View original HTML file with complete header information
mahākaviśrīkālidāsakṛtaṃ śyāmalādaṇḍakam /
Kalidasa: Syamaladandaka (ksyadndu.htm.txt) 6495297 (0.0):
iti mahākaviśrīkālidāsakṛtaṃ śyāmalādaṇḍakaṃ samāptam /
mahākaviśrīkālidāsakṛtaṃ śyāmalādaṇḍakam /
Kalidasa: Syamaladandaka (ksyadndu.htm.txt) 6495297 (0.0):
iti mahākaviśrīkālidāsakṛtaṃ śyāmalādaṇḍakaṃ samāptam /
māṇikyavīṇāmupalāpayantīṃ madālasāṃ mañjulavāgvilāsām /
māhendranīlopalakomalāṅgīṃ mātaṅgakanyāṃ satataṃ smarāmi //
jaya mātaṅgatanaye jaya nīlotpaladyute /
jaya saṃgītarasike jaya līlāśukapriye //
jaya janani / sudhāsamudrāntarudyanmaṇidvīpasaṃrūḍhabilvāṭavīmadhyakalpadrumākalpakādambakāntāravāsapriye
kṛttivāsaḥpriye sarvalokapriye / / sādarārabdhasaṃgītasaṃbhāvanāsaṃbhramālolanīpasragābaddhacūlīsanāthatrike
sānumatputrike / / śekharībhūtapītāṃśurekhāmayūkhāvalībaddhasusnigdhanīlālakaśreṇiśṛṅgārite
lokasaṃbhāvite / / kāmalīlādhanuḥsaṃnibhabhrūlatāpuṣpasaṃdohasaṃdehakṛllocane vāksudhāsecane
cārugorocanāpaṅkakelīlalāmābhirāme surāme rame /
prollasadbālikāmauktikaśreṇikācandrikāmaṇḍalodbhāsilāvaṇyagaṇḍasthalanyastakastūrikāpattrarekhāsamudbhūtasaurabhyasaṃbhrāntabhṛṅgāṅganāgītasāndrībhavanmandratantrīsvare
susvare bhāsvare / / vallakīvādanaprakriyālolatālīdalābaddhatāṭaṅkabhūṣāviśeṣānvite
siddhasaṃmānite / / divyahālāmadodvelahelālasaccakṣurāndolanaśrīsamākṣiptakarṇaikanīlotpale
pūritāśeṣalokābhivāñchāphale śrīphale /
svedabindūllasadbhālalāvaṇyaniṣyandasaṃdohasaṃdehakṛnnāsikāmauktike
sarvaviśvātmike kālike / / mugdhamandasmitodāravaktrasphuratpūgatāmbūlakarpūrakhaṇḍotkare
jñānamudrākare sarvasaṃpatkare padmabhāsvatkare /
kundapuṣpadyutisnigdhadantāvalīnirmalālokasaṃmelanasmeraśoṇādhare
cāruvīṇādhare pakvabimbādhare // 1 //
sulalitanavayauvanārambhacandrodayodvelalāvaṇyadugdhārṇavāvirbhavatkambubibbokabhṛtkaṃdhare
satkalāmandire manthare / / divyaratnaprabhābandhuracchannahārādibhūṣāsamuddyotamānānavadyāṃśuśobhe
śubhe / / ratnakeyūraraśmicchaṭāpallavaprollasaddorlatārājite yogibhiḥ pūjite /
viśvadiṅmaṇḍalavyāpimāṇikyatejaḥsphuratkaṅkaṇālaṃkṛte vibhramālaṃkṛte
sādhakaiḥ satkṛte / / vāsarārambhavelāsamujjṛmbhamānāravindapratidvandvipāṇidvaye
saṃtatodyaddaye advaye / / divyaratnormikādīdhitistomasaṃdhyāyamānāṅgulīpallavodyannakhenduprabhāmaṇḍale
saṃnatākhaṇḍale citprabhāmaṇḍale prollasatkuṇḍale /
tārakārājinīkāśahārāvalismeracārustanābhogabhārānamanmadhyavallībalicchedavīcīsamullāsasaṃdarśitākārasaundaryaratnākare
vallakībhṛtkare kiṃkaraśrīkare / / hemakumbhopamottuṅgavakṣojabhārāvanamre trilokāvanamre /
lasadvṛttagambhīranābhīsarastīraśaivālaśaṅkākaraśyāmaromāvalībhūṣaṇe
mañjusaṃbhāṣaṇe / / cāruśiñjatkaṭīsūtranirbhartsitānaṅgalīlādhanuḥśiñjinīḍambare
divyaratnāmbare / / padmarāgollasanmekhalābhāsvaraśroṇiśobhājitasvarṇabhūbhṛttale
candrikāśītale // 2 // / vikasitanavakiṃśukātāmradivyāṃśukacchannacārūruśobhāparābhūtasindūraśoṇāyamānendramātaṅgahastārgale
