View original HTML file with complete header information
akalaṅkavivekānāṃ KDarp_1.30c / akasmādyuvayoḥ kasmād KDarp_4.57c
akalaṅkavivekānāṃ KDarp_1.30c / akasmādyuvayoḥ kasmād KDarp_4.57c
akāṇḍakhaṇḍitoccaṇḍa- KDarp_5.41a / akṣīṇakṣudvikāriṇā KDarp_6.43b
agnyāgāraṃ viśanruddhaḥ KDarp_3.120c / agnyāgārāgrataḥ sthitam KDarp_3.106b
agnyāgārāntare tāvan KDarp_4.53a / aṅge jagallocanavargamasya KDarp_7.42c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727580 (0.052):
puṇyasāphalyaniḥśalya- % kalyāṇāyārcanādaraḥ // KDarp_4.52 // / agnyāgārāntare tāvan $ muhūrtaṃ kriyatāṃ sthitiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694885 (0.052):
puṇyasāphalyaniḥśalya- kalyāṇāyārcanādaraḥ // KDarp_4.52 // / agnyāgārāntare tāvan muhūrtaṃ kriyatāṃ sthitiḥ /
acchinnaguṇanāgateḥ KDarp_2.40b / ajñātabhāvicaurādi- KDarp_2.52a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723718 (0.049):
vyayena śaṅkanīyasya % vadheneva dhanena kim // KDarp_2.51 // / ajñātabhāvicaurādi- $ doṣairnityavināśinā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691022 (0.049):
vyayena śaṅkanīyasya vadheneva dhanena kim // KDarp_2.51 // / ajñātabhāvicaurādi- doṣairnityavināśinā /
ajñātamanudīritam KDarp_6.7b / atyalpaparituṣṭasya KDarp_2.59c
atyunnatirlokaparābhavāya KDarp_2.9c / atrāntare candanasya KDarp_2.84a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724226 (0.062):
sa jagāma pathā yena % prayayau tena nāparaḥ // KDarp_2.83 // / atrāntare candanasya $ pituḥ śrāddhadine mahān &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691531 (0.062):
sa jagāma pathā yena prayayau tena nāparaḥ // KDarp_2.83 // / atrāntare candanasya pituḥ śrāddhadine mahān /
atrāntare bharadvājaḥ KDarp_3.122a / atrāntare bhramadbhṛṅga- KDarp_3.76a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725707 (0.042):
na prasannaṃ na ca kruddhaṃ % gaṇayanti madoddhatāḥ // KDarp_3.75 // / atrāntare bhramadbhṛṅga- $ mālābhrūbhaṅgavibhramaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693010 (0.042):
na prasannaṃ na ca kruddhaṃ gaṇayanti madoddhatāḥ // KDarp_3.75 // / atrāntare bhramadbhṛṅga- mālābhrūbhaṅgavibhramaḥ /
atha gatvā nirāhāraḥ KDarp_1.77a / atha yāte śanaiḥ kāle KDarp_3.128a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726386 (0.030):
mahatsvapi navotsekād % abhagnaprasarāḥ śucaḥ // KDarp_3.127 // / atha yāte śanaiḥ kāle $ bṛhadyumnasya bhūpateḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693689 (0.030):
mahatsvapi navotsekād abhagnaprasarāḥ śucaḥ // KDarp_3.127 // / atha yāte śanaiḥ kāle bṛhadyumnasya bhūpateḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722921 (0.064):
jātimānāvapatanān % nirjīvita ivābhavat // KDarp_1.76 // / atha gatvā nirāhāraḥ $ sa kailāsāṭṭāhāsinīm &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690225 (0.064):
jātimānāvapatanān nirjīvita ivābhavat // KDarp_1.76 // / atha gatvā nirāhāraḥ sa kailāsāṭṭāhāsinīm /
atha rājā kṛtasnānaḥ KDarp_4.55a / atha vṛddhadvijo bhūtvā KDarp_3.55a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727604 (0.008):
snātaṃ vibhūṣitaṃ bhūpaṃ % drakṣyāva iti kautukāt // KDarp_4.54 // / atha rājā kṛtasnānaḥ $ sarvābharaṇabhūṣitaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694909 (0.008):
snātaṃ vibhūṣitaṃ bhūpaṃ drakṣyāva iti kautukāt // KDarp_4.54 // / atha rājā kṛtasnānaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725398 (0.043):
abhimānagṛhītānāṃ % durnivāro hi durgrahaḥ // KDarp_3.54 // / atha vṛddhadvijo bhūtvā $ sikatāmuṣṭibhiḥ śanaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692702 (0.043):
abhimānagṛhītānāṃ durnivāro hi durgrahaḥ // KDarp_3.54 // / atha vṛddhadvijo bhūtvā sikatāmuṣṭibhiḥ śanaiḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123609 (0.063):
kṛtadevapitṛkriyaḥ KDarp_6.40b / kṛtasnānaḥ sameṣyāmi KDarp_4.53c
atha sa bhagavānbhargaḥ svargāpagāpṛthunirjhara- KDarp_7.67a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730598 (0.0):
'bhūt // KDarp_7.66 // / atha sa bhagavānbhargaḥ svargāpagāpṛthunirjhara- $
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697904 (0.0):
// KDarp_7.66 // / atha sa bhagavānbhargaḥ svargāpagāpṛthunirjhara-
athāsya tīvratapasā KDarp_3.62a / athāhaṃ saktugandhena KDarp_6.46a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12127564 (0.052):
punarbhavābdhirjanako na yasya KDarp_1.82b / punaḥ punaḥ sa tapasā KDarp_1.79a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729286 (0.064):
sattvotsāhayutastasthau % klānto 'pi niśi nirvyathaḥ // KDarp_6.45 // / athāhaṃ saktugandhena $ nirgataḥ kṣudhito bilāt &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696591 (0.064):
sattvotsāhayutastasthau klānto 'pi niśi nirvyathaḥ // KDarp_6.45 // / athāhaṃ saktugandhena nirgataḥ kṣudhito bilāt /
adattabhuktamutsṛjya KDarp_2.71a / adarpaviśadā vidyā KDarp_1.31c
adarpaśauryaspṛhaṇīyasattvā KDarp_5.45a / adānabhogopahataṃ hi vittaṃ KDarp_2.113c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728589 (0.045):
darpogravaktrasya suhṛjjano 'pi % sarvātmanā tivranipātasajjaḥ // / KDarp_5.44 // / adarpaśauryaspṛhaṇīyasattvā $ goviprarakṣākṣapitasvadehāḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695894 (0.045):
darpogravaktrasya suhṛjjano 'pi sarvātmanā tivranipātasajjaḥ // KDarp_5.44 / adarpaśauryaspṛhaṇīyasattvā goviprarakṣākṣapitasvadehāḥ /
adūravartinī śrutvā KDarp_2.89a / adṛṣṭahāsaṃ vyayasaṃnirodhāt KDarp_2.14c
adainyadhavalaṃ kulam KDarp_1.31b / adhunā vartamāne 'sminn KDarp_6.50a
adhunā vidyayā kiṃ te KDarp_3.23a / adhunaiva narendro 'yaṃ KDarp_4.60a
adhomukhī cyutaṃ śīlaṃ KDarp_1.73c / adhomukhī tamavadad KDarp_1.61c
anaṅgenārpitaṃ rahaḥ KDarp_4.30d / anadhītā gurumukhāt KDarp_3.22a
anadhītāṃ balādvidyāṃ KDarp_3.60a / ananyalāvaṇyasudhābdhimadhya- KDarp_7.32a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729981 (0.0):
tattasya rūpaṃ pravilambibāhoḥ % pīnāṃsamāsīnmukhapūrṇacandram // / KDarp_7.31 // / ananyalāvaṇyasudhābdhimadhya- $ snātairivāṅgaiḥ sphaṭikāvadātaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697286 (0.0):
tattasya rūpaṃ pravilambibāhoḥ pīnāṃsamāsīnmukhapūrṇacandram // KDarp_7.31 / ananyalāvaṇyasudhābdhimadhya- snātairivāṅgaiḥ sphaṭikāvadātaiḥ /
anabhijño 'pyuvāca tām KDarp_3.83d / anabhyāsahatotsāhā KDarp_3.40a
anabhyāsena pāṇḍityaṃ KDarp_3.22c / anāthabandhuḥ karuṇā- KDarp_2.97c
anādeyamanīpsitam KDarp_6.17b / anāsvādyamavikreyam KDarp_6.17a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728844 (0.035):
dattvā yadduṣṭamudghuṣṭaṃ % śalyadānena tena kim // KDarp_6.16 // / anāsvādyamavikreyam $ anādeyamanīpsitam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696149 (0.035):
dattvā yadduṣṭamudghuṣṭaṃ śalyadānena tena kim // KDarp_6.16 // / anāsvādyamavikreyam anādeyamanīpsitam /
anityateyaṃ yadi nityatā syāt KDarp_1.42a / anidrā mando 'gnirnṛpasalilacaurānalabhayāt KDarp_2.10c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723164 (0.0):
kāyaściravirasarūkṣāśanatayā & / anidrā mando 'gnirnṛpasalilacaurānalabhayāt % kadaryāṇāṃ kaṣṭaṃ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690468 (0.0):
kāyaściravirasarūkṣāśanatayā / / anidrā mando 'gnirnṛpasalilacaurānalabhayāt kadaryāṇāṃ kaṣṭaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863407 (0.0):
MSS_3484 2 anidrā mando'gnirnṛpasalilacaurānalabhayāt kadaryāṇāṃ kaṣṭaṃ
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15600898 (0.0):
Subhv_0491-3 anidrā mandāgnirnṛpasalilacaurānalabhayāt-
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722392 (0.047):
guṇavināśaheturmadaḥ // KDarp_1.41 // / anityateyaṃ yadi nityatā syāt $ sarvaṃ na pāke virasaṃ yadi syāt &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689696 (0.047):
guṇavināśaheturmadaḥ // KDarp_1.41 // / anityateyaṃ yadi nityatā syāt sarvaṃ na pāke virasaṃ yadi syāt /
aniśaṃ ratnapātreṣu KDarp_6.29c / anuktaṃ yātyadṛśyatām KDarp_2.6b
anutsekaḥ kṣamā dhṛtiḥ KDarp_3.24b / anurūpamadanaśamanaṃ sthirapadasaṃprāptaye sudhiyām KDarp_4.75/b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727927 (0.0):
tasmādasthirarūpaṃ vicārya rūpaṃ bhavasvarūpaṃ ca /* / anurūpamadanaśamanaṃ sthirapadasaṃprāptaye sudhiyām // KDarp_4.75 //*
anurūpaṃ manobhuvaḥ KDarp_3.84b / anuṣṭhānena rahitā KDarp_3.31a
anena saṃsūcayatā nigūḍha- KDarp_7.63a / antarjvalatkopakṛśānudhūma- KDarp_7.55a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730386 (1.192):
te bhejire rāgasamudgaterṣyāḥ % kopākulāḥ kāmukavṛttameva // KDarp_7.54 // / antarjvalatkopakṛśānudhūma- $ saṃkāśakṛṣṇājinabaddhakakṣaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697690 (0.041):
te bhejire rāgasamudgaterṣyāḥ kopākulāḥ kāmukavṛttameva // KDarp_7.54 // / antarjvalatkopakṛśānudhūma- saṃkāśakṛṣṇājinabaddhakakṣaḥ /
antardveṣaviṣapraveśaviṣamakrodhoṣṇaniḥśvāsinaḥ KDarp_3.68c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725600 (0.0):
sodvegabhramaṇapralāpavipulakṣobhābhibhūtasthiteḥ & / antardveṣaviṣapraveśaviṣamakrodhoṣṇaniḥśvāsinaḥ % kaṣṭā nūtanapaṇḍitasya
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692903 (0.0):
sodvegabhramaṇapralāpavipulakṣobhābhibhūtasthiteḥ / / antardveṣaviṣapraveśaviṣamakrodhoṣṇaniḥśvāsinaḥ kaṣṭā nūtanapaṇḍitasya
antaḥsīdatsarasaviṣayāsvādasaṃvādasaṅgāt KDarp_7.69b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730665 (0.0):
darpotkopātparaṇitajaṭāsūtrabandhacca mohād $ / antaḥsīdatsarasaviṣayāsvādasaṃvādasaṅgāt &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697971 (0.0):
darpotkopātparaṇitajaṭāsūtrabandhacca mohād / antaḥsīdatsarasaviṣayāsvādasaṃvādasaṅgāt /
ante 'nye bhuñjate dhanam KDarp_2.5d / antyakleśadaśāyāṃ yan KDarp_2.110a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723088 (0.042):
nindanto lubdhatāṃ teṣām % ante 'nye bhuñjate dhanam // KDarp_2.5 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690392 (0.042):
nindanto lubdhatāṃ teṣām ante 'nye bhuñjate dhanam // KDarp_2.5 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724575 (0.052):
suvarṇaṃ dattametena % tenāyaṃ sadhano 'bhavat // KDarp_2.109 // / antyakleśadaśāyāṃ yan $ mumūrṣuḥ saṃprayacchati &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691879 (0.052):
suvarṇaṃ dattametena tenāyaṃ sadhano 'bhavat // KDarp_2.109 // / antyakleśadaśāyāṃ yan mumūrṣuḥ saṃprayacchati /
andhaḥ kubjaḥ kṛśaḥ khañjaḥ KDarp_2.77a / andhā iva na paśyanti KDarp_3.142a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724138 (0.021):
vṛddhāndhā suṣuve putraṃ % caṇḍālī khaṇḍikābhidhā // KDarp_2.76 // / andhaḥ kubjaḥ kṛśaḥ khañjaḥ $ kuṣṭhī sthūlagalagrahaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691443 (0.021):
vṛddhāndhā suṣuve putraṃ caṇḍālī khaṇḍikābhidhā // KDarp_2.76 // / andhaḥ kubjaḥ kṛśaḥ khañjaḥ kuṣṭhī sthūlagalagrahaḥ /
anyadābhāṣitaṃ pūrvaṃ KDarp_6.13a / anyāyaḥ prauḍhavādena KDarp_3.29a
anveṣṭumiṣṭāṃ mukuṭendulekhāṃ KDarp_7.36c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730065 (0.040):
babhau sa kāntaḥ kuṭilāsitena $ skandhaspṛśā kuntalasaṃcayena & / anveṣṭumiṣṭāṃ mukuṭendulekhāṃ % niśāgaṇeneva samāgatena // KDarp_7.36 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697370 (0.040):
babhau sa kāntaḥ kuṭilāsitena skandhaspṛśā kuntalasaṃcayena / / anveṣṭumiṣṭāṃ mukuṭendulekhāṃ niśāgaṇeneva samāgatena // KDarp_7.36 //
aparaṃ vaktumakṣamaḥ KDarp_3.113b / aparaḥ pāpakṛnmūrkhaḥ KDarp_1.9c
apareṇāsuvarṇena KDarp_6.31c / api kuñjarakarṇāgrād KDarp_1.63a
api ghorāśanirmadaḥ KDarp_5.43b / api pippalapallavāt KDarp_1.63b
api vidyudvilasitād KDarp_1.63c / apyudvegakaro 'bhavat KDarp_2.82d
apradānodyatenādya KDarp_2.107c / aprasāda ivekṣyate KDarp_4.57d
aprasādena yaddattaṃ KDarp_6.14c / aprastāve 'pi yatnataḥ KDarp_4.38b
aprāptapratimallasya KDarp_5.30c / aphalākāṅkṣayā yuktaṃ KDarp_6.7c
abhaktaḥ saṃtatāmayaiḥ KDarp_2.16b / abhagnaprasarāḥ śucaḥ KDarp_3.127d
abhicārajapeneva KDarp_3.111c / abhimānagṛhītānāṃ KDarp_3.54c
abhilāṣocitaṃ vaktum KDarp_3.83c / abhūtsajṛmbhaśvasanākulānāṃ KDarp_7.44c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725803 (0.057):
abhilāṣocitaṃ vaktum % anabhijño 'pyuvāca tām // KDarp_3.83 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693106 (0.057):
abhilāṣocitaṃ vaktum anabhijño 'pyuvāca tām // KDarp_3.83 //
abhogasubhagā bhūtir KDarp_1.31a / abhyādravannagnatanuṃ vṛṣāṅkam KDarp_7.55d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730400 (0.043):
tridaṇḍamudyamya javena kaścid % abhyādravannagnatanuṃ vṛṣāṅkam // / KDarp_7.55 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697705 (0.043):
tridaṇḍamudyamya javena kaścid abhyādravannagnatanuṃ vṛṣāṅkam // / KDarp_7.55 //
amāyā paramā vidyā KDarp_3.152c / amṛṣṭapākaṃ viniviṣṭakaṣṭam KDarp_2.14b
ayaṃ me dakṣiṇākāle KDarp_3.138a / ayaṃ smarāturastāvad KDarp_3.102a
arakṣitaṃ tiṣṭhati daivayogāt KDarp_2.2b / arāgamanakāraṇam KDarp_4.45d
arcanīyo mṛgīdṛśām KDarp_1.80d / arjitaṃ yanna bhujyate KDarp_2.8b
arthanātha ivāparaḥ KDarp_2.11b / ardhaśaucaṃ munisutaṃ KDarp_3.118c
arvāvasuparāvasū KDarp_3.66d / arvāvasuparāvasū KDarp_3.128d
arvāvasustamavadad KDarp_3.133a / arhattvaṃ prāpa candanaḥ KDarp_2.112d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724618 (0.025):
yayā kleśaprahāṇārham % arhattvaṃ prāpa candanaḥ // KDarp_2.112 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691922 (0.025):
yayā kleśaprahāṇārham arhattvaṃ prāpa candanaḥ // KDarp_2.112 //
alaṃkṛtaḥ kāñcanakoṭimūlyair KDarp_2.65a / alobhaśceti vidyāyāḥ KDarp_3.24c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723936 (0.044):
karoti puruṣaḥ kiṃ śalyatulyairdhanaiḥ // KDarp_2.64 // / alaṃkṛtaḥ kāñcanakoṭimūlyair $ mahārharatnairgajavājivāhaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691241 (0.044):
karoti puruṣaḥ kiṃ śalyatulyairdhanaiḥ // KDarp_2.64 // / alaṃkṛtaḥ kāñcanakoṭimūlyair mahārharatnairgajavājivāhaiḥ /
alobhaḥ paramaṃ vittam KDarp_3.152a / alomaśaṃ pūrṇaśaśāṅkaśobhaṃ KDarp_4.3a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726793 (0.041):
tadyauvanenaiva vikāsameti % caitrotsaveneva śirīṣapuṣpam // KDarp_4.2 // / alomaśaṃ pūrṇaśaśāṅkaśobhaṃ $ mukhaṃ tu yūnāṃ katiciddināni &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694096 (0.041):
tadyauvanenaiva vikāsameti caitrotsaveneva śirīṣapuṣpam // KDarp_4.2 // / alomaśaṃ pūrṇaśaśāṅkaśobhaṃ mukhaṃ tu yūnāṃ katiciddināni /
avaṭe kṣipati kṣaṇāt KDarp_3.97d / avaṭe pātayāmyenaṃ KDarp_1.51c
avadadbāṣpagadgadam KDarp_3.125b / avamānahataṃ yacca KDarp_6.5a
avaśyaṃ madanigrahaḥ KDarp_3.69d / avāritau viviśatur KDarp_4.40c
avicāryaiva kevalam KDarp_6.9b / avidūre carantī sā KDarp_1.74a
aśakte raudratātaikṣṇyaṃ KDarp_5.21a / aśarmakarmanirmāṇaṃ KDarp_2.96c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728259 (0.052):
sāmānyavikramoddāma- % ślāghā kenābhinandyate // KDarp_5.20 // / aśakte raudratātaikṣṇyaṃ $ tīvrapāpeṣu dhīratā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695564 (0.052):
sāmānyavikramoddāma- ślāghā kenābhinandyate // KDarp_5.20 // / aśakte raudratātaikṣṇyaṃ tīvrapāpeṣu dhīratā /
aśastrābhireva strībhir KDarp_5.18c / aśāntāntastṛṣṇā dhanalavaṇavārivyatikarair KDarp_2.10a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723150 (0.0):
atyunnatirlokaparābhavāya % yeṣāṃ prakāśastimiraṃ hi teṣām // KDarp_2.9 // / aśāntāntastṛṣṇā dhanalavaṇavārivyatikarair $ gatacchāyaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690454 (0.0):
atyunnatirlokaparābhavāya yeṣāṃ prakāśastimiraṃ hi teṣām // KDarp_2.9 // / aśāntāntastṛṣṇā dhanalavaṇavārivyatikarair gatacchāyaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863392 (0.0):
MSS_3484 1 aśāntāntastṛṣṇā dhanalavaṇavārivyatikarair gatacchāyaḥ
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15600881 (0.027):
Subhv_0491-1 na śāntāntastṛṣṇāṃ dhanalavaṇavārivyatikaraiḥ
aśeṣaḥ saṃtoṣāmṛtavisarapānena vapuṣaḥ KDarp_7.73b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730760 (1.192):
praśānto 'ntastṛṣṇāviṣamaparitāpaḥ śamajalair $ aśeṣaḥ / saṃtoṣāmṛtavisarapānena vapuṣaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15698066 (1.192):
praśānto 'ntastṛṣṇāviṣamaparitāpaḥ śamajalair aśeṣaḥ / saṃtoṣāmṛtavisarapānena vapuṣaḥ /
aśnāti kālabhramaraḥ samantāt KDarp_4.17c / aśnāti rātrāvudaraṃ saśūlam (?) KDarp_2.13d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723216 (0.0):
sa lājapeyāpalamānaśīlam % aśnāti rātrāvudaraṃ saśūlam (?) // KDarp_2.13
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690520 (0.0):
sa lājapeyāpalamānaśīlam aśnāti rātrāvudaraṃ saśūlam (?) // KDarp_2.13 //
aśmāpyahṛdayo yasya KDarp_3.9a / aśvamedhe tava kratau KDarp_6.50b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729041 (0.057):
aśvamedhe vidhānena % vartamāne mahākratau // KDarp_6.28 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696346 (0.057):
aśvamedhe vidhānena vartamāne mahākratau // KDarp_6.28 //
aśvamedhe vidhānena KDarp_6.28c / asaṅgaḥ saṃbhogaḥ kamaladalakīlālatulyā KDarp_7.73c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730766 (0.0):
saṃtoṣāmṛtavisarapānena vapuṣaḥ & / asaṅgaḥ saṃbhogaḥ kamaladalakīlālatulyā % bhavāraṇye puṃsāṃ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15698071 (0.022):
saṃtoṣāmṛtavisarapānena vapuṣaḥ / / asaṅgaḥ saṃbhogaḥ kamaladalakīlālatulyā bhavāraṇye puṃsāṃ parahitamudāraṃ
asthiraḥ kulasaṃbandhaḥ KDarp_1.28a / asmatpitā mṛgadhiyā KDarp_3.148a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726638 (0.031):
sa jīvatvasmṛtakrūra- % nikāraḥ sa ca tatpitā // KDarp_3.147 // / asmatpitā mṛgadhiyā $ yaḥ parāvasunā hataḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693941 (0.031):
sa jīvatvasmṛtakrūra- nikāraḥ sa ca tatpitā // KDarp_3.147 // / asmatpitā mṛgadhiyā yaḥ parāvasunā hataḥ /
asmātprabhūtasaṃbhārāt KDarp_6.35c / asminkuṭilakallola- KDarp_3.58a
asminvirasaniḥsāre KDarp_4.51c / asmyanugrahabhājanam KDarp_4.50b
asya nāstyeva hṛdaye KDarp_1.53c / asyāstaralacakṣuṣaḥ KDarp_4.28b
asyāṃ saṃsadi kasyāsye KDarp_4.29a / ahaṃkārābhibhūtānāṃ KDarp_1.5a
ahaṃ pura rajaḥsnātā KDarp_1.67a / ahaṃ mānī vāṇīprasaraparipākena sukaviḥ KDarp_1.43b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722423 (0.0):
ahaṃ vādī vidyāparicayaguruḥ sarvaviduṣām $ ahaṃ mānī / vāṇīprasaraparipākena sukaviḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689727 (0.0):
ahaṃ vādī vidyāparicayaguruḥ sarvaviduṣām ahaṃ mānī vāṇīprasaraparipākena
ahaṃ līlāhaṃsaḥ kuvalayadṛśāṃ mānasacaraḥ KDarp_1.43c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722430 (0.0):
vāṇīprasaraparipākena sukaviḥ & / ahaṃ līlāhaṃsaḥ kuvalayadṛśāṃ mānasacaraḥ % karotyantaḥ puṃsāmiti
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689734 (0.0):
sukaviḥ / / ahaṃ līlāhaṃsaḥ kuvalayadṛśāṃ mānasacaraḥ karotyantaḥ puṃsāmiti
ahaṃ vādī vidyāparicayaguruḥ sarvaviduṣām KDarp_1.43a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722416 (0.0):
KDarp_1.42 // / ahaṃ vādī vidyāparicayaguruḥ sarvaviduṣām $ ahaṃ mānī
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689720 (0.0):
kulārthavidyādikṛto 'bhimānas tadaiṣa te syānna viḍambanīyaḥ // KDarp_1.42 / ahaṃ vādī vidyāparicayaguruḥ sarvaviduṣām ahaṃ mānī vāṇīprasaraparipākena
ahaṃ śūraḥ krūrapratibhaṭaghaṭāpāṭanapaṭus KDarp_5.1a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727937 (0.0):
pañcamo vicāraḥ / ahaṃ śūraḥ krūrapratibhaṭaghaṭāpāṭanapaṭus $ tarasvī senāyāṃ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695243 (0.0):
pañcamo vicāraḥ / ahaṃ śūraḥ krūrapratibhaṭaghaṭāpāṭanapaṭus tarasvī senāyāṃ
ahiṃsā paramaṃ tapaḥ KDarp_3.152b / aho kālasya sūkṣmo 'yaṃ KDarp_4.65a
aho nu vismṛtaḥ kiṃ te KDarp_4.32c / aho paropadeśeṣu KDarp_3.59c
aho bata bharadvājaḥ KDarp_3.112a / aho batāsya pratibhā prasahya KDarp_7.64a
ākarṇya vākyaṃ giriśo 'bravīttām KDarp_7.24b / ācāmayācakaḥ kṛcchrād KDarp_2.85c
ājanmabhaktipraṇayī KDarp_5.15c / ātmopakāramātreṇa KDarp_6.8c
ādāya mohena pinākapāṇeḥ KDarp_7.57c / āpannārtipraśamanavidhau sattvaśuddhipradāne KDarp_6.37c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729162 (0.0):
pratatajanatāpūraṇe 'tyantatucchaḥ & / āpannārtipraśamanavidhau sattvaśuddhipradāne % saṃnaddhānāmapi tṛṇakaṇaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696467 (0.0):
pratatajanatāpūraṇe 'tyantatucchaḥ / / āpannārtipraśamanavidhau sattvaśuddhipradāne saṃnaddhānāmapi tṛṇakaṇaḥ
āpannārtivilokane karuṇayā śraddhāsudhāpūritaṃ KDarp_6.27c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729023 (0.0):
prayāti tṛṇatāmātmopakārecchayā & / āpannārtivilokane karuṇayā śraddhāsudhāpūritaṃ % sattvotsāhasamanvitaṃ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696328 (0.0):
prayāti tṛṇatāmātmopakārecchayā / / āpannārtivilokane karuṇayā śraddhāsudhāpūritaṃ sattvotsāhasamanvitaṃ
āyūṃṣi kālalīḍhāni KDarp_4.63c / āraktaparyantamanoharābhyām KDarp_7.34b
ārtimevaṃvidhāmasya KDarp_2.92a / āryāprapañcopacitasya śocyā KDarp_3.153b
āvayornāprasannatvaṃ KDarp_4.59a / āvṛtaḥ pāparogeṇa KDarp_2.108c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727652 (0.034):
pṛṣṭau purohiteneti % tau śanaistamabhāṣatām // KDarp_4.58 // / āvayornāprasannatvaṃ $ na yuṣmākamatikramaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694957 (0.034):
pṛṣṭau purohiteneti tau śanaistamabhāṣatām // KDarp_4.58 // / āvayornāprasannatvaṃ na yuṣmākamatikramaḥ /
āśāpāśavyasananicayādvāsanālīnadoṣān KDarp_7.69c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730672 (1.192):
antaḥsīdatsarasaviṣayāsvādasaṃvādasaṅgāt & / āśāpāśavyasananicayādvāsanālīnadoṣān % naiṣāṃ muktirbhavati tapasā
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697978 (1.192):
antaḥsīdatsarasaviṣayāsvādasaṃvādasaṅgāt / / āśāpāśavyasananicayādvāsanālīnadoṣān naiṣāṃ muktirbhavati tapasā
āśāpāśāvalambinyā KDarp_3.47c / āśāṃ brāhmaṇyabaddhāśaś KDarp_1.77c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722929 (0.063):
atha gatvā nirāhāraḥ $ sa kailāsāṭṭāhāsinīm & / āśāṃ brāhmaṇyabaddhāśaś % cacāra suciraṃ tapaḥ // KDarp_1.77 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690233 (0.063):
atha gatvā nirāhāraḥ sa kailāsāṭṭāhāsinīm / / āśāṃ brāhmaṇyabaddhāśaś cacāra suciraṃ tapaḥ // KDarp_1.77 //
āśvāsanenāmṛtasodareṇa KDarp_2.98c / āsanābje sarasvatyā KDarp_3.95a
āsannadoṣāgamavāsarānta- KDarp_7.53c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730357 (0.064):
āsannadoṣāgamavāsarānta- % saṃdhyānibhābhūtsahasaiva dṛṣṭiḥ // KDarp_7.53
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697662 (0.064):
āsannadoṣāgamavāsarānta- saṃdhyānibhābhūtsahasaiva dṛṣṭiḥ // KDarp_7.53 //
āsannabandhanasyānte KDarp_2.54c / āsītpramohapratimo 'ndhakāraḥ KDarp_7.59c
āstāṃ kimanayā putra KDarp_1.75a / āspadaṃ paramāpadām KDarp_2.23d
itaḥ samīpe raibhyasya KDarp_3.66a / iti cintākṣaṇe tasmiṃl KDarp_1.71a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12127059 (0.063):
nṛtyantī sā babhau hāra- KDarp_4.21a / nṛpaśca tadvacaścintā- KDarp_4.71c
iti tasya vacaḥ śrutvā KDarp_2.31a / iti tasyāṃ pralāpinyāṃ KDarp_2.97a / iti tena samādiṣṭaḥ KDarp_3.118a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.055):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12127059 (0.063):
nṛtyantī sā babhau hāra- KDarp_4.21a / nṛpaśca tadvacaścintā- KDarp_4.71c
iti tyāgodagraṃ vahati kila darpaṃ manasi yas KDarp_6.1c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728629 (0.0):
niḥsvānāmahamabhimatāśāphalataruḥ & / iti tyāgodagraṃ vahati kila darpaṃ manasi yas % tadudbhūtaṃ sarvaṃ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695934 (0.0):
niḥsvānāmahamabhimatāśāphalataruḥ / / iti tyāgodagraṃ vahati kila darpaṃ manasi yas tadudbhūtaṃ sarvaṃ
iti duḥsahamākarṇya KDarp_1.58a / iti dhyātvā tamavadat KDarp_3.103a
iti priyāyāḥ praṇayopapannam KDarp_7.24a / iti prauḍhaḥ puṃsāṃ nijabhujabalākrāntajagatāṃ KDarp_5.1c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727950 (0.0):
iti prauḍhaḥ puṃsāṃ nijabhujabalākrāntajagatāṃ % bhavatyantardarpaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695256 (0.0):
iti prauḍhaḥ puṃsāṃ nijabhujabalākrāntajagatāṃ bhavatyantardarpaḥ
iti bruvāṇamaparaḥ KDarp_4.32a / iti bruvāṇaṃ taṃ raibhyaḥ KDarp_3.117a
iti māturvacaḥ śrutvā KDarp_1.76a / iti mānasya mahatām KDarp_5.43a
iti saṃcintya dṛṣṭvāgre KDarp_3.124a / iti saṃcintya so 'bhyetya KDarp_3.139a
ityapṛcchatsadājanam KDarp_5.31d / ityarthite vare tena KDarp_3.149a
ityārtarāviṇaṃ putraṃ KDarp_1.52a / ityuktastena nṛpatiḥ KDarp_3.141a
ityuktaṃ tripurāriṇā girisutā śrutvā yathārthaṃ vaco KDarp_7.70a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730685 (5.960):
kāyasaṃśoṣaṇena // KDarp_7.69 // / ityuktaṃ tripurāriṇā girisutā śrutvā yathārthaṃ vaco $ niścitya
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697991 (5.960):
kāyasaṃśoṣaṇena // KDarp_7.69 // / ityuktaṃ tripurāriṇā girisutā śrutvā yathārthaṃ vaco niścitya
ityuktaḥ praṇayāttābhyāṃ kiṃcitkusumitasmitaḥ KDarp_4.49/a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727531 (0.0):
rūpapīyūṣapānena % prāptā prītiḥ kimucyate // KDarp_4.48 // / ityuktaḥ praṇayāttābhyāṃ kiṃcitkusumitasmitaḥ /*
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694834 (0.0):
rūpapīyūṣapānena prāptā prītiḥ kimucyate // KDarp_4.48 // / ityuktaḥ praṇayāttābhyāṃ kiṃcitkusumitasmitaḥ /*
ityuktaḥ sa tayā prāyāt KDarp_3.105a / ityuktaḥ sa suraiḥ prītyā KDarp_3.146a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726606 (0.021):
varārho 'pi varācāra % gṛhyatāṃ pravaro varaḥ // KDarp_3.145 // / ityuktaḥ sa suraiḥ prītyā $ tānuvāca kṛtāñjaliḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693909 (0.021):
varārho 'pi varācāra gṛhyatāṃ pravaro varaḥ // KDarp_3.145 // / ityuktaḥ sa suraiḥ prītyā tānuvāca kṛtāñjaliḥ /
ityuktaḥ surarājena KDarp_3.54a / ityukte muniputreṇa KDarp_3.59a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726606 (0.041):
varārho 'pi varācāra % gṛhyatāṃ pravaro varaḥ // KDarp_3.145 // / ityuktaḥ sa suraiḥ prītyā $ tānuvāca kṛtāñjaliḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693909 (0.041):
varārho 'pi varācāra gṛhyatāṃ pravaro varaḥ // KDarp_3.145 // / ityuktaḥ sa suraiḥ prītyā tānuvāca kṛtāñjaliḥ /
ityukto 'pi krudhā tābhyāṃ KDarp_3.75a / ityukto 'pi yadā rājā KDarp_5.39a
ityukto 'pyasakṛtpatnyā KDarp_2.69a / ityukto 'pyasakṛtpitrā KDarp_1.45a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725652 (0.052):
raibhyāśramo na gantavyaḥ % kartavyaṃ yadi madvacaḥ // KDarp_3.71 // / ityukto 'pyasakṛtpitrā $ sa gatvā raibhyaputrayoḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692955 (0.052):
raibhyāśramo na gantavyaḥ kartavyaṃ yadi madvacaḥ // KDarp_3.71 // / ityukto 'pyasakṛtpitrā sa gatvā raibhyaputrayoḥ /
ityukto 'pyasakṛtpitrā KDarp_3.72a / ityuktvā tāṃ bhayodbhrānta- KDarp_3.88a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725652 (0.055):
raibhyāśramo na gantavyaḥ % kartavyaṃ yadi madvacaḥ // KDarp_3.71 // / ityukto 'pyasakṛtpitrā $ sa gatvā raibhyaputrayoḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692955 (0.055):
raibhyāśramo na gantavyaḥ kartavyaṃ yadi madvacaḥ // KDarp_3.71 // / ityukto 'pyasakṛtpitrā sa gatvā raibhyaputrayoḥ /
ityuktvā nakule yāte KDarp_6.53a / ityuktvā nṛpamāmantrya KDarp_4.71a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727823 (0.051):
pradhāvati mahākālaḥ sa ko 'pyākulaḥ // KDarp_4.70 // / ityuktvā nṛpamāmantrya $ divaṃ jagmaturaśvinau &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695129 (0.051):
pradhāvati mahākālaḥ sa ko 'pyākulaḥ // KDarp_4.70 // / ityuktvā nṛpamāmantrya divaṃ jagmaturaśvinau /
ityuktvā putraśokena KDarp_3.127a / ityuktvā bhagavānpuṇyāṃ KDarp_2.112a
ityuktvāmarṣasaṃrambhād KDarp_3.113a / ityucyamāno 'pi yadā KDarp_3.100a
ityūcuḥ puravāsinaḥ KDarp_2.75d / ityete munayo 'pi darpaviphale yāte śrute śocyatāṃ KDarp_3.150a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726664 (0.0):
yavakrītabharadvāja- % raibhyāḥ prāpuḥ svajīvitam // KDarp_3.149 // / ityete munayo 'pi darpaviphale yāte śrute śocyatāṃ $ krodhāndhyena punaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693967 (0.0):
yavakrītabharadvāja- raibhyāḥ prāpuḥ svajīvitam // KDarp_3.149 // / ityete munayo 'pi darpaviphale yāte śrute śocyatāṃ krodhāndhyena punaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724119 (0.060):
dīyatāṃ bhujyatāṃ sarvam % ityūcuḥ puravāsinaḥ // KDarp_2.75 // / tataḥ kāle mate bāhya- $ koṣṭhadvārāntavāsinī &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691424 (0.060):
dīyatāṃ bhujyatāṃ sarvam ityūcuḥ puravāsinaḥ // KDarp_2.75 // / tataḥ kāle mate bāhya- koṣṭhadvārāntavāsinī /
iyaṃ tapovanamahī KDarp_3.96a / iyuktau tena yayatus KDarp_4.54a
iyuktvā tau kṛtakṣoṇī- KDarp_4.39a / iva dambhodbhavo 'bhavat KDarp_5.29b
iṣṭaṃ na vetti viṣayeṣvaviśeṣabuddhiḥ KDarp_2.60b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723822 (0.0):
bālastṛṇe ca kanake ca samānadṛṣṭir $ iṣṭaṃ na vetti / viṣayeṣvaviśeṣabuddhiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691127 (0.0):
bālastṛṇe ca kanake ca samānadṛṣṭir iṣṭaṃ na vetti viṣayeṣvaviśeṣabuddhiḥ
uktaṃ parasyāmiṣatām KDarp_2.6a / uktveti tasmai sasṛjuḥ sakopās KDarp_7.65a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730553 (0.058):
kenāpi kāmatkuhakakrameṇa % kāntaṃ kṛtaṃ rūpamanena nūnam // KDarp_7.64 // / uktveti tasmai sasṛjuḥ sakopās $ te daṇḍapāṣāṇabṛsīśatāni &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697859 (0.058):
kenāpi kāmatkuhakakrameṇa kāntaṃ kṛtaṃ rūpamanena nūnam // KDarp_7.64 // / uktveti tasmai sasṛjuḥ sakopās te daṇḍapāṣāṇabṛsīśatāni /
uktveti śaṃbhurvṛṣabhātsalīlaṃ KDarp_7.29a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729921 (0.0):
KDarp_7.28 // / uktveti śaṃbhurvṛṣabhātsalīlaṃ $ girerivāgrādavatīrya bhūmim &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697226 (0.0):
KDarp_7.28 // / uktveti śaṃbhurvṛṣabhātsalīlaṃ girerivāgrādavatīrya bhūmim /
uktvetyarvāvasurbhrātuḥ KDarp_3.136a / ucitaiva suvarṇasya KDarp_3.9c
ucchiṣṭabhūmiṃ nakulaḥ KDarp_6.30c / ucchūnatāmupagatās KDarp_4.64c
uṭajāṅganasaktānāṃ KDarp_3.81a / utkarṣaḥ khyāpyate yasyāḥ KDarp_3.39c
utpāṭya vikaṭāṭopa- KDarp_3.114a / utsāhoddhatavibhramabhramarakavyāvṛttahārāntara- KDarp_4.24a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727176 (0.0):
stanayoḥ śekharasrastā % nīlotpaladalāvalī // KDarp_4.23 // / utsāhoddhatavibhramabhramarakavyāvṛttahārāntara- $
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694479 (0.0):
stanayoḥ śekharasrastā nīlotpaladalāvalī // KDarp_4.23 // / utsāhoddhatavibhramabhramarakavyāvṛttahārāntara-
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12926071 (0.0):
MSS_6672 1 utsāhoddhatavibhramabhramarakavyāvṛttahārāntara
utsṛṣṭadharmanimayāḥ KDarp_3.101c / utsṛṣṭalajjāvipulābhilāṣādasūcayanmugdhamṛgīvilāsam KDarp_7.46/b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730243 (0.0):
tāsāṃ tadālokananirnimeṣā dṛṣṭiḥ paraṃ karṇapathapraviṣṭā /* / utsṛṣṭalajjāvipulābhilāṣādasūcayanmugdhamṛgīvilāsam // KDarp_7.46 //*
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697548 (0.029):
utsṛṣṭalajjāvipulābhilāṣādasūcayanmugdhamṛgīvilāsam // KDarp_7.46 //* / tāsāṃ tadarcārabhasotthitānāṃ srastāṃśukotkampighanastanīnām /
utsṛṣṭocchiṣṭavartinīm KDarp_6.46d / udagralāvaṇyaviśeṣatarṣāḥ KDarp_7.61b
udetyudīrite yasmin KDarp_6.38c / udgrīvaḥ kautukeneva KDarp_3.92c
udbhinnayauvanākrāntā KDarp_1.70a / udvīkṣyākṣiparamparāmapi harestatrāvasannā śacī KDarp_4.25c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727223 (0.0):
udvīkṣyākṣiparamparāmapi harestatrāvasannā śacī %
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694526 (0.0):
udvīkṣyākṣiparamparāmapi harestatrāvasannā śacī
unnatastanavinyasta- KDarp_1.68c / unmattanṛttopamameva vittam KDarp_2.2d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723048 (0.030):
sthitaṃ kadaryasya ca copayuktam % unmattanṛttopamameva vittam // / KDarp_2.2 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690352 (0.030):
sthitaṃ kadaryasya ca copayuktam unmattanṛttopamameva vittam // KDarp_2.2
unmādanamidaṃ rūpam KDarp_3.84a / unmādaṃ janayatyeva KDarp_3.70c
upakārāya yā puṃsāṃ KDarp_3.28a / upakāriṣu vairiṇām KDarp_2.95b
upavāsakṛśenāptaṃ KDarp_6.39c / upavāsakṛśo dvijaḥ KDarp_6.45b
upasṛtya śuśocārtā KDarp_2.89c / urvaśībhogasubhagaṃ KDarp_4.33c
urvaśīyaṃ vaśīkṛtā KDarp_4.34b / urvaśī svamukhe maitrīṃ KDarp_4.19c
uvāca mithyānirbandhaḥ KDarp_3.21c / ūṣare niṣphalaṃ bījaṃ KDarp_6.5c
ṛṇadaiḥ svajanaiḥ putrair KDarp_6.20a / ṛṇavaccirasaṃśodhyaṃ KDarp_6.18a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728881 (0.047):
bhedādyadarpitaṃ rāga- % dveṣadānena tena kim // KDarp_6.19 // / ṛṇadaiḥ svajanaiḥ putrair $ labdhakṣāmapratigrahaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696186 (0.047):
bhedādyadarpitaṃ rāga- dveṣadānena tena kim // KDarp_6.19 // / ṛṇadaiḥ svajanaiḥ putrair labdhakṣāmapratigrahaḥ /
ṛṇikaiḥ kalahairnityam KDarp_2.40a / ekabījaprajātānāṃ KDarp_1.56c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.064):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
ekaścetpūrvapuruṣaḥ KDarp_1.9a / ekasmai pūrṇamanyasmai KDarp_6.19a
ekaṃ samāliṅgati darpalolā KDarp_5.7c / ekākinī puṣpavane KDarp_1.67c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728044 (0.045):
vṛtreṇa śakraḥ samare nigīrṇaḥ % phenena śakraḥ sa jaghāna vṛtram // / KDarp_5.6 // / ekaṃ samāliṅgati darpalolā % kṣībeva veśyā nahi rājalakṣmīḥ // KDarp_5.7
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695350 (0.045):
vṛtreṇa śakraḥ samare nigīrṇaḥ phenena śakraḥ sa jaghāna vṛtram // / KDarp_5.6 // / ekaṃ samāliṅgati darpalolā kṣībeva veśyā nahi rājalakṣmīḥ // KDarp_5.7 //
eko 'bravīdaho rūpam KDarp_4.28a / etatpratyakṣalakṣaṇam KDarp_1.55d
etadarthaṃ śrute buddhiṃ KDarp_3.26a / etadākarṇya sahasā KDarp_3.109a
etadeva kulīnatvam KDarp_1.29a / etadeva guṇārjanam KDarp_1.29b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722178 (0.031):
mado mohāya mithyaiva % muhūrtanidhanaṃ dhanam // KDarp_1.28 // / etadeva kulīnatvam $ etadeva guṇārjanam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689483 (0.031):
mado mohāya mithyaiva muhūrtanidhanaṃ dhanam // KDarp_1.28 // / etadeva kulīnatvam etadeva guṇārjanam /
etadeva paraṃ śauryaṃ KDarp_5.23a / etadeva viruddhānāṃ KDarp_2.79a / etadevārthasāmarthyaṃ KDarp_2.27a
etaddvijavacaḥ śrutvā KDarp_3.61a / etāsāṃ kṛtakaprapañcaracanālajjāvatīnāṃ puraḥ KDarp_1.15c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14721982 (0.050):
etāsāṃ kṛtakaprapañcaracanālajjāvatīnāṃ puraḥ % / saṃsaktasmararūḍhagūḍhacaritaṃ tattvena jānāti kaḥ // KDarp_1.15 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689287 (0.050):
etāsāṃ kṛtakaprapañcaracanālajjāvatīnāṃ puraḥ / saṃsaktasmararūḍhagūḍhacaritaṃ tattvena jānāti kaḥ // KDarp_1.15 //
etāḥ śriyaḥ prabalalobhaghanāndhakāra- KDarp_2.67c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723986 (0.046):
sābhimānaḥ & / etāḥ śriyaḥ prabalalobhaghanāndhakāra- % vidyullatāparicitāḥ sahasaiva
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691291 (0.046):
sābhimānaḥ / / etāḥ śriyaḥ prabalalobhaghanāndhakāra- vidyullatāparicitāḥ sahasaiva yānti
etāḥ śvasanasotkampāḥ KDarp_1.69a / evaṃrūpā madakṣitiḥ KDarp_5.20b
evaṃrūpā viparyayāḥ KDarp_3.133d / evaṃvidhānāṃ duḥkhānāṃ KDarp_2.105c
eṣa nandastava pitā KDarp_2.108a / eṣa vidyopadeśena KDarp_3.71a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724548 (0.060):
apradānodyatenādya % kāyakleśena pīḍitaḥ // KDarp_2.107 // / eṣa nandastava pitā $ pūrṇārthamalasaṃcayāt &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691852 (0.060):
apradānodyatenādya kāyakleśena pīḍitaḥ // KDarp_2.107 // / eṣa nandastava pitā pūrṇārthamalasaṃcayāt /
eṣāṃ bhavollaṅganavighnabhūtau KDarp_7.25c / eṣu svabhāvaḥ sulabhaḥ prabhūṇām KDarp_7.23d
aiśvaryaṃ durnayeneva KDarp_5.28c / aucityahīnaṃ vinayavyapetaṃ KDarp_5.2c
ka eṣa vidyayā darpaḥ KDarp_3.2c / kacasya vācaspatijanmano 'pi KDarp_3.153c
kaṇācāmatuṣāṅgārān KDarp_2.36a / kaṇṭhasthalālokanakālakūṭa- KDarp_7.60c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723520 (0.046):
nṛtyanti paṭahaistasya % nidhane dhanabhāginaḥ // KDarp_2.35 // / kaṇācāmatuṣāṅgārān $ yatnena parirakṣasi &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690824 (0.046):
nṛtyanti paṭahaistasya nidhane dhanabhāginaḥ // KDarp_2.35 // / kaṇācāmatuṣāṅgārān yatnena parirakṣasi /
kaṇṭhasthena nirīkṣate KDarp_2.7b / kaṇṭhāntaraśvāsavikīrṇavarṇāḥ KDarp_7.61d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730506 (0.0):
patnīvikārogranikāramūcuḥ % kaṇṭhāntaraśvāsavikīrṇavarṇāḥ // KDarp_7.61 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697811 (0.0):
patnīvikārogranikāramūcuḥ kaṇṭhāntaraśvāsavikīrṇavarṇāḥ // KDarp_7.61 //
kaṇṭhe kṛtagatāgatā KDarp_3.45b / kaṇṭhe haṭhāliṅganasaspṛheva KDarp_7.49b
kathaṃ tatkathayāmi te KDarp_1.62b / kathaṃ vidyādhigamyate KDarp_3.22b
kathāṃ pitre nyavedayat KDarp_3.63d / kadaryasya dhanena kim KDarp_2.56d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126374 (0.064):
na jñāyate daivapathānuyātā KDarp_5.13c / na taddhanaṃ kadaryāṇāṃ KDarp_2.33c / na tīryate yayā ghoraḥ KDarp_3.34a
kadaryāṇāṃ kaṣṭaṃ sphuṭamadhanakaṣṭādapi param KDarp_2.10d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723171 (0.0):
anidrā mando 'gnirnṛpasalilacaurānalabhayāt % kadaryāṇāṃ kaṣṭaṃ / sphuṭamadhanakaṣṭādapi param // KDarp_2.10 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690475 (0.0):
anidrā mando 'gnirnṛpasalilacaurānalabhayāt kadaryāṇāṃ kaṣṭaṃ / sphuṭamadhanakaṣṭādapi param // KDarp_2.10 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863413 (0.0):
MSS_3484 2 anidrā mando'gnirnṛpasalilacaurānalabhayāt kadaryāṇāṃ kaṣṭaṃ / sphuṭamadhanakaṣṭādapi param //
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15600905 (0.0):
Subhv_0491-4 kadaryāṇāṃ kaṣṭaṃ sphuṭamadhanakaṣṭādapi param //
kadaryāḥ svakṣaye kṣayam KDarp_2.71d / kadalī kuñjareṇeva KDarp_3.89a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724064 (0.050):
mūṣakā iva gacchanti % kadaryāḥ svakṣaye kṣayam // KDarp_2.71 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691369 (0.050):
mūṣakā iva gacchanti kadaryāḥ svakṣaye kṣayam // KDarp_2.71 //
kadācitkaścidutsavaḥ KDarp_2.35b / kadācitsaha gandharvaiḥ KDarp_4.18a
kadācitsvagṛhadvāri KDarp_2.20a / kadāciddinaparyanta- KDarp_3.130a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723304 (0.032):
pitrā lobhāndhakāreṇa % nītaḥ padma ivānyatām // KDarp_2.19 // / kadācitsvagṛhadvāri $ dṛṣṭvā labdhānnamarthinam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690608 (0.032):
pitrā lobhāndhakāreṇa nītaḥ padma ivānyatām // KDarp_2.19 // / kadācitsvagṛhadvāri dṛṣṭvā labdhānnamarthinam /
kanīyānāvayoryasmād KDarp_3.74a / kanyādṛḍhagranthinipīḍyamānam KDarp_7.12b
kanyāyāstanayaḥ karṇaḥ KDarp_1.19a / kapolasaṃjātavalīvikāras KDarp_4.14c
kamaṇḍaluṃ kaścidakāṇḍacaṇḍa- KDarp_7.57a / kampante hitamantravādasamaye bhūtābhibhūtā iva KDarp_1.46d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722504 (0.0):
sasvedāṅgulikandalīnikaṣaṇaistāmyallalāṭatvacaḥ % kampante / hitamantravādasamaye bhūtābhibhūtā iva // KDarp_1.46 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689808 (1.192):
sasvedāṅgulikandalīnikaṣaṇaistāmyallalāṭatvacaḥ kampante / hitamantravādasamaye bhūtābhibhūtā iva // KDarp_1.46 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730423 (0.059):
yenāsanātkṣmāvirahādivāśu % mohe nirālambatanuḥ papāta // KDarp_7.56 // / kamaṇḍaluṃ kaścidakāṇḍacaṇḍa- $ saṃrambhapiṇḍīkṛtakopatulyam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697728 (0.059):
yenāsanātkṣmāvirahādivāśu mohe nirālambatanuḥ papāta // KDarp_7.56 // / kamaṇḍaluṃ kaścidakāṇḍacaṇḍa- saṃrambhapiṇḍīkṛtakopatulyam /
kampamānādharo 'bhyadhāt KDarp_3.111d / kampalolākṣamālikā KDarp_3.94d
kampākulānāṃ kusumāntarotthaiḥ KDarp_7.59b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730461 (0.055):
tatsaṃbhramādāśramamañjarīṇāṃ $ kampākulānāṃ kusumāntarotthaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697766 (0.055):
tatsaṃbhramādāśramamañjarīṇāṃ kampākulānāṃ kusumāntarotthaiḥ /
karuṇākomalaṃ manaḥ KDarp_1.56b / karuṇākomalaṃ manaḥ KDarp_2.104d
karuṇārheṣu śūrāṇām KDarp_2.95a / karoti kālaḥ pariṇāmaśaktyā KDarp_4.6c
karoti tīvraṃ na tapaḥ praśāntim KDarp_7.2d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729451 (0.0):
kopopataptaṃ dhanarāgadigdhaṃ % karoti tīvraṃ na tapaḥ praśāntim // / KDarp_7.2 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696756 (0.0):
kopopataptaṃ dhanarāgadigdhaṃ karoti tīvraṃ na tapaḥ praśāntim // / KDarp_7.2 //
karoti dveṣadūṣitaḥ KDarp_3.26b / karoti mama mānasam KDarp_3.84d
karoti vittayaśasoḥ KDarp_6.4c / karoti vidyā yadi darpamoham KDarp_3.1b
karotyantaḥ puṃsāmiti madapiśācaḥ paricayam KDarp_1.43d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722437 (0.0):
ahaṃ līlāhaṃsaḥ kuvalayadṛśāṃ mānasacaraḥ % karotyantaḥ puṃsāmiti / madapiśācaḥ paricayam // KDarp_1.43 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689741 (0.0):
ahaṃ līlāhaṃsaḥ kuvalayadṛśāṃ mānasacaraḥ karotyantaḥ puṃsāmiti / madapiśācaḥ paricayam // KDarp_1.43 //
karoṣi vādairākṣepaṃ KDarp_3.74c / karṇāvataṃsīkṛtalocanānām KDarp_7.43b
karṇe 'rjunasyātatakārmukasya KDarp_5.12c / kartavyaṃ yadi madvacaḥ KDarp_3.71d
karma me kulapātakam KDarp_1.74d / karmayogātsamīhitam KDarp_6.49b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722894 (0.052):
gūḍhagarbhapradaṃ caitat % karma me kulapātakam // KDarp_1.74 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690198 (0.052):
gūḍhagarbhapradaṃ caitat karma me kulapātakam // KDarp_1.74 //
karmoktinarmanirmāṇaiḥ KDarp_2.3a / kalatrasukhasiddhaye KDarp_6.10b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723052 (0.050):
sthitaṃ kadaryasya ca copayuktam % unmattanṛttopamameva vittam // / KDarp_2.2 // / karmoktinarmanirmāṇaiḥ $ prātaḥ prātaḥ pradhāvatām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690356 (0.050):
sthitaṃ kadaryasya ca copayuktam unmattanṛttopamameva vittam // KDarp_2.2 / karmoktinarmanirmāṇaiḥ prātaḥ prātaḥ pradhāvatām /
kalamākrāntaviśvasya KDarp_2.54a / kalākāṣṭhāmuhurtānāṃ KDarp_4.68a
kalāvantastapasvinaḥ KDarp_2.30b / kalidānena tena kim KDarp_6.20d
kalau kāle khale mitre KDarp_2.39a / kalyāṇamittraṃ vimalaṃ vrataṃ tat KDarp_7.9d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729573 (0.027):
na dambhadīkṣākuhakākulaṃ yat % kalyāṇamittraṃ vimalaṃ vrataṃ tat // / KDarp_7.9 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696878 (0.027):
na dambhadīkṣākuhakākulaṃ yat kalyāṇamittraṃ vimalaṃ vrataṃ tat // / KDarp_7.9 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723556 (0.052):
