View original HTML file with complete header information
atha+abhijñāna-śākuntalam / / prathamo 'ṅkaḥ --
atha+abhijñāna-śākuntalam / / prathamo 'ṅkaḥ --
* yā sṛṣṭiḥ sraṣṭur ādyā vahati vidhi-hutaṃ yā havir yā ca hotrī
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530736 (0.0):
athābhijñānaśākuntalam / / prathamo 'ṅkaḥ -- / * yā sṛṣṭiḥ sraṣṭur ādyā vahati vidhihutaṃ yā havir yā ca hotrī
* ye dve kālaṃ vidhattaḥ śruti-viṣaya-guṇā yā sthitā vyāpya viśvam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530747 (0.0):
* yā sṛṣṭiḥ sraṣṭur ādyā vahati vidhihutaṃ yā havir yā ca hotrī / * ye dve kālaṃ vidhattaḥ śrutiviṣayaguṇā yā sthitā vyāpya viśvam /
* yām āhuḥ sarva-bīja-prakṛtir iti yayā prāṇinaḥ prāṇavantaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530754 (0.0):
* ye dve kālaṃ vidhattaḥ śrutiviṣayaguṇā yā sthitā vyāpya viśvam / / * yām āhuḥ sarvabījaprakṛtir iti yayā prāṇinaḥ prāṇavantaḥ
* pratyakṣābhiḥ prapannas tanubhir avatu vas tābhir aṣṭābhir īśaḥ //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530761 (0.0):
* yām āhuḥ sarvabījaprakṛtir iti yayā prāṇinaḥ prāṇavantaḥ / * pratyakṣābhiḥ prapannas tanubhir avatu vas tābhir aṣṭābhir īśaḥ //
KSak_1.1 //p.2 / KSak_1.1:>1% sūtra-dhāraḥ -- ārya abhirūpa-bhūyiṣṭhā pariṣad iyam / adya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530769 (0.0):
* pratyakṣābhiḥ prapannas tanubhir avatu vas tābhir aṣṭābhir īśaḥ // / KSak_1.1 //p.2 / KSak_1.1:>1% sūtradhāraḥ -- ārya abhirūpabhūyiṣṭhā pariṣad iyam / adya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518144 (0.061):
* avataṃsayanti damamānāḥ pramadāḥ śirīṣa-kusumāni // KSak_1.4 // / KSak_1.4:>1% sūtra-dhāraḥ -- ārya sādhu gītam / aho
khalu kāli-dāsa-grathita-vastunā / KSak_1.1:>2% navena+abhijñāna-śākuntala-ākhyena nāṭakena+upasthātavyam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530782 (0.0):
KSak_1.1:>1% sūtradhāraḥ -- ārya abhirūpabhūyiṣṭhā pariṣad iyam / adya / khalu kālidāsagrathitavastunā
asmābhiḥ / tat pratipātram ādhīyatāṃ yatnaḥ /p.6 / KSak_1.1:>3% naṭī -- suvihita-prayogatayā+āryasya na kim api parihāsyate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530793 (0.0):
KSak_1.1:>2% navenābhijñānaśākuntalākhyena nāṭakenopasthātavyam asmābhiḥ / / tat pratipātram ādhīyatāṃ yatnaḥ /p.6
KSak_1.2:<1% sūtra-dhāraḥ -- / KSak_1.2:<2% ārye kathayāmi te bhūta-artham /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530801 (0.0):
KSak_1.1:>3% naṭī -- suvihitaprayogatayāryasya na kim api parihāsyate / / KSak_1.2:<1% sūtradhāraḥ -- / KSak_1.2:<2% ārye kathayāmi te bhūtārtham /
* ā paritoṣād viduṣāṃ na sādhu manye prayoga-vijñānam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530808 (0.0):
KSak_1.2:<2% ārye kathayāmi te bhūtārtham / / * ā paritoṣād viduṣāṃ na sādhu manye prayogavijñānam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12890639 (0.0):
MSS_4933 1 ā paritoṣād viduṣāṃ na sādhu manye prayogavijñānam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14477722 (0.0):
VidSrk_37.32 *(1244)d ā paritoṣād viduṣāṃ na sādhu manye prayoga vijñānam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17372310 (0.0):
ā paritoṣād viduṣāṃ na sādhu manye prayoga vijñānam /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459006 (0.0):
āndolitās tu namanaspṛhayā pareṇa VidSrk_37.7c *(1219c) / ā paritoṣād viduṣāṃ na sādhu manye prayogavijñānam VidSrk_37.33a *(1245a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10904630 (0.0):
ceḥ / ā paritoṣād viduṣāṃ na sādhu manye prayogavijñānam /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16118378 (0.0):
ā paritoṣāt+viduṣām+na sādhu manye prayogavijñānam /
* balavad api śikṣitānām ātmany apratyayaṃ cetaḥ // KSak_1.2 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530814 (0.0):
* ā paritoṣād viduṣāṃ na sādhu manye prayogavijñānam / / * balavad api śikṣitānām ātmany apratyayaṃ cetaḥ // KSak_1.2 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17372312 (0.0):
ā paritoṣād viduṣāṃ na sādhu manye prayoga vijñānam /* / balavad api śikṣitānām ātmany apratyayaṃ cetaḥ // VidSrk_37.33 *(1245) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10904633 (0.0):
ā paritoṣād viduṣāṃ na sādhu manye prayogavijñānam /* / balavad api śikṣitānām ātmany apratyayaṃ cetaḥ // VidSrk_37.33 *(1245) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16118380 (0.019):
ā paritoṣāt+viduṣām+na sādhu manye prayogavijñānam / / balavat+api śikṣitānām+ātmani+apratyayam+cetas+ // VidSrk_37.33 *(1245) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14456112 (0.041):
VidSrk_37.33 *(1245)/a balavad api śikṣitānām ātmany apratyayaṃ cetaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27487988 (0.041):
balavati sati yasmin sārdham āvartya hemnā VidSrk_22.20c *(719c) / balavad api śikṣitānām ātmany apratyayaṃ cetaḥ VidSrk_37.33b *(1245b)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12890643 (0.043):
MSS_4933 1 ā paritoṣād viduṣāṃ na sādhu manye prayogavijñānam / / MSS_4933 2 balavadapi śikṣitānām ātmanyapratyayaṃ cetaḥ //
KSak_1.2:>1% naṭī --- ārya evam etat / anantara-karaṇīyam ārya ājñāpayatu
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530820 (0.0):
* balavad api śikṣitānām ātmany apratyayaṃ cetaḥ // KSak_1.2 // / KSak_1.2:>1% naṭī -- ārya evam etat / anantarakaraṇīyam ārya ājñāpayatu /
KSak_1.3:<1% sūtra-dhāraḥ -- kim anyad asyāḥ pariṣadaḥ śruti-prasādanataḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530833 (0.0):
KSak_1.2:>1% naṭī -- ārya evam etat / anantarakaraṇīyam ārya ājñāpayatu / / KSak_1.3:<1% sūtradhāraḥ -- kim anyad asyāḥ pariṣadaḥ śrutiprasādanataḥ /
adhikṛtya gīyatām / saṃprati hi (p.8) / * subhaga-salila-avagāhāḥ pāṭala-saṃsarga-surabhi-vana-vātāḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530845 (0.0):
tad imam eva tāvad acirapravṛttam upabhogakṣamaṃ grīṣmasamayam adhikṛtya / gīyatām / saṃprati hi (p.8)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342046 (0.0):
bāṇasyaitau / subhaga salilāvagāhāḥ pāṭali saṃsarga surabhi vana vātāḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10876741 (0.0):
bāṇasyaitau / subhagasalilāvagāhāḥ pāṭalisaṃsargasurabhivanavātāḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14474471 (0.017):
VidSrk_9.14 *(204)d subhaga salilāvagāhāḥ / pāṭali saṃsarga surabhi vana vātāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27504933 (0.017):
subandhau bhaktir naḥ ka iha raghukāre na ramate VidSrk_50.1a *(1698a) / subhagasalilāvagāhāḥ pāṭalisaṃsargasurabhivanavātāḥ VidSrk_9.15a *(205a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16088900 (0.020):
subhagasalilāvagāhās+pāṭalisaṃsargasurabhivanavātās+ / / pracchāyasulabhanidrās+divasās+pariṇāmaramaṇīyās+ // VidSrk_9.15 *(205) //
* pracchāya-sulabha-nidrā divasāḥ pariṇāma-ramaṇīyāḥ // KSak_1.3 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530851 (0.0):
* subhagasalilāvagāhāḥ pāṭalasaṃsargasurabhivanavātāḥ / / * pracchāyasulabhanidrā divasāḥ pariṇāmaramaṇīyāḥ // KSak_1.3 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455862 (0.0):
VidSrk_9.15 *(205)/a pracchāya sulabha nidrā divasāḥ pariṇāma ramaṇīyāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342050 (0.0):
subhaga salilāvagāhāḥ pāṭali saṃsarga surabhi vana vātāḥ /* / pracchāya sulabha nidrā divasāḥ pariṇāma ramaṇīyāḥ // VidSrk_9.15 *(205)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27485695 (0.0):
pracchanne ca vadhūr vibhāgakuśalā madhye sthitā gehinī VidSrk_39.5b / pracchāyasulabhanidrā divasāḥ pariṇāmaramaṇīyāḥ VidSrk_9.15b *(205b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10876745 (0.0):
subhagasalilāvagāhāḥ pāṭalisaṃsargasurabhivanavātāḥ /* / pracchāyasulabhanidrā divasāḥ pariṇāmaramaṇīyāḥ // VidSrk_9.15 *(205) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16088901 (0.021):
subhagasalilāvagāhās+pāṭalisaṃsargasurabhivanavātās+ / / pracchāyasulabhanidrās+divasās+pariṇāmaramaṇīyās+ // VidSrk_9.15 *(205) //
KSak_1.4:<1% naṭī -- tathā (iti gāyati) / * īṣad-īṣac-cumbitāni bhramaraiḥ sukumāra-kesara-śikhāni /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530861 (0.0):
* pracchāyasulabhanidrā divasāḥ pariṇāmaramaṇīyāḥ // KSak_1.3 // / KSak_1.4:<1% naṭī -- tathā (iti gāyati)
* avataṃsayanti damamānāḥ pramadāḥ śirīṣa-kusumāni // KSak_1.4 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530868 (0.0):
* īṣadīṣaccumbitāni bhramaraiḥ sukumārakesaraśikhāni / / * avataṃsayanti damamānāḥ pramadāḥ śirīṣakusumāni // KSak_1.4 //
KSak_1.4:>1% sūtra-dhāraḥ -- ārya sādhu gītam / aho
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530875 (0.0):
KSak_1.4:>1% sūtradhāraḥ -- ārya sādhu gītam / aho rāgabaddhacittavṛttir
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518035 (0.061):
* pratyakṣābhiḥ prapannas tanubhir avatu vas tābhir aṣṭābhir īśaḥ // / KSak_1.1 //p.2 / KSak_1.1:>1% sūtra-dhāraḥ -- ārya abhirūpa-bhūyiṣṭhā pariṣad iyam / adya
rāga-baddha-citta-vṛttir ālikhita iva sarvato raṅgaḥ / tad idānīṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530882 (0.0):
KSak_1.4:>1% sūtradhāraḥ -- ārya sādhu gītam / aho rāgabaddhacittavṛttir
katamat-prakaraṇam āśritya enam ārādhayāmaḥ / / KSak_1.4:>2% naṭī -- nanv ārya-miśraiḥ prathamam eva+ājñaptam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530894 (0.0):
ālikhita iva sarvato raṅgaḥ / tad idānīṃ katamatprakaraṇam āśritya enam
abhijñāna-śakuntalaṃ nāma apūrvaṃ nāṭakaṃ prayoge adhikriyatām iti /p.10
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530900 (0.0):
KSak_1.4:>2% naṭī -- nanv āryamiśraiḥ prathamam evājñaptam / abhijñānaśakuntalaṃ nāma apūrvaṃ nāṭakaṃ prayoge adhikriyatām iti /p.10
KSak_1.5:<1% sūtra-dhāraḥ -- ārye samyag-anubhodhito 'smi / asmin kṣaṇe
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530908 (0.0):
KSak_1.5:<1% sūtradhāraḥ -- ārye samyaganubhodhito 'smi / asmin kṣaṇe
vismṛtaṃ khalu mayā tat / kutaḥ / / * tava+asmi gīta-rāgeṇa hāriṇā prasabhaṃ hṛtaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530919 (0.0):
KSak_1.5:<1% sūtradhāraḥ -- ārye samyaganubhodhito 'smi / asmin kṣaṇe / vismṛtaṃ khalu mayā tat / kutaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762313 (0.0):
tavāsmi gīta rāgeṇa hāriṇā prasabhaṃ hṛtaḥ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898094 (0.0):
tavāsmi gītarāgeṇa hāriṇā prasabhaṃ hṛtaḥ /
* eṣa rājā+iva duṣyantaḥ sāraṅgeṇa+atiraṃsahā // KSak_1.5 // (iti
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530927 (0.0):
* tavāsmi gītarāgeṇa hāriṇā prasabhaṃ hṛtaḥ / / * eṣa rājeva duṣyantaḥ sāraṅgeṇātiraṃsahā // KSak_1.5 // (iti niṣkrāntau )
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1762316 (0.0):
tavāsmi gīta rāgeṇa hāriṇā prasabhaṃ hṛtaḥ | / eṣa rājeva duṣyantaḥ sāraṅgeṇātiraṃhasā ||SRs_3.350|| [a.śā. 1.5]
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898096 (0.0):
tavāsmi gītarāgeṇa hāriṇā prasabhaṃ hṛtaḥ / / eṣa rājeva duṣyantaḥ sāraṅgeṇatiraṃhasā //
niṣkrāntau ) / KSak_1.5:>3% (prasthāvanā) / KSak_1.5:>4% (tataḥ praviśati mṛga-anusārī saśara-cāpa-hasto rājā rathena
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530930 (0.0):
* eṣa rājeva duṣyantaḥ sāraṅgeṇātiraṃsahā // KSak_1.5 // (iti niṣkrāntau ) / KSak_1.5:>3% (prasthāvanā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530939 (0.0):
KSak_1.5:>3% (prasthāvanā) / KSak_1.5:>4% (tataḥ praviśati mṛgānusārī saśaracāpahasto rājā rathena
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536332 (0.050):
KSak_4.1:>20% (iti niṣkrānte) / KSak_4.1:>21% viṣkambhakaḥ / / KSak_4.1:>22% (tataḥ praviśati suptotthitaḥ śiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523722 (0.050):
KSak_4.1:>20% (iti niṣkrānte) / KSak_4.1:>21% viṣkambhakaḥ / / KSak_4.1:>22% (tataḥ praviśati supta-utthitaḥ śiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534508 (0.055):
KSak_3.1:>3% (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_3.1:>4% viṣkambhakaḥ / / KSak_3.1:>5% (tataḥ praviśati kāmayamānāvastho rājā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521860 (0.055):
KSak_3.1:>3% (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_3.1:>4% viṣkambhakaḥ / / KSak_3.1:>5% (tataḥ praviśati kāmayamāna-avastho rājā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536908 (0.063):
vanaspatisevāṃ nivedayāvaḥ / / KSak_4.5:>32% dvitīyaḥ -- tathā / / KSak_4.5:>33% (iti niṣkrāntau) / KSak_4.5:>34% sakhyau -- aye anupayuktabhūṣaṇo 'yaṃ janaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524308 (0.063):
vanaspati-sevāṃ nivedayāvaḥ / / KSak_4.5:>32% dvitīyaḥ -- tathā / / KSak_4.5:>33% (iti niṣkrāntau) / KSak_4.5:>34% sakhyau -- aye anupayukta-bhūṣaṇo 'yaṃ janaḥ /
sūtaś ca) / KSak_1.6:<1% sūtaḥ -- (rājānaṃ mṛtaṃ ca+avalokya) āyuṣman /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530945 (0.0):
KSak_1.5:>4% (tataḥ praviśati mṛgānusārī saśaracāpahasto rājā rathena / sūtaś ca) / KSak_1.6:<1% sūtaḥ -- (rājānaṃ mṛtaṃ cāvalokya) āyuṣman /
* kṛṣṇa-sāre dadac cakṣus tvayi ca+adhijya-kārmuke /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530951 (0.064):
* kṛṣṇasāre dadac cakṣus tvayi cādhijyakārmuke / / * mṛgānusāriṇaṃ sākṣāt paśyāmīva+pinākinam // KSak_1.6 //
* mṛga-anusāriṇaṃ sākṣāt paśyāmi+iva+pinākinam // KSak_1.6 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530958 (0.057):
* kṛṣṇasāre dadac cakṣus tvayi cādhijyakārmuke / / * mṛgānusāriṇaṃ sākṣāt paśyāmīva+pinākinam // KSak_1.6 //
KSak_1.7:<1% rājā -- sūta dūram amunā sāraṅgeṇa vayam ākṛṣṭāḥ / ayaṃ punar
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530967 (0.0):
* mṛgānusāriṇaṃ sākṣāt paśyāmīva+pinākinam // KSak_1.6 // / KSak_1.7:<1% rājā -- sūta dūram amunā sāraṅgeṇa vayam ākṛṣṭāḥ / ayaṃ punar
itānīm api (p.12) / * grīva-ābhaṅga-abhirāmaṃ muhur anupatati syandane datta-dṛṣṭiḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530977 (0.0):
KSak_1.7:<1% rājā -- sūta dūram amunā sāraṅgeṇa vayam ākṛṣṭāḥ / ayaṃ punar / itānīm api (p.12) / * grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhur anupatati syandane dattadṛṣṭiḥ
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139934 (0.0):
grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhuranupatati syandane dattadṛṣṭiḥ paścārdhena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26094619 (0.0):
grīvābhaṅābhirāmaṃ muhur anupatati syandane datta dṛṣṭiḥ $ paścārdhena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14476974 (0.0):
VidSrk_35.1 *(1148)d grīvābhaṅābhirāmaṃ muhur anupatati syandane / datta dṛṣṭiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17369564 (0.0):
grīvābhaṅābhirāmaṃ muhur anupatati syandane datta dṛṣṭiḥ paścārdhena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27470065 (0.0):
grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhur anupatati syandane dattadṛṣṭiḥ VidSrk_35.2a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24291398 (0.0):
grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhur anupatati syandane dattadṛṣṭiḥ $ paścārdhena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10902116 (0.0):
grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhur anupatati syandane dattadṛṣṭiḥ paścārdhena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16115740 (0.017):
grīvābhaṅgābhirāmam+muhus+anupatati syandane dattadṛṣṭis+
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364378 (0.027):
{grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhuranupatati syandane baddhadṛṣṭiḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070245 (0.027):
grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhuranupatati syandane baddhadṛṣṭiḥ paśvārdhena
* paśca-ardhena praviṣṭaḥ śara-patana-bhayād bhūyasā pūrva-kāyam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530986 (0.0):
* grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhur anupatati syandane dattadṛṣṭiḥ / * paścārdhena praviṣṭaḥ śarapatanabhayād bhūyasā pūrvakāyam /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139936 (0.0):
grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhuranupatati syandane dattadṛṣṭiḥ paścārdhena
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139943 (0.0):
grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhuranupatati syandane dattadṛṣṭiḥ paścārdhena / praviṣṭaḥ śarapatanabhayād bhūyasā pūrvakāyam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364388 (0.0):
{grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhuranupatati syandane baddhadṛṣṭiḥ / paścārdhena praviṣṭaḥ śarapatanabhayādbhūyasā pūrvakāyam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070255 (0.0):
grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhuranupatati syandane baddhadṛṣṭiḥ paśvārdhena / praviṣṭaḥ śarapatanabhayādbhūyasā pūrvakāyam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26094627 (0.0):
grīvābhaṅābhirāmaṃ muhur anupatati syandane datta dṛṣṭiḥ $ paścārdhena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14461394 (0.0):
VidSrk_35.2 *(1149)a paścārdhena praviṣṭaḥ śarapatana bhayād bhūyasā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17369572 (0.0):
grīvābhaṅābhirāmaṃ muhur anupatati syandane datta dṛṣṭiḥ paścārdhena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484028 (0.0):
paścārdhasusthamanasaḥ stanam utpibanti VidSrk_35.21d *(1168d) / paścārdhena praviṣṭaḥ śarapatanabhayād bhūyasā pūrvakāyam VidSrk_35.2b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24291406 (0.0):
grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhur anupatati syandane dattadṛṣṭiḥ $ paścārdhena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10902124 (0.0):
grīvābhaṅgābhirāmaṃ muhur anupatati syandane dattadṛṣṭiḥ paścārdhena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16115748 (0.0):
grīvābhaṅgābhirāmam+muhus+anupatati syandane dattadṛṣṭis+ / paścārdhena praviṣṭas+śarapatanabhayāt+bhūyasā pūrvakāyam /
* darbhair ardha-avalīḍhaiḥ śrama-vivṛta-mukha-bhraṃśibhiḥ kīrṇa-vartmā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26094637 (0.0):
śaṣpair ardhāvalīḍhaiḥ śrama vivṛta mukha bhraṃśibhiḥ kīrṇa vartmā %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14484857 (0.0):
VidSrk_35.2 *(1149)b śaṣpair ardhāvalīḍhaiḥ śrama vivṛta mukha bhraṃśibhiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17369582 (0.0):
śaṣpair ardhāvalīḍhaiḥ śrama vivṛta mukha bhraṃśibhiḥ kīrṇa vartmā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24291416 (0.0):
śaṣpair ardhāvalīḍhaiḥ śramavivṛtamukhabhraṃśibhiḥ kīrṇavartmā %
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070262 (0.025):
praviṣṭaḥ śarapatanabhayādbhūyasā pūrvakāyam / / dabhaiṃrardhāvalīḍhaiḥ śramavivṛtamukhabhraṃśimiḥ kīrṇavartmā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16115760 (0.030):
śaṣpais+ardhāvalīḍhais+śramavivṛtamukhabhraṃśibhis+kīrṇavartmā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530994 (0.041):
* paścārdhena praviṣṭaḥ śarapatanabhayād bhūyasā pūrvakāyam / / * darbhair ardhāvalīḍhaiḥ śramavivṛtamukhabhraṃśibhiḥ kīrṇavartmā
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139951 (0.041):
praviṣṭaḥ śarapatanabhayād bhūyasā pūrvakāyam / / darbhairardhāvalīḍhaiḥ śramavivṛtamukhabhraṃśibhiḥ kīrṇavartmā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364396 (0.041):
paścārdhena praviṣṭaḥ śarapatanabhayādbhūyasā pūrvakāyam / / darbhairardhāvalīḍhaiḥ śramavivṛtamukhabhraṃśibhiḥ kīrṇavartmā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10902133 (0.041):
śaṣpair ardhāvalīḍhaiḥ śramavivṛtamukhabhraṃśibhiḥ kīrṇavartmā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500587 (0.042):
śaṣpair ardhāvalīḍhaiḥ śramavivṛtamukhabhraṃśibhiḥ kīrṇavartmā / VidSrk_35.2c *(1149c)
* paśya+udagra-plutatvād viyati bahutaraṃ stokam urvyāṃ prayāti //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531003 (0.0):
* darbhair ardhāvalīḍhaiḥ śramavivṛtamukhabhraṃśibhiḥ kīrṇavartmā / * paśyodagraplutatvād viyati bahutaraṃ stokam urvyāṃ prayāti // KSak_1.7
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364403 (0.0):
darbhairardhāvalīḍhaiḥ śramavivṛtamukhabhraṃśibhiḥ kīrṇavartmā / paśyodagraplutatvādviyati bahutaraṃ stokamurvyāṃ prayāti //41//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070272 (0.0):
dabhaiṃrardhāvalīḍhaiḥ śramavivṛtamukhabhraṃśimiḥ kīrṇavartmā / paśyodagraplutatvādviyati bahutaraṃ stokamurvyā prayāti // 4.1 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26094639 (0.0):
śaṣpair ardhāvalīḍhaiḥ śrama vivṛta mukha bhraṃśibhiḥ kīrṇa vartmā % / paśyodagra plutatvād viyati bahutaraṃ stokam urvyāṃ prayāti // VidSrk_35.2
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14469220 (0.0):
VidSrk_35.2 *(1149)c paśyodagra plutatvād viyati bahutaraṃ stokam urvyāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17369589 (0.0):
śaṣpair ardhāvalīḍhaiḥ śrama vivṛta mukha bhraṃśibhiḥ kīrṇa vartmā / paśyodagra plutatvād viyati bahutaraṃ stokam urvyāṃ prayāti // VidSrk_35.2
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484141 (0.0):
paśyairāvatakāntadantamusalacchedopameyākṛtiḥ VidSrk_29.12b *(908b) / paśyodagraplutatvād viyati bahutaraṃ stokam urvyāṃ prayāti VidSrk_35.2d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24291418 (0.0):
śaṣpair ardhāvalīḍhaiḥ śramavivṛtamukhabhraṃśibhiḥ kīrṇavartmā % / paśyodagraplutatvād viyati bahutaraṃ stokam urvyāṃ prayāti // VidSrk_35.2
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10902140 (0.0):
śaṣpair ardhāvalīḍhaiḥ śramavivṛtamukhabhraṃśibhiḥ kīrṇavartmā / paśyodagraplutatvād viyati bahutaraṃ stokam urvyāṃ prayāti // VidSrk_35.2
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16115768 (0.0):
śaṣpais+ardhāvalīḍhais+śramavivṛtamukhabhraṃśibhis+kīrṇavartmā / paśyodagraplutatvāt+viyati bahutaram+stokam+urvyām+prayāti // VidSrk_35.2
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139954 (0.020):
darbhairardhāvalīḍhaiḥ śramavivṛtamukhabhraṃśibhiḥ kīrṇavartmā / paśyodagraplutatvādviyati bahutaraṃstokamurvyāṃ prayāti // VjivC_3.31 //
KSak_1.7 // / KSak_1.7:>1% (savismayam) tad eṣa katham anupatata eva me
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531010 (0.0):
* paśyodagraplutatvād viyati bahutaraṃ stokam urvyāṃ prayāti // KSak_1.7 / KSak_1.7:>1% (savismayam) tad eṣa katham anupatata eva me
prayatna-prekṣaṇīyaḥ saṃvṛttaḥ / / KSak_1.7:>2% sūtaḥ -- āyuṣmann udghātinī bhūmir iti mayā raśmi-saṃyamanād
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531020 (0.0):
KSak_1.7:>1% (savismayam) tad eṣa katham anupatata eva me / prayatnaprekṣaṇīyaḥ saṃvṛttaḥ /
rathasya mandī-kṛto vegaḥ / tena mṛga eṣa viprakṛṣṭa-antaraḥ saṃvṛttaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531029 (0.0):
KSak_1.7:>2% sūtaḥ -- āyuṣmann udghātinī bhūmir iti mayā raśmisaṃyamanād / rathasya mandīkṛto vegaḥ / tena mṛga eṣa viprakṛṣṭāntaraḥ saṃvṛttaḥ /
saṃprati sama-deśa-vartinas te na durāsado bhaviṣyati /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531035 (0.0):
rathasya mandīkṛto vegaḥ / tena mṛga eṣa viprakṛṣṭāntaraḥ saṃvṛttaḥ / / saṃprati samadeśavartinas te na durāsado bhaviṣyati /
KSak_1.7:>3% rājā -- tena hi mucyantām abhīṣavaḥ / / KSak_1.8:<1% sūtaḥ -- yad ājñāpayaty āyuṣmān / (ratha-vegaṃ nirūpya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531048 (0.0):
saṃprati samadeśavartinas te na durāsado bhaviṣyati / / KSak_1.7:>3% rājā -- tena hi mucyantām abhīṣavaḥ /
āyuṣman paśya paśya / / * mukteṣu raśmiṣu nirāyata-pūrva-kāyā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531055 (0.0):
KSak_1.8:<1% sūtaḥ -- yad ājñāpayaty āyuṣmān / (rathavegaṃ nirūpya) / āyuṣman paśya paśya /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24291892 (0.0):
calatsapratyāśaṃ muhur muhur īkṣate // VidSrk_35.17 *(1164) //. / mukteṣu raśmiṣu nirāyatapūrvakāyā $ niṣkampacāmaraśikhā nibhṛtordhvakarṇāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10902608 (0.0):
muhur muhur īkṣate // VidSrk_35.17 *(1164) //. / mukteṣu raśmiṣu nirāyatapūrvakāyā niṣkampacāmaraśikhā nibhṛtordhvakarṇāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27491542 (0.057):
muktāhāralatāṃ tadaṅkavasatis toyāśayā pāsyati VidSrk_9.9d *(199d) / mukteṣu raśmiṣu nirāyatapūrvakāyā VidSrk_35.18a *(1165a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16116251 (0.063):
mukteṣu raśmiṣu nirāyatapūrvakāyās+niṣkampacāmaraśikhā nibhṛtordhvakarṇās+
* niṣkampa-cāmara-śikhā nibhṛta-ūrdhva-karṇāḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531061 (0.0):
* mukteṣu raśmiṣu nirāyatapūrvakāyā / / * niṣkampacāmaraśikhā nibhṛtordhvakarṇāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14461542 (0.0):
VidSrk_35.18 *(1165)a niṣkampa cāmara śikhā nibhṛtordhva karṇāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24291898 (0.0):
mukteṣu raśmiṣu nirāyatapūrvakāyā $ niṣkampacāmaraśikhā nibhṛtordhvakarṇāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10902614 (0.0):
mukteṣu raśmiṣu nirāyatapūrvakāyā niṣkampacāmaraśikhā nibhṛtordhvakarṇāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26095187 (0.037):
mukteṣu raśmiṣu nirāyata pūrvakāyā $ niṣkampa cāmara śikhā / nibhṛtordhva karṇāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17370133 (0.037):
mukteṣu raśmiṣu nirāyata pūrvakāyā niṣkampa cāmara śikhā / nibhṛtordhva karṇāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27482189 (0.053):
niṣkampacāmaraśikhā nibhṛtordhvakarṇāḥ VidSrk_35.18b *(1165b)
* ātma-uddhatair api rajobhir alaṅghanīyā / / * dhāvanty amī mṛga-java-akṣamayā+iva+rathyāḥ // KSak_1.8 //p.14
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531072 (0.0):
* niṣkampacāmaraśikhā nibhṛtordhvakarṇāḥ / * ātmoddhatair api rajobhir alaṅghanīyā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26095192 (0.0):
nibhṛtordhva karṇāḥ & / ātmoddhatair api rajobhir alaṅghanīyā % dhāvanty amī mṛga javākṣamayeva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17370138 (0.0):
nibhṛtordhva karṇāḥ / / ātmoddhatair api rajobhir alaṅghanīyā dhāvanty amī mṛga javākṣamayeva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24291903 (0.0):
mukteṣu raśmiṣu nirāyatapūrvakāyā $ niṣkampacāmaraśikhā nibhṛtordhvakarṇāḥ / ātmoddhatair apirajobhir alaṅghanīyā % dhāvany amī mṛgajavākṣamayeva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10902622 (0.0):
mukteṣu raśmiṣu nirāyatapūrvakāyā niṣkampacāmaraśikhā nibhṛtordhvakarṇāḥ / / ātmoddhatair apirajobhir alaṅghanīyā dhāvany amī mṛgajavākṣamayeva rathyāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27479280 (0.053):
dhāvany amī mṛgajavākṣamayeva rathyāḥ VidSrk_35.18d *(1165d)
KSak_1.9:<1% rājā -- satyam / atītya harito harīṃś ca vartante vājinaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531079 (0.0):
* dhāvanty amī mṛgajavākṣamayeva+rathyāḥ // KSak_1.8 //p.14 / KSak_1.9:<1% rājā -- satyam / atītya harito harīṃś ca vartante vājinaḥ /
* yad āloke sūkṣmaṃ vrajati sahasā tad-vipulatām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531087 (0.0):
KSak_1.9:<1% rājā -- satyam / atītya harito harīṃś ca vartante vājinaḥ / / * yad āloke sūkṣmaṃ vrajati sahasā tadvipulatām
* yad ardhe vicchinnaṃ bhavati kṛta-saṃdhānam iva tat /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531093 (0.0):
* yad āloke sūkṣmaṃ vrajati sahasā tadvipulatām / * yad ardhe vicchinnaṃ bhavati kṛtasaṃdhānam iva tat /
* prakṛṣtyā yad vakraṃ tad api sama-rekhaṃ nayanayor
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531099 (0.0):
* yad ardhe vicchinnaṃ bhavati kṛtasaṃdhānam iva tat / / * prakṛṣtyā yad vakraṃ tad api samarekhaṃ nayanayor
* na me dūre kiṃcit kṣaṇam api na pārśve ratha-javāt // KSak_1.9 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531110 (0.0):
* prakṛṣtyā yad vakraṃ tad api samarekhaṃ nayanayor / * na me dūre kiṃcit kṣaṇam api na pārśve rathajavāt // KSak_1.9 //
KSak_1.9:>1% sūta paśya enaṃ vyāpadyamānam / (iti śara-saṃdhānaṃ nāṭayati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531118 (0.0):
* na me dūre kiṃcit kṣaṇam api na pārśve rathajavāt // KSak_1.9 // / KSak_1.9:>1% sūta paśya enaṃ vyāpadyamānam / (iti śarasaṃdhānaṃ nāṭayati)
KSak_1.9:>2% (nepathye) / KSak_1.9:>3% bho bho rājann āśrama-mṛgo 'yaṃ na hanvavyo na hantavyaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531123 (0.0):
KSak_1.9:>1% sūta paśya enaṃ vyāpadyamānam / (iti śarasaṃdhānaṃ nāṭayati) / KSak_1.9:>2% (nepathye)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531130 (0.0):
KSak_1.9:>3% bho bho rājann āśramamṛgo 'yaṃ na hanvavyo na hantavyaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532732 (0.046):
* bhūyiṣṭham anyaviṣayā na tu dṛṣṭir asyāḥ // KSak_1.28 // / KSak_1.28:>1% (nepathye) / KSak_1.29:<1% bho bhos tapasvinaḥ saṃnihitās tapovanasattvarakṣāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520045 (0.046):
* bhūyiṣṭham anya-viṣayā na tu dṛṣṭir asyāḥ // KSak_1.28 // / KSak_1.28:>1% (nepathye) / KSak_1.29:<1% bho bhos tapasvinaḥ saṃnihitās tapo-vana-sattva-rakṣāyai
KSak_1.9:>4% sūta -- (ākarṇya+avalokya ca) āyuṣmann asya khalu te
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531135 (0.0):
KSak_1.9:>3% bho bho rājann āśramamṛgo 'yaṃ na hanvavyo na hantavyaḥ / / KSak_1.9:>4% sūta -- (ākarṇyāvalokya ca) āyuṣmann asya khalu te
bāṇa-pāta-vartinaḥ kṛṣṭa-sārasya+antare tapasvina upasthitāḥ /p.16
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531136 (0.0):
KSak_1.9:>4% sūta -- (ākarṇyāvalokya ca) āyuṣmann asya khalu te / bāṇapātavartinaḥ kṛṣṭasārasyāntare tapasvina upasthitāḥ /p.16
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531143 (0.043):
bāṇapātavartinaḥ kṛṣṭasārasyāntare tapasvina upasthitāḥ /p.16 / KSak_1.9:>5% rājā -- (sasaṃbhramam) tena hi pragṛhyantāṃ vājinaḥ /
KSak_1.9:>5% rājā -- (sasaṃbhramam) tena hi pragṛhyantāṃ vājinaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531149 (0.0):
bāṇapātavartinaḥ kṛṣṭasārasyāntare tapasvina upasthitāḥ /p.16 / KSak_1.9:>5% rājā -- (sasaṃbhramam) tena hi pragṛhyantāṃ vājinaḥ /
KSak_1.9:>6% sūta -- tathā / (iti rathaṃ sthāpayati) / KSak_1.10:<1% vaikhānasaḥ -- (hastam udyamya) rājann āśrama-mṛgo 'yaṃ na
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531161 (0.0):
KSak_1.9:>5% rājā -- (sasaṃbhramam) tena hi pragṛhyantāṃ vājinaḥ / / KSak_1.9:>6% sūta -- tathā / (iti rathaṃ sthāpayati)
hantavyo na hantavyaḥ / / * na khalu na khalu bāṇaḥ saṃnipātyo 'yam asmin mṛduni mṛga-śarīre
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531171 (0.0):
KSak_1.10:<1% vaikhānasaḥ -- (hastam udyamya) rājann āśramamṛgo 'yaṃ na / hantavyo na hantavyaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20243217 (0.043):
07,118.042 sātyakir uvāca / 07,118.042a na hantavyo na hantavya iti yan māṃ prabhāṣatha
puṣpa-rāśāv+iva+agniḥ / / * kva bata hariṇakānāṃ jīvitaṃ ca+atilolaṃ kva ca niśita-nipātā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531180 (0.0):
puṣparāśāv+ivāgniḥ / / * kva bata hariṇakānāṃ jīvitaṃ cātilolaṃ kva ca niśitanipātā vajrasārāḥ
vajra-sārāḥ śarās te // KSak_1.10 // / * tat sādhu-kṛta-saṃdhānaṃ pratisaṃhara sāyakam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531190 (0.0):
śarās te // KSak_1.10 // / * tat sādhukṛtasaṃdhānaṃ pratisaṃhara sāyakam /
* ārta-trāṇāya vaḥ śastraṃ na prahartum anāgasi // KSak_1.11 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531198 (0.0):
* tat sādhukṛtasaṃdhānaṃ pratisaṃhara sāyakam / / * ārtatrāṇāya vaḥ śastraṃ na prahartum anāgasi // KSak_1.11 //
KSak_1.11:>1% rājā -- eṣa pratisaṃhṛtaḥ (iti yathā+uktaṃ karoti)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531203 (0.0):
* ārtatrāṇāya vaḥ śastraṃ na prahartum anāgasi // KSak_1.11 // / KSak_1.11:>1% rājā -- eṣa pratisaṃhṛtaḥ (iti yathoktaṃ karoti)
KSak_1.12:<1% vaikhānasaḥ -- sadṛśam etat puru-vaṃśa-pradīpasya bhavataḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531211 (0.0):
KSak_1.11:>1% rājā -- eṣa pratisaṃhṛtaḥ (iti yathoktaṃ karoti) / KSak_1.12:<1% vaikhānasaḥ -- sadṛśam etat puruvaṃśapradīpasya bhavataḥ /
* janma yasya puror vaṃśe yukta-rūpam idaṃ tava /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531217 (0.0):
KSak_1.12:<1% vaikhānasaḥ -- sadṛśam etat puruvaṃśapradīpasya bhavataḥ / / * janma yasya puror vaṃśe yuktarūpam idaṃ tava /
* putram evaṃ guṇa-upetaṃ cakra-vartinam āpnuhi // KSak_1.12 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531222 (0.0):
* janma yasya puror vaṃśe yuktarūpam idaṃ tava / / * putram evaṃ guṇopetaṃ cakravartinam āpnuhi // KSak_1.12 //
KSak_1.12:>1% itarau -- (bāhū udyamya) sarvathā cakra-vartinaṃ putram
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531227 (0.0):
* putram evaṃ guṇopetaṃ cakravartinam āpnuhi // KSak_1.12 // / KSak_1.12:>1% itarau -- (bāhū udyamya) sarvathā cakravartinaṃ putram
āpnuhi / / KSak_1.12:>2% (sapraṇāmam) pratigṛtītaṃ brāhmaṇa-vacanam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531238 (0.0):
KSak_1.12:>1% itarau -- (bāhū udyamya) sarvathā cakravartinaṃ putram / āpnuhi / / KSak_1.12:>2% (sapraṇāmam) pratigṛtītaṃ brāhmaṇavacanam /
KSak_1.13:<1% vaikhānsa -- rājan samid-āharaṇāya prasthitā vayam /eṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531245 (0.0):
āpnuhi / / KSak_1.12:>2% (sapraṇāmam) pratigṛtītaṃ brāhmaṇavacanam /
khalu kaṇvasya kula-pater anumālinī-tīram āśramo dṛśyate / na ced
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531254 (0.0):
KSak_1.13:<1% vaikhānsa -- rājan samidāharaṇāya prasthitā vayam /eṣa khalu / kaṇvasya kulapater anumālinītīram āśramo dṛśyate / na ced anyakāryātipātaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 904515 (1.192):
śakuntalayānumālinītīramāśramo dṛśyate / / na cedanya (thā) kāryātipātaḥ, praviśya gṛhyatāmatithaisatkāraḥ iti /"
anya-kārya-atipātaḥ praviśya pratigṛhyatām ātitheyaḥ satkāraḥ / api ca /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531262 (0.0):
kaṇvasya kulapater anumālinītīram āśramo dṛśyate / na ced anyakāryātipātaḥ
* ramyās tapodhanānāṃ pratihata-vighnāḥ kriyāḥ samavalokya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531267 (0.0):
praviśya pratigṛhyatām ātitheyaḥ satkāraḥ / api ca / / * ramyās tapodhanānāṃ pratihatavighnāḥ kriyāḥ samavalokya /
* jñāsyasi kiyad-bhujo me rakṣati maurvī-kiṇa-aṅka iti // KSak_1.13 //p.18
KSak_1.13:>3% rājā -- api saṃnihito 'tra kula-patiḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531280 (0.0):
* jñāsyasi kiyadbhujo me rakṣati maurvīkiṇāṅka iti // KSak_1.13 //p.18 / KSak_1.13:>3% rājā -- api saṃnihito 'tra kulapatiḥ /
KSak_1.13:>4% vaikhānasa -- idānīm eva duhitaraṃ śakuntalām / atithi-satkārāya niyujya daivam asyāḥ pratikūlaṃ śamayituṃ soma-tīrthaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531293 (0.0):
KSak_1.13:>3% rājā -- api saṃnihito 'tra kulapatiḥ / / KSak_1.13:>4% vaikhānasa -- idānīm eva duhitaraṃ śakuntalām
gataḥ / / KSak_1.13:>5% rājā -- bhavatu / tām eva paśyāmi / sā khalu vidita-bhaktiṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531300 (0.0):
atithisatkārāya niyujya daivam asyāḥ pratikūlaṃ śamayituṃ somatīrthaṃ / gataḥ / / KSak_1.13:>5% rājā -- bhavatu / tām eva paśyāmi / sā khalu viditabhaktiṃ
māṃ maharṣeḥ kariṣyati / / KSak_1.13:>6% vaikhānasa -- sādhayāmas tāvat (iti saśiṣyo niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531311 (0.0):
KSak_1.13:>5% rājā -- bhavatu / tām eva paśyāmi / sā khalu viditabhaktiṃ / māṃ maharṣeḥ kariṣyati /
KSak_1.13:>7% rājā -- sūta codaya+aśvān puṇya-āśrama-darśanena tāvad
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531320 (0.0):
KSak_1.13:>6% vaikhānasa -- sādhayāmas tāvat (iti saśiṣyo niṣkrāntaḥ) / KSak_1.13:>7% rājā -- sūta codayāśvān puṇyāśramadarśanena tāvad ātmānaṃ
ātmānaṃ punīmahe / / KSak_1.13:>8% sūta -- yad ājñāpayaty āyuṣman / (iti bhūyo ratha evaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531329 (0.0):
KSak_1.13:>7% rājā -- sūta codayāśvān puṇyāśramadarśanena tāvad ātmānaṃ / punīmahe / / KSak_1.13:>8% sūta -- yad ājñāpayaty āyuṣman / (iti bhūyo ratha evaṃ
nirūpayati) / KSak_1.13:>9% rājā -- (samantād avalokya) sūta akathito 'pi jñāyata eva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531336 (0.0):
KSak_1.13:>8% sūta -- yad ājñāpayaty āyuṣman / (iti bhūyo ratha evaṃ / nirūpayati) / KSak_1.13:>9% rājā -- (samantād avalokya) sūta akathito 'pi jñāyata eva
yathā+ayam āśrama+ābhogas tapo-vanasya+iti / / KSak_1.13:>10% sūta -- katham iva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531344 (1.192):
KSak_1.13:>9% rājā -- (samantād avalokya) sūta akathito 'pi jñāyata eva / yathāyam āśramābhogas tapovanasyeti /
KSak_1.14:<1% rājā -- kiṃ na paśyati bhavān / iha hi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531350 (0.0):
yathāyam āśramābhogas tapovanasyeti / / KSak_1.13:>10% sūta -- katham iva / / KSak_1.14:<1% rājā -- kiṃ na paśyati bhavān / iha hi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531411 (0.063):
* naṣṭāṃśakā hariṇaśiśavo mandamandaṃ caranti // KSak_1.14a // p.20 / KSak_1.14:>1% sūta -- sarvam upapannam / / KSak_1.14:>2% rājā -- (stokam antaraṃ gatvā) tapovananivāsinām uparodho mā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518699 (0.063):
* naṣṭa-aṃśakā hariṇa-śiśavo manda-mandaṃ caranti // KSak_1.14a // p.20 / KSak_1.14:>1% sūta -- sarvam upapannam / / KSak_1.14:>2% rājā -- (stokam antaraṃ gatvā) tapo-vana-nivāsinām uparodho
* nīvārāḥ śuka-garbha-koṭara-mukha-bhraṣṭās tarūṇām adhaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16658469 (0.0):
upasargāṇāṃ vyañcakatvaṃ yathā nīvārāḥ / śukagarbhakoṭaramukhabhraṣṭāstaruṇāmadhaḥ prasnigdhāḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450293 (0.0):
upasargāṇāṃ vyañjakatvaṃ yathā- / nīvārāḥ śuka-garbha-koṭara-mukha-bhraṣṭās tarūṇām adhaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531357 (0.0):
KSak_1.14:<1% rājā -- kiṃ na paśyati bhavān / iha hi / * nīvārāḥ śukagarbhakoṭaramukhabhraṣṭās tarūṇām adhaḥ
* prasnigdhāḥ kvacid iṅgudī-phāla-bhidaḥ sūcyanta eva+upalāḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531364 (0.0):
* nīvārāḥ śukagarbhakoṭaramukhabhraṣṭās tarūṇām adhaḥ / * prasnigdhāḥ kvacid iṅgudīphālabhidaḥ sūcyanta evopalāḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450300 (1.192):
nīvārāḥ śuka-garbha-koṭara-mukha-bhraṣṭās tarūṇām adhaḥ / prasnigdhāḥ kvacid iṅgudī-phala-bhidaḥ sūcyanta evopalāḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16658475 (0.043):
śukagarbhakoṭaramukhabhraṣṭāstaruṇāmadhaḥ prasnigdhāḥ / kvacidiṅgudīphalabhidaḥ sūcyanta evopalāḥ /
* viśvāsa-upagamād abhinna-gatayaḥ śabdaṃ sahante mṛgās
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450308 (0.0):
prasnigdhāḥ kvacid iṅgudī-phala-bhidaḥ sūcyanta evopalāḥ / / viśvāsopagamād abhinna-gatayaḥ śabdaṃ sahante mṛgās
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531372 (0.0):
* prasnigdhāḥ kvacid iṅgudīphālabhidaḥ sūcyanta evopalāḥ / / * viśvāsopagamād abhinnagatayaḥ śabdaṃ sahante mṛgās
* toya-ādhāra-pathāś ca valkala-śikhā-niṣyanda-rekhā-aṅkitāḥ // KSak_1.14
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450313 (0.0):
viśvāsopagamād abhinna-gatayaḥ śabdaṃ sahante mṛgās / toyādhāra-pathāś ca valkala-śikhā-niṣyanda-lekhāṅkitāḥ //ity ādau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531380 (0.0):
* viśvāsopagamād abhinnagatayaḥ śabdaṃ sahante mṛgās / * toyādhārapathāś ca valkalaśikhāniṣyandarekhāṅkitāḥ // KSak_1.14 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16658488 (0.031):
viśvāsopagabhādabhinnagatayaḥ śabdaṃ sahante mṛgā stoyādhārapathāśca / valkalaśikhāniṣyandalekhāṅkitāḥ //
* kulya-ambhobhiḥ pavana-capalaiḥ śākhino dhauta-mūlā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531387 (0.0):
* toyādhārapathāś ca valkalaśikhāniṣyandarekhāṅkitāḥ // KSak_1.14 // / * kulyāmbhobhiḥ pavanacapalaiḥ śākhino dhautamūlā
* bhinno rāgaḥ kisalaya-rucām ājya-dhūma-udgamena /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531393 (0.0):
* kulyāmbhobhiḥ pavanacapalaiḥ śākhino dhautamūlā / * bhinno rāgaḥ kisalayarucām ājyadhūmodgamena /
* ete ca+arvāg-upavana-bhuvi chinna-darbha-aṅkurāyām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531401 (0.0):
* ete cārvāgupavanabhuvi chinnadarbhāṅkurāyām / * naṣṭāṃśakā hariṇaśiśavo mandamandaṃ caranti // KSak_1.14a // p.20
* naṣṭa-aṃśakā hariṇa-śiśavo manda-mandaṃ caranti // KSak_1.14a // p.20
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531409 (0.0):
* ete cārvāgupavanabhuvi chinnadarbhāṅkurāyām / * naṣṭāṃśakā hariṇaśiśavo mandamandaṃ caranti // KSak_1.14a // p.20
KSak_1.14:>1% sūta -- sarvam upapannam / / KSak_1.14:>2% rājā -- (stokam antaraṃ gatvā) tapo-vana-nivāsinām uparodho
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531421 (0.0):
* naṣṭāṃśakā hariṇaśiśavo mandamandaṃ caranti // KSak_1.14a // p.20 / KSak_1.14:>1% sūta -- sarvam upapannam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518631 (0.063):
KSak_1.13:>10% sūta -- katham iva / / KSak_1.14:<1% rājā -- kiṃ na paśyati bhavān / iha hi
mā bhūt / etāvaty eva rathaṃ sthāpaya yāvad avatarāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531428 (0.0):
KSak_1.14:>2% rājā -- (stokam antaraṃ gatvā) tapovananivāsinām uparodho mā / bhūt / etāvaty eva rathaṃ sthāpaya yāvad avatarāmi /
KSak_1.14:>3% sūta -- dhṛtāḥ pragrahāḥ / avataratv āyuṣmān /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531435 (0.0):
bhūt / etāvaty eva rathaṃ sthāpaya yāvad avatarāmi / / KSak_1.14:>3% sūta -- dhṛtāḥ pragrahāḥ / avataratv āyuṣmān /
KSak_1.14:>4% rājā -- (avatīrya) sūta vinīta-veṣeṇa praveṣṭavyāni
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531441 (0.0):
KSak_1.14:>3% sūta -- dhṛtāḥ pragrahāḥ / avataratv āyuṣmān / / KSak_1.14:>4% rājā -- (avatīrya) sūta vinītaveṣeṇa praveṣṭavyāni
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530698 (0.061):
KSak_7.11:>4% mātaliḥ -- (rathaṃ sthāpayitvā) avataratv āyuṣmān / / KSak_7.11:>5% rājā -- (avatīrya) mātale bhavān katham idānīm /
tapo-vanāni nāma / idaṃ tāvad gṛhyatām / (iti sūtasya+ābharaṇāni dhanuś
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531450 (0.0):
KSak_1.14:>4% rājā -- (avatīrya) sūta vinītaveṣeṇa praveṣṭavyāni / tapovanāni nāma / idaṃ tāvad gṛhyatām / (iti sūtasyābharaṇāni dhanuś
ca+upanīya+arpayati) sūta yāvad āśrama-vāsinaḥ pratyavekṣya+aham upāvarte
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531458 (0.0):
tapovanāni nāma / idaṃ tāvad gṛhyatām / (iti sūtasyābharaṇāni dhanuś / copanīyārpayati) sūta yāvad āśramavāsinaḥ pratyavekṣyāham upāvarte tāvad
tāvad ārdra-pṛṣṭhāḥ kriyantāṃ vājinaḥ / / KSak_1.14:>5% sūta -- tathā (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531467 (0.0):
copanīyārpayati) sūta yāvad āśramavāsinaḥ pratyavekṣyāham upāvarte tāvad / ārdrapṛṣṭhāḥ kriyantāṃ vājinaḥ /
KSak_1.15:<1% rājā -- (parikramya+avalokya ca) idam āśrama-dvāram /yāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531473 (0.0):
ārdrapṛṣṭhāḥ kriyantāṃ vājinaḥ / / KSak_1.14:>5% sūta -- tathā (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_1.15:<1% rājā -- (parikramyāvalokya ca) idam āśramadvāram /yāvat
praviśāmi (praviśya / nimittaṃ sūcayan) / * śāntam idam āśrama-padaṃ sphurati ca bāhuḥ kutaḥ phalam iha+asya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531477 (0.0):
KSak_1.15:<1% rājā -- (parikramyāvalokya ca) idam āśramadvāram /yāvat / praviśāmi (praviśya / nimittaṃ sūcayan)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531484 (0.0):
praviśāmi (praviśya / nimittaṃ sūcayan) / * śāntam idam āśramapadaṃ sphurati ca bāhuḥ kutaḥ phalam ihāsya /
* athavā bhavitavyānāṃ dvārāṇi bhavanti sarvatra // KSak_1.15 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531491 (0.0):
* śāntam idam āśramapadaṃ sphurati ca bāhuḥ kutaḥ phalam ihāsya / / * athavā bhavitavyānāṃ dvārāṇi bhavanti sarvatra // KSak_1.15 //
KSak_1.15:>1% (nepathye) / KSak_1.15:>2% ita itaḥ sakhyau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531497 (0.0):
* athavā bhavitavyānāṃ dvārāṇi bhavanti sarvatra // KSak_1.15 // / KSak_1.15:>1% (nepathye)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518844 (0.025):
sthitaḥ) / KSak_1.16:>2% śakuntalā -- ita itaḥ sakhyau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26543282 (0.055):
* pūrvāvadhīritaṃ śreyo duḥkhaṃ hi parivartate // KSak_7.13 // / KSak_7.13:>1% (nepathye) / KSak_7.13:>2% mā khalu cāpalaṃ kuru / kathaṃ gata evātmanaḥ prakṛtim /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530838 (0.055):
* pūrva-avadhīritaṃ śreyo duḥkhaṃ hi parivartate // KSak_7.13 // / KSak_7.13:>1% (nepathye) / KSak_7.13:>2% mā khalu cāpalaṃ kuru / kathaṃ gata eva+ātmanaḥ prakṛtim /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532729 (0.061):
* bhūyiṣṭham anyaviṣayā na tu dṛṣṭir asyāḥ // KSak_1.28 // / KSak_1.28:>1% (nepathye) / KSak_1.29:<1% bho bhos tapasvinaḥ saṃnihitās tapovanasattvarakṣāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520042 (0.061):
* bhūyiṣṭham anya-viṣayā na tu dṛṣṭir asyāḥ // KSak_1.28 // / KSak_1.28:>1% (nepathye) / KSak_1.29:<1% bho bhos tapasvinaḥ saṃnihitās tapo-vana-sattva-rakṣāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523460 (0.061):
KSak_4.1:<12% (nepathye) / KSak_4.1:<13% ayam ahaṃ bhoḥ / / KSak_4.1:<14% ana -- (karṇaṃ dattvā) sakhi atithīnām iva niveditam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521285 (0.061):
* tapaḥ-ṣaḍ-bhāgam akṣayyaṃ dadaty āraṇyakā hi naḥ // KSak_2.13 // / KSak_2.13:>1% (nepathye) / KSak_2.13:>2% hanta siddha-arthau svaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533944 (0.061):
* tapaḥṣaḍbhāgam akṣayyaṃ dadaty āraṇyakā hi naḥ // KSak_2.13 // / KSak_2.13:>1% (nepathye) / KSak_2.13:>2% hanta siddhārthau svaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525874 (0.062):
KSak_5.9:>5% kañcukī -- ita ito bhavantaḥ / / KSak_5.10:<1% śārṅgarava -- śāradvata /p.168
KSak_1./16:<1% rājā -- (karṇaṃ dattvā) aye dakṣiṇena vṛkṣa-vāṭikām ālāpa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531505 (0.0):
KSak_1.15:>2% ita itaḥ sakhyau / / KSak_1./16:<1% rājā -- (karṇaṃ dattvā) aye dakṣiṇena vṛkṣavāṭikām ālāpa
iva śrūyate / yāvad atra gacchāmi / (parikramya+avalokya ca) aye etās
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531511 (0.0):
KSak_1./16:<1% rājā -- (karṇaṃ dattvā) aye dakṣiṇena vṛkṣavāṭikām ālāpa / iva śrūyate / yāvad atra gacchāmi / (parikramyāvalokya ca) aye etās
tapasvi-kanyakāḥ sva-pramāṇa-anurūpaiḥ secana-ghaṭair bāla-pādapebhyaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531519 (0.0):
iva śrūyate / yāvad atra gacchāmi / (parikramyāvalokya ca) aye etās / tapasvikanyakāḥ svapramāṇānurūpaiḥ secanaghaṭair bālapādapebhyaḥ payo
payo dātum ita eva+abhivartante (nipuṇaṃ nirūpya) aho madhuram āsāṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531527 (0.0):
tapasvikanyakāḥ svapramāṇānurūpaiḥ secanaghaṭair bālapādapebhyaḥ payo / dātum ita evābhivartante (nipuṇaṃ nirūpya) aho madhuram āsāṃ darśanam
darśanam /p.22 / * śuddha-anta-durlabham idaṃ vapur āśrama-vāsino yadi janasya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531534 (0.040):
* śuddhāntadurlabham idaṃ vapur āśramavāsino yadi janasya /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323460 (0.040):
'śuddhāntadurlabhamidaṃ vapurāśramavāsino yadi janasya /
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18075044 (0.040):
śuddhāntadurlabhamidaṃ vapurāśramavāsino yadi janasya /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6251411 (0.040):
śuddhāntadurlabhamidaṃ vapurāśramavāsino yadi janasya /"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626479 (0.052):
āśramavāsino janasya śuddhāntadurlabhaṃ vapuryadīti yacchrabda uttaravākye
* dūrī-kṛtāḥ khalu guṇair udyāna-latā vana-latābhiḥ // KSak_1./16 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531543 (0.0):
* dūrīkṛtāḥ khalu guṇair udyānalatā vanalatābhiḥ // KSak_1./16 //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18075050 (0.0):
dūrīkṛtāḥ khalu guṇairudyānalatā vanalatābhiḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6251417 (0.0):
dūrīkṛtāḥ khalu guṇairudyānalatā vanalatābhiḥ //"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323464 (0.048):
dūrīkṛtāḥ khalu guṇairudyānalatā banalatābhiḥ' //
KSak_1.16:>1% yāvad imāṃ chāyām āśritya pratipālayāmi (iti vilokayan
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531548 (0.0):
* dūrīkṛtāḥ khalu guṇair udyānalatā vanalatābhiḥ // KSak_1./16 // / KSak_1.16:>1% yāvad imāṃ chāyām āśritya pratipālayāmi (iti vilokayan
sthitaḥ) / KSak_1.16:>2% śakuntalā -- ita itaḥ sakhyau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531556 (0.0):
KSak_1.16:>1% yāvad imāṃ chāyām āśritya pratipālayāmi (iti vilokayan / sthitaḥ) / KSak_1.16:>2% śakuntalā -- ita itaḥ sakhyau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531496 (0.025):
KSak_1.15:>1% (nepathye) / KSak_1.15:>2% ita itaḥ sakhyau / / KSak_1./16:<1% rājā -- (karṇaṃ dattvā) aye dakṣiṇena vṛkṣavāṭikām ālāpa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518784 (0.025):
* athavā bhavitavyānāṃ dvārāṇi bhavanti sarvatra // KSak_1.15 // / KSak_1.15:>1% (nepathye) / KSak_1.15:>2% ita itaḥ sakhyau /
KSak_1.16:>3% anasūyā -- halā śakuntale tvatto 'pi / tāta-kāśyapasya+āśrama-vṛkṣakāḥ priyatarā+iti tarkayāmi / yena
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531559 (0.0):
KSak_1.16:>2% śakuntalā -- ita itaḥ sakhyau / / KSak_1.16:>3% anasūyā -- halā śakuntale tvatto 'pi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531566 (0.0):
KSak_1.16:>3% anasūyā -- halā śakuntale tvatto 'pi / tātakāśyapasyāśramavṛkṣakāḥ priyatareti tarkayāmi / yena
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536971 (0.047):
KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani) / KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasitamaṇḍanāsi / paridhatsva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524372 (0.047):
KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani) / KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasita-maṇḍanā+asi / paridhatsva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531745 (0.054):
* kusumam iva lobhanīyaṃ yauvanam aṅgeṣu saṃnaddham // KSak_1.19 // / KSak_1.19:>1% anasūyā -- halā śakuntale iyaṃ svayaṃ varavadhūḥ sahakārasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519041 (0.054):
* kusumam iva lobhanīyaṃ yauvanam aṅgeṣu saṃnaddham // KSak_1.19 // / KSak_1.19:>1% anasūyā -- halā śakuntale iyaṃ svayaṃ vara-vadhūḥ
nava-mālikā-kusuma-pelavā api tvam eteṣām ālavāla-pūraṇe niyuktā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531576 (0.0):
tātakāśyapasyāśramavṛkṣakāḥ priyatareti tarkayāmi / yena / navamālikākusumapelavā api tvam eteṣām ālavālapūraṇe niyuktā /
KSak_1.16:>4% śakuntalā -- na kevalaṃ tāta-niyoga eva / asti me
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531581 (0.0):
navamālikākusumapelavā api tvam eteṣām ālavālapūraṇe niyuktā / / KSak_1.16:>4% śakuntalā -- na kevalaṃ tātaniyoga eva / asti me sodarasneho
sodara-sneho 'py eteṣu / (iti vṛkṣa-secanaṃ rūpayati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531588 (0.0):
KSak_1.16:>4% śakuntalā -- na kevalaṃ tātaniyoga eva / asti me sodarasneho / 'py eteṣu / (iti vṛkṣasecanaṃ rūpayati) / KSak_1.17:<1% rājā -- katham iyaṃ sā kaṇvaduhitā / asādhudarśī khalu
KSak_1.17:<1% rājā -- katham iyaṃ sā kaṇva-duhitā / asādhu-darśī khalu
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531596 (0.0):
KSak_1.16:>4% śakuntalā -- na kevalaṃ tātaniyoga eva / asti me sodarasneho / 'py eteṣu / (iti vṛkṣasecanaṃ rūpayati) / KSak_1.17:<1% rājā -- katham iyaṃ sā kaṇvaduhitā / asādhudarśī khalu
tatra-bhavān kāśyapo ya imām āśrama-dharme niyuṅkte /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531601 (0.0):
KSak_1.17:<1% rājā -- katham iyaṃ sā kaṇvaduhitā / asādhudarśī khalu / tatrabhavān kāśyapo ya imām āśramadharme niyuṅkte /
* idaṃ kila-avyāja-manoharaṃ vapus tapaḥ-kṣamaṃ sādhayituṃ ya icchati /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531610 (0.0):
tatrabhavān kāśyapo ya imām āśramadharme niyuṅkte / / * idaṃ kilāvyājamanoharaṃ vapus tapaḥkṣamaṃ sādhayituṃ ya icchati /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12910583 (0.0):
MSS_5897 1 idaṃ kilāvyājamanoharaṃ vapus tapaḥkṣamaṃ sādhayituṃ ya icchati
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6251385 (0.0):
(lo, i) idaṃ vapuḥ tapaḥ kṣamaṃ sādhayitumicchati yo 'nena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6251283 (0.027):
manoharamidaṃ vapuryo munistapaḥ kṣamaṃ sādhayitum icchati dhruvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9184219 (0.036):
avyājamanoharam akṛtrimaramyaṃ vapuḥ yaḥ ṛṣiḥ kaṇvaḥ tapaḥ kṣamaṃ / sādhayitumicchati / / dhruvamutprekṣate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903587 (0.051):
idaṃ kilāvyājamanoharaṃ vapustapaḥ klamaṃ sādhayituṃ ya icchati /
* dhruvaṃ sa nīla-utpala-patra-dhārayā śamī-latāṃ chettum ṛṣir vyavasyati
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531620 (0.036):
* idaṃ kilāvyājamanoharaṃ vapus tapaḥkṣamaṃ sādhayituṃ ya icchati / / * dhruvaṃ sa nīlotpalapatradhārayā śamīlatāṃ chettum ṛṣir vyavasyati //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12910591 (0.045):
MSS_5897 2 dhruvaṃ sa nīlotpalapatradhārayā samillatāṃ / chettumṛṣirvyavasyati //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903588 (0.048):
idaṃ kilāvyājamanoharaṃ vapustapaḥ klamaṃ sādhayituṃ ya icchati / / dhruvaṃ sa nīlotpalapatnadhārayā samillatāṃ chettumṛṣirvyavasyati //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 920082 (0.048):
idaṃ kilāvyājamanoharaṃ vapustapaḥ klapaṃ sādhayituṃ ya icchati / / dhruvaṃ sa nīlotpalapatradhārayā śamīlatāṃ chettumṛṣirvyavasyati" //"
// KSak_1.17 //p.24 / KSak_1.17:>1% bhavatu / pādapa-antarhita eva tāvad enāṃ paśyāmi / (iti
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531627 (0.0):
* dhruvaṃ sa nīlotpalapatradhārayā śamīlatāṃ chettum ṛṣir vyavasyati // / KSak_1.17 //p.24 / KSak_1.17:>1% bhavatu / pādapāntarhita eva tāvad enāṃ paśyāmi / (iti tathā
tathā karoti) / KSak_1.17:>2% śakuntalā -- sakhi anasūye atipinaddhena valkalena priyaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531637 (0.0):