vaibhavānargale śyāmale / / komalasnigdhanīlopalotpāditānaṅgatūṇīraśaṅkākarodārajaṅghālate
cārulīlāgate / / namradikpālasīmantinīkuntalasnigdhanīlaprabhāpuñjasaṃjātadūrvāṅkurāśaṅkasāraṅgasaṃyogariṅkhannakhendūjjvale
projjvale nirmale / / prahvadeveśalakṣmīśabhūteśatoyeśavāṇīśakīnāśadaityeśayakṣeśavāyvagnikoṭīramāṇikyasaṃghṛṣṭabālātapoddāmalākṣārasāruṇyatāruṇyalakṣmīgṛhītāṅghripadme
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2864548 (0.048):
sahasrastambhamaṇḍapāya amṛtavāpikāyai ānandavāpikāyai vimarśavāpikāyai / bālātapodgārāya candrikodgārāya mahāśṛṅgāraparighāyai mahāpadmāṭavyai
supadme ume // 3 // / suruciranavaratnapīṭhasthite susthite /
ratnapadmāsane ratnasiṃhāsane śaṅkhapadmadvayopāśrite /
tatra vighneśadurgābaṭukṣetrapālairyute / / mattamātaṅgakanyāsamūhānvite mañjulāmenakādyaṅganāmānite
bhairavairaṣṭabhirveṣṭite / / devi vāmādibhiḥ śaktibhiḥ sevite /
dhātrilakṣmyādiśaktyaṣṭakaiḥ saṃyute /
mātṛkāmaṇḍalairmaṇḍite / / yakṣagandharvasiddhāṅganāmaṇḍalairarcite /
pañcabāṇātmike / / pañcabāṇena ratyā na saṃbhāvite /
prītibhājā vasantena cānandite / / bhaktibhājaṃ paraṃ śreyase kalpase /
yogināṃ mānase dyotase / / chandasāmojasā bhrājase /
gītavidyāvinodātitṛṣṇena kṛṣṇena saṃpūjyase /
bhaktimaccetasā vedhasā stūyase / / viśvahṛdyena vādyena vidyādharairgīyase // 4 //
śravaṇaharaṇadakṣiṇakvāṇayā vīṇayā kiṃnarairgīyase /
yakṣagandharvasiddhaṅganāmaṇḍalairarcyase / / sarvasaubhāgyavāñchāvatībhirvadhūbhiḥ surāṇāṃ samārādhyase /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19859844 (0.044):
03,146.032a priyapārśvopaviṣṭābhir vyāvṛttābhir viceṣṭitaiḥ / 03,146.032c yakṣagandharvayoṣābhir adṛśyābhir nirīkṣitaḥ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10125789 (0.045):
tasminvasanti manujāḥ saha daite yadānavaiḥ / / tathaiva devagandharvayakṣakiṃpuruṣādayaḥ // ViP_2,4.37 //
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531121 (0.054):
devanāgayakṣagandharvāsuragarṣakimmaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśatasahasraiḥ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6648181 (0.056):
u15.9ab/.purā deva^asurar nāgair yakṣa^rākṣasa^kinnaraiḥ/
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7075525 (0.058):
sarve namasyanti sahastrabhānuṃ / gandharvadevoragakinvannarādyāḥ /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649271 (0.064):
u16.3ab/.purā mahā^uragagaṇā yakṣa^rākṣasa^pannagāḥ/ / u16.3cd/.pāda^hīnāḥ kṛtāḥ kecid vāhu^hīnāḥ kṛtāpare//
sarvavidyāviśeṣātmakaṃ cāṭugāthāsamuccāraṇaṃ
kaṇṭhamūlollasadvarṇarājitrayaṃ komalaśyāmalodārapakṣadvayaṃ
tuṇḍaśobhātidūrībhavatkiṃśukaṃ taṃ śukaṃ lālayantī parikrīḍase /
pāṇipadmadvayenākṣamālāmapi sphāṭikīṃ jñānasārātmakaṃ pustakaṃ cāṅkuśaṃ
pāśamābibhratī yena saṃcintyase tasya vaktrāntarādgadyapadyātmikā bhāratī
niḥsaret / / yena vā yāvakābhākṛtirbhāvyase tasya vaśyā bhavanti striyaḥ pūruṣāḥ /
