View original HTML file with complete header information
saṃvartāmaṇḍalānte kramapadanihitānandaśaktiḥ subhīmā $ saṃsṛjyādyaṃ
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314564 (0.0):
saṃvartānāma vai ghanāḥ SvaT_10.465b / saṃvartāmaṇḍalānte kramapadanihitānandaśaktiḥ subhīmā KubjT_1.1a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455895 (0.0):
saṃvartāmaṇḍalānte kramapadanihitānandaśaktiḥ subhīmā saṃsṛjyādyaṃ
saṃvartāmaṇḍalānte kramapadanihitānandaśaktiḥ subhīmā $ saṃsṛjyādyaṃ
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314564 (0.0):
saṃvartānāma vai ghanāḥ SvaT_10.465b / saṃvartāmaṇḍalānte kramapadanihitānandaśaktiḥ subhīmā KubjT_1.1a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455895 (0.0):
saṃvartāmaṇḍalānte kramapadanihitānandaśaktiḥ subhīmā saṃsṛjyādyaṃ
catuṣkam akulakulagataṃ pañcakaṃ cānyaṣaṭkam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314802 (0.0):
saṃsiddhaṃ bhogasādhanam KubjT_8.7d / saṃsṛjyādyaṃ catuṣkam akulakulagataṃ pañcakaṃ cānyaṣaṭkam KubjT_1.1b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455902 (0.0):
saṃvartāmaṇḍalānte kramapadanihitānandaśaktiḥ subhīmā saṃsṛjyādyaṃ / catuṣkam akulakulagataṃ pañcakaṃ cānyaṣaṭkam /
catvāraḥ pañcako 'nyaḥ punar api caturas tattvato maṇḍaledaṃ % saṃsṛṣṭaṃ
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203354 (0.0):
catvāraḥ kṛṣṇapuṣpakaiḥ KubjT_24.111d / catvāraḥ pañcako 'nyaḥ punar api caturas tattvato maṇḍaledaṃ KubjT_1.1c
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455909 (0.0):
catuṣkam akulakulagataṃ pañcakaṃ cānyaṣaṭkam / / catvāraḥ pañcako 'nyaḥ punar api caturas tattvato maṇḍaledaṃ saṃsṛṣṭaṃ
yena tasmai namata guruvaraṃ bhairavaṃ śrīkujeśam // KubjT_1.1 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314811 (0.0):
saṃsṛjyādyaṃ catuṣkam akulakulagataṃ pañcakaṃ cānyaṣaṭkam KubjT_1.1b / saṃsṛṣṭaṃ yena tasmai namata guruvaraṃ bhairavaṃ śrīkujeśam KubjT_1.1d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455917 (0.0):
catvāraḥ pañcako 'nyaḥ punar api caturas tattvato maṇḍaledaṃ saṃsṛṣṭaṃ / yena tasmai namata guruvaraṃ bhairavaṃ śrīkujeśam // KubjT_1.1 //
śrīmaddhimavataḥ pṛṣṭhe $ trikūṭaśikharāntagam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455925 (0.0):
yena tasmai namata guruvaraṃ bhairavaṃ śrīkujeśam // KubjT_1.1 // / śrīmaddhimavataḥ pṛṣṭhe trikūṭaśikharāntagam /
santānapuramadhyagam % anekākārarūpiṇam // KubjT_1.2 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455933 (0.0):
śrīmaddhimavataḥ pṛṣṭhe trikūṭaśikharāntagam / / santānapuramadhyagam anekākārarūpiṇam // KubjT_1.2 //
tryasraṃ vai triprakāraṃ tu $ triśaktitriguṇojjvalam &
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845556 (0.0):
tryakṣaraṃ samanusmaret KubjT_8.74d / tryasraṃ vai triprakāraṃ tu KubjT_1.3a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455943 (0.0):
santānapuramadhyagam anekākārarūpiṇam // KubjT_1.2 // / tryasraṃ vai triprakāraṃ tu triśaktitriguṇojjvalam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223741 (5.960):
tryaśrākṛtipurāṇi ca SvaT_10.690d / tryasraṃ vai triprakāraṃ tu KubjT_1.3a
candrasūryakṛtālokaṃ % vahnidedīpyavarcasam // KubjT_1.3 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455950 (0.0):
tryasraṃ vai triprakāraṃ tu triśaktitriguṇojjvalam / / candrasūryakṛtālokaṃ vahnidedīpyavarcasam // KubjT_1.3 //
trisandhyāveṣṭitaṃ divyaṃ $ prākāratripathānvitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455958 (0.0):
candrasūryakṛtālokaṃ vahnidedīpyavarcasam // KubjT_1.3 // / trisandhyāveṣṭitaṃ divyaṃ prākāratripathānvitam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845394 (0.059):
trisandhyaṃ samprapūjayet KubjT_24.91d / trisandhyāveṣṭitaṃ divyaṃ KubjT_1.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223266 (0.062):
trisandhyāveṣṭitaṃ divyaṃ KubjT_1.4a / trisaptakaṃ tu maunena KubjT_12.10c
dvārapālatrayopetaṃ % trikapāṭārgalānvitam // KubjT_1.4 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455965 (0.0):
trisandhyāveṣṭitaṃ divyaṃ prākāratripathānvitam / / dvārapālatrayopetaṃ trikapāṭārgalānvitam // KubjT_1.4 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844973 (0.037):
trāsanidvitayaṃ caiva KubjT_5.25a / trikapāṭārgalānvitam KubjT_1.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222259 (0.060):
trāsayuktā kuṇḍalinī ToT_2.14c / trikapāṭārgalānvitam KubjT_1.4d
anekaratnasandīptam $ udyānavanamaṇḍitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455972 (0.0):
dvārapālatrayopetaṃ trikapāṭārgalānvitam // KubjT_1.4 // / anekaratnasandīptam udyānavanamaṇḍitam /
vasantaguṇasampannaṃ % satatānandapūritam // KubjT_1.5 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455978 (0.0):
anekaratnasandīptam udyānavanamaṇḍitam / / vasantaguṇasampannaṃ satatānandapūritam // KubjT_1.5 //
santānabhuvanaṃ divyaṃ $ divyādivyair niṣevitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455985 (0.0):
vasantaguṇasampannaṃ satatānandapūritam // KubjT_1.5 // / santānabhuvanaṃ divyaṃ divyādivyair niṣevitam /
tatra taṃ bhuvaneśānaṃ % vyaktāvyaktaṃ sanātanam // KubjT_1.6 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455990 (0.0):
santānabhuvanaṃ divyaṃ divyādivyair niṣevitam / / tatra taṃ bhuvaneśānaṃ vyaktāvyaktaṃ sanātanam // KubjT_1.6 //
kāryakāraṇabhāvena $ kiñcit kālam apekṣayā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17455996 (0.0):
tatra taṃ bhuvaneśānaṃ vyaktāvyaktaṃ sanātanam // KubjT_1.6 // / kāryakāraṇabhāvena kiñcit kālam apekṣayā /
tiṣṭhate bhairavīśāno % maunam ādāya niścalam // KubjT_1.7 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456002 (0.0):
kāryakāraṇabhāvena kiñcit kālam apekṣayā / / tiṣṭhate bhairavīśāno maunam ādāya niścalam // KubjT_1.7 //
tatra devagaṇāḥ sarve $ sakinnaramahoragāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456010 (0.0):
tiṣṭhate bhairavīśāno maunam ādāya niścalam // KubjT_1.7 // / tatra devagaṇāḥ sarve sakinnaramahoragāḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18817138 (0.0):
snātvā dattvā yathānyāyaṃ tatrāpi sukṛtī bhavet / / tatra devagaṇāḥ sarve sakinnaramahoragāḥ // RKV_21.65 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23714556 (0.051):
devāśca siddhāśca mahoragāśca vidyādharā bhūtagaṇāśca sarve /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615200 (0.059):
<312>udārā devā nāgā yakṣā asurā garuḍāḥ kinnarā mahoragāḥ, te 'pi sarve / samanvāharantu/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26781876 (0.061):
vidyādharā yakṣagaṇāḥ % sakiṃnaramahoragāḥ // BrP_58.27 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11053190 (0.061):
vidyādharā yakṣagaṇāḥ sakiṃnaramahoragāḥ // BrP_58.27 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20260518 (0.061):
07,138.013b*1165_02 vidyādharāś cāpsarasāṃ gaṇāś ca / 07,138.013b*1165_03 nāgāḥ sayakṣoragakinnarāś ca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366513 (0.062):
uragā garuḍā yakṣā % gandharvāḥ kinnarā gaṇāḥ // LiP_1,103.8 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260274 (0.062):
uragā garuḍā yakṣā gandharvāḥ kinnarā gaṇāḥ // LiP_1,103.8 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12608010 (0.062):
vidyādharagaṇāś capi nāgeṃdrāś ca mahoragāḥ / / garuḍāḥ kinnarendrāś ca tathānye 'pi samāgatāḥ // Rm_14.10{10} //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680311 (0.064):
samādhinā ye sahe lokadhātau maharddhikayakṣarākṣasā vāsurā vā garuḍā vā / kinnarā vā mahoragā vā gandharvā vā sarve kāmāvacarā devā sarve rūpāvacarā
Nairatmyapariprcchamahayanasutra (bsu025_u.htm.txt) 10719688 (0.064):
siddhā vidyādharā yakṣāḥ kinnarāśca mahoragāḥ | / punaste narakaṃ yānti tatsarvaṃ saṃvṛteḥ phalam || 9 ||
kurvanti kalakalārāvaṃ % samāgatya samīpataḥ // KubjT_1.8 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456017 (0.0):
tatra devagaṇāḥ sarve sakinnaramahoragāḥ / / kurvanti kalakalārāvaṃ samāgatya samīpataḥ // KubjT_1.8 //
śrutvā kalakalārāvaṃ $ ko bhavān kim ihāgataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456021 (0.0):
kurvanti kalakalārāvaṃ samāgatya samīpataḥ // KubjT_1.8 //
himavān tu prasannātmā % gacchāmo 'nveṣaṇaṃ prati // KubjT_1.9 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456028 (0.0):
śrutvā kalakalārāvaṃ ko bhavān kim ihāgataḥ / / himavān tu prasannātmā gacchāmo 'nveṣaṇaṃ prati // KubjT_1.9 //
yāvat sa paśyate tatsthaṃ $ śivajñānāvalokanāt &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278150 (0.0):
yāvat santiṣṭhate tatsthā KubjT_2.65a / yāvat sa paśyate tatsthaṃ KubjT_1.10a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22860661 (0.0):
yāvat sa paśyate tatsthaṃ KubjT_1.10a / yāvat syāt tulapūrṇimā KubjT_24.152d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456036 (0.0):
himavān tu prasannātmā gacchāmo 'nveṣaṇaṃ prati // KubjT_1.9 // / yāvat sa paśyate tatsthaṃ śivajñānāvalokanāt /
tāvat paśyati śrīnātham % āgataṃ tu mamāśrame // KubjT_1.10 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456045 (0.0):
yāvat sa paśyate tatsthaṃ śivajñānāvalokanāt / / tāvat paśyati śrīnātham āgataṃ tu mamāśrame // KubjT_1.10 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174350 (0.031):
āgataṃ tu gajaṃ śrutvā KubjT_20.71a / āgataṃ tu mamāśrame KubjT_1.10d
gatas tūrṇaṃ prayatnena $ yatrāste bhagavān prabhuḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456050 (0.0):
tāvat paśyati śrīnātham āgataṃ tu mamāśrame // KubjT_1.10 // / gatas tūrṇaṃ prayatnena yatrāste bhagavān prabhuḥ /
sakuṭumbaḥ stutiṃ divyāṃ % himavān vākyam abravīt // KubjT_1.11 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456058 (0.0):
gatas tūrṇaṃ prayatnena yatrāste bhagavān prabhuḥ / / sakuṭumbaḥ stutiṃ divyāṃ himavān vākyam abravīt // KubjT_1.11 //
adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856923 (0.0):
adya me saphalaṃ janma % adya me saphalaṃ tapaḥ // BrP_176.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859523 (0.0):
daṇḍavat praṇipatyorvyāṃ % praṇāmam akarot tadā // BrP_178.126 // / adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11128233 (0.0):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ // BrP_176.28 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167107 (0.0):
adyaprabhṛti kartavyety SvaT_4.472c / adya me saphalaṃ janma KubjT_1.12a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456067 (0.0):
sakuṭumbaḥ stutiṃ divyāṃ himavān vākyam abravīt // KubjT_1.11 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7051530 (0.0):
himavānuvāca / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7113121 (5.960):
bhagavannavalokiteśvaro 'nuprāptaḥ / adya me saphalaṃ janma / adya me āśā
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072866 (5.960):
adya me saphalaṃ janma adya me tāritaṃ kulam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3855224 (5.960):
adya me saphalaṃ janma % adya me tāritaṃ kulam // MatsP_103.16 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3857503 (5.960):
*yudhiṣṭhira uvāca / adya me saphalaṃ janma $ adya me tāritaṃ kulam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8894730 (5.960):
adya me saphalaṃ janma adya me tāritaṃ kulam // MatsP_103.16 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829291 (5.960):
baliruvāca / adya me saphalaṃ janma adya me saphalo maravaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886865 (5.960):
prasādaḥ kriyatāṃ brahmanbhojanāya gṛhe mama // RKV_180.16 // / adya me saphalaṃ janma hyadya me saphalāḥ kriyāḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16149090 (0.006):
adya me saphalaṃ janma *HV_65.100*757:5a / adya me saphalaḥ kāmaḥ *HV_99.49*1114:4a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13741687 (0.006):
adya madbāṇaniṣpiṣṭo HV_38.15c / adya me saphalaṃ janma HV_65.100*757:5a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755139 (0.009):
adya me saphalaṃ janma BrP_176.28c / adya me saphalaṃ janma BrP_178.127a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11130830 (0.010):
daṇḍavat praṇipatyorvyāṃ praṇāmam akarot tadā // BrP_178.126 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755146 (0.011):
adya me saphalaṃ tapaḥ BrP_176.28d / adya me saphalaṃ tapaḥ BrP_178.127b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20657413 (0.012):
13,014.179a adya jāto hy ahaṃ deva adya me saphalaṃ tapaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827062 (0.013):
adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham KubjT_1.13a / adya me saphalaṃ janma KubjT_1.12a
adya me saphalaṃ sthānaṃ % jīvitaṃ saphalaṃ mama // KubjT_1.12 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456075 (0.0):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ / / adya me saphalaṃ sthānaṃ jīvitaṃ saphalaṃ mama // KubjT_1.12 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755146 (0.010):
adya me saphalaṃ janma BrP_191.3a / adya me saphalaṃ tapaḥ BrP_176.28d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20657413 (0.016):
13,014.179a adya jāto hy ahaṃ deva adya me saphalaṃ tapaḥ / 13,014.179c yan me sākṣān mahādevaḥ prasannas tiṣṭhate 'grataḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7051530 (0.016):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167117 (0.019):
adya me saphalaṃ tapaḥ KubjT_1.12b / adya me saphalaṃ sarvaṃ KubjT_1.13c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856923 (0.027):
adya me saphalaṃ janma % adya me saphalaṃ tapaḥ // BrP_176.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859523 (0.027):
adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11128233 (0.027):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ // BrP_176.28 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29008011 (0.032):
saphalaṃ jīvitaṃ me 'dya LiP_1,64.90c / saphalaṃ sādhitaṃ sarvaṃ LiP_1,1.16a
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153009 (0.035):
adya me saphalaṃ janma saphalaṃ jīvitaṃ ca me |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11130832 (0.041):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_au.htm.txt) 17523382 (0.054):
"yat" "anurañjitam" svoparaktaṃ kṛtaṃ | "tat" tato hetoḥ | "me janma / saphalam" bhavati | "me jīvitaṃ sujīvitam" bhavati || MoT_1
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2177956 (0.054):
"anurañjitam" svoparaktaṃ kṛtaṃ | "tat" tato hetoḥ | "me janma saphalam" / bhavati | "me jīvitaṃ sujīvitam" bhavati || MoT_1
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_au.htm.txt) 17523358 (0.055):
adya me saphalaṃ janma jīvitaṃ tat sujīvitam // Mo_1
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2177932 (0.055):
adya me saphalaṃ janma jīvitaṃ tat sujīvitam // Mo_1
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10768278 (0.055):
adya me saphalaṃ janma jīvitaṃ ca sujīvitam /
adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham $ adya me saphalā gatiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456084 (0.0):
adya me saphalaṃ sthānaṃ jīvitaṃ saphalaṃ mama // KubjT_1.12 // / adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham adya me saphalā gatiḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167093 (1.788):
adehāc ca samutpanne KubjT_24.115a / adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham KubjT_1.13a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827056 (1.788):
adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham KubjT_1.13a / adya me saphalaṃ janma KubjT_1.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167121 (0.023):
adya me saphalā gatiḥ KubjT_1.13b / adyāpi saṃśayo deva Stk_17.1a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827079 (0.023):
adya me saphalā gatiḥ KubjT_1.13b / adyāpi saṃśayo nātha KubjT_4.2a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829299 (0.053):
jīvitaṃ saphalaṃ me 'dya kṛtārtho 'smi na saṃśayaḥ // NarP_1,11.109 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8054796 (0.062):
jagāda tāṃ ca dhanyo 'haṃ janmādya saphalaṃ mama /
adya me saphalaṃ sarvaṃ % trailokyaṃ sacarācaram // KubjT_1.13 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456090 (0.0):
adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham adya me saphalā gatiḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 593897 (0.036):
mama caiva vaśe sarvaṃ $ trailokyaṃ sacarācaram / HV_App.I,29C.141 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22079448 (0.036):
mama caiva vaśe sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram / HV_App.I,29C.141 /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21079795 (0.038):
tenoḍhaṃ tu bhavet sarvaṃ trailokyaṃ sa carācaram // Hbhv_5.417 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223618 (0.039):
trailokyaṃ vyāpitaṃ tena KubjT_9.22a / trailokyaṃ sacarācaram SvaT_10.72b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845526 (0.039):
trailokyaṃ vyāpitaṃ tena KubjT_9.22a / trailokyaṃ sacarācaram KubjT_1.13d
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10415935 (0.042):
12,308.191d@029B_0018 yayā sarvam idaṃ vyāptaṃ trailokyaṃ sacarācaram / 12,308.191d@029B_0019 ya etat tritayaṃ vetti śuddhaṃ cānyad upekṣakam
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18890430 (0.043):
nārāyaṇodare sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram / / tvayā sa katham ūhyeta devadevo jagadguruḥ // RKV_186.7 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10767389 (0.043):
tvayā vyāptaṃ jagat sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram // RKS_1.20 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10798438 (0.043):
vyāptaṃ mayā jagat sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram // RKS_37.48 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18859840 (0.045):
āprīṇāti jagatsarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram // RKV_103.95 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18864024 (0.045):
na nandati jagatsarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram // RKV_118.24 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10779091 (0.045):
tvayā vyāptam idaṃ sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram // RKS_14.22 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16833580 (0.052):
trailokyaṃ sacarācaram BrP_68.50d / trailokyaṃ sacarācaram BrP_119.3d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167121 (0.054):
adya me saphalā gatiḥ KubjT_1.13b / adyāpi saṃśayo deva Stk_17.1a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827079 (0.054):
adya me saphalā gatiḥ KubjT_1.13b / adyāpi saṃśayo nātha KubjT_4.2a
yan nātha bhavadaṅghribhyām $ aṅkitaṃ mastakaṃ mama &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456098 (0.0):
adya me saphalaṃ sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram // KubjT_1.13 // / yan nātha bhavadaṅghribhyām aṅkitaṃ mastakaṃ mama /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276115 (0.053):
yan na sidhyati bhūtale KubjT_7.4b / yan nātha bhavadaṅghribhyām KubjT_1.14a
tena vikhyātakīrtis tu % bhaviṣyāmi jagattraye // KubjT_1.14 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456104 (0.0):
yan nātha bhavadaṅghribhyām aṅkitaṃ mastakaṃ mama / / tena vikhyātakīrtis tu bhaviṣyāmi jagattraye // KubjT_1.14 //
tvatprasādena deveśa $ sarvajñatvaṃ labhāmy aham &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456111 (0.0):
tena vikhyātakīrtis tu bhaviṣyāmi jagattraye // KubjT_1.14 // / tvatprasādena deveśa sarvajñatvaṃ labhāmy aham /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310491 (0.055):
sarvajñatvaṃ labhāmy aham KubjT_1.15b / sarvajñatvaṃ labhet tu saḥ KubjT_17.29d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845578 (0.059):
tvatpṛcchā rahitaṃ 'naghe KubjT_15.39b / tvatprasādena deveśa KubjT_1.15a / tvatprītyā khagagāminī KubjT_6.58d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223886 (0.060):
tvatprasādānmaheśvara SvaT_7.1b / tvatprasādena deveśa KubjT_1.15a / tvatpriyārthaṃ varānane VT_339b
kim anena na paryāptaṃ % yad āyāta m iha prabhuḥ // KubjT_1.15 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456117 (0.0):
tvatprasādena deveśa sarvajñatvaṃ labhāmy aham / / kim anena na paryāptaṃ yad āyāta m iha prabhuḥ // KubjT_1.15 //
kiṃ kurmaḥ kā gatir mahyam $ ādeśo dīyatāṃ prabho &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456124 (0.0):
kim anena na paryāptaṃ yad āyāta m iha prabhuḥ // KubjT_1.15 // / kiṃ kurmaḥ kā gatir mahyam ādeśo dīyatāṃ prabho /
himavantavilāpo 'yaṃ % śrutvaivaṃ sakuṭumbinaḥ // KubjT_1.16 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456129 (0.0):
kiṃ kurmaḥ kā gatir mahyam ādeśo dīyatāṃ prabho / / himavantavilāpo 'yaṃ śrutvaivaṃ sakuṭumbinaḥ // KubjT_1.16 //
uvāca bhagavān nāthaḥ $ prahasyemāṃ giraṃ śubhām &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456136 (0.0):
himavantavilāpo 'yaṃ śrutvaivaṃ sakuṭumbinaḥ // KubjT_1.16 // / uvāca bhagavān nāthaḥ prahasyemāṃ giraṃ śubhām /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255525 (0.064):
prahasya pālako hy evam KubjT_3.9c / prahasyemāṃ giraṃ śubhām KubjT_1.17b
himavanta gire sādhu % tuṣṭo 'haṃ tava klinnayā // KubjT_1.17 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456144 (0.0):
uvāca bhagavān nāthaḥ prahasyemāṃ giraṃ śubhām / / himavanta gire sādhu tuṣṭo 'haṃ tava klinnayā // KubjT_1.17 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220333 (0.032):
tuṣṭo 'haṃ kālike tubhyaṃ KubjT_1.30a / tuṣṭo 'haṃ tava klinnayā KubjT_1.17d
prārthayasva varaṃ kiñcid $ dāsyāmo manasepsitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456150 (0.0):
himavanta gire sādhu tuṣṭo 'haṃ tava klinnayā // KubjT_1.17 // / prārthayasva varaṃ kiñcid dāsyāmo manasepsitam /
himavanta mahāprājña % tuṣṭo 'haṃ paramārthataḥ // KubjT_1.18 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456157 (0.0):
prārthayasva varaṃ kiñcid dāsyāmo manasepsitam / / himavanta mahāprājña tuṣṭo 'haṃ paramārthataḥ // KubjT_1.18 //
himavān uvāca / kiṃ kṛtaṃ me maheśāna $ svakīyadayayā prabho &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456165 (0.0):
himavanta mahāprājña tuṣṭo 'haṃ paramārthataḥ // KubjT_1.18 // / himavān uvāca
rucitaṃ kuru deveśa % himavān abravīd idam // KubjT_1.19 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456171 (0.0):
kiṃ kṛtaṃ me maheśāna svakīyadayayā prabho / / rucitaṃ kuru deveśa himavān abravīd idam // KubjT_1.19 //
parvatollapitaṃ śrutvā $ uvācedaṃ sureśvaraḥ & / prasannagirayā divyaṃ % varaṃ dātuṃ samudyataḥ // KubjT_1.20 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456183 (0.0):
rucitaṃ kuru deveśa himavān abravīd idam // KubjT_1.19 // / parvatollapitaṃ śrutvā uvācedaṃ sureśvaraḥ /
prathamaṃ tāvat tubhyaṃ hi $ pañca ślokān paṭhet tu yaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456190 (0.0):
prasannagirayā divyaṃ varaṃ dātuṃ samudyataḥ // KubjT_1.20 // / prathamaṃ tāvat tubhyaṃ hi pañca ślokān paṭhet tu yaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243495 (0.061):
pañcaśṛṅgāṭakāsīnaṃ KubjT_6.46a / pañca ślokān paṭhet tu yaḥ KubjT_1.21b
sannidhānaḥ prayatnena % bhaviṣyāmo hy avaśyataḥ // KubjT_1.21 // / dvitīyaṃ sannidhāno 'haṃ $ bhaviṣyāmi tavādhvare &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456201 (0.0):
prathamaṃ tāvat tubhyaṃ hi pañca ślokān paṭhet tu yaḥ / / sannidhānaḥ prayatnena bhaviṣyāmo hy avaśyataḥ // KubjT_1.21 //
tṛtīyaṃ sarvaśailānāṃ % rājatvaṃ cakradhāriṇaḥ // KubjT_1.22 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456210 (0.0):
dvitīyaṃ sannidhāno 'haṃ bhaviṣyāmi tavādhvare / / tṛtīyaṃ sarvaśailānāṃ rājatvaṃ cakradhāriṇaḥ // KubjT_1.22 //
caturthaṃ mama tulyatvaṃ $ pañcamaṃ mokṣadaṃ nṛṇām &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456217 (0.0):
tṛtīyaṃ sarvaśailānāṃ rājatvaṃ cakradhāriṇaḥ // KubjT_1.22 // / caturthaṃ mama tulyatvaṃ pañcamaṃ mokṣadaṃ nṛṇām /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202483 (0.034):
caturthaṃ mama tulyatvaṃ KubjT_1.23a / caturthaṃ vyāpinīśūnyaṃ SvaT_4.290a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22839262 (0.034):
caturthaṃ mama tulyatvaṃ KubjT_1.23a / caturthaṃ stambhane kṣamaḥ KubjT_13.20b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243111 (0.046):
pañcamaṃ mokṣadaṃ nṛṇām KubjT_1.23b / pañcamaṃ yadbhavedvaktraṃ SvaT_1.49c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22850644 (0.061):
pañcamaṃ mokṣadaṃ nṛṇām KubjT_1.23b / pañcamaṃ ya sa madhyasthaṃ KubjT_5.39a
evaṃ pañca varās tubhyaṃ % himavanta punar vada // KubjT_1.23 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456224 (0.0):
caturthaṃ mama tulyatvaṃ pañcamaṃ mokṣadaṃ nṛṇām / / evaṃ pañca varās tubhyaṃ himavanta punar vada // KubjT_1.23 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325565 (0.064):
himavanta punar vada KubjT_1.23d / himavanta mahāprājña KubjT_1.18c
himavān uvāca / kim anyena mahādeva $ ātmatulyas tvayā kila &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456233 (0.0):
evaṃ pañca varās tubhyaṃ himavanta punar vada // KubjT_1.23 // / himavān uvāca / kim anyena mahādeva ātmatulyas tvayā kila /
kṛto 'haṃ tat kim anyena % kiṃ tu devābhayaṃ dada // KubjT_1.24 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456241 (0.0):
kim anyena mahādeva ātmatulyas tvayā kila / / kṛto 'haṃ tat kim anyena kiṃ tu devābhayaṃ dada // KubjT_1.24 //
evaṃ brūtha punaḥ kiñcid $ yat te manasi rocate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456248 (0.0):
kṛto 'haṃ tat kim anyena kiṃ tu devābhayaṃ dada // KubjT_1.24 // / evaṃ brūtha punaḥ kiñcid yat te manasi rocate /
tad arpayāmy ahaṃ sarvaṃ % pūrvam evoditaṃ mayā // KubjT_1.25 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456253 (0.0):
evaṃ brūtha punaḥ kiñcid yat te manasi rocate / / tad arpayāmy ahaṃ sarvaṃ pūrvam evoditaṃ mayā // KubjT_1.25 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213059 (0.060):
tat sarvam icchayā bhavet KubjT_19.34b / tat sarvam uditaṃ mayā KubjT_19.114d / tat sarvaṃ kathayāmi te KubjT_3.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251577 (0.064):
pūrvamevaṃ pratijñātaṃ Stk_19.1a / pūrvam evoditaṃ mayā KubjT_1.25d
himavān uvāca / āśrame sati sarvatra $ prāticāraṃ vinā na hi &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456262 (0.0):
tad arpayāmy ahaṃ sarvaṃ pūrvam evoditaṃ mayā // KubjT_1.25 // / himavān uvāca / āśrame sati sarvatra prāticāraṃ vinā na hi /
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3972900 (0.045):
amalam avatarati: tato jñānāt sā vāsanā vyabhaitsīd vā na vā? / vyatyaraikṣīc ced, evaṃ sati tad-grāhaka-pramāṇam abhidhānīyam,
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18470825 (0.045):
jñānāt sā vāsanā vyabhaitsīd vā na vā? vyatyaraikṣīc ced, evaṃ sati / tadgrāhakapramāṇam abhidhānīyam, jñānavyatiriktāyāḥ saṃvedanābhāvāt,
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5375924 (0.048):
māṇavakaḥ tailāyanīyaḥ . tailāyanīya yūnaḥ chātrāḥ tailāyanīyāḥ . iñṇyau / sarvatra . iñṇyau sarvatra prayojanam . aupagaveḥ yūnaḥ chātrāḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14222037 (0.048):
tāṭasthye sati svarasanīyatvaṃ na bhavediti bhāvaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14232152 (0.050):
mahākavitvaṃ sagṛdayatvaṃ ca prepsūnāmiti bhāvaḥ / / sarvatreti /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25550201 (0.052):
vyāpyaivāsti kevalaṃ pratisaṃbandhyadhīnanirūpaṇatayā na sarvatra
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2142008 (0.054):
yadyākāśaṃ(ḥ) svasambandhenānyagataṃ dharmam anyatra saṅkrāmayet, tadā / sarvaṃ sarvatra saṅkrāmayet aviśeṣāditi cenna /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25330176 (0.056):
tāmidānīmāśrayāsiddhimudāharati sarvatreti asiddhāntena / / yadā hi boddhaṃ prati sarvatra kāryopalambhādātmana' sarvagatatvaṃ
tatra ḍikkarikā mahyaṃ % kariṣyaty upalepanam // KubjT_1.26 // / sā ca dharmapravṛttā ca $ yena tat kriyatāṃ prabho &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456272 (0.0):
āśrame sati sarvatra prāticāraṃ vinā na hi / / tatra ḍikkarikā mahyaṃ kariṣyaty upalepanam // KubjT_1.26 //
iṣṭā sā mama deveśa % kālikā ca kumārikā // KubjT_1.27 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456277 (0.0):
sā ca dharmapravṛttā ca yena tat kriyatāṃ prabho / / iṣṭā sā mama deveśa kālikā ca kumārikā // KubjT_1.27 //
evaṃ babhūva tasmād vai $ tatrasthā guṇaśālinī & / prasādayati deveśaṃ % vinayādyair anekadhā // KubjT_1.28 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456289 (0.0):
iṣṭā sā mama deveśa kālikā ca kumārikā // KubjT_1.27 // / evaṃ babhūva tasmād vai tatrasthā guṇaśālinī /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291615 (1.192):
vinayavratadānāni SUp_6.229a / vinayādyair anekadhā KubjT_1.28d / vinayenopasaṅgamya KubjT_1.29a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22864855 (0.041):
vidhihīne tathā pāne KubjT_8.93a / vinayādyair anekadhā KubjT_1.28d / vinayenopasaṅgamya KubjT_1.29a
vinayenopasaṅgamya $ stutistotrair anekadhā & / kālena bahunā kālīm % uvācedaṃ kuleśvaraḥ // KubjT_1.29 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456299 (0.0):
prasādayati deveśaṃ vinayādyair anekadhā // KubjT_1.28 // / vinayenopasaṅgamya stutistotrair anekadhā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291614 (0.052):
vinayādyair anekadhā KubjT_1.28d / vinayenopasaṅgamya KubjT_1.29a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834682 (0.059):
kālena prathamāditaḥ KubjT_12.47b / kālena bahunā kālīm KubjT_1.29c / kāle hy aharmukhe prāpte KubjT_15.4a
tuṣṭo 'haṃ kālike tubhyaṃ $ brūhi kiñcin manepsitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456307 (0.0):
kālena bahunā kālīm uvācedaṃ kuleśvaraḥ // KubjT_1.29 // / tuṣṭo 'haṃ kālike tubhyaṃ brūhi kiñcin manepsitam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844332 (0.025):
tuṣṭacittas tu vatsalaḥ KubjT_11.104b / tuṣṭo 'haṃ kālike tubhyaṃ KubjT_1.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220329 (0.034):
tuṣṭirmithyāsvarūpatvāt MrgT_1,11.5a / tuṣṭo 'haṃ kālike tubhyaṃ KubjT_1.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260601 (0.049):
brūhi kiñcin manepsitam KubjT_1.30b / brūhi deva guṇodayam KubjT_1.38b
yat tvayā dhāritaṃ citte % tat prārthaya hy aśaṅkitā // KubjT_1.30 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456315 (0.0):
tuṣṭo 'haṃ kālike tubhyaṃ brūhi kiñcin manepsitam / / yat tvayā dhāritaṃ citte tat prārthaya hy aśaṅkitā // KubjT_1.30 //
labdh[v]ā praṇayasadbhāvaṃ $ tyaktalajjā manotsukā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456321 (0.0):
yat tvayā dhāritaṃ citte tat prārthaya hy aśaṅkitā // KubjT_1.30 // / labdh[v]ā praṇayasadbhāvaṃ tyaktalajjā manotsukā /
vadate nātha nāthas tvaṃ % bhavāsmākaṃ surārcitaḥ // KubjT_1.31 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456330 (0.0):
labdh[v]ā praṇayasadbhāvaṃ tyaktalajjā manotsukā / / vadate nātha nāthas tvaṃ bhavāsmākaṃ surārcitaḥ // KubjT_1.31 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22855763 (0.022):
bhavanty aṣṭavidhā priye KubjT_20.46d / bhavāsmākaṃ surārcitaḥ KubjT_1.31d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261372 (0.039):
bhavāvasthā varaṃ tataḥ MrgT_1,2.26d / bhavāsmākaṃ surārcitaḥ KubjT_1.31d
evaṃ śrutvā maheśāno $ vākyam ānandasambhavam & / tataḥ sampāditaṃ śīghram % ājñānandaguṇojjvalam // KubjT_1.32 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174905 (0.0):
ājñānandakramārṇavam KubjT_22.67d / ājñānandaguṇojjvalam KubjT_1.32d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456343 (0.0):
vadate nātha nāthas tvaṃ bhavāsmākaṃ surārcitaḥ // KubjT_1.31 // / evaṃ śrutvā maheśāno vākyam ānandasambhavam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288115 (0.058):
vākpāṇipādaṃ pāyuṃ ca SvaT_11.131c / vākyam ānandasambhavam KubjT_1.32b / vākyaṃ tadanyathāsiddhaṃ MrgT_1,1.9c
ājñāsanasamārūḍhaṃ $ preritānantaśambhunā & / darśitaṃ nikhilaṃ sarvaṃ % pūrvasantānagocaram // KubjT_1.33 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456348 (0.0):
tataḥ sampāditaṃ śīghram ājñānandaguṇojjvalam // KubjT_1.32 // / ājñāsanasamārūḍhaṃ preritānantaśambhunā /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456355 (0.0):
ājñāsanasamārūḍhaṃ preritānantaśambhunā / / darśitaṃ nikhilaṃ sarvaṃ pūrvasantānagocaram // KubjT_1.33 //
tataḥ prabuddhabhāvātmā $ vadaty evaṃ kuleśvarī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456361 (0.0):
darśitaṃ nikhilaṃ sarvaṃ pūrvasantānagocaram // KubjT_1.33 // / tataḥ prabuddhabhāvātmā vadaty evaṃ kuleśvarī /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210413 (0.058):
tataḥ prabuddhabhāvātmā KubjT_1.34a / tataḥ prabhātasamaye KubjT_23.69a
darśitaṃ nikhilaṃ mahyaṃ % kim āścaryaṃ kujeśvara // KubjT_1.34 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456368 (0.0):
tataḥ prabuddhabhāvātmā vadaty evaṃ kuleśvarī / / darśitaṃ nikhilaṃ mahyaṃ kim āścaryaṃ kujeśvara // KubjT_1.34 //
viditaṃ nātha me sarvaṃ $ kriyākāraṇagocaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456375 (0.0):
darśitaṃ nikhilaṃ mahyaṃ kim āścaryaṃ kujeśvara // KubjT_1.34 // / viditaṃ nātha me sarvaṃ kriyākāraṇagocaram /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22864577 (0.030):
vidarbho mantra m ādau tu KubjT_4.42c / viditaṃ nātha me sarvaṃ KubjT_1.35a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290543 (0.064):
viditaṃ nātha me sarvaṃ KubjT_1.35a / vidite tu pare tattve SvaT_4.237c
yasmāt sampadyate hy evaṃ % tad ācakṣva kujeśvara // KubjT_1.35 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456381 (0.0):
viditaṃ nātha me sarvaṃ kriyākāraṇagocaram / / yasmāt sampadyate hy evaṃ tad ācakṣva kujeśvara // KubjT_1.35 //
ājñāto guṇam aiśvaryaṃ $ sañjātaṃ parameśvara &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456387 (0.0):
yasmāt sampadyate hy evaṃ tad ācakṣva kujeśvara // KubjT_1.35 // / ājñāto guṇam aiśvaryaṃ sañjātaṃ parameśvara /
asya tantrārthasadbhāvaṃ % brūhi me paramārthataḥ // KubjT_1.36 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456393 (0.0):
ājñāto guṇam aiśvaryaṃ sañjātaṃ parameśvara / / asya tantrārthasadbhāvaṃ brūhi me paramārthataḥ // KubjT_1.36 //
dṛṣṭaṃ samastaparyantaṃ $ bhavadājñāṣaḍadhvaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456401 (0.0):
asya tantrārthasadbhāvaṃ brūhi me paramārthataḥ // KubjT_1.36 // / dṛṣṭaṃ samastaparyantaṃ bhavadājñāṣaḍadhvaram /
brūhi nirdeśataḥ sarvaṃ % yadi tuṣṭaḥ kujeśvara // KubjT_1.37 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456408 (0.0):
dṛṣṭaṃ samastaparyantaṃ bhavadājñāṣaḍadhvaram / / brūhi nirdeśataḥ sarvaṃ yadi tuṣṭaḥ kujeśvara // KubjT_1.37 //
ājñāto guṇasadbhāvaṃ $ brūhi deva guṇodayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456414 (0.0):
brūhi nirdeśataḥ sarvaṃ yadi tuṣṭaḥ kujeśvara // KubjT_1.37 // / ājñāto guṇasadbhāvaṃ brūhi deva guṇodayam /
yathā drakṣyāpitaṃ sarvam % ājñādvāreṇa me 'khilam // KubjT_1.38 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456420 (0.0):
ājñāto guṇasadbhāvaṃ brūhi deva guṇodayam / / yathā drakṣyāpitaṃ sarvam ājñādvāreṇa me 'khilam // KubjT_1.38 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878247 (0.050):
tannimitāt phalaṃ tasya saphalpādeva cākhilam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23394057 (0.052):
haviṣāṃ pariṇāmo 'yaṃ % yad etad akhilaṃ jagat // ViP_1,13.25 // / V1,B2,D8 ins.:
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100722 (0.052):
haviṣāṃ pariṇāmo 'yaṃ yad etad akhilaṃ jagat // ViP_1,13.25 // / V1,B2,D8 ins.:
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11230795 (0.057):
BP1.16.014a/ tathā dhenu.bhṛtaḥ kṣīraṃ (labheta^asya^aṣṭame^akhilam / / BP1.16.014b/ sa^ayaṃ (samarpayet sarvaṃ ... ... ... ... ... ... ... // / BP1.16.015a/ avyāyacchann avikrośan svāmine ca^anivedayan /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244751 (0.058):
yāvac carati tau dvau tu % tāvad ātmā samāpyate // KubjT_17.111 // / padamānam aśeṣaṃ tu $ atra sarvaṃ samāpyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481609 (0.058):
yāvac carati tau dvau tu tāvad ātmā samāpyate // KubjT_17.111 // / padamānam aśeṣaṃ tu atra sarvaṃ samāpyate /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218854 (0.061):
sarvaṃ namataṃ / sarvaṃ prāvārakaṃ / sarvaṃ kocavaṃ / sarvaṃ lelohitaṃ / / sarvaṃ sthūlakambalañ ceti / āsīvakāṃs tu datvā dhārayitavyam* /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11372526 (0.063):
kathitāṃ karmanirghoṣāṃ taṃ janānṛṣisattamā // Mmk_20.179 // / nibodhyamakhilaṃ sarvaṃ dhārayadhva sukhecchayā /
pūrvavṛttāntasadbhāvaṃ $ pūrvapāṭhaśrutaṃ ca yat &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456428 (0.0):
yathā drakṣyāpitaṃ sarvam ājñādvāreṇa me 'khilam // KubjT_1.38 // / pūrvavṛttāntasadbhāvaṃ pūrvapāṭhaśrutaṃ ca yat /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251681 (0.060):
pūrvavanmānasaṃ yāgam SvaT_3.10a / pūrvavṛttāntasadbhāvaṃ KubjT_1.39a / pūrvavyatyāsitasyāṇoḥ MrgT_1,2.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251465 (0.062):
pūrvapāṭhaśrutaṃ ca yat KubjT_1.39b / pūrvabījatanur bhūtvā KubjT_1.78a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22853547 (0.063):
pūrvavac ca yathāsthitam KubjT_8.14d / pūrvavṛttāntasadbhāvaṃ KubjT_1.39a / pūrvavyādhiṃ vicintayet KubjT_8.25b
pūrvakalpārthanirdeśam % ājñāto jñāpitaṃ tvayā // KubjT_1.39 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456435 (0.0):
pūrvavṛttāntasadbhāvaṃ pūrvapāṭhaśrutaṃ ca yat / / pūrvakalpārthanirdeśam ājñāto jñāpitaṃ tvayā // KubjT_1.39 //
pūrvasandarśitaṃ deva $ ājñāguṇamahodayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456442 (0.0):
pūrvakalpārthanirdeśam ājñāto jñāpitaṃ tvayā // KubjT_1.39 // / pūrvasandarśitaṃ deva ājñāguṇamahodayam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174815 (0.064):
ājñāguṇamahodayam KubjT_1.40b / ājñāguṇamahodayam KubjT_1.42b
tadbhraṃśād bhraṃśam utpannam % ato 'rthaṃ kathaya sphuṭam // KubjT_1.40
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456451 (0.0):
pūrvasandarśitaṃ deva ājñāguṇamahodayam / / tadbhraṃśād bhraṃśam utpannam ato 'rthaṃ kathaya sphuṭam // KubjT_1.40 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1215242 (0.058):
tadbhokṣyante tvime sarve SvaT_11.116a / tadbhraṃśād bhraṃśam utpannam KubjT_1.40c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22843263 (0.061):
tadbhāvaḥ sahajo bhavet KubjT_14.31d / tadbhraṃśād bhraṃśam utpannam KubjT_1.40c
kalpe kalpe tvayā deva $ saṃhitārtham anekadhā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456458 (0.0):
tadbhraṃśād bhraṃśam utpannam ato 'rthaṃ kathaya sphuṭam // KubjT_1.40 // / kalpe kalpe tvayā deva saṃhitārtham anekadhā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189193 (0.040):
kalpe kalpee vinirgatāḥ SvaT_10.915b / kalpe kalpe tvayā deva KubjT_1.41a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834044 (0.049):
kalpāvāntaram āsādya KubjT_15.17a / kalpe kalpe tvayā deva KubjT_1.41a
mantratantrakriyāyogāḥ % kathitā nāvadhāritāḥ // KubjT_1.41 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456466 (0.0):
kalpe kalpe tvayā deva saṃhitārtham anekadhā / / mantratantrakriyāyogāḥ kathitā nāvadhāritāḥ // KubjT_1.41 //
idānīṃ saṃsphuṭaṃ sarvam $ ājñāguṇamahodayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456472 (0.0):
mantratantrakriyāyogāḥ kathitā nāvadhāritāḥ // KubjT_1.41 // / idānīṃ saṃsphuṭaṃ sarvam ājñāguṇamahodayam /
yasmāt sañjāyate sarvaṃ % tatprabhāvaṃ vada prabho // KubjT_1.42 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456482 (0.0):
idānīṃ saṃsphuṭaṃ sarvam ājñāguṇamahodayam / / yasmāt sañjāyate sarvaṃ tatprabhāvaṃ vada prabho // KubjT_1.42 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212034 (0.015):
tatprabuddhāsane sthitam VT_205d / tatprabhāvaṃ vada prabho KubjT_1.42d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842397 (0.033):
tat pradeśaṃ sthiraṃ jātam KubjT_2.67c / tatprabhāvaṃ vada prabho KubjT_1.42d
ānandaś cāvaliś caiva $ prabhur yogī tathaiva ca & / atītaś caiva pādaś ca % ṣaṭ prakārāḥ kathaṃ sthitāḥ // KubjT_1.43 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456492 (0.0):
yasmāt sañjāyate sarvaṃ tatprabhāvaṃ vada prabho // KubjT_1.42 // / ānandaś cāvaliś caiva prabhur yogī tathaiva ca /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304394 (0.041):
ṣaṭ prakārāṇi ṣaṭ siddhā KubjT_10.64a / ṣaṭ prakārāḥ kathaṃ sthitāḥ KubjT_1.43d
śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ mahānandavidhāyini &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223803 (0.0):
dhvaṃsitāś ca tvayā lokā $ māyārūpeṇa bhairava // KubjT_4.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahāprājñe $ vastucodyavikalpini &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249085 (0.0):
yasmād utpattisaṃsthānam % etat sarvaṃ vada prabho // KubjT_20.20 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ sādhu mālini sarvathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456501 (0.0):
atītaś caiva pādaś ca ṣaṭ prakārāḥ kathaṃ sthitāḥ // KubjT_1.43 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460667 (0.0):
dhvaṃsitāś ca tvayā lokā māyārūpeṇa bhairava // KubjT_4.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahāprājñe vastucodyavikalpini /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485941 (0.0):
yasmād utpattisaṃsthānam etat sarvaṃ vada prabho // KubjT_20.20 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge sādhu mālini sarvathā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27812294 (5.960):
jīvanmuktiriyaṃ nātha % kīdṛśī vaktumarhasi // Ras_1.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ sādhu parvatanandini &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11785668 (5.960):
jīvanmuktiriyaṃ nātha kīdṛśī vaktumarhasi // Ras_1.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge sādhu parvatanandini /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506548 (5.960):
kalimāsādya sidhyanti $ tathā brūhi maheśvara & / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge % yattvayā paricoditam // SvaT_1.11 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763786 (5.960):
kalimāsādya sidhyanti tathā brūhi maheśvara / / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge yattvayā paricoditam // SvaT_1.11 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21372263 (0.018):
śrutvā mandasmitaṃ devo jagādetthaṃ paraṃ vacaḥ // Āk_1,23.4 // / śrībhairavaḥ / / sādhu sādhu mahābhāge lokānāṃ jananī yataḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234156 (0.052):
śrībhairava uvāca / sādhu devi mahāprājñe $ kathayāmi sapratyayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241937 (0.052):
śrībhairava uvāca / sādhu devi mahādurge $ kiṃ na budhyasi pārvati &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260672 (0.052):
śrībhairava uvāca / sādhu devi mahāprājñe $ praśnam etat sudurlabham &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17471018 (0.052):
śrībhairava uvāca / sādhu devi mahāprājñe kathayāmi sapratyayam /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17478797 (0.052):
śrībhairava uvāca / sādhu devi mahādurge kiṃ na budhyasi pārvati /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497520 (0.052):
śrībhairava uvāca / sādhu devi mahāprājñe praśnam etat sudurlabham /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248804 (0.055):
paramārthopadeśena % yathā tv evaṃ vada prabho // KubjT_20.1 // / śrībhairava uvāca / satyedaṃ sādhu deveśi $ yat tvayā paripṛcchitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485660 (0.055):
paramārthopadeśena yathā tv evaṃ vada prabho // KubjT_20.1 // / śrībhairava uvāca / satyedaṃ sādhu deveśi yat tvayā paripṛcchitam /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242461 (0.056):
sā parā labhyate yena % sa navātmā vada prabho // KubjT_16.54 // / śrībhairava uvāca / sādhu bhairavi yatnena $ pṛcchitaṃ nirmalārthataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479321 (0.056):
sā parā labhyate yena sa navātmā vada prabho // KubjT_16.54 // / śrībhairava uvāca / sādhu bhairavi yatnena pṛcchitaṃ nirmalārthataḥ /
pṛcchitaṃ yat tvayā vākyam % atyadbhutam anāmayam // KubjT_1.44 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456508 (0.0):
sādhu sādhu mahābhāge mahānandavidhāyini / / pṛcchitaṃ yat tvayā vākyam atyadbhutam anāmayam // KubjT_1.44 //
gopitaṃ sarvarudrāṇāṃ $ vīrāṇāṃ bhairaveṣu ca & / siddhakramaṃ nirācāraṃ % tathāpi kathayāmi te // KubjT_1.45 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456519 (0.0):
pṛcchitaṃ yat tvayā vākyam atyadbhutam anāmayam // KubjT_1.44 // / gopitaṃ sarvarudrāṇāṃ vīrāṇāṃ bhairaveṣu ca /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317201 (0.036):
siddhakramasamāyuktaṃ KubjT_18.97c / siddhakramaṃ nirācāraṃ KubjT_1.45c / siddhagandharvamahatāṃ MrgT_1,13.46a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872156 (0.036):
siddhakramasamāyuktaṃ KubjT_18.97c / siddhakramaṃ nirācāraṃ KubjT_1.45c / siddhadevyānvitaṃ yajet KubjT_24.93d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317192 (0.063):
siddhakaulābhipannānām KubjT_18.103a / siddhakramam idaṃ devi KubjT_24.88c / siddhakramasamāyuktaṃ KubjT_18.97c
siddhamārgakramāyātaṃ $ siddhapaṅktivyavasthitaṃ &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317276 (0.0):
siddhamātṭḥ prapūjayet KubjT_24.88d / siddhamārgakramāyātaṃ KubjT_1.46a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456525 (0.0):
siddhakramaṃ nirācāraṃ tathāpi kathayāmi te // KubjT_1.45 // / siddhamārgakramāyātaṃ siddhapaṅktivyavasthitaṃ /
gopitaṃ sarvamārgeṣu % tavādya prakaṭīkṛtam // KubjT_1.46 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456534 (0.0):
siddhamārgakramāyātaṃ siddhapaṅktivyavasthitaṃ / / gopitaṃ sarvamārgeṣu tavādya prakaṭīkṛtam // KubjT_1.46 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22843563 (0.040):
tava mārgeṣu rakṣakāḥ KubjT_2.81b / tavādya prakaṭīkṛtam KubjT_1.46d
pūrvasañcodito devi $ tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456539 (0.0):
gopitaṃ sarvamārgeṣu tavādya prakaṭīkṛtam // KubjT_1.46 // / pūrvasañcodito devi tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224160 (0.035):
tvayā sārdhaṃ varānane SvaT_10.1001b / tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ KubjT_1.47b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239136 (0.035):
tvayā mahyaṃ mayā tubhyaṃ % tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ // KubjT_13.88 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845659 (0.035):
tvayā sārdhaṃ mahādeva KubjT_3.1a / tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ KubjT_1.47b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845668 (0.035):
tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ KubjT_13.88d / tvayoktaṃ sat yam ucyate KubjT_4.5b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475999 (0.035):
tvayā mahyaṃ mayā tubhyaṃ tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ // KubjT_13.88 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261099 (0.055):
parakubjinī mama punas tvāhaṃ mayā tvaṃ punaḥ & / tvayādiṣṭacatuṣṭayaṃ kramapathaṃ teṣāṃ kramo vai yathā % sampreṣyātmagataṃ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497947 (0.055):
parakubjinī mama punas tvāhaṃ mayā tvaṃ punaḥ / / tvayādiṣṭacatuṣṭayaṃ kramapathaṃ teṣāṃ kramo vai yathā sampreṣyātmagataṃ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4400393 (0.058):
śuddhā keśānvidhunvantī bhāṣase yad yad icchasi // HV_73.28 // / kasya tvam iti yac cāhaṃ tvayokto mattakāśinī /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248026 (0.060):
toṣito 'haṃ tvayā devi % tenedaṃ saṃsphuṭaṃ mayā // KubjT_19.74 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8116148 (0.063):
anicchantī haṭhānnītā vivāhy ahamihāmunā / / kiṃ tadā ca mayā noktaṃ nāsiṣye te gṛheṣviti // SoKss_9,2.53 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653883 (0.064):
470.007. candraprabhā devī kathayati deva, mā mayā durnṛtyam? devi, na / tvayā dunṛtyam/ / 470.008. api tu mayā tava nṛtyantyā vināśalakṣaṇaṃ dṛṣṭam saptame divase
atra kalpe mayā tubhyaṃ % tvaṃ punar mama dāsyasi // KubjT_1.47 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456551 (0.0):
pūrvasañcodito devi tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ / / atra kalpe mayā tubhyaṃ tvaṃ punar mama dāsyasi // KubjT_1.47 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166321 (0.038):
atra kalpe mayā tubhyaṃ KubjT_1.47c / atra kalpe varārohe KubjT_25.190a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224257 (0.047):
tvaṃ punar mama dāsyasi KubjT_1.47d / tvaṃ punaś cāvatāritvā KubjT_25.186c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239135 (0.060):
tvayā mahyaṃ mayā tubhyaṃ % tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ // KubjT_13.88 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475998 (0.060):
tvayā mahyaṃ mayā tubhyaṃ tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ // KubjT_13.88 //
ārādhayantaṃ deveśaṃ $ na jānāti tapotkaṭā & / tataḥ stavena divyena % devenānandabhṛdgirā \
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456562 (0.0):
atra kalpe mayā tubhyaṃ tvaṃ punar mama dāsyasi // KubjT_1.47 // / ārādhayantaṃ deveśaṃ na jānāti tapotkaṭā /
divyastotraṃ samārabdham
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456568 (0.0):
tataḥ stavena divyena devenānandabhṛdgirā / / divyastotraṃ samārabdham aśeṣārthaprabodhakam // KubjT_1.70 //
%After 70ef ABEFG continue with: / evaṃ samyagvidhānena $ rudraśaktiḥ svayambhunā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456578 (0.0):
divyastotraṃ samārabdham aśeṣārthaprabodhakam // KubjT_1.70 // / %After 70ef ABEFG continue with:
nirmitā svāṅgajair varṇair % nādiphāntasvarūpiṇī // KubjT_1.71 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456588 (0.0):
evaṃ samyagvidhānena rudraśaktiḥ svayambhunā / / nirmitā svāṅgajair varṇair nādiphāntasvarūpiṇī // KubjT_1.71 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237348 (0.004):
nādiphāntasvarūpataḥ KubjT_4.56d / nādiphāntasvarūpiṇī KubjT_1.71d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240383 (0.020):
nirmitāste mayā purā SvaT_10.464d / nirmitā svāṅgajair varṇair KubjT_1.71c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22849971 (0.023):
nirmale malanāśinī KubjT_2.1b / nirmitā svāṅgajair varṇair KubjT_1.71c
sarvākṣaramayī devī $ sarvalakṣaṇalakṣitā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312178 (0.0):
sarvākāropakāriṇaḥ MrgT_4.59b / sarvākṣaramayī devī KubjT_1.72a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22870776 (0.0):
sarvākārī gamāgamā KubjT_21.109b / sarvākṣaramayī devī KubjT_1.72a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456595 (0.0):
nirmitā svāṅgajair varṇair nādiphāntasvarūpiṇī // KubjT_1.71 // / sarvākṣaramayī devī sarvalakṣaṇalakṣitā /
utpannā sumahātejā % bhairavābhimukhe sthitā // KubjT_1.72 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456603 (0.0):
sarvākṣaramayī devī sarvalakṣaṇalakṣitā / / utpannā sumahātejā bhairavābhimukhe sthitā // KubjT_1.72 //
vadate mālinī kas tvaṃ $ devo 'haṃ kim upāgataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456609 (0.0):
utpannā sumahātejā bhairavābhimukhe sthitā // KubjT_1.72 // / vadate mālinī kas tvaṃ devo 'haṃ kim upāgataḥ /
māṃ tvaṃ kathaṃ na jānāsi % devi tvaṃ kena nirmitā // KubjT_1.73 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456617 (0.0):
vadate mālinī kas tvaṃ devo 'haṃ kim upāgataḥ / / māṃ tvaṃ kathaṃ na jānāsi devi tvaṃ kena nirmitā // KubjT_1.73 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270995 (0.035):
māheśvarī mahātejās SvaT_10.1020a / māṃ tvaṃ kathaṃ na jānāsi KubjT_1.73c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22858798 (0.035):
māheśvarī dvitīyakam KubjT_5.14b / māṃ tvaṃ kathaṃ na jānāsi KubjT_1.73c
sṛṣṭikrīḍāvatārārthe $ mayā utpāditā priye &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456625 (0.0):
māṃ tvaṃ kathaṃ na jānāsi devi tvaṃ kena nirmitā // KubjT_1.73 // / sṛṣṭikrīḍāvatārārthe mayā utpāditā priye /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319879 (0.033):
sṛṣṭikṛd bhagavānantaḥ KubjT_14.69c / sṛṣṭikrīḍāvatārārthe KubjT_1.74a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224092 (0.054):
tvam evotpāditaḥ kena KubjT_1.74c / tvam evotpāditā mayā KubjT_1.75d
tvam evotpāditaḥ kena % brūhi vākyaṃ tu bhairava // KubjT_1.74 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456632 (0.0):
sṛṣṭikrīḍāvatārārthe mayā utpāditā priye / / tvam evotpāditaḥ kena brūhi vākyaṃ tu bhairava // KubjT_1.74 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260637 (0.060):
brūhi vākyaṃ tu bhairava KubjT_1.74d / brūhi sarvārthadarśyasi MrgT_1,13.180d
varṇarāśir ahaṃ bhadre $ svayambhūr jagataḥ patiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456638 (0.0):
tvam evotpāditaḥ kena brūhi vākyaṃ tu bhairava // KubjT_1.74 // / varṇarāśir ahaṃ bhadre svayambhūr jagataḥ patiḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286766 (0.042):
varṇarāśikramo jñeyo KubjT_4.56c / varṇarāśir ahaṃ bhadre KubjT_1.75a
mamāṅgasambhavair bījais % tvam evotpāditā mayā // KubjT_1.75 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456647 (0.0):
varṇarāśir ahaṃ bhadre svayambhūr jagataḥ patiḥ / / mamāṅgasambhavair bījais tvam evotpāditā mayā // KubjT_1.75 //
vīrāvalīti tena tvaṃ $ rudraśaktiḥ praśasyase & / vadate mālinī kruddhā % tvatsvakīyaiḥ śarīrajaiḥ // KubjT_1.76 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456652 (0.0):
mamāṅgasambhavair bījais tvam evotpāditā mayā // KubjT_1.75 // / vīrāvalīti tena tvaṃ rudraśaktiḥ praśasyase /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456660 (0.0):
vīrāvalīti tena tvaṃ rudraśaktiḥ praśasyase / / vadate mālinī kruddhā tvatsvakīyaiḥ śarīrajaiḥ // KubjT_1.76 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845608 (0.039):
tvatsvakīyaiḥ śarīrajaiḥ KubjT_1.76d / tvam eva devi sā bhadre KubjT_3.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223930 (0.046):
tvatsaṅgānyeṣu mokṣadam KubjT_13.89b / tvatsvakīyaiḥ śarīrajaiḥ KubjT_1.76d
varṇair utpāditāhaṃ te $ gṛhṇa varṇān svakān iha &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456667 (0.0):
vadate mālinī kruddhā tvatsvakīyaiḥ śarīrajaiḥ // KubjT_1.76 // / varṇair utpāditāhaṃ te gṛhṇa varṇān svakān iha /
prasārya varṇamālāṃ tu % tattvākāraṃ svarūpiṇam // KubjT_1.77 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456674 (0.0):
varṇair utpāditāhaṃ te gṛhṇa varṇān svakān iha / / prasārya varṇamālāṃ tu tattvākāraṃ svarūpiṇam // KubjT_1.77 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842319 (0.048):
tattvaṃ vyāpyeśvareṇa tu KubjT_9.20d / tattvākāraṃ svarūpiṇam KubjT_1.77d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211692 (0.054):
tattvākāraṃ svarūpiṇam KubjT_1.77d / tattvākhyaṃ viṣuvaddevi SvaT_4.333a
pūrvabījatanur bhūtvā $ prasuptāmṛtakuṇḍalī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456682 (0.0):
prasārya varṇamālāṃ tu tattvākāraṃ svarūpiṇam // KubjT_1.77 // / pūrvabījatanur bhūtvā prasuptāmṛtakuṇḍalī /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251468 (0.052):
pūrvapāṭhaśrutaṃ ca yat KubjT_1.39b / pūrvabījatanur bhūtvā KubjT_1.78a
kutaḥ sarve gatā varṇā % bhrāntacittaḥ sureśvaraḥ // KubjT_1.78 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456689 (0.0):
pūrvabījatanur bhūtvā prasuptāmṛtakuṇḍalī / / kutaḥ sarve gatā varṇā bhrāntacittaḥ sureśvaraḥ // KubjT_1.78 //
paraṃ vismayam āpannaḥ $ kṣaṇam ekaṃ vitarkitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456696 (0.0):
kutaḥ sarve gatā varṇā bhrāntacittaḥ sureśvaraḥ // KubjT_1.78 // / paraṃ vismayam āpannaḥ kṣaṇam ekaṃ vitarkitaḥ /
lolībhūtās tu te sarve % jīvatattve layaṃ gatāḥ // KubjT_1.79 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456703 (0.0):
paraṃ vismayam āpannaḥ kṣaṇam ekaṃ vitarkitaḥ / / lolībhūtās tu te sarve jīvatattve layaṃ gatāḥ // KubjT_1.79 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207776 (0.036):
jīvacaitanyayogena KubjT_21.3a / jīvatattve layaṃ gatāḥ KubjT_1.79d
aho devyāḥ prabhāvas tu $ iti cintā jagatpateḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456709 (0.0):