KSak_1.17:>1% bhavatu / pādapāntarhita eva tāvad enāṃ paśyāmi / (iti tathā / karoti) / KSak_1.17:>2% śakuntalā -- sakhi anasūye atipinaddhena valkalena priyaṃ
vadayā niyantritā+asmi / śithilaya tāvad etat / / KSak_1.17:>3% anasūyā -- tathā / (iti śikhilayati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531644 (0.0):
KSak_1.17:>2% śakuntalā -- sakhi anasūye atipinaddhena valkalena priyaṃ / vadayā niyantritāsmi / śithilaya tāvad etat /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15776242 (0.048):
<12329.34/3> uvāca cai7nām iyam asmi tvayo9pahūto9pasthitā kiṃ te priyaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536655 (0.050):
mṛgarocanāṃ tīrthamṛttikāṃ durvākisalayānīti maṅgalasamālambhanāni / viracayāmi / / KSak_4.4:>5% pri -- tathā kriyatām / (anasūyā niṣkrāntā / priyaṃvadā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524051 (0.050):
mṛga-rocanāṃ tīrtha-mṛttikāṃ durvā-kisalayāni+iti maṅgala-samālambhanāni / viracayāmi / / KSak_4.4:>5% pri -- tathā kriyatām / (anasūyā niṣkrāntā / priyaṃvadā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535625 (0.052):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padmatāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523001 (0.052):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padma-tāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524750 (0.057):
priya-nivedayitṛkaṃ visarjayiṣyatha / / KSak_4.13:>10% kāśyapa -- na+idaṃ vismariṣyāmaḥ / / KSak_4.13:>11% śaku -- (gati-bhaṅgaṃ rūpayitvā) ko nu khalv eṣa nivasane
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532687 (0.062):
KSak_1.27:>6% (prakāśam) kā tvaṃ visraṣṭavyasya roddhavyasya vā /p.48 / KSak_1.28:<1% rājā -- (śakuntalāṃ vilokya / ātmagatam) kiṃ nu khalu yathā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520000 (0.062):
KSak_1.27:>6% (prakāśam) kā tvaṃ visraṣṭavyasya roddhavyasya vā /p.48 / KSak_1.28:<1% rājā -- (śakuntalāṃ vilokya / ātma-gatam) kiṃ nu khalu yathā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525107 (0.064):
* mama virahajāṃ na tvaṃ vatse śucaṃ gaṇayiṣyāmi // KSak_4.19 // / KSak_4.19:>7% (śakuntalā pitḥ pādayoḥ patati)
KSak_1.17:>4% priyaṃvadā -- (sahāsam) atra payo-dhara-vistārayitṛ ātmano
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531645 (0.0):
vadayā niyantritāsmi / śithilaya tāvad etat / / KSak_1.17:>3% anasūyā -- tathā / (iti śikhilayati) / KSak_1.17:>4% priyaṃvadā -- (sahāsam) atra payodharavistārayitṛ ātmano
yauvanam upālabhasva / māṃ kim upālabhase / / KSak_1.18:<1% rājā -- kāmam ananurūpam asya vapuṣo valkalaṃ na punar
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531663 (0.0):
KSak_1.17:>4% priyaṃvadā -- (sahāsam) atra payodharavistārayitṛ ātmano / yauvanam upālabhasva / māṃ kim upālabhase /
alaṃkāra-śriyaṃ na puṣyati / kutaḥ / * sarasijam anuviddhaṃ śaivalena+api ramyam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531671 (0.0):
KSak_1.18:<1% rājā -- kāmam ananurūpam asya vapuṣo valkalaṃ na punar / alaṃkāraśriyaṃ na puṣyati / kutaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887867 (0.021):
sarvāvasthāviśeṣeṣu mādhuryaṃ ramaṇīyatā / / sarasijamanuviddhaṃ śaivalenāpi ramyaṃ malinamapi himāṃśolarlakṣma"
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152691 (0.033):
tadevamupamāyāḥ vācakamagre vyatiricyate / / sarasijamanuviddhaṃ śaivalenāpi ramyaṃ malinamapi himāṃśorlakṣma lakṣmīṃ
* malinam api hima-aṃśor lakṣma lakṣmīṃ tanoti /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531676 (0.029):
* malinam api himāṃśor lakṣma lakṣmīṃ tanoti / / * iyam adhikamanojñā valkalenāpi tanvī /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152696 (0.029):
sarasijamanuviddhaṃ śaivalenāpi ramyaṃ malinamapi himāṃśorlakṣma lakṣmīṃ / tanoti / / iyamadhikamanojñā valkalenāpi tanvī kimiva hi madhurāṇāṃ maṇḍanaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887873 (0.061):
sarasijamanuviddhaṃ śaivalenāpi ramyaṃ malinamapi himāṃśolarlakṣma / lakṣmīṃ tanoti / / iyamadhikamanojñā valkalenāpi tanvī kimi hi madhuraṇāṃ maṇḍanaṃ nākṛtīnām""
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759563 (0.062):
malinam api himāṃśor lakṣma lakṣmīṃ tanoti | / ityam adhika manojñā balkalenāpi tanvī
* iyam adhika-manojñā valkalena+api tanvī / / * kim iva hi madhurāṇāṃ maṇḍanaṃ na+ākṛtīnām // KSak_1.18 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531686 (0.0):
* malinam api himāṃśor lakṣma lakṣmīṃ tanoti / / * iyam adhikamanojñā valkalenāpi tanvī /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152703 (0.0):
sarasijamanuviddhaṃ śaivalenāpi ramyaṃ malinamapi himāṃśorlakṣma lakṣmīṃ / tanoti / / iyamadhikamanojñā valkalenāpi tanvī kimiva hi madhurāṇāṃ maṇḍanaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887878 (0.0):
sarasijamanuviddhaṃ śaivalenāpi ramyaṃ malinamapi himāṃśolarlakṣma / lakṣmīṃ tanoti / / iyamadhikamanojñā valkalenāpi tanvī kimi hi madhuraṇāṃ maṇḍanaṃ nākṛtīnām""
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759570 (0.053):
malinam api himāṃśor lakṣma lakṣmīṃ tanoti | / ityam adhika manojñā balkalenāpi tanvī
KSak_1.18:>1% śakuntalā -- (agrato 'valokya) eṣa / vāta-īrita-pallava-aṅgulībhis tvarayati+iva+māṃ kesara-vṛkṣakaḥ / yāvad
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531700 (0.0):
* kim iva hi madhurāṇāṃ maṇḍanaṃ nākṛtīnām // KSak_1.18 // / KSak_1.18:>1% śakuntalā -- (agrato 'valokya) eṣa vāteritapallavāṅgulībhis
enaṃ saṃbhāvayāmi (iti parikrāmati) / KSak_1.18:>2% priyaṃvadā -- halā śakuntale atra+iva+tāvan muhūrtaṃ tiṣṭha
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531711 (0.0):
tvarayatīva+māṃ kesaravṛkṣakaḥ / yāvad enaṃ saṃbhāvayāmi (iti parikrāmati)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1760240 (0.0):
ciṭṭha | jāba tue ubagadāe ladā saṇāho bia aaṃ kesara rukkhao paḍibhādi | / [halā śakuntale, atraiva tāvan muhūrtaṃ tiṣṭha | yāvat tvayopagatayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536881 (0.052):
* dattāny ābharaṇāni tatkisalayodbhedapratidvandvibhiḥ // KSak_4.5 // / KSak_4.5:>29% priyaṃvadā -- (śakuntalāṃ vilokya) halā anayābhyupapattyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524281 (0.052):
* dattāny ābharaṇāni tat-kisalaya-udbheda-pratidvandvibhiḥ // KSak_4.5 // / KSak_4.5:>29% priyaṃvadā -- (śakuntalāṃ vilokya) halā anayā+abhyupapattyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536971 (0.056):
KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani) / KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasitamaṇḍanāsi / paridhatsva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524372 (0.056):
KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani) / KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasita-maṇḍanā+asi / paridhatsva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531745 (0.057):
* kusumam iva lobhanīyaṃ yauvanam aṅgeṣu saṃnaddham // KSak_1.19 // / KSak_1.19:>1% anasūyā -- halā śakuntale iyaṃ svayaṃ varavadhūḥ sahakārasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519041 (0.057):
* kusumam iva lobhanīyaṃ yauvanam aṅgeṣu saṃnaddham // KSak_1.19 // / KSak_1.19:>1% anasūyā -- halā śakuntale iyaṃ svayaṃ vara-vadhūḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519367 (0.059):
KSak_1.22:>9% anasūyā -- halā śakuntale ucitaṃ naḥ paryupāsanam atithīnām
yāvat tvayā+upagatayā latā-sanātha iva ayaṃ kesara-vṛkṣakaḥ pratibhāti
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531718 (0.0):
KSak_1.18:>2% priyaṃvadā -- halā śakuntale atreva+tāvan muhūrtaṃ tiṣṭha / yāvat tvayopagatayā latāsanātha iva ayaṃ kesaravṛkṣakaḥ pratibhāti /p.26
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1760247 (0.0):
[halā śakuntale, atraiva tāvan muhūrtaṃ tiṣṭha | yāvat tvayopagatayā
KSak_1.18:>3% ataḥ khalu priyaṃvadā+asi tvam / / KSak_1.19:<1% rājā -- priyam api tathyam āha śakuntalāṃ priyaṃvadā / asyāḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531723 (0.0):
yāvat tvayopagatayā latāsanātha iva ayaṃ kesaravṛkṣakaḥ pratibhāti /p.26 / KSak_1.18:>3% ataḥ khalu priyaṃvadāsi tvam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531730 (0.0):
KSak_1.18:>3% ataḥ khalu priyaṃvadāsi tvam / / KSak_1.19:<1% rājā -- priyam api tathyam āha śakuntalāṃ priyaṃvadā / asyāḥ
* adharaḥ kisalaya-rāgaḥ komala-viṭapa-anukāriṇau bāhū /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531737 (0.0):
KSak_1.19:<1% rājā -- priyam api tathyam āha śakuntalāṃ priyaṃvadā / asyāḥ / khalu / * adharaḥ kisalayarāgaḥ komalaviṭapānukāriṇau bāhū /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12820054 (0.0):
MSS_1048 1 adharaḥ kisalayarāgaḥ komalaviṭapānukāriṇau bāhū /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903537 (0.0):
yathā śākuntale / adharaḥ kisalayarāgaḥ komalaviṭapānukāriṇau bāhū /
* kusumam iva lobhanīyaṃ yauvanam aṅgeṣu saṃnaddham // KSak_1.19 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531743 (0.0):
* adharaḥ kisalayarāgaḥ komalaviṭapānukāriṇau bāhū / / * kusumam iva lobhanīyaṃ yauvanam aṅgeṣu saṃnaddham // KSak_1.19 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903540 (1.192):
adharaḥ kisalayarāgaḥ komalaviṭapānukāriṇau bāhū / / kusumamiva lobhanīyaṃ yauvanamaṅgeṣu saṃnaddham //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12820058 (0.034):
MSS_1048 1 adharaḥ kisalayarāgaḥ komalaviṭapānukāriṇau bāhū / / MSS_1048 2 kusumamiva lobhanīyaṃ yauvanamaṅgeṣu saṃnaddham //
KSak_1.19:>1% anasūyā -- halā śakuntale iyaṃ svayaṃ vara-vadhūḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531749 (0.0):
* kusumam iva lobhanīyaṃ yauvanam aṅgeṣu saṃnaddham // KSak_1.19 // / KSak_1.19:>1% anasūyā -- halā śakuntale iyaṃ svayaṃ varavadhūḥ sahakārasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536971 (0.048):
* pīḍyante gṛhiṇaḥ kathaṃ nu tanayāviśleṣaduḥkhair navaiḥ // KSak_4.6 // / KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani) / KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasitamaṇḍanāsi / paridhatsva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524372 (0.048):
* pīḍyante gṛhiṇaḥ kathaṃ nu tanayā-viśleṣa-duḥkhair navaiḥ // KSak_4.6 // / KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani) / KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasita-maṇḍanā+asi / paridhatsva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519367 (0.051):
KSak_1.22:>9% anasūyā -- halā śakuntale ucitaṃ naḥ paryupāsanam atithīnām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518847 (0.054):
KSak_1.16:>2% śakuntalā -- ita itaḥ sakhyau / / KSak_1.16:>3% anasūyā -- halā śakuntale tvatto 'pi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531706 (0.057):
tvarayatīva+māṃ kesaravṛkṣakaḥ / yāvad enaṃ saṃbhāvayāmi (iti parikrāmati) / KSak_1.18:>2% priyaṃvadā -- halā śakuntale atreva+tāvan muhūrtaṃ tiṣṭha
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519001 (0.057):
enaṃ saṃbhāvayāmi (iti parikrāmati) / KSak_1.18:>2% priyaṃvadā -- halā śakuntale atra+iva+tāvan muhūrtaṃ tiṣṭha
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536881 (0.062):
* dattāny ābharaṇāni tatkisalayodbhedapratidvandvibhiḥ // KSak_4.5 // / KSak_4.5:>29% priyaṃvadā -- (śakuntalāṃ vilokya) halā anayābhyupapattyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524281 (0.062):
* dattāny ābharaṇāni tat-kisalaya-udbheda-pratidvandvibhiḥ // KSak_4.5 // / KSak_4.5:>29% priyaṃvadā -- (śakuntalāṃ vilokya) halā anayā+abhyupapattyā
saha-kārasya tvayā kṛta-nāmadheyā vana-jyotsnā+iti nava-mālikā / enāṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531755 (0.039):
KSak_1.19:>1% anasūyā -- halā śakuntale iyaṃ svayaṃ varavadhūḥ sahakārasya / tvayā kṛtanāmadheyā vanajyotsneti navamālikā / enāṃ vismṛtāsi /
vismṛtā+asi / / KSak_1.19:>2% śakuntalā -- tad ātmānam api vismariṣyāmi / (latām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531765 (0.0):
tvayā kṛtanāmadheyā vanajyotsneti navamālikā / enāṃ vismṛtāsi / / KSak_1.19:>2% śakuntalā -- tad ātmānam api vismariṣyāmi / (latām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537975 (0.062):
* kamalavasatimātranirvṛto madhukara vismṛto 'sy enāṃ katham // KSak_5.1 / KSak_5.1:>2% rājā -- aho rāgaparivāhiṇī gītiḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525397 (0.062):
* kamala-vasati-mātra-nirvṛto madhu-kara vismṛto 'sy enāṃ katham // / KSak_5.1 // / KSak_5.1:>2% rājā -- aho rāga-parivāhiṇī gītiḥ /
upetya+avalokya ca) halā ramaṇīye khalu kāla etasya latā-pādapa-mithunasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531774 (0.0):
KSak_1.19:>2% śakuntalā -- tad ātmānam api vismariṣyāmi / (latām / upetyāvalokya ca) halā ramaṇīye khalu kāla etasya latāpādapamithunasya
vyatikaraḥ saṃvṛttaḥ / nava-kusuma-yauvanā vana-jyotsnā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531781 (0.0):
upetyāvalokya ca) halā ramaṇīye khalu kāla etasya latāpādapamithunasya / vyatikaraḥ saṃvṛttaḥ / navakusumayauvanā vanajyotsnā
snigdha-pallavatayā+upabhoga-kṣamaḥ sahakāraḥ / (iti paśyantī tiṣṭhati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531788 (0.0):
vyatikaraḥ saṃvṛttaḥ / navakusumayauvanā vanajyotsnā / snigdhapallavatayopabhogakṣamaḥ sahakāraḥ / (iti paśyantī tiṣṭhati)
KSak_1.19:>3% priyaṃvadā -- anasūye jānāsi kiṃ śakuntalā vana-jyotsnām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531791 (0.0):
snigdhapallavatayopabhogakṣamaḥ sahakāraḥ / (iti paśyantī tiṣṭhati) / KSak_1.19:>3% priyaṃvadā -- anasūye jānāsi kiṃ śakuntalā vanajyotsnām
atimātraṃ paśyati+iti / / KSak_1.19:>4% anasūyā -- na khalu vibhāvayāmi / kathaya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531802 (0.0):
KSak_1.19:>3% priyaṃvadā -- anasūye jānāsi kiṃ śakuntalā vanajyotsnām / atimātraṃ paśyatīti / / KSak_1.19:>4% anasūyā -- na khalu vibhāvayāmi / kathaya /
KSak_1.19:>5% pri -- yathā vana-jyotsnā+anurūpeṇa pādapena saṃgatā api
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531808 (0.031):
KSak_1.19:>4% anasūyā -- na khalu vibhāvayāmi / kathaya / / KSak_1.19:>5% pri -- yathā vanajyotsnānurūpeṇa pādapena saṃgatā api
nāma+evam aham apy ātmano 'nurūpaṃ varaṃ labheya+iti /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531814 (0.0):
KSak_1.19:>5% pri -- yathā vanajyotsnānurūpeṇa pādapena saṃgatā api / nāmaivam aham apy ātmano 'nurūpaṃ varaṃ labheyeti /
KSak_1.19:>6% śaku -- eṣa nūnaṃ tava+ātma-gato manorathaḥ / (iti kalaśam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531823 (0.0):
nāmaivam aham apy ātmano 'nurūpaṃ varaṃ labheyeti / / KSak_1.19:>6% śaku -- eṣa nūnaṃ tavātmagato manorathaḥ / (iti kalaśam
āvarjayati)p.28 / KSak_1.19:>7% rājā -- api nāma kula-pater iyam asavarṇa-kṣetra-saṃbhavā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531832 (0.0):
KSak_1.19:>6% śaku -- eṣa nūnaṃ tavātmagato manorathaḥ / (iti kalaśam / āvarjayati)p.28 / KSak_1.19:>7% rājā -- api nāma kulapater iyam asavarṇakṣetrasaṃbhavā syāt
syāt / athavā kṛtaṃ saṃdehena / * asaṃśayaṃ kṣatra-parigraha-kṣamā yad āryam asyām abhilāṣi me manaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531844 (0.0):
KSak_1.19:>7% rājā -- api nāma kulapater iyam asavarṇakṣetrasaṃbhavā syāt / / athavā kṛtaṃ saṃdehena
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152829 (0.0):
parasparāvyabhicārāt / / asaṃśayaṃ kṣatraparigrahakṣamā yadāryamasyāmabhilāṣi me manaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12865854 (0.0):
MSS_3643 1 asaṃśayaṃ kṣatraparigrahakṣamā yadāryamasyāmabhilāṣi me manaḥ /
* satāṃ hi saṃdeha-padeṣu vastuṣu pramāṇam antaḥ-karaṇa pravṛttayaḥ //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531848 (0.0):
* asaṃśayaṃ kṣatraparigrahakṣamā yad āryam asyām abhilāṣi me manaḥ / / * satāṃ hi saṃdehapadeṣu vastuṣu pramāṇam antaḥkaraṇa pravṛttayaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 889977 (0.0):
asaṃśayaṃ kṣaaparigrahakṣamā yādaryamasyāmabhilāṣi me manaḥ / / satāṃ hi saṃdehapadeṣu vastuṣu pramāṇamantaḥ karaṇapravṛttayaḥ" //"
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152835 (0.016):
asaṃśayaṃ kṣatraparigrahakṣamā yadāryamasyāmabhilāṣi me manaḥ / / satāṃ hi sandehapadeṣu vastuṣu pramāṇamantaḥ karaṇapravṛttayaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12865858 (0.031):
MSS_3643 1 asaṃśayaṃ kṣatraparigrahakṣamā yadāryamasyāmabhilāṣi me manaḥ / / MSS_3643 2 satāṃ hi saṃdehapadeṣu vastuṣu pramāṇamantaḥkaraṇapravṛttayaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9138240 (0.060):
atrārthāntaranyāsamāha satāṃ hīti / / saṃdehapadeṣu vastuṣu satāmantaḥ karaṇapravṛttayo hi prasāṇam
KSak_1.20 // / KSak_1.20:>1% tathā+api tattvata enām upalabhye / / KSak_1.20:>2% śaku -- (sasaṃbhramam) ambho / salila-seka-saṃbhrama-udgato
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531866 (0.0):
* satāṃ hi saṃdehapadeṣu vastuṣu pramāṇam antaḥkaraṇa pravṛttayaḥ // / KSak_1.20 // / KSak_1.20:>1% tathāpi tattvata enām upalabhye /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535626 (0.054):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padmatāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523002 (0.054):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padma-tāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26539033 (0.058):
* kūlaṃ kaṣā iva sindhuḥ prasannam ambhas taṭataruṃ ca // KSak_5.21 // / KSak_5.21:>4% śaku -- bhavatu / yadi paramārthataḥ paraparigrahaśaṅkinā
navamālikām ujjhitvā vadanaṃ me madhu-karo 'bhivartate (iti
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531868 (1.192):
KSak_1.20:>2% śaku -- (sasaṃbhramam) ambho / salilasekasaṃbhramodgato / navamālikām ujjhitvā vadanaṃ me madhukaro 'bhivartate (iti bhramarabādhāṃ
bhramara-bādhāṃ rūpayati) / KSak_1.21:<1% rājā -- (saspṛham)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531878 (0.0):
navamālikām ujjhitvā vadanaṃ me madhukaro 'bhivartate (iti bhramarabādhāṃ / rūpayati)
* cala-apāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīm
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14233653 (0.0):
rasabandheṣvatyādṛtamanāḥ kaviryamalaṅkāraṃ tadaṅgatayā vivakṣati / / yathā calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ rahasyākhyāyīva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531885 (0.0):
KSak_1.21:<1% rājā -- (saspṛham) / * calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīm
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19143991 (0.0):
calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ rahasyākhyāyīva svanasi mṛdu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14444471 (0.0):
caraś cakṣuḥ karṇe kathayitum agāt satvaram iva VidSrk_15.29 *(362)b / calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ VidSrk_17.51 *(515)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27470679 (0.0):
calaṃ sūkṣmaṃ lakṣyaṃ vyavahitam amūrtaṃ kva ca manaḥ VidSrk_23.34b / calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ VidSrk_17.51a *(515a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274181 (0.0):
calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ $ rahasyākhyāyīva mṛśasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884896 (0.0):
calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ rahasyākhyāyīva mṛśasi mṛdu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895286 (0.0):
calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ rahasyākhyāyīva svanasi"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24086525 (0.010):
rūpakālaṅkāra vyaṅgyatvaṃ tu noktaṃ tathāpi--- calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ / spṛśasi bahuśo vepathumatī rahasyākhyāyīva svanasi mṛdu karṇāntikacaraḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252738 (0.010):
idamupalakṣaṇam / / calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatī rahasyākhyāyīva svanasi"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152119 (0.010):
rūpakālaṅkāra vyaṅgyatvaṃ tu noktaṃ tathāpi calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ / spṛśasi bahuśo vepathumatī rahasyākhyāyīva svanasi mṛdu karṇāntikacaraḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9154455 (0.030):
********** END OF COMMENTARY ********** / calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ rahasyākhyāyīva svanasi"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350710 (0.050):
calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ rahasyākhyāyīva mṛśasi mṛdu
* rahasy ākhyāyī+iva+svanasi mṛdu karṇa-antika-caraḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14233660 (0.0):
yathā calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ rahasyākhyāyīva / svanasi mṛdu karṇāntikacaraḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531893 (0.0):
* calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīm / * rahasy ākhyāyīva+svanasi mṛdu karṇāntikacaraḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895293 (0.0):
calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ rahasyākhyāyīva svanasi"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252745 (0.015):
calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatī rahasyākhyāyīva svanasi"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152126 (0.015):
rūpakālaṅkāra vyaṅgyatvaṃ tu noktaṃ tathāpi calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ / spṛśasi bahuśo vepathumatī rahasyākhyāyīva svanasi mṛdu karṇāntikacaraḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19143995 (0.020):
calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ rahasyākhyāyīva svanasi mṛdu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097535 (0.027):
calāpāṅgām+dṛṣṭim+spṛśasi bahuśas+vepathumatīm+ / rahasyākhyāyī+iva mṛśasi mṛdu karṇāntikagatas+ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444236 (0.035):
rahasyākhyāyīva mṛśasi mṛdu karṇāntika-caraḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274184 (0.040):
calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ $ rahasyākhyāyīva mṛśasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884899 (0.040):
calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ rahasyākhyāyīva mṛśasi mṛdu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24086526 (0.042):
rūpakālaṅkāra vyaṅgyatvaṃ tu noktaṃ tathāpi--- calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ / spṛśasi bahuśo vepathumatī rahasyākhyāyīva svanasi mṛdu karṇāntikacaraḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075773 (0.047):
calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ $ rahasyākhyāyīva mṛśasi / mṛdu karṇāntika gataḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350715 (0.050):
calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ rahasyākhyāyīva mṛśasi mṛdu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9154458 (0.061):
calāpāṅgāṃ dṛṣṭiṃ spṛśasi bahuśo vepathumatīṃ rahasyākhyāyīva svanasi"
* karau vyādhunvatyāḥ pibasi rati-sarvasvam adharam
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14233666 (0.0):
svanasi mṛdu karṇāntikacaraḥ / / karau vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444243 (0.0):
rahasyākhyāyīva mṛśasi mṛdu karṇāntika-caraḥ / / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi rati-sarvasvam adharaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531899 (0.0):
* rahasy ākhyāyīva+svanasi mṛdu karṇāntikacaraḥ / / * karau vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvam adharam
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19144005 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ / tattvānveṣānmadhukara hatāstvaṃ khalu kṛtī // VjivC_3.66 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075783 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi rati sarvasvam adharaṃ % vayaṃ tattvānveṣān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14441562 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi rati sarvasvam adharaṃ VidSrk_17.51 *(515)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350725 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi rati sarvasvam adharaṃ vayaṃ tattvānveṣān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463784 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvam adharaṃ VidSrk_17.51c *(515c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274194 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvam adharaṃ % vayaṃ tattvānveṣān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884909 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvam adharaṃ vayaṃ tattvānveṣān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097545 (0.0):
karam+vyādhunvatyās+pibasi ratisarvasvam+adharam+ / vayam+tattvānveṣāt+madhukara hatās+tvam+khalu kṛtī // VidSrk_17.51 *(515)
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895300 (0.0):
mṛdu karṇāntikacaraḥ / / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252752 (0.0):
mṛdu karṇāntikacaraḥ / / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152133 (0.0):
spṛśasi bahuśo vepathumatī rahasyākhyāyīva svanasi mṛdu karṇāntikacaraḥ / / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ
* vayaṃ tattva-anveṣān madhu-kara hatās tvaṃ khalu kṛtī // KSak_1.21
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444247 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi rati-sarvasvam adharaṃ / vayaṃ tattvānveṣān madhukara hatās tvaṃ khalu kṛtī //[*12]
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531901 (0.0):
* karau vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvam adharam / * vayaṃ tattvānveṣān madhukara hatās tvaṃ khalu kṛtī // KSak_1.21 //p.30
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531909 (0.0):
* vayaṃ tattvānveṣān madhukara hatās tvaṃ khalu kṛtī // KSak_1.21 //p.30
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19144009 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ / tattvānveṣānmadhukara hatāstvaṃ khalu kṛtī // VjivC_3.66 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075787 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi rati sarvasvam adharaṃ % vayaṃ tattvānveṣān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350729 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi rati sarvasvam adharaṃ vayaṃ tattvānveṣān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274198 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvam adharaṃ % vayaṃ tattvānveṣān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884913 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvam adharaṃ vayaṃ tattvānveṣān
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895302 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ / tattvānveṣānmadhukara ! hatāstvaṃ khalu kṛtī //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252756 (0.0):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ / tattvānveṣānmadhukara hatāstvaṃ khalu kṛtī //"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14233668 (0.027):
karau vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ / tattvānveṣānmadhukara hastāstvaṃ khalu kṛtī //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152135 (0.027):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ / tattvānveṣānmadhukara ! hatāstvaṃ khalu kṛtī //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455336 (0.060):
vayaṃ tattvānveṣān madhukara hatās tvaṃ khalu kṛtī VidSrk_17.51 *(515)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27497257 (0.060):
vayaṃ tattvānveṣān madhukara hatās tvaṃ khalu kṛtī VidSrk_17.51d *(515d)
KSak_1.21:>1% na eṣa dhrṣṭo viramati / anyato gamiṣyāmi / katham ito 'py
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531918 (0.0):
* vayaṃ tattvānveṣān madhukara hatās tvaṃ khalu kṛtī // KSak_1.21 //p.30 / KSak_1.21:>1% na eṣa dhrṣṭo viramati / anyato gamiṣyāmi / katham ito 'py
āgacchati / halā paritrāyethāṃ mām anena durvinītena / madhu-kareṇa+abhibhūyamānām /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531922 (1.192):
KSak_1.21:>1% na eṣa dhrṣṭo viramati / anyato gamiṣyāmi / katham ito 'py / āgacchati / halā paritrāyethāṃ mām anena durvinītena
KSak_1.21:>2% ubhe -- (sasmitam) ke āvāṃ paritrātum / duṣyaṃtam ākranda /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531933 (0.0):
madhukareṇābhibhūyamānām / / KSak_1.21:>2% ubhe -- (sasmitam) ke āvāṃ paritrātum / duṣyaṃtam ākranda /
rāja-rakṣitavyāni tapo-vanāni nāma / / KSak_1.21:>3% rājā -- avasaro 'yam ātmānaṃ prakāśayitum / na bhetavyaṃ na
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531944 (0.0):
KSak_1.21:>2% ubhe -- (sasmitam) ke āvāṃ paritrātum / duṣyaṃtam ākranda / / rājarakṣitavyāni tapovanāni nāma /
bhetavyam -- (ity ardha-ukte svagatam) rāja-bhāvas tv abhijñāto bhavet /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531955 (0.0):
KSak_1.21:>3% rājā -- avasaro 'yam ātmānaṃ prakāśayitum / na bhetavyaṃ na / bhetavyam -- (ity ardhokte svagatam) rājabhāvas tv abhijñāto bhavet /
bhavatv evaṃ tāvad abhidhāsye / / KSak_1.21:>4% śaku -- (pada-antare sthitvā /sadṛṣṭi-kṣepam) katham ito 'pi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531965 (0.0):
bhetavyam -- (ity ardhokte svagatam) rājabhāvas tv abhijñāto bhavet / / bhavatv evaṃ tāvad abhidhāsye /
mām anusarati /p.32 / KSak_1.22:<1% rājā -- (satvaram upasṛtya) āḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531975 (0.0):
KSak_1.21:>4% śaku -- (padāntare sthitvā /sadṛṣṭikṣepam) katham ito 'pi / mām anusarati /p.32 / KSak_1.22:<1% rājā -- (satvaram upasṛtya) āḥ
* kaḥ paurave vasumatīṃ śāsati śāsitari durvinītānām / * ayam ācaraty avinayaṃ mugdhāsu tapasvi-kanyāsu // KSak_1.22 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531986 (0.0):
KSak_1.22:<1% rājā -- (satvaram upasṛtya) āḥ / * kaḥ paurave vasumatīṃ śāsati śāsitari durvinītānām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757400 (0.0):
śrutyā, yathā śākuntale, rājā (sahasopasṛtya) / kaḥ paurave vasumatīṃ śāsati śāsitari durvinītānām |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12957913 (0.027):
MSS_8298A 1 kaḥ paurave vasumatīṃ śāsati śāsitari durvinītānām /
KSak_1.22:>1% (sarvā rājānaṃ dṛṣṭā kiṃcid iva saṃbhrāntāḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531992 (0.0):
* ayam ācaraty avinayaṃ mugdhāsu tapasvikanyāsu // KSak_1.22 // / KSak_1.22:>1% (sarvā rājānaṃ dṛṣṭā kiṃcid iva saṃbhrāntāḥ)
KSak_1.22:>2% anasūyā -- āryaṇ na khalu kim apy atyāhitam / iyaṃ nau
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532000 (0.0):
KSak_1.22:>1% (sarvā rājānaṃ dṛṣṭā kiṃcid iva saṃbhrāntāḥ) / KSak_1.22:>2% anasūyā -- āryaṇ na khalu kim apy atyāhitam / iyaṃ nau
priya-sakhī madhu-kareṇa+abhibhūyamānā kātarī-bhūtā / (iti śakuntalāṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531999 (0.034):
KSak_1.22:>2% anasūyā -- āryaṇ na khalu kim apy atyāhitam / iyaṃ nau / priyasakhī madhukareṇābhibhūyamānā kātarībhūtā / (iti śakuntalāṃ
darśayati) / KSak_1.22:>3% rājā -- (śakuntalā-abhimukho bhūtvā) api tapo vardhate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532013 (0.0):
priyasakhī madhukareṇābhibhūyamānā kātarībhūtā / (iti śakuntalāṃ / darśayati) / KSak_1.22:>3% rājā -- (śakuntalābhimukho bhūtvā) api tapo vardhate /
KSak_1.22:>4% (śakuntalā sādhvasād avacanā tiṣṭhati) / KSak_1.22:>5% anasūyā -- idānīm atithi-viśeṣa-lābhena / halā śakuntale
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532026 (0.0):
KSak_1.22:>3% rājā -- (śakuntalābhimukho bhūtvā) api tapo vardhate / / KSak_1.22:>4% (śakuntalā sādhvasād avacanā tiṣṭhati)
gaccha+uṭajam / phala-miśram argham upahara / idaṃ pāda-udakaṃ bhaviṣyati
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532034 (0.0):
KSak_1.22:>5% anasūyā -- idānīm atithiviśeṣalābhena / halā śakuntale / gacchoṭajam / phalamiśram argham upahara / idaṃ pādodakaṃ bhaviṣyati /
KSak_1.22:>6% rājā -- bhavatīnāṃ sūnṛtayā eva kṛtam ātithyam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532041 (0.0):
gacchoṭajam / phalamiśram argham upahara / idaṃ pādodakaṃ bhaviṣyati / / KSak_1.22:>6% rājā -- bhavatīnāṃ sūnṛtayā eva kṛtam ātithyam /
KSak_1.22:>7% priyaṃvadā -- tena hy asyāṃ prachāya-śītalāyāṃ / sapta-parṇa-vedikāyāṃ muhūrtam upaviśya pariśrama-vinodaṃ karotv āryaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532043 (0.0):
KSak_1.22:>6% rājā -- bhavatīnāṃ sūnṛtayā eva kṛtam ātithyam / / KSak_1.22:>7% priyaṃvadā -- tena hy asyāṃ prachāyaśītalāyāṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532052 (0.0):
KSak_1.22:>7% priyaṃvadā -- tena hy asyāṃ prachāyaśītalāyāṃ / saptaparṇavedikāyāṃ muhūrtam upaviśya pariśramavinodaṃ karotv āryaḥ /p.34
KSak_1.22:>8% rājā -- nūnaṃ yūyam apy anena karmaṇā pariśrāntāḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532058 (0.0):
saptaparṇavedikāyāṃ muhūrtam upaviśya pariśramavinodaṃ karotv āryaḥ /p.34 / KSak_1.22:>8% rājā -- nūnaṃ yūyam apy anena karmaṇā pariśrāntāḥ /
KSak_1.22:>9% anasūyā -- halā śakuntale ucitaṃ naḥ paryupāsanam atithīnām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532065 (0.0):
KSak_1.22:>8% rājā -- nūnaṃ yūyam apy anena karmaṇā pariśrāntāḥ / / KSak_1.22:>9% anasūyā -- halā śakuntale ucitaṃ naḥ paryupāsanam atithīnām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531746 (0.051):
* kusumam iva lobhanīyaṃ yauvanam aṅgeṣu saṃnaddham // KSak_1.19 // / KSak_1.19:>1% anasūyā -- halā śakuntale iyaṃ svayaṃ varavadhūḥ sahakārasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519042 (0.051):
* kusumam iva lobhanīyaṃ yauvanam aṅgeṣu saṃnaddham // KSak_1.19 // / KSak_1.19:>1% anasūyā -- halā śakuntale iyaṃ svayaṃ vara-vadhūḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531706 (0.059):
KSak_1.18:>2% priyaṃvadā -- halā śakuntale atreva+tāvan muhūrtaṃ tiṣṭha
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519001 (0.059):
KSak_1.18:>2% priyaṃvadā -- halā śakuntale atra+iva+tāvan muhūrtaṃ tiṣṭha
KSak_1.22:>10% śaku -- (ātma-gatam) kiṃ nu khalv imaṃ prekṣya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532077 (0.0):
/ atropaviśāmaḥ (iti sarvā upaviśanti) / KSak_1.22:>10% śaku -- (ātmagatam) kiṃ nu khalv imaṃ prekṣya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538771 (1.192):
* ekaikasminn eva carite bhaṇāmi kim ekaikam // KSak_5.16 // / KSak_5.16:>1% śaku -- (ātmagatam) kiṃ nu khalv āryaputro bhaṇati /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5526219 (1.192):
* eka-ekasminn eva carite bhaṇāmi kim eka-ekam // KSak_5.16 // / KSak_5.16:>1% śaku -- (ātma-gatam) kiṃ nu khalv ārya-putro bhaṇati /
tapo-vana-virodhino vikārasya gamanīyā+asmi saṃvṛttā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532085 (0.0):
KSak_1.22:>10% śaku -- (ātmagatam) kiṃ nu khalv imaṃ prekṣya / tapovanavirodhino vikārasya gamanīyāsmi saṃvṛttā /
KSak_1.22:>11% rājā -- (sarvā vilokya) aho sama-vayo-rūpa-ramaṇīyaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532088 (0.0):
tapovanavirodhino vikārasya gamanīyāsmi saṃvṛttā / / KSak_1.22:>11% rājā -- (sarvā vilokya) aho samavayorūparamaṇīyaṃ
bhavatīnāṃ sauhārdam / / KSak_1.22:>12% pri -- (jana-antikam) anasūye ko nu khalv eṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532102 (0.0):
KSak_1.22:>11% rājā -- (sarvā vilokya) aho samavayorūparamaṇīyaṃ / bhavatīnāṃ sauhārdam / / KSak_1.22:>12% pri -- (janāntikam) anasūye ko nu khalv eṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534802 (0.056):
* na tu grīṣmasyaivaṃ subhagam aparādhaṃ yuvatiṣu // KSak_3.7 // p.92 / KSak_3.7:>7% priyaṃvadā -- (janāntikam) anasūye tasya rājarṣeḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522163 (0.056):
* na tu grīṣmasya+evaṃ subhagam aparādhaṃ yuvatiṣu // KSak_3.7 // p.92 / KSak_3.7:>7% priyaṃvadā -- (jana-antikam) anasūye tasya rājarṣeḥ
catura-gambhīra-ākṛtir madhuraṃ priyam ālapan prabhāvavān iva lakṣyate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532111 (0.0):
KSak_1.22:>12% pri -- (janāntikam) anasūye ko nu khalv eṣa / caturagambhīrākṛtir madhuraṃ priyam ālapan prabhāvavān iva lakṣyate /
KSak_1.22:>13% ana -- sakhi mama apy asti kautūhalam / pṛcchāmi tāvad enam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532119 (0.0):
caturagambhīrākṛtir madhuraṃ priyam ālapan prabhāvavān iva lakṣyate / / KSak_1.22:>13% ana -- sakhi mama apy asti kautūhalam / pṛcchāmi tāvad enam
KSak_1.22:>14% (prakāśam) / KSak_1.22:>15% āryasya madhura-ālāpa-janito viśrambho māṃ mantrayate
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532129 (0.0):
KSak_1.22:>13% ana -- sakhi mama apy asti kautūhalam / pṛcchāmi tāvad enam / KSak_1.22:>14% (prakāśam) / KSak_1.22:>15% āryasya madhurālāpajanito viśrambho māṃ mantrayate katama
katama āryeṇa rājarṣi-vaṃśo 'laṃkriyate katamo vā viraha-paryutsuka-janaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532139 (0.0):
KSak_1.22:>15% āryasya madhurālāpajanito viśrambho māṃ mantrayate katama / āryeṇa rājarṣivaṃśo 'laṃkriyate katamo vā virahaparyutsukajanaḥ kuto deśaḥ
kuto deśaḥ kiṃ nimittaṃ vā sukumārataro 'pi / tapo-vana-gamana-pariśramasya+ātmā padam upanītaḥ /p.36
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532150 (0.0):
āryeṇa rājarṣivaṃśo 'laṃkriyate katamo vā virahaparyutsukajanaḥ kuto deśaḥ
KSak_1.22:>16% śaku -- (ātma-gatam) hṛdaya mā+uttāmya / eṣā tvayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532158 (0.0):
kiṃ nimittaṃ vā sukumārataro 'pi tapovanagamanapariśramasyātmā padam / upanītaḥ /p.36 / KSak_1.22:>16% śaku -- (ātmagatam) hṛdaya mottāmya / eṣā tvayā cintitāny
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535818 (0.041):
uṭajam eva gacchāmaḥ / (iti prasthitāḥ) / KSak_3.22:>11% śaku -- (ātmagatam) hṛdaya prthamam eva sukhopanate
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523197 (0.041):
uṭajam eva gacchāmaḥ / (iti prasthitāḥ) / KSak_3.22:>11% śaku -- (ātma-gatam) hṛdaya prthamam eva sukha-upanate
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26544034 (0.053):
paśyāmi / / KSak_7.21:>4% śakuntalā -- (ātmagatam) hṛdaya samāśvasihi samāśvasihi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5531607 (0.053):
paśyāmi / / KSak_7.21:>4% śakuntalā -- (ātma-gatam) hṛdaya samāśvasihi samāśvasihi /
cintitāny anasūyā mantrayate / / KSak_1.22:>17% rājā --- (ātma-gatam) katham idānīm ātmānaṃ nivedayāmi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532169 (0.0):
KSak_1.22:>16% śaku -- (ātmagatam) hṛdaya mottāmya / eṣā tvayā cintitāny / anasūyā mantrayate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26543633 (0.046):
KSak_7.20:<1% rājā -- (ātmagatam) katham ekānvayo mama / ataḥ khalu
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5531196 (0.046):
KSak_7.20:<1% rājā -- (ātma-gatam) katham eka-anvayo mama / ataḥ khalu
kathaṃ vā+ātma-apahāraṃ karomi / bhavatu / evaṃ tāvad enāṃ vakṣye /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532177 (0.0):
KSak_1.22:>17% rājā -- (ātmagatam) katham idānīm ātmānaṃ nivedayāmi kathaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759107 (0.0):
yathā śākuntale, rājā (svagatam) katham ātmāpahāraṃ karomi ? bhavatu, evaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534828 (0.057):
KSak_3.7:>8% ana -- sakhi mama apīdṛśy āśaṅkā hṛdayasya / bhavatu / / pravakṣyāmi tāvad enām (prakāśam) / sakhi praṣṭavyāsi kim api / balavān
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522189 (0.057):
KSak_3.7:>8% ana -- sakhi mama api+īdṛśy āśaṅkā hṛdayasya / bhavatu / / pravakṣyāmi tāvad enām (prakāśam) / sakhi praṣṭavyā+asi kim api / balavān
(prakāśam) bhavati yaḥ pauraveṇa rājñā dharma-adhikāre niyuktaḥ so 'ham
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532186 (0.0):
vātmāpahāraṃ karomi / bhavatu / evaṃ tāvad enāṃ vakṣye / (prakāśam) / bhavati yaḥ pauraveṇa rājñā dharmādhikāre niyuktaḥ so 'ham
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759116 (0.0):
yathā śākuntale, rājā (svagatam) katham ātmāpahāraṃ karomi ? bhavatu, evaṃ / tāvad enāṃ vakṣye | (prakāśam) bhavati yaḥ pauraveṇa rājñā dharmādhikāre
avighna-kriyā-upalambhāya dharma-araṇyam idam āyātaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532191 (0.0):
bhavati yaḥ pauraveṇa rājñā dharmādhikāre niyuktaḥ so 'ham / avighnakriyopalambhāya dharmāraṇyam idam āyātaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759116 (0.025):
tāvad enāṃ vakṣye | (prakāśam) bhavati yaḥ pauraveṇa rājñā dharmādhikāre / niyuktaḥ so' ham avighna kriyopalambhāya dharmāraṇyam idam āyātaḥ | ity
KSak_1.22:>18% (śakuntalā śṛṅgāra-lajjāṃ rūpayati) / KSak_1.22:>19% ana -- (ubhayor ākāraṃ viditvā / jana-antikam) halā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532203 (0.0):
avighnakriyopalambhāya dharmāraṇyam idam āyātaḥ / / KSak_1.22:>18% (śakuntalā śṛṅgāralajjāṃ rūpayati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536893 (0.060):
sūcitā te bhartur gehe 'nubhavitavyā rājalakṣmīḥ / / KSak_4.5:>30% (śakuntalā vrīḍāṃ rūpayati) / KSak_4.5:>31% prathama -- gautama ehy ehi / abhiṣekottīrṇāya kāśyapāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524293 (0.060):
sūcitā te bhartur gehe 'nubhavitavyā rāja-lakṣmīḥ / / KSak_4.5:>30% (śakuntalā vrīḍāṃ rūpayati) / KSak_4.5:>31% prathama -- gautama ehy ehi / abhiṣeka-uttīrṇāya kāśyapāya
śakuntale yad yatra+adya tātaḥ saṃnihito bhavet /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532210 (0.0):
KSak_1.22:>19% ana -- (ubhayor ākāraṃ viditvā / janāntikam) halā śakuntale / yad yatrādya tātaḥ saṃnihito bhavet /
KSak_1.22:>20% śaku -- tataḥ kiṃ bhavet / / KSak_1.22:>21% sakhyau -- imaṃ jīvita-sarvasvena+apy atithi-viśeṣaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532215 (0.0):
yad yatrādya tātaḥ saṃnihito bhavet / / KSak_1.22:>20% śaku -- tataḥ kiṃ bhavet /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522105 (0.038):
KSak_3.6:>5% śaku -- kiṃ vījayato māṃ sakhyau / / KSak_3.6:>6% (sakhyau viṣādaṃ nāṭayitvā parasparam avalokayataḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536971 (0.040):
* pīḍyante gṛhiṇaḥ kathaṃ nu tanayāviśleṣaduḥkhair navaiḥ // KSak_4.6 // / KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani) / KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasitamaṇḍanāsi / paridhatsva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524372 (0.040):
* pīḍyante gṛhiṇaḥ kathaṃ nu tanayā-viśleṣa-duḥkhair navaiḥ // KSak_4.6 // / KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani) / KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasita-maṇḍanā+asi / paridhatsva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535257 (0.054):
* śriyā durāpaḥ katham īpsito bhavet // KSak_3.12 // / KSak_3.12:>1% sakhyau -- ayi ātmaguṇāvamānini ka idānīṃ śarīranirvāpayitrī
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522628 (0.054):
* śriyā durāpaḥ katham īpsito bhavet // KSak_3.12 // / KSak_3.12:>1% sakhyau -- ayi ātma-guṇa-avamānini ka idānīṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536909 (0.056):
KSak_4.5:>32% dvitīyaḥ -- tathā / / KSak_4.5:>33% (iti niṣkrāntau) / KSak_4.5:>34% sakhyau -- aye anupayuktabhūṣaṇo 'yaṃ janaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524309 (0.056):
KSak_4.5:>32% dvitīyaḥ -- tathā / / KSak_4.5:>33% (iti niṣkrāntau) / KSak_4.5:>34% sakhyau -- aye anupayukta-bhūṣaṇo 'yaṃ janaḥ /
kṛta-arthaṃ kariṣyati / / KSak_1.22:>22% śaku -- yuvām apetam / kim api hṛdaye kṛtvā matrayethe / na
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532229 (0.0):
KSak_1.22:>21% sakhyau -- imaṃ jīvitasarvasvenāpy atithiviśeṣaṃ kṛtārthaṃ / kariṣyati / / KSak_1.22:>22% śaku -- yuvām apetam / kim api hṛdaye kṛtvā matrayethe / na
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759138 (0.0):
śakuntalā tumhe avedha | kiṃ bi hiae karia matedha | ṇa bo baaṇaṃ suṇissaṃ / | [yuvām apetam | kim api hṛdaye kṛtvā mantrayethe | na yuvayor vacanaṃ
yuvayor vacanaṃ śroṣyāmi /p.38 / KSak_1.22:>23% rājā -- vayam api tāvad bhavatyoḥ sakhī-gataṃ kim api
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532240 (0.0):
KSak_1.22:>22% śaku -- yuvām apetam / kim api hṛdaye kṛtvā matrayethe / na / yuvayor vacanaṃ śroṣyāmi /p.38
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759140 (0.0):
| [yuvām apetam | kim api hṛdaye kṛtvā mantrayethe | na yuvayor vacanaṃ / śroṣyāmi |] ity antam [1.21 padyād anantaram] | atra
pṛcchāmaḥ / / KSak_1.22:>24% sakkyau -- ārya anugraha iva+iyam abhyarthanā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532246 (0.0):
KSak_1.22:>23% rājā -- vayam api tāvad bhavatyoḥ sakhīgataṃ kim api / pṛcchāmaḥ / / KSak_1.22:>24% sakkyau -- ārya anugraha iveyam abhyarthanā /
KSak_1.22:>25% rājā -- bhagavān kāśyapaḥ śāśvate brahmaṇi sthita iti
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532252 (0.0):
KSak_1.22:>24% sakkyau -- ārya anugraha iveyam abhyarthanā / / KSak_1.22:>25% rājā -- bhagavān kāśyapaḥ śāśvate brahmaṇi sthita iti
prakāśaḥ / iyaṃ ca vaḥ sakhī tad ātmajā+iti katham etat / / KSak_1.22:>26% anasūyā -- śṛṇotv āryaḥ / asti ko 'pi kauśika iti
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532263 (0.0):
KSak_1.22:>25% rājā -- bhagavān kāśyapaḥ śāśvate brahmaṇi sthita iti / prakāśaḥ / iyaṃ ca vaḥ sakhī tad ātmajeti katham etat /
gotra-nāma-dheyo mahā-prabhāvo rājarṣiḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532269 (0.036):
KSak_1.22:>26% anasūyā -- śṛṇotv āryaḥ / asti ko 'pi kauśika iti / gotranāmadheyo mahāprabhāvo rājarṣiḥ /
KSak_1.22:>27% rājā -- asti / śrūyate / / KSak_1.22:>28% ana -- tam āvayoḥ priya-sakhyāḥ prabhavam avagaccha /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532280 (0.0):
gotranāmadheyo mahāprabhāvo rājarṣiḥ / / KSak_1.22:>27% rājā -- asti / śrūyate /
ujjhitāyāḥ śarīra-saṃvardhana-ādibhis tāta-kāśyapo 'syāḥ pitā /p.40
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532286 (0.0):
KSak_1.22:>28% ana -- tam āvayoḥ priyasakhyāḥ prabhavam avagaccha / / ujjhitāyāḥ śarīrasaṃvardhanādibhis tātakāśyapo 'syāḥ pitā /p.40
KSak_1.22:>29% rājā -- ujjhita-śabdena janitaṃ me kautūhalam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532293 (0.0):
ujjhitāyāḥ śarīrasaṃvardhanādibhis tātakāśyapo 'syāḥ pitā /p.40 / KSak_1.22:>29% rājā -- ujjhitaśabdena janitaṃ me kautūhalam /
ā-mūlāt+śrotum icchāmi / / KSak_1.22:>30% ana -- śṛṇotv āryaḥ / gautamī-tīre purā kila tasya rājarṣer
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532306 (0.0):
KSak_1.22:>29% rājā -- ujjhitaśabdena janitaṃ me kautūhalam / / āmūlāt+śrotum icchāmi /
ugre tapasi vartamānasya kim api jāta-śaṅkair devair menakā nāma-apsarāḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532313 (0.0):
KSak_1.22:>30% ana -- śṛṇotv āryaḥ / gautamītīre purā kila tasya rājarṣer / ugre tapasi vartamānasya kim api jātaśaṅkair devair menakā nāmāpsarāḥ
preṣitā niyama-vighna-kāriṇī / / KSak_1.22:>31% rājā -- asty etad anya-samādhi-bhīrutvaṃ devānām /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532327 (0.0):
ugre tapasi vartamānasya kim api jātaśaṅkair devair menakā nāmāpsarāḥ / preṣitā niyamavighnakāriṇī /
KSak_1.22:>32% anasūyā -- tato vasanta-udāra-samaye tasyā unmādayitṛ rūpaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532335 (0.0):
KSak_1.22:>31% rājā -- asty etad anyasamādhibhīrutvaṃ devānām / / KSak_1.22:>32% anasūyā -- tato vasantodārasamaye tasyā unmādayitṛ rūpaṃ
prekṣya -- (ity ardha-ukte lajjayā viramati) / KSak_1.22:>33% rājā -- parastāj jñāyata eva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532345 (0.0):
KSak_1.22:>32% anasūyā -- tato vasantodārasamaye tasyā unmādayitṛ rūpaṃ / prekṣya -- (ity ardhokte lajjayā viramati)
sarvathā+apsaraḥ-saṃbhavā+eṣā / / KSak_1.22:>34% anasūyā -- atha kim /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532350 (0.0):
KSak_1.22:>33% rājā -- parastāj jñāyata eva / sarvathāpsaraḥsaṃbhavaiṣā /
KSak_1.23:<1% rājā -- upapadye / / * mānuṣīṣu kathaṃ vā syād asya rūpasya saṃbhavaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532357 (0.0):
KSak_1.22:>33% rājā -- parastāj jñāyata eva / sarvathāpsaraḥsaṃbhavaiṣā / / KSak_1.22:>34% anasūyā -- atha kim / / KSak_1.23:<1% rājā -- upapadye /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759441 (0.033):
yathā śākuntale, rājā upapadyate / mānuṣīṣu kathaṃ vā syād asya rūpasya sambhavaḥ |
* na prabhā-taralaṃ jyotir udeti vasudhā-talāt // KSak_1.23 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532365 (0.0):
* mānuṣīṣu kathaṃ vā syād asya rūpasya saṃbhavaḥ / / * na prabhātaralaṃ jyotir udeti vasudhātalāt // KSak_1.23 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759446 (0.017):
mānuṣīṣu kathaṃ vā syād asya rūpasya sambhavaḥ | / na prabhā tarala jyotir udeti vasudhā talāt ||SRs_3.247|| [a.śa. 1.22]
KSak_1.23:>1% (śakuntalā+adho-mukhī tiṣṭhati) / KSak_1.23:>2% rājā -- (ātma-gatam) labdha-avakāśo me mano-rathaḥ / kiṃ tu
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532373 (0.0):
* na prabhātaralaṃ jyotir udeti vasudhātalāt // KSak_1.23 // / KSak_1.23:>1% (śakuntalādhomukhī tiṣṭhati)
sakhyā parihāsa-udāhṛtāṃ vara-prārthanāṃ śrutvā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532384 (0.0):
KSak_1.23:>2% rājā -- (ātmagatam) labdhāvakāśo me manorathaḥ / kiṃ tu / sakhyā parihāsodāhṛtāṃ varaprārthanāṃ śrutvā dhṛtadvaidhībhāvakātaraṃ me
dhṛta-dvaidhī-bhāva-kātaraṃ me manaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532390 (0.026):
sakhyā parihāsodāhṛtāṃ varaprārthanāṃ śrutvā dhṛtadvaidhībhāvakātaraṃ me
KSak_1.23:>3% pri -- (sasmitaṃ śakuntalāṃ vilokya nāyaka-abhimukhī bhūtvā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532399 (0.0):
sakhyā parihāsodāhṛtāṃ varaprārthanāṃ śrutvā dhṛtadvaidhībhāvakātaraṃ me / manaḥ / / KSak_1.23:>3% pri -- (sasmitaṃ śakuntalāṃ vilokya nāyakābhimukhī bhūtvā)
KSak_1.23:>4% punar api vaktu-kāma iva+āryaḥ / / KSak_1.23:>5% (śakuntalāṃ sakhīm aṅgulyā tarjayati)p.42
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532409 (0.0):
KSak_1.23:>3% pri -- (sasmitaṃ śakuntalāṃ vilokya nāyakābhimukhī bhūtvā) / KSak_1.23:>4% punar api vaktukāma ivāryaḥ /
KSak_1.23:>6% rājā -- samyag upalakṣitaṃ bhavatyā / asti naḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532415 (0.0):
KSak_1.23:>5% (śakuntalāṃ sakhīm aṅgulyā tarjayati)p.42 / KSak_1.23:>6% rājā -- samyag upalakṣitaṃ bhavatyā / asti naḥ
sac-carita-śravaṇa-lobhād anyad api praṣṭavyam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532422 (0.0):
KSak_1.23:>6% rājā -- samyag upalakṣitaṃ bhavatyā / asti naḥ / saccaritaśravaṇalobhād anyad api praṣṭavyam /
KSak_1.23:>7% pri -- alaṃ vicārya / aniyantraṇa-anuyogas tapasvi-jano nāma
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532430 (0.0):
saccaritaśravaṇalobhād anyad api praṣṭavyam / / KSak_1.23:>7% pri -- alaṃ vicārya / aniyantraṇānuyogas tapasvijano nāma /
KSak_1.24:<1% rājā -- it sakhīṃ te jñātum icchāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532437 (0.0):
KSak_1.23:>7% pri -- alaṃ vicārya / aniyantraṇānuyogas tapasvijano nāma / / KSak_1.24:<1% rājā -- it sakhīṃ te jñātum icchāmi /
* vaikhānasaṃ kim anayā vratam ā-pradānād / * vyāpāra-rodhi madanasya niṣevitavyam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532443 (1.192):
KSak_1.24:<1% rājā -- it sakhīṃ te jñātum icchāmi / / * vaikhānasaṃ kim anayā vratam āpradānād
* atyantam ātma-sadṛśa-īkṣaṇa-vallabhābhir / * āho nivatsyati sama hariṇa-aṅganābhi // KSak_1.24 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532455 (0.0):
* vyāpārarodhi madanasya niṣevitavyam / / * atyantam ātmasadṛśekṣaṇavallabhābhir
KSak_1.24:>1% pri -- ārya dharma-caraṇe 'pi para-vaśo 'yaṃ janaḥ / guroḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532464 (0.0):
* āho nivatsyati sama hariṇāṅganābhi // KSak_1.24 // / KSak_1.24:>1% pri -- ārya dharmacaraṇe 'pi paravaśo 'yaṃ janaḥ / guroḥ
punar asyā anurūpa-vara-pradāne saṃkalpaḥ / / KSak_1.25:<1% rājā -- (ātma-gatam) an duravāpā+iyaṃ khalu prārthanā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532477 (0.0):
KSak_1.24:>1% pri -- ārya dharmacaraṇe 'pi paravaśo 'yaṃ janaḥ / guroḥ / punar asyā anurūpavarapradāne saṃkalpaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26543632 (0.046):
KSak_7.19:>5% tāpasī -- puruvaṃśaḥ / / KSak_7.20:<1% rājā -- (ātmagatam) katham ekānvayo mama / ataḥ khalu
* bhava hṛdaya sābhilāṣaṃ saṃprati saṃdeha nirṇayo jātaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532484 (0.0):
KSak_1.25:<1% rājā -- (ātmagatam) an duravāpeyaṃ khalu prārthanā / / * bhava hṛdaya sābhilāṣaṃ saṃprati saṃdeha nirṇayo jātaḥ /
* āśaṅkase yad agniṃ tad idaṃ sparśa-kṣamaṃ ratnam // KSak_1.25 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532492 (0.0):
* bhava hṛdaya sābhilāṣaṃ saṃprati saṃdeha nirṇayo jātaḥ / / * āśaṅkase yad agniṃ tad idaṃ sparśakṣamaṃ ratnam // KSak_1.25 //
KSak_1.25:>1% śaku -- (saroṣam iva) anasūye gamiṣyāmy aham /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532499 (0.0):
* āśaṅkase yad agniṃ tad idaṃ sparśakṣamaṃ ratnam // KSak_1.25 // / KSak_1.25:>1% śaku -- (saroṣam iva) anasūye gamiṣyāmy aham /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26539214 (0.063):
* anyair dvijaiḥ parabhṛtāḥ khalu poṣayanti // KSak_5.22 // / KSak_5.22:>1% śaku -- (saroṣam+anārya ātmano hṛdayānumānena prekṣase / ka
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5526675 (0.063):
* anyair dvijaiḥ para-bhṛtāḥ khalu poṣayanti // KSak_5.22 // / KSak_5.22:>1% śaku -- (saroṣam+anārya ātmano hṛdaya-anumānena prekṣase /
KSak_1.25:>2% ana -- kiṃ nimittam / / KSak_1.25:>3% śaku -- imām asaṃbaddha-pralāpīṃ priyaṃvadām āryāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532508 (0.0):
KSak_1.25:>1% śaku -- (saroṣam iva) anasūye gamiṣyāmy aham / / KSak_1.25:>2% ana -- kiṃ nimittam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523368 (0.057):
KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535141 (0.058):
KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdhadṛṣṭyā sūcitābhilāṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522510 (0.058):
KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdha-dṛṣṭyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536530 (0.063):
gatāsmi / / KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523627 (0.063):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523922 (0.063):
