View original HTML file with complete header information
//strīparva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19578007 (5.960):
01,001.000a nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 01,001.000c devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19726652 (5.960):
02,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 02,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19942566 (5.960):
04,001.000*0001_001 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 04,001.000*0001_002 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19998834 (5.960):
05,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 05,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20291524 (5.960):
08,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 08,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20422010 (5.960):
10,010.000*0050_01<>nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 10,010.000*0050_02<>devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20499141 (5.960):
12,128.049f*0301_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 12,128.049f*0301_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20865884 (5.960):
17,003.036c draupadī yoṣitāṃ śreṣṭhā yatra caiva priyā mama / 18,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 18,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26223506 (5.960):
13,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 13,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Asramavasikaparvan (mbh_15_u.htm.txt) 2613084 (5.960):
15,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 15,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Asvamedhikaparvan (mbh_14_u.htm.txt) 23612722 (5.960):
14,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 14,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15663719 (5.960):
09,028.092f*0178_02 cintayānaḥ kṣayaṃ tīvraṃ bharatānāṃ parasparam / 09,029.000*0179_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 09,029.000*0179_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10335613 (5.960):
12,168.000*0455_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 12,168.000*0455_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14711637 (5.960):
11,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 11,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693199 (5.960):
oṃ nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayamudīrayet // GarP_Mang.1 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329277 (5.960):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayamudīrayet // GarP_2,1.Mang //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm06u.htm.txt) 1429766 (5.960):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_6.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm08u.htm.txt) 8597944 (5.960):
//karṇaparva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_8.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm09u.htm.txt) 18911450 (5.960):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_9.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm10u.htm.txt) 9101526 (5.960):
//gadāparva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_10.1 //
//strīparva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19578007 (5.960):
01,001.000a nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 01,001.000c devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19726652 (5.960):