lolībhūtās tu te sarve jīvatattve layaṃ gatāḥ // KubjT_1.79 // / aho devyāḥ prabhāvas tu iti cintā jagatpateḥ /
stunoti vividhaiḥ stotrair % devo bhuvanamālinīm // KubjT_1.80 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456717 (0.0):
aho devyāḥ prabhāvas tu iti cintā jagatpateḥ / / stunoti vividhaiḥ stotrair devo bhuvanamālinīm // KubjT_1.80 //
kāvarṇā kāmarūpe pur eva purigatā jālapīṭhe jikā yā $ ṣaḍbhinnā
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191106 (0.0):
kālyādīn paripūjayet ToT_3.66b / kāvarṇā kāmarūpe pur eva purigatā jālapīṭhe jikā yā KubjT_1.81a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456727 (0.0):
stunoti vividhaiḥ stotrair devo bhuvanamālinīm // KubjT_1.80 // / kāvarṇā kāmarūpe pur eva purigatā jālapīṭhe jikā yā ṣaḍbhinnā madhyapīṭhe
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834700 (0.035):
kālo vai yena bhakṣitaḥ KubjT_9.13d / kāvarṇā kāmarūpe pur eva purigatā jālapīṭhe jikā yā KubjT_1.81a
madhyapīṭhe tripathapadagatā tvaṃ ca śṛṅgātakārā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304670 (0.0):
ṣaḍbhinnā madhyapīṭhe tripathapadagatā tvaṃ ca śṛṅgātakārā KubjT_1.81b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456733 (0.0):
kāvarṇā kāmarūpe pur eva purigatā jālapīṭhe jikā yā ṣaḍbhinnā madhyapīṭhe
siddhair yā veṣṭitāṅgī parivṛtacaturaiḥ ṣaṣṭibhir yogivṛndair % yuktā
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317738 (0.0):
siddhair bhṛgupuraḥsaraiḥ KubjT_10.37d / siddhair yā veṣṭitāṅgī parivṛtacaturaiḥ ṣaṣṭibhir yogivṛndair KubjT_1.81c
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456744 (0.0):
tripathapadagatā tvaṃ ca śṛṅgātakārā / / siddhair yā veṣṭitāṅgī parivṛtacaturaiḥ ṣaṣṭibhir yogivṛndair yuktā
hṛtpaṅkajena ḍaralakasahajā pātu māṃ rudraśaktiḥ // KubjT_1.81 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278696 (0.0):
yuktā syāt pañcamaṃ padam KubjT_24.47b / yuktā hṛtpaṅkajena ḍaralakasahajā pātu māṃ rudraśaktiḥ KubjT_1.81d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456753 (0.0):
siddhair yā veṣṭitāṅgī parivṛtacaturaiḥ ṣaṣṭibhir yogivṛndair yuktā / hṛtpaṅkajena ḍaralakasahajā pātu māṃ rudraśaktiḥ // KubjT_1.81 //
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate candradvīpāvatāro nāma prathamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223716 (0.0):
pādena saṃspṛśed yas tu $ śire dhṛtvāṣṭakaṃ japet // KubjT_3.133* // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate manthānabhedapracāraratisaṅgamo nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228812 (0.0):
kim anyat pṛcchase devi $ tat sarvaṃ kathayāmy aham // KubjT_6.113 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate japamudrānirṇayo nāma ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233045 (0.0):
aghoraṃ ghorarūpeti $ aghorīśa iti smṛtaḥ // KubjT_9.88 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate śikhākalpaikadeśo nāma navamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237912 (0.0):
liṅgaṃ praviśya medhāvī % yena pūjyo bhaviṣyasi // KubjT_12.88 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakārādhikārārṇavo nāma dvādaśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240550 (0.0):
padmamārgavidhāyinyas % tritattvapadavīṃ labhet // KubjT_14.94 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devīdūtīnirṇayo nāma caturdaśamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244765 (0.0):
ājñāto bhuñjate kālaṃ % padaṃ jñātvājarāmaram // KubjT_17.112 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate padadvayahaṃsanirṇayo nāma saptadaśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248780 (0.0):
catuṣṭayaṃ samākhyātaṃ % pṛccha m anyaṃ yathāruci // KubjT_19.129 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate catuṣkanirṇayo nāma ekonaviṃśatimaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456762 (0.0):
hṛtpaṅkajena ḍaralakasahajā pātu māṃ rudraśaktiḥ // KubjT_1.81 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate candradvīpāvatāro nāma prathamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460580 (0.0):
pādena saṃspṛśed yas tu śire dhṛtvāṣṭakaṃ japet // KubjT_3.133* // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate manthānabhedapracāraratisaṅgamo nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465682 (0.0):
kim anyat pṛcchase devi tat sarvaṃ kathayāmy aham // KubjT_6.113 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate japamudrānirṇayo nāma ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469917 (0.0):
aghoraṃ ghorarūpeti aghorīśa iti smṛtaḥ // KubjT_9.88 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate śikhākalpaikadeśo nāma navamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474774 (0.0):
liṅgaṃ praviśya medhāvī yena pūjyo bhaviṣyasi // KubjT_12.88 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakārādhikārārṇavo nāma dvādaśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477416 (0.0):
padmamārgavidhāyinyas tritattvapadavīṃ labhet // KubjT_14.94 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devīdūtīnirṇayo nāma caturdaśamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481625 (0.0):
ājñāto bhuñjate kālaṃ padaṃ jñātvājarāmaram // KubjT_17.112 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate padadvayahaṃsanirṇayo nāma saptadaśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485638 (0.0):
catuṣṭayaṃ samākhyātaṃ pṛccha m anyaṃ yathāruci // KubjT_19.129 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate catuṣkanirṇayo nāma ekonaviṃśatimaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258199 (0.021):
etat sarvaṃ samākhyātaṃ % kim anyat paripṛcchasi // KubjT_24.171 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate tadgrahapūjāpavitrārohaṇaṃ nama
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495047 (0.021):
etat sarvaṃ samākhyātaṃ kim anyat paripṛcchasi // KubjT_24.171 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate tadgrahapūjāpavitrārohaṇaṃ nama
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473585 (0.021):
kiṃ tu jyeṣṭhacatuṣkasya dve 'vasthā na bhavanti hi / / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakāranirṇayo nāma ekādaśamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235141 (0.030):
anyad yat te manasthaṃ tu % tat pṛccha vadato mama // KubjT_10.155 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devyāsamayo nāma mantroddhāre daśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472002 (0.030):
anyad yat te manasthaṃ tu tat pṛccha vadato mama // KubjT_10.155 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devyāsamayo nāma mantroddhāre daśamaḥ
śrībhairava uvāca / jaya tvaṃ mālinī devī $ nirmale malanāśinī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456773 (0.0):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate candradvīpāvatāro nāma prathamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462170 (0.015):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate mantranirṇayagahvaramālinyuddhāro nāma / caturthaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469917 (0.022):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate śikhākalpaikadeśo nāma navamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468764 (0.024):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate svacchandaśikhādhikāro nāmāṣṭamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477418 (0.028):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devīdūtīnirṇayo nāma caturdaśamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474779 (0.029):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakārādhikārārṇavo nāma dvādaśamaḥ / paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481629 (0.030):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate padadvayahaṃsanirṇayo nāma saptadaśamaḥ / paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17478572 (0.030):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakāre yoginīnirṇayo nāma / pañcadaśamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17490018 (0.038):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate samastavyastavyāptir nāma dvāviṃśatimaḥ / paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486772 (0.046):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate candradvīpāvatāro nāma viṃśatimaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19247005 (0.050):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate catuṣkasya padabhedam aṣṭādaśamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca / rūpaṃ tu dvividhaṃ proktaṃ $ sthūlasūkṣmaṃ prakīrtitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17483861 (0.050):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate catuṣkasya padabhedam aṣṭādaśamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca / rūpaṃ tu dvividhaṃ proktaṃ sthūlasūkṣmaṃ prakīrtitam /
jñānaśaktiḥ prabhur devī % buddhis tvaṃ tejavardhanī // KubjT_2.1 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456780 (0.0):
jaya tvaṃ mālinī devī nirmale malanāśinī / / jñānaśaktiḥ prabhur devī buddhis tvaṃ tejavardhanī // KubjT_2.1 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22855280 (0.041):
buddhimanto mahāprājñaḥ KubjT_12.9c / buddhis tvaṃ tejavardhanī KubjT_2.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1259386 (0.049):
buddhistriguṇabandhena SvaT_11.103a / buddhis tvaṃ tejavardhanī KubjT_2.1d
jananī sarvabhūtānāṃ $ saṃsāre 'smin vyavasthitā & / mātā vīrāvalī devī % kāruṇyaṃ kuru vatsale // KubjT_2.2 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456793 (0.0):
jñānaśaktiḥ prabhur devī buddhis tvaṃ tejavardhanī // KubjT_2.1 // / jananī sarvabhūtānāṃ saṃsāre 'smin vyavasthitā /
Daṇḍaka / (1)jayati paramatattvanirvāṇasambhūtitejomayī niḥsṛtā vyaktarūpā
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456804 (0.0):
mātā vīrāvalī devī kāruṇyaṃ kuru vatsale // KubjT_2.2 // / Daṇḍaka / (1)jayati paramatattvanirvāṇasambhūtitejomayī niḥsṛtā vyaktarūpā
(2)parā jñānaśaktis tvam icchā kriyā ṛjvirekhā punaḥ suptanāgendravat
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456813 (0.0):
(1)jayati paramatattvanirvāṇasambhūtitejomayī niḥsṛtā vyaktarūpā / (2)parā jñānaśaktis tvam icchā kriyā ṛjvirekhā punaḥ suptanāgendravat
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087514 (0.055):
[QUOTATION of Moksa 25cd: sarvajñānakriyārūpā śaktirekaiva śūlinaḥ]
(3)kuṇḍalākārarūpā prabhur nādaśaktis tu saṅgīyase bhāsurā
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456824 (0.0):
(2)parā jñānaśaktis tvam icchā kriyā ṛjvirekhā punaḥ suptanāgendravat / (3)kuṇḍalākārarūpā prabhur nādaśaktis tu saṅgīyase bhāsurā
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7510955 (0.063):
virūpā śaktiḥ asya duḥśaktaḥ, duḥśaktaḥ, duḥśaktiḥ / / śobhanā śaktiḥ asya suśaktaḥ, suśaktiḥ //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25778700 (0.064):
nādātmikā ca cāmuṇṭā chatrikā ca jayā tathā / / jhaṅkāriṇī ca saṃjñā ca ṭaṅkahastā tataḥ param // BndP_3,44.87 //
(4)jyotirūpā surūpā śivā jyeṣṭhanāmā ca vāmā ca raudrī manākhyāmbikā
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456830 (0.0):
(3)kuṇḍalākārarūpā prabhur nādaśaktis tu saṅgīyase bhāsurā / (4)jyotirūpā surūpā śivā jyeṣṭhanāmā ca vāmā ca raudrī manākhyāmbikā
(5)bindurūpāvadhūtārdhacandrākṛtis tvaṃ trikoṇā a u ma kāra i kāra
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456843 (0.0):
(4)jyotirūpā surūpā śivā jyeṣṭhanāmā ca vāmā ca raudrī manākhyāmbikā / (5)bindurūpāvadhūtārdhacandrākṛtis tvaṃ trikoṇā a u ma kāra i kāra
(6)e kārasaṃyojitaikatvam āpadyase tattvarūpā bhagākāravat sthāyinī
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456852 (0.0):
(5)bindurūpāvadhūtārdhacandrākṛtis tvaṃ trikoṇā a u ma kāra i kāra / (6)e kārasaṃyojitaikatvam āpadyase tattvarūpā bhagākāravat sthāyinī
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888958 (0.064):
nirdeśa ity arthaḥ ||23|| / idānīm a kāra u kāra ma kāra vyākhyānena tat samudāyoṃkāra vyākhyānavad
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403397 (0.064):
nirdeśa ity arthaḥ ||23|| / idānīm a-kāra-u-kāra-ma-kāra-vyākhyānena tat-samudāyoṃkāra-vyākhyānavad
(7)āditattvodbhavā yonirūpā ca śrīkaṇṭhasambodhanī rudramātā
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456862 (0.0):
(6)e kārasaṃyojitaikatvam āpadyase tattvarūpā bhagākāravat sthāyinī / (7)āditattvodbhavā yonirūpā ca śrīkaṇṭhasambodhanī rudramātā
(8)tathānantaśaktiḥ susūkṣmā trimūrtyāmarīśārghinī bhārabhūtis
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456870 (0.0):
(7)āditattvodbhavā yonirūpā ca śrīkaṇṭhasambodhanī rudramātā / (8)tathānantaśaktiḥ susūkṣmā trimūrtyāmarīśārghinī bhārabhūtis
(9)tithīśātmikā sthāṇubhūtā harākhyā ca jhaṇṭīśabhauktīśa
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456880 (0.0):
(8)tathānantaśaktiḥ susūkṣmā trimūrtyāmarīśārghinī bhārabhūtis / (9)tithīśātmikā sthāṇubhūtā harākhyā ca jhaṇṭīśabhauktīśa
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234690 (0.064):
śrīkaṇṭhānantasūkṣmeśaṃ % trimūrtir amaro 'rghinaḥ // KubjT_10.120 // / tithīśo bhārabhūtiś ca $ sthāṇunāmo haras tathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17471552 (0.064):
śrīkaṇṭhānantasūkṣmeśaṃ trimūrtir amaro 'rghinaḥ // KubjT_10.120 // / tithīśo bhārabhūtiś ca sthāṇunāmo haras tathā /
(10) sadyātmikānugraheśārcitā krūrasaṅge mahāsenasambhoginī
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456887 (0.0):
(9)tithīśātmikā sthāṇubhūtā harākhyā ca jhaṇṭīśabhauktīśa / (10) sadyātmikānugraheśārcitā krūrasaṅge mahāsenasambhoginī
(11) ṣoḍaśāntāmṛtā bindusandohaniṣyandadehaplutāśeṣasamyakparānanda
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456899 (0.0):
(10) sadyātmikānugraheśārcitā krūrasaṅge mahāsenasambhoginī / (11) ṣoḍaśāntāmṛtā bindusandohaniṣyandadehaplutāśeṣasamyakparānanda
(12) nirvāṇasaukhyaprade bhairavī bhairavodyānakrīḍānuṣakte
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456907 (0.0):
(11) ṣoḍaśāntāmṛtā bindusandohaniṣyandadehaplutāśeṣasamyakparānanda / (12) nirvāṇasaukhyaprade bhairavī bhairavodyānakrīḍānuṣakte
(13) parā mālinī rudramālārcite rudraśaktiḥ khagī siddhayogeśvarī
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456915 (0.0):
(12) nirvāṇasaukhyaprade bhairavī bhairavodyānakrīḍānuṣakte / (13) parā mālinī rudramālārcite rudraśaktiḥ khagī siddhayogeśvarī
(14) siddhamātā vibhuḥ śabdarāśīti yonyārṇavī vāgviśuddhāsi vāgeśvarī
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456923 (0.0):
(13) parā mālinī rudramālārcite rudraśaktiḥ khagī siddhayogeśvarī / (14) siddhamātā vibhuḥ śabdarāśīti yonyārṇavī vāgviśuddhāsi vāgeśvarī
(15) mātṛkāsiddham icchā kriyā maṅgalā siddhalakṣmī vibhūtiḥ subhūtir
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456932 (0.0):
(14) siddhamātā vibhuḥ śabdarāśīti yonyārṇavī vāgviśuddhāsi vāgeśvarī / (15) mātṛkāsiddham icchā kriyā maṅgalā siddhalakṣmī vibhūtiḥ subhūtir
(16) gatiḥ śāśvatā khyāti nārāyaṇī raktacaṇḍā karālekṣaṇā bhīmarūpā
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456941 (0.0):
(15) mātṛkāsiddham icchā kriyā maṅgalā siddhalakṣmī vibhūtiḥ subhūtir / (16) gatiḥ śāśvatā khyāti nārāyaṇī raktacaṇḍā karālekṣaṇā bhīmarūpā
(17) mahocchuṣmayāgapriyā tvam jayantyājitā rudrasammohanī
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456948 (0.0):
(16) gatiḥ śāśvatā khyāti nārāyaṇī raktacaṇḍā karālekṣaṇā bhīmarūpā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817694 (0.010):
vṛttapuṣpo 'tigandhaś ca gandharājo viṭapriyaḥ / / geyapriyo janeṣṭaś ca mṛgeṣṭo rudrasammitaḥ // Rajni_10.76
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142981 (0.019):
devagaṇebhyarcitacaraṇa / surū 2 curū 2 murū 2 dhurū 2 / sanatkumārarudravāsavaviṣṇudhanadavāyuagni ṛṣi nāyakavināyaka /
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2313369 (0.024):
RV_07.046.02.2{13} avannavantīrupa no duraścarānamīvo rudra jāsu no bhava
(18) tvaṃ navātmānadevasya cotsaṅgayānāśritā
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456953 (0.0):
(17) mahocchuṣmayāgapriyā tvam jayantyājitā rudrasammohanī / (18) tvaṃ navātmānadevasya cotsaṅgayānāśritā
(19) mantramārgānugair mantribhir vīrapānānuraktaiḥ subhaktaiś ca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456962 (0.0):
(18) tvaṃ navātmānadevasya cotsaṅgayānāśritā / (19) mantramārgānugair mantribhir vīrapānānuraktaiḥ subhaktaiś ca
(20) sampūjyase devi pañcāmṛtair divyapānotsavair ekajanmadvijanma
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456971 (0.0):
(19) mantramārgānugair mantribhir vīrapānānuraktaiḥ subhaktaiś ca / (20) sampūjyase devi pañcāmṛtair divyapānotsavair ekajanmadvijanma
(21) trijanmacatuḥpañcaṣaṭsaptajanmodbhavais taiś ca nāraiḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456980 (0.0):
(20) sampūjyase devi pañcāmṛtair divyapānotsavair ekajanmadvijanma / (21) trijanmacatuḥpañcaṣaṭsaptajanmodbhavais taiś ca nāraiḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6315211 (0.029):
jīveyaṃ saptāhaṃ ṣaṭ pañcacatustridvire (dvaye)kāhayāmamardhayāmamapi
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436339 (0.041):
ekadvitricatuḥpañcaṣaṭsaptāṣṭavyatikramāt /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857267 (0.048):
caturasyaṃ brāhmaṇasya vṛttaṃ rājñaś ca śuklakaṃ //AP_244.002cd/ / tricatuḥpañcaṣaṭsaptāṣṭaparvaś ca daṇḍakaḥ /AP_244.003ab/
(22) śubhaiḥ phalguṣais tarpyase madyamāṃsapriye
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456987 (0.0):
(21) trijanmacatuḥpañcaṣaṭsaptajanmodbhavais taiś ca nāraiḥ / (22) śubhaiḥ phalguṣais tarpyase madyamāṃsapriye
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142550 (0.033):
dine dine triṣkālaṃ triṇi vārān pariāvarttayitavyaṃ / / madyamāṃsapālāṇḍuguṃ kṛtocchiṣṭhaṃ viṣayardhinājyate varjjayitavyaṃ / ayaṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24975813 (0.063):
taddāsavaryānmodayasva svavastrairmadyairmāṃsadravyajālena nityam /
(23) mantravidyāvratodbhāṣibhir muṇḍakaṅkālakāpālibhir
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456993 (0.0):
(22) śubhaiḥ phalguṣais tarpyase madyamāṃsapriye / (23) mantravidyāvratodbhāṣibhir muṇḍakaṅkālakāpālibhir
(24) divyacaryānurūḍhair namaskāra oṃkārasvāhāsvadhākāravauṣaḍvaṣaṭ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457002 (0.0):
(23) mantravidyāvratodbhāṣibhir muṇḍakaṅkālakāpālibhir / (24) divyacaryānurūḍhair namaskāra oṃkārasvāhāsvadhākāravauṣaḍvaṣaṭ
(25) kāraphaṭkārahūṃkārajātībhir etaiś ca mantrākṣaroccāribhir
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457009 (0.0):
(24) divyacaryānurūḍhair namaskāra oṃkārasvāhāsvadhākāravauṣaḍvaṣaṭ / (25) kāraphaṭkārahūṃkārajātībhir etaiś ca mantrākṣaroccāribhir
(26) vāmahastasthitaiś cākṣasūtrāvalījāpibhiḥ sādhakaiḥ putrakair
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457018 (0.0):
(25) kāraphaṭkārahūṃkārajātībhir etaiś ca mantrākṣaroccāribhir / (26) vāmahastasthitaiś cākṣasūtrāvalījāpibhiḥ sādhakaiḥ putrakair
(27) mātṛbhir maṇḍale dīkṣitair yogibhir yoginīvṛndamelāpakai
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457025 (0.0):
(26) vāmahastasthitaiś cākṣasūtrāvalījāpibhiḥ sādhakaiḥ putrakair / (27) mātṛbhir maṇḍale dīkṣitair yogibhir yoginīvṛndamelāpakai
(28) rudrakrīḍālasaiḥ pūjyase yogināṃ yogasiddhiprade devi tvaṃ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457034 (0.0):
(27) mātṛbhir maṇḍale dīkṣitair yogibhir yoginīvṛndamelāpakai / (28) rudrakrīḍālasaiḥ pūjyase yogināṃ yogasiddhiprade devi tvaṃ
(29) padmapattropamair locanaiḥ snehapūrṇais tu yaṃ paśyase
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457043 (0.0):
(28) rudrakrīḍālasaiḥ pūjyase yogināṃ yogasiddhiprade devi tvaṃ / (29) padmapattropamair locanaiḥ snehapūrṇais tu yaṃ paśyase
(30) tasya divyāntarīkṣasthitā saptapātālasatkhecarī siddhir avyāhatā
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457053 (0.0):
(29) padmapattropamair locanaiḥ snehapūrṇais tu yaṃ paśyase / (30) tasya divyāntarīkṣasthitā saptapātālasatkhecarī siddhir avyāhatā
(31) vartate. bhaktito yaḥ paṭhed daṇḍakaṃ ekakālaṃ dvikālaṃ trikālaṃ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457064 (0.0):
(30) tasya divyāntarīkṣasthitā saptapātālasatkhecarī siddhir avyāhatā / (31) vartate. bhaktito yaḥ paṭhed daṇḍakaṃ ekakālaṃ dvikālaṃ trikālaṃ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12732722 (5.960):
trikālaṃ vā dvikālaṃ vāpyekakālamathāpi vā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21099595 (5.960):
eka kālaṃ dvikālaṃ vā tri kālaṃ pūjayed dharim |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710461 (5.960):
**HV_App.I,44.59**14:1 / / ekakālaṃ dvikālaṃ vā $ trikālaṃ vāpi yaḥ paṭhet //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22196009 (5.960):
imāṃ ca saṃhitāṃ ceti sarvaśāstramayīṃ tathā / **HV_App.I,44.59**14:1 / ekakālaṃ dvikālaṃ vā trikālaṃ vāpi yaḥ paṭhet //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934379 (5.960):
eka kālaṃ dvi kālaṃ vā tri kālaṃ pūjayed dharim |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25292032 (5.960):
pūjā phalam āha / eka kālaṃ dvikālaṃ vā tri kālaṃ ceti goṣṭhagam |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25292070 (5.960):
goṣṭhagaṃ vraja gaṃ kṛṣṇaṃ pratyahaṃ eka kālaṃ dvikālaṃ tri kālaṃ pūjayet
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13404837 (5.960):
sadā ca vāyubhakṣaśca sakṛdyo 'bhyarcayecchivam // LiP_2,21.80 // / ekakālaṃ dvikālaṃ vā trikālaṃ nityameva vā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885735 (5.960):
ekakālaṃ dvikālaṃ vā trikālaṃ cāpi yaḥ sadā /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25418242 (5.960):
ekakālaṃ dvikālaṃ vā trikālaṃ nityameva vā // ŚivP_7.2,26.12cd/
Sivamahimnastava (sivmstau.htm.txt) 9510731 (5.960):
ekakālaṃ dvikālaṃ vā trikālaṃ yaḥ paṭhen naraḥ |
Sivamahimnastava (sivmstxu.htm.txt) 27448869 (5.960):
ekakālam+dvikālam+vā trikālam+yas+paṭhet+naras+ |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12723145 (0.016):
ṣaṭkālaṃ vā trikālaṃ vā dvikālaṃ kālameva vā // BhS_18.253 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12751900 (0.016):
ṣaṭkālaṃ vā trikālaṃ vā dvikālaṃ kālameva vā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16179257 (0.020):
ekakāryāntaragatāv HV_51.4a / ekakālaṃ dvikālaṃ vā **HV_App.I,44.59**14:2a
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12732613 (0.053):
trikālaṃ vā dvikālaṃ vā eka kālamadhāpi vā /
(32) śuciḥ saṃsmared yaḥ sadā mānavaḥ so'pi śastrāgnicaurārṇave
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457073 (0.0):
(31) vartate. bhaktito yaḥ paṭhed daṇḍakaṃ ekakālaṃ dvikālaṃ trikālaṃ / (32) śuciḥ saṃsmared yaḥ sadā mānavaḥ so'pi śastrāgnicaurārṇave
(33) parvatāgre 'pi saṃrakṣase devi putrānurāgān mahālakṣmi ye
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457081 (0.0):
(32) śuciḥ saṃsmared yaḥ sadā mānavaḥ so'pi śastrāgnicaurārṇave / (33) parvatāgre 'pi saṃrakṣase devi putrānurāgān mahālakṣmi ye
(34) hemacaurānyadārānuṣaktāś ca brahmaghnagoghnā mahādoṣaduṣṭā
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457091 (0.0):
(33) parvatāgre 'pi saṃrakṣase devi putrānurāgān mahālakṣmi ye / (34) hemacaurānyadārānuṣaktāś ca brahmaghnagoghnā mahādoṣaduṣṭā
(35) vimuñcanti saṃsmṛtya devi tvadīyaṃ mukhaṃ pūrṇacandrānukāraṃ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457100 (0.0):
(34) hemacaurānyadārānuṣaktāś ca brahmaghnagoghnā mahādoṣaduṣṭā / (35) vimuñcanti saṃsmṛtya devi tvadīyaṃ mukhaṃ pūrṇacandrānukāraṃ
(36) sphuraddi vyamāṇikyasatkuṇḍalodghṛṣṭagaṇḍasthalaṃ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457107 (0.0):
(35) vimuñcanti saṃsmṛtya devi tvadīyaṃ mukhaṃ pūrṇacandrānukāraṃ / (36) sphuraddi vyamāṇikyasatkuṇḍalodghṛṣṭagaṇḍasthalaṃ
(37) ye 'pi baddhā dṛḍhair bandhanair nāgapāśair bhujābaddha
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457115 (0.0):
(36) sphuraddi vyamāṇikyasatkuṇḍalodghṛṣṭagaṇḍasthalaṃ / (37) ye 'pi baddhā dṛḍhair bandhanair nāgapāśair bhujābaddha
(38) pādārgalais te 'pi tvannāmasaṅkīrtanād devi muñcanti
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457122 (0.0):
(37) ye 'pi baddhā dṛḍhair bandhanair nāgapāśair bhujābaddha / (38) pādārgalais te 'pi tvannāmasaṅkīrtanād devi muñcanti
(39) ghorair mahāvyādhibhiḥ saṃsmṛtya pādāravindadvayaṃ te
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457129 (0.0):
(38) pādārgalais te 'pi tvannāmasaṅkīrtanād devi muñcanti / (39) ghorair mahāvyādhibhiḥ saṃsmṛtya pādāravindadvayaṃ te
(40) mahākāli kālāgnitejaḥprabhe skandagovindabrahmendracandrārka
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457139 (0.0):
(39) ghorair mahāvyādhibhiḥ saṃsmṛtya pādāravindadvayaṃ te / (40) mahākāli kālāgnitejaḥprabhe skandagovindabrahmendracandrārka
(41) puṣpāyudhair maulimālālisatpadmakiñjalkasatpiñjaraiḥ sevyase
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457148 (0.0):
(40) mahākāli kālāgnitejaḥprabhe skandagovindabrahmendracandrārka / (41) puṣpāyudhair maulimālālisatpadmakiñjalkasatpiñjaraiḥ sevyase
(42) sarvavīrāmbike bhairavī bhairavas te śaraṇyāgato 'haṃ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457157 (0.0):
(41) puṣpāyudhair maulimālālisatpadmakiñjalkasatpiñjaraiḥ sevyase / (42) sarvavīrāmbike bhairavī bhairavas te śaraṇyāgato 'haṃ
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12346521 (0.052):
bhagavannāśramaprāptastavāhaṃ śaraṇāgataḥ // SoKss_10,10.54 // / tatkṣamasvāparādhaṃ me tvadvaco yanmayā śrutam /
(43) kṣamasvāparādhaṃ kṣamasvāparādhaṃ śive / evaṃ stutā mahādevī $ bhairaveṇa mahātmanā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457165 (0.0):
(42) sarvavīrāmbike bhairavī bhairavas te śaraṇyāgato 'haṃ / (43) kṣamasvāparādhaṃ kṣamasvāparādhaṃ śive
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12346521 (0.034):
bhagavannāśramaprāptastavāhaṃ śaraṇāgataḥ // SoKss_10,10.54 // / tatkṣamasvāparādhaṃ me tvadvaco yanmayā śrutam /
tato liṅgaṃ vinirbhidya % nirgatā parameśvarī // KubjT_2.3 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457171 (0.0):
evaṃ stutā mahādevī bhairaveṇa mahātmanā / / tato liṅgaṃ vinirbhidya nirgatā parameśvarī // KubjT_2.3 //
nīlāñjanasamaprakhyā $ kubjarūpā vṛkodarā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457178 (0.0):
tato liṅgaṃ vinirbhidya nirgatā parameśvarī // KubjT_2.3 // / nīlāñjanasamaprakhyā kubjarūpā vṛkodarā /
īṣatkarālavadanā % barbarordhvaśiroruhā // KubjT_2.4 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457185 (0.0):
nīlāñjanasamaprakhyā kubjarūpā vṛkodarā / / īṣatkarālavadanā barbarordhvaśiroruhā // KubjT_2.4 //
surūpā ca virūpā ca $ anekākārarūpiṇī & / vāmaprasāritakarā % vāmadevī m uvāca ha // KubjT_2.5 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457196 (0.0):
īṣatkarālavadanā barbarordhvaśiroruhā // KubjT_2.4 // / surūpā ca virūpā ca anekākārarūpiṇī /
ājñānandasamāviṣṭā $ stutyānandākulīkṛtā & / na vedmi ko 'tra māṃ stauti % kāhaṃ kasya varapradā // KubjT_2.6 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457211 (0.0):
ājñānandasamāviṣṭā stutyānandākulīkṛtā / / na vedmi ko 'tra māṃ stauti kāhaṃ kasya varapradā // KubjT_2.6 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457196 (1.192):
vāmaprasāritakarā vāmadevī m uvāca ha // KubjT_2.5 // / ājñānandasamāviṣṭā stutyānandākulīkṛtā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174910 (0.012):
ājñānandasamāviṣṭā KubjT_2.6a / ājñānandasamekatvaṃ KubjT_2.57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236084 (0.038):
na vedmi ko 'tra māṃ stauti KubjT_2.6c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22849027 (0.038):
na vinā ca guror vidyā KubjT_19.125c / na vedmi ko 'tra māṃ stauti KubjT_2.6c
uvācaivaṃ mahāsattvā $ dṛṣṭipāto madīyakaḥ & / āśīviṣeva duṣprekṣyaḥ % sa kathaṃ dhāritas tvayā // KubjT_2.7 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457223 (0.0):
na vedmi ko 'tra māṃ stauti kāhaṃ kasya varapradā // KubjT_2.6 // / uvācaivaṃ mahāsattvā dṛṣṭipāto madīyakaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305565 (0.053):
sa kathaṃ dhāritas tvayā KubjT_2.7d / sa kathaṃ svārthanirmukto KubjT_10.105c
prārthayasva tadā kiñcid $ yat te manasi rocate // KubjT_2.8 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457230 (0.0):
āśīviṣeva duṣprekṣyaḥ sa kathaṃ dhāritas tvayā // KubjT_2.7 // / prārthayasva tadā kiñcid yat te manasi rocate // KubjT_2.8 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22854735 (0.054):
prārabdhaṃ kathayasva me KubjT_14.6b / prārthayasva tadā kiñcid KubjT_2.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256931 (0.063):
prārthayasva tadā kiñcid KubjT_2.8a / prārthayasva varaṃ kiñcid KubjT_1.18a
śrībhairava uvāca / prasādāya mahādevi $ dadājñānugrahaṃ mama &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457238 (0.0):
prārthayasva tadā kiñcid yat te manasi rocate // KubjT_2.8 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220472 (0.060):
śrībhairava uvāca / sarvānugrahake devi $ kiṃ na budhyasi cātmani &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457345 (0.060):
śrībhairava uvāca / sarvānugrahake devi kiṃ na budhyasi cātmani /
tapasā tava cogreṇa % mama hāniḥ kujāmbike // KubjT_2.9 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457245 (0.0):
prasādāya mahādevi dadājñānugrahaṃ mama / / tapasā tava cogreṇa mama hāniḥ kujāmbike // KubjT_2.9 //
sañjātā tena me devi $ pūrvam uktam idaṃ mayā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457252 (0.0):
tapasā tava cogreṇa mama hāniḥ kujāmbike // KubjT_2.9 // / sañjātā tena me devi pūrvam uktam idaṃ mayā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306339 (0.035):
sañjātā kubjikārūpā KubjT_2.14c / sañjātā tena me devi KubjT_2.10a
evaṃ śrutvā mahādevī % salajjā gadgadekṣanā // KubjT_2.10 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457260 (0.0):
sañjātā tena me devi pūrvam uktam idaṃ mayā / / evaṃ śrutvā mahādevī salajjā gadgadekṣanā // KubjT_2.10 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22870952 (0.047):
sarvopāyasamanvitam KubjT_3.36d / salajjā gadgadekṣanā KubjT_2.10d
kiṃ te siddhaṃ mahādeva $ yena lajjāpitā vayam // KubjT_2.11 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457266 (0.0):
evaṃ śrutvā mahādevī salajjā gadgadekṣanā // KubjT_2.10 // / kiṃ te siddhaṃ mahādeva yena lajjāpitā vayam // KubjT_2.11 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279258 (0.041):
yena rūpeṇa deveśa ToT_10.1c / yena lajjāpitā vayam KubjT_2.11b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22861030 (0.045):
yena yena hi veṣeṇa KubjT_25.33a / yena lajjāpitā vayam KubjT_2.11b
śrībhairava uvāca / pūrvam uktaṃ mayā tubhyam $ ājñāsamayagocare &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457275 (0.0):
kiṃ te siddhaṃ mahādeva yena lajjāpitā vayam // KubjT_2.11 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233952 (0.050):
uvācedaṃ punaḥ kubjī $ ṣaḍadhvaṃ vada me prabho // KubjT_10.66 // / śrībhairava uvāca / yuktam uktaṃ ca deveśi $ śrūyatāṃ paramārthataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470814 (0.050):
uvācedaṃ punaḥ kubjī ṣaḍadhvaṃ vada me prabho // KubjT_10.66 // / śrībhairava uvāca / yuktam uktaṃ ca deveśi śrūyatāṃ paramārthataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251550 (0.059):
pūrvam uktam idaṃ mayā KubjT_2.10b / pūrvam uktaṃ mayā tubhyam KubjT_2.12a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237922 (0.063):
śrībhairava uvāca / evaṃ devi mayāsau tu $ pūrvaṃ cakradharaḥ sudhīḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474782 (0.063):
śrībhairava uvāca / evaṃ devi mayāsau tu pūrvaṃ cakradharaḥ sudhīḥ /
mattulyānugṛhītvā tu % paścād bhava gaṇāmbikā // KubjT_2.12 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457285 (0.0):
pūrvam uktaṃ mayā tubhyam ājñāsamayagocare / / mattulyānugṛhītvā tu paścād bhava gaṇāmbikā // KubjT_2.12 //
kasyedaṃ siddhasantānaṃ $ pāramparyakramāgatam & / matsakāśāt punas tubhyaṃ % tvatsakāśāt punar mama // KubjT_2.13 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457299 (0.0):
mattulyānugṛhītvā tu paścād bhava gaṇāmbikā // KubjT_2.12 // / kasyedaṃ siddhasantānaṃ pāramparyakramāgatam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223916 (0.050):
tvatsakāśāt punar mama KubjT_2.13d / tvatsakāśān manodbhavām KubjT_22.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265585 (0.053):
matvā ceśvaravijñānaṃ SvaT_12.145c / matsakāśāt punas tubhyaṃ KubjT_2.13c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845592 (0.056):
tvatprītyā suranāyike KubjT_25.157d / tvatsakāśāt punar mama KubjT_2.13d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857035 (0.057):
matpradattaṃ marīcayaḥ KubjT_23.143d / matsakāśāt punas tubhyaṃ KubjT_2.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1247647 (0.061):
pāramparyakramāgatam KubjT_2.13b / pāramparyakramāyātam KubjT_10.33a
evaṃ tad bhairavaṃ vākyaṃ $ śrutvā devī parāṅmukhī & / sañjātā kubjikārūpā % lajjāto rabhasoditā // KubjT_2.14 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457310 (0.0):
matsakāśāt punas tubhyaṃ tvatsakāśāt punar mama // KubjT_2.13 // / evaṃ tad bhairavaṃ vākyaṃ śrutvā devī parāṅmukhī /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284419 (0.030):
la chau stanau prakīrtitau KubjT_24.25b / lajjāto rabhasoditā KubjT_2.14d / lajjāyamānena sakopanena KubjT_3.18a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229371 (0.055):
devyuktaṃ ca vacaḥ śrutvā KubjT_19.106a / devyevaṃ bhairavo 'bravīt SvaT_1.37b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22867856 (0.058):
śrutvā kalakalārāvaṃ KubjT_1.9a / śrutvā devī parāṅmukhī KubjT_2.14b / śrutvā savismayaṃ vākyam KubjT_10.65c
kiṃ tu lajjāyase devi $ pūrvam ājñā mayā tava &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457318 (0.0):
sañjātā kubjikārūpā lajjāto rabhasoditā // KubjT_2.14 // / kiṃ tu lajjāyase devi pūrvam ājñā mayā tava /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251525 (0.055):
pūrvamavāvatīrṇāsi SvaT_10.1005a / pūrvam ājñā mayā tava KubjT_2.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284417 (0.063):
la chau stanau prakīrtitau KubjT_24.25b / lajjāto rabhasoditā KubjT_2.14d / lajjāyamānena sakopanena KubjT_3.18a
idānīṃ dada me śīghraṃ % mā śaṅkā mā vilambaya // KubjT_2.15 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457327 (0.0):
kiṃ tu lajjāyase devi pūrvam ājñā mayā tava / / idānīṃ dada me śīghraṃ mā śaṅkā mā vilambaya // KubjT_2.15 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22858721 (0.045):
māleyaṃ vaḍavānalī KubjT_16.107d / mā śaṅkā mā vilambaya KubjT_2.15d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270773 (0.049):
'māvasyārdhapratipadā SvaT_7.69d / mā śaṅkā mā vilambaya KubjT_2.15d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178215 (0.064):
idānīṃ dada me śīghraṃ KubjT_2.15c / idānīṃ noparoddhavyaṃ SvaT_4.209a
śrīkubjikā uvāca / aprabuddhapramattena $ yadā tad rabhasoditam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457335 (0.0):
idānīṃ dada me śīghraṃ mā śaṅkā mā vilambaya // KubjT_2.15 // / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239353 (0.062):
ṣaṭpattre pūjitāḥ santyaḥ % ṣaṭpadārthaphalapradāḥ // KubjT_14.5 // / śrīkubjikā uvāca / purataḥ pṛcchayiṣyāmi $ prārabdhaṃ kathayasva me &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476216 (0.062):
ṣaṭpattre pūjitāḥ santyaḥ ṣaṭpadārthaphalapradāḥ // KubjT_14.5 // / śrīkubjikā uvāca / purataḥ pṛcchayiṣyāmi prārabdhaṃ kathayasva me /
tat kiṃ nigrahabuddhyā vā % yuktaṃ tvedaṃ kujeśvara // KubjT_2.16 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457342 (0.0):
aprabuddhapramattena yadā tad rabhasoditam / / tat kiṃ nigrahabuddhyā vā yuktaṃ tvedaṃ kujeśvara // KubjT_2.16 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22860847 (0.036):
yuktam uktaṃ ca deveśi KubjT_10.67a / yuktaṃ tvedaṃ kujeśvara KubjT_2.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278660 (0.040):
yuktaṃ tvedaṃ kujeśvara KubjT_2.16d / yuktaṃ bhuvanamaṇḍitam SvaT_11.279b
śrībhairava uvāca / sarvānugrahake devi $ kiṃ na budhyasi cātmani &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457349 (0.0):
tat kiṃ nigrahabuddhyā vā yuktaṃ tvedaṃ kujeśvara // KubjT_2.16 // / śrībhairava uvāca
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25469782 (0.027):
śrībhairava uvāca / śṛṇu devi mahābhage % uttarasyāpy anuttaram // ParTri_3 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242145 (0.031):
kathaṃ sā kurute sṛṣṭiṃ % ko 'sitāṅgaḥ kuleśvaraḥ // KubjT_16.31 // / śrībhairava uvāca / kubjeśi śrūyatāṃ sṛṣṭir $ yathāvasthā prapadyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479005 (0.031):
kathaṃ sā kurute sṛṣṭiṃ ko 'sitāṅgaḥ kuleśvaraḥ // KubjT_16.31 // / śrībhairava uvāca / kubjeśi śrūyatāṃ sṛṣṭir yathāvasthā prapadyate /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258593 (0.041):
kinniyogaratā deva % kimpramāṇaṃ vyavasthitāḥ // KubjT_25.1 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495441 (0.041):
kinniyogaratā deva kimpramāṇaṃ vyavasthitāḥ // KubjT_25.1 // / śrībhairava uvāca
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21363138 (0.041):
tataḥ smerānanāmbhojo bhairavo bhavabhairavaḥ // Āk_1,17.4 // / śrībhairavaḥ / / śṛṇu devi pravakṣyāmi sarvayogyaṃ sukhaṅkaram /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224270 (0.048):
trividhaś copadeśaś ca % etad icchāmi veditum // KubjT_4.40 // / śrībhairava uvāca / pallavo ādideśe tu $ yogo madhye vijānataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461135 (0.048):
trividhaś copadeśaś ca etad icchāmi veditum // KubjT_4.40 // / śrībhairava uvāca / pallavo ādideśe tu yogo madhye vijānataḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220360 (0.060):
śrībhairava uvāca / prasādāya mahādevi $ dadājñānugrahaṃ mama &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457233 (0.060):
śrībhairava uvāca / prasādāya mahādevi dadājñānugrahaṃ mama /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237922 (0.061):
śrībhairava uvāca / evaṃ devi mayāsau tu $ pūrvaṃ cakradharaḥ sudhīḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474782 (0.061):
śrībhairava uvāca / evaṃ devi mayāsau tu pūrvaṃ cakradharaḥ sudhīḥ /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512555 (0.063):
śrīśiva uvāca / śṛṇu devi sadānande $ kālikāmantramuttamam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437388 (0.063):
śrīśiva uvāca / śṛṇu devi sadānande kālikāmantramuttamam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816229 (0.064):
yayā sampadyate hy eṣām % oṣadhīṃ vaktumarhasi // Ras_5.1 // / śrībhairava uvāca / sarpākṣo vahnikarkoṭī $ kañcukī jalabindujā &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789601 (0.064):
yayā sampadyate hy eṣām oṣadhīṃ vaktumarhasi // Ras_5.1 // / śrībhairava uvāca / sarpākṣo vahnikarkoṭī kañcukī jalabindujā /
na mayā rahitaṃ kiñcin % na tvayā rahitaṃ kvacit // KubjT_2.17 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457359 (0.0):
sarvānugrahake devi kiṃ na budhyasi cātmani / / na mayā rahitaṃ kiñcin na tvayā rahitaṃ kvacit // KubjT_2.17 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234205 (0.062):
na tena rahitaṃ kiñcit KubjT_11.70a / na tena rahitaṃ kiñcit KubjT_16.55c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22848483 (0.062):
na teṣāṃ sādhanaṃ siddhir KubjT_13.36c / na tvayā rahitaṃ kvacit KubjT_2.17d
anyonyaguṇayogena $ kāryakāraṇayogataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457366 (0.0):
na mayā rahitaṃ kiñcin na tvayā rahitaṃ kvacit // KubjT_2.17 // / anyonyaguṇayogena kāryakāraṇayogataḥ /
tvaṃ gurur mama deveśi % ahaṃ te na vicāraṇāt // KubjT_2.18 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457372 (0.0):
anyonyaguṇayogena kāryakāraṇayogataḥ / / tvaṃ gurur mama deveśi ahaṃ te na vicāraṇāt // KubjT_2.18 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224231 (0.037):
tvaṃ kubjā parakubjinī mama punas tvāhaṃ mayā tvaṃ punaḥ KubjT_25.188b / tvaṃ gurur mama deveśi KubjT_2.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173762 (0.051):
ahaṃ jāto mahākule SvaT_12.36d / ahaṃ te na vicāraṇāt KubjT_2.18d / ahaṃ dātā ca bhoktā ca SvaT_12.37a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22829085 (0.062):
aham ekaḥ kulālo vai KubjT_3.94a / ahaṃ te na vicāraṇāt KubjT_2.18d / ahaṃ devo maheśvaraḥ KubjT_8.68b
rudrabhairavavīrāṇām $ eṣā cājñā na kasyacit &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457378 (0.0):
tvaṃ gurur mama deveśi ahaṃ te na vicāraṇāt // KubjT_2.18 // / rudrabhairavavīrāṇām eṣā cājñā na kasyacit /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22862055 (0.061):
rudrapañcāśakopetaṃ KubjT_15.61a / rudrabhairavavīrāṇām KubjT_2.19a / rudrabhairavavīrāṇāṃ KubjT_3.83c
yadi śiṣyaṃ na manyetha % mitratvena tadā dada // KubjT_2.19 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457387 (0.0):
rudrabhairavavīrāṇām eṣā cājñā na kasyacit / / yadi śiṣyaṃ na manyetha mitratvena tadā dada // KubjT_2.19 //
evaṃ brūte tadā devyā $ sarvam etad bhaviṣyati & / paścimedaṃ kṛtaṃ deva % pūrvabhāgavivarjitam // KubjT_2.20 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457398 (0.0):
yadi śiṣyaṃ na manyetha mitratvena tadā dada // KubjT_2.19 // / evaṃ brūte tadā devyā sarvam etad bhaviṣyati /
candradvīpaṃ manoramyaṃ $ deva tyaktuṃ na me manaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457406 (0.0):
paścimedaṃ kṛtaṃ deva pūrvabhāgavivarjitam // KubjT_2.20 // / candradvīpaṃ manoramyaṃ deva tyaktuṃ na me manaḥ /
paścimaṃ sarvamārgāṇāṃ % tvaṃ tāvad anuśīlaya // KubjT_2.21 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457414 (0.0):
candradvīpaṃ manoramyaṃ deva tyaktuṃ na me manaḥ / / paścimaṃ sarvamārgāṇāṃ tvaṃ tāvad anuśīlaya // KubjT_2.21 //
paścimāmnāyamārgo 'yaṃ $ siddhānām akhilaṃ dada &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457420 (0.0):
paścimaṃ sarvamārgāṇāṃ tvaṃ tāvad anuśīlaya // KubjT_2.21 // / paścimāmnāyamārgo 'yaṃ siddhānām akhilaṃ dada /
gacchāmy ahaṃ punas tatra % bhārate kulaparvatam // KubjT_2.22 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457421 (0.0):
paścimāmnāyamārgo 'yaṃ siddhānām akhilaṃ dada / / gacchāmy ahaṃ punas tatra bhārate kulaparvatam // KubjT_2.22 //
anādiyugaparyantaṃ $ kīrtayāmāsa tadvidām &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457432 (0.0):
gacchāmy ahaṃ punas tatra bhārate kulaparvatam // KubjT_2.22 // / anādiyugaparyantaṃ kīrtayāmāsa tadvidām /
śrīparvataṃ kumārākhyaṃ % chāyāchatravibhūṣitam // KubjT_2.23 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457438 (0.0):
anādiyugaparyantaṃ kīrtayāmāsa tadvidām / / śrīparvataṃ kumārākhyaṃ chāyāchatravibhūṣitam // KubjT_2.23 //
evam uktvā gatā tūrṇaṃ $ śrīmatkaumāraparvatam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457445 (0.0):
śrīparvataṃ kumārākhyaṃ chāyāchatravibhūṣitam // KubjT_2.23 // / evam uktvā gatā tūrṇaṃ śrīmatkaumāraparvatam /
tatra chāyātmikā devī % avyaktā vyaktarūpiṇī // KubjT_2.24 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457451 (0.0):
evam uktvā gatā tūrṇaṃ śrīmatkaumāraparvatam / / tatra chāyātmikā devī avyaktā vyaktarūpiṇī // KubjT_2.24 //
kṣapitvā kālaparyāyaṃ $ yāvad ālokayed diśām &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457458 (0.0):
tatra chāyātmikā devī avyaktā vyaktarūpiṇī // KubjT_2.24 // / kṣapitvā kālaparyāyaṃ yāvad ālokayed diśām /
uttarāṃ tāvat tat sarvaṃ % liṅgapūrṇaṃ mahāvanam // KubjT_2.25 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457465 (0.0):
kṣapitvā kālaparyāyaṃ yāvad ālokayed diśām / / uttarāṃ tāvat tat sarvaṃ liṅgapūrṇaṃ mahāvanam // KubjT_2.25 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22862940 (0.052):
liṅgapaṅkamalaṃ tathā KubjT_25.226b / liṅgapūrṇaṃ mahāvanam KubjT_2.25d
aśītiyojanāyāmaṃ $ samantāt parimaṇḍalam & / caturdvārasamopetaṃ % tīrthakoṭibhir āvṛtam // KubjT_2.26 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457478 (0.0):
uttarāṃ tāvat tat sarvaṃ liṅgapūrṇaṃ mahāvanam // KubjT_2.25 // / aśītiyojanāyāmaṃ samantāt parimaṇḍalam /
anekasiddhasaṃchannaṃ $ manoramyam anopamam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457483 (0.0):
caturdvārasamopetaṃ tīrthakoṭibhir āvṛtam // KubjT_2.26 // / anekasiddhasaṃchannaṃ manoramyam anopamam /
tamoguṇagaṇākīrṇam % anekāścaryasaṃkulam // KubjT_2.27 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457492 (0.0):
anekasiddhasaṃchannaṃ manoramyam anopamam / / tamoguṇagaṇākīrṇam anekāścaryasaṃkulam // KubjT_2.27 //
devyādṛṣṭinipātena $ akasmāc chrīr upasthitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457497 (0.0):
tamoguṇagaṇākīrṇam anekāścaryasaṃkulam // KubjT_2.27 // / devyādṛṣṭinipātena akasmāc chrīr upasthitā /
tena śrīśailam uddiṣṭaṃ % devyānāmapratiṣṭhitam // KubjT_2.28 // / aṅguṣṭhena kṛtā rekhā $ svasthānasya ca tasya vai &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457508 (0.0):
devyādṛṣṭinipātena akasmāc chrīr upasthitā / / tena śrīśailam uddiṣṭaṃ devyānāmapratiṣṭhitam // KubjT_2.28 //
tatra jātā nadī divyā % sāsīmā ubhayor api // KubjT_2.29 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457516 (0.0):
aṅguṣṭhena kṛtā rekhā svasthānasya ca tasya vai / / tatra jātā nadī divyā sāsīmā ubhayor api // KubjT_2.29 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212204 (0.057):
tatra jātā nadī divyā KubjT_2.29c / tatra ḍikkarikā mahyaṃ KubjT_1.26c
tacchāyāṃ niścalāṃ kṛtvā $ ājñāṃ dattvā tu śāmbhavīm &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457523 (0.0):
tatra jātā nadī divyā sāsīmā ubhayor api // KubjT_2.29 // / tacchāyāṃ niścalāṃ kṛtvā ājñāṃ dattvā tu śāmbhavīm /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209865 (0.049):
tacchāyāṃ niścalāṃ kṛtvā KubjT_2.30a / tacchivapraṇidhānena SRtp_238c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22829670 (0.049):
ājñāhīne parokṣatvaṃ KubjT_3.83a / ājñāṃ dattvā tu śāmbhavīm KubjT_2.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175129 (0.058):
ājñāṃ dattvā tu śāmbhavīm KubjT_2.30b / ājñāṃ dattvā prapūjitvā KubjT_19.45c
atra yo viśate kaścit % sa me tulyo bhaviṣyati // KubjT_2.30 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457533 (0.0):
tacchāyāṃ niścalāṃ kṛtvā ājñāṃ dattvā tu śāmbhavīm / / atra yo viśate kaścit sa me tulyo bhaviṣyati // KubjT_2.30 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166399 (0.049):
atra yo viśate kaścit KubjT_2.30c / atra rājā mahendro vai SvaT_10.514c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826821 (0.049):
atra yo viśate kaścit KubjT_2.30c / atra rūpasamālabdhaḥ KubjT_19.72c
hartā kartā svatantro 'sau $ bhraṣṭajñānaprakāśakaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457539 (0.0):
atra yo viśate kaścit sa me tulyo bhaviṣyati // KubjT_2.30 // / hartā kartā svatantro 'sau bhraṣṭajñānaprakāśakaḥ /
ājñāto guṇam aiśvaryaṃ % trailokye sacarācare // KubjT_2.31 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457544 (0.0):
hartā kartā svatantro 'sau bhraṣṭajñānaprakāśakaḥ / / ājñāto guṇam aiśvaryaṃ trailokye sacarācare // KubjT_2.31 //
evam ākṣepayitvā tu $ gatā trikūṭaparvatam & / tatra kālaṃ kṣapitvā tu % kiṣkindhākhyam anugrahet // KubjT_2.32 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457557 (0.0):
ājñāto guṇam aiśvaryaṃ trailokye sacarācare // KubjT_2.31 // / evam ākṣepayitvā tu gatā trikūṭaparvatam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191540 (0.062):
kilbiṣaṃ bhuñjate tu saḥ KubjT_3.125d / kiṣkindhākhyam anugrahet KubjT_2.32d
tasya cājñāvibhūtiṃ tu $ dattvānugṛhya rākṣasān &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457563 (0.0):
tatra kālaṃ kṣapitvā tu kiṣkindhākhyam anugrahet // KubjT_2.32 // / tasya cājñāvibhūtiṃ tu dattvānugṛhya rākṣasān /
yena tiṣṭhāmy ahaṃ tīre % samudrasya tv aśaṅkitā // KubjT_2.33 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457570 (0.0):
tasya cājñāvibhūtiṃ tu dattvānugṛhya rākṣasān / / yena tiṣṭhāmy ahaṃ tīre samudrasya tv aśaṅkitā // KubjT_2.33 //
tatra kanyākumārī tvaṃ $ gatvā kālasya paryayam & / samudram anugṛhītvā % daradaṇḍīṃ gatā punaḥ // KubjT_2.34 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457581 (0.0):
yena tiṣṭhāmy ahaṃ tīre samudrasya tv aśaṅkitā // KubjT_2.33 // / tatra kanyākumārī tvaṃ gatvā kālasya paryayam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16285022 (0.039):
devī ca prāhasat tadā HV_107.6d / devī cādarśaṇaṃ gatā *HV_107.17*1168b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225480 (0.062):
dayitāya kapardine BhStc_36d / daradaṇḍīṃ gatā punaḥ KubjT_2.34d / darasmere yasmin daśanarucikiñjalkarucire Saul_45c
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760443 (0.064):
sa tadai9va devy eve7yam no7padhiḥ iti
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531914 (0.064):
9,41: tena.imām.upa.siñcatam.''..iti.sā.nigada.vyākhyā/ / 9,41: devī.jostrī.devī.au.josayitrī.au/
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11788428 (0.064):
pūrve gṛhe tu sā devī caṇḍaghaṇṭā vyavasthitā // Ras_3.13 // / caṇḍabhairavikā devī saṃsthitā dakṣiṇe gṛhe /
tatra chāyādharī devī $ avyaktaguṇacetasā & / lokānugrahahetvarthaṃ % tatrājñāṃ mocayet punaḥ // KubjT_2.35 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457594 (0.0):
samudram anugṛhītvā daradaṇḍīṃ gatā punaḥ // KubjT_2.34 // / tatra chāyādharī devī avyaktaguṇacetasā /
pūrvasthāne tu yā vācā $ sā tv atraiva bhaviṣyati &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457601 (0.0):
lokānugrahahetvarthaṃ tatrājñāṃ mocayet punaḥ // KubjT_2.35 // / pūrvasthāne tu yā vācā sā tv atraiva bhaviṣyati /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22853579 (0.030):
pūrvasiddheṣu liṅgeṣu KubjT_18.86c / pūrvasthāne tu yā vācā KubjT_2.36a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251736 (0.030):
pūrvasaubhyāgrabhāgābhyāṃ SvaT_2.192a / pūrvasthāne tu yā vācā KubjT_2.36a
evam uktvā gatā dūraṃ % paścimaṃ himagahvaram // KubjT_2.36 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457608 (0.0):
pūrvasthāne tu yā vācā sā tv atraiva bhaviṣyati / / evam uktvā gatā dūraṃ paścimaṃ himagahvaram // KubjT_2.36 //
yatra olambikā nāma $ tiṣṭhate vanapallikā & / raktāmbaradharā raktā % raktasthā ratilālasā // KubjT_2.37 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457622 (0.0):
evam uktvā gatā dūraṃ paścimaṃ himagahvaram // KubjT_2.36 // / yatra olambikā nāma tiṣṭhate vanapallikā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281174 (0.028):
raktāmbaradharaḥ śrīmān SvaT_10.861c / raktāmbaradharā raktā KubjT_2.37c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22861632 (0.028):
raktā caiva viraktā ca KubjT_21.82a / raktāmbaradharā raktā KubjT_2.37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281090 (0.040):
raktaśuklā virājate SvaT_12.101d / raktasthā ratilālasā KubjT_2.37d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22861605 (0.053):
raktasthā ratilālasā KubjT_2.37d / raktaṃ caivārghinā yuktaṃ KubjT_18.17a
tatrasthā gahvarāntasthā $ guhāgahanavāsinī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457628 (0.026):
raktāmbaradharā raktā raktasthā ratilālasā // KubjT_2.37 // / tatrasthā gahvarāntasthā guhāgahanavāsinī /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212665 (0.039):
tatrasthaḥ śivatāṃ vrajet SvaT_4.397d / tatrasthā gahvarāntasthā KubjT_2.38a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842611 (0.044):
tatrasthaḥ kṛṣṇamaṇḍale KubjT_13.22b / tatrasthā gahvarāntasthā KubjT_2.38a
yāvat santiṣṭhate kālaṃ % tāvad yogimayaṃ khilam // KubjT_2.38 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457635 (0.0):
tatrasthā gahvarāntasthā guhāgahanavāsinī / / yāvat santiṣṭhate kālaṃ tāvad yogimayaṃ khilam // KubjT_2.38 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844138 (0.001):
tāvad devi śataṃ proktaṃ KubjT_6.12a / tāvad yogimayaṃ khilam KubjT_2.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219347 (0.016):
tāvadyugāni saṃbhogaiḥ SUp_6.260a / tāvad yogimayaṃ khilam KubjT_2.38d
tais tu santoṣitā devī $ nayopāyair anekadhā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457642 (0.0):
yāvat santiṣṭhate kālaṃ tāvad yogimayaṃ khilam // KubjT_2.38 // / tais tu santoṣitā devī nayopāyair anekadhā /
tataḥ prasannagambhīrā % uvācedaṃ kujeśvarī // KubjT_2.39 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457647 (0.015):
tais tu santoṣitā devī nayopāyair anekadhā / / tataḥ prasannagambhīrā uvācedaṃ kujeśvarī // KubjT_2.39 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1210445 (0.056):
tataḥ praveśayec chiṣyaṃ KubjT_10.118a / tataḥ prasannagambhīrā KubjT_2.39c / tataḥ prasārya saccarma MrgT_3.87a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842073 (0.056):
tataḥ praveśayec chiṣyaṃ KubjT_10.118a / tataḥ prasannagambhīrā KubjT_2.39c / tataḥ sampāditaṃ śīghram KubjT_1.32c
anekopāyaracanā $ vivekaguṇaśālinī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457653 (0.0):
tataḥ prasannagambhīrā uvācedaṃ kujeśvarī // KubjT_2.39 // / anekopāyaracanā vivekaguṇaśālinī /
oḍḍitā yena aṅghribhyāṃ % tenedam oḍḍiyānakam // KubjT_2.40 // / bhaviṣyati purāvastham $ aṣṭakoṭiguṇāśrayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457665 (0.0):
anekopāyaracanā vivekaguṇaśālinī / / oḍḍitā yena aṅghribhyāṃ tenedam oḍḍiyānakam // KubjT_2.40 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185346 (0.037):
o jā pū kāmuko bhedo KubjT_14.8a / oḍḍitā yena aṅghribhyāṃ KubjT_2.40c / oḍḍiyānagataṃ devi KubjT_4.80a
āgatya khecarīcakrāt % tv amoghājñāprasādataḥ // KubjT_2.41 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457673 (0.0):
bhaviṣyati purāvastham aṣṭakoṭiguṇāśrayam / / āgatya khecarīcakrāt tv amoghājñāprasādataḥ // KubjT_2.41 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224098 (0.055):
tvam evotpāditā mayā KubjT_1.75d / tv amoghājñāprasādataḥ KubjT_2.41d
aṣṭau te mānasāḥ putrā $ bhaviṣyanti ca ṣaḍguṇāḥ & / śākinyaṣṭakamātā tvam % aṣṭasiṃhāsanādhipāḥ // KubjT_2.42 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457679 (0.0):
āgatya khecarīcakrāt tv amoghājñāprasādataḥ // KubjT_2.41 // / aṣṭau te mānasāḥ putrā bhaviṣyanti ca ṣaḍguṇāḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457686 (0.0):
aṣṭau te mānasāḥ putrā bhaviṣyanti ca ṣaḍguṇāḥ / / śākinyaṣṭakamātā tvam aṣṭasiṃhāsanādhipāḥ // KubjT_2.42 //
rudrāṇī rudraśākī ca $ gomukhī sumukhī tathā & / vānarī kekarī caiva % kālarātrī ca bhaṭṭikā // KubjT_2.43 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457696 (0.0):
śākinyaṣṭakamātā tvam aṣṭasiṃhāsanādhipāḥ // KubjT_2.42 // / rudrāṇī rudraśākī ca gomukhī sumukhī tathā /
vāmano harṣaṇaś caiva $ siṃhavaktro mahābalaḥ & / mahākālaikavīraś ca % bhairavaś ca pracaṇḍakaḥ // KubjT_2.44 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457706 (0.0):
vānarī kekarī caiva kālarātrī ca bhaṭṭikā // KubjT_2.43 // / vāmano harṣaṇaś caiva siṃhavaktro mahābalaḥ /
caturbhujo gaṇādhyakṣo $ gajavaktro mahotkaṭaḥ & / airāvato vināyakṣaḥ % ṣaḍ ete prāticārakāḥ // KubjT_2.45 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457715 (0.0):
mahākālaikavīraś ca bhairavaś ca pracaṇḍakaḥ // KubjT_2.44 // / caturbhujo gaṇādhyakṣo gajavaktro mahotkaṭaḥ /
putrīputrāṣṭakopetā $ nivṛttisthā niyāmikā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457723 (0.0):
airāvato vināyakṣaḥ ṣaḍ ete prāticārakāḥ // KubjT_2.45 // / putrīputrāṣṭakopetā nivṛttisthā niyāmikā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249292 (0.037):
putrāḥ siṃhāsanādhipāḥ KubjT_2.60b / putrīputrāṣṭakopetā KubjT_2.46a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22852866 (0.055):
putrīputrāṣṭakopetā KubjT_2.46a / pudgalātmā nakiñcanaḥ KubjT_25.27b
anekasṛṣṭikartā ca % susampūrṇaguṇojjvalaḥ // KubjT_2.46 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457730 (0.0):
putrīputrāṣṭakopetā nivṛttisthā niyāmikā / / anekasṛṣṭikartā ca susampūrṇaguṇojjvalaḥ // KubjT_2.46 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872771 (0.038):
susame bhūpradeśe tu KubjT_24.59c / susampūrṇaguṇojjvalaḥ KubjT_2.46d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319122 (0.046):
