n]a[ya] .aiḥ .. .. ṃ .. .. dhūpagatdharmā[l]ya ..
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1870960 (0.064):
punarapi vajrasatvādimahābodhisatvavigrahāṇi bhūtvā, svāni svāni cinhāni
śrāvastyāṃ rājadhānyāṃ vai jetavane manorame / / vihāre vyaharad dharmaṃ deśayañ chubhayas sadā // KDA_12 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712911 (0.051):
devair api praśasyate KDA_421b / deśayañ chubhayas sadā KDA_12d / deśayanti sma saddharmaṃ KDA_16c
tadā bhagavatā satva- vinayānugrahārthinā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716677 (0.063):
satvānāṃ vinayārthena KDA_355c / satvānugrahakāraṇāt* KDA_354b
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909331 (0.064):
rājānas te mahāvīrāḥ sarvadharmābhipālakāḥ // KDA_175 // / ye ca satvahitādhāne vividhārthānukāriṇaḥ /
āmantrya bhikṣavaḥ sarve samyagājñāpitā iti // KDA_13 //
gacchata bhikṣavo yūyaṃ satvānāṃ vinayārthataḥ /
deśān pratyabhigacchantaḥ prakāśayata saṃvṛtim* // KDA_14 // / -------------------- Vaidya, p. 266 --------------------
tathety eva pratiśrutya śāstuḥ pādau praṇamya ca / / śrāvakā bhikṣavaś caiva pratasthus te niyoginaḥ // KDA_15 //
guro ājñāṃ vahantas te kecit prācīṃ diśaṃ gatāḥ /
deśayanti sma saddharmaṃ pratideśānupāsthitāḥ // KDA_16 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712912 (0.035):
deśayañ chubhayas sadā KDA_12d / deśayanti sma saddharmaṃ KDA_16c
dakṣiṇasyāṃ tathā kecit kecic ca paścimāṃ diśam* / / tathottarāṃ diśaṃ gatvā vidikṣu cāpi sarvataḥ // KDA_17 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710918 (0.039):
kṛṣṇānāṃ kṛṣṇatā khalu KDA_480d / kecic ca paścimāṃ diśam* KDA_17b / kecit prācīṃ diśaṃ gatāḥ KDA_16b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16322632 (0.052):
paścimām āśritā diśam HV_App.I,24.61b / paścimām tu diśaṃ prādād HV_App.I,42B.2962a
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9833204 (0.054):
dakṣiṇāṃ diśaṃ vijayati / yathā dakṣiṇāmevaṃ paścimāmuttarāṃ diśaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28245436 (0.055):
satvā / iti spharataḥ pūrvāṃ diśaṃ dakṣiṇāṃ paścimām uttarāṃ diśaṃ tac
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15470154 (0.057):
05,106.002a pūrvāṃ vā dakṣiṇāṃ vāham atha vā paścimāṃ diśam / 05,106.002c uttarāṃ vā dvijaśreṣṭha kuto gacchāmi gālava
teṣāṃ dhyānaratā ye vai te viviktasukhaiṣiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712614 (0.052):
te śaivā manujā jñeyāḥ KDA_187c / teṣāṃ dhyānaratā ye vai KDA_18a
meror upariṣaṇḍāyām adhyūṣur dhyānatatparāḥ // KDA_18 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710028 (0.036):
adhyūṣur dhyānatatparāḥ KDA_18d / anapekṣya svajīve 'pi KDA_434c
tadābdher garuḍenaiko nāgapotaḥ samuddhṛtaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712099 (0.039):
tadā pūrvam asau dṛṣṭvā KDA_345a / tadābdher garuḍenaiko KDA_19a
tam āśramam upānīya bhakṣitum upacakrame // KDA_19 // / tatrasthās tena nāgena bhikṣavo dhyānasaṃratāḥ /
dṛṣṭvaiva suprasannena manasā praṇidhir dadhe // KDA_20 //
dhanyās te bhikṣavo hy ete saddharmasukhacāriṇaḥ /
aham api ca bhūyāsaṃ tādṛgdharmasamāhitaḥ // KDA_21 //
iti praṇidhiṃ kurvāṇo jīvitād vyavaropitaḥ / / tatraiva garuḍenaivaṃ bhakṣito 'bhūt sa nāgakaḥ // KDA_22 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714406 (0.028):
bhakṣitum upacakrame KDA_19d / bhakṣito 'bhūt sa nāgakaḥ KDA_22d
tataḥ kālagatas tatra śrāvastyāṃ puri + + + / / bhūtināmnā dvijasyāsau bhāryāyā garbham āviśat* // KDA_23 //
tataś ca kramatas tasyā garbhaḥ samanuvardhitaḥ / / tatas tatsamaye prāpte dārakaḥ samajāyata // KDA_24 //
tataḥ pitā ca taṃ dṛṣṭā dārakaṃ saṃprasādikam* / / darśanīyaṃ subhadrāṅgaṃ muhuḥ paśyann ananda saḥ // KDA_25 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711817 (0.060):
tataḥ kleśān vinirjitvā KDA_279a / tataḥ pitā ca taṃ dṛṣṭā KDA_25a
tato jātimahaṃ kṛtvā jñānīnāhūya cādarāt* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711833 (0.028):
tataḥ prasādajāto 'sau KDA_309a / tato jātimahaṃ kṛtvā KDA_26a
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12597710 (0.035):
saṃmīlya tam upāmaṃtrya gṛhasthaḥ pratiharṣitaḥ // Rm_11.27{27} // / tasya jātimahaṃ kṛtvā punar evam avocata /
bhavanto 'sya nu kiṃ nāma kriyatām iti so 'bravīt* // KDA_26 //
jñātayo 'pi tathā śrutvā dṛṣṭvā cainaṃ ca bālakam* / / sarve harṣasamāpannā bhūtiṃ tam abruvaṃs tathā // KDA_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712861 (0.050):
dṛṣṭvā cainaṃ ca bālakam* KDA_27b / dṛṣṭvā sarve janaughās te KDA_363c
yasmād bhūter ayaṃ putraṃ sujāto lakṣaṇānvitaḥ /
tasmāt subhūtir ity eva nāmnā bhavatu viśrutaḥ // KDA_28 // / tathā kramād vivṛddho 'sau subhūtir bālasundaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12588371 (0.063):
yad ayaṃ bhavataḥ putro divyavapur guṇānvitaḥ // Rm_7.25{25} // / tasmād bhavatu nāmnāyaṃ vapuṣmān iti viśrutaḥ /
kumāratvaṃ kramāt prāpto rarāma sa vayonvitaḥ // KDA_29 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715635 (0.041):
ramadhvaṃ maitramānasāḥ KDA_366d / rarāma sa vayonvitaḥ KDA_29d
-------------------- Vaidya, p. 267 -------------------- / pūrvakarmabalādhānāt krodhanaḥ krūrabhāṣaṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713860 (0.041):
pūjyaś ca mānyo abhivādanīyo KDA_328c / pūrvakarmabalādhānāt KDA_30a
kiṃcin nimittasaṃruṣṭo vigrahe nirato 'bhavat // KDA_30 //
paruṣībhūtacittatvān na tasya ko 'py abhūt suhṛt* /
sarvajñātiviruddhatvāt pitṛbhyām apy upekṣitaḥ // KDA_31 //
bandhubhiś ca parityakto naiva kasyāpy abhūt priyaḥ / / viśrambhapraṇayaṃ tasmin naiva kaścid abhāṣata // KDA_32 //
sthātuṃ gantuṃ tathā bhoktuṃ śayituṃ vābhilāpitum* / / tenaiva krodhinā sārdhaṃ samutsehur na kecana // KDA_33 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717586 (0.058):
sthaṇḍilā jaṭilās tathā (Speyer: sthāṇḍilā) KDA_171d / sthātuṃ gantuṃ tathā bhoktuṃ KDA_33a
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12666716 (0.061):
gopayitvā svayaṃ bhoktum api naivābhyavāṃchata // Rm_37.179{79} // / tathāpi sa pralubdhātmā nityaṃ kṛpaṇo 'rthivat /
tadā pitrā niyukto 'sau lipiśālām upāgamat* /
subhūtiś ca guruṃ natvā lipim anvagrahīt kramāt* // KDA_34 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715694 (0.061):
lābhī cīvaravāsasām* KDA_9b / lipim anvagrahīt kramāt* KDA_34d / lipiśālām upāgamat* KDA_34b
tato vyākaraṇādīni sarvaśāstrāṇy anukramāt* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711864 (0.062):
tato vyākaraṇādīni KDA_35a / tato 'sau bhagavāṃs tasya KDA_310a
so 'dhītyaiṣāṃ suśīghreṇa pāraṃ prāpa subuddhimān* // KDA_35 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713753 (0.034):
pāragaḥ sarvavedānāṃ KDA_272a / pāraṃ prāpa subuddhimān* KDA_35d
tathā vedān adhītyaivaṃ sāṅgopāṅgān yathākramam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908471 (0.034):
jīvamāno bhavec chūdro mṛtaś ca sa prajāyate // KDA_111 // / adhītya caturo vedān sāṅgopāṅgāṃś ca tatvataḥ /
atharvam apy adhītuṃ sa prārabhat tīkṣṇamānasaḥ // KDA_36 //
tatra pitā dvijo bhūtir atharvādhītasaṃratam* /
subhūtiṃ svātmajaṃ putraṃ dṛṣṭvaivaṃ samacintayat* // KDA_37 //
subhūtir mama putro 'yam agnikalpaḥ sutīkṣṇadhīḥ /
kadācit kupito roṣāl loke 'narthaṃ kariṣyati // KDA_38 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908145 (0.041):
śāpāśaniprahāreṇa loke 'narthaṃ kariṣyati // KDA_87 // / tad ahaṃ saṃprabodhyainaṃ subhūtiṃ dvijasattamam* /
tad anvāharitavyo 'yam ātharvaṇāt prayatnataḥ / / ṛṣiṣu preṣayitvainaṃ yojayiṣye ca saṃyame // KDA_39 //
iti matvā pitā bhūtiḥ subhūtiṃ svātmajaṃ tathā /
ātharvaṇād vinirhṛtya prabodhayaṃs tam abravīt* // KDA_40 // / śṛṇu putra mayā proktaṃ hitārthaṃ tava saṃmatam* /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12595525 (0.022):
savandhujñātimitras taṃ putram evam abhāṣata // Rm_10.121{21} // / śṛṇu putra mayā proktaṃ tavaiva hitakāraṇaṃ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716418 (0.026):
śṛṇudhvaṃ madvacaḥ sarve KDA_366a / śṛṇu putra mayā proktaṃ KDA_41a
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28907810 (0.050):
svacitte bhāvitaṃ brahma sa eva brāhmaṇottamaḥ // KDA_62 // / tasmāt putra mayā proktaṃ śrutvā lokahitotsukaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24394132 (0.058):
svātmajaṃ taṃ samālokya sucintādevamabravīt // / putra śṛṇu hitaṃ vākyaṃ mayoditaṃ tvayātmaja /
tvaṃ hi vidvān mahāvijñaḥ sarvaśāstrāṅgapāragaḥ // KDA_41 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716994 (0.021):
sarvaśāstrakalābhijño KDA_85a / sarvaśāstrāṅgapāragaḥ KDA_41d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716984 (0.059):
sarvavedārthapāragaḥ KDA_285b / sarvaśāstrakalābhijño KDA_85a
kiṃ tavātharvavedena māyākleśārthasādhinā /
viramya tadadhiṣṭhānād ṛṣicaryāṃ samācara // KDA_42 //
munīnām upadeśāni pratilabhya jitendriyaḥ / / śāntātmā sukham āsthāya carasva vratam uttamam* // KDA_43 //
dhanyās te vītarāgā ye gurubhaktāś ca nirmadāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712971 (0.045):
dhanyās te bhikṣavo hy ete KDA_21a / dhanyās te vītarāgā ye KDA_44a
viviktāraṇyavāseṣu vasanti dhyāyinaḥ sadā // KDA_44 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715801 (0.054):
vasanti kleśabhāginaḥ KDA_97f / vasanti dhyāyinaḥ sadā KDA_44d
-------------------- Vaidya, p. 268 -------------------- / ye 'pi parigrahāṃs tyaktvā bhavanti brahmacāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715506 (0.057):
ye 'pi kleśān vinirjitya KDA_48a / ye 'pi parigrahāṃs tyaktvā KDA_45a / ye pravrajyāṃ samāgṛhya KDA_46a
devānām api te mānyā vandanīyāḥ sadā khalu // KDA_45 //
ye pravrajyāṃ samāgṛhya śāntātmāno jitendriyāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715510 (0.047):
ye 'pi parigrahāṃs tyaktvā KDA_45a / ye pravrajyāṃ samāgṛhya KDA_46a / ye bhajanti jinaṃ caiva KDA_193a
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10428108 (0.060):
12,314.031c vedādhyayanasaṃpannāḥ śāntātmāno jitendriyāḥ / 12,314.032a vedeṣu niṣṭhāṃ saṃprāpya sāṅgeṣv atitapasvinaḥ
avasanti puṇyatīrtheṣu te 'pi hi paramarṣayaḥ // KDA_46 //
kāmabhogyāni ye hitvā sādhayante tapovane /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710714 (0.049):
kāpālikāś ca te vīrāḥ KDA_172c / kāmabhogyāni ye hitvā KDA_47a
phalamūlodakais tuṣṭās te 'pi dhanyā dvijottamāḥ // KDA_47 //
ye 'pi kleśān vinirjitya caturbrahmavihāriṇaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14311209 (0.013):
śuddhaśīlaṃ samādhāya caritavyaṃ susaṃvaram // Dak_24.3 // / tataḥ kleśān vinirjitya caturbrahmavihāriṇaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24393230 (0.043):
tataḥ kleśān vinirjitya caturbrahmavihāriṇaḥ / / kṣāntivrataṃ sadā dhṛtvā caritavyaṃ jagaddhitam //
bhikṣāśinaḥ samādhisthās te hi brahmavidāṃ varāḥ // KDA_48 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714493 (0.060):
bhikṣavo brahmavādinaḥ KDA_166d / bhikṣāśinaḥ samādhisthās KDA_48c
ye cāparigrahītāro nirlobhāḥ satyavādinaḥ / / nirmadā nirahaṃkārās ta eva brāhmaṇottamāḥ // KDA_49 //
yasya dātuṃ mano nāsti matsarākrāntacetasaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715280 (0.0):
yasya citte dayā nāsti KDA_399a / yasya dātuṃ mano nāsti KDA_50a
vedaśāstrāgamais tasya kim eva svātmapoṣiṇaḥ // KDA_50 //
yasya cittaṃ hy aviśuddhaṃ śīlasaṃvaravarjitam* /
kiṃ bhāti muniveṣeṇa sa naṭarṣir ivonmadaḥ // KDA_51 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716773 (0.054):
sadyaḥ praśāntendriya eva tasthau KDA_324c / sa naṭarṣir ivonmadaḥ KDA_51d
yasya loke dayā nāsti bālavṛddhādiduḥkhite /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715307 (0.0):
yasya lokahite cittaṃ KDA_274a / yasya loke dayā nāsti KDA_52a
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637827 (0.053):
yenaiva kṛpayā dṛṣṭvā pālitaṃ putravaj jagat // Rm_26.65{65} // / yasya loke dayā nāsti tena kiṃ pālyate jagat /
kiṃ tasya brahmavṛttena citte{na} parimohite // KDA_52 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711499 (0.048):
cittāni saṃpradūṣyaiva KDA_473c / citte{na} parimohite KDA_52d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715259 (0.060):
yasya cittaṃ dayāśūlaṃ KDA_58a / yasya cittaṃ pravikṣiptaṃ KDA_54a / yasya cittaṃ sadā satva- KDA_60a
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910822 (0.064):
kṣipraṃ kleśān vinirjitya bodhicittaṃ ca lapsyati // KDA_288 // / bodhicitte pralabdhe tu tadā lokahite caret* /
yasya na kuśalotsāhaṃ citte lokārthaṃ sādhitum* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715285 (0.047):
yasya dātuṃ mano nāsti KDA_50a / yasya na kuśalotsāhaṃ KDA_53a
tasya kiṃ tapasā siddhe kevalaṃ pāpahetubhiḥ // KDA_53 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710944 (0.052):
kevalaṃ pāpahetubhiḥ KDA_53d / kevalaṃ svamanas tuṣṭyai KDA_353a
yasya cittaṃ pravikṣiptaṃ kleśād yair asamāhitam* /
sa kiṃ guhāniviṣṭo 'pi na sādhur duṣṭajantuvat* // KDA_54 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713325 (0.020):
na saṃrambhakṣobhaḥ prabhavati dayādhīr ahṛdaye KDA_418c / na sādhur duṣṭajantuvat* KDA_54d
yasya prajñā viśuddhā na saddharmaguṇasādhane /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715296 (0.046):
yasya prajñā jagalloka- KDA_61a / yasya prajñā viśuddhā na KDA_55a
tasya kiṃ brahmacaryeṇa kevalaṃ duḥkhahetunā // KDA_55 // / yaś ca dātā viśuddhātmā sarvasatvān upālakaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715243 (0.030):
yan mātā duḥkhitāpy evam KDA_428a / yaś ca dātā viśuddhātmā KDA_56a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710938 (0.063):
kenacit kleśitaś cāhaṃ KDA_341c / kevalaṃ duḥkhahetunā KDA_55d / kevalaṃ pāpahetubhiḥ KDA_53d
nīco 'pi sa dvijakalpo yato dātā prajāpatiḥ // KDA_56 //
yena saṃrakṣitaṃ nityaṃ śīlaṃ saṃyamasaṃvṛttam* /
sa eva brāhmaṇaḥ śuddhaḥ śrotriyo vedanān yatiḥ // KDA_57 //
yasya cittaṃ dayāśūlaṃ sarvasatvahiteṣitam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715257 (0.021):
yasmād bhūter ayaṃ putraṃ KDA_28a / yasya cittaṃ dayāśūlaṃ KDA_58a
caṇḍālo 'pi sa vipraḥ syāl lokeśo hi kṣamākaraḥ // KDA_58 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715725 (0.052):
loke 'narthaṃ kariṣyati KDA_87d / lokeśo hi kṣamākaraḥ KDA_58d
yenaiva duṣkaraṃ karma sādhitaṃ satvahetunā /
sa eva brāhmaṇo dhīro viśvakarmā yato vidhiḥ // KDA_59 // / -------------------- Vaidya, p. 269 --------------------
yasya cittaṃ sadā satva- hitārtheṣu samādhitam* /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12590949 (0.034):
kleśamānamadāñ jitvā kṛtvā cittaṃ samāhitaṃ / / sarvasatvahitārtheṣu dhyātāṃ bodhisādhanaṃ // Rm_8.74{(74)} //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715265 (0.040):
yasya cittaṃ pravikṣiptaṃ KDA_54a / yasya cittaṃ sadā satva- KDA_60a
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 400554 (0.063):
mitre mṛduni evam udāsīne / tathā amitre mṛduni madhya adhimātre yadā / yadṛśam a / sarvasatvahitasukhādhyāśayapravṛttā tadā + + + + + + + + + + + satvānāṃ"
sa hi vipro mahābhijño brahmā jñānarato yataḥ (Speyer: dhyānarato) //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714249 (0.0):
brahmahatyā ca bandhūnāṃ KDA_212c / brahmā jñānarato yataḥ (Speyer: dhyānarato) KDA_60d
KDA_60 // / yasya prajñā jagalloka- hitānuśāsanojjvalā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715291 (0.051):
yasya na kuśalotsāhaṃ KDA_53a / yasya prajñā jagalloka- KDA_61a
saiva dvijavaro vijño vedadharmāsthito dvijaḥ // KDA_61 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716100 (0.037):
vedadharmārthasādhakāḥ KDA_173d / vedadharmāsthito dvijaḥ KDA_61d
yenaiva nirjitāḥ kleśāś caturbrahmavihāriṇā /
svacitte bhāvitaṃ brahma sa eva brāhmaṇottamaḥ // KDA_62 //
tasmāt putra mayā proktaṃ śrutvā lokahitotsukaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28907507 (0.050):
ātharvaṇād vinirhṛtya prabodhayaṃs tam abravīt* // KDA_40 // / śṛṇu putra mayā proktaṃ hitārthaṃ tava saṃmatam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716414 (0.057):
śṛṇudhvaṃ madvacaḥ sarve KDA_366a / śṛṇu putra mayā proktaṃ KDA_41a
sarvakleśān vinirjitya saddharmābhirato bhava // KDA_63 //
iti pitur vacaḥ śrutvā subhūtiḥ so 'numoditaḥ / / kṛtāñjalis tathā natvā pitaram ity abhāṣata // KDA_64 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710299 (0.057):
iti śrutvā vacas tasya KDA_449a / iti śrutvā subhūtiḥ sa KDA_299a
tathā satyaṃ manas tāta rocate tapase mama /
tad ājñāṃ dehi me tāta cariṣye brahmasadvratam* // KDA_65 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711454 (0.046):
cariṣye tad vratottamam* KDA_302b / cariṣye brahmasadvratam* KDA_65d
tenaivaṃ prārthyamāno 'sau subhūtinā pitā tataḥ / / pariṣvajyātmajaṃ putraṃ punar apy abravīn mudā // KDA_66 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16328658 (0.049):
putraṃ putram ivātmajam HV_99.7b / putraṃ prītyā pariṣvajya *HV_99.49*1115:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13809173 (0.049):
putraṃ putram ivātmajam HV_99.7b / putraṃ prītyā pariṣvajya HV_99.49*1115:2a
evaṃ cet tava vāñchāsti putra brahmasusādhanaiḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710556 (0.055):
evaṃ cānye 'pi ye satvā KDA_194a / evaṃ cet tava vāñchāsti KDA_67a
cara brahmavrataṃ samyag- dhīracittasamāhitaḥ // KDA_67 //
ādau krodharipuṃ jitvā duṣṭabhārān vinirjaya (Speyer: duṣṭamārān) /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712835 (0.0):
durvṛttiprabhavāni hi KDA_411b / duṣṭabhārān vinirjaya (Speyer: duṣṭamārān) KDA_68b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710198 (0.032):
ātharvaṇād vinirhṛtya KDA_40c / ādau krodharipuṃ jitvā KDA_68a
yāvat krodham anirjitya duṣṭāñjetuṃ na śaknuyāḥ // KDA_68 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712844 (0.042):
duṣṭamitropadeśena KDA_406c / duṣṭāñjetuṃ na śaknuyāḥ KDA_68d
yāvad duṣṭān anirjitya dharme sthātuṃ na śaknuyāḥ /
asusaṃsthitadharmāṇaṃ hanyur mārā hi sarvathā // KDA_69 //
tasmād vāñchati yo brahma tenādau cittakoṭarāt* /
viniḥkṛṣya prayatnena hantavyaḥ krodhapannagaḥ // KDA_70 //
krodho hi vasate yasya citte mānamadākule /
tāvat sadguṇayukto 'pi sevyate naiva sajjanaiḥ // KDA_71 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717559 (0.026):
suhṛdo yat sahāyāṃś ca KDA_378a / sevyate naiva sajjanaiḥ KDA_71d
tasmāt sarvaprayatnena krodhajiṣṇuḥ samāhitaḥ / / pravrajyāṃ samupāsiśritya cara brāhmaṇyam ādarāt* // KDA_72 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711436 (0.062):
cara brahmavrataṃ samyag- KDA_67c / cara brāhmaṇyam ādarāt* KDA_72d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711010 (0.063):
krodhacittodbhavāni hi KDA_411d / krodhajiṣṇuḥ samāhitaḥ KDA_72b / krodhataḥ śāpavahninā KDA_286b
tathety asau pratiśrutya subhūtiḥ saṃpramoditaḥ / / sahasā pitarau natvā munīnām āśramaṃ yayau // KDA_73 //
tatra prāpto munīn natvā kṛtāñjalipuṭo mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12606929 (0.035):
tataḥ sa gṛhabhṛc chreṣṭhī dṛṣṭvā taṃ sugataṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_13.210{210} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607092 (0.035):
tatra sa samupāviṣṭo dṛṣṭvā taṃ śrīghanaṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_13.223{223} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12656605 (0.035):
tatra sā samupāsṛtya dṛṣṭvā tāṃ gautamīṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_33.221{21} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12573665 (0.035):
iti tena samādiṣṭaṃ śrutvā gṛhapatir mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā taṃ guruṃ samabhāṣata // Rm_1.95{84} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12609453 (0.037):
tatra te samupāsṛtya dṛṣṭvā taṃ nṛpatiṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayann evam ādarāt // Rm_14.127{27} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12611453 (0.043):
tatra taṃ śrīghanaṃ dṛṣṭvā sasaṃghaṃ sa purogataḥ / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_15.54{54} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24375439 (0.045):
bhagavantaṃ munīndraṃ taṃ saṃbuddhaśikhinaṃ mudā / / kṛtāṃjalipuṭo natvā papracchaivaṃ samādarāt //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26816395 (0.048):
bhāṣitaṃ devadevasya $ śrutvā śānto 'bhavan muniḥ & / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā % natvā nātham athābravīt // BrP_110.157 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11087707 (0.048):
bhāṣitaṃ devadevasya śrutvā śānto 'bhavan muniḥ / / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā natvā nātham athābravīt // BrP_110.157 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12605683 (0.049):
iti tais tīrthikaiḥ prokte sa śreṣṭhī saṃprasāditaḥ / / kṛtāñjalipuṭo natvā punar evam abhāṣata // Rm_13.110{110} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575370 (0.051):
athānandaḥ samutthāya kṛtāñjalipuṭo mudā // Rm_1.227{17} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607581 (0.051):
athānaṃdas tam ālokya vismitaḥ sahasotthitaḥ / / kṛtāñjalipuṭo natvā paprachaivaṃ munīśvaraṃ // Rm_13.263{293} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12609669 (0.053):
vihāre samupasṛtya śrīghanaṃ saṃpraṇemire // Rm_14.145{45} // / kṛtāñjalipuṭo natvā sarve te samupasthitāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623563 (0.056):
atha sa pārthivo 'sokaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_20.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12574817 (0.056):
evaṃ pṛṣṭe jinendreṇa sarve te saṃpramoditāḥ / / kṛtāñjalipuṭo natvā saṃbuddhaṃ procur ādarāt // Rm_1.182{72} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12609782 (0.056):
tataḥ pūgādikaṃ datvā punaḥ sarve 'pi te mudā / / kṛtāñjalipuṭā natvā samupatasthire punaḥ // Rm_14.155{55} //
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9712077 (0.056):
kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Avc_2* //}
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22760264 (0.056):
kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayac ca tathādarāt || GoPr_1 ||
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710880 (0.056):
kṛtāñjalipuṭo mudā KDA_74b / kṛtāñjalipuṭo 'vadat* KDA_1d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12614268 (0.059):
tatra sa purato gatvā śāstāraṃ taṃ munīśvaraṃ / / kṛtāñjalipuṭo natvā paprachaitat pravṛttitāṃ // Rm_16.109{8} //
brāhmaṇyasaṃvaraṃ prāptuṃ pravrajyāṃ samayācata // KDA_74 //
-------------------- Vaidya, p. 270 -------------------- / guro brahmavidāṃ śreṣṭha kalyāṇavartmadeśaka /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711316 (0.034):
guro ājñāṃ vahantas te KDA_16a / guro brahmavidāṃ śreṣṭha KDA_75a
pravrajyāṃ dehi me satyaṃ careyaṃ bhavamuktaye // KDA_75 //
iti tasya vacaḥ śrutvā gurur brahmavidāṃ varaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20290599 (0.053):
07,173.060b*1462_09 teṣāṃ tad vacanaṃ śrutvā brahmā brahmavidāṃ varaḥ
ehi vatsa cara brahma- caryaṃ jitvā ṣaḍ indriyam* // KDA_76 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711463 (0.043):
careyaṃ bhavamuktaye KDA_75d / caryaṃ jitvā ṣaḍ indriyam* KDA_76d
ity ukto guruṇā so 'bhūt subhūtir muniveṣabhṛt* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710338 (0.060):
ity ukte bhagavān dṛṣṭvā KDA_323a / ity ukto guruṇā so 'bhūt KDA_77a
brahmavihārasaṃpanno vinītaḥ śraddhayānvitaḥ // KDA_77 //
tathāpi daivasāmarthyāt krodhasaṃraktamānasaḥ / / kiṃcin nimittamātre 'pi vigrahavān asaṃyataḥ // KDA_78 //
vedasiddhāntaśāstreṣu vivādī krodhabāhulaḥ /
atīva roṣasaṃkruṣṭo vicikṣepa yatīn api // KDA_79 //
dharmārthakāmamokṣeṣu nirapekṣaḥ sutīkṣṇavāk* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713059 (0.037):
dharmānumodanaṃ kṛtvā KDA_450c / dharmārthakāmamokṣeṣu KDA_80a
Astavakragita (astavgau.htm.txt) 20971739 (0.041):
idaṃ kṛtam idaṃ neti $ dvandvair muktaṃ yadā manaḥ & / dharmārtha-kāma-mokṣeṣu % nirapekṣaṃ tadā bhavet // Avg_16.5 //
Astavakragita (astavgpu.htm.txt) 26130776 (0.041):
idaṃ kṛtam idaṃ neti dvandvair muktaṃ yadā manaḥ / / dharmārtha-kāma-mokṣeṣu nirapekṣaṃ tadā bhavet // Avg_16.5 //
sarvatra munibhiś cāpi vijagrāhāsamāhitaḥ // KDA_80 // / ity enaṃ krodhasaṃraktaṃ vedasiddhāntamāninam* /
subhūtiṃ brāhmaṇaṃ dṛṣṭvā guruś caivam acintayat* // KDA_81 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910768 (0.063):
sā subhūtiṃ mahākrodhaṃ dṛṣṭvaivaṃ samacintayat* // KDA_284 // / subhūtir brāhmaṇo hy eṣa sarvavedārthapāragaḥ /
aho daivabalādhānāt subhūtir brāhmaṇo 'py ayam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710154 (0.046):
aho deśeṣu sarvatra KDA_345c / aho daivabalādhānāt KDA_82a
svasiddhāntasamāno 'dya krūravāgvigrahotsukaḥ // KDA_82 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710985 (0.043):
krīḍamānā mahāpathe KDA_152b / krūravāgvigrahotsukaḥ KDA_82d
agnikalpo mahātīkṣṇaḥ sarvaśāstrārthakovidaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25180904 (0.032):
sarvaśāstraviśāradaḥ HV_App.I,42B.198b / sarvaśāstrārthakuśalaṃ HV_App.I,31.44a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16468941 (0.036):
sarvaśāstraviśāradaḥ HV_App.I,42B.198b / sarvaśāstraviśāradaḥ *HV_1.0*3:8b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13861818 (0.036):
sarvaśaḥ sarvagahanaṃ HV_9.35c / sarvaśāstraviśāradaḥ HV_1.0*3:8b / sarvaśāstraviśāradaḥ HV_108.92b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16958003 (0.040):
sarvaśāstraviśāradam BrP_26.6d / sarvaśāstraviśāradaḥ BrP_43.2b
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361020 (0.045):
mahādhanī ca dharmajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ / / punaḥ sa yāti vaikuṇṭhaṃ mṛto 'sau narapuṅgavaḥ // GarP_2,34.106 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19708357 (0.046):
01,198.008a tatra gatvā sa dharmajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 679766 (0.046):
prahrādas tu mahāprājñaḥ $ sarvaśāstraviśāradaḥ / HV_App.I,42B.198 / / sarvamāyādharaḥ śrīmān $ yaṣṭā kratuśatair api // HV_App.I,42B.199 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22165313 (0.046):
prahrādas tu mahāprājñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ / HV_App.I,42B.198 / / sarvamāyādharaḥ śrīmān yaṣṭā kratuśatair api // HV_App.I,42B.199 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17179998 (0.051):
sarvaśāstraviśāradaḥ Ram_3,4. 27b / sarvaśāstrārthakovidāḥ Ram_2,94.55b
viśārado mahābhijño dharmasaṃyamatatparaḥ // KDA_83 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19708357 (0.061):
01,198.008a tatra gatvā sa dharmajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713019 (0.062):
dharmavṛttipramāṇena KDA_129c / dharmasaṃyamatatparaḥ KDA_83d / dharmasaṃskārajāḥ khalu KDA_198d
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361020 (0.062):
mahādhanī ca dharmajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ / / punaḥ sa yāti vaikuṇṭhaṃ mṛto 'sau narapuṅgavaḥ // GarP_2,34.106 //
tapaś caraṇasaṃraktas tīkṣṇabuddhiḥ kṛtodyamaḥ /
mahotsāho mahāvīraḥ siddhavidyo mahotkaṭaḥ // KDA_84 //
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 3 (amark3_u.htm.txt) 943274 (0.060):
(3.1.8) hṛdayāluḥ suhṛdayo mahotsāho mahodyamaḥ
sarvaśāstrakalābhijño mantrasiddhiprayogavit* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716990 (0.026):
sarvavedārthapāragaḥ KDA_285b / sarvaśāstrakalābhijño KDA_85a
vedasiddhāntayogānāṃ pāragaś ca mahāsudhīḥ // KDA_85 //
kiṃ tu krodhāviśuddhātmā vigrahī vādasaṃrataḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710799 (0.039):
kiṃ tasya brahmavṛttena KDA_52c / kiṃ tu krodhāviśuddhātmā KDA_86a
kiṃcin nimittamātre 'pi vikruṣṭo 'tha ruṣāśayaḥ // KDA_86 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715867 (0.051):
vikruśyābhāṇi sāṃghike KDA_474b / vikruṣṭo 'tha ruṣāśayaḥ KDA_86d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710786 (0.061):
kiṃcin nimittamātre 'pi KDA_86c / kiṃcin nimittasaṃruṣṭo KDA_30c
kadācit kupito ruṣṭeḥ saṃkleśādhīracetanaḥ /
śāpāśaniprahāreṇa loke 'narthaṃ kariṣyati // KDA_87 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28907482 (0.041):
kadācit kupito roṣāl loke 'narthaṃ kariṣyati // KDA_38 // / tad anvāharitavyo 'yam ātharvaṇāt prayatnataḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715719 (0.060):
loke 'narthaṃ kariṣyati KDA_38d / loke 'narthaṃ kariṣyati KDA_87d
tad ahaṃ saṃprabodhyainaṃ subhūtiṃ dvijasattamam* / / samādhidhyānavaryāsu yojayeyaṃ sa sarvathā // KDA_88 //
iti matvā guruś cainaṃ subhūtiṃ samabodhayat* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710269 (0.048):
iti praṇidhiṃ kurvāṇo KDA_22a / iti matvā guruś cainaṃ KDA_89a / iti matvā tvayā rājan KDA_483c
śṛṇu vatsa hitaṃ vakṣye tatra bhava samāhitaḥ // KDA_89 //
-------------------- Vaidya, p. 271 -------------------- / sarvavarṇāgrajo vipraḥ sarvajātivarottamaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716973 (0.041):
sarvalokeṣv ivātmaje KDA_277b / sarvavarṇāgrajo vipraḥ KDA_90a
brāhmaṇo 'smīty ahaṃkāro na kartavyaḥ kadācana // KDA_90 //
na jīvo brāhmaṇas tāvad yasmāt saṃskārato dvijaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713176 (0.033):
na jātir dṛśyate rājan KDA_265a / na jīvo brāhmaṇas tāvad KDA_91a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711622 (0.053):
jīvamāno bhavec chūdro KDA_207c / jīvaś ced brāhmaṇas tāvad KDA_91c
jīvaś ced brāhmaṇas tāvad vṛthā syād dharmasaṃskṛtaiḥ // KDA_91 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716076 (0.030):
vṛthā syāt saṃskṛter vidhiḥ KDA_119d / vṛthā syād dharmasaṃskṛtaiḥ KDA_91d
ādyante paśavo devā iti vede 'pi kathyate /
tato dharmābhisaṃskāraiḥ sarve syur mānavā dvijāḥ // KDA_92 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717131 (0.033):
sarve syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_234b / sarve syur mānavā dvijāḥ KDA_92d
śvapacā api dharmasthāḥ saṃskṛtāḥ syur dvijādhamāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717293 (0.064):
saṃskṛtas tu dvijo bhavet* KDA_119b / saṃskṛtāḥ syur dvijādhamāḥ KDA_93b
guṇadharmānusāraiś ca devā daityāś ca mānuṣāḥ // KDA_93 //
satvadharmadharā devā rajodharmadharā narāḥ /
tamodharmadharā daityā iti siddhāntasaṃmatam* // KDA_94 //
iti dharmaguṇādhānāt traidhātukabhavālaye /
caturyonisamudbhūtāḥ ṣaḍgatiṣu bhramanti te // KDA_95 //
tatrāpi karmabhedena jātibhedā hy anekaśaḥ / / jātiṣv api ca sarvāsu svakarmapariṇāmataḥ // KDA_96 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711573 (0.053):
jātibhedā hy anekaśaḥ KDA_96b / jātibhedāḥ pravartitāḥ KDA_224d
satvā naikavidhā jātā adhamottamam adhyamāḥ /
ye satvās tāmasā raudrā hiṃsākarmānusaṃratāḥ /
te 'dhobhuvanasaṃjātā vasanti kleśabhāginaḥ // KDA_97 //
rajodharmaratā ye hi rāgacaryānusāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715612 (0.055):
rajodharmadharā narāḥ KDA_94b / rajodharmaratā ye hi KDA_98a
te satvā bhūmisaṃjātā vasanti mānuṣādayaḥ // KDA_98 //
satvadharmaratā ye tu sātvikāḥ śāntacāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716653 (5.960):
satvadharmadharā devā KDA_94a / satvadharmaratā ye tu KDA_99a
te devā nirmalānandā vasanti svargatiṃ gatāḥ // KDA_99 //
tathaite sarvasatvāś ca guṇadharmānusārataḥ / / svakṛtaṃ karma bhuñjanto bhrāmyanti tribhavālaye // KDA_100 //
vṛddhiṃ prāpya guṇāś cettham ekaikaṃ guṇavṛddhitaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716081 (0.055):
vṛthā syād dharmasaṃskṛtaiḥ KDA_91d / vṛddhiṃ prāpya guṇāś cettham KDA_101a
+ + + + + + + + + + + + + + + + + // KDA_101 // / ākāśasya guṇaś caikaḥ śabda eva na cāparaḥ /
śabdasparśau ca vāyor vai dvau guṇau parikīrtitau // KDA_102 //
agneḥ śabdaś ca sparśaś ca rūpam eva trayo guṇāḥ /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 72182 (0.048):
guṇāḥ tatra avarataḥ trayaḥ : śabdaḥ sparśaḥ rūpam iti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5282546 (0.048):
śabdasparśarūparasagandhavatyaḥ . yatra alpīyāṃsaḥ guṇāḥ tatra avarataḥ / trayaḥ : śabdaḥ sparśaḥ rūpam iti . rasagandhau na sarvatra . pravṛttiḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5367832 (0.048):
alpīyāṃsaḥ guṇāḥ tatra avarataḥ trayaḥ śabdaḥ sparśaḥ rūpam iti .
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19895717 (0.057):
03,202.007a śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca tejaso 'tha guṇās trayaḥ / 03,202.007c śabdaḥ sparśaś ca vāyau tu śabda ākāśa eva ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20088327 (0.057):
06,006.006c śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca tejaso 'tha guṇās trayaḥ / 06,006.006e śabdaḥ sparśaś ca vāyos tu ākāśe śabda eva ca
śabdasparśarūparasāś catvāry eva samīraṇe // KDA_103 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4788477 (0.048):
rasastu viṣayo rūpaśabdasparśarasā guṇāḥ /AP_85.015ab/
sparśaḥ śabdo raso rūpaṃ gandhaś ca pṛthivīguṇāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10405827 (0.0):
12,291.024a vāyur jyotir athākāśam āpo 'tha pṛthivī tathā / 12,291.024c śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19732469 (0.024):
02,011.015c mano 'ntarikṣaṃ vidyāś ca vāyus tejo jalaṃ mahī / 02,011.016a śabdaḥ sparśas tathā rūpaṃ raso gandhaś ca bhārata
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700663 (0.024):
mano dyaur antarikṣaṃ ca $ vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186213 (0.024):
mano dyaur antarikṣaṃ ca vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19895572 (0.025):
03,201.016c śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14559993 (0.025):
mahābhūtāni khaṃ vāyur agnir āpaḥ kṣitistathā / / śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // Car_5,1.27
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344151 (0.025):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // GarP_2,12.16 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292537 (0.025):
śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10356479 (0.025):
12,203.029a śabdaḥ sparśo 'tha rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10390003 (0.025):
12,267.014a rūpaṃ gandho rasaḥ sparśaḥ śabdaś caivātha tadguṇāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340603 (0.029):
12,177.026d*0486_01 gandhaḥ sparśo raso rūpaṃ śabdaś cātra guṇāḥ smṛtāḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3797399 (0.030):
pāyūpasthaṃ hastapādaṃ % vākka cendriyasaṃgrahaḥ // MatsP_3.19 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhaś ca pañcamaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8836931 (0.030):
pāyūpasthaṃ hastapādaṃ vākka cendriyasaṃgrahaḥ // MatsP_3.19 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca pañcamaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424610 (0.031):
BhP_11.22.016/1 śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ cety artha-jātayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831969 (0.031):
śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ cety artha jātayaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340615 (0.032):
12,177.026d*0487_02 śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca bhūguṇaḥ
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7389657 (0.033):
pṛthvy āpas tathā tejo $ vāyur ākāśam eva ca & / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca % raso gandhas tathaiva ca // VT_242 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403761 (0.036):
pṛthivyādīni bhūtāni āviśanti ca bhauvane // LiP_2,20.48 // / śabdaḥ sparśastathā rūpaṃ raso gandhaśca bhāvataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15285611 (0.036):
catvāriṃśat pañcame tu % bhūtamātrātmakaṃ smṛtam // LiP_1,9.26 // / gandho rasas tathā rūpaṃ $ śabdaḥ sparśastathaiva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350878 (0.036):
yatra kāmāvasāyitvaṃ % trailokye sacarācare // LiP_1,88.22 // / śabdaḥ sparśo raso gandho $ rūpaṃ caiva manas tathā &
evaṃ militayogaiś ca brahmāṇotpattir ucyate // KDA_104 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714263 (0.059):
brahmāṇāṃś ca samudbhavāḥ (Speyer:brahmāṇāṃśasamudbhavāḥ) KDA_105b / brahmāṇotpattir ucyate KDA_104d
-------------------- Vaidya, p. 272 -------------------- / sarve jīvā militvaiva brahmāṇāṃś ca samudbhavāḥ
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717066 (0.058):
sarvāśī sarvavikrayī KDA_270d / sarve jīvā militvaiva KDA_105a / sarve te krodhino narāḥ KDA_367d
(Speyer:brahmāṇāṃśasamudbhavāḥ) / / caturaśīti lakṣāś ca proktā vai jīvajātayaḥ // KDA_105 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714259 (1.192):
brahmāṇaṃ ye bhajayanty eva KDA_189a / brahmāṇāṃś ca samudbhavāḥ (Speyer:brahmāṇāṃśasamudbhavāḥ) KDA_105b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713996 (0.049):
prāsāde maṇimaṇḍite KDA_374b / proktā vai jīvajātayaḥ KDA_105d
dharmataḥ sukhino bhūtāḥ pāpato duḥkhabhāginaḥ /
miśrato miśrabhuktāra ity uktam avadānikaiḥ // KDA_106 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8705266 (0.027):
siṃharūpasya nararahapamiśratvaṃ prasiddamato noktam, ye cchindantīti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8736193 (0.042):
'kvacidapi saṅkarālaṅkāre ce'ti sambandhaḥ, sarvabhedabhinna ityarthaḥ / / saṅkīrmatā hi miśratvaṃ lolībhāvaḥ, tatra kathamekasya prādhānyaṃ
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714805 (0.042):
miśrataiva tu miśrāṇāṃ KDA_480e / miśrato miśrabhuktāra KDA_106c
bhārate 'pi tathā proktam ṛṣibhiḥ karmavādibhiḥ / / sapta vyādhā daśāraṇye mṛgāḥ kāliñjare girau // KDA_107 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4808984 (0.029):
mṛtānāṃ śrāddhaṃ sarvāptamamāvāsyāṃ samīritaṃ(5) //AP_117.053cd/ / sapta vyādhā daśāraṇye(6) mṛgāḥ kālañjare girau /AP_117.054ab/
cakravākau śaradvīpe haṃsāḥ sarasi mānase / / te 'pi jātāḥ kurukṣetre brāhmaṇā vedapāragāḥ // KDA_108 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543597 (0.043):
saptavyādhā daśārṇeṣu mṛgāḥ kālañjare girau / / cakravākāḥ śaradvīpe haṃsāḥ sarasi mānase // Vs_3 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4808987 (0.055):
sapta vyādhā daśāraṇye(6) mṛgāḥ kālañjare girau /AP_117.054ab/ / cakravākāḥ śaradvīpe haṃsāḥ sarasi mānse //AP_117.054cd/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6790483 (0.061):
cakravākāḥ śarādvīpe haṃsāḥ sarasi mānase // GarP_1,218.20 // / te 'bhijātāḥ kurukṣetre brāhmaṇā vedapāragāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714297 (0.062):
brāhmaṇā yonito jātāś KDA_137a / brāhmaṇā vedapāragāḥ KDA_108d
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28827749 (0.063):
cakravākā nadīdvīpe haṃsāḥ sarasi mānase // Bhmj_19.173 //
uktaṃ ca mānave dharme muninā muninā + + / / mithyājīvena jīvan yaḥ patito brāhmaṇo hy asau // KDA_109 //
vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca / / tayaiva sahasuptasya niṣkṛtir nopalabhyate // KDA_110 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21487477 (0.020):
Manu3.19a/ vṛṣalīphena.pītasya niḥśvāsa.upahatasya ca |
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314128 (0.020):
vṛṣalī sā tu vijñeyā % na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 // / vṛṣalīphenapītasya $ niḥśvāsopahatasya ca &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663187 (0.020):
vṛṣalī sā tu vijñeyā na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543792 (0.026):
caṇḍālo 'pi hi tatrasthastaṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // Vs_18 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576728 (0.026):
nāśnanti pitṛdevās tan na ca svargaṃ sa gacchati // Mn_3.18 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843505 (0.048):
iha janmani śūdratvaṃ % punaḥ śvāno bhaviṣyati // YS182v_3.14 // / vṛṣalīphenapītasya $ niḥśvāsopagatasya ca &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381617 (0.048):
iha janmani śūdratvaṃ punaḥ śvāno bhaviṣyati // YS182v_3.14 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopagatasya ca /
śūdrīhastena yo bhuñkte māsam ekaṃ nirantaram* /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469614 (0.051):
mānasaṃ vācikaṃ caiva YS182v_4.49a / māsam ekaṃ nirantaram YS182v_3.14b / māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś YS182v_1.12c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807178 (0.051):
māsam abhyasya pūruṣaḥ YS99v_32b / māsam ekaṃ nirantaram YS182v_3.14b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716377 (0.053):
śūdrīhastena yo bhuṅkte KDA_207a / śūdrīhastena yo bhuñkte KDA_111a
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543804 (0.054):
śūdrīhastena yo bhuṃkte māsamekaṃ nirantaram /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909763 (0.054):
śūdrīhastena yo bhuṅkte māsam ekaṃ nirantaram* / / jīvamāno bhavec chūdro mṛtaḥ sa śvā prajāyate // KDA_207 //
jīvamāno bhavec chūdro mṛtaś ca sa prajāyate // KDA_111 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543807 (0.0):
śūdrīhastena yo bhuṃkte māsamekaṃ nirantaram / / jīvamāno bhavecchūdro mṛtaḥ śvānaśca jāyate // Vs_20 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909768 (0.0):
śūdrīhastena yo bhuṅkte māsam ekaṃ nirantaram* / / jīvamāno bhavec chūdro mṛtaḥ sa śvā prajāyate // KDA_207 //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193711 (0.050):
ṣaṇmāsānatha yo bhuṅkte $ śūdrasyānnaṃ nirantaram & / jīvanneva bhavecchūdro % mṛtaḥ śvā cābhijāyate // Ang_2,8.8 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729380 (0.050):
ṣaṇmāsānatha yo bhuṅkte śūdrasyānnaṃ nirantaram / / jīvanneva bhavecchūdro mṛtaḥ śvā cābhijāyate // Ang_2,8.8 //
adhītya caturo vedān sāṅgopāṅgāṃś ca tatvataḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26919678 (0.031):
kaḥ śaknoti guṇān vaktuṃ % tava sarvān mahāmune // BrP_246.9 // / adhītya caturo vedān $ sāṅgān vyākaraṇāni ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11190978 (0.031):
kaḥ śaknoti guṇān vaktuṃ tava sarvān mahāmune // BrP_246.9 // / adhītya caturo vedān sāṅgān vyākaraṇāni ca /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28907445 (0.034):
so 'dhītyaiṣāṃ suśīghreṇa pāraṃ prāpa subuddhimān* // KDA_35 // / tathā vedān adhītyaivaṃ sāṅgopāṅgān yathākramam* /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10439584 (0.039):
12,328.049a vedān avāpya caturaḥ sāṅgopāṅgān sanātanān
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27010518 (0.039):
<12328.49/1> vedān avāpya caturaḥ !sāṅgopāṅgān sanātanān !