02,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 02,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19942566 (5.960):
04,001.000*0001_001 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 04,001.000*0001_002 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19998834 (5.960):
05,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 05,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20291524 (5.960):
08,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 08,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20422010 (5.960):
10,010.000*0050_01<>nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 10,010.000*0050_02<>devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20499141 (5.960):
12,128.049f*0301_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 12,128.049f*0301_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20865884 (5.960):
17,003.036c draupadī yoṣitāṃ śreṣṭhā yatra caiva priyā mama / 18,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 18,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26223506 (5.960):
13,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 13,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Asramavasikaparvan (mbh_15_u.htm.txt) 2613084 (5.960):
15,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 15,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Asvamedhikaparvan (mbh_14_u.htm.txt) 23612722 (5.960):
14,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 14,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15663719 (5.960):
09,028.092f*0178_02 cintayānaḥ kṣayaṃ tīvraṃ bharatānāṃ parasparam / 09,029.000*0179_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 09,029.000*0179_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10335613 (5.960):
12,168.000*0455_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 12,168.000*0455_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14711637 (5.960):
11,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 11,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693199 (5.960):
oṃ nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayamudīrayet // GarP_Mang.1 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329277 (5.960):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayamudīrayet // GarP_2,1.Mang //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm06u.htm.txt) 1429766 (5.960):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_6.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm08u.htm.txt) 8597944 (5.960):
//karṇaparva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_8.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm09u.htm.txt) 18911450 (5.960):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_9.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm10u.htm.txt) 9101526 (5.960):
//gadāparva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_10.1 //
devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_12.1 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20086074 (0.0):
06,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet / 06,001.000*0002_01 vyāsaṃ vasiṣṭhanaptāraṃ śakteḥ pautram akalmaṣam
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14714301 (0.0):
11,008.029*0030_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 11,008.029*0030_02 devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162587 (0.0):