susampūrṇaguṇojjvalaḥ KubjT_2.46d / susaṃpratiṣṭhito bhava ToT_5.15d
kṛte coḍḍamaheśāno $ mitrānandaḥ patis tava &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457737 (0.0):
anekasṛṣṭikartā ca susampūrṇaguṇojjvalaḥ // KubjT_2.46 // / kṛte coḍḍamaheśāno mitrānandaḥ patis tava /
aṣṭau putrāḥ kariṣyanti % adhikāraṃ paścimānvaye // KubjT_2.47 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827163 (0.0):
adhikārapadaṃ sarvaṃ KubjT_10.133c / adhikāraṃ kariṣyanti KubjT_2.48a / adhikāraṃ paścimānvaye KubjT_2.47d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457745 (0.0):
kṛte coḍḍamaheśāno mitrānandaḥ patis tava / / aṣṭau putrāḥ kariṣyanti adhikāraṃ paścimānvaye // KubjT_2.47 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167482 (0.050):
adhikāraṃ tu deśake SvaT_4.475b / adhikāraṃ paścimānvaye KubjT_2.47d / adhikāraṃ prakalpayet SvaT_4.469d
adhikāraṃ kariṣyanti $ ṣaṭ kulādhipatīśvarāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457751 (0.0):
aṣṭau putrāḥ kariṣyanti adhikāraṃ paścimānvaye // KubjT_2.47 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827161 (0.048):
adhikāraṃ kariṣyanti KubjT_2.48a / adhikāraṃ paścimānvaye KubjT_2.47d
yuge yuge bhaviṣyanti % pṛthaksaṃjñākramodayāḥ // KubjT_2.48 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457759 (0.0):
adhikāraṃ kariṣyanti ṣaṭ kulādhipatīśvarāḥ / / yuge yuge bhaviṣyanti pṛthaksaṃjñākramodayāḥ // KubjT_2.48 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22853773 (0.048):
Pṛthakpūjākrame sthitā KubjT_25.204b / pṛthaksaṃjñākramodayāḥ KubjT_2.48d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252319 (0.058):
pṛthaksaṃjñākramodayāḥ KubjT_2.48d / pṛthageveśiturmataḥ SRtp_253d
evaṃ te sūcitaṃ sarvaṃ $ kramaughaḥ kulapaddhatiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457764 (0.0):
yuge yuge bhaviṣyanti pṛthaksaṃjñākramodayāḥ // KubjT_2.48 // / evaṃ te sūcitaṃ sarvaṃ kramaughaḥ kulapaddhatiḥ /
bhaviṣyadraktacāmuṇḍe % gamiṣyāmo yathepsitam // KubjT_2.49 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457770 (0.0):
evaṃ te sūcitaṃ sarvaṃ kramaughaḥ kulapaddhatiḥ / / bhaviṣyadraktacāmuṇḍe gamiṣyāmo yathepsitam // KubjT_2.49 //
evaṃ dattvā varaṃ tebhyaḥ $ karālaṃ ca samāgatā & / mahājvālālisandīptaṃ % dīptatejānalaprabham // KubjT_2.50 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457782 (0.0):
bhaviṣyadraktacāmuṇḍe gamiṣyāmo yathepsitam // KubjT_2.49 // / evaṃ dattvā varaṃ tebhyaḥ karālaṃ ca samāgatā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227836 (0.017):
dīpotsavaṃ sanaivedyam KubjT_19.117a / dīptatejānalaprabham KubjT_2.50d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22846647 (0.029):
dīptatejānalaprabham KubjT_2.50d / dīptāikā sahuṃ nābhau KubjT_18.37Ba
mahājvālāvalīṭopaṃ $ devyās tejo mahādbhutam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457790 (0.0):
mahājvālālisandīptaṃ dīptatejānalaprabham // KubjT_2.50 // / mahājvālāvalīṭopaṃ devyās tejo mahādbhutam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268496 (0.046):
mahājvālāvatī prabhā KubjT_21.39d / mahājvālāvalīṭopaṃ KubjT_2.51a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22858032 (0.052):
mahājvālāvalīṭopaṃ KubjT_2.51a / mahādarpavaśād bhraṣṭā KubjT_3.11a
dhṛtaṃ yena pratāpo 'syās % tena taj jālasaṃjñakam // KubjT_2.51 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457796 (0.0):
mahājvālāvalīṭopaṃ devyās tejo mahādbhutam / / dhṛtaṃ yena pratāpo 'syās tena taj jālasaṃjñakam // KubjT_2.51 //
kiñcitkālasya paryāye $ prabuddhakiraṇojjvalā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457803 (0.0):
dhṛtaṃ yena pratāpo 'syās tena taj jālasaṃjñakam // KubjT_2.51 // / kiñcitkālasya paryāye prabuddhakiraṇojjvalā /
vicitraracanānekaṃ % paśyaty agrendrajālavat // KubjT_2.52 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457811 (0.0):
kiñcitkālasya paryāye prabuddhakiraṇojjvalā / / vicitraracanānekaṃ paśyaty agrendrajālavat // KubjT_2.52 //
kasyaiṣā racanā divyā $ pūrvam āsīd ihādhvare &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457817 (0.0):
vicitraracanānekaṃ paśyaty agrendrajālavat // KubjT_2.52 // / kasyaiṣā racanā divyā pūrvam āsīd ihādhvare /
mattejasaḥ pratāpena % bhraṣṭā tvaṃ na palāyitā // KubjT_2.53 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457825 (0.0):
kasyaiṣā racanā divyā pūrvam āsīd ihādhvare / / mattejasaḥ pratāpena bhraṣṭā tvaṃ na palāyitā // KubjT_2.53 //
karālavadane tubhyaṃ $ māyājālaprasārike &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457831 (0.0):
mattejasaḥ pratāpena bhraṣṭā tvaṃ na palāyitā // KubjT_2.53 // / karālavadane tubhyaṃ māyājālaprasārike /
jālandharādhipatyatvaṃ % bhaviṣyaty acireṇa tu // KubjT_2.54 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457837 (0.0):
karālavadane tubhyaṃ māyājālaprasārike / / jālandharādhipatyatvaṃ bhaviṣyaty acireṇa tu // KubjT_2.54 //
āgatya khecarīcakrāc $ chrīsiddhakauṇḍalīśvaraḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457844 (0.0):
jālandharādhipatyatvaṃ bhaviṣyaty acireṇa tu // KubjT_2.54 // / āgatya khecarīcakrāc chrīsiddhakauṇḍalīśvaraḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22829287 (0.040):
āgatā tu punas tatra KubjT_2.120c / āgatya khecarīcakrāc KubjT_2.55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174374 (0.056):
āgatya khecarīcakrāc KubjT_2.55a / āgatya khecarīcakrāt KubjT_2.41c
aśeṣārthavido nāthaḥ % sa te nātho bhaviṣyati // KubjT_2.55 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457853 (0.0):
āgatya khecarīcakrāc chrīsiddhakauṇḍalīśvaraḥ / / aśeṣārthavido nāthaḥ sa te nātho bhaviṣyati // KubjT_2.55 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172321 (0.019):
aśeṣārthavido nāthaḥ KubjT_2.55c / aśeṣārthavido nāthaḥ KubjT_2.91c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19221444 (0.045):
vāyuskandhopaviṣṭo 'sau $ ātmabhedaprakāśakaḥ & / aśeṣārthavido nāthaḥ % sarvajñaḥ parameśvaraḥ // KubjT_2.91 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458313 (0.045):
vāyuskandhopaviṣṭo 'sau ātmabhedaprakāśakaḥ / / aśeṣārthavido nāthaḥ sarvajñaḥ parameśvaraḥ // KubjT_2.91 //
bhaviṣyanti karālinyo $ daśaiva duhitā tava & / bhaviṣyanty uttarānandā % daśaite guṇavattarāḥ // KubjT_2.56 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457862 (0.0):
aśeṣārthavido nāthaḥ sa te nātho bhaviṣyati // KubjT_2.55 // / bhaviṣyanti karālinyo daśaiva duhitā tava /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22846278 (0.036):
daśaite guṇavattarāḥ KubjT_2.56d / daśaiva duhitā tava KubjT_2.56b / dasamaṃ tu bhaved rudraṃ KubjT_19.8c
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879097 (0.043):
yaś cânyaḥ kulaputro vā kuladuhitā vâikasyôpāsakasyânanyaśāstur / daśakuśalakarmapathasamanvāgatasyâikadivasam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19887173 (0.064):
03,190.040B yasmāt tvayā rājāno vipralabdhās tasmād abrahmaṇyāni / tavāpatyāni bhaviṣyanty anṛtakatvāt taveti
prāticārās tu ṣaḍ bhadre $ bhaviṣyanty anugocare &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457869 (0.0):
bhaviṣyanty uttarānandā daśaite guṇavattarāḥ // KubjT_2.56 // / prāticārās tu ṣaḍ bhadre bhaviṣyanty anugocare /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256609 (0.052):
prāticārās tadardhataḥ KubjT_2.75b / prāticārās tu ṣaḍ bhadre KubjT_2.57a
ājñānandasamekatvaṃ % karālīduhitājanam // KubjT_2.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457877 (0.0):
prāticārās tu ṣaḍ bhadre bhaviṣyanty anugocare / / ājñānandasamekatvaṃ karālīduhitājanam // KubjT_2.57 //
mālā śivā tathā durgā $ pāvanī harṣaṇī tathā & / jayā tu suprabhā caiva % prabhā caṇḍā ca rugminī // KubjT_2.58 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457889 (0.0):
ājñānandasamekatvaṃ karālīduhitājanam // KubjT_2.57 // / mālā śivā tathā durgā pāvanī harṣaṇī tathā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254276 (0.036):
prabhākāreṇa suprabhaḥ KubjT_25.182b / prabhā caṇḍā ca rugminī KubjT_2.58d
śakuniḥ sumatir nando $ gopālaś ca pitāmahaḥ & / pallavo meghanirghoṣaḥ % śikhivaktro mahādhvajaḥ // KubjT_2.59 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457901 (0.0):
jayā tu suprabhā caiva prabhā caṇḍā ca rugminī // KubjT_2.58 // / śakuniḥ sumatir nando gopālaś ca pitāmahaḥ /
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23685573 (0.018):
20.43ab: dakṣaś caṇḍo haraḥ śauṇḍī pramatho bhīmamanmathau / 20.43cd: śakuniḥ sumatir nando gopālo 'tha pitāmahaḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8832544 (0.027):
AbhT_33.9a/. śakuniḥ sumatirnando gopālaśca pitāmahaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22866812 (0.055):
śikhivaktro mahādhvajaḥ KubjT_2.59d / śikhīśaś chagalaṇḍaś ca KubjT_10.126a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299021 (0.061):
śikhivaktro mahādhvajaḥ KubjT_2.59d / śikhivāhanasaṃjñastu SvaT_1.78a
kālakūṭo daśaivaite $ putrāḥ siṃhāsanādhipāḥ & / bhaviṣyanti bhave tubhyaṃ % meghavarṇādito gaṇāḥ // KubjT_2.60 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457915 (0.0):
pallavo meghanirghoṣaḥ śikhivaktro mahādhvajaḥ // KubjT_2.59 // / kālakūṭo daśaivaite putrāḥ siṃhāsanādhipāḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22859209 (0.051):
mekhaleyaṃ nyased devi KubjT_18.52c / meghavarṇādito gaṇāḥ KubjT_2.60d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273058 (0.060):
meghanādeśvaro hyeṣa SvaT_1.83a / meghavarṇādito gaṇāḥ KubjT_2.60d
bṛhatkukṣaikadaṃṣṭraś ca $ gaṇeśo vighnarāṭ prabhuḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457921 (0.0):
bhaviṣyanti bhave tubhyaṃ meghavarṇādito gaṇāḥ // KubjT_2.60 // / bṛhatkukṣaikadaṃṣṭraś ca gaṇeśo vighnarāṭ prabhuḥ /
mahānandaḥ ṣaḍ evaite % bhaviṣyanti gaṇeśvarāḥ // KubjT_2.61 // / uttarānandam īśānāḥ $ kariṣyanti yuge yuge &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457932 (0.0):
bṛhatkukṣaikadaṃṣṭraś ca gaṇeśo vighnarāṭ prabhuḥ / / mahānandaḥ ṣaḍ evaite bhaviṣyanti gaṇeśvarāḥ // KubjT_2.61 //
jñānabhraṃśāvasāne tu % saṃjñābhedān punaḥ punaḥ // KubjT_2.62 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457941 (0.0):
uttarānandam īśānāḥ kariṣyanti yuge yuge / / jñānabhraṃśāvasāne tu saṃjñābhedān punaḥ punaḥ // KubjT_2.62 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22871190 (0.024):
sahoṃ nāsā vamanyāyai KubjT_18.37Ca / saṃjñābhedān punaḥ punaḥ KubjT_2.62d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1314075 (0.025):
saṃjīvanaṃ na dagdhasya MrgT_3.26a / saṃjñābhedān punaḥ punaḥ KubjT_2.62d
karālī tava santāne $ bhaviṣyanti mamājñayā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457948 (0.0):
jñānabhraṃśāvasāne tu saṃjñābhedān punaḥ punaḥ // KubjT_2.62 // / karālī tava santāne bhaviṣyanti mamājñayā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16361872 (0.064):
bhaviṣyanti mamājñayā HV_App.I,29F.820b / bhaviṣyanti mamāsrāṇi *HV_47.29*586:1a
evam uktvā maheśānī % gatā sahyaṃ mahāvanam // KubjT_2.63 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457954 (0.0):
karālī tava santāne bhaviṣyanti mamājñayā / / evam uktvā maheśānī gatā sahyaṃ mahāvanam // KubjT_2.63 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198113 (0.038):
gatāyur vīravandite KubjT_23.171d / gatā sahyaṃ mahāvanam KubjT_2.63d
sampūrṇamaṇḍalārcībhiḥ $ pūrayantī jagattrayam & / niḥśeṣaṃ nikhilaṃ viśvaṃ % lokālokāntasaṃsthitam // KubjT_2.64 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457967 (0.0):
evam uktvā maheśānī gatā sahyaṃ mahāvanam // KubjT_2.63 // / sampūrṇamaṇḍalārcībhiḥ pūrayantī jagattrayam /
yāvat santiṣṭhate tatsthā $ nayopādair anekadhā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457973 (1.192):
niḥśeṣaṃ nikhilaṃ viśvaṃ lokālokāntasaṃsthitam // KubjT_2.64 // / yāvat santiṣṭhate tatsthā nayopādair anekadhā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278144 (0.038):
yāvat santiṣṭhate kālaṃ KubjT_2.38c / yāvat santiṣṭhate tatsthā KubjT_2.65a
tāvac caṇḍākṣī balavat % paricaryām anekadhā // KubjT_2.65 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457979 (0.0):
yāvat santiṣṭhate tatsthā nayopādair anekadhā / / tāvac caṇḍākṣī balavat paricaryām anekadhā // KubjT_2.65 //
kurvantī vividhopāyaiḥ $ saukaryaracanān bahūn &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457986 (0.0):
tāvac caṇḍākṣī balavat paricaryām anekadhā // KubjT_2.65 // / kurvantī vividhopāyaiḥ saukaryaracanān bahūn /
tejobhābhiḥ pradīpyante % caṇḍākṣīguṇapūritāḥ // KubjT_2.66 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457992 (0.0):
kurvantī vividhopāyaiḥ saukaryaracanān bahūn / / tejobhābhiḥ pradīpyante caṇḍākṣīguṇapūritāḥ // KubjT_2.66 //
yasminn adrau sthitā devī $ dedīpyārcir ghanojjvalā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458001 (0.0):
tejobhābhiḥ pradīpyante caṇḍākṣīguṇapūritāḥ // KubjT_2.66 // / yasminn adrau sthitā devī dedīpyārcir ghanojjvalā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276648 (0.043):
yasmin deśe ca kāle ca SvaT_11.110a / yasminn adrau sthitā devī KubjT_2.67a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22860261 (0.044):
yasmād yānti truṭanti ca KubjT_15.43b / yasminn adrau sthitā devī KubjT_2.67a
tat pradeśaṃ sthiraṃ jātam % anyad dagdhaṃ carācaram // KubjT_2.67 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458008 (0.0):
yasminn adrau sthitā devī dedīpyārcir ghanojjvalā / / tat pradeśaṃ sthiraṃ jātam anyad dagdhaṃ carācaram // KubjT_2.67 //
āpūritam idaṃ sarvam $ anekaracanādibhiḥ & / paśyate parvataṃ mātā % kālānte muditekṣaṇā // KubjT_2.68 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458014 (0.0):
tat pradeśaṃ sthiraṃ jātam anyad dagdhaṃ carācaram // KubjT_2.67 // / āpūritam idaṃ sarvam anekaracanādibhiḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458021 (0.0):
āpūritam idaṃ sarvam anekaracanādibhiḥ / / paśyate parvataṃ mātā kālānte muditekṣaṇā // KubjT_2.68 //
tāvac caṇḍākṣiṇīty agre $ paśyaty amitatejasā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458026 (0.0):
paśyate parvataṃ mātā kālānte muditekṣaṇā // KubjT_2.68 // / tāvac caṇḍākṣiṇīty agre paśyaty amitatejasā /
viśvāmṛtaiḥ pūrayantī % divyaughaguṇalālasā // KubjT_2.69 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458034 (0.0):
tāvac caṇḍākṣiṇīty agre paśyaty amitatejasā / / viśvāmṛtaiḥ pūrayantī divyaughaguṇalālasā // KubjT_2.69 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22846558 (0.045):
divyais tu pūjyate so hi KubjT_25.195c / divyaughaguṇalālasā KubjT_2.69d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227510 (0.047):
divyaughaguṇalālasā KubjT_2.69d / divyaughāgamapaddhatim KubjT_19.118b
uvācedaṃ mahādevī $ sādhu pūrṇamanorathe & / yenedaṃ pūritaṃ sthānaṃ % tena tvaṃ pūrṇarūpiṇī // KubjT_2.70 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458047 (0.0):
viśvāmṛtaiḥ pūrayantī divyaughaguṇalālasā // KubjT_2.69 // / uvācedaṃ mahādevī sādhu pūrṇamanorathe /
bhaviṣyaty ādhipatyatvaṃ $ parvato 'yaṃ tavodbhavaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458053 (0.0):
yenedaṃ pūritaṃ sthānaṃ tena tvaṃ pūrṇarūpiṇī // KubjT_2.70 // / bhaviṣyaty ādhipatyatvaṃ parvato 'yaṃ tavodbhavaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22851775 (0.055):
parvatān vajramausalān KubjT_17.21d / parvato 'yaṃ tavodbhavaḥ KubjT_2.71b
viṣuvena tu yogena % yenedaṃ saṃskṛtaṃ tvayā // KubjT_2.71 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458060 (0.0):
bhaviṣyaty ādhipatyatvaṃ parvato 'yaṃ tavodbhavaḥ / / viṣuvena tu yogena yenedaṃ saṃskṛtaṃ tvayā // KubjT_2.71 //
tena pīṭheśvarī tvaṃ vai $ bhaviṣyasi yuge yuge &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458067 (0.0):
viṣuvena tu yogena yenedaṃ saṃskṛtaṃ tvayā // KubjT_2.71 // / tena pīṭheśvarī tvaṃ vai bhaviṣyasi yuge yuge /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 652224 (0.051):
tam eva devaṃ yogeśaṃ $ āsthito 'haṃ yuge yuge // / **HV_App.I,41.414**31:2 // / [k: G3 cont. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22137782 (0.051):
tam eva devaṃ yogeśaṃ āsthito 'haṃ yuge yuge // / **HV_App.I,41.414**31:2 // / [k: G3 cont. :k]
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16168079 (0.051):
āsthito 'haṃ yuge yuge **HV_App.I,41.414**31:2b / āsphoṭayantāv anyonyaṃ *HV_74.21*830:3a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16173330 (0.059):
ucchritānāṃ niyantāsi HV_App.I,42B.3023a / ucchritābhyāṃ yuge yuge HV_App.I,41.409b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261506 (0.064):
bhaviṣyasi purāvasthā KubjT_25.204c / bhaviṣyasi yuge yuge KubjT_2.72b / bhaviṣyaṃ ca laghutvatā KubjT_17.39d
tejaskandhāsanaṃ tubhyaṃ % dvāparāntādhikāriṇī // KubjT_2.72 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458073 (0.0):
tena pīṭheśvarī tvaṃ vai bhaviṣyasi yuge yuge / / tejaskandhāsanaṃ tubhyaṃ dvāparāntādhikāriṇī // KubjT_2.72 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3691048 (0.058):
dṛḍhayatu bhagavān yuge yuge me kumatimudasya bhave bhave 'ryabhaktim //
bhaviṣyati bhave 'vaśyaṃ $ cakrānandaḥ patis tava &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458078 (0.0):
tejaskandhāsanaṃ tubhyaṃ dvāparāntādhikāriṇī // KubjT_2.72 // / bhaviṣyati bhave 'vaśyaṃ cakrānandaḥ patis tava /
sampūrṇamaṇḍalākāro % granthādhāraḥ kuleśvaraḥ // KubjT_2.73 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458085 (0.0):
bhaviṣyati bhave 'vaśyaṃ cakrānandaḥ patis tava / / sampūrṇamaṇḍalākāro granthādhāraḥ kuleśvaraḥ // KubjT_2.73 //
dvādaśaiva bhave tubhyaṃ $ bhaviṣyanti kumārikāḥ & / tābhyas tv ekaikakoṭiś ca % ādhipatyādhikārikāḥ // KubjT_2.74 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458096 (0.0):
sampūrṇamaṇḍalākāro granthādhāraḥ kuleśvaraḥ // KubjT_2.73 // / dvādaśaiva bhave tubhyaṃ bhaviṣyanti kumārikāḥ /
bhaviṣyanti tathā putrāḥ $ prāticārās tadardhataḥ & / āgantuṃ khecarīcakrāt % preritās tu mamājñayā // KubjT_2.75 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458102 (0.0):
tābhyas tv ekaikakoṭiś ca ādhipatyādhikārikāḥ // KubjT_2.74 // / bhaviṣyanti tathā putrāḥ prāticārās tadardhataḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458110 (0.0):
bhaviṣyanti tathā putrāḥ prāticārās tadardhataḥ / / āgantuṃ khecarīcakrāt preritās tu mamājñayā // KubjT_2.75 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1257255 (0.038):
preritānantaśambhunā KubjT_1.33b / preritās tu mamājñayā KubjT_2.75d
yena te nāmato brūmi $ yathā te 'haṃ prasāditā & / haṃsāvalī sutārā ca % harṣā vāṇī sulocanā // KubjT_2.76 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458120 (0.0):
āgantuṃ khecarīcakrāt preritās tu mamājñayā // KubjT_2.75 // / yena te nāmato brūmi yathā te 'haṃ prasāditā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324988 (0.036):
harmyasyārohaṇaṃ caiva SvaT_4.9c / harṣā vāṇī sulocanā KubjT_2.76d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22874299 (0.039):
hartā kartā svayaṃ prabhuḥ KubjT_19.49b / harṣā vāṇī sulocanā KubjT_2.76d
mahānandā sunandā ca $ koṭarākṣī vṛkānanā & / yaśovatī viśālākṣī % sundarī dvādaśī tathā // KubjT_2.77 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458132 (0.0):
haṃsāvalī sutārā ca harṣā vāṇī sulocanā // KubjT_2.76 // / mahānandā sunandā ca koṭarākṣī vṛkānanā /
siṃhāsanādhipatye tāḥ $ pūrṇādrau kulakanyakāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458138 (0.0):
yaśovatī viśālākṣī sundarī dvādaśī tathā // KubjT_2.77 // / siṃhāsanādhipatye tāḥ pūrṇādrau kulakanyakāḥ /
valir nando daśagrīvo % hayagrīvo hayas tathā // KubjT_2.78 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458144 (0.0):
siṃhāsanādhipatye tāḥ pūrṇādrau kulakanyakāḥ / / valir nando daśagrīvo hayagrīvo hayas tathā // KubjT_2.78 //
sugrīvo gopatir bhīṣmaḥ $ śikhaṇḍī khaṇḍalas tathā & / śakraś caṇḍādhipaḥ siddhāḥ % sarvānugrahakārakāḥ // KubjT_2.79 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458149 (0.0):
valir nando daśagrīvo hayagrīvo hayas tathā // KubjT_2.78 // / sugrīvo gopatir bhīṣmaḥ śikhaṇḍī khaṇḍalas tathā /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458157 (0.0):
sugrīvo gopatir bhīṣmaḥ śikhaṇḍī khaṇḍalas tathā / / śakraś caṇḍādhipaḥ siddhāḥ sarvānugrahakārakāḥ // KubjT_2.79 //
haṃsabhedādimārgasya $ bhaviṣyanti prakāśakāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458163 (0.0):
śakraś caṇḍādhipaḥ siddhāḥ sarvānugrahakārakāḥ // KubjT_2.79 // / haṃsabhedādimārgasya bhaviṣyanti prakāśakāḥ /
āmodaś ca pramodaś ca % sumukho durmukhas tathā // KubjT_2.80 // / avighno vighnakartā ca $ tava mārgeṣu rakṣakāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458173 (0.0):
haṃsabhedādimārgasya bhaviṣyanti prakāśakāḥ / / āmodaś ca pramodaś ca sumukho durmukhas tathā // KubjT_2.80 //
etat sarvaṃ yathānyāyaṃ % caṇḍākṣī puratas tava // KubjT_2.81 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458179 (0.0):
avighno vighnakartā ca tava mārgeṣu rakṣakāḥ / / etat sarvaṃ yathānyāyaṃ caṇḍākṣī puratas tava // KubjT_2.81 //
bhaviṣyati mamājñāto $ gacchāmaḥ kāmikaṃ yathā & / evam uktvā gatā śīghraṃ % yatrocchuṣmā nadī śubhā // KubjT_2.82 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458191 (0.0):
etat sarvaṃ yathānyāyaṃ caṇḍākṣī puratas tava // KubjT_2.81 // / bhaviṣyati mamājñāto gacchāmaḥ kāmikaṃ yathā /
mahocchuṣmavanāntasthā $ divyādivyaughavāhinī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458201 (0.0):
evam uktvā gatā śīghraṃ yatrocchuṣmā nadī śubhā // KubjT_2.82 // / mahocchuṣmavanāntasthā divyādivyaughavāhinī /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227284 (0.022):
divyādivyair niṣevitam KubjT_3.112b / divyādivyaughavāhinī KubjT_2.83b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22846539 (0.022):
divyādivyaughavāhinī KubjT_2.83b / divyānandapradāyikā KubjT_11.22b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269485 (0.038):
mahocchuṣmavanāntagam KubjT_2.103b / mahocchuṣmavanāntasthā KubjT_2.83a
mahocchuṣmahradaṃ yatra % yatra nīlo mahāhradaḥ // KubjT_2.83 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458207 (0.0):
mahocchuṣmavanāntasthā divyādivyaughavāhinī / / mahocchuṣmahradaṃ yatra yatra nīlo mahāhradaḥ // KubjT_2.83 //
tatra sā ram ate devī $ divyājñāguṇaśālinī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458215 (0.0):
mahocchuṣmahradaṃ yatra yatra nīlo mahāhradaḥ // KubjT_2.83 // / tatra sā ram ate devī divyājñāguṇaśālinī /
ubhayos taṭayos tasthā % ramitvā kālaparyayam // KubjT_2.84 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458221 (0.0):
tatra sā ram ate devī divyājñāguṇaśālinī / / ubhayos taṭayos tasthā ramitvā kālaparyayam // KubjT_2.84 //
yāvat paśyati viśvāṅgī $ tattvāṅgī tāvat paśyati &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458230 (0.0):
ubhayos taṭayos tasthā ramitvā kālaparyayam // KubjT_2.84 // / yāvat paśyati viśvāṅgī tattvāṅgī tāvat paśyati /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278101 (0.055):
yāvatpañcaśataṃ gatam SvaT_7.318b / yāvat paśyati viśvāṅgī KubjT_2.85a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22860645 (0.057):
yāvat tiṣṭhaty asau gātre KubjT_9.34a / yāvat paśyati viśvāṅgī KubjT_2.85a
kāmabhogakṛtāṭopāṃ % vasantatilakojjvalām // KubjT_2.85 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458238 (0.0):
yāvat paśyati viśvāṅgī tattvāṅgī tāvat paśyati / / kāmabhogakṛtāṭopāṃ vasantatilakojjvalām // KubjT_2.85 //
dravayantīṃ dravantīṃ tām $ icchayā bhuvanatrayam & / tāṃ dṛṣṭvā prahasitā mātā % kā tvaṃ kasmād ihāgatā // KubjT_2.86 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458249 (0.0):
kāmabhogakṛtāṭopāṃ vasantatilakojjvalām // KubjT_2.85 // / dravayantīṃ dravantīṃ tām icchayā bhuvanatrayam /
tāṃ dṛṣṭvā mohitā mātā $ jānanty api na jānatī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458255 (0.0):
tāṃ dṛṣṭvā prahasitā mātā kā tvaṃ kasmād ihāgatā // KubjT_2.86 // / tāṃ dṛṣṭvā mohitā mātā jānanty api na jānatī /
viśramya ca muhūrtaikaṃ % yāvad ālokayet punaḥ // KubjT_2.87 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458262 (0.0):
tāṃ dṛṣṭvā mohitā mātā jānanty api na jānatī / / viśramya ca muhūrtaikaṃ yāvad ālokayet punaḥ // KubjT_2.87 //
tāvocchuṣma ihāyātā $ mamāgre śokavāhinī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458270 (0.0):
viśramya ca muhūrtaikaṃ yāvad ālokayet punaḥ // KubjT_2.87 // / tāvocchuṣma ihāyātā mamāgre śokavāhinī /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844160 (0.058):
tāvan māyā pravartate KubjT_6.78d / tāvocchuṣma ihāyātā KubjT_2.88a / tāsāṃ lakṣaṇam ākhyāhi KubjT_6.49c
sādhu kāmini sarvatra % yat tvayā darśitaṃ mama // KubjT_2.88 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458277 (0.0):
tāvocchuṣma ihāyātā mamāgre śokavāhinī / / sādhu kāmini sarvatra yat tvayā darśitaṃ mama // KubjT_2.88 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1274314 (0.040):
yattvayā kathitaṃ mahyaṃ SvaT_1.4c / yat tvayā darśitaṃ mama KubjT_2.88d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22859510 (0.054):
yat te manasi rocate KubjT_2.8b / yat tvayā darśitaṃ mama KubjT_2.88d
kāmānandaphalāvāptis $ tena kāmeśvarī bhava &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458283 (0.0):
sādhu kāmini sarvatra yat tvayā darśitaṃ mama // KubjT_2.88 // / kāmānandaphalāvāptis tena kāmeśvarī bhava /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189951 (0.022):
kāmānandajanākīrṇaṃ KubjT_20.11a / kāmānandaphalāvāptis KubjT_2.89a
kāruṇyāt kāmarūpaṃ tu % mamāgre vividhaṃ kṛtam // KubjT_2.89 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458291 (0.0):
kāmānandaphalāvāptis tena kāmeśvarī bhava / / kāruṇyāt kāmarūpaṃ tu mamāgre vividhaṃ kṛtam // KubjT_2.89 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267766 (0.011):
mama hṛdayaniḥsṛtaḥ KubjT_22.9b / mamāgre vividhaṃ kṛtam KubjT_2.89d
tenedaṃ kāmarūpaṃ tu $ mahat pīṭhaṃ tavādhvaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458297 (0.0):
kāruṇyāt kāmarūpaṃ tu mamāgre vividhaṃ kṛtam // KubjT_2.89 // / tenedaṃ kāmarūpaṃ tu mahat pīṭhaṃ tavādhvaram /
bhaviṣyati kalau prāpte % candrānandaḥ patis tava // KubjT_2.90 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458303 (0.0):
tenedaṃ kāmarūpaṃ tu mahat pīṭhaṃ tavādhvaram / / bhaviṣyati kalau prāpte candrānandaḥ patis tava // KubjT_2.90 //
vāyuskandhopaviṣṭo 'sau $ ātmabhedaprakāśakaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458309 (0.0):
bhaviṣyati kalau prāpte candrānandaḥ patis tava // KubjT_2.90 // / vāyuskandhopaviṣṭo 'sau ātmabhedaprakāśakaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289324 (0.055):
vāyuskandhānsthitāṃstvatra SvaT_10.512c / vāyuskandhopaviṣṭo 'sau KubjT_2.91a
aśeṣārthavido nāthaḥ % sarvajñaḥ parameśvaraḥ // KubjT_2.91 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458317 (0.0):
vāyuskandhopaviṣṭo 'sau ātmabhedaprakāśakaḥ / / aśeṣārthavido nāthaḥ sarvajñaḥ parameśvaraḥ // KubjT_2.91 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220980 (0.045):
āgatya khecarīcakrāc $ chrīsiddhakauṇḍalīśvaraḥ & / aśeṣārthavido nāthaḥ % sa te nātho bhaviṣyati // KubjT_2.55 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457848 (0.045):
āgatya khecarīcakrāc chrīsiddhakauṇḍalīśvaraḥ / / aśeṣārthavido nāthaḥ sa te nātho bhaviṣyati // KubjT_2.55 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172320 (0.064):
aśeṣārthavido nāthaḥ KubjT_2.55c / aśeṣārthavido nāthaḥ KubjT_2.91c
kāmike kāmukas tubhyaṃ $ kāmadevo bhaviṣyati & / bhaviṣyanti mahānandās % trayodaśa guṇānvitāḥ // KubjT_2.92 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458328 (0.0):
aśeṣārthavido nāthaḥ sarvajñaḥ parameśvaraḥ // KubjT_2.91 // / kāmike kāmukas tubhyaṃ kāmadevo bhaviṣyati /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834338 (0.060):
kāmānande dagdhe prītiratī rodanātmike duḥsaham KubjT_3.19/a / kāmike kāmukas tubhyaṃ KubjT_2.92a / kāmukaḥ subhago bhavet KubjT_22.63d
yoginyo yogasampannās $ tava ḍikkarikāḥ śubhāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458336 (0.0):
bhaviṣyanti mahānandās trayodaśa guṇānvitāḥ // KubjT_2.92 // / yoginyo yogasampannās tava ḍikkarikāḥ śubhāḥ /
putrās trayodaśā hy evaṃ % saptaite prāticārakāḥ // KubjT_2.93 // / bhaviṣyanti jagaddīpā $ jagadānandakārakāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458345 (0.0):
yoginyo yogasampannās tava ḍikkarikāḥ śubhāḥ / / putrās trayodaśā hy evaṃ saptaite prāticārakāḥ // KubjT_2.93 //
prabhā prasūtiḥ śāntābhā % bhānuvatyā ca śrībalā // KubjT_2.94 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458353 (0.0):
bhaviṣyanti jagaddīpā jagadānandakārakāḥ / / prabhā prasūtiḥ śāntābhā bhānuvatyā ca śrībalā // KubjT_2.94 //
hārī ca hāriṇī caiva $ śālinī kandukī tathā & / muktāvalī tathā cānyā % gautamī kauśikī tathā // KubjT_2.95 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458363 (0.0):
prabhā prasūtiḥ śāntābhā bhānuvatyā ca śrībalā // KubjT_2.94 // / hārī ca hāriṇī caiva śālinī kandukī tathā /
śākodarī ca vikhyātā $ rājñāḥ siṃhāsanādhipāḥ & / bhānur anantahetuś ca % surājaḥ sundaras tathā // KubjT_2.96 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458373 (0.0):
muktāvalī tathā cānyā gautamī kauśikī tathā // KubjT_2.95 // / śākodarī ca vikhyātā rājñāḥ siṃhāsanādhipāḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261845 (0.056):
bhādrapadyāṃ tathaiva ca KubjT_25.218b / bhānur anantahetuś ca KubjT_2.96c / bhānuvatyā ca śrībalā KubjT_2.94d
mahāvaktrārjuno bhīmo $ droṇako bhasmako 'ntakaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458381 (0.0):
bhānur anantahetuś ca surājaḥ sundaras tathā // KubjT_2.96 // / mahāvaktrārjuno bhīmo droṇako bhasmako 'ntakaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269123 (0.041):
mahāvaktrārjuno bhīmo KubjT_2.97a / mahāvastuprabodhake KubjT_22.3b
ketudhvajo viśālākṣaḥ % kalyāṇaś caturānanaḥ // KubjT_2.97 // / eṣo'vatāro vividhaḥ $ kalau prāpte bhaviṣyati &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458391 (0.0):
mahāvaktrārjuno bhīmo droṇako bhasmako 'ntakaḥ / / ketudhvajo viśālākṣaḥ kalyāṇaś caturānanaḥ // KubjT_2.97 //
lampaṭo ghaṇṭakarṇaś ca % sthūladanto gajānanaḥ // KubjT_2.98 // / bṛhatkukṣiḥ surānandaḥ $ saptamas tu balotkaṭaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458402 (0.0):
eṣo'vatāro vividhaḥ kalau prāpte bhaviṣyati / / lampaṭo ghaṇṭakarṇaś ca sthūladanto gajānanaḥ // KubjT_2.98 //
saptaite viṣamāḥ kruddhāḥ % sarvasantānapālakāḥ // KubjT_2.99 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458410 (0.0):
bṛhatkukṣiḥ surānandaḥ saptamas tu balotkaṭaḥ / / saptaite viṣamāḥ kruddhāḥ sarvasantānapālakāḥ // KubjT_2.99 //
pīṭhopapīṭhasandohe $ kṣetre kṣetre mahābalāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458417 (0.0):
saptaite viṣamāḥ kruddhāḥ sarvasantānapālakāḥ // KubjT_2.99 // / pīṭhopapīṭhasandohe kṣetre kṣetre mahābalāḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197002 (0.045):
kṣetre kṣetre mahābalāḥ KubjT_2.100b / kṣetre dve copakṣetre dve KubjT_16.5a
sarvasādhāraṇā hy ete % bhaviṣyanti kalau yuge // KubjT_2.100 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458423 (0.0):
pīṭhopapīṭhasandohe kṣetre kṣetre mahābalāḥ / / sarvasādhāraṇā hy ete bhaviṣyanti kalau yuge // KubjT_2.100 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1261437 (0.064):
bhaviṣyanti karālinyo KubjT_2.56a / bhaviṣyanti kalau yuge KubjT_2.100d
anyat kāmāmbike kiñcid $ bhaṇiṣyāmaḥ kariṣyatha &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458428 (0.0):
sarvasādhāraṇā hy ete bhaviṣyanti kalau yuge // KubjT_2.100 // / anyat kāmāmbike kiñcid bhaṇiṣyāmaḥ kariṣyatha /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169228 (0.047):
anyatantroktalakṣaṇāḥ SvaT_10.1105b / anyat kāmāmbike kiñcid KubjT_2.101a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827660 (0.054):
anyajanmāvabodhanam KubjT_17.43b / anyat kāmāmbike kiñcid KubjT_2.101a
sarvasādhāraṇaṃ tac ca % caturṇāṃ tu vijānatha // KubjT_2.101 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458434 (0.0):
anyat kāmāmbike kiñcid bhaṇiṣyāmaḥ kariṣyatha / / sarvasādhāraṇaṃ tac ca caturṇāṃ tu vijānatha // KubjT_2.101 //
bhaviṣyati kalācakraṃ $ maccharīrasamudbhavam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458440 (0.0):
sarvasādhāraṇaṃ tac ca caturṇāṃ tu vijānatha // KubjT_2.101 // / bhaviṣyati kalācakraṃ maccharīrasamudbhavam /
parāparavibhāgajñaṃ % mātaṅgakulasambhavam // KubjT_2.102 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458448 (0.0):
bhaviṣyati kalācakraṃ maccharīrasamudbhavam / / parāparavibhāgajñaṃ mātaṅgakulasambhavam // KubjT_2.102 //
nīlasyottarabhāge tu $ mahocchuṣmavanāntagam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458457 (0.0):
parāparavibhāgajñaṃ mātaṅgakulasambhavam // KubjT_2.102 // / nīlasyottarabhāge tu mahocchuṣmavanāntagam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241489 (0.026):
nīlasyottaradigbhāge SvaT_10.233a / nīlasyottarabhāge tu KubjT_2.103a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22850153 (0.028):
nīlameghāñjanaprabhā KubjT_17.15b / nīlasyottarabhāge tu KubjT_2.103a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269479 (0.056):
mahocchuṣmavanāntagam KubjT_2.103b / mahocchuṣmavanāntasthā KubjT_2.83a
parāparaṃ tu tenedaṃ % pañcamaṃ pīṭhanāyakam // KubjT_2.103 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458462 (0.0):
nīlasyottarabhāge tu mahocchuṣmavanāntagam / / parāparaṃ tu tenedaṃ pañcamaṃ pīṭhanāyakam // KubjT_2.103 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243097 (0.048):
pañcamaṃ parikīrtitam KubjT_5.18d / pañcamaṃ pīṭhanāyakam KubjT_2.103d
mātaṅginīkulāntastham $ ādyaṃ caivātha pañcamam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458470 (0.0):
parāparaṃ tu tenedaṃ pañcamaṃ pīṭhanāyakam // KubjT_2.103 // / mātaṅginīkulāntastham ādyaṃ caivātha pañcamam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269572 (0.062):
mātaṅgāḥ krūrakarmiṇaḥ SvaT_10.445d / mātaṅginīkulāntastham KubjT_2.104a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22858366 (0.062):
mātaṅgānāṃ kulotpanne KubjT_2.112a / mātaṅginīkulāntastham KubjT_2.104a
tena jātaṃ jagat sarvaṃ % tat sañjātaṃ kulākulam // KubjT_2.104 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842714 (0.0):
tatrordhve maṇḍalāny āhuś KubjT_16.4a / tat sañjātaṃ kulākulam KubjT_2.104d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458477 (0.0):
mātaṅginīkulāntastham ādyaṃ caivātha pañcamam / / tena jātaṃ jagat sarvaṃ tat sañjātaṃ kulākulam // KubjT_2.104 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212998 (0.012):
tatsaṅkaraviśuddhaye MrgT_3.114b / tat sañjātaṃ kulākulam KubjT_2.104d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306323 (0.013):
sa jyeṣṭhaḥ kulasantāne KubjT_25.197c / sañjātaṃ tu kulākulam KubjT_11.49d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235816 (0.013):
tasmāt pīṭhacatuṣkaṃ tu % sañjātaṃ tu kulākulam // KubjT_11.49 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472677 (0.013):
tasmāt pīṭhacatuṣkaṃ tu sañjātaṃ tu kulākulam // KubjT_11.49 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166342 (0.053):
atra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_11.16a / atra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_15.55a
maccharīrāṅgasambhūtaṃ $ bhaviṣyanti tavādhvare &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458484 (0.0):
tena jātaṃ jagat sarvaṃ tat sañjātaṃ kulākulam // KubjT_2.104 // / maccharīrāṅgasambhūtaṃ bhaviṣyanti tavādhvare /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264990 (0.051):
maccharīrasamudbhavam KubjT_2.102b / maccharīrāṅgasambhūtaṃ KubjT_2.105a
kāryadṛṣṭau praśastaṃ tu % apraśastam itare jane // KubjT_2.105 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458492 (0.0):
maccharīrāṅgasambhūtaṃ bhaviṣyanti tavādhvare / / kāryadṛṣṭau praśastaṃ tu apraśastam itare jane // KubjT_2.105 //
madhyadeśasthitaṃ tac ca $ matsamīpe vyavasthitam & / siddhapālakasaṃyuktaṃ % bhaviṣyaty avatārakam // KubjT_2.106 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458503 (0.0):
kāryadṛṣṭau praśastaṃ tu apraśastam itare jane // KubjT_2.105 // / madhyadeśasthitaṃ tac ca matsamīpe vyavasthitam /
nirācāraṃ jagat sarvaṃ $ nirācāravivarjitam & / nirācāreṇa yogena % kariṣyanti nirākulam // KubjT_2.107 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458512 (0.0):
siddhapālakasaṃyuktaṃ bhaviṣyaty avatārakam // KubjT_2.106 // / nirācāraṃ jagat sarvaṃ nirācāravivarjitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239804 (0.048):
nirācāravrataṃ caret KubjT_16.103b / nirācāraṃ jagat sarvaṃ KubjT_2.107a / nirācāraṃ prakurvanti KubjT_10.148a
hārikā hāri gāndhārī $ vīrā caiva nakhī tathā & / jvālinī sumukhī caiva % piṅgalī ca sukeśinī // KubjT_2.108 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458523 (0.0):
nirācāreṇa yogena kariṣyanti nirākulam // KubjT_2.107 // / hārikā hāri gāndhārī vīrā caiva nakhī tathā /
śrīphalaḥ kaṣmalaś caṇḍaś $ caṇḍālaś ceṭakas tathā & / mātaṅgo bāhuko vīro % avyakto navamaḥ smṛtaḥ // KubjT_2.109 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458535 (0.0):
jvālinī sumukhī caiva piṅgalī ca sukeśinī // KubjT_2.108 // / śrīphalaḥ kaṣmalaś caṇḍaś caṇḍālaś ceṭakas tathā /
herambo dhūlisaṃjñas tu $ piśācaḥ kubjavāmanaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458542 (0.0):
mātaṅgo bāhuko vīro avyakto navamaḥ smṛtaḥ // KubjT_2.109 // / herambo dhūlisaṃjñas tu piśācaḥ kubjavāmanaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326723 (0.061):
heyopāyavinirmuktaṃ KubjT_19.91a / herambo dhūlisaṃjñas tu KubjT_2.110a
parāparaṃ tu tat pīṭhaṃ % kāmapīṭhordhvamadhyagam // KubjT_2.110 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189831 (0.0):
kāmapattrāntare gatā KubjT_15.66b / kāmapīṭhordhvamadhyagam KubjT_2.110d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834259 (0.0):
kāmapīṭhordhvamadhyagam KubjT_2.110d / kāmabhogakṛtāṭopāṃ KubjT_2.85c
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458550 (0.0):
herambo dhūlisaṃjñas tu piśācaḥ kubjavāmanaḥ / / parāparaṃ tu tat pīṭhaṃ kāmapīṭhordhvamadhyagam // KubjT_2.110 //
triśrotraṃ pūritaṃ yasmāt $ triśrotrā tvaṃ tathā bhava &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223178 (0.0):
triśailasariddvīpakān MrgT_1,13.37c / triśrotraṃ pūritaṃ yasmāt KubjT_2.111a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458559 (0.0):
parāparaṃ tu tat pīṭhaṃ kāmapīṭhordhvamadhyagam // KubjT_2.110 // / triśrotraṃ pūritaṃ yasmāt triśrotrā tvaṃ tathā bhava /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845346 (0.049):
triśūlāsanasaṃsthitā KubjT_16.84d / triśrotraṃ pūritaṃ yasmāt KubjT_2.111a
nadīrūpāsi māṅgalye % bhava tvaṃ kāmarūpiṇī // KubjT_2.111 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458566 (0.0):
triśrotraṃ pūritaṃ yasmāt triśrotrā tvaṃ tathā bhava / / nadīrūpāsi māṅgalye bhava tvaṃ kāmarūpiṇī // KubjT_2.111 //
mātaṅgānāṃ kulotpanne $ yas tvāṃ nityābhivādayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458574 (0.0):
nadīrūpāsi māṅgalye bhava tvaṃ kāmarūpiṇī // KubjT_2.111 // / mātaṅgānāṃ kulotpanne yas tvāṃ nityābhivādayet /
teṣu kṣemakarī nityaṃ % na manyante kṣayaṅkarī // KubjT_2.112 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458580 (0.0):
mātaṅgānāṃ kulotpanne yas tvāṃ nityābhivādayet / / teṣu kṣemakarī nityaṃ na manyante kṣayaṅkarī // KubjT_2.112 //
tvāṃ muktvā yo 'nyavarṇas tu $ yo 'tra pīṭhe bhaviṣyati &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224277 (0.0):
tvāṃ nāptuṃ yaḥ samāsthitaḥ BhStc_47d / tvāṃ muktvā yo 'nyavarṇas tu KubjT_2.113a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845725 (0.0):
tvaṃ punaś cāvatāritvā KubjT_25.186c / tvāṃ muktvā yo 'nyavarṇas tu KubjT_2.113a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458591 (0.0):
teṣu kṣemakarī nityaṃ na manyante kṣayaṅkarī // KubjT_2.112 // / tvāṃ muktvā yo 'nyavarṇas tu yo 'tra pīṭhe bhaviṣyati /
tasyāpadakarī nityaṃ % bhaviṣyasi kulāmbike // KubjT_2.113 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458597 (0.0):
tvāṃ muktvā yo 'nyavarṇas tu yo 'tra pīṭhe bhaviṣyati / / tasyāpadakarī nityaṃ bhaviṣyasi kulāmbike // KubjT_2.113 //
evaṃ tiṣṭha mamānande $ jagānandakarī ciram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458602 (0.0):
tasyāpadakarī nityaṃ bhaviṣyasi kulāmbike // KubjT_2.113 // / evaṃ tiṣṭha mamānande jagānandakarī ciram /
bhaviṣyati purāvastham % amoghājñāprasādataḥ // KubjT_2.114 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458610 (0.0):
evaṃ tiṣṭha mamānande jagānandakarī ciram / / bhaviṣyati purāvastham amoghājñāprasādataḥ // KubjT_2.114 //
evam uktvā gatā śīghraṃ $ devīkoṭaṃ kṛtakṣaṇāt &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458617 (0.0):
bhaviṣyati purāvastham amoghājñāprasādataḥ // KubjT_2.114 // / evam uktvā gatā śīghraṃ devīkoṭaṃ kṛtakṣaṇāt /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183965 (0.058):
evam uktvā gatā dūraṃ KubjT_2.36c / evam uktvā gatā śīghraṃ KubjT_2.82c / evam uktvā gatā śīghraṃ KubjT_2.115a
ālokanena mahatā % aṭṭahāso 'ṭṭahāsataḥ // KubjT_2.115 // / kolāgiryāṃ tathojjenī $ prayāgavaraṇādikam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458627 (0.0):
evam uktvā gatā śīghraṃ devīkoṭaṃ kṛtakṣaṇāt / / ālokanena mahatā aṭṭahāso 'ṭṭahāsataḥ // KubjT_2.115 //
virajekāmrakādyaṃ ca % anyac cānyaṃ carācaram // KubjT_2.116 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458634 (0.0):
kolāgiryāṃ tathojjenī prayāgavaraṇādikam / / virajekāmrakādyaṃ ca anyac cānyaṃ carācaram // KubjT_2.116 //
yatra yatra gatā devī $ yatra yatrāvalokayet & / tatra sandohatīrthaṃ ca % upakṣetrāṇy anekadhā // KubjT_2.117 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458640 (0.0):
virajekāmrakādyaṃ ca anyac cānyaṃ carācaram // KubjT_2.116 // / yatra yatra gatā devī yatra yatrāvalokayet /
kṛtaṃ tu bhārate varṣe $ ātmakīrtikumārikā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458648 (0.0):
tatra sandohatīrthaṃ ca upakṣetrāṇy anekadhā // KubjT_2.117 // / kṛtaṃ tu bhārate varṣe ātmakīrtikumārikā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193712 (0.027):
kṛtasyaitadbhavenmānaṃ SvaT_11.215c / kṛtaṃ tu bhārate varṣe KubjT_2.118a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22835882 (0.043):
kṛtanyāsaḥ patet pādau KubjT_18.87a / kṛtaṃ tu bhārate varṣe KubjT_2.118a
tena kaumārikākhaṇḍaṃ % sañjātaṃ puṇyapāvanam // KubjT_2.118 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458654 (0.0):
kṛtaṃ tu bhārate varṣe ātmakīrtikumārikā / / tena kaumārikākhaṇḍaṃ sañjātaṃ puṇyapāvanam // KubjT_2.118 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306330 (0.042):
sañjātaṃ parameśvara KubjT_1.36b / sañjātaṃ puṇyapāvanam KubjT_2.118d
pūrvasantānadevena $ yad uktaṃ bhārataṃ vraja &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458662 (0.0):
tena kaumārikākhaṇḍaṃ sañjātaṃ puṇyapāvanam // KubjT_2.118 // / pūrvasantānadevena yad uktaṃ bhārataṃ vraja /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251703 (0.040):
pūrvasantānagocaram KubjT_1.33d / pūrvasantānadevena KubjT_2.119a / pūrvasandarśitaṃ deva KubjT_1.40a
tadāvasāne kubjeśi % ubhābhyāṃ melakaṃ tv iha // KubjT_2.119 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458670 (0.0):
pūrvasantānadevena yad uktaṃ bhārataṃ vraja / / tadāvasāne kubjeśi ubhābhyāṃ melakaṃ tv iha // KubjT_2.119 //
tat kṛtaṃ sakalaṃ devyā $ ājñānandāvabodhakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458677 (0.017):
tadāvasāne kubjeśi ubhābhyāṃ melakaṃ tv iha // KubjT_2.119 // / tat kṛtaṃ sakalaṃ devyā ājñānandāvabodhakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211252 (0.040):
tat kuleśvaradevasya KubjT_15.46c / tat kṛtaṃ sakalaṃ devyā KubjT_2.120a / tatkṛtsnamevāmṛtarūpamanyac Dka_54c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842212 (0.040):
tat kuleśvaradevasya KubjT_15.46c / tat kṛtaṃ sakalaṃ devyā KubjT_2.120a / tatkramaṃ kubjinīmate KubjT_20.79d
āgatā tu punas tatra % pūrvarūpānuyāyinī // KubjT_2.120 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458683 (0.0):
tat kṛtaṃ sakalaṃ devyā ājñānandāvabodhakam / / āgatā tu punas tatra pūrvarūpānuyāyinī // KubjT_2.120 //
devo 'pi pūrvasantāne $ śiṣyaḥ suravarārcite &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458690 (0.0):
āgatā tu punas tatra pūrvarūpānuyāyinī // KubjT_2.120 // / devo 'pi pūrvasantāne śiṣyaḥ suravarārcite /
śrīmadoḍramaheśānaṃ % kṛtvā cājñāṃ punar dadet // KubjT_2.121 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458697 (0.0):
devo 'pi pūrvasantāne śiṣyaḥ suravarārcite / / śrīmadoḍramaheśānaṃ kṛtvā cājñāṃ punar dadet // KubjT_2.121 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22835929 (0.044):
kṛtvā kuṇḍalikās tisro KubjT_23.152c / kṛtvā cājñāṃ punar dadet KubjT_2.121d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193902 (0.053):
kṛtvā ca vyabhicāriṇām MrgT_3.24b / kṛtvā cājñāṃ punar dadet KubjT_2.121d
vraja tvaṃ bhārate varṣe $ itaḥ prabhṛty anugrahaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458704 (0.0):
śrīmadoḍramaheśānaṃ kṛtvā cājñāṃ punar dadet // KubjT_2.121 // / vraja tvaṃ bhārate varṣe itaḥ prabhṛty anugrahaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22865981 (0.044):
vrajaty adhobhavaṃ tu saḥ KubjT_3.88d / vraja tvaṃ bhārate varṣe KubjT_2.122a
uḍḍapīṭhe punaḥ sthātuṃ % kuru sṛṣṭim anekadhā // KubjT_2.122 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458711 (0.0):
vraja tvaṃ bhārate varṣe itaḥ prabhṛty anugrahaḥ / / uḍḍapīṭhe punaḥ sthātuṃ kuru sṛṣṭim anekadhā // KubjT_2.122 //
evam uktvā punas tatra $ trikūṭaśikharāntagaḥ & / adṛṣṭavigraheśānaś % cāntardhānam abhūt kṣaṇāt // KubjT_2.123 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458724 (0.0):
uḍḍapīṭhe punaḥ sthātuṃ kuru sṛṣṭim anekadhā // KubjT_2.122 // / evam uktvā punas tatra trikūṭaśikharāntagaḥ /
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ājñāparyāyakaumāryādhikāro nāma dvitīyaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231890 (0.0):
parasparaṃ tu sañcintya $ yāvad brahmabilaṃ gataḥ // KubjT_8.105 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate svacchandaśikhādhikāro nāmāṣṭamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235142 (0.0):
anyad yat te manasthaṃ tu % tat pṛccha vadato mama // KubjT_10.155 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devyāsamayo nāma mantroddhāre daśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19253159 (0.0):
idānīṃ śṛṇu kalyāṇi $ kālacakraṃ yathā sthitam // KubjT_22.68 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate samastavyastavyāptir nāma dvāviṃśatimaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261684 (0.0):
nirācārapadaṃ hy etat % tenedaṃ paramaṃ smṛtam // KubjT_25.232 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate samastajñānāvabodhacaryānirdeśo nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458732 (0.0):
adṛṣṭavigraheśānaś cāntardhānam abhūt kṣaṇāt // KubjT_2.123 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ājñāparyāyakaumāryādhikāro nāma dvitīyaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468762 (0.0):
parasparaṃ tu sañcintya yāvad brahmabilaṃ gataḥ // KubjT_8.105 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate svacchandaśikhādhikāro nāmāṣṭamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472004 (0.0):
anyad yat te manasthaṃ tu tat pṛccha vadato mama // KubjT_10.155 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devyāsamayo nāma mantroddhāre daśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17490012 (0.0):
idānīṃ śṛṇu kalyāṇi kālacakraṃ yathā sthitam // KubjT_22.68 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate samastavyastavyāptir nāma dvāviṃśatimaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17498531 (0.0):
nirācārapadaṃ hy etat tenedaṃ paramaṃ smṛtam // KubjT_25.232 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate samastajñānāvabodhacaryānirdeśo nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17467313 (0.021):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate mantroddhāre ṣaḍaṅgavidyādhikāro nāma / saptamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228812 (0.033):
kim anyat pṛcchase devi $ tat sarvaṃ kathayāmy aham // KubjT_6.113 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate japamudrānirṇayo nāma ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465678 (0.033):
kim anyat pṛcchase devi tat sarvaṃ kathayāmy aham // KubjT_6.113 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate japamudrānirṇayo nāma ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258199 (0.033):
etat sarvaṃ samākhyātaṃ % kim anyat paripṛcchasi // KubjT_24.171 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate tadgrahapūjāpavitrārohaṇaṃ nama
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495047 (0.033):
etat sarvaṃ samākhyātaṃ kim anyat paripṛcchasi // KubjT_24.171 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate tadgrahapūjāpavitrārohaṇaṃ nama
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223716 (0.040):
pādena saṃspṛśed yas tu $ śire dhṛtvāṣṭakaṃ japet // KubjT_3.133* // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate manthānabhedapracāraratisaṅgamo nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233045 (0.040):
aghoraṃ ghorarūpeti $ aghorīśa iti smṛtaḥ // KubjT_9.88 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate śikhākalpaikadeśo nāma navamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237912 (0.040):
liṅgaṃ praviśya medhāvī % yena pūjyo bhaviṣyasi // KubjT_12.88 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakārādhikārārṇavo nāma dvādaśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240551 (0.040):
padmamārgavidhāyinyas % tritattvapadavīṃ labhet // KubjT_14.94 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devīdūtīnirṇayo nāma caturdaśamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244765 (0.040):
ājñāto bhuñjate kālaṃ % padaṃ jñātvājarāmaram // KubjT_17.112 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate padadvayahaṃsanirṇayo nāma saptadaśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248780 (0.040):
catuṣṭayaṃ samākhyātaṃ % pṛccha m anyaṃ yathāruci // KubjT_19.129 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate catuṣkanirṇayo nāma ekonaviṃśatimaḥ
paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca / tvayā sārdhaṃ mahādeva $ vivāho jāyate yathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458742 (0.0):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ājñāparyāyakaumāryādhikāro nāma dvitīyaḥ / paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460590 (0.006):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate manthānabhedapracāraratisaṅgamo nāma / tṛtīyaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17467316 (0.020):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate mantroddhāre ṣaḍaṅgavidyādhikāro nāma / saptamaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464156 (0.020):
śabdarāśimālinītadgrahavyāptinirṇayo nāma pañcamaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465685 (0.022):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate japamudrānirṇayo nāma ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473587 (0.028):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakāranirṇayo nāma ekādaśamaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476136 (0.030):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate dakṣiṇaṣaṭkaparijñāno nāma trayodaśamaḥ / paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485642 (0.039):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate catuṣkanirṇayo nāma ekonaviṃśatimaḥ / paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17488179 (0.044):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate dvīpāmnāyo nāma ekaviṃśatimaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228819 (0.045):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate japamudrānirṇayo nāma ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca / yā sā devī (deva Ed.) parā yoniḥ $ samayā kubjinī parā &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235153 (0.047):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devyāsamayo nāma mantroddhāre daśamaḥ / paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca / mantratantrais tvayā deva $ bhrāmitāhaṃ kriyādibhiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472014 (0.047):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devyāsamayo nāma mantroddhāre daśamaḥ / paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca / mantratantrais tvayā deva bhrāmitāhaṃ kriyādibhiḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19230450 (0.051):
saptamaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca / śrutaṃ deva mayākhyātam $ aśeṣārthasuvistaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468763 (0.056):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate svacchandaśikhādhikāro nāmāṣṭamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223726 (0.062):
tṛtīyaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca / tṛptāhaṃ devadeveśa $ bījamantrair anekadhā &
kiṃ nimittaṃ ca kasyārthe % tan me nigada bhairava // KubjT_3.1 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458749 (0.0):
tvayā sārdhaṃ mahādeva vivāho jāyate yathā / / kiṃ nimittaṃ ca kasyārthe tan me nigada bhairava // KubjT_3.1 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224123 (0.052):
yathā vijñāyate deva % prasādaṃ kuru bhairava // KubjT_4.29 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi $ mantrāṇāṃ nirṇayaṃ sphuṭam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460988 (0.052):
yathā vijñāyate deva prasādaṃ kuru bhairava // KubjT_4.29 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi mantrāṇāṃ nirṇayaṃ sphuṭam /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242677 (0.064):
vyāptisthaṃ tu yathā sarvaṃ % tathā vadata bhairava // KubjT_16.70 // / śrībhairava uvāca / kathayāmi varārohe $ devyā dehagataṃ yathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479537 (0.064):
vyāptisthaṃ tu yathā sarvaṃ tathā vadata bhairava // KubjT_16.70 // / śrībhairava uvāca / kathayāmi varārohe devyā dehagataṃ yathā /
śrībhairava uvāca / tvam eva devi sā bhadre $ gatāsi pitṛmandiram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458758 (0.0):
kiṃ nimittaṃ ca kasyārthe tan me nigada bhairava // KubjT_3.1 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224124 (0.020):
yathā vijñāyate deva % prasādaṃ kuru bhairava // KubjT_4.29 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460989 (0.020):
yathā vijñāyate deva prasādaṃ kuru bhairava // KubjT_4.29 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223801 (0.022):
dhvaṃsitāś ca tvayā lokā $ māyārūpeṇa bhairava // KubjT_4.6 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460665 (0.022):
dhvaṃsitāś ca tvayā lokā māyārūpeṇa bhairava // KubjT_4.6 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228836 (0.022):
tām ācakṣva prayatnena % saṃsphuṭaṃ vyāptilakṣaṇam // KubjT_7.1 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi yathātathyaṃ $ devyā māhātmyam uttamam &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249591 (0.022):
kva sthāne saṃsthitā deva % etad ācakṣva niścayam // KubjT_20.58 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi yathā dehe $ pīṭhaiḥ ṣoḍaśabhiḥ śiraḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19254326 (0.022):
akṣasūtraṃ purā jñātaṃ % divyākṣaṃ vada sāmpratam // KubjT_23.84 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi $ divyākṣasūtranirṇayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258982 (0.022):
cared vidyāvrataṃ mantrī % yathā tat kathayasva me // KubjT_25.29 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi $ vidyāyā vratam uttamam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465702 (0.022):
tām ācakṣva prayatnena saṃsphuṭaṃ vyāptilakṣaṇam // KubjT_7.1 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi yathātathyaṃ devyā māhātmyam uttamam /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486446 (0.022):