gatā+asmi / / KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjā-avanata-mukhīṃ pariṣvajya
gautamyai nivedayiṣyāmi /p.44 / KSak_1.25:>4% ana -- sakhi na yuktam akṛta-satkāram atithi-viśeṣaṃ visṛjya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532520 (0.0):
KSak_1.25:>3% śaku -- imām asaṃbaddhapralāpīṃ priyaṃvadām āryāyai / gautamyai nivedayiṣyāmi /p.44
svachandato gamanam / / KSak_1.25:>5% (śakuntalā na kiṃcid uktvā prasthitā+eva)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532529 (0.0):
KSak_1.25:>4% ana -- sakhi na yuktam akṛtasatkāram atithiviśeṣaṃ visṛjya / svachandato gamanam /
KSak_1.26:<1% rājā -- (grahītum icchan nigṛhya+ātmānam / ātma-gatam) aho
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532537 (0.0):
KSak_1.25:>5% (śakuntalā na kiṃcid uktvā prasthitaiva) / KSak_1.26:<1% rājā -- (grahītum icchan nigṛhyātmānam / ātmagatam) aho
ceṣṭā+pratirūpikā kāmi-jana-mano-vṛttiḥ / ahaṃ hi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532544 (0.0):
KSak_1.26:<1% rājā -- (grahītum icchan nigṛhyātmānam / ātmagatam) aho / ceṣṭā+pratirūpikā kāmijanamanovṛttiḥ / ahaṃ hi
* anuyāsyan muni-tanayāṃ sahasā vinayena vārita-prasaraḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532552 (0.0):
ceṣṭā+pratirūpikā kāmijanamanovṛttiḥ / ahaṃ hi / * anuyāsyan munitanayāṃ sahasā vinayena vāritaprasaraḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12827622 (0.0):
MSS_1492 1 anuyāsyan munitanayāṃ sahasā vinayena vāritaprasaraḥ /
* sthānād anuccalann api gatvā+iva+punaḥ pratinivṛttaḥ // KSak_1.26 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532558 (0.0):
* anuyāsyan munitanayāṃ sahasā vinayena vāritaprasaraḥ / / * sthānād anuccalann api gatveva+punaḥ pratinivṛttaḥ // KSak_1.26 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12827626 (0.027):
MSS_1492 1 anuyāsyan munitanayāṃ sahasā vinayena vāritaprasaraḥ / / MSS_1492 2 sthānādanuccalannapi gatveva punaḥ pratinivṛttaḥ //
KSak_1.26:>1% pri -- (śakuntalāṃ nirudhya) halā na te yuktaṃ gantum /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532566 (0.0):
* sthānād anuccalann api gatveva+punaḥ pratinivṛttaḥ // KSak_1.26 // / KSak_1.26:>1% pri -- (śakuntalāṃ nirudhya) halā na te yuktaṃ gantum /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535464 (0.059):
KSak_3.16:>6% rājā -- nāsmāt param / / KSak_3.16:>7% pri -- tena hīyam āvayoḥ priyasakhī tvām uddiśya idam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522837 (0.059):
KSak_3.16:>6% rājā -- na+asmāt param / / KSak_3.16:>7% pri -- tena hi+iyam āvayoḥ priya-sakhī tvām uddiśya idam
KSak_1.26:>2% śaku -- (sabhrū-bhaṅgam) kiṃ nimittam / / KSak_1.26:>3% pri -- vṛkṣa-secane dve dārayasi me / ehi tāvat / ātmānaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532582 (0.0):
KSak_1.26:>2% śaku -- (sabhrūbhaṅgam) kiṃ nimittam / / KSak_1.26:>3% pri -- vṛkṣasecane dve dārayasi me / ehi tāvat / ātmānaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532566 (0.037):
KSak_1.26:>1% pri -- (śakuntalāṃ nirudhya) halā na te yuktaṃ gantum / / KSak_1.26:>2% śaku -- (sabhrūbhaṅgam) kiṃ nimittam /
mocayitvā tato gamiṣyasi (iti balād enāṃ nivartayati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532588 (0.0):
KSak_1.26:>3% pri -- vṛkṣasecane dve dārayasi me / ehi tāvat / ātmānaṃ / mocayitvā tato gamiṣyasi (iti balād enāṃ nivartayati)
KSak_1.27:<1% rājā -- bhadre vṛkṣa-secanād eva pariśrāntām atra-bhavatīṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532595 (0.0):
mocayitvā tato gamiṣyasi (iti balād enāṃ nivartayati) / KSak_1.27:<1% rājā -- bhadre vṛkṣasecanād eva pariśrāntām atrabhavatīṃ
lakṣaye / tathā hy asyāḥ (p.46) / * srasta-aṃsāv atimātra-lohita-talau bāhū ghaṭa-utkṣepaṇād adya api
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532604 (0.0):
KSak_1.27:<1% rājā -- bhadre vṛkṣasecanād eva pariśrāntām atrabhavatīṃ / lakṣaye / tathā hy asyāḥ (p.46) / * srastāṃsāv atimātralohitatalau bāhū ghaṭotkṣepaṇād adya api
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178282 (0.0):
strastāṃśāvatimātralohitatalau bāhū ghaṭotkṣepaṇā dadyāpi
stana-vepathuṃ janayati śvāsaḥ pramāṇa-adhikaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532610 (0.0):
* srastāṃsāv atimātralohitatalau bāhū ghaṭotkṣepaṇād adya api / stanavepathuṃ janayati śvāsaḥ pramāṇādhikaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178288 (0.0):
strastāṃśāvatimātralohitatalau bāhū ghaṭotkṣepaṇā dadyāpi / stanavepathuṃ janayati śvāsaḥ pramāṇādhikaḥ /
* baddhaṃ karṇa-śirīṣa-rodhi vadane dharma-ambhasāṃ jālakaṃ bandhe
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532620 (0.0):
stanavepathuṃ janayati śvāsaḥ pramāṇādhikaḥ / / * baddhaṃ karṇaśirīṣarodhi vadane dharmāmbhasāṃ jālakaṃ bandhe sraṃsini
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178298 (0.0):
stanavepathuṃ janayati śvāsaḥ pramāṇādhikaḥ / / baddhaṃ karṇaśirīṣarodhivadane gharmāmbhasāṃ jālakam bandhe straṃsini
sraṃsini ca+eka-hasta-yamitāḥ paryākulā mūrdhajāḥ // KSak_1.27 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532626 (0.0):
* baddhaṃ karṇaśirīṣarodhi vadane dharmāmbhasāṃ jālakaṃ bandhe sraṃsini / caikahastayamitāḥ paryākulā mūrdhajāḥ // KSak_1.27 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178301 (0.0):
baddhaṃ karṇaśirīṣarodhivadane gharmāmbhasāṃ jālakam bandhe straṃsini / caikahastayamitāḥ paryākulā mūrddhajāḥ //
KSak_1.27:>1% tad aham enām anṛṇāṃ karomi (iti aṅgulīyaṃ dātum icchati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532635 (0.0):
caikahastayamitāḥ paryākulā mūrdhajāḥ // KSak_1.27 // / KSak_1.27:>1% tad aham enām anṛṇāṃ karomi (iti aṅgulīyaṃ dātum icchati)
KSak_1.27:>2% (ubhe nāma-mudrā-akṣarāṇy anuvācya parasparam avalokayataḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532642 (0.0):
KSak_1.27:>1% tad aham enām anṛṇāṃ karomi (iti aṅgulīyaṃ dātum icchati) / KSak_1.27:>2% (ubhe nāmamudrākṣarāṇy anuvācya parasparam avalokayataḥ)
KSak_1.27:>3% rājā -- alam asmān anyathā saṃbhāvya / rājñaḥ parigraho 'yam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532650 (0.0):
KSak_1.27:>2% (ubhe nāmamudrākṣarāṇy anuvācya parasparam avalokayataḥ) / KSak_1.27:>3% rājā -- alam asmān anyathā saṃbhāvya / rājñaḥ parigraho 'yam
iti rāja-puruṣaṃ mām avagacchatha / / KSak_1.27:>4% pri -- tena hi na+arhaty aṅgulīyakam aṅgulī-viyogam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532661 (0.0):
KSak_1.27:>3% rājā -- alam asmān anyathā saṃbhāvya / rājñaḥ parigraho 'yam / iti rājapuruṣaṃ mām avagacchatha /
āryasya vacanena+anṛṇā+idānīm eṣā / (kiṃcid vihasya) halā śakuntale
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532668 (0.0):
KSak_1.27:>4% pri -- tena hi nārhaty aṅgulīyakam aṅgulīviyogam / āryasya / vacanenānṛṇedānīm eṣā / (kiṃcid vihasya) halā śakuntale mocitāsy
mocitā+asy anukampinā+āryeṇa / athavā mahā-rājena / gaccha+idānīm /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532678 (0.0):
vacanenānṛṇedānīm eṣā / (kiṃcid vihasya) halā śakuntale mocitāsy / anukampināryeṇa / athavā mahārājena / gacchedānīm /
KSak_1.27:>5% śaku -- (ātma-gatam) yady ātmanaḥ prabhaviṣyāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532685 (0.0):
anukampināryeṇa / athavā mahārājena / gacchedānīm / / KSak_1.27:>5% śaku -- (ātmagatam) yady ātmanaḥ prabhaviṣyāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535817 (0.045):
KSak_3.22:>11% śaku -- (ātmagatam) hṛdaya prthamam eva sukhopanate
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523196 (0.045):
KSak_3.22:>11% śaku -- (ātma-gatam) hṛdaya prthamam eva sukha-upanate
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523003 (0.062):
KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
KSak_1.27:>6% (prakāśam) kā tvaṃ visraṣṭavyasya roddhavyasya vā /p.48 / KSak_1.28:<1% rājā -- (śakuntalāṃ vilokya / ātma-gatam) kiṃ nu khalu yathā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532697 (0.0):
KSak_1.27:>5% śaku -- (ātmagatam) yady ātmanaḥ prabhaviṣyāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532005 (0.026):
priyasakhī madhukareṇābhibhūyamānā kātarībhūtā / (iti śakuntalāṃ / darśayati) / KSak_1.22:>3% rājā -- (śakuntalābhimukho bhūtvā) api tapo vardhate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26543668 (0.028):
* niyataikavratāni paścāt tarumūlāni gṛhībhavanti teṣām // KSak_7.20 // / KSak_7.20:>6% (prakāśam) na punar ātmagatyā mānuṣāṇām eṣa viṣayaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26543951 (0.046):
sarvadamanasyauṣadhiṃ śrutvā na me āśāsīd ātmano bhāgadheyeṣu / / KSak_7.20:>36% atha vā yathā sānumatyākhyātaṃ tathā saṃbhāvyata etat /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1765113 (0.048):
aho kāvāliṇīadaṃsaṇaṃ jebba ekkaṃ saukkhamokkha sāhaṇam | (prakāśam) bho / kābālia hagge tuhake saṃpadaṃ dāso saṃbutto | maṃ pi mahābhairavānusāsaṇe
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523003 (0.053):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padma-tāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535625 (0.056):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padmatāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531642 (0.062):
vadayā niyantritāsmi / śithilaya tāvad etat / / KSak_1.17:>3% anasūyā -- tathā / (iti śikhilayati) / KSak_1.17:>4% priyaṃvadā -- (sahāsam) atra payodharavistārayitṛ ātmano
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518935 (0.062):
vadayā niyantritā+asmi / śithilaya tāvad etat / / KSak_1.17:>3% anasūyā -- tathā / (iti śikhilayati) / KSak_1.17:>4% priyaṃvadā -- (sahāsam) atra payo-dhara-vistārayitṛ ātmano
vayam asyām evam iyam apy asmān prati syāt / athavā labdha+avakāśā me
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532703 (0.0):
KSak_1.28:<1% rājā -- (śakuntalāṃ vilokya / ātmagatam) kiṃ nu khalu yathā / vayam asyām evam iyam apy asmān prati syāt / athavā labdhāvakāśā me
prārthanā / kutaḥ / / * vācaṃ na miśrayati yady api mad-vacobhiḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532711 (0.0):
vayam asyām evam iyam apy asmān prati syāt / athavā labdhāvakāśā me / prārthanā / kutaḥ / / * vācaṃ na miśrayati yady api madvacobhiḥ
* karṇaṃ dadāty abhimukhaṃ mayi bhāṣamāṇe / / * kāmaṃ na tiṣṭhati mada-ānana-saṃmukhīnām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532721 (0.0):
* vācaṃ na miśrayati yady api madvacobhiḥ / * karṇaṃ dadāty abhimukhaṃ mayi bhāṣamāṇe /
* bhūyiṣṭham anya-viṣayā na tu dṛṣṭir asyāḥ // KSak_1.28 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532730 (0.0):
* kāmaṃ na tiṣṭhati madānanasaṃmukhīnām / * bhūyiṣṭham anyaviṣayā na tu dṛṣṭir asyāḥ // KSak_1.28 //
KSak_1.28:>1% (nepathye) / KSak_1.29:<1% bho bhos tapasvinaḥ saṃnihitās tapo-vana-sattva-rakṣāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532733 (0.0):
* bhūyiṣṭham anyaviṣayā na tu dṛṣṭir asyāḥ // KSak_1.28 // / KSak_1.28:>1% (nepathye)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532740 (0.017):
KSak_1.29:<1% bho bhos tapasvinaḥ saṃnihitās tapovanasattvarakṣāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523461 (0.019):
KSak_4.1:<11% pri -- yujyate / (iti tad eva karma+abhinayataḥ) / KSak_4.1:<12% (nepathye) / KSak_4.1:<13% ayam ahaṃ bhoḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524491 (0.041):
KSak_4.8:>4% śārṅgarava -- ita ito bhavatī / (sarve parikrāmanti) / KSak_4.9:<1% kāśyapa -- bho bhoḥ saṃnihitās tapo-vana-taravaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531121 (0.046):
KSak_1.9:>1% sūta paśya enaṃ vyāpadyamānam / (iti śarasaṃdhānaṃ nāṭayati) / KSak_1.9:>2% (nepathye) / KSak_1.9:>3% bho bho rājann āśramamṛgo 'yaṃ na hanvavyo na hantavyaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518400 (0.046):
KSak_1.9:>1% sūta paśya enaṃ vyāpadyamānam / (iti śara-saṃdhānaṃ nāṭayati) / KSak_1.9:>2% (nepathye) / KSak_1.9:>3% bho bho rājann āśrama-mṛgo 'yaṃ na hanvavyo na hantavyaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26543282 (0.052):
* pūrvāvadhīritaṃ śreyo duḥkhaṃ hi parivartate // KSak_7.13 // / KSak_7.13:>1% (nepathye) / KSak_7.13:>2% mā khalu cāpalaṃ kuru / kathaṃ gata evātmanaḥ prakṛtim /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530838 (0.052):
* pūrva-avadhīritaṃ śreyo duḥkhaṃ hi parivartate // KSak_7.13 // / KSak_7.13:>1% (nepathye) / KSak_7.13:>2% mā khalu cāpalaṃ kuru / kathaṃ gata eva+ātmanaḥ prakṛtim /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521285 (0.054):
* tapaḥ-ṣaḍ-bhāgam akṣayyaṃ dadaty āraṇyakā hi naḥ // KSak_2.13 // / KSak_2.13:>1% (nepathye) / KSak_2.13:>2% hanta siddha-arthau svaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536074 (0.055):
KSak_4.1:<11% pri -- yujyate / (iti tad eva karmābhinayataḥ) / KSak_4.1:<12% (nepathye) / KSak_4.1:<13% ayam ahaṃ bhoḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518780 (0.061):
* athavā bhavitavyānāṃ dvārāṇi bhavanti sarvatra // KSak_1.15 // / KSak_1.15:>1% (nepathye) / KSak_1.15:>2% ita itaḥ sakhyau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533945 (0.061):
* tapaḥṣaḍbhāgam akṣayyaṃ dadaty āraṇyakā hi naḥ // KSak_2.13 // / KSak_2.13:>1% (nepathye) / KSak_2.13:>2% hanta siddhārthau svaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5526772 (0.063):
* ajñāta-hṛdayeṣv evaṃ vairī-bhavati sauhṛdam // KSak_5.24 // / KSak_5.24:>1% rājā -- ayi bhoḥ kim atra-bhavatī-pratyayād eva+asmān
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537088 (0.064):
KSak_4.8:>4% śārṅgarava -- ita ito bhavatī / (sarve parikrāmanti) / KSak_4.9:<1% kāśyapa -- bho bhoḥ saṃnihitās tapovanataravaḥ /
bhavata / pratyāsannaḥ kila mṛga yā vihārī pārthivo duṣyantaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532748 (0.0):
KSak_1.29:<1% bho bhos tapasvinaḥ saṃnihitās tapovanasattvarakṣāyai / bhavata / pratyāsannaḥ kila mṛga yā vihārī pārthivo duṣyantaḥ /
* turaga-khura-hatas tathā hi reṇur viṭapa-viṣakta-jala-ārdra-valkaleṣu /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532757 (0.0):
bhavata / pratyāsannaḥ kila mṛga yā vihārī pārthivo duṣyantaḥ / / * turagakhurahatas tathā hi reṇur viṭapaviṣaktajalārdravalkaleṣu /
* patati pariṇata-aruṇa-prakāśaḥ śalabha-samūha iva+āśrama-drumeṣu //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532764 (0.0):
* turagakhurahatas tathā hi reṇur viṭapaviṣaktajalārdravalkaleṣu / / * patati pariṇatāruṇaprakāśaḥ śalabhasamūha ivāśramadrumeṣu // KSak_1.29
KSak_1.29 // / * tīvra-āghāta-pratihata-taru-skandha-lagna-eka-dantaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532773 (0.0):
* patati pariṇatāruṇaprakāśaḥ śalabhasamūha ivāśramadrumeṣu // KSak_1.29 / * tīvrāghātapratihatataruskandhalagnaikadantaḥ
* pāda-ākṛṣṭa-vratati-valayā-saṅga-saṃjāta-pāśaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532780 (1.192):
* tīvrāghātapratihatataruskandhalagnaikadantaḥ / * pādākṛṣṭavratativalayāsaṅgasaṃjātapāśaḥ /
* mūrto vighnas tapasa iva no bhinna-sāraṅga-yūtho
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532786 (0.0):
* pādākṛṣṭavratativalayāsaṅgasaṃjātapāśaḥ / / * mūrto vighnas tapasa iva no bhinnasāraṅgayūtho
* dharma-araṇyaṃ praviśati gajaḥ syandana-āloka-bhītaḥ // KSak_1.30 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532795 (0.0):
* mūrto vighnas tapasa iva no bhinnasāraṅgayūtho / * dharmāraṇyaṃ praviśati gajaḥ syandanālokabhītaḥ // KSak_1.30 //
KSak_1.30:>1% (sarvāḥ karṇaṃ dattvā kiṃcid iva saṃbhrāntāḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532801 (0.0):
* dharmāraṇyaṃ praviśati gajaḥ syandanālokabhītaḥ // KSak_1.30 // / KSak_1.30:>1% (sarvāḥ karṇaṃ dattvā kiṃcid iva saṃbhrāntāḥ)
KSak_1.30:>2% rājā -- (ātma-gatam) aho dhik paurā asmad-anveṣiṇas
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532805 (0.0):
KSak_1.30:>1% (sarvāḥ karṇaṃ dattvā kiṃcid iva saṃbhrāntāḥ) / KSak_1.30:>2% rājā -- (ātmagatam) aho dhik paurā asmadanveṣiṇas tapovanam
tapo-vanam uparundhanti / bhavatu / pratigamiṣyāmas tāvat /p.50
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532814 (0.0):
KSak_1.30:>2% rājā -- (ātmagatam) aho dhik paurā asmadanveṣiṇas tapovanam / uparundhanti / bhavatu / pratigamiṣyāmas tāvat /p.50
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520866 (0.063):
me sainikās tapo-vanam uparundhanti tathā niṣeddhavyāḥ / paśya /
KSak_1.30:>3% sakhyau -- ārya anena+āraṇyaka-vṛtta-antena paryākulāḥ smaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532826 (0.0):
uparundhanti / bhavatu / pratigamiṣyāmas tāvat /p.50 / KSak_1.30:>3% sakhyau -- ārya anenāraṇyakavṛttāntena paryākulāḥ smaḥ /
KSak_1.30:>4% rājā -- (sasaṃbhramam) gacchantu bhavatyaḥ / vayam apy
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532833 (0.0):
anujānīhi na uṭajagamanāya / / KSak_1.30:>4% rājā -- (sasaṃbhramam) gacchantu bhavatyaḥ / vayam apy
āśrama-pīḍā yathā na bhavati tathā prayatiṣyāmahe / / KSak_1.30:>5% (sarve uttiṣṭhanti)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532841 (0.0):
KSak_1.30:>4% rājā -- (sasaṃbhramam) gacchantu bhavatyaḥ / vayam apy / āśramapīḍā yathā na bhavati tathā prayatiṣyāmahe /
KSak_1.30:>6% sakhyau -- ārya asaṃbhāvita-atithi-satkāraṃ bhūyo 'pi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532847 (0.0):
āśramapīḍā yathā na bhavati tathā prayatiṣyāmahe / / KSak_1.30:>5% (sarve uttiṣṭhanti) / KSak_1.30:>6% sakhyau -- ārya asaṃbhāvitātithisatkāraṃ bhūyo 'pi
prekṣaṇa-nimittaṃ lajjāmahe āryaṃ vijñāpayitum / / KSak_1.30:>7% rājā -- mā mā+evam / darśanena+eva bhavatīnāṃ puraskṛto 'smi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532853 (0.0):
KSak_1.30:>6% sakhyau -- ārya asaṃbhāvitātithisatkāraṃ bhūyo 'pi / prekṣaṇanimittaṃ lajjāmahe āryaṃ vijñāpayitum /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532860 (0.0):
prekṣaṇanimittaṃ lajjāmahe āryaṃ vijñāpayitum / / KSak_1.30:>7% rājā -- mā maivam / darśanenaiva bhavatīnāṃ puraskṛto 'smi /
KSak_1.30:>8% śaku-- anasūye abhinava-kuśa-sūcyā parīkṣataṃ caraṇaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532868 (0.0):
KSak_1.30:>7% rājā -- mā maivam / darśanenaiva bhavatīnāṃ puraskṛto 'smi / / KSak_1.30:>8% śaku-- anasūye abhinavakuśasūcyā parīkṣataṃ caraṇaṃ
kurabaka-śākhā-parilagnaṃ ca valkalam / tāvat paripālayata māṃ yāvad etan
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532876 (0.0):
KSak_1.30:>8% śaku-- anasūye abhinavakuśasūcyā parīkṣataṃ caraṇaṃ / kurabakaśākhāparilagnaṃ ca valkalam / tāvat paripālayata māṃ yāvad etan
mocayāmi / / KSak_1.30:>9% (śakuntalā rājānam avalokayantī savyājaṃ vilambya saha
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532885 (0.0):
kurabakaśākhāparilagnaṃ ca valkalam / tāvat paripālayata māṃ yāvad etan / mocayāmi / / KSak_1.30:>9% (śakuntalā rājānam avalokayantī savyājaṃ vilambya saha
sakhībhyāṃ niṣkrāntā)p.52 / KSak_1.31:<1% rājā -- manda-autsukyo 'smi nagara-gamanaṃ prati / yāvad
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532895 (0.0):
KSak_1.30:>9% (śakuntalā rājānam avalokayantī savyājaṃ vilambya saha / sakhībhyāṃ niṣkrāntā)p.52
anuyātrikān sametya na+atidūre tapo-vanasya niveśayeyam / na khalu śaknomi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532905 (0.0):
KSak_1.31:<1% rājā -- mandautsukyo 'smi nagaragamanaṃ prati / yāvad / anuyātrikān sametya nātidūre tapovanasya niveśayeyam / na khalu śaknomi
śakuntalā-vyāpārād ātmānaṃ nivartayitum / mama hi / * gacchati puraḥ śarīraṃ dhāvati paścād asaṃstutaṃ cetaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532916 (0.0):
anuyātrikān sametya nātidūre tapovanasya niveśayeyam / na khalu śaknomi / śakuntalāvyāpārād ātmānaṃ nivartayitum / mama hi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350099 (0.041):
kathaṃcid agamat preyāṃsam eṇīdṛśaḥ // VidSrk_17.26 *(490) // / gacchati puraḥ śarīraṃ dhāvati paścād asaṃsthitaṃ cetaḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27468911 (0.041):
gaṅgāsāgarasaṃgamaḥ punar ivāpūrvaḥ samunmīlati VidSrk_49.26d *(1663d) / gacchati puraḥ śarīraṃ dhāvati paścād asaṃsthitaṃ cetaḥ VidSrk_17.27a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884327 (0.041):
kathaṃkathaṃcid agamat preyāṃsam eṇīdṛśaḥ // VidSrk_17.26 *(490) //. / gacchati puraḥ śarīraṃ dhāvati paścād asaṃsthitaṃ cetaḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096923 (0.041):
cakṣus+bhūri kathaṃkathaṃcit+agamat+preyāṃsam+eṇīdṛśas+ // VidSrk_17.26 / gacchati puras+śarīram+dhāvati paścāt+asaṃsthitam+cetas+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14443732 (0.046):
gaganodadhi paścimānta lagno VidSrk_30.22 *(978)c / gacchati puraḥ śarīraṃ dhāvati paścād asaṃsthitaṃ cetaḥ VidSrk_17.27
* cīna-aṃśukam iva ketoḥ prativātaṃ nīyamānasya // KSak_1.31 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532923 (0.0):
* gacchati puraḥ śarīraṃ dhāvati paścād asaṃstutaṃ cetaḥ / / * cīnāṃśukam iva ketoḥ prativātaṃ nīyamānasya // KSak_1.31 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884331 (0.0):
gacchati puraḥ śarīraṃ dhāvati paścād asaṃsthitaṃ cetaḥ /* / cīnāṃśukam iva ketoḥ prativātaṃ nīyamānasya // VidSrk_17.27 *(491) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14444541 (0.037):
cirārūḍha prema praṇaya parihāsena hṛtayā VidSrk_19.27 *(585)a / cīnāṃśukam iva ketoḥ prativātaṃ nīyamānasya VidSrk_17.27 *(491)/b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27470938 (0.037):
cillaś cāṇḍālapallīpiṭharajaṭharataḥ proddharaty ardhadagdham VidSrk_35.3d / cīnāṃśukam iva ketoḥ prativātaṃ nīyamānasya VidSrk_17.27b *(491b)
KSak_1.31:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / (prathamo 'ṅkaḥ) / dvitīyo 'ṅkaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532930 (0.0):
* cīnāṃśukam iva ketoḥ prativātaṃ nīyamānasya // KSak_1.31 // / KSak_1.31:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449155 (0.008):
saṃjātā sahasā mameva bhuvanasyāpy andhakārā diśaḥ // HPri_2.10 // / (iti niṣkrāntāḥ sarve |) / (iti dvitīyo 'ṅkaḥ) || / tṛtīyo 'ṅkaḥ |
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521773 (0.008):
KSak_2.18:>1% vidu -- atha kim / / KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534423 (0.009):
KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ / KSak_3.1:<1% (tataḥ praviśati kuśān ādāya yajamānaśiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537920 (0.012):
* jāto mamāyaṃ viśadaḥ prakāmaṃ pratyarpitanyāsa ivāntarātmā // KSak_4.22 / KSak_4.22:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti caturtho 'ṅkaḥ / p.158
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525340 (0.012):
* jāto mama+ayaṃ viśadaḥ prakāmaṃ pratyarpita-nyāsa iva+antar-ātmā // / KSak_4.22 // / KSak_4.22:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti caturtho 'ṅkaḥ / p.158
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26539689 (0.017):
* balavat tu dūyamānaṃ pratyāyayatīva māṃ hṛdayam // KSak_5.31 // / KSak_5.31:>6% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / pañcamo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5527164 (0.017):
* balavat tu dūyamānaṃ pratyāyayati+iva māṃ hṛdayam // KSak_5.31 // / KSak_5.31:>6% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / pañcamo 'ṅkaḥ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132345 (0.022):
*iti niṣkrāntāḥ sarve** / iti prathamo 'ṅkaḥ / / ACT_2 / dvitīyo 'ṅkaḥ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22775765 (0.035):
{niṣkrāntāḥ sarve} prathamo 'ṅkaḥ / ****************************** ACT 2 ****************************** / {tataḥ praviśati ceṭī (BhSv_2:1)}
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135356 (0.036):
*iti niskrāntāḥ sarve** / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / ACT_3 / tṛtīyo 'ṅkaḥ /
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217004 (0.040):
rgāḍhāyallakaduḥsahāmiva daśāṃ dhatte gajānāṃ patiḥ // Nā_1.21 // / iti prathamo 'ṅkaḥ / / dvitīyo 'ṅkaḥ / kuṇasi ghaṇacandaṇaladāpallavasaṃsaggasīalaṃ pi imaṃ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779481 (0.043):
{niṣkrāntāḥ sarve (1)} caturtho 'ṅkaḥ | / ****************************** ACT 5 ****************************** / atha pañcamo 'ṅkaḥ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18099498 (0.047):
// iti vijayayātrāvilāso nāma dvitīyo 'ṅkaḥ // / (atha tṛtīyo 'ṅkaḥ)
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776471 (0.051):
dvitīyo 'ṅkaḥ | / ****************************** ACT 3 ****************************** / atha tṛtīyo 'ṅkaḥ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098242 (0.053):
iti nāṭakaprakaraṇe kalyāṇasvapno nāma prathamoṅkaḥ // / (atha dvitīyo 'ṅkaḥ) / nepathye) /
KSak_2.1:<1% (tataha praviśati viṣaṇṇo vidūṣakaḥ) / KSak_2.1:<2% vidūṣaka -- (niḥśvasya) bho disṭam / etasya mṛgayā-śīlasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532942 (0.0):
KSak_1.31:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / (prathamo 'ṅkaḥ) / dvitīyo 'ṅkaḥ / KSak_2.1:<1% (tataha praviśati viṣaṇṇo vidūṣakaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534424 (0.040):
KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ / KSak_3.1:<1% (tataḥ praviśati kuśān ādāya yajamānaśiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521774 (0.040):
KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ / KSak_3.1:<1% (tataḥ praviśati kuśān ādāya yajamāna-śiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26542679 (0.046):
ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250 / saptamo 'ṅkaḥ / KSak_7.1:<1% (tataḥ praviśaty ākāśayānena rathādhirūḍho rājā mātaliś ca)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530216 (0.046):
ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250 / saptamo 'ṅkaḥ / KSak_7.1:<1% (tataḥ praviśaty ākāśa-yānena ratha-adhirūḍho rājā mātaliś
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525341 (0.048):
iti caturtho 'ṅkaḥ / p.158 / pañcamo 'ṅkaḥ / / KSak_5.1:<1% (tataḥ praviśaty āsanasho rājā vidūṣakaś ca)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449157 (0.051):
(iti dvitīyo 'ṅkaḥ) || / tṛtīyo 'ṅkaḥ | / (tataḥ praviśati Manoramā |)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5527166 (0.051):
pañcamo 'ṅkaḥ / / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ / / KSak_6.1:<1% (tataḥ praviśati nāgarikaḥ śyālaḥ paścād baddhaṃ puruṣam
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452940 (0.052):
iti tṛtiyo 'ṅkaḥ | / cathurtho 'ṅkaḥ / (tataḥ praviśati Manoramā)
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101077 (0.053):
iti vīrarudravijayo nāma tṛtīyo 'ṅkaḥ // / // atha caturtho 'ṅkaḥ // / (tataḥ praviśati dhātrī ceṭī ca / ) dhātrī (saroṣaṃ) /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208566 (0.053):
gṛhītvāraṇyikāyā hṛdaye dadatī |) samāśvasitu sakhī samāśvasitu sakhī |] / (tataḥ praviśati vidūṣakaḥ) / vidūṣakaḥ - adimahaṇto kkhu piavaassassa Āraṇṇiāe uvari aṇurāo | jeṇa
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132346 (0.056):
iti prathamo 'ṅkaḥ / / ACT_2 / dvitīyo 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati kañcukī**
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147633 (0.060):
kasyāgre bāṣpamokṣaṃ karomi | iti niḥśvasati | / tataḥ praviśati vidūṣakaḥ | / (4.19) Vidūṣakaḥ | rājānaṃ dṛṣṭvā | eso kkhu ṇirantarukkaṇṭhāparikkhāmaṃ
rājño vayasya-bhāvena nirviṇṇo 'smi / ayaṃ mṛgo 'yaṃ vahāro 'yaṃ śārdūla
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532948 (0.0):
KSak_2.1:<2% vidūṣaka -- (niḥśvasya) bho disṭam / etasya mṛgayāśīlasya / rājño vayasyabhāvena nirviṇṇo 'smi / ayaṃ mṛgo 'yaṃ vahāro 'yaṃ śārdūla
iti madhya-ahne 'pi grīṣma-virala-pādapa-chāyāsu vana-rājiṣv āhiṇḍayate
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532958 (0.0):
iti madhyāhne 'pi grīṣmaviralapādapachāyāsu vanarājiṣv āhiṇḍayate aṭatīto
aṭatīto 'ṭavī / patra-saṃkara-kaṣāyāṇi kaduṣṇāni giri-nadī-jalāni pīyante
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532962 (0.0):
iti madhyāhne 'pi grīṣmaviralapādapachāyāsu vanarājiṣv āhiṇḍayate aṭatīto / 'ṭavī / patrasaṃkarakaṣāyāṇi kaduṣṇāni girinadījalāni pīyante /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532975 (0.0):
'ṭavī / patrasaṃkarakaṣāyāṇi kaduṣṇāni girinadījalāni pīyante /
turaga-anudhāvana-kaṇḍita-saṃdhe rātrāv api nikāmaṃ śayitavyaṃ na+asti /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532982 (0.0):
aniyatavelaṃ śūlyamāṃsabhūyiṣṭha āhāro bhujyate / / turagānudhāvanakaṇḍitasaṃdhe rātrāv api nikāmaṃ śayitavyaṃ nāsti / tato
tato mahaty eva pratyūṣe dāsyāḥ putraiḥ śakuni-lubdhakair
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532991 (0.0):
turagānudhāvanakaṇḍitasaṃdhe rātrāv api nikāmaṃ śayitavyaṃ nāsti / tato / mahaty eva pratyūṣe dāsyāḥ putraiḥ śakunilubdhakair vanagrahaṇakolāhalena
vana-grahaṇa-kolāhalena pratibodhito 'smi / iyatā+idānīm api pīḍā na
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532999 (0.0):
mahaty eva pratyūṣe dāsyāḥ putraiḥ śakunilubdhakair vanagrahaṇakolāhalena
kiṣkrāmati / tato gaṇḍasya+upari piṇḍakaḥ saṃvṛttaḥ / hyaḥ kila+asmāsv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533008 (0.0):
pratibodhito 'smi / iyatedānīm api pīḍā na kiṣkrāmati / tato gaṇḍasyopari
avahīneṣu tatra bhavato mṛga-anusāreṇa+āśrama-padaṃ praviṣṭasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533016 (0.0):
piṇḍakaḥ saṃvṛttaḥ / hyaḥ kilāsmāsv avahīneṣu tatra bhavato / mṛgānusāreṇāśramapadaṃ praviṣṭasya tāpasakanyakā śakuntalā mamādhanyatayā
tāpasa-kanyakā śakuntalā mama+adhanyatayā darśitā / sāṃprataṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533024 (0.0):
mṛgānusāreṇāśramapadaṃ praviṣṭasya tāpasakanyakā śakuntalā mamādhanyatayā
nagara-gamanāya manaḥ katham api na karoti / adya api tasya tām eva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533030 (0.0):
mṛgānusāreṇāśramapadaṃ praviṣṭasya tāpasakanyakā śakuntalā mamādhanyatayā / darśitā / sāṃprataṃ nagaragamanāya manaḥ katham api na karoti / adya api
cintayato 'kṣṇoḥ prabhātam āsīt / kā gatiḥ / yāvat taṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533035 (0.0):
darśitā / sāṃprataṃ nagaragamanāya manaḥ katham api na karoti / adya api / tasya tām eva cintayato 'kṣṇoḥ prabhātam āsīt / kā gatiḥ / yāvat taṃ
kṛta-ācāra-parikramaṃ paśyāmi / (iti parikramya+avalokya ca)p.54 eṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533041 (0.0):
tasya tām eva cintayato 'kṣṇoḥ prabhātam āsīt / kā gatiḥ / yāvat taṃ / kṛtācāraparikramaṃ paśyāmi / (iti parikramyāvalokya ca)p.54 eṣa
bāṇa-āsana-hastābhir yavanībhir vana-puṣpa-mālā-dhāriṇībhiḥ parivṛta ita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533052 (0.0):
kṛtācāraparikramaṃ paśyāmi / (iti parikramyāvalokya ca)p.54 eṣa / bāṇāsanahastābhir yavanībhir vanapuṣpamālādhāriṇībhiḥ parivṛta ita
eva+āgachati priya-vayasyaḥ / bhavatu / aṅga-bhaṅga-vikala iva bhūtvā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533059 (0.0):
bāṇāsanahastābhir yavanībhir vanapuṣpamālādhāriṇībhiḥ parivṛta ita / evāgachati priyavayasyaḥ / bhavatu / aṅgabhaṅgavikala iva bhūtvā sthāsyāmi
sthāsyāmi / yady evam api nāma viśramaṃ labheya / (iti daṇḍa-kāṣṭham
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533064 (0.0):
evāgachati priyavayasyaḥ / bhavatu / aṅgabhaṅgavikala iva bhūtvā sthāsyāmi / / yady evam api nāma viśramaṃ labheya / (iti daṇḍakāṣṭham avalambya
avalambya sthitaḥ) / KSak_2.1:<3% (tataḥ praviśati yathā-nirdiṣṭa-parivāro rājā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533072 (0.0):
/ yady evam api nāma viśramaṃ labheya / (iti daṇḍakāṣṭham avalambya / sthitaḥ) / KSak_2.1:<3% (tataḥ praviśati yathānirdiṣṭaparivāro rājā)
KSak_2.1:<1% rājā -- / * kāmaṃ priyā na sulabhā manas tu tad-bhāva-darśana-āśvāsi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533081 (0.0):
KSak_2.1:<3% (tataḥ praviśati yathānirdiṣṭaparivāro rājā) / KSak_2.1:<1% rājā -- / * kāmaṃ priyā na sulabhā manas tu tadbhāvadarśanāśvāsi /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12986015 (0.0):
MSS_9550 1 kāmaṃ priyā na sulabhā manas tu tadbhāvadarśanāśvāsi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900460 (0.048):
kamaṃ priyā na sulabhā manastu taddhāvadarśanāyāsi /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14598218 (0.060):
[80] tadbhāvatā S / anupakārikā [52.23] akiñcitkarī | adarśanamātrā[52.23]t
* akṛta-arthe 'pi manasije ratim ubhaya-prārthanā kurute // KSak_2.1 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533092 (0.0):
* akṛtārthe 'pi manasije ratim ubhayaprārthanā kurute // KSak_2.1 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12986024 (0.036):
MSS_9550 2 akṛtārthe'pi manasije ratimubhayaprārthanā kurute //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900468 (0.036):
akṛtārthe 'pi manasije ratimubhayaprārthanā kurute //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9175255 (0.044):
akṛtārthe 'pi manasije ratimubhayaprārthanā kurute // / ************* COMMENTARY *************
KSak_2.2:<1% (smitaṃ kṛtvā) evam / ātma-abhiprāya-saṃbhāvita-iṣṭa-jana-citta-vṛttiḥ prārthitā viḍambyate
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533104 (0.0):
* akṛtārthe 'pi manasije ratim ubhayaprārthanā kurute // KSak_2.1 // / KSak_2.2:<1% (smitaṃ kṛtvā) evam ātmābhiprāyasaṃbhāviteṣṭajanacittavṛttiḥ
* snigdhaṃ vīkṣitam anyato 'pi nayane yat prerayantyā tayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533109 (0.0):
KSak_2.2:<1% (smitaṃ kṛtvā) evam ātmābhiprāyasaṃbhāviteṣṭajanacittavṛttiḥ / prārthitā viḍambyate /p.56 / * snigdhaṃ vīkṣitam anyato 'pi nayane yat prerayantyā tayā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1734517 (0.036):
snigdhaṃ vīkṣitam anyato' pi nayane yat prerayantyā tayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14491957 (0.055):
snigdha dhvāna vibhāvitoru jaladonnāhā raṭat kambavaḥ VidSrk_10.14 *(228)b / snigdhaṃ vīkṣitam anyato 'pi nayane yat preṣayantyā tayā VidSrk_17.52
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27506172 (0.055):
snigdhaṃ pallavito ghanaṃ mukulitaḥ sphāracchaṭaṃ puṣpitaḥ VidSrk_33.86c / snigdhaṃ vīkṣitam anyato 'pi nayane yat preṣayantyā tayā VidSrk_17.52a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274211 (0.056):
% QUOTE Sākuntala 1.20 / snigdhaṃ vīkṣitam anyato 'pi nayane yat preṣayantyā tayā $ yātaṃ yac ca"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884926 (0.056):
% QUOTE Sākuntala 1.20 / snigdhaṃ vīkṣitam anyato 'pi nayane yat preṣayantyā tayā yātaṃ yac ca"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097563 (0.056):
% QUOTE Sākuntala 1.20 / snigdham+vīkṣitam+anyatas+api nayane yat+preṣayantyā tayā"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075797 (0.060):
[śaku. 1.20] / snigdhaṃ vīkṣitam anyato 'pi nayane yat preṣayantyā tayā $ yātaṃ yac ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350739 (0.060):
[śaku. 1.20] / snigdhaṃ vīkṣitam anyato 'pi nayane yat preṣayantyā tayā yātaṃ yac ca
* yātaṃ yac ca nitambayor gurutayā mandaṃ vilāsād iva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533116 (0.0):
* snigdhaṃ vīkṣitam anyato 'pi nayane yat prerayantyā tayā / * yātaṃ yac ca nitambayor gurutayā mandaṃ vilāsād iva /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1734525 (0.0):
snigdhaṃ vīkṣitam anyato' pi nayane yat prerayantyā tayā / yātaṃ yac ca nitambayor gurutayā mandaṃ vilāsād iva |
* mā gā ity uparuddhayā yad api sā sāsūyam uktā sakhī
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533124 (0.0):
* yātaṃ yac ca nitambayor gurutayā mandaṃ vilāsād iva / / * mā gā ity uparuddhayā yad api sā sāsūyam uktā sakhī
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1734533 (0.0):
yātaṃ yac ca nitambayor gurutayā mandaṃ vilāsād iva | / mā gā ity uparuddhayā yad api sā sāsūyam uktā sakhī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452723 (0.0):
mā gā ity uparuddhayā yad api tat sāsūyam uktā sakhī VidSrk_17.52 *(516)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27490859 (0.0):
mā gā ity uparuddhayā yad api tat sāsūyam uktā sakhī VidSrk_17.52c *(516c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274227 (0.0):
nirambayor gurutayā mandaṃ viṣādād iva & / mā gā ity uparuddhayā yad api tat sāsūyam uktā sakhī % sarvaṃ tat kila
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884942 (0.0):
nirambayor gurutayā mandaṃ viṣādād iva / / mā gā ity uparuddhayā yad api tat sāsūyam uktā sakhī sarvaṃ tat kila
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097579 (0.027):
mā gās+iti+uparuddhayā yat+api tat+sāsūyam+uktā sakhī / sarvam+tat+kila matparāyaṇam+aho kāmas+svatām+paśyati // VidSrk_17.52
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075815 (0.036):
mā gā ity uparuddhayā yad api tat sāsūyam uktā sakhī % sarvaṃ tat kila / mat parāyaṇam aho kāmaḥ svatāṃ paśyati // VidSrk_17.52 *(516) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350757 (0.036):
mā gā ity uparuddhayā yad api tat sāsūyam uktā sakhī sarvaṃ tat kila / mat parāyaṇam aho kāmaḥ svatāṃ paśyati // VidSrk_17.52 *(516) //
* sarvaṃ tat kila mat-parāyaṇam aho kāmī svatāṃ paśyati // KSak_2.2 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533133 (0.0):
* mā gā ity uparuddhayā yad api sā sāsūyam uktā sakhī / * sarvaṃ tat kila matparāyaṇam aho kāmī svatāṃ paśyati // KSak_2.2 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1734538 (0.0):
mā gā ity uparuddhayā yad api sā sāsūyam uktā sakhī / sarvaṃ tat kila mat parāyaṇam aho kāmī svatāṃ paśyatī ||SRs_1.503||
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075819 (0.0):
mā gā ity uparuddhayā yad api tat sāsūyam uktā sakhī % sarvaṃ tat kila / mat parāyaṇam aho kāmaḥ svatāṃ paśyati // VidSrk_17.52 *(516) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350762 (0.0):
mā gā ity uparuddhayā yad api tat sāsūyam uktā sakhī sarvaṃ tat kila / mat parāyaṇam aho kāmaḥ svatāṃ paśyati // VidSrk_17.52 *(516) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274230 (0.020):
mā gā ity uparuddhayā yad api tat sāsūyam uktā sakhī % sarvaṃ tat kila
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884945 (0.020):
mā gā ity uparuddhayā yad api tat sāsūyam uktā sakhī sarvaṃ tat kila
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097581 (0.022):
mā gās+iti+uparuddhayā yat+api tat+sāsūyam+uktā sakhī / sarvam+tat+kila matparāyaṇam+aho kāmas+svatām+paśyati // VidSrk_17.52
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14490702 (0.038):
sarvaṃ tat kila mat parāyaṇam aho kāmaḥ svatāṃ paśyati VidSrk_17.52
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27503316 (0.064):
sarvaṃ tat kila matparāyaṇam aho kāmaḥ svatāṃ paśyati VidSrk_17.52d
KSak_2.2:>1% vidūṣaka -- (tathā-sthita eva) bho vayasya na me hasta-pādaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533142 (0.0):
* sarvaṃ tat kila matparāyaṇam aho kāmī svatāṃ paśyati // KSak_2.2 // / KSak_2.2:>1% vidūṣaka -- (tathāsthita eva) bho vayasya na me hastapādaṃ
prasarati tad vān mātreṇa jāpayiṣyāmi / jayatu jayatu bhavān /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533149 (0.0):
KSak_2.2:>1% vidūṣaka -- (tathāsthita eva) bho vayasya na me hastapādaṃ / prasarati tad vān mātreṇa jāpayiṣyāmi / jayatu jayatu bhavān /
KSak_2.2:>2% rājā -- kuto 'yaṃ gātra-upaghātaḥ / / KSak_2.2:>3% vidu -- kutaḥ kila svayam akṣy-ākulī-kṛtya-aśru-kāraṇaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533156 (0.0):
prasarati tad vān mātreṇa jāpayiṣyāmi / jayatu jayatu bhavān / / KSak_2.2:>2% rājā -- kuto 'yaṃ gātropaghātaḥ /
pṛcchasi / / KSak_2.2:>4% rā -- na khalv avagacchāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533167 (0.0):
KSak_2.2:>3% vidu -- kutaḥ kila svayam akṣyākulīkṛtyāśrukāraṇaṃ pṛcchasi / / KSak_2.2:>4% rā -- na khalv avagacchāmi /
KSak_2.2:>5% vidu -- bho vayasya yad vetasaḥ kubja-līlāṃ viḍambayati tat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533176 (0.0):
KSak_2.2:>4% rā -- na khalv avagacchāmi / / KSak_2.2:>5% vidu -- bho vayasya yad vetasaḥ kubjalīlāṃ viḍambayati tat
kim ātmanaḥ prabhāveṇa nanu nadī-vegasya / / KSak_2.2:>6% rā -- nadī-vegas tatra kāraṇam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533187 (0.0):
KSak_2.2:>5% vidu -- bho vayasya yad vetasaḥ kubjalīlāṃ viḍambayati tat / kim ātmanaḥ prabhāveṇa nanu nadīvegasya /
KSak_2.2:>7% vidu -- mama api bhavān / / KSak_2.2:>8% rā -- katham iva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533194 (0.0):
KSak_2.2:>6% rā -- nadīvegas tatra kāraṇam / / KSak_2.2:>7% vidu -- mama api bhavān /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520620 (0.025):
KSak_2.3:>4% rā -- vayasya tiṣṭha / sāvaśeṣaṃ me vacaḥ / / KSak_2.3:>5% vidu -- ājñāpayatu bhavān / / KSak_2.3:>6% rā -- viśrāntena bhavatā mama apy ekasminn anāyāse karmaṇi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520969 (0.059):
darśanīyaṃ na dṛṣṭam / / KSak_2.7:>11% vidu -- nanu bhavān agrato me vartate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521462 (0.060):
KSak_2.15:>8% rā -- anugṛhīto 'smi / / KSak_2.15:>9% vidu -- (apavārya) eṣā idānīm anukūlā te 'bhyarthanā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5526264 (0.064):
* priyā+apriyā vā pramadā sva-bandhubhiḥ // KSak_5.17 // / KSak_5.17:>4% rā -- kim atra-bhavatī mayā pariṇīta-pūrvā /
KSak_2.2:>9% vidu -- evaṃ rāja-kāryāṇy ujjhitvā+etādṛśa ākula-pradeśe
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533202 (0.0):
KSak_2.2:>7% vidu -- mama api bhavān / / KSak_2.2:>8% rā -- katham iva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520620 (0.064):
KSak_2.3:>5% vidu -- ājñāpayatu bhavān / / KSak_2.3:>6% rā -- viśrāntena bhavatā mama apy ekasminn anāyāse karmaṇi
vana-cara-vṛttinā tvayā bhavitavyam / yat satyaṃ pratyahaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533207 (0.0):
KSak_2.2:>9% vidu -- evaṃ rājakāryāṇy ujjhitvaitādṛśa ākulapradeśe / vanacaravṛttinā tvayā bhavitavyam / yat satyaṃ pratyahaṃ
śvā-pada-samutsāraṇaiḥ saṃkṣobhita-saṃdhi-bandhānāṃ mama gātrāṇām anīśo
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533218 (0.0):
śvāpadasamutsāraṇaiḥ saṃkṣobhitasaṃdhibandhānāṃ mama gātrāṇām anīśo 'smi
'smi saṃvṛttaḥ / tat prasīda me / ekā+aham api tāvad viśramyatām /p.58
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533225 (0.0):
śvāpadasamutsāraṇaiḥ saṃkṣobhitasaṃdhibandhānāṃ mama gātrāṇām anīśo 'smi / saṃvṛttaḥ / tat prasīda me / ekāham api tāvad viśramyatām /p.58
KSak_2.3:<1% rājā -- (svagatam) ayaṃ ca+evam āha / mama api kāśyapa-sutām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533232 (0.0):
saṃvṛttaḥ / tat prasīda me / ekāham api tāvad viśramyatām /p.58 / KSak_2.3:<1% rājā -- (svagatam) ayaṃ caivam āha / mama api kāśyapasutām
anusmṛtya mṛgayā-viklavaṃ cetaḥ / kutaḥ / * na namayitum adhijyam asmi śakto dhanur idam āhita-sāyakaṃ mṛgeṣu /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533238 (0.0):
KSak_2.3:<1% rājā -- (svagatam) ayaṃ caivam āha / mama api kāśyapasutām / anusmṛtya mṛgayāviklavaṃ cetaḥ / kutaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533245 (0.0):
anusmṛtya mṛgayāviklavaṃ cetaḥ / kutaḥ / * na namayitum adhijyam asmi śakto dhanur idam āhitasāyakaṃ mṛgeṣu /
* saha-vasatim upetya yaiḥ priyāyāḥ kṛta iva mugdha-viloka-upadeśaḥ //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533255 (0.0):
* na namayitum adhijyam asmi śakto dhanur idam āhitasāyakaṃ mṛgeṣu / / * sahavasatim upetya yaiḥ priyāyāḥ kṛta iva mugdhavilokopadeśaḥ //
KSak_2.3 // / KSak_2.3:>1% vidu -- (rājño mukhaṃ vilokya) atra-bhavān kim api hṛdaye
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533261 (0.0):
* sahavasatim upetya yaiḥ priyāyāḥ kṛta iva mugdhavilokopadeśaḥ // / KSak_2.3 // / KSak_2.3:>1% vidu -- (rājño mukhaṃ vilokya) atrabhavān kim api hṛdaye
kṛtvā mantrayate / araṇye mayā ruditam āsīt /p.60
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533269 (0.0):
KSak_2.3:>1% vidu -- (rājño mukhaṃ vilokya) atrabhavān kim api hṛdaye / kṛtvā mantrayate / araṇye mayā ruditam āsīt /p.60
KSak_2.3:>2% rā -- (sasmitam) kim anyat / anatikramaṇīyaṃ me suhṛd-vākyam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533277 (0.0):
kṛtvā mantrayate / araṇye mayā ruditam āsīt /p.60 / KSak_2.3:>2% rā -- (sasmitam) kim anyat / anatikramaṇīyaṃ me suhṛdvākyam
iti sthito 'smi / / KSak_2.3:>3% vidu -- ciraṃ jīva / (iti gantum ichati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533286 (0.0):
KSak_2.3:>2% rā -- (sasmitam) kim anyat / anatikramaṇīyaṃ me suhṛdvākyam / iti sthito 'smi / / KSak_2.3:>3% vidu -- ciraṃ jīva / (iti gantum ichati)
KSak_2.3:>4% rā -- vayasya tiṣṭha / sāvaśeṣaṃ me vacaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533294 (0.0):
KSak_2.3:>3% vidu -- ciraṃ jīva / (iti gantum ichati) / KSak_2.3:>4% rā -- vayasya tiṣṭha / sāvaśeṣaṃ me vacaḥ /
KSak_2.3:>5% vidu -- ājñāpayatu bhavān / / KSak_2.3:>6% rā -- viśrāntena bhavatā mama apy ekasminn anāyāse karmaṇi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533299 (0.0):
KSak_2.3:>4% rā -- vayasya tiṣṭha / sāvaśeṣaṃ me vacaḥ / / KSak_2.3:>5% vidu -- ājñāpayatu bhavān /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533306 (0.0):
KSak_2.3:>5% vidu -- ājñāpayatu bhavān / / KSak_2.3:>6% rā -- viśrāntena bhavatā mama apy ekasminn anāyāse karmaṇi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520515 (0.025):
KSak_2.2:>6% rā -- nadī-vegas tatra kāraṇam / / KSak_2.2:>7% vidu -- mama api bhavān / / KSak_2.2:>8% rā -- katham iva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533194 (0.027):
KSak_2.2:>6% rā -- nadīvegas tatra kāraṇam / / KSak_2.2:>7% vidu -- mama api bhavān / / KSak_2.2:>8% rā -- katham iva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530195 (0.058):
* adhijyam idam anyasmin karmaṇi vyāpṛtaṃ ddhanuḥ // KSak_6.32 // iti / / KSak_6.32:>1% vidūṣaka -- yad bhavān ājñāpayati (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534415 (0.064):
* parihāsavijalpitaṃ sakhe paramārthena na gṛhyatāṃ vacaḥ // KSak_2.18 // / KSak_2.18:>1% vidu -- atha kim / / KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521765 (0.064):
* parihāsa-vijalpitaṃ sakhe parama-arthena na gṛhyatāṃ vacaḥ // KSak_2.18 / KSak_2.18:>1% vidu -- atha kim / / KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve)
sahāyena bhavitavyam / / KSak_2.3:>7% vidu -- kiṃ modaka-khādikāyām / tena hy ayaṃ sugṛhītaḥ kṣaṇaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533308 (0.0):
KSak_2.3:>6% rā -- viśrāntena bhavatā mama apy ekasminn anāyāse karmaṇi / sahāyena bhavitavyam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533316 (0.0):
KSak_2.3:>7% vidu -- kiṃ modakakhādikāyām / tena hy ayaṃ sugṛhītaḥ kṣaṇaḥ / KSak_2.3:>8% rā -- yatra vakṣyāmi / kaḥ ko 'tra bhoḥ /
KSak_2.3:>8% rā -- yatra vakṣyāmi / kaḥ ko 'tra bhoḥ / / KSak_2.3:>9% (praviśya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533324 (0.0):
KSak_2.3:>7% vidu -- kiṃ modakakhādikāyām / tena hy ayaṃ sugṛhītaḥ kṣaṇaḥ / KSak_2.3:>8% rā -- yatra vakṣyāmi / kaḥ ko 'tra bhoḥ /
KSak_2.3:>10% dauvārika -- (praṇamya) ājñāpayatu bharttā / / KSak_2.3:>11% rā -- raivataka senā-patis tāvad āhūyatām /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533331 (0.0):
KSak_2.3:>8% rā -- yatra vakṣyāmi / kaḥ ko 'tra bhoḥ / / KSak_2.3:>9% (praviśya) / KSak_2.3:>10% dauvārika -- (praṇamya) ājñāpayatu bharttā /
KSak_2.3:>12% dau -- tathā / (iti niṣkramya senā-patinā saha punaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533337 (0.034):
KSak_2.3:>11% rā -- raivataka senāpatis tāvad āhūyatām / / KSak_2.3:>12% dau -- tathā / (iti niṣkramya senāpatinā saha punaḥ
praviśya) eṣa ājñā-vacana-utkaṇṭho bhartā+ito-datta-dṛṣṭir eva tiṣṭhati /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533348 (0.0):
KSak_2.3:>12% dau -- tathā / (iti niṣkramya senāpatinā saha punaḥ / praviśya) eṣa ājñāvacanotkaṇṭho bhartetodattadṛṣṭir eva tiṣṭhati /
upasarpatv āryaḥ / / KSak_2.4:<1% seenā -- (rājānam avalokya) dṛṣṭa-doṣā api svāmini mṛgayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533359 (0.0):
praviśya) eṣa ājñāvacanotkaṇṭho bhartetodattadṛṣṭir eva tiṣṭhati / / upasarpatv āryaḥ / / KSak_2.4:<1% seenā -- (rājānam avalokya) dṛṣṭadoṣā api svāmini mṛgayā
kevalaṃ guṇa eva saṃvṛttā / tathā hi devaḥ (p.62) / * anavarata-dhanur jyā-āsphālana-krūra-pūrva ravi-kiraṇa-sahiṣṇu
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533363 (0.0):
KSak_2.4:<1% seenā -- (rājānam avalokya) dṛṣṭadoṣā api svāmini mṛgayā / kevalaṃ guṇa eva saṃvṛttā / tathā hi devaḥ (p.62)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533372 (1.192):
kevalaṃ guṇa eva saṃvṛttā / tathā hi devaḥ (p.62) / * anavaratadhanur jyāsphālanakrūrapūrva ravikiraṇasahiṣṇu svedaleśair
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12824143 (0.014):
MSS_1279 1 anavaratadhanurjyāsphālanakrūrapūrvaṃ ravikiraṇasahiṣṇu
sveda-leśair abhinam / / * apacitam api gātraṃ vyāyatatvād alakṣyaṃ giri-cara iva nāgaḥ prāṇa-sāraṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533383 (0.0):
* anavaratadhanur jyāsphālanakrūrapūrva ravikiraṇasahiṣṇu svedaleśair
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12824150 (0.032):
MSS_1279 1 anavaratadhanurjyāsphālanakrūrapūrvaṃ ravikiraṇasahiṣṇu / svedaleśairabhinnam /
bibharti // KSak_2.4 // / KSak_2.4:>1% (upetya) jayatu jayatu svāmī / gṛhīta-śvā-padam araṇyam / kim
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533390 (0.0):
* apacitam api gātraṃ vyāyatatvād alakṣyaṃ giricara iva nāgaḥ prāṇasāraṃ / bibharti // KSak_2.4 // / KSak_2.4:>1% (upetya) jayatu jayatu svāmī / gṛhītaśvāpadam araṇyam / kim
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538193 (0.052):
* śītaṃ divā sthānam iva dvipendraḥ // KSak_5.5 // / KSak_5.5:>2% (upagamya) jayatu jayatu devaḥ / ete khalu himagirer
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525620 (0.052):
* śītaṃ divā sthānam iva dvipa-indraḥ // KSak_5.5 // / KSak_5.5:>2% (upagamya) jayatu jayatu devaḥ / ete khalu hima-girer
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533961 (0.056):
KSak_2.13:>4% (praviśya)p.76 / KSak_2.13:>5% jayatu jayatu bhartā / etau dvau ṛṣikumārau pratīhārabhūmim
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521302 (0.056):
KSak_2.13:>4% (praviśya)p.76 / KSak_2.13:>5% jayatu jayatu bhartā / etau dvau ṛṣi-kumārau
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5529436 (0.064):
KSak_6.22:>13% pratīhārī -- jayatu jayatu devaḥ /p.238 / KSak_6.22:>14% rājā -- vetravati na khalv antarā dṛṣṭā tvayā devī /
anyatra-avasthīyate / / KSak_2.4:>2% rājā -- manda-utsāhaḥ kṛto 'smi mṛgayā-apavādinā mādhavyena /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533405 (0.0):
KSak_2.4:>1% (upetya) jayatu jayatu svāmī / gṛhītaśvāpadam araṇyam / kim / anyatrāvasthīyate / / KSak_2.4:>2% rājā -- mandotsāhaḥ kṛto 'smi mṛgayāpavādinā mādhavyena /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759607 (0.020):
rājā bhadra senāpate mandotsāhaḥ kṛto' smi mṛgayāpavādinā māḍhavyena |
KSak_2.4:>3% senāpati -- (janāntikam) sakhe sthira-pratibandho bhava /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533412 (0.0):
KSak_2.4:>2% rājā -- mandotsāhaḥ kṛto 'smi mṛgayāpavādinā mādhavyena / / KSak_2.4:>3% senāpati -- (janāntikam) sakhe sthirapratibandho bhava / ahaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759616 (1.192):
rājā bhadra senāpate mandotsāhaḥ kṛto' smi mṛgayāpavādinā māḍhavyena | / senāpatiḥ (vidūṣakaṃ prati, janāntikam) sakhe sthira pratibandho bhava |
ahaṃ tāvat svāminaś citta-vṛttim anuvartiṣye / (prakāśam) pralapatv eṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533422 (0.0):
KSak_2.4:>3% senāpati -- (janāntikam) sakhe sthirapratibandho bhava / ahaṃ / tāvat svāminaś cittavṛttim anuvartiṣye / (prakāśam) pralapatv eṣa
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759626 (0.0):
senāpatiḥ (vidūṣakaṃ prati, janāntikam) sakhe sthira pratibandho bhava | / ahaṃ tāvat svāminaś citta vṛttim anuvartiṣye | (prakāśam) pralapatv eṣa
vaidheyaḥ / nanu prabhur eva nidarśanam / / * medaś-cheda-kṛśa-udaraṃ laghu bhavaty utthāna-yogyaṃ vapuḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533424 (0.0):
tāvat svāminaś cittavṛttim anuvartiṣye / (prakāśam) pralapatv eṣa / vaidheyaḥ / nanu prabhur eva nidarśanam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533435 (0.0):
tāvat svāminaś cittavṛttim anuvartiṣye / (prakāśam) pralapatv eṣa / vaidheyaḥ / nanu prabhur eva nidarśanam / / * medaśchedakṛśodaraṃ laghu bhavaty utthānayogyaṃ vapuḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759628 (0.0):
ahaṃ tāvat svāminaś citta vṛttim anuvartiṣye | (prakāśam) pralapatv eṣa / vaidheyaḥ | nanu prabhur eva nidarśanam |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759639 (0.0):
ahaṃ tāvat svāminaś citta vṛttim anuvartiṣye | (prakāśam) pralapatv eṣa / vaidheyaḥ | nanu prabhur eva nidarśanam | / medaś cheda kṛśodaraṃ laghu bhavaty utthāna yogyaṃ vapuḥ
* sattvānām api lakṣyate vikṛtimac cittaṃ bhaya-krodhayoḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533440 (0.0):
* medaśchedakṛśodaraṃ laghu bhavaty utthānayogyaṃ vapuḥ / * sattvānām api lakṣyate vikṛtimac cittaṃ bhayakrodhayoḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759644 (0.0):
medaś cheda kṛśodaraṃ laghu bhavaty utthāna yogyaṃ vapuḥ / sattvānām api lakṣyate vikṛtimac cittaṃ bhaya krodhayoḥ |
* utkarṣaḥ sa ca dhanvināṃ yad iṣavaḥ sidhyanti lakṣye cale
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533448 (0.0):
* sattvānām api lakṣyate vikṛtimac cittaṃ bhayakrodhayoḥ / / * utkarṣaḥ sa ca dhanvināṃ yad iṣavaḥ sidhyanti lakṣye cale
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759652 (0.0):
sattvānām api lakṣyate vikṛtimac cittaṃ bhaya krodhayoḥ | / utkarṣaḥ sa ca dhanvināṃ yad iṣavaḥ sidhyanti lakṣye cale
* mithyā eva vyasanaṃ vadanti mṛgayām īdṛg vinodaḥ kutaḥ // KSak_2.5 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533456 (0.0):
* utkarṣaḥ sa ca dhanvināṃ yad iṣavaḥ sidhyanti lakṣye cale / * mithyā eva vyasanaṃ vadanti mṛgayām īdṛg vinodaḥ kutaḥ // KSak_2.5 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759654 (1.192):
utkarṣaḥ sa ca dhanvināṃ yad iṣavaḥ sidhyanti lakṣye cale / mithyaiva vyasanaṃ vadanti mṛgayāmīdṛg vinodaḥ kutaḥ ||SRs_3.252|| [a.śa.