na kasyāṃcidavasthāyāṃ % dhanalobhaḥ praśasyate // KDarp_2.38 // / kalau kāle khale mitre $ putre durvyasanānvite &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690860 (0.052):
na kasyāṃcidavasthāyāṃ dhanalobhaḥ praśasyate // KDarp_2.38 // / kalau kāle khale mitre putre durvyasanānvite /
kalyāṇāyārcanādaraḥ KDarp_4.52d / kavalīkurvapaṇḍitam KDarp_3.117d
kavibhirnṛpasevāsu KDarp_3.10a / kaviḥ sarvakalālayaḥ KDarp_1.23b
kavīnāmiva saṃgharṣaḥ KDarp_3.78c / kaṣṭakliṣṭakalatrayoḥ KDarp_2.4b
kaṣṭadānena tena kim KDarp_6.11d / kaṣṭaprāptaikadeśayā KDarp_3.2d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724670 (0.039):
ka eṣa vidyayā darpaḥ % kaṣṭaprāptaikadeśayā // KDarp_3.2 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691974 (0.039):
ka eṣa vidyayā darpaḥ kaṣṭaprāptaikadeśayā // KDarp_3.2 //
kaṣṭaṃ kenopadiṣṭaste KDarp_1.27a / kaṣṭā nūtanapaṇḍitasya vikṛtirbhīmajvarārambhabhūḥ KDarp_3.68d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725609 (0.0):
antardveṣaviṣapraveśaviṣamakrodhoṣṇaniḥśvāsinaḥ % kaṣṭā nūtanapaṇḍitasya / vikṛtirbhīmajvarārambhabhūḥ // KDarp_3.68 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692912 (0.0):
antardveṣaviṣapraveśaviṣamakrodhoṣṇaniḥśvāsinaḥ kaṣṭā nūtanapaṇḍitasya / vikṛtirbhīmajvarārambhabhūḥ // KDarp_3.68 //
kaṣṭārhasya dhanena kim KDarp_2.43d / kastena dānaprabhavo 'bhimānaḥ KDarp_6.2d
kasmādamī varṣasahasralagna- KDarp_7.22a / kasyacinmāstu taddhanam KDarp_2.8d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723127 (0.037):
vibhajyate yadante 'nyaḥ % kasyacinmāstu taddhanam // KDarp_2.8 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690431 (0.037):
vibhajyate yadante 'nyaḥ kasyacinmāstu taddhanam // KDarp_2.8 //
kasyānyasya dhanābhimānamalinā vidyā vidhatte guṇam KDarp_3.150d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726687 (0.030):
śīle rāgamahoṣmaṇā vigalite dveṣeṇa nāśaṃ gatāḥ % kasyānyasya / dhanābhimānamalinā vidyā vidhatte guṇam // KDarp_3.150 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693988 (0.033):
śīle rāgamahoṣmaṇā vigalite dveṣeṇa nāśaṃ gatāḥ kasyānyasya / dhanābhimānamalinā vidyā vidhatte guṇam // KDarp_3.150 //
kasyāsthā vividhāvadhānavidhinā niḥsaṃnidhāne dhane KDarp_2.68d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724023 (0.0):
śakraḥ śrīvirahe viveśa nalinīnālāntaralaṃ hriyā % kasyāsthā / vividhāvadhānavidhinā niḥsaṃnidhāne dhane // KDarp_2.68 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691328 (0.024):
śakraḥ śrīvirahe viveśa nalinīnālāntaralaṃ hriyā kasyāsthā / vividhāvadhānavidhinā niḥsaṃnidhāne dhane // KDarp_2.68 //
kasyeyaṃ taralāpāṅgā KDarp_4.31c / kaḥ kadaryadaridrayoḥ KDarp_2.4d
kaḥ ko 'sti śūraḥ saṃrambhād KDarp_5.31c / kāṅkṣitenāpyalabdhena KDarp_2.46a
kāntaṃ kṛtaṃ rūpamanena nūnam KDarp_7.64d / kāntiścakāśe nijarūpaguptyai KDarp_7.38b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730097 (0.053):
tenānyarūpeṇa kṛtā navaiva $ kāntiścakāśe nijarūpaguptyai &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697402 (0.053):
tenānyarūpeṇa kṛtā navaiva kāntiścakāśe nijarūpaguptyai /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730550 (0.054):
kenāpi kāmatkuhakakrameṇa % kāntaṃ kṛtaṃ rūpamanena nūnam // KDarp_7.64 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697856 (0.054):
kenāpi kāmatkuhakakrameṇa kāntaṃ kṛtaṃ rūpamanena nūnam // KDarp_7.64 //
kāntyā tarjitakāmakīrtirabhavaddurdarśamūrtirnalaḥ KDarp_4.74b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727901 (0.0):
vairūpyaṃ sahajaṃ jarāhṛtaruciryāto yayātiḥ purā $ kāntyā / tarjitakāmakīrtirabhavaddurdarśamūrtirnalaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695207 (0.0):
vairūpyaṃ sahajaṃ jarāhṛtaruciryāto yayātiḥ purā kāntyā / tarjitakāmakīrtirabhavaddurdarśamūrtirnalaḥ /
kāpālikeneva vanāntabhūmiḥ KDarp_7.63d / kāmakrodhamadoddhatā KDarp_3.102d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726049 (0.045):
vañcyante sāntvavādena % kāmakrodhamadoddhatā // KDarp_3.102 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693352 (0.045):
vañcyante sāntvavādena kāmakrodhamadoddhatā // KDarp_3.102 //
kāmakrodhavaśādviśeṣaruciraṃ sarvaṃ vṛthaiva vratam KDarp_7.68d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730651 (0.0):
kāṣāyavyasanaṃ nirambararuciḥ kaṅkālamālādhṛtiḥ % / kāmakrodhavaśādviśeṣaruciraṃ sarvaṃ vṛthaiva vratam // KDarp_7.68 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697957 (0.044):
kāṣāyavyasanaṃ nirambararuciḥ kaṅkālamālādhṛtiḥ / kāmakrodhavaśādviśeṣaruciraṃ sarvaṃ vṛthaiva vratam // KDarp_7.68 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726049 (0.049):
vañcyante sāntvavādena % kāmakrodhamadoddhatā // KDarp_3.102 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693352 (0.049):
vañcyante sāntvavādena kāmakrodhamadoddhatā // KDarp_3.102 //
kāmakrodhahatā matiḥ KDarp_3.52b / kāmena kampasphuritādharāṇām KDarp_7.4b
kāyakleśena pīḍitaḥ KDarp_2.107d / kāyasya saṃśoṣaṇamanyadāhuḥ KDarp_7.16d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729705 (0.063):
tapo 'rhametatsajane vane vā % kāyasya saṃśoṣaṇamanyadāhuḥ // KDarp_7.16
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697010 (0.063):
tapo 'rhametatsajane vane vā kāyasya saṃśoṣaṇamanyadāhuḥ // KDarp_7.16 //
kāyāpāpamayīṃ duḥkha- KDarp_2.91a / kāyeneva tvayā vinā KDarp_3.126d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724318 (0.061):
praklinnakāyavikale % yenāsminsubhaṭāyitam // KDarp_2.90 // / kāyāpāpamayīṃ duḥkha- $ daśāṃ dṛṣṭvāsya duḥsahām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691622 (0.061):
praklinnakāyavikale yenāsminsubhaṭāyitam // KDarp_2.90 // / kāyāpāpamayīṃ duḥkha- daśāṃ dṛṣṭvāsya duḥsahām /
kāye romāñcakañcukaḥ KDarp_6.38d / kāyo 'pyapāyanicayasya nikāya eva KDarp_1.44b
kāraṇaṃ kaluṣaṃ manaḥ KDarp_2.105d / kārāgṛhe dhūsaritordhvakeśaḥ KDarp_4.10b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726937 (0.061):
yadā sthitaḥ preta ivāsthiśeṣaḥ $ kārāgṛhe dhūsaritordhvakeśaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694240 (0.061):
yadā sthitaḥ preta ivāsthiśeṣaḥ kārāgṛhe dhūsaritordhvakeśaḥ /
kāryākāryavimarśadhīḥ KDarp_3.99b / kālavyāla ivābhavat KDarp_2.12d
kālasya vrajatāṃ javāt KDarp_4.68b / kālaṃ muhūrtāṅgulimaṇḍalena KDarp_4.16a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727060 (0.049):
puṃsaścitramayūracāruvapuṣaḥ kiṃ tasya rūpaśriyā // KDarp_4.15 // / kālaṃ muhūrtāṅgulimaṇḍalena $ dinatriyāmāñjalinā pibantam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694363 (0.049):
puṃsaścitramayūracāruvapuṣaḥ kiṃ tasya rūpaśriyā // KDarp_4.15 // / kālaṃ muhūrtāṅgulimaṇḍalena dinatriyāmāñjalinā pibantam /
kālaḥ proṣitakāntānāṃ KDarp_3.76c / kāle kusumulāñchane KDarp_1.67b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725716 (0.049):
kālaḥ proṣitakāntānāṃ % puṣpakālaḥ samāyayau // KDarp_3.76 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693019 (0.049):
kālaḥ proṣitakāntānāṃ puṣpakālaḥ samāyayau // KDarp_3.76 //
kālena kāle śikhayā gṛhītaḥ KDarp_2.65d / kāle vivekavikalo vada kiṃ karoti KDarp_2.60d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723832 (0.0):
vittena koṣaparipoṣasahena tasmin % kāle vivekavikalo vada kiṃ karoti // / KDarp_2.60 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691137 (0.0):
vittena koṣaparipoṣasahena tasmin kāle vivekavikalo vada kiṃ karoti // / KDarp_2.60 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723951 (0.055):
nimeṣamātraṃ labhate na jīvaṃ % kālena kāle śikhayā gṛhītaḥ // KDarp_2.65 / niścetanaḥ kāṣṭhasamānakāyas $ tyaktaḥ kṣaṇātputrakalatramitraiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691256 (0.055):
nimeṣamātraṃ labhate na jīvaṃ kālena kāle śikhayā gṛhītaḥ // KDarp_2.65 // / niścetanaḥ kāṣṭhasamānakāyas tyaktaḥ kṣaṇātputrakalatramitraiḥ /
kāleṣvarkagrahādiṣu KDarp_6.8b / kālo yayau varṣasahasrasaṃkhyaḥ KDarp_7.17d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729724 (0.0):
tapasyatāṃ śoṣajuṣāṃ munīnāṃ % kālo yayau varṣasahasrasaṃkhyaḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697029 (0.0):
tapasyatāṃ śoṣajuṣāṃ munīnāṃ kālo yayau varṣasahasrasaṃkhyaḥ // KDarp_7.17
kāṣāyavyasanaṃ nirambararuciḥ kaṅkālamālādhṛtiḥ KDarp_7.68c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730642 (0.0):
daṇḍakamaṇḍalupraṇayitā carmākṣasūtragrahaḥ & / kāṣāyavyasanaṃ nirambararuciḥ kaṅkālamālādhṛtiḥ %
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697948 (0.0):
daṇḍakamaṇḍalupraṇayitā carmākṣasūtragrahaḥ / / kāṣāyavyasanaṃ nirambararuciḥ kaṅkālamālādhṛtiḥ
kimanyābhiḥ prayojanam KDarp_1.19d / kimayaṃ yācamāno 'pi KDarp_2.104a / kimetadityanucitaṃ KDarp_3.92a
kimetaducitaṃ phalam KDarp_3.90d / kilbiṣī brahmahatyayā KDarp_3.140b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126441 (0.059):
na parasyārtiśanamaṃ KDarp_6.21a / na paśyāmyucitaṃ phalam KDarp_6.35b
kiṃ karomi mune kasya KDarp_3.116a / kiṃ karomi yamenāhaṃ KDarp_1.51a
kiṃ karomyajane labdhā KDarp_3.101a / kiṃ kulīnena pāpinā KDarp_1.33b
kiṃ kulenākulīnāgre KDarp_1.12c / kiṃ tayā kaṣṭavidyayā KDarp_3.35d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123419 (0.044):
kiṃ tayā paṇyavidyayā KDarp_3.33d / kiṃ tayā bhāravidyayā KDarp_3.28d / kiṃ tayā mandavidyayā KDarp_3.40d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123457 (0.046):
kiṃ tayā śūlavidyayā KDarp_3.38d / kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c
kiṃ tayā kṣadravidyayā KDarp_3.29d / kiṃ tayā cauravidyayā KDarp_3.39d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123419 (0.044):
kiṃ tayā paṇyavidyayā KDarp_3.33d / kiṃ tayā bhāravidyayā KDarp_3.28d / kiṃ tayā mandavidyayā KDarp_3.40d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123457 (0.044):
kiṃ tayā śūlavidyayā KDarp_3.38d / kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123432 (0.058):
kiṃ tayā mūkavidyayā KDarp_3.43d / kiṃ tayā mṛtavidyayā KDarp_3.45d / kiṃ tayā mohavidyayā KDarp_3.34d
kiṃ tayā jaḍavidyayā KDarp_3.36d / kiṃ tayā dambhavidyayā KDarp_3.37d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123432 (0.050):
kiṃ tayā mūkavidyayā KDarp_3.43d / kiṃ tayā mṛtavidyayā KDarp_3.45d / kiṃ tayā mohavidyayā KDarp_3.34d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123454 (0.059):
kiṃ tayā śūlavidyayā KDarp_3.38d / kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c
kiṃ tayā doṣavidyayā KDarp_3.42d / kiṃ tayā dhṛṣṭavidyayā KDarp_3.30d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123432 (0.051):
kiṃ tayā mṛtavidyayā KDarp_3.45d / kiṃ tayā mohavidyayā KDarp_3.34d / kiṃ tayālīkavidyayā KDarp_3.41d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123454 (0.059):
kiṃ tayā śūlavidyayā KDarp_3.38d / kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123444 (0.064):
kiṃ tayā vadhavidyayā KDarp_3.44d / kiṃ tayā vyājavidyayā KDarp_3.48d / kiṃ tayā śaṭhavidyayā KDarp_3.32d
kiṃ tayā paṇyavidyayā KDarp_3.33d / kiṃ tayā bhāravidyayā KDarp_3.28d / kiṃ tayā mandavidyayā KDarp_3.40d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.039):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123398 (0.044):
kiṃ kulenākulīnāgre KDarp_1.12c / kiṃ tayā kaṣṭavidyayā KDarp_3.35d / kiṃ tayā kṣadravidyayā KDarp_3.29d
kiṃ tayā mūkavidyayā KDarp_3.43d / kiṃ tayā mṛtavidyayā KDarp_3.45d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123407 (0.059):
kiṃ tayā kṣadravidyayā KDarp_3.29d / kiṃ tayā cauravidyayā KDarp_3.39d / kiṃ tayā jaḍavidyayā KDarp_3.36d
kiṃ tayā mohavidyayā KDarp_3.34d / kiṃ tayālīkavidyayā KDarp_3.41d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123409 (0.050):
kiṃ tayā kṣadravidyayā KDarp_3.29d / kiṃ tayā cauravidyayā KDarp_3.39d / kiṃ tayā jaḍavidyayā KDarp_3.36d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123454 (0.062):
kiṃ tayā śūlavidyayā KDarp_3.38d / kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c
kiṃ tayā lubdhavidyayā KDarp_3.47d / kiṃ tayā vadhavidyayā KDarp_3.44d
kiṃ tayā vyājavidyayā KDarp_3.48d / kiṃ tayā śaṭhavidyayā KDarp_3.32d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123412 (0.064):
kiṃ tayā dambhavidyayā KDarp_3.37d / kiṃ tayā doṣavidyayā KDarp_3.42d / kiṃ tayā dhṛṣṭavidyayā KDarp_3.30d
kiṃ tayā śukavidyayā KDarp_3.31d / kiṃ tayā śūlavidyayā KDarp_3.38d
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131142 (0.033):
sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ KDarp_7.51d / sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a / sa tadā krayavikrayam KDarp_6.4d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12124574 (0.036):
tatkathāṃ matsarī smaraḥ KDarp_4.35d / tattatsaṃpūraṇāyaiva KDarp_6.49c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123420 (0.039):
kiṃ tayā dhṛṣṭavidyayā KDarp_3.30d / kiṃ tayā paṇyavidyayā KDarp_3.33d / kiṃ tayā bhāravidyayā KDarp_3.28d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12129339 (0.042):
yenāsanātkṣmāvirahādivāśu KDarp_7.56c / yenāsminsubhaṭāyitam KDarp_2.90d / ye vivekanibandhanam KDarp_3.50b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126271 (0.043):
dhāryate yairna saṃsāra- KDarp_3.98c / dhigdhigdhanaṃ kunidhanaṃ KDarp_2.75a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123400 (0.044):
kiṃ kulenākulīnāgre KDarp_1.12c / kiṃ tayā kaṣṭavidyayā KDarp_3.35d / kiṃ tayā kṣadravidyayā KDarp_3.29d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12128463 (0.050):
bhūrjadṛṣṭena tuṣṭasya KDarp_2.44c / bhṛṅgasvanairāhitahuṃkṛtābhiḥ KDarp_7.50a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126595 (0.051):
navena kāmena khalīkṛtānāṃ KDarp_7.47c / navena taralīkṛtaḥ KDarp_3.83b / na vairāgyamayaṃ manaḥ KDarp_3.36b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12130619 (0.052):
vyadhādvivādanirvedaiḥ KDarp_3.72c / vyayena śaṅkanīyasya KDarp_2.51c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12130339 (0.052):
vipreṣu pūryamāṇeṣu KDarp_6.30a / viprocchiṣṭāmahīmaham KDarp_6.50d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12122469 (0.055):
iti tasya vacaḥ śrutvā KDarp_2.31a / iti tasyāṃ pralāpinyāṃ KDarp_2.97a / iti tena samādiṣṭaḥ KDarp_3.118a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131417 (0.056):
sarvathā sattvaśuddhāya KDarp_6.52a / sarvaprāṇisvanābhijñaḥ KDarp_1.58c / sarvavidyānidhiryena KDarp_3.62c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12130140 (0.057):
vicintya saṃtatocchvāsaḥ KDarp_6.53c / vicchāyayornirvyayayoḥ KDarp_2.4a / vicchāyaṃ niḥsukhānandaṃ KDarp_2.15a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123409 (0.059):
kiṃ tayā cauravidyayā KDarp_3.39d / kiṃ tayā jaḍavidyayā KDarp_3.36d / kiṃ tayā dambhavidyayā KDarp_3.37d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12132444 (0.061):
haimaṃ kamalamāruhya KDarp_2.102c / horāyātrāmbudhāreva KDarp_4.67c / hyo yaḥ śiśuḥ sa sphuṭayauvano 'dya KDarp_4.7c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131250 (0.062):
sadhanāścātiduḥkhitāḥ KDarp_2.57b / sa dhīmānvedavidvādī KDarp_1.23a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12125214 (0.062):
tāvūcatuḥ kṣitipate KDarp_4.46a / tāvūce nṛpatirmānyamānenābhyadhikāraḥ KDarp_4.49/b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123432 (0.062):
kiṃ tayā mṛtavidyayā KDarp_3.45d / kiṃ tayā mohavidyayā KDarp_3.34d / kiṃ tayālīkavidyayā KDarp_3.41d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12124681 (0.062):
tathetyākhyāyi taiḥ suraiḥ KDarp_3.149b / tadandakārāya bhavatyavaśyaṃ KDarp_3.1c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12124703 (0.062):
tadā kva rūpaṃ kva ca yauvanaśrīḥ KDarp_4.9d / tadā taṃ dṛptamaiṣīka- KDarp_5.39c / tadāpi rūpaṃ vigatasvarūpam KDarp_4.12d
kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c / kiṃ tena mithyātapasā munīnām KDarp_7.8d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729552 (0.047):
śāpopatāpaprabhuṇā pareṣāṃ % kiṃ tena mithyātapasā munīnām // KDarp_7.8 // / na rājasevārajasā viluptaṃ $ na bhūmividyādivivādataptam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696857 (0.047):
śāpopatāpaprabhuṇā pareṣāṃ kiṃ tena mithyātapasā munīnām // KDarp_7.8 // / na rājasevārajasā viluptaṃ na bhūmividyādivivādataptam /
kiṃ tvāgāmibhayādetan KDarp_3.65c / kiṃ na kurvantyavāritāḥ KDarp_3.101d
kiṃ prayāto 'si mūḍhatām KDarp_1.25b / kiṃ śauryeṇa sarāgasya KDarp_5.25a
kīrtanenārthināmapi KDarp_2.11d / kīrtyutkarṣajigīṣayā KDarp_6.6b
kuṇḍī daṇḍakamaṇḍalupraṇayitā carmākṣasūtragrahaḥ KDarp_7.68b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730635 (0.0):
bhasmasmeraśarīratā pṛthujaṭābandhaḥ śiromuṇḍanaṃ $ kuṇḍī / daṇḍakamaṇḍalupraṇayitā carmākṣasūtragrahaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697941 (0.0):
bhasmasmeraśarīratā pṛthujaṭābandhaḥ śiromuṇḍanaṃ kuṇḍī / daṇḍakamaṇḍalupraṇayitā carmākṣasūtragrahaḥ /
kurukṣetrādideśeṣu KDarp_6.8a / kurvanti svaguṇastavena guṇināṃ yatnādguṇācchādanam KDarp_3.14b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724845 (0.0):
ye saṃsatsu vivādinaḥ parayaśaḥśalyena śūlākulāḥ $ kurvanti svaguṇastavena / guṇināṃ yatnādguṇācchādanam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692149 (0.0):
ye saṃsatsu vivādinaḥ parayaśaḥśalyena śūlākulāḥ kurvanti svaguṇastavena / guṇināṃ yatnādguṇācchādanam /
kurvanviṣaśyāmalakaṇṭhakāntiṃ KDarp_7.24c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729840 (0.054):
iti priyāyāḥ praṇayopapannam $ ākarṇya vākyaṃ giriśo 'bravīttām & / kurvanviṣaśyāmalakaṇṭhakāntiṃ % dantaprabhābhiḥ pratibhāvihīnam //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697145 (0.054):
iti priyāyāḥ praṇayopapannam ākarṇya vākyaṃ giriśo 'bravīttām / / kurvanviṣaśyāmalakaṇṭhakāntiṃ dantaprabhābhiḥ pratibhāvihīnam //
kulakūlaṃkaṣā yeṣāṃ KDarp_1.11c / kulavidyādhanodbhavaḥ KDarp_1.27d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722162 (0.060):
madaḥ sādhujanāviṣṭaḥ % kulavidyādhanodbhavaḥ // KDarp_1.27 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689467 (0.060):
madaḥ sādhujanāviṣṭaḥ kulavidyādhanodbhavaḥ // KDarp_1.27 //
kulasya kamalasyeva KDarp_1.7a / kulaṃ kasyānurvartatām KDarp_1.9d
kulaṃ kutanayeneva KDarp_5.28a / kulaṃ kulaṃ kalayatāṃ KDarp_1.6a
kulaṃ vittaṃ śrutaṃ rūpaṃ KDarp_1.4a / kulābhimānaṃ tyaja saṃvṛttāgraṃ KDarp_1.39a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722324 (1.192):
saṃpūrṇo 'pi ghaṭaḥ kūpād % guṇacchinnaḥ patatyadhaḥ // KDarp_1.38 // / kulābhimānaṃ tyaja saṃvṛttāgraṃ $ dhanābhimānaṃ tyaja dṛṣṭanaṣṭam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689629 (1.192):
saṃpūrṇo 'pi ghaṭaḥ kūpād guṇacchinnaḥ patatyadhaḥ // KDarp_1.38 // / kulābhimānaṃ tyaja saṃvṛttāgraṃ dhanābhimānaṃ tyaja dṛṣṭanaṣṭam /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14721825 (0.045):
svāsthyāya kurute yatnaṃ % madhuraiḥ sūktibheṣajaiḥ // KDarp_1.3 // / kulaṃ vittaṃ śrutaṃ rūpaṃ $ śauryaṃ dānaṃ tapastathā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689130 (0.045):
svāsthyāya kurute yatnaṃ madhuraiḥ sūktibheṣajaiḥ // KDarp_1.3 // / kulaṃ vittaṃ śrutaṃ rūpaṃ śauryaṃ dānaṃ tapastathā /
kulābhimānaḥ kasteṣāṃ KDarp_1.11a / kulābhimānābharaṇasya mātā KDarp_1.16a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14721994 (0.044):
saṃsaktasmararūḍhagūḍhacaritaṃ tattvena jānāti kaḥ // KDarp_1.15 // / kulābhimānābharaṇasya mātā $ pitāmahī vā prapitāmahī vā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689299 (0.044):
saṃsaktasmararūḍhagūḍhacaritaṃ tattvena jānāti kaḥ // KDarp_1.15 // / kulābhimānābharaṇasya mātā pitāmahī vā prapitāmahī vā /
kulārthavidyādikṛto 'bhimānas KDarp_1.42c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722403 (1.192):
anityateyaṃ yadi nityatā syāt $ sarvaṃ na pāke virasaṃ yadi syāt & / kulārthavidyādikṛto 'bhimānas % tadaiṣa te syānna viḍambanīyaḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689707 (1.192):
anityateyaṃ yadi nityatā syāt sarvaṃ na pāke virasaṃ yadi syāt / / kulārthavidyādikṛto 'bhimānas tadaiṣa te syānna viḍambanīyaḥ // KDarp_1.42
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728657 (0.049):
dharmārthapaṇyakrayavikrayo 'sau % kastena dānaprabhavo 'bhimānaḥ // / KDarp_6.2 // / yadvidyādiguṇotkarṣa- $ viśeṣaparitoṣitaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695962 (0.049):
dharmārthapaṇyakrayavikrayo 'sau kastena dānaprabhavo 'bhimānaḥ // / KDarp_6.2 // / yadvidyādiguṇotkarṣa- viśeṣaparitoṣitaiḥ /
kulīnasya kulīnasya KDarp_1.12a / kule yajvā bahuśrutaḥ KDarp_1.9b
kuṣṭakledajugupsitaḥ KDarp_2.83b / kuṣṭhī sthūlagalagrahaḥ KDarp_2.77b
kusumeṣuruciṃ navām KDarp_3.93b / kūṭadānena tena kim KDarp_6.13d
kṛcchrāvasannā jīvantiṃ KDarp_2.79c / kṛtakrūrāpakāreṣu KDarp_2.106a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724523 (0.048):
evaṃvidhānāṃ duḥkhānāṃ % kāraṇaṃ kaluṣaṃ manaḥ // KDarp_2.105 // / kṛtakrūrāpakāreṣu $ vidveṣaparuṣeṣvapi &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691827 (0.048):
evaṃvidhānāṃ duḥkhānāṃ kāraṇaṃ kaluṣaṃ manaḥ // KDarp_2.105 // / kṛtakrūrāpakāreṣu vidveṣaparuṣeṣvapi /
kṛtaghnena viparyayāt KDarp_3.141b / kṛtadevapitṛkriyaḥ KDarp_6.40b
kṛtasnānaḥ sameṣyāmi KDarp_4.53c / kṛtaṃ na kṛpaṇe kasmāt KDarp_2.104c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12121798 (0.063):
atha yāte śanaiḥ kāle KDarp_3.128a / atha rājā kṛtasnānaḥ KDarp_4.55a
kṛtārcane narapatau KDarp_4.57a / kṛtāsanaparigrahau KDarp_4.45b
kṛtyāsakhaḥ samudbhūtaḥ KDarp_3.115c / kṛtvā samastaṃ divasaṃ dhanānāṃ KDarp_2.13a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723201 (0.041):
mūrdhaśāyī nidhānānāṃ % kālavyāla ivābhavat // KDarp_2.12 // / kṛtvā samastaṃ divasaṃ dhanānāṃ $ nidhānakumbhīgaṇanāvidhānam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690505 (0.041):
mūrdhaśāyī nidhānānāṃ kālavyāla ivābhavat // KDarp_2.12 // / kṛtvā samastaṃ divasaṃ dhanānāṃ nidhānakumbhīgaṇanāvidhānam /
kṛpaṇasyārthaniṣkṛpam KDarp_2.31b / kṛpaṇaḥ prāṇarakṣāyai KDarp_5.41c
kṛpayā bāndhavastrībhiḥ KDarp_2.78c / kṛśatāmeva kevalam KDarp_6.48d
kṛśaṃ tulyaguṇodaye KDarp_6.19b / kṛṣṇājinottarāsaṅgaṃ KDarp_3.131a
kṛṣyamāṇā tamavadat KDarp_3.89c / kena niṣkaruṇenedaṃ KDarp_2.90a / kenāpi kāmatkuhakakrameṇa KDarp_7.64c
kenonnataparibhraṣṭā KDarp_1.65c / keśagraheṇaiva jarā janānāṃ KDarp_4.5c
kokilānāmajāyata KDarp_3.78d / kopanasya tapovanam KDarp_3.66b
kopaḥ prauḍhāgnipiṅgalam KDarp_3.114b / kopākulaṃ sparśavivarjanīyaṃ KDarp_7.14c
kopākulāḥ kāmukavṛttameva KDarp_7.54d / kopāndolitakelipadmamadhupairmadhye 'ndhakāraṃ vyadhāt KDarp_4.25d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727232 (0.0):
udvīkṣyākṣiparamparāmapi harestatrāvasannā śacī % / kopāndolitakelipadmamadhupairmadhye 'ndhakāraṃ vyadhāt // KDarp_4.25 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730381 (0.042):
te bhejire rāgasamudgaterṣyāḥ % kopākulāḥ kāmukavṛttameva // KDarp_7.54 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697686 (0.042):
te bhejire rāgasamudgaterṣyāḥ kopākulāḥ kāmukavṛttameva // KDarp_7.54 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694530 (0.049):
udvīkṣyākṣiparamparāmapi harestatrāvasannā śacī / kopāndolitakelipadmamadhupairmadhye 'ndhakāraṃ vyadhāt // KDarp_4.25 //
kopena kāmena ca kṛṣyamāṇāḥ KDarp_7.26d / kopena śāpaśpuritādharāṇāṃ KDarp_7.4a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729470 (0.047):
cittaṃ prasannaṃ yadi kiṃ tapobhiś % cittaṃ sakopaṃ yadi kiṃ tapobhiḥ // / KDarp_7.3 // / kopena śāpaśpuritādharāṇāṃ $ kāmena kampasphuritādharāṇām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696775 (0.047):
cittaṃ prasannaṃ yadi kiṃ tapobhiś cittaṃ sakopaṃ yadi kiṃ tapobhiḥ // / KDarp_7.3 // / kopena śāpaśpuritādharāṇāṃ kāmena kampasphuritādharāṇām /
kopotkaṭavyāghravidīryamāṇa- KDarp_7.53a / kopopataptaṃ dhanarāgadigdhaṃ KDarp_7.2c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730348 (0.041):
tāsāṃ vilokyaiva manovikāraṃ % bhrūbhaṅgabhīmā muniparṣadāsīt // / KDarp_7.52 // / kopotkaṭavyāghravidīryamāṇa- $ kṣamāmṛgīraktaciteva teṣām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697653 (0.041):
tāsāṃ vilokyaiva manovikāraṃ bhrūbhaṅgabhīmā muniparṣadāsīt // KDarp_7.52 / kopotkaṭavyāghravidīryamāṇa- kṣamāmṛgīraktaciteva teṣām /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729445 (0.057):
sarvātmanā śuddhadhiyā vidheyaḥ $ saṃsāradoṣapraśamāya yatnaḥ & / kopopataptaṃ dhanarāgadigdhaṃ % karoti tīvraṃ na tapaḥ praśāntim //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696750 (0.057):
sarvātmanā śuddhadhiyā vidheyaḥ saṃsāradoṣapraśamāya yatnaḥ / / kopopataptaṃ dhanarāgadigdhaṃ karoti tīvraṃ na tapaḥ praśāntim //
kopopavāsaniḥśvāsa- KDarp_2.55c / ko 'pyalakṣyakramaḥ kramaḥ KDarp_4.65b
ko 'yaṃ kusumadhanvanaḥ KDarp_4.36b / ko 'yaṃ te muniputraka KDarp_3.21d / ko 'yaṃ nṛṇāmasthirarūpadarpaḥ KDarp_4.1b
ko 'yaṃ vijātirviguṇaḥ kalāvān KDarp_7.62a / ko vetti tadvidhaṃ ratnaṃ KDarp_4.38c
koṣe nidhānakumbheṣu KDarp_2.70c / koṣṭhadvārāntavāsinī KDarp_2.76b
kautukālokasāreva KDarp_4.47c / kriyate kālalīlayā KDarp_4.69d
kriyate mohaśāntaye KDarp_1.5d / kriyate yā sabhāmadhye KDarp_3.30c
kriyāviśeṣaiḥ kṛtakāyaśoṣaiḥ KDarp_7.26b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729874 (0.041):
vanapraveśairniyamairaśeṣaiḥ $ kriyāviśeṣaiḥ kṛtakāyaśoṣaiḥ & / na nirvikāraṃ padamāpnuvanti % kopena kāmena ca kṛṣyamāṇāḥ // KDarp_7.26
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697179 (0.041):
vanapraveśairniyamairaśeṣaiḥ kriyāviśeṣaiḥ kṛtakāyaśoṣaiḥ / / na nirvikāraṃ padamāpnuvanti kopena kāmena ca kṛṣyamāṇāḥ // KDarp_7.26 //
kruddhasya śāpena śilā babhūva KDarp_7.5b / krūrakrodhasaṭāmiva KDarp_3.114d
krūrākāramabhāṣata KDarp_3.117b / krūrāḥ paraṃ pallavapeśalāṅgyo KDarp_1.66c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722784 (0.055):
krūrāḥ paraṃ pallavapeśalāṅgyo % mugdhā vidagdhānapi vañcayanti //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690088 (0.055):
krūrāḥ paraṃ pallavapeśalāṅgyo mugdhā vidagdhānapi vañcayanti //
krodhāndhyena punaḥ pranaṣṭavimalāloke viveke cyute KDarp_3.150b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726673 (0.0):
ityete munayo 'pi darpaviphale yāte śrute śocyatāṃ $ krodhāndhyena punaḥ / pranaṣṭavimalāloke viveke cyute &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693976 (0.0):
ityete munayo 'pi darpaviphale yāte śrute śocyatāṃ krodhāndhyena punaḥ / pranaṣṭavimalāloke viveke cyute /
krauryamevaṃvidhaṃ kṛtam KDarp_2.91d / klānto 'pi niśi nirvyathaḥ KDarp_6.45d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729284 (0.050):
sattvotsāhayutastasthau % klānto 'pi niśi nirvyathaḥ // KDarp_6.45 // / athāhaṃ saktugandhena $ nirgataḥ kṣudhito bilāt &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696589 (0.050):
sattvotsāhayutastasthau klānto 'pi niśi nirvyathaḥ // KDarp_6.45 // / athāhaṃ saktugandhena nirgataḥ kṣudhito bilāt /
klāmyatkṛmikulairvṛtaḥ KDarp_2.80b / kliṣṭaḥ kaṣṭaṃ kadaryo 'yaṃ KDarp_2.107a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724534 (0.063):
bhavanti santaḥ kleśoṣma- % śoṣiteṣu na karkaśāḥ // KDarp_2.106 // / kliṣṭaḥ kaṣṭaṃ kadaryo 'yaṃ $ lobhenāparajanmani &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691838 (0.063):
bhavanti santaḥ kleśoṣma- śoṣiteṣu na karkaśāḥ // KDarp_2.106 // / kliṣṭaḥ kaṣṭaṃ kadaryo 'yaṃ lobhenāparajanmani /
kleśabhogāya jīvitam KDarp_2.88d / kleśāvalagnāstanuśoṣamagnāḥ KDarp_7.22b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729803 (0.042):
kasmādamī varṣasahasralagna- $ kleśāvalagnāstanuśoṣamagnāḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697108 (0.042):
kasmādamī varṣasahasralagna- kleśāvalagnāstanuśoṣamagnāḥ /
kva vidyā viditāśeṣa- KDarp_3.99a / kṣaṇakṣayanipātinā KDarp_3.126b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725998 (0.043):
dhāryate yairna saṃsāra- % vikāraskhalitaṃ manaḥ // KDarp_3.98 // / kva vidyā viditāśeṣa- $ kāryākāryavimarśadhīḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693301 (0.043):
dhāryate yairna saṃsāra- vikāraskhalitaṃ manaḥ // KDarp_3.98 // / kva vidyā viditāśeṣa- kāryākāryavimarśadhīḥ /
kṣaṇakṣayopayogena KDarp_2.48c / kṣaṇapākena kālasya KDarp_4.60c
kṣaṇarasikatālolaḥ sevāśritānavamanyate KDarp_1.57c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722659 (0.0):
vijātitayā śaṭhaḥ & / kṣaṇarasikatālolaḥ sevāśritānavamanyate % guṇiṣu kurute
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689963 (0.0):
vijātitayā śaṭhaḥ / / kṣaṇarasikatālolaḥ sevāśritānavamanyate guṇiṣu kurute
kṣaṇaṃ naivocatuḥ kiṃcid KDarp_4.56c / kṣaṇaṃ saṃmūrcchitaḥ prāpa KDarp_2.88c
kṣaṇaṃ stimitatāṃ yayau KDarp_6.53d / kṣaṇātkṣaṇaṃ yācakatāṃ prayātaḥ KDarp_5.12d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728142 (0.040):
karṇe 'rjunasyātatakārmukasya % kṣaṇātkṣaṇaṃ yācakatāṃ prayātaḥ // / KDarp_5.12 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695448 (0.040):
karṇe 'rjunasyātatakārmukasya kṣaṇātkṣaṇaṃ yācakatāṃ prayātaḥ // / KDarp_5.12 //
kṣaṇādabhūdadbhutarūparāśir KDarp_7.29c
kṣanaṃ hastāvalambanam KDarp_1.26d / kṣamāmṛgīraktaciteva teṣām KDarp_7.53b
kṣamā śamaḥ śāsanamindriyāṇāṃ KDarp_7.16a / kṣayo darpeṇa tejasaḥ KDarp_5.43d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729693 (0.047):
vṛddha sarāgaḥ kimato 'sti nindyaṃ % mūrkhaḥ pramātā kimato 'sti śocyam // / KDarp_7.15 // / kṣamā śamaḥ śāsanamindriyāṇāṃ $ manaḥ prasiktaṃ karuṇāmṛtena &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696998 (0.047):
vṛddha sarāgaḥ kimato 'sti nindyaṃ mūrkhaḥ pramātā kimato 'sti śocyam // / KDarp_7.15 // / kṣamā śamaḥ śāsanamindriyāṇāṃ manaḥ prasiktaṃ karuṇāmṛtena /
kṣālayantīmivāśrubhiḥ KDarp_2.21d / kṣitipāya nyavedayan KDarp_6.33d
kṣitipāstatkulodbhavāḥ KDarp_1.17d / kṣiptapattrāḥ sumanasāṃ KDarp_3.77a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722022 (0.051):
dilīparaghurāmādyāḥ % kṣitipāstatkulodbhavāḥ // KDarp_1.17 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689326 (0.051):
dilīparaghurāmādyāḥ kṣitipāstatkulodbhavāḥ // KDarp_1.17 //
kṣiptamakṣiptameva tat KDarp_6.5d / kṣīṇātputrāḥ palāyante KDarp_2.29c
kṣībeva veśyā nahi rājalakṣmīḥ KDarp_5.7d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728050 (0.0):
ekaṃ samāliṅgati darpalolā % kṣībeva veśyā nahi rājalakṣmīḥ // KDarp_5.7
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695356 (0.0):
ekaṃ samāliṅgati darpalolā kṣībeva veśyā nahi rājalakṣmīḥ // KDarp_5.7 //
kṣutkṣāmakukṣiṃ saṃkṣipta- KDarp_6.41c / kṣetrajāḥ pāṇḍunandanāḥ KDarp_1.19b
kṣemendraḥ suhṛdāṃ prītyā KDarp_1.3a / khaṇḍoṣṭhanāsaḥ sphuṭitākṣidantaḥ KDarp_4.12b
kharastīvravyathārto 'bhūt KDarp_1.48c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722528 (0.032):
tena tīkṣṇapratodena $ codyamānaḥ punaḥ punaḥ & / kharastīvravyathārto 'bhūt % prakṣaratkṣatajokṣitaḥ // KDarp_1.48 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689832 (0.032):
tena tīkṣṇapratodena codyamānaḥ punaḥ punaḥ / / kharastīvravyathārto 'bhūt prakṣaratkṣatajokṣitaḥ // KDarp_1.48 //
kharī sarvaṃ dadarśa tat KDarp_1.74b / khalairbhūpālasaṃsadi KDarp_3.8d
gaṅgāyāṃ setubandhanam KDarp_3.55d / gaṅgeva śuddhā lalanāvalīyam KDarp_7.62d
gaccha tvaṃ svayameṣyāmi KDarp_3.103c / gacchantyarthaphalārthinaḥ KDarp_3.27d
gacchantyudgatatuṅgaśṛṅgamukuṭodagrā girīndrāḥ kṣayam KDarp_4.70b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727806 (0.0):
śuṣyantyambudhayastaraṅgagahanairāliṅgitāśāṅganā $ / gacchantyudgatatuṅgaśṛṅgamukuṭodagrā girīndrāḥ kṣayam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695112 (0.0):
śuṣyantyambudhayastaraṅgagahanairāliṅgitāśāṅganā / gacchantyudgatatuṅgaśṛṅgamukuṭodagrā girīndrāḥ kṣayam /
gaṇakasya dhanena kim KDarp_2.52d / gaṇayanti madoddhatāḥ KDarp_3.75d
gaṇyante tadguṇā budhaiḥ KDarp_5.27d / gatacchāyaḥ kāyaściravirasarūkṣāśanatayā KDarp_2.10b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723156 (0.0):
aśāntāntastṛṣṇā dhanalavaṇavārivyatikarair $ gatacchāyaḥ / kāyaściravirasarūkṣāśanatayā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690460 (0.0):
aśāntāntastṛṣṇā dhanalavaṇavārivyatikarair gatacchāyaḥ / kāyaściravirasarūkṣāśanatayā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863398 (0.0):
MSS_3484 1 aśāntāntastṛṣṇā dhanalavaṇavārivyatikarair gatacchāyaḥ / kāyaściravirasarūkṣāśanatayā /
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15600889 (0.035):
Subhv_0491-2 kṣatacchāyaḥ kāyaściravirasarūkṣāśanatayā /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728356 (0.060):
na dveṣoṣṇaṃ śrutaṃ yeṣāṃ % gaṇyante tadguṇā budhaiḥ // KDarp_5.27 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695661 (0.060):
na dveṣoṣṇaṃ śrutaṃ yeṣāṃ gaṇyante tadguṇā budhaiḥ // KDarp_5.27 //
gate bhuktvātithau tasminn KDarp_6.45a / gatvā yajñabhuvaṃ bhrātre KDarp_3.132c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729271 (0.060):
svabhojanena vidadhe % saṃpūrṇāśananirvṛttam // KDarp_6.44 // / gate bhuktvātithau tasminn $ upavāsakṛśo dvijaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696576 (0.060):
svabhojanena vidadhe saṃpūrṇāśananirvṛttam // KDarp_6.44 // / gate bhuktvātithau tasminn upavāsakṛśo dvijaḥ /
gantuṃ pravṛttāṃ so 'bhyetya KDarp_3.88c / gandheneva dhanena kim KDarp_2.45d
gardabhīvacanaṃ dvijaḥ KDarp_1.58b / gardabhīṃ jananīṃ nijām KDarp_1.49d
galatyevāniśaṃ nṛṇām KDarp_4.67d / gahanaṃ strīviceṣṭitam KDarp_1.62d
girerivāgrādavatīrya bhūmim KDarp_7.29b / gītena ca siṣevire KDarp_4.18d
guṇacchinnaḥ patatyadhaḥ KDarp_1.38d / guṇaprabhāve vicchinne KDarp_1.10c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722319 (0.040):
saṃpūrṇo 'pi ghaṭaḥ kūpād % guṇacchinnaḥ patatyadhaḥ // KDarp_1.38 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689624 (0.040):
saṃpūrṇo 'pi ghaṭaḥ kūpād guṇacchinnaḥ patatyadhaḥ // KDarp_1.38 //
guṇavatkulajāto 'pi KDarp_1.13a / guṇasāraṃ parīkṣate KDarp_3.9b
guṇādhīnaṃ kulaṃ jñātvā KDarp_1.14c / guṇināṃ matsaraḥ śatrur KDarp_1.35a
guṇiṣu kurute garvodgārānakharvagalaḥ khalaḥ KDarp_1.57d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722666 (0.0):
kṣaṇarasikatālolaḥ sevāśritānavamanyate % guṇiṣu kurute / garvodgārānakharvagalaḥ khalaḥ // KDarp_1.57 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689970 (0.0):
kṣaṇarasikatālolaḥ sevāśritānavamanyate guṇiṣu kurute / garvodgārānakharvagalaḥ khalaḥ // KDarp_1.57 //
guṇeṣvanādaraṃ putra KDarp_1.38a / guṇeṣvādhīyatāṃ matiḥ KDarp_1.14d
guptavṛttāntacarcayā KDarp_1.75b / gurutalpe sa candrasya KDarp_1.18c
gururgarvātkavirdveṣād KDarp_3.49a / gurordambhena siddhasya KDarp_2.50c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725300 (0.046):
yantratantrānusāriṇyā % kiṃ tayā vyājavidyayā // KDarp_3.48 // / gururgarvātkavirdveṣād $ yatirbhogaparigrahāt &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692604 (0.046):
yantratantrānusāriṇyā kiṃ tayā vyājavidyayā // KDarp_3.48 // / gururgarvātkavirdveṣād yatirbhogaparigrahāt /
gūḍhagarbhapradaṃ caitat KDarp_1.74c / gṛhamekaṃ gṛhasthasya KDarp_2.24a
gṛhaṃ bhavatyavaśyaṃ tad- KDarp_2.23c / gṛhāṇāṃ śatamarthinaḥ KDarp_2.24b
gṛhiṇīvigrahograsya KDarp_2.55a / gṛhe dhārādhiruḍhāpi KDarp_3.43a
gṛhṇāsi paranārīṇāṃ KDarp_3.91c / gṛhyatāṃ pravaro varaḥ KDarp_3.145d
gopyate yā śrutajñasya KDarp_3.32a / goviprarakṣākṣapitasvadehāḥ KDarp_5.45b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728594 (0.0):
adarpaśauryaspṛhaṇīyasattvā $ goviprarakṣākṣapitasvadehāḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695899 (0.0):
adarpaśauryaspṛhaṇīyasattvā goviprarakṣākṣapitasvadehāḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725088 (0.051):
rañjayatyeva yā lokaṃ % kiṃ tayā śukavidyayā // KDarp_3.31 // / gopyate yā śrutajñasya $ mūrkhasyāgre prakāśyate &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692392 (0.051):
rañjayatyeva yā lokaṃ kiṃ tayā śukavidyayā // KDarp_3.31 // / gopyate yā śrutajñasya mūrkhasyāgre prakāśyate /
grastodagraguṇaujasaḥ KDarp_2.42b / grāmasthasya niyoginaḥ KDarp_2.49b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723598 (0.040):
ghorapratigrahagrāma- $ grastodagraguṇaujasaḥ & / tadvibhāgānabhijñasya % dhūrtāptasya dhanena kim // KDarp_2.42 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690902 (0.040):
ghorapratigrahagrāma- grastodagraguṇaujasaḥ / / tadvibhāgānabhijñasya dhūrtāptasya dhanena kim // KDarp_2.42 //
grāmīṇasya dhanena kim KDarp_2.53d / grāsaprasaktākṛtakāmadoṣā KDarp_4.5b
grīvāstambhabhṛtaḥ paronnatikathāmātre śiraḥśūlinaḥ KDarp_3.68a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725584 (0.0):
tatsaṃgame dveṣamayaḥ % sadā saṃnihitaḥ kaliḥ // KDarp_3.67 // / grīvāstambhabhṛtaḥ paronnatikathāmātre śiraḥśūlinaḥ $
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692887 (0.0):
tatsaṃgame dveṣamayaḥ sadā saṃnihitaḥ kaliḥ // KDarp_3.67 // / grīvāstambhabhṛtaḥ paronnatikathāmātre śiraḥśūlinaḥ
grīvāstambhayutaṃ rahaḥ KDarp_1.24b / ghorapratigrahagrāma- KDarp_2.42a
cakāra kalahaṃ nandaḥ KDarp_2.20c / cakāra sarvatīrtheṣu KDarp_3.136c
cakārātithisatkriyām KDarp_2.18b / cakradhārāpathātithiḥ KDarp_5.15b
cakrabhramabhrāntividhāyinīyam KDarp_4.7b / cakre daśāśāḥ sa pṛthuprakāśā KDarp_7.32c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729990 (0.021):
cakre daśāśāḥ sa pṛthuprakāśā % digambaratvādiva jātahāsāḥ // KDarp_7.32
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697295 (0.021):
cakre daśāśāḥ sa pṛthuprakāśā digambaratvādiva jātahāsāḥ // KDarp_7.32 //
cakre smitasnapitadigvadano munīnāṃ KDarp_7.71c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730722 (1.788):
devyārthito 'tha bhagavānkṛpayā smarāris $ teṣāmanugrahamayena vilokanena / cakre smitasnapitadigvadano munīnāṃ % līnasya moharajasaḥ sahasaiva śāntim
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15698028 (1.788):
devyārthito 'tha bhagavānkṛpayā smarāris teṣāmanugrahamayena vilokanena / / cakre smitasnapitadigvadano munīnāṃ līnasya moharajasaḥ sahasaiva śāntim
cakṣuḥ kṣaṇaṃ kvāpi yayau tṛtīyam KDarp_7.35d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730051 (1.192):
pūrvāpakārasmṛtijātalajjaṃ % cakṣuḥ kṣaṇaṃ kvāpi yayau tṛtīyam // / KDarp_7.35 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697356 (1.192):
pūrvāpakārasmṛtijātalajjaṃ cakṣuḥ kṣaṇaṃ kvāpi yayau tṛtīyam // KDarp_7.35
cacāra niścalatanus KDarp_3.20c / cacāra suciraṃ tapaḥ KDarp_1.77d
caṇḍaṃ caṇḍālaceṣṭitaḥ KDarp_1.54d / caṇḍaṃ piṇḍārthināṃ dveṣa- KDarp_3.44a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725237 (0.046):
pratibhābhaṅgasaṅgādyā % kiṃ tayā mūkavidyayā // KDarp_3.43 // / caṇḍaṃ piṇḍārthināṃ dveṣa- $ piśunānāṃ śunāmiva &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692541 (0.046):
pratibhābhaṅgasaṅgādyā kiṃ tayā mūkavidyayā // KDarp_3.43 // / caṇḍaṃ piṇḍārthināṃ dveṣa- piśunānāṃ śunāmiva /
caṇḍālatāṃ bhūmipatistraśaṅkuḥ KDarp_7.5d / caṇḍālatvamupāgataḥ KDarp_2.108d
caṇḍālī khaṇḍikābhidhā KDarp_2.76d / caṇḍālī tadyathāravam KDarp_2.89b
caṇḍālo 'bhūnmahīpatiḥ KDarp_1.17b / cikṣepa kaścitkṣamayā vihīnaḥ KDarp_7.56b
citāgnimaviśanmuniḥ KDarp_3.127b / cittasya jātyānilacañcalasya KDarp_5.5c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728015 (0.046):
taccittavṛttervividhasvabhāvāt % paryāyaśo yātyativaiparītyam // KDarp_5.4 / cittasya jātyānilacañcalasya % nānāguṇatvātkriyate kimasya // KDarp_5.5 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695321 (0.046):
taccittavṛttervividhasvabhāvāt paryāyaśo yātyativaiparītyam // KDarp_5.4 / cittasya jātyānilacañcalasya nānāguṇatvātkriyate kimasya // KDarp_5.5 //
cittaṃ prasannaṃ yadi kiṃ tapobhiś KDarp_7.3c / cittaṃ viraktaṃ yadi kiṃ tapobhiś KDarp_7.3a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729455 (1.192):
kopopataptaṃ dhanarāgadigdhaṃ % karoti tīvraṃ na tapaḥ praśāntim // / KDarp_7.2 // / cittaṃ viraktaṃ yadi kiṃ tapobhiś $ cittaṃ sarāgaṃ yadi kiṃ tapobhiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696760 (1.192):
kopopataptaṃ dhanarāgadigdhaṃ karoti tīvraṃ na tapaḥ praśāntim // / KDarp_7.2 // / cittaṃ viraktaṃ yadi kiṃ tapobhiś cittaṃ sarāgaṃ yadi kiṃ tapobhiḥ /
cittaṃ sakopaṃ yadi kiṃ tapobhiḥ KDarp_7.3d / cittaṃ sarāgaṃ yadi kiṃ tapobhiḥ KDarp_7.3b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729466 (0.0):
cittaṃ prasannaṃ yadi kiṃ tapobhiś % cittaṃ sakopaṃ yadi kiṃ tapobhiḥ // / KDarp_7.3 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696771 (0.0):
cittaṃ prasannaṃ yadi kiṃ tapobhiś cittaṃ sakopaṃ yadi kiṃ tapobhiḥ // / KDarp_7.3 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729458 (0.059):
KDarp_7.2 // / cittaṃ viraktaṃ yadi kiṃ tapobhiś $ cittaṃ sarāgaṃ yadi kiṃ tapobhiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696763 (0.059):
KDarp_7.2 // / cittaṃ viraktaṃ yadi kiṃ tapobhiś cittaṃ sarāgaṃ yadi kiṃ tapobhiḥ /
citte vidyā ca pustake KDarp_3.110d / citrālaṃkārahāriṇī KDarp_3.10b
citropamaṃ bālavapuḥ prakṛtyā KDarp_4.2b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726781 (0.054):
paryantarekhāṅgavibhāgahīna- $ citropamaṃ bālavapuḥ prakṛtyā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694084 (0.054):
paryantarekhāṅgavibhāgahīna- citropamaṃ bālavapuḥ prakṛtyā /
cirarogī yayā bhiṣak KDarp_3.46b / cirasevānurodhena KDarp_6.14a
cetaḥ śāntyai dveṣadarpojjhitena KDarp_3.151a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726693 (0.0):
dhanābhimānamalinā vidyā vidhatte guṇam // KDarp_3.150 // / cetaḥ śāntyai dveṣadarpojjhitena $ yatnaḥ kāryaḥ sarvathā paṇḍitena &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693996 (0.0):
dhanābhimānamalinā vidyā vidhatte guṇam // KDarp_3.150 // / cetaḥ śāntyai dveṣadarpojjhitena yatnaḥ kāryaḥ sarvathā paṇḍitena /
cerurmalayamārutāḥ KDarp_3.77d / caitrotsaveneva śirīṣapuṣpam KDarp_4.2d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726789 (0.054):
tadyauvanenaiva vikāsameti % caitrotsaveneva śirīṣapuṣpam // KDarp_4.2 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694092 (0.054):
tadyauvanenaiva vikāsameti caitrotsaveneva śirīṣapuṣpam // KDarp_4.2 //
codyamānaḥ punaḥ punaḥ KDarp_1.48b / cauryacihnena kevalam KDarp_2.51b
cchinne cakreṇa cakriṇā KDarp_5.17b / chadmadhīrvāci pāruṣyaṃ KDarp_5.21c
chandodevābhidhāno 'tha KDarp_1.80a / jagatyeko bhadradvirada iva dānārdrasaraṇir KDarp_6.1a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728615 (1.192):
ṣaṣṭho vicāraḥ / jagatyeko bhadradvirada iva dānārdrasaraṇir $ yaśasvī
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695920 (1.192):
ṣaṣṭho vicāraḥ / jagatyeko bhadradvirada iva dānārdrasaraṇir yaśasvī
jagādābhyetya nāradaḥ KDarp_5.32d / jagāma gopālabalābhibhūtaḥ KDarp_5.13b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728421 (0.041):