BhP_01.02.004/1 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / BhP_01.02.004/3 devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627431 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet // BhP_01.02.004 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm06u.htm.txt) 1429771 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_6.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm07u.htm.txt) 11471366 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_7.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm08u.htm.txt) 8597950 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_8.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm09u.htm.txt) 18911455 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_9.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm10u.htm.txt) 9101532 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_10.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm11u.htm.txt) 3491175 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_11.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm13u.htm.txt) 27682010 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_13.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm14u.htm.txt) 24078219 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_14.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm15u.htm.txt) 24471206 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_15.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm16u.htm.txt) 19555402 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_16.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm17u.htm.txt) 2582461 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_17.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm18u.htm.txt) 13721424 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_18.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28825506 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_19.1 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27570528 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam | / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīraye"61 | 3.4|"
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17903951 (0.0):
nārāyaṇaṃ samaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // MarkP_Mang.3 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18802208 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtvā naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // RKV_1.6 //
gāndhārī dhṛtarāṣṭraśca rājā vyākulamānasau / / hatāvatha sutāndraṣṭuṃ sotkaṇṭhāviva jagmatuḥ // Bhmj_12.2 //
tatra tau vilapantau ca kṣipantau ca tanuṃ bhuvi / / bhagavānatha cābhyetya pārāśaryo vyalokayat // Bhmj_12.3 //
sa dīnaṃ patitaṃ bhūmau hataputraṃ nareśvaram /
vidureṇa sahovāca kṛṣṇena ca kṛpākulaḥ // Bhmj_12.4 //
abhāvaḥ prākca paścācca dehināṃ satataṃ sthitaḥ /
teṣu madhyavikāreṣu kaḥ śnehaṃ kartumarhasi // Bhmj_12.5 //
apāre 'sminbhavāmbhodhau bhavanti na bhavanti ca /
jalabudbudavatsarve karmayogena jantavaḥ // Bhmj_12.6 //
satyaṃ bhūbhāraśāntyarthamajāyata suyodhanaḥ /
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm06u.htm.txt) 1434125 (0.058):
devena viṣṇunā guptā na jeyāḥ pāṇḍavā iti // Bhmj_6.318 // / purā bhūbhāraśāntyarthaṃ svayaṃbhūrmunisaṃsadi /
sa ca yātastathā kṛtvā kastvaṃ tasya sa kastava // Bhmj_12.7 //