kva sthāne saṃsthitā deva etad ācakṣva niścayam // KubjT_20.58 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi yathā dehe pīṭhaiḥ ṣoḍaśabhiḥ śiraḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17491177 (0.022):
akṣasūtraṃ purā jñātaṃ divyākṣaṃ vada sāmpratam // KubjT_23.84 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi divyākṣasūtranirṇayam /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495830 (0.022):
cared vidyāvrataṃ mantrī yathā tat kathayasva me // KubjT_25.29 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi vidyāyā vratam uttamam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27822872 (0.026):
cāraṇaṃ jāraṇaṃ caiva % śrotumicchāmi bhairava // Ras_11.1 // / śrībhairava uvāca / sarvapāpakṣaye jāte $ prāpyate rasajāraṇā &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11796238 (0.026):
cāraṇaṃ jāraṇaṃ caiva śrotumicchāmi bhairava // Ras_11.1 // / śrībhairava uvāca / sarvapāpakṣaye jāte prāpyate rasajāraṇā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242677 (0.030):
vyāptisthaṃ tu yathā sarvaṃ % tathā vadata bhairava // KubjT_16.70 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479537 (0.030):
vyāptisthaṃ tu yathā sarvaṃ tathā vadata bhairava // KubjT_16.70 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234155 (0.031):
kathitaṃ tu yathā nātha % tathā tatpratyayaṃ vada // KubjT_10.81 // / śrībhairava uvāca / sādhu devi mahāprājñe $ kathayāmi sapratyayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241936 (0.031):
ācacakṣva prayatnena % yena bhrāntir vinaśyati // KubjT_16.16 // / śrībhairava uvāca / sādhu devi mahādurge $ kiṃ na budhyasi pārvati &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17471017 (0.031):
kathitaṃ tu yathā nātha tathā tatpratyayaṃ vada // KubjT_10.81 // / śrībhairava uvāca / sādhu devi mahāprājñe kathayāmi sapratyayam /
krauñcasya ca vadhārthāya % devais tv ārādhitā vayam // KubjT_3.2 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458766 (0.0):
tvam eva devi sā bhadre gatāsi pitṛmandiram / / krauñcasya ca vadhārthāya devais tv ārādhitā vayam // KubjT_3.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229196 (0.024):
devairniṣevyate channaḥ MrgT_1,13.79c / devais tv ārādhitā vayam KubjT_3.2d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22847147 (0.027):
devenānandabhṛdgirā KubjT_1.70d / devais tv ārādhitā vayam KubjT_3.2d
sa ca krauñco yathotpannas $ tat sarvaṃ kathayāmi te & / sthānāt sthānaṃ kramantyāśu % prasvedaḥ patitaḥ kvacit // KubjT_3.3 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458778 (0.0):
krauñcasya ca vadhārthāya devais tv ārādhitā vayam // KubjT_3.2 // / sa ca krauñco yathotpannas tat sarvaṃ kathayāmi te /
tatrāsau dānavo jātaḥ $ krauñcākhyo baladarpitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458785 (0.0):
sthānāt sthānaṃ kramantyāśu prasvedaḥ patitaḥ kvacit // KubjT_3.3 // / tatrāsau dānavo jātaḥ krauñcākhyo baladarpitaḥ /
tena devagaṇāḥ sarve % saptalokāntasaṃsthitāḥ // KubjT_3.4 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458792 (0.0):
tena devagaṇāḥ sarve saptalokāntasaṃsthitāḥ // KubjT_3.4 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1308042 (0.039):
saptalokāntagocaram SvaT_11.233b / saptalokāntasaṃsthitāḥ KubjT_3.4d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869646 (0.042):
saptalokasamanvitam KubjT_14.19d / saptalokāntasaṃsthitāḥ KubjT_3.4d
upadrutās tu balinā $ gatā brahmapuraṃ tu te &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458799 (0.0):
tena devagaṇāḥ sarve saptalokāntasaṃsthitāḥ // KubjT_3.4 // / upadrutās tu balinā gatā brahmapuraṃ tu te /
brahmāpi taiḥ samaṃ devi % viṣṇoḥ pārśvam upāgatāḥ // KubjT_3.5 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458806 (0.0):
upadrutās tu balinā gatā brahmapuraṃ tu te / / brahmāpi taiḥ samaṃ devi viṣṇoḥ pārśvam upāgatāḥ // KubjT_3.5 //
viṣṇunā saha ālocya $ kiṃ kurvāma upadrutāḥ & / krauñcāsureṇa balinā % tasyopāyaṃ vada prabho // KubjT_3.6 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458818 (0.0):
brahmāpi taiḥ samaṃ devi viṣṇoḥ pārśvam upāgatāḥ // KubjT_3.5 // / viṣṇunā saha ālocya kiṃ kurvāma upadrutāḥ /
sphoṭanārthaṃ garutmīśa $ tenāham idam āgataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458824 (0.0):
krauñcāsureṇa balinā tasyopāyaṃ vada prabho // KubjT_3.6 // / sphoṭanārthaṃ garutmīśa tenāham idam āgataḥ /
hariṇāpi punaś coktaṃ % vadhituṃ tasya na kṣamaḥ // KubjT_3.7 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458830 (0.0):
sphoṭanārthaṃ garutmīśa tenāham idam āgataḥ / / hariṇāpi punaś coktaṃ vadhituṃ tasya na kṣamaḥ // KubjT_3.7 //
devadevīsutaṃ muktvā $ kasmāt so 'pi tadudbhavaḥ & / tata evaṃ samālocya % kva sthānasthaḥ kujeśvaraḥ // KubjT_3.8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196199 (0.0):
kva vā līyeta kena vā SRtp_140d / kva sthānasthaḥ kujeśvaraḥ KubjT_3.8d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22836844 (0.0):
kvacin markaṭijālābhaṃ KubjT_11.47c / kva sthānasthaḥ kujeśvaraḥ KubjT_3.8d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458844 (0.0):
hariṇāpi punaś coktaṃ vadhituṃ tasya na kṣamaḥ // KubjT_3.7 // / devadevīsutaṃ muktvā kasmāt so 'pi tadudbhavaḥ /
devīdehojjhito deva $ uvācedaṃ pitāmahaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458852 (0.0):
tata evaṃ samālocya kva sthānasthaḥ kujeśvaraḥ // KubjT_3.8 // / devīdehojjhito deva uvācedaṃ pitāmahaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229107 (0.024):
devīdehād vinirgatam KubjT_18.64b / devīdehojjhito deva KubjT_3.9a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22847122 (0.053):
devīdehojjhito deva KubjT_3.9a / devīnāṃ tu catuṣṭayam KubjT_14.55b
prahasya pālako hy evam % uvācedaṃ pitāmahaḥ // KubjT_3.9 // / idānīṃ kim asau dakṣo $ nirvaped utthito 'nalaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458860 (0.0):
devīdehojjhito deva uvācedaṃ pitāmahaḥ / / prahasya pālako hy evam uvācedaṃ pitāmahaḥ // KubjT_3.9 //
tasya kopānalād dagdhaḥ % kāryotpanne kutas tu saḥ // KubjT_3.10 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458867 (0.0):
idānīṃ kim asau dakṣo nirvaped utthito 'nalaḥ / / tasya kopānalād dagdhaḥ kāryotpanne kutas tu saḥ // KubjT_3.10 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190442 (0.030):
kārye vātha akārye vā KubjT_7.2c / kāryotpanne kutas tu saḥ KubjT_3.10d
mahādarpavaśād bhraṣṭā $ naṣṭā yūyaṃ divaukasaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458875 (0.0):
tasya kopānalād dagdhaḥ kāryotpanne kutas tu saḥ // KubjT_3.10 // / mahādarpavaśād bhraṣṭā naṣṭā yūyaṃ divaukasaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22858036 (0.020):
mahājvālāvalīṭopaṃ KubjT_2.51a / mahādarpavaśād bhraṣṭā KubjT_3.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268530 (0.035):
mahātripurasundaryā ToT_1.7c / mahādarpavaśād bhraṣṭā KubjT_3.11a
evopalambhitāḥ sarve % hariṇā brahmaṇoditāḥ // KubjT_3.11 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458881 (0.021):
mahādarpavaśād bhraṣṭā naṣṭā yūyaṃ divaukasaḥ / / evopalambhitāḥ sarve hariṇā brahmaṇoditāḥ // KubjT_3.11 //
ūcus tv evaṃ punaḥ paścād $ upāyaḥ ko 'sti sāmpratam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458887 (0.0):
evopalambhitāḥ sarve hariṇā brahmaṇoditāḥ // KubjT_3.11 // / ūcus tv evaṃ punaḥ paścād upāyaḥ ko 'sti sāmpratam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181429 (0.064):
ūcus tv evaṃ punaḥ paścād KubjT_3.12a / ūcus tv evākṣiyuktena KubjT_20.76c
himavadgirer duhitā % tiṣṭhaty ekā subhāvitā // KubjT_3.12 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458895 (0.0):
ūcus tv evaṃ punaḥ paścād upāyaḥ ko 'sti sāmpratam / / himavadgirer duhitā tiṣṭhaty ekā subhāvitā // KubjT_3.12 //
jagannāthāṅghriniratā $ jagannātho hi tatra ca & / evam uktvā vasantasya % kāmasya guṇaśālinaḥ // KubjT_3.13 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458905 (0.0):
himavadgirer duhitā tiṣṭhaty ekā subhāvitā // KubjT_3.12 // / jagannāthāṅghriniratā jagannātho hi tatra ca /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205944 (0.048):
jagadvyāpya sthito māyī SvaT_11.57c / jagannāthāṅghriniratā KubjT_3.13a / jagannātho maheśvaraḥ Dka_50b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22840425 (0.052):
jagadyoniḥ sadoditā KubjT_3.30b / jagannāthāṅghriniratā KubjT_3.13a / jagannātho hi tatra ca KubjT_3.13b
devaiḥ pracoditau tau dvau $ devadevyor manoharau &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458911 (0.0):
evam uktvā vasantasya kāmasya guṇaśālinaḥ // KubjT_3.13 // / devaiḥ pracoditau tau dvau devadevyor manoharau /
evaṃ tai racitaṃ sarvaṃ % puṣpapallavakādibhiḥ // KubjT_3.14 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458917 (0.0):
devaiḥ pracoditau tau dvau devadevyor manoharau / / evaṃ tai racitaṃ sarvaṃ puṣpapallavakādibhiḥ // KubjT_3.14 //
kokilārāvajhaṅkāraṃ $ ṣaṭpadonmattasaṅkulam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458924 (0.0):
evaṃ tai racitaṃ sarvaṃ puṣpapallavakādibhiḥ // KubjT_3.14 // / kokilārāvajhaṅkāraṃ ṣaṭpadonmattasaṅkulam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1194672 (0.058):
kokilākaṇṭhasadṛśaṃ SvaT_10.942c / kokilārāvajhaṅkāraṃ KubjT_3.15a / kokilārāvamadhuraiḥ SvaT_10.103c
vasantam uditaṃ dṛṣṭvā % prasannagirayā kila // KubjT_3.15 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458930 (0.0):
kokilārāvajhaṅkāraṃ ṣaṭpadonmattasaṅkulam / / vasantam uditaṃ dṛṣṭvā prasannagirayā kila // KubjT_3.15 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255162 (0.058):
prasannagirayā kila KubjT_3.15d / prasannagirayā divyaṃ KubjT_1.20c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22854400 (0.059):
prasaṅgān muktidaṃ priye KubjT_13.91d / prasannagirayā kila KubjT_3.15d / prasannagirayā divyaṃ KubjT_1.20c
uvācedaṃ tadā kāle $ kāmo vidhyati bhairavam // KubjT_3.16 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458937 (0.0):
vasantam uditaṃ dṛṣṭvā prasannagirayā kila // KubjT_3.15 // / uvācedaṃ tadā kāle kāmo vidhyati bhairavam // KubjT_3.16 //
madālasānandabhṛtekṣaṇekṣitaḥ $ prapaśyatām eva kumārikorum &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265678 (0.0):
madā gajamadā nāma KubjT_21.87c / madālasānandabhṛtekṣaṇekṣitaḥ KubjT_3.17a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458947 (0.0):
uvācedaṃ tadā kāle kāmo vidhyati bhairavam // KubjT_3.16 // / madālasānandabhṛtekṣaṇekṣitaḥ prapaśyatām eva kumārikorum /
dhṛtvā karotkaṇṭhitayā ca kaṇṭhe % āliṅgayantyā ca diśaṃ vilokya //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458955 (0.0):
madālasānandabhṛtekṣaṇekṣitaḥ prapaśyatām eva kumārikorum / / dhṛtvā karotkaṇṭhitayā ca kaṇṭhe āliṅgayantyā ca diśaṃ vilokya //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22848195 (0.053):
dhṛtvā karotkaṇṭhitayā ca kaṇṭhe KubjT_3.17c / dhenavīṃ cāmbarāṃ priye KubjT_9.81b
KubjT_3.17 // / lajjāyamānena sakopanena $ trailokyasaṃhāramahānalena &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458961 (0.0):
dhṛtvā karotkaṇṭhitayā ca kaṇṭhe āliṅgayantyā ca diśaṃ vilokya // / KubjT_3.17 // / lajjāyamānena sakopanena trailokyasaṃhāramahānalena /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8751278 (0.063):
AbhT_1.270a/. tatpṛṣṭhapātibhūyoṃśasṛṣṭisaṃhāraviśramāḥ /
sandīpito 'sau patitaḥ kṣaṇena % kāmo hataḥ kāmanirīkṣaṇena // KubjT_3.18
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458969 (0.0):
lajjāyamānena sakopanena trailokyasaṃhāramahānalena / / sandīpito 'sau patitaḥ kṣaṇena kāmo hataḥ kāmanirīkṣaṇena // KubjT_3.18 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190024 (0.037):
kāmo vidhyati bhairavam KubjT_3.16b / kāmo hataḥ kāmanirīkṣaṇena KubjT_3.18d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834358 (0.047):
kāmo hataḥ kāmanirīkṣaṇena KubjT_3.18d / kāyakleśasahā narāḥ KubjT_13.30b
kāmānande dagdhe prītiratī rodanātmike duḥsaham /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189962 (0.0):
kāmānandasuvihvalā KubjT_21.87d / kāmānande dagdhe prītiratī rodanātmike duḥsaham KubjT_3.19/a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458978 (0.0):
sandīpito 'sau patitaḥ kṣaṇena kāmo hataḥ kāmanirīkṣaṇena // KubjT_3.18 // / kāmānande dagdhe prītiratī rodanātmike duḥsaham /*
dṛṣṭvā te rudamāne nānaṅgaḥ patir bhavati mā rudathaḥ // KubjT_3.19 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228518 (0.0):
dṛṣṭvā ca maṇḍalaṃ tasya SvaT_10.1038a / dṛṣṭvā te rudamāne nānaṅgaḥ patir bhavati mā rudathaḥ KubjT_3.19/b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458986 (0.0):
kāmānande dagdhe prītiratī rodanātmike duḥsaham /* / dṛṣṭvā te rudamāne nānaṅgaḥ patir bhavati mā rudathaḥ // KubjT_3.19 //*
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22846906 (0.031):
dṛṣṭvākṣaraviniścitam KubjT_14.8b / dṛṣṭvā te rudamāne nānaṅgaḥ patir bhavati mā rudathaḥ KubjT_3.19/b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233123 (0.041):
yasyā lekhanamātreṇa % prasrāvo 'ṅghritalaṃ bhavet // KubjT_10.5 // / ākhkhilla bheṭṭā durvasa $ ākhkhille usi ānnidi &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469988 (0.041):
yasyā lekhanamātreṇa prasrāvo 'ṅghritalaṃ bhavet // KubjT_10.5 // / ākhkhilla bheṭṭā durvasa ākhkhille usi ānnidi /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22829253 (0.043):
ā kṣā maṅgalasaṃyutā KubjT_24.70d / ākhkhilla bheṭṭā durvasa KubjT_10.6a / ākhkhille usi ānnidi KubjT_10.6b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873868 (0.045):
svabhāvaguṇasaṃyuktaṃ KubjT_11.110a / svabhrā caiva nirabhrā ca KubjT_24.98c / svamanīṣikato 'nyathā KubjT_16.108a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15896186 (0.052):
śailaśṛṅgasvarugrapātaunurnidhanaṃ bhavet / / dṛkkonttare turddhāviṃśastatpatirmṛtyupopi vā // NarP_1,55.334 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 696733 (0.057):
tasya cāpi mahat karma $ dṛṣṭvā vittapatis tadā / HV_App.I,42B.2141 / / [k: G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22182283 (0.057):
tasya cāpi mahat karma dṛṣṭvā vittapatis tadā / HV_App.I,42B.2141 / / [k: G1.3 5 M2.4 ins. :k]
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036726 (0.064):
RV_10.026.06.1{14} adhīṣamāṇāyāḥ patiḥ śucāyāśca śucasya ca / RV_10.026.06.2{14} vāsovayo 'vīnāmā vāsāṃsi marmṛjat
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14103724 (0.064):
RV_10,026.06a ādhīṣamāṇāyāḥ patiḥ śucāyāś ca śucasya ca | / RV_10,026.06c vāsovāyo 'vīnām ā vāsāṃsi marmṛjat ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5816801 (0.064):
manuḥ h itaḥ | viprasya | yavayat sakhaḥ // RV_10,26.5 // / RV_7:7/14 / ādhīṣamāṇāyāḥ | patiḥ | śucāyāḥ | ca | śucasya | ca | vāsaḥ vāyaḥ | avīnām
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203819 (0.064):
candrānandaḥ patis tava KubjT_2.90d / candrābbhenātapatreṇa SvaT_10.817a
nigrahītvā tu taṃ kāmaṃ $ trinetrarūpadhāriṇā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458992 (0.0):
dṛṣṭvā te rudamāne nānaṅgaḥ patir bhavati mā rudathaḥ // KubjT_3.19 //* / nigrahītvā tu taṃ kāmaṃ trinetrarūpadhāriṇā /
nigrahānugrahaś caiva % bhairavecchā pravartate // KubjT_3.20 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458999 (0.0):
nigrahītvā tu taṃ kāmaṃ trinetrarūpadhāriṇā / / nigrahānugrahaś caiva bhairavecchā pravartate // KubjT_3.20 //
etad antaram āsādya $ brahmaviṣṇupuraḥsarāḥ & / sarve devagaṇāḥ prāptā % ṛṣisiddhāḥ saguhyakāḥ // KubjT_3.21 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459012 (0.0):
nigrahānugrahaś caiva bhairavecchā pravartate // KubjT_3.20 // / etad antaram āsādya brahmaviṣṇupuraḥsarāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20828589 (0.039):
14,096.015d@004_0514 sadevarṣigaṇāś caiva sarve brahmapuraḥsarāḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1474692 (0.057):
08,024.118a tato devagaṇāḥ sarve siddhāś ca paramarṣayaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334700 (0.057):
babhūva tumulo harṣo % devatānāṃ mahātmanām // LiP_1,72.103 // / tato devagaṇāḥ sarve $ siddhāś ca paramarṣayaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228464 (0.057):
babhūva tumulo harṣo devatānāṃ mahātmanām // LiP_1,72.103 // / tato devagaṇāḥ sarve siddhāś ca paramarṣayaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19872435 (0.059):
03,166.022a tato devarṣayaś caiva dānavarṣigaṇāś ca ye / 03,166.022c brahmarṣayaś ca siddhāś ca samājagmur mahāmṛdhe
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16844467 (0.059):
devāḥ sarṣigaṇās tathā BrP_213.30d / devāḥ siddhāś ca ṛṣayas BrP_105.11a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20724360 (0.060):
13,110.137d@011_0155 nārāyaṇād ṛṣigaṇās tataḥ siddhā mahoragāḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15947430 (0.061):
sarve cāpyāgatāstatra devarṣigaṇadānavāḥ /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7111473 (0.064):
sarvadevagaṇāśca brahmaviṣṇumaheśvarāḥ śakraśca devānāmindraścandrādityau
stutistotraravair divyais $ toṣayitvā kujeśvaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459019 (0.0):
sarve devagaṇāḥ prāptā ṛṣisiddhāḥ saguhyakāḥ // KubjT_3.21 // / stutistotraravair divyais toṣayitvā kujeśvaram /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873298 (0.030):
stambhobhau hastalagnau tu KubjT_20.74a / stutistotraravair divyais KubjT_3.22a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320978 (0.032):
stutimaṅgalavādibhiḥ SvaT_10.807b / stutistotraravair divyais KubjT_3.22a
uvācedaṃ harir brahmā % deva cotkaṇṭhitā vayam // KubjT_3.22 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459026 (0.0):
stutistotraravair divyais toṣayitvā kujeśvaram / / uvācedaṃ harir brahmā deva cotkaṇṭhitā vayam // KubjT_3.22 //
bhavatpādavinirmuktā $ devadevā hy upadrutāḥ & / pracaṇḍabalinākrāntāḥ % krauñcena parameśvara // KubjT_3.23 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459037 (0.0):
uvācedaṃ harir brahmā deva cotkaṇṭhitā vayam // KubjT_3.22 // / bhavatpādavinirmuktā devadevā hy upadrutāḥ /
prasīda dayayā nātha $ bruvāmas tv abhayaṃ dada &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459045 (0.0):
pracaṇḍabalinākrāntāḥ krauñcena parameśvara // KubjT_3.23 // / prasīda dayayā nātha bruvāmas tv abhayaṃ dada /
devīm udvāhyatāṃ nātha % kleśāyāsaprapīḍitām // KubjT_3.24 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459051 (0.0):
prasīda dayayā nātha bruvāmas tv abhayaṃ dada / / devīm udvāhyatāṃ nātha kleśāyāsaprapīḍitām // KubjT_3.24 //
śrībhairava uvāca / kutra tiṣṭhati kasyaiṣā $ kā mātā kaḥ pitāmahaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459057 (0.0):
devīm udvāhyatāṃ nātha kleśāyāsaprapīḍitām // KubjT_3.24 // / śrībhairava uvāca
ko me dadāti ko yācyaḥ % kiṃ kurvāmaḥ kulojjhitāḥ // KubjT_3.25 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459064 (0.0):
kutra tiṣṭhati kasyaiṣā kā mātā kaḥ pitāmahaḥ / / ko me dadāti ko yācyaḥ kiṃ kurvāmaḥ kulojjhitāḥ // KubjT_3.25 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191564 (0.036):
kiṃ kurvāma upadrutāḥ KubjT_3.6b / kiṃ kurvāmaḥ kulojjhitāḥ KubjT_3.25d / kiṃ kṛtaṃ me maheśāna KubjT_1.19a
uktaṃ tu brahmaṇā hy evaṃ $ yācyo 'haṃ yācakā vayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459071 (0.0):
ko me dadāti ko yācyaḥ kiṃ kurvāmaḥ kulojjhitāḥ // KubjT_3.25 // / uktaṃ tu brahmaṇā hy evaṃ yācyo 'haṃ yācakā vayam /
yajñayājī himantākhyo % adhvaryuḥ parameśvaraḥ // KubjT_3.26 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459078 (0.0):
uktaṃ tu brahmaṇā hy evaṃ yācyo 'haṃ yācakā vayam / / yajñayājī himantākhyo adhvaryuḥ parameśvaraḥ // KubjT_3.26 //
evam uktvā tu vṛddhena $ vasiṣṭhapramukhān ṛṣīn &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459085 (0.0):
yajñayājī himantākhyo adhvaryuḥ parameśvaraḥ // KubjT_3.26 // / evam uktvā tu vṛddhena vasiṣṭhapramukhān ṛṣīn /
preṣitā vada śīghredaṃ % sampradānakriyāṃ kuru // KubjT_3.27 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459092 (0.0):
evam uktvā tu vṛddhena vasiṣṭhapramukhān ṛṣīn / / preṣitā vada śīghredaṃ sampradānakriyāṃ kuru // KubjT_3.27 //
tair gatai rucitaṃ sarvam $ ādeśaṃ śirasā dhṛtam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459096 (0.0):
preṣitā vada śīghredaṃ sampradānakriyāṃ kuru // KubjT_3.27 // / tair gatai rucitaṃ sarvam ādeśaṃ śirasā dhṛtam /
bahuvittaprabhāreṇa % vivāhānandakṛd dhy abhūt // KubjT_3.28 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292509 (0.0):
vivāhavyānaddhatriguṇaguṇasaṃkhyāpratibhuvaḥ Saul_69b / vivāhānandakṛd dhy abhūt KubjT_3.28d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22865072 (0.0):
vivarṇāṃ paśyate chāyāṃ KubjT_23.17c / vivāhānandakṛd dhy abhūt KubjT_3.28d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459106 (0.0):
tair gatai rucitaṃ sarvam ādeśaṃ śirasā dhṛtam / / bahuvittaprabhāreṇa vivāhānandakṛd dhy abhūt // KubjT_3.28 //
sarvamaṅgalamāṅgalyam $ ānandānandapūritam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459113 (0.0):
bahuvittaprabhāreṇa vivāhānandakṛd dhy abhūt // KubjT_3.28 // / sarvamaṅgalamāṅgalyam ānandānandapūritam /
tadā prabhṛti sarvedam % abhūt pūrṇamanoratham // KubjT_3.29 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459120 (0.0):
sarvamaṅgalamāṅgalyam ānandānandapūritam / / tadā prabhṛti sarvedam abhūt pūrṇamanoratham // KubjT_3.29 //
bhairave mathanāsakte $ jagadyoniḥ sadoditā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459126 (0.0):
tadā prabhṛti sarvedam abhūt pūrṇamanoratham // KubjT_3.29 // / bhairave mathanāsakte jagadyoniḥ sadoditā /
trailokyasṛṣṭihetvarthaṃ % manthānastho bhavet tada // KubjT_3.30 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459134 (0.0):
bhairave mathanāsakte jagadyoniḥ sadoditā / / trailokyasṛṣṭihetvarthaṃ manthānastho bhavet tada // KubjT_3.30 //
krīḍāvinodair atilālasasthaṃ $ kulāmṛtānandavidhau pravṛttam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459144 (0.0):
trailokyasṛṣṭihetvarthaṃ manthānastho bhavet tada // KubjT_3.30 // / krīḍāvinodair atilālasasthaṃ kulāmṛtānandavidhau pravṛttam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193265 (0.028):
kulānte ca cared yena KubjT_25.70a / kulāmṛtānandavidhau pravṛttam KubjT_3.31b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22836661 (0.031):
krīḍāmaḥ kāminījanaiḥ KubjT_11.107b / krīḍāvinodair atilālasasthaṃ KubjT_3.31a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195822 (0.048):
krīḍārthaṃ vedhasā sṛṣṭā MrgT_1,13.110a / krīḍāvinodair atilālasasthaṃ KubjT_3.31a
kuleśvaraṃ kubjibhṛtānurāgaṃ % sampṛcchatedaṃ praṇatā kujeśī // KubjT_3.31
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459152 (0.0):
krīḍāvinodair atilālasasthaṃ kulāmṛtānandavidhau pravṛttam / / kuleśvaraṃ kubjibhṛtānurāgaṃ sampṛcchatedaṃ praṇatā kujeśī // KubjT_3.31
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193321 (0.046):
kuleśvaraṃ kubjibhṛtānurāgaṃ KubjT_3.31c / kuleśvaryāṅgasambhūtā KubjT_10.39a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4626283 (0.063):
ugrasenātmajaṃ kasaṃ sautdṛdātpraṇayena vā // BndP_2,71.230 // / na striyaṃ kṣatriyo jātu hantumarhasi kaścana /
praṇayena tu yogena $ drāvitāṅgaṃ tvayā mama &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459158 (0.0):
kuleśvaraṃ kubjibhṛtānurāgaṃ sampṛcchatedaṃ praṇatā kujeśī // KubjT_3.31 / praṇayena tu yogena drāvitāṅgaṃ tvayā mama /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22847415 (0.050):
drāvayantaṃ jagat sarvaṃ KubjT_11.72a / drāvitāṅgaṃ tvayā mama KubjT_3.32b
kubjenaiva tu rūpeṇa % pīḍitātīva bhairava // KubjT_3.32 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459166 (0.0):
praṇayena tu yogena drāvitāṅgaṃ tvayā mama / / kubjenaiva tu rūpeṇa pīḍitātīva bhairava // KubjT_3.32 //
śrībhairava uvāca / vinodakuśale devi $ anekārthavidhāyinī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459175 (0.0):
kubjenaiva tu rūpeṇa pīḍitātīva bhairava // KubjT_3.32 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19221881 (0.036):
kiṃ nimittaṃ ca kasyārthe % tan me nigada bhairava // KubjT_3.1 // / śrībhairava uvāca / tvam eva devi sā bhadre $ gatāsi pitṛmandiram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458749 (0.036):
kiṃ nimittaṃ ca kasyārthe tan me nigada bhairava // KubjT_3.1 // / śrībhairava uvāca / tvam eva devi sā bhadre gatāsi pitṛmandiram /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223801 (0.048):
dhvaṃsitāś ca tvayā lokā $ māyārūpeṇa bhairava // KubjT_4.6 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460665 (0.048):
dhvaṃsitāś ca tvayā lokā māyārūpeṇa bhairava // KubjT_4.6 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224123 (0.054):
yathā vijñāyate deva % prasādaṃ kuru bhairava // KubjT_4.29 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460988 (0.054):
yathā vijñāyate deva prasādaṃ kuru bhairava // KubjT_4.29 // / śrībhairava uvāca
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27822872 (0.057):
cāraṇaṃ jāraṇaṃ caiva % śrotumicchāmi bhairava // Ras_11.1 // / śrībhairava uvāca / sarvapāpakṣaye jāte $ prāpyate rasajāraṇā &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11796238 (0.057):
cāraṇaṃ jāraṇaṃ caiva śrotumicchāmi bhairava // Ras_11.1 // / śrībhairava uvāca / sarvapāpakṣaye jāte prāpyate rasajāraṇā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242677 (0.060):
vyāptisthaṃ tu yathā sarvaṃ % tathā vadata bhairava // KubjT_16.70 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479537 (0.060):
vyāptisthaṃ tu yathā sarvaṃ tathā vadata bhairava // KubjT_16.70 // / śrībhairava uvāca
toṣito'dya tvayā nāthe % pṛccha pṛccha sudurlabham // KubjT_3.33 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459184 (0.0):
vinodakuśale devi anekārthavidhāyinī / / toṣito'dya tvayā nāthe pṛccha pṛccha sudurlabham // KubjT_3.33 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22853720 (0.035):
pūṣākālopalakṣitam KubjT_23.79b / pṛccha pṛccha sudurlabham KubjT_3.33d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252237 (0.037):
pūṣā viṣṇurgabhastimān SvaT_10.494b / pṛccha pṛccha sudurlabham KubjT_3.33d
śrīkubjikā uvāca / pūrvakāle tvayā mahyaṃ $ prasādo yaḥ kṛtaḥ prabho &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459195 (0.0):
toṣito'dya tvayā nāthe pṛccha pṛccha sudurlabham // KubjT_3.33 // / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229069 (0.061):
tad astraṃ koṅkaṇeśānyā % yena vyāptaṃ ṣaḍadhvaram // KubjT_7.18 // / śrīkubjikā uvāca / kathaṃ tu kubjikā nātha $ vada mantrapadānvitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465935 (0.061):
tad astraṃ koṅkaṇeśānyā yena vyāptaṃ ṣaḍadhvaram // KubjT_7.18 // / śrīkubjikā uvāca / kathaṃ tu kubjikā nātha vada mantrapadānvitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251402 (0.061):
pūrvakalpārthanirdeśam KubjT_1.39c / pūrvakāle tvayā mahyaṃ KubjT_3.34a
kubjatvaṃ śabdarūpeṇa % pūrvaṃ vyāharitaṃ yataḥ // KubjT_3.34 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459202 (0.0):
pūrvakāle tvayā mahyaṃ prasādo yaḥ kṛtaḥ prabho / / kubjatvaṃ śabdarūpeṇa pūrvaṃ vyāharitaṃ yataḥ // KubjT_3.34 //
tena kāryeṇa deveśa $ kālasthānaṃ na me prabho &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459208 (0.0):
kubjatvaṃ śabdarūpeṇa pūrvaṃ vyāharitaṃ yataḥ // KubjT_3.34 // / tena kāryeṇa deveśa kālasthānaṃ na me prabho /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190769 (0.056):
kālastu sa vidhīyate SvaT_7.127b / kālasthānaṃ na me prabho KubjT_3.35b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834579 (0.056):
kālasaṃvartanī kalā KubjT_21.73d / kālasthānaṃ na me prabho KubjT_3.35b
pṛcchāmi praṇayāviṣṭā % ajñānaguṇaśālinī // KubjT_3.35 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459215 (0.0):
tena kāryeṇa deveśa kālasthānaṃ na me prabho / / pṛcchāmi praṇayāviṣṭā ajñānaguṇaśālinī // KubjT_3.35 //
kathaṃ me kubjikā nāma $ kiṃ khañjī pūrva sūcitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459223 (0.0):
pṛcchāmi praṇayāviṣṭā ajñānaguṇaśālinī // KubjT_3.35 // / kathaṃ me kubjikā nāma kiṃ khañjī pūrva sūcitā /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833262 (0.058):
kathaṃ bhaktyā na sidhyati KubjT_9.35d / kathaṃ me kubjikā nāma KubjT_3.36a
etad ācakṣva yatnena % sarvopāyasamanvitam // KubjT_3.36 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459229 (0.0):
kathaṃ me kubjikā nāma kiṃ khañjī pūrva sūcitā / / etad ācakṣva yatnena sarvopāyasamanvitam // KubjT_3.36 //
paramārthaṃ yadā deva $ tadā syāt siddhisādhanam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459237 (0.0):
etad ācakṣva yatnena sarvopāyasamanvitam // KubjT_3.36 // / paramārthaṃ yadā deva tadā syāt siddhisādhanam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1245145 (0.024):
paramārthaṃ prakīrtitam KubjT_23.60b / paramārthaṃ yadā deva KubjT_3.37a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22851396 (0.024):
paramārthaṃ yadā deva KubjT_3.37a / paramārthopadeśataḥ KubjT_19.128b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214665 (0.055):
tadā syāt siddhisādhanam KubjT_3.37b / tadāsvacchaciteraṇoḥ MrgT_1,10.5b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22843149 (0.059):
tadā syāt siddhisādhanam KubjT_3.37b / tadutthaṃ bhāratīmūle KubjT_9.19c
atha cet tan mṛṣā vākyaṃ % tat kiṃ nāma pratiṣṭhitam // KubjT_3.37 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459244 (0.0):
paramārthaṃ yadā deva tadā syāt siddhisādhanam / / atha cet tan mṛṣā vākyaṃ tat kiṃ nāma pratiṣṭhitam // KubjT_3.37 //
kathayasva prasādena $ samācāro guruḥ katham & / sādhanaṃ sarvavastūnāṃ % yenaikena prapadyate // KubjT_3.38 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459249 (0.0):
atha cet tan mṛṣā vākyaṃ tat kiṃ nāma pratiṣṭhitam // KubjT_3.37 // / kathayasva prasādena samācāro guruḥ katham /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459256 (0.0):
kathayasva prasādena samācāro guruḥ katham / / sādhanaṃ sarvavastūnāṃ yenaikena prapadyate // KubjT_3.38 //
mantratantreṇa yogena $ ājñātaḥ sampravartate & / tat sarvaṃ helayā nātha % ekoccārād vada prabho // KubjT_3.39 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459269 (0.0):
sādhanaṃ sarvavastūnāṃ yenaikena prapadyate // KubjT_3.38 // / mantratantreṇa yogena ājñātaḥ sampravartate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183084 (0.022):
ekoccāraśatānte tu KubjT_5.103c / ekoccārād vada prabho KubjT_3.39d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832062 (0.033):
ekoccārād vada prabho KubjT_3.39d / ekoccāreṇa śudhyeta KubjT_5.65a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248802 (0.036):
paramārthopadeśena % yathā tv evaṃ vada prabho // KubjT_20.1 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485658 (0.036):
paramārthopadeśena yathā tv evaṃ vada prabho // KubjT_20.1 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233949 (0.044):
uvācedaṃ punaḥ kubjī $ ṣaḍadhvaṃ vada me prabho // KubjT_10.66 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257804 (0.044):
kasmin kāle kathaṃ kāryaṃ % kimarthaṃ vada me prabho // KubjT_24.142 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470811 (0.044):
uvācedaṃ punaḥ kubjī ṣaḍadhvaṃ vada me prabho // KubjT_10.66 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494652 (0.044):
kasmin kāle kathaṃ kāryaṃ kimarthaṃ vada me prabho // KubjT_24.142 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249081 (0.045):
yasmād utpattisaṃsthānam % etat sarvaṃ vada prabho // KubjT_20.20 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485937 (0.045):
yasmād utpattisaṃsthānam etat sarvaṃ vada prabho // KubjT_20.20 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239291 (0.047):
ṣaṭpadārtho mayā jñātaḥ % ṣaḍ yoginyo vada prabho // KubjT_14.1 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242460 (0.047):
sā parā labhyate yena % sa navātmā vada prabho // KubjT_16.54 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476154 (0.047):
ṣaṭpadārtho mayā jñātaḥ ṣaḍ yoginyo vada prabho // KubjT_14.1 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479320 (0.047):
sā parā labhyate yena sa navātmā vada prabho // KubjT_16.54 // / śrībhairava uvāca
śrībhairava uvāca / krīḍānandasvarūpeṇa $ pṛṣṭo 'haṃ klinnacetase &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239292 (0.0):
ṣaṭpadārtho mayā jñātaḥ % ṣaḍ yoginyo vada prabho // KubjT_14.1 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242460 (0.0):
sā parā labhyate yena % sa navātmā vada prabho // KubjT_16.54 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248802 (0.0):
paramārthopadeśena % yathā tv evaṃ vada prabho // KubjT_20.1 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249081 (0.0):
yasmād utpattisaṃsthānam % etat sarvaṃ vada prabho // KubjT_20.20 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459277 (0.0):
tat sarvaṃ helayā nātha ekoccārād vada prabho // KubjT_3.39 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476155 (0.0):
ṣaṭpadārtho mayā jñātaḥ ṣaḍ yoginyo vada prabho // KubjT_14.1 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479320 (0.0):
sā parā labhyate yena sa navātmā vada prabho // KubjT_16.54 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485658 (0.0):
paramārthopadeśena yathā tv evaṃ vada prabho // KubjT_20.1 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485937 (0.0):
yasmād utpattisaṃsthānam etat sarvaṃ vada prabho // KubjT_20.20 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233950 (0.012):
uvācedaṃ punaḥ kubjī $ ṣaḍadhvaṃ vada me prabho // KubjT_10.66 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257806 (0.012):
kasmin kāle kathaṃ kāryaṃ % kimarthaṃ vada me prabho // KubjT_24.142 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470812 (0.012):
uvācedaṃ punaḥ kubjī ṣaḍadhvaṃ vada me prabho // KubjT_10.66 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494654 (0.012):
kasmin kāle kathaṃ kāryaṃ kimarthaṃ vada me prabho // KubjT_24.142 // / śrībhairava uvāca
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813457 (0.021):
tadetajjāyate yena % tamupāyaṃ vada prabho // Ras_2.30 // / śrībhairava uvāca
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27820658 (0.021):
rāgasaṃkhyāṃ tathā bīja- % sādhanaṃ ca vada prabho // Ras_8.1 // / śrībhairava uvāca
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786830 (0.021):
tadetajjāyate yena tamupāyaṃ vada prabho // Ras_2.30 // / śrībhairava uvāca
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794025 (0.021):
rāgasaṃkhyāṃ tathā bīja- sādhanaṃ ca vada prabho // Ras_8.1 // / śrībhairava uvāca
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1252494 (0.044):
pṛṣṭo 'haṃ klinnacetase KubjT_3.40b / Pṛṣṭhakukṣodareṣu ca KubjT_20.71d
tena te kledanāmārgaṃ % kathayāmi surārcite // KubjT_3.40 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459284 (0.0):
krīḍānandasvarūpeṇa pṛṣṭo 'haṃ klinnacetase / / tena te kledanāmārgaṃ kathayāmi surārcite // KubjT_3.40 //
nityānandaprakartāraṃ $ kalyāṇārthaprabodhakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459291 (0.0):
tena te kledanāmārgaṃ kathayāmi surārcite // KubjT_3.40 // / nityānandaprakartāraṃ kalyāṇārthaprabodhakam /
gurum anveṣayed yatnāt % subhagaṃ priyadarśanam // KubjT_3.41 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459297 (0.0):
nityānandaprakartāraṃ kalyāṇārthaprabodhakam / / gurum anveṣayed yatnāt subhagaṃ priyadarśanam // KubjT_3.41 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403386 (0.051):
gurumanveṣayedbhaktaḥ subhagaṃ priyadarśanam // LiP_2,20.21 //
śubhajātisuvṛttisthaṃ $ śubhadeśasamudbhavam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301876 (0.0):
śubhakarmāṇi kṛṣṇe ca SvaT_7.67c / śubhajātisuvṛttisthaṃ KubjT_3.42a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459305 (0.0):
gurum anveṣayed yatnāt subhagaṃ priyadarśanam // KubjT_3.41 // / śubhajātisuvṛttisthaṃ śubhadeśasamudbhavam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22867227 (0.049):
śudhyate tu pramādataḥ KubjT_5.54b / śubhajātisuvṛttisthaṃ KubjT_3.42a
jñānavijñānasampannaṃ % samastārthaviśāradam // KubjT_3.42 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459311 (0.0):
śubhajātisuvṛttisthaṃ śubhadeśasamudbhavam / / jñānavijñānasampannaṃ samastārthaviśāradam // KubjT_3.42 //
kālajñaṃ nipuṇaṃ dakṣaṃ $ sāmarthajñam akutsitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459319 (0.0):
jñānavijñānasampannaṃ samastārthaviśāradam // KubjT_3.42 // / kālajñaṃ nipuṇaṃ dakṣaṃ sāmarthajñam akutsitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190511 (0.029):
kālajñasya yaśasvini VT_233b / kālajñaṃ nipuṇaṃ dakṣaṃ KubjT_3.43a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834472 (0.038):
kālacakraṃ samabhyaset KubjT_23.55b / kālajñaṃ nipuṇaṃ dakṣaṃ KubjT_3.43a
sarvāvayavasampannaṃ % vyaṅgadoṣavivarjitam // KubjT_3.43 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459325 (0.0):
kālajñaṃ nipuṇaṃ dakṣaṃ sāmarthajñam akutsitam / / sarvāvayavasampannaṃ vyaṅgadoṣavivarjitam // KubjT_3.43 //
vedhaghaṭṭanirodhajñaṃ $ lokamārgaviśāradam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459333 (0.0):
sarvāvayavasampannaṃ vyaṅgadoṣavivarjitam // KubjT_3.43 // / vedhaghaṭṭanirodhajñaṃ lokamārgaviśāradam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22865660 (0.044):
vedaiḥ kṛtaśiromālā KubjT_16.46c / vedhaghaṭṭanirodhajñaṃ KubjT_3.44a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1294552 (0.048):
vedyaṃ kiṃ karma vā nātha BhStc_31c / vedhaghaṭṭanirodhajñaṃ KubjT_3.44a
kriyākāṇḍarataṃ śāntaṃ % subhaktaṃ guruvatsalam // KubjT_3.44 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318633 (0.0):
subhaktasya vinītasya VT_8c / subhaktaṃ guruvatsalam KubjT_3.44d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459341 (0.0):
vedhaghaṭṭanirodhajñaṃ lokamārgaviśāradam / / kriyākāṇḍarataṃ śāntaṃ subhaktaṃ guruvatsalam // KubjT_3.44 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872671 (0.029):
subhaktasya kulādhvare KubjT_10.73b / subhaktaṃ guruvatsalam KubjT_3.44d
susantuṣṭam alobhiṣṭhaṃ $ tapasvijanavatsalam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459348 (0.0):
kriyākāṇḍarataṃ śāntaṃ subhaktaṃ guruvatsalam // KubjT_3.44 // / susantuṣṭam alobhiṣṭhaṃ tapasvijanavatsalam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22843429 (0.054):
tapasvijanavatsalam KubjT_3.45b / ta pūrvāsanasaṃsthitam KubjT_7.70b
pratipannajanānandaṃ % śauryavantaṃ dṛḍhavratam // KubjT_3.45 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459354 (0.0):
susantuṣṭam alobhiṣṭhaṃ tapasvijanavatsalam / / pratipannajanānandaṃ śauryavantaṃ dṛḍhavratam // KubjT_3.45 //
vidyām abhayadātāraṃ $ laulyacāpalyavarjitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459361 (0.0):
pratipannajanānandaṃ śauryavantaṃ dṛḍhavratam // KubjT_3.45 // / vidyām abhayadātāraṃ laulyacāpalyavarjitam /
ācārapālakaṃ dhīraṃ % samayeṣu kṛtāspadam // KubjT_3.46 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459367 (0.0):
vidyām abhayadātāraṃ laulyacāpalyavarjitam / / ācārapālakaṃ dhīraṃ samayeṣu kṛtāspadam // KubjT_3.46 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403409 (0.0):
vidyayābhayadātāraṃ laulyacāplayavarjitam // LiP_2,20.22 // / ācārapālakaṃ dhīraṃ samayeṣu kṛtāspadam /
āgataṃ na tyajed vastuṃ $ yo gatvā na parigrahet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459376 (0.0):
ācārapālakaṃ dhīraṃ samayeṣu kṛtāspadam // KubjT_3.46 // / āgataṃ na tyajed vastuṃ yo gatvā na parigrahet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174355 (0.028):
āgataṃ tu mamāśrame KubjT_1.10d / āgataṃ na tyajed vastuṃ KubjT_3.47a
sa gurur na manuṣyānāṃ % devānām api durlabhaḥ // KubjT_3.47 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459382 (0.0):
āgataṃ na tyajed vastuṃ yo gatvā na parigrahet / / sa gurur na manuṣyānāṃ devānām api durlabhaḥ // KubjT_3.47 //
śaktihīnaṃ guruṃ prāpya $ śiṣye muktiḥ kutaḥ priye &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459390 (0.0):
sa gurur na manuṣyānāṃ devānām api durlabhaḥ // KubjT_3.47 // / śaktihīnaṃ guruṃ prāpya śiṣye muktiḥ kutaḥ priye /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296434 (0.056):
śaktihastaṃ sadā smaret SvaT_9.32b / śaktihīnaṃ guruṃ prāpya KubjT_3.48a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22866164 (0.058):
śaktihastaṃ mahāvīryaṃ KubjT_11.66c / śaktihīnaṃ guruṃ prāpya KubjT_3.48a
mūlacchinne yathā vṛkṣe % kutaḥ puṣpaphalādikam // KubjT_3.48 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459398 (0.0):
śaktihīnaṃ guruṃ prāpya śiṣye muktiḥ kutaḥ priye / / mūlacchinne yathā vṛkṣe kutaḥ puṣpaphalādikam // KubjT_3.48 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22835169 (0.042):
kuṇḍe 'tha maṇḍale vātha KubjT_22.52a / kutaḥ puṣpaphalādikam KubjT_3.48d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192243 (0.057):
kutaḥ puṣpaphalādikam KubjT_3.48d / kutaḥ sarve gatā varṇā KubjT_1.78c
evaṃvidhaṃ guruṃ prāpya $ ko na mucyeta bandhanāt &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459404 (0.0):
mūlacchinne yathā vṛkṣe kutaḥ puṣpaphalādikam // KubjT_3.48 // / evaṃvidhaṃ guruṃ prāpya ko na mucyeta bandhanāt /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184490 (0.061):
evaṃ viddhi jayaṃ nāma SvaT_10.724a / evaṃvidhaṃ guruṃ prāpya KubjT_3.49a
taṃ dṛṣṭvā sarvabhāvena % śiṣyaś cārādhayed gurum // KubjT_3.49 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459412 (0.0):
evaṃvidhaṃ guruṃ prāpya ko na mucyeta bandhanāt / / taṃ dṛṣṭvā sarvabhāvena śiṣyaś cārādhayed gurum // KubjT_3.49 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301150 (0.061):
śiṣyaś cārādhayed gurum KubjT_3.49d / śiṣyasya tu viśodhayet SvaT_5.54d
ātmanā ca dhanenaiva $ dāsatvena bhajet tu tam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459417 (0.0):
taṃ dṛṣṭvā sarvabhāvena śiṣyaś cārādhayed gurum // KubjT_3.49 // / ātmanā ca dhanenaiva dāsatvena bhajet tu tam /
tāvad ārādhayed devi % prasanno yāvat sa guruḥ // KubjT_3.50 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459425 (0.0):
ātmanā ca dhanenaiva dāsatvena bhajet tu tam / / tāvad ārādhayed devi prasanno yāvat sa guruḥ // KubjT_3.50 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255201 (0.032):
prasanno dadate dīkṣāṃ KubjT_3.51a / prasanno yāvat sa guruḥ KubjT_3.50d
prasanno dadate dīkṣāṃ $ yayā pāśakṣayo bhavet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459433 (0.0):
tāvad ārādhayed devi prasanno yāvat sa guruḥ // KubjT_3.50 // / prasanno dadate dīkṣāṃ yayā pāśakṣayo bhavet /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22854408 (0.049):
prasannagirayā divyaṃ KubjT_1.20c / prasanno dadate dīkṣāṃ KubjT_3.51a / prasanno yāvat sa guruḥ KubjT_3.50d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255198 (0.056):
prasanno dadate dīkṣāṃ KubjT_3.51a / prasanno yāvat sa guruḥ KubjT_3.50d
prabodho bhavate tasya % gṛhṇāti yadi tatkramāt // KubjT_3.51 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459440 (0.0):
prasanno dadate dīkṣāṃ yayā pāśakṣayo bhavet / / prabodho bhavate tasya gṛhṇāti yadi tatkramāt // KubjT_3.51 //
akramād dadate yas tu $ akramād gṛhṇate tu yaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459446 (0.0):
prabodho bhavate tasya gṛhṇāti yadi tatkramāt // KubjT_3.51 // / akramād dadate yas tu akramād gṛhṇate tu yaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164185 (0.022):
akramād gṛhṇate tu yaḥ KubjT_3.52b / akramād dadate yas tu KubjT_3.52a
dvāv etau niścitau baddhau % pāśaiḥ kulasamudbhavaiḥ // KubjT_3.52 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459453 (0.0):
akramād dadate yas tu akramād gṛhṇate tu yaḥ / / dvāv etau niścitau baddhau pāśaiḥ kulasamudbhavaiḥ // KubjT_3.52 //
yāvad aṣṭau tathā pañca $ trīṇy abdāni subhāvitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459460 (0.0):
dvāv etau niścitau baddhau pāśaiḥ kulasamudbhavaiḥ // KubjT_3.52 // / yāvad aṣṭau tathā pañca trīṇy abdāni subhāvitaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845469 (0.057):
trīṇi vā ekam eva vā KubjT_24.164b / trīṇy abdāni subhāvitaḥ KubjT_3.53b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223489 (0.063):
trīṇy abdāni subhāvitaḥ KubjT_3.53b / trīṇy etāni anukramāt KubjT_16.59b
tāvan na kārayed dīkṣāṃ % niṣiddhas tu kulānvaye // KubjT_3.53 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459470 (0.0):
yāvad aṣṭau tathā pañca trīṇy abdāni subhāvitaḥ / / tāvan na kārayed dīkṣāṃ niṣiddhas tu kulānvaye // KubjT_3.53 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22850085 (0.030):
niścitedaṃ mayoditam KubjT_23.59d / niṣiddhas tu kulānvaye KubjT_3.53d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241004 (0.042):
niṣadho hemakūṭaśca MrgT_1,13.64a / niṣiddhas tu kulānvaye KubjT_3.53d
atha ced gurusāmarthyād $ dadate dayayā śiśoḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459477 (0.0):
tāvan na kārayed dīkṣāṃ niṣiddhas tu kulānvaye // KubjT_3.53 // / atha ced gurusāmarthyād dadate dayayā śiśoḥ /
tathāpi tena kartavyaṃ % dāsatvaṃ tu guroḥ kule // KubjT_3.54 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226594 (0.0):
dāsatvam upagacchati VT_169d / dāsatvaṃ tu guroḥ kule KubjT_3.54d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22846356 (0.0):
dāridrasiṃho 'ghorīśo KubjT_8.89c / dāsatvaṃ tu guroḥ kule KubjT_3.54d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459484 (0.0):
atha ced gurusāmarthyād dadate dayayā śiśoḥ / / tathāpi tena kartavyaṃ dāsatvaṃ tu guroḥ kule // KubjT_3.54 //
ākruṣṭaḥ śatadhā vāpi $ tāḍitas tu sahasradhā & / evaṃ kṛte na yasyāsti % virāgas tasya yogyatā // KubjT_3.55 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459496 (0.0):
tathāpi tena kartavyaṃ dāsatvaṃ tu guroḥ kule // KubjT_3.54 // / ākruṣṭaḥ śatadhā vāpi tāḍitas tu sahasradhā /
guruṇā roṣito vātha $ yo dadyād uttaraṃ kvacit &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459502 (0.0):
evaṃ kṛte na yasyāsti virāgas tasya yogyatā // KubjT_3.55 // / guruṇā roṣito vātha yo dadyād uttaraṃ kvacit /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280531 (0.039):
yo dadyād uttaraṃ kvacit KubjT_3.56b / yo dīkṣāṃ kartumicchati Stk_8.5b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22861439 (0.039):
yo dadyād uttaraṃ kvacit KubjT_3.56b / yo dveṣṭā guravopari KubjT_7.110b
sa tu naśyati duṣṭātmā % ajīrṇe bhojanaṃ yathā // KubjT_3.56 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459511 (0.0):
guruṇā roṣito vātha yo dadyād uttaraṃ kvacit / / sa tu naśyati duṣṭātmā ajīrṇe bhojanaṃ yathā // KubjT_3.56 //
guroḥ kopaṃ na kartavyaṃ $ vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459519 (0.0):
sa tu naśyati duṣṭātmā ajīrṇe bhojanaṃ yathā // KubjT_3.56 // / guroḥ kopaṃ na kartavyaṃ vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800488 (0.042):
stutismaraṇapūjādivāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ / / aniścalā harau bhaktiretadīśvaracintanam /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222905 (0.050):
antaraṅgaṃ na kartavyaṃ $ vāṅmanaḥkāyakarmaṇā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459772 (0.050):
antaraṅgaṃ na kartavyaṃ vāṅmanaḥkāyakarmaṇā /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393600 (0.056):
vāsudevaparo nityaṃ vāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ // LiP_2,5.39 // / yathā tvaṃ devadevasya bhavasya paramātmanaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980905 (0.056):
manovākkāyakarmabhiḥ LiP_1,85.180d / manovākkāyajān doṣān LiP_1,8.56a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288307 (0.058):
vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ KubjT_3.57b / vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ KubjT_6.112d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15347577 (0.058):
gurorhitaṃ priyaṃ kuryān % manovākkāyakarmabhiḥ // LiP_1,85.180 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7241342 (0.058):
gurorhitaṃ priyaṃ kuryān manovākkāyakarmabhiḥ // LiP_1,85.180 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397489 (0.058):
bhajanaṃ bhaktirityuktā vāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ // LiP_2,9.22 // / sarvakāryeṇahetutvātpāśacchedapaṭīyasī /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27418158 (0.062):
manor manvantarasya tu NsP_1.23b / manovākkāyakarmabhiḥ NsP_58.15b
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378368 (0.063):
tatra yā sthāvarajaṅgamānāṃ bhūtānāṃ vāṅmanaḥkāyakarmabhir adrohatā sā
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228801 (0.064):
evaṃ mudrā samākhyātā % vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ // KubjT_6.112 // / kim anyat pṛcchase devi $ tat sarvaṃ kathayāmy aham // KubjT_6.113 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465667 (0.064):
evaṃ mudrā samākhyātā vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ // KubjT_6.112 // / kim anyat pṛcchase devi tat sarvaṃ kathayāmy aham // KubjT_6.113 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393184 (0.064):
arcayāmāma satataṃ vāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ /
tasya kopād dahiṣyanti % prāptajñānaṃ marīcayaḥ // KubjT_3.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459524 (0.0):
guroḥ kopaṃ na kartavyaṃ vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ / / tasya kopād dahiṣyanti prāptajñānaṃ marīcayaḥ // KubjT_3.57 //
martyalokaṃ samāsādya $ kiñcijjñā guravo yadi &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459530 (0.0):
tasya kopād dahiṣyanti prāptajñānaṃ marīcayaḥ // KubjT_3.57 // / martyalokaṃ samāsādya kiñcijjñā guravo yadi /
tadā jñānasya kā rakṣā % jñānacauraṃ haranti tāḥ // KubjT_3.58 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459538 (0.0):
martyalokaṃ samāsādya kiñcijjñā guravo yadi / / tadā jñānasya kā rakṣā jñānacauraṃ haranti tāḥ // KubjT_3.58 //
kṣamāśīlaṃ guruṃ matvā $ yadi śiṣyo 'pamānayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459545 (0.0):
tadā jñānasya kā rakṣā jñānacauraṃ haranti tāḥ // KubjT_3.58 // / kṣamāśīlaṃ guruṃ matvā yadi śiṣyo 'pamānayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196332 (0.050):
kṣamādayāsamāyukto SvaT_12.66a / kṣamāśīlaṃ guruṃ matvā KubjT_3.59a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22836902 (0.051):
kṣamā kṣemakarī parā KubjT_21.113b / kṣamāśīlaṃ guruṃ matvā KubjT_3.59a
prāptaṃ me jñānasadbhāvaṃ % gacchāmaḥ kathanaṃ vinā // KubjT_3.59 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459552 (0.0):
kṣamāśīlaṃ guruṃ matvā yadi śiṣyo 'pamānayet / / prāptaṃ me jñānasadbhāvaṃ gacchāmaḥ kathanaṃ vinā // KubjT_3.59 //
tasya rodhādikā devyo $ mūkatvaṃ janayanti vai &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459559 (0.0):
prāptaṃ me jñānasadbhāvaṃ gacchāmaḥ kathanaṃ vinā // KubjT_3.59 // / tasya rodhādikā devyo mūkatvaṃ janayanti vai /
na rohati yathā bījaṃ % dagdhaṃ tadvad idaṃ priye // KubjT_3.60 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459566 (0.0):
tasya rodhādikā devyo mūkatvaṃ janayanti vai / / na rohati yathā bījaṃ dagdhaṃ tadvad idaṃ priye // KubjT_3.60 //
ājñāyogaṃ kriyāmantraṃ $ muṣitvā yaḥ palāyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459573 (0.0):
na rohati yathā bījaṃ dagdhaṃ tadvad idaṃ priye // KubjT_3.60 // / ājñāyogaṃ kriyāmantraṃ muṣitvā yaḥ palāyate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175031 (0.034):
ājñāyuktaḥ subhāvitaḥ KubjT_3.81b / ājñāyogaṃ kriyāmantraṃ KubjT_3.61a
na ca tena samaṃ yāti % tatraivāyāti niścitam // KubjT_3.61 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459579 (0.0):
ājñāyogaṃ kriyāmantraṃ muṣitvā yaḥ palāyate / / na ca tena samaṃ yāti tatraivāyāti niścitam // KubjT_3.61 //
sa kathaṃ tiṣṭhate mūḍho $ bhuktodgīrṇe vapur yathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459586 (0.0):
na ca tena samaṃ yāti tatraivāyāti niścitam // KubjT_3.61 // / sa kathaṃ tiṣṭhate mūḍho bhuktodgīrṇe vapur yathā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305559 (0.048):
sa kathaṃ tiṣṭhate mūḍho KubjT_3.62a / sa kathaṃ dhāritas tvayā KubjT_2.7d
nābubhukṣā bubhukṣā vā % ghṛṇī kṣīṇatanur bhavet // KubjT_3.62 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459595 (0.0):
sa kathaṃ tiṣṭhate mūḍho bhuktodgīrṇe vapur yathā / / nābubhukṣā bubhukṣā vā ghṛṇī kṣīṇatanur bhavet // KubjT_3.62 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201664 (0.062):
ghūrmate mahatā nit yam KubjT_23.37a / ghṛṇī kṣīṇatanur bhavet KubjT_3.62d
śubhaṃ vā aśubhaṃ vātha $ kurvāṇaṃ na hased gurum &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459601 (0.0):
nābubhukṣā bubhukṣā vā ghṛṇī kṣīṇatanur bhavet // KubjT_3.62 // / śubhaṃ vā aśubhaṃ vātha kurvāṇaṃ na hased gurum /
hasanād dhvaṃsam āyāti % hasite hiṃsito hi saḥ // KubjT_3.63 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325025 (0.0):
hasanaṃ valganaṃ svapne SvaT_4.26c / hasanād dhvaṃsam āyāti KubjT_3.63c / hasite hiṃsito hi saḥ KubjT_3.63d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459608 (0.0):
śubhaṃ vā aśubhaṃ vātha kurvāṇaṃ na hased gurum / / hasanād dhvaṃsam āyāti hasite hiṃsito hi saḥ // KubjT_3.63 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22874304 (0.063):
harṣā vāṇī sulocanā KubjT_2.76d / hasanād dhvaṃsam āyāti KubjT_3.63c / hasite hiṃsito hi saḥ KubjT_3.63d
sāmānyapratipattyā vā $ na vaded guruṇā saha &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459614 (0.0):
hasanād dhvaṃsam āyāti hasite hiṃsito hi saḥ // KubjT_3.63 // / sāmānyapratipattyā vā na vaded guruṇā saha /
mukhe hastaṃ pradattvā tu % dadādeśam iti bruvan // KubjT_3.64 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459621 (0.0):
sāmānyapratipattyā vā na vaded guruṇā saha / / mukhe hastaṃ pradattvā tu dadādeśam iti bruvan // KubjT_3.64 //
aṅgarakṣā na kartavyā $ na śāṭhyaṃ guruṇā saha &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459629 (0.0):
mukhe hastaṃ pradattvā tu dadādeśam iti bruvan // KubjT_3.64 // / aṅgarakṣā na kartavyā na śāṭhyaṃ guruṇā saha /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165108 (0.024):
aṅgamaṅgagatā devī KubjT_25.140a / aṅgarakṣā na kartavyā KubjT_3.65a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826395 (0.024):
aṅgarakṣā na kartavyā KubjT_3.65a / aṅgaṣaṭkaṃ śṛṇuṣvedaṃ KubjT_7.86c
uktānukteṣu kāryeṣu % upekṣāṃ naiva kārayet // KubjT_3.65 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459635 (0.0):
aṅgarakṣā na kartavyā na śāṭhyaṃ guruṇā saha / / uktānukteṣu kāryeṣu upekṣāṃ naiva kārayet // KubjT_3.65 //
śaṭhas tu duṣṭabhāvaś ca $ mṛṣāvādyapravādakaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459641 (0.0):
uktānukteṣu kāryeṣu upekṣāṃ naiva kārayet // KubjT_3.65 // / śaṭhas tu duṣṭabhāvaś ca mṛṣāvādyapravādakaḥ /
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068397 (0.015):
vimuhya vimuhya apakrāmya apakrāmya sarvaduṣṭasatvān pathe utpathe
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11301126 (0.018):
satvānām ābhājanatvena duṣṭatā pañcakaṣāyātyutsadatayā |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816924 (0.061):
rājadhattūrakaś cānyo rājadhūrto mahāśaṭhaḥ / / nistraiṇipuṣpako bhrānto rājasvarṇaḥ ṣaḍāhvayaḥ // Rajni_10.21
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22866274 (0.063):
śaṭhas tu duṣṭabhāvaś ca KubjT_3.66a / śatakoṭipramāṇena KubjT_25.4a
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369273 (0.064):
kiṃ ca {kuru rucim} iti padayorvaiparītye kāvyāntarvartini kathaṃ / duṣṭatvam / na hmatrāsabhyo 'rthaḥ padārthāntarairanvitaḥ ityanabhidheya
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074335 (0.064):
kiṃ ca kuru rucim'; iti padayorvaiparītye kāvyāntarvartini kathaṃ / duṣṭatvam / / na hnatrāsabhyo 'rthaḥ padārthāntarairanvitaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459650 (0.0):
śaṭhas tu duṣṭabhāvaś ca mṛṣāvādyapravādakaḥ / / antaraṅgī na sadbhāvī sa naṣṭaḥ kañjinī yathā // KubjT_3.66 //
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14596724 (0.012):
kāryadharme kathite kāraṇadharmopi svabhāve bhāvo bhāvanaṃ bhāvo / bhāvayitṛtvaṃ sattayābhisambandhayitṛtvaṃ svābhāve cābhāvo 'bhāvanam
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245634 (0.015):
svavaidugdhyena svāparādhsya tena pracchādanāditi bhāvaḥ / / 'itī'ti /
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27020839 (0.017):