sarvāvamānasaṃnaddhaṃ % jagādābhyetya nāradaḥ // KDarp_5.32 // / nāsti tvatsadṛśaḥ śūras $ trailokye satyamucyate &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695726 (0.041):
sarvāvamānasaṃnaddhaṃ jagādābhyetya nāradaḥ // KDarp_5.32 // / nāsti tvatsadṛśaḥ śūras trailokye satyamucyate /
jagrāhāṃśukapallave KDarp_3.88d / jaghanyasthānajanmanām KDarp_1.11b
jaghāna śāpavivaśaḥ KDarp_3.131c / jaṭākṣasūtrājinayogapaṭṭa- KDarp_7.12a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729619 (0.0):
pradveṣadoṣoṣṇamameyamāyaṃ % saṃsāracihnaṃ vratametadagryam // KDarp_7.11 / jaṭākṣasūtrājinayogapaṭṭa- $ kanyādṛḍhagranthinipīḍyamānam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696924 (0.0):
pradveṣadoṣoṣṇamameyamāyaṃ saṃsāracihnaṃ vratametadagryam // KDarp_7.11 // / jaṭākṣasūtrājinayogapaṭṭa- kanyādṛḍhagranthinipīḍyamānam /
jaṭāvalkalabhāraste KDarp_3.93c / jataṃ hemamayacchavi KDarp_6.47d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729314 (0.026):
pasya me dakṣiṇaṃ pārśvaṃ % jataṃ hemamayacchavi // KDarp_6.47 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696619 (0.026):
pasya me dakṣiṇaṃ pārśvaṃ jataṃ hemamayacchavi // KDarp_6.47 //
janakaṃ hatamālokya KDarp_3.132a / janagauravapūjayā KDarp_2.47b
jananīkaruṇākranda- KDarp_5.19c / jananīvājitātmanaḥ KDarp_3.96d
jananyo nimnagāḥ striyaḥ KDarp_1.11d / janayatyabhilāṣaṃ te KDarp_3.96c
janasyodvegaduḥsahaḥ KDarp_2.12b / jantorjīvitajīvitam KDarp_2.25b
janmāntare 'pyato 'nyasmin KDarp_2.109a / japalolaradacchade KDarp_3.95b
jarājīrṇaśarīrasya KDarp_2.46c / jarājīrṇāni rūpāṇi KDarp_4.63a
jarāvatāreṇa ca cārurūpam KDarp_4.4d / jātimānāvapatanān KDarp_1.76c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726827 (0.034):
śītaṃ nidāghena na bhāti toyaṃ % jarāvatāreṇa ca cārurūpam // KDarp_4.4 // / rūpaṃ kṣaṇasvīkṛtaraktamāṃsa- $ grāsaprasaktākṛtakāmadoṣā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694130 (0.034):
śītaṃ nidāghena na bhāti toyaṃ jarāvatāreṇa ca cārurūpam // KDarp_4.4 // / rūpaṃ kṣaṇasvīkṛtaraktamāṃsa- grāsaprasaktākṛtakāmadoṣā /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722917 (0.063):
jātimānāvapatanān % nirjīvita ivābhavat // KDarp_1.76 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690221 (0.063):
jātimānāvapatanān nirjīvita ivābhavat // KDarp_1.76 //
jāte tataḥ śmaśruviśālajāle KDarp_4.3c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12858395 (0.046):
MSS_3185 2 jāte tataḥ śmaśruviśālajāle śevālalīnābjatulāṃ bibharti //
jāto jagati viśrutaḥ KDarp_1.18d / jānāmi yatkṛtasyāsya KDarp_3.86a
jāyāputravibhāgena KDarp_6.40c / jīvannapyakriyo niḥsvaḥ KDarp_2.26a
jīvavṛttiriva kṣīṇā KDarp_3.45c / jīvitaṃ kṣīyate yayā KDarp_3.35b
jūṭādivendurmṛditaḥ karābhyāṃ KDarp_7.38c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730102 (0.041):
jūṭādivendurmṛditaḥ karābhyāṃ % sarvāṅgamabhyaṅgapade niyuktaḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697407 (0.041):
jūṭādivendurmṛditaḥ karābhyāṃ sarvāṅgamabhyaṅgapade niyuktaḥ // KDarp_7.38
jṛmbhābhavo 'bhūdbhujayorvilāsaḥ KDarp_7.47d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697566 (0.0):
navena kāmena khalīkṛtānāṃ jṛmbhābhavo 'bhūdbhujayorvilāsaḥ // KDarp_7.47
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730260 (0.027):
navena kāmena khalīkṛtānāṃ % jṛmbhābhavo 'bhūdbhujayorvilāsaḥ // / KDarp_7.47 //
jñātvātha candanaḥ prāptaṃ KDarp_2.101a / jvarārambhāruṇekṣaṇaḥ KDarp_3.111b
jvalajjvalanatulyasya KDarp_3.104c / ta ete śukrabindavaḥ KDarp_4.64d
ta eva guravaḥ pāpa- KDarp_2.94c / taccābhogyaṃ bhavatyasya KDarp_2.110c
taccittavṛttervividhasvabhāvāt KDarp_5.4c
tataḥ kadācidbhagavānbhavārti- KDarp_7.18a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729728 (0.0):
KDarp_7.17 // / tataḥ kadācidbhagavānbhavārti- $ hārī vihārāya nabhaḥpathena &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697033 (0.0):
tapasyatāṃ śoṣajuṣāṃ munīnāṃ kālo yayau varṣasahasrasaṃkhyaḥ // KDarp_7.17 / tataḥ kadācidbhagavānbhavārti- hārī vihārāya nabhaḥpathena /
tataḥ karparamādāya KDarp_2.85a / tataḥ kāle mate bāhya- KDarp_2.76a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724122 (0.054):
dīyatāṃ bhujyatāṃ sarvam % ityūcuḥ puravāsinaḥ // KDarp_2.75 // / tataḥ kāle mate bāhya- $ koṣṭhadvārāntavāsinī &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691427 (0.054):
dīyatāṃ bhujyatāṃ sarvam ityūcuḥ puravāsinaḥ // KDarp_2.75 // / tataḥ kāle mate bāhya- koṣṭhadvārāntavāsinī /
tataḥ sa kāle lobhena KDarp_2.70a / tato 'haṃ vāmapārśvasya KDarp_6.48a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729317 (0.050):
pasya me dakṣiṇaṃ pārśvaṃ % jataṃ hemamayacchavi // KDarp_6.47 // / tato 'haṃ vāmapārśvasya $ hemacchāyāptaye sadā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696622 (0.050):
pasya me dakṣiṇaṃ pārśvaṃ jataṃ hemamayacchavi // KDarp_6.47 // / tato 'haṃ vāmapārśvasya hemacchāyāptaye sadā /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724122 (0.055):
dīyatāṃ bhujyatāṃ sarvam % ityūcuḥ puravāsinaḥ // KDarp_2.75 // / tataḥ kāle mate bāhya- $ koṣṭhadvārāntavāsinī &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691427 (0.055):
dīyatāṃ bhujyatāṃ sarvam ityūcuḥ puravāsinaḥ // KDarp_2.75 // / tataḥ kāle mate bāhya- koṣṭhadvārāntavāsinī /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724040 (0.064):
svabhāvaḥ sarvabhūtānāṃ % sahajaḥ kena vāryate // KDarp_2.69 // / tataḥ sa kāle lobhena $ bhiṣagbhaiṣajyavarjitaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691345 (0.064):
svabhāvaḥ sarvabhūtānāṃ sahajaḥ kena vāryate // KDarp_2.69 // / tataḥ sa kāle lobhena bhiṣagbhaiṣajyavarjitaḥ /
tatkaṭākṣajitaścakre KDarp_4.22c / tatkathāṃ matsarī smaraḥ KDarp_4.35d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727364 (0.002):
na karoti rateragre % tatkathāṃ matsarī smaraḥ // KDarp_4.35 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694668 (0.002):
na karoti rateragre tatkathāṃ matsarī smaraḥ // KDarp_4.35 //
tattatsaṃpūraṇāyaiva KDarp_6.49c / tattatheti yudhiṣṭhiraḥ KDarp_6.53b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.036):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131142 (0.059):
sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ KDarp_7.51d / sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a / sa tadā krayavikrayam KDarp_6.4d
tattasya kāntyā kamanīyamāsīt KDarp_7.39b / tattasya rūpaṃ pravilambibāhoḥ KDarp_7.31c
tattāpaśāntyai bhagavāñjinendraḥ KDarp_2.99d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724438 (0.0):
vyalambatārdraḥ karuṇārasena % tattāpaśāntyai bhagavāñjinendraḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691742 (0.0):
vyalambatārdraḥ karuṇārasena tattāpaśāntyai bhagavāñjinendraḥ //
tatpāṇisaṃsparśasukhādareṇa KDarp_7.6c
tatpūrṇaste manorathaḥ KDarp_5.34d / tatprāptaṃ kiṃ na rakṣyate KDarp_2.28d
tatyāja sahasā darpaṃ KDarp_1.59c / tatra puṣpoccayavyagrāṃ KDarp_3.80a
tatrācamanatoyena KDarp_6.47a / tatrāhaṃ vṛttakartavyā KDarp_1.73a
tatrorvaśīrūpavaśīkṛtānāṃ nimeṣaśūnyāni vilocanāni KDarp_4.26/b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727248 (0.0):
vighnaṃ na cakrurnanu nṛttalīlāsaṃdarśane puṇyavatāṃ narāṇām /* / tatrorvaśīrūpavaśīkṛtānāṃ nimeṣaśūnyāni vilocanāni // KDarp_4.26 //*
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694551 (0.039):
tatrorvaśīrūpavaśīkṛtānāṃ nimeṣaśūnyāni vilocanāni // KDarp_4.26 //* / devayoraśvinostatra rūpamādhuryadhuryayoḥ /
tatsamīpamupāyayau KDarp_4.55d / tatsaṃgame dveṣamayaḥ KDarp_3.67c
tatsaṃnidhānena muhūrtamātraṃ KDarp_2.100a / tatsaṃbhramādāśramamañjarīṇāṃ KDarp_7.59a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724442 (0.002):
vyalambatārdraḥ karuṇārasena % tattāpaśāntyai bhagavāñjinendraḥ // / KDarp_2.99 // / tatsaṃnidhānena muhūrtamātraṃ $ sa nirvyathaḥ svāsthyamivāsasāda &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691746 (0.002):
vyalambatārdraḥ karuṇārasena tattāpaśāntyai bhagavāñjinendraḥ // / KDarp_2.99 // / tatsaṃnidhānena muhūrtamātraṃ sa nirvyathaḥ svāsthyamivāsasāda /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730456 (0.038):
prāpuḥ prayātāḥ kṣitimakṣamālā % bhrūbhaṅgatāṃ tasya tapovanasya // / KDarp_7.58 // / tatsaṃbhramādāśramamañjarīṇāṃ $ kampākulānāṃ kusumāntarotthaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697761 (0.038):
prāpuḥ prayātāḥ kṣitimakṣamālā bhrūbhaṅgatāṃ tasya tapovanasya // / KDarp_7.58 // / tatsaṃbhramādāśramamañjarīṇāṃ kampākulānāṃ kusumāntarotthaiḥ /
tatsūnuḥ śraddhayātithim KDarp_6.44b / tatsūnoścandanasyātha KDarp_2.73a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724080 (0.040):
paryante rājagāminyo % lubdhānāṃ dhanasaṃpadaḥ // KDarp_2.72 // / tatsūnoścandanasyātha $ śeṣārthenāpi bhūyasā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691385 (0.040):
paryante rājagāminyo lubdhānāṃ dhanasaṃpadaḥ // KDarp_2.72 // / tatsūnoścandanasyātha śeṣārthenāpi bhūyasā /
tatsparsapāpaṃ stanayoḥ KDarp_2.21c / tathā guṇavataḥ sūnur KDarp_1.8c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723329 (0.041):
tatsparsapāpaṃ stanayoḥ % kṣālayantīmivāśrubhiḥ // KDarp_2.21 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690633 (0.041):
tatsparsapāpaṃ stanayoḥ kṣālayantīmivāśrubhiḥ // KDarp_2.21 //
tathāpi dṛḍhasaṃkalpaḥ KDarp_3.61c / tathāpyabhimataṃ dhartuṃ KDarp_3.86c
tathāhamaparo jaḍaḥ KDarp_3.60d / tathetyākhyāyi taiḥ suraiḥ KDarp_3.149b
tadandakārāya bhavatyavaśyaṃ KDarp_3.1c / tadapuṇyaiḥ parikṣīṇe KDarp_2.78a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.062):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
tadā kva rūpasya gato 'bhimānaḥ KDarp_4.10d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726949 (0.0):
prakīrṇayūkāmalakālakāyas % tadā kva rūpasya gato 'bhimānaḥ // KDarp_4.10
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694252 (0.0):
prakīrṇayūkāmalakālakāyas tadā kva rūpasya gato 'bhimānaḥ // KDarp_4.10 //
tadā kva rūpaṃ kva ca yauvanaśrīḥ KDarp_4.9d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726928 (0.0):
na snāti nottiṣṭhati naiva śete % tadā kva rūpaṃ kva ca yauvanaśrīḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694231 (0.0):
na snāti nottiṣṭhati naiva śete tadā kva rūpaṃ kva ca yauvanaśrīḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726948 (0.024):
prakīrṇayūkāmalakālakāyas % tadā kva rūpasya gato 'bhimānaḥ // KDarp_4.10
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694251 (0.024):
prakīrṇayūkāmalakālakāyas tadā kva rūpasya gato 'bhimānaḥ // KDarp_4.10 //
tadā taṃ dṛptamaiṣīka- KDarp_5.39c / tadāpi rūpaṃ vigatasvarūpam KDarp_4.12d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726989 (0.012):
yuvā piśācatvamivopayāti % tadāpi rūpaṃ vigatasvarūpam // KDarp_4.12 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694292 (0.012):
yuvā piśācatvamivopayāti tadāpi rūpaṃ vigatasvarūpam // KDarp_4.12 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.062):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
tadāvaśyaṃ prakāśate KDarp_1.7d / tadā surūpādavicāraramyād KDarp_4.13c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14721870 (0.045):
doṣapaṅkaprastāntas % tadāvaśyaṃ prakāśate // KDarp_1.7 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689175 (0.045):
doṣapaṅkaprastāntas tadāvaśyaṃ prakāśate // KDarp_1.7 //
tadā surūpo 'pi paraṃ virūpaḥ KDarp_4.14d / taducyatāṃ sphuratkaṣṭā KDarp_2.93c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727025 (0.054):
kapolasaṃjātavalīvikāras % tadā surūpo 'pi paraṃ virūpaḥ // KDarp_4.14 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694328 (0.054):
kapolasaṃjātavalīvikāras tadā surūpo 'pi paraṃ virūpaḥ // KDarp_4.14 //
tadudbhūtaṃ sarvaṃ sukṛtamapahāya vrajati saḥ KDarp_6.1d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728636 (0.0):
iti tyāgodagraṃ vahati kila darpaṃ manasi yas % tadudbhūtaṃ sarvaṃ / sukṛtamapahāya vrajati saḥ // KDarp_6.1 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695941 (0.0):
iti tyāgodagraṃ vahati kila darpaṃ manasi yas tadudbhūtaṃ sarvaṃ / sukṛtamapahāya vrajati saḥ // KDarp_6.1 //
tadeṣa te yāsyati śalyabhāvaṃ KDarp_1.40c / tadeṣa doṣaḥ kulamūlaghātaḥ KDarp_1.16d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722005 (1.788):
yoṣitsvabhāvena yadi praduṣṭā % tadeṣa doṣaḥ kulamūlaghātaḥ // KDarp_1.16
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689310 (1.788):
yoṣitsvabhāvena yadi praduṣṭā tadeṣa doṣaḥ kulamūlaghātaḥ // KDarp_1.16 //
tadaiṣa te syānna viḍambanīyaḥ KDarp_1.42d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722409 (0.0):
kulārthavidyādikṛto 'bhimānas % tadaiṣa te syānna viḍambanīyaḥ // / KDarp_1.42 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689713 (0.0):
kulārthavidyādikṛto 'bhimānas tadaiṣa te syānna viḍambanīyaḥ // KDarp_1.42
tadgātrasaundaryavaśīkṛtānām KDarp_7.41b / tadguṇākṛṣṭacittayoḥ KDarp_4.27d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727261 (0.037):
mithaḥ kathā samabhavat % tadguṇākṛṣṭacittayoḥ // KDarp_4.27 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694564 (0.037):
mithaḥ kathā samabhavat tadguṇākṛṣṭacittayoḥ // KDarp_4.27 //
taddarśanānusaraṇaprasṛtasya yatnaḥ KDarp_7.66c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730583 (0.062):
dūre bhavatyatha śanaiḥ śiśirāṃśumaulau $ teṣaṃ prakopavipulānalatāpitānām / taddarśanānusaraṇaprasṛtasya yatnaḥ % patnījanasya sutarāṃ vinivartane
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697889 (0.062):
dūre bhavatyatha śanaiḥ śiśirāṃśumaulau teṣaṃ prakopavipulānalatāpitānām / / taddarśanānusaraṇaprasṛtasya yatnaḥ patnījanasya sutarāṃ vinivartane 'bhūt
taddarśane kautukaniścalānāṃ KDarp_7.43a / taddānaṃ dhanabījavāpanipuṇaḥ śeṣaḥ prakāraḥ kṛṣeḥ KDarp_6.26d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729000 (0.0):
dattvā duḥkhaśataṃ na yatsvavacasā paścānna yadgaṇyate % taddānaṃ / dhanabījavāpanipuṇaḥ śeṣaḥ prakāraḥ kṛṣeḥ // KDarp_6.26 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696305 (1.192):
dattvā duḥkhaśataṃ na yatsvavacasā paścānna yadgaṇyate taddānaṃ / dhanabījavāpanipuṇaḥ śeṣaḥ prakāraḥ kṛṣeḥ // KDarp_6.26 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730179 (0.052):
aṅge jagallocanavargamasya % saundaryasaṃsaktamivābabhāse // KDarp_7.42 // / taddarśane kautukaniścalānāṃ $ karṇāvataṃsīkṛtalocanānām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697484 (0.052):
aṅge jagallocanavargamasya saundaryasaṃsaktamivābabhāse // KDarp_7.42 // / taddarśane kautukaniścalānāṃ karṇāvataṃsīkṛtalocanānām /
tadbhāryāpyādaravatī KDarp_6.43c / tadyauvanenaiva vikāsameti KDarp_4.2c
tadvibhāgānabhijñasya KDarp_2.42c / tanīyasī nābhivinirgateva KDarp_7.48d
tanutyāgapravṛttena KDarp_1.61a / tanuṃ śvabhre kṣipāmi vā KDarp_1.51d
tanvī kathaṃ nṛtyati naiva vidmaḥ KDarp_4.37d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727391 (0.0):
līlāguruṃ taṃ hṛdaye vahantī % tanvī kathaṃ nṛtyati naiva vidmaḥ // / KDarp_4.37 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694695 (0.0):
līlāguruṃ taṃ hṛdaye vahantī tanvī kathaṃ nṛtyati naiva vidmaḥ // / KDarp_4.37 //
tapa kriyāśoṣitavigrahāṇāṃ KDarp_7.21c / tapasā prāptumicchasi KDarp_3.60b
tapastāpātkimucyate KDarp_3.65b / tapasyatāṃ śoṣajuṣāṃ munīnāṃ KDarp_7.17c
tapasvikopasya vijṛmbhitaṃ tat KDarp_7.7d / tapaḥ kṣayaṃ yāti saha smayena KDarp_7.72d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730747 (0.0):
dveṣeṇa rāgeṇa mohadayena % tapaḥ kṣayaṃ yāti saha smayena // KDarp_7.72
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15698053 (0.0):
dveṣeṇa rāgeṇa mohadayena tapaḥ kṣayaṃ yāti saha smayena // KDarp_7.72 //
tapaḥ sadā rāgadhanābhimāna- KDarp_7.1a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729420 (0.060):
tapaḥ sadā rāgadhanābhimāna- $ mohaprahāṇāya satāmabhīṣṭam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696725 (0.060):
tapaḥ sadā rāgadhanābhimāna- mohaprahāṇāya satāmabhīṣṭam /
tapo 'rhametatsajane vane vā KDarp_7.16c / tapovane munivarau KDarp_3.16a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724878 (0.052):
darpaśāpahatā vidyā % naśyatyeva sahāyuṣā // KDarp_3.15 // / tapovane munivarau $ mānyau munimanīṣiṇām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692182 (0.052):
darpaśāpahatā vidyā naśyatyeva sahāyuṣā // KDarp_3.15 // / tapovane munivarau mānyau munimanīṣiṇām /
tapoviśeṣairniśitaprayatnais KDarp_7.72a / tamisrapakṣeṇa sudhāṃśubimbam KDarp_4.4b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730732 (0.021):
cakre smitasnapitadigvadano munīnāṃ % līnasya moharajasaḥ sahasaiva śāntim / // KDarp_7.71 // / tapoviśeṣairniśitaprayatnais $ tasmānna kāryaḥ pṛthumohadarpaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15698038 (0.021):
cakre smitasnapitadigvadano munīnāṃ līnasya moharajasaḥ sahasaiva śāntim / // KDarp_7.71 // / tapoviśeṣairniśitaprayatnais tasmānna kāryaḥ pṛthumohadarpaḥ /
tamuvāca sasaṃtāpaṃ KDarp_1.52c / tamūcustridivaukasaḥ KDarp_3.144d
tameva śaraṇaṃ yayau KDarp_5.41d / tayoryājakayorabhūt KDarp_3.129d
taralāpāṅgamaṅgibhiḥ KDarp_3.81d / tarasā tena nirjane KDarp_3.89b
tarasvī senāyāṃ hayagajaghaṭānāmadhipatiḥ KDarp_5.1b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727943 (0.0):
ahaṃ śūraḥ krūrapratibhaṭaghaṭāpāṭanapaṭus $ tarasvī senāyāṃ / hayagajaghaṭānāmadhipatiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695249 (0.0):
ahaṃ śūraḥ krūrapratibhaṭaghaṭāpāṭanapaṭus tarasvī senāyāṃ / hayagajaghaṭānāmadhipatiḥ /
taruṇaḥ sthaviro 'stagaḥ KDarp_4.69b / taroriva na śāntaye KDarp_3.93d
tarkasaṃparkakarkaśā KDarp_3.11b / tarkoktyā paralokakarma nayati prāyeṇa saṃdigdhatāṃ KDarp_3.13c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724821 (0.0):
tarkoktyā paralokakarma nayati prāyeṇa saṃdigdhatāṃ %
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692125 (0.0):
tarkoktyā paralokakarma nayati prāyeṇa saṃdigdhatāṃ
talasaṃkucitākṛtiḥ KDarp_5.16d / tava tatra prayātasya KDarp_3.69a
tava ye bhūmyanantarāḥ KDarp_5.38d / tava vandhyasamudyame KDarp_3.57b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728501 (0.040):
yuktastaireva saṅgrāmas % tava ye bhūmyanantarāḥ // KDarp_5.38 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695806 (0.040):
yuktastaireva saṅgrāmas tava ye bhūmyanantarāḥ // KDarp_5.38 //
tavāvāṃ draṣṭumāgatau KDarp_4.46d / taskareṣu pravṛddheṣu KDarp_2.39c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727499 (0.040):
trailokyābharaṇaṃ rūpaṃ % tavāvāṃ draṣṭumāgatau // KDarp_4.46 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694804 (0.040):
trailokyābharaṇaṃ rūpaṃ tavāvāṃ draṣṭumāgatau // KDarp_4.46 //
tasthau klinnatṛṇāstare KDarp_2.80d / tasthau paryaṅkalīlayā KDarp_2.102d
tasmātkāryastvayā putra KDarp_1.36a / tasmātprabhūtavibhavodbhavavibhrameṇa KDarp_2.67a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723975 (0.026):
bhubhāśubhaprāktanakarmabhāgī % yatnāptaratnairvada kiṃ karoti // / KDarp_2.66 // / tasmātprabhūtavibhavodbhavavibhrameṇa $ bhūtābhibhūta iva mā bhava
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691280 (0.026):
bhubhāśubhaprāktanakarmabhāgī yatnāptaratnairvada kiṃ karoti // KDarp_2.66 / tasmātprabhūtavibhavodbhavavibhrameṇa bhūtābhibhūta iva mā bhava
tasmātsadā mānadhanena puṃsā KDarp_5.44a / tasmātsuvarṇāmbararatnabhūmi- KDarp_6.54a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728571 (0.034):
lohasya svamaleneva % kṣayo darpeṇa tejasaḥ // KDarp_5.43 // / tasmātsadā mānadhanena puṃsā $ darpaḥ prayatnena nivāraṇīyaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695876 (0.034):
lohasya svamaleneva kṣayo darpeṇa tejasaḥ // KDarp_5.43 // / tasmātsadā mānadhanena puṃsā darpaḥ prayatnena nivāraṇīyaḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729398 (0.052):
vicintya saṃtatocchvāsaḥ % kṣaṇaṃ stimitatāṃ yayau // KDarp_6.53 // / tasmātsuvarṇāmbararatnabhūmi- $ dānairna darpaḥ puruṣeṇa kāryaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696703 (0.052):
vicintya saṃtatocchvāsaḥ kṣaṇaṃ stimitatāṃ yayau // KDarp_6.53 // / tasmātsuvarṇāmbararatnabhūmi- dānairna darpaḥ puruṣeṇa kāryaḥ /
tasmādasthirarūpaṃ vicārya rūpaṃ bhavasvarūpaṃ ca KDarp_4.75/a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727920 (0.0):
pratidinamlāyinyanitye dhṛtiḥ // KDarp_4.74 // / tasmādasthirarūpaṃ vicārya rūpaṃ bhavasvarūpaṃ ca /*
tasmādāyuḥkṣayo 'stu te KDarp_3.74d / tasmānna kāryaḥ kulajātidarpaḥ KDarp_1.81b
tasmānna kāryaḥ pṛthumohadarpaḥ KDarp_7.72b
tasmānna kāryaḥ sudhiyā vicārya KDarp_4.72a / tasmānna darpaḥ puruṣeṇa kāryaḥ KDarp_2.113a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727840 (0.001):
nṛpaśca tadvacaścintā- % śāntarūpamado 'bhavat // KDarp_4.71 // / tasmānna kāryaḥ sudhiyā vicārya $ sāścaryasaundaryavilāsadarpaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695146 (0.001):
nṛpaśca tadvacaścintā- śāntarūpamado 'bhavat // KDarp_4.71 // / tasmānna kāryaḥ sudhiyā vicārya sāścaryasaundaryavilāsadarpaḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724622 (0.047):
yayā kleśaprahāṇārham % arhattvaṃ prāpa candanaḥ // KDarp_2.112 // / tasmānna darpaḥ puruṣeṇa kāryaḥ $ pravardhamānena dhanodayena &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691926 (0.047):
yayā kleśaprahāṇārham arhattvaṃ prāpa candanaḥ // KDarp_2.112 // / tasmānna darpaḥ puruṣeṇa kāryaḥ pravardhamānena dhanodayena /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12125774 (0.063):
dāne kalakalasvanaḥ KDarp_2.84d / dānairna darpaḥ puruṣeṇa kāryaḥ KDarp_6.54b
tasmānnityahitāya śāntamanasāṃ vairāgyamārogyadam KDarp_3.53d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725384 (0.0):
na kṣībaḥ patati smarabhramakaraiḥ kiṃ navyakāvyāsavais % / tasmānnityahitāya śāntamanasāṃ vairāgyamārogyadam // KDarp_3.53 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692688 (0.0):
na kṣībaḥ patati smarabhramakaraiḥ kiṃ navyakāvyāsavais tasmānnityahitāya / śāntamanasāṃ vairāgyamārogyadam // KDarp_3.53 //
tasminnapyativātsalyāt KDarp_2.81a / tasminnabhidrute vegād KDarp_3.119a / tasminnavahito bhava KDarp_3.23d
tasminneva dine sa paṅkakalilaklinnastaṭe śuṣyati KDarp_4.73d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727885 (0.0):
paścānmlānavapurvilolaśithilaḥ padmaḥ prakīrṇe 'nilais % tasminneva dine / sa paṅkakalilaklinnastaṭe śuṣyati // KDarp_4.73 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695191 (0.0):
paścānmlānavapurvilolaśithilaḥ padmaḥ prakīrṇe 'nilais tasminneva dine sa / paṅkakalilaklinnastaṭe śuṣyati // KDarp_4.73 //
tasminmadonmādagadāṅgabhaṅga- KDarp_4.8c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726897 (0.055):
puṃsāmavasthātritayatribhāge $ rūpapradaṃ yauvanameva nānyat & / tasminmadonmādagadāṅgabhaṅga- % vyaṅgyādidoṣopahate kva rūpam // KDarp_4.8
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694200 (0.055):
puṃsāmavasthātritayatribhāge rūpapradaṃ yauvanameva nānyat / / tasminmadonmādagadāṅgabhaṅga- vyaṅgyādidoṣopahate kva rūpam // KDarp_4.8
tasmai paṇḍitamūrkhāya KDarp_3.4c / tasmai vihitasatkāraḥ KDarp_6.42a
tasmai svamaśanaṃ dadau KDarp_6.43d / tasya kaṇṭhaḥ samāyayau KDarp_4.43b
tasya kaṣṭaṃ kadaryasya KDarp_2.15c / tasya daivaviparyayāt KDarp_2.17d
tasya niḥśeṣitārāteḥ KDarp_5.30a / tasya praveśamajñānān KDarp_3.141c
tasya praveśe vadanādhivāsa- KDarp_7.44a / tasya muktālatā nāma KDarp_1.21a
tasya yātasya nirayaṃ KDarp_2.72a / tasya svastimatī satī KDarp_3.108d
tasyāgnipatane ruciḥ KDarp_3.9d / tasyāgre kiṃ kariṣyasi KDarp_3.104d
tasyādau dṛḍharūḍhamūladalane kāryo 'bhiyogastvayā KDarp_1.37d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722304 (0.0):
rohanmohamahātarurmadamayaḥ saṃjāyate yaḥ sadā % tasyādau / dṛḍharūḍhamūladalane kāryo 'bhiyogastvayā // KDarp_1.37 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689609 (0.0):
rohanmohamahātarurmadamayaḥ saṃjāyate yaḥ sadā tasyādau / dṛḍharūḍhamūladalane kāryo 'bhiyogastvayā // KDarp_1.37 //
tasyādhare cumbanalālaseva KDarp_7.49a / tasyā nṛttarasaśramoditaghanasvedāmbubimbaśriyam KDarp_4.24d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727205 (0.0):
vaktrenducyutasaṃtatāmṛtakaṇākāraścakāra kṣaṇaṃ % tasyā / nṛttarasaśramoditaghanasvedāmbubimbaśriyam // KDarp_4.24 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12926099 (0.0):
MSS_6672 2 vaktrenducyutasaṃtatāmṛtakaṇākāraścakāra kṣaṇaṃ tasyā / nṛttarasaśramoditaghanasvedāmbubimbaśriyam //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694508 (1.192):
vaktrenducyutasaṃtatāmṛtakaṇākāraścakāra kṣaṇaṃ tasyā / nṛttarasaśramoditaghanasvedāmbubimbaśriyam // KDarp_4.24 //
tasyā nṛttavilokane pulakitaṃ dṛṣṭvā ratirmanmathaṃ KDarp_4.25a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727209 (0.0):
nṛttarasaśramoditaghanasvedāmbubimbaśriyam // KDarp_4.24 // / tasyā nṛttavilokane pulakitaṃ dṛṣṭvā ratirmanmathaṃ $
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694512 (0.0):
nṛttarasaśramoditaghanasvedāmbubimbaśriyam // KDarp_4.24 // / tasyā nṛttavilokane pulakitaṃ dṛṣṭvā ratirmanmathaṃ
tasyāntike śīladukūlamukti- KDarp_7.51c / tasyābhavadveśma saśokamūkam KDarp_2.14d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723234 (1.192):
adṛṣṭahāsaṃ vyayasaṃnirodhāt % tasyābhavadveśma saśokamūkam // KDarp_2.14
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690538 (1.192):
adṛṣṭahāsaṃ vyayasaṃnirodhāt tasyābhavadveśma saśokamūkam // KDarp_2.14 //
tasyāmarādhīśakirīṭaratna- KDarp_7.30a / tasyāśu śamanaṃ pathaṃ KDarp_2.34c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729941 (0.050):
kṣaṇādabhūdadbhutarūparāśir % nagnavrataḥ kāntisudhāvadātaḥ // KDarp_7.29 / tasyāmarādhīśakirīṭaratna- $ śoṇaprabhārdrāviva pādapadmau &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697246 (0.050):
kṣaṇādabhūdadbhutarūparāśir nagnavrataḥ kāntisudhāvadātaḥ // KDarp_7.29 // / tasyāmarādhīśakirīṭaratna- śoṇaprabhārdrāviva pādapadmau /
tasyāṃ tasyābhavatkāntaḥ KDarp_1.22a / tasyāṃ tasyābhavatsūnuḥ KDarp_2.19a
tasyāḥ serṣyāpsaronetra- KDarp_4.23a / tasyaiva śarapañcakam KDarp_4.36d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727157 (0.058):
tatkaṭākṣajitaścakre % nidrāṃ candre mṛgaḥ kṣaṇam // KDarp_4.22 // / tasyāḥ serṣyāpsaronetra- $ māleva patitā babhau &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694460 (0.058):
tatkaṭākṣajitaścakre nidrāṃ candre mṛgaḥ kṣaṇam // KDarp_4.22 // / tasyāḥ serṣyāpsaronetra- māleva patitā babhau /
tasyaivānte phalapradam KDarp_6.6d / tasyogratapasā tuṣṭaḥ KDarp_1.78a
tasyoditānāṃ vadanaprabhāṇāṃ KDarp_7.19a / taṃ tapastāpitātmānaṃ KDarp_3.21a
taṃ darpadoṣajvaritaṃ KDarp_1.24a / taṃ darpamattaṃ sākopa- KDarp_3.73a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12125668 (0.041):
darpadarpitamānasaḥ KDarp_5.31b / darpadoṣacikitsakaḥ KDarp_1.3b / darpabhūtābhibhūtasya KDarp_1.34c
taṃ dṛṣṭvā candanaḥ saudhād KDarp_2.86a / taṃ dṛṣṭvā niṣphalakleśa- KDarp_3.56a
taṃ madākrāntamaśrānta- KDarp_3.64a / taṃ yuddhakāmukaṃ tiryag- KDarp_5.37a
taṃ yauvanaṃ mūrtamivāpatantam KDarp_7.45b / taṃ samāptavrataṃ prāptaṃ KDarp_3.137a
tānuvāca kṛtāñjaliḥ KDarp_3.146b / tārahāraṃ kirīṭinam KDarp_4.56b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727617 (0.064):
purohitena sahitas % tatsamīpamupāyayau // KDarp_4.55 // / tau dṛṣṭvā pṛthivīpālaṃ $ tārahāraṃ kirīṭinam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694922 (0.064):
purohitena sahitas tatsamīpamupāyayau // KDarp_4.55 // / tau dṛṣṭvā pṛthivīpālaṃ tārahāraṃ kirīṭinam /
tāraṃ rodiṣi kiṃ putra KDarp_2.96a / tārkikaiḥ karkaśīkṛtā KDarp_3.12b
tāvaśrāntaśrutonmādau KDarp_3.67a / tāvūcaturmanaḥsakta- KDarp_3.73c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725564 (0.061):
vidyāmadāndhau tatputrāv- % arvāvasuparāvasū // KDarp_3.66 // / tāvaśrāntaśrutonmādau $ tvaṃ cābhinavapaṇḍitaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692867 (0.061):
vidyāmadāndhau tatputrāv- arvāvasuparāvasū // KDarp_3.66 // / tāvaśrāntaśrutonmādau tvaṃ cābhinavapaṇḍitaḥ /
tāvūcatuḥ kṣitipate KDarp_4.46a / tāvūce nṛpatirmānyamānenābhyadhikāraḥ KDarp_4.49/b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727536 (0.018):
ityuktaḥ praṇayāttābhyāṃ kiṃcitkusumitasmitaḥ /* / tāvūce nṛpatirmānyamānenābhyadhikāraḥ // KDarp_4.49 //*
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694841 (0.018):
tāvūce nṛpatirmānyamānenābhyadhikāraḥ // KDarp_4.49 //* / bhavatsaṃdarśanenāham asmyanugrahabhājanam /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131142 (0.059):
sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ KDarp_7.51d / sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a / sa tadā krayavikrayam KDarp_6.4d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.062):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
tāsāṃ tadarcārabhasotthitānāṃ KDarp_7.47a / tāsāṃ tadālokananirnimeṣā dṛṣṭiḥ paraṃ karṇapathapraviṣṭā KDarp_7.46/a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730232 (0.0):
vilokya kāntaṃ munikāminīnāṃ % manaḥ praharṣocchalitaṃ babhūva // / KDarp_7.45 // / tāsāṃ tadālokananirnimeṣā dṛṣṭiḥ paraṃ karṇapathapraviṣṭā /*
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697534 (0.0):
vilokya kāntaṃ munikāminīnāṃ manaḥ praharṣocchalitaṃ babhūva // KDarp_7.45 / tāsāṃ tadālokananirnimeṣā dṛṣṭiḥ paraṃ karṇapathapraviṣṭā /*
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730247 (0.044):
utsṛṣṭalajjāvipulābhilāṣādasūcayanmugdhamṛgīvilāsam // KDarp_7.46 //* / tāsāṃ tadarcārabhasotthitānāṃ $ srastāṃśukotkampighanastanīnām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697552 (0.044):
utsṛṣṭalajjāvipulābhilāṣādasūcayanmugdhamṛgīvilāsam // KDarp_7.46 //* / tāsāṃ tadarcārabhasotthitānāṃ srastāṃśukotkampighanastanīnām /
tāsāṃ babhau romalatā mukhendu- KDarp_7.48a / tāsāṃ madhye babhau kāntā KDarp_4.19a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730265 (0.043):
navena kāmena khalīkṛtānāṃ % jṛmbhābhavo 'bhūdbhujayorvilāsaḥ // / KDarp_7.47 // / tāsāṃ babhau romalatā mukhendu- $ bhītā tamaḥśrīḥ stanarakṣiteva &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697570 (0.043):
navena kāmena khalīkṛtānāṃ jṛmbhābhavo 'bhūdbhujayorvilāsaḥ // KDarp_7.47 / tāsāṃ babhau romalatā mukhendu- bhītā tamaḥśrīḥ stanarakṣiteva /
tāsāṃ vilokyaiva manovikāraṃ KDarp_7.52c / tāṃ dṛṣṭvā candravadanāṃ KDarp_3.82a
tāṃ dṛṣṭvendumukhīṃ surāḥ KDarp_4.20b / tiryagjihmanirīkṣaṇairvidadhati bhrūbhaṅgabhīmaṃ mukham KDarp_1.46b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722487 (0.0):
pādena kṣitimālikhanti samadāḥ kopoṣṇaniḥśvāsinas $ / tiryagjihmanirīkṣaṇairvidadhati bhrūbhaṅgabhīmaṃ mukham &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689791 (0.0):
pādena kṣitimālikhanti samadāḥ kopoṣṇaniḥśvāsinas / tiryagjihmanirīkṣaṇairvidadhati bhrūbhaṅgabhīmaṃ mukham /
tīrthāptiḥ sādhusaṃparkaḥ KDarp_4.51a / tīvraniṣkṛtipāraṇam KDarp_3.136d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727552 (0.044):
draṣṭavyā draṣṭumāyānti % puṇyapuṇyena kevalam // KDarp_4.50 // / tīrthāptiḥ sādhusaṃparkaḥ $ pūjyapūjāmahotsavaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694857 (0.044):
draṣṭavyā draṣṭumāyānti puṇyapuṇyena kevalam // KDarp_4.50 // / tīrthāptiḥ sādhusaṃparkaḥ pūjyapūjāmahotsavaḥ /
tīvrapāpeṣu dhīratā KDarp_5.21b / tīvraprayāsaprakaṭāsthiśeṣān KDarp_7.20b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729767 (0.054):
devī vilokyātha tapaḥprayatna- $ tīvraprayāsaprakaṭāsthiśeṣān &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697072 (0.054):
devī vilokyātha tapaḥprayatna- tīvraprayāsaprakaṭāsthiśeṣān /
tīvravyathaḥ spṛhayate maraṇāya jantuḥ KDarp_2.63b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723890 (0.035):
rogārditaḥ spṛśati naiva dṛśāpi bhojyaṃ $ tīvravyathaḥ spṛhayate maraṇāya / jantuḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691195 (0.035):
rogārditaḥ spṛśati naiva dṛśāpi bhojyaṃ tīvravyathaḥ spṛhayate maraṇāya / jantuḥ /
tīvravrataiḥ śuṣyati kāya eva KDarp_7.27c / tīvraṃ vidyāptaye tapaḥ KDarp_3.20d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724944 (0.054):
cacāra niścalatanus % tīvraṃ vidyāptaye tapaḥ // KDarp_3.20 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692248 (0.054):
cacāra niścalatanus tīvraṃ vidyāptaye tapaḥ // KDarp_3.20 //
tīvrābhitāpaprasavo 'bhimānaḥ KDarp_1.40d / tīvre tapasi niṣṭhitau KDarp_5.34b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722358 (0.050):
tadeṣa te yāsyati śalyabhāvaṃ % tīvrābhitāpaprasavo 'bhimānaḥ // / KDarp_1.40 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689662 (0.050):
tadeṣa te yāsyati śalyabhāvaṃ tīvrābhitāpaprasavo 'bhimānaḥ // KDarp_1.40
turaṅga iva hārakaḥ KDarp_3.97b / tuṣṭāḥ kratusamāsīnās KDarp_3.144c
tuṣṭena kiṃ kadaryeṇa KDarp_1.33c / tūrṇamityavadatkrudhā KDarp_2.86d
tūrṇaṃ gatvā svamāśramam KDarp_3.63b / tṛptidaṃ darśanenāpi KDarp_2.25a
tṛṣṇaṃ mohaṃ prajāgaram KDarp_2.33b / te taṃ smitaprasphuritādharāgram KDarp_7.61a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730492 (0.035):
kaṇṭhasthalālokanakālakūṭa- % saṃpūritākṣā iva mohamūrcchām // KDarp_7.60 / te taṃ smitaprasphuritādharāgram $ udagralāvaṇyaviśeṣatarṣāḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697797 (0.035):
kaṇṭhasthalālokanakālakūṭa- saṃpūritākṣā iva mohamūrcchām // KDarp_7.60 // / te taṃ smitaprasphuritādharāgram udagralāvaṇyaviśeṣatarṣāḥ /
te daṇḍapāṣāṇabṛsīśatāni KDarp_7.65b / te 'dya kiṃ niścalā iva KDarp_3.123d
tena tasyānṛśaṃsyena KDarp_3.144a / tena tīkṣṇapratodena KDarp_1.48a / tena rūpaguṇotsāhair KDarp_4.34a
tena vyayavivādeṣu KDarp_2.18c / tenātmā hanta mūrkheṇa KDarp_3.5c
tenānyarūpeṇa kṛtā navaiva KDarp_7.38a / tenāpyatṛptimālokya KDarp_6.44a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730092 (0.062):
rūpāntare nihnutajahnukanyā- % phenāvaśeṣairiva kīrṇakeśaḥ // KDarp_7.37 / tenānyarūpeṇa kṛtā navaiva $ kāntiścakāśe nijarūpaguptyai &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697397 (0.062):
rūpāntare nihnutajahnukanyā- phenāvaśeṣairiva kīrṇakeśaḥ // KDarp_7.37 // / tenānyarūpeṇa kṛtā navaiva kāntiścakāśe nijarūpaguptyai /
tenāyaṃ sadhano 'bhavat KDarp_2.109d / tenaiva darpo yadi kiṃ vṛthaiva KDarp_7.1c
te prāpurīrṣyāpadamandhakāri KDarp_7.60a / te bhejire rāgasamudgaterṣyāḥ KDarp_7.54c
teṣaṃ prakopavipulānalatāpitānām KDarp_7.66b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730580 (0.028):
dūre bhavatyatha śanaiḥ śiśirāṃśumaulau $ teṣaṃ prakopavipulānalatāpitānām
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697886 (0.028):
dūre bhavatyatha śanaiḥ śiśirāṃśumaulau teṣaṃ prakopavipulānalatāpitānām /
teṣāmanugrahamayena vilokanena KDarp_7.71b / teṣāmamarṣādbhṛśamakṣamāṇāṃ KDarp_7.58a
teṣāṃ roṣakaṣāyitodaradṛśāṃ dveṣoṣṇaniḥśvāsināṃ KDarp_3.14c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724851 (0.0):
guṇināṃ yatnādguṇācchādanam & / teṣāṃ roṣakaṣāyitodaradṛśāṃ dveṣoṣṇaniḥśvāsināṃ % dīptā ratnaśikheva
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692155 (0.0):
guṇināṃ yatnādguṇācchādanam / / teṣāṃ roṣakaṣāyitodaradṛśāṃ dveṣoṣṇaniḥśvāsināṃ dīptā ratnaśikheva
tau taṃ dadṛśatuḥ snāna- KDarp_4.41a / tau dṛṣṭvā pṛthivīpālaṃ KDarp_4.56a
tau papraccha purohitaḥ KDarp_4.57b / tau purūravasaḥ kṣaṇāt KDarp_4.40b
tau śanaistamabhāṣatām KDarp_4.58d / tau hutāśanamandiram KDarp_4.54b
tyaktaḥ kṣaṇātputrakalatramitraiḥ KDarp_2.66b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723960 (0.052):
niścetanaḥ kāṣṭhasamānakāyas $ tyaktaḥ kṣaṇātputrakalatramitraiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691265 (0.052):
niścetanaḥ kāṣṭhasamānakāyas tyaktaḥ kṣaṇātputrakalatramitraiḥ /
tyaktā (?) śrotriyatā yayā KDarp_3.37b / tyaktāśanaḥ śokavivarṇavaktraḥ KDarp_4.9b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726914 (0.027):
yadā naraḥ śocati duḥkhataptas $ tyaktāśanaḥ śokavivarṇavaktraḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694217 (0.027):
yadā naraḥ śocati duḥkhataptas tyaktāśanaḥ śokavivarṇavaktraḥ /
tyakto nikāyaḥ kṣapitaśca kāyaḥ KDarp_7.1d / tyaktvā praśamasaṃtoṣau KDarp_3.27a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729431 (0.023):
tenaiva darpo yadi kiṃ vṛthaiva % tyakto nikāyaḥ kṣapitaśca kāyaḥ // / KDarp_7.1 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696736 (0.023):
tenaiva darpo yadi kiṃ vṛthaiva tyakto nikāyaḥ kṣapitaśca kāyaḥ // / KDarp_7.1 //
tyaktvārjunaḥ kṛṣṇakalatravargaṃ KDarp_5.13a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728147 (1.192):
karṇe 'rjunasyātatakārmukasya % kṣaṇātkṣaṇaṃ yācakatāṃ prayātaḥ // / KDarp_5.12 // / tyaktvārjunaḥ kṛṣṇakalatravargaṃ $ jagāma gopālabalābhibhūtaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695453 (1.192):
karṇe 'rjunasyātatakārmukasya kṣaṇātkṣaṇaṃ yācakatāṃ prayātaḥ // / KDarp_5.12 // / tyaktvārjunaḥ kṛṣṇakalatravargaṃ jagāma gopālabalābhibhūtaḥ /
tyaktvāśāgatasatpātraṃ KDarp_6.12a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728779 (0.0):
dīyate yaccirakliṣṭaṃ % kaṣṭadānena tena kim // KDarp_6.11 // / tyaktvāśāgatasatpātraṃ $ pūrṇāyābhyarthya dīyate &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696084 (0.0):
dīyate yaccirakliṣṭaṃ kaṣṭadānena tena kim // KDarp_6.11 // / tyaktvāśāgatasatpātraṃ pūrṇāyābhyarthya dīyate /
tyāginā kiṃ daridreṇa KDarp_1.33a / tyāgino 'nyasya saṃgharṣe KDarp_6.6a
trapayādhomukhī tava KDarp_3.94b / trapānilīnaḥ kurute 'tiyāñcām KDarp_4.14b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.063):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
tridaṇḍamudyamya javena kaścid KDarp_7.55c / trivargasyoparodhena KDarp_3.35c
truṭyatsūtravimuktamauktikabharaḥ saktaḥ stanotsaṅgayoḥ KDarp_4.24b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727184 (0.0):
utsāhoddhatavibhramabhramarakavyāvṛttahārāntara- $ / truṭyatsūtravimuktamauktikabharaḥ saktaḥ stanotsaṅgayoḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694487 (0.0):
utsāhoddhatavibhramabhramarakavyāvṛttahārāntara- / truṭyatsūtravimuktamauktikabharaḥ saktaḥ stanotsaṅgayoḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12926078 (0.0):
MSS_6672 1 utsāhoddhatavibhramabhramarakavyāvṛttahārāntara / truṭyatsūtravimuktamauktikabharaḥ saktaḥ stanotsa gayoḥ /
trailokyamapi nirdagdhuṃ KDarp_3.116c / trailokyābharaṇaṃ rūpaṃ KDarp_4.46c
trailokye satyamucyate KDarp_5.33b / tvatpāṇikṣīṇasaṃpadaḥ KDarp_2.22b
tvamannaṃ kleśasaṃcitam KDarp_2.28b / tvamasya kuru bhūbhartuḥ KDarp_3.135c
tvayi pravṛttaṃ cittaṃ me KDarp_3.85c / tvaṃ cābhinavapaṇḍitaḥ KDarp_3.67b
dagdhadānena tena kim KDarp_6.12d / dagdhaḥ parīkṣitphaṇiphūtkṛtairyat KDarp_7.7c
daṇḍena mṛgaśaṅkayā KDarp_3.131b / datta na vittaṃ karuṇānimittaṃ KDarp_2.111a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724588 (0.0):
taccābhogyaṃ bhavatyasya % lobhādanyeṣu janmasu (?) // KDarp_2.110 // / datta na vittaṃ karuṇānimittaṃ $ lobhapravṛttaṃ kṛtameva cittam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691892 (0.0):
taccābhogyaṃ bhavatyasya lobhādanyeṣu janmasu (?) // KDarp_2.110 // / datta na vittaṃ karuṇānimittaṃ lobhapravṛttaṃ kṛtameva cittam /
dattamatyalpaniḥsāraṃ KDarp_6.15c / dattamanyattato 'lpakam KDarp_6.13b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12832429 (0.064):
MSS_1764 1 anyadābhāṣitaṃ pūrvaṃ dattamanyattato'lpakam / / MSS_1764 2 yatsadoṣamayogyaṃ vā kūṭadānena tena kim //
dattamaśraddhayā dhanam KDarp_6.5b / dattaṃ kāraṇabhūtasya KDarp_6.6c
dattaṃ nirupakāraṃ yad KDarp_6.17c / dattaṃ priyaviyogogra- KDarp_6.24a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728937 (0.026):
mūrcchāsthānena manasā % mohadānena tena kim // KDarp_6.23 // / dattaṃ priyaviyogogra- $ śokaśalyārtacetasā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696242 (0.026):
mūrcchāsthānena manasā mohadānena tena kim // KDarp_6.23 // / dattaṃ priyaviyogogra- śokaśalyārtacetasā /
dattālpamūlyenāptaṃ yat KDarp_6.21c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728903 (0.051):
na parasyārtiśanamaṃ $ nātmanaḥ puṇyakāraṇam & / dattālpamūlyenāptaṃ yat % svalpadānena tena kim // KDarp_6.21 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696208 (0.051):
na parasyārtiśanamaṃ nātmanaḥ puṇyakāraṇam / / dattālpamūlyenāptaṃ yat svalpadānena tena kim // KDarp_6.21 //
datto merurapi prayāti tṛṇatāmātmopakārecchayā KDarp_6.27b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729016 (0.0):
prāptuṃ svargavarāṅganāstanataṭasparśātiriktaṃ sukhaṃ $ datto merurapi / prayāti tṛṇatāmātmopakārecchayā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696321 (0.0):
prāptuṃ svargavarāṅganāstanataṭasparśātiriktaṃ sukhaṃ datto merurapi / prayāti tṛṇatāmātmopakārecchayā /
dattvā duḥkhaśataṃ na yatsvavacasā paścānna yadgaṇyate KDarp_6.26c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728990 (0.0):
yadarjitaṃ paradhanasparśena śaptaṃ na yat & / dattvā duḥkhaśataṃ na yatsvavacasā paścānna yadgaṇyate % taddānaṃ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696295 (0.0):
yadarjitaṃ paradhanasparśena śaptaṃ na yat / / dattvā duḥkhaśataṃ na yatsvavacasā paścānna yadgaṇyate taddānaṃ
dattvā yadduṣṭamudghuṣṭaṃ KDarp_6.16c / dadarśātithimāgatam KDarp_6.41b
dantaprabhābhiḥ pratibhāvihīnam KDarp_7.24d / dambhadānena tena kim KDarp_6.15d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729845 (0.049):
kurvanviṣaśyāmalakaṇṭhakāntiṃ % dantaprabhābhiḥ pratibhāvihīnam // / KDarp_7.24 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697150 (0.049):
kurvanviṣaśyāmalakaṇṭhakāntiṃ dantaprabhābhiḥ pratibhāvihīnam // / KDarp_7.24 //
dambhābhimānodbhavakaṣṭabhūtaṃ KDarp_7.10c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729587 (0.049):
dambhābhimānodbhavakaṣṭabhūtaṃ % mithyāvrataṃ jīvitavṛttyupāyaḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696892 (0.049):
dambhābhimānodbhavakaṣṭabhūtaṃ mithyāvrataṃ jīvitavṛttyupāyaḥ //
dayādaridraṃ na vadanti śauryam KDarp_5.2d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727973 (0.0):
aucityahīnaṃ vinayavyapetaṃ % dayādaridraṃ na vadanti śauryam // KDarp_5.2
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695279 (0.0):
aucityahīnaṃ vinayavyapetaṃ dayādaridraṃ na vadanti śauryam // KDarp_5.2
dayādaridraṃ hṛdayaṃ KDarp_1.55a / dayārdraṃ dānamucyate KDarp_6.9d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727973 (0.032):
aucityahīnaṃ vinayavyapetaṃ % dayādaridraṃ na vadanti śauryam // KDarp_5.2
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695279 (0.032):
aucityahīnaṃ vinayavyapetaṃ dayādaridraṃ na vadanti śauryam // KDarp_5.2
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728750 (0.053):
pareṣāmārtiśamanaṃ % dayārdraṃ dānamucyate // KDarp_6.9 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696055 (0.053):