KSak_2.5:>1% vidu -- apehi re utsāha-hetuka / atra-bhavān prakṛtim āpannaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533460 (0.0):
* mithyā eva vyasanaṃ vadanti mṛgayām īdṛg vinodaḥ kutaḥ // KSak_2.5 // / KSak_2.5:>1% vidu -- apehi re utsāhahetuka / atrabhavān prakṛtim āpannaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533475 (0.0):
KSak_2.5:>1% vidu -- apehi re utsāhahetuka / atrabhavān prakṛtim āpannaḥ /
kasya api mukhe patiṣyasi /p.64 / KSak_2.6:<1% rā -- bhadra senā-pate āśrama-saṃnikṛṣṭe sthitāḥ smaḥ / atas
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533477 (0.0):
tvaṃ tāvad aṭavīto 'ṭavīm āhiṇḍamāno naranāsikālolupasya jīrṇaṛkṣasya / kasya api mukhe patiṣyasi /p.64 / KSak_2.6:<1% rā -- bhadra senāpate āśramasaṃnikṛṣṭe sthitāḥ smaḥ / atas te
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533485 (0.0):
tvaṃ tāvad aṭavīto 'ṭavīm āhiṇḍamāno naranāsikālolupasya jīrṇaṛkṣasya / kasya api mukhe patiṣyasi /p.64 / KSak_2.6:<1% rā -- bhadra senāpate āśramasaṃnikṛṣṭe sthitāḥ smaḥ / atas te
te vaco na+abhinandāmi / adya tāvat / / * gāhantāṃ mahiṣā nipāna-salilaṃ śṛṅgair muhus tāḍitam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533498 (0.0):
KSak_2.6:<1% rā -- bhadra senāpate āśramasaṃnikṛṣṭe sthitāḥ smaḥ / atas te / vaco nābhinandāmi / adya tāvat /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13374339 (0.0):
niḥśrīkāḥ'; iti 'kampamānāḥ'; ityatra 'kampamāpuḥ'; iti ca paṭhanīyam / / {gāhantāṃ mahiṣā nipānasalilaṃ śṛṅgairmuhustāḍitaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23078655 (0.0):
kampamānāḥ'; ityatra "kampamāpuḥ'; iti ca paṭhanīyam / / gāhantāṃ mahiṣā nipānasalilaṃ śṛṅgairmuhustāḍitaṃ chāyābaddhakadambakaṃ"
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18068876 (0.0):
[k: atra] udāharaṇam (śākuṃ. 2-6) ---- / gāhantāṃ mahiṣā nipānasalilaṃ śṛṅgairmuhustāḍitaṃ
* chāyā-baddha-kadambakaṃ mṛga-kulaṃ romantham abhyasyatu /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533505 (0.0):
* gāhantāṃ mahiṣā nipānasalilaṃ śṛṅgair muhus tāḍitam / * chāyābaddhakadambakaṃ mṛgakulaṃ romantham abhyasyatu /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13374345 (0.0):
{gāhantāṃ mahiṣā nipānasalilaṃ śṛṅgairmuhustāḍitaṃ / chāyābaddhakadambakaṃ mṛgakulaṃ romanthamabhyasyatāṃ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23078661 (0.0):
gāhantāṃ mahiṣā nipānasalilaṃ śṛṅgairmuhustāḍitaṃ chāyābaddhakadambakaṃ
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18068884 (0.016):
chāyāvaddhakadambakaṃ mṛgakulaṃ romanthamabhyasyatu // / visrabdhaṃ kurutāṃ varāhavitatirmustākṣatiṃ palvale
* viśrabdhaṃ kriyatāṃ vahāra-tatibhir mustā-kṣatiḥ palvale
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13374352 (0.041):
viśrabdhaiḥ kriyatāṃ varāhapatibhirmustākṣatiḥ palvale / viśrāntiṃ labhatāmidaṃ ca śithilajyābandhamasmaddhanuḥ //250//}
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533511 (0.051):
* chāyābaddhakadambakaṃ mṛgakulaṃ romantham abhyasyatu / / * viśrabdhaṃ kriyatāṃ vahāratatibhir mustākṣatiḥ palvale
* viśrāmaṃ labhatām idaṃ ca śithitala-jyā-bandham asmad-dhanuḥ // KSak_2.6
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533519 (0.0):
* viśrabdhaṃ kriyatāṃ vahāratatibhir mustākṣatiḥ palvale / * viśrāmaṃ labhatām idaṃ ca śithitalajyābandham asmaddhanuḥ // KSak_2.6 //
KSak_2.6:>1% senāpati -- yat prabhaviṣṇave rocate / / KSak_2.7:<1% rā -- tena hi nivartaya pūrva-gatān vana-grāhiṇaḥ / yathā na
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533531 (0.0):
* viśrāmaṃ labhatām idaṃ ca śithitalajyābandham asmaddhanuḥ // KSak_2.6 // / KSak_2.6:>1% senāpati -- yat prabhaviṣṇave rocate /
me sainikās tapo-vanam uparundhanti tathā niṣeddhavyāḥ / paśya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533539 (1.192):
KSak_2.7:<1% rā -- tena hi nivartaya pūrvagatān vanagrāhiṇaḥ / yathā na me / sainikās tapovanam uparundhanti tathā niṣeddhavyāḥ / paśya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520123 (0.063):
KSak_1.30:>2% rājā -- (ātma-gatam) aho dhik paurā asmad-anveṣiṇas / tapo-vanam uparundhanti / bhavatu / pratigamiṣyāmas tāvat /p.50
* śama-pradhāneṣu tapo-dhaneṣu gūḍhaṃ hi dāta-ātmakam asti tejaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533545 (0.041):
sainikās tapovanam uparundhanti tathā niṣeddhavyāḥ / paśya / / * śamapradhāneṣu tapodhaneṣu gūḍhaṃ hi dātātmakam asti tejaḥ /
* sparśa-anukūlā+iva sūrya-kāntās tad-anya-tejo 'bhibhavād vamanti //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533555 (0.0):
* sparśānukūleva sūryakāntās tadanyatejo 'bhibhavād vamanti // KSak_2.7 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759323 (0.036):
gūḍhaṃ hi dāhātmakam asti tejaḥ | / sparśānukūlā iva sūrya kāntās
KSak_2.7 // / KSak_2.7:>1% senā -- yad ājñāpayati svāmī /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533560 (0.0):
* sparśānukūleva sūryakāntās tadanyatejo 'bhibhavād vamanti // KSak_2.7 // / KSak_2.7:>1% senā -- yad ājñāpayati svāmī /
KSak_2.7:>2% vidu -- vidhvaṃsatāṃ te utsāha-vṛtta-antaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533563 (1.192):
KSak_2.7:>1% senā -- yad ājñāpayati svāmī / / KSak_2.7:>2% vidu -- vidhvaṃsatāṃ te utsāhavṛttāntaḥ /
KSak_2.7:>3% (niṣkrāntaḥ senā-patiḥ)p.66 / KSak_2.7:>4% rājā -- (parijanaṃ vilokya) apanayantu bhavatyo mṛgayā-veśam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533583 (0.0):
KSak_2.7:>3% (niṣkrāntaḥ senāpatiḥ)p.66 / KSak_2.7:>4% rājā -- (parijanaṃ vilokya) apanayantu bhavatyo mṛgayāveśam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26540693 (0.0):
KSak_6.7:>6% rājā -- vātāyana tvam api svaṃ niyogam aśūnyaṃ kuru / / KSak_6.7:>7% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ / (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528186 (0.0):
KSak_6.7:>6% rājā -- vāta-ayana tvam api svaṃ niyogam aśūnyaṃ kuru / / KSak_6.7:>7% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ / (iti niṣkrāntaḥ)
KSak_2.7:>5% parijana -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533589 (0.0):
raivataka tvam api svaṃ niyogam aśūnyaṃ kuru / / KSak_2.7:>5% parijana -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528193 (0.040):
KSak_6.7:>7% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ / (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538247 (0.053):
KSak_5.5:>6% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_5.5:>7% rā -- (utthāya) vetravati agniśaraṇamārgam ādeśaya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525677 (0.053):
KSak_5.5:>6% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26540685 (0.057):
KSak_6.7:>5% pratīhārī -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntā) / KSak_6.7:>6% rājā -- vātāyana tvam api svaṃ niyogam aśūnyaṃ kuru /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528177 (0.057):
KSak_6.7:>5% pratīhārī -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntā)
KSak_2.7:>6% vidu -- kṛtaṃ bhavatā nirmakṣikam / sāṃpratam etasmin
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533595 (0.0):
KSak_2.7:>5% parijana -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_2.7:>6% vidu -- kṛtaṃ bhavatā nirmakṣikam / sāṃpratam etasmin
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528196 (0.035):
KSak_6.7:>7% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ / (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538246 (0.060):
KSak_5.5:>6% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_5.5:>7% rā -- (utthāya) vetravati agniśaraṇamārgam ādeśaya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525676 (0.060):
KSak_5.5:>6% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ (iti niṣkrāntaḥ)
pādapa-chāyā-viracita-vitāna-sanāthe śilā-tale niṣīdatu bhavān yāvad aham
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533605 (0.0):
KSak_2.7:>6% vidu -- kṛtaṃ bhavatā nirmakṣikam / sāṃpratam etasmin / pādapachāyāviracitavitānasanāthe śilātale niṣīdatu bhavān yāvad aham api
api sukha-āsīno bhavāmi / / KSak_2.7:>7% rājā -- gaccha+agrataḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533615 (0.0):
pādapachāyāviracitavitānasanāthe śilātale niṣīdatu bhavān yāvad aham api / sukhāsīno bhavāmi /
KSak_2.7:>8% vidu -- etu bhavān / / KSak_2.7:>9% (ity ubhau parikramya+upaviṣṭau )
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533622 (0.0):
KSak_2.7:>7% rājā -- gacchāgrataḥ / / KSak_2.7:>8% vidu -- etu bhavān /
KSak_2.7:>10% rā -- mādhavya anavāpta-cakṣuḥ phalo 'si / yena tvayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533630 (0.0):
KSak_2.7:>9% (ity ubhau parikramyopaviṣṭau ) / KSak_2.7:>10% rā -- mādhavya anavāptacakṣuḥ phalo 'si / yena tvayā
darśanīyaṃ na dṛṣṭam / / KSak_2.7:>11% vidu -- nanu bhavān agrato me vartate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533641 (0.0):
KSak_2.7:>10% rā -- mādhavya anavāptacakṣuḥ phalo 'si / yena tvayā / darśanīyaṃ na dṛṣṭam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533189 (0.059):
KSak_2.2:>6% rā -- nadīvegas tatra kāraṇam / / KSak_2.2:>7% vidu -- mama api bhavān / / KSak_2.2:>8% rā -- katham iva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520510 (0.059):
KSak_2.2:>6% rā -- nadī-vegas tatra kāraṇam / / KSak_2.2:>7% vidu -- mama api bhavān / / KSak_2.2:>8% rā -- katham iva /
KSak_2.7:>12% rā -- sarvaḥ kāntam ātmīyaṃ paśyati / ahaṃ tu tām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533648 (0.0):
KSak_2.7:>11% vidu -- nanu bhavān agrato me vartate / / KSak_2.7:>12% rā -- sarvaḥ kāntam ātmīyaṃ paśyati / ahaṃ tu tām
āśrama-lalāma-bhūtāṃ śakuntalām adhikṛtya bravīmi /p.68
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533655 (0.0):
āśramalalāmabhūtāṃ śakuntalām adhikṛtya bravīmi /p.68 / KSak_2.7:>13% vidu -- (svagatam) bhavatu / asyāvasaraṃ na dāsye /
KSak_2.7:>13% vidu -- (svagatam) bhavatu / asya+avasaraṃ na dāsye /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533661 (0.0):
āśramalalāmabhūtāṃ śakuntalām adhikṛtya bravīmi /p.68 / KSak_2.7:>13% vidu -- (svagatam) bhavatu / asyāvasaraṃ na dāsye /
KSak_2.7:>14% (prakāśam) bho vayasya te tāpasa-kanyakā+abhyarthanīyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533668 (0.0):
KSak_2.7:>13% vidu -- (svagatam) bhavatu / asyāvasaraṃ na dāsye / / KSak_2.7:>14% (prakāśam) bho vayasya te tāpasakanyakābhyarthanīyā dṛśyate
dṛśyate / / KSak_2.8:<1% rā -- sakhe na parihārye vastuni pauravāṇāṃ manaḥ pravartate
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533678 (0.0):
KSak_2.7:>14% (prakāśam) bho vayasya te tāpasakanyakābhyarthanīyā dṛśyate / KSak_2.8:<1% rā -- sakhe na parihārye vastuni pauravāṇāṃ manaḥ pravartate
* sura-yuvati-saṃbhavaṃ kila muner apatyaṃ tad ujjhita-adhigatam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533686 (0.0):
KSak_2.8:<1% rā -- sakhe na parihārye vastuni pauravāṇāṃ manaḥ pravartate / * surayuvatisaṃbhavaṃ kila muner apatyaṃ tad ujjhitādhigatam /
* arkasya+upari śithilaṃ cyutam iva nava-mālikā-kusumam // KSak_2.8 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533694 (0.0):
* surayuvatisaṃbhavaṃ kila muner apatyaṃ tad ujjhitādhigatam / / * arkasyopari śithilaṃ cyutam iva navamālikākusumam // KSak_2.8 //
KSak_2.8:>1% vidu -- )vihasya) yathā kasya api piṇḍa-kharjūrair / udvejitasya tiṇḍyām (tintiṇyām) abhilāṣo bhavet tathā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533696 (0.0):
* arkasyopari śithilaṃ cyutam iva navamālikākusumam // KSak_2.8 // / KSak_2.8:>1% vidu -- )vihasya) yathā kasya api piṇḍakharjūrair udvejitasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533705 (0.0):
KSak_2.8:>1% vidu -- )vihasya) yathā kasya api piṇḍakharjūrair udvejitasya / tiṇḍyām (tintiṇyām) abhilāṣo bhavet tathā strīratnaparibhogiṇaḥ bhavata
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613915 (0.030):
308.014. rūpāvatī pṛcchati asti te bhagini niveśane śastram? sā strī / āha astīti/ / 308.015. tena hi yatra bhavati, tadupadarśaya/
strī-ratna-paribhogiṇaḥ bhavata iyam abhyarthanā / / KSak_2.8:>2% rā -- na tāvad enāṃ paśyāmi yena+evam avādīḥ /p.70
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533717 (0.0):
KSak_2.8:>1% vidu -- )vihasya) yathā kasya api piṇḍakharjūrair udvejitasya / tiṇḍyām (tintiṇyām) abhilāṣo bhavet tathā strīratnaparibhogiṇaḥ bhavata
KSak_2.8:>3% vidu -- tat khalu ramaṇīyaṃ yad bhavato 'pi vismayam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533723 (0.0):
KSak_2.8:>2% rā -- na tāvad enāṃ paśyāmi yenaivam avādīḥ /p.70 / KSak_2.8:>3% vidu -- tat khalu ramaṇīyaṃ yad bhavato 'pi vismayam
utpādayati / / KSak_2.9:<1% rā -- vayasya kiṃ bahunā / / * citre niveśye parikalpita-sattva-yogā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533734 (0.0):
KSak_2.8:>3% vidu -- tat khalu ramaṇīyaṃ yad bhavato 'pi vismayam / utpādayati / / KSak_2.9:<1% rā -- vayasya kiṃ bahunā /
* rūpa-uccayena manasā vidhinā kṛtā nu /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533739 (0.0):
* citre niveśye parikalpitasattvayogā / * rūpoccayena manasā vidhinā kṛtā nu /
* strī-ratna-sṛṣṭir aparā pratibhāti sā me
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533746 (0.0):
* rūpoccayena manasā vidhinā kṛtā nu / / * strīratnasṛṣṭir aparā pratibhāti sā me
* dhātur vibhutvam anucintya vapuś ca tasyāḥ // KSak_2.9 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533752 (0.0):
* strīratnasṛṣṭir aparā pratibhāti sā me / * dhātur vibhutvam anucintya vapuś ca tasyāḥ // KSak_2.9 //
KSak_2.9:>1% vidu -- yady evaṃ pratyādeśa idānīṃ rūpavatīnām / / KSak_2.10:<1% rā -- idaṃ ca me manasi vartate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533760 (0.0):
* dhātur vibhutvam anucintya vapuś ca tasyāḥ // KSak_2.9 // / KSak_2.9:>1% vidu -- yady evaṃ pratyādeśa idānīṃ rūpavatīnām /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521122 (0.064):
iha samupasthāsyati vidhiḥ // KSak_2.10 // / KSak_2.10:>1% vidu -- tena hi laghu paritrāyatām enāṃ bhavān / mā kasya
* anāghrātaṃ puṣpaṃ kisalayam alūnaṃ kara-ruhair anāviddhaṃ ratnaṃ madhu
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533769 (1.192):
KSak_2.10:<1% rā -- idaṃ ca me manasi vartate / / * anāghrātaṃ puṣpaṃ kisalayam alūnaṃ kararuhair anāviddhaṃ ratnaṃ madhu
navam anāsvādita-rasam / / * akhaṇḍaṃ puṣyānāṃ phalam iva ca tad-rūpam anaghaṃ na jāne bhoktāraṃ kam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533781 (0.0):
* anāghrātaṃ puṣpaṃ kisalayam alūnaṃ kararuhair anāviddhaṃ ratnaṃ madhu / navam anāsvāditarasam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12824637 (5.960):
MSS_1311 2 akhaṇḍaṃ puṇyānāṃ phalamiva ca tadrūpamanaghaṃ na jāne
iha samupasthāsyati vidhiḥ // KSak_2.10 // / KSak_2.10:>1% vidu -- tena hi laghu paritrāyatām enāṃ bhavān / mā kasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533793 (0.0):
* akhaṇḍaṃ puṣyānāṃ phalam iva ca tadrūpam anaghaṃ na jāne bhoktāraṃ kam / iha samupasthāsyati vidhiḥ // KSak_2.10 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521091 (0.064):
* dhātur vibhutvam anucintya vapuś ca tasyāḥ // KSak_2.9 // / KSak_2.9:>1% vidu -- yady evaṃ pratyādeśa idānīṃ rūpavatīnām /
api tapasvina iṅgudī-taira-cikkaṇa-śīrṣasya haste patiṣyati /p.72
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533793 (0.0):
KSak_2.10:>1% vidu -- tena hi laghu paritrāyatām enāṃ bhavān / mā kasya / api tapasvina iṅgudītairacikkaṇaśīrṣasya haste patiṣyati /p.72
KSak_2.10:>2% rā -- paravatī khalu tatra-bhavatī / na ca saṃnihito 'tra
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533806 (0.0):
api tapasvina iṅgudītairacikkaṇaśīrṣasya haste patiṣyati /p.72 / KSak_2.10:>2% rā -- paravatī khalu tatrabhavatī / na ca saṃnihito 'tra
guru-janaḥ / / KSak_2.10:>3% vidu -- atha bhavantam antareṇa kīdṛśas tasyā dṛṣṭi-rāgaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533816 (0.0):
KSak_2.10:>2% rā -- paravatī khalu tatrabhavatī / na ca saṃnihito 'tra / gurujanaḥ / / KSak_2.10:>3% vidu -- atha bhavantam antareṇa kīdṛśas tasyā dṛṣṭirāgaḥ /
KSak_2.11:<1% rājā -- nisargād eva+apragalbhas tapasvi-kanyā-janaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533823 (0.0):
KSak_2.10:>3% vidu -- atha bhavantam antareṇa kīdṛśas tasyā dṛṣṭirāgaḥ / / KSak_2.11:<1% rājā -- nisargād evāpragalbhas tapasvikanyājanaḥ / tathāpi
tathā+api tu / * abhimukhe mayi saṃhṛtam īkṣitaṃ hasitam anya-nimita-kṛta-udayam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533834 (0.0):
KSak_2.11:<1% rājā -- nisargād evāpragalbhas tapasvikanyājanaḥ / tathāpi / tu / * abhimukhe mayi saṃhṛtam īkṣitaṃ hasitam anyanimitakṛtodayam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12842154 (0.0):
MSS_2318 2 vitaraṇe ca raṇe ca samudyate bhavati ko'pi paraṃ viralaḥ paraḥ / MSS_2319 1 abhimukhe mayi saṃhṛtamīkṣitaṃ hasitamanyanimittakṛtodayam /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21967575 (0.0):
kṛdabhihitākhyātam- / abhimukhe mayi saṃhṛtamīkṣitaṃ hasitamanyanimittakathodayaṃ /"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075487 (0.045):
abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ $ hasitam anya nimitta kathodayam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350429 (0.045):
abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ hasitam anya nimitta kathodayam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273922 (0.045):
abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ $ hasitam anyanimittakathodayam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884637 (0.045):
abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ hasitam anyanimittakathodayam /
* vinaya-vārita-vṛttir atas tayā na vivṛto madano na ca saṃvṛtaḥ //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533841 (0.0):
* abhimukhe mayi saṃhṛtam īkṣitaṃ hasitam anyanimitakṛtodayam / / * vinayavāritavṛttir atas tayā na vivṛto madano na ca saṃvṛtaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12842160 (0.0):
MSS_2319 1 abhimukhe mayi saṃhṛtamīkṣitaṃ hasitamanyanimittakṛtodayam / / MSS_2319 2 vinayavāritavṛttiratastayā na vivṛto madano na ca saṃvṛtaḥ //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21967583 (0.0):
vinayavādhitavṛttiratastayā na vivṛto madano na ca saṃvṛtaḥ //"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075495 (0.0):
abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ $ hasitam anya nimitta kathodayam & / vinaya vārita vṛttir atas tayā % na vivṛto madano na ca saṃvṛtaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350437 (0.0):
abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ hasitam anya nimitta kathodayam / / vinaya vārita vṛttir atas tayā na vivṛto madano na ca saṃvṛtaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273930 (0.0):
abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ $ hasitam anyanimittakathodayam & / vinayavāritavṛttir atas tayā % na vivṛto madano na ca saṃvṛtaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884645 (0.0):
abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ hasitam anyanimittakathodayam / / vinayavāritavṛttir atas tayā na vivṛto madano na ca saṃvṛtaḥ //
KSak_2.11 // / KSak_2.11:>1% vidu -- na khalu dṛṣṭa-mātrasya tava+aṅkaṃ samārohati /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533851 (0.0):
* vinayavāritavṛttir atas tayā na vivṛto madano na ca saṃvṛtaḥ // / KSak_2.11 // / KSak_2.11:>1% vidu -- na khalu dṛṣṭamātrasya tavāṅkaṃ samārohati /
KSak_2.12:<1% rājā -- mithaḥ prasthāne punaḥ śālīnatayā api kāmam āviṣkṛto
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533859 (0.0):
KSak_2.11:>1% vidu -- na khalu dṛṣṭamātrasya tavāṅkaṃ samārohati / / KSak_2.12:<1% rājā -- mithaḥ prasthāne punaḥ śālīnatayā api kāmam āviṣkṛto
bhāvas tatra-bhavatyā / tathā hi /p.74 / * darbha-aṅkureṇa caraṇaḥ kṣata ity akhāṇḍe tanvī sthitā katicid eva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533870 (0.0):
KSak_2.12:<1% rājā -- mithaḥ prasthāne punaḥ śālīnatayā api kāmam āviṣkṛto / bhāvas tatrabhavatyā / tathā hi /p.74 / * darbhāṅkureṇa caraṇaḥ kṣata ity akhāṇḍe tanvī sthitā katicid eva padāni
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075715 (0.059):
darbhāṅkureṇa caraṇaḥ kṣata ity akāṇḍe $ tanvī sthitā katicid eva padāni / gatvā & / āsīd vivṛtta vadanā ca vimocayantī % śākhāsu valkalam asaktam api drumāṇām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350657 (0.059):
darbhāṅkureṇa caraṇaḥ kṣata ity akāṇḍe tanvī sthitā katicid eva padāni / gatvā / / āsīd vivṛtta vadanā ca vimocayantī śākhāsu valkalam asaktam api drumāṇām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274127 (0.059):
darbhāṅkureṇa caraṇaḥ kṣata ity akāṇḍe $ tanvī sthitā katicid eva padāni / gatvā & / āsīd vivṛttavadanā ca vimocayantī % śākhāsu valkalam asaktam api drumāṇām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884842 (0.059):
darbhāṅkureṇa caraṇaḥ kṣata ity akāṇḍe tanvī sthitā katicid eva padāni / gatvā / / āsīd vivṛttavadanā ca vimocayantī śākhāsu valkalam asaktam api drumāṇām //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9185188 (0.059):
darbhāṅkureṇa caraṇaḥ kṣata ityakāṇḍe tanvī sthitā katicideva padāni / gatvā / / āsīd vivṛttavadanā ca vimocayantī śākhāsu valkalamasaktamapi drumāṇām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14445943 (0.064):
tanvīm ujjhita bhūṣaṇāṃ kala giraṃ sītkāram ātanvatīṃ VidSrk_41.19 / tanvī sthitā katicid eva padāni gatvā VidSrk_17.49 *(513)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27473907 (0.064):
tanvīm ujjhitabhūṣaṇāṃ kalagiraṃ sītkāram ātanvatīṃ VidSrk_41.19a *(1399a) / tanvī sthitā katicid eva padāni gatvā VidSrk_17.49b *(513b)
padāni gatvā / / * āsīd vivṛtta-vadanā ca vimocayantī śākhāsu valkalam asaktam api drumāṇām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533880 (0.0):
* darbhāṅkureṇa caraṇaḥ kṣata ity akhāṇḍe tanvī sthitā katicid eva padāni / gatvā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075723 (0.0):
darbhāṅkureṇa caraṇaḥ kṣata ity akāṇḍe $ tanvī sthitā katicid eva padāni / gatvā & / āsīd vivṛtta vadanā ca vimocayantī % śākhāsu valkalam asaktam api drumāṇām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350665 (0.0):
darbhāṅkureṇa caraṇaḥ kṣata ity akāṇḍe tanvī sthitā katicid eva padāni / gatvā / / āsīd vivṛtta vadanā ca vimocayantī śākhāsu valkalam asaktam api drumāṇām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274135 (0.0):
darbhāṅkureṇa caraṇaḥ kṣata ity akāṇḍe $ tanvī sthitā katicid eva padāni / gatvā & / āsīd vivṛttavadanā ca vimocayantī % śākhāsu valkalam asaktam api drumāṇām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884850 (0.0):
darbhāṅkureṇa caraṇaḥ kṣata ity akāṇḍe tanvī sthitā katicid eva padāni / gatvā / / āsīd vivṛttavadanā ca vimocayantī śākhāsu valkalam asaktam api drumāṇām //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097484 (0.0):
darbhāṅkureṇa caraṇas+kṣatas+iti+akāṇḍe tanvī sthitā katicit+eva padāni / gatvā / / āsīt+vivṛttavadanā ca vimocayantī śākhāsu valkalam+asaktam+api drumāṇām //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9185196 (0.0):
darbhāṅkureṇa caraṇaḥ kṣata ityakāṇḍe tanvī sthitā katicideva padāni / gatvā / / āsīd vivṛttavadanā ca vimocayantī śākhāsu valkalamasaktamapi drumāṇām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14445943 (0.050):
tanvīm ujjhita bhūṣaṇāṃ kala giraṃ sītkāram ātanvatīṃ VidSrk_41.19 / tanvī sthitā katicid eva padāni gatvā VidSrk_17.49 *(513)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27473907 (0.050):
tanvīm ujjhitabhūṣaṇāṃ kalagiraṃ sītkāram ātanvatīṃ VidSrk_41.19a *(1399a) / tanvī sthitā katicid eva padāni gatvā VidSrk_17.49b *(513b)
// KSak_2.12 // / KSak_2.12:>1% vidu -- tena hi gṛhīta-pātheyo bhava / kṛtaṃ tvayā+upavanaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533888 (0.0):
* āsīd vivṛttavadanā ca vimocayantī śākhāsu valkalam asaktam api drumāṇām / // KSak_2.12 // / KSak_2.12:>1% vidu -- tena hi gṛhītapātheyo bhava / kṛtaṃ tvayopavanaṃ
tapo-vanam iti paśyāmi / / KSak_2.12:>2% rā -- sakhe tapasvibhiḥ kaiścit parijñāto 'smi / cintaya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533900 (0.0):
KSak_2.12:>1% vidu -- tena hi gṛhītapātheyo bhava / kṛtaṃ tvayopavanaṃ / tapovanam iti paśyāmi /
tāvat kena+apadeśena punar āśrama-padaṃ gacchāmaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533906 (0.0):
KSak_2.12:>2% rā -- sakhe tapasvibhiḥ kaiścit parijñāto 'smi / cintaya / tāvat kenāpadeśena punar āśramapadaṃ gacchāmaḥ /
KSak_2.12:>3% vidu -- ko 'paro 'padeśo yuṣmākaṃ rājñām /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533912 (0.0):
tāvat kenāpadeśena punar āśramapadaṃ gacchāmaḥ / / KSak_2.12:>3% vidu -- ko 'paro 'padeśo yuṣmākaṃ rājñām /
nīvāra-ṣaṣṭha-bhāgam asmākam upaharantv iti / / KSak_2.13:<1% rā -- mūrkha anyam eva bhāga-dheyam ete tapasvino nirvapanti
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533919 (0.0):
KSak_2.12:>3% vidu -- ko 'paro 'padeśo yuṣmākaṃ rājñām / / nīvāraṣaṣṭhabhāgam asmākam upaharantv iti /
yo ratna-rāśīn api vihāya+abhinandyate / paśya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533929 (0.0):
KSak_2.13:<1% rā -- mūrkha anyam eva bhāgadheyam ete tapasvino nirvapanti / yo ratnarāśīn api vihāyābhinandyate / paśya /
* yad uttiṣṭhati varṇebhyo nṛpāṇāṃ kṣayi tat phalam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533935 (0.0):
yo ratnarāśīn api vihāyābhinandyate / paśya / / * yad uttiṣṭhati varṇebhyo nṛpāṇāṃ kṣayi tat phalam /
* tapaḥ-ṣaḍ-bhāgam akṣayyaṃ dadaty āraṇyakā hi naḥ // KSak_2.13 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533944 (0.0):
* yad uttiṣṭhati varṇebhyo nṛpāṇāṃ kṣayi tat phalam / / * tapaḥṣaḍbhāgam akṣayyaṃ dadaty āraṇyakā hi naḥ // KSak_2.13 //
KSak_2.13:>1% (nepathye) / KSak_2.13:>2% hanta siddha-arthau svaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533947 (5.960):
* tapaḥṣaḍbhāgam akṣayyaṃ dadaty āraṇyakā hi naḥ // KSak_2.13 // / KSak_2.13:>1% (nepathye)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26543282 (0.054):
* pūrvāvadhīritaṃ śreyo duḥkhaṃ hi parivartate // KSak_7.13 // / KSak_7.13:>1% (nepathye) / KSak_7.13:>2% mā khalu cāpalaṃ kuru / kathaṃ gata evātmanaḥ prakṛtim /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530838 (0.054):
* pūrva-avadhīritaṃ śreyo duḥkhaṃ hi parivartate // KSak_7.13 // / KSak_7.13:>1% (nepathye) / KSak_7.13:>2% mā khalu cāpalaṃ kuru / kathaṃ gata eva+ātmanaḥ prakṛtim /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532729 (0.054):
* bhūyiṣṭham anyaviṣayā na tu dṛṣṭir asyāḥ // KSak_1.28 // / KSak_1.28:>1% (nepathye) / KSak_1.29:<1% bho bhos tapasvinaḥ saṃnihitās tapovanasattvarakṣāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520042 (0.054):
* bhūyiṣṭham anya-viṣayā na tu dṛṣṭir asyāḥ // KSak_1.28 // / KSak_1.28:>1% (nepathye) / KSak_1.29:<1% bho bhos tapasvinaḥ saṃnihitās tapo-vana-sattva-rakṣāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523460 (0.055):
KSak_4.1:<12% (nepathye) / KSak_4.1:<13% ayam ahaṃ bhoḥ / / KSak_4.1:<14% ana -- (karṇaṃ dattvā) sakhi atithīnām iva niveditam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518780 (0.061):
* athavā bhavitavyānāṃ dvārāṇi bhavanti sarvatra // KSak_1.15 // / KSak_1.15:>1% (nepathye) / KSak_1.15:>2% ita itaḥ sakhyau /
KSak_2.13:>3% rā -- (karṇaṃ dattvā) aye dhīra-praśānta-svarais tapasvibhir
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533957 (0.0):
KSak_2.13:>2% hanta siddhārthau svaḥ / / KSak_2.13:>3% rā -- (karṇaṃ dattvā) aye dhīrapraśāntasvarais tapasvibhir
bhavitavyam / / KSak_2.13:>4% (praviśya)p.76 / KSak_2.13:>5% jayatu jayatu bhartā / etau dvau ṛṣi-kumārau
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533967 (0.0):
KSak_2.13:>3% rā -- (karṇaṃ dattvā) aye dhīrapraśāntasvarais tapasvibhir / bhavitavyam / / KSak_2.13:>4% (praviśya)p.76
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5529436 (0.040):
KSak_6.22:>13% pratīhārī -- jayatu jayatu devaḥ /p.238 / KSak_6.22:>14% rājā -- vetravati na khalv antarā dṛṣṭā tvayā devī /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538193 (0.048):
* śītaṃ divā sthānam iva dvipendraḥ // KSak_5.5 // / KSak_5.5:>2% (upagamya) jayatu jayatu devaḥ / ete khalu himagirer
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525620 (0.048):
* śītaṃ divā sthānam iva dvipa-indraḥ // KSak_5.5 // / KSak_5.5:>2% (upagamya) jayatu jayatu devaḥ / ete khalu hima-girer
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533388 (0.056):
bibharti // KSak_2.4 // / KSak_2.4:>1% (upetya) jayatu jayatu svāmī / gṛhītaśvāpadam araṇyam / kim
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520714 (0.056):
bibharti // KSak_2.4 // / KSak_2.4:>1% (upetya) jayatu jayatu svāmī / gṛhīta-śvā-padam araṇyam / kim
pratīhāra-bhūmim upasthitau / / KSak_2.13:>6% rājā -- tena hy avilambitaṃ praveśaya tau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533974 (0.0):
KSak_2.13:>5% jayatu jayatu bhartā / etau dvau ṛṣikumārau pratīhārabhūmim
KSak_2.13:>7% dauvārika -- eṣa praveśayāmi / (iti niṣkramya / rṣi-kumārābhyāṃ saha praviśya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533977 (5.960):
KSak_2.13:>6% rājā -- tena hy avilambitaṃ praveśaya tau / / KSak_2.13:>7% dauvārika -- eṣa praveśayāmi / (iti niṣkramya rṣikumārābhyāṃ
KSak_2.13:>8% (ubhau rājānaṃ vilokayataḥ) / KSak_2.14:<1% prathamaḥ -- aho dīptimato 'pi viśvasanīyatayā+asya vapuṣaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533989 (0.0):
KSak_2.13:>7% dauvārika -- eṣa praveśayāmi / (iti niṣkramya rṣikumārābhyāṃ / saha praviśya) / KSak_2.13:>8% (ubhau rājānaṃ vilokayataḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533999 (0.0):
KSak_2.14:<1% prathamaḥ -- aho dīptimato 'pi viśvasanīyatayāsya vapuṣaḥ /
* adhyākrāntā vasatir amunā apy āśrame sarva-bhogye / * rakṣā-yogād ayam api tapaḥ pratyahaṃ saṃcinoti /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534009 (0.0):
athavā upapannam etad asminn ṛṣibhyo nātibhinne rājani / kutaḥ / * adhyākrāntā vasatir amunā apy āśrame sarvabhogye
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12821819 (0.025):
MSS_1149 1 adhyākrāntā vasatiramunāpyāśramaṃ sarvabhogye rakṣāyogādayamapi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12821826 (0.056):
MSS_1149 1 adhyākrāntā vasatiramunāpyāśramaṃ sarvabhogye rakṣāyogādayamapi / tapaḥ pratyahaṃ saṃcinoti /
* asya+api dyāṃ spṛśati vaśinaś cāraṇa-dvandva-gītaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534014 (0.0):
* rakṣāyogād ayam api tapaḥ pratyahaṃ saṃcinoti / / * asyāpi dyāṃ spṛśati vaśinaś cāraṇadvandvagītaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12821832 (0.0):
tapaḥ pratyahaṃ saṃcinoti / / MSS_1149 2 asyāpi dyāṃ spṛśati vaśinaścāraṇadvandvagītaḥ puṇyaḥ śabdo
* puṇyaḥ-śabdo munir iti muhuhḥ kevalaṃ rāja-pūrvaḥ // KSak_2.14 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534022 (0.0):
* asyāpi dyāṃ spṛśati vaśinaś cāraṇadvandvagītaḥ / * puṇyaḥśabdo munir iti muhuhḥ kevalaṃ rājapūrvaḥ // KSak_2.14 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12821835 (2.980):
MSS_1149 2 asyāpi dyāṃ spṛśati vaśinaścāraṇadvandvagītaḥ puṇyaḥ śabdo / muniriti muhuḥ kevalaṃ rājapūrvaḥ //
KSak_2.14:>1% dvitīyaḥ -- gautama ayaṃ sa balabhit sakho duṣyantaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534031 (0.0):
* puṇyaḥśabdo munir iti muhuhḥ kevalaṃ rājapūrvaḥ // KSak_2.14 // / KSak_2.14:>1% dvitīyaḥ -- gautama ayaṃ sa balabhit sakho duṣyantaḥ /
KSak_2.14:>2% prathama -- atha kim / / KSak_2.15:<1% dvitīyahḥ -- tena hi / * na+etac citraṃ yad ayam udadhi-śyāma-sīmāṃ dharitrīm ekaḥ kṛtsnāṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534035 (0.0):
KSak_2.14:>1% dvitīyaḥ -- gautama ayaṃ sa balabhit sakho duṣyantaḥ / / KSak_2.14:>2% prathama -- atha kim /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534042 (0.028):
KSak_2.15:<1% dvitīyahḥ -- tena hi / * naitac citraṃ yad ayam udadhiśyāmasīmāṃ dharitrīm ekaḥ kṛtsnāṃ
nagara-parigha-prāṃśu-bāhur bhunakti /p.78 / * āśaṃsante samitiṣu surā baddha-vairā hi daityair asya+adhijye dhanuṣi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534056 (0.0):
* naitac citraṃ yad ayam udadhiśyāmasīmāṃ dharitrīm ekaḥ kṛtsnāṃ / nagaraparighaprāṃśubāhur bhunakti /p.78
vijayaṃ pauruhūte ca vajre // KSak_2.15 // / KSak_2.15:>1% ubhau -- (upagamya) vijayasva rājan /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534065 (0.0):
* āśaṃsante samitiṣu surā baddhavairā hi daityair asyādhijye dhanuṣi / vijayaṃ pauruhūte ca vajre // KSak_2.15 //
KSak_2.15:>2% rā -- (āsanād utthāya) abhivādaye bhavantau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534071 (0.0):
KSak_2.15:>1% ubhau -- (upagamya) vijayasva rājan / / KSak_2.15:>2% rā -- (āsanād utthāya) abhivādaye bhavantau /
KSak_2.15:>3% ubhau -- svasti bhavate / (iti phalāny upaharataḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534077 (0.0):
KSak_2.15:>2% rā -- (āsanād utthāya) abhivādaye bhavantau / / KSak_2.15:>3% ubhau -- svasti bhavate / (iti phalāny upaharataḥ)
KSak_2.15:>4% rā -- (sapraṇāmaṃ parigṛhya) ājñāpayitum icchāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534084 (0.0):
KSak_2.15:>3% ubhau -- svasti bhavate / (iti phalāny upaharataḥ) / KSak_2.15:>4% rā -- (sapraṇāmaṃ parigṛhya) ājñāpayitum icchāmi /
KSak_2.15:>5% ubhau -- vidito bhavān āśrama-sadām ihasthaḥ / tena
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534091 (0.0):
KSak_2.15:>4% rā -- (sapraṇāmaṃ parigṛhya) ājñāpayitum icchāmi / / KSak_2.15:>5% ubhau -- vidito bhavān āśramasadām ihasthaḥ / tena bhavantaṃ
bhavantaṃ prārthayante / / KSak_2.15:>6% rā -- kim ājñāpayanti / / KSak_2.15:>7% ubhau -- tatra-bhavataḥ kaṇvasya maharṣer asāṃnidhyād
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534102 (0.0):
KSak_2.15:>5% ubhau -- vidito bhavān āśramasadām ihasthaḥ / tena bhavantaṃ / prārthayante /
rakṣāṃsi na+iṣṭi-vighnam utpādayanti / tat katipaya-rātraṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534108 (0.0):
rakṣāṃsi neṣṭivighnam utpādayanti / tat katipayarātraṃ sārathidvitīyena
sārathi-dvitīyena bhavatā sanāthī-kriyatām āśrama iti /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534114 (0.0):
rakṣāṃsi neṣṭivighnam utpādayanti / tat katipayarātraṃ sārathidvitīyena / bhavatā sanāthīkriyatām āśrama iti /
KSak_2.15:>8% rā -- anugṛhīto 'smi / / KSak_2.15:>9% vidu -- (apavārya) eṣā idānīm anukūlā te 'bhyarthanā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534125 (0.0):
bhavatā sanāthīkriyatām āśrama iti / / KSak_2.15:>8% rā -- anugṛhīto 'smi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520511 (0.060):
KSak_2.2:>7% vidu -- mama api bhavān / / KSak_2.2:>8% rā -- katham iva /
KSak_2.15:>10% rā -- (smitaṃ kṛtvā) raivataka mad-vacanād ucyatāṃ sārathiḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534138 (0.0):
KSak_2.15:>9% vidu -- (apavārya) eṣā idānīm anukūlā te 'bhyarthanā / / KSak_2.15:>10% rā -- (smitaṃ kṛtvā) raivataka madvacanād ucyatāṃ sārathiḥ
KSak_2.15:>11% dau -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534144 (0.0):
/ sabāṇāsanaṃ ratham upasthāpaya iti / / KSak_2.15:>11% dau -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26540685 (0.051):
KSak_6.7:>5% pratīhārī -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntā) / KSak_6.7:>6% rājā -- vātāyana tvam api svaṃ niyogam aśūnyaṃ kuru /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528177 (0.051):
KSak_6.7:>5% pratīhārī -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntā) / KSak_6.7:>6% rājā -- vāta-ayana tvam api svaṃ niyogam aśūnyaṃ kuru /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528193 (0.054):
KSak_6.7:>7% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ / (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538246 (0.059):
KSak_5.5:>6% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_5.5:>7% rā -- (utthāya) vetravati agniśaraṇamārgam ādeśaya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525676 (0.059):
KSak_5.5:>6% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ (iti niṣkrāntaḥ)
KSak_2.16:<1% ubhau -- (saharṣam) / * anukāriṇi pūrveṣāṃ yukta-rūpam idaṃ tvayi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534151 (0.0):
KSak_2.15:>11% dau -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528192 (0.060):
KSak_6.7:>7% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ / (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_6.7:>8% vidūṣakaḥ -- kṛtaṃ bhavatā nirmakṣikam / sāṃprataṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26540685 (0.064):
KSak_6.7:>5% pratīhārī -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntā) / KSak_6.7:>6% rājā -- vātāyana tvam api svaṃ niyogam aśūnyaṃ kuru /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528177 (0.064):
KSak_6.7:>5% pratīhārī -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntā) / KSak_6.7:>6% rājā -- vāta-ayana tvam api svaṃ niyogam aśūnyaṃ kuru /
* āpanna-abhaya-satreṣu dīkṣitāḥ khalu pauravāḥ // KSak_2.16 //p.80
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534159 (0.0):
* anukāriṇi pūrveṣāṃ yuktarūpam idaṃ tvayi / / * āpannābhayasatreṣu dīkṣitāḥ khalu pauravāḥ // KSak_2.16 //p.80
KSak_2.16:>1% rā -- (sapraṇāmam) gacchatāṃ puro bhavantau / aham apy
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534166 (0.0):
* āpannābhayasatreṣu dīkṣitāḥ khalu pauravāḥ // KSak_2.16 //p.80 / KSak_2.16:>1% rā -- (sapraṇāmam) gacchatāṃ puro bhavantau / aham apy
anupadam āgata eva / / KSak_2.16:>2% ubhau -- vijayasva (iti niṣkrāntau)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534173 (0.0):
KSak_2.16:>1% rā -- (sapraṇāmam) gacchatāṃ puro bhavantau / aham apy / anupadam āgata eva / / KSak_2.16:>2% ubhau -- vijayasva (iti niṣkrāntau)
KSak_2.16:>3% rā -- mādhavya apy asti śakuntalā-darśane kutūhalam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534180 (0.0):
KSak_2.16:>2% ubhau -- vijayasva (iti niṣkrāntau) / KSak_2.16:>3% rā -- mādhavya apy asti śakuntalādarśane kutūhalam /
KSak_2.16:>4% vidu -- prathamaṃ saparivāham āsīt / idānīṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534186 (0.0):
KSak_2.16:>3% rā -- mādhavya apy asti śakuntalādarśane kutūhalam / / KSak_2.16:>4% vidu -- prathamaṃ saparivāham āsīt / idānīṃ
rākṣasa-vṛtta-antena bindur api na+avaśeṣitaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534192 (0.053):
KSak_2.16:>4% vidu -- prathamaṃ saparivāham āsīt / idānīṃ / rākṣasavṛttāntena bindur api nāvaśeṣitaḥ /
KSak_2.16:>5% rā -- mā bhaiṣīḥ / nanu mat-samīpe vartiṣyase /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534200 (0.0):
rākṣasavṛttāntena bindur api nāvaśeṣitaḥ / / KSak_2.16:>5% rā -- mā bhaiṣīḥ / nanu matsamīpe vartiṣyase /
KSak_2.16:>6% vidu -- eṣa rākṣasād rakṣito 'smi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534206 (0.0):
KSak_2.16:>5% rā -- mā bhaiṣīḥ / nanu matsamīpe vartiṣyase / / KSak_2.16:>6% vidu -- eṣa rākṣasād rakṣito 'smi /
KSak_2.16:>7% (praviśya) / KSak_2.16:>8% dau -- sajjo ratho bhartur vijaya-prasthānam apekṣate / eṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534215 (0.0):
KSak_2.16:>6% vidu -- eṣa rākṣasād rakṣito 'smi / / KSak_2.16:>7% (praviśya)
punar nagarād devīnāṃ jñapti-haraḥ karabhaka āgataḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534223 (0.0):
KSak_2.16:>8% dau -- sajjo ratho bhartur vijayaprasthānam apekṣate / eṣa / punar nagarād devīnāṃ jñaptiharaḥ karabhaka āgataḥ
KSak_2.16:>9% rā -- (sādaram) im ambābhiḥ preṣitaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534230 (0.0):
punar nagarād devīnāṃ jñaptiharaḥ karabhaka āgataḥ / KSak_2.16:>9% rā -- (sādaram) im ambābhiḥ preṣitaḥ /
KSak_2.16:>10% dau -- atha kim / / KSak_2.16:>11% rā -- nanu praveśyatām /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534237 (0.0):
KSak_2.16:>9% rā -- (sādaram) im ambābhiḥ preṣitaḥ / / KSak_2.16:>10% dau -- atha kim /
KSak_2.16:>12% dau -- tathā / (iti niṣkramya karabhakeṇa saha praviśya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534243 (0.0):
KSak_2.16:>10% dau -- atha kim / / KSak_2.16:>11% rā -- nanu praveśyatām /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533981 (0.035):
KSak_2.13:>7% dauvārika -- eṣa praveśayāmi / (iti niṣkramya rṣikumārābhyāṃ / saha praviśya)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14145429 (0.035):
&puruṣaḥ&: / *niṣkramya pāñcālakena saha praviśya** / eṣa devaḥ / upasarpatu pāñcālakaḥ /
eṣa bhartā / upasarpa / / KSak_2.16:>13% karabhaka -- jayatu jayatu bhartā / devy ājñāpayati /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534252 (0.0):
KSak_2.16:>12% dau -- tathā / (iti niṣkramya karabhakeṇa saha praviśya) / eṣa bhartā / upasarpa /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14145430 (0.049):
*niṣkramya pāñcālakena saha praviśya** / eṣa devaḥ / upasarpatu pāñcālakaḥ /
āgāmini caturtha-divase pravṛtta-pāraṇo me upavāso bhaviṣyati / tatra
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534260 (0.0):
KSak_2.16:>13% karabhaka -- jayatu jayatu bhartā / devy ājñāpayati / / āgāmini caturthadivase pravṛttapāraṇo me upavāso bhaviṣyati / tatra
dīrgha-āyuṣā+avaśyaṃ saṃbhāvanīyā+iti / / KSak_2.16:>14% rā -- itas tapasvi-kāryam / ito guru-jana-ājñā / dvayam apy
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534274 (0.0):
āgāmini caturthadivase pravṛttapāraṇo me upavāso bhaviṣyati / tatra / dīrghāyuṣāvaśyaṃ saṃbhāvanīyeti /
anatikramaṇīyam / kim atra pratividheyam /p.82 / KSak_2.16:>15% vidu -- triśaṅkur iva+antarā tiṣṭha /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534283 (0.0):
KSak_2.16:>14% rā -- itas tapasvikāryam / ito gurujanājñā / dvayam apy / anatikramaṇīyam / kim atra pratividheyam /p.82
KSak_2.17:<1% rā -- satyam ākulī-bhūto 'smi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534284 (0.0):
KSak_2.16:>15% vidu -- triśaṅkur ivāntarā tiṣṭha / / KSak_2.17:<1% rā -- satyam ākulībhūto 'smi /
* kṛtyayor bhinna-deśatvād dvaidhī-bhavati me manaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534294 (0.028):
KSak_2.17:<1% rā -- satyam ākulībhūto 'smi / / * kṛtyayor bhinnadeśatvād dvaidhībhavati me manaḥ /
* puraḥ patihataṃ śaile srotaḥ sroto-vaho yathā // KSak_2.17 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534301 (1.192):
* kṛtyayor bhinnadeśatvād dvaidhībhavati me manaḥ / / * puraḥ patihataṃ śaile srotaḥ srotovaho yathā // KSak_2.17 //
KSak_2.17:>1% (vicintya) sakhe tvam ambayā putra iti pratigṛhītaḥ / ato
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534310 (0.0):
* puraḥ patihataṃ śaile srotaḥ srotovaho yathā // KSak_2.17 // / KSak_2.17:>1% (vicintya) sakhe tvam ambayā putra iti pratigṛhītaḥ / ato
bhavān itaḥ pratinivṛtya tapasvi-kārya-vyagra-mānasaṃ mām āvedya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534316 (0.0):
KSak_2.17:>1% (vicintya) sakhe tvam ambayā putra iti pratigṛhītaḥ / ato / bhavān itaḥ pratinivṛtya tapasvikāryavyagramānasaṃ mām āvedya
tatra-bhavatīnāṃ putra-kṛtyam anuṣṭhātum arhati / / KSak_2.17:>2% vidu -- na khalu māṃ rakṣo-bhīrukaṃ gaṇayasi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534332 (0.0):
bhavān itaḥ pratinivṛtya tapasvikāryavyagramānasaṃ mām āvedya / tatrabhavatīnāṃ putrakṛtyam anuṣṭhātum arhati /
KSak_2.17:>3% rā -- (sasmitam) katham etad bhavati saṃbhāvyate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534339 (0.0):
KSak_2.17:>2% vidu -- na khalu māṃ rakṣobhīrukaṃ gaṇayasi / / KSak_2.17:>3% rā -- (sasmitam) katham etad bhavati saṃbhāvyate /
KSak_2.17:>4% vidu -- yathā rāja-anujena gantavyaṃ tathā gacchāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534345 (0.0):
KSak_2.17:>3% rā -- (sasmitam) katham etad bhavati saṃbhāvyate / / KSak_2.17:>4% vidu -- yathā rājānujena gantavyaṃ tathā gacchāmi /
KSak_2.17:>5% rā -- nanu tapo-vana-uparodhaḥ pariharaṇīya iti sarvān
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534353 (0.0):
KSak_2.17:>4% vidu -- yathā rājānujena gantavyaṃ tathā gacchāmi / / KSak_2.17:>5% rā -- nanu tapovanoparodhaḥ pariharaṇīya iti sarvān
ānuyātrikāṃs tvayā+eva saha prasthāpayāmi / / KSak_2.17:>6% vidu -- (sagarvam) tena hi yuva-rājo 'smi+idānīṃ saṃvṛttaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534365 (0.0):
KSak_2.17:>5% rā -- nanu tapovanoparodhaḥ pariharaṇīya iti sarvān / ānuyātrikāṃs tvayaiva saha prasthāpayāmi /
KSak_2.17:>7% rā -- (svagatam) capalo 'yaṃ baṭuḥ / kadācid
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534370 (0.0):
KSak_2.17:>6% vidu -- (sagarvam) tena hi yuvarājo 'smīdānīṃ saṃvṛttaḥ / / KSak_2.17:>7% rā -- (svagatam) capalo 'yaṃ baṭuḥ / kadācid asmatprārthanām
asmat-prārthanām antaḥ-purebhyaḥ kathayet / bhavatu / enam evaṃ vakṣye /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534378 (0.0):
antaḥpurebhyaḥ kathayet / bhavatu / enam evaṃ vakṣye / (vidūṣakaṃ haste
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758049 (1.788):
kathām antaḥ purebhyaḥ kathayet | bhavatu | enam eva vakṣye
(vidūṣakaṃ haste gṛhītvā / prakāśam) vayasya ṛṣi-gauravād āśramaṃ gacchāmi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534384 (0.0):
antaḥpurebhyaḥ kathayet / bhavatu / enam evaṃ vakṣye / (vidūṣakaṃ haste
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534392 (0.0):
gṛhītvā / prakāśam) vayasya ṛṣigauravād āśramaṃ gacchāmi / na khalu satyam
* kva vayaṃ kva parokṣa-manmatho mṛga-śāvaiḥ samam edhito janaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534405 (0.0):
eva tāpasakanyakāyāṃ mamābhilāṣaḥ / paśya / / * kva vayaṃ kva parokṣamanmatho mṛgaśāvaiḥ samam edhito janaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758061 (0.0):
kva vayaṃ kva parokṣa manmatho / mṛgaśāvaiḥ samam edhito janaḥ |
* parihāsa-vijalpitaṃ sakhe parama-arthena na gṛhyatāṃ vacaḥ // KSak_2.18
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534415 (0.0):
* kva vayaṃ kva parokṣamanmatho mṛgaśāvaiḥ samam edhito janaḥ / / * parihāsavijalpitaṃ sakhe paramārthena na gṛhyatāṃ vacaḥ // KSak_2.18 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758066 (0.0):
mṛgaśāvaiḥ samam edhito janaḥ | / parihāsa vijalpitaṃ sakhe
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758292 (0.0):
mṛgaśāvaiḥ samam edhito janaḥ | / parihāsa vijalpitaṃ sakhe / paramārthena na gṛhyatāṃ vacaḥ ||SRs_3.212|| [a.śa. 2.18]
KSak_2.18:>1% vidu -- atha kim / / KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534422 (0.0):
* parihāsavijalpitaṃ sakhe paramārthena na gṛhyatāṃ vacaḥ // KSak_2.18 // / KSak_2.18:>1% vidu -- atha kim /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520241 (0.021):
* cīna-aṃśukam iva ketoḥ prativātaṃ nīyamānasya // KSak_1.31 // / KSak_1.31:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / (prathamo 'ṅkaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537916 (0.034):
* jāto mamāyaṃ viśadaḥ prakāmaṃ pratyarpitanyāsa ivāntarātmā // KSak_4.22 / KSak_4.22:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti caturtho 'ṅkaḥ / p.158
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525337 (0.034):
KSak_4.22 // / KSak_4.22:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti caturtho 'ṅkaḥ / p.158
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532925 (0.038):
* cīnāṃśukam iva ketoḥ prativātaṃ nīyamānasya // KSak_1.31 // / KSak_1.31:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / (prathamo 'ṅkaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26539689 (0.040):
* balavat tu dūyamānaṃ pratyāyayatīva māṃ hṛdayam // KSak_5.31 // / KSak_5.31:>6% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / pañcamo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5527162 (0.040):
* balavat tu dūyamānaṃ pratyāyayati+iva māṃ hṛdayam // KSak_5.31 // / KSak_5.31:>6% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / pañcamo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26542674 (0.053):
KSak_6.32:>3% (rājā rathārohaṇaṃ nāṭayati) / KSak_6.32:>4% (niṣkrāntāḥ sarve) / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530212 (0.053):
KSak_6.32:>3% (rājā ratha-ārohaṇaṃ nāṭayati) / KSak_6.32:>4% (niṣkrāntāḥ sarve) / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449154 (0.055):
saṃjātā sahasā mameva bhuvanasyāpy andhakārā diśaḥ // HPri_2.10 // / (iti niṣkrāntāḥ sarve |) / (iti dvitīyo 'ṅkaḥ) || / tṛtīyo 'ṅkaḥ |
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26544911 (0.057):
* punarbhavaṃ parigataśaktir ātmabhūḥ // KSak_7.35 // / (niṣkrāntāḥ sarve) / iti saptamo 'ṅkaḥ / / samāptam idam abhijñānaśākuntalaṃ nāma nāṭakam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5532500 (0.057):
* punar-bhavaṃ parigata-śaktir ātma-bhūḥ // KSak_7.35 // / (niṣkrāntāḥ sarve) / iti saptamo 'ṅkaḥ / / samāptam idam abhijñāna-śākuntalaṃ nāma nāṭakam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538044 (0.060):
KSak_5.1:>6% rā gaccha / nāgarikavṛttyā saṃjñāpayainām / / KSak_5.1:>7% vidu -- kā gatiḥ / (iti niṣkrāntāḥ) / KSak_5.2:<1% rā -- (ātmagatam) kiṃ nu khalu gītam evaṃ vidhārtham
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525468 (0.060):
KSak_5.1:>6% rā - gaccha / nāgarika-vṛttyā saṃjñāpaya+enām / / KSak_5.1:>7% vidu -- kā gatiḥ / (iti niṣkrāntāḥ) / KSak_5.2:<1% rā -- (ātma-gatam) kiṃ nu khalu gītam evaṃ vidha-artham
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520619 (0.064):
KSak_2.3:>4% rā -- vayasya tiṣṭha / sāvaśeṣaṃ me vacaḥ / / KSak_2.3:>5% vidu -- ājñāpayatu bhavān / / KSak_2.3:>6% rā -- viśrāntena bhavatā mama apy ekasminn anāyāse karmaṇi
iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ / KSak_3.1:<1% (tataḥ praviśati kuśān ādāya yajamāna-śiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534430 (0.0):
KSak_2.18:>1% vidu -- atha kim / / KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449157 (5.960):
saṃjātā sahasā mameva bhuvanasyāpy andhakārā diśaḥ // HPri_2.10 // / (iti niṣkrāntāḥ sarve |) / (iti dvitīyo 'ṅkaḥ) || / tṛtīyo 'ṅkaḥ |
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520245 (0.008):
KSak_1.31:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / (prathamo 'ṅkaḥ) / dvitīyo 'ṅkaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525342 (0.009):
KSak_4.22 // / KSak_4.22:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti caturtho 'ṅkaḥ / p.158
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5527167 (0.012):
KSak_5.31:>6% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / pañcamo 'ṅkaḥ / / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26542679 (0.012):
ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250 / saptamo 'ṅkaḥ / KSak_7.1:<1% (tataḥ praviśaty ākāśayānena rathādhirūḍho rājā mātaliś ca)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530217 (0.012):
KSak_6.32:>4% (niṣkrāntāḥ sarve) / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250 / saptamo 'ṅkaḥ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135357 (0.030):
*iti niskrāntāḥ sarve** / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / ACT_3 / tṛtīyo 'ṅkaḥ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132346 (0.031):
*iti niṣkrāntāḥ sarve** / iti prathamo 'ṅkaḥ / / ACT_2 / dvitīyo 'ṅkaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18099498 (0.038):
// iti vijayayātrāvilāso nāma dvitīyo 'ṅkaḥ // / (atha tṛtīyo 'ṅkaḥ) / (tataḥ praviśato lekhahastau jāṅghikau / )
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779481 (0.040):
{niṣkrāntāḥ sarve (1)} caturtho 'ṅkaḥ | / ****************************** ACT 5 ****************************** / atha pañcamo 'ṅkaḥ |
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776471 (0.043):
dvitīyo 'ṅkaḥ | / ****************************** ACT 3 ****************************** / atha tṛtīyo 'ṅkaḥ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101077 (0.044):
iti vīrarudravijayo nāma tṛtīyo 'ṅkaḥ // / // atha caturtho 'ṅkaḥ // / (tataḥ praviśati dhātrī ceṭī ca / ) dhātrī (saroṣaṃ) /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535958 (0.047):
tṛtīyo 'ṅkaḥ /p.118 / caturtho 'dhyāyaḥ / / KSak_4.1:<1% (tataḥ praviśataḥ kusumāvacayaṃ nāṭayantyau sakhyau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523339 (0.047):
KSak_3.25:>1% rājā -- ayam aham āgacchāmi / (iti niṣkrāntaḥ) / tṛtīyo 'ṅkaḥ /p.118 / caturtho 'dhyāyaḥ / / KSak_4.1:<1% (tataḥ praviśataḥ kusuma-avacayaṃ nāṭayantyau sakhyau /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101964 (0.055):
tvaritamahotsavo nāma caturtho 'ṅkaḥ //)// / // atha pañcamo 'ṅkaḥ // / (tataḥ praviśanti jyotirvidaḥ / ) jyotirvidaḥ (sasaṃbhramaṃ parikramya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537916 (0.056):
* jāto mamāyaṃ viśadaḥ prakāmaṃ pratyarpitanyāsa ivāntarātmā // KSak_4.22 / KSak_4.22:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti caturtho 'ṅkaḥ / p.158
KSak_3.1:<1% śiṣya -- aho mahānubhāvaḥ pārthivo duṣyantaḥ / yat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534438 (0.0):
KSak_3.1:<1% (tataḥ praviśati kuśān ādāya yajamānaśiṣyaḥ) / KSak_3.1:<1% śiṣya -- aho mahānubhāvaḥ pārthivo duṣyantaḥ / yat
praviṣṭa-mātra eva+āśramaṃ tatra-bhavati nirupadravāṇi naḥ karmāṇi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534444 (0.0):
KSak_3.1:<1% śiṣya -- aho mahānubhāvaḥ pārthivo duṣyantaḥ / yat / praviṣṭamātra evāśramaṃ tatrabhavati nirupadravāṇi naḥ karmāṇi saṃvṛttāni
saṃvṛttāni / / * kā kathā bāṇa-saṃdhāne jyā-śabdena+eva dūrataḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534453 (0.0):
praviṣṭamātra evāśramaṃ tatrabhavati nirupadravāṇi naḥ karmāṇi saṃvṛttāni / * kā kathā bāṇasaṃdhāne jyāśabdenaiva dūrataḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12979713 (0.023):
MSS_9299 1 kā kathā bāṇasaṃdhāne jyāśabdenaiva dūrataḥ /
* huṃkāreṇa+iva dhanuṣaḥ sa hi vighnān apohati // KSak_3.1 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534459 (0.0):
* kā kathā bāṇasaṃdhāne jyāśabdenaiva dūrataḥ / / * huṃkāreṇeva dhanuṣaḥ sa hi vighnān apohati // KSak_3.1 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12979715 (0.021):
MSS_9299 1 kā kathā bāṇasaṃdhāne jyāśabdenaiva dūrataḥ / / MSS_9299 2 huṃkāreṇeva dhanuṣaḥ sa hi vighnān vyapohati //
KSak_3.1:>1% yāvad imān vedi-saṃstaraṇa-arthaṃ darbhān ṛtvigbhya upaharāmi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534473 (0.0):
* huṃkāreṇeva dhanuṣaḥ sa hi vighnān apohati // KSak_3.1 // / KSak_3.1:>1% yāvad imān vedisaṃstaraṇārthaṃ darbhān ṛtvigbhya upaharāmi /
mṛṇālavanti ca nalinī-patrāṇi nīyante / (śrutim abhinīya) kiṃ bravīṣi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534479 (0.0):