yena vā śātakumbhadyutirbhāvyase so 'pi lakṣmīsahasraiḥ parikrīḍate /
kiṃ na siddhyedvapuḥ śyāmalaṃ komalaṃ candracūḍānvitaṃ tāvakaṃ dhyāyataḥ /
tasya līlāsaro vāridhistasya kelīvanaṃ candanaṃ tasya bhadrāsanaṃ bhūtalaṃ
tasya gīrdevatā kiṃkarī tasya cājñākarī śrīḥ svayam /
sarvatīrthātmike sarvamantrātmike sarvatantrātmike sarvayantrātmike
sarvaśaktyātmike sarvapīṭhātmike sarvatattvātmike sarvavidyātmike
sarvayogātmike sarvanādātmike sarvaśabdātmike sarvaviśvātmike
sarvadīkṣātmike sarvasarvātmike sarvage pāhi māṃ pāhi māṃ pāhi māṃ devi
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073474 (0.006):
(GBr_2,1.4bb) sa yajñaṃ pāhi sa yajñapatiṃ pāhi sa māṃ pāhi sa māṃ
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12791199 (0.006):
prāha, tat pra ca suva pra ca yaja | bṛhaspatir brahmā sa yajñaṃ pāhi, sa / yajñapatiṃ pāhi sa māṃ pāhi, sa māṃ karmaṇyaṃ pāhi [GB 2.1.4 etc.]> ity
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383958 (0.063):
BhP_10.40.030/3 hṛṣīkeśa namas tubhyaṃ prapannaṃ pāhi māṃ prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2782107 (0.063):
hṛṣīkeśa namas tubhyaṃ prapannaṃ pāhi māṃ prabho // BhP_10.40.030 //
tubhyaṃ namo devi tubhyaṃ namo devi tubhyaṃ namaḥ // 5 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16298558 (0.053):
namas tubhyaṃ namas tubhyaṃ HV_App.I,31.587a / namas tubhyaṃ namas tubhyaṃ *HV_67.52*773:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13798303 (0.053):
namas tubhyaṃ jagannātha HV_67.52*773:1a / namas tubhyaṃ namas tubhyaṃ HV_67.52*773:2a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 570360 (0.054):
jagatpate kāraṇa kāraṇātman || HV_App.I,27.87 || / namas tubhyaṃ namas tubhyaṃ $ deva deva hare hare / HV_App.I,27.88 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22055916 (0.054):
jagatpate kāraṇa kāraṇātman || HV_App.I,27.87 || / namas tubhyaṃ namas tubhyaṃ deva deva hare hare / HV_App.I,27.88 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16298547 (0.054):
namas tubhyaṃ jagannātha *HV_67.52*773:1a / namas tubhyaṃ namas tubhyaṃ HV_App.I,27.88a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829344 (0.055):
kṛtārtho 'smi kṛtārtho 'smi kṛtārtho 'smi na saṃśayaḥ / / tasmāttubhyaṃ namastubhyaṃ namastubhyaṃ namastubhyaṃ namonamaḥ //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25074029 (0.056):
namas tubhyaṃ jagannātha HV_App.I,42.613**33:7a / namas tubhyaṃ namas tubhyaṃ HV_App.I,27.88a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26799850 (0.057):
duḥkhalobhamayi devi % kṣudhe tubhyaṃ namo namaḥ // BrP_85.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11071163 (0.057):
duḥkhalobhamayi devi kṣudhe tubhyaṃ namo namaḥ // BrP_85.14 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19949352 (0.062):
04,005.031d@004G_0020 ajite vijaye bhadre bhadrakāli raṇapriye / 04,005.031d@004G_0021 kṛṣṇe devi namas tubhyaṃ namaḥ kaiṭabhamardini