pareṣāmārtiśamanaṃ dayārdraṃ dānamucyate // KDarp_6.9 //
dayārdrāḥ sarvasattveṣu KDarp_2.105a / dayaiva viditā vidyā KDarp_1.30a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724510 (0.033):
kṛtaṃ na kṛpaṇe kasmāt % karuṇākomalaṃ manaḥ // KDarp_2.104 // / dayārdrāḥ sarvasattveṣu $ bhavanti vimalāśayāḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691814 (0.033):
kṛtaṃ na kṛpaṇe kasmāt karuṇākomalaṃ manaḥ // KDarp_2.104 // / dayārdrāḥ sarvasattveṣu bhavanti vimalāśayāḥ /
darpakaṇḍūladordaṇḍaṃ KDarp_5.32a / darpakāluṣyaviplavāḥ KDarp_1.65b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728411 (0.053):
kaḥ ko 'sti śūraḥ saṃrambhād % ityapṛcchatsadājanam // KDarp_5.31 // / darpakaṇḍūladordaṇḍaṃ $ pṛcchantaṃ rabhasena tam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695716 (0.053):
kaḥ ko 'sti śūraḥ saṃrambhād ityapṛcchatsadājanam // KDarp_5.31 // / darpakaṇḍūladordaṇḍaṃ pṛcchantaṃ rabhasena tam /
darpajvarabharo nṛpaḥ KDarp_5.41b / darpadarpitamānasaḥ KDarp_5.31b
darpadoṣacikitsakaḥ KDarp_1.3b / darpabhūtābhibhūtasya KDarp_1.34c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12125157 (0.041):
taṃ tapastāpitātmānaṃ KDarp_3.21a / taṃ darpadoṣajvaritaṃ KDarp_1.24a / taṃ darpamattaṃ sākopa- KDarp_3.73a
darpaśāpahatā vidyā KDarp_3.15c / darpaśvabhranipātinām KDarp_1.26b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126146 (0.052):
dvidhā kṛtaḥ saṃdhividāraṇena KDarp_5.11d / dveṣadarpahatā vidyā KDarp_3.52a
darpasarpāpasarpaṇāt KDarp_1.1b / darpaḥ kasya na pātāya KDarp_1.32c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12129086 (0.055):
yadi śamavimalamatīnāṃ svamanasi bhavati na darpaḥ KDarp_3.154/b / yadeva darpaprabhavābhibhūtam KDarp_5.4b
darpaḥ prayatnena nivāraṇīyaḥ KDarp_5.44b / darpāndhānāṃ niṣphalāloka eva KDarp_3.151d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726708 (0.041):
vidyādīpaḥ kāmakopākulākṣṇāṃ % darpāndhānāṃ niṣphalāloka eva // / KDarp_3.151 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694011 (0.041):
vidyādīpaḥ kāmakopākulākṣṇāṃ darpāndhānāṃ niṣphalāloka eva // KDarp_3.151
darpāndhena budhena kim KDarp_1.33d / darpāśaninipātena KDarp_3.25c
darpogravaktrasya suhṛjjano 'pi KDarp_5.44c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728579 (0.032):
darpogravaktrasya suhṛjjano 'pi % sarvātmanā tivranipātasajjaḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695884 (0.032):
darpogravaktrasya suhṛjjano 'pi sarvātmanā tivranipātasajjaḥ // KDarp_5.44
darpotkopātparaṇitajaṭāsūtrabandhacca mohād KDarp_7.69a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730658 (0.0):
kāmakrodhavaśādviśeṣaruciraṃ sarvaṃ vṛthaiva vratam // KDarp_7.68 // / darpotkopātparaṇitajaṭāsūtrabandhacca mohād $
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697964 (0.0):
kāmakrodhavaśādviśeṣaruciraṃ sarvaṃ vṛthaiva vratam // KDarp_7.68 // / darpotkopātparaṇitajaṭāsūtrabandhacca mohād
darpodgrīvaḥ kilogreṇa KDarp_1.36c / darśitaṃ bata pauruṣam KDarp_2.90b
daśāpāke 'tidāruṇe KDarp_6.22b / daśāṃ dṛṣṭvāsya duḥsahām KDarp_2.91b
daṣṭādharāḥ kampavidhūrṇamānāḥ KDarp_7.54a / dahyamāne 'rkavahninā KDarp_4.61b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730367 (0.046):
āsannadoṣāgamavāsarānta- % saṃdhyānibhābhūtsahasaiva dṛṣṭiḥ // KDarp_7.53 / daṣṭādharāḥ kampavidhūrṇamānāḥ $ svedārdradehā viṣamaṃ śvasantaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697672 (0.046):
āsannadoṣāgamavāsarānta- saṃdhyānibhābhūtsahasaiva dṛṣṭiḥ // KDarp_7.53 // / daṣṭādharāḥ kampavidhūrṇamānāḥ svedārdradehā viṣamaṃ śvasantaḥ /
dānadviṣo 'napatyasya KDarp_2.40c / dānamānodayaḥ ko 'pi KDarp_3.129c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726404 (0.050):
dānamānodayaḥ ko 'pi % tayoryājakayorabhūt // KDarp_3.129 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693707 (0.050):
dānamānodayaḥ ko 'pi tayoryājakayorabhūt // KDarp_3.129 //
dānamānonnatiṃ hanti KDarp_3.42c / dānaṃ sadā kasyacideva puṇyaiḥ KDarp_6.54d
dānāyātilaghīyase KDarp_6.52b / dāne kalakalasvanaḥ KDarp_2.84d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724240 (0.035):
babhūvārthisamūhānna- % dāne kalakalasvanaḥ // KDarp_2.84 // / tataḥ karparamādāya $ sa caṇḍālaśiśuḥ śanaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691544 (0.035):
babhūvārthisamūhānna- dāne kalakalasvanaḥ // KDarp_2.84 // / tataḥ karparamādāya sa caṇḍālaśiśuḥ śanaiḥ /
dānairna darpaḥ puruṣeṇa kāryaḥ KDarp_6.54b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729403 (0.042):
tasmātsuvarṇāmbararatnabhūmi- $ dānairna darpaḥ puruṣeṇa kāryaḥ & / bhavatyudāraṃ karuṇārdrasattvaṃ % dānaṃ sadā kasyacideva puṇyaiḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696708 (0.042):
tasmātsuvarṇāmbararatnabhūmi- dānairna darpaḥ puruṣeṇa kāryaḥ / / bhavatyudāraṃ karuṇārdrasattvaṃ dānaṃ sadā kasyacideva puṇyaiḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724622 (0.062):
yayā kleśaprahāṇārham % arhattvaṃ prāpa candanaḥ // KDarp_2.112 // / tasmānna darpaḥ puruṣeṇa kāryaḥ $ pravardhamānena dhanodayena &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691926 (0.062):
yayā kleśaprahāṇārham arhattvaṃ prāpa candanaḥ // KDarp_2.112 // / tasmānna darpaḥ puruṣeṇa kāryaḥ pravardhamānena dhanodayena /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12124996 (0.063):
tasmānna kāryaḥ sudhiyā vicārya KDarp_4.72a / tasmānna darpaḥ puruṣeṇa kāryaḥ KDarp_2.113a
dārā gacchanti cānyataḥ KDarp_2.29d / dāridryajananī yasya KDarp_2.22c
dāridryaṃ maraṇaṃ loke KDarp_2.26c / dāridryādhikakaṣṭasya KDarp_2.56c
dāruṇe karuṇākaṇaḥ KDarp_1.53d / dāsaspṛṣṭaḥ sa niḥśaucaḥ KDarp_3.121a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726289 (0.053):
agnyāgāraṃ viśanruddhaḥ % śūdreṇāśaucadūṣitaḥ // KDarp_3.120 // / dāsaspṛṣṭaḥ sa niḥśaucaḥ $ patitaḥ saṃbhramātkṣitau &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693592 (0.053):
agnyāgāraṃ viśanruddhaḥ śūdreṇāśaucadūṣitaḥ // KDarp_3.120 // / dāsaspṛṣṭaḥ sa niḥśaucaḥ patitaḥ saṃbhramātkṣitau /
digaṅganānāmanurāgadīkṣām KDarp_7.34d / digambaratvādiva jātahāsāḥ KDarp_7.32d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730032 (0.035):
vyadhādivānaṅganavāṅgasaṅge % digaṅganānāmanurāgadīkṣām // KDarp_7.34 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697337 (0.035):
vyadhādivānaṅganavāṅgasaṅge digaṅganānāmanurāgadīkṣām // KDarp_7.34 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729996 (0.061):
cakre daśāśāḥ sa pṛthuprakāśā % digambaratvādiva jātahāsāḥ // KDarp_7.32
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697301 (0.061):
cakre daśāśāḥ sa pṛthuprakāśā digambaratvādiva jātahāsāḥ // KDarp_7.32 //
dinatriyāmāñjalinā pibantam KDarp_4.16b / dine dine dineśo 'pi KDarp_4.69c
dinendhanavane nityaṃ KDarp_4.61a / dilīparaghurāmādyāḥ KDarp_1.17c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722017 (0.049):
sūryavaṃśe triśaṅkuryaś $ caṇḍālo 'bhūnmahīpatiḥ & / dilīparaghurāmādyāḥ % kṣitipāstatkulodbhavāḥ // KDarp_1.17 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689321 (0.049):
sūryavaṃśe triśaṅkuryaś caṇḍālo 'bhūnmahīpatiḥ / / dilīparaghurāmādyāḥ kṣitipāstatkulodbhavāḥ // KDarp_1.17 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131142 (0.058):
sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ KDarp_7.51d / sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a / sa tadā krayavikrayam KDarp_6.4d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12130339 (0.060):
vipreṣu pūryamāṇeṣu KDarp_6.30a / viprocchiṣṭāmahīmaham KDarp_6.50d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12128463 (0.061):
bhūrjadṛṣṭena tuṣṭasya KDarp_2.44c / bhṛṅgasvanairāhitahuṃkṛtābhiḥ KDarp_7.50a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.064):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
divaṃ jagmaturaśvinau KDarp_4.71b / divirasya dhanena kim KDarp_2.54d
dīpasyevārciṣāṃ gatiḥ KDarp_4.68d / dīptakāñcanavarṇena KDarp_6.31a
dīptaśūle niśācare KDarp_3.119b / dīptā ratnaśikheva kṛṣṇaphaṇināṃ vidyā janodvegabhūḥ KDarp_3.14d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724861 (0.0):
teṣāṃ roṣakaṣāyitodaradṛśāṃ dveṣoṣṇaniḥśvāsināṃ % dīptā ratnaśikheva / kṛṣṇaphaṇināṃ vidyā janodvegabhūḥ // KDarp_3.14 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692163 (0.0):
teṣāṃ roṣakaṣāyitodaradṛśāṃ dveṣoṣṇaniḥśvāsināṃ dīptā ratnaśikheva / kṛṣṇaphaṇināṃ vidyā janodvegabhūḥ // KDarp_3.14 //
dīyatāṃ bhujyatāṃ sarvam KDarp_2.75c / dīyatāṃ yanmamepsitam KDarp_3.146d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726617 (0.018):
yadi yuṣmadvarārho 'haṃ % dīyatāṃ yanmamepsitam // KDarp_3.146 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693920 (0.018):
yadi yuṣmadvarārho 'haṃ dīyatāṃ yanmamepsitam // KDarp_3.146 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16278861 (0.048):
dīyatāṃ putra ity evaṃ *HV_79.16*881:3a / dīyatāṃ bhujyatām iti HV_31.139d / dīyatāṃ me yadīpsitam HV_App.I,30.382b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13791245 (0.057):
dīyatāṃ putra ity evaṃ HV_79.16*881:3a / dīyatāṃ bhujyatām iti HV_31.139d / dīyatāṃ me sakhā śakra HV_35.74c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16840401 (0.063):
dīyatāṃ bhujyatāṃ pūjā BrP_73.26a / dīyatāṃ bhujyatāṃ vāpi BrP_109.20a
dīyate doṣaśāntyai yad KDarp_6.22c / dīyate prītidhanayoḥ KDarp_6.3c
dīyate yaccirakliṣṭaṃ KDarp_6.11c / dīyate yatkila prāptyai KDarp_2.28c
dīyate yatprayatnena KDarp_6.10c / dīyate yatprasaṅgena KDarp_6.25c
dīrghasattre pṛthuśriyaḥ KDarp_3.129b / dīrghīkṛtānekaśaśiprabhāṇām KDarp_7.19b
durgraheṣu viruddheṣu KDarp_6.22a / durnayoktirna yukteyaṃ KDarp_3.95c
durnivāro hi durgrahaḥ KDarp_3.54d / durmado (durdamo) yauvanabharas KDarp_3.97a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725972 (0.0):
janayatyabhilāṣaṃ te % jananīvājitātmanaḥ // KDarp_3.96 // / durmado (durdamo) yauvanabharas $ turaṅga iva hārakaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693275 (0.0):
janayatyabhilāṣaṃ te jananīvājitātmanaḥ // KDarp_3.96 // / durmado (durdamo) yauvanabharas turaṅga iva hārakaḥ /
duṣprāpamapi manyante KDarp_3.105c / dūrātparāvasurjñātvā KDarp_3.137c
dūre bhavatyatha śanaiḥ śiśirāṃśumaulau KDarp_7.66a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730573 (0.0):
dveṣāvṛtākṣṇāmavivekajanmā % mohaḥ pramāde gurutāmupaiti // KDarp_7.65 // / dūre bhavatyatha śanaiḥ śiśirāṃśumaulau $ teṣaṃ prakopavipulānalatāpitānām
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697879 (0.0):
dveṣāvṛtākṣṇāmavivekajanmā mohaḥ pramāde gurutāmupaiti // KDarp_7.65 // / dūre bhavatyatha śanaiḥ śiśirāṃśumaulau teṣaṃ prakopavipulānalatāpitānām /
dūre viśrāmyatu śrutam KDarp_3.98b / dūre vyākaraṇaṃ kuruṣva viṣamaṃ dhātukṣayakṣobhitaṃ KDarp_3.53a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725361 (0.0):
lobhamohahatā vṛttir % yeṣāṃ teṣāṃ kimāyuṣā // KDarp_3.52 // / dūre vyākaraṇaṃ kuruṣva viṣamaṃ dhātukṣayakṣobhitaṃ $ mīmāṃsā virasā na
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692665 (0.0):
lobhamohahatā vṛttir yeṣāṃ teṣāṃ kimāyuṣā // KDarp_3.52 // / dūre vyākaraṇaṃ kuruṣva viṣamaṃ dhātukṣayakṣobhitaṃ mīmāṃsā virasā na
dṛśā gambhīradhīrayā KDarp_5.37b / dṛśyate naiva tādṛśaḥ KDarp_4.60d
dṛṣṭastiraścāmapi śūrabhāvaḥ KDarp_5.2b / dṛṣṭā kasyedṛśī daśā KDarp_2.93d
dṛṣṭiḥ kṛtā na cāpeṣu KDarp_5.17c / dṛṣṭo duryodhanānujaḥ KDarp_5.18b
dṛṣṭo 'bhyaṅge 'pi yādṛśaḥ KDarp_4.60b / dṛṣṭyā pṛṣṭa iveṣṭayā KDarp_6.34b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729109 (0.062):
prāptena bhūbhujā dṛṣṭvā $ dṛṣṭyā pṛṣṭa iveṣṭayā & / so 'vadadvismayabhuvā % suspaṣṭākṣarayā girā // KDarp_6.34 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696414 (0.062):
prāptena bhūbhujā dṛṣṭvā dṛṣṭyā pṛṣṭa iveṣṭayā / / so 'vadadvismayabhuvā suspaṣṭākṣarayā girā // KDarp_6.34 //
dṛṣṭvā kasya bhavenmadaḥ KDarp_4.63d / dṛṣṭvā tamāpadgatamugraroga- KDarp_2.99a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724423 (0.0):
āśvāsanenāmṛtasodareṇa % limpanniva dyāṃ dyuticandanena // KDarp_2.98 // / dṛṣṭvā tamāpadgatamugraroga- $ bhagnaṃ nimagnaṃ vyasane vivignam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691727 (0.0):
āśvāsanenāmṛtasodareṇa limpanniva dyāṃ dyuticandanena // KDarp_2.98 // / dṛṣṭvā tamāpadgatamugraroga- bhagnaṃ nimagnaṃ vyasane vivignam /
dṛṣṭvā tejonidhī tatra KDarp_5.36a / dṛṣṭvā trilokīkalitābhilāṣaṃ KDarp_7.35a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730036 (0.041):
vyadhādivānaṅganavāṅgasaṅge % digaṅganānāmanurāgadīkṣām // KDarp_7.34 // / dṛṣṭvā trilokīkalitābhilāṣaṃ $ vapuḥ smarārerjanitasmaraṃ tat &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697341 (0.041):
vyadhādivānaṅganavāṅgasaṅge digaṅganānāmanurāgadīkṣām // KDarp_7.34 // / dṛṣṭvā trilokīkalitābhilāṣaṃ vapuḥ smarārerjanitasmaraṃ tat /
dṛṣṭvā durātsamādravat KDarp_3.118d / dṛṣṭvā nūnaṃ kamaṇḍaluḥ KDarp_3.92b
dṛṣṭvā pitaramagrataḥ KDarp_3.130d / dṛṣṭvā labdhānnamarthinam KDarp_2.20b
dṛṣṭvā sarve kutūhalāt KDarp_6.33b / dṛṣṭvā sṛṣṭiḥ prajāpateḥ KDarp_4.47d
deva tvadārādhananiścalānāṃ KDarp_7.21a / devatvaṃ na tu vipratām KDarp_1.79d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722961 (0.0):
sahasrākṣavarātprāpa % devatvaṃ na tu vipratām // KDarp_1.79 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690265 (0.0):
sahasrākṣavarātprāpa devatvaṃ na tu vipratām // KDarp_1.79 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729782 (0.033):
munīnkṛpāveśaviṣaṇṇacittā % śaśāṅkalekhābharaṇaṃ babhāṣe // KDarp_7.20 // / deva tvadārādhananiścalānāṃ $ saṃtyaktasarvāgrahanigrahāṇām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697087 (0.033):
munīnkṛpāveśaviṣaṇṇacittā śaśāṅkalekhābharaṇaṃ babhāṣe // KDarp_7.20 // / deva tvadārādhananiścalānāṃ saṃtyaktasarvāgrahanigrahāṇām /
devayoraśvinostatra KDarp_4.27a / devi tvayoktam dayayā munīnāṃ KDarp_7.25a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729849 (1.192):
KDarp_7.24 // / devi tvayoktam dayayā munīnāṃ $ bhaktānurodhāducitaṃ mamaitat &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697154 (1.192):
KDarp_7.24 // / devi tvayoktam dayayā munīnāṃ bhaktānurodhāducitaṃ mamaitat /
devī vilokyātha tapaḥprayatna- KDarp_7.20a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729761 (0.0):
vilāsahāsyena nabho babhūva % vibhaktisaṃsaktasitottarīyam // KDarp_7.19 / devī vilokyātha tapaḥprayatna- $ tīvraprayāsaprakaṭāsthiśeṣān &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697066 (0.0):
vilāsahāsyena nabho babhūva vibhaktisaṃsaktasitottarīyam // KDarp_7.19 // / devī vilokyātha tapaḥprayatna- tīvraprayāsaprakaṭāsthiśeṣān /
devyārthito 'tha bhagavānkṛpayā smarāris KDarp_7.71a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730713 (0.0):
dayayā cakre harasyārthanām // KDarp_7.70 // / devyārthito 'tha bhagavānkṛpayā smarāris $ teṣāmanugrahamayena vilokanena
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15698019 (0.0):
dayayā cakre harasyārthanām // KDarp_7.70 // / devyārthito 'tha bhagavānkṛpayā smarāris teṣāmanugrahamayena vilokanena /
deśakālakriyāpātrāṇy KDarp_6.9a / dehapradāḥ prāṇaharā narāṇāṃ KDarp_1.66a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722775 (0.0):
kenonnataparibhraṣṭā % vāryante nimnagāḥ striyaḥ // KDarp_1.65 // / dehapradāḥ prāṇaharā narāṇāṃ $ bhīrusvabhāvāḥ praviśanti vahnim &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690079 (0.0):
kenonnataparibhraṣṭā vāryante nimnagāḥ striyaḥ // KDarp_1.65 // / dehapradāḥ prāṇaharā narāṇāṃ bhīrusvabhāvāḥ praviśanti vahnim /
daivādhīnatayā nṛṇām KDarp_2.38b / daivādhīne dhanena kim KDarp_2.57d
dogdhrīkulodbhavā dhenur KDarp_1.13c / dolāvikṣobhite 'mbhasi KDarp_3.58b
doṣapaṅkaprastāntas KDarp_1.7c / doṣeṇaivāsmi niṣphalā KDarp_1.70d
doṣairnityavināśinā KDarp_2.52b / drakṣyāva iti kautukāt KDarp_4.54d
draviṇaṃ malasaṃcayaḥ KDarp_2.32d / draviṇaṃ yena rakṣanti KDarp_2.25c
draviṇārthī daridratām KDarp_3.134d / draṣṭavyaḥ sa nṛpastāvad KDarp_4.38a
draṣṭavyā draṣṭumāyānti KDarp_4.50c / droṇakarṇakṛpādibhiḥ KDarp_5.18d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728231 (0.052):
aśastrābhireva strībhir % droṇakarṇakṛpādibhiḥ // KDarp_5.18 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695536 (0.052):
aśastrābhireva strībhir droṇakarṇakṛpādibhiḥ // KDarp_5.18 //
dvārapālena sāvartaḥ KDarp_2.87c / dvārāgrabhuvamāyayau KDarp_2.85d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724255 (0.036):
ācāmayācakaḥ kṛcchrād % dvārāgrabhuvamāyayau // KDarp_2.85 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691559 (0.036):
ācāmayācakaḥ kṛcchrād dvārāgrabhuvamāyayau // KDarp_2.85 //
dvitīyāyāṃ hutāyāṃ ca KDarp_3.115a / dvidhā kṛtaḥ saṃdhividāraṇena KDarp_5.11d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728125 (0.050):
sabhīmasenena bhujāyudhena % dvidhā kṛtaḥ saṃdhividāraṇena // KDarp_5.11
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695431 (0.050):
sabhīmasenena bhujāyudhena dvidhā kṛtaḥ saṃdhividāraṇena // KDarp_5.11 //
dveṣadarpahatā vidyā KDarp_3.52a / dveṣadānena tena kim KDarp_6.19d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725343 (0.025):
vyasoḥ kusumamāleva % vidyā stabdhasya niṣphalā // KDarp_3.51 // / dveṣadarpahatā vidyā $ kāmakrodhahatā matiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692647 (0.025):
vyasoḥ kusumamāleva vidyā stabdhasya niṣphalā // KDarp_3.51 // / dveṣadarpahatā vidyā kāmakrodhahatā matiḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12125676 (0.052):
darpabhūtābhibhūtasya KDarp_1.34c / darpaśāpahatā vidyā KDarp_3.15c / darpaśvabhranipātinām KDarp_1.26b
dveṣaroṣoṣmaśoṣitā KDarp_3.25b / dveṣaḥ kasya na doṣāya KDarp_1.32a
dveṣāvṛtākṣṇāmavivekajanmā KDarp_7.65c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730563 (0.051):
uktveti tasmai sasṛjuḥ sakopās $ te daṇḍapāṣāṇabṛsīśatāni & / dveṣāvṛtākṣṇāmavivekajanmā % mohaḥ pramāde gurutāmupaiti // KDarp_7.65 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697869 (0.051):
uktveti tasmai sasṛjuḥ sakopās te daṇḍapāṣāṇabṛsīśatāni / / dveṣāvṛtākṣṇāmavivekajanmā mohaḥ pramāde gurutāmupaiti // KDarp_7.65 //
dveṣeṇa rāgeṇa mohadayena KDarp_7.72c / dveṣeṇāyāti nindyatām KDarp_3.6b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730741 (0.051):
tapoviśeṣairniśitaprayatnais $ tasmānna kāryaḥ pṛthumohadarpaḥ & / dveṣeṇa rāgeṇa mohadayena % tapaḥ kṣayaṃ yāti saha smayena // KDarp_7.72
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15698047 (0.051):
tapoviśeṣairniśitaprayatnais tasmānna kāryaḥ pṛthumohadarpaḥ / / dveṣeṇa rāgeṇa mohadayena tapaḥ kṣayaṃ yāti saha smayena // KDarp_7.72 //
dhanamāyuḥ śarīriṇām KDarp_2.26d / dhanayauvanasaṃjāta- KDarp_1.65a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722761 (0.064):
na dhanena nivāryante % śīlatyāgodyatāḥ striyaḥ // KDarp_1.64 // / dhanayauvanasaṃjāta- $ darpakāluṣyaviplavāḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690065 (0.064):
na dhanena nivāryante śīlatyāgodyatāḥ striyaḥ // KDarp_1.64 // / dhanayauvanasaṃjāta- darpakāluṣyaviplavāḥ /
dhanarddhiriva rūpiṇī KDarp_2.17b / dhanalobhaḥ praśasyate KDarp_2.38d
dhanasaṃghaṭitārthasya KDarp_2.47c / dhanaṃ dhanaṃ pralapatāṃ KDarp_2.3c
dhanaṃ sucirarakṣitam KDarp_2.71b / dhanābhimānaṃ tyaja dṛṣṭanaṣṭam KDarp_1.39b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722329 (0.047):
kulābhimānaṃ tyaja saṃvṛttāgraṃ $ dhanābhimānaṃ tyaja dṛṣṭanaṣṭam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689634 (0.047):
kulābhimānaṃ tyaja saṃvṛttāgraṃ dhanābhimānaṃ tyaja dṛṣṭanaṣṭam /
dhanena jīviteneva KDarp_2.7a / dhanena darpaḥ kimayaṃ narāṇāṃ KDarp_2.1a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131616 (0.059):
saṃkāśakṛṣṇājinabaddhakakṣaḥ KDarp_7.55b / saṃcitena dhanena kim KDarp_2.50d / saṃtaptasya dhanena ki KDarp_2.55d
dhanena darpaḥ ko nāma KDarp_2.37a / dharmapatnīṃ purāvasoḥ KDarp_3.80b
dharmamūle nipātitā KDarp_3.11d / dharmasyārthe dhanārjanam KDarp_2.32b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723467 (0.057):
santaḥ kurvanti yatnena $ dharmasyārthe dhanārjanam & / dharmācāravinīnānāṃ % draviṇaṃ malasaṃcayaḥ // KDarp_2.32 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690771 (0.057):
santaḥ kurvanti yatnena dharmasyārthe dhanārjanam / / dharmācāravinīnānāṃ draviṇaṃ malasaṃcayaḥ // KDarp_2.32 //
dharmācāravinīnānāṃ KDarp_2.32c / dharmānusāriṇī yā ca KDarp_3.3c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723469 (0.059):
santaḥ kurvanti yatnena $ dharmasyārthe dhanārjanam & / dharmācāravinīnānāṃ % draviṇaṃ malasaṃcayaḥ // KDarp_2.32 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690773 (0.059):
santaḥ kurvanti yatnena dharmasyārthe dhanārjanam / / dharmācāravinīnānāṃ draviṇaṃ malasaṃcayaḥ // KDarp_2.32 //
dharmārthapaṇyakrayavikrayo 'sau KDarp_6.2c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728670 (0.022):
dīyate prītidhanayoḥ % sa paṇyakrayavikrayaḥ // KDarp_6.3 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695975 (0.022):
dīyate prītidhanayoḥ sa paṇyakrayavikrayaḥ // KDarp_6.3 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728650 (0.038):
svargādisaṃbhogaphalābhilāṣāt $ pātrāya pūjāṃ pratipadyate yaḥ & / dharmārthapaṇyakrayavikrayo 'sau % kastena dānaprabhavo 'bhimānaḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695955 (0.038):
svargādisaṃbhogaphalābhilāṣāt pātrāya pūjāṃ pratipadyate yaḥ / / dharmārthapaṇyakrayavikrayo 'sau kastena dānaprabhavo 'bhimānaḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131275 (0.045):
santaḥ kurvanti yatnena KDarp_2.32a / sa paṇyakrayavikrayaḥ KDarp_6.3d
dharmārthī pāpamāpnoti KDarp_3.134a / dharmopadeśaṃ yatnena KDarp_3.112c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726459 (0.035):
bhavanti yasya saṃkalpād % evaṃrūpā viparyayāḥ // KDarp_3.133 // / dharmārthī pāpamāpnoti $ śīlārthī śīlaviplavam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693762 (0.035):
bhavanti yasya saṃkalpād evaṃrūpā viparyayāḥ // KDarp_3.133 // / dharmārthī pāpamāpnoti śīlārthī śīlaviplavam /
dhātuvādī daridraśca KDarp_3.46c / dhānyairdhanena ca tadā vada kiṃ karoti KDarp_2.63d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723900 (0.0):
sarvauṣadheṣu viphaleṣu yadā virauti % dhānyairdhanena ca tadā vada kiṃ / karoti // KDarp_2.63 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691205 (0.0):
sarvauṣadheṣu viphaleṣu yadā virauti dhānyairdhanena ca tadā vada kiṃ / karoti // KDarp_2.63 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723878 (0.045):
vṛddhaḥ prayāti pavanena yadā jaḍatvaṃ % bhogairdhanena ca tadā vada kiṃ / karoti // KDarp_2.62 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12128498 (0.045):
bhogārhe navayauvane KDarp_2.46b / bhogairdhanena ca tadā vada kiṃ karoti KDarp_2.62d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691183 (0.045):
vṛddhaḥ prayāti pavanena yadā jaḍatvaṃ bhogairdhanena ca tadā vada kiṃ / karoti // KDarp_2.62 //
dhāryate yairna saṃsāra- KDarp_3.98c / dhigdhigdhanaṃ kunidhanaṃ KDarp_2.75a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.043):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131142 (0.045):
sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ KDarp_7.51d / sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a / sa tadā krayavikrayam KDarp_6.4d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12130140 (0.057):
vicintya saṃtatocchvāsaḥ KDarp_6.53c / vicchāyayornirvyayayoḥ KDarp_2.4a / vicchāyaṃ niḥsukhānandaṃ KDarp_2.15a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12130339 (0.058):
vipreṣu pūryamāṇeṣu KDarp_6.30a / viprocchiṣṭāmahīmaham KDarp_6.50d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12128463 (0.063):
bhūrjadṛṣṭena tuṣṭasya KDarp_2.44c / bhṛṅgasvanairāhitahuṃkṛtābhiḥ KDarp_7.50a
dhigdhiyaṃ kiṃ vivekena KDarp_3.98a / dhūmena citraṃ tuhinena padmaṃ KDarp_4.4a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726813 (0.050):
jāte tataḥ śmaśruviśālajāle % śevālalīnābjatulāṃ bibharti // KDarp_4.3 // / dhūmena citraṃ tuhinena padmaṃ $ tamisrapakṣeṇa sudhāṃśubimbam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694116 (0.050):
jāte tataḥ śmaśruviśālajāle śevālalīnābjatulāṃ bibharti // KDarp_4.3 // / dhūmena citraṃ tuhinena padmaṃ tamisrapakṣeṇa sudhāṃśubimbam /
dhūmenevāśruvarṣiṇī KDarp_3.106d / dhūrtāptasya dhanena kim KDarp_2.42d
na karoti rateragre KDarp_4.35c / na kaścitpriyavādinām KDarp_1.35d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722260 (0.044):
sarva eva sadarpāṇāṃ % na kaścitpriyavādinām // KDarp_1.35 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689565 (0.044):
sarva eva sadarpāṇāṃ na kaścitpriyavādinām // KDarp_1.35 //
na kaścidiha dṛśyate KDarp_6.51d / na kaścidbuddhihīnasya KDarp_5.24a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728303 (0.039):
nahi prāṇaharaḥ śūraḥ % śūraḥ prāṇaprado 'rthinām // KDarp_5.23 // / na kaścidbuddhihīnasya $ śauryeṇa kriyate guṇaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695608 (0.039):
nahi prāṇaharaḥ śūraḥ śūraḥ prāṇaprado 'rthinām // KDarp_5.23 // / na kaścidbuddhihīnasya śauryeṇa kriyate guṇaḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729370 (0.044):
mama kāntilavo 'pyaṅge % na kaścidiha dṛśyate // KDarp_6.51 // / sarvathā sattvaśuddhāya $ dānāyātilaghīyase &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696675 (0.044):
mama kāntilavo 'pyaṅge na kaścidiha dṛśyate // KDarp_6.51 // / sarvathā sattvaśuddhāya dānāyātilaghīyase /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722260 (0.051):
sarva eva sadarpāṇāṃ % na kaścitpriyavādinām // KDarp_1.35 // / tasmātkāryastvayā putra $ nāhaṃkāraḥ kadācana &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689565 (0.051):
sarva eva sadarpāṇāṃ na kaścitpriyavādinām // KDarp_1.35 // / tasmātkāryastvayā putra nāhaṃkāraḥ kadācana /
na kasyāṃcidavasthāyāṃ KDarp_2.38c / na kṛtaṃ pūrvajanmani KDarp_2.93b
na kvaciccapalasyāsya KDarp_5.14c / na kṣībaḥ patati smarabhramakaraiḥ kiṃ navyakāvyāsavais KDarp_3.53c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725375 (0.0):
śoṣayati kiṃ tarkairalaṃ karkaśaiḥ & / na kṣībaḥ patati smarabhramakaraiḥ kiṃ navyakāvyāsavais %
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692679 (0.0):
śoṣayati kiṃ tarkairalaṃ karkaśaiḥ / / na kṣībaḥ patati smarabhramakaraiḥ kiṃ navyakāvyāsavais tasmānnityahitāya
nakhagrahaṇalīlayā KDarp_1.72d / nagnavrataḥ kāntisudhāvadātaḥ KDarp_7.29d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729937 (0.0):
kṣaṇādabhūdadbhutarūparāśir % nagnavrataḥ kāntisudhāvadātaḥ // KDarp_7.29
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697242 (0.0):
kṣaṇādabhūdadbhutarūparāśir nagnavrataḥ kāntisudhāvadātaḥ // KDarp_7.29 //
nagnīkartuṃ parāṅganaḥ KDarp_3.112d / nagno vṛṣāṅkaḥ praviśatyalajjaḥ KDarp_7.62b
na cacāla raṇādarāt KDarp_5.39b / na jāne bata hevākaḥ KDarp_4.36a
na jīvāmi sadoṣeṇa KDarp_3.126c / na jñāyate daivapathānuyātā KDarp_5.13c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728156 (0.063):
na jñāyate daivapathānuyātā % śauryasya vṛttiḥ karikarṇalolā // KDarp_5.13
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695462 (0.063):
na jñāyate daivapathānuyātā śauryasya vṛttiḥ karikarṇalolā // KDarp_5.13
na taddhanaṃ kadaryāṇāṃ KDarp_2.33c / na tīryate yayā ghoraḥ KDarp_3.34a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725113 (0.042):
yā muhurdhanināmagre % kiṃ tayā paṇyavidyayā // KDarp_3.33 // / na tīryate yayā ghoraḥ $ saṃsāramakarākaraḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692417 (0.042):
yā muhurdhanināmagre kiṃ tayā paṇyavidyayā // KDarp_3.33 // / na tīryate yayā ghoraḥ saṃsāramakarākaraḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12122951 (0.064):
kathāṃ pitre nyavedayat KDarp_3.63d / kadaryasya dhanena kim KDarp_2.56d / kadaryāṇāṃ kaṣṭaṃ sphuṭamadhanakaṣṭādapi param KDarp_2.10d
na dadau durlabhaṃ bhuvi KDarp_1.78d / na dambhadīkṣākuhakākulaṃ yat KDarp_7.9c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729568 (0.0):
na rājasevārajasā viluptaṃ $ na bhūmividyādivivādataptam & / na dambhadīkṣākuhakākulaṃ yat % kalyāṇamittraṃ vimalaṃ vrataṃ tat //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696873 (0.0):
na rājasevārajasā viluptaṃ na bhūmividyādivivādataptam / / na dambhadīkṣākuhakākulaṃ yat kalyāṇamittraṃ vimalaṃ vrataṃ tat //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722947 (0.038):
brāhmaṇyaṃ yācamānasya % na dadau durlabhaṃ bhuvi // KDarp_1.78 // / punaḥ punaḥ sa tapasā $ saṃtāpitajagattrayaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690251 (0.038):
brāhmaṇyaṃ yācamānasya na dadau durlabhaṃ bhuvi // KDarp_1.78 // / punaḥ punaḥ sa tapasā saṃtāpitajagattrayaḥ /
na darpavikṛtaṃ śauryaṃ KDarp_5.27a / na darpādvirarāma saḥ KDarp_3.75b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728343 (0.0):
meṣasyeva vadho yasya % sūnābaddhasya niścitaḥ // KDarp_5.26 // / na darpavikṛtaṃ śauryaṃ $ na māyāmalinaṃ manaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695648 (0.0):
meṣasyeva vadho yasya sūnābaddhasya niścitaḥ // KDarp_5.26 // / na darpavikṛtaṃ śauryaṃ na māyāmalinaṃ manaḥ /
na dīyate ca śiṣyebhyaḥ KDarp_3.32c / na dveṣoṣṇaṃ śrutaṃ yeṣāṃ KDarp_5.27c
na dhanena nivāryante KDarp_1.64c / na nirvikāraṃ padamāpnuvanti KDarp_7.26c
nandasyevātmabādhanam KDarp_2.75b / nando nāma nirānandaḥ KDarp_2.11c
na parasya na cātmanaḥ KDarp_3.28b / na parasyārtiśanamaṃ KDarp_6.21a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728895 (0.0):
nityamāyāsyate yena % kalidānena tena kim // KDarp_6.20 // / na parasyārtiśanamaṃ $ nātmanaḥ puṇyakāraṇam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696200 (0.0):
nityamāyāsyate yena kalidānena tena kim // KDarp_6.20 // / na parasyārtiśanamaṃ nātmanaḥ puṇyakāraṇam /
na paśyāmyucitaṃ phalam KDarp_6.35b / na prasannaṃ na ca kruddhaṃ KDarp_3.75c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729121 (0.044):
so 'vadadvismayabhuvā % suspaṣṭākṣarayā girā // KDarp_6.34 // / rājannasyātidānasya $ na paśyāmyucitaṃ phalam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696426 (0.044):
so 'vadadvismayabhuvā suspaṣṭākṣarayā girā // KDarp_6.34 // / rājannasyātidānasya na paśyāmyucitaṃ phalam /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123370 (0.059):
kimayaṃ yācamāno 'pi KDarp_2.104a / kimetadityanucitaṃ KDarp_3.92a / kimetaducitaṃ phalam KDarp_3.90d
na prājñāḥ karma kurvate KDarp_3.57d / na bādhyante guṇaiḥ patyur KDarp_1.64a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722747 (0.034):
api vidyudvilasitād % vilolaṃ lalanāmanaḥ // KDarp_1.63 // / na bādhyante guṇaiḥ patyur $ na lakṣyante parīkṣakaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690051 (0.034):
api vidyudvilasitād vilolaṃ lalanāmanaḥ // KDarp_1.63 // / na bādhyante guṇaiḥ patyur na lakṣyante parīkṣakaiḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725437 (0.043):
niṣphalaṃ vipulāyāsaṃ % na prājñāḥ karma kurvate // KDarp_3.57 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692741 (0.043):
niṣphalaṃ vipulāyāsaṃ na prājñāḥ karma kurvate // KDarp_3.57 //
nabhaḥkusumaśekharaḥ KDarp_3.22d / nabhaḥsthitānāṃ tridaśāṅganānāṃ KDarp_7.41a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730143 (0.002):
netrāṇi vidyādharasundarīṇāṃ % līlāravindārdhatiraskṛtāni // KDarp_7.40 // / nabhaḥsthitānāṃ tridaśāṅganānāṃ $ tadgātrasaundaryavaśīkṛtānām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697448 (0.002):
netrāṇi vidyādharasundarīṇāṃ līlāravindārdhatiraskṛtāni // KDarp_7.40 // / nabhaḥsthitānāṃ tridaśāṅganānāṃ tadgātrasaundaryavaśīkṛtānām /
na bhūmividyādivivādataptam KDarp_7.9b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729562 (0.0):
na rājasevārajasā viluptaṃ $ na bhūmividyādivivādataptam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696867 (0.0):
na rājasevārajasā viluptaṃ na bhūmividyādivivādataptam /
na bhogāṅgaprasaṅgine KDarp_6.52d / na māyāmalinaṃ manaḥ KDarp_5.27b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729383 (0.033):
namo mahāphalāyaiva % na bhogāṅgaprasaṅgine // KDarp_6.52 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696688 (0.033):
namo mahāphalāyaiva na bhogāṅgaprasaṅgine // KDarp_6.52 //
na muñcasi tvaṃ yadi darpamoham KDarp_1.40b
namo mahāphalāyaiva KDarp_6.52c / nayanāmāśramonmukhīm KDarp_3.88b
na yayā śāntimāyāti KDarp_3.41c / na yuktaṃ pratibhāti me KDarp_3.65d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725547 (0.053):
kiṃ tvāgāmibhayādetan % na yuktaṃ pratibhāti me // KDarp_3.65 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692850 (0.053):
kiṃ tvāgāmibhayādetan na yuktaṃ pratibhāti me // KDarp_3.65 //
na yuṣmākamatikramaḥ KDarp_4.59b / naranārāyaṇāvṛṣī KDarp_5.33d
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13522145 (0.024):
naranārāyaṇākhyaṃ ca__Vdha_036.018 / naranārāyaṇāv ṛṣī__Vdha_102.028 / naranārāyaṇau tatra__Vdha_102.020
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16300929 (0.045):
naranārāyaṇau tathā HV_App.I,40.148b / naranārāyaṇau devau HV_App.I,24.18a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728436 (0.061):
kiṃ tu jāne raṇārhau te % naranārāyaṇāvṛṣī // KDarp_5.33 // / badaryāśramasaṃsaktau $ tīvre tapasi niṣṭhitau &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695741 (0.061):
kiṃ tu jāne raṇārhau te naranārāyaṇāvṛṣī // KDarp_5.33 // / badaryāśramasaṃsaktau tīvre tapasi niṣṭhitau /
naranārāyaṇau nṛpaḥ KDarp_5.36b / na rājasevārajasā viluptaṃ KDarp_7.9a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729556 (0.0):
śāpopatāpaprabhuṇā pareṣāṃ % kiṃ tena mithyātapasā munīnām // KDarp_7.8 // / na rājasevārajasā viluptaṃ $ na bhūmividyādivivādataptam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696861 (0.0):
śāpopatāpaprabhuṇā pareṣāṃ kiṃ tena mithyātapasā munīnām // KDarp_7.8 // / na rājasevārajasā viluptaṃ na bhūmividyādivivādataptam /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728436 (0.061):
kiṃ tu jāne raṇārhau te % naranārāyaṇāvṛṣī // KDarp_5.33 // / badaryāśramasaṃsaktau $ tīvre tapasi niṣṭhitau &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695741 (0.061):
kiṃ tu jāne raṇārhau te naranārāyaṇāvṛṣī // KDarp_5.33 // / badaryāśramasaṃsaktau tīvre tapasi niṣṭhitau /
na rūpalabdhasya tadāsti rupam KDarp_4.11d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726969 (0.0):
nityapravāsabhramabhagnajānur % na rūpalabdhasya tadāsti rupam //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694272 (0.0):
nityapravāsabhramabhagnajānur na rūpalabdhasya tadāsti rupam // KDarp_4.11
na lakṣyate kālagatiḥ savega- KDarp_4.7a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726866 (0.0):
karoti kālaḥ pariṇāmaśaktyā % rūpaṃ virūpaṃ caturapravāhaḥ // KDarp_4.6 // / na lakṣyate kālagatiḥ savega- $ cakrabhramabhrāntividhāyinīyam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694169 (0.0):
karoti kālaḥ pariṇāmaśaktyā rūpaṃ virūpaṃ caturapravāhaḥ // KDarp_4.6 // / na lakṣyate kālagatiḥ savega- cakrabhramabhrāntividhāyinīyam /
na lakṣyate vibhāgena KDarp_4.68c / na lakṣyante parīkṣakaiḥ KDarp_1.64b
navadāridryalajjayā KDarp_1.12b / navanītopamā vāṇī KDarp_1.56a
navaprarohādbhutagarvamurvyām KDarp_7.30d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729956 (0.0):
pracakraturvidrumabālavallī- % navaprarohādbhutagarvamurvyām // KDarp_7.30
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697261 (0.0):
pracakraturvidrumabālavallī- navaprarohādbhutagarvamurvyām // KDarp_7.30
na vayaṃ yuddhakovidāḥ KDarp_5.38b / na vākpaṭuścitramanuṣyatulyaḥ KDarp_4.13b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726999 (1.192):
yadā na dhīmānariṣu pramāthī $ na vākpaṭuścitramanuṣyatulyaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694302 (1.192):
yadā na dhīmānariṣu pramāthī na vākpaṭuścitramanuṣyatulyaḥ /
na vāsanālīnaghanapramohaḥ KDarp_7.27d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729899 (1.788):
tīvravrataiḥ śuṣyati kāya eva % na vāsanālīnaghanapramohaḥ // KDarp_7.27
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697204 (1.788):
tīvravrataiḥ śuṣyati kāya eva na vāsanālīnaghanapramohaḥ // KDarp_7.27 //
na vivekocitāṃ buddhiṃ KDarp_3.36a / na vṛttena na karmaṇā KDarp_3.87b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725137 (1.788):
trivargasyoparodhena % kiṃ tayā kaṣṭavidyayā // KDarp_3.35 // / na vivekocitāṃ buddhiṃ $ na vairāgyamayaṃ manaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692441 (1.788):
trivargasyoparodhena kiṃ tayā kaṣṭavidyayā // KDarp_3.35 // / na vivekocitāṃ buddhiṃ na vairāgyamayaṃ manaḥ /
navena kāmena khalīkṛtānāṃ KDarp_7.47c / navena taralīkṛtaḥ KDarp_3.83b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131142 (0.051):
sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ KDarp_7.51d / sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a / sa tadā krayavikrayam KDarp_6.4d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.051):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12129339 (0.056):
yenāsanātkṣmāvirahādivāśu KDarp_7.56c / yenāsminsubhaṭāyitam KDarp_2.90d / ye vivekanibandhanam KDarp_3.50b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12128463 (0.062):
bhūrjadṛṣṭena tuṣṭasya KDarp_2.44c / bhṛṅgasvanairāhitahuṃkṛtābhiḥ KDarp_7.50a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12130339 (0.064):
vipreṣu pūryamāṇeṣu KDarp_6.30a / viprocchiṣṭāmahīmaham KDarp_6.50d
na vairāgyamayaṃ manaḥ KDarp_3.36b / na śaknomi karomi kim KDarp_3.86d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725841 (0.038):
tathāpyabhimataṃ dhartuṃ % na śaknomi karomi kim // KDarp_3.86 // / na śrutena na vittena $ na vṛttena na karmaṇā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693144 (0.038):
tathāpyabhimataṃ dhartuṃ na śaknomi karomi kim // KDarp_3.86 // / na śrutena na vittena na vṛttena na karmaṇā /
na śakyajjātya(?)mucyate KDarp_1.8b / naśyatyeva sahāyuṣā KDarp_3.15d
na śrutena na vittena KDarp_3.87a / naṣṭabuddherdhanena kim KDarp_2.44d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725845 (0.026):
tathāpyabhimataṃ dhartuṃ % na śaknomi karomi kim // KDarp_3.86 // / na śrutena na vittena $ na vṛttena na karmaṇā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693148 (0.026):
tathāpyabhimataṃ dhartuṃ na śaknomi karomi kim // KDarp_3.86 // / na śrutena na vittena na vṛttena na karmaṇā /
naṣṭasaṃvṛttikātarām KDarp_1.72b / naṣṭākhilakulonnatiḥ KDarp_1.59d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722695 (0.046):
tatyāja sahasā darpaṃ % naṣṭākhilakulonnatiḥ // KDarp_1.59 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689999 (0.046):
tatyāja sahasā darpaṃ naṣṭākhilakulonnatiḥ // KDarp_1.59 //
naṣṭā gṛhapatergatiḥ KDarp_2.24d / naṣṭe lajjitavittanāthavibhave sāmrājyabhoge purā KDarp_2.68a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723999 (0.0):
yānti // KDarp_2.67 // / naṣṭe lajjitavittanāthavibhave sāmrājyabhoge purā $ śrūyante
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691304 (0.0):
etāḥ śriyaḥ prabalalobhaghanāndhakāra- vidyullatāparicitāḥ sahasaiva yānti / // KDarp_2.67 // / naṣṭe lajjitavittanāthavibhave sāmrājyabhoge purā śrūyante
na sa tatyāja durgraham KDarp_3.100b / na snāti nottiṣṭhati naiva śete KDarp_4.9c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726920 (0.0):
na snāti nottiṣṭhati naiva śete % tadā kva rūpaṃ kva ca yauvanaśrīḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694223 (0.0):
na snāti nottiṣṭhati naiva śete tadā kva rūpaṃ kva ca yauvanaśrīḥ //
nahi prāṇaharaḥ śūraḥ KDarp_5.23c / nātmanaḥ puṇyakāraṇam KDarp_6.21b
nādyāpi muktiḥ kimaho munīnām KDarp_7.21d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729795 (1.788):
tapa kriyāśoṣitavigrahāṇāṃ % nādyāpi muktiḥ kimaho munīnām // KDarp_7.21
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697100 (1.788):
tapa kriyāśoṣitavigrahāṇāṃ nādyāpi muktiḥ kimaho munīnām // KDarp_7.21 //
nānāguṇatvātkriyate kimasya KDarp_5.5d / nānāviparyayapathair KDarp_3.27c
nānyāyena yadarjitaṃ paradhanasparśena śaptaṃ na yat KDarp_6.26b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728978 (0.0):
yatsaṃtyaktaphalaspṛhaṃ yaducitaṃ sarvasvabhūtaṃ ca yan $ nānyāyena / yadarjitaṃ paradhanasparśena śaptaṃ na yat &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696283 (0.0):
yatsaṃtyaktaphalaspṛhaṃ yaducitaṃ sarvasvabhūtaṃ ca yan nānyāyena / yadarjitaṃ paradhanasparśena śaptaṃ na yat /
nāpitaḥ parihāsākhyaḥ KDarp_1.71c / nābhihradāvartavibhaktamadhyam KDarp_7.31b
nāyāti śvaśuro mama KDarp_3.104b / nāradenetyabhihite KDarp_5.35a
nārthaṃ śṛṇoti na punaḥ sthitimīhate vā KDarp_2.62a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723859 (0.0):
KDarp_2.61 // / nārthaṃ śṛṇoti na punaḥ sthitimīhate vā $ sparśaṃ na vetti na rasaṃ na
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691164 (0.0):
KDarp_2.61 // / nārthaṃ śṛṇoti na punaḥ sthitimīhate vā sparśaṃ na vetti na rasaṃ na
nāsti tvatsadṛśaḥ śūras KDarp_5.33a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728424 (1.192):
sarvāvamānasaṃnaddhaṃ % jagādābhyetya nāradaḥ // KDarp_5.32 // / nāsti tvatsadṛśaḥ śūras $ trailokye satyamucyate &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695729 (1.192):
sarvāvamānasaṃnaddhaṃ jagādābhyetya nāradaḥ // KDarp_5.32 // / nāsti tvatsadṛśaḥ śūras trailokye satyamucyate /
nāstyupāyaḥ sa saṃsāre KDarp_1.26a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722135 (0.0):
yanmadadviradārūḍhaḥ % pūjyapūjāsu lajjase // KDarp_1.25 // / nāstyupāyaḥ sa saṃsāre $ darpaśvabhranipātinām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689440 (0.0):
yanmadadviradārūḍhaḥ pūjyapūjāsu lajjase // KDarp_1.25 // / nāstyupāyaḥ sa saṃsāre darpaśvabhranipātinām /
nāhaṃkāraḥ kadācana KDarp_1.36b / nikāraḥ sa ca tatpitā KDarp_3.147d
nikāre kāraṇaṃ daivaṃ KDarp_3.143c / nikṣipya kakṣāñcalasaṃdhibandhe KDarp_5.10c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728102 (0.060):
vālī prasahya plavagaḥ kareṇa $ sollāsakailāsasahaṃ daśāsyam & / nikṣipya kakṣāñcalasaṃdhibandhe % saptābdhisaṃdhyāvidhimanvatiṣṭhat //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695408 (0.060):
vālī prasahya plavagaḥ kareṇa sollāsakailāsasahaṃ daśāsyam / / nikṣipya kakṣāñcalasaṃdhibandhe saptābdhisaṃdhyāvidhimanvatiṣṭhat //
nigīrṇo 'tithinā tasminn KDarp_6.43a / nijāṃ tapaḥphalāvāpti- KDarp_3.63c
nitāntamantaḥkaraṇapravṛttiḥ KDarp_7.43d / nityapravāsabhramabhagnajānur KDarp_4.11c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726963 (0.034):
yadā sadāṅgīkṛtadainyaduḥkha- $ sevāpravāsena vinaṣṭakāyaḥ & / nityapravāsabhramabhagnajānur % na rūpalabdhasya tadāsti rupam //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694266 (0.034):