(parikramyāvalokya ca / ākāśe) priyaṃvade kasya idam uśīrānulepanaṃ / mṛṇālavanti ca nalinīpatrāṇi nīyante / (śrutim abhinīya) kiṃ bravīṣi /
ātapa-laṅghanād balavad asvasthā śakuntalā tasyāḥ śarīra-nirvāpaṇāya+iti /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534486 (0.0):
mṛṇālavanti ca nalinīpatrāṇi nīyante / (śrutim abhinīya) kiṃ bravīṣi / / ātapalaṅghanād balavad asvasthā śakuntalā tasyāḥ śarīranirvāpaṇāyeti /
KSak_3.1:>2% tarhi yatnād upacaryatām / sā khalu bhagavataḥ kaṇvasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534493 (0.0):
ātapalaṅghanād balavad asvasthā śakuntalā tasyāḥ śarīranirvāpaṇāyeti / / KSak_3.1:>2% tarhi yatnād upacaryatām / sā khalu bhagavataḥ kaṇvasya
kula-pater ucchvasitam / aham api tāvad vaitānikaṃ śānty udakam asyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534499 (0.0):
KSak_3.1:>2% tarhi yatnād upacaryatām / sā khalu bhagavataḥ kaṇvasya / kulapater ucchvasitam / aham api tāvad vaitānikaṃ śānty udakam asyai
gautamī-haste visarjayiṣyāmi / / KSak_3.1:>3% (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_3.1:>4% viṣkambhakaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534509 (0.0):
gautamīhaste visarjayiṣyāmi / / KSak_3.1:>3% (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_3.1:>4% viṣkambhakaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536332 (0.009):
KSak_4.1:>19% pri -- ko nāma uṣṇodakena navamālikāṃ siñcati / / KSak_4.1:>20% (iti niṣkrānte) / KSak_4.1:>21% viṣkambhakaḥ / / KSak_4.1:>22% (tataḥ praviśati suptotthitaḥ śiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523722 (0.009):
KSak_4.1:>19% pri -- ko nāma uṣṇa-udakena navamālikāṃ siñcati / / KSak_4.1:>20% (iti niṣkrānte) / KSak_4.1:>21% viṣkambhakaḥ / / KSak_4.1:>22% (tataḥ praviśati supta-utthitaḥ śiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530928 (0.055):
* eṣa rājeva duṣyantaḥ sāraṅgeṇātiraṃsahā // KSak_1.5 // (iti niṣkrāntau ) / KSak_1.5:>3% (prasthāvanā) / KSak_1.5:>4% (tataḥ praviśati mṛgānusārī saśaracāpahasto rājā rathena
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518204 (0.055):
* eṣa rājā+iva duṣyantaḥ sāraṅgeṇa+atiraṃsahā // KSak_1.5 // (iti / niṣkrāntau ) / KSak_1.5:>3% (prasthāvanā) / KSak_1.5:>4% (tataḥ praviśati mṛga-anusārī saśara-cāpa-hasto rājā rathena
KSak_3.1:>5% (tataḥ praviśati kāmayamāna-avastho rājā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534514 (0.0):
KSak_3.1:>3% (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_3.1:>4% viṣkambhakaḥ / / KSak_3.1:>5% (tataḥ praviśati kāmayamānāvastho rājā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536333 (0.010):
KSak_4.1:>20% (iti niṣkrānte) / KSak_4.1:>21% viṣkambhakaḥ / / KSak_4.1:>22% (tataḥ praviśati suptotthitaḥ śiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523723 (0.010):
KSak_4.1:>20% (iti niṣkrānte) / KSak_4.1:>21% viṣkambhakaḥ / / KSak_4.1:>22% (tataḥ praviśati supta-utthitaḥ śiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530929 (0.059):
* eṣa rājeva duṣyantaḥ sāraṅgeṇātiraṃsahā // KSak_1.5 // (iti niṣkrāntau ) / KSak_1.5:>3% (prasthāvanā) / KSak_1.5:>4% (tataḥ praviśati mṛgānusārī saśaracāpahasto rājā rathena
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518205 (0.059):
niṣkrāntau ) / KSak_1.5:>3% (prasthāvanā) / KSak_1.5:>4% (tataḥ praviśati mṛga-anusārī saśara-cāpa-hasto rājā rathena
KSak_3.1:>6% rājā -- (sacintaṃ niḥśvasya) p.84 / * jāne tapaso vīryaṃ sā bālā paravatī+iti me viditam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534526 (0.0):
KSak_3.1:>5% (tataḥ praviśati kāmayamānāvastho rājā) / KSak_3.1:>6% rājā -- (sacintaṃ niḥśvasya) p.84
* alam asmi tato hṛdayaṃ tathā+api na+idaṃ nivartayitum // KSak_3.2 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534532 (0.0):
* jāne tapaso vīryaṃ sā bālā paravatīti me viditam / / * alam asmi tato hṛdayaṃ tathāpi nedaṃ nivartayitum // KSak_3.2 //
KSak_3.2:>1% (madana-bādhāṃ nirūpya) bhagavan kusuma-āyudha tvayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534536 (0.0):
* alam asmi tato hṛdayaṃ tathāpi nedaṃ nivartayitum // KSak_3.2 // / KSak_3.2:>1% (madanabādhāṃ nirūpya) bhagavan kusumāyudha tvayā candramasā
candramasā ca viśvasanīyābhyām atisaṃdhīyate kāmi-jana-sārthaḥ / kutaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534546 (0.0):
KSak_3.2:>1% (madanabādhāṃ nirūpya) bhagavan kusumāyudha tvayā candramasā / ca viśvasanīyābhyām atisaṃdhīyate kāmijanasārthaḥ / kutaḥ /
* tava kusuma-śaratvaṃ śīta-raśmitvam indor
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534554 (0.0):
ca viśvasanīyābhyām atisaṃdhīyate kāmijanasārthaḥ / kutaḥ / / * tava kusumaśaratvaṃ śītaraśmitvam indor
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19153444 (0.0):
tava kusumaśaratvaṃ śītaraśmitvamindoḥ dvayamidamayathārthaṃ dṛśyate
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26083717 (0.0):
tava kusuma śaratvaṃ śīta raśmitvam indor $ dvayam idam ayathārthaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14475530 (0.0):
VidSrk_23.22 *(773)d tava kusuma śaratvaṃ śīta raśmitvam indor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17358661 (0.0):
tava kusuma śaratvaṃ śīta raśmitvam indor dvayam idam ayathārthaṃ dṛśyate
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27474146 (0.0):
tava kusumaśaratvaṃ śītaraśmitvam indor VidSrk_23.23a *(774a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24281453 (0.0):
tava kusumaśaratvaṃ śītaraśmitvam indor $ dvayam idam ayathārthaṃ dṛśyate
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10892170 (0.0):
tava kusumaśaratvaṃ śītaraśmitvam indor dvayam idam ayathārthaṃ dṛśyate
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16105177 (0.0):
tava kusumaśaratvam+śītaraśmitvam+indos+dvayam+idam+ayathārtham+dṛśyate
* dvayam idam ayathā-arthaṃ dṛśyate mad-vidheṣu /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26083723 (0.046):
tava kusuma śaratvaṃ śīta raśmitvam indor $ dvayam idam ayathārthaṃ / dṛśyate mad vidheṣu &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17358667 (0.046):
tava kusuma śaratvaṃ śīta raśmitvam indor dvayam idam ayathārthaṃ dṛśyate / mad vidheṣu /
* visṛjati hima-garbhair agnim indur mayūkhais
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534564 (0.0):
* dvayam idam ayathārthaṃ dṛśyate madvidheṣu / / * visṛjati himagarbhair agnim indur mayūkhais
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26083728 (0.0):
dṛśyate mad vidheṣu & / visṛjati hima garbhair agnim indur mayūkhais % tvam api kusuma bāṇān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17358672 (0.0):
tava kusuma śaratvaṃ śīta raśmitvam indor dvayam idam ayathārthaṃ dṛśyate / mad vidheṣu / / visṛjati hima garbhair agnim indur mayūkhais tvam api kusuma bāṇān
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682013 (1.192):
yathā śākuntale visṛjati himagarbhairagnimindurmayūkhaiḥ" iti /"
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19153453 (1.192):
madvidheṣu / / visṛjati himagarbhairagnimindurmayūkhaistvamapi kusubhabāṇān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14483470 (1.192):
VidSrk_23.23 *(774)b visṛjati hima garbhair agnim indur mayūkhais
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24281461 (0.017):
madvidheṣu & / visṛjati himagarbhair agnim induḥ karāgrais % tvam api kusumabāṇān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10892178 (0.017):
madvidheṣu / / visṛjati himagarbhair agnim induḥ karāgrais tvam api kusumabāṇān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499167 (0.052):
visāriṇā saccaritena sajjanaḥ VidSrk_37.22b *(1234b) / visṛjati himagarbhair agnim induḥ karāgrais VidSrk_23.23c *(774c)
* tvam api kusuma-bāṇān vajra-sārī-karoṣi // KSak_3.3 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534572 (0.0):
* visṛjati himagarbhair agnim indur mayūkhais / * tvam api kusumabāṇān vajrasārīkaroṣi // KSak_3.3 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26083733 (0.0):
visṛjati hima garbhair agnim indur mayūkhais % tvam api kusuma bāṇān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14467846 (0.0):
VidSrk_23.23 *(774)c tvam api kusuma bāṇān vajra sārī karoṣi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17358677 (0.0):
visṛjati hima garbhair agnim indur mayūkhais tvam api kusuma bāṇān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27476231 (0.0):
tvam api kusumabāṇān vajrasārīkaroṣi VidSrk_23.23d *(774d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24281469 (0.0):
visṛjati himagarbhair agnim induḥ karāgrais % tvam api kusumabāṇān / vajrasārīkaroṣi // VidSrk_23.23 *(774) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10892186 (0.0):
visṛjati himagarbhair agnim induḥ karāgrais tvam api kusumabāṇān / vajrasārīkaroṣi // VidSrk_23.23 *(774) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16105192 (0.0):
visṛjati himagarbhais+agnim+indus+karāgrais+tvam+api / kusumabāṇān+vajrasārīkaroṣi // VidSrk_23.23 *(774) //
KSak_3.3:>1% athavā / / * adya api nūnaṃ hara-kopa-vahninas tvayi jvalaty aurva iva+ambu-rāśau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534580 (0.0):
* tvam api kusumabāṇān vajrasārīkaroṣi // KSak_3.3 // / KSak_3.3:>1% athavā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818422 (0.061):
MSS_0970 1 adyāpi nānaṃ harakopavahnis tvayi jvalatyaurva ivāmburāśau /
* tvam anyathā manmatha mad-vidhānāṃ bhasma-avaśeṣaḥ katham ittham uṣṇaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534590 (0.0):
* tvam anyathā manmatha madvidhānāṃ bhasmāvaśeṣaḥ katham ittham uṣṇaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818430 (0.053):
MSS_0970 2 tvamanyathā manmatha madvidhānāṃ bhasmāvaśeṣaḥ kathamevamuṣṇaḥ
// KSak_3.3a // p.88 / * aniśam api makara-ketur manaor rujam āvahann abhimato me /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534599 (0.021):
* tvam anyathā manmatha madvidhānāṃ bhasmāvaśeṣaḥ katham ittham uṣṇaḥ // / KSak_3.3a // p.88 / * aniśam api makaraketur manaor rujam āvahann abhimato me /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6263982 (0.022):
aniśamapi makaraketurmanaso rujamāvahannabhimato me / / yadi madirāyatanayanāṃ tāmadhikṛtya praharatīti //"
* yadi madira-āyata-nayanāṃ tām adhikṛtya praharati+iti // KSak_3.4 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534605 (0.0):
* aniśam api makaraketur manaor rujam āvahann abhimato me / / * yadi madirāyatanayanāṃ tām adhikṛtya praharatīti // KSak_3.4 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6263985 (0.020):
aniśamapi makaraketurmanaso rujamāvahannabhimato me / / yadi madirāyatanayanāṃ tāmadhikṛtya praharatīti //"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12826226 (0.053):
MSS_1411 2 yadi madirāyatanayanāṃ tāmadhikṛtya praharatīti //
KSak_3.4:>1% (sakhedaṃ parikramya) kva nu khalu saṃsthite karmaṇi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534612 (0.0):
* yadi madirāyatanayanāṃ tām adhikṛtya praharatīti // KSak_3.4 // / KSak_3.4:>1% (sakhedaṃ parikramya) kva nu khalu saṃsthite karmaṇi
sadasyair anujñātaḥ khinnam ātmānaṃ vinodayāmi / / KSak_3.4:>2% (niḥśvasya) kiṃ nu khalu me priyā-darśanād ṛte śaraṇam anyat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534619 (0.0):
KSak_3.4:>1% (sakhedaṃ parikramya) kva nu khalu saṃsthite karmaṇi / sadasyair anujñātaḥ khinnam ātmānaṃ vinodayāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534628 (0.0):
sadasyair anujñātaḥ khinnam ātmānaṃ vinodayāmi / / KSak_3.4:>2% (niḥśvasya) kiṃ nu khalu me priyādarśanād ṛte śaraṇam anyat /
KSak_3.4:>3% yāvad enām anviṣyāmi / (sūryam avalokya) imām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534634 (0.0):
KSak_3.4:>2% (niḥśvasya) kiṃ nu khalu me priyādarśanād ṛte śaraṇam anyat / / KSak_3.4:>3% yāvad enām anviṣyāmi / (sūryam avalokya) imām ugrātapavelāṃ
ugra-ātapa-velāṃ prāyeṇa latā-valayavatsu mālinī-tīreṣu sasakhī-janā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534644 (0.0):
KSak_3.4:>3% yāvad enām anviṣyāmi / (sūryam avalokya) imām ugrātapavelāṃ
śakuntalā gamayati / / KSak_3.4:>4% tatra+eva tāvad gacchāmi / (parikramya saṃsparśaṃ rūpayitvā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534652 (0.0):
prāyeṇa latāvalayavatsu mālinītīreṣu sasakhījanā śakuntalā gamayati / / KSak_3.4:>4% tatraiva tāvad gacchāmi / (parikramya saṃsparśaṃ rūpayitvā)
aho pravāta-subhago 'yam uddeśaḥ / / * śakyam aravinda-surabhiḥ kaṇa-vāhī mālinī-taraṅgāṇām /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534658 (0.0):
KSak_3.4:>4% tatraiva tāvad gacchāmi / (parikramya saṃsparśaṃ rūpayitvā) / aho pravātasubhago 'yam uddeśaḥ /
* aṅgair anaṅga-taptair aviralam āliṅgituṃ pavanaḥ // KSak_3.5 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534670 (0.0):
* śakyam aravindasurabhiḥ kaṇavāhī mālinītaraṅgāṇām / / * aṅgair anaṅgataptair aviralam āliṅgituṃ pavanaḥ // KSak_3.5 //
KSak_3.5:>5% (parikramya+avalokya ca) asmin vetasa-parikṣipte latā-maṇḍape
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534676 (0.0):
* aṅgair anaṅgataptair aviralam āliṅgituṃ pavanaḥ // KSak_3.5 // / KSak_3.5:>5% (parikramyāvalokya ca) asmin vetasaparikṣipte latāmaṇḍape
saṃnihitayā śakuntalayā bhavitavyam / tathā hi / / * abnyunnatā purastād avagāḍhā jaghana-gauravāt paścāt /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534687 (0.0):
KSak_3.5:>5% (parikramyāvalokya ca) asmin vetasaparikṣipte latāmaṇḍape / saṃnihitayā śakuntalayā bhavitavyam / tathā hi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900485 (0.0):
yathā śākuntale rājā bhavitavyamatra tayā / / abhyunnatā purastādavagāḍhā jaghanagauravātpaścāt /"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12843714 (0.015):
MSS_2403 1 abhyunnatā purastād avagāḍhā jaghanagauravāt paścāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9175419 (0.053):
kīdṛśī purastāt padasya pūrvabhāge 'bhyunnatā / / paścādbhāge jaghanagauravādavagāḍhā /
* dvāre 'sya pāṇḍu-sikate pada-paṅktir dṛśyate 'bhinavā // KSak_3.6 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534694 (0.0):
* abnyunnatā purastād avagāḍhā jaghanagauravāt paścāt / / * dvāre 'sya pāṇḍusikate padapaṅktir dṛśyate 'bhinavā // KSak_3.6 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12843720 (0.0):
MSS_2403 1 abhyunnatā purastād avagāḍhā jaghanagauravāt paścāt / / MSS_2403 2 dvāre'sya pāṇḍusikate padapaṅktirdṛśyate'bhinavā //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900489 (0.0):
abhyunnatā purastādavagāḍhā jaghanagauravātpaścāt / / dvāre 'sya pāṇḍusikate padapaṅktirdṛśyate 'bhinavā //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9175408 (0.057):
yato 'sya latāgṛhasya pāṇḍusikate dvāre 'bhinavā padapaṅktirdṛśyate /
KSak_3.6:>1% yāvad viṭapa-antareṇa+avalokayāmi / (parikramya tathā kṛtvā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534702 (0.0):
* dvāre 'sya pāṇḍusikate padapaṅktir dṛśyate 'bhinavā // KSak_3.6 // / KSak_3.6:>1% yāvad viṭapāntareṇāvalokayāmi / (parikramya tathā kṛtvā /
saharṣam) aye labdhaṃ netra-nirvāṇam / / KSak_3.6:>2% eṣā me manoratha-priyatamā sakusuma-āstaraṇaṃ śilā-paṭṭam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534716 (0.0):
KSak_3.6:>1% yāvad viṭapāntareṇāvalokayāmi / (parikramya tathā kṛtvā / / saharṣam) aye labdhaṃ netranirvāṇam /
adhiśayānā sakhībhyām anvāsyate / bhavatu /śroṣyāmy āsāṃ / viśrambha-kathitāni / (iti vilokayan sthitaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534724 (0.0):
KSak_3.6:>2% eṣā me manorathapriyatamā sakusumāstaraṇaṃ śilāpaṭṭam / adhiśayānā sakhībhyām anvāsyate / bhavatu /śroṣyāmy āsāṃ
KSak_3.6:>3% (tataḥ praviśati yathā-ukta-vyāpārā saha sakhībhyāṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534731 (0.0):
viśrambhakathitāni / (iti vilokayan sthitaḥ) / KSak_3.6:>3% (tataḥ praviśati yathoktavyāpārā saha sakhībhyāṃ śakuntalā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536715 (0.060):
KSak_4.4:>11% (ity upasarpataḥ) / KSak_4.4:>12% (tataḥ praviśati yathoddiṣṭavyāpārā āsanasthā śakuntalā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524113 (0.060):
KSak_4.4:>11% (ity upasarpataḥ) / KSak_4.4:>12% (tataḥ praviśati yathā-uddiṣṭa-vyāpārā āsanasthā śakuntalā)
śakuntalā) p.90 / KSak_3.6:>4% sakhyau -- (upavījya / sasneham) halā śakuntare api sukhayati
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534740 (0.0):
KSak_3.6:>3% (tataḥ praviśati yathoktavyāpārā saha sakhībhyāṃ śakuntalā) / KSak_3.6:>4% sakhyau -- (upavījya / sasneham) halā śakuntare api sukhayati
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534747 (0.063):
KSak_3.6:>5% śaku -- kiṃ vījayato māṃ sakhyau / / KSak_3.6:>6% (sakhyau viṣādaṃ nāṭayitvā parasparam avalokayataḥ)
nalinī-patra-vātaḥ / / KSak_3.6:>5% śaku -- kiṃ vījayato māṃ sakhyau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534748 (0.0):
KSak_3.6:>3% (tataḥ praviśati yathoktavyāpārā saha sakhībhyāṃ śakuntalā) / KSak_3.6:>4% sakhyau -- (upavījya / sasneham) halā śakuntare api sukhayati
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532213 (0.038):
KSak_1.22:>20% śaku -- tataḥ kiṃ bhavet / / KSak_1.22:>21% sakhyau -- imaṃ jīvitasarvasvenāpy atithiviśeṣaṃ kṛtārthaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519520 (0.038):
KSak_1.22:>20% śaku -- tataḥ kiṃ bhavet / / KSak_1.22:>21% sakhyau -- imaṃ jīvita-sarvasvena+apy atithi-viśeṣaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536971 (0.044):
* pīḍyante gṛhiṇaḥ kathaṃ nu tanayāviśleṣaduḥkhair navaiḥ // KSak_4.6 // / KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani) / KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasitamaṇḍanāsi / paridhatsva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524372 (0.044):
* pīḍyante gṛhiṇaḥ kathaṃ nu tanayā-viśleṣa-duḥkhair navaiḥ // KSak_4.6 // / KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani) / KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasita-maṇḍanā+asi / paridhatsva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535626 (0.051):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padmatāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523002 (0.051):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padma-tāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537628 (0.061):
KSak_4.18:>4% śaku -- tāta ita eva kiṃ priyaṃvadānasūye sakhyau
KSak_3.6:>6% (sakhyau viṣādaṃ nāṭayitvā parasparam avalokayataḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534754 (0.0):
KSak_3.6:>5% śaku -- kiṃ vījayato māṃ sakhyau / / KSak_3.6:>6% (sakhyau viṣādaṃ nāṭayitvā parasparam avalokayataḥ)
KSak_3.7:<1% rājā -- balavad-asvastha-śarīrā śakuntalā dṛśyate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534755 (0.0):
KSak_3.6:>6% (sakhyau viṣādaṃ nāṭayitvā parasparam avalokayataḥ) / KSak_3.7:<1% rājā -- balavadasvasthaśarīrā śakuntalā dṛśyate /
KSak_3.7:<2% (savitarkam) tat kim ayam ātapa-doṣaḥ syād uta yathā me
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534767 (0.0):
KSak_3.7:<1% rājā -- balavadasvasthaśarīrā śakuntalā dṛśyate / / KSak_3.7:<2% (savitarkam) tat kim ayam ātapadoṣaḥ syād uta yathā me manasi
manasi vartate / (sa-abhilāṣaṃ nirvarṇya) atha vā kṛtaṃ saṃdehena /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534774 (0.0):
KSak_3.7:<2% (savitarkam) tat kim ayam ātapadoṣaḥ syād uta yathā me manasi / vartate / (sābhilāṣaṃ nirvarṇya) atha vā kṛtaṃ saṃdehena /
* stana-nyasta-uśīraṃ praśithila-mṛṇāla-eka-valayam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534781 (0.0):
vartate / (sābhilāṣaṃ nirvarṇya) atha vā kṛtaṃ saṃdehena / / * stananyastośīraṃ praśithilamṛṇālaikavalayam
* priyāyāḥ sābādhaṃ kim api kamanīyaṃ vapur idam / / * samas tāpaḥ kāmaṃ manasija-nidāgha-prasarayor
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534792 (0.0):
* stananyastośīraṃ praśithilamṛṇālaikavalayam / * priyāyāḥ sābādhaṃ kim api kamanīyaṃ vapur idam /
* na tu grīṣmasya+evaṃ subhagam aparādhaṃ yuvatiṣu // KSak_3.7 // p.92
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534800 (0.0):
* samas tāpaḥ kāmaṃ manasijanidāghaprasarayor / * na tu grīṣmasyaivaṃ subhagam aparādhaṃ yuvatiṣu // KSak_3.7 // p.92
KSak_3.7:>7% priyaṃvadā -- (jana-antikam) anasūye tasya rājarṣeḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534806 (0.0):
* na tu grīṣmasyaivaṃ subhagam aparādhaṃ yuvatiṣu // KSak_3.7 // p.92 / KSak_3.7:>7% priyaṃvadā -- (janāntikam) anasūye tasya rājarṣeḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535071 (0.037):
KSak_3.10:>2% rājā -- saṃśayachedi vacanam / / KSak_3.10:>3% priyaṃvadā -- (janāntikam) anasūye dūragatamanmathākṣameyaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522438 (0.037):
KSak_3.10:>2% rājā -- saṃśaya-chedi vacanam / / KSak_3.10:>3% priyaṃvadā -- (jana-antikam) anasūye
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532097 (0.056):
bhavatīnāṃ sauhārdam / / KSak_1.22:>12% pri -- (janāntikam) anasūye ko nu khalv eṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519403 (0.056):
bhavatīnāṃ sauhārdam / / KSak_1.22:>12% pri -- (jana-antikam) anasūye ko nu khalv eṣa
prathama-darśana-ārabhya paryutsukā+iva śakuntalā / kiṃ nu khalv asyās
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534813 (0.0):
KSak_3.7:>7% priyaṃvadā -- (janāntikam) anasūye tasya rājarṣeḥ / prathamadarśanārabhya paryutsukeva śakuntalā / kiṃ nu khalv asyās
tan-nimitto 'yam ātaṅko bhavet / / KSak_3.7:>8% ana -- sakhi mama api+īdṛśy āśaṅkā hṛdayasya / bhavatu /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534826 (0.0):
prathamadarśanārabhya paryutsukeva śakuntalā / kiṃ nu khalv asyās / tannimitto 'yam ātaṅko bhavet /
pravakṣyāmi tāvad enām (prakāśam) / sakhi praṣṭavyā+asi kim api / balavān
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534834 (0.0):
KSak_3.7:>8% ana -- sakhi mama apīdṛśy āśaṅkā hṛdayasya / bhavatu / / pravakṣyāmi tāvad enām (prakāśam) / sakhi praṣṭavyāsi kim api / balavān
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532176 (0.057):
vātmāpahāraṃ karomi / bhavatu / evaṃ tāvad enāṃ vakṣye / (prakāśam) / bhavati yaḥ pauraveṇa rājñā dharmādhikāre niyuktaḥ so 'ham
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519482 (0.057):
kathaṃ vā+ātma-apahāraṃ karomi / bhavatu / evaṃ tāvad enāṃ vakṣye / / (prakāśam) bhavati yaḥ pauraveṇa rājñā dharma-adhikāre niyuktaḥ so 'ham
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1759106 (0.057):
yathā śākuntale, rājā (svagatam) katham ātmāpahāraṃ karomi ? bhavatu, evaṃ / tāvad enāṃ vakṣye | (prakāśam) bhavati yaḥ pauraveṇa rājñā dharmādhikāre
khalu te saṃtāpaḥ / / KSak_3.7:>9% śaku -- (pūrva-ardhena śayanād utthāya) halā kiṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534843 (0.0):
pravakṣyāmi tāvad enām (prakāśam) / sakhi praṣṭavyāsi kim api / balavān / khalu te saṃtāpaḥ /
vaktu-kāmā+asi / / KSak_3.7:>10% ana -- halā śakuntale anabhyantare khalv āvāṃ madana-gatasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534853 (0.0):
KSak_3.7:>9% śaku -- (pūrvārdhena śayanād utthāya) halā kiṃ vaktukāmāsi /
vṛtta-antasya / kiṃ tu yādṛśī+itihāsa-bandheṣu kāmayamānānām avasthā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534862 (0.0):
vṛttāntasya / kiṃ tu yādṛśītihāsabandheṣu kāmayamānānām avasthā śrūyate
śrūyate tādṛśīṃ tava paśyāmi / / KSak_3.7:>11% kathaya kiṃ nimittaṃ saṃtāpaḥ / vikāraṃ khalu parama-arthato
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534870 (0.0):
vṛttāntasya / kiṃ tu yādṛśītihāsabandheṣu kāmayamānānām avasthā śrūyate / tādṛśīṃ tava paśyāmi /
'jñātvā+anārambha-pratīkārasya / / KSak_3.7:>12% rājā -- anasūyām apy anugato madīyas tarkaḥ / na hi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534885 (0.0):
KSak_3.7:>11% kathaya kiṃ nimittaṃ saṃtāpaḥ / vikāraṃ khalu paramārthato / 'jñātvānārambhapratīkārasya / / KSak_3.7:>12% rājā -- anasūyām apy anugato madīyas tarkaḥ / na hi
svāmi-prāyeṇa me darśanam / / KSak_3.7:>13% śaku -- (ātma-gatam) balavān khalu me 'bhiniveśaḥ / idānīm
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534897 (0.0):
KSak_3.7:>12% rājā -- anasūyām apy anugato madīyas tarkaḥ / na hi / svāmiprāyeṇa me darśanam /
api sahasā+etayor na śaknomi nivedayitum /p.94 / KSak_3.7:>14% priyaṃvadā -- sakhi śakuntale suṣṭhu eṣā bhaṇati / kim
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534908 (0.0):
KSak_3.7:>13% śaku -- (ātmagatam) balavān khalu me 'bhiniveśaḥ / idānīm / api sahasaitayor na śaknomi nivedayitum /p.94
ātmana ātaṅkam upekṣase / anudivasaṃ khalu parihīyase 'ṅgaiḥ / kevalaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534916 (0.0):
KSak_3.7:>14% priyaṃvadā -- sakhi śakuntale suṣṭhu eṣā bhaṇati / kim / ātmana ātaṅkam upekṣase / anudivasaṃ khalu parihīyase 'ṅgaiḥ / kevalaṃ
lāvaṇyamayī chāyā tvāṃ na muñcati /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534921 (0.0):
ātmana ātaṅkam upekṣase / anudivasaṃ khalu parihīyase 'ṅgaiḥ / kevalaṃ / lāvaṇyamayī chāyā tvāṃ na muñcati /
KSak_3.8:<1% rājā -- avitatham āha priyaṃvadā / tathā hi / * kṣāma-kṣāma-kapolam ānanam uraḥ kāṭhinyam ukta-stanam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534933 (0.0):
lāvaṇyamayī chāyā tvāṃ na muñcati / / KSak_3.8:<1% rājā -- avitatham āha priyaṃvadā / tathā hi
* madhyaḥ klāntataraḥ prakāma-vinatāv aṃsau chaviḥ pāṇḍurā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534941 (0.0):
* kṣāmakṣāmakapolam ānanam uraḥ kāṭhinyam uktastanam / * madhyaḥ klāntataraḥ prakāmavinatāv aṃsau chaviḥ pāṇḍurā /
* śocyā ca priya-darśanā ca madana-kliṣṭā+iyam ālakṣyate
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534946 (0.0):
* madhyaḥ klāntataraḥ prakāmavinatāv aṃsau chaviḥ pāṇḍurā / / * śocyā ca priyadarśanā ca madanakliṣṭeyam ālakṣyate
* patrāṇām iva śoṣaṇena marutā spṛṣṭā latā mādhavī // KSak_3.8 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534954 (0.0):
* śocyā ca priyadarśanā ca madanakliṣṭeyam ālakṣyate / * patrāṇām iva śoṣaṇena marutā spṛṣṭā latā mādhavī // KSak_3.8 //
KSak_3.8:>1% śaku -- sakhi kasya vā+anyasya kathayiṣyāmi / kiṃtv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534960 (0.0):
* patrāṇām iva śoṣaṇena marutā spṛṣṭā latā mādhavī // KSak_3.8 // / KSak_3.8:>1% śaku -- sakhi kasya vānyasya kathayiṣyāmi / kiṃtv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535002 (0.063):
* atrāntare śravaṇakātaratāṃ gato 'smi // KSak_3.9 // / KSak_3.9:>3% śaku -- sakhi yataḥprabhṛti mama darśanapatham āgataḥ sa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522368 (0.063):
* atra-antare śravaṇa-kātaratāṃ gato 'smi // KSak_3.9 // / KSak_3.9:>3% śaku -- sakhi yataḥ-prabhṛti mama darśana-patham āgataḥ sa
āyāsayitrī+idānīṃ vāṃ bhaviṣyāmi / / KSak_3.8:>2% ubhe -- ata eva khalu nirbandha / snigdha-jana-saṃvibhaktaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534970 (0.0):
KSak_3.8:>1% śaku -- sakhi kasya vānyasya kathayiṣyāmi / kiṃtv / āyāsayitrīdānīṃ vāṃ bhaviṣyāmi /
hi duḥkhaṃ sahya-vedanaṃ bhavati / p.96 / KSak_3.9:<1% rājā --
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534976 (0.0):
KSak_3.8:>2% ubhe -- ata eva khalu nirbandha / snigdhajanasaṃvibhaktaṃ hi / duḥkhaṃ sahyavedanaṃ bhavati / p.96
* pṛṣṭā janena sama-duḥkha-sukhena bālā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534981 (0.035):
duḥkhaṃ sahyavedanaṃ bhavati / p.96 / KSak_3.9:<1% rājā -- / * pṛṣṭā janena samaduḥkhasukhena bālā
* na+iyaṃ na vakṣyati mano-gatam ādhi-hetum /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534983 (0.0):
* pṛṣṭā janena samaduḥkhasukhena bālā / * neyaṃ na vakṣyati manogatam ādhihetum /
* dṛṣṭo vivṛtya bahuśo 'py anayā satṛṣṇam / * atra-antare śravaṇa-kātaratāṃ gato 'smi // KSak_3.9 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535000 (0.0):
* neyaṃ na vakṣyati manogatam ādhihetum / / * dṛṣṭo vivṛtya bahuśo 'py anayā satṛṣṇam
KSak_3.9:>3% śaku -- sakhi yataḥ-prabhṛti mama darśana-patham āgataḥ sa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535008 (0.0):
* atrāntare śravaṇakātaratāṃ gato 'smi // KSak_3.9 // / KSak_3.9:>3% śaku -- sakhi yataḥprabhṛti mama darśanapatham āgataḥ sa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534956 (0.063):
* patrāṇām iva śoṣaṇena marutā spṛṣṭā latā mādhavī // KSak_3.8 // / KSak_3.8:>1% śaku -- sakhi kasya vānyasya kathayiṣyāmi / kiṃtv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522319 (0.063):
* patrāṇām iva śoṣaṇena marutā spṛṣṭā latā mādhavī // KSak_3.8 // / KSak_3.8:>1% śaku -- sakhi kasya vā+anyasya kathayiṣyāmi / kiṃtv
tapo-vana-rakṣitā rājarṣiḥ (ity artha-ukte lajāṃ nāṭayati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535017 (0.0):
KSak_3.9:>3% śaku -- sakhi yataḥprabhṛti mama darśanapatham āgataḥ sa / tapovanarakṣitā rājarṣiḥ (ity arthokte lajāṃ nāṭayati)
KSak_3.9:>4% ubhe -- kathayatu priya-sakhī / / KSak_3.9:>5% śaku -- tata ārabhya tadgatena+abhilāṣeṇa etad avasthā+asmi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535031 (0.0):
tapovanarakṣitā rājarṣiḥ (ity arthokte lajāṃ nāṭayati) / KSak_3.9:>4% ubhe -- kathayatu priyasakhī /
saṃvṛttā / / KSak_3.10:<1% rājā -- (saharṣam) śrutaṃ śrotavyam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535037 (0.0):
KSak_3.9:>5% śaku -- tata ārabhya tadgatenābhilāṣeṇa etad avasthāsmi / saṃvṛttā / / KSak_3.10:<1% rājā -- (saharṣam) śrutaṃ śrotavyam /
* smara eva tāpa-hetur nirvāpayitā sa eva me jātaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535041 (0.0):
KSak_3.10:<1% rājā -- (saharṣam) śrutaṃ śrotavyam / / * smara eva tāpahetur nirvāpayitā sa eva me jātaḥ /
* divasa iva+abhra-śyāmas tapa-atyaye jīva-lokasya // KSak_3.10 //p.98
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535049 (0.0):
* smara eva tāpahetur nirvāpayitā sa eva me jātaḥ / / * divasa ivābhraśyāmas tapātyaye jīvalokasya // KSak_3.10 //p.98
KSak_3.10:>1% śaku -- tad yadi vām anumataṃ tathā vartethāṃ yathā tasya / rājarṣer anukampanīyā bhavāmi / anyathā+avaśyaṃ siñcata me tila-udakam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535055 (0.0):
* divasa ivābhraśyāmas tapātyaye jīvalokasya // KSak_3.10 //p.98 / KSak_3.10:>1% śaku -- tad yadi vām anumataṃ tathā vartethāṃ yathā tasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535062 (0.0):
KSak_3.10:>1% śaku -- tad yadi vām anumataṃ tathā vartethāṃ yathā tasya / rājarṣer anukampanīyā bhavāmi / anyathāvaśyaṃ siñcata me tilodakam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536924 (0.051):
KSak_4.5:>35% śaku -- jāne vāṃ naipunam / / KSak_4.5:>36% (ubhe nāṭyenālaṃkrutaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524325 (0.051):
KSak_4.5:>35% śaku -- jāne vāṃ naipunam / / KSak_4.5:>36% (ubhe nāṭyena+alaṃkrutaḥ)
KSak_3.10:>2% rājā -- saṃśaya-chedi vacanam / / KSak_3.10:>3% priyaṃvadā -- (jana-antikam) anasūye
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535073 (0.0):
rājarṣer anukampanīyā bhavāmi / anyathāvaśyaṃ siñcata me tilodakam / / KSak_3.10:>2% rājā -- saṃśayachedi vacanam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534803 (0.037):
* na tu grīṣmasyaivaṃ subhagam aparādhaṃ yuvatiṣu // KSak_3.7 // p.92 / KSak_3.7:>7% priyaṃvadā -- (janāntikam) anasūye tasya rājarṣeḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522164 (0.037):
* na tu grīṣmasya+evaṃ subhagam aparādhaṃ yuvatiṣu // KSak_3.7 // p.92 / KSak_3.7:>7% priyaṃvadā -- (jana-antikam) anasūye tasya rājarṣeḥ
dūra-gata-manmathā+akṣamā+iyaṃ kāla-haraṇasya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535076 (0.0):
KSak_3.10:>3% priyaṃvadā -- (janāntikam) anasūye dūragatamanmathākṣameyaṃ
KSak_3.10:>4% yasmin baddha-bhāvā+eṣā sa lalāma-bhūtaḥ pauravāṇām / tad
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535084 (0.034):
KSak_3.10:>3% priyaṃvadā -- (janāntikam) anasūye dūragatamanmathākṣameyaṃ / kālaharaṇasya / / KSak_3.10:>4% yasmin baddhabhāvaiṣā sa lalāmabhūtaḥ pauravāṇām / tad
yuktam asyā abhilāṣo 'bhinanditum / / KSak_3.10:>5% ana -- tathā yathā bhaṇasi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535093 (0.0):
KSak_3.10:>4% yasmin baddhabhāvaiṣā sa lalāmabhūtaḥ pauravāṇām / tad / yuktam asyā abhilāṣo 'bhinanditum /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536530 (0.056):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523627 (0.056):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523922 (0.056):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjā-avanata-mukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536515 (0.059):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukhaśayitapṛcchikā śakuntalāsakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523907 (0.059):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukha-śayita-pṛcchikā śakuntalā-sakāśaṃ
KSak_3.10:>6% pri -- (prakāśam) sakhi diṣṭyā+anurūpas te 'bhiniveśaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535100 (0.0):
yuktam asyā abhilāṣo 'bhinanditum / / KSak_3.10:>5% ana -- tathā yathā bhaṇasi / / KSak_3.10:>6% pri -- (prakāśam) sakhi diṣṭyānurūpas te 'bhiniveśaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536515 (0.058):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukhaśayitapṛcchikā śakuntalāsakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523907 (0.058):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukha-śayita-pṛcchikā śakuntalā-sakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536530 (0.062):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523627 (0.062):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523922 (0.062):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjā-avanata-mukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535141 (0.063):
KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdhadṛṣṭyā sūcitābhilāṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522510 (0.063):
KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdha-dṛṣṭyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523977 (0.063):
KSak_4.3:>16% ana -- (savismayam) katham iva / / KSak_4.4:<1% pri -- (saṃskṛtam āśritya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536032 (0.064):
KSak_4.1:<6% ana -- yathāhaṃ paśyāmi tathā tasyānumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523416 (0.064):
KSak_4.1:<6% ana -- yathā+ahaṃ paśyāmi tathā tasya+anumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535986 (0.064):
tathāpy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523367 (0.064):
hṛdayaṃ tathā+apy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
sāgaram ujjhitvā kutra vā mahā-nady avatarati / ka idānīṃ sahakāram
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535106 (1.192):
KSak_3.10:>6% pri -- (prakāśam) sakhi diṣṭyānurūpas te 'bhiniveśaḥ / / sāgaram ujjhitvā kutra vā mahānady avatarati / ka idānīṃ sahakāram
antareṇa+atimukta-latāṃ pallavitāṃ sahate / / KSak_3.10:>7% rājā -- kim atra citraṃ yadi viśākhe śaśa-aṅka-lekhām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535114 (0.0):
sāgaram ujjhitvā kutra vā mahānady avatarati / ka idānīṃ sahakāram / antareṇātimuktalatāṃ pallavitāṃ sahate /
anuvartete / / KSak_3.10:>8% ana -- kaḥ punar upāyo bhaved yena+avilambitaṃ nibhṛtaṃ ca
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535128 (0.0):
KSak_3.10:>7% rājā -- kim atra citraṃ yadi viśākhe śaśāṅkalekhām / anuvartete / / KSak_3.10:>8% ana -- kaḥ punar upāyo bhaved yenāvilambitaṃ nibhṛtaṃ ca
sakhyā manorathaṃ saṃpādayāvaḥ / / KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535138 (0.0):
KSak_3.10:>8% ana -- kaḥ punar upāyo bhaved yenāvilambitaṃ nibhṛtaṃ ca / sakhyā manorathaṃ saṃpādayāvaḥ /
KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdha-dṛṣṭyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535148 (0.0):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536032 (0.015):
KSak_4.1:<6% ana -- yathāhaṃ paśyāmi tathā tasyānumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523417 (0.015):
KSak_4.1:<6% ana -- yathā+ahaṃ paśyāmi tathā tasya+anumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523369 (0.022):
hṛdayaṃ tathā+apy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535986 (0.027):
tathāpy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536531 (0.028):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523628 (0.028):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523923 (0.028):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjā-avanata-mukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536515 (0.033):
prasthānakautukaṃ nivartayitum / / KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukhaśayitapṛcchikā śakuntalāsakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523907 (0.033):
prasthāna-kautukaṃ nivartayitum / / KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukha-śayita-pṛcchikā śakuntalā-sakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523977 (0.040):
KSak_4.3:>16% ana -- (savismayam) katham iva / / KSak_4.4:<1% pri -- (saṃskṛtam āśritya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532501 (0.058):
KSak_1.25:>1% śaku -- (saroṣam iva) anasūye gamiṣyāmy aham / / KSak_1.25:>2% ana -- kiṃ nimittam / / KSak_1.25:>3% śaku -- imām asaṃbaddhapralāpīṃ priyaṃvadām āryāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519814 (0.058):
KSak_1.25:>1% śaku -- (saroṣam iva) anasūye gamiṣyāmy aham / / KSak_1.25:>2% ana -- kiṃ nimittam / / KSak_1.25:>3% śaku -- imām asaṃbaddha-pralāpīṃ priyaṃvadām āryāyai
sūcita-abhilāṣa etān divasān prajāgara-kṛśo lakṣyate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535154 (0.0):
KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdhadṛṣṭyā sūcitābhilāṣa
KSak_3.11:<1% rājā -- satyam itthaṃ bhūta eva+asmi / tathā hi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535160 (0.0):
etān divasān prajāgarakṛśo lakṣyate / / KSak_3.11:<1% rājā -- satyam itthaṃ bhūta evāsmi / tathā hi
* idam aśiśirair antas-tāpād vivarṇam aṇī-kṛtam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535161 (0.027):
KSak_3.11:<1% rājā -- satyam itthaṃ bhūta evāsmi / tathā hi / * idam aśiśirair antastāpād vivarṇam aṇīkṛtam
* niśi niśi bhuja-nyasta-apāṅga-prasāribhir aśrubhiḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535173 (0.0):
* idam aśiśirair antastāpād vivarṇam aṇīkṛtam / * niśi niśi bhujanyastāpāṅgaprasāribhir aśrubhiḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911498 (0.0):
MSS_5945 1 idamaśiśirairantastāpād vivarṇamaṇīkṛtaṃ niśi niśi / bhujanyastāpāṅgaprasāribhiraśrubhiḥ /
* alabhilulita-jyā-ghāta-aṅkaṃ muhur maṇi-bandhanāt
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535173 (0.037):
* niśi niśi bhujanyastāpāṅgaprasāribhir aśrubhiḥ / / * alabhilulitajyāghātāṅkaṃ muhur maṇibandhanāt
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535180 (0.060):
* alabhilulitajyāghātāṅkaṃ muhur maṇibandhanāt / * kanakavalayaṃ srastaṃ srastaṃ mayā pratisāryate // KSak_3.11 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911506 (0.060):
MSS_5945 2 anabhilulitajyāghātāṅkaṃ muhurmaṇibandhanāt kanakavalayaṃ / srastaṃ srastaṃ mayā pratisāryate //
* kanaka-valayaṃ srastaṃ srastaṃ mayā pratisāryate // KSak_3.11 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535187 (0.0):
* alabhilulitajyāghātāṅkaṃ muhur maṇibandhanāt / * kanakavalayaṃ srastaṃ srastaṃ mayā pratisāryate // KSak_3.11 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911510 (0.0):
MSS_5945 2 anabhilulitajyāghātāṅkaṃ muhurmaṇibandhanāt kanakavalayaṃ / srastaṃ srastaṃ mayā pratisāryate //
KSak_3.11:>12% pri -- (vicintya) halā madana-lekho 'sya kriyatāṃ taṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535194 (0.0):
* kanakavalayaṃ srastaṃ srastaṃ mayā pratisāryate // KSak_3.11 // / KSak_3.11:>12% pri -- (vicintya) halā madanalekho 'sya kriyatāṃ taṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523630 (0.058):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
sumano-gopitaṃ kṛtvā deva-prasādasya+apadeśena tasya hastaṃ prāpayiṣyāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535202 (0.0):
KSak_3.11:>12% pri -- (vicintya) halā madanalekho 'sya kriyatāṃ taṃ / sumanogopitaṃ kṛtvā devaprasādasyāpadeśena tasya hastaṃ prāpayiṣyāmi /
KSak_3.11:>13% ana -- rocate me sukumāraḥ prayogaḥ kiṃ vā śakuntalā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535209 (0.0):
sumanogopitaṃ kṛtvā devaprasādasyāpadeśena tasya hastaṃ prāpayiṣyāmi / / KSak_3.11:>13% ana -- rocate me sukumāraḥ prayogaḥ kiṃ vā śakuntalā
bhaṇati / / KSak_3.11:>14% śaku -- kiṃ niyogo vāṃ vikalpyate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535215 (0.0):
KSak_3.11:>13% ana -- rocate me sukumāraḥ prayogaḥ kiṃ vā śakuntalā / bhaṇati / / KSak_3.11:>14% śaku -- kiṃ niyogo vāṃ vikalpyate /
KSak_3.11:>15% pri -- tena hy ātmana upanyāsa-pūrvaṃ cintaya tāvat kim api
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535221 (0.0):
KSak_3.11:>14% śaku -- kiṃ niyogo vāṃ vikalpyate / / KSak_3.11:>15% pri -- tena hy ātmana upanyāsapūrvaṃ cintaya tāvat kim api
lalita-pada-bandhanam / / KSak_3.11:>16% śaku -- halā cintayāmy aham / avadhīraṇā-bhīrukaṃ punar
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535228 (0.0):
KSak_3.11:>15% pri -- tena hy ātmana upanyāsapūrvaṃ cintaya tāvat kim api / lalitapadabandhanam /
vepate me hṛdayam / p.102 / KSak_3.12:<1% rājā -- (saharṣam)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535238 (0.0):
KSak_3.11:>16% śaku -- halā cintayāmy aham / avadhīraṇābhīrukaṃ punar / vepate me hṛdayam / p.102 / KSak_3.12:<1% rājā -- (saharṣam)
* ayaṃ sa te tiṣṭhati saṃgama-utsuko / * viśaṅkase bhīru yato 'vadhīraṇām /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535245 (0.0):
KSak_3.12:<1% rājā -- (saharṣam) / * ayaṃ sa te tiṣṭhati saṃgamotsuko
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12848876 (0.0):
MSS_2669 1 ayaṃ sa te tiṣṭhati saṃgamotsuko viśaṅkase bhīru
* labheta vā prārthayitā na vā śriyam / * śriyā durāpaḥ katham īpsito bhavet // KSak_3.12 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535256 (0.0):
* ayaṃ sa te tiṣṭhati saṃgamotsuko / * viśaṅkase bhīru yato 'vadhīraṇām / / * labheta vā prārthayitā na vā śriyam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12848884 (0.015):
MSS_2669 1 ayaṃ sa te tiṣṭhati saṃgamotsuko viśaṅkase bhīru / yato'vadhīraṇām / / MSS_2669 2 labheta vā prārthayitā na vā śriyaṃ śriyo durāpaḥ kathamīpsito
KSak_3.12:>1% sakhyau -- ayi ātma-guṇa-avamānini ka idānīṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535263 (0.0):
* śriyā durāpaḥ katham īpsito bhavet // KSak_3.12 // / KSak_3.12:>1% sakhyau -- ayi ātmaguṇāvamānini ka idānīṃ śarīranirvāpayitrī
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21969710 (0.049):
śarīraparimāṇa ātmā, anyathā śarīrāphalyamātmāphalyaṃ vā / / atra-
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26515727 (0.054):
rūpādiguṇayuktaṃ śarīrādy utpadyate/ / % vyādibhyo nityebhyo rūpādiguṇayuktaṃ śarīrādy utpadyate/] p.934
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532213 (0.054):
KSak_1.22:>20% śaku -- tataḥ kiṃ bhavet / / KSak_1.22:>21% sakhyau -- imaṃ jīvitasarvasvenāpy atithiviśeṣaṃ kṛtārthaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519520 (0.054):
KSak_1.22:>20% śaku -- tataḥ kiṃ bhavet / / KSak_1.22:>21% sakhyau -- imaṃ jīvita-sarvasvena+apy atithi-viśeṣaṃ
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3650640 (0.055):
taccharīrāntaranupraveśe tu tasyaiva aham iti śarīrīkaraṇāt
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20911860 (0.061):
saṃyogavṛtyaiva vyāptiriti vācyam/ vyāpteridānīmeva / nirucyamānatvenātmāśrayāt//
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11723793 (0.062):
śarīrātmabhāvapraliyaḥ / / iha khalvāpātato dehātirikta āmuṣmikaphalopabhogasamartho 'dhikārī gamyate
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3307805 (0.063):
paraśarīrāṇisātmakāni ceṣṭāvattvāt svaśarīravaditi sātmakatve 'numite
śarīra-nirvāpayitrī śāradīṃ jyotsnāṃ paṭa-antena vārayati /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535270 (0.0):
KSak_3.12:>1% sakhyau -- ayi ātmaguṇāvamānini ka idānīṃ śarīranirvāpayitrī
KSak_3.12:>2% śaku -- (sasmitam) niyojitā+idānīm asmi / (ity upaviṣṭāṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535278 (0.0):
śāradīṃ jyotsnāṃ paṭāntena vārayati / / KSak_3.12:>2% śaku -- (sasmitam) niyojitedānīm asmi / (ity upaviṣṭāṃ
cintayati) / KSak_3.13:<1% rājā -- sthāne khalu vismṛta+nimeṣeṇa cakṣuṣā priyām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535286 (0.0):
KSak_3.12:>2% śaku -- (sasmitam) niyojitedānīm asmi / (ity upaviṣṭāṃ / cintayati) / KSak_3.13:<1% rājā -- sthāne khalu vismṛta+nimeṣeṇa cakṣuṣā priyām
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900980 (0.0):
yathā śāsuntale rājā sthāne khalu vismṛtanimeṣeṇa cakṣuṣā / priyāmavalokayāmi /"
avalokayāmi / yataḥ -- / * unnamita-eka-bhrū-latam ānanam asyāḥ padāni racayantyāḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535294 (0.0):
KSak_3.13:<1% rājā -- sthāne khalu vismṛta+nimeṣeṇa cakṣuṣā priyām / avalokayāmi / yataḥ --
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12931740 (0.0):
MSS_6944 1 unnamitaikabhrūlatam ānanamasyāḥ padāni racayantyāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 900986 (0.0):
yathā śāsuntale rājā sthāne khalu vismṛtanimeṣeṇa cakṣuṣā / priyāmavalokayāmi /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9176721 (0.044):
kīdṛśamānanam ? unnamitaikabhrūlatam /
* kaṇṭakitena prathayati may anurāgaṃ kapolena // KSak_3.13 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535300 (0.0):
* unnamitaikabhrūlatam ānanam asyāḥ padāni racayantyāḥ / / * kaṇṭakitena prathayati may anurāgaṃ kapolena // KSak_3.13 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12931740 (0.063):
MSS_6944 1 unnamitaikabhrūlatam ānanamasyāḥ padāni racayantyāḥ / / MSS_6944 2 kaṇṭakitena prathayati mayyanurāgaṃ kapolena //
KSak_3.13:>3% śaku -- halā cintitaṃ mayā gīta-vastu / asaṃnihitāni punar
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535308 (0.0):
* kaṇṭakitena prathayati may anurāgaṃ kapolena // KSak_3.13 // / KSak_3.13:>3% śaku -- halā cintitaṃ mayā gītavastu / asaṃnihitāni punar
lekhana-sādhanāni / / KSak_3.13:>4% pri -- etasmiñ śuka-udara-sukumāre nalinī-patre nakhair
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535312 (0.0):
KSak_3.13:>3% śaku -- halā cintitaṃ mayā gītavastu / asaṃnihitāni punar / lekhanasādhanāni / / KSak_3.13:>4% pri -- etasmiñ śukodarasukumāre nalinīpatre nakhair
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535319 (0.0):
lekhanasādhanāni / / KSak_3.13:>4% pri -- etasmiñ śukodarasukumāre nalinīpatre nakhair
nikṣipta-varṇaṃ kuru /p.104 / KSak_3.13:>5% śaku -- (yathā-uktaṃ rūpayitvā) halā śṛṇutam idānīṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535329 (0.0):
KSak_3.13:>4% pri -- etasmiñ śukodarasukumāre nalinīpatre nakhair / nikṣiptavarṇaṃ kuru /p.104
saṃgata-arthaṃ na vā+iti / / KSak_3.13:>6% ubhe -- avahite svaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535336 (0.0):
KSak_3.13:>5% śaku -- (yathoktaṃ rūpayitvā) halā śṛṇutam idānīṃ / saṃgatārthaṃ na veti /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535554 (0.045):
* samudrarasanā corvī sakhī ca yuvayor iyam // KSak_3.18 // / KSak_3.18:>1% ubhe -- nirvṛte svaḥ / / KSak_3.18:>2% pri -- (sadṛṣṭikṣepam) anasūye eṣa itodattadṛṣṭir utsuko
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522928 (0.045):
* samudra-rasanā ca+urvī sakhī ca yuvayor iyam // KSak_3.18 // / KSak_3.18:>1% ubhe -- nirvṛte svaḥ / / KSak_3.18:>2% pri -- (sadṛṣṭi-kṣepam) anasūye eṣa ito-datta-dṛṣṭir utsuko
KSak_3.14:<1% śaku -- (vācayati) / * tava na jāne hṛdayaṃ mama punaḥ kāmo divā api rātrāv api /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535348 (0.0):
saṃgatārthaṃ na veti / / KSak_3.13:>6% ubhe -- avahite svaḥ / / KSak_3.14:<1% śaku -- (vācayati)
* nirghṛṇa tapati balīyas tvayi vṛtta-manorathāyā aṅgāni // KSak_3.14 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535356 (0.0):
* tava na jāne hṛdayaṃ mama punaḥ kāmo divā api rātrāv api / / * nirghṛṇa tapati balīyas tvayi vṛttamanorathāyā aṅgāni // KSak_3.14 //
KSak_3.15:<1% rājā -- (sahasā+upasṛtya) / * tapati tanu-gātri madanas tvām aniśaṃ māṃ punar dahaty eva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535368 (0.0):
* nirghṛṇa tapati balīyas tvayi vṛttamanorathāyā aṅgāni // KSak_3.14 // / KSak_3.15:<1% rājā -- (sahasopasṛtya)
* glapayati yathā śaśa-aṅkaṃ na tathā hi kumudvatīṃ divasaḥ // KSak_3.15
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535376 (5.960):
* glapayati yathā śaśāṅkaṃ na tathā hi kumudvatīṃ divasaḥ // KSak_3.15 // / KSak_3.15:>1% sakhyau -- (vilokya saharṣam utthāya) svāgatam avilambino
KSak_3.15:>1% sakhyau -- (vilokya saharṣam utthāya) svāgatam avilambino
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535383 (0.0):
* glapayati yathā śaśāṅkaṃ na tathā hi kumudvatīṃ divasaḥ // KSak_3.15 // / KSak_3.15:>1% sakhyau -- (vilokya saharṣam utthāya) svāgatam avilambino
manorathasya / / KSak_3.15:>2% (śakuntalā+abhyutthātum icchati) / KSak_3.16:<1% rājā -- alam alam āyāsena / p.106
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535392 (0.0):
KSak_3.15:>1% sakhyau -- (vilokya saharṣam utthāya) svāgatam avilambino / manorathasya / / KSak_3.15:>2% (śakuntalābhyutthātum icchati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523108 (0.035):
KSak_3.22 // / KSak_3.22:>1% (iti mukham asyāḥ samunnamayitum icchati / śakuntalā
* saṃdaṣṭa-sukuma-śayanāny āśukta-anta-bisa-bhaṅga-surabhīṇi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535401 (0.0):
* saṃdaṣṭasukumaśayanāny āśuktāntabisabhaṅgasurabhīṇi /
* guru-paritāpāni na te gātrāṇy upacāram arhanti // KSak_3.16 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535408 (0.0):
* saṃdaṣṭasukumaśayanāny āśuktāntabisabhaṅgasurabhīṇi / / * guruparitāpāni na te gātrāṇy upacāram arhanti // KSak_3.16 //
KSak_3.16:>1% ana --- itaḥ śilā-tala-eka-deśam alaṃkarotu vayasyaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535417 (0.0):
* guruparitāpāni na te gātrāṇy upacāram arhanti // KSak_3.16 // / KSak_3.16:>1% ana -- itaḥ śilātalaikadeśam alaṃkarotu vayasyaḥ /
KSak_3.16:>2% (rājā+upaviśati / śakuntalā salajjā tiṣṭhati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535423 (0.0):
KSak_3.16:>1% ana -- itaḥ śilātalaikadeśam alaṃkarotu vayasyaḥ / / KSak_3.16:>2% (rājopaviśati / śakuntalā salajjā tiṣṭhati)
KSak_3.16:>3% pri -- dvayor api yuvayor anyonya-anurāgaḥ pratyakṣaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535431 (0.0):
KSak_3.16:>2% (rājopaviśati / śakuntalā salajjā tiṣṭhati) / KSak_3.16:>3% pri -- dvayor api yuvayor anyonyānurāgaḥ pratyakṣaḥ /
sakhī-snehaḥ punar māṃ punar ukta-vādinīṃ karoti /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535439 (0.0):
KSak_3.16:>3% pri -- dvayor api yuvayor anyonyānurāgaḥ pratyakṣaḥ / / sakhīsnehaḥ punar māṃ punar uktavādinīṃ karoti /
KSak_3.16:>4% rājā -- bhadre na+etat parhāryam / vivakṣitaṃ hy anuktam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535444 (0.0):
sakhīsnehaḥ punar māṃ punar uktavādinīṃ karoti / / KSak_3.16:>4% rājā -- bhadre naitat parhāryam / vivakṣitaṃ hy anuktam
anutāpaṃ janayati / / KSak_3.16:>5% pri -- āpannasya viṣaya-nivāsino janasya+ārti-hareṇa rājñā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535457 (0.0):
KSak_3.16:>4% rājā -- bhadre naitat parhāryam / vivakṣitaṃ hy anuktam / anutāpaṃ janayati / / KSak_3.16:>5% pri -- āpannasya viṣayanivāsino janasyārtihareṇa rājñā
bhavitavyam ity eṣa vo dharmaḥ / / KSak_3.16:>6% rājā -- na+asmāt param /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535464 (0.0):
KSak_3.16:>5% pri -- āpannasya viṣayanivāsino janasyārtihareṇa rājñā / bhavitavyam ity eṣa vo dharmaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532558 (0.059):
* sthānād anuccalann api gatveva+punaḥ pratinivṛttaḥ // KSak_1.26 // / KSak_1.26:>1% pri -- (śakuntalāṃ nirudhya) halā na te yuktaṃ gantum /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519871 (0.059):
* sthānād anuccalann api gatvā+iva+punaḥ pratinivṛttaḥ // KSak_1.26 // / KSak_1.26:>1% pri -- (śakuntalāṃ nirudhya) halā na te yuktaṃ gantum /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523977 (0.060):
KSak_4.3:>16% ana -- (savismayam) katham iva / / KSak_4.4:<1% pri -- (saṃskṛtam āśritya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536530 (0.061):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523627 (0.061):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523922 (0.061):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjā-avanata-mukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26541047 (0.063):
KSak_6.9:>6% rājā -- katham iva / / KSak_6.9:>7% vidūṣaka -- na khalu mātāpitarau bhartṛviyogaduḥkhitāṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528543 (0.063):
KSak_6.9:>6% rājā -- katham iva / / KSak_6.9:>7% vidūṣaka -- na khalu mātā-pitarau bhartṛ-viyoga-duḥkhitāṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26541167 (0.064):
KSak_6.11:>5% vidūṣaka -- tatas tataḥ / / KSak_6.12:<1% rājā -- paścād imāṃ mudrāṃ tadaṅgulau niveśayatā mayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528664 (0.064):
KSak_6.11:>5% vidūṣaka -- tatas tataḥ / / KSak_6.12:<1% rājā -- paścād imāṃ mudrāṃ tad-aṅgulau niveśayatā mayā
KSak_3.16:>7% pri -- tena hi+iyam āvayoḥ priya-sakhī tvām uddiśya idam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535472 (0.0):
KSak_3.16:>6% rājā -- nāsmāt param / / KSak_3.16:>7% pri -- tena hīyam āvayoḥ priyasakhī tvām uddiśya idam
avasthā-antaraṃ bhagavatā madanena+āropitā / tad arhasy abhyupapattyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535479 (0.0):
KSak_3.16:>7% pri -- tena hīyam āvayoḥ priyasakhī tvām uddiśya idam / avasthāntaraṃ bhagavatā madanenāropitā / tad arhasy abhyupapattyā jīvitam
jīvitam asyā avalambitum / / KSak_3.16:>8% rājā -- bhadre sādhāraṇo 'yaṃ praṇayaḥ / sarvathā+anugṛhīto
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535487 (0.0):
avasthāntaraṃ bhagavatā madanenāropitā / tad arhasy abhyupapattyā jīvitam / asyā avalambitum /
'smi / / KSak_3.16:>9% śakuntalā -- (priyaṃvadām avalokya) halā kim
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535492 (5.960):
KSak_3.16:>8% rājā -- bhadre sādhāraṇo 'yaṃ praṇayaḥ / sarvathānugṛhīto / 'smi / / KSak_3.16:>9% śakuntalā -- (priyaṃvadām avalokya) halā kim
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536881 (0.053):