anityatvā1nupapattiḥ / tasmāt sad-bhāvo1papatteḥ sarvā1viśeṣa-prasaṅga iti
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23918899 (0.020):
punarapi draṣṭavyannāsti / / kaccitte
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22546060 (0.057):
sādhyasādharmyādutpattidharmakatvāttaddharmabhāvī bhavati, sa / codādaharaṇamiṣyate|
dvidhābhāvābhipannasya $ bhinnabhāva itas tataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459656 (0.0):
antaraṅgī na sadbhāvī sa naṣṭaḥ kañjinī yathā // KubjT_3.66 // / dvidhābhāvābhipannasya bhinnabhāva itas tataḥ /
ya evaṃ vartate mūḍhaḥ % sa naṣṭaḥ kañjikaṃ yathā // KubjT_3.67 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459664 (0.0):
dvidhābhāvābhipannasya bhinnabhāva itas tataḥ / / ya evaṃ vartate mūḍhaḥ sa naṣṭaḥ kañjikaṃ yathā // KubjT_3.67 //
ājñāsphurantam ānandaṃ $ guruṃ tyaktvānyam āśrayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459671 (0.0):
ya evaṃ vartate mūḍhaḥ sa naṣṭaḥ kañjikaṃ yathā // KubjT_3.67 // / ājñāsphurantam ānandaṃ guruṃ tyaktvānyam āśrayet /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22838318 (0.058):
guruhānikṛte śiṣyo KubjT_18.85a / guruṃ tyaktvānyam āśrayet KubjT_3.68b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200121 (0.061):
guruṃ tyaktvānyam āśrayet KubjT_3.68b / guruṃ matvāvadhārayet KubjT_16.94b
sanniruddhas tu sarvatra % rājyabhraṣṭo yathā nṛpaḥ // KubjT_3.68 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459677 (0.0):
ājñāsphurantam ānandaṃ guruṃ tyaktvānyam āśrayet / / sanniruddhas tu sarvatra rājyabhraṣṭo yathā nṛpaḥ // KubjT_3.68 //
śarīraṃ dravyavijñānaṃ $ vastravāhanabhūṣaṇam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459683 (0.0):
sanniruddhas tu sarvatra rājyabhraṣṭo yathā nṛpaḥ // KubjT_3.68 // / śarīraṃ dravyavijñānaṃ vastravāhanabhūṣaṇam /
gurvarthaṃ dhārayed yas tu % sa vai saṃskāram arhati // KubjT_3.69 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459694 (0.0):
śarīraṃ dravyavijñānaṃ vastravāhanabhūṣaṇam / / gurvarthaṃ dhārayed yas tu sa vai saṃskāram arhati // KubjT_3.69 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22870990 (0.002):
savismayakaraṃ vākyam KubjT_23.84a / sa vai saṃskāram arhati KubjT_3.69d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313155 (0.029):
sa vai śivāgniḥ paṭhitaḥ SvaT_10.867c / sa vai saṃskāram arhati KubjT_3.69d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200320 (0.048):
gurvarthaṃ dhārayed yas tu KubjT_3.69c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22838401 (0.048):
gurau santoṣite sarvaṃ KubjT_3.70c / gurvarthaṃ dhārayed yas tu KubjT_3.69c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027419 (0.055):
punaḥ saṃskāram arhati Mn_9.176d / punaḥ saṃskāram arhati Nar_12.46d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027427 (0.058):
punaḥ saṃskāram arhati YS78v_49d / punaḥ saṃskāram arhanti Mn_11.150[149M]c
gurur mānyo guruḥ pūjyaś $ cārādhyo guravaḥ sadā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459701 (0.0):
gurvarthaṃ dhārayed yas tu sa vai saṃskāram arhati // KubjT_3.69 // / gurur mānyo guruḥ pūjyaś cārādhyo guravaḥ sadā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199945 (0.016):
gurur devo na cānyathā KubjT_3.77d / gurur mānyo guruḥ pūjyaś KubjT_3.70a
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403440 (0.028):
suprasanne mahābhāge sadyaḥ pāśakṣayo bhavet / / gururmānyo guruḥ pūjyo gurureva sadāśivaḥ // LiP_2,20.25 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22838206 (0.035):
gurur mānyo guruḥ pūjyaś KubjT_3.70a / guruvaktragataṃ proktaṃ KubjT_25.95a
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23747094 (0.061):
guruḥ pūjyastava pitā pūjyastasyāpyahaṃ guruḥ / / mamāpi pūjyo bhagavān gururlokagururhariḥ // VamP_51.31 //
gurau santoṣite sarvaṃ % toṣitaṃ sacarācaram // KubjT_3.70 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459708 (0.0):
gurur mānyo guruḥ pūjyaś cārādhyo guravaḥ sadā / / gurau santoṣite sarvaṃ toṣitaṃ sacarācaram // KubjT_3.70 //
guroḥ samo naiva hi martyaloke $ tathā viśeṣeṇa tu cāntarikṣe &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200282 (0.0):
guroḥ śāntasya dāntasya SUp_6.206c / guroḥ samo naiva hi martyaloke KubjT_3.71a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22838383 (0.0):
guroḥ kopaṃ na kartavyaṃ KubjT_3.57a / guroḥ samo naiva hi martyaloke KubjT_3.71a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459715 (0.0):
gurau santoṣite sarvaṃ toṣitaṃ sacarācaram // KubjT_3.70 // / guroḥ samo naiva hi martyaloke tathā viśeṣeṇa tu cāntarikṣe /
yas tārayed duḥkhamahārṇavaughāt % kiṃ tasya kartuṃ sa karoti śiṣyaḥ //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276475 (0.0):
yas tārayed duḥkhamahārṇavaughāt KubjT_3.71c
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459725 (0.0):
guroḥ samo naiva hi martyaloke tathā viśeṣeṇa tu cāntarikṣe / / yas tārayed duḥkhamahārṇavaughāt kiṃ tasya kartuṃ sa karoti śiṣyaḥ //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191623 (0.001):
kiṃcid vāyuṃ na recayet ToT_2.20b / kiṃ tasya kartuṃ sa karoti śiṣyaḥ KubjT_3.71d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834903 (0.030):
kiṃ guñjāto na vidhyati KubjT_3.102b / kiṃ tasya kartuṃ sa karoti śiṣyaḥ KubjT_3.71d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22860177 (0.059):
yas tārayed duḥkhamahārṇavaughāt KubjT_3.71c / yas tiṣṭhati subhāvitaḥ KubjT_18.77d
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27743632 (0.063):
ācāryastārayet pāraṃ duḥkhārṇavamahābhayāt || Pk_3.48 ||
KubjT_3.71 // / na mātā na pitā caiva $ na bhrātā naiva bāndhavāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459735 (0.0):
yas tārayed duḥkhamahārṇavaughāt kiṃ tasya kartuṃ sa karoti śiṣyaḥ // / KubjT_3.71 // / na mātā na pitā caiva na bhrātā naiva bāndhavāḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18882807 (0.0):
tathā pūrvakṛtaṃ karma kartāram upagacchati // RKV_171.26 // / na mātā na pitā bhrātā na bhāryā na sutāḥ suhṛt /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16870239 (0.012):
pitā mātā tathā bhrātā BrP_197.16a / pitā mātā pitāmahaḥ BrP_33.44b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13528031 (0.016):
pitā mātā tathā bhrātā__Vdha_065.013 / pitā mātā pitāmahaḥ__Vdha_068.017
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19613298 (0.030):
01,057.068b@036_0028 asyā nāsti pitā bhrātā mātā mātula eva ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19716700 (0.032):
01,212.001d@114_0225 kanyāyās tu pitā bhrātā mātā mātula eva ca / 01,212.001d@114_0226 pitṛbhrātā guruś cāpi dāne tu prabhutāṃ gataḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22848737 (0.034):
namas te śaktirūpiṇī KubjT_24.120d / na mātā na pitā caiva KubjT_3.72a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235176 (0.037):
namaḥ svāhā tathā vauṣaṭ SvaT_1.72c / na mātā na pitā caiva KubjT_3.72a
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10838846 (0.042):
mama mātā pitā bhrātā tathā 'nye caiva bāndhavāḥ /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2916221 (0.042):
kaścitsattvaḥ sulabharūpo yo na mātābhūtpitā vā bhrātā vā bhaginī vā putro
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12691953 (0.045):
na ca bhrātā na ca pitā Brh_1,1.152a / na cādhyakṣaniveditān Brh_1,1.169d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19793574 (0.048):
03,013.112c na bhrātaro na ca pitā naiva tvaṃ na ca bāndhavāḥ
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13218536 (0.049):
NM2.23a/ yo na bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3614298 (0.049):
yo na bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1106932 (0.051):
pitā mātā tathā bhrātā__Vdha_065.013 / yadā nānyaj janārdanāt__Vdha_065.013
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20771334 (0.051):
13,134.057d@015_4488 tāṃ tu kanyāṃ pitā mātā bhrātā mātula eva vā / 13,134.057d@015_4489 pitṛvyaś ceti pañcaite dātuṃ prabhavatāṃ gatāḥ
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985576 (0.052):
māsi māsi rajas tasyāḥ pibanti pitaraḥ svayam / / mātā caiva pitā caiva jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca (II,1, p. 158) // Par_7.6
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18611240 (0.052):
śītoṣṇāni ca pānīyāni pibantāṃ na ca sānaṃ mātā prajñāyati na pitā na / bhrātā na bhaginī na guru na gurusthānīyo na mitrajñātisālohitaṃ //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3690062 (0.052):
pitā mātā bhrātā tvamasi bhaginī tvaṃ ca vipadi
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341814 (0.056):
yeṣāṃ na mātā na pitā na putro na ca bāndhavāḥ // GarP_2,9.33 //
upakāraṃ hi kurvanti % kurute yādṛśaṃ guruḥ // KubjT_3.72 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459740 (0.0):
na mātā na pitā caiva na bhrātā naiva bāndhavāḥ / / upakāraṃ hi kurvanti kurute yādṛśaṃ guruḥ // KubjT_3.72 //
evaṃ matvā varārohe $ duḥkhe duḥkhī sukhe sukhī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459747 (0.0):
upakāraṃ hi kurvanti kurute yādṛśaṃ guruḥ // KubjT_3.72 // / evaṃ matvā varārohe duḥkhe duḥkhī sukhe sukhī /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228204 (0.041):
duḥkhito 'haṃ virakto 'haṃ KubjT_23.142a / duḥkhe duḥkhī sukhe sukhī KubjT_3.73b
guror vairodhikaṃ sthānaṃ % pramādād api na vrajet // KubjT_3.73 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459754 (0.0):
evaṃ matvā varārohe duḥkhe duḥkhī sukhe sukhī / / guror vairodhikaṃ sthānaṃ pramādād api na vrajet // KubjT_3.73 //
upaviṣṭasya pārśve tu $ kartavyaṃ mārjanādikam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459760 (0.0):
guror vairodhikaṃ sthānaṃ pramādād api na vrajet // KubjT_3.73 // / upaviṣṭasya pārśve tu kartavyaṃ mārjanādikam /
bhikṣāpātraṃ nivedyeta % puṣpadhāṭīṃ vahet sadā // KubjT_3.74 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459766 (0.0):
upaviṣṭasya pārśve tu kartavyaṃ mārjanādikam / / bhikṣāpātraṃ nivedyeta puṣpadhāṭīṃ vahet sadā // KubjT_3.74 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23939266 (0.062):
etyāśrame maṭhe sthāpya $ bhikṣāpātraṃ prayatnataḥ & / pativratāyāṃ bhuktāyāṃ % gṛhasthe nirgate patau // NsP_13.32 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17004255 (0.062):
etyāśrame maṭhe sthāpya bhikṣāpātraṃ prayatnataḥ / / pativratāyāṃ bhuktāyāṃ gṛhasthe nirgate patau // NsP_13.32 //
antaraṅgaṃ na kartavyaṃ $ vāṅmanaḥkāyakarmaṇā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459773 (0.0):
bhikṣāpātraṃ nivedyeta puṣpadhāṭīṃ vahet sadā // KubjT_3.74 // / antaraṅgaṃ na kartavyaṃ vāṅmanaḥkāyakarmaṇā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222649 (0.050):
guroḥ kopaṃ na kartavyaṃ $ vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459516 (0.050):
guroḥ kopaṃ na kartavyaṃ vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980902 (0.061):
manovākkāyakarmaṇā LiP_1,8.40d / manovākkāyakarmabhiḥ LiP_1,85.180d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288297 (0.061):
vāṅmanaḥkāyakarmaṇā KubjT_3.75b / vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ KubjT_3.57b
yat kiñcid gurave kāryaṃ % tat kartavyam aśaṅkitaiḥ // KubjT_3.75 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459780 (0.0):
antaraṅgaṃ na kartavyaṃ vāṅmanaḥkāyakarmaṇā / / yat kiñcid gurave kāryaṃ tat kartavyam aśaṅkitaiḥ // KubjT_3.75 //
ya evaṃ vartate śiṣyaḥ $ sukhaduḥkhasamāśrayī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459786 (0.0):
yat kiñcid gurave kāryaṃ tat kartavyam aśaṅkitaiḥ // KubjT_3.75 // / ya evaṃ vartate śiṣyaḥ sukhaduḥkhasamāśrayī /
tasya siddhir na dūrasthā % mokṣaḥ svādhīnatāṃ gataḥ // KubjT_3.76 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459795 (0.0):
ya evaṃ vartate śiṣyaḥ sukhaduḥkhasamāśrayī / / tasya siddhir na dūrasthā mokṣaḥ svādhīnatāṃ gataḥ // KubjT_3.76 //
guruṇāpāditaṃ sarvam $ upadeśaṃ prapūjayet & / tasmād evaṃ viditvā tu % gurur devo na cānyathā // KubjT_3.77 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459805 (0.0):
tasya siddhir na dūrasthā mokṣaḥ svādhīnatāṃ gataḥ // KubjT_3.76 // / guruṇāpāditaṃ sarvam upadeśaṃ prapūjayet /
triṣkālaṃ praṇipātena $ dhyānayogena taṃ yajet & / adṛṣṭavigraheśānam % upalabhyeta nānyathā // KubjT_3.78 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459816 (0.0):
tasmād evaṃ viditvā tu gurur devo na cānyathā // KubjT_3.77 // / triṣkālaṃ praṇipātena dhyānayogena taṃ yajet /
mantradhyānatapopāyaiś $ caryāyogair anekadhā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459824 (0.0):
adṛṣṭavigraheśānam upalabhyeta nānyathā // KubjT_3.78 // / mantradhyānatapopāyaiś caryāyogair anekadhā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266772 (0.016):
mantradravyakriyāyogād SvaT_10.376c / mantradhyānatapopāyaiś KubjT_3.79a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857486 (0.016):
mantradehā maheśvarī KubjT_17.81d / mantradhyānatapopāyaiś KubjT_3.79a
na paśyanti paraṃ śambhuṃ % yāvan nopāsayed gurum // KubjT_3.79 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459833 (0.0):
mantradhyānatapopāyaiś caryāyogair anekadhā / / na paśyanti paraṃ śambhuṃ yāvan nopāsayed gurum // KubjT_3.79 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22860763 (0.062):
yāvan notpādayed guṇān KubjT_10.107d / yāvan nopāsayed gurum KubjT_3.79d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278474 (0.063):
yāvannodayanaṃ bhūyaḥ SvaT_11.237a / yāvan nopāsayed gurum KubjT_3.79d
dhyāyanto 'pi sadā bhaktyā $ madrūpaṃ guruṇoditam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459839 (0.0):
na paśyanti paraṃ śambhuṃ yāvan nopāsayed gurum // KubjT_3.79 // / dhyāyanto 'pi sadā bhaktyā madrūpaṃ guruṇoditam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265757 (0.062):
madrūpaṃ guruṇoditam KubjT_3.80b / madvīryaḥ pārado yadvat KubjT_3.92a
tathāpi na bhavet saukhyaṃ % śāmbhavaṃ paramārthataḥ // KubjT_3.80 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459845 (0.0):
dhyāyanto 'pi sadā bhaktyā madrūpaṃ guruṇoditam / / tathāpi na bhavet saukhyaṃ śāmbhavaṃ paramārthataḥ // KubjT_3.80 //
yāvan mūrdhnopari pādā $ ājñāyuktaḥ subhāvitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459853 (0.0):
tathāpi na bhavet saukhyaṃ śāmbhavaṃ paramārthataḥ // KubjT_3.80 // / yāvan mūrdhnopari pādā ājñāyuktaḥ subhāvitaḥ /
tāvan na jāyate śīghram % adṛṣṭaguṇalakṣaṇam // KubjT_3.81 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459861 (0.0):
yāvan mūrdhnopari pādā ājñāyuktaḥ subhāvitaḥ / / tāvan na jāyate śīghram adṛṣṭaguṇalakṣaṇam // KubjT_3.81 //
gururūpavidhau yadi niścalatā $ tad upāsati mūrdhni dhṛtāṅghriyugam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459871 (0.0):
tāvan na jāyate śīghram adṛṣṭaguṇalakṣaṇam // KubjT_3.81 // / gururūpavidhau yadi niścalatā tad upāsati mūrdhni dhṛtāṅghriyugam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214725 (0.027):
tadupāyena nānyathā MrgT_1,7.15d / tad upāsati mūrdhni dhṛtāṅghriyugam KubjT_3.82b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22843160 (0.027):
tadutthaṃ bhāratīmūle KubjT_9.19c / tad upāsati mūrdhni dhṛtāṅghriyugam KubjT_3.82b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199923 (0.031):
gururūpavidhau yadi niścalatā KubjT_3.82a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22838197 (0.031):
gurumūrtau sthito nityaṃ KubjT_3.98c / gururūpavidhau yadi niścalatā KubjT_3.82a
acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā % aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam // KubjT_3.82
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165762 (0.0):
aṇimādiguṇāṣṭakam KubjT_4.73d / aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam KubjT_3.82d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459881 (0.0):
gururūpavidhau yadi niścalatā tad upāsati mūrdhni dhṛtāṅghriyugam / / acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam // KubjT_3.82 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260320 (0.040):
brahmāṇḍa koṭir yena tathā taṃ saṃsāra mohakam ity arthaḥ | punaḥ / aṇimādi guṇāṣṭaka dam
ājñāhīne parokṣatvaṃ $ trayāṇāṃ darśitaṃ mayā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459889 (0.0):
acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam // KubjT_3.82 // / ājñāhīne parokṣatvaṃ trayāṇāṃ darśitaṃ mayā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175117 (0.058):
ājñāsphurantam ānandaṃ KubjT_3.68a / ājñāhīne parokṣatvaṃ KubjT_3.83a
rudrabhairavavīrāṇāṃ % kathanād yogaḥ pravartate // KubjT_3.83 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459894 (0.0):
ājñāhīne parokṣatvaṃ trayāṇāṃ darśitaṃ mayā / / rudrabhairavavīrāṇāṃ kathanād yogaḥ pravartate // KubjT_3.83 //
siddhe siddhaṃ vinirdiṣṭaṃ $ pratyakṣaguṇalakṣaṇam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459900 (0.0):
rudrabhairavavīrāṇāṃ kathanād yogaḥ pravartate // KubjT_3.83 // / siddhe siddhaṃ vinirdiṣṭaṃ pratyakṣaguṇalakṣaṇam /
ājñātaḥ sampravarteta % sā cājñā guravo viduḥ // KubjT_3.84 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459906 (0.0):
siddhe siddhaṃ vinirdiṣṭaṃ pratyakṣaguṇalakṣaṇam / / ājñātaḥ sampravarteta sā cājñā guravo viduḥ // KubjT_3.84 //
śāstre śāstre smṛtaṃ jñānaṃ $ mayānekavidhānataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459913 (0.0):
ājñātaḥ sampravarteta sā cājñā guravo viduḥ // KubjT_3.84 // / śāstre śāstre smṛtaṃ jñānaṃ mayānekavidhānataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298806 (0.031):
śāstre śāstre surārcite KubjT_6.19b / śāstre śāstre smṛtaṃ jñānaṃ KubjT_3.85a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22866744 (0.037):
śāstre śāstre smṛtaṃ jñānaṃ KubjT_3.85a / śāstroktena vidhānavit KubjT_24.66b
pratyakṣamantranihitā % siddhājñā siddhagocare // KubjT_3.85 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459921 (0.0):
śāstre śāstre smṛtaṃ jñānaṃ mayānekavidhānataḥ / / pratyakṣamantranihitā siddhājñā siddhagocare // KubjT_3.85 //
tenedaṃ siddhasantānaṃ $ gurudevopalakṣitam & / yasya cājñānipātena % sambodhaḥ śāmbhavo bhavet // KubjT_3.86 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459924 (0.0):
pratyakṣamantranihitā siddhājñā siddhagocare // KubjT_3.85 // / tenedaṃ siddhasantānaṃ gurudevopalakṣitam /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459931 (0.0):
tenedaṃ siddhasantānaṃ gurudevopalakṣitam / / yasya cājñānipātena sambodhaḥ śāmbhavo bhavet // KubjT_3.86 //
pratyakṣaṃ guravaṃ tyaktvā $ jñānarūpaṃ kuleśvaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459938 (0.0):
yasya cājñānipātena sambodhaḥ śāmbhavo bhavet // KubjT_3.86 // / pratyakṣaṃ guravaṃ tyaktvā jñānarūpaṃ kuleśvaram /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22854057 (0.060):
pratyakṣamantranihitā KubjT_3.85c / pratyakṣaṃ guravaṃ tyaktvā KubjT_3.87a / pratyakṣaṃ cāgrataḥ sthitam KubjT_19.79b
katham ārādhanānyatra % kurute mohitātmanaḥ // KubjT_3.87 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459944 (0.0):
pratyakṣaṃ guravaṃ tyaktvā jñānarūpaṃ kuleśvaram / / katham ārādhanānyatra kurute mohitātmanaḥ // KubjT_3.87 //
nirvāṇāgnau jvaladdīpte $ yo 'nyatrāgnau vrajet kudhīḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459954 (0.0):
katham ārādhanānyatra kurute mohitātmanaḥ // KubjT_3.87 // / nirvāṇāgnau jvaladdīpte yo 'nyatrāgnau vrajet kudhīḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240439 (0.023):
nirvāṇaḥ sa sadāśivaḥ KubjT_8.88b / nirvāṇāgnau jvaladdīpte KubjT_3.88a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22849999 (0.032):
nirvāṇāgnau jvaladdīpte KubjT_3.88a / nirvāhena tu yojayet KubjT_5.79b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280771 (0.056):
yonyagre maṇḍalādikam KubjT_19.111b / yo 'nyatrāgnau vrajet kudhīḥ KubjT_3.88b
devāgāraṃ guruṃ tyaktvā % vrajaty adhobhavaṃ tu saḥ // KubjT_3.88 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459961 (0.0):
nirvāṇāgnau jvaladdīpte yo 'nyatrāgnau vrajet kudhīḥ / / devāgāraṃ guruṃ tyaktvā vrajaty adhobhavaṃ tu saḥ // KubjT_3.88 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295784 (0.060):
vrajatoḍādisiddhānāṃ KubjT_25.201c / vrajaty adhobhavaṃ tu saḥ KubjT_3.88d
pūrvakarmaviśuddhasya $ śaktipātaḥ sunirmalaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459968 (0.0):
devāgāraṃ guruṃ tyaktvā vrajaty adhobhavaṃ tu saḥ // KubjT_3.88 // / pūrvakarmaviśuddhasya śaktipātaḥ sunirmalaḥ /
tīvraśaktinipāto 'sya % śīghram eva prapadyate // KubjT_3.89 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459974 (0.0):
pūrvakarmaviśuddhasya śaktipātaḥ sunirmalaḥ / / tīvraśaktinipāto 'sya śīghram eva prapadyate // KubjT_3.89 //
malakāyaprapūrṇasya $ mandaṃ mandaṃ pravartate & / abhāgyasyāpi ṣaṇmāsāt % tīvratvaṃ samprapadyate // KubjT_3.90 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459985 (0.0):
tīvraśaktinipāto 'sya śīghram eva prapadyate // KubjT_3.89 // / malakāyaprapūrṇasya mandaṃ mandaṃ pravartate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220064 (0.051):
tīryak tvaṃ ca punaḥ punaḥ SvaT_12.47d / tīvratvaṃ samprapadyate KubjT_3.90d
yāvan na sarvabhāvena $ martyalokam upāgatam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459993 (0.0):
abhāgyasyāpi ṣaṇmāsāt tīvratvaṃ samprapadyate // KubjT_3.90 // / yāvan na sarvabhāvena martyalokam upāgatam /
gurumūrtidharaṃ śambhuṃ % tāvat pāto na śāmbhavaḥ // KubjT_3.91 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460001 (0.0):
yāvan na sarvabhāvena martyalokam upāgatam / / gurumūrtidharaṃ śambhuṃ tāvat pāto na śāmbhavaḥ // KubjT_3.91 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219218 (0.060):
tāvat paśyati śrīnātham KubjT_1.10c / tāvat pāto na śāmbhavaḥ KubjT_3.91d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844098 (0.060):
tāvat pāto na śāmbhavaḥ KubjT_3.91d / tāvat siddhiḥ kuto bhavet KubjT_4.66b
madvīryaḥ pārado yadvat $ patitaḥ sphuṭitaḥ kaṇaiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460009 (0.0):
gurumūrtidharaṃ śambhuṃ tāvat pāto na śāmbhavaḥ // KubjT_3.91 // / madvīryaḥ pārado yadvat patitaḥ sphuṭitaḥ kaṇaiḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265761 (0.034):
madrūpaṃ guruṇoditam KubjT_3.80b / madvīryaḥ pārado yadvat KubjT_3.92a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857143 (0.058):
madvīryaḥ pārado yadvat KubjT_3.92a / madhyakoṭigataṃ nyaset KubjT_18.95b
tadvac ca deśikendrāṇāṃ % rūpeṇa prabhramāmy aham // KubjT_3.92 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460015 (0.0):
madvīryaḥ pārado yadvat patitaḥ sphuṭitaḥ kaṇaiḥ / / tadvac ca deśikendrāṇāṃ rūpeṇa prabhramāmy aham // KubjT_3.92 //
mama vīryaprasūtās te $ ācāryāḥ sūtakeva hi & / vindhanti saṃskṛtāḥ santo % bhaktyoṣadhisujāraṇāt // KubjT_3.93 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460022 (0.0):
tadvac ca deśikendrāṇāṃ rūpeṇa prabhramāmy aham // KubjT_3.92 // / mama vīryaprasūtās te ācāryāḥ sūtakeva hi /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22855627 (0.032):
bhaktyā pṛṣṭavatī matvā KubjT_15.59a / bhaktyoṣadhisujāraṇāt KubjT_3.93d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267743 (0.044):
mama vīryaprasūtās te KubjT_3.93a / mama vai mastakāccyutā SvaT_10.484b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260737 (0.045):
bhaktyā vittānusārataḥ SUp_6.121d / bhaktyoṣadhisujāraṇāt KubjT_3.93d
aham ekaḥ kulālo vai $ khecarādau guṇojjvalaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460036 (0.0):
vindhanti saṃskṛtāḥ santo bhaktyoṣadhisujāraṇāt // KubjT_3.93 // / aham ekaḥ kulālo vai khecarādau guṇojjvalaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173677 (0.060):
aha m ūrdhvagatiḥ proktaḥ KubjT_6.105c / aham ekaḥ kulālo vai KubjT_3.94a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22829082 (0.060):
aham ekaḥ kulālo vai KubjT_3.94a / ahaṃ te na vicāraṇāt KubjT_2.18d
sṛjāmi nikhilaṃ sarvaṃ % gurutve saṃvyavasthitaḥ // KubjT_3.94 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460042 (0.0):
aham ekaḥ kulālo vai khecarādau guṇojjvalaḥ / / sṛjāmi nikhilaṃ sarvaṃ gurutve saṃvyavasthitaḥ // KubjT_3.94 //
sādākhyaḥ khecarāṇāṃ ca $ piṅgo 'haṃ pavanodbhavaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460050 (0.0):
sṛjāmi nikhilaṃ sarvaṃ gurutve saṃvyavasthitaḥ // KubjT_3.94 // / sādākhyaḥ khecarāṇāṃ ca piṅgo 'haṃ pavanodbhavaḥ /
tejase 'nantarūpo 'haṃ % 'nugrahīśo jalodbhavaḥ // KubjT_3.95 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460057 (0.0):
sādākhyaḥ khecarāṇāṃ ca piṅgo 'haṃ pavanodbhavaḥ / / tejase 'nantarūpo 'haṃ 'nugrahīśo jalodbhavaḥ // KubjT_3.95 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241649 (0.022):
'nugrahīśena bheditam KubjT_18.31b / 'nugrahīśo jalodbhavaḥ KubjT_3.95d
śrīkaṇṭho 'haṃ nivṛt[t]yante $ kulīśo 'haṃ kṣitītale &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460067 (0.0):
tejase 'nantarūpo 'haṃ 'nugrahīśo jalodbhavaḥ // KubjT_3.95 // / śrīkaṇṭho 'haṃ nivṛt[t]yante kulīśo 'haṃ kṣitītale /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193304 (0.047):
kulāṣṭe cāṣṭatantukam KubjT_24.159d / kulīśo 'haṃ kṣitītale KubjT_3.96b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22867716 (0.058):
śrīkaṇṭhānantasūkṣmeśaṃ KubjT_10.120c / śrīkaṇṭho 'haṃ nivṛt[t]yante KubjT_3.96a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303310 (0.062):
śrīkaṇṭho viśvanāyakaḥ SvaT_11.293b / śrīkaṇṭho 'haṃ nivṛt[t]yante KubjT_3.96a
'nughrahāmy akhilaṃ sarvam % eko 'py anekadhā sthitaḥ // KubjT_3.96 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460073 (0.0):
śrīkaṇṭho 'haṃ nivṛt[t]yante kulīśo 'haṃ kṣitītale / / 'nughrahāmy akhilaṃ sarvam eko 'py anekadhā sthitaḥ // KubjT_3.96 //
yena yena hi bhāvena $ pṛcchito 'haṃ yathā yathā & / tathā tathā mayā sarvaṃ % gurutve sampradarśitam // KubjT_3.97 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460083 (0.0):
'nughrahāmy akhilaṃ sarvam eko 'py anekadhā sthitaḥ // KubjT_3.96 // / yena yena hi bhāvena pṛcchito 'haṃ yathā yathā /
atraiva siddhasantāne $ pratyakṣo 'haṃ vyavasthitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460090 (0.0):
tathā tathā mayā sarvaṃ gurutve sampradarśitam // KubjT_3.97 // / atraiva siddhasantāne pratyakṣo 'haṃ vyavasthitaḥ /
gurumūrtau sthito nityaṃ % yasyājñā sampravartate // KubjT_3.98 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460098 (0.0):
atraiva siddhasantāne pratyakṣo 'haṃ vyavasthitaḥ / / gurumūrtau sthito nityaṃ yasyājñā sampravartate // KubjT_3.98 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199906 (0.055):
gurumūrtiḥ sthitas tasmāt SUp_7.2c / gurumūrtau sthito nityaṃ KubjT_3.98c
suvarṇasya yathākārāḥ $ saṃjñābhedair anekadhā & / kaṭakaṅkaṇakeyūraiḥ % kaṇṭhīmudrāṅgulīyakaiḥ // KubjT_3.99 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460109 (0.0):
gurumūrtau sthito nityaṃ yasyājñā sampravartate // KubjT_3.98 // / suvarṇasya yathākārāḥ saṃjñābhedair anekadhā /
tathā te guravo jñeyā $ mamājñāṅgasamudbhavāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460115 (0.0):
kaṭakaṅkaṇakeyūraiḥ kaṇṭhīmudrāṅgulīyakaiḥ // KubjT_3.99 // / tathā te guravo jñeyā mamājñāṅgasamudbhavāḥ /
rasavad vedhakā jñeyā % stokaṃ stokaṃ bahuṃ bahum // KubjT_3.100 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460123 (0.0):
tathā te guravo jñeyā mamājñāṅgasamudbhavāḥ / / rasavad vedhakā jñeyā stokaṃ stokaṃ bahuṃ bahum // KubjT_3.100 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873325 (0.032):
stunoti vividhaiḥ stotrair KubjT_1.80c / stokaṃ stokaṃ bahuṃ bahum KubjT_3.100d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321045 (0.047):
steyī syāttadakīrtanāt MrgT_3.34d / stokaṃ stokaṃ bahuṃ bahum KubjT_3.100d
palakoṭipalānāṃ ca $ guñjād evaṃ na saṃśayaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460128 (0.0):
rasavad vedhakā jñeyā stokaṃ stokaṃ bahuṃ bahum // KubjT_3.100 // / palakoṭipalānāṃ ca guñjād evaṃ na saṃśayaḥ /
evaṃ vibhūtir ākhyātā % yugarūpānusāriṇī // KubjT_3.101 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460134 (0.0):
palakoṭipalānāṃ ca guñjād evaṃ na saṃśayaḥ / / evaṃ vibhūtir ākhyātā yugarūpānusāriṇī // KubjT_3.101 //
palena vihito vedhaḥ $ kiṃ guñjāto na vidhyati &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460140 (0.0):
evaṃ vibhūtir ākhyātā yugarūpānusāriṇī // KubjT_3.101 // / palena vihito vedhaḥ kiṃ guñjāto na vidhyati /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22851808 (0.040):
palena vihito vedhaḥ KubjT_3.102a / pallavo ādideśe tu KubjT_4.41a
saṃskāre sati sarvatra % bahustokaṃ na cintayet // KubjT_3.102 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460148 (0.0):
palena vihito vedhaḥ kiṃ guñjāto na vidhyati / / saṃskāre sati sarvatra bahustokaṃ na cintayet // KubjT_3.102 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1258285 (0.030):
bahustokaṃ na cintayet KubjT_3.102d / bahustokaṃ na mantavyaṃ KubjT_3.103c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22855036 (0.055):
bahuvittaprabhāreṇa KubjT_3.28c / bahustokaṃ na cintayet KubjT_3.102d
parāparavibhāgena $ kālabhāvavaśena ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460155 (0.0):
saṃskāre sati sarvatra bahustokaṃ na cintayet // KubjT_3.102 // / parāparavibhāgena kālabhāvavaśena ca /
bahustokaṃ na mantavyaṃ % pratyayaś cātra kāraṇam // KubjT_3.103 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460162 (0.0):
parāparavibhāgena kālabhāvavaśena ca / / bahustokaṃ na mantavyaṃ pratyayaś cātra kāraṇam // KubjT_3.103 //
rasaviddhaṃ yathā tāmraṃ $ na bhūyas tāmratāṃ vrajet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460168 (0.0):
bahustokaṃ na mantavyaṃ pratyayaś cātra kāraṇam // KubjT_3.103 // / rasaviddhaṃ yathā tāmraṃ na bhūyas tāmratāṃ vrajet /
ājñāviddhas tathāpy evaṃ % na saṃsāram anukramet // KubjT_3.104 // / sā cājñā vidyate yasya $ mama tulyaḥ kujāmbike &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460177 (0.0):
rasaviddhaṃ yathā tāmraṃ na bhūyas tāmratāṃ vrajet / / ājñāviddhas tathāpy evaṃ na saṃsāram anukramet // KubjT_3.104 //
palamātraraso bhavyaṃ % guñjāmātrarasena kim // KubjT_3.105 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460191 (0.0):
sā cājñā vidyate yasya mama tulyaḥ kujāmbike / / palamātraraso bhavyaṃ guñjāmātrarasena kim // KubjT_3.105 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1246414 (0.048):
palamātraraso bhavyaṃ KubjT_3.105c / palamātraraso hy ahaṃ KubjT_3.106a
palamātraraso hy ahaṃ $ guñjāmātras tatodbhavaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460196 (0.0):
palamātraraso bhavyaṃ guñjāmātrarasena kim // KubjT_3.105 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199258 (0.060):
guñjāmātrarasena kim KubjT_3.105d / guñjāmātras tatodbhavaḥ KubjT_3.106b
evaṃ matvā gurūṇāṃ ca % na vikalpo vibhūtaye // KubjT_3.106 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460202 (0.0):
palamātraraso hy ahaṃ guñjāmātras tatodbhavaḥ / / evaṃ matvā gurūṇāṃ ca na vikalpo vibhūtaye // KubjT_3.106 //
ājñāto bhukti muktiś ca $ sarvaṃ sādhayate kṣaṇāt &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460209 (0.0):
evaṃ matvā gurūṇāṃ ca na vikalpo vibhūtaye // KubjT_3.106 // / ājñāto bhukti muktiś ca sarvaṃ sādhayate kṣaṇāt /
vāñchitaṃ labhate sarvaṃ % yadi bhaktiḥ suniścalā // KubjT_3.107 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460214 (0.0):
ājñāto bhukti muktiś ca sarvaṃ sādhayate kṣaṇāt / / vāñchitaṃ labhate sarvaṃ yadi bhaktiḥ suniścalā // KubjT_3.107 //
ājñā tu dvividhā proktā $ sādhakānugrahātmikā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460222 (0.0):
vāñchitaṃ labhate sarvaṃ yadi bhaktiḥ suniścalā // KubjT_3.107 // / ājñā tu dvividhā proktā sādhakānugrahātmikā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174852 (0.049):
ājñātaḥ sampravarteta KubjT_10.75c / ājñā tu dvividhā proktā KubjT_3.108a
samarthācārayuktasya % tatas tāṃ tu pramocayet // KubjT_3.108 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460228 (0.0):
ājñā tu dvividhā proktā sādhakānugrahātmikā / / samarthācārayuktasya tatas tāṃ tu pramocayet // KubjT_3.108 //
prāthamikasya yā ājñā; $ sā viśuddhiprabodhikā & / adhikāranimittārthaṃ % punaś cājñāṃ daded guruḥ // KubjT_3.109 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460235 (0.0):
samarthācārayuktasya tatas tāṃ tu pramocayet // KubjT_3.108 // / prāthamikasya yā ājñā; sā viśuddhiprabodhikā /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460242 (0.0):
prāthamikasya yā ājñā; sā viśuddhiprabodhikā / / adhikāranimittārthaṃ punaś cājñāṃ daded guruḥ // KubjT_3.109 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249560 (0.014):
punaśca sādhako devi SvaT_1.59c / punaś cājñāṃ daded guruḥ KubjT_3.109d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22852929 (0.014):
punar mahāntārikāḥ pañca KubjT_24.67c / punaś cājñāṃ daded guruḥ KubjT_3.109d
ājñāmātreṇa santuṣṭo $ anyasyājñāṃ dadāti ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460248 (0.0):
adhikāranimittārthaṃ punaś cājñāṃ daded guruḥ // KubjT_3.109 // / ājñāmātreṇa santuṣṭo anyasyājñāṃ dadāti ca /
nehatre tu sukhaṃ tasya % paratre bādhyate tu saḥ // KubjT_3.110 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460255 (0.0):
ājñāmātreṇa santuṣṭo anyasyājñāṃ dadāti ca / / nehatre tu sukhaṃ tasya paratre bādhyate tu saḥ // KubjT_3.110 //
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1798646 (0.037):
dadāti bhakṣaṇārtham | 'tvāṣṭreṇāham' ityṛcā manthamabhimantryerṣyālukāya / dadāti | 'īrṣyāyā dhrājim' iti sūktamīrṣyāluṃ spṛṣṭvā japati |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7553988 (0.038):
jasā sahacaritasya śaso grahaṇād iha na bhavati, kuṇḍaśo dadāti, vanśaḥ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2585407 (0.041):
kṣetākṣetraṃ yaddadāti taducyate sarvadānam | / agaveṣayandevamānupakalyāṇasukhāni yaddadāti taducyate sarvadānam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12879522 (0.044):
na bādhyate na ca samaṃ modena saṃjīyate /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3739432 (0.049):
bhikṣur āgata āgataṃ sāṃghikaṃ lābhaṃ sannidhiṃ karoti na kāla anukālaṃ / dadāti | udvaśyāpayitavyā viheṭhayitvā dadāti | keṣāñ cin na dadāti | sa
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1358848 (0.049):
RV_01.126.06.1{11} āgadhitā parigadhitā yā kaśīkeva jaṅgahe / RV_01.126.06.2{11} dadāti mahyaṃ yāduri yāśūnāṃ bhojyā śatā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13980835 (0.049):
RV_1,126.06a āgadhitā parigadhitā yā kaśīkeva jaṅgahe | / RV_1,126.06c dadāti mahyaṃ yādurī yāśūnām bhojyā śatā ||
vācāsiddhiḥ purakṣobhaṃ $ yāvaj jñātaṃ na yoginaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460263 (0.0):
nehatre tu sukhaṃ tasya paratre bādhyate tu saḥ // KubjT_3.110 // / vācāsiddhiḥ purakṣobhaṃ yāvaj jñātaṃ na yoginaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288419 (0.016):
vācāsiddhiś ca māhendram KubjT_17.40a / vācāsiddhiḥ purakṣobhaṃ KubjT_3.111a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277886 (0.045):
yāvaj jñātaṃ na yoginaḥ KubjT_3.111b / yāvaj jñānavirāgābhyāṃ KubjT_23.62c
tāvan na kārayed dīkṣām % ity ājñā pārameśvarī // KubjT_3.111 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460271 (0.0):
vācāsiddhiḥ purakṣobhaṃ yāvaj jñātaṃ na yoginaḥ / / tāvan na kārayed dīkṣām ity ājñā pārameśvarī // KubjT_3.111 //
jñātvāmnāyaṃ varārohe $ divyādivyair niṣevitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460277 (0.0):
tāvan na kārayed dīkṣām ity ājñā pārameśvarī // KubjT_3.111 // / jñātvāmnāyaṃ varārohe divyādivyair niṣevitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208281 (0.060):
jñātvāmnāyapadaṃ sarvaṃ KubjT_10.153a / jñātvāmnāyaṃ varārohe KubjT_3.112a
catuṣkaṃ pañcakaṃ ṣaṭkaṃ % catuṣkaṃ pañcakaṃ catuḥ // KubjT_3.112 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460284 (0.0):
jñātvāmnāyaṃ varārohe divyādivyair niṣevitam / / catuṣkaṃ pañcakaṃ ṣaṭkaṃ catuṣkaṃ pañcakaṃ catuḥ // KubjT_3.112 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203109 (0.015):
catuṣkaṃ tena cākhyātaṃ KubjT_25.75c / catuṣkaṃ pañcakaṃ catuḥ KubjT_3.112d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19243191 (0.051):
catuṣkaṃ pañcakaṃ nātha $ ṣaṭkaṃ tu pañcakaṃ tathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17480051 (0.051):
catuṣkaṃ pañcakaṃ nātha ṣaṭkaṃ tu pañcakaṃ tathā /
ślokadvādaśakaṃ cānyat $ pañcaratnaṃ satadgraham &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460290 (0.0):
catuṣkaṃ pañcakaṃ ṣaṭkaṃ catuṣkaṃ pañcakaṃ catuḥ // KubjT_3.112 // / ślokadvādaśakaṃ cānyat pañcaratnaṃ satadgraham /
ṣoḍhānyāsakramaṃ jñātvā % etat sarvaṃ vidhānataḥ // KubjT_3.113 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460296 (0.0):
ślokadvādaśakaṃ cānyat pañcaratnaṃ satadgraham / / ṣoḍhānyāsakramaṃ jñātvā etat sarvaṃ vidhānataḥ // KubjT_3.113 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305405 (0.057):
ṣoḍhānyāsakramaṃ jñātvā KubjT_3.113c / ṣoḍhānyāsaprapūrvakam KubjT_24.91b
sa yogyaḥ kramiko śiṣyo $ anyathā nāmadhārakaḥ & / tataḥ prabhṛti siddho 'sau % pūjyaḥ pūjāpakaḥ smṛtaḥ // KubjT_3.114 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460309 (0.0):
ṣoḍhānyāsakramaṃ jñātvā etat sarvaṃ vidhānataḥ // KubjT_3.113 // / sa yogyaḥ kramiko śiṣyo anyathā nāmadhārakaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22870166 (0.046):
sa yāti nīyate yatra KubjT_25.7c / sa yogyaḥ kramiko śiṣyo KubjT_3.114a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309958 (0.054):
sa yogyaḥ kramiko śiṣyo KubjT_3.114a / saradvīpādhivāsitā[ḥ] KubjT_21.100b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257298 (0.058):
sa ca yogyo 'nvayī śiṣyo % anyathā nāmadhārakaḥ // KubjT_24.105 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494145 (0.058):
sa ca yogyo 'nvayī śiṣyo anyathā nāmadhārakaḥ // KubjT_24.105 //
etadguṇaviśiṣṭo 'yaṃ $ śiṣyaḥ sarvārthadāyakaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460316 (0.0):
tataḥ prabhṛti siddho 'sau pūjyaḥ pūjāpakaḥ smṛtaḥ // KubjT_3.114 // / etadguṇaviśiṣṭo 'yaṃ śiṣyaḥ sarvārthadāyakaḥ /
mahadanyāyasamprāpto % gurus taṃ na tiraskaret // KubjT_3.115 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460321 (0.0):
etadguṇaviśiṣṭo 'yaṃ śiṣyaḥ sarvārthadāyakaḥ / / mahadanyāyasamprāpto gurus taṃ na tiraskaret // KubjT_3.115 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22838311 (0.012):
guruvaktropadeśena KubjT_10.13a / guruvac ca pramantavyaṃ KubjT_19.125a / gurus taṃ na tiraskaret KubjT_3.115d
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27567648 (0.047):
na tat satyaṃ bhavet tasmād arcanīyo guruḥ sadā | 1.125 | / svāvarāṇāṃ gurutvaṃ tu bhavet kāraṇataḥ kvacit |
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200097 (0.050):
gurusaktaṃ na dhārayet SUp_7.12d / gurus taṃ na tiraskaret KubjT_3.115d / gurusthāne likhed yantraṃ ToT_4.44a
evaṃ gurutvam āpnoti $ siddhāmnāye kujeśvari & / anyathā jīvikārthaṃ tu % ātmānaṃ ca viḍambitaḥ // KubjT_3.116 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460333 (0.0):
mahadanyāyasamprāpto gurus taṃ na tiraskaret // KubjT_3.115 // / evaṃ gurutvam āpnoti siddhāmnāye kujeśvari /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832475 (0.023):
evaṃ krameṇa deveśi KubjT_4.26a / evaṃ gurutvam āpnoti KubjT_3.116a / evaṃ cāmnāyiko mārgaḥ KubjT_19.127a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184079 (0.049):
evaṃ guṇādisargāṇāṃ MrgT_1,13.189a / evaṃ gurutvam āpnoti KubjT_3.116a / evaṃ cāmnāyiko mārgaḥ KubjT_19.127a
ājñāyā guṇam aiśvaryaṃ $ yasya jātaṃ yaśasvini &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460338 (0.0):
anyathā jīvikārthaṃ tu ātmānaṃ ca viḍambitaḥ // KubjT_3.116 // / ājñāyā guṇam aiśvaryaṃ yasya jātaṃ yaśasvini /
tasmāt sampadyate sarvaṃ % yadi dattā prasādataḥ // KubjT_3.117 // / krameṇa vihitā cājñā $ ājñāmoghakramaṃ viduḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460350 (0.0):
ājñāyā guṇam aiśvaryaṃ yasya jātaṃ yaśasvini / / tasmāt sampadyate sarvaṃ yadi dattā prasādataḥ // KubjT_3.117 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175009 (0.053):
ājñāmoghakramaṃ viduḥ KubjT_3.118b / ājñāmoghapadaṃ khañji KubjT_17.62a
te jyeṣṭhāḥ kramasantāne % yady eṣāṃ 'nukramo na hi // KubjT_3.118 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460356 (0.0):
krameṇa vihitā cājñā ājñāmoghakramaṃ viduḥ / / te jyeṣṭhāḥ kramasantāne yady eṣāṃ 'nukramo na hi // KubjT_3.118 //
kiṃ tu maṇḍalayogyās te $ na bhavanti kuleśvarāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460364 (0.0):
te jyeṣṭhāḥ kramasantāne yady eṣāṃ 'nukramo na hi // KubjT_3.118 // / kiṃ tu maṇḍalayogyās te na bhavanti kuleśvarāḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834964 (0.032):
kiṃ tu maṇḍalakānvitam KubjT_19.110d / kiṃ tu maṇḍalayogyās te KubjT_3.119a / kiṃ tu raktāruṇena tu KubjT_13.17b
candanākṣatadīpānāṃ % nārhatvaṃ ca bhajanti te // KubjT_3.119 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460371 (0.0):
kiṃ tu maṇḍalayogyās te na bhavanti kuleśvarāḥ / / candanākṣatadīpānāṃ nārhatvaṃ ca bhajanti te // KubjT_3.119 //
adhikārājñā prathamā $ prasādājñā dvitīyakā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460378 (0.0):
candanākṣatadīpānāṃ nārhatvaṃ ca bhajanti te // KubjT_3.119 // / adhikārājñā prathamā prasādājñā dvitīyakā /
sā yadi kramaśaḥ prāptā % sakramānukrameṇa tu // KubjT_3.120 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460384 (0.0):
adhikārājñā prathamā prasādājñā dvitīyakā / / sā yadi kramaśaḥ prāptā sakramānukrameṇa tu // KubjT_3.120 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305952 (0.051):
sakramānukrameṇa tu KubjT_3.120d / sa kṣaṇāt stambhito bhavet SvaT_13.36b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22868918 (0.051):
sakramānukrameṇa tu KubjT_3.120d / sa gurur na manuṣyānāṃ KubjT_3.47c
tatra kālaṃ samārabhya $ gurutvaṃ bhajate tu saḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460390 (0.0):
sā yadi kramaśaḥ prāptā sakramānukrameṇa tu // KubjT_3.120 // / tatra kālaṃ samārabhya gurutvaṃ bhajate tu saḥ /
sa yatra tiṣṭhate deśe % tatra ye 'nye tu kanyasāḥ // KubjT_3.121 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460400 (0.0):
tatra kālaṃ samārabhya gurutvaṃ bhajate tu saḥ / / sa yatra tiṣṭhate deśe tatra ye 'nye tu kanyasāḥ // KubjT_3.121 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212455 (0.054):
tatra ye 'nye tu kanyasāḥ KubjT_3.121d / tatra ye saṃsthitā rudrāḥ SvaT_10.1066c
bhrātṝṇāṃ bhrātṛputrāś ca $ tatputrāś ca gurur yathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460404 (0.0):
sa yatra tiṣṭhate deśe tatra ye 'nye tu kanyasāḥ // KubjT_3.121 // / bhrātṝṇāṃ bhrātṛputrāś ca tatputrāś ca gurur yathā /
pūjayanty avikalpena % siddhimārge vidhir hy ayam // KubjT_3.122 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460411 (0.0):
bhrātṝṇāṃ bhrātṛputrāś ca tatputrāś ca gurur yathā / / pūjayanty avikalpena siddhimārge vidhir hy ayam // KubjT_3.122 //
ārādhyas tiṣṭhate yatra $ tatra kiñcin na kārayet & / mantratantrakriyāyogam % adhikāraṃ prabhutvatā // KubjT_3.123 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460424 (0.0):
pūjayanty avikalpena siddhimārge vidhir hy ayam // KubjT_3.122 // / ārādhyas tiṣṭhate yatra tatra kiñcin na kārayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167512 (0.053):
adhikāraṃ prakurvanti KubjT_14.76c / adhikāraṃ prabhutvatā KubjT_3.123d
pañcayojanamātreṇa $ gatvā karma samārabhet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460430 (0.0):
mantratantrakriyāyogam adhikāraṃ prabhutvatā // KubjT_3.123 // / pañcayojanamātreṇa gatvā karma samārabhet /
tatpure dāsavat tiṣṭhed % ājñāśravaṇatatparaḥ // KubjT_3.124 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460439 (0.0):
pañcayojanamātreṇa gatvā karma samārabhet / / tatpure dāsavat tiṣṭhed ājñāśravaṇatatparaḥ // KubjT_3.124 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211995 (0.050):
tatpure dāsavat tiṣṭhed KubjT_3.124c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842383 (0.050):
tatputrāś ca gurur yathā KubjT_3.122b / tatpure dāsavat tiṣṭhed KubjT_3.124c
svapurasthaṃ prayatnena $ yadārādhyaṃ na paśyati &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460448 (0.0):
tatpure dāsavat tiṣṭhed ājñāśravaṇatatparaḥ // KubjT_3.124 // / svapurasthaṃ prayatnena yadārādhyaṃ na paśyati /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323335 (0.041):
svapārśvasya samīpataḥ SvaT_10.187d / svapurasthaṃ prayatnena KubjT_3.125a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873831 (0.044):
svatotpannā svayaṃ jātā KubjT_25.161a / svapurasthaṃ prayatnena KubjT_3.125a
bhuñjate mohitātmānaḥ % kilbiṣaṃ bhuñjate tu saḥ // KubjT_3.125 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460454 (0.0):
svapurasthaṃ prayatnena yadārādhyaṃ na paśyati / / bhuñjate mohitātmānaḥ kilbiṣaṃ bhuñjate tu saḥ // KubjT_3.125 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262750 (0.060):
bhuñjate mohitātmānaḥ KubjT_3.125c / bhuñjate satataṃ devi KubjT_5.133c
prāyaścittaṃ cared devi $ kubjikāyāyutadvayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460460 (0.0):
bhuñjate mohitātmānaḥ kilbiṣaṃ bhuñjate tu saḥ // KubjT_3.125 // / prāyaścittaṃ cared devi kubjikāyāyutadvayam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1256830 (0.061):
prāyaścittaṃ cared devi KubjT_3.126a / prāyaścittaṃ tataḥ paścād SvaT_4.31c
atha ced darpamūḍhas tu % jñātvā bhuñjaty aśaṅkitaḥ // KubjT_3.126 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460470 (0.0):
prāyaścittaṃ cared devi kubjikāyāyutadvayam / / atha ced darpamūḍhas tu jñātvā bhuñjaty aśaṅkitaḥ // KubjT_3.126 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22841165 (0.057):
jñātvā pañcasu saṃsthānaṃ KubjT_20.31c / jñātvā bhuñjaty aśaṅkitaḥ KubjT_3.126d / jñātvā mantram anusmaret KubjT_8.52d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208265 (0.059):
jñātvā bhuñjaty aśaṅkitaḥ KubjT_3.126d / jñātvā mantram anusmaret KubjT_8.52d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166566 (0.062):
atha ced gurusāmarthyād KubjT_3.54a / atha ced darpamūḍhas tu KubjT_3.126c
lakṣaṃ japtvā bhavec chuddhi[r] $ gurupūjā tv anantaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460477 (0.0):
atha ced darpamūḍhas tu jñātvā bhuñjaty aśaṅkitaḥ // KubjT_3.126 // / lakṣaṃ japtvā bhavec chuddhi[r] gurupūjā tv anantaram /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284234 (0.034):
lakṣaṃ japenmaheśasya MrgT_3.115c / lakṣaṃ japtvā bhavec chuddhi[r] KubjT_3.127a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22862587 (0.034):
lakṣavārasahasrais tu KubjT_11.39a / lakṣaṃ japtvā bhavec chuddhi[r] KubjT_3.127a
samapādena cāruhya % guror agre ajānataḥ // KubjT_3.127 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460485 (0.0):
lakṣaṃ japtvā bhavec chuddhi[r] gurupūjā tv anantaram / / samapādena cāruhya guror agre ajānataḥ // KubjT_3.127 //
kubjikāyutam ekaṃ tu $ śudhyate gurupūjayā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460492 (0.0):
samapādena cāruhya guror agre ajānataḥ // KubjT_3.127 // / kubjikāyutam ekaṃ tu śudhyate gurupūjayā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1192366 (0.060):
kubjikāyāḥ śikhā raudrā KubjT_8.10a / kubjikāyutam ekaṃ tu KubjT_3.128a
guror āsthānasaṃsthāne % cāruhya pādukaiḥ saha // KubjT_3.128 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460498 (0.0):
kubjikāyutam ekaṃ tu śudhyate gurupūjayā / / guror āsthānasaṃsthāne cāruhya pādukaiḥ saha // KubjT_3.128 //
gurudṛṣṭigate pāde $ japate tasya pūrvavat &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460505 (0.0):
guror āsthānasaṃsthāne cāruhya pādukaiḥ saha // KubjT_3.128 // / gurudṛṣṭigate pāde japate tasya pūrvavat /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1199735 (0.044):
gurutve saṃvyavasthitaḥ KubjT_3.94d / gurudṛṣṭigate pāde KubjT_3.129a
jyeṣṭho bhrātā guror mātā % guroḥ sthānārcakās tu ye // KubjT_3.129 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200288 (0.0):
guroḥ samo naiva hi martyaloke KubjT_3.71a / guroḥ sthānārcakās tu ye KubjT_3.129d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460514 (0.0):
gurudṛṣṭigate pāde japate tasya pūrvavat / / jyeṣṭho bhrātā guror mātā guroḥ sthānārcakās tu ye // KubjT_3.129 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22838391 (0.053):
guroḥ sthānārcakās tu ye KubjT_3.129d / gurau santoṣite sarvaṃ KubjT_3.70c
trīṇy etās tatsamā jñeyā $ draṣṭavyā guruvad yathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460522 (0.0):
jyeṣṭho bhrātā guror mātā guroḥ sthānārcakās tu ye // KubjT_3.129 // / trīṇy etās tatsamā jñeyā draṣṭavyā guruvad yathā /
apamānya yadā hy etān % ātmasambhāvitaḥ kudhīḥ // KubjT_3.130 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460529 (0.0):
trīṇy etās tatsamā jñeyā draṣṭavyā guruvad yathā / / apamānya yadā hy etān ātmasambhāvitaḥ kudhīḥ // KubjT_3.130 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175553 (0.062):
ātmasambhāvitaḥ kudhīḥ KubjT_3.130d / ātmasambhāvitaḥ kudhīḥ KubjT_12.7b
prāyaścittī salakṣeṇa $ śudhyate gurupūjayā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460535 (0.0):
apamānya yadā hy etān ātmasambhāvitaḥ kudhīḥ // KubjT_3.130 // / prāyaścittī salakṣeṇa śudhyate gurupūjayā /
upamardya guroḥ sthānaṃ % pāpātmā yatra tiṣṭhati // KubjT_3.131 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460542 (0.0):
prāyaścittī salakṣeṇa śudhyate gurupūjayā / / upamardya guroḥ sthānaṃ pāpātmā yatra tiṣṭhati // KubjT_3.131 //
tasya darśanasambhāṣāt $ pātakino bhavanti te & / yadā sādhuḥ prasannātmā % tadā lakṣatrayeṇa vai // KubjT_3.132 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460547 (0.0):
upamardya guroḥ sthānaṃ pāpātmā yatra tiṣṭhati // KubjT_3.131 // / tasya darśanasambhāṣāt pātakino bhavanti te /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460555 (0.0):
tasya darśanasambhāṣāt pātakino bhavanti te / / yadā sādhuḥ prasannātmā tadā lakṣatrayeṇa vai // KubjT_3.132 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214564 (0.027):
tadā lakṣatrayeṇa vai KubjT_3.132d / tadālābhe prakartavyaṃ KubjT_24.152a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22843096 (0.047):
tadārādhyaṃ samāśrayet KubjT_12.19b / tadā lakṣatrayeṇa vai KubjT_3.132d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1275555 (0.056):
yadā sādhuḥ prasannātmā KubjT_3.132c / yadā sthiraṃ bhaveccittaṃ Dka_34a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22859892 (0.059):
yadā śaktisamo bhavet KubjT_5.83d / yadā sādhuḥ prasannātmā KubjT_3.132c
maṇḍalānāṃ sahasreṇa $ gurupūjā tv anantaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460560 (0.0):
yadā sādhuḥ prasannātmā tadā lakṣatrayeṇa vai // KubjT_3.132 // / maṇḍalānāṃ sahasreṇa gurupūjā tv anantaram /
pādukopānahau chattraṃ % śayyāpaṭṭo 'tha bhājanam // KubjT_3.133 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460570 (0.0):
maṇḍalānāṃ sahasreṇa gurupūjā tv anantaram / / pādukopānahau chattraṃ śayyāpaṭṭo 'tha bhājanam // KubjT_3.133 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1297733 (0.062):
śayyāpaṭṭo 'tha bhājanam KubjT_3.133d / śayyārūḍho niśāsu ca KubjT_23.157b
pādena saṃspṛśed yas tu $ śire dhṛtvāṣṭakaṃ japet // KubjT_3.133* //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460578 (0.0):
pādukopānahau chattraṃ śayyāpaṭṭo 'tha bhājanam // KubjT_3.133 // / pādena saṃspṛśed yas tu śire dhṛtvāṣṭakaṃ japet // KubjT_3.133* //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22866884 (0.012):
śirādau sarva m aṅgeṣu KubjT_25.125a / śire dhṛtvāṣṭakaṃ japet KubjT_3.133*b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1299199 (0.030):
śirīṣābhā citte dṛṣad iva kaṭhorā kucataṭe Saul_92b / śire dhṛtvāṣṭakaṃ japet KubjT_3.133*b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22852157 (0.053):
pādukau pūjayitvā tu KubjT_19.120c / pādena saṃspṛśed yas tu KubjT_3.133*a
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate manthānabhedapracāraratisaṅgamo nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228812 (0.0):
kim anyat pṛcchase devi $ tat sarvaṃ kathayāmy aham // KubjT_6.113 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate japamudrānirṇayo nāma ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233045 (0.0):
aghoraṃ ghorarūpeti $ aghorīśa iti smṛtaḥ // KubjT_9.88 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate śikhākalpaikadeśo nāma navamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237912 (0.0):
liṅgaṃ praviśya medhāvī % yena pūjyo bhaviṣyasi // KubjT_12.88 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakārādhikārārṇavo nāma dvādaśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240550 (0.0):
padmamārgavidhāyinyas % tritattvapadavīṃ labhet // KubjT_14.94 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devīdūtīnirṇayo nāma caturdaśamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244765 (0.0):
ājñāto bhuñjate kālaṃ % padaṃ jñātvājarāmaram // KubjT_17.112 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate padadvayahaṃsanirṇayo nāma saptadaśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248780 (0.0):
catuṣṭayaṃ samākhyātaṃ % pṛccha m anyaṃ yathāruci // KubjT_19.129 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate catuṣkanirṇayo nāma ekonaviṃśatimaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456756 (0.0):
hṛtpaṅkajena ḍaralakasahajā pātu māṃ rudraśaktiḥ // KubjT_1.81 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate candradvīpāvatāro nāma prathamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460587 (0.0):
pādena saṃspṛśed yas tu śire dhṛtvāṣṭakaṃ japet // KubjT_3.133* // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate manthānabhedapracāraratisaṅgamo nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465679 (0.0):
kim anyat pṛcchase devi tat sarvaṃ kathayāmy aham // KubjT_6.113 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate japamudrānirṇayo nāma ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469910 (0.0):
aghoraṃ ghorarūpeti aghorīśa iti smṛtaḥ // KubjT_9.88 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate śikhākalpaikadeśo nāma navamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474772 (0.0):
liṅgaṃ praviśya medhāvī yena pūjyo bhaviṣyasi // KubjT_12.88 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakārādhikārārṇavo nāma dvādaśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477413 (0.0):
padmamārgavidhāyinyas tritattvapadavīṃ labhet // KubjT_14.94 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devīdūtīnirṇayo nāma caturdaśamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481624 (0.0):
ājñāto bhuñjate kālaṃ padaṃ jñātvājarāmaram // KubjT_17.112 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate padadvayahaṃsanirṇayo nāma saptadaśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485637 (0.0):
catuṣṭayaṃ samākhyātaṃ pṛccha m anyaṃ yathāruci // KubjT_19.129 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate catuṣkanirṇayo nāma ekonaviṃśatimaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473582 (0.021):
kiṃ tu jyeṣṭhacatuṣkasya dve 'vasthā na bhavanti hi / / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakāranirṇayo nāma ekādaśamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258199 (0.027):
etat sarvaṃ samākhyātaṃ % kim anyat paripṛcchasi // KubjT_24.171 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate tadgrahapūjāpavitrārohaṇaṃ nama
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495047 (0.027):
etat sarvaṃ samākhyātaṃ kim anyat paripṛcchasi // KubjT_24.171 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate tadgrahapūjāpavitrārohaṇaṃ nama
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19236718 (0.030):
kiṃ tu jyeṣṭhacatuṣkasya $ dve 'vasthā na bhavanti hi & / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakāranirṇayo nāma ekādaśamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225294 (0.032):
ekavīravidhānaṃ tu $ prāg uktam anya āgame // KubjT_4.111* // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate mantranirṇayagahvaramālinyuddhāro nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19230440 (0.032):