narendra mā kṛthāḥ śokaṃ pravṛtte 'sminmahālaye /
pratīpameti yātānāṃ kaṇikāpi na pārṣadām // Bhmj_12.8 //
āyāsāya prayāso 'yaṃ śokavyasanasaṃbhavaḥ / / adhunā duḥkhavṛkṣāṇāṃ sneho mūlaṃ nivāryatām // Bhmj_12.9 //
namaḥ kālāya yaḥ ko 'pi vidyate mṛtyunā vṛtaḥ /
kāyo vārdhakamāyāti svayaṃ yena śarīriṇām // Bhmj_12.10 //
ātmāparādhātputrāste kālena kavalīkṛtāḥ / / tasmānna pāṇḍaputrebhyaḥ kilbiṣātkroddhamarhasi // Bhmj_12.11 //
dharmanityāḥ kṛtadhiyaste dharmeṇa kṣatāstava /
pāṇḍavā bhrātaraṃ smṛtvā kāluṣyaṃ teṣu mā kṛthāḥ // Bhmj_12.12 //
gāndhārīṃ brūhi sahasā mohe majjati no yathā /
eṣaivoktavatī pūrvaṃ jaye dharmo nibandhanam // Bhmj_12.13 //
iti teṣāṃ girā kṣipraṃ samohaṃ kauraveśvaram /
draṣṭumabhyāyayuḥ pārthā lajjānamraśirodharāḥ // Bhmj_12.14 //
āliliṅga tato rājā prajñācakṣuryudhiṣṭhiram / / bhīmaṃ māyāmayaṃ paścātkṛṣṇabuddhyā vivardhitam // Bhmj_12.15 //
āyayau mārutirdveṣādbhujābhyāṃ tena pīḍitaḥ / / prayayau kaṇaśastena sarve vismayamāyayuḥ // Bhmj_12.16 //
dharmasūnustato vṛddhāṃ praṇanāma pativratām / / gāndhārīṃ bhartṛsādṛśyātsadā vastrāvṛtekṣaṇām // Bhmj_12.17 //
adho nipatitastasyāḥ pādayordharmanandanaḥ / / dadāhāṅguṣṭhayugalaṃ dṛṣṭikopānalākulaḥ // Bhmj_12.18 //
tato hatānāṃ duḥkhārtā vallabhā jagatībhujām /
raṇamadhyaṃ pratiyayurgāndhārī ca snuṣākulā // Bhmj_12.19 //
vilapya karuṇaṃ tatra vihvalā subalātmajā / / babhāṣe keśavaṃ sāsrā divyadṛṣṭiḥ pativratā // Bhmj_12.20 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm12u.htm.txt) 14748722 (0.054):
ityuktvā tārakaruṇaṃ ruroda subalātmajā // Bhmj_12.76 // / tāmuvāca hasankṛṣṇaḥ svecchāsṛṣṭalayodayaḥ /
paśyaitānkṛṣṇa matputrānsīmantinyo raṇe hatān /
śocanti yāḥ purā dṛṣṭā na sūryeṇa na cendunā // Bhmj_12.21 //
paśyāntaḥpuracārībhirapsarobhirivāvṛtaḥ / / saṃmukhaṃ nihataḥ śūro bhagnorustanayo mama // Bhmj_12.22 //
hatanāgāṃ hatāśvāṃ ca suyodhanavadhūriyam /
kṣmāṃ sapatnīmivālokya paśya mūrcchāmupāgatā // Bhmj_12.23 //
labdhasaṃjñā śanaireṣā parimṛjya rajaściram /
rājarājasya mahiṣī paripṛcchati vallabham // Bhmj_12.24 // / utsaṅge māmivādāya ratnāṃśukavatīṃ gadām /
dorbhyāṃ ca bhuvamāliṅgya kathaṃ supto 'si bhūpate // Bhmj_12.25 //
na te kanakaparyaṅke vilāsaśayane vṛtā /
asminnarapate suptā raktakṣībā kathaṃ śivā // Bhmj_12.26 //
eṣaḥ duḥśāsanaḥ śete priyo ramyastavānujaḥ /
nipītaṃ rākṣaseneva yasya bhīmena śoṇitam // Bhmj_12.27 //
ayaṃ te dayitaḥ putro lakṣmaṇaḥ śatruṇā hataḥ / / sajīva iva vaktuṃ tvaṃ nātha kiṃcitsamīhate // Bhmj_12.28 //
dantastambhāviva bhraṣṭāvanaṅgaṅganatoraṇau / / saralau pātitāvatya(?) manyete kāladantinā // Bhmj_12.29 //
ayaṃ te maulirucitaściraṃ mūrdhni sukhoṣitaḥ /
rociṣṇuriha vibhraṣṭaḥ spṛṣṭaḥ kāntiparikṣayāt // Bhmj_12.30 //
pādābhyāṃ rudhirārdrābhyāṃ raṇasaṃcāriṇastava /
vānteva satatā pītā rājacūḍāmaṇicchaviḥ // Bhmj_12.31 //
lokapāle tvayi divaṃ yāte nandanakautukāt /
dhanyābhimānitevaikā kīrtistvadanuyāyinī // Bhmj_12.32 //
bhrājiṣṇuratnavalaye doṣṇi karpūrapāṇḍure /
kasyānyasya mahī yātu śeṣaviśrāntinirvṛtim // Bhmj_12.33 //
yaḥ sa kaṅkaṇjhāṅkārairvyajanairvijito nṛpaḥ /
kravyādapakṣivātene so 'yamadyāpi vījyate // Bhmj_12.34 //
iti duryodhanavadhūṃ krośantīṃ kauravastriyaḥ / / samākṛṣya viveṣṭante patitāḥ paśya bhūtale // Bhmj_12.35 //
itaḥ subhadrā saubhadraṃ putrakaṃ putravatsalā /
parimārṣṭi rajodigdhaṃ stanau dātumivodyatā // Bhmj_12.36 //