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543604 (0.048):
te 'pi jātāḥ kurukṣetre brāhmaṇā vedapāragāḥ // Vs_4 // / adhītya caturo vedān sāṅgopāṅgena tavatttaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831472 (0.051):
14,096.015d@004_0986 sāṅgopāṅgāṃs tu yo vedān paṭhatīha dine dine
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710019 (0.054):
adharmapraṇayāśivam* KDA_414d / adhītya caturo vedān KDA_112a / adhairyatvād bhaven mūḍho KDA_406a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755428 (0.054):
adhītya caturo vedān BrP_217.37a / adhītya caturo vedān BrP_246.10a
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15646268 (0.058):
09,005.014a daśāṅgaṃ yaś catuṣpādam iṣvastraṃ veda tattvataḥ / 09,005.014c sāṅgāṃś ca caturo vedān samyag ākhyānapañcamān
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13491046 (0.061):
adhītya caturo vedān__Vdha_064.058 / adhītya vedān vedau vā__Vdha_101.027
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23451982 (0.062):
sāṅgāṃś ca caturo vedān $ sarvaśāstrāṇi caiva hi // ViP_5,21.22*39 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5158642 (0.062):
sāṅgāṃś ca caturo vedān sarvaśāstrāṇi caiva hi // ViP_5,21.22*39 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20976649 (0.064):
yo veda caturo vedān sāṅgopaniṣado dvijāḥ |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10372351 (0.064):
12,224.007a adhītya vedān akhilān sāṅgopaniṣadas tathā
śūdrāt pratigrahagrāhī brāhmaṇo jāyate kharaḥ // KDA_112 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543614 (0.0):
adhītya caturo vedān sāṅgopāṅgena tavatttaḥ / / śūdrātpratigrahagrāhī brāhmaṇo jāyate kharaḥ // Vs_5 //
kharo dvādaśa janmāni ṣaṣṭi janmāni sūkaraḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543622 (0.039):
śūdrātpratigrahagrāhī brāhmaṇo jāyate kharaḥ // Vs_5 // / kharo dvādaśajanmāni ṣaṣṭhijanmāni śūkaraḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989329 (0.050):
gṛdhro dvādaśajanmāni daśajanmāni sūkaraḥ /
śvānaḥ saptati janmāni ity evaṃ manur abravīt* // KDA_113 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543624 (0.012):
kharo dvādaśajanmāni ṣaṣṭhijanmāni śūkaraḥ / / śvānaḥ saptatijanmāni ityevaṃ manurabravīt // Vs_6 //
tathoktam avadāne 'pi buddhenādvayavādinā / / brāhmaṇo 'dattam ādāya babhūva vānarādhipaḥ // KDA_114 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908550 (0.025):
sarvapāramitāḥ pūrya buddho 'pi sa bhaviṣyati // KDA_117 // / ity uktam avadāne 'pi jinenādvayavādinā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714041 (0.039):
bandho dharmārthakāmānāṃ KDA_373c / babhūva vānarādhipaḥ KDA_114d / babhūva sa brahmavihāracārī KDA_328d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714113 (0.059):
buddhenādvayavādinā KDA_114b / buddho 'pi sa bhaviṣyati KDA_117d
tatra sa buddhanāthāya dadau ca paṇasaṃ mudā /
tataś ca mānavo bhūtvā pāṃśudātā hy abhūc chiśuḥ // KDA_115 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713773 (0.057):
pāṃśavo 'nnā bhavanti hi KDA_153d / pāṃśudātā hy abhūc chiśuḥ KDA_115d
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1029802 (0.060):
vettha yatithyāmāhutyāṃ hutāyām āpaḥ puruṣavāco bhūtvā samutthāya vadantī3 / neti haivovāca vettho devayānasya vā pathaḥ pratipadam pitṛyāṇasya vā
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28913184 (0.063):
ayaṃ pravrajito bhūtvā mahādātāpy abhūt tadā // KDA_464 //
tatkarmaphalato rājā sarvānando babhūva saḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711876 (0.005):
tat kathaṃ saṃcariṣye 'tra KDA_346c / tatkarmaphalato rājā KDA_116a
tatrāpi buddhanāthāya piṇḍapātaṃ dadau mudā // KDA_116 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713788 (0.020):
pāṃśupuñjābhidhānena KDA_158c / piṇḍapātaṃ dadau mudā KDA_116d
taddīpaṃkaraprasādena bodhisatvo 'bhavan nṛpaḥ (Speyer: bhaven) /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714154 (0.027):
bodhisatvā mahāsatvā KDA_427a / bodhisatvo 'bhavan nṛpaḥ (Speyer: bhaven) KDA_117b
sarvapāramitāḥ pūrya buddho 'pi sa bhaviṣyati // KDA_117 //
ity uktam avadāne 'pi jinenādvayavādinā / / tasmāc caivaṃ vijānīyā na jīvo brāhmaṇaḥ khalu // KDA_118 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908497 (0.025):
śvānaḥ saptati janmāni ity evaṃ manur abravīt* // KDA_113 // / tathoktam avadāne 'pi buddhenādvayavādinā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711595 (0.043):
jātyā ced brāhmaṇo bhūto KDA_119c / jātyāpi brāhmaṇo naiva KDA_119a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713178 (0.044):
na jīvo brāhmaṇas tāvad KDA_91a / na jīvo brāhmaṇaḥ khalu KDA_118d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711604 (0.057):
jānīdhvaṃ karmatāphalam* KDA_477d / jinenādvayavādinā KDA_118b
jātyāpi brāhmaṇo naiva saṃskṛtas tu dvijo bhavet* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711595 (0.030):
jātyā ced brāhmaṇo bhūto KDA_119c / jātyāpi brāhmaṇo naiva KDA_119a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714364 (0.041):
brāhmaṇo na bhavet khalu KDA_230b / brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ KDA_132c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16846734 (0.048):
dvijo bhavati saṃskṛtaḥ BrP_223.42b / dvijo bhavati saṃskṛtaḥ BrP_223.53b
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909806 (0.048):
tan na śarīrasaṃskāra- mātreṇa brāhmaṇo bhavet* / / saṃskṛtena dvijo vā cec chūdro 'pi saṃskṛto dvijaḥ // KDA_211 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16478364 (0.053):
saṃskṛtāḥ śarkarādibhiḥ HV_App.I,9A.42b / saṃskṛto brāhmaṇo bhavet HV_App.I,6A.12b
jātyā ced brāhmaṇo bhūto vṛthā syāt saṃskṛter vidhiḥ // KDA_119 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716073 (0.032):
vṛttaiś ca yadi bhūṣitaḥ KDA_401b / vṛthā syāt saṃskṛter vidhiḥ KDA_119d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711594 (0.056):
jātyā ced brāhmaṇo bhūto KDA_119c / jātyāpi brāhmaṇo naiva KDA_119a
-------------------- Vaidya, p. 273 -------------------- / smṛtau hi tat tathā proktaṃ nā jātyā dharmato dvijaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713381 (0.005):
nāgnibhir dahyate karma KDA_479c / nā jātyā dharmato dvijaḥ KDA_120b
+ + + + + + + + + + + + + + + + // KDA_120 // / dharmasaṃskṛtivṛttisthaḥ śvapaco 'pi dvijo bhavet* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713034 (0.042):
dharmasaṃskārataḥ sarve KDA_129a / dharmasaṃskṛtivṛttisthaḥ KDA_121a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713382 (0.055):
nāgnibhir dahyate karma KDA_479c / nā jātyā dharmato dvijaḥ KDA_120b
tathā hi mānave dharme manunābhihitaṃ khalu // KDA_121 //
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ /
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543832 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543844 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543854 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543866 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543880 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543890 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908632 (0.0):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908646 (0.0):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908657 (0.0):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908670 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205438 (0.044):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465415 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543845 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710952 (0.036):
kevalaṃ svamanas tuṣṭyai KDA_353a / kaivartigarbhasaṃbhūto KDA_123a / ko nāmāsti guṇaḥ sa sādhudayito yo nānuyāto dayām* KDA_419b
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543828 (0.053):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543887 (0.056):
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 // / tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908647 (0.056):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 // / caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908659 (0.060):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 // / taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ /
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543831 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543842 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543854 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543866 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543878 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543890 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908646 (0.0):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908657 (0.0):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908670 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205438 (0.044):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908652 (0.048):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 // / caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543851 (0.051):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908666 (0.051):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908603 (0.064):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543831 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543842 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543856 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543866 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543878 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543890 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908607 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908657 (0.0):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908670 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205438 (0.044):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543887 (0.038):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543851 (0.047):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465415 (0.053):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543828 (0.053):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543839 (0.053):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908616 (0.053):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908659 (0.061):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 // / taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543874 (0.062):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543862 (0.062):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543831 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543842 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543854 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543868 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543878 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543890 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908608 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908621 (0.0):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908670 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205438 (0.044):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543851 (0.039):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908628 (0.048):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543887 (0.049):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908609 (0.056):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 // / kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543869 (0.059):
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 // / caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711358 (0.059):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto KDA_126a / caṇḍālo 'pi sa vipraḥ syāl KDA_58c
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465415 (0.060):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543828 (0.060):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543839 (0.060):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543831 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543842 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543854 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543866 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543878 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543890 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908607 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908620 (0.0):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908633 (0.0):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205438 (0.044):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543887 (0.050):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908628 (0.051):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 // / urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908609 (0.060):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908635 (0.061):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543831 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543842 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543854 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543866 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543878 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543890 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908607 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908620 (0.0):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908633 (0.0):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908645 (0.0):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205438 (0.044):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
evam anye 'pi sarve ca ṛṣayo brahmacāriṇaḥ / / tapasā brāhmaṇā bhūtā brāhmaṇīgarbhasaṃbhavāḥ // KDA_128 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714335 (0.050):
brāhmaṇī kutra saṃbhavā KDA_244b / brāhmaṇīgarbhasaṃbhavāḥ KDA_128d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12658718 (0.062):
ṛṣayo brāhmaṇāś cāpi tāpasā brahmacāriṇaḥ // Rm_35.30{30} // / rājānaḥ kṣatriyā vaiśyā amātyā maṃtriṇo janāḥ /
dharmasaṃskārataḥ sarve mānavā brāhmaṇāḥ khalu /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909510 (0.060):
brahmadharmasamācārād brāhmaṇās te 'pi mānavāḥ // KDA_189 // / ye bhajanti mahāraudraṃ bhairavabhaktimānasāḥ /
dharmavṛttipramāṇena sarve syur brāhmaṇā narāḥ // KDA_129 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717121 (0.013):
sarveṣāṃ pātakānāṃ tat KDA_412a / sarve syur brāhmaṇā narāḥ KDA_129d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714316 (0.044):
brāhmaṇāḥ kṣatriyās tathā KDA_169b / brāhmaṇāḥ syur narāḥ khalu KDA_233b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717128 (0.051):
sarve syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_234b / sarve syur mānavā dvijāḥ KDA_92d
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910103 (0.051):
nāpi svācāramātreṇa brāhmaṇāḥ syus tathā narāḥ // KDA_233 // / yadi svācārato vipraḥ sarve syur brāhmaṇāḥ khalu /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714323 (0.061):
brāhmaṇāḥ syur narāḥ khalu KDA_233b / brāhmaṇāḥ syur narottamāḥ KDA_237b
ekavarṇam idaṃ sarvaṃ brahmasṛṣṭisamudbhavam* /
dharmakalpavikalpena cāturvarṇyaṃ prakalpitam* // KDA_130 //
sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544107 (0.0):
karmakriyāviśeṣeṇa cāturvarṇyaṃ pratiṣṭhitam // Vs_41 // / sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717108 (0.0):
sarve mūtrapurīṣiṇaḥ KDA_262b / sarve vai yonijā martyāḥ KDA_131a
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910468 (0.0):
karmakriyāviśeṣeṇa cāturvarṇyaṃ pratiṣṭhitam* // KDA_261 // / sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ /
ekendriyakriyārthāś ca tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ // KDA_131 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910477 (0.0):
sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ / / ekendriyakriyārthāś ca tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ // KDA_262 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544115 (0.038):
sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ / / ekendriyendriyārthāśca tasmācchīlaguṇairdvijāḥ // Vs_42 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712243 (0.045):
tasmāc caivaṃ vijānīyā KDA_118c / tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ KDA_131d / tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ KDA_262d
śūdro 'pi śīlasaṃpanno guṇavān brāhmaṇo bhavet* /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910483 (0.0):
ekendriyakriyārthāś ca tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ // KDA_262 // / śūdro 'pi śīlasaṃpanno guṇavān brāhmaṇo bhavet* /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544122 (0.010):
ekendriyendriyārthāśca tasmācchīlaguṇairdvijāḥ // Vs_42 // / śūdro 'pi śīlasampannoguṇavān brāhmaṇo bhavet /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716397 (0.024):
śūdro 'pi brāhmaṇo bhavet* KDA_228d / śūdro 'pi śīlasaṃpanno KDA_132a
brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ śūdrāt pratyavaro bhavet* // KDA_132 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544126 (0.0):
śūdro 'pi śīlasampannoguṇavān brāhmaṇo bhavet / / brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ śūdrātpratyavaro bhavet // Vs_43 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910488 (0.0):
śūdro 'pi śīlasaṃpanno guṇavān brāhmaṇo bhavet* / / brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ śūdrāt pratyavaro bhavet* // KDA_263 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714374 (0.047):
brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ KDA_263c / brāhmaṇo 'pi bhavec chūdraḥ KDA_214c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716352 (0.060):
śūdrāt pratyavaro bhavet* KDA_132d / śūdrāt pratyavaro bhavet* KDA_263d
guṇair dharmais tathā śīlair varṇā hy anekajātayaḥ /
brahmajeṣu hi sarveṣu nareṣu kiṃ viśeṣatā // KDA_133 //
yathā bhasmani sauvarṇe viśeṣa upalabhyate / / brāhmaṇe cānyajātau vā na viśeṣo 'sti vai tathā // KDA_134 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618138 (0.0):
321.015. yathā bhasmani sauvarṇe viśeṣa upalabhyate/ / 321.016. brāhmaṇe vānyajātau vā na viśeṣo 'sti vai tathā//15//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618150 (0.0):
321.017. yathā prakāśatamasorviśeṣa upalabhyate/ / 321.018. brāhmaṇe vānyajātau vā na viśeṣo 'sti vai tathā//16//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626725 (0.0):
p.18.6ab/.yathā bhasmani sauvarṇe viśeṣa; upalabhyate/ / p.18.6cd/.brāhmaṇe vānya^jātau vā na viśeṣo +asti vai tathā//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626737 (0.0):
p.18.7ab/.yathā prakāśatamasor viśeṣa; upalabhyate/ / p.18.7cd/.brāhmaṇe vānya^jātau vā na viśeṣo +asti vai tathā//
yathā prakāśatamasor viśeṣa upalabhyate / / brāhmaṇe cānyajātau vā viśeṣo naiṣa vidyate // KDA_134 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618137 (0.024):
321.015. yathā bhasmani sauvarṇe viśeṣa upalabhyate/ / 321.016. brāhmaṇe vānyajātau vā na viśeṣo 'sti vai tathā//15//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618149 (0.024):
321.017. yathā prakāśatamasorviśeṣa upalabhyate/ / 321.018. brāhmaṇe vānyajātau vā na viśeṣo 'sti vai tathā//16//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626724 (0.024):
p.18.6ab/.yathā bhasmani sauvarṇe viśeṣa; upalabhyate/ / p.18.6cd/.brāhmaṇe vānya^jātau vā na viśeṣo +asti vai tathā//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626736 (0.024):
p.18.7ab/.yathā prakāśatamasor viśeṣa; upalabhyate/ / p.18.7cd/.brāhmaṇe vānya^jātau vā na viśeṣo +asti vai tathā//
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716009 (0.055):
viśeṣaṃ nādhigacchati KDA_287d / viśeṣo naiṣa vidyate KDA_134d
-------------------- Vaidya, p. 274 -------------------- / na hi brāhmaṇa ākāśān maruto vā samudbhavaḥ /
bhitvā vā pṛthivīṃ jāto jātavedā yathāraṇeḥ // KDA_136 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626745 (0.044):
p.18.8ab/.na hi brāhmaṇa; ākāśān maruto vā samutthitaḥ/ / p.18.8cd/.bhitvā vā pṛthivīṃ jāto jāta^vedā yathāraṇeḥ//
brāhmaṇā yonito jātāś caṇḍālā api yonitaḥ / / śreṣṭhatve vṛṣalatve ca kiṃ vāsti bhedakāraṇam* // KDA_137 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618169 (0.029):
321.020. bhittvā vā pṛthivīṃ jāto jātavedā yathāraṇeḥ//17// / 321.021. brāhmaṇā yonito jātāścaṇḍālā api yonitaḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626757 (0.033):
p.18.9ab/.brāhmaṇā yonito jātāś caṇḍālā; api yonitaḥ/ / p.18.9cd/.śreṣṭhatve vṛṣalatve ca kiṃ vā paśyasi kāraṇaṃ//
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710812 (0.052):
kiṃ vā brāhmaṇalakṣaṇam* KDA_251b / kiṃ vāsti bhedakāraṇam* KDA_137d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714294 (0.057):
brāhmaṇā naiva mānuṣāḥ KDA_236d / brāhmaṇā yonito jātāś KDA_137a
brāhmaṇo 'pi mṛtotsṛṣṭo jugupsyo 'śucir ucyate /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626767 (0.012):
p.18.9cd/.śreṣṭhatve vṛṣalatve ca kiṃ vā paśyasi kāraṇaṃ// / p.18.10ab/.brāhmaṇo +api mṛtotsṛṣṭo jugupsyo +aśucir ucyate/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618179 (0.024):
321.022. śreṣṭhatve vṛṣalatve ca kiṃ vā paśyasi kāraṇam//18// / 321.023. brāhmaṇe 'pi mṛtotsṛṣṭo jugupsyo 'śucirucyate/
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714381 (0.059):
brāhmaṇo 'pi bhavec chūdraḥ KDA_214c / brāhmaṇo 'pi mṛtotsṛṣṭo KDA_138a
varṇās sathava cāpy anye kā nu tatra viśeṣatā // KDA_138 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618183 (0.011):
321.023. brāhmaṇe 'pi mṛtotsṛṣṭo jugupsyo 'śucirucyate/ / 321.024. varṇāstathaiva cāpyanye kā nu tatra viśeṣatā//19//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626772 (0.013):
p.18.10ab/.brāhmaṇo +api mṛtotsṛṣṭo jugupsyo +aśucir ucyate/ / p.18.10cd/.varṇās tathā^eva vā^apy anye kā nu tatra viśeṣatā//
yathā siṃhādijantūnāṃ padādibhedalakṣaṇam* /
dehasaṃsthānaliṅgaiś ca narāṇāṃ kiṃ viśeṣatā // KDA_139 //
yathā haṃsamayūrādi- pakṣiṇāṃ ca viśeṣatā /
mukhādivarṇaśabdaiś ca narāṇāṃ nāsti bhedatā // KDA_140 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713282 (0.0):
narāṇāṃ kiṃ viśeṣatā KDA_139d / narāṇāṃ tu tathā na hi KDA_146d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715080 (0.057):
yathākṛtiviśeṣatā KDA_143b / yathā ca kṛmikīṭānāṃ KDA_141a
yathā ca kṛmikīṭānāṃ kāyasaṃsthānabhedatā /
tathaiva narajātīnāṃ naivāsti bhedalakṣaṇam* // KDA_141 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713554 (0.056):
naivāsti bhedalakṣaṇam* KDA_141d / naiṣāṃ kiṃcid viśiṣyate KDA_196d
yathā bhūruhavṛkṣāṇāṃ patrādyākārabhedatā /
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3306125 (0.051):
svaviṣayakāvidyāyatanaṃ bhavedākārabhedābhāvāditi bhāvaḥ / / ākārabhedenāvirodhamāśaṅkate pratyaktveneti /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713635 (0.056):
patir mitraḥ suhṛd bandhus KDA_441c / patrādyākārabhedatā KDA_142b
tathā nāsti manuṣyāṇām ākṛter bhedalakṣaṇam* // KDA_142 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908957 (0.049):
yathā ṣaḍrasajātīnāṃ guṇāsvādādibhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇāṃ ṣaḍindriyaviśeṣatā // KDA_148 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908973 (0.049):
yathā hemādidhātūnāṃ dravyavarṇādibhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇāṃ saṃsthānavarṇabhedatā // KDA_149 //
tṛṇauṣadhādiśasyānāṃ yathākṛtiviśeṣatā /
mānavānāṃ tathā nāsti saṃsthānaṃ bhinnalakṣaṇam* (Speyer:saṃsthānabhinnaŚ)
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717316 (0.0):
saṃsthānavarṇabhedatā KDA_150b / saṃsthānaṃ bhinnalakṣaṇam* (Speyer:saṃsthānabhinnaŚ) KDA_143d
// KDA_143 // / dhānyādivrīhijātīnāṃ varṇākārādilakṣaṇam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713096 (0.027):
dhātvannakṣiravikrayī KDA_214b / dhānyādivrīhijātīnāṃ KDA_144a
tathā nāsti manuṣyāṇāṃ varṇākāraviśeṣatā // KDA_144 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715766 (0.028):
varṇasaṃsthānagandhāś ca KDA_146c / varṇākāraviśeṣatā KDA_144d
jātikundādipuṣpāṇāṃ yathā varṇādibhedatā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711561 (0.014):
jātavedā yathāraṇeḥ KDA_136d / jātikundādipuṣpāṇāṃ KDA_145a
mānavānāṃ tathā nāsti varṇagandhādibhedatā // KDA_145 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715757 (1.788):
varjitaḥ pitṛdevaiś ca KDA_208c / varṇagandhādibhedatā KDA_145d
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908972 (0.060):
yathā hemādidhātūnāṃ dravyavarṇādibhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇāṃ saṃsthānavarṇabhedatā // KDA_149 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712930 (0.064):
dehasaṃsthānaliṅgaiś ca KDA_139c / dravyavarṇādibhedatā KDA_149b
jalajānāṃ ca puṣpāṇāṃ padmādīnāṃ viśeṣatā /
varṇasaṃsthānagandhāś ca narāṇāṃ tu tathā na hi // KDA_146 //
yathāmrādiphalānāṃ ca svādādiguṇabhedatā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715095 (0.035):
yathā bhūruhavṛkṣāṇāṃ KDA_142a / yathāmrādiphalānāṃ ca KDA_147a
manujānāṃ tathā nāsti māṃsāsthiguṇabhedatā // KDA_147 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714794 (0.030):
māṃ vihāre praveśaya KDA_302d / māṃsāsthiguṇabhedatā KDA_147d
yathā ṣaḍrasajātīnāṃ guṇāsvādādibhedatā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711275 (0.051):
guṇān sā hi prasūyate KDA_416d / guṇāsvādādibhedatā KDA_148b
tathā nāsti manuṣyāṇāṃ ṣaḍindriyaviśeṣatā // KDA_148 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908863 (0.049):
yathā bhūruhavṛkṣāṇāṃ patrādyākārabhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇām ākṛter bhedalakṣaṇam* // KDA_142 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908987 (0.059):
yathā vajrādiratnānāṃ saṃsthānavarṇabhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇāṃ śarīrākārabhedatā // KDA_150 //
yathā hemādidhātūnāṃ dravyavarṇādibhedatā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712930 (0.051):
dehasaṃsthānaliṅgaiś ca KDA_139c / dravyavarṇādibhedatā KDA_149b
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908915 (0.060):
mānavānāṃ tathā nāsti varṇagandhādibhedatā // KDA_145 //
tathā nāsti manuṣyāṇāṃ saṃsthānavarṇabhedatā // KDA_149 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908863 (0.049):
yathā bhūruhavṛkṣāṇāṃ patrādyākārabhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇām ākṛter bhedalakṣaṇam* // KDA_142 //
yathā vajrādiratnānāṃ saṃsthānavarṇabhedatā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715099 (0.036):
yathā vajrādiratnānāṃ KDA_150a / yathā varṇādibhedatā KDA_145b
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11841741 (0.047):
abhraṃ dhūmorajo mahikā cchāyātapa āloko 'ndhakāramabhyavakāśaṃnabhaśceti te 'pi kasmād atra noktāḥ / varṇasaṃsthānavadrūpabhedatvena noktāḥ
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717309 (0.048):
saṃskṛtena dvijo vā cec KDA_211c / saṃsthānavarṇabhedatā KDA_149d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715756 (0.058):
varṇagandhādibhedatā KDA_145d / varṇasaṃsthānagandhāś ca KDA_146c
tathā nāsti manuṣyāṇāṃ śarīrākārabhedatā // KDA_150 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908957 (0.059):
yathā ṣaḍrasajātīnāṃ guṇāsvādādibhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇāṃ ṣaḍindriyaviśeṣatā // KDA_148 //
samamāṃsādibhedāś ca ṣaḍindriyasamās tathā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716815 (0.064):
samanvāharad ātmavān* KDA_329b / samamāṃsādibhedāś ca KDA_151a
ekāṃśato viśeṣo na kuto deheṣu bhedatā // KDA_151 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710832 (0.025):
kutaś cyuto 'ham āyātaḥ KDA_329c / kuto deheṣu bhedatā KDA_151d
-------------------- Vaidya, p. 275 -------------------- / yathā hi bālakā bālā krīḍamānā mahāpathe / / pāṃśupuñjāni saṃpiṇḍya svayaṃ nāmāni kurvate // KDA_152 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627371 (0.061):
p.24.1ab/. yathā hi dāurukā bālāḥ krīḍamānā mahā^pathe/ / p.24.1cd/.pāṃśupuñjāni saṃpiṇḍya svayaṃ nāmāni kurvate//
idaṃ kṣīram idaṃ māṃsam idaṃ ghṛtam idaṃ dadhi / / na ca bālasya vacanāt pāṃśavo 'nnā bhavanti hi // KDA_153 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710354 (0.023):
ity evaṃ manur abravīt* KDA_113d / idaṃ kṣīram idaṃ māṃsam KDA_153a / idaṃ ghṛtam idaṃ dadhi KDA_153b
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618792 (0.038):
324.013. idaṃ kṣīramidaṃ dadhi idaṃ māṃsamidaṃ ghṛtam/ / 324.014. na ca bālasya vacanātpāṃśavo 'nnaṃ bhavanti hi//48//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627382 (0.038):
p.24.2ab/.idaṃ kṣīram idaṃ dadhi; idaṃ māṃsam idaṃ ghṛtaṃ/ / p.24.2cd/.na ca bālasya vacanāt pāṃśavo +annaṃ bhavanti hi//
varṇās tathaiva catvāraḥ subhūta iti kalpitāḥ / / pāṃśupuñjābhidhānena yogo 'py eṣa na vidyate // KDA_158 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715590 (0.036):
ye sthitā mokṣakāṅkṣiṇaḥ KDA_267b / yogo 'py eṣa na vidyate KDA_158d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618803 (0.048):
324.015. varṇāstathaiva catvāro yathā brāhmaṇa bhāṣase/ / 324.016. pāṃśupuñjābhidhānena yogo '{yaḥ ko}pyeṣa na vidyate//49//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627393 (0.056):
p.24.3ab/.varṇās tathāiva catvāro yathā brāhmaṇa bhāṣase/ / p.24.3cd/.pāṃśupuñjābhidhānena yogo [yaḥ ko] py eṣa na vidyate//
na keśena na kaṛṇena na śīrṣeṇa na cakṣuṣā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713126 (0.0):
na kulena na jātyā ca KDA_259a / na keśena na kaṛṇena KDA_155a
na mukhena na nāsāyā na grīvayā na bāhunā // KDA_155 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713141 (0.0):
na kopāgniś citte jvalayati hi dayātoyaśiśire KDA_418d / na grīvayā na bāhunā KDA_155d
norasā na ca pārśvena na pṛṣṭhenodareṇa vā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713564 (0.0):
naiṣāṃ kiṃcid viśiṣyate KDA_196d / norasā na ca pārśvena KDA_156a
norubhyām atha jaṅgābhyāṃ pāṇipādanakhair na ca // KDA_156 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618837 (0.0):
324.019. norasāpyatha pārśvābhyāṃ na pṛṣṭhenodareṇa ca/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627430 (0.033):
p.24.5ab/.norasāpyatha pārśvābhyāṃ na pṛṣṭhena^udareṇa ca/
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713719 (0.034):
paśyadhvaṃ bhikṣavo yūyaṃ KDA_453a / pāṇipādanakhair na ca KDA_156d
na svareṇa na varnena na sarvāṃśair na maithunaiḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713330 (1.788):
na sādhur duṣṭajantuvat* KDA_54d / na svareṇa na varnena KDA_157a
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618847 (0.052):
324.021. na svareṇa na varṇena na sarvāṃśair na maithunaiḥ/ / 324.022. nānāviśeṣaḥ sarveṣu manuṣyeṣu hi vidyate//52//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627439 (0.052):
p.24.6ab/.na svareṇa na varṇena na sarvāṃśair na maithunaiḥ/ / p.24.6cd/.nānāviśeṣaḥ sarveṣu manuṣyeṣu hi vidyate//
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18687220 (0.058):
kṛtaṃ ahaṃ pi uccena svareṇa āravāmi / kumāreṇa abhiniṣkramantena / kaṇṭhakena uccena svareṇa hīṣaṇaśabdaṃ na ca yuṣmākaṃ ko pi vibudhyati //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15892032 (0.058):
jaṅghepādau cobhaghayatra tryaṃśaiḥ samuditairvadet // NarP_1,55.93 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706054 (0.059):
kṛtvānavāṃśakaṅkuṃbhaṃ bhāgamekaṃhṛducyate / / kuṃbhañcaturbhiraṃśaistu kaṇṭhabhāgamudāhṛtam // BhS_5.44 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15891528 (0.061):
mṛgāntyage vāmanakaḥ sauredrarkanirīkṣite / / dhīnayodapagaistryaṃśaiḥ pāpāstairasirohradāḥ // NarP_1,55.62 //
naikā viśeṣatā vāpi manuṣyeṣu na vidyate // KDA_157 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714649 (0.061):
manunābhihitaṃ khalu KDA_121d / manuṣyeṣu na vidyate KDA_157d
tathā nāsti yathānyāsu jāter liṅgaṃ pṛthak pṛthak* /
sāmāny akāraṇaṃ manye kiṃcin na bhedalakṣaṇam* // KDA_158 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713555 (0.044):
naivāsti bhedalakṣaṇam* KDA_141d / naiṣāṃ kiṃcid viśiṣyate KDA_196d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710777 (0.049):
kiṃcin na bhedalakṣaṇam* KDA_158d / kiṃcin nimittamātre 'pi KDA_78c
saṃjñāmātreṇa kalpyante brāhmaṇāḥ kṣatriyās tathā / / vaiśyāḥ śūdrās tathānye 'pi saṃjñāmātre hi kīrtitāḥ // KDA_169 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19784533 (0.019):
02,071.022d*0603_05 brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye 'nye vadanty atha
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620890 (0.019):
333.010. saṃjñā kṛteyaṃ lokasya brāhmaṇāḥ kṣatriyāstathā/ / 333.011. vaiśyāścaiva tathā śūdrāḥ saṃjñeyaṃ saṃprakīrtitā//89//
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13221016 (0.031):
N1.134a/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāpy aninditāḥ /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629521 (0.036):
p.43.5ab/.saṃjñā kṛteyaṃ lokasya brāhmaṇāḥ kṣatriyās tathā/ / p.43.5cd/.vaiśyāx ca^eva tathā śūdrāḥ saṃjñeyaṃ saṃprakīrtitā//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824702 (0.036):
14,094.033c nṛpāḥ satyaiś ca dānaiś ca nyāyalabdhais tapodhanāḥ / 14,094.034a brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāśritās tapaḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7079651 (0.036):
magāśca magadhāścaiva mānavā mandagāstathā / / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāścātra krameṇa tu // KūrmP_1,47.36 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619296 (0.037):
326.014. yasmād brahmaṇo brāhmaṇā utpannāḥ, tasmātkṣatriyā api vaiśyā api / śūdrā apyutpannāḥ//
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070119 (0.038):
avimuktaṃ praviṣṭasya tatsarvaṃ vrajati kṣayam // KūrmP_1,29.30 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye varṇasaṃkarāḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395430 (0.039):
vakṣyanti satataṃ hṛṣṭā brāhmaṇāḥ kṣatriyāstathā / / vaiśyāḥ śūdrāśca ye nityaṃ teṣāṃ dhanagṛhādiṣu /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12594122 (0.039):
siddhavidyādharādyāś ca lokapālagaṇādayaḥ / / brāhmaṇāḥ kṣatriyāś cāpi vaiśyāḥ śūdrāś ca maṃtriṇaḥ // Rm_10.11{11} //
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3616601 (0.042):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāpy aninditāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821671 (0.042):
bubhuje pṛthivīṃ sarvāṃ dharmato dharmatatparaḥ // NarP_1,7.3 // / brahmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāścānye ca jantavaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23387475 (0.042):
tamaḥpradhānās tāḥ sarvāś % cāturvarṇyam idaṃ tataḥ // ViP_1,6.5 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ $ śūdrāś ca dvijasattama &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094138 (0.042):
tamaḥpradhānās tāḥ sarvāś cāturvarṇyam idaṃ tataḥ // ViP_1,6.5 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś ca dvijasattama /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3804448 (0.042):
tathānye devadaityāśca $ brāhmaṇāḥ kṣatriyāstathā & / vaiśyāḥ śūdrāśca bahavaḥ % siddhimīyuryathepsitām // MatsP_13.62 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8843971 (0.042):
tathānye devadaityāśca brāhmaṇāḥ kṣatriyāstathā / / vaiśyāḥ śūdrāśca bahavaḥ siddhimīyuryathepsitām // MatsP_13.62 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521705 (0.042):
anenaiva vidhānena % dīkṣitā ye varānante // SvaT_4.539 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ $ śūdraścānye 'thavā priye &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778922 (0.042):
anenaiva vidhānena dīkṣitā ye varānante // SvaT_4.539 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdraścānye 'thavā priye /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10395910 (0.043):
12,274.060d@028_0267 brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā varṇāvarāś ca ye
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14785807 (0.043):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā varṇāvarāśca ye /
yathaikavṛkṣajātānāṃ phalānāṃ nāsti bhedatā /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21016170 (0.044):
arthabhedanibandhanaḥ/ arthaikatvādekaṃ vākyamiti jaiminyukteriti bhāvaḥ/
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9629325 (0.055):
pratiyogyekatvaṃ nāsti kiṃ tvabhedaikatvamevar /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28119531 (0.061):
taccaikamiti/ bhede pramāṇābhāvāt ityarthaḥ/ ekatvādeva sarvatra
tathaikam anujātānāṃ kiṃ viśeṣatvalakṣaṇam* // KDA_160 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983873 (0.044):
vedānta-sāraṃ yad brahmātvekatva-lakṣaṇam | vastv advitīyaṃ tan-niṣṭham
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24556566 (0.052):
tad evaṃ[798] sāmānyalakṣaṇam viśeṣātmakaṃ jñātvyaṃ nānyathā | tato / viśeṣalakṣaṇam uktam |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21016170 (0.052):
arthabhedanibandhanaḥ/ arthaikatvādekaṃ vākyamiti jaiminyukteriti bhāvaḥ/
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710819 (0.059):
kiṃ vāsti bhedakāraṇam* KDA_137d / kiṃ viśeṣatvalakṣaṇam* KDA_160d
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14631105 (0.060):
sāmānyasyābhāvāt* / sāmānyād viśeṣāṇām avyatirekād aikyam ity antābhedaḥ / / sarvathā viśeṣāṇām abhāvāt / ekaṃ bhedasāmā ///
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9629325 (0.060):
pratiyogyekatvaṃ nāsti kiṃ tvabhedaikatvamevar /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 470218 (0.060):
abhinno nivirśeṣaśced bhedastadbhedatā kutaḥ // MAnuv_3,2.164cd //
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17691380 (0.060):
abhinno nivirśeṣaśced bhedastadbhedatā kutaḥ // MAnuv_3,2.164 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 470235 (0.060):
bhedo yadi bhedibhyāmabhinno nirviśeṣaśca syāttadā tasya tadbhedatā / tayorayaṃ bheda ityevambhāvaḥ kuto na kuto 'pi /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18307553 (0.061):
tato nedaṃ lakṣaṇamityata āha arthatvamiti // / arthatvamaryataiva syān ... // MAnuv_2,1.21c //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21949225 (0.063):
naca viśeṣabhedakalpanādevātmabhedakalpanā yuktā, ātmabhedajñaptāvātmasu
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3266391 (0.063):
naca viśeṣabhedakalpanādevātmabhedakalpanā yuktā, ātmabhedajñaptāvātmasu
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28227955 (0.063):
iveti dhyeyam/ [300] anyathāsiddhinirūpakatvāditi/ / tattaddharmabhedapratiyogitvādityarthaḥ/ anyathā
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24561448 (0.064):
syād eva sāmānyalakṣaṇapratipattiḥ | viśeṣalakṣaṇam eva tu na śakyaem
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242033 (0.064):
tadatrānekarūpasyāpi pratigrahītraikaikabhedarūpatvena niyamanamiti
guṇadharmānucāreṇa jātibhedā bhavanti hi /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711242 (0.055):
guṇadharmānucāreṇa KDA_161a / guṇadharmānusārataḥ KDA_100b
cāturvarṇyam idaṃ loke sarvaṃ hi manusaṃbhavam* // KDA_161 //
guṇadharmapramāṇena jāter naiva pramāṇatā /
tathā ca procyate bauddhair avadānārthakovidaiḥ // KDA_162 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710106 (0.062):
arhan saṃbuddhasevakaḥ KDA_364b / avadānārthakovidaiḥ KDA_162d / avasanti puṇyatīrtheṣu KDA_46c
mānavā ye praśāntāsthā satyadharmavratānvitāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714753 (0.045):
mānavā brāhmaṇāḥ khalu KDA_129b / mānavā ye praśāntāsthā KDA_163a
brāhmaṇās te mahāśuddhāś caturbrahmavihāriṇaḥ // KDA_163 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711393 (0.041):
caturbrahmavihāriṇaḥ KDA_48b / caturbrahmavihāriṇaḥ KDA_163d
parigrahān parityajya vanaprasthanivāsinaḥ / / ye bhajanti sadā brahma vānaprasthā hi te dvijāḥ // KDA_164 //
ṣaṭkarmaniratā ye tu śrotriyā gṛhavāsinaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716520 (0.053):
śvānaḥ saptati janmāni KDA_113c / ṣaṭkarmaniratā ye tu KDA_165a
mahāyajñasamācārā upādhyāyā hi te dvijāḥ // KDA_165 // / nirapekṣāḥ svadehe 'pi tyaktamārābhigocarāḥ /
bhikṣāśino vratasthās te bhikṣavo brahmavādinaḥ // KDA_166 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714497 (0.057):
bhikṣāśino vratasthās te KDA_166c / bhikṣāhetor vihartuṃ vā KDA_344c
ye ca mārān vinirjitya niḥsaṅgā dhīramānasāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715431 (0.060):
ye ca bhasmaviliptāṅgā KDA_172a / ye ca mārān vinirjitya KDA_167a / ye ca māheśvarīṃ devīṃ KDA_191a
tapanti puṇyakṣetreṣu mānavās te tapasvinaḥ // KDA_167 //
-------------------- Vaidya, p. 276 -------------------- / daśākuśalanirbhuktā daśākuśalasaṃratāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712765 (0.035):
daśa varṣasahasrāṇi KDA_465a / daśākuśalanirbhuktā KDA_168a
satyavāco vratasthā ye ṛṣayas te dvijottamāḥ // KDA_168 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716614 (0.046):
satyadharmāv anādṛtya KDA_378c / satyavāco vratasthā ye KDA_168c
ye ca lokapracāreṣu viratā dharmamānasāḥ /
vācaṃyamāś ca te bhadrā munayaḥ satyavādinaḥ // KDA_169 //
ye ca jitendriyagrāmā nirmuktabhavacārakāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715422 (0.045):
ye ca jitendriyagrāmā KDA_170a / ye ca bhasmaviliptāṅgā KDA_172a
nirmamā nirahaṃkārā yatayo yogino 'pi te // KDA_170 // / ye ca sthaṇḍilam āśritya caranti vratam ādarāt* /
te 'pi ca mānavā dhīrāḥ sthaṇḍilā jaṭilās tathā (Speyer: sthāṇḍilā) //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717583 (0.025):
skandheṣv āyataneṣu ca KDA_225b / sthaṇḍilā jaṭilās tathā (Speyer: sthāṇḍilā) KDA_171d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714255 (0.062):
brahmāṇaṃ ye bhajayanty eva KDA_189a / brahmāṇāṃś ca samudbhavāḥ (Speyer:brahmāṇāṃśasamudbhavāḥ) KDA_105b