sarvaṃ svacchandadeveśī % kariṣyati śikho[j]jvalā // KubjT_7.112 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate mantroddhāre ṣaḍaṅgavidyādhikāro nāma
tṛtīyaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca / tṛptāhaṃ devadeveśa $ bījamantrair anekadhā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460598 (0.0):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate manthānabhedapracāraratisaṅgamo nāma / tṛtīyaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458735 (0.006):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ājñāparyāyakaumāryādhikāro nāma dvitīyaḥ / paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464156 (0.014):
śabdarāśimālinītadgrahavyāptinirṇayo nāma pañcamaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17467315 (0.018):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate mantroddhāre ṣaḍaṅgavidyādhikāro nāma / saptamaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465685 (0.018):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate japamudrānirṇayo nāma ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473587 (0.028):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakāranirṇayo nāma ekādaśamaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476136 (0.030):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate dakṣiṇaṣaṭkaparijñāno nāma trayodaśamaḥ / paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485642 (0.036):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate catuṣkanirṇayo nāma ekonaviṃśatimaḥ / paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19221867 (0.038):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ājñāparyāyakaumāryādhikāro nāma dvitīyaḥ / paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca / tvayā sārdhaṃ mahādeva $ vivāho jāyate yathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228819 (0.041):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate japamudrānirṇayo nāma ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca / yā sā devī (deva Ed.) parā yoniḥ $ samayā kubjinī parā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17488179 (0.042):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate dvīpāmnāyo nāma ekaviṃśatimaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235153 (0.047):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devyāsamayo nāma mantroddhāre daśamaḥ / paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca / mantratantrais tvayā deva $ bhrāmitāhaṃ kriyādibhiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472014 (0.047):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devyāsamayo nāma mantroddhāre daśamaḥ / paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca / mantratantrais tvayā deva bhrāmitāhaṃ kriyādibhiḥ /
cakraiś ca vividhākāraiḥ % sadyaḥpratyayakārakaiḥ // KubjT_4.1 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460604 (0.0):
tṛptāhaṃ devadeveśa bījamantrair anekadhā / / cakraiś ca vividhākāraiḥ sadyaḥpratyayakārakaiḥ // KubjT_4.1 //
adyāpi saṃśayo nātha $ mantrāṇāṃ nirṇayaṃ prati & / pūrvaṃ ca kathitā mantrāḥ % saptakoṭir asaṅkhyayā // KubjT_4.2 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460617 (0.0):
cakraiś ca vividhākāraiḥ sadyaḥpratyayakārakaiḥ // KubjT_4.1 // / adyāpi saṃśayo nātha mantrāṇāṃ nirṇayaṃ prati /
sādhanāni punas teṣāṃ $ sadyaḥpratyayakārakāḥ & / kliṣyanti manujātyantaṃ % japahomaparāyaṇāḥ // KubjT_4.3 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460628 (0.0):
pūrvaṃ ca kathitā mantrāḥ saptakoṭir asaṅkhyayā // KubjT_4.2 // / sādhanāni punas teṣāṃ sadyaḥpratyayakārakāḥ /
vrataiś ca vividhākāraiḥ $ kaṣṭaiś cāndrāyaṇādibhiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460634 (0.0):
kliṣyanti manujātyantaṃ japahomaparāyaṇāḥ // KubjT_4.3 // / vrataiś ca vividhākāraiḥ kaṣṭaiś cāndrāyaṇādibhiḥ /
kimarthaṃ te na sidhyanti % japtvā koṭiśatair api // KubjT_4.4 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460641 (0.0):
vrataiś ca vividhākāraiḥ kaṣṭaiś cāndrāyaṇādibhiḥ / / kimarthaṃ te na sidhyanti japtvā koṭiśatair api // KubjT_4.4 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223830 (0.016):
tena te na prasidhyanti % japtvā koṭiśatair api // KubjT_4.8 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460694 (0.016):
tena te na prasidhyanti japtvā koṭiśatair api // KubjT_4.8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206743 (0.064):
japtvā koṭiśatair api KubjT_4.4d / japtvā koṭiśatair api KubjT_4.8d
tvaṃ ca devo vibhuḥ kartā $ tvayoktaṃ sat yam ucyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460651 (0.0):
kimarthaṃ te na sidhyanti japtvā koṭiśatair api // KubjT_4.4 // / tvaṃ ca devo vibhuḥ kartā tvayoktaṃ sat yam ucyate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224237 (0.023):
tvaṃ gurur mama deveśi KubjT_2.18c / tvaṃ ca devo vibhuḥ kartā KubjT_4.5a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845709 (0.023):
tvaṃ ca devo vibhuḥ kartā KubjT_4.5a / tvaṃ tāvad anuśīlaya KubjT_2.21d
avicāreṇa tad grāhyaṃ % mithyā kiṃ deva bhāṣitam // KubjT_4.5 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460657 (0.0):
tvaṃ ca devo vibhuḥ kartā tvayoktaṃ sat yam ucyate / / avicāreṇa tad grāhyaṃ mithyā kiṃ deva bhāṣitam // KubjT_4.5 //
dhvaṃsitāś ca tvayā lokā $ māyārūpeṇa bhairava // KubjT_4.6 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460664 (0.0):
avicāreṇa tad grāhyaṃ mithyā kiṃ deva bhāṣitam // KubjT_4.5 // / dhvaṃsitāś ca tvayā lokā māyārūpeṇa bhairava // KubjT_4.6 //
śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahāprājñe $ vastucodyavikalpini &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219626 (0.0):
atītaś caiva pādaś ca % ṣaṭ prakārāḥ kathaṃ sthitāḥ // KubjT_1.43 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ mahānandavidhāyini &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249085 (0.0):
yasmād utpattisaṃsthānam % etat sarvaṃ vada prabho // KubjT_20.20 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ sādhu mālini sarvathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456497 (0.0):
atītaś caiva pādaś ca ṣaṭ prakārāḥ kathaṃ sthitāḥ // KubjT_1.43 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge mahānandavidhāyini /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460673 (0.0):
dhvaṃsitāś ca tvayā lokā māyārūpeṇa bhairava // KubjT_4.6 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485941 (0.0):
yasmād utpattisaṃsthānam etat sarvaṃ vada prabho // KubjT_20.20 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge sādhu mālini sarvathā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27812294 (0.013):
jīvanmuktiriyaṃ nātha % kīdṛśī vaktumarhasi // Ras_1.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ sādhu parvatanandini &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11785668 (0.013):
jīvanmuktiriyaṃ nātha kīdṛśī vaktumarhasi // Ras_1.6 // / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge sādhu parvatanandini /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242462 (0.017):
sā parā labhyate yena % sa navātmā vada prabho // KubjT_16.54 // / śrībhairava uvāca / sādhu bhairavi yatnena $ pṛcchitaṃ nirmalārthataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479322 (0.017):
sā parā labhyate yena sa navātmā vada prabho // KubjT_16.54 // / śrībhairava uvāca / sādhu bhairavi yatnena pṛcchitaṃ nirmalārthataḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19221882 (0.022):
kiṃ nimittaṃ ca kasyārthe % tan me nigada bhairava // KubjT_3.1 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458750 (0.022):
kiṃ nimittaṃ ca kasyārthe tan me nigada bhairava // KubjT_3.1 // / śrībhairava uvāca
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506548 (0.027):
kalimāsādya sidhyanti $ tathā brūhi maheśvara & / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge % yattvayā paricoditam // SvaT_1.11 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763786 (0.027):
kalimāsādya sidhyanti tathā brūhi maheśvara / / śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge yattvayā paricoditam // SvaT_1.11 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19251353 (0.028):
aparāṃ dehajair bhinnāṃ $ śabdarāśiṃ sabhairavam // KubjT_22.2 // / śrībhairava uvāca / sādhu bhadre punaḥ sādhu $ mahāvastuprabodhake &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17488204 (0.028):
aparāṃ dehajair bhinnāṃ śabdarāśiṃ sabhairavam // KubjT_22.2 // / śrībhairava uvāca / sādhu bhadre punaḥ sādhu mahāvastuprabodhake /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224123 (0.035):
yathā vijñāyate deva % prasādaṃ kuru bhairava // KubjT_4.29 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460988 (0.035):
yathā vijñāyate deva prasādaṃ kuru bhairava // KubjT_4.29 // / śrībhairava uvāca
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18858828 (0.038):
atriruvāca: / sādhu sādhu mahāprājñe mama saṃtoṣakāriṇi /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10853631 (0.038):
atrir uvāca: / sādhu sādhu mahāprājñe mama santoṣakāriṇi /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234157 (0.039):
kathitaṃ tu yathā nātha % tathā tatpratyayaṃ vada // KubjT_10.81 // / śrībhairava uvāca / sādhu devi mahāprājñe $ kathayāmi sapratyayam &
ye mayā kathitā mantrāḥ % pūrvaṃ ye kāmasiddhidāḥ // KubjT_4.7 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251799 (0.0):
pūrvaṃ brahma prasādhyaṃ tu SvaT_5.28a / pūrvaṃ ye kāmasiddhidāḥ KubjT_4.7d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22853600 (0.0):
pūrvaṃ nyasya ca mantreśaṃ KubjT_8.50c / pūrvaṃ ye kāmasiddhidāḥ KubjT_4.7d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460684 (0.0):
sādhu sādhu mahāprājñe vastucodyavikalpini / / ye mayā kathitā mantrāḥ pūrvaṃ ye kāmasiddhidāḥ // KubjT_4.7 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279495 (0.040):
ye mayā kathitā mantrāḥ KubjT_4.7c / ye mayā parikīrtitāḥ SvaT_6.49b
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28004007 (0.063):
athaite praśnikā jñeyāḥ kathitā ye mayānaghāḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27815280 (0.064):
kubjikādyāstu ye mantrā $ mayā te saṃprakāśitāḥ &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11788652 (0.064):
kubjikādyāstu ye mantrā mayā te saṃprakāśitāḥ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11446756 (0.064):
tvayā kumāra mantrā vai ye pūrvaṃ kathitā bhuvi /
te gopitā mayā devi $ varṇarūpāḥ prakāśitāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460690 (0.0):
ye mayā kathitā mantrāḥ pūrvaṃ ye kāmasiddhidāḥ // KubjT_4.7 // / te gopitā mayā devi varṇarūpāḥ prakāśitāḥ /
tena te na prasidhyanti % japtvā koṭiśatair api // KubjT_4.8 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460695 (0.0):
te gopitā mayā devi varṇarūpāḥ prakāśitāḥ / / tena te na prasidhyanti japtvā koṭiśatair api // KubjT_4.8 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223776 (0.016):
kimarthaṃ te na sidhyanti % japtvā koṭiśatair api // KubjT_4.4 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460640 (0.016):
kimarthaṃ te na sidhyanti japtvā koṭiśatair api // KubjT_4.4 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206744 (0.064):
japto bhavati niṣkalaḥ SvaT_6.18d / japtvā koṭiśatair api KubjT_4.4d / japtvā koṭiśatair api KubjT_4.8d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22840638 (0.064):
japtānena tu sūtreṇa KubjT_23.88c / japtvā koṭiśatair api KubjT_4.4d / japtvā koṭiśatair api KubjT_4.8d
oṃkāreṇa tu te guptā $ namaskāreṇa bhāmini & / tena guptena guptās te % śeṣā varṇās tu kevalāḥ // KubjT_4.9 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460707 (0.0):
tena te na prasidhyanti japtvā koṭiśatair api // KubjT_4.8 // / oṃkāreṇa tu te guptā namaskāreṇa bhāmini /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9374128 (5.960):
Q: yo niveśas tu varṇānāṃ tadvīryaṃ tatra mantragam / / Q: tena guptena te guptāḥ śeṣā varṇās tu kevalāḥ //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302664 (0.028):
śeṣā varṇā yathāsukham KubjT_23.153d / śeṣā varṇās tu kevalāḥ KubjT_4.9d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22867573 (0.036):
śeṣā varṇās tu kevalāḥ KubjT_4.9d / śeṣo 'nyac cot tare punaḥ KubjT_13.87b
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785959 (0.056):
AbhT_11.82a/. tena guptena guptāste śeṣā varṇāstviti sphuṭam /
ekākṣarā dvyakṣarāś ca $ catuḥpañcanavākṣarāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460716 (0.0):
tena guptena guptās te śeṣā varṇās tu kevalāḥ // KubjT_4.9 // / ekākṣarā dvyakṣarāś ca catuḥpañcanavākṣarāḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22831848 (0.039):
ekākini viśuddhātme KubjT_24.114c / ekākṣarā dvyakṣarāś ca KubjT_4.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182566 (0.045):
ekākṣaraḥ punaś cāyam SUp_1.19c / ekākṣarā dvyakṣarāś ca KubjT_4.10a
kūṭamantrāś ca ye kecit % piṇḍamantrās tathaiva ca // KubjT_4.10 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460723 (0.0):
ekākṣarā dvyakṣarāś ca catuḥpañcanavākṣarāḥ / / kūṭamantrāś ca ye kecit piṇḍamantrās tathaiva ca // KubjT_4.10 //
ekāśītipadāś cānye $ sahasrāntāḥ śatārdhikāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460730 (0.0):
kūṭamantrāś ca ye kecit piṇḍamantrās tathaiva ca // KubjT_4.10 // / ekāśītipadāś cānye sahasrāntāḥ śatārdhikāḥ /
sarve te niṣphalāḥ proktāḥ % kiṃ tu jīvavivarjitāḥ // KubjT_4.11 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460737 (0.0):
ekāśītipadāś cānye sahasrāntāḥ śatārdhikāḥ / / sarve te niṣphalāḥ proktāḥ kiṃ tu jīvavivarjitāḥ // KubjT_4.11 //
loke prasiddham evaṃ hi $ jīvahīnā mṛtāḥ kila &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460742 (0.0):
sarve te niṣphalāḥ proktāḥ kiṃ tu jīvavivarjitāḥ // KubjT_4.11 // / loke prasiddham evaṃ hi jīvahīnā mṛtāḥ kila /
mṛtasya copacāreṇa % kiṃ teṣāṃ jīvitaṃ bhavet // KubjT_4.12 // / evaṃ mantrā varārohe $ akṣarārthe vyavasthitāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460752 (0.0):
loke prasiddham evaṃ hi jīvahīnā mṛtāḥ kila / / mṛtasya copacāreṇa kiṃ teṣāṃ jīvitaṃ bhavet // KubjT_4.12 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164348 (0.032):
akṣarārthena ye mantrās KubjT_4.28c / akṣarārthe vyavasthitāḥ KubjT_4.13b
vratacaryair na sidhyanti % sat yam etad udāhṛtam // KubjT_4.13 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460760 (0.0):
evaṃ mantrā varārohe akṣarārthe vyavasthitāḥ / / vratacaryair na sidhyanti sat yam etad udāhṛtam // KubjT_4.13 //
sidhyante jīvayuktās tu $ kim atra pravicāryate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460765 (0.0):
vratacaryair na sidhyanti sat yam etad udāhṛtam // KubjT_4.13 // / sidhyante jīvayuktās tu kim atra pravicāryate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317883 (0.035):
sidhyanti suranāyike KubjT_25.57d / sidhyante jīvayuktās tu KubjT_4.14a
anyonyavalitāś caiva % bheditā dvādaśasvaraiḥ // KubjT_4.14 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460771 (0.0):
sidhyante jīvayuktās tu kim atra pravicāryate / / anyonyavalitāś caiva bheditā dvādaśasvaraiḥ // KubjT_4.14 //
rañjitāḥ śaktibījena $ sidhyante varavarṇini & / uktāḥ kāmapradāḥ sarve % sarve cāmoghaśaktayaḥ // KubjT_4.15 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460778 (0.0):
anyonyavalitāś caiva bheditā dvādaśasvaraiḥ // KubjT_4.14 // / rañjitāḥ śaktibījena sidhyante varavarṇini /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460785 (0.0):
rañjitāḥ śaktibījena sidhyante varavarṇini / / uktāḥ kāmapradāḥ sarve sarve cāmoghaśaktayaḥ // KubjT_4.15 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1312683 (0.044):
sarve grahāś ca dikpālā KubjT_25.0*10a / sarve cāmoghaśaktayaḥ KubjT_4.15d / sarve cāmoghaśaktayaḥ Stk_22.11d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22870902 (0.044):
sarve grahāś ca dikpālā KubjT_25.0*10a / sarve cāmoghaśaktayaḥ KubjT_4.15d / sarve te darśanāt tasya KubjT_9.60a
śivavaktrodbhavāḥ sarve $ mananatrāṇadharmiṇaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460792 (0.0):
uktāḥ kāmapradāḥ sarve sarve cāmoghaśaktayaḥ // KubjT_4.15 // / śivavaktrodbhavāḥ sarve mananatrāṇadharmiṇaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300011 (0.051):
śivavaktrodbhavāḥ sarve KubjT_4.16a / śivavadviharet kṣitau ToT_9.4b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22866948 (0.056):
śivalokam avāpnuyāt KubjT_9.69b / śivavaktrodbhavāḥ sarve KubjT_4.16a
trāṇaṃ tu rakṣaṇaṃ proktaṃ % tac ca varṇavivarjitam // KubjT_4.16 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460799 (0.0):
śivavaktrodbhavāḥ sarve mananatrāṇadharmiṇaḥ / / trāṇaṃ tu rakṣaṇaṃ proktaṃ tac ca varṇavivarjitam // KubjT_4.16 //
śuddhasphaṭikasaêkāśaṃ $ cāroccāravivarjitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460805 (0.0):
trāṇaṃ tu rakṣaṇaṃ proktaṃ tac ca varṇavivarjitam // KubjT_4.16 // / śuddhasphaṭikasaêkāśaṃ cāroccāravivarjitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301675 (0.061):
śuddhasphaṭikanirmalāḥ SvaT_10.1063b / śuddhasphaṭikasaêkāśaṃ KubjT_4.17a
jvalantaṃ svena tejena % hṛtpadme saṃvyavasthitam // KubjT_4.17 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460813 (0.0):
śuddhasphaṭikasaêkāśaṃ cāroccāravivarjitam / / jvalantaṃ svena tejena hṛtpadme saṃvyavasthitam // KubjT_4.17 //
bhāvayec chūnyam ātmānam $ ekībhūtaṃ tayā saha & / suṣumṇācārayogena % udyantaṃ ravibimbavat // KubjT_4.18 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460818 (0.0):
jvalantaṃ svena tejena hṛtpadme saṃvyavasthitam // KubjT_4.17 // / bhāvayec chūnyam ātmānam ekībhūtaṃ tayā saha /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460826 (0.0):
bhāvayec chūnyam ātmānam ekībhūtaṃ tayā saha / / suṣumṇācārayogena udyantaṃ ravibimbavat // KubjT_4.18 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180410 (0.052):
udyadbhāskarasannibham SvaT_12.158d / udyantaṃ ravibimbavat KubjT_4.18d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22831190 (0.052):
udyato mana nābhistho KubjT_25.68c / udyantaṃ ravibimbavat KubjT_4.18d
o jā pū kā kramān bhittvā $ vidyākubjapade sthitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460834 (0.0):
suṣumṇācārayogena udyantaṃ ravibimbavat // KubjT_4.18 // / o jā pū kā kramān bhittvā vidyākubjapade sthitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185318 (0.033):
o jā pū kā kramād dhṛtsthaṃ KubjT_17.8a / o jā pū kā kramān bhittvā KubjT_4.19a
tāvat kampaty asau yogī % stobham āyāti tatkṣaṇāt // KubjT_4.19 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460842 (0.0):
o jā pū kā kramān bhittvā vidyākubjapade sthitam / / tāvat kampaty asau yogī stobham āyāti tatkṣaṇāt // KubjT_4.19 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1321068 (0.057):
stobhakṛt parvatādiṣu KubjT_13.51b / stobham āyāti tatkṣaṇāt KubjT_4.19d
mudrā mantraṃ tathā bhāṣā $ sarvaṃ jānāti tattvataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460848 (0.0):
tāvat kampaty asau yogī stobham āyāti tatkṣaṇāt // KubjT_4.19 // / mudrā mantraṃ tathā bhāṣā sarvaṃ jānāti tattvataḥ /
kubjīśānapadaṃ prāptaṃ % suptāvasthā prajāyate // KubjT_4.20 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460856 (0.0):
mudrā mantraṃ tathā bhāṣā sarvaṃ jānāti tattvataḥ / / kubjīśānapadaṃ prāptaṃ suptāvasthā prajāyate // KubjT_4.20 //
īṣanmātraṃ vijānāti $ suptāvasthāvyavasthitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460862 (0.0):
kubjīśānapadaṃ prāptaṃ suptāvasthā prajāyate // KubjT_4.20 // / īṣanmātraṃ vijānāti suptāvasthāvyavasthitaḥ /
brahmarandhragatā cājñā % kāṣṭhavat tiṣṭhate tadā // KubjT_4.21 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460871 (0.0):
īṣanmātraṃ vijānāti suptāvasthāvyavasthitaḥ / / brahmarandhragatā cājñā kāṣṭhavat tiṣṭhate tadā // KubjT_4.21 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191160 (0.051):
kāṣṭhavat kṣubhitekṣaṇaḥ KubjT_10.86b / kāṣṭhavat tiṣṭhate tadā KubjT_4.21d
yavamātrapramāṇaṃ tu $ trikoṇākṛtim uttamam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460879 (0.0):
brahmarandhragatā cājñā kāṣṭhavat tiṣṭhate tadā // KubjT_4.21 // / yavamātrapramāṇaṃ tu trikoṇākṛtim uttamam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22860139 (0.021):
yavadvīpe sthitā devya KubjT_21.60a / yavamātrapramāṇaṃ tu KubjT_4.22a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276338 (0.061):
yavamātrapramāṇaṃ tu KubjT_4.22a / yavasiddhārthadūrvabhiḥ SvaT_3.72d
vaḍavāmaṇīndriyaṃ yadvan % mīlanonmīlanāni ca // KubjT_4.22 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460884 (0.0):
yavamātrapramāṇaṃ tu trikoṇākṛtim uttamam / / vaḍavāmaṇīndriyaṃ yadvan mīlanonmīlanāni ca // KubjT_4.22 //
tatra madhye gataṃ cetaḥ $ kāṣṭhāvasthā tu jāyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460891 (1.192):
vaḍavāmaṇīndriyaṃ yadvan mīlanonmīlanāni ca // KubjT_4.22 // / tatra madhye gataṃ cetaḥ kāṣṭhāvasthā tu jāyate /
bherīmṛdaṅgaśabdādyair % gītavādyair anekadhā // KubjT_4.23 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460900 (0.0):
tatra madhye gataṃ cetaḥ kāṣṭhāvasthā tu jāyate / / bherīmṛdaṅgaśabdādyair gītavādyair anekadhā // KubjT_4.23 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1263858 (0.028):
bherīmṛdaṅgavādyaiśca SvaT_10.479a / bherīmṛdaṅgaśabdādyair KubjT_4.23c
na śṛṇoti na paśyeta $ na cānyaṃ manyate prabhum &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460908 (0.0):
bherīmṛdaṅgaśabdādyair gītavādyair anekadhā // KubjT_4.23 // / na śṛṇoti na paśyeta na cānyaṃ manyate prabhum /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236198 (5.960):
na śṛṇoti na paśyeta KubjT_4.24a / na śṛṇoti yadā priye SvaT_7.188d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22849066 (0.029):
na śivena vinā śaktir KubjT_11.43a / na śṛṇoti na paśyeta KubjT_4.24a
khaḍgacakrādibhiḥ śastraiś % chidyamāno na vindati // KubjT_4.24 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460915 (0.0):
na śṛṇoti na paśyeta na cānyaṃ manyate prabhum / / khaḍgacakrādibhiḥ śastraiś chidyamāno na vindati // KubjT_4.24 //
īṣanmātraṃ vijānāti $ śaktyāvasthā varānane &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460922 (0.0):
khaḍgacakrādibhiḥ śastraiś chidyamāno na vindati // KubjT_4.24 // / īṣanmātraṃ vijānāti śaktyāvasthā varānane /
śaktyantaṃ tu yadā prāptas % tadā cotpatate kṣaṇāt // KubjT_4.25 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460931 (0.0):
īṣanmātraṃ vijānāti śaktyāvasthā varānane / / śaktyantaṃ tu yadā prāptas tadā cotpatate kṣaṇāt // KubjT_4.25 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296572 (0.031):
śaktyadho hṛdaye haṃsaḥ SvaT_7.112c / śaktyantaṃ tu yadā prāptas KubjT_4.25c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22866185 (0.039):
śakte yaṃ tu samākhyātaṃ KubjT_13.5a / śaktyantaṃ tu yadā prāptas KubjT_4.25c
evaṃ krameṇa deveśi $ śaktyuccāraṃ samabhyaset & / satatābhyāsayogena % vāgīśatvaṃ prajāyate // KubjT_4.26 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460936 (0.0):
śaktyantaṃ tu yadā prāptas tadā cotpatate kṣaṇāt // KubjT_4.25 // / evaṃ krameṇa deveśi śaktyuccāraṃ samabhyaset /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460943 (0.0):
evaṃ krameṇa deveśi śaktyuccāraṃ samabhyaset / / satatābhyāsayogena vāgīśatvaṃ prajāyate // KubjT_4.26 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288160 (0.052):
vāgīśatvaṃ prajāyate KubjT_4.26d / vāgīśatvaṃ prapadyeta KubjT_11.96c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296665 (0.063):
śaktyā sambhavate kramaḥ KubjT_13.61b / śaktyuccāraṃ samabhyaset KubjT_4.26b
māsam ekaṃ yadābhyastaṃ $ kāvyakartā na saṃśayaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460951 (0.0):
satatābhyāsayogena vāgīśatvaṃ prajāyate // KubjT_4.26 // / māsam ekaṃ yadābhyastaṃ kāvyakartā na saṃśayaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270813 (0.036):
māsam ekaṃ yadābhyaset KubjT_12.42d / māsam ekaṃ yadābhyastaṃ KubjT_4.27a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22858743 (0.036):
māsam ekaṃ yadābhyastaṃ KubjT_4.27a / māsam ekaṃ sa jīvati KubjT_23.30d
dvibhir māsair vapuṣmantaḥ % kṣuttṛṣṇādyair na bādhyate // KubjT_4.27 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460960 (0.0):
māsam ekaṃ yadābhyastaṃ kāvyakartā na saṃśayaḥ / / dvibhir māsair vapuṣmantaḥ kṣuttṛṣṇādyair na bādhyate // KubjT_4.27 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196662 (1.192):
kṣīrodo mathito yadā KubjT_24.143b / kṣuttṛṣṇādyair na bādhyate KubjT_4.27d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22836968 (1.192):
kṣuttṛṣṇādyair na bādhyate KubjT_4.27d / kṣutpipāsābhibhūtas tu KubjT_25.13a
vicared akhilān lokān $ yāvadābhūtasamplavam & / akṣarārthena ye mantrās % teṣām eva vidhiḥ sphuṭam // KubjT_4.28 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460973 (0.0):
dvibhir māsair vapuṣmantaḥ kṣuttṛṣṇādyair na bādhyate // KubjT_4.27 // / vicared akhilān lokān yāvadābhūtasamplavam /
śrīkubjikā uvāca / akṣarārthopadeśaś ca $ sampradāyaś ca kaulikaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460981 (0.0):
akṣarārthena ye mantrās teṣām eva vidhiḥ sphuṭam // KubjT_4.28 // / śrīkubjikā uvāca
yathā vijñāyate deva % prasādaṃ kuru bhairava // KubjT_4.29 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460987 (0.0):
akṣarārthopadeśaś ca sampradāyaś ca kaulikaḥ / / yathā vijñāyate deva prasādaṃ kuru bhairava // KubjT_4.29 //
śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi $ mantrāṇāṃ nirṇayaṃ sphuṭam &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228837 (0.0):
tām ācakṣva prayatnena % saṃsphuṭaṃ vyāptilakṣaṇam // KubjT_7.1 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi yathātathyaṃ $ devyā māhātmyam uttamam &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249591 (0.0):
kva sthāne saṃsthitā deva % etad ācakṣva niścayam // KubjT_20.58 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi yathā dehe $ pīṭhaiḥ ṣoḍaśabhiḥ śiraḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19254328 (0.0):
akṣasūtraṃ purā jñātaṃ % divyākṣaṃ vada sāmpratam // KubjT_23.84 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi $ divyākṣasūtranirṇayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258984 (0.0):
cared vidyāvrataṃ mantrī % yathā tat kathayasva me // KubjT_25.29 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi $ vidyāyā vratam uttamam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460995 (0.0):
yathā vijñāyate deva prasādaṃ kuru bhairava // KubjT_4.29 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465703 (0.0):
tām ācakṣva prayatnena saṃsphuṭaṃ vyāptilakṣaṇam // KubjT_7.1 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi yathātathyaṃ devyā māhātmyam uttamam /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486446 (0.0):
kva sthāne saṃsthitā deva etad ācakṣva niścayam // KubjT_20.58 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi yathā dehe pīṭhaiḥ ṣoḍaśabhiḥ śiraḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17491179 (0.0):
akṣasūtraṃ purā jñātaṃ divyākṣaṃ vada sāmpratam // KubjT_23.84 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi divyākṣasūtranirṇayam /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495832 (0.0):
cared vidyāvrataṃ mantrī yathā tat kathayasva me // KubjT_25.29 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi vidyāyā vratam uttamam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21363141 (0.009):
tataḥ smerānanāmbhojo bhairavo bhavabhairavaḥ // Āk_1,17.4 // / śrībhairavaḥ / / śṛṇu devi pravakṣyāmi sarvayogyaṃ sukhaṅkaram /
Paratrimsika (paratriu.htm.txt) 19105571 (0.017):
tām me kathaya deveśa yena tṛptiṃ vrajāmy aham | / śrībhairava uvāca | / śṛṇu devi mahābhage uttarasyāpy anuttaram || 3 ||
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869625 (0.017):
tāṃ me kathaya deveśa yena tṛptiṃ labhāmy aham / / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi mahābhage uttarasyāpy anuttaram // ParTri_3 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242677 (0.018):
vyāptisthaṃ tu yathā sarvaṃ % tathā vadata bhairava // KubjT_16.70 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479537 (0.018):
vyāptisthaṃ tu yathā sarvaṃ tathā vadata bhairava // KubjT_16.70 // / śrībhairava uvāca
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813460 (0.019):
tadetajjāyate yena % tamupāyaṃ vada prabho // Ras_2.30 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi paraṃ guhyaṃ $ yatsurairapi durlabham &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786833 (0.019):
tadetajjāyate yena tamupāyaṃ vada prabho // Ras_2.30 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi paraṃ guhyaṃ yatsurairapi durlabham /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19221882 (0.020):
kiṃ nimittaṃ ca kasyārthe % tan me nigada bhairava // KubjT_3.1 // / śrībhairava uvāca / tvam eva devi sā bhadre $ gatāsi pitṛmandiram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458750 (0.020):
kiṃ nimittaṃ ca kasyārthe tan me nigada bhairava // KubjT_3.1 // / śrībhairava uvāca / tvam eva devi sā bhadre gatāsi pitṛmandiram /
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25469781 (0.021):
tāṃ me kathaya deveśa $ yena tṛptiṃ labhāmy aham & / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi mahābhage % uttarasyāpy anuttaram // ParTri_3 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21351474 (0.022):
sevāṃ rasāyanaphalaṃ kramādbrūhi maheśvara // Āk_1,13.2 // / śrībhairavaḥ / / devi śṛṇu pravakṣyāmi gandhakasya rasāyanam /
prastārādi r anekaiś ca % ye mantrāś coditāḥ priye // KubjT_4.30 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461004 (0.0):
śṛṇu devi pravakṣyāmi mantrāṇāṃ nirṇayaṃ sphuṭam / / prastārādi r anekaiś ca ye mantrāś coditāḥ priye // KubjT_4.30 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22861135 (0.046):
ye mantrāś coditāḥ priye KubjT_4.30d / ye mayā kathitā mantrāḥ KubjT_4.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279486 (0.049):
ye mantrā lakṣaṇānvitāḥ KubjT_4.38b / ye mantrāś coditāḥ priye KubjT_4.30d
akṣarārthena te jñeyāḥ $ khaṇḍamantrāḥ śivoditāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461010 (0.0):
prastārādi r anekaiś ca ye mantrāś coditāḥ priye // KubjT_4.30 // / akṣarārthena te jñeyāḥ khaṇḍamantrāḥ śivoditāḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197409 (0.028):
khaṇḍamantrāḥ śivoditāḥ KubjT_4.31b / khaṇḍalaḍḍuśarāvāṇi SvaT_2.132a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164343 (0.055):
akṣarārthena te jñeyāḥ KubjT_4.31a / akṣarārthena ye mantrās KubjT_4.28c
rañjakena samāyuktā % upadeśaḥ surārcite // KubjT_4.31 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461017 (0.0):
akṣarārthena te jñeyāḥ khaṇḍamantrāḥ śivoditāḥ / / rañjakena samāyuktā upadeśaḥ surārcite // KubjT_4.31 //
sampradāyo bhaved devi $ so 'pi ṣaṭsu prabhedataḥ & / pallavo yogarodhaś ca % sampuṭo grathanas tathā // KubjT_4.32 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461027 (0.0):
rañjakena samāyuktā upadeśaḥ surārcite // KubjT_4.31 // / sampradāyo bhaved devi so 'pi ṣaṭsu prabhedataḥ /
vidarbhaś ca ṣaḍ ete hi $ sampradāyāḥ prakīrtitāḥ & / mālinī śabdarāśiś ca % kauliko vidhir uttamaḥ // KubjT_4.33 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461037 (0.0):
pallavo yogarodhaś ca sampuṭo grathanas tathā // KubjT_4.32 // / vidarbhaś ca ṣaḍ ete hi sampradāyāḥ prakīrtitāḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195160 (0.057):
kaulikena vidhānena KubjT_24.59a / kauliko vidhir uttamaḥ KubjT_4.33d / kaulīśāḥ kulanāyakāḥ KubjT_14.50b
sā tu jñeyā varārohe $ bhedāḥ pañcāśa suvrate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461043 (0.0):
mālinī śabdarāśiś ca kauliko vidhir uttamaḥ // KubjT_4.33 // / sā tu jñeyā varārohe bhedāḥ pañcāśa suvrate /
kulaṃ tu ṣaḍvidhaṃ jñeyaṃ % tasya vakṣyāmi lakṣaṇam // KubjT_4.34 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461051 (0.0):
sā tu jñeyā varārohe bhedāḥ pañcāśa suvrate / / kulaṃ tu ṣaḍvidhaṃ jñeyaṃ tasya vakṣyāmi lakṣaṇam // KubjT_4.34 //
paraṃ bījaṃ tathā mūlam $ āgamo vidhir eva ca & / varṇarāśisamāyuktaḥ % ṣaḍvidhas tu kulakramaḥ // KubjT_4.35 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461057 (0.0):
kulaṃ tu ṣaḍvidhaṃ jñeyaṃ tasya vakṣyāmi lakṣaṇam // KubjT_4.34 // / paraṃ bījaṃ tathā mūlam āgamo vidhir eva ca /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461065 (0.0):
paraṃ bījaṃ tathā mūlam āgamo vidhir eva ca / / varṇarāśisamāyuktaḥ ṣaḍvidhas tu kulakramaḥ // KubjT_4.35 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304772 (0.047):
ṣaḍvidhasṛṣṭikārakaḥ SvaT_10.536b / ṣaḍvidhas tu kulakramaḥ KubjT_4.35d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22868432 (0.050):
ṣaḍvarṇarahitā kalā KubjT_5.140b / ṣaḍvidhas tu kulakramaḥ KubjT_4.35d
sakalo niṣkalaś caiva $ tathā sakalaniṣkalaḥ & / sūkṣmo bhinnakalaś caiva % kalātīto varānane // KubjT_4.36 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461075 (0.0):
varṇarāśisamāyuktaḥ ṣaḍvidhas tu kulakramaḥ // KubjT_4.35 // / sakalo niṣkalaś caiva tathā sakalaniṣkalaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305780 (0.041):
sakalo grahasaṃyukto SvaT_6.18a / sakalo niṣkalaś cāsau KubjT_4.61c / sakalo niṣkalaś caiva KubjT_4.36a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22868849 (0.041):
sakalīkṛtavigrahaḥ KubjT_22.10b / sakalo niṣkalaś cāsau KubjT_4.61c / sakalo niṣkalaś caiva KubjT_4.36a
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26637724 (0.045):
proktaḥ sa niṣkalaḥ sthūlas $ tathā sakalaniṣkalaḥ &
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10705816 (0.045):
proktaḥ sa niṣkalaḥ sthūlas tathā sakalaniṣkalaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188606 (0.060):
kalātīto varānane KubjT_4.36d / kalātveṣā tu pañcamī SvaT_10.1226d
ṣaṭprakāro bhaven mantro $ jñātavyaḥ siddhim icchatā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304407 (0.0):
ṣaṭprakāroparisthā sā KubjT_19.25a / ṣaṭprakāro bhaven mantro KubjT_4.37a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461082 (0.0):
sūkṣmo bhinnakalaś caiva kalātīto varānane // KubjT_4.36 // / ṣaṭprakāro bhaven mantro jñātavyaḥ siddhim icchatā /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22868216 (0.054):
ṣaṭprakāro bhaven mantro KubjT_4.37a / ṣaṭśataiś ca samanvitā KubjT_18.118d
śuddhadvandvajasaṭkīrṇa % upadeśas tribhedataḥ // KubjT_4.37 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461090 (0.0):
ṣaṭprakāro bhaven mantro jñātavyaḥ siddhim icchatā / / śuddhadvandvajasaṭkīrṇa upadeśas tribhedataḥ // KubjT_4.37 //
śrīkubjikā uvāca / sūcitā mantramārge tu $ ye mantrā lakṣaṇānvitāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461101 (0.0):
śuddhadvandvajasaṭkīrṇa upadeśas tribhedataḥ // KubjT_4.37 // / śrīkubjikā uvāca
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279480 (0.049):
ye mantrā lakṣaṇānvitāḥ KubjT_4.38b / ye mantrāś coditāḥ priye KubjT_4.30d
te jñeyās tvatprasādena % dhyānadhāraṇayogataḥ // KubjT_4.38 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461107 (0.0):
sūcitā mantramārge tu ye mantrā lakṣaṇānvitāḥ / / te jñeyās tvatprasādena dhyānadhāraṇayogataḥ // KubjT_4.38 //
kulamārgagatā deva $ yathā bhavati tat katham &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461113 (0.025):
te jñeyās tvatprasādena dhyānadhāraṇayogataḥ // KubjT_4.38 // / kulamārgagatā deva yathā bhavati tat katham /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193126 (0.028):
kulamaṇḍalakaṃ pṛṣṭhau KubjT_16.78c / kulamārgagatā deva KubjT_4.39a
kathaṃ tu pallavo yoga % ādi ṣaṭsu prakārataḥ // KubjT_4.39 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461122 (0.0):
kulamārgagatā deva yathā bhavati tat katham / / kathaṃ tu pallavo yoga ādi ṣaṭsu prakārataḥ // KubjT_4.39 //
kaulikaṃ ṣaḍvidhaṃ kiṃ tu $ mantrāṇāṃ ṣaḍvidhā gatiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461128 (0.0):
kathaṃ tu pallavo yoga ādi ṣaṭsu prakārataḥ // KubjT_4.39 // / kaulikaṃ ṣaḍvidhaṃ kiṃ tu mantrāṇāṃ ṣaḍvidhā gatiḥ /
trividhaś copadeśaś ca % etad icchāmi veditum // KubjT_4.40 // / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461136 (0.0):
kaulikaṃ ṣaḍvidhaṃ kiṃ tu mantrāṇāṃ ṣaḍvidhā gatiḥ / / trividhaś copadeśaś ca etad icchāmi veditum // KubjT_4.40 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220471 (0.048):
tat kiṃ nigrahabuddhyā vā % yuktaṃ tvedaṃ kujeśvara // KubjT_2.16 // / śrībhairava uvāca / sarvānugrahake devi $ kiṃ na budhyasi cātmani &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457344 (0.048):
tat kiṃ nigrahabuddhyā vā yuktaṃ tvedaṃ kujeśvara // KubjT_2.16 // / śrībhairava uvāca / sarvānugrahake devi kiṃ na budhyasi cātmani /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242145 (0.063):
kathaṃ sā kurute sṛṣṭiṃ % ko 'sitāṅgaḥ kuleśvaraḥ // KubjT_16.31 // / śrībhairava uvāca / kubjeśi śrūyatāṃ sṛṣṭir $ yathāvasthā prapadyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479005 (0.063):
kathaṃ sā kurute sṛṣṭiṃ ko 'sitāṅgaḥ kuleśvaraḥ // KubjT_16.31 // / śrībhairava uvāca / kubjeśi śrūyatāṃ sṛṣṭir yathāvasthā prapadyate /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27822871 (0.064):
cāraṇaṃ jāraṇaṃ caiva % śrotumicchāmi bhairava // Ras_11.1 // / śrībhairava uvāca
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11796237 (0.064):
cāraṇaṃ jāraṇaṃ caiva śrotumicchāmi bhairava // Ras_11.1 // / śrībhairava uvāca
pallavo ādideśe tu $ yogo madhye vijānataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461142 (0.0):
trividhaś copadeśaś ca etad icchāmi veditum // KubjT_4.40 // / śrībhairava uvāca / pallavo ādideśe tu yogo madhye vijānataḥ /
rodhas tu ādimadhyānte % sampuṭaś cādi r antagaḥ // KubjT_4.41 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461152 (0.0):
pallavo ādideśe tu yogo madhye vijānataḥ / / rodhas tu ādimadhyānte sampuṭaś cādi r antagaḥ // KubjT_4.41 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309638 (0.032):
sampīḍyeta parasparam KubjT_6.61b / sampuṭaś cādi r antagaḥ KubjT_4.41d
grathanaṃ cāntare jñeyam $ akṣarākṣarayogataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461159 (0.0):
rodhas tu ādimadhyānte sampuṭaś cādi r antagaḥ // KubjT_4.41 // / grathanaṃ cāntare jñeyam akṣarākṣarayogataḥ /
vidarbho mantra m ādau tu % mantrānte vīranāyike // KubjT_4.42 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461166 (0.0):
grathanaṃ cāntare jñeyam akṣarākṣarayogataḥ / / vidarbho mantra m ādau tu mantrānte vīranāyike // KubjT_4.42 //
mālāgrathanam etad dhi $ jñātavyaṃ mantravādinā & / pallavo mantrabodhe tu % yogo jñeyas tu sarvadā // KubjT_4.43 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461173 (0.0):
vidarbho mantra m ādau tu mantrānte vīranāyike // KubjT_4.42 // / mālāgrathanam etad dhi jñātavyaṃ mantravādinā /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461180 (0.0):
mālāgrathanam etad dhi jñātavyaṃ mantravādinā / / pallavo mantrabodhe tu yogo jñeyas tu sarvadā // KubjT_4.43 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1280214 (0.020):
yogaiśvaryasamanvitaiḥ SvaT_10.595d / yogo jñeyas tu sarvadā KubjT_4.43d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22861375 (0.022):
yogeśvaryā ca yogāṃśā KubjT_6.88a / yogo jñeyas tu sarvadā KubjT_4.43d
amalīkaraṇe caiva $ sandhānasya vidhau priye & / yogas tu kathito hy evaṃ % rodhaś caivānukathyate // KubjT_4.44 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461190 (0.0):
pallavo mantrabodhe tu yogo jñeyas tu sarvadā // KubjT_4.43 // / amalīkaraṇe caiva sandhānasya vidhau priye /
tīvramantrapadastambhe $ vākstambhe sainyastambhane &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461198 (0.0):
yogas tu kathito hy evaṃ rodhaś caivānukathyate // KubjT_4.44 // / tīvramantrapadastambhe vākstambhe sainyastambhane /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844307 (0.059):
tīvramantrapadastambhe KubjT_4.45a / tīvraśaktinipāto 'sya KubjT_3.89c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220074 (0.059):
tīvratve 'pi hi sañjāte KubjT_12.13a / tīvramantrapadastambhe KubjT_4.45a
hastyādiśakaṭayantre % nāvānte ca prakīrtitaḥ // KubjT_4.45 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461207 (0.0):
tīvramantrapadastambhe vākstambhe sainyastambhane / / hastyādiśakaṭayantre nāvānte ca prakīrtitaḥ // KubjT_4.45 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1238505 (0.064):
nāvānte ca prakīrtitaḥ KubjT_4.45d / nāvijñāpya guruṃ gacched SUp_7.24c
teṣu rodhaḥ praśasyeta $ paśūnām utkrameṣu ca & / sampuṭo mantrarakṣāsu % vaśyārthe caiva yojayet // KubjT_4.46 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461218 (0.0):
hastyādiśakaṭayantre nāvānte ca prakīrtitaḥ // KubjT_4.45 // / teṣu rodhaḥ praśasyeta paśūnām utkrameṣu ca /
amṛtīkaraṇe caiva $ viṣe sthāvarajaṅgame & / śāntikādiṣu kāryeṣu % sampuṭas tu praśayate // KubjT_4.47 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461229 (0.0):
sampuṭo mantrarakṣāsu vaśyārthe caiva yojayet // KubjT_4.46 // / amṛtīkaraṇe caiva viṣe sthāvarajaṅgame /
grathanaṃ rūpakāryeṣu $ ākṛṣṭyādiṣu karmasu &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461235 (0.0):
śāntikādiṣu kāryeṣu sampuṭas tu praśayate // KubjT_4.47 // / grathanaṃ rūpakāryeṣu ākṛṣṭyādiṣu karmasu /
sandhāne tu varārohe % grathanaṃ samudāhṛtam // KubjT_4.48 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461241 (0.0):
grathanaṃ rūpakāryeṣu ākṛṣṭyādiṣu karmasu / / sandhāne tu varārohe grathanaṃ samudāhṛtam // KubjT_4.48 //
vidarbhaḥ sarvakāryeṣu $ uktānukteṣu vastuṣu &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461248 (0.0):
sandhāne tu varārohe grathanaṃ samudāhṛtam // KubjT_4.48 // / vidarbhaḥ sarvakāryeṣu uktānukteṣu vastuṣu /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179241 (0.047):
uktānukteṣu kāryeṣu KubjT_3.65c / uktānukteṣu vastuṣu KubjT_4.49b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201137 (0.063):
grathanaṃ rūpakāryeṣu KubjT_4.48a / grathanaṃ samudāhṛtam KubjT_4.48d
kartavyaṃ satataṃ devi % yadi siddhiṃ samīhate // KubjT_4.49 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461254 (0.0):
vidarbhaḥ sarvakāryeṣu uktānukteṣu vastuṣu / / kartavyaṃ satataṃ devi yadi siddhiṃ samīhate // KubjT_4.49 //
etad devi samākhyātaṃ $ sampradāyavidhiḥ śubhaḥ & / na mayā kasyacit khyātaṃ % satyaṃ satyaṃ gaṇāmbike // KubjT_4.50 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461268 (0.0):
kartavyaṃ satataṃ devi yadi siddhiṃ samīhate // KubjT_4.49 // / etad devi samākhyātaṃ sampradāyavidhiḥ śubhaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306749 (0.039):
satyaṃ satyaṃ gaṇāmbike KubjT_4.50d / satyaṃ satyaṃ na cānyathā KubjT_8.10d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869214 (0.049):
satyalokāvadhiṃ vrajet KubjT_16.99d / satyaṃ satyaṃ gaṇāmbike KubjT_4.50d
sāmprataṃ kulamārgas tu $ yathā bhavati tac chṛṇu &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461273 (0.0):
na mayā kasyacit khyātaṃ satyaṃ satyaṃ gaṇāmbike // KubjT_4.50 // / sāmprataṃ kulamārgas tu yathā bhavati tac chṛṇu /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22871994 (0.030):
sā mudrā tu samākhyātā KubjT_6.110a / sāmprataṃ kulamārgas tu KubjT_4.51a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316641 (0.032):
sāmprataṃ kathayāmi te SvaT_1.12b / sāmprataṃ kulamārgas tu KubjT_4.51a
paraṃ binduḥ samākhyāto % hṛtpadme suranāyike // KubjT_4.51 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461281 (0.0):
sāmprataṃ kulamārgas tu yathā bhavati tac chṛṇu / / paraṃ binduḥ samākhyāto hṛtpadme suranāyike // KubjT_4.51 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326060 (0.038):
hṛtpadme saṃsthitā nityam KubjT_5.134c / hṛtpadme suranāyike KubjT_4.51d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22874540 (0.064):
hṛtpadme suranāyike KubjT_4.51d / hṛdayaṃ ca daśākṣaram KubjT_7.40d
grahaṇaṃ tasya copāyas $ taṃ jñeyaṃ kaulikaṃ param & / bījaṃ kuṇḍalinī śaktir % yā karoti gamāgamam // KubjT_4.52 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461294 (0.0):
paraṃ binduḥ samākhyāto hṛtpadme suranāyike // KubjT_4.51 // / grahaṇaṃ tasya copāyas taṃ jñeyaṃ kaulikaṃ param /
tasyāntaṃ tu tato jñātvā $ bījaṃ kaulikam uttamam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461301 (0.0):
bījaṃ kuṇḍalinī śaktir yā karoti gamāgamam // KubjT_4.52 // / tasyāntaṃ tu tato jñātvā bījaṃ kaulikam uttamam /
mūlaṃ śaktiḥ smṛtā kubjī % jagataḥ kāraṇātmikā // KubjT_4.53 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461309 (0.0):
tasyāntaṃ tu tato jñātvā bījaṃ kaulikam uttamam / / mūlaṃ śaktiḥ smṛtā kubjī jagataḥ kāraṇātmikā // KubjT_4.53 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205779 (0.064):
jagataḥ kāraṇaṃ bhavet SvaT_4.275d / jagataḥ kāraṇātmikā KubjT_4.53d
tasyā jātam aśeṣaṃ tu $ ābrahmabhuvanāntikam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461315 (0.0):
mūlaṃ śaktiḥ smṛtā kubjī jagataḥ kāraṇātmikā // KubjT_4.53 // / tasyā jātam aśeṣaṃ tu ābrahmabhuvanāntikam /
sṛjate yena suśroṇi % kāryakāraṇayogataḥ // KubjT_4.54 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461321 (0.0):
tasyā jātam aśeṣaṃ tu ābrahmabhuvanāntikam / / sṛjate yena suśroṇi kāryakāraṇayogataḥ // KubjT_4.54 //
jñeyā dharmiṇi dharmitvaṃ $ yathoṣmā kṛṣṇavartmanaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461327 (0.0):
sṛjate yena suśroṇi kāryakāraṇayogataḥ // KubjT_4.54 // / jñeyā dharmiṇi dharmitvaṃ yathoṣmā kṛṣṇavartmanaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208936 (0.044):
jñeyā dvātriṃśa tatkramāt SvaT_9.29b / jñeyā dharmiṇi dharmitvaṃ KubjT_4.55a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22841379 (0.062):
jñeyaṃ vṛddhopamaṃ netraṃ KubjT_7.17c / jñeyā dharmiṇi dharmitvaṃ KubjT_4.55a
etat kaulikam ākhyātaṃ % mūlasaṃjñā varānane // KubjT_4.55 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461333 (0.0):
jñeyā dharmiṇi dharmitvaṃ yathoṣmā kṛṣṇavartmanaḥ / / etat kaulikam ākhyātaṃ mūlasaṃjñā varānane // KubjT_4.55 //
āgamas tatra sūtrārtho $ vidhis tatraiva coditā & / varṇarāśikramo jñeyo % nādiphāntasvarūpataḥ // KubjT_4.56 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461341 (0.0):
etat kaulikam ākhyātaṃ mūlasaṃjñā varānane // KubjT_4.55 // / āgamas tatra sūtrārtho vidhis tatraiva coditā /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461348 (0.0):
āgamas tatra sūtrārtho vidhis tatraiva coditā / / varṇarāśikramo jñeyo nādiphāntasvarūpataḥ // KubjT_4.56 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286763 (0.038):
varṇarāśikramo jñeyo KubjT_4.56c / varṇarāśir ahaṃ bhadre KubjT_1.75a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237341 (0.051):
nādiphāntasvarūpataḥ KubjT_4.56d / nādiphāntasvarūpiṇī KubjT_1.71d
ādikṣāntaś ca deveśi $ śabdarāśikramo viduḥ & / etat kaulikam ākhyataṃ % ṣaṭprakāraṃ varānane // KubjT_4.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461359 (0.0):
varṇarāśikramo jñeyo nādiphāntasvarūpataḥ // KubjT_4.56 // / ādikṣāntaś ca deveśi śabdarāśikramo viduḥ /
sakalādikrameṇaiva $ vakṣyamānaṃ nibodhata & / brahmasthaḥ sakalo mantra % aṣṭatriṃśatkalair yutaḥ // KubjT_4.58 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461371 (0.0):
etat kaulikam ākhyataṃ ṣaṭprakāraṃ varānane // KubjT_4.57 // / sakalādikrameṇaiva vakṣyamānaṃ nibodhata /
pūryaṣṭakasamopeta $ udbhavastho vijānataḥ & / kaṇṭhastho niṣkalo devi % kalākālavivarjitaḥ // KubjT_4.59 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461384 (0.0):
brahmasthaḥ sakalo mantra aṣṭatriṃśatkalair yutaḥ // KubjT_4.58 // / pūryaṣṭakasamopeta udbhavastho vijānataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185870 (0.041):
kaṇṭhastho niṣkalo devi KubjT_4.59c / kaṇṭhastho viramecchabdaḥ SvaT_4.371a
rudrasthānagato bhadre $ mantro bhāvair dvibhir yutaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461393 (0.0):
kaṇṭhastho niṣkalo devi kalākālavivarjitaḥ // KubjT_4.59 // / rudrasthānagato bhadre mantro bhāvair dvibhir yutaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1282935 (0.043):
rudrastrībhiḥ samantataḥ SvaT_10.601d / rudrasthānagato bhadre KubjT_4.60a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22862102 (0.052):
rudraśaktiḥ svayambhunā KubjT_1.71b / rudrasthānagato bhadre KubjT_4.60a
sthūlajālakalair yukto % bindvādīnāṃ ca sambhavaiḥ // KubjT_4.60 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461400 (0.0):
rudrasthānagato bhadre mantro bhāvair dvibhir yutaḥ / / sthūlajālakalair yukto bindvādīnāṃ ca sambhavaiḥ // KubjT_4.60 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873487 (0.061):
sthiraṃ dravanabhoyutam KubjT_5.137d / sthūlajālakalair yukto KubjT_4.60c
sūkṣmādhārasthito hy ekaḥ $ sparśākhyo mantravedakaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461409 (0.0):
sthūlajālakalair yukto bindvādīnāṃ ca sambhavaiḥ // KubjT_4.60 // / sūkṣmādhārasthito hy ekaḥ sparśākhyo mantravedakaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319393 (0.056):
sūkṣmāt sūkṣmataro devi KubjT_4.63a / sūkṣmādhārasthito hy ekaḥ KubjT_4.61a
sakalo niṣkalaś cāsau % mantro jñeyas tu suvrate // KubjT_4.61 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267513 (0.0):
mantroccaravolomena SvaT_4.214a / mantro jñeyas tu niṣkalaḥ KubjT_4.62d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461416 (0.0):
sūkṣmādhārasthito hy ekaḥ sparśākhyo mantravedakaḥ / / sakalo niṣkalaś cāsau mantro jñeyas tu suvrate // KubjT_4.61 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857665 (0.037):
mantredaṃ pārameśvaram KubjT_8.15b / mantro jñeyas tu niṣkalaḥ KubjT_4.62d
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26637907 (0.063):
garuḍa uvāca / niṣkalaḥ sa kathaṃ jñeyaḥ $ sakalo 'pi pumāṃstadā &
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10705990 (0.063):
garuḍa uvāca / niṣkalaḥ sa kathaṃ jñeyaḥ sakalo 'pi pumāṃstadā /
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtm_au.htm.txt) 27708470 (0.063):
garuḍa uvāca| / niṣkalaḥ sa kathaṃ jñeyaḥ $ sakalo 'pi pumāṃstadā &
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtm_pu.htm.txt) 11745855 (0.063):
garuḍa uvāca| / niṣkalaḥ sa kathaṃ jñeyaḥ sakalo 'pi pumāṃstadā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4912439 (0.063):
mūrtāmūrtaṃ parambrahma harerdhyānaṃ hi cintanam //AP_373.009cd/ / sakalo niṣkalo jñeyaḥ sarvajñaḥ paramo hariḥ /AP_373.010ab/
vilīno bindudeve tu $ yonyākārasvarūpataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461422 (0.0):
sakalo niṣkalaś cāsau mantro jñeyas tu suvrate // KubjT_4.61 // / vilīno bindudeve tu yonyākārasvarūpataḥ /
śabdasparśavinirmukto % mantro jñeyas tu niṣkalaḥ // KubjT_4.62 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461431 (0.0):
vilīno bindudeve tu yonyākārasvarūpataḥ / / śabdasparśavinirmukto mantro jñeyas tu niṣkalaḥ // KubjT_4.62 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267511 (0.034):
mantroccaravolomena SvaT_4.214a / mantro jñeyas tu niṣkalaḥ KubjT_4.62d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857665 (0.055):
mantredaṃ pārameśvaram KubjT_8.15b / mantro jñeyas tu niṣkalaḥ KubjT_4.62d
sūkṣmāt sūkṣmataro devi $ sa ca sūkṣmo nigadyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461435 (0.0):
śabdasparśavinirmukto mantro jñeyas tu niṣkalaḥ // KubjT_4.62 // / sūkṣmāt sūkṣmataro devi sa ca sūkṣmo nigadyate /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872861 (0.039):
sūkṣmā caiva susūkṣmā ca KubjT_24.99c / sūkṣmāt sūkṣmataro devi KubjT_4.63a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319389 (0.051):
sūkṣmāt sūkṣmataraṃ mahat VT_332b / sūkṣmāt sūkṣmataro devi KubjT_4.63a / sūkṣmādhārasthito hy ekaḥ KubjT_4.61a
kālarūpaḥ smṛto bindus % taṃ bhittvā vrajate yadi // KubjT_4.63 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461442 (0.0):
sūkṣmāt sūkṣmataro devi sa ca sūkṣmo nigadyate / / kālarūpaḥ smṛto bindus taṃ bhittvā vrajate yadi // KubjT_4.63 //
ūrdhvapade pravṛttasya $ suṣumṇādhāragocaraḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461449 (0.0):
kālarūpaḥ smṛto bindus taṃ bhittvā vrajate yadi // KubjT_4.63 // / ūrdhvapade pravṛttasya suṣumṇādhāragocaraḥ /
pralīnaḥ śabdadeve tu % cicchaktipratibodhitaḥ // KubjT_4.64 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461456 (0.0):
ūrdhvapade pravṛttasya suṣumṇādhāragocaraḥ / / pralīnaḥ śabdadeve tu cicchaktipratibodhitaḥ // KubjT_4.64 //
bhinnakalaḥ smṛto hy evaṃ $ layātītas tu mokṣadaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461458 (0.0):
pralīnaḥ śabdadeve tu cicchaktipratibodhitaḥ // KubjT_4.64 // / bhinnakalaḥ smṛto hy evaṃ layātītas tu mokṣadaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284636 (0.044):
layaḥ syād vyāpinīpade KubjT_13.86b / layātītas tu mokṣadaḥ KubjT_4.65b
pañcāvasthā samākhyātā % mantrāṇām amitaujasām // KubjT_4.65 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461470 (0.0):
bhinnakalaḥ smṛto hy evaṃ layātītas tu mokṣadaḥ / / pañcāvasthā samākhyātā mantrāṇām amitaujasām // KubjT_4.65 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1267162 (0.036):
mantrācāravilupto 'pi KubjT_22.50a / mantrāṇām amitaujasām KubjT_4.65d / mantrāṇām amitaujasām KubjT_4.107b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857588 (0.053):
mantrāṇām amitaujasām KubjT_4.65d / mantrāṇām amitaujasām KubjT_4.107b / mantrāṇāṃ dīpakaṃ devi KubjT_5.41a
yāvad evaṃ na vindeta $ tāvat siddhiḥ kuto bhavet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461478 (0.0):
pañcāvasthā samākhyātā mantrāṇām amitaujasām // KubjT_4.65 // / yāvad evaṃ na vindeta tāvat siddhiḥ kuto bhavet /
hṛtkaṇṭhatālujihvauṣṭhau % dantanāsodbhavākṣarāḥ // KubjT_4.66 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461487 (0.0):
yāvad evaṃ na vindeta tāvat siddhiḥ kuto bhavet / / hṛtkaṇṭhatālujihvauṣṭhau dantanāsodbhavākṣarāḥ // KubjT_4.66 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1325910 (0.020):
hṛtoddhatatamastāntiḥ BhStc_58a / hṛtkaṇṭhatālujihvauṣṭhau KubjT_4.66c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22874516 (0.020):
hṛccakre vidhisaṃsthitaḥ KubjT_9.44b / hṛtkaṇṭhatālujihvauṣṭhau KubjT_4.66c
kṣaṇapradhvaṃsino devi $ yathotpattis tathā kṣayaḥ / & / kṛtakā hy acetanā śūnyā % anityā jalpakārakāḥ // KubjT_4.67 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461498 (0.0):
hṛtkaṇṭhatālujihvauṣṭhau dantanāsodbhavākṣarāḥ // KubjT_4.66 // / kṣaṇapradhvaṃsino devi yathotpattis tathā kṣayaḥ / /
pañcāvasthāprabhinnas tu $ tadā mantra m ihocyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461507 (0.0):
kṛtakā hy acetanā śūnyā anityā jalpakārakāḥ // KubjT_4.67 // / pañcāvasthāprabhinnas tu tadā mantra m ihocyate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243642 (0.042):
pañcāvasthāparaṃ vrajet KubjT_19.49d / pañcāvasthāprabhinnas tu KubjT_4.68a
evaṃ mantragatiṃ jñātvā % sidhyante līlayā narāḥ // KubjT_4.68 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461513 (0.0):
pañcāvasthāprabhinnas tu tadā mantra m ihocyate / / evaṃ mantragatiṃ jñātvā sidhyante līlayā narāḥ // KubjT_4.68 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224726 (0.058):
evaṃ mantragatiṃ jñātvā % sidhyate nātra saṃśayaḥ // KubjT_4.74 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461592 (0.058):
evaṃ mantragatiṃ jñātvā sidhyate nātra saṃśayaḥ // KubjT_4.74 //
udbhave śuddham ity ukto $ viśleṣe dvandvajaḥ smṛtaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461520 (0.0):
evaṃ mantragatiṃ jñātvā sidhyante līlayā narāḥ // KubjT_4.68 // / udbhave śuddham ity ukto viśleṣe dvandvajaḥ smṛtaḥ /
saṅkīrṇe layasaṃsthā hi % upadeśas tridhā smṛtaḥ // KubjT_4.69 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461528 (0.0):
udbhave śuddham ity ukto viśleṣe dvandvajaḥ smṛtaḥ / / saṅkīrṇe layasaṃsthā hi upadeśas tridhā smṛtaḥ // KubjT_4.69 //
sparśanaṃ cāvalokaṃ ca $ sambhāṣaṃ cātmadarśanam & / svayamāveśanaṃ caiva % saṅkrāntiḥ pañcalakṣaṇā // KubjT_4.70 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461537 (0.0):
saṅkīrṇe layasaṃsthā hi upadeśas tridhā smṛtaḥ // KubjT_4.69 // / sparśanaṃ cāvalokaṃ ca sambhāṣaṃ cātmadarśanam /