aṅke śaśāṅkasadṛśaṃ kṛtveyaṃ patyuruttarā /
vadanaṃ bāṣpadhārābhiḥ prakṣālya paripṛcchati // Bhmj_12.37 //
ayi nātha tathā tattaduktvā praṇayapeśalam / / bhūmimāliṅgya kiṃ śeṣe priyāmadya vihāya mām // Bhmj_12.38 //
gāṇḍīvadhanvanaḥ putraścakrapāṇeḥ svasuḥ sutaḥ / / tvaṃ śakrasadṛśaḥ śaurye kathameko hataḥ paraiḥ // Bhmj_12.39 //
idaṃ te vadanaṃ kāntaṃ kamalākamalopamam / / nūnamāpāsyati smeraṃ dhanyaḥ svargavadhūjanaḥ // Bhmj_12.40 //
nanvanaṅgatayānaṅgastvayyabhūnnopamāspadam /
so 'yamaṅgavadhātkānta tvayādya saphalīkṛtaḥ // Bhmj_12.41 //
śaśāṅkaśaṅkayā śaṅke tvayi tridivagāmini /
karoti tārakāpaṅktiḥ kaṇṭhe muktāvalībhramam // Bhmj_12.42 //
yāhaṃ tvayā navavadhūḥ pratyālāpaṃ purārthitā /
tvāṃ svayaṃ bhāṣyamāṇāṃ māṃ kathaṃ na pratibhāṣase // Bhmj_12.43 //
kva nu sarvaguṇagrāmagaṇanīyasya te gatam /
dākṣiṇyaṃ svargalalanāsakto yanmāmupekṣase // Bhmj_12.44 //
punaḥ kartumaśakye 'smindhātuḥ saubhāgyavarṇane /
prahṛtaṃ tvaccharīre yaurdhiktāndagdhavilocanān // Bhmj_12.45 //
kusumāyudhatulyasya kusumāyudhataiva te / / nūnaṃ raṇe 'bhūttvāṃ vīrāḥ sehire kathamanyathā // Bhmj_12.46 //
evaṃ vilāpinīṃ bālāṃ balādākṛṣya putrikām / / virāṭapatnyo yāntyetā rudantyaḥ patyurantikam // Bhmj_12.47 //
sānujaḥ sa sutāmātyo virāṭanṛpatirhataḥ /
vadhūbhirāvṛto bhūmau divīvāpsarasāṃ gaṇaiḥ // Bhmj_12.48 //
eṣā droṇaśacchinnaṃ sudoṣṇā bharturānanam /
vilokya tāraṃ krośantī ruddhā sakhyeva mūrcchayā // Bhmj_12.49 //
kravyādaluptāvayavaṃ paśya karṇaṃ vadhūjanaḥ /
parāyaṇaṃ kauravāṇāmāliṅgyāliṅgya śocati // Bhmj_12.50 //
nāmni saṃkīrtite yasya prāpurnidrāṃ na śatravaḥ /
sa tvamadya hataḥ śeṣe dhikkālasya durantatām // Bhmj_12.51 //
jambhārirabhavadyasya varmakuṇḍalayācakaḥ /
satyasaṃdhaḥ kathaṃ kaṇaḥ karṇaśeṣīkṛtaḥ khagaiḥ // Bhmj_12.52 //
nisargavisaraḥ sargaḥ sarvathā hatavedhasaḥ /
kṛtvā yaḥ śakratulyatvaṃ na cakre kalpasākṣiṇam // Bhmj_12.53 //
iti prakīrṇābharaṇāḥ krandantyaḥ karṇayoṣitaḥ / / dārayanti kucābhogaṃ vṛṣasenasya mātaraḥ // Bhmj_12.54 //
paśya jāmātaraṃ kṛṣṇa hataṃ mama jayadratham /
bālā śociti matputrī na ca jānāti śocitum // Bhmj_12.55 //
eṣa śalyo hataḥ saṃkhye ripuśalyaparākramaḥ /
śalyatāmadhunā yātaḥ paśyāntaḥpurayoṣitām // Bhmj_12.56 //
paśyāsya kṛṣyate jihvā madrarājasya vāyasaiḥ /
rādheyasyaiṣa vidadhe yudhi tejovadhaṃ yayā // Bhmj_12.57 //
paśya droṇasya samare vahneḥ śāntārciṣo yathā /
saṃskāraḥ kriyate vipraiḥ krimīnutsārya mūrcchitān // Bhmj_12.58 //
eṣa bhūriśravā vīraḥ somadattasuto hataḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20253946 (0.050):
07,131.010a hato bhūriśravā vīras tava putro mahārathaḥ
mahiṣyā śocyate vīraśchinnabāhuḥ kirīṭinā // Bhmj_12.59 //
raṇayajñamahīyūpe yūpadhvajabhuje tava /
nikṛte jiṣṇunā manye yaśo nirlūnamātmanaḥ // Bhmj_12.60 //
lakṣmīkareṇukālāne bhūbhārabhujageśvare /
śivākṛṣṭe virautīva doṣṇi te kaṅkaṇāvalī // Bhmj_12.61 //
candrikābharaṇe harmye tvatpremābharaṇāḥ striyaḥ /
āliliṅga purā so 'yaṃ vilāsābharaṇo bhujaḥ // Bhmj_12.62 //
arthikalpadrume doṣṇi cchinne 'smiñśatruyoṣitām /
vaidhavyadīkṣāgurutāṃ vīra yāsyati ko 'paraḥ // Bhmj_12.63 //
haṭhakaṇṭhagrahaḥ prauḍhaḥ ko nāma hariṇīdṛśām /
keyūrakāntikalikāṃ karṇapūrīkariṣyati // Bhmj_12.64 // / iti pralāpinī vakti vihvalā kamaleśvaram /
pravaraṃ bhūriyaśasaṃ bhūriśravasamātmanā // Bhmj_12.65 //
hitopadeśavidveṣī śukuniḥ paśya bhakṣyate /
śivābhiraśivācāro veśyābhiriva vittavān // Bhmj_12.66 //