KDA_171 // / ye ca bhasmaviliptāṅgā hārābharaṇabhūṣitāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717582 (0.057):
skandheṣv āyataneṣu ca KDA_225b / sthaṇḍilā jaṭilās tathā (Speyer: sthāṇḍilā) KDA_171d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715427 (0.063):
ye ca bhasmaviliptāṅgā KDA_172a / ye ca mārān vinirjitya KDA_167a
kāpālikāś ca te vīrāḥ śmaśānavratacāriṇaḥ // KDA_172 //
ye samiddhavyadravyāṇi juhvatyagnau samāhitāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715581 (0.033):
ye satvās tāmasā raudrā KDA_97c / ye samiddhavyadravyāṇi KDA_173a
te hotāraś ca yajvāno vedadharmārthasādhakāḥ // KDA_173 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716095 (0.023):
vedakarmānucārakāḥ KDA_238d / vedadharmārthasādhakāḥ KDA_173d
ye ca kṣatrāṇi rakṣantaḥ pālayanti sadā prajāḥ /
satvarakṣāvratācārāḥ kṣatriyās te nṛpā narāḥ // KDA_174 //
ye rañjayanti dharmārthe lokān nītiprayojakāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715565 (0.037):
ye rañjayanti dharmārthe KDA_175a / ye śāntā yatayo dhīrāś KDA_387a
rājānas te mahāvīrāḥ sarvadharmābhipālakāḥ // KDA_175 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712001 (0.053):
tathānumoditaḥ prāha KDA_299c / tathānyasatvajātikaiḥ KDA_8d / tathānye śilpavidyādīn KDA_181a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717038 (0.057):
sarvasatvān upālakaḥ KDA_56b / sarvasatvānupālakāḥ KDA_443d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716699 (0.059):
satvārthabodhivāñchibhiḥ KDA_11d / satveṣ api yathātmaje KDA_313b
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28907168 (0.064):
vihāre vyaharad dharmaṃ deśayañ chubhayas sadā // KDA_12 // / tadā bhagavatā satva- vinayānugrahārthinā /
ye ca satvahitādhāne vividhārthānukāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715445 (0.031):
ye ca lokapracāreṣu KDA_169a / ye ca satvahitādhāne KDA_176a
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593465 (0.063):
svātmasatkāralābheṣu parāṇmukhī sunispṛhā / / sarvasatvahitādhāni saṃbuddhadharmacāriṇī // Rm_9.189{77} //
veśayanti prajā dharme vaiśyās te hi narottamāḥ // KDA_176 //
vratācāravihīnā ye satvarakṣārthacāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716198 (0.047):
vratacaryānuliṅginaḥ KDA_194b / vratācāravihīnā ye KDA_177a
manyante sevayā śuddhiṃ śūdrās te śreṣṭhinas tathā // KDA_177 //
ye ca kṣetrāṇi karṣanti dhānyādivrīhisādhakāḥ /
kṛṣikās te narā dhānyaiḥ satvajīvānupoṣakāḥ // KDA_178 //
sādhayanti mahatkāryaṃ dhanādivastusaṃgrahaiḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717348 (0.051):
sādhayanti ca ratnāni KDA_180c / sādhayanti mahatkāryaṃ KDA_179a / sādhayante tapovane KDA_47b
vaṇikkarmābhisaṃyuktā vaṇijas te mahodyamāḥ // KDA_179 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715731 (0.005):
vaṇikkarmābhisaṃyuktā KDA_179c / vaṇijas te mahodyamāḥ KDA_179d
ye ca sārthān samāhṛtya ratnākarasamāgatāḥ /
sādhayanti ca ratnāni sārthavāhāś ca te narāḥ // KDA_180 // / tathānye śilpavidyādīn ye ca kurvanti mānavāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712006 (0.033):
tathānyasatvajātikaiḥ KDA_8d / tathānye śilpavidyādīn KDA_181a
śilpinas te tathānye 'pi svarṇakārādayo narāḥ // KDA_181 //
jyotir vidyāvido ye ca gaṇayanti divāniśam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711726 (0.064):
jyeṣṭho 'raṇāvihāriṇām* KDA_457d / jyotir vidyāvido ye ca KDA_182a
yugāntakālavijñātā gaṇakās te 'pi mānavāḥ // KDA_182 //
dhātudoṣāny abhijñāya lokānāṃ paricārakāḥ / / bhaiṣajyaṃ ye dadanty eva bhiṣajas te hi vaidyakāḥ // KDA_183 //
-------------------- Vaidya, p. 277 -------------------- / bhūtadoṣāṇy abhijñāya balipūjāvidhānataḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714550 (0.033):
bhinnacitto vikīryate KDA_405b / bhiṣajas te hi vaidyakāḥ KDA_183d / bhūtadoṣāṇy abhijñāya KDA_184a
śamayanti ca ye bhūtān bhautikās te 'pi mānavāḥ // KDA_184 //
evaṃ cānye 'pi ye satvā yad yat karmānucāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710553 (0.046):
evam etan mahārāja KDA_483a / evaṃ cānye 'pi ye satvā KDA_185a / evaṃ cānye 'pi ye satvā KDA_194a
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912702 (0.063):
so 'pi śāstā vibhāty evaṃ maitryā saṃskārayañ jagat* // KDA_425 // / ye ye satvā mahābhijñāḥ sarvalokānukampakāḥ /
tat tat karmānuśīlena jātidharmapravṛttikāḥ // KDA_185 //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6320964 (0.047):
kāmasampadivarta[n]te | te 'pi jātyādidharmatayā avinirmuktāstāvatkālikī
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711564 (0.051):
jātikundādipuṣpāṇāṃ KDA_145a / jātidharmapravṛttikāḥ KDA_185d / jātibhedā bhavanti hi KDA_161b
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28113032 (0.057):
kiñciddharmaviśiṣṭatvaṃ saṅkara iti phalitam/ etādṛśasāṅkaryasya / kathaṃ jātitvabādhakatvamiti cet ucyate/ liṅgavidhayaiva tasya
tato ye mānavāḥ krūrā nirdayāḥ satvahiṃsakāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711859 (0.049):
tato ye mānavāḥ krūrā KDA_186a / tato vyākaraṇādīni KDA_35a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710904 (0.051):
kṛtvendriyavinigraham* KDA_338b / kṛmyādhikīṭayaś cāpi KDA_437a / kṛṣikās te narā dhānyaiḥ KDA_178c
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909572 (0.051):
te 'pi ca mānavāḥ sarve dharmacaryānuvarṇinaḥ // KDA_194 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909523 (0.053):
mahāraudrāś ca te khyātā bhairavikāś ca mānavāḥ // KDA_190 // / ye ca māheśvarīṃ devīṃ bhajanti kuladharmiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712553 (0.059):
tenaivābhidrutāḥ sarve KDA_361a / te 'pi ca manujā jainā KDA_193c / te 'pi ca mānavā dhīrāḥ KDA_171c
caṇḍavṛttipracārāś ca caṇḍālā iti te smṛtāḥ // KDA_186 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711344 (0.043):
cakravākau śaradvīpe KDA_108a / caṇḍavṛttipracārāś ca KDA_186c / caṇḍālā api yonitaḥ KDA_137b
ye bhajanti śivaṃ nityaṃ śivabhaktiparāyaṇāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715531 (0.031):
ye bhajanti viṣṇuṃ nityaṃ KDA_188a / ye bhajanti śivaṃ nityaṃ KDA_187a
te śaivā manujā jñeyāḥ śivadharmānucārataḥ // KDA_187 //
ye bhajanti viṣṇuṃ nityaṃ viṣṇubhaktiparāyaṇāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715525 (0.031):
ye bhajanti mahāraudraṃ KDA_190a / ye bhajanti viṣṇuṃ nityaṃ KDA_188a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716034 (0.031):
viṣṇudharmasamācārād KDA_188c / viṣṇubhaktiparāyaṇāḥ KDA_188b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715532 (0.052):
ye bhajanti viṣṇuṃ nityaṃ KDA_188a / ye bhajanti śivaṃ nityaṃ KDA_187a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715405 (0.059):
yee bhajanti sadā buddhaṃ KDA_192a / ye ca kurvanti mānavāḥ KDA_181b
viṣṇudharmasamācārād vaiṣṇavās te 'pi mānavāḥ // KDA_188 // / brahmāṇaṃ ye bhajayanty eva brahmabhaktiparāyaṇāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716034 (0.043):
viṣṇudharmasamācārād KDA_188c / viṣṇubhaktiparāyaṇāḥ KDA_188b
brahmadharmasamācārād brāhmaṇās te 'pi mānavāḥ // KDA_189 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908685 (0.060):
tapasā brāhmaṇā bhūtā brāhmaṇīgarbhasaṃbhavāḥ // KDA_128 // / dharmasaṃskārataḥ sarve mānavā brāhmaṇāḥ khalu /
ye bhajanti mahāraudraṃ bhairavabhaktimānasāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715521 (0.032):
ye bhajanti jinaṃ caiva KDA_193a / ye bhajanti mahāraudraṃ KDA_190a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714748 (0.052):
mānavā brāhmaṇāḥ khalu KDA_129b / mānavā ye praśāntāsthā KDA_163a
mahāraudrāś ca te khyātā bhairavikāś ca mānavāḥ // KDA_190 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909462 (0.053):
tat tat karmānuśīlena jātidharmapravṛttikāḥ // KDA_185 // / tato ye mānavāḥ krūrā nirdayāḥ satvahiṃsakāḥ /
ye ca māheśvarīṃ devīṃ bhajanti kuladharmiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715436 (0.061):
ye ca māheśvarīṃ devīṃ KDA_191a / ye ca lokapracāreṣu KDA_169a
māheśvarīvratādhārāḥ kālikās te 'pi mānavāḥ // KDA_191 //
yee bhajanti sadā buddhaṃ bauddhadharmaparāyaṇāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715406 (0.022):
ye ete sukhino loke KDA_367a / yee bhajanti sadā buddhaṃ KDA_192a
te 'pi ca mānavā bauddhāḥ saṃbodhipadasādhinaḥ // KDA_192 //
ye bhajanti jinaṃ caiva jainadharmaparāyaṇāḥ /
te 'pi ca manujā jainā jainadharmānucāraṇāt* // KDA_193 //
evaṃ cānye 'pi ye satvā vratacaryānuliṅginaḥ /
te 'pi ca mānavāḥ sarve dharmacaryānuvarṇinaḥ // KDA_194 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909461 (0.051):
tat tat karmānuśīlena jātidharmapravṛttikāḥ // KDA_185 // / tato ye mānavāḥ krūrā nirdayāḥ satvahiṃsakāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19637403 (0.057):
01,089.008e sarve sarvāstravidvāṃsaḥ sarve dharmaparāyaṇāḥ / 01,089.009a ṛcepur atha kakṣepuḥ kṛkaṇepuś ca vīryavān
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639542 (0.064):
tad dharmaṃ samupākarṇya sarve te saṃprabodhitāḥ / / dharmavaiśeṣam ājñāya babhuvur bodhivāṃchitāḥ // Rm_27.16{16} //
yādṛśaṃ sādhyate karma tādṛśī jātitā bhavet* /
prajāpatir hi caikatve nirviśeṣo 'bhavad yataḥ // KDA_195 //
na cendriyeṣu nānātvaṃ kriyāvādena dṛśyate /
brāhmaṇe cānyajātau vā naiṣāṃ kiṃcid viśiṣyate // KDA_196 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620692 (0.061):
332.005. na cendriyāṇāṃ nānātvaṃ kriyābhedaśca dṛśyate/ / 332.006. brāhmaṇe vānyajātau vā naiṣāṃ kiṃcidviśiṣyate//73//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629319 (0.063):
p.41.3ab/.na ca^indriyāṇāṃ nānātvaṃ kriyābhedaś ca dṛśyate/ / p.41.3cd/.brāhmaṇe vānya^jātau vā naiṣāṃ kiñcid viśiṣyate//
na hy ātmanaḥ samutkarṣāc chreṣṭhatvam iha yujyate /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629326 (0.022):
p.41.3cd/.brāhmaṇe vānya^jātau vā naiṣāṃ kiñcid viśiṣyate// / p.41.4ab/.na hy ātmanaḥ samutkarṣaḥ śreṣṭha tvam iha yujyate/
śukraśoṇitasaṃbhūtaṃ yonijaṃ sarvam eva hi // KDA_197 //
cāturvarṇyam idaṃ lokam iti tīrthyair vikalpitam* / / brahmajā brāhmaṇā naivaṃ dharmasaṃskārajāḥ khalu // KDA_198 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713026 (0.006):
dharmasaṃyamatatparaḥ KDA_83d / dharmasaṃskārajāḥ khalu KDA_198d
yadi vā brahmajā viprā brāhmaṇī kutra saṃbhavā /
brāhmaṇy api tathā caiva brahmajā yadi sāṃpratam* // KDA_199 // / -------------------- Vaidya, p. 278 --------------------
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714196 (0.057):
brahmajā brāhmaṇā yadi KDA_249b / brahmajā yadi sāṃpratam* KDA_199d
brāhmaṇasya ca sā bhāryā syāc caivedaṃ na yuktitaḥ / / na bhāryā bhaginī yuktā brahmaṇāṃ brahmajā yadi // KDA_200 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620739 (0.054):
332.013. atha vaiśyasya vaiśyā vai śūdrā vā punaḥ/ / 332.014. na bhāryā bhaginī yuktā brahmaṇā janitā yadi//77//
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714207 (0.059):
brahmaṇāṃ brahmajā yadi KDA_200d / brahmadharmasamācārād KDA_189c
na satvā brahmaṇo jātāḥ karmasaṃskārajās tvamī /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713308 (0.013):
na śīrṣeṇa na cakṣuṣā KDA_155b / na satvā brahmaṇo jātāḥ KDA_201a
nihīnotkṛṣṭamadhyāś ca satvā nānāśrayāḥ pṛthak* // KDA_201 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716672 (0.047):
satvahiṃsāratāḥ khalāḥ KDA_438b / satvā nānāśrayāḥ pṛthak* KDA_201d
teṣāṃ hi jātisāmānyād brāhmaṇe kṣatriye tathā / / vaiśyaśūdre tathānyeṣu samaṃ jñānaṃ pravartate // KDA_202 //
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17993852 (0.051):
kṣatriye brāhmaṇe vaiśye śūdre caṇḍālapukkaśe //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620767 (0.055):
332.017. teṣāṃ ca jātisāmānyād brāhmaṇe kṣatriye tathā/ / 332.018. atha vaiśye ca śūdre ca samaṃ jñānaṃ pravartate//79//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629395 (0.055):
p.41.9ab/.teṣāṃ ca jātisāmānyād brāhmaṇe kṣatriye tathā/ / p.41.9cd/.atha vaiśye ca śūdre ca samaṃ jñānaṃ pravartate//
śīlaṃ pradhānaṃ na kulaṃ pradhānaṃ kulena kiṃ śīlavivarjitena /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543935 (0.0):
śīlaśaucamayaṃ brahma tasmātkulama kāraṇam // Vs_29 // / śīlaṃ pradhānaṃ na kulaṃ pradhānaṃ kulena kiṃ śīlavivarjitena /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716307 (0.0):
śīlasaṃvaravarjitam* KDA_51b / śīlaṃ pradhānaṃ na kulaṃ pradhānaṃ KDA_203a
bahavo narā nīcakulaprasūtāḥ svargaṃ gatāḥ śīlam upetya dhīrāḥ // KDA_203
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543943 (0.0):
śīlaṃ pradhānaṃ na kulaṃ pradhānaṃ kulena kiṃ śīlavivarjitena / / bahavo narā nīcakula prasūtāḥ svargaṃ gatāḥ śīlamupetya dhīrāḥ // Vs_30 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717687 (0.0):
svayaṃ vīravrataṃ dadhat* KDA_430b / svargaṃ gatāḥ śīlam upetya dhīrāḥ KDA_203d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714070 (0.051):
balipūjāvidhānataḥ KDA_184b / bahavo narā nīcakulaprasūtāḥ KDA_203c
na jātir dṛśyate devaiḥ śīlaḥ kalyāṇakārakaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713163 (0.060):
na jātir dṛśyate devaiḥ KDA_204a / na jātir dṛśyate rājan KDA_265a
caṇḍālo 'pi hi śīlasthas taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // KDA_204 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712405 (0.055):
tasyaiva śāsane śuddhe KDA_464a / taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ KDA_204d / taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ KDA_266d
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543730 (0.062):
rāgadveṣavinirmuktastaṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // Vs_14 // / satyaṃ brahma tapo brahma brahma cendriyanigrahaḥ /
satyaṃ brahma tapo brahma śīlaś cendriyasaṃyamaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716628 (0.042):
satyaṃ nāsti tapo nāsti KDA_206a / satyaṃ brahma tapo brahma KDA_205a
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543734 (0.060):
rāgadveṣavinirmuktastaṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // Vs_14 // / satyaṃ brahma tapo brahma brahma cendriyanigrahaḥ /
sarvabhūtadayā brahma etad brāhmaṇalakṣaṇam* // KDA_205 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543743 (0.047):
sarvabhūte dayā brahma etad brāhmaṇa lakṣaṇam // Vs_15 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716936 (0.053):
sarvabhūtadayā nāsti KDA_206c / sarvabhūtadayā brahma KDA_205c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710512 (0.057):
etad brāhmaṇalakṣaṇam* KDA_268d / etad brāhmaṇalakṣaṇam* KDA_269d / etā brahmavihārākhyāḥ KDA_443a
satyaṃ nāsti tapo nāsti nāsti cendriyasaṃyamaḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543751 (0.0):
satyaṃ nāsti tapo nāsti nāsti cendriyanigrahaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716624 (0.0):
satyavāco vratasthā ye KDA_168c / satyaṃ nāsti tapo nāsti KDA_206a
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385002 (0.047):
kṣāntyā samaṃ tapo nāsti na tvetattadupasthitam //
sarvabhūtadayā nāsti etac caṇḍālalakṣaṇam* // KDA_206 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20767927 (0.058):
13,134.057d@015_3909 brahmacaryaṃ vane vāsaḥ śaucam indriyasaṃyamaḥ / 13,134.057d@015_3910 dayā ca sarvabhūteṣu tasya dharmaḥ sanātanaḥ
devamanuṣyanārīṇāṃ tiryagyonigateṣv api / / maithunaṃ nādhigacchanti te narā brāhmaṇāḥ khalu // KDA_207 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543770 (0.0):
devamānuṣanārīṇāṃ tiryagyonigateṣvapi / / maithunaṃ nādhigacchanti te viprāste ca brāhmaṇāḥ // Vs_17 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910386 (0.0):
muktaś carati yo nityaṃ tṛtīyaṃ brāhmalakṣaṇam* // KDA_255 // / devamanuṣyanārīṇāṃ tiryagyonigateṣv api /
śūdrīhastena yo bhuṅkte māsam ekaṃ nirantaram* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716375 (0.024):
śūdrīparivṛto vipraḥ KDA_208a / śūdrīhastena yo bhuṅkte KDA_207a
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543804 (0.027):
śūdrīhastena yo bhuṃkte māsamekaṃ nirantaram /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908461 (0.050):
śūdrīhastena yo bhuñkte māsam ekaṃ nirantaram* / / jīvamāno bhavec chūdro mṛtaś ca sa prajāyate // KDA_111 //
jīvamāno bhavec chūdro mṛtaḥ sa śvā prajāyate // KDA_207 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543807 (0.0):
śūdrīhastena yo bhuṃkte māsamekaṃ nirantaram / / jīvamāno bhavecchūdro mṛtaḥ śvānaśca jāyate // Vs_20 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908465 (0.0):
śūdrīhastena yo bhuñkte māsam ekaṃ nirantaram* / / jīvamāno bhavec chūdro mṛtaś ca sa prajāyate // KDA_111 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714877 (0.032):
mṛtaś ca sa prajāyate KDA_111d / mṛtaḥ sa śvā prajāyate KDA_207d
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18899051 (0.039):
sa jīvanneva śūdraḥ syān mṛtaḥ śvā samprajāyate // RKV_200.22 //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193713 (0.049):
ṣaṇmāsānatha yo bhuṅkte $ śūdrasyānnaṃ nirantaram & / jīvanneva bhavecchūdro % mṛtaḥ śvā cābhijāyate // Ang_2,8.8 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729382 (0.049):
ṣaṇmāsānatha yo bhuṅkte śūdrasyānnaṃ nirantaram / / jīvanneva bhavecchūdro mṛtaḥ śvā cābhijāyate // Ang_2,8.8 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433090 (0.049):
ṣaṇmāsān yo dvijo bhuṅkte śūdrasyānnaṃ vigarhitam / / jīvanneva bhavecchūdro mṛtaḥ śvā cābhijāyate // KūrmP_2,17.2 //
śūdrīparivṛto vipraḥ śūdrī ca gṛhamedhinī / / varjitaḥ pitṛdevaiś ca rauravaṃ so 'dhigacchati // KDA_208 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543818 (0.0):
jīvamāno bhavecchūdro mṛtaḥ śvānaśca jāyate // Vs_20 // / śūdrīparivṛto vipraḥ śūdrī ca gṛhamedhinī /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716368 (0.037):
śūdrī cāpi tathodbhavā KDA_247b / śūdrīparivṛto vipraḥ KDA_208a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989303 (0.049):
yaḥ śūdryā pācayen nityaṃ śūdrī ca gṛhamedhinī / / varjitaḥ pitṛdevebhyo rauravaṃ yāti sa dvijaḥ (II,2, p. 29) //
tasmād dharmatapaḥśīla- saṃyamajñānato dvijaḥ /
na tv etair hi vinā vipraḥ kiṃ syāt saṃskāramātrataḥ // KDA_210 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909833 (0.058):
tasmād dhi brāhmaṇo naiva dehasaṃskāramātrataḥ // KDA_123 //
tan na śarīrasaṃskāra- mātreṇa brāhmaṇo bhavet* /
saṃskṛtena dvijo vā cec chūdro 'pi saṃskṛto dvijaḥ // KDA_211 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716389 (0.045):
śūdro 'pi na kathaṃ dvijaḥ KDA_123b / śūdro 'pi brāhmaṇo bhavet* KDA_228d
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908565 (0.048):
jātyāpi brāhmaṇo naiva saṃskṛtas tu dvijo bhavet* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717288 (0.051):
saṃskāraṃ nārhati punaḥ KDA_217b / saṃskṛtas tu dvijo bhavet* KDA_119b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711524 (0.056):
chūdro 'pi saṃskṛto dvijaḥ KDA_211d / chreṣṭhatvam iha yujyate KDA_197b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989353 (0.056):
brāhmaṇas tu bhavec chūdraḥ śūdras tu brāhmaṇo bhavet // Par_12.39(38) //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910029 (0.057):
jñānena yadi vā vipraḥ śūdro 'pi brāhmaṇo bhavet* // KDA_228 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16846734 (0.058):
dvijo bhavati saṃskṛtaḥ BrP_223.42b / dvijo bhavati saṃskṛtaḥ BrP_223.53b
yadi vipraḥ śarīraḥ syāt pāvako brahmahā bhavet* /
brahmahatyā ca bandhūnāṃ śarīradahanād bhavet* // KDA_212 //
brāhmaṇabījasaṃbhūtaḥ śūdro 'pi na kathaṃ dvijaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714268 (0.049):
brahmāṇotpattir ucyate KDA_104d / brāhmaṇabījasaṃbhūtaḥ KDA_123a
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10341968 (0.056):
12,182.008c na vai śūdro bhavec chūdro brāhmaṇo na ca brāhmaṇaḥ
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716388 (0.059):
śūdro 'pi na kathaṃ dvijaḥ KDA_123b / śūdro 'pi brāhmaṇo bhavet* KDA_228d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15869647 (0.061):
na vai śūdro bhavecchūdro brāhmaṇo brāhmaṇo na ca // NarP_1,43.70 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19877880 (0.064):
03,177.020c na vai śūdro bhavec chūdro brāhmaṇo na ca brāhmaṇaḥ
tasmād dhi brāhmaṇo naiva dehasaṃskāramātrataḥ // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909795 (0.058):
na tv etair hi vinā vipraḥ kiṃ syāt saṃskāramātrataḥ // KDA_210 // / tan na śarīrasaṃskāra- mātreṇa brāhmaṇo bhavet* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712921 (0.064):
deśe janapadeṣu ca KDA_344b / dehasaṃskāramātrataḥ KDA_123d / dehasaṃsthānaliṅgaiś ca KDA_139c
sadyaḥ patati māṃsena dhātvannakṣiravikrayī /
brāhmaṇo 'pi bhavec chūdraḥ surayā lavaṇena ca // KDA_214 //
ākāśagāmino priyāḥ patitā māṃsabhakṣaṇāt* /
viprāṇāṃ patanaṃ dṛṣṭvā tato māṃsāni varjayet // KDA_215 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543699 (0.0):
ākāśagāmino viprāḥ patanti māṃsabhakṣaṇāt / / viprāṇāṃ patanaṃ dṛṣṭvā tato māṃsāni varjayet // Vs_12 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711855 (0.053):
tato 'nyad vanam āśritya KDA_282a / tato māṃsāni varjayet KDA_215d / tato ye mānavāḥ krūrā KDA_186a
-------------------- Vaidya, p. 279 -------------------- / bhakṣyante yena māṃsāni bhakṣyate tena kiṃ na hi /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714410 (0.029):
bhakṣito 'bhūt sa nāgakaḥ KDA_22d / bhakṣyate tena kiṃ na hi KDA_216b / bhakṣyante yena māṃsāni KDA_216a
abhakṣyabhakṣaṇāc caiva brāhmaṇaḥ patito bhavet* // KDA_216 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714277 (0.015):
brāhmaṇasya ca sā bhāryā KDA_200a / brāhmaṇaḥ patito bhavet* KDA_216d / brāhmaṇaḥ sa yudhiṣṭhira KDA_259d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713625 (0.024):
patitā māṃsabhakṣaṇāt* KDA_215b / patito brāhmaṇaś caivaṃ KDA_217a
patito brāhmaṇaś caivaṃ saṃskāraṃ nārhati punaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714276 (0.055):
brāhmaṇasya ca sā bhāryā KDA_200a / brāhmaṇaḥ patito bhavet* KDA_216d / brāhmaṇaḥ sa yudhiṣṭhira KDA_259d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713624 (0.061):
patitā māṃsabhakṣaṇāt* KDA_215b / patito brāhmaṇaś caivaṃ KDA_217a / patito brāhmaṇo hy asau KDA_109d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20681863 (0.061):
13,049.002d*0314_02 paunarbhavena bhartrā sā punaḥ saṃskāram arhati / 13,049.002d*0315_01 yaṃ brāhmaṇas tu śūdrāyāṃ kāmād utpādayet sutam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4829839 (0.064):
kṛcchrasyānte brāhmaṇastu punaḥ saṃskāramarhati //AP_170.031cd/ / pādonānte kṣatriyaś ca ardhānte vaiśya eva ca /AP_170.032ab/
tasmāj jñānaṃ vinā naiva śarīro brāhmaṇo bhavet* // KDA_217 //
jñānavān hi bhavet pūjyo brāhmaṇā api mānavāḥ / / samāneṣu ca deheṣu kutrāpy asti viśeṣatā // KDA_218 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710839 (0.043):
kuto deheṣu bhedatā KDA_151d / kutra kena ca karmaṇā KDA_329d
tasmāj jñānapramāṇena na śarīrapramāṇatā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713297 (0.063):
na viśeṣo 'sti vai tathā KDA_134d / na śarīrapramāṇatā KDA_219b
yathā karoti bhāṇdāni mṛttikayaiva bhārgavaḥ // KDA_219 // / mṛttikāyā na bhedo 'sti tatkṛtabhājaneṣv api /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714887 (1.192):
mṛtena svāminā saha KDA_434b / mṛttikayaiva bhārgavaḥ KDA_219d / mṛttikāyā na bhedo 'sti KDA_220a
kiṃ tu prakṣiptavastūnāṃ saṃjñayākhyāyate khalu // KDA_220 //
prakṣiptaṃ yatra yad dravyaṃ tad bhāṇḍaṃ tena lakṣyate / / jñānadharmaguṇācārair lakṣyate mānavas tathā // KDA_221 //
jñānadharmaguṇācārair vihīno mānavaḥ paśuḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711673 (0.052):
jñānadharmaguṇācārair KDA_221c / jñānadharmaguṇācārair KDA_222a
jñānavijñānabhedena vartate guṇabhedatā // KDA_222 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715788 (0.055):
varṇā hy anekajātayaḥ KDA_133b / vartate guṇabhedatā KDA_222d
guṇabhedād bhaved dharma- bhedā ca saṃprajāyate /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711254 (0.045):
guṇadharmānusāraiś ca KDA_93c / guṇabhedād bhaved dharma- KDA_223a
dharmabhedāt tataḥ karma- bhedatā saṃpravartate // KDA_223 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714579 (0.041):
bhūmiṣv api na naśyati KDA_479f / bhedatā ca pravartate KDA_224b / bhedatā saṃpravartate KDA_223d
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10626135 (0.064):
ekadaivānvayabodho natvāvṛttiḥ vākyabhedastvarthabhedāt na jñānabhedāt /
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28849405 (0.064):
cātmāśrayabuddhibhedādarthakriyābhedācca bhedasiddhiḥ kāryakāraṇayoriti
karmabhedāt tathācāra- bhedatā ca pravartate /
tathācāraviśeṣeṇa jātibhedāḥ pravartitāḥ // KDA_224 //
mahābhūtasamudbhūta- skandheṣv āyataneṣu ca / / sarvajantuśarīreṣu sameṣu kā viśeṣatā // KDA_225 //
jñānavijñānamātreṇa bhidyante khalu mānavāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711700 (0.062):
jñānavijñānabhedena KDA_222c / jñānavijñānamātreṇa KDA_226a
jñānavijñānapātratvāt pūjyante nīcajā api // KDA_226 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713848 (0.050):
pūjyate svajanair yathā KDA_424d / pūjyante nīcajā api KDA_226d / pūjyante satvalokaiś ca KDA_426c
jñānavijñānahīnatvān mānavo 'pi na pūjyate /
paśuvatsa narākāraḥ tataḥ pūjā na cākṛteḥ // KDA_227 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711823 (0.054):
tataḥ pūjā na cākṛteḥ KDA_227d / tataḥ prasādajāto 'sau KDA_309a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713709 (0.055):
paśavaḥ krūramānasāḥ KDA_436b / paśuvatsa narākāraḥ KDA_227c
jñānenāpi dvijo naiva karmācārapramāṇataḥ /
jñānena yadi vā vipraḥ śūdro 'pi brāhmaṇo bhavet* // KDA_228 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716391 (0.041):
śūdro 'pi na kathaṃ dvijaḥ KDA_123b / śūdro 'pi brāhmaṇo bhavet* KDA_228d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714376 (0.052):
brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ KDA_263c / brāhmaṇo 'pi bhavec chūdraḥ KDA_214c / brāhmaṇo 'pi mṛtotsṛṣṭo KDA_138a
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909807 (0.057):
saṃskṛtena dvijo vā cec chūdro 'pi saṃskṛto dvijaḥ // KDA_211 // / yadi vipraḥ śarīraḥ syāt pāvako brahmahā bhavet* /
anye 'pi bahavaḥ santi sakaivartādinīcajāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710050 (0.055):
anyathāpi ca no bhūtā KDA_480a / anye 'pi bahavaḥ santi KDA_229a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716778 (0.063):
santi ca bahavaḥ śūdrāḥ KDA_235a / santi hi bahavo loke KDA_232a
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910119 (0.064):
ye ye svācāravantaś ca te te syur brāhmaṇāḥ kila // KDA_234 // / santi ca bahavaḥ śūdrāḥ śuddhācārasamanvitāḥ /
jñānavantaś ca ye dhīrās te 'pi syur brāhmaṇāḥ khalu // KDA_229 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717119 (0.058):
sarve syur brāhmaṇā narāḥ KDA_129d / sarve syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_231d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713549 (0.061):
naiva syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_230d / naivāsti bhedalakṣaṇam* KDA_141d
tamāc ca jñānamātreṇa brāhmaṇo na bhavet khalu /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712213 (0.060):
tam ahaṃ brāhmaṇaṃ brūyāṃ KDA_258c / tamāc ca jñānamātreṇa KDA_230a
karmācārapramāṇena na jñānasya pramāṇatā // KDA_230 //
karmaṇāpi dvijo naiva śuddhācārapramāṇataḥ /
karmaṇā vai dvijāś caivaṃ sarve syur brāhmaṇāḥ khalu // KDA_231 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717131 (0.034):
sarve syur brāhmaṇā narāḥ KDA_129d / sarve syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_231d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713550 (0.034):
naiva śāntim upāyayau KDA_283d / naiva syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_230d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712588 (0.051):
te 'pi syur brāhmaṇāś caivaṃ KDA_236a / te 'pi syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_229d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714315 (0.060):
brāhmaṇāḥ syur narāḥ khalu KDA_233b / brāhmaṇāḥ syur narottamāḥ KDA_237b
-------------------- Vaidya, p. 280 -------------------- / santi hi bahavo loke mahāyajñādikarmiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716781 (0.061):
santi ca bahavaḥ śūdrāḥ KDA_235a / santi hi bahavo loke KDA_232a / sanmaitryā viharanta eva muditāṃ prodbhāvayadhvaṃ sadā KDA_419d
kṣatriyavaiśyaśūdrāś ca kathaṃ na brāhmaṇā nu te // KDA_232 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710604 (0.018):
kathaṃ dharmaviśuddhitā KDA_243d / kathaṃ na brāhmaṇā nu te KDA_232d
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2583301 (0.025):
samalāstairthikāḥ śramaṇabrāhmaṇāḥ kṣatriyabrāhmaṇavaiśyaśūdrāstān sarvān
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8482755 (0.041):
abhīṣāhā ulūtāśca kekayā daśāmālikāḥ // BndP_1,16.48 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyāścaiva vaiśyaśūdrakulāni tu /
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24811323 (0.041):
ślokārthaḥ / varṇā brāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrāḥ / āśramāś ca
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2491823 (0.048):
syurbrāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrāste jātayo vai kramaśaśca varṇāḥ //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21141164 (0.048):
syānnarendra śubhatāraparvatam YRps_11.88d / syurbrāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrāste jātayo vai kramaśaśca varṇāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618961 (0.051):
bravīṣi catvāro varṇāh brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā śūdrāśceti/ / 325.010. api tu brāhmaṇa mithyā mama vaco bhavet, yadi brāhmaṇa saṃvādena
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627580 (0.051):
varṇā brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā śūdrāś ceti/ / p.25.4/.api tu brāhmaṇa mithyā mama vaco bhavet yadi brāhmaṇa saṃvādena
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1989760 (0.053):
dharmasūtramāha catvāro varṇāḥ brāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrāḥ | eṣāṃ pṛthak
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23544883 (0.058):
Va.2.1 catvāras^varṇās^brāhmaṇa.kṣatriya.vaiśya.śūdrās^//
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10696836 (0.060):
1:1.11--12) yadavāpya narāssarva ityatra / `sarva iti ``brāhmaṇāḥ kṣatriyā / vaiśyāśśūdrā mlecchādyo pi hī''ti
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24788833 (0.061):
Ap1.1.1.4-5/ catvāro varṇo brāhmaṇa.kṣatriya.vaiśya.śūdrāḥ / teṣāṃ pūrvas-
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149769 (0.062):
ato brāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrāḥ syuḥ // GRhtCM_1.34:4 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711162 (0.064):
kṣatriyavaiśyaśūdrāś ca KDA_232c / kṣatriyasya bhaved bhāryā KDA_245c
tasmān na karmamātreṇa brāhmaṇāḥ syur narāḥ khalu /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910178 (0.033):
tasmāc ca vedamātreṇa naiva syur brāhmaṇāḥ khalu // KDA_230 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714316 (0.055):
brāhmaṇāḥ syur narāḥ khalu KDA_233b / brāhmaṇāḥ syur narottamāḥ KDA_237b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717119 (0.055):
sarve syur brāhmaṇā narāḥ KDA_129d / sarve syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_231d
nāpi svācāramātreṇa brāhmaṇāḥ syus tathā narāḥ // KDA_233 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908695 (0.051):
dharmavṛttipramāṇena sarve syur brāhmaṇā narāḥ // KDA_129 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717119 (0.054):
sarveṣāṃ pātakānāṃ tat KDA_412a / sarve syur brāhmaṇā narāḥ KDA_129d
yadi svācārato vipraḥ sarve syur brāhmaṇāḥ khalu /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717126 (0.062):
sarve syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_231d / sarve syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_234b
ye ye svācāravantaś ca te te syur brāhmaṇāḥ kila // KDA_234 //
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19517078 (0.047):
prathamāgnerato 'nyatra tatsthāne syuraṇūkikāḥ / / ye tvatra pañcadaśabhāgīyābhiḥsaṃkhyāpūraṇaṃ kurvanti te kimupadeśato vā
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10032979 (0.061):
dvayā vai devā devāḥ | ahaiva devā atha ye brāhmaṇāḥ śruśruvāṃso / 'nūcānāste
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910031 (0.064):
jñānena yadi vā vipraḥ śūdro 'pi brāhmaṇo bhavet* // KDA_228 // / anye 'pi bahavaḥ santi sakaivartādinīcajāḥ /
santi ca bahavaḥ śūdrāḥ śuddhācārasamanvitāḥ /
vratopavāsadharmiṣṭā nīcajā api santi ca // KDA_235 //
te 'pi syur brāhmaṇāś caivaṃ yady ācārapramāṇatā / / tasmād ācāramātreṇa brāhmaṇā naiva mānuṣāḥ // KDA_236 //
vedenāpi tathā naiva brāhmaṇāḥ syur narottamāḥ /
yadi vedair bhaved vipro rākṣaso 'pi dvijaḥ khalu // KDA_237 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715641 (0.054):
rarāma sa vayonvitaḥ KDA_29d / rākṣaso 'pi dvijaḥ khalu KDA_237d / rākṣaso vedapāragaḥ KDA_238b
tathābhūd rāvaṇo nāma rākṣaso vedapāragaḥ / / sarve 'pi rākṣasāś caivaṃ vedakarmānucārakāḥ // KDA_238 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717088 (0.059):
sarvendriyavinirgatyā KDA_282c / sarve 'pi rākṣasāś caivaṃ KDA_238c
kathaṃ te brāhmaṇā naiva yadi vedād dvijo bhavet* /
tasmāc ca vedamātreṇa naiva syur brāhmaṇāḥ khalu // KDA_230 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910092 (0.033):
kṣatriyavaiśyaśūdrāś ca kathaṃ na brāhmaṇā nu te // KDA_232 // / tasmān na karmamātreṇa brāhmaṇāḥ syur narāḥ khalu /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713550 (0.038):
naiva śāntim upāyayau KDA_283d / naiva syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_230d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717126 (0.049):
sarve syur brāhmaṇā narāḥ KDA_129d / sarve syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_231d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712589 (0.053):
te 'pi syur brāhmaṇāś caivaṃ KDA_236a / te 'pi syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_229d
satyadharmapramāṇena sarvam ekaṃ jagad dhruvam* /
cāturvarṇyam idaṃ lokaṃ tīrthikair iti kalpitam* // KDA_240 // / tathā ca kalpyate loka- bodhārtham iti tīrthikaiḥ /
svayaṃbhūdehasaṃbhūtaṃ cāturvarṇyam idaṃ khalu // KDA_241 //
mukhato brāhmaṇo jāto bāhubhyāṃ kṣatriyaḥ smṛtaḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543951 (0.040):
bahavo narā nīcakula prasūtāḥ svargaṃ gatāḥ śīlamupetya dhīrāḥ // Vs_30 // / mukhato brāhmaṇo jāto bāhubhyāṃ kṣatriyastathā /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10287162 (0.055):
12,073.004c bāhubhyāṃ kṣatriyaḥ sṛṣṭa ūrubhyāṃ vaiśya ucyate
ūrubhyāṃ saṃbhavo vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdraḥ samudbhavaḥ // KDA_242 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713653 (0.033):
padbhyāṃ jāto yathā śūdraḥ KDA_247a / padbhyāṃ śūdraḥ samudbhavaḥ KDA_242d
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10287162 (0.042):
12,073.004a brahmaṇo mukhataḥ sṛṣṭo brāhmaṇo rājasattama / 12,073.004c bāhubhyāṃ kṣatriyaḥ sṛṣṭa ūrubhyāṃ vaiśya ucyate
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543950 (0.063):
mukhato brāhmaṇo jāto bāhubhyāṃ kṣatriyastathā / / urubhyāṃ vaiśyaḥ saṃjātaḥ padbhyāṃ śūdraka eva ca // Vs_31 //
tathā ced dhi bhaved doṣo dharmeṣu varṇavādinām* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711964 (0.043):
tathācāraviśeṣeṇa KDA_224c / tathā ced dhi bhaved doṣo KDA_243a
agamyagamanāc caivaṃ kathaṃ dharmaviśuddhitā // KDA_243 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710600 (0.043):
kathaṃ te brāhmaṇā naiva KDA_230a / kathaṃ dharmaviśuddhitā KDA_243d
yadi vipro mukhāj jāto brāhmaṇī kutra saṃbhavā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715182 (0.060):
yadi vipraḥ śarīraḥ syāt KDA_212a / yadi vipro mukhāj jāto KDA_244a
brāhmaṇy api mukhāj jātā svasā bhāryā kathaṃ nanu // KDA_244 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717705 (0.037):
svarddhivalaprabhāveṇa KDA_359c / svasā bhāryā kathaṃ nanu KDA_244d
tathā ca kṣatriyā jātā bāhubhyām eva cet tathā / / kṣatriyasya bhaved bhāryā kṣatriyā bhaginī khalu // KDA_245 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711168 (0.0):
kṣatriyasya bhaved bhāryā KDA_245c / kṣatriyā bhaginī khalu KDA_245d
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910278 (0.025):
śūdrasyāpi bhaved bhāryā śūdrī hi bhaginī khalu // KDA_247 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716146 (0.032):
vaiśyasyāpi bhaved bhāryā KDA_246c / vaiśyā tu bhaginī viśaḥ KDA_246d
vaiśyāpi hi tathā caivam ūrubhyām eva saṃbhavā / / vaiśyasyāpi bhaved bhāryā vaiśyā tu bhaginī viśaḥ // KDA_246 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716148 (0.0):
vaiśyasyāpi bhaved bhāryā KDA_246c / vaiśyā tu bhaginī viśaḥ KDA_246d
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629365 (0.064):
p.41.7ab/.atha vaiśyasya vaiśyā vai śūdrā śūdrasya vā punaḥ/ / p.41.7cd/.na bhāryā bhaginī yuktā brahmaṇā janitā yadi//
padbhyāṃ jāto yathā śūdraḥ śūdrī cāpi tathodbhavā / / śūdrasyāpi bhaved bhāryā śūdrī hi bhaginī khalu // KDA_247 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711168 (0.025):
kṣatriyasya bhaved bhāryā KDA_245c / kṣatriyā bhaginī khalu KDA_245d
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910254 (0.025):
kṣatriyasya bhaved bhāryā kṣatriyā bhaginī khalu // KDA_245 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716143 (0.041):
vaiśyasyāpi bhaved bhāryā KDA_246c / vaiśyā tu bhaginī viśaḥ KDA_246d
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629365 (0.045):
p.41.7ab/.atha vaiśyasya vaiśyā vai śūdrā śūdrasya vā punaḥ/ / p.41.7cd/.na bhāryā bhaginī yuktā brahmaṇā janitā yadi//
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713651 (0.048):
padbhyāṃ jāto yathā śūdraḥ KDA_247a / padbhyāṃ śūdraḥ samudbhavaḥ KDA_242d
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17414417 (0.049):
(2.5.552) vṛddhā paliknī prājñī tu prajñā prājñā tu dhīmatī / (2.5.553) śūdrī śūdrasya bhāryā syācchūdrā tajjātireva ca
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716382 (0.057):
śūdrīhastena yo bhuñkte KDA_111a / śūdrī hi bhaginī khalu KDA_247d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618604 (0.064):
323.022. śūdrasya tvekā bhāryā bhavati śūdrī eva/
-------------------- Vaidya, p. 281 -------------------- / na yuktā bhaginī bhāryā tathā dharmaḥ kathaṃ bhavet* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713239 (0.039):
na prītisukham aśnute KDA_370b / na bhāryā bhaginī yuktā KDA_200c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713257 (0.039):
na muditā na copekṣā KDA_442c / na yuktā bhaginī bhāryā KDA_248a
agamyagamanāc caivam adharma eva saṃbhavet* // KDA_248 // / tato 'tyantaviruddhaṃ syād brahmajā brāhmaṇā yadi /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711838 (0.021):
tato jātimahaṃ kṛtvā KDA_26a / tato 'tyantaviruddhaṃ syād KDA_249a
dharmakriyāviśeṣāt tu varṇāvasthāḥ pratiṣṭhitāḥ // KDA_249 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715771 (0.052):
varṇākārādilakṣaṇam* KDA_144b / varṇāvasthāḥ pratiṣṭhitāḥ KDA_249d
bhārate 'pi tathā caivaṃ dharmarājo yudhiṣṭhiraḥ / / vaiśampāyanam āgamya prāñjaliḥ paryapṛcchata // KDA_250 //
ke te ye brāhmaṇāḥ proktāḥ kiṃ vā brāhmaṇalakṣaṇam* / / etad icchāmi bho jñātuṃ tadbhavān vyākarotu me // KDA_251 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543978 (0.0):
vaiśampāyanamāgamya prāñjaliḥ paripṛcchati // Vs_32 // / ke ca te brāhmaṇāḥ proktāḥ kiṃ vā brāhmaṇalakṣaṇam / / etadicchāmi bho jñātuṃ tad bhavān vyākaroti me // Vs_33 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712144 (0.054):
tad dhi maitrīprabhāvataḥ KDA_439d / tadbhavān vyākarotu me KDA_251d
iti śrutvā mahāvijño vaiśampāyana ādarāt* / / pratyuvāceti kaunteya śṛṇu tat kathyate mayā // KDA_252 //
kṣāntyādibhir guṇair yuktas tyaktadaṇḍo nirāmiṣaḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543988 (0.0):
etadicchāmi bho jñātuṃ tad bhavān vyākaroti me // Vs_33 // / kṣāntyādibhirguṇairyuktastyakta daṇḍo nirāmiṣaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711196 (0.039):
kṣāntivādī vane vasan* KDA_388b / kṣāntyādibhir guṇair yuktas KDA_253a
na hanti sarvabhūtāni prathamaṃ brāhmalakṣaṇam* // KDA_253 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543992 (0.0):
kṣāntyādibhirguṇairyuktastyakta daṇḍo nirāmiṣaḥ / / na hanti sarvabhūtāni prathamaṃ brahmalakṣaṇam // Vs_34 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713898 (0.063):
pratyuvāceti kaunteya KDA_252c / prathamaṃ brāhmalakṣaṇam* KDA_253d / pradānakṣāntyādīñ janayati guṇān kīrtyanusṛtān* KDA_417d
yadā sarvaparadravyaṃ pathi vā yadi vā gṛhe /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544002 (1.192):
yadā sarvaṃ paradravyaṃ pathi vā yadi vā gṛhe /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715149 (0.059):
yadā varṣaśatāyuṣi KDA_467d / yadā sarvaparadravyaṃ KDA_254a
adattaṃ naiva gṛhṇāti dvitīyaṃ brāhmalakṣaṇam* // KDA_254 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544005 (0.0):
yadā sarvaṃ paradravyaṃ pathi vā yadi vā gṛhe / / adattaṃ naiva gṛhṇāti dvitīyaṃ brahmalakṣaṇam // Vs_35 //
tyaktakrūrasvabhāvas tu nirmamo niḥparigrahaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712634 (0.049):
te hotāraś ca yajvāno KDA_173c / tyaktakrūrasvabhāvas tu KDA_255a
muktaś carati yo nityaṃ tṛtīyaṃ brāhmalakṣaṇam* // KDA_255 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544019 (0.038):
tyaktvā krūrasvabhāvaṃ tu nirmamo niṣparigrahaḥ / / muktaścarati yo nityaṃ tṛtīyaṃ brahmalakṣaṇam // Vs_36 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714810 (0.051):
miśrato miśrabhuktāra KDA_106c / muktaś carati yo nityaṃ KDA_255c