yadā sadāṅgīkṛtadainyaduḥkha- sevāpravāsena vinaṣṭakāyaḥ / / nityapravāsabhramabhagnajānur na rūpalabdhasya tadāsti rupam // KDarp_4.11
nityamāyāsyate yena KDarp_6.20c / nityametāmanityatām KDarp_4.62b
nityaṃ cittānubandhinyā KDarp_3.34c / nityābhyāsaprayāsena KDarp_3.35a
nidrācchedasakhedabāndhavajanaḥ sodvegavaidyojjhitaḥ KDarp_2.64a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723909 (0.0):
karoti // KDarp_2.63 // / nidrācchedasakhedabāndhavajanaḥ sodvegavaidyojjhitaḥ $
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691214 (0.0):
karoti // KDarp_2.63 // / nidrācchedasakhedabāndhavajanaḥ sodvegavaidyojjhitaḥ pākakvāthakadarthitaḥ
nidrāṃ candre mṛgaḥ kṣaṇam KDarp_4.22d / nidhanaṃ vismṛtaṃ nṛṇām KDarp_2.3d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727154 (0.023):
tatkaṭākṣajitaścakre % nidrāṃ candre mṛgaḥ kṣaṇam // KDarp_4.22 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694457 (0.023):
tatkaṭākṣajitaścakre nidrāṃ candre mṛgaḥ kṣaṇam // KDarp_4.22 //
nidhane dhanabhāginaḥ KDarp_2.35d / nidhane dhanināṃ dhanam KDarp_2.6d
nidhānakumbhīgaṇanāvidhānam KDarp_2.13b / ninādamukharo 'bhavat KDarp_5.19d
nināya nṛpatirdhanam KDarp_2.72b / nindanto lubdhatāṃ teṣām KDarp_2.5c
nipātapathadaiśikaḥ sukṛtacitradhūmodgamaḥ KDarp_1.41b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722373 (0.0):
vibhūtinalinīgajaḥ sujanamānabhaṅgaśani- $ nipātapathadaiśikaḥ / sukṛtacitradhūmodgamaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689677 (0.0):
vibhūtinalinīgajaḥ sujanamānabhaṅgaśani- nipātapathadaiśikaḥ / sukṛtacitradhūmodgamaḥ /
nimīlanniyamā yena KDarp_4.28c / nimeṣamātraṃ labhate na jīvaṃ KDarp_2.65c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12856744 (0.058):
MSS_3090 2 nimeṣamātraṃ labhate na jīvaṃ kālena kāle śikhayā gṛhītaḥ //
nirargalaguṇādarāt KDarp_4.47b / niravadyā manīṣiṇām KDarp_3.152d
nirādaratvaṃ cirasaṃśriteṣu KDarp_7.23b / nirāmayaṃ tanmunayaḥ prayānti KDarp_7.22d
nirāhārakṛśaściram KDarp_3.20b / nirgataḥ kṣudhito bilāt KDarp_6.46b
nirguṇastatkulodbhavaḥ KDarp_1.8d / nirguṇaḥ kena pūjyate KDarp_1.13b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14721884 (0.037):
tathā guṇavataḥ sūnur % nirguṇastatkulodbhavaḥ // KDarp_1.8 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689189 (0.037):
tathā guṇavataḥ sūnur nirguṇastatkulodbhavaḥ // KDarp_1.8 //
nirjīvita ivābhavat KDarp_1.76d / nirdīpaṃ jalavarjitam KDarp_2.15b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131142 (0.057):
sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ KDarp_7.51d / sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12130339 (0.063):
vipreṣu pūryamāṇeṣu KDarp_6.30a / viprocchiṣṭāmahīmaham KDarp_6.50d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.064):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12128463 (0.064):
bhūrjadṛṣṭena tuṣṭasya KDarp_2.44c / bhṛṅgasvanairāhitahuṃkṛtābhiḥ KDarp_7.50a
nirdhanāḥ sukhino dṛṣṭāḥ KDarp_2.57a / nirnidraścintayā yātaḥ KDarp_6.48c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723778 (0.060):
dāridryādhikakaṣṭasya % kadaryasya dhanena kim // KDarp_2.56 // / nirdhanāḥ sukhino dṛṣṭāḥ $ sadhanāścātiduḥkhitāḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691083 (0.060):
dāridryādhikakaṣṭasya kadaryasya dhanena kim // KDarp_2.56 // / nirdhanāḥ sukhino dṛṣṭāḥ sadhanāścātiduḥkhitāḥ /
nirbhūṣaṇaniveśo 'pi KDarp_4.43c / nirmāṇātiśayaṃ vidheḥ KDarp_4.44d
nirvikāratayā tayā KDarp_3.144b / nirvyañjanaṃ nirlavaṇaṃ vinaṣṭam KDarp_2.14a
nivāryatāmayaṃ prāptas KDarp_2.86c / nivāryamāṇā iva mañjarībhiḥ KDarp_7.50d
niśāgaṇeneva samāgatena KDarp_7.36d / niśitāstrairapūrayat KDarp_5.39d
niśi śūnyalatāgṛhe KDarp_3.103d / niścayānna cacāla saḥ KDarp_3.54b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726062 (0.061):
gaccha tvaṃ svayameṣyāmi % niśi śūnyalatāgṛhe // KDarp_3.103 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693365 (0.061):
gaccha tvaṃ svayameṣyāmi niśi śūnyalatāgṛhe // KDarp_3.103 //
niścitya vratamapraśāntamanasāṃ mithyaiva kāyakṣayam KDarp_7.70b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730692 (0.0):
ityuktaṃ tripurāriṇā girisutā śrutvā yathārthaṃ vaco $ niścitya / vratamapraśāntamanasāṃ mithyaiva kāyakṣayam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697998 (0.0):
ityuktaṃ tripurāriṇā girisutā śrutvā yathārthaṃ vaco niścitya / vratamapraśāntamanasāṃ mithyaiva kāyakṣayam /
niścitya sarvabhāvānāṃ KDarp_4.62a / niścintasya vipaścitaḥ KDarp_2.59b
niścetanaḥ kāṣṭhasamānakāyas KDarp_2.66a / niṣkāraṇanṛśaṃsasya KDarp_5.22a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723955 (0.049):
nimeṣamātraṃ labhate na jīvaṃ % kālena kāle śikhayā gṛhītaḥ // KDarp_2.65 / niścetanaḥ kāṣṭhasamānakāyas $ tyaktaḥ kṣaṇātputrakalatramitraiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691260 (0.049):
nimeṣamātraṃ labhate na jīvaṃ kālena kāle śikhayā gṛhītaḥ // KDarp_2.65 // / niścetanaḥ kāṣṭhasamānakāyas tyaktaḥ kṣaṇātputrakalatramitraiḥ /
niṣpākaśākabhojyasya KDarp_2.53c / niṣpāpasya nyavārayat KDarp_3.141d
niṣphalaṃ vipulāyāsaṃ KDarp_3.57c / nisargeṇa jagatsarga- KDarp_4.47a
nistejasāṃ kiṃ tapasā munīnām KDarp_7.4d / nihanti pāpaṃ kuśalaṃ prasūte KDarp_2.100c
niḥśeṣamunmūlitameva mūlam KDarp_7.8b / niḥśvāsāñcitacārurūpa(?)rajasā cakre purastātpaṭam KDarp_4.25b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727216 (0.0):
niḥśvāsāñcitacārurūpa(?)rajasā cakre purastātpaṭam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694519 (0.0):
niḥśvāsāñcitacārurūpa(?)rajasā cakre purastātpaṭam /
niḥśvāsinīnāṃ smarabāṇapuṅkha- KDarp_7.52a / niḥsaṅgayogaṃ dhanabhogasaṅgaṃ KDarp_7.14a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729657 (1.192):
laulyodbhavadbhasmabharaprahāsaṃ % vrataṃ na veṣodbhaṭatulyavṛttam // / KDarp_7.13 // / niḥsaṅgayogaṃ dhanabhogasaṅgaṃ $ vilambikaṅkālakapālamālam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696962 (1.192):
laulyodbhavadbhasmabharaprahāsaṃ vrataṃ na veṣodbhaṭatulyavṛttam // / KDarp_7.13 // / niḥsaṅgayogaṃ dhanabhogasaṅgaṃ vilambikaṅkālakapālamālam /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730330 (0.040):
tasyāntike śīladukūlamukti- % sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ // / KDarp_7.51 // / niḥśvāsinīnāṃ smarabāṇapuṅkha- $ pakṣāntavātairiva kampitānām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697635 (0.040):
tasyāntike śīladukūlamukti- sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ // / KDarp_7.51 // / niḥśvāsinīnāṃ smarabāṇapuṅkha- pakṣāntavātairiva kampitānām /
nīcasaṃgamalajjayā KDarp_1.73b / nīcānāṃ śauryamīdṛśam KDarp_5.21d
nītaḥ padma ivānyatām KDarp_2.19d / nītā pavitratvamiyaṃ munīnāṃ KDarp_7.63c
nīto vasiṣṭhena ruṣābhiśaptaś KDarp_7.5c / nīyate kāladhūmena KDarp_4.61c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729496 (0.060):
nīto vasiṣṭhena ruṣābhiśaptaś % caṇḍālatāṃ bhūmipatistraśaṅkuḥ // / KDarp_7.5 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696801 (0.060):
nīto vasiṣṭhena ruṣābhiśaptaś caṇḍālatāṃ bhūmipatistraśaṅkuḥ // KDarp_7.5
nīyate nyāyatāṃ yayā KDarp_3.29b / nīyante yena pārthivāḥ KDarp_3.142d
nīlapītādidarśanaiḥ KDarp_3.70b / nīlotpaladalāvalī KDarp_4.23d
nṛttenāpsarasaḥ sarvā KDarp_4.18c / nṛtte nivṛtte jambhāriṃ KDarp_4.39c
nṛtyanti paṭahaistasya KDarp_2.35c / nṛtyantī sā babhau hāra- KDarp_4.21a
nṛpaśca tadvacaścintā- KDarp_4.71c / nṛpastatyāja dhīratām KDarp_5.40d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12122464 (0.063):
itaḥ samīpe raibhyasya KDarp_3.66a / iti cintākṣaṇe tasmiṃl KDarp_1.71a / iti tasya vacaḥ śrutvā KDarp_2.31a
nṛpaḥ pāpāddvijaḥ krodhāt KDarp_3.49c / nṛpaistatpakṣipātibhiḥ KDarp_5.17d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728218 (0.040):
dṛṣṭiḥ kṛtā na cāpeṣu % nṛpaistatpakṣipātibhiḥ // KDarp_5.17 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695523 (0.040):
dṛṣṭiḥ kṛtā na cāpeṣu nṛpaistatpakṣipātibhiḥ // KDarp_5.17 //
nekṣante nidhanāvadhim KDarp_2.5b / netrāṇi vidyādharasundarīṇāṃ KDarp_7.40c
netrotsavo 'bhūdgativighnabhūtaḥ KDarp_7.41d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730157 (0.0):
prakampaśiñjānavibhūṣaṇānāṃ % netrotsavo 'bhūdgativighnabhūtaḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697462 (0.0):
prakampaśiñjānavibhūṣaṇānāṃ netrotsavo 'bhūdgativighnabhūtaḥ // KDarp_7.41
naikaṃ padaṃ kālagatasya paścāt KDarp_2.1d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723032 (0.0):
yatkaṃdharābaddhamapi prayāti % naikaṃ padaṃ kālagatasya paścāt // / KDarp_2.1 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690336 (0.0):
yatkaṃdharābaddhamapi prayāti naikaṃ padaṃ kālagatasya paścāt // KDarp_2.1
naiva bhrātre cukopa saḥ KDarp_3.143b / naivārpayati yatpāṇau KDarp_4.36c
naiṣāṃ muktirbhavati tapasā kāyasaṃśoṣaṇena KDarp_7.69d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730680 (0.0):
āśāpāśavyasananicayādvāsanālīnadoṣān % naiṣāṃ muktirbhavati tapasā / kāyasaṃśoṣaṇena // KDarp_7.69 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697986 (0.0):
āśāpāśavyasananicayādvāsanālīnadoṣān naiṣāṃ muktirbhavati tapasā / kāyasaṃśoṣaṇena // KDarp_7.69 //
nonnatyai kasya namratā KDarp_1.32d / nyāyaścānyāyatāṃ lobhāt KDarp_3.29c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722226 (0.0):
darpaḥ kasya na pātāya % nonnatyai kasya namratā // KDarp_1.32 // / tyāginā kiṃ daridreṇa $ kiṃ kulīnena pāpinā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689531 (0.0):
darpaḥ kasya na pātāya nonnatyai kasya namratā // KDarp_1.32 // / tyāginā kiṃ daridreṇa kiṃ kulīnena pāpinā /
nyāsaṃ śṛṅgārasarvasvam KDarp_4.30c / pakvaṇe kuṇapākāras KDarp_2.80c
pakvaṇograpiśācānām KDarp_2.82c / pakṣāntavātairiva kampitānām KDarp_7.52b
paṭhantyapi vihaṃgamāḥ KDarp_3.2b / paṇḍitāḥ kavayaḥ śūrāḥ KDarp_2.30a
paṇyasthāne prasāritā KDarp_3.7d / patantyetāḥ sujanmanaḥ KDarp_4.29b
patitaḥ pātakecchayā KDarp_3.139d / patitaḥ saṃbhramātkṣitau KDarp_3.121b
patitā sparśabhītyeva KDarp_3.94c / patidarśananiścayau KDarp_4.39b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727410 (0.061):
ko vetti tadvidhaṃ ratnaṃ % puṇyairāste kiyacciram // KDarp_4.38 // / iyuktvā tau kṛtakṣoṇī- $ patidarśananiścayau &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694714 (0.061):
ko vetti tadvidhaṃ ratnaṃ puṇyairāste kiyacciram // KDarp_4.38 // / iyuktvā tau kṛtakṣoṇī- patidarśananiścayau /
patnījanasya sutarāṃ vinivartane 'bhūt KDarp_7.66d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730590 (0.0):
taddarśanānusaraṇaprasṛtasya yatnaḥ % patnījanasya sutarāṃ vinivartane / 'bhūt // KDarp_7.66 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697896 (0.0):
taddarśanānusaraṇaprasṛtasya yatnaḥ patnījanasya sutarāṃ vinivartane 'bhūt
patnīvikārogranikāramūcuḥ KDarp_7.61c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730501 (0.063):
patnīvikārogranikāramūcuḥ % kaṇṭhāntaraśvāsavikīrṇavarṇāḥ // KDarp_7.61 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697806 (0.063):
patnīvikārogranikāramūcuḥ kaṇṭhāntaraśvāsavikīrṇavarṇāḥ // KDarp_7.61 //
patnīvodghāṭitāṃśukā KDarp_3.30b / patnyā śoṇitapātanam KDarp_2.20d
patrasaṃcayasaṃbhāraiḥ KDarp_3.28c / pathā tenaiva gacchanti KDarp_3.142c
pathyaṃ vaktuṃ pracakrame KDarp_1.24d / padmopamānāṃ dinasundarāṇāṃ KDarp_4.1a
papāta dṛṣṭiḥ sahasaiva tāsām KDarp_7.49d / papraccha svacchahṛdayastv KDarp_4.45c
papracchābhyetya sasmitaḥ KDarp_3.56d / paraduḥkhaṃ na jānāti KDarp_1.54c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725423 (0.024):
munisūnuḥ kṛpāviṣṭaḥ % papracchābhyetya sasmitaḥ // KDarp_3.56 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692727 (0.024):
munisūnuḥ kṛpāviṣṭaḥ papracchābhyetya sasmitaḥ // KDarp_3.56 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131561 (0.059):
sa surāsurayuddhāpta- KDarp_5.31a / sasmitastamabhāṣata KDarp_4.32b / sasvedāṅgulikandalīnikaṣaṇaistāmyallalāṭatvacaḥ KDarp_1.46c
paramātsaryaśalyena KDarp_3.38a / paralokamabhūdgṛham KDarp_2.15d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723247 (0.016):
tasya kaṣṭaṃ kadaryasya % paralokamabhūdgṛham // KDarp_2.15 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690551 (0.016):
tasya kaṣṭaṃ kadaryasya paralokamabhūdgṛham // KDarp_2.15 //
parasūktāpahāreṇa KDarp_3.39a / parasparavilokane KDarp_4.30b
parārtiśamanaṃ vittam KDarp_6.7a / parāvasuḥ samāgacchan KDarp_3.130c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728713 (0.049):
dattaṃ kāraṇabhūtasya % tasyaivānte phalapradam // KDarp_6.6 // / parārtiśamanaṃ vittam $ ajñātamanudīritam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696018 (0.049):
dattaṃ kāraṇabhūtasya tasyaivānte phalapradam // KDarp_6.6 // / parārtiśamanaṃ vittam ajñātamanudīritam /
parāśayanavajvaraścaritacandrabimbāmbudaḥ KDarp_1.41c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722380 (0.0):
sukṛtacitradhūmodgamaḥ & / parāśayanavajvaraścaritacandrabimbāmbudaḥ % sadā samadacetasāṃ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689684 (0.0):
sukṛtacitradhūmodgamaḥ / / parāśayanavajvaraścaritacandrabimbāmbudaḥ sadā samadacetasāṃ
paripākojjvalaṃ phalam KDarp_3.24d / parivartavivartanaiḥ KDarp_6.32d
pareṇa paribhūyate KDarp_3.40b / pareṣāmārtiśamanaṃ KDarp_6.9c
pareṣāṃ guṇanindakaḥ KDarp_3.42b / parotkarṣaṃ samācchādya KDarp_3.33a
paropakaraṇīkṛtā KDarp_3.10d / paropatāpaḥ kriyate KDarp_3.48a
parjanyagarjitāmarṣī KDarp_5.24c / paryantarekhāṅgavibhāgahīna- KDarp_4.2a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726776 (1.192):
rūpeṇa kāntiḥ kṣaṇikaiva yeṣāṃ % hāridrarāgeṇa yathāṃśukānām // KDarp_4.1 / paryantarekhāṅgavibhāgahīna- $ citropamaṃ bālavapuḥ prakṛtyā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694079 (1.192):
rūpeṇa kāntiḥ kṣaṇikaiva yeṣāṃ hāridrarāgeṇa yathāṃśukānām // KDarp_4.1 // / paryantarekhāṅgavibhāgahīna- citropamaṃ bālavapuḥ prakṛtyā /
paryante 'pyaprakāśena KDarp_2.7c / paryante rājagāminyo KDarp_2.72c
paryante vapuṣaḥ karoti puruṣaḥ kiṃ śalyatulyairdhanaiḥ KDarp_2.64d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723932 (0.0):
bhagnasvāsthyamanorathaḥ priyatamāvaṣṭabdhapādadvayaḥ % paryante vapuṣaḥ / karoti puruṣaḥ kiṃ śalyatulyairdhanaiḥ // KDarp_2.64 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691237 (1.192):
bhagnasvāsthyamanorathaḥ priyatamāvaṣṭabdhapādadvayaḥ paryante vapuṣaḥ / karoti puruṣaḥ kiṃ śalyatulyairdhanaiḥ // KDarp_2.64 //
paryāyaśo yātyativaiparītyam KDarp_5.4d / palāyamānaḥ saṃprāptaḥ KDarp_3.120a
paścāttāpākulo 'bhavat KDarp_3.19d / paścānmlānavapurvilolaśithilaḥ padmaḥ prakīrṇe 'nilais KDarp_4.73c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727877 (0.0):
helāhāsavikāsasundararuciḥ saṃpūrṇakoṣastataḥ & / paścānmlānavapurvilolaśithilaḥ padmaḥ prakīrṇe 'nilais % tasminneva dine
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695183 (0.0):
helāhāsavikāsasundararuciḥ saṃpūrṇakoṣastataḥ / / paścānmlānavapurvilolaśithilaḥ padmaḥ prakīrṇe 'nilais tasminneva dine sa
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724930 (0.051):
paśyannātmani sāsūyaḥ % paścāttāpākulo 'bhavat // KDarp_3.19 // / sa gatvā jāhnavītīraṃ $ nirāhārakṛśaściram &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692234 (0.051):
paśyannātmani sāsūyaḥ paścāttāpākulo 'bhavat // KDarp_3.19 // / sa gatvā jāhnavītīraṃ nirāhārakṛśaściram /
paśyannātmani sāsūyaḥ KDarp_3.19c / paśya māmadhamāśayaḥ KDarp_1.50b
pasparśotkampinīṃ pāda- KDarp_1.72c / pasya me dakṣiṇaṃ pārśvaṃ KDarp_6.47c
pākakrameṇaiva vicitrakarmā KDarp_4.6a / pākakvāthakadarthitaḥ parijanaistandrībhayātkṣobhitaḥ KDarp_2.64b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723917 (0.0):
nidrācchedasakhedabāndhavajanaḥ sodvegavaidyojjhitaḥ $ / pākakvāthakadarthitaḥ parijanaistandrībhayātkṣobhitaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691222 (0.0):
nidrācchedasakhedabāndhavajanaḥ sodvegavaidyojjhitaḥ pākakvāthakadarthitaḥ / parijanaistandrībhayātkṣobhitaḥ /
pāṭhamātreṇa kevalam KDarp_3.31b / pāṇinā paṭapallavam KDarp_3.91d
pāṇisthitaśyāmamayūrapicchacchāyācchaṭāvicchurito 'sya kaṇṭhaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730005 (0.0):
cakre daśāśāḥ sa pṛthuprakāśā % digambaratvādiva jātahāsāḥ // KDarp_7.32 / pāṇisthitaśyāmamayūrapicchacchāyācchaṭāvicchurito 'sya kaṇṭhaḥ /*
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697305 (1.192):
cakre daśāśāḥ sa pṛthuprakāśā digambaratvādiva jātahāsāḥ // KDarp_7.32 // / pāṇisthitaśyāmamayūrapicchacchāyācchaṭāvicchurito 'sya kaṇṭhaḥ /*
KDarp_7.33/a / pāṇḍuḥ priyākaṇṭhavilambibāhur KDarp_7.7a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729523 (0.0):
tatpāṇisaṃsparśasukhādareṇa % sehe nikāraṃ cyavanaḥ sarāgaḥ // KDarp_7.6 / pāṇḍuḥ priyākaṇṭhavilambibāhur $ yayau stananyastatanuryadastam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696828 (0.0):
tatpāṇisaṃsparśasukhādareṇa sehe nikāraṃ cyavanaḥ sarāgaḥ // KDarp_7.6 // / pāṇḍuḥ priyākaṇṭhavilambibāhur yayau stananyastatanuryadastam /
pātakrūre ivāṃśumān KDarp_3.109d / pātitasyāpathe viṭaiḥ KDarp_2.48b
pātrāya pūjāṃ pratipadyate yaḥ KDarp_6.2b / pātre dānena kiṃ madaḥ KDarp_6.8d
pādena kṣitimālikhanti samadāḥ kopoṣṇaniḥśvāsinas KDarp_1.46a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722478 (0.0):
sa yayau mattahastīva % vegādagaṇitāṅkuśaḥ // KDarp_1.45 // / pādena kṣitimālikhanti samadāḥ kopoṣṇaniḥśvāsinas $
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689781 (0.0):
sa yayau mattahastīva vegādagaṇitāṅkuśaḥ // KDarp_1.45 // / pādena kṣitimālikhanti samadāḥ kopoṣṇaniḥśvāsinas
pāpaśāntyai dhṛtavrataḥ KDarp_3.136b / pāpasaṃkalpamātreṇa KDarp_3.94a
pāpasaṃkhyāṃ karoti kaḥ KDarp_2.95d / pāpastava suhṛtsutaḥ KDarp_3.107b
pāpaṃ hi padamāpadām KDarp_2.92d / pāpāptena dhanena kim KDarp_2.49d
pārśvenaikena śobhitaḥ KDarp_6.31b / piṭakasyeva pūrṇasya KDarp_2.53a
pitāmahī vā prapitāmahī vā KDarp_1.16b / pituḥ śrāddhadine mahān KDarp_2.84b
pitṛghnaḥ samacintayat KDarp_3.137d / pitṛpraṇayalālitāḥ KDarp_3.18d
pitrā lobhāndhakāreṇa KDarp_2.19c / piśunānāṃ śunāmiva KDarp_3.44b
pīḍanīyasya bhūbhujā KDarp_2.53b / pīḍyante tīvramārgaṇaiḥ KDarp_3.47b
pītā kṣaṇena sā tena KDarp_4.66c / pīnāṃsamāsīnmukhapūrṇacandram KDarp_7.31d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729976 (0.0):
tattasya rūpaṃ pravilambibāhoḥ % pīnāṃsamāsīnmukhapūrṇacandram //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697281 (0.0):
tattasya rūpaṃ pravilambibāhoḥ pīnāṃsamāsīnmukhapūrṇacandram // KDarp_7.31
pīyūṣanavanītena KDarp_4.41c / puṇyapuṇyena kevalam KDarp_4.50d
puṇyaprāpyā matirnāma KDarp_2.17a / puṇyasāphalyaniḥśalya- KDarp_4.52c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723265 (0.045):
suvarṇavānvivarṇo 'bhūt % saṃpūrṇaścintayā kṛśaḥ // KDarp_2.16 // / puṇyaprāpyā matirnāma $ dhanarddhiriva rūpiṇī &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690569 (0.045):
suvarṇavānvivarṇo 'bhūt saṃpūrṇaścintayā kṛśaḥ // KDarp_2.16 // / puṇyaprāpyā matirnāma dhanarddhiriva rūpiṇī /
puṇyairāste kiyacciram KDarp_4.38d / putradārādisaṃbandhaḥ KDarp_2.29a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727406 (0.049):
ko vetti tadvidhaṃ ratnaṃ % puṇyairāste kiyacciram // KDarp_4.38 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694710 (0.049):
ko vetti tadvidhaṃ ratnaṃ puṇyairāste kiyacciram // KDarp_4.38 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723428 (0.056):
dīyate yatkila prāptyai % tatprāptaṃ kiṃ na rakṣyate // KDarp_2.28 // / putradārādisaṃbandhaḥ $ puṃsāṃ dhananibandhanaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690732 (0.056):
dīyate yatkila prāptyai tatprāptaṃ kiṃ na rakṣyate // KDarp_2.28 // / putradārādisaṃbandhaḥ puṃsāṃ dhananibandhanaḥ /
putra prayatnena vibodhito 'si KDarp_1.40a / putra prāptā tvayā vidyā KDarp_3.65a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722344 (0.016):
vidyābhimānaṃ tyaja paṇyarūpaṃ % rūpābhimānaṃ tyaja kālalehyam // / KDarp_1.39 // / putra prayatnena vibodhito 'si $ na muñcasi tvaṃ yadi darpamoham &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689648 (0.016):
vidyābhimānaṃ tyaja paṇyarūpaṃ rūpābhimānaṃ tyaja kālalehyam // KDarp_1.39 / putra prayatnena vibodhito 'si na muñcasi tvaṃ yadi darpamoham /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725535 (0.045):
bharadvājaḥ pramode 'pi % svedākula ivāvadat // KDarp_3.64 // / putra prāptā tvayā vidyā $ tapastāpātkimucyate &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692839 (0.045):
bharadvājaḥ pramode 'pi svedākula ivāvadat // KDarp_3.64 // / putra prāptā tvayā vidyā tapastāpātkimucyate /
putra mithyābhimānena KDarp_1.25a / putrastejonidhirnāma KDarp_1.22c
putrasya vā guṇanidheḥ sahasā viyoge KDarp_2.61b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723842 (0.062):
prāṇādhikasya suhṛdastaruṇījanasya $ putrasya vā guṇanidheḥ sahasā viyoge / śokena śocati yadā vivaśaḥ śarīrī % ratnācalairapi tadā vada kiṃ karoti //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691147 (0.062):
prāṇādhikasya suhṛdastaruṇījanasya putrasya vā guṇanidheḥ sahasā viyoge / / śokena śocati yadā vivaśaḥ śarīrī ratnācalairapi tadā vada kiṃ karoti //
putrasyādhyayane vyadhāt KDarp_3.112b / putrāvabhūtāṃ raibhyasya KDarp_3.17a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724891 (0.064):
purā raibhyabharadvājau % suhṛdau cakratuḥ sthitim // KDarp_3.16 // / putrāvabhūtāṃ raibhyasya $ vidyāvimaladarpaṇau &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692195 (0.064):
purā raibhyabharadvājau suhṛdau cakratuḥ sthitim // KDarp_3.16 // / putrāvabhūtāṃ raibhyasya vidyāvimaladarpaṇau /
putrāsthāṃ jananī sthirām KDarp_2.81b / putre durvyasanānvite KDarp_2.39b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724190 (0.051):
pakvaṇe kuṇapākāras % tasthau klinnatṛṇāstare // KDarp_2.80 // / tasminnapyativātsalyāt $ putrāsthāṃ jananī sthirām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691495 (0.051):
pakvaṇe kuṇapākāras tasthau klinnatṛṇāstare // KDarp_2.80 // / tasminnapyativātsalyāt putrāsthāṃ jananī sthirām /
punargṛhītavyavāharabhāram KDarp_7.10b / punarbhavābdhirjanako na yasya KDarp_1.82b
punaḥ punaḥ sa tapasā KDarp_1.79a / puraḥ prahārābhimukho babhūva KDarp_7.57d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730435 (0.050):
ādāya mohena pinākapāṇeḥ % puraḥ prahārābhimukho babhūva // KDarp_7.57 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697740 (0.050):
ādāya mohena pinākapāṇeḥ puraḥ prahārābhimukho babhūva // KDarp_7.57 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12121817 (0.052):
atha sa bhagavānbhargaḥ svargāpagāpṛthunirjhara- KDarp_7.67a / athāsya tīvratapasā KDarp_3.62a / athāhaṃ saktugandhena KDarp_6.46a
puraḥ sthitāpi śakrasya KDarp_4.34c / purā kanakavarṣiṇaḥ KDarp_6.28b
purā raibhyabharadvājau KDarp_3.16c / purohitāya gurave KDarp_6.25a
purohitena sahitas KDarp_4.55c / puṣpakālaḥ samāyayau KDarp_3.76d
puṣpyatprasūnaiḥ prasṛtasmitābhiḥ KDarp_7.50b / puṃsaścitramayūracāruvapuṣaḥ kiṃ tasya rūpaśriyā KDarp_4.15d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727055 (0.0):
vikrītaḥ paradeśapaṇyasadane dhūrtairivānuttaraḥ % / puṃsaścitramayūracāruvapuṣaḥ kiṃ tasya rūpaśriyā // KDarp_4.15 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694355 (0.045):
vikrītaḥ paradeśapaṇyasadane dhūrtairivānuttaraḥ / puṃsaścitramayūracāruvapuṣaḥ kiṃ tasya rūpaśriyā // KDarp_4.15 //
puṃsāmavasthātritayatribhāge KDarp_4.8a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726887 (0.0):
KDarp_4.7 // / puṃsāmavasthātritayatribhāge $ rūpapradaṃ yauvanameva nānyat &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694190 (0.0):
KDarp_4.7 // / puṃsāmavasthātritayatribhāge rūpapradaṃ yauvanameva nānyat /
puṃsāṃ dhananibandhanaḥ KDarp_2.29b / puṃsāṃ ni kiṃjalkamivāmbujānām KDarp_4.17d
puṃsāṃ paratreha ca durnimittam KDarp_2.113d / pūjāpraṇayapātratām KDarp_4.53d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724633 (0.052):
adānabhogopahataṃ hi vittaṃ % puṃsāṃ paratreha ca durnimittam // / KDarp_2.113 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691937 (0.052):
adānabhogopahataṃ hi vittaṃ puṃsāṃ paratreha ca durnimittam // KDarp_2.113
pūjāmādāya niryayau KDarp_2.101d / pūjāvyagrakaraṃ puraḥ KDarp_2.103b
pūjyapūjāmahotsavaḥ KDarp_4.51b / pūjyapūjāsu lajjase KDarp_1.25d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722132 (0.046):
yanmadadviradārūḍhaḥ % pūjyapūjāsu lajjase // KDarp_1.25 // / nāstyupāyaḥ sa saṃsāre $ darpaśvabhranipātinām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689437 (0.046):
yanmadadviradārūḍhaḥ pūjyapūjāsu lajjase // KDarp_1.25 // / nāstyupāyaḥ sa saṃsāre darpaśvabhranipātinām /
pūrṇāyābhyarthya dīyate KDarp_6.12b / pūrṇārthamalasaṃcayāt KDarp_2.108b
pūrvāpakārasmṛtijātalajjaṃ KDarp_7.35c
pṛcchantaṃ rabhasena tam KDarp_5.32b / pṛthuḥ prasādaḥ prathamāgateṣu KDarp_7.23a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729816 (0.044):
bhavatpadaṃ nityasukhāya naiva % nirāmayaṃ tanmunayaḥ prayānti // / KDarp_7.22 // / pṛthuḥ prasādaḥ prathamāgateṣu $ nirādaratvaṃ cirasaṃśriteṣu &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697121 (0.044):
bhavatpadaṃ nityasukhāya naiva nirāmayaṃ tanmunayaḥ prayānti // KDarp_7.22 / pṛthuḥ prasādaḥ prathamāgateṣu nirādaratvaṃ cirasaṃśriteṣu /
pṛṣṭā sā tena śāpitā KDarp_1.61b / pṛṣṭau purohiteneti KDarp_4.58c
prakampaśiñjānavibhūṣaṇānāṃ KDarp_7.41c / prakīrṇayūkāmalakālakāyas KDarp_4.10c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726942 (0.042):
prakīrṇayūkāmalakālakāyas % tadā kva rūpasya gato 'bhimānaḥ // KDarp_4.10
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694245 (0.042):
prakīrṇayūkāmalakālakāyas tadā kva rūpasya gato 'bhimānaḥ // KDarp_4.10 //
praklinnakāyavikale KDarp_2.90c / prakṣaratkṣatajokṣitaḥ KDarp_1.48d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722533 (0.049):
kharastīvravyathārto 'bhūt % prakṣaratkṣatajokṣitaḥ // KDarp_1.48 // / srutākṣaḥ kathitakleśaḥ $ svasvanocitasaṃjñayā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689837 (0.049):
kharastīvravyathārto 'bhūt prakṣaratkṣatajokṣitaḥ // KDarp_1.48 // / srutākṣaḥ kathitakleśaḥ svasvanocitasaṃjñayā /
prakṣaratkṣatajokṣitaḥ KDarp_2.88b / prakṣālya na parīkṣyante KDarp_3.8c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722533 (0.046):
kharastīvravyathārto 'bhūt % prakṣaratkṣatajokṣitaḥ // KDarp_1.48 // / srutākṣaḥ kathitakleśaḥ $ svasvanocitasaṃjñayā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689837 (0.046):
kharastīvravyathārto 'bhūt prakṣaratkṣatajokṣitaḥ // KDarp_1.48 // / srutākṣaḥ kathitakleśaḥ svasvanocitasaṃjñayā /
pracakraturvidrumabālavallī- KDarp_7.30c / prajñāprakarṣaḥ paravañcanāya KDarp_2.9b
prajñāprabhāvaṃ vibhavaṃ vapuśca KDarp_4.17b / prajvalanmanyunā muniḥ KDarp_3.109b
praṇataṃ caraṇālīnaṃ KDarp_2.103a / praṇamya yayaturbhuvam KDarp_4.39d
pratasthe kharamāruhya KDarp_1.47c / pratikṣaṇaṃ dehabhṛtāmalakṣyaḥ KDarp_4.6b
pratipattipradarśitam KDarp_6.15b / pratibhābhaṅgasaṅgādyā KDarp_3.43c
pratīkāraparo 'bhavat KDarp_3.113d / pratyakṣameṣāṃ manaso vikāraṃ KDarp_7.27a
pratyakṣeṇopalakṣyate KDarp_2.27b / pratyabdamekadivase hy KDarp_1.80c
pratyāvṛttasya vahnayaḥ KDarp_3.123b / pratyāsannaraṇotsavau KDarp_5.35d
pradānaṃ haraṇāyate KDarp_1.34b / pradīptajvalanākāraiḥ KDarp_5.40a
pradūṣitā yena maharṣijuṣṭā KDarp_7.62c
pradveṣadoṣoṣṇamameyamāyaṃ KDarp_7.11c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729608 (0.056):
sarāgarogaṃ bahulapramohaṃ $ sarogasaṃbhāramakharvagarvam & / pradveṣadoṣoṣṇamameyamāyaṃ % saṃsāracihnaṃ vratametadagryam // KDarp_7.11
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696913 (0.056):
sarāgarogaṃ bahulapramohaṃ sarogasaṃbhāramakharvagarvam / / pradveṣadoṣoṣṇamameyamāyaṃ saṃsāracihnaṃ vratametadagryam // KDarp_7.11 //
prabhāvabhavanastambha KDarp_5.29a / prabhāvādudgataṃ bhuvaḥ KDarp_2.102b
prabhudṛṣṭiprahṛṣṭasya KDarp_2.43c / prabhubhrūbhaṅgabhītena KDarp_2.87a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724271 (0.043):
nivāryatāmayaṃ prāptas % tūrṇamityavadatkrudhā // KDarp_2.86 // / prabhubhrūbhaṅgabhītena $ laguḍenāhatastataḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691575 (0.043):
nivāryatāmayaṃ prāptas tūrṇamityavadatkrudhā // KDarp_2.86 // / prabhubhrūbhaṅgabhītena laguḍenāhatastataḥ /
prabhūtabhārasaṃbhāraṃ KDarp_6.16a / prabhūtalābhalobhena KDarp_2.44a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728829 (0.063):
dattamatyalpaniḥsāraṃ % dambhadānena tena kim // KDarp_6.15 // / prabhūtabhārasaṃbhāraṃ $ rājacaurādiviplave &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696134 (0.063):
dattamatyalpaniḥsāraṃ dambhadānena tena kim // KDarp_6.15 // / prabhūtabhārasaṃbhāraṃ rājacaurādiviplave /
pramūḍhaśaktiḥ kṛpayā vimuktaḥ KDarp_5.12b / prayacchati guṇastavaiḥ KDarp_6.4b
prayacchasi kimarthibhyas KDarp_2.28a / prayayau tena nāparaḥ KDarp_2.83d
prayātyalpamanalpatām KDarp_6.7d / prayānti vīrāḥ sukṛtāmṛtādrair KDarp_5.45c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728600 (0.053):
adarpaśauryaspṛhaṇīyasattvā $ goviprarakṣākṣapitasvadehāḥ & / prayānti vīrāḥ sukṛtāmṛtādrair % yaśaḥśarīrairajarāmaratvam // KDarp_5.45
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695905 (0.053):
adarpaśauryaspṛhaṇīyasattvā goviprarakṣākṣapitasvadehāḥ / / prayānti vīrāḥ sukṛtāmṛtādrair yaśaḥśarīrairajarāmaratvam // KDarp_5.45 //
prayuktārthasya sarvataḥ KDarp_2.44b / pravardhamānena dhanodayena KDarp_2.113b
praviveśa tadāśramam KDarp_3.79d / praviśatyavikalpena KDarp_3.140c
praviśannijamāśramam KDarp_3.122b / pravṛttaṃ śakyate roddhuṃ KDarp_3.87c
pravṛttānyakṣaṇocitā KDarp_4.66d / pravṛtte vidhivattasya KDarp_3.129a
pravṛtte 'sminmahādāne KDarp_6.36a / pravrajyātyaktagehasya KDarp_2.47a
praśamavimalaṃ vyoma vyāpya priyāmavadatsmaya- KDarp_7.67c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730610 (1.192):
prasṛtahasitastasmādeśātkrameṇa tirohitaḥ & / praśamavimalaṃ vyoma vyāpya priyāmavadatsmaya- % smitasitamukhīṃ dṛṣṭaṃ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697916 (1.192):
prasṛtahasitastasmādeśātkrameṇa tirohitaḥ / / praśamavimalaṃ vyoma vyāpya priyāmavadatsmaya- smitasitamukhīṃ dṛṣṭaṃ devi
praśamāmṛtasekāya KDarp_1.2c / praśamāya pitā snehāt KDarp_1.24c
praśamena tavānena KDarp_3.145a / praśaśaṃsaturāścarya- KDarp_4.44c
praśāntāśeṣavighnāya KDarp_1.1a / praśānto 'ntastṛṣṇāviṣamaparitāpaḥ śamajalair KDarp_7.73a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730754 (0.0):
dveṣeṇa rāgeṇa mohadayena % tapaḥ kṣayaṃ yāti saha smayena // KDarp_7.72 / praśānto 'ntastṛṣṇāviṣamaparitāpaḥ śamajalair $ aśeṣaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15698060 (0.0):
dveṣeṇa rāgeṇa mohadayena tapaḥ kṣayaṃ yāti saha smayena // KDarp_7.72 // / praśānto 'ntastṛṣṇāviṣamaparitāpaḥ śamajalair aśeṣaḥ
prasannāste vayaṃ mune KDarp_3.145b / prasabhaṃ bhujyamānena KDarp_2.49c
prasṛtahasitastasmādeśātkrameṇa tirohitaḥ KDarp_7.67b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730603 (0.042):
atha sa bhagavānbhargaḥ svargāpagāpṛthunirjhara- $ / prasṛtahasitastasmādeśātkrameṇa tirohitaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697909 (0.042):
atha sa bhagavānbhargaḥ svargāpagāpṛthunirjhara- / prasṛtahasitastasmādeśātkrameṇa tirohitaḥ /
prāgjanmapremabandhanam KDarp_3.85d / prāṇabhādhāya dehinām KDarp_5.22d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725828 (0.038):
tvayi pravṛttaṃ cittaṃ me % prāgjanmapremabandhanam // KDarp_3.85 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693131 (0.038):
tvayi pravṛttaṃ cittaṃ me prāgjanmapremabandhanam // KDarp_3.85 //
prāṇādhikasya suhṛdastaruṇījanasya KDarp_2.61a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723837 (0.0):
vittena koṣaparipoṣasahena tasmin % kāle vivekavikalo vada kiṃ karoti // / KDarp_2.60 // / prāṇādhikasya suhṛdastaruṇījanasya $ putrasya vā guṇanidheḥ sahasā viyoge
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691142 (0.0):
vittena koṣaparipoṣasahena tasmin kāle vivekavikalo vada kiṃ karoti // / KDarp_2.60 // / prāṇādhikasya suhṛdastaruṇījanasya putrasya vā guṇanidheḥ sahasā viyoge /
prātarjarājīrṇatanuḥ sa eva KDarp_4.7d / prātarbālataro 'tha kudmalatayā kāntākucābhaḥ śanair KDarp_4.73a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727861 (0.0):
saṃsāramohaprasare ghane 'smin % vidyullatāvisphuritaṃ hi rūpam // / KDarp_4.72 // / prātarbālataro 'tha kudmalatayā kāntākucābhaḥ śanair $
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695167 (0.0):
saṃsāramohaprasare ghane 'smin vidyullatāvisphuritaṃ hi rūpam // / KDarp_4.72 // / prātarbālataro 'tha kudmalatayā kāntākucābhaḥ śanair
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726882 (0.034):
hyo yaḥ śiśuḥ sa sphuṭayauvano 'dya % prātarjarājīrṇatanuḥ sa eva // / KDarp_4.7 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694185 (0.034):
hyo yaḥ śiśuḥ sa sphuṭayauvano 'dya prātarjarājīrṇatanuḥ sa eva // / KDarp_4.7 //
prātastatrābavījjanaḥ KDarp_2.74d / prātaḥ prātaḥ pradhāvatām KDarp_2.3b
prādhānyena manuṣyāṇāṃ KDarp_1.4c / prāpuḥ prayātāḥ kṣitimakṣamālā KDarp_7.58c
prāptavidyaḥ sa sotsāhas KDarp_3.63a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725506 (0.0):
sarvavidyānidhiryena % sahasaiva babhūva saḥ // KDarp_3.62 // / prāptavidyaḥ sa sotsāhas $ tūrṇaṃ gatvā svamāśramam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692810 (0.0):
sarvavidyānidhiryena sahasaiva babhūva saḥ // KDarp_3.62 // / prāptavidyaḥ sa sotsāhas tūrṇaṃ gatvā svamāśramam /
prāptaśrīrapi mā kṛthāḥ KDarp_1.38b / prāptastatparṇakuṭikām KDarp_6.46c
prāptā prītiḥ kimucyate KDarp_4.48d / prāptuṃ svargavarāṅganāstanataṭasparśātiriktaṃ sukhaṃ KDarp_6.27a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729008 (0.0):
dhanabījavāpanipuṇaḥ śeṣaḥ prakāraḥ kṛṣeḥ // KDarp_6.26 // / prāptuṃ svargavarāṅganāstanataṭasparśātiriktaṃ sukhaṃ $ datto merurapi
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696313 (0.0):
dhanabījavāpanipuṇaḥ śeṣaḥ prakāraḥ kṛṣeḥ // KDarp_6.26 // / prāptuṃ svargavarāṅganāstanataṭasparśātiriktaṃ sukhaṃ datto merurapi
prāptena bhūbhujā dṛṣṭvā KDarp_6.34a / prāpnotu svasutādvadham KDarp_3.125d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726354 (0.043):
raibhyo 'pi vidvānkālena % prāpnotu svasutādvadham // KDarp_3.125 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693657 (0.043):
raibhyo 'pi vidvānkālena prāpnotu svasutādvadham // KDarp_3.125 //
prāṃśuvaṃśasamudbhavā KDarp_1.21b / priyabhogaviyoginī KDarp_1.70b
prītiḥ kasya na bhūtaye KDarp_1.32b / prekṣavāpte jane jinaḥ KDarp_2.97b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724394 (0.047):
aśarmakarmanirmāṇaṃ % marmacchedi śarīriṇām // KDarp_2.96 // / iti tasyāṃ pralāpinyāṃ $ prekṣavāpte jane jinaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691698 (0.047):
aśarmakarmanirmāṇaṃ marmacchedi śarīriṇām // KDarp_2.96 // / iti tasyāṃ pralāpinyāṃ prekṣavāpte jane jinaḥ /
provāca pṛthivīpatim KDarp_3.139b / provāca praṇato munim KDarp_3.115d
phenāvaśeṣairiva kīrṇakeśaḥ KDarp_7.37d / phenena śakraḥ sa jaghāna vṛtram KDarp_5.6d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728040 (0.0):
vṛtreṇa śakraḥ samare nigīrṇaḥ % phenena śakraḥ sa jaghāna vṛtram //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695346 (0.0):
vṛtreṇa śakraḥ samare nigīrṇaḥ phenena śakraḥ sa jaghāna vṛtram //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730088 (0.040):
rūpāntare nihnutajahnukanyā- % phenāvaśeṣairiva kīrṇakeśaḥ // KDarp_7.37
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697393 (0.040):
rūpāntare nihnutajahnukanyā- phenāvaśeṣairiva kīrṇakeśaḥ // KDarp_7.37 //
badaryāśramasaṃsaktau KDarp_5.34a / baddhā jarāsaṃdhanṛpeṇa pūrvam KDarp_5.11b
bandhakīlābhalobhena KDarp_5.25c / bandhūnāṃ mukhamāturaḥ KDarp_2.7d
bandheneva dhanena kim KDarp_2.47d / babandha vāsanālīnaḥ KDarp_2.81c
babhāṣe bhagavānprīto KDarp_2.103c / babhūva durnimittolkā- KDarp_3.109c
babhūva bhūrisaṃbhāra- KDarp_2.73c / babhūva vallabhā patnī KDarp_1.21c
babhūvārthisamūhānna- KDarp_2.84c / babhūvotkrāntamaryādaḥ KDarp_3.82c
babhau sa kāntaḥ kuṭilāsitena KDarp_7.36a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730055 (1.192):
KDarp_7.35 // / babhau sa kāntaḥ kuṭilāsitena $ skandhaspṛśā kuntalasaṃcayena &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697360 (1.192):
pūrvāpakārasmṛtijātalajjaṃ cakṣuḥ kṣaṇaṃ kvāpi yayau tṛtīyam // KDarp_7.35 / babhau sa kāntaḥ kuṭilāsitena skandhaspṛśā kuntalasaṃcayena /
balādānena tena kim KDarp_6.14d / bāṇastryakṣeṇa kaṃsāri- KDarp_5.15a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728180 (0.054):
na kvaciccapalasyāsya % śauryasya niyatā sthitiḥ // KDarp_5.14 // / bāṇastryakṣeṇa kaṃsāri- $ cakradhārāpathātithiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695486 (0.054):
na kvaciccapalasyāsya śauryasya niyatā sthitiḥ // KDarp_5.14 // / bāṇastryakṣeṇa kaṃsāri- cakradhārāpathātithiḥ /
bālastapasvī kimato 'sti hāsyaṃ KDarp_7.15a / bālastṛṇe ca kanake ca samānadṛṣṭir KDarp_2.60a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723815 (0.0):
atyalpaparituṣṭasya % saṃtuṣṭasya dhanena kim // KDarp_2.59 // / bālastṛṇe ca kanake ca samānadṛṣṭir $ iṣṭaṃ na vetti
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691120 (0.0):
atyalpaparituṣṭasya saṃtuṣṭasya dhanena kim // KDarp_2.59 // / bālastṛṇe ca kanake ca samānadṛṣṭir iṣṭaṃ na vetti viṣayeṣvaviśeṣabuddhiḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729674 (0.039):
kopākulaṃ sparśavivarjanīyaṃ % bhāravrataṃ tatkathayanti pāpam // / KDarp_7.14 // / bālastapasvī kimato 'sti hāsyaṃ $ yuvā vanaiṣī kimato 'styayogyam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696979 (0.039):
kopākulaṃ sparśavivarjanīyaṃ bhāravrataṃ tatkathayanti pāpam // KDarp_7.14 / bālastapasvī kimato 'sti hāsyaṃ yuvā vanaiṣī kimato 'styayogyam /
bālasya śauryaṃ kusumopamasya KDarp_5.3a / bālaḥ prabhāte madhyāhne KDarp_4.69a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727978 (0.042):
aucityahīnaṃ vinayavyapetaṃ % dayādaridraṃ na vadanti śauryam // KDarp_5.2 / bālasya śauryaṃ kusumopamasya $ mātuḥ prahāre praṇayasmiteṣu &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695284 (0.042):
aucityahīnaṃ vinayavyapetaṃ dayādaridraṃ na vadanti śauryam // KDarp_5.2 / bālasya śauryaṃ kusumopamasya mātuḥ prahāre praṇayasmiteṣu /
bāṣpadānena tena kim KDarp_6.24d / bibhrato 'ntargatarasāṃ KDarp_3.93a
bṛsīṃ samutkṣipya sakampabāhuś KDarp_7.56a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730405 (0.0):
tridaṇḍamudyamya javena kaścid % abhyādravannagnatanuṃ vṛṣāṅkam // / KDarp_7.55 // / bṛsīṃ samutkṣipya sakampabāhuś $ cikṣepa kaścitkṣamayā vihīnaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697710 (0.0):
tridaṇḍamudyamya javena kaścid abhyādravannagnatanuṃ vṛṣāṅkam // / KDarp_7.55 // / bṛsīṃ samutkṣipya sakampabāhuś cikṣepa kaścitkṣamayā vihīnaḥ /
bṛhadyumnasya bhūpateḥ KDarp_3.128b / brahmanka eṣa nirbandhas KDarp_3.57a
brahmahatyābhayākulaḥ KDarp_3.132b / brahmahatyāvrataṃ tīvraṃ KDarp_3.135a
brāhmaṇastamabhāṣata KDarp_3.59b / brāhmaṇaḥ śrīmatāṃ varaḥ KDarp_1.20b
brāhmaṇyaṃ yācamānasya KDarp_1.78c / brāhmaṇyāṃ brahmavarjitaḥ KDarp_1.54b
bhaktānurodhāducitaṃ mamaitat KDarp_7.25b / bhakṣyamāṇamupaplavaiḥ KDarp_2.37d
bhagavantaṃ tathāgatam KDarp_2.101b / bhagavānapi sāścarya- KDarp_2.102a
bhagnamānamanorathaḥ KDarp_5.42b / bhagnasvāsthyamanorathaḥ priyatamāvaṣṭabdhapādadvayaḥ KDarp_2.64c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723924 (0.0):
pākakvāthakadarthitaḥ parijanaistandrībhayātkṣobhitaḥ & / bhagnasvāsthyamanorathaḥ priyatamāvaṣṭabdhapādadvayaḥ % paryante vapuṣaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691229 (0.0):
parijanaistandrībhayātkṣobhitaḥ / / bhagnasvāsthyamanorathaḥ priyatamāvaṣṭabdhapādadvayaḥ paryante vapuṣaḥ
bhagnaṃ nimagnaṃ vyasane vivignam KDarp_2.99b / bhaṅgena nāṅgānyalasībhavanti KDarp_4.16d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727072 (0.046):
rūpaṃ vilokyaiva vapuśca keṣāṃ % bhaṅgena nāṅgānyalasībhavanti // / KDarp_4.16 // / rūpaṃ vayaḥ śauryamanaṅgabhogaṃ $ prajñāprabhāvaṃ vibhavaṃ vapuśca &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694375 (0.046):
rūpaṃ vilokyaiva vapuśca keṣāṃ bhaṅgena nāṅgānyalasībhavanti // KDarp_4.16 / rūpaṃ vayaḥ śauryamanaṅgabhogaṃ prajñāprabhāvaṃ vibhavaṃ vapuśca /
bhajantyavikleśatapaḥprasaktā KDarp_7.28c / bhayadānena tena kim KDarp_6.22d
bhayabhagnagatiḥ prāpa KDarp_3.119c / bhayādavyayaśīlasya KDarp_2.41c
bharadvājasutaṃ gaccha KDarp_3.117c / bharadvājasya putro 'bhūd KDarp_3.18a
bharadvājaḥ pramode 'pi KDarp_3.64c / bharadvājātmajastāta KDarp_3.107a
bharadvājātmajo 'bhyetya KDarp_3.79c / bharadvājātmajo hataḥ KDarp_3.147b
bharturācchādya kartṛtām KDarp_2.23b / bhavato 'rthe carāmyaham KDarp_3.135b
bhavatpadaṃ nityasukhāya naiva KDarp_7.22c
bhavatyantardarpaḥ paribhavapadaṃ kālagalitaḥ KDarp_5.1d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727958 (0.0):
iti prauḍhaḥ puṃsāṃ nijabhujabalākrāntajagatāṃ % bhavatyantardarpaḥ / paribhavapadaṃ kālagalitaḥ // KDarp_5.1 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695264 (0.0):
iti prauḍhaḥ puṃsāṃ nijabhujabalākrāntajagatāṃ bhavatyantardarpaḥ / paribhavapadaṃ kālagalitaḥ // KDarp_5.1 //
bhavatyavanataṃ śiraḥ KDarp_1.56d / bhavatyudāraṃ karuṇārdrasattvaṃ KDarp_6.54c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729408 (0.062):
bhavatyudāraṃ karuṇārdrasattvaṃ % dānaṃ sadā kasyacideva puṇyaiḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696713 (0.062):
bhavatyudāraṃ karuṇārdrasattvaṃ dānaṃ sadā kasyacideva puṇyaiḥ //
bhavatyunnatacetasām KDarp_1.31d / bhavatsaṃdarśanenāham KDarp_4.50a
bhavantavidyāḥ prāyeṇa KDarp_3.18c / bhavanti yasya saṃkalpād KDarp_3.133c
bhavanti vimalāśayāḥ KDarp_2.105b / bhavanti santaḥ kleśoṣma- KDarp_2.106c
bhavabhramāsaktapariśramāṇāṃ KDarp_2.98a / bhavāraṇye puṃsāṃ parahitamudāraṃ khalu tapaḥ KDarp_7.73d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730773 (0.0):
asaṅgaḥ saṃbhogaḥ kamaladalakīlālatulyā % bhavāraṇye puṃsāṃ / parahitamudāraṃ khalu tapaḥ // KDarp_7.73 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15698079 (0.0):
asaṅgaḥ saṃbhogaḥ kamaladalakīlālatulyā bhavāraṇye puṃsāṃ parahitamudāraṃ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724407 (0.037):
anāthabandhuḥ karuṇā- % sindhustenāyayau pathā // KDarp_2.97 // / bhavabhramāsaktapariśramāṇāṃ $ rāgādidoṣairupatāpitānām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691711 (0.037):