sparśanaṃ hṛdisaṃsthaṃ tu $ ālokaṃ kaṇṭhadeśataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461546 (5.960):
sparśanaṃ hṛdisaṃsthaṃ tu ālokaṃ kaṇṭhadeśataḥ / / tālusthāne tu sambhāṣaṃ darśanaṃ bindumadhyataḥ // KubjT_4.71 //
tālusthāne tu sambhāṣaṃ % darśanaṃ bindumadhyataḥ // KubjT_4.71 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461553 (0.0):
sparśanaṃ hṛdisaṃsthaṃ tu ālokaṃ kaṇṭhadeśataḥ / / tālusthāne tu sambhāṣaṃ darśanaṃ bindumadhyataḥ // KubjT_4.71 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225630 (0.059):
darbho vai bhairaveṇa tu SvaT_2.248b / darśanaṃ bindumadhyataḥ KubjT_4.71d / darśanaṃ śṛṇu ṣaṇmukha Stk_11.2b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22846090 (0.063):
darpeṇākulitekṣaṇaḥ KubjT_10.106b / darśanaṃ bindumadhyataḥ KubjT_4.71d / darśanād eva sarvataḥ KubjT_9.40b
svayamāveśanaṃ devi $ kubjirandhre na saṃśayaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461559 (0.0):
tālusthāne tu sambhāṣaṃ darśanaṃ bindumadhyataḥ // KubjT_4.71 // / svayamāveśanaṃ devi kubjirandhre na saṃśayaḥ /
sparśane kampanaṃ jñeyam % āloke dhunanaṃ bhavet // KubjT_4.72 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461566 (0.0):
svayamāveśanaṃ devi kubjirandhre na saṃśayaḥ / / sparśane kampanaṃ jñeyam āloke dhunanaṃ bhavet // KubjT_4.72 //
sambhāṣe tu bhavet stobhaḥ $ śāstrārthaṃ caiva manyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461574 (0.0):
sparśane kampanaṃ jñeyam āloke dhunanaṃ bhavet // KubjT_4.72 // / sambhāṣe tu bhavet stobhaḥ śāstrārthaṃ caiva manyate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309854 (0.035):
sambhāṣaṃ cātmadarśanam KubjT_4.70b / sambhāṣe tu bhavet stobhaḥ KubjT_4.73a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22870128 (0.063):
sambhāṣe tu bhavet stobhaḥ KubjT_4.73a / sammohadhvaṃsakārakam KubjT_10.48b
darśanena guṇāvāptir % aṇimādiguṇāṣṭakam // KubjT_4.73 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461582 (0.0):
sambhāṣe tu bhavet stobhaḥ śāstrārthaṃ caiva manyate / / darśanena guṇāvāptir aṇimādiguṇāṣṭakam // KubjT_4.73 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165756 (0.034):
aṇimādiguṇāvāptau SvaT_4.489a / aṇimādiguṇāṣṭakam KubjT_4.73d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1254885 (0.045):
pravarteta guṇāṣṭakam SvaT_7.320d / pravardhanān mahājyoter KubjT_12.63a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826646 (0.054):
aṇimādiguṇādhārā KubjT_5.142c / aṇimādiguṇāṣṭakam KubjT_4.73d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914321 (0.057):
aṇimādiguṇāṣṭakam LiP_1,85.19d / aṇimādiguṇairyutaḥ LiP_1,76.37d
svayamāviśane devi $ utpaten nātra saṃśayaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461588 (0.0):
darśanena guṇāvāptir aṇimādiguṇāṣṭakam // KubjT_4.73 // / svayamāviśane devi utpaten nātra saṃśayaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26563272 (0.051):
sparśanānnāśayeddevi gohatyāṃ nātra saṃśayaḥ / / kiṃ punarbhakṣaṇāddevi prāpyate paramaṃ padam // Rrā_1,1.14 //
evaṃ mantragatiṃ jñātvā % sidhyate nātra saṃśayaḥ // KubjT_4.74 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461597 (0.0):
svayamāviśane devi utpaten nātra saṃśayaḥ / / evaṃ mantragatiṃ jñātvā sidhyate nātra saṃśayaḥ // KubjT_4.74 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1317860 (0.033):
sidhyate nātra saṃśayaḥ KubjT_4.74d / sidhyate nātra saṃśayaḥ KubjT_10.63b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224643 (0.058):
pañcāvasthāprabhinnas tu $ tadā mantra m ihocyate & / evaṃ mantragatiṃ jñātvā % sidhyante līlayā narāḥ // KubjT_4.68 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461508 (0.058):
pañcāvasthāprabhinnas tu tadā mantra m ihocyate / / evaṃ mantragatiṃ jñātvā sidhyante līlayā narāḥ // KubjT_4.68 //
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ mantroddhāraṃ varānane/ & / sugupte bhūsame śuddhe % gomayenopalepite // KubjT_4.75 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461610 (0.0):
evaṃ mantragatiṃ jñātvā sidhyate nātra saṃśayaḥ // KubjT_4.74 // / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi mantroddhāraṃ varānane/ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1318248 (0.047):
sugupte nirjane deśe VT_18c / sugupte bhūsame śuddhe KubjT_4.75c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872551 (0.047):
sugupte janavarjite KubjT_24.60d / sugupte bhūsame śuddhe KubjT_4.75c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256719 (0.057):
susame bhūpradeśe tu % gomayenopalepite // KubjT_24.59 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493568 (0.057):
susame bhūpradeśe tu gomayenopalepite // KubjT_24.59 //
puṣpaprakaragandhāḍhye $ gahvaraṃ tu samālikhet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461616 (0.0):
sugupte bhūsame śuddhe gomayenopalepite // KubjT_4.75 // / puṣpaprakaragandhāḍhye gahvaraṃ tu samālikhet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250279 (0.038):
puṣpapātāṃśa eva ca SvaT_8.1d / puṣpaprakaragandhāḍhye KubjT_4.76a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22853106 (0.042):
puṣpapātād vilakṣayet KubjT_10.120b / puṣpaprakaragandhāḍhye KubjT_4.76a
saptatrayodaśair bhāgaiḥ % ṣaḍ lopyāḥ ṣaṭkrameṇa tu // KubjT_4.76 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304740 (0.0):
ṣaḍrasāsvādaneritaḥ SvaT_7.107d / ṣaḍ lopyāḥ ṣaṭkrameṇa tu KubjT_4.76d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22868405 (0.0):
ṣaḍrasāsvādanaṃ kramāt KubjT_13.11b / ṣaḍ lopyāḥ ṣaṭkrameṇa tu KubjT_4.76d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461626 (0.0):
puṣpaprakaragandhāḍhye gahvaraṃ tu samālikhet / / saptatrayodaśair bhāgaiḥ ṣaḍ lopyāḥ ṣaṭkrameṇa tu // KubjT_4.76 //
yathā caivaikapārśve tu $ dvitīyam evam eva hi & / ekaṃ trīṇi tathā pañca % sapta nava tathaiva ca // KubjT_4.77 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461636 (0.0):
saptatrayodaśair bhāgaiḥ ṣaḍ lopyāḥ ṣaṭkrameṇa tu // KubjT_4.76 // / yathā caivaikapārśve tu dvitīyam evam eva hi /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698280 (0.035):
ayuṅgā-ayuṅgā ekadhanā bhavanti | trayo vā pañca vā pañca vā sapta vā nava / vā nava / vaikādaśa vaikādaśa vā trayodaśa vā trayodaśa vā pañcadaśa vā dvandvamaha
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12853353 (0.052):
MSS_2899 2 ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍiti vyastāstasaṃkhyākramā vācaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085417 (0.052):
ekam+trīṇi nava+aṣṭa sapta ṣaṭ+iti vyastāstasaṃkhyākramās+
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1734123 (0.061):
ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ iti vyastāsta saṃkhyā kramā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462294 (0.061):
ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ iti vyastāstasaṃkhyākramā VidSrk_5.25c *(95c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262735 (0.061):
ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ iti vyastāstasaṃkhyākramā % vācaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873454 (0.061):
ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ iti vyastāstasaṃkhyākramā vācaḥ śaktidharasya
ekādaśa tathāpy evaṃ $ trayodaśāvasānataḥ & / pañcāśad ūnam ekena % kartavyaṃ hi yathāvidhi // KubjT_4.78 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461645 (0.0):
ekaṃ trīṇi tathā pañca sapta nava tathaiva ca // KubjT_4.77 // / ekādaśa tathāpy evaṃ trayodaśāvasānataḥ /
kāmarūpād akārādau $ likhed evaṃ krameṇa tu &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461651 (0.0):
pañcāśad ūnam ekena kartavyaṃ hi yathāvidhi // KubjT_4.78 // / kāmarūpād akārādau likhed evaṃ krameṇa tu /
svarāḥ sparśā yathāvṛttyā % yāvan madhyam upāgatāḥ // KubjT_4.79 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461658 (0.0):
kāmarūpād akārādau likhed evaṃ krameṇa tu / / svarāḥ sparśā yathāvṛttyā yāvan madhyam upāgatāḥ // KubjT_4.79 //
oḍḍiyānagataṃ devi $ haṃsākhyaṃ tu mahātmanam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461663 (0.0):
svarāḥ sparśā yathāvṛttyā yāvan madhyam upāgatāḥ // KubjT_4.79 // / oḍḍiyānagataṃ devi haṃsākhyaṃ tu mahātmanam /
ka ṣākhyaṃ mantrarājānaṃ % saṃyogena tu jāyate // KubjT_4.80 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461672 (0.0):
oḍḍiyānagataṃ devi haṃsākhyaṃ tu mahātmanam / / ka ṣākhyaṃ mantrarājānaṃ saṃyogena tu jāyate // KubjT_4.80 //
evaṃ nyāse kṛte devi $ uddharen mālinīṃ śubhām &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461679 (0.0):
ka ṣākhyaṃ mantrarājānaṃ saṃyogena tu jāyate // KubjT_4.80 // / evaṃ nyāse kṛte devi uddharen mālinīṃ śubhām /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184307 (0.043):
evaṃ niṣpādayitvā tu KubjT_24.161a / evaṃ nyāse kṛte devi KubjT_4.81a
nādiphāntakrameṇaiva % yathā bhavati tac chṛṇu // KubjT_4.81 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461686 (0.0):
evaṃ nyāse kṛte devi uddharen mālinīṃ śubhām / / nādiphāntakrameṇaiva yathā bhavati tac chṛṇu // KubjT_4.81 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237336 (0.051):
nādinī nādagarbhajā KubjT_14.75b / nādiphāntakrameṇa tu KubjT_5.74b
pa dha madhye śikhā jñeyā $ adhaḥśiravyavasthitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461692 (0.0):
nādiphāntakrameṇaiva yathā bhavati tac chṛṇu // KubjT_4.81 // / pa dha madhye śikhā jñeyā adhaḥśiravyavasthitā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244817 (1.192):
pa dha madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.63c / pa dha madhye śikhā jñeyā KubjT_4.82a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22851311 (1.192):
pa dha madhye śikhā jñeyā KubjT_4.82a / pa ba madhyaṃ tathaiva ca KubjT_4.105b
e pūrvākṣaracatuṣkaṃ % śiromālā nigadyate // KubjT_4.82 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461698 (0.0):
pa dha madhye śikhā jñeyā adhaḥśiravyavasthitā / / e pūrvākṣaracatuṣkaṃ śiromālā nigadyate // KubjT_4.82 //
ai śa madhye śiro devyāḥ $ kārayec chubhalakṣaṇam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461706 (0.0):
e pūrvākṣaracatuṣkaṃ śiromālā nigadyate // KubjT_4.82 // / ai śa madhye śiro devyāḥ kārayec chubhalakṣaṇam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832853 (0.043):
airuḍyām agnivaktrāṃ tu KubjT_22.32a / ai śa madhye śiro devyāḥ KubjT_4.83a
tṛtīyaṃ nayanaṃ devyā % ṅa cha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.83 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461717 (0.0):
ai śa madhye śiro devyāḥ kārayec chubhalakṣaṇam / / tṛtīyaṃ nayanaṃ devyā ṅa cha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.83 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201864 (1.192):
ṅakāre devatā hy etāḥ KubjT_21.33a / ṅa cha madhyagataṃ punaḥ KubjT_4.83d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826488 (0.045):
acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā KubjT_3.82c / a cha madhyagataṃ śūlam KubjT_4.96c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229901 (0.046):
saptāviṃśatimaṃ bhadre % ā sa madhyagataṃ punaḥ // KubjT_7.73 // / jha pūrveṇa samāyuktam $ aṣṭāviṃśa tu pārvati &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466768 (0.046):
saptāviṃśatimaṃ bhadre ā sa madhyagataṃ punaḥ // KubjT_7.73 // / jha pūrveṇa samāyuktam aṣṭāviṃśa tu pārvati /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224312 (0.051):
tha da dakṣiṇagau dvau tu KubjT_4.104c / tha da madhyagataṃ devi KubjT_4.105a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234323 (0.051):
na dantair daśanān spṛṣṭvā KubjT_23.161c / na da madhyagataṃ jñeyaṃ KubjT_4.84a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224912 (0.052):
visargānta kha madhyasthaṃ % ka ga madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.87 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461778 (0.052):
visargānta kha madhyasthaṃ ka ga madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.87 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229720 (0.063):
e va randhragataṃ gṛhya % kevalaṃ tridaśaṃ punaḥ // KubjT_7.61 // / ja sa madhyagataṃ gṛhya $ ai au madhyena āhatam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466586 (0.063):
e va randhragataṃ gṛhya kevalaṃ tridaśaṃ punaḥ // KubjT_7.61 // / ja sa madhyagataṃ gṛhya ai au madhyena āhatam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185669 (0.064):
ka krodhaḥ śikhare sthitaḥ KubjT_24.15d / ka ga madhyagataṃ punaḥ KubjT_4.87d
na da madhyagataṃ jñeyaṃ $ dvidhābhūtaṃ varānane &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1234323 (0.0):
na dantair daśanān spṛṣṭvā KubjT_23.161c / na da madhyagataṃ jñeyaṃ KubjT_4.84a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461723 (0.0):
tṛtīyaṃ nayanaṃ devyā ṅa cha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.83 // / na da madhyagataṃ jñeyaṃ dvidhābhūtaṃ varānane /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22848507 (0.042):
na da madhyagataṃ jñeyaṃ KubjT_4.84a / nadī tu samudāhṛtā KubjT_25.83b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224312 (0.051):
tha da dakṣiṇagau dvau tu KubjT_4.104c / tha da madhyagataṃ devi KubjT_4.105a
nayanau ca smṛtau devyāḥ % kramād dakṣiṇavāmagau // KubjT_4.84 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461729 (0.0):
na da madhyagataṃ jñeyaṃ dvidhābhūtaṃ varānane / / nayanau ca smṛtau devyāḥ kramād dakṣiṇavāmagau // KubjT_4.84 //
ṭa pūrve nāsikā jñeyā $ saṃsṛṣṭā caiva madhyagā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461737 (0.0):
nayanau ca smṛtau devyāḥ kramād dakṣiṇavāmagau // KubjT_4.84 // / ṭa pūrve nāsikā jñeyā saṃsṛṣṭā caiva madhyagā /
ḍha ta madhyagataṃ gṛhya % dvirabhyāsapaderitam // KubjT_4.85 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461746 (0.0):
ṭa pūrve nāsikā jñeyā saṃsṛṣṭā caiva madhyagā / / ḍha ta madhyagataṃ gṛhya dvirabhyāsapaderitam // KubjT_4.85 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209704 (0.041):
ḍhakāre devatā nāma KubjT_21.57c / ḍha ta madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.85c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231004 (0.056):
dvirabdair yakṣakanyāś ca KubjT_25.57c / dvirabhyāsapaderitam KubjT_4.85d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273970 (0.061):
ya ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.68a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229817 (0.061):
viṃśamaṃ nyūnam ekena % uddhṛtaṃ bījam uttamam // KubjT_7.67 // / ya ḍha madhyagataṃ gṛhya $ kevalaṃ viṃśamaṃ bhavet &
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22859415 (0.061):
yajñayājī himantākhyo KubjT_3.26c / ya ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.68a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466684 (0.061):
viṃśamaṃ nyūnam ekena uddhṛtaṃ bījam uttamam // KubjT_7.67 // / ya ḍha madhyagataṃ gṛhya kevalaṃ viṃśamaṃ bhavet /
ṭha ḍa pūrvau yutau 'dhastād $ bhūṣaṇau karṇayoḥ smṛtau &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209534 (0.0):
ṭhakāre devatāḥ pūjyāḥ KubjT_21.52a / ṭha ḍa pūrvau yutau 'dhastād KubjT_4.86a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461755 (0.0):
ḍha ta madhyagataṃ gṛhya dvirabhyāsapaderitam // KubjT_4.85 // / ṭha ḍa pūrvau yutau 'dhastād bhūṣaṇau karṇayoḥ smṛtau /
vāmadakṣiṇamārgeṇa % karṇabhūṣasthitāv iha // KubjT_4.86 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461762 (0.0):
ṭha ḍa pūrvau yutau 'dhastād bhūṣaṇau karṇayoḥ smṛtau / / vāmadakṣiṇamārgeṇa karṇabhūṣasthitāv iha // KubjT_4.86 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187721 (0.025):
karṇabhūṣaṇavāmasthaṃ KubjT_18.66a / karṇabhūṣasthitāv iha KubjT_4.86d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833742 (0.028):
karṇabhūṣasthitāv iha KubjT_4.86d / karṇamoṭīṃ vaṭasthāṃ tu KubjT_22.30a
sa ca madhyagataṃ vaktraṃ $ devyāyā vīranāyike &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461769 (0.0):
vāmadakṣiṇamārgeṇa karṇabhūṣasthitāv iha // KubjT_4.86 // / sa ca madhyagataṃ vaktraṃ devyāyā vīranāyike /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306189 (0.016):
sa ca nāḍīpathe sthitaḥ KubjT_11.14d / sa ca madhyagataṃ vaktraṃ KubjT_4.87a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225094 (0.063):
ya sa madhyagataṃ prāṇaṃ $ devyāyā vīranāyike &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461960 (0.063):
ya sa madhyagataṃ prāṇaṃ devyāyā vīranāyike /
visargānta kha madhyasthaṃ % ka ga madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.87 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461779 (0.0):
sa ca madhyagataṃ vaktraṃ devyāyā vīranāyike / / visargānta kha madhyasthaṃ ka ga madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.87 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185669 (5.960):
ka krodhaḥ śikhare sthitaḥ KubjT_24.15d / ka ga madhyagataṃ punaḥ KubjT_4.87d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1293612 (0.022):
visargājjāyate sṛṣṭir Stk_13.19c / visargānta kha madhyasthaṃ KubjT_4.87c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22865411 (0.022):
visargastho mahātmāno KubjT_25.129c / visargānta kha madhyasthaṃ KubjT_4.87c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174060 (0.045):
aḥ kha madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.55c / aḥ kha madhyagataṃ punaḥ KubjT_7.69b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224847 (0.052):
tṛtīyaṃ nayanaṃ devyā % ṅa cha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.83 // / na da madhyagataṃ jñeyaṃ $ dvidhābhūtaṃ varānane &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461713 (0.052):
tṛtīyaṃ nayanaṃ devyā ṅa cha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.83 // / na da madhyagataṃ jñeyaṃ dvidhābhūtaṃ varānane /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189447 (0.064):
ka ṣa madhyagataṃ punaḥ KubjT_7.76b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834112 (0.064):
kaśyapasya suto balī KubjT_24.143d / ka ṣa madhyagataṃ punaḥ KubjT_7.76b
kha paścimaṃ samuddiṣṭaṃ $ paścimottaram eva ca & / gha ca madhyagataṃ caiva % uddhared akṣaraṃ śubham // KubjT_4.88 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461784 (0.0):
visargānta kha madhyasthaṃ ka ga madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.87 // / kha paścimaṃ samuddiṣṭaṃ paścimottaram eva ca /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461791 (0.0):
kha paścimaṃ samuddiṣṭaṃ paścimottaram eva ca / / gha ca madhyagataṃ caiva uddhared akṣaraṃ śubham // KubjT_4.88 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1197481 (0.056):
kha paścimaṃ samuddiṣṭaṃ KubjT_4.88a / kha pūrvavarṇam uddhṛtya KubjT_7.68c
ete pañca smṛtā varṇā $ devyā daśanakalpanā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461797 (0.0):
gha ca madhyagataṃ caiva uddhared akṣaraṃ śubham // KubjT_4.88 // / ete pañca smṛtā varṇā devyā daśanakalpanā /
ña pūrve rasanā devyā % jha ūrdhvena sarasvatī // KubjT_4.89 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461805 (0.0):
ete pañca smṛtā varṇā devyā daśanakalpanā / / ña pūrve rasanā devyā jha ūrdhvena sarasvatī // KubjT_4.89 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209460 (0.051):
ña pūrve rasanā devyā KubjT_4.89c / ña haste saṃsthitaḥ śarmā KubjT_24.12c
sa ta madhyasthitaḥ kaṇṭhaḥ $ ma cha madhyagatoddharet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461817 (0.0):
ña pūrve rasanā devyā jha ūrdhvena sarasvatī // KubjT_4.89 // / sa ta madhyasthitaḥ kaṇṭhaḥ ma cha madhyagatoddharet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306448 (1.192):
sa ta madhyagataṃ cānyaṃ KubjT_7.73a / sa ta madhyasthitaḥ kaṇṭhaḥ KubjT_4.90a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869151 (1.192):
sa ta madhyasthitaḥ kaṇṭhaḥ KubjT_4.90a / sa ta randhragataṃ bījaṃ KubjT_7.78c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264999 (0.040):
maccharīre samutpannā KubjT_22.6c / ma cha madhyagatoddharet KubjT_4.90b
ra ma madhyagataṃ tadvad % akṣarau tu śubhātmakau // KubjT_4.90 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461826 (0.0):
sa ta madhyasthitaḥ kaṇṭhaḥ ma cha madhyagatoddharet / / ra ma madhyagataṃ tadvad akṣarau tu śubhātmakau // KubjT_4.90 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1281779 (0.039):
ramante patyuricchayā SvaT_10.1136d / ra ma madhyagataṃ tadvad KubjT_4.90c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22861839 (0.039):
ramate tatra haṃsākhyaḥ KubjT_25.89c / ra ma madhyagataṃ tadvad KubjT_4.90c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164377 (0.045):
akṣaraughena siddhā sā KubjT_17.22c / akṣarau tu śubhātmakau KubjT_4.90d
śikharau tau smṛtau bhadre $ vāmadakṣiṇagau śubhau &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461833 (0.0):
ra ma madhyagataṃ tadvad akṣarau tu śubhātmakau // KubjT_4.90 // / śikharau tau smṛtau bhadre vāmadakṣiṇagau śubhau /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288670 (0.045):
vāmadakṣiṇagau proktau KubjT_4.106a / vāmadakṣiṇagau śubhau KubjT_4.91b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225008 (0.055):
ja ma pūrvau tu aṅgulyau % vāmadakṣiṇagau śubhau // KubjT_4.93 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461874 (0.055):
ja ma pūrvau tu aṅgulyau vāmadakṣiṇagau śubhau // KubjT_4.93 //
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya % ḍa ṇa madhye dvitīyakam // KubjT_4.91 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461841 (0.0):
śikharau tau smṛtau bhadre vāmadakṣiṇagau śubhau / / ū ḍha madhyagataṃ gṛhya ḍa ṇa madhye dvitīyakam // KubjT_4.91 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19254427 (0.018):
śrībhairava uvāca / ū ḍha madhyagataṃ gṛhya $ ṇa ṭa madhyagataṃ tathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17491278 (0.018):
śrībhairava uvāca / ū ḍha madhyagataṃ gṛhya ṇa ṭa madhyagataṃ tathā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209595 (0.049):
ḍaḍhau bāhudvayaṃ matam KubjT_17.100b / ḍa ṇa madhye dvitīyakam KubjT_4.91d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225763 (0.058):
va ṣa madhyagataṃ gṛhya % ṇa ṭa madhyāsane sthitam // KubjT_5.35 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462631 (0.058):
va ṣa madhyagataṃ gṛhya ṇa ṭa madhyāsane sthitam // KubjT_5.35 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181438 (0.061):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.91c / ū ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_23.92a
vāmadakṣiṇagau dvau tu $ bāhū devyāḥ surārcite &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461850 (0.0):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya ḍa ṇa madhye dvitīyakam // KubjT_4.91 // / vāmadakṣiṇagau dvau tu bāhū devyāḥ surārcite /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288657 (1.788):
vāmadakṣiṇa ucyate KubjT_6.106b / vāmadakṣiṇagau dvau tu KubjT_4.92a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225109 (1.788):
ja ca madhyagataṃ gṛhya % ra va sandhigataṃ tathā // KubjT_4.99 // / vāmadakṣiṇagau dvau tu $ akṣarau tau stanātmakau &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461975 (1.788):
ja ca madhyagataṃ gṛhya ra va sandhigataṃ tathā // KubjT_4.99 // / vāmadakṣiṇagau dvau tu akṣarau tau stanātmakau /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225007 (0.057):
ja ma pūrvau tu aṅgulyau % vāmadakṣiṇagau śubhau // KubjT_4.93 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461873 (0.057):
ja ma pūrvau tu aṅgulyau vāmadakṣiṇagau śubhau // KubjT_4.93 //
ṭa ḍa madhyagataṃ caiva % dvidhābhūtaṃ tu kārayet // KubjT_4.92 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461859 (0.0):
vāmadakṣiṇagau dvau tu bāhū devyāḥ surārcite / / ṭa ḍa madhyagataṃ caiva dvidhābhūtaṃ tu kārayet // KubjT_4.92 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1230848 (0.040):
dvidhābhūtaṃ tu kārayet KubjT_4.92d / dvidhābhūtaṃ prakalpayet KubjT_4.94b
karatalau smṛtau devyāḥ $ savyāsavyau vijānataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461866 (0.0):
ṭa ḍa madhyagataṃ caiva dvidhābhūtaṃ tu kārayet // KubjT_4.92 // / karatalau smṛtau devyāḥ savyāsavyau vijānataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187427 (0.016):
karaṇaistu vivarjitam SvaT_2.34d / karatalau smṛtau devyāḥ KubjT_4.93a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833637 (0.018):
karaṇena phaḍantena KubjT_25.143c / karatalau smṛtau devyāḥ KubjT_4.93a
ja ma pūrvau tu aṅgulyau % vāmadakṣiṇagau śubhau // KubjT_4.93 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461877 (0.0):
karatalau smṛtau devyāḥ savyāsavyau vijānataḥ / / ja ma pūrvau tu aṅgulyau vāmadakṣiṇagau śubhau // KubjT_4.93 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288672 (0.027):
vāmadakṣiṇagau dvau tu KubjT_4.100a / vāmadakṣiṇagau proktau KubjT_4.106a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206776 (0.046):
jamadagnisuto 'dhvagaḥ SvaT_10.1080b / ja ma pūrvau tu aṅgulyau KubjT_4.93c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22840656 (0.052):
japyamānasya nityaśaḥ KubjT_9.37d / ja ma pūrvau tu aṅgulyau KubjT_4.93c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22864063 (0.055):
vāmadakṣiṇagau dvau tu KubjT_4.92a / vāmadakṣiṇagau dvau tu KubjT_4.100a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461845 (0.055):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya ḍa ṇa madhye dvitīyakam // KubjT_4.91 // / vāmadakṣiṇagau dvau tu bāhū devyāḥ surārcite /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224964 (0.055):
śikharau tau smṛtau bhadre $ vāmadakṣiṇagau śubhau &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461830 (0.055):
śikharau tau smṛtau bhadre vāmadakṣiṇagau śubhau /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225109 (0.055):
ja ca madhyagataṃ gṛhya % ra va sandhigataṃ tathā // KubjT_4.99 // / vāmadakṣiṇagau dvau tu $ akṣarau tau stanātmakau &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461975 (0.055):
vāmadakṣiṇagau dvau tu akṣarau tau stanātmakau /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224979 (0.057):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya % ḍa ṇa madhye dvitīyakam // KubjT_4.91 // / vāmadakṣiṇagau dvau tu $ bāhū devyāḥ surārcite &
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10241561 (0.057):
85.51ab/ vāma^dakṣiṇagau śastau yau tu tāv agra^pṛṣṭhagau/
Varahamihira: Yogayatra (yogay1_u.htm.txt) 28729623 (0.057):
BY_23.47ab/.vāmadakṣiṇagau śastau yau tu tāv agrapṛṣṭhagau/
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288648 (0.064):
vāmadakṣiṇagau dvau tu KubjT_4.92a
aṃ ka madhye karapṛṣṭhe $ dvidhābhūtaṃ prakalpayet &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174001 (0.0):
ahni tiṣṭhanti te sarve SvaT_11.290c / aṃ ka madhye karapṛṣṭhe KubjT_4.94a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22829133 (0.0):
ahorātroṣito bhūtvā KubjT_22.60a / aṃ ka madhye karapṛṣṭhe KubjT_4.94a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461885 (0.0):
ja ma pūrvau tu aṅgulyau vāmadakṣiṇagau śubhau // KubjT_4.93 // / aṃ ka madhye karapṛṣṭhe dvidhābhūtaṃ prakalpayet /
ña ṭha madhyagataṃ gṛhya % vāmahaste pradāpayet // KubjT_4.94 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461893 (0.0):
aṃ ka madhye karapṛṣṭhe dvidhābhūtaṃ prakalpayet / / ña ṭha madhyagataṃ gṛhya vāmahaste pradāpayet // KubjT_4.94 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209441 (0.039):
ña jhāv aṅgulayaḥ kramāt KubjT_24.27d / ña ṭha madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.94c
ūrdhvavaktrakapālaṃ tu $ amṛtākhyena pūritam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461901 (0.0):
ña ṭha madhyagataṃ gṛhya vāmahaste pradāpayet // KubjT_4.94 // / ūrdhvavaktrakapālaṃ tu amṛtākhyena pūritam /
dakṣiṇe tu kare jñeyaṃ % ya ḍha madhye tu daṇḍakam // KubjT_4.95 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273974 (0.0):
ya ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.68a / ya ḍha madhye tu daṇḍakam KubjT_4.95d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461910 (0.0):
ūrdhvavaktrakapālaṃ tu amṛtākhyena pūritam / / dakṣiṇe tu kare jñeyaṃ ya ḍha madhye tu daṇḍakam // KubjT_4.95 //
śūlasya kathitaṃ bhadre $ uddhāreṇa samuddhṛtam & / a cha madhyagataṃ śūlam % uttānam ūrdhvavaktragam // KubjT_4.96 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461916 (0.0):
dakṣiṇe tu kare jñeyaṃ ya ḍha madhye tu daṇḍakam // KubjT_4.95 // / śūlasya kathitaṃ bhadre uddhāreṇa samuddhṛtam /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461924 (0.0):
śūlasya kathitaṃ bhadre uddhāreṇa samuddhṛtam / / a cha madhyagataṃ śūlam uttānam ūrdhvavaktragam // KubjT_4.96 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179770 (0.037):
uttānamañjaliṃ kṛtvā SvaT_14.1c / uttānam ūrdhvavaktragam KubjT_4.96d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830999 (0.047):
uttare caiva catvāri KubjT_24.112a / uttānam ūrdhvavaktragam KubjT_4.96d
jñātavyaṃ tu vipaścidbhir $ yathālakṣaṇalakṣitam & / gha na madhye tu hṛdayaṃ % devyāyāḥ sarvakāmadam // KubjT_4.97 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461930 (0.0):
a cha madhyagataṃ śūlam uttānam ūrdhvavaktragam // KubjT_4.96 // / jñātavyaṃ tu vipaścidbhir yathālakṣaṇalakṣitam /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461940 (0.0):
jñātavyaṃ tu vipaścidbhir yathālakṣaṇalakṣitam / / gha na madhye tu hṛdayaṃ devyāyāḥ sarvakāmadam // KubjT_4.97 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229314 (0.064):
devyāyā saha vinyaset KubjT_24.68d / devyāyāḥ sarvakāmadam KubjT_4.97d
ma ṣa madhyagataṃ gṛhya $ ātmabījaṃ śivātmakam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268157 (0.0):
maloparuddhadṛkśakter SRtp_233c / ma ṣa madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.98a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857859 (0.0):
malīmaso 'tha śuklo vā KubjT_25.32c / ma ṣa madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.98a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461949 (0.0):
gha na madhye tu hṛdayaṃ devyāyāḥ sarvakāmadam // KubjT_4.97 // / ma ṣa madhyagataṃ gṛhya ātmabījaṃ śivātmakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287598 (0.035):
va ṣa madhyagataṃ guhyam KubjT_4.102c / va ṣa madhyagataṃ gṛhya KubjT_5.35c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229682 (0.037):
ña uttarasamāyuktaṃ $ śūnyamastakabhūṣitam & / ma ṣa madhyagataṃ gṛhya % daśamaṃ kevalaṃ priye // KubjT_7.59 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466548 (0.037):
ña uttarasamāyuktaṃ śūnyamastakabhūṣitam / / ma ṣa madhyagataṃ gṛhya daśamaṃ kevalaṃ priye // KubjT_7.59 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857867 (0.050):
ma ṣa madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.59c / mastakāntaṃ vicintayet KubjT_7.107b
visargasahitaṃ bhadre % uddhṛtaṃ mantram uttamam // KubjT_4.98 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461955 (0.0):
ma ṣa madhyagataṃ gṛhya ātmabījaṃ śivātmakam / / visargasahitaṃ bhadre uddhṛtaṃ mantram uttamam // KubjT_4.98 //
ya sa madhyagataṃ prāṇaṃ $ devyāyā vīranāyike &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276463 (0.0):
ya sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_23.93a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461964 (0.0):
visargasahitaṃ bhadre uddhṛtaṃ mantram uttamam // KubjT_4.98 // / ya sa madhyagataṃ prāṇaṃ devyāyā vīranāyike /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22860170 (0.041):
ya sa madhyagataṃ prāṇaṃ KubjT_4.99a / yas tārayed duḥkhamahārṇavaughāt KubjT_3.71c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229816 (0.043):
viṃśamaṃ nyūnam ekena % uddhṛtaṃ bījam uttamam // KubjT_7.67 // / ya ḍha madhyagataṃ gṛhya $ kevalaṃ viṃśamaṃ bhavet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466683 (0.043):
viṃśamaṃ nyūnam ekena uddhṛtaṃ bījam uttamam // KubjT_7.67 // / ya ḍha madhyagataṃ gṛhya kevalaṃ viṃśamaṃ bhavet /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19254442 (0.043):
va kha pūrvadvayoddhṛtya % dha ha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_23.92 // / ya sa madhyagataṃ gṛhya $ etat ṣaṭkaṃ samuddhṛtam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17491293 (0.043):
va kha pūrvadvayoddhṛtya dha ha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_23.92 // / ya sa madhyagataṃ gṛhya etat ṣaṭkaṃ samuddhṛtam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22860161 (0.062):
yaṣṭīhatā bhujaṅgīva KubjT_19.23c / ya sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_23.93a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224900 (0.063):
sa ca madhyagataṃ vaktraṃ $ devyāyā vīranāyike &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461766 (0.063):
sa ca madhyagataṃ vaktraṃ devyāyā vīranāyike /
ja ca madhyagataṃ gṛhya % ra va sandhigataṃ tathā // KubjT_4.99 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461971 (0.0):
ya sa madhyagataṃ prāṇaṃ devyāyā vīranāyike /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207180 (0.050):
javābandhūkapāṭalaiḥ KubjT_24.106b / ja sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.62a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229721 (0.050):
e va randhragataṃ gṛhya % kevalaṃ tridaśaṃ punaḥ // KubjT_7.61 // / ja sa madhyagataṃ gṛhya $ ai au madhyena āhatam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466587 (0.050):
e va randhragataṃ gṛhya kevalaṃ tridaśaṃ punaḥ // KubjT_7.61 // / ja sa madhyagataṃ gṛhya ai au madhyena āhatam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206004 (0.051):
ja caturmukha madhye tu KubjT_24.13a / ja ca madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.99c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22861849 (0.051):
ramitvā kālaparyayam KubjT_2.84d / ra va sandhigataṃ tathā KubjT_4.99d
vāmadakṣiṇagau dvau tu $ akṣarau tau stanātmakau &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461980 (0.0):
ja ca madhyagataṃ gṛhya ra va sandhigataṃ tathā // KubjT_4.99 // / vāmadakṣiṇagau dvau tu akṣarau tau stanātmakau /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288657 (1.788):
vāmadakṣiṇa ucyate KubjT_6.106b / vāmadakṣiṇagau dvau tu KubjT_4.92a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224979 (1.788):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya % ḍa ṇa madhye dvitīyakam // KubjT_4.91 // / vāmadakṣiṇagau dvau tu $ bāhū devyāḥ surārcite &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461845 (1.788):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya ḍa ṇa madhye dvitīyakam // KubjT_4.91 // / vāmadakṣiṇagau dvau tu bāhū devyāḥ surārcite /
jha pūrve tu payo jñeyam % amṛtaṃ ca udāhṛtam // KubjT_4.100 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461987 (0.0):
vāmadakṣiṇagau dvau tu akṣarau tau stanātmakau / / jha pūrve tu payo jñeyam amṛtaṃ ca udāhṛtam // KubjT_4.100 //
na sa madhyagataṃ gṛhya $ udaram uddhṛtaṃ 'naghe &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236294 (0.0):
na sandhyā ayanaṃ tathā KubjT_5.96d / na sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.101a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461996 (0.0):
jha pūrve tu payo jñeyam amṛtaṃ ca udāhṛtam // KubjT_4.100 // / na sa madhyagataṃ gṛhya udaram uddhṛtaṃ 'naghe /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229889 (0.037):
ai pūrveṇa tu sambhinnaṃ % ṣaḍviṃśakam udāhṛtam // KubjT_7.72 // / sa ta madhyagataṃ cānyaṃ $ ṭa pareṇa samāhatam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466756 (0.037):
ai pūrveṇa tu sambhinnaṃ ṣaḍviṃśakam udāhṛtam // KubjT_7.72 // / sa ta madhyagataṃ cānyaṃ ṭa pareṇa samāhatam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276454 (0.039):
ya sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_23.93a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19254442 (0.039):
va kha pūrvadvayoddhṛtya % dha ha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_23.92 // / ya sa madhyagataṃ gṛhya $ etat ṣaṭkaṃ samuddhṛtam &
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22860156 (0.039):
yaṣṭīhatā bhujaṅgīva KubjT_19.23c / ya sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_23.93a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17491293 (0.039):
va kha pūrvadvayoddhṛtya dha ha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_23.92 // / ya sa madhyagataṃ gṛhya etat ṣaṭkaṃ samuddhṛtam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207180 (0.043):
javābandhūkapāṭalaiḥ KubjT_24.106b / ja sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.62a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229721 (0.043):
e va randhragataṃ gṛhya % kevalaṃ tridaśaṃ punaḥ // KubjT_7.61 // / ja sa madhyagataṃ gṛhya $ ai au madhyena āhatam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466587 (0.043):
e va randhragataṃ gṛhya kevalaṃ tridaśaṃ punaḥ // KubjT_7.61 // / ja sa madhyagataṃ gṛhya ai au madhyena āhatam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206004 (0.044):
ja caturmukha madhye tu KubjT_24.13a / ja ca madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.99c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22831546 (0.048):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.91c / ū ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_23.92a
ka ṣākhyaṃ tattvarājānaṃ % nābhiṃ devyāḥ prakalpayet // KubjT_4.101 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462005 (0.0):
na sa madhyagataṃ gṛhya udaram uddhṛtaṃ 'naghe / / ka ṣākhyaṃ tattvarājānaṃ nābhiṃ devyāḥ prakalpayet // KubjT_4.101 //
bha ña madhyagataṃ devi $ nitambaṃ sakalātmakam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260993 (0.0):
bhajyate mriyate tu saḥ KubjT_25.21b / bha ña madhyagataṃ devi KubjT_4.102a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462013 (0.0):
ka ṣākhyaṃ tattvarājānaṃ nābhiṃ devyāḥ prakalpayet // KubjT_4.101 // / bha ña madhyagataṃ devi nitambaṃ sakalātmakam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22855683 (0.058):
bha ña madhyagataṃ devi KubjT_4.102a / bhaṇiṣyāmaḥ kariṣyatha KubjT_2.101b
va ṣa madhyagataṃ guhyam % au paścimasamanvitam // KubjT_4.102 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462016 (0.0):
bha ña madhyagataṃ devi nitambaṃ sakalātmakam / / va ṣa madhyagataṃ guhyam au paścimasamanvitam // KubjT_4.102 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287596 (0.041):
vaṣadāpyāyane śastaṃ SvaT_6.96a / va ṣa madhyagataṃ guhyam KubjT_4.102c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22863698 (0.042):
vaśyo bhavati śobhane KubjT_25.57b / va ṣa madhyagataṃ guhyam KubjT_4.102c
ūrvākāraṃ bhaved bījaṃ $ ṇa tha madhyagataṃ 'naghe &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462030 (0.0):
va ṣa madhyagataṃ guhyam au paścimasamanvitam // KubjT_4.102 // / ūrvākāraṃ bhaved bījaṃ ṇa tha madhyagataṃ 'naghe /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209735 (0.034):
ṇa ta dakṣiṇagau bījau KubjT_4.103c / ṇa tha madhyagataṃ 'naghe KubjT_4.103b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229962 (0.052):
trayastriṃśa samuddiṣṭaṃ % ṇa tha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_7.77 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466829 (0.052):
trayastriṃśa samuddiṣṭaṃ ṇa tha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_7.77 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209713 (0.061):
ṇa ṭa madhyagataṃ tathā KubjT_23.92b / ṇa ṭa madhyāsane sthitam KubjT_5.35d
ṇa ta dakṣiṇagau bījau % jānunī dve prakalpayet // KubjT_4.103 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462039 (0.0):
ūrvākāraṃ bhaved bījaṃ ṇa tha madhyagataṃ 'naghe / / ṇa ta dakṣiṇagau bījau jānunī dve prakalpayet // KubjT_4.103 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209724 (0.029):
ṇa ṭa madhyāsane sthitam KubjT_5.35d / ṇa ta dakṣiṇagau bījau KubjT_4.103c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207375 (0.053):
jānunī darśayedyā tu SvaT_15.31a / jānunī dve prakalpayet KubjT_4.103d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22840852 (0.062):
jānunā bhūmisaṃsthitaḥ KubjT_25.0*17b / jānunī dve prakalpayet KubjT_4.103d / jānunī saṃsthitau devi KubjT_17.108a
savyāsavyagatau jñeyau $ krameṇaiva śubhekṣaṇe &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462045 (0.0):
ṇa ta dakṣiṇagau bījau jānunī dve prakalpayet // KubjT_4.103 // / savyāsavyagatau jñeyau krameṇaiva śubhekṣaṇe /
tha da dakṣiṇagau dvau tu % jaṅghau dve vāmadakṣiṇau // KubjT_4.104 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224309 (0.0):
tha ṇa madhyāsanārūḍhaṃ KubjT_7.76c / tha da dakṣiṇagau dvau tu KubjT_4.104c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22840447 (0.0):
jaṅghāmūle sthitas tu saḥ KubjT_24.12b / jaṅghau dve vāmadakṣiṇau KubjT_4.104d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462056 (0.0):
savyāsavyagatau jñeyau krameṇaiva śubhekṣaṇe / / tha da dakṣiṇagau dvau tu jaṅghau dve vāmadakṣiṇau // KubjT_4.104 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205996 (0.012):
jaṅghe pradarśayedyā tu SvaT_15.31c / jaṅghau dve vāmadakṣiṇau KubjT_4.104d
tha da madhyagataṃ devi $ pa ba madhyaṃ tathaiva ca &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224316 (0.0):
tha da dakṣiṇagau dvau tu KubjT_4.104c / tha da madhyagataṃ devi KubjT_4.105a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462064 (0.0):
tha da dakṣiṇagau dvau tu jaṅghau dve vāmadakṣiṇau // KubjT_4.104 // / tha da madhyagataṃ devi pa ba madhyaṃ tathaiva ca /
dvau bījau coddhṛtau bhadre % pādau jñeyau vipaścitā // KubjT_4.105 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462072 (0.0):
tha da madhyagataṃ devi pa ba madhyaṃ tathaiva ca / / dvau bījau coddhṛtau bhadre pādau jñeyau vipaścitā // KubjT_4.105 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231351 (0.053):
dvau bījau coddhṛtau bhadre KubjT_4.105c / dvau bhāgau mañjarī smṛtā SUp_2.9d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22847989 (0.053):
dvau bījau coddhṛtau bhadre KubjT_4.105c / dvau māsau dhvanisannidhau KubjT_23.47d
vāmadakṣiṇagau proktau $ lakṣaṇena samanvitau &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462078 (0.0):
dvau bījau coddhṛtau bhadre pādau jñeyau vipaścitā // KubjT_4.105 // / vāmadakṣiṇagau proktau lakṣaṇena samanvitau /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288663 (0.035):
vāmadakṣiṇagau dvau tu KubjT_4.100a / vāmadakṣiṇagau proktau KubjT_4.106a
evaṃ samyagvidhānena % uddhṛtā mālinī priye // KubjT_4.106 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462084 (0.0):
vāmadakṣiṇagau proktau lakṣaṇena samanvitau / / evaṃ samyagvidhānena uddhṛtā mālinī priye // KubjT_4.106 //
sapta koṭyas tu vidyānāṃ $ mantrāṇām amitaujasām &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307782 (0.0):
sapta koṭyas tu mantrāṇām KubjT_6.85a / sapta koṭyas tu vidyānāṃ KubjT_4.107a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462091 (0.0):
evaṃ samyagvidhānena uddhṛtā mālinī priye // KubjT_4.106 // / sapta koṭyas tu vidyānāṃ mantrāṇām amitaujasām /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869550 (0.063):
saptakoṭisahasrāṇāṃ KubjT_25.39a / sapta koṭyas tu mantrāṇām KubjT_6.85a
eṣā hy ekā parā yonir % mālinī sarvakāmadā // KubjT_4.107 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462098 (0.0):
sapta koṭyas tu vidyānāṃ mantrāṇām amitaujasām / / eṣā hy ekā parā yonir mālinī sarvakāmadā // KubjT_4.107 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1270718 (0.061):
mālinī śabdarāśiś ca KubjT_17.82a / mālinī sarvakāmadā KubjT_4.107d
mālayitvā sthitā yena $ tenaiṣā mālinī smṛtā & / ye bhūtā ye bhaviṣyanti % aprameyā varānane // KubjT_4.108 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462110 (0.0):
eṣā hy ekā parā yonir mālinī sarvakāmadā // KubjT_4.107 // / mālayitvā sthitā yena tenaiṣā mālinī smṛtā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1279470 (0.061):
ye proktāste mayā purā SvaT_10.378d / ye bhūtā ye bhaviṣyanti KubjT_4.108c
rudrāṇāṃ yoginīnāṃ ca $ sā mātaiva nigadyate & / avarṇā varṇasaṃyogā % jñātavyā tu śubhekṣaṇe // KubjT_4.109 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462122 (0.0):
ye bhūtā ye bhaviṣyanti aprameyā varānane // KubjT_4.108 // / rudrāṇāṃ yoginīnāṃ ca sā mātaiva nigadyate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208155 (0.023):
jñātavyā tattvavedibhiḥ KubjT_5.142b / jñātavyā tu śubhekṣaṇe KubjT_4.109d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22841124 (0.046):
jñātavyā tu śubhekṣaṇe KubjT_4.109d / jñātavyāni suniścitaiḥ KubjT_8.84b
sarvarudrātmakā mantrā $ rudrāḥ śaktyātmakāḥ priye &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462129 (0.0):
avarṇā varṇasaṃyogā jñātavyā tu śubhekṣaṇe // KubjT_4.109 // / sarvarudrātmakā mantrā rudrāḥ śaktyātmakāḥ priye /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311515 (0.041):
sarvarudrātmakā mantrā KubjT_4.110a / sarvarudrādhikaśriyaḥ MrgT_1,13.145d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22870577 (0.046):
sarvarakṣākaraṃ param KubjT_9.54d / sarvarudrātmakā mantrā KubjT_4.110a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1283125 (0.055):
rudrāḥ śaktyātmakāḥ priye KubjT_4.110b / rudrāḥ sarvārthadṛkkriyāḥ MrgT_1,13.148b
śaktis tu mātṛkā jñeyā % sā jñeyā tu śivātmikā // KubjT_4.110 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462139 (0.0):
sarvarudrātmakā mantrā rudrāḥ śaktyātmakāḥ priye / / śaktis tu mātṛkā jñeyā sā jñeyā tu śivātmikā // KubjT_4.110 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315493 (0.016):
sā coktā akṣamālikā KubjT_5.120b / sā jñeyā tu śivātmikā KubjT_4.110d
evaṃ mantrapramāṇaṃ tu $ kathitaṃ tava śobhane &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462145 (0.0):
śaktis tu mātṛkā jñeyā sā jñeyā tu śivātmikā // KubjT_4.110 // / evaṃ mantrapramāṇaṃ tu kathitaṃ tava śobhane /
etad ādyaṃ samākhyātaṃ % gopanīyaṃ prayatnataḥ // KubjT_4.111 // / ekavīravidhānaṃ tu $ prāg uktam anya āgame // KubjT_4.111* //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462149 (0.0):
evaṃ mantrapramāṇaṃ tu kathitaṃ tava śobhane / / etad ādyaṃ samākhyātaṃ gopanīyaṃ prayatnataḥ // KubjT_4.111 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462159 (0.0):
etad ādyaṃ samākhyātaṃ gopanīyaṃ prayatnataḥ // KubjT_4.111 // / ekavīravidhānaṃ tu prāg uktam anya āgame // KubjT_4.111* //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1255745 (0.010):
prāgivādhvāvalokanam SvaT_4.171b / prāg uktam anya āgame KubjT_4.111*b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22854580 (0.021):
prākṛtārthavināśanī KubjT_15.74b / prāg uktam anya āgame KubjT_4.111*b
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate mantranirṇayagahvaramālinyuddhāro nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227279 (0.0):
ṣoḍhādvādaśabhedena $ nyāsaḥ prokto gamāgame // KubjT_5.146 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate bṛhatsamayoddhāraḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19230440 (0.0):
sarvaṃ svacchandadeveśī % kariṣyati śikho[j]jvalā // KubjT_7.112 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate mantroddhāre ṣaḍaṅgavidyādhikāro nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462168 (0.0):
ekavīravidhānaṃ tu prāg uktam anya āgame // KubjT_4.111* // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate mantranirṇayagahvaramālinyuddhāro nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464146 (0.0):
ṣoḍhādvādaśabhedena nyāsaḥ prokto gamāgame // KubjT_5.146 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate bṛhatsamayoddhāraḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17467310 (0.0):
sarvaṃ svacchandadeveśī kariṣyati śikho[j]jvalā // KubjT_7.112 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate mantroddhāre ṣaḍaṅgavidyādhikāro nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258199 (0.017):
etat sarvaṃ samākhyātaṃ % kim anyat paripṛcchasi // KubjT_24.171 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate tadgrahapūjāpavitrārohaṇaṃ nama
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495048 (0.017):
etat sarvaṃ samākhyātaṃ kim anyat paripṛcchasi // KubjT_24.171 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate tadgrahapūjāpavitrārohaṇaṃ nama
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228811 (0.024):
kim anyat pṛcchase devi $ tat sarvaṃ kathayāmy aham // KubjT_6.113 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate japamudrānirṇayo nāma ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465677 (0.024):
kim anyat pṛcchase devi tat sarvaṃ kathayāmy aham // KubjT_6.113 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate japamudrānirṇayo nāma ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223715 (0.032):
pādena saṃspṛśed yas tu $ śire dhṛtvāṣṭakaṃ japet // KubjT_3.133* // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate manthānabhedapracāraratisaṅgamo nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460579 (0.032):
pādena saṃspṛśed yas tu śire dhṛtvāṣṭakaṃ japet // KubjT_3.133* // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate manthānabhedapracāraratisaṅgamo nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19255865 (0.033):
nirodhotkramaṇādīnāṃ % kiṃ tvedaṃ na prakāśayet // KubjT_23.173 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate triṣkālajñānam utkrāntisambandha [iti]
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17492715 (0.033):
nirodhotkramaṇādīnāṃ kiṃ tvedaṃ na prakāśayet // KubjT_23.173 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate triṣkālajñānam utkrāntisambandha [iti]
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235141 (0.035):
anyad yat te manasthaṃ tu % tat pṛccha vadato mama // KubjT_10.155 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devyāsamayo nāma mantroddhāre daśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472002 (0.035):
anyad yat te manasthaṃ tu tat pṛccha vadato mama // KubjT_10.155 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devyāsamayo nāma mantroddhāre daśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19251322 (0.036):
pradyumnaḥ kṣetrapālaś ca $ mahābalaparākramaḥ // KubjT_21.114 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate dvīpāmnāyo nāma ekaviṃśatimaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17488173 (0.036):
pradyumnaḥ kṣetrapālaś ca mahābalaparākramaḥ // KubjT_21.114 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate dvīpāmnāyo nāma ekaviṃśatimaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456754 (0.037):
hṛtpaṅkajena ḍaralakasahajā pātu māṃ rudraśaktiḥ // KubjT_1.81 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate candradvīpāvatāro nāma prathamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237911 (0.038):
liṅgaṃ praviśya medhāvī % yena pūjyo bhaviṣyasi // KubjT_12.88 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakārādhikārārṇavo nāma dvādaśamaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474771 (0.038):
liṅgaṃ praviśya medhāvī yena pūjyo bhaviṣyasi // KubjT_12.88 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakārādhikārārṇavo nāma dvādaśamaḥ
caturthaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca / umāmāheśvaraṃ cakraṃ $ kathayāmi suniścitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462179 (0.0):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate mantranirṇayagahvaramālinyuddhāro nāma / caturthaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464154 (0.012):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate bṛhatsamayoddhāraḥ / śabdarāśimālinītadgrahavyāptinirṇayo nāma pañcamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456762 (0.015):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate candradvīpāvatāro nāma prathamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468764 (0.021):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate svacchandaśikhādhikāro nāmāṣṭamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477419 (0.021):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devīdūtīnirṇayo nāma caturdaśamaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469917 (0.023):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate śikhākalpaikadeśo nāma navamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17478572 (0.025):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakāre yoginīnirṇayo nāma / pañcadaśamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474779 (0.026):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakārādhikārārṇavo nāma dvādaśamaḥ / paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481629 (0.028):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate padadvayahaṃsanirṇayo nāma saptadaśamaḥ / paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17490018 (0.036):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate samastavyastavyāptir nāma dvāviṃśatimaḥ / paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486772 (0.047):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate candradvīpāvatāro nāma viṃśatimaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460589 (0.048):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate manthānabhedapracāraratisaṅgamo nāma / tṛtīyaḥ paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19247004 (0.051):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate catuṣkasya padabhedam aṣṭādaśamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca / rūpaṃ tu dvividhaṃ proktaṃ $ sthūlasūkṣmaṃ prakīrtitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17483860 (0.051):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate catuṣkasya padabhedam aṣṭādaśamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca / rūpaṃ tu dvividhaṃ proktaṃ sthūlasūkṣmaṃ prakīrtitam /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458734 (0.052):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ājñāparyāyakaumāryādhikāro nāma dvitīyaḥ / paṭalaḥ / śrīkubjikā uvāca
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465683 (0.053):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate japamudrānirṇayo nāma ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240557 (0.059):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate devīdūtīnirṇayo nāma caturdaśamaḥ paṭalaḥ / śrībhairava uvāca / devīdūtīmataṃ kubji $ kathitaṃ tu suvistaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17467313 (0.061):
iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate mantroddhāre ṣaḍaṅgavidyādhikāro nāma / saptamaḥ paṭalaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507556 (0.061):
iti svacchandatantre mantroddhāraprakāśanaṃ nāma prathamaḥ paṭalaḥ / dvitīyaḥ paṭalaḥ
padaṃ ca padabhedaṃ ca % yo jānāti sa sidhyati // KubjT_5.1 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462187 (0.0):
umāmāheśvaraṃ cakraṃ kathayāmi suniścitam / / padaṃ ca padabhedaṃ ca yo jānāti sa sidhyati // KubjT_5.1 //
aiṃ namo bhagavate rudrāya $ padaṃ caiva daśākṣaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462194 (0.0):
padaṃ ca padabhedaṃ ca yo jānāti sa sidhyati // KubjT_5.1 // / aiṃ namo bhagavate rudrāya padaṃ caiva daśākṣaram /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185267 (0.036):
aiṃ cāmuṇḍe padaṃ pūrvam KubjT_5.17c / aiṃ namo bhagavate rudrāya KubjT_5.2a
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24129331 (0.052):
eteṣāṃ yogamantro 'yaṃ manuhīno na sidhyati / / uoṃ namo bhagavate rudrāya śivāya jyotiṣāṃ pataye dehi jyotīṃṣi
namaś cāmuṇḍe dvitīyaṃ syāt % pañcākṣaram udāhṛtam // KubjT_5.2 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462202 (0.0):
aiṃ namo bhagavate rudrāya padaṃ caiva daśākṣaram / / namaś cāmuṇḍe dvitīyaṃ syāt pañcākṣaram udāhṛtam // KubjT_5.2 //
namaś cākāśamātṝṇāṃ $ padam anyat tṛtīyakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462208 (0.0):
namaś cāmuṇḍe dvitīyaṃ syāt pañcākṣaram udāhṛtam // KubjT_5.2 // / namaś cākāśamātṝṇāṃ padam anyat tṛtīyakam /
aṣṭākṣaraṃ samākhyātaṃ % lakṣaṇena vilakṣitam // KubjT_5.3 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462214 (0.0):
namaś cākāśamātṝṇāṃ padam anyat tṛtīyakam / / aṣṭākṣaraṃ samākhyātaṃ lakṣaṇena vilakṣitam // KubjT_5.3 //