devamanuṣyanārīṇāṃ tiryagyonigateṣv api / / maithunaṃ hi sadā tyaktaṃ caturthaṃ brāhmalakṣaṇam* // KDA_256 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544030 (0.0):
devamānuṣa nārīṇāṃ tiryagyonigateṣvapi / / maithunaṃ hi sadā tyaktaṃ caturthaṃ brahmalakṣaṇam // Vs_37 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909748 (0.0):
sarvabhūtadayā nāsti etac caṇḍālalakṣaṇam* // KDA_206 // / devamanuṣyanārīṇāṃ tiryagyonigateṣv api /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543767 (0.029):
devamānuṣanārīṇāṃ tiryagyonigateṣvapi / / maithunaṃ nādhigacchanti te viprāste ca brāhmaṇāḥ // Vs_17 //
satyaṃ śaucaṃ dayā śaucaṃ śaucam indriyanigrahaḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544042 (0.0):
maithunaṃ hi sadā tyaktaṃ caturthaṃ brahmalakṣaṇam // Vs_37 // / satyaṃ śaucaṃ dayā śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716634 (0.0):
satyaṃ brahma tapo brahma KDA_205a / satyaṃ śaucaṃ dayā śaucaṃ KDA_257a
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23880794 (0.0):
* satyaṃ śaucaṃ tapaḥ śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ / sarvabhūtadayā śaucam
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6742665 (0.028):
yo 'nnārthaiḥ śuciḥ śaucānna mṛdā vāriṇā śuciḥ // GarP_1,113.37 // / satyaṃ śaucaṃ manaḥ śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15344507 (0.035):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ $ śaucamindriyanigrahaḥ & / sarvavrateṣvayaṃ dharmaḥ % sāmānyo rudrapūjanam // LiP_1,84.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7238273 (0.035):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ śaucamindriyanigrahaḥ / / sarvavrateṣvayaṃ dharmaḥ sāmānyo rudrapūjanam // LiP_1,84.22 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23745290 (0.035):
tapo 'hiṃsā ca satyaṃ ca śaucamindriyanigrahaḥ / / dayā dānaṃ tvānṛśaṃsyaṃ śuśruṣā yajñakarma ca // VamP_49.11 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062733 (0.040):
śaucam indriyanigrahaḥ Mn_6.92b / śaucam indriyanigrahaḥ Mn_10.63b / śaucam indriyanigrahaḥ Mn_12.31b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2544399 (0.040):
śaucam akrodham atvarām Mn_3.235[225M]d / śaucam indriyanigrahaḥ Mn_6.92b
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3282631 (0.047):
ahiṃsā satyam asteyaṃ śaucam indriyanigrahaḥ / / dānaṃ damo dayā kṣāntiḥ sarveṣāṃ dharmasādhanam // Yj_1.122 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29004723 (0.060):
śaucamijyā tapo dānaṃ LiP_1,8.29c / śaucamindriyanigrahaḥ LiP_1,84.22b / śaucamevaṃ prakīrtitam LiP_1,8.36d
sarvabhūtadayā śaucaṃ tapaḥ śaucaṃ ca pañcamam* // KDA_257 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544045 (0.0):
satyaṃ śaucaṃ dayā śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ / / sarvabhūta dayā śaucaṃ tapaḥ śaucañca pañcamam // Vs_38 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23880798 (0.0):
* satyaṃ śaucaṃ tapaḥ śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ / sarvabhūtadayā śaucam
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6742667 (0.036):
satyaṃ śaucaṃ manaḥ śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ / / sarvabhūte dayā śaucaṃ jalaśaucañca pañcamam // GarP_1,113.38 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20782952 (0.040):
13,148.036d@019_0005 satyaṃ tīrthaṃ kṣamā tīrthaṃ satyam indriyanigrahaḥ / 13,148.036d@019_0006 sarvabhūtadayā tīrthaṃ tīrtham ārjavam eva ca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15344507 (0.043):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ $ śaucamindriyanigrahaḥ & / sarvavrateṣvayaṃ dharmaḥ % sāmānyo rudrapūjanam // LiP_1,84.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7238273 (0.043):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ śaucamindriyanigrahaḥ / / sarvavrateṣvayaṃ dharmaḥ sāmānyo rudrapūjanam // LiP_1,84.22 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23745290 (0.051):
tapo 'hiṃsā ca satyaṃ ca śaucamindriyanigrahaḥ / / dayā dānaṃ tvānṛśaṃsyaṃ śuśruṣā yajñakarma ca // VamP_49.11 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716633 (0.056):
satyaṃ brahma tapo brahma KDA_205a / satyaṃ śaucaṃ dayā śaucaṃ KDA_257a
pañcalakṣaṇasaṃpanna īdṛśo yo bhaved dvijaḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544055 (0.0):
pañcalakṣaṇasampanna īdṛśo yo bhaved dvijaḥ /
tam ahaṃ brāhmaṇaṃ brūyāṃ śeṣāḥ śudrā yudhiṣṭhira // KDA_258 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544059 (0.0):
pañcalakṣaṇasampanna īdṛśo yo bhaved dvijaḥ / / tamahaṃ brāhmaṇaṃ brūyāṃ śeṣāḥ śūdrā yudhiṣṭhira // Vs_39 //
na kulena na jātyā ca kriyābhir brāhmaṇo na ca /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544068 (0.0):
na kulena na jātyā vā kriyābhirbrāhmaṇo bhavet /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713121 (0.054):
na kulena na jātyā ca KDA_259a / na keśena na kaṛṇena KDA_155a
cāṇḍālo 'pi hi vṛttastho brāhmaṇaḥ sa yudhiṣṭhira // KDA_259 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544076 (0.056):
caṇḍālo 'pi hi vṛtastho brāhmaṇaḥ sa yudhiṣṭhira // Vs_40 // / ahiṃsā brahmacaryaṃ ca viśuddhācca pratigrahaḥ /
ahiṃsā brahmacaryaṃ ca viśuddhātmāparigrahaḥ / / phaleṣv anabhilipsātha brāhmaṇaḥ syād yudhiṣṭhira // KDA_260 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714283 (0.035):
brāhmaṇaḥ patito bhavet* KDA_216d / brāhmaṇaḥ sa yudhiṣṭhira KDA_259d
ekavarṇam idaṃ viśvaṃ pūrvam āsīd yudhiṣṭhira /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544094 (0.0):
ekavarṇamidaṃ pūrvaṃ viśvamāsīdyudhiṣṭhira /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12942681 (0.0):
MSS_7538 1 ekavarṇamidaṃ pūrvaṃ viśvamāsīd yudhiṣṭhira /
karmakriyāviśeṣeṇa cāturvarṇyaṃ pratiṣṭhitam* // KDA_261 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544099 (0.0):
ekavarṇamidaṃ pūrvaṃ viśvamāsīdyudhiṣṭhira / / karmakriyāviśeṣeṇa cāturvarṇyaṃ pratiṣṭhitam // Vs_41 //
sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544107 (0.0):
karmakriyāviśeṣeṇa cāturvarṇyaṃ pratiṣṭhitam // Vs_41 // / sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717108 (0.0):
sarve mūtrapurīṣiṇaḥ KDA_262b / sarve vai yonijā martyāḥ KDA_131a
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908716 (0.0):
dharmakalpavikalpena cāturvarṇyaṃ prakalpitam* // KDA_130 // / sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ /
ekendriyakriyārthāś ca tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ // KDA_262 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908725 (0.0):
sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ / / ekendriyakriyārthāś ca tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ // KDA_131 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544115 (0.038):
sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ / / ekendriyendriyārthāśca tasmācchīlaguṇairdvijāḥ // Vs_42 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712243 (0.045):
tasmāc caivaṃ vijānīyā KDA_118c / tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ KDA_131d / tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ KDA_262d
śūdro 'pi śīlasaṃpanno guṇavān brāhmaṇo bhavet* /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908731 (0.0):
ekendriyakriyārthāś ca tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ // KDA_131 // / śūdro 'pi śīlasaṃpanno guṇavān brāhmaṇo bhavet* /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544122 (0.010):
ekendriyendriyārthāśca tasmācchīlaguṇairdvijāḥ // Vs_42 // / śūdro 'pi śīlasampannoguṇavān brāhmaṇo bhavet /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716397 (0.024):
śūdro 'pi brāhmaṇo bhavet* KDA_228d / śūdro 'pi śīlasaṃpanno KDA_132a
brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ śūdrāt pratyavaro bhavet* // KDA_263 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544126 (0.0):
śūdro 'pi śīlasampannoguṇavān brāhmaṇo bhavet / / brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ śūdrātpratyavaro bhavet // Vs_43 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908736 (0.0):
śūdro 'pi śīlasaṃpanno guṇavān brāhmaṇo bhavet* / / brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ śūdrāt pratyavaro bhavet* // KDA_132 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714374 (0.047):
brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ KDA_263c / brāhmaṇo 'pi bhavec chūdraḥ KDA_214c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716353 (0.052):
śūdrāt pratigrahagrāhī KDA_112c / śūdrāt pratyavaro bhavet* KDA_132d / śūdrāt pratyavaro bhavet* KDA_263d
-------------------- Vaidya, p. 282 -------------------- / pañcendriyārṇavaṃ ghoraṃ yadi śūdro 'pi tīrṇavān* /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544135 (0.0):
brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ śūdrātpratyavaro bhavet // Vs_43 // / pañcendriyārṇavaṃ ghoraṃ yadi śūdro 'pi tīrṇavān /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713610 (0.043):
pañcābhijñapadaprāpto KDA_280c / pañcendriyārṇavaṃ ghoraṃ KDA_264a
tasmai dānaṃ pradātavyam aprameyaṃ yudhiṣṭhira // KDA_264 // / na jātir dṛśyate rājan guṇāḥ kalyāṇakārakāḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544137 (0.0):
pañcendriyārṇavaṃ ghoraṃ yadi śūdro 'pi tīrṇavān / / tasmai dānaṃ pradātavyamaprameyaṃ yudhiṣṭhira // Vs_44 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544145 (0.0):
na jātirdṛśyate rājan guṇāḥ kalyāṇakārakāḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543778 (0.035):
na jātirdṛśyate tāvad guṇāḥ kalyāṇakārakāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713168 (0.044):
na jātir dṛśyate rājan KDA_265a / na jīvo brāhmaṇas tāvad KDA_91a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20844929 (0.057):
14,096.015d@004_3227 na jātiḥ pūjyate rājan guṇāḥ kalyāṇakāraṇāḥ
guṇavidyānidhir vidvān brāhmaṇo brahmacārāṇāt* // KDA_265 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711265 (0.063):
guṇavān brāhmaṇo bhavet* KDA_263b / guṇavidyānidhir vidvān KDA_265c
jīvitaṃ yasya lokārthe dharmārthe yasya jīvitam* /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544155 (0.018):
jīvitaṃ yasya dharmārthe parārthe yasya jīvitam /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711628 (0.028):
jīvaś ced brāhmaṇas tāvad KDA_91c / jīvitaṃ yasya lokārthe KDA_266a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713066 (0.055):
dharmārthī na tyajed asmād KDA_416a / dharmārthe yasya jīvitam* KDA_266b
ahorātraṃ caren muktas taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // KDA_266 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544154 (0.054):
jīvitaṃ yasya dharmārthe parārthe yasya jīvitam / / ahorātraṃ caretkṣāntiṃ taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // Vs_45 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544161 (0.054):
ahorātraṃ caretkṣāntiṃ taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // Vs_45 // / parityajya gṛhāvāsaṃ ye sthitā mokṣakākṣiṇaḥ /
parityajya gṛhāvāsaṃ ye sthitā mokṣakāṅkṣiṇaḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544167 (0.043):
ahorātraṃ caretkṣāntiṃ taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // Vs_45 // / parityajya gṛhāvāsaṃ ye sthitā mokṣakākṣiṇaḥ /
kāmeṣv asaktāḥ kaunteya brāhmaṇās te yudhiṣṭhira // KDA_267 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544173 (0.036):
parityajya gṛhāvāsaṃ ye sthitā mokṣakākṣiṇaḥ / / kāmeṣvasaktāḥ kaunteya brāhmaṇāste yudhiṣṭhira // Vs_46 //
ahiṃsā nirmamatvaṃ vā satkṛtyasya vivarjanam* / / rāgadveṣanivṛttiś ca etad brāhmaṇalakṣaṇam* // KDA_268 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544186 (0.007):
ahiṃsānirmamatvaṃ cā matkṛtyasya varjanam / / rāgadveṣanivṛttiśca etad brāhmaṇalakṣaṇam // Vs_47 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544174 (0.054):
kāmeṣvasaktāḥ kaunteya brāhmaṇāste yudhiṣṭhira // Vs_46 // / ahiṃsānirmamatvaṃ cā matkṛtyasya varjanam /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710140 (0.063):
ahipūrṇo yathā hradaḥ KDA_401d / ahiṃsā nirmamatvaṃ vā KDA_268a
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489794 (0.063):
icchādveṣanivṛttyā ca bhūtāraṃbhavivarjanāt / / punaścākāmasaṃyogācchabdāderdeṣadar śanāt // BndP_1,21.172 //
kṣamā dayā damo dānaṃ satyaṃ śaucaṃ smṛtir ghṛṇā /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544194 (0.0):
rāgadveṣanivṛttiśca etad brāhmaṇalakṣaṇam // Vs_47 // / kṣamā dayā damo dānaṃ satyaṃ śaucaṃ smṛtirghṛṇā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827471 (0.0):
putro 'tha mānaso jātaḥ sākṣād brahmeva cāparaḥ // RKV_40.4 // / kṣamā damo dayā dānaṃ satyaṃ śaucam athārjavam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18900276 (0.0):
viṣṇuśarmeti vikhyātaḥ sarvaśāstrārthapāragaḥ // RKV_209.6 // / kṣamā damo dayā dānaṃ satyaṃ śaucaṃ dhṛtistathā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711179 (0.018):
kṣatriyās te nṛpā narāḥ KDA_174d / kṣamā dayā damo dānaṃ KDA_269a
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828125 (0.021):
putro 'tha mānaso jātaḥ sākṣād brahmeva cāparaḥ / / kṣamā damā dayā dānaṃ satyaṃ śaucam athārjavam // RKS_77.10 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15344505 (0.024):
bhavānyā modate sārdhaṃ % sārūpyaṃ prāpya suvratā // LiP_1,84.21 // / kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ $ śaucamindriyanigrahaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7238271 (0.024):
bhavānyā modate sārdhaṃ sārūpyaṃ prāpya suvratā // LiP_1,84.21 // / kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ śaucamindriyanigrahaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17896767 (0.028):
| evam uktaṃ viṣṇunā / kṣamā satyaṃ damaḥ śaucaṃ / dānam indriya saṃyamaḥ |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6823341 (0.028):
tathāpi sattva-prādhānyād brāhmaṇasyeti bhaṇitiḥ | evam uktaṃ viṣṇunā - / kṣamā satyaṃ damaḥ śaucaṃ / dānam indriya-saṃyamaḥ |
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386529 (0.028):
kṣamā satyam damaḥ śaucaṃ dānam indriyasaṃyamaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18193051 (0.028):
Viṣṇu 2.16a/ kṣamā satyam damaḥ śaucaṃ dānam indriya-saṃyamaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6747601 (0.031):
upavāsaḥ praduṣyeta divāsvapnā kṣamaithunāt / / kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ śaucamindriyanigrahaḥ // GarP_1,128.8 //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547265 (0.036):
Va.6.23 yogas tapas^damas^dānam^satyam^śaucam^śrutam^ghṛṇā (c)/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10341903 (0.042):
12,182.004a satyaṃ dānaṃ damo 'droha ānṛśaṃsyaṃ kṣamā ghṛṇā
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932235 (0.054):
kṣamā yudhi na kāryaṃ vai LiP_1,98.175a / kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ LiP_1,84.22a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7042597 (0.057):
tasmānnivṛttaṃ saṃsevyamanyathā saṃsaret punaḥ // KūrmP_1,2.62 // / kṣamā damo dayā dānamalobhastyāga eva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19815403 (0.062):
03,055.009a yasmin satyaṃ dhṛtir dānaṃ tapaḥ śaucaṃ damaḥ śamaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15551771 (0.062):
upavāso japo maunam $ akrodho 'steyamārjavam & / satyaṃ śaucaṃ ca dānaṃ ca % dayā kṣāntiśca sarvadā // SvaT_12.44 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808971 (0.062):
upavāso japo maunam akrodho 'steyamārjavam / / satyaṃ śaucaṃ ca dānaṃ ca dayā kṣāntiśca sarvadā // SvaT_12.44 //
vidyā vidyānamādhītyam etad brāhmaṇalakṣaṇam* // KDA_269 //
gāyatrīmātrasāro 'pi varaṃ vipraḥ suyantritaḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544206 (0.0):
vidyā vijñānamāstikyametad brāhmaṇalakṣaṇam // Vs_48 // / gāyatrīmātra sāro 'pi varaṃ vipraḥ suyantritaḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18574908 (0.0):
sāvitrīmātrasāro 'pi varaṃ vipraḥ suyantritaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20828570 (0.019):
14,096.015d@004_0511 sāvitrīmātrasāro 'pi varo vipraḥ suyantritaḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485295 (0.038):
Manu2.118a/ sāvitrīmātra.sāro 'api varaṃ vipraḥ suyantritaḥ |
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18856884 (0.043):
gāyatrīsāramātro 'pi varaṃ vipraḥ suyantritaḥ // RKV_97.160 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18899010 (0.043):
gāyatrīsāramātro 'pi varaṃ vipraḥ suyantritaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9052938 (0.061):
varaṃ vipraḥ suyantritaḥ Mn_2.118b / varaṃ syādgulphayoradhaḥ Ang_1.780b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711234 (0.064):
gāyatrīmātrasāro 'pi KDA_270a / guṇadharmapramāṇena KDA_162a
nādhitya caturo vedān sarvāśī sarvavikrayī // KDA_270 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717062 (0.026):
sarvān dṛṣṭvā prasannitān* KDA_365b / sarvāśī sarvavikrayī KDA_270d
ekarātroṣitasyāpi yā gatir brahmacāriṇaḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544223 (0.0):
nāyantritaścaturvedī sarvāśī sarvavikrayī // Vs_49 // / ekarātroṣitasyāpi yā gatirbrahmacāriṇaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703174 (0.063):
ekarātroṣitasyāpi yā gatir bhasmaśāyinaḥ /
na tāṃ kratusahasreṇa prāpnuvanti yudhiṣṭhira // KDA_271 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544227 (0.024):
ekarātroṣitasyāpi yā gatirbrahmacāriṇaḥ / / na tatkratusahasreṇa prāpnuvanti yudhiṣṭhira // Vs_50 //
pāragaḥ sarvavedānāṃ sarvatīrthābhiṣiñcanaiḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1100648 (0.050):
pāraṇaṃ sarvavedānāṃ__Vdha_055.005 / sarvatīrthāvagahanah__Vdha_055.005
yuktaś carati dharmaṃ yo taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // KDA_272 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712407 (0.049):
tasyaiva śāsane śuddhe KDA_464a / taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ KDA_204d / taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ KDA_266d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715381 (0.062):
yuktaś carati dharmaṃ yo KDA_272c / yugāntakālavijñātā KDA_182c
yadā na kurute pāpaṃ sarvabhūteṣu dāruṇam* /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19627294 (0.0):
01,070.044b*0693_10 yadā na kurute pāpaṃ sarvabhūteṣu karhi cit
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544250 (0.0):
yadā na kurute pāpaṃ sarvabhūteṣu dāruṇam /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715140 (0.013):
yadā ca garuḍenāhaṃ KDA_339a / yadā na kurute pāpaṃ KDA_273a
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12752471 (0.063):
bhāvaṃ na kurute yastu sarvabhūteṣu pāpakam /
kāyena manasā vācā brahma saṃpadyate tadā // KDA_273 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544253 (0.0):
yadā na kurute pāpaṃ sarvabhūteṣu dāruṇam / / kāyena manasā vācā brahma sampadyate tadā // Vs_52 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10383649 (0.025):
12,254.017a yadā na kurute bhāvaṃ sarvabhūteṣu pāpakam / 12,254.017c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352633 (0.028):
yadā bhāvaṃ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam / / karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā // HV_22.39 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23879151 (0.028):
* yadā na kuryād drohaṃ ca sarvabhūteṣu dāruṇam / karmaṇā manasā vācā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19627303 (0.030):
01,070.044b*0693_11 karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20767955 (0.030):
13,134.057d@015_3913 yadā bhāvaṃ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam / 13,134.057d@015_3914 karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10259767 (0.030):
12,021.005c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10262028 (0.030):
12,026.036d@004_0029 yadā na bhāvaṃ kurute sarvabhūteṣu pāpakam / 12,026.036d@004_0030 karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10336359 (0.030):
12,168.044a yadā na kurute dhīraḥ sarvabhūteṣu pāpakam / 12,168.044c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380172 (0.030):
12,243.006a yadā na kurute bhāvaṃ sarvabhūteṣu pāpakam / 12,243.006c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10427529 (0.030):
12,313.034a yadā bhāvaṃ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam / 12,313.034c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741789 (0.030):
yadā bhāvaṃ na kurute $ sarvabhūteṣu pāpakam & / karmaṇā manasā vācā % brahma saṃpadyate tadā // BrP_12.42 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013121 (0.030):
yadā bhāvaṃ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam / / karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā // BrP_12.42 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622500 (0.030):
karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā // BndP_2,68.99 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15910129 (0.030):
karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā // NarP_1,59.31 //
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26356039 (0.054):
13,134.057d@015_3913 yadā bhāvaṃ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam / 13,134.057d@015_3914 karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12752475 (0.061):
bhāvaṃ na kurute yastu sarvabhūteṣu pāpakam / / karmaṇā manasā vācā sa tu bhāgavatassmṛtaḥ // BhS_30.144 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324587 (0.064):
yadā na kurute bhāvaṃ % sarvabhūteṣu pāpakam // LiP_1,67.18 // / karmaṇā manasā vācā $ brahma sampadyate tadā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218353 (0.064):
yadā na kurute bhāvaṃ sarvabhūteṣu pāpakam // LiP_1,67.18 // / karmaṇā manasā vācā brahma sampadyate tadā /
yasya lokahite cittaṃ maitrīyuktam ivātmaje /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715301 (0.009):
yasya prajñā viśuddhā na KDA_55a / yasya lokahite cittaṃ KDA_274a
tena saṃpadyate brahma tasmān maitrīṃ vibhāvaya // KDA_274 // / yasya lokeṣu kāruṇyaṃ svātmaje iva duḥkhite /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715309 (0.053):
yasya loke dayā nāsti KDA_52a / yasya lokeṣu kāruṇyaṃ KDA_275a
tena saṃpadyate brahma tasmāt kāruṇiko bhava // KDA_275 // / yac cittaṃ muditaṃ loke sukhībhūte ivātmaje /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715019 (0.032):
yac cānena punas tatra KDA_475c / yac cittaṃ muditaṃ loke KDA_276a
tasya saṃjāyate brahma tal loke modavāṃś cara // KDA_276 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712233 (0.063):
tayaiva sahasuptasya KDA_110c / tal loke modavāṃś cara KDA_276d / tasmāc ca vedamātreṇa KDA_230c
yasyopekṣāyutaṃ cittaṃ sarvalokeṣv ivātmaje /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715319 (0.023):
yasyaiva hetunā lokā KDA_332c / yasyopekṣāyutaṃ cittaṃ KDA_277a
tasya saṃjāyate brahma tad upekṣāyutaś cara // KDA_277 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712111 (0.064):
tadā lokahite caret* KDA_289b / tad upekṣāyutaś cara KDA_277d / tadupekṣāṃ sadā bhaja KDA_315d
etad dhi paramaṃ brahma- vihāraṃ brahmasādhanam* /
jñātvā lokahitārthena cara brahmavihāriṇam* (Speyer: brahmavihāraṇam*) //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711429 (0.0):
cara brahman vratottamam* KDA_297d / cara brahmavihāriṇam* (Speyer: brahmavihāraṇam*) KDA_278d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711663 (0.058):
jñātvā lokahitārthena KDA_278c / jñānadharmaguṇācārair KDA_221c
KDA_278 // / tataḥ kleśān vinirjitvā svātmacittasamāhitaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717728 (0.045):
svākhyāte dharmavainaye KDA_464b / svātmacittasamāhitaḥ KDA_279b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715499 (0.052):
yenaivaṃ sarvasatānāṃ KDA_349c / ye 'pi kleśān vinirjitya KDA_48a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711814 (0.059):
tataḥ kleśagaṇān hitvā KDA_298a / tataḥ kleśān vinirjitvā KDA_279a / tataḥ pitā ca taṃ dṛṣṭā KDA_25a
brahmapraṇidhim ālambya sthirībhava samādhiṣu // KDA_279 //
-------------------- Vaidya, p. 283 -------------------- / tathā brahmaguṇādhānād brahmarṣis tvaṃ bhaveḥ kila /
pañcābhijñapadaprāpto brahmalokam avāpnuyāḥ // KDA_280 //
iti śrutvā guror vākya sa subhūtir guṇotsukaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710284 (0.054):
iti vede 'pi kathyate KDA_92b / iti śrutvā guror vākya KDA_281a / iti śrutvā mahāvijño KDA_252a
tatheti pratisaṃśrutya dhyānacaryām upāśrayat* // KDA_281 // / tato 'nyad vanam āśritya guror ājñāsamādhṛtaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711850 (0.038):
tato dharmābhisaṃskāraiḥ KDA_92c / tato 'nyad vanam āśritya KDA_282a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713107 (0.059):
dhīracittasamāhitaḥ KDA_67d / dhyānacaryām upāśrayat* KDA_281d
sarvendriyavinirgatyā vyaharaddhyānatatparaḥ // KDA_282 //
tatrādhivasato 'syāpi krodhāgniḥ samudīritaḥ / / karmādhānabalābhyāsān naiva śāntim upāyayau // KDA_283 //
tatra ca vanaṣaṇḍe yā vasantī vanadevatā /
sā subhūtiṃ mahākrodhaṃ dṛṣṭvaivaṃ samacintayat* // KDA_284 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908057 (0.063):
subhūtiṃ brāhmaṇaṃ dṛṣṭvā guruś caivam acintayat* // KDA_81 //
subhūtir brāhmaṇo hy eṣa sarvavedārthapāragaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6795314 (0.051):
dṛḍhabhakto 'pi vedādisarvaśāstrārthapāragaḥ // GarP_1,227.16 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717451 (0.053):
subhūtir brāhmaṇo 'py ayam* KDA_82b / subhūtir brāhmaṇo hy eṣa KDA_285a
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908057 (0.064):
subhūtiṃ brāhmaṇaṃ dṛṣṭvā guruś caivam acintayat* // KDA_81 //
sarvamantravidhānajñaḥ sutīkṣṇakrodhabāhulaḥ // KDA_285 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717412 (0.050):
sujāto lakṣaṇānvitaḥ KDA_28b / sutīkṣṇakrodhabāhulaḥ KDA_285d
kadācit kupitaś cāyaṃ krodhataḥ śāpavahninā / / dhakṣyati parvatāṃś cāpi sapakṣijantumānavān* // KDA_286 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716793 (0.050):
sanmaitryā viharanta eva muditāṃ prodbhāvayadhvaṃ sadā KDA_419d / sapakṣijantumānavān* KDA_286d
samādhidhyānayukto 'pi naiva cittasamāhitaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716827 (0.040):
samaṃ jñānaṃ pravartate KDA_202d / samādhidhyānayukto 'pi KDA_287a / samādhidhyānavaryāsu KDA_88c
jñānavijñānadharmeṣu viśeṣaṃ nādhigacchati // KDA_287 //
yadi bauddheṣu dharmeṣu niyukto 'yaṃ dvijottamaḥ / / kṣipraṃ kleśān vinirjitya bodhicittaṃ ca lapsyati // KDA_288 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714134 (5.960):
bodhārtham iti tīrthikaiḥ KDA_241b / bodhicittaṃ ca lapsyati KDA_288d / bodhicitte pralabdhe tu KDA_289a
bodhicitte pralabdhe tu tadā lokahite caret* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714138 (0.0):
bodhicittaṃ ca lapsyati KDA_288d / bodhicitte pralabdhe tu KDA_289a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711499 (0.056):
cittāni saṃpradūṣyaiva KDA_473c / citte{na} parimohite KDA_52d
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28907666 (0.064):
kiṃ tasya brahmavṛttena citte{na} parimohite // KDA_52 // / yasya na kuśalotsāhaṃ citte lokārthaṃ sādhitum* /
bodhisatvo mahāvijño bhaviṣyati na saṃśayaḥ // KDA_289 //
iti niścitya sā devī kāruṇyahitamānasā / / taṃ subhūtiṃ samāgamya jagādaivaṃ puraḥ sthitā // KDA_290 //
śṛṇu vatsa mahābhāga yan mayā hitam ucyate /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716428 (0.038):
śṛṇu rājan mahābāho KDA_4a / śṛṇu vatsa mahābhāga KDA_291a
dhanyo 'si tvaṃ mahādhīra maharṣir dvijasattama // KDA_291 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm13u.htm.txt) 27692300 (0.027):
aho dhanyo 'si yannāsvurna maṇḍūko na kukkuṭaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714682 (0.028):
mahadvyasanam āptavān+ KDA_331d / maharṣir dvijasattama KDA_291d / mahādātāpy abhūt tadā KDA_464d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12670277 (0.031):
muditas tāṃ sukalyāṇīṃ bhāryaṃ dṛṣṭvaivam abravīt // Rm_37.459{9} // / dhanyo 'si tvaṃ sukalyāṇī yat te samupādeśataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24398099 (0.038):
tamaśvaṃ sāṃjalirnatvā saṃpaśyannemavamabravīt // / dhanyo 'si tvaṃ mahāsatva yanmāṃ mṛtyumukhagatam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16847678 (0.062):
dhanyo rakṣayitāsi tvaṃ BrP_176.51c / dhanyo 'si kṛtakṛtyo 'si BrP_123.182a
kimarthaṃ vasase caivam ekākī nirjane vane / / niścittaḥ pratisaṃlīnaḥ kāṣṭhapāṣāṇavadvṛthā // KDA_292 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710757 (0.012):
kāṣṭhapāṣāṇavat sthitaḥ KDA_352d / kāṣṭhapāṣāṇavadvṛthā KDA_292d
dharmārthakāmamokṣeṣu yadi vāñchāsti te yate /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713058 (0.044):
dharmārthakāmamokṣeṣu KDA_80a / dharmārthakāmamokṣeṣu KDA_293a
buddhasya vacanaṃ śrutvā cara saṃbodhisatpathe // KDA_293 //
buddho hi bhagavān nāthaḥ sarvajño lokanāyakaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716887 (0.036):
sarvajñātiviruddhatvāt KDA_31c / sarvajño bhagavān nāthaḥ KDA_462c
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28913227 (0.040):
śākyamunir mahābuddhaḥ sarvajño lokanāyakaḥ / / saṃbuddho bhagāvan nāthas tathāgato bhaviṣyasi // KDA_468 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12631347 (0.057):
tadyathā bhagavāñ chāstā śrīghanaḥ sa munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugato nātho dharmarāja vināyakaḥ // Rm_24.5{5} //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714125 (0.062):
buddho hi bhagavān nāthaḥ KDA_294a / bodhārtham iti tīrthikaiḥ KDA_241b
munīndraḥ śrīdhanaḥ śāstā sarvadharmānupālakaḥ // KDA_294 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714845 (0.040):
munīnām upadeśāni KDA_43a / munīndraḥ śrīdhanaḥ śāstā KDA_294c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716916 (0.041):
sarvadharmānupālakaḥ KDA_294d / sarvadharmābhipālakāḥ KDA_175d
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290176 (0.042):
(1.1.27) ṣaḍabhijño daśabalo 'dvayavādī vināyakaḥ / (1.1.28) munīndraḥ śrīghanaḥ śāstā muniḥ śākyamunistu yaḥ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24408985 (0.063):
tatastvaṃ syā mahābhijñastathāgato munīśvaraḥ / / sarvavidyadhipaḥ śāstā jagannātho vināyakaḥ //
tasyaiva dharmatā śuddhā daśakuśalasaṃmatā / / ṣaṭ ca pāramitāḥ khyātāḥ paratreha śivaṃkarāḥ // KDA_295 //
-------------------- Vaidya, p. 284 -------------------- / dhanyās te bhikṣavaś caiva buddhasyopāsakāś ca ye /
sarvasatvahitārthena saṃbodhiguṇasādhakāḥ // KDA_296 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12624198 (0.028):
tatrāśrame samāsīno bhagavān sasasāṃghikaḥ / / sarvasatvahitārthena saṃbodhidharmam ādiśat // Rm_20.50{40} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639841 (0.029):
yo 'tra śauddhodanī rājā cakravarttī nṛpādhipaḥ / / sarvasatvahitārthena saṃbodhisādhanodyataḥ // Rm_27.42{41} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12628991 (0.031):
jināśrame mahodyāne karaṃdakanivāpake // Rm_23.8{8} // / sarvasatvahitārthena bodhicaryāṃ prakāśayan /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634501 (0.031):
veṇuvane mahodyāne karaṃdakanivāpake // Rm_25.7{7} // / sarvasatvahitārthena bodhicaryāṃ prakāśayan /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639451 (0.031):
upāsikābhir anyaiś ca bodhisatvagaṇair api // Rm_27.7{7} // / sarvasatvahitārthena bodhicaryaṃ prakāśayan /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12649248 (0.031):
jetavane mahodyāne vihāre maṇimaṃḍite // Rm_31.6{6} // / sarvasatvahitārthena bodhicaryāṃ prakāśayan /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12645347 (0.039):
māracaryyāṃ parityajya caradhvaṃ bodhicārikāṃ // Rm_29.25{25} // / yaḥ satvahitārthena bodhicaryāṃ cariṣyati /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650413 (0.049):
tatrāpi śraddhayā nityaṃ triratnabhajanodyataḥ // Rm_31.97{90} // / sarvasatvahitārthena balapāramitodyataḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650286 (0.051):
tatrāpi śraddhayā nityaṃ triratnaśaraṇaṃ gataḥ // Rm_31.87{87} // / sarvasatvahitārthena vīryyapāramitodyataḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12658861 (0.052):
sarvasatvahitārthena babhūvur bodhicāriṇaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650310 (0.054):
tatrāpi śraddhayā nityaṃ triratnabhajanodyatat // Rm_31.89{82} // / sarvasatvahitārthena dhyānapāramitārataḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12653527 (0.054):
tat suratnānubhāvena sarvamārān vinirjayan / / sarvasatvahitārthena saṃbuddhapadam āpnuyāt // Rm_32.170{69} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650232 (0.054):
tatrāpi śraddhayā nityaṃ triratnaṃ sarvadā bhajan // Rm_31.83{83} // / sarvasatvahitārthena śīlapāramitā caran /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717024 (0.055):
sarvasatvahitārthena KDA_296c / sarvasatvahiteṣitam* KDA_58b
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12644389 (0.056):
ye saṃbodhivrataṃ dhṛtvā pracaranti samāhitāḥ / / sarvasatvahitārthena bodhisatvā bhavanti te // Rm_28.181{2} //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717251 (0.056):
saṃbodhiguṇasāgaram* KDA_307d / saṃbodhiguṇasādhakāḥ KDA_296d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12673916 (0.056):
tataḥ saṃbodhicaryārthaṃ sarvasatvahitārthataḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650147 (0.057):
sa ādau śraddhayā bhaktyā triratnaśaraṇaṃ gataḥ // Rm_31.77{77} // / sarvasatvahitārthena dānaṃ dadyād yathepsitaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12632101 (0.058):
tataḥ satvahitārthena bodhicaryāṃ samācaret // Rm_24.65{65} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24374712 (0.061):
sarvasattvahitārthena bodhicaryāvrataṃ caran /
tvaṃ cāpi hi tathā matvā svaparātmahitārthataḥ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26530030 (0.008):
māyābhavaṃ jagan matvā svaparātmahitārthabhṛt /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717655 (0.060):
svadehe 'py anapekṣitāḥ KDA_439b / svaparātmahitārthataḥ KDA_297b
triratnaśaraṇaṃ gatvā cara brahman vratottamam* // KDA_297 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711423 (0.014):
caranti vratam ādarāt* KDA_171b / cara brahman vratottamam* KDA_297d
tataḥ kleśagaṇān hitvā brahmacāriñ jinendravat* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711812 (0.030):
tataḥ kālagatas tatra KDA_23a / tataḥ kleśagaṇān hitvā KDA_298a
sākṣād arhatpadaṃ prāpya nirvṛtisukham āpnuyāḥ // KDA_298 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12617042 (0.032):
etatpuṇyavipākena pariśuddhās trimaṇḍalāḥ / / sākṣād arhatpadaṃ prāpya nirvṛtipadam āpnuyāṃ // Rm_17.106{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12614825 (0.039):
tato māragaṇāṃ jitvā pariśuddhas trimaṇḍalaḥ / / qsākṣād arhatpadaṃ prāpya nirvṛtipadam āpnuyāt // Rm_16.149{37} //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713481 (0.063):
nirviśeṣo 'bhavad yataḥ KDA_195d / nirvṛtisukham āpnuyāḥ KDA_298d / niścittaḥ pratisaṃlīnaḥ KDA_292c
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12638704 (0.063):
sākṣād arhatpadaṃ prāpya babhūva brahmacāriṇaḥ // Rm_26.137{24} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12596679 (0.064):
sākṣād arhatpadaṃ prāpya vrajanti nirvṛtiṃ parāṃ // Rm_10.212{12} //
iti śrutvā subhūtiḥ sa triratnaguṇavarṇanām* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712648 (0.043):
tyaktamārābhigocarāḥ KDA_166b / triratnaguṇavarṇanām* KDA_299b
tathānumoditaḥ prāha tāṃ devatāṃ puraḥ sthitām* // KDA_299 //
tathāhaṃ devate yāmi saṃbuddhadarśanaṃ prati / / triratnasamayaṃ prāptum iccāmi tvatprasādataḥ // KDA_300 //
yadi te 'sti kṛpā devi mayi mokṣārthasādhini /
saṃbuddhaṃ darśaya kṣipraṃ taddharmeṣu niveśaya // KDA_301 //
triratnaśaraṇaṃ gatvā cariṣye tad vratottamam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712658 (0.048):
triratnaguṇavarṇanām* KDA_299b / triratnaśaraṇaṃ gatvā KDA_297c
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24369565 (0.062):
triratnaśaraṇaṃ gatvā cacāraitad vrataṃ sadā //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23244593 (0.064):
triratnaśaraṇaṃ gatvā saṃcaratha vratottamaṃ // SvayambhuP_1.44 //
tathāśu kṛpayā nītvā māṃ vihāre praveśaya // KDA_302 //
iti śrutvā vacas tasya subhūter vanadevatā / / vijñāya bodhimārgeṣu cittaṃ tathānumoditam* // KDA_303 //
tata eva samāgṛhya subhūtiṃ brahmacāriṇam* / / ṛddhyā sākāśamārgeṇa nināya jinamandiram* // KDA_304 //
subhūtis tatra saṃprāpto dadarśa jinabhāskaram* / / bhagavantaṃ mahāsaumyaṃ lakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam* // KDA_305 //
vyañjanaiś ca virājantaṃ vyāmaprabhāmahojjvalam* /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585139 (0.063):
dvātriṃśal lakṣaṇāśītivyaṃjanaṃ samalaṃkṛtaṃ // Rm_5.19{19} // / vyāmaprabhāvirājantaṃ sahasreṇādhikaprabhaṃ /
sahasrakiraṇādhikyaṃ ratnāṅgam iva jaṅgamam* // KDA_306 //
samantato mahābhadraṃ jagannāthaṃ munīśvaram* / / sarvadevādhipaṃ samyak- saṃbodhiguṇasāgaram* // KDA_307 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717246 (0.057):
saṃbodhiguṇaprāptaye KDA_321d / saṃbodhiguṇasāgaram* KDA_307d / saṃbodhiguṇasādhakāḥ KDA_296d
dṛṣṭvaiva sahasā cātha subhūtes tasya sarvathā / / ādhāto yaś ca satveṣu sa prativigato 'py abhūt* // KDA_308 //
tataḥ prasādajāto 'sau subhūtir dvijasattamaḥ / / natvā pādau muner dharmaṃ śrotuṃ tasthau mudāḥ puraḥ // KDA_309 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716492 (0.024):
śreṣṭhibhiḥ sārthavāhaiś ca KDA_7c / śrotuṃ tasthau mudāḥ puraḥ KDA_309d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12588523 (0.027):
dṛṣṭvāsau suprasannātmā samupetya purogataḥ // Rm_7.37{37} // / pādau tasya muner natvā dharmaṃ śrotum upāviśat /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12598026 (0.037):
dṛṣṭvāsau suprasannātmā sahasā samupāgataḥ / / pādau tasya muner natvā dharmaṃ śrotuṃ puro 'viśat // Rm_11.48{48} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12574187 (0.045):
natvā pādau muneś cāgre dharmaṃ śrotum upāśrayat // Rm_1.138{27} //
tato 'sau bhagavāṃs tasya subhūteś cittaśuddhatām* / / jñātvāryasatyadharmāṇi dideśaivaṃ savistaram // KDA_310 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717514 (0.040):
subhūter vanadevatā KDA_303b / subhūteś cittaśuddhatām* KDA_310b
śṛṇu vipra mahābhāga sarvasatvahitārthataḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716433 (0.058):
śṛṇu vatsa hitaṃ vakṣye KDA_89c / śṛṇu vipra mahābhāga KDA_311a
yadi te dharmavāñchāsti saṃbodhipadasādhane // KDA_311 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717260 (0.050):
saṃbodhipadasādhakāḥ KDA_443b / saṃbodhipadasādhane KDA_311d / saṃbodhipadasādhinaḥ KDA_192d
-------------------- Vaidya, p. 285 -------------------- / bhāvanīyā sadā maitrī satveṣ evaṃ yathātmaje /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509044 (0.046):
4 kolakena sunandena vatsīputreṇa ca sadā // 9 // elapatreṇa me maitrī / maitrī laṃburakena ca / pithilaś ca mahānāgo
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508997 (0.049):
6 tathā vāsūmukhena ca // 4 // aparājitena me maitrī maitrī cchibbasutena / ca / mahāmanasvinānityaṃ tathaiva ca
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040737 (0.049):
aparājitena me maitrī maitrī cchitvāsutena ca, / mahāmanasvinānityaṃ tathaiva ca manasvinā.
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040697 (0.050):
varṣatu devaḥ samantakena ilikisi svāhā. / maitrī me dhṛtarāṣṭreṣu maitrī airāvaṇeṣu ca,
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508957 (0.050):
ilikisi svāhā // maitrī me dhṛtarāṣṭreṣu maitrī nairāvaṇeṣu ca
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042385 (0.051):
samantena navamāsāṃ, maitrī me sarvasatveṣu vuśaḍe śavariṇi vudāriṇi
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895505 (0.055):
bhaiṣajyamiti hīnayānaspṛhāmahāvyādhiharāḥ / kuta ityāha / / maitrīpūrvaṅgamatayeti / yato maitrī teṣāṃ puraḥsarī / api ca / / sarvacaturbhirapramāṇaiḥ saha viharaṇāt matrīvihāriṇaḥ / brahmabhūtā iti
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714479 (0.055):
bhāvanīyā sadādarāt* KDA_369d / bhāvanīyā sadā maitrī KDA_312a
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253378 (0.058):
[DsP_48] tatra katamā mahākarunā? niḥsattveṣu sattveṣu yo maitryatyāga
dharmamātā yato maitrī tan na tyājyā kadācana // KDA_312 //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509044 (0.032):
4 kolakena sunandena vatsīputreṇa ca sadā // 9 // elapatreṇa me maitrī / maitrī laṃburakena ca / pithilaś ca mahānāgo
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508998 (0.036):
6 tathā vāsūmukhena ca // 4 // aparājitena me maitrī maitrī cchibbasutena / ca / mahāmanasvinānityaṃ tathaiva ca
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040738 (0.036):
aparājitena me maitrī maitrī cchitvāsutena ca, / mahāmanasvinānityaṃ tathaiva ca manasvinā.
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040697 (0.041):
varṣatu devaḥ samantakena ilikisi svāhā. / maitrī me dhṛtarāṣṭreṣu maitrī airāvaṇeṣu ca,
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508957 (0.041):
ilikisi svāhā // maitrī me dhṛtarāṣṭreṣu maitrī nairāvaṇeṣu ca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895505 (0.047):
bhaiṣajyamiti hīnayānaspṛhāmahāvyādhiharāḥ / kuta ityāha / / maitrīpūrvaṅgamatayeti / yato maitrī teṣāṃ puraḥsarī / api ca / / sarvacaturbhirapramāṇaiḥ saha viharaṇāt matrīvihāriṇaḥ / brahmabhūtā iti
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042385 (0.049):
samantena navamāsāṃ, maitrī me sarvasatveṣu vuśaḍe śavariṇi vudāriṇi
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253378 (0.053):
[DsP_48] tatra katamā mahākarunā? niḥsattveṣu sattveṣu yo maitryatyāga
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5543291 (0.054):
maitrī..karuṇā..muditā..+..iti..tisro..bhāvanās..tatra..bhūta7P..sukhita7P..maitrīm..bhāvayitvā..maitrībalam..labhate.