pṛthivī kṣapitā kṣipraṃ kṣudraiḥ karṇāntagāmibhiḥ /
itaḥ pūrvamanenākṣairito bāṇaiḥ kirīṭinā // Bhmj_12.67 //
itaḥ sudakṣiṇasyaitāḥ priyāḥ kāmbojabhūpateḥ / / hṛdayāni pralāpena dārayantyaśmanāmapi // Bhmj_12.68 //
saubhadraśaranirbhinnaṃ rājaputraṃ bṛhadbalam /
etāḥ komalakāminyaḥ śotanti śaśirociṣam // Bhmj_12.69 //
dhṛṣṭadyumnasutā dīptahemamālāvibhūṣitāḥ /
bhāntyete droṇanihatā bhraṣṭā vidyādharā iva // Bhmj_12.70 //
kekayo dhṛṣṭaketuśca jayatsenaśca māgadhaḥ / / vṛddhaśca rājā drupadaḥ sāmātyasutabāndhavaḥ // Bhmj_12.71 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20111389 (0.057):
06,045.043d@004_0009 bṛhadbalaś ca kausalyo jayatsenaś ca māgadhaḥ / 06,045.043d@004_0010 tathā rukmaratho rājañ śalyaputraḥ pratāpavān
alāyudho 'lambusaśca bhagadattaḥ śrutāyudhaḥ / / vindānuvindāvāvantyau jalasaṃdhaḥ sulocanaḥ // Bhmj_12.72 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20154479 (0.033):
06,109.019a kṛpaś ca kṛtavarmā ca bhagadattaś ca māriṣa / 06,109.019c vindānuvindāv āvantyau citrasenaś ca saṃyuge
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20093498 (0.039):
06,016.033c vindānuvindāv āvantyau kāmbojaś ca sudakṣiṇaḥ / 06,016.033d*0066_01 bhagadatto mahāvīryaḥ kausalyaś ca bṛhadrathaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20209541 (0.040):
07,070.035c viviṃśatiś citraseno vikarṇaś ca mahārathaḥ / 07,070.036a vindānuvindāv āvantyau kṣemadhūrtiś ca vīryavān
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4407501 (0.040):
pāñcālānām adhipatir drupadānāṃ mahābalaḥ | *HV_81.40*908 | / vindānuvindāv āvantyau dantavaktraś ca vīryavān /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114698 (0.042):
06,047.017a bhūriśravāḥ śalaḥ śalyo bhagadattaś ca māriṣa / 06,047.017c vindānuvindāv āvantyau vāmaṃ pārśvam apālayan
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 537725 (0.043):
āgatya yamunātīraṃ $ jarāputraḥ pratāpavān / HV_App.I,16.1 / / vindānuvindāv āvantyau $ dautyena samacodayat // HV_App.I,16.2 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22023281 (0.043):
āgatya yamunātīraṃ jarāputraḥ pratāpavān / HV_App.I,16.1 / / vindānuvindāv āvantyau dautyena samacodayat // HV_App.I,16.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20154228 (0.044):
06,109.001a bhagadattaḥ kṛpaḥ śalyaḥ kṛtavarmā ca sātvataḥ / 06,109.001c vindānuvindāv āvantyau saindhavaś ca jayadrathaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20155173 (0.045):
06,110.021a kṛpaś ca kṛtavarmā ca saindhavaś ca jayadrathaḥ / 06,110.021c vindānuvindāv āvantyāv ājagmuḥ saṃyugaṃ tadā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20198118 (0.045):
07,052.017a duḥśāsanaḥ subāhuś ca kaliṅgaś cāpy udāyudhaḥ / 07,052.017c vindānuvindāv āvantyau droṇo drauṇiḥ sasaubalaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20133327 (0.045):
06,077.002c aśvatthāmā vikarṇaś ca somadatto 'tha saindhavaḥ / 06,077.003a vindānuvindāv āvantyau bāhlikaḥ saha bāhlikaiḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 545973 (0.046):
pāñcalānām adhipatir $ drupadaś ca narādhipaḥ / HV_App.I,18.678 / / vindānuvindāv āvantyau $ dantavaktraś ca vīryavān // HV_App.I,18.679 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22031532 (0.046):
pāñcalānām adhipatir drupadaś ca narādhipaḥ / HV_App.I,18.678 / / vindānuvindāv āvantyau dantavaktraś ca vīryavān // HV_App.I,18.679 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20111397 (0.047):