* dattāny ābharaṇāni tatkisalayodbhedapratidvandvibhiḥ // KSak_4.5 // / KSak_4.5:>29% priyaṃvadā -- (śakuntalāṃ vilokya) halā anayābhyupapattyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524281 (0.053):
* dattāny ābharaṇāni tat-kisalaya-udbheda-pratidvandvibhiḥ // KSak_4.5 // / KSak_4.5:>29% priyaṃvadā -- (śakuntalāṃ vilokya) halā anayā+abhyupapattyā
antaḥ-pura-viraha-paryutsukasya rājarṣer uparodhena /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535499 (0.0):
antaḥpuravirahaparyutsukasya rājarṣer uparodhena / / KSak_3.17:<1% rājā -- sundari (p.108)
KSak_3.17:<1% rājā -- sundari (p.108) / * idam ananya-parāyaṇam anyathā hṛdaya-saṃnihite hṛdayaṃ mama /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535507 (0.0):
antaḥpuravirahaparyutsukasya rājarṣer uparodhena / / KSak_3.17:<1% rājā -- sundari (p.108)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911262 (1.192):
MSS_5932 1 idamananyaparāyaṇamanyathā hṛdayasaṃnihite hṛdayaṃ mama /
* yadi samarthayase madira-īkṣaṇe madana-bāṇa-hato 'smi hataḥ punaḥ //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535517 (0.0):
* idam ananyaparāyaṇam anyathā hṛdayasaṃnihite hṛdayaṃ mama / / * yadi samarthayase madirekṣaṇe madanabāṇahato 'smi hataḥ punaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911271 (0.0):
MSS_5932 1 idamananyaparāyaṇamanyathā hṛdayasaṃnihite hṛdayaṃ mama / / MSS_5932 2 yadi samarthayase madirekṣaṇe madanabāṇahato'smi hataḥ punaḥ //
KSak_3.17 // / KSak_3.17:>1% ana -- vayasya bahu-vallabhā rājānaḥ śrūyante / yathā nau
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535526 (0.0):
* yadi samarthayase madirekṣaṇe madanabāṇahato 'smi hataḥ punaḥ // / KSak_3.17 // / KSak_3.17:>1% ana -- vayasya bahuvallabhā rājānaḥ śrūyante / yathā nau
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536529 (0.040):
gatāsmi / / KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523921 (0.040):
gatā+asmi / / KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjā-avanata-mukhīṃ pariṣvajya
priya-sakhī bandhu-jana-śocanīyā na bhavati tathā nirvāhaya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535533 (0.0):
KSak_3.17:>1% ana -- vayasya bahuvallabhā rājānaḥ śrūyante / yathā nau / priyasakhī bandhujanaśocanīyā na bhavati tathā nirvāhaya /
KSak_3.18:<1% rājā -- bhadre kiṃ bahunā / * parigraha-bahutve 'pi dve pratiṣṭhe kulasya me /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535544 (0.0):
priyasakhī bandhujanaśocanīyā na bhavati tathā nirvāhaya / / KSak_3.18:<1% rājā -- bhadre kiṃ bahunā
* samudra-rasanā ca+urvī sakhī ca yuvayor iyam // KSak_3.18 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535551 (0.0):
* parigrahabahutve 'pi dve pratiṣṭhe kulasya me / / * samudrarasanā corvī sakhī ca yuvayor iyam // KSak_3.18 //
KSak_3.18:>1% ubhe -- nirvṛte svaḥ / / KSak_3.18:>2% pri -- (sadṛṣṭi-kṣepam) anasūye eṣa ito-datta-dṛṣṭir utsuko
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535558 (0.0):
* samudrarasanā corvī sakhī ca yuvayor iyam // KSak_3.18 // / KSak_3.18:>1% ubhe -- nirvṛte svaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522706 (0.045):
saṃgata-arthaṃ na vā+iti / / KSak_3.13:>6% ubhe -- avahite svaḥ / / KSak_3.14:<1% śaku -- (vācayati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535334 (0.052):
saṃgatārthaṃ na veti / / KSak_3.13:>6% ubhe -- avahite svaḥ / / KSak_3.14:<1% śaku -- (vācayati)
mṛga-potako mātaram anviṣyati / ehi / saṃyojayāva enam / (ity ubhe
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535571 (0.0):
mṛgapotako mātaram anviṣyati / ehi / saṃyojayāva enam / (ity ubhe
prasthite) / KSak_3.18:>3% śaku -- halā aśaraṇā+asmi / anyatarā yuvayor āgacchatu /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535580 (0.0):
mṛgapotako mātaram anviṣyati / ehi / saṃyojayāva enam / (ity ubhe / prasthite) / KSak_3.18:>3% śaku -- halā aśaraṇāsmi / anyatarā yuvayor āgacchatu /
KSak_3.18:>4% ubhe -- pṛthivyāḥ yaḥ śaraṇaṃ sa tava samīpe vartate / (iti
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535590 (0.0):
KSak_3.18:>3% śaku -- halā aśaraṇāsmi / anyatarā yuvayor āgacchatu / / KSak_3.18:>4% ubhe -- pṛthivyāḥ yaḥ śaraṇaṃ sa tava samīpe vartate / (iti
niṣkrānte) / KSak_3.18:>5% śaku -- kathaṃ gate eva / / KSak_3.19:<1% rājā -- alam āvegena / nanv ayam ārādhayitā janas tava
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535593 (0.0):
KSak_3.18:>4% ubhe -- pṛthivyāḥ yaḥ śaraṇaṃ sa tava samīpe vartate / (iti / niṣkrānte) / KSak_3.18:>5% śaku -- kathaṃ gate eva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535602 (0.0):
KSak_3.18:>5% śaku -- kathaṃ gate eva / / KSak_3.19:<1% rājā -- alam āvegena / nanv ayam ārādhayitā janas tava
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26543806 (0.052):
maṇibandhe na dṛśyate / / KSak_7.20:>19% rājā -- alam āvegena / nanv idam asya siṃhaśāvavimardāt
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5531373 (0.052):
asya maṇi-bandhe na dṛśyate / / KSak_7.20:>19% rājā -- alam āvegena / nanv idam asya siṃha-śāva-vimardāt
samīpe vartate / / * kiṃ śītalaiḥ klama-vinodibhir ārdra-vātān
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535609 (0.0):
KSak_3.19:<1% rājā -- alam āvegena / nanv ayam ārādhayitā janas tava / samīpe vartate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903920 (0.034):
kiṃ śīkaraiḥ klamavimardibhirārdravātaṃ sañcārayāmi nalinīdalatālavṛntam /
* sañcārayāmi nalinī-dala-tāla-vṛntaiḥ / / * aṅke nidhāya karabha-ūru yathā-sukhaṃ te
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535617 (1.192):
* kiṃ śītalaiḥ klamavinodibhir ārdravātān / * sañcārayāmi nalinīdalatālavṛntaiḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903921 (0.034):
kiṃ śīkaraiḥ klamavimardibhirārdravātaṃ sañcārayāmi nalinīdalatālavṛntam /
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663300 (0.045):
apanaya bāṣpabindūn, yū(thi)kālaṅkṛte Yū(thi)ke sañcāraya / nalinīdalārdravātān, ehi bhagavati nidre anugṛhāṇa mām, dhig indriyair
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padma-tāṃrau // KSak_3.19 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535625 (0.0):
* aṅke nidhāya karabhoru yathāsukhaṃ te / * saṃvāhayāmi caraṇāv uta padmatāṃrau // KSak_3.19 //
KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535631 (0.0):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padmatāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525107 (0.045):
* mama virahajāṃ na tvaṃ vatse śucaṃ gaṇayiṣyāmi // KSak_4.19 // / KSak_4.19:>7% (śakuntalā pitḥ pādayoḥ patati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522105 (0.051):
KSak_3.6:>5% śaku -- kiṃ vījayato māṃ sakhyau / / KSak_3.6:>6% (sakhyau viṣādaṃ nāṭayitvā parasparam avalokayataḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531642 (0.052):
vadayā niyantritāsmi / śithilaya tāvad etat / / KSak_1.17:>3% anasūyā -- tathā / (iti śikhilayati) / KSak_1.17:>4% priyaṃvadā -- (sahāsam) atra payodharavistārayitṛ ātmano
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518935 (0.052):
vadayā niyantritā+asmi / śithilaya tāvad etat / / KSak_1.17:>3% anasūyā -- tathā / (iti śikhilayati) / KSak_1.17:>4% priyaṃvadā -- (sahāsam) atra payo-dhara-vistārayitṛ ātmano
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524751 (0.053):
priya-nivedayitṛkaṃ visarjayiṣyatha / / KSak_4.13:>10% kāśyapa -- na+idaṃ vismariṣyāmaḥ / / KSak_4.13:>11% śaku -- (gati-bhaṅgaṃ rūpayitvā) ko nu khalv eṣa nivasane
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536238 (0.053):
duhitṛjanasya bhagavataiko 'parādho marṣayitavya iti /p.124 / KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523626 (0.053):
duhitṛ-janasya bhagavatā+eko 'parādho marṣayitavya iti /p.124 / KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532687 (0.053):
KSak_1.27:>5% śaku -- (ātmagatam) yady ātmanaḥ prabhaviṣyāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520000 (0.053):
KSak_1.27:>5% śaku -- (ātma-gatam) yady ātmanaḥ prabhaviṣyāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531856 (0.054):
KSak_1.20 // / KSak_1.20:>1% tathāpi tattvata enām upalabhye / / KSak_1.20:>2% śaku -- (sasaṃbhramam) ambho / salilasekasaṃbhramodgato
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519157 (0.054):
KSak_1.20 // / KSak_1.20:>1% tathā+api tattvata enām upalabhye / / KSak_1.20:>2% śaku -- (sasaṃbhramam) ambho / salila-seka-saṃbhrama-udgato
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537345 (0.054):
visarjayiṣyatha / / KSak_4.13:>10% kāśyapa -- nedaṃ vismariṣyāmaḥ / / KSak_4.13:>11% śaku -- (gatibhaṅgaṃ rūpayitvā) ko nu khalv eṣa nivasane me
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537253 (0.056):
KSak_4.12:>2% kāśyapa -- avaimi te tasyāṃ sodaryāsneham / iyaṃ tāvad / dakiṣiṇena / / KSak_4.12:>3% śaku -- (upetya latām āliṅgya) vanajyotsne cūtasaṃgatā api
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536073 (0.064):
KSak_4.1:<11% pri -- yujyate / (iti tad eva karmābhinayataḥ) / KSak_4.1:<12% (nepathye) / KSak_4.1:<13% ayam ahaṃ bhoḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523458 (0.064):
KSak_4.1:<11% pri -- yujyate / (iti tad eva karma+abhinayataḥ) / KSak_4.1:<12% (nepathye) / KSak_4.1:<13% ayam ahaṃ bhoḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26542067 (0.064):
* sa sa pāpād ṛte tāsāṃ duṣyanta iti ghuṣyatām // KSak_6.23 //p.240 / KSak_6.23:>1% pratīhārī -- evaṃ nāma ghoṣayitavyam / / KSak_6.23:>2% (niṣkramya / punaḥ praviṣya) kāle praviṣṭam ivābhinanditaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5529588 (0.064):
* sa sa pāpād ṛte tāsāṃ duṣyanta iti ghuṣyatām // KSak_6.23 //p.240 / KSak_6.23:>1% pratīhārī -- evaṃ nāma ghoṣayitavyam / / KSak_6.23:>2% (niṣkramya / punaḥ praviṣya) kāle praviṣṭam iva+abhinanditaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26540619 (0.064):
* anuśayaduḥkhāya idaṃ hatahṛdayaṃ saṃprati vibuddham // KSak_6.7 // / KSak_6.7:>1% sānumatī -- nanv īdeśāni tapasvinyā bhāgadheyāni /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528110 (0.064):
* anuśaya-duḥkhāya idaṃ hata-hṛdayaṃ saṃprati vibuddham // KSak_6.7 // / KSak_6.7:>1% sānumatī -- nanv īdeśāni tapasvinyā bhāga-dheyāni /
gantum icchati) / KSak_3.20:<1% rājā -- sundari anirvāṇo divasaḥ iyaṃ ca te śarīra-avasthā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535639 (0.0):
KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya / gantum icchati)
* utsṛjya kusuma-śayanaṃ nalinī-dala-kalpita-stana-āvaraṇam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535647 (0.0):
KSak_3.20:<1% rājā -- sundari anirvāṇo divasaḥ iyaṃ ca te śarīrāvasthā / / * utsṛjya kusumaśayanaṃ nalinīdalakalpitastanāvaraṇam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12926237 (0.0):
MSS_6679 1 utsṛjya kusumaśayanaṃ nalinīdalakalpitastanāvaraṇam /
* katham ātape gamiṣyasi paribādhā-pelavair aṅgaiḥ // KSak_3.20 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535655 (0.0):
* utsṛjya kusumaśayanaṃ nalinīdalakalpitastanāvaraṇam / / * katham ātape gamiṣyasi paribādhāpelavair aṅgaiḥ // KSak_3.20 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12926241 (0.047):
MSS_6679 1 utsṛjya kusumaśayanaṃ nalinīdalakalpitastanāvaraṇam / / MSS_6679 2 kathamātape gamiṣyasi paribādhāpelavaira gaiḥ //
KSak_3.20:>1% (iti balād enāṃ nivartayati) / KSak_3.20:>2% śaku -- paurava rakṣa vinayam / madana-saṃtaptā api na khalv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535659 (0.0):
* katham ātape gamiṣyasi paribādhāpelavair aṅgaiḥ // KSak_3.20 // / KSak_3.20:>1% (iti balād enāṃ nivartayati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535667 (0.0):
KSak_3.20:>1% (iti balād enāṃ nivartayati) / KSak_3.20:>2% śaku -- paurava rakṣa vinayam / madanasaṃtaptā api na khalv
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1761090 (0.045):
maaṇa saṃtattābi ṇa hu attaṇo pahabāmi | [paurava rakṣa avinayam | / madana santaptāpi na khalv ātmanaḥ prabhavāmi |]
ātmanaḥ prabhavāmi / / KSak_3.21:<1% rājā -- bhīru alaṃ guru-jana-bhayena / dṛṣṭvā te
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535677 (0.0):
KSak_3.20:>2% śaku -- paurava rakṣa vinayam / madanasaṃtaptā api na khalv / ātmanaḥ prabhavāmi / / KSak_3.21:<1% rājā -- bhīru alaṃ gurujanabhayena / dṛṣṭvā te viditadharmā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1761098 (0.041):
madana santaptāpi na khalv ātmanaḥ prabhavāmi |] / rājā bhīru alaṃ guru janād bhayena | na te vidita dharmā hi bhagavān doṣam
vidita-dharmā tatra-bhavān na+atra doṣaṃ grahīṣyati kula-patiḥ / paśya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535687 (0.0):
KSak_3.21:<1% rājā -- bhīru alaṃ gurujanabhayena / dṛṣṭvā te viditadharmā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1761108 (0.017):
rājā bhīru alaṃ guru janād bhayena | na te vidita dharmā hi bhagavān doṣam / atra grahīṣyati kulapatiḥ | api ca
* gāndharveṇa vivāhena bahvyo rājarṣi-kanyakāḥ / / * śrūyante pariṇītās tāḥ pitṛbhiś ca+abhinanditāḥ // KSak_3.21 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535698 (0.0):
tatrabhavān nātra doṣaṃ grahīṣyati kulapatiḥ / paśya /p.112 / * gāndharveṇa vivāhena bahvyo rājarṣikanyakāḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1761114 (0.0):
atra grahīṣyati kulapatiḥ | api ca / gāndharveṇa vivāhena bahvyo rājarṣi kanyakāḥ |
KSak_3.21:>1% śaku -- muñca tāvan mām / bhūyo 'pi sakhī-janam anumānayiṣye
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535706 (0.0):
* śrūyante pariṇītās tāḥ pitṛbhiś cābhinanditāḥ // KSak_3.21 // / KSak_3.21:>1% śaku -- muñca tāvan mām / bhūyo 'pi sakhījanam anumānayiṣye
KSak_3.21:>2% rājā -- bhavatu / mokṣyāmi / / KSak_3.21:>3% śaku -- kadā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535713 (0.0):
KSak_3.21:>1% śaku -- muñca tāvan mām / bhūyo 'pi sakhījanam anumānayiṣye / KSak_3.21:>2% rājā -- bhavatu / mokṣyāmi /
KSak_3.22:<1* rājā -- / * aparikṣata-komalasya yāvat kusumasya+iva navasya ṣaṭpadena /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535722 (0.0):
KSak_3.21:>2% rājā -- bhavatu / mokṣyāmi / / KSak_3.21:>3% śaku -- kadā / / KSak_3.22:<1* rājā --
* adharasya pipāsatā mayā te sadayaṃ sundari gṛhyate raso 'sya //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535729 (0.0):
* aparikṣatakomalasya yāvat kusumasyeva navasya ṣaṭpadena / / * adharasya pipāsatā mayā te sadayaṃ sundari gṛhyate raso 'sya //
KSak_3.22 // / KSak_3.22:>1% (iti mukham asyāḥ samunnamayitum icchati / śakuntalā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535735 (0.0):
* adharasya pipāsatā mayā te sadayaṃ sundari gṛhyate raso 'sya // / KSak_3.22 // / KSak_3.22:>1% (iti mukham asyāḥ samunnamayitum icchati / śakuntalā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522759 (0.035):
manorathasya / / KSak_3.15:>2% (śakuntalā+abhyutthātum icchati) / KSak_3.16:<1% rājā -- alam alam āyāsena / p.106
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535387 (0.043):
manorathasya / / KSak_3.15:>2% (śakuntalābhyutthātum icchati) / KSak_3.16:<1% rājā -- alam alam āyāsena / p.106
pariharati nāṭyena) / KSak_3.22:>2% (nepathye) / KSak_3.22:>3% cakra-vāka-vadhuke āmantrayasva saha-caram / upasthitā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535737 (0.0):
KSak_3.22:>1% (iti mukham asyāḥ samunnamayitum icchati / śakuntalā / pariharati nāṭyena)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535744 (0.0):
KSak_3.22:>1% (iti mukham asyāḥ samunnamayitum icchati / śakuntalā / pariharati nāṭyena) / KSak_3.22:>2% (nepathye) / KSak_3.22:>3% cakravākavadhuke āmantrayasva sahacaram / upasthitā rajanī /
rajanī / / KSak_3.22:>4% śaku -- (sasaṃbhramam) paurava asaṃśayaṃ mama
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535752 (0.0):
KSak_3.22:>3% cakravākavadhuke āmantrayasva sahacaram / upasthitā rajanī / / KSak_3.22:>4% śaku -- (sasaṃbhramam) paurava asaṃśayaṃ mama
śarīra-vṛtta-anta-upalambhāya+āryā gautamī ita eva+āgacchati / tad
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535760 (0.0):
śarīravṛttāntopalambhāyāryā gautamī ita evāgacchati / tad viṭapāntarito
viṭapa-antarito bhava / / KSak_3.22:>5% rājā -- tathā / (ity ātmānam āvṛtya tiṣṭhati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535769 (0.0):
śarīravṛttāntopalambhāyāryā gautamī ita evāgacchati / tad viṭapāntarito
KSak_3.22:>6% (tataḥ praviśati pātra-hastā gautamī sakhyau ca)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535776 (0.0):
KSak_3.22:>5% rājā -- tathā / (ity ātmānam āvṛtya tiṣṭhati) / KSak_3.22:>6% (tataḥ praviśati pātrahastā gautamī sakhyau ca)
KSak_3.22:>7% sakhyau -- ita ita āryā gautamī /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535782 (0.0):
KSak_3.22:>6% (tataḥ praviśati pātrahastā gautamī sakhyau ca) / KSak_3.22:>7% sakhyau -- ita ita āryā gautamī /
KSak_3.22:>8% gautamī -- (śakuntalām upetya) jāte api laghu-saṃtāpāni te
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535788 (0.0):
KSak_3.22:>7% sakhyau -- ita ita āryā gautamī / / KSak_3.22:>8% gautamī -- (śakuntalām upetya) jāte api laghusaṃtāpāni te
'ṅgāni /p.114 / KSak_3.22:>9% śaku -- ārye asti me viśeṣaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535795 (0.0):
KSak_3.22:>8% gautamī -- (śakuntalām upetya) jāte api laghusaṃtāpāni te / 'ṅgāni /p.114 / KSak_3.22:>9% śaku -- ārye asti me viśeṣaḥ /
KSak_3.22:>10% gautamī -- anena darbha-udakena nirābādham eva te śarīraṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535801 (0.0):
KSak_3.22:>9% śaku -- ārye asti me viśeṣaḥ / / KSak_3.22:>10% gautamī -- anena darbhodakena nirābādham eva te śarīraṃ
bhaviṣyati / (śirasi śakutalām abhyukṣya) vatse pariṇato divasaḥ / ehi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535811 (0.0):
KSak_3.22:>10% gautamī -- anena darbhodakena nirābādham eva te śarīraṃ / bhaviṣyati / (śirasi śakutalām abhyukṣya) vatse pariṇato divasaḥ / ehi
uṭajam eva gacchāmaḥ / (iti prasthitāḥ) / KSak_3.22:>11% śaku -- (ātma-gatam) hṛdaya prthamam eva sukha-upanate
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535822 (0.0):
bhaviṣyati / (śirasi śakutalām abhyukṣya) vatse pariṇato divasaḥ / ehi / uṭajam eva gacchāmaḥ / (iti prasthitāḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532154 (0.041):
upanītaḥ /p.36 / KSak_1.22:>16% śaku -- (ātmagatam) hṛdaya mottāmya / eṣā tvayā cintitāny
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519460 (0.041):
tapo-vana-gamana-pariśramasya+ātmā padam upanītaḥ /p.36 / KSak_1.22:>16% śaku -- (ātma-gatam) hṛdaya mā+uttāmya / eṣā tvayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532682 (0.045):
KSak_1.27:>5% śaku -- (ātmagatam) yady ātmanaḥ prabhaviṣyāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519995 (0.045):
KSak_1.27:>5% śaku -- (ātma-gatam) yady ātmanaḥ prabhaviṣyāmi /
manorathe kātara-bhāvaṃ na muñcasi / sānuśaya-vighaṭitasya kathaṃ te
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535831 (0.0):
KSak_3.22:>11% śaku -- (ātmagatam) hṛdaya prthamam eva sukhopanate / manorathe kātarabhāvaṃ na muñcasi / sānuśayavighaṭitasya kathaṃ te
sāṃprataṃ saṃtāpaḥ / (pada-antare sthitvā / prakāśam) latā-valaya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535838 (0.0):
manorathe kātarabhāvaṃ na muñcasi / sānuśayavighaṭitasya kathaṃ te / sāṃprataṃ saṃtāpaḥ / (padāntare sthitvā / prakāśam) latāvalaya
saṃtāpa-hāraka āmantraye tvāṃ bhūyo 'pi paribhogāya / (iti duḥkhena
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535845 (0.0):
sāṃprataṃ saṃtāpaḥ / (padāntare sthitvā / prakāśam) latāvalaya / saṃtāpahāraka āmantraye tvāṃ bhūyo 'pi paribhogāya / (iti duḥkhena
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1760759 (0.032):
[latā valaya santāpa hāraka āmantraye tvāṃ bhūyo' pi paribhogāya |] [3.21
niṣkrāntā śakuntalā saha+itarābhiḥ) / KSak_3.23:<1% rājā -- (pūrva-sthānam upetya / saniḥśvāsam) aho
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535857 (0.0):
saṃtāpahāraka āmantraye tvāṃ bhūyo 'pi paribhogāya / (iti duḥkhena / niṣkrāntā śakuntalā sahetarābhiḥ)
vighnavatyaḥ prāthita-artha-siddhayaḥ / mahā hi / * muhur aṅguli-saṃvṛta-adhara-oṣṭhaṃ pratiṣedha-akṣara-viklava-abhirāmam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16658438 (0.0):
ityatra caśabdaḥ / / yathā vā muhuraṅgulisaṃvṛtādharauṣṭhaṃ pratiṣedhākṣaraviklavābhirāmam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450261 (0.0):
ity atra ca-śabdaḥ / yathā vā- / muhur aṅguli-saṃvṛtādharauṣṭhaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535863 (0.0):
KSak_3.23:<1% rājā -- (pūrvasthānam upetya / saniḥśvāsam) aho vighnavatyaḥ / prāthitārthasiddhayaḥ / mahā hi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535871 (0.0):
prāthitārthasiddhayaḥ / mahā hi / * muhur aṅgulisaṃvṛtādharauṣṭhaṃ pratiṣedhākṣaraviklavābhirāmam /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19136822 (1.192):
su' "duḥ' śabdābhyāṃ ca priyāvirahasyāśakyapratīkāratā pratīyate / / muhuraṅgulisaṃvṛtādharoṣṭhaṃ pratiṣedhākṣaraviklavābhirāmam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895326 (1.192):
muhuraṅgulisaṃvṛtādharoṣṭhaṃ pratiṣedhākṣaraviklavābhirāmam /"
* mukham aṃsa-vivarti pakṣma-lākṣyāḥ katham apy unnamitaṃ na cumbitaṃ tu
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16658446 (0.0):
yathā vā muhuraṅgulisaṃvṛtādharauṣṭhaṃ pratiṣedhākṣaraviklavābhirāmam / / mukhamaṃsavivarti pakṣmalākṣyāḥ kathamapyunnamitaṃ na cumbitaṃ tu //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450270 (0.0):
pratiṣedhākṣara-viklavābhirāmam / / mukham aṃsa-vivarti pakṣmalākṣyāḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535880 (0.0):
* muhur aṅgulisaṃvṛtādharauṣṭhaṃ pratiṣedhākṣaraviklavābhirāmam / / * mukham aṃsavivarti pakṣmalākṣyāḥ katham apy unnamitaṃ na cumbitaṃ tu //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895335 (0.0):
muhuraṅgulisaṃvṛtādharoṣṭhaṃ pratiṣedhākṣaraviklavābhirāmam / / mukhamaṃsavivarti pakṣmalākṣyāḥ kathamapyunnamitaṃ na cumbitaṃ tu" //"
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19136824 (1.192):
muhuraṅgulisaṃvṛtādharoṣṭhaṃ pratiṣedhākṣaraviklavābhirāmam / / mukhamaṃsavivarti pakṣmalākṣyāḥ kathamapyunnamitaṃ na cumbitaṃ tu //
// KSak_3.23 // / KSak_3.23:>1% kva nu khalu saṃprati gacchāmi / athavā iha+eva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535889 (0.0):
* mukham aṃsavivarti pakṣmalākṣyāḥ katham apy unnamitaṃ na cumbitaṃ tu // / KSak_3.23 // / KSak_3.23:>1% kva nu khalu saṃprati gacchāmi / athavā ihaiva
priyā-paribhukta-mukte latā-valaye muhūrtaṃ sthāsyāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535897 (0.0):
KSak_3.23:>1% kva nu khalu saṃprati gacchāmi / athavā ihaiva / priyāparibhuktamukte latāvalaye muhūrtaṃ sthāsyāmi /
KSak_3.23:>2% (sarvato 'valokya)p.116 / * tasyāḥ puṣpamayī śarīra-lulitā śayyā śilāyām iyam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535906 (0.0):
priyāparibhuktamukte latāvalaye muhūrtaṃ sthāsyāmi / / KSak_3.23:>2% (sarvato 'valokya)p.116
* klānto manmatha-lekha eṣa nalinī-patre nakhair arpitaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535914 (0.0):
* tasyāḥ puṣpamayī śarīralulitā śayyā śilāyām iyam / * klānto manmathalekha eṣa nalinīpatre nakhair arpitaḥ /
* hastād bhraṣṭam idaṃ bisa-ābharaṇam ity āsajyamāna-īkṣaṇo
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535920 (0.0):
* klānto manmathalekha eṣa nalinīpatre nakhair arpitaḥ / / * hastād bhraṣṭam idaṃ bisābharaṇam ity āsajyamānekṣaṇo
* nirgantuṃ sahasā na vetasa-gṛhāc chaknomi śūnyād api // KSak_3.24 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535928 (0.0):
* hastād bhraṣṭam idaṃ bisābharaṇam ity āsajyamānekṣaṇo / * nirgantuṃ sahasā na vetasagṛhāc chaknomi śūnyād api // KSak_3.24 //
KSak_3.25:<1% (ākāśe) rājan -- / * sāyaṃtane sadana-karmaṇi saṃpravṛtte
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535935 (0.0):
* nirgantuṃ sahasā na vetasagṛhāc chaknomi śūnyād api // KSak_3.24 // / KSak_3.25:<1% (ākāśe) rājan --
* vediṃ huta-aśanavatīṃ paritaḥ prayastāḥ / / * chāyāś caranti bahudhā bhayam ādadhānāḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535944 (0.0):
KSak_3.25:<1% (ākāśe) rājan -- / * sāyaṃtane sadanakarmaṇi saṃpravṛtte / * vediṃ hutāśanavatīṃ paritaḥ prayastāḥ /
* saṃdhyā-payoda-kapiśāḥ piśita-aśanānām // KSak_3.25 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535950 (0.0):
* chāyāś caranti bahudhā bhayam ādadhānāḥ / * saṃdhyāpayodakapiśāḥ piśitāśanānām // KSak_3.25 //
KSak_3.25:>1% rājā -- ayam aham āgacchāmi / (iti niṣkrāntaḥ) / tṛtīyo 'ṅkaḥ /p.118
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535957 (0.0):
* saṃdhyāpayodakapiśāḥ piśitāśanānām // KSak_3.25 // / KSak_3.25:>1% rājā -- ayam aham āgacchāmi / (iti niṣkrāntaḥ)
caturtho 'dhyāyaḥ / / KSak_4.1:<1% (tataḥ praviśataḥ kusuma-avacayaṃ nāṭayantyau sakhyau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535966 (0.0):
KSak_3.25:>1% rājā -- ayam aham āgacchāmi / (iti niṣkrāntaḥ) / tṛtīyo 'ṅkaḥ /p.118 / caturtho 'dhyāyaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525340 (0.044):
KSak_4.22:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti caturtho 'ṅkaḥ / p.158 / pañcamo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534424 (0.047):
iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ / KSak_3.1:<1% (tataḥ praviśati kuśān ādāya yajamānaśiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521774 (0.047):
KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14138951 (0.054):
*parikramya niṣkrāntau** / iti tṛtīyo 'ṅkaḥ / / ACT_4 / caturtho 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5527165 (0.061):
pañcamo 'ṅkaḥ / / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ / / KSak_6.1:<1% (tataḥ praviśati nāgarikaḥ śyālaḥ paścād baddhaṃ puruṣam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26542678 (0.064):
ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250 / saptamo 'ṅkaḥ / KSak_7.1:<1% (tataḥ praviśaty ākāśayānena rathādhirūḍho rājā mātaliś ca)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530215 (0.064):
ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250 / saptamo 'ṅkaḥ / KSak_7.1:<1% (tataḥ praviśaty ākāśa-yānena ratha-adhirūḍho rājā mātaliś
KSak_4.1:<2% ana -- halā priyaṃvade yady api gāndharveṇa vidhinā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535972 (0.0):
KSak_4.1:<1% (tataḥ praviśataḥ kusumāvacayaṃ nāṭayantyau sakhyau / / KSak_4.1:<2% ana -- halā priyaṃvade yady api gāndharveṇa vidhinā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9173986 (0.051):
(lo, ḷ) piaṃvade iti / / priyaṃvade yadyapi gāndharveṇa vidhinā nivṛttakalyāṇā priyasakhī
nirvṛtta-kalyāṇā śakuntalā+anurūpa-bhartṛ-gāminī saṃvṛttā+iti nirvṛtaṃ me
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535980 (0.0):
KSak_4.1:<2% ana -- halā priyaṃvade yady api gāndharveṇa vidhinā / nirvṛttakalyāṇā śakuntalānurūpabhartṛgāminī saṃvṛtteti nirvṛtaṃ me hṛdayaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9173924 (0.030):
śakuntalā anurūpabharttṛgāminī saṃvṛttā iti nirvṛtaṃ mama hṛdayamiti"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9173986 (0.054):
(lo, ḷ) piaṃvade iti / / priyaṃvade yadyapi gāndharveṇa vidhinā nivṛttakalyāṇā priyasakhī
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9173993 (0.061):
priyaṃvade yadyapi gāndharveṇa vidhinā nivṛttakalyāṇā priyasakhī / śakuntalā anurūpabharttṛgāminī saṃvṛtteti nivṛttaṃ me hṛdayam /
hṛdayaṃ tathā+apy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535987 (0.0):
nirvṛttakalyāṇā śakuntalānurūpabhartṛgāminī saṃvṛtteti nirvṛtaṃ me hṛdayaṃ / tathāpy etāvac cintanīyam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535142 (0.027):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdhadṛṣṭyā sūcitābhilāṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522511 (0.027):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdha-dṛṣṭyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536032 (0.029):
KSak_4.1:<6% ana -- yathāhaṃ paśyāmi tathā tasyānumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523417 (0.029):
KSak_4.1:<6% ana -- yathā+ahaṃ paśyāmi tathā tasya+anumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536531 (0.046):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523627 (0.046):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523923 (0.046):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjā-avanata-mukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523977 (0.047):
KSak_4.3:>16% ana -- (savismayam) katham iva / / KSak_4.4:<1% pri -- (saṃskṛtam āśritya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536515 (0.049):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukhaśayitapṛcchikā śakuntalāsakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523907 (0.049):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukha-śayita-pṛcchikā śakuntalā-sakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535093 (0.064):
KSak_3.10:>5% ana -- tathā yathā bhaṇasi / / KSak_3.10:>6% pri -- (prakāśam) sakhi diṣṭyānurūpas te 'bhiniveśaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522460 (0.064):
KSak_3.10:>5% ana -- tathā yathā bhaṇasi / / KSak_3.10:>6% pri -- (prakāśam) sakhi diṣṭyā+anurūpas te 'bhiniveśaḥ /
KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535996 (0.0):
tathāpy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536032 (0.022):
KSak_4.1:<6% ana -- yathāhaṃ paśyāmi tathā tasyānumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523417 (0.022):
KSak_4.1:<6% ana -- yathā+ahaṃ paśyāmi tathā tasya+anumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535142 (0.022):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdhadṛṣṭyā sūcitābhilāṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522511 (0.022):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdha-dṛṣṭyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536515 (0.025):
prasthānakautukaṃ nivartayitum / / KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukhaśayitapṛcchikā śakuntalāsakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523907 (0.025):
prasthāna-kautukaṃ nivartayitum / / KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukha-śayita-pṛcchikā śakuntalā-sakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536531 (0.027):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523628 (0.027):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523923 (0.027):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjā-avanata-mukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523977 (0.038):
KSak_4.3:>16% ana -- (savismayam) katham iva / / KSak_4.4:<1% pri -- (saṃskṛtam āśritya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532501 (0.057):
KSak_1.25:>1% śaku -- (saroṣam iva) anasūye gamiṣyāmy aham / / KSak_1.25:>2% ana -- kiṃ nimittam / / KSak_1.25:>3% śaku -- imām asaṃbaddhapralāpīṃ priyaṃvadām āryāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519814 (0.057):
KSak_1.25:>1% śaku -- (saroṣam iva) anasūye gamiṣyāmy aham / / KSak_1.25:>2% ana -- kiṃ nimittam / / KSak_1.25:>3% śaku -- imām asaṃbaddha-pralāpīṃ priyaṃvadām āryāyai
ātmano nagaraṃ praviśya+antaḥ-pura-samāgata ito+gataṃ vṛtta-antaṃ smarati
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535997 (0.0):
KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita / ātmano nagaraṃ praviśyāntaḥpurasamāgata ito+gataṃ vṛttāntaṃ smarati vā na
vā na vā+iti / / KSak_4.1:<5% pri -- visrabdhā bhava / na tādṛśā ākṛti-viśeṣā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536014 (0.0):
ātmano nagaraṃ praviśyāntaḥpurasamāgata ito+gataṃ vṛttāntaṃ smarati vā na / KSak_4.1:<5% pri -- visrabdhā bhava / na tādṛśā ākṛtiviśeṣā guṇavirodhino
guṇa-virodhino bhavanti / tāta idānīm imaṃ vṛtta-antaṃ śrutvā na jāne kiṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536015 (0.012):
KSak_4.1:<5% pri -- visrabdhā bhava / na tādṛśā ākṛtiviśeṣā guṇavirodhino
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536022 (0.015):
KSak_4.1:<5% pri -- visrabdhā bhava / na tādṛśā ākṛtiviśeṣā guṇavirodhino / bhavanti / tāta idānīm imaṃ vṛttāntaṃ śrutvā na jāne kiṃ pratipatsyata iti
pratipatsyata iti / / KSak_4.1:<6% ana -- yathā+ahaṃ paśyāmi tathā tasya+anumataṃ bhavet /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536030 (0.0):
bhavanti / tāta idānīm imaṃ vṛttāntaṃ śrutvā na jāne kiṃ pratipatsyata iti / KSak_4.1:<6% ana -- yathāhaṃ paśyāmi tathā tasyānumataṃ bhavet /
KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536038 (0.0):
KSak_4.1:<6% ana -- yathāhaṃ paśyāmi tathā tasyānumataṃ bhavet /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535142 (0.015):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdhadṛṣṭyā sūcitābhilāṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522511 (0.015):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdha-dṛṣṭyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536531 (0.021):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523628 (0.021):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523923 (0.021):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjā-avanata-mukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523369 (0.022):
hṛdayaṃ tathā+apy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535986 (0.029):
tathāpy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536515 (0.031):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukhaśayitapṛcchikā śakuntalāsakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523907 (0.031):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukha-śayita-pṛcchikā śakuntalā-sakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523977 (0.034):
KSak_4.3:>16% ana -- (savismayam) katham iva / / KSak_4.4:<1% pri -- (saṃskṛtam āśritya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536174 (0.046):
pādayoḥ praṇamya nivartaya enaṃ yāvad aham arghodakam upakalpayāmi / / KSak_4.1:>5% pri -- tathā (iti niṣkrāntā) / KSak_4.1:>6% ana -- (padāntare skhalitaṃ nirūpya) aho āvegaskhalitayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523562 (0.046):
pādayoḥ praṇamya nivartaya enaṃ yāvad aham argha-udakam upakalpayāmi / / KSak_4.1:>5% pri -- tathā (iti niṣkrāntā) / KSak_4.1:>6% ana -- (pada-antare skhalitaṃ nirūpya) aho āvega-skhalitayā
prathamaḥ saṃkalpaḥ / taṃ yadi daivam eva saṃpādayati nanv aprayāsena
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536043 (0.0):
KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat / prathamaḥ saṃkalpaḥ / taṃ yadi daivam eva saṃpādayati nanv aprayāsena
kṛta-artho guru-janaḥ / / KSak_4.1:<9% pri -- (puṣpa-bhājanaṃ vilokya) sakhi avacitāni
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536054 (0.0):
prathamaḥ saṃkalpaḥ / taṃ yadi daivam eva saṃpādayati nanv aprayāsena / kṛtārtho gurujanaḥ / / KSak_4.1:<9% pri -- (puṣpabhājanaṃ vilokya) sakhi avacitāni
bali-karma-paryāptāni kusumāni /p.122 / KSak_4.1:<10% ana -- nanu sakhyāḥ śakuntalāyāḥ saubhāgya-devatā+arcanīyā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536067 (0.0):
KSak_4.1:<9% pri -- (puṣpabhājanaṃ vilokya) sakhi avacitāni / balikarmaparyāptāni kusumāni /p.122
KSak_4.1:<11% pri -- yujyate / (iti tad eva karma+abhinayataḥ) / KSak_4.1:<12% (nepathye)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536074 (0.0):
KSak_4.1:<10% ana -- nanu sakhyāḥ śakuntalāyāḥ saubhāgyadevatārcanīyā / / KSak_4.1:<11% pri -- yujyate / (iti tad eva karmābhinayataḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530194 (0.055):
* adhijyam idam anyasmin karmaṇi vyāpṛtaṃ ddhanuḥ // KSak_6.32 // iti / / KSak_6.32:>1% vidūṣaka -- yad bhavān ājñāpayati (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535625 (0.064):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padmatāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523001 (0.064):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padma-tāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
KSak_4.1:<13% ayam ahaṃ bhoḥ / / KSak_4.1:<14% ana -- (karṇaṃ dattvā) sakhi atithīnām iva niveditam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536084 (0.0):
KSak_4.1:<11% pri -- yujyate / (iti tad eva karmābhinayataḥ) / KSak_4.1:<12% (nepathye) / KSak_4.1:<13% ayam ahaṃ bhoḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532731 (0.019):
* bhūyiṣṭham anyaviṣayā na tu dṛṣṭir asyāḥ // KSak_1.28 // / KSak_1.28:>1% (nepathye) / KSak_1.29:<1% bho bhos tapasvinaḥ saṃnihitās tapovanasattvarakṣāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520044 (0.019):
* bhūyiṣṭham anya-viṣayā na tu dṛṣṭir asyāḥ // KSak_1.28 // / KSak_1.28:>1% (nepathye) / KSak_1.29:<1% bho bhos tapasvinaḥ saṃnihitās tapo-vana-sattva-rakṣāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26543282 (0.039):
* pūrvāvadhīritaṃ śreyo duḥkhaṃ hi parivartate // KSak_7.13 // / KSak_7.13:>1% (nepathye) / KSak_7.13:>2% mā khalu cāpalaṃ kuru / kathaṃ gata evātmanaḥ prakṛtim /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530838 (0.039):
* pūrva-avadhīritaṃ śreyo duḥkhaṃ hi parivartate // KSak_7.13 // / KSak_7.13:>1% (nepathye) / KSak_7.13:>2% mā khalu cāpalaṃ kuru / kathaṃ gata eva+ātmanaḥ prakṛtim /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521285 (0.055):
* tapaḥ-ṣaḍ-bhāgam akṣayyaṃ dadaty āraṇyakā hi naḥ // KSak_2.13 // / KSak_2.13:>1% (nepathye) / KSak_2.13:>2% hanta siddha-arthau svaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533945 (0.056):
* tapaḥṣaḍbhāgam akṣayyaṃ dadaty āraṇyakā hi naḥ // KSak_2.13 // / KSak_2.13:>1% (nepathye) / KSak_2.13:>2% hanta siddhārthau svaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530194 (0.058):
* adhijyam idam anyasmin karmaṇi vyāpṛtaṃ ddhanuḥ // KSak_6.32 // iti / / KSak_6.32:>1% vidūṣaka -- yad bhavān ājñāpayati (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518780 (0.061):
* athavā bhavitavyānāṃ dvārāṇi bhavanti sarvatra // KSak_1.15 // / KSak_1.15:>1% (nepathye) / KSak_1.15:>2% ita itaḥ sakhyau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523368 (0.063):
KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5526772 (0.064):
* ajñāta-hṛdayeṣv evaṃ vairī-bhavati sauhṛdam // KSak_5.24 // / KSak_5.24:>1% rājā -- ayi bhoḥ kim atra-bhavatī-pratyayād eva+asmān
KSak_4.1:<15% pri -- nanu+uṭaja-saṃnihitā śakuntalā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536090 (0.034):
KSak_4.1:<14% ana -- (karṇaṃ dattvā) sakhi atithīnām iva niveditam / / KSak_4.1:<15% pri -- nanūṭajasaṃnihitā śakuntalā /
KSak_4.1:<1% ana -- adya punar hṛdayena+asaṃnihitā / alam etāvadbhiḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536097 (0.0):
KSak_4.1:<15% pri -- nanūṭajasaṃnihitā śakuntalā /
kusumaiḥ / (iti prasthite) (nepathye) / KSak_4.1:<2% āḥ atithi-paribhāvini --
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536104 (0.0):
KSak_4.1:<1% ana -- adya punar hṛdayenāsaṃnihitā / alam etāvadbhiḥ / kusumaiḥ / (iti prasthite) (nepathye)
* vicintayantī yam ananya-mānasā / * tapo-dhanaṃ vetsi na mām upasthitam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536115 (0.0):
KSak_4.1:<2% āḥ atithiparibhāvini -- / * vicintayantī yam ananyamānasā
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19155394 (0.0):
vicintayantī yamananyamānasā taponidhiṃ vetsi na māmupasthitam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9173951 (0.063):
vicintayantī yamananyamānasā tapodhanaṃ vetsi na māmupasthitam / / smāriṣyati tvāṃ na sa bodhaito 'pi san kathāṃ pramattaḥ"
* smariṣyati tvāṃ na sa bodhito 'pi san
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536121 (0.0):
* tapodhanaṃ vetsi na mām upasthitam / / * smariṣyati tvāṃ na sa bodhito 'pi san
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19155400 (0.0):
vicintayantī yamananyamānasā taponidhiṃ vetsi na māmupasthitam / / smariṣyati tvāṃ sa na bodhito 'pi san kathāṃ pramattaḥ prathamaṃ kṛtāmiva
* kathāṃ pramattaḥ prathamaṃ kṛtām iva // KSak_4.1 //p.122 / KSak_4.1:>2% pri -- hā dhig ghā dhik / apriyam eva saṃvṛttam / kasminn api
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536130 (0.0):
* smariṣyati tvāṃ na sa bodhito 'pi san / * kathāṃ pramattaḥ prathamaṃ kṛtām iva // KSak_4.1 //p.122
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19155401 (0.0):
smariṣyati tvāṃ sa na bodhito 'pi san kathāṃ pramattaḥ prathamaṃ kṛtāmiva
pūjā-arhe 'parāddhā śūnya-hṛdayā śakuntalā / (puro 'valokya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536139 (0.0):
KSak_4.1:>2% pri -- hā dhig ghā dhik / apriyam eva saṃvṛttam / kasminn api / pūjārhe 'parāddhā śūnyahṛdayā śakuntalā / (puro 'valokya)
KSak_4.1:>3% na khalu yasmin kasminn api / eṣa durvāsāḥ sulabha-kopo
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536147 (0.0):
pūjārhe 'parāddhā śūnyahṛdayā śakuntalā / (puro 'valokya) / KSak_4.1:>3% na khalu yasmin kasminn api / eṣa durvāsāḥ sulabhakopo
maharṣiḥ / tathā śaptvā vega-bala-utphullayā durvārayā gatyā pratinivṛttaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536157 (0.0):
KSak_4.1:>3% na khalu yasmin kasminn api / eṣa durvāsāḥ sulabhakopo / maharṣiḥ / tathā śaptvā vegabalotphullayā durvārayā gatyā pratinivṛttaḥ /
KSak_4.1:>4% ana -- ko 'nyo huta-vahād dagdhuṃ prabhavati / gaccha /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536163 (0.0):
maharṣiḥ / tathā śaptvā vegabalotphullayā durvārayā gatyā pratinivṛttaḥ / / KSak_4.1:>4% ana -- ko 'nyo hutavahād dagdhuṃ prabhavati / gaccha /
pādayoḥ praṇamya nivartaya enaṃ yāvad aham argha-udakam upakalpayāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536172 (0.0):
KSak_4.1:>4% ana -- ko 'nyo hutavahād dagdhuṃ prabhavati / gaccha / / pādayoḥ praṇamya nivartaya enaṃ yāvad aham arghodakam upakalpayāmi /
KSak_4.1:>5% pri -- tathā (iti niṣkrāntā) / KSak_4.1:>6% ana -- (pada-antare skhalitaṃ nirūpya) aho āvega-skhalitayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536177 (0.0):
pādayoḥ praṇamya nivartaya enaṃ yāvad aham arghodakam upakalpayāmi / / KSak_4.1:>5% pri -- tathā (iti niṣkrāntā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536184 (0.0):
KSak_4.1:>5% pri -- tathā (iti niṣkrāntā) / KSak_4.1:>6% ana -- (padāntare skhalitaṃ nirūpya) aho āvegaskhalitayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536531 (0.032):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523628 (0.032):
duhitṛ-janasya bhagavatā+eko 'parādho marṣayitavya iti /p.124 / KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523923 (0.032):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjā-avanata-mukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536032 (0.046):
KSak_4.1:<6% ana -- yathāhaṃ paśyāmi tathā tasyānumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523417 (0.046):
KSak_4.1:<6% ana -- yathā+ahaṃ paśyāmi tathā tasya+anumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536238 (0.058):
duhitṛjanasya bhagavataiko 'parādho marṣayitavya iti /p.124 / KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535141 (0.058):
KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdhadṛṣṭyā sūcitābhilāṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522510 (0.058):
KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdha-dṛṣṭyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523368 (0.059):
KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523977 (0.061):
KSak_4.3:>16% ana -- (savismayam) katham iva / / KSak_4.4:<1% pri -- (saṃskṛtam āśritya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536284 (0.062):
KSak_4.1:>15% pri -- sakhi ehi / devakāryaṃ tāvad asyā nirvartayāvaḥ / / KSak_4.1:>16% (iti parikrāmataḥ) / KSak_4.1:>17% pri -- (vilokyānasūye paśya tāvat / vāmahastopahitavadanā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523673 (0.062):
KSak_4.1:>15% pri -- sakhi ehi / deva-kāryaṃ tāvad asyā nirvartayāvaḥ / / KSak_4.1:>16% (iti parikrāmataḥ) / KSak_4.1:>17% pri -- (vilokya+anasūye paśya tāvat /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536515 (0.064):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukhaśayitapṛcchikā śakuntalāsakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523907 (0.064):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukha-śayita-pṛcchikā śakuntalā-sakāśaṃ
gatyā prabhraṣṭaṃ mama+agra-hastāt puṣpa-bhājanam / (iti puṣpa-uccayaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536193 (0.0):
KSak_4.1:>6% ana -- (padāntare skhalitaṃ nirūpya) aho āvegaskhalitayā / gatyā prabhraṣṭaṃ mamāgrahastāt puṣpabhājanam / (iti puṣpoccayaṃ rūpayati)
rūpayati) / KSak_4.1:>7% (praviśya) / KSak_4.1:>8% pri -- sakhi prakṛti-vakraḥ sa kasya+anunayaṃ pratigṛhṇāti /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536203 (0.0):
gatyā prabhraṣṭaṃ mamāgrahastāt puṣpabhājanam / (iti puṣpoccayaṃ rūpayati) / KSak_4.1:>7% (praviśya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523895 (0.041):
KSak_4.3:>8% (praviśya) / KSak_4.3:>9% pri -- (saharṣam) sakhi tvarasva tvarasva śakuntalāyāḥ
kim api punaḥ sānukrośaḥ kṛtaḥ / / KSak_4.1:>9% ana -- (sasmitam+tasmin bahv etad api / kathaya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536214 (0.0):
KSak_4.1:>8% pri -- sakhi prakṛtivakraḥ sa kasyānunayaṃ pratigṛhṇāti / kim / api punaḥ sānukrośaḥ kṛtaḥ /
KSak_4.1:>10% pri -- yadā nivartituṃ na+icchati tadā vijñāpito mayā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536222 (0.0):
KSak_4.1:>9% ana -- (sasmitam+tasmin bahv etad api / kathaya / / KSak_4.1:>10% pri -- yadā nivartituṃ necchati tadā vijñāpito mayā /
KSak_4.1:>11% bhagavan prathama iti prekṣya+avijñāta-tapaḥ-prabhāvasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536230 (0.0):
KSak_4.1:>10% pri -- yadā nivartituṃ necchati tadā vijñāpito mayā / / KSak_4.1:>11% bhagavan prathama iti prekṣyāvijñātatapaḥprabhāvasya
duhitṛ-janasya bhagavatā+eko 'parādho marṣayitavya iti /p.124
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536237 (0.0):
KSak_4.1:>11% bhagavan prathama iti prekṣyāvijñātatapaḥprabhāvasya / duhitṛjanasya bhagavataiko 'parādho marṣayitavya iti /p.124
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536249 (0.0):
duhitṛjanasya bhagavataiko 'parādho marṣayitavya iti /p.124 / KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536532 (0.0):
gatāsmi / / KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523924 (0.0):
gatā+asmi / / KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjā-avanata-mukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536032 (0.021):
KSak_4.1:<6% ana -- yathāhaṃ paśyāmi tathā tasyānumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523417 (0.021):
KSak_4.1:<6% ana -- yathā+ahaṃ paśyāmi tathā tasya+anumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523977 (0.025):
KSak_4.3:>16% ana -- (savismayam) katham iva / / KSak_4.4:<1% pri -- (saṃskṛtam āśritya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523369 (0.027):
hṛdayaṃ tathā+apy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535142 (0.028):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdhadṛṣṭyā sūcitābhilāṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522511 (0.028):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdha-dṛṣṭyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536175 (0.032):
pādayoḥ praṇamya nivartaya enaṃ yāvad aham arghodakam upakalpayāmi / / KSak_4.1:>5% pri -- tathā (iti niṣkrāntā) / KSak_4.1:>6% ana -- (padāntare skhalitaṃ nirūpya) aho āvegaskhalitayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523563 (0.032):
pādayoḥ praṇamya nivartaya enaṃ yāvad aham argha-udakam upakalpayāmi / / KSak_4.1:>5% pri -- tathā (iti niṣkrāntā) / KSak_4.1:>6% ana -- (pada-antare skhalitaṃ nirūpya) aho āvega-skhalitayā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20638928 (0.034):
13,004.044a kāmaṃ mamograkarmā vai pautro bhavitum arhati / 13,004.044c na tu me syāt suto brahmann eṣa me dīyatāṃ varaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536515 (0.036):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukhaśayitapṛcchikā śakuntalāsakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523907 (0.036):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukha-śayita-pṛcchikā śakuntalā-sakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535986 (0.046):
tathāpy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16186262 (0.050):
kathaṃ bhavitum arhati HV_App.I,20.257b / kathaṃ mamānena sutaṃ HV_App.I,5.66a
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11645314 (0.050):
nirūpyate na tat saṃvṛtyā tadrūpaṃ bhavitum arhati. nāsty eva tat. yat tu
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535625 (0.053):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padmatāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523001 (0.053):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padma-tāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523795 (0.055):
KSak_4.3:>1% (praviśya+apaṭī-kṣepeṇa) / KSak_4.3:>2% ana -- yady api nāma viṣaya-parāṅmukhasya janasya+etan na
abhijñāna-ābharaṇa-darśanena śāpo nivartiṣyata iti mantrayamāṇa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536254 (0.0):
KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv / abhijñānābharaṇadarśanena śāpo nivartiṣyata iti mantrayamāṇa evāntarhitaḥ
eva+antarhitaḥ / / KSak_4.1:>14% ana -- śakyam idānīm āśvasitum / asti tena rājarṣiṇā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536262 (0.0):
abhijñānābharaṇadarśanena śāpo nivartiṣyata iti mantrayamāṇa evāntarhitaḥ / KSak_4.1:>14% ana -- śakyam idānīm āśvasitum / asti tena rājarṣiṇā
saṃprasthitena sva-nāmadheya-aṅkitam aṅgulīyakaṃ smaraṇīyam iti svayaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536269 (0.0):
KSak_4.1:>14% ana -- śakyam idānīm āśvasitum / asti tena rājarṣiṇā / saṃprasthitena svanāmadheyāṅkitam aṅgulīyakaṃ smaraṇīyam iti svayaṃ
pinaddham / tasmin sva-adhīna-upāyā śakuntalā bhaviṣyati /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536275 (0.049):
pinaddham / tasmin svādhīnopāyā śakuntalā bhaviṣyati / / KSak_4.1:>15% pri -- sakhi ehi / devakāryaṃ tāvad asyā nirvartayāvaḥ /
KSak_4.1:>15% pri -- sakhi ehi / deva-kāryaṃ tāvad asyā nirvartayāvaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536283 (0.0):
pinaddham / tasmin svādhīnopāyā śakuntalā bhaviṣyati / / KSak_4.1:>15% pri -- sakhi ehi / devakāryaṃ tāvad asyā nirvartayāvaḥ /
KSak_4.1:>16% (iti parikrāmataḥ) / KSak_4.1:>17% pri -- (vilokya+anasūye paśya tāvat /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536290 (0.0):
KSak_4.1:>15% pri -- sakhi ehi / devakāryaṃ tāvad asyā nirvartayāvaḥ / / KSak_4.1:>16% (iti parikrāmataḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523629 (0.057):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536070 (0.059):
KSak_4.1:<11% pri -- yujyate / (iti tad eva karmābhinayataḥ) / KSak_4.1:<12% (nepathye)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523455 (0.059):
KSak_4.1:<11% pri -- yujyate / (iti tad eva karma+abhinayataḥ) / KSak_4.1:<12% (nepathye)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536174 (0.062):
pādayoḥ praṇamya nivartaya enaṃ yāvad aham arghodakam upakalpayāmi / / KSak_4.1:>5% pri -- tathā (iti niṣkrāntā) / KSak_4.1:>6% ana -- (padāntare skhalitaṃ nirūpya) aho āvegaskhalitayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523562 (0.062):
pādayoḥ praṇamya nivartaya enaṃ yāvad aham argha-udakam upakalpayāmi / / KSak_4.1:>5% pri -- tathā (iti niṣkrāntā) / KSak_4.1:>6% ana -- (pada-antare skhalitaṃ nirūpya) aho āvega-skhalitayā
vāma-hasta-upahita-vadanā ālikhitā+iva priya-sakhī / bhartṛ-gatayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536300 (0.0):
KSak_4.1:>17% pri -- (vilokyānasūye paśya tāvat / vāmahastopahitavadanā
cintayā+ātmānam api na+eṣā vibhāvayati / kiṃ punar āgantukam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536306 (0.0):
ālikhiteva priyasakhī / bhartṛgatayā cintayātmānam api naiṣā vibhāvayati /
KSak_4.1:>18% ana -- priyaṃvade dvayor eva nau mukhe eṣa vṛtta-antas
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536311 (0.0):
ālikhiteva priyasakhī / bhartṛgatayā cintayātmānam api naiṣā vibhāvayati / / kiṃ punar āgantukam / / KSak_4.1:>18% ana -- priyaṃvade dvayor eva nau mukhe eṣa vṛttāntas
tiṣṭhatu / rakṣitavyā khalu prakṛti-pelavā priya-sakhī /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536321 (0.0):
KSak_4.1:>18% ana -- priyaṃvade dvayor eva nau mukhe eṣa vṛttāntas / tiṣṭhatu / rakṣitavyā khalu prakṛtipelavā priyasakhī /
KSak_4.1:>19% pri -- ko nāma uṣṇa-udakena navamālikāṃ siñcati /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536327 (0.0):
tiṣṭhatu / rakṣitavyā khalu prakṛtipelavā priyasakhī / / KSak_4.1:>19% pri -- ko nāma uṣṇodakena navamālikāṃ siñcati /
KSak_4.1:>20% (iti niṣkrānte) / KSak_4.1:>21% viṣkambhakaḥ / / KSak_4.1:>22% (tataḥ praviśati supta-utthitaḥ śiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536337 (0.0):
KSak_4.1:>19% pri -- ko nāma uṣṇodakena navamālikāṃ siñcati / / KSak_4.1:>20% (iti niṣkrānte) / KSak_4.1:>21% viṣkambhakaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534509 (0.009):
gautamīhaste visarjayiṣyāmi / / KSak_3.1:>3% (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_3.1:>4% viṣkambhakaḥ / / KSak_3.1:>5% (tataḥ praviśati kāmayamānāvastho rājā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521861 (0.009):
gautamī-haste visarjayiṣyāmi / / KSak_3.1:>3% (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_3.1:>4% viṣkambhakaḥ / / KSak_3.1:>5% (tataḥ praviśati kāmayamāna-avastho rājā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530929 (0.050):
* eṣa rājeva duṣyantaḥ sāraṅgeṇātiraṃsahā // KSak_1.5 // (iti niṣkrāntau ) / KSak_1.5:>3% (prasthāvanā) / KSak_1.5:>4% (tataḥ praviśati mṛgānusārī saśaracāpahasto rājā rathena
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518205 (0.050):
* eṣa rājā+iva duṣyantaḥ sāraṅgeṇa+atiraṃsahā // KSak_1.5 // (iti / niṣkrāntau ) / KSak_1.5:>3% (prasthāvanā) / KSak_1.5:>4% (tataḥ praviśati mṛga-anusārī saśara-cāpa-hasto rājā rathena
KSak_4.2:<1% śiṣya -- velā-upalakṣaṇa-artham ādiṣṭo 'smi tatra-bhavatā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536345 (0.0):
KSak_4.1:>22% (tataḥ praviśati suptotthitaḥ śiṣyaḥ) / KSak_4.2:<1% śiṣya -- velopalakṣaṇārtham ādiṣṭo 'smi tatrabhavatā pravāsād
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17212919 (0.059):
v1 /// .. pratyādiṣṭo 'smi bhavatā yas tvaṃ lobhapadasthānam api gṛham an.