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2589093 (0.062):
skandhadhātvāyatanadṭaṣṭirātmadṭaṣṭiḥ pudgaladṭasṭiḥ sattvadṭaṣṭi / jīrvadṭaṣṭi / maitrīkaruṇāmuditopokṣādānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñādidṭaṣṭiḥ |
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11318742 (0.063):
karuṇā hi mūlavṛkṣā | tasyāḥ seko maitrī tayā tadāpy āyanāt | maitricitto
karuṇā ca tathā kāryā satveṣ api yathātmaje / / kāruṇyād vardhate dharmas ta kāruṇyaṃ sadā kuru // KDA_313 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711735 (0.042):
ta eva brāhmaṇottamāḥ KDA_49d / ta kāruṇyaṃ sadā kuru KDA_313d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710620 (0.051):
karuṇā ca tathā kāryā KDA_313a / karuṇā svātmaje 'pi ca KDA_442b
muditāpi sadā sādhyā satveṣu ca yathātmaje / / muditāṃ hi samālambya bodhipadam avāpnuyāḥ // KDA_314 //
upekṣāpi sadā dhāryā satveṣv api yathātmaje / / upekṣāto labhet saukhyaṃ tadupekṣāṃ sadā bhaja // KDA_315 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712116 (0.034):
tad upekṣāyutaś cara KDA_277d / tadupekṣāṃ sadā bhaja KDA_315d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710405 (0.048):
upekṣāto labhet saukhyaṃ KDA_315c / upekṣāpi sadā dhāryā KDA_315a
ime dharmā hi catvāraś caturvargaphalāptaye / / tatprāptyai sādhyatāṃ yatnāc caturbrahmavihāratā // KDA_316 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711384 (0.040):
caturthaṃ brāhmalakṣaṇam* KDA_256d / caturbrahmavihāratā KDA_316d
iti śrutvāryadharmāṇi sa subhūtiḥ pramoditaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710293 (0.038):
iti śrutvā mahāvijño KDA_252a / iti śrutvāryadharmāṇi KDA_317a
kleśasaṃghān vinirjitya buddhadharmaṃ samaikṣata // KDA_317 //
satkāyadṛṣṭiśailaṃ ca viṃśatiśikharodgatam* /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651143 (0.057):
brāhmaṇena sapatnīkena viṃśatiśikharasamudgataṃ dṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa
vidārya jñānavajreṇa saṃsāraratiniḥspṛhaḥ // KDA_318 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12616163 (0.042):
satkāyadṛṣṭibhūmīdhraṃ viṃśatiśikharodgataṃ / / nirbhidya jñānavajreṇa dṛṣṭasatyaprabodhitā // Rm_17.38{38} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12624597 (0.042):
satkāyaduṣṭibhūmīndhraṃ viṃśatiśikharodgataṃ / / nirbhidya jñānavajreṇa śrotaāpattim āyayau // Rm_20.82{72} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626894 (0.042):
tataḥ satkāyabhūmīndhraṃ viṃśatiśikharodgataṃ / / nirbhidya jñānavajreṇa dharmadṛṣṭi samāptavān // Rm_21.49{49} //
srotāpattiphalaṃ sākṣāt kṛtvā śiṣyo 'bhavan muneḥ (Speyer: śikṣo) /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710895 (0.0):
kṛtāny api subhūtinā KDA_457b / kṛtvā śiṣyo 'bhavan muneḥ (Speyer: śikṣo) KDA_319b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717618 (0.064):
srotāpattiphalaṃ sākṣāt KDA_319a / svakarmapariṇāmataḥ KDA_96d
dṛṣṭasatyo 'tha saṃbuddhaṃ natvā caiva kṛtāñjaliḥ // KDA_319 //
pravrajyāprārthanāṃ cakre svākhyātadharmasādhane /
namas te bhagavan nātha sarvasatvānupālaka // KDA_320 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12604015 (0.058):
bhagavaṃtaṃ sasaṃghaṃ taṃ praṇatvaivaṃ vyatijñapat // Rm_12.333{30} // / namas te bhagavan nātha sarvadharmādhipeśvaraḥ /
adyāgreṇa jagadbandho yāmi te śaraṇaṃ sadā /
tathā dharme ca saṃgheṣu saṃbodhiguṇaprāptaye // KDA_321 //
pravrajyāṃ dehi me nātha saddharmeṣu niveśaya /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713957 (0.026):
pravrajyāprārthanāṃ cakre KDA_320a / pravrajyāṃ dehi me nātha KDA_322a
brahmacaryaṃ cariṣye 'haṃ tvadājñāṃ śirasā vahan* // KDA_322 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712679 (0.006):
trailokyādhipanāyakaḥ KDA_425b / tvadājñāṃ śirasā vahan* KDA_322d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12595725 (0.017):
satyaṃ tāta tvayādiṣṭaṃ tat sarvaṃ hitam eva me / / tasmāt tathā cariṣyāmi tvadājñāṃ śirasā vahan // Rm_10.138{38} //
ity ukte bhagavān dṛṣṭvā hastena tacchiraḥ spṛśan* /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589382 (0.050):
ity ukte bhagavān dṛṣṭvā pṛṣṭvā hastena tac chiraḥ /
ehi bhikṣo carasveti pravadaṃs taṃ samagrahīt* // KDA_323 //
ehīti proktaḥ sa jinena muṇḍo pātrī susaṃghāṭiparītadehaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710580 (0.0):
ehi vatsa cara brahma- KDA_76c / ehīti proktaḥ sa jinena muṇḍo KDA_324a
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658222 (0.024):
ehīti coktaḥ sa tathāgatena muṇḍaś ca saṃghāṭiparītadehaḥ | / sadyaḥ praśāntendriya eva tasthāv evaṃ sthito buddhamanorathena ||
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307517 (0.024):
ehīti coktaḥ sa tathāgatena muṇḍaś ca saṃghāṭiparītadehaḥ / / sadyaḥ praśāntendriya eva sthāne yathā sthito buddhamanorathena //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471446 (0.036):
ehīti coktaḥ sa tathāgatena muṇḍaś ca saṃghāṭīparītadehaḥ / / sadyaḥ praśāntendriya eva tasthau naiva sthito buddhamanorathena // {MS:
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662634 (0.038):
muṇḍaś ca saṅghāṭiparītadehaḥ / / sadyaḥ praśāntendriya eva tasthau
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713737 (0.055):
pāti snehopacāreṇa KDA_429c / pātrī susaṃghāṭiparītadehaḥ KDA_324b
sadyaḥ praśāntendriya eva tasthau bhikṣuḥ subhūtiḥ sugataprabhāvāt* //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658224 (0.0):
ehīti coktaḥ sa tathāgatena muṇḍaś ca saṃghāṭiparītadehaḥ | / sadyaḥ praśāntendriya eva tasthāv evaṃ sthito buddhamanorathena ||
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307518 (0.0):
ehīti coktaḥ sa tathāgatena muṇḍaś ca saṃghāṭiparītadehaḥ / / sadyaḥ praśāntendriya eva sthāne yathā sthito buddhamanorathena //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471448 (1.192):
ehīti coktaḥ sa tathāgatena muṇḍaś ca saṃghāṭīparītadehaḥ / / sadyaḥ praśāntendriya eva tasthau naiva sthito buddhamanorathena // {MS:
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662636 (1.192):
muṇḍaś ca saṅghāṭiparītadehaḥ / / sadyaḥ praśāntendriya eva tasthau
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17214708 (0.017):
brahmacaryam iti ehīti coktaḥ sa tathāgatena muṇḍaś ca kāṣāyaparītadehaḥ / sadyaḥ pra / 4 śāntendriya eva tasthau nipacchito buddhamanorathena 13 atha khalv
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17995694 (0.025):
muṇḍaś ca saṅghāṭiparītadehaḥ / / sadyaḥ praśāntendriya eva tasthau / nepacchito buddhamanorathena // iti
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714518 (0.030):
bhikṣubhiś ca jitendriyaiḥ KDA_10d / bhikṣuḥ subhūtiḥ sugataprabhāvāt* KDA_324d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527869 (0.051):
022.017. ehīti coktaḥ sa tathāgatena muṇḍaśca saṃghāṭiparītadehaḥ/ / 022.019. sadyaḥ praśāntendriya eva tasthau evaṃ sthito
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576610 (0.051):
174.016. ehīti coktaḥ sa tathāgatena muṇḍaśca saṃghāṭiparītadehaḥ/ / 174.018. sadyaḥ praśāntendriya eva tasthāvupasthito
KDA_324 // / saccittalabdhaḥ sa muneḥ prasādāt prayujyamāno vyaharat samādhau /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716579 (0.0):
saṅgād dhi jāyate māyā KDA_333c / saccittalabdhaḥ sa muneḥ prasādāt KDA_325a
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589416 (0.0):
Rm_7.100{100} // / saccittalabdhaḥ sa muneḥ prasādāt prayujyamāno vyaharat samādhau /
vyāyacchamānaḥ khalu bodhimārge saṃbuddhadharme ghaṭamāna eva // KDA_325
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589424 (0.0):
saccittalabdhaḥ sa muneḥ prasādāt prayujyamāno vyaharat samādhau / / vyāyachamānaḥ khalu bodhimārge saṃbuddhadharme ghaṭamāna evaṃ //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717227 (0.062):
saṃbuddhadarśanaṃ prati KDA_300b / saṃbuddhadharme ghaṭamāna eva KDA_325d
sarvaṃ ca saṃsāram anityatāhataṃ matvā ca saṃsāragatiṃ vibhaṅginīm* /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589430 (0.0):
vyāyachamānaḥ khalu bodhimārge saṃbuddhadharme ghaṭamāna evaṃ // / Rm_7.101{1} // / sarvaṃ ca saṃsāram anityatāhataṃ matvā ca traidhātugatiṃ vighātinīṃ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717045 (1.192):
sarvasatvānupālakāḥ KDA_443d / sarvaṃ ca saṃsāram anityatāhataṃ KDA_326a
kleśāṃś ca sarvān pravihāya saṃyataḥ sākṣāc ca so 'rhann abhavan
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589437 (0.036):
sarvaṃ ca saṃsāram anityatāhataṃ matvā ca traidhātugatiṃ vighātinīṃ / / kleśāṃś ca sarvān pravihāya saṃyataḥ sākṣād varo 'rhaṃ sa babhūva
maharddhikaḥ // KDA_326 // / suvītarāgaḥ samaloṣṭahemā ākāśacitto dhanasāravāsī /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589448 (0.036):
suvītarāgaḥ samaloṣṭahema ākāśacittaśubhagaṃdhivāsī /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717540 (0.047):
surayā lavaṇena ca KDA_214d / suvītarāgaḥ samaloṣṭahemā KDA_327 a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717320 (0.062):
saṃsthānaṃ bhinnalakṣaṇam* (Speyer:saṃsthānabhinnaŚ) KDA_143d / sākṣāc ca so 'rhann abhavan maharddhikaḥ KDA_326d
bhindann avidyādrim ivāṇḍakośaṃ prāpadabhijñāḥ pratisaṃvidaś ca // KDA_327
-------------------- Vaidya, p. 286 -------------------- / satkāralābheṣu parāṅmukatvāt saśakradevāsuramānuṣāṇām* /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589470 (0.029):
satkāralobheṣu parāṃmukhatvāt sa śakradevāsuramānuṣāṇāṃ / / pūjyaś ca mānyo 'py abhivandanīyo babhūva sa brahmavihāracārī //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716589 (0.036):
satkāyadṛṣṭiśailaṃ ca KDA_318a / satkāralābheṣu parāṅmukatvāt KDA_328a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717146 (0.045):
sa vidvān api nāsevyo KDA_400c / saśakradevāsuramānuṣāṇām* KDA_328b
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593459 (0.060):
niraṃjanāvikalpā ca śrīkhaṇḍatulyavāsinī // Rm_9.188{76} // / svātmasatkāralābheṣu parāṇmukhī sunispṛhā /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3716885 (0.060):
praṇamāmi suvartitadharmavaraṃ mṛgadāvavane caturāsanake / / vidhiśakrasurāsuralokavṛtaṃ suśarīramahojjvalasarvadiśam // BuSto_82.9 //
pūjyaś ca mānyo abhivādanīyo babhūva sa brahmavihāracārī // KDA_328 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714046 (0.0):
babhūva vānarādhipaḥ KDA_114d / babhūva sa brahmavihāracārī KDA_328d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589477 (0.0):
satkāralobheṣu parāṃmukhatvāt sa śakradevāsuramānuṣāṇāṃ / / pūjyaś ca mānyo 'py abhivandanīyo babhūva sa brahmavihāracārī //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12598899 (0.062):
sadevāsuramartyānāṃ traidhātukanivāsināṃ // Rm_11.115{15} // / pūjyo mānyo 'bhivaṃdyo 'bhūd dhastako 'rhaṃ yatiḥ sudhīḥ /
atha subhūtir āyuṣmān samanvāharad ātmavān* / / kutaś cyuto 'ham āyātaḥ kutra kena ca karmaṇā // KDA_329 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691421 (0.045):
tatra āyuṣmān subhūtiḥ samanvāhartuṃ pravṛttaḥ: kuto 'haṃ cyutaḥ, / kutropapannaḥ kena karmaṇeti | paśyati: pañca jātiśatāni nāgebhyaś cyuto
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437355 (0.045):
samanvāharati | kuto 'haṃ cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sa paśyati
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11964440 (0.045):
samudācaraṃti. kuto 'haṃ cyutaḥ. kutropapannaḥ. kena karmaṇety evaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663571 (0.057):
cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291099 (0.057):
kutaś cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti // sa paśyati manuṣyebhyaś
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438674 (0.057):
cittāny utpadyante | kutaś cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti sa paśyati
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001477 (0.057):
devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ / kutropapannaḥ kena karmaṇā iti sa paśyati: yakṣebhyaś cyutaḥ, praṇīteṣu
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006805 (0.057):
kutaś cyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇā iti; sa paśyati nāgebhyaś (SBV II
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911474 (0.058):
09905 mārgāvavādopakṣepaḥ//] / 09906 atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ bodhisattva iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963291 (0.058):
mahāyānam upadeṣṭāavyaṃ / 24302 manyeta/ / 24303 atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ mā haivāhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035463 (0.060):
hetoḥ? tathā hi teṣāṃ svabhāvo na saṃvidyate. yo vyativarteta. / atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yadi bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059062 (0.061):
nāvalīyante, nāpi kāṅkṣanti, nāpi dhandhāyante // / atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ śakraṃ devānāmindrametadavocat yatkauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994953 (0.061):
dharmatāṃ dharmatayā na virodhayanti // / atha khalvāyuṣmān subhūtirbuddhānubhāvena bhagavantametadavocat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6921073 (0.062):
12313 [iti sarveṣāṃ hetutvaviśeṣaḥ//] / 12314 atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ yo 'haṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6973308 (0.063):
26302 kasya hetoḥ/ tathā hi {āyuṣmān} subhūtir yad yad eva / paripraśnīkriyate tatas tata eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 794620 (0.063):
subhūtir agratāyāṃ sthāpayitavyaḥ tat kasya hetoḥ tathā hi āyuṣmān / subhūtir yad yad eva paripraśnīkriyate tatas tata eva niḥsarati subhūtir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15129549 (0.063):
tat kasya hetoḥ? tathā hi āyuṣmān subhūtir yad yad eva paripraśnīkriyate / tatas tata eva niḥsarati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818907 (0.064):
iti samyaksaṃbodhiprāptinirveśanakarma / atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan
apaśyat sa tataś ceti pañcajanmaśatāni ca / / nāgayonisamutpannas tataś cyutvāham āgataḥ // KDA_330 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711798 (0.005):
tataś ca mānavo bhūtvā KDA_115c / tataś cyutvāham āgataḥ KDA_330d
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28913301 (0.062):
tenaiva pātakenaivaṃ pañca janmaśatāny api // KDA_474 // / nāgayonisamutpanno babhūvāyaṃ mahāviṣaḥ /
yad dveṣābhyāsataś cāsaṃ krūro lokopaghātakaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715210 (0.035):
yad dadanti mahāsatvāḥ KDA_439a / yad dveṣābhyāsataś cāsaṃ KDA_331a
tenaiva hetunā cāhaṃ mahadvyasanam āptavān+ // KDA_331 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714676 (0.059):
maruto vā samudbhavaḥ KDA_136b / mahadvyasanam āptavān+ KDA_331d
idānīṃ tu tathā caitaṃ krodhaṃ prahātum ācare /
yasyaiva hetunā lokā bhramanti narakeṣu te // KDA_332 //
tasmād ahaṃ cariṣyāmi niḥsaṅgo nirahaṃkṛtiḥ / / saṅgād dhi jāyate māyā māyāyāṃ jāyate ratiḥ // KDA_333 //
ratau rāgo 'bhijāyeta rāge mohaḥ pravardhate /
mūḍhasya drūyate cittaṃ sveṣṭakāryopaghātataḥ // KDA_334 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717763 (0.052):
svāminaṃ snehakāriṇam* KDA_386b / sveṣṭakāryopaghātataḥ KDA_334d
upaghātāhate citte krodhāgniḥ paridīpyate /
krodhānalasamuddīpto dahate sa parān api (Speyer: svaparān api) // KDA_335
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712774 (0.0):
dahate sa parān api (Speyer: svaparān api) KDA_335d
yāvat krodhānaloddīptaṃ svacittaṃ kleśavāyubhiḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715365 (0.017):
yāvat krodham anirjitya KDA_68c / yāvat krodhānaloddīptaṃ KDA_336a
tāvat kiṃ tapasāpy etan nirarthaṃ duḥkhahetave // KDA_336 //
dharmaṃ sucaritaṃ puṇyaṃ dānaśīlādisādhanam* (Speyer: dharmasucaritaṃ) /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712801 (0.0):
dānaśīlādisaddharma- KDA_401a / dānaśīlādisādhanam* (Speyer: dharmasucaritaṃ) KDA_337b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713038 (0.055):
dharmasaṃskṛtivṛttisthaḥ KDA_121a / dharmaṃ sucaritaṃ puṇyaṃ KDA_337a
kṛtaṃ kalpasahasrair yad dahet krodhānalaḥ kṣaṇāt* // KDA_337 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712783 (0.023):
dahaty ātmānam evādau KDA_372c / dahet krodhānalaḥ kṣaṇāt* KDA_337d
tasmāt krodhāgniśāntyarthaṃ kṛtvendriyavinigraham* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712288 (0.039):
tasmāt krodhavināśāya KDA_404c / tasmāt krodhāgniśāntyarthaṃ KDA_338a
ekānte hi vaseyaṃ ca viviktāraṇyagocare // KDA_338 //
yadā ca garuḍenāhaṃ balād ākṛṣya bhakṣitaḥ /
yatīn dṛṣṭvānumodaṃ ca kurvan mṛtyum avāptavān* // KDA_339 //
tenaiva hetunā cādya dvijātikulasaṃbhavaḥ / / sarvakleśān vinirjitya brahmacārī bhavāmy aham* // KDA_340 //
adyāpi cet tathā cātra vaseyaṃ janapadāśrame(?) /
kenacit kleśitaś cāhaṃ bhraṣṭim evam avāpnuyām* // KDA_341 //
iti niścitya cittena subhūtir nirahaṃkṛtiḥ / / vivikte 'raṇyavāse sa niḥsaṅgo nyavasat sudhīḥ // KDA_342 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713505 (0.060):
niḥsaṅgo nirahaṃkṛtiḥ KDA_333b / niḥsaṅgo nyavasat sudhīḥ KDA_342d
tathaikākī vasaṃs tatra caturthadhyānasaṃyutaḥ / / phalamūlāmbusaṃtuṣṭo brahmacārī mumoda saḥ // KDA_343 //
-------------------- Vaidya, p. 287 -------------------- / atha saṅge 'pi grāmeṣu deśe janapadeṣu ca /
bhikṣāhetor vihartuṃ vā sa sakāmo 'bhavad yadā // KDA_344 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717153 (0.0):
saśakradevāsuramānuṣāṇām* KDA_328b / sa sakāmo 'bhavad yadā KDA_344d
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691483 (0.036):
samādāya vartate | yadā saṃghe vā grāme vā deśe vā janapade vā bhikṣāhetor / vihartukāmo bhavati, tadā pūrvataraṃ gocaram avalokayati: mā māṃ kaścit
tadā pūrvam asau dṛṣṭvā gocaram abhyalakṣayat* / / aho deśeṣu sarvatra bhavanti nirguṇā janāḥ // KDA_345 //
mānino madamohāndhā duṣṭā matsariṇaḥ śaṭhāḥ /
tat kathaṃ saṃcariṣye 'tra bhikṣāhetoḥ kule kule // KDA_346 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714506 (0.029):
bhikṣāhetor vihartuṃ vā KDA_344c / bhikṣāhetoḥ kule kule KDA_346d
dūṣayiṣyanti cittāni kecid dṛṣṭvaiva māṃ yatim* /
yad dhetor janāś caivaṃ(?) bhramanti durgatiṣv api // KDA_347 //
kalpakoṭisahasrāṇi naiva muktāś ca durgateḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710682 (0.053):
kalpakoṭiśatair api KDA_478d / kalpakoṭisahasrāṇi KDA_348a / kalpakoṭisahasrāṇi KDA_444c
tad ahaṃ sarvasatveṣu kuntapipīlikādiṣu // KDA_348 //
dayācittaṃ samālambya vaseyaṃ dhyānasaṃrataḥ /
yenaivaṃ sarvasatānāṃ bhavec cittaṃ prasāditam* /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12029443 (0.064):
329b] śauklam ity ucyate. tadvat. nanu ca kṣaṇikatvāt sarvaṃ cittam / ekāgraṃ. kim idam ucyate yena tu tāny ekāgrāṇi vartante. sa dharmaḥ
tam eva dharmam ādhyāya yatir mokṣam avāpnuyāt* // KDA_349 //
iti saṃnahya cittena sa subhūtiḥ subuddhimān* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710303 (0.030):
iti śrutvā subhūtiḥ sa KDA_299a / iti saṃnahya cittena KDA_350a
vivikte 'raṇyadeśe 'pi nyavasad dhyānasaṃrataḥ // KDA_350 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713571 (0.055):
norubhyām atha jaṅgābhyāṃ KDA_156c / nyavasad dhyānasaṃrataḥ KDA_350d
atha so 'rhaṃs trimāsānām atyayād bodhimānasaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27709981 (0.041):
atha subhūtir āyuṣmān KDA_329a / atha so 'rhaṃs trimāsānām KDA_351a
ity evaṃ cintayāmāsa lokānugrahakāraṇāt* // KDA_351 // / kim atra dhyānasaṃlīnaḥ karomi lokabodhanam* /
kiyat kālaṃ ca jīveyaṃ kāṣṭhapāṣāṇavat sthitaḥ // KDA_352 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710754 (0.036):
kāśyapo nāma nāyakaḥ KDA_461b / kāṣṭhapāṣāṇavat sthitaḥ KDA_352d
kevalaṃ svamanas tuṣṭyai dhyānaṃ saukhyārthasādhanam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710947 (0.055):
kevalaṃ pāpahetubhiḥ KDA_53d / kevalaṃ svamanas tuṣṭyai KDA_353a
sukhaṃ labdhvāpi kiṃ sāraṃ satvānugrahaṇaṃ vinā // KDA_353 //
tasmād dhyānāt samutthāya satvānugrahakāraṇāt* /
ṛddhiṃ pradarśya saṃbodhau sthāpayiṣye mahajjanān* // KDA_354 //
iti niścitya cittena sa subhūtiḥ samṛddhimān* / / satvānāṃ vinayārthena prātihāryam adarśayat* // KDA_355 //
tadṛddhinirmitāny eva garuḍānāṃ mahaujasām* /
pañca kulaśatāny atra prasasrire samantataḥ // KDA_356 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28911792 (0.045):
tenāpy evaṃ suparṇānāṃ pañca kulaśatāni ca / / abhidrutāni nāgena samantata itas tataḥ // KDA_360 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21586707 (0.058):
vaṇikśatānāṃ pañca putraśatāni jātāni/ / 204.032. teṣāmapi kulasadṛśāni <205>nāmadheyāni vyavasthāpitāni/
etāṃś ca garudān dṛṣṭvā nāgāḥ saṃtrasitās tataḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710532 (0.042):
etā hi paramācāryāḥ KDA_445a / etāṃś ca garudān dṛṣṭvā KDA_357a / evam anye 'pi ye lokā KDA_440a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702422 (0.049):
taddarśanāndrahā nāgā dṛṣṭvā vā nāśamāpnu yuḥ // GarP_1,20.5 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16174403 (0.056):
udabhārasahāḥ sarve HV_72.9c / udabhūvann itas tataḥ HV_App.I,11.13b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12846980 (0.060):
MSS_2581 2 jihvādurvyasanairupadravarujaḥ kurvanti ye duḥsutām tān / dṛṣṭvārthamitastato nikhanati svaṃ niḥsvamātanvatī //
itas tataḥ samudbhrāntāḥ subhūteḥ śaraṇaṃ yayuḥ // KDA_357 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28911809 (0.0):
tenaivābhidrutāḥ sarve garuḍās trāsam āgatāḥ / / itas tataḥ samudbhrāntāḥ subhūteḥ śaraṇaṃ yayuḥ // KDA_361 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717528 (0.036):
subhūtes tasya sarvathā KDA_308b / subhūteḥ śaraṇaṃ yayuḥ KDA_357d
atha svarddhibalenaiva samāśvāsya subhūtinā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27709985 (0.042):
atha svarddhibalenaiva KDA_358a / athāśoko mahārājaḥ KDA_1a
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691543 (0.057):
nāgā bhītās trastā saṃvignā itaś cāmutaś ca saṃbhrāntāḥ | tataḥ subhūtinā / ṛddhibalena punaḥ paritrātāḥ | tatas teṣāṃ prasannacittānāṃ maitrī
sarve nāgāḥ suparṇebhyaḥ paritrātāś ca sarvataḥ // KDA_358 //
-------------------- Vaidya, p. 288 -------------------- / punas tena suparṇānāṃ vinayārthaṃ subhūtinā /
svarddhivalaprabhāveṇa mahān nāgo vinirmitaḥ // KDA_359 //
tenāpy evaṃ suparṇānāṃ pañca kulaśatāni ca / / abhidrutāni nāgena samantata itas tataḥ // KDA_360 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28911746 (0.045):
pañca kulaśatāny atra prasasrire samantataḥ // KDA_356 //
tenaivābhidrutāḥ sarve garuḍās trāsam āgatāḥ / / itas tataḥ samudbhrāntāḥ subhūteḥ śaraṇaṃ yayuḥ // KDA_361 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28911762 (0.0):
etāṃś ca garudān dṛṣṭvā nāgāḥ saṃtrasitās tataḥ / / itas tataḥ samudbhrāntāḥ subhūteḥ śaraṇaṃ yayuḥ // KDA_357 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717527 (0.046):
subhūtes tasya sarvathā KDA_308b / subhūteḥ śaraṇaṃ yayuḥ KDA_357d
subhūtinā tathā caivaṃ sarve te garuḍā api / / svarddhibalaprabhāveṇa samāśvāsya surakṣitāḥ // KDA_362 //
evam ṛddhiprabhāvāṇi subhūtes tasya sadyateḥ / / dṛṣṭvā sarve janaughās te saharṣādbhutam āyayuḥ // KDA_363 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717182 (0.059):
sahantyarīn prahāriṇaḥ KDA_432b / saharṣādbhutam āyayuḥ KDA_363d
dhanyo 'yam ṛddhimān bhikṣur arhan saṃbuddhasevakaḥ /
yenaite rakṣitāḥ sarve nāgāś ca garuḍā api // KDA_364 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715470 (0.042):
yenaite garuḍā nāgā KDA_453c / yenaite rakṣitāḥ sarve KDA_364c
iti so 'rhan subhūtis tān sarvān dṛṣṭvā prasannitān* / / saddharme vinayārthena maitrīdharmam upādiśat* // KDA_365 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714907 (0.057):
maitrīdharmam upādiśat* KDA_365d / maitrīdharmopadeśena KDA_451c
śṛṇudhvaṃ madvacaḥ sarve nāgāś ca garuḍās tathā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716411 (0.030):
śṛṇudhvaṃ bhikṣavaḥ sarve KDA_458c / śṛṇudhvaṃ madvacaḥ sarve KDA_366a
yadi me śaraṇaṃ yātha ramadhvaṃ maitramānasāḥ // KDA_366 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715631 (0.051):
ratnāṅgam iva jaṅgamam* KDA_306d / ramadhvaṃ maitramānasāḥ KDA_366d
ye ete sukhino loke sarve te maitracāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715397 (0.057):
ye ete duḥkhino loke KDA_367c / ye ete sukhino loke KDA_367a
ye ete duḥkhino loke sarve te krodhino narāḥ // KDA_367 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717070 (0.061):
sarve jīvā militvaiva KDA_105a / sarve te krodhino narāḥ KDA_367d / sarve te garuḍā api KDA_362b
tasmāt krodhaprahāṇāya kriyatāṃ yatnam ādarāt* / / yāvac citte sthitaṃ krodhaṃ tāvan maitrī na bhāvyate // KDA_368 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712455 (0.025):
tāvat sadguṇayukto 'pi KDA_71c / tāvan maitrī na bhāvyate KDA_368d
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca maitrīsamaṃ tapaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713146 (0.0):
na grīvayā na bāhunā KDA_155d / na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ KDA_369a
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151306 (0.064):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588245 (0.064):
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ $ na ca kṣāntisamaṃ tapaḥ &
tasmān maitrī prayatnena bhāvanīyā sadādarāt* // KDA_369 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714478 (0.025):
bhāryāyā garbham āviśat* KDA_23d / bhāvanīyā sadādarāt* KDA_369d / bhāvanīyā sadā maitrī KDA_312a
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukham aśnute /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287855 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukham aśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // Dak_5.41 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384745 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśrūte /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412562 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśasye hṛdi sthite //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422796 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśrute /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151324 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśnute /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588263 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti $ na prītisukhamaśnute &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332790 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // Bca_6.3 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604843 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukham aśnute /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714638 (0.036):
manasā praṇidhir dadhe KDA_20d / manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti KDA_370a
na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // KDA_370 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287864 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukham aśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // Dak_5.41 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412568 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśasye hṛdi sthite //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151331 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // SBca_6.3 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588270 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti $ na prītisukhamaśnute & / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti % dveṣaśalye hṛdi sthite // Bca_6.3 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332797 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukhamaśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // Bca_6.3 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604850 (0.0):
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti na prītisukham aśnute / / na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // SRKK_169 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712944 (0.025):
dvitīyaṃ brāhmalakṣaṇam* KDA_254d / dveṣaśalye hṛdi sthite KDA_370d
na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti yāvajjīvam api ghnataḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604859 (0.0):
na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti yāvajjīvam api ghnataḥ /
Vararuci: Satagatha (bsa060_u.htm.txt) 22581439 (0.051):
na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti yāvajjīvamapi ghnataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412625 (0.055):
naivaṃ dviṣaḥ kṣayaṃ yānti yāvajjīvamapi ghnataḥ / / krodhamekaṃ tu yo hanyāttena sarvadviṣo hatāḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287866 (0.056):
na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti dveṣaśalye hṛdi sthite // Dak_5.41 // / na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti durjanā gaganopamāḥ /
krodham ekaṃ tu yo hanyāt tena sarve dviṣo hatāḥ // KDA_371 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604864 (0.0):
na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti yāvajjīvam api ghnataḥ / / krodham ekaṃ tu yo hanyāt tena sarvadviṣo hatāḥ // SRKK_170 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412633 (1.788):
naivaṃ dviṣaḥ kṣayaṃ yānti yāvajjīvamapi ghnataḥ / / krodhamekaṃ tu yo hanyāttena sarvadviṣo hatāḥ //
Vararuci: Satagatha (bsa060_u.htm.txt) 22581445 (0.043):
krodhameva tu yo hanti tena sarve dviṣo hatāḥ // 30 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711027 (0.062):
krodhaparyākulo naraḥ KDA_374d / krodham ekaṃ tu yo hanyāt KDA_371c
vikalpen dhanadīptena jantuḥ krodhahavir bhujā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287886 (0.030):
vikalpendhanadīptena jantuḥ krodhahavirbhujā / / dahaty ātmānam evādau paraṃ dhakṣyati vā na vā // Dak_5.43 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604874 (0.030):
vikalpendhanadīptena jantuḥ krodhahavirbhujā / / dahaty ātmānam evādau paraṃ dhakṣyati vā na vā // SRKK_171 //
dahaty ātmānam evādau parān dhakṣyati vā na vā // KDA_372 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287890 (0.037):
vikalpendhanadīptena jantuḥ krodhahavirbhujā / / dahaty ātmānam evādau paraṃ dhakṣyati vā na vā // Dak_5.43 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604878 (0.037):
vikalpendhanadīptena jantuḥ krodhahavirbhujā / / dahaty ātmānam evādau paraṃ dhakṣyati vā na vā // SRKK_171 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384806 (0.046):
dahatyātmānamevādau paraṃ dhakṣyati vā na vā //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712777 (0.050):
dahate sa parān api (Speyer: svaparān api) KDA_335d / dahaty ātmānam evādau KDA_372c
jarā rūpavatāṃ krodhas tamaś cakṣuṣmatām api / / bandho dharmārthakāmānāṃ tasmāt krodho nivāryatām* // KDA_373 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287899 (0.039):
dahaty ātmānam evādau paraṃ dhakṣyati vā na vā // Dak_5.43 // / jarā rūpavatāṃ krodhaḥ tamaś cakṣuṣmatām api /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604885 (0.049):
dahaty ātmānam evādau paraṃ dhakṣyati vā na vā // SRKK_171 // / jarā rūpavatāṃ krodhaḥ tamaś cakṣuṣmatām api/
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384814 (0.064):
jarā rupavatāṃ krodhaḥ tamaścakṣuṣmatāmapi / / vadho dharmārthakāmānāṃ tasmāt krodhaṃ nivārayet //
divyabhogānubhoktā ca prāsāde maṇimaṇḍite /
supto 'pi na labhen nidrāṃ krodhaparyākulo naraḥ // KDA_374 //
-------------------- Vaidya, p. 289 -------------------- / ṛṣibhir yogibhiś cāmbu- phalamūlāditoṣitaiḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714009 (0.043):
phalamūlāditoṣitaiḥ KDA_375b / phalamūlāmbusaṃtuṣṭo KDA_343c
dagdhā janapadāś cāpi krodhāc chāpahutāśanaiḥ // KDA_375 //
yac chāṃkaro mahāraudro nirghṛṇo dṛkprabhānalaiḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713435 (0.062):
nirguṇo 'pi praśobhate KDA_422b / nirghṛṇo dṛkprabhānalaiḥ KDA_376b
dadāha brahmajaṃ kāmaṃ tac ca krodhaprabhāvataḥ // KDA_376 //
yad rājāno viruddhāś ca yuddhaṃ kṛtvā parasparam* /
mṛtyuṃ yānti janaiḥ sārdhaṃ tac cāpi krodhabhāvataḥ // KDA_377 //
suhṛdo yat sahāyāṃś ca snehaviśrambhacāriṇaḥ /
satyadharmāv anādṛtya ghnanti krodhād anāryakāḥ // KDA_378 //
sādhavo ye mahātmānaḥ saṃvṛttidharmacāriṇaḥ /
tān api saṃmukhaṃ ghnanti durvāgbāṇai ruṣā khalāḥ // KDA_379 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712825 (0.045):
durjanān mardayan sarvān KDA_430c / durvāgbāṇai ruṣā khalāḥ KDA_379d
mātaraṃ janmadātrīṃ ca dhātrīr vā snehapālinīḥ /
svātmajān nirdayā ghnanti tac ca krodhaprabhāvataḥ // KDA_380 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711327 (0.058):
gocaram abhyalakṣayat* KDA_345b / ghnanti krodhaprabhāvataḥ KDA_381d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717735 (0.063):
svātmajān nirdayā ghnanti KDA_380c / svātmajāḥ pitaraṃ yac ca KDA_381a
svātmajāḥ pitaraṃ yac ca snehasatkārapālakam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717740 (0.040):
svātmajāḥ pitaraṃ yac ca KDA_381a / svātmaje iva duḥkhite KDA_275b
avigaṇayya pāpāni ghnanti krodhaprabhāvataḥ // KDA_381 //
gurūn saddharmaśāstṝṃś ca kalyāṇādhvāvatārakān* /
anādṛtya bhayaṃ pāpā ghnanti krodhoddhatā narāḥ // KDA_382 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711336 (0.023):
ghnanti krodhād anāryakāḥ KDA_378d / ghnanti krodhoddhatā narāḥ KDA_382d
yat pitā svātmajaṃ putraṃ putrīṃ vā bālakām api /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715065 (5.960):
yat pitā bālakaṃ putram KDA_429a / yat pitā svātmajaṃ putraṃ KDA_383a
nirdayas tāḍayan hanti tasmāt krodho mahāripuḥ // KDA_383 //
bhrātaraḥ sahajāś cāpi roṣitā bheditāśayāḥ / / vigṛhṇanti mahākruddhās tasmāt krodho mahāripuḥ // KDA_384 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712300 (0.057):
tasmāt krodho mahāripuḥ KDA_383d / tasmāt krodho mahāripuḥ KDA_384d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712308 (0.057):
tasmāt krodho mahāripuḥ KDA_384d / tasmāt krodho mahāripuḥ KDA_392d
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912228 (0.061):
krodhena hiṃsyate jantus tasmāt krodho mahāripuḥ // KDA_392 // / krodhenaiva mahārudraś cic cheda brahmaṇaḥ śiraḥ /
yat svayaṃ pariṇītāpi bhāryā dharmānucāriṇī /
tāḍitā tyajyate bhartrā krodhāt tato mahad bhayaṃ* // KDA_385 //
pramadāpi ca bhartāraṃ svāminaṃ snehakāriṇam* / / kuladharmam anādṛtya jahāti krodhatas tathā // KDA_386 //
ye śāntā yatayo dhīrāś caturbrahmavihāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715571 (0.033):
ye rañjayanti dharmārthe KDA_175a / ye śāntā yatayo dhīrāś KDA_387a
tān api saṃmukhaṃ duṣṭās tāḍayanti ruṣānvitāḥ // KDA_387 //
śāntātmā hitakṛdyogī kṣāntivādī vane vasan* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716261 (1.192):
śāntātmā sukham āsthāya KDA_43c / śāntātmā hitakṛdyogī KDA_388a
so 'pi śakalito rājñā svayam evāsinā ruṣā // KDA_388 //
dānavā ghnanti devāṃś ca devāś ca ghnanti dānavān* /
anyonyaṃ vigrahaṃ kṛtvā pramathnanti ruṣākulāḥ // KDA_389 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713916 (0.055):
prabodhya bālakāñ chāsti KDA_431c / pramathnanti ruṣākulāḥ KDA_389d
-------------------- Vaidya, p. 290 -------------------- / ātmānam ātmanā hatvā viṣaśastrānalādibhiḥ /
vasanti narake ghore te 'pi sarve ruṣānvitāḥ // KDA_390 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712579 (0.050):
te 'pi maitryāḥ prabhāvataḥ KDA_426d / te 'pi sarve ruṣānvitāḥ KDA_390d / te 'pi sarve ruṣāśrayāt* KDA_391d
ye ye duṣṭāśayāḥ krūrāḥ svaparārthābhighātakāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715551 (5.960):
ye maitrībhāvadharmaṃ kalimatiharaṇaṃ tat subhūteś caritraṃ KDA_486a / ye ye duṣṭāśayāḥ krūrāḥ KDA_391a
patanti narake ghore te 'pi sarve ruṣāśrayāt* // KDA_391 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728402 (0.024):
upaviṣṭaṃ bhoktumatha paṅktyāṃ vai vañcayanti ye // BndP_3,2.169 // / patanti narake ghore viḍbhuje nātra saṃśayaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332357 (0.046):
patanti niraye ghore viḍbhuje nātra saṃśayaḥ /
krodhena bhidyate lokaḥ krodhena paribhāṣyate / / krodhena hiṃsyate jantus tasmāt krodho mahāripuḥ // KDA_392 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711118 (0.041):
krodhena dhvaṃsyate dharmaḥ KDA_395a / krodhena paribhāṣyate KDA_392b / krodhena bhidyate cittaṃ KDA_405a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712304 (0.060):
tasmāt krodho mahāripuḥ KDA_383d / tasmāt krodho mahāripuḥ KDA_384d
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912119 (0.061):
vigṛhṇanti mahākruddhās tasmāt krodho mahāripuḥ // KDA_384 // / yat svayaṃ pariṇītāpi bhāryā dharmānucāriṇī /
krodhenaiva mahārudraś cic cheda brahmaṇaḥ śiraḥ /
tenaiva pātakenaiva bhrāntacitto 'bhavac chivaḥ // KDA_393 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714615 (0.054):
bhrātaraḥ sahajāś cāpi KDA_384a / bhrāntacitto 'bhavac chivaḥ KDA_393d
krodhenaiva tathā rudraḥ surajyeṣṭhātmajasya ca / / śvaśurasyāpi dakṣasya cchedayāmāsa mastakam* /
tatpāpakarmaṇā hy eva śivo 'py abhūd digambaraḥ // KDA_394 //
krodhena dhvaṃsyate dharmaḥ krodhena vilayaṃ gataḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711107 (0.043):
krodhena tyajyate satyaṃ KDA_395c / krodhena dhvaṃsyate dharmaḥ KDA_395a / krodhena paribhāṣyate KDA_392b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711122 (0.048):
krodhena vilayaṃ gataḥ KDA_395b / krodhena hiṃsyate jantus KDA_392c
krodhena tyajyate satyaṃ tasmāt krodho mahāripuḥ // KDA_395 //
yāni mahānti pāpāni mahāduḥkhabhayāni ca /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715338 (0.059):
yādṛśaṃ sādhyate karma KDA_195a / yāni mahānti pāpāni KDA_396a
tāni sarvāṇi duṣṭāni krodhacittodbhavāni ca // KDA_396 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711007 (0.045):
krodhakalaṅkito yo hi KDA_400a / krodhacittodbhavāni ca KDA_396d / krodhacittodbhavāni hi KDA_411d
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912476 (0.059):
tāni sarvāṇi jānīdhvaṃ krodhacittodbhavāni hi // KDA_411 //
tatkrodhād aparo vairaḥ pātako 'nyo na vidyate /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711892 (0.034):
tat ko 'nyaḥ paribhokṣyate KDA_459b / tatkrodhād aparo vairaḥ KDA_397a
tasmāt krodhavināśāya prayatadhvaṃ samāhitāḥ // KDA_397 // / yena krodho jito vairo jñānavajreṇa sādhunā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715461 (0.018):
ye cāparigrahītāro KDA_49a / yena krodho jito vairo KDA_398a
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912388 (0.032):
krodho dharmaviruddhatvāc caturvargavināśakṛt* / / tasmāt krodhavināśāya prayatadhvaṃ samāhitāḥ // KDA_404 //
tena sarve jitā duṣṭā śatravo duḥkhadāyakāḥ // KDA_398 //
yasya citte dayā nāsti krodhānalavidāhini /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715274 (0.0):
yasya cittaṃ hy aviśuddhaṃ KDA_51a / yasya citte dayā nāsti KDA_399a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4608629 (0.031):
munikrodhānalajvālāḥ samantāvdyānaśurdiśaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711091 (0.040):
krodhānalavidāhini KDA_399b / krodhānalasamuddīpto KDA_335c
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8617374 (0.051):
tato 'py atyanalatvāc ca caudyakaupyau guṇottarau /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650967 (0.053):
duṣṭāḥ krodhāgnisaṃdagdhāḥ saṃpaśyeyur na kiṃ cana // Rm_31.138{31} //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715303 (0.059):
yasya lokahite cittaṃ KDA_274a / yasya loke dayā nāsti KDA_52a
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11448036 (0.059):
vaṭaṃ nirīkṣayāmāsa nābhipaśyeta tatra vai / / tato 'sau krodharaktāṅgaḥ visphūrjana abhāṣata // Mmk_53.461 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656196 (0.061):
479.006. tābhyāṃ te hiraṇyasuvarṇagrāmapradānādinā protsāhitā na / pratipadyante/ / 479.007. tatastābhyāṃ krodhaparyavasthitābhyāṃ cārapālānāmājñā
sa sādhupuruṣaś cāpi naiva viśvasyate janaiḥ // KDA_399 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4608629 (0.024):
munikrodhānalajvālāḥ samantāvdyānaśurdiśaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711091 (0.045):
krodhānalavidāhini KDA_399b / krodhānalasamuddīpto KDA_335c
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650966 (0.051):
tatas te kleśasaṃtaptā mūḍhā rāgāgnidāhitāḥ / / duṣṭāḥ krodhāgnisaṃdagdhāḥ saṃpaśyeyur na kiṃ cana // Rm_31.138{31} //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656196 (0.060):
479.006. tābhyāṃ te hiraṇyasuvarṇagrāmapradānādinā protsāhitā na / pratipadyante/ / 479.007. tatastābhyāṃ krodhaparyavasthitābhyāṃ cārapālānāmājñā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11448036 (0.060):
vaṭaṃ nirīkṣayāmāsa nābhipaśyeta tatra vai / / tato 'sau krodharaktāṅgaḥ visphūrjana abhāṣata // Mmk_53.461 //
krodhakalaṅkito yo hi sadguṇālaṃkṛto yadi /
sa vidvān api nāsevyo yathā vṛkṣo 'hiveṣṭitaḥ // KDA_400 //
dānaśīlādisaddharma- vṛttaiś ca yadi bhūṣitaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712796 (0.0):
dānavā ghnanti devāṃś ca KDA_389a / dānaśīlādisaddharma- KDA_401a
krodhavān na vibhāty eva ahipūrṇo yathā hradaḥ // KDA_401 //
sarvavidyākalājño 'pi samṛddhaḥ śilpavān api /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716978 (0.047):
sarvavidyākalājño 'pi KDA_402a / sarvavedārthapāragaḥ KDA_285b
astramantrādyabhijño 'pi krodhavān naiva sevyatām* // KDA_402 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711039 (0.041):
krodhavān na vibhāty eva KDA_401c / krodhavān naiva sevyatām* KDA_402d / krodhavān paribhūyate KDA_403d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711048 (0.051):
krodhavān vadhyate janaiḥ KDA_403b / krodhavān hasyate lokaiḥ KDA_403a / krodhavān hīyate mitraiḥ KDA_403c
krodhavān hasyate lokaiḥ krodhavān vadhyate janaiḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711048 (0.020):
krodhavān naiva sevyatām* KDA_402d / krodhavān paribhūyate KDA_403d
krodhavān hīyate mitraiḥ krodhavān paribhūyate // KDA_403 //
krodho dharmaviruddhatvāc caturvargavināśakṛt* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711136 (0.058):
krodhenaiva mahārudraś KDA_393a / krodho dharmaviruddhatvāc KDA_404a
tasmāt krodhavināśāya prayatadhvaṃ samāhitāḥ // KDA_404 // / -------------------- Vaidya, p. 291 --------------------
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912294 (0.032):
tatkrodhād aparo vairaḥ pātako 'nyo na vidyate / / tasmāt krodhavināśāya prayatadhvaṃ samāhitāḥ // KDA_397 //
krodhena bhidyate cittaṃ bhinnacitto vikīryate /
vikīrṇaḥ kliśyate māraiḥ kleśito 'dhairyatāṃ vrajet // KDA_405 //
adhairyatvād bhaven mūḍho mūḍho duṣṭavaśaṃ vrajet* /
duṣṭamitropadeśena kupathe carate kudhīḥ // KDA_406 //
asan mārgo samārūḍho viparītaṃ samācaret* / / viparītānubodhena bhaved āryāpavādakaḥ // KDA_407 //
saddharmādīn pratikṣipya pratimādīn vighātayet* /
ityādipātakaṃ kṛtvā pañcānantaryam āpnuyāt* // KDA_408 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713600 (0.063):
pañcalakṣaṇasaṃpanna KDA_258a / pañcānantaryam āpnuyāt* KDA_408d
tataś ca narakān yāyād rauravādīn samantataḥ /
narakān narakaṃ gatvā mahāduḥkham avāpnuyāt* // KDA_409 //
itthaṃ duḥkhānuvedī sa narakeṣu sadā vaset* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713267 (0.029):
narakebhyas tam uddhartuṃ KDA_410c / narakeṣu sadā vaset* KDA_410b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710322 (0.046):
itthaṃ duḥkhānuvedī sa KDA_410a / ityādipātakaṃ kṛtvā KDA_408c
narakebhyas tam uddhartuṃ jino 'pi naiva śaknuyāt* // KDA_410 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713267 (0.045):
narakebhyas tam uddhartuṃ KDA_410c / narakeṣu sadā vaset* KDA_410b
yāvanti pāpaduḥkhāni durvṛttiprabhavāni hi / / tāni sarvāṇi jānīdhvaṃ krodhacittodbhavāni hi // KDA_411 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912279 (0.059):
tāni sarvāṇi duṣṭāni krodhacittodbhavāni ca // KDA_396 //
sarveṣāṃ pātakānāṃ tat krodhaṃ mūlaṃ jagur jināḥ /
dharmāṇāṃ tu kṣamā mūlaṃ yataḥ saukhyaṃ pravartate // KDA_412 //
iti krodhaṃ vinirjitya kṣamaiva sādhyatāṃ sadā / / maitrīcittaṃ samālambya viharadhvaṃ yathāsukhaṃ // KDA_413 //
ātmanīva dayā syāc cet svajane vā yathā jane /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314591 (0.0):
paśya mahārāja, / ātmanīva dayā syāccetsvajane vā yathā jane /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710183 (0.036):
ā garbhād bālakaṃ sutam* KDA_428b / ātmanīva dayā syāc cet KDA_414a
kasya nāma bhavec cittam adharmapraṇayāśivam* // KDA_414 //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314596 (0.0):
ātmanīva dayā syāccetsvajane vā yathā jane / / kasya nāma bhaveccittamadharmapraṇayāśivam // Jm_26.39 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710013 (0.062):
adharma eva saṃbhavet* KDA_248d / adharmapraṇayāśivam* KDA_414d
dayāviyogato lokaḥ paramāmeti vikriyām* / / manovākkāyavispandaiḥ svajane 'pi yathā jane // KDA_415 //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314608 (0.0):
dayāviyogāttu janaḥ paramāmeti vikriyām /
dharmārthī na tyajed asmād dayām iṣṭaphalodayām* /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314620 (0.0):
dharmārthī na tyajedasmād dayāmiṣṭaphalodayām /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713062 (0.053):
dharmārthī na tyajed asmād KDA_416a / dharmārthe yasya jīvitam* KDA_266b
suvṛṣṭir iva śasyāni guṇān sā hi prasūyate // KDA_416 //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314622 (0.014):
dharmārthī na tyajedasmād dayāmiṣṭaphalodayām / / suvṛṣṭiriva sasyāni guṇān sā hi prasūyate // Jm_26.41 //
dayākrāntaṃ cittaṃ na bhavati paradroharabhasaṃ śucau tasmin vāṇī vrajati
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314636 (0.0):
dayākrāntaṃ cittaṃ na bhavati paradroharabhasaṃ
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712715 (0.0):
dadau ca paṇasaṃ mudā KDA_115b / dayākrāntaṃ cittaṃ na bhavati paradroharabhasaṃ KDA_417a
vikṛtaṃ naiva ca tanuḥ / / vivṛddhā tasyaivaṃ parahitarucir maitryanugatā pradānakṣāntyādīñ janayati
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314641 (0.0):
śucau tasmin vāṇī vrajati vikṛtaṃ naiva ca tanuḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715986 (0.0):
vividhārthānukāriṇaḥ KDA_176b / vivṛddhā tasyaivaṃ parahitarucir maitryanugatā KDA_417c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716328 (0.0):
śucau tasmin vāṇī vrajati vikṛtaṃ naiva ca tanuḥ KDA_417b
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314650 (1.788):
śucau tasmin vāṇī vrajati vikṛtaṃ naiva ca tanuḥ / / vivṛddhā tasyaivaṃ parahitaruciḥ prītyanusṛtān
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713904 (1.788):
prathamaṃ brāhmalakṣaṇam* KDA_253d / pradānakṣāntyādīñ janayati guṇān kīrtyanusṛtān* KDA_417d
guṇān kīrtyanusṛtān* // KDA_417 // / dayālur nodvegaṃ janayati pareṣām upaśamād dayālur viśvāsyo bhavati
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314664 (0.0):
dayālurnodvegaṃ janayati pareṣāmupaśamād
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712738 (0.0):
dayām iṣṭaphalodayām* KDA_416b / dayālur nodvegaṃ janayati pareṣām upaśamād KDA_418a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713906 (0.0):
pradānakṣāntyādīñ janayati guṇān kīrtyanusṛtān* KDA_417d
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314650 (0.027):
vivṛddhā tasyaivaṃ parahitaruciḥ prītyanusṛtān / pradānakṣāntyādīñjanayati guṇān kīrtyanuguṇān // Jm_26.42 //
jagatāṃ bāndhava iva / / na saṃrambhakṣobhaḥ prabhavati dayādhīr ahṛdaye na kopāgniś citte
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314668 (0.0):
dayālurnodvegaṃ janayati pareṣāmupaśamād / dayāvān viśvāsyo bhavati jagatāṃ bāndhava iva /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713132 (0.0):
na kopāgniś citte jvalayati hi dayātoyaśiśire KDA_418d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713320 (0.0):
na saṃrambhakṣobhaḥ prabhavati dayādhīr ahṛdaye KDA_418c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712738 (0.032):
dayālur nodvegaṃ janayati pareṣām upaśamād KDA_418a / dayālur viśvāsyo bhavati jagatāṃ bāndhava iva KDA_418b
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314676 (0.041):
na kopāgniścitte jvalati hi dayātoyaśiśire // Jm_26.43 //
jvalayati hi dayātoyaśiśire // KDA_418 // / -------------------- Vaidya, p. 292 --------------------
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713135 (0.0):
na kopāgniś citte jvalayati hi dayātoyaśiśire KDA_418d
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314678 (0.031):
na kopāgniścitte jvalati hi dayātoyaśiśire // Jm_26.43 //
saṃkṣepeṇa dayāmataḥ sthiratayā paśyanti dharmaṃ budhāḥ ko nāmāsti guṇaḥ
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717205 (0.0):
saṃkleśādhīracetanaḥ KDA_87b / saṃkṣepeṇa dayāmataḥ sthiratayā paśyanti dharmaṃ budhāḥ KDA_419a
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314685 (0.051):
na kopāgniścitte jvalati hi dayātoyaśiśire // Jm_26.43 // / saṃkṣepeṇa dayāmataḥ sthiratayā paśyanti dharmaṃ buddhāḥ
sa sādhudayito yo nānuyāto dayām* /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314699 (0.0):
ko nāmāsti guṇaḥ sa sādhudayito yo nānuyāto dayām /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710960 (0.0):
ko nāmāsti guṇaḥ sa sādhudayito yo nānuyāto dayām* KDA_419b
tasmāt putra ivātmanīva ca dayāṃ nītvā prakarṣaṃ jane sanmaitryā viharanta
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9314703 (0.0):
ko nāmāsti guṇaḥ sa sādhudayito yo nānuyāto dayām / / tasmātputra ivātmanīva ca dayāṃ nītvā prakarṣaṃ jane
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712313 (0.0):
tasmāt krodho mahāripuḥ KDA_395d / tasmāt putra ivātmanīva ca dayāṃ nītvā prakarṣaṃ jane KDA_419c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716786 (0.042):
santi hi bahavo loke KDA_232a / sanmaitryā viharanta eva muditāṃ prodbhāvayadhvaṃ sadā KDA_419d
eva muditāṃ prodbhāvayadhvaṃ sadā // KDA_419 // / dayālor hṛdaye jātā maitrī saddharmasādhanī /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716788 (0.004):
santi hi bahavo loke KDA_232a / sanmaitryā viharanta eva muditāṃ prodbhāvayadhvaṃ sadā KDA_419d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712744 (0.048):
dayālur viśvāsyo bhavati jagatāṃ bāndhava iva KDA_418b / dayālor hṛdaye jātā KDA_420a
tasmād dayāṃ hṛdi sthāpya maitrī loke prasāryatām* // KDA_420 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714956 (0.046):
maitrīyuktam ivātmaje KDA_274b / maitrī loke prasāryatām* KDA_420d / maitrī saddharmasādhanī KDA_420b
maitrīmān puruṣaḥ sādhur devair api praśasyate / / viśvasyate sadā sadbhir bāndhavaiḥ svajanair janaiḥ // KDA_421 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714079 (0.036):
bāndhavāṃs te 'pi rakṣanti KDA_438c / bāndhavaiḥ svajanair janaiḥ KDA_421d
maitrīmān sajjano loke nirguṇo 'pi praśobhate /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714940 (0.047):
maitrīmān puruṣaḥ sādhur KDA_421a / maitrīmān sajjano loke KDA_422a
maitrīmān sanmatir bandhur lokānāṃ jagatām api // KDA_422 //
maitrīmāñ jagatām iṣṭo maitrīmāñ jagatāṃ suhṛt* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714914 (0.0):
maitrīdharmopadeśena KDA_451c / maitrīmāñ jagatām iṣṭo KDA_423a / maitrīmāñ jagatāṃ mitro KDA_423c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714922 (0.039):
maitrīmāñ jagatām iṣṭo KDA_423a / maitrīmāñ jagatāṃ mitro KDA_423c
maitrīmāñ jagatāṃ mitro maitrīmāñ jagatāṃ sakhā // KDA_423 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714926 (0.0):
maitrīmāñ jagatām iṣṭo KDA_423a / maitrīmāñ jagatāṃ mitro KDA_423c
maitrīmān puruṣaḥ śrīmān yatra yatra pragacchati / / tatra tatraiva sarvatra pūjyate svajanair yathā // KDA_424 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714927 (0.040):
maitrīmāñ jagatāṃ suhṛt* KDA_423b / maitrīmān puruṣaḥ śrīmān KDA_424a
buddho hi jagatāṃ bandhus trailokyādhipanāyakaḥ /
so 'pi śāstā vibhāty evaṃ maitryā saṃskārayañ jagat* // KDA_425 //
ye ye satvā mahābhijñāḥ sarvalokānukampakāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715557 (0.0):
ye ye duṣṭāśayāḥ krūrāḥ KDA_391a / ye ye satvā mahābhijñāḥ KDA_426a
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24372784 (0.063):
kṛpayā svayamālokya saṃrakṣyābhyavate jagat // / ye ye sattvāḥ sadā tasya lokeśasya mahātmanaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909450 (0.063):
śamayanti ca ye bhūtān bhautikās te 'pi mānavāḥ // KDA_184 // / evaṃ cānye 'pi ye satvā yad yat karmānucāriṇaḥ /
pūjyante satvalokaiś ca te 'pi maitryāḥ prabhāvataḥ // KDA_426 //
bodhisatvā mahāsatvā bodhisaṃbhārasādhakāḥ / / sarvasatvahitārthasthās te 'pi maitrīpracāriṇaḥ // KDA_427 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717019 (0.058):
sarvasatvahitārthataḥ KDA_311b / sarvasatvahitārthasthās KDA_427c
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28913460 (0.061):
tatheti nṛparājaḥ sa nananda sasabhājanaḥ // KDA_485 // / ye maitrībhāvadharmaṃ kalimatiharaṇaṃ tat subhūteś caritraṃ śṛṇvanti
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910923 (0.063):
sarvasatvahitārthena saṃbodhiguṇasādhakāḥ // KDA_296 //
yan mātā duḥkhitāpy evam ā garbhād bālakaṃ sutam* /
pāti snehopacāreṇa tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_428 //
yat pitā bālakaṃ putram abhuñjānaḥ svayaṃ sukham* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715061 (0.034):
yatnai ratnāni sādhayan* KDA_433b / yat pitā bālakaṃ putram KDA_429a
pāti snehopacāreṇa tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_429 //
yac ca rājā prajāḥ pāti svayaṃ vīravrataṃ dadhat* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715002 (0.021):
yac ca bhāryānuyāty eva KDA_434a / yac ca rājā prajāḥ pāti KDA_430a
durjanān mardayan sarvān tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_430 //
yac ca vidvān guruḥ śiṣyān saddharmārthopadarśayan* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715007 (0.020):
yac ca rājā prajāḥ pāti KDA_430a / yac ca vidvān guruḥ śiṣyān KDA_431a
prabodhya bālakāñ chāsti tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_431 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912841 (0.053):
svasutān snehataḥ pānti tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_436 // / kṛmyādhikīṭayaś cāpi krūrā gṛdhrādipakṣiṇaḥ /
yac ca vīrā raṇe sthitvā sahantyarīn prahāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715012 (0.039):
yac ca vīrā raṇe sthitvā KDA_432a / yac cānena punas tatra KDA_475c
prarakṣanti svapakṣāṃś ca tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_432 //
-------------------- Vaidya, p. 293 -------------------- / sārthavāho 'mbudhiṃ gatvā yatnai ratnāni sādhayan* /
satvān pāti dadad dānaṃ tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_433 //
yac ca bhāryānuyāty eva mṛtena svāminā saha /
anapekṣya svajīve 'pi tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_434 // / pitṛbhyo mṛtakebhyo 'pi dadāti piṇḍam ādarāt* /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912841 (0.054):
svasutān snehataḥ pānti tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_436 // / kṛmyādhikīṭayaś cāpi krūrā gṛdhrādipakṣiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712573 (0.064):
te 'pi dhanyā dvijottamāḥ KDA_47d / te 'pi maitrīpracāriṇaḥ KDA_427d / te 'pi maitryāḥ prabhāvataḥ KDA_426d
anuśocan muhuś cāpi tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_435 // / tiryagyonyudbhavāś cāpi paśavaḥ krūramānasāḥ /
svasutān snehataḥ pānti tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_436 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717715 (0.058):
svasiddhāntasamāno 'dya KDA_82c / svasutān snehataḥ pānti KDA_436c
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912780 (0.063):
prabodhya bālakāñ chāsti tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_431 // / yac ca vīrā raṇe sthitvā sahantyarīn prahāriṇaḥ /
kṛmyādhikīṭayaś cāpi krūrā gṛdhrādipakṣiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912818 (0.058):
anapekṣya svajīve 'pi tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_434 // / pitṛbhyo mṛtakebhyo 'pi dadāti piṇḍam ādarāt* /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912780 (0.059):
prabodhya bālakāñ chāsti tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_431 // / yac ca vīrā raṇe sthitvā sahantyarīn prahāriṇaḥ /
svabandhūn snehataḥ pānti tad dhi maitrīprabhāvataḥ // KDA_437 //
caṇḍālā nirghṛṇā raudrāḥ satvahiṃsāratāḥ khalāḥ /
bāndhavāṃs te 'pi rakṣanti tad dhi maitrīprabhāvataḥ // KDA_438 //
yad dadanti mahāsatvāḥ svadehe 'py anapekṣitāḥ /
arthibhyaḥ prārthitaṃ vastu tad dhi maitrīprabhāvataḥ // KDA_439 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712141 (0.053):
tad dhi maitrīprabhāvataḥ KDA_439d / tadbhavān vyākarotu me KDA_251d
evam anye 'pi ye lokā bhojayantaḥ parasparam* / / pālayanti mahāsnehāt tac ca maitrīprabhāvataḥ // KDA_440 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710533 (0.034):
etāṃś ca garudān dṛṣṭvā KDA_357a / evam anye 'pi ye lokā KDA_440a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4451721 (0.050):
bahuyācanakā lokā dāsyante ca parasparam / / [k: K1.4 N2 V2 B Ds D6 T1.2 G1.3 5 ins.: :k]
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712573 (0.054):
te 'pi dhanyā dvijottamāḥ KDA_47d / te 'pi maitrīpracāriṇaḥ KDA_427d / te 'pi maitryāḥ prabhāvataḥ KDA_426d
maitrī hi jagatāṃ mātā pitā śāstā guruḥ prabhuḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714963 (0.059):
maitrī saddharmasādhanī KDA_420b / maitrī hi jagatāṃ mātā KDA_441a / maitrīṃ citte samādhāya KDA_447c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714921 (0.064):
maitrīmāñ jagatāṃ mitro KDA_423c / maitrīmāñ jagatāṃ sakhā KDA_423d / maitrīmāñ jagatāṃ suhṛt* KDA_423b
patir mitraḥ suhṛd bandhus tasmān maitrī prasādhyatām+ // KDA_441 //
maitrīṃ vinā na jāyeta karuṇā svātmaje 'pi ca /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714976 (0.041):
maitrīṃ bhāvaya satveṣu KDA_484c / maitrīṃ vinā na jāyeta KDA_442a
na muditā na copekṣā tasmān maitrī pradhīyatām* // KDA_442 //
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28053318 (0.039):