sarvakāmārthasādhakīnāṃ $ padaṃ caiva caturthakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462220 (0.0):
aṣṭākṣaraṃ samākhyātaṃ lakṣaṇena vilakṣitam // KubjT_5.3 // / sarvakāmārthasādhakīnāṃ padaṃ caiva caturthakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310310 (0.054):
sarvakāmārthasādhakīnāṃ KubjT_5.4a / sarvakāmārthasādhanam Stk_5.6b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22870234 (0.054):
sarvakāmārthasādhakīnāṃ KubjT_5.4a / sarvakāraṇakāraṇam KubjT_8.17b
navākṣaram idaṃ devi % padaṃ yat samudāhṛtam // KubjT_5.4 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462229 (0.0):
sarvakāmārthasādhakīnāṃ padaṃ caiva caturthakam / / navākṣaram idaṃ devi padaṃ yat samudāhṛtam // KubjT_5.4 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826503 (0.048):
ajacakreśvarī rekhā KubjT_18.44a / ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham KubjT_5.5/a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244328 (0.050):
padaṃ caiva caturthakam KubjT_5.4b / padaṃ caiva daśākṣaram KubjT_5.2b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165475 (0.057):
ajayyaṃ sarvadehinām SvaT_12.31d / ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham KubjT_5.5/a
ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165479 (0.0):
ajayyaṃ sarvadehinām SvaT_12.31d / ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham KubjT_5.5/a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826503 (0.0):
ajacakreśvarī rekhā KubjT_18.44a / ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham KubjT_5.5/a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462235 (0.0):
navākṣaram idaṃ devi padaṃ yat samudāhṛtam // KubjT_5.4 // / ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham /*
akṣarāṇāṃ samāsena rasasaṅkhyā udāhṛtā // KubjT_5.5 //*
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462240 (0.0):
ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham /* / akṣarāṇāṃ samāsena rasasaṅkhyā udāhṛtā // KubjT_5.5 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164322 (1.192):
akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam KubjT_5.7/b / akṣarāṇāṃ samāsena rasasaṅkhyā udāhṛtā KubjT_5.5/b
sarvatrāpratihatagatīnāṃ padaṃ ṣaṣṭhaṃ varānane /*
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22870409 (0.0):
sarvato adhipāvṛtam KubjT_20.53b / sarvatrāpratihatagatīnāṃ padaṃ ṣaṣṭhaṃ varānane KubjT_5.6/a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462246 (0.0):
akṣarāṇāṃ samāsena rasasaṅkhyā udāhṛtā // KubjT_5.5 //* / sarvatrāpratihatagatīnāṃ padaṃ ṣaṣṭhaṃ varānane /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310920 (1.192):
sarvatrānadhyavasyataḥ BhStc_52b / sarvatrāpratihatagatīnāṃ padaṃ ṣaṣṭhaṃ varānane KubjT_5.6/a
daśākṣaraṃ samākhyātaṃ kathitaṃ vīranāyike // KubjT_5.6 //*
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462254 (0.0):
sarvatrāpratihatagatīnāṃ padaṃ ṣaṣṭhaṃ varānane /* / daśākṣaraṃ samākhyātaṃ kathitaṃ vīranāyike // KubjT_5.6 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226290 (0.049):
daśākṣamālā deveśi SvaT_2.149a / daśākṣaraṃ samākhyātaṃ kathitaṃ vīranāyike KubjT_5.6/b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22846251 (0.055):
daśasthāne hy anukramāt KubjT_6.7d / daśākṣaraṃ samākhyātaṃ kathitaṃ vīranāyike KubjT_5.6/b
svarūpapararūpaparivartanīnāṃ padaṃ saptamakaṃ bhavet /*
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873921 (0.0):
svarāḥ sparśā yathāvṛttyā KubjT_4.79c / svarūpapararūpaparivartanīnāṃ padaṃ saptamakaṃ bhavet KubjT_5.7/a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462261 (0.0):
daśākṣaraṃ samākhyātaṃ kathitaṃ vīranāyike // KubjT_5.6 //* / svarūpapararūpaparivartanīnāṃ padaṃ saptamakaṃ bhavet /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323724 (1.192):
svarūpadharmaṃ vakṣyāmi SvaT_12.32c / svarūpapararūpaparivartanīnāṃ padaṃ saptamakaṃ bhavet KubjT_5.7/a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462293 (0.062):
sarvamātṛguhyahṛdayaparamasiddhaṃ padaṃ tu navamaṃ bhavet /* / akṣarāṇāṃ samāsena śakrasaṅkhyā varānane // KubjT_5.9 //*
akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam // KubjT_5.7 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164315 (0.0):
akṣarāṇāṃ samāsena KubjT_5.8a / akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam KubjT_5.7/b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462266 (0.0):
svarūpapararūpaparivartanīnāṃ padaṃ saptamakaṃ bhavet /* / akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam // KubjT_5.7 //*
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462278 (0.049):
sarvasattva vaśīkaraṇocchādanonmūlanasamastakarmapravṛttīnāṃ padaṃ / cāṣṭamakaṃ bhavet | / akṣarāṇāṃ samāsena viṃśaccatvārisaṅkhyayā // KubjT_5.8 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462293 (0.049):
sarvamātṛguhyahṛdayaparamasiddhaṃ padaṃ tu navamaṃ bhavet /* / akṣarāṇāṃ samāsena śakrasaṅkhyā varānane // KubjT_5.9 //*
sarvasattva vaśīkaraṇocchādanonmūlanasamastakarmapravṛttīnāṃ padaṃ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462275 (0.0):
akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam // KubjT_5.7 //* / sarvasattva vaśīkaraṇocchādanonmūlanasamastakarmapravṛttīnāṃ padaṃ
cāṣṭamakaṃ bhavet | / akṣarāṇāṃ samāsena $ viṃśaccatvārisaṅkhyayā // KubjT_5.8 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462283 (0.0):
sarvasattva vaśīkaraṇocchādanonmūlanasamastakarmapravṛttīnāṃ padaṃ / cāṣṭamakaṃ bhavet | / akṣarāṇāṃ samāsena viṃśaccatvārisaṅkhyayā // KubjT_5.8 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462261 (0.049):
svarūpapararūpaparivartanīnāṃ padaṃ saptamakaṃ bhavet /* / akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam // KubjT_5.7 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1293791 (0.058):
viṃśacatvārisaṅkhyayā KubjT_5.27b / viṃśaccatvārisaṅkhyayā KubjT_5.8b
sarvamātṛguhyahṛdayaparamasiddhaṃ padaṃ tu navamaṃ bhavet /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311346 (0.0):
sarvamākramya ca tayā SRtp_120a / sarvamātṛguhyahṛdayaparamasiddhaṃ padaṃ tu navamaṃ bhavet KubjT_5.9/a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462293 (0.0):
akṣarāṇāṃ samāsena viṃśaccatvārisaṅkhyayā // KubjT_5.8 // / sarvamātṛguhyahṛdayaparamasiddhaṃ padaṃ tu navamaṃ bhavet /*
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22870512 (1.192):
sarvam asmāt prasādhayet KubjT_19.50d / sarvamātṛguhyahṛdayaparamasiddhaṃ padaṃ tu navamaṃ bhavet KubjT_5.9/a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462261 (0.049):
svarūpapararūpaparivartanīnāṃ padaṃ saptamakaṃ bhavet /* / akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam // KubjT_5.7 //*
akṣarāṇāṃ samāsena śakrasaṅkhyā varānane // KubjT_5.9 //*
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462299 (0.0):
sarvamātṛguhyahṛdayaparamasiddhaṃ padaṃ tu navamaṃ bhavet /* / akṣarāṇāṃ samāsena śakrasaṅkhyā varānane // KubjT_5.9 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164325 (0.013):
akṣarāṇāṃ samāsena rasasaṅkhyā udāhṛtā KubjT_5.5/b / akṣarāṇāṃ samāsena śakrasaṅkhyā varānane KubjT_5.9/b
parakarma tathā devi $ chedanakaraṃ prakīrtitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462306 (0.0):
akṣarāṇāṃ samāsena śakrasaṅkhyā varānane // KubjT_5.9 //* / parakarma tathā devi chedanakaraṃ prakīrtitam /
siddhikaraṃ ca evātra % padaṃ caiva dvipañcakam // KubjT_5.10 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462313 (0.0):
parakarma tathā devi chedanakaraṃ prakīrtitam / / siddhikaraṃ ca evātra padaṃ caiva dvipañcakam // KubjT_5.10 //
akṣarāṇāṃ tathā saṅkhyā $ ekatra samudāhṛtā & / dvisaptaparimāṇena % sphuṭam etat kuleśvari // KubjT_5.11 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462323 (0.0):
siddhikaraṃ ca evātra padaṃ caiva dvipañcakam // KubjT_5.10 // / akṣarāṇāṃ tathā saṅkhyā ekatra samudāhṛtā /
śṛṇu cānyaṃ varārohe $ mātṝṇāṃ vacanaṃ śubham &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462329 (0.0):
dvisaptaparimāṇena sphuṭam etat kuleśvari // KubjT_5.11 // / śṛṇu cānyaṃ varārohe mātṝṇāṃ vacanaṃ śubham /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1302332 (0.060):
śṛṇu kubji mahādhipe KubjT_22.8b / śṛṇu cānyaṃ varārohe KubjT_5.12a / śṛṇu cārvaṅgi subhage ToT_1.3a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22867435 (0.060):
śṛṇu kubji mahādhipe KubjT_22.8b / śṛṇu cānyaṃ varārohe KubjT_5.12a / śṛṇu tattvena śobhane KubjT_5.137b
akṣarāṇāṃ pramāṇena % dvicatuṣkaṃ varānane // KubjT_5.12 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462335 (0.0):
śṛṇu cānyaṃ varārohe mātṝṇāṃ vacanaṃ śubham / / akṣarāṇāṃ pramāṇena dvicatuṣkaṃ varānane // KubjT_5.12 //
ekādaśamam etad dhi $ padaṃ sarvaguṇāvaham &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462341 (0.0):
akṣarāṇāṃ pramāṇena dvicatuṣkaṃ varānane // KubjT_5.12 // / ekādaśamam etad dhi padaṃ sarvaguṇāvaham /
tad yatheti samārabhya % dvitīyaṃ śobhanaṃ priye // KubjT_5.13 // / brahmāṇīti padaṃ pūrvaṃ $ māheśvarī dvitīyakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462351 (0.0):
ekādaśamam etad dhi padaṃ sarvaguṇāvaham / / tad yatheti samārabhya dvitīyaṃ śobhanaṃ priye // KubjT_5.13 //
kaumārīti tṛtīyaṃ syād % vaiṣṇavyā tu caturthakam // KubjT_5.14 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462359 (0.0):
brahmāṇīti padaṃ pūrvaṃ māheśvarī dvitīyakam / / kaumārīti tṛtīyaṃ syād vaiṣṇavyā tu caturthakam // KubjT_5.14 //
vārāhyā pañcamaṃ jñeyam $ aindrī ṣaṣṭhamakaṃ bhavet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462365 (0.0):
kaumārīti tṛtīyaṃ syād vaiṣṇavyā tu caturthakam // KubjT_5.14 // / vārāhyā pañcamaṃ jñeyam aindrī ṣaṣṭhamakaṃ bhavet /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22864320 (0.047):
vārāhī sapta m uddiṣṭā KubjT_6.90a / vārāhyā pañcamaṃ jñeyam KubjT_5.15a / vāritāsi punaḥ punaḥ KubjT_23.128d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289468 (0.049):
vārāho droṇakaṅkatau SvaT_10.299b / vārāhyā pañcamaṃ jñeyam KubjT_5.15a
aiśānī saptamaṃ proktam % āgneyī cāṣṭamaṃ priye // KubjT_5.15 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462371 (0.0):
vārāhyā pañcamaṃ jñeyam aindrī ṣaṣṭhamakaṃ bhavet / / aiśānī saptamaṃ proktam āgneyī cāṣṭamaṃ priye // KubjT_5.15 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185092 (0.058):
aiśānī kaulikeśvarī KubjT_14.81d / aiśānī saptamaṃ proktam KubjT_5.15c
evamādyāḥ sthitā devyaḥ $ kathitās tava śobhane &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462377 (0.0):
aiśānī saptamaṃ proktam āgneyī cāṣṭamaṃ priye // KubjT_5.15 // / evamādyāḥ sthitā devyaḥ kathitās tava śobhane /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832388 (0.048):
evam ākṣepayitvā tu KubjT_2.32a / evamādyāḥ sthitā devyaḥ KubjT_5.16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183920 (0.052):
evamādyāḥ sthitā devyaḥ KubjT_5.16a / evamādyāḥ smṛtā ye tu KubjT_5.115a
aghore amoghe varade % vicce vai vacanaṃ śubham // KubjT_5.16 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462386 (0.0):
evamādyāḥ sthitā devyaḥ kathitās tava śobhane / / aghore amoghe varade vicce vai vacanaṃ śubham // KubjT_5.16 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820649 (0.022):
tadyathā, oṃ namaścāmuṇḍe brahmāṇi aghore amoghe varade vicce svāhā / oṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820659 (0.022):
namaḥcāmuṇḍe māheśvari aghore amoghe varade vicce svāhā / oṃ namaścāmuṇḍe
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820669 (0.022):
kaumāri aghore amoghe varade vicce svāhā /oṃ namaścāmuṇḍe vaiṣṇavi aghore
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820678 (0.022):
kaumāri aghore amoghe varade vicce svāhā /oṃ namaścāmuṇḍe vaiṣṇavi aghore / amoghe varade vicce svāhā / oṃ namaścāmuṇḍe vārāhi aghore amoghe varade
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820688 (0.022):
amoghe varade vicce svāhā / oṃ namaścāmuṇḍe vārāhi aghore amoghe varade
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820698 (0.022):
vicce svāhā / oṃ namaścāmuṇḍe indrāṇi aghore amoghe varade vicce svāhā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820718 (0.022):
oṃ namaścāmuṇḍe caṇḍi agore amoghe varade vicce svāhā / oṃ namaścāmuṇḍe / īśāni aghore amoghe varade vicce svāhā(1)
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164944 (0.047):
aghore amoghe varade KubjT_5.16c / aghore ghorarūpiṇi KubjT_24.132d
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820708 (0.052):
oṃ namaścāmuṇḍe caṇḍi agore amoghe varade vicce svāhā / oṃ namaścāmuṇḍe
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22864457 (0.060):
vicitrānekarūpiṇī KubjT_16.34b / vicce vai vacanaṃ śubham KubjT_5.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1269701 (0.064):
mātṝṇāṃ nāmavarjitam KubjT_5.32b / mātṝṇāṃ vacanaṃ śubham KubjT_5.12b / mātṝṇāṃ sammato bhavet KubjT_22.48d
sarvāsāṃ caiva mātṝṇāṃ $ svāhāpraṇavasaṃyutam & / aiṃ cāmuṇḍe padaṃ pūrvam % ūrdhvakeśi dvitīyakam // KubjT_5.17 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462393 (0.0):
aghore amoghe varade vicce vai vacanaṃ śubham // KubjT_5.16 // / sarvāsāṃ caiva mātṝṇāṃ svāhāpraṇavasaṃyutam /
jvalitaśikhe tṛtīyaṃ tu $ vidyujjihve caturthakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462406 (0.0):
aiṃ cāmuṇḍe padaṃ pūrvam ūrdhvakeśi dvitīyakam // KubjT_5.17 // / jvalitaśikhe tṛtīyaṃ tu vidyujjihve caturthakam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22841481 (0.048):
jvalanto dṛśyate bhūtair KubjT_9.64c / jvalitaśikhe tṛtīyaṃ tu KubjT_5.18a
tārakākṣi tathā devi % pañcamaṃ parikīrtitam // KubjT_5.18 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462411 (0.0):
jvalitaśikhe tṛtīyaṃ tu vidyujjihve caturthakam / / tārakākṣi tathā devi pañcamaṃ parikīrtitam // KubjT_5.18 //
piṅgalabhruve nāmena $ ṣaṣṭhamaṃ tu sulocane &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462419 (0.0):
tārakākṣi tathā devi pañcamaṃ parikīrtitam // KubjT_5.18 // / piṅgalabhruve nāmena ṣaṣṭhamaṃ tu sulocane /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22852354 (0.061):
piṅganāthāvadhisthitam KubjT_15.40d / piṅgalabhruve nāmena KubjT_5.19a / piṅgalaṃ dahanāvasthaṃ KubjT_11.61c
vikṛtadaṃṣṭre padaṃ hy etat % saptamaṃ parikīrtitam // KubjT_5.19 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462423 (0.0):
piṅgalabhruve nāmena ṣaṣṭhamaṃ tu sulocane / / vikṛtadaṃṣṭre padaṃ hy etat saptamaṃ parikīrtitam // KubjT_5.19 //
kruddhe ti ca tathā cānyam aṣṭamaṃ śubhalakṣaṇam /*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195893 (0.0):
kruddhā bhavati tāriṇī ToT_4.45d / kruddhe ti ca tathā cānyam aṣṭamaṃ śubhalakṣaṇam KubjT_5.20/a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22836709 (0.0):
kruddhā tamotkaṭā nityaṃ KubjT_15.71a / kruddhe ti ca tathā cānyam aṣṭamaṃ śubhalakṣaṇam KubjT_5.20/a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462429 (0.0):
vikṛtadaṃṣṭre padaṃ hy etat saptamaṃ parikīrtitam // KubjT_5.19 // / kruddhe ti ca tathā cānyam aṣṭamaṃ śubhalakṣaṇam /*
māṃsaśoṇitasurāsavapriye navamaṃ daśamaṃ tu hasadvayam // KubjT_5.20 //*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1271022 (0.0):
māṃsalā hṛdayāmbuje SRtp_96b / māṃsaśoṇitasurāsavapriye navamaṃ daśamaṃ tu hasadvayam KubjT_5.20/b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462440 (0.0):
kruddhe ti ca tathā cānyam aṣṭamaṃ śubhalakṣaṇam /* / māṃsaśoṇitasurāsavapriye navamaṃ daśamaṃ tu hasadvayam // KubjT_5.20 //*
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22858808 (0.033):
māṃsakhaṇḍaiḥ prapūjyeta KubjT_23.134a / māṃsaśoṇitasurāsavapriye navamaṃ daśamaṃ tu hasadvayam KubjT_5.20/b
nṛtyadvayaṃ tathā coktaṃ $ daśa m ekaṃ tu suvrate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462448 (0.0):
māṃsaśoṇitasurāsavapriye navamaṃ daśamaṃ tu hasadvayam // KubjT_5.20 //* / nṛtyadvayaṃ tathā coktaṃ daśa m ekaṃ tu suvrate /
vijṛmbha ca tathā yugmaṃ % daśadve ca prakāśitam // KubjT_5.21 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462453 (0.0):
nṛtyadvayaṃ tathā coktaṃ daśa m ekaṃ tu suvrate / / vijṛmbha ca tathā yugmaṃ daśadve ca prakāśitam // KubjT_5.21 //
māyātrailokyarūpeti $ daśatritayam uttamam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462459 (0.0):
vijṛmbha ca tathā yugmaṃ daśadve ca prakāśitam // KubjT_5.21 // / māyātrailokyarūpeti daśatritayam uttamam /
sahasraparivartanīnāṃ % dvisaptamaṃ parameśvari // KubjT_5.22 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462465 (0.0):
māyātrailokyarūpeti daśatritayam uttamam / / sahasraparivartanīnāṃ dvisaptamaṃ parameśvari // KubjT_5.22 //
nudayugmaṃ tripañcaiva $ kūṭayugmaṃ dviraṣṭakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462473 (0.0):
sahasraparivartanīnāṃ dvisaptamaṃ parameśvari // KubjT_5.22 // / nudayugmaṃ tripañcaiva kūṭayugmaṃ dviraṣṭakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1241669 (0.044):
nutvā vijñāpayedvibhum SvaT_3.87b / nudayugmaṃ tripañcaiva KubjT_5.23a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22850199 (0.045):
'nughrahāmy akhilaṃ sarvam KubjT_3.96c / nudayugmaṃ tripañcaiva KubjT_5.23a
ciriyugmaṃ tathā bhadre % daśasapta ca ekataḥ // KubjT_5.23 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462481 (0.0):
nudayugmaṃ tripañcaiva kūṭayugmaṃ dviraṣṭakam / / ciriyugmaṃ tathā bhadre daśasapta ca ekataḥ // KubjT_5.23 //
hiridvitayam ekatra $ daśa aṣṭa śubhekṣaṇe &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462486 (0.0):
ciriyugmaṃ tathā bhadre daśasapta ca ekataḥ // KubjT_5.23 // / hiridvitayam ekatra daśa aṣṭa śubhekṣaṇe /
bhiri caiva dvirabhyāsād % viṃśa m ekonasaṅkhyayā // KubjT_5.24 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462494 (0.0):
hiridvitayam ekatra daśa aṣṭa śubhekṣaṇe / / bhiri caiva dvirabhyāsād viṃśa m ekonasaṅkhyayā // KubjT_5.24 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1293856 (0.051):
viṃśam ekādhikaṃ bhadre KubjT_7.69a / viṃśa m ekonasaṅkhyayā KubjT_5.24d
trāsanidvitayaṃ caiva $ padaṃ viṃśamakaṃ bhavet & / bhrāmaṇiyugmam etad dhi % viṃśa m ekaṃ tu uttamam // KubjT_5.25 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462506 (0.0):
bhiri caiva dvirabhyāsād viṃśa m ekonasaṅkhyayā // KubjT_5.24 // / trāsanidvitayaṃ caiva padaṃ viṃśamakaṃ bhavet /
vidrāvaṇi dvirabhyāsād $ viṃśadvayaṃ tathānaghe &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462513 (0.0):
bhrāmaṇiyugmam etad dhi viṃśa m ekaṃ tu uttamam // KubjT_5.25 // / vidrāvaṇi dvirabhyāsād viṃśadvayaṃ tathānaghe /
kṣobhaṇīti dvirabhyāsād % viṃśatrikam udāhṛtam // KubjT_5.26 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462519 (0.0):
vidrāvaṇi dvirabhyāsād viṃśadvayaṃ tathānaghe / / kṣobhaṇīti dvirabhyāsād viṃśatrikam udāhṛtam // KubjT_5.26 //
māraṇidvitayaṃ caiva $ viṃśacatvārisaṅkhyayā & / sañjīvanipade dve tu % pañcaviṃśapadaṃ priye // KubjT_5.27 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462530 (0.0):
kṣobhaṇīti dvirabhyāsād viṃśatrikam udāhṛtam // KubjT_5.26 // / māraṇidvitayaṃ caiva viṃśacatvārisaṅkhyayā /
heriyugmaṃ smṛtaṃ bhadre $ ṣaḍviṃśakam anuttamam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462538 (0.0):
sañjīvanipade dve tu pañcaviṃśapadaṃ priye // KubjT_5.27 // / heriyugmaṃ smṛtaṃ bhadre ṣaḍviṃśakam anuttamam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1326729 (0.024):
herambo dhūlisaṃjñas tu KubjT_2.110a / heriyugmaṃ smṛtaṃ bhadre KubjT_5.28a
geriyugmaṃ tathā proktaṃ % saptaviṃśatimaṃ padam // KubjT_5.28 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462542 (0.0):
sañjīvanipade dve tu pañcaviṃśapadaṃ priye // KubjT_5.27 // / heriyugmaṃ smṛtaṃ bhadre ṣaḍviṃśakam anuttamam /
ghuri caiva dvirabhyāsād $ aṣṭāviṃśa varānane & / ghurileti tathāpy evam % ūnatriṃśam udāhṛtam // KubjT_5.29 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462551 (0.0):
geriyugmaṃ tathā proktaṃ saptaviṃśatimaṃ padam // KubjT_5.28 // / ghuri caiva dvirabhyāsād aṣṭāviṃśa varānane /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201642 (0.057):
ghiraṇyākṣastathaiva ca SvaT_10.405d / ghuri caiva dvirabhyāsād KubjT_5.29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216536 (0.058):
tarjanyāgre vyavasthitam KubjT_8.65d / tarjanyānāmikau kuñcya KubjT_6.51c / tarjanyāyā varānane KubjT_6.52b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181448 (0.060):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_23.92a / ūnacatvāriṃśatir devi VT_343a / ūnatriṃśam udāhṛtam KubjT_5.29d
namo mātṛgaṇāyeti $ triṃśakaṃ kathitaṃ sphuṭam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462558 (0.0):
ghurileti tathāpy evam ūnatriṃśam udāhṛtam // KubjT_5.29 // / namo mātṛgaṇāyeti triṃśakaṃ kathitaṃ sphuṭam /
namo namaḥ aiṃ vicce svāhā % triṃśam ekottaraṃ padam // KubjT_5.30 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462568 (0.0):
namo mātṛgaṇāyeti triṃśakaṃ kathitaṃ sphuṭam / / namo namaḥ aiṃ vicce svāhā triṃśam ekottaraṃ padam // KubjT_5.30 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235325 (0.036):
namo 'nantaphalotpāda BhStc_16c / namo namaḥ aiṃ vicce svāhā KubjT_5.30c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22848830 (0.036):
na mokṣo vidyate teṣāṃ KubjT_13.56c / namo namaḥ aiṃ vicce svāhā KubjT_5.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223435 (0.062):
triṃśam ekādhikaṃ proktaṃ KubjT_7.76a / triṃśam ekottaraṃ padam KubjT_5.30d
samastapadasaṃyogāt $ parimāṇaṃ śatārdhakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462574 (0.0):
namo namaḥ aiṃ vicce svāhā triṃśam ekottaraṃ padam // KubjT_5.30 // / samastapadasaṃyogāt parimāṇaṃ śatārdhakam /
varṇānāṃ ca śate dve tu % dvānavatyā varānane // KubjT_5.31 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462581 (0.0):
samastapadasaṃyogāt parimāṇaṃ śatārdhakam / / varṇānāṃ ca śate dve tu dvānavatyā varānane // KubjT_5.31 //
adhikaṃ kathitaṃ bhadre $ mātṝṇāṃ nāmavarjitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462587 (0.0):
varṇānāṃ ca śate dve tu dvānavatyā varānane // KubjT_5.31 // / adhikaṃ kathitaṃ bhadre mātṝṇāṃ nāmavarjitam /
padabhedas tu vidyāyā % jñātavyaḥ sādhakena tu // KubjT_5.32 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462594 (0.0):
adhikaṃ kathitaṃ bhadre mātṝṇāṃ nāmavarjitam / / padabhedas tu vidyāyā jñātavyaḥ sādhakena tu // KubjT_5.32 //
prayatnena varārohe $ tantrāmnāyaprapālakaḥ & / sakṛd uccāritā vidyā % samayajño bhavaty asau // KubjT_5.33 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462606 (0.0):
padabhedas tu vidyāyā jñātavyaḥ sādhakena tu // KubjT_5.32 // / prayatnena varārohe tantrāmnāyaprapālakaḥ /
pañcapraṇava m uddhāraṃ $ yathā tvaṃ gahvare śṛṇu &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462612 (0.0):
sakṛd uccāritā vidyā samayajño bhavaty asau // KubjT_5.33 // / pañcapraṇava m uddhāraṃ yathā tvaṃ gahvare śṛṇu /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242913 (0.034):
pañcapraṇava m ādyena KubjT_8.52a / pañcapraṇava m uddhāraṃ KubjT_5.34a
e o madhye samuddhṛtya % bindunāda m alaṅkṛtam // KubjT_5.34 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462618 (0.0):
pañcapraṇava m uddhāraṃ yathā tvaṃ gahvare śṛṇu / / e o madhye samuddhṛtya bindunāda m alaṅkṛtam // KubjT_5.34 //
bhagākhyaṃ prathamaṃ bījam $ uddhṛtaṃ paramākṣaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462625 (0.0):
e o madhye samuddhṛtya bindunāda m alaṅkṛtam // KubjT_5.34 // / bhagākhyaṃ prathamaṃ bījam uddhṛtaṃ paramākṣaram /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260883 (0.047):
bhagaḥ prītivivardhanaḥ SvaT_15.8d / bhagākhyaṃ prathamaṃ bījam KubjT_5.35a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22855653 (0.050):
bhagarūpā parā sūkṣmā KubjT_25.160c / bhagākhyaṃ prathamaṃ bījam KubjT_5.35a
va ṣa madhyagataṃ gṛhya % ṇa ṭa madhyāsane sthitam // KubjT_5.35 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462636 (0.0):
bhagākhyaṃ prathamaṃ bījam uddhṛtaṃ paramākṣaram / / va ṣa madhyagataṃ gṛhya ṇa ṭa madhyāsane sthitam // KubjT_5.35 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287598 (0.038):
va ṣa madhyagataṃ guhyam KubjT_4.102c / va ṣa madhyagataṃ gṛhya KubjT_5.35c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19254428 (0.038):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya $ ṇa ṭa madhyagataṃ tathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17491279 (0.038):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya ṇa ṭa madhyagataṃ tathā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209719 (0.041):
ṇa ṭa madhyagataṃ tathā KubjT_23.92b / ṇa ṭa madhyāsane sthitam KubjT_5.35d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229783 (0.052):
va ma madhyagatoddhṛtya % ṭa ṇa madhyāsane sthitam // KubjT_7.65 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224971 (0.058):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya % ḍa ṇa madhye dvitīyakam // KubjT_4.91 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461837 (0.058):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya ḍa ṇa madhye dvitīyakam // KubjT_4.91 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229941 (0.061):
triṃśam ekādhikaṃ proktaṃ $ ka ṣa madhyagataṃ punaḥ & / tha ṇa madhyāsanārūḍhaṃ % pañcamasvarayojitam // KubjT_7.76 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466808 (0.061):
triṃśam ekādhikaṃ proktaṃ ka ṣa madhyagataṃ punaḥ / / tha ṇa madhyāsanārūḍhaṃ pañcamasvarayojitam // KubjT_7.76 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225077 (0.061):
ma ṣa madhyagataṃ gṛhya $ ātmabījaṃ śivātmakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461943 (0.061):
ma ṣa madhyagataṃ gṛhya ātmabījaṃ śivātmakam /
i u madhyena sambhinnam $ aḥ au madhya m alaṅkṛtam & / dvitīyaṃ kathitaṃ devi % tṛtīyaṃ va ma madhyagam // KubjT_5.36 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220442 (0.0):
tṛtīyaṃ bhūcarīnāthaḥ KubjT_25.203c / tṛtīyaṃ va ma madhyagam KubjT_5.36d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462650 (0.0):
va ṣa madhyagataṃ gṛhya ṇa ṭa madhyāsane sthitam // KubjT_5.35 // / i u madhyena sambhinnam aḥ au madhya m alaṅkṛtam /
ṭha la madhyāsanāsīnaṃ $ caturthasvarabheditam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462657 (0.0):
dvitīyaṃ kathitaṃ devi tṛtīyaṃ va ma madhyagam // KubjT_5.36 // / ṭha la madhyāsanāsīnaṃ caturthasvarabheditam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284429 (0.042):
lajjālukā ca gorambhā SvaT_6.66c / la ṭha madhyāsanāsīnaṃ KubjT_7.64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209538 (0.045):
ṭha ḍa pūrvau yutau 'dhastād KubjT_4.86a / ṭha la madhyāsanāsīnaṃ KubjT_5.37a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22862681 (0.045):
lajjāyamānena sakopanena KubjT_3.18a / la ṭha madhyāsanāsīnaṃ KubjT_7.64c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229760 (0.060):
ṣoḍaśam uddhṛtaṃ bījaṃ $ sa ya madhyagataṃ dadet & / la ṭha madhyāsanāsīnaṃ % jha pūrveṇa tu bheditam // KubjT_7.64 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466626 (0.060):
ṣoḍaśam uddhṛtaṃ bījaṃ sa ya madhyagataṃ dadet / / la ṭha madhyāsanāsīnaṃ jha pūrveṇa tu bheditam // KubjT_7.64 //
bindunā mastakākrāntaṃ % na ca madhye caturthakam // KubjT_5.37 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462664 (0.0):
ṭha la madhyāsanāsīnaṃ caturthasvarabheditam / / bindunā mastakākrāntaṃ na ca madhye caturthakam // KubjT_5.37 //
ī ta madhye samāruddham $ ai pūrveṇa vibheditam & / bindunādasamākrāntaṃ % caturthaṃ praṇavaṃ bhavet // KubjT_5.38 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462676 (0.0):
bindunā mastakākrāntaṃ na ca madhye caturthakam // KubjT_5.37 // / ī ta madhye samāruddham ai pūrveṇa vibheditam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202479 (0.056):
caturthaṃ parikīrtitam SvaT_11.154b / caturthaṃ praṇavaṃ bhavet KubjT_5.38d / caturthaṃ mama tulyatvaṃ KubjT_1.23a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22839257 (0.060):
caturthaṃ caturakṣaram KubjT_24.45d / caturthaṃ praṇavaṃ bhavet KubjT_5.38d / caturthaṃ mama tulyatvaṃ KubjT_1.23a
pañcamaṃ ya sa madhyasthaṃ $ ba ha madhyāsane sthitam &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243121 (0.0):
pañcamaṃ yadbhavedvaktraṃ SvaT_1.49c / pañcamaṃ ya sa madhyasthaṃ KubjT_5.39a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22850650 (0.0):
pañcamaṃ mokṣadaṃ nṛṇām KubjT_1.23b / pañcamaṃ ya sa madhyasthaṃ KubjT_5.39a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462684 (0.0):
bindunādasamākrāntaṃ caturthaṃ praṇavaṃ bhavet // KubjT_5.38 // / pañcamaṃ ya sa madhyasthaṃ ba ha madhyāsane sthitam /
aṃ pūrveṇa samāyuktam % au paścimavibhūṭitam // KubjT_5.39 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462690 (0.0):
pañcamaṃ ya sa madhyasthaṃ ba ha madhyāsane sthitam / / aṃ pūrveṇa samāyuktam au paścimavibhūṭitam // KubjT_5.39 //
ardhacandrānvitaṃ kṛtvā $ bindunādayutaṃ kuru &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462696 (0.0):
aṃ pūrveṇa samāyuktam au paścimavibhūṭitam // KubjT_5.39 // / ardhacandrānvitaṃ kṛtvā bindunādayutaṃ kuru /
pañcapraṇava m uddhāraṃ % rahasyaṃ kathitaṃ tava // KubjT_5.40 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462704 (0.0):
ardhacandrānvitaṃ kṛtvā bindunādayutaṃ kuru / / pañcapraṇava m uddhāraṃ rahasyaṃ kathitaṃ tava // KubjT_5.40 //
mantrāṇāṃ dīpakaṃ devi $ yathākarmaṇi yojayet & / vidyāyās tu prasaṅgena % pañcapraṇavam uddhṛtam // KubjT_5.41 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462716 (0.0):
pañcapraṇava m uddhāraṃ rahasyaṃ kathitaṃ tava // KubjT_5.40 // / mantrāṇāṃ dīpakaṃ devi yathākarmaṇi yojayet /
sāmprataṃ śṛṇu kalyāṇi $ vidyāmāhātmyam uttamam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462721 (0.0):
vidyāyās tu prasaṅgena pañcapraṇavam uddhṛtam // KubjT_5.41 // / sāmprataṃ śṛṇu kalyāṇi vidyāmāhātmyam uttamam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316676 (0.064):
sāmprataṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_5.42a / sāmprataṃ śṛṇu taṃ mayā Dka_61d
sevanāj japahomād vā % dhyānāc ca kramaśo bhavet // KubjT_5.42 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462729 (0.0):
sāmprataṃ śṛṇu kalyāṇi vidyāmāhātmyam uttamam / / sevanāj japahomād vā dhyānāc ca kramaśo bhavet // KubjT_5.42 //
ṣaṇmāsāc cotpated devi $ sat yam etad udāhṛtam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462735 (0.0):
sevanāj japahomād vā dhyānāc ca kramaśo bhavet // KubjT_5.42 // / ṣaṇmāsāc cotpated devi sat yam etad udāhṛtam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304884 (0.023):
ṣaṇmāsam athavābdaṃ ca KubjT_25.54a / ṣaṇmāsāc cotpated devi KubjT_5.43a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304891 (0.029):
ṣaṇmāsāc cotpated devi KubjT_5.43a / ṣaṇmāsāc chudhyate devi KubjT_5.102a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226671 (0.059):
satataṃ japate yas tu % yoginīvallabho bhavet // KubjT_5.101 // / ṣaṇmāsāc chudhyate devi $ brahmaghno 'pi na saṃśayaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463538 (0.059):
satataṃ japate yas tu yoginīvallabho bhavet // KubjT_5.101 // / ṣaṇmāsāc chudhyate devi brahmaghno 'pi na saṃśayaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22868489 (0.064):
ṣaṇmāsāc chudhyate devi KubjT_5.102a / ṣaṇmāsāj jāyate siddhiḥ KubjT_8.40c
kṛtvā sāmrāṭajān doṣān % uccārāt kalmaṣāpaham // KubjT_5.43 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462744 (0.0):
ṣaṇmāsāc cotpated devi sat yam etad udāhṛtam / / kṛtvā sāmrāṭajān doṣān uccārāt kalmaṣāpaham // KubjT_5.43 //
devadrohe gurudrohe $ koṭitriṃśaiḥ sa śudhyati &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462750 (0.0):
kṛtvā sāmrāṭajān doṣān uccārāt kalmaṣāpaham // KubjT_5.43 // / devadrohe gurudrohe koṭitriṃśaiḥ sa śudhyati /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1228828 (0.038):
devadravyāpahartṝṇāṃ SvaT_10.56a / devadrohe gurudrohe KubjT_5.44a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22847015 (0.050):
devadaityaiḥ kujeśvari KubjT_9.73b / devadrohe gurudrohe KubjT_5.44a
chedane puṣpapattrāṇām % āvartāc chudhyate tu saḥ // KubjT_5.44 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462757 (0.0):
devadrohe gurudrohe koṭitriṃśaiḥ sa śudhyati / / chedane puṣpapattrāṇām āvartāc chudhyate tu saḥ // KubjT_5.44 //
sandhyālope kṛte devi $ trirāvarteṇa śudhyati &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462765 (0.0):
chedane puṣpapattrāṇām āvartāc chudhyate tu saḥ // KubjT_5.44 // / sandhyālope kṛte devi trirāvarteṇa śudhyati /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869500 (0.012):
sandhyābindu mano'nugā KubjT_25.176d / sandhyālope kṛte devi KubjT_5.45a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307586 (0.013):
sandhyāruṇasamaprābhāḥ SvaT_10.937b / sandhyālope kṛte devi KubjT_5.45a
āhnikacchedasañjāte % śatam ekam udīrayet // KubjT_5.45 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462771 (0.0):
sandhyālope kṛte devi trirāvarteṇa śudhyati / / āhnikacchedasañjāte śatam ekam udīrayet // KubjT_5.45 //
laṅghane samayānāṃ ca $ abhakṣyasya tu bhakṣaṇe & / avācyavācite devi % sahasrāc chuddhir iṣyate // KubjT_5.46 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462784 (0.0):
āhnikacchedasañjāte śatam ekam udīrayet // KubjT_5.45 // / laṅghane samayānāṃ ca abhakṣyasya tu bhakṣaṇe /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352452 (0.0):
āhnikacchedane jāte % śatamekamudāhṛtam // LiP_1,89.44 // / laṅghane samayānāṃ tu $ abhakṣyasya ca bhakṣaṇe &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246217 (0.0):
āhnikacchedane jāte śatamekamudāhṛtam // LiP_1,89.44 // / laṅghane samayānāṃ tu abhakṣyasya ca bhakṣaṇe /
kākolūkakapotānāṃ $ pakṣiṇāṃ ghātane kṛte &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462790 (0.0):
avācyavācite devi sahasrāc chuddhir iṣyate // KubjT_5.46 // / kākolūkakapotānāṃ pakṣiṇāṃ ghātane kṛte /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352456 (0.015):
avācyavācane caiva % sahasrācchuddhirucyate // LiP_1,89.45 // / kākolūkakapotānāṃ $ pakṣiṇāmapi ghātane &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246221 (0.015):
avācyavācane caiva sahasrācchuddhirucyate // LiP_1,89.45 // / kākolūkakapotānāṃ pakṣiṇāmapi ghātane /
sahasrair dvibhiḥ śudhyeta % satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ // KubjT_5.47 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462797 (0.0):
kākolūkakapotānāṃ pakṣiṇāṃ ghātane kṛte / / sahasrair dvibhiḥ śudhyeta satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ // KubjT_5.47 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306754 (0.055):
satyaṃ satyaṃ na cānyathā KubjT_8.10d / satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ ToT_5.43d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306768 (0.055):
satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ KubjT_5.47d / satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ KubjT_25.123d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869222 (0.055):
satyaṃ satyaṃ na cānyathā KubjT_8.10d / satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ KubjT_5.47d
chāgameṣa tathānyāni $ mṛgajambūka ṛkṣayoḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462803 (0.0):
sahasrair dvibhiḥ śudhyeta satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ // KubjT_5.47 // / chāgameṣa tathānyāni mṛgajambūka ṛkṣayoḥ /
śuddhis trisahasrād devi % yathā bhairava m abravīt // KubjT_5.48 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462811 (0.0):
chāgameṣa tathānyāni mṛgajambūka ṛkṣayoḥ / / śuddhis trisahasrād devi yathā bhairava m abravīt // KubjT_5.48 //
sarpamārjārahantāro $ dundubhomatsyaghātakaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462817 (0.0):
śuddhis trisahasrād devi yathā bhairava m abravīt // KubjT_5.48 // / sarpamārjārahantāro dundubhomatsyaghātakaḥ /
caturbhiś ca sahasrair hi % śīghraṃ śuddhim avāpnuyāt // KubjT_5.49 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462822 (0.0):
sarpamārjārahantāro dundubhomatsyaghātakaḥ / / caturbhiś ca sahasrair hi śīghraṃ śuddhim avāpnuyāt // KubjT_5.49 //
śvasūkaranakulādi $ mūṣakaś cātha vāpi vā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462828 (0.0):
caturbhiś ca sahasrair hi śīghraṃ śuddhim avāpnuyāt // KubjT_5.49 // / śvasūkaranakulādi mūṣakaś cātha vāpi vā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303857 (0.045):
śvasato 'sya svayambhuvaḥ SvaT_10.865b / śvasūkaranakulādi KubjT_5.50a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22867929 (0.056):
ślokānāṃ daśakaṃ dvikam KubjT_18.49b / śvasūkaranakulādi KubjT_5.50a
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5591174 (0.059):
kukkuṭa.nakula.mārjāra.śva.sūkara.steyeṣu hiṃsāyāṃ vā catuṣ.pañcāśat.paṇo
pañcabhiḥ śuddhir iṣyeta % sahasrais tu kulānvaye // KubjT_5.50 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462837 (0.0):
śvasūkaranakulādi mūṣakaś cātha vāpi vā / / pañcabhiḥ śuddhir iṣyeta sahasrais tu kulānvaye // KubjT_5.50 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313730 (0.052):
sahasrais tu kulānvaye KubjT_5.50d / sahasraistu yathākramam SvaT_11.209d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22871158 (0.064):
sahasrair dvibhiḥ śudhyeta KubjT_5.47c / sahasrais tu kulānvaye KubjT_5.50d
gavāṃ hatvā praśudhyeta $ daśalakṣais tu saṅkhyayā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462844 (0.0):
pañcabhiḥ śuddhir iṣyeta sahasrais tu kulānvaye // KubjT_5.50 // / gavāṃ hatvā praśudhyeta daśalakṣais tu saṅkhyayā /
brāhmaṇas tu yadā devi % pramādād ghātito budhaiḥ // KubjT_5.51 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462852 (0.0):
gavāṃ hatvā praśudhyeta daśalakṣais tu saṅkhyayā / / brāhmaṇas tu yadā devi pramādād ghātito budhaiḥ // KubjT_5.51 //
lakṣair viṃśati śudhyeta $ naktāśī tu jitendriyaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462860 (0.0):
brāhmaṇas tu yadā devi pramādād ghātito budhaiḥ // KubjT_5.51 // / lakṣair viṃśati śudhyeta naktāśī tu jitendriyaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233479 (0.039):
na keṣām ādhatte kusumaśarakodaṇḍakutukam Saul_58b / naktāśī tu jitendriyaḥ KubjT_5.52b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22848351 (0.039):
na kuryāc colbaṇādikam KubjT_10.109b / naktāśī tu jitendriyaḥ KubjT_5.52b
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20903567 (0.053):
dakṣiṇāntaṃ samācarya haviṣyāśī jitendriyaḥ // MBhT_8.19
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15995760 (0.055):
yor'ghyadānena bālenduṃ haviṣyāśī jitendriyaḥ / / pūjayetsājyasumanedharmakāmārthasiddhaye // NarP_1,111.24 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938051 (0.058):
aṣṭottaraśataṃ nityaṃ naktabhojī jitendriyaḥ / / japitvā kṣudrarogebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,74.112 //
bauddhārahantahantā ca % dvijād dviguṇa śudhyati // KubjT_5.52 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462866 (0.0):
lakṣair viṃśati śudhyeta naktāśī tu jitendriyaḥ / / bauddhārahantahantā ca dvijād dviguṇa śudhyati // KubjT_5.52 //
lākulā mauṣalāś caiva $ ye cānye lātapāṇayaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462872 (0.0):
bauddhārahantahantā ca dvijād dviguṇa śudhyati // KubjT_5.52 // / lākulā mauṣalāś caiva ye cānye lātapāṇayaḥ /
hatvā śuddhim avāpnoti % koṭitrayajapena tu // KubjT_5.53 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462880 (0.0):
lākulā mauṣalāś caiva ye cānye lātapāṇayaḥ / / hatvā śuddhim avāpnoti koṭitrayajapena tu // KubjT_5.53 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22836150 (0.061):
koṭicaturbhir deveśi KubjT_5.59a / koṭitrayajapena tu KubjT_5.53d
guruṃ hatvā pañca koṭyaḥ $ śudhyate tu pramādataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22838333 (0.0):
guruṃ vicārayitvā tu KubjT_12.8a / guruṃ hatvā pañca koṭyaḥ KubjT_5.54a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462889 (0.0):
hatvā śuddhim avāpnoti koṭitrayajapena tu // KubjT_5.53 // / guruṃ hatvā pañca koṭyaḥ śudhyate tu pramādataḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1200137 (0.016):
guruṃ saṃpūjayecchiṣyo SvaT_4.534c / guruṃ hatvā pañca koṭyaḥ KubjT_5.54a
striyo ghātī durācāro % daśa koṭyo japet priye // KubjT_5.54 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462894 (0.0):
guruṃ hatvā pañca koṭyaḥ śudhyate tu pramādataḥ / / striyo ghātī durācāro daśa koṭyo japet priye // KubjT_5.54 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22846128 (0.047):
daśakoṭis tu pūjānāṃ KubjT_24.149a / daśa koṭyo japet priye KubjT_5.54d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1225807 (0.054):
daśa koṭyaḥ prakīrtitāḥ SvaT_10.459b / daśa koṭyo japet priye KubjT_5.54d
naktāśī śuddhim āpnoti $ kṣetrapīṭhān bhramed yadi &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462901 (0.0):
striyo ghātī durācāro daśa koṭyo japet priye // KubjT_5.54 // / naktāśī śuddhim āpnoti kṣetrapīṭhān bhramed yadi /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233482 (0.028):
naktāśī tu jitendriyaḥ KubjT_5.52b / naktāśī śuddhim āpnoti KubjT_5.55a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22848358 (0.032):
naktāśī śuddhim āpnoti KubjT_5.55a / na kṣayo naiva vṛddhiś ca KubjT_5.96a
anyeṣāṃ varṇajātīnām % adhamottamamadhyamāḥ // KubjT_5.55 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462908 (0.0):
naktāśī śuddhim āpnoti kṣetrapīṭhān bhramed yadi / / anyeṣāṃ varṇajātīnām adhamottamamadhyamāḥ // KubjT_5.55 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080227 (0.049):
satyānṛte na tatrāstāṃ nottamādhamamadhyamāḥ / / na varṇāśramadharmāśca na nadyo na ca parvatāḥ // KūrmP_1,48.9 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179549 (0.061):
uttamaḥ puruṣottamaḥ KubjT_14.65b / uttamādhamamadhyamāḥ KubjT_12.41d / uttamādhamamadhyamāḥ KubjT_25.219b
lakṣais tu bhavate śuddhir $ dvitricatvārisaṅkhyayā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462917 (0.0):
anyeṣāṃ varṇajātīnām adhamottamamadhyamāḥ // KubjT_5.55 // / lakṣais tu bhavate śuddhir dvitricatvārisaṅkhyayā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284348 (0.055):
lakṣair viṃśati śudhyeta KubjT_5.52a / lakṣais tu bhavate śuddhir KubjT_5.56a
ekād ekona kartavyaṃ % varṇāṇāṃ ca krameṇa tu // KubjT_5.56 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462924 (0.0):
lakṣais tu bhavate śuddhir dvitricatvārisaṅkhyayā / / ekād ekona kartavyaṃ varṇāṇāṃ ca krameṇa tu // KubjT_5.56 //
nindate yoginīṃ yas tu $ śivabhaktāṃś ca nindati &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462932 (0.0):
ekād ekona kartavyaṃ varṇāṇāṃ ca krameṇa tu // KubjT_5.56 // / nindate yoginīṃ yas tu śivabhaktāṃś ca nindati /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22849733 (0.021):
nidrālasabhayā jarā KubjT_21.82d / nindate yoginīṃ yas tu KubjT_5.57a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239458 (0.042):
nindate yoginīṃ yas tu KubjT_5.57a / nindanāc chuddhir iṣyate KubjT_5.68b
śāstrāṇi dūṣayed yas tu % striyam ākoṭayeti ca // KubjT_5.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462938 (0.0):
nindate yoginīṃ yas tu śivabhaktāṃś ca nindati / / śāstrāṇi dūṣayed yas tu striyam ākoṭayeti ca // KubjT_5.57 //
kroṣanti kanyakā devi $ sahasrāc chuddhir iṣyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462944 (0.0):
śāstrāṇi dūṣayed yas tu striyam ākoṭayeti ca // KubjT_5.57 // / kroṣanti kanyakā devi sahasrāc chuddhir iṣyate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1313576 (0.057):
sahasraṃ hunate tu saḥ KubjT_8.42b / sahasrāc chuddhir iṣyate KubjT_5.46d
vāmadakṣiṇasiddhānte % śivavratadharo hataḥ // KubjT_5.58 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462951 (0.0):
kroṣanti kanyakā devi sahasrāc chuddhir iṣyate / / vāmadakṣiṇasiddhānte śivavratadharo hataḥ // KubjT_5.58 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22866953 (0.053):
śivavaktrodbhavāḥ sarve KubjT_4.16a / śivavratadharo hataḥ KubjT_5.58d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1300046 (0.061):
śivavratadharo hataḥ KubjT_5.58d / śivavrataviḍambakāḥ KubjT_25.168b
koṭicaturbhir deveśi $ śudhyate japatatparaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462957 (0.0):
vāmadakṣiṇasiddhānte śivavratadharo hataḥ // KubjT_5.58 // / koṭicaturbhir deveśi śudhyate japatatparaḥ /
yaḥ punas tattvavettā ca % ṣoḍhānyāsaviśāradaḥ // KubjT_5.59 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462966 (0.0):
koṭicaturbhir deveśi śudhyate japatatparaḥ / / yaḥ punas tattvavettā ca ṣoḍhānyāsaviśāradaḥ // KubjT_5.59 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3805491 (0.063):
purāṇavettā dharmajñaḥ $ svādhyāyajapatatparaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8845018 (0.063):
purāṇavettā dharmajñaḥ svādhyāyajapatatparaḥ /
smaraṇāc chuddhir iṣyeta $ tathyaṃ bhairava m abravīt &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462972 (0.0):
yaḥ punas tattvavettā ca ṣoḍhānyāsaviśāradaḥ // KubjT_5.59 // / smaraṇāc chuddhir iṣyeta tathyaṃ bhairava m abravīt /
krodhena tu yadā devi % uccaiḥśabdapralāpitam // KubjT_5.60 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462979 (0.0):
smaraṇāc chuddhir iṣyeta tathyaṃ bhairava m abravīt / / krodhena tu yadā devi uccaiḥśabdapralāpitam // KubjT_5.60 //
trivārāvartayed vidyāṃ $ śāntim āśu prayacchati &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462987 (0.0):
krodhena tu yadā devi uccaiḥśabdapralāpitam // KubjT_5.60 // / trivārāvartayed vidyāṃ śāntim āśu prayacchati /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1223021 (0.048):
trivārāvartayed vidyāṃ KubjT_5.61a / trividyāghorikāṣṭakam KubjT_17.82b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845263 (0.059):
trilohapariveṣṭitā KubjT_9.68d / trivārāvartayed vidyāṃ KubjT_5.61a
kṛte karmaṇi bālānāṃ % lūtācipiṭagaṇḍayoḥ // KubjT_5.61 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462994 (0.0):
trivārāvartayed vidyāṃ śāntim āśu prayacchati / / kṛte karmaṇi bālānāṃ lūtācipiṭagaṇḍayoḥ // KubjT_5.61 //
jvaragrahaviṣādibhyaḥ $ oṣadhākhyāpanāya ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462999 (0.0):
kṛte karmaṇi bālānāṃ lūtācipiṭagaṇḍayoḥ // KubjT_5.61 // / jvaragrahaviṣādibhyaḥ oṣadhākhyāpanāya ca /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22841426 (0.055):
jyotiḥśāstrāñjitākṣī sā KubjT_16.47c / jvaragrahaviṣādibhyaḥ KubjT_5.62a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209097 (0.059):
jvaragrahaviṣādibhyaḥ KubjT_5.62a / jvaraduṣṭaviṣādīnāṃ KubjT_8.4c
pañcāvartād viśudhyeta % anvayī yas tu śāsane // KubjT_5.62 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463007 (0.0):
jvaragrahaviṣādibhyaḥ oṣadhākhyāpanāya ca / / pañcāvartād viśudhyeta anvayī yas tu śāsane // KubjT_5.62 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169542 (0.037):
anyonyābhibhavāste ca SvaT_11.169c / anvayī yas tu śāsane KubjT_5.62d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827806 (0.038):
anyonyaṃ spardhayanti te KubjT_20.74d / anvayī yas tu śāsane KubjT_5.62d
yaḥ punaḥ kramavettā ca $ śuddhāśuddhair na bādhyate &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277156 (0.0):
yaḥ punaḥ kramavettā ca KubjT_5.63a / yaḥ punaḥ śuddhabhāvātmā KubjT_7.3c
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463015 (0.0):
pañcāvartād viśudhyeta anvayī yas tu śāsane // KubjT_5.62 // / yaḥ punaḥ kramavettā ca śuddhāśuddhair na bādhyate /
deśikaṃ putrakaṃ vāpi % sādhakaṃ samayajñakam // KubjT_5.63 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463021 (0.0):
yaḥ punaḥ kramavettā ca śuddhāśuddhair na bādhyate / / deśikaṃ putrakaṃ vāpi sādhakaṃ samayajñakam // KubjT_5.63 //
pramādān nindate yas tu $ daśāvartād viśudhyati &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463029 (0.0):
deśikaṃ putrakaṃ vāpi sādhakaṃ samayajñakam // KubjT_5.63 // / pramādān nindate yas tu daśāvartād viśudhyati /
aliṃ jugupsayed yas tu % phalguṣaṃ vā yadi priye // KubjT_5.64 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463035 (0.0):
pramādān nindate yas tu daśāvartād viśudhyati / / aliṃ jugupsayed yas tu phalguṣaṃ vā yadi priye // KubjT_5.64 //
ekoccāreṇa śudhyeta $ annaṃ vā yaj jugupsate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463040 (0.0):
aliṃ jugupsayed yas tu phalguṣaṃ vā yadi priye // KubjT_5.64 // / ekoccāreṇa śudhyeta annaṃ vā yaj jugupsate /
kandukaṃ mallakoṣāḍhyā % chippakaṃ carmakārakam // KubjT_5.65 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463047 (0.0):
ekoccāreṇa śudhyeta annaṃ vā yaj jugupsate / / kandukaṃ mallakoṣāḍhyā chippakaṃ carmakārakam // KubjT_5.65 //
dhvajaṃ sūnākaraṃ vāpi $ matsyaghātaṃ tu lubdhakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463055 (0.0):
kandukaṃ mallakoṣāḍhyā chippakaṃ carmakārakam // KubjT_5.65 // / dhvajaṃ sūnākaraṃ vāpi matsyaghātaṃ tu lubdhakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1233254 (0.041):
dhvajaṃ śuklaṃ vicintayet SvaT_2.127d / dhvajaṃ sūnākaraṃ vāpi KubjT_5.66a / dhvajāekuśadhanurdharam KubjT_11.71b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22848276 (0.051):
dhvajasthaṃ janam ity uktaṃ KubjT_14.21a / dhvajaṃ sūnākaraṃ vāpi KubjT_5.66a / dhvajāekuśadhanurdharam KubjT_11.71b
koṅkaṇaṃ cīnabāhlīkaṃ % vaṅgālaṃ kāmarūpakam // KubjT_5.66 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463062 (0.0):
dhvajaṃ sūnākaraṃ vāpi matsyaghātaṃ tu lubdhakam / / koṅkaṇaṃ cīnabāhlīkaṃ vaṅgālaṃ kāmarūpakam // KubjT_5.66 //
māgadhaṃ saindhavaṃ vāpi $ gujjaraṃ lāṭasaṃjñakam & / anye 'pi deśamadhyasthā % vanavāsāntyajātayaḥ // KubjT_5.67 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463074 (0.0):
koṅkaṇaṃ cīnabāhlīkaṃ vaṅgālaṃ kāmarūpakam // KubjT_5.66 // / māgadhaṃ saindhavaṃ vāpi gujjaraṃ lāṭasaṃjñakam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22863451 (0.035):
vadhyate māryate tu saḥ KubjT_25.14d / vanavāsāntyajātayaḥ KubjT_5.67d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1286387 (0.051):
vanamālāvibhūṣitam SvaT_2.77b / vanavāsāntyajātayaḥ KubjT_5.67d
veśyādikramaśaḥ sarve $ nindanāc chuddhir iṣyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463082 (0.0):
anye 'pi deśamadhyasthā vanavāsāntyajātayaḥ // KubjT_5.67 // / veśyādikramaśaḥ sarve nindanāc chuddhir iṣyate /
trirāvarteṇa deveśi % akāmāt kāmato 'pi vā // KubjT_5.68 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463089 (0.0):
veśyādikramaśaḥ sarve nindanāc chuddhir iṣyate / / trirāvarteṇa deveśi akāmāt kāmato 'pi vā // KubjT_5.68 //
kāmato dviguṇaṃ devi $ kartavyaṃ siddhim icchatā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463094 (0.0):
trirāvarteṇa deveśi akāmāt kāmato 'pi vā // KubjT_5.68 // / kāmato dviguṇaṃ devi kartavyaṃ siddhim icchatā /
trikhaṇḍā yādṛśaṃ proktaṃ % prāyaścittaṃ kulānvaye // KubjT_5.69 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463100 (0.0):
kāmato dviguṇaṃ devi kartavyaṃ siddhim icchatā / / trikhaṇḍā yādṛśaṃ proktaṃ prāyaścittaṃ kulānvaye // KubjT_5.69 //
dvātriṃśākṣarayā tadvat $ kartavyaṃ tattvavedibhiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463107 (0.0):
trikhaṇḍā yādṛśaṃ proktaṃ prāyaścittaṃ kulānvaye // KubjT_5.69 // / dvātriṃśākṣarayā tadvat kartavyaṃ tattvavedibhiḥ /
ete nirodharūpās tu % sādhakānāṃ prakāśitāḥ // KubjT_5.70 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463113 (0.0):
dvātriṃśākṣarayā tadvat kartavyaṃ tattvavedibhiḥ / / ete nirodharūpās tu sādhakānāṃ prakāśitāḥ // KubjT_5.70 //
tadarthe kathitā vidyā $ yena sidhyanti sādhakāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463121 (0.0):
ete nirodharūpās tu sādhakānāṃ prakāśitāḥ // KubjT_5.70 // / tadarthe kathitā vidyā yena sidhyanti sādhakāḥ /
śreyārthināṃ mayākhyātā % madbhaktāḥ kṛtaniścayāḥ // KubjT_5.71 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463128 (0.0):
tadarthe kathitā vidyā yena sidhyanti sādhakāḥ / / śreyārthināṃ mayākhyātā madbhaktāḥ kṛtaniścayāḥ // KubjT_5.71 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265726 (0.044):
mado harṣaṇameva ca SvaT_10.1100d / madbhaktāḥ kṛtaniścayāḥ KubjT_5.71d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857123 (0.050):
madonmattā madākulā KubjT_21.87b / madbhaktāḥ kṛtaniścayāḥ KubjT_5.71d
anyeṣāṃ na kadācit syāl $ laulyārthe ye sthitānaghe &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463138 (0.0):
śreyārthināṃ mayākhyātā madbhaktāḥ kṛtaniścayāḥ // KubjT_5.71 // / anyeṣāṃ na kadācit syāl laulyārthe ye sthitānaghe /
iyaṃ vidyā samākhyātā % upayogād varānane // KubjT_5.72 // / sāmprataṃ padabhedas tu $ yathā yojyas tu bhairavi &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463143 (0.0):
anyeṣāṃ na kadācit syāl laulyārthe ye sthitānaghe / / iyaṃ vidyā samākhyātā upayogād varānane // KubjT_5.72 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463150 (0.0):
iyaṃ vidyā samākhyātā upayogād varānane // KubjT_5.72 // / sāmprataṃ padabhedas tu yathā yojyas tu bhairavi /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316661 (0.039):
sāmprataṃ nyāsam ākhyāmi KubjT_5.137a / sāmprataṃ padabhedas tu KubjT_5.73a
tathā te kathayiṣyāmi % tac chṛṇuṣva samāsataḥ // KubjT_5.73 // / yā vidyā kathitā pūrvaṃ $ nādiphāntakrameṇa tu &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463163 (0.0):
sāmprataṃ padabhedas tu yathā yojyas tu bhairavi / / tathā te kathayiṣyāmi tac chṛṇuṣva samāsataḥ // KubjT_5.73 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22860786 (0.019):
yāvāmnāyo na veditaḥ KubjT_13.52d / yā vidyā kathitā pūrvaṃ KubjT_5.74a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1278532 (0.019):
yā vālmīkau sthitā devī SvaT_10.850a / yā vidyā kathitā pūrvaṃ KubjT_5.74a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1237336 (0.040):
nādinī nādagarbhajā KubjT_14.75b / nādiphāntakrameṇa tu KubjT_5.74b
taccharīragatā varṇāḥ % pañcapraṇavabheditāh // KubjT_5.74 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463170 (0.0):
yā vidyā kathitā pūrvaṃ nādiphāntakrameṇa tu / / taccharīragatā varṇāḥ pañcapraṇavabheditāh // KubjT_5.74 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22850540 (0.057):
pañcaprakārako hy ātmā KubjT_23.104c / pañcapraṇavabheditāh KubjT_5.74d / pañcapraṇava m ādyantaṃ KubjT_8.61c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1242886 (0.060):
pañcapraṇavapūrveṇa SvaT_6.50c / pañcapraṇavabheditāh KubjT_5.74d / pañcapraṇava m ādyantaṃ KubjT_8.61c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209850 (0.063):
taccharīragatā varṇāḥ KubjT_5.74c / taccharīrabhṛtānando KubjT_18.124a
pañcayonyāḥ svarūpeṇa $ varṇam ekaikasaṅkhyayā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463177 (0.012):
taccharīragatā varṇāḥ pañcapraṇavabheditāh // KubjT_5.74 // / pañcayonyāḥ svarūpeṇa varṇam ekaikasaṅkhyayā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243230 (0.056):
pañcayonyāḥ svarūpeṇa KubjT_5.75a / pañcaraṅgakasūtreṇa SvaT_9.57c
bhairavaḥ śabdarāśis tu % ādikṣāntakrameṇa tu // KubjT_5.75 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463183 (0.0):
pañcayonyāḥ svarūpeṇa varṇam ekaikasaṅkhyayā / / bhairavaḥ śabdarāśis tu ādikṣāntakrameṇa tu // KubjT_5.75 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22829899 (0.053):
ādikūṭāvasāne tu KubjT_7.24a / ādikṣāntakrameṇa tu KubjT_5.75d
te varṇāḥ pañcapraṇavaiḥ $ sampuṭe[c] ca pṛthak pṛthak &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463190 (0.0):
bhairavaḥ śabdarāśis tu ādikṣāntakrameṇa tu // KubjT_5.75 // / te varṇāḥ pañcapraṇavaiḥ sampuṭe[c] ca pṛthak pṛthak /
ādikṣāntakrameṇaiva % niyojanam udāhṛtam // KubjT_5.76 // / dvābhyāṃ tu grathanaṃ kāryaṃ $ samastasyāpi śobhane &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463200 (0.0):
te varṇāḥ pañcapraṇavaiḥ sampuṭe[c] ca pṛthak pṛthak / / ādikṣāntakrameṇaiva niyojanam udāhṛtam // KubjT_5.76 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1230397 (0.058):
dvāpare viṣṇunā saha SvaT_10.1003b / dvābhyāṃ tu grathanaṃ kāryaṃ KubjT_5.77a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22847585 (0.063):
dvāparāntādhikāriṇī KubjT_2.72d / dvābhyāṃ tu grathanaṃ kāryaṃ KubjT_5.77a
sapta varṇān dadec cādau % madhye vidyāpadaṃ dadet // KubjT_5.77 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463209 (0.0):
dvābhyāṃ tu grathanaṃ kāryaṃ samastasyāpi śobhane / /