pravāsād upāvṛttena kāśyapena / prakāśaṃ nirgatas tāvad avalokayāmi kiyad
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536354 (0.0):
KSak_4.2:<1% śiṣya -- velopalakṣaṇārtham ādiṣṭo 'smi tatrabhavatā pravāsād / upāvṛttena kāśyapena / prakāśaṃ nirgatas tāvad avalokayāmi kiyad avaśiṣṭaṃ
avaśiṣṭaṃ rajanyā iti / (parikramya+avalokya ca) hanta prabhātam / tathā / * yāty ekato 'sta-śikharaṃ patir oṣadhīnām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536358 (0.0):
upāvṛttena kāśyapena / prakāśaṃ nirgatas tāvad avalokayāmi kiyad avaśiṣṭaṃ / rajanyā iti / (parikramyāvalokya ca) hanta prabhātam / tathā hi /p.126
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536365 (0.0):
rajanyā iti / (parikramyāvalokya ca) hanta prabhātam / tathā hi /p.126 / * yāty ekato 'staśikharaṃ patir oṣadhīnām
* āviṣkṛta-aruṇa-puraḥsara ekato 'rkaḥ / / * tejo-dvayasya yugapad-vyasana-udayābhyām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536368 (0.0):
* yāty ekato 'staśikharaṃ patir oṣadhīnām / * āviṣkṛtāruṇapuraḥsara ekato 'rkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536375 (0.0):
* āviṣkṛtāruṇapuraḥsara ekato 'rkaḥ / / * tejodvayasya yugapadvyasanodayābhyām
* loko niyamyata iva+ātma-daśa-antareṣu // KSak_4.2 // api ca/
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536382 (0.0):
* tejodvayasya yugapadvyasanodayābhyām / * loko niyamyata ivātmadaśāntareṣu // KSak_4.2 // api ca/
* antarhite śaśini sā+eva kumudvatī me / * vṛṣṭiṃ na nandayati saṃsmaraṇīya-śobhā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536391 (0.0):
* loko niyamyata ivātmadaśāntareṣu // KSak_4.2 // api ca/ / * antarhite śaśini saiva kumudvatī me
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12830474 (0.020):
MSS_1656 1 antarhite śaśini saiva kumudvatī me dṛṣṭiṃ na nandayati
* iṣṭa-pravāsa-janitāny abalā-janasya / * duḥkhāni nūnam atimātra-suduḥsahāni // KSak_4.3 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536401 (0.0):
* vṛṣṭiṃ na nandayati saṃsmaraṇīyaśobhā / / * iṣṭapravāsajanitāny abalājanasya
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12830481 (0.028):
MSS_1656 1 antarhite śaśini saiva kumudvatī me dṛṣṭiṃ na nandayati / saṃsmaraṇīyaśobhā / / MSS_1656 2 iṣṭapravāsajanitānyabalājanena duḥkhāni
KSak_4.3:>1% (praviśya+apaṭī-kṣepeṇa) / KSak_4.3:>2% ana -- yady api nāma viṣaya-parāṅmukhasya janasya+etan na
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536413 (0.0):
* duḥkhāni nūnam atimātrasuduḥsahāni // KSak_4.3 // / KSak_4.3:>1% (praviśyāpaṭīkṣepeṇa)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536238 (0.055):
duhitṛjanasya bhagavataiko 'parādho marṣayitavya iti /p.124 / KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523626 (0.055):
duhitṛ-janasya bhagavatā+eko 'parādho marṣayitavya iti /p.124 / KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
viditaṃ tathā+api tena rājñā śakuntalāyām anāryam ācaritam / / KSak_4.3:>3% śiṣya -- yāvad upasthitā homa-velāṃ gurave nivedayāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536419 (0.0):
KSak_4.3:>2% ana -- yady api nāma viṣayaparāṅmukhasya janasyaitan na / viditaṃ tathāpi tena rājñā śakuntalāyām anāryam ācaritam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536426 (0.0):
viditaṃ tathāpi tena rājñā śakuntalāyām anāryam ācaritam / / KSak_4.3:>3% śiṣya -- yāvad upasthitā homavelāṃ gurave nivedayāmi /
KSak_4.3:>4% (iti niṣkrāntaḥ) p.128 / KSak_4.3:>5% ana -- pratibuddhā api kiṃ kariṣyāmi / na ma uciteṣv api
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536434 (0.0):
KSak_4.3:>3% śiṣya -- yāvad upasthitā homavelāṃ gurave nivedayāmi / / KSak_4.3:>4% (iti niṣkrāntaḥ) p.128
nija-karaṇīyeṣu hasta-pādaṃ prasarati / kāma idānīṃ sakāmo bhavatu
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536444 (0.0):
KSak_4.3:>5% ana -- pratibuddhā api kiṃ kariṣyāmi / na ma uciteṣv api / nijakaraṇīyeṣu hastapādaṃ prasarati / kāma idānīṃ sakāmo bhavatu
yena+asatya-saṃdhe jane śuddha-hṛdayā sakhī padaṃ kāritā / athavā durvāsaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536455 (0.0):
nijakaraṇīyeṣu hastapādaṃ prasarati / kāma idānīṃ sakāmo bhavatu / yenāsatyasaṃdhe jane śuddhahṛdayā sakhī padaṃ kāritā / athavā durvāsaḥ
śāpa eṣa vikārayati / / KSak_4.3:>6% anyathā kathaṃ sa rājarṣis tādṛśāni mantrayitvā+etāvataḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536465 (0.0):
yenāsatyasaṃdhe jane śuddhahṛdayā sakhī padaṃ kāritā / athavā durvāsaḥ / śāpa eṣa vikārayati /
kālasya lekha-mātram api na visṛjati / / KSak_4.3:>7% tad ito 'bhijñānam aṅgulīyakaṃ tasya visṛjāvaḥ / duḥkha-śīle
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536478 (0.0):
KSak_4.3:>6% anyathā kathaṃ sa rājarṣis tādṛśāni mantrayitvaitāvataḥ / kālasya lekhamātram api na visṛjati /
tapasvi-jane ko 'bhyarthyatām / nanu sakhī-gāmī doṣa iti vyavasitā api na
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536486 (0.0):
KSak_4.3:>7% tad ito 'bhijñānam aṅgulīyakaṃ tasya visṛjāvaḥ / duḥkhaśīle / tapasvijane ko 'bhyarthyatām / nanu sakhīgāmī doṣa iti vyavasitā api na
pārayāmi pravāsa-pratinivṛttasya tāta-kāśyapasya duṣyanta-pariṇītām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536488 (0.050):
tapasvijane ko 'bhyarthyatām / nanu sakhīgāmī doṣa iti vyavasitā api na / pārayāmi pravāsapratinivṛttasya tātakāśyapasya duṣyantapariṇītām
āpanna-sattvāṃ śakuntalāṃ nivedayitum / itthaṃ gate 'smābhiḥ kiṃ karaṇīyam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536499 (0.0):
pārayāmi pravāsapratinivṛttasya tātakāśyapasya duṣyantapariṇītām / āpannasattvāṃ śakuntalāṃ nivedayitum / itthaṃ gate 'smābhiḥ kiṃ karaṇīyam
KSak_4.3:>8% (praviśya) / KSak_4.3:>9% pri -- (saharṣam) sakhi tvarasva tvarasva śakuntalāyāḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536509 (0.0):
āpannasattvāṃ śakuntalāṃ nivedayitum / itthaṃ gate 'smābhiḥ kiṃ karaṇīyam / KSak_4.3:>8% (praviśya) / KSak_4.3:>9% pri -- (saharṣam) sakhi tvarasva tvarasva śakuntalāyāḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536197 (0.041):
gatyā prabhraṣṭaṃ mamāgrahastāt puṣpabhājanam / (iti puṣpoccayaṃ rūpayati) / KSak_4.1:>7% (praviśya) / KSak_4.1:>8% pri -- sakhi prakṛtivakraḥ sa kasyānunayaṃ pratigṛhṇāti / kim
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523585 (0.041):
rūpayati) / KSak_4.1:>7% (praviśya) / KSak_4.1:>8% pri -- sakhi prakṛti-vakraḥ sa kasya+anunayaṃ pratigṛhṇāti /
prasthāna-kautukaṃ nivartayitum / / KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536516 (0.0):
KSak_4.3:>9% pri -- (saharṣam) sakhi tvarasva tvarasva śakuntalāyāḥ / prasthānakautukaṃ nivartayitum /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523369 (0.025):
hṛdayaṃ tathā+apy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536032 (0.031):
KSak_4.1:<6% ana -- yathāhaṃ paśyāmi tathā tasyānumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523417 (0.031):
KSak_4.1:<6% ana -- yathā+ahaṃ paśyāmi tathā tasya+anumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535142 (0.033):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdhadṛṣṭyā sūcitābhilāṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522511 (0.033):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdha-dṛṣṭyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536530 (0.036):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523627 (0.036):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523977 (0.044):
KSak_4.3:>16% ana -- (savismayam) katham iva / / KSak_4.4:<1% pri -- (saṃskṛtam āśritya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535986 (0.049):
tathāpy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535093 (0.058):
KSak_3.10:>5% ana -- tathā yathā bhaṇasi / / KSak_3.10:>6% pri -- (prakāśam) sakhi diṣṭyānurūpas te 'bhiniveśaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522460 (0.058):
KSak_3.10:>5% ana -- tathā yathā bhaṇasi / / KSak_3.10:>6% pri -- (prakāśam) sakhi diṣṭyā+anurūpas te 'bhiniveśaḥ /
KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukha-śayita-pṛcchikā śakuntalā-sakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536524 (0.0):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukhaśayitapṛcchikā śakuntalāsakāśaṃ
gatā+asmi / / KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536531 (0.0):
KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukhaśayitapṛcchikā śakuntalāsakāśaṃ / gatāsmi / / KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523628 (0.0):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536032 (0.021):
KSak_4.1:<6% ana -- yathāhaṃ paśyāmi tathā tasyānumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523417 (0.021):
KSak_4.1:<6% ana -- yathā+ahaṃ paśyāmi tathā tasya+anumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523977 (0.025):
KSak_4.3:>16% ana -- (savismayam) katham iva / / KSak_4.4:<1% pri -- (saṃskṛtam āśritya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523368 (0.027):
hṛdayaṃ tathā+apy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535141 (0.028):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdhadṛṣṭyā sūcitābhilāṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522510 (0.028):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdha-dṛṣṭyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536175 (0.032):
pādayoḥ praṇamya nivartaya enaṃ yāvad aham arghodakam upakalpayāmi / / KSak_4.1:>5% pri -- tathā (iti niṣkrāntā) / KSak_4.1:>6% ana -- (padāntare skhalitaṃ nirūpya) aho āvegaskhalitayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523563 (0.032):
pādayoḥ praṇamya nivartaya enaṃ yāvad aham argha-udakam upakalpayāmi / / KSak_4.1:>5% pri -- tathā (iti niṣkrāntā) / KSak_4.1:>6% ana -- (pada-antare skhalitaṃ nirūpya) aho āvega-skhalitayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536515 (0.036):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukhaśayitapṛcchikā śakuntalāsakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535517 (0.040):
* yadi samarthayase madirekṣaṇe madanabāṇahato 'smi hataḥ punaḥ // / KSak_3.17 // / KSak_3.17:>1% ana -- vayasya bahuvallabhā rājānaḥ śrūyante / yathā nau
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522891 (0.040):
* yadi samarthayase madira-īkṣaṇe madana-bāṇa-hato 'smi hataḥ punaḥ // / KSak_3.17 // / KSak_3.17:>1% ana -- vayasya bahu-vallabhā rājānaḥ śrūyante / yathā nau
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535986 (0.046):
tathāpy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532501 (0.064):
KSak_1.25:>1% śaku -- (saroṣam iva) anasūye gamiṣyāmy aham / / KSak_1.25:>2% ana -- kiṃ nimittam / / KSak_1.25:>3% śaku -- imām asaṃbaddhapralāpīṃ priyaṃvadām āryāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519814 (0.064):
KSak_1.25:>1% śaku -- (saroṣam iva) anasūye gamiṣyāmy aham / / KSak_1.25:>2% ana -- kiṃ nimittam / / KSak_1.25:>3% śaku -- imām asaṃbaddha-pralāpīṃ priyaṃvadām āryāyai
KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjā-avanata-mukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536539 (0.0):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523629 (0.017):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535142 (0.039):
KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdhadṛṣṭyā sūcitābhilāṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522511 (0.039):
KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdha-dṛṣṭyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536032 (0.045):
KSak_4.1:<6% ana -- yathāhaṃ paśyāmi tathā tasyānumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523417 (0.045):
KSak_4.1:<6% ana -- yathā+ahaṃ paśyāmi tathā tasya+anumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523369 (0.045):
hṛdayaṃ tathā+apy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536174 (0.053):
pādayoḥ praṇamya nivartaya enaṃ yāvad aham arghodakam upakalpayāmi / / KSak_4.1:>5% pri -- tathā (iti niṣkrāntā) / KSak_4.1:>6% ana -- (padāntare skhalitaṃ nirūpya) aho āvegaskhalitayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523562 (0.053):
pādayoḥ praṇamya nivartaya enaṃ yāvad aham argha-udakam upakalpayāmi / / KSak_4.1:>5% pri -- tathā (iti niṣkrāntā) / KSak_4.1:>6% ana -- (pada-antare skhalitaṃ nirūpya) aho āvega-skhalitayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523977 (0.059):
KSak_4.3:>16% ana -- (savismayam) katham iva / / KSak_4.4:<1% pri -- (saṃskṛtam āśritya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535986 (0.064):
tathāpy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
tāta-pāśyapena+evam abhinanditam / diṣṭyā dūma-ākulita-dṛṣṭer api
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536545 (0.0):
KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya / tātapāśyapenaivam abhinanditam / diṣṭyā dūmākulitadṛṣṭer api yajamānasya
yajamānasya pāvaka eva+āhutiḥ patitā / vatse suśiṣya-paridattā vidyā+iva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536554 (0.0):
tātapāśyapenaivam abhinanditam / diṣṭyā dūmākulitadṛṣṭer api yajamānasya / pāvaka evāhutiḥ patitā / vatse suśiṣyaparidattā vidyeva aśocanīyāsi
aśocanīyā+asi saṃvṛttā / adya+eva ṛṣi-rakṣitāṃ tvāṃ bhartuḥ sakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536563 (0.0):
pāvaka evāhutiḥ patitā / vatse suśiṣyaparidattā vidyeva aśocanīyāsi
visarjayāmi+iti / / KSak_4.3:>14% ana -- atha kena sūcitas tāta-kāśyapasya vṛtta-antaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536566 (0.0):
saṃvṛttā / adyaiva ṛṣirakṣitāṃ tvāṃ bhartuḥ sakāśaṃ visarjayāmīti / / KSak_4.3:>14% ana -- atha kena sūcitas tātakāśyapasya vṛttāntaḥ /
KSak_4.3:>15% pri -- agni-śaraṇaṃ praviṣṭasya śarīraṃ vinā chandomayyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536579 (0.0):
KSak_4.3:>14% ana -- atha kena sūcitas tātakāśyapasya vṛttāntaḥ / / KSak_4.3:>15% pri -- agniśaraṇaṃ praviṣṭasya śarīraṃ vinā chandomayyā
vāṇyā / / KSak_4.3:>16% ana -- (savismayam) katham iva / / KSak_4.4:<1% pri -- (saṃskṛtam āśritya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536587 (0.0):
KSak_4.3:>15% pri -- agniśaraṇaṃ praviṣṭasya śarīraṃ vinā chandomayyā / vāṇyā / / KSak_4.3:>16% ana -- (savismayam) katham iva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536531 (0.025):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjāvanatamukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523628 (0.025):
KSak_4.1:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.1:>13% pri -- tato na me vacanam anyathā+bhavitum arhati kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523923 (0.025):
KSak_4.3:>12% ana -- tatas tataḥ / / KSak_4.3:>13% pri -- tāvad enāṃ lajjā-avanata-mukhīṃ pariṣvajya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536032 (0.034):
KSak_4.1:<6% ana -- yathāhaṃ paśyāmi tathā tasyānumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523417 (0.034):
KSak_4.1:<6% ana -- yathā+ahaṃ paśyāmi tathā tasya+anumataṃ bhavet / / KSak_4.1:<7% pri -- katham iva / / KSak_4.1:<8% ana -- guṇavate kanyakā pratipādanīyā ity ayaṃ tāvat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523368 (0.038):
hṛdayaṃ tathā+apy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535141 (0.040):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdhadṛṣṭyā sūcitābhilāṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522510 (0.040):
KSak_3.10:>9% pri -- nibhṛtam iti cintanīyaṃ bhavet / śīghram iti sukaram / KSak_3.10:>10% ana -- katham iva /p.100/ / KSak_3.10:>11% pri -- nanu sa rājarṣir asyāṃ snigdha-dṛṣṭyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536515 (0.044):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukhaśayitapṛcchikā śakuntalāsakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523907 (0.044):
KSak_4.3:>10% ana -- sakhi katham etat /p.230 / KSak_4.3:>11% pri -- śṛṇu / idānīṃ sukha-śayita-pṛcchikā śakuntalā-sakāśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535986 (0.047):
tathāpy etāvac cintanīyam / / KSak_4.1:<3% pri -- katham iva /p.118 / KSak_4.1:<4% ana -- adya sa rājarṣir iṣṭiṃ parisamāpya+ṛṣibhir visarjita
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535464 (0.060):
KSak_3.16:>6% rājā -- nāsmāt param / / KSak_3.16:>7% pri -- tena hīyam āvayoḥ priyasakhī tvām uddiśya idam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522837 (0.060):
KSak_3.16:>6% rājā -- na+asmāt param / / KSak_3.16:>7% pri -- tena hi+iyam āvayoḥ priya-sakhī tvām uddiśya idam
* duṣyantena+āhitaṃ tejo dadhānāṃ bhūtaye bhuvaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536594 (1.192):
KSak_4.4:<1% pri -- (saṃskṛtam āśritya) / * duṣyantenāhitaṃ tejo dadhānāṃ bhūtaye bhuvaḥ /
* avehi tanayāṃ brahmann agni-garbhāṃ śamīm iva // KSak_4.4 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536601 (0.0):
* duṣyantenāhitaṃ tejo dadhānāṃ bhūtaye bhuvaḥ / / * avehi tanayāṃ brahmann agnigarbhāṃ śamīm iva // KSak_4.4 //
KSak_4.4:>1% ana -- (priyaṃvadām āśliṣya) sakhi priyaṃ me / kiṃ tv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536608 (0.0):
* avehi tanayāṃ brahmann agnigarbhāṃ śamīm iva // KSak_4.4 // / KSak_4.4:>1% ana -- (priyaṃvadām āśliṣya) sakhi priyaṃ me / kiṃ tv adyaiva
adya+eva śakuntalā nīyata ity utkaṇṭhā-sādhāraṇaṃ paritoṣam anubhavāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536616 (0.0):
KSak_4.4:>1% ana -- (priyaṃvadām āśliṣya) sakhi priyaṃ me / kiṃ tv adyaiva / śakuntalā nīyata ity utkaṇṭhāsādhāraṇaṃ paritoṣam anubhavāmi /
KSak_4.4:>2% pri -- sakhi āvāṃ tāvad utkaṇṭhāṃ vinodayiṣyāvaḥ / sā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536623 (0.0):
śakuntalā nīyata ity utkaṇṭhāsādhāraṇaṃ paritoṣam anubhavāmi / / KSak_4.4:>2% pri -- sakhi āvāṃ tāvad utkaṇṭhāṃ vinodayiṣyāvaḥ / sā
tapasvinī nirvṛtā bhavatu /p.132 / KSak_4.4:>3% tena hy etasmiṃś cūta-śākhā-avalambite nāli-kera-samudgaka
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536627 (0.0):
KSak_4.4:>2% pri -- sakhi āvāṃ tāvad utkaṇṭhāṃ vinodayiṣyāvaḥ / sā / tapasvinī nirvṛtā bhavatu /p.132
etan nimittam eva kāla-antara-kṣamā nikṣiptā mayā kesara-mālikā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536639 (0.0):
KSak_4.4:>3% tena hy etasmiṃś cūtaśākhāvalambite nālikerasamudgaka etan / nimittam eva kālāntarakṣamā nikṣiptā mayā kesaramālikā /
KSak_4.4:>4% tad imāṃ hasta-saṃnihitāṃ kuru / yāvad aham api tasyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536644 (0.0):
nimittam eva kālāntarakṣamā nikṣiptā mayā kesaramālikā / / KSak_4.4:>4% tad imāṃ hastasaṃnihitāṃ kuru / yāvad aham api tasyai
mṛga-rocanāṃ tīrtha-mṛttikāṃ durvā-kisalayāni+iti maṅgala-samālambhanāni
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536653 (0.035):
mṛgarocanāṃ tīrthamṛttikāṃ durvākisalayānīti maṅgalasamālambhanāni
viracayāmi / / KSak_4.4:>5% pri -- tathā kriyatām / (anasūyā niṣkrāntā / priyaṃvadā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536660 (0.0):
mṛgarocanāṃ tīrthamṛttikāṃ durvākisalayānīti maṅgalasamālambhanāni / viracayāmi / / KSak_4.4:>5% pri -- tathā kriyatām / (anasūyā niṣkrāntā / priyaṃvadā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531642 (0.050):
vadayā niyantritāsmi / śithilaya tāvad etat / / KSak_1.17:>3% anasūyā -- tathā / (iti śikhilayati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518935 (0.050):
vadayā niyantritā+asmi / śithilaya tāvad etat / / KSak_1.17:>3% anasūyā -- tathā / (iti śikhilayati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536778 (0.053):
yāvat te maṅgalasamālambhanaṃ viracayāvaḥ / / KSak_4.4:>20% śaku -- idam api bahu mantavyam /durlabham idānīṃ me
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524177 (0.053):
yāvat te maṅgala-samālambhanaṃ viracayāvaḥ / / KSak_4.4:>20% śaku -- idam api bahu mantavyam /durlabham idānīṃ me
nāṭyena sumanaso gṛhṇāti) / KSak_4.4:>6% (nepathye) gautami ādiśyantāṃ śārṅgarava-miśrāḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536665 (0.0):
KSak_4.4:>5% pri -- tathā kriyatām / (anasūyā niṣkrāntā / priyaṃvadā / nāṭyena sumanaso gṛhṇāti)
śakuntalā-nayanāya / / KSak_4.4:>7% pri - (karṇaṃ dattvā) anasūye tvarasva tvarasva / ete khalu
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536679 (0.0):
KSak_4.4:>6% (nepathye) gautami ādiśyantāṃ śārṅgaravamiśrāḥ / śakuntalānayanāya / / KSak_4.4:>7% pri (karṇaṃ dattvā) anasūye tvarasva tvarasva / ete khalu
hastināpura-gāmina ṛṣayaḥ śabdāyyante / / KSak_4.4:>8% (praviśya samālambhana-hastā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536688 (0.0):
KSak_4.4:>7% pri (karṇaṃ dattvā) anasūye tvarasva tvarasva / ete khalu / hastināpuragāmina ṛṣayaḥ śabdāyyante /
KSak_4.4:>9% ana -- sakhi ehi / gacchāvaḥ / (iti parikrāmataḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536694 (0.0):
KSak_4.4:>8% (praviśya samālambhanahastā) / KSak_4.4:>9% ana -- sakhi ehi / gacchāvaḥ / (iti parikrāmataḥ)
KSak_4.4:>10% pri -- (vilokya) eṣā sūrya-udaya eva śikhā-majjitā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536700 (0.0):
KSak_4.4:>9% ana -- sakhi ehi / gacchāvaḥ / (iti parikrāmataḥ)
pratīṣṭa-nīvāra-hastābhiḥ svasti-vācanikābhis tāpasībhir abhinandyamānā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536707 (0.0):
KSak_4.4:>10% pri -- (vilokya) eṣā sūryodaya eva śikhāmajjitā / pratīṣṭanīvārahastābhiḥ svastivācanikābhis tāpasībhir abhinandyamānā
śakuntalā tiṣṭhati / upasarpāva enām / / KSak_4.4:>11% (ity upasarpataḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536713 (0.0):
pratīṣṭanīvārahastābhiḥ svastivācanikābhis tāpasībhir abhinandyamānā / śakuntalā tiṣṭhati / upasarpāva enām /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133045 (0.035):
deva nanveṣā devī bhānumatī suvadanayā taralikayā ca paryupāsyamānā / tiṣṭhati / tadupasarpatu devaḥ /
KSak_4.4:>12% (tataḥ praviśati yathā-uddiṣṭa-vyāpārā āsanasthā śakuntalā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536721 (0.0):
śakuntalā tiṣṭhati / upasarpāva enām / / KSak_4.4:>11% (ity upasarpataḥ) / KSak_4.4:>12% (tataḥ praviśati yathoddiṣṭavyāpārā āsanasthā śakuntalā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534727 (0.060):
viśrambhakathitāni / (iti vilokayan sthitaḥ) / KSak_3.6:>3% (tataḥ praviśati yathoktavyāpārā saha sakhībhyāṃ śakuntalā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522086 (0.060):
viśrambha-kathitāni / (iti vilokayan sthitaḥ) / KSak_3.6:>3% (tataḥ praviśati yathā-ukta-vyāpārā saha sakhībhyāṃ
KSak_4.4:>13% tāpasīnām anyatamā -- (śakuntalāṃ prati) jāte bhartur
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536726 (0.0):
KSak_4.4:>12% (tataḥ praviśati yathoddiṣṭavyāpārā āsanasthā śakuntalā) / KSak_4.4:>13% tāpasīnām anyatamā -- (śakuntalāṃ prati) jāte bhartur
bahumāna-sūcakaṃ mahā-devī-śabdaṃ labhasva /p.134
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536733 (0.0):
KSak_4.4:>13% tāpasīnām anyatamā -- (śakuntalāṃ prati) jāte bhartur / bahumānasūcakaṃ mahādevīśabdaṃ labhasva /p.134
KSak_4.4:>14% dvitīyā -- vatse vīra-prasavinī bhava /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536740 (1.192):
bahumānasūcakaṃ mahādevīśabdaṃ labhasva /p.134 / KSak_4.4:>14% dvitīyā -- vatse vīraprasavinī bhava /
KSak_4.4:>15% tṛtīyā -- vatse bhartur bahumatā bhava /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536745 (0.0):
bahumānasūcakaṃ mahādevīśabdaṃ labhasva /p.134 / KSak_4.4:>14% dvitīyā -- vatse vīraprasavinī bhava /
KSak_4.4:>16% (ity āśiṣo dattvā gautamī-varjaṃ niṣkrāntāḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536752 (0.0):
KSak_4.4:>15% tṛtīyā -- vatse bhartur bahumatā bhava / / KSak_4.4:>16% (ity āśiṣo dattvā gautamīvarjaṃ niṣkrāntāḥ)
KSak_4.4:>17% sakhyau -- (upasṛtya) sakhi sukha-majjanaṃ te bhavatu /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536759 (0.0):
KSak_4.4:>16% (ity āśiṣo dattvā gautamīvarjaṃ niṣkrāntāḥ) / KSak_4.4:>17% sakhyau -- (upasṛtya) sakhi sukhamajjanaṃ te bhavatu /
KSak_4.4:>18% śaku -- svāgataṃ me sakhyoḥ / ito niṣīdatam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536766 (0.0):
KSak_4.4:>17% sakhyau -- (upasṛtya) sakhi sukhamajjanaṃ te bhavatu / / KSak_4.4:>18% śaku -- svāgataṃ me sakhyoḥ / ito niṣīdatam /
KSak_4.4:>19% ubhe (maṅgala-pātrāṇy ādāya / upaviśya) halā sajjā bhava /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536774 (0.0):
KSak_4.4:>18% śaku -- svāgataṃ me sakhyoḥ / ito niṣīdatam / / KSak_4.4:>19% ubhe (maṅgalapātrāṇy ādāya / upaviśya) halā sajjā bhava /
yāvat te maṅgala-samālambhanaṃ viracayāvaḥ / / KSak_4.4:>20% śaku -- idam api bahu mantavyam /durlabham idānīṃ me
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536785 (0.0):
KSak_4.4:>19% ubhe (maṅgalapātrāṇy ādāya / upaviśya) halā sajjā bhava / / yāvat te maṅgalasamālambhanaṃ viracayāvaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536654 (0.042):
mṛgarocanāṃ tīrthamṛttikāṃ durvākisalayānīti maṅgalasamālambhanāni / viracayāmi / / KSak_4.4:>5% pri -- tathā kriyatām / (anasūyā niṣkrāntā / priyaṃvadā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524050 (0.053):
mṛga-rocanāṃ tīrtha-mṛttikāṃ durvā-kisalayāni+iti maṅgala-samālambhanāni / viracayāmi / / KSak_4.4:>5% pri -- tathā kriyatām / (anasūyā niṣkrāntā / priyaṃvadā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537254 (0.062):
KSak_4.12:>2% kāśyapa -- avaimi te tasyāṃ sodaryāsneham / iyaṃ tāvad / dakiṣiṇena / / KSak_4.12:>3% śaku -- (upetya latām āliṅgya) vanajyotsne cūtasaṃgatā api
sakhī-maṇḍanaṃ bhaviṣyati / (iti bāṣpaṃ visṛjati) / KSak_4.4:>21% ubhe -- sakhi ucitaṃ na te maṅgala-kāle roditum /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536798 (0.0):
KSak_4.4:>20% śaku -- idam api bahu mantavyam /durlabham idānīṃ me / sakhīmaṇḍanaṃ bhaviṣyati / (iti bāṣpaṃ visṛjati)
KSak_4.4:>22% pri -- ābharaṇa-ucitaṃ rūpam āśrama-sulabhaiḥ prasādhanair
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536806 (1.192):
KSak_4.4:>21% ubhe -- sakhi ucitaṃ na te maṅgalakāle roditum / / KSak_4.4:>22% pri -- ābharaṇocitaṃ rūpam āśramasulabhaiḥ prasādhanair
viprakāryate / / KSak_4.4:>23% (praviśya+upāyana-hastāv ṛṣi-kumārakau)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536813 (0.0):
KSak_4.4:>22% pri -- ābharaṇocitaṃ rūpam āśramasulabhaiḥ prasādhanair / viprakāryate / / KSak_4.4:>23% (praviśyopāyanahastāv ṛṣikumārakau)
KSak_4.4:>24% ubhau -- idam alaṃkaraṇam / alaṃkriyatām atra-bhavatī /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536818 (0.0):
KSak_4.4:>23% (praviśyopāyanahastāv ṛṣikumārakau) / KSak_4.4:>24% ubhau -- idam alaṃkaraṇam / alaṃkriyatām atrabhavatī /
KSak_4.4:>25% (sarvā vilokya vismitāḥ) / KSak_4.4:>26% gautamī -- vatsa nārada kuta etat / p.136
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536827 (0.0):
KSak_4.4:>24% ubhau -- idam alaṃkaraṇam / alaṃkriyatām atrabhavatī / / KSak_4.4:>25% (sarvā vilokya vismitāḥ)
KSak_4.4:>27% prathamaḥ -- tāta-kāśyapa-prabhāvāt / / KSak_4.4:>28% gautamī -- kiṃ mānasī siddhiḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536836 (0.0):
KSak_4.4:>26% gautamī -- vatsa nārada kuta etat / p.136 / KSak_4.4:>27% prathamaḥ -- tātakāśyapaprabhāvāt /
KSak_4.5:<1% dvitīyaḥ -- na khalu / śrūyatām / tatra-bhavatā vayam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536842 (1.192):
KSak_4.4:>28% gautamī -- kiṃ mānasī siddhiḥ / / KSak_4.5:<1% dvitīyaḥ -- na khalu / śrūyatām / tatrabhavatā vayam ājñaptāḥ
ājñaptāḥ śakuntalā-hetor vanaspatibhyaḥ kusumāny āhara iti / tata idānīm
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536850 (0.0):
KSak_4.5:<1% dvitīyaḥ -- na khalu / śrūyatām / tatrabhavatā vayam ājñaptāḥ / śakuntalāhetor vanaspatibhyaḥ kusumāny āhara iti / tata idānīm
* kṣaumaṃ kenacid indu-pāṇḍu taruṇā māṅgalyam āviṣkṛtam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536858 (0.0):
śakuntalāhetor vanaspatibhyaḥ kusumāny āhara iti / tata idānīm / * kṣaumaṃ kenacid indupāṇḍu taruṇā māṅgalyam āviṣkṛtam
* niṣṭhyūtaś caraṇa-upabhoga-sulabho lākṣā-rasaḥ kenacit /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536864 (0.0):
* kṣaumaṃ kenacid indupāṇḍu taruṇā māṅgalyam āviṣkṛtam / * niṣṭhyūtaś caraṇopabhogasulabho lākṣārasaḥ kenacit /
* anyebhyo vana-devatā-kara-talair āparva-bhoga-utthitair
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536872 (0.0):
* niṣṭhyūtaś caraṇopabhogasulabho lākṣārasaḥ kenacit / / * anyebhyo vanadevatākaratalair āparvabhogotthitair
* dattāny ābharaṇāni tat-kisalaya-udbheda-pratidvandvibhiḥ // KSak_4.5 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536879 (0.0):
* anyebhyo vanadevatākaratalair āparvabhogotthitair / * dattāny ābharaṇāni tatkisalayodbhedapratidvandvibhiḥ // KSak_4.5 //
KSak_4.5:>29% priyaṃvadā -- (śakuntalāṃ vilokya) halā anayā+abhyupapattyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536885 (0.0):
* dattāny ābharaṇāni tatkisalayodbhedapratidvandvibhiḥ // KSak_4.5 // / KSak_4.5:>29% priyaṃvadā -- (śakuntalāṃ vilokya) halā anayābhyupapattyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531706 (0.052):
tvarayatīva+māṃ kesaravṛkṣakaḥ / yāvad enaṃ saṃbhāvayāmi (iti parikrāmati) / KSak_1.18:>2% priyaṃvadā -- halā śakuntale atreva+tāvan muhūrtaṃ tiṣṭha
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519001 (0.052):
enaṃ saṃbhāvayāmi (iti parikrāmati) / KSak_1.18:>2% priyaṃvadā -- halā śakuntale atra+iva+tāvan muhūrtaṃ tiṣṭha
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522865 (0.053):
'smi / / KSak_3.16:>9% śakuntalā -- (priyaṃvadām avalokya) halā kim
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26543960 (0.058):
KSak_7.21:<1% rājā -- (śakuntalāṃ vilokya) aye seyam atrabhavatī śakuntalā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535492 (0.058):
KSak_3.16:>9% śakuntalā -- (priyaṃvadām avalokya) halā kim / antaḥpuravirahaparyutsukasya rājarṣer uparodhena /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531745 (0.062):
* kusumam iva lobhanīyaṃ yauvanam aṅgeṣu saṃnaddham // KSak_1.19 // / KSak_1.19:>1% anasūyā -- halā śakuntale iyaṃ svayaṃ varavadhūḥ sahakārasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519041 (0.062):
* kusumam iva lobhanīyaṃ yauvanam aṅgeṣu saṃnaddham // KSak_1.19 // / KSak_1.19:>1% anasūyā -- halā śakuntale iyaṃ svayaṃ vara-vadhūḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536971 (0.063):
KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani) / KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasitamaṇḍanāsi / paridhatsva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524372 (0.063):
KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani) / KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasita-maṇḍanā+asi / paridhatsva
sūcitā te bhartur gehe 'nubhavitavyā rāja-lakṣmīḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536891 (0.0):
KSak_4.5:>29% priyaṃvadā -- (śakuntalāṃ vilokya) halā anayābhyupapattyā / sūcitā te bhartur gehe 'nubhavitavyā rājalakṣmīḥ /
KSak_4.5:>30% (śakuntalā vrīḍāṃ rūpayati) / KSak_4.5:>31% prathama -- gautama ehy ehi / abhiṣeka-uttīrṇāya kāśyapāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536896 (0.0):
sūcitā te bhartur gehe 'nubhavitavyā rājalakṣmīḥ / / KSak_4.5:>30% (śakuntalā vrīḍāṃ rūpayati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536903 (0.0):
KSak_4.5:>30% (śakuntalā vrīḍāṃ rūpayati) / KSak_4.5:>31% prathama -- gautama ehy ehi / abhiṣekottīrṇāya kāśyapāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532194 (0.060):
KSak_1.22:>18% (śakuntalā śṛṅgāralajjāṃ rūpayati) / KSak_1.22:>19% ana -- (ubhayor ākāraṃ viditvā / janāntikam) halā śakuntale
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519501 (0.060):
KSak_1.22:>18% (śakuntalā śṛṅgāra-lajjāṃ rūpayati) / KSak_1.22:>19% ana -- (ubhayor ākāraṃ viditvā / jana-antikam) halā
vanaspati-sevāṃ nivedayāvaḥ / / KSak_4.5:>32% dvitīyaḥ -- tathā / / KSak_4.5:>33% (iti niṣkrāntau)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536910 (0.0):
KSak_4.5:>31% prathama -- gautama ehy ehi / abhiṣekottīrṇāya kāśyapāya / vanaspatisevāṃ nivedayāvaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532213 (0.056):
KSak_1.22:>20% śaku -- tataḥ kiṃ bhavet / / KSak_1.22:>21% sakhyau -- imaṃ jīvitasarvasvenāpy atithiviśeṣaṃ kṛtārthaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519520 (0.056):
KSak_1.22:>20% śaku -- tataḥ kiṃ bhavet / / KSak_1.22:>21% sakhyau -- imaṃ jīvita-sarvasvena+apy atithi-viśeṣaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26530928 (0.063):
* eṣa rājeva duṣyantaḥ sāraṅgeṇātiraṃsahā // KSak_1.5 // (iti niṣkrāntau ) / KSak_1.5:>3% (prasthāvanā) / KSak_1.5:>4% (tataḥ praviśati mṛgānusārī saśaracāpahasto rājā rathena
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518204 (0.063):
* eṣa rājā+iva duṣyantaḥ sāraṅgeṇa+atiraṃsahā // KSak_1.5 // (iti / niṣkrāntau ) / KSak_1.5:>3% (prasthāvanā) / KSak_1.5:>4% (tataḥ praviśati mṛga-anusārī saśara-cāpa-hasto rājā rathena
KSak_4.5:>34% sakhyau -- aye anupayukta-bhūṣaṇo 'yaṃ janaḥ / / citra-karma-paricayena+aṅgeṣu ta ābharaṇa-viniyogaṃ kurvaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536921 (0.0):
vanaspatisevāṃ nivedayāvaḥ / / KSak_4.5:>32% dvitīyaḥ -- tathā / / KSak_4.5:>33% (iti niṣkrāntau) / KSak_4.5:>34% sakhyau -- aye anupayuktabhūṣaṇo 'yaṃ janaḥ /
KSak_4.5:>35% śaku -- jāne vāṃ naipunam / / KSak_4.5:>36% (ubhe nāṭyena+alaṃkrutaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536930 (0.0):
citrakarmaparicayenāṅgeṣu ta ābharaṇaviniyogaṃ kurvaḥ / / KSak_4.5:>35% śaku -- jāne vāṃ naipunam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535052 (0.051):
* divasa ivābhraśyāmas tapātyaye jīvalokasya // KSak_3.10 //p.98 / KSak_3.10:>1% śaku -- tad yadi vām anumataṃ tathā vartethāṃ yathā tasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522419 (0.051):
* divasa iva+abhra-śyāmas tapa-atyaye jīva-lokasya // KSak_3.10 //p.98 / KSak_3.10:>1% śaku -- tad yadi vām anumataṃ tathā vartethāṃ yathā tasya
KSak_4.5:>37% (tataḥ praviśati snāna-uttīrṇaḥ kāśyapaḥ)/p.138
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536936 (0.0):
KSak_4.5:>36% (ubhe nāṭyenālaṃkrutaḥ) / KSak_4.5:>37% (tataḥ praviśati snānottīrṇaḥ kāśyapaḥ)/p.138
KSak_4.6:<1% kāśyaha -- / * yāsyaty adya śakuntalā+iti hṛdayaṃ saṃspṛṣṭam utkaṇṭhayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536944 (0.0):
KSak_4.5:>37% (tataḥ praviśati snānottīrṇaḥ kāśyapaḥ)/p.138 / KSak_4.6:<1% kāśyaha --
* kaṇṭhaḥ stambhita-bāṣpa-vṛtti-kaluṣaś cintā-jaḍaṃ darśanam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536952 (0.0):
* yāsyaty adya śakuntaleti hṛdayaṃ saṃspṛṣṭam utkaṇṭhayā / * kaṇṭhaḥ stambhitabāṣpavṛttikaluṣaś cintājaḍaṃ darśanam /
* vaiklavyaṃ mama tāvad īdṛśam idaṃ snehād araṇya-okasaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536959 (0.0):
* kaṇṭhaḥ stambhitabāṣpavṛttikaluṣaś cintājaḍaṃ darśanam / / * vaiklavyaṃ mama tāvad īdṛśam idaṃ snehād araṇyaukasaḥ
* pīḍyante gṛhiṇaḥ kathaṃ nu tanayā-viśleṣa-duḥkhair navaiḥ // KSak_4.6 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536968 (0.0):
* vaiklavyaṃ mama tāvad īdṛśam idaṃ snehād araṇyaukasaḥ / * pīḍyante gṛhiṇaḥ kathaṃ nu tanayāviśleṣaduḥkhair navaiḥ // KSak_4.6 //
KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani) / KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasita-maṇḍanā+asi / paridhatsva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536976 (0.0):
* pīḍyante gṛhiṇaḥ kathaṃ nu tanayāviśleṣaduḥkhair navaiḥ // KSak_4.6 // / KSak_4.6:>1% (iti parikrāmani)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532213 (0.040):
KSak_1.22:>20% śaku -- tataḥ kiṃ bhavet / / KSak_1.22:>21% sakhyau -- imaṃ jīvitasarvasvenāpy atithiviśeṣaṃ kṛtārthaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519520 (0.040):
KSak_1.22:>20% śaku -- tataḥ kiṃ bhavet / / KSak_1.22:>21% sakhyau -- imaṃ jīvita-sarvasvena+apy atithi-viśeṣaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5522105 (0.044):
KSak_3.6:>5% śaku -- kiṃ vījayato māṃ sakhyau / / KSak_3.6:>6% (sakhyau viṣādaṃ nāṭayitvā parasparam avalokayataḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518847 (0.047):
KSak_1.16:>2% śakuntalā -- ita itaḥ sakhyau / / KSak_1.16:>3% anasūyā -- halā śakuntale tvatto 'pi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531745 (0.048):
* kusumam iva lobhanīyaṃ yauvanam aṅgeṣu saṃnaddham // KSak_1.19 // / KSak_1.19:>1% anasūyā -- halā śakuntale iyaṃ svayaṃ varavadhūḥ sahakārasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519041 (0.048):
* kusumam iva lobhanīyaṃ yauvanam aṅgeṣu saṃnaddham // KSak_1.19 // / KSak_1.19:>1% anasūyā -- halā śakuntale iyaṃ svayaṃ vara-vadhūḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531706 (0.056):
tvarayatīva+māṃ kesaravṛkṣakaḥ / yāvad enaṃ saṃbhāvayāmi (iti parikrāmati) / KSak_1.18:>2% priyaṃvadā -- halā śakuntale atreva+tāvan muhūrtaṃ tiṣṭha
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519001 (0.056):
enaṃ saṃbhāvayāmi (iti parikrāmati) / KSak_1.18:>2% priyaṃvadā -- halā śakuntale atra+iva+tāvan muhūrtaṃ tiṣṭha
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536881 (0.063):
* dattāny ābharaṇāni tatkisalayodbhedapratidvandvibhiḥ // KSak_4.5 // / KSak_4.5:>29% priyaṃvadā -- (śakuntalāṃ vilokya) halā anayābhyupapattyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524281 (0.063):
* dattāny ābharaṇāni tat-kisalaya-udbheda-pratidvandvibhiḥ // KSak_4.5 // / KSak_4.5:>29% priyaṃvadā -- (śakuntalāṃ vilokya) halā anayā+abhyupapattyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26542067 (0.064):
* sa sa pāpād ṛte tāsāṃ duṣyanta iti ghuṣyatām // KSak_6.23 //p.240 / KSak_6.23:>1% pratīhārī -- evaṃ nāma ghoṣayitavyam / / KSak_6.23:>2% (niṣkramya / punaḥ praviṣya) kāle praviṣṭam ivābhinanditaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5529588 (0.064):
* sa sa pāpād ṛte tāsāṃ duṣyanta iti ghuṣyatām // KSak_6.23 //p.240 / KSak_6.23:>1% pratīhārī -- evaṃ nāma ghoṣayitavyam / / KSak_6.23:>2% (niṣkramya / punaḥ praviṣya) kāle praviṣṭam iva+abhinanditaṃ
sāṃprataṃ kṣauma-yugalam / / KSak_4.6:>3% (śakuntalā+utthāya paridhatte)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536984 (0.0):
KSak_4.6:>2% sakhyau -- halā śakuntale avasitamaṇḍanāsi / paridhatsva / sāṃprataṃ kṣaumayugalam /
KSak_4.6:>4% gautamī -- jāte eṣa te ānanda-parivāhiṇā cakṣuṣā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536992 (0.0):
KSak_4.6:>3% (śakuntalotthāya paridhatte) / KSak_4.6:>4% gautamī -- jāte eṣa te ānandaparivāhiṇā cakṣuṣā pariṣvajamāna
pariṣvajamāna iva gurur upasthitaḥ / ācāraṃ tāvat pratipadyasva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26536998 (0.0):
KSak_4.6:>4% gautamī -- jāte eṣa te ānandaparivāhiṇā cakṣuṣā pariṣvajamāna / iva gurur upasthitaḥ / ācāraṃ tāvat pratipadyasva /
KSak_4.7:<1% śaku -- (savrīḍam) tāta vande /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537004 (0.0):
iva gurur upasthitaḥ / ācāraṃ tāvat pratipadyasva / / KSak_4.7:<1% śaku -- (savrīḍam) tāta vande /
* kāśyapa -- vatse / yayāter iva śarmiṣṭhā bhartur bahu-matā bhava /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537011 (0.0):
KSak_4.7:<1% śaku -- (savrīḍam) tāta vande / / * kāśyapa -- vatse / yayāter iva śarmiṣṭhā bhartur bahumatā bhava /
* sutaṃ tvam api saṃrājaṃ sā+iva pūrum avāpnuhi // KSak_4.7 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537019 (0.0):
* kāśyapa -- vatse / yayāter iva śarmiṣṭhā bhartur bahumatā bhava / / * sutaṃ tvam api saṃrājaṃ seva pūrum avāpnuhi // KSak_4.7 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 904253 (0.059):
yayāteriva śamiṣṭhā patyurbahumatā bhava / / putraṃ tvamapi samrājaṃ seva pūrumavāpnuhi //
KSak_4.7:>5% gautamī -- bhagavān varaḥ khalv eṣaḥ / na+āśīḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537025 (0.0):
* sutaṃ tvam api saṃrājaṃ seva pūrum avāpnuhi // KSak_4.7 // / KSak_4.7:>5% gautamī -- bhagavān varaḥ khalv eṣaḥ / nāśīḥ /
KSak_4.7:>6% kāśyapa -- vatse itaḥ sadyo hutān agnīn pradakṣiṇī-kuruṣva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537030 (0.0):
KSak_4.7:>5% gautamī -- bhagavān varaḥ khalv eṣaḥ / nāśīḥ / / KSak_4.7:>6% kāśyapa -- vatse itaḥ sadyo hutān agnīn pradakṣiṇīkuruṣva /
KSak_4.7:>7% (sarve parikrāmanti) / KSak_4.8:<1% kāśyapa -- (ṛk-chandasā+āśāste)p.140
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537039 (0.044):
KSak_4.7:>6% kāśyapa -- vatse itaḥ sadyo hutān agnīn pradakṣiṇīkuruṣva / / KSak_4.7:>7% (sarve parikrāmanti) / KSak_4.8:<1% kāśyapa -- (ṛkchandasāśāste)p.140
* amī vediṃ paritaḥ kḷpta-dhiṣṇyāḥ samidvantaḥ prānta-saṃstīrṇa-darbhāḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537051 (0.0):
KSak_4.8:<1% kāśyapa -- (ṛkchandasāśāste)p.140 / * amī vediṃ paritaḥ kḷptadhiṣṇyāḥ samidvantaḥ prāntasaṃstīrṇadarbhāḥ /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26693634 (0.060):
amī vediṃ paritaḥ kluptadiṣṇyāḥ samidvantaḥ prāntasaṃstīrṇadarbhāḥ / / avaghnanto duritaṃ havyagandhair- vaitānāstvāṃ vahnayaḥ pālayantu //
* apaghnanto duritaṃ havya-gandhair vaitānās tvāṃ bahnayaḥ pāvayantu //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537059 (0.0):
* amī vediṃ paritaḥ kḷptadhiṣṇyāḥ samidvantaḥ prāntasaṃstīrṇadarbhāḥ / / * apaghnanto duritaṃ havyagandhair vaitānās tvāṃ bahnayaḥ pāvayantu //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26693638 (0.013):
amī vediṃ paritaḥ kluptadiṣṇyāḥ samidvantaḥ prāntasaṃstīrṇadarbhāḥ / / avaghnanto duritaṃ havyagandhair- vaitānāstvāṃ vahnayaḥ pālayantu //
KSak_4.8 // / KSak_4.8:>1% pratiṣṭhasva+idānīm / (sadṛṣṭi-kṣepam) kva te
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537066 (0.010):
* apaghnanto duritaṃ havyagandhair vaitānās tvāṃ bahnayaḥ pāvayantu // / KSak_4.8 // / KSak_4.8:>1% pratiṣṭhasvedānīm / (sadṛṣṭikṣepam) kva te śārṅgaravamiśrāḥ /
śārṅgarava-miśrāḥ / (praviśya) / KSak_4.8:>2% śiṣya -- bhagavann ime smaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537074 (0.0):
KSak_4.8:>1% pratiṣṭhasvedānīm / (sadṛṣṭikṣepam) kva te śārṅgaravamiśrāḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5532383 (0.049):
'tra bhoḥ / (praviśya) / KSak_7.33:>7% śiṣya -- bhagavann ayam asmi / / KSak_7.33:>8% mārīca -- gālava idānīm eva vihāyasā gatvā mama vacanāt
KSak_4.8:>3% kāśyapa -- bhaginyās te mārgam ādeśaya / / KSak_4.8:>4% śārṅgarava -- ita ito bhavatī / (sarve parikrāmanti)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537086 (0.0):
KSak_4.8:>2% śiṣya -- bhagavann ime smaḥ / / KSak_4.8:>3% kāśyapa -- bhaginyās te mārgam ādeśaya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26540807 (0.035):
KSak_6.8:>13% rājā -- īdṛśaṃ hṛdayavinodanasthānam / tat tam eva mārgam / ādeśaya / / KSak_6.8:>14% vidūṣaka -- ita ito bhavān / (ubhau parikramataḥ / sānumaty
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528304 (0.035):
KSak_6.8:>13% rājā -- īdṛśaṃ hṛdaya-vinodana-sthānam / tat tam eva mārgam / ādeśaya / / KSak_6.8:>14% vidūṣaka -- ita ito bhavān / (ubhau parikramataḥ / sānumaty
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26539666 (0.040):
KSak_5.30:>4% rājā -- vetravati paryākulo 'smi / śayanabhūmimārgam ādeśaya / KSak_5.30:>5% pratīhārī -- ita ito devaḥ (iti prasthitaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5527138 (0.040):
KSak_5.30:>4% rājā -- vetravati paryākulo 'smi / śayana-bhūmi-mārgam / ādeśaya / / KSak_5.30:>5% pratīhārī -- ita ito devaḥ (iti prasthitaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538257 (0.049):
KSak_5.5:>7% rā -- (utthāya) vetravati agniśaraṇamārgam ādeśaya / / KSak_5.5:>8% pratihārī -- ita ito devaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525687 (0.049):
KSak_5.5:>7% rā -- (utthāya) vetravati agni-śaraṇa-mārgam ādeśaya / / KSak_5.5:>8% pratihārī -- ita ito devaḥ /
KSak_4.9:<1% kāśyapa -- bho bhoḥ saṃnihitās tapo-vana-taravaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537093 (0.0):
KSak_4.8:>4% śārṅgarava -- ita ito bhavatī / (sarve parikrāmanti) / KSak_4.9:<1% kāśyapa -- bho bhoḥ saṃnihitās tapovanataravaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520048 (0.041):
KSak_1.28:>1% (nepathye) / KSak_1.29:<1% bho bhos tapasvinaḥ saṃnihitās tapo-vana-sattva-rakṣāyai
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532735 (0.054):
KSak_1.28:>1% (nepathye) / KSak_1.29:<1% bho bhos tapasvinaḥ saṃnihitās tapovanasattvarakṣāyai
* pātuṃ na prathamaṃ vyavasyati jalaṃ yuṣmāsv apīteṣu yā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537101 (0.0):
KSak_4.9:<1% kāśyapa -- bho bhoḥ saṃnihitās tapovanataravaḥ / / * pātuṃ na prathamaṃ vyavasyati jalaṃ yuṣmāsv apīteṣu yā
* na+ādatte priya-maṇḍanā api bhavatāṃ snehena yā pallavam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537109 (0.0):
* pātuṃ na prathamaṃ vyavasyati jalaṃ yuṣmāsv apīteṣu yā / * nādatte priyamaṇḍanā api bhavatāṃ snehena yā pallavam /
* ādye vaḥ kusuma-prasūti-samaye yasyā bhavaty utsavaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537117 (0.0):
* nādatte priyamaṇḍanā api bhavatāṃ snehena yā pallavam / / * ādye vaḥ kusumaprasūtisamaye yasyā bhavaty utsavaḥ
* sā+iyaṃ yāti śakuntalā pati-gṛhaṃ sarvair anujñāyatām // KSak_4.9 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537125 (0.0):
* ādye vaḥ kusumaprasūtisamaye yasyā bhavaty utsavaḥ / * seyaṃ yāti śakuntalā patigṛhaṃ sarvair anujñāyatām // KSak_4.9 //
KSak_4.9:>5% (kokila-ravaṃ sūcayitvā)p.142 / * anumata-gamanā śakuntalā tarubhir ayaṃ vana-vāsa-bandhubhiḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537136 (0.0):
* seyaṃ yāti śakuntalā patigṛhaṃ sarvair anujñāyatām // KSak_4.9 // / KSak_4.9:>5% (kokilaravaṃ sūcayitvā)p.142
* paribhṛta-virutaṃ kalaṃ yathā prativacanī-kṛtam ebhir īdṛśam //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537141 (0.0):
* anumatagamanā śakuntalā tarubhir ayaṃ vanavāsabandhubhiḥ / / * paribhṛtavirutaṃ kalaṃ yathā prativacanīkṛtam ebhir īdṛśam // KSak_4.10
KSak_4.10 // / KSak_4.10:>1% (ākāśe) / * ramya-antaraḥ kamalinī-haritaiḥ sarobhiś
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537149 (0.0):
* paribhṛtavirutaṃ kalaṃ yathā prativacanīkṛtam ebhir īdṛśam // KSak_4.10 / KSak_4.10:>1% (ākāśe)
* chāyā-drumair niyamita-arka-mayūkha-tāpaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537154 (0.0):
* ramyāntaraḥ kamalinīharitaiḥ sarobhiś / * chāyādrumair niyamitārkamayūkhatāpaḥ /
* bhūyāt kuśeśaya-rajo-mṛdu-reṇur asyāḥ / * śānta-anukūla-pavanaś ca śivaś ca panthāḥ // KSak_4.11 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537166 (0.0):
* chāyādrumair niyamitārkamayūkhatāpaḥ / / * bhūyāt kuśeśayarajomṛdureṇur asyāḥ
KSak_4.11:>2% (sarve savismayam ākarṇayanti) / KSak_4.11:>3% gautamī -- jāte jñāti-jana-snigdhābhir anujñāta-gamanā+asi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537179 (0.0):
* śāntānukūlapavanaś ca śivaś ca panthāḥ // KSak_4.11 // / KSak_4.11:>2% (sarve savismayam ākarṇayanti)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26539637 (0.052):
KSak_5.30 // / KSak_5.30:>1% (sarve vismayaṃ rūpayanti) / KSak_5.30:>2% rājā -- bhagavan prāg api so 'smābhir arthaḥ pratyādiṣṭa eva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5527110 (0.052):
// KSak_5.30 // / KSak_5.30:>1% (sarve vismayaṃ rūpayanti) / KSak_5.30:>2% rājā -- bhagavan prāg api so 'smābhir arthaḥ pratyādiṣṭa eva
tapo-vana-devatābhiḥ / praṇama bhagavatīḥ / / KSak_4.11:>4% śaku -- (sapraṇāmaṃ parikramya / jana-antikam) halā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537193 (0.0):
KSak_4.11:>3% gautamī -- jāte jñātijanasnigdhābhir anujñātagamanāsi / tapovanadevatābhiḥ / praṇama bhagavatīḥ /
priyaṃvade ārya-putra-darśana-utsukāyā apy āśrama-padaṃ parityajantyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537200 (0.0):
KSak_4.11:>4% śaku -- (sapraṇāmaṃ parikramya / janāntikam) halā priyaṃvade / āryaputradarśanotsukāyā apy āśramapadaṃ parityajantyā duḥkhena me caraṇau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609758 (0.055):
292.009. tena hi yasyāmi tāvadasyaiva ṛṣeḥ sakāśāmiti/ / 292.009. sā tasyāśramapadaṃ gatā/ / 292.009. pādābhivandanaṃ kṛtvā tam ṛṣimuvāca maharṣe, tava vyapadeśādahaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18754930 (0.061):
pratiśrotena taṃ sāhaṃjaniṃ āśramapadaṃ gato // tena dāni tasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18755074 (0.061):
___so dāni tāye nalinīye sārdhaṃ tasyāṃ nāvāyāṃ sāhaṃjanim āśramapadaṃ / gataḥ tāye ca mātare mṛgīye ekaśṛṃgako ṛṣikumāro nalinīye rājakumārīye
duḥkhena me caraṇau purataḥ pravartate / / KSak_4.12:<1% pri -- na kevalaṃ tapo-vana-viraha-kātarā sakhy eva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537215 (0.0):
āryaputradarśanotsukāyā apy āśramapadaṃ parityajantyā duḥkhena me caraṇau
tvayā+upasthita-viyogasya tapo-vanasya api tāvat samavasthā dṛśyate /p.144
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537222 (0.0):
KSak_4.12:<1% pri -- na kevalaṃ tapovanavirahakātarā sakhy eva / / tvayopasthitaviyogasya tapovanasya api tāvat samavasthā dṛśyate /p.144
* udgalita-darbha-kavalā mṛgyaḥ parityakta-nartanā mayūrāḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537230 (0.0):
tvayopasthitaviyogasya tapovanasya api tāvat samavasthā dṛśyate /p.144 / * udgalitadarbhakavalā mṛgyaḥ parityaktanartanā mayūrāḥ /
* apasṛta-pāṇḍu-patrā muñcanty aśrūṇi+iva latāḥ // KSak_4.12 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537237 (0.0):
* udgalitadarbhakavalā mṛgyaḥ parityaktanartanā mayūrāḥ / / * apasṛtapāṇḍupatrā muñcanty aśrūṇīva latāḥ // KSak_4.12 //
KSak_4.12:>1% śaku -- (smṛtvā) tāta latā-bhaginīṃ vana-jyotsnāṃ tāvad
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537245 (0.0):
* apasṛtapāṇḍupatrā muñcanty aśrūṇīva latāḥ // KSak_4.12 // / KSak_4.12:>1% śaku -- (smṛtvā) tāta latābhaginīṃ vanajyotsnāṃ tāvad
āmantrayiṣye / / KSak_4.12:>2% kāśyapa -- avaimi te tasyāṃ sodaryā-sneham / iyaṃ tāvad
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537250 (0.0):
KSak_4.12:>1% śaku -- (smṛtvā) tāta latābhaginīṃ vanajyotsnāṃ tāvad / āmantrayiṣye / / KSak_4.12:>2% kāśyapa -- avaimi te tasyāṃ sodaryāsneham / iyaṃ tāvad
dakiṣiṇena / / KSak_4.12:>3% śaku -- (upetya latām āliṅgya) vana-jyotsne cūta-saṃgatā api
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537262 (0.0):
KSak_4.12:>2% kāśyapa -- avaimi te tasyāṃ sodaryāsneham / iyaṃ tāvad / dakiṣiṇena / / KSak_4.12:>3% śaku -- (upetya latām āliṅgya) vanajyotsne cūtasaṃgatā api
māṃ pratyāliṅga-ito-gatābhiḥ śākhā-bāhābhiḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537266 (0.050):
KSak_4.12:>3% śaku -- (upetya latām āliṅgya) vanajyotsne cūtasaṃgatā api / māṃ pratyāliṅgetogatābhiḥ śākhābāhābhiḥ /
KSak_4.12:>4% adya-prabhṛti dūra-parivartinī te khalu bhaviṣyāmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537273 (0.0):
māṃ pratyāliṅgetogatābhiḥ śākhābāhābhiḥ / / KSak_4.12:>4% adyaprabhṛti dūraparivartinī te khalu bhaviṣyāmi /
KSak_4.13:<1% kāśyapa -- / * saṃkalpitaṃ prathamam eva mayā tava+arthe
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537280 (0.0):
KSak_4.12:>4% adyaprabhṛti dūraparivartinī te khalu bhaviṣyāmi / / KSak_4.13:<1% kāśyapa -- / * saṃkalpitaṃ prathamam eva mayā tavārthe
* bhartāram ātma-sadṛśaṃ sukṛtair gatā tvam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537286 (0.0):
* saṃkalpitaṃ prathamam eva mayā tavārthe / * bhartāram ātmasadṛśaṃ sukṛtair gatā tvam /
* cūtena saṃśritavatī navamālikā+iyam / * asyām ahaṃ tvayi ca saṃprati vīta-cintaḥ // KSak_4.13 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537295 (0.0):
* bhartāram ātmasadṛśaṃ sukṛtair gatā tvam / / * cūtena saṃśritavatī navamālikeyam
KSak_4.13:>5% itaḥ panthānaṃ pratipadyasva / / KSak_4.13:>6% śaku -- (sakhyau prati) halā eṣā dvayor yuvayor haste
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537307 (0.0):
* asyām ahaṃ tvayi ca saṃprati vītacintaḥ // KSak_4.13 // / KSak_4.13:>5% itaḥ panthānaṃ pratipadyasva /
nikṣepaḥ / / KSak_4.13:>7% sakhyau -- ayaṃ janaḥ kasya haste samarpitaḥ / (iti bāṣpaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537313 (0.0):
KSak_4.13:>6% śaku -- (sakhyau prati) halā eṣā dvayor yuvayor haste / nikṣepaḥ /
viharataḥ) / KSak_4.13:>8% kāśyapa -- anasūye alaṃ ruditvā / nanu bhavatībhyām eva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537320 (0.0):
KSak_4.13:>7% sakhyau -- ayaṃ janaḥ kasya haste samarpitaḥ / (iti bāṣpaṃ / viharataḥ) / KSak_4.13:>8% kāśyapa -- anasūye alaṃ ruditvā / nanu bhavatībhyām eva
sthirī-kartavyā śakuntalā /p.146 / KSak_4.13:>9% śaku -- tāta eṣā+uṭaja-paryanta-cāriṇī garbha-mantharā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537326 (0.057):
sthirīkartavyā śakuntalā /p.146 / KSak_4.13:>9% śaku -- tāta eṣoṭajaparyantacāriṇī garbhamantharā mṛgavadhūr
mṛga-vadhūr yadā+anagha-prasavā bhavati tadā mahyaṃ kam api
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537339 (0.0):
yadānaghaprasavā bhavati tadā mahyaṃ kam api priyanivedayitṛkaṃ
priya-nivedayitṛkaṃ visarjayiṣyatha / / KSak_4.13:>10% kāśyapa -- na+idaṃ vismariṣyāmaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537345 (5.960):
yadānaghaprasavā bhavati tadā mahyaṃ kam api priyanivedayitṛkaṃ / visarjayiṣyatha /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25548440 (0.037):
kāmāya' ityādivākyasaṃdarbhamuvāca / / ātmaipādhikaṃ hi priyatvameṣāṃ na tu sākṣāt priyāṇyetāni /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15831756 (0.038):
tadarthaṃ tu mayā pṛṣṭo dharmo dharmalipiṅkaraḥ / / citragutpastu tatkarma mahyaṃ sarvaṃ nyavedayat // NarP_1,12.81 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27072536 (0.041):
6.101.016c matpriyākhyānakasyeha tava pratyabhinandanam / 6.101.017a na ca paśyāmi tat saumya pṛthivyām api vānara
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22458979 (0.044):
Nar_8.28.1-2 amarastutivādamodanighno niriśastannipapau bhavatpriyārtham
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19379056 (0.044):
yadi vastu varṇagandharasasparśasampannaṃ bhavati tadā viśiṣyate | tataḥ / surupitvaṃ yaśasvitā priyatā sukumāratvaṃ sukhasparśāṅgatā bhavati
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15765467 (0.048):
priya-sakhīṃ manyamāno mām baddhā1ñjali / yācamānāyai mahyaṃ bhūyas tvat-prārthitaḥ / sā1bhilāṣam arpayiṣyati |
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591347 (0.050):
vānarebhyaḥ bhoḥ kiṃ ca tāvad asya ḍiṇḍikeṣu priyatvam ḍiṇḍino hi nāma
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13001310 (0.050):
BhP_09.06.022/1 yaḥ priyārthamutaṅkasya dhundhunāmāsuraṃ balī
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537819 (0.052):
tātaśarīram / tan mātimātraṃ mama kṛta utkaṇṭhasva / / KSak_4.21:<1% kāśyapa -- (saniḥśvāsam)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5525237 (0.052):
tāta-śarīram / tan mā+atimātraṃ mama kṛta utkaṇṭhasva / / KSak_4.21:<1% kāśyapa -- (saniḥśvāsam)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535626 (0.053):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padmatāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523002 (0.053):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padma-tāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531642 (0.057):
vadayā niyantritāsmi / śithilaya tāvad etat / / KSak_1.17:>3% anasūyā -- tathā / (iti śikhilayati) / KSak_1.17:>4% priyaṃvadā -- (sahāsam) atra payodharavistārayitṛ ātmano
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518935 (0.057):
vadayā niyantritā+asmi / śithilaya tāvad etat / / KSak_1.17:>3% anasūyā -- tathā / (iti śikhilayati) / KSak_1.17:>4% priyaṃvadā -- (sahāsam) atra payo-dhara-vistārayitṛ ātmano
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537500 (0.058):
* gurv api virahaduḥkham āśābandhaḥ sāhayati // KSak_4.16 // / KSak_4.16:>1% kāśyapa -- śārṅgarava iti tvayā madvacanāt sa rājā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524911 (0.058):
* gurv api viraha-duḥkham āśā-bandhaḥ sāhayati // KSak_4.16 // / KSak_4.16:>1% kāśyapa -- śārṅgarava iti tvayā mad-vacanāt sa rājā
KSak_4.13:>11% śaku -- (gati-bhaṅgaṃ rūpayitvā) ko nu khalv eṣa nivasane
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537354 (0.0):
KSak_4.13:>10% kāśyapa -- nedaṃ vismariṣyāmaḥ / / KSak_4.13:>11% śaku -- (gatibhaṅgaṃ rūpayitvā) ko nu khalv eṣa nivasane me
me sajjate / (iti parāvartate ) / KSak_4.14:<1% kāśyapa -- / * yasya tvayā vraṇa-viropaṇam iṅgudīnām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537365 (0.0):
KSak_4.13:>11% śaku -- (gatibhaṅgaṃ rūpayitvā) ko nu khalv eṣa nivasane me / sajjate / (iti parāvartate )
* tailaṃ nyaṣicyata mukhe kuśa-sūci-viddhe /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537371 (0.0):
* yasya tvayā vraṇaviropaṇam iṅgudīnām / * tailaṃ nyaṣicyata mukhe kuśasūcividdhe /
* śyāmāka-muṣṭi-parivardhitako jahāti / * so 'yaṃ na putra-kṛtakaḥ padavīṃ mṛgas te // KSak_4.14 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537381 (0.0):
* tailaṃ nyaṣicyata mukhe kuśasūcividdhe / / * śyāmākamuṣṭiparivardhitako jahāti
KSak_4.14:>1% śaku -- vatsa kiṃ saha-vāsa-parityāginīṃ mām anusarasi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537388 (0.0):
* so 'yaṃ na putrakṛtakaḥ padavīṃ mṛgas te // KSak_4.14 // / KSak_4.14:>1% śaku -- vatsa kiṃ sahavāsaparityāginīṃ mām anusarasi /
acira-prasūtayā jananyā vinā vardhita eva / idānīm api mayā virahitaṃ tvāṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537399 (0.0):
KSak_4.14:>1% śaku -- vatsa kiṃ sahavāsaparityāginīṃ mām anusarasi / / aciraprasūtayā jananyā vinā vardhita eva / idānīm api mayā virahitaṃ tvāṃ
tātaś cintayiṣyati / nivartasva tāvat / (iti rudatī prasthitā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537404 (0.0):
aciraprasūtayā jananyā vinā vardhita eva / idānīm api mayā virahitaṃ tvāṃ / tātaś cintayiṣyati / nivartasva tāvat / (iti rudatī prasthitā)
KSak_4.15:<1% kāśyapa -- / * utpakṣmaṇor nayanayor uparuddha-vṛttim
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537410 (0.0):
tātaś cintayiṣyati / nivartasva tāvat / (iti rudatī prasthitā) / KSak_4.15:<1% kāśyapa --
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12924173 (0.0):
MSS_6579 1 utpakṣmaṇornayanayoruparuddhavṛttiṃ bāṣpaṃ kuru sthiratayā
* bāṣpaṃ kuru sthiratayā virata-anubandham / / * asminn alakṣita-nata-unnata-bhūmi-bhāge
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537420 (0.0):
* utpakṣmaṇor nayanayor uparuddhavṛttim / * bāṣpaṃ kuru sthiratayā viratānubandham /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12924184 (0.0):
MSS_6579 1 utpakṣmaṇornayanayoruparuddhavṛttiṃ bāṣpaṃ kuru sthiratayā
* mārge padāni khalu te viṣamī-bhavanti // KSak_4.15 //p.148
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537425 (0.0):
* asminn alakṣitanatonnatabhūmibhāge / * mārge padāni khalu te viṣamībhavanti // KSak_4.15 //p.148
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12924186 (0.0):
MSS_6579 2 asminnalakṣitanatonnatabhūmibhāge mārge padāni khalu te
KSak_4.15:>2% śārṅgaravaḥ -- bhavagān / odaka-antaṃ snigdho jano
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537431 (0.0):
* mārge padāni khalu te viṣamībhavanti // KSak_4.15 //p.148 / KSak_4.15:>2% śārṅgaravaḥ -- bhavagān / odakāntaṃ snigdho jano 'nugantavya
'nugantavya iti śrūyate / / KSak_4.15:>3% tad idaṃ saras-tīram / atra saṃdiśya pratigantum arhati /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537443 (0.0):
iti śrūyate / / KSak_4.15:>3% tad idaṃ sarastīram / atra saṃdiśya pratigantum arhati /
KSak_4.15:>4% kāśyapa -- tena hi+imāṃ kṣīra-vṛkṣa-chāyām āśrayāmaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537447 (0.033):
KSak_4.15:>3% tad idaṃ sarastīram / atra saṃdiśya pratigantum arhati / / KSak_4.15:>4% kāśyapa -- tena hīmāṃ kṣīravṛkṣachāyām āśrayāmaḥ /
KSak_4.15:>5% (sarve parikramya sthitāḥ ) / KSak_4.15:>6% kāśyapa -- (ātma-gatam) kiṃ nu khalu tatra-bhavato
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537458 (0.0):
KSak_4.15:>4% kāśyapa -- tena hīmāṃ kṣīravṛkṣachāyām āśrayāmaḥ / / KSak_4.15:>5% (sarve parikramya sthitāḥ )
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537036 (0.062):
KSak_4.7:>6% kāśyapa -- vatse itaḥ sadyo hutān agnīn pradakṣiṇīkuruṣva / / KSak_4.7:>7% (sarve parikrāmanti) / KSak_4.8:<1% kāśyapa -- (ṛkchandasāśāste)p.140
duṣyantasya yukta-rūpam asmābhiḥ saṃdeṣṭavyam / (iti cintayati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537465 (0.0):
KSak_4.15:>6% kāśyapa -- (ātmagatam) kiṃ nu khalu tatrabhavato duṣyantasya / yuktarūpam asmābhiḥ saṃdeṣṭavyam / (iti cintayati)
KSak_4.15:>7% śaku -- (jana-antikam) halā paśya / nalinī-patra-antaritam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537472 (0.0):