teṣū maitra janitvudāra karuṇā muditāpyupekṣā sthitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045893 (0.039):
vīryaṃ vārabhamāṇaḥ samādhiṃ samāpadyamānaḥ prajñāṃ bhāvayaṃ. / maitrīkaruṇāmuditā upekṣāṃ sarvasattveṣu bhāvayati sarva
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713253 (0.052):
na muditā na copekṣā KDA_442c / na yuktā bhaginī bhāryā KDA_248a
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11336723 (0.053):
svamantramantrākarṣaṇarakṣaṇasādhanakriyākauśalataḥ mahākaruṇā mahāmaitrī / mahopekṣā mahāmuditā pāramitābhāvavataḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16529675 (0.054):
śabdaṃ, mahāmaitrīmahākaruṇāmahāmuditāmahopekṣāśabdam,
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19402364 (0.056):
apramāṇāki catvāri maitrī karuṇā muditopekṣā ca | apramāṇāḥ,
etā brahmavihārākhyāḥ saṃbodhipadasādhakāḥ /
trailokyabhartṛkā nāthāḥ sarvasatvānupālakāḥ // KDA_443 //
etā vinā na śobhanti mahābhijñās tapasvinaḥ /
kalpakoṭisahasrāṇi taptvāpi duṣkaraṃ tapaḥ // KDA_444 //
etā hi paramācāryāḥ saddharmaguṇadāyakāḥ /
etā vinā na sidhyanti sarvapāramitāratāḥ // KDA_445 //
yāvanti sukhabhogyāni puṇyasiddhāni sarvathā /
tāni sarvāṇi jānīta maitrīmūlodbhavāni hi // KDA_446 //
tasmāt sarvaprayatnena krodhaṃ jitvāṃvarair api / / maitrīṃ citte samādhāya kurudhvaṃ prāṇiṣu kṣamām* // KDA_447 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710857 (0.051):
kumāratvaṃ kramāt prāpto KDA_29c / kurudhvaṃ prāṇiṣu kṣamām* KDA_447d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711059 (0.059):
krodhasaṃraktamānasaḥ KDA_78b / krodhaṃ jitvāṃvarair api KDA_447b
-------------------- Vaidya, p. 294 -------------------- / tato dharmaprabhāveṇa yūyaṃ sarve 'numoditāḥ /
yāvajjīvaṃ sukhaṃ bhuktvā saukhāvatīṃ gamiṣyatha // KDA_448 //
iti śrutvā vacas tasya nāgāś ca garuḍā yateḥ / / vairānuśayatāṃ tyaktvā babhūvur maitricāriṇaḥ // KDA_449 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714056 (0.054):
babhūvāyaṃ mahāviṣaḥ KDA_475b / babhūvur maitricāriṇaḥ KDA_449d / babhūvur maitricāriṇaḥ KDA_450d
iti dṛṣṭvā ca te satvā vismayaharṣasaṃyutāḥ / / dharmānumodanaṃ kṛtvā babhūvur maitricāriṇaḥ // KDA_450 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714056 (0.059):
babhūvur maitricāriṇaḥ KDA_449d / babhūvur maitricāriṇaḥ KDA_450d
evaṃ subhūtinā tena nāgāś ca garuḍāś ca te / / maitrīdharmopadeśena vinītā dharmasatpathe // KDA_451 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715937 (0.011):
vinītaḥ śraddhayānvitaḥ KDA_77d / vinītā dharmasatpathe KDA_451d
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28913053 (0.023):
yenaite garuḍā nāgā vinītā dharmasatpathe // KDA_453 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717076 (0.055):
sarve te garuḍā api KDA_362b / sarve te maitracāriṇaḥ KDA_367b
atha śrībhagavān buddhaḥ sarvadarśī vināyakaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12573980 (0.0):
pratibhinnaviṣaṇnātmā tasthau cintāvimohitaḥ // Rm_1.120{9} // / atha śrībhagavān buddhaḥ sarvadarśī vināyakaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27709968 (0.008):
atharvādhītasaṃratam* KDA_37b / atha śrībhagavān buddhaḥ KDA_452a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713835 (0.053):
punas tena suparṇānāṃ KDA_359a / purā śrībhagavān buddho KDA_5a
bhikṣūn āmantrayāmāsa saṃvṛticārakān api // KDA_452 // / paśyadhvaṃ bhikṣavo yūyaṃ subhūtiṃ brahmacāriṇam* /
yenaite garuḍā nāgā vinītā dharmasatpathe // KDA_453 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28913028 (0.023):
maitrīdharmopadeśena vinītā dharmasatpathe // KDA_451 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715937 (0.025):
vinītaḥ śraddhayānvitaḥ KDA_77d / vinītā dharmasatpathe KDA_451d
eṣa me śrāvakāṇāṃ ca bhikṣūṇāṃ brahmacāriṇām* / / subhūtiḥ kulaputro 'yam agro 'raṇāvihāriṇām* // KDA_454 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27709942 (0.053):
agneḥ śabdaś ca sparśaś ca KDA_103a / agro 'raṇāvihāriṇām* KDA_454d / agro 'raṇāvihāriṇām* KDA_455d
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088474 (0.061):
arhattvaṃ prāptamiti, na māṃ tathāgato vyākariṣyadaraṇāvihāriṇāmagryaḥ / subhūtiḥ kulaputro na kvacidviharati, tenocyate araṇāvihārī araṇāvihārīti
iti tena munīndreṇa subhūtir eva sadyatiḥ / / nirdiṣṭaḥ sarvabhikṣūṇām agro 'raṇāvihāriṇām* // KDA_455 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27709942 (0.034):
agneḥ śabdaś ca sparśaś ca KDA_103a / agro 'raṇāvihāriṇām* KDA_454d / agro 'raṇāvihāriṇām* KDA_455d
atha te bhikṣavaḥ sarve saṃśayoddhatamānasāḥ /
cchetāraṃ saṃśayānāṃ taṃ papracchur evam īśvaram* // KDA_456 // / kāni bhadanta karmāṇi kṛtāny api subhūtinā /
nirdiṣṭo bhavatā yena jyeṣṭho 'raṇāvihāriṇām* // KDA_457 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711721 (0.061):
jñānenāpi dvijo naiva KDA_228a / jyeṣṭho 'raṇāvihāriṇām* KDA_457d
iti tair bhikṣubhiḥ pṛṣṭo bhagavān ity udāharat* / / śṛṇudhvaṃ bhikṣavaḥ sarve tat kṛtaṃ yat subhūtinā // KDA_458 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717426 (0.036):
supto 'pi na labhen nidrāṃ KDA_374c / subhūta iti kalpitāḥ KDA_158b / subhūtinā kṛtaṃ karma KDA_459a
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593537 (0.052):
tān bhikṣusāṃghikān sarvān saṃnirīkṣyaivam abravīt // Rm_9.194{82} // / śṛṇudhvaṃ bhikṣavaḥ sarve yad anayā kṛtaṃ purā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12576382 (0.061):
iti tair bhikṣubhiḥ pṛṣṭo bhagavāṃs tān abhāṣata // Rm_2.57{58} // / śṛṇudhvaṃ bhikṣavaḥ karmma yan mayā kṛta kṛtaṃ kathyate /
subhūtinā kṛtaṃ karma tat ko 'nyaḥ paribhokṣyate / / yenaiva yat kṛtaṃ karma tenaiva tat prabhujyate // KDA_459 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715496 (0.006):
yenaiva yat kṛtaṃ karma KDA_459c / yenaiva yat kṛtaṃ karma KDA_478a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711885 (0.010):
tatkṛtabhājaneṣv api KDA_220b / tat kṛtaṃ yat subhūtinā KDA_458d / tat ko 'nyaḥ paribhokṣyate KDA_459b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717426 (0.022):
subhūta iti kalpitāḥ KDA_158b / subhūtinā kṛtaṃ karma KDA_459a
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12597144 (0.040):
(Rm 133) / yenaivaṃ yat kṛtaṃ karma tenaiva bhuṃjyate phalaṃ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524827 (0.046):
013.017. kiṃ bhadanta āyuṣmatā śroṇena koṭikarṇena karma kṛtamiti / vistaraḥ/ / 013.017. bhagavānāha bhūtapūrvam yāvat kāśyapo nāma tathāgato 'rhan
bhūtapūrvam atīte 'dhvany asmin* kalpe ca bhadrake /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651857 (0.026):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani asminn eva bhadrake kalpe
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678364 (0.026):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asminn eva bhadrake kalpe
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686854 (0.026):
yenopapādukaḥ saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany / asminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi (Speyer:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664023 (0.026):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani asminn eva bhadrake kalpe / viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678935 (0.026):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asminn eva bhadrake kalpe / viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658400 (0.027):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani asminn eva bhadrake kalpe
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687435 (0.027):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asminn eva bhadrake kalpe / catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ krakucchando nāma samyaksaṃbuddho
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535082 (0.040):
046.006. tacchṛṇu{ta}, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru{ta}, bhāṣiṣye// / 046.008. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546698 (0.040):
082.011. sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām//1// / 082.012. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568715 (0.040):
149.021. bhagavataḥ śrutvā bhikṣavo dhārayiṣyanti// / 149.023. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani prathame 'saṃkhyeye kṣemaṃkaro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583336 (0.040):
na tveva pitṛmaraṇamāgamitavantau, tacchrūyatām// / 195.013. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvanyuttarāpathe bhadraśilā nāma
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613653 (0.040):
307.021. na bhikṣava etarhi mama, yathā atīte 'pyadhvani yācanakāḥ priyāḥ/ / 307.022. taccrūyatām// / 307.023. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvanyuttarāpatheṣu janapadeṣu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539832 (0.040):
kuśalaiḥ karmapathaiḥ pratiṣṭhāpitaḥ/ / 062.007. tacchruṇuta bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani asminneva
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14294828 (0.040):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani kṣamāvatyāṃ mahānagaryām utpāditaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306780 (0.040):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani surendradamano nāma samyaksaṃbuddho
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1445034 (0.040):
pūrvamanyāsu jātiṣu / śūyatāṃ / / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani anyatamo lubdho mṛgān praghātayitvā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653071 (0.044):
The story of the king Kṛki / bhūtapūrvaṃ bhikṣava atīte 'dhvani aranābhī nāma śāstā loka udapādi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21621010 (0.045):
333.024. kathayatu bhavān/ / 333.025. bhūtapūrvaṃ brāhmaṇa atīte 'dhvani vasur nāma ṛṣirbabhūva/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629645 (0.045):
p.44.4/.kathayatu bhavān/ / p.44.5/.bhūta^pūrvaṃ brāhmaṇātīte +adhvani vasur nāma ṛṣir bhūva/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694032 (0.045):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asminn eva bhadrake kalpe / viṃśatisahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
varṣasahasram āyuṣ ca viṃśatiguṇitaṃ yadā // KDA_460 //
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979751 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'sminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣaśatāyuṣi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664025 (0.031):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani asminn eva bhadrake kalpe / viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667132 (0.031):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo asminn eva bhadrake kalpe / viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678937 (0.031):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asminn eva bhadrake kalpe / viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686855 (0.031):
yenopapādukaḥ saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany / asminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi (Speyer:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690792 (0.031):
karmāṇi kṛtāny upacitāni | asminn eva bhadrake kalpe / viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476064 (0.031):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ asminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589740 (0.031):
215.005. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'sminn eva bhadrake kalpe / viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ nāma śāstā pūrvavat/
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436361 (0.031):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'sminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437153 (0.031):
śraddhā pratilabdhā | bhagavān āha | asminn eva bhadrake kalpe / viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma śāstā loka udapādi tathāgato
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653382 (0.031):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ asminn eva bhadrake kalpe / viṃśativarṣasahasrāyuṣi prayājāṃ kāśyapo nāma śāstā loka udapādi tathāgato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976583 (0.031):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'sminn eva bhadrake kalpe / viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007230 (0.031):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ asminn eva bhadrake kalpe / viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma śāstā loka udapādi,
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805699 (0.031):
tato 'rvāg asminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484768 (0.031):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'sminn eva bhadrake kalpe / viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma śāstā loka udapādi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658401 (0.046):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani asminn eva bhadrake kalpe / catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ krakucchando nāma samyaksaṃbuddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687436 (0.046):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asminn eva bhadrake kalpe / catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ krakucchando nāma samyaksaṃbuddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678364 (0.048):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asminn eva bhadrake kalpe / triṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kanakamunir nāma tathāgato 'rhan
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651858 (0.058):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani asminn eva bhadrake kalpe / viṃśatisahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694033 (0.058):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asminn eva bhadrake kalpe / viṃśatisahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi
tasmiṃś ca samaye buddhaḥ kāśyapo nāma nāyakaḥ / / vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavij jinaḥ // KDA_461 //
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1371079 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047313 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629447 (0.0):
udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato / lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634493 (0.0):
loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato / lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671979 (0.0):
samyaksaṃbuddho loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687448 (0.0):
loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14294842 (0.0):
kṣemaṃkaro nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ / sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasarathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300769 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ purusadamyasārathiḥ śāstā
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28907079 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavijjinaḥ // KDA_5 //
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101418 (0.0):
samyaksaṃbuddho babhūva vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640488 (0.0):
buddho 'bhūd vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830765 (0.0):
samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavit paraḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6577604 (0.0):
samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyati vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato / lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586286 (0.0):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato / lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592948 (0.0):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyasi vidyācaraṇasaṃpannaḥ / sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6605908 (0.0):
samyaksaṃbuddho loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821672 (0.0):
udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444568 (0.0):
śrīkūṭarājā nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ / sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484780 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato (A 335b) lokavid anuttaraḥ puruṣadāmyasārathiḥ
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717403 (0.018):
sukhībhūte ivātmaje KDA_276b / sugato lokavijjinaḥ KDA_5d
śāstā devamanuṣyāṇāṃ puruṣadamyasārathiḥ /
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958191 (0.0):
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavāniti | dharme
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628983 (0.0):
lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658420 (0.0):
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān* | sa śobhāvatīṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664044 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā / devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān* | sa vārāṇasīṃ nagarīm upaniśritya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666299 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā / devamanuṣyāṇāṃ ca buddho bhagavān* | sa vārāṇasīṃ nagarīm upaniśritya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670148 (0.0):
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān* | sa bandhumatīṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673379 (0.0):
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677635 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā / devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān* | sa śobhāvatīṃ rājadhānīm upaniśritya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686881 (0.0):
anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān* | sa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697247 (0.0):
udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ / śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān* | so 'pareṇa samayenānyatamāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548655 (0.0):
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28672956 (0.0):
lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān,
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28907080 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavijjinaḥ // KDA_5 // / śāstā devamanuṣyāṇāṃ samyaksaṃbodhideśakaḥ /
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437175 (0.0):
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān sa
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9675019 (0.0):
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ ca buddho bhagavān / tena ca
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667893 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā / devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān; taṃ cāhaṃ darśanāyopasaṃkramayeyam;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17965519 (0.0):
sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17996894 (0.0):
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān; sa
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27449009 (0.0):
puruṣadamyasārathiś śāstā devamanuṣyāṇāṃ (Tbks 2v1) buddho bhagavāṃ
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 404551 (0.026):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā / devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān / tasyaivaṃ tathāgatam"
sarvajño bhagavān nāthaḥ ṣaḍabhijño munīśvaraḥ // KDA_462 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12631347 (0.028):
tadyathā bhagavāñ chāstā śrīghanaḥ sa munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugato nātho dharmarāja vināyakaḥ // Rm_24.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12590806 (0.039):
sarvajño jagatāṃ śāstā ṣaḍabhijño munīśvaraḥ // Rm_8.63{63} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637046 (0.043):
tadyathā bhagavāṃc chāstā śrīghano 'rhan munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugato nātho dharmarājo vināyakaḥ // Rm_26.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12660973 (0.043):
sarvajñaḥ sugato nātho dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_35.200{100} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626342 (0.044):
puraikasamaye buddho bhagavān sa munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ śastā dharmarājo vināyakaḥ // Rm_21.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12642059 (0.047):
sarvajñaḥ sugato nātho dharmarājā munīśvaraḥ // Rm_28.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589549 (0.051):
sarvajño 'nuttaro nāthaḥ puruṣadamyasārathiḥ // Rm_7.110{10} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23257831 (0.052):
tadābhū bhagavāṃñchāstā dharmmarājo munīśvaraḥ / / sarvajño 'rhamahābhijñaḥ kāśyapākhyastathāgataḥ // SvayambhuP_7.7 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634469 (0.056):
tadyathā bhagavān buddhaḥ śrīghanaḥ sa munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ śāstā dharmarājo vināyakaḥ // Rm_25.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12656749 (0.062):
tataḥ sa bhagavāñ chāstā sarvajño 'rhan munīśvaraḥ /
-------------------- Vaidya, p. 295 -------------------- / vārāṇasīm upāśritya mṛgadāve jināśrame /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12582712 (0.0):
sa satvānāṃ hitārthena bodhicaryāḥ prakāśayan / / vārāṇasīm upāśritya mṛgadāve jināśrame // Rm_4.57{57} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12656875 (0.057):
vārāṇasyām upāraṇye mṛgadāve jināśrame / / saddharmaṃ samupādiśya vijahāra sasāṃghikaḥ // Rm_33.242{42} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23257849 (0.060):
sa saṃbuddho mahāpuryā vārāṇasyāmupāśrame / / mṛgadāve jināvāse vijahāra sasāṃdhikaḥ // SvayambhuP_7.8 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12625783 (0.062):
bhagavān sa tadā pūryyāṃ varāṇasyā upāśrame / / mṛgadāve samāśritya vijahāra sasāṃghikaḥ // Rm_20.174{63} //
vyaharat sarvasatvānām saddharmaṃ samupādiśan* // KDA_463 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716166 (0.063):
vyañjanaiś ca virājantaṃ KDA_306a / vyaharat sarvasatvānām KDA_463c / vyaharaddhyānatatparaḥ KDA_282d
tasyaiva śāsane śuddhe svākhyāte dharmavainaye /
ayaṃ pravrajito bhūtvā mahādātāpy abhūt tadā // KDA_464 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908517 (0.063):
tataś ca mānavo bhūtvā pāṃśudātā hy abhūc chiśuḥ // KDA_115 // / tatkarmaphalato rājā sarvānando babhūva saḥ /
daśa varṣasahasrāṇi brahmacaryam apālayat* / / praṇidhānaṃ tathā cāyam akarod brahmavittamaḥ // KDA_465 //
anena kuśalenāhaṃ bhaveyaṃ bauddhasadyatiḥ / / yo 'sau bhagavatānena kāśyapena sutāyinā // KDA_466 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685455 (0.046):
tad api na paśyati | tenāpi saṃvignena bhagavataḥ kāśyapasya niveditam* | / bhagavatā kāśyapenoktaḥ: gaṇḍīr ākoṭyatām iti | tata upadhivārikeṇa gaṇḍīr
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714455 (0.054):
bhaved āryāpavādakaḥ KDA_407d / bhaveyaṃ bauddhasadyatiḥ KDA_466b / bhaveyaṃ śrāvakottamaḥ KDA_469b
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652095 (0.062):
sarvaḥ sa mām āgamya | evam apy aham anāgate 'dhvani yo 'sau bhagavatā / kāśyapena uttaro nāma māṇavo vyākṛtaḥ: bhaviṣyasi tvaṃ māṇava
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676713 (0.062):
śrutadharīṇām agrā nirdiṣṭā, evam aham apy anāgate 'dhvani yo 'sau / bhagavatā kāśyapenottaro nāma māṇavo vyākṛtaḥ: bhaviṣyasi tvaṃ māṇava
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5680653 (0.062):
prajñāvatīnām agrā nirdiṣṭā, evam aham apy anāgate 'dhvani yo 'sau / bhagavatā kāśyapena uttaro nāma māṇavo vyākṛtaḥ: bhaviṣyasi tvaṃ māṇava
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685583 (0.062):
kuśalamūlena cittotpādena deyadharmaparityāgena ca yo 'sau bhagavatā / kāśyapena uttaro nāma māṇavo vyākṛtaḥ: bhaviṣyasi tvaṃ māṇava
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691734 (0.062):
deyadharmaparityāgena ca yo 'sau bhagavatā kāśyapena uttaro nāma māṇavo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471258 (0.062):
/ anena kuśalamūlena yo 'sau bhagavatā kāśyapenottaro nāma māṇavo vyākṛto
māṇava uttaro nāma vyākṛta iti bodhaye / / māṇava tvaṃ prajānāṃ tu yadā varṣaśatāyuṣi // KDA_467 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715145 (0.003):
yadā na kurute pāpaṃ KDA_273a / yadā varṣaśatāyuṣi KDA_467d
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481235 (0.037):
kuśalamūlena yathāyaṃ bhagavān śākyamunir varṣaśatāyuṣi prajāyāṃ śāstā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538187 (0.037):
bhagavāñ śākyamunirvarṣaśatāyuṣi prajāyāṃ śākyamunir nāma śāstā loka
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481245 (0.037):
loke utpannaḥ evam aham api varṣaśatāyuṣi śākyamunir eva śāstā bhaveyam* /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538199 (0.054):
utpannaḥ, evamahamapi varṣaśatāyuṣi prajāyāṃ śākyamunireva śāstā bhaveyam/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505184 (0.056):
: yaś cāsau bhagavatā kāśyapena samyaksaṃbuddhena uttaro māṇavo vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ māṇava varṣaśatāyuṣi prajāyāṃ śākyamunir nāma
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979828 (0.056):
kāśyapena samyaksaṃbuddhena uttaro māṇavo vyākṛtaḥ, bhaviṣyasi tvaṃ māṇava
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558909 (0.064):
kāśyapena samyaksambuddhenottaro māṇavo vyākṛtah bhaviṣyasi tvaṃ māṇava
śākyamunir mahābuddhaḥ sarvajño lokanāyakaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716244 (0.062):
śarīro brāhmaṇo bhavet* KDA_217d / śākyamunir mahābuddhaḥ KDA_468a
saṃbuddho bhagāvan nāthas tathāgato bhaviṣyasi // KDA_468 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910892 (0.040):
buddho hi bhagavān nāthaḥ sarvajño lokanāyakaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572535 (0.062):
mārajil lokavin nātho vināyakas tathāgataḥ // Rm_1.7{6} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12665030 (0.064):
mārajil lokavin nātho vināyakas tathāgataḥ / / dvātriṃśallakṣaṇāśītivyaṃjanapratimaṇḍitaḥ // Rm_37.50{50} //
asyaiva śasane cāhaṃ bhaveyaṃ śrāvakottamaḥ / / arhatām agrasaṃprāpto bhūtvāraṇāvihāriṇām* // KDA_469 //
tenaiva karmaṇā cādya praviṣṭo mama śāsane / / arhatāṃ jyeṣṭhatāṃ prāptas tathāraṇāvihāriṇām* // KDA_470 //
kāni punar anenaiva karmāṇi prakṛtāny api / / yenaiva nāgayonau ca samutpanno babhūva saḥ // KDA_471 //
yat taḥ kleśāprahīṇatvād udbhrāntendriyacetasā (Speyer: yataḥ kleśāŚ) /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715050 (0.0):
yato dātā prajāpatiḥ KDA_56d / yat taḥ kleśāprahīṇatvād KDA_472a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710380 (0.032):
udakaiḥ klidyate naiva KDA_479e / udbhrāntendriyacetasā (Speyer: yataḥ kleśāŚ) KDA_472b
śaikṣāśaikṣagāṇānāṃ ca bhikṣūṇāṃ brahmacāriṇām* // KDA_472 //
anena ruṣṭacittena paruṣābaddhacetasā / / cittāni saṃpradūṣyaiva vikalāni kṛtāny api // KDA_473 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713694 (0.063):
paruṣābaddhacetasā KDA_473b / paruṣībhūtacittatvān KDA_31a
sadāśīviṣavādena vikruśyābhāṇi sāṃghike /
tenaiva pātakenaivaṃ pañca janmaśatāny api // KDA_474 // / nāgayonisamutpanno babhūvāyaṃ mahāviṣaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28911390 (0.062):
apaśyat sa tataś ceti pañcajanmaśatāni ca / / nāgayonisamutpannas tataś cyutvāham āgataḥ // KDA_330 //
yac cānena punas tatra pravrajya buddhaśāsane // KDA_475 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713946 (0.027):
praviṣṭo mama śāsane KDA_470b / pravrajya buddhaśāsane KDA_475d
sadā dānāni saṃdatvā brahmacaryaṃ ca pālitam* / / tenedānīṃ tathārhatvaṃ prāpya sākṣātkṛtaṃ mudā // KDA_476 //
araṇāvihāriṇāṃ cāgro nirdiṣṭo 'yaṃ mayā khalu /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691605 (0.055):
papracchuḥ: kāni bhadanta subhūtinā karmāṇi kṛtāni yenāraṇāvihāriṇām agro / nirdiṣṭa iti | bhagavān āha: subhūtinaiva bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu
iti hi bhikṣavo yūyaṃ jānīdhvaṃ karmatāphalam* // KDA_477 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711601 (0.047):
jātyāpi brāhmaṇo naiva KDA_119a / jānīdhvaṃ karmatāphalam* KDA_477d
-------------------- Vaidya, p. 296 -------------------- / yenaiva yat kṛtaṃ karma tasyaiva tat phalaṃ dhruvam* /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657106 (0.030):
miśritakarmapākena miśritatā sadaiva hi // Rm_33.260{60} // / yathaiva yat kṛtaṃ karma tathaiva tat phalaṃ dhruvaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12661164 (0.030):
evaṃ sarvatra saṃsāre sarveṣām api prāṇināṃ / / yathaiva yat kṛtaṃ karma tathaiva tat phalaṃ dhruvaṃ // Rm_35.215{15} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12680749 (0.049):
so 'pi nirmuktapāpaś ca mṛtaḥ svargaṃ vrajed dhruvaṃ // Rm_38.798{35} // / yenaiva yat kṛtaṃ karma tenaiva paribhujyate /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715495 (0.052):
yenaiva nirjitāḥ kleśāś KDA_62a / yenaiva yat kṛtaṃ karma KDA_459c
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24387705 (0.062):
tenātra dāruṇaṃ duḥkhaṃ tvayāptaṃ sāmprataṃ dhruvam / / yenaiva yatkṛtaṃ karma tenaiva bhujyate falam //
na naśyanti hi karmāṇi kalpakoṭiśatair api /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643221 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy api kalpaśatair api | *{auch: karmāṇi / kalpakoṭiśatair api|}* / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_31.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651842 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_40.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665765 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_58.7 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667116 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_60.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669529 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_64.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671375 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_67.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671955 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_68.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672684 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_69.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673348 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_70.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674222 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_71.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674990 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_72.2 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675849 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_73.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676609 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_74.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681522 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_80.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682961 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_81.2 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684460 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_84.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685270 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_85.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688788 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_88.3 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690672 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_90.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691660 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_91.1 ||
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehināṃ // KDA_478 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634471 (0.0):
kalpaśatair api |}* / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_18.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643222 (0.0):
kalpakoṭiśatair api|}* / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_31.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650428 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_39.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651844 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_40.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658387 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi api kalpaśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_50.4 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664011 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi api kalpaśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_56.6 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667119 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_60.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668957 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_63.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669532 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_64.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670118 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_65.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670764 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_66.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671377 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_67.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672685 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_69.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675852 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_73.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676612 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_74.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677602 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_75.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678923 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_77.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679656 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_78.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5680555 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_79.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684461 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_84.1 ||
abhuktaṃ kṣīyate naiva karma kvāpi kathaṃcana /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12576411 (0.037):
yena yat prakṛtaṃ karma sa evādyād dhi tat phalaṃ / / abhuktaṃ kṣīyate karma naiva kvāpi kathaṃ cana // Rm_2.59{60} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589874 (0.037):
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalaṃti khalu dehināṃ / / abhuktaṃ kṣīyate naiva karma kvāpi kathaṃ cana // Rm_7.135{36} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593830 (0.037):
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalaṃti khalu dehināṃ / / abhuktaṃ kṣīyate naiva karma kvāpi kathaṃ cana // Rm_9.218{6} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623242 (0.038):
triratnabhajanaṃ kṛtvā cara nityaṃ sadā śubhe // Rm_19.198{97} // / abhuktaṃ kṣīyate naiva kvāpi karma śubhāśubhaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12653637 (0.038):
kṛṣṇasya duḥkhataivaṃ hi miśritasyāpi miśritaṃ // Rm_32.178{77} // / abhuktaṃ kṣīyate naiva karma kvāpi kadā cana /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12661169 (0.038):
yathaiva yat kṛtaṃ karma tathaiva tat phalaṃ dhruvaṃ // Rm_35.215{15} // / abhuktaṃ kṣīyate naiva karma kvāpi kadā cana /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12599609 (0.042):
tenaiva bhujyate loke nānyena spṛśyate kvacit / / abhuktaṃ kṣīyate naiva karma kvāpi kadā cana // Rm_11.173{72} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626106 (0.056):
klidyate nodakaiś cāpi kṣīyate nāpi bhūmiṣu // Rm_20.200{89} // / abhuktaṃ kṣīyate naiva karmaṃ kvāpi kathaṃ cana /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12597150 (0.056):
yenaivaṃ yat kṛtaṃ karma tenaiva bhuṃjyate phalaṃ / / abhuktaṃ kṣīyate naiva karma kvāpi kadā cana // Rm_10.249{49} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657040 (0.056):
evaṃ hi yat kṛtaṃ yena tenaiva bhujyate phalaṃ / / abhuktaṃ kṣīyate naiva karma kvāpi kadā cana // Rm_33.256{56} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12680756 (0.060):
abhuktaṃ kṣīyate naiva karma kvāpi kadā cana // Rm_38.799{36} //
nāgnibhir dahyate karma vāyubhir nāpi śuṣyati /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589886 (0.0):
abhuktaṃ kṣīyate naiva karma kvāpi kathaṃ cana // Rm_7.135{36} // / nāgnibhir dahyate karma vāyubhiś ca na śuṣyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12653655 (0.012):
nāgnibhir dahyate karma klidyate nāpi codakaiḥ / / śuṣyate vāyubhir naiva kṣīyate ca na bhūmiṣu // Rm_32.180{79} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657052 (0.012):
nāgnibhir dahyate karma klidyate nodakair api / / vāyubhiḥ śuṣyate naiva kṣīyate nāpi bhūmiṣu // Rm_33.257{57} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12576423 (0.022):
(Rm 24) / agnibhir dahyate naiva vāyubhir nāpi śuṣyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12611780 (0.022):
nāgnibhir dahyate dharmaḥ klidyate nāpi codakaiḥ / / vāyubhiḥ śuṣyate naiva kṣīyate nāpi bhūmiṣu // Rm_15.78{78} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12617777 (0.022):
nāgnibhir dahyate karmaṃ klidyate nodakair api / / vāyubhiḥ śuṣyate naiva kṣīyate na ca bhūmiṣu // Rm_17.165{66} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626096 (0.022):
sukhaduḥkhāni bhuṃjānā bhramanti bhavacārake // Rm_20.199{88} // / nāgnibhir dahyate karmaṃ vāyubhir vā na śuṣyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12599624 (0.024):
bhuktaṃ tu kṣīyate karma śubhaṃ vāpy aśubhaṃ tathā / / nāgnibhir dahyate kena vāyubhiś ca na śuṣyate // Rm_11.174{73} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593842 (0.028):
abhuktaṃ kṣīyate naiva karma kvāpi kathaṃ cana // Rm_9.218{6} // / nāgnibhir dahyate karma vāyubhiś ca na śuṣyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12597168 (0.039):
nāgnibhir dahyate karma klidyate nodakair api // Rm_10.250{50} // / vāyubhiḥ śuṣyate nāpi bhūmiṣu kṣīyate na hi /
udakaiḥ klidyate naiva bhūmiṣv api na naśyati // KDA_479 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12576425 (0.013):
agnibhir dahyate naiva vāyubhir nāpi śuṣyate / / udakaiḥ klidyate nāpi bhūmiṣu // Rm_2.60{61} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12611780 (0.013):
nāgnibhir dahyate dharmaḥ klidyate nāpi codakaiḥ / / vāyubhiḥ śuṣyate naiva kṣīyate nāpi bhūmiṣu // Rm_15.78{78} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12617777 (0.013):
nāgnibhir dahyate karmaṃ klidyate nodakair api / / vāyubhiḥ śuṣyate naiva kṣīyate na ca bhūmiṣu // Rm_17.165{66} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626099 (0.013):
nāgnibhir dahyate karmaṃ vāyubhir vā na śuṣyate / / klidyate nodakaiś cāpi kṣīyate nāpi bhūmiṣu // Rm_20.200{89} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12653655 (0.013):
nāgnibhir dahyate karma klidyate nāpi codakaiḥ / / śuṣyate vāyubhir naiva kṣīyate ca na bhūmiṣu // Rm_32.180{79} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657052 (0.013):
nāgnibhir dahyate karma klidyate nodakair api / / vāyubhiḥ śuṣyate naiva kṣīyate nāpi bhūmiṣu // Rm_33.257{57} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589886 (0.034):
nāgnibhir dahyate karma vāyubhiś ca na śuṣyate / / jalaiś ca klidyate nāpi kṣīyate nāpi bhūmiṣu // Rm_7.136{37} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593842 (0.034):
nāgnibhir dahyate karma vāyubhiś ca na śuṣyate / / jalaiś ca klidyate nāpi kṣīyate nāpi bhūmiṣu // Rm_9.219{7} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12597168 (0.036):
nāgnibhir dahyate karma klidyate nodakair api // Rm_10.250{50} // / vāyubhiḥ śuṣyate nāpi bhūmiṣu kṣīyate na hi /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12599630 (0.052):
klidyate nodakaiś cāpi kṣīyate naiva bhūmiṣu /
anyathāpi ca no bhūtā sarvathā karmaṇāṃ gatiḥ / / śuklānāṃ śuklatā nityaṃ kṛṣṇānāṃ kṛṣṇatā khalu /
miśrataiva tu miśrāṇāṃ ṣaḍgatau bhujyate dhruvam* // KDA_480 //
tasmād apāsya kṛṣṇāni karmāṇi miśritāni ca / / yatitavyaṃ śubheṣv eva karmasu sukhavāñchibhiḥ // KDA_481 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593874 (0.042):
miśritā miśritānāṃ ca jaṃtubhir bhujyate gatiḥ / / tasmād apāsya kṛṣṇāni karmāṇi miśritāni ca // Rm_9.221{9} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589915 (0.059):
miśritā miśritānaṃ tu bhujyaṃte sarvajantubhiḥ / / tasmād apāsya kṛṣṇāni karmāṇi miśritāni ca // Rm_7.138{39} //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710655 (0.059):
karmasaṃskārajās tvamī KDA_201b / karmasu sukhavāñchibhiḥ KDA_481d
tatheti bhikṣavaḥ śrutvā te ca lokāḥ prabhāṣitāḥ / / buddhavacomṛtaṃ pītvā nanandur anumoditāḥ // KDA_482 //
evam etan mahārāja śrutaṃ me gurubhāṣitam* /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589941 (1.192):
evam etan mahārāja śrutaṃ me gurubhāṣitaṃ // Rm_7.140{41} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12661343 (0.048):
śṛṇu sādhu mahārāja yathā me gurubhāṣitaṃ / / tathātrāhaṃ pravakṣyāmi tava cittaviśuddhaye // Rm_36.4{4} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627918 (0.049):
sādhu śṛṇu mahārāja yathā me gurubhāṣitaṃ /
iti matvā tvayā rājan parātmaśubhavāñchinā // KDA_483 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713672 (0.043):
paramāmeti vikriyām* KDA_415b / parātmaśubhavāñchinā KDA_483d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589941 (0.058):
evam etan mahārāja śrutaṃ me gurubhāṣitaṃ // Rm_7.140{41} // / evaṃ śrutvā tvayāpy evaṃ karttavyaṃ puṇyam eva hi /
krodhāriṃ yatnato jitvā kṣamādharmapuraskṛtaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711098 (0.0):
krodhānalasamuddīpto KDA_335c / krodhāriṃ yatnato jitvā KDA_484a
maitrīṃ bhāvaya satveṣu svātmajeṣu yathā sadā // KDA_484 //
iti subhāṣitaṃ śrutvā upaguptasya sadguroḥ /
tatheti nṛparājaḥ sa nananda sasabhājanaḥ // KDA_485 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713212 (0.051):
na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti KDA_371a / nananda sasabhājanaḥ KDA_485d
ye maitrībhāvadharmaṃ kalimatiharaṇaṃ tat subhūteś caritraṃ śṛṇvanti
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715542 (0.0):
ye bhajanti sadā brahma KDA_164c / ye maitrībhāvadharmaṃ kalimatiharaṇaṃ tat subhūteś caritraṃ KDA_486a
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912726 (0.061):
sarvasatvahitārthasthās te 'pi maitrīpracāriṇaḥ // KDA_427 // / yan mātā duḥkhitāpy evam ā garbhād bālakaṃ sutam* /
śrāvayanti tribhuvanasukhadaṃ saṃnipātya janaughān* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716442 (0.0):
śṛṇu vipra mahābhāga KDA_311a / śṛṇvanti śrāvayanti tribhuvanasukhadaṃ saṃnipātya janaughān* KDA_486b
te lokā maitracittās tribhuvanasukhadāḥ kṣāntisaurabhyayuktāḥ yātāḥ
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712601 (0.0):
te 'pi hi paramarṣayaḥ KDA_46d / te lokā maitracittās tribhuvanasukhadāḥ kṣāntisaurabhyayuktāḥ KDA_486c
saukhāvatīṃ te 'py amitarucimuner dharmam ārādhayanti // KDA_486 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715330 (0.0):
yā gatir brahmacāriṇaḥ KDA_271b / yātāḥ saukhāvatīṃ te 'py amitarucimuner dharmam ārādhayanti KDA_486d
Kalpadrumāvadānamālāyāṃ / 10 subhūtyavadānam* || / athāśoko mahārājaḥ sarvaśokavinoditaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615716 (0.042):
XVII Kacaṃgalāvadāna / athāśoko mahārājaḥ pramoditaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12612926 (0.049):
XVI Pretikāvadāna / athāśoko mahārājaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12658354 (0.050):
XXXV śobhitāvadāna / athāśoko mahārājaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12653859 (0.056):
XXXIṃ Kṣemāvadāna / athāśoko mahārājaḥ kṛtāṃjaliḥ puraḥ sthitaḥ /
upaguptaṃ guruṃ natvā kṛtāñjalipuṭo 'vadat* // KDA_1 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575674 (0.0):
athāśoko nṛpendro 'sau saddharmacaraṇotsavaḥ / / upaguptaṃ guruṃ natvā kṛtāñjalipuṭo 'vadat // Rm_2.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12581975 (0.0):
athāśoko mahīpālaḥ saddharmacaraṇotsavaḥ / / upaguptaṃ guruṃ natvā kṛtāñjalipuṭo 'vadat // Rm_4.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623566 (0.019):
atha sa pārthivo 'sokaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_20.1{1} //
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22760264 (0.019):
athāśoko mahārāja upaguptaṃ yatiṃ gurum | / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayac ca tathādarāt || GoPr_1 ||
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710884 (0.021):
kṛtāñjalipuṭo mudā KDA_74b / kṛtāñjalipuṭo 'vadat* KDA_1d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12573666 (0.023):
iti tena samādiṣṭaṃ śrutvā gṛhapatir mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā taṃ guruṃ samabhāṣata // Rm_1.95{84} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12626293 (0.027):
athāśoko mahinātha upaguptaṃ yatiṃ guruṃ / / kṛtāṃjalipuṭo natvā punar evam abhāṣata // Rm_21.1{1} //
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9712077 (0.027):
athāśoko mahīpāla upaguptaṃ yatiṃ ca tam / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Avc_2* //}
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12588059 (0.031):
athaśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_7.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12591045 (0.031):
athāśoko nareṃdraś ca kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punaḥ śrotuṃ samarthayat // Rm_9.1{(1)} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12597310 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā bhūyo 'py evam abhāṣata // Rm_11.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12599763 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_12.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610772 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_15.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618205 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evaṃ samabravīt // Rm_18.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12620682 (0.031):
athāśoko narendraḥ sa kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_19.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627882 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā prārthayac caivam ādarāt // Rm_22.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634423 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam avocat // Rm_25.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12642007 (0.031):
athāśoko mahīpālaḥ kṛtāṃjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ bhikṣuṃ natvaivaṃ punar abravīt // Rm_28.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12583647 (0.034):
athānandaḥ samutthāya natvā taṃ śrīghanaṃ guruṃ / / kṛtāṃjalipuṭo pṛchan tatpāpaparimocanaṃ // Rm_4.128{19} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12605684 (0.050):
kṛtāñjalipuṭo natvā punar evam abhāṣata // Rm_13.110{110} //
bhadanta śrotum icchāmi punar anyat subhāṣitam* /
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22760273 (0.0):
kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayac ca tathādarāt || GoPr_1 || / bhadanta śrotum icchāmi punar anyat subhāṣitam |
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607903 (0.0):
upaguptaṃ yatiṃ natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_14.1{1} // / bhadanta śrotum icchāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615730 (0.024):
upaguptaṃ yatiṃ natvā punar evaṃ abhāṣata // Rm_17.1{1} // / bhadanta śrotum icchāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618215 (0.024):
upaguptaṃ guruṃ natvā punar evaṃ samabravīt // Rm_18.1{1} // / bhadanta śrotum icchāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572477 (0.038):
bhadanta śrotum ichāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12581981 (0.038):
upaguptaṃ guruṃ natvā kṛtāñjalipuṭo 'vadat // Rm_4.1{1} // / bhadanta śrotum ichāmi punaranyat subhāṣitaṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12627893 (0.038):
bhadaṃta śrotum ichāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24833362 (0.043):
smāraṇāvavādānuśāsanī iti yadvā punaranyadapi kiñcit subhāṣitaṃ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575679 (0.053):
upaguptaṃ guruṃ natvā kṛtāñjalipuṭo 'vadat // Rm_2.1{1} // / bhadanta śrotum ichāmi punar anyat subhāṣitaṃ /
Sabhikasaugatasasanapravrajyavratacaranaparivarta (sabhivpu.htm.txt) 26527826 (0.060):
upaguptaṃ yatiṃ natvā sāñjalir evam abravīt // Svp_*1* // / bhadanta śrotum icchāmi punas tasya jagadguroḥ /
yad uktaṃ śākyasiṃhena tan me gaditum arhasi // KDA_2 //
iti pṛṣṭo nṛpeṇāsāv upagupto yatīśvaraḥ / / parṣadaṃ ca samālokya saṃbabhāṣa subhāṣitam* // KDA_3 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639397 (0.062):
iti tena narendreṇa prārthitaṃ sa yatīśvaraḥ / / upagupto narendran taṃ samālokyaivaṃ ādiśat // Rm_27.3{3} //
śṛṇu rājan mahābāho sarvalokahitārthataḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716422 (0.021):
śṛṇu putra mayā proktaṃ KDA_41a / śṛṇu rājan mahābāho KDA_4a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3855364 (0.040):
*mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahābāho $ sarvapātakanāśanam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8894870 (0.040):
*mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahābāho sarvapātakanāśanam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16449977 (0.055):
śṛṇu rājann avahito **HV_App.I,42A.406**32:6a / śṛṇu rājan mahābāho HV_App.I,31.2114a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25169284 (0.055):
śṛṇu rājann avahito HV_App.I,42A.406**32:6a / śṛṇu rājan mahābāho HV_App.I,31.2114a
subhūter avadānaṃ yat tat pravakṣye yathāśrutam* // KDA_4 //
purā śrībhagavān buddho dharmarājas tathāgataḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713835 (0.050):
punas tena suparṇānāṃ KDA_359a / purā śrībhagavān buddho KDA_5a
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589539 (0.052):
samudapādi loke 'rhan dharmarājas tathāgataḥ // Rm_7.109{9} // / vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato bhadrakṛj jinaḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23246303 (0.063):
śikhi nāma munīndro 'rhan dharmarājastathāgataḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ sarvavidyādhipo vināyakaḥ // SvayambhuP_2.6 //
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavijjinaḥ // KDA_5 //
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1371079 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047313 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629447 (0.0):
udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato / lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634493 (0.0):
loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato / lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671979 (0.0):
samyaksaṃbuddho loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687448 (0.0):
loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14294842 (0.0):
kṣemaṃkaro nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ / sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasarathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300769 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ purusadamyasārathiḥ śāstā
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28913149 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavij jinaḥ // KDA_461 //
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101418 (0.0):
samyaksaṃbuddho babhūva vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640488 (0.0):
buddho 'bhūd vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830765 (0.0):
samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavit paraḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6577604 (0.0):
samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyati vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato / lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586286 (0.0):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato / lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592948 (0.0):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyasi vidyācaraṇasaṃpannaḥ / sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6605908 (0.0):
samyaksaṃbuddho loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821672 (0.0):
udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444568 (0.0):
śrīkūṭarājā nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ / sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484780 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato (A 335b) lokavid anuttaraḥ puruṣadāmyasārathiḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958183 (0.008):
'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
śāstā devamanuṣyāṇāṃ samyaksaṃbodhideśakaḥ / / satkṛto mānitaḥ satvair gurukṛtaś ca pūjitaḥ // KDA_6 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28913150 (0.0):
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavij jinaḥ // KDA_461 // / śāstā devamanuṣyāṇāṃ puruṣadamyasārathiḥ /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24945077 (0.033):
kariṣyāmaḥ / satkṛtaś ca bhaviṣyati / sarvasatvair gurukṛtaś ca mānitaś ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578287 (0.044):
180.002. satkṛto bhagavān gurukṛto mānitaḥ pūjito / bhikṣubhirbhikṣuṇībhirupāsakairupāsikābhī rājabhī rājamātrair
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6595038 (0.044):
saṃprakāśayamāno 'vyābādho bhavati, satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ rājñā rajaputrāṇāṃ rājāmātyānāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613448 (0.047):
307.003. satkṛto bhagavān gurukṛto mānitaḥ pūjito / bhikṣubhibhikṇyupāsakopāsikai rājñā rājamātrair
Karmavibhangopadesa (bsu060_u.htm.txt) 17673476 (0.049):
māndāravāṇi puṣpāṇi, divyāni - - - - - - nanda evaṃ tathāgataḥ satkṛto / bhavati gurukṛto mānito vā pūjito vā | yaḥ punaḥ kaścidānanda mama śāsane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5623265 (0.050):
buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538414 (0.050):
satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrairdhanibhiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548880 (0.050):
089.002. sa bhagavān rājagṛhe viharati veṇuvane kalandakanivāpe satkṛto / gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrairdhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559862 (0.050):
puraskṛtaḥ satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito 'rcito 'pacāyito mahānirdeśaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636161 (0.050):
puraskṛtaḥ satkṛto gurukṛto mānitaḥ (KpSū 5) pūjito 'rcito 'pacāyitaḥ,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5695182 (0.051):
satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito 'bhimataś ca sarvajanasya | dharmatā caiṣā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28688874 (0.051):
loka udapādi / so 'pyasmābhirārāgitaḥ satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjitaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656732 (0.052):
buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292225 (0.052):
atha kadā cid buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917109 (0.052):
SumAv_1: buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626636 (0.054):
buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716269 (0.062):
śāpāśaniprahāreṇa KDA_87c / śāstā devamanuṣyāṇāṃ KDA_6a / śāstā devamanuṣyāṇāṃ KDA_462a
rājabhī rājamātraiś ca dhanibhiḥ puravāsibhiḥ / / śreṣṭhibhiḥ sārthavāhaiś ca nānādeśasamāgataiḥ // KDA_7 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620178 (0.021):
buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair / dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538414 (0.021):
satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrairdhanibhiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548883 (0.021):
gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrairdhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21547559 (0.046):
085.002. ekasmin samaye bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī / rājamātrairdhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhairdevair
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713391 (0.051):
nānādeśasamāgataiḥ KDA_7d / nāpi svācāramātreṇa KDA_233c
devāsuramahānāgair yakṣagandharvakinnaraiḥ /
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917130 (0.024):
yakṣair asurair garuḍair gandharvaiḥ kinnarair mahoragair iti / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bhagavān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616861 (0.031):
mahadbhirdevanāgayakṣagandharvāsuragarūḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500405 (0.032):
sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairanekairbrahmaśakralokapālairdevanāgayakṣagandharvāsuragarūḍakinnaramahoragairūpāsakopāsikābhiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592595 (0.032):
sattvāḥ, te sarve taṃ tathāgataṃ paśyanti sma, sarvaiśca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramanuṣyāmanuṣyairnamasyamānaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010774 (0.033):
maheśākhyamaheśākhyairudārodārairdevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyairbhagavān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560939 (0.034):
126.026. bhagavatā teṣāmevaṃvidhā dharmadeśanā kṛtā yadanekair / nāgayakṣagandharvakinnarairmahoragaiḥ śaraṇagamanaśikṣāpadāni gṛhītāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252120 (0.035):
sadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāḥ ojaḥ kāye prakṣipanti.