06,045.043d@004_0010 tathā rukmaratho rājañ śalyaputraḥ pratāpavān / 06,045.043d@004_0011 vindānuvindāv āvantyau kāmbojaś ca sudakṣiṇaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20146874 (0.048):
06,098.023c aśvatthāmā tataḥ śalyaḥ kāmbojaś ca sudakṣiṇaḥ / 06,098.024a vindānuvindāv āvantyau bāhlikaś ca sabāhlikaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19618129 (0.055):
01,061.083d@041_0006 viviṃśatir vikarṇaś ca jalasaṃdhaḥ sulocanaḥ / 01,061.083d@041_0007 vindānuvindau durdharṣaḥ subāhur duṣpradharṣaṇaḥ
pravarāḥ pārthivāścānye hatā vīrāḥ sahasraśaḥ /
labdhajīvā ivābhānti kāntābhiḥ parivāritāḥ // Bhmj_12.73 //
śaktenāpi tvayā kṛṣṇa yasmātkāmādupekṣitāḥ /
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm14u.htm.txt) 24079484 (0.047):
tamūce vakramanasā te tvayaiva nipātitāḥ // Bhmj_14.98 // / śaktenāpi tvayā kṛṣṇa yasmātpārthahitaiṣiṇā /
sarvakṣayādvā dveṣādvā sarvajñena ca līlayā // Bhmj_12.74 //
ṣaṅviṃśe vatsare prāpte vṛṣṇīnāṃ samare mithaḥ /
tasmāttāvāpi bhavitā vipulo bāndhavakṣayaḥ // Bhmj_12.75 //
tavāpyanucitaḥ ko 'pi vadhaheturbhaviṣyati / / ityuktvā tārakaruṇaṃ ruroda subalātmajā // Bhmj_12.76 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm12u.htm.txt) 14747983 (0.054):
raṇamadhyaṃ pratiyayurgāndhārī ca snuṣākulā // Bhmj_12.19 // / vilapya karuṇaṃ tatra vihvalā subalātmajā /
tāmuvāca hasankṛṣṇaḥ svecchāsṛṣṭalayodayaḥ /
vidhinaitatpurādiṣṭaṃ punaruktaṃ tvayoditam // Bhmj_12.77 //
avaśyabhāvini śucaṃ kṣaye 'sminmā vṛthā kṛthāḥ /
avaśyaṃ kṣatriyasute hantāhaṃ kila vidviṣām // Bhmj_12.78 //
ityuktavati dāśārhe dhṛtarāṣṭro yudhiṣṭhiram / / gatiṃ papraccha vīrāṇāṃ parimāṇaṃ ca saṃkṣaye // Bhmj_12.79 //
tamabravīddharmarājo lakṣaṇāmadhuraṃ raṇe / / viṃśatiśca sahasrāṇi koṭyaḥ ṣaḍadhikāśca ṣaṭ // Bhmj_12.80 //
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14720870 (0.040):
11,026.009a daśāyutānām ayutaṃ sahasrāṇi ca viṃśatiḥ / 11,026.009c koṭyaḥ ṣaṣṭiś ca ṣaṭ caiva ye 'smin rājamṛdhe hatāḥ
vīrāṇāṃ gaṇanārhāṇāmasminnāyodhane hatāḥ / / aprahṛṣṭā hatā ye ca te gandharvapuraṃ gatāḥ // Bhmj_12.81 //
bhayātparāṅmukhā ye ca te yakṣatvamupāgatāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343288 (0.052):
tena cāpyāyanaṃ teṣāṃ ye devatvamupāgatāḥ / / ye cāpi svakulādbāhyāḥ kriyāyogyā hyasaṃskṛtāḥ // GarP_2,10.64 //
ye tvakhaṇḍitasattvasthāste brahmabhuvanaṃ śritāḥ // Bhmj_12.82 //
merupārśvaṃ prayātāste ye padbhyāṃ vāhanairhatāḥ /
prasādāllomaśasyaitanmuneḥ paśyāmi divyadṛk // Bhmj_12.83 //
ityuktvā dharmatanayo hatānāṃ jagatībhujām / / bandhūnāṃ cādideśāśu saṃskāraṃ vibhavocitam // Bhmj_12.84 //
indrasenamukhāḥ sūtāḥ saṃjayo vidurastathā / / yuyutsuśca girā tasya teṣāmantyavidhau yayuḥ // Bhmj_12.85 //
mālyairvastrairaṃlakārairbhūṣitāste mahārathāḥ /
citānaleṣu nihitāḥ svapratāpamivāviśan // Bhmj_12.86 //
athodatiṣṭhannārīṇāṃ saṃhatānāmitastataḥ /
mithaḥ kaṇṭhavilagnānāṃ karuṇo rodanadhvaniḥ // Bhmj_12.87 //
dhṛtarāṣṭreṇa sahitaḥ sānugo 'tha yudhiṣṭhiraḥ /
anuyāto nṛpastrībhiryayau snātumathāpagām // Bhmj_12.88 //
śrāvitaḥ karṇavṛttāntaṃ sa mātrā gūḍhasaṃbhavam /
bhrātre duḥkhāddadau tasmai bāṣpamiśrāṃ jalāñjalim // Bhmj_12.89 //
sa yathāvidhi bandhūnāṃ vidhāya svocitāṃ kriyām /
ādideśa nṛpastrīṇāṃ kriyāyau paṭamaṇḍapān // Bhmj_12.90 //
tā bhūmipālalalanā saralāyatākṣyo netrāmbunirjharavinirjitatārahārāḥ /