anāthabandhuḥ karuṇā- sindhustenāyayau pathā // KDarp_2.97 // / bhavabhramāsaktapariśramāṇāṃ rāgādidoṣairupatāpitānām /
bhaviṣyati muneḥ śāpād KDarp_3.69c / bhasmabhītaṃ sutaṃ muniḥ KDarp_3.124b
bhasmasmeraśarīratā pṛthujaṭābandhaḥ śiromuṇḍanaṃ KDarp_7.68a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730626 (0.0):
devi tvayā municeṣṭitam // KDarp_7.67 // / bhasmasmeraśarīratā pṛthujaṭābandhaḥ śiromuṇḍanaṃ $ kuṇḍī
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697932 (0.0):
tvayā municeṣṭitam // KDarp_7.67 // / bhasmasmeraśarīratā pṛthujaṭābandhaḥ śiromuṇḍanaṃ kuṇḍī
bhāgahartā samāgataḥ KDarp_3.138b / bhāti namratayaivaiṣā KDarp_3.6c
bhāravrataṃ tatkathayanti pāpam KDarp_7.14d / bhāreṇeva dhanena kim KDarp_2.46d
bhāryayā svairacāriṇyā KDarp_2.49a / bhāryāpyahalyā kila gautamasya KDarp_7.5a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729486 (0.046):
svedāmbhasā tulyasamudbhavena % nistejasāṃ kiṃ tapasā munīnām // KDarp_7.4 / bhāryāpyahalyā kila gautamasya $ kruddhasya śāpena śilā babhūva &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696791 (0.046):
svedāmbhasā tulyasamudbhavena nistejasāṃ kiṃ tapasā munīnām // KDarp_7.4 / bhāryāpyahalyā kila gautamasya kruddhasya śāpena śilā babhūva /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723682 (0.049):
kṣaṇakṣayopayogena % svapneneva dhanena kim // KDarp_2.48 // / bhāryayā svairacāriṇyā $ grāmasthasya niyoginaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690986 (0.055):
kṣaṇakṣayopayogena svapneneva dhanena kim // KDarp_2.48 // / bhāryayā svairacāriṇyā grāmasthasya niyoginaḥ /
bhāryābharjitavittasya KDarp_2.24c / bhāryābhūttadayogyasya KDarp_2.17c
bhāvālokanavismayaḥ KDarp_4.59d / bhikṣusaṃsadi candanam KDarp_2.103d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727662 (0.063):
kiṃ tu kālagalatsarva- % bhāvālokanavismayaḥ // KDarp_4.59 // / adhunaiva narendro 'yaṃ $ dṛṣṭo 'bhyaṅge 'pi yādṛśaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694967 (0.063):
kiṃ tu kālagalatsarva- bhāvālokanavismayaḥ // KDarp_4.59 // / adhunaiva narendro 'yaṃ dṛṣṭo 'bhyaṅge 'pi yādṛśaḥ /
bhiṣagbhaiṣajyavarjitaḥ KDarp_2.70b / bhītaḥ sa evādya bhavatyadhīraḥ KDarp_5.6b
bhītā tamaḥśrīḥ stanarakṣiteva KDarp_7.48b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730270 (0.057):
tāsāṃ babhau romalatā mukhendu- $ bhītā tamaḥśrīḥ stanarakṣiteva &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697575 (0.057):
tāsāṃ babhau romalatā mukhendu- bhītā tamaḥśrīḥ stanarakṣiteva /
bhīmaniṣpīyamāṇasṛg KDarp_5.18a / bhīmabhrūbhaṅgadurmukhau KDarp_3.73b
bhīmo 'pi karṇena vikīrṇadhairyaḥ KDarp_5.12a / bhīrusvabhāvāḥ praviśanti vahnim KDarp_1.66b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728129 (0.048):
sabhīmasenena bhujāyudhena % dvidhā kṛtaḥ saṃdhividāraṇena // KDarp_5.11 / bhīmo 'pi karṇena vikīrṇadhairyaḥ $ pramūḍhaśaktiḥ kṛpayā vimuktaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695435 (0.048):
sabhīmasenena bhujāyudhena dvidhā kṛtaḥ saṃdhividāraṇena // KDarp_5.11 // / bhīmo 'pi karṇena vikīrṇadhairyaḥ pramūḍhaśaktiḥ kṛpayā vimuktaḥ /
bhīruḥ śūratvamāyāti KDarp_5.14a / bhujadvandvo vṛkodaraḥ KDarp_5.19b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728166 (0.057):
na jñāyate daivapathānuyātā % śauryasya vṛttiḥ karikarṇalolā // KDarp_5.13 / bhīruḥ śūratvamāyāti $ śūro 'pyāyāti bhīrutām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695472 (0.057):
na jñāyate daivapathānuyātā śauryasya vṛttiḥ karikarṇalolā // KDarp_5.13 / bhīruḥ śūratvamāyāti śūro 'pyāyāti bhīrutām /
bhuñjāneṣu dvijanmasu KDarp_6.29d / bhubhāśubhaprāktanakarmabhāgī KDarp_2.66c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723965 (0.052):
bhubhāśubhaprāktanakarmabhāgī % yatnāptaratnairvada kiṃ karoti //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691270 (0.052):
bhubhāśubhaprāktanakarmabhāgī yatnāptaratnairvada kiṃ karoti // KDarp_2.66
bhuvaḥ samastāmbudhimekhalāyā KDarp_4.37a / bhūtalenduḥ purūravāḥ KDarp_4.32d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727378 (0.047):
naivārpayati yatpāṇau % tasyaiva śarapañcakam // KDarp_4.36 // / bhuvaḥ samastāmbudhimekhalāyā $ voḍhāramājānuvilambibāhum &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694682 (0.047):
naivārpayati yatpāṇau tasyaiva śarapañcakam // KDarp_4.36 // / bhuvaḥ samastāmbudhimekhalāyā voḍhāramājānuvilambibāhum /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727323 (0.049):
aho nu vismṛtaḥ kiṃ te % bhūtalenduḥ purūravāḥ // KDarp_4.32 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694627 (0.049):
aho nu vismṛtaḥ kiṃ te bhūtalenduḥ purūravāḥ // KDarp_4.32 //
bhūtānāmiva dehinām KDarp_1.5b / bhūtābhibhūta iva mā bhava sābhimānaḥ KDarp_2.67b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723980 (0.0):
tasmātprabhūtavibhavodbhavavibhrameṇa $ bhūtābhibhūta iva mā bhava / sābhimānaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691285 (0.0):
tasmātprabhūtavibhavodbhavavibhrameṇa bhūtābhibhūta iva mā bhava / sābhimānaḥ /
bhūpate svayamadbhutam KDarp_6.38b / bhūbhujāṃ somavaṃśyānāṃ KDarp_1.18a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722026 (0.060):
dilīparaghurāmādyāḥ % kṣitipāstatkulodbhavāḥ // KDarp_1.17 // / bhūbhujāṃ somavaṃśyānāṃ $ yaḥ pūrvapuruṣo budhaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689330 (0.060):
dilīparaghurāmādyāḥ kṣitipāstatkulodbhavāḥ // KDarp_1.17 // / bhūbhujāṃ somavaṃśyānāṃ yaḥ pūrvapuruṣo budhaḥ /
bhūmagnamūrtirvararatnalobhād KDarp_7.6a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729503 (0.0):
nīto vasiṣṭhena ruṣābhiśaptaś % caṇḍālatāṃ bhūmipatistraśaṅkuḥ // / KDarp_7.5 // / bhūmagnamūrtirvararatnalobhād $ vipāṭayantīṃ nayane sukanyām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696808 (0.0):
nīto vasiṣṭhena ruṣābhiśaptaś caṇḍālatāṃ bhūmipatistraśaṅkuḥ // KDarp_7.5 / bhūmagnamūrtirvararatnalobhād vipāṭayantīṃ nayane sukanyām /
bhūrjadṛṣṭena tuṣṭasya KDarp_2.44c / bhṛṅgasvanairāhitahuṃkṛtābhiḥ KDarp_7.50a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730299 (0.044):
hṛdi stananyāsasamutsukeva % papāta dṛṣṭiḥ sahasaiva tāsām // KDarp_7.49 / bhṛṅgasvanairāhitahuṃkṛtābhiḥ $ puṣpyatprasūnaiḥ prasṛtasmitābhiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697604 (0.044):
hṛdi stananyāsasamutsukeva papāta dṛṣṭiḥ sahasaiva tāsām // KDarp_7.49 // / bhṛṅgasvanairāhitahuṃkṛtābhiḥ puṣpyatprasūnaiḥ prasṛtasmitābhiḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131142 (0.045):
sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ KDarp_7.51d / sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a / sa tadā krayavikrayam KDarp_6.4d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.050):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12125823 (0.061):
dine dine dineśo 'pi KDarp_4.69c / dinendhanavane nityaṃ KDarp_4.61a / dilīparaghurāmādyāḥ KDarp_1.17c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126595 (0.062):
navena kāmena khalīkṛtānāṃ KDarp_7.47c / navena taralīkṛtaḥ KDarp_3.83b / na vairāgyamayaṃ manaḥ KDarp_3.36b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126271 (0.063):
dhāryate yairna saṃsāra- KDarp_3.98c / dhigdhigdhanaṃ kunidhanaṃ KDarp_2.75a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12130339 (0.064):
vipreṣu pūryamāṇeṣu KDarp_6.30a / viprocchiṣṭāmahīmaham KDarp_6.50d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126880 (0.064):
nirguṇaḥ kena pūjyate KDarp_1.13b / nirjīvita ivābhavat KDarp_1.76d / nirdīpaṃ jalavarjitam KDarp_2.15b
bhṛtidānena tena kim KDarp_6.25d / bhedādyadarpitaṃ rāga- KDarp_6.19c
bhogabhaṅgabhayeneti KDarp_2.74c / bhogavastrādisaṃpadaḥ KDarp_2.50b
bhogavyayamahotsavaḥ KDarp_2.73d / bhogārhe navayauvane KDarp_2.46b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724091 (0.038):
babhūva bhūrisaṃbhāra- % bhogavyayamahotsavaḥ // KDarp_2.73 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691396 (0.038):
babhūva bhūrisaṃbhāra- bhogavyayamahotsavaḥ // KDarp_2.73 //
bhogairdhanena ca tadā vada kiṃ karoti KDarp_2.62d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723878 (0.0):
vṛddhaḥ prayāti pavanena yadā jaḍatvaṃ % bhogairdhanena ca tadā vada kiṃ / karoti // KDarp_2.62 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691183 (0.0):
vṛddhaḥ prayāti pavanena yadā jaḍatvaṃ bhogairdhanena ca tadā vada kiṃ / karoti // KDarp_2.62 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723900 (0.045):
sarvauṣadheṣu viphaleṣu yadā virauti % dhānyairdhanena ca tadā vada kiṃ / karoti // KDarp_2.63 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126264 (0.045):
dhātuvādī daridraśca KDarp_3.46c / dhānyairdhanena ca tadā vada kiṃ karoti KDarp_2.63d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691205 (0.045):
sarvauṣadheṣu viphaleṣu yadā virauti dhānyairdhanena ca tadā vada kiṃ / karoti // KDarp_2.63 //
bhraśyatyeva vasuṃdharāpi sahitā digdantibhiryadvaśāt KDarp_4.70c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727813 (0.0):
gacchantyudgatatuṅgaśṛṅgamukuṭodagrā girīndrāḥ kṣayam & / bhraśyatyeva vasuṃdharāpi sahitā digdantibhiryadvaśāt % sarvāśī satataṃ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695119 (0.0):
gacchantyudgatatuṅgaśṛṅgamukuṭodagrā girīndrāḥ kṣayam / / bhraśyatyeva vasuṃdharāpi sahitā digdantibhiryadvaśāt sarvāśī satataṃ
bhrātaḥ kiṃ kriyate vidheḥ KDarp_3.133b / bhrūbhaṅgatāṃ tasya tapovanasya KDarp_7.58d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730452 (0.018):
prāpuḥ prayātāḥ kṣitimakṣamālā % bhrūbhaṅgatāṃ tasya tapovanasya // / KDarp_7.58 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697757 (0.018):
prāpuḥ prayātāḥ kṣitimakṣamālā bhrūbhaṅgatāṃ tasya tapovanasya // / KDarp_7.58 //
bhrūbhaṅgabhīmā muniparṣadāsīt KDarp_7.52d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730344 (0.0):
tāsāṃ vilokyaiva manovikāraṃ % bhrūbhaṅgabhīmā muniparṣadāsīt //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697649 (0.0):
tāsāṃ vilokyaiva manovikāraṃ bhrūbhaṅgabhīmā muniparṣadāsīt // KDarp_7.52
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730452 (0.045):
prāpuḥ prayātāḥ kṣitimakṣamālā % bhrūbhaṅgatāṃ tasya tapovanasya // / KDarp_7.58 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697757 (0.045):
prāpuḥ prayātāḥ kṣitimakṣamālā bhrūbhaṅgatāṃ tasya tapovanasya // / KDarp_7.58 //
majjantamucchiṣṭajale KDarp_6.33c / maṇikāñcanaśāsanaiḥ KDarp_6.30b
matpitrā yo 'bhicāreṇa KDarp_3.147a / mathurāyāmabhūtpūrvaṃ KDarp_1.20a
madakṣībasya dantinaḥ KDarp_5.25b / madanānandadevatām KDarp_3.82b
madabhāgyaiściraṃ tīvra- KDarp_3.138c / madaḥ sādhujanāviṣṭaḥ KDarp_1.27c
mado mohāya mithyaiva KDarp_1.28c / madbhrātā vāryatāmitaḥ KDarp_3.140d
madhuraiḥ sūktibheṣajaiḥ KDarp_1.3d / madhyaratneṣu bimbitā KDarp_4.21b
manasā tatra tiṣṭhati KDarp_4.34d / manaḥ prasiktaṃ karuṇāmṛtena KDarp_7.16b
manaḥ praharṣocchalitaṃ babhūva KDarp_7.45d / manobhavapathe manaḥ KDarp_3.87d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730226 (0.023):
vilokya kāntaṃ munikāminīnāṃ % manaḥ praharṣocchalitaṃ babhūva // / KDarp_7.45 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697531 (0.023):
vilokya kāntaṃ munikāminīnāṃ manaḥ praharṣocchalitaṃ babhūva // KDarp_7.45
manorathapathābhyastaṃ KDarp_5.36c / mandāgneriha bhāṣatām KDarp_2.74b
mandāgneśca dhanena kim KDarp_2.40d / manyante hi manīṣiṇaḥ KDarp_3.143d
mama kāntilavo 'pyaṅge KDarp_6.51c / mama dāsyati ko bhikṣāṃ KDarp_2.22a
mama puṣpaphalādāna- KDarp_3.123a / mamādya vijane śīla- KDarp_3.107c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726317 (0.039):
vidhvastacchāyamālokya % sodvegaḥ samacintayat // KDarp_3.122 // / mama puṣpaphalādāna- $ pratyāvṛttasya vahnayaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693620 (0.039):
vidhvastacchāyamālokya sodvegaḥ samacintayat // KDarp_3.122 // / mama puṣpaphalādāna- pratyāvṛttasya vahnayaḥ /
marmacchedi śarīriṇām KDarp_2.96d / malaśīlasya vaṇija- KDarp_2.45a
malinasya kuvastrasya KDarp_2.56a / maṣīkṛṣṇasya bhoginaḥ KDarp_2.54b
mahataste mahīpate KDarp_6.36b / mahatāmapi pūrveṣām KDarp_5.20a
mahatsvapi navotsekād KDarp_3.127c / mahāpāpakuṭumbinī KDarp_3.99d
mahārhamaṇikaṃkaṇam KDarp_4.42b / mahārharatnairgajavājivāhaiḥ KDarp_2.65b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12856739 (0.029):
MSS_3090 1 alaṃkṛtaḥ kāñcanakoṭimūlyair mahārharatnairgajavājivāhaiḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723941 (0.049):
alaṃkṛtaḥ kāñcanakoṭimūlyair $ mahārharatnairgajavājivāhaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691246 (0.049):
alaṃkṛtaḥ kāñcanakoṭimūlyair mahārharatnairgajavājivāhaiḥ /
mahīkusumadhanvanaḥ KDarp_4.46b / mahīpate nivartasva KDarp_5.38a
mā kaścinnāma nandasya KDarp_2.74a / mātarbrāhmaṇaputro 'yaṃ KDarp_1.50a
mātā na yasyāstyavivekarāśiḥ KDarp_1.82a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722998 (0.0):
śamakṣamādānadayāśrayāṇāṃ % śīlaṃ viśālaṃ kulamāmananti // KDarp_1.81 // / mātā na yasyāstyavivekarāśiḥ $ punarbhavābdhirjanako na yasya &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690302 (0.0):
śamakṣamādānadayāśrayāṇāṃ śīlaṃ viśālaṃ kulamāmananti // KDarp_1.81 // / mātā na yasyāstyavivekarāśiḥ punarbhavābdhirjanako na yasya /
mātuḥ kṣīre sa niścalaḥ KDarp_2.78b / mātuḥ prahāre praṇayasmiteṣu KDarp_5.3b
mātsaryeṇa manīṣiṇāṃ pratanute pāruṣyadoṣaṃ girā KDarp_3.13b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724813 (0.0):
śīlaṃ naiva bibharti kīrtivimale dhatte na dharme dhiyaṃ $ mātsaryeṇa / manīṣiṇāṃ pratanute pāruṣyadoṣaṃ girā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692117 (0.0):
śīlaṃ naiva bibharti kīrtivimale dhatte na dharme dhiyaṃ mātsaryeṇa / manīṣiṇāṃ pratanute pāruṣyadoṣaṃ girā /
mādhuryalalitodāra- KDarp_3.78a / mānamlāniṃ manīṣiṇām KDarp_3.26d
mānyau munimanīṣiṇām KDarp_3.16b / mā mā malinaya svacchaṃ KDarp_3.90a
mālābhrūbhaṅgavibhramaḥ KDarp_3.76b / māleva patitā babhau KDarp_4.23b
mithaḥ kathā samabhavat KDarp_4.27c / mithyāpavādadānena KDarp_3.143a
mithyābhimānakalanāghana eṣa śāpaḥ KDarp_1.44d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722457 (0.0):
saṃbhogayogasukhasaṃgatirapyatathyā % mithyābhimānakalanāghana eṣa śāpaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689761 (0.0):
saṃbhogayogasukhasaṃgatirapyatathyā mithyābhimānakalanāghana eṣa śāpaḥ //
mithyābhimānayoginyā KDarp_3.37c / mithyāvrataṃ jīvitavṛttyupāyaḥ KDarp_7.10d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729593 (1.192):
dambhābhimānodbhavakaṣṭabhūtaṃ % mithyāvrataṃ jīvitavṛttyupāyaḥ // / KDarp_7.10 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696898 (1.192):
dambhābhimānodbhavakaṣṭabhūtaṃ mithyāvrataṃ jīvitavṛttyupāyaḥ // / KDarp_7.10 //
mīmāṃsā virasā na śoṣayati kiṃ tarkairalaṃ karkaśaiḥ KDarp_3.53b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725369 (0.0):
dūre vyākaraṇaṃ kuruṣva viṣamaṃ dhātukṣayakṣobhitaṃ $ mīmāṃsā virasā na / śoṣayati kiṃ tarkairalaṃ karkaśaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692673 (0.0):
dūre vyākaraṇaṃ kuruṣva viṣamaṃ dhātukṣayakṣobhitaṃ mīmāṃsā virasā na / śoṣayati kiṃ tarkairalaṃ karkaśaiḥ /
mukhaṃ tava nirīkṣate KDarp_3.92d / mukhaṃ tu yūnāṃ katiciddināni KDarp_4.3b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12858390 (0.046):
MSS_3185 1 alomaśaṃ pūrṇaśaśāṅkaśobhaṃ mukhaṃ tu yūnāṃ katicid dināni /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726797 (0.062):
alomaśaṃ pūrṇaśaśāṅkaśobhaṃ $ mukhaṃ tu yūnāṃ katiciddināni &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694100 (0.062):
alomaśaṃ pūrṇaśaśāṅkaśobhaṃ mukhaṃ tu yūnāṃ katiciddināni /
mukhe tava manīṣiṇaḥ KDarp_3.95d / mugdhā vidagdhānapi vañcayanti KDarp_1.66d
mucukundamaśiśriyat KDarp_5.16b / munayo 'pyākulīkṛtāḥ KDarp_4.28d
munisūnuḥ kṛpāviṣṭaḥ KDarp_3.56c / munīnkṛpāveśaviṣaṇṇacittā KDarp_7.20c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697077 (0.045):
devī vilokyātha tapaḥprayatna- tīvraprayāsaprakaṭāsthiśeṣān / / munīnkṛpāveśaviṣaṇṇacittā śaśāṅkalekhābharaṇaṃ babhāṣe // KDarp_7.20 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729772 (0.062):
munīnkṛpāveśaviṣaṇṇacittā % śaśāṅkalekhābharaṇaṃ babhāṣe // KDarp_7.20 //
mumūrṣastyaktasarvāśaḥ KDarp_6.23a / mumūrṣuḥ saṃprayacchati KDarp_2.110b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728923 (0.048):
dīyate doṣaśāntyai yad % bhayadānena tena kim // KDarp_6.22 // / mumūrṣastyaktasarvāśaḥ $ śayanastho dadāti yat &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696228 (0.048):
dīyate doṣaśāntyai yad bhayadānena tena kim // KDarp_6.22 // / mumūrṣastyaktasarvāśaḥ śayanastho dadāti yat /
muhurlatānāṃ kusumeṣu kampaḥ KDarp_7.44d / muhustṛṇa upekṣayā (?) KDarp_2.55b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730209 (0.044):
abhūtsajṛmbhaśvasanākulānāṃ % muhurlatānāṃ kusumeṣu kampaḥ // KDarp_7.44
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697514 (0.044):
abhūtsajṛmbhaśvasanākulānāṃ muhurlatānāṃ kusumeṣu kampaḥ // KDarp_7.44 //
muhūrtanidhanaṃ dhanam KDarp_1.28d / muhūrtaṃ kriyatāṃ sthitiḥ KDarp_4.53b
mūḍhatā kva ca duṣkarma- KDarp_3.99c / mūḍhānāṃ kriyate yena KDarp_1.26c
mūrkhasyāgre prakāśyate KDarp_3.32b / mūrkhaḥ pramātā kimato 'sti śocyam KDarp_7.15d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729689 (0.036):
vṛddha sarāgaḥ kimato 'sti nindyaṃ % mūrkhaḥ pramātā kimato 'sti śocyam // / KDarp_7.15 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696994 (0.036):
vṛddha sarāgaḥ kimato 'sti nindyaṃ mūrkhaḥ pramātā kimato 'sti śocyam // / KDarp_7.15 //
mūrkhaḥ śaṃkaravāhanastutipadairyaḥ saṃjñayā hasyate KDarp_4.15b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727041 (0.0):
vidvatsaṃsadi vādibhiḥ kavivarairbhāṣānabhijñaḥ paraṃ $ mūrkhaḥ / śaṃkaravāhanastutipadairyaḥ saṃjñayā hasyate &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694344 (0.0):
vidvatsaṃsadi vādibhiḥ kavivarairbhāṣānabhijñaḥ paraṃ mūrkhaḥ / śaṃkaravāhanastutipadairyaḥ saṃjñayā hasyate /
mūrcchāsthānena manasā KDarp_6.23c / mūrdhaśāyī nidhānānāṃ KDarp_2.12c
mūlamanviṣyate yadi KDarp_1.7b / mūlānveṣaṇacintyamānamaniśaṃ nāstyeva puṃsāṃ kulaṃ KDarp_1.15a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14721969 (0.0):
guṇādhīnaṃ kulaṃ jñātvā % guṇeṣvādhīyatāṃ matiḥ // KDarp_1.14 // / mūlānveṣaṇacintyamānamaniśaṃ nāstyeva puṃsāṃ kulaṃ $ strīṇāṃ yatra
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689274 (0.0):
guṇādhīnaṃ kulaṃ jñātvā guṇeṣvādhīyatāṃ matiḥ // KDarp_1.14 // / mūlānveṣaṇacintyamānamaniśaṃ nāstyeva puṃsāṃ kulaṃ strīṇāṃ yatra
mūṣakā iva gacchanti KDarp_2.71c / mūṣakāpahṛtaṃ koṣe KDarp_2.36c
mṛgāṅganānāmapi saspṛhābhūn KDarp_7.43c
mekhalāyāḥ prabhurbhuvaḥ KDarp_5.29d / menire dhanyamātmānaṃ KDarp_4.20c
meruśṛṅgādiva cyutaḥ KDarp_1.59b / meṣasyeva vadho yasya KDarp_5.26c
mohagrāheṇa gṛhyate KDarp_1.36d / mohadānena tena kim KDarp_6.23d
mohaprahāṇāya satāmabhīṣṭam KDarp_7.1b / mohaḥ pramāde gurutāmupaiti KDarp_7.65d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729424 (0.051):
tapaḥ sadā rāgadhanābhimāna- $ mohaprahāṇāya satāmabhīṣṭam & / tenaiva darpo yadi kiṃ vṛthaiva % tyakto nikāyaḥ kṣapitaśca kāyaḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696729 (0.051):
tapaḥ sadā rāgadhanābhimāna- mohaprahāṇāya satāmabhīṣṭam / / tenaiva darpo yadi kiṃ vṛthaiva tyakto nikāyaḥ kṣapitaśca kāyaḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730567 (0.064):
dveṣāvṛtākṣṇāmavivekajanmā % mohaḥ pramāde gurutāmupaiti // KDarp_7.65 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697873 (0.064):
dveṣāvṛtākṣṇāmavivekajanmā mohaḥ pramāde gurutāmupaiti // KDarp_7.65 //
mohānmithyābhimāninām KDarp_1.6b / mohe nirālambatanuḥ papāta KDarp_7.56d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730419 (0.052):
yenāsanātkṣmāvirahādivāśu % mohe nirālambatanuḥ papāta // KDarp_7.56 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697724 (0.052):
yenāsanātkṣmāvirahādivāśu mohe nirālambatanuḥ papāta // KDarp_7.56 //
yajvā śrutanidhirnāma KDarp_1.20c / yatirbhogaparigrahāt KDarp_3.49b
yatkarotyaruciṃ kleśaṃ KDarp_2.33a / yatkaṃdharābaddhamapi prayāti KDarp_2.1c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723478 (0.042):
dharmācāravinīnānāṃ % draviṇaṃ malasaṃcayaḥ // KDarp_2.32 // / yatkarotyaruciṃ kleśaṃ $ tṛṣṇaṃ mohaṃ prajāgaram &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690782 (0.042):
dharmācāravinīnānāṃ draviṇaṃ malasaṃcayaḥ // KDarp_2.32 // / yatkarotyaruciṃ kleśaṃ tṛṣṇaṃ mohaṃ prajāgaram /
yatkṣaṇena vinaśyati KDarp_2.37b / yattaducchvāsasaṃtaptaṃ KDarp_6.12c
yatnaḥ kāryaḥ sarvathā paṇḍitena KDarp_3.151b / yatnāptaratnairvada kiṃ karoti KDarp_2.66d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723970 (1.192):
bhubhāśubhaprāktanakarmabhāgī % yatnāptaratnairvada kiṃ karoti // / KDarp_2.66 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691275 (1.192):
bhubhāśubhaprāktanakarmabhāgī yatnāptaratnairvada kiṃ karoti // KDarp_2.66
yatnena parirakṣasi KDarp_2.36b / yatparaprāṇarakṣaṇam KDarp_5.23b
yatpaścāttāpajananaṃ KDarp_6.24c / yatpākapariṇāmena KDarp_4.65c
yatpuṣpadhūpatilaka- KDarp_6.15a / yatphalaṃ kila vidyāyās KDarp_3.23c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728818 (0.035):
aprasādena yaddattaṃ % balādānena tena kim // KDarp_6.14 // / yatpuṣpadhūpatilaka- $ pratipattipradarśitam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696123 (0.035):
aprasādena yaddattaṃ balādānena tena kim // KDarp_6.14 // / yatpuṣpadhūpatilaka- pratipattipradarśitam /
yatsadaiva satāṃ satsu KDarp_1.29c
yatsadoṣamayogyaṃ vā KDarp_6.13c / yatsaṃtyaktaphalaspṛhaṃ yaducitaṃ sarvasvabhūtaṃ ca yan KDarp_6.26a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728969 (0.0):
dīyate yatprasaṅgena % bhṛtidānena tena kim // KDarp_6.25 // / yatsaṃtyaktaphalaspṛhaṃ yaducitaṃ sarvasvabhūtaṃ ca yan $ nānyāyena
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696274 (0.0):
dīyate yatprasaṅgena bhṛtidānena tena kim // KDarp_6.25 // / yatsaṃtyaktaphalaspṛhaṃ yaducitaṃ sarvasvabhūtaṃ ca yan nānyāyena
yatskandhabandhe jīvadbhiḥ KDarp_2.27c / yathā jātyaturaṃgasya KDarp_1.8a
yathā tvaṃ niṣphalārambhas KDarp_3.60c / yathārthaṃ sthagitottaraḥ KDarp_3.61b
yathāvāptopayuktārtha- KDarp_2.59a / yathāśrutaṃ nivedyāsyai KDarp_1.60c
yadarjitaṃ parikleśair KDarp_2.8a / yadā daridraḥ paridhānahīnas KDarp_4.14a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727012 (0.024):
tadā surūpādavicāraramyād % varaṃ virūpaḥ spṛhaṇīyarūpaḥ // KDarp_4.13 // / yadā daridraḥ paridhānahīnas $ trapānilīnaḥ kurute 'tiyāñcām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694315 (0.024):
tadā surūpādavicāraramyād varaṃ virūpaḥ spṛhaṇīyarūpaḥ // KDarp_4.13 // / yadā daridraḥ paridhānahīnas trapānilīnaḥ kurute 'tiyāñcām /
yadā na dhīmānariṣu pramāthī KDarp_4.13a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726993 (1.192):
yuvā piśācatvamivopayāti % tadāpi rūpaṃ vigatasvarūpam // KDarp_4.12 // / yadā na dhīmānariṣu pramāthī $ na vākpaṭuścitramanuṣyatulyaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694296 (1.192):
yuvā piśācatvamivopayāti tadāpi rūpaṃ vigatasvarūpam // KDarp_4.12 // / yadā na dhīmānariṣu pramāthī na vākpaṭuścitramanuṣyatulyaḥ /
yadā naraḥ śocati duḥkhataptas KDarp_4.9a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726909 (0.0):
tasminmadonmādagadāṅgabhaṅga- % vyaṅgyādidoṣopahate kva rūpam // KDarp_4.8 / yadā naraḥ śocati duḥkhataptas $ tyaktāśanaḥ śokavivarṇavaktraḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694212 (0.0):
tasminmadonmādagadāṅgabhaṅga- vyaṅgyādidoṣopahate kva rūpam // KDarp_4.8 / yadā naraḥ śocati duḥkhataptas tyaktāśanaḥ śokavivarṇavaktraḥ /
yadā prahārairdalitākhilāṅgaḥ KDarp_4.12a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726973 (0.026):
KDarp_4.11 // / yadā prahārairdalitākhilāṅgaḥ $ khaṇḍoṣṭhanāsaḥ sphuṭitākṣidantaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694276 (0.026):
nityapravāsabhramabhagnajānur na rūpalabdhasya tadāsti rupam // KDarp_4.11 / yadā prahārairdalitākhilāṅgaḥ khaṇḍoṣṭhanāsaḥ sphuṭitākṣidantaḥ /
yadā sadāṅgīkṛtadainyaduḥkha- KDarp_4.11a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726953 (0.0):
prakīrṇayūkāmalakālakāyas % tadā kva rūpasya gato 'bhimānaḥ // KDarp_4.10 / yadā sadāṅgīkṛtadainyaduḥkha- $ sevāpravāsena vinaṣṭakāyaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694256 (0.0):
prakīrṇayūkāmalakālakāyas tadā kva rūpasya gato 'bhimānaḥ // KDarp_4.10 // / yadā sadāṅgīkṛtadainyaduḥkha- sevāpravāsena vinaṣṭakāyaḥ /
yadā sthitaḥ preta ivāsthiśeṣaḥ KDarp_4.10a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726931 (1.192):
KDarp_4.9 // / yadā sthitaḥ preta ivāsthiśeṣaḥ $ kārāgṛhe dhūsaritordhvakeśaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694234 (1.192):
KDarp_4.9 // / yadā sthitaḥ preta ivāsthiśeṣaḥ kārāgṛhe dhūsaritordhvakeśaḥ /
yadi yuṣmadvarārho 'haṃ KDarp_3.146c / yadi śamavimalamatīnāṃ svamanasi bhavati na darpaḥ KDarp_3.154/b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726752 (0.0):
spṛśati matiṃ nahi teṣāṃ dveṣaviṣaḥ kalisarpaḥ /* / yadi śamavimalamatīnāṃ svamanasi bhavati na darpaḥ // KDarp_3.154 //*
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12125689 (0.055):
darpaśvabhranipātinām KDarp_1.26b / darpasarpāpasarpaṇāt KDarp_1.1b / darpaḥ kasya na pātāya KDarp_1.32c
yadeva darpaprabhavābhibhūtam KDarp_5.4b / yadyatprāpnoti puruṣaḥ KDarp_6.49a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729331 (0.055):
nirnidraścintayā yātaḥ % kṛśatāmeva kevalam // KDarp_6.48 // / yadyatprāpnoti puruṣaḥ $ karmayogātsamīhitam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696636 (0.055):
nirnidraścintayā yātaḥ kṛśatāmeva kevalam // KDarp_6.48 // / yadyatprāpnoti puruṣaḥ karmayogātsamīhitam /
yadyanena mahatpāpaṃ KDarp_2.93a / yadvidyādiguṇotkarṣa- KDarp_6.3a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728658 (0.0):
KDarp_6.2 // / yadvidyādiguṇotkarṣa- $ viśeṣaparitoṣitaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695963 (0.0):
KDarp_6.2 // / yadvidyādiguṇotkarṣa- viśeṣaparitoṣitaiḥ /
yadvivādaiḥ kariṣyāmi KDarp_3.26c / yantratantrānusāriṇyā KDarp_3.48c
yannityayācanadveṣaṃ KDarp_6.18c / yanmadadviradārūḍhaḥ KDarp_1.25c
yayā kleśaprahāṇārham KDarp_2.112c / yayāce yuddhamuddhataḥ KDarp_5.36d
yayā bhūpatimāśritya KDarp_3.42a / yayā mugdhamṛgāḥ kūṭaiḥ KDarp_3.47a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725273 (0.036):
dhātuvādī daridraśca % kiṃ tayā hāsyavidyayā // KDarp_3.46 // / yayā mugdhamṛgāḥ kūṭaiḥ $ pīḍyante tīvramārgaṇaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692577 (0.036):
dhātuvādī daridraśca kiṃ tayā hāsyavidyayā // KDarp_3.46 // / yayā mugdhamṛgāḥ kūṭaiḥ pīḍyante tīvramārgaṇaiḥ /
yayā saṃjāyate yuddhaṃ KDarp_3.44c / yayau stananyastatanuryadastam KDarp_7.7b
yayau hṛdayaśalyatām KDarp_5.30d / yavakrītabharadvāja- KDarp_3.149c
yavakrītābhidhaḥ sutāḥ KDarp_3.18b / yavastokaṃ kalatriṇā KDarp_6.39d
yaśasvī niḥsvānāmahamabhimatāśāphalataruḥ KDarp_6.1b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728622 (0.0):
jagatyeko bhadradvirada iva dānārdrasaraṇir $ yaśasvī / niḥsvānāmahamabhimatāśāphalataruḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695927 (0.0):
jagatyeko bhadradvirada iva dānārdrasaraṇir yaśasvī / niḥsvānāmahamabhimatāśāphalataruḥ /
yaśaḥśarīrairajarāmaratvam KDarp_5.45d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728605 (0.0):
prayānti vīrāḥ sukṛtāmṛtādrair % yaśaḥśarīrairajarāmaratvam // KDarp_5.45
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695910 (0.0):
prayānti vīrāḥ sukṛtāmṛtādrair yaśaḥśarīrairajarāmaratvam // KDarp_5.45 //
yaṣṭīniṣaṇṇagamanaḥ KDarp_2.83a / yastasyāphalaśāstrapāṭanapaṭormūḍhasya kiṃ vidyayā KDarp_3.13d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724830 (0.0):
tarkoktyā paralokakarma nayati prāyeṇa saṃdigdhatāṃ % / yastasyāphalaśāstrapāṭanapaṭormūḍhasya kiṃ vidyayā // KDarp_3.13 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692134 (0.019):
tarkoktyā paralokakarma nayati prāyeṇa saṃdigdhatāṃ / yastasyāphalaśāstrapāṭanapaṭormūḍhasya kiṃ vidyayā // KDarp_3.13 //
yasya prasaktā dayitā na tṛṣṇā KDarp_1.82c
yasyaitadgīyate yaśaḥ KDarp_4.33d / yaḥ kārtavīryasya ca doḥsahasraṃ viccheda vīro nahi yudhi jāmadagnyaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728059 (0.0):
ekaṃ samāliṅgati darpalolā % kṣībeva veśyā nahi rājalakṣmīḥ // KDarp_5.7 / yaḥ kārtavīryasya ca doḥsahasraṃ viccheda vīro nahi yudhi jāmadagnyaḥ /*
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695360 (0.0):
ekaṃ samāliṅgati darpalolā kṣībeva veśyā nahi rājalakṣmīḥ // KDarp_5.7 // / yaḥ kārtavīryasya ca doḥsahasraṃ viccheda vīro nahi yudhi jāmadagnyaḥ /*
KDarp_5.8/a / yaḥ kṣipatyavaṭe tanum KDarp_5.25d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728327 (0.049):
bandhakīlābhalobhena % yaḥ kṣipatyavaṭe tanum // KDarp_5.25 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695632 (0.049):
bandhakīlābhalobhena yaḥ kṣipatyavaṭe tanum // KDarp_5.25 //
yaḥ parāvasunā hataḥ KDarp_3.148b / yaḥ pūrvapuruṣo budhaḥ KDarp_1.18b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12129378 (0.057):
yonisaṃkarajātānām KDarp_1.55c / yo 'yaṃ vikokyate lokaḥ KDarp_4.64a / yo vidyāgururāyāti KDarp_3.4a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12132444 (0.061):
haimaṃ kamalamāruhya KDarp_2.102c / horāyātrāmbudhāreva KDarp_4.67c / hyo yaḥ śiśuḥ sa sphuṭayauvano 'dya KDarp_4.7c
yaḥ sarpa iva saṃnaddhaḥ KDarp_5.22c / yācyadānena tena kim KDarp_6.18d
yājakau jagmaturgeham KDarp_3.128c / yāñcādainyapralāpinaḥ KDarp_1.12d
yātaḥ kacinna hetutām KDarp_4.58b / yātaḥ sa sahasāndhatām KDarp_1.76b
yāti cintāvidheyatām KDarp_6.49d / yā muhurdhanināmagre KDarp_3.33c
yā lajjājananī jāḍyāt KDarp_3.40c / yāvatpūrvasamanvayaḥ KDarp_1.10b
yāvadvādena śodhakaiḥ KDarp_3.8b / yāvanna pārthivāsthāna- KDarp_3.7c
yuktastaireva saṅgrāmas KDarp_5.38c / yuktāyuktavivādinaḥ KDarp_3.69b
yuktāḥ prakāmaṃ padamavyayaṃ tat KDarp_7.28d / yugapatpraviśantīva KDarp_4.21c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729917 (0.046):
bhajantyavikleśatapaḥprasaktā % yuktāḥ prakāmaṃ padamavyayaṃ tat // / KDarp_7.28 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697222 (0.046):
bhajantyavikleśatapaḥprasaktā yuktāḥ prakāmaṃ padamavyayaṃ tat // / KDarp_7.28 //
yuddhecchau tau yadi syātāṃ KDarp_5.34c / yuddhoddhatā bhūpatayaḥ prasiddhā KDarp_5.11a
yudhiṣṭhirasya bhūbhartuḥ KDarp_6.28a / yuvayorucitaḥ kṛtaḥ KDarp_4.52b
yuvā piśācatvamivopayāti KDarp_4.12c / yuvā vanaiṣī kimato 'styayogyam KDarp_7.15b
ye dṛśyante vipatkleśa- KDarp_2.94a / ye dhanādānasaṃnaddhā KDarp_2.5a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723077 (0.034):
viśeṣaḥ kleśadoṣasya % kaḥ kadaryadaridrayoḥ // KDarp_2.4 // / ye dhanādānasaṃnaddhā $ nekṣante nidhanāvadhim &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690381 (0.034):
viśeṣaḥ kleśadoṣasya kaḥ kadaryadaridrayoḥ // KDarp_2.4 // / ye dhanādānasaṃnaddhā nekṣante nidhanāvadhim /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724356 (0.040):
taducyatāṃ sphuratkaṣṭā % dṛṣṭā kasyedṛśī daśā // KDarp_2.93 // / ye dṛśyante vipatkleśa- $ viśeṣaviṣamavyathāḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691660 (0.040):
taducyatāṃ sphuratkaṣṭā dṛṣṭā kasyedṛśī daśā // KDarp_2.93 // / ye dṛśyante vipatkleśa- viśeṣaviṣamavyathāḥ /
yenāsanātkṣmāvirahādivāśu KDarp_7.56c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730413 (0.057):
bṛsīṃ samutkṣipya sakampabāhuś $ cikṣepa kaścitkṣamayā vihīnaḥ & / yenāsanātkṣmāvirahādivāśu % mohe nirālambatanuḥ papāta // KDarp_7.56 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697718 (0.057):
bṛsīṃ samutkṣipya sakampabāhuś cikṣepa kaścitkṣamayā vihīnaḥ / / yenāsanātkṣmāvirahādivāśu mohe nirālambatanuḥ papāta // KDarp_7.56 //
yenāsminsubhaṭāyitam KDarp_2.90d / ye vivekanibandhanam KDarp_3.50b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.042):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126595 (0.056):
navena kāmena khalīkṛtānāṃ KDarp_7.47c / navena taralīkṛtaḥ KDarp_3.83b / na vairāgyamayaṃ manaḥ KDarp_3.36b
yeṣāṃ teṣāṃ kimāyuṣā KDarp_3.52d / yeṣāṃ prakāśastimiraṃ hi teṣām KDarp_2.9d
ye saṃsatsu vivādinaḥ parayaśaḥśalyena śūlākulāḥ KDarp_3.14a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724837 (0.0):
yastasyāphalaśāstrapāṭanapaṭormūḍhasya kiṃ vidyayā // KDarp_3.13 // / ye saṃsatsu vivādinaḥ parayaśaḥśalyena śūlākulāḥ $ kurvanti svaguṇastavena
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692141 (0.0):
yastasyāphalaśāstrapāṭanapaṭormūḍhasya kiṃ vidyayā // KDarp_3.13 // / ye saṃsatsu vivādinaḥ parayaśaḥśalyena śūlākulāḥ kurvanti svaguṇastavena
yaiḥ saṃcayosāharasaiḥ pranṛttaṃ KDarp_2.111c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724598 (0.057):
datta na vittaṃ karuṇānimittaṃ $ lobhapravṛttaṃ kṛtameva cittam & / yaiḥ saṃcayosāharasaiḥ pranṛttaṃ % śocanti te pātakamātmavṛttam //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691902 (0.057):
datta na vittaṃ karuṇānimittaṃ lobhapravṛttaṃ kṛtameva cittam / / yaiḥ saṃcayosāharasaiḥ pranṛttaṃ śocanti te pātakamātmavṛttam //
yogyāyogyaṃ hitāhitam KDarp_3.142b / yonisaṃkarajātānām KDarp_1.55c
yo 'yaṃ vikokyate lokaḥ KDarp_4.64a / yo vidyāgururāyāti KDarp_3.4a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12129221 (0.057):
yaḥ kṣipatyavaṭe tanum KDarp_5.25d / yaḥ parāvasunā hataḥ KDarp_3.148b / yaḥ pūrvapuruṣo budhaḥ KDarp_1.18b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724687 (0.064):
dharmānusāriṇī yā ca % sā buddhirabhidhīyate // KDarp_3.3 // / yo vidyāgururāyāti $ laghutāṃ śīlaviplavāt &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691991 (0.064):
dharmānusāriṇī yā ca sā buddhirabhidhīyate // KDarp_3.3 // / yo vidyāgururāyāti laghutāṃ śīlaviplavāt /
yoṣitsvabhāvena yadi praduṣṭā KDarp_1.16c / yauvanonmādinī sthitā KDarp_1.67d
rakṣaṇārho na rakṣitaḥ KDarp_5.15d / rakṣaḥ śūlahataḥ paścāt KDarp_3.121c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728191 (0.046):
ājanmabhaktipraṇayī % rakṣaṇārho na rakṣitaḥ // KDarp_5.15 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695496 (0.046):
ājanmabhaktipraṇayī rakṣaṇārho na rakṣitaḥ // KDarp_5.15 //
rakṣāyai saṃpadāṃ putra- KDarp_6.10a / rakṣyamāṇaṃ vyayenaiva KDarp_2.37c
raṅgottīrṇā kariṣyati KDarp_4.31d / rajaḥkaluṣitekṣaṇāḥ KDarp_3.77b
rañjayatyeva yā lokaṃ KDarp_3.31c / raṭati kaṭukāṭopaṃ kopādakāraṇavairavān KDarp_1.57a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722645 (0.0):
ekabījaprajātānāṃ % bhavatyavanataṃ śiraḥ // KDarp_1.56 // / raṭati kaṭukāṭopaṃ kopādakāraṇavairavān $ spṛśati na dayāṃ dainyāpanne
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689949 (0.0):
ekabījaprajātānāṃ bhavatyavanataṃ śiraḥ // KDarp_1.56 // / raṭati kaṭukāṭopaṃ kopādakāraṇavairavān spṛśati na dayāṃ dainyāpanne
raṇotsṛṣṭatanoḥ kaṇṭhe KDarp_4.31a / ratnakāñcanapātrāmbu- KDarp_6.51a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729358 (0.020):
hemapārśvāśayāyāto % viprocchiṣṭāmahīmaham // KDarp_6.50 // / ratnakāñcanapātrāmbu- $ siktasya luṭhataściram &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696663 (0.020):
hemapārśvāśayāyāto viprocchiṣṭāmahīmaham // KDarp_6.50 // / ratnakāñcanapātrāmbu- siktasya luṭhataściram /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727301 (0.021):
nyāsaṃ śṛṅgārasarvasvam % anaṅgenārpitaṃ rahaḥ // KDarp_4.30 // / raṇotsṛṣṭatanoḥ kaṇṭhe $ sotkaṇṭhā bhujabandhanam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694604 (0.021):
nyāsaṃ śṛṅgārasarvasvam anaṅgenārpitaṃ rahaḥ // KDarp_4.30 // / raṇotsṛṣṭatanoḥ kaṇṭhe sotkaṇṭhā bhujabandhanam /
ratnarāśiṃ na paśyasi KDarp_2.36d / ratnācalairapi tadā vada kiṃ karoti KDarp_2.61d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723853 (0.0):
śokena śocati yadā vivaśaḥ śarīrī % ratnācalairapi tadā vada kiṃ karoti // / KDarp_2.61 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691158 (0.0):
śokena śocati yadā vivaśaḥ śarīrī ratnācalairapi tadā vada kiṃ karoti // / KDarp_2.61 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723530 (0.058):
mūṣakāpahṛtaṃ koṣe % ratnarāśiṃ na paśyasi // KDarp_2.36 // / dhanena darpaḥ ko nāma $ yatkṣaṇena vinaśyati &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690834 (0.058):
mūṣakāpahṛtaṃ koṣe ratnarāśiṃ na paśyasi // KDarp_2.36 // / dhanena darpaḥ ko nāma yatkṣaṇena vinaśyati /
rarāja līnāntarakālakūṭamiṣāgninevārpitadhūmalekhaḥ KDarp_7.33/b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730016 (0.0):
rarāja līnāntarakālakūṭamiṣāgninevārpitadhūmalekhaḥ // KDarp_7.33 //*
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697321 (0.039):
rarāja līnāntarakālakūṭamiṣāgninevārpitadhūmalekhaḥ // KDarp_7.33 //* / sa locanābhyāṃ pṛthupakṣmalābhyām āraktaparyantamanoharābhyām /
rasāyanī jarājīrṇaś KDarp_3.46a / rāgadveṣavimuktaye ca dayayā cakre harasyārthanām KDarp_7.70d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730707 (0.0):
saṃsāroparamāya moharajasaḥ śāntyai munīnāṃ paraṃ % rāgadveṣavimuktaye ca / dayayā cakre harasyārthanām // KDarp_7.70 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15698013 (0.0):
saṃsāroparamāya moharajasaḥ śāntyai munīnāṃ paraṃ rāgadveṣavimuktaye ca / dayayā cakre harasyārthanām // KDarp_7.70 //
rāgaḥ pravrajitasya ca KDarp_3.41b / rāgāgnidhūmaprasarāgryalekhā KDarp_7.48c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730276 (0.0):
rāgāgnidhūmaprasarāgryalekhā % tanīyasī nābhivinirgateva // KDarp_7.48 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697581 (0.0):
rāgāgnidhūmaprasarāgryalekhā tanīyasī nābhivinirgateva // KDarp_7.48 //
rāgādidoṣairupatāpitānām KDarp_2.98b / rājakoṣaniyuktasya KDarp_2.51a
rājacaurādiviplave KDarp_6.16b / rājadrohādipātakaiḥ KDarp_2.41b
rājadhānīṃ yayau nṛpaḥ KDarp_5.42d / rājadhānīṃ samāsādya KDarp_4.40a
rājannasyātidānasya KDarp_6.35a / rājanyajñamahīmeṣa KDarp_3.140a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726539 (0.049):
lobhamātsaryayoraṅke % patitaḥ pātakecchayā // KDarp_3.139 // / rājanyajñamahīmeṣa $ kilbiṣī brahmahatyayā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693842 (0.049):
lobhamātsaryayoraṅke patitaḥ pātakecchayā // KDarp_3.139 // / rājanyajñamahīmeṣa kilbiṣī brahmahatyayā /
rājavaidyacikitsayā KDarp_2.34d / rājñaḥ snānakṣaṇe yābhūl KDarp_4.66a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727743 (0.0):
yatpākapariṇāmena % sarvaṃ yātyanyarūpatām // KDarp_4.65 // / rājñaḥ snānakṣaṇe yābhūl $ lāvaṇyalaharī tanoḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695049 (0.0):
yatpākapariṇāmena sarvaṃ yātyanyarūpatām // KDarp_4.65 // / rājñaḥ snānakṣaṇe yābhūl lāvaṇyalaharī tanoḥ /
rājño yajñavasuṃdharām KDarp_3.137b / rātrisevāvasannasya KDarp_2.43a
rāmo 'pi sāhāyakalābhalobhāccakre kapeḥ saṃśrayadainyasevām KDarp_5.9/a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728078 (0.0):
sa sāyake rāmakarādhirūḍhe brāhmaṇyadainyapraṇayī babhūva // KDarp_5.8 //* / rāmo 'pi sāhāyakalābhalobhāccakre kapeḥ saṃśrayadainyasevām /*
rūpacitramacitratām KDarp_4.61d / rūpadarpāpahāṃ rateḥ KDarp_3.80d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725768 (0.012):
so 'paśyatsuprabhāṃ nāma % rūpadarpāpahāṃ rateḥ // KDarp_3.80 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693071 (0.012):
so 'paśyatsuprabhāṃ nāma rūpadarpāpahāṃ rateḥ // KDarp_3.80 //
rūpapīyūṣapānena KDarp_4.48c / rūpapradaṃ yauvanameva nānyat KDarp_4.8b
rūpamādhuryadhuryayoḥ KDarp_4.27b / rūpasāmyena śītāṃśu- KDarp_4.35a
rūpasya vibhavasya ca KDarp_4.67b / rūpaṃ kṣaṇasvīkṛtaraktamāṃsa- KDarp_4.5a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726831 (0.0):
śītaṃ nidāghena na bhāti toyaṃ % jarāvatāreṇa ca cārurūpam // KDarp_4.4 // / rūpaṃ kṣaṇasvīkṛtaraktamāṃsa- $ grāsaprasaktākṛtakāmadoṣā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694134 (0.0):
śītaṃ nidāghena na bhāti toyaṃ jarāvatāreṇa ca cārurūpam // KDarp_4.4 // / rūpaṃ kṣaṇasvīkṛtaraktamāṃsa- grāsaprasaktākṛtakāmadoṣā /
rūpaṃ vayaḥ śauryamanaṅgabhogaṃ KDarp_4.17a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727076 (0.0):
KDarp_4.16 // / rūpaṃ vayaḥ śauryamanaṅgabhogaṃ $ prajñāprabhāvaṃ vibhavaṃ vapuśca &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694379 (0.0):
rūpaṃ vilokyaiva vapuśca keṣāṃ bhaṅgena nāṅgānyalasībhavanti // KDarp_4.16 / rūpaṃ vayaḥ śauryamanaṅgabhogaṃ prajñāprabhāvaṃ vibhavaṃ vapuśca /
rūpaṃ virūpaṃ caturapravāhaḥ KDarp_4.6d / rūpaṃ virūpīkṛtamanmathasya KDarp_7.39a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726860 (0.011):
karoti kālaḥ pariṇāmaśaktyā % rūpaṃ virūpaṃ caturapravāhaḥ // KDarp_4.6 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694163 (0.011):
karoti kālaḥ pariṇāmaśaktyā rūpaṃ virūpaṃ caturapravāhaḥ // KDarp_4.6 //
rūpaṃ vilokyaiva vapuśca keṣāṃ KDarp_4.16c / rūpāntare nihnutajahnukanyā- KDarp_7.37c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730083 (0.064):
rūpāntare nihnutajahnukanyā- % phenāvaśeṣairiva kīrṇakeśaḥ // KDarp_7.37
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697388 (0.064):
rūpāntare nihnutajahnukanyā- phenāvaśeṣairiva kīrṇakeśaḥ // KDarp_7.37 //
rūpābhimānaṃ tyaja kālalehyam KDarp_1.39d / rūpe kasya bhaviṣyati pratidinamlāyinyanitye dhṛtiḥ KDarp_4.74d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727914 (0.0):
saudāsasya manoharaṃ vapurabhūtsaṃtrāsanaṃ dehināṃ % rūpe kasya bhaviṣyati / pratidinamlāyinyanitye dhṛtiḥ // KDarp_4.74 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695219 (0.0):
saudāsasya manoharaṃ vapurabhūtsaṃtrāsanaṃ dehināṃ rūpe kasya bhaviṣyati / pratidinamlāyinyanitye dhṛtiḥ // KDarp_4.74 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689644 (0.025):
vidyābhimānaṃ tyaja paṇyarūpaṃ rūpābhimānaṃ tyaja kālalehyam // KDarp_1.39
rūpeṇa kāntiḥ kṣaṇikaiva yeṣāṃ KDarp_4.1c / rūpeṇa darpādakulīnabhāvam KDarp_7.63b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726766 (0.062):
padmopamānāṃ dinasundarāṇāṃ $ ko 'yaṃ nṛṇāmasthirarūpadarpaḥ & / rūpeṇa kāntiḥ kṣaṇikaiva yeṣāṃ % hāridrarāgeṇa yathāṃśukānām // KDarp_4.1
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694069 (0.062):
padmopamānāṃ dinasundarāṇāṃ ko 'yaṃ nṛṇāmasthirarūpadarpaḥ / / rūpeṇa kāntiḥ kṣaṇikaiva yeṣāṃ hāridrarāgeṇa yathāṃśukānām // KDarp_4.1 //
rūpeṇātimanohareṇa mahatā vittena vṛttena vā KDarp_1.37b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722286 (0.032):
vaṃśenonnatiśālinā guṇagaṇenāntaścamatkāriṇā $ rūpeṇātimanohareṇa mahatā / vittena vṛttena vā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689591 (0.032):