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28045498 (0.035):
sa devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaparigṛhītaḥ punareva
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771485 (0.035):
na cāturmahādvīpikasya kiṃcid āvaraṇam, na / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāṇām āvaraṇaṃ kṛtam /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902536 (0.037):
sarvarutapratirutaniścāraṇakauśalyaprāptatvāddevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaruta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092187 (0.037):
anekakoṭīniyutaśatasahasraparivāraṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ parivṛtaṃ puraskṛtaṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251674 (0.037):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ sārdham //
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305844 (0.037):
mahāśrāvakair bodhisattvair mahāsattvair bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ | atha khalu bhagavān
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865382 (0.037):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśakrabrahmalokapālātirekavyūhālaṃkāraviṭhapanāprāptaśca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640245 (0.037):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālānāmagnimaṇijyotiṣāṃ
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477914 (0.037):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādibhir vanditvā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11385487 (0.037):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragasatkṛtasya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11422541 (0.037):
āhvānanavisarjanagandhapuṣpadhūpasarvamālyopahārāvidyāvidyāveśanadarśanasarvakāryārthasādhanasarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragayakṣarākṣasapiśācakūṣmāṇḍaraudrasaumyabhāvadamakādhyakṣabhūtādhipatisarvakāryasandarśanajvalanākāśagamanāntarddhānavaśīkaraṇabodhisambhāranimittāścaryādbhutaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11430178 (0.037):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11454804 (0.037):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsurabhayo vā / na cāsya mantrabhayaṃ bhavati,
guruḍaiś ca mahāsarpais tathānyasatvajātikaiḥ // KDA_8 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18833120 (0.064):
śūlapāṇiḥ samabhyarcya indrādyairapsarogaṇaiḥ // RKV_49.30 // / yakṣakinnaragandharvair dikpālair lokapairapi /
susaṃjñāto mahāpuṇyo lābhī cīvaravāsasām* /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639000 (0.051):
devanāgayakṣāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto / mahāpuṇyo lābhī / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548907 (0.051):
devanāgayakṣāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bagavāñ jñāto / mahāpuṇyo lābhī / cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ
piṇḍapātāsanādīnāṃ śayyādīnāṃ tathaiva ca // KDA_9 //
auṣadhādipariṣkāra- vastūnāṃ sarvataḥ sadā /
sārdhaṃ saśrāvakaiḥ saṃghair bhikṣubhiś ca jitendriyaiḥ // KDA_10 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714513 (1.788):
bhikṣāhetoḥ kule kule KDA_346d / bhikṣuṇyupāsikābhiś ca KDA_11a / bhikṣubhiś ca jitendriyaiḥ KDA_10d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12584975 (0.051):
śrāvakair bhikṣubhiḥ saṃghair bodhisatvagaṇaiḥ saha /
bhikṣuṇyupāsikābhiś ca celakopāsakais tathā / / bodhisatvamahāsatvaiḥ satvārthabodhivāñchibhiḥ // KDA_11 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716699 (0.046):
satvān pāti dadad dānaṃ KDA_433c / satvārthabodhivāñchibhiḥ KDA_11d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714511 (0.049):
bhikṣuṇyupāsikābhiś ca KDA_11a / bhikṣubhiś ca jitendriyaiḥ KDA_10d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12604529 (0.049):
śrāvakair bhikṣubhiḥ sārddhaṃ bodhisatvair upāsakaiḥ // Rm_13.18{18} // / sarvasatvahitārthena tasthau dharmmaṃ prakāśituṃ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639446 (0.055):
bhikṣubhiś cailakaiś cāpi bhikṣuṇībhir upāsakaiḥ / / upāsikābhir anyaiś ca bodhisatvagaṇair api // Rm_27.7{7} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12634480 (0.059):
bhikṣubhiḥ śrāvakaiḥ sārddhaṃ bhikṣuṇībhiś ca celakaiḥ / / upāsakagaṇaiś cāpi tathā copāsikāgaṇaiḥ // Rm_25.6{6} //
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19030938 (0.060):
bodhisattvaiḥ sārdham upāsakopāsikābhiḥ sarvaiśca vyākṛtaiḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615790 (0.061):
vihāre śrāvakaiḥ sārddhaṃ bhikṣubhiś cailakair api // Rm_17.6{6} // / bhikṣuṇībhiḥ suśilābhir upāsikāgaṇair api / / upāsakais tathānyaiś ca triratnaśaraṇāgataiḥ // Rm_17.7{7} //
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18534044 (0.061):
prāṇakoṭīśatai sārdhaṃ / 2574-7 /// + + + + + + + + + + + + + + .aṃbahulair / [b]odhisatvamahāsatva[n]a[ya] .aiḥ .. .. ṃ .. .. dhūpagatdharmā[l]ya ..
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1870960 (0.064):
punarapi vajrasatvādimahābodhisatvavigrahāṇi bhūtvā, svāni svāni cinhāni
śrāvastyāṃ rājadhānyāṃ vai jetavane manorame / / vihāre vyaharad dharmaṃ deśayañ chubhayas sadā // KDA_12 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712911 (0.051):
devair api praśasyate KDA_421b / deśayañ chubhayas sadā KDA_12d / deśayanti sma saddharmaṃ KDA_16c
tadā bhagavatā satva- vinayānugrahārthinā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716677 (0.063):
satvānāṃ vinayārthena KDA_355c / satvānugrahakāraṇāt* KDA_354b
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909331 (0.064):
rājānas te mahāvīrāḥ sarvadharmābhipālakāḥ // KDA_175 // / ye ca satvahitādhāne vividhārthānukāriṇaḥ /
āmantrya bhikṣavaḥ sarve samyagājñāpitā iti // KDA_13 //
gacchata bhikṣavo yūyaṃ satvānāṃ vinayārthataḥ /
deśān pratyabhigacchantaḥ prakāśayata saṃvṛtim* // KDA_14 // / -------------------- Vaidya, p. 266 --------------------
tathety eva pratiśrutya śāstuḥ pādau praṇamya ca / / śrāvakā bhikṣavaś caiva pratasthus te niyoginaḥ // KDA_15 //
guro ājñāṃ vahantas te kecit prācīṃ diśaṃ gatāḥ /
deśayanti sma saddharmaṃ pratideśānupāsthitāḥ // KDA_16 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712912 (0.035):
deśayañ chubhayas sadā KDA_12d / deśayanti sma saddharmaṃ KDA_16c
dakṣiṇasyāṃ tathā kecit kecic ca paścimāṃ diśam* / / tathottarāṃ diśaṃ gatvā vidikṣu cāpi sarvataḥ // KDA_17 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710918 (0.039):
kṛṣṇānāṃ kṛṣṇatā khalu KDA_480d / kecic ca paścimāṃ diśam* KDA_17b / kecit prācīṃ diśaṃ gatāḥ KDA_16b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16322632 (0.052):
paścimām āśritā diśam HV_App.I,24.61b / paścimām tu diśaṃ prādād HV_App.I,42B.2962a
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9833204 (0.054):
dakṣiṇāṃ diśaṃ vijayati / yathā dakṣiṇāmevaṃ paścimāmuttarāṃ diśaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28245436 (0.055):
satvā / iti spharataḥ pūrvāṃ diśaṃ dakṣiṇāṃ paścimām uttarāṃ diśaṃ tac
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15470154 (0.057):
05,106.002a pūrvāṃ vā dakṣiṇāṃ vāham atha vā paścimāṃ diśam / 05,106.002c uttarāṃ vā dvijaśreṣṭha kuto gacchāmi gālava
teṣāṃ dhyānaratā ye vai te viviktasukhaiṣiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712614 (0.052):
te śaivā manujā jñeyāḥ KDA_187c / teṣāṃ dhyānaratā ye vai KDA_18a
meror upariṣaṇḍāyām adhyūṣur dhyānatatparāḥ // KDA_18 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710028 (0.036):
adhyūṣur dhyānatatparāḥ KDA_18d / anapekṣya svajīve 'pi KDA_434c
tadābdher garuḍenaiko nāgapotaḥ samuddhṛtaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712099 (0.039):
tadā pūrvam asau dṛṣṭvā KDA_345a / tadābdher garuḍenaiko KDA_19a
tam āśramam upānīya bhakṣitum upacakrame // KDA_19 // / tatrasthās tena nāgena bhikṣavo dhyānasaṃratāḥ /
dṛṣṭvaiva suprasannena manasā praṇidhir dadhe // KDA_20 //
dhanyās te bhikṣavo hy ete saddharmasukhacāriṇaḥ /
aham api ca bhūyāsaṃ tādṛgdharmasamāhitaḥ // KDA_21 //
iti praṇidhiṃ kurvāṇo jīvitād vyavaropitaḥ / / tatraiva garuḍenaivaṃ bhakṣito 'bhūt sa nāgakaḥ // KDA_22 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714406 (0.028):
bhakṣitum upacakrame KDA_19d / bhakṣito 'bhūt sa nāgakaḥ KDA_22d
tataḥ kālagatas tatra śrāvastyāṃ puri + + + / / bhūtināmnā dvijasyāsau bhāryāyā garbham āviśat* // KDA_23 //
tataś ca kramatas tasyā garbhaḥ samanuvardhitaḥ / / tatas tatsamaye prāpte dārakaḥ samajāyata // KDA_24 //
tataḥ pitā ca taṃ dṛṣṭā dārakaṃ saṃprasādikam* / / darśanīyaṃ subhadrāṅgaṃ muhuḥ paśyann ananda saḥ // KDA_25 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711817 (0.060):
tataḥ kleśān vinirjitvā KDA_279a / tataḥ pitā ca taṃ dṛṣṭā KDA_25a
tato jātimahaṃ kṛtvā jñānīnāhūya cādarāt* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711833 (0.028):
tataḥ prasādajāto 'sau KDA_309a / tato jātimahaṃ kṛtvā KDA_26a
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12597710 (0.035):
saṃmīlya tam upāmaṃtrya gṛhasthaḥ pratiharṣitaḥ // Rm_11.27{27} // / tasya jātimahaṃ kṛtvā punar evam avocata /
bhavanto 'sya nu kiṃ nāma kriyatām iti so 'bravīt* // KDA_26 //
jñātayo 'pi tathā śrutvā dṛṣṭvā cainaṃ ca bālakam* / / sarve harṣasamāpannā bhūtiṃ tam abruvaṃs tathā // KDA_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712861 (0.050):
dṛṣṭvā cainaṃ ca bālakam* KDA_27b / dṛṣṭvā sarve janaughās te KDA_363c
yasmād bhūter ayaṃ putraṃ sujāto lakṣaṇānvitaḥ /
tasmāt subhūtir ity eva nāmnā bhavatu viśrutaḥ // KDA_28 // / tathā kramād vivṛddho 'sau subhūtir bālasundaraḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12588371 (0.063):
yad ayaṃ bhavataḥ putro divyavapur guṇānvitaḥ // Rm_7.25{25} // / tasmād bhavatu nāmnāyaṃ vapuṣmān iti viśrutaḥ /
kumāratvaṃ kramāt prāpto rarāma sa vayonvitaḥ // KDA_29 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715635 (0.041):
ramadhvaṃ maitramānasāḥ KDA_366d / rarāma sa vayonvitaḥ KDA_29d
-------------------- Vaidya, p. 267 -------------------- / pūrvakarmabalādhānāt krodhanaḥ krūrabhāṣaṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713860 (0.041):
pūjyaś ca mānyo abhivādanīyo KDA_328c / pūrvakarmabalādhānāt KDA_30a
kiṃcin nimittasaṃruṣṭo vigrahe nirato 'bhavat // KDA_30 //
paruṣībhūtacittatvān na tasya ko 'py abhūt suhṛt* /
sarvajñātiviruddhatvāt pitṛbhyām apy upekṣitaḥ // KDA_31 //
bandhubhiś ca parityakto naiva kasyāpy abhūt priyaḥ / / viśrambhapraṇayaṃ tasmin naiva kaścid abhāṣata // KDA_32 //
sthātuṃ gantuṃ tathā bhoktuṃ śayituṃ vābhilāpitum* / / tenaiva krodhinā sārdhaṃ samutsehur na kecana // KDA_33 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717586 (0.058):
sthaṇḍilā jaṭilās tathā (Speyer: sthāṇḍilā) KDA_171d / sthātuṃ gantuṃ tathā bhoktuṃ KDA_33a
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12666716 (0.061):
gopayitvā svayaṃ bhoktum api naivābhyavāṃchata // Rm_37.179{79} // / tathāpi sa pralubdhātmā nityaṃ kṛpaṇo 'rthivat /
tadā pitrā niyukto 'sau lipiśālām upāgamat* /
subhūtiś ca guruṃ natvā lipim anvagrahīt kramāt* // KDA_34 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715694 (0.061):
lābhī cīvaravāsasām* KDA_9b / lipim anvagrahīt kramāt* KDA_34d / lipiśālām upāgamat* KDA_34b
tato vyākaraṇādīni sarvaśāstrāṇy anukramāt* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711864 (0.062):
tato vyākaraṇādīni KDA_35a / tato 'sau bhagavāṃs tasya KDA_310a
so 'dhītyaiṣāṃ suśīghreṇa pāraṃ prāpa subuddhimān* // KDA_35 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713753 (0.034):
pāragaḥ sarvavedānāṃ KDA_272a / pāraṃ prāpa subuddhimān* KDA_35d
tathā vedān adhītyaivaṃ sāṅgopāṅgān yathākramam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908471 (0.034):
jīvamāno bhavec chūdro mṛtaś ca sa prajāyate // KDA_111 // / adhītya caturo vedān sāṅgopāṅgāṃś ca tatvataḥ /
atharvam apy adhītuṃ sa prārabhat tīkṣṇamānasaḥ // KDA_36 //
tatra pitā dvijo bhūtir atharvādhītasaṃratam* /
subhūtiṃ svātmajaṃ putraṃ dṛṣṭvaivaṃ samacintayat* // KDA_37 //
subhūtir mama putro 'yam agnikalpaḥ sutīkṣṇadhīḥ /
kadācit kupito roṣāl loke 'narthaṃ kariṣyati // KDA_38 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908145 (0.041):
śāpāśaniprahāreṇa loke 'narthaṃ kariṣyati // KDA_87 // / tad ahaṃ saṃprabodhyainaṃ subhūtiṃ dvijasattamam* /
tad anvāharitavyo 'yam ātharvaṇāt prayatnataḥ / / ṛṣiṣu preṣayitvainaṃ yojayiṣye ca saṃyame // KDA_39 //
iti matvā pitā bhūtiḥ subhūtiṃ svātmajaṃ tathā /
ātharvaṇād vinirhṛtya prabodhayaṃs tam abravīt* // KDA_40 // / śṛṇu putra mayā proktaṃ hitārthaṃ tava saṃmatam* /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12595525 (0.022):
savandhujñātimitras taṃ putram evam abhāṣata // Rm_10.121{21} // / śṛṇu putra mayā proktaṃ tavaiva hitakāraṇaṃ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716418 (0.026):
śṛṇudhvaṃ madvacaḥ sarve KDA_366a / śṛṇu putra mayā proktaṃ KDA_41a
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28907810 (0.050):
svacitte bhāvitaṃ brahma sa eva brāhmaṇottamaḥ // KDA_62 // / tasmāt putra mayā proktaṃ śrutvā lokahitotsukaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24394132 (0.058):
svātmajaṃ taṃ samālokya sucintādevamabravīt // / putra śṛṇu hitaṃ vākyaṃ mayoditaṃ tvayātmaja /
tvaṃ hi vidvān mahāvijñaḥ sarvaśāstrāṅgapāragaḥ // KDA_41 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716994 (0.021):
sarvaśāstrakalābhijño KDA_85a / sarvaśāstrāṅgapāragaḥ KDA_41d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716984 (0.059):
sarvavedārthapāragaḥ KDA_285b / sarvaśāstrakalābhijño KDA_85a
kiṃ tavātharvavedena māyākleśārthasādhinā /
viramya tadadhiṣṭhānād ṛṣicaryāṃ samācara // KDA_42 //
munīnām upadeśāni pratilabhya jitendriyaḥ / / śāntātmā sukham āsthāya carasva vratam uttamam* // KDA_43 //
dhanyās te vītarāgā ye gurubhaktāś ca nirmadāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712971 (0.045):
dhanyās te bhikṣavo hy ete KDA_21a / dhanyās te vītarāgā ye KDA_44a
viviktāraṇyavāseṣu vasanti dhyāyinaḥ sadā // KDA_44 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715801 (0.054):
vasanti kleśabhāginaḥ KDA_97f / vasanti dhyāyinaḥ sadā KDA_44d
-------------------- Vaidya, p. 268 -------------------- / ye 'pi parigrahāṃs tyaktvā bhavanti brahmacāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715506 (0.057):
ye 'pi kleśān vinirjitya KDA_48a / ye 'pi parigrahāṃs tyaktvā KDA_45a / ye pravrajyāṃ samāgṛhya KDA_46a
devānām api te mānyā vandanīyāḥ sadā khalu // KDA_45 //
ye pravrajyāṃ samāgṛhya śāntātmāno jitendriyāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715510 (0.047):
ye 'pi parigrahāṃs tyaktvā KDA_45a / ye pravrajyāṃ samāgṛhya KDA_46a / ye bhajanti jinaṃ caiva KDA_193a
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10428108 (0.060):
12,314.031c vedādhyayanasaṃpannāḥ śāntātmāno jitendriyāḥ / 12,314.032a vedeṣu niṣṭhāṃ saṃprāpya sāṅgeṣv atitapasvinaḥ
avasanti puṇyatīrtheṣu te 'pi hi paramarṣayaḥ // KDA_46 //
kāmabhogyāni ye hitvā sādhayante tapovane /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710714 (0.049):
kāpālikāś ca te vīrāḥ KDA_172c / kāmabhogyāni ye hitvā KDA_47a
phalamūlodakais tuṣṭās te 'pi dhanyā dvijottamāḥ // KDA_47 //
ye 'pi kleśān vinirjitya caturbrahmavihāriṇaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14311209 (0.013):
śuddhaśīlaṃ samādhāya caritavyaṃ susaṃvaram // Dak_24.3 // / tataḥ kleśān vinirjitya caturbrahmavihāriṇaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24393230 (0.043):
tataḥ kleśān vinirjitya caturbrahmavihāriṇaḥ / / kṣāntivrataṃ sadā dhṛtvā caritavyaṃ jagaddhitam //
bhikṣāśinaḥ samādhisthās te hi brahmavidāṃ varāḥ // KDA_48 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714493 (0.060):
bhikṣavo brahmavādinaḥ KDA_166d / bhikṣāśinaḥ samādhisthās KDA_48c
ye cāparigrahītāro nirlobhāḥ satyavādinaḥ / / nirmadā nirahaṃkārās ta eva brāhmaṇottamāḥ // KDA_49 //
yasya dātuṃ mano nāsti matsarākrāntacetasaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715280 (0.0):
yasya citte dayā nāsti KDA_399a / yasya dātuṃ mano nāsti KDA_50a
vedaśāstrāgamais tasya kim eva svātmapoṣiṇaḥ // KDA_50 //
yasya cittaṃ hy aviśuddhaṃ śīlasaṃvaravarjitam* /
kiṃ bhāti muniveṣeṇa sa naṭarṣir ivonmadaḥ // KDA_51 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716773 (0.054):
sadyaḥ praśāntendriya eva tasthau KDA_324c / sa naṭarṣir ivonmadaḥ KDA_51d
yasya loke dayā nāsti bālavṛddhādiduḥkhite /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715307 (0.0):
yasya lokahite cittaṃ KDA_274a / yasya loke dayā nāsti KDA_52a
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637827 (0.053):
yenaiva kṛpayā dṛṣṭvā pālitaṃ putravaj jagat // Rm_26.65{65} // / yasya loke dayā nāsti tena kiṃ pālyate jagat /
kiṃ tasya brahmavṛttena citte{na} parimohite // KDA_52 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711499 (0.048):
cittāni saṃpradūṣyaiva KDA_473c / citte{na} parimohite KDA_52d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715259 (0.060):
yasya cittaṃ dayāśūlaṃ KDA_58a / yasya cittaṃ pravikṣiptaṃ KDA_54a / yasya cittaṃ sadā satva- KDA_60a
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910822 (0.064):
kṣipraṃ kleśān vinirjitya bodhicittaṃ ca lapsyati // KDA_288 // / bodhicitte pralabdhe tu tadā lokahite caret* /
yasya na kuśalotsāhaṃ citte lokārthaṃ sādhitum* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715285 (0.047):
yasya dātuṃ mano nāsti KDA_50a / yasya na kuśalotsāhaṃ KDA_53a
tasya kiṃ tapasā siddhe kevalaṃ pāpahetubhiḥ // KDA_53 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710944 (0.052):
kevalaṃ pāpahetubhiḥ KDA_53d / kevalaṃ svamanas tuṣṭyai KDA_353a
yasya cittaṃ pravikṣiptaṃ kleśād yair asamāhitam* /
sa kiṃ guhāniviṣṭo 'pi na sādhur duṣṭajantuvat* // KDA_54 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713325 (0.020):
na saṃrambhakṣobhaḥ prabhavati dayādhīr ahṛdaye KDA_418c / na sādhur duṣṭajantuvat* KDA_54d
yasya prajñā viśuddhā na saddharmaguṇasādhane /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715296 (0.046):
yasya prajñā jagalloka- KDA_61a / yasya prajñā viśuddhā na KDA_55a
tasya kiṃ brahmacaryeṇa kevalaṃ duḥkhahetunā // KDA_55 // / yaś ca dātā viśuddhātmā sarvasatvān upālakaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715243 (0.030):
yan mātā duḥkhitāpy evam KDA_428a / yaś ca dātā viśuddhātmā KDA_56a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710938 (0.063):
kenacit kleśitaś cāhaṃ KDA_341c / kevalaṃ duḥkhahetunā KDA_55d / kevalaṃ pāpahetubhiḥ KDA_53d
nīco 'pi sa dvijakalpo yato dātā prajāpatiḥ // KDA_56 //
yena saṃrakṣitaṃ nityaṃ śīlaṃ saṃyamasaṃvṛttam* /
sa eva brāhmaṇaḥ śuddhaḥ śrotriyo vedanān yatiḥ // KDA_57 //
yasya cittaṃ dayāśūlaṃ sarvasatvahiteṣitam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715257 (0.021):
yasmād bhūter ayaṃ putraṃ KDA_28a / yasya cittaṃ dayāśūlaṃ KDA_58a
caṇḍālo 'pi sa vipraḥ syāl lokeśo hi kṣamākaraḥ // KDA_58 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715725 (0.052):
loke 'narthaṃ kariṣyati KDA_87d / lokeśo hi kṣamākaraḥ KDA_58d
yenaiva duṣkaraṃ karma sādhitaṃ satvahetunā /
sa eva brāhmaṇo dhīro viśvakarmā yato vidhiḥ // KDA_59 // / -------------------- Vaidya, p. 269 --------------------
yasya cittaṃ sadā satva- hitārtheṣu samādhitam* /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12590949 (0.034):
kleśamānamadāñ jitvā kṛtvā cittaṃ samāhitaṃ / / sarvasatvahitārtheṣu dhyātāṃ bodhisādhanaṃ // Rm_8.74{(74)} //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715265 (0.040):
yasya cittaṃ pravikṣiptaṃ KDA_54a / yasya cittaṃ sadā satva- KDA_60a
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 400554 (0.063):
mitre mṛduni evam udāsīne / tathā amitre mṛduni madhya adhimātre yadā / yadṛśam a / sarvasatvahitasukhādhyāśayapravṛttā tadā + + + + + + + + + + + satvānāṃ"
sa hi vipro mahābhijño brahmā jñānarato yataḥ (Speyer: dhyānarato) //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714249 (0.0):
brahmahatyā ca bandhūnāṃ KDA_212c / brahmā jñānarato yataḥ (Speyer: dhyānarato) KDA_60d
KDA_60 // / yasya prajñā jagalloka- hitānuśāsanojjvalā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715291 (0.051):
yasya na kuśalotsāhaṃ KDA_53a / yasya prajñā jagalloka- KDA_61a
saiva dvijavaro vijño vedadharmāsthito dvijaḥ // KDA_61 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716100 (0.037):
vedadharmārthasādhakāḥ KDA_173d / vedadharmāsthito dvijaḥ KDA_61d
yenaiva nirjitāḥ kleśāś caturbrahmavihāriṇā /
svacitte bhāvitaṃ brahma sa eva brāhmaṇottamaḥ // KDA_62 //
tasmāt putra mayā proktaṃ śrutvā lokahitotsukaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28907507 (0.050):
ātharvaṇād vinirhṛtya prabodhayaṃs tam abravīt* // KDA_40 // / śṛṇu putra mayā proktaṃ hitārthaṃ tava saṃmatam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716414 (0.057):
śṛṇudhvaṃ madvacaḥ sarve KDA_366a / śṛṇu putra mayā proktaṃ KDA_41a
sarvakleśān vinirjitya saddharmābhirato bhava // KDA_63 //
iti pitur vacaḥ śrutvā subhūtiḥ so 'numoditaḥ / / kṛtāñjalis tathā natvā pitaram ity abhāṣata // KDA_64 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710299 (0.057):
iti śrutvā vacas tasya KDA_449a / iti śrutvā subhūtiḥ sa KDA_299a
tathā satyaṃ manas tāta rocate tapase mama /
tad ājñāṃ dehi me tāta cariṣye brahmasadvratam* // KDA_65 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711454 (0.046):
cariṣye tad vratottamam* KDA_302b / cariṣye brahmasadvratam* KDA_65d
tenaivaṃ prārthyamāno 'sau subhūtinā pitā tataḥ / / pariṣvajyātmajaṃ putraṃ punar apy abravīn mudā // KDA_66 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16328658 (0.049):
putraṃ putram ivātmajam HV_99.7b / putraṃ prītyā pariṣvajya *HV_99.49*1115:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13809173 (0.049):
putraṃ putram ivātmajam HV_99.7b / putraṃ prītyā pariṣvajya HV_99.49*1115:2a
evaṃ cet tava vāñchāsti putra brahmasusādhanaiḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710556 (0.055):
evaṃ cānye 'pi ye satvā KDA_194a / evaṃ cet tava vāñchāsti KDA_67a
cara brahmavrataṃ samyag- dhīracittasamāhitaḥ // KDA_67 //
ādau krodharipuṃ jitvā duṣṭabhārān vinirjaya (Speyer: duṣṭamārān) /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712835 (0.0):
durvṛttiprabhavāni hi KDA_411b / duṣṭabhārān vinirjaya (Speyer: duṣṭamārān) KDA_68b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710198 (0.032):
ātharvaṇād vinirhṛtya KDA_40c / ādau krodharipuṃ jitvā KDA_68a
yāvat krodham anirjitya duṣṭāñjetuṃ na śaknuyāḥ // KDA_68 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712844 (0.042):
duṣṭamitropadeśena KDA_406c / duṣṭāñjetuṃ na śaknuyāḥ KDA_68d
yāvad duṣṭān anirjitya dharme sthātuṃ na śaknuyāḥ /
asusaṃsthitadharmāṇaṃ hanyur mārā hi sarvathā // KDA_69 //
tasmād vāñchati yo brahma tenādau cittakoṭarāt* /
viniḥkṛṣya prayatnena hantavyaḥ krodhapannagaḥ // KDA_70 //
krodho hi vasate yasya citte mānamadākule /
tāvat sadguṇayukto 'pi sevyate naiva sajjanaiḥ // KDA_71 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717559 (0.026):
suhṛdo yat sahāyāṃś ca KDA_378a / sevyate naiva sajjanaiḥ KDA_71d
tasmāt sarvaprayatnena krodhajiṣṇuḥ samāhitaḥ / / pravrajyāṃ samupāsiśritya cara brāhmaṇyam ādarāt* // KDA_72 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711436 (0.062):
cara brahmavrataṃ samyag- KDA_67c / cara brāhmaṇyam ādarāt* KDA_72d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711010 (0.063):
krodhacittodbhavāni hi KDA_411d / krodhajiṣṇuḥ samāhitaḥ KDA_72b / krodhataḥ śāpavahninā KDA_286b
tathety asau pratiśrutya subhūtiḥ saṃpramoditaḥ / / sahasā pitarau natvā munīnām āśramaṃ yayau // KDA_73 //
tatra prāpto munīn natvā kṛtāñjalipuṭo mudā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12606929 (0.035):
tataḥ sa gṛhabhṛc chreṣṭhī dṛṣṭvā taṃ sugataṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_13.210{210} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607092 (0.035):
tatra sa samupāviṣṭo dṛṣṭvā taṃ śrīghanaṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_13.223{223} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12656605 (0.035):
tatra sā samupāsṛtya dṛṣṭvā tāṃ gautamīṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_33.221{21} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12573665 (0.035):
iti tena samādiṣṭaṃ śrutvā gṛhapatir mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā taṃ guruṃ samabhāṣata // Rm_1.95{84} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12609453 (0.037):
tatra te samupāsṛtya dṛṣṭvā taṃ nṛpatiṃ mudā / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayann evam ādarāt // Rm_14.127{27} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12611453 (0.043):
tatra taṃ śrīghanaṃ dṛṣṭvā sasaṃghaṃ sa purogataḥ / / kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Rm_15.54{54} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24375439 (0.045):
bhagavantaṃ munīndraṃ taṃ saṃbuddhaśikhinaṃ mudā / / kṛtāṃjalipuṭo natvā papracchaivaṃ samādarāt //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26816395 (0.048):
bhāṣitaṃ devadevasya $ śrutvā śānto 'bhavan muniḥ & / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā % natvā nātham athābravīt // BrP_110.157 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11087707 (0.048):
bhāṣitaṃ devadevasya śrutvā śānto 'bhavan muniḥ / / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā natvā nātham athābravīt // BrP_110.157 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12605683 (0.049):
iti tais tīrthikaiḥ prokte sa śreṣṭhī saṃprasāditaḥ / / kṛtāñjalipuṭo natvā punar evam abhāṣata // Rm_13.110{110} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575370 (0.051):
athānandaḥ samutthāya kṛtāñjalipuṭo mudā // Rm_1.227{17} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607581 (0.051):
athānaṃdas tam ālokya vismitaḥ sahasotthitaḥ / / kṛtāñjalipuṭo natvā paprachaivaṃ munīśvaraṃ // Rm_13.263{293} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12609669 (0.053):
vihāre samupasṛtya śrīghanaṃ saṃpraṇemire // Rm_14.145{45} // / kṛtāñjalipuṭo natvā sarve te samupasthitāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623563 (0.056):
atha sa pārthivo 'sokaḥ kṛtāñjalipuṭo mudā / / upaguptaṃ guruṃ natvā punar evam abhāṣata // Rm_20.1{1} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12574817 (0.056):
evaṃ pṛṣṭe jinendreṇa sarve te saṃpramoditāḥ / / kṛtāñjalipuṭo natvā saṃbuddhaṃ procur ādarāt // Rm_1.182{72} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12609782 (0.056):
tataḥ pūgādikaṃ datvā punaḥ sarve 'pi te mudā / / kṛtāñjalipuṭā natvā samupatasthire punaḥ // Rm_14.155{55} //
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9712077 (0.056):
kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayad evam ādarāt // Avc_2* //}
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22760264 (0.056):
kṛtāñjalipuṭo natvā prārthayac ca tathādarāt || GoPr_1 ||
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710880 (0.056):
kṛtāñjalipuṭo mudā KDA_74b / kṛtāñjalipuṭo 'vadat* KDA_1d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12614268 (0.059):
tatra sa purato gatvā śāstāraṃ taṃ munīśvaraṃ / / kṛtāñjalipuṭo natvā paprachaitat pravṛttitāṃ // Rm_16.109{8} //
brāhmaṇyasaṃvaraṃ prāptuṃ pravrajyāṃ samayācata // KDA_74 //
-------------------- Vaidya, p. 270 -------------------- / guro brahmavidāṃ śreṣṭha kalyāṇavartmadeśaka /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711316 (0.034):
guro ājñāṃ vahantas te KDA_16a / guro brahmavidāṃ śreṣṭha KDA_75a
pravrajyāṃ dehi me satyaṃ careyaṃ bhavamuktaye // KDA_75 //
iti tasya vacaḥ śrutvā gurur brahmavidāṃ varaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20290599 (0.053):
07,173.060b*1462_09 teṣāṃ tad vacanaṃ śrutvā brahmā brahmavidāṃ varaḥ
ehi vatsa cara brahma- caryaṃ jitvā ṣaḍ indriyam* // KDA_76 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711463 (0.043):
careyaṃ bhavamuktaye KDA_75d / caryaṃ jitvā ṣaḍ indriyam* KDA_76d
ity ukto guruṇā so 'bhūt subhūtir muniveṣabhṛt* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710338 (0.060):
ity ukte bhagavān dṛṣṭvā KDA_323a / ity ukto guruṇā so 'bhūt KDA_77a
brahmavihārasaṃpanno vinītaḥ śraddhayānvitaḥ // KDA_77 //
tathāpi daivasāmarthyāt krodhasaṃraktamānasaḥ / / kiṃcin nimittamātre 'pi vigrahavān asaṃyataḥ // KDA_78 //
vedasiddhāntaśāstreṣu vivādī krodhabāhulaḥ /
atīva roṣasaṃkruṣṭo vicikṣepa yatīn api // KDA_79 //
dharmārthakāmamokṣeṣu nirapekṣaḥ sutīkṣṇavāk* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713059 (0.037):
dharmānumodanaṃ kṛtvā KDA_450c / dharmārthakāmamokṣeṣu KDA_80a
Astavakragita (astavgau.htm.txt) 20971739 (0.041):
idaṃ kṛtam idaṃ neti $ dvandvair muktaṃ yadā manaḥ & / dharmārtha-kāma-mokṣeṣu % nirapekṣaṃ tadā bhavet // Avg_16.5 //
Astavakragita (astavgpu.htm.txt) 26130776 (0.041):
idaṃ kṛtam idaṃ neti dvandvair muktaṃ yadā manaḥ / / dharmārtha-kāma-mokṣeṣu nirapekṣaṃ tadā bhavet // Avg_16.5 //
sarvatra munibhiś cāpi vijagrāhāsamāhitaḥ // KDA_80 // / ity enaṃ krodhasaṃraktaṃ vedasiddhāntamāninam* /
subhūtiṃ brāhmaṇaṃ dṛṣṭvā guruś caivam acintayat* // KDA_81 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910768 (0.063):
sā subhūtiṃ mahākrodhaṃ dṛṣṭvaivaṃ samacintayat* // KDA_284 // / subhūtir brāhmaṇo hy eṣa sarvavedārthapāragaḥ /
aho daivabalādhānāt subhūtir brāhmaṇo 'py ayam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710154 (0.046):
aho deśeṣu sarvatra KDA_345c / aho daivabalādhānāt KDA_82a
svasiddhāntasamāno 'dya krūravāgvigrahotsukaḥ // KDA_82 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710985 (0.043):
krīḍamānā mahāpathe KDA_152b / krūravāgvigrahotsukaḥ KDA_82d
agnikalpo mahātīkṣṇaḥ sarvaśāstrārthakovidaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25180904 (0.032):
sarvaśāstraviśāradaḥ HV_App.I,42B.198b / sarvaśāstrārthakuśalaṃ HV_App.I,31.44a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16468941 (0.036):
sarvaśāstraviśāradaḥ HV_App.I,42B.198b / sarvaśāstraviśāradaḥ *HV_1.0*3:8b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13861818 (0.036):
sarvaśaḥ sarvagahanaṃ HV_9.35c / sarvaśāstraviśāradaḥ HV_1.0*3:8b / sarvaśāstraviśāradaḥ HV_108.92b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16958003 (0.040):
sarvaśāstraviśāradam BrP_26.6d / sarvaśāstraviśāradaḥ BrP_43.2b
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361020 (0.045):
mahādhanī ca dharmajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ / / punaḥ sa yāti vaikuṇṭhaṃ mṛto 'sau narapuṅgavaḥ // GarP_2,34.106 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19708357 (0.046):
01,198.008a tatra gatvā sa dharmajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 679766 (0.046):
prahrādas tu mahāprājñaḥ $ sarvaśāstraviśāradaḥ / HV_App.I,42B.198 / / sarvamāyādharaḥ śrīmān $ yaṣṭā kratuśatair api // HV_App.I,42B.199 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22165313 (0.046):
prahrādas tu mahāprājñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ / HV_App.I,42B.198 / / sarvamāyādharaḥ śrīmān yaṣṭā kratuśatair api // HV_App.I,42B.199 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17179998 (0.051):
sarvaśāstraviśāradaḥ Ram_3,4. 27b / sarvaśāstrārthakovidāḥ Ram_2,94.55b
viśārado mahābhijño dharmasaṃyamatatparaḥ // KDA_83 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19708357 (0.061):
01,198.008a tatra gatvā sa dharmajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713019 (0.062):
dharmavṛttipramāṇena KDA_129c / dharmasaṃyamatatparaḥ KDA_83d / dharmasaṃskārajāḥ khalu KDA_198d
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361020 (0.062):
mahādhanī ca dharmajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ / / punaḥ sa yāti vaikuṇṭhaṃ mṛto 'sau narapuṅgavaḥ // GarP_2,34.106 //
tapaś caraṇasaṃraktas tīkṣṇabuddhiḥ kṛtodyamaḥ /
mahotsāho mahāvīraḥ siddhavidyo mahotkaṭaḥ // KDA_84 //
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 3 (amark3_u.htm.txt) 943274 (0.060):
(3.1.8) hṛdayāluḥ suhṛdayo mahotsāho mahodyamaḥ
sarvaśāstrakalābhijño mantrasiddhiprayogavit* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716990 (0.026):
sarvavedārthapāragaḥ KDA_285b / sarvaśāstrakalābhijño KDA_85a
vedasiddhāntayogānāṃ pāragaś ca mahāsudhīḥ // KDA_85 //
kiṃ tu krodhāviśuddhātmā vigrahī vādasaṃrataḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710799 (0.039):
kiṃ tasya brahmavṛttena KDA_52c / kiṃ tu krodhāviśuddhātmā KDA_86a
kiṃcin nimittamātre 'pi vikruṣṭo 'tha ruṣāśayaḥ // KDA_86 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715867 (0.051):
vikruśyābhāṇi sāṃghike KDA_474b / vikruṣṭo 'tha ruṣāśayaḥ KDA_86d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710786 (0.061):
kiṃcin nimittamātre 'pi KDA_86c / kiṃcin nimittasaṃruṣṭo KDA_30c
kadācit kupito ruṣṭeḥ saṃkleśādhīracetanaḥ /
śāpāśaniprahāreṇa loke 'narthaṃ kariṣyati // KDA_87 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28907482 (0.041):
kadācit kupito roṣāl loke 'narthaṃ kariṣyati // KDA_38 // / tad anvāharitavyo 'yam ātharvaṇāt prayatnataḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715719 (0.060):
loke 'narthaṃ kariṣyati KDA_38d / loke 'narthaṃ kariṣyati KDA_87d
tad ahaṃ saṃprabodhyainaṃ subhūtiṃ dvijasattamam* / / samādhidhyānavaryāsu yojayeyaṃ sa sarvathā // KDA_88 //
iti matvā guruś cainaṃ subhūtiṃ samabodhayat* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710269 (0.048):
iti praṇidhiṃ kurvāṇo KDA_22a / iti matvā guruś cainaṃ KDA_89a / iti matvā tvayā rājan KDA_483c
śṛṇu vatsa hitaṃ vakṣye tatra bhava samāhitaḥ // KDA_89 //
-------------------- Vaidya, p. 271 -------------------- / sarvavarṇāgrajo vipraḥ sarvajātivarottamaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716973 (0.041):
sarvalokeṣv ivātmaje KDA_277b / sarvavarṇāgrajo vipraḥ KDA_90a
brāhmaṇo 'smīty ahaṃkāro na kartavyaḥ kadācana // KDA_90 //
na jīvo brāhmaṇas tāvad yasmāt saṃskārato dvijaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713176 (0.033):
na jātir dṛśyate rājan KDA_265a / na jīvo brāhmaṇas tāvad KDA_91a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711622 (0.053):
jīvamāno bhavec chūdro KDA_207c / jīvaś ced brāhmaṇas tāvad KDA_91c
jīvaś ced brāhmaṇas tāvad vṛthā syād dharmasaṃskṛtaiḥ // KDA_91 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716076 (0.030):
vṛthā syāt saṃskṛter vidhiḥ KDA_119d / vṛthā syād dharmasaṃskṛtaiḥ KDA_91d
ādyante paśavo devā iti vede 'pi kathyate /
tato dharmābhisaṃskāraiḥ sarve syur mānavā dvijāḥ // KDA_92 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717131 (0.033):
sarve syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_234b / sarve syur mānavā dvijāḥ KDA_92d
śvapacā api dharmasthāḥ saṃskṛtāḥ syur dvijādhamāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717293 (0.064):
saṃskṛtas tu dvijo bhavet* KDA_119b / saṃskṛtāḥ syur dvijādhamāḥ KDA_93b
guṇadharmānusāraiś ca devā daityāś ca mānuṣāḥ // KDA_93 //
satvadharmadharā devā rajodharmadharā narāḥ /
tamodharmadharā daityā iti siddhāntasaṃmatam* // KDA_94 //
iti dharmaguṇādhānāt traidhātukabhavālaye /
caturyonisamudbhūtāḥ ṣaḍgatiṣu bhramanti te // KDA_95 //
tatrāpi karmabhedena jātibhedā hy anekaśaḥ / / jātiṣv api ca sarvāsu svakarmapariṇāmataḥ // KDA_96 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711573 (0.053):
jātibhedā hy anekaśaḥ KDA_96b / jātibhedāḥ pravartitāḥ KDA_224d
satvā naikavidhā jātā adhamottamam adhyamāḥ /
ye satvās tāmasā raudrā hiṃsākarmānusaṃratāḥ /
te 'dhobhuvanasaṃjātā vasanti kleśabhāginaḥ // KDA_97 //
rajodharmaratā ye hi rāgacaryānusāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715612 (0.055):
rajodharmadharā narāḥ KDA_94b / rajodharmaratā ye hi KDA_98a
te satvā bhūmisaṃjātā vasanti mānuṣādayaḥ // KDA_98 //
satvadharmaratā ye tu sātvikāḥ śāntacāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716653 (5.960):
satvadharmadharā devā KDA_94a / satvadharmaratā ye tu KDA_99a
te devā nirmalānandā vasanti svargatiṃ gatāḥ // KDA_99 //
tathaite sarvasatvāś ca guṇadharmānusārataḥ / / svakṛtaṃ karma bhuñjanto bhrāmyanti tribhavālaye // KDA_100 //
vṛddhiṃ prāpya guṇāś cettham ekaikaṃ guṇavṛddhitaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716081 (0.055):
vṛthā syād dharmasaṃskṛtaiḥ KDA_91d / vṛddhiṃ prāpya guṇāś cettham KDA_101a
+ + + + + + + + + + + + + + + + + // KDA_101 // / ākāśasya guṇaś caikaḥ śabda eva na cāparaḥ /
śabdasparśau ca vāyor vai dvau guṇau parikīrtitau // KDA_102 //
agneḥ śabdaś ca sparśaś ca rūpam eva trayo guṇāḥ /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 72182 (0.048):
guṇāḥ tatra avarataḥ trayaḥ : śabdaḥ sparśaḥ rūpam iti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5282546 (0.048):
śabdasparśarūparasagandhavatyaḥ . yatra alpīyāṃsaḥ guṇāḥ tatra avarataḥ / trayaḥ : śabdaḥ sparśaḥ rūpam iti . rasagandhau na sarvatra . pravṛttiḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5367832 (0.048):
alpīyāṃsaḥ guṇāḥ tatra avarataḥ trayaḥ śabdaḥ sparśaḥ rūpam iti .