yuktarūpam asmābhiḥ saṃdeṣṭavyam / (iti cintayati) / KSak_4.15:>7% śaku -- (janāntikam) halā paśya / nalinīpatrāntaritam api
api saha-caram apaśyanty āturā cakra-vākyy aṭati duṣkaram ahaṃ karomi+iti
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537481 (0.0):
KSak_4.15:>7% śaku -- (janāntikam) halā paśya / nalinīpatrāntaritam api / sahacaram apaśyanty āturā cakravākyy aṭati duṣkaram ahaṃ karomīti /
KSak_4.16:<1% ana -- sakhi mā+evaṃ mantrayasva / / * eṣā api priyeṇa vinā gamayati rajanīṃ viṣāda-dīrghatarām /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537492 (0.0):
sahacaram apaśyanty āturā cakravākyy aṭati duṣkaram ahaṃ karomīti / / KSak_4.16:<1% ana -- sakhi maivaṃ mantrayasva /
* gurv api viraha-duḥkham āśā-bandhaḥ sāhayati // KSak_4.16 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537494 (0.0):
* eṣā api priyeṇa vinā gamayati rajanīṃ viṣādadīrghatarām / / * gurv api virahaduḥkham āśābandhaḥ sāhayati // KSak_4.16 //
KSak_4.16:>1% kāśyapa -- śārṅgarava iti tvayā mad-vacanāt sa rājā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537505 (0.0):
* gurv api virahaduḥkham āśābandhaḥ sāhayati // KSak_4.16 // / KSak_4.16:>1% kāśyapa -- śārṅgarava iti tvayā madvacanāt sa rājā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524751 (0.058):
KSak_4.13:>10% kāśyapa -- na+idaṃ vismariṣyāmaḥ / / KSak_4.13:>11% śaku -- (gati-bhaṅgaṃ rūpayitvā) ko nu khalv eṣa nivasane
śakuntalāṃ puras-kṛtya vaktavyaḥ /p.150 / KSak_4.16:>2% śārṅgarava -- ājñāpayatu bhagavān /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537514 (0.0):
śakuntalāṃ puraskṛtya vaktavyaḥ /p.150 / KSak_4.16:>2% śārṅgarava -- ājñāpayatu bhagavān /
KSak_4.17:<1% kāśyapa -- / * asmān sādhu vicintya saṃyama-dhanān uccaiḥ kulaṃ ca+ātmanas
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537523 (0.0):
KSak_4.16:>2% śārṅgarava -- ājñāpayatu bhagavān / / KSak_4.17:<1% kāśyapa --
* tvayy asyāḥ katham apy bāndhava-kṛtāṃ sneha-pravṛttiṃ ca tām /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537530 (0.0):
* asmān sādhu vicintya saṃyamadhanān uccaiḥ kulaṃ cātmanas / * tvayy asyāḥ katham apy bāndhavakṛtāṃ snehapravṛttiṃ ca tām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12871114 (0.041):
tvayyasyāḥ kathamapyabāndhavakṛtāṃ snehapravṛttiṃ ca tām / / MSS_3921 2 sāmānyapratipattipūrvakamiyaṃ dāreṣu dṛśyā tvayā
* sāmānya-pratipatti-pūrvakam iyaṃ dāreṣu dṛśyā tvayā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537536 (0.0):
* tvayy asyāḥ katham apy bāndhavakṛtāṃ snehapravṛttiṃ ca tām / / * sāmānyapratipattipūrvakam iyaṃ dāreṣu dṛśyā tvayā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12871120 (0.0):
tvayyasyāḥ kathamapyabāndhavakṛtāṃ snehapravṛttiṃ ca tām / / MSS_3921 2 sāmānyapratipattipūrvakamiyaṃ dāreṣu dṛśyā tvayā
* bhāgya-āyattam ataḥ paraṃ na khalu tad-vācyaṃ vadhū-bandhubhiḥ //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537544 (0.0):
* sāmānyapratipattipūrvakam iyaṃ dāreṣu dṛśyā tvayā / * bhāgyāyattam ataḥ paraṃ na khalu tadvācyaṃ vadhūbandhubhiḥ // KSak_4.17
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12871127 (0.0):
MSS_3921 2 sāmānyapratipattipūrvakamiyaṃ dāreṣu dṛśyā tvayā / bhāgyāyattamataḥparaṃ na khalu tadvācyaṃ vadhūbandhubhiḥ //
KSak_4.17 // / KSak_4.17:>3% śārṅgarava -- gṛhītaḥ saṃdeśaḥ / / KSak_4.17:>4% kāśyapa -- vatse tvam idānīm anuśāsanīyā+asi / vanaukaso 'pi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537548 (0.0):
* bhāgyāyattam ataḥ paraṃ na khalu tadvācyaṃ vadhūbandhubhiḥ // KSak_4.17 / KSak_4.17:>3% śārṅgarava -- gṛhītaḥ saṃdeśaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537556 (0.0):
KSak_4.17:>3% śārṅgarava -- gṛhītaḥ saṃdeśaḥ / / KSak_4.17:>4% kāśyapa -- vatse tvam idānīm anuśāsanīyāsi / vanaukaso 'pi
santo laukikajñā vayam / / KSak_4.17:>5% śārṅgarā -- na khalu dhimatāṃ kaścid aviṣayo nāma /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537569 (0.0):
KSak_4.17:>4% kāśyapa -- vatse tvam idānīm anuśāsanīyāsi / vanaukaso 'pi / santo laukikajñā vayam /
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7944870 (0.033):
1 tad etat samastaṃ tavāprāmāṇikatvam eva pramāṇayāmi || na / 2 khalu pramāṇikībhūya kaścid vipaścic chāstraprārambha[=]
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552975 (0.042):
tvamuttiṣṭheti/ / 101.003. na kaścidapyuttiṣṭhati// / 101.004. tena khalu punaḥ samayena pāñciko mahāsenāpatistasyāmeva parṣadi
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1945742 (0.058):
paravijayāśaktatvāt sabhītiko bhavati | tatra na kaścidasti yaṃ tathāgato
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6854009 (0.059):
śākalyasya pṛthivyagniḥ pṛthivī vāg anuvyāhārāḥ | sa yadi nirbhujaḥ khalu / vai vayaṃ madhyamo vāk prāṇena mātā jāyā prajñā vāg
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27022032 (0.059):
samāno doṣa iti samāna-doṣatvam evo7cyate
KSak_4.18:<1% kāśyapa -- sā tvam itaḥ pati-kulaṃ prāpya --
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537576 (0.0):
KSak_4.17:>5% śārṅgarā -- na khalu dhimatāṃ kaścid aviṣayo nāma / / KSak_4.18:<1% kāśyapa -- sā tvam itaḥ patikulaṃ prāpya --
* śuśrūṣasva gurūn kuru priya-sakhī-vṛttiṃ sapatnī-jane
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537584 (0.0):
KSak_4.18:<1% kāśyapa -- sā tvam itaḥ patikulaṃ prāpya -- / * śuśrūṣasva gurūn kuru priyasakhīvṛttiṃ sapatnījane
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903678 (0.0):
śuśrūṣasva gurūn, kuru priyasakhīvṛttiṃ sapatnījane, bharturviprakṛtāpi
* bhartṛ-viprakṛtā api roṣaṇatayā mā sma pratīpaṃ gamaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537591 (0.0):
* śuśrūṣasva gurūn kuru priyasakhīvṛttiṃ sapatnījane / * bhartṛviprakṛtā api roṣaṇatayā mā sma pratīpaṃ gamaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903686 (0.0):
śuśrūṣasva gurūn, kuru priyasakhīvṛttiṃ sapatnījane, bharturviprakṛtāpi / roṣaṇatayā mā sma pratīpaṃ gamaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9184476 (0.057):
viprakṛtā tiraskṛtāpi roṣaṇatayā bharttuḥ pratīpaṃ mā sma gamaḥ /
* bhūyiṣṭhaṃ bhava dakṣiṇā parijane bhāgyeṣv anutsekinī
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537597 (0.0):
* bhartṛviprakṛtā api roṣaṇatayā mā sma pratīpaṃ gamaḥ / / * bhūyiṣṭhaṃ bhava dakṣiṇā parijane bhāgyeṣv anutsekinī
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903691 (0.0):
roṣaṇatayā mā sma pratīpaṃ gamaḥ / / bhūyiṣṭhaṃ bhava dakṣiṇā parijane bhāgyaṣvanutsekinī, yāntyevaṃ
* yānty evaṃ gṛhiṇī-padaṃ yuvatayo vāmāḥ kulasya+ādhayaḥ // KSak_4.18 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537604 (0.0):
* bhūyiṣṭhaṃ bhava dakṣiṇā parijane bhāgyeṣv anutsekinī / * yānty evaṃ gṛhiṇīpadaṃ yuvatayo vāmāḥ kulasyādhayaḥ // KSak_4.18 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903697 (0.011):
bhūyiṣṭhaṃ bhava dakṣiṇā parijane bhāgyaṣvanutsekinī, yāntyevaṃ / gṛhiṇīpadaṃ yuvatayo, vāmāḥ kulasyādhayaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9184448 (0.059):
gṛhiṇīpadaṃ yuvatayo, vāmāḥ kulasyādhayaḥ // / ************* COMMENTARY *************
KSak_4.18:>1% kathaṃ vā gautamī manyate / / KSak_4.18:>2% gau -- etāvān vadhhū-janasya+upadeśaḥ / jāte etat khalu
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537614 (0.0):
* yānty evaṃ gṛhiṇīpadaṃ yuvatayo vāmāḥ kulasyādhayaḥ // KSak_4.18 // / KSak_4.18:>1% kathaṃ vā gautamī manyate /
sarvam avadhāraya / p.152 / KSak_4.18:>3% kāśyapa -- vatse pariṣvajasva māṃ sakhī-janaṃ ca /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537625 (0.0):
KSak_4.18:>2% gau -- etāvān vadhhūjanasyopadeśaḥ / jāte etat khalu sarvam / avadhāraya / p.152 / KSak_4.18:>3% kāśyapa -- vatse pariṣvajasva māṃ sakhījanaṃ ca /
KSak_4.18:>4% śaku -- tāta ita eva kiṃ priyaṃvadā-anasūye sakhyau
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537627 (5.960):
KSak_4.18:>3% kāśyapa -- vatse pariṣvajasva māṃ sakhījanaṃ ca / / KSak_4.18:>4% śaku -- tāta ita eva kiṃ priyaṃvadānasūye sakhyau
nivartiṣyete / / KSak_4.18:>5% kāśyapa -- vatse ime api pradeye / na yuktam anayos tatra
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537638 (0.0):
KSak_4.18:>4% śaku -- tāta ita eva kiṃ priyaṃvadānasūye sakhyau / nivartiṣyete / / KSak_4.18:>5% kāśyapa -- vatse ime api pradeye / na yuktam anayos tatra
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537664 (0.030):
paribhraṣṭā malayataṭonmūlitā candanalateva deśāntare jīvitaṃ dhārayiṣyāmi / KSak_4.19:<1% kāśyapa -- vatse kim evaṃ kātarāsi / / * abhijanavato bhartuḥ ślāghye sthitā gṛhiṇīpade
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537344 (0.057):
visarjayiṣyatha / / KSak_4.13:>10% kāśyapa -- nedaṃ vismariṣyāmaḥ / / KSak_4.13:>11% śaku -- (gatibhaṅgaṃ rūpayitvā) ko nu khalv eṣa nivasane me
gantum / tvayā saha gautamī yāsyati / / KSak_4.18:>6% śaku -- (pitaram āśliṣya) katham idānīṃ tātasya+aṅkāt
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537647 (0.0):
KSak_4.18:>5% kāśyapa -- vatse ime api pradeye / na yuktam anayos tatra / gantum / tvayā saha gautamī yāsyati /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15761633 (0.060):
mahā2ṭavyām a-yuktaṃ parityajya gantum iti mayā tvam
paribhraṣṭā malaya-taṭa-unmūlitā candana-latā+iva deśa-antare jīvitaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537659 (0.0):
KSak_4.18:>6% śaku -- (pitaram āśliṣya) katham idānīṃ tātasyāṅkāt / paribhraṣṭā malayataṭonmūlitā candanalateva deśāntare jīvitaṃ dhārayiṣyāmi
dhārayiṣyāmi / / KSak_4.19:<1% kāśyapa -- vatse kim evaṃ kātarā+asi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537662 (0.0):
paribhraṣṭā malayataṭonmūlitā candanalateva deśāntare jīvitaṃ dhārayiṣyāmi / KSak_4.19:<1% kāśyapa -- vatse kim evaṃ kātarāsi /
* abhijanavato bhartuḥ ślāghye sthitā gṛhiṇī-pade
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537671 (0.0):
KSak_4.19:<1% kāśyapa -- vatse kim evaṃ kātarāsi / / * abhijanavato bhartuḥ ślāghye sthitā gṛhiṇīpade
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12841061 (1.192):
MSS_2260 1 abhijanavato bhartuḥ ślāghye sthitā gṛhiṇīpade vibhavagarubhiḥ
* vibhava-gurubhiḥ kṛtyais tasya prati-kṣaṇam ākulā / / * tanayam acirāt prācī+iva+arkaṃ prasūya ca pāvanam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537681 (0.0):
* abhijanavato bhartuḥ ślāghye sthitā gṛhiṇīpade / * vibhavagurubhiḥ kṛtyais tasya pratikṣaṇam ākulā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12841073 (0.0):
kṛtyairasya pratikṣaṇamākulā / / MSS_2260 2 tanayamacirāt prācīvārkaṃ prasūya ca pāvanaṃ mama virahajāṃ na
* mama virahajāṃ na tvaṃ vatse śucaṃ gaṇayiṣyāmi // KSak_4.19 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537691 (0.0):
* tanayam acirāt prācīvārkaṃ prasūya ca pāvanam / * mama virahajāṃ na tvaṃ vatse śucaṃ gaṇayiṣyāmi // KSak_4.19 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12841078 (0.0):
MSS_2260 2 tanayamacirāt prācīvārkaṃ prasūya ca pāvanaṃ mama virahajāṃ na
KSak_4.19:>7% (śakuntalā pitḥ pādayoḥ patati) / KSak_4.19:>8% kāśyapa -- yad icchāmi te tad astu /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537700 (0.0):
* mama virahajāṃ na tvaṃ vatse śucaṃ gaṇayiṣyāmi // KSak_4.19 // / KSak_4.19:>7% (śakuntalā pitḥ pādayoḥ patati)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535625 (0.045):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padmatāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523001 (0.045):
* saṃvāhayāmi caraṇāv uta padma-tāṃrau // KSak_3.19 // / KSak_3.19:>1% śaku -- na mānanīyeṣv ātmānam aparādhayiṣye / (ity utthāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531642 (0.064):
vadayā niyantritāsmi / śithilaya tāvad etat / / KSak_1.17:>3% anasūyā -- tathā / (iti śikhilayati) / KSak_1.17:>4% priyaṃvadā -- (sahāsam) atra payodharavistārayitṛ ātmano
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518935 (0.064):
vadayā niyantritā+asmi / śithilaya tāvad etat / / KSak_1.17:>3% anasūyā -- tathā / (iti śikhilayati) / KSak_1.17:>4% priyaṃvadā -- (sahāsam) atra payo-dhara-vistārayitṛ ātmano
KSak_4.19:>9% śaku -- (sakhyāv upetya) halā dve api māṃ samam eva
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537709 (0.0):
KSak_4.19:>8% kāśyapa -- yad icchāmi te tad astu / / KSak_4.19:>9% śaku -- (sakhyāv upetya) halā dve api māṃ samam eva
pariṣvajethām / / KSak_4.19:>10% sakhyau -- (tathā kṛtvā) sakhi yadi nāma sa rājā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537716 (0.0):
KSak_4.19:>9% śaku -- (sakhyāv upetya) halā dve api māṃ samam eva / pariṣvajethām / / KSak_4.19:>10% sakhyau -- (tathā kṛtvā) sakhi yadi nāma sa rājā
pratyabhijñāna-mantharo bhavet tatas tasmāy idam ātma-nāmadheya-aṅkitam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537720 (0.0):
KSak_4.19:>10% sakhyau -- (tathā kṛtvā) sakhi yadi nāma sa rājā / pratyabhijñānamantharo bhavet tatas tasmāy idam ātmanāmadheyāṅkitam
aṅgulīyakaṃ darśaya /p.154 / KSak_4.19:>11% śaku -- anena saṃdehena vām ākampitā+asmi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537732 (0.0):
pratyabhijñānamantharo bhavet tatas tasmāy idam ātmanāmadheyāṅkitam / aṅgulīyakaṃ darśaya /p.154 / KSak_4.19:>11% śaku -- anena saṃdehena vām ākampitāsmi /
KSak_4.19:>12% sakhyau -- mā bhaiṣīḥ / atisnehaḥ pāpa-śaṅkī /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537738 (0.0):
KSak_4.19:>11% śaku -- anena saṃdehena vām ākampitāsmi / / KSak_4.19:>12% sakhyau -- mā bhaiṣīḥ / atisnehaḥ pāpaśaṅkī /
KSak_4.19:>13% śārṅgarava -- yuga-antaram ārūḍhaḥ savitā / tvvaratām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537745 (0.0):
KSak_4.19:>12% sakhyau -- mā bhaiṣīḥ / atisnehaḥ pāpaśaṅkī / / KSak_4.19:>13% śārṅgarava -- yugāntaram ārūḍhaḥ savitā / tvvaratām
atra-bhavatī / / KSak_4.19:>14% śaku -- (āśrama-abhimukhī sthitavā) tāta kadā nu bhūyas
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537755 (0.0):
KSak_4.19:>13% śārṅgarava -- yugāntaram ārūḍhaḥ savitā / tvvaratām / atrabhavatī / / KSak_4.19:>14% śaku -- (āśramābhimukhī sthitavā) tāta kadā nu bhūyas
tapo-vanaṃ prekṣiṣye / / KSak_4./20:<1% kāśyapa -- śrūyatām /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537761 (0.0):
KSak_4.19:>14% śaku -- (āśramābhimukhī sthitavā) tāta kadā nu bhūyas / tapovanaṃ prekṣiṣye /
* bhūtvā cirāya caturanta-mahī-sapatnī
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537763 (0.0):
KSak_4./20:<1% kāśyapa -- śrūyatām / / * bhūtvā cirāya caturantamahīsapatnī
* dauṣyantim apratirathaṃ tanayaṃ niveśya / / * bhartrā tad-arpita-kuṭumba-bhareṇa sārdham
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537777 (0.0):
* bhūtvā cirāya caturantamahīsapatnī / * dauṣyantim apratirathaṃ tanayaṃ niveśya / / * bhartrā tadarpitakuṭumbabhareṇa sārdham
* śānte kariṣyasi padaṃ punar āśrame 'smin // KSak_4./20 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537783 (0.0):
* bhartrā tadarpitakuṭumbabhareṇa sārdham / * śānte kariṣyasi padaṃ punar āśrame 'smin // KSak_4./20 //
KSak_4.20:>1% gautamī -- jāte parihīyate gamana-velā / nivartaya pitaram /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537791 (0.0):
* śānte kariṣyasi padaṃ punar āśrame 'smin // KSak_4./20 // / KSak_4.20:>1% gautamī -- jāte parihīyate gamanavelā / nivartaya pitaram /
athavā cireṇa api punaḥ punar eṣā+evaṃ mantrayiṣyate / nivartatāṃ bhavān /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537798 (0.0):
KSak_4.20:>1% gautamī -- jāte parihīyate gamanavelā / nivartaya pitaram / / athavā cireṇa api punaḥ punar eṣaivaṃ mantrayiṣyate / nivartatāṃ bhavān /
KSak_4.20:>2% kāśyapa -- vatse uparudhyate tapo 'nuṣṭhānam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537804 (0.0):
athavā cireṇa api punaḥ punar eṣaivaṃ mantrayiṣyate / nivartatāṃ bhavān / / KSak_4.20:>2% kāśyapa -- vatse uparudhyate tapo 'nuṣṭhānam /
KSak_4.20:>3% śaku -- (bhūyaḥ pitaram āśliṣya+tapaś-caraṇa-pīḍitaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537811 (0.0):
KSak_4.20:>2% kāśyapa -- vatse uparudhyate tapo 'nuṣṭhānam / / KSak_4.20:>3% śaku -- (bhūyaḥ pitaram āśliṣya+tapaścaraṇapīḍitaṃ
tāta-śarīram / tan mā+atimātraṃ mama kṛta utkaṇṭhasva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537819 (0.029):
KSak_4.20:>3% śaku -- (bhūyaḥ pitaram āśliṣya+tapaścaraṇapīḍitaṃ / tātaśarīram / tan mātimātraṃ mama kṛta utkaṇṭhasva /
KSak_4.21:<1% kāśyapa -- (saniḥśvāsam) / * śamam eṣyati mama śokaḥ kathaṃ nu vatse tvayā racita-pūrvam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537831 (0.0):
tātaśarīram / tan mātimātraṃ mama kṛta utkaṇṭhasva / / KSak_4.21:<1% kāśyapa -- (saniḥśvāsam)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524749 (0.045):
mṛga-vadhūr yadā+anagha-prasavā bhavati tadā mahyaṃ kam api / priya-nivedayitṛkaṃ visarjayiṣyatha / / KSak_4.13:>10% kāśyapa -- na+idaṃ vismariṣyāmaḥ /
* uṭaja-dvāra-virūḍhaṃ nīvāra-baliṃ vilokayataḥ // KSak_4.21 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537838 (0.0):
* śamam eṣyati mama śokaḥ kathaṃ nu vatse tvayā racitapūrvam / / * uṭajadvāravirūḍhaṃ nīvārabaliṃ vilokayataḥ // KSak_4.21 //
KSak_4.21:>4% gaccha / śivās te panthānaḥ santu / / KSak_4.21:>5% (niṣkrāntā śakuntalā sahayāyinaś ca)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537849 (0.0):
* uṭajadvāravirūḍhaṃ nīvārabaliṃ vilokayataḥ // KSak_4.21 // / KSak_4.21:>4% gaccha / śivās te panthānaḥ santu /
KSak_4.21:>6% sakhyau -- (śakuntalāṃ vilokya) hā dhig ghā dhik / antarhitā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537855 (0.0):
KSak_4.21:>5% (niṣkrāntā śakuntalā sahayāyinaś ca) / KSak_4.21:>6% sakhyau -- (śakuntalāṃ vilokya) hā dhig ghā dhik / antarhitā
śakuntalā vana-rājyā /p.156 / KSak_4.21:>7% kāśyapa -- (saniḥśvāsam) anasūye gatavatī vāṃ saha-cāriṇī /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537868 (0.0):
KSak_4.21:>7% kāśyapa -- (saniḥśvāsam) anasūye gatavatī vāṃ sahacāriṇī /
nigṛhya śokam anugacchataṃ māṃ prasthitam / / KSak_4.21:>8% ubhe -- tāta śakuntalā-virahitaṃ śūnyam iva tapo-vanaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537880 (0.0):
KSak_4.21:>7% kāśyapa -- (saniḥśvāsam) anasūye gatavatī vāṃ sahacāriṇī / / nigṛhya śokam anugacchataṃ māṃ prasthitam /
kathaṃ praviśāvaḥ / / KSak_4.22:<1% kāśyapa -- sneha-vṛttir evaṃ darśinī / (savimarśaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537889 (0.0):
KSak_4.21:>8% ubhe -- tāta śakuntalāvirahitaṃ śūnyam iva tapovanaṃ kathaṃ / praviśāvaḥ / / KSak_4.22:<1% kāśyapa -- snehavṛttir evaṃ darśinī / (savimarśaṃ
parikramya) hanta bhoḥ śakuntalāṃ pati-kulaṃ visṛjya labdham idānīṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537898 (0.0):
KSak_4.22:<1% kāśyapa -- snehavṛttir evaṃ darśinī / (savimarśaṃ / parikramya) hanta bhoḥ śakuntalāṃ patikulaṃ visṛjya labdham idānīṃ
svāsthyam / kutaḥ / / * artho hi kanyā parakīya eva tām adya saṃpreṣya parigrahītuḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537906 (0.0):
parikramya) hanta bhoḥ śakuntalāṃ patikulaṃ visṛjya labdham idānīṃ / svāsthyam / kutaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12855664 (0.0):
MSS_3036 1 artho hi kanyā parakīya eva tāmadya saṃpreṣya parigrahītuḥ /
* jāto mama+ayaṃ viśadaḥ prakāmaṃ pratyarpita-nyāsa iva+antar-ātmā //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537913 (0.0):
* artho hi kanyā parakīya eva tām adya saṃpreṣya parigrahītuḥ / / * jāto mamāyaṃ viśadaḥ prakāmaṃ pratyarpitanyāsa ivāntarātmā // KSak_4.22
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12855670 (0.0):
MSS_3036 1 artho hi kanyā parakīya eva tāmadya saṃpreṣya parigrahītuḥ / / MSS_3036 2 jāto mamāyaṃ viśadaḥ prakāmaṃ pratyarpitanyāsa ivāntarātmā //
KSak_4.22 // / KSak_4.22:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti caturtho 'ṅkaḥ / p.158
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537919 (0.0):
* jāto mamāyaṃ viśadaḥ prakāmaṃ pratyarpitanyāsa ivāntarātmā // KSak_4.22 / KSak_4.22:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5527164 (0.010):
* balavat tu dūyamānaṃ pratyāyayati+iva māṃ hṛdayam // KSak_5.31 // / KSak_5.31:>6% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / pañcamo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26539689 (0.011):
* balavat tu dūyamānaṃ pratyāyayatīva māṃ hṛdayam // KSak_5.31 // / KSak_5.31:>6% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / pañcamo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532925 (0.012):
* cīnāṃśukam iva ketoḥ prativātaṃ nīyamānasya // KSak_1.31 // / KSak_1.31:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / (prathamo 'ṅkaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520242 (0.012):
* cīna-aṃśukam iva ketoḥ prativātaṃ nīyamānasya // KSak_1.31 // / KSak_1.31:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / (prathamo 'ṅkaḥ)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449154 (0.022):
saṃjātā sahasā mameva bhuvanasyāpy andhakārā diśaḥ // HPri_2.10 // / (iti niṣkrāntāḥ sarve |) / (iti dvitīyo 'ṅkaḥ) || / tṛtīyo 'ṅkaḥ |
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521771 (0.022):
KSak_2.18:>1% vidu -- atha kim / / KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530213 (0.024):
KSak_6.32:>3% (rājā ratha-ārohaṇaṃ nāṭayati) / KSak_6.32:>4% (niṣkrāntāḥ sarve) / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781132 (0.033):
{niṣkrāntāḥ sarve (1)} pañcamo 'ṅkaḥ | / ****************************** ACT 6 ****************************** / atha ṣaṣṭho 'ṅkaḥ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14145247 (0.034):
*iti parikramya niṣkrāntāḥ sarve** / iti pañcamo 'ṅkaḥ / / ACT_6 / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779483 (0.035):
{niṣkrāntāḥ sarve (1)} caturtho 'ṅkaḥ | / ****************************** ACT 5 ****************************** / atha pañcamo 'ṅkaḥ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142827 (0.045):
*iti niṣkrāntau** / iti caturtho 'ṅkaḥ / / ACT_5 / pañcamo 'ṅkaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101964 (0.047):
tvaritamahotsavo nāma caturtho 'ṅkaḥ //)// / // atha pañcamo 'ṅkaḥ // / (tataḥ praviśanti jyotirvidaḥ / ) jyotirvidaḥ (sasaṃbhramaṃ parikramya)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132343 (0.050):
*iti niṣkrāntāḥ sarve** / iti prathamo 'ṅkaḥ / / ACT_2 / dvitīyo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26544911 (0.050):
* punarbhavaṃ parigataśaktir ātmabhūḥ // KSak_7.35 // / (niṣkrāntāḥ sarve) / iti saptamo 'ṅkaḥ / / samāptam idam abhijñānaśākuntalaṃ nāma nāṭakam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5532500 (0.050):
* punar-bhavaṃ parigata-śaktir ātma-bhūḥ // KSak_7.35 // / (niṣkrāntāḥ sarve) / iti saptamo 'ṅkaḥ / / samāptam idam abhijñāna-śākuntalaṃ nāma nāṭakam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534421 (0.054):
KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26542674 (0.058):
KSak_6.32:>3% (rājā rathārohaṇaṃ nāṭayati) / KSak_6.32:>4% (niṣkrāntāḥ sarve) / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250
pañcamo 'ṅkaḥ / / KSak_5.1:<1% (tataḥ praviśaty āsanasho rājā vidūṣakaś ca)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537928 (0.0):
KSak_4.22:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti caturtho 'ṅkaḥ / p.158 / pañcamo 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534425 (0.009):
KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ / KSak_3.1:<1% (tataḥ praviśati kuśān ādāya yajamānaśiṣyaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521775 (0.009):
KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / tṛtīyo 'ṅkaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5527167 (0.009):
KSak_5.31:>6% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / pañcamo 'ṅkaḥ / / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26542680 (0.010):
KSak_6.32:>4% (niṣkrāntāḥ sarve) / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250 / saptamo 'ṅkaḥ / KSak_7.1:<1% (tataḥ praviśaty ākāśayānena rathādhirūḍho rājā mātaliś ca)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530217 (0.010):
KSak_6.32:>4% (niṣkrāntāḥ sarve) / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /p.250 / saptamo 'ṅkaḥ / KSak_7.1:<1% (tataḥ praviśaty ākāśa-yānena ratha-adhirūḍho rājā mātaliś
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101964 (0.026):
tvaritamahotsavo nāma caturtho 'ṅkaḥ //)// / // atha pañcamo 'ṅkaḥ // / (tataḥ praviśanti jyotirvidaḥ / ) jyotirvidaḥ (sasaṃbhramaṃ parikramya)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520245 (0.032):
KSak_1.31:>1% (iti niṣkrāntāḥ sarve) / (prathamo 'ṅkaḥ) / dvitīyo 'ṅkaḥ / KSak_2.1:<1% (tataha praviśati viṣaṇṇo vidūṣakaḥ)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14142828 (0.043):
iti caturtho 'ṅkaḥ / / ACT_5 / pañcamo 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati rathayānena gāndhārī saṃjayo dhṛtarāṣṭraśca**
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22779483 (0.044):
{niṣkrāntāḥ sarve (1)} caturtho 'ṅkaḥ | / ****************************** ACT 5 ****************************** / atha pañcamo 'ṅkaḥ |
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26535958 (0.044):
tṛtīyo 'ṅkaḥ /p.118 / caturtho 'dhyāyaḥ / / KSak_4.1:<1% (tataḥ praviśataḥ kusumāvacayaṃ nāṭayantyau sakhyau /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5523339 (0.044):
tṛtīyo 'ṅkaḥ /p.118 / caturtho 'dhyāyaḥ / / KSak_4.1:<1% (tataḥ praviśataḥ kusuma-avacayaṃ nāṭayantyau sakhyau /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14145247 (0.045):
*iti parikramya niṣkrāntāḥ sarve** / iti pañcamo 'ṅkaḥ / / ACT_6 / ṣaṣṭho 'ṅkaḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449157 (0.046):
(iti niṣkrāntāḥ sarve |) / (iti dvitīyo 'ṅkaḥ) || / tṛtīyo 'ṅkaḥ |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135357 (0.047):
*iti niskrāntāḥ sarve** / iti dvitīyo 'ṅkaḥ / / ACT_3 / tṛtīyo 'ṅkaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101077 (0.048):
iti vīrarudravijayo nāma tṛtīyo 'ṅkaḥ // / // atha caturtho 'ṅkaḥ // / (tataḥ praviśati dhātrī ceṭī ca / ) dhātrī (saroṣaṃ) /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14138953 (0.055):
iti tṛtīyo 'ṅkaḥ / / ACT_4 / caturtho 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati prahāramūrcchitaṃ rathasthaṃ duryodhanamapaharansūtaḥ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14132346 (0.060):
iti prathamo 'ṅkaḥ / / ACT_2 / dvitīyo 'ṅkaḥ / / *tataḥ praviśati kañcukī**
KSak_5.1:<2% vidu -- (karṇaṃ dattvā) bho vayasya saṃgīta-śāla-antare
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537936 (0.0):
KSak_5.1:<1% (tataḥ praviśaty āsanasho rājā vidūṣakaś ca) / KSak_5.1:<2% vidu -- (karṇaṃ dattvā) bho vayasya saṃgītaśālāntare
'vadhānaṃ dehi / / KSak_5.1:<3% kala-viśuddhāyā gīteḥ svara-saṃyogaḥ śrūyate / jāne
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537945 (0.0):
KSak_5.1:<2% vidu -- (karṇaṃ dattvā) bho vayasya saṃgītaśālāntare / 'vadhānaṃ dehi / / KSak_5.1:<3% kalaviśuddhāyā gīteḥ svarasaṃyogaḥ śrūyate / jāne
tatra-bhavatī haṃsa-padikā varṇa-paricayaṃ karoti+iti /
KSak_5.1:<1% rājā -- tūṣṇīṃ bhava / yāvad ākarṇayāmi / (ākāśe gīyate)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537960 (0.0):
tatrabhavatī haṃsapadikā varṇaparicayaṃ karotīti / / KSak_5.1:<1% rājā -- tūṣṇīṃ bhava / yāvad ākarṇayāmi / (ākāśe gīyate)
* abhinava-madhu-lolupas tvaṃ tathā paricumbya cūta-mañjarīm /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537967 (0.0):
KSak_5.1:<1% rājā -- tūṣṇīṃ bhava / yāvad ākarṇayāmi / (ākāśe gīyate) / * abhinavamadhulolupas tvaṃ tathā paricumbya cūtamañjarīm /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732325 (0.0):
abhinava madhu lolupas tvaṃ / tathā paricumbya cūta mañjarīm |
* kamala-vasati-mātra-nirvṛto madhu-kara vismṛto 'sy enāṃ katham //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537969 (0.0):
* abhinavamadhulolupas tvaṃ tathā paricumbya cūtamañjarīm / / * kamalavasatimātranirvṛto madhukara vismṛto 'sy enāṃ katham // KSak_5.1
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537976 (0.0):
* abhinavamadhulolupas tvaṃ tathā paricumbya cūtamañjarīm / / * kamalavasatimātranirvṛto madhukara vismṛto 'sy enāṃ katham // KSak_5.1
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732329 (0.0):
abhinava madhu lolupas tvaṃ / tathā paricumbya cūta mañjarīm | / kamala vasati mātra nirvṛto
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519058 (0.062):
saha-kārasya tvayā kṛta-nāmadheyā vana-jyotsnā+iti nava-mālikā / enāṃ / vismṛtā+asi / / KSak_1.19:>2% śakuntalā -- tad ātmānam api vismariṣyāmi / (latām
KSak_5.1 // / KSak_5.1:>2% rājā -- aho rāga-parivāhiṇī gītiḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537983 (0.0):
* kamalavasatimātranirvṛto madhukara vismṛto 'sy enāṃ katham // KSak_5.1 / KSak_5.1:>2% rājā -- aho rāgaparivāhiṇī gītiḥ /
KSak_5.1:>3% vidu -- kiṃ tāvad gītyā avagato 'kṣara-arthaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537989 (0.0):
KSak_5.1:>2% rājā -- aho rāgaparivāhiṇī gītiḥ / / KSak_5.1:>3% vidu -- kiṃ tāvad gītyā avagato 'kṣarārthaḥ /
KSak_5.1:>4% rā -- (smitaṃ kṛtvā) sakṛt-kṛta-praṇayo 'yaṃ janaḥ / tad asyā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537998 (0.051):
KSak_5.1:>4% rā -- (smitaṃ kṛtvā) sakṛtkṛtapraṇayo 'yaṃ janaḥ / tad asyā / devīṃ vasumatīm antareṇa mahad upālambhanaṃ gato 'smi / sakhe mādhavya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537990 (0.055):
KSak_5.1:>3% vidu -- kiṃ tāvad gītyā avagato 'kṣarārthaḥ / / KSak_5.1:>4% rā -- (smitaṃ kṛtvā) sakṛtkṛtapraṇayo 'yaṃ janaḥ / tad asyā
devīṃ vasumatīm antareṇa mahad upālambhanaṃ gato 'smi / sakhe mādhavya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538007 (0.0):
KSak_5.1:>4% rā -- (smitaṃ kṛtvā) sakṛtkṛtapraṇayo 'yaṃ janaḥ / tad asyā / devīṃ vasumatīm antareṇa mahad upālambhanaṃ gato 'smi / sakhe mādhavya
mad-vacanād ucyatāṃ haṃsa-padikā / nipuṇam upālabdhāḥ sma iti /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538014 (1.192):
devīṃ vasumatīm antareṇa mahad upālambhanaṃ gato 'smi / sakhe mādhavya / madvacanād ucyatāṃ haṃsapadikā / nipuṇam upālabdhāḥ sma iti /
KSak_5.1:>5% vidu -- yad bhavān ājñāpayati / (utthāya+bho vayasya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538021 (0.0):
madvacanād ucyatāṃ haṃsapadikā / nipuṇam upālabdhāḥ sma iti / / KSak_5.1:>5% vidu -- yad bhavān ājñāpayati / (utthāya+bho vayasya
gṛhītasya tayā parakīyair hastaiḥ śikhaṇḍake tāḍyamānasya+apsarasā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538028 (0.0):
KSak_5.1:>5% vidu -- yad bhavān ājñāpayati / (utthāya+bho vayasya / gṛhītasya tayā parakīyair hastaiḥ śikhaṇḍake tāḍyamānasyāpsarasā
vīta-rāgasya+iva na+asti+idānīṃ me mokṣaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538035 (0.0):
gṛhītasya tayā parakīyair hastaiḥ śikhaṇḍake tāḍyamānasyāpsarasā / vītarāgasyeva nāstīdānīṃ me mokṣaḥ /
KSak_5.1:>6% rā - gaccha / nāgarika-vṛttyā saṃjñāpaya+enām /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538042 (0.0):
vītarāgasyeva nāstīdānīṃ me mokṣaḥ / / KSak_5.1:>6% rā gaccha / nāgarikavṛttyā saṃjñāpayainām /
KSak_5.1:>7% vidu -- kā gatiḥ / (iti niṣkrāntāḥ) / KSak_5.2:<1% rā -- (ātma-gatam) kiṃ nu khalu gītam evaṃ vidha-artham
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538050 (0.0):
KSak_5.1:>6% rā gaccha / nāgarikavṛttyā saṃjñāpayainām / / KSak_5.1:>7% vidu -- kā gatiḥ / (iti niṣkrāntāḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521767 (0.060):
KSak_2.18:>1% vidu -- atha kim / / KSak_2.18:>2% (iti niṣkrāntāḥ sarve)
ākarṇya+iṣṭa-jana-virahād ṛte 'pi balavad-utkaṇṭhito 'smi / athavā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538063 (0.0):
KSak_5.2:<1% rā -- (ātmagatam) kiṃ nu khalu gītam evaṃ vidhārtham / ākarṇyeṣṭajanavirahād ṛte 'pi balavadutkaṇṭhito 'smi / athavā /
* ramyāṇi vīkṣya madhurāṃś ca niśamya śabdān paryutsuko bhavati yat
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538070 (0.0):
ākarṇyeṣṭajanavirahād ṛte 'pi balavadutkaṇṭhito 'smi / athavā / / * ramyāṇi vīkṣya madhurāṃś ca niśamya śabdān paryutsuko bhavati yat
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1739819 (0.0):
svāsthyena, yathā / ramyāṇi vīkṣya madhurāṃś ca niśamya śabdān
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19155494 (0.032):
tadadhivāsavāsanāpi ca parisphurantī pauravasya pāravaśyaṃ niścayāmāsa / / ramyāṇi vīkṣya madhurāṃśca niśamya śabdān paryutsukībhavati yatsukhito 'pi
sukhito 'pi jantuḥ / / * tac cetasā smarati nūnam abodha-pūrvaṃ bhāva-sthirāṇi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538079 (0.0):
* ramyāṇi vīkṣya madhurāṃś ca niśamya śabdān paryutsuko bhavati yat / sukhito 'pi jantuḥ / / * tac cetasā smarati nūnam abodhapūrvaṃ bhāvasthirāṇi jananāntarasauhṛdāni
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19155506 (0.0):
ramyāṇi vīkṣya madhurāṃśca niśamya śabdān paryutsukībhavati yatsukhito 'pi / jantuḥ / / taccetasā smarati nūnamabodhapūrvaṃ bhāvasthirāṇi jananāntarasauhṛdāni //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1739830 (0.0):
paryutsuko bhavati yat sukhito' pi jantuḥ | / tac cetasā smarati nūnam abodha pūrvaṃ
janana-antara-sauhṛdāni // KSak_5.2 // / KSak_5.2:>1% (iti paryākulas tiṣṭhati)p.160
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538087 (0.0):
* tac cetasā smarati nūnam abodhapūrvaṃ bhāvasthirāṇi jananāntarasauhṛdāni
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19155508 (0.0):
taccetasā smarati nūnamabodhapūrvaṃ bhāvasthirāṇi jananāntarasauhṛdāni //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1739832 (0.0):
tac cetasā smarati nūnam abodha pūrvaṃ / bhāva sthirāṇi jananāntara sauhṛdāni ||SRs_2.150|| (śak. 5.2)
KSak_5.2:>2% (tataḥ praviśati kañcukī) / KSak_5.3:<1% kañcukī -- aho nu khalv īdṛśīm avasthāṃ pratipanno 'smi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538091 (0.0):
// KSak_5.2 // / KSak_5.2:>1% (iti paryākulas tiṣṭhati)p.160 / KSak_5.2:>2% (tataḥ praviśati kañcukī)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538100 (0.0):
KSak_5.2:>2% (tataḥ praviśati kañcukī) / KSak_5.3:<1% kañcukī -- aho nu khalv īdṛśīm avasthāṃ pratipanno 'smi /
* ācāra ity avahitena mayā gṛhītā / * yā vetra-yaṣṭir avarodha-gṛheṣu rājñaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538109 (0.0):
KSak_5.3:<1% kañcukī -- aho nu khalv īdṛśīm avasthāṃ pratipanno 'smi / / * ācāra ity avahitena mayā gṛhītā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881228 (0.0):
MSS_4429 1 ācāra ityavahitena mayā gṛhītā yā vetrayaṣṭiravarodhagṛheṣu
* kāle gate bahu-tithe mama sā+eva jātā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538110 (0.039):
* yā vetrayaṣṭir avarodhagṛheṣu rājñaḥ / / * kāle gate bahutithe mama saiva jātā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881228 (0.053):
MSS_4429 1 ācāra ityavahitena mayā gṛhītā yā vetrayaṣṭiravarodhagṛheṣu / rājñaḥ / / MSS_4429 2 kāle gate bahutithe mama saiva jātā
* prasthāna-viklava-gater avalambana-arthā // KSak_5.3 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538120 (0.0):
* kāle gate bahutithe mama saiva jātā / * prasthānaviklavagater avalambanārthā // KSak_5.3 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881236 (0.017):
MSS_4429 2 kāle gate bahutithe mama saiva jātā / prasthānaviklavagateravalambanāya //
KSak_5.3:>3% bho kāmaṃ dharma-kāryam anatipātyaṃ devasya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538128 (0.0):
* prasthānaviklavagater avalambanārthā // KSak_5.3 // / KSak_5.3:>3% bho kāmaṃ dharmakāryam anatipātyaṃ devasya / tathāpīdānīm eva
tathā+api+idānīm eva dharma-āsanād utthitāya punar uparodha-kāri
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538134 (0.0):
KSak_5.3:>3% bho kāmaṃ dharmakāryam anatipātyaṃ devasya / tathāpīdānīm eva / dharmāsanād utthitāya punar uparodhakāri kaṇvaśiṣyāgamanam asmai notsahe
kaṇva-śiṣya-āgamanam asmai na+utsahe nivedayitum / athavā+aviśramo 'yaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538142 (0.0):
dharmāsanād utthitāya punar uparodhakāri kaṇvaśiṣyāgamanam asmai notsahe
loka-tantra-adhikāraḥ / kutaḥ / / * bhānuḥ sakṛd yukta-turaṅga eva rātriṃ divaṃ gandha-vahaḥ prayāti /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538147 (0.0):
nivedayitum / athavāviśramo 'yaṃ lokatantrādhikāraḥ / kutaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538154 (0.0):
nivedayitum / athavāviśramo 'yaṃ lokatantrādhikāraḥ / kutaḥ / / * bhānuḥ sakṛd yuktaturaṅga eva rātriṃ divaṃ gandhavahaḥ prayāti /
* śeṣaḥ sadā eva+āhita-bhūmi-bhāraḥ ṣaṣṭha-aṃśa-vṛtter api dharma eṣaḥ //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538164 (0.0):
* bhānuḥ sakṛd yuktaturaṅga eva rātriṃ divaṃ gandhavahaḥ prayāti / / * śeṣaḥ sadā evāhitabhūmibhāraḥ ṣaṣṭhāṃśavṛtter api dharma eṣaḥ //
KSak_5.4 // / KSak_5.4:>1% yāvan niyogam anutiṣṭhāmi / (parikramya+avalokya ca) eṣa
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538171 (0.0):
* śeṣaḥ sadā evāhitabhūmibhāraḥ ṣaṣṭhāṃśavṛtter api dharma eṣaḥ // / KSak_5.4 // / KSak_5.4:>1% yāvan niyogam anutiṣṭhāmi / (parikramyāvalokya ca) eṣa devaḥ
devaḥ -- / * prajāḥ prajāḥ svā iva tantrayitvā / * niṣevate śrānta-manā viviktam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538180 (0.0):
KSak_5.4:>1% yāvan niyogam anutiṣṭhāmi / (parikramyāvalokya ca) eṣa devaḥ / * prajāḥ prajāḥ svā iva tantrayitvā
* yūthāni saṃcārya ravi-prataptaḥ / * śītaṃ divā sthānam iva dvipa-indraḥ // KSak_5.5 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538191 (0.0):
* niṣevate śrāntamanā viviktam / / * yūthāni saṃcārya raviprataptaḥ
KSak_5.5:>2% (upagamya) jayatu jayatu devaḥ / ete khalu hima-girer
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538195 (0.0):
* śītaṃ divā sthānam iva dvipendraḥ // KSak_5.5 // / KSak_5.5:>2% (upagamya) jayatu jayatu devaḥ / ete khalu himagirer
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26540641 (0.022):
śakuntalāvyādhinā / na jāne kathaṃ cikitsitavyo bhaviṣyatīti /p.212 / KSak_6.7:>3% kañcukī -- (upagamya) jayatu jayatu devaḥ / mahārāja
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528133 (0.022):
śakuntalā-vyādhinā / na jāne kathaṃ cikitsitavyo bhaviṣyati+iti /p.212 / KSak_6.7:>3% kañcukī -- (upagamya) jayatu jayatu devaḥ / mahā-rāja
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5529437 (0.032):
KSak_6.22:>13% pratīhārī -- jayatu jayatu devaḥ /p.238 / KSak_6.22:>14% rājā -- vetravati na khalv antarā dṛṣṭā tvayā devī /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533961 (0.048):
KSak_2.13:>4% (praviśya)p.76 / KSak_2.13:>5% jayatu jayatu bhartā / etau dvau ṛṣikumārau pratīhārabhūmim
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5521302 (0.048):
KSak_2.13:>4% (praviśya)p.76 / KSak_2.13:>5% jayatu jayatu bhartā / etau dvau ṛṣi-kumārau
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26533388 (0.052):
bibharti // KSak_2.4 // / KSak_2.4:>1% (upetya) jayatu jayatu svāmī / gṛhītaśvāpadam araṇyam / kim
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520714 (0.052):
bibharti // KSak_2.4 // / KSak_2.4:>1% (upetya) jayatu jayatu svāmī / gṛhīta-śvā-padam araṇyam / kim
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17446688 (0.064):
paḍihāra-bhūmiṃ uvaṭṭhio | [jayatu jayatu devaḥ | eṣa khalu Vijayaseno
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23205439 (0.064):
paḍihārabhūmiṃ uvaṭṭhio | [jayatu jayatu devaḥ | eṣa khalu Vijayaseno
upatyaka-araṇya-vāsinaḥ kāśyapa-saṃdeśam ādāya sastrīkās tapasvinaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538206 (0.0):
KSak_5.5:>2% (upagamya) jayatu jayatu devaḥ / ete khalu himagirer / upatyakāraṇyavāsinaḥ kāśyapasaṃdeśam ādāya sastrīkās tapasvinaḥ saṃprāptāḥ
saṃprāptāḥ / śrutvā devaḥ pramāṇam /p.162 / KSak_5.5:>3% rā -- (sādaram) kiṃ kāśyapa-saṃdeśa-hāriṇaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538216 (0.0):
upatyakāraṇyavāsinaḥ kāśyapasaṃdeśam ādāya sastrīkās tapasvinaḥ saṃprāptāḥ / / śrutvā devaḥ pramāṇam /p.162
KSak_5.5:>4% kañcukī -- atha kim / / KSak_5.5:>5% rā -- tena hi mad-vacanād vijñāpyatām upādhyāha soma-rātaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538223 (0.0):
KSak_5.5:>3% rā -- (sādaram) kiṃ kāśyapasaṃdeśahāriṇaḥ / / KSak_5.5:>4% kañcukī -- atha kim /
amūn āśrama-vāsinaḥ śrautena vidhinā satkṛtya svayam eva praveśayitum
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538233 (0.0):
KSak_5.5:>5% rā -- tena hi madvacanād vijñāpyatām upādhyāha somarātaḥ / / amūn āśramavāsinaḥ śrautena vidhinā satkṛtya svayam eva praveśayitum
arhasi+iti / aham apy atra tapasvi-darśana-ucite pradeśe sthitaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538241 (0.0):
amūn āśramavāsinaḥ śrautena vidhinā satkṛtya svayam eva praveśayitum / arhasīti / aham apy atra tapasvidarśanocite pradeśe sthitaḥ pratipālayāmi
pratipālayāmi / / KSak_5.5:>6% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538248 (0.0):
arhasīti / aham apy atra tapasvidarśanocite pradeśe sthitaḥ pratipālayāmi / KSak_5.5:>6% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528193 (5.960):
KSak_6.7:>6% rājā -- vāta-ayana tvam api svaṃ niyogam aśūnyaṃ kuru / / KSak_6.7:>7% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ / (iti niṣkrāntaḥ)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146582 (0.034):
&kañcukī&: / yadājñāpayati devaḥ /*iti niṣkrāntaḥ** / *tataḥ praviśati muniveṣadhārī cārvāko nāma rākṣasaḥ**
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26540685 (0.043):
KSak_6.7:>5% pratīhārī -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntā) / KSak_6.7:>6% rājā -- vātāyana tvam api svaṃ niyogam aśūnyaṃ kuru /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528177 (0.043):
KSak_6.7:>5% pratīhārī -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntā)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26540696 (0.045):
KSak_6.7:>6% rājā -- vātāyana tvam api svaṃ niyogam aśūnyaṃ kuru / / KSak_6.7:>7% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ / (iti niṣkrāntaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5520922 (0.053):
KSak_2.7:>5% parijana -- yad deva ājñāpayati / (iti niṣkrāntaḥ)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134851 (0.054):
&kañcukī&: / yadājñāpayati devaḥ /*iti niṣkrāntaḥ** / *praviśya**
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530197 (0.054):
KSak_6.32:>1% vidūṣaka -- yad bhavān ājñāpayati (iti niṣkrāntaḥ)
KSak_5.5:>7% rā -- (utthāya) vetravati agni-śaraṇa-mārgam ādeśaya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538256 (0.0):
KSak_5.5:>6% kañcukī -- yad ājñāpayati devaḥ (iti niṣkrāntaḥ) / KSak_5.5:>7% rā -- (utthāya) vetravati agniśaraṇamārgam ādeśaya /
KSak_5.5:>8% pratihārī -- ita ito devaḥ / / KSak_5.6:<1% rā -- (parikrāmati / adhikāra-khedaṃ nirūpya) sarvaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538267 (0.0):
KSak_5.5:>7% rā -- (utthāya) vetravati agniśaraṇamārgam ādeśaya / / KSak_5.5:>8% pratihārī -- ita ito devaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26539667 (0.029):
KSak_5.30:>4% rājā -- vetravati paryākulo 'smi / śayanabhūmimārgam ādeśaya / KSak_5.30:>5% pratīhārī -- ita ito devaḥ (iti prasthitaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5527139 (0.029):
KSak_5.30:>4% rājā -- vetravati paryākulo 'smi / śayana-bhūmi-mārgam / ādeśaya / / KSak_5.30:>5% pratīhārī -- ita ito devaḥ (iti prasthitaḥ)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26540807 (0.048):
KSak_6.8:>13% rājā -- īdṛśaṃ hṛdayavinodanasthānam / tat tam eva mārgam / ādeśaya / / KSak_6.8:>14% vidūṣaka -- ita ito bhavān / (ubhau parikramataḥ / sānumaty
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5528303 (0.048):
KSak_6.8:>13% rājā -- īdṛśaṃ hṛdaya-vinodana-sthānam / tat tam eva mārgam / ādeśaya / / KSak_6.8:>14% vidūṣaka -- ita ito bhavān / (ubhau parikramataḥ / sānumaty
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524480 (0.049):
KSak_4.8:>3% kāśyapa -- bhaginyās te mārgam ādeśaya / / KSak_4.8:>4% śārṅgarava -- ita ito bhavatī / (sarve parikrāmanti)
prārthitam artham adhigamya sukhī saṃpadyate jantuḥ / rājñāṃ tu
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538275 (0.0):
KSak_5.6:<1% rā -- (parikrāmati / adhikārakhedaṃ nirūpya) sarvaḥ / prārthitam artham adhigamya sukhī saṃpadyate jantuḥ / rājñāṃ tu
carita-arthatā duḥkha-uttarā+eva / / * autsukya-mātram avasāyayati pratiṣṭhā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538284 (0.0):
prārthitam artham adhigamya sukhī saṃpadyate jantuḥ / rājñāṃ tu / caritārthatā duḥkhottaraiva / / * autsukyamātram avasāyayati pratiṣṭhā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956871 (0.038):
MSS_8243 1 autsukyamātramavasādayati pratiṣṭhā kliśnāti / labdhaparipālanavṛttireva /
* kliśnāti labdha-paripālana-vṛttir eva / / * na+atiśrama-apanayanāya yathā śramāya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538286 (0.0):
* autsukyamātram avasāyayati pratiṣṭhā / * kliśnāti labdhaparipālanavṛttir eva /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956874 (0.022):
MSS_8243 1 autsukyamātramavasādayati pratiṣṭhā kliśnāti / labdhaparipālanavṛttireva /
* rājyaṃ sva-hasta-dhṛta-daṇḍam iva+ātapatram // KSak_5.6 // (nepathye)
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538295 (0.0):
* nātiśramāpanayanāya yathā śramāya / * rājyaṃ svahastadhṛtadaṇḍam ivātapatram // KSak_5.6 // (nepathye)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956884 (0.0):
MSS_8243 2 nātiśramāpanayanāya yathā śramāya rājyaṃ / svahastadhṛtadaṇḍamivātapatram //
KSak_5.7:<1% vaitālikau -- vijayatāṃ devaḥ / / * prathamaḥ -- sva-sukha-nirabhilāṣaḥ khidyase loka-hetoḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538310 (0.0):
* rājyaṃ svahastadhṛtadaṇḍam ivātapatram // KSak_5.6 // (nepathye) / KSak_5.7:<1% vaitālikau -- vijayatāṃ devaḥ /
* pratidinam athavā te vṛttir evaṃ vidhā+eva / / * anubhavati hi mūrdhnā padapa tīvram uṣṇam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538320 (0.0):
* prathamaḥ -- svasukhanirabhilāṣaḥ khidyase lokahetoḥ / * pratidinam athavā te vṛttir evaṃ vidhaiva /
* śamayati paritāpaṃ chāyayā saṃśritānām // KSak_5.7 // / KSak_5.8:<1% dvitīyaḥ --
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538327 (0.0):
* anubhavati hi mūrdhnā padapa tīvram uṣṇam / * śamayati paritāpaṃ chāyayā saṃśritānām // KSak_5.7 //
* niyamayasi vimārga-prasthitān ātta-daṇḍaḥ / * praśamayasi vivādaṃ kalpase rakṣaṇāya /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538336 (0.0):
* śamayati paritāpaṃ chāyayā saṃśritānām // KSak_5.7 // / KSak_5.8:<1% dvitīyaḥ -- / * niyamayasi vimārgaprasthitān āttadaṇḍaḥ
* atanuṣu vibhaveṣu jñātayaḥ santu nāma / * tvayi tu parisamāptaṃ bandhu-kṛtya prajānām // KSak_5.8 //p.166
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538341 (0.0):
* praśamayasi vivādaṃ kalpase rakṣaṇāya / / * atanuṣu vibhaveṣu jñātayaḥ santu nāma
KSak_5.8:>1% rājā -- ete klānta-manasaḥ punar navī-kṛtāḥ smaḥ / (iti
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538349 (0.0):
* tvayi tu parisamāptaṃ bandhukṛtya prajānām // KSak_5.8 //p.166 / KSak_5.8:>1% rājā -- ete klāntamanasaḥ punar navīkṛtāḥ smaḥ / (iti
parikrāmati) / KSak_5.8:>2% pratihārī -- eṣa abhinava-saṃmārjana-saśrīkaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538361 (0.0):
KSak_5.8:>1% rājā -- ete klāntamanasaḥ punar navīkṛtāḥ smaḥ / (iti / parikrāmati) / KSak_5.8:>2% pratihārī -- eṣa abhinavasaṃmārjanasaśrīkaḥ
saṃnihita-homa-dhenur agni-śaraṇa-alindaḥ / ārohatu devaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538369 (1.192):
KSak_5.8:>2% pratihārī -- eṣa abhinavasaṃmārjanasaśrīkaḥ / saṃnihitahomadhenur agniśaraṇālindaḥ / ārohatu devaḥ /
KSak_5.9:<1% rā -- (āruhya parijana-aṃsa-avalambī tiṣṭhati) vetravati kim
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538376 (0.0):
saṃnihitahomadhenur agniśaraṇālindaḥ / ārohatu devaḥ / / KSak_5.9:<1% rā -- (āruhya parijanāṃsāvalambī tiṣṭhati) vetravati kim
uddiśya bhagavatā kāśyapena mat-sakāśam ṛṣayaḥ preṣitāḥ syuḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538384 (1.192):
KSak_5.9:<1% rā -- (āruhya parijanāṃsāvalambī tiṣṭhati) vetravati kim / uddiśya bhagavatā kāśyapena matsakāśam ṛṣayaḥ preṣitāḥ syuḥ /
* kiṃ tāvad vratinām upoḍha-tapasāṃ vighnais tapo dūṣitam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538390 (0.0):
uddiśya bhagavatā kāśyapena matsakāśam ṛṣayaḥ preṣitāḥ syuḥ / / * kiṃ tāvad vratinām upoḍhatapasāṃ vighnais tapo dūṣitam
* dharma-araṇya-careṣu kenacid uta prāṇiṣv asac-ceṣṭitam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538399 (0.028):
* dharmāraṇyacareṣu kenacid uta prāṇiṣv asacceṣṭitam /
* āhosvit prasavo mama+apacaritair viṣṭambhito vīrudhām
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538406 (0.0):
* dharmāraṇyacareṣu kenacid uta prāṇiṣv asacceṣṭitam / / * āhosvit prasavo mamāpacaritair viṣṭambhito vīrudhām
* ity ārūḍha-bahu-pratarkam apariccheda-ākulaṃ me manaḥ // KSak_5.9 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538413 (0.0):
* āhosvit prasavo mamāpacaritair viṣṭambhito vīrudhām / * ity ārūḍhabahupratarkam aparicchedākulaṃ me manaḥ // KSak_5.9 //
KSak_5.9:>3% pratihārī -- sucarita-nandina ṛṣayo devaṃ sabhājayitum āgatā
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538422 (0.0):
* ity ārūḍhabahupratarkam aparicchedākulaṃ me manaḥ // KSak_5.9 // / KSak_5.9:>3% pratihārī -- sucaritanandina ṛṣayo devaṃ sabhājayitum āgatā
iti tarkayāmi / / KSak_5.9:>4% (tataḥ praviśanti gautamī sahitāḥ śakuntalāṃ puras-kṛtya
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538429 (0.0):
KSak_5.9:>3% pratihārī -- sucaritanandina ṛṣayo devaṃ sabhājayitum āgatā / iti tarkayāmi / / KSak_5.9:>4% (tataḥ praviśanti gautamī sahitāḥ śakuntalāṃ puraskṛtya
munayaḥ / puraś ca+eṣāṃ kañcukī purohitaś ca) / KSak_5.9:>5% kañcukī -- ita ito bhavantaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538439 (0.0):
KSak_5.9:>4% (tataḥ praviśanti gautamī sahitāḥ śakuntalāṃ puraskṛtya / munayaḥ / puraś caiṣāṃ kañcukī purohitaś ca) / KSak_5.9:>5% kañcukī -- ita ito bhavantaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5518781 (0.062):
* athavā bhavitavyānāṃ dvārāṇi bhavanti sarvatra // KSak_1.15 // / KSak_1.15:>1% (nepathye) / KSak_1.15:>2% ita itaḥ sakhyau /
KSak_5.10:<1% śārṅgarava -- śāradvata /p.168 / * mahā-bhāgaḥ kāmaṃ nara-patir abhinna-sthitir asau
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538440 (0.0):
KSak_5.9:>5% kañcukī -- ita ito bhavantaḥ / / KSak_5.10:<1% śārṅgarava -- śāradvata /p.168
* na kaścid varṇānām apatham apakṛṣṭo 'pi bhajate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538453 (0.0):
* mahābhāgaḥ kāmaṃ narapatir abhinnasthitir asau / * na kaścid varṇānām apatham apakṛṣṭo 'pi bhajate /
* tathā+api+idaṃ śaśvat-paricita-viviktena manasā / / * jana-ākīrṇaṃ manye huta-vaha-parītaṃ gṛham iva // KSak_5.10 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538455 (0.0):
* na kaścid varṇānām apatham apakṛṣṭo 'pi bhajate / / * tathāpīdaṃ śaśvatparicitaviviktena manasā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538463 (0.0):
* na kaścid varṇānām apatham apakṛṣṭo 'pi bhajate / / * tathāpīdaṃ śaśvatparicitaviviktena manasā / / * janākīrṇaṃ manye hutavahaparītaṃ gṛham iva // KSak_5.10 //
KSak_5.11:<1% śāradvata -- sthāne bhavān pura-praveśād itthaṃ bhūtaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538469 (0.0):
* janākīrṇaṃ manye hutavahaparītaṃ gṛham iva // KSak_5.10 // / KSak_5.11:<1% śāradvata -- sthāne bhavān purapraveśād itthaṃ bhūtaḥ
saṃvṛttaḥ / aham api / * abhyaktam api snātaḥ śucir aśucim iva prabuddha iva suptam /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538478 (0.0):
KSak_5.11:<1% śāradvata -- sthāne bhavān purapraveśād itthaṃ bhūtaḥ / saṃvṛttaḥ / aham api / * abhyaktam api snātaḥ śucir aśucim iva prabuddha iva suptam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12843021 (0.0):
MSS_2370 1 abhyaktamiva snātaḥ śuciraśucimiva prabuddha iva suptam /
* baddham iva svaira-gatir janam iha sukha-saṅginam avaimi // KSak_5.11 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538487 (0.0):
* abhyaktam api snātaḥ śucir aśucim iva prabuddha iva suptam / / * baddham iva svairagatir janam iha sukhasaṅginam avaimi // KSak_5.11 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12843029 (0.020):
MSS_2370 2 baddhamiva strairagatir janamiha sukhasaṅginamavaimi //
KSak_5.11:>1% śaku -- (nimittaṃ sūcayitvā) aho kiṃ me vāma-itaran nayanaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538490 (0.0):
* baddham iva svairagatir janam iha sukhasaṅginam avaimi // KSak_5.11 // / KSak_5.11:>1% śaku -- (nimittaṃ sūcayitvā) aho kiṃ me vāmetaran nayanaṃ
visphurati / / KSak_5.11:>2% gautamī -- jāte pratihatam amaṅgalam /sukhāni te
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538501 (0.0):
KSak_5.11:>1% śaku -- (nimittaṃ sūcayitvā) aho kiṃ me vāmetaran nayanaṃ / visphurati / / KSak_5.11:>2% gautamī -- jāte pratihatam amaṅgalam /sukhāni te
bhartṛ-kula-devatā vitarantu (iti parikrāmati) / KSak_5.11:>3% purohita -- (rājānaṃ nirdiśya+bho bhos tapasvinaḥ asāv
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538511 (0.0):
KSak_5.11:>2% gautamī -- jāte pratihatam amaṅgalam /sukhāni te / bhartṛkuladevatā vitarantu (iti parikrāmati)
atra-bhavān varṇa-āśramāṇāṃ rakṣitā prāg eva mukta-āsano vaḥ pratipālayati
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538522 (0.0):
KSak_5.11:>3% purohita -- (rājānaṃ nirdiśya+bho bhos tapasvinaḥ asāv / atrabhavān varṇāśramāṇāṃ rakṣitā prāg eva muktāsano vaḥ pratipālayati /
KSak_5.12:<1% śārṅgarava -- bho mahā-brāhmaṇa kāmam etad abhinandanīyaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538531 (0.0):
atrabhavān varṇāśramāṇāṃ rakṣitā prāg eva muktāsano vaḥ pratipālayati / / paśyata enam / / KSak_5.12:<1% śārṅgarava -- bho mahābrāhmaṇa kāmam etad abhinandanīyaṃ
tathā+api vayam atra madhyasthāḥ / kutaḥ (p.170) / * bhavanti naṃrās taravaḥ phala-āgamair nava-ambubhir dūra-vilambino
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538544 (0.0):
KSak_5.12:<1% śārṅgarava -- bho mahābrāhmaṇa kāmam etad abhinandanīyaṃ / tathāpi vayam atra madhyasthāḥ / kutaḥ (p.170)
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24417056 (0.016):
bhavanti namrās taravaḥ phalodgamair / navāmbubhir dūrāvalambino ghanāḥ |
ghanāḥ / / * anuddhatāḥ sat-puruṣāḥ samṛddhibhiḥ svabhāva eva+eṣa para-upakāriṇām //
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24417062 (0.0):
navāmbubhir dūrāvalambino ghanāḥ | / anuddhatāḥ sat-puruṣāḥ samṛddhibhiḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538553 (0.0):
* bhavanti naṃrās taravaḥ phalāgamair navāmbubhir dūravilambino ghanāḥ / / * anuddhatāḥ satpuruṣāḥ samṛddhibhiḥ svabhāva evaiṣa paropakāriṇām //
KSak_5.12 // / KSak_5.12:>1% pratīhārī -- deva prasanna-mukha-varṇā dṛśyante / jānāmi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538562 (0.0):
* anuddhatāḥ satpuruṣāḥ samṛddhibhiḥ svabhāva evaiṣa paropakāriṇām // / KSak_5.12 // / KSak_5.12:>1% pratīhārī -- deva prasannamukhavarṇā dṛśyante / jānāmi
viśrabdha-kāryā ṛṣayaḥ / / KSak_5.13:<1% rājā -- (śakuntalāṃ dṛṣṭvā) atha+atra bhavatī --
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538572 (0.0):
KSak_5.12:>1% pratīhārī -- deva prasannamukhavarṇā dṛśyante / jānāmi / viśrabdhakāryā ṛṣayaḥ /
* kā svid avaguṇṭhanavatī na+atiparisphuṭa-śarīra-lāvaṇyā /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538578 (0.0):
KSak_5.13:<1% rājā -- (śakuntalāṃ dṛṣṭvā) athātra bhavatī -- / * kā svid avaguṇṭhanavatī nātiparisphuṭaśarīralāvaṇyā /
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18073123 (0.0):
kā svidavaguṇṭhanavatī nātiparisphuṭaśarīralāvaṇyā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12995180 (0.023):
MSS_9976 1 kāsvid avaguṇṭhanavatī nātiparisphuṭaśarīralāvaṇyā /
* madhye tapodhanānāṃ kisalayam iva pāṇḍu-patrāṇām // KSak_5.13 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538584 (0.0):
* kā svid avaguṇṭhanavatī nātiparisphuṭaśarīralāvaṇyā / / * madhye tapodhanānāṃ kisalayam iva pāṇḍupatrāṇām // KSak_5.13 //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18073126 (0.0):
kā svidavaguṇṭhanavatī nātiparisphuṭaśarīralāvaṇyā / / madhye tapodhanānāṃ kisalayamiva pāṇḍupatrāṇām //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12995184 (0.038):
MSS_9976 1 kāsvid avaguṇṭhanavatī nātiparisphuṭaśarīralāvaṇyā / / MSS_9976 2 madhye tapodhanānāṃ kisalayamiva pāṇḍupatrāṇām //
KSak_5.13:>2% pratīhārī -- deva kutūhala-garbhaḥ prahito na me tarkaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538592 (0.0):
* madhye tapodhanānāṃ kisalayam iva pāṇḍupatrāṇām // KSak_5.13 // / KSak_5.13:>2% pratīhārī -- deva kutūhalagarbhaḥ prahito na me tarkaḥ
prasarati / nanu darśanīyā punar asyā ākṛtir lakṣyate /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538599 (0.0):
KSak_5.13:>2% pratīhārī -- deva kutūhalagarbhaḥ prahito na me tarkaḥ / prasarati / nanu darśanīyā punar asyā ākṛtir lakṣyate /
KSak_5.13:>3% rājā -- bhavatu / anirvarṇanīyaṃ para-kalatram /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538604 (0.0):
prasarati / nanu darśanīyā punar asyā ākṛtir lakṣyate / / KSak_5.13:>3% rājā -- bhavatu / anirvarṇanīyaṃ parakalatram /
KSak_5.13:>4% śaku -- (hastam urasi kṛtvā / ātma-gatam) hṛdaya kim evaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538613 (0.0):
KSak_5.13:>3% rājā -- bhavatu / anirvarṇanīyaṃ parakalatram / / KSak_5.13:>4% śaku -- (hastam urasi kṛtvā / ātmagatam) hṛdaya kim evaṃ
vepase / ārya-putrasya bhāvam avadhārya dhīraṃ tāvad bhava /p.172
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538620 (0.0):
KSak_5.13:>4% śaku -- (hastam urasi kṛtvā / ātmagatam) hṛdaya kim evaṃ / vepase / āryaputrasya bhāvam avadhārya dhīraṃ tāvad bhava /p.172
KSak_5.13:>5% purohita -- (puro gatvā) ete vidhivad arcitās tapasvinaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538628 (0.0):
vepase / āryaputrasya bhāvam avadhārya dhīraṃ tāvad bhava /p.172 / KSak_5.13:>5% purohita -- (puro gatvā) ete vidhivad arcitās tapasvinaḥ /
kaścid eṣām upādhyāya-saṃdeśaḥ / taṃ devaḥ śrotum arhati /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538634 (0.0):
KSak_5.13:>5% purohita -- (puro gatvā) ete vidhivad arcitās tapasvinaḥ / / kaścid eṣām upādhyāyasaṃdeśaḥ / taṃ devaḥ śrotum arhati /
KSak_5.13:>6% rājā - avahito 'smi / / KSak_5.13:>7% ṛṣayaḥ -- (hastān udyamya) vijayasva rājan /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538644 (0.0):
kaścid eṣām upādhyāyasaṃdeśaḥ / taṃ devaḥ śrotum arhati / / KSak_5.13:>6% rājā avahito 'smi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26542532 (0.046):
hariṇā bhavatsakāśaṃ preṣitaḥ / / KSak_6.29:>4% rājā -- avahito 'smi /p.248 / KSak_6.29:>5% mātaliḥ -- asti kālanemiprasūtir durjayo nāma dānavagaṇaḥ /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5530066 (0.046):
hariṇā bhavat-sakāśaṃ preṣitaḥ / / KSak_6.29:>4% rājā -- avahito 'smi /p.248 / KSak_6.29:>5% mātaliḥ -- asti kāla-nemi-prasūtir durjayo nāma dānava-gaṇaḥ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26544574 (0.047):
anupapannaḥ / śrūyatām / / KSak_7.31:>2% rājā -- avahito 'smi / / KSak_7.31:>3% mārīca -- yadā evāpsarastīrthāvataraṇāt pratyakṣavaiklavyāṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5532152 (0.047):
anupapannaḥ / śrūyatām / / KSak_7.31:>2% rājā -- avahito 'smi / / KSak_7.31:>3% mārīca -- yadā eva+apsaras-tīrtha-avataraṇāt
KSak_5.13:>8% rā -- sarvān abhivādaye / / KSak_5.13:>9% ṛṣayaḥ -- iṣṭena yujyasva /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538652 (0.0):
KSak_5.13:>7% ṛṣayaḥ -- (hastān udyamya) vijayasva rājan / / KSak_5.13:>8% rā -- sarvān abhivādaye /
KSak_5.13:>10% rā -- api nirvighna-tapaso munayaḥ / / KSak_5.14:<1% ṛṣayaḥ --
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538659 (0.0):
KSak_5.13:>9% ṛṣayaḥ -- iṣṭena yujyasva / / KSak_5.13:>10% rā -- api nirvighnatapaso munayaḥ /
* kuto dharma-kriyā-vighnaḥ satāṃ rakṣitari tvayi /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538666 (0.0):
KSak_5.13:>10% rā -- api nirvighnatapaso munayaḥ / / KSak_5.14:<1% ṛṣayaḥ -- / * kuto dharmakriyāvighnaḥ satāṃ rakṣitari tvayi /
* tamas tapati dharma-aṃśau katham āvir bhaviṣyati // KSak_5.14 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538674 (0.0):
* kuto dharmakriyāvighnaḥ satāṃ rakṣitari tvayi / / * tamas tapati dharmāṃśau katham āvir bhaviṣyati // KSak_5.14 //
KSak_5.14:>1% rā -- arthavān khalu me rāja-śabdaḥ / atha bhagavāṃl
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26538682 (0.0):
* tamas tapati dharmāṃśau katham āvir bhavi