vaṃśenonnatiśālinā guṇagaṇenāntaścamatkāriṇā rūpeṇātimanohareṇa mahatā / vittena vṛttena vā /
rūpe 'bhimānaṃ kaḥ kuryāt KDarp_4.62c / raibhyaṃ tataḥ samāyātam KDarp_3.106a
raibhyāśramo na gantavyaḥ KDarp_3.71c / raibhyāḥ prāpuḥ svajīvitam KDarp_3.149d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726659 (0.060):
yavakrītabharadvāja- % raibhyāḥ prāpuḥ svajīvitam // KDarp_3.149 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693962 (0.060):
yavakrītabharadvāja- raibhyāḥ prāpuḥ svajīvitam // KDarp_3.149 //
raibhye prayāte putrābhyāṃ KDarp_3.79a / raibhyo 'pi vidvānkālena KDarp_3.125c
rogayogānmumūrṣaṇā KDarp_2.109b / rogārtāni vapūṃṣi ca KDarp_4.63b
rogārditaḥ spṛśati naiva dṛśāpi bhojyaṃ KDarp_2.63a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723884 (0.0):
karoti // KDarp_2.62 // / rogārditaḥ spṛśati naiva dṛśāpi bhojyaṃ $ tīvravyathaḥ spṛhayate maraṇāya
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691189 (0.0):
karoti // KDarp_2.62 // / rogārditaḥ spṛśati naiva dṛśāpi bhojyaṃ tīvravyathaḥ spṛhayate maraṇāya
rohanmohamahātarurmadamayaḥ saṃjāyate yaḥ sadā KDarp_1.37c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722294 (0.0):
rohanmohamahātarurmadamayaḥ saṃjāyate yaḥ sadā % tasyādau
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689599 (0.0):
rohanmohamahātarurmadamayaḥ saṃjāyate yaḥ sadā tasyādau
raudraḥ śūdreṇa jāto 'yaṃ KDarp_1.54a / lakṣmīkaṭākṣāñcalacañcalena KDarp_2.1b
lakṣmīḥ kṣaṇakṣayavatī parirakṣitāpi KDarp_1.44a / laguḍenāhatastataḥ KDarp_2.87b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722441 (0.053):
madapiśācaḥ paricayam // KDarp_1.43 // / lakṣmīḥ kṣaṇakṣayavatī parirakṣitāpi $ kāyo 'pyapāyanicayasya nikāya eva &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689745 (0.053):
madapiśācaḥ paricayam // KDarp_1.43 // / lakṣmīḥ kṣaṇakṣayavatī parirakṣitāpi kāyo 'pyapāyanicayasya nikāya eva /
lagnasnehamivoḍupam KDarp_4.41d / lagnaḥ ko 'yaṃ na jānīmaḥ KDarp_1.6c
lagnābhimukhadarpaṇaḥ KDarp_1.71b / laghutāṃ śīlaviplavāt KDarp_3.4b
lajjayāvanataṃ śiraḥ KDarp_1.23d / lajjayeva kulāṅganā KDarp_3.6d
lajjākaramasatkarma KDarp_1.62a / lajjākuṭilitā dṛśaḥ KDarp_4.29d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722722 (0.035):
adhomukhī tamavadad % vailakṣyalulitākṣaraiḥ // KDarp_1.61 // / lajjākaramasatkarma $ kathaṃ tatkathayāmi te &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690026 (0.035):
adhomukhī tamavadad vailakṣyalulitākṣaraiḥ // KDarp_1.61 // / lajjākaramasatkarma kathaṃ tatkathayāmi te /
lajjāpahārādvanadevatānāṃ KDarp_7.39c / lajjāvatīnāṃ spṛhayaiva petuḥ KDarp_7.40b
lajjāvikuṇṭhakaṇṭhaḥ svāṃ KDarp_5.42c / lajjāṃ nijavadhūmiva KDarp_3.91b
latāvadhūpallavapāṇimuktaiḥ KDarp_7.37a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730074 (0.0):
anveṣṭumiṣṭāṃ mukuṭendulekhāṃ % niśāgaṇeneva samāgatena // KDarp_7.36 // / latāvadhūpallavapāṇimuktaiḥ $ smitāvadātairvibabhau ca puṣpaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697379 (0.0):
anveṣṭumiṣṭāṃ mukuṭendulekhāṃ niśāgaṇeneva samāgatena // KDarp_7.36 // / latāvadhūpallavapāṇimuktaiḥ smitāvadātairvibabhau ca puṣpaiḥ /
latāḥ puṣparajakhalāḥ KDarp_1.69d / labdhakṣāmapratigrahaḥ KDarp_6.20b
labdho 'nena durātmanā KDarp_1.51b / laśunasyāśuceḥ pāka- KDarp_2.45c
lāvaṇyatilakaṃ bhuvaḥ KDarp_4.33b / lāvaṇyalalitākṛtiḥ KDarp_1.21d
lāvaṇyalaharī tanoḥ KDarp_4.66b / lāvaṇyābharaṇaṃ tasya KDarp_4.42c
limpanniva dyāṃ dyuticandanena KDarp_2.98d / līnapṛṣṭo vyapadyata KDarp_2.70d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724418 (0.035):
āśvāsanenāmṛtasodareṇa % limpanniva dyāṃ dyuticandanena // KDarp_2.98 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691722 (0.035):
āśvāsanenāmṛtasodareṇa limpanniva dyāṃ dyuticandanena // KDarp_2.98 //
līnasya moharajasaḥ sahasaiva śāntim KDarp_7.71d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730728 (1.192):
cakre smitasnapitadigvadano munīnāṃ % līnasya moharajasaḥ sahasaiva śāntim
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15698034 (1.192):
cakre smitasnapitadigvadano munīnāṃ līnasya moharajasaḥ sahasaiva śāntim
līnā devavimāneṣu KDarp_4.22a / līlāguruṃ taṃ hṛdaye vahantī KDarp_4.37c
līlāmīlitalocanaḥ KDarp_1.45b / līlāravindārdhatiraskṛtāni KDarp_7.40d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730139 (0.046):
netrāṇi vidyādharasundarīṇāṃ % līlāravindārdhatiraskṛtāni // KDarp_7.40 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697444 (0.046):
netrāṇi vidyādharasundarīṇāṃ līlāravindārdhatiraskṛtāni // KDarp_7.40 //
lubdhānāmatiyācakaḥ KDarp_1.35b / lubdhānāṃ dhanasaṃpadaḥ KDarp_2.72d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724077 (0.055):
paryante rājagāminyo % lubdhānāṃ dhanasaṃpadaḥ // KDarp_2.72 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691382 (0.055):
paryante rājagāminyo lubdhānāṃ dhanasaṃpadaḥ // KDarp_2.72 //
lubdhe rājñi dhanena kim KDarp_2.39d / luloṭha śapharotphāla- KDarp_6.32c
lekhāvalībhrūbhramaṇena digbhiḥ KDarp_7.51b / lokaprasiddhisiddhyai yaḥ KDarp_6.4a
loke kulaṃ kulaṃ tāvad KDarp_1.10a / lobhakṛcchrādanicchayā KDarp_6.14b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14721903 (0.016):
aparaḥ pāpakṛnmūrkhaḥ % kulaṃ kasyānurvartatām // KDarp_1.9 // / loke kulaṃ kulaṃ tāvad $ yāvatpūrvasamanvayaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689208 (0.016):
aparaḥ pāpakṛnmūrkhaḥ kulaṃ kasyānurvartatām // KDarp_1.9 // / loke kulaṃ kulaṃ tāvad yāvatpūrvasamanvayaḥ /
lobhadānena tena kim KDarp_6.10d / lobhapravṛttaṃ kṛtameva cittam KDarp_2.111b
lobhabhramadbhṛṅgagaṇāñcitānām KDarp_7.44b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730199 (0.046):
tasya praveśe vadanādhivāsa- $ lobhabhramadbhṛṅgagaṇāñcitānām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697504 (0.046):
tasya praveśe vadanādhivāsa- lobhabhramadbhṛṅgagaṇāñcitānām /
lobhamātsaryayoraṅke KDarp_3.139c / lobhamohahatā vṛttir KDarp_3.52c
lobhaḥ prabhūtavittasya KDarp_3.41a / lobhādanyeṣu janmasu (?) KDarp_2.110d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724585 (0.061):
taccābhogyaṃ bhavatyasya % lobhādanyeṣu janmasu (?) // KDarp_2.110 // / datta na vittaṃ karuṇānimittaṃ $ lobhapravṛttaṃ kṛtameva cittam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691889 (0.061):
taccābhogyaṃ bhavatyasya lobhādanyeṣu janmasu (?) // KDarp_2.110 // / datta na vittaṃ karuṇānimittaṃ lobhapravṛttaṃ kṛtameva cittam /
lobhānnābhūdgṛhe yasya KDarp_2.35a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723506 (1.192):
tasyāśu śamanaṃ pathaṃ % rājavaidyacikitsayā // KDarp_2.34 // / lobhānnābhūdgṛhe yasya $ kadācitkaścidutsavaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690810 (1.192):
tasyāśu śamanaṃ pathaṃ rājavaidyacikitsayā // KDarp_2.34 // / lobhānnābhūdgṛhe yasya kadācitkaścidutsavaḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724583 (0.056):
taccābhogyaṃ bhavatyasya % lobhādanyeṣu janmasu (?) // KDarp_2.110 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691887 (0.056):
taccābhogyaṃ bhavatyasya lobhādanyeṣu janmasu (?) // KDarp_2.110 //
lobhenāparajanmani KDarp_2.107b / lobheneva guṇodayaḥ KDarp_5.28b
lolākṣīva vicakṣuṣaḥ KDarp_3.51b / lohasya svamaleneva KDarp_5.43c
laulyodbhavadbhasmabharaprahāsaṃ KDarp_7.13c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729645 (0.053):
sarāgakāṣāyakaṣāyacittaṃ $ śīlāṃśukatyāgadigambaraṃ vā & / laulyodbhavadbhasmabharaprahāsaṃ % vrataṃ na veṣodbhaṭatulyavṛttam //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696950 (0.053):
sarāgakāṣāyakaṣāyacittaṃ śīlāṃśukatyāgadigambaraṃ vā / / laulyodbhavadbhasmabharaprahāsaṃ vrataṃ na veṣodbhaṭatulyavṛttam //
vaktraṃ śaśāṅkopamamīkṣamāṇāḥ KDarp_7.60b / vaktrenducyutasaṃtatāmṛtakaṇākāraścakāra kṣaṇaṃ KDarp_4.24c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727192 (0.0):
truṭyatsūtravimuktamauktikabharaḥ saktaḥ stanotsaṅgayoḥ & / vaktrenducyutasaṃtatāmṛtakaṇākāraścakāra kṣaṇaṃ % tasyā
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694495 (0.0):
truṭyatsūtravimuktamauktikabharaḥ saktaḥ stanotsaṅgayoḥ / / vaktrenducyutasaṃtatāmṛtakaṇākāraścakāra kṣaṇaṃ tasyā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12926089 (0.0):
MSS_6672 2 vaktrenducyutasaṃtatāmṛtakaṇākāraścakāra kṣaṇaṃ tasyā
vacasā na nivartate KDarp_3.102b / vacasā pratipāditam KDarp_6.18b
vacaḥ krakacakarkaśam KDarp_1.55b / vañcakānāmapāpeṣu KDarp_2.95c
vañcyante sāntvavādena KDarp_3.102c / vadantīvendupadmayoḥ KDarp_4.19d
vadheneva dhanena kim KDarp_2.51d / vanapraveśairniyamairaśeṣaiḥ KDarp_7.26a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729869 (0.045):
eṣāṃ bhavollaṅganavighnabhūtau % śāntiṃ gatau kiṃ tu na kāmakopau // / KDarp_7.25 // / vanapraveśairniyamairaśeṣaiḥ $ kriyāviśeṣaiḥ kṛtakāyaśoṣaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697174 (0.045):
eṣāṃ bhavollaṅganavighnabhūtau śāntiṃ gatau kiṃ tu na kāmakopau // / KDarp_7.25 // / vanapraveśairniyamairaśeṣaiḥ kriyāviśeṣaiḥ kṛtakāyaśoṣaiḥ /
vane purā nirjharacāruhāsye KDarp_7.17b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729714 (0.057):
himācale śyāmaladevadāru- $ vane purā nirjharacāruhāsye & / tapasyatāṃ śoṣajuṣāṃ munīnāṃ % kālo yayau varṣasahasrasaṃkhyaḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697019 (0.057):
himācale śyāmaladevadāru- vane purā nirjharacāruhāsye / / tapasyatāṃ śoṣajuṣāṃ munīnāṃ kālo yayau varṣasahasrasaṃkhyaḥ // KDarp_7.17
vandhyadānena tena kim KDarp_6.17d / vandhyā kasyopayujyate KDarp_1.13d
vapuḥ smarārerjanitasmaraṃ tat KDarp_7.35b / vayasā tvaṃ śrutena ca KDarp_3.74b
vayastribhāge taruṇasya śauryaṃ KDarp_5.4a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727998 (0.0):
KDarp_5.3 // / vayastribhāge taruṇasya śauryaṃ $ yadeva darpaprabhavābhibhūtam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695304 (0.0):
KDarp_5.3 // / vayastribhāge taruṇasya śauryaṃ yadeva darpaprabhavābhibhūtam /
vayasyagṛhamutsave KDarp_1.47d / varaṃ virūpaḥ spṛhaṇīyarūpaḥ KDarp_4.13d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727008 (0.040):
tadā surūpādavicāraramyād % varaṃ virūpaḥ spṛhaṇīyarūpaḥ // KDarp_4.13 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694311 (0.040):
tadā surūpādavicāraramyād varaṃ virūpaḥ spṛhaṇīyarūpaḥ // KDarp_4.13 //
varākastāḍitaḥ krudhā KDarp_2.104b / varārho 'pi varācāra KDarp_3.145c
vartamāne mahākratau KDarp_6.28d / vardhate yo dhanavyādhiḥ KDarp_2.34a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723491 (0.053):
na taddhanaṃ kadaryāṇāṃ % hṛdayavyādhireva tat // KDarp_2.33 // / vardhate yo dhanavyādhiḥ $ sukhabhogaviyogakṛt &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690795 (0.053):
na taddhanaṃ kadaryāṇāṃ hṛdayavyādhireva tat // KDarp_2.33 // / vardhate yo dhanavyādhiḥ sukhabhogaviyogakṛt /
vaśyādikuhakairyayā KDarp_3.48b / vahantaṃ hantumudyataḥ KDarp_1.50d
vahainaṃ durmadaṃ putra KDarp_1.53a / vaṃśe jātaḥ sa lajjate KDarp_4.35b
vaṃśenonnatiśālinā guṇagaṇenāntaścamatkāriṇā KDarp_1.37a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722281 (0.0):
darpodgrīvaḥ kilogreṇa % mohagrāheṇa gṛhyate // KDarp_1.36 // / vaṃśenonnatiśālinā guṇagaṇenāntaścamatkāriṇā $ rūpeṇātimanohareṇa mahatā
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689586 (0.0):
darpodgrīvaḥ kilogreṇa mohagrāheṇa gṛhyate // KDarp_1.36 // / vaṃśenonnatiśālinā guṇagaṇenāntaścamatkāriṇā rūpeṇātimanohareṇa mahatā
vāṇī krakacadhāreva KDarp_3.11c / vāṇīvilasitairmuhuḥ KDarp_3.78b
vāṇī vivādibhiḥ krūraiḥ KDarp_3.12c / vāṇī veśyeva lobhena KDarp_3.10c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724773 (0.046):
vāṇī veśyeva lobhena % paropakaraṇīkṛtā // KDarp_3.10 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692077 (0.046):
vāṇī veśyeva lobhena paropakaraṇīkṛtā // KDarp_3.10 //
vātāñcitaiḥ pallavapaṇibhistā KDarp_7.50c
vādibhiḥ kalahodarka- KDarp_3.11a / vāde khalaiḥ khalīkṛtya KDarp_6.11a
vāpasya (?) karaṇe nṛṇām KDarp_2.94d / vāritāstrastatastena KDarp_5.42a
vāryante nimnagāḥ striyaḥ KDarp_1.65d / vālī prasahya plavagaḥ kareṇa KDarp_5.10a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728092 (0.023):
śūrapratāpaḥ śiśirartuneva kālena līḍhastanutāmupaiti // KDarp_5.9 //* / vālī prasahya plavagaḥ kareṇa $ sollāsakailāsasahaṃ daśāsyam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695398 (0.023):
śūrapratāpaḥ śiśirartuneva kālena līḍhastanutāmupaiti // KDarp_5.9 //* / vālī prasahya plavagaḥ kareṇa sollāsakailāsasahaṃ daśāsyam /
vikasatkusumasmeraṃ KDarp_2.101c / vikārakāle saṃmohaś KDarp_3.110c
vikāraskhalitaṃ manaḥ KDarp_3.98d / vikramābharaṇaṃ dikṣu KDarp_4.33a
vikrayāya prasāryate KDarp_3.33b / vikrītaḥ paradeśapaṇyasadane dhūrtairivānuttaraḥ KDarp_4.15c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727048 (0.0):
vikrītaḥ paradeśapaṇyasadane dhūrtairivānuttaraḥ %
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694351 (0.0):
vikrītaḥ paradeśapaṇyasadane dhūrtairivānuttaraḥ
vighnaṃ na cakrurnanu nṛttalīlāsaṃdarśane puṇyavatāṃ narāṇām KDarp_4.26/a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727241 (0.0):
kopāndolitakelipadmamadhupairmadhye 'ndhakāraṃ vyadhāt // KDarp_4.25 // / vighnaṃ na cakrurnanu nṛttalīlāsaṃdarśane puṇyavatāṃ narāṇām /*
vicārya tasyā maryādaṃ KDarp_4.44a / vicārya tyajyatāṃ madaḥ KDarp_1.14b
vicāryamāṇastattvena KDarp_2.38a / vicintya saṃtatocchvāsaḥ KDarp_6.53c
vicchāyayornirvyayayoḥ KDarp_2.4a / vicchāyaṃ niḥsukhānandaṃ KDarp_2.15a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723238 (0.043):
adṛṣṭahāsaṃ vyayasaṃnirodhāt % tasyābhavadveśma saśokamūkam // KDarp_2.14 / vicchāyaṃ niḥsukhānandaṃ $ nirdīpaṃ jalavarjitam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690542 (0.043):
adṛṣṭahāsaṃ vyayasaṃnirodhāt tasyābhavadveśma saśokamūkam // KDarp_2.14 // / vicchāyaṃ niḥsukhānandaṃ nirdīpaṃ jalavarjitam /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.057):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126271 (0.057):
dhāryate yairna saṃsāra- KDarp_3.98c / dhigdhigdhanaṃ kunidhanaṃ KDarp_2.75a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131875 (0.063):
sukhaduḥkhodaye jāntor KDarp_2.57c / sukhanidrāpahāriṇyā KDarp_3.38c
vitīrṇajanakautukaḥ KDarp_6.31d / vittena koṣaparipoṣasahena tasmin KDarp_2.60c
vitte vṛtte ca citte ca KDarp_6.36c / vidadhe dharmadeśanām KDarp_2.112b
vidārayanpratodena KDarp_1.50c / vidyāguṇāste viduṣāṃ KDarp_3.50a
vidyādarpapiśācikā KDarp_3.70d / vidyādīpaḥ kāmakopākulākṣṇāṃ KDarp_3.151c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726703 (0.0):
cetaḥ śāntyai dveṣadarpojjhitena $ yatnaḥ kāryaḥ sarvathā paṇḍitena & / vidyādīpaḥ kāmakopākulākṣṇāṃ % darpāndhānāṃ niṣphalāloka eva //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694006 (0.0):
cetaḥ śāntyai dveṣadarpojjhitena yatnaḥ kāryaḥ sarvathā paṇḍitena / / vidyādīpaḥ kāmakopākulākṣṇāṃ darpāndhānāṃ niṣphalāloka eva // KDarp_3.151
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725635 (0.037):
unmādaṃ janayatyeva % vidyādarpapiśācikā // KDarp_3.70 // / eṣa vidyopadeśena $ vināśaḥ prārthitastvayā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692938 (0.037):
unmādaṃ janayatyeva vidyādarpapiśācikā // KDarp_3.70 // / eṣa vidyopadeśena vināśaḥ prārthitastvayā /
vidyābhimānaṃ tyaja paṇyarūpaṃ KDarp_1.39c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722334 (0.043):
vidyābhimānaṃ tyaja paṇyarūpaṃ % rūpābhimānaṃ tyaja kālalehyam //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689639 (0.043):
vidyābhimānaṃ tyaja paṇyarūpaṃ rūpābhimānaṃ tyaja kālalehyam // KDarp_1.39
vidyāmadāndhau tatputrāv- KDarp_3.66c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725558 (0.063):
vidyāmadāndhau tatputrāv- % arvāvasuparāvasū // KDarp_3.66 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692861 (0.063):
vidyāmadāndhau tatputrāv- arvāvasuparāvasū // KDarp_3.66 //
vidyā maurkhyaśatāyate KDarp_1.34d / vidyāyā niravadyāyāḥ KDarp_3.90c
vidyāyāḥ prathamaṃ phalam KDarp_3.27b / vidyārhaṃ śaiśavaṃ gatam KDarp_3.23b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724975 (0.041):
adhunā vidyayā kiṃ te $ vidyārhaṃ śaiśavaṃ gatam & / yatphalaṃ kila vidyāyās % tasminnavahito bhava // KDarp_3.23 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692279 (0.041):
adhunā vidyayā kiṃ te vidyārhaṃ śaiśavaṃ gatam / / yatphalaṃ kila vidyāyās tasminnavahito bhava // KDarp_3.23 //
vidyāvatāṃ sphuratyantar- KDarp_3.110a / vidyāvidveṣaśūlinau KDarp_3.73d
vidyāvinayamutsṛjya KDarp_3.85a / vidyāvimaladarpaṇaḥ KDarp_1.22d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722087 (0.040):
putrastejonidhirnāma % vidyāvimaladarpaṇaḥ // KDarp_1.22 // / sa dhīmānvedavidvādī $ kaviḥ sarvakalālayaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689392 (0.040):
putrastejonidhirnāma vidyāvimaladarpaṇaḥ // KDarp_1.22 // / sa dhīmānvedavidvādī kaviḥ sarvakalālayaḥ /
vidyāvimaladarpaṇau KDarp_3.17b / vidyā vivādāya dhanaṃ madāya KDarp_2.9a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723132 (0.037):
vibhajyate yadante 'nyaḥ % kasyacinmāstu taddhanam // KDarp_2.8 // / vidyā vivādāya dhanaṃ madāya $ prajñāprakarṣaḥ paravañcanāya &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690436 (0.037):
vibhajyate yadante 'nyaḥ kasyacinmāstu taddhanam // KDarp_2.8 // / vidyā vivādāya dhanaṃ madāya prajñāprakarṣaḥ paravañcanāya /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722087 (0.054):
putrastejonidhirnāma % vidyāvimaladarpaṇaḥ // KDarp_1.22 // / sa dhīmānvedavidvādī $ kaviḥ sarvakalālayaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689392 (0.054):
putrastejonidhirnāma vidyāvimaladarpaṇaḥ // KDarp_1.22 // / sa dhīmānvedavidvādī kaviḥ sarvakalālayaḥ /
vidyā śrīriva lobhena KDarp_3.6a / vidyā saṃtoṣaśālinī KDarp_3.7b
vidyā stabdhasya niṣphalā KDarp_3.51d / vidyāṃ prāpya kṛtaṃ yena KDarp_3.5a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724701 (0.052):
tasmai paṇḍitamūrkhāya % viparītātmane namaḥ // KDarp_3.4 // / vidyāṃ prāpya kṛtaṃ yena $ vidveṣakaluṣaṃ manaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692005 (0.052):
tasmai paṇḍitamūrkhāya viparītātmane namaḥ // KDarp_3.4 // / vidyāṃ prāpya kṛtaṃ yena vidveṣakaluṣaṃ manaḥ /
vidyullatāparicitāḥ sahasaiva yānti KDarp_2.67d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723992 (0.0):
etāḥ śriyaḥ prabalalobhaghanāndhakāra- % vidyullatāparicitāḥ sahasaiva / yānti // KDarp_2.67 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691297 (0.0):
etāḥ śriyaḥ prabalalobhaghanāndhakāra- vidyullatāparicitāḥ sahasaiva yānti
vidyullatāvisphuritaṃ hi rūpam KDarp_4.72d / vidvatsaṃsadi vādibhiḥ kavivarairbhāṣānabhijñaḥ paraṃ KDarp_4.15a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727033 (0.0):
kapolasaṃjātavalīvikāras % tadā surūpo 'pi paraṃ virūpaḥ // KDarp_4.14 // / vidvatsaṃsadi vādibhiḥ kavivarairbhāṣānabhijñaḥ paraṃ $ mūrkhaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694336 (0.0):
kapolasaṃjātavalīvikāras tadā surūpo 'pi paraṃ virūpaḥ // KDarp_4.14 // / vidvatsaṃsadi vādibhiḥ kavivarairbhāṣānabhijñaḥ paraṃ mūrkhaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727854 (0.056):
saṃsāramohaprasare ghane 'smin % vidyullatāvisphuritaṃ hi rūpam // / KDarp_4.72 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695160 (0.056):
saṃsāramohaprasare ghane 'smin vidyullatāvisphuritaṃ hi rūpam // / KDarp_4.72 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723991 (0.061):
etāḥ śriyaḥ prabalalobhaghanāndhakāra- % vidyullatāparicitāḥ sahasaiva / yānti // KDarp_2.67 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691296 (0.061):
etāḥ śriyaḥ prabalalobhaghanāndhakāra- vidyullatāparicitāḥ sahasaiva yānti / // KDarp_2.67 //
vidveṣakaluṣaṃ manaḥ KDarp_3.5b / vidveṣaparuṣeṣvapi KDarp_2.106b
vidveṣeṇāpavitratām KDarp_3.15b / vidhau vidhuratāṃ yāte KDarp_3.134c
vidhvastacchāyamālokya KDarp_3.122c / vinayātikramo 'smākaṃ KDarp_4.58a
vinayāvanataṃ śiraḥ KDarp_1.29d / vinaṣṭavigraharucir KDarp_5.40c
vinaṣṭavinayasmṛteḥ KDarp_1.27b / vināśaḥ prārthitastvayā KDarp_3.71b
vināśāyāsmi nirmitaḥ KDarp_3.116b / vipadyante yadīśvarāḥ KDarp_2.79d
viparītātmane namaḥ KDarp_3.4d / vipāke karmaṇaḥ phalam KDarp_3.86b
vipāṭayantīṃ nayane sukanyām KDarp_7.6b / viprāṇāṃ mārgadūṣaṇam KDarp_2.86b
vipreṇa kṣetracāriṇā KDarp_6.39b / vipreṣu pūryamāṇeṣu KDarp_6.30a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722962 (0.037):
sahasrākṣavarātprāpa % devatvaṃ na tu vipratām // KDarp_1.79 // / chandodevābhidhāno 'tha $ so 'bhavadbhuvi viśrutaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690266 (0.037):
sahasrākṣavarātprāpa devatvaṃ na tu vipratām // KDarp_1.79 // / chandodevābhidhāno 'tha so 'bhavadbhuvi viśrutaḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131142 (0.064):
sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ KDarp_7.51d / sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a / sa tadā krayavikrayam KDarp_6.4d
viprocchiṣṭāmahīmaham KDarp_6.50d / viplave 'bhyarthitāṃ gataḥ KDarp_3.107d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722962 (0.020):
sahasrākṣavarātprāpa % devatvaṃ na tu vipratām // KDarp_1.79 // / chandodevābhidhāno 'tha $ so 'bhavadbhuvi viśrutaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690266 (0.020):
sahasrākṣavarātprāpa devatvaṃ na tu vipratām // KDarp_1.79 // / chandodevābhidhāno 'tha so 'bhavadbhuvi viśrutaḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131142 (0.036):
sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ KDarp_7.51d / sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a / sa tadā krayavikrayam KDarp_6.4d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726120 (0.037):
mamādya vijane śīla- % viplave 'bhyarthitāṃ gataḥ // KDarp_3.107 // / sa mayā durgrahagrastaḥ $ sameṣyāmīti vañcitaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693423 (0.037):
mamādya vijane śīla- viplave 'bhyarthitāṃ gataḥ // KDarp_3.107 // / sa mayā durgrahagrastaḥ sameṣyāmīti vañcitaḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.052):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126271 (0.058):
dhāryate yairna saṃsāra- KDarp_3.98c / dhigdhigdhanaṃ kunidhanaṃ KDarp_2.75a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12125823 (0.060):
dine dine dineśo 'pi KDarp_4.69c / dinendhanavane nityaṃ KDarp_4.61a / dilīparaghurāmādyāḥ KDarp_1.17c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12132444 (0.062):
haimaṃ kamalamāruhya KDarp_2.102c / horāyātrāmbudhāreva KDarp_4.67c / hyo yaḥ śiśuḥ sa sphuṭayauvano 'dya KDarp_4.7c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126880 (0.063):
nirguṇaḥ kena pūjyate KDarp_1.13b / nirjīvita ivābhavat KDarp_1.76d / nirdīpaṃ jalavarjitam KDarp_2.15b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12128463 (0.064):
bhūrjadṛṣṭena tuṣṭasya KDarp_2.44c / bhṛṅgasvanairāhitahuṃkṛtābhiḥ KDarp_7.50a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126595 (0.064):
navena kāmena khalīkṛtānāṃ KDarp_7.47c / navena taralīkṛtaḥ KDarp_3.83b / na vairāgyamayaṃ manaḥ KDarp_3.36b
viphalodyoganiścalam KDarp_3.56b / vibhaktisaṃsaktasitottarīyam KDarp_7.19d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729757 (0.049):
vilāsahāsyena nabho babhūva % vibhaktisaṃsaktasitottarīyam // KDarp_7.19
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697062 (0.049):
vilāsahāsyena nabho babhūva vibhaktisaṃsaktasitottarīyam // KDarp_7.19 //
vibhajyate yadante 'nyaḥ KDarp_2.8c / vibhūtinalinīgajaḥ sujanamānabhaṅgaśani- KDarp_1.41a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722365 (0.0):
tadeṣa te yāsyati śalyabhāvaṃ % tīvrābhitāpaprasavo 'bhimānaḥ // / KDarp_1.40 // / vibhūtinalinīgajaḥ sujanamānabhaṅgaśani- $ nipātapathadaiśikaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689669 (0.0):
tadeṣa te yāsyati śalyabhāvaṃ tīvrābhitāpaprasavo 'bhimānaḥ // KDarp_1.40 / vibhūtinalinīgajaḥ sujanamānabhaṅgaśani- nipātapathadaiśikaḥ
vimuktanīlotpalapuṣpakuñjam KDarp_7.42b / vimucye nānyathā hastāt KDarp_3.108c
viraktasya dhanena kim KDarp_2.58d / virarājorjitaṃ vapuḥ KDarp_4.42d
virasāsārasaṃsāra- KDarp_2.58c / vilambikaṅkālakapālamālam KDarp_7.14b
vilāsadīkṣāṃ kurvāṇāṃ KDarp_3.81c / vilāsahāsyena nabho babhūva KDarp_7.19c
vilokayannijabhujau KDarp_5.35c / vilokitastvaṃ vasudhā- KDarp_4.48a
vilokya kāntaṃ munikāminīnāṃ KDarp_7.45c / vilokya kuryātkaḥ pāpaṃ KDarp_2.92c
vilokyovāca sāvajña- KDarp_5.37c / vilolaṃ lalanāmanaḥ KDarp_1.63d
vivaśāhaṃ pramādinā KDarp_3.101b / vivāsasastasya sasaṅgamaṅge KDarp_7.40a
vividhāsvannapāliṣu KDarp_6.29b / vivekajananī katham KDarp_3.96b
vivekarahitā vidyā KDarp_3.25a / vivekahīnaṃ virataprakāśaṃ KDarp_7.12c
vivekaḥ svasthacetasām KDarp_3.110b / vivekāya namo namaḥ KDarp_1.2d
viśeṣaparitoṣitaiḥ KDarp_6.3b / viśeṣaramaṇīytām KDarp_4.43d
viśeṣaviṣamavyathāḥ KDarp_2.94b / viśeṣaḥ kleśadoṣasya KDarp_2.4c
viṣaṇṇau vinatānanau KDarp_4.56d / visārasaṃsāratarorna yena KDarp_7.8a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729539 (0.0):
dagdhaḥ parīkṣitphaṇiphūtkṛtairyat % tapasvikopasya vijṛmbhitaṃ tat // / KDarp_7.7 // / visārasaṃsāratarorna yena $ niḥśeṣamunmūlitameva mūlam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696844 (0.0):
dagdhaḥ parīkṣitphaṇiphūtkṛtairyat tapasvikopasya vijṛmbhitaṃ tat // / KDarp_7.7 // / visārasaṃsāratarorna yena niḥśeṣamunmūlitameva mūlam /
vismṛtā yāvaliptasya KDarp_3.45a / vihitābhyaṅgasaṃgamam KDarp_4.41b
vīkṣante mukhamāturāḥ KDarp_2.30d / vīkṣamāṇeva mūrcchitā KDarp_1.73d
vīṇeva śrotrahīnasya KDarp_3.51a / vṛttasaṃgamayoreva KDarp_4.30a
vṛttasaṃskṛtavādinam KDarp_3.64b / vṛttāntaṃ nyapatadbhuvi KDarp_3.124d
vṛttīnāmiva kaiśikī KDarp_4.19b / vṛtreṇa śakraḥ samare nigīrṇaḥ KDarp_5.6c
vṛddha sarāgaḥ kimato 'sti nindyaṃ KDarp_7.15c
vṛddhasya śauryaṃ śithilāṅgasaṃdheḥ KDarp_5.3c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727987 (0.034):
bālasya śauryaṃ kusumopamasya $ mātuḥ prahāre praṇayasmiteṣu & / vṛddhasya śauryaṃ śithilāṅgasaṃdheḥ % svaślāghayā pūrvakathāpatheṣu //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695293 (0.034):
bālasya śauryaṃ kusumopamasya mātuḥ prahāre praṇayasmiteṣu / / vṛddhasya śauryaṃ śithilāṅgasaṃdheḥ svaślāghayā pūrvakathāpatheṣu //
vṛddhaḥ prayāti pavanena yadā jaḍatvaṃ KDarp_2.62c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723872 (1.192):
tathādhivāsam & / vṛddhaḥ prayāti pavanena yadā jaḍatvaṃ % bhogairdhanena ca tadā vada kiṃ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691177 (1.192):
tathādhivāsam / / vṛddhaḥ prayāti pavanena yadā jaḍatvaṃ bhogairdhanena ca tadā vada kiṃ
vṛddhāndhā suṣuve putraṃ KDarp_2.76c / vegādagaṇitāṅkuśaḥ KDarp_1.45d
vegāpte kālayavane KDarp_5.16a / vetribhiḥ suragauravāt KDarp_4.40d
vedhadrutaparīkṣayā KDarp_6.11b / veśyeva vittaṃ kavalīkaroti KDarp_4.5d
vaicitryaṃ pūrvakarmāṇām KDarp_2.79b / vaidyasyeva savittasya KDarp_2.30c
vairāgyāvasare kena KDarp_2.91c / vairāyate suhṛdbhāvaḥ KDarp_1.34a
vairūpyaṃ sahajaṃ jarāhṛtaruciryāto yayātiḥ purā KDarp_4.74a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727893 (0.0):
sa paṅkakalilaklinnastaṭe śuṣyati // KDarp_4.73 // / vairūpyaṃ sahajaṃ jarāhṛtaruciryāto yayātiḥ purā $ kāntyā
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695199 (0.0):
paṅkakalilaklinnastaṭe śuṣyati // KDarp_4.73 // / vairūpyaṃ sahajaṃ jarāhṛtaruciryāto yayātiḥ purā kāntyā
vailakṣyalulitākṣaraiḥ KDarp_1.61d / voḍhāramājānuvilambibāhum KDarp_4.37b
vyaṅgyādidoṣopahate kva rūpam KDarp_4.8d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726904 (0.042):
tasminmadonmādagadāṅgabhaṅga- % vyaṅgyādidoṣopahate kva rūpam // KDarp_4.8
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694207 (0.042):
tasminmadonmādagadāṅgabhaṅga- vyaṅgyādidoṣopahate kva rūpam // KDarp_4.8
vyathā saṃjāyate yayā KDarp_3.38b / vyadhādivānaṅganavāṅgasaṅge KDarp_7.34c
vyadhādvivādanirvedaiḥ KDarp_3.72c / vyayena śaṅkanīyasya KDarp_2.51c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.052):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131142 (0.063):
sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ KDarp_7.51d / sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a / sa tadā krayavikrayam KDarp_6.4d
vyalambatārdraḥ karuṇārasena KDarp_2.99c / vyasoḥ kusumamāleva KDarp_3.51c
vyājena vidyā viphalībabhūva KDarp_3.153d / vraṇaiḥ sa pūtikalila- KDarp_2.80a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726737 (0.053):
kacasya vācaspatijanmano 'pi % vyājena vidyā viphalībabhūva // KDarp_3.153
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694040 (0.053):
kacasya vācaspatijanmano 'pi vyājena vidyā viphalībabhūva // KDarp_3.153
vratakliṣṭo 'pi jīvati KDarp_3.138d / vratadīkṣāpare patyau KDarp_1.68a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722805 (0.023):
ekākinī puṣpavane % yauvanonmādinī sthitā // KDarp_1.67 // / vratadīkṣāpare patyau $ serṣyeva vinatānanā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690109 (0.023):
ekākinī puṣpavane yauvanonmādinī sthitā // KDarp_1.67 // / vratadīkṣāpare patyau serṣyeva vinatānanā /
vrataśeṣajuṣaḥ patyur KDarp_1.70c / vrataṃ na veṣodbhaṭatulyavṛttam KDarp_7.13d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729652 (0.0):
laulyodbhavadbhasmabharaprahāsaṃ % vrataṃ na veṣodbhaṭatulyavṛttam //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696957 (0.0):
laulyodbhavadbhasmabharaprahāsaṃ vrataṃ na veṣodbhaṭatulyavṛttam //
vrataṃ bṛhadbandhanamāmananti KDarp_7.12d / śakrasevāgatāstatra KDarp_4.20a
śakraḥ pracakrame kartuṃ KDarp_3.55c / śakraḥ prādādvaraṃ varam KDarp_3.62b
śakraḥ śrīvirahe viveśa nalinīnālāntaralaṃ hriyā KDarp_2.68c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724016 (0.0):
śakraḥ śrīvirahe viveśa nalinīnālāntaralaṃ hriyā % kasyāsthā
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691321 (0.0):
śakraḥ śrīvirahe viveśa nalinīnālāntaralaṃ hriyā kasyāsthā
śanaiḥ śanairāśramasaṃnikarṣaṃ KDarp_7.45a / śamakṣamādānadayāśrayāṇāṃ KDarp_1.81c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730213 (0.045):
abhūtsajṛmbhaśvasanākulānāṃ % muhurlatānāṃ kusumeṣu kampaḥ // KDarp_7.44 / śanaiḥ śanairāśramasaṃnikarṣaṃ $ taṃ yauvanaṃ mūrtamivāpatantam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697518 (0.045):
abhūtsajṛmbhaśvasanākulānāṃ muhurlatānāṃ kusumeṣu kampaḥ // KDarp_7.44 // / śanaiḥ śanairāśramasaṃnikarṣaṃ taṃ yauvanaṃ mūrtamivāpatantam /
śayanastho dadāti yat KDarp_6.23b / śaraṇaṃ na muneḥ sutaḥ KDarp_3.119d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726272 (0.051):
bhayabhagnagatiḥ prāpa % śaraṇaṃ na muneḥ sutaḥ // KDarp_3.119 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693575 (0.051):
bhayabhagnagatiḥ prāpa śaraṇaṃ na muneḥ sutaḥ // KDarp_3.119 //
śarīrāṇi kulāni ca KDarp_1.75d / śarairākīrṇavigrahaḥ KDarp_5.40b
śalyadānena tena kim KDarp_6.16d / śalyeneva dhanena kim KDarp_2.41d
śavaḥ śibikayohyate KDarp_2.27d / śavo 'pyarthena sakriyaḥ KDarp_2.26b
śaśāṅkalekhābharaṇaṃ babhāṣe KDarp_7.20d / śāntarūpamado 'bhavat KDarp_4.71d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727836 (0.022):
nṛpaśca tadvacaścintā- % śāntarūpamado 'bhavat // KDarp_4.71 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695142 (0.022):
nṛpaśca tadvacaścintā- śāntarūpamado 'bhavat // KDarp_4.71 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729777 (0.031):
munīnkṛpāveśaviṣaṇṇacittā % śaśāṅkalekhābharaṇaṃ babhāṣe // KDarp_7.20 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697082 (0.031):
munīnkṛpāveśaviṣaṇṇacittā śaśāṅkalekhābharaṇaṃ babhāṣe // KDarp_7.20 //
śāntisvastividhāyine KDarp_6.25b / śāntiṃ gatau kiṃ tu na kāmakopau KDarp_7.25d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729864 (1.192):
eṣāṃ bhavollaṅganavighnabhūtau % śāntiṃ gatau kiṃ tu na kāmakopau //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697169 (1.192):
eṣāṃ bhavollaṅganavighnabhūtau śāntiṃ gatau kiṃ tu na kāmakopau //
śāpākṣarāmairbhramarairbhramadbhiḥ KDarp_7.59d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730471 (1.788):
āsītpramohapratimo 'ndhakāraḥ % śāpākṣarāmairbhramarairbhramadbhiḥ //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697776 (1.788):
āsītpramohapratimo 'ndhakāraḥ śāpākṣarāmairbhramarairbhramadbhiḥ //
śāpopatāpaprabhuṇā pareṣāṃ KDarp_7.8c / śikṣābhyāsena suvyaktaṃ KDarp_3.2a
śiloñchavṛttinā pūrvaṃ KDarp_6.39a / śiśupālasya śirasi KDarp_5.17a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729188 (0.041):
udetyudīrite yasmin % kāye romāñcakañcukaḥ // KDarp_6.38 // / śiloñchavṛttinā pūrvaṃ $ vipreṇa kṣetracāriṇā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696493 (0.041):
udetyudīrite yasmin kāye romāñcakañcukaḥ // KDarp_6.38 // / śiloñchavṛttinā pūrvaṃ vipreṇa kṣetracāriṇā /
śiśoraṅkuśaśūnyasya KDarp_2.48a / śiṣyasaṃpāditāśeṣa- KDarp_2.50a
śītavātātapasthiteḥ KDarp_2.43b / śītaṃ nidāghena na bhāti toyaṃ KDarp_4.4c
śīlatyāgodyatāḥ striyaḥ KDarp_1.64d / śīlamevāmalaṃ kulam KDarp_1.30d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722758 (0.043):
na dhanena nivāryante % śīlatyāgodyatāḥ striyaḥ // KDarp_1.64 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690062 (0.043):
na dhanena nivāryante śīlatyāgodyatāḥ striyaḥ // KDarp_1.64 //
śīlaśatrurivāyayau KDarp_1.71d / śīlaśuklāṃśukāṃ tyaktvā KDarp_3.91a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725894 (0.039):
vidyāyā niravadyāyāḥ % kimetaducitaṃ phalam // KDarp_3.90 // / śīlaśuklāṃśukāṃ tyaktvā $ lajjāṃ nijavadhūmiva &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693197 (0.039):
vidyāyā niravadyāyāḥ kimetaducitaṃ phalam // KDarp_3.90 // / śīlaśuklāṃśukāṃ tyaktvā lajjāṃ nijavadhūmiva /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722857 (0.061):
nāpitaḥ parihāsākhyaḥ % śīlaśatrurivāyayau // KDarp_1.71 // / sa māmekākinīṃ dṛṣṭvā $ naṣṭasaṃvṛttikātarām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690161 (0.061):
nāpitaḥ parihāsākhyaḥ śīlaśatrurivāyayau // KDarp_1.71 // / sa māmekākinīṃ dṛṣṭvā naṣṭasaṃvṛttikātarām /
śīlaṃ naiva bibharti kīrtivimale dhatte na dharme dhiyaṃ KDarp_3.13a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724806 (0.0):
vāṇī vivādibhiḥ krūraiḥ % saunikairiva kartarī // KDarp_3.12 // / śīlaṃ naiva bibharti kīrtivimale dhatte na dharme dhiyaṃ $ mātsaryeṇa
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692110 (0.0):
vāṇī vivādibhiḥ krūraiḥ saunikairiva kartarī // KDarp_3.12 // / śīlaṃ naiva bibharti kīrtivimale dhatte na dharme dhiyaṃ mātsaryeṇa
śīlaṃ parahitāsaktir KDarp_3.24a / śīlaṃ mama tathātmanaḥ KDarp_3.90b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724985 (0.031):
yatphalaṃ kila vidyāyās % tasminnavahito bhava // KDarp_3.23 // / śīlaṃ parahitāsaktir $ anutsekaḥ kṣamā dhṛtiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692289 (0.031):
yatphalaṃ kila vidyāyās tasminnavahito bhava // KDarp_3.23 // / śīlaṃ parahitāsaktir anutsekaḥ kṣamā dhṛtiḥ /
śīlaṃ viśālaṃ kulamāmananti KDarp_1.81d / śīlāpahārasaṃtrastā KDarp_3.100c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722993 (0.049):
śamakṣamādānadayāśrayāṇāṃ % śīlaṃ viśālaṃ kulamāmananti // KDarp_1.81 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690297 (0.049):
śamakṣamādānadayāśrayāṇāṃ śīlaṃ viśālaṃ kulamāmananti // KDarp_1.81 //
śīlārthī śīlaviplavam KDarp_3.134b / śīlāṃśukatyāgadigambaraṃ vā KDarp_7.13b
śīle rāgamahoṣmaṇā vigalite dveṣeṇa nāśaṃ gatāḥ KDarp_3.150c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726680 (0.0):
pranaṣṭavimalāloke viveke cyute & / śīle rāgamahoṣmaṇā vigalite dveṣeṇa nāśaṃ gatāḥ % kasyānyasya
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693983 (0.0):
pranaṣṭavimalāloke viveke cyute / / śīle rāgamahoṣmaṇā vigalite dveṣeṇa nāśaṃ gatāḥ kasyānyasya
śuktikārajatajñāna- KDarp_3.70a / śukrasya vidyā dhanadārthahartum KDarp_3.153a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726724 (0.0):
amāyā paramā vidyā % niravadyā manīṣiṇām // KDarp_3.152 // / śukrasya vidyā dhanadārthahartum $ āryāprapañcopacitasya śocyā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694027 (0.0):
amāyā paramā vidyā niravadyā manīṣiṇām // KDarp_3.152 // / śukrasya vidyā dhanadārthahartum āryāprapañcopacitasya śocyā /
śuddhiṃ ko vetti tattvataḥ KDarp_6.36d / śunīkṣīreṇa vardhitaḥ KDarp_2.78d
śuṣyantyambudhayastaraṅgagahanairāliṅgitāśāṅganā KDarp_4.70a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727797 (0.0):
dine dine dineśo 'pi % kriyate kālalīlayā // KDarp_4.69 // / śuṣyantyambudhayastaraṅgagahanairāliṅgitāśāṅganā $
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695104 (0.0):
dine dine dineśo 'pi kriyate kālalīlayā // KDarp_4.69 // / śuṣyantyambudhayastaraṅgagahanairāliṅgitāśāṅganā
śūdreṇāśaucadūṣitaḥ KDarp_3.120d / śūnyaśravaṇapāśasya KDarp_4.43a
śūrapratāpaḥ śiśirartuneva kālena līḍhastanutāmupaiti KDarp_5.9/b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728087 (0.0):
rāmo 'pi sāhāyakalābhalobhāccakre kapeḥ saṃśrayadainyasevām /* / śūrapratāpaḥ śiśirartuneva kālena līḍhastanutāmupaiti // KDarp_5.9 //*
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695393 (0.053):
śūrapratāpaḥ śiśirartuneva kālena līḍhastanutāmupaiti // KDarp_5.9 //* / vālī prasahya plavagaḥ kareṇa sollāsakailāsasahaṃ daśāsyam /
śūraḥ prāṇaprado 'rthinām KDarp_5.23d / śūro 'pyāyāti bhīrutām KDarp_5.14b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728299 (1.192):
nahi prāṇaharaḥ śūraḥ % śūraḥ prāṇaprado 'rthinām // KDarp_5.23 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695604 (1.192):
nahi prāṇaharaḥ śūraḥ śūraḥ prāṇaprado 'rthinām // KDarp_5.23 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12948225 (0.030):
MSS_7819 2 nahi prāṇaharaḥ śūraḥ śūraḥ prāṇaprado'rthinām //
śūlabhṛdghorarākṣasaḥ KDarp_3.115b / śṛṅgārasyāṅgatāṃ gatam KDarp_4.20d
śevālalīnābjatulāṃ bibharti KDarp_4.3d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726808 (0.0):
jāte tataḥ śmaśruviśālajāle % śevālalīnābjatulāṃ bibharti // KDarp_4.3 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694111 (0.0):
jāte tataḥ śmaśruviśālajāle śevālalīnābjatulāṃ bibharti // KDarp_4.3 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12858401 (0.036):
MSS_3185 2 jāte tataḥ śmaśruviśālajāle śevālalīnābjatulāṃ bibharti //
śeṣā jīvitahetavaḥ KDarp_3.50d / śeṣārthenāpi bhūyasā KDarp_2.73b
śokaśalyārtacetasā KDarp_6.24b / śokena śocati yadā vivaśaḥ śarīrī KDarp_2.61c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723847 (0.048):
prāṇādhikasya suhṛdastaruṇījanasya $ putrasya vā guṇanidheḥ sahasā viyoge / śokena śocati yadā vivaśaḥ śarīrī % ratnācalairapi tadā vada kiṃ karoti //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691152 (0.048):
prāṇādhikasya suhṛdastaruṇījanasya putrasya vā guṇanidheḥ sahasā viyoge / / śokena śocati yadā vivaśaḥ śarīrī ratnācalairapi tadā vada kiṃ karoti //
śocanti te pātakamātmavṛttam KDarp_2.111d / śocyatāṃ yātyaśīlena KDarp_3.15a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724603 (0.055):
yaiḥ saṃcayosāharasaiḥ pranṛttaṃ % śocanti te pātakamātmavṛttam // / KDarp_2.111 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691907 (0.055):
yaiḥ saṃcayosāharasaiḥ pranṛttaṃ śocanti te pātakamātmavṛttam // / KDarp_2.111 //
śoṇaprabhārdrāviva pādapadmau KDarp_7.30b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729946 (0.045):
tasyāmarādhīśakirīṭaratna- $ śoṇaprabhārdrāviva pādapadmau &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697251 (0.045):
tasyāmarādhīśakirīṭaratna- śoṇaprabhārdrāviva pādapadmau /
śoṣitā kalahāgninā KDarp_2.18d / śoṣiteṣu na karkaśāḥ KDarp_2.106d
śaucāśaucavivādena KDarp_3.37a / śauriḥ śayanaparyaṅka- KDarp_5.16c
śauryasya niyatā sthitiḥ KDarp_5.14d / śauryasya vṛttiḥ karikarṇalolā KDarp_5.13d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728162 (0.0):
na jñāyate daivapathānuyātā % śauryasya vṛttiḥ karikarṇalolā // KDarp_5.13
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695468 (0.0):
na jñāyate daivapathānuyātā śauryasya vṛttiḥ karikarṇalolā // KDarp_5.13
śauryaṃ darpeṇa naśyati KDarp_5.28d / śauryaṃ dānaṃ tapastathā KDarp_1.4b
śauryaṃ vikrītakāyasya KDarp_5.26a / śauryaṃ hiṃsratvamucyate KDarp_5.22b
śauryeṇa kriyate guṇaḥ KDarp_5.24b / śauryeṇa darpaḥ puruṣasya ko 'yaṃ KDarp_5.2a
śraddhāsudhāvasiktaṃ tat KDarp_6.42c / śrāvastyāṃ sārthavāho 'bhūd KDarp_2.11a
śrutimānviśrutaśrutaḥ KDarp_1.20d / śrutvā ca dāsakathitaṃ KDarp_3.124c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722062 (0.059):
yajvā śrutanidhirnāma % śrutimānviśrutaśrutaḥ // KDarp_1.20 // / tasya muktālatā nāma $ prāṃśuvaṃśasamudbhavā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689367 (0.059):
yajvā śrutanidhirnāma śrutimānviśrutaśrutaḥ // KDarp_1.20 // / tasya muktālatā nāma prāṃśuvaṃśasamudbhavā /
śrūyatām yanmayā dṛṣṭaṃ KDarp_6.38a / śrūyante nalarāmapāṇḍutanayāḥ kaṣṭaṃ praviṣṭā vanam KDarp_2.68b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724007 (0.0):
naṣṭe lajjitavittanāthavibhave sāmrājyabhoge purā $ śrūyante / nalarāmapāṇḍutanayāḥ kaṣṭaṃ praviṣṭā vanam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691312 (0.0):
naṣṭe lajjitavittanāthavibhave sāmrājyabhoge purā śrūyante / nalarāmapāṇḍutanayāḥ kaṣṭaṃ praviṣṭā vanam /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729174 (0.060):
kāñcanādritvameti // KDarp_6.37 // / śrūyatām yanmayā dṛṣṭaṃ $ bhūpate svayamadbhutam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696479 (0.060):
kāñcanādritvameti // KDarp_6.37 // / śrūyatām yanmayā dṛṣṭaṃ bhūpate svayamadbhutam /
ślāghā kenābhinandyate KDarp_5.20d / śvabhre patati kesarī KDarp_5.24d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728314 (0.060):
parjanyagarjitāmarṣī % śvabhre patati kesarī // KDarp_5.24 // / kiṃ śauryeṇa sarāgasya $ madakṣībasya dantinaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695619 (0.060):
parjanyagarjitāmarṣī śvabhre patati kesarī // KDarp_5.24 // / kiṃ śauryeṇa sarāgasya madakṣībasya dantinaḥ /
śvasanbhāryāmadhomukhīm KDarp_2.21b / sa eva loke kuśalī kulīnaḥ KDarp_1.82d
sa kadaryaḥ sadā sarva- KDarp_2.12a / sa kadācidvarāśveṣu KDarp_1.47a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722508 (0.036):
hitamantravādasamaye bhūtābhibhūtā iva // KDarp_1.46 // / sa kadācidvarāśveṣu $ sthiteṣu javakautukāt &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689812 (0.036):
hitamantravādasamaye bhūtābhibhūtā iva // KDarp_1.46 // / sa kadācidvarāśveṣu sthiteṣu javakautukāt /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723187 (0.056):