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19895717 (0.057):
03,202.007a śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca tejaso 'tha guṇās trayaḥ / 03,202.007c śabdaḥ sparśaś ca vāyau tu śabda ākāśa eva ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20088327 (0.057):
06,006.006c śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca tejaso 'tha guṇās trayaḥ / 06,006.006e śabdaḥ sparśaś ca vāyos tu ākāśe śabda eva ca
śabdasparśarūparasāś catvāry eva samīraṇe // KDA_103 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4788477 (0.048):
rasastu viṣayo rūpaśabdasparśarasā guṇāḥ /AP_85.015ab/
sparśaḥ śabdo raso rūpaṃ gandhaś ca pṛthivīguṇāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10405827 (0.0):
12,291.024a vāyur jyotir athākāśam āpo 'tha pṛthivī tathā / 12,291.024c śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19732469 (0.024):
02,011.015c mano 'ntarikṣaṃ vidyāś ca vāyus tejo jalaṃ mahī / 02,011.016a śabdaḥ sparśas tathā rūpaṃ raso gandhaś ca bhārata
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700663 (0.024):
mano dyaur antarikṣaṃ ca $ vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186213 (0.024):
mano dyaur antarikṣaṃ ca vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19895572 (0.025):
03,201.016c śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14559993 (0.025):
mahābhūtāni khaṃ vāyur agnir āpaḥ kṣitistathā / / śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // Car_5,1.27
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344151 (0.025):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // GarP_2,12.16 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292537 (0.025):
śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10356479 (0.025):
12,203.029a śabdaḥ sparśo 'tha rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10390003 (0.025):
12,267.014a rūpaṃ gandho rasaḥ sparśaḥ śabdaś caivātha tadguṇāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340603 (0.029):
12,177.026d*0486_01 gandhaḥ sparśo raso rūpaṃ śabdaś cātra guṇāḥ smṛtāḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3797399 (0.030):
pāyūpasthaṃ hastapādaṃ % vākka cendriyasaṃgrahaḥ // MatsP_3.19 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhaś ca pañcamaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8836931 (0.030):
pāyūpasthaṃ hastapādaṃ vākka cendriyasaṃgrahaḥ // MatsP_3.19 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca pañcamaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424610 (0.031):
BhP_11.22.016/1 śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ cety artha-jātayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831969 (0.031):
śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ cety artha jātayaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340615 (0.032):
12,177.026d*0487_02 śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca bhūguṇaḥ
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7389657 (0.033):
pṛthvy āpas tathā tejo $ vāyur ākāśam eva ca & / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca % raso gandhas tathaiva ca // VT_242 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403761 (0.036):
pṛthivyādīni bhūtāni āviśanti ca bhauvane // LiP_2,20.48 // / śabdaḥ sparśastathā rūpaṃ raso gandhaśca bhāvataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15285611 (0.036):
catvāriṃśat pañcame tu % bhūtamātrātmakaṃ smṛtam // LiP_1,9.26 // / gandho rasas tathā rūpaṃ $ śabdaḥ sparśastathaiva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350878 (0.036):
yatra kāmāvasāyitvaṃ % trailokye sacarācare // LiP_1,88.22 // / śabdaḥ sparśo raso gandho $ rūpaṃ caiva manas tathā &
evaṃ militayogaiś ca brahmāṇotpattir ucyate // KDA_104 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714263 (0.059):
brahmāṇāṃś ca samudbhavāḥ (Speyer:brahmāṇāṃśasamudbhavāḥ) KDA_105b / brahmāṇotpattir ucyate KDA_104d
-------------------- Vaidya, p. 272 -------------------- / sarve jīvā militvaiva brahmāṇāṃś ca samudbhavāḥ
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717066 (0.058):
sarvāśī sarvavikrayī KDA_270d / sarve jīvā militvaiva KDA_105a / sarve te krodhino narāḥ KDA_367d
(Speyer:brahmāṇāṃśasamudbhavāḥ) / / caturaśīti lakṣāś ca proktā vai jīvajātayaḥ // KDA_105 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714259 (1.192):
brahmāṇaṃ ye bhajayanty eva KDA_189a / brahmāṇāṃś ca samudbhavāḥ (Speyer:brahmāṇāṃśasamudbhavāḥ) KDA_105b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713996 (0.049):
prāsāde maṇimaṇḍite KDA_374b / proktā vai jīvajātayaḥ KDA_105d
dharmataḥ sukhino bhūtāḥ pāpato duḥkhabhāginaḥ /
miśrato miśrabhuktāra ity uktam avadānikaiḥ // KDA_106 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8705266 (0.027):
siṃharūpasya nararahapamiśratvaṃ prasiddamato noktam, ye cchindantīti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8736193 (0.042):
'kvacidapi saṅkarālaṅkāre ce'ti sambandhaḥ, sarvabhedabhinna ityarthaḥ / / saṅkīrmatā hi miśratvaṃ lolībhāvaḥ, tatra kathamekasya prādhānyaṃ
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714805 (0.042):
miśrataiva tu miśrāṇāṃ KDA_480e / miśrato miśrabhuktāra KDA_106c
bhārate 'pi tathā proktam ṛṣibhiḥ karmavādibhiḥ / / sapta vyādhā daśāraṇye mṛgāḥ kāliñjare girau // KDA_107 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4808984 (0.029):
mṛtānāṃ śrāddhaṃ sarvāptamamāvāsyāṃ samīritaṃ(5) //AP_117.053cd/ / sapta vyādhā daśāraṇye(6) mṛgāḥ kālañjare girau /AP_117.054ab/
cakravākau śaradvīpe haṃsāḥ sarasi mānase / / te 'pi jātāḥ kurukṣetre brāhmaṇā vedapāragāḥ // KDA_108 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543597 (0.043):
saptavyādhā daśārṇeṣu mṛgāḥ kālañjare girau / / cakravākāḥ śaradvīpe haṃsāḥ sarasi mānase // Vs_3 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4808987 (0.055):
sapta vyādhā daśāraṇye(6) mṛgāḥ kālañjare girau /AP_117.054ab/ / cakravākāḥ śaradvīpe haṃsāḥ sarasi mānse //AP_117.054cd/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6790483 (0.061):
cakravākāḥ śarādvīpe haṃsāḥ sarasi mānase // GarP_1,218.20 // / te 'bhijātāḥ kurukṣetre brāhmaṇā vedapāragāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714297 (0.062):
brāhmaṇā yonito jātāś KDA_137a / brāhmaṇā vedapāragāḥ KDA_108d
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28827749 (0.063):
cakravākā nadīdvīpe haṃsāḥ sarasi mānase // Bhmj_19.173 //
uktaṃ ca mānave dharme muninā muninā + + / / mithyājīvena jīvan yaḥ patito brāhmaṇo hy asau // KDA_109 //
vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca / / tayaiva sahasuptasya niṣkṛtir nopalabhyate // KDA_110 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21487477 (0.020):
Manu3.19a/ vṛṣalīphena.pītasya niḥśvāsa.upahatasya ca |
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314128 (0.020):
vṛṣalī sā tu vijñeyā % na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 // / vṛṣalīphenapītasya $ niḥśvāsopahatasya ca &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663187 (0.020):
vṛṣalī sā tu vijñeyā na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543792 (0.026):
caṇḍālo 'pi hi tatrasthastaṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // Vs_18 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576728 (0.026):
nāśnanti pitṛdevās tan na ca svargaṃ sa gacchati // Mn_3.18 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843505 (0.048):
iha janmani śūdratvaṃ % punaḥ śvāno bhaviṣyati // YS182v_3.14 // / vṛṣalīphenapītasya $ niḥśvāsopagatasya ca &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381617 (0.048):
iha janmani śūdratvaṃ punaḥ śvāno bhaviṣyati // YS182v_3.14 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopagatasya ca /
śūdrīhastena yo bhuñkte māsam ekaṃ nirantaram* /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469614 (0.051):
mānasaṃ vācikaṃ caiva YS182v_4.49a / māsam ekaṃ nirantaram YS182v_3.14b / māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś YS182v_1.12c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807178 (0.051):
māsam abhyasya pūruṣaḥ YS99v_32b / māsam ekaṃ nirantaram YS182v_3.14b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716377 (0.053):
śūdrīhastena yo bhuṅkte KDA_207a / śūdrīhastena yo bhuñkte KDA_111a
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543804 (0.054):
śūdrīhastena yo bhuṃkte māsamekaṃ nirantaram /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909763 (0.054):
śūdrīhastena yo bhuṅkte māsam ekaṃ nirantaram* / / jīvamāno bhavec chūdro mṛtaḥ sa śvā prajāyate // KDA_207 //
jīvamāno bhavec chūdro mṛtaś ca sa prajāyate // KDA_111 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543807 (0.0):
śūdrīhastena yo bhuṃkte māsamekaṃ nirantaram / / jīvamāno bhavecchūdro mṛtaḥ śvānaśca jāyate // Vs_20 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909768 (0.0):
śūdrīhastena yo bhuṅkte māsam ekaṃ nirantaram* / / jīvamāno bhavec chūdro mṛtaḥ sa śvā prajāyate // KDA_207 //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193711 (0.050):
ṣaṇmāsānatha yo bhuṅkte $ śūdrasyānnaṃ nirantaram & / jīvanneva bhavecchūdro % mṛtaḥ śvā cābhijāyate // Ang_2,8.8 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729380 (0.050):
ṣaṇmāsānatha yo bhuṅkte śūdrasyānnaṃ nirantaram / / jīvanneva bhavecchūdro mṛtaḥ śvā cābhijāyate // Ang_2,8.8 //
adhītya caturo vedān sāṅgopāṅgāṃś ca tatvataḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26919678 (0.031):
kaḥ śaknoti guṇān vaktuṃ % tava sarvān mahāmune // BrP_246.9 // / adhītya caturo vedān $ sāṅgān vyākaraṇāni ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11190978 (0.031):
kaḥ śaknoti guṇān vaktuṃ tava sarvān mahāmune // BrP_246.9 // / adhītya caturo vedān sāṅgān vyākaraṇāni ca /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28907445 (0.034):
so 'dhītyaiṣāṃ suśīghreṇa pāraṃ prāpa subuddhimān* // KDA_35 // / tathā vedān adhītyaivaṃ sāṅgopāṅgān yathākramam* /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10439584 (0.039):
12,328.049a vedān avāpya caturaḥ sāṅgopāṅgān sanātanān
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27010518 (0.039):
<12328.49/1> vedān avāpya caturaḥ !sāṅgopāṅgān sanātanān !
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543604 (0.048):
te 'pi jātāḥ kurukṣetre brāhmaṇā vedapāragāḥ // Vs_4 // / adhītya caturo vedān sāṅgopāṅgena tavatttaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831472 (0.051):
14,096.015d@004_0986 sāṅgopāṅgāṃs tu yo vedān paṭhatīha dine dine
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710019 (0.054):
adharmapraṇayāśivam* KDA_414d / adhītya caturo vedān KDA_112a / adhairyatvād bhaven mūḍho KDA_406a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755428 (0.054):
adhītya caturo vedān BrP_217.37a / adhītya caturo vedān BrP_246.10a
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15646268 (0.058):
09,005.014a daśāṅgaṃ yaś catuṣpādam iṣvastraṃ veda tattvataḥ / 09,005.014c sāṅgāṃś ca caturo vedān samyag ākhyānapañcamān
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13491046 (0.061):
adhītya caturo vedān__Vdha_064.058 / adhītya vedān vedau vā__Vdha_101.027
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23451982 (0.062):
sāṅgāṃś ca caturo vedān $ sarvaśāstrāṇi caiva hi // ViP_5,21.22*39 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5158642 (0.062):
sāṅgāṃś ca caturo vedān sarvaśāstrāṇi caiva hi // ViP_5,21.22*39 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20976649 (0.064):
yo veda caturo vedān sāṅgopaniṣado dvijāḥ |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10372351 (0.064):
12,224.007a adhītya vedān akhilān sāṅgopaniṣadas tathā
śūdrāt pratigrahagrāhī brāhmaṇo jāyate kharaḥ // KDA_112 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543614 (0.0):
adhītya caturo vedān sāṅgopāṅgena tavatttaḥ / / śūdrātpratigrahagrāhī brāhmaṇo jāyate kharaḥ // Vs_5 //
kharo dvādaśa janmāni ṣaṣṭi janmāni sūkaraḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543622 (0.039):
śūdrātpratigrahagrāhī brāhmaṇo jāyate kharaḥ // Vs_5 // / kharo dvādaśajanmāni ṣaṣṭhijanmāni śūkaraḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989329 (0.050):
gṛdhro dvādaśajanmāni daśajanmāni sūkaraḥ /
śvānaḥ saptati janmāni ity evaṃ manur abravīt* // KDA_113 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543624 (0.012):
kharo dvādaśajanmāni ṣaṣṭhijanmāni śūkaraḥ / / śvānaḥ saptatijanmāni ityevaṃ manurabravīt // Vs_6 //
tathoktam avadāne 'pi buddhenādvayavādinā / / brāhmaṇo 'dattam ādāya babhūva vānarādhipaḥ // KDA_114 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908550 (0.025):
sarvapāramitāḥ pūrya buddho 'pi sa bhaviṣyati // KDA_117 // / ity uktam avadāne 'pi jinenādvayavādinā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714041 (0.039):
bandho dharmārthakāmānāṃ KDA_373c / babhūva vānarādhipaḥ KDA_114d / babhūva sa brahmavihāracārī KDA_328d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714113 (0.059):
buddhenādvayavādinā KDA_114b / buddho 'pi sa bhaviṣyati KDA_117d
tatra sa buddhanāthāya dadau ca paṇasaṃ mudā /
tataś ca mānavo bhūtvā pāṃśudātā hy abhūc chiśuḥ // KDA_115 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713773 (0.057):
pāṃśavo 'nnā bhavanti hi KDA_153d / pāṃśudātā hy abhūc chiśuḥ KDA_115d
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1029802 (0.060):
vettha yatithyāmāhutyāṃ hutāyām āpaḥ puruṣavāco bhūtvā samutthāya vadantī3 / neti haivovāca vettho devayānasya vā pathaḥ pratipadam pitṛyāṇasya vā
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28913184 (0.063):
ayaṃ pravrajito bhūtvā mahādātāpy abhūt tadā // KDA_464 //
tatkarmaphalato rājā sarvānando babhūva saḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711876 (0.005):
tat kathaṃ saṃcariṣye 'tra KDA_346c / tatkarmaphalato rājā KDA_116a
tatrāpi buddhanāthāya piṇḍapātaṃ dadau mudā // KDA_116 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713788 (0.020):
pāṃśupuñjābhidhānena KDA_158c / piṇḍapātaṃ dadau mudā KDA_116d
taddīpaṃkaraprasādena bodhisatvo 'bhavan nṛpaḥ (Speyer: bhaven) /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714154 (0.027):
bodhisatvā mahāsatvā KDA_427a / bodhisatvo 'bhavan nṛpaḥ (Speyer: bhaven) KDA_117b
sarvapāramitāḥ pūrya buddho 'pi sa bhaviṣyati // KDA_117 //
ity uktam avadāne 'pi jinenādvayavādinā / / tasmāc caivaṃ vijānīyā na jīvo brāhmaṇaḥ khalu // KDA_118 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908497 (0.025):
śvānaḥ saptati janmāni ity evaṃ manur abravīt* // KDA_113 // / tathoktam avadāne 'pi buddhenādvayavādinā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711595 (0.043):
jātyā ced brāhmaṇo bhūto KDA_119c / jātyāpi brāhmaṇo naiva KDA_119a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713178 (0.044):
na jīvo brāhmaṇas tāvad KDA_91a / na jīvo brāhmaṇaḥ khalu KDA_118d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711604 (0.057):
jānīdhvaṃ karmatāphalam* KDA_477d / jinenādvayavādinā KDA_118b
jātyāpi brāhmaṇo naiva saṃskṛtas tu dvijo bhavet* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711595 (0.030):
jātyā ced brāhmaṇo bhūto KDA_119c / jātyāpi brāhmaṇo naiva KDA_119a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714364 (0.041):
brāhmaṇo na bhavet khalu KDA_230b / brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ KDA_132c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16846734 (0.048):
dvijo bhavati saṃskṛtaḥ BrP_223.42b / dvijo bhavati saṃskṛtaḥ BrP_223.53b
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909806 (0.048):
tan na śarīrasaṃskāra- mātreṇa brāhmaṇo bhavet* / / saṃskṛtena dvijo vā cec chūdro 'pi saṃskṛto dvijaḥ // KDA_211 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16478364 (0.053):
saṃskṛtāḥ śarkarādibhiḥ HV_App.I,9A.42b / saṃskṛto brāhmaṇo bhavet HV_App.I,6A.12b
jātyā ced brāhmaṇo bhūto vṛthā syāt saṃskṛter vidhiḥ // KDA_119 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716073 (0.032):
vṛttaiś ca yadi bhūṣitaḥ KDA_401b / vṛthā syāt saṃskṛter vidhiḥ KDA_119d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711594 (0.056):
jātyā ced brāhmaṇo bhūto KDA_119c / jātyāpi brāhmaṇo naiva KDA_119a
-------------------- Vaidya, p. 273 -------------------- / smṛtau hi tat tathā proktaṃ nā jātyā dharmato dvijaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713381 (0.005):
nāgnibhir dahyate karma KDA_479c / nā jātyā dharmato dvijaḥ KDA_120b
+ + + + + + + + + + + + + + + + // KDA_120 // / dharmasaṃskṛtivṛttisthaḥ śvapaco 'pi dvijo bhavet* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713034 (0.042):
dharmasaṃskārataḥ sarve KDA_129a / dharmasaṃskṛtivṛttisthaḥ KDA_121a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713382 (0.055):
nāgnibhir dahyate karma KDA_479c / nā jātyā dharmato dvijaḥ KDA_120b
tathā hi mānave dharme manunābhihitaṃ khalu // KDA_121 //
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ /
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543832 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543844 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543854 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543866 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543880 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543890 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908632 (0.0):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908646 (0.0):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908657 (0.0):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908670 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205438 (0.044):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465415 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543845 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710952 (0.036):
kevalaṃ svamanas tuṣṭyai KDA_353a / kaivartigarbhasaṃbhūto KDA_123a / ko nāmāsti guṇaḥ sa sādhudayito yo nānuyāto dayām* KDA_419b
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543828 (0.053):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543887 (0.056):
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 // / tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908647 (0.056):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 // / caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908659 (0.060):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 // / taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ /
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543831 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543842 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543854 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543866 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543878 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543890 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908646 (0.0):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908657 (0.0):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908670 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205438 (0.044):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908652 (0.048):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 // / caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543851 (0.051):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908666 (0.051):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908603 (0.064):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543831 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543842 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543856 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543866 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543878 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543890 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908607 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908657 (0.0):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908670 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205438 (0.044):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543887 (0.038):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543851 (0.047):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465415 (0.053):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543828 (0.053):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543839 (0.053):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908616 (0.053):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908659 (0.061):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 // / taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543874 (0.062):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543862 (0.062):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543831 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543842 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543854 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543868 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543878 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543890 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908608 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908621 (0.0):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908670 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205438 (0.044):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543851 (0.039):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908628 (0.048):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543887 (0.049):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908609 (0.056):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 // / kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543869 (0.059):
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 // / caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711358 (0.059):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto KDA_126a / caṇḍālo 'pi sa vipraḥ syāl KDA_58c
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465415 (0.060):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543828 (0.060):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543839 (0.060):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543831 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543842 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543854 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543866 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543878 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543890 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908607 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908620 (0.0):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908633 (0.0):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205438 (0.044):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543887 (0.050):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908628 (0.051):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 // / urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908609 (0.060):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908635 (0.061):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543831 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543842 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543854 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543866 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543878 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543890 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908607 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908620 (0.0):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908633 (0.0):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908645 (0.0):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205438 (0.044):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
evam anye 'pi sarve ca ṛṣayo brahmacāriṇaḥ / / tapasā brāhmaṇā bhūtā brāhmaṇīgarbhasaṃbhavāḥ // KDA_128 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714335 (0.050):
brāhmaṇī kutra saṃbhavā KDA_244b / brāhmaṇīgarbhasaṃbhavāḥ KDA_128d
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12658718 (0.062):
ṛṣayo brāhmaṇāś cāpi tāpasā brahmacāriṇaḥ // Rm_35.30{30} // / rājānaḥ kṣatriyā vaiśyā amātyā maṃtriṇo janāḥ /
dharmasaṃskārataḥ sarve mānavā brāhmaṇāḥ khalu /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909510 (0.060):
brahmadharmasamācārād brāhmaṇās te 'pi mānavāḥ // KDA_189 // / ye bhajanti mahāraudraṃ bhairavabhaktimānasāḥ /
dharmavṛttipramāṇena sarve syur brāhmaṇā narāḥ // KDA_129 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717121 (0.013):
sarveṣāṃ pātakānāṃ tat KDA_412a / sarve syur brāhmaṇā narāḥ KDA_129d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714316 (0.044):
brāhmaṇāḥ kṣatriyās tathā KDA_169b / brāhmaṇāḥ syur narāḥ khalu KDA_233b
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717128 (0.051):
sarve syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_234b / sarve syur mānavā dvijāḥ KDA_92d
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910103 (0.051):
nāpi svācāramātreṇa brāhmaṇāḥ syus tathā narāḥ // KDA_233 // / yadi svācārato vipraḥ sarve syur brāhmaṇāḥ khalu /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714323 (0.061):
brāhmaṇāḥ syur narāḥ khalu KDA_233b / brāhmaṇāḥ syur narottamāḥ KDA_237b
ekavarṇam idaṃ sarvaṃ brahmasṛṣṭisamudbhavam* /
dharmakalpavikalpena cāturvarṇyaṃ prakalpitam* // KDA_130 //
sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544107 (0.0):
karmakriyāviśeṣeṇa cāturvarṇyaṃ pratiṣṭhitam // Vs_41 // / sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717108 (0.0):
sarve mūtrapurīṣiṇaḥ KDA_262b / sarve vai yonijā martyāḥ KDA_131a
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910468 (0.0):
karmakriyāviśeṣeṇa cāturvarṇyaṃ pratiṣṭhitam* // KDA_261 // / sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ /
ekendriyakriyārthāś ca tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ // KDA_131 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910477 (0.0):
sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ / / ekendriyakriyārthāś ca tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ // KDA_262 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544115 (0.038):
sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ / / ekendriyendriyārthāśca tasmācchīlaguṇairdvijāḥ // Vs_42 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712243 (0.045):
tasmāc caivaṃ vijānīyā KDA_118c / tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ KDA_131d / tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ KDA_262d
śūdro 'pi śīlasaṃpanno guṇavān brāhmaṇo bhavet* /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910483 (0.0):
ekendriyakriyārthāś ca tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ // KDA_262 // / śūdro 'pi śīlasaṃpanno guṇavān brāhmaṇo bhavet* /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544122 (0.010):
ekendriyendriyārthāśca tasmācchīlaguṇairdvijāḥ // Vs_42 // / śūdro 'pi śīlasampannoguṇavān brāhmaṇo bhavet /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716397 (0.024):
śūdro 'pi brāhmaṇo bhavet* KDA_228d / śūdro 'pi śīlasaṃpanno KDA_132a
brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ śūdrāt pratyavaro bhavet* // KDA_132 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544126 (0.0):
śūdro 'pi śīlasampannoguṇavān brāhmaṇo bhavet / / brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ śūdrātpratyavaro bhavet // Vs_43 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910488 (0.0):
śūdro 'pi śīlasaṃpanno guṇavān brāhmaṇo bhavet* / / brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ śūdrāt pratyavaro bhavet* // KDA_263 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714374 (0.047):
brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ KDA_263c / brāhmaṇo 'pi bhavec chūdraḥ KDA_214c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716352 (0.060):
śūdrāt pratyavaro bhavet* KDA_132d / śūdrāt pratyavaro bhavet* KDA_263d
guṇair dharmais tathā śīlair varṇā hy anekajātayaḥ /
brahmajeṣu hi sarveṣu nareṣu kiṃ viśeṣatā // KDA_133 //
yathā bhasmani sauvarṇe viśeṣa upalabhyate / / brāhmaṇe cānyajātau vā na viśeṣo 'sti vai tathā // KDA_134 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618138 (0.0):
321.015. yathā bhasmani sauvarṇe viśeṣa upalabhyate/ / 321.016. brāhmaṇe vānyajātau vā na viśeṣo 'sti vai tathā//15//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618150 (0.0):
321.017. yathā prakāśatamasorviśeṣa upalabhyate/ / 321.018. brāhmaṇe vānyajātau vā na viśeṣo 'sti vai tathā//16//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626725 (0.0):
p.18.6ab/.yathā bhasmani sauvarṇe viśeṣa; upalabhyate/ / p.18.6cd/.brāhmaṇe vānya^jātau vā na viśeṣo +asti vai tathā//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626737 (0.0):
p.18.7ab/.yathā prakāśatamasor viśeṣa; upalabhyate/ / p.18.7cd/.brāhmaṇe vānya^jātau vā na viśeṣo +asti vai tathā//
yathā prakāśatamasor viśeṣa upalabhyate / / brāhmaṇe cānyajātau vā viśeṣo naiṣa vidyate // KDA_134 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618137 (0.024):
321.015. yathā bhasmani sauvarṇe viśeṣa upalabhyate/ / 321.016. brāhmaṇe vānyajātau vā na viśeṣo 'sti vai tathā//15//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618149 (0.024):
321.017. yathā prakāśatamasorviśeṣa upalabhyate/ / 321.018. brāhmaṇe vānyajātau vā na viśeṣo 'sti vai tathā//16//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626724 (0.024):
p.18.6ab/.yathā bhasmani sauvarṇe viśeṣa; upalabhyate/ / p.18.6cd/.brāhmaṇe vānya^jātau vā na viśeṣo +asti vai tathā//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626736 (0.024):
p.18.7ab/.yathā prakāśatamasor viśeṣa; upalabhyate/ / p.18.7cd/.brāhmaṇe vānya^jātau vā na viśeṣo +asti vai tathā//
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716009 (0.055):
viśeṣaṃ nādhigacchati KDA_287d / viśeṣo naiṣa vidyate KDA_134d
-------------------- Vaidya, p. 274 -------------------- / na hi brāhmaṇa ākāśān maruto vā samudbhavaḥ /
bhitvā vā pṛthivīṃ jāto jātavedā yathāraṇeḥ // KDA_136 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626745 (0.044):
p.18.8ab/.na hi brāhmaṇa; ākāśān maruto vā samutthitaḥ/ / p.18.8cd/.bhitvā vā pṛthivīṃ jāto jāta^vedā yathāraṇeḥ//
brāhmaṇā yonito jātāś caṇḍālā api yonitaḥ / / śreṣṭhatve vṛṣalatve ca kiṃ vāsti bhedakāraṇam* // KDA_137 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618169 (0.029):
321.020. bhittvā vā pṛthivīṃ jāto jātavedā yathāraṇeḥ//17// / 321.021. brāhmaṇā yonito jātāścaṇḍālā api yonitaḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626757 (0.033):
p.18.9ab/.brāhmaṇā yonito jātāś caṇḍālā; api yonitaḥ/ / p.18.9cd/.śreṣṭhatve vṛṣalatve ca kiṃ vā paśyasi kāraṇaṃ//
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710812 (0.052):
kiṃ vā brāhmaṇalakṣaṇam* KDA_251b / kiṃ vāsti bhedakāraṇam* KDA_137d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714294 (0.057):
brāhmaṇā naiva mānuṣāḥ KDA_236d / brāhmaṇā yonito jātāś KDA_137a
brāhmaṇo 'pi mṛtotsṛṣṭo jugupsyo 'śucir ucyate /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626767 (0.012):
p.18.9cd/.śreṣṭhatve vṛṣalatve ca kiṃ vā paśyasi kāraṇaṃ// / p.18.10ab/.brāhmaṇo +api mṛtotsṛṣṭo jugupsyo +aśucir ucyate/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618179 (0.024):
321.022. śreṣṭhatve vṛṣalatve ca kiṃ vā paśyasi kāraṇam//18// / 321.023. brāhmaṇe 'pi mṛtotsṛṣṭo jugupsyo 'śucirucyate/
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714381 (0.059):
brāhmaṇo 'pi bhavec chūdraḥ KDA_214c / brāhmaṇo 'pi mṛtotsṛṣṭo KDA_138a
varṇās sathava cāpy anye kā nu tatra viśeṣatā // KDA_138 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618183 (0.011):
321.023. brāhmaṇe 'pi mṛtotsṛṣṭo jugupsyo 'śucirucyate/ / 321.024. varṇāstathaiva cāpyanye kā nu tatra viśeṣatā//19//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626772 (0.013):
p.18.10ab/.brāhmaṇo +api mṛtotsṛṣṭo jugupsyo +aśucir ucyate/ / p.18.10cd/.varṇās tathā^eva vā^apy anye kā nu tatra viśeṣatā//
yathā siṃhādijantūnāṃ padādibhedalakṣaṇam* /
dehasaṃsthānaliṅgaiś ca narāṇāṃ kiṃ viśeṣatā // KDA_139 //
yathā haṃsamayūrādi- pakṣiṇāṃ ca viśeṣatā /
mukhādivarṇaśabdaiś ca narāṇāṃ nāsti bhedatā // KDA_140 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713282 (0.0):
narāṇāṃ kiṃ viśeṣatā KDA_139d / narāṇāṃ tu tathā na hi KDA_146d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715080 (0.057):
yathākṛtiviśeṣatā KDA_143b / yathā ca kṛmikīṭānāṃ KDA_141a
yathā ca kṛmikīṭānāṃ kāyasaṃsthānabhedatā /
tathaiva narajātīnāṃ naivāsti bhedalakṣaṇam* // KDA_141 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713554 (0.056):
naivāsti bhedalakṣaṇam* KDA_141d / naiṣāṃ kiṃcid viśiṣyate KDA_196d
yathā bhūruhavṛkṣāṇāṃ patrādyākārabhedatā /
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3306125 (0.051):
svaviṣayakāvidyāyatanaṃ bhavedākārabhedābhāvāditi bhāvaḥ / / ākārabhedenāvirodhamāśaṅkate pratyaktveneti /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713635 (0.056):
patir mitraḥ suhṛd bandhus KDA_441c / patrādyākārabhedatā KDA_142b
tathā nāsti manuṣyāṇām ākṛter bhedalakṣaṇam* // KDA_142 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908957 (0.049):
yathā ṣaḍrasajātīnāṃ guṇāsvādādibhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇāṃ ṣaḍindriyaviśeṣatā // KDA_148 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908973 (0.049):
yathā hemādidhātūnāṃ dravyavarṇādibhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇāṃ saṃsthānavarṇabhedatā // KDA_149 //
tṛṇauṣadhādiśasyānāṃ yathākṛtiviśeṣatā /
mānavānāṃ tathā nāsti saṃsthānaṃ bhinnalakṣaṇam* (Speyer:saṃsthānabhinnaŚ)
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717316 (0.0):
saṃsthānavarṇabhedatā KDA_150b / saṃsthānaṃ bhinnalakṣaṇam* (Speyer:saṃsthānabhinnaŚ) KDA_143d
// KDA_143 // / dhānyādivrīhijātīnāṃ varṇākārādilakṣaṇam* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713096 (0.027):
dhātvannakṣiravikrayī KDA_214b / dhānyādivrīhijātīnāṃ KDA_144a
tathā nāsti manuṣyāṇāṃ varṇākāraviśeṣatā // KDA_144 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715766 (0.028):
varṇasaṃsthānagandhāś ca KDA_146c / varṇākāraviśeṣatā KDA_144d
jātikundādipuṣpāṇāṃ yathā varṇādibhedatā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711561 (0.014):
jātavedā yathāraṇeḥ KDA_136d / jātikundādipuṣpāṇāṃ KDA_145a
mānavānāṃ tathā nāsti varṇagandhādibhedatā // KDA_145 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715757 (1.788):
varjitaḥ pitṛdevaiś ca KDA_208c / varṇagandhādibhedatā KDA_145d
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908972 (0.060):
yathā hemādidhātūnāṃ dravyavarṇādibhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇāṃ saṃsthānavarṇabhedatā // KDA_149 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712930 (0.064):
dehasaṃsthānaliṅgaiś ca KDA_139c / dravyavarṇādibhedatā KDA_149b
jalajānāṃ ca puṣpāṇāṃ padmādīnāṃ viśeṣatā /
varṇasaṃsthānagandhāś ca narāṇāṃ tu tathā na hi // KDA_146 //
yathāmrādiphalānāṃ ca svādādiguṇabhedatā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715095 (0.035):
yathā bhūruhavṛkṣāṇāṃ KDA_142a / yathāmrādiphalānāṃ ca KDA_147a
manujānāṃ tathā nāsti māṃsāsthiguṇabhedatā // KDA_147 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714794 (0.030):
māṃ vihāre praveśaya KDA_302d / māṃsāsthiguṇabhedatā KDA_147d
yathā ṣaḍrasajātīnāṃ guṇāsvādādibhedatā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711275 (0.051):
guṇān sā hi prasūyate KDA_416d / guṇāsvādādibhedatā KDA_148b
tathā nāsti manuṣyāṇāṃ ṣaḍindriyaviśeṣatā // KDA_148 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908863 (0.049):
yathā bhūruhavṛkṣāṇāṃ patrādyākārabhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇām ākṛter bhedalakṣaṇam* // KDA_142 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908987 (0.059):
yathā vajrādiratnānāṃ saṃsthānavarṇabhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇāṃ śarīrākārabhedatā // KDA_150 //
yathā hemādidhātūnāṃ dravyavarṇādibhedatā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712930 (0.051):
dehasaṃsthānaliṅgaiś ca KDA_139c / dravyavarṇādibhedatā KDA_149b
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908915 (0.060):
mānavānāṃ tathā nāsti varṇagandhādibhedatā // KDA_145 //
tathā nāsti manuṣyāṇāṃ saṃsthānavarṇabhedatā // KDA_149 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908863 (0.049):
yathā bhūruhavṛkṣāṇāṃ patrādyākārabhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇām ākṛter bhedalakṣaṇam* // KDA_142 //
yathā vajrādiratnānāṃ saṃsthānavarṇabhedatā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715099 (0.036):
yathā vajrādiratnānāṃ KDA_150a / yathā varṇādibhedatā KDA_145b
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11841741 (0.047):
abhraṃ dhūmorajo mahikā cchāyātapa āloko 'ndhakāramabhyavakāśaṃnabhaśceti te 'pi kasmād atra noktāḥ / varṇasaṃsthānavadrūpabhedatvena noktāḥ
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717309 (0.048):
saṃskṛtena dvijo vā cec KDA_211c / saṃsthānavarṇabhedatā KDA_149d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715756 (0.058):
varṇagandhādibhedatā KDA_145d / varṇasaṃsthānagandhāś ca KDA_146c
tathā nāsti manuṣyāṇāṃ śarīrākārabhedatā // KDA_150 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908957 (0.059):
yathā ṣaḍrasajātīnāṃ guṇāsvādādibhedatā / / tathā nāsti manuṣyāṇāṃ ṣaḍindriyaviśeṣatā // KDA_148 //
samamāṃsādibhedāś ca ṣaḍindriyasamās tathā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716815 (0.064):
samanvāharad ātmavān* KDA_329b / samamāṃsādibhedāś ca KDA_151a
ekāṃśato viśeṣo na kuto deheṣu bhedatā // KDA_151 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710832 (0.025):
kutaś cyuto 'ham āyātaḥ KDA_329c / kuto deheṣu bhedatā KDA_151d
-------------------- Vaidya, p. 275 -------------------- / yathā hi bālakā bālā krīḍamānā mahāpathe / / pāṃśupuñjāni saṃpiṇḍya svayaṃ nāmāni kurvate // KDA_152 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627371 (0.061):
p.24.1ab/. yathā hi dāurukā bālāḥ krīḍamānā mahā^pathe/ / p.24.1cd/.pāṃśupuñjāni saṃpiṇḍya svayaṃ nāmāni kurvate//
idaṃ kṣīram idaṃ māṃsam idaṃ ghṛtam idaṃ dadhi / / na ca bālasya vacanāt pāṃśavo 'nnā bhavanti hi // KDA_153 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710354 (0.023):
ity evaṃ manur abravīt* KDA_113d / idaṃ kṣīram idaṃ māṃsam KDA_153a / idaṃ ghṛtam idaṃ dadhi KDA_153b
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618792 (0.038):
324.013. idaṃ kṣīramidaṃ dadhi idaṃ māṃsamidaṃ ghṛtam/ / 324.014. na ca bālasya vacanātpāṃśavo 'nnaṃ bhavanti hi//48//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627382 (0.038):
p.24.2ab/.idaṃ kṣīram idaṃ dadhi; idaṃ māṃsam idaṃ ghṛtaṃ/ / p.24.2cd/.na ca bālasya vacanāt pāṃśavo +annaṃ bhavanti hi//
varṇās tathaiva catvāraḥ subhūta iti kalpitāḥ / / pāṃśupuñjābhidhānena yogo 'py eṣa na vidyate // KDA_158 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715590 (0.036):
ye sthitā mokṣakāṅkṣiṇaḥ KDA_267b / yogo 'py eṣa na vidyate KDA_158d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618803 (0.048):
324.015. varṇāstathaiva catvāro yathā brāhmaṇa bhāṣase/ / 324.016. pāṃśupuñjābhidhānena yogo '{yaḥ ko}pyeṣa na vidyate//49//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627393 (0.056):
p.24.3ab/.varṇās tathāiva catvāro yathā brāhmaṇa bhāṣase/ / p.24.3cd/.pāṃśupuñjābhidhānena yogo [yaḥ ko] py eṣa na vidyate//
na keśena na kaṛṇena na śīrṣeṇa na cakṣuṣā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713126 (0.0):
na kulena na jātyā ca KDA_259a / na keśena na kaṛṇena KDA_155a
na mukhena na nāsāyā na grīvayā na bāhunā // KDA_155 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713141 (0.0):
na kopāgniś citte jvalayati hi dayātoyaśiśire KDA_418d / na grīvayā na bāhunā KDA_155d
norasā na ca pārśvena na pṛṣṭhenodareṇa vā /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713564 (0.0):
naiṣāṃ kiṃcid viśiṣyate KDA_196d / norasā na ca pārśvena KDA_156a
norubhyām atha jaṅgābhyāṃ pāṇipādanakhair na ca // KDA_156 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618837 (0.0):
324.019. norasāpyatha pārśvābhyāṃ na pṛṣṭhenodareṇa ca/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627430 (0.033):
p.24.5ab/.norasāpyatha pārśvābhyāṃ na pṛṣṭhena^udareṇa ca/
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713719 (0.034):
paśyadhvaṃ bhikṣavo yūyaṃ KDA_453a / pāṇipādanakhair na ca KDA_156d
na svareṇa na varnena na sarvāṃśair na maithunaiḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713330 (1.788):
na sādhur duṣṭajantuvat* KDA_54d / na svareṇa na varnena KDA_157a
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618847 (0.052):
324.021. na svareṇa na varṇena na sarvāṃśair na maithunaiḥ/ / 324.022. nānāviśeṣaḥ sarveṣu manuṣyeṣu hi vidyate//52//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627439 (0.052):
p.24.6ab/.na svareṇa na varṇena na sarvāṃśair na maithunaiḥ/ / p.24.6cd/.nānāviśeṣaḥ sarveṣu manuṣyeṣu hi vidyate//
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18687220 (0.058):
kṛtaṃ ahaṃ pi uccena svareṇa āravāmi / kumāreṇa abhiniṣkramantena / kaṇṭhakena uccena svareṇa hīṣaṇaśabdaṃ na ca yuṣmākaṃ ko pi vibudhyati //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15892032 (0.058):
jaṅghepādau cobhaghayatra tryaṃśaiḥ samuditairvadet // NarP_1,55.93 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706054 (0.059):
kṛtvānavāṃśakaṅkuṃbhaṃ bhāgamekaṃhṛducyate / / kuṃbhañcaturbhiraṃśaistu kaṇṭhabhāgamudāhṛtam // BhS_5.44 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15891528 (0.061):
mṛgāntyage vāmanakaḥ sauredrarkanirīkṣite / / dhīnayodapagaistryaṃśaiḥ pāpāstairasirohradāḥ // NarP_1,55.62 //
naikā viśeṣatā vāpi manuṣyeṣu na vidyate // KDA_157 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714649 (0.061):
manunābhihitaṃ khalu KDA_121d / manuṣyeṣu na vidyate KDA_157d
tathā nāsti yathānyāsu jāter liṅgaṃ pṛthak pṛthak* /
sāmāny akāraṇaṃ manye kiṃcin na bhedalakṣaṇam* // KDA_158 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27713555 (0.044):
naivāsti bhedalakṣaṇam* KDA_141d / naiṣāṃ kiṃcid viśiṣyate KDA_196d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710777 (0.049):
kiṃcin na bhedalakṣaṇam* KDA_158d / kiṃcin nimittamātre 'pi KDA_78c
saṃjñāmātreṇa kalpyante brāhmaṇāḥ kṣatriyās tathā / / vaiśyāḥ śūdrās tathānye 'pi saṃjñāmātre hi kīrtitāḥ // KDA_169 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19784533 (0.019):
02,071.022d*0603_05 brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye 'nye vadanty atha
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620890 (0.019):
333.010. saṃjñā kṛteyaṃ lokasya brāhmaṇāḥ kṣatriyāstathā/ / 333.011. vaiśyāścaiva tathā śūdrāḥ saṃjñeyaṃ saṃprakīrtitā//89//
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13221016 (0.031):
N1.134a/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāpy aninditāḥ /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629521 (0.036):
p.43.5ab/.saṃjñā kṛteyaṃ lokasya brāhmaṇāḥ kṣatriyās tathā/ / p.43.5cd/.vaiśyāx ca^eva tathā śūdrāḥ saṃjñeyaṃ saṃprakīrtitā//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824702 (0.036):
14,094.033c nṛpāḥ satyaiś ca dānaiś ca nyāyalabdhais tapodhanāḥ / 14,094.034a brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāśritās tapaḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7079651 (0.036):
magāśca magadhāścaiva mānavā mandagāstathā / / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāścātra krameṇa tu // KūrmP_1,47.36 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619296 (0.037):
326.014. yasmād brahmaṇo brāhmaṇā utpannāḥ, tasmātkṣatriyā api vaiśyā api / śūdrā apyutpannāḥ//
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070119 (0.038):
avimuktaṃ praviṣṭasya tatsarvaṃ vrajati kṣayam // KūrmP_1,29.30 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye varṇasaṃkarāḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395430 (0.039):
vakṣyanti satataṃ hṛṣṭā brāhmaṇāḥ kṣatriyāstathā / / vaiśyāḥ śūdrāśca ye nityaṃ teṣāṃ dhanagṛhādiṣu /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12594122 (0.039):
siddhavidyādharādyāś ca lokapālagaṇādayaḥ / / brāhmaṇāḥ kṣatriyāś cāpi vaiśyāḥ śūdrāś ca maṃtriṇaḥ // Rm_10.11{11} //
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3616601 (0.042):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāpy aninditāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821671 (0.042):
bubhuje pṛthivīṃ sarvāṃ dharmato dharmatatparaḥ // NarP_1,7.3 // / brahmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāścānye ca jantavaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23387475 (0.042):
tamaḥpradhānās tāḥ sarvāś % cāturvarṇyam idaṃ tataḥ // ViP_1,6.5 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ $ śūdrāś ca dvijasattama &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094138 (0.042):
tamaḥpradhānās tāḥ sarvāś cāturvarṇyam idaṃ tataḥ // ViP_1,6.5 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś ca dvijasattama /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3804448 (0.042):
tathānye devadaityāśca $ brāhmaṇāḥ kṣatriyāstathā & / vaiśyāḥ śūdrāśca bahavaḥ % siddhimīyuryathepsitām // MatsP_13.62 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8843971 (0.042):
tathānye devadaityāśca brāhmaṇāḥ kṣatriyāstathā / / vaiśyāḥ śūdrāśca bahavaḥ siddhimīyuryathepsitām // MatsP_13.62 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521705 (0.042):
anenaiva vidhānena % dīkṣitā ye varānante // SvaT_4.539 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ $ śūdraścānye 'thavā priye &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778922 (0.042):
anenaiva vidhānena dīkṣitā ye varānante // SvaT_4.539 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdraścānye 'thavā priye /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10395910 (0.043):
12,274.060d@028_0267 brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā varṇāvarāś ca ye
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14785807 (0.043):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā varṇāvarāśca ye /
yathaikavṛkṣajātānāṃ phalānāṃ nāsti bhedatā /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21016170 (0.044):
arthabhedanibandhanaḥ/ arthaikatvādekaṃ vākyamiti jaiminyukteriti bhāvaḥ/
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9629325 (0.055):
pratiyogyekatvaṃ nāsti kiṃ tvabhedaikatvamevar /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28119531 (0.061):
taccaikamiti/ bhede pramāṇābhāvāt ityarthaḥ/ ekatvādeva sarvatra
tathaikam anujātānāṃ kiṃ viśeṣatvalakṣaṇam* // KDA_160 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983873 (0.044):
vedānta-sāraṃ yad brahmātvekatva-lakṣaṇam | vastv advitīyaṃ tan-niṣṭham
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24556566 (0.052):
tad evaṃ[798] sāmānyalakṣaṇam viśeṣātmakaṃ jñātvyaṃ nānyathā | tato / viśeṣalakṣaṇam uktam |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21016170 (0.052):
arthabhedanibandhanaḥ/ arthaikatvādekaṃ vākyamiti jaiminyukteriti bhāvaḥ/
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710819 (0.059):
kiṃ vāsti bhedakāraṇam* KDA_137d / kiṃ viśeṣatvalakṣaṇam* KDA_160d
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14631105 (0.060):
sāmānyasyābhāvāt* / sāmānyād viśeṣāṇām avyatirekād aikyam ity antābhedaḥ / / sarvathā viśeṣāṇām abhāvāt / ekaṃ bhedasāmā ///
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9629325 (0.060):
pratiyogyekatvaṃ nāsti kiṃ tvabhedaikatvamevar /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 470218 (0.060):
abhinno nivirśeṣaśced bhedastadbhedatā kutaḥ // MAnuv_3,2.164cd //
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17691380 (0.060):
abhinno nivirśeṣaśced bhedastadbhedatā kutaḥ // MAnuv_3,2.164 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 470235 (0.060):
bhedo yadi bhedibhyāmabhinno nirviśeṣaśca syāttadā tasya tadbhedatā / tayorayaṃ bheda ityevambhāvaḥ kuto na kuto 'pi /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18307553 (0.061):
tato nedaṃ lakṣaṇamityata āha arthatvamiti // / arthatvamaryataiva syān ... // MAnuv_2,1.21c //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21949225 (0.063):
naca viśeṣabhedakalpanādevātmabhedakalpanā yuktā, ātmabhedajñaptāvātmasu
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3266391 (0.063):
naca viśeṣabhedakalpanādevātmabhedakalpanā yuktā, ātmabhedajñaptāvātmasu
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28227955 (0.063):
iveti dhyeyam/ [300] anyathāsiddhinirūpakatvāditi/ / tattaddharmabhedapratiyogitvādityarthaḥ/ anyathā
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24561448 (0.064):
syād eva sāmānyalakṣaṇapratipattiḥ | viśeṣalakṣaṇam eva tu na śakyaem
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242033 (0.064):
tadatrānekarūpasyāpi pratigrahītraikaikabhedarūpatvena niyamanamiti
guṇadharmānucāreṇa jātibhedā bhavanti hi /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711242 (0.055):
guṇadharmānucāreṇa KDA_161a / guṇadharmānusārataḥ KDA_100b
cāturvarṇyam idaṃ loke sarvaṃ hi manusaṃbhavam* // KDA_161 //
guṇadharmapramāṇena jāter naiva pramāṇatā /
tathā ca procyate bauddhair avadānārthakovidaiḥ // KDA_162 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27710106 (0.062):
arhan saṃbuddhasevakaḥ KDA_364b / avadānārthakovidaiḥ KDA_162d / avasanti puṇyatīrtheṣu KDA_46c
mānavā ye praśāntāsthā satyadharmavratānvitāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714753 (0.045):
mānavā brāhmaṇāḥ khalu KDA_129b / mānavā ye praśāntāsthā KDA_163a
brāhmaṇās te mahāśuddhāś caturbrahmavihāriṇaḥ // KDA_163 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711393 (0.041):
caturbrahmavihāriṇaḥ KDA_48b / caturbrahmavihāriṇaḥ KDA_163d
parigrahān parityajya vanaprasthanivāsinaḥ / / ye bhajanti sadā brahma vānaprasthā hi te dvijāḥ // KDA_164 //
ṣaṭkarmaniratā ye tu śrotriyā gṛhavāsinaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716520 (0.053):
śvānaḥ saptati janmāni KDA_113c / ṣaṭkarmaniratā ye tu KDA_165a
mahāyajñasamācārā upādhyāyā hi te dvijāḥ // KDA_165 // / nirapekṣāḥ svadehe 'pi tyaktamārābhigocarāḥ /
bhikṣāśino vratasthās te bhikṣavo brahmavādinaḥ // KDA_166 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714497 (0.057):
bhikṣāśino vratasthās te KDA_166c / bhikṣāhetor vihartuṃ vā KDA_344c
ye ca mārān vinirjitya niḥsaṅgā dhīramānasāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715431 (0.060):
ye ca bhasmaviliptāṅgā KDA_172a / ye ca mārān vinirjitya KDA_167a / ye ca māheśvarīṃ devīṃ KDA_191a
tapanti puṇyakṣetreṣu mānavās te tapasvinaḥ // KDA_167 //
-------------------- Vaidya, p. 276 -------------------- / daśākuśalanirbhuktā daśākuśalasaṃratāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712765 (0.035):
daśa varṣasahasrāṇi KDA_465a / daśākuśalanirbhuktā KDA_168a
satyavāco vratasthā ye ṛṣayas te dvijottamāḥ // KDA_168 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716614 (0.046):
satyadharmāv anādṛtya KDA_378c / satyavāco vratasthā ye KDA_168c
ye ca lokapracāreṣu viratā dharmamānasāḥ /
vācaṃyamāś ca te bhadrā munayaḥ satyavādinaḥ // KDA_169 //
ye ca jitendriyagrāmā nirmuktabhavacārakāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715422 (0.045):
ye ca jitendriyagrāmā KDA_170a / ye ca bhasmaviliptāṅgā KDA_172a
nirmamā nirahaṃkārā yatayo yogino 'pi te // KDA_170 // / ye ca sthaṇḍilam āśritya caranti vratam ādarāt* /
te 'pi ca mānavā dhīrāḥ sthaṇḍilā jaṭilās tathā (Speyer: sthāṇḍilā) //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717583 (0.025):
skandheṣv āyataneṣu ca KDA_225b / sthaṇḍilā jaṭilās tathā (Speyer: sthāṇḍilā) KDA_171d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714255 (0.062):
brahmāṇaṃ ye bhajayanty eva KDA_189a / brahmāṇāṃś ca samudbhavāḥ (Speyer:brahmāṇāṃśasamudbhavāḥ) KDA_105b
KDA_171 // / ye ca bhasmaviliptāṅgā hārābharaṇabhūṣitāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717582 (0.057):
skandheṣv āyataneṣu ca KDA_225b / sthaṇḍilā jaṭilās tathā (Speyer: sthāṇḍilā) KDA_171d
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715427 (0.063):
ye ca bhasmaviliptāṅgā KDA_172a / ye ca mārān vinirjitya KDA_167a
kāpālikāś ca te vīrāḥ śmaśānavratacāriṇaḥ // KDA_172 //
ye samiddhavyadravyāṇi juhvatyagnau samāhitāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715581 (0.033):
ye satvās tāmasā raudrā KDA_97c / ye samiddhavyadravyāṇi KDA_173a
te hotāraś ca yajvāno vedadharmārthasādhakāḥ // KDA_173 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716095 (0.023):
vedakarmānucārakāḥ KDA_238d / vedadharmārthasādhakāḥ KDA_173d
ye ca kṣatrāṇi rakṣantaḥ pālayanti sadā prajāḥ /
satvarakṣāvratācārāḥ kṣatriyās te nṛpā narāḥ // KDA_174 //
ye rañjayanti dharmārthe lokān nītiprayojakāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27715565 (0.037):
ye rañjayanti dharmārthe KDA_175a / ye śāntā yatayo dhīrāś KDA_387a
rājānas te mahāvīrāḥ sarvadharmābhipālakāḥ // KDA_175 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27712001 (0.053):
tathānumoditaḥ prāha KDA_299c / tathānyasatvajātikaiḥ KDA_8d / tathānye śilpavidyādīn KDA_181a
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt)<