nando nāma nirānandaḥ % kīrtanenārthināmapi // KDarp_2.11 // / sa kadaryaḥ sadā sarva- $ janasyodvegaduḥsahaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690491 (0.056):
nando nāma nirānandaḥ kīrtanenārthināmapi // KDarp_2.11 // / sa kadaryaḥ sadā sarva- janasyodvegaduḥsahaḥ /
sa kapota ivābhavat KDarp_2.87d / sa kailāsāṭṭāhāsinīm KDarp_1.77b
saktupātraṃ varaṃ param KDarp_6.35d / saktupātre tataḥ siddhe KDarp_6.40a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729202 (0.026):
upavāsakṛśenāptaṃ % yavastokaṃ kalatriṇā // KDarp_6.39 // / saktupātre tataḥ siddhe $ kṛtadevapitṛkriyaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696507 (0.026):
upavāsakṛśenāptaṃ yavastokaṃ kalatriṇā // KDarp_6.39 // / saktupātre tataḥ siddhe kṛtadevapitṛkriyaḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729130 (0.055):
asmātprabhūtasaṃbhārāt % saktupātraṃ varaṃ param // KDarp_6.35 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696435 (0.055):
asmātprabhūtasaṃbhārāt saktupātraṃ varaṃ param // KDarp_6.35 //
sa gatvā jāhnavītīraṃ KDarp_3.20a / sa gatvā māturantikam KDarp_1.60b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724933 (0.027):
paśyannātmani sāsūyaḥ % paścāttāpākulo 'bhavat // KDarp_3.19 // / sa gatvā jāhnavītīraṃ $ nirāhārakṛśaściram &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692237 (0.027):
paśyannātmani sāsūyaḥ paścāttāpākulo 'bhavat // KDarp_3.19 // / sa gatvā jāhnavītīraṃ nirāhārakṛśaściram /
sa gatvā raibhyaputrayoḥ KDarp_3.72b / saguṇaścandanābhidhaḥ KDarp_2.19b
sa caṇḍālaśiśuḥ śanaiḥ KDarp_2.85b / sa jagāma pathā yena KDarp_2.83c
sa javātpiturāśramat KDarp_3.120b / sa jīvatvasmṛtakrūra- KDarp_3.147c
sa juhāva jaṭāṃ vahnau KDarp_3.114c / sajṛmbhāḥ ṣaṭpadasvanaiḥ KDarp_1.69b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726207 (0.064):
sa juhāva jaṭāṃ vahnau % krūrakrodhasaṭāmiva // KDarp_3.114 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693510 (0.064):
sa juhāva jaṭāṃ vahnau krūrakrodhasaṭāmiva // KDarp_3.114 //
sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ KDarp_7.51d / sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730327 (0.0):
tasyāntike śīladukūlamukti- % sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ // / KDarp_7.51 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697632 (0.0):
tasyāntike śīladukūlamukti- sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ // / KDarp_7.51 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.033):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12130339 (0.036):
vipreṇa kṣetracāriṇā KDarp_6.39b / vipreṣu pūryamāṇeṣu KDarp_6.30a / viprocchiṣṭāmahīmaham KDarp_6.50d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126271 (0.045):
dhāryate yairna saṃsāra- KDarp_3.98c / dhigdhigdhanaṃ kunidhanaṃ KDarp_2.75a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12128463 (0.045):
bhūrjadṛṣṭena tuṣṭasya KDarp_2.44c / bhṛṅgasvanairāhitahuṃkṛtābhiḥ KDarp_7.50a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729044 (0.050):
aśvamedhe vidhānena % vartamāne mahākratau // KDarp_6.28 // / sajjāsu rājabhojyāsu $ vividhāsvannapāliṣu &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696349 (0.050):
aśvamedhe vidhānena vartamāne mahākratau // KDarp_6.28 // / sajjāsu rājabhojyāsu vividhāsvannapāliṣu /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126595 (0.051):
navena kāmena khalīkṛtānāṃ KDarp_7.47c / navena taralīkṛtaḥ KDarp_3.83b / na vairāgyamayaṃ manaḥ KDarp_3.36b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12132444 (0.056):
haimaṃ kamalamāruhya KDarp_2.102c / horāyātrāmbudhāreva KDarp_4.67c / hyo yaḥ śiśuḥ sa sphuṭayauvano 'dya KDarp_4.7c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690223 (0.056):
jātimānāvapatanān nirjīvita ivābhavat // KDarp_1.76 // / atha gatvā nirāhāraḥ sa kailāsāṭṭāhāsinīm /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722919 (0.056):
jātimānāvapatanān % nirjīvita ivābhavat // KDarp_1.76 // / atha gatvā nirāhāraḥ $ sa kailāsāṭṭāhāsinīm &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126880 (0.057):
nirguṇaḥ kena pūjyate KDarp_1.13b / nirjīvita ivābhavat KDarp_1.76d / nirdīpaṃ jalavarjitam KDarp_2.15b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12125823 (0.058):
dine dine dineśo 'pi KDarp_4.69c / dinendhanavane nityaṃ KDarp_4.61a / dilīparaghurāmādyāḥ KDarp_1.17c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12124574 (0.059):
tatkathāṃ matsarī smaraḥ KDarp_4.35d / tattatsaṃpūraṇāyaiva KDarp_6.49c / tattatheti yudhiṣṭhiraḥ KDarp_6.53b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12125214 (0.059):
tāvūcatuḥ kṣitipate KDarp_4.46a / tāvūce nṛpatirmānyamānenābhyadhikāraḥ KDarp_4.49/b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12130619 (0.063):
vyadhādvivādanirvedaiḥ KDarp_3.72c / vyayena śaṅkanīyasya KDarp_2.51c
sa tadā krayavikrayam KDarp_6.4d / sa tamarthaṃ nyavedayat KDarp_3.132d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728684 (0.044):
karoti vittayaśasoḥ % sa tadā krayavikrayam // KDarp_6.4 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695989 (0.044):
karoti vittayaśasoḥ sa tadā krayavikrayam // KDarp_6.4 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131274 (0.050):
santaḥ kurvanti yatnena KDarp_2.32a / sa paṇyakrayavikrayaḥ KDarp_6.3d
sa tasyāstanayo 'bhavat KDarp_2.77d / satīsamāliṅganasaspṛhasya KDarp_7.64b
sa tenābhūdvicetanaḥ KDarp_3.131d / sa tau kṛtāñjaliḥ prītyā KDarp_4.45a
sattvasyābhijanasya ca KDarp_2.31d / sattvotsāhayutastasthau KDarp_6.45c
sattvotsāhasamanvitaṃ tṛṇamapi trailokyadānādhikam KDarp_6.27d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729031 (0.0):
āpannārtivilokane karuṇayā śraddhāsudhāpūritaṃ % sattvotsāhasamanvitaṃ / tṛṇamapi trailokyadānādhikam // KDarp_6.27 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696336 (0.0):
āpannārtivilokane karuṇayā śraddhāsudhāpūritaṃ sattvotsāhasamanvitaṃ / tṛṇamapi trailokyadānādhikam // KDarp_6.27 //
satyamevākṣayaṃ dhanam KDarp_1.30b / satyaṃ vijñāya tadvacaḥ KDarp_3.105b
satyāmṛtanidhānāya KDarp_1.1c / sa dadau nijabhojanam KDarp_6.42d
sadā pracchādya sā bhartuś KDarp_2.18a / sadā yuddhamanorathaḥ KDarp_5.30b
sadā vidyāmadakṣitim KDarp_3.72d / sadā vidyāvivādinī KDarp_1.28b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725663 (1.788):
vyadhādvivādanirvedaiḥ % sadā vidyāmadakṣitim // KDarp_3.72 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692966 (1.788):
vyadhādvivādanirvedaiḥ sadā vidyāmadakṣitim // KDarp_3.72 //
sadā samadacetasāṃ guṇavināśaheturmadaḥ KDarp_1.41d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722388 (0.0):
parāśayanavajvaraścaritacandrabimbāmbudaḥ % sadā samadacetasāṃ / guṇavināśaheturmadaḥ // KDarp_1.41 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689692 (0.0):
parāśayanavajvaraścaritacandrabimbāmbudaḥ sadā samadacetasāṃ / guṇavināśaheturmadaḥ // KDarp_1.41 //
sadā saṃnihitaḥ kaliḥ KDarp_3.67d / sadottiṣṭhanti puratas KDarp_3.123c
sadguṇāḥ śucayastāvad KDarp_3.8a / sadveṣā iva vidvāṃsaś KDarp_3.77c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724740 (0.017):
yāvanna pārthivāsthāna- % paṇyasthāne prasāritā // KDarp_3.7 // / sadguṇāḥ śucayastāvad $ yāvadvādena śodhakaiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692044 (0.017):
yāvanna pārthivāsthāna- paṇyasthāne prasāritā // KDarp_3.7 // / sadguṇāḥ śucayastāvad yāvadvādena śodhakaiḥ /
sadhanāścātiduḥkhitāḥ KDarp_2.57b / sa dhīmānvedavidvādī KDarp_1.23a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.062):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
sa nirbhinnalalāṭāsthi- KDarp_2.88a / sa nirvyathaḥ svāsthyamivāsasāda KDarp_2.100b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724284 (0.032):
dvārapālena sāvartaḥ % sa kapota ivābhavat // KDarp_2.87 // / sa nirbhinnalalāṭāsthi- $ prakṣaratkṣatajokṣitaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691588 (0.032):
dvārapālena sāvartaḥ sa kapota ivābhavat // KDarp_2.87 // / sa nirbhinnalalāṭāsthi- prakṣaratkṣatajokṣitaḥ /
sa niḥśvasannatha krodha- KDarp_3.111a / santaḥ kurvanti yatnena KDarp_2.32a
sa paṇyakrayavikrayaḥ KDarp_6.3d / saptābdhiparikhālekha- KDarp_5.29c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728669 (0.036):
dīyate prītidhanayoḥ % sa paṇyakrayavikrayaḥ // KDarp_6.3 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695974 (0.036):
dīyate prītidhanayoḥ sa paṇyakrayavikrayaḥ // KDarp_6.3 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126247 (0.045):
dharmānusāriṇī yā ca KDarp_3.3c / dharmārthapaṇyakrayavikrayo 'sau KDarp_6.2c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131146 (0.050):
sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a / sa tadā krayavikrayam KDarp_6.4d
saptābdhisaṃdhyāvidhimanvatiṣṭhat KDarp_5.10d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728108 (1.192):
nikṣipya kakṣāñcalasaṃdhibandhe % saptābdhisaṃdhyāvidhimanvatiṣṭhat // / KDarp_5.10 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695414 (1.192):
nikṣipya kakṣāñcalasaṃdhibandhe saptābdhisaṃdhyāvidhimanvatiṣṭhat // / KDarp_5.10 //
saptaite madahetavaḥ KDarp_1.4d / sa praviśyāgnisadanaṃ KDarp_3.113c
saprasādena cetasā KDarp_6.42b / sa prāṇāhutitoyārthī KDarp_6.41a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729218 (0.0):
jāyāputravibhāgena % svaṃ bhāgaṃ bhoktumudyayau // KDarp_6.40 // / sa prāṇāhutitoyārthī $ dadarśātithimāgatam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696523 (0.0):
jāyāputravibhāgena svaṃ bhāgaṃ bhoktumudyayau // KDarp_6.40 // / sa prāṇāhutitoyārthī dadarśātithimāgatam /
sa badaryāśramaṃ yayau KDarp_5.35b / sa brahmacārī kāmena KDarp_3.83a
sa bhaktasaṃcaye nityam KDarp_2.16a / sabhāyāṃ na pravartate KDarp_3.43b
sabhāsu viduṣāṃ cakre KDarp_1.23c / sabhāsthāne śacīpatim KDarp_4.18b
sabhīmasenena bhujāyudhena KDarp_5.11c / sa mayā durgrahagrastaḥ KDarp_3.108a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726123 (0.046):
mamādya vijane śīla- % viplave 'bhyarthitāṃ gataḥ // KDarp_3.107 // / sa mayā durgrahagrastaḥ $ sameṣyāmīti vañcitaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693426 (0.046):
mamādya vijane śīla- viplave 'bhyarthitāṃ gataḥ // KDarp_3.107 // / sa mayā durgrahagrastaḥ sameṣyāmīti vañcitaḥ /
samaṃ bhavānyā vṛṣabhādhirūḍhaḥ KDarp_7.18c / samāneṣu vyatīteṣu KDarp_2.58a
samāptaṃ sakalaṃ kulam KDarp_1.10d / sa māmekākinīṃ dṛṣṭvā KDarp_1.72a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722859 (0.019):
nāpitaḥ parihāsākhyaḥ % śīlaśatrurivāyayau // KDarp_1.71 // / sa māmekākinīṃ dṛṣṭvā $ naṣṭasaṃvṛttikātarām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690163 (0.019):
nāpitaḥ parihāsākhyaḥ śīlaśatrurivāyayau // KDarp_1.71 // / sa māmekākinīṃ dṛṣṭvā naṣṭasaṃvṛttikātarām /
samāyayau śītamayūkhamauliḥ KDarp_7.18d / samutsiktamivāsaktaṃ KDarp_3.84c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.064):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
samūha iva duḥkhānāṃ KDarp_2.77c / sameṣyāmīti vañcitaḥ KDarp_3.108b
sa yayau mattahastīva KDarp_1.45c / sa yuvā raibhyatanayau KDarp_3.19a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724918 (0.029):
bhavantavidyāḥ prāyeṇa % pitṛpraṇayalālitāḥ // KDarp_3.18 // / sa yuvā raibhyatanayau $ sarvatra śrutiviśrutau &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692222 (0.029):
bhavantavidyāḥ prāyeṇa pitṛpraṇayalālitāḥ // KDarp_3.18 // / sa yuvā raibhyatanayau sarvatra śrutiviśrutau /
sarāgakāṣāyakaṣāyacittaṃ KDarp_7.13a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729635 (0.0):
vivekahīnaṃ virataprakāśaṃ % vrataṃ bṛhadbandhanamāmananti // KDarp_7.12 / sarāgakāṣāyakaṣāyacittaṃ $ śīlāṃśukatyāgadigambaraṃ vā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696940 (0.0):
vivekahīnaṃ virataprakāśaṃ vrataṃ bṛhadbandhanamāmananti // KDarp_7.12 // / sarāgakāṣāyakaṣāyacittaṃ śīlāṃśukatyāgadigambaraṃ vā /
sarāgarogaṃ bahulapramohaṃ KDarp_7.11a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729600 (0.0):
KDarp_7.10 // / sarāgarogaṃ bahulapramohaṃ $ sarogasaṃbhāramakharvagarvam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696905 (0.0):
KDarp_7.10 // / sarāgarogaṃ bahulapramohaṃ sarogasaṃbhāramakharvagarvam /
sarogasaṃbhāramakharvagarvam KDarp_7.11b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729603 (0.063):
sarāgarogaṃ bahulapramohaṃ $ sarogasaṃbhāramakharvagarvam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696908 (0.063):
sarāgarogaṃ bahulapramohaṃ sarogasaṃbhāramakharvagarvam /
sarva eva sadarpāṇāṃ KDarp_1.35c / sarvatra śrutiviśrutau KDarp_3.19b
sarvathā śithilātmānam KDarp_3.97c / sarvathā sattvaśuddhāya KDarp_6.52a
sarvaprāṇisvanābhijñaḥ KDarp_1.58c / sarvavidyānidhiryena KDarp_3.62c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.056):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
sarvaṃ na pāke virasaṃ yadi syāt KDarp_1.42b
sarvaṃ papraccha tāṃ rahaḥ KDarp_1.60d / sarvaṃ yātyanyarūpatām KDarp_4.65d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727738 (0.044):
yatpākapariṇāmena % sarvaṃ yātyanyarūpatām // KDarp_4.65 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695044 (0.044):
yatpākapariṇāmena sarvaṃ yātyanyarūpatām // KDarp_4.65 //
sarvāṅgamabhyaṅgapade niyuktaḥ KDarp_7.38d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730108 (0.0):
jūṭādivendurmṛditaḥ karābhyāṃ % sarvāṅgamabhyaṅgapade niyuktaḥ // / KDarp_7.38 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697413 (0.0):
jūṭādivendurmṛditaḥ karābhyāṃ sarvāṅgamabhyaṅgapade niyuktaḥ // KDarp_7.38
sarvāṅgaśithilākṛtim KDarp_6.41d / sarvātmanā tivranipātasajjaḥ KDarp_5.44d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728585 (0.0):
darpogravaktrasya suhṛjjano 'pi % sarvātmanā tivranipātasajjaḥ // / KDarp_5.44 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695890 (0.0):
darpogravaktrasya suhṛjjano 'pi sarvātmanā tivranipātasajjaḥ // KDarp_5.44
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729231 (0.036):
kṣutkṣāmakukṣiṃ saṃkṣipta- % sarvāṅgaśithilākṛtim // KDarp_6.41 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696536 (0.036):
kṣutkṣāmakukṣiṃ saṃkṣipta- sarvāṅgaśithilākṛtim // KDarp_6.41 //
sarvātmanā śuddhadhiyā vidheyaḥ KDarp_7.2a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729435 (0.0):
KDarp_7.1 // / sarvātmanā śuddhadhiyā vidheyaḥ $ saṃsāradoṣapraśamāya yatnaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696740 (0.0):
KDarp_7.1 // / sarvātmanā śuddhadhiyā vidheyaḥ saṃsāradoṣapraśamāya yatnaḥ /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728584 (0.062):
darpogravaktrasya suhṛjjano 'pi % sarvātmanā tivranipātasajjaḥ // / KDarp_5.44 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695889 (0.062):
darpogravaktrasya suhṛjjano 'pi sarvātmanā tivranipātasajjaḥ // KDarp_5.44
sarvābharaṇabhūṣitaḥ KDarp_4.55b / sarvāvamānasaṃnaddhaṃ KDarp_5.32c
sarvāvasuparāvasū KDarp_3.17d / sarvāśāsu pratatajanatāpūraṇe 'tyantatucchaḥ KDarp_6.37b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729155 (0.0):
saṃbhāro 'yaṃ bhuvanabhavanavyāptiparyāptabhogaḥ $ sarvāśāsu / pratatajanatāpūraṇe 'tyantatucchaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696460 (0.0):
saṃbhāro 'yaṃ bhuvanabhavanavyāptiparyāptabhogaḥ sarvāśāsu / pratatajanatāpūraṇe 'tyantatucchaḥ /
sarvāśī satataṃ pradhāvati mahākālaḥ sa ko 'pyākulaḥ KDarp_4.70d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727821 (0.0):
bhraśyatyeva vasuṃdharāpi sahitā digdantibhiryadvaśāt % sarvāśī satataṃ / pradhāvati mahākālaḥ sa ko 'pyākulaḥ // KDarp_4.70 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695127 (0.0):
bhraśyatyeva vasuṃdharāpi sahitā digdantibhiryadvaśāt sarvāśī satataṃ / pradhāvati mahākālaḥ sa ko 'pyākulaḥ // KDarp_4.70 //
sarvo bhavati paṇḍitaḥ KDarp_3.59d / sarvauṣadheṣu viphaleṣu yadā virauti KDarp_2.63c
sa labdhasaṃjñaḥ śanakair KDarp_3.125a / sa labdhasaṃjñaḥ sucirān KDarp_1.59a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722683 (0.0):
sarvaprāṇisvanābhijñaḥ % saṃmohābhihato 'patat // KDarp_1.58 // / sa labdhasaṃjñaḥ sucirān $ meruśṛṅgādiva cyutaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726343 (0.036):
śrutvā ca dāsakathitaṃ % vṛttāntaṃ nyapatadbhuvi // KDarp_3.124 // / sa labdhasaṃjñaḥ śanakair $ avadadbāṣpagadgadam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693646 (0.036):
śrutvā ca dāsakathitaṃ vṛttāntaṃ nyapatadbhuvi // KDarp_3.124 // / sa labdhasaṃjñaḥ śanakair avadadbāṣpagadgadam /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689987 (0.064):
sarvaprāṇisvanābhijñaḥ saṃmohābhihato 'patat // KDarp_1.58 // / sa labdhasaṃjñaḥ sucirān meruśṛṅgādiva cyutaḥ /
sa lājapeyāpalamānaśīlam KDarp_2.13c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723211 (0.0):
sa lājapeyāpalamānaśīlam % aśnāti rātrāvudaraṃ saśūlam (?) // KDarp_2.13
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690515 (0.0):
sa lājapeyāpalamānaśīlam aśnāti rātrāvudaraṃ saśūlam (?) // KDarp_2.13 //
sa locanābhyāṃ pṛthupakṣmalābhyām KDarp_7.34a / sa vardhamānaḥ śanakaiḥ KDarp_2.82a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730020 (0.036):
rarāja līnāntarakālakūṭamiṣāgninevārpitadhūmalekhaḥ // KDarp_7.33 //* / sa locanābhyāṃ pṛthupakṣmalābhyām $ āraktaparyantamanoharābhyām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697325 (0.036):
rarāja līnāntarakālakūṭamiṣāgninevārpitadhūmalekhaḥ // KDarp_7.33 //* / sa locanābhyāṃ pṛthupakṣmalābhyām āraktaparyantamanoharābhyām /
savismayo yena navābhilāṣaḥ KDarp_7.39d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730124 (0.0):
lajjāpahārādvanadevatānāṃ % savismayo yena navābhilāṣaḥ // KDarp_7.39 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697429 (0.0):
lajjāpahārādvanadevatānāṃ savismayo yena navābhilāṣaḥ // KDarp_7.39 //
sa vrajankampitāvaniḥ KDarp_3.118b / sasaṃcayaṃ guptakalatraputraṃ KDarp_7.10a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729578 (1.788):
na dambhadīkṣākuhakākulaṃ yat % kalyāṇamittraṃ vimalaṃ vrataṃ tat // / KDarp_7.9 // / sasaṃcayaṃ guptakalatraputraṃ $ punargṛhītavyavāharabhāram &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696883 (1.788):
na dambhadīkṣākuhakākulaṃ yat kalyāṇamittraṃ vimalaṃ vrataṃ tat // / KDarp_7.9 // / sasaṃcayaṃ guptakalatraputraṃ punargṛhītavyavāharabhāram /
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726250 (0.034):
bharadvājasutaṃ gaccha % kavalīkurvapaṇḍitam // KDarp_3.117 // / iti tena samādiṣṭaḥ $ sa vrajankampitāvaniḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693553 (0.034):
bharadvājasutaṃ gaccha kavalīkurvapaṇḍitam // KDarp_3.117 // / iti tena samādiṣṭaḥ sa vrajankampitāvaniḥ /
sa sāyake rāmakarādhirūḍhe brāhmaṇyadainyapraṇayī babhūva KDarp_5.8/b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728069 (0.0):
sa sāyake rāmakarādhirūḍhe brāhmaṇyadainyapraṇayī babhūva // KDarp_5.8 //*
sa surāsurayuddhāpta- KDarp_5.31a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728397 (0.0):
aprāptapratimallasya % yayau hṛdayaśalyatām // KDarp_5.30 // / sa surāsurayuddhāpta- $ darpadarpitamānasaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695702 (0.0):
aprāptapratimallasya yayau hṛdayaśalyatām // KDarp_5.30 // / sa surāsurayuddhāpta- darpadarpitamānasaḥ /
sasmitastamabhāṣata KDarp_4.32b / sasvedāṅgulikandalīnikaṣaṇaistāmyallalāṭatvacaḥ KDarp_1.46c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12127218 (0.059):
papraccha svacchahṛdayastv KDarp_4.45c / papracchābhyetya sasmitaḥ KDarp_3.56d
sahajaḥ kena vāryate KDarp_2.69d / sahasā bhasmasādabhūt KDarp_3.121d
sahasāsāditārthasya KDarp_2.41a / sahasaiva babhūva saḥ KDarp_3.62d
sahasaiva muneḥ sutaḥ KDarp_3.82d / saha snātuṃ sarittaṭam KDarp_3.79b
sahasrākṣavarātprāpa KDarp_1.79c / sahasva viṣamāṃ vyathām KDarp_1.53b
sahasvāghātajāṃ rujam KDarp_2.96b / saṃkāśakṛṣṇājinabaddhakakṣaḥ KDarp_7.55b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730391 (0.058):
antarjvalatkopakṛśānudhūma- $ saṃkāśakṛṣṇājinabaddhakakṣaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697696 (0.058):
antarjvalatkopakṛśānudhūma- saṃkāśakṛṣṇājinabaddhakakṣaḥ /
saṃcitena dhanena kim KDarp_2.50d / saṃtaptasya dhanena ki KDarp_2.55d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12126213 (0.059):
dhanābhimānaṃ tyaja dṛṣṭanaṣṭam KDarp_1.39b / dhanena jīviteneva KDarp_2.7a / dhanena darpaḥ kimayaṃ narāṇāṃ KDarp_2.1a
saṃtarjyamānā iva homadhūma- KDarp_7.51a / saṃtāpitajagattrayaḥ KDarp_1.79b
saṃtuṣṭasya dhanena kim KDarp_2.59d / saṃtyaktabhogāḥ spṛhayā vimuktāḥ KDarp_7.28a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729903 (0.028):
tīvravrataiḥ śuṣyati kāya eva % na vāsanālīnaghanapramohaḥ // KDarp_7.27 / saṃtyaktabhogāḥ spṛhayā vimuktāḥ $ snehe 'pyarāgāḥ sujane 'pyasaṅgāḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697208 (0.028):
tīvravrataiḥ śuṣyati kāya eva na vāsanālīnaghanapramohaḥ // KDarp_7.27 // / saṃtyaktabhogāḥ spṛhayā vimuktāḥ snehe 'pyarāgāḥ sujane 'pyasaṅgāḥ /
saṃtyaktasarvāgrahanigrahāṇām KDarp_7.21b / saṃtyajya guruyantraṇām KDarp_3.85b
saṃdarśanaṃ sattvahitāśayānām KDarp_2.100d / saṃdarśayāmyeṣa niṣaktamantaḥ KDarp_7.27b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724455 (0.038):
nihanti pāpaṃ kuśalaṃ prasūte % saṃdarśanaṃ sattvahitāśayānām // / KDarp_2.100 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691759 (0.038):
nihanti pāpaṃ kuśalaṃ prasūte saṃdarśanaṃ sattvahitāśayānām // KDarp_2.100
saṃdhyānibhābhūtsahasaiva dṛṣṭiḥ KDarp_7.53d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730362 (0.0):
āsannadoṣāgamavāsarānta- % saṃdhyānibhābhūtsahasaiva dṛṣṭiḥ // KDarp_7.53
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697667 (0.0):
āsannadoṣāgamavāsarānta- saṃdhyānibhābhūtsahasaiva dṛṣṭiḥ // KDarp_7.53 //
saṃdhyāyāṃ nijamāśramam KDarp_3.130b / saṃnaddhānāmapi tṛṇakaṇaḥ kāñcanādritvameti KDarp_6.37d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729169 (0.0):
āpannārtipraśamanavidhau sattvaśuddhipradāne % saṃnaddhānāmapi tṛṇakaṇaḥ / kāñcanādritvameti // KDarp_6.37 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696474 (0.0):
āpannārtipraśamanavidhau sattvaśuddhipradāne saṃnaddhānāmapi tṛṇakaṇaḥ / kāñcanādritvameti // KDarp_6.37 //
saṃnaddho 'haṃ tvadājñayā KDarp_3.116d / saṃpādayati yā puṃsāṃ KDarp_3.36c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726233 (0.064):
trailokyamapi nirdagdhuṃ % saṃnaddho 'haṃ tvadājñayā // KDarp_3.116 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693536 (0.064):
trailokyamapi nirdagdhuṃ saṃnaddho 'haṃ tvadājñayā // KDarp_3.116 //
saṃpūritākṣā iva mohamūrcchām KDarp_7.60d / saṃpūrṇaścintayā kṛśaḥ KDarp_2.16d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730488 (0.047):
kaṇṭhasthalālokanakālakūṭa- % saṃpūritākṣā iva mohamūrcchām // KDarp_7.60
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697793 (0.047):
kaṇṭhasthalālokanakālakūṭa- saṃpūritākṣā iva mohamūrcchām // KDarp_7.60 //
saṃpūrṇasyāyuṣo mātrā KDarp_4.67a / saṃpūrṇāśananirvṛttam KDarp_6.44d
saṃpūrṇāṃ yājanakriyām KDarp_3.135d / saṃpūrṇo 'pi ghaṭaḥ kūpād KDarp_1.38c
saṃbhāro 'yaṃ bhuvanabhavanavyāptiparyāptabhogaḥ KDarp_6.37a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729148 (0.0):
vitte vṛtte ca citte ca % śuddhiṃ ko vetti tattvataḥ // KDarp_6.36 // / saṃbhāro 'yaṃ bhuvanabhavanavyāptiparyāptabhogaḥ $ sarvāśāsu
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696453 (0.0):
vitte vṛtte ca citte ca śuddhiṃ ko vetti tattvataḥ // KDarp_6.36 // / saṃbhāro 'yaṃ bhuvanabhavanavyāptiparyāptabhogaḥ sarvāśāsu
saṃbhogayogasukhasaṃgatirapyatathyā KDarp_1.44c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722450 (0.056):
lakṣmīḥ kṣaṇakṣayavatī parirakṣitāpi $ kāyo 'pyapāyanicayasya nikāya eva & / saṃbhogayogasukhasaṃgatirapyatathyā % mithyābhimānakalanāghana eṣa śāpaḥ
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689754 (0.056):
lakṣmīḥ kṣaṇakṣayavatī parirakṣitāpi kāyo 'pyapāyanicayasya nikāya eva / / saṃbhogayogasukhasaṃgatirapyatathyā mithyābhimānakalanāghana eṣa śāpaḥ //
saṃmūrcchito viṣeṇeva KDarp_1.60a / saṃmohapātālaviśālasarpas KDarp_1.81a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722979 (0.018):
pratyabdamekadivase hy % arcanīyo mṛgīdṛśām // KDarp_1.80 // / saṃmohapātālaviśālasarpas $ tasmānna kāryaḥ kulajātidarpaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690283 (0.018):
pratyabdamekadivase hy arcanīyo mṛgīdṛśām // KDarp_1.80 // / saṃmohapātālaviśālasarpas tasmānna kāryaḥ kulajātidarpaḥ /
saṃmohābhihato 'patat KDarp_1.58d / saṃrambhapiṇḍīkṛtakopatulyam KDarp_7.57b
saṃvṛttānyeva śobhante KDarp_1.75c / saṃsaktasmararūḍhagūḍhacaritaṃ tattvena jānāti kaḥ KDarp_1.15d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14721990 (0.0):
etāsāṃ kṛtakaprapañcaracanālajjāvatīnāṃ puraḥ % / saṃsaktasmararūḍhagūḍhacaritaṃ tattvena jānāti kaḥ // KDarp_1.15 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689295 (0.047):
etāsāṃ kṛtakaprapañcaracanālajjāvatīnāṃ puraḥ / saṃsaktasmararūḍhagūḍhacaritaṃ tattvena jānāti kaḥ // KDarp_1.15 //
saṃsāracihnaṃ vratametadagryam KDarp_7.11d / saṃsāradoṣapraśamāya yatnaḥ KDarp_7.2b
saṃsāradoṣapraśamaikahetuḥ KDarp_3.1a
saṃsāramakarākaraḥ KDarp_3.34b / saṃsāramohaprasare ghane 'smin KDarp_4.72c
saṃsāravyatirekāya KDarp_1.2a / saṃsārādapi sāścaryaṃ KDarp_1.62c
saṃsāre sārasaṃgrahaḥ KDarp_4.51d / saṃsāroparamāya moharajasaḥ śāntyai munīnāṃ paraṃ KDarp_7.70c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730699 (0.0):
vratamapraśāntamanasāṃ mithyaiva kāyakṣayam & / saṃsāroparamāya moharajasaḥ śāntyai munīnāṃ paraṃ % rāgadveṣavimuktaye ca
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15698005 (0.0):
vratamapraśāntamanasāṃ mithyaiva kāyakṣayam / / saṃsāroparamāya moharajasaḥ śāntyai munīnāṃ paraṃ rāgadveṣavimuktaye ca
sā tadā samacintayat KDarp_3.100d / sā tamūce samucitaṃ KDarp_2.31c
sādhutejovadhāyaiva KDarp_3.12a / sā niṣedhacalāṅguliḥ KDarp_3.89d
sā buddhirabhidhīyate KDarp_3.3d / sābhre nabhasyaṃśumatoṃśumālā KDarp_3.1d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724656 (0.0):
tadandakārāya bhavatyavaśyaṃ % sābhre nabhasyaṃśumatoṃśumālā // KDarp_3.1
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691960 (0.0):
tadandakārāya bhavatyavaśyaṃ sābhre nabhasyaṃśumatoṃśumālā // KDarp_3.1 //
sāmānyakulacarcābhiḥ KDarp_1.19c / sāmānyavikramoddāma- KDarp_5.20c
sā vidyā yā madaṃ hanti KDarp_3.3a / sā vidyā vāryate yayā KDarp_3.49d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724674 (0.049):
ka eṣa vidyayā darpaḥ % kaṣṭaprāptaikadeśayā // KDarp_3.2 // / sā vidyā yā madaṃ hanti $ sā śrīryārthiṣu varṣati &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691978 (0.049):
ka eṣa vidyayā darpaḥ kaṣṭaprāptaikadeśayā // KDarp_3.2 // / sā vidyā yā madaṃ hanti sā śrīryārthiṣu varṣati /
sā śanairmṛduvādinī KDarp_3.103b / sāścaryasaundaryavilāsadarpaḥ KDarp_4.72b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727845 (0.054):
tasmānna kāryaḥ sudhiyā vicārya $ sāścaryasaundaryavilāsadarpaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695151 (0.054):
tasmānna kāryaḥ sudhiyā vicārya sāścaryasaundaryavilāsadarpaḥ /
sā śrīryārthiṣu varṣati KDarp_3.3b / sāśrunetrātha gardabhī KDarp_1.52b
sikatāmuṣṭibhirbhavet KDarp_3.58d / sikatāmuṣṭibhiḥ śanaiḥ KDarp_3.55b
siktasya luṭhataściram KDarp_6.51b / sindhustenāyayau pathā KDarp_2.97d
sukhaduḥkhodaye jāntor KDarp_2.57c / sukhanidrāpahāriṇyā KDarp_3.38c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12130140 (0.063):
vicintya saṃtatocchvāsaḥ KDarp_6.53c / vicchāyayornirvyayayoḥ KDarp_2.4a / vicchāyaṃ niḥsukhānandaṃ KDarp_2.15a
sukhabhogaviyogakṛt KDarp_2.34b / sudhāṃśuḥ pūrṇamaṇḍalaḥ KDarp_4.48b
surakṣitaṃ tiṣṭhati nirnimittam KDarp_2.2a / sulabhaṃ kāmamohitāḥ KDarp_3.105d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723036 (0.060):
yatkaṃdharābaddhamapi prayāti % naikaṃ padaṃ kālagatasya paścāt // / KDarp_2.1 // / surakṣitaṃ tiṣṭhati nirnimittam $ arakṣitaṃ tiṣṭhati daivayogāt &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690340 (0.060):
yatkaṃdharābaddhamapi prayāti naikaṃ padaṃ kālagatasya paścāt // KDarp_2.1 / surakṣitaṃ tiṣṭhati nirnimittam arakṣitaṃ tiṣṭhati daivayogāt /
suvarṇapārśvaṃ nakulaṃ KDarp_6.33a / suvarṇavānvivarṇo 'bhūt KDarp_2.16c
suvarṇaṃ dattametena KDarp_2.109c / suvṛttaḥ saguṇāgraṇīḥ KDarp_1.22b
susiddhakanyāñjalipallavāgra- KDarp_7.42a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730163 (0.0):
KDarp_7.41 // / susiddhakanyāñjalipallavāgra- $ vimuktanīlotpalapuṣpakuñjam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697468 (0.0):
prakampaśiñjānavibhūṣaṇānāṃ netrotsavo 'bhūdgativighnabhūtaḥ // KDarp_7.41 / susiddhakanyāñjalipallavāgra- vimuktanīlotpalapuṣpakuñjam /
suspaṣṭajānu pracitoruśobhi KDarp_7.31a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729962 (1.192):
pracakraturvidrumabālavallī- % navaprarohādbhutagarvamurvyām // KDarp_7.30 / suspaṣṭajānu pracitoruśobhi $ nābhihradāvartavibhaktamadhyam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697267 (1.192):
pracakraturvidrumabālavallī- navaprarohādbhutagarvamurvyām // KDarp_7.30 / suspaṣṭajānu pracitoruśobhi nābhihradāvartavibhaktamadhyam /
suspaṣṭākṣarayā girā KDarp_6.34d / suhṛdau cakratuḥ sthitim KDarp_3.16d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729117 (0.049):
so 'vadadvismayabhuvā % suspaṣṭākṣarayā girā // KDarp_6.34 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696422 (0.049):
so 'vadadvismayabhuvā suspaṣṭākṣarayā girā // KDarp_6.34 //
sūnābaddhasya niścitaḥ KDarp_5.26d / sūryavaṃśe triśaṅkuryaś KDarp_1.17a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722009 (0.036):
yoṣitsvabhāvena yadi praduṣṭā % tadeṣa doṣaḥ kulamūlaghātaḥ // KDarp_1.16 / sūryavaṃśe triśaṅkuryaś $ caṇḍālo 'bhūnmahīpatiḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728340 (0.064):
meṣasyeva vadho yasya % sūnābaddhasya niścitaḥ // KDarp_5.26 // / na darpavikṛtaṃ śauryaṃ $ na māyāmalinaṃ manaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695645 (0.064):
meṣasyeva vadho yasya sūnābaddhasya niścitaḥ // KDarp_5.26 // / na darpavikṛtaṃ śauryaṃ na māyāmalinaṃ manaḥ /
serṣyeva vinatānanā KDarp_1.68b / sevakasya kimadbhutam KDarp_5.26b
sevāpravāsena vinaṣṭakāyaḥ KDarp_4.11b / sehe nikāraṃ cyavanaḥ sarāgaḥ KDarp_7.6d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729516 (0.0):
tatpāṇisaṃsparśasukhādareṇa % sehe nikāraṃ cyavanaḥ sarāgaḥ // KDarp_7.6
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696821 (0.0):
tatpāṇisaṃsparśasukhādareṇa sehe nikāraṃ cyavanaḥ sarāgaḥ // KDarp_7.6 //
soḍhuṃ nikāraṃ kṣaṇamakṣamāṇām KDarp_7.58b / sotkaṇṭhamiva gāyanti KDarp_1.69c
sotkaṇṭhā bhujabandhanam KDarp_4.31b / sodvegabhramaṇapralāpavipulakṣobhābhibhūtasthiteḥ KDarp_3.68b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14725592 (0.0):
grīvāstambhabhṛtaḥ paronnatikathāmātre śiraḥśūlinaḥ $ / sodvegabhramaṇapralāpavipulakṣobhābhibhūtasthiteḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692895 (0.0):
grīvāstambhabhṛtaḥ paronnatikathāmātre śiraḥśūlinaḥ / sodvegabhramaṇapralāpavipulakṣobhābhibhūtasthiteḥ /
sodvegaḥ samacintayat KDarp_3.122d / so 'paśyatsuprabhāṃ nāma KDarp_3.80c
so 'pi vismṛtatatkopaḥ KDarp_3.148c / so 'bhavadbhuvi viśrutaḥ KDarp_1.80b
so 'bhyetya tūrṇamucchiṣṭa KDarp_6.32a / sollāsakailāsasahaṃ daśāsyam KDarp_5.10b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728097 (1.192):
vālī prasahya plavagaḥ kareṇa $ sollāsakailāsasahaṃ daśāsyam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695403 (1.192):
vālī prasahya plavagaḥ kareṇa sollāsakailāsasahaṃ daśāsyam /
so 'vadatkopadaṣṭauṣṭhaḥ KDarp_2.21a / so 'vadatsaṃmukhāyātāṃ KDarp_1.49c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723319 (0.038):
cakāra kalahaṃ nandaḥ % patnyā śoṇitapātanam // KDarp_2.20 // / so 'vadatkopadaṣṭauṣṭhaḥ $ śvasanbhāryāmadhomukhīm &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690623 (0.038):
cakāra kalahaṃ nandaḥ patnyā śoṇitapātanam // KDarp_2.20 // / so 'vadatkopadaṣṭauṣṭhaḥ śvasanbhāryāmadhomukhīm /
so 'vadadvismayabhuvā KDarp_6.34c / saudāsasya manoharaṃ vapurabhūtsaṃtrāsanaṃ dehināṃ KDarp_4.74c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727907 (0.0):
tarjitakāmakīrtirabhavaddurdarśamūrtirnalaḥ & / saudāsasya manoharaṃ vapurabhūtsaṃtrāsanaṃ dehināṃ % rūpe kasya bhaviṣyati
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695213 (0.0):
tarjitakāmakīrtirabhavaddurdarśamūrtirnalaḥ / / saudāsasya manoharaṃ vapurabhūtsaṃtrāsanaṃ dehināṃ rūpe kasya bhaviṣyati
saunikairiva kartarī KDarp_3.12d / saundaryasaṃsaktamivābabhāse KDarp_7.42d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730176 (0.061):
aṅge jagallocanavargamasya % saundaryasaṃsaktamivābabhāse // KDarp_7.42 // / taddarśane kautukaniścalānāṃ $ karṇāvataṃsīkṛtalocanānām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697481 (0.061):
aṅge jagallocanavargamasya saundaryasaṃsaktamivābabhāse // KDarp_7.42 // / taddarśane kautukaniścalānāṃ karṇāvataṃsīkṛtalocanānām /
saundaryodāryamaśvinau KDarp_4.44b / skandhaspṛśā kuntalasaṃcayena KDarp_7.36b
stanayoḥ śekharasrastā KDarp_4.23c / stabdhagrīvāgrahagrahaḥ KDarp_1.6d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14721859 (0.052):
lagnaḥ ko 'yaṃ na jānīmaḥ % stabdhagrīvāgrahagrahaḥ // KDarp_1.6 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689164 (0.052):
lagnaḥ ko 'yaṃ na jānīmaḥ stabdhagrīvāgrahagrahaḥ // KDarp_1.6 //
striyo yatra pragalbhante KDarp_2.23a / strīṇāṃ yatra paramparaiva tanute saṃtānatantukramam KDarp_1.15b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14721977 (0.0):
mūlānveṣaṇacintyamānamaniśaṃ nāstyeva puṃsāṃ kulaṃ $ strīṇāṃ yatra / paramparaiva tanute saṃtānatantukramam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689282 (0.0):
mūlānveṣaṇacintyamānamaniśaṃ nāstyeva puṃsāṃ kulaṃ strīṇāṃ yatra / paramparaiva tanute saṃtānatantukramam /
sthitaṃ kadaryasya ca copayuktam KDarp_2.2c / sthitā tvaṃ durbhagā gṛhe KDarp_2.22d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723343 (0.051):
dāridryajananī yasya % sthitā tvaṃ durbhagā gṛhe // KDarp_2.22 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690647 (0.051):
dāridryajananī yasya sthitā tvaṃ durbhagā gṛhe // KDarp_2.22 //
sthiteṣu javakautukāt KDarp_1.47b / sthūtkṛtasya jugupsayā KDarp_2.45b
snātaṃ vibhūṣitaṃ bhūpaṃ KDarp_4.54c / snātairivāṅgaiḥ sphaṭikāvadātaiḥ KDarp_7.32b
snātottāritakeyūra- KDarp_4.42a / snātvā pāṃsūtkarairvṛtaḥ KDarp_3.5d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14724711 (0.028):
tenātmā hanta mūrkheṇa % snātvā pāṃsūtkarairvṛtaḥ // KDarp_3.5 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15692015 (0.028):
tenātmā hanta mūrkheṇa snātvā pāṃsūtkarairvṛtaḥ // KDarp_3.5 //
snātvā saputraḥ kāle 'smin KDarp_3.104a / snānābhyaktena na mayā KDarp_4.52a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726067 (0.037):
gaccha tvaṃ svayameṣyāmi % niśi śūnyalatāgṛhe // KDarp_3.103 // / snātvā saputraḥ kāle 'smin $ nāyāti śvaśuro mama &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693370 (0.037):
gaccha tvaṃ svayameṣyāmi niśi śūnyalatāgṛhe // KDarp_3.103 // / snātvā saputraḥ kāle 'smin nāyāti śvaśuro mama /
snuṣā provāca kopāgni- KDarp_3.106c / snehamoho hi duḥsahaḥ KDarp_2.81d
snehasaṃkrantatadyathā KDarp_1.52d / snehe 'pyarāgāḥ sujane 'pyasaṅgāḥ KDarp_7.28b
sparśaṃ na vetti na rasaṃ na tathādhivāsam KDarp_2.62b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723866 (0.0):
nārthaṃ śṛṇoti na punaḥ sthitimīhate vā $ sparśaṃ na vetti na rasaṃ na
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15691171 (0.0):
nārthaṃ śṛṇoti na punaḥ sthitimīhate vā sparśaṃ na vetti na rasaṃ na
spṛśati na dayāṃ dainyāpanne vijātitayā śaṭhaḥ KDarp_1.57b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722652 (0.0):
raṭati kaṭukāṭopaṃ kopādakāraṇavairavān $ spṛśati na dayāṃ dainyāpanne / vijātitayā śaṭhaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689956 (0.0):
raṭati kaṭukāṭopaṃ kopādakāraṇavairavān spṛśati na dayāṃ dainyāpanne / vijātitayā śaṭhaḥ /
spṛśati matiṃ nahi teṣāṃ dveṣaviṣaḥ kalisarpaḥ KDarp_3.154/a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726743 (0.0):
kacasya vācaspatijanmano 'pi % vyājena vidyā viphalībabhūva // KDarp_3.153 / spṛśati matiṃ nahi teṣāṃ dveṣaviṣaḥ kalisarpaḥ /*
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694044 (0.0):
kacasya vācaspatijanmano 'pi vyājena vidyā viphalībabhūva // KDarp_3.153 / spṛśati matiṃ nahi teṣāṃ dveṣaviṣaḥ kalisarpaḥ /*
spṛśantī tasya śoṇitam KDarp_2.89d / spṛṣṭamātrasya me nṛpa KDarp_6.47b
spṛhaṇīyā satāṃ tāvad KDarp_3.7a / spṛhaṇīyau guṇajñānāṃ KDarp_3.17c
sphārākāravikāravān KDarp_4.64b / sphārājagarasaṃruddha- KDarp_5.19a
smarasaṃbhogasaṃvāda- KDarp_4.29c / smaśānāṅgāradhūsaraḥ KDarp_2.82b
smitadigdhādharaṃ naraḥ KDarp_5.37d / smitasitamukhīṃ dṛṣṭaṃ devi tvayā municeṣṭitam KDarp_7.67d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730618 (0.0):
praśamavimalaṃ vyoma vyāpya priyāmavadatsmaya- % smitasitamukhīṃ dṛṣṭaṃ / devi tvayā municeṣṭitam // KDarp_7.67 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697924 (0.0):
praśamavimalaṃ vyoma vyāpya priyāmavadatsmaya- smitasitamukhīṃ dṛṣṭaṃ devi
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728488 (0.043):
vilokyovāca sāvajña- % smitadigdhādharaṃ naraḥ // KDarp_5.37 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695793 (0.043):
vilokyovāca sāvajña- smitadigdhādharaṃ naraḥ // KDarp_5.37 //
smitāvadātairvibabhau ca puṣpaiḥ KDarp_7.37b / srastāṃśukotkampighanastanīnām KDarp_7.47b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730252 (0.040):
tāsāṃ tadarcārabhasotthitānāṃ $ srastāṃśukotkampighanastanīnām &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697557 (0.040):
tāsāṃ tadarcārabhasotthitānāṃ srastāṃśukotkampighanastanīnām /
srutākṣaḥ kathitakleśaḥ KDarp_1.49a / svakāyaṃ bhakṣayanti te KDarp_2.25d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14722536 (0.0):
kharastīvravyathārto 'bhūt % prakṣaratkṣatajokṣitaḥ // KDarp_1.48 // / srutākṣaḥ kathitakleśaḥ $ svasvanocitasaṃjñayā &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15689840 (0.0):
kharastīvravyathārto 'bhūt prakṣaratkṣatajokṣitaḥ // KDarp_1.48 // / srutākṣaḥ kathitakleśaḥ svasvanocitasaṃjñayā /
svakṛtyānna cacāla saḥ KDarp_3.61d / svajane śūnyacetasaḥ KDarp_2.58b
svajihvāstutibhirnityaṃ KDarp_3.30a / svapnacitrapaṭopame KDarp_4.62d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727700 (0.042):
rūpe 'bhimānaṃ kaḥ kuryāt % svapnacitrapaṭopame // KDarp_4.62 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695006 (0.042):
rūpe 'bhimānaṃ kaḥ kuryāt svapnacitrapaṭopame // KDarp_4.62 //
svapneneva dhanena kim KDarp_2.48d / svaprakāśavikāsine KDarp_1.1d
svabilātsamupāyayau KDarp_6.30d / svabhāvaḥ sarvabhūtānāṃ KDarp_2.69c
svabhojanena vidadhe KDarp_6.44c / svayametya śatakratuḥ KDarp_3.21b
svayameva śatakratuḥ KDarp_1.78b / svayaṃ kulakṛtastasmād KDarp_1.14a
svargādisaṃbhogaphalābhilāṣāt KDarp_6.2a
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14728640 (1.192):
sukṛtamapahāya vrajati saḥ // KDarp_6.1 // / svargādisaṃbhogaphalābhilāṣāt $ pātrāya pūjāṃ pratipadyate yaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695945 (1.192):
sukṛtamapahāya vrajati saḥ // KDarp_6.1 // / svargādisaṃbhogaphalābhilāṣāt pātrāya pūjāṃ pratipadyate yaḥ /
svalobhānna cacāla saḥ KDarp_2.69b / svalpadānena tena kim KDarp_6.21d
svalpaśilpakalātulyāḥ KDarp_3.50c
svalpāśanaparasya ca KDarp_2.56b / svaślāghayā pūrvakathāpatheṣu KDarp_5.3d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727993 (0.0):
vṛddhasya śauryaṃ śithilāṅgasaṃdheḥ % svaślāghayā pūrvakathāpatheṣu // / KDarp_5.3 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695299 (0.0):
vṛddhasya śauryaṃ śithilāṅgasaṃdheḥ svaślāghayā pūrvakathāpatheṣu // / KDarp_5.3 //
svasṛbhāṣitavādinā KDarp_3.39b / svasthaḥ prāpnotu jīvitam KDarp_3.148d
svasvanocitasaṃjñayā KDarp_1.49b / svaṃ bhāgaṃ bhoktumudyayau KDarp_6.40d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14729214 (0.024):
jāyāputravibhāgena % svaṃ bhāgaṃ bhoktumudyayau // KDarp_6.40 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15696519 (0.024):
jāyāputravibhāgena svaṃ bhāgaṃ bhoktumudyayau // KDarp_6.40 //
svācchandyalīlāvipulāvalepād KDarp_7.23c / svāsthyāya kurute yatnaṃ KDarp_1.3c
svedākula ivāvadat KDarp_3.64d / svedāmbhasā tulyasamudbhavena KDarp_7.4c
svedārdradehā viṣamaṃ śvasantaḥ KDarp_7.54b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14730372 (0.057):
daṣṭādharāḥ kampavidhūrṇamānāḥ $ svedārdradehā viṣamaṃ śvasantaḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15697677 (0.057):
daṣṭādharāḥ kampavidhūrṇamānāḥ svedārdradehā viṣamaṃ śvasantaḥ /
hatā vallīva niṣphalā KDarp_3.25d / hariṇīnāṃ vilokane KDarp_3.81b
hastā ciramacintayam KDarp_1.68d / haṃsāstadgatinirjitāḥ KDarp_4.22b
hā putra rakṣitenāpi KDarp_3.126a / hāridrarāgeṇa yathāṃśukānām KDarp_4.1d
hārī vihārāya nabhaḥpathena KDarp_7.18b / hāsyahetuḥ kathaṃ setuḥ KDarp_3.58c
hāsyaikahetunā loke KDarp_2.52c / hitāya darpadalanaṃ KDarp_1.5c
himācale śyāmaladevadāru- KDarp_7.17a / hṛtotsekāya cetasaḥ KDarp_1.2b
hṛdayakledinīmimām KDarp_2.92b / hṛdayavyādhireva tat KDarp_2.33d
hṛdayāni divaukasām KDarp_4.21d / hṛdaye śalyatāṃ dhatte KDarp_2.6c
hṛdi stananyāsasamutsukeva KDarp_7.49c / hemacchāyāptaye sadā KDarp_6.48b
hemapātracyute 'mbhasi KDarp_6.32b / hemapārśvāśayāyāto KDarp_6.50c
helāhāsavikāsasundararuciḥ saṃpūrṇakoṣastataḥ KDarp_4.73b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727869 (0.0):
prātarbālataro 'tha kudmalatayā kāntākucābhaḥ śanair $ / helāhāsavikāsasundararuciḥ saṃpūrṇakoṣastataḥ &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15695175 (0.0):
prātarbālataro 'tha kudmalatayā kāntākucābhaḥ śanair / helāhāsavikāsasundararuciḥ saṃpūrṇakoṣastataḥ /
haimaṃ kamalamāruhya KDarp_2.102c / horāyātrāmbudhāreva KDarp_4.67c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12131142 (0.056):
sajjā vilajjāḥ prasabhaṃ babhūvuḥ KDarp_7.51d / sajjāsu rājabhojyāsu KDarp_6.29a / sa tadā krayavikrayam KDarp_6.4d
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12123458 (0.061):
kiṃ tayā hāsyavidyayā KDarp_3.46d / kiṃ tu kālagalatsarva- KDarp_4.59c / kiṃ tu jāne raṇārhau te KDarp_5.33c
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12129221 (0.061):
yaḥ kṣipatyavaṭe tanum KDarp_5.25d / yaḥ parāvasunā hataḥ KDarp_3.148b / yaḥ pūrvapuruṣo budhaḥ KDarp_1.18b
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpiu.htm.txt) 12130339 (0.062):
vipreṣu pūryamāṇeṣu KDarp_6.30a / viprocchiṣṭāmahīmaham KDarp